WorldWideScience

Sample records for rhizoctonia solani electronic

 1. Rhizoctonia solani

  PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

  2005-01-01

  In deze publicatie over teeltkennis informatie over Rhizoctonia solani, oftewel over de aardappelziekte lakschurft. Besproken worden de gewasschade, de invloed van grondsoort en organische stof, besmetting van pootgoed, de mogelijke invloed van kiemremmers op de schimmel en toepassing van antagonisten

 2. Rhizoctonia solani in Delphinium

  Bulle, A.A.E.; Lans, van der, C.J.M.; Breeuwsma, S.J.

  2013-01-01

  Rhizoctonia solani (dradenschimmel) is een algemeen in de grond voorkomende bodemschimmel zowel in de open teelten als onder glas. Delphinium is één van de vele waardplanten van Rhizoctonia solani. Een aantasting van Rhizoctonia solani begint meestal aan de plantvoet op de grens van lucht en grond. Bij een ernstige aantasting vallen planten volledig weg. Nadat in Alchemilla groeiremming (zonder ziekteverschijnselen) was gezien als gevolg van Rhizoctonia, kwam de vraag of groeiremming in Delph...

 3. Bodemweerbaarheidstoets voor Rhizoctonia solani

  Postma, J; Schilder, M.T.

  2009-01-01

  Reeds vele jaren wordt de bodemweerbaarheidstoets die door Pedro Oyarzun werd ontwikkeld met succes toegepast om de ziektewering van verschillende bodems tegen Rhizoctonia solani met elkaar te vergelijken. Deze toets wordt onder gestandaardiseerde condities uitgevoerd in een klimaatcel. Alle gronden worden bij een gelijke vochtspanning (pF 1,7 = -50 mbar) getoetst

 4. Rhizoctonia solani: Understanding the Terminology

  Rhizoctonia solani can cause seedling damping-off and root rot in dry bean and a number of other major crops including sugarbeet, soybean, cotton, potato, etc. There appears to be an increase in reported incidence in both temperate regions and in tropical areas. As well as a root rot, some stains ca...

 5. Beheersing van Rhizoctonia solani in de bloembollenteelt

  Os, van, G.J.

  2006-01-01

  De angst voor Rhizoctonia-ziekte is groot. Op besmette percelen kan spruitaantasting door Rhizoctonia solani leiden tot aanzienlijke opbrengstderving. Aantasting van de nieuwe bollen kan bovendien kwaliteitverlies geven. Zeker met minder beschikbare chemische middelen wordt de behoefte aan alternatieve beheersmaatregelen steeds groter, deze zijn echter nog niet voor handen. Dit verslag bevat een samenvatting van de onderzoeksresultaten van het project ‘Beheersing van Rhizoctonia solani in de ...

 6. Host factors governing resistance to Rhizoctonia solani

  In the state of Washington, USA, annual losses of wheat attributed to soilborne necrotrophic fungal pathogens, such as Rhizoctonia solani, are estimated to be over US$100 million, and global estimates exceed US$1 billion. Host genetic resistance is a sustainable means of disease control that can be ...

 7. Depth at which Rhizoctonia solani causes infection fo sugar beet

  Rhizoctonia solani (Kuhn) is the causal agent of Rhizoctonia root rot of sugar beet (Beta vulgaris L.). Typically, Rhizoctonia root rot symptoms appear to be initiated on the plant at the soil line. Recently, sugar beet plants were observed with Rhizoctonia root rot infections close to the root ti...

 8. Optimized protein extraction methods for proteomic analysis of Rhizoctonia solani

  Rhizoctonia solani (Teleomorph: Thanatephorus cucumeris) is a basidiomycetous fungus which includes important plant pathogens, saprophytes and mycorrhizae. R. solani displays several hyphal anastomosis groups (AGs) with distinct host plant specializations. In order to facilitate studies on its biol...

 9. Parasitism of Rhizoctonia solani by strains of Trichoderma spp. Parasitismo de Rhizoctonia solani por linhagens de Trichoderma spp.

  Itamar Soares de Melo

  2000-03-01

  Full Text Available Rhizoctonia solani causes serious diseases in a wide range of plant species. The fungus Trichoderma has been shown to be particularly effective in the control of the pathogen. Thus, this research was carried out to screen fourteen Trichoderma strains against R. solani in vitro. All strains tested inhibited the growth of R. solani. Three T. koningii strains produced toxic metabolites with strong activity against R. solani, inhibiting the mycelial growth by 79%. T. harzianum, Th-9 reduced the viability of sclerotia of R. solani by 81.8% and T. koningii, TK-5 reduced by 53%. Electron microscopic observations revealed that all T. harzianum strains interacted with R. solani. Th-9 grew toward and coiled around the host cells, penetrating and destroying the hyphae. Penetration of host cells was apparently accomplished by mechanical activity.Rhizoctonia solani é um dos mais destrutivos patógenos de plantas cultivadas. Métodos alternativos de controle têm sido empregados com sucesso, particularmente, utilizando-se o fungo Trichoderma. Este trabalho visou, portanto, selecionar linhagens efetivas desse micoparasita contra o patógeno. Onze linhagens de T. harzianum e três de T. koningii foram testadas in vitro com relação ao parasitismo de hifas e de escleródios e produção de metabólitos tóxicos. Todas as linhagens de Trichoderma spp. inibiram o crescimento miceliano de R. solani e as três linhagens de T. koningii produziram potentes antibióticos, que inibiram mais de 79% o crescimento do patógeno. Uma linhagem de T. harzianum, Th-9, reduziu a viabilidade dos escleródios em 81,8% e uma de T. koningii em 53%. Microscopia eletrônica de varredura revelou que todas as linhagens de T. harzianum parasitaram R. solani enquanto nenhuma linhagem de T. koningii interagiu com R. solani, possivelmente, devido à forte inibição causada pelos metabólitos que impediu o contato entre os dois fungos. T. harzianum, Th-9, cresceu ao redor, penetrou e

 10. Rhizoctonia root rot of lentil caused by Rhizoctonia solani AG 2-1

  Lentil root rot symptoms were observed in commercial fields in the US Pacific Northwest during the unusually cool and moist spring weather of 2010. Symptoms included sunken lesions on root and stem with brown discoloration, resembling diseases caused by Rhizoctonia solani. Rhizoctonia solani was i...

 11. Parasitism of Rhizoctonia solani by strains of Trichoderma spp. Parasitismo de Rhizoctonia solani por linhagens de Trichoderma spp.

  Itamar Soares de Melo; Jane L. Faull

  2000-01-01

  Rhizoctonia solani causes serious diseases in a wide range of plant species. The fungus Trichoderma has been shown to be particularly effective in the control of the pathogen. Thus, this research was carried out to screen fourteen Trichoderma strains against R. solani in vitro. All strains tested inhibited the growth of R. solani. Three T. koningii strains produced toxic metabolites with strong activity against R. solani, inhibiting the mycelial growth by 79%. T. harzianum, Th-9 reduced the v...

 12. Signaling in the Rhizoctonia solani-rice pathosystem

  Rhizoctonia solani is a necrotrophic soil borne fungal pathogen known to be a serious crop killer worldwide. A better understanding of the molecular signaling will benefit the development of effective methods to control the pathogen. To dissect molecular signaling between rice and R. solani a combin...

 13. Interrelationships of Rotylenchulus reniformis with Rhizoctonia solani on Cotton

  Sankaralingam, A; McGawley, E. C.

  1994-01-01

  The interrelationships between reniform nematode (Rotylenchulus reniformis) and the cotton (Gossypium hirsutum) seedling blight fungus (Rhizoctonia solani) were studied using three isolates of R. solani, two populations of R. reniformis at multiple inoculum levels, and the cotton cultivars Dehapine 90 (DP 90) and Dehapine 41 (DP 41). Colonization of cotton hypocotyl tissue by R. solani resulted in increases (P ≤ 0.05) in nematode population densities in soil and in eggs recovered from the roo...

 14. Meloidogyne javanica-Rhizoctonia solani disease complex of peanut

  Abdel-Momen, S.M.; Starr, J.L.

  1998-01-01

  L'interaction entre #Meloidogyne javanica$ et #Rhizoctonia solani$ a été étudiée sur arachide en serre et en microparcelles au champ. L'action de #R. solani$ sur la reproduction de #M. javanica$ est variable, la Pi du nématode ayant une plus grande influence sur sa reproduction que la présence de #R. solani$. Lors d'expériences en microparcelles ayant une disposition factorielle et comportant quatre niveaux d Pi du nématode et deux (1995) ou trois (1996) niveaux de #R. solani$, la pourriture ...

 15. Rhizoctonia solani in suikerbieten : inzet groenbemesters beperkt schade

  Westerdijk, C.E.; Schneider, J.H.M.

  2001-01-01

  Overzicht van resultaten van onderzoek bij PPO, PRI en IRS naar mogelijke oplossingen voor de bestrijding van de bodemschimmel Rhizoctonia solani in de suikerbietenteelt. Gewassen en onkruiden die als waardplanten fungeren; gevoeligheid van gewassen en het effect op een volggewas suikerbieten (rot; wegval; suikeropbrengst); effect van verschillende voorvruchten op Rhizoctonia-rot en suikeropbrengst; effecten van bladrammenas en gele mosterd in de rotatie (als braakgewas en/of groenbemester); ...

 16. Bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia solani AG 2-1 in bloemkool

  Postma, J; Schilder, M.T.

  2005-01-01

  Rhizoctonia solani is een algemeen voorkomende bodemschimmel die bij diverse gewassen schade veroorzaakt. Dit pathogeen is moeilijk te bestrijden vanwege zijn goede overleving in de bodem. Bovendien kunnen geringe hoeveelheden van het pathogeen onder gunstige omstandigheden het gewas reeds ernstige schade toebrengen. De mate van schade is slecht te voorspellen. Het is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden een hoge bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia kan ontstaan. Om meer inzicht te krijg...

 17. Zur Regulierung von Rhizoctonia solani im ökologischen Kartoffelbau

  Karalus, Wolfgang

  2003-01-01

  Problemstellung/Ziele: Die Verkaufsfähgikeit von Kartoffeln kann durch den Schadpilz Rhizoctonia solani stark gemindert werden. Neben schwarzen Pocken auf der Schale führen Knollendeformationen und eine lokale Trockenfäule (dry core) zu erheblichen Qualitätsmängeln. Seit einigen Jahren werden Pflanzenstärkungsmittel auf der Basis von Bakterien wie Bacillus subtilis und Pseudomonas sp. angeboten, von denen eine antagonistische Wirkung gegen R. solani und auch Streptomyces scabies, dem Erreger ...

 18. Resistência de cultivares de arroz a Rhizoctonia solani e Rhizoctonia oryzae Resistance of rice cultivars to Rhizoctonia solani and Rhizoctonia oryzae

  Anne Sitarama Prabhu

  2002-05-01

  Full Text Available Isolados de Rhizoctonia solani e Rhizoctonia oryzae, agentes causais da queima-da-bainha e mancha-da-bainha, respectivamente, foram coletados em lavouras de arroz irrigado no Estado do Tocantins. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência de 12 cultivares de arroz a essas doenças, sob condições artificiais de inoculação, em casa de vegetação. Não houve correlação entre resistência das cultivares a R. oryzae e R. solani quanto ao comprimento da lesão na bainha infectada pelo método de palito de dentes. A relação entre tamanho da lesão na bainha e folha foi linear e significativamente negativa (r = -0,66, PIsolates of Rhizoctonia solani and Rhizoctonia oryzae, the causal agents of sheath blight and sheath rot diseases, respectively, were collected from irrigated rice fields in the State of Tocantins, Brazil. The main objective of the investigation was to assess the resistance of 12 genotypes to these diseases, under artificial inoculation tests in greenhouse condition. There was no correlation between the resistance of cultivars to R. oryzae and R. solani for lesion extension on sheath infection obtained by the toothpick method. The relationship between lesion size on sheath and leaf was linear and significantly negative (r = -0.66, P<=0.05, thereby indicating that there is no relationship between resistance of sheath and leaf to infection by R. solani in rice cultivars. Among the early maturing genotypes Labelle was highly susceptible in all methods of inoculation. The area under disease progress curve based on lesion height on the culm and the inoculation method with rice husk and grain were found more adequate for determining the differences in the degree of resistance among cultivars. Leaves exhibited resistance to infection by R. oryzae in inoculation tests with mycelial discs.

 19. Study on Biological Control Of Rhizoctonia solani via Trichoderma

  2002-01-01

  Strain T02-25 was selected from approximately 30 rhizosphere isolates of Trichoderma species isolated from roots of crops. Its biological activity against Rhizoctonia solani was determined for the control efficacy to pepper seedling blight caused by R. solani in the field. The assay methods were treating R. solani sclerotia by Trichoderma conidial suspension (106cfu ml-1) and scattering Thichoderma rice bran over the pepper root medium. The results showed that T02-25 was active against R. solani in both ways, and its control efficacy was 82.7% and 78.0%, respectively. In addition to comparison of the efficacy of the two application methods, the relationship of different factors in the control efficacy of Trichoderma against R. solani was discussed.

 20. The prevalence of different strains of Rhizoctonia solani associated with Rhizoctonia crown and root rot symptoms in Ontario sugarbeet fields

  Rhizoctonia crown and root rot (RCRR) [Rhizoctonia solani Kühn] is an important disease of sugarbeets in southwestern Ontario, Canada. A survey of commercial sugarbeet fields was completed in 2010 and 2011 to determine the range of R. solani anastomosis groups (AGs) and inter-specific groups (ISGs) ...

 1. Novel mitoviruses in Rhizoctonia solani AG-3PT infecting potato.

  Das, Subha; Falloon, Richard E; Stewart, Alison; Pitman, Andrew R

  2016-03-01

  Double-stranded RNA (dsRNA) elements are ubiquitous in Rhizoctonia solani. Total dsRNA was randomly amplified from a R. solani isolate (RS002) belonging to anastomosis group-3PT (AG-3PT), associated with black scurf in potato. Assembly of resulting cDNA sequences identified a nearly complete genome of a novel virus related to the genus Mitovirus (family Narnaviridae), herein named Rhizoctonia mitovirus 1 RS002 (RMV-1-RS002). The 2797 nucleotide partial genome of RMV-1-RS002 is A-U rich (59.06 %), and can be folded into stable stem-loop structures at 5' and 3' ends. Universal and mold mitochondrial codon usages revealed a large open reading frame in the genome, putatively encoding an 826 amino acid polypeptide, which has conserved motifs for mitoviral RNA-dependent RNA polymerase. The full length putative polypeptide shared 25.6 % sequence identity with the corresponding region of Tuber excavatum mitovirus (TeMV). The partial genome of a second mitovirus (proposed name Rhizoctonia mitovirus 2 RS002 (RMV-2-RS002)) was also amplified from RS002. A nearly identical copy of RMV-1-RS002 was detected in two additional AG-3PT isolates. These data indicate that multiple mitoviruses can exist in a single isolate of R. solani AG-3PT, and that mitoviruses such as RMV-1-RS002 are probably widespread in this pathogen. The roles of mitoviruses in the biology of R. solani AG-3PT remain unknown. PMID:26895862

 2. Beheersing van Rhizoctonia solani door verhoogde bodemweerbaarheid

  Postma, J; Hanse, B.; Schilder, M.T.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is uitgebreid gezocht naar een methodiek die wel de ziektewering tegen Rhizoctonia betrouwbaar kan stimuleren. Hierbij is ontdekt dat de antagonistische bacteriegroep Lysobacter spp., die van nature in diverse Nederlandse gronden voorkomt, correleert met ziektewering. In 2012 zijn voor het eerst veldproeven uitgevoerd.

 3. Assessment and selection of fungal antagonists against Rhizoctonia solani

  Grosch R; Faltin F; Lottmann J; Kofoet A; Berg G

  2004-01-01

  @@ The soil-borne pathogen Rhizoctonia solani Kuhn (teleomorph, Thanatephorus cucumeris [A. B.Frank] Donk) is worldwide responsible for serious damage of many economically important agricultural and horticultural crops. Control of Rhizoctonia diseases is difficult because this pathogen survives for many years as sclerotia in soil or as mycelium in organic matter under numerous environmental conditions. Furthermore, the pathogen has an extremely wide host range. To date, no effective control strategies against Rhizoctonia diseases are available in either organic farming or horticulture.In integrated pest management systems (IPM), mainly fungicides are used as control method.However, the European Union has decided that 60 % of the chemical pesticides that were allowed in 1996 should be banned from 2003. Hence, new strategies to control one of the most important soilborne pathogen R. solani are urgently needed. It is well-documented that an environmentally friendly alternative to protect plants against soil borne pathogens is biological control. Our work is concentrated on the development of a fungal biological control agent (BCA) especially selected against diseases caused by R. solani.

 4. Proteomic analysis of Rhizoctonia solani AG-1 sclerotia maturation.

  Kwon, Young Sang; Kim, Sang Gon; Chung, Woo Sik; Bae, Hanhong; Jeong, Sung Woo; Shin, Sung Chul; Jeong, Mi-Jeong; Park, Soo-Chul; Kwak, Youn-Sig; Bae, Dong-Won; Lee, Yong Bok

  2014-01-01

  Rhizoctonia solani (R. solani), a soil-borne necrotrophic pathogen, causes various plant diseases. Rhizoctonia solani is a mitosporic fungus, the sclerotium of which is the primary inoculum and ensures survival of the fungus during the offseason of the host crop. Since the fungus does not produce any asexual or sexual spores, understanding the biology of sclerotia is important to examine pathogen ecology and develop more efficient methods for crop protection. Here, one- and two-dimensional gel electrophoresis (1-DE and 2-DE, respectively) were used to examine protein regulation during the maturation of fungal sclerotia. A total of 75 proteins (20 proteins from 1-DE using matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI)-time of flight (TOF) mass spectrometry (MS) and 55 proteins from 2-DE using MALDI-TOF MS or MALDI-TOF/TOF MS) were differentially expressed during sclerotial maturation. The identified proteins were classified into ten categories based on their biological functions, including genetic information processing, carbohydrate metabolism, cell defense, amino acid metabolism, nucleotide metabolism, cellular processes, pathogenicity and mycotoxin production, and hypothetical or unknown functions. Interestingly, two vacuole function-related proteins were highly up-regulated throughout sclerotial maturation, which was confirmed at the transcript level by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis. These findings contribute to our understanding of the biology of R. solani sclerotia. PMID:24863472

 5. Badania nad patogenicznością grzyba Rhizoctonia solani Kühn na lnie [Investigations of Rhizoctonia solani Kühn pathogenicity to flax

  St. Sadowski

  2015-06-01

  Full Text Available The investigations on the pathogenicity of four Rhizoctonia solani isolates were carried out in relation to three varieties of flax; LCSD - 210, LCSD - 200 and Wiera. Variety LCSD - 210 was found to be the most resistant. Isolates obtaind from flax and potatoes were especially pathogenic. Rhizoctonia solani was parasitic during the whole vegetation season, but particularly in the course of emergence. Parasitism of this fungus is of great economical significance.

 6. Badania nad patogenicznością grzyba Rhizoctonia solani Kühn na lnie [Investigations of Rhizoctonia solani Kühn pathogenicity to flax

  St. Sadowski

  2015-01-01

  The investigations on the pathogenicity of four Rhizoctonia solani isolates were carried out in relation to three varieties of flax; LCSD - 210, LCSD - 200 and Wiera. Variety LCSD - 210 was found to be the most resistant. Isolates obtaind from flax and potatoes were especially pathogenic. Rhizoctonia solani was parasitic during the whole vegetation season, but particularly in the course of emergence. Parasitism of this fungus is of great economical significance.

 7. Bodemweerstand tegen Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB is onafhankelijk van rotatie; thema bodemweerbaarheid

  Schneider, J.H.M.; Bakker, Y.; Westerdijk, C.E.

  2005-01-01

  De bodemschimmel Rhizoctonia solani is onderverdeeld in zogenaamde anastomose groepen (AGs). De verschilllende AGs verschillen onder andere in waardplantenreeks. R.solani AG 2-2IIIB is een belangrijke ziekteverwekker in suikerbiet, lelie en vollegrondsgroenten. Waardplanten geteeld voor bieten, zoals maïs kunnen de rhizoctonia schade in biet verergeren. Resultaten wijzen erop dat de bodemweerbaarheid tegen rhizoctonia zich onafhankelijk van de rotatie ontwikkeld. Ontrafeling van de mechanisme...

 8. Rhizoctonia solani in potatoes and its control : Specific recommendations for seed production in Punjab (India)

  Brink, van den, L.; Wustman, R.

  2014-01-01

  During visits of Wageningen UR researchers to potato production fields in Punjab (India) in 2013 and 2014, it appeared that many plant had severe incidences of Rhizoctonia solani. Rhizoctonia has become a serious problem in the Punjab seed production system. This report summarizes information on Rhizoctonia and its control.

 9. Biocontrol of Rhizoctonia solani with Trichoderma Spp.

  2001-01-01

  @@ From over 800 fungal strains of Trichoderma Spp. , 6 strains were found to greatly inhibit the growing of Rhizocotonia solani, the pathogen of rice sheath blight in dual culture. Among them, strain T3 was the best antagonist,which reduced the growing of the pathogen by 52.54% (Table 1). In field, both the pesticide Jinggangmycin and the mixture of T1 T6 could reduce the severity of rice sheath blight(Table 2), which resulted in the increases of seed setting rate and 1000 grain weight. Because the effect of the antagonists on the control of the pathogen could be partially realized in the watery environment, studies on the biocontrol mechanism of the fungi should be strengthened to help the establishment of a best way of antagonist utilization.

 10. REAÇÃO DE CULTIVARES DO FEIJOEIRO COMUM ÀS PODRIDÕES RADICULARES CAUSADAS POR Rhizoctonia solani E Fusarium solani f. sp. phaseoli

  Braycia Afonso de Miranda; Murillo Lobo Júnior; Marcos Gomes Cunha

  2007-01-01

  REACTION OF COMMON BEAN CULTIVARS TOROOT ROT CAUSED BY Rhizoctonia solaniAND Fusarium solani f. sp. phaseoliRhizoctonia solani Kuhn is a necrotrophic fungus andsoil inhabitant that attacks great number of vegetable species. Inbean plants, R. solani can induce different symptoms includingtoppling, root and colon plant rottenness. Fusarium solani (Mart)Sacc. f. sp. phaseoli (Burcholder) occurs in practically all beanproducing areas in Brazil and can cause root rots and death tobean plants. This...

 11. CONTROLE QUÍMICO DE Rhizoctonia solani Kuhn EM BATATA SEMENTE CHEMICAL CONTROL OF Rhizoctonia solani Kuhn IN SEED POTATO

  Wilson Ferreira de Oliveira; Cláudio Aparecido da Silveira

  2007-01-01

  Os fungicidas benomyl (200 g.i.a./100 kg sementes), iprodione (200 g.i.a./100 kg sementes) e pencycuron (62,5 g.i.a./100 kg de sementes) foram testados, em condições de telado, no controle de Rhizoctonia solani Kuhn., em batata semente da cultivar Desirée. A avaliação da percentagem de emergência damping-off aos 25 dias após o plantio, demonstrou que os fungicidas pencycuron e iprodione foram os...

 12. CHEMICAL CONTROL OF Rhizoctonia solani Kuhn IN SEED POTATO CONTROLE QUÍMICO DE Rhizoctonia solani Kuhn EM BATATA SEMENTE

  Cláudio Aparecido da Silveira; Wilson Ferreira de Oliveira

  2007-01-01

  The fungicides benomyl (200 g.a.i./100 kg seeds), iprodione (200 g.a.i./l00kg seeds) and pencycuron (62.5 g.a.i./100 kg seeds) were evaluated, under greenhouse conditions on controlling Rhizoctonia solani Kuhn, in seed potato, with variety Desirée. The evaluation of the germination percentage and damping-off, at 25 days of age, showed that the best treatment was presented through the use of penycuron, but this fung...

 13. TEMPERATURE EFFECT ON RHIZOCTONIA SOLANI ANALYZED BY MICROCALORIMETRY

  Antonio Orozco-Avitia

  2013-01-01

  Full Text Available Temperature is one of the factors playing an important role in fungi growth and spread. The aim of this study was to determine the effect of temperature on the growth of ten Rhizoctonia solani isolates. Colony Growth Rate (GR was measured in potato-agar-dextrose cultures and Metabolic Efficiency (ME by isothermal microcalorimetry in R. solani isolates growing in a temperature range of 10 to 40°C at 5°C intervals. The apparent activation Energy (Ea was determined in the range of 15 to 30°C. Different values of Ea were found for each of the strains analyzed. GR increased as temperature increased up to 30°C, showing the highest values between 25°C. ME decreased as temperature increased in nine out of ten isolates, reaching an optimum for the different isolates between 15 and 25°C. Both GR and ME analyses showed different behaviors for each isolate. R. solani AG4 isolates showed a variable response to the same temperature of exposure and it appears that microcalorimetry is more sensitive in detecting early effects of heat stress.

 14. CHEMICAL CONTROL OF Rhizoctonia solani Kuhn IN SEED POTATO CONTROLE QUÍMICO DE Rhizoctonia solani Kuhn EM BATATA SEMENTE

  Cláudio Aparecido da Silveira

  2007-09-01

  Full Text Available

  The fungicides benomyl (200 g.a.i./100 kg seeds, iprodione (200 g.a.i./l00kg seeds and pencycuron (62.5 g.a.i./100 kg seeds were evaluated, under greenhouse conditions on controlling Rhizoctonia solani Kuhn, in seed potato, with variety Desirée. The evaluation of the germination percentage and damping-off, at 25 days of age, showed that the best treatment was presented through the use of penycuron, but this fungicide had no significant difference in relation to iprodione treatment.

  Os fungicidas benomyl (200 g.i.a./100 kg sementes, iprodione (200 g.i.a./100 kg sementes e pencycuron (62,5 g.i.a./100 kg de sementes foram testados, em condições de telado, no controle de Rhizoctonia solani Kuhn., em batata semente da cultivar Desirée. A avaliação da percentagem de emergência damping-off aos 25 dias após o plantio, demonstrou que os fungicidas pencycuron e iprodione foram os melhores, com vantagens para o primeiro, porém sem diferirem entre si significativamente.

 15. Metabolome profiling to understand the defense response to sugar beet (Beta vulgaris) to Rhizoctonia solani AG 2-2 IIIB

  Rhizoctonia crown and root rot, caused by Rhizoctonia solani Kühn AG 2-2 IIIB, is an important disease of sugar beet (Beta vulgaris L.). The molecular processes that mediate sugar beet resistance to R. solani are largely unknown and identifying the metabolites associated with R. solani infection ma...

 16. Transgenic expression of Lactoferrin imparts resistance to a soilborne fungal pathogen Rhizoctonia solani

  Transgenic tobacco (Nicotiana tabacum var Xanthi) and Arabidopsis (A. thaliana) plants expressing an antimicrobial bovine lactoferrin (BLF) gene were developed and evaluated for resistance against an economically important fungal pathogen Rhizoctonia solani, the causal agent of damping off diseases....

 17. Interaction between Meloidogyne incognita and Rhizoctonia solani on green beans.

  Al-Hazmi, A S; Al-Nadary, S N

  2015-09-01

  The interaction between Meloidogyne incognita (race 2) and Rhizoctonia solani (AG 4) in a root rot disease complex of green beans (Phaseolus vulgaris) was examined in a greenhouse pot experiment. Three week-old seedlings (cv. Contender) were inoculated with the nematode and/or the fungus in different combinations and sequences. Two months after last nematode inoculation, the test was terminated and data were recorded. The synchronized inoculation by both pathogens (N + F) increased the index of Rhizoctonia root rot and the number of root galls; and suppressed plant growth, compared to controls. However, the severity of root rot and suppression of plant growth were greater and more evident when inoculation by the nematode preceded the fungus (N → F) by two weeks. Nematode reproduction (eggs/g root) was adversely affected by the presence of the fungus except by the synchronized inoculation. When inoculation by nematode preceded the fungus, plant growth was severely suppressed and roots were highly damaged and rotted leading to a decrease of root galls and eggs. PMID:26288560

 18. Preparation of Inoculum of Rhizoctonia solani Kuhn for an Artificially Inoculated Field Trail

  Rhizoctonia crown root and rot, caused by Rhizoctonia solani Kühn, is a serious disease resulting in substantial economic losses in sugar beet production worldwide. A consistent, uniform disease pressure of the correct intensity is necessary to effectively screen sugar beet for resistance to Rhizoc...

 19. Preparation of Inoculum of Rhizoctonia solani Kuhn for an Artificially Inoculated Field Trial

  Rhizoctonia crown root and rot, caused by Rhizoctonia solani Kühn, is a serious disease resulting in substantial economic losses in sugar beet production worldwide. A consistent, uniform disease pressure of the correct intensity is necessary to effectively screen sugar beet for resistance to Rhizoc...

 20. Preparation of inoculum of Rhizoctonia solani Kühn for an artificially inoculated field trial

  Rhizoctonia crown root and rot, caused by Rhizoctonia solani Kühn, is a serious disease resulting in substantial economic losses in sugar beet production worldwide. A consistent, uniform disease pressure of the correct intensity is necessary to effectively screen sugar beet for resistance to Rhizoc...

 1. Toxicity of (+)- and (-)-gossypol to the plant pathogen, Rhizoctonia solani.

  Puckhaber, Lorraine S; Dowd, Michael K; Stipanovic, Robert D; Howell, Charles R

  2002-11-20

  The dimeric sesquiterpene gossypol occurs naturally in cottonseed and other parts of the cotton plant. Gossypol exists as enantiomers because of the restricted rotation around the central binaphthyl bond. The (-)-enantiomer is toxic to nonruminant animals while the (+)-enantiomer exhibits little, if any, toxicity to these animals. Developing cotton plants with low levels of the (-)-gossypol could expand the use of cottonseed as a feed source. Gossypol also may play a role in protecting the plant from pathogens. The relative toxicity of (+)- and (-)-gossypol to plant pathogens has not been reported. We measured the concentration of (+)- and (-)-gossypol in roots from cotton seedlings that were treated with the biocontrol agent Trichoderma virens that induces biosynthesis of gossypol and related terpenoids in cotton roots. (-)-Gossypol was the minor enantiomer in control and treated roots, but levels were slightly higher in roots from T. virens-treated seed. We also determined the toxicity of the gossypol enantiomers and the racemate to the seedling disease pathogen Rhizoctonia solani. The (+)- and (-)-enantiomers of gossypol and the racemate are equally effective in inhibiting growth of this pathogen. The lethal doses of the gossypols required to kill the pathogen appeared to be similar, but their toxicities are significantly less than those of related cotton and kenaf sesquiterpenes. The results indicate that altering the enantiomeric ratio in cotton roots will not adversely affect the resistance of seedlings to the seedling pathogen R. solani. PMID:12428953

 2. Genetic diversity of rice sheath blight isolates (Rhizoctonia solani AG-1 IA) from different rice cultivars

  2002-01-01

  Rhizoctonia solani AG 1 IA, the non specific, soil borne, and plant casual agent of rice sheath blight, occurring world widely in rice fields, has become a major disease to rice. In this study,relationships among R. solani AG 1 IA isolates, collected from different rice cultivars were reported.

 3. RL-SAGE ANALYSIS OF THE RICE DEFENSE TRANSCRIPTOME DURING RICE AND RHIZOCTONIA SOLANI INTERACTION

  Sheath blight caused by the fungal pathogen Rhizoctonia solani is an emerging problem in rice production worldwide. To elucidate the molecular basis of rice defense to the pathogen, two RL-SAGE libraries were made from the R. solani infected and control plants of Jasmine 85, which is moderately resi...

 4. Evaluation of Onion Genotypes for Resistance to Stunting Caused by Rhizoctonia solani AG 8

  A total of 35 onion genotypes was evaluated for resistance to onion stunting caused by Rhizoctonia solani anastomosis group 8 (AG-8) under temperature-controlled greenhouse conditions (15 ± 1oC) in 2013. Each onion genotype was planted in a cone-tainer with and without inoculation with R. solani AG ...

 5. Heterogeneity in electrophoretic karyotype within and between anastomosis groups of Rhizoctonia solani

  Keijer, J.; Houterman, P.M.; Dullemans, A.M.; Korsman, M.G.

  1996-01-01

  Isolates of the soil borne basidiomycete Rhizoctonia solani vary in cultural appearance, in growth characteristics and in pathogenicity towards plants. Isolates of R. solani can be divided into anastomosis groups (AGs) and this division accommodates part of the observed diversity. However, a clear l

 6. In vitro antagonistic activity of fungi isolated from sclerotia on potato tubers against Rhizoctonia solani

  DEMİRCİ, Erkol; DANE, Elif; Eken, Cafer

  2011-01-01

  Forty-five fungal isolates were obtained from sclerotia of Rhizoctonia solani on potato tubers in Erzurum, Turkey. The interaction between fungal isolates and R. solani was studied in dual culture technique. Some fungal isolates affected R. solani by antibiosis and/or parasitism. Results of the antagonism tests showed that Acremonium sp., Gliocladium viride, Paecilomyces marquandii, Paecilomyces sulphurellus, Penicillium camemberti, Penicillium expansum, Penicillium frequentans (ME-50), Penic...

