WorldWideScience
1

Den politiske forbruger kan ikke løfte opgaven  

DEFF Research Database (Denmark)

Den politiske forbruger skubbes i dag foran som løsningen på mange af de problemer, vi står over for. Men det er blot endnu en undskyldning for ikke at handle. I stedet skal vi sætte borgeren – ikke forbrugeren – i centrum for den politiske diskussion.

Gjerris, Mickey

2014-01-01

2

Fermentering af korn giver en lille stigning i energiværdien : Fermentering af korn, især byg, øger kornets energiværdi, men effekten er for lille til, at det kan anbefales at investere i et fermenteringsanlæg  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er gennemført en afprøvning, der viste, at der var en stigning i energiværdien ved fermentering af korn. Stigningen var mindre end forventet ud fra et fordøjelighedsforsøg. Ved fermentering af korn bestående af 50 % byg og 50 % hvede, kan der spares 2-3 % af kornet, når kornet er formalet til en formalingsgrad, hvor ca. 50 % af partiklerne er under 1 mm. Hvis det kun er byg, der fermenteres, og især når energiindholdet i det aktuelle parti byg er lavt, vil der kunne spares ca. 4 % af bygdelen uden at forringe produktionsresultaterne. I besætninger, hvor kornet formales meget fint (60-80 % under 1 mm), kan der forventes en mindre effekt på energiværdien ved fermentering af korn end fundet i denne afprøvning. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn skal indregnes i foderoptimeringen for ikke at underforsyne grisene med protein i forhold til energi og dermed undgå et fald i kødprocenten. Beregning af energiindholdet i fermenteret korn vil blive indarbejdet i programmerne til optimering af foderblandinger. Samlet set er stigningen i energiværdi ved fermentering af korn for lille til, at der kan opnås en økonomisk gevinst ved investering i et fermenteringsanlæg med en kornpris på ca. 120 kr. pr. 100 kg, som er den gennemsnitlige kornpris i de seneste 5 år. Kornprisen skal være højere, før det giver et økonomisk overskud. På denne baggrund kan det pt. derfor ikke anbefales at investere i et fermenteringsanlæg til fermentering af korn. For besætninger, der allerede har investeret i et fermenteringsanlæg, vil det med den nuværende kornpris give et mindre økonomisk overskud at fermentere korn, især byg, med lavt energiindhold. Det er sandsynligt, at fermentering af korn kan øge fosforudnyttelsen. På baggrund af dette kan det blive relevant for nogle besætninger at investere i et fermenteringsanlæg for at nedbringe fosforudledningen. Fosforudnyttelsen ved fermentering af korn undersøges i en igangværende afprøvning med søer. Afprøvningen blev gennemført i en besætning med slagtesvin og med hjemmeblanding af vådfoder. Kornet bestod af 50 % byg og 50 % hvede. Der indgik en kontrol- og en forsøgsgruppe i afprøvningen. Der indgik 56 hold i hver gruppe; i alt ca. 1.895 grise pr. gruppe. Foderet med fermenteret korn til forsøgsgruppen var optimeret således, at der var indregnet en forventet højere energiværdi ved fermentering af kornet. Afprøvningen var opdelt i to perioder, hvor der blev anvendt enten vinterbyg eller vårbyg i foderet sammen med hvede. I de to perioder med enten vinterbyg eller vårbyg var indholdet af korn i forsøgsfoderet henholdsvis 5,7 % og 4,7 % lavere end i kontrolfoderet. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-09-00354.

Pedersen, Anni Øyan; Canibe, Nuria

2011-01-01

3

Hjerneforskningen peger ikke på kønsopdeling  

DEFF Research Database (Denmark)

Lemfældig brug af hjerneforskningen udvikler myter, som har konsekvenser for vores skolebørn. En af myterne og fejlfortolkningerne er at hjerneforskning skulle vise, at det er hensigtmæssigt at adskille piger og drenge i undervisningen. Det kan være hensigtmæssigt i korte perioder af andre årsager, men hjerneforskningen anbefaler det ikke specielt. Udgivelsesdato: 17.08.09

Ejersbo, Lisser Rye

2009-01-01

4

Velfærdsteknologi og sygepleje : Kan vi etisk forsvare ikke at bruge velfærdsteknologi i sygeplejen 2013?  

DEFF Research Database (Denmark)

Sundhedsvæsenet er præget af kort kontakt mellem bruger og sundhedsprofessionelle. Der er kortere tid til direkte sygepleje. Det bliver derfor en udfordring at skabe trygge og velinformerede patienter. Brugerne af nutidens sundhedsvæsen søger viden om deres patientforløb, og ønsker ofte at være aktive medspillere i deres forløb. Det er således vigtigt at udvikle metoder, der kan understøtte og forbedre kommunikationen med patienterne. I en højt specialiseret afdeling for gynækologi og obstetrik forskes der i indførelse af velfærdsteknologi. Et projekt har til formål, at øge informationen til gravide kvinder om undersøgelserne for Downs syndrom, så et informeret valg kan træffes. Her anvendes en web-løsning med informationer om undersøgelserne for Downs syndrom. Der anvendes tekst, video og grafik for at synliggøre budskabet. Et andet projekt retter sig mod at sikre tryghed hos kvinder, der skal udskrives ambulant efter fødsel. I dette projekt er der udviklet en app, som indeholder en vidensbase med informationsmateriale samt en online chat, hvor familierne kan kommunikere med sundhedspersonale. Et tredje projekt har haft fokus på information til kræftpatienter i en ventetid til operation. I projektet er der udviklet en hjemmeside der benytter både visuel og auditiv kommunikation. Et foreløbigt resultat viser, at teknologi er en integreret del af mange patienters hverdagsliv, hvorfor velfærdsteknologi byder på muligheder som mange kan profitere af. I workshoppen tager vi udgangspunkt i en kort præsentation af de tre projekter. Etik handler forenklet sagt, om hvad vi bør gøre som enkeltindivid og samfund. Dette bliver udgangspunktet for en diskussion om, hvordan vi kan anvende de muligheder, der er for kommunikation med patienterne via nutidens teknologi. Herigennem vil vi diskutere både, hvorvidt det kan forsvares at erstatte dele af den direkte patientkontakt med kontakt via teknologi og om det kan forsvares ikke at indføre velfærdsteknologiske løsninger.

DanbjØrg, Dorthe Boe; Thygesen, Marianne Kirstine

5

Teatervaner og teaterstatistik : eller Man kan da ikke feje millioner af tilskuere under gulvtæppet  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen forholder sig til survey-undersøgelsen Danskernes Kulturvaner, der blev udsendt af Kulturministeriet i november 2012. Mere præcist handler den om den del af undersøgelsen, der beskæftiger sig med teater og anden scenekunst. Jeg begrænser mig til voksendelen (15 år og derover). Jeg diskuterer de begreber, der indgår i undersøgelsens spørgeskema, og på baggrund af en sammenligning med registerstudier (Danmarks Statistiks scenekunststatistik) stiller jeg mig kritisk overfor de frekvenser, som Kulturvaneundersøgelsen er nået frem til. Jeg foretager en opregning af undersøgelsens frekvenser for oplevelse af teater og anden scenekunst, hvilket for det s.k. overordnede teaterbegreb (skuespil, opera, ballet/dans, musicals/teaterkoncert, dukketeater) giver et resultat på mellem 7 og 12 mio. (afhængigt af om man vælger det ene eller andet niveau af svarintervallerne). Dette resultat sammenligner jeg med Scenekunststatistikken, der for de tilsvarende kategorier har registreret 1,7 mio. tilskuere til teater, der henvender sig til voksne og 0,8 mio. tilskuere til teater der henvender sig til børn. Jeg påpegede disse forhold i en artikel i Politiken i november 2012 og oplevede en meget aggressiv reaktion fra analyseformaet Pluss-Leadersihp, som har udarbejdet Kulturvaneundersøgelsen. I artiklen diskuterer jeg denne reaktion i forhold til ønsket om en åben kulturpolitisk debat. Endelig søger jeg forklaringer på de høje frekvenser og sammenligner resultaterne fra Kulturvaneundersøgelsen 2012 med en tilsvarende undersøgelse fra 2004. Selv om andelen af befolkningen, der har været i teatret i løbet af et år ikke er steget nævneværdigt i perioden (fra 39 % til 43 %), er frekvenserne steget voldsomt. Det får mig til at tro, at mens ikke-brugere af teater ikke overdriver deres teateraktivitet, er det tilfældet for brugere af teater. Artiklen er baseret på et paper, som jeg har fremlagt på 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research – nccpr 2013 (København august 2013).

Jarl, Stig

2014-01-01

6

De søger det sted der ikke findes  

DEFF Research Database (Denmark)

De verdensomspændende protestbevægelser har ikke nogle klare krav eller målsætninger, men det behøver ikke at være et problem. For selv om man ikke kan forestille sig et bedre demokrati end vores eget, er det jo ikke ensbetydende med, at det ikke findes

Harrebye, Silas

2011-01-01

7

Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvad gør man for at undgå regningen for at skulle rive et nyt hus ned til fundamentet pga. mangelfuld radonsikring? Bygningsreglement 2010 kræver, at radonindholdet i nye bygninger højst er 100 Bq/m³. Særligt i områder med meget radon i jorden kan dette give udfordringer. Hvis bygningen er opført efter BR10 og ikke overholder grænseværdien, kan bygningsejeren kræve erstatning fra leverandøren. Det kan blive en dyr regning for den af projektets parter, som har haft ansvaret for radonsikring.

Kirkeskov, Jesper

2012-01-01

8

Vinteren kan vare til maj  

DEFF Research Database (Denmark)

Drømmer du om lunere vinde og knopper på træerne? Det kan du godt vente længe med. Foråret kan risikere at lade vente længe på sig i år. Det konstaterer professor fra Niels Bohr Instituttet i København Eigil Kaas . Hans erfaring siger ham, at vi ikke behøver pakke vanterne væk lige med det samme. - Der går formentlig lang tid, før kulden slipper os. Vi har voldsom kulde lige nu, fordi det blæser fra meget kolde egne.Vejret lige nu har en selvforstærkende effekt - der ligger simpelthen en stor klump tung luft, der ikke vil gå væk, siger han. Se billederne: Hvis kulden bider sig fast i både januar og februar, ser forårsmånederne ikke lovende ud. Læs også: Pas på: Frosten kan koste dig en formue - Når årets to første måneder er meget kolde, så kan foråret risikere at rykke sig. Så bliver marts, april og maj kølige, og træerne venter med at springe ud, lyder det fra forskeren. Synderen er et højtryk over Rusland, som bliver ved med at puste kold luft ned over os. Og det holder det altså ikke op med foreløbig. Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. - Det betyder jo, at pollensæsonen lader vente på sig. Det kan også betyde, at sommeren bliver dræbersnegle-fri, de er følsomme over for kulde. Frosten er god for naturen på flere områder, den dræber larver og biller, som ellers ville ødelægge planter og træer.

Kaas, Eigil

2010-01-01

9

Standardisering af dyreforsøg kan gøre forskning ubrugelig  

DEFF Research Database (Denmark)

KOMMENTAR: Moderne forsøgsdyr bliver i højere grad end tidligere standardiserede og gjort ensartede. I nogle tilfælde ændrer forskerne så meget på dyrene, at deres resultater ikke længere kan overføres til mennesker.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

10

IKK Biology  

OpenAIRE

The inhibitor of nuclear factor-?B (I?B) kinase (IKK) complex is the master regulator of the NF-?B signaling pathway. The activation of the IKK complex is a tightly regulated, highly stimulus-specific, and target-specific event that is essential for the plethora of functions attributed to NF-?B. More recently, NF-?B independent roles of IKK members have brought increased complexity to its biological function. This review highlights some of the major advances in the studies of the process...

Liu, Fei; Xia, Yifeng; Parker, Aaron S.; Verma, Inder M.

2012-01-01

11

Pirater kan og skal bekæmpes lokalt  

DEFF Research Database (Denmark)

Pirater hærger igen verdenshavene, og pirateri koster f.eks. Maersk 100 mio. USD i ekstra omkostninger om året. Hvad kan der gøres for, at om ikke stoppe pirateriet, så dog lægge en markant dæmper på det? Svaret herpå er etableringen af et stærkt samarbejde, hvor der satses på udvikling af lokale regeringsstrukturer i Somalia samtidigt med, at der sættes hårdt mod hårdt militært.

Struwe, Lars Bangert

2011-01-01

12

Trængsel på vejene : Trængsel som følge af den stigende vejtrafik giver anledning til store samfundsøkonomiske tab. nfrastrukturkommissionens forslag omudbygning af kapaciteten er utilstrækkelige og kan ikke forventes at føre til en langtidsholdbar løsning af problemerne.  

DEFF Research Database (Denmark)

Trængsel i trafikken står højt på den politiske dagsorden. Jævnligt kan vi læse om hvor mange tusind timer der spildes i trafikken og hvor mange milliarder der går tabt derved. Landspolitikere, organisationer, regioner og kommuner står i kø for at forlange at der gøres noget ved de stigende trængselsproblemer omkring København og andre steder i landet. Infrastrukturkommissionen har det som et af deres væsentlige indsatsområder at reducere trængselen (Infrastrukturkommissionen 2008a; 185). Den faglige baggrund for dette hentes i en rapport Projekt Trængsel udgivet af Trafikministeriet (COWI & CTT 2004), hvori det gennemsnitlige daglige tidsspilde i trafikken i Hovedstadsområdet opgøres til ca. 100.000 timet, svarende til et samfundsøkonomisk tab på 5,7 mia. kr. om året, samt en fremskrivning publiceret i Ingeniøren hvor det samfundsøkonomiske tab som følge af trængsel i et business-as-usual-scenarie prognosticeres til at udgøre 9-10,5 mia. kr./år i 2015 og 11,5-15 mia. kr./år i 2030 (Nielsen Landex & Rørbech 2006). Beløbet på de 5,7 mia. kr./år gengives også af Infrastrukturkommissionen (2008b; 6). Det er klart at samfundsøkonomi i denne størrelsesorden må påkalde sig politisk interesse. Når det oven i købet er et fænomen som mange mennesker føler sig generet af, så opstår der et stort politisk pres for at "få gjort noget ved det". I denne artikel analyseres det lidt nærmere hvori det samfundsøkonomiske tab består og hvilke muligheder der er for at reducere det. Udgivelsesdato: april

Jespersen, Per Homann

2008-01-01

13

En introduktion til ikke-finansielle regnskaber  

DEFF Research Database (Denmark)

Målgruppen for dette arbejdspapir er revisorer, regnskabskonsulenter og andre professionelle rådgivere med såvel direkte som indirekte interesse for det ikke-finansielle område, og som ikke har beskæftiget sig med området før, men som ønsker en kort og klar, indførende beskrivelse af udviklingen på området og de tre forskellige ikke-finansielle regnskaber. Dertil kommer også forskere og undervisere som ønsker at sætte sig ind i det ikke-finansielle regnskabsområde. Papiret er specielt velegnet som introduktionsundervisningsmateriale til studerende indenfor feltet. Formålet med dette arbejdspapir er dobbelt. For det første giver det en kort historisk rids over udviklingen af ikke-finansielle regnskaber fra sidst i 1960-erne til nu. Papiret tager udgangspunkt i principal-agent problemet fra de traditionelle, finansielle regnskaber og skitserer derefter kort overgangen fra det industrielle samfund til vidensamfundet. Denne overgang er påvirket af globale drivkræfter såsom globaliseringen, den informations- og kommunikationsteknologiske revolution, øget privatisering, velstand og uddannelsesniveau. Den nye virksomhedsopfattelse, som er opstået på baggrund af de nævnte drivkræfter, gør, at flere og flere nationale og internationale virksomheder udarbejder en eller anden form for ikke-finansiel rapportering. Først skitseres den historiske udvikling i Danmark, hvorefter de internationale udviklinger illustreres ved hjælp af en beskrivelse af lovgivning og andre supra-nationale initiativer, ligesom initiativer fra virksomhedsorganisationer, tænketanke, standardudviklende organisationer og andre Non-Govermental Organisations (NGO) kort behandles. Denne del af papiret afsluttes med en kort beskrivelse af forskellige tilgange til ikke-finansiel rapportering og en introduktion af de forskellige sæt kvalitetskriterier, som præger området.   For det andet beskriver papiret kort og tydeligt tre forskellige former for ikke-finansielle regnskaber, nemlig videnregnskabet, bæredygtighedsregnskabet og det (social)etiske regnskab.Ikke-finansielle regnskaber gøres på den måde mere konkrete ved at kigge på de forskellige rapporteringsformers definitioner og modeller, rapporteringens indhold og proces, og de respektive relevante kvalitetskriterier. Grunden til at vælge disse tre rapporteringsformer er, at bæredygtighedsregnskaber internationalt set for tiden er den mest anvendte form for ikke-finansiel rapportering, mens Danmark som moderne vidensamfund også fokuserer en del på videnressourcer (se for eksempel Årsregnskabslovens § 99). Selv om etiske regnskaber nok er den mindst udbredte form for regnskaber, medtages det her alligevel, fordi udviklingen i ikke-finansiel rapportering viser en tydelig tendens til øget brugerinvolvering i udarbejdelse af rapporterne. Det etiske regnskab kan bruges som en god model for, hvordan denne brugerinvolvering kan se ud. Miljøregnskaber er her blevet fravalgt, fordi de er mere lovbundne og standardiserede i praksis, og forventes derfor at være mere kendte.

Liempd, Dennis van

2007-01-01

14

Ikke bare porno på mobilen : Sexting  

DEFF Research Database (Denmark)

Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’.

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

15

Hidsig dame kan køle kloden  

DEFF Research Database (Denmark)

Historiens største vulkanudbrud har givet koldere klima i årevis. Et af dem skjulte den globale opvarmning i tre år. Island har en eksplosiv dame, der kan bidrage til afkølingen. Af Tirsdag den 20. april 2010, 22:06 Den islandske vulkan Katla er ifølge overleveringen opkaldt efter en kvinde. Hun må have være en hidsig dame med et voldsomt temperament og vredesudbrud store nok til at skræmme horder af bejlere på flugt over de islandske vidder. Vulkanen Katla gemmer nemlig på kræfter så voldsomme, at de kan afkøle klimaet i hele Europa, hvis de undslipper den hidsige islandske dame. Den aktuelle askesky, der lammer europæisk lufttrafik på sjette døgn, ligner en forsigtig prut i sammenligning med det udbrud, der kan være på vej fra Katla. Hvis det kommer, kan det skrive sig ind som det næste i rækken af vulkanudbrud, der udover en række voldsomme umiddelbare konsekvenser også får betydning for klimaet regionalt eller globalt. Pinatubo gik amok For mindre end 20 år siden oplevede verden et af de udbrud, der har haft den største kendte effekt på klodens klima. Da den phillippinske vulkan Pinatubo gik amok i 1991, var udløsningen af partikler og aresoler (dråber) så omfattende, at det skjulte den globale opvarmning i tre år. Fra 1992 til 1994 reflekterede vulkanens partikler og aerosoler så megen solvarme, at de alene betød en afkøling af den globale temperatur på omkring en halv grad, hvilket var mere end rigeligt til at modvirke opvarmningen fra drivhuseffekten. Men endnu større effekt på klimaet havde formentlig historiens største udbrud fra den indonesiske vulkan Tambora, der i 1815 sendte 150 kubikkilometer aske og gas mere end 40 kilometer ud i atmosfæren. Året efter slog vinhøsten i Frankrig fejl, kornhøsten var en katastrofe, og i London registrede man sommertemperaturer på to til tre grader under det normale. I New England sneede det i juni, og for grønlænderne blev 1816 ifølge beretningerne et år uden sommer. Klimaforsker og professor i meteorologi Eigil Kaas siger, at vulkanerseffekt på klimaet blandt andet afhænger af, om de er eksplosive og kan sende asken så højt op i atmosfæren, at den ikke falder til jorden med nedbøren. Og netop Katla på Island er en eksplosiv moster, fordi den befinder sig under en flere hundrede meter tyk dyne af is, gletsjeren Myrdallsjökull. Mødet mellem den gloende hede magma og vandet i gletsjeren skaber eksplosioner, der kan sende partikler og aerosoler (dråber) mange kilometer i vejret. »Hvis udbruddet er langvarigt og sender asken mange kilometer op i atmosfæren, kan partiklerne spredes over meget store områder af den nordlige halvkugle. Hvis asken samtidig indeholder meget svovl, er der skabt forudsætning for en betydelig afkølende effekt. For det er især dråber af svovlsyre, der reflekterer sollyset, og de opholder sig også i længere tid i atmosfæren,« siger Eigil Kaas . Franklin undrede sig Hvis Katla skulle lægge en dæmper på den globale opvarmning, er det ikke første gang, en islandsk vulkan køler kloden. Faktisk var det et meget voldsomt udbrud fra den islandske vulkan Laki i 1783, som var ophavet til opdagelsen af vulkanernes klimaeffekt. Den amerikanske videnskabsmand og statsmand Benjamin Franklin undrede sig under et ophold i Paris over en tør tåge, som solen ikke kunne brænde af, og han antog, at fænomenet skyldtes udbruddet i Laki. Kilde: GEUS

Kaas, Eigil

2010-01-01

16

Ejeraftalens håndhævelse : Da ejeraftalen ikke binder selskabet  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen advarer om, at den nye danske selskabslov (om aktieselskaber og anpartsselskaber) med virkning fra den 1. marts 2010 på afgørende måde har afsvækket virkningen af aktionær- og anpartshaveroverenskomster indgået vedrørende danske selskaber. Disse aftaler (med lovens nye ord: ejeraftaler) kan efter den nye retstilstand ikke binde selskabet i selskabsretlig forstand, og stemmeretsasftaler, forkøbsretsaftaler mv. kan derfor alene gælde på det aftaleretlige plan mellem aftalens parter. Artiklen analyserer konsekvenserne heraf. Der opfordres til, at ret og pligt fra ejeraftalerne nu i videst muligt omfang gentages i selskabets vedtægter, således at forskrifterne bliver bindende for selskabet og dets ledelse. Endelig analyseres det, om ejeraftalens parter kan være forpligtet (ud fra uskrevne aftaleretlige loyalitetsgrundsætninger) til at stemme for en sådan gentagelse i vedtægterne af de centrale bestemmelser i ejeraftalen.

Werlauff, Erik

2010-01-01

17

Hospitalsstandardiseret mortalitetsratio kan ikke sikkert relateres til kvaliteten af patientbehandlingen  

DEFF Research Database (Denmark)

Hospital standardised mortality ratios (HSMRs) are presumed to reflect an overall quality of patient care in hospitals. Figures for all Danish hospitals are being published quarterly on the Internet, and aggregated values are used to set goals for both regional and nationwide efforts to improve quality of care and patient safety. We have analysed the available data from 2007 through 2011 and cannot reconcile the quite substantial and often sudden changes in HSMRs with changes in quality of care, but believe that they are due to inherent noise in calculating HSMRs, e.g. owing to variable quality of the diagnostic coding.

Gerdes, Ulrik; Poulstrup, Arne

2012-01-01

18

Vestager kan lære af Obamas kamp mod bureaukrati  

DEFF Research Database (Denmark)

Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske afbureaukratisering. I bogen “Simple: the Future of Government” beskriver han kampen.

Boje Rasmussen, Martin MØller

2014-01-01

19

Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering  

DEFF Research Database (Denmark)

Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er derfor dokumentation for, at fysisk træning er et relevant tilbud i kommunernes demensindsats. Undersøgelsen peger også på, at der er et vist belæg for, at træning af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og indlæring kan forbedre disse funktioner hos ældre personer uden demens. Der er dog ikke nok belæg for en mere generel effekt af kognitiv træning og andre ikke-medicinske indsatser. Når det gælder uddannelse, træning og supervision af professionelle omsorgsgivere for personer med demens er der brug for yderligere afklaring af effekten af disse tiltag. Den svage dokumentation for indsatserne er ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke har effekt, men at der mangler dækkende forskning på området. For at afgøre hvilken rolle disse indsatser bør have i den fremtidige danske demensindsats, er der behov for et koordineret samarbejde mellem kommuner, regioner, stat og forskningsinstitutioner. Denne Kommenterede Udenlandske Medicinske Teknologivurdering (KUMTV) er en kommentering af to udenlandske MTV-rapporter, en canadisk og en svensk rapport, der begge belyser en bred vifte af demensindsatser, herunder fysisk træning, kognitiv træning, adfærdsterapi, lysterapi og musik- og danseterapi til personer med og uden demens. Endvidere belyses indsatser rettet mod professionelle omsorgsgivere for personer med demens, herunder uddannelse, træning og supervision.

SØrensen, Lisbeth Villemoes

2010-01-01

20

Fritidspædagoger kan noget særligt  

DEFF Research Database (Denmark)

Undervisningsassistent i skolen om formiddagen og legeonkel i fritten om eftermiddagen. Fritidspædagoger kan spille begge roller, men ingen af dem fanger kernen i deres faglighed. Deres blik for det liv, børn lever med hinanden, og deres viden om, hvad der er på spil mellem børn i hverdagen, skal være omdrejningspunktet i samarbejdet med skolen, mener to forskere.

Henriksen, Carsten

2012-01-01

21

Kan mangfoldig viden bruges i Bilka?  

DEFF Research Database (Denmark)

Inden for de seneste år er integrationen af flygtninge og indvandrere blevet et centralt emne for medierne. Både inden for det private erhvervsliv og inden for den offentlige sektor har man interesseret sig for de nye arbejdskraftressourcer, der på langt sigt synes at blive nødvendige for opretholdelsen af den nuværende danske levestandard. Men er integration af flygtninge og indvandrere kun nødvendigt fordi det danske samfund kommer til at mangle arbejdskraft - eller er den specielle viden og kultur som mange af de tokulturelle medbringer også en måde at opnå forretningsmæssige fordele på lang sigt? Skal mangfoldighed på arbejdspladserne opfattes som et nødvendigt onde eller som en konkurrencemæssig fordel? Det er nogle spørgsmål som har været fremsat de seneste år. Det kan man bl.a. se, hvis man undersøger de kurser som konsulentvirksomheder udbyder disse dage. Redskaber som Mangfoldighedsledelse og Vidensledelse ligger høj på listerne over muligheder for bedre udnyttelse af organisatoriske ressourcer. Så mens medierne ofte udbreder et negativt billede af mangfoldigheden, så ser den ofte meget positiv ud i organisationskonsulenternes øjne. Ingen af disse billeder er hundrede procent korrekte. Mangfoldighed er ikke kun godt og ikke kun skidt. Det er derfor væsentligt at vi danner os et overblik over hvad der reelt er problematisk og hvilke fordele der reelt er i at opdyrke mangfoldige organisationer. Ellers kommer vi til at ligge under for mytedannelser. Både de alt for negative, men også de alt for positive. Begge dele kan have alvorlige følger for organisationer - i rekrutteringsprocessen såvel som i det daglige samarbejde. Ledere skal gøre sig klart, hvilken type organisation de gerne vil opnå og hvilke typer medarbejdere som skal befolke denne organisation ud fra de opstillede målsætninger.

Nissen, Sine; Lauring, Jakob

2003-01-01

22

Hvorfor er humaniora ikke samfundsvidenskab? : Et forsvar for tværvidenskab indenfor humanvidenskaben  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvorfor er humaniora egentlig ikke samfundsvidenskab? Når man tænker efter, er det jo i grunden en mærkværdig skelnen: Det 'menneskelige' overfor det 'samfundsmæssige'. Der er i høj grad tale om en kunstig dikotomi, eftersom det menneskelige ikke kan eksistere uden det samfundsmæssige og vice versa. I denne artikel vil jeg argumentere for, at de to samfundsvidenskabelige universer, der har manifesteret sig i to separate fakulteter, skiller det uadskillelige. Artiklen falder i tre dele. Først vil jeg gennemgå den efter min opfattelse kunstige skelnen mellem økonomiske og ikke-økonomiske (kulturelle) studier, der kan ses som en raison d'être bag opdelingen i samfundsvidenskab og humaniora. Dette fører frem til artiklens hovedbidrag i form af et forsvar for en tværvidenskabelig tænkning, der formår at genetablere koblingen mellem økonomi og kultur. I sidste del vil jeg komme ind på tillid som en samfundsøkonomisk faktor - som et konkret eksempel på vigtigheden af at samtænke økonomi og kultur.

Svendsen, Gunnar Lind Haase

2007-01-01

23

De svarer ikke : fordummende uskikke i den politiske debat  

DEFF Research Database (Denmark)

Ny udgave af bogen, der udkom i 2011. Opdateret og udvidet med nye eksempler fra debatten. Hvad har politikerne gang i, spørger Christian Kock i "De svarer ikke" for så at undersøge, netop hvad det er, politikerne gør, når de gang på gang forplumrer, fordrejer eller forpasser ellers vigtige debatter og diskussioner. Gennem flere år har Christian Kock fulgt debatten og samlet eksempler på, hvor godt og hvor galt det kan gå, når politikere og meningsdannere diskuterer med hinanden og med offentligheden. Resultatet er en kritisk analyse af den danske politiske debat og frem for alt af alle de måder, hvorpå de folketingsvalgte politikere gang på gang sender diskussionen på vildveje ved hjælp af en række tilbagevendende uskikke: Det handler om vildledende talfusk, "stråmænd", ikke-svar, fortielse, fordrejning, affejning, bevidste misforståelser, "omvendt lommetyveri" og meget mere. Et særligt kapitel tager indvandrerdebatten under luppen og kritiserer begge sider. Har man først fået øje på politikernesmest almindelige unoder, er man bedre klædt på til at forholde sig kritisk og selvstændigt til den politiske debat. "De svarer ikke" er en kontant og meget håndgribelig kritik af politikere, der fordrejer og forplumrer debatter, og af uforberedte journalister, der alt for let lader politikerne komme af krogen.

Kock, Christian Erik J

2013-01-01

24

Propanol er ikke gift for køer  

DEFF Research Database (Denmark)

I de seneste år har der været stort fokus på alkohol og ikke mindst propanol i ensilage. En række forsøg med blandt andet propanol har ikke kunnet påvise en effekt af alkohol i ensilage på køernes sundhed.

Kristensen, Niels Bastian; Raun, Birgitte Marie LØvendahl

2010-01-01

25

Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ...  

DEFF Research Database (Denmark)

Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx filmatisere den. Derigennem får eleverne anledning til at diskutere og gennemarbejde værket på kryds og tværs – og for at skabe og bringe fortolkninger i spil.

Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

2010-01-01

26

Iskold vinter kan bide sig fast  

DEFF Research Database (Denmark)

Et lavtryk over Island banede vej for kulden, der holdes i et jerngreb af et højtryk over Rusland. Foreløbig er det usikkert, om vi får en decideret isvinter. LARS FROM Hvorfor er det så koldt, når alle taler om global opvarmning? Omtrent samtidig med, at det store klimatopmøde om global opvarmning blev indledt i København, begyndte den iskolde vinterkulde at trænge ned over det nordlige Europa og store dele af Nordamerika. Siden er kulden blevet værre og værre med ned til 16-17 frostgrader i Danmark og godt 40 i Norge. Derfor spørger mange sig selv, hvad der er blevet af den globale opvarmning - og hvorfor det er så koldt i vores del af verden? »Det er koldt, fordi vinden kommer fra et sted, hvor det er koldt,« lyder den helt korte forklaring fra Eigil Kaas , professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Han forklarer, at vintervejret hænger nøje sammen med de kaotiske vejrsystemer, der mere eller mindre tilfældigt rammer rundt om på kloden. I dette tilfælde begyndte vinteren med et massivt lavtryk over Island. Det satte gang i en kraftig strøm af kold luft fra nord og nordøst ned over Europa og Nordamerika. Et massivt højtryk over Rusland er med til at holde fast i kulden. Samtidig har det historisk vist sig, at kulde i Europa nærmest automatisk giver varme i Grønland. Plusgrad i Grønland »Således blev der også samtidig relativt lunt over Grønland, hvor man bl.a., højst usædvanligt, målte plus en grad i Thule et par uger før jul,« fortæller Eigil Kaas , der tror på, at vinteren kan fortsætte yderligere - måske helt til maj. »Når vinteren etablerer sig, som det er sket, er der ret stor sandsynlighed for, at kulden fortsætter. Og hvis hele januar viser sig at blive kold, er der høj sandsynlighed for, at det bliver koldt indtil april eller maj. Vinter og forår er således én af de årstider, hvor man mest sikkert kan sige, hvordan det vil gå lang tid frem. Det hænger sammen med, at vejret på denne årstid er mere stabilt,« siger Eigil Kaas . Lige nu holder højtrykket over Rusland fast i kulden samtidig med, at et lag af iskold luft har lagt sig i bunden af atmosfæren i vores del af verden. Ifølge Eigil Kaas minder den vinter, som vi har lige nu, lidt om én af de berømte isvintre fra 1940'erne, nemlig vinteren 1946-47. Også chefen for data- og klimainformationen i Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Lone Sejr Carstensen, mener, at vi kan være på vej mod en rigtig isvinter. Hun er enig i, at der er stor sandsynlighed for, at vinteren bider sig fast. »Når først vandet bliver meget nedkølet eller fryser til, stiger sandsynligheden for, at vi får isvinter. Og når overfladen er hvid, fordi den er dækket af sne, reflekteres endnu mere varme - hvilket giver en selvforstærkende effekt. Derfor kan man ikke udelukke, at vi får isvinter, sådan som prognoserne ser ud lige nu,« lyder det fra Lone Sejr Carstensen.

Kaas, Eigil

2010-01-01

27

Når sandheden ikke vil findes  

DEFF Research Database (Denmark)

Repremiere: Efter at have levet et hengemt liv på pan-and-scan VHS de sidste 20 år, har man nu lejlighed til at se eller gense Michelangelo Antonionis Profession Reporter (1975) i den version instruktøren oprindelig har villet det. Små 4 biografer i landet viser nu een af Antonionis bedste film, der sammen med Blow-Up (1966) og Zabriskie Point (1970) kan ses som en løs trilogi af lakoniske thrillers

Toft-Nielsen, Claus

2006-01-01

28

Bankernes problemer er ikke forbi  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne leder diskuteres de resultater, som findes i artiklen af Raaballe, Jeppesen og Sahin i Finans/Invest 4/14. Lederen beskriver specielt de udfordringer som bankerne står overfor som konsekvens af det lave renteniveau. Endvidere diskuteres de løsninger, der kan sikre, at også i fremtiden haves et velfungerende bankmarked. Disse inkluderer specielt et behov for øget gennemsigtighed omkring bankernes indtjening, øget konkurrence om specielt udlånskunderne, fortsatte besparelser samt et behov for at se på de uheldige konsekvenser af indskydergarantien.

Bechmann, Ken L.; Grosen, Anders

2014-01-01

29

At være eller ikke være : Kunstnernes placering på det danske arbejdsmarked  

DEFF Research Database (Denmark)

Kunstnernes arbejdsmarked er generelt præget af usikre ansættelser målt i forhold til den sikkerhed, en fast fuldtidsstilling giver. De har mange kontrakter hen over året, og det gør dem mere udsat på arbejdsmarkedet, fordi den danske model i bund og grund kun yder sikkerhed for ansatte i faste stillinger. Er kunstnerne på den anden side så etablerede, at de kan være ligeglade og bare leve fra hånden i munden og samtidig lægge lidt til side til pensionen? Svaret er, at det er der kun meget få som kan. Mange kunstnere, skabende som udøvende, har job ved siden af eller perioder med supplerende understøttelse. Det gør dem udsat på det danske arbejdsmarked, fordi de ikke bliver omfattet af de regler, som overenskomstdækningen giver. Heller ikke i forhold til lovgivningen nyder de speciel dækning, hvilket skyldes, at de kan opfattes som både selvstændige og lønmodtagere. Freelancere er ikke en type beskæftigede i lovens forstand. Kun på nogle få parametre er kunstnerne insidere. De er højtuddannede, og de har selv valgt deres i vores terminologi ’usikre ansættelse’ ud fra et ønske om anderledes karriereveje og ønsket om at slå igennem. Kapitlet er inddelt i tre dele: I første del diskuteres nogle bidrag fra litteraturen, som fokuserer på kunstnernes særlige status på arbejdsmarkedet. Derudover diskuteres relevansen af at undersøge kunstnernes status på baggrund af insider/outsider-debatten. I anden del gennemgås empiriske data vedrørende kunstnernes beskæftigelse med særligt fokus på to punkter: For det første en sammenligning mellem beskæftigelsen i den kulturelle sektor i henholdsvis Danmark og EU ud fra statistiske data i forhold til ansættelsesformer og uddannelse. Resultaterne diskuteres på baggrund af insider/outsider-debatten. For det andet kortlægges den interne differentiering på kunstnernes arbejdsmarked i Danmark set i forhold til ansættelsesformer. I tredje del foretages en nærmere kvalitativ analyse af kunstnernes situation i Danmark ud fra de fire kriterier for, hvornår en lønmodtager kan betragtes som henholdsvis en insider eller en outsider i henhold til den danske model.

JØrgensen, Carsten; Ventura Campos Lima, Maria da Paz

2011-01-01

30

Blocking IKK? Expression Inhibits Prostate Cancer Invasiveness  

Science.gov (United States)

Purpose IKK? has been recently identified as a key mediator of the inflammation and metastasis in prostate cancer. In the present study, we intend to silence the IKK? expression in prostate cancer cells using synthetic siRNAs and examine their biological effects on tumor cell invasiveness and growth. Methods Three synthetic siRNAs targeting different regions of the IKK? mRNA were designed, and the silencing effect was determined in PC-3 and DU145 cells. Numerous studies, including wound-healing assay, migration assay, invasion assay, cell attachment assay, cell proliferation, and cell cycle analysis, were conducted to investigate the biological effects of the IKK? siRNAs on prostate cancer cells. Results We have identified potent siRNAs that can silence the IKK? up to 74%. Inhibition of IKK? reduced the wound healing, migration, invasion and cell attachment capabilities of prostate cancer cells. Similar anti-invasive effects were also observed in the presence of RANKL. However, silencing of IKK? only showed a negligible effect on cell proliferation and cell cycle distribution. Conclusion This study presents compelling evidence that IKK? plays a major role in prostate cancer invasion and metastasis, but not in cell proliferation. Silencing of IKK? with siRNA may therefore provide a promising therapeutic strategy for prostate cancer patients. PMID:21191633

Mahato, Rubi; Qin, Bin

2015-01-01

31

IKK1 and IKK2 cooperate to maintain bile duct integrity in the liver  

OpenAIRE

Inflammatory destruction of intrahepatic bile ducts is a common cause of vanishing bile duct syndrome and cholestasis, often progressing to biliary cirrhosis and liver failure. However, the molecular mechanisms underlying the pathogenesis of inflammatory biliary disease are poorly understood. Here, we show that the two I?B kinases, IKK1/IKK? and IKK2/IKK?, display distinct collaborative and specific functions that are essential to protect the liver from cytokine toxicity and bile duct dise...

Luedde, Tom; Heinrichsdorff, Jan; Lorenzi, Rossana; Vos, Rita; Roskams, Tania; Pasparakis, Manolis

2008-01-01

32

Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt : hvorfor ikke?  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen er et af resultaterne af et forsknings- og udviklingsprojekt inden for matematikkens didaktik. Ph.d. projektet har omfattet en systematisk undersøgelse struktureret omkring spørgsmålet: Hvorfor er matematisk modellering ikke matematikundervisningens omdrejningspunkt? Undersøgelsen begyndte med en analyse af, hvad man potentielt kan opnå ved at lægge stor vægt på matematisk modellering i matematikundervisningen. Det har jeg fulgt op med at analysere nogle centrale forhold ved tilrettelæggelsen af en sådan undervisning. Derefter har jeg brugt pejlemærkerne herfra til at forsøge at lade en klasse i det almene gymnasium gennemføre et toårigt undervisningsforløb med matematisk modellering som omdrejningspunkt. Det forløb har jeg så analyseret for at identificere muligheder og centrale hindringer på alle niveauer. Den strukturering af undersøgelsen motiveres og uddybes i afhandlingens del I, som afsluttes med de forskningsspørgsmål jeg har formuleret og en synopsis. Som en mere formel sammenfatning af undersøgelsens og afhandlingens struktur gengiver jeg denne del af teksten her: a) Hvilke potentialer kan jeg - på baggrund af matematikfaglige og kognitions-psykologiske analyser - argumentere for der er ved at arbejde med analyse og konstruktion af matematiske modeller i matematikholdige almendannende uddannelser? b) Hvilken betydning kan jeg tillægge begreberne matematisk modellering, matematisk problemløsning, kompetence, matematisk modelleringskompetence, matematisk problembehandlingskompetence, teknologisk kompetence og demokratisk kompetence, så de i forhold til de fundne potentialer kan bruges konstruktivt i forbindelse med tænkning om samt tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af matematikholdig undervisning på almendannende uddannelser? I del II argumenterer jeg for at de afsøgte potentialer eksisterer på to fronter: I et begrundelsesmæssigt perspektiv handler det om at matematikundervisningen skal kunne levere væsentlige bidrag til udvikling af elevernes teknologiske og demokratiske kompetence. I forhold til begge disse kompetencer er potentialet gradbøjet efter hvor aktivt eleverne tager del i de afgrænsende og kritisk vurderende sider af arbejdet med matematiske modeller, og det motiverer en begrebsforståelse som betoner disse sider af en matematisk modelleringsproces. I et kognitions-psykologisk perspektiv ligger potentialet i at udvikle elevernes relationelle forståelse ved at skabe anvendelsesmæssig erfaringstilknytning til de matematiske begrebsstrukturer der er i spil. Muligheden for at indfri potentialet gradbøjes efter i hvilket omfang eleverne - som en del af arbejdet med matematisk modellering - engageres i anvendelsesorienteret matematisk problemløsning, hvilket motiverer en bestemt forståelse af hvad matematisk problemløsning vil sige. c) Hvilke tilrettelæggelsesmæssige karakteristika i forhold til måden matematisk modellering potentielt kan integreres i undervisningen på kan jeg med afsæt i teoretiske analyser argumentere for som centrale, hvis målet i videst mulig udstrækning som muligt at udvikle elevernes matematiske modelleringskompetence? I del III opstiller jeg fire ankerpositioner for tilrettelæggelsen: 1) Matematisk modellering praktiseret som elevstyret problemorienteret projektarbejde skal indgå som tilbagevendende aktivitet i undervisningen. 2) De overordnede indholdsmæssige retningslinjer for undervisningens afvikling skal bestå i en krydsning af en karakteristik af en række faglige kompetencer og overordnede faglige stofområder. 3) Den didaktiske kontrakt i de ikke-projektorganiserede dele af undervisningen skal have udvikling af elevernes matematiske problembehandlingskompetence som omdrejningspunkt, og en betydelig del af de problemer der arbejdes med, skal involvere matematisering. 4) Det skal sikres at der er overensstemmelse mellem hvad der tillægges vægt i undervisningen og i den summative evaluering. I afhandlingen har jeg afgrænset mig til kun at forsvare de tre førstnævnte positioner gennem en egentlig

Jensen, Tomas HØjgaard

2007-01-01

33

Organisationens grænse : Om den menneskelighed der ikke kan sikres af organisationen  

DEFF Research Database (Denmark)

Engelsk abstract: True humanity or true personal health, I argue in this paper, is something that can not be managed or ensured by an organisation, but is rather a matter of how the individual person wills and takes on the responsibility for living her life. Through a reading of Søren Kierkegaard’s protestant philosophy of personhood, I try to show what is contained in this contention – and why I consider it meaningful. Also, I discuss how we might think about ‘doing good’ for people in organisations if what is truly human is not something that the organisation can really manage or ensure. It is my view that reflecting clearly on these matters can help improve both business and the human dimensions of organisational life.

Dalsgaard, Matias MØl

2010-01-01

34

Samfundsøkonomiske effekter og store idrætsbegivenheder: Kan sport skabe vækst?  