 7. Real-time pcr (qpcr) assay for rhizoctonia solani anastomoses group ag2-2 iiib

  Rhizoctonia solani anastomosis group AG2-2 IIIB is a severe sugar beet and maize pathogen. It causes crown and root rot disease which leads to yield losses world-wide. The soil-borne pathogen is difficult to detect and quantify by conventional methods. We developed a real-time PCR (qPCR) assay for the quantification of genomic DNA of Rhizoctonia solani AG2-2 IIIB based on the ITS region of rDNA genes. The limit of quantification of the assay is 1.8 pg genomic DNA. The amplification efficiency was 96.4. The assay will be helpful in the diagnoses of Rhizoctonia solani infection of sugar beet and maize roots and in the quantification of R. solani AG2-2 IIIB inoculum in plant debris and soil. (author)

 8. Evaluation of Brassica species for resistance to Rhizoctonia solani and binucleate Rhizoctonia (Ceratobasidium spp.) under controlled environment conditions

  Isolates of R. solani AG 2-1, AG 8, AG 10 and binucleate Rhizoctonia (Ceratobasidium spp.) were tested for virulence on Brassica crops in growth chamber experiments. Isolate virulence and genotype resistance were determined based on percent of seedling survival, shoot length, and shoot fresh weight....

 9. The Role of Pathogenesis-Related Proteins in the Tomato-Rhizoctonia solani Interaction

  Parissa Taheri; Saeed Tarighi

  2012-01-01

  Rhizoctonia solani is one of the most destructive pathogens causing foot rot disease on tomato. In this study, the molecular and cellular changes of a partially resistant (Sunny 6066) and a susceptible (Rio Grande) tomato cultivar after infection with necrotrophic soil-borne fungus R. solani were compared. The expression of defense-related genes such as chitinase (LOC544149) and peroxidase (CEVI-1) in infected tomato cultivars was investigated using semiquantitative reverse transcription-poly...

 10. Genetic diversity of Rhizoctonia solani associated with potato tubers in France

  Fiers, Marie; Edel-Hermann, Veronique; Héraud, Cécile; Gautheron, Nadine; Chatot, Catherine; Le Hingrat, Yves; Bouchek-Mechiche, Karima; Steinberg, Christian

  2010-01-01

  The plant pathogenic soil-borne fungus Rhizoctonia solani causes severe damages in crops all around the world. Tubers of potato are frequently affected by R. solani leading to the downgrading of the production. Generally the isolates involved in the sclerotia occurring at the surface of the tuber are assigned to the anastomosis group (AG) 3 but a more precise characterization of the diversity of this deleterious group is needed to set up appropriate control strategies. The diversity of 73 Fre...

 11. Draft Genome Sequence of the Plant-Pathogenic Soil Fungus Rhizoctonia solani Anastomosis Group 3 Strain Rhs1AP

  Cubeta, Marc A.; Thomas, Elizabeth; Dean, Ralph A.; Jabaji, Suha; Neate, Stephen M.; Tavantzis, Stellos; Toda, Takeshi; Vilgalys, Rytas; Bharathan, Narayanaswamy; Fedorova-Abrams, Natalie; Pakala, Suman B.; Pakala, Suchitra M.; Zafar, Nikhat; Joardar, Vinita; Losada, Liliana

  2014-01-01

  The soil fungus Rhizoctonia solani is a pathogen of agricultural crops. Here, we report on the 51,705,945 bp draft consensus genome sequence of R. solani strain Rhs1AP. A comprehensive understanding of the heterokaryotic genome complexity and organization of R. solani may provide insight into the plant disease ecology and adaptive behavior of the fungus.

 12. Comparative analysis of putative pathogenesis-related gene expression in two Rhizoctonia solani pathosystems

  Rhizoctonia solani, teleomorph Thanatephoris cucumeris, is a polyphagous nectrotrophic plant pathogen of the Basidiomycete order that is split into fourteen different anastomosis groups (AGs) based on hyphal interactions and host range. Currently, little is known about the methods by which R. solan...

 13. Vesicle trafficking via the Spitzenkörper during hyphal tip growth in Rhizoctonia solani

  Dijksterhuis, J.; Molenaar, D.

  2013-01-01

  Growing hyphae of Rhizoctonia solani were stained with the endocytic marker dye FM4-64 and imaged by confocal microscopy. Staining of the plasma membrane was followed by labeling of organelles in the cytoplasm (after ~1 min) and of the Spitzenkörper (Spk; after ~2 min). Fluorescence recovery after

 14. Untersuchungen zur Reduzierung von Rhizoctonia solani im ökologischen Kartoffelanbau

  Schleuß, Dr. Uwe; Böhm, Dr. Herwart

  2005-01-01

  In organic potato production Rhizoctonia solani leads to yield losses and quality deficiency with grave consequences for the saleability. To minimize these disease effects it is necessary to set up a cluster of different cultivation steps. Up to now the application of plant strengthening products shows inconsistent results. In our field trials we found slight yield increases, but especially an improvement of product quality.

 15. [Ultrastructural analysis of anastomosis group 9 of Rhizoctonia solani].

  Cedeño, L; Palacios Prü, E

  1996-01-01

  The ultrastructure of R. solani AG-9 (S-21, ATCC 62804) was investigated with transmission electron microscopy (TEM). The most important characteristics were those related with cell wall thickness, cytoplasmic matrix composition, number of nuclei and nucleoli and secretory material production. The majority of examined hyphae showed lateral cell walls thinner than those recorded before. The cytoplasmic matrix consistently appeared differentiated into two classes, one formed by a highly electron dense granular fine material and the other one showing a coloidal substance of very low density which give these cells a 'tiger-like' aspect. The grannular dense matrix always had abundant free ribosomes and usually surrounded the cytoplasmic organelles and the septal pore apparatus. The somatic cells showed up to 5 nuclei, some of which with three nucleoli. Masses of secretory material surrounded by membrane were regularly seen in the cytoplasm, with sizes similar to those of nuclei. PMID:9334448

 16. Ultrastructural analysis of anastomosis group 9 of Rhizoctonia solani

  The ultrastructure of R. solani AG-9 (S-21, ATCC 62804) was investigated with transmission electron microscopy (TEM). The most important characteristics were those related with cell wall thickness, cytoplasmic matrix composition, number of nuclei and nucleoli and secretory material production. The majority of examined hyphae showed lateral cell walls thinner than those recorded before. The cytoplasmic matrix consistently appeared differentiated into two classes, one formed by a highly electron dense granular fine material and the other one showing a coloidal substance of very low density which give these cells a 'tiger-like' aspect. The granular dense matrix always had abundant free ribosomes and usually surrounded the cytoplasmic organelles and the septal pore apparatus. The somatic cells showed up to 5 nuclei, some of which with three nucleoli. Masses of secretory material surrounded by membrane were regularly seen in the cytoplasm, with sizes similar to those of nuclei

 17. REAÇÃO DE CULTIVARES DO FEIJOEIRO COMUM ÀS PODRIDÕES RADICULARES CAUSADAS POR Rhizoctonia solani E Fusarium solani f. sp. phaseoli

  Braycia Afonso de Miranda

  2007-12-01

  Full Text Available REACTION OF COMMON BEAN CULTIVARS TOROOT ROT CAUSED BY Rhizoctonia solaniAND Fusarium solani f. sp. phaseoliRhizoctonia solani Kuhn is a necrotrophic fungus andsoil inhabitant that attacks great number of vegetable species. Inbean plants, R. solani can induce different symptoms includingtoppling, root and colon plant rottenness. Fusarium solani (MartSacc. f. sp. phaseoli (Burcholder occurs in practically all beanproducing areas in Brazil and can cause root rots and death tobean plants. This study evaluated the reaction of commercialcommon bean cultivars growing in R. solani or F. solani f. sp.phaseoli infested soil, under green house conditions. Theexperimental design was entirely randomized, with 24 treatmentsand four replications. A Oxisol was infested with trituratedsorghum grains that were previously colonized by R. solani (1.0g/1.4 L of soil or F. solani f. sp phaseoli (8.0 g/1.4 L of soil. Thedisease evaluations were accomplished 21 days after planting.All plants were carefully removed, their root systems werewashed in running water and the disease severity was evaluatedaccording to Abawi & Pastor-Corrales (1990 scale for diseaseseverity. The cultivar behavior ranged according to the inoculatedpathogen, all cultivars were susceptible with different degrees ofsusceptibility. Among evaluated common bean cultivars Pérolawas less susceptible to R. solani, and Radiante was lesssusceptible to F. solani f. sp. phaseoli.

 18. IN-VITRO EVALUATION OF FUNGICIDES, BIOCONTROL AGENTS AND PLANT EXTRACTS AGAINST RICE SHEATH BLIGHT PATHOGEN RHIZOCTONIA SOLANI

  P. Srinivas; P. Narayan Reddy; Ved Ratan; G. Bindu Madhavi

  2014-01-01

  Of the fourteen fungicides of different groups evaluated in-vitro against Rhizoctonia solani , Metalaxyl (0.1%), Mancozeb (0.1%), Tricyclazole (0.1%), Thiophenate methyl (0.1%), Carbendizm+ Mancozeb (0.1%) were proved to be most effective in inhibiting the growth of the fungus. Among the bio-agents screened, Trichoderma viride was most effective in restricting the growth of Rhizoctonia solani followed by Penicillium notatum where as Aspergillus niger was proved least effective. Among the thir...

 19. Maple Bark Biochar Affects Rhizoctonia solani Metabolism and Increases Damping-Off Severity.

  Copley, Tanya R; Aliferis, Konstantinos A; Jabaji, Suha

  2015-10-01

  Many studies have investigated the effect of biochar on plant yield, nutrient uptake, and soil microbial populations; however, little work has been done on its effect on soilborne plant diseases. To determine the effect of maple bark biochar on Rhizoctonia damping-off, 11 plant species were grown in a soilless potting substrate amended with different concentrations of biochar and inoculated or not with Rhizoctonia solani anastomosis group 4. Additionally, the effect of biochar amendment on R. solani growth and metabolism in vitro was evaluated. Increasing concentrations of maple bark biochar increased Rhizoctonia damping-off of all 11 plant species. Using multivariate analyses, we observed positive correlations between biochar amendments, disease severity and incidence, abundance of culturable bacterial communities, and physicochemical parameters. Additionally, biochar amendment significantly increased R. solani growth and hyphal extension in vitro, and altered its primary metabolism, notably the mannitol and tricarboxylic acid cycles and the glycolysis pathway. One or several organic compounds present in the biochar, as identified by gas chromatography-mass spectrometry analysis, may be metabolized by R. solani. Taken together, these results indicate that future studies on biochar should focus on the effect of its use as an amendment on soilborne plant pathogens before applying it to soils. PMID:25938176

 20. Susceptibility of leguminous green manure species to Rhizoctonia solani and Sclerotium rolfsii

  Trazilbo José de Paula Júnior

  2011-12-01

  Full Text Available We studied the susceptibility of species used as green manure in common bean fields to root rot (Rhizoctonia solani and southern blight (Sclerotium rolfsii. Seeds of Crotalaria breviflora, Canavalia ensiformis, Cajanus cajan, Dolichos lablab, Stizolobium cinereum, S. aterrimum, and the bean cvs. "Pérola", "Valente" and "Carnaval" were sown in soil infested by either R. solani AG-4 or S. rolfsii in greenhouse. The emergence of D. lablab seedlings in soil infested by R. solani dropped to 62%. C. breviflora, C. ensiformis and cv. "Valente" presented the lowest root rot severity. The pathogen S. rolfsii drastically reduced seedling emergence in all species; no C. cajan and S. cinereum seedling emerged. All plant species presented high southern blight severity. We conclude that leguminous crops are not suitable as green manure for areas of bean cultivation with high R. solani and S. rolfsii populations.

 1. Bioactive saponin from tea seed pomace with inhibitory effects against Rhizoctonia solani.

  Kuo, Ping-Chung; Lin, Tsung-Chun; Yang, Cheng-Wei; Lin, Chih-Lung; Chen, Guo-Feng; Huang, Jenn-Wen

  2010-08-11

  The present study was aimed to characterize the antifungal principles in methanol extract of tea ( Camellia oleifera ) seed pomace. Totally, two flavonoids, camelliasides A (1) and B (2), and one saponin mixture composed of camelliasaponin B(1) (3) were identified from the methanol extract. These constituents were tested for their ability to reduce the infection of cabbage seedlings by Rhizoctonia solani Kuhn AG-4 and to inhibit growth of the pathogen on potato dextrose agar plates. The saponin mixture is a potential candidate as a new plant-derived pesticide to control Rhizoctonia damping-off of vegetable seedlings. PMID:20681650

 2. Screening Sugar Beet Germplasm for Resistance to Rhizoctonia solani in Artifically Induced Field Epiphytotics: Examining 25 Years of Data

  Rhizoctonia root rot (caused by the fungus Rhizoctonia solani Kühn, AG2-2) continues to be a problem in most sugar beet-growing areas in the United States, and is a growing problem worldwide. The USDA-ARS at Fort Collins has screened germplasm in artificially induced epiphytotics to provide uniform...

 3. Screening of bioantagonistic bacteria for biocontrol agent of Rhizoctonia solani and surfactin producer

  YULIAR

  2008-01-01

  The objective of this research was to screen 31 of bacteria isolates that have potency to control Rhizoctonia solani growth and isolates capability to produce surfactin. R. solani growth inhibition was performed uses paper discs containing a 5 days cultivation of isolates culture. Surfactin activity assay was performed on LB agar medium. Results of the screening showed that the highest growth inhibition was obtained for isolates code 54 (96.43%), KC4 (93.45%), and 163 (93.19%). All of the iso...

 4. RSIADB, a collective resource for genome and transcriptome analyses in Rhizoctonia solani AG1 IA

  Chen, Lei; Ai, Peng; Zhang, Jinfeng; Deng, Qiming; Wang, Shiquan; Li, Shuangcheng; Zhu, Jun; Li, Ping; Zheng, Aiping

  2016-01-01

  Rice [Oryza sativa (L.)] feeds more than half of the world’s population. Rhizoctonia solani is a major fungal pathogen of rice causing extreme crop losses in all rice-growing regions of the world. R. solani AG1 IA is a major cause of sheath blight in rice. In this study, we constructed a comprehensive and user-friendly web-based database, RSIADB, to analyse its draft genome and transcriptome. The database was built using the genome sequence (10 489 genes) and annotation information for R. sol...

 5. De rol van het antagonisme bij de overleving van Rhizoctonia solani sclerotien in grond = The role of antagonism in the survival of sclerotia of Rhizoctonia solani in soil

  Velvis, H.

  1985-01-01

  Sclerotien van Rhizoctonia solani werden bij 10 en 20 graden Celsius geplaatst in een zestal gronden, namelijk 2 zand-, 2 zavel- en 2 kleigronden. Bij 10 graden Celsius waren na 75 dagen de sclerotien vrijwel allemaal nog in leven. Teruggang in vitaliteit is gevonden bij 20 graden Celsius in de zandgronden en in een zavelgrond (allen met een pH-KCl van 5 of lager), met een relatief hoge dichtheid van de mycoparasiet Verticillium biguttatum en ook in een kleigrond uit de Flevopolder. De initie...

 6. Screening different Brassica spp. germplasm for resistance to Rhizoctonia solani AG-2-1 and AG-8

  Poor stands of canola seedlings in Pacific Northwest (PNW) have been associated with Rhizoctonia solani AG-2-1 and AG-8. A total of eighty five genotypes of Brassica napus, B. rapa, B. carinata, B. juncea and Sinapsis alba were evaluated in the growth chamber for their resistance to both R. solani A...

 7. Toxicity of Lanthanum Against Rhizoctonia solani and Its Effect on Disease-Related Enzymes

  Mu Kangguo; Zhang Fusuo; Cui Jianyu; Zhang Wenji; Hu Lin

  2005-01-01

  The inhibition of lanthanum (La) to mycelial growth and three disease-related enzymes of Rhizoctonia solani were studied. The results showed that lanthanum inhibits the growth of Rhizoctonia solani strongly. EC50 and EC95 of La were 171.9 and 667.7 mg · L-1 measured in solid culture media respectively, while 111.4 and 500.7 mg · L-1 measured in liquid culture media respectively. Lanthanum also has activating effects on disease-related enzymes of the fungus such as pectinase, protease and cellulase. However, the quantity or the activity of the total enzymes decreases significantly because of the strong blockage of mycelial growth when the La2O3 concentration is over 50 mg · L-1, and the virulence of pathogen decreases as well.

 8. Stem Rot on Adzuki Bean (Vigna angularis) Caused by Rhizoctonia solani AG 4 HGI in China.

  Sun, Suli; Xia, Changjian; Zhang, Jiqing; Duan, Canxing; Wang, Xiaoming; Wu, Xiaofei; Lee, Suk-Ha; Zhu, Zhendong

  2015-03-01

  During late August and early September 2011, stem rot symptoms were observed on adzuki bean plants (Vigna angularis) growing in fields located in Beijing and Hebei Province, China, respectively. In this study, four isolates were obtained from infected stems of adzuki bean plants. Based on their morphology, and sequence and polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) analyses of the ribosomal DNA internal transcribed spacers (rDNA-ITS) region, the four isolates were identified as Rhizoctonia solani in anastomosis group (AG) 4 HGI. Pathogenicity tests showed that all isolates were strongly pathogenic to adzuki bean and resulted in serious wilt symptoms which was similar to observations in the fields. Additionally, the isolates infected several other crops and induced related rot on the roots and basal stems. To our knowledge, this is the first report of Rhizoctonia solani AG 4 HGI causing stem rot on adzuki bean. PMID:25774112

 9. Draft Genome Sequence of the Plant-Pathogenic Soil Fungus Rhizoctonia solani Anastomosis Group 3 Strain Rhs1AP.

  Cubeta, Marc A; Thomas, Elizabeth; Dean, Ralph A; Jabaji, Suha; Neate, Stephen M; Tavantzis, Stellos; Toda, Takeshi; Vilgalys, Rytas; Bharathan, Narayanaswamy; Fedorova-Abrams, Natalie; Pakala, Suman B; Pakala, Suchitra M; Zafar, Nikhat; Joardar, Vinita; Losada, Liliana; Nierman, William C

  2014-01-01

  The soil fungus Rhizoctonia solani is a pathogen of agricultural crops. Here, we report on the 51,705,945 bp draft consensus genome sequence of R. solani strain Rhs1AP. A comprehensive understanding of the heterokaryotic genome complexity and organization of R. solani may provide insight into the plant disease ecology and adaptive behavior of the fungus. PMID:25359908

 10. Draft Genome Sequence of the Plant-Pathogenic Soil Fungus Rhizoctonia solani Anastomosis Group 3 Strain Rhs1AP

  Cubeta, Marc A.; Dean, Ralph A.; Jabaji, Suha; Neate, Stephen M.; Tavantzis, Stellos; Toda, Takeshi; Vilgalys, Rytas; Bharathan, Narayanaswamy; Fedorova-Abrams, Natalie; Pakala, Suman B.; Pakala, Suchitra M.; Zafar, Nikhat; Joardar, Vinita; Losada, Liliana; Nierman, William C.

  2014-01-01

  The soil fungus Rhizoctonia solani is a pathogen of agricultural crops. Here, we report on the 51,705,945 bp draft consensus genome sequence of R. solani strain Rhs1AP. A comprehensive understanding of the heterokaryotic genome complexity and organization of R. solani may provide insight into the plant disease ecology and adaptive behavior of the fungus. PMID:25359908

 11. Rhizoctonia solani as a component in the bottom rot complex of glasshouse lettuce

  Kooistra, T

  1983-01-01

  The basal parts of maturing glasshouse lettuce can be attacked by several soil fungi, which cause bottom rot. Until recently quintozene was generally applied against this disease complex. The study of the causal fungi - especially Rhizoctonia solani - and their control was undertaken in view of the need for quintozene replacing fungicides.A survey revealed that Botrytis cinerea was the most frequently observed pathogen, especially in winter crops. The incidence of Sclerotinia minor, Sclerotin...

 12. Biocontrol of Rhizoctonia solani Damping-Off of Tomato with Bacillus subtilis RB14

  Asaka, O.; Shoda, M

  1996-01-01

  Bacillus subtilis RB14, which showed antibiotic activities against several phytopathogens in vitro by producing the antibiotics iturin A and surfactin, was subjected to a pot test to investigate its ability to suppress damping-off of tomato seedlings caused by Rhizoctonia solani. To facilitate recovery from soil, B. subtilis RB14-C, a spontaneous streptomycin-resistant mutant of RB14, was used. Damping-off was suppressed when the culture broth, cell suspension, or cell-free culture broth of R...

 13. Identification of Rhizoctonia solani isolates from sugar beet roots by analyzing the ITS region of ribosomal DNA

  Stojšin Vera B.; Budakov Dragana; Jacobsen Barry; Grimme Eva; Bagi Ferenc F.; Jasnić Stevan

  2007-01-01

  Rhizoctonia solani (Kühn) is one of the most important sugar beet pathogens Rhizoctonia solani anastomosis groups (AGs) 2-2 and 4 are proven to be the most common pathogenic strains on sugar beet. AG 2-2 (intraspecific groups IIIB and IV) can cause root and crown rot while damping-off of seedlings is most frequently attributed to AG 4. Four isolates of R. solani from sugar beet roots showing characteristic crown and root rot symptoms, collected from different localities in Vojvodina Province,...

 14. Leuconostoc spp. Associated with Root Rot in Sugar Beet and Their Interaction with Rhizoctonia solani.

  Strausbaugh, Carl A

  2016-05-01

  Rhizoctonia root and crown rot is an important disease problem in sugar beet caused by Rhizoctonia solani and also shown to be associated with Leuconostoc spp. Initial Leuconostoc studies were conducted with only a few isolates and the relationship of Leuconostoc with R. solani is poorly understood; therefore, a more thorough investigation was conducted. In total, 203 Leuconostoc isolates were collected from recently harvested sugar beet roots in southern Idaho and southeastern Oregon during 2010 and 2012: 88 and 85% Leuconostoc mesenteroides, 6 and 15% L. pseudomesenteroides, 2 and 0% L. kimchi, and 4 and 0% unrecognized Leuconostoc spp., respectively. Based on 16S ribosomal RNA sequencing, haplotype 11 (L. mesenteroides isolates) comprised 68 to 70% of the isolates in both years. In pathogenicity field studies with commercial sugar beet 'B-7', all Leuconostoc isolates caused more rot (P solani than when inoculated alone in both years. Also, 46 of the 52 combination treatments over the 2 years had significantly more rot (P solani are present in sugar beet roots. PMID:26735061

 15. Efficacy of Bacillus subtilis V26 as a biological control agent against Rhizoctonia solani on potato.

  Ben Khedher, Saoussen; Kilani-Feki, Olfa; Dammak, Mouna; Jabnoun-Khiareddine, Hayfa; Daami-Remadi, Mejda; Tounsi, Slim

  2015-12-01

  The aim of this study is to evaluate the efficacy of the strain Bacillus subtilis V26, a local isolate from the Tunisian soil, to control potato black scurf caused by Rhizoctonia solani. The in vitro antifungal activity of V26 significantly inhibited R. solani growth compared to the untreated control. Microscopic observations revealed that V26 caused considerable morphological deformations of the fungal hyphae such as vacuolation, protoplast leakage and mycelia crack. The most effective control was achieved when strain V26 was applied 24h prior to inoculation (protective activity) in potato slices. The antagonistic bacterium V26 induced significant suppression of root canker and black scurf tuber colonization compared to untreated controls with a decrease in incidence disease of 63% and 81%, respectively, and promoted plant growth under greenhouse conditions on potato plants. Therefore, B. subtilis V26 has a great potential to be commercialized as a biocontrol agent against R. solani on potato crops. PMID:26563555

 16. Identification of field isolates of Rhizoctonia solani to detect quantitative resistance in rice under greenhouse conditions

  Yeshi A.Wamishe; JIA Yulin; Pratibha Singh; Richard D.Cartwright

  2007-01-01

  The rates of in vitro hyphal growth of Rhizoctonia solani isolates,and their pathogenicity were evaluated to identify R.solani isolates that are suitable to detect quantitative resistance in rice.The isolates ofR.solani were purified from the infected rice and two grass species in Arkansas over three years.Among 200 Rhizoctonia-like isolates,102 isolates were identified as R.solani,and confirmed using a ribosomal DNA internal transcribed spacers' marker.The rates of in vitro hyphal growth of the 102 R.solani isolates ranged from 1.17 to 1.89 mm/h,of which only 13.7% were significantly different from each other.The rates of in vitro hyphal growth of eight selected isolates were correlated with lesion lengths (r=0.86 at P = 0.005 9 and r = 0.93 at P = 0.000 1) on the detached leaves of rice cultivars of Jasmine 85 (resistant) and M202 (susceptible),respectively.The eight isolates were selected based on the mean values of the maximal (1.89),median (1.54) and minimal (1.17) rates of hyphal growth.Two isolates that consistently exhibited significant differences in the rates of the hyphal growth were selected to examine the aggressiveness of isolates in microchambers.Using a micro-chamber,the slow growing isolates separated susceptible cultivars from moderately resistant cultivars better than the fast growing isolates.In contrast,the differences in disease reactions between both R.solani isolates were undetected using a standard field evaluation method.We suggest that the slow growing isolates are more useful than the fast growing isolates for detecting quantitative resistance with the micro-chamber method.

 17. The influence of soil moisture and Rhizoctonia solani anastomosis and intraspecific group on the incidence of damping-off and the incidence and severity of Rhizoctonia crown and root rot in sugar beet

  Rhizoctonia crown and root rot (Rhizoctonia solani) reduces plant stands, sugar quality and yield in sugar beet. To evaluate the influence of R. solani anastomosis (AG) and intraspecific groups and soil moisture on disease incidence and severity, a field trial was established in Ridgetown, Ontario, ...

 18. Genetic and Genomic Analysis of Rhizoctonia solani Interactions with Arabidopsis; Evidence of Resistance Mediated through NADPH Oxidases

  Foley, Rhonda C.; Gleason, Cynthia A.; Anderson, Jonathan P.; Hamann, Thorsten; Singh, Karam B.

  2013-01-01

  Rhizoctonia solani is an important soil-borne necrotrophic fungal pathogen, with a broad host range and little effective resistance in crop plants. Arabidopsis is resistant to R. solani AG8 but susceptible to R. solani AG2-1. A screen of 36 Arabidopsis ecotypes and mutants affected in the auxin, camalexin, salicylic acid, abscisic acid and ethylene/jasmonic acid pathways did not reveal any variation in response to R. solani and demonstrated that resistance to AG8 was independent of these defe...

 19. Biological control of Rhizoctonia solani on potato by using indigenous Trichoderma spp.

  Durak, Emre Demirer

  2016-04-01

  At this study, it was aimed to determine the effect of Trichoderma isolates that was isolated from the soil samples taken from the different regions on black scurf and stem canker disease caused by Rhizoctonia solani Kühn that has been one of the biggest problems of the potato cultivation. At the end of the soil isolations, totally 81 Trichoderma isolates were obtained and their species were identified. Of these isolates, T. harzianum (42%), T. virens (31%), T. asperellum (15%) and T. viride (12%). All of the isolates were tested in vitro for their antagonistic activity against the R. solani isolate. The isolates that show high inhibition rate was selected and tested against R. solani in vitro. Potato plants were grown in a greenhouse for about 10 weeks. Then the plants were evaluated according to the scale, plant height, shoot fresh and dry weights, root fresh and dry weights were noted. The experiment was conducted two times in three replications. At the in vitro tests, generally, it was determined that Trichoderma isolates have inhibited to R. solani and in vivo, they were reduced the effects of the disease and they were raised the development of the plant. In particular, it was determined that some isolates of the T. harzianum and T. virens have reduced the severity of the disease. It was determined that both in vitro and in vivo isolates have shown different efficiency against R. solani.

 20. Population genetic structure of Rhizoctonia solani AG 3-PT from potatoes in South Africa.

  Muzhinji, Norman; Woodhall, James W; Truter, Mariette; van der Waals, Jacquie E

  2016-05-01

  Rhizoctonia solani AG 3-PT is an important potato pathogen causing significant yield and quality losses in potato production. However, little is known about the levels of genetic diversity and structure of this pathogen in South Africa. A total of 114 R. solani AG 3-PT isolates collected from four geographic regions were analysed for genetic diversity and structure using eight microsatellite loci. Microsatellite analysis found high intra-population genetic diversity, population differentiation and evidence of recombination. A total of 78 multilocus genotypes were identified with few shared among populations. Low levels of clonality (13-39 %) and high levels of population differentiation were observed among populations. Most of the loci were in Hardy-Weinberg equilibrium and all four populations showed evidence of a mixed reproductive mode of both clonality and recombination. The PCoA clustering method revealed genetically distinct geographic populations of R. solani AG 3-PT in South Africa. This study showed that populations of R. solani AG 3-PT in South Africa are genetically differentiated and disease management strategies should be applied accordingly. This is the first study of the population genetics of R. solani AG 3-PT in South Africa and results may help to develop knowledge-based disease management strategies. PMID:27109367

 1. RSIADB, a collective resource for genome and transcriptome analyses in Rhizoctonia solani AG1 IA.

  Chen, Lei; Ai, Peng; Zhang, Jinfeng; Deng, Qiming; Wang, Shiquan; Li, Shuangcheng; Zhu, Jun; Li, Ping; Zheng, Aiping

  2016-01-01

  Rice [Oryza sativa (L.)] feeds more than half of the world's population. Rhizoctonia solaniis a major fungal pathogen of rice causing extreme crop losses in all rice-growing regions of the world. R. solani AG1 IA is a major cause of sheath blight in rice. In this study, we constructed a comprehensive and user-friendly web-based database, RSIADB, to analyse its draft genome and transcriptome. The database was built using the genome sequence (10,489 genes) and annotation information for R. solani AG1 IA. A total of six RNAseq samples of R. solani AG1 IA were also analysed, corresponding to 10, 18, 24, 32, 48 and 72 h after infection of rice leaves. The RSIADB database enables users to search, browse, and download gene sequences for R. solani AG1 IA, and mine the data using BLAST, Sequence Extractor, Browse and Construction Diagram tools that were integrated into the database. RSIADB is an important genomic resource for scientists working with R. solani AG1 IA and will assist researchers in analysing the annotated genome and transcriptome of this pathogen. This resource will facilitate studies on gene function, pathogenesis factors and secreted proteins, as well as provide an avenue for comparative analyses of genes expressed during different stages of infection. Database URL:http://genedenovoweb.ticp.net:81/rsia/index.php. PMID:27022158

 2. Induction of Soil Suppressiveness Against Rhizoctonia solani by Incorporation of Dried Plant Residues into Soil.

  Kasuya, Masahiro; Olivier, Andriantsoa R; Ota, Yoko; Tojo, Motoaki; Honjo, Hitoshi; Fukui, Ryo

  2006-12-01

  ABSTRACT Suppressive effects of soil amendment with residues of 12 cultivars of Brassica rapa on damping-off of sugar beet were evaluated in soils infested with Rhizoctonia solani. Residues of clover and peanut were tested as noncruciferous controls. The incidence of damping-off was significantly and consistently suppressed in the soils amended with residues of clover, peanut, and B. rapa subsp. rapifera 'Saori', but only the volatile substance produced from water-imbibed residue of cv. Saori exhibited a distinct inhibitory effect on mycelial growth of R. solani. Nonetheless, disease suppression in such residue-amended soils was diminished or nullified when antibacterial antibiotics were applied to the soils, suggesting that proliferation of antagonistic bacteria resident to the soils were responsible for disease suppression. When the seed (pericarps) colonized by R. solani in the infested soil without residues were replanted into the soils amended with such residues, damping-off was suppressed in all cases. In contrast, when seed that had been colonized by microorganisms in the soils containing the residues were replanted into the infested soil, damping-off was not suppressed. The evidence indicates that the laimosphere, but not the spermosphere, is the site for the antagonistic microbial interaction, which is the chief principle of soil suppressiveness against Rhizoctonia damping-off. PMID:18943670

 3. IN-VITRO EVALUATION OF FUNGICIDES, BIOCONTROL AGENTS AND PLANT EXTRACTS AGAINST RICE SHEATH BLIGHT PATHOGEN RHIZOCTONIA SOLANI

  P. Srinivas

  2014-02-01

  Full Text Available Of the fourteen fungicides of different groups evaluated in-vitro against Rhizoctonia solani , Metalaxyl (0.1%, Mancozeb (0.1%, Tricyclazole (0.1%, Thiophenate methyl (0.1%, Carbendizm+ Mancozeb (0.1% were proved to be most effective in inhibiting the growth of the fungus. Among the bio-agents screened, Trichoderma viride was most effective in restricting the growth of Rhizoctonia solani followed by Penicillium notatum where as Aspergillus niger was proved least effective. Among the thirteen plant extracts evaluated garlic extract (10% was most effective in inhibiting the growth of fungus followed by calotropis (10%. Datura leaf extract (10% was found to be least effective in inhibiting the growth of Rhizoctonia solani.

 4. Diversidade genética de isolados de Rhizoctonia solani coletados em feijão-caupi no Estado de Roraima Genetic diversity of Rhizoctonia solani isolates collected from Cowpea in the State of Roraima

  Aloísio Sartorato; Kátia L. Nechet; Bernardo A. Halfeld-Vieira

  2006-01-01

  O feijão-caupi (Vigna unguiculata) é uma das principais fontes de proteína para a população de baixa renda, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Esta leguminosa é suscetível a várias doenças incluindo a mela ou murcha-da-teia-micélica, cujo agente causal é o fungo Rhizoctonia solani (teleomorfo: Thanatephorus cucumeris). Embora Rhizoctonia solani seja um agente causal de doença muito importante, no Brasil inexiste qualquer informação sobre as características de seus isolados...

 5. Draft genome sequence of the sugar beet pathogen Rhizoctonia solani AG2-2IIIB strain BBA69670.

  Wibberg, Daniel; Andersson, Louise; Rupp, Oliver; Goesmann, Alexander; Pühler, Alfred; Varrelmann, Mark; Dixelius, Christina; Schlüter, Andreas

  2016-03-20

  Rhizoctonia solani is a widespread plant pathogenic fungus featuring a broad host range including several economically important crops. Accordingly, genome analyses of R. solani isolates are important to uncover their pathogenic potential. Draft genome sequences for four R. solani isolates representing three of the 14 R. solani anastomosis groups (AGs) are available. Here, we present the first draft genome sequence for an R. solani AG2-2IIIB isolate that is pathogenic on sugar beet. The fungal genome was assembled in 2065 scaffolds consisting of 5826 contigs amounting to a size of about 52 Mb which is larger than any other R. solani isolate known today. Genes potentially encoding cellulolytic, lignolytic and pectinolytic enzymes were identified. PMID:26851388

 6. Real-time PCR (qPCR) assay for Rhizoctonia solani anastomoses group AG2-2 IIIB

  Abbas, S. J.; Bashir, A.; Karlosky, P.

  2014-01-01

  Rhizoctonia solani anastomosis group AG2-2 IIIB is a severe sugar beet and maize pathogen. It causes crown and root rot disease which leads to yield losses world-wide. The soil-borne pathogen is difficult to detect and quantify by conventional methods. We developed a real-time PCR (qPCR) assay for the quantification of genomic DNA of Rhizoctonia solani AG2-2 IIIB based on the ITS region of rDNA genes. The limit of quantification of the assay is 1.8 pg genomic DNA. The amplificatio...

 7. Real-time PCR (qPCR) assay for Rhizoctonia solani anastomoses group AG2-2IIIb

  Abbas, S. J.; Ahmad, B.; Karlovsky, P.

  2014-01-01

  Rhizoctonia solani anastomosis group AG2-2 IIIB is a severe sugar beet and maize pathogen. It causes crown and root rot disease which leads to yield losses world-wide. The soil-borne pathogen is difficult to detect and quantify by conventional methods. We developed a real-time PCR (qPCR) assay for the quantification of genomic DNA of Rhizoctonia solani AG2-2 IIIB based on the ITS region of rDNA genes. The limit of quantification of the assay is 1.8 pg genomic DNA. The amplification efficiency...

 8. Rhizoctonia root rot (Rhizoctoni solani K ü h n of sugar beet in province Vojvodina

  Stojšin Vera B.

  2006-01-01

  Full Text Available Sugar beet root rot appears regularly each year, but its intensity depends on agro ecological conditions. The predominant causers of root rot in Vojvodina are fungi from Fusarium genus and species Macrophomina phaseolina. Over the last couple of years, more intense occurrence of Rhizoctonia root rot has been observed. Rhizoctonia solani, the causal agent of root rot is present in sugar beet fields. During 2000-2005, on the territory of Vojvodina, the frequency of Rhizoctonia solani in phytopathological isolations from rotted sugar beet roots was between 0,0-18,2%. The intensity of the disease depends on localities, agro ecological conditions and genotypes. Symptoms of Rhizoctonia root rot were registered at some localities in all regions of Vojvodina: Srem, Banat and Bačka. The disease appearance is above all local. It occurs in small patches, on heavy, non-structured soil and on depressed wet parts of plots. Individual diseased plants can be found during July. Brown rot appears on sugar beet roots, with dried tissue on surface, which is present on the tail as well as on the middle part and the head of root. Tissues with described symptoms are deeper regarding the healthy part of root. On vertical root section, the necrotic changes are clearly visible comparing to tissue section without symptoms. The heavily infected tissue forms fissures on roots in most cases. Besides the above-mentioned symptoms on roots, the plant wilting and leaf handle necrosis as well as leaf dying are also observed. When rot spreads to the whole root head, plants quickly die.

 9. Antagonisme in vitro de trichoderma spp. vis-a-vis de rhizoctonia solani kuhn

  Camporota, P.

  1985-01-01

  Cet article présente les résultats obtenus lors de la réalisation de la première étape d’un programme de sélection de souches de Trichoderma spp. utilisables pour la lutte biologique contre Rhizoctonia solani dans le sol : 28 souches de Trichoderma ont été confrontées in vitro à 3 souches de R. solani appartenant à des groupes d’anastomose différents. On a mesuré, pour chaque souche de Trichoderma, la capacité à envahir les colonies de l’agent pathogène ainsi que les 3 modes d’action : my...

 10. Genome sequence of a novel mycovirus of Rhizoctonia solani, a plant pathogenic fungus.

  Zhong, Jie; Chen, Chuan-Yuan; Gao, Bi-Da

  2015-08-01

  Here we present the genome sequence of a novel dsRNA virus we designed as Rhizoctonia solani RNA virus HN008 (RsRV-HN008) from a filamentous fungus R. solani. Its genome (7596 nucleotides) contains two non-overlapping open reading frames (ORF1 and ORF2). ORF1 encoded a 128 kDa protein that showed no significant identity to any other virus sequence in the NCBI database. ORF2 encoded a protein with a molecular weight of 140 kDa and shared a low percentage of sequence identity to the RdRps of unclassified dsRNA viruses. Sequence analysis revealed that RsRV-HN008 may be a member of a novel unclassified family of mycoviruses. PMID:26116286

 11. Screening of bioantagonistic bacteria for biocontrol agent of Rhizoctonia solani and surfactin producer

  YULIAR

  2008-04-01

  Full Text Available The objective of this research was to screen 31 of bacteria isolates that have potency to control Rhizoctonia solani growth and isolates capability to produce surfactin. R. solani growth inhibition was performed uses paper discs containing a 5 days cultivation of isolates culture. Surfactin activity assay was performed on LB agar medium. Results of the screening showed that the highest growth inhibition was obtained for isolates code 54 (96.43%, KC4 (93.45%, and 163 (93.19%. All of the isolates were cooproducer of surfactin and iturin, and the highest biosurfactan index was obtained for isolate KB2 (3.91.The four potential isolates were identified, as Bacillus pantotheinticus (isolate 54 and isolate 163, Bacillus brevis (isolateKC4, and Bacillus sp(isolate KB2.

 12. Mass-spectrometry data for Rhizoctonia solani proteins produced during infection of wheat and vegetative growth.

  Anderson, Jonathan P; Hane, James K; Stoll, Thomas; Pain, Nicholas; Hastie, Marcus L; Kaur, Parwinder; Hoogland, Christine; Gorman, Jeffrey J; Singh, Karam B

  2016-09-01

  Rhizoctonia solani is an important root infecting pathogen of a range of food staples worldwide including wheat, rice, maize, soybean, potato, legumes and others. Conventional resistance breeding strategies are hindered by the absence of tractable genetic resistance in any crop host. Understanding the biology and pathogenicity mechanisms of this fungus is important for addressing these disease issues, however, little is known about how R. solani causes disease. The data described in this article is derived from applying mass spectrometry based proteomics to identify soluble, membrane-bound and culture filtrate proteins produced under wheat infection and vegetative growth conditions. Comparisons of the data for sample types in this set will be useful to identify metabolic pathway changes as the fungus switches from saprophytic to a pathogenic lifestyle or pathogenicity related proteins contributing to the ability to cause disease on wheat. The data set is deposited in the PRIDE archive under identifier PRIDE: PXD002806. PMID:27331100

 13. Reactive Oxygen Species Play a Role in the Infection of the Necrotrophic Fungi, Rhizoctonia solani in Wheat

  Foley, Rhonda C; Brendan N Kidd; Hane, James K; Anderson, Jonathan P; Singh, Karam B.

  2016-01-01

  Rhizoctonia solani is a nectrotrophic fungal pathogen that causes billions of dollars of damage to agriculture worldwide and infects a broad host range including wheat, rice, potato and legumes. In this study we identify wheat genes that are differentially expressed in response to the R. solani isolate, AG8, using microarray technology. A significant number of wheat genes identified in this screen were involved in reactive oxygen species (ROS) production and redox regulation. Levels of ROS sp...

 14. Proteomic Analysis of Rhizoctonia solani Identifies Infection-specific, Redox Associated Proteins and Insight into Adaptation to Different Plant Hosts*

  Anderson, Jonathan P.; Hane, James K.; STOLL, THOMAS; Pain, Nicholas; Hastie, Marcus L.; Kaur, Parwinder; Hoogland, Christine; Gorman, Jeffrey J.; Singh, Karam B.

  2016-01-01

  Rhizoctonia solani is an important root infecting pathogen of a range of food staples worldwide including wheat, rice, maize, soybean, potato and others. Conventional resistance breeding strategies are hindered by the absence of tractable genetic resistance in any crop host. Understanding the biology and pathogenicity mechanisms of this fungus is important for addressing these disease issues, however, little is known about how R. solani causes disease. This study capitalizes on recent genomic...

 15. RHIZOCTONIA SOLANI J.G. KÜHN 1858: MORPHOLOGY, MICROSCOPIC FEATURES AND PATHOGENICITY TOWARDS RAPE AND TOMATO

  PRONICHEVA I.S.

  2014-01-01

  Sixteen strains of Rhizoctonia solani were isolated from potato of European part of Russia. Next properties were studied: morphology of colonies, microscopic features, anastomosis group (AG), pathogenicity towards rape and tomato. Morphologic and microscopic features were typical for R. solani species. All isolated were found to belong to AG-3. There was observed some diversity in pathogenicity of different strains without correlation of pathogenicity with morphological and microscopic featur...

 16. Real-time PCR assay for identification and quantification of Rhizoctonia solani AG-2-2 in soil

  Edel-Hermann, Veronique; Jobard, Marlène; Gautheron, Nadine; Friberg, Hanna; Steinberg, Christian

  2009-01-01

  Rhizoctonia solani AG-2-2 causes severe damages on sugar beet, which appear in the field as dispersed and unpredictable patches of diseased plants. Knowledge of the ecology of this pathogen is limited by the absence of diagnostic tool. We have developed a specific real-time PCR assay enabling the identification of R. solani AG-2-2 and its direct quantification in soil.

 17. Identification of Spanish isolates of Rhizoctonia solani from potato by anastomosis grouping, ITS-RFLP and RAMS-fingerprinting

  Martín Esteban, Mª Paz; El Bakali, Abdessamad M.; Lilja, Arja; Hantula, Jarkko

  2003-01-01

  Anastomosis grouping, restriction fragment length polymorphism (RFLP) of the ITS regions including the 5.85 rDNA, and random amplified microsatellites (RAMS) were used to characterize isolates of Rhizoctonia solani collected from Spain and Finland. There was a high similarity between the results obtained with the three techniques. RAMS markers revealed more genetic variation among isolates of R. solani than RFLP. The anastomosis group (AG)-3 isolates were clearly separated from isolates belon...

 18. Antifungal Effect of Streptomyces 702 Antifungal Monomer Component DZP8 on Rhizoctonia solani and Magnaporthe grisea

  2012-01-01

  The aim of this study was to investigate the in vitro antifungal effects of antifungal monomer component DZP8 isolated from Streptomyces 702 on the mycelium growth, sclerotium formation and germination of Rhizoctonia solani and on the mycelium growth, conidial formation, germination, appressorium formation of Magnaporthe grisea. The results showed that the antifungal monomer component DZP8 has strong antifungal effect on both the R. solani and M. grisea. The EC50 and EC90 of DZP8 were 1.81 and 3.35 μg/ml on Ft. solani respectively, and 37.01 and 136.21 μg/ml on M. grisea respectively. Under the treatment of 48.01 μg/ml DZP8, the sclerotium formation rate of R. solani was just 39.21%, the formation time delayed by 216 h and the dry weight decreased by 81.37% in comparison the con- trol; and 33.51 μg/ml DZP8 significantly inhibited the sclerotium germination. In the presence of 160.08 μg/ml DZP8, the sporulation of M. grisea was just 9.29% of control sample; 20.14 μg/ml DZP8 inhibited the conidial germination suppression rate by 95.16%, and the appressorium formation by 100%.

 19. Effect of Population Dynamics of Pseudomonas cepacia and Paecilomyces lilacinus on Colonization of Polyfoam Rooting Cubes by Rhizoctonia solani

  Cartwright, D. Kelly; Benson, D. M.

  1994-01-01

  Suspensions of Pseudomonas cepacia (strain 5.5B) and Paecilomyces lilacinus (isolate 6.2F) were applied to polyfoam rooting cubes for control of stem rot of poinsettia caused by Rhizoctonia solani. The populations of antagonists and colonization of rooting cubes by R. solani were monitored during a 3-week period. Colonization of cubes by R. solani was reduced in cubes treated with P. cepacia, but the population of P. cepacia decreased by as much as 97% during the test period. Increased coloni...

 20. Integrated options for the management of black root rot of strawberry caused by Rhizoctonia solani Kuhn.

  Asad-Uz-Zaman, Md; Bhuiyan, Mohammad Rejwan; Khan, Mohammad Ashik Iqbal; Alam Bhuiyan, Md Khurshed; Latif, Mohammad Abdul

  2015-02-01

  An investigation was made to manage strawberry black root rot caused by Rhizoctonia solani (R. solani) through the integration of Trichoderma harzianum (T. harzianum) isolate STA7, mustard oil cake and Provax 200. A series of preliminary experiments were conducted to select a virulent isolate of R. solani, an effective isolate of T. harzianum, a suitable organic amendment, and a suitable fungicide before setting the experiment for integration. The pathogenicity of the selected four isolates of R. solani was evaluated against strawberry and isolate SR1 was selected as the test pathogen due to its highest virulent (95.47% mortality) characteristics. Among the 20 isolates of T. harzianum, isolate STA7 showed maximum inhibition (71.97%) against the test pathogen (R. solani). Among the fungicides, Provax-200 was found to be more effective at lowest concentration (100 ppm) and highly compatible with Trichoderma isolates STA7. In the case of organic amendments, maximum inhibition (59.66%) of R. solani was obtained through mustard oil cake at the highest concentration (3%), which was significantly superior to other amendments. Minimum percentages of diseased roots were obtained with pathogen (R. solani)+Trichoderma+mustard oil cake+Provax-200 treatment, while the highest was observed with healthy seedlings with a pathogen-inoculated soil. In the case of leaf and fruit rot diseases, significantly lowest infected leaves as well as fruit rot were observed with a pathogen+Trichoderma+mustard oil cake+Provax-200 treatment in comparison with the control. A similar trend of high effectiveness was observed by the integration of Trichoderma, fungicide and organic amendments in controlling root rot and fruit diseases of strawberry. Single application of Trichoderma isolate STA7, Provax 200 or mustard oil cake did not show satisfactory performance in terms of disease-free plants, but when they were applied in combination, the number of healthy plants increased significantly. The

 1. The effect of chemical haulm destruction and haulm pulling on potato black scurf caused by Rhizoctonia solani AG-3.

  Dijst, G.

  1989-01-01

  Factors influencing black scurf formation in untreated crops and after haulm destruction were investigated. As potato tubers mature they may gradually become covered with black scurf, the sclerotia of the fungus Rhizoctonia solani AG-3. After haulm destruction, black scurf formation is stimulated by

 2. Gene expression profiling of the plant pathogenic basidiomycetous fungus Rhizoctonia solani AG 4 reveals putative virulence factors

  Rhizoctonia solani is a ubiquitous basidiomycetous soilborne fungal pathogen causing damping off of seedlings, aerial blights and postharvest diseases. To gain insight into the molecular mechanisms of pathogenesis a global approach based on analysis of expressed sequence tags (ESTs) was undertaken. ...

 3. Isolates of Rhizoctonia solani can produce both web blight and root rot symptoms in common bean (Phaseolus vulgaris L.)

  Rhizoctonia solani Kühn (Rs) is an important pathogen in the tropics, causing web blight (WB), and a widespread soil-borne root rot (RR) pathogen of common bean (Phaseolus vulgaris L.) worldwide. This pathogen is a species complex classified into 14 anastomosis groups (AG). Some AGs have been report...

 4. Sequence variation of the rDNA internal transcribed spacer (ITS) region among isolates of Rhizoctonia solani

  Rhizoctonia solani is a common and highly heterogeneous fungal species. Sub-specific groups have been created based on hyphal anastomosis (AGs). One of the newer AGs described is AG-11 from soybean and rice seedlings or soil in Arkansas and lupine in Australia (Carling et al. Phytopathology 84:1378-...

 5. Studies on Characterization of Molecular Variability Using RAPD Markers in Rhizoctonia solani Isolated from Different Gerographical Regions of South India

  Krishna Kumari

  2015-12-01

  Full Text Available Molecular techniques have become reliable and are highly suitable tools for identifying pathogen species and for genetic variation. The molecular marker is a useful tool for assessing genetic variations. RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA markers have been used to characterize the numerous filamentous fungi collected from different fields of experimental mycology. Rhizoctonia solani is a plant pathogenic fungus which cause sheath blight in rice. Present work focused on polymorphic identification and characterization of Rhizoctonia solani isolate. Twenty eight samples were collected from different locations of South India and Punjab. Rhizoctonia solani (teleomorph: Thanatephorus cucumeris were isolated and used polymorphic examination by molecular markers. Molecular analysis was done with OPC-5, OPC-2, OPA-8 and OPA-11primers and the variability of isolated fungus DNA, allowed the visualization of 265 polymorphic bonds with molecular weight ranging from 0.5kb to 20kb significant differences in RAPD profiles of 28 isolates of R. Solani were found with two primers OPC-5 and OPC-2. To analyze the resolving ability of these primers, cumulative RAPD profiles generated by the primers were analyzed by UPGMA. The dendrogram constructed using 265 polymorphic bonds obtained from 28 isolates with 5 primers was divided into 7 clusters. Based on these results it was concluded that there was a molecular variability among the isolates of R. solani was depicted.

 6. Reactive Oxygen Species Play a Role in the Infection of the Necrotrophic Fungi, Rhizoctonia solani in Wheat.

  Foley, Rhonda C; Kidd, Brendan N; Hane, James K; Anderson, Jonathan P; Singh, Karam B

  2016-01-01

  Rhizoctonia solani is a nectrotrophic fungal pathogen that causes billions of dollars of damage to agriculture worldwide and infects a broad host range including wheat, rice, potato and legumes. In this study we identify wheat genes that are differentially expressed in response to the R. solani isolate, AG8, using microarray technology. A significant number of wheat genes identified in this screen were involved in reactive oxygen species (ROS) production and redox regulation. Levels of ROS species were increased in wheat root tissue following R. solani infection as determined by Nitro Blue Tetrazolium (NBT), 3,3'-diaminobenzidine (DAB) and titanium sulphate measurements. Pathogen/ROS related genes from R. solani were also tested for expression patterns upon wheat infection. TmpL, a R. solani gene homologous to a gene associated with ROS regulation in Alternaria brassicicola, and OAH, a R. solani gene homologous to oxaloacetate acetylhydrolase which has been shown to produce oxalic acid in Sclerotinia sclerotiorum, were highly induced in R. solani when infecting wheat. We speculate that the interplay between the wheat and R. solani ROS generating proteins may be important for determining the outcome of the wheat/R. solani interaction. PMID:27031952

 7. Reactive Oxygen Species Play a Role in the Infection of the Necrotrophic Fungi, Rhizoctonia solani in Wheat.

  Rhonda C Foley

  Full Text Available Rhizoctonia solani is a nectrotrophic fungal pathogen that causes billions of dollars of damage to agriculture worldwide and infects a broad host range including wheat, rice, potato and legumes. In this study we identify wheat genes that are differentially expressed in response to the R. solani isolate, AG8, using microarray technology. A significant number of wheat genes identified in this screen were involved in reactive oxygen species (ROS production and redox regulation. Levels of ROS species were increased in wheat root tissue following R. solani infection as determined by Nitro Blue Tetrazolium (NBT, 3,3'-diaminobenzidine (DAB and titanium sulphate measurements. Pathogen/ROS related genes from R. solani were also tested for expression patterns upon wheat infection. TmpL, a R. solani gene homologous to a gene associated with ROS regulation in Alternaria brassicicola, and OAH, a R. solani gene homologous to oxaloacetate acetylhydrolase which has been shown to produce oxalic acid in Sclerotinia sclerotiorum, were highly induced in R. solani when infecting wheat. We speculate that the interplay between the wheat and R. solani ROS generating proteins may be important for determining the outcome of the wheat/R. solani interaction.

 8. Reactive Oxygen Species Play a Role in the Infection of the Necrotrophic Fungi, Rhizoctonia solani in Wheat

  Foley, Rhonda C.; Kidd, Brendan N.; Hane, James K.; Anderson, Jonathan P.; Singh, Karam B.

  2016-01-01

  Rhizoctonia solani is a nectrotrophic fungal pathogen that causes billions of dollars of damage to agriculture worldwide and infects a broad host range including wheat, rice, potato and legumes. In this study we identify wheat genes that are differentially expressed in response to the R. solani isolate, AG8, using microarray technology. A significant number of wheat genes identified in this screen were involved in reactive oxygen species (ROS) production and redox regulation. Levels of ROS species were increased in wheat root tissue following R. solani infection as determined by Nitro Blue Tetrazolium (NBT), 3,3'-diaminobenzidine (DAB) and titanium sulphate measurements. Pathogen/ROS related genes from R. solani were also tested for expression patterns upon wheat infection. TmpL, a R. solani gene homologous to a gene associated with ROS regulation in Alternaria brassicicola, and OAH, a R. solani gene homologous to oxaloacetate acetylhydrolase which has been shown to produce oxalic acid in Sclerotinia sclerotiorum, were highly induced in R. solani when infecting wheat. We speculate that the interplay between the wheat and R. solani ROS generating proteins may be important for determining the outcome of the wheat/R. solani interaction. PMID:27031952

 9. Metodologias de inoculação de Rhizoctonia solani na cultura da cenoura Inoculation methodology of Rhizoctonia solani in carrot

  Amanda Cabral Corrêa de Oliveira

  2008-06-01

  Full Text Available Rhizoctonia solani pode causar diferentes tipos de doenças em cenoura (Daucus carota L.. Para a avaliação de métodos de controle geralmente se utiliza inoculação artificial. Objetivou-se neste trabalho, ajustar uma concentração de inóculo de R. solani (AG-4 no cultivo de cenoura. Utilizou-se delineamento experimental em blocos ao acaso, com 5 repetições sendo a unidade experimental um vaso de 3L com 40 sementes. Como substrato, utilizou-se solo/areia (3:1. Os tratamentos em esquema fatorial 4 x 3 sendo, 4 densidades de inóculo (9; 18; 36; 72; mg de inóculo·kg-1 de solo e 3 métodos de infestação artificial (incorporados a todo o solo; incorporados na superfície; contato direto com as sementes e uma testemunha adicional. O experimento foi conduzido em câmara de crescimento a 20(0C, com fotoperíodo de 12 h. As avaliações foram realizadas diariamente do 8º ao 30º dia após a semeadura, registrando-se o estande e o número de plântulas com tombamento. Analisou-se o índice de velocidade de emergência, porcentagem média de tombamento pré e pós emergência. A densidade de 72 mg de inóculo·kg-1 de solo incorporado na superfície foi o método mais eficiente.Rhizoctonia solani may cause different diseases in carrot (Daucus carota L.. To test control methods, artificial inoculation is generally employed. This work aimed to adjust a methodology to inoculate R. solani (AG-4 in carrot. A randomized block outline with five replicates was used, with an experimental unit of a 3L-pot with 40 seeds and a substact composed by a mixture of soil/sand (3:1 v/v. Treatments were those in a factorial experiment 4 x 3, with 4 inoculum densities (9; 18; 36; 72 mg of inoculum.kg-1 of soil and three forms of artificial infestation (incorporated to the substract as a whole; incorporated on the surface; with direct contact with seeds and an additional control. The experiment was carried out in a growth chamber at 20(0C and a 12h photoperiod. The

 10. Isolation and evaluation of bacteria and fungi as biological control agents against Rhizoctonia solani.

  Lahlali, R; Bajii, M; Jijakli, M H

  2007-01-01

  Rhizoctonia solani is one of the most important limiting factors for potato production and storage in Belgium and worldwide. Its management is still strongly dependent on chemical treatments. The aim of this work was to evaluate the possibility of exploiting bacteria and fungi in order to control this pathogen. Among a collection of 220 bacterial strains isolated from different organs of healthy potato plants and rhizospheric soils, 25 isolates were selected using screening methods based on in vitro dual culture assays. The mycelial growth inhibition rate of the pathogen was ranged from 59.4 to 95.0%. Also seven fungal strains isolated from the rhizospheric soil and potato roots showed a highly mycelial growth inhibition of R. solani. The mycelial growth inhibition rate obtained with these fungi was included between 60.0 and 99.4%. From this preliminary study, the further investigations will be planned to determine the bacterial isolates systematic, species of fungal strains by using molecular tools and to assess their efficacy against R. solani in greenhouse trials. PMID:18396837

 11. Unraveling Aspects of Bacillus amyloliquefaciens Mediated Enhanced Production of Rice under Biotic Stress of Rhizoctonia solani

  Srivastava, Suchi; Bist, Vidisha; Srivastava, Sonal; Singh, Poonam C.; Trivedi, Prabodh K.; Asif, Mehar H.; Chauhan, Puneet S.; Nautiyal, Chandra S.

  2016-01-01

  Rhizoctonia solani is a necrotrophic fungi causing sheath blight in rice leading to substantial loss in yield. Excessive and persistent use of preventive chemicals raises human health and environment safety concerns. As an alternative, use of biocontrol agents is highly recommended. In the present study, an abiotic stress tolerant, plant growth promoting rhizobacteria Bacillus amyloliquefaciens (SN13) is demonstrated to act as a biocontrol agent and enhance immune response against R. solani in rice by modulating various physiological, metabolic, and molecular functions. A sustained tolerance by SN13 primed plant over a longer period of time, post R. solani infection may be attributed to several unconventional aspects of the plants’ physiological status. The prolonged stress tolerance observed in presence of SN13 is characterized by (a) involvement of bacterial mycolytic enzymes, (b) sustained maintenance of elicitors to keep the immune system induced involving non-metabolizable sugars such as turanose besides the known elicitors, (c) a delicate balance of ROS and ROS scavengers through production of proline, mannitol, and arabitol and rare sugars like fructopyranose, β-D-glucopyranose and myoinositol and expression of ferric reductases and hypoxia induced proteins, (d) production of metabolites like quinazoline and expression of terpene synthase, and (e) hormonal cross talk. As the novel aspect of biological control this study highlights the role of rare sugars, maintenance of hypoxic conditions, and sucrose and starch metabolism in B. amyloliquefaciens (SN13) mediated sustained biotic stress tolerance in rice. PMID:27200058

 12. Identification of Rhizoctonia solani associated with soybean in Brazil by rDNA-ITS sequences

  Fenille Roseli C.

  2003-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to identify isolates of Rhizoctonia solani causing hypocotyl rot and foliar blight in soybean (Glycine max in Brazil by the nucleotide sequences of ITS-5.8S regions of rDNA. The 5.8S rDNA gene sequence (155 bp was highly conserved among all isolates but differences in length and nucleotide sequence of the ITS1 and ITS2 regions were observed between soybean isolates and AG testers. The similarity of the nucleotide sequence among AG-1 IA isolates, causing foliar blight, was 95.1-100% and 98.5-100% in the ITS1 and ITS2 regions, respectively. The nucleotide sequence similarity among subgroups IA, IB and IC ranged from 84.3 to 89% in ITS1 and from 93.3 to 95.6% in ITS2. Nucleotide sequence similarity of 99.1% and 99.3-100% for ITS1 and ITS2, respectively, was observed between AG-4 soybean isolates causing hypocotyl rots and the AG-4 HGI tester. The similarity of the nucleotide sequence of the ITS-5.8S rDNA region confirmed that the R. solani Brazilian isolates causing foliar blight are AG-1 IA and isolates causing hypocotyl rot symptoms are AG-4 HGI. The ITS-5.8S rDNA sequence was not determinant for the identification of the AG-2-2 IIIB R. solani soybean isolate.

 13. Unraveling Aspects of Bacillus amyloliquefaciens Mediated Enhanced Production of Rice under Biotic Stress of Rhizoctonia solani.

  Srivastava, Suchi; Bist, Vidisha; Srivastava, Sonal; Singh, Poonam C; Trivedi, Prabodh K; Asif, Mehar H; Chauhan, Puneet S; Nautiyal, Chandra S

  2016-01-01

  Rhizoctonia solani is a necrotrophic fungi causing sheath blight in rice leading to substantial loss in yield. Excessive and persistent use of preventive chemicals raises human health and environment safety concerns. As an alternative, use of biocontrol agents is highly recommended. In the present study, an abiotic stress tolerant, plant growth promoting rhizobacteria Bacillus amyloliquefaciens (SN13) is demonstrated to act as a biocontrol agent and enhance immune response against R. solani in rice by modulating various physiological, metabolic, and molecular functions. A sustained tolerance by SN13 primed plant over a longer period of time, post R. solani infection may be attributed to several unconventional aspects of the plants' physiological status. The prolonged stress tolerance observed in presence of SN13 is characterized by (a) involvement of bacterial mycolytic enzymes, (b) sustained maintenance of elicitors to keep the immune system induced involving non-metabolizable sugars such as turanose besides the known elicitors, (c) a delicate balance of ROS and ROS scavengers through production of proline, mannitol, and arabitol and rare sugars like fructopyranose, β-D-glucopyranose and myoinositol and expression of ferric reductases and hypoxia induced proteins, (d) production of metabolites like quinazoline and expression of terpene synthase, and (e) hormonal cross talk. As the novel aspect of biological control this study highlights the role of rare sugars, maintenance of hypoxic conditions, and sucrose and starch metabolism in B. amyloliquefaciens (SN13) mediated sustained biotic stress tolerance in rice. PMID:27200058

 14. A quitosana como fungistático no crescimento micelial de Rhizoctonia solani Kuhn

  Álvaro Rodrigo Freddo

  2014-01-01

  Full Text Available Rhizoctonia solani é um fungo causador de tombamento de plântulas em várias espécies vegetais. A quitosana é um polímero derivado do processo de desacetilação da quitina, a qual é encontrada em grande quantidade na carapaça de crustáceos, insetos e parede celular de fungos. A quitosana tem sido testada para diversos usos, inclusive no controle de fitopatógenos em agricultura, já que apresenta atividade antimicrobiana, para controle de patógenos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito fungistático de diferentes concentrações de quitosana (0; 0,25; 0,5; 1 e 2% no crescimento micelial do fungo R. solani in vitro. Os resultados obtidos demonstraram efeito significativo de quitosana nas diferentes concentrações utilizadas, na redução do crescimento micelial de R. solani. Observou-se também aumento do efeito fungistático da quitosana conforme o aumento da dose.

 15. Advances in Mapping Loci Conferring Resistance to Rice Sheath Blight and Mining Rhizoctonia solani Resistant Resources

  ZENG Yu-xiang; JI Zhi-juan; MA Liang-yong; LI Xi-ming; YANG Chang-deng

  2011-01-01

  Sheath blight (SB) caused by Rhizoctonia solani is one of the three major diseases of rice,and now has become the most severe disease causing rice yield loss in China.Breeding and use of varieties resistant to SB is crucial in controlling the disease,but the advances achieved have been limited due to the lack of highly SB-resistant rice germplasm.Genetic analysis revealed that the SB resistance in rice was a typical quantitative trait controlled by multi-genes.Although many QTLs conferring resistance to SB have been identified in recent years,most of the QTLs only showed small effects and few of them have been evaluated for utilization potential.Many R.solani-resistant resources have been found in wild rice species,microorganisms and other plant species.It is already known that the SB-resistance could be improved in transgenic rice plants by genetic transformation.This paper reviewed the genetic mapping of loci associated with resistance to rice SB,the evaluation of the potential of resistance QTLs,and the resistant resources found in various organisms besides rice.To develop SB-resistant rice varieties,it is important to develop and explore new resistant rice germplasms,fine map and evaluate resistance QTLs,and also to pay attention to various bio-resources showing resistance to R.solani.

 16. Genetic Variability in Rhizoctonia solani Isolated from Vitis vinifera Based on Amplified Fragment Length Polymorphism

  Amparo Meza-Moller

  2011-01-01

  Full Text Available Problem statement: Rhizoctonia solani is a potential grapevine pathogen. In order to develop effective methods of control, it is necessary to document its genetic diversity. Approach: The objective of this study was to analyze the genetic variability of R. solani isolated from the rhizosphere of ungrafted V. vinifera var. perlette seedless planted in Sonora, Mexico using Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP. Results: In the selective amplification using eight primer combinations we obtained a total of 446 AFLP markers with a 100% polymorphism. Out of 41 isolates, 36 different AFLP patterns were observed and five were replicates of the same pattern. The dendrogram shows inter- and intrapopulation similarity indexes of 0.26, 0.98 and 0.31, 0.98, respectively. Six groups emerged from the principal components analysis, five of which were clearly defined, while the other one was spread out. Conclusion: We conclude that R. solani growing in Sonoran vineyards shows a high degree of genetic variability, even under similar environmental conditions.

 17. The Role of Pathogenesis-Related Proteins in the Tomato-Rhizoctonia solani Interaction

  Parissa Taheri

  2012-01-01

  Full Text Available Rhizoctonia solani is one of the most destructive pathogens causing foot rot disease on tomato. In this study, the molecular and cellular changes of a partially resistant (Sunny 6066 and a susceptible (Rio Grande tomato cultivar after infection with necrotrophic soil-borne fungus R. solani were compared. The expression of defense-related genes such as chitinase (LOC544149 and peroxidase (CEVI-1 in infected tomato cultivars was investigated using semiquantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR. This method revealed elevated levels of expression for both genes in the partially resistant cultivar compared to the susceptible cultivar. One of the most prominent facets of basal plant defense responses is the formation of physical barriers at sites of attempted fungal penetration. These structures are produced around the sites of potential pathogen ingress to prevent pathogen progress in plant tissues. We investigated formation of lignin, as one of the most important structural barriers affecting plant resistance, using thioglycolic acid assay. A correlation was found between lignification and higher level of resistance in Sunny 6066 compared to Rio Grande cultivar. These findings suggest the involvement of chitinase, peroxidase, and lignin formation in defense responses of tomato plants against R. solani as a destructive pathogen.