DEFF Research Database (Denmark)

Med den daværende VK-regerings lancering af handlingsplanen for at skaffe store internationale idrætsbegivenheder til Danmark i 2007 (Kulturministeriet, 2007) blev den hidtil største oplevelsesøkonomiske satsning på sport i nyere tid sat i gang. Handlingsplanen resulterede - ud over en lang række af mindre arrangementer og forskellige facilitetsmæssige tiltag - blandt andet i afholdelse af VM i Brydning i 2009, IOC-sessionen og -kongressen i 2009 samt ikke mindst U/21 EM-slutrunden i fodbold og VM i landevejscykling i 2011. Blandt argumenterne for handlingsplanen var en logik om, at store idrætsbegivenheder skaber vækst og arbejdspladser indenlands, og dermed kan være god forretning for nationen. Ikke bare brandes Danmark udadtil, der opstår også en kontant nettogevinst for staten, turist-branchen og andre afledede erhverv når deltagere, besøgende og turister drager til værtsbyen og bruger penge. Tanken er dragende, og forekommer indlysende. Men er den rigtig? Er der rent faktisk samfundsøkonomiske gevinster ved at arrangere sportsevents? Denne artikel drøfter spørgsmålet kritisk under en inddragelse af den foreliggende internationale litteratur samt de effektanalyser, der er lavet af de senere års hjemlige sportsevents.

Storm, Rasmus K.

2012-01-01

35

Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I artikkelen presenterer vi et konsept der en student løser tradisjonelle finansoppgaver i regneark i stedet for på papir. Oppgavene er interaktive. Dette betyr at studentene kan få formative tilbakemeldinger automatisk når de selv ønsker det. Målet med tilbakemeldingene er å hjelpe studentene til å komme et skritt videre med problemløsingen sin. Den innovative algoritmen som evaluerer studentenes arbeid gir tilbakemeldinger ikke bare på løsningsresultatet, men også på deloppgavene som fører frem til dette. Algoritmen gir tips og kommentarer som studentene kan bruke i arbeidet med å forbedre løsningene sin. En evaluering viser at interaktive oppgaver med formative tilbakemeldinger tilpasset den enkelte engasjerer og motiverer til oppgaveløsing. Studentene opplever også et godt læringsutbytte av å bruke interaktive oppgaver.AbstractThis article presents a concept where business students solve problem-solving tasks using a spreadsheet instead of paper. The tasks are interactive, which means that students can get academic formative feedback on their own request. The feedback focuses both on the process and the final result of the problem-solving. The aim is to guide the student in the right direction. An evaluation reveals that individual formative feedback provided automatically engages students and motivates to problem-solving. The students are also pleased with the learning outcomes from using the digital learning objects.

Bernt Arne Bertheussen

2014-11-01

36

Obama skal ikke nyde noget af Syrien  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til

Ulrich, Philip Christian

37

Demokrati og ligestilling går ikke hånd i hånd  

DEFF Research Database (Denmark)

Aktivisme for kønsligestilling, for slet ikke at tale om "feminisme" i de arabiske lande, har ikke bred folkelig appel og opbakning; det er ikke noget nyt, men noget som det såkaldte Arabiske Forår har sat spot på.

Christiansen, Connie CarØe

2013-01-01

38

GMO-afgrøder ikke den eneste løsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

39

Ikke den type som gifter sig  

DEFF Research Database (Denmark)

Selvom magasinerne bugner af romantiske bryllupsreportager, er det ikke alle kvinder, der deler drømmen. Og det provokerer omgivelserne, når kvinder ikke vil hænge deres liv op på den eneste ene placeret i et ægteskab. Det viser den svenske antropolog Anna Adenijis nye ph.d. afhandling Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd. FORUM anmelder begejstret den nye afhandling, som er forskning og skønlitteratur i et smæk.

Petersen, Lene Myong

2009-01-01

40

DMPD: Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database  

Lifescience Database Archive (English)

Full Text Available 18353649 Ar e the IKKs and IKK-r elated kinases TBK1 and IKK-epsilon similar ly activated? Chau TL, ... Gioia R , Gatot JS, Patr ascu F, Car pentier ... I, Chapelle JP, ... O'Neill L,Beyaer t R , Piette J, Char iot A. Tr ends Biochem Sci. 2008 ... Apr ;33(4):171-80. Epub 2008 Mar ... 18. (.png) (.svg) (.ht ... ml) (.csml) Show Ar e the IKKs and IKK-r elated kinases TBK1 and IKK-eps ...

41

Hvordan forebygge noget, som man ikke ved vil ske?  

DEFF Research Database (Denmark)

HVORDAN FOREBYGGE NOGET, SOM MAN IKKE VED, VIL SKE? Kirsten Jørgensen , Nijs Duijm , Hanne Troen PROBLEM Når først ulykken er sket, så er det, at alle mener de kan se, hvad der skulle være gjort for at undgå den, men forinden er det en utrolig vanskelig sag. MÅL Et Hollandsk projekt har igennem de sidste 5 år udviklet en risikovurderingsmodel for arbejdsulykker, baseret på dels analyse af godt 10.000 alvorlige arbejdsulykker i Holland, samt en grundig kortlægning af eksponeringssiden. Dvs man har kortlagt, hvad folk laver og hvordan de gør det på en måde, så det i detaljen kan kobles til ulykkesanalyserne. Dette giver for første gang nogen side muligheden for at fastlægge den reelle risiko for almindelige ulykker og med hensyn til konsekvenser som død, invaliditet og andre alvorlige ulykker. Dette kan endvidere gøres på såvel branche som jobniveau, samt for enhver form for job/aktivitets beskrivelse. I Danmark har vi gennemført et projekt, hvor vi dels anvender det Hollandske materiale, dels udviklet metode til observationer af aktiviteter og risici til brug for små virksomheder. METODE Samarbejdet imellem det Danske og Hollandske projekt har ført til en meget anvendelig web-baseret risikovurderingsmodul, som til sommer vil foreligge på Hollandsk, engelsk og dansk. Her vil man kunne på oplysninger på såvel branche som fagniveau, der reelle risici opdelt i 64 klasser, samt de barrierer, der er de væsentligste at sikre, er til stede for at undgå, at der sker ulykker. I det danske projekt er metoden blevet afprøvet i en række mindre virksomheder med 120 dages observationer, hvor det desuden blev tydeligt at sikringen af barriererne mod ulykker kun delvist kan ligge hos arbejdsgiveren. Især hos virksomheder med udfarende medarbejdere kommer den daglige sikkerhedsvurdering umiddelbart til at ligge hos den enkelte medarbejder, som han/hun må foretage ad hoc under de ofte meget skiftende arbejdssituationer, som de skal arbejde under. Det gælder især indenfor Bygge og anlæg, men også i mange service virksomheder, salgsvirksomheder mv. RESULTATER Resultatet fra det danske projekt er således en anvendelse af det Hollandske materiale til at beskrive hvilke risici og barriere, som er væsentlige for konkrete brancher og fag og ud fra det formulere, 1) hvad kan og bør arbejdsgiveren søge for, 2) hvad er det væsentlige at arbejdstagerne bliver instrueret i og optrænet til, samt 3) hvilke konkrete observationer bør arbejdstagerne altid foretage inden han eller hun går i gang med et arbejde. DISKUSSION Selvom der igennem dette projekt er skabt en mulighed for beregning af den reelle risiko og fastlæggelse af de væsentlige barrierer, er det et spørgsmål, om det overhovedet vil kunne ændre på noget som helst for den enkelte. Det er givet de færreste, der vil foretage beregningerne eller overhovedet søges efter informationerne. Spørgsmålet er derfor hvordan man kan udbrede sådan ny viden og finde forståelse og anvendelse i det virkelige liv. Den del mangler fortsat.

JØrgensen, Kirsten Technical University of Denmark,

42

IKK? coordinates invasion and metastasis of ovarian cancer  

OpenAIRE

I-?B kinases (IKKs) are key regulators of NF-?B signaling. Three IKK isoforms – ?, ? and ? – have been linked to oncogenesis, yet the precise components of NF-?B signaling in ovarian cancer have not yet been dissected. We surveyed 120 ovarian cancer specimens for IKK? expression. Notably, cytoplasmic expression was elevated in metastatic lesions relative to primary tumors (p=0.03). Therefore, we hypothesized that IKK? drives ovarian cancer metastasis. IKK? was identified previous...

Hsu, Sarah; Kim, Marianne; Hernandez, Lidia; Grajales, Valentina; Noonan, Anne; Anver, Miriam; Davidson, Ben; Annunziata, Christina M.

2012-01-01

43

Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mobiltelefonen er det mest udbredte medie i verden. Ifølge guardian.co.uk (http://www.guardian.co.uk/technology/2009/mar/03/mobile?phones1 var antallet af mobiltelefoner i begyndelsen af 2009 oppe på 4,1 milliarder.Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv?modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

Jørgen Bang

2010-10-01

44

Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange af de materialer, der anvendes i forbindelse med diagnostik, profylakse og behandling af sygdomme i mundhulen (her betegnet dentalmaterialer), kan udløse akutte eller kroniske reaktioner, herunder egentlige allergiske reaktioner. I klinikken kan det være vanskeligt at skelne mundslimhindeforandringer, der er udløst af dentalmaterialer, fra forandringer, der er relateret til mundslimhindesygdomme. Diagnostik og behandling udgør således ofte en væsentlig udfordring. Nærværende artikel har til formål at henlede opmærksomheden på nogle hyppigt anvendte dentalmaterialer, som kan udløse typiske, men også atypiske symptomer og kliniske tegn på en allergisk reaktion.

RØn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus

2013-01-01

45

An unexpected twist to the activation of IKK?: TAK1 primes IKK? for activation by autophosphorylation  

OpenAIRE

IKK? {I?B [inhibitor of NF-?B (nuclear factor ?B)] kinase ?} is required to activate the transcription factor NF-?B, but how IKK? itself is activated in vivo is still unclear. It was found to require phosphorylation by one or more ‘upstream’ protein kinases in some reports, but by autophosphorylation in others. In the present study, we resolve this contro-versy by demonstrating that the activation of IKK? induced by IL-1 (interleukin-1) or TNF (tumour necrosis factor) in embryoni...

Zhang, Jiazhen; Clark, Kristopher; Lawrence, Toby; Peggie, Mark W.; Cohen, Philip

2014-01-01

46

Regulation of IKK? Expression by Akt2 Isoform.  

Science.gov (United States)

The inhibitor of ? B kinase-? (IKK?), a breast cancer oncogene, functions as a transforming kinase by activating NF-?B. IKK? is often elevated in breast cancers in the absence of any gene amplification. Because Akt-mediated transformation was shown to require IKK?, we examined if Akt regulates IKK? level in breast cancer cells. Knockdown of Akt2, but not other Akt isoforms, decreased the basal and TNF-induced IKK? protein and mRNA level, and overexpression of Akt2 in MDA-MB-231 cells increased IKK? level. The decrease in IKK? level by Akt2 knockdown was not only restricted to MDA-MB-231 cells but was also observed in several other breast cancer cells, including HCC1937 and MCF-10CA1a cells. Knockdown of p65/RelA subunit of NF-?B decreased IKK? level and attenuated the increase in IKK? caused by Akt2 overexpression, suggesting that Akt2-mediated induction of IKK? involves NF-?B activation. Silencing of IKK? also decreased long-term clonogenic survival of Akt2-overexpressing MDA-MB-231 cells. Taken together, these results demonstrate for the first time that IKK? functions downstream of Akt2 to promote breast cancer cell survival. PMID:22737270

Krishnamurthy, Soumya; Basu, Alakananda

2011-11-01

47

Regulation of IKK? Expression by Akt2 Isoform  

OpenAIRE

The inhibitor of ? B kinase-? (IKK?), a breast cancer oncogene, functions as a transforming kinase by activating NF-?B. IKK? is often elevated in breast cancers in the absence of any gene amplification. Because Akt-mediated transformation was shown to require IKK?, we examined if Akt regulates IKK? level in breast cancer cells. Knockdown of Akt2, but not other Akt isoforms, decreased the basal and TNF-induced IKK? protein and mRNA level, and overexpression of Akt2 in MDA-MB-231 cells ...

Krishnamurthy, Soumya; Basu, Alakananda

2011-01-01

48

Kan tænketanke gøre politik mindre forudsigelig?  

DEFF Research Database (Denmark)

Mens vi ivrigt debatterer, om der overhovedet er forskel på røde og blå regeringer, ser en række nye tænketanke dagens lys. De kan være med til at skærpe det politiske miljø og udvikle nye ideer, men de kæmper mod en stærk politisk konsensus

Boje Rasmussen, Martin MØller

49

Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie  

OpenAIRE

Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre cent...

Hans Frederik Dahl

1990-01-01

50

Vi kan alle lære af Obama!  

DEFF Research Database (Denmark)

Man kan være enig eller uenig i Obamas politik. Men måden, hvorpå han anvender nye medier og kanaler til at engagere ungdommen, er fantastisk. Senest flyttede han igen grænserne ved at tale direkte til alle amerikanske skoleelever bl.a. via livestreaming på nettet. Han taler til de unge gennem deres eget medie - fantastisk! Udgivelsesdato: 18/9

Ivang, Reimer

51

Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mobil læring er et emne på vej frem. Det er ikke kun det konstant tiltagende antal af konferencer om m-læing, der understøter dette faktum (Traxler 2007. Overgangen fra at betragte fordelene og ulemperne ved m?læing i praksis til dannelse af teorier karakteriserer også hvordan denne disciplin er ved at blive voksen. Sidst men ikke mindst implementeres i stigende grad projekter med mobiltelefoner og med relevans for læring, som bliver realiseret inden for og uden for skolen, i job- og fritidssammenhæge. Såanne projekter stræber mod at forbedre læing og undervisning, lære-, skrive- og læringskompetencer for at støtte fremmøde, adfærd og sociale fædigheder, og for at imødegå den digitale kløft, social udelukkelse osv. helt generelt: "Research into mobile learning is the study of how the mobility of learners augmented by personal and public technology can contribute to the process of gaining new knowledge, skills and experience" (Sharples et al. 2007. Målene i forbindelse med forskning er lige såforskellige som måderne, hvorpå m-læring implementeres - de funktioner, der bliver anvendt på mobiletelefonerne, er lige så omfattende som elevernes aktiviteter. Den pæagogiske dimension bag målet om at opnå kontinuerlig læring med fokus på elevernes erfaringer, kulturelle praksisser, viden osv. fra hverdagen opstår på baggrund af mindst to dimensioner: En af disse er behovet for livslang læring der har en uddannelsespolitisk dimension (se f.eks. COMM/EAC 2008. Livslang læring tager ikke kun formel og ikke?formel læing i betragtning, men også uformel læing, der refererer til områder og aktiviteter som ikke direkte er at finde i uddannelsesmæssige sammenhænge men hovedsagligt i elevens hverdag. Denne tilgang fastholder perspektivet om integration af uformel læring i sin bredeste forstand i skolesystemet, men med et behov for at moderere denne uformelle læing og for at gøe eleverne opmæksomme på hvordan de produktivt kan bruge deres møstre i deres læing. En anden dimension refererer til skolen som et sted, hvor der er plads til uformelle aktivitetsmøstre og handlingsorienteret mediebrug i specifikke situationer f.eks. i forbindelse med projektforløb. I den resterende tid dominerer skolens regler, og aktiviteter der normalt foregå uden for skolen kan måske medføre regler og begræsninger, som kan være prekære for eleverne, hvilket Herbert Schweizer (2007 skitserer. Men i stedet for at udvikle såanne kløfter er det skolens opgave at støtte eleverne i deres meningsdannelse og læring, selvom det er nøvendigt at moderere forholdet mellem skolens og hverdagens perspektiver samt at sætte information og viden ind i den rette sammenhæng. Alligevel bliver denne opgave realiseret ret tøvende.I denne artikel bliver spørgsmålet om kontinuitet inden for læring sat i forbindelse med at skabe relationer mellem elevens kulturelle praksisser og uformelle læring uden for skolen og læring med mobile medier inden for skolens rammer. Som det vil vise sig, bliver mobiltelefoner brugt som redskaber i skoler, men deres "originale" formål, der stammer fra elevernes daglige brug af mobile medier, bliver sjældent taget i betragtning. Det lader til, at dette afhænger af lærerens didaktiske design; jo mere undervisningen er rettet imod at eleverne selv er organiserede og ansvarlige for deres læring, des mere synes brugen at fokusere på de mobile mediers situerede betydning og deres respektive egenskaber. Derfor bliver mobiltelefonen nogle gange brugt mere formelt som et redskab inden for læring, og nogle gange bruges den under forholdsvis uformelle vilkår og i overenss

Judith Seipold

2010-10-01

52

Universitetet er også for pædagoger og sygeplejersker : Der er godt med plads til professionsbachelorerne på universiteterne, og de har masser at komme med, men det går ikke af sig selv  

DEFF Research Database (Denmark)

Der har kørt mange diskurser i medierne om, hvad mellemprofessionerne – f.eks. socialrådgivere, pædagoger eller sygeplejersker med flere – kan og skal. Bertel Haarder (V) gik forrest med arrogance og ignorance i diskussionen om Foucault og sygepleje (2008). Der blev sagt: »De skal ikke læse noget særligt, andet end det der direkte kan anvendes.« En sygeplejerske skal ikke læse teori, hvad skal hun med det? Hun skal kende til fakta, det vil sige farmakologi og anatomi/fysiologi! Relevant viden er enkel, konkret og direkte anvendelig, og der skal være et sammenfald mellem arbejdets karakter og udøvernes kompetencer. Det går bedst, hvis de ikke lærer kritisk tænkning, som sætter dem griller i hovedet og får dem til at stille spørgsmål til ulige fordelinger af ressourcer i samfundet, til nye styringslogikker og standardiseringer og effekter på deres arbejdsområder osv. Symbiose mellem arbejdet og uddannelsen går alt i alt fint, fordi aktørerne også selv har internaliseret disse måder at tænke på. Der er et match mellem ydre og indre forventninger. Hvis der opstår problemer i arbejdet, har man jo også rigtige akademikere til at tage over. Konstruktionen er nedfældet i undervisningsplanerne, hvor lærerne ser til, at de studerende ikke læser for svært stof, at det kun er den nyeste viden, der tæller, at der ikke er en kløft mellem teori og praksis osv. Det fremføres også, at professionsbachelorer er dårlige til universitetsstudier. De skal i givet fald begynde forfra, og de bør ikke gå direkte ind på overbygningsuddannelserne. De er for gamle, kan for lidt, har for meget arbejde ved siden af, og nogle af dem har til og med børn. Jeg vil her komplettere, det vil sige fuldstændiggøre, billedet. Jeg har undervist og eksamineret på mange danske universiteter. Jeg er enig i, at professionsbachelorer savner grundlæggende videnskabsteoretisk indsigt f.eks. i det forhold, at teorier ikke blot er anvisende for, hvordan man skal gøre i praksis. Man kan efterlyse viden om, at teori er skabt af mennesker, at de er midlertidige konstruktioner mv. Professionsbachelorerne kan selvklart også have svært ved at skrive, tale og tænke analytisk. Noget lignende kunne siges om medicinstudiet eller arkitektstudiet. Andre talenter Men i debatten savnes modfortællinger, der viser, at professionsbachelorerne kan noget, at de har potentielle dispositioner, som under de rette vilkår er yderst vigtige, også for en universitetsuddannelse og karriere. Først og fremmest: alder. I studiet af mennesker og samfund er det en fordel at have levet nogle år – at have livserfaring, herunder erfaring fra praksisområdet. Erfaringer kan fungere som en fin advantage (i tennissproget) for professionsbachelorerne i forhold til de yngre universitetsstuderende. Desuden udgør ’akademiske ambitioner’ en fordel. Det angår viljen til at studere på trods. Det er studerende, som er stålsatte, for det er ikke uden omkostninger at søge at meritere sig i akademia. Det næste er netværk. Ved universiteternes empirisk-teoretiske opgaveforløb, er det en fordel at have kontakter til f.eks. institutioner (skoler, børnehaver, hospitaler etc.), når der skal foretages observationsstudier, interview med videre. Professionsbachelorerne vil ofte have let ved at gennemføre f.eks. observationer og interview, der kræver direkte kontakt med mennesker. En fjerde fordel er åbenhed. Professionsbachelorerne har qua deres alder og uddannelsesforløb – ikke mindst fra praktikperioderne – ikke blot intellektuelt, men direkte ’krop til krop’ været i kontakt med fænomener som ’socialt udsat’, ’hjemløs’, ’døende’ osv. Endelig har de af og til en sund og kritisk distance til akademia og dets spil og spilleregler. Behov for støtte De nævnte dispositioner er intet i sig selv. Det er potentielle dispositioner, det vil sige, at de under de rette vilkår er det en fordel i forhold til, hvad universitetsbachelorerne har med sig. Der er et stort socialiseringsarbejde (undervisning og vejledning) på professionshøjs

Larsen, Kristian

2014-01-01

53

Urban environment and transport must always go hand-in-hand. [Transport management]. Bymiljoe og trafik kan ikke skilles ad  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Transport and urban environment should not be seen as separate issues, but rather be combined in municipal planning so as to avoid unfortuante mixtures of over-dimensioned and esthetically hasty traffic installations and unattractive architecture. Urban environment and transport planning must be redefined from being rationalistic planning with functionally separated cities to covering the integration of the visual environment, esthetics, architectural unity and environmental sustainability. There should be no more piecemeal traffic renovation projects, but rather an overall formulation of issues, looking at the city as a whole and starting by looking at energy consumption, environmental nuisances, traffic area layout and the unfortunate examples relating to cityscapes, i.e. buildings and open areas. On this basis a prioritized action plan is then made. Efforts should be made to obtain the greatest possible effect with the smallest possible amount of money. In such an action plan, citizens should be actively involved, and the general level of information should be increased. Professional-ideological barriers should be overcome, and the way should be paved for the political and economic will to change planning methods. In municipalities and cities attitudes are slowly changing in urban policy and planning. However, there is still a lot of ground to be covered. The funding of measures to improve the environment and the traffic situation should be provided on the same lines as the government support given through urban renewal schemes. (au).

Hurup, N. (Sven Allan Jensens Tegnestue, Aalborg (DK))

1992-01-01

54

Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde : Digressiv køretur gennem Nikolaj Zeuthens flerstrengede fejlbarlighedskunst  

DEFF Research Database (Denmark)

We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family members and between people in general are saturated with awkward, embarrassing, shameful feelings. As the genre of lyrics – in a literary aspect – is strongly underexposed, the article is centered around Zeuthen’s work within the frame of his band, Skammens Vogn: the interplay between words, voice and tones.

Schweppenhäuser, Jakob

2013-01-01

55

"Vi kan jo ikke gå hen og voldtage en mand, vel?" : Om seksualiserede overgrebs personlige og kønnede betydninger  

DEFF Research Database (Denmark)

Seksualiserede overgrebs betydninger generaliseres, kønsneutraliseres og patologiseres ofte. I modsætning hertil viser kvinders personlige perspektiver, hvordan de seksualiserede overgrebs betydninger bliver forskelligt reflekterede og kønnede, ligesom de bliver begrundede i aspekter ved kvindernes livsførelse. F.eks. får overgrebene forskellige, men dog kønnede, betydninger for kvindernes forhold til deres seksualliv

Pedersen, Bodil Maria

2008-01-01

56

Danmarksfilm - kan danskhed oversættes? : Genren Danmarksfilm  

DEFF Research Database (Denmark)

Dokumentarfilmen - fra Poul Henningsens Danmark (1935) til moderne film som Jens Loftager, Erland E. Mo og Sami Saifs Paradis (2008) og Fenar Ahmeds Den perfekte muslim (2009) - har givet sit særlige bidrag til forestillingerne om danskhed – både til at revidere de nationalromantiske stereotyper og til at levere alternativer. De sidste bidrag til genren er leveret af indvandrere og giver et interessant bud på, hvordan danskhed aktuelt kan håndteres.

Agger, Gunhild

2011-01-01

57

Vektorers betydning for smitsomme sygdomme - kan vi vente andre sygdomme end bluetongue og schmallenberg i nær fremtid?  

DEFF Research Database (Denmark)

Udbruddene i Nordvesteuropa af tropesygdommene bluetongue type 8 (2006-2009), bluetongue type 1 (2008) og schmallenberg (2011-12) er overraskende. Det er især overraskende, fordi de alle har spredt sig voldsomt og hurtigt, mens sygdomme, der spreder sig til nye miljøer og klimazoner, forventes at starte som begrænsede sporadiske udbrud, der vokser i takt med at klimaet eller miljøet gradvist bliver mere gunstigt for spredningen. Dette gælder dog ikke sygdomme, som pludseligt når frem til egnede, men hidtil isolerede områder fx introduktion af mæslinger til Amerika på Columbus udrejse og introduktionen af syfilis til Europa på hjemrejsen. En anden undtagelse er reintroduktion af sygdomme til egnede områder, hvor sygdommen er udryddet fx mund og klovesyge udbruddet i Storbritannien i 2001, eller områder hvor hidtil effektiv sygdomsforebyggelse bryder sammen fx som kolera i forbindelse med krigsudbrud eller naturkatastrofer. Desværre kan ingen af disse forklaringer på tilfredsstillende vis forklare, at vi i en periode på 6 år har 3 kolossale udbrud af vektorbårne vira, der aldrig tidligere er set i Nordvesteuropa. Derfor er det relevant at spørge, om vi nu generelt skal til at forberede os at alle mulige andre vektorbårne sygdomme kan sprede sig til dyr og mennesker i Danmark. Selv om dødeligheden i får har været høj i forbindelse med bluetongue, så er bluetongue og schmallenberg er ikke zoonoser og har heldigvis kun haft en begrænset effekt på kvægsundheden. Imidlertid findes der uden for Nordvesteuropa en række vektorbårne sygdomme af en helt anden kaliber, både i forhold til kvægsundhed og i forhold til det zoonotiske potentiale. Derfor laves der for tiden risikovurderinger i flere europæiske lande. Disse baseres på matematisk smittespredningsmodeller. Der er generelt enighed om en reel risiko for flere udbrud af vektorbårne sygdomme i Europa. Det er sandsynligt at en række relativt lavpatogene kvægsygdomme forsat vil spredes til og i Nordeuropa. Dette gælder formodentligt primært mittebårne infektioner. Men det er muligt, at også en højpatogen og zoonotisk infektion som Rift Valley Fever vil kunne introduceres og spredes i Europa. Derudover er der enkelte vektorbårne infektioner i kvæg, som er meget sandsynlige i den nærmeste fremtid, men som kun sjældent optræder zoonotisk fx Batai virus. De har lille betydning for dyrs og mennesker sundhed, men de kan potentielt påvirke afsætningen af animalske produkter, hvis et udbrud håndteres uheldigt i pressen. Sommerens omfattende presse- og TV-dækning af ’Dræbermyggens’ vandring mod Danmark og erfaringerne fra den kostbare BSE-håndtering viser at disse sygdomme også kan udgøre en betydelig økonomisk udfordring, selv om de ikke udgør en nævneværdig sygdomsrisiko. Fordi vi ikke forstår mekanismerne bag de seneste udbrud, er det vanskeligt at forudsige, hvad vi skal forvente i de kommende år. Og det bliver næppe en matematisk model, der identificerer det næste nye udbrud. Derfor er det stadig vigtigt at landets dyrlæger indsender mistænkelige fund. Det vil med stor sandsynlighed være en dyrlæge, der indsender den næste positive prøve med en eksotisk vektorbåren infektion. Spørgsmålet er bare om prøven kommer fra det første smittede dyr i landet, som det var tilfældet med bluetongue i 2007, eller om epidemien har spredt sig i månedsvis før en dyrlæge sender en prøve, som vi så det i år med Schmallenberg udbruddet. Men selv om de matematiske modeller ikke er i stand til at udpege de første smittede dyr, så kan modellerne muligvis hjælpe dyrlægerne ved at udpege perioder og besætninger, hvor risikoen for udvalgte vektorbårne sygdomme er særligt høj og derfor indbyder til øget opmærksomhed. Derfor vil DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen nu gøre facts sheets og risikovurderinger tilgængelige på dyrlægernes smartphones. GPS funktionen på de nye smartphones gør det muligt at trække dagsaktuelle risikovurderinger ud for præcis den besætning, hvor dyrlægen mist

BØdker, Rene

58

Kørselsafgifter kan tage toppen af sundhedsskadelig luftforurening  

DEFF Research Database (Denmark)

Effekten af kørselsafgifter afhænger af afgiftsniveauet. Undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet viser at det samlede trafikarbejde vil kunne reduceres med 7-13 % med de afgiftsniveauer der har været overvejet. Det giver især mindre kørsel med personbiler, som ikke bidrager så meget med sundhedsrelateret luftforurening som fx lastbiler per kørt kilometer. Derfor bliver effekten på den lokale sundhedsskadelige luftforurening væsentligt mindre - DMU skønner således at koncentrationen af NO2 maksimalt vil reduceres med 3 % på en trafikeret københavnsk gade som Jagtvej.

Pedersen, Jens Christian

2010-01-01

59

Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

Hans Frederik Dahl

1990-08-01

60

Inhibition of IkappaB kinase alpha (IKK?) or IKKbeta (IKK?) plus forkhead box O (Foxo) abolishes skeletal muscle atrophy  

International Nuclear Information System (INIS)

Research highlights: ? Independent inhibition of Foxo, IKK? and IKK? activities does not alter muscle fiber size in weight bearing muscles. ? Inhibition of Foxo activity plus IKK? or IKK? activities increases muscle fiber size. ? Independent inhibition of Foxo and IKK? activities attenuates cast immobilization-induced muscle fiber atrophy. ? Disuse muscle fiber atrophy is abolished by inhibition of Foxo activity plus IKK? or IKK? activities. -- Abstract: Two transcription factor families that are activated during multiple conditions of skeletal muscle wasting are nuclear factor ?B (NF-?B) and forkhead box O (Foxo). There is clear evidence that both NF-?B and Foxo activation are sufficient to cause muscle fiber atrophy and they are individually required for at least half of the fiber atrophy during muscle disuse, but there is no work determining the combined effect of inhibiting these factors during a physiological condition of muscle atrophy. Here, we determined whether inhibition of Foxo activation plus inhibition of NF-?B activation, the latter by blocking the upstream inhibitor of kappaB kinases (IKK? and IKK?), would prevent muscle atrophy induced by 7 days of cast immobilization. Results were based on measurements of mean fiber cross-sectional area (CSA) from 72 muscles transfected with 5 different mutant expression plasmids or plasmid combinations. Immobilization caused a 47% decrease in fiber CSA in muscles injected with control plasmids. Fibers from immobilized muscles transfected with dominant negative (d.n.) IKK?-EGFP, d.n. IKK?-EGFP or d.n. Foxo-DsRed showed a 22%, 57%, and 76% inhibition of atrophy, respectively. Co-expression of d.n. IKK?-EGFP and d.n. Foxo-DsRed significantly inhibited 89% of the immobilization-induced fiber atrophy. Similarly, co-expression of d.n. IKK?-EGFP and d.n. Foxo-DsRed inhibited the immobilization-induced fiber atrophy by 95%. These findings demonstrate that the combined effects of inhibiting immobilization-induced NF-?B and Foxo transcriptional activity has an additive effect on preventing immobilization-induced atrophy, indicating that NF-?B and Foxo have a cumulative effect on atrophy signaling and/or atrophy gene expression.

61

Kan en computer lære dig sprog?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er da ufattelig nemt at være sprogunderviser i dag. Det er i hvert fald det indtryk jeg får når jeg interesseret stirrer på de adskillige titler og hjælpemidler der springer mig i øjnene fra diverse boghandleres reoler. ”Lær Mandarin Kinesisk på 10 minutter”; Lær Spansk, Engelsk, Tysk, Tyrkisk….tja, du vælger faktisk selv. Fans af Ringenes Herre må have haft kronede dage efter ”The Fellowship of the Ring” så biografernes lys tilbage i 2001 og Star Trek tilhængere har vel haft det siden internettet blev hvermandseje. Googler man det ene får man 370.000 hits og det andet giver 879.000. Før internettet var der sikkert ikke mange steder hvor man kunne lære hverken elversprog eller Klingonsk. Jeg taler naturligvis om online, eller computer baseret, sprogindlæring, officielt kendt som Computer Assisted Language Learning (CALL).

Hansen, Thomas K.

2007-01-01

62

Kan hvirvelløse forsøgsdyr være bedre end pattedyr?  

DEFF Research Database (Denmark)

Umiddelbart skulle man tro, at forsøgsdyr tæt beslægtet med mennesket altid er de bedste at lave forsøg på, når man vil vide noget om menneskets fysiologi og sygdomme. Og der er da også historiske eksempler på, at det var nødvendigt at benytte chimpanser, som er den primat, vi er tættest beslægtet med. For eksempel bruges non-humane primater til afprøvning af lægemidler, hvor andre dyreforsøg har givet modsatrettede resultater, og hvor man derfor ikke ved, om det er forsvarligt at teste på frivillige forsøgspersoner. Men sådan er det langtfra altid. Videnskabshistorien vrimler tværtimod med eksempler på, at vigtige opdagelser er gjort ved forsøg på dyr, der er fjernt beslægtet med os mennesker. Snegle har således været brugt til at afklare hukommelsens mekanismer. Dolkhaler har været anvendt til studier af synet. Og rundorme var det ideelle forsøgsdyr til at studere den programmerede celledød, kaldet apoptose.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

63

Ubiquitination in Signaling to and Activation of IKK  

OpenAIRE

A role of polyubiquitination in the activation of I?B kinase (IKK) through a proteasome-independent mechanism was first reported in 1996, but the physiological significance of this finding was not clear until 2000 when TRAF6 was found to be a ubiquitin E3 ligase that catalyzes lysine-63 (K63) polyubiquitination. Since then, several proteins known to regulate IKK have been linked to the ubiquitin pathway. These include the deubiquitination enzymes CYLD and A20 that inhibit IKK, and the ubiqui...

Chen, Zhijian J.

2012-01-01

64

Spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet i ikke-kliniske utvalg  

OpenAIRE

Spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet i ikke-kliniske utvalg Hovedmålsetningen med avhandlingen var å studere spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet i ulike ikke-kliniske utvalg. Det første steget omfattet mulige relasjoner mellom skårer på treningsavhengighet, fysisk aktivitet, og kjønn, mens det andre steget inkluderte screening av spiseforstyrrelser, samt aspekter av forstyrret spiseadferd og deres forhold til fysisk aktivitet, personlighetstrekk, kjønn og alder. Studien viste med ...

Kjelsa?s, Einar

2003-01-01

65

Synopsis for klinikassistenter : Textbook for dental nurses by Carole Hollins  

DEFF Research Database (Denmark)

Textbook for dental nurses. 426 p.ills., ISBN: 9781405175579.  Denne bog giver en gennemgang af det stof, som det er nødvendigt at besidde for, at man kan bestå den britiske eksamen til klinikassistent (Dental Nurse). Bogen dækker derfor mange emner, der omtales meget kort og meget summarisk - ofte i form af en række opremsninger. Der er således ikke givet meget plads til forståelse af forskellige faktorers betydning og indplacering i sammenhængen. For eksempel omtales alt om infektionskontrol, sterilisation og smitsomme sygdomme på 15 sider i A4 format. Her er næppe meget ny odontologisk viden at hente for en dansk uddannet klinikassistent. Bogens første kapitel kan anbefales til de, der ønsker at få en kortfattet introduktion til de britiske odontologiske uddannelser og deres formelle anerkendelser. Bogen kan anbefales til den, der ønsker at opbygge et kendskab til fagets engelske betegnelser. Bo Danielsen     Udgivelsesdato: 2009.05.07

Danielsen, Bo

2009-01-01

66

MTL-klummen: : faglighed og etik  

DEFF Research Database (Denmark)

Intro MTL - Musikterapeuternes Landsklub - er en faglig organisering af pt. 114 musikterapeuter som har en BA, MA eller ph.d. i musikterapi. Udover at MTL, som hører til i Dansk Magisterforening, er talerør for en lille eksklusiv faggruppe og giver mulighed for at medlemmerne kan 'løfte' i flok, vil jeg her understrege to signaler som jeg mener, det er vigtigt for MTL at sende. Nemlig formidling af en åben faglighed og en formulering af etiske principper. Coda Folk, der kender til den norske professor Kari Martinsen, vil kunne ane min inspirationskilde til indfaldsvinklen på etik. Jeg kan varmt anbefale hendes bog "Samtalen, skønnet og evidensen" fra 2006. Her ud over kan jeg anbefale en tur rundt på hjemmesiden http://www.musikterapi.org/ , som ikke bare er et informativt site, men snarere er en webportal med indgang til righoldig information om musikterapi (lige fra links ud i den store verden, til MTLs vedtægter og etiske principper).

Ridder, Hanne Mette Ochsner

2008-01-01

67

De svarer ikke : Fordummende uskikke i den politiske debat  

DEFF Research Database (Denmark)

DE SVARER IKKE handler om, hvorfor det ofte går galt, når politikere og andre debattører diskuterer med hinanden og med offentligheden. De forplumrer eller forpasser gang på gang vigtige debatter, og medierne lader det ukritisk ske. Taberne er borgerne, der bliver hægtet af, fordi alt går op i spin – eller, med forfatterens ord: blah, blær og blame-game. Bogen dissekerer den politiske debats uskikke med mange autentiske eksempler fra dansk politik. Politikerne taler forbi hinanden – og vælgerne – med tricks og teknikker som bl. a. vildledende talfusk, ikke-svar, fortielser, fordrejninger og ubegrundede affejninger af modargumenter, mistænkeliggørelse af modparten, bevidste misforståelser og meget mere. Det præger ikke mindst ’indvandrerdebatten’, der sættes under lup i et kapitel for sig, hvor begge fløje kritiseres. Har man først fået øje på de mest almindelige unoder, er man bedre klædt på til at forholde sig kritisk og selvstændigt til den politiske debat – og til at forlange noget bedre.

Kock, Christian Erik J

2011-01-01

68

Selektiv avl af racehunde og -katte : kan den ske på en velfærdsmæssigt forsvarlig måde?  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf. Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs sundhed. Disse virkninger bunder for det første i såkaldt overtypning, for det andet i en øget forekomst af arvelige sygdomme, som ikke er direkte relateret til de avlsmål, der forfølges, og for det tredje i avlsrelaterede adfærdsproblemer. Efter at der er gjort rede for forekomsten af dyrevelfærdsmæssige problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer.

SandØe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley

2014-01-01

69

Aberrant IKK? and IKK? cooperatively activate NF-?B and induce EGFR/AP1 signaling to promote survival and migration of head and neck cancer  

Science.gov (United States)

The Inhibitor-?B Kinase-Nuclear Factor-?B (IKK-NF-?B) and Epidermal Growth Factor Receptor-Activator Protein-1 (EGFR-AP-1) pathways are often co-activated and promote malignant behavior, but the underlying basis for this relationship is unclear. Resistance to inhibitors of IKK? or EGFR is observed in head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC). Here, we reveal that both IKK? and ? contribute to nuclear activation of canonical and alternate NF-?B/REL family transcription factors, and overexpression of signal components enhancing co-activation of the EGFR-AP1 pathway. We observed that IKK? and IKK? exhibit increased protein expression, nuclear localization and phosphorylation in HNSCC tissues and cell lines. Individually, IKK activity varied amongst different cell lines, but overexpression of both IKKs induced the strongest NF-?B activation. Conversely, siRNA knockdown of both IKKs significantly decreased nuclear localization and phosphorylation of canonical RELA and I?B?, and alternative p52 and RELB subunits. Knockdown of both IKKs more effectively inhibited NF-?B activation, broadly modulated gene expression, and suppressed cell proliferation and migration. Global expression profiling revealed that NF-?B, cytokine, inflammatory response, and growth factor signaling are among the top pathways and networks regulated by IKKs. Importantly, IKK? and IKK? together promoted the expression and activity of TGF?, EGFR, and AP1 transcription factors cJun, JunB, and Fra1. Knockdown of AP1 subunits individually decreased 8/15 (53%) of IKK-targeted genes sampled, and similarly inhibited cell proliferation and migration. Mutations of NF-?B and AP1 binding sites abolished or decreased IKK-induced IL-8 promoter activity. Compounds such as wedelactone with dual IKK inhibitory activity, and geldanomycins that block IKK?/? and EGFR pathways were more active than IKK?-specific inhibitors in suppressing NF-?B activation and proliferation, and inducing cell death. We conclude that IKK? and IKK? cooperatively activate NF-?B and EGFR/AP1 networks of signaling pathways, and contribute to the malignant phenotype and the intrinsic or acquired therapeutic resistance of HNSCC. PMID:23455325

Nottingham, Liesl K.; Yan, Carol H.; Yang, Xinping; Si, Han; Coupar, Jamie; Bian, Yansong; Cheng, Tsu-Fan; Allen, Clint; Arun, Pattatheyil; Gius, David; Dang, Lenny; Van Waes, Carter; Chen, Zhong

2014-01-01

70

Ny app kan være guld værd for psykisk syge  

DEFF Research Database (Denmark)

Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse.

Frost, Mads; Bardram, Jakob Eyvind

2012-01-01

71

Compensatory IKK? activation of classical NF-?B signaling during IKK? inhibition identified by an RNA interference sensitization screen  

OpenAIRE

A subtype of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), termed activated B-cell-like (ABC) DLBCL, depends on constitutive nuclear factor-?B (NF-?B) signaling for survival. Small molecule inhibitors of I?B kinase ? (IKK?), a key regulator of the NF-?B pathway, kill ABC DLBCL cells and hold promise for the treatment of this lymphoma type. We conducted an RNA interference genetic screen to investigate potential mechanisms of resistance of ABC DLBCL cells to IKK? inhibitors. We screened a libr...

Lam, Lloyd T.; Davis, R. Eric; Ngo, Vu N.; Lenz, Georg; Wright, George; Xu, Weihong; Zhao, Hong; Yu, Xin; Dang, Lenny; Staudt, Louis M.

2008-01-01

72

I kappa B kinase alpha (IKK?) activity is required for functional maturation of dendritic cells and acquired immunity to infection  

OpenAIRE

IKK? kinase has anti-inflammatory activity. Here, IKK? is shown to be required in dendritic cells for T-cell priming and acquired immunity to Listeria monocytogenes. IKK? thus inhibits the innate and activates the adaptive immune systems.

Mancino, Alessandra; Habbeddine, Mohamed; Johnson, Ella; Luron, Lionel; Bebien, Magali; Memet, Sylvie; Fong, Carol; Bajenoff, Marc; Wu, Xuefeng; Karin, Michael; Caamano, Jorge; Chi, Hongbo; Seed, Michael; Lawrence, Toby

2013-01-01

73

IKK1 Control of Epidermal Differentiation Is Modulated by Notch Signaling  

OpenAIRE

The molecular mechanism by which I?B kinase 1 (IKK1) regulates epidermal differentiation and tumor suppression in the skin is not well understood. As two major regulatory signaling pathways that regulate epidermal homeostasis and differentiation, the p63 and Notch pathways were examined in Ikk1 mutant epidermis and keratinocytes. Ikk1 inactivation in keratinocytes resulted in increased p63 expression and repression of Notch signaling. The impaired differentiation of Ikk1?/? keratinocytes...

Xin, Ying; Lu, Qingxian; Li, Qiutang

2011-01-01

74

Når troen bliver til sang : Anmeldelse af Inger Selander: "När tron blir sång. Om psalm i text och ton." Artos & Norma bokförlag,  Skellefteå 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I anmeldelsen fremhæver jeg, at Selander i denne artikelsamling både beskæftiger sig med salmeteksterne og med melodierne. Denne dobbeltkompetence er usædvanlig hos en litteraturforsker. Artiklerne giver et fint indblik i svensk salmetradition samt i komponisternes arbejde med melodierne. Selander inddrager salmernes kulturelle baggrund og i flere tilfælde også salmernes teksthistorie. På den måde kan hun afdække de forskellige tiders teologi og menneskesyn (fx opfattelsen af livet som en pilgrimsrejse). At Bibelen er en afgørende intertekst for salmerne bliver ligeledes klart. Det er ofte en eksistentiel situation, der er udgangspunktet og ikke de kristne dogmer. Salmerne bliver derved til identifikationssalmer. Bogen kan varmt anbefales. Udgivelsesdato: Juni

Nielsen, Kirsten

2009-01-01

75

Syriza-regeringens økonomiske dilemma er ikke løst  

DEFF Research Database (Denmark)

Da grækerne stemte Syriza ind, valgte de håbet om et socialt Europa. Men den seneste måneds forhandlinger har presset dem ind i et dilemma: Kan man blive i euroen uden at acceptere den nedskæringspolitik, som har skabt en humanitær katastrofe i Grækenland?