 18. Purification and identification of Bacillus subtilis SPB1 lipopeptide biosurfactant exhibiting antifungal activity against Rhizoctonia bataticola and Rhizoctonia solani.

  Mnif, Inès; Grau-Campistany, Ariadna; Coronel-León, Jonathan; Hammami, Inès; Triki, Mohamed Ali; Manresa, Angeles; Ghribi, Dhouha

  2016-04-01

  This study reports the potential of a soil bacterium, Bacillus subtilis strain SPB1, to produce lipopeptide biosurfactants. Firstly, the crude lipopeptide mixture was tested for its inhibitory activity against phytopathogenic fungi. A minimal inhibitory concentration (MIC), an inhibitory concentration at 50 % (IC50 %), and an inhibitory concentration at 90 % (IC90 %) values were determined to be 0.04, 0.012, and 0.02 mg/ml, respectively, for Rhizoctonia bataticola with a fungistatic mode of action. For Rhizoctonia solani, a MIC, an IC50 %, and IC90 % values were determined to be 4, 0.25, and 3.3 mg/ml, respectively, with a fungicidal mode of action. For both of the fungi, a loss of sclerotial integrity, granulation and fragmentation of hyphal mycelia, followed by hyphal shriveling and cell lysis were observed with the treatment with SPB1 biosurfactant fraction. After extraction, separation, and purification, different lipopeptide compounds were identified in the culture filtrate of strain SPB1. Mass spectroscopic analysis confirmed the presence of different lipopeptide compounds consisting of surfactin isoforms with molecular weights of 1007, 1021, and 1035 Da; iturin isoforms with molecular weights of 1028, 1042, and 1056 Da; and fengycin isoforms with molecular weights of 1432 and 1446 Da. Two new clusters of lipopeptide isoforms with molecular weights of 1410 and 1424 Da and 973 and 987 Da, respectively, were also detected. This study reported the ability of a B. subtilis strain to co-produce lipopeptide isoforms with potential use as antifungal compounds. PMID:26645234

 19. Investigating the roles of MicroRNAs in biotic stress response induced by Rhizoctonia solani in rice

  Syuhada, O. Nurfarahana; Kalaivani, N. [School of Environmental and Natural Resource Sciences, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)

  2014-09-03

  Sheath blight disease, caused by Rhizoctonia solani 1802/KB was screened on two rice varieties, Oryza sativaindica cultivar MR219 and Oryza sativa indica cultivar UKMRC9. The disease symptom was severe in MR219 compared to UKMRC9. Total RNA from R. solani 1802/KB, infected rice leaves of MR219 and infected rice leaves of UKMRC9 were extracted using TRIzol reagent, purified and sent for small RNA sequencing. Three miRNA libraries were generated and analyzed. The libraries generated 65 805, 78 512 and 81 325 known miRNAs respectively. The structure of miRNA of these samples was predicted. The up-regulated and down-regulated of miRNAs target gene prediction and its target functions were discovered and were mainly related to the growth and development of metabolism, protein transport, transcriptional regulation, stress response, and hormone signaling and electron transfer. Sheath blight-induced differential expression of known miRNAs tends to targetMYB transcription factor, F-box proteins, NBS-LRR, leucine-rich repeat receptor protein kinases and zinc finger proteins. Detecting new miRNAs and measuring the expression profiles of known miRNAs is an important tasks required for a better understanding of various biological conditions. Therefore, further analysis using Gene Ontology Slim will be conducted to deduce some biological information from the datasets obtained.

 20. Investigating the roles of MicroRNAs in biotic stress response induced by Rhizoctonia solani in rice

  Sheath blight disease, caused by Rhizoctonia solani 1802/KB was screened on two rice varieties, Oryza sativaindica cultivar MR219 and Oryza sativa indica cultivar UKMRC9. The disease symptom was severe in MR219 compared to UKMRC9. Total RNA from R. solani 1802/KB, infected rice leaves of MR219 and infected rice leaves of UKMRC9 were extracted using TRIzol reagent, purified and sent for small RNA sequencing. Three miRNA libraries were generated and analyzed. The libraries generated 65 805, 78 512 and 81 325 known miRNAs respectively. The structure of miRNA of these samples was predicted. The up-regulated and down-regulated of miRNAs target gene prediction and its target functions were discovered and were mainly related to the growth and development of metabolism, protein transport, transcriptional regulation, stress response, and hormone signaling and electron transfer. Sheath blight-induced differential expression of known miRNAs tends to targetMYB transcription factor, F-box proteins, NBS-LRR, leucine-rich repeat receptor protein kinases and zinc finger proteins. Detecting new miRNAs and measuring the expression profiles of known miRNAs is an important tasks required for a better understanding of various biological conditions. Therefore, further analysis using Gene Ontology Slim will be conducted to deduce some biological information from the datasets obtained

 1. Investigating the roles of MicroRNAs in biotic stress response induced by Rhizoctonia solani in rice

  Syuhada, O. Nurfarahana; Kalaivani, N.

  2014-09-01

  Sheath blight disease, caused by Rhizoctonia solani 1802/KB was screened on two rice varieties, Oryza sativaindica cultivar MR219 and Oryza sativa indica cultivar UKMRC9. The disease symptom was severe in MR219 compared to UKMRC9. Total RNA from R. solani 1802/KB, infected rice leaves of MR219 and infected rice leaves of UKMRC9 were extracted using TRIzol reagent, purified and sent for small RNA sequencing. Three miRNA libraries were generated and analyzed. The libraries generated 65 805, 78 512 and 81 325 known miRNAs respectively. The structure of miRNA of these samples was predicted. The up-regulated and down-regulated of miRNAs target gene prediction and its target functions were discovered and were mainly related to the growth and development of metabolism, protein transport, transcriptional regulation, stress response, and hormone signaling and electron transfer. Sheath blight-induced differential expression of known miRNAs tends to targetMYB transcription factor, F-box proteins, NBS-LRR, leucine-rich repeat receptor protein kinases and zinc finger proteins. Detecting new miRNAs and measuring the expression profiles of known miRNAs is an important tasks required for a better understanding of various biological conditions. Therefore, further analysis using Gene Ontology Slim will be conducted to deduce some biological information from the datasets obtained.

 2. Biocontrol of Rhizoctonia solani, the causal agent of bean damping-off by fluorescent pseudomonads.

  Afsharmanesh, H; Ahmadzadeh, M; Sharifi-Tehrani, A

  2006-01-01

  Rhizosphere bacteria belonging to the fluorescent pseudomonads are receiving increasing attention for the protection of plants against soil-borne fungal pathogens. Among these pathogens, Rhizoctonia solani, the causal agent of bean damping- off is very important in bean fields of Iran. In this study, the antagonistic activity of 46 isolates of fluorescent pseudomonads (isolated from different area of Iran) and Pseudomonas fluorescens strain CHA0 investigated against one isolate of R. solani. About 64% of isolates revealed antagonistic activity against R. solani. Production of antifungal metabolites such as HCN, siderophore and protease was evaluated. The results showed that 97.8%, 17% and 78% of isolates produced siderophore, HCN and protease respectively. There was no significant correlation between antagonistic activity and production of these metabolites. Isolates P-5, P-10 and P-32 with strain CHA0 were selected in order to investigate involvement of siderophore, volatile metabolites (HCN), and non-volatile metabolites in reducing mycelial growth of R. olani. Isolate P-5 showed much more inhibitory effect by production of volatile metabolites and siderophore. Non-volatile metabolites in isolates P-32 and P-5 completely inhibited mycelial growth of the fungus. After the primary labrotory tests, isolates P-14, P-35, P-30, P-5 and strain CHA0 were selected for in vivo experiments. These selected isolates with benomyl fungicide were used as seed coating and soil drenching in sterile soil under greenhouse condition. The result indicated that in seed treatment method, isolates P-30 by 66% had the most effect in disease reduction while in soil treatment method, strain CHAO by 60% had the most effect, such that this two isolates showed significant differences in comparison with plants inoculated with R. solani inoculums. PMID:17390854

 3. Randomly Amplified Polymorphic DNA of Trichoderma isolates and antagonism against Rhizoctonia solani

  Larissa Brandão Góes

  2002-06-01

  Full Text Available Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD procedure was used to examine the genetic variability among fourteen isolates of Trichoderma and their ability to antagonize Rhizoctonia solani using a dual-culture assay for correlation among RAPD products and their hardness to R. solani. Seven oligodeoxynucleotide primers were selected for the RAPD assays which resulted in 197 bands for 14 isolates of Trichoderma. The data were entered into a binary matrix and a similarity matrix was constructed using DICE similarity (SD index. A UPGMA cluster based on SD values was generated using NTSYS (Numerical Taxonomy System, Applied Biostatistics computer program. A mean coefficient of similarity obtained for pairwise comparisons among the most antagonics isolates was around 40%. The results presented here showed that the variability among the isolates of Trichoderma was very high. No relationship was found between the polymorphism showed by the isolates and their hardness, origin and substrata.A técnica de RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA foi utilizada para examinar a variabilidade genética em quatorze isolados de Trichoderma além de sua capacidade de antagonizar o fungo fitopatogênico Rhizoctonia solani usando pareamento in vitro, e a possível relação entre perfís de RAPD e agressividade dos isolados de Trichoderma a R. solani. Foram selecionados sete primers para os ensaios de RAPD, os quais produziram 197 bandas. Os dados foram introduzidos no programa de computador NTSYS (Numerical Taxonomy System, Applied Biostatisticsna forma de uma matrix binária, sendo construída uma matriz de similaridade utilizando-se o coeficiente de similaridade de DICE (SD e baseado nos valores SD, pelo método de agrupamento UPGMA um dendrograma. Observou-se que o grau de similaridade das amostras que apresentaram melhor desempenho antagônico foi bastante baixo, em torno de 40%. Os resultados demonstraram que a variabilidade entre os isolados de Trichoderma é muito

 4. Population Dynamics of Sugar Beets, Rhizoctonia solani, and Laetisaria arvalis: Responses of a Host, Plant Pathogen, and Hyperparasite to Perturbation in the Field †

  Allen, Michael F.; Boosalis, Michael G.; Kerr, Eric D.; Muldoon, Anne E.; Larsen, Harold J.

  1985-01-01

  Rhizoctonia solani causes crown rot of sugar beets, a severe disease that has destroyed up to 60% of the plants in a test field in western Nebraska. Laetisaria arvalis, a natural hyperparasite of Rhizoctonia spp., was isolated from fields in western Nebraska. To test for the potential for biological control of R. solani, in November 1980 (following harvest) we applied various combinations of a nematicide (Telone II; Dow Chemical Co.), a nutrition source (sugar beet pulp), and an inoculum of L...

 5. Use of digital image analysis to identify Rhizoctonia solani and Rhizoctonia zeae resistance in Festuca arundinacea plant introductions

  Sykes, Virginia Roseanna

  2009-01-01

  Brown patch, caused by Rhizoctonia solani Kuhn, is an important disease on tall fescue (TF, Festuca arundinacea Schreb, synonym Schedonorus phoenix (Scop.) Holub). Rhizoctonia zeae Voorhees, a related pathogen, causes similar symptoms. Confusion over which Rhizoctonia species is causing symptoms and subjective visual evaluations of disease severity may contribute to variability in observed BP resistance of TF cultivars at multiple locations. The objectives of this study were to develop an ...

 6. Mechanism for mercury tolerance in fungi. [Aspergillus niger; Rhizoctonia solani; Pythium ultimum

  Ashworth, L.J. Jr.; Amin, J.V.

  1964-01-01

  Aspergillus niger was protected from mercury (Hg) poisoning by sulfhydryl (SH) compounds (glutathione and cysteine) in culture experiments, whereas Rhizoctonia solani and Pythium ultimum were not protected. Two- to 30-day-old mycelium of A. niger was found to be more tolerant to Hg than either younger or older mycelia. Mycelia of the other fungi were sensitive regardless of age. Mercury tolerance of A. niger mycelium was altered when sulfur nutrition was modified; it was greater after growth on a substrate containing reduced sulfur than after growth on one containing sulfate. The Hg tolerance of A. niger mycelium appears to be due to a pool of intracellular SH that is free of protein and that protects enzyme systems by forming complexes with Hg as it is taken up by the thallus. Potato-dextrose broth-grown mats of A. niger contained about 100 ..mu..g of SH/g of dry mycelia after 36 hr and after 5 days. R.. solani had about 9 ..mu..g of SH/g of mycelia after 5 days; a measurable amount was not recovered from P. ultimum. 20 references, 1 figure, 2 tables.

 7. Isolation and characterization of siderophore producing antagonistic rhizobacteria against Rhizoctonia solani.

  Solanki, Manoj Kumar; Singh, Rajesh Kumar; Srivastava, Supriya; Kumar, Sudheer; Kashyap, Prem Lal; Srivastava, Alok K; Arora, Dilip K

  2014-06-01

  Plant protection through siderophore producing rhizobacteria (SPR) has emerged as a sustainable approach for crop health management. In present study, 220 bacteria isolated from tomato rhizosphere were screened for in vitro antagonistic activity against Rhizoctonia solani AG-4. Nine potent antagonistic strains viz., Alcaligenes sp. (MUN1, MB21, and MPF37), Enterobacter sp. (MPM1), Pseudomonas sp. (M10A and MB65), P. aeruginosa (MPF14 and MB123) and P. fluorescens (MPF47) were identified on the basis of physiological characters and 16S rDNA sequencing. These strains were able to produce hydrolytic enzymes, hydrogen cyanide, indole acetic acid, although, only few strains were able to solubilize phosphate. Two strains (MB123 and MPF47) showed significant disease reduction in glasshouse conditions were further evaluated under field conditions using three different application methods. Application of P. fluorescens (MPF47) in nursery as soil mix + seedling root treatments prior to transplantation resulted in significant disease reduction compared to control. Total chlorophyll and available iron were significantly higher in the MPF47 treated plants in contrast to infected control. In conclusion, siderophore producing bacteria MPF47 have strong biocontrol abilities and its application as soil mix + seedling root treatments provided strong shield to plant roots against R. solani and could be used for effective bio-management of pathogen. PMID:23686438

 8. Impact of biotic and a-biotic parameters on structure and function of microbial communities living on sclerotia of the soil-borne pathogenic fungus Rhizoctonia solani

  Zachow, Christin; Grosch, Rita; Berg, Gabriele

  2011-01-01

  The plant pathogen Rhizoctonia solani is very difficult to control due to its persistent, long-living sclerotial structures in soil. Sclerotia are the main source of infection for Rhizoctonia diseases, which cause high yield losses on a broad host range world-wide. Little is known about micro-organisms associated with sclerotia in soil. Therefore, microbial communities of greenhouse and field incubated Rhizoctonia sclerotia were analysed by a multiphasic approach. Using microbial fingerprints...

 9. Effect of Potassium Damping-off (Pythium sp and Rhizoctonia solani) and Cold Tolerance on Tobacco Seedlings

  GÜNGÖR, Özlem

  1998-01-01

  Effect of Potassium on damping off tobacco caused by Pythium sp and Rhizoctonia solani were investigated by giving 10, 20, 30 kg/da (5, 10, 15 ppm) K2SO4 as K2O base and pathogen inoculum at the same time at green house experiments. Potassium application did not present disease development at all three rates, but at the rate of 20 kg/da K2O there were a slight seedling cover of 13,75% and 3,75% for Pythium sp. and R.solani especially. Potassium at the rate of 10 kg/da prevented cold shock of...

 10. Molecular characterization of Rhizoctonia solani AG4 using PCR-RFLP of the rDNA-ITS region

  KILIÇOĞLU, Melike ÇEBİ; ÖZKOÇ, İbrahim

  2010-01-01

  Rhizoctonia solani isolates obtained from common beans (Phaseolus vulgaris L.) were included in an AG4 anastomosis group in accordance with hyphal anastomosis. In the subgrouping of AG4 isolates, PCR-RFLP patterns in the rDNA-ITS were used. After obtaining the genomic DNA belonging to R. solani AG4, an approximately 700 bp amplification product of the ITS1-5.8S-ITS2 region was obtained with PCR, using ITS1 and ITS4 universal primers. The PCR products were digested with MseI, HincII, AvaII, an...

 11. Determination of Mycorrhizae Interactions and Pathogenicity of Rhizoctonia solani Kühn Isolated from Strawberry and Xanthium strumarium

  BAYÖZEN, Ayşenur; YILDIZ, Ayhan

  2009-01-01

  The effects of mycorrhizal fungi on the disease severity of Rhizoctonia solani Kühn., and the role of mycorrhizal fungi on strawberry (Fragaria vesca L.) growth were investigated. Strawberry seedlings were inoculated with BioOrganics as a mycorrhizal preparation against 2 R. solani isolates, which were isolated from strawberry (RsFv) and Xanthium strumarium (RsXs). The highest disease severity in strawberry roots was observed after inoculation with RsFv at a rate of 67%. On the other hand, th...

 12. De novo transcriptome analysis of Rhizoctonia solani AG1 IA strain early invasion in Zoysia japonica root

  Chen Zhu

  2016-05-01

  Full Text Available Zoysia japonica brown spot was caused by necrotrophic fungus Rhizoctonia solani invasion, which led to severe financial loss in city lawn and golf ground maintenance. However, little was known about the molecular mechanism of Rhizoctonia solani pathogenicity in Zoysia japonica. In this study we examined early stage interaction between Rhizoctonia solani AG1 IA strain and Zoysia japonica cultivar Zenith root by cell ultra-structure analysis, pathogenesis-related proteins assay and transcriptome analysis to explore molecular clues for AG1 IA strain pathogenicity in Zoysia japonica. No obvious cell structure damage was found in infected roots and most pathogenesis-related protein activities showedg a downward trend especially in 36h post inoculation, which exhibits AG1 IA strain stealthy invasion characteristic. According to Gene Ontology (GO and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG database classification, most DEGs in infected Zenith roots dynamically changed especially in 3 aspects, signal transduction, gene translation and protein synthesis. Total 3422 unigenes of Zenith root were predicted into 14 kinds of resistance (R gene class. Potential fungal resistance related unigenes of Zenith root were involved in ligin biosynthesis, phytoalexin synthesis, oxidative burst, wax biosynthesis, while two down-regulated unigenes encoding leucine-rich repeat receptor protein kinase and subtilisin-like protease might be important for host-derived signal perception to AG1 IA strain invasion. According to Pathogen Host Interaction (PHI database annotation, 1508 unigenes of AG1 IA strain were predicted and classified into 37 known pathogen species, in addition, unigenes encoding virulence, signaling, host stress tolerance and potential effector were also predicted. This research uncovered transcriptional profiling during the early phase interaction between Rhizoctonia solani AG1 IA strain and Zoysia japonica, and will greatly help identify key

 13. The effect of temperature upon the pathogenicity and chemical control of Rhizoctonia solani K. on potato tubers (Solanum tuberosum L.

  B. Błaszczak

  2015-06-01

  Full Text Available In poe experiment, it was found that Rhizoctonia solani was most pathogenic to potato sprouts at 14.8 and 17.4°C. At a third temperature applied (9.9°C, the pathologenicity was much lower. The higher temperatures decreased the fungicidal activity of Ceresan Nassbeize and Rizokton. The addition to the soil of 1 and 3% of corn straw did not affect the pathogenicity of the fungus.

 14. The effect of chemical haulm destruction and haulm pulling on potato black scurf caused by Rhizoctonia solani AG-3.

  Dijst, G.

  1989-01-01

  Factors influencing black scurf formation in untreated crops and after haulm destruction were investigated. As potato tubers mature they may gradually become covered with black scurf, the sclerotia of the fungus Rhizoctonia solani AG-3. After haulm destruction, black scurf formation is stimulated by changes at the tuber surface due to accelerated tuber maturation. These changes probably start within 3 to 6 days.The final amount of black scurf at harvesting depended on the method of haulm dest...

 15. The effect of temperature upon the pathogenicity and chemical control of Rhizoctonia solani K. on potato tubers (Solanum tuberosum L.)

  B. Błaszczak; Weber, Z.; M. Mańka

  2015-01-01

  In poe experiment, it was found that Rhizoctonia solani was most pathogenic to potato sprouts at 14.8 and 17.4°C. At a third temperature applied (9.9°C), the pathologenicity was much lower. The higher temperatures decreased the fungicidal activity of Ceresan Nassbeize and Rizokton. The addition to the soil of 1 and 3% of corn straw did not affect the pathogenicity of the fungus.

 16. Effect of organic matter on soil inoculum potential and soil suppressiveness to Gaeumannomyces graminis var. tritici and Rhizoctonia solani

  Fayolle, Leon; ALABOUVETTE, Claude; Bodet, J.M.; Steinberg, Christian

  2009-01-01

  It is widely recognized that organic amendments may reduce crop losses caused by soil borne plant pathogens. Most of the studies conducted so far were related to short term effects observed in vegetable cropping systems. The long term effects of compost or manure amendments in field cropping systems has been investigated in Australia and, concerning Rhizoctonia solani diseases on wheat, inconsistent results were reported. Two large field experiments were set up in 1996, at Le Rheu and la Jail...

 17. Molecular detection of antibiotic related genes from Pseudomonas aeruginosa FP6, an antagonist towards Rhizoctonia solani and Colletotrichum gloeosporioides

  BAKTHAVATCHALU, Sasirekha; Shivakumar, Srividya; SULLIA, Shankar Bhat

  2013-01-01

  Despite the importance of antibiosis in biological control, little is known about the genes involved in antifungal activity. Therefore, the present study was aimed at identifying the location of the antagonistic gene(s) in Pseudomonas aeruginosa FP6 towards Rhizoctonia solani and Colletotrichum gloeosporioides using a PCR-based approach. A new bacterial strain, designated as FP6, was isolated from rhizospheric soil and identified as a member of Pseudomonas aeruginosa based on 16S rRNA analysi...

 18. FT-ICR/MS and GC-EI/MS Metabolomics Networking Unravels Global Potato Sprout's Responses to Rhizoctonia solani Infection

  Aliferis, Konstantinos A.; Jabaji, Suha

  2012-01-01

  The complexity of plant-pathogen interactions makes their dissection a challenging task for metabolomics studies. Here we are reporting on an integrated metabolomics networking approach combining gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) with Fourier transform ion cyclotron resonance/mass spectrometry (FT-ICR/MS) and bioinformatics analyses for the study of interactions in the potato sprout-Rhizoctonia solani pathosystem and the fluctuations in the global metabolome of sprouts. The develop...

 19. Interplay between Parasitism and Host Ontogenic Resistance in the Epidemiology of the Soil-Borne Plant Pathogen Rhizoctonia solani

  Thomas E Simon; Le Cointe, Ronan; Delarue, Patrick; Morliere, Stéphanie; Montfort, Francoise; Hervé, Maxime; Poggi, Sylvain

  2014-01-01

  Spread of soil-borne fungal plant pathogens is mainly driven by the amount of resources the pathogen is able to capture and exploit should it behave either as a saprotroph or a parasite. Despite their importance in understanding the fungal spread in agricultural ecosystems, experimental data related to exploitation of infected host plants by the pathogen remain scarce. Using Rhizoctonia solani / Raphanus sativus as a model pathosystem, we have obtained evidence on the link between ontogenic r...

 20. Draft Genome Sequence of Pseudomonas simiae Strain 2-36, an In Vitro Antagonist of Rhizoctonia solani and Gaeumannomyces graminis

  Adam, Zaky; Chen, Qing; Xu, Renlin; Diange, Adolf E.; Bromfield, Eden S. P.; Tambong, James Tabi

  2015-01-01

  Pseudomonas simiae 2-36, isolated from a field plot under long-term mineral fertilization, exhibited strong in vitro antagonistic activities against Rhizoctonia solani and Gaeumannomyces graminis. We report here the draft genome sequence of Pseudomonas simiae 2-36, consisting of 6.4 Mbp with a 60.25% G+C content and 5,790 predicted protein-coding sequences.

 1. Studies on Characterization of Molecular Variability Using RAPD Markers in Rhizoctonia solani Isolated from Different Gerographical Regions of South India

  Krishna Kumari

  2015-01-01

  Molecular techniques have become reliable and are highly suitable tools for identifying pathogen species and for genetic variation. The molecular marker is a useful tool for assessing genetic variations. RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) markers have been used to characterize the numerous filamentous fungi collected from different fields of experimental mycology. Rhizoctonia solani is a plant pathogenic fungus which cause sheath blight in rice. Present work focused on polymorphic identi...

 2. Diversidade genética de isolados de Rhizoctonia solani coletados em feijão-caupi no Estado de Roraima Genetic diversity of Rhizoctonia solani isolates collected from Cowpea in the State of Roraima

  Aloísio Sartorato

  2006-06-01

  Full Text Available O feijão-caupi (Vigna unguiculata é uma das principais fontes de proteína para a população de baixa renda, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Esta leguminosa é suscetível a várias doenças incluindo a mela ou murcha-da-teia-micélica, cujo agente causal é o fungo Rhizoctonia solani (teleomorfo: Thanatephorus cucumeris. Embora Rhizoctonia solani seja um agente causal de doença muito importante, no Brasil inexiste qualquer informação sobre as características de seus isolados associados ao feijão-caupi. O objetivo do presente estudo foi avaliar, utilizando-se das técnicas Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD e RFLP-ITS (Internal Transcribed Spacer, a diversidade genética de isolados de R. solani coletados de plantas de feijão-caupi oriundas da região de cerrado e de mata do Estado de Roraima. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que existe diversidade genética em R.. solani coletada de feijão-caupi e que os dois métodos moleculares utilizados foram eficientes em avaliar a divergência genética deste patógeno.Cowpea (Vigna unguiculata is one of the most important sources of protein for people with low incomes in Northern and Northeastern Brazil. Cowpea is susceptible to several diseases, including web blight caused by the fungus Rhizoctonia solani (teleomorph Thanatephorus cucumeris. Although R. solani is a very important disease agent, in Brazil there is no information on isolate characteristics when this fungus is associated with cowpea. The objective of this study was to evaluate, using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD and RFLP-ITS (Internal Transcribed Spacer techniques, the genetic diversity of R. solani isolates collected in the State of Roraima from cowpea cultivated under 'savannah' and 'forest' ecosystems. From the results it was possible to demonstrate genetic diversity among R. solani isolates and to prove that both molecular techniques used were efficient in evaluating it.

 3. In vitro and in silico antifungal efficacy of nitrogen-doped carbon nanohorn (NCNH) against Rhizoctonia solani.

  Dharni, Seema; Sanchita; Unni, SreeKuttan M; Kurungot, Sreekumar; Samad, Abdul; Sharma, Ashok; Patra, Dharani Dhar

  2016-01-01

  We have investigated in vitro antifungal efficiency of nitrogen-doped carbon nanohorn (NCNH) against Rhizoctonia solani (R. solani) plant pathogenic fungi. NCNH with size of 50-60 nm and concentrations of 10, 50, 100, and 150 μg mL(-1) were used. The results showed that growth of fungi in the presence of NCNH was significantly (p > .05) inhibited at 150 μg mL(-1) (85.13 ± .97) after 72 h. The results were validated through computational approaches. Molecular docking analysis of NCNH with endochitinase protein of R. solani was performed to validate the potential of antifungal activity of NCNH. Docking results showed different conformations of interaction of NCNH with endochitinase enzyme. The conformation with least binding energy -13.54 kcal/mol was considered further. It is likely that NCNH interacts with the pathogens by mechanically wrapping, which may be one of the major toxicity actions of NCNH against R. solani. The analysis showed that NCNH might interwinds to endochitinase of R. solani leading to the deactivation of the enzyme. To best of our knowledge, this is the first report of antifungal efficacy of NCNH against R. solani and provides useful information about the application of NCNH in resisting crop disease. PMID:25932774

 4. Identification of Rhizoctonia solani isolates from sugar beet roots by analyzing the ITS region of ribosomal DNA

  Stojšin Vera B.

  2007-01-01

  Full Text Available Rhizoctonia solani (Kühn is one of the most important sugar beet pathogens Rhizoctonia solani anastomosis groups (AGs 2-2 and 4 are proven to be the most common pathogenic strains on sugar beet. AG 2-2 (intraspecific groups IIIB and IV can cause root and crown rot while damping-off of seedlings is most frequently attributed to AG 4. Four isolates of R. solani from sugar beet roots showing characteristic crown and root rot symptoms, collected from different localities in Vojvodina Province, were chosen and compared to the well-characterized R. solani isolate R9, AG 2-2 IV, from the USA. All Vojvodinian isolates showed medium level of pathogenicity and were able to cause crown and root rot symptoms on inoculated sugar beet roots. Based on anastomosis reaction, isolates from Vojvodina did not belong to the AG 2-2 group. Sequencing of the ITS (internal transcribed spacer region of ribosomal DNA was performed on the Vojvodinian isolates from R9 in order to determine their relatedness. Sequence analysis showed that these isolates were different than R9 and were closely related (99-100% sequence homology to anastomosis group 4, subgroup HG II.

 5. Effects of water potential on mycelial growth, sclerotial production, and germination of Rhizoctonia solani from potato.

  Ritchie, Faye; McQuilken, Mark P; Bain, Ruairidh A

  2006-06-01

  The effects of osmotic and matric potential on mycelial growth, sclerotial production and germination of isolates of Rhizoctonia solani [anastomosis groups (AGs) 2-1 and 3] from potato were studied on potato dextrose agar (PDA) adjusted osmotically with sodium chloride, potassium chloride, glycerol, and matrically with polyethylene glycol (PEG) 6000. All isolates from AGs 2-1 and AG-3 exhibited fastest mycelial growth on unamended PDA (-0.4MPa), and growth generally declined with decreasing osmotic and matric potentials. Growth ceased between -3.5 and -4.0MPa on osmotically adjusted media, and at -2.0MPa on matrically adjusted media, with slight differences between isolates and osmotica. Sclerotium yield declined with decreasing osmotic potential, and formation by AG 2-1 and AG-3 isolates ceased between -1.5 and -3.0MPa and -2.5 and -3.5MPa, respectively. On matrically adjusted media, sclerotial formation by AG 2-1 isolates ceased at -0.8MPa, whereas formation by AG-3 isolates ceased at the lower matric potential of -1.5MPa. Sclerotial germination also declined with decreasing osmotic and matric potential, with total inhibition occurring over the range -3.0 to -4.0MPa on osmotically adjusted media, and at -2.0MPa on matrically adjusted media. In soil, mycelial growth and sclerotial germination of AG-3 isolates declined with decreasing total water potential, with a minimum potential of -6.3MPa permitting both growth and germination. The relevance of these results to the behaviour of R. solani AGs in soil and their pathogenicity on potato is discussed. PMID:16765034

 6. Preparation and characterization of nano-sized calcium carbonate as controlled release pesticide carrier for validamycin against Rhizoctonia solani

  Nano-sized calcium carbonate (nano-CC) was studied in terms of acting as a carrier for a pesticide. Nano-CC was prepared by reaction of calcium chloride and sodium carbonate by the reversed-phase microemulsion method and then loaded with the pesticide validamycin. The resulting material was characterized by X-ray diffraction analysis and scanning electron microscopy. The loading efficiency, sustained-release performance, germicidal efficacy, and stability also were investigated. The size of the loaded nano-CC can be adjusted to between 50 to 200 nm by varying the water/surfactant molar ratio from 30/1 to 10/1, and the loading efficiency can be increased to about 20% by increasing the size of the nano-CC. The material displayed better germicidal efficacy against Rhizoctonia solani compared to conventional technical validamycin after about 7 days, and the time of the release of validamycin was extended to 2 weeks. Given the loading efficiency, stability, sustained-release performance and good environmental compatibility of the material, the method for its preparation may be extended to other hydrophilic pesticide. (author)

 7. Do fungicides used to control Rhizoctonia solani impact the non-target arbuscular mycorrhizal fungus Rhizophagus irregularis?

  Buysens, Catherine; Dupré de Boulois, Hervé; Declerck, Stéphane

  2015-05-01

  There is growing evidence that the application of biocontrol organisms (e.g., Pseudomonas and Bacillus spp., arbuscular mycorrhizal fungi-AMF) is a feasible option to reduce incidence of plant pathogens in an integrated control strategy. However, the utilization of these microorganisms, in particular AMF, may be threatened by the application of fungicides, a widely-used measure to control Rhizoctonia solani in various crops among which potato. Prior to their application, it is thus important to determine the impact of fungicides on AMF. The present study investigated, under in vitro controlled conditions, the impact of azoxystrobin (a systemic broad-spectrum fungicide), flutolanil (a systemic Basidiomycota-specific fungicide), and pencycuron (a contact Rhizoctonia-specific fungicide) and their respective formulations (Amistar, Monarch, and Monceren) on the growth and development of the AMF Rhizophagus irregularis MUCL 41833 (spore germination, root colonization, extraradical mycelium development, and spore production) at doses used to control R. solani. Results demonstrated that azoxystrobin and its formulation Amistar, at threshold values for R. solani control (estimated by the half maximal inhibitory concentration, IC50, on a dry weight basis), did not affect spore germination and potato root colonization by R. irregularis, while the development of extra-radical mycelium and spore production was reduced at 10 times the threshold value. Flutolanil and its formulation Monarch at threshold value did not affect spore germination or extra-radical development but decreased root colonization and arbuscule formation. At threshold value, pencycuron and its formulation Monceren, did not affect spore germination and intra- or extraradical development of R. irregularis. These results suggest that azoxystrobin and pencycuron do not affect the AMF at threshold concentrations to control R. solani in vitro, while flutolanil (as formulation) impacts the intraradical phase of the

 8. Phylogenetic analysis of Rhizoctonia solani AG-4 isolates from common beans in Black Sea coastal region, Turkey, based on ITS-5.8S rDNA

  KILIÇOĞLU, Melike ÇEBİ; ÖZKOÇ, İbrahim

  2013-01-01

  In this study, 114 Rhizoctonia solani isolates were obtained from diseased common bean (Phaseolus vulgaris L.) plants from the Black Sea coastal region of Turkey. Genetic variation was determined among R. solani anastomosis group 4 (AG-4) subgroups (AG-4 HG-I and AG-4 HG-II). ITS-5.8 rDNA sequences of these isolates were aligned with other known R. solani sequences from GenBank, and distance and parsimony analysis were used to determine phylogenetic relationships. The R. solani AG-4 isolates ...

 9. Control biológico de Rhizoctonia solani en plantas de papa criollaSolanum phureja usando cepas nativas de Pseudomonas fluorescens BIOCONTROL OF Rhizoctonia solani IN NATIVE POTATO (Solanum phureja PLANTS USING NATIVE Pseudomonas fluorescens

  GLORIA BAUTISTA

  2007-06-01

  Full Text Available Rhizoctonia solani es un hongo fitopatógeno del suelo, el cual produce una reducción significativa del vigor de las plantas y de la producción de tubérculos en cultivos de papa. Es de gran interés la búsqueda de alternativas de manejo de esta enfermedad, especialmente desde la perspectiva de control biológico ya que los cultivos de papa son los mayores consumidores de plaguicidas de origen químicos en Colombia. Con el objeto de obtener una cepa del grupo de las Pseudomonas fluorescentes con la capacidad para reducir los síntomas de la enfermedad producidos por R. solani, se realizó en un estudio previo el aislamiento y caracterización de una colección de aislamientos de Pseudomonas fluorescentes provenientes de diferentes cultivos de la región papera más productiva del país. Seis cepas nativas de P. fluorescens con buena, moderada o ninguna capacidad para inhibir el crecimiento fúngico in vitro fueron seleccionadas. A pesar de las diferencias encontradas en términos de la dinámica y capacidad de colonización, todas las cepas evaluadas indujeron el crecimiento en las plantas de S. phureja y redujeron los síntomas de la enfermedad producidos por R. solani a nivel de invernadero. Nuestros resultados sustentan la conclusión que la asociación de cepas de P. fluorescens con la rizosfera de S. phureja es una alternativa para el manejo de R. solani en papa.Rhizoctonia solani is a soil borne phytopathogen associated with reduced plant vigor and tuber production in potato crops. There is a huge interest to search alternatives of biological control management of this disease, because the potato crops in Colombia are the highest consumers of chemical pesticides in Colombia. In order to obtain a fluorescent Pseudomonas strain with the capacity to reduce the disease symptoms produced by R. solani, determination and isolation of the predominant fluorescent Pseudomonas in several potato crops of the main Colombian producing region was done

 10. Unraveling aspects of Bacillus amyloliquefaciens mediated enhanced production of rice under biotic stress of Rhizoctonia solani

  Suchi eSrivastava

  2016-05-01

  Full Text Available Rhizoctonia solani (RS is a necrotrophic fungi causing sheath blight in rice leading to substantial loss in yield. Excessive and persistent use of preventive chemicals raises human health and environment safety concerns. As an alternative, use of biocontrol agents is highly recommended. In the present study an abiotic stress tolerant, plant growth promoting rhizobacteria Bacillus amyloliquefaciens (SN13 is demonstrated to act as a biocontrol agent and enhance immune response against RS in rice by modulating various physiological, metabolic and molecular functions. A sustained tolerance by SN13 primed plant over a longer period of time, post RS infection may be attributed to several unconventional aspects of the plants’ physiological status. The prolonged stress tolerance observed in presence of SN13 is characterized by (a involvement of bacterial mycolytic enzymes, (b sustained maintenance of elicitors to keep the immune system induced involving non-metabolizable sugars such as turanose besides the known elicitors, (c a delicate balance of ROS and ROS scavengers through production of proline, mannitol and arabitol and rare sugars like fructopyranose, β-d glucopyranose and myoinositol and expression of ferric reductases and hypoxia induced proteins, (d production of metabolites like quinozoline and expression of terpene synthase and (e hormonal cross talk. As the novel aspect of biological control this study highlights the role of rare sugars, maintenance of hypoxic conditions, and sucrose and starch metabolism in Bacillus amyloliquifaciens (SN13 mediated sustained biotic stress tolerance in rice.

 11. Vesicle trafficking via the Spitzenkörper during hyphal tip growth in Rhizoctonia solani.

  Dijksterhuis, Jan; Molenaar, Douwe

  2013-04-01

  Growing hyphae of Rhizoctonia solani were stained with the endocytic marker dye FM4-64 and imaged by confocal microscopy. Staining of the plasma membrane was followed by labeling of organelles in the cytoplasm (after ~1 min) and of the Spitzenkörper (Spk; after ~2 min). Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) of the stained Spk demonstrated the vectorial flow of secretory vesicles from the apical cytoplasm to the Spk. This flux was modelled in a two-compartment model. The turnover time of the vesicles of the Spk was estimated to be 1.3-2.5 min. These results are roughly consistent with the expected flux of vesicles through the Spk based on the number of secretory vesicles within the Spk and the number of secretory vesicles that would be necessary to fuse with the apical plasma membrane to maintain hyphal extension rates. These results suggest that membrane retrieval via endocytosis is not as significant as previously suggested. PMID:23334442

 12. Genetic and genomic analysis of Rhizoctonia solani interactions with Arabidopsis; evidence of resistance mediated through NADPH oxidases.

  Rhonda C Foley

  Full Text Available Rhizoctonia solani is an important soil-borne necrotrophic fungal pathogen, with a broad host range and little effective resistance in crop plants. Arabidopsis is resistant to R. solani AG8 but susceptible to R. solani AG2-1. A screen of 36 Arabidopsis ecotypes and mutants affected in the auxin, camalexin, salicylic acid, abscisic acid and ethylene/jasmonic acid pathways did not reveal any variation in response to R. solani and demonstrated that resistance to AG8 was independent of these defense pathways. The Arabidopsis Affymetrix ATH1 Genome array was used to assess global gene expression changes in plants infected with AG8 and AG2-1 at seven days post-infection. While there was considerable overlap in the response, some gene families were differentially affected by AG8 or AG2-1 and included those involved in oxidative stress, cell wall associated proteins, transcription factors and heat shock protein genes. Since a substantial proportion of the gene expression changes were associated with oxidative stress responses, we analysed the role of NADPH oxidases in resistance. While single NADPH oxidase mutants had no effect, a NADPH oxidase double mutant atrbohf atrbohd resulted in an almost complete loss of resistance to AG8, suggesting that reactive oxidative species play an important role in Arabidopsis's resistance to R. solani.

 13. Genetic and genomic analysis of Rhizoctonia solani interactions with Arabidopsis; evidence of resistance mediated through NADPH oxidases.

  Foley, Rhonda C; Gleason, Cynthia A; Anderson, Jonathan P; Hamann, Thorsten; Singh, Karam B

  2013-01-01

  Rhizoctonia solani is an important soil-borne necrotrophic fungal pathogen, with a broad host range and little effective resistance in crop plants. Arabidopsis is resistant to R. solani AG8 but susceptible to R. solani AG2-1. A screen of 36 Arabidopsis ecotypes and mutants affected in the auxin, camalexin, salicylic acid, abscisic acid and ethylene/jasmonic acid pathways did not reveal any variation in response to R. solani and demonstrated that resistance to AG8 was independent of these defense pathways. The Arabidopsis Affymetrix ATH1 Genome array was used to assess global gene expression changes in plants infected with AG8 and AG2-1 at seven days post-infection. While there was considerable overlap in the response, some gene families were differentially affected by AG8 or AG2-1 and included those involved in oxidative stress, cell wall associated proteins, transcription factors and heat shock protein genes. Since a substantial proportion of the gene expression changes were associated with oxidative stress responses, we analysed the role of NADPH oxidases in resistance. While single NADPH oxidase mutants had no effect, a NADPH oxidase double mutant atrbohf atrbohd resulted in an almost complete loss of resistance to AG8, suggesting that reactive oxidative species play an important role in Arabidopsis's resistance to R. solani. PMID:23451091

 14. Mungbean plants expressing BjNPR1 exhibit enhanced resistance against the seedling rot pathogen, Rhizoctonia solani.

  Vijayan, S; Kirti, P B

  2012-02-01

  Mungbean, Vigna radiata (L.) Wilczek is an important pulse crop that is widely cultivated in semi- arid tropics. The crop is attacked by various soil-borne pathogens like Rhizoctonia solani, which causes dry rot disease and seriously affects its productivity. Earlier we characterized the non-expressor of pathogenesis related gene-1(BjNPR1) of mustard, Brassica juncea, the counterpart of AtNPR1 of Arabidopsis thaliana. Here, we transformed mungbean with BjNPR1 via Agrobacterium tumefaciens. Because of the recalcitrant nature of mungbean, the effect of some factors like Agrobacterium tumefaciens strains (GV2260 and LBA4404), pH, L: -cysteine and tobacco leaf extract was tested in transformation. The transgenic status of 15 plants was confirmed by PCR using primers for nptII. The independent integration of T-DNA in transgenic plants was analyzed by Southern hybridization with an nptII probe and the expression of BjNPR1 was confirmed by RT-PCR. Some of the T(0) plants were selected for detached leaf anti-fungal bioassay using the fungus Rhizoctonia solani, which showed moderate to high level of resistance depending on the level of expression of BjNPR1. The seedling bioassay of transgenic T(2) plants indicated resistance against dry rot disease caused by R. solani. PMID:21584838

 15. Control biológico de Rhizoctonia solani en plantas de papa criollaSolanum phureja usando cepas nativas de Pseudomonas fluorescens BIOCONTROL OF Rhizoctonia solani IN NATIVE POTATO (Solanum phureja) PLANTS USING NATIVE Pseudomonas fluorescens

  GLORIA BAUTISTA; DANIEL URIBE; HENRY MENDOZA

  2007-01-01

  Rhizoctonia solani es un hongo fitopatógeno del suelo, el cual produce una reducción significativa del vigor de las plantas y de la producción de tubérculos en cultivos de papa. Es de gran interés la búsqueda de alternativas de manejo de esta enfermedad, especialmente desde la perspectiva de control biológico ya que los cultivos de papa son los mayores consumidores de plaguicidas de origen químicos en Colombia. Con el objeto de obtener una cepa del grupo de las Pseudomonas fluorescentes con l...

 16. Suscetibilidade de cultivares de algodoeiro a Rhizoctonia solani e benefícios do tratamento de sementes com fungicidas Susceptibility of cotton cultivars to Rhizoctonia solani and benefits of fungicide seed treatment

  Augusto César Pereira Goulart

  2007-01-01

  Este trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento de seis cultivares de algodoeiro (BRS-Ipê, BRS-Aroeira, BRS-Cedro, Fibermax 966, DeltaOpal e CNPA Ita 90-II) ao fungo Rhizoctonia solani AG-4 e os benefícios do tratamento de sementes de algodoeiro com fungicidas para cada cultivar em estudo, em relação à densidade de inóculo deste fungo. O ensaio foi conduzido na casa de vegetação da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, MS. Foram definidas quatro densidades populacionais do fungo (0...

 17. Fatores envolvidos na supressividade a Rhizoctonia solani em alguns solos tropicais brasileiros

  F. A. Rodrigues

  1998-06-01

  Full Text Available O experimento foi realizado em condições de casa de vegetação, na Universidade Federal de Uberlândia, no período de março a agosto de 1995, visando determinar, em sete classes de solo, a supressividade ao fungo Rhizoctonia solani e estudar o possível relacionamento dessa característica com a mineralogia, propriedades físicas e químicas e populações de fungos do solo. Após proceder à inoculação dos solos com R. solani, multiplicada em grãos de sorgo autoclavados, observou-se que o índice de doença em plântulas de soja aumentou em todos eles. Tal índice foi sempre maior na camada de 0-20 cm, associando-se com o maior teor de matéria orgânica, com exceção do Solo Orgânico eutrófico (SOe, o qual apresentou um índice de doença similar nas duas profundidades (0-20 e 20-40 cm. O efeito supressivo a R. solani, observado no material do Plintossolo distrófico (PTd e no Latossolo Vermelho-Escuro álico (LEa, relacionou-se com a textura muito argilosa, com a alta saturação por alumínio e com a vegetação (fase cerrado, mesmo com a ausência de Trichoderma spp. Os materiais do Solo Orgânico eutrófico (SOe, do Latossolo Roxo distrófico (LRd e da Terra Roxa Estruturada eutrófica (TRe apresentaram maior conducividade a R. solani , possivelmente relacionada com o caráter eutrófico e com o teor da matéria orgânica, decorrente do tipo de cobertura vegetal (fase vegetação. O material do Latossolo Vermelho-Escuro álico textura média (LEam e o do Latossolo Vermelho-Amarelo álico (LVa mostraram comportamento intermediário. O índice de doença correlacionou-se negativamente com a saturação por alumínio e teor de argila e positivamente com a saturação de bases (V e com o pH. A mineralogia parece não ter influência direta na supressividade ou conducividade dos solos estudados, provavelmente por variar apenas no que se refere às formas de óxidos de ferro.

 18. NATURAL SUPPRESSIVENESS TO Rhizoctonia solani OF DIFFERENT SOILS ON CERRADOS FROM THE STATE OF GOIÁS SUPRESSIVIDADE DE DIFERENTES SOLOS A Rhizoctonia solani, NOS CERRADOS DO ESTADO DE GOIÁS

  Gilmarcos de Carvalho Corrêa

  2007-09-01

  Full Text Available

  This study was carried out at greenhouse in order to evaluate the occurrence of natural suppressiveness to Rhizoctonia solani of soils on cerrados. A complete randomized experimental design was used with ten soils and three replications for treatment, evaluating final stand, sick plantets percentage and disease severity in common beans (Phaseolus vulgaris L.. Results indicated suppressiveness to R. solani in soils from Goianésia growed with sugar cane and two soils from Orizona with natural vegetation and pasture respectively.

  KEY-WORDS: Supressive soils; Phaseolus vulgaris.

  O presente trabalho foi conduzido nas instalações da Embrapa Arroz e Feijão, no município de Santo Antônio de Goiás (GO, com o objetivo de se comparar solos provenientes de diferentes localidades quanto à supressividade a um isolado de Rhizoctonia solani. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, com dez tratamentos (solos de diferentes origens e três repetições. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e foram avaliados stand final, porcentagem de plântulas doentes e severidade da doença. Os resultados indicam que os solos provenientes de Goianésia (GO, cultivados com cana-de-açúcar, e dois dos solos provenientes de Orizona (GO, sendo um de cerrado natural e outro cultivado com pastagem, apresentaram características de supressividade à R. solani, agente causal da podridão radicular do feijoeiro.

  PALAVRAS-CHAVE: Cerrados; solos supressivos; feijoeiro.

 19. EFECTO DE DIFERENTES DERIVADOS DE LA QUITINA SOBRE EL CRECIMIENTO In Vitro DEL HONGO Rhizoctonia solani Kuhn

  Yanet Parra; M. A. Ramírez

  2002-01-01

  En la Estación Experimental del Arroz "Los Palacios", se estudió el efecto in vitro de diferentes derivados de la quitina (QC, HMK-70, Q-63, HQ-63, D-glucosamina y N-acetil-glucosamina) sobre el crecimiento del hongo Rhizoctonia solani Kuhn. Para ello se evaluó el diámetro de la colonia a los dos, cuatro y seis días, determinándose el porcentaje de inhibición del crecimiento del hongo. Los resultados mostraron un marcado efecto inhibitorio de la cepa evaluada en presencia de las quitosanas HM...

 20. A gene for plant protection: expression of a bean polygalacturonase inhibitor in tobacco confers a strong resistance against Rhizoctonia solani and two oomycetes

  Borras-Hidalgo, Orlando; Caprari, Claudio; Hernandez-Estevez, Ingrid; De Lorenzo, Giulia; Cervone, Felice

  2012-01-01

  We have tested whether a gene encoding a polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) protects tobacco against a fungal pathogen (Rhizoctonia solani) and two oomycetes (Phytophthora parasitica var. nicotianae and Peronospora hyoscyami f. sp. tabacina). The trials were performed in greenhouse conditions for R. solani and P. parasitica and in the field for P. hyoscyami. Our results show that expression of PGIP is a powerful way of engineering a broad-spectrum disease resistance.

 1. A gene for plant protection: expression of a bean polygalacturonase inhibitor in tobacco confers a strong resistance against Rhizoctonia solani and two oomycetes.

  Borras-Hidalgo, Orlando; Caprari, Claudio; Hernandez-Estevez, Ingrid; Lorenzo, Giulia De; Cervone, Felice

  2012-01-01

  We have tested whether a gene encoding a polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) protects tobacco against a fungal pathogen (Rhizoctonia solani) and two oomycetes (Phytophthora parasitica var. nicotianae and Peronospora hyoscyami f. sp. tabacina). The trials were performed in greenhouse conditions for R. solani and P. parasitica and in the field for P. hyoscyami. Our results show that expression of PGIP is a powerful way of engineering a broad-spectrum disease resistance. PMID:23264779

 2. Effect of Trichoderma harzianum biomass and Bradyrhizobium sp. strain NC 92 to control leaf blight disease of bambara groundnut (Vigna subterranea) caused by Rhizoctonia solani in the field

  Mana Kanjanamaneesathian; Paranee Sawangsri; Ashara Pengnoo; Jira Suwanprasert

  2007-01-01

  Four hundred and sixty two strains of Trichoderma spp. were isolated from 23 soil samples in which groundnut (Arachis hypogaea L.) and bambara groundnut (Vigna subterranea L.) had been planted in Songkhla, Phattalung, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat and Yala provinces. These fungi were tested against Rhizoctonia solani, a causal agent of leaf blight of bambara groundnut, using dual culture technique on PDA medium. Among 462 isolates tested, 226 isolates had an ability to overgrow R. solani co...

 3. Proteomic response of the biological control fungus Trichoderma atroviride to growth on the cell walls of Rhizoctonia solani.

  Grinyer, Jasmine; Hunt, Sybille; McKay, Matthew; Herbert, Ben R; Nevalainen, Helena

  2005-06-01

  Trichoderma atroviride has a natural ability to parasitise phytopathogenic fungi such as Rhizoctonia solani and Botrytis cinerea, therefore providing an environmentally sound alternative to chemical fungicides in the management of these pathogens. Two-dimensional electrophoresis was used to display cellular protein patterns of T. atroviride (T. harzianum P1) grown on media containing either glucose or R. solani cell walls. Protein profiles were compared to identify T. atroviride proteins up-regulated in the presence of the R. solani cell walls. Twenty-four protein spots were identified using matrix-assisted laser desorption ionisation mass spectrometry, liquid chromatography mass spectrometry and N-terminal sequencing. Identified up-regulated proteins include known fungal cell wall-degrading enzymes such as N-acetyl-beta-D: -glucosaminidase and 42-kDa endochitinase. Three novel proteases of T. atroviride were identified, containing sequence similarity to vacuolar serine protease, vacuolar protease A and a trypsin-like protease from known fungal proteins. Eukaryotic initiation factor 4a, superoxide dismutase and a hypothetical protein from Neurospora crassa were also up-regulated as a response to R. solani cell walls. Several cell wall-degrading enzymes were identified from the T. atroviride culture supernatant, providing further evidence that a cellular response indicative of biological control had occurred. PMID:15856359

 4. Mass spectrometry identification of antifungal lipopeptides from Bacillus sp. BCLRB2 against Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum.

  Elkahoui, S; Djébali, N; Karkouch, I; Ibrahim, A Hadj; Kalai, L; Bachkovel, S; Tabbene, O; Limam, F

  2014-01-01

  This work aims to characterize the bioactive molecules produced by an antagonistic Bacillus sp. strain BCLRB2 isolated from healthy leaves of olive tree against Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum. The bacterial strain isolated showed a high and persistent antifungal activity against the two pathogens. The free-cell supernatant showed also a high antifungal activity against R. solani and at a lower extent against S. sclerotiorum. The partial purification of the antifungal substances with methanol gradient applied to C18 column binding the Bacillus BCLRB2 culture supernatant showed that the 20% and 60% methanol fractions had a high and specific activity against S. sclerotiorum and R. solani, respectively. The mass spectrometry identification of the compounds in the fraction specifically active against S. sclerotiorum revealed the presence of bacillomycin D C16 as a major lipopeptide. The fraction specifically active against R. solani contained bacillomycin D C15 and 2 unknown lipopeptides. The 80% methanol fraction had a moderate and a broad spectrum activity against the two pathogens and consisted from two iturin D (C13 and C14) as a major lipopeptides. PMID:25272736

 5. Biocontrol of Rhizoctonia solani AG-2, the causal agent of damping-off by Muscodor cinnamomi CMU-Cib 461.

  Suwannarach, Nakarin; Kumla, Jaturong; Bussaban, Boonsom; Lumyong, Saisamorn

  2012-11-01

  Rhizoctonia solani is a damping-off pathogen that causes significant crop loss worldwide. In this study, the potential of Muscodor cinnamomi, a new species of endophytic fungus for controlling R. solani AG-2 damping-off disease of plant seedlings by biological fumigation was investigated. In vitro tests showed that M. cinnamomi volatile compounds inhibited mycelial growth of pathogens. Among nine solid media tested, rye grain was the best grain for inoculum production. An in vivo experiment of four seedlings, bird pepper, bush bean, garden pea and tomato were conducted. The results indicated that treatment with 30 g of M. cinnamomi inoculum was the minimum dose that caused complete control of damping-off symptoms of all seedlings after one month of planting. The R. solani-infested soil showed the lowest percentage of seed germination. In addition, M. cinnamomi did not cause any disease symptoms. From the results it is clear that M. cinnamomi is effective in controlling R. solani AG-2 both in vitro and in vivo. PMID:22806753

 6. Reaction of faba bean genotypes to Rhizoctonia solani and resistance stability Reação de genótipos de fava a Rhizoctonia solani e estabilidade da resistência

  Iraildes P Assunção

  2011-12-01

  Full Text Available The production of faba bean (Phaseolus lunatus is limited due to the occurrence of Rhizoctonia canker, caused by the fungus Rhizoctonia solani. In order to select materials with potential for use in faba beans breeding programs and/or disease integrated management, 72 genotypes were evaluated and also stability of the disease resistance in relation to different pathogen isolates, inoculum densities and soil type. The seeds were sown in soil infested with the pathogen by the addition of colonized substrate (rice grains. The evaluation of genotypes was done after 15 days, using a note scale to discriminate the genotypes into five reaction classes. None of the 72 genotypes showed immunity to R. solani and only four genotypes (F-42, F-49, F-53 and F-58 behaved as highly resistant. The reactions presented by these genotypes varied according to the R. solani isolate, inoculum density and soil used. The genotype F-58 showed more stable resistance to pathogen isolates and inoculum densities. The genotype F-53 showed resistance stability in soils collected in different locations, remaining highly resistant in all situations. The genotype F-58 did not show high resistance to only one tested soil. Therefore, the genotypes F-58 and F-53 are promising sources of resistance to R. solani and should be indicated in areas infested by the pathogen.A produção de fava (Phaseolus lunatus é limitada pela ocorrência da rizoctoniose, causada pelo fungo Rhizoctonia solani. Visando selecionar materiais com potencial de utilização nos programas de melhoramento e/ou no manejo integrado da doença, foram avaliados 72 genótipos de fava e verificada a estabilidade da resistência em relação a diferentes isolados do patógeno, densidades de inóculo e tipos de solo. As sementes foram plantadas em solo infestado com o patógeno pela incorporação de substrato (grãos de arroz colonizado. A avaliação dos genótipos foi realizada após 15 dias, com o auxílio de

 7. Genetic Diversity among Nile Delta Isolates of Rhizoctonia solani Kühn Based on Pathogenicity, Compatibility, Isozyme Analysis and Total Protein Pattern

  MAHMOUD, Yehia A.-G.; GAAFAR, Reda M.; MUBARAK, H. M.

  2007-01-01

  The present study obtained 12 isolates from Rhizoctonia solani Kühn isolated from Cotton L., Trifolium L. and Vicia faba L. from different localities in the Nile Delta of Egypt. All strains were pathogenic and caused seed rot, wilt, stunting, and pre-emergence and post-emergence damping-off. The isolated strains produced different forms of infection cushions that ensure the pathogenicity of these strains. SDS-PAGE of the 12 R. solani isolates showed that although the R. solani isolates were i...

 8. Genome analysis of the sugar beet pathogen Rhizoctonia solani AG2-2IIIB revealed high numbers in secreted proteins and cell wall degrading enzymes

  Wibberg, Daniel; Andersson, Louise; Tzelepis, Georgios; Rupp, Oliver; Blom, Jochen; Jelonek, Lukas; Pühler, Alfred; Fogelqvist, Johan; Varrelmann, Mark; Schlüter, Andreas; Dixelius, Christina

  2016-01-01

  Background Sugar beet (Beta vulgaris) is a crop cultivated for its high content in sugar, but it is vulnerable to many soil-borne pathogens. One of them is the basidiomycete Rhizoctonia solani. This fungal species has a compatibility system regulating hyphal fusions (anastomosis). Consequently, R. solani species are categorized in anastomosis groups (AGs). AG2-2IIIB isolates are most aggressive on sugar beet. In the present study, we report on the draft genome of R. solani AG2-2IIIB using the...

 9. A novel postharvest rot of okra pods caused by Rhizoctonia solani in Brazil Uma nova podridão pós-colheita de frutos de quiabo causada por Rhizoctonia solani

  Gilmar P. Henz

  2007-06-01

  Full Text Available Okra pods with unusual brown lesions and rot were collected in a local supermarket in Brasília DF. The objective of this paper was to characterize the causal agent, to fulfill Koch's postulates and to determine some conditions conducive to disease. The pathogen was identified as Rhizoctonia solani based on morphological characteristics which fitted the fungus description, such as pale to brown hyphae, with nearly right-angled side branches constricted at the base, hyphal cells 6-10 µm wide with a septum near the base. Five isolates were obtained from infected pods and identified as AG 1-IB anastomosis group. Wounded or unwounded okra pods cv. Santa Cruz 47 were inoculated with mycelium disks of R. solani and kept in humid chambers at 12 ºC or 25 ºC. After seven days at 25 ºC, both wounded and unwounded pods were completely rotted and brown, while those kept at 12 ºC showed small lesions ranging from 0.6 to 1.0 mm only in wounded pods. The pathogen was able to grow in different materials used for assembling crates and packs of horticultural products, such as pinewood, corrugated carton, plastic, Styrofoam and newspaper sheets when kept in humid chambers (24 ºC, 96 % RH. The disease occurrence can be related to careless handling practices and to the transmission of R. solani propagules by infected plant debris or soil particles. This is the first report of Rhizoctonia solani causing postharvest rot in okra pods in Brazil.Frutos de quiabo apresentando podridão e lesões marrons foram coletados em um supermercado de Brasília DF. O objetivo deste trabalho foi identificar o agente causal e comprovar o envolvimento do fungo como causador da doença (Postulados de Koch e determinar algumas condições favoráveis à ocorrência da doença em frutos de quiabo após a colheita. O patógeno foi identificado como Rhizoctonia solani baseado nas suas características morfológicas, como hifas marrons a ocre, com ramificações laterais em

 10. Population Dynamics of Sugar Beets, Rhizoctonia solani, and Laetisaria arvalis: Responses of a Host, Plant Pathogen, and Hyperparasite to Perturbation in the Field.

  Allen, M F; Boosalis, M G; Kerr, E D; Muldoon, A E; Larsen, H J

  1985-11-01

  Rhizoctonia solani causes crown rot of sugar beets, a severe disease that has destroyed up to 60% of the plants in a test field in western Nebraska. Laetisaria arvalis, a natural hyperparasite of Rhizoctonia spp., was isolated from fields in western Nebraska. To test for the potential for biological control of R. solani, in November 1980 (following harvest) we applied various combinations of a nematicide (Telone II; Dow Chemical Co.), a nutrition source (sugar beet pulp), and an inoculum of L. arvalis in a randomized block design. Populations of R. solani, L. arvalis, and sugar beets were monitored monthly through October 1981 (just after harvest). In control and nematicide plots, the R. solani population did not change significantly through time. In plots inoculated with L. arvalis, the R. solani populations declined through March, concomitant with an increase in L. arvalis. L. arvalis then declined with a corresponding increase in the R. solani populations. Beet plant numbers declined significantly in all treatments. We suggest that reduction of the R. solani populations with the hyperparasite L. arvalis is possible but that a stable equilibrium naturally exists. PMID:16346925

 11. Effects of fescue Festuca arundinacea and/or clover Trifolium repens debris and fescue leaf leachate on clover as modified by ozone and Rhizoctonia solani

  Kochhar, M.; Reinert, R.A.; Blum, U.

  1982-08-01

  Clover Trifolium repens and tall fescue Festuca arundinacea plants were exposed to ozone and inoculated with Rhizoctonia solani separately and in combination to investigate ozone/R. solani interactions on clover and tall fescue biomass, in the presence of clover and/or tall fescue debris or fescue leaf leachate. Ozone reduced biomass in clover. Rhizoctonia solani alone reduced clover biomass but the amount of this reduction was significantly greater in the presence of a single acute O/sub 3/ exposure. In the presence of multiple O/sub 3/ exposures the synergistic effect on clover biomass disappeared and the stress from R. solani was lost. The effects of O/sub 3/ and R. solani were not as pronounced on fescue as they were on clover. The debris treatments increased biomass of both clover and fescue, but the magnitude of change depended on the debris type. Leachate from fescue modified the effects of R. solani and O/sub 3/, but debris from clover and/or fescue did not. Clover plants treated with R. solani and O/sub 3/ had less biomass than control plants when stressed by leachate from fescue, but significantly greater biomass in the presence of leachate from O/sub 3/-treated fescue leaves.

 12. Biological Control of Rhizoctonia solani, the Causal Agent of Rice Sheath Blight by Antagonistics Bacteria in Greenhouse and Field Conditions

  Mostapha Niknejad Kazempour

  2004-01-01

  Full Text Available Pseudomonas fluorescens isolates that inhibited growth of Rhizoctonia solani Kühn, the rice sheath blight pathogen were collected the rhizosplane and surrounding soil of healthy and rice sheath blight disease in farming of the Guilan province, Iran. Two hundred eighty eight isolates tested and among them only antagonistic ability of 8 isolates were demonstrated by using the dual culture method. According to the results of biochemical and morphological trials all isolates were identified as P. fluorescens biovar 3. By determining the effects of volatile metabolites, secretion of extracellular and antibiotics of these isolates inhibited mycelial growth of R. solani in vitro. All P. fluorescens isolates produced siderophore on King`s medium B, inhibited the mycelial growth of the R. solani. Antagonistics isolates reduced the germination and cause the lysis of sclerotia of R. solani. In greenhouse conditions antagonistic isolates were used by seed coating, soil drenching and foliar spray. Statistical analysis of data indicated that there existed significant differences between seed, soil and plant treatments. All of the isolates in seed coating are more effective. In the field conditions foliar spray of isolate B41 mixed with benlate were applied. The disease intensity in B41 isolate for seed coating, soil drenching and seed coating + foliar spray were 10.5, 11.75 and 18.75%, respectively, while the control plants showed 52% disease intensity. These results suggest that the P. fluorescens isolates studied have an excellent potential to be used as biocontrol agents of R. solani in rice at the field conditions.

 13. Surface motility in Pseudomonas sp DSS73 is required for efficient biological containment of the root-pathogenic microfungi Rhizoctonia solani and Pythium ultimum

  Andersen, Jens Bo; Koch, Birgit; Nielsen, T.H.;

  2003-01-01

  Pseudomonas sp. DSS73 was isolated from the rhizoplane of sugar beet seedlings. This strain exhibits antagonism towards the root-pathogenic microfungi Pythium ultimum and Rhizoctonia solani. Production of the cyclic lipopeptide amphisin in combination with expression of flagella enables the growing...

 14. Mid-infared and near-infared detection of Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB on barley based artifical inoculum

  The amount of Rhizoctonia solani in the soil and how much is needed to cause disease in sugar beet (Beta vulgaris L.) is relatively unknown. This is mostly because of the usually low inoculum densities natually found in soil, and the low sensitivity of traditional serial dilution assays. We invest...

 15. CULTIVAR SPECIFIC RESPONSE TO THE HOST-SELECTIVE TOXIN PRODUCED BY RHIZOCTONIA SOLANI, THE CAUSAL PATHOGEN OF SHEATH BLIGHT DISEASE Of RICE

  Sheath Blight, caused by Rhizoctonia solani, is widely regarded as one of the most important diseases of cultivated rice and germplasm improvement is essential for disease management. Genetic sources of tolerance for this disease are known, however, complex quantitative inheritance and high environ...

 16. Mid-infared (MidIR) and near-infared (NIR) dection of rhizoctonia solani AG 2-2 IIIB on barley based artificial inoculum

  The amount of Rhizoctonia solani in the soil and how much is needed to cause disease in sugar beet (Beta vulgaris L.) is relatively unknown. This is mostly because of the usually low inoculum densities natually found in soil, and the low sensitivity of traditional serial dilution assays. We invest...