Stahl, Rune MØller; Hansen, Bue Rübner

2015-01-01

76

The new Weibo service for company Ju Zhou Kan  

OpenAIRE

The purpose of this thesis is creating a new Weibo service of Company Ju Zhou Kan. Company Ju Zhou Kan is a real estate magazine company. In order to give a suitable service for the case company, first is to analyze the company competitive and to get the shortages of the company. Second is the theoretical support of social media and Weibo. Third is to find out factors influenced Weibo in the external and internal environment of Kunming. Last is to confirm the new Weibo service and implement W...

Wang, Chen

2012-01-01

77

IKK? is an IRF5 kinase that instigates inflammation  

OpenAIRE

Inflammation is an important arm of host defense against microbial infections, but excessive inflammation can cause human diseases. Interferon regulatory factor 5 (IRF5) is a key regulator of inflammatory responses, controlling the expression of many proinflammatory cytokines. Mutations and dysregulation of IRF5 have been linked to autoimmune and autoinflammatory diseases in humans; however, how IRF5 is activated is not well understood. We report that the kinase IKK?, which is known to regul...

Ren, Junyao; Chen, Xiang; Chen, Zhijian J.

2014-01-01

78

Perioperativ kemoterapi til ventrikel- og cardiacancer kan give komplet remission præoperativt  

DEFF Research Database (Denmark)

Perioperativ kemoterapi til ventrikel- og cardiacancer kan give komplet remission præoperativt. Anders Christian Larsen 1, Per Ejstrud 1, Peter Brøndum Mortensen 1, Mette Karen Yilmaz 2, Göran Borghede², Mogens Vyberg³, Ole Thorlacius-Ussing 1 1 Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg. 2 Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg. ³ Patologisk Institut, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg Baggrund Internationale studier indicerer, at perioperativ kemoterapi med indledende præoperativt kemoterapi er virksomt hos patienter med adenokarcinom i ventrikel og cardia. I Aalborg er der indført en 3-stofs kombinationskemoterapi i form af Epirubicin (50 mg/m2), Oxaliplatin (130 mg/m2) og peroral Capecitabine (500 mg/m2 x 2). Der gives standard antiemetika. Patientmateriale I perioden 01.05.08 - 01.03.09 er der konsekutivt inkluderet 13 patienter. Alle patienterne blev vurderet ved den multidisciplinære tværfaglige team konference og fundet egnet til perioperativ kemoterapi. 1 blev efterfølgende ekskluderet på grund af almen svækkelse, der forhindrede operation. Resultater Den initiale kliniske TNM stadieinddeling viste en median på T3N1M0 præoperativt. Dette sammenlignes med den postoperative TNM stadie, som havde en median ypT2ypN0ypM0. Alle på nær 1 gennemførte 3 fulde serier med acceptable bivirkninger. Alle patienterne gennemgik efterfølgende kurativ intenderet resektion: 9 fik foretaget thorakoabdominal cardiaresektion, 2 fik foretaget total gastrektomi og 1 subtotal gastrektomi. Der blev set i alt 4 postoperative komplikationer: 1 patient med blødning, 1 med ileus, 1 med lungeødem og 1 fik et empyem, men ved det efterfølgende eksplorative indgreb, blev der konstateret intakt anastomose. To af patienterne gik i komplet remission efter 3 præoperative serier og blev klassificeret som en ypT0ypN0ypM0 tumor. Postoperativt gennemførte 9 ud af 12 den planlagte postoperative kemobehandling. Blandt de øvrige havde 1 komplet remission men accidentiel ekstravasation afcytostatika og deraf følgende hudnekrose. Den anden patient gennemførte 2 ud af 3 serier kemoterapi præoperativt uden påviselig tumorreduktion og dermed ingen effekt af kemoterapi. Den tredje var alment afkræftet og ikke i stand til at modtage kemoterapi postoperativt. Diskussion Efter indførelse af perioperativ kemoterapi til ventrikel og cardia cancer er der stadig mange faktorer, der spiller ind på, om patienten får et vellykket forløb. Dette materiale viser, at peroral Capecitabine i kombination med oxaliplatin og epirubicin er yderst virksomt og samtidigt så tolerabelt for patienterne, at de 2 uger efter endt kemoterapi kan gennemgå operation. Konklusion Perioperativ kemobehandling til patienter med ventrikel- og cardiacancer medførte for 2 ud af 12 patienter totalt tumorsvind. Der sås ingen bivirkninger udover de forventelige. Operation kunne gennemføres med en acceptabel komplikationsfrekvens.

Larsen, Anders Christian; Ejstrud, Per

79

Protein kinase C-associated kinase regulates NF-?B activation through inducing IKK activation.  

Science.gov (United States)

Activation of the transcription factor NF-?B induced by extracellular stimuli requires IKK? and IKK? kinase activity. How IKK? and IKK? are activated by various upstream signaling molecules is not fully understood. We previously showed that protein kinase C-associated kinase (PKK, also known as DIK/RIP4), which belongs to the receptor-interacting protein (RIP) kinase family, mediates the B cell activating factor of the TNF family (BAFF)-induced NF-?B activation in diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Here we have investigated the mechanism underlying NF-?B activation regulated by PKK. Our results suggest that PKK can activate both the classical and the alternative NF-?B activation pathways. PKK associates with IKK? and IKK? in mammalian cells and induces activation of both IKK? and IKK? via phosphorylation of their serine residues 176/180 and 177/181, respectively. Unlike other members of the RIP family that activate NF-?B through a kinase-independent pathway, PKK appears to activate IKK and NF-?B mainly in a kinase-dependent manner. Suppression of PKK expression by RNA interference inhibits phosphorylation of IKK? and IKK? as well as activation of NF-?B in human cancer cell lines. Thus, PKK regulates NF-?B activation by modulating activation of IKK? and IKK? in mammalian cells. We propose that PKK may provide a critical link between IKK activation and various upstream signaling cascades, and may represent a potential target for inhibiting abnormal NF-?B activation in human cancers. PMID:25096806

Kim, Sang-Woo; Schifano, Matthew; Oleksyn, David; Jordan, Craig T; Ryan, Daniel; Insel, Richard; Zhao, Jiyong; Chen, Luojing

2014-10-01

80

Targeting HER2(+) breast cancer: the TBK1/IKK? axis.  

Science.gov (United States)

HER2(+) breast cancer (BC) is a highly aggressive subtype, affecting ~20% of BC patients. Current treatments include adjuvant or neoadjuvant chemotherapy plus anti-HER2 agents such as trastuzumab, a monoclonal antibody directed against HER2. Despite improvement in disease free survival, most patients eventually succumb to metastatic disease, which is largely incurable. Consequently, there is an urgent need to identify novel drugs that can efficiently kill HER2(+) BC and/or potentiate the effect of existing anti-HER2 therapies. We performed a lenti-viral shRNA kinome screen on non-adherent mouse Her2/Neu tumorspheres and identified TBK1, a non-canonical I?B kinase (IKK), as the most potent target [1]. TBK1 knock-down, or treatment with TBK1-II, a drug that efficiently inhibits TBK1 and its close relative IKK? (IKBKE), suppressed growth of human HER2(+) BC cells and induced cellular senescence. Senescence was associated with inhibition of phosphorylated/active p65-NFkB and induction of the cell cycle inhibitor, p16(ink4a). In addition, TBK1-II cooperated with lapatinib, a EGFR/HER2 inhibitor, to accelerate apoptosis in vitro and suppress tumor growth in a xenograft model of HER2(+) BC. Thus, TBK1/IKK? inhibitors may improve treatment of HER2(+) BC in cooperation with anti-HER2 therapy. PMID:25594009

Jiang, Zhe; Liu, Jeff C; Chung, Philip E D; Egan, Sean E; Zacksenhaus, Eldad

2014-01-01

81

Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden : En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor stude-­?? rende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk  eller  naturvidenskabelig  uddannelse.  Fokus  er  på  de  studerendes  løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever det-­?? te som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at ud-­?? holde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpas-­?? se sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier fol-­?? des ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-­?? titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første stu-­?? dieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslut-­?? ningsvist.

Holmegaard, Henriette Tolstrup; Madsen, Lene MØller

2014-01-01

82

Hvad kan Johanne? : Retorisk vurdering af Johanne Schmidt-Nielsen  

DEFF Research Database (Denmark)

Et stænk fynsk, en tydelig sødme, en barsk bagkant og en respektløs kækhed sikrer Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen ufattelig ørenlyd. Som en 20-årig kvindelig førstegangsvælger udtrykker det: "Det er da meget grineren, at hun ser så sød og nuttet ud, og så kan hun bare bide vildt meget."

Kock, Christian Erik J

2011-01-01

83

Kan den inkluderende skole kompensere for negativ social arv?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen præsenteres hovedresultater af undersøgelsen af 'Skolen og den sociale arv' der ser ud til at støtte idealet om en mere inkluderende skole for alle, og det diskuteres hvad der ser ud til at være noget særligt for problematikken vedrørende negativ sociel arv og hvad undersøgelsen kan bidrage med i forhold til ideer om inkluderende skole.

Nielsen, Anne Maj

2008-01-01

84

Erkendelse gennem oplevelse: Når indlevelse ikke er mulig  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen omhandler deltagen observation, diskuteret fra et moderat social konstruktivistisk perspektiv. I artiklen stilles skarpt på relationen mellem begreberne erkendelse, indlevelse og oplevelse, idet det diskuteres hvilken type erkendelse det er muligt at opnå qua deltagelse i en børnegruppe i en daginstitution. I denne sammenhæng problematises selves bestræbelsen på indlevelse som analysestrategi, samtidig med at der argumenteres for mulighed for anderledes erkendelse oplevelse. Endvidere vises det, at en vekslen mellem forskellige deltagerpositioner kan støtte refleksionen over forskerens medkonstruktion af observationsmaterialet.

Warming, H.

2005-01-01

85

Inhibition of IkappaB kinase alpha (IKK{alpha}) or IKKbeta (IKK{beta}) plus forkhead box O (Foxo) abolishes skeletal muscle atrophy  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Research highlights: {yields} Independent inhibition of Foxo, IKK{alpha} and IKK{beta} activities does not alter muscle fiber size in weight bearing muscles. {yields} Inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities increases muscle fiber size. {yields} Independent inhibition of Foxo and IKK{beta} activities attenuates cast immobilization-induced muscle fiber atrophy. {yields} Disuse muscle fiber atrophy is abolished by inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities. -- Abstract: Two transcription factor families that are activated during multiple conditions of skeletal muscle wasting are nuclear factor {kappa}B (NF-{kappa}B) and forkhead box O (Foxo). There is clear evidence that both NF-{kappa}B and Foxo activation are sufficient to cause muscle fiber atrophy and they are individually required for at least half of the fiber atrophy during muscle disuse, but there is no work determining the combined effect of inhibiting these factors during a physiological condition of muscle atrophy. Here, we determined whether inhibition of Foxo activation plus inhibition of NF-{kappa}B activation, the latter by blocking the upstream inhibitor of kappaB kinases (IKK{alpha} and IKK{beta}), would prevent muscle atrophy induced by 7 days of cast immobilization. Results were based on measurements of mean fiber cross-sectional area (CSA) from 72 muscles transfected with 5 different mutant expression plasmids or plasmid combinations. Immobilization caused a 47% decrease in fiber CSA in muscles injected with control plasmids. Fibers from immobilized muscles transfected with dominant negative (d.n.) IKK{alpha}-EGFP, d.n. IKK{beta}-EGFP or d.n. Foxo-DsRed showed a 22%, 57%, and 76% inhibition of atrophy, respectively. Co-expression of d.n. IKK{alpha}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed significantly inhibited 89% of the immobilization-induced fiber atrophy. Similarly, co-expression of d.n. IKK{beta}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed inhibited the immobilization-induced fiber atrophy by 95%. These findings demonstrate that the combined effects of inhibiting immobilization-induced NF-{kappa}B and Foxo transcriptional activity has an additive effect on preventing immobilization-induced atrophy, indicating that NF-{kappa}B and Foxo have a cumulative effect on atrophy signaling and/or atrophy gene expression.

Reed, S.A. [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States); Senf, S.M. [Department of Applied Physiology and Kinesiology, University of Florida, 25 Stadium Road, Gainesville, FL 32610 (United States); Cornwell, E.W.; Kandarian, S.C. [Department of Health Sciences, Boston University, 635 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215 (United States); Judge, A.R., E-mail: arjudge@phhp.ufl.edu [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States)

2011-02-18

86

Discovery of potent and selective rhodanine type IKK? inhibitors by hit-to-lead strategy.  

Science.gov (United States)

Regulation of NF-?B activation through the inhibition of IKK? has been identified as a promising target for the treatment of inflammatory and autoimmune disease such as rheumatoid arthritis. In order to develop novel IKK? inhibitors, we performed high throughput screening toward around 8000 library compounds, and identified a hit compound containing rhodanine moiety. We modified the structure of hit compound to obtain potent and selective IKK? inhibitors. Throughout hit-to-lead studies, we have discovered optimized compounds which possess blocking effect toward NF-?B activation and TNF? production in cell as well as inhibition activity against IKK?. Among them, compound 3q showed the potent inhibitory activity against IKK?, and excellent selectivity over other kinases such as p38?, p38?, JNK1, JNK2, and JNK3 as well as IKK?. PMID:22858099

Song, Hyeseung; Lee, Yun Suk; Roh, Eun Joo; Seo, Jae Hong; Oh, Kwang-Seok; Lee, Byung Ho; Han, Hogyu; Shin, Kye Jung

2012-09-01

87

Patienter med debuterende psykose skal ikke skannes rutinemæssigt  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne systematiske litteraturgennemgang undersøgte vi evidensen for at opretholde Sundhedsstyrelsens anbefaling om rutineskanning af patienter med debuterende psykose. Vi identificerede otte artikler, der omfattede 625 computertomografier (CT’er) og 214 magnetiske resonans (MR)-skanninger. Andelen af mulige kausale fund var 0,8% med CT og 3,3% med MR, men fundene havde kun begrænset klinisk konsekvens. Antallet af uspecifikke fund var på niveau med baggrundsbefolkningens. Vi konkluderede, at der ikke er evidens for rutinemæssig CT af førstegangspsykoser. Ved begrundet klinisk mistanke om intrakraniel patologi bør der foretages en MR-skanning.

Ebdrup, BjØrn H; Lublin, Henrik Kai Francis

2011-01-01

88

Ortogonalt er ikke altid optimalt - topologioptimering i arkitektonisk design  

DEFF Research Database (Denmark)

Topologioptimering er en avanceret digital procedure, som primært anvendes i fly- og bilindustrien til at optimere komponenter. Men teknologien har også et stort potentiale inden for arkitekturen. På Arkitektskolen Aarhus har Per Dombernowsky og Asbjørn Søndergaard opnået reduktioner af materialeforbruget på mellem 60 og 70 pct. i forhold til konventionelle massive betonelementer. Når kraftlinierne får lov at spille førsteviolinen er ortogonalt ikke altid optimalt. Det åbner for en helt ny måde at tænke bygningsstrukturer på, som sammenhængende 'flux structures'. Samtidig får computeren med topologioptimeringens svært forudsigelige resultater en mere aktiv rolle som med- og modspiller for arkitekten. Udgivelsesdato: marts 2010

Dombernowsky, Per; SØndergaard, AsbjØrn

2010-01-01

89

Human Cytomegalovirus stimulates cellular IKK2 activity and requires the enzyme for productive replication  

OpenAIRE

Human cytomegalovirus (HCMV) exploits the host transcription factor NF-B to enhance its own replication, dissemination, and reactivation from latency. Here we report that HCMV infection activates the upstream IB kinase (IKK) complex and that its catalytic IKK2 subunit is required for HCMV-induced NF-B activation, as well as the replication of different HCMV strains. These results indicate that IKK2 is essential for HCMV replication and emphasize the feasibility of blocking NF-B ac...

Landolfo, Santo; Caposio, Patrizia; Gribaudo, Giorgio

2004-01-01

90

The zinc finger domain of IKK? (NEMO) protein in health and disease  

Science.gov (United States)

Abstract Inhibitor of ?B kinase (IKK) gamma (IKK?), also known as nuclear factor ?B (NF-?B) essential modulator (NEMO), is a component of the IKK complex that is essential for the activation of the NF-?B pathway. The NF-?B pathway plays a major role in the regulation of the expression of genes that are involved in immune response, inflammation, cell adhesion, cell survival and development. As part of the IKK complex, IKK? plays a regulatory role by linking the complex to upstream signalling molecules. IKK? contains two coiled-coil regions, a leucine zipper domain and a highly conserved zinc finger domain. Mutations affecting IKK? have been associated with X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia with immune deficiency (HED-ID), with the majority of these mutations affecting the C-terminal region of the protein where the zinc finger is located. The zinc finger of IKK? is needed for NF-?B activation in a cell- and stimulus-specific manner. The major mechanism by which the zinc finger plays this role appears to be the recognition of polyubiquitinated upstream signalling intermediates. This assertion reinforces the current notion that ubiquitination plays a major role in mediating protein–protein interactions in the NF-?B signalling pathway. Because the zinc finger domain of IKK? is very likely involved in mediating interactions with ubiquitinated proteins, investigations that look for upstream activators or inhibitors of the IKK complex that bind to and interact with the zinc finger of IKK? are required to gain a better insight into the exact roles of this domain and into the pathogenesis of HED-ID. PMID:20345847

Shifera, Amde Selassie

2010-01-01

91

Modellering af trængsel  

DEFF Research Database (Denmark)

Ved en ikke model-baseret opgørelse af trængsel antages det, at trafikanterne ikke ændrer adfærd p.g.a. trængsel. Således måles post priori merforbruget af tid som følge af trængsel for de bilister, der kører på vejstrækninger med trængsel. Derimod opgøres ikke ændringer i rutevalg, destinationsvalg, tidspunkt for turen, transportmiddelvalg, samt helt aflyste ture. Disse ændringer skyldes trængsel, og er derfor en adfærd, som ikke ville have været valgt, hvis der ikke var trængsel på vejnettet. Der er således tale om en række afledte effekter af trængsel, som ikke direkte kan måles i trafiknettet, men alene opgøres v.h.a. modelberegninger. I rapporten udvikles en metode, der på baggrund af output fra traditionelle trafikmodeller, kan opgøre og beregne indirekte trafikale konsekvenser af trængsel, som normalt vil overses, hvis opgørelsen alene sker på baggrund af målinger af trafikmængder og hastigheder på strækningsniveau. Rapporten illustrerer beregningerne på et lille eksempel, et eksempel på rutevalg, samt endelig på en fuld beregning for Hovedstadsområdet. Sidstnævnte er baseret på output fra Ørestadsmodellen (OTM). I disse beregninger viste det sig, at underestimeringen ved at ignorere de afledte effekter kun var ca. 10 %. Dette dækkede dog over oversete negative effekter på 20 % og oversete positive effekter på 30 % (23 % -20 % = 10 %). Fejlen kan således let være større ved at ignorere de afledte trafikale effekter af trængsel. Rapporten anbefaler således at man ved fremtidige projektvurderinger inkluderer de afledte effekter af trængsel i beregningerne.

Nielsen, Otto Anker; Landex, Alex

2004-01-01

92

IKK 2004 in Nuremberg: which refrigerating fluids for tomorrow?; IKK 2004 a Nuremberg: quels fluides frigorigenes pour demain?  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The 25 issue of the IKK exhibition, mainly devoted to refrigeration, air conditioning and ventilation, has raised again the fundamental question of the perenniality of refrigerating fluids. This problem, which was supposed to be solved for several years, makes a surprising come back to the foreground. The main question concerns the future of the R410A refrigerant, today universally adopted in air conditioning and in more and more powerful machineries, and its possible replacement by CO{sub 2} (R744), NH{sub 3} (R717) or propane. The main threat for R410A comes from an Austrian regulation from December 10, 2002, which foresees the banishment of the use of all hydro-fluorocarbons, R410A included, by January 1, 2008. This article analyzes the feasibility of the replacement of the R410A by carbon dioxide, ammonia or propane in terms of safety and technical constraints. A simple retro-fitting is impossible with these refrigerants, and thus a complete change of the design of equipments is necessary. The article presents some of the systems shown at the IKK exhibition and which already use CO{sub 2}, NH{sub 3} or natural gas as refrigerant: heat pumps, chillers, compressors, absorption systems, gas engines, humidifiers etc. (J.S.)

Anon.

2004-12-01

93

PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation  

OpenAIRE

Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK?) is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B) inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated skeletal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK?) during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult fem...

Wei, Jian; Liang, Bing-sheng

2012-01-01

94

Vad kan Turán berätta för oss om hyperkuben?  

OpenAIRE

Turán-problemet är det fundamentala problemet inom extremal grafteori. Det ställer frågan vad det maximala antalet kanter en given graf G kan ha utan att innehålla någon förbjuden graf H, och löses med hjälp av Turán-talet ex(n,H), -densiteten ?(H) and -grafen Tr(n). Turáns sats säger oss att Turán-grafen Tr(n) är den största Kr+1-fria enkla grafen på n hörn. Denna uppsats är en överblick av Turán-problem i klickar Kn, hyperkuber Qn och Hamming-grafer H(s,d). Vi avslut...

Lantz, Emilott

2012-01-01

95

Bliver minus til plus på sigt? : En En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af om ikke-kriminelt belastede bliver kriminelle af at bo sammen med kriminelt belastede på Kriminalforsorgens Pension Skejby  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen har som hovedproblemstilling at besvare, om ikke-kriminelt belastede personer i højere grad registreres for kriminalitet, når de har boet sammen med kriminelt belastede i bofællesskabslignende strukturer på kriminalforsorgens institution Pension Skejby. Undersøgelsen giver endvidere eksempler på former for sociale processer og den normpåvirkning, der foregår mellem beboerne. Pension Skejby er organisatorisk hjemmehørende som en del af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Pensionen er derfor underlagt kriminalforsorgens principprogram og en række fælles retningslinjer for kriminalforsorgens institutioner. Pension Skejby blev optaget som en del af kriminalforsorgen i 1973, og havde karakter af et socialt eksperiment på den måde, at omtrent halvdelen af beboerne består af kriminelt belastede personer (’plusbeboerne’) og den anden halvdel udgøres af ikke-kriminelt belastede (’minusbeboere’). Det sociale eksperiment er funderet i antagelsen om, at ikke-kriminelt belastede personer har en positiv indflydelse på kriminelt belastede på den måde, at der forekommer en positiv normoverførsel fra ikke-kriminelt belastede til kriminelt belastede personer. En anden antagelse er endvidere, at kriminelt belastede personer i højere grad påvirkes i en positiv retning af jævnbyrdige personer end af systemets repræsentanter. Der er gennemført en registerbaseret undersøgelse af nyere dato med udgangspunkt i et eksperimental- og kontrolgruppe design. Eksperimentalgruppen består af personer, der har afsonet på kriminalforsorgens Pension Skejby. Kontrolgruppen består af personer, der har afsonet på fire andre af kriminalforsorgens pensioner. Resultatet af de multivariate statiske analyser er, at det har en positiv effekt, at integrere kriminelt belastede med ikke-kriminelt belastede på den måde, at kriminelt belastede har en lavere sandsynlighed for recidiv, når der sammenlignes med en kontrolgruppe. I analysen er der taget højde for de forskelle, der kan være mellem eksperimental- og kontrolgruppe og som kan have indflydelse på kriminalitetsniveauet såsom køn, alder, uddannelsesniveau, tidligere straffe og kriminalitetens art. Der er med ord fundet et lavere tilbagefald til kriminalitet blandt afsonere fra Pension Skejby sammenlignet med afsonere fra andre af kriminalforsorgens pensioner, hvor opholdet på Pension Skejby tilskrives en positiv effekt.Minusbeboerne er på nuværende tidspunkt af sådan en størrelse, at det er muligt at gennemføre en undersøgelse af, om de omvendt udvikler kriminelle belastninger på grund af opholdet blandt kriminelt belastede personer. Pension Skejby har anno 2010 25 pladser, hvoraf godt halvdelen (cirka 60 pct.) af pladserne er forbeholdt personer, der afsoner en frihedsstraf (’plusbeboerne’), og knapt halvdelen (cirka 40 pct.) af pladserne er forbeholdt personer, der bor frivilligt på stedet. (’minusbeboere’). Optagelse som minusbeboer kræver som udgangspunkt, at vedkommende har en ren straffeattest. En plusbeboer kan derfor ikke blive til minusbeboer efter endt straf. Undersøgelsen viser, at hovedparten af minusbeboerne bor på Pension Skejby ud fra social interesse og med ønske om et indgå i et fællesskab med personer, der har levet en tilværelse forskellig fra deres egen. Det økonomiske aspekt har også betydning for valget af bostedet på den måde, at hovedparten af minusbeboerne er studerende og på SU, og som følge heraf har flere en begrænset indkomst. Husleje og udgifter til kost udgør omtrent 2500 kr. pr. person i 2010. Normudvekslingen mellem plus- og minusbeboere foregår både til gruppemøder men også i løbet af forskellige hverdagssituationer, hvor beboerne relaterer sig til hinanden. Disse situationer drejer sig både om praktiske forhold fx indkøb, madlavning og rengøring, samt når beboerne på kryds og tværs af status som plus- og minusbeboere tager på udflugter, dyrker sport eller holder forskellige sociale arrangementer sammen. Undersøgelsen viser, at minusbeboerne forsøger at over

Kjær Minke, Linda

2012-01-01

96

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

97

Multitasking, myter og medier  

DEFF Research Database (Denmark)

At en elev i undervisningen bliver ”distraheret” af Facebook er ikke nødvendigvis et udtryk for en allerede eksisterende indre trang, der lindres ved at eleven tjekker sin væg. Når en elev distraheres, kan det være fordi teknologiske alternativer til undervisningen indbyder til distraktion. Eleverne drages mod distraktion som møl mod en flamme. I denne artikel vil jeg argumentere for, at den moderne brug af informationsteknologi (IT) udfordrer klassiske psykologiske begreber som opmærksomhed og multitasking. For forstå brugen af IT, anbefaler jeg derfor et analytisk perspektivskifte, der flytter fokus fra indre mentale kapaciteter til individets kropslige samspil med teknologier.

Aagaard, Jesper

2014-01-01

98

Modulation of Radio-response by the Modification and Stabilization of c-Myc by IKK?  

International Nuclear Information System (INIS)

The transcription factor c-Myc plays a critical role in multiple cellular processes including cell cycle progression, proliferation, differentiation, and apoptosis. The expression of c-Myc is generally upregulated in most of human cancers during tumor progression. Correct regulation of c-Myc accumulation is thus essential, and achieved by multiple mechanisms acting at different stages of protein expression including the regulation of transcription, mRNA stability, translation, and protein stability. Various mechanisms have been reported to regulate the stability of c-Myc. IKK? is a critical component for the activity of IKK complex, which is essential for NF-?B activation in response to a variety of stress stimuli. Besides the cytoplasmic role of IKK? in regulating the activity of IKK complex, IKK? was shown to shuttle between cytoplasm and nucleus and play a nuclear role in transcriptional repression of the NF-?B pathway. Here, we report that IKK? stabilizes c-Myc protein through direct interaction and the stabilization and possible modification of c-Myc by IKK? modulates the cellular response to ionizing radiation

99

Zerumbone suppresses IKK?, Akt, and FOXO1 activation, resulting in apoptosis of GBM 8401 cells  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Zerumbone, a sesquiterpene compound isolated from subtropical ginger, Zingiber zerumbet Smith, has been documented to exert antitumoral and anti- inflammatory activities. In this study, we demonstrate that zerumbone induces apoptosis in human glioblastoma multiforme (GBM8401 cells and investigate the apoptotic mechanism. Methods We added a caspase inhibitor and transfected wild-type (WT IKK and Akt into GBM 8401 cells, and measured cell viability and apoptosis by MTT assay and flow cytometry. By western blotting, we evaluated activation of caspase-3, dephosphorylation of IKK, Akt, FOXO1 with time, and change of IKK, Akt, and FOXO1 phosphorylation after transfection of WT IKK and Akt. Results Zerumbone (10?50 ?M induced death of GBM8401 cells in a dose-dependent manner. Flow cytometry studies showed that zerumbone increased the percentage of apoptotic GBM cells. Zerumbone also caused caspase-3 activation and poly (ADP-ribose polymerase (PARP production. N-benzyloxycarbonyl -Val-Ala-Asp- fluoromethylketone (zVAD-fmk, a broad-spectrum caspase inhibitor, hindered zerumbone-induced cell death. Transfection of GBM 8401 cells with WT IKK? inhibited zerumbone-induced apoptosis, and zerumbone significantly decreased IKK? phosphorylation levels in a time-dependent manner. Similarly, transfection of GBM8401 cells with Akt suppressed zerumbone-induced apoptosis, and zerumbone also diminished Akt phosphorylation levels remarkably and time-dependently. Moreover, transfection of GBM8401 cells with WT IKK? reduced the zerumbone-induced decrease in Akt and FOXO1 phosphorylation. However, transfection with WT Akt decreased FOXO1, but not IKK?, phosphorylation. Conclusion The results suggest that inactivation of IKK?, followed by Akt and FOXO1 phosphorylation and caspase-3 activation, contributes to zerumbone-induced GBM cell apoptosis.

Weng Hsing-Yu

2012-10-01

100

Hepatitis C Virus Infection Activates a Novel Innate Pathway Involving IKK? in Lipogenesis and Viral Assembly  

OpenAIRE

Hepatitis C virus interacts extensively with host factors not only to establish productive infection but also to trigger unique pathological processes. Our recent genome-wide siRNA screen demonstrated that IKK? is a critical host factor for HCV. Here we describe a novel NF-?B-independent and kinase-mediated nuclear function of IKK? in HCV assembly. HCV infection, through its 3’-untranslated region, interacts with DDX3X to activate IKK?, which translocates to the nucleus and induces a CB...

Li, Qisheng; Pe?ne, Ve?ronique; Krishnamurthy, Siddharth; Cha, Helen; Liang, T. Jake

2013-01-01

101

KAN DIE MILITÊRE STRATEEG BAAT VIND BY BEMARKING?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Bemarking en bemarkingsdenke vind hul oorsprong by die problematiek van dieekonomiteitsbeginsel soos gesien uit die perspektief van wins-georiënteerde ondernemings wat fisiese produkte vervaardig. Die aanvanklike eng beskouing het egter nie lank onbevraagteken gebly nie. Sommige bemarkers het die rol en toepassing van bemarking in breër konteks beskou. Philip Kotler en Syd Levey (1969 was van die eerstes wat van die eng 'fisiese produk vir wins' benadering weggebreek het deur te argumenteer dat enige onderneming wat funksioneer om menslike behoeftes te bevredig eintlik bemark. Dat die onderneming ter wille van wins funksioneer is nie as relevant beskou nie. Kotler & Levey (1969 het in die lig hiervan gepleit dat die toepassingsveld van bemarking uitgebrei moet word om nie-wins ondernemings in te sluit. Individue, idees en dienste kan ook bemark word, was hul redenasie. 

C. Boshoff

2012-02-01

102

Jeg anerkender den musikalske tradition - men jeg prøver ikke at lave musik : Interview med Jacob Kirkegaard  

DEFF Research Database (Denmark)

Interview med Jacob Kirkegaard i anledning af hans udgivelse: ”Conversion”. Det blev en samtale om reallyde, der bliver til instrumentallyde, om afvisningen af det subjektive udtryk, og om hvordan musikken i sidste ende ikke er komponistens men lytterens anliggende.

Holmboe, Rasmus

2013-01-01

103

FLYGTNINGE: Pisk hjælper ikke flygtninge - det viser al forskning og erfaring  

DEFF Research Database (Denmark)

starthjælp blev en social katastrofe for foruroligende mange flygtningefamilier. Det så vi bl. a. på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Børnene i de flygtningefamilier, der modtog starthjælp, havde ikke mulighed for at deltage i de normale sociale sammenhænge, hvor man skaber venskaber og lærer dansk. Der var ikke råd til fritidsaktiviteter, hytteture eller fødselsdage. Børnene kunne ikke deltage på lige fod med andre børn og faldt ud af de sammenhænge, hvor politikerne mener integrationen foregår. Deres barndom blev præget af negative og ubehagelige oplevelser af en familie i opløsning: Familiens overhoved kunne ikke forsørge dem, og den normale struktur falder sammen, når børnene må overtage økonomien og tolkerollen på kommunen og sygehuset. Ny forskning har vist, at negative barndomsoplevelser forfølger børnene ind i voksenalderen, hvor de øger risikoen for kronisk sygdom, psykisk sygdom, selvmord, kriminalitet og tidlig pension.

Sodemann, Morten

2015-01-01

104

Selskabers proformahjemsted : Hvorfor et messingskilt i værtslandet er nok i nogle, men ikke i andre henseender  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer fællesskabsrettens syn på et selskabs proformahjemsted i en anden EU- eller EØS-stat. I selskabsretlig sammenhæng anerkender fællesskabsretten et sådant, dvs. et messingskilt er tilstrækkeligt, mens dette ikke er tilfældet i skatteretlig sammenhæng, dvs. et messingskilt er her ikke tilstrækkeligt. Artiklen begrunder den afvigende behandling af de to typer af situationer og belyser forskellen ud fra Hubbardkriteriet med dettes forbud mod, at fællesskabsretten har forskellig virkning, alt efter hvilke områder af national ret den indvirker på. Udgivelsesdato: September 2008

Werlauff, Erik

2009-01-01

105

MALT1-Ubiquitination Triggers Non-Genomic NF-?B/IKK Signaling upon Platelet Activation  

Science.gov (United States)

We have recently shown that IKK complex plays an important non-genomic role in platelet function, i.e., regulates SNARE machinery-dependent membrane fusion. In this connection, it is well known that MALT1, whose activity is modulated by proteasome, plays an important role in the regulation of IKK complex. Therefore, the present studies investigated the mechanism by which IKK signaling is regulated in the context of the platelet proteasome. It was found that platelets express a functional proteasome, and form CARMA/MALT1/Bcl10 (CBM) complex when activated. Using a pharmacological inhibitor, the proteasome was found to regulate platelet function (aggregation, integrin activation, secretion, phosphatidylserine exposure and changes in intracellular calcium). It was also found to regulate thrombogenesis and physiologic hemostasis. We also observed, upon platelet activation, that MALT1 is ubiquitinated, and this coincides with the activation of the IKK/NF-?B-signaling pathway. Finally, we observed that the proteasome inhibitor blocks CBM complex formation and the interaction of IKK? and MALT1; abrogates SNARE formation, and the association of MALT1 with TAK1 and TAB2, which are upstream of the CBM complex. Thus, our data demonstrate that MALT1 ubiquitination is critical for the engagement of CBM and IKK complexes, thereby directing platelet signals to the NF-?B pathway. PMID:25748427

Karim, Zubair A.; Vemana, Hari Priya; Khasawneh, Fadi T.

2015-01-01

106

MALT1-Ubiquitination Triggers Non-Genomic NF-?B/IKK Signaling upon Platelet Activation.  

Science.gov (United States)

We have recently shown that IKK complex plays an important non-genomic role in platelet function, i.e., regulates SNARE machinery-dependent membrane fusion. In this connection, it is well known that MALT1, whose activity is modulated by proteasome, plays an important role in the regulation of IKK complex. Therefore, the present studies investigated the mechanism by which IKK signaling is regulated in the context of the platelet proteasome. It was found that platelets express a functional proteasome, and form CARMA/MALT1/Bcl10 (CBM) complex when activated. Using a pharmacological inhibitor, the proteasome was found to regulate platelet function (aggregation, integrin activation, secretion, phosphatidylserine exposure and changes in intracellular calcium). It was also found to regulate thrombogenesis and physiologic hemostasis. We also observed, upon platelet activation, that MALT1 is ubiquitinated, and this coincides with the activation of the IKK/NF-?B-signaling pathway. Finally, we observed that the proteasome inhibitor blocks CBM complex formation and the interaction of IKK? and MALT1; abrogates SNARE formation, and the association of MALT1 with TAK1 and TAB2, which are upstream of the CBM complex. Thus, our data demonstrate that MALT1 ubiquitination is critical for the engagement of CBM and IKK complexes, thereby directing platelet signals to the NF-?B pathway. PMID:25748427

Karim, Zubair A; Vemana, Hari Priya; Khasawneh, Fadi T

2015-01-01

107

Faglitterære fortællinger: Hvad gør de, hvad kan de?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen fokuserer på den litterære genre creative nonfiction. På dansk har denne genre endnu ikke noget navn, men på baggrund af otte danske værker inden for genren samt en diskussion af den amerikanske terminologi inden for området foreslås betegnelsen faglitterære fortællinger eller alternativt fortællende faglitteratur. Med de samme otte værker som cases undersøges dernæst, hvilke elementer genren typisk består af, samt hvilke hovedkvaliteter den har at tilbyde læserne. Med henblik på analysen af elementerne konstrueres en facetmodel, mens hovedkvaliteterne overfor læserne analyseres på baggrund af en teori om læseformer. Den første undersøgelse viser, at genren i udpræget grad fremtræder som en hybrid mellem skønlitteratur og faglitteratur, men at den i visse henseender er en radikal genre snarere end en hybrid. I forhold til læseren konkluderes det, at genren tilbyder såvel faktuel viden om verden som æstetiske (læse)oplevelser, men også at læseren, i kraft af hybridformen, må være i stand til at veksle mellem forskellige læsestrategier under læsningen. Afslutningsvis karakteriseres værkerne i forhold til velkendte type- og genrebestemmelser i faglitteratur og skønlitteratur.

Eriksson, Rune

2014-01-01

108

miR-218 inhibits the invasive ability of glioma cells by direct downregulation of IKK-?  

International Nuclear Information System (INIS)

Research highlights: ? miR-218 is markedly downregulated in glioma cell lines and in primary glioma tissues. ? Upregulation of miR-218 dramatically reduces the invasive ability of glioma cells. ? Ectopic expression of miR-218 inactivates IKK-?/NF-?B signaling pathway. ? miR-218 directly targets the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-?. -- Abstract: Aberrant activation of nuclear factor-kappa B (NF-?B) pathway has been proven to play important roles in the development and progression of cancers. Activation of NF-?B via the classical pathway is modulated by I?Bs kinase (IKK-?). However, the mechanism underlying the epigenetic regulation of IKK-?/NF-?B pathway remains largely unknown. In this study, we found that the expression level of miR-218 was markedly downregulated in glioma cell lines and in human primary glioma tissues. Upregulation of miR-218 dramatically reduced the migratory speed and invasive ability of glioma cells. Furthermore, we showed that ectopically expressing miR-218 in glioma cells resulted in downregulation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and reduction in NF-?B transactivity at a transcriptional level, but inhibition of miR-218 enhanced the expression of MMP-9 and transcriptional activity of NF-?B. Moreover, we showed that miR-218 inactivated the NF-?B pathway through downregulating IKK-? expression by directly targeting the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-?. Taken together, our results suggest that miR-218 plays an important role in preventing the invasiveness of glioma cells, and our results present a novel mechanism of miRNA-mediated direct suppression of IKK-?/NF-?B pathway in gliomas.

109

Hepatitis C virus infection activates an innate pathway involving IKK-? in lipogenesis and viral assembly.  

Science.gov (United States)

Hepatitis C virus (HCV) interacts extensively with host factors to not only establish productive infection but also trigger unique pathological processes. Our recent genome-wide siRNA screen demonstrated that I?B kinase-? (IKK-?) is a crucial host factor for HCV. Here we describe a new nuclear factor ?B (NF-?B)-independent and kinase-mediated nuclear function of IKK-? in HCV assembly. HCV, through its 3' untranslated region, interacts with DEAD box polypeptide 3, X-linked (DDX3X) to activate IKK-?, which translocates to the nucleus and induces a CBP/p300-mediated transcriptional program involving sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs). This innate pathway induces lipogenic genes and enhances core-associated lipid droplet formation to facilitate viral assembly. Chemical inhibitors of IKK-? suppress HCV infection and IKK-?-induced lipogenesis, offering a proof-of-concept approach for new HCV therapeutic development. Our results show that HCV uses a novel mechanism to exploit intrinsic innate responses and hijack lipid metabolism, which may contribute to high chronicity rates and the pathological hallmark of steatosis in HCV infection. PMID:23708292

Li, Qisheng; Pène, Véronique; Krishnamurthy, Siddharth; Cha, Helen; Liang, T Jake

2013-06-01

110

"Ikke alle vore landsmænd er civiliserede". National overlegenhed og kulturel tolerance i det 17. århundredes Frankrig  

DEFF Research Database (Denmark)

Bliver et land mindre fremmedangst, når det får en følelse af international overlegenhed? Hvem har opfundet den kulturelle tolerance? Det er spørgsmål, som historien om holdninger til fremmede i det 17. århundredes Frankrig kan bidrage til at belyse.

Sestoft, Carsten

2005-01-01

111

Myter og sandheder om sundhed, ulighed og privatisering : De store udfordringer i sundhedsvæsnet er ikke lange ventelister, mangel på arbejdskraft, stamcellediskussion osv. Det er følgerne af privatiseringen i sundhedsvæsnet.  

DEFF Research Database (Denmark)

Kollektivt erobrede goder, oparbejdet ved slid og slæb, er ved at blive skyllet ud. Brancheforeningen for privathospitaler har i dag 50 medlemmer, mod fem i 2002. I medierne hører vi at lillebror er ved at vokse op. Han er frisk, fyldt med energi, vital og frejdig. Han kan nu hjælpe storebror, der er lidt træt og udmattet. Diskussionen bærer nogle myter og fortrængninger: "Vi vælger selv det sunde eller usunde liv?" Nej. De vigtigste valg, som har betydning for sundheden, levetiden, livskvaliteten, sygdomsmønsteret osv. - dem tager du ikke selv. Du vælger ikke din mor, hendes land, hendes hudfarve, hendes sociale klasse. Det er også sjældent din egen skyld, at du bliver arbejdsløs eller syg. Solidaritet "Alle har sundhedsforsikringer." Ja. Undtagen dem, der virkelig har brug for det. De der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, de uuddannede som lever kortere tid og med lavere livskvalitet - de er koblet af. Solidariteten er stærk mellem de højt og de mellem positionerede i Danmark. Resten er hægtetaf. Tænder og socialt skel "Sundhedsforsikringer er privatfinansieret." Nej. Som arbejdsgiverordninger er de fradragsberettigede og statsstøttede. "Staten er stor og sikrer social lighed i sundhed." Nej. Målt i antal ansatte i sundhedsvæsnet er staten uændret stor, men den skifter ham. Den sociale stat trækker sig og lader markedet styre. Kig på begreber om dokumentation, evaluering og skiftet fra patient (at have tålmodighed) til kunde. Selv patienten ved, at hun belaster med 5.000 kroner for en 'liggedag'. "Vi kan ikke vide hvordan det vil gå." Forkert. Kig i munden på gruppen af 65-årige danskere og du vil se effekter af årtiers delvis privatfinansiering. Af alle kroppens dele ser man bedst social klasse i munden dvs. antal og status af tænderne. USA er et klinisk forsøg "Vi skal som noget nyt iværksætte konkurrence vedrørende sundhedsydelser." Nej. Det iværksættes ikke nu og af politikere. Sundhedsvæsenets og sundhedsprofessionernes historie over 250 år viser et felt med lange og aktive kampe om at producere viden om kroppen, behandling og pleje af den. Samfundskirurgi "Det er billigt at privatisere." Nej. Et billede af liberaliseringens økonomiske og sociale implikationer ses i USA. USA er et stort klinisk, blindt og delvis kontrolleret forsøg. I de nordiske lande anvender vi 8,4 til 8,6 pct. af bruttonationalproduktet på sundhedsudgifter. I USA anvendes 14,9 pct. og man er på vej mod 18,4 pct. i år 2013 (BIOSAM nr. 19, juni 2004). Privatisering forudsætter et dyrt lag af administratorer og jurister. Hver en ydelse beskrives og beregnes og efterfølgende skal behandler eller kunde sagsøges. "Der føres politisk kamp på området." Ja og nej. De forskellige aktører er passiviseret af deres modsatrettede interessegrundlag fx lægernes og sygeplejerskernes fagforeninger. Markedet er overladt til empirikere, forvaltere og administratorer, og en politik som har sin stærkeste magt gennem at den blot forvalter og skjuler sine motiver. Måske også sin uvidenhed. Vi må kræve samfundskirurgiske indgreb på sundheden og de vilkår der styrer den. Kristian Larsen er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for pædagogisk sociologi på miljø- og sundhedsprogrammet

Larsen, Kristian

2008-01-01

112

IKK? modulates RSV-induced NF-?B-dependent gene transcription  

International Nuclear Information System (INIS)

Respiratory syncytial virus (RSV), a negative-strand RNA virus, is the most common cause of epidemic respiratory disease in infants and young children. RSV infection of airway epithelial cells induces the expression of immune/inflammatory genes through the activation of a subset of transcription factors, including Nuclear Factor-?B (NF-?B). In this study we have investigated the role of the non canonical I?B kinase (IKK)? in modulating RSV-induced NF-?B activation. Our results show that inhibition of IKK? activation results in significant impairment of viral-induced NF-?B-dependent gene expression, through a reduction in NF-?B transcriptional activity, without changes in nuclear translocation or DNA-binding activity. Absence of IKK? results in a significant decrease of RSV-induced NF-?B phosphorylation on serine 536, a post-translational modification important for RSV-induced NF-?B-dependent gene expression, known to regulate NF-?B transcriptional activity without affecting nuclear translocation. This study identifies a novel mechanism by which IKK? regulates viral-induced cellular signaling.

113

Så galt går det når du ikke har styr på din SEO-partner  

DEFF Research Database (Denmark)

Interflora UK lå nummer et på Google på flere søgeord, men fra den ene dag til den anden havde Google fjernet dem. Så spørgsmålet er nu om Interflora UK ikke har styr på, hvad deres SEO partner foretager sig, om de var for grådige eller om de bare er blevet uretfærdig behandlet af Google.

Ivang, Reimer

114

Mechanism of PP2A-mediated IKK? dephosphorylation: a systems biological approach  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Biological effects of nuclear factor-?B (NF?B can differ tremendously depending on the cellular context. For example, NF?B induced by interleukin-1 (IL-1 is converted from an inhibitor of death receptor induced apoptosis into a promoter of ultraviolet-B radiation (UVB-induced apoptosis. This conversion requires prolonged NF?B activation and is facilitated by IL-1 + UVB-induced abrogation of the negative feedback loop for NF?B, involving a lack of inhibitor of ?B (I?B? protein reappearance. Permanent activation of the upstream kinase IKK? results from UVB-induced inhibition of the catalytic subunit of Ser-Thr phosphatase PP2A (PP2Ac, leading to immediate phosphorylation and degradation of newly synthesized I?B?. Results To investigate the mechanism underlying the general PP2A-mediated tuning of IKK? phosphorylation upon IL-1 stimulation, we have developed a strictly reduced mathematical model based on ordinary differential equations which includes the essential processes concerning the IL-1 receptor, IKK? and PP2A. Combining experimental and modelling approaches we demonstrate that constitutively active, but not post-stimulation activated PP2A, tunes out IKK? phosphorylation thus allowing for I?B? resynthesis in response to IL-1. Identifiability analysis and determination of confidence intervals reveal that the model allows reliable predictions regarding the dynamics of PP2A deactivation and IKK? phosphorylation. Additionally, scenario analysis is used to scrutinize several hypotheses regarding the mode of UVB-induced PP2Ac inhibition. The model suggests that down regulation of PP2Ac activity, which results in prevention of I?B? reappearance, is not a direct UVB action but requires instrumentality. Conclusion The model developed here can be used as a reliable building block of larger NF?B models and offers comprehensive simplification potential for future modeling of NF?B signaling. It gives more insight into the newly discovered mechanisms for IKK deactivation and allows for substantiated predictions and investigation of different hypotheses. The evidence of constitutive activity of PP2Ac at the IKK complex provides new insights into the feedback regulation of NF?B, which is crucial for the development of new anti-cancer strategies.

Sawodny Oliver

2009-07-01

115

Lederen  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Som en tilkendegivelse af redaktionens meninger og holdninger er lederen en væsentlig avisgenre - ikke blot for avisen selv, men også for mange af dens læsere. Ikke desto mindre er lederen relativt ubeskrevet i medieforsk- ningen. Artiklen vil råde bod på denne mangel ved at beskrive lederens særlige tekstuelle træk. Til dette formål belyses forskellene mellem leder of nyhedsartikel, hvorefter lederens struktur og kommunikative formål be- handles udfra teksttype- og genreteori. Dette giver mulighed for af analy- sere de teksttyper og det inventar af argumentationsformer, som den kon- krete leder kan benytte sig af, når der skal vurderes, fortolkes, anbefales, opfordres ect. Afslutningsvis diskuteres, om den gængse opdeling af avis- stoffet mellem det neutralt rapporterende og partisk kommenterende egent- lig er så vandtæt, som det idealtypisk antages.

Torben Vestergaard

1998-09-01

116

Inhibition of I?B Kinase (IKK) Protects Against Peripheral Nerve Dysfunction of Experimental Diabetes.  

Science.gov (United States)

Nuclear factor-?B (NF-?B) has been reported as a critical component of signalling mechanisms involved in the pathogenesis of a number of inflammatory conditions. Previous reports have shown that anti-inflammatory agents have a protective role in experimental diabetic neuropathy. Here, we assessed whether the inhibition of NF-?B cascade via I?B kinase (IKK) exerts any neuroprotective effect in experimental diabetic neuropathy. IKK inhibitor SC-514 (1 and 3 mg/kg) was administered daily for 2 weeks starting after 6 weeks of streptozotocin-induced diabetes. Nerve conduction and blood flow were determined by Powerlab and LASER Doppler system, respectively. We evaluated the changes in NF-?B, iNOS, and COX-2 expression by Western blotting in sciatic nerve. We found that IKK inhibition with SC-514 increased nerve blood flow and conduction velocity and improved pain threshold in diabetic animals. SC-514 also reduced the expression of NF-?B and phosphorylation of IKK? in the sciatic nerve. Treatment with SC-514 reduced the elevated levels of pro-inflammatory cytokines (TNF-? and IL-6), iNOS, and COX-2. SC-514 reduces the expression of NF-?B and its downstream inflammatory components which may be involved in the improvement in nerve functions and pain perception in diabetic neuropathy. From the data of the present study, we suggest that diminution in IKK can be exploited as a drug target to significantly reduce the development of long-term complications of diabetes, particularly neuropathy. PMID:24946751

Negi, Geeta; Sharma, Shyam S

2015-04-01

117

Vejledningen kan spænde ben for kunstnerens proces : Kronik til tema: Kunstneren i byggemaskinen  

DEFF Research Database (Denmark)

Den nyevejledning er et stort og vigtigt skridt, som understreger, at kunsten i det offentlige rum er mere og andet end pynt. Men vejledningen griber i for høj grad processen an ud fra samme fasetækning, som arkitekterne bygger hus ud fra. Det spænder ben for de kunstnere, som ikke udtænker deres kunst hjemme ved tegnebordet.

MØller, Camilla Hedegaard

2015-01-01

118

PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation  

Scientific Electronic Library Online (English)

Full Text Available SciELO Brazil | Language: English Abstract in english Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK?) is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B) inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated ske [...] letal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK?) during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult female Wistar rats were subjected to right sciatic nerve transection and were sacrificed at 0 (control), 2, 7, 14, and 28 days after denervation surgery. The gastrocnemius was removed from both the denervated and the contralateral limb. The muscle wet weight ratio was calculated as the ratio of the wet weight of the denervated gastrocnemius to that of the contralateral gastrocnemius. RT-PCR and Western blot analysis showed that mRNA and protein levels of PPM1B were significantly lower than those of the control group at different times after the initiation of denervation, while P-IKK? showed the opposite trends. PPM1B protein expression persistently decreased while P-IKK? expression persistently increased for 28 days after denervation. PPM1B expression correlated negatively with P-IKK? expression by the Spearman test, whereas decreasing PPM1B expression correlated positively with the muscle wet weight ratio. The expression levels of PPM1B and P-IKK? were closely associated with atrophy in skeletal denervated muscle. These results suggest that PPM1B and P-IKK? could be markers in skeletal muscle atrophy.

Jian, Wei; Bing-Sheng, Liang.

2012-08-01

119

Betydning af påmindelser og lægens engagement ved en spørgeskemaundersøgelse i almen praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

Introduktion: En høj besvarelsesprocent er væsentlig ved brugen af spørgeskemaer. Ofte benyttes en påmindelse til at optimere besvarelsesprocenten fra patienterne, men effekten er dårligt belyst. Samtidig har lægens engagement og interesse ved en personlig udlevering af spørgeskemaet muligvis betydning. Formålet med denne artikel var at beskrive effekten af en påmindelse i form af brug af en kuvert, der blev udfærdiget, samtidig med at patienten fik udleveret spørgeskemaet, og effekten af lægens engagement. Metode: I alt 14 læger fra Danmark, Norge og Holland udleverede et spørgeskema til 650 konsekutive voksne patienter, der kom for en konsultation. Patienterne blev randomiseret til, hvorvidt de skulle modtage en påmindelse med et nyt spørgeskema, hvis de ikke havde svaret efter tre uger. For Danmark blev det analyseret, om lægens tilknytning til projektet havde betydning for besvarelsesprocenten. Endvidere analyseredes forskelle mellem patienter, der svarede uden eller med en påmindelse. Resultater: En påmindelse øgede besvarelsesprocenten absolut med 17% (6-31%) og øgede relativt antallet af respondenter med 33% (7-56%). Den gruppe, der havde fået udleveret spørgeskema af specielt engagerede læger, havde en signifikant højere besvarelsesprocent end patienter fra almindeligt engagerede læger. Samtidig havde påmindelsen ingen effekt hos de engagerede læger. Der var ikke statistik signifikant forskel mellem patienter, der svarede uden henholdsvis med påmindelse på en række variable. Diskussion: Effekten af påmindelsen kan være ret stor, og det kan anbefales at benytte påmindelse mindst en gang hos patienter, der ikke svarer. Engagerede læger, der udleverer spørgeskemaet til patienterne, kan øge besvarelsesprocenten betydeligt

Vedsted, Peter; Mainz, Jan

2001-01-01

120

FOXO3 as a new IKK-?-controlled check-point of regulation of IFN-? expression.  

OpenAIRE

Cell survival transcription factor FOXO3 has been recently implicated in moderating pro-inflammatory cytokine production by dendritic cells (DCs), but the molecular mechanisms are unclear. It was suggested that FOXO3 could antagonize NF-?B activity, while IKK-? was demonstrated to inactivate FOXO3, suggesting a cross-talk between the two pathways. Therefore, FOXO3 activity must be tightly regulated to allow for an appropriate inflammatory response. Here, we show that in human monocyte-deriv...

Luron, L.; Saliba, D.; Blazek, K.; Lanfrancotti, A.; Udalova, Ia

2012-01-01

121

IKK? Activation of NOTCH LinksTumorigenesis via FOXA2 Suppression  

OpenAIRE

Pro-inflammatory cytokine TNF? plays critical roles in promoting malignant cell proliferation, angiogenesis, and tumor metastasis in many cancers. However, the mechanism of TNF?-mediated tumor development remains unclear. Here, we show that IKK?, an important downstream kinase of TNF?, interacts with and phosphorylates FOXA2 at S107/ S111, thereby suppressing FOXA2 transactivation activity, leading to decreased NUMB expression and further activates the downstream NOTCH pathway and promote...

Liu, Mo; Lee, Dung-fang; Chen, Chun-te; Yen, Chia-jui; Li, Long-yuan; Lee, Hong-jen; Chang, Chun-ju; Chang, Wei-chao; Hsu, Jung-mao; Kuo, Hsu-ping; Xia, Weiya; Wei, Yongkun; Chiu, Pei-chun; Chou, Chao-kai; Du, Yi

2011-01-01

122

Zerumbone suppresses IKK?, Akt, and FOXO1 activation, resulting in apoptosis of GBM 8401 cells  

OpenAIRE

Abstract Background Zerumbone, a sesquiterpene compound isolated from subtropical ginger, Zingiber zerumbet Smith, has been documented to exert antitumoral and anti- inflammatory activities. In this study, we demonstrate that zerumbone induces apoptosis in human glioblastoma multiforme (GBM8401) cells and investigate the apoptotic mechanism. Methods We added a caspase inhibitor and transfected wild-type (WT) IKK and Akt into GBM 8401 cells, and measured cell viability and apoptosis by MTT ass...

Weng Hsing-Yu; Hsu Ming-Jen; Wang Ching-Chung; Chen Bing-Chang; Hong Chuang-Ye; Chen Mei-Chieh; Chiu Wen-Ta; Lin Chien-Huang

2012-01-01

123

IKK{varepsilon}: A Kinase at the Intersection of Signaling and Membrane Traffic  

Science.gov (United States)

The ability to coordinate membrane trafficking events in space and time is of fundamental importance in biology. Polarized trafficking is essential for processes as diverse as cytokinesis, regulated endocytosis, cell motility, and morphogenesis, yet the interface between cellular signaling systems and the trafficking machinery remains ill defined. Using Drosophila mechanosensory bristle growth as a paradigm for polarized trafficking, a study has uncovered a role for localized activation of the inhibitor of nuclear factor ?B kinase, subtype ϵ (IKKϵ) at the tip of these bristles, where it regulates the trafficking of recycling endosomal vesicles into and out of the bristle tip. IKKϵ phosphorylates the Rab11 effector Nuf (which is encoded by nuclear fallout), and in doing so coordinates the interaction between Nuf and the motor protein dynein, which regulates the directionality of membrane traffic by a “motor-switching” mechanism. Similar results in mammalian systems suggest that IKKϵ-dependent phosphorylation of Rab11 effectors is an evolutionarily conserved mechanism by which cells may regulate polarized growth, and studies of vesicle trafficking in cytokinesis support the concept of motor switching as a generic mechanism to modulate the distribution of endosomes. Phosphorylation of other Rab11 effectors also modulates polarized trafficking in other experimental systems, which hints that similar mechanisms may be widely used to control the directionality of membrane traffic.

Gwyn W. Gould (Scotland; University of Glasgow REV)

2011-06-14

124

IKK Kinase Assay for Assessment of Canonical NF-?B Activation in Neurons.  

Science.gov (United States)

Nuclear factor kappa B (NF-?B) is a potent transcription factor highly expressed in the central nervous system (CNS) where it has been shown to be required for multiple behavioral paradigms of learning and memory in both mammalian and invertebrate systems. NF-?B dimers are found in neuronal cell bodies, are also present at synapses, and can participate in the activity-dependent regulation of gene expression in response to excitatory neurotransmission. Multiple serine-directed phosphorylation events are critical in the canonical NF-?B activation pathway, including activation of the I?B kinase complex (IKK) and phosphorylation and degradation of the inhibitor of NF-?B (I?B). In this chapter, we describe methods for immunoprecipitation (IP) of the IKK complex from dissociated cultured murine hippocampal neurons, followed by in vitro kinase assay to evaluate excitatory neurotransmission-induced IKK activation by monitoring phosphorylation of a GST-I?B? substrate. These methods can also be successfully implemented in subcellular-reduced brain preparations, such as biochemically isolated synapses. PMID:25736744

Mihalas, Anca B; Meffert, Mollie K

2015-01-01

125

Kan apolipoprotein-nivåer målt fra opptinte blodprøver etter 12-14 års nedfrysing brukes for epidemiologiske formål? En pilotanalyse av HUNT 2-data  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I Norge er det lagret store mengder nedfrosne blodprøver fra helseundersøkelser av ulike slag. Stabilitet av målinger av apolipoproteiner fra langtids nedfrosne blodprøver er lite dokumentert. Ny forståelse av lipoproteinenes fysiologi og betydning for utvikling av ateromatose reiser spørsmålet om andre lipoproteinkomponenter enn total (TC, LDL (LDL-C og HDL-kolesterol (HDL-C bør vurderes som risikomarkører. Ikke minst gjelder dette apolipoproteinene og balansen mellom apolipoprotein B (apoB og apolipoprotein A-1 (apoA-1. Nedfrosne blodprøver kunne kanskje anvendes til å analysere sammenheng mellom nivåer på apolipoproteiner og utvikling av kardiovaskulære hendelser, hvis det ikke har skjedd vesentlige konsentrasjonsforandringer under lagring. For å undersøke dette ble det foretatt en pilotstudie av blodprøver fra 300 personer i HUNT 2. For disse hadde en ferske blodprøver, og i 2009 opptinte blodprøvemålinger av lipoproteiner samt apoB og apo A-1. Disse har bare vært lagret ved –40 ºC. Resultatene viste at TC var øket med 0,3 mmol/L fra fersk til smeltet tilstand til tross for at HDL-C var blitt redusert med 0,25 mmol/L. Korrelasjonene mellom ferske og opptinte prøver var høye (0,93-0,99. Variasjonskoeffisientene var derimot høye (5,8-13,7% og endringene var nivåavhengige. Nivåene på apolipoproteinene var klart høyere, mens apoB/apoA-1 ratio samsvarte mer med andre studierapporter. Korrelasjonene mellom apo-og lipoproteiner var på et nivå man gjenfinner i andre studier. Resultatene må tolkes som bare indikative på at apolipoproteiner, og da spesielt ratio apoB/apoA-1, kan brukes i HUNT 2 til prognostiske studier av kardiovaskulære hendelser og død. Hoveddelen av HUNT 2 biobank har imidlertid ligget i ro i –80 ºC og lipoproteiner endres neppe ved denne temperatur. Prognostiske studier med apolipoproteiner som prediktorer burde derfor med rimelig sikkerhet kunne utføres i HUNT 2. Endelig bevis for dette kan imidlertid først oppnås når slike opptinte prøver blir analysert.Can frozen and thawed blood samples stored for 12-14 years be used to measure levels of apolipoproteins? Analysis from HUNT 2 data.            English Summary: In Norway, large numbers of frozen blood samples from health surveys are stored in freezers at –70 to –80 ºC. An assumption has been that levels of lipoproteins (total cholesterol (TC, low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C and triglycerides (TG have been kept at constant levels during long-term storage. The stability of long-term storage of apolipoproteins is weakly documented. The Health Survey of Nord-Trøndelag in 1995-97 (HUNT 2 provides the possibility to analyse relationships between levels of lipoproteins and incident cardiovascular disease. A project group consisting of the present authors questioned whether use of apolipoproteins as risk markers may give at least as good predictive value as the traditional lipoproteins and whether the frozen samples in HUNT 2 can be used for this purpose. To investigate this issue a pilot study based on 300 thawed blood samples from HUNT 2 was performed. For these subjects lipoprotein levels measured at screening in 1995-97 were available as well as the same levels from the thawed samples including also apolipoprotein B (apoB and apolipoprotein A-1 (apoA-1. For special reasons these samples had only been frozen down to –40 ºC.

Ingar Holme

2011-03-01

126

Targeting NF-kappaB pathway with an IKK2 inhibitor induces inhibition of multiple myeloma cell growth.  

OpenAIRE

The pathophysiologic basis for multiple myeloma (MM) has been attributed to the dysregulation of various paracrine or autocrine growth factor loops and to perturbations in several signal transduction pathways including IkappaB kinase/nuclear factor-kappaB (IKK/NF-kappaB). The present study aimed at investigating the effect of a pharmaceutical IKK2 inhibitor, the anilinopyrimidine derivative AS602868, on the in vitro growth of 14 human MM cell lines (HMCL) and primary cells from 13 patients. A...

Jourdan, Michel; Moreaux, Je?ro?me; Vos, John; Hose, Dirk; Mahtouk, Kare?ne; Abouladze, Matthieu; Robert, Nicolas; Baudard, Marion; Re?me, Thierry; Romanelli, Angela; Goldschmidt, Hartmut; Rossi, Jean-franc?ois; Dreano, Michel; Klein, Bernard

2007-01-01

127

Targeting NF-kappaB pathway with an IKK2 inhibitor induces inhibition of multiple myeloma cell growth  

OpenAIRE

The pathophysiologic basis for multiple myeloma (MM) has been attributed to the dysregulation of various paracrine or autocrine growth factor loops and to perturbations in several signal transduction pathways including IkappaB kinase/nuclear factor-kappaB (IKK/NF-kappaB). The present study aimed at investigating the effect of a pharmaceutical IKK2 inhibitor, the anilinopyrimidine derivative AS602868, on the in vitro growth of 14 human MM cell lines (HMCL) and primary cells from 13 patients. A...

Jourdan, Michel; Moreaux, Je?ro?me; Vos, John; Hose, Dirk; Mahtouk, Kare?ne; Abouladze, Matthieu; Robert, Nicolas; Baudard, Marion; Re?me, Thierry; Romanelli, Angela; Goldschmidt, Hartmut; Rossi, Jean-franc?ois; Dreano, Michel; Klein, Bernard

2007-01-01

128

Differential contributions of microglial and neuronal IKK? to synaptic plasticity and associative learning in alert behaving mice.  

Science.gov (United States)

Microglia are CNS resident immune cells and a rich source of neuroactive mediators, but their contribution to physiological brain processes such as synaptic plasticity, learning, and memory is not fully understood. In this study, we used mice with partial depletion of I?B kinase ?, the main activating kinase in the inducible NF-?B pathway, selectively in myeloid lineage cells (mIKK?KO) or excitatory neurons (nIKK?KO) to measure synaptic strength at hippocampal Schaffer collaterals during long-term potentiation (LTP) and instrumental conditioning in alert behaving individuals. Resting microglial cells in mIKK?KO mice showed less Iba1-immunoreactivity, and brain IL-1? mRNA levels were selectively reduced compared with controls. Measurement of field excitatory postsynaptic potentials (fEPSPs) evoked by stimulation of the CA3-CA1 synapse in mIKK?KO mice showed higher facilitation in response to paired pulses and enhanced LTP following high frequency stimulation. In contrast, nIKK?KO mice showed normal basic synaptic transmission and LTP induction but impairments in late LTP. To understand the consequences of such impairments in synaptic plasticity for learning and memory, we measured CA1 fEPSPs in behaving mice during instrumental conditioning. IKK? was not necessary in either microglia or neurons for mice to learn lever-pressing (appetitive behavior) to obtain food (consummatory behavior) but was required in both for modification of their hippocampus-dependent appetitive, not consummatory behavior. Our results show that microglia, through IKK? and therefore NF-?B activity, regulate hippocampal synaptic plasticity and that both microglia and neurons, through IKK?, are necessary for animals to modify hippocampus-driven behavior during associative learning. GLIA 2015;63:549-566. PMID:25297800

Kyrargyri, Vasiliki; Vega-Flores, Germán; Gruart, Agnès; Delgado-García, José M; Probert, Lesley

2015-04-01

129

IKK?-induced inflammation impacts the kinetics but not the magnitude of the immune response to a viral vector  

Science.gov (United States)

Microbial adjuvants in vaccines activate key transcription factors, including NF-?B and interferon response factors (IRFs). However, the individual role of these transcription factor pathways in promoting adaptive immunity by adjuvants is not clear. It is widely believed that induction of a strong inflammatory response potentiates an adaptive immune response. In this study, we sought to determine whether activation of the pro-inflammatory inhibitor of ?B kinase ? (IKK?) canonical NF-?B pathway promoted vaccine-induced immune responses. An adenovirus expressing constitutively-activated IKK? (AdIKK) induced robust DC maturation and high expression of key cytokines compared to a control virus. In vivo, AdIKK triggered rapid inflammation after pulmonary infection, increased leukocyte entry into draining LNs, and enhanced early antibody and T-cell responses. Notably, AdIKK did not influence the overall magnitude of the adaptive immune response. These results indicate that induction of inflammation by IKK?/NF-?B in this setting impacts the kinetics but not the magnitude of adaptive immune responses. These findings therefore help define the individual role of a key pathway induced by vaccine adjuvants in promoting adaptive immunity. PMID:22161279

Hopewell, Emily L.; Bronk, Crystina C.; Massengill, Michael; Engelman, Robert W.; Beg, Amer A.

2012-01-01

130

Kan global markedspraksis bidrage til, at der kommer flere løse søer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det meste svinekød, som produceres i Danmark, eksporteres, og den danske svinebranche opererer på et globalt marked. I dette kapitel belyser vi, hvad det betyder for den danske svinebranche i forhold til dyrevelfærd, og om – og i givet fald hvordan – markedspraksis i udvalgte eksportlande kan inspirere til at højne dyrevelfærden for danske svin, herunder ved at der kommer flere løse søer.

Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

2014-01-01

131

Kan danske virksomheder og organisationers aktiviteter sikre markedsdrevet dyrevelfærd for danske søer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med dette kapitel er at analysere og diskutere, hvordan forskellige danske virksomheders og organisationers konkrete aktiviteter er med til at forme rammerne for dyrevelfærd. Der er særlig fokus på, hvordan disse aktiviteter kan være med til at ændre markedet, således at der sker markedsdrevne forbedringer i dyrevelfærden for danske søer.

Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

2014-01-01

132

Screening af avlsdyr for MBL-mangel kan føre til sundere pattegrise  

DEFF Research Database (Denmark)

Hos pattegrise spiller Mannose-Binding Lektin (MBL) en central rolle for immunforsvarets funktion, og visse genvarianter svækker grisenes modstandskraft mod blandt andet lungesyge og diarre. Screening af avlsdyr for disse genvarianter kan blive et virksomt værktøj til reduceret dødelighed og nedsat forbrug af antibiotika i den danske svineproduktion.

Alstrup, Aage Kristian Olsen; Juul-Madsen, Helle Risdahl

2014-01-01

133

miR-218 inhibits the invasive ability of glioma cells by direct downregulation of IKK-{beta}  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Research highlights: {yields} miR-218 is markedly downregulated in glioma cell lines and in primary glioma tissues. {yields} Upregulation of miR-218 dramatically reduces the invasive ability of glioma cells. {yields} Ectopic expression of miR-218 inactivates IKK-{beta}/NF-{kappa}B signaling pathway. {yields} miR-218 directly targets the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-{beta}. -- Abstract: Aberrant activation of nuclear factor-kappa B (NF-{kappa}B) pathway has been proven to play important roles in the development and progression of cancers. Activation of NF-{kappa}B via the classical pathway is modulated by I{kappa}Bs kinase (IKK-{beta}). However, the mechanism underlying the epigenetic regulation of IKK-{beta}/NF-{kappa}B pathway remains largely unknown. In this study, we found that the expression level of miR-218 was markedly downregulated in glioma cell lines and in human primary glioma tissues. Upregulation of miR-218 dramatically reduced the migratory speed and invasive ability of glioma cells. Furthermore, we showed that ectopically expressing miR-218 in glioma cells resulted in downregulation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and reduction in NF-{kappa}B transactivity at a transcriptional level, but inhibition of miR-218 enhanced the expression of MMP-9 and transcriptional activity of NF-{kappa}B. Moreover, we showed that miR-218 inactivated the NF-{kappa}B pathway through downregulating IKK-{beta} expression by directly targeting the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-{beta}. Taken together, our results suggest that miR-218 plays an important role in preventing the invasiveness of glioma cells, and our results present a novel mechanism of miRNA-mediated direct suppression of IKK-{beta}/NF-{kappa}B pathway in gliomas.

Song, Libing, E-mail: lb.song1@gmail.com [State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Department of Experimental Research, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong 510060 (China); Huang, Quan; Chen, Kun [Department of Neurosurgery, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Liu, Liping [Department of Microbiology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Lin, Chuyong; Dai, Ting [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Yu, Chunping [State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Department of Experimental Research, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong 510060 (China); Wu, Zhiqiang [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Li, Jun, E-mail: junli99@gmail.com [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China)

2010-11-05

134

Deficient natural killer cell cytotoxicity in patients with IKK-?/NEMO mutations  

OpenAIRE

NF-?B essential modifier (NEMO), also known as IKK-?, is a member of the I-?B kinase complex responsible for phosphorylating I-?B, allowing the release and activation of NF-?B. Boys with an expressed NEMO mutation have an X-linked syndrome characterized by hypohidrotic ectodermal dysplasia with immune deficiency (HED-ID). The immunophenotype resulting from NEMO mutation is highly variable, with deficits in both T and B cell responses. We evaluated three patients with NEMO mutations (L153...

Orange, Jordan S.; Brodeur, Scott R.; Jain, Ashish; Bonilla, Francisco A.; Schneider, Lynda C.; Kretschmer, Roberto; Nurko, Samuel; Rasmussen, Wendy L.; Ko?hler, Julia R.; Gellis, Stephen E.; Ferguson, Betsy M.; Strominger, Jack L.; Zonana, Jonathan; Ramesh, Narayanaswamy; Ballas, Zuhair K.

2002-01-01

135

High-Fat Diet Induces IKK? and Reduces Insulin Sensitivity in Rats with Low Running Capacity  

OpenAIRE

Rats bred for a high-capacity to run (HCR) do not develop insulin resistance on a high-fat diet (HFD) vs. those bred for a low-capacity for running (LCR). Recently, a link between obesity and insulin resistance has been established via IKK? action and IRS-1 Ser312/307 phosphorylation. This study measured I?B? and IRS-1 pSer 307 in mixed gastrocnemius muscle in HCR and LCR rats challenged with a 12-wk HFD. HFD treatment resulted in significantly higher glucose and insulin levels in LCR vs. ...

Bikman, B. T.; Woodlief, T. L.; Noland, R. C.; Britton, S. L.; Koch, L. G.; Lust, R. M.; Dohm, G. L.; Cortright, R. N.

2009-01-01

136

Den danske FN-bataljon i den ikke anerkendte stat Republika Srpska Krajina, 1992-1995  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver og analyserer en dansk FN-styrkes erfaringer med fredsbevarende operationer i forbindelse med Kroatiens løsrivelse fra det tidligere Jugoslavien. Den følger de næste års konflikt med de etniske serbere, som i perioden 1992-1995 forsøgte at opbygge og fastholde deres egen stat i Kroatien. Artiklen viser hvordan bataljonen dagligt kom i klemme mellem på den ene side FN’s Sikkerhedsråds mange resolutioner og på den anden side en lokal virkelighed, der gjorde den fredsbevarende indsats særdeles vanskelig. Artiklen konkluderer, at serbernes forsøg på at opretholde deres ikke anerkendte stat Republika Sprska Krajina var af afgørende betydning for bataljonens opfattelse og udførelse af sin opgave.

Brink Rasmussen, Jakob

2014-01-01

137

Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? : Tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er et forsøg på at koble de studerendes informationshandlinger (at søge og håndtere videnskabelig information) til deres læringsaktiviteter som læsning af tekster og diskursiv forarbejdning af stoffet. Der tages udgangspunkt i e-læringens hybride sammenknytning af ressourcer af forskellige type i én læringsplatform, herunder primære ressourcer (især videnskabelige artikler og bøger) og sekundære som bibliografiske baser og andet hjælpemateriale. At disse ressourcer er organiseret i ét virtuelt læringsrum, er en vigtig forudsætning for, at også disse sekundære ressourcer, som almindeligvis forbindes med biblioteksdomænet, kan få status af læringsobjekter på lige fod med de traditionelle, primære dokumenter. – På baggrund af e-materialernes integrationsgrad i virtuelle læringsomgivelser introduceres begrebet ”læringspotentiale”, som undersøges i form af klassiske emneredskaber (tesaurus og klassifikation) i hybride materialetyper, både primære (fx e-bogspakker) og sekundære (bibliografier). Der kan bl.a. konkluderes, at biblioteker i vid udstrækning har den viden, der hører til for at formidle disse ressourcer i de virtuelle læringsmiljøer.

Engerer, Volkmar Paul

2013-01-01

138

The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN: Teaching science content through process  

Science.gov (United States)

The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN is an Internet-based research community, in which citizens, teachers and students can engage in authentic, meaningful scientific inquiry. Recent efforts to reform science education in the United States have strongly emphasized that understanding of the nature of science is an essential component of general scientific literacy. The National Science Education Standards suggest that engaging students in scientific inquiry is one opportunity to develop an understanding of the nature of science. Extending the philosophical understanding of science to specific science classroom organization, KanCRN is large-scale, systemic project that attempts to achieve the vision of scientific inquiry in the National Science Education Standards. The underlying question of standards-based reform still remains; does participation in scientific inquiry provide compelling evidence of an increase in the understanding of the process of science and the ability to apply these skills in novel situations? This study took advantage of the Kansas City Kansas Public Schools involvement in districtwide systemic reform, First Things First. Each year the students in grades 3--12 complete a district First Things First questionnaire. Since longitudinal measures of student attitudes are generally difficult to obtain, this study tapped into this wealth of attitude measures gained from these questionnaires. These data sets include general demographics of the students, attitudinal data toward school and learning, and general achievement data. Running a factor analysis on these data sets allowed factoring out the influence of non-critical variables. In running this initial factor analysis of the First Things First data sets, several factors emerged as related to student's academic success on the Science Performance Assessment; Academic Effort, Teacher Quality, Project-based Learning, General Academic Ability (Self-Attitude Data), and Parental Support. Using the technique of Structural Equation Modeling, these factors were combined with participation in the KanCRN research model; this study created and tested a model of science classroom variables related to scores on a science performance assessment. Models were run separately for samples of middle school students (grades 6--8) and high school students (grades 9--12). The middle school model indicates that participation in the KanCRN research model is an independent, positive, direct, and meaningful predictor of science performance. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R 2 values indicates that 27% of the variance on science achievement is accounted for by the middle school model. The high school model indicated that student attitudes were unrelated to KanCRN participation however, the relationship between participation in KanCRN and students performance on the assessment was not a significant path. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R2 values for the high school model indicates that 7% of the variance on science achievement is accounted for by the model. This is identical the explanatory power of the high school model that only included information about KanCRN participation and student background characteristics, but leaving out the attitude data. The finding that KanCRN participation is significant at the middle school and is insignificant at the high school raises a number of interesting questions that requires further investigation.

Case, Steven B.

139

Viral mediated redirection of NEMO/IKK? to autophagosomes curtails the inflammatory cascade.  

Science.gov (United States)

The early host response to viral infections involves transient activation of pattern recognition receptors leading to an induction of inflammatory cytokines such as interleukin-1? (IL-1?) and tumor necrosis factor ? (TNF?). Subsequent activation of cytokine receptors in an autocrine and paracrine manner results in an inflammatory cascade. The precise mechanisms by which viruses avert an inflammatory cascade are incompletely understood. Nuclear factor (NF)-?B is a central regulator of the inflammatory signaling cascade that is controlled by inhibitor of NF-?B (I?B) proteins and the I?B kinase (IKK) complex. In this study we show that murine cytomegalovirus inhibits the inflammatory cascade by blocking Toll-like receptor (TLR) and IL-1 receptor-dependent NF-?B activation. Inhibition occurs through an interaction of the viral M45 protein with the NF-?B essential modulator (NEMO), the regulatory subunit of the IKK complex. M45 induces proteasome-independent degradation of NEMO by targeting NEMO to autophagosomes for subsequent degradation in lysosomes. We propose that the selective and irreversible degradation of a central regulatory protein by autophagy represents a new viral strategy to dampen the inflammatory response. PMID:22319449

Fliss, Patricia M; Jowers, Tali Pechenick; Brinkmann, Melanie M; Holstermann, Barbara; Mack, Claudia; Dickinson, Paul; Hohenberg, Heinrich; Ghazal, Peter; Brune, Wolfram

2012-02-01

140

Formålsbestemmelser og finansielle forretninger : I hvilket omfang kan selskaber indgå aftaler om finansielle instrumenter, når formålsbestemmelsen er tavs herom?  

DEFF Research Database (Denmark)

Analyse af, i hvilket omfang de selskabsretlige kompetencer ud fra en ultra vires doktrin kan være overskredet og aftalen derfor ugyldig, hvis et selskab i betydeligt omfang indgår finansielle aftaler, fx om optioner og futures

Werlauff, Erik

2006-01-01

141

Indfaldsvinkelkorrektioner for vakuumrørssolfangere.  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport undersøges det hvor stor indflydelse nøjagtigheden af indfaldsvinkel-korrektionerne for vakuumrørsolfangere har for solfangerens forventede ydelse i et traditionelt brugsvandsanlæg. I modsætning til plane solfangere har vakuumrørsolfangere to indfaldsvinkelkorrektioner, for henholdsvis den langsgående og den tværgående indfaldsvinkel, grundet den cirkulære geometri. Plane solfangere har kun én indfaldsvinkelkorrektion grundet den plane geometri.Når vakuumrørsolfangere afprøves på Prøvestationen for Solenergi, Teknologisk Institut (TI), bestemmes kun én samlet indfaldsvinkelkorrektion ved afprøvningerne. På prøvningsinstituttet SPF i Rapperswil, Schweiz bestemmes begge indfaldsvinkelkorrektioner. To vakuumrørsolfangere er undersøgt i denne rapport: En fra Viessmann og en fra ThermoMax. Begge solfangere er testet både på TI og hos SPF, og således kan indflydelsen af de forskellige målte indfaldsvinkelkorrektioner, på nettoydelsen for et standardanlæg, undersøges.Der er udført beregninger af nettoydelsen for et standardanlæg. Herved er det undersøgt, hvorledes solfangernes forskellige indfaldsvinkelkorrektioner påvirker anlægsydelsen. Beregningerne er udført med vejrdata fra det danske referenceår TRY. Det daglige varmtvandsforbrug er sat til 160 l opvarmet fra 10°C til 50°C. Varmtvandstapningerne foretages i tre lige store volumener kl. 7:00, 12:00 og 19:00. Resultaterne viste, at TI's samlede indfaldsvinkelkorrektion giver anledning til en højere beregnet nettoydelse end SPF's todelte indfaldsvinkelkorrektion, som alt andet lige må forventes at være mere præcis. Der er ikke tale om store absolutte forskelle, men for lavere dækningsgrader (ca. 40%) svarer det til en relativ forskelpå ca. 5%.Derudover viste undersøgelserne, at det kan være svært at sikre sig ens prøvningsbetingelser for vakuumrørsolfangere, når kun én samlet indfaldsvinkel benyttes ved bestemmelse af indfaldsvinkel-korrektionen. Selvom den samlede benyttede indfaldsvinkel er ens ved to afprøvninger, så kan der sagtens være store forskelle i den langsgående eller tværgående indfaldsvinkel. Derfor er der ikke ens prøvningsbetingelser i de to afprøvninger.Yderligere blev vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere (og evt. med reflektorer) undersøgt. Her kan store variationer i den tværgående indfaldsvinkelkorrektion forekomme, både for store og små tværgående indfaldsvinkler. Nettoydelsen blev beregnet for et standardanlæg med vakuumrørsolfangere, med indfaldsvinkelkorrektioner som vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere og/eller med reflektorer kunne have. Resultaterne viste, at den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, især for små indfaldsvinkler, kan have stor betydning anlæggets samlede ydelse.I fremtiden kan det forventes, at solfangerne bliver mere og mere avancerede. Dvs. flere solfangere med krumme absorbere og reflektorer vil blive udviklet. Hvis disse solfangertyper ikke "belønnes" ved en korrekt bestemmelse af den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, vil motivationen for at udvikle bedre solfangere mindskes. Med baggrund i ovenstående resultater anbefales det at indføre en udvidet prøvningsprocedure, hvor både den tværgående og den langsgående indfaldsvinkelkorrektion bestemmes, for ikke-plane solfangere.

Shah, Louise Jivan

1999-01-01

142

Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger  

DEFF Research Database (Denmark)

De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der gennemført telefoninterview med 100 praksisser, hvor praksis blev spurgt, om de efter modtagelse af listen over ikkevaccinerede piger, havde kontaktet pigerne og tilbudt dem vaccination. På baggrund af svarene blev ikkevaccinerede piger inddelt i to grupper: 1) piger, som var blevet kontaktet af egen læge (pr. brev eller telefonisk), og 2) piger, som ikke var blevet kontaktet af egen læge. I de praksisser, hvor ikkevaccinerede piger systematisk blev kontaktede, havde pigerne 15% større sandsynlighed for at påbegynde vaccination end i de praksisser, hvor pigerne ikke blev kontaktede; prævalensratio: 1,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p < 0,02)). Undersøgelsen konkluderer at det øgede deltagelsesprocenten signifikant, når almen praksisser med lav deltagelse systematisk kontaktede ikkevaccinerede piger fire måneder efter invitationen til HPV-vaccination.

Hohwü, Lena; Bro, Flemming

2012-01-01

143

Tumor necrosis factor ? triggers proliferation of adult neural stem cells via IKK/NF-?B signaling  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Brain inflammation has been recognized as a complex phenomenon with numerous related aspects. In addition to the very well-described neurodegenerative effect of inflammation, several studies suggest that inflammatory signals exert a potentially positive influence on neural stem cell proliferation, migration and differentiation. Tumor necrosis factor alpha (TNF-? is one of the best-characterized mediators of inflammation. To date, conclusions about the action of TNF on neural stem or progenitor cells (NSCs, NPCs have been conflicting. TNF seems to activate NSC proliferation and to inhibit their differentiation into NPCs. The purpose of the present study was to analyze the molecular signal transduction mechanisms induced by TNF and resulting in NSC proliferation. Results Here we describe for the first time the TNF-mediated signal transduction cascade in neural stem cells (NSCs that results in increased proliferation. Moreover, we demonstrate IKK-?/?-dependent proliferation and markedly up-regulated cyclin D1 expression after TNF treatment. The significant increase in proliferation in TNF-treated cells was indicated by increased neurosphere volume, increased bromodeoxyuridin (BrdU incorporation and a higher total cell number. Furthermore, TNF strongly activated nuclear factor-kappa B (NF-?B as measured by reporter gene assays and by an activity-specific antibody. Proliferation of control and TNF-treated NSCs was strongly inhibited by expression of the NF-?B super-repressor I?B-AA1. Pharmacological blockade of I?B ubiquitin ligase activity led to comparable decreases in NF-?B activity and proliferation. In addition, IKK-? gene product knock-down via siRNA led to diminished NF-?B activity, attenuated cyclin D1 expression and finally decreased proliferation. In contrast, TGF?-activated kinase 1 (TAK-1 is partially dispensable for TNF-mediated and endogenous proliferation. Understanding stem cell proliferation is crucial for future regenerative and anti-tumor medicine. Conclusion TNF-mediated activation of IKK-? resulted in activation of NF-?B and was followed by up-regulation of the bona-fide target gene cyclin D1. Activation of the canonical NF-?B pathway resulted in strongly increased proliferation of NSCs.

Kaltschmidt Christian

2006-09-01

144

Long-term incubation with proteasome inhibitors (PIs) induces I?B? degradation via the lysosomal pathway in an I?B kinase (IKK)-dependent and IKK-independent manner.  

Science.gov (United States)

Proteasome inhibitors (PIs) have been reported to induce apoptosis in many types of tumor. Their apoptotic activities have been suggested to be associated with the up-regulation of molecules implicated in pro-apoptotic cascades such as p53, p21(Waf1), and p27(Kip1). Moreover, the blocking of NF-?B nuclear translocation via the stabilization of I?B is an important mechanism of PI-induced apoptosis. However, we found that long-term incubation with PIs (PS-341 or MG132) increased NF-?B-regulated gene expression such as COX-2, cIAP2, XIAP, and IL-8 in a dose- and time-dependent manner, which was mediated by phosphorylation of I?B? and its subsequent degradation via the alternative route, lysosome. Overexpression of the I?B? superrepressor (I?B?-SR) blocked PI-induced NF-?B activation. Treatment with lysosomal inhibitors (ammonium chloride or chloroquine) or inhibitors of cathepsins (Z-FF-FMK or Z-FA-FMK) or knock-down of LC3B expression by siRNAs suppressed PI-induced I?B? degradation. Furthermore, we found that both IKK-dependent and IKK-independent pathways were required for PI-induced I?B? degradation. Pretreatment with IKK? specific inhibitor, SC-514, partially suppressed I?B? degradation and IL-8 production by PIs. Blockade of IKK activity using insolubilization by heat shock (HS) and knock-down by siRNAs for IKK? only delayed I?B? degradation up to 8 h after treatment with PIs. In addition, PIs induced Akt-dependent inactivation of GSK-3?. Inactive GSK-3? accelerated PI-induced I?B? degradation. Overexpression of active GSK-3? (S9A) or knock-down of GSK-3? delayed PI-induced I?B? degradation. Collectively, our data demonstrate that long-term incubation with PIs activates NF-?B, which is mediated by I?B? degradation via the lysosome in an IKK-dependent and IKK-independent manner. PMID:24085292

Lee, Kyoung-Hee; Jeong, Jiyeong; Yoo, Chul-Gyu

2013-11-01

145

CCL27 expression is regulated by both p38 MAPK and IKK? signalling pathways  

DEFF Research Database (Denmark)

The skin-specific chemokine CCL27 is believed to play a pivotal role in establishing the inflammatory infiltrate characteristic for common inflammatory skin diseases. Through binding to the chemokine receptor 10 (CCR10), CCL27 mediates inflammation by promoting lymphocyte migration into the skin. Little is known about the regulation of CCL27 gene expression. The purpose of our study was to investigate the regulation of the IL-1?-induced CCL27 gene expression in normal human keratinocytes (NHEK). Preincubation of NHEK with the inhibitory ?B (I?B) kinase (IKK) inhibitor, SC-514, or the p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor, SB202190, revealed a profound reduction in both CCL27 mRNA and CCL27 protein expression indicating the significance of these pathways in the regulation of CCL27 expression. Furthermore, the impact of inhibitors of mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) or the mitogen-activated protein kinase-interacting kinases (Mnk1+2), downstream kinases of p38 MAPK, on IL-1?-inducedCCL27 expression in NHEK were investigated. We identified seven NF-?B binding elements upstream from the CCL27 gene start codon using electrophoretic mobility shift assay (EMSA). Supershift analyses demonstrated the involvement of the p50/p65 NF-?B heterodimer. We conclude that IL-1?-induced CCL27 gene expression in NHEK is regulated through the p38 MAPK/MSK1/Mnk1+2 as well as the IKK?/NF-?B signalling pathways.