 17. Genome Sequence of Bacillus subtilis MB73/2, a Soil Isolate Inhibiting the Growth of Plant Pathogens Dickeya spp. and Rhizoctonia solani

  Krzyzanowska, Dorota M.; Iwanicki, Adam; Ossowicki, Adam; Obuchowski, Michał; Jafra, Sylwia

  2013-01-01

  Bacillus subilis MB73/2 is a Gram-positive bacterium isolated in Poland from a meadow soil sample. When tested in vitro, the strain shows strong antagonism toward plant pathogens—the soft rot-causing bacteria Dickeya spp. and the crown rot fungus Rhizoctonia solani. Here, we present the genome sequence of MB73/2.

 18. 牛粪发酵沼液对立枯丝核菌的抑制作用%Antibacterial mechanism of cow manure biogas slurry on Rhizoctonia solani

  李文涛; 范金霞; 李文哲; 袁虎

  2013-01-01

  by 10 time’s dilution method. They were 8 kinds of fungi, 5 kinds of bacteria and 3 kinds of actinomyces, and their antagonism effects with Rhizoctonia solani were investigated respectively. The results showed that the fungi nfd-9 and nfd-16 had strong inhibitory effect on Rhizoctonia solani, however, the others had almost no inhibitory effect. Scanning electron microscopy was used to survey the interface of nfd-9 and nfd-16 with Rhizoctonia solani. It was found that nfd-9 and nfd-16 inhibit the growth of Rhizoctonia solani through the effects of competitions, antagonism, and hyperparasitism to prevent the crops diseases. Nfd-9 and nfd-16 were finally identified as Rhizopus oryzae and Trichoderma harzianum by molecular biology technique. The results can provide a theoretical reference for further understanding the fungal inhibitory mechanism of biogas slurry.% 为探讨牛粪发酵沼液的抑菌机理,以立枯丝核菌为研究对象,进行了试验研究。采用平皿培养方法:培养基表面分别均匀涂布1 mL 5种不同处理的沼液,即不作处理沼液、沼液灭菌、离心上清液、无菌膜滤液和菌体溶液,中心接种立枯丝核菌并于生化培养箱中28℃培养96 h,每12 h 测量立枯菌落的生长直径以计算抑制率,同时借助分子生物学手段鉴定了沼液中起抑制作用的微生物。试验结果表明菌体溶液和不作处理沼液对立枯的抑制效果较好,抑制率最高可达74%和53%,离心上清液的抑制效果次之,无菌膜滤液和沼液灭菌处理的抑制作用较弱,一般在20%以下;对沼液中的微生物菌群进行了分离、纯化与筛选,获16株菌种,并与立枯丝核菌进行对峙培养试验,其中 nfd-9和 nfd-16具有较强抑制作用,其他菌株几乎没有抑制作用。将 nfd-9、nfd-16与立枯对峙交界面处进行了扫描电镜观察,结果显示:这2株微生物通过竞争、拮抗和重寄生等作用来抑制立枯丝核菌的生长,从而到达

 19. Reação de resistência de genótipos de tomateiro (Lycopersicum spp. à infecção por Rhizoctonia solani Kuhn Resistance reaction of tomato genotypes (Lycopersicum spp. to Rhizoctonia solani Kuhn

  A.M. Rodrigues Cassiolato

  1994-12-01

  Full Text Available Dada a importância da tomaticultura no Brasil e das enfermidades que atacam esta cultura, da mesma forma que visando futuros estados em programas de melhoramento vegetal para resistência à patógenos, este trabalho teve por objetivos: avaliar o grau de patogenicidade de quatro isolados de Rhizoctonia solani obtidos de plantas doentes de tomateiro (RT, berinjelas (RB1 e RB2 e pimentão (RP, em viveiros, frente a 9 genótipos de tomateiros e avaliar a reação de resistência de 73 genótipos de tomateiros ao R. solani. Nos experimentos utilizou-se solo esterilizado, em condições de casa de vegetação. Para o experimento I, os isolados de R. solani, oriundos das plantas de tomateiro (RT e berinjela (RB, foram igualmente mais patogênicos que os isolados de berinjela (RB, e pimentão (RP, com relação aos 9 genótipos de tomateiro testados. Pode-se dizer que os isolados variaram em graus de agressividade. Quanto às reações de resistência a R. solani, observou-se que os diferentes genótipos não diferiram estatisticamente entre si. Com relação ao experimento II, entre os 73 genótipos de tomateiro (incluindo espécies selvagens, variedades nacionais e introduções, pode-se observar que houve grande variabilidade quanto a reação de resistência a R. solani (isolado do tomateiro - RT, com percentuais de sobrevivência de plantas variando de 91%, para a cultivar Quinck Pick, até 0% de sobrevivência para o genótipo LA-462. Não foi verificada imunidade em nenhum material avaliado e sim níveis de resistência, onde esta, expressa em percentagem de sobrevivência, ocorreu de uma maneira contínua, desde uma reação de suscetibilidade até altos níveis de resistência.The present study was undertaken with the following objectives: 1 to evaluate the level of pathogenicity of four Rhizoctonia solani isolates obtained from diseased tomato plants (RT, from eggplant (RB1 and RB2, and pepper (RP and tested on 9 tomato genotypes grown in

 20. Secondary metabolites of rice sheath blight pathogenRhizoctonia solaniKühn and their biological activities

  XU Liang; WANG Xiao-han; LUO Rui-ya; LU Shi-qiong; GUO Ze-jian; WANG Ming-an; LIU Yang; ZHOU Li-gang

  2015-01-01

  Eight compounds were isolated from the fermentation cultures of rice sheath blight pathogenRhizoctonia solaniKühn. They were identiifed as ergosterol (1), 6β-hydroxysitostenone (2), sitostenone (3),m-hydroxyphenylacetic acid (4), methylm-hydroxyphenylacetate (5),m-hydroxymethylphenyl pentanoate (6), (Z)-3-methylpent-2-en-1,5-dioic acid (7) and 3-methoxyfuran-2-carboxylic acid (8) by means of physicochemical and spectroscopic analysis. Among them,2,3,5–8 were isolated fromR. solani for the ifrst time. Al the compounds were evaluated for their biological activities.4–6 and8 showed their inhibitory activities on the radical and germ elongation of rice seeds.1,4 and7 showed moderate antibacterial activity to some bacteria.4,7 and8 exhibited weak inhibitory activities on spore germination ofMagnaporthe oryzae.8 showed moderate antioxidant activity with the 1,1-diphenyl-2-picryhydrazyl (DPPH) andβ-carotene-linoleic acid assays. This is the ifrst time to reveal compounds5,6 and8 from rice sheath blight pathogenR. solani to havein vitro phytotoxic activity.

 1. Proteomic Analysis of Rhizoctonia solani Identifies Infection-specific, Redox Associated Proteins and Insight into Adaptation to Different Plant Hosts*

  Anderson, Jonathan P.; Hane, James K.; Stoll, Thomas; Pain, Nicholas; Hastie, Marcus L.; Kaur, Parwinder; Hoogland, Christine; Gorman, Jeffrey J.; Singh, Karam B.

  2016-01-01

  Rhizoctonia solani is an important root infecting pathogen of a range of food staples worldwide including wheat, rice, maize, soybean, potato and others. Conventional resistance breeding strategies are hindered by the absence of tractable genetic resistance in any crop host. Understanding the biology and pathogenicity mechanisms of this fungus is important for addressing these disease issues, however, little is known about how R. solani causes disease. This study capitalizes on recent genomic studies by applying mass spectrometry based proteomics to identify soluble, membrane-bound and culture filtrate proteins produced under wheat infection and vegetative growth conditions. Many of the proteins found in the culture filtrate had predicted functions relating to modification of the plant cell wall, a major activity required for pathogenesis on the plant host, including a number found only under infection conditions. Other infection related proteins included a high proportion of proteins with redox associated functions and many novel proteins without functional classification. The majority of infection only proteins tested were confirmed to show transcript up-regulation during infection including a thaumatin which increased susceptibility to R. solani when expressed in Nicotiana benthamiana. In addition, analysis of expression during infection of different plant hosts highlighted how the infection strategy of this broad host range pathogen can be adapted to the particular host being encountered. Data are available via ProteomeXchange with identifier PXD002806. PMID:26811357

 2. Interaction of Rhizoctonia solani and Rhizopus stolonifer Causing Root Rot of Sugar Beet

  In recent years, growers in Michigan and other sugar beet production areas of the United States have reported increasing incidence of root rot with little or no crown or foliar symptoms in sugar beet with Rhizoctonia crown and root rot. In addition, Rhizoctonia-resistant beets have been reported wit...

 3. De novo Transcriptome Analysis of Rhizoctonia solani AG1 IA Strain Early Invasion in Zoysia japonica Root.

  Zhu, Chen; Ai, Lin; Wang, Li; Yin, Pingping; Liu, Chenglan; Li, Shanshan; Zeng, Huiming

  2016-01-01

  Zoysia japonica brown spot was caused by necrotrophic fungus Rhizoctonia solani invasion, which led to severe financial loss in city lawn and golf ground maintenance. However, little was known about the molecular mechanism of R. solani pathogenicity in Z. japonica. In this study we examined early stage interaction between R. solani AG1 IA strain and Z. japonica cultivar "Zenith" root by cell ultra-structure analysis, pathogenesis-related proteins assay and transcriptome analysis to explore molecular clues for AG1 IA strain pathogenicity in Z. japonica. No obvious cell structure damage was found in infected roots and most pathogenesis-related protein activities showedg a downward trend especially in 36 h post inoculation, which exhibits AG1 IA strain stealthy invasion characteristic. According to Gene Ontology (GO) and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) database classification, most DEGs in infected "Zenith" roots dynamically changed especially in three aspects, signal transduction, gene translation, and protein synthesis. Total 3422 unigenes of "Zenith" root were predicted into 14 kinds of resistance (R) gene class. Potential fungal resistance related unigenes of "Zenith" root were involved in ligin biosynthesis, phytoalexin synthesis, oxidative burst, wax biosynthesis, while two down-regulated unigenes encoding leucine-rich repeat receptor protein kinase and subtilisin-like protease might be important for host-derived signal perception to AG1 IA strain invasion. According to Pathogen Host Interaction (PHI) database annotation, 1508 unigenes of AG1 IA strain were predicted and classified into 37 known pathogen species, in addition, unigenes encoding virulence, signaling, host stress tolerance, and potential effector were also predicted. This research uncovered transcriptional profiling during the early phase interaction between R. solani AG1 IA strain and Z. japonica, and will greatly help identify key pathogenicity of AG1 IA strain. PMID:27242730

 4. Dried powders of velvetbean and pine bark added to soil reduce Rhizoctonia solani-induced disease on soybean Pós secos de mucuna e casca de pinus adicionados ao solo reduzem a doença causada por Rhizoctonia solani em soja

  Luiz E. B Blum; Rodrígo Rodríguez-Kábana

  2006-01-01

  Diseases induced by Rhizoctonia solani, like damping-off and root and stem rot on soybean (Glycine max), are a serious problem around the world. The addition of some organic material to soil is an alternative control for these diseases. In this study, benzaldehyde and dried powders of kudzu (Pueraria lobata), velvetbean or mucuna (Mucuna deeringiana), and pine bark (Pinus spp.) were used in an attempt to improve soybean plant growth and to reduce the disease R. solani (AG-4) causes on soybean...

 5. Scarlet-Rz1, an EMS-generated hexaploid wheat with tolerance to the soilborne necrotrophic pathogens Rhizoctonia solani AG-8 and R. oryzae.

  Okubara, Patricia Ann; Steber, Camille M; Demacon, Victor L; Walter, Nathalie L; Paulitz, Timothy C; Kidwell, Kimberlee K

  2009-07-01

  The necrotrophic root pathogens Rhizoctonia solani AG-8 and R. oryzae cause Rhizoctonia root rot and damping-off, yield-limiting diseases that pose barriers to the adoption of conservation tillage in wheat production systems. Existing control practices are only partially effective, and natural genetic resistance to Rhizoctonia has not been identified in wheat or its close relatives. We report the first genetic resistance/tolerance to R. solani AG-8 and R. oryzae in wheat (Triticum aestivum L. em Thell) germplasm 'Scarlet-Rz1'. Scarlet-Rz1 was derived from the allohexaploid spring wheat cultivar Scarlet using EMS mutagenesis. Tolerant seedlings displayed substantial root and shoot growth after 14 days in the presence of 100-400 propagules per gram soil of R. solani AG-8 and R. oryzae in greenhouse assays. BC(2)F(4) individuals of Scarlet-Rz1 showed a high and consistent degree of tolerance. Seedling tolerance was transmissible and appeared to be dominant or co-dominant. Scarlet-Rz1 is a promising genetic resource for developing Rhizoctonia-tolerant wheat cultivars because the tolerance trait immediately can be deployed into wheat breeding germplasm through cross-hybridization, thereby avoiding difficulties with transfer from secondary or tertiary relatives as well as constraints associated with genetically modified plants. Our findings also demonstrate the utility of chemical mutagenesis for generating tolerance to necrotrophic pathogens in allohexaploid wheat. PMID:19407984

 6. Diversity of Fluorescent Pseudomonas in Potato Crops of the Cundiboyacense Region and its in vitro Antagonic Activity against Rhizoctonia solani

  D. Uribe

  2011-12-01

  Full Text Available Fluorescent Pseudomonas are one of the most important benefic bacteria of the rizhosphere. It is because they can control some soil borne phytopatogen agents as a result of their antagonistic capacity. There are few works about the composition and diversity of fluorescent Pseudomonas in tropical countries. In this work we studied the composition of fluorescent Pseudomonas form different potato crops located at the Cundiboyacense región between 2100 and 3200 mosl, which is the most important area of potato production in Colombia. This study also assesses the effect of some crop practices variables on rizosphere bacteria richness and diversity. Finally, it was determined the antagonistic capacity of some Pseudomonas fluorescens isolates against Rhizoctonia solani. A total of 45 rhizosphere samples were taken from 15 potato fields. To isolate the Pseudomonas it was used king B medium modified by us. Our results showed that this modified medium consistently allowed a more efficient recovery of the fluorescent Pseudomonas than the media reported in the literature. 80.7% and 82.7% of the fluorescent Pseudomonas isolated from the rizosphere and rizoplane respectively were Pseudomonas fluorescens. It suggest a low fluorescent pseudomonas diversity. Our work also denotes an effect of the maize-potato crop rotation strategy on the amount of the fluorescent Pseudomonas isolated from the rizosphere. These results may have importance in designing appropriate strategies for bio-controlling soil borne phytopathogens. In tropical countries like Colombia, this knowledge might help to improve crop yields. Finally it was found native isolates with antagonistic activity against Rhizoctonia solani in the bioassays in vitro, such results if not assure an efficient control of the pathogen in field conditions, may give an idea of the potentiality of P.fluorescens to be applied as bacterial community, strains or derived products of them.

 7. Isolation of bacteria producing chitinase and inhibiting growth of Rhizoctonia solani

  2001-01-01

  @@ Five bacteria strains with higher chitinase activity were isolated by using a technique of enriched cell wall of R. solani. All of them showed inhibiting effect on the growth of R. solani. Being cultured 3 d, strain CH-1 showed higher chitinase activity on the chitin plate. The diameter of the transparent circle reached 8.7 mm (4 replications) . In the antagonistic test to R. solani in PDA plate, the circle was 18.1 mm. It was also observed that the antagonistic ability of some strains was not consistent with the chitinase activity (Table 1). It may be connected with the secretion of chitinase at different culture situations.

 8. Evaluación del efecto biocontrolador de Rhizoctonia de orquídeas sobre Rhizoctonia solani kühn patogeno del suelo en arroz (Oryza sativa l.)

  Mosquera Espinosa, Ana Teresa

  2010-01-01

  Los hongos del suelo presentan diferentes estrategias tróficas, lo que les permite interactuar con plantas como saprótrofos, simbiontes mutualistas, patógenos y/o biocontroladores de patógenos. El género-forma Rhizoctonia, cumple todas las funciones mencionadas. Con su teleomorfo en Ceratobasidium, Tulasnella, Thanatephorus y Sebacina, es micorrízico en orquídeas. Patógeno, en cultivos de importancia agrícola como arroz, donde la especie Rhizoctonia solani Kühn causa añublo o tizón de la vain...

 9. Sobrevivência de micélio e escleródios de Rhizoctonia solani tratados com Trichoderma spp., em restos de cultura de Eucalyptus sp. Survival of Rhizoctonia solani mycelia and sclerotia treated with Trichoderma spp., in Eucalyp]tus sp. litter

  Sandra Kunieda-Alonso; Acelino C. Alfenas; Luiz A. Maffia

  2005-01-01

  Este trabalho objetivou estudar a sobrevivência de micélio e escleródios de Rhizoctonia solani AG1-1C, em restos de cultura de eucalipto (Eucalyptus spp.) e avaliar a eficiência dos isolados Trichoderma longibrachiatum (UFV-1) e T. inhamatum (UFV-2 e UFV-3), comprovadamente antagônicos a R. solani, em reduzir a sobrevivência do patógeno, em condições de campo. Ao longo de 12 meses de avaliação, a sobrevivência de R. solani em folhas de eucalipto infetadas não foi afetada por fatores ambientes...

 10. Biological control of Rhizoctonia solani in potato by antagonists : field testing of the effect of inoculation of seed tubers with Verticillium biguttatum and other antagonists in 1981 and 1982

  Jager, G.; Velvis, H.

  1983-01-01

  Onderzoek naar de biologische bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappelen op verschillende grondsoorten (klei, zavel en zand) door middel van inoculatie van de poters met de schimmel Verticillium biguttatum en andere antagonisten, inklusief Azotobacter chroococcum. Verticillium biguttatum gaf een bescherming voor infektie van spruiten vanuit sklerotien op de poter en een vermindering van de effekten van primaire Rhizoctonia (overgebracht via pootgoed) op de spruiten

 11. Comparison of the growth and some morphological and anatomical features of Rhizoctonia cerealis and R. solani

  Zbigniew Weber

  2014-08-01

  Full Text Available In laboratory experiments were observed diameter of hyphae as well as the influence of temperature and kind of medium on mycelium growth, colour of colony and forming of sclerotia by R. cerealis and R. solani.

 12. Comparison of the growth and some morphological and anatomical features of Rhizoctonia cerealis and R. solani

  Zbigniew Weber; Tomasz Zdziebkowski

  2014-01-01

  In laboratory experiments were observed diameter of hyphae as well as the influence of temperature and kind of medium on mycelium growth, colour of colony and forming of sclerotia by R. cerealis and R. solani.

 13. The impact of the pathogen Rhizoctonia solani and its beneficial counterpart Bacillus amyloliquefaciens on the indigenous lettuce microbiome.

  Erlacher, Armin; Cardinale, Massimiliano; Grosch, Rita; Grube, Martin; Berg, Gabriele

  2014-01-01

  Lettuce belongs to the most commonly raw eaten food worldwide and its microbiome plays an important role for both human and plant health. Yet, little is known about the impact of potentially occurring pathogens and beneficial inoculants of the indigenous microorganisms associated with lettuce. To address this question we studied the impact of the phytopathogenic fungus Rhizoctonia solani and the biological control agent Bacillus amyloliquefaciens FZB42 on the indigenous rhizosphere and phyllosphere community of greenhouse-grown lettuce at two plant stages. The rhizosphere and phyllosphere gammaproteobacterial microbiomes of lettuce plants showed clear differences in their overall and core microbiome composition as well as in corresponding diversity indices. The rhizosphere was dominated by Xanthomonadaceae (48%) and Pseudomonadaceae (37%) with Rhodanobacter, Pseudoxanthomonas, Dokdonella, Luteimonas, Steroidobacter, Thermomonas as core inhabitants, while the dominating taxa associated to phyllosphere were Pseudomonadaceae (54%), Moraxellaceae (16%) and Enterobacteriaceae (25%) with Alkanindiges, Pantoea and a group of Enterobacteriaceae unclassified at genus level. The preferential occurrence of enterics in the phyllosphere was the most significant difference between both habitats. Additional enhancement of enterics on the phyllosphere was observed in bottom rot diseased lettuce plants, while Acinetobacter and Alkanindiges were identified as indicators of healthy plants. Interestingly, the microbial diversity was enhanced by treatment with both the pathogen, and the co-inoculated biological control agent. The highest impact and bacterial diversity was found by Rhizoctonia inoculation, but FZB42 lowered the impact of Rhizoctonia on the microbiome. This study shows that the indigenous microbiome shifts as a consequence to pathogen attack but FZB42 can compensate these effects, which supports their role as biocontrol agent and suggests a novel mode of action. PMID

 14. The impact of the pathogen Rhizoctonia solani and its beneficial counterpart Bacillus amyloliquefaciens on the indigenous lettuce microbiome

  Armin eErlacher

  2014-04-01

  Full Text Available Lettuce belongs to the most commonly raw eaten food worldwide and its microbiome plays an important role for both human and plant health. Yet, little is known about the impact of potentially occurring pathogens and beneficial inoculants of the indigenous microorganisms associated with lettuce. To address this question we studied the impact of the phytopathogenic fungus Rhizoctonia solani and the biological control agent Bacillus amyloliquefaciens FZB42 on the indigenous rhizosphere and phyllosphere community of greenhouse-grown lettuce at two plant stages. The rhizosphere and phyllosphere gammaproteobacterial microbiomes of lettuce plants showed clear differences in their overall and core microbiome composition as well as in corresponding diversity indices. The rhizosphere was dominated by Xanthomonadaceae (48% and Pseudomonadaceae (37% with Rhodanobacter, Pseudoxanthomonas, Dokdonella, Luteimonas, Steroidobacter, Thermomonas as core inhabitants, while the dominating taxa associated to phyllosphere were Pseudomonadaceae (54%, Moraxellaceae (16% and Enterobacteriaceae (25% with Alkanindiges, Pantoea and a group of Enterobacteriaceae unclassified at genus level. The preferential occurrence of enterics in the phyllosphere was the most significant difference between both habitats. Additional enhancement of enterics on the phyllosphere was observed in bottom rot diseased lettuce plants, while Acinetobacter and Alkanindiges were identified as indicators of healthy plants. Interestingly, the microbial diversity was enhanced by treatment with both the pathogen, and the co-inoculated biological control agent. The highest impact and bacterial diversity was found by Rhizoctonia inoculation, but FZB42 lowered the impact of Rhizoctonia on the microbiome. This study shows that the indigenous microbiome shifts as a consequence to pathogen attack but FZB42 can compensate these effects, which supports their role as biocontrol agent and suggests a novel mode of

 15. Potential for the integration of biological and chemical control of sheath blight disease caused by Rhizoctonia solani on rice.

  Boukaew, Sawai; Klinmanee, Chanasirin; Prasertsan, Poonsuk

  2013-10-01

  Biological control using antagonistic microbes to minimize the use of chemical pesticides has recently become more prevalent. In an attempt to find an integrated control system for sheath blight, caused by Rhizoctonia solani in rice, Streptomyces philanthi RM-1-138, commercial formulations of Bacillus subtilis as Larminar® and B. subtilis strain NSRS 89-24+MK-007 as Biobest® and chemical fungicides including carbendazim®, validamycin®, propiconazole® and mancozeb® were applied alone and in combination with S. philanthi RM-1-138. In vitro experiments showed that all treatments tested did provide some control against mycelial growth and sclerotia production by R. solani PTRRS-9. In addition, the four chemical fungicides had no detrimental effects on S. philanthi RM-1-138 even at high concentrations (up to 100 μg/ml). The efficacy of S. philanthi RM-1-138, the commercial formulations of B. subtilis, chemical fungicides alone or in combination with S. philanthi RM-1-138 was also tested in a greenhouse experiment against sheath blight disease on rice plants. All treatments showed some protection of rice for sheath blight by 47-60 % when carbendazim® was applied alone and up to 74 % when combined with S. philanthi RM-1-138. PMID:23653261

 16. Enhanced resistance to Botrytis cinerea and Rhizoctonia solani in transgenic broccoli with a Trichoderma viride endochitinase gene

  YU Ya; REN Shu-xin; GUO Yang-dong; ZHANG Lei; LIAN Wei-ran; XU Feng-feng; LI Shuang-tao; XIANG Juan; ZHANG Guo-zhen; HU Zan-min; ZHAO Bing

  2015-01-01

  A endochitinase gene (Tch ) from the fungus Trichoderma viride was introduced into broccoli (Brassica oleracea var. italica) by Agrobacterium-mediated transformation. Sixty-eight putative transformants were obtained and the presence of the Tch gene was conifrmed by both PCR and Southern blot analysis. RT-PCR analysis showed an accumulation of the transcript encoding the endochitinase protein in the transgenic plants. Using real-time quantitative PCR, the expression proifling of endochitinase gene was analyzed. Primary transformants and selfed progeny were examined for expression of the endo-chitinase using a lfuorometric assay and for their resistance to the pathogenic fungi Botrytis cinerea and Rhizoctonia solani. The endochitinase activities in T0 in vitro plants, T0 mature plants and T1 mature plants were correlated with leaf lesions, and the transgenic line T618 had high endochitinse activities of 102.68, 114.53 and 120.27 nmol L–1 MU min–1 mg–1 protein in the three kinds of plants, respectively. The endochitinase activity showed a positive correlation with the resistance to the pathogens. Most transgenic T0 broccoli had increased resistance to the pathogens of B. cinerea and R. solani in leaf assays and this resistance was conifrmed to be inheritable. These ifndings suggested that expression of the Tch gene from T. viride could enhance resistance to pathogenic fungi in Brassica species.

 17. The Interaction Pattern between a Homology Model of 40S Ribosomal S9 Protein of Rhizoctonia solani and 1-Hydroxyphenaize by Docking Study

  Seema Dharni

  2014-01-01

  Full Text Available 1-Hydroxyphenazine (1-OH-PHZ, a natural product from Pseudomonas aeruginosa strain SD12, was earlier reported to have potent antifungal activity against Rhizoctonia solani. In the present work, the antifungal activity of 1-OH-PHZ on 40S ribosomal S9 protein was validated by molecular docking approach. 1-OH-PHZ showed interaction with two polar contacts with residues, Arg69 and Phe19, which inhibits the synthesis of fungal protein. Our study reveals that 1-OH-PHZ can be a potent inhibitor of 40S ribosomal S9 protein of R. solani that may be a promising approach for the management of fungal diseases.

 18. Controle de Rhizoctonia solani e Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli por biopreparados de isolados de Trichoderma spp.

  Pedro Paulo Dias

  2013-12-01

  Full Text Available Os experimentos objetivaram avaliar em condições de casa de vegetação o biocontrole dos fitopatógenos Rhizoctonia solani (RS e Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli (FOP em alface (Lactuca sativa L. cultivar Regina, e feijão-vagem (Phaseolus vulgaris L. cultivar Alessa, respectivamente, utilizando como agentes antagonistas, 10 isolados de Trichoderma spp. selecionados em testes in vitro. Foram feitos biopreparados à base de arroz previamente colonizado por isolados de Trichoderma spp. e posteriormente triturados. Para a realização dos testes, os biopreparados foram inoculados previamente na proporção de 10(9 conídios.mL-1, em substrato comercial para produção de mudas. Após sete dias, os patógenos foram introduzidos separadamente em duas concentrações distintas: R. solani na proporção de 144 mg de meio de arroz por kg de substrato e F. oxysporum f.sp. phaseoli inoculado na forma de suspensão contendo 4,75 x 10(6 conídios.mL-1. Avaliou-se a influência dos biopreparados na % de damping-off de pós-emergência em plantas de alface e a severidade de murcha em plantas de feijão-vagem. O biopreparado referente ao isolado T-03 foi o mais eficiente no controle de R. solani em plantas de alface cultivar Regina, por ter reduzido a incidência de damping-off de pós-emergência nessa cultura. Por outro lado, nenhum dos biopreparados apresentou efeito antagonista satisfatório à F. oxysporum f.sp. phaseoli em plantas de feijão-vagem.

 19. INDUCED SUPPRESSIVENESS TO Rhizoctonia solani KÜHN BY THE ADDITION OF DIFFERENT VEGETABLE AMENDMENTS TO THE SOIL SUPRESSIVIDADE INDUZIDA A Rhizoctonia solani Kühn PELA ADIÇÃO DE DIFERENTES RESÍDUOS VEGETAIS AO SOLO

  Wilson Mozena Leandro

  2007-09-01

  Full Text Available

  Organic matter of several origins is used in the agriculture to stimulate microbial activity and to limit the activity of plant pathogens. Its decomposition induces the activity of some microorganisms that are useful to other species establishing synergistic and antagonistic relationships that maintain the biological balance. The present work aimed to evaluate the effect of different vegetable amendments incorporated in the soil on the incidence of root-rot, caused by Rhizoctonia solani. In greenhouse, plastic trays containing 4 kg of cultivated soil were inoculated with 104 propagules of Rhizoctonia solani g-1 of soil and in each tray it was incorporated the equivalent of 10 t/ha plant of debris mater of the following species: Panicum miliaceum, Sorghum maximum, Dolichos lab-lab, Canavaria ensiformis, Braquiaria brizanta, Panicum maximum and Crotalaria juncea. The incorporation of the vegetable amendments were realized simultaneous by and the soil was maintained near field capacity for 60, 30 and 0 days, before the bean cultivar Pérola was sown. Symptom intensity was evaluated 15 days after the emergence, using a descriptive scale, varying from 0 to 8. After the completion of the experimental microbial population was estimated in the soil samples collected
  from each plastic tray serial dilution test using selective culture media. Bacteria and fungi colonies were counted after a seven days incubation period and those of actinomycetes after ten days. Results showed that only vegetable materials incubated for 60 days were able to reduce disease index. No significant differences were observed among the studied plant species. The relationship among number of propagules of fungi, actinomycetes, and bacteria with the disease index revealed

 20. Transcriptomic changes in the plant pathogenic fungus Rhizoctonia solani AG-3 in response to the antagonistic bacteria Serratia proteamaculans and Serratia plymuthica

  Gkarmiri, Konstantia; Finlay, Roger D.; Alström, Sadhna; Thomas, Elizabeth; Cubeta, Marc A.; Högberg, Nils

  2015-01-01

  Background Improved understanding of bacterial-fungal interactions in the rhizosphere should assist in the successful application of bacteria as biological control agents against fungal pathogens of plants, providing alternatives to chemicals in sustainable agriculture. Rhizoctonia solani is an important soil-associated fungal pathogen and its chemical treatment is not feasible or economic. The genomes of the plant-associated bacteria Serratia proteamaculans S4 and Serratia plymuthica AS13 ha...

 1. 思茅松苗期立枯病防治技术研究%Prevention Technology of Rhizoctonia solani in Seedling Stage of Pinus khasys

  蒋家顺; 钟华; 周灵昌; 贾平; 李倩; 唐红燕

  2013-01-01

  Prevention experiment of Rhizoctonia solani was carried out in nursery of Pu' er Forestry Science Institute, the effects of matrix, pesticides concentration on Rhizoctonia solani have also been studied by using L9 (34) orthogonal experimental design, four times repeated, randomized block. Through variance analysis and multiple comparisons, results showed that the best combination of prevention and treatment of Rhizoctonia solani were; matrix of mycorrhizal soil + superphosphate (3% ) , and pesticides types of hymexazol, pesticide concentration of 800 times.%在普洱市林业科学研究所苗圃开展几种药物防治思茅松苗期立枯病试验,采用L9(34)正交试验设计,4次重复,随机区组排列,研究基质、农药、农药的使用浓度对思茅松苗期立枯病的防治效果的影响,对试验结果进行方差分析、多重比较.结果表明,对防治思茅松苗期立枯病效果最佳的组合是:基质为思茅松林下菌根土+普钙(3%),农药种类为恶霉灵,农药的使用浓度为800倍液.