Riis, Jette Lindorff; Johansen, Claus

2011-01-01

146

Pregnancy Weight Gain Limitation by a Supervised Nutritional Program Influences Placental NF-?B/IKK Complex Expression and Oxidative Stress  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Objective: Nuclear factor kappa B (NF-?B pathway and oxidative stress participate in endothelial dysfunction, which is one of the causes of pre-eclampsia. Among the human antioxidant mechanisms, there are the enzymes catalase (CAT, glutathione peroxidase (GPx and superoxide dismutase (SOD. Our aim was to measure NF-?B, its inhibitor (IKK and oxidative stress in placenta and umbilical cord of pregnant women submitted to a supervised nutritional program.Methods: Two groups were conformed: A 14 pregnant women with individualized nutritional counseling, and B 12 pregnant women without nutritional guidance. NF-?B and IKK were assessed by real time PCR (RT-PCR. Enzymatic activity of CAT, GPx, lipoperoxidation (LPO and SOD were also evaluated.Results: Pregnant women that followed a supervised nutritional program had lower levels of systolic (p=0.03 and diastolic pressure (p=0.043 although they were heavier than the control group (p=0.048. Among all the women, the Spearman correlation was positive between weight gain and placental NF-?B expression (1, p?0.01. In the placenta, women with nutritional advice had lower enzymatic activity of GPx (p?0.038 and showed a tendency of IKK to be higher than in women without a nutritional supervised program.Conclusion: A supervised nutritional program in pregnancy offers a proven option to control weight gain, hypertension, NF-?B/IKK complex expression and oxidative stress reactions in the placenta.

Hugo Mendieta Zerón

2013-05-01

147

I kappa B kinase alpha (IKK?) activity is required for functional maturation of dendritic cells and acquired immunity to infection.  

Science.gov (United States)

Dendritic cells (DC) are required for priming antigen-specific T cells and acquired immunity to many important human pathogens, including Mycobacteriuim tuberculosis (TB) and influenza. However, inappropriate priming of auto-reactive T cells is linked with autoimmune disease. Understanding the molecular mechanisms that regulate the priming and activation of naïve T cells is critical for development of new improved vaccines and understanding the pathogenesis of autoimmune diseases. The serine/threonine kinase IKK? (CHUK) has previously been shown to have anti-inflammatory activity and inhibit innate immunity. Here, we show that IKK? is required in DC for priming antigen-specific T cells and acquired immunity to the human pathogen Listeria monocytogenes. We describe a new role for IKK? in regulation of IRF3 activity and the functional maturation of DC. This presents a unique role for IKK? in dampening inflammation while simultaneously promoting adaptive immunity that could have important implications for the development of new vaccine adjuvants and treatment of autoimmune diseases. PMID:23422957

Mancino, Alessandra; Habbeddine, Mohamed; Johnson, Ella; Luron, Lionel; Bebien, Magali; Memet, Sylvie; Fong, Carol; Bajenoff, Marc; Wu, Xuefeng; Karin, Michael; Caamano, Jorge; Chi, Hongbo; Seed, Michael; Lawrence, Toby

2013-03-20

148

Regulation of IKK? by miR-199a affects NF-?B activity in ovarian cancer cells  

Science.gov (United States)

Cancer progression is an abnormal form of tissue repair characterized by chronic inflammation. I?B kinase-? (IKK?) required for nuclear factor-?B (NF-?B) activation plays a critical role in this process. Using EOC cells isolated from malignant ovarian cancer ascites and solid tumors, we identified IKK? as a major factor promoting a functional TLR–MyD88–NF-?B pathway that confers to EOC cell the capacity to constitutively secrete proinflammatory/protumor cytokines and therefore promoting tumor progression and chemoresistance. Furthermore, we describe for the first time the identification of the microRNA hsa-miR-199a as a regulator of IKK? expression. Our study describes the property of ovarian cancer cells to enhance the inflammatory microenvironment as a result of the expression of an active IKK? pathway. Identification of these markers in patients' tumor samples may facilitate the adequate selection of treatment and open new venues for the development of effective therapy for chemoresistant ovarian cancers. PMID:18408758

Chen, R; Alvero, AB; Silasi, DA; Kelly, MG; Fest, S; Visintin, I; Leiser, A; Schwartz, PE; Rutherford, T; Mor, G

2011-01-01

149

Adipocyte-Specific IKK? Signaling Suppresses Adipose Tissue Inflammation through an IL-13-Dependent Paracrine Feedback Pathway  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Adipose tissue inflammation is one pathway shown to mediate insulin resistance in obese humans and rodents. Obesity induces dynamic cellular changes in adipose tissue to increase proinflammatory cytokines and diminish anti-inflammatory cytokines. However, we have found that anti-inflammatory interleukin-13 (IL-13 is unexpectedly induced in adipose tissue of obese humans and high-fat diet (HFD-fed mice, and the source of IL-13 is primarily the adipocyte. Moreover, HFD-induced proinflammatory cytokines such as tumor necrosis factor alpha (TNF-? and IL-1? mediate IL-13 production in adipocytes in an IKK?-dependent manner. In contrast, adipocyte-specific IKK?-deficient mice show diminished IL-13 expression and enhanced inflammation after HFD feeding, resulting in a worsening of the insulin-resistant state. Together these data demonstrate that although IKK? activates the expression of proinflammatory mediators, in adipocytes, IKK? signaling also induces the expression of the anti-inflammatory cytokine IL-13, which plays a unique protective role by limiting adipose tissue inflammation and insulin resistance.

Hyokjoon Kwon

2014-12-01

150

Resistance exercise, but not endurance exercise, induces IKK? phosphorylation in human skeletal muscle of training-accustomed individuals  

DEFF Research Database (Denmark)

The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is considered an important role in the muscular adaptations to exercise. It has been proposed that exercise-induced signaling to mTORC1 do not require classic growth factor PI3K/Akt signaling. Activation of IKK? and the mitogen-activated protein kinases (MAPKs) Erk1/2 and p38 has been suggested to link inflammation and cellular stress to activation of mTORC1 through the tuberous sclerosis 1 (TSC1)/tuberous sclerosis 2 (TSC2) complex. Consequently, activation of these proteins constitutes potential alternative mechanisms of mTORC1 activation following exercise. Previously, we demonstrated that mTOR is preferentially activated in response to resistance exercise compared to endurance exercise in trained individuals without concomitant activation of Akt. In the present study, we extended this investigation by examining I?B kinase complex (IKK), TSC1, MAPK, and upstream Akt activators, along with gene expression of selected cytokines, in skeletal muscles from these subjects. Biopsies were sampled prior to, immediately after, and in the recovery period following resistance exercise, endurance exercise, and control interventions. The major finding was that IKK? phosphorylation increased exclusively after resistance exercise. No changes in TSC1, Erk1/2, insulin receptor, or insulin receptor substrate 1 phosphorylation were observed in any of the groups, while p38 phosphorylation was higher in the resistance exercise group compared to both other groups immediately after the intervention. Resistance and endurance exercise increased IL6, IL8, and TNF? gene expression immediately after exercise. The non-exercise control group demonstrated that cytokine gene expression is also sensitive to repeated biopsy sampling, whereas no effect of repeated biopsy sampling on protein expression and phosphorylation was observed. In conclusion, resistance exercise, but not endurance exercise, increases IKK? phosphorylation in trained human subjects, which support the idea that IKK? can influence the activation of mTORC1 in human skeletal muscle.

MØller, Andreas Buch; Vendelbo, Mikkel Holm

2013-01-01

151

Inactivation of the BH3-only Protein BAD by IKK Inhibits TNF?-induced Apoptosis Independently of NF-?B activation  

Science.gov (United States)

Summary The I?B kinase complex (IKK) is a key regulator of immune responses, inflammation, cell survival, and tumorigenesis. The pro-survival function of IKK centers on activation of the transcription factor NF-?B, whose target gene products inhibit caspases and prevent prolonged JNK activation. Here we report that inactivation of the BH3-only protein BAD by IKK independently of NF-?B activation suppresses TNF?-induced apoptosis. TNF?-treated Ikk??/? mouse embryonic fibroblasts (MEFs) undergo apoptosis significantly faster than MEFs deficient in both RelA and cRel, due to lack of inhibition of BAD by IKK. IKK phosphorylates BAD at serine-26 (Ser26) and primes it for inactivation. Elimination of Ser26-phosphorylation promotes BAD pro-apoptotic activity, thereby accelerating TNF?-induced apoptosis in cultured cells and increasing mortality in animals. Our results reveal that IKK inhibits TNF?-induced apoptosis through two distinct but cooperative mechanisms: activation of the survival factor NF-?B and inactivation of the pro-apoptotic BH3-only BAD protein. PMID:23332762

Yan, Jie; Xiang, Jialing; Lin, Yutin; Ma, Jingui; Zhang, Jiyan; Zhang, Hao; Sun, Jisheng; Danial, Nika N.; Liu, Jing; Lin, Anning

2013-01-01

152

Det er ikke godt å si: Om tilblivelser i Anne Biringvads malerier  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Våren 2012 stilte Anne Biringvad ut ekspressive malerier med dristig bruk av tekstile fragmenter fra loppemarkeder inkorporert i verkene. Denne hendelsen fant sted på Galleri Semmingsen på Galleri Trafo i Asker. Hva er det som skjer i Biringsvads malerier? Tekstilene blir et slags begjær som poder seg på maleriene og knoppskyter. I denne artikkelen vil jeg nærme meg maleriene som en hendelse, noe som skjer, en sanselig tilblivelse, hvor jeg låner Gilles Deleuze’ og Félix Guattaris’ begrep om kunst som sansning gjennom affekter og persepter. Jeg spør også om Biringvads malerier kan betraktes som en mindre estetisk praksis som deterritorialiserer hovedspråket slik Deleuze og Guattari formulerer det i Kafka – for en mindre litteratur (1994. Deleuze og Guattari gjør «mindre» til en foretrukket egenskap ved kunsten. Med Michel Foucaults begrep om heterotopier vil jeg spørre om disse maleriene snur om på de plasseringene som finnes i kulturen.

Sissel Gunnerød

2014-07-01

153

En diffraktiv læsning af ANT gennem Barad- eller omvendt…- eller sandheden er ikke derude!  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel tager livtag med Karen Barads kritik af Aktør-Netværksteorien – især hendes behandling af den måde, som Latour sidestiller humane og non-humane aktører på. I artiklen gennemgås en række kernebegreber hos hhv. Barad og Latour og deres indbyrdes forskelligheder og ligheder. Med Barads ord, foretager jeg en diffraktiv læsning af Latour gennem Barad – en læsning, som hun selv gentagne gange antyder i bogen ”Meeting the Universe Halfway”, men som hun kun lader glimtvis skinne igennem. Artiklen indledes med en ret indgående gennemgang af Barads forståelse af kvantemekanikken, idet den ligger til grund for hele hendes argumentation. Dernæst gennemgås de af hendes begreber, som kan læses i forhold til Aktør-Netværksteorien, som afrundes med en sammenlignende diskussion.

Jensen, Tine

2015-01-01

154

Når der ikke er noget tredje valg : Social sårbarhed og valget af abort  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten belyser abortudviklingen i Danmark i perioden 1981-2001, bevæggrunde for valg af abort samt baggrunden for den øgede abortforekomst blandt nogle indvandrerkvinder. Undersøgelsen har udgangspunkt i en metodetriangulering baseret på henholdsvis registerundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse og etnografiske interviews. Den registerbaserede undersøgelse belyser abortudviklingen i Danmark fra 1981 til og med 2001 i henhold til kvindernes alder, oprindelsesland og familieforhold. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden september 2002 - april 2003 og omfatter et udvalg af kvinder, der enten fik foretaget provokeret abort eller havde valgt at føde og bidrager med mere specifik information omkring hvordan socioøkonomiske forhold samt kvindernes viden om, holdning til og brug af prævention influerer på valget af abort. Den etnografiske del af undersøgelsen omfatter en gruppe indvandrerkvinder og en gruppe kvinder med dansk baggrund, der fik foretaget abort i perioden september 2002 - april 2003. Denne del af undersøgelsen bidrager med information omkring selve beslutningsprocessen i forbindelse med valget af provokeret abort samt de mekanismer som har ført til graviditetens opståen og kvindernes motiver for evt. ikke at have anvendt prævention.

Rasch, Vibeke; Knudsen, Lisbeth B.

2004-01-01

155

Synthesis and structure-activity relationships of a novel series of pyrimidines as potent inhibitors of TBK1/IKK? kinases.  

Science.gov (United States)

The design, synthesis and structure-activity relationships of a novel series of 2,4-diamino-5-cyclopropyl pyrimidines is described. Starting from BX795, originally reported to be a potent inhibitor of PDK1, we have developed compounds with improved selectivity and drug-like properties. These compounds have been evaluated in a range of cellular and in vivo assays, enabling us to probe the putative role of the TBK1/IKK? pathway in inflammatory diseases. PMID:23099093

McIver, Edward G; Bryans, Justin; Birchall, Kristian; Chugh, Jasveen; Drake, Thomas; Lewis, Stephen J; Osborne, Joanne; Smiljanic-Hurley, Ela; Tsang, William; Kamal, Ahmad; Levy, Alison; Newman, Michelle; Taylor, Debra; Arthur, J Simon C; Clark, Kristopher; Cohen, Philip

2012-12-01

156

Resveratrol Inhibits Enterovirus 71 Replication and Pro-Inflammatory Cytokine Secretion in Rhabdosarcoma Cells through Blocking IKKs/NF-?B Signaling Pathway  

Science.gov (United States)

Polydatin and resveratrol, as major active components in Polygonum cuspidatum, have anti-inflammatory, antioxidant and antitumor functions. However, the effect and mechanism of polydatin and resveratrol on enterovirus 71 (EV71) have not been reported. In this study, resveratrol revealed strong antiviral activity on EV71, while polydatin had weak effect. Neither polydatin nor resveratrol exhibited influence on viral attachment. Resveratrol could effectively inhibit the synthesis of EV71/VP1 and the phosphorylation of IKK?, IKK?, IKK?, IKB?, NF-?B p50 and NF-?B p65, respectively. Meanwhile, the remarkably increased secretion of IL-6 and TNF-? in EV71-infected rhabdosarcoma (RD) cells could be blocked by resveratrol. These results demonstrated that resveratrol inhibited EV71 replication and cytokine secretion in EV71-infected RD cells through blocking IKKs/NF-?B signaling pathway. Thus, resveratrol may have potent antiviral effect on EV71 infection. PMID:25692777

Zhang, Li; Li, Yuanyuan; Gu, Zhiwen; Wang, Yuyue; Shi, Mei; Ji, Yun; Sun, Jing; Xu, Xiaopeng; Zhang, Lirong; Jiang, Jingtin; Shi, Weifeng

2015-01-01

157

Resveratrol Inhibits Enterovirus 71 Replication and Pro-Inflammatory Cytokine Secretion in Rhabdosarcoma Cells through Blocking IKKs/NF-?B Signaling Pathway.  

Science.gov (United States)

Polydatin and resveratrol, as major active components in Polygonum cuspidatum, have anti-inflammatory, antioxidant and antitumor functions. However, the effect and mechanism of polydatin and resveratrol on enterovirus 71 (EV71) have not been reported. In this study, resveratrol revealed strong antiviral activity on EV71, while polydatin had weak effect. Neither polydatin nor resveratrol exhibited influence on viral attachment. Resveratrol could effectively inhibit the synthesis of EV71/VP1 and the phosphorylation of IKK?, IKK?, IKK?, IKB?, NF-?B p50 and NF-?B p65, respectively. Meanwhile, the remarkably increased secretion of IL-6 and TNF-? in EV71-infected rhabdosarcoma (RD) cells could be blocked by resveratrol. These results demonstrated that resveratrol inhibited EV71 replication and cytokine secretion in EV71-infected RD cells through blocking IKKs/NF-?B signaling pathway. Thus, resveratrol may have potent antiviral effect on EV71 infection. PMID:25692777

Zhang, Li; Li, Yuanyuan; Gu, Zhiwen; Wang, Yuyue; Shi, Mei; Ji, Yun; Sun, Jing; Xu, Xiaopeng; Zhang, Lirong; Jiang, Jingtin; Shi, Weifeng

2015-01-01

158

Vinterbyggeri med forhindringer : Det er ikke kun klimaet, der har indflydelse på byggeaktiviteten om vinteren. Ansættelsesforhold og offentlig regulering, herunder dagpenge, har stor indflydelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Lav aktivitet i byggeriet om vinteren forbindes normalt med klimaets indflydelse på forholdene på byggepladsen, ikke mindst på nordlige breddegrader. Det er en udbredt holdning, at en ujævn aktivitet fører til en fordyrelse af byggeriet, som følge af at materiel og arbejdskraft ikke udnyttes optimalt, samt at kvaliteten af arbejdet bliver lavere. I Danmark betragtes det ikke som overraskende, at byggeaktiviteten i Danmark er lavere om vinteren end om sommeren. Alligevel må det undre, at i nabolande som Norge og Holland er sæsonledigheden i byggeriet betydeligt lavere end i Danmark. Erhvervs- og Byggestyrelsen har vist, at hvis sæsonledigheden i Danmark var på samme niveau som i for eksempel de to lande, så kunne samfundet spare 2-300 mio. kr. til udbetaling af dagpenge (EBST 2004). Hvorfor sker det ikke? Udgivelsesdato: 13. november 2009

Hansen, Ernst Jan de Place; Larsen, Jacob Norvig

2009-01-01

159

RNAi-mediated knockdown of IKK1 in transgenic mice using a transgenic construct containing the human H1 promoter.  

Science.gov (United States)

Inhibition of gene expression through siRNAs is a tool increasingly used for the study of gene function in model systems, including transgenic mice. To achieve perdurable effects, the stable expression of siRNAs by an integrated transgenic construct is necessary. For transgenic siRNA expression, promoters transcribed by either RNApol II or III (such as U6 or H1 promoters) can be used. Relatively large amounts of small RNAs synthesis are achieved when using RNApol III promoters, which can be advantageous in knockdown experiments. To study the feasibility of H1 promoter-driven RNAi-expressing constructs for protein knockdown in transgenic mice, we chose IKK1 as the target gene. Our results indicate that constructs containing the H1 promoter are sensitive to the presence of prokaryotic sequences and to transgene position effects, similar to RNApol II promoters-driven constructs. We observed variable expression levels of transgenic siRNA among different tissues and animals and a reduction of up to 80% in IKK1 expression. Furthermore, IKK1 knockdown led to hair follicle alterations. In summary, we show that constructs directed by the H1 promoter can be used for knockdown of genes of interest in different organs and for the generation of animal models complementary to knockout and overexpression models. PMID:24523631

Moreno-Maldonado, Rodolfo; Murillas, Rodolfo; Navarro, Manuel; Page, Angustias; Suarez-Cabrera, Cristian; Alameda, Josefa P; Bravo, Ana; Casanova, M Llanos; Ramirez, Angel

2014-01-01

160

The MC159 protein from the molluscum contagiosum poxvirus inhibits NF-?B activation by interacting with the IKK complex1  

Science.gov (United States)

Molluscum contagiosum virus (MCV) causes persistent neoplasms in healthy and immunocompromised people. Its ability to persist likely is due to its arsenal of viral immune evasion proteins. For example, the MCV MC159 protein inhibits TNFR1-induced NF-?B activation and apoptosis. The MC159 protein is a viral FLIP and, as such, possesses two tandem death effector domains (DEDs). We show here that, in HEK293T cells, the expression of wild-type MC159 or a mutant MC159 protein containing the first DED (MC159 A) inhibited TNF-induced NF-?B, or NF-?B activated by PMA or MyD88 over-expression, whereas a mutant protein lacking the first DED (MC159 B) did not. We hypothesized that the MC159 protein targeted the IKK complex to inhibit these diverse signaling events. Indeed, the MC159 protein, but not MC159 B, co-immunoprecipitated with IKK?. MC159 co-immunoprecipitated with IKK? when using MEFs lacking either IKK? or IKK?, suggesting that the MC159 protein interacted directly with IKK?. MC159-IKK? co-immunoprecipitations were detected during infection of cells with either MCV isolated from human lesions or with a recombinant MC159-expressing vaccinia virus. MC159 also interacts with TRAF2, a signaling molecule involved in NF-?B activation. However, mutational analysis of MC159 failed to reveal a correlation between MC159-TRAF2 interactions and MC159’s inhibitory function. We propose that MC159-IKK interactions, but not MC159-TRAF2 interactions, are responsible for inhibiting NF-?B activation. PMID:22301546

Randall, Crystal M. H.; Jokela, Janet A.; Shisler, Joanna L.

2012-01-01

161

Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer : Fermentering af korn, især byg, øger kornets energiværdi og giver en højere fordøjelighed af fosfor i foderblandingen  

DEFF Research Database (Denmark)

Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af kornet forventes en mindre effekt af fermentering både på fordøjeligheden af energi og fosfor end fundet i dette forsøg, hvilket skyldes, at fin formaling øger fordøjeligheden af næringsstoffer.   Vægttabet ved fermentering af byg og hvede var under 0,5 %. Vægttab ved fermentering skyldes dels fordampning af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med søer, som er under opstart. Indtil resultaterne af disse forsøg foreligger, anbefales det ikke at indregne højere energiværdi eller højere fosforudnyttelse ved optimering af foderblandinger med fermenteret korn.   Fordøjelighedsforsøget er gennemført med otte tyndtarmsfistulerede grise i vægtintervallet fra ca. 46 til ca. 76 kg. Der indgik fire foderblandinger i forsøget med fermenteret eller ikke-fermenteret byg eller hvede. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-07-00234.

Pedersen, Anni Øyan; JØrgensen, Henry

2010-01-01

162

Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer  

DEFF Research Database (Denmark)

Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af kornet forventes en mindre effekt af fermentering både på fordøjeligheden af energi og fosfor end fundet i dette forsøg, hvilket skyldes, at fin formaling øger fordøjeligheden af næringsstoffer. Vægttabet ved fermentering af byg og hvede var under 0,5 %. Vægttab ved fermentering skyldes dels fordampning af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med søer, som er under opstart. Indtil resultaterne af disse forsøg foreligger, anbefales det ikke at indregne højere energiværdi eller højere fosforudnyttelse ved optimering af foderblandinger med fermenteret korn. Fordøjelighedsforsøget er gennemført med otte tyndtarmsfistulerede grise i vægtintervallet fra ca. 46 til ca. 76 kg. Der indgik fire foderblandinger i forsøget med fermenteret eller ikke-fermenteret byg eller hvede. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-07-00234 og 3663-D-07-00354.

Pedersen, Anni Øyan; JØrgensen, Henry Johs. HØgh

163

Kan sikker medicinering opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker?  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan mere sikker medicinering til psykiatriske patienter opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker? Soerensen AL1,2 1Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Aalborg Universitet, Danmark; 2University College Nordjylland, 3 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Region Nordjylland Formål: I det nationale initiativ “Sikker Psykiatri”, lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er der blandt andet sat fokus på sikker medicinering via medicingennemgang. Med den baggrund at patienters medicinske behandling udelukkende er en lægefaglig opgave, men dispensering, administration og observation af effekt og bivirkninger er en af de sygeplejefaglige kerneopgaver, besluttede vi at undersøge om en fokuseret, struktureret undervisningsindsats til sygeplejersker kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig ordination af medicin, samt præcis og hurtig intervention ved bivirkninger eller manglende effekt af medicinering. Dette evalueres i et kontrolleret studie i løbet af201-2015. På baggrund af resultaterne skal det overvejes, om undervisningsindsatsen indføres som en varig indsats i den fremtidige måde organisationen beslutter at organisere sygeplejen. Det kan tegne et billede af en indtil nu uudnyttet faglig resurse og der er således tale om evidensbaseret beslutningstagen. Hypotesen er, at læger benytter sygeplejerskers observationer som en af kilderne til information om den individuelle patient og at sygeplejersker med deres faglige viden, kliniske erfaring og ofte detaljerede kendskab til den enkelte patient er en naturlig ressource i indsatsen mod uhensigtsmæssig medicinering. Derfor har vi som mål at undersøge effekten af at kompetenceudvikle sygeplejersker i generel farmakologi og strukturerede metoder til gennemsyn af patienters medicin. Metoder: Et interventionelt, kontrolleret, før- og efter design, der inkluderer 4 psykiatriske sengeafsnit for voksne. To sengeafsnit vil fungere som interventionsafsnit og 2 sengeafsnit vil fungere som kontroller. På interventionsafsnittene og kontrolafsnittene vil kliniske farmakologer over 2 måneder foretage en baselinemåling af kvaliteten af ordinationer i de 4 sengeafsnit. Herefter vil sygeplejersker på interventionsafsnittene modtage et undervisningsforløb af en uges varighed og opbygget i 5 moduler. Efter afsluttet kursus skal sygeplejerskerne gennemse alle patienters medicineringslister ved indlæggelse, dokumentere deres observationer, forslag til eventuelle ændringer samt hvilke lægefaglige interventioner der blev initieret som følge heraf. Sideløbende med denne proces vil kliniske farmakologer foretage medicingennemgange på de samme patienter og deres vurderinger fungere som ”gold standard”. Primære effekter der måles er: forskelle mellem sengeafsnittene i frekvens, typer og alvorlighed af potentielt uhensigtsmæssige ordinationer. Resultater: Projektet starter den 13. oktober 2014 og det forventes at interventionen vil lede til positive resultater i form af mere sikker medicinering, øget arbejdsglæde og bedre tværfaglighed. Konklusion: Perspektivet for dette studie er at tjene som evidens, når sygehusledelsen og samarbejdspartnere skal træffe beslutninger om, hvordan behovet for sikker medicinering imødekommes.

SØrensen, Ann Lykkegaard

164

Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden : - en artikel om prostitution og meninger der brydes...  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to udviklings- og forsøgsprojekter, der har foretaget opsøgende arbejde hos prostituterede, dels fra e-mailkorrespondance med prostituerede som evaluator på ovenstående projekter, og jeg udførte under projekt-evalueringsarbejdet. De prostituerede var som målgruppe danske kvinder på massageklinikker.

Bertelsen, Bettina

2005-01-01

165

Grundlag for ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport beskriver forslag til ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider. Kriterierne er vejledende retningslinjer, der gælder for den raske del af befolkningen. Grundlaget kan bruges som basis for udvikling af ernæringsoplysning om sundere mellemmåltider og udvikling af sundere mellemmåltidsprodukter. Mellemmåltider defineres på baggrund af litteraturen og definitioner fra kostundersøgelser som: Enhver mad- og drikkevare, som indtages mellem hovedmåltiderne (morgenmad/brunch, frokost, aftensmad). Rapporten beskriver de ernæringsmæssige baggrunde samt de overvejelser, som bør gøres, inden kriterierne kan fastlægges, og hvert afsnit slutter med et forslag til et eller flere kriterier for det pågældende næringsstof. Afsnit 5 beskriver kriterier for energiindhold i små og store mellemmåltider og den tilhørende energifordeling, mens indhold af fuldkorn og kostfibre beskrives i afsnit 6. I afsnit 7 beskrives salt, indhold af frugt og grønt beskrives i afsnit 8, mens øvrige fødevarer beskrives i afsnit 9. Nedenstående tabel viser en oversigt over forslagene til kriterier. I forhold til energiindhold er beskrevet forskellige niveauer afhængig af alder og køn. Energiniveauerne er baseret på, at der drikkes vand til måltiderne. Hvis der drikkes energiholdige drikkevarer som mælk og juice til et måltid, bør indholdet af energi fra måltidets øvrige fødevarer reduceres tilsvarende, eller mellemmåltidet bliver tilsvarende større. Råderummet til ”tomme kalorier” holdes adskilt fra de sunde mellemmåltider og indgår dermed ikke i kriterierne. I forbindelse med formidling af kriterierne for mellemmåltider til befolkningen er det bl.a. vigtigt at kommunikere, at Nordiske Næringsstofanbefalinger anbefaler et regelmæssigt måltidsmønster, men at det ikke er alle, der har behov for at spise mellemmåltider, hvis man fungerer godt foruden. Det er også vigtigt at kommunikere, at mellemmåltider ikke skal mætte som hovedmåltider, men f.eks. erstatte noget af hovedmåltiderne eller bidrage med fødevarer man ikke spiser nok af.

Christensen, Lene MØller; Fagt, Sisse

2012-01-01

166

  Cell Penetrating Peptoids (CPPos: Synthesis of a Small Combinatorial Library by Using IRORI MiniKans  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Cell penetrating peptoids (CPPos are potent mimics of the corresponding cell penetrating peptides (CPPs. The synthesis of diverse oligomeric libraries that display a variety of backbone scaffolds and side-chain appendages are a very promising source of novel CPPos, which can be used to either target different cellular organelles or even different tissues and organs. In this study we established the submonomer-based solid phase synthesis of a “proof of principle” peptoid library in IRORI MiniKans to expand the amount for phenotypic high throughput screens of CPPos. The library consisting of tetrameric peptoids [oligo(N-alkylglycines] was established on Rink amide resin in a split and mix approach with hydrophilic and hydrophobic peptoid side chains. All CPPos of the presented library were labeled with rhodamine B to allow for the monitoring of cellular uptake by fluorescent confocal microscopy. Eventually, all the purified peptoids were subjected to live cell imaging to screen for CPPos with organelle specificity. While highly charged CPPos enter the cells by endocytosis with subsequent endosomal release, critical levels of lipophilicity allow other CPPos to specifically localize to mitochondria once a certain lipophilicity threshold is reached.

Dominik K. Kölmel

2012-11-01

167

"Stakkars pappa" – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available “Poor daddy”–child's perspective and iconotext in three award-winning picture books. The Western dichotomy between children and adults characterize our opinion both on children and childhood. In this understanding framework the children are seen as something totally different from adults. Can artistic children's literature modify this habitual thinking about such hierarchical levels? The three books to examine closer have all won awards from Ministry of Culture as the best Norwegian picture book that year. Both Svein Nyhus: Pappa [Daddy] (1998, Hans Sande and Gry Moursund: Arkimedes og brødskiva [Archimedes and the Sandwich] (2000 and Stein Erik Lunde and Øyvind Torseter: Eg kan ikkje sove no [I Can't Sleep Now] (2008 are first-person narratives where the main character is a child. In such picture books visual and verbal point of view rarely are the same. The illustrations usually observe the central character from a distance and then allow the reader not only to adopt the narrator's point of view. What kind of ambiguities in the complex relationship between text and images give signals to the readers–and to the understanding of the narrator's position and perspective? What can this perspective and the iconotext in the three books tell us about today's children's role?

Kiil, Hanne

2011-03-01

168

Antioxidant catalase rescues against high fat diet-induced cardiac dysfunction via an IKK?-AMPK-dependent regulation of autophagy.  

Science.gov (United States)

Autophagy, a conservative degradation process for long-lived and damaged proteins, participates in a variety of biological processes including obesity. However, the precise mechanism of action behind obesity-induced changes in autophagy still remains elusive. This study was designed to examine the role of the antioxidant catalase in high fat diet-induced changes in cardiac geometry and function as well as the underlying mechanism of action involved with a focus on autophagy. Wild-type (WT) and transgenic mice with cardiac overexpression of catalase were fed low or high fat diet for 20 weeks prior to assessment of myocardial geometry and function. High fat diet intake triggered obesity, hyperinsulinemia, and hypertriglyceridemia, the effects of which were unaffected by catalase transgene. Myocardial geometry and function were compromised with fat diet intake as manifested by cardiac hypertrophy, enlarged left ventricular end systolic and diastolic diameters, fractional shortening, cardiomyocyte contractile capacity and intracellular Ca²? mishandling, the effects of which were ameliorated by catalase. High fat diet intake promoted reactive oxygen species production and suppressed autophagy in the heart, the effects of which were attenuated by catalase. High fat diet intake dampened phosphorylation of inhibitor kappa B kinase ?(IKK?), AMP-activated protein kinase (AMPK) and tuberous sclerosis 2 (TSC2) while promoting phosphorylation of mTOR, the effects of which were ablated by catalase. In vitro study revealed that palmitic acid compromised cardiomyocyte autophagy and contractile function in a manner reminiscent of fat diet intake, the effect of which was significantly alleviated by inhibition of IKK?, activation of AMPK and induction of autophagy. Taken together, our data revealed that the antioxidant catalase counteracts against high fat diet-induced cardiac geometric and functional anomalies possibly via an IKK?-AMPK-dependent restoration of myocardial autophagy. This article is part of a Special Issue entitled: Autophagy and protein quality control in cardiometabolic diseases. PMID:24993069

Liang, Lei; Shou, Xi-Ling; Zhao, Hai-Kang; Ren, Gu-Qun; Wang, Jian-Bang; Wang, Xi-Hui; Ai, Wen-Ting; Maris, Jackie R; Hueckstaedt, Lindsay K; Ma, Ai-Qun; Zhang, Yingmei

2015-02-01

169

Substitution af bly i tøndeformede synk til erhvervsfiskeredskaber : Substitution of lead in industrial fishing tools  

DEFF Research Database (Denmark)

Zink er et godt alternativ til bly i fiskeredskaber. Zink kan bruges direkte som substitution af bly i de fleste former for fiskeredskaber. Zink har større styrke og er ikke så blødt som bly og holder derfor længere. Økonomien ved brug af zinksynk er i de fleste tilfælde bedre end ved brug af bly, når holdbarhed og muligheden for genbrug tages med i betragtningen. Eksempelvis zinksynk til trawl anslås at kunne holde 6 gange så lang tid som blysynk. Det er vigtigt, at zinksynk fremstilles af den rigtige zinklegering, og rapporten anbefaler brug af en dokumenteret standard handelslegering. Hvis der bruges udokumenterede legeringer med tungmetaller (bly, cadmium) eller urenheder i materialet er der stor risiko for, at zinksynkene vil korrodere og smuldre væk. Baggrund og formål Projektet er en del af Miljøstyrelsens virksomhedsordning vedrørende substitution af bly i erhvervsfiskeredskaber. Det primære formål med projektet er: • at udvikle og producere zinksynk, så der er et reelt kommercielt tilgængeligt alternativ til blysynk, når disse i hht. blybekendtgørelsen ikke længere må bruges. Sekundære formål er: • at undersøge muligheden for at optimere designet af zinksynk, så den efterfølgende montering eller eftermontering i fiskeredskaberne kan gøres på den mest effektive måde. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, at optimere trykstøbeprocessen til denne form for produkter. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere at undersøge forskellige zink-legeringers egnethed mht. fremstillingsproces, vægt og korrosionsbestandighed. • at undersøge, hvordan markedsføringen og implementeringen af de nye produkter i øvrigt kan planlægges, så overgangen fra bly til zink sker på den mest effektive måde. • vurdere hvilke økonomiske, tekniske eller markedsmæssige forhindringer der findes for, at der med zinksynk kan skabes et reelt alternativ til de eksisterende men miljøbelastende blysynk, som i vid udstrækning bruges i erhvervsfiskeriet i dag. Undersøgelsen Litteraturstudie og forsøg Undersøgelsen har bestået af et litteraturstudie af de forskellige alternativer til blysynklegeringer, og deres egenskaber. Korrosion af zinksynk har været det vigtigste fokusområde, og udover de teoretiske beregninger er der foretaget korrosionsforsøg over en længere periode. Endvidere er der udført et slidforsøg for at belyse holdbarheden af hhv. zink og bly. Dette arbejde er udført i laboratoriet hos Institut for Produktion og Ledelse på DTU (IPL). Virksomhedsbesøg og markedsundersøgelse Der har været afholdt virksomhedsbesøg hos bundgarnsfiskere, trawlbindere og notbindere, hvor krav og specifikationer til zinksynk er blevet afklaret. Carsten Krog, Krog Consult har lavet markedsundersøgelser og været i kontakt med mange af branchens aktører og dermed fået opstillet en liste med ønskede produkter, som er relevante at producere i zink. Forbedrede fremstillings- eller montagemetoder Forbedringer og nye måder at fremstille eller montere zinksynk har været diskuteret med fiskere og redskabsfabrikanter. Blandt andet har der væretlavet forsøg på at fremstille klemzink til erstatning for klembly til bundgarnsfiskeriet. Dette forsøg lykkedes ikke. Hovedkonklusioner Zink kan erstatte bly i de fleste former for fiskeri Til trawl-, not- og vodredskaber kan zink umiddelbart erstatte bly. Til bundgarnsfiskeri har det ikke været muligt at finde en monteringsmetode, som kan erstatte den eksisterende, hvor bly klemmes på det nederste af nettene. Ingen problemer med korrosion, hvis zinklegeringen er i orden Et litteraturstudie suppleret med korrosionsforsøg har vist, at der ved brug af zinklegeringer med en passende renhed, dvs. lavt indhold af Sn, Cd og Pb, ikke vil opstå problemer med korrosion i zinksynks levetid. Genbrugszink risikerer at smuldre væk. Det er meget vigtigt, at zinklegeringen ikke indeholder bly, tin eller andre stoffer, som kan medføre interkrystallinsk korrosion og nedbrydning af zinksynkene, som smuldrer væk. Derfor kan det ikke umiddelbart anbefa

Tiedje, Niels Skat; Holt, Henrik Tobias

2008-01-01

170

IKK2 Inhibition Using TPCA-1-Loaded PLGA Microparticles Attenuates Laser-Induced Choroidal Neovascularization and Macrophage Recruitment  

Science.gov (United States)

The inhibition of NF-?B by genetic deletion or pharmacological inhibition of IKK2 significantly reduces laser-induced choroid neovascularization (CNV). To achieve a sustained and controlled intraocular release of a selective and potent IKK2 inhibitor, 2-[(aminocarbonyl)amino]-5-(4-fluorophenyl)-3-thiophenecarboxamide (TPCA-1) (MW: 279.29), we developed a biodegradable poly-lactide-co-glycolide (PLGA) polymer-delivery system to further investigate the anti-neovascularization effects of IKK2 inhibition and in vivo biosafety using laser-induced CNV mouse model. The solvent-evaporation method produced spherical TPCA-1-loaded PLGA microparticles characterized with a mean diameter of 2.4 ¼m and loading efficiency of 80%. Retrobulbar administration of the TPCA-1-loaded PLGA microparticles maintained a sustained drug level in the retina during the study period. No detectable TPCA-1 level was observed in the untreated contralateral eye. The anti-CNV effect of retrobulbarly administrated TPCA-1-loaded PLGA microparticles was assessed by retinal fluorescein leakage and isolectin staining methods, showing significantly reduced CNV development on day 7 after laser injury. Macrophage infiltration into the laser lesion was attenuated as assayed by choroid/RPE flat-mount staining with anti-F4/80 antibody. Consistently, laser induced expressions of Vegfa and Ccl2 were inhibited by the TPCA-1-loaded PLGA treatment. This TPCA-1 delivery system did not cause any noticeable cellular or functional toxicity to the treated eyes as evaluated by histology and optokinetic reflex (OKR) tests; and no systemic toxicity was observed. We conclude that retrobulbar injection of the small-molecule IKK2 inhibitor TPCA-1, delivered by biodegradable PLGA microparticles, can achieve a sustained and controllable drug release into choroid/retina and attenuate laser-induced CNV development without causing apparent systemic toxicity. Our results suggest a potential clinical application of TPCA-1 delivered by microparticles in treatment of CNV in the patients with age-related macular degeneration and other retinal neovascularization diseases. PMID:25803615

Gaddipati, Subhash; Lu, Qingxian; Kasetti, Ramesh Babu; Miller, M. Clarke; Lu, Qingjun; Trent, John O.; Kaplan, Henry J.; Li, Qiutang

2015-01-01

171

C26 Cancer-Induced Muscle Wasting Is IKK?-Dependent and NF-kappaB-Independent  

Science.gov (United States)

Existing data suggest that NF-kappaB signaling is a key regulator of cancer-induced skeletal muscle wasting. However, identification of the components of this signaling pathway and of the NF-?B transcription factors that regulate wasting is far from complete. In muscles of C26 tumor bearing mice, overexpression of dominant negative (d.n.) IKK? blocked muscle wasting by 69% and the I?B?-super repressor blocked wasting by 41%. In contrast, overexpression of d.n. IKK? or d.n. NIK did not block C26-induced wasting. Surprisingly, overexpression of d.n. p65 or d.n. c-Rel did not significantly affect muscle wasting. Genome-wide mRNA expression arrays showed upregulation of many genes previously implicated in muscle atrophy. To test if these upregulated genes were direct targets of NF-?B transcription factors, we compared genome-wide p65 binding to DNA in control and cachectic muscle using ChIP-sequencing. Bioinformatic analysis of ChIP-sequencing data from control and C26 muscles showed very little p65 binding to genes in cachexia and little to suggest that upregulated p65 binding influences the gene expression associated with muscle based cachexia. The p65 ChIP-seq data are consistent with our finding of no significant change in protein binding to an NF-?B oligonucleotide in a gel shift assay, no activation of a NF-?B-dependent reporter, and no effect of d.n.p65 overexpression in muscles of tumor bearing mice. Taken together, these data support the idea that although inhibition of I?B?, and particularly IKK?, blocks cancer-induced wasting, the alternative NF-?B signaling pathway is not required. In addition, the downstream NF-?B transcription factors, p65 and c-Rel do not appear to regulate the transcriptional changes induced by the C26 tumor. These data are consistent with the growing body of literature showing that there are NF-?B-independent substrates of IKK? and I?B? that regulate physiological processes. PMID:24489962

Cornwell, Evangeline W.; Mirbod, Azadeh; Wu, Chia-Ling; Kandarian, Susan C.; Jackman, Robert W.

2014-01-01

172

Sesquiterpene lactones inhibit advanced oxidation protein product-induced MCP-1 expression in podocytes via an IKK/NF-?B-dependent mechanism.  

Science.gov (United States)

Inflammation is a relevant factor in the pathogenesis of diabetes nephropathy (DN). Sesquiterpene lactones (SLs), originally isolated from Tanacetum parthenium, have been reported to exhibit anti-inflammatory effects but few studies have examined their effects on DN. To determine whether advanced oxidation protein products (AOPPs) can induce the expression of chemokine monocyte chemoattractant protein- (MCP-) 1 in cultured mouse podocytes and to explore the mechanisms of the potential renoprotection of SLs, we treated podocytes with AOPPs and SLs (parthenolide and its derivatives micheliolide, compound 1, and compound 2). MCP-1 mRNA and protein expression were tested using quantitative real-time PCR and ELISA, respectively, and the protein levels of IKK?, phospho-IKK?, I?B?, NF-?B p65, phospho-NF-?B p65, and tubulin were analyzed by Western blotting. AOPPs activated the expression of MCP-1 mRNA and protein in a dose- and time-dependent manner, activated IKK? and NF-?B p65, and promoted I?B? degradation. The IKK/NF-?B inhibitor parthenolide decreased AOPP-induced MCP-1 expression. Pretreatment with SLs inhibited MCP-1 mRNA and protein expression and suppressed IKK? and NF-?B p65 phosphorylation and I?B? degradation. Taken together, these findings provide a novel explanation for the anti-inflammatory effects of SLs that will ultimately benefit DN and potentially other inflammatory and immune renal diseases. PMID:25664142

Zhao, Yan; Chen, Si-jia; Wang, Jian-cheng; Niu, Hong-xin; Jia, Qian-qian; Chen, Xiao-wen; Du, Xiao-yan; Lu, Lu; Huang, Bo; Zhang, Quan; Chen, Yue; Long, Hai-bo

2015-01-01

173

Antinociceptive Effect of Tetrandrine on LPS-Induced Hyperalgesia via the Inhibition of IKK? Phosphorylation and the COX-2/PGE2 Pathway in Mice  

Science.gov (United States)

Tetrandrine (TET) is a bisbenzylisoquinoline alkaloid that is isolated from the Stephania Tetrandra. It is known to possess anti-inflammatory and immunomodulatory effects. We have shown that TET can effectively suppress the production of bacterial lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory mediators, including cyclooxygenases (COXs), in macrophages. However, whether TET has an antinociceptive effect on LPS-induced hyperalgesia is unknown. In the present study, we investigated the potential antinociceptive effects of TET and the mechanisms by which it elicits its effects on LPS-induced hyperalgesia. LPS effectively evoked hyperalgesia and induced the production of PGE2 in the sera, brain tissues, and cultured astroglia. TET pretreatment attenuated all of these effects. LPS also activated inhibitor of ?B (I?B) kinase ? (IKK?) and its downstream components in the I?B/nuclear factor (NF)-?B signaling pathway, including COX-2; the increase in expression levels of these components was significantly abolished by TET. Furthermore, in primary astroglia, knockdown of IKK?, but not IKK?, reversed the effects of TET on the LPS-induced increase in I?B phosphorylation, P65 phosphorylation, and COX-2. Our results suggest that TET can effectively exert antinociceptive effects on LPS-induced hyperalgesia in mice by inhibiting IKK? phosphorylation, which leads to the reduction in the production of important pain mediators, such as PGE2 and COX-2, via the IKK?/I?B/NF-?B pathway. PMID:24722146

Zhao, Hengguang; Luo, Fuling; Li, Hongzhong; Zhang, Li; Yi, Yongfen; Wan, Jingyuan

2014-01-01

174

Antinociceptive effect of tetrandrine on LPS-induced hyperalgesia via the inhibition of IKK? phosphorylation and the COX-2/PGE? pathway in mice.  

Science.gov (United States)

Tetrandrine (TET) is a bisbenzylisoquinoline alkaloid that is isolated from the Stephania Tetrandra. It is known to possess anti-inflammatory and immunomodulatory effects. We have shown that TET can effectively suppress the production of bacterial lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory mediators, including cyclooxygenases (COXs), in macrophages. However, whether TET has an antinociceptive effect on LPS-induced hyperalgesia is unknown. In the present study, we investigated the potential antinociceptive effects of TET and the mechanisms by which it elicits its effects on LPS-induced hyperalgesia. LPS effectively evoked hyperalgesia and induced the production of PGE2 in the sera, brain tissues, and cultured astroglia. TET pretreatment attenuated all of these effects. LPS also activated inhibitor of ?B (I?B) kinase ? (IKK?) and its downstream components in the I?B/nuclear factor (NF)-?B signaling pathway, including COX-2; the increase in expression levels of these components was significantly abolished by TET. Furthermore, in primary astroglia, knockdown of IKK?, but not IKK?, reversed the effects of TET on the LPS-induced increase in I?B phosphorylation, P65 phosphorylation, and COX-2. Our results suggest that TET can effectively exert antinociceptive effects on LPS-induced hyperalgesia in mice by inhibiting IKK? phosphorylation, which leads to the reduction in the production of important pain mediators, such as PGE2 and COX-2, via the IKK?/I?B/NF-?B pathway. PMID:24722146

Zhao, Hengguang; Luo, Fuling; Li, Hongzhong; Zhang, Li; Yi, Yongfen; Wan, Jingyuan

2014-01-01

175

Sodium arsenite-induced abnormalities in expressions of Caveolin-1, eNOS, IKK?, and COX-2 in SV-40 immortalized human uroepithelial cells and in urothelial carcinomas.  

Science.gov (United States)

Arsenic, a known human carcinogen, is found throughout the crust of the earth. Prolonged arsenic exposure is a known cause of urothelial carcinoma (UC) and blackfoot disease (BFD). The aim of this study was to determine the effect of sodium arsenite on Caveolin-1 and downstream signaling molecules (eNOS, IKK? and COX-2) expression in human urothelial cells (SV-HUC-1). Immunohistochemical (IHC) staining of Caveolin-1, eNOS, IKK?, and COX-2 was also compared between UC patients from endemic and non-endemic areas of BFD in Taiwan. Immunocytochemical staining and Western blotting results revealed increased expression of Caveolin-1, IKK?, and COX-2 but decreased eNOS in SV-HUC-1 cells treated with low concentration of arsenite. Additionally, MEK inhibitor (U0126) significantly attenuated arsenite-induced expression of Caveolin-1, IKK? and COX-2 while reducing eNOS expression. The IHC staining of UCs revealed that expressions of Caveolin-1, IKK?, and COX-2 were significantly higher in patients from endemic areas of BFD compared to patients from non-endemic areas (p=0.011, p=0.002, p=0.0001) whereas eNOS was significantly lower (p=0.0001). The correlation observed between Caveolin-1 and downstream signaling molecule expression may be an important mechanism of arsenic-induced urothelial carcinogenesis. PMID:22824620

Liu, Xuan-Ping; Huang, Ya-Chun; Hung, Wen-Chun; Chen, Wan-Tzu; Yu, Hsin-Su; Chai, Chee-Yin

2012-10-01

176

Akt-dependent activation of mTORC1 complex involves phosphorylation of mTOR (mammalian target of rapamycin) by I?B kinase ? (IKK?).  

Science.gov (United States)

The serine/threonine protein kinase Akt promotes cell survival, growth, and proliferation through phosphorylation of different downstream substrates. A key effector of Akt is the mammalian target of rapamycin (mTOR). Akt is known to stimulate mTORC1 activity through phosphorylation of tuberous sclerosis complex 2 (TSC2) and PRAS40, both negative regulators of mTOR activity. We previously reported that I?B kinase ? (IKK?), a component of the kinase complex that leads to NF-?B activation, plays an important role in promoting mTORC1 activity downstream of activated Akt. Here, we demonstrate IKK?-dependent regulation of mTORC1 using multiple PTEN null cancer cell lines and an animal model with deletion of IKK?. Importantly, IKK? is shown to phosphorylate mTOR at serine 1415 in a manner dependent on Akt to promote mTORC1 activity. These results demonstrate that IKK? is an effector of Akt in promoting mTORC1 activity. PMID:24990947

Dan, Han C; Ebbs, Aaron; Pasparakis, Manolis; Van Dyke, Terry; Basseres, Daniela S; Baldwin, Albert S

2014-09-01

177

Comprehensive Experimental and Computational Analysis of Binding Energy Hot Spots at the NF-?B Essential Modulator (NEMO)/IKK? Protein-Protein Interface  

Science.gov (United States)

We report a comprehensive analysis of binding energy hot spots at the protein-protein interaction (PPI) interface between NF-?B Essential Modulator (NEMO) and I?B kinase subunit ? (IKK?), an interaction that is critical for NF-?B pathway signaling, using experimental alanine scanning mutagenesis and also the FTMap method for computational fragment screening. The experimental results confirm that the previously identified NBD region of IKK? contains the highest concentration of hot spot residues, the strongest of which are W739, W741 and L742 (??G = 4.3, 3.5 and 3.2 kcal/mol, respectively). The region occupied by these residues defines a potentially druggable binding site on NEMO that extends for ~16 Å to additionally include the regions that bind IKK? L737 and F734. NBD residues D738 and S740 are also important for binding but do not make direct contact with NEMO, instead likely acting to stabilize the active conformation of surrounding residues. We additionally found two previously unknown hot spot regions centered on IKK? residues L708/V709 and L719/I723. The computational approach successfully identified all three hot spot regions on IKK?. Moreover, the method was able to accurately quantify the energetic importance of all hot spots residues involving direct contact with NEMO. Our results provide new information to guide the discovery of small molecule inhibitors that target the NEMO/IKK? interaction. They additionally clarify the structural and energetic complementarity between “pocket-forming” and “pocket occupying” hot spot residues, and further validate computational fragment mapping as a method for identifying hot spots at PPI interfaces. PMID:23506214

Golden, Mary S.; Cote, Shaun M.; Sayeg, Marianna; Zerbe, Brandon S.; Villar, Elizabeth A.; Beglov, Dmitri; Sazinsky, Stephen L.; Georgiadis, Rosina M.; Vajda, Sandor; Kozakov, Dima; Whitty, Adrian

2013-01-01

178

A novel role of IKK? in the mediation of UVB-induced G0/G1 cell cycle arrest response by suppressing Cyclin D1 expression  

OpenAIRE

Exposure to ultraviolet B (UVB) irradiation (290–320 nm wavelength) from sunlight induces a variety of medical problems, including sunburn, immunosuppression and skin cancers. However, the molecular mechanisms related to UVB-induced cell damage and/or mutagenic effects have not been fully defined. Here, we demonstrate that one of the catalytic subunits of the I?B kinase complex (IKK), IKK?, plays a critical role in mediation of the UVB-induced G0/G1 cell cycle arrest response by suppressi...

Song, Lun; Dong, Wen; Gao, Ming; Li, Jingxia; Hu, Meiru; Guo, Ning; Huang, Chuanshu

2010-01-01

179

TLR-driven early glycolytic reprogramming via the kinases TBK1-IKK? supports the anabolic demands of dendritic cell activation  

Science.gov (United States)

The ligation of Toll-like receptors (TLRs) leads to rapid activation of dendritic cells (DCs). However, the metabolic requirements that support this process remain poorly defined. We found that DC glycolytic flux increased within minutes of exposure to TLR agonists and that this served an essential role in supporting the de novo synthesis of fatty acids for the expansion of the endoplasmic reticulum and Golgi required for the production and secretion of proteins that are integral to DC activation. Signaling via the kinases TBK1, IKK? and Akt was essential for the TLR-induced increase in glycolysis by promoting the association of the glycolytic enzyme HK-II with mitochondria. In summary, we identified the rapid induction of glycolysis as an integral component of TLR signaling that is essential for the anabolic demands of the activation and function of DCs. PMID:24562310

Everts, Bart; Amiel, Eyal; Huang, Stanley Ching-Cheng; Smith, Amber M; Chang, Chih-Hao; Lam, Wing Y; Redmann, Veronika; Freitas, Tori C; Blagih, Julianna; van der Windt, Gerritje J W; Artyomov, Maxim N; Jones, Russell G; Pearce, Erika L; Pearce, Edward J

2015-01-01

180

Fighting Brick with Brick: Chikazumi J?kan and Buddhism’s Response to Christian Space in Imperial Japan  

OpenAIRE

In 1915, with the support of J?do Shinsh? (True Pure Land) Buddhism’s Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi J?kan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Ky?d? Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (1872–1938), rat...

Garrett Washington

2013-01-01

181

Får vi også en sundhedskanon? : Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokratikanon. Mon der kommer en sundhedskanon?  

DEFF Research Database (Denmark)

De sidste 10 år i Danmark har vi set en øget bestræbelse om normalisering af vore kroppe og sjæle. Det gælder på alle områder og det overdøver efterhånden den mangfoldighed som, om ikke andet har været, både accepteret og også hyldet i samfundet tidligere. Ethvert samfund har brug for en vis synkronisering af befolkningen. Dertil findes en række institutioner fra vuggestuer, skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser mv. Der skal være styr på os, vi skal lære basale færdigheder, såsom at færdes i trafikken og vi skal lære et eller flere sprog vi kan kommunikere gennem. Vi skal også tælles, vejes og måles, så staten har styr på husholdningen. Landet indgår i en større sammenhæng, som siges at være en konkurrencesammenhæng, så den må selvfølgelig vide, hvad den har at gøre godt med i sin kamp mod de andre. Det er i accepteret. Min krop er god og relativt sund. Den er i arbejde, har været livslangt under uddannelse og den har en nogenlunde vægt, højde og BMI. Statistisk er den lidt dyr pga. lidt astma og to knæoperationer. Men kort sagt. Det er i orden at vi skal normaliseres. Spørgsmålet er: Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokrati kanon. Mon der kommer en sundhedskanon? En sundhedskanon Hvad er en sundhedskanon? Det er en beskrivelse af, hvordan den rette krop ser ud, hvad den spiser, hvordan og hvor meget den bevæger sig, hvor meget den sveder hver dag, hvor mange muskler den har og hvordan de skal sidde. En sundhedskanon beskriver hudens fasthed, hudens spændstighed, mundens tænder og placering af dem og lidt om hvordan der skal lugte ud af munden. Det er upassende at fortsætte denne tankerække. Det er ikke let at udforme skitser til en sundhedskanon. Man savner ord og læseren skånes for mine spæde forsøg. I litteraturen kan man henvise til Klaus Rifbjergs eller Benny Andersens værker. Men hvem skal være kroppen der promoveres i en sundhedskanon? Kronprinsen måske? eller Chris Macdonald? Og så et par kvinder. Det må være sundhedsministeren der går forrest med forslag. Der skal samarbejdes med embedsmænd i miljø- og sundhedsstyrelserne, samt andre ministre, som er optaget af kroppene og hvordan de bevæger sig og agerer. Hvorfor nu denne tekst? Hvad er der galt ved at beskrive en rigtige, den normale eller den sunde krop? Isoleret set ikke noget. Vi er omgivet at kroppe, som vi registrerer og resten får vi fra tv, radio og Internettet. Hovedproblemet er, at en hver etablering af en normal eller sund krop, samtidig inkluderer nogle kroppe og ekskluderer andre. Og den kraft denne proces iværksættes med, er så meget stærkere, som den er en statsligt legitimeret. Der er forskel på at høre om sunde kroppe gennem diverse medier (det er slemt nok) og så at staten, ligesom med autorisation af visse faggrupper eller udstedelse af statsobligationer, autoriserer en bestemt sund kropsform. Staten autoriserer en bestemt fysiognomi, idet den ekskluderer (alle) andre. Dette sidste siges og skrives aldrig. Ingen ønsker kropseksklusion. Alle vil være inkluderende, socialt, kulturelt, økonomisk og sikkert også kropsligt! Start ved den "inkluderende børnehave", den "inkluderende skole", en "inkluderende pædagogik". Pointen er at det sker alligevel. Symbolsk vold Det er et bestemt samfund på en given tid, der bestemmer hvad der er en sund krop. Tidligere var det overklassens store og velnærede krop der blev dyrket, i andre samtidige samfund hylder man tyndere eller højere kroppe. Der er altså ikke, kulturelt eller sociologisk set, en krop der 'i sig selv' er sund eller rigtigere end andre. Hvad har alt dette med symbolsk vold at gøre? Pointen er, at en eller flere gruppers definition af en sund krop universaliseres og naturaliseres, dvs. formidles, ses og erfares som den eneste ene og rigtige. Dette sker samtidig med

Larsen, Kristian

2008-01-01

182

Kapitalafgang fra iværksætterselskaber : Man må sno sig...  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen analyseres reglerne om kapitalafgang fra iværksætterselskaber. Det konkluderes, at årlige kapitalnedsættelser til overkurs kan være løsningen på det udbytteforbud, der de facto gælder, indtil omregistreringsniveauet er nået. Det konkluderes, at kapitalnedsættelsesmodellen også kan være løsningen i IVS-modellen, hvor opsparingskravet kommer til at virke dobbelt. Afslutningsvis anbefales det, at reglerne om kapitalafgang i IVS revideres.

Lilja, Troels Michael

2014-01-01

183

Die transgressiewe karnavaleske: 'n fenomeen in die kabarettekste uit 'n Gelyke kans van Jeanne Goosen / The transgressive carnavalesque: a phenomenon in the cabaret texts from 'n Gelyke kans of Jeanne Goosen  

Scientific Electronic Library Online (English)

Full Text Available SciELO South Africa | Language: Afrikaner Abstract in english This article examines the phenomenon of the transgressive carnivalesque, a notion of Mikhail Bakhtin of breaking through social conventions and barriers, as it manifests in the cabaret texts in 'n Gelyke kans ("An even chance") by Jeanne Goosen. The carnival on the town square represents a world of [...] feasts, comedy, dance, costumes, masks, giants, monsters and trained animals. It includes comic verbal compositions like parody and vulgar burlesque. These texts can be recognised as subversive of the symbolic order and the Bakhtinian moments are clearly identifiable in each text. The research of Bakhtin, as a broad development of the carnivalesque into a powerful, critical subversion of all official words and hierarchies with far reaching consequences, are here applicable. Without being judgmental, Goosen sympathetically exposes man's inborn, continuous search for the illusion of perfect happiness.

Henriëtte, Loubser.

184

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – NVL & ELGPN concept note, Oslo: NVL : Karrierevalg og karrierelæring  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er flere eksempler på vejledningspraksisser og aktiviteter over hele livsspektret i norden, hvor målet er at udvikle deltagernes karrierekompetence, hvor elever i skolen, udenfor skolen, på universitetet, i folkeoplysningen og i jobcentrene deltager i aktiviteter med henblik på at lære noget om sig selv, om deres muligheder og bliver i stand til at handle aktivt i forhold til de beslutninger, de træffer for deres fremtid. Casene afspejler i høj grad, at de nordiske lande har vidtgående traditioner i forhold til at basere vejledningsaktiviteter på et læringsparadigme, men casene afspejler også, at det ikke altid foregår systematisk, erkendt og eksplicit. Fokus på, at vejledningsaktiviteter også kan baseres på et læringsparadigme og bidrage til udvikling af karrierekompetence, fremhæver bredden i karrierevejledningen og flytter opmærksomheden fra et ’her og nu’ fokus, hvor vejledere hjælper unge eller voksne til at træffe valg, til et læringsfokus, hvor vejledere tilrettelægger aktiviteter med henblik på læring, tilegnelse og beskrivelser af kompetencer. Det anbefales, at der i det nordiske samarbejde arbejdes videre med at udvikle en række fælles ressourcer, som kan øge fokus på læringsdimensionen af karrierevejledning og underbygge vejledningspraksis i de nordiske lande samt bruges som redskab til kvalitetsudvikling i karrierevejledning med fokus på deltagernes læringsudbytte.

Thomsen, Rie

2014-01-01

185

Fremtidens hybride læringsrum I : På vej mod en forståelsesramme for hvordan skolens it-berigede rum kan støtte arbejdsprocesser og skift mellem forskellige arbejdsprocesser  

DEFF Research Database (Denmark)

På skolerne er der stor interesse for at ændre skolernes fysiske ramme og indretning, så flere forskellige undervisnings- og samarbejdsformer tilgodeses. Tilsvarende er der stor interesse for at integrere it i undervisningen, så it bliver et værktøj, som eleverne helt naturligt udnytter i deres læreprocesser. Målet med rapporten at skabe mere viden om, hvordan koblingen mellem skolens fysiske rum og it kan understøtte undervisningen. Der redegøres for fem eksemplariske hybride læringsrum, der demonstrerer, hvordan it og bygninger kan spille sammen på en hensigtsmæssig måde i forhold til undervisningen. Målgruppen er skolebyggeriets ansvarlige parter: kommunale forvaltninger, arkitekter, rådgivere og skoler i forbindelse med skoleindretning.

Iversen, Ole Sejer; Kirkeby, Inge Mette

2009-01-01

186

Redegørelse om whiplash  

DEFF Research Database (Denmark)

Begrebet whiplash anvendes ofte som om, der er tale om en velafgrænset sygdomsenhed, hvilket ikke er tilfældet. Whiplash er medicinsk set ikke en lidelse eller en diagnose, men en potentiel skadesmekanisme/risikofaktor uden et specifikt symptombillede. Der er ingen sikker sammenhæng imellem påvirkning, vævslæsion og symptombillede. Psykologiske faktorer påvirker symptomer og sygdomsoplevelse efter whiplash, ligesom sociokulturelle faktorer har indflydelse på forekomsten af længerevarende symptomer. Relevant klinisk undersøgelse tidligt i forløbet anbefales, aktivering synes at have fordele frem for passive tiltag. Ved længerevarende symptomer anbefales en tværfaglig indsats.

LØnnberg, Frank

2000-01-01

187

Kan daginstitutioner gøre en forskel? : fra forskning om daginstitutioner set i lyset af et kompetence- og eksklusionsperspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten/artiklen udgør nummer fire i en serie på ialt 14 arbejdspapirer i serien af arbejdspapirer knyttet til forksningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt" (HPA-projektet) HPA-Serie No1. Rapporten indkredser på baggrund af definitioner af begrebet social arv relateret til institutionelle sammenhænge fire temaer: 1) Effekter af tidlige indsatser set i lyset af international forskning på området, 2) hverdagslivets institutionelle eksklusionsprocesser - set i lyset dansk forskning, 3) danske daginstitutioners tiltag for at 'bryde negativ social arv' fra undersøgelsen "Kan daginstitutioner gøre en forskel" (Jensen, 2005) og 4) en diskussion af resultater set i lyset af antagelser om et kompetence og in/eksklusionsperspektiv 

Jensen, Bente

2007-01-01

188

GRP78 is implicated in the modulation of tumor aerobic glycolysis by promoting autophagic degradation of IKK?.  

Science.gov (United States)

Compared with normal differentiated cells, cancer cells take up much more glucose and metabolize it mainly via aerobic glycolysis. This metabolic phenotype is characterized with high expression of glucose transporters (Gluts) and pyruvate kinase M2 (PKM2). Glucose regulated protein 78 (GRP78) is a glucose-sensing protein and frequently up-regulated in cancer cells, however, whether it is directly implicated in glucose metabolism remains to be elucidated. Here we report that upon glucose deficiency, the induction of GRP78 resulted in enhanced HIF-1? transcription, accompanied by a transient increased expression of Glut-1. In addition, GRP78 was likely to facilitate the membrane translocation of Glut-1 via protein-protein interaction. Glucose starvation-stimulated GRP78 also impaired the expression of PKM2 but promoted the expression of mitochondrial pyruvate dehydrogenase A (PDHA) and B (PDHB), resulting in the metabolic shift from glycolysis to the TCA cycle. Interestingly, the inhibition of PKM2 by GRP78 was abrogated when glucose supply was restored, suggesting that GRP78 and PKM2 expressions are adaptable to the nutritional levels in the microenvironment. Further mechanistic study indicated that GRP78 overexpression activated the Class III PI3K-mediated autophagy pathway and induced autophagic degradation of IKK?, which caused inactivation of NF-?B pathway and subsequently altered the expression of PKM2 and HIF-1?. Our study establishes GRP78 and PKM2 as the crucial molecular links between cancer cell glucose metabolism and tumor microenvironment alterations. PMID:25748049

Li, Zongwei; Wang, Yingying; Newton, Ian P; Zhang, Lichao; Ji, Pengyu; Li, Zhuoyu

2015-06-01

189

Focal point: Refrigeration engineering. All components are available for the substitution of R 12; IKK '92, 13. international trade fair for refrigeration - air conditioning engineering, Nuernberg, October 8-10, 1992. Brennpunkt Kaeltetechnik. Alle Komponenten fuer den R 12-Ersatz verfuegbar; IKK '92, 13. Internationale Fachmesse Kaelte-Klima-Technik Nuernberg, 8. -10. 1992  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The most important topic of the IKK conference is still the imminent ban on CFC (chloroflurocarbons). It appears that in the meantime a technically advanced solution for the substitution of R12 is available. This report gives an overview of the most important news in this field. (BWI)

Anon.

1992-12-01

190

Bliver minus til plus på sigt - En kvalitativ og kvantitativ undersögelse af om ikke-kriminelt belastede bliver kriminelle af at bo sammen med kriminelt belastede på Kriminalforsorgens Pension Skejby  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen undersøger om ikke-kriminelle bliver kriminelle af at bo sammen med kriminelle. Artiklen diskuterer den almindelige opfattelse af straffepraksis og diskuterer også betydningen af det sociale miljø på muligheden for at leve kriminalitetsfrit efter endt straf.

Kjær Minke, Linda

191

MOBE: Final Report : Modelling and Optimization of biomass-based Energy production  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende rapport er en samlet dokumentation af arbejdet som er udført i PSOprojektet MOBE, “Modellering og optimering af biomassebaseret energiproduktion”. Målsætningen i projektet er at udvikle bedre reguleringsmetoder for kedler i de centrale kraftværker, således at værket som sådan opnår bedre reguleringsevne med hensyn til lastændringshastighed specielt i lavlastområdet omkring og under Bensonpunktet. Rapporten indledes med en beskrivelse af de udfordringer som kraftværkerne står overfor i det moderne elmarked hvor vindkraft udgør en væsentlig prioriteret produktion og dermed sammen med forbrugssvingninger bidrager til fastlæggelse af driften på de centrale blokke. Rapporten dokumenterer arbejdet udført for at udvikle en fælles simuleringsplatform for parterne i projektet og for fremtidigt modelarbejde. Resultatet af dette arbejde er en integration af DTU’s simuleringskode DNA med Matlab. Der foreslås desuden muligheder for andre værktøjer. Modelarbejdet i projektet har resulteret i indledende undersøgelser af tidskonstanter i fordamperrør, en analyse som viser at Ledinegg-instabilitet ikke opstår i moderne kedler selv ved lav last, udvikling af en valideret fordampermodel som kan kobles med værktøjer der anvendes ved udvikling af reguleringsstrategier samt en analyse af virkningsgrad af to forskellige konfigurationer af lavlastanlæg for Bensonkedler. Baseret på en valideret kraftværksmodel kunne reguleringsstrategier evalueres. Da begrænsninger i styresignaler og temperaturgradienter er dominerende, anbefales det at anvende en modelprædiktiv regulator. Det demonstreres, hvordan en sådan regulator kan håndtere store lastgradienter uden at overskride fastsatte begrænsninger. Ved at skifte mellem lineariserede modeller kan hele lastområdet dækkes. Projektet indikerer at Model Predictive Control kan forbedre regulering i lavlast markant. Dette bør i fremtidige projekter afklares ved reelle tests, i første omgang mod en simulator baseret på “first principles” og siden på et værk. Modelarbejdet i MOBE har lagt grunden for en model anvendelig model, men denne skal yderligere udvikles med henblik på bedre forståelse af fordamperprocessen og kobling til resten af kedlen, specielt mellemoverhedning. De udviklede modeller er baseret på flere simplificerende antagelser. Disse antagelser bør granskes nøjere i kommende arbejder hvor der bør fokuseres yderligere på reel drift af Bensonkedler med forskellige brændsler.

Trangbæk, K; Elmegaard, Brian

2008-01-01

192

The Ah receptor recruits IKK? to its target binding motifs to phosphorylate serine-10 in histone H3 required for transcriptional activation.  

Science.gov (United States)

Aryl hydrocarbon receptor (AHR) activation by xenobiotic ligands such as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) is key to their toxicity. Following activation and nuclear translocation, AHR heterodimerizes with the AHR nuclear translocator (ARNT) and binds to AHR response elements (AhREs) in the enhancer of target genes, of which Cyp1a1 is the prototype. Previously, we showed that concomitant with AHR binding, histone H3 in the Cyp1a1 enhancer-promoter AhRE cluster became phosphorylated in serine-10 (H3S10), suggesting that the ligand-activated AHR recruited one or more kinases to the enhancer chromatin to phosphorylate this residue. To test this hypothesis, we used mouse hepatoma Hepa-1c1c7 cells and their c35 mutant derivative, lacking a functional AHR, to search for candidate kinases that would phosphorylate H3S10 in an AHR dependent manner. Using chromatin immunoprecipitation with antibodies to a comprehensive set of protein kinases, we identified three kinases, I?B kinase ? (IKK?), mitogen and stress activated protein kinase 1 (MSK1), and mitogen and stress activated protein kinase 2 (MSK2), whose binding to the Cyp1a1 enhancer was significantly increased by TCDD in Hepa-1c1c7 cells and absent in control c35 cells. Complexes of AHR, ARNT, and IKK? could be coimmunoprecipitated from nuclei of TCDD treated Hepa-1c1c7 cells and shRNA-mediated IKK? knockdown inhibited both H3S10 phosphorylation in the Cyp1a1 enhancer and the induction of Cyp1a1, Aldh3a1, and Nqo1 in TCDD-treated cells. We conclude that AHR recruits IKK? to the promoter of its target genes and that AHR-mediated H3S10 phosphorylation is a key epigenetic requirement for induction of AHR targets. Given the role of H3S10ph in regulation of chromosome condensation, AHR-IKK? cross-talk may be a mediator of chromatin remodeling by environmental agents. PMID:24519526

Kurita, Hisaka; Schnekenburger, Michael; Ovesen, Jerald L; Xia, Ying; Puga, Alvaro

2014-05-01

193

"Heller ikke i dette skrift er det uutsigelige sagt". Det nordiska neoavantgardets estetik - exemplen Fahlström, Hodell & Højholt  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Det nordiska neoavantgardet har hittills i liten grad varit föremål för utforskning i sin helhet. Forskningsuppgiften som sådan innebär i sig en empirisk utmaning, eftersom förbindelserna mellan länderna oftabara nämns i förbigående i större historieskrivningar, och man måste söka i ett stort och utspritt textbestånd bestående av minnesskildringar, tidskrifts- och tidningsartiklar etc. Jag inleder med en kort diskussion av det nordiska utbytet under 60-talet, följt av nedslag hos de tre svenska och danska avantgardisterna och författarna Öyvind Fahlströms, Åke Hodells och Per Højholts, vars text-ljudkompositioner finns utgivna på cd-skivor. Mitt syfte är att demonstrera (neo-avantgardets gränsöverskridande karaktär i tre olika men inbördes relaterade avseenden: att 60-talet präglades av en bred nordisk interaktion; att skrifter, manifest och andra texter av de tre författarna ger uttryck för en tvärestetisk poetologi; att avantgardet lägger tonvikten på den processuella skapelseprocessen.Det jag har valt att fokusera på är alltså den poetologi som ligger till grund för genreöverskridande konst som t.ex. text-ljudkompositioner. Resultaten kan ofta rubriceras som både poesi, happening, teater ochperformance, och är i hög grad ett resultat av 60-talets medieutveckling med lätthanterliga bandspelare, transistorradio, TV m.m. Även om konstverken i sig kanske inte alltid är lika intressanta ut estetisk synpunkt, fördjupar en analys av den bakomliggande idévärlden förståelsen för det nordiska neoavantgardets betydelse och den kreativitet som präglade 60-talet.

Per Bäckström

2005-07-01

194

Tangible Interaction in Industrial Plants  

DEFF Research Database (Denmark)

Med denne afhandling besvarer jeg det overordnede forskningsspørgsmål som har været mit fokus igennem mine forskningsaktiviteter; Hvordan kan interaktionsdesignere designe brugerflader der inviterer til, og tillader interaktion, baseret på Skilled Practice - kropslige tillærte færdigheder - i industrielle sammenhænge. Min tese er at det hastige indtog af teknologiske løsninger i industrien er sket uden respekt for, og på bekostning af, de tillærte færdigheder operatører og teknikere anvender i deres daglige arbejde. Under overskriften Tangible Interaction - håndgribelig interaktion - har jeg besvaret spørgsmålet igennem arbejdet med tre delspørgsmål; Hvad kendetegner skills og hvad er deres natur, hvilke metoder kan understøtte design for skilled practice, samt, hvordan kan viden om skilled practice indlejres i designprocessen? Afhandlingen giver først et overblik over forskningsfeltet Tangible Interaction. Det er et nyt og også bredt felt, som generelt set forskes og udvikles på tre forskellige grundlag; et datacentret grundlag hvor feltet har sine rødder, et socialcentreret grundlag med rødder i social videnskab, samt et udtryks- og oplevelsesmæssigt grundlag med rødder i design. Jeg er tilgået feltet og forskningen fra et udtryks- og oplevelsesmæssig grundlag og har oplevet en konflikt i opfattelsen af de begreber og holdninger der kendetegner de forskellige grundlag. I afhandlingen konkluderer jeg at et projekt udviklet på basis af et grundlag, næppe kan beskrives og forstås fuldt ud hvis det alene betragtes og forsøges klassificeret fra et af de andre grundlag. At opleve skills - færdigheder - har enhver som har set en dygtig håndværker udføre sit fag; komplicerede handlinger får et strøg af ubesværet skønhed. At beskrive skills som at ‘være god til at gøre noget’ giver dog ikke fuld retfærdighed til fænomenet. Ejheller den betragtning at det blot er en automatisk gentagelse af bevægelser. Ved at trække på antropologi og filosofi, beskriver jeg skilled practice som en sammenflettet enhed af det perceptuelt engagerede menneske, dets materialer og omgivelser. I samme forbindelse gør jeg op med den Cartensiensiske opfattelse, at mennesket består af en styrende del, som kontrollerer en udøvende del, og sammenføjer hvad der aldrig har været adskilt; sindet og kroppen. Med dette svar på det første delspørgsmål fortsætter afhandlingen med besvarelsen af de resterende to spørgsmål, gennem en beskrivelse af metoder og indsigter jeg har udviklet igennem min forskning, i erkendelse af at kendte designmetoder ikke tilstrækkeligt har kunnet understøtte skilled practice. I afhandlingen beskriver jeg et tankesæt; ‘Wayfaring’ - fodrejse - som hjælper designeren med at fastholde fokus på den nære sammenhæng mellem mennesket, bevægelsen og omgivelserne. eg beskriver en række metoder der hver på deres måde kan hjælpe designeren med at identificere, fastholde og viderebringe de kvaliteter der kendetegner skills. I metoderne er indlejret grundlæggende viden om skills og jeg præsenterer metoder til at udforske såvel enkeltbevægelser som sammensatte bevægelser, samt metoder til at aflæse og beskrive bevægelseskvaliteter, og opleve og udtrykke bevægelseskvaliteter. Således kan jeg besvare det overordnede forskningsspørgsmål: Jeg stiller metoder med indlejret viden om skills til rådighed og jeg anbefaler at designeren igennem designprocessen bevæger sig mellem de forskellige metoder, for bedst at kunne fange og viderbringe netop de bevægelseskvaliteter der kendetegner pågældende skill. Jeg anbefaler at designeren engagerer sig kropsligt i opgaven og skaber et rigt kropsligt metafor til at beskrive de fundne kvaliteter. Et rigt metafor kan rumme oplevelsen af bevægelseskvaliteter bedre end en konkret beskrivelse, og fungere som et rigt referencepunkt i designprocessen.

Jensen, Mads Vedel

2008-01-01

195

"Fra vor mand i Paris" : eller "Hvordan kan vi skrive historie om UNESCO’s indflydelse 1945-1975?"  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette bidrag har sit udspring i det internationale forskningsprojekt ’Routes of knowledge: The global history of UNESCO, 1945-75’, som blev indledt på Aalborg Universitet i begyndelsen af 2014. Det overordnede mål med dette projekt er at spore ruterne fra centret til periferien – fra UNESCO’s hovedkvarter i Paris til de lokale miljøer i medlemslandene. Sigtet er at vurdere virkningen af UNESCO’s kulturelle, uddannelsesmæssige og videnskabelige initiativer i perioden fra 1945-1975. I dette bidrag undersøger vi nogle af de centrale metodologiske udfordringer som et sådan forskningsspørgsmål frembyder for historieforskningen. Adskillige forskningsområder synes allerede at have engageret sig i lignende metodiske spørgsmål (som f.eks. globaliseringsstudierne, virkningsstudier (impact studies), komparativ uddannelse, uddannelseshistorie, global historie mfl.). Kommunikationen mellem disse felter er imidlertid begrænset. Formålet med nærværende bidrag er derfor, gennem en diskussion af de relaterede forskningsfelters indsigter, at lægge fundamentet for en model, der kan hjælpe os med at forstå begreberne ’bevægelse’, ’rum’ og ’ virkning’ og dermed være behjælpelig i bestræbelserne på at svare på de metodiske spørgsmål, som den nye forskningsinteresse rejser.

Lind Christensen, Ivan; Ydesen, Christian

2015-01-01

196

Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways  

International Nuclear Information System (INIS)

Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/I?B/NF-?B pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/I?B mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway

197

Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/I?B/NF-?B pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/I?B mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway.

Zheng, Zhen; Li, Zhiliang; Chen, Song; Pan, Jieyi; Ma, Xiaochun, E-mail: zjoever@gmail.com

2013-08-15

198

Carnosic acid modulates Akt/IKK/NF-?B signaling by PP2A and induces intrinsic and extrinsic pathway mediated apoptosis in human prostate carcinoma PC-3 cells.  

Science.gov (United States)

This study investigates the efficacy of carnosic acid (CA), a polyphenolic diterpene, isolated from the plant rosemary (Rosemarinus officinalis), on androgen-independent human prostate cancer PC-3 cells. CA induced anti-proliferative effects in PC-3 cells in a concentration- and time-dependent manner, which was due to apoptotic induction as evident from flow-cytometry, DNA laddering and TUNEL assay. Apoptosis was associated with the activation of caspase-8, -9, -3 and -7, increase in Bax:Bcl-2 ratio, release of cytochrome-c and decrease in expression of inhibitor of apoptosis (IAP) family of proteins. Apoptosis was attenuated upon pretreatment with specific inhibitors of caspase-8 (Z-IETD-fmk) and caspase-9 (Z-LEHD-fmk) suggesting the involvement of both intrinsic and extrinsic apoptotic cascades. Further, apoptosis resulted from the inhibition of IKK/NF-?B pathway as evident from decreased DNA binding activity, nuclear translocation of p50 and p65 and I?B? phosphorylation. The down-regulation of IKK/NF-?B was associated with inhibition of Akt phosphorylation and its kinase activity with a concomitant increase in the serine/threonine protein phosphatase 2A (PP2A) activity. Pharmacologic inhibition of PP2A by okadaic acid and calyculin A, significantly reversed CA-mediated apoptotic events in PC-3 cells indicating that CA induced apoptosis by activation of PP2A through modulation of Akt/IKK/NF-?B pathway. In addition, CA induced apoptosis in another androgen refractory prostate cancer DU145 cells via intrinsic pathway as evidenced from the activation of caspase 3, cleavage of PARP, increase in Bax:Bcl-2 ratio and cytochrome-c release. Carnosic acid, therefore, may have the potential for use in the prevention and/or treatment of prostate cancer. PMID:22453599

Kar, Susanta; Palit, Shreyasi; Ball, Writoban Basu; Das, Pijush K

2012-07-01

199

Genomic Structure and Functional Characterization of the Promoter Region of Human I?B Kinase-related Kinase IKKi/ IKK? Gene  

OpenAIRE

The inducible I?B kinase (IKKi/IKK?) is a recently described serine-threonine kinase that activates the transcription factors NF?B, interferon regulatory factor-3 (IRF3) and CCAAA/enhancer-binding protein (C/EBP?). Several inflammatory agents have been shown to induce the expression of the IKKi gene in macrophages and other cell types but the mechanism is unknown. We have found that the IKKi expression was constitutive in human chondrocytes from OA cartilage and a human chondrocytic cell ...

Wang, Naizhen; Ahmed, Salahuddin; Haqqi, Tariq M.

2005-01-01

200

A phase I clinical study of Andrographis paniculata fixed combination Kan Jang versus ginseng and valerian on the semen quality of healthy male subjects.  

Science.gov (United States)

The safety of different doses of Kan Jang--a fixed combination of Andrographis paniculata special extract (SHA-10) and Acanthopanax senticosus--compared to two extensively used medicinal plants, Valeriana officinalis and Panax ginseng in the form of standardized extracts, has been examined. A phase I clinical study was designed to evaluate the effect on semen quality of healthy males in terms of spermatogenesis and quality of semen. The results of the study revealed no significant negative effect of Kan Jang on male semen quality and fertility, but rather a positive trend with respect to the number of spermatozoids in the whole ejaculate, the percentage of active (normokinetic) forms of spermatozoids, and fertility indexes, together with a decrease in the percentage of inactive (diskinetic) forms of spermatozoids. In the group receiving ginseng, no significant negative effects on the fertility parameters were revealed and there was a clear decrease in the percentage of diskinetic forms of spermatozoids. Subjects receiving valerian showed a temporary increase in the percentage of normokinetic spermatozoids and a decrease in diskinetic forms, but these changes had no effect on fertility indices. The results indicate that Kan Jang, ginseng and valerian are safe with respect to effects on human male sterility when administered at dose levels corresponding to approximately 3 times the human daily dose. PMID:16008115

Mkrtchyan, A; Panosyan, V; Panossian, A; Wikman, G; Wagner, H

2005-06-01

201

Frugt, grøntsager og sundhed : opdatering af vidensgrundlaget for mængdeanbefalingen 2002-2006  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er en opdatering af det videnskabelige grundlag for den danske mængdeanbefalingfor frugt og grønt. Opdateringen bygger primært på prospektive undersøgelser publiceret siden2002. Resultater fra den danske nationale kostundersøgelse viser, at det daglige indtag af frugt og grønt iperioden 1995 - 2000-2002 er steget med 30 % for de 4-10 årige til ca. 360 g og med 40 % for 11-75 årige til ca. 385 g. Indtaget af frugt og grøntsager blandt børnene ser ud til at være stagneret i årene 2003-2004, mens der er tendens til fortsat stigning i indtaget blandt de 11-75 årige. Undersøgelsen viser dog også, at det kun er ca. 15% af befolkningen over 10 år, der spiser den anbefalede mængde frugt og grønt på i alt 600 g om dagen, mens ca. 1/3 af børn i alderen 4-10 år spiser den anbefalede mængde for denne aldersgruppe på 400 g.I næsten alle undersøgelser er der påvist en omvendt sammenhæng mellem indtaget af frugt og grøntsager (sammen eller hver for sig), og risiko for alle former for hjerte-kar-sygdom. Konklusionen fra den tidligere gennemgang er således uændret, og yderligere bestyrket: at højt indtag af frugt og grøntsager er ledsaget af nedsat risiko for hjerte-kar-sygdom.Generelt giver de nyeste undersøgelser af sammenhængen mellem kost og kræft ikke anledning til at ændre på det billede, som allerede tegnede sig ved den sidste opdatering i 2002, selvom de nyeste kohortestudier ikke viser konsistente sammenhænge mellem indtaget af frugt og grønt og udviklingen af kræftsygdomme. Opdateringen understreger dog, at der ikke findes evidens for en negativ effekt af frugt og grøntsager i relation til kræftsygdomme. De nyeste undersøgelser har således givet en større erkendelse af, at der kan være forskellige effekter af frugt og grøntsager på forskellige histologiske undergrupper af de enkelte kræftformer, og at andre livsstilsfaktorer kan have indflydelse på denne sammenhæng. Resultaterne peger i retning af, at specielt den gruppe af befolkningen med det laveste indtag har en øget risiko for at udvikle kræft, og atdenne gruppe vil have størst mulighed for at opnå en beskyttende effekt ved at øge det daglige indtag af frugt og grøntsager. Resultaterne af de nyere publicerede prospektive kohortestudier tyder ikke på, at frugt og grøntsager i sig selv nedsætter risikoen for udvikling af type 2 diabetes. Resultaterne må dog betragtes som foreløbige. Forebyggelse af overvægt, fedme og type 2 diabetes hviler på en kostomlægning, hvor en øget indtagelse af frugt og grøntsager har sin naturlige plads. Fra flere nyere prospektive kohortestudier, hvor der er undersøgt samtidige ændringer i frugt- og grøntindtag og vægt/fedmegrad. er der holdepunkter for, at en øget indtagelse af frugt og grøntsager hjælper med til at nedsætte indtaget af andre energitætte fødevarer og derved undgå en vægtøgning. Studier, der undersøger sammenhænge mellem frugt- og grøntindtaget målt ved baseline og den efterfølgende ændring i vægt, viser derimod langt mindre konsistente resultater. Enkelte undersøgelser tyder på, at juice ikke har de samme sammenhænge med vægtændringer som set for hele frugter, men der mangler flere studier til at belyse dette. På det foreliggende grundlag synes der ikke at være videnskabeligt grundlag for at ændre på de nuværende anbefalinger, der begrænser hvor meget juice bør udgøre. Der er stadig behov for flere undersøgelser, som specifikt kan belyse sammenhængen mellem indtaget af frugt og grøntsager og udvikling af overvægt og fedme, såvel observerende studier, som interventionsundersøgelser. Nogle undersøgelser indikerer, at frugt og grøntsager kan have betydning for udviklingen af en række andre sygdomme så som ægte gigt, grå stær, demens og andre kognitive forstyrrelser, galdesten og astma. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt publiceret tilstrækkelige videnskabelige undersøgelser til at anbefale en kost med højt indhold af frugt og grøntsager for at nedsætte risikoen for disse sygdomme. Frugt og grønt

Hallund, Jesper; Dragsted, Lars Ove

2007-01-01

202

Higgs kan wachten  

CERN Multimedia

The european particle accelerator LEP finished its life. The apparatus is dismantled, although it was perhaps about to make a discovery which would have deserved a Nobel Prize and a place in the handbooks

Stroeykens, Steven

2000-01-01

203

Sådan kan boligskatten indefryses  

DEFF Research Database (Denmark)

Opsparing. Det er svært at argumentere for det fornuftige i et system, hvor pensionisten, der sparer op via sin bolig, skal ende med en højere pension end pensionisten, der har boet til leje, men som har sparet samme beløb op per måned og har haft samme afkast før skat.