 2. SUPRESSIVIDADE NATURAL DE SOLOS DA REGIÃO CENTRO-OESTE A Rhizoctonia solani KÜHN NATURAL SUPPRESSIVENESS OF SOILS FROM WEST CENTRAL BRAZIL TO Rhizoctonia solani Kühn

  Sheila Andrade Botelho

  2007-09-01

  Full Text Available

  Rhizoctonia solani é um fungo cosmopolita que habita o solo, com vasto número de hospedeiros, e causa importantes doenças na maioria das plantas cultivadas em todo o mundo. É uma espécie complexa, com muitos biotipos que diferem quanto à patogenicidade, aos hospedeiros, à distribuição na natureza e à aparência em meio de cultura. O feijoeiro comum é suscetível a este patógeno e a sua suscetibilidade é inversamente proporcional ao desenvolvimento da planta. A atividade microbiana de alguns solos pode prevenir o estabelecimento de fungos fitopatogênicos. Solos com esta propriedade são denominados antagônicos, de longa vida, resistentes ou supressivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis de supressividade natural a R. solani de alguns solos classificados como latossolo roxo, latossolo vermelho-escuro, areia quartzoza e latossolo roxo, respectivamente, coletados nos municípios de Itumbiara, Silvânia, Jussara e Santa Helena de Goiás, no Estado de Goiás, em três áreas contíguas com os seguintes históricos de uso: a solo cultivado com feijão irrigado via pivô central por mais de quatro anos consecutivos; b solo sob vegetação nativa; e c solo sob pastagem de Brachiaria decubens. Os solos foram coletados na camada de 0-20 cm e armazenados em casa de vegetação. Para a inoculação dos solos foram utilizados grãos de sorgo, inoculados com Rhizoctonia solani, em seis densidades – 0, 100, 500, 1.000, 5.000 e 10.000 propágulos/g de solo – e triturados. O experimento foi conduzido sob condições de casa de vegetação, em um delineamento de blocos completos casualizados e esquema fatorial 6 x 4 x 3. A unidade experimental foi constituída de bandejas plásticas com 4 kg de solo e 40 plantas. Quinze dias após a emergência, as plantas foram arrancadas e avaliadas

 3. Silício alterando compostos derivados da pirólise de bainhas foliares de plantas de arroz infectadas por Rhizoctonia solani Silicon altering compounds derived from the pyrolyses of leaf sheaths of rice plants infected with Rhizoctonia solani

  Daniel Augusto Schurt

  2013-03-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo elucidar, por meio da pirólise analítica acoplada à cromatografia gasosa e espectrometria de massa, alterações na composição química da lignina nas bainhas de plantas de arroz das cultivares BR-Irga 409 e Labelle supridas ou não com silício (Si e infectadas por Rhizoctonia solani. A concentração de Si nas bainhas das plantas supridas com esse elemento foi significativamente maior (2,7 dag kg-1 em comparação com as plantas não supridas (0,45 dag kg-1. Na presença de Si, a área abaixo da curva do progresso da queima das bainhas foi significativamente reduzida em 19 e 25%, respectivamente, para as plantas das cultivares BR-Irga-409 e Labelle em relação à ausência desse elemento na solução nutritiva. Com base nos espectros de massas obtidos, foram identificados 33 compostos, dos quais 10 foram produtos da degradação de carboidratos e 23 derivados da lignina. Dentre os derivados da lignina, oito compostos eram do tipo p-hidroxifenila, 11 compostos do tipo guaiacila e quatro compostos do tipo siringila. Nas bainhas das plantas das duas cultivares de arroz, supridas ou não com Si, a concentração de lignina (p-hidroxifenila, siringila (S e guaiacila (G foi de, aproximadamente, 15%. Houve aumento na relação S/G apenas nas bainhas das plantas da cultivar BR-Irga 409 supridas com Si e infectadas por R. solani. A maior concentração de Si nas bainhas das plantas de arroz das duas cultivares, que por sua vez resultou em aumento na relação S/G, contribuiu para reduzir os sintomas da queima das bainhas.This study elucidated, through analytical pyrolysis coupled to gas chromatography and mass spectrometry, changes in the chemical composition of lignin on leaf sheaths of rice plants of cultivars BR-Irga 409 and Labelle supplied or non-supplied with silicon (Si and infected with Rhizoctonia solani. The Si concentration on leaf sheaths of plants supplied with this element was significatively higher

 4. Silício alterando compostos derivados da pirólise de bainhas foliares de plantas de arroz infectadas por Rhizoctonia solani Silicon altering compounds derived from the pyrolyses of leaf sheaths of rice plants infected with Rhizoctonia solani

  Daniel Augusto Schurt

  2013-01-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo elucidar, por meio da pirólise analítica acoplada à cromatografia gasosa e espectrometria de massa, alterações na composição química da lignina nas bainhas de plantas de arroz das cultivares BR-Irga 409 e Labelle supridas ou não com silício (Si e infectadas por Rhizoctonia solani. A concentração de Si nas bainhas das plantas supridas com esse elemento foi significativamente maior (2,7 dag kg-1 em comparação com as plantas não supridas (0,45 dag kg-1. Na presença de Si, a área abaixo da curva do progresso da queima das bainhas foi significativamente reduzida em 19 e 25%, respectivamente, para as plantas das cultivares BR-Irga-409 e Labelle em relação à ausência desse elemento na solução nutritiva. Com base nos espectros de massas obtidos, foram identificados 33 compostos, dos quais 10 foram produtos da degradação de carboidratos e 23 derivados da lignina. Dentre os derivados da lignina, oito compostos eram do tipo p-hidroxifenila, 11 compostos do tipo guaiacila e quatro compostos do tipo siringila. Nas bainhas das plantas das duas cultivares de arroz, supridas ou não com Si, a concentração de lignina (p-hidroxifenila, siringila (S e guaiacila (G foi de, aproximadamente, 15%. Houve aumento na relação S/G apenas nas bainhas das plantas da cultivar BR-Irga 409 supridas com Si e infectadas por R. solani. A maior concentração de Si nas bainhas das plantas de arroz das duas cultivares, que por sua vez resultou em aumento na relação S/G, contribuiu para reduzir os sintomas da queima das bainhas.This study elucidated, through analytical pyrolysis coupled to gas chromatography and mass spectrometry, changes in the chemical composition of lignin on leaf sheaths of rice plants of cultivars BR-Irga 409 and Labelle supplied or non-supplied with silicon (Si and infected with Rhizoctonia solani. The Si concentration on leaf sheaths of plants supplied with this element was significatively higher

 5. Effect of Combined Use of Bacillus subtilis CA32 and Trichoderma harzianum RU01 on Biological Control of Rhizoctonia solani on Solanum melongena and Capsicum annuum

  S. Abeysinghe

  2009-01-01

  Full Text Available A combination of two compatible biological control agents, Bacillus subtilis CA32 and Trichoderma harzianum RU01, both antagonistic to the pathogen Rhizoctonia solani, was used to control damping-off in Solanum melongena and Capsicum annuum. Radial growth of the mycelium of R. solani was inhibited by T. harzianum RU01 in dual Petri plate assay. T. harzianum RU01 was capable to invading the whole surface of the pathogen colony, sporulating on it and suppress the production of sclerotia of R. solani. Microscopic studies showed the hyphae of R. solani surrounded by the T. harzianum RU01 and subsequent disintegration. B. subtilis CA32 produced a zone of inhibition only with the pathogen and no sings of antagonism between the bacteria and T. harzianum RU01 on dual Petri plate assay. Significant plant protection was achieved when either B. subtilis added to the seeds or T. harzianum added to soil. However, when combine application of biocontrol agents, seed bacterization and T. harzianum application to soil, significantly enhanced the plant protection from R. solani. Soil application of B. subtilis and seed application of T. harzianum either singly or in combination did not protect from R. solani infection indicating that the importance of mode of application of biocontrol agents.

 6. Use of Pseudomonas aeruginosa in the control od root-knot disease complex in tomato: the effects of different inoculum levels of Meloidogyne javanica and Rhizoctonia solani

  I. A. Siddiqui

  2013-12-01

  Full Text Available The potential impact of Pseudomons aeruginosa strain IE-6 as a biological control agent against Meloidogyne javanica at four inoculum densities (0, 250, 500 and 1000 eggs/plant and Rhizoctonia solani at three inoeulum levels (0, 1 and 3 ml culture suspension/kg of soil was examined on tomato in the greenhouse experiments. The biocontrol bacterium suppressed root infection caused by R. solani and M. javanica on tomato in both sterilized and non-sterilized soils. Root-rot infection increased with the increase in pathogen(s concentration. P. aeruginosa showed better biocontrol effects at low population levels of M.javanica and R. solani than at higher population densities of the pathogen(s. Root-rot disease severity was more pronounced in sterilized soil compared to the non-sterilized one. Soil infested with high population densities ofR. solani (3 ml /kg of soil and M. javanica (2000 eggs/pot resulted in complete mortality of tomato seedlings in sterilized soil, whereas some plants were found to survive in non-stenlized soil. There seems to be a correlation between population density of M. javanica and root colonization by R. solani. Root colonization by other three root-infecting fungi including Macrophomina phaseolina, Fusarium oxysporum and Fusarium solani was also lower in the presence of P. aeruginosa in non-sterilized soil. P. aeruginosa enhanced plant growth in both types of soil.

 7. Suppression of Seedling Damping-Off Caused by Pythium ultimum, P. irregulare, and Rhizoctonia solani in Container Media Amended with a Diverse Range of Pacific Northwest Compost Sources.

  Scheuerell, Steven J; Sullivan, Dan M; Mahaffee, Walter F

  2005-03-01

  ABSTRACT Suppression of seedling damping-off disease caused by Pythium spp. and Rhizoctonia solani is a potential benefit of formulating soilless container media with compost. Thirty-six compost samples from Pacific Northwest commercial composting facilities were analyzed for a number of physical, chemical, and biological properties, including suppression of damping-off caused by Pythium ultimum, P. irregulare, and R. solani. The samples were produced from diverse feedstocks and composting technol ogies; this was reflected in a large degree of variability in the measured properties. When mixed with sphagnum peat moss and inorganic aggregates, 67% of the compost samples significantly suppressed P. irregulare damping-off of cucumber, 64% suppressed P. ultimum damping-off of cucumber, and 17% suppressed damping-off of cabbage caused by R. solani. Suppression of Pythium damping-off was related to the potential of compost to support microbial activity and a qualitative index of ammonia volatilization. Suppression of Rhizoctonia damping-off was not related to any one compost factor. Currently available compost products potentially could provide commercially acceptable control of damping-off caused by Pythium spp., but it is necessary to fortify composts with microbial antagonists for the control of R. solani. PMID:18943125

 8. Proteomic Investigation of Rhizoctonia solani AG 4 Identifies Secretome and Mycelial Proteins with Roles in Plant Cell Wall Degradation and Virulence.

  Lakshman, Dilip K; Roberts, Daniel P; Garrett, Wesley M; Natarajan, Savithiry S; Darwish, Omar; Alkharouf, Nadim; Pain, Arnab; Khan, Farooq; Jambhulkar, Prashant P; Mitra, Amitava

  2016-04-20

  Rhizoctonia solani AG 4 is a soilborne necrotrophic fungal plant pathogen that causes economically important diseases on agronomic crops worldwide. This study used a proteomics approach to characterize both intracellular proteins and the secretome of R. solani AG 4 isolate Rs23A under several growth conditions, the secretome being highly important in pathogenesis. From over 500 total secretome and soluble intracellular protein spots from 2-D gels, 457 protein spots were analyzed and 318 proteins positively matched with fungal proteins of known function by comparison with available R. solani genome databases specific for anastomosis groups 1-IA, 1-IB, and 3. These proteins were categorized to possible cellular locations and functional groups and for some proteins their putative roles in plant cell wall degradation and virulence. The majority of the secreted proteins were grouped to extracellular regions and contain hydrolase activity. PMID:27019116

 9. Proteomic Investigation of Rhizoctonia solani AG 4 Identifies Secretome and Mycelial Proteins with roles in Plant Cell Wall Degradation and Virulence

  Lakshman, Dilip

  2016-03-28

  Rhizoctonia solani AG 4 is a soilborne necrotrophic fungal plant pathogen that causes economically important diseases on agronomic crops worldwide. Here we used a proteomics approach to characterize both intracellular proteins and the secretome of R. solani AG 4 isolate Rs23A under several growth conditions; the secretome being highly important in pathogenesis. From over 500 total secretome and soluble intracellular protein spots from 2-D gels, 457 protein spots were analyzed and 318 proteins positively matched with fungal proteins of known function by comparison with available R. solani genome databases specific for anastomosis groups 1-IA, 1-IB, and 3. These proteins were categorized to possible cellular locations and functional groups; and for some proteins their putative roles in plant cell wall degradation and virulence. The majority of the secreted proteins were grouped to extracellular regions and contain hydrolase activity.

 10. Development of a Rhizoctonia solani AG1-IB Specific Gene Model Enables Comparative Genome Analyses between Phytopathogenic R. solani AG1-IA, AG1-IB, AG3 and AG8 Isolates.

  Wibberg, Daniel; Rupp, Oliver; Blom, Jochen; Jelonek, Lukas; Kröber, Magdalena; Verwaaijen, Bart; Goesmann, Alexander; Albaum, Stefan; Grosch, Rita; Pühler, Alfred; Schlüter, Andreas

  2015-01-01

  Rhizoctonia solani, a soil-born plant pathogenic basidiomycetous fungus, affects various economically important agricultural and horticultural crops. The draft genome sequence for the R. solani AG1-IB isolate 7/3/14 as well as a corresponding transcriptome dataset (Expressed Sequence Tags--ESTs) were established previously. Development of a specific R. solani AG1-IB gene model based on GMAP transcript mapping within the eukaryotic gene prediction platform AUGUSTUS allowed detection of new genes and provided insights into the gene structure of this fungus. In total, 12,616 genes were recognized in the genome of the AG1-IB isolate. Analysis of predicted genes by means of different bioinformatics tools revealed new genes whose products potentially are involved in degradation of plant cell wall components, melanin formation and synthesis of secondary metabolites. Comparative genome analyses between members of different R. solani anastomosis groups, namely AG1-IA, AG3 and AG8 and the newly annotated R. solani AG1-IB genome were performed within the comparative genomics platform EDGAR. It appeared that only 21 to 28% of all genes encoded in the draft genomes of the different strains were identified as core genes. Based on Average Nucleotide Identity (ANI) and Average Amino-acid Identity (AAI) analyses, considerable sequence differences between isolates representing different anastomosis groups were identified. However, R. solani isolates form a distinct cluster in relation to other fungi of the phylum Basidiomycota. The isolate representing AG1-IB encodes significant more genes featuring predictable functions in secondary metabolite production compared to other completely sequenced R. solani strains. The newly established R. solani AG1-IB 7/3/14 gene layout now provides a reliable basis for post-genomics studies. PMID:26690577

 11. Development of a Rhizoctonia solani AG1-IB Specific Gene Model Enables Comparative Genome Analyses between Phytopathogenic R. solani AG1-IA, AG1-IB, AG3 and AG8 Isolates.

  Daniel Wibberg

  Full Text Available Rhizoctonia solani, a soil-born plant pathogenic basidiomycetous fungus, affects various economically important agricultural and horticultural crops. The draft genome sequence for the R. solani AG1-IB isolate 7/3/14 as well as a corresponding transcriptome dataset (Expressed Sequence Tags--ESTs were established previously. Development of a specific R. solani AG1-IB gene model based on GMAP transcript mapping within the eukaryotic gene prediction platform AUGUSTUS allowed detection of new genes and provided insights into the gene structure of this fungus. In total, 12,616 genes were recognized in the genome of the AG1-IB isolate. Analysis of predicted genes by means of different bioinformatics tools revealed new genes whose products potentially are involved in degradation of plant cell wall components, melanin formation and synthesis of secondary metabolites. Comparative genome analyses between members of different R. solani anastomosis groups, namely AG1-IA, AG3 and AG8 and the newly annotated R. solani AG1-IB genome were performed within the comparative genomics platform EDGAR. It appeared that only 21 to 28% of all genes encoded in the draft genomes of the different strains were identified as core genes. Based on Average Nucleotide Identity (ANI and Average Amino-acid Identity (AAI analyses, considerable sequence differences between isolates representing different anastomosis groups were identified. However, R. solani isolates form a distinct cluster in relation to other fungi of the phylum Basidiomycota. The isolate representing AG1-IB encodes significant more genes featuring predictable functions in secondary metabolite production compared to other completely sequenced R. solani strains. The newly established R. solani AG1-IB 7/3/14 gene layout now provides a reliable basis for post-genomics studies.

 12. EFFICACY OF BIOCONTROL AGENTS IN CONTROLLING RHIZOCTONIA SOLANI ON NAGA KING CHILLI ( Capsicum chinense Jacq.)

  Marinus Ngullie; Loli Daiho

  2013-01-01

  Available biocontrol agents were evaluated either alone or in various combinations for finding out their efficacy in suppressing Rhizoctonia seedling rot incidence and promoting plant growth of Naga king chilli (Capsicum chinense Jacq.) in green house as well field conditions. Among all tested combination, the treatment containing combination of T. viride +P. fluorescens was found most effective in reducing the incidence of seedling rot in both greenhouse and field condition. Highest pe...

 13. Uji Potensi Bakteri Kitinolitik Dalam Menghambat Pertumbuhan Rhizoctonia Solani Penyebab Rebah Kecambahpada Kentang Varietas Granola

  Dewi Novina S

  2015-01-01

  A study on assay of potential of chitinolytic bacterial isolates to inhibit the growth of Rhizoctonia solanicausal agent of damping-off on potato plants has been conducted in Laboratory of Observation Pest and Disease, Medan Johor, UPT. Protection of Crops and Holticulture 1 and Laboratory of Microbiology, Department of Biology, Faculty of Mathematic and Natural Science ofSumatera Utara University, Medan. Two out of six isolatesof chitinolytic bacteria showed to inhibitof R. solanigrowth. The...

 14. 3-Methylthiopropionic Acid of Rhizoctonia solani AG-3 and Its Role in the Pathogenicity of the Fungus.

  Kankam, Frederick; Long, Hai-Tao; He, Jing; Zhang, Chun-Hong; Zhang, Hui-Xiu; Pu, Lumei; Qiu, Huizhen

  2016-04-01

  Studies were conducted to determine the role of 3-methylthioproprionic acid (MTPA) in the pathogenicity of potato stem canker, Rhizoctonia solani, and the concentrations required to inhibit growth of R. solani under laboratory and plant house-based conditions. The experiments were laid out in a completely randomized design with five treatments and five replications. The treatments were 0, 1, 2, 4, and 8 mM concentrations of MTPA. The purified toxin exhibited maximal activity at pH 2.5 and 30°C. MTPA at 1, 2, 4, and 8 mM levels reduced plant height, chlorophyll content, haulm fresh weight, number of stolons, canopy development, and tuber weight of potato plants, as compared to the control. MTPA significantly affected mycelial growth with 8 mM causing the highest infection. The potato seedlings treated with MTPA concentrations of 1.0-8.0 mM induced necrosis of up to 80% of root system area. Cankers were resulted from the injection of potato seedling stems with 8.0 mM MTPA. The results showed the disappearance of cell membrane, rough mitochondrial and cell walls, change of the shape of chloroplasts, and swollen endoplasmic reticulum. Seventy-six (76) hours after toxin treatment, cell contents were completely broken, cytoplasm dissolved, and more chromatin were seen in the nucleus. The results suggested that high levels of the toxin concentration caused cell membrane and cytoplasm fracture. The integrity of cellular structure was destroyed by the phytotoxin. The concentrations of the phytotoxin were significantly correlated with pathogenicity and caused damage to the cell membrane of potato stem base tissue. PMID:27147928

 15. 3-Methylthiopropionic Acid of Rhizoctonia solani AG-3 and Its Role in the Pathogenicity of the Fungus

  Kankam, Frederick; Long, Hai-Tao; He, Jing; Zhang, Chun-hong; Zhang, Hui-Xiu; Pu, Lumei; Qiu, Huizhen

  2016-01-01

  Studies were conducted to determine the role of 3-methylthioproprionic acid (MTPA) in the pathogenicity of potato stem canker, Rhizoctonia solani, and the concentrations required to inhibit growth of R. solani under laboratory and plant house-based conditions. The experiments were laid out in a completely randomized design with five treatments and five replications. The treatments were 0, 1, 2, 4, and 8 mM concentrations of MTPA. The purified toxin exhibited maximal activity at pH 2.5 and 30°C. MTPA at 1, 2, 4, and 8 mM levels reduced plant height, chlorophyll content, haulm fresh weight, number of stolons, canopy development, and tuber weight of potato plants, as compared to the control. MTPA significantly affected mycelial growth with 8 mM causing the highest infection. The potato seedlings treated with MTPA concentrations of 1.0–8.0 mM induced necrosis of up to 80% of root system area. Cankers were resulted from the injection of potato seedling stems with 8.0 mM MTPA. The results showed the disappearance of cell membrane, rough mitochondrial and cell walls, change of the shape of chloroplasts, and swollen endoplasmic reticulum. Seventy-six (76) hours after toxin treatment, cell contents were completely broken, cytoplasm dissolved, and more chromatin were seen in the nucleus. The results suggested that high levels of the toxin concentration caused cell membrane and cytoplasm fracture. The integrity of cellular structure was destroyed by the phytotoxin. The concentrations of the phytotoxin were significantly correlated with pathogenicity and caused damage to the cell membrane of potato stem base tissue. PMID:27147928

 16. Characterization of antagonistic-potential of two Bacillus strains and their biocontrol activity against Rhizoctonia solani in tomato.

  Solanki, Manoj Kumar; Singh, Rajesh Kumar; Srivastava, Supriya; Kumar, Sudheer; Kashyap, Prem Lal; Srivastava, Alok K

  2015-01-01

  To investigate the biocontrol mechanism of two antagonistic Bacillus strains (Bacillus subtilis MB14 and Bacillus amyloliquefaciens MB101), three in vitro antagonism assays were screened and the results were concluded that both strains inhibited Rhizoctonia solani growth in a similar manner by dual culture assay, but the maximum percent of inhibition only resulted with MB101 by volatile and diffusible metabolite assays. Moreover, cell free supernatant (CFS) of MB101 also showed significant (p > 0.05) growth inhibition as compared to MB14, when 10 and 20% CFS mix with the growth medium of R. solani. After in vitro-validation, both strains were evaluated under greenhouse and the results concluded that strain MB101 had significant biocontrol potential as compared to MB14. Strain MB101 was enhanced the plant height, biomass and chlorophyll content of tomato plant through a higher degree of root colonization. In field trials, strain MB101 showed higher lessening in root rot symptoms with significant fruit yield as compare to strain MB14 and infected control. Next to the field study, the presence of four antibiotic genes (srfAA, fenD, ituC, and bmyB) also concluded the antifungal nature of both Bacillus strains. Phylogenetic analysis of protein sequences revealed a close relatedness of three genes (srfAA, fenD, and ituC) with earlier reported sequences of B. subtilis and B. amyloliquefaciens. However, bmyB showed heterogeneity in among both strains (MB14 and MB101) and it may be concluded that higher degree of antagonism, root colonization and different antibiotic producing genes may play an important role in biocontrol mechanism of strain MB101. PMID:24277414

 17. Suscetibilidade de cultivares de algodoeiro a Rhizoctonia solani e benefícios do tratamento de sementes com fungicidas Susceptibility of cotton cultivars to Rhizoctonia solani and benefits of fungicide seed treatment

  Augusto César Pereira Goulart

  2007-09-01

  Full Text Available Este trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento de seis cultivares de algodoeiro (BRS-Ipê, BRS-Aroeira, BRS-Cedro, Fibermax 966, DeltaOpal e CNPA Ita 90-II ao fungo Rhizoctonia solani AG-4 e os benefícios do tratamento de sementes de algodoeiro com fungicidas para cada cultivar em estudo, em relação à densidade de inóculo deste fungo. O ensaio foi conduzido na casa de vegetação da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, MS. Foram definidas quatro densidades populacionais do fungo (0; 1; 2 e 3g de inóculo do fungo/bandeja plástica de 56x35x10cm para a realização do ensaio. As avaliações foram realizadas com base no desenvolvimento de sintomas e sobrevivência das plântulas, utilizando os dados de emergência inicial e final e de tombamento de pós-emergência. Sementes não tratadas e tratadas com a mistura fungicida tolylfluanid + pencycuron + triadimenol (30+50+50g do i.a./100kg de sementes foram semeadas em areia contida em bandejas plásticas, dispostas em orifícios individuais, eqüidistantes e a 3cm de profundidade. A inoculação com R. solani foi feita pela distribuição homogênea do inóculo do fungo na superfície do substrato. O fungo foi cultivado por 35 dias em sementes de aveia preta autoclavadas e trituradas em moinho (1mm. Houve efeito significativo das interações cultivares x níveis de inóculo, cultivares x fungicidas e níveis de inóculo x fungicidas. O comportamento das cultivares foi significativamente influenciado pelas diferentes populações de R. solani, sendo que, a medida que se aumentou a densidade de inóculo do patógeno, menores índices de emergência e maiores índices de doença foram observados. Ficou claramente demonstrada também a importância do tratamento das sementes de algodoeiro com fungicidas, sendo que as melhores emergências e os menores índices de doença (tombamento e plântulas lesionadas, independente da cultivar testada, foram obtidos quando as sementes foram

 18. Maladies des plantes dues a Rhizoctonia solani (Kuhn) : strategie et techniques d'etude - resultats

  Camporota, P.

  1989-01-01

  Les techniques présentées permettent la détermination fine des souches de R. solani et l’appréciation de l’influence exercée par le sol sur le saprophytisme et le parasitisme du champignon. Les résultats obtenus et l’intérêt d’utiliser ces techniques pour la recherche de voies de lutte sont discutés.

 19. Lippia graveolens and Carya illinoensis Organic Extracts and there in vitro Effect Against Rhizoctonia Solani Kuhn

  Francisco D. Hernandez-Castillo

  2010-01-01

  Full Text Available Problem statement: Plant extracts with polyphenolic compounds obtained with different solvents have been evaluated against plant pathogens. However, most of these extract have been obtained using solvents no allowed under an organic production context. Approach: In the present research was to evaluate the inhibitory effect of polyphenolic extracts from L. graveolens and C. illinoensis, obtained with alternative organic solvents (lanolin and cocoa butter, water and ethanol against R. solani in order to determine the Inhibitory Concentration (IC50 of each extract. Results: The results showed that extracts of both L. graveolens and C. illinoensis obtained with lanolin and ethanol (200 and 3000 ppm of total tannins, respectively inhibited at 100% growth of R. solani. The IC50 for each extract was highly variable, low IC50 values were obtained with L. graveolens (4.50×101 and C. illinoensis (4.33×102 extract using lanolin and ethanol respectively. Tannins extraction was strongly dependent on plant species and in the solvent used. Conclusion: The alternative organic solvents lanolin and cocoa butter allowed the recovery of polyphenols compounds with antifungal activity against R. solani.

 20. EFECTO DE DIFERENTES DERIVADOS DE LA QUITINA SOBRE EL CRECIMIENTO In Vitro DEL HONGO Rhizoctonia solani Kuhn

  Yanet Parra

  2002-01-01

  Full Text Available En la Estación Experimental del Arroz "Los Palacios", se estudió el efecto in vitro de diferentes derivados de la quitina (QC, HMK-70, Q-63, HQ-63, D-glucosamina y N-acetil-glucosamina sobre el crecimiento del hongo Rhizoctonia solani Kuhn. Para ello se evaluó el diámetro de la colonia a los dos, cuatro y seis días, determinándose el porcentaje de inhibición del crecimiento del hongo. Los resultados mostraron un marcado efecto inhibitorio de la cepa evaluada en presencia de las quitosanas HMK-70, Q-63 y su correspondiente hidrolizado enzimático HQ-63; dicho efecto aumentó con la concentración de los productos, destacándose los dos últimos, con una inhibición del 100 % a la concentración de 1 mg.mL-1. Por su parte, la D-glucosamina y la N-Acetil-Glucosamina no mostraron inhibición del crecimiento micelial, mientras que la quitina coloidal (QC presentó un ligero efecto inhibitorio sobre el hongo en estudio.

 1. Enhanced production of phenazine-like metabolite produced by Streptomyces aurantiogriseus VSMGT1014 against rice pathogen, Rhizoctonia solani.

  Harikrishnan, Hariharan; Shanmugaiah, Vellasamy; Nithya, Karmegham; Balasubramanian, Natesan; Sharma, Mahaveer P; Gachomo, Emma W; Kotchoni, Simeon O

  2016-02-01

  The efficacy of a rhizobacterium Streptomyces aurantiogriseus VSMGT1014 for the production of bioactive metabolites with antifungal properties was evaluated under in vitro conditions. The production of bioactive metabolites by S. aurantiogriseus VSMGT1014 in International Streptomyces Project-2 (ISP-2) broth, supplemented with glucose and ammonium acetate was found to be the most suitable carbon and nitrogen sources for the maximum production of bioactive metabolites against rice pathogen, Rhizoctonia solani. The zone of inhibition range from 23.5 to 28.5 mm and 10.3 to 18.3 mm for glucose and ammonium acetate supplemented media, respectively. The culture filtrate of S. aurantiogriseus VSMGT1014 at pH 7.5, 37 °C at 120 rpm in 6 days of incubation showed the maximum production of bioactive metabolites with antagonistic potential. The crude metabolite was characterized by different spectral studies such as Ultraviolet spectrum, infrared-spectrum and based on the different analytical techniques, including thin layer chromatography (TLC) and high performance liquid chromatography (HPLC) with the retention time 29.4 and the bioactive metabolite was identified as phenazine, which was confirmed by pure phenazine compound as positive control. PMID:26627705

 2. Powder formulations of two strains of Bacillus subtilis for control of rape seed damping-off caused by Rhizoctonia solani.

  Sharifi-Tehrani, A; Ahmadzadeh, M; Farzaneh, M; Sarani, S

  2006-01-01

  Talc-based formulations of Bacillus subtilis strains B1 and B2 were tested as seed and soil treatments separately for their ability to control Rhizoctonia solani, the causal agent of rape seed damping-off, in greenhouse and field trials. In general, the formulated bacteria was more effective to suppress the disease than the suspension of bacterial cells in carboxymethylcellulose solution (1%, w/v), in both greenhouse and field trials. The formulations of strain B1 as soil treatment and strain B2 as seed treatment in greenhouse, and the formulations of strain B2 as seed and soil treatments in field trials had the greatest effect on reducing the rape seed damping-off (66.7%, 73.3%, 41.3%, and 42.4%, respectively). The formulations of strain B1 as soil treatment and strain B2 as seed treatment were the most effective treatments to increase the root dry weights in the infected soil in greenhouse. The formulation of strain B2 as soil treatment had the greatest effect on enhancement of the fresh weight of roots and stem fresh and dry weights. The formulations of strains B1 and B2 stored at 4 degrees C exhibited better shelf life and efficacy in vitro than their counterparts stored at 25 degrees C. Long-term stability of the formulation of strain B1 was found to be better. PMID:17390784

 3. Assessment of the diversity, and antagonism towards Rhizoctonia solani AG3, of Pseudomonas species in soil from different agricultural regimes.

  Garbeva, Paolina; Veen, Johannes Antonie; Elsas, Jan Dirk

  2004-01-01

  The genus Pseudomonas is one of the best-studied bacterial groups in soil, and includes numerous species of environmental interest. Pseudomonas species play key roles in soil, for instance in biological control of soil-borne plant pathogens and in bioremediation of pollutants. A polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis system that specifically describes the diversity of Pseudomonas spp. in soil was developed. On the basis of this molecular method as well as cultivation-based approaches, the diversity of Pseudomonas species in soil under different agricultural regimes (permanent grassland, arable land either under rotation or under monoculture of maize) was studied. Both types of approaches revealed differences in the composition of Pseudomonas populations between the treatments. Differences between the treatments were also found based on the frequency of isolation of Pseudomonas strains with antagonistic properties against the soil-borne pathogen Rhizoctonia solani AG3. Higher relative numbers of isolates either with antagonistic activity toward this pathogen or with chitinolytic activity were obtained from permanent grassland or from the short-term arable land than from the arable land. The results obtained in this study strongly indicate that agricultural regimes influence the structure of Pseudomonas populations in soil, with specific antagonistic subpopulations being stimulated in grassland as compared to arable land. PMID:19712346

 4. FT-ICR/MS and GC-EI/MS metabolomics networking unravels global potato sprout's responses to Rhizoctonia solani infection.

  Aliferis, Konstantinos A; Jabaji, Suha

  2012-01-01

  The complexity of plant-pathogen interactions makes their dissection a challenging task for metabolomics studies. Here we are reporting on an integrated metabolomics networking approach combining gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) with Fourier transform ion cyclotron resonance/mass spectrometry (FT-ICR/MS) and bioinformatics analyses for the study of interactions in the potato sprout-Rhizoctonia solani pathosystem and the fluctuations in the global metabolome of sprouts. The developed bioanalytical and bioinformatics protocols provided a snapshot of the sprout's global metabolic network and its perturbations as a result of pathogen invasion. Mevalonic acid and deoxy-xylulose pathways were substantially up-regulated leading to the biosynthesis of sesquiterpene alkaloids such as the phytoalexins phytuberin, rishitin, and solavetivone, and steroidal alkaloids having solasodine and solanidine as their common aglycons. Additionally, the perturbation of the sprout's metabolism was depicted in fluctuations of the content of their amino acids pool and that of carboxylic and fatty acids. Components of the systemic acquired resistance (SAR) and hypersensitive reaction (HR) such as azelaic and oxalic acids were detected in increased levels in infected sprouts and strategies of the pathogen to overcome plant defense were proposed. Our metabolic approach has not only greatly expanded the multitude of metabolites previously reported in potato in response to pathogen invasion, but also enabled the identification of bioactive plant-derived metabolites providing valuable information that could be exploited in biotechnology, biomarker-assisted plant breeding, and crop protection for the development of new crop protection agents. PMID:22880040

 5. Interplay between parasitism and host ontogenic resistance in the epidemiology of the soil-borne plant pathogen Rhizoctonia solani.

  Simon, Thomas E; Le Cointe, Ronan; Delarue, Patrick; Morlière, Stéphanie; Montfort, Françoise; Hervé, Maxime R; Poggi, Sylvain

  2014-01-01

  Spread of soil-borne fungal plant pathogens is mainly driven by the amount of resources the pathogen is able to capture and exploit should it behave either as a saprotroph or a parasite. Despite their importance in understanding the fungal spread in agricultural ecosystems, experimental data related to exploitation of infected host plants by the pathogen remain scarce. Using Rhizoctonia solani / Raphanus sativus as a model pathosystem, we have obtained evidence on the link between ontogenic resistance of a tuberizing host and (i) its susceptibility to the pathogen and (ii) after infection, the ability of the fungus to spread in soil. Based on a highly replicable experimental system, we first show that infection success strongly depends on the host phenological stage. The nature of the disease symptoms abruptly changes depending on whether infection occurred before or after host tuberization, switching from damping-off to necrosis respectively. Our investigations also demonstrate that fungal spread in soil still depends on the host phenological stage at the moment of infection. High, medium, or low spread occurred when infection was respectively before, during, or after the tuberization process. Implications for crop protection are discussed. PMID:25127238

 6. Interplay between parasitism and host ontogenic resistance in the epidemiology of the soil-borne plant pathogen Rhizoctonia solani.