Rangvid, Jesper; Jensen, Bjarne Astrup

2015-01-01

204

Deltagelse i konferencemiddag reducerer den vaskulære alder og anbefales af helbredsmæssige grunde  

DEFF Research Database (Denmark)

A total of 60 attendees at a medical conference had their peripheral and central blood pressure measured before and after the conference dinner. While heart rate increased, all measurements of peripheral and central blood pressure showed lower values after dinner. Furthermore, attendees' central vascular age was reduced by 13 years after dinner when augmentation index was evaluated in relation to age. Although 13% experienced postprandial hypotension, the present study motivates attendance at medical conference dinners due to the health implications of lowered blood pressure.

Hvidt, Kristian Nebelin; Strandhave, Charlotte

2013-01-01

205

“Gönüllülük” kan merkezlerine ba?vuruda fark yarat?r m?? Ankara’da seçilmi? kan merkezleri ba?vurular? üzerinden bir de?erlendirme/Does volunteerism make any difference to admissions to blood centers: An evaluation from admissions to two selected blood ce  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Özet Amaç: Ankara’da bir üniversite hastanesinin kan merkezinde ve K?z?lay’a ba?l? baz? merkezlerde yap?lm?? olan bu ara?t?rman?n iki amac? bulunmaktad?r. Amaçlardan ilki kan ba????nda bulunanlar?n sosyo-demografik özelliklerinin, kan ba????yla ilgili bilgi ve tutumlar?n?n, onlar? “gönüllü” olmaya iten motivasyonel sebeplerin belirlenmesidir. ?kinci amaç ise bu iki farkl? kurumda (üniversite hastanesi ve K?z?lay Kan Merkezi ba??? yapan ki?iler aras?nda “gönüllü ba???ç?l?k” aç?s?ndan fark olup olmad???n?n belirlenmesidir. Yöntem: Ara?t?rman?n verileri Ankara’da bir üniversite hastanesinin kan merkezi ve K?z?lay’a ba?l? baz? merkezlerde 01-05 Ekim 2012 tarihleri aras?nda toplanm??t?r. Bu merkezlere ba?vuran ki?ilerde; kan ba????nda bulunma, çal??maya kat?lmay? kabul etme ve sözlü ileti?im kurulabilme ?artlar? aranm??t?r. Çal??maya kat?lmay? kabul eden 277 ki?i ara?t?rma anketini cevaplam??t?r. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket program? kullan?lm??t?r. Tan?mlay?c? istatistiklere ek olarak Ki kare testi, t testi, Fisher’in kesin testi, Mann Whitney U testi ve ANOVA kullan?lm??t?r. Bulgular: Kat?l?mc?lar?n %85.2’si erkektir. Kat?l?mc?lar?n çal??ma esnas?ndaki ba???ta bulunma nedenleri aras?nda en s?k olan akrabalar?ndan/ tan?d?klar?ndan birinin ihtiyac? olmas?d?r (%57.0. Kat?l?mc?lar?n %80.9’u daha önce en az bir kez kan ba????nda bulunmu?tur. Gönüllü olarak kan ba???layanlar?n yüzdesi K?z?lay’a ba?l? merkezlerde (%93.0 üniversite hastanesine (%7.4 göre daha yüksektir. Sonuç: Halka kan ba????n?n önemi anlat?lmal?, halk?n kan ba???? konusundaki yanl?? inan??lar? düzeltilmeli ve ak?llardaki soru i?aretleri giderilmelidir. Halk? kan ba????nda bulunmaya te?vik edebilmek için kampanyalar yap?lmal? ve sivil toplum örgütlerinin kan ba???? konusuna e?ilmeleri sa?lanmal?d?r. Anahtar Kelimeler: Kan ba????, ba???ç?, gönüllü ba???ç?Does volunteerism make any difference to admissions to blood centers: An evaluation from admissions to two selected blood centers in Ankara Aim: This study, conducted in Ankara between October 1-5 at a university hospital blood center and in K?z?lay blood centers has two aims. The first one was to determine the socio-demographic characteristics of the blood donors, their knowledge and attitudes regarding blood donation and their motivations . The second aim was to determine whether there was a difference in voluntary donations between the two institutions. Materials and Methods: Data were collected between October 1-5 at a university hospital’s blood center and two of K?z?lay’s blood centers in Ankara. Inclusion criteria consisted of blood donation, verbal consent to participate in the study and verbal communication. Two hundred and seventy-seven blood donors agreed to participate in the study and completed the study questionnaire. Statistical analysis was performed by SPSS 16.0. Descriptive analysis, Chi-square test, Fisher’s exact test, t test, Mann Whitney U test and ANOVA were used. Results: Eighty-five point two percent of the participants were male. The most common reason for blood donation at the time of the study was the need of a relative/friend (57.0%. Eighty point nine percent of the participants had donated blood previously. The percentage of those donating blood on a voluntary basis was higher at K?z?lay blood centers (93.0% than at the university hospital (7.4%. Conclusion: The importance of blood donation should be promoted and the wrong beliefs among the community about blood donation should be corrected. Campaigns encouraging people to donate blood should be organized and non-governmental organizations should be provided to deal with blood donation. Key words: Blood Donation, Blood Donor, Voluntary Blood Donor  

Dilek Aslan

2013-08-01

206

Velfærd hos mink - små forandringer gavner  

DEFF Research Database (Denmark)

En række mindre tiltag, som hver for sig var påvist at gavne velfærden, blev gennemført på den ene halvdel af en privat farm for at undersøge om tiltagene kunne anvendes i praksis, uden at skade produktiviteten og med god effekt på velfærden. Den anden halvdel af farmen fungerede som kontrol og blev drevet mere konventionelt. De gennemførte tiltag var: selektion for tillidsfulde dyr, ekstra vinterfodring, udsætning af parrede tæver i hvert andet bur, senere fravænning og senere udsætning af hvalpe i hanhun par, samt indretning af bure med hylder og løse beskæftigelsesobjekter. Resultaterne viste, at reproduktion og skindparametre i hvert fald ikke blev forringet af de gennemførte tiltag, og at velfærden blev forbedret. Velfærdsvurderingen var baseret på dyrenes adfærd, temperament, og pelsgnav. Velfærdsforbedringen var betydelig, og meget større end det ses i forsøg med mere radikale forandringer så som adgang til svømmevand, gruppeindhusning, og øget burstørrelse. Disse større forandringer kan oven i købet skade velfærden. På den baggrund anbefales det at velfærdsforbedringer for mink tager udgangspunkt i det eksisterende og i sig selv udmærkede bursystem, og at forandringer kun gennemføres i det omfang, at minkene målbart viser sig at have gavn af det. De her afprøvede tiltag var gennemførlige og gavnlige.Jeppesen, L.L. 2006. Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning 2005, 17-24, Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

Jeppesen, Leif Lau

2006-01-01

207

SNS ønsker kommentarer til ansøgningen og en faglig vurdering. Beta vulgaris (A5/15). Vurdering af ansøgning om forsøgsudsætning. Modtaget 24-02-2005, deadline 30-03-2005, svar 23-03-2005. : C-DK-97-01  

DEFF Research Database (Denmark)

" 1. Vurdering af om der er behov for yderligere oplysninger a. SNIF punkt C.1. : Et af formålene med forsøgene oplyses at være indsamling af oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden. Der er dog ikke i SNIFFEN nogen oplysninger om indholdet af de oplysninger der skal indsamles. I ANNEX IIIB oplyses at der vil blive indsamlet oplysninger om persistens ved i nogle uspecificerede tilfælde at lade planterne stå et stykke tid ind i vinteren. DMU anbefaler at det specificeres hvilke oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden der tænkes indsamlet. b. SNIF punkt C.2. : Det bør tilføjes i SNIFFEN (og ANNEX IIIB) at der årligt før påbegyndelsen af udsætningsforsøgene indsendes detaljerede oplysninger til de kompetente myndigheder om forsøgslokaliteter det pågældende år. d. SNIF punkt D.3.3. : Det bør tilføjes SNIFFEN at overførsel af transgenet til beslægtede Beta-arter ved dyrkning er lille til moderat, selv om dette helt korrekt ikke medfører nogen selektiv fordel. e. SNIF punkt D.3.9. : Det er DMU's vurdering at ansøger kommer lidt let hen over punktet effekter af dyrkning m.m. I SNIFFEN konkluderes simpelthen ""not applicable"", medens der i ANNEX IIIB uddybes noget, men dog kun med fokusering på de mulige positive effekter. Det er DMU's mening at effekterne af dyrkning af herbicid resistente afgrøder som f.eks. RR-fodder beet endnu ikke er særlig godt undersøgt. Dyrkningen giver som ansøger korrekt skriver, dyrkeren mulighed for at anvende et totalherbicid i dyrkningssæsonen. Det er rigtigt, at dette i en periode kan medføre en forøget mængde ukrudt i marken uden at dette skader afgrøden. Dette kræver dog et særligt anvendelsesmønster for Roundup som ikke giver sig selv. Helt specifikt mangler det at blive undersøgt i hvilken grad flere sæsoners anvendelse af Roundup-tolerante afgrøder med sprøjtning i vækstsæsonen påvirker dyrkningsfladens biodiversitet. Her tænkes f.eks. på frøbankens størrelse og artssammensætning, ukrudtsarternes artssammensætning over længere tid, effekter af afdrift af glyfosat i vækstsæsonen til omgivelser (markkanter, hegn, hegns fodposer m.m.). f. SNIF punkt E. Der bør tilføjes en erklæring om at såmaskinen renses efter hver såning så spredning via materiel undgås. Dette skal naturligvis også fremgå af den logbog der føres over forsøgsudsætningerne. Der henvises i ansøgningen til at der sås et bælte af ""pollen isolation"" omkring marken. Det skal beskrives nærmere i ansøgningen hvad dette er og hvilket formål det har, f.eks. at reducere pollenspredning fra marken eller krydsbestøvning ind i marken. Da pollenet er overvejende vindspredt desuden om det involverer fysisk isolation (barrier crops) eller biologisk udelukkelse (pollen dilution, evt. male sterility) samt bredden af bæltet. Det bør ligeledes beskrives hvordan det kontrolleres at der ikke er vildroer inden for en km's afstand. Endelig bør det beskrives hvor mange gange i dyrkningssæsonen (f.eks. 3) der moniteres for stokløbere og ukrudtsroer i forsøgsmarken og omgivelserne. Anbefaling. I og med at ansøger anfører at et af formålene med de fem års yderligere forsøgsudsætning er at indsamle oplysninger der er relevante for risikovurderingen anbefaler DMU at spørgsmålet om effekter af dyrkningen på miljøet inkluderes. Dette mener DMU er nødvendigt, da det ved en eventuel senere ansøgning om markedsføring til dyrkning i EU er uundgåeligt, at der fra flere lande vil komme spørgsmål der ønsker en vurdering af eventuelle uønskede effekter af dyrkning. Det vil være en fordel for ansøger at kunne sige hvilke effekter det drejer sig om, ligesom det vil være en fordel at kunne udtale sig præcist om størrelses-ordenen af eventuelle fundne effekter. Hvis sådanne undersøgelser ikke foreligger ved en senere ansøgning om markedsføring til dyrkning vurderer DMU at der vil fremkomme krav om specifik overvågning af effekter af dyrkningen. 2. Risikovurdering af den konkrete sag DMU's risikovurdering. På nær de kritiske bemærkning

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

208

Østtyskland i omvæltning - kan IKT bringe tyske sundhedsaktører i samme båd? : Et portræt af sundhedsinformatikken og 2 projekter til Ambient Assisted Living i forbundslandene Berlin og Brandenborg  

DEFF Research Database (Denmark)

Problematikken om affolkning af ydre landområder og manglen på sundhedstilbud er velkendt. Ambient Assisted Living, udtrykker et nyt aspekt inden for telemedicin og IKT, der søger at inddrage borgerens dagligdag og bolig i højere grad. Artiklen giver et portræt af Ambient Assisted Living i Berlin-Brandenburg, hvor velkendte teknologier indenfor hjemme-tele-servicer såsom nødhjælpsapparater til alarmering af hjælpeorganisationer, eller videokonference systemer til kommunikation med sundhedsprofessionelle har i deres 15-årige historie ikke fået en større udbredelse. I Sundhedsregion Berlin-Brandenburg er to nye projekter søsat i 2008. Disse inddrager velkendte tele-teknikker men i sammenhæng med nye trådløse, mobile og intelligente teknologier til Ambient Assisted living. Projekterne søger at udvikle borgeres daglige livsvilkår i lejeboligerne, dels med henblik på at sælge nye lejeydelser, dels på at fastholde lejere og borgere længst muligt i området. Udgivelsesdato: 4.august 2008

Wentzer, Helle

2008-01-01

209

Fremtidens læremidler : plads til alle  

DEFF Research Database (Denmark)

It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering.

Bundsgaard, Jeppe

2012-01-01

210

Spørgeskemaundersøgelser i kritisk videnskabsteoretisk belysning. Del I: Kontekstproblemer.  

DEFF Research Database (Denmark)

Spørgeskemaundersøgelser kan ikke anses for videnskab, da man umuligt kan få viden igennem en sådan undersøgelse. Begrundelserne er mange: man får ikke det, man søger - fx ønsker man at finde frem til holdninger, men får kun tilslutning til sætninger tilbage; der mangler kontekst, der gør tolkning mulig; holdninger kræver handling, men handlinger kan man ikke finde frem til i sådanne undersøgelser; isolerede sproglige udtryk som sætninger giver ingen mening; meningsgivende fænomener som tonen i det sagte, andre end sproglige udtryk osv. mangler i spørgeskemaundersøgelser. Med andre ord: spørgeskemaundersøgelser kan ikke høre videnskaben til, kun være led i overfladiske markedsundersøgelser m.v.  

Andreasen, Torben E.

2009-01-01

211

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering : Evalueringsrapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvordan kan man – til gavn for borgeren – samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer på arbejdspladser, hvor opgaverne er komplekse, uforudsigelige, gensidigt afhængige og skal løses under tidspres? Dette projekt har taget fat i en af velfærdsinstitutionernes største udfordringer. Projekt har taget afsæt i den amerikanske professor Jody Hoffer Gittells undersøgelser af, hvad der kendetegner et velfungerende sundhedsvæsen. De omfattende evidensbaserede undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem behandlingskvalitet og indlæggelsestid og kvaliteten af det, hun kalder relationel koordinering. Relationel koordinering opstår, når kommunikation og relationer omkring en konkret opgave understøtter hinanden. Dette giver mulighed for en koordineret fælles indsats i situationer, hvor opgaverne er indbyrdes afhængige, præget af usikkerhed og tidspres. Projektet har gennemført 11 delprojekter. De har alle skabt betydelige forandringer, og 10 af delprojekterne har fastholdt forandringerne, og dermed vurderes de som succesfulde. Evalueringen har konstateret, at delprojekterne har haft en usædvanlig høj succesrate. De har implementeret og fastholdt organisatorisk forandring. Dette tilskrives den projektmodel, der er udviklet i projektet. Projektmodellen Det anbefales, at projektmodellen udvikles og afprøves yderligere. Den overordnede projektmodel imødegår nogle af de strukturelle problemer, så som manglende tid til udvikling, projektstruktur og projektkompetence, som medfører, at projekter ikke prioriteres og gennemføres. Dermed er projektmodellen et bud på en generel udviklingsmodel inden for velfærdsledelse. Historieværksteder i afdelingerne har afdækket, at delprojekterne har skabt store forandringer i samarbejde og arbejdsprocesser. Ændringerne er ikke afspejlet tydeligt i målingerne af relationel koordinering. Det peger på problemer med målingen af relationel koordinering og har skabt ny viden omkring anvendelsen af Gittells værktøj til at måle relationel koordinering. Den gennemsnitlige udvikling i relationel koordinering er på 0,1 point, og den største ændring i et delprojekt er 0,31 point. Trods sine begrænsninger som måleværktøj, vurderes det at relationel koordinering har potentialer som procesværktøj i forhold til at øge kvaliteten af kerneydelser i sundhedsvæsnet.

Edwards, Kasper

2014-01-01

212

Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes : An ecological study  

DEFF Research Database (Denmark)

Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette registerstudie undersøger variationen i brugen af PSA-tests blandt praktiserende læger i Region Midtjylland i perioden 2004-2009. Studiet ser også nærmere på, hvilke konsekvenser variationen har for mændene i de forskellige praksispopulationer. Almen praksis blev inddelt i fire grupper efter deres brug af PSA-tests. Den mest testende fjerdedel af praksis brugte teksten 3,6 gange oftere end den mindst testende praksisgruppe. I den mest testende gruppe fik 76 % flere personer en biopsi af prostata og 37 % flere mænd blev diagnosticeret med prostatacancer sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at blive diagnosticeret med lokal prostatacancer var 61 % højere i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at finde regional sygdom eller fjern¬meta¬staser var dog den samme i de fire grupper. Risikoen for at få fjernet hele blærehalskirtlen (prostatektomi) var 2,25 gange større i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Dødeligheden (mortaliteten) – både den over¬ordnede og den prostata-specifikke – var den samme i alle fire grupper. Resultaterne indikerer, at der er forskellig klinisk praksis for brugen af PSA-tests, og at forskellene har betydning for praksispopulationerne. Biopsi fra prostata og prostatektomi er begge procedurer, som giver stor risiko for bivirkninger, men dette studie kan ikke påvise, at intensiv PSA-testning giver en reduceret dødelighed.

Hjertholm, Peter; Fenger-GrØn, Morten

2014-01-01

213

Convenience: Så tag på gourmetrestaurant  

DEFF Research Database (Denmark)

Vil De have en særlig oplevelse med convenience food? Så vil jeg anbefale, at De booker et bord på en gourmet-restaurant og bestiller en menu surprise med en tilsvarende vinmenu. Så behøver man slet ikke at lave mad. Man behøver ikke engang at tænke over, hvad man ønsker at spise eller drikke. Maden bliver serveret for en. Drikkevarerne bliver skænket op. De snavsede tallerkner bliver ryddet væk. Selv servietten bliver foldet ud og lagt på ens skød. Er det ikke det, De forbinder med convenience food? Hvad er det så - pulverkaffe, kagemiks, lørdagskylling? Eller pølsevogn og burgere, når det er uden for huset? Udgivelsesdato: 8. juni

Grunert, Klaus G.

2006-01-01

214

Børnebiblioteket på mobil : Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvordan kan børnebibliotekets fysiske og virtuelle tilbud formildes til brugerne gennem leg og konstruktion? Dette spørgsmål har været omdrejningspunktet for PlayIn, et pilotprojekt rettet mod børn i aldersgruppen 8-12 år. Spørgsmålet tager afsæt i et børneliv, hvor kultur og viden i stigende grad formildes dels på tværs af medieplatforme, dels igennem medieteknologier, som giver øget mulighed for aktiv deltagelse og medskabelse. Samtidig er spørgsmålet en sammenfatning af de tre konkrete mål for PlayIn, som projektgruppen har formuleret, nemlig intentionen om at: 1) inddrage børn aktivt i udviklingen af børnebibliotekets aktiviteter. 2) skabe interaktion mellem børnebibliotekets fysiske og digitale tilbud. 3) udvikle brug af ny mobilteknologi og interaktiv læring indendørs på biblioteket. (http://playinlab.wordpress.com/om-projekt-playin/formal/) Disse mål trækker direkte linjer til flere af de anbefalinger, der gives i rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn udgivet af Biblioteksstyrelsen (nuværende Styrelsen for Bibliotek og Medier) i 2010. I denne rapport tegnes der et billede af, at folkebibliotekets børneafdelinger står over for at skulle redefinere deres traditionelle funktioner og formål i det stadigt mere medialiserede og deltagelsesorienterede senmoderne samfund. Det er ikke længere tilstrækkeligt bare at kunne give brugerne fysisk adgang til bøger, tidsskrifter, musik, film og spil. På den baggrund anbefaler udvalget bag rapporten bl.a., at ”biblioteksrummet skal skabe forundring og fascination”, at gøre leg til en central aktivitet, at ”nye kompetencer skaber nye aktiviteter”, samt at børnebiblioteket understøtter læring og dannelse (Biblioteksstyrelsen, 2010, p. 18). Via konkrete spille- og konstruktionsaktiviteter påtager PlayIn sig udfordringen i disse anbefalinger. Projektet udforsker potentialet i stærkt inddragende og legende formidlingsformer, der samtidig forholder sig til biblioteket både som fysisk og virtuelt mulighedsrum. På det grundlag giver PlayIn et bud på, hvordan fremtidens biblioteksformidling til børn i praksis kan udformes i et tværmedialt og deltagelsesorienteret medielandskab.

Iversen, Sara Mosberg

2012-01-01

215

Synergistic activation of NF-?B by nontypeable H. influenzae and S. pneumoniae is mediated by CK2, IKK?-I?B?, and p38 MAPK  

International Nuclear Information System (INIS)

In review of the past studies on NF-?B regulation, most of them have focused on investigating how NF-?B is activated by a single inducer at a time. Given the fact that, in mixed bacterial infections in vivo, multiple inflammation inducers, including both nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) and Streptococcus pneumoniae, are present simultaneously, a key issue that has yet to be addressed is whether NTHi and S. pneumoniae simultaneously activate NF-?B and the subsequent inflammatory response in a synergistic manner. Here, we show that NTHi and S. pneumoniae synergistically induce NF-?B-dependent inflammatory response via activation of multiple signaling pathways in vitro and in vivo. The classical IKK?-I?B? and p38 MAPK pathways are involved in synergistic activation of NF-?B via two distinct mechanisms, p65 nuclear translocation-dependent and -independent mechanisms. Moreover, casein kinase 2 (CK2) is involved in synergistic induction of NF-?B via a mechanism dependent on phosphorylation of p65 at both Ser536 and Ser276 sites. These studies bring new insights into the molecular mechanisms underlying the NF-?B-dependent inflammatory response in polymicrobial infections and may lead to development of novel therapeutic strategies for modulating inflammation in mixed infections for patients with otitis media and chronic obstructive pulmonary diseases

216

Lipopolysaccharide induces Rac1-dependent reactive oxygen species formation and coordinates tumor necrosis factor-alpha secretion through IKK regulation of NF-kappa B.  

Science.gov (United States)

Reactive oxygen species (ROS) are important second messengers generated in response to many types of environmental stress. In this setting, changes in intracellular ROS can activate signal transduction pathways that influence how cells react to their environment. In sepsis, a dynamic proinflammatory cellular response to bacterial toxins (e.g. lipopolysaccharide or LPS) leads to widespread organ damage and death. The present study demonstrates for the first time that the activation of Rac1 (a GTP-binding protein), and the subsequent production of ROS, constitutes a major pathway involved in NFkappaB-mediated tumor necrosis factor-alpha (TNFalpha) secretion following LPS challenge in macrophages. Expression of a dominant negative mutant of Rac1 (N17Rac1) reduced Rac1 activation, ROS formation, NFkappaB activation, and TNFalpha secretion following LPS stimulation. In contrast, expression of a dominant active form of Rac1 (V12Rac1) mimicked these effects in the absence of LPS stimulation. IKKalpha and IKKbeta were both required downstream modulators of LPS-activated Rac1, since the expression of either of the IKK dominant mutants (IKKalphaKM or IKKbetaKA) drastically reduced NFkappaB-dependent TNFalpha secretion. Moreover, studies using CD14 blocking antibodies suggest that Rac1 induces TNFalpha secretion through a pathway independent of CD14. However, a maximum therapeutic inhibition of LPS-induced TNFalpha secretion occurred when both CD14 and Rac1 pathways were inhibited. Our results suggest that targeting both Rac1- and CD14-dependent pathways could be a useful therapeutic strategy for attenuating the proinflammatory cytokine response during the course of sepsis. PMID:11402028

Sanlioglu, S; Williams, C M; Samavati, L; Butler, N S; Wang, G; McCray, P B; Ritchie, T C; Hunninghake, G W; Zandi, E; Engelhardt, J F

2001-08-10

217

Airfoils in Turbulent Inflow  

DEFF Research Database (Denmark)

Vindmøller er placeret i det atmosfæriske grænselag, hvor de er udsat for turbulens. Det gælder især møller i vindmølleparker, som rammes af kølvandet fra andre møller. Derfor opererer vingeprofilerne på vingerne i en turbulent strømning. I denne afhandling undersøges effekten af at opløse indløbsturbulensen i profilberegninger med CFD. Simuleringerne er udført som detached-eddy simuleringer (DES), fordi det dermed er muligt at opløse fristrømsturbulensen uden at simuleringerne bliver for tunge at køre, da kravet til netopløsningen i grænselaget ikke er så strengt. I DES opløses turbulensen der dannes i grænselaget ikke, men turbulensen fra den fri strømning trænger ind i grænselaget. Ideen er, at denne turbulens skal blande momentum fra den fristrømning ind til bunden af grænselaget, hvilket vil øge modstandsevnen mod trykgradienten, som ellers kan få strømningen til at separere. Dermed øges det maximale løft. Det viser sig dog, at hastigheden i den indre del af grænselaget kun påvirkes svagt af den opløste turbulens. Der er en lille stigning i hastighed tæt på forkanten, men længere nedstrøms er der ingen ændring. Påvirkningerne på det beregnede løft og på trykfordelingerne er også meget små. De opløste skalaer af turbulensen er forholdsvis store sammenlignet med grænselagstykkelsen. Det vurderes, at det er nødvendigt at opløse de små skalaer af turbulensen i grænselaget, og at det er dem, som samvirker med fristrømsturbulensen i eksperimenter, hvor der observeres en effekt. Det betyder, at det sikkert er nødvendigt at køre large-eddy simuleringer eller direkte løse Navier-Stokes ligningerne uden brug af turbulensmodel for at kunne forudsige effekten af fristrømsturbulens. Der er udviklet en metode til at påtvinge opløst turbulens i et ønsket område inde i domænet i CFD simuleringer. Metoden kan anvendes i stedet for den traditionelle fremgangsmåde, hvor turbulensen påtvinges på indløbsranden. Metoden blev udviklet til at påtvinge opløst turbulens i profilsimuleringerne, hvorved det totale antal celler kan reduceres til godt det halve, hvilket reducerer beregningsbyrden betydeligt. Den kan dog også anvendes til andre typer simuleringer, hvor der påføres opløst turbulens. F.eks. kan den anvendes til studier af kølvandet fra rotorer, der opererer i en turbulent strømning. Den opløste turbulens påtvinges bedst ved at addere et led til kildeleddet i den diskrete udgave af Navier-Stokes ligningerne. Den dannede turbulens viser meget god overensstemmelse med det påtrykte felt. Det anbefales, at køre syntetisk turbulens gennem en kort precursor simulering inden det påføres, for at lade flowløseren tilpasse turbulensen til nettet og den numeriske metode. Endeligt er der udviklet to metoder til at generere syntetisk turbulens med samme karakteristika som atmosfærisk turbulens og turbulensen som den opleves af en roterende vinge. Den første metode giver en semi-analytisk løsning til kryds-spektraltætheden af turbulensen i et forskydningslag. Den er baseret på samme teori som Manns metode, som også anvendes i normen for lastberegninger på vindmøller. Den anden metode genererer syntetisk turbulens i domæner med vilkårlig form. Den kan anvendes til at generere et turbulensfelt, som svarer til det en roterende vinge vil møde. Rotationen ændrer fordelingen af energi på de forskellige frekvenser, og denne effekt kan modelleres med den foreslåede metode.

Gilling, Lasse

2009-01-01

218

Vil gerne : har ikke lyst  

DEFF Research Database (Denmark)

De kortuddannede er dybt splittede over for tilbud om mere uddannelse. Det kræver en særlig indsats med motivation og pædagogik, som bl.a. daghøjskolerne er gode til, siger professor Knud Illeris. Udgivelsesdato: December

Illeris, Knud

2006-01-01

219

Køn findes ikke på arabisk  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er ofte uforudsete komplikationer, når man som regering i et europæisk land ønsker at forbedre kvinders rettigheder i et land som Yemen, der er berygtet for at tilbyde sin kvindelige del af befolkningen markant ringere vilkår end den mandlige del. Komplikationerne har mange forklaringer, men skyldes også at forståelsen af hvad ’køn’ egentlig betyder, i bedste fald varierer, og i nogle tilfælde anses for at være et begreb, der kun giver mening i den vestlige verden.

Christiansen, Connie CarØe

2013-01-01

220

Krigen der ikke måtte ske  

DEFF Research Database (Denmark)

Anmeldelser af: Hew Strachan: Første Verdenskrig. Oversat af Ulla Lauritsen. Informations Forlag, 406 s. og Adam Hochschild: Aldrig mere krig. Loyalitet og modstand 1914-1918. Oversat af Lasse Rask Hoff. Informations forlag, 464 s.

Lund, Joachim

2014-01-01

221

Vi har beskæftigelseskrise, ikke uddannelseskrise  

DEFF Research Database (Denmark)

Universiteterne er for dårlige, og kandidaternes kompetencer er forkerte, derfor ender mange i arbejdsløshed, mener Danmarks Akkrediteringsinstitution, Produktivitetskommissionen og DI. Men for få år siden var der mangel på højtuddannet arbejdskraft, så måske har vi et beskæftigelsesproblem snarere end et uddannelsesproblem

Grindsted, Thomas Skou; Skou Grindsted, Louise

2014-01-01

222

Status og plejemuligheder for klokkelyngdomineret våd hede  

DEFF Research Database (Denmark)

To områder med våd indlandshede (type 4010) med klokkelyng på Borris Hede er blevet undersøgt for at afklare årsagerne til, at de er under forandring og for at give baggrunden for udvikling af plejetiltag, der kan vende udviklingen. NOVANA overvågningen viser, at klokkelyng i denne naturtype arealmæssigt er gået tilbage med ca. 10% fra 2004 – 2009, hvilket svarer til den periode, overvågningen er blevet udført. Andre danske observationer og undersøgelser bekræfter, at udviklingen har været negativ i en periode i det mindste siden omkring 1995. Samtidig står det klart, at der ikke findes sikker erfaring om pleje af denne naturtype, der vil kunne vende udviklingen. Undersøgelserne på Borris Hede blev udført for at kvantificere den nuværende status for naturtypen på Borris Hede. De to undersøgte transekter viste, at dækningen og strukturen (kompaktheden) af klokkelyngbevoksningerne er lav, at klokkelyngområderne er under forandring pga. øget forekomst af bl.a. hedelyng og blåtop, men også at der stadig er områder med dominans af klokkelyng, som dog synes at være i tilbagegang, hvilket blandt andet ses ved, at der i områderne forekommer en del død eller døende klokkelyng. Målingerne af kulstof og kvælstof i morlaget viser et ugunstigt lavt C/N forhold i de fugtige områder, hvor klokkelyng tidligere har været meget dominerende. I forhold til det anbefalede C/N-forhold som ligger på 30 eller derover, sås der i de fugtige områder på Borris Hede C/N-forhold mellem 21 og 26. Det viser, at den pleje, der er blevet foretaget på Borris Hede i form af afbrænding ikke har været tilstrækkelig til at genoprette områdets evne til at opbygge kulstof. Dette skyldes efter al sandsynlighed, at afbrændingen er foregået på et tidspunkt, hvor de fugtige områder ikke er blevet nævneværdigt påvirket af afbrændingen. Konklusionen er, at kvælstofnedfaldet overstiger naturtypens tålegrænse, og at de aktuelle plejeformer ikke er tilstrækkelige til at fjerne overskuddet af kvælstof, hvilket har til resultat, at kvælstof akkumuleres i de fugtige områder og fører til, at vegetationen langsomt ændres. En forandring som stadigt forløber, og som sit sandsynlige endepunkt vil have en vegetation domineret af græsser med blåtop som den dominerende art. Som en konsekvens af at en deposition på 12 – 14 kg N ha-1år-1 og derover medfører at klokkelyng forsvinder fra de våde indlandsheder, foreslås det ud fra statistiske analyser, at tålegrænseintervallet for naturtypen våd indlandshede (type 4010) begrænses fra den aktuelt gældende publicerede tålegrænse for naturtypen på 10–25 kg N ha-1år-1, til 10 – 14 kg N ha-1år-1. Det vil sige at heder som aldrig har været belastet udover 12 - 14 kg N ha-1år-1 fremover må formodes at kunne tåle belastninger herunder. Våde indlandsheder der tidligere har været udsat for Ndepositioner højere end 12 - 14 kg N ha-1år-1 vil kunne tåle mindre end tålegrænsen. Der er behov for at udvikle plejemetoder, som kan vende udviklingen. Her begrænses mulighederne af, at Borris Hede fungerer som skydeterræn, hvilket gør, at pleje i form af græsning og afskrælning af tørvelaget i praksis er udelukket henholdsvis pga. skydningen og risikoen for at støde på ueksploderet ammunition. Derfor står afbrænding i tørre somre tilbage som eneste realistiske mulighed for at vende udviklingen. Sådan pleje kræver dispensation fra den gældende bekendtgørelse om bl.a. afbrænding af hede, som ikke giver mulighed for afbrænding af lyng m.v. i perioden 1. april - 31. august. En generel dispensationsmulighed for kommunalbestyrelsen til at tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser gælder udtrykkeligt ikke i denne situation (§ 3, stk. 1). Anvendelsen af denne plejeform i sommerperioden kræver derfor en ændring af bekendtgørelsen, hvilket hermed anbefales.

Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik

2011-01-01

223

Endoplasmic reticulum stress preconditioning antagonizes low-density lipoprotein-induced inflammation in human mesangial cells through upregulation of XBP1 and suppression of the IRE1?/IKK/NF-?B pathway.  

Science.gov (United States)

Elevated plasma low?density lipoprotein (LDL) is associated with systemic inflammation, and is an important factor in the pathogenesis of chronic kidney disease. The aim of the present study was to investigate the effects of endoplasmic reticulum (ER) stress preconditioning on LDL?induced inflammatory responses, in human mesangial cells (HMCs). HMCs were exposed to LDL (200 nm), with or without pretreatment with tunicamycin, an ER stress inducer, and tested for changes to gene expression levels. Small interfering RNA technology was used to knockdown the expression of inositol?requiring enzyme?1? (IRE1?) and X?box?binding protein?1 (XBP?1), in order to determine their effects on LDL?treated HMCs. LDL treatment resulted in a significant, and time?dependent, increase in the relative mRNA expression levels of proinflammatory cytokines and CD40, which was coupled with enhanced phosphorylation of IRE1?, I?B kinase (IKK), and nuclear factor (NF)??B p65 and p65 nuclear translocation. The LDL?induced inflammatory responses were significantly reduced in the IRE1??depleted HMCs. Furthermore, pretreatment with tunicamycin significantly attenuated the induction of proinflammatory cytokines and CD40, by LDL. Whereas, silencing XBP1 expression significantly restored the production of proinflammatory cytokines, in the LDL?treated HMCs with ER stress preconditioning. The phosphorylation levels of IRE1?, IKK, and NF??B p65 were markedly increased in the XBP1?depleted HMCs. Conversely, overexpression of XBP1 blocked LDL?induced inflammation in the HMCs. The results of the present study demonstrate that ER stress preconditioning antagonizes LDL?induced inflammatory responses in HMCs, which may be mediated through upregulation of XBP1, and subsequent inactivation of the IRE1?/IKK/NF??B pathway. PMID:25405329

Yu, Yuan; Zhang, Ling; Liu, Qi; Tang, Lin; Sun, Hang; Guo, Hui

2015-03-01

224

Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

225

Kristendom og naturvidenskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er et paradoks, hvis man forlanger håndfaste beviser for at kunne tro. Tro kan netop ikke begrundes rationelt, og derfor kan man heller ikke argumentere sig frem til, at man skal tro. Hvis man som kristen har et problem med påskens opstandelse, så har man da et endnu større problem med Guds eksistens

Pedersen, Jens Olaf Pepke

2015-01-01

226

Andre scener fra Afghanistan  

DEFF Research Database (Denmark)

Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet billede af den indsats, de yder dernede.

Serritzlev, Jeanette

2010-01-01

227

Kosten påvirker din medicin - og omvendt  

DEFF Research Database (Denmark)

Mad og medicin påvirker hinanden. Mad kan eksempelvis binde medicin i tarmen, så medicinen ikke optages eller først optages lang tid efter indtagelsen. Men medicin kan også påvirke appetit og smagsoplevelser. Disse sammenhænge gælder ikke kun medicin købt på apoteket, men også naturpræparater.

Andersen, Jens Rikardt

2014-01-01

228

Simultandolmetschen aus dem Deutschen : warten auf das Verb? Ein altes Thema aus neuer Sicht  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen fremstilles resultaterne af en empirisk undersøgelse af spørgsmålet om, hvad informanter gør, når de ved simultantolkning fra tysk til dansk ikke ønsker at vente på verbet i den udgangssproglige ytring. Undersøgelsens informanter bruger en genoptagelsesteknik, som bl. a. sætter dem i stand til at rette, supplere og færdiggøre utilfredsstillende og/eller uafsluttede outputsegmenter samtidig med modtagelse af løbende input. På grund af den enkle fællesnævner ved løsning af forskellige slags processeringsvanskeligheder anbefales genoptagelsesteknikken som didaktisk værktøj i begynderundervisningen.

Dubslaff, Friedel

1997-01-01

229

Processes in a compost based landfill biocover; methane emission, transport and oxidation  

DEFF Research Database (Denmark)

Metan er en drivhusgas med et potentiale for global opvarmning som er 25 gange større end kuldioxids. Metan produceret i lossepladser kan oxideres i biologiske aktive lossepladsdæklag også kaldet biocover systemer. Denne proces vil kunne reducere lossepladsers bidrag til drivhuseffekten. Den indeværende PhD omhandler blandt andet udvælgelse af det optimale materiale til brug i et fuld skala biocoveranlæg på Fakse Losseplads. Der blev foreslået en omkostningseffektiv og nem metode til udvælgelse af tilgængelige kompost materialer i fremtidige biocover systemer. Biocover systemet på Fakse losseplads bestod af ti biocover "vinduer", hvilke var områder i det etablerede jorddække, hvor den eksisterende tætte afdækningsjord var blevet udgravet, hvorefter et 15 cm grus "gas distributionslag" blev installeret og overlejret af et 1 m lag af aktivt materiale, (komposteret haveaffald). Det samlede areal af biocover vinduerne var 5000 m2, mens det samlede areal af lossepladsen var 12 hektar. Virkningsgraden af biocover systemet blev evalueret og mere detaljerede undersøgelser blev foretaget på et udvalgt biocover vindue (85 m2). Her blev det fundet at metanen ikke blev fordelt godt nok i biocover vinduet, hvilket begrænsede effektiviteten. Det blev på baggrund af målinger i felten af kompostens vandindhold og gasledningsevne konkluderet at dette ikke skyldes, at kompost laget var vandmættet, og gas permeabiliteten var over 10-10 m2 året rundt. Ligeledes havde forandringer i det atmosfæriske tryk negative indvirkninger på effektiviteten, især om vinteren, hvor metan oxidationszonen blev skubbet opad i kompost laget, hvor temperaturen var lavere end dybere i kompost laget. Der blev målt op til 50 oC i oktober i kompost laget og temperaturen var året rundt over 10 oC i dybder større end 30 cm. Beregninger baseret på målte vandindhold og målte gaskoncentrationer indikerede at metan oxidationsprocessen om vinteren var begrænset af diffusionen af ilt til metanoxidationszonen. Metanoxidationsrater blev udregnet på baggrund af en karbon massebalance og resultaterne blev sammenlignet med metanoxidationsrater fundet vha. stabile karbon isotoper. Brugen af de to metoder gav rimeligt enslydendel resultater, og det blev konkluderet at karbon massebalancen var en nem og velfungerende metode til bestemmelse af metan oxidationsrater i felten. Den årlige metanoxidationsrate for det 85 m2 store biocover vindue blev estimeret til 1-2 ton CH4/år, hvilket svarer til 29-52 ton CO2 eq./år. Generelt blev det fundet at effektiviteten af biocover systemer vil være højere, hvis gastransporten kan kontrolleres både over tid og sted og det anbefales at fremtidige biocover systemer benytter et gas distributionslag på 50 cm.

Pedersen, Gitte Bukh

2010-01-01

230

Kaffe kan beskytte mod sygdom  

DEFF Research Database (Denmark)

A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively.

Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz

2012-01-01

231

Kulturforskelle kan være en udfordring  

DEFF Research Database (Denmark)

McDonald opererer over det meste af verden med det samme produktkoncept. I lærebøgerne bliver McDonald's strategi ofte fremhævet som et skoleeksempel på en globaliseringsstrategi. Alligevel har en burger forskellige kulturelle betydninger for kunder verden over. I Rusland står folk velvilligt i kø i timevis for at købe sig en burger, fordi den har en meget høj statusværdi. Det modsatte er tilfældet i Sydeuropa. Burgeren er et eksempel på et globalt produkt, der har forskellig betydning for de kunder der indtager den. Og den er dermed et symbol på de skiftende spilleregler, som internationaliseringen påfører virksomhederne.

Langhoff, Tine

1996-01-01

232

Patenter kan også skabe videndeling  

DEFF Research Database (Denmark)

Med den nye EU patent domstol vil opfindere og virksomheder med stor sandsynlighed få flere patenter i hus. Derfor er det på sin plads at stille det helt grundlæggende spørgsmål: Hæmmer eller fremmer patenter innovationskraften? Og er den måde, patenter bruges på i dag, rimelig?

Wested, Jakob

2014-01-01

233

Sport er hverken sundt eller social  

DEFF Research Database (Denmark)

Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende ritualer. Sport kan imidlertid som projekt fortsat godt levere stof til den meningsskabende fortælling om identitet: Hvem er jeg!

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

234

Facilitering i de sjællandske lokale energispareudvalg  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne rapport er på baggrund af en kortlægning af de sjællandske lokale energispareudvalg samt en SWOT-analyse, en aktøranalyse og en teoretisk diskussion at belyse, hvordan de lokale energispareudvalg ved hjælp af en facilitator kan støttes i deres arbejde med at opfylde målene, der er udstukket i loven om fremme af besparelser i energiforbruget. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og et videre forløb, hvor trategier og handlingsplaner skal udarbejdes. En facilitator skal forstås som en person, der styrker en gruppe i at lære om deres problemsituation, om deres mål og i at udvikle handlingsplaner for deres mål. Målet for energispareudvalgene er at fremme energibesparelser lokalt, og deltagerne i udvalgene er derfor forpligtet til at koordinere og samarbejde om energispareaktiviteter. El-, gas- og varmeforsyningsselskaberne er forpligtet til at deltage, hvorimod det står kommuner, miljø-, erhvervs og forbrugerorganisationer frit for at deltage. Udvalgene har ikke kommissorium til atpålægge en deltager aktiviteter, som er deltageren imod. Udvalget er således kun beslutningsdygtigt ved enstemmighed. Kortlægningen af de sjællandske lokale energispareudvalg har vist, at udvalgene har haft en vanskelig start, der især er bremset af, at fjernvarmeværkerne har holdt sig tilbage fra energispareudvalgsarbejdet, indtil en bekendtgørelse til varmeforsynings-loven er på plads. El- og gasforsyningsselskaberne har været initiativtagerne til alle udvalg på Sjælland. Der er på baggrund af SWOT-analysen identificeret seks problemer hos udvalgene. Det er udvalgets manglende identitet, manglende konkrete projektforslag, uenighed om geografiske områder, at deltagerne ikke kender hinandenn, frygt for skæve magtforhold i udvalgene og manglende visioner. Aktøranalysen har vist, at aktørernes bud på udvalgenes geografiske område samt opgaver afspejler aktørernes egne områder og daglige opgaver. Der er ud over lovens krav identificeret to mål for energispareudvalgenes arbejde: Erfaringsudveksling og vidensdeling. Kortlægningen af de sjællandske energispareudvalg og aktøranalysen har vist, at der er behov for at inddrage en facilitator i udvalgene. På baggrund af den teoretiske diskussion kan det konkluderes, at de lokale energispareudvalg kan støttes i deres arbejde med at løse deres problemer samt nå lovgivningens og deres egne mål ved hjælp af en facilitator. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og udarbejdelse af strategier og handlingsplaner i udvalgenes videre forløb. I etableringsfasen bør facilitatoren støtte udvalgene ved at samle deltagerne til sociale arrangementer, afholde samtaler med hver enkelt deltager og herved få belyst deres baggrund, opfattelse af udvalget samt problemer, fordele og mål med udvalget. Facilitatoren vil endvidere kunne støtte udvalgene ved at fungere som vidensformidler. Dernæst bør facilitatoren i udvalgenes problemløsningsfase støtte udvalgene ved at afholde møder, hvor kreative teknikker samt struktureringsmetodikker anvendes til at få afklaret udvalgenesproblemer. Endelig bør facilitatoren i etableringsfasens afslutningsfase støtte udvalgene i afrapporteringen og i at forberede udvalgets næste skridt med hensyn til mødestruktur, valg af teknikker og deltagere. Facilitatorens opgave er at lade deltagernes kritik og ideer få frit løb og dernæst samle deres ideer til få konkrete bud. I etableringsfasen bør facilitatoren derfor holde lav profil. I udvalgenes videre forløb kan facilitatoren støtte udvalgene i at forberede og afholde møder, hvor struktureringsmetodikker anvendes til at få udviklet strategier og handlingsplaner. Facilitatorens opgave er at holde deltagerne fast mod målet. Det kan endvidere konkluderes, at udvalgene bør have udarbejdet en strategi som en position eller plan og som et perspektiv. Det anbefales, at udvalgene opdeles i mindre grupper under selve faciliteringsprocessen, enten aktørvis eller tværfagligt for at sikre, at alle kommer til orde. Det kan være en fordel i etableri

Christensen, Hanne Broen

2001-01-01

235

Can Venezuela's oil sector endure Chavez' ambitions any longer?; Kan Venezuela's oliesector Chavez' ambities nog langer dragen?  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The author describes the decline of Venezuela's oil industry as well as President Chavez' reaction to Venezuela's budgetary crisis. Politicization, falling investment and the obligation to take upon itself a plethora of social spending have left national oil company Petroleos de Venezuela, S.A. unable to produce efficiently and maintain production levels. Falling oil production and lower oil prices have in turn left president Hugo Chavez unable to spread the wealth to Venezuela's poor and he is searching desperately for ways to extract yet more from Venezuela's dysfunctional economy. As funds run out, Venezuela's expensive foreign policy, supporting regional allies, in particular Cuba, and seeking to export anywhere but the United States, proves overly expensive. Venezuela's impoverished masses, still supportive of Chavez during February's elections, may become less so as funds for social programmes run out. For Chavez it is a time for making choices... otherwise the people of Venezuela will choose for him. [Dutch] De auteur beschrijft de teruggang van de olie-industrie van Venezuela en de reacties van president Chavez op de budgettaire crisis in Venezuela. Politisering, dalende investeringen en de verplichtingen m.b.t. de overvloed aan sociale uitgaven zorgen er voor dat de nationale oliemaatschappij Petroleos de Venezuela niet in staat is om efficient te produceren en de productie op peil te houden. Dalende olie-productie en lagere olieprijzen zorgen er ook voor dat de president niet in staat is om de rijkdom te verdelen over de armen in Venezuela. Hij is op zoek naar manieren om meer te halen uit de slecht functionerende economie. Zijn dure buitenlandse Venezuela beleid, onder meer door ondersteuning van regionale bondgenoten, in het bijzonder Cuba, en het zoeken naar export mogelijkheden, behalve naar de USA, pakt fiancieel gezien slecht uit. De verarmde massa's van Venezuela steunden Chavez nog in de verkiezingen in Februari 2011, maar dat kan minder worden als de fondsen voor sociale programma's droogvallen.

Honkoop, J.

2009-07-15

236

Eco-Hydrological Modelling of Stream Valleys  

DEFF Research Database (Denmark)

Vurdering af hydrologiske påvirkninger på terrestriske økosystemer i ådale kræver en multidisciplinær tilgang, som involverer både ingeniører og økologer. Grundvandsudstrømning i ådale og lavlandsområder understøtter en række artsrige plantesamfund, hvis beskyttelse prioriteres på verdensplan. Denne beskyttelse kræver øget viden om områdernes understøttende hydrologi og særligt sammenhænge mellem vegetation, grundvandsudstrømning og vandstandsforhold er afgørende for forvaltningen. Vandindvinding påvirker hydrologien i et opland og dermed også den mængde grundvand, som afstrømmer til overfladevandssystemerne. Numerisk hydrologisk modellering anvendes ofte til evaluering af den udnyttelige vandressource og til vurdering af effekterne af vandindvinding, men ved vurdering af påvirkninger på lokale grundvandsafhængige økosystemer øges betydningen af heterogenitet på lokal skala. Dette kræver nye metoder til at kombinere måleteknikker og hydrologiske modeller på forskellig skala. Denne PhD afhandling undersøger den understøttende hydrologi i rigkærs-habitater i Danmark ved en kombination af feltundersøgelser, hydrologisk modellering og statistiske vegetative analyser i et udvalg af danske rigkær. Feltundersøgelserne har belyst de hydro-geologiske forhold, som skaber en stabil kalkholdig grundvandstilstrømning, der er en forudsætning for specialiserede plantesamfund. Kombinationen af en dybt nedskåret ådal, et højtydende grundvandsmagasin, samt forholdsvis lavpermeable aflejringer i ådalen danner en opadrettet strømning, og den vertikale hydrauliske gradient fremhæves som en nøgleparameter, der kontrollerer udstrømningen. Diffus grundvandsudstrømning er særdeles vanskelig at måle direkte og ny metode som bygger på invers modellering anbefales for at opnå en tilstrækkelig nøjagtighed. Modellen kræver, at den vertikale hydrauliske gradient måles over tid, og som modelinput benyttes desuden nedbør og potentiel fordampning. Det konkluderes desuden at vandstandsdynamikken i rigkær indeholder værdifuld information, som kan anvendes til bestemmelse af udstrømning og hydrauliske parametre. Distribueret 3D modellering er nødvendig ved risikovurdering af vådområder i forhold til vandindvinding. De heterogene udstrømningsmønstre, som ofte findes i ådale, betyder at påvirkningerne ikke rammer hele ådalen ensartet. Det er specifikt fundet at storskala pumpeforsøg har medført en klar vandføringsreduktion på ca. 20 % i et kildevæld, mens der ikke kunne måles ændringer i vandstandsforholdene i et rigkær 50 m derfra, hverken i korte eller dybe rør. Problemerne med at måle vandstandsændringen i rigkærene skyldtes delvist de naturlige fluktuationer. Her kan numeriske modeller biddrage ved at separere den naturlige dynamik fra den vandindvindingsrelaterede påvirkning. Vandstand er den hyppigst målte hydrologiske parameter i vådområder. I dette studie er sammenhænge mellem vandstandsforhold og rigkærsvegetation undersøgt på 35 danske lokaliteter. Alle lokaliteter har piezometerrør installereret med kontinuert registrering af vandstand, og der er foretaget planteregistreringer i cirkler omkring rørene. Resultaterne viser at vandstandsforholdene er direkte begrænsende for forekomsten af typiske rigkærsarter og mosser, og der er opstillet en sjælden kvantitativ sammenhæng mellem antal arter og vandstandsforhold. Statistiske/empiriske modeller er opstillet med henblik på at forudsige antallet af typiske rigkærsarter og mosser baseret på vandstand og vegetationsafledte Ellenberg-værdier. Modellerne er nyttige til at identificere forhold, som begrænser kvaliteten i et rigkær, mens de bagvedliggende antagelser ikke nødvendigvis er gyldige til at forudsige effekter af vandstandsændringer, idet der ikke tages højde for en intern frigivelse af næringsstoffer. Resultaterne af studiet underbygger ikke fastsættelsen af specifikke grænseværdier for ændret udstrømning eller vandstandsforhold, der medfører en signifikant skadevirkning på grundvandsa

Johansen, Ole

2011-01-01

237

Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

Dau, Susanne

2014-01-01

238

Antorini, husk billedkunst : Faget billedkunst er et kreativt vidensfag, der bliver svigtet groft på alle niveauer i det danske uddannelsessystem: Blandt andet undervises der ikke i faget på folkeskolens mellemste og ældste klassetrin.  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er i udlandets øjne kendt for vores kreativitet. Trods vores lidenhed kan vi bryste os af fremragende kunstnere – lad mig her nævne Asger Jorn og Per Kirkeby og fra den yngre generation også Olafur Eliasson, Tal R, Superflex, Jesper Just, Elmgreen & Dragset m.fl. – store arkitekter fra Arne Jacobsen over Jørn Utzon til Henning Larsen og Bjarke Ingels og store og markante designere som PH, Finn Juhl, Hans J. Wegner og Verner Panton. Men kan det blive ved, når de kreativ-musiske fag i skolen prioriteres så lavt? På trods af erhvervslivets og skiftende regeringers ambitioner om en stadig mere innovativ, kreativ og kompetent arbejdskraft og på trods af det faktum, at vi lever i en i stigende grad visuel kultur, har det vigtige kreativ-visuelle fag, billedkunst, i folkeskolen, i gymnasiet og på læreruddannelsen været på tilbagetog i snart 40 år. Det er ellers det eneste fag, som giver eleverne et bevidst forhold til billeder, og som lærer dem at skabe deres egne.

Bonde, Lisbeth

2013-01-01

239

Sædelighedsbegrebet i relation til bioteknologi  

DEFF Research Database (Denmark)

Udtrykket sædelighed ses anvendt som et hensyn, medlemsstaterne legitimt kan påberåbe sig for at retfærdiggøre foranstaltninger, der hæmmer de frie varebevægelser, og som et hensyn, der udelukker, at der kan meddeles patent på en opfindelse. Formålet med artiklen er at belyse, hvilken betydning sædelighedsbegrebet har eller kan tænkes at få på de områder, hvor der ikke foreligger fællesskabsretlig regulering.

Sommer, Tine

2001-01-01

240

Magt i organisationer - introduktion  

DEFF Research Database (Denmark)

Magt handler om at udøve et mere eller mindre direkte pres på et individ, som mod sin vilje føjer sig derefter. Denne klassiske definition kan mange sikkert tilslutte sig. Men den kan også udfordres. For er magt ikke mere end fx at håndhæve autoritet, give ordrer og direkte tvinge nogen til noget? Ligger der ikke også en magt i dét at kunne motivere og rette organisationsmedlemmernes adfærd mod særlige mål? Er det ikke også magtfuldt at kunne skabe en kærlig ‘container’, der tilsyneladende kan ophæve betydningen af det asymmetriske forhold mellem leder og medarbejder, så den sædvanlige utryghed, inkongruens og mistillid forsvinder og erstattes af en følelse af lige- værdighed, åbenhed og samhørighed?

Elmholdt, Claus Westergård; Fogsgaard, Morten Kusk

2014-01-01

241

Facebook Marketing - Fra A-Z : Ny bog om marketing på Facebook giver gode råd til virksomheder, der er nybegyndere i cyber space  

DEFF Research Database (Denmark)

Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst.

Mortensen, Thomas BØtker

2009-01-01

242

Toxicity testing with the collembolans Folsomia fimetaria and Folsomia candida and the results of a ringtest  

DEFF Research Database (Denmark)

En international ringtest er gennemført med to collembol arter, så de kan introduceres til OECDs test-guideline program. Den ene art Folsomia candida, findes allerede som en anerkendt ISO standard, mens den anden sexuelt reproducerende art Folsomia fimetaria er inkluderet i det ny test guideline forslag, som et alternativ til F. candida. På trods af at F. fimetaria kræver indkøring i et test laboratorie for at fungere, giver den stabile resultater og anbefales som testart specielt for stoffer som kan influere på reproduktionsapparatet.

Krogh, Paul Henning

2009-01-01

243

Diffuse Agency and Institutional Dynamics in Global Governance – the Cases of the World Bank and the WTO : Panel: Institutionalisation and norms in global governance  

DEFF Research Database (Denmark)

Global styring har ingen central autoritet, så globalt lederskab må forstås i nye termer. Når direkte anvendelse af magt via hierarkier ikke længere er en mulgiehd, politologisk forskning har vendt sig mod begrebet "blød magt". Det centrale i blød magt-tilgange er normative forandringer. Normative forandringer opstår gennem introduktionen, indramningen og faciliteringen af nye paradigmer, programmer og offentlige holdninger. Dette kan ikke begrænses til en snæver elite, men involverer en bredere intellektuel relation mellem akademikere, politikere, mediefolk, NGOere og private firmaer. I sådan et komplekst mijø kan lederskab ikke forstås som en enkelt magtfuld aktør. Enkeltstående aktører kontorlerer ikke den normative udvikling i global styring.

Strange, Michael Stewart; Aagaard, Peter

244

Deoxysappanone B, a homoisoflavone from the Chinese medicinal plant Caesalpinia sappan L., protects neurons from microglia-mediated inflammatory injuries via inhibition of I?B kinase (IKK)-NF-?B and p38/ERK MAPK pathways.  

Science.gov (United States)

Caesalpinia sappan L. (Lignum Sappan) is a Chinese medicinal plant for treating ischemic cerebral apoplexy. Deoxysappanone B (DSB), a homoisoflavone compound isolated from C. sappan L. (Lignum Sappan), was studied for anti-neuroinflammatory and neuroprotective properties using lipopolysaccharide (LPS)-induced BV-2 microglia neuroinflammation model and LPS-induced microglia-neuron co-culture system. Our findings showed that DSB effectively inhibited BV-2 microglia-mediated neuroinflammatory mediators? release including NO, PGE?, TNF-?, IL-6 and reactive oxygen species. Moreover, DSB markedly protected neurons against inflammatory microglia-mediated neurotoxicity in a microglia-neuron co-culture system. Mechanism study revealed that DSB blocked two major neuroinflammation-related signaling pathways including IKK-I?B-nuclear factor kappaB (NF-?B) and p38/ERK mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades, further leading to the inhibition of neuroinflammatory mediators? production. The present study provides evidence that the anti-neuroinflammatory and neuroprotective effect of DSB are due to the suppression of neuroinflammatory mediators? production as well as inflammation-induced neurotoxicity through regulation of multi-targets. Therefore, DSB may serve as a neuroprotective agent for the treatment of neuroinflammatory disorders and inflammation-related neuronal injury. PMID:25530267

Zeng, Ke-Wu; Yu, Qian; Song, Fang-Jiao; Liao, Li-Xi; Zhao, Ming-Bo; Dong, Xin; Jiang, Yong; Tu, Peng-Fei

2015-02-01

245

Aktionæroverenskomstens retsvirkning for generalforsamling og bestyrelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer den virkning, aktionæroverenskomster har for et selskabs generalforsamling og bestyrelse. Om virkningen for generalforsamlingen konkluderes det, at overenskomsten får selskabsretlig virkning, dvs. kan medføre ugyldighed af en aftalestridig beslutning på generalforsamlingen, såfremt pligten efter overenskomsten er entydig, og overenskomsten omfatter alle selskabets aktionærer, eller alle dog er bekendt med den. En dom fra Højesteret viser, at aftalen på denne måde kan få selskabsretlig gennemslagskraft. For bestyrelsen har overenskomsten derimod ingen virkning. Den kan ikke fravige de flertalskrav mv., der fremgår af selskabslovgivningen og vedtægterne, ligesom den ikke kan fravige lovens inhabilitetsforskrifter. En overenskomst, der ikke har givet sig udslag i en vedtægtsbestemmelse, vil derfor være uden virkning. En afgørelse, som Erhvervsankenævnet har afsagt under dissens herom, er derfor ikke korrekt.

Werlauff, Erik

2008-01-01

246

Det Spirituelle Menneske  

DEFF Research Database (Denmark)

Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.

Viftrup, Dorte Toudal

2010-01-01

247

Kultur skaber markeder  

DEFF Research Database (Denmark)

En virksomhed kan ikke længere bare ’føre sit produkt på markedet’, og kalkulere med at forbrugerne kommer styrtende for at købe det. Markedet er propfyldt med marginalt forskellige tingester, som indfrier alle mulige tænkelige og utænkelige behov. Så selvfølgelig gør forbrugerne ikke det. De står ikke lige og mangler noget. Derfor handler det ikke længere om markedsføring, men om markedsskabelse - og market creation kræver nogle nye vinkler på forbrug og forbrugere, nogle nye tilgange til kreativitet og strategi - og ikke mindst nogle nye samarbejdsformer mellem virksomheder og bureauer.

Hermansen, Judy

2014-01-01

248

Risikoledelse og godt købmandsskab i dansk shipping  

DEFF Research Database (Denmark)

SHIPPINGKOMMENTAR I Lewis Carroll's børnebog „Bag spejlet" møder Alice den hvide dronning. Alice siger, at hun ikke kan tro på noget, der er umuligt, hvortil dronningen svarer, at i så fald kan Alice ikke have øvet sig ret meget. Dronningen tilføjer, at da hun selv var på Alices alder havde hun øvet sig en halv time hver dag og undertiden troet på hele seks umulige ting allerede før frokost.

Sornn-Friese, Henrik

2013-01-01

249

Straf som penibel ledelsesform  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan klasseledelse fungere uden muligheden for at straffe? Kan man have en skole uden straf? Hvis man ser tilbage på skolens historie, ser svaret ud til at være nej. Skolen som institution ser ud til at være uløseligt forbundet med disciplinering af eleverne til at gøre noget, som de ikke nødvendigvis gør af sig selv – og således også med sanktionering eller straf, når de ikke opfører sig som påbudt.

Knudsen, Hanne; Bjerg, Helle

2014-01-01

250

Motiverende og interesseskabende naturfagsundervisning  

DEFF Research Database (Denmark)

Nogle gange er elever meget engageret i naturfagsundervisning, andre gange er de ikke. I dette kapitel introduceres en række motivationsteorier, som hver især kan bidrage med en forklaring på, hvorfor elever engageres i naturfagsundervisningen – eller hvorfor de netop ikke engageres. Herefter diskuteres, hvordan praktisk arbejde, inquiry-baseret naturfagsundervisning og samfundsmæssige dilemmaer kan stimulere elevers motivation. I sidste del af kapitlet gennemgås principperne for at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af elevers motivation i naturfagsundervisning.

Dohn, Niels Bonderup

251

Smuds i børnehaven : En undersøgelse af uønskede personlighedstræk i børnehavers vurderingsmaterialer  

DEFF Research Database (Denmark)

I danske børnehaver foretager man vurderinger af børnenes udvikling. Denne artikel undersøger en række materialer til sådanne vurderinger, og den undersøger hvilke personlighedstræk, der her opfattes som uønskede og ikke-acceptable, som ”smuds”. En sådan læsning af vurderingsmaterialer siger noget om, hvilke typer af børn og hvilke egenskaber hos børn, der p.t. kan opnå social accept og værdsættelse, og hvilke, der ikke kan rummes, men bliver opfattet som noget negativt og uønsket, eller, med artiklens sprogbrug, som smudsigt.

Gitz-Johansen, Thomas

2012-01-01

252

Den Gode Historie : Opslag i Jan Kjærstads Forføreren, Erobreren og Opdageren  

DEFF Research Database (Denmark)

SLAGTILBUD: NU KUN 100 KR.! (se nedenfor)  I Kjærstads Wergeland-trilogi oplever læseren, hvordan de mange gode historier om en helt (u)almindelig norsk mand skrives ind i ét mægtigt felt: kronologien ophæves, rummet tager tidens plads, og hierarki viger for det ligestillede, samtidige. Ingen sandhed får lov at stå uimodsagt. I romanernes tætte væv synes alt at være til stede og trænge sig på samtidig. Skal man skrive dækkende om et så stort, vildtvoksende og vidt forgrenet værk, tage højde for de mange krydsforbindelser og belyse dem, kræver det en ganske særlig form: den encyklopædiske. Den Gode Historie fremstår således som 29 encyklopædiske opslag, der behandler en række vigtige aspekter af Kjærstads forfatterskab og i særdeleshed trilogien. Læseren kan vælge at hoppe på de 'links', der forbinder opslagene på kryds og tværs, eller at læse bogen fra ende til anden. I begge tilfælde tilbydes en litterær lystvandring ud over det sædvanlige. Anmelderne skrev:  Man kunne sige, at Den Gode Historie er litteraturanalysens svar på internettet i det kjærstadske cyberspace. Men modsat internettets anarki er der her en benhård og kyndig styring af linkenes sammenhæng, og samtidig har bogen nettets opslagskvalitet. Det er en velskrevet og stærkt underholdende og foruroligende bog, der understreger - hvis nogen skulle have været i tvivl - at Kjærstad bliver man ikke sådan lige færdig med. (Johan Rosdahl i Gymnasieskolen)  Interessant form og sobre læsninger. [...] Bogen er velskrevet og velredigeret og udmærker sig desuden ved at have et sideløbende spor af velvalgte og suggestive illustrationer, der viser nogle af trilogiens vigtigste metaforer og billeder. Den Gode Historie er ligeledes velfunderet i sekundærlitteraturen om Kjærstad, og Mogensen inddrager også på erkendelsesbefordrende vis navne som Bohr, Ibsen, Kierkegaard og Ricoeur i sine læsninger og diskussioner. Der er ingen tvivl om, at den læser, der vil arbejde seriøst med Kjærstad, må en tur omkring denne første (litteraturvidenskabelige) 'encyklopædi' om ham i Danmark. Bogen henvender sig dog på grund af sit uprætentiøse sprog ikke kun til akademikere, men til enhver som måtte have lyst til at læse en introduktion til Kjærstads forfatterskab. (Fra Søren Franks anmeldelse i Standart, "En portal til Jan Kjærstads trilogi") Boken kan [...] anbefales som en velskrevet og informativ introduksjon til Wergeland-trilogien spesielt og Kjærstads forfatterskap generelt. Den utmerker seg framfor alt ved å ha et suverent overblikk over de 1500 sidene som trilogien utgjør og ved at den klarer å formidle den begeistring ved lesningen som forfatteren deler med så mange andre danske (og norske) lesere. (Morten Gaustad) [Den Gode Historie er] begejstret oplysningsarbejde. [...] [D]et spændende nye er konkordansen mellem rum og menneskesyn, som her kan opleves i en illustreret ordbog. Sætter man en plade med Bachs cembalo-suiter med deres fuga- og kanonsystem på undervejs, får man måske en yderligere eller inderligere dimension at tumle med til fænomener som 'cirkel', 'dragehoved', 'identitet', 'monstrøsitet', 'orgel', 'whudunnit', 'zoom' og 'æstetik'. En litteraturkritikkens vej ind i cyberspace. (Torben Brostrøm i Information) Bliv forført, erobret og opdag den gode historie. [...] Det er et ambitiøst projekt at ville samle trådene i Jan Kjærstads Wergeland-trilogi. Tine Engel Mogensen giver med sine 29 encyklopædiske opslag sit bud på sagen - og det gør hun på en raffineret facon. [...] Den encyklopædiske og hypertekstuelle metode går tematisk i tråd med Kjærstads tematik i hans romanprojekt. [...] De kombinationsmuligheder og komplekse sammenhænge man finder i romantrilogien, belyses ganske effektivt af Mogensen, som bruger den samme teknik til at vise trilogiens mulige sammenhænge! Og det virker! [...] [Måske] på grund af den encyklopædiske opbygning driver [Den Gode Historie] én frem i læsningen og giver mulighed for at zappe frem og tilbage som man lyster. Man vil helt sikkert

Mogensen, T.E.

2002-01-01

253

Selvcensurens sørgelige sejr  

DEFF Research Database (Denmark)

Umiddelbart kan man synes, at der er meget debat på de sociale medier. Men faktisk er folk mindre villige til at diskutere kontroversielle emner på de sociale medier end offline. De sociale medier er heller ikke et alternativ for dem, der ikke vil lufte deres mening i situationer, hvor man er ansigt til ansigt. Dette er den noget nedslående konklusion på et amerikansk forskningsprojekt.

Tække, Jesper

254

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/BE/2011/98  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrk-ning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bear-bejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicid-tolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etable-re nye planter i Danmark. "

Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

255

Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder  

DEFF Research Database (Denmark)

Today, we might consider airplane cabins the most iconic example of what Marc Augé has termed “the non-places of supermodernity.” To the casual, indifferent glance of today’s traveller, weary from long confinement inside overcrowded planes, these cabins may indeed appear to be thoroughly standardized, commercialized spaces, revealing no connection to specific localities, temporal continuity or spatial integration. The contention of this article, however, is that though  airplane interiors are quite literally disembedded spaces, their spatial configurations reveal complexities which were clearly demarcated in their historical formation, and are still apparent today. The airplane assembled world geography and temporal experience in new ways and was thought, in the process, to mark the beginning of a marvellous new air age. How were airplane cabins to express such expectations? What should passengers occupy themselves with while airborne? How would their inert bodies relate to the speeding airplane, to the outside air surrounding them and the face of the earth below, much less to the period of time spent inside the flying cabin? Civil aviation was launched in the aftermath of World War 1. Though many of the first civilian flights of the early 1920s were aboard rebuilt bomber aircraft, their cabins were nonetheless carefully designed  to implant notions of modernity, safety, speed and exhilaration in passengers. Based mainly on Scandinavian sources from the interwar years, this article discusses the many conflicting intentions and strategies embodied in the layout of airplane cabins, the design of seats, windows, wall decorations, etc. This conflict was equally evident in somewhat chaotic attempts to invent the social practices of air travel. The multiple functions of airplane interiors which are familiar today – effective business office, cosy living room, luxurious lounge, safe and quiet bedroom – were all specified and promoted in early civilian flight. Besides these attempts to make the air cabin recognisable, passengers had to contend with the strangeness of an interior without an exterior, their bodies paralyzed and their thoughts confronted with an empty, malleable time – a pure duration contrasting with the terrific speed of the airplane. These practices, combined with the serene “god’s eye view” of the world below – the synoptic gaze of the air traveller –mobilized diverse spatial configurations. Though the interior of airplane cabins has since been hyper-standardized, these spatial complexities still exist, complicating attempts to reduce them to an expression of a global, uniform, supermodern logic of non-places.

Simonsen, Dorthe Gert

2008-01-01

256

Mobning : Store skoler ikke værre end små  

DEFF Research Database (Denmark)

Analyse og kommentarer til undersøgelsen om skolelederes vurdering af elevmobning.Analysen forholder sig kritisk til konklusionen om, at der især forekommer mobning på store skoler. Endvidere sættes der spørgsmål tegn ved, at lade skoleledernes vurdering af mobbehyppighed stå som de facto.

Hansen, Helle RabØl

2008-01-01

257

Retroperitonealt liposarkom - storrelsen er ikke afgorende  

DEFF Research Database (Denmark)

A 70 year-old female presented with a 40 x 40 cm unresectable liposarcoma which showed progression during chemotherapy. After renewed evaluation, a radical resection was done. The second case concerns a 64 year-old male with a 19 x 15 cm liposarcoma in the upper abdomen. A radical tumour resection together with the pancreatic tail, the spleen and the transverse mesocolon/colon was carried out. Both patients recovered without complications, and remain disease-free at two years. Retroperitoneal sarcomas are notoriously "silent", and may grow to considerable size before diagnosis. The evaluation is difficult, and radical resection frequently demands multiorgan surgery. Management at a national "Sarcoma Unit" is essential for the prognosis Udgivelsesdato: 2008/2/18

Nezame, F.S.; Krarup-Hansen, A.

2008-01-01

258

En musikvideo er ikke bare en musikvideo  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mange unge er storkonsumenter af levende billeder. Hvad får de ud af de mange billeder? F. eks. af musikvideoerne? Hvordan får man struktureret et undervisningsforløb i denne nye genre? Og hvordan får man relateret musikvideoerne historisk og æstetisk? Det giver Karin Jacobsen sit bud på.

Karin Jacobsen

1987-08-01

259

En musikvideo er ikke bare en musikvideo  

OpenAIRE

Mange unge er storkonsumenter af levende billeder. Hvad får de ud af de mange billeder? F. eks. af musikvideoerne? Hvordan får man struktureret et undervisningsforløb i denne nye genre? Og hvordan får man relateret musikvideoerne historisk og æstetisk? Det giver Karin Jacobsen sit bud på.

Karin Jacobsen

1987-01-01

260

Concerning Styles : The Dunn & Dunn Learning Style Model - Methods, Theory, and Practice  

DEFF Research Database (Denmark)

Dunn & Dunn Læringsstilsmodel er en indflydelsesrig og udbredt undervisningsmetode. Modellen er en del af et større felt af stilteorier i hvilket stile antages at være individuelle forskelle i hvordan personer behandler information og håndterer opgaver. Stile bliver oftest begrebsliggjort som forskellige fra evner og der eksisterer en mængde forskellige læringsstilsmodeller der hver is sær udforsker hvordan stile har betydning for undervisning og læring. Dunn & Dunn læringsstile er baseret på en stor mængde litteratur en del afhvilken består af forskning i modellens effektivitet. Modellens udbredelse understøttes af en international organisation der certificerer praktikere og forskere i brug af og forskning i modellen. Forskningsresultaterne fra eksisterende forskning der understøtter modellens effektivitet anvendes af lærere såvel som i kommunalt regi som begrundelse for at anvende modellen i praksis. På trods af den store mængde af eksisterende forskning er der markant uenighed om kvaliteten og pålideligheden af denne forskning – der i det store hele er uudgivet og kun refereret i udgivne kilder. På trods af uenigheden er eksisterende eksterne evalueringers behandling af denne uudgivne litteratur usystematisk. Som svar på uenigheden om kvaliteten af og fundne i den eksisterende eksperimentelle forskning i Dunn & Dunns læringsstile er den første artikel i denne afhandling (Klitmøller, sub.-a) et systematisk review af eksperimentelle undersøgelser vedrørende perceptuelle præferencer. Den central antagelse i modellen er at undervisning for at være mest effektiv skal svare til elevens præferencer – et standpunkt der kaldes ‘the matching hypothesis’. For eksperimentelt at underbygge en sådan antagelse skal resultaterne af undersøgelser vise en ’cross-over effect’ – også kaldet en disordinal interaktion – mellem undervisning og præference. Det vil sige at én type undervisning skal være bedre for én type præference og ikke en anden mens det modsatte skal være tilfældet for en anden præference. Klitmøller (Sub.-a) viser at i modsætning til hvordan resultaterne af eksisterende undersøgelser er blevet refereret er fundne i de uudgivne kilder langt mere kompleks og understøtter oftest ikke Dunn & Dunns læringsstilsmodel. Kvaliteten af den eksisterende forskning om perceptuelle præferencer bliver samtidig betvivlet med det resultat at anvendelse af modellen ikke kan anbefales på baggrund af eksisterende forskning. Mens den ovenstående artikel forholdt sig til Dunn & Dunn modellens eget perspektiv på hvorledes det er rimeligt at begrunde brugen af en undervisningsmetode er de to øvrige artikler basaret på en antagelse om at det er afgørende at stille spørgsmålet om undervisningens mål – hvad uddannelse og undervisning er til for samt hvorledes modellen anvendes af lærere I deres undervisningspraksis. Et sådan perspektiv bygger pået bredt felt af kultur-historisk psykologi (Leont’ev, 1978), situeret læring (Lave, 2011; Lave & Wenger, 1991) såvel som pragmatisme (Bernstein, 1971; Dewey, 2007). I et sådant perspektiv antages praksis at være den centrale arena for at forstå menneskelig handling og handler antages ikke at være den type kausale forbindelser der er grundantagelsen i Dunn & Dunns model. Fra dette perspektiv argumenteres det for at det er nødvendigt at inkludere to yderligere perspektiver på modellen: a) en begrebslig analyse af måden Dunn & Dunn rammesætter spøtgsmålet om meningen med uddannelse og b) de måder modellen bliver brugs som del af eksisterende undervisningspraksis. Disse spørgsmål behandles i hver sin artikel. Den anden artikel (Klitmøller, sub.-b) behandler spørgsmålet om den begrebslige fundering af Dunn & Dunn læringsstile. Målet er at belyse hvordan modellen forbinder læringsstile med begrebet læring og spørgsmålet om undervisningens og uddannelsens mål. I denne artikel argumenteres der for at modellen anvender et vagt begreb om læring lånt fra kognitiv psykologi. Artiklen stiller spørgsmålstegn ved mo

KlitmØller, Jacob

2012-01-01

261

Musik til billeder - billeder til musik  

OpenAIRE

Mange lærere er ikke musikkyndige. Og "man kan da ikke undervise i film- og TV-musik uden at kende de "dyre" teorier!" Men der tager de fejl, mener Mads Thranholm. Han giver idéer til hvordan nybegyndere kommer i gang. Og hvordan man kommer videre, bl.a. med musikvideoerne. Man bør interessere sig mere for den såkaldte "underlægningsmusik", som nok ikke er så underlagt billedet som man tror...

Mads Tranholm

1987-01-01

262

Den umulige kunsthal : Charlottenborgs Forårsudstilling er netop åbnet, og publikum strømmer atter ind gennem glasdørene, som de har gjort det i over 150 år. Men på årsbasis er besøgstallet lavere end nogensinde. Kronikøren analyserer situationen.  

DEFF Research Database (Denmark)

Overalt i dansk kulturliv skæres der ned. Kunstakademiet bløder. Det kgl. Teater bløder. Men i Island, i Tyskland og som nævnt i Sverige har de indset, at kultur er vigtig. Ud over at give identitet og noget at tænke over genererer den arbejdspladser og større opmærksomhed både nationalt og internationalt. Disse lande satser på kunst i krisetider. Hvis ikke driftsmidlerne øges – fx ved at Københavns Kommune bidrager til Kunsthal Charlottenborgs drift – må den ærværdige gamle kunstbygning snart pakke sammen som kunsthal. Så må vi herfra anbefale, at den atter tilgår kunstnerne og genhuser sammenslutningerne. Hvis de da overhovedet vil være med mere?

Bonde, Lisbeth

2012-01-01

263

Redaktionen : it-støttet undervisningsdifferentiering  

DEFF Research Database (Denmark)

Digitale læremidler er ikke nødvendige for at udfolde udfordringsdifferentiering, men de kan være en stor hjælp for læreren der i forvejen har nok at se til når hun iværksætter projektorienteret undervisning. Computeren kan således fungere som lærerens støtte i at strukturere forskellige arbejdsstier, organisere samarbejde, introducere faglige aspekter når der er brug for det, og stille redskaber til rådighed for eleverne.

Bundsgaard, Jeppe

2013-01-01

264

CL på den pædagogiske og didaktiske dagsorden  

DEFF Research Database (Denmark)

En kritisk refleksion over brugen af CL (Cooperative earning) i sprogundervisningen. For det første undersøges det hvad CL generelt kan og ikke kan; for det andet undersøges det hvordan brugen af CL i sprogundervisningen forholder sig til aktuelle former for sprogfagsdidaktik; og for det tredje sættes brugen af CL ind i en større uddannelsespolitisk sammenhæng.

Pedersen, Michael Svendsen

2011-01-01

265

Why the Ethic behind Philosophical Counselling must be Humoristic in a Kierkegaardian sense  

DEFF Research Database (Denmark)

Et paper der vedrører hvorfor etikken bag filosofisk vejledning bedst kan beskrives via Søren Kierkegaards begreb om Humoristen og Gabriel Marcel´s begreb om "ontological humility". Derved kan der redegøres for, hvorfor filosofisk vejledning ikke er terapi men en pædagogisk aktivitet.

Hansen, Finn ThorbjØrn

266

La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche : Griseldahistorien. Genetisk og typologisk slægtsskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab med denne. Dette åbner for forskellige sociologiske og psykologiske betragtninger

Olsen, Michel

2012-01-01

267

Management of new information technologies in organisations by intelligent software agents  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel præsenteres argumenter for, hvorfor den Kartesianske management model baseret på en kognitiv psykologisk forståelse af organisationer, ikke kan beskrive de forandringsprocesser, som indførelsen af ny informationsteknologi i organisationer forårsager. På denne baggrund definerer vi Post-Kartesiansk management. Endvidere argumenteres for, hvordan Intelligent Software Agents kan hjælpe managers med at få en bedre forståelse for de førnævnte forandringer i organisationerne.

Abolfazlian, Ali Reza Kian

1996-01-01

268

Visse analgetika kan med fordel anvendes transdermalt  

DEFF Research Database (Denmark)

Certain opioids can preferably be administered transdermally Many patients experience acute or chronic pain. The options for treating these pain conditions are many, and particularly products for topical application are gaining ground. NSAID for topical use is a good alternative to NSAID administered orally due to less systemic side effects. Transdermally delivered opioids have proven to be as effective as morphine in pain management of chronic, moderate to severe pain. The steady delivery and lower risk of breakthrough pain overweigh the higher cost and risk of adverse events compared to the orally delivered opioids.

Jensen, Niels Martin; Holmgaard, Rikke

2015-01-01

269

Kundlojalitetsforskning : Kan kundlojalitetsprogram verkligen skapa lojalitet?  

OpenAIRE

Background: During the last decades the efforts to foster customer relationships have become important due to increased competition in the consumer markets. One of the most popular strategies have been to introduce customer loyalty programs which are believed to enhance the customer loyalty. The popularity of the customer loyalty programs is based on the beliefs that loyal customers are lucrative and these programs would bond the customers to the company. More recently however, the discussion...

Romppanen, Maiju; Kellgren, Cecilia; Moradi, Ladan

2007-01-01

270

Den finske folkeskole : hvad kan vi lære  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er velkendt, at finske skoleelever scorer højt på fagligheden. mere overraskende er det, at de finske skoler også er verdensmestre i at mindske effekten af social ulighed. Hvad er forklaringen? Fysisk medie: DVD ISAN: 978-87-992991-0-2

Andersen, Frans Ørsted

271

Moeilijk doen als het ook makkelijk kan  

OpenAIRE

One of the main points of criticism on academic research in operations research (management science ) is that there is too much emphasis on the mathematical aspects of the discipline. In particular, the mathematical models that lend themselves to rigorous mathematical analysis are often rough simplifications of the actual decision problems that need to be solved in practice. Moreover, advanced mathematical solution methods may lead to overkill, since sometimes acceptable solutions may already...

Wagelmans, A. P. M.

2002-01-01

272

Forstørret nakkefold kan ses ved osteogenesis imperfecta  

DEFF Research Database (Denmark)

A limited number of reports published since 2001 have described an association between increased nuchal translucency (NT) and osteogenesis imperfecta (OI). We report a new case which underlines the frequency of this association as well as the importance of follow-up and genetic evaluation. In the present case, ultrasound scanning at 13 weeks of gestation showed a NT of 3.2 mm and no other pathological findings. At 20 weeks a severe skeletal dysplasia was diagnosed by ultrasound. The pathology report of the aborted foetus indicated OI, and DNA analysis confirmed a COL1A1 mutation.

Schönewolf-Greulich, Bitten; Skibsted, Lillian

2011-01-01

273

Kan isoleret måling af kalcitonin erstatte pentagastrintest?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Serum calcitonin is used as a tumour marker in patients with medullary thyroid carcinoma. Traditionally, stimulation of calcitonin secretion with pentagastrin has been used. This may, however, cause significant discomfort for the patient. We studied whether measurements of basal calcitonin could replace the pentagastrin test. MATERIALS AND METHODS: Forty-three patients were consecutively included. Pearson correlation coefficient (r(2)) was used for calculation of calcitonin values. RESULTS: We performed 104 pentagastrin tests in 43 patients. The squared correlation coefficient (r(2)) between calcitonin values before and after stimulation was between 0.662 and 0.919. One patient had very high and rather divergent calcitonin values. Exclusion of this patient increased r(2) to between 0.923 and 0.999. In 9 of 104 pentagastrin tests (8.7% , 95% CI: 3.3-14.1%), serum calcitonin was higher than the cut-off level in normal subjects after pentagastrin stimulation, but lower before (discrepancy). However, this would have no clinical consequences in any of the cases because serum calcitonin remained measurable, i.e. remnant thyroid tissue had to be present. CONCLUSION: In conclusion, good agreement is present between calcitonin values before and after stimulation with pentagastrin. In some cases, the pentagastrin test may be replaced by point measurements of serum calcitonin. However, further studies are necessary. Udgivelsesdato: 2008-Oct-6

Frohnert, Juliana; Jönsson, Asa Lina

2008-01-01

274

Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Kunnskap om tilrettelegging for kritisk tenkning er vesentlig i barnehage og skoler, i lærerutdanning og i veilederutdanning. Artikkelen presenterer og døfter eksempler på hvordan veiledningssamtaler mellom nyutdannede og deres veiledere åpner for kritisk tenkning ved å vise til data fra to doktorgradsavhandlinger (Bjerkholt, 2013a; Ødegård, 2011. Denne åpningen kommer til uttrykk ved at deltakerne tydeliggjør og gransker beslutningsgrunnlaget for pedagogiske valg. Analysene viser at spor av kritisk tenkning er tydeligere i noen samtaler enn i andre. Sporene varierer i form og omfang, og de arter seg forskjellig. Forhold som barnehage- og skolekontekst, veiledningskontekst og relasjoner mellom de nyutdannede og veilederne samt veiledernes kompetanse har betydning for hvordan og i hvilken grad veiledningssamtaler åpner for kritisk tenkning.AbstractKnowledge of how to facilitate critical thinking is essential in kindergartens and schools, in teacher education and in the education of mentors. This article presents and debates examples of how mentoring sessions between the new teachers and their mentors create room for critical thinking, by referring to data from two doctoral dissertations. The analyses of the mentoring sessions show how the sessions, to a certain extent, provide room for critical thinking. This opening for critical thinking is reflected in the way the participants clarify and examine the basis for pedagogical choices. The analyses also show that traces of critical thinking are more apparent in some sessions than in others. These traces vary in form and magnitude, and they appear in different ways. Various factors have important influence on how and to what degree the mentoring sessions open up for critical thinking; for example, the conditions in kindergartens- and school contexts, mentoring context, and relations between the new teachers and their mentors, as well as the mentors’ abilities and competences.

Eva Bjerkholt

2014-11-01

275

Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges  

DEFF Research Database (Denmark)

The prevalence of positional plagiocephaly is increasing. A systematic database search (Cochrane, MEDLINE, Embase, Cinahl and PEDro), critical appraisal and systematic evaluation of the quality of 14 selected studies show that the following are certain risk factors for the development of positional plagiocephaly: supine sleeping position, positional preference, one-sided handling of the child, male sex, delayed motor development, reduced neck mobility, too little "tummy time", firstborn, multiple births and premature children. Recommendations for prevention are provided.

Knudsen, Birgit; Christensen, Karen

2011-01-01

276

Cowdens syndrom kan være en diagnostisk udfordring  

DEFF Research Database (Denmark)

Cowden syndrome is a rare autosomal dominant overgrowth syndrome with a predisposition to cancer. The overgrowth and cancer may occur in many different tissues, which makes it a challenge to recognize it, but due to the high risk of cancer early diagnosis is important. We present the Danish screening guidelines for patients with Cowden syndrome.

Skytte, Anne-Bine; Gerdes, Anne-Marie

2014-01-01

277

Fibromyalgi, diagnostik og praevalens. Kan kønsforskellen forklares?  

DEFF Research Database (Denmark)

Most non-inflammatory musculoskeletal diseases are more common in women than in men. Fibromyalgia is characterised by chronic generalised muscle pain. The male:female ratio is 1:9. Interacting factors including genetic, hormonal, environmental and behavioural elements may cause this condition, and there are possibly subgroups of which one has shown to be treatable. A different pathogenetic appearance in the two sexes may also be present. The gender difference may partly be explained by the fact that pressure pain test in tender points forms part of the diagnosis. This may leave some male fibromyalgia patients unrecognized. Udgivelsesdato: 2009-Nov-30

Bartels, Else Marie; Dreyer, Lene

2009-01-01

278

Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose  

DEFF