  Thomas E Simon

  Full Text Available Spread of soil-borne fungal plant pathogens is mainly driven by the amount of resources the pathogen is able to capture and exploit should it behave either as a saprotroph or a parasite. Despite their importance in understanding the fungal spread in agricultural ecosystems, experimental data related to exploitation of infected host plants by the pathogen remain scarce. Using Rhizoctonia solani / Raphanus sativus as a model pathosystem, we have obtained evidence on the link between ontogenic resistance of a tuberizing host and (i its susceptibility to the pathogen and (ii after infection, the ability of the fungus to spread in soil. Based on a highly replicable experimental system, we first show that infection success strongly depends on the host phenological stage. The nature of the disease symptoms abruptly changes depending on whether infection occurred before or after host tuberization, switching from damping-off to necrosis respectively. Our investigations also demonstrate that fungal spread in soil still depends on the host phenological stage at the moment of infection. High, medium, or low spread occurred when infection was respectively before, during, or after the tuberization process. Implications for crop protection are discussed.

 7. Biochemical changes in the mycelium of two Rhizoctonia solani isolates during autolysis

  M. N. Reddy

  2014-08-01

  Full Text Available Some biochemical changes occurring in the mycelium of two isolates (one pathogenic FR and another non-pathogenic GD2 of R. solani during autolytic phase of their growth were studied, by growing the fungi for periods longer than 210 days. During autolysis a decrease of 76.4% and 78.5% in mycelial dry weight occurred in pathogenic and non-pathogenic isolates respectively, compared to that at the beginning of autolysis. The mycelium of non-pathogenic isolate was more affected during autolytic phase of growth than that of the pathogenic isolate.

 8. EFFECT OF THE TREATMENT OF SEEDS WITH FUNGICIDES IN CONTROLLING DAMPING OFF OF THE BEAN (Phaseolus vulgaris L) CAUSED BY Rhizoctonia solani Kuhn EFEITO DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM FUNGICIDAS NO CONTROLE DO TOMBAMENTO EM FEIJOEIRO (Phaseolus vulgaris L.) CAUSADO POR Rhizoctonia solani Kuhn

  Rosângela Vera; Marcus Fidélis S. de Castro; Luiz Sérgio Rodrigues Vale; Francisco Pereira Moura Neto; Wilson Ferreira de Oliveira; Valmir Eduardo D. Alcântara

  2007-01-01

  Some fungicides were tested in control of Rhizoctonia solani in bean (Phaseolus vulgaris) planted in soil inoculated with this fungus. The evaluations were made at 10, 20 and 30 days after sowing, observing germination and damping-off. The results showed that the fungicides thiram (280g. a.i./ 100kg se...

 9. EFFICACY OF BIOCONTROL AGENTS IN CONTROLLING RHIZOCTONIA SOLANI ON NAGA KING CHILLI ( Capsicum chinense Jacq.

  Marinus Ngullie

  2013-07-01

  Full Text Available Available biocontrol agents were evaluated either alone or in various combinations for finding out their efficacy in suppressing Rhizoctonia seedling rot incidence and promoting plant growth of Naga king chilli (Capsicum chinense Jacq. in green house as well field conditions. Among all tested combination, the treatment containing combination of T. viride +P. fluorescens was found most effective in reducing the incidence of seedling rot in both greenhouse and field condition. Highest per plant yield was also recorded from the same combination and it was followed by T. viride. However, the commercially available fungicide Copper oxychloride (0.1% showed 9.82 % and11.88% disease incidence in greenhouse and field condition respectively

 10. Is it necessary to soak rice grains to prepare Rhizoctonia solani AG-4 inoculum? É necessário embeber os grãos de arroz para o preparo de inóculo de Rhizoctonia solani AG-4?

  Trazilbo J. Paula Júnior

  2007-12-01

  Full Text Available A study was conducted to evaluate the effects on the development of root rot on common bean, cv. 'Dufrix' after treatment with four volumes of water (0, 30%, 60%, and 90%, v/w added to rice grains previously immersed in water for 24 hours before autoclaving and colonization of grains by Rhizoctoniasolani AG-4. Colonized rice grains and non-infested rice grains were mixed in pots with sterilized soil and sand (2:1, where beans were sown. Based on results of area under plant emergence curve, plant height, plant dry weight, and disease severity, we conclude that inoculum is more effective in causing disease when no water is added to the rice grains before autoclaving.Foi conduzido um estudo com o objetivo de avaliar os efeitos de quatro volumes de água (0, 30%, 60% e 90%, v/p adicionados a grãos de arroz previamente embebidos em água por 24 horas antes de eles serem autoclavados e colonizados por Rhizoctonia solani sobre o desenvolvimento da podridão-radicular de feijão, cv. 'Dufrix'. Grãos de arroz colonizados e não colonizados foram misturados em vasos contendo substrato de solo e areia (2:1, com posterior semeadura de feijão. Baseados nos resultados de área abaixo da curva de emergência das plantas, altura das plantas, massa de plantas secas e severidade da doença, conclui-se que o inóculo é mais eficiente em causar doença quando não se adiciona água aos grãos de arroz antes de eles serem autoclavados.

 11. Effects of damping-off caused by Rhizoctonia solani anastomosis group 2-1 on roots of wheat and oil seed rape quantified using X-ray Computed Tomography and real-time PCR

  Sturrock, Craig J.; Woodhall, James; Brown, Matthew; Walker, Catherine; Mooney, Sacha J.; Ray, Rumiana V.

  2015-01-01

  Rhizoctonia solani is a plant pathogenic fungus that causes significant establishment and yield losses to several important food crops globally. This is the first application of high resolution X-ray micro Computed Tomography (X-ray μCT) and real-time PCR to study host–pathogen interactions in situ and elucidate the mechanism of Rhizoctonia damping-off disease over a 6-day period caused by R. solani, anastomosis group (AG) 2-1 in wheat (Triticum aestivum cv. Gallant) and oil seed rape (OSR, B...

 12. Population Dynamics and Survival of Rhizoctonia solani AG-1 in Field Soil Under Rice-Wheat Rotation

  LI Shi-dong

  2004-01-01

  A field under rice-wheat rotation was selected near Chengdu, China, to study the population of Rhizoctonia solani anastomosis group 1 (AG-l), pathogen causing rice sheath blight disease, in natural soil ecosystem. Inocula of the fungus recovered from the field were divided into three types, i.e., sclerotia, free mycelium retained in the soil passed through a 0.355mm sieve, and colonized plant debris which was subdivided into small colonized debris retained between 2.00 and 0.355mm sieves and large colonized debris retained on 2.00mm sieve after wet screening. Quantitative estimation of the three types of inocula in one year indicated that small colonized debris was the dominant inoculum type for most of the time. The population peaked in March and September at 1 210and 480 colonized debris 100 g-1 air-dry soil respectively, and fell down in December and August to 0 and 177 colonized debris 100 g-1 air-dry soil respectively. Free mycelium was only detectable in March, September and October with 1 209, 7.9 and 14.5 μg fresh wt myceliumg-1 air-dry soil respectively, which corresponded to the two peaks and the second highest level of small debris density in the year. Viable sclerotia and large colonized debris were rare with populations ranging from 0 to 3 for sclerotia and 0 to 14 for large colonized debris 100 g-1 air-dry soil, but were the main structures to survive over winter. It was expected that soil temperature was the main factor determining population dynamics of R.solani AG-1 in natural soil. Optimum temperature for population increasing is predicted to be around 15℃, with a range from 10 to 25℃. Viability tests indicated that 60.9% sclerotia could survive after 265 d being buried in natural sandy loam in field conditions in Beijing, while colonized rice straw debris (0.5 - 1.0 cm long) could not yield the fungus on medium plates after 88d of being buried under the same conditions.

 13. Establishment of Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation System for Rice Sheath Blight Pathogen Rhizoctonia solani AG-1IA

  YANG Ying-qing; YANG Mei; Li Ming-hai; Li Yong; HE Xiao-xia; ZHOU Er-xun

  2011-01-01

  To construct the T-DNA insertional mutagenesis transformation system for rice sheath blight pathogen Rhizoctonia solaniAG-1 IA,the virulent isolate GD118 of this pathogen was selected as an initial isolate for transformation.The conditions for transformation of isolate GD118 were optimized in five aspects,i.e.pre-induction time,co-culture time,acetosyringone (AS) concentration at the co-culture phase,co-culture temperature and pH value of induction solid medium (ISM) at the co-culture phase.Finally,a system of Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation (ATMT) for R.solani AG-1 IA was established successfully.The optimal conditions for this ATMT system were as follows:the concentration of hygromycin B at 30 μg/mL for transformant screening,8 h of pre-induction,20 h of co-culture,200 μmol/L of AS in ISM,co-culture at 25 ℃ and pH 5.6 to 5.8 of ISM at the co-culture phase.The transformants still displayed high resistance to hygromycin B after subculture for five generations.A total of 10 randomly selected transformants were used for PCR verification using the specific primers designed for the hph gene,and the results revealed that an expected band of 500 bp was amplified from all of the 10 transformants.Moreover,PCR amplification for these 10 transformants was carried out using specific primers designed for the Vir gene of A.tumefaciens,with four strains of A.tumefaciens as positive controls for eliminating the false-positive caused by the contamination of A.tumefaciens.An expected band of 730 bp was amplified from the four strains of A.tumefaciens,whereas no corresponding DNA band could be amplified from the 10 transformants.The results of the two PCR amplifications clearly showed that T-DNA was indeed inserted into the genome of target isolate GD118.

 14. Management of the Root Knot Nematode (Meloidogyne Javanica. Treub) and Sore Shin (Rhizoctonia Solani. Kuhn) Using A Nematicide and Poor Host Crops in Rotations

  U. Mazarura; C. Chisango; M. Goss

  2012-01-01

  In a long term study the effects of a nematicide and six rotations: root-knot-susceptible tobacco, Nicotiana tabacum L. cv.‘KM10’ grown continuously (ContKM10), root-knot-resistant tobacco cv. ‘RK8’ grown continuously (ContRK8), grass-grass-grass-KM10 (G-G-G-KM10), grass-grass-grass-RK8 (G-G-G-RK8), KM10-Crotalaria juncea (KM10-Cr) and RK8-Crotalaria juncea (RK8-Cr), on root knot nematode, Meloidogyne javanica and sore shin, Rhizoctonia solani infection were studied. The nematicide used was ...

 15. The Interaction Pattern between a Homology Model of 40S Ribosomal S9 Protein of Rhizoctonia solani and 1-Hydroxyphenaize by Docking Study

  Seema Dharni; Sanchita; Abdul Samad; Ashok Sharma; Dharani Dhar Patra

  2014-01-01

  1-Hydroxyphenazine (1-OH-PHZ), a natural product from Pseudomonas aeruginosa strain SD12, was earlier reported to have potent antifungal activity against Rhizoctonia solani. In the present work, the antifungal activity of 1-OH-PHZ on 40S ribosomal S9 protein was validated by molecular docking approach. 1-OH-PHZ showed interaction with two polar contacts with residues, Arg69 and Phe19, which inhibits the synthesis of fungal protein. Our study reveals that 1-OH-PHZ can be a potent inhibitor of ...

 16. Variabilidad morfológica, patogénica y susceptibilidad a fungicidas de Rhizoctonia solani aislado de rizósfera de Vitis vinifera var. perlette seedless

  Amparo Meza-Moller; Martín Esqueda; Alfonso Gardea; Martín Tiznado; Gil Virgen-Calleros

  2007-01-01

  Se estudió la variabilidad morfológica, reacción de anastomosis, patogenicidad y susceptibilidad a fungicidas de Rhizoctonia solani aislado de la rizósfera de Vitis vinifera var. perlette seedless plantada a pie franco en Sonora, México. El hongo se aisló mediante el método de tamizado en húmedo y la siembra en agar-agua 2 %. Se obtuvieron 122 cepas, las cuales presentaron hifas con 3 a 9 núcleos por célula, de 3 a 8 µm de diámetro y de color blanco sucio a moreno oscuro. Los aislamientos cor...

 17. 豆芽立枯病诊断与防治试验%Diagnosis and Control of Bean Sprouts Rhizoctonia solani

  张丽; 张力群; 段会梅; 康玉凡; 吕玉兰

  2011-01-01

  模拟工厂化生产豆芽工艺培育黄豆芽,对培育过程中出现的烂芽病样进行病原菌的分离、纯化及鉴定,确定病原菌为立枯丝核菌(Rhizoctonia solani);并测定了立枯丝核菌不同菌量对绿豆芽的致病性,结果显示:不同接种量引起绿豆芽的发病时间、发病率及生物产量均存在明显差异.接种量为2块菌饼配制5 mL和2块菌饼配制10 mL的菌丝悬浮液造成严重的烂芽,第5天发病率分别达46%和25%.不同处理防治豆芽立枯病的试验表明:40℃热力消毒、1%石灰水和1/5 000高锰酸钾均有一定的防治作用,相对防治效果分别为91.30%、54_35%和50.00%.%Simulating factory production process of sproutsing to cultivate bean sprouts, taking spoilage sprouts samples during the process of cultivating, then separating, purifying and identification were carried out to determine the pathogen. Finalized for the pathogen Rhizoctonia solani was finalized. Observing the pathogenicity of inoculation volume of different Rhizoctonia mycelial suspensions on bean sprouts was tested. The results showed that different inoculums leaded to the differencest of disease occurring the time of incidence, the incidence rate and bean sprouts biological production. Using inoculums at 2 pieces bacteria per 5 milliliter and 2 pieces bacteria per 10 milliliter of mycelial suspensions to treat bean sprouts,the spoilage of bean sprouts was serious. The incidence rate at the 5th day were 46 %, 25 %, respectively.The results of using different treatments to protect Rhizoctonia solani showed that 40 ℃ hot-water disinfection, 1% lime water, 1/5 000 potassium permanganate might control the occurrence of Rhizoctonia to some extent, the relative control efficiencies were 91.30 %, 54.35 %, 50.00 %, respectively.

 18. Characterization of Populations of Rhizoctonia solani in Paddy Rice Fields in Côte d'Ivoire.

  Banniza, S; Sy, A A; Bridge, P D; Simons, S A; Holderness, M

  1999-05-01

  ABSTRACT Isolates of Rhizoctonia solani were obtained from plant and soil samples that had been systematically collected in a field experiment in Côte d'Ivoire to study the diversity of the pathogen and the influence of three different rice rotations on the pathogen population. Characterization by morphology, anastomosis testing, pathogenicity testing, and restriction fragment length polymorphisms (RFLPs) of AT-rich DNA (AT-DNA) showed that there were no differences in isolates from different experimental plots, suggesting that the soil as well as the plant population of the fungus was indistinguishable throughout the experiment and was not influenced by crop rotation. Analysis of AT-DNA showed that the isolates obtained from plant material and one from soil shared a distinct banding pattern, identical with the AT-DNA RFLP obtained for the reference strain of anastomosis group 1 (AG-1). The remaining soil isolates produced a consistent RFLP pattern that was distinct from that of the plant isolates. Morphological characterization of isolates produced two major clusters consisting of the same groups of isolates as found by AT-DNA RFLP. Diversity in morphological characters was much higher in plant than in soil isolates and indicated that the population might consist of several clones. Anastomosis testing revealed that soil as well as plant isolates were able to fuse with the tester strain of AG-1. Significant differences in disease severity were observed between the two groups of isolates in pathogenicity tests on rice plants, with plant isolates being distinctively more virulent. PMID:18944755

 19. FT-ICR/MS and GC-EI/MS metabolomics networking unravels global potato sprout's responses to Rhizoctonia solani infection.

  Konstantinos A Aliferis

  Full Text Available The complexity of plant-pathogen interactions makes their dissection a challenging task for metabolomics studies. Here we are reporting on an integrated metabolomics networking approach combining gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS with Fourier transform ion cyclotron resonance/mass spectrometry (FT-ICR/MS and bioinformatics analyses for the study of interactions in the potato sprout-Rhizoctonia solani pathosystem and the fluctuations in the global metabolome of sprouts. The developed bioanalytical and bioinformatics protocols provided a snapshot of the sprout's global metabolic network and its perturbations as a result of pathogen invasion. Mevalonic acid and deoxy-xylulose pathways were substantially up-regulated leading to the biosynthesis of sesquiterpene alkaloids such as the phytoalexins phytuberin, rishitin, and solavetivone, and steroidal alkaloids having solasodine and solanidine as their common aglycons. Additionally, the perturbation of the sprout's metabolism was depicted in fluctuations of the content of their amino acids pool and that of carboxylic and fatty acids. Components of the systemic acquired resistance (SAR and hypersensitive reaction (HR such as azelaic and oxalic acids were detected in increased levels in infected sprouts and strategies of the pathogen to overcome plant defense were proposed. Our metabolic approach has not only greatly expanded the multitude of metabolites previously reported in potato in response to pathogen invasion, but also enabled the identification of bioactive plant-derived metabolites providing valuable information that could be exploited in biotechnology, biomarker-assisted plant breeding, and crop protection for the development of new crop protection agents.

 20. Effect of Sugar Beet Variety and Nonhost Plant on Rhizoctonia solani AG2-2IIIB Soil Inoculum Potential Measured in Soil DNA Extracts.

  Schulze, Sascha; Koch, Heinz-Josef; Märländer, Bernward; Varrelmann, Mark

  2016-09-01

  A direct soil DNA extraction method from soil samples (250 g) was applied for detection of the soilborne sugar-beet-infecting pathogen Rhizoctonia solani anastomosis group (AG) 2-2IIIB using a newly developed real-time polymerase chain reaction assay that showed specificity to AG2-2IIIB when tested against various R. solani AG. The assay showed a good relation between cycle threshold and amount of AG2-2IIIB sclerotia detected in three spiked field soils and was also able to detect the pathogen in naturally infested field soil samples. A field trial was conducted to quantify R. solani AG2-2IIIB soil inoculum potential (IP) before and after growing a susceptible and a resistant sugar beet variety as well as after subsequent growth of an expected nonhost winter rye. Plants of the susceptible sugar beet variety displayed a higher disease severity. A more than sixfold increase of the R. solani AG2-2IIIB soil IP was observed in contrast to the resistant variety that resulted in a constant IP. Growing winter rye significantly reduced soil IP to the initial level at sowing. Further research is required to better understand the interaction between disease occurrence and soil IP as well as the environmental influence on IP development. PMID:27143412

 1. Dynamic role of organic matter and bioagent for the management of Meloidogyne incognita–Rhizoctonia solani disease complex on tomato in relation to some growth attributes

  Rose Rizvi

  2015-12-01

  Full Text Available A disease complex involving Meloidogyne incognita–Rhizoctonia solani was studied on tomato (Lycopersicon esculentum var. Pusa Ruby under glasshouse conditions to determine their concomitant effect on plant growth variables. Biofertilizers Nerium indicum and Trichoderma harzianum were tested against both pathogens individually as well as concomitantly and found its role in minimizing disease severity. Inoculation of M. incognita and R. solani resulted a significant reduction in plant growth variables over control. The plant growth variables reduction was more pronounced by M. incognita as compared to R. solani. However, T. harzianum exhibited their potential against the disease complex but was less effective than N. indicum. A manifold improvement in plant growth parameters was observed when plants were treated with biofertilizers, N. indicum and T. harzianum simultaneously. The present work has revealed that the combined application of N. indicum and T. harzianum may be a better option for the management of disease complex M. incognita–R. solani on tomato. Application of these biofertilizers after field trials may be suitable module of organic farming.

 2. Transcriptome analysis of the phytopathogenic fungus Rhizoctonia solani AG1-IB 7/3/14 applying high-throughput sequencing of expressed sequence tags (ESTs).

  Wibberg, Daniel; Jelonek, Lukas; Rupp, Oliver; Kröber, Magdalena; Goesmann, Alexander; Grosch, Rita; Pühler, Alfred; Schlüter, Andreas

  2014-01-01

  Rhizoctonia solani is a soil-borne plant pathogenic fungus of the phylum Basidiomycota. It affects a wide range of agriculturally important crops and hence is responsible for economically relevant crop losses. Transcriptome analysis of the bottom rot pathogen R. solani AG1-1B (isolate 7/3/14) by applying high-throughput sequencing and bioinformatics methods addressing Expressed Sequence Tag (EST) data interpretation provided new insights in expressed genes of this fungus. Two normalized cDNA libraries representing different cultivation conditions of the fungus were sequenced on the 454 FLX (Roche) system. Subsequent to cDNA sequence assembly and quality control, ESTs were analysed applying advanced bioinformatics methods. More than 14 000 transcript isoforms originating from approximately 10 000 predictable R. solani AG1-IB 7/3/14 genes are represented in each dataset. Comparative analyses revealed several differentially expressed genes depending on the growth conditions applied. Determinants with predicted functions in recognition processes between the fungus and the host plant were identified. Moreover, many R. solani AG1-IB ESTs were predicted to encode putative cellulose, pectin, and lignin degrading enzymes. Furthermore, genes playing a possible role in mitogen-activated protein (MAP) kinase cascades, 4-aminobutyric acid (GABA) metabolism, melanin synthesis, plant defence antagonism, phytotoxin, and mycotoxin synthesis were detected. PMID:25209639

 3. Real-Time Quantitative RT-PCR of Defense-Associated Gene Transcripts of Rhizoctonia solani-Infected Bean Seedlings in Response to Inoculation with a Nonpathogenic Binucleate Rhizoctonia Isolate.

  Wen, Kui; Seguin, Philippe; St-Arnaud, Marc; Jabaji-Hare, Suha

  2005-04-01

  ABSTRACT Certain isolates of nonpathogenic binucleate Rhizoctonia spp. (np-BNR) are effective biocontrol agents against seedling root rot and damping-off. Inoculation of bean seed with np-BNR strain 232-CG at sowing reduced disease symptoms in bean (Phaseolus vulgaris) seedlings caused by R. solani. Molecular analyses of the spatial expression of three defense-associated genes were carried out using real-time quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (QRT-PCR) assays. This method allowed accurate quantitative evaluation of transcript levels of pG101 encoding for 1,3-beta-D-glucanase, gPAL1 encoding for phenylalanine ammonia lyase, and CHS17 encoding for chalcone synthase in 1- and 2-week-old bean seedlings that were inoculated simultaneously with np-BNR and infected with R. solani, and in seedlings that were singly inoculated with either fungi or not inoculated. In the seedlings that were infected with R. solani only, results revealed that, following infection, activation of all defense-associated gene transcripts was achieved with significant increases ranging from 7- to 40-fold greater than the control, depending on the defense gene and tissue analyzed. Seedlings that were treated with np-BNR and infected with R. solani had expression similar to those that were treated with np-BNR only, but the levels were significantly down-regulated compared with those that were infected with R. solani only. These findings indicate that disease suppression by np-BNR isolate is not correlated to pG101, gPAL1, and CHS17 gene activation. PMID:18943035

 4. Overexpression of GhWRKY27a reduces tolerance to drought stress and resistance to Rhizoctonia solani infection in transgenic Nicotiana benthamiana

  Yan Yan

  2015-09-01

  Full Text Available WRKY proteins constitute transcriptional regulators involved in various biological processes, especially in coping with diverse biotic and abiotic stresses. However, in contrast to other well-characterized WRKY groups, the functions of group III WRKY transcription factors are poorly understood in the economically important crop cotton (Gossypium hirsutum. In this study, a group III WRKY gene from cotton, GhWRKY27a, was isolated and characterized. Our data indicated that GhWRKY27a localized to the nucleus and that GhWRKY27a expression could be strongly induced by abiotic stresses, pathogen infection, and multiple defense-related signaling molecules. Virus-induced gene silencing (VIGS of GhWRKY27a enhanced tolerance to drought stress in cotton. In contrast, GhWRKY27a overexpression in Nicotiana benthamiana markedly reduced plant tolerance to drought stress, as determined through physiological analyses of leaf water loss, survival rates and the stomatal aperture. This susceptibility was coupled with reduced stomatal closure in response to abscisic acid and decreased expression of stress-related genes. In addition, GhWRKY27a-overexpressing plants exhibited reduced resistance to Rhizoctonia solani infection, mainly demonstrated by the transgenic lines exhibiting more severe disease symptoms, accompanied by attenuated expression of defense-related genes in Nicotiana benthamiana. Taken together, these findings indicated that GhWRKY27a functions in negative responses to drought tolerance and in resistance to Rhizoctonia solani infection.

 5. Sequence-Related Amplified Polymorphism-PCR Analysis for Genetic Diversity in Rhizoctonia solani Populations Infecting Pulse Crops in Different Agro-Ecological Regions of India

  Aradhika Tripathi

  2015-01-01

  Full Text Available Rhizoctonia solani is a destructive fungal pathogen infecting wide range of crop plants including pulses causing wet root rot or web blight disease. The present study was aimed to determine the genetic diversity of R. solani populations using Sequence-Related Amplified Polymorphism (SRAP markers. The SRAP markers were used for genetic diversity analysis of 89 isolates of R. solani belonging to 7 Anastomosis Groups (AGs isolated from different pulse crops representing 21 states from 16 agro-ecological regions of India. Out of 30 SRAP primer combinations evaluated, 16 combinations provided amplification with 100% polymorphism and the primer combinations Me1/Em1and Me1/Em4 provided the highest number of bands (14. The isolates of R. solani showed high level of genetic variability and grouped into 7 major clusters at 35% genetic similarity by using unweighted pair group method with an arithmetic average analysis. Bootstrap analysis grouped the isolates into five major clusters at 28% genetic similarity and about 95% isolates shared common sub-grouping patterns in both the analysis. The majority of the isolates representing various AGs were grouped together into different sub-clusters. The molecular clusters did not correspond to agro-ecological regions and crops of the origin of the isolates because of the diversity in the hosts and adopt ability of the pathogen under different environmental conditions prevalent in various parts of the country. First time an attempt was made in the present study to determine the genetic variability of the R. solani populations isolated from different pulse crops representing various AGs using SRAP markers.

 6. Development of a qPCR Strategy to Select Bean Genes Involved in Plant Defense Response and Regulated by the Trichoderma velutinum – Rhizoctonia solani Interaction

  Mayo, Sara; Cominelli, Eleonora; Sparvoli, Francesca; González-López, Oscar; Rodríguez-González, Alvaro; Gutiérrez, Santiago; Casquero, Pedro A.

  2016-01-01

  Bean production is affected by a wide diversity of fungal pathogens, among them Rhizoctonia solani is one of the most important. A strategy to control bean infectious diseases, mainly those caused by fungi, is based on the use of biocontrol agents (BCAs) that can reduce the negative effects of plant pathogens and also can promote positive responses in the plant. Trichoderma is a fungal genus that is able to induce the expression of genes involved in plant defense response and also to promote plant growth, root development and nutrient uptake. In this article, a strategy that combines in silico analysis and real time PCR to detect additional bean defense-related genes, regulated by the presence of Trichoderma velutinum and/or R. solani has been applied. Based in this strategy, from the 48 bean genes initially analyzed, 14 were selected, and only WRKY33, CH5b and hGS showed an up-regulatory response in the presence of T. velutinum. The other genes were or not affected (OSM34) or down-regulated by the presence of this fungus. R. solani infection resulted in a down-regulation of most of the genes analyzed, except PR1, OSM34 and CNGC2 that were not affected, and the presence of both, T. velutinum and R. solani, up-regulates hGS and down-regulates all the other genes analyzed, except CH5b which was not significantly affected. As conclusion, the strategy described in the present work has been shown to be effective to detect genes involved in plant defense, which respond to the presence of a BCA or to a pathogen and also to the presence of both. The selected genes show significant homology with previously described plant defense genes and they are expressed in bean leaves of plants treated with T. velutinum and/or infected with R. solani. PMID:27540382

 7. Mid-Infrared (MIR) and Near-Infrared (NIR) Detection of Rhizoctonia solani AG 2-2 IIIB on Barley-Based Artificial Inoculum.

  Webb, Kimberly M; Calderón, Francisco J

  2015-10-01

  The amount of Rhizoctonia solani in the soil and how much must be present to cause disease in sugar beet (Beta vulgaris L.) is relatively unknown. This is mostly because of the usually low inoculum densities found naturally in soil and the low sensitivity of traditional serial dilution assays. We investigated the usefulness of Fourier transform mid-infrared (MIR) and near-infrared (NIR) spectroscopic properties in identifying the artificial colonization of barley grains with R. solani AG 2-2 IIIB and in detecting R. solani populations in plant tissues and inoculants. The objectives of this study were to compare the ability of traditional plating assays to NIR and MIR spectroscopies to identify R. solani in different-size fractions of colonized ground barley (used as an artificial inoculum) and to differentiate colonized from non-inoculated barley. We found that NIR and MIR spectroscopies were sensitive in resolving different barley particle sizes, with particles that were solani had different MIR spectral properties than the non-inoculated samples for the larger fractions (0.5-1.0, 1.0-2.0, and >2.0 mm) of the ground barley. This colonization was confirmed using traditional plating assays. Comparisons with the spectra from pure fungal cultures and non-inoculated barley suggest that the MIR spectrum of colonized barley is different because of the consumption of C substrates by the fungus rather than because of the presence of fungal bands in the spectra of the colonized samples. We found that MIR was better than NIR spectroscopy in differentiating the colonized from the control samples. PMID:26449805

 8. Preliminary Study on Synergy Control Effect of Biocontrol Bacterium B579 and Carbendazim on Rhizoctonia solani%生防细菌B579与多菌灵协同防治立枯病的效果初探

  杨秀荣; 孙淑琴; 田涛

  2011-01-01

  Carbendazim had strong inhibitory action to Rhizoctonia solani and had no effect on the growth of biocontrol bacterium B579 under 10 μg/tnl. The synergy effect of carbendazim and B579 on Rhizoctonia solani was studied in lab and by plot trial. The results showed that the mixture could effectively control Rhizoctonia solani and the control efficiency could reach to 87. 3% at 2 000 times of concentration.%多菌灵对立枯丝核菌(Rhizoctonia Solani)具有较强的抑制作用,且该药剂在10 μg/ml浓度下对生防细菌B579生长无影响.通过多菌灵与生防细菌B579协同作用的室内生测及室外盆栽试验,表明该混剂能够有效地防治蔬菜苗期立枯病,且在2000倍浓度下防效达87.3%.

 9. Efficacy of Bacillus subtilis MBI 600 Against Sheath Blight Caused by Rhizoctonia solani and on Growth and Yield of Rice

  K. VIJAY KRISHNA KUMAR; M. E. MILLER; S. KR. YELLAREDDYGARI; M. S. REDDY; J. W. KLOEPPER; K. S. LAWRENCE; X. G. ZHOU; H. SUDINI; D. E. GROTH; S. KRISHNAM RAJU

  2012-01-01

  Rice sheath blight disease (ShB),caused by Rhizoctonia solani,gives rise to significant grain yield losses.The present study evaluated the efficacy of Integral(R),the commercial liquid formulation of Bacillus subtilis strain MBI 600,against rice ShB and for plant growth promotion.In greenhouse studies,four log concentrations of Integral (from 2.2×106to 2.2×109 cfu/mL) were used as seed treatment (ST) After 25 d,seedlings were dipped (SD) into integral prior to transplanting.At 30 d after transplanting (DAT),leaf sheaths were inoculated with immature sclerotia of the pathogen.At 45 DAT,a foliar spray (FS) with Integral was applied to some treatments.The fungicide control was 50% carbendazim at 1.0 g/L,and a nontreated control was also included.Overall,there were 10 treatments,each with five replications.ShB severity was rated at 52 DAT,and seedling height and number of tillers per plant were rated at 60 DAT.In 2009,two field trials evaluated Integral at 2.2×108 and 2.2×109 cfu/mL.Integral was applied as ST,and seedlings were produced in a nursery bed.After 32 d,seedlings were treated with integral as SD and transplanted into 10 m2 blocks.Foliar sprays were given at 45 and 60 DAT.There were seven treatments,each with eight replications arranged as a factorial randomized complete block design.At 20 DAT,the plots were broadcast inoculated with R.solani produced on rice grains.Seedling height before transplanting,ShB severity at 90 DAT,and grain yield at harvest were recorded.Integral at 2.2×109 cfu/mL provided significant increase of seedling heights over other treatments under greenhouse conditions.The Integral treatments of ST + SD + FS at 2.2×108 cfu/mL significantly suppressed ShB over other treatments.In field studies,Integral provided significant increase of seedling height in nursery,and number of tillers per plant,compared with the control.ShB severity was significantly suppressed with higher concentrations of Integral compared to lower

 10. The Urochloa Foliar Blight and Collar Rot Pathogen Rhizoctonia solani AG-1 IA Emerged in South America Via a Host Shift from Rice.

  Chavarro Mesa, Edisson; Ceresini, Paulo C; Ramos Molina, Lina M; Pereira, Danilo A S; Schurt, Daniel A; Vieira, José R; Poloni, Nadia M; McDonald, Bruce A

  2015-11-01

  The fungus Rhizoctonia solani anastomosis group (AG)-1 IA emerged in the early 1990s as an important pathogen causing foliar blight and collar rot on pastures of the genus Urochloa (signalgrass) in South America. We tested the hypothesis that this pathogen emerged following a host shift or jump as a result of geographical overlapping of host species. The genetic structure of host and regional populations of R. solani AG-1 IA infecting signalgrass, rice, and soybean in Colombia and Brazil was analyzed using nine microsatellite loci in 350 isolates to measure population differentiation and infer the pathogen reproductive system. Phylogeographical analyses based on the microsatellite loci and on three DNA sequence loci were used to infer historical migration patterns and test hypotheses about the origin of the current pathogen populations. Cross pathogenicity assays were conducted to measure the degree of host specialization in populations sampled from different hosts. The combined analyses indicate that the pathogen populations currently infecting Urochloa in Colombia and Brazil most likely originated from a population that originally infected rice. R. solani AG-1 IA populations infecting Urochloa exhibit a mixed reproductive system including both sexual reproduction and long-distance dispersal of adapted clones, most likely on infected seed. The pathogen population on Urochloa has a genetic structure consistent with a high evolutionary potential and showed evidence for host specialization. PMID:26222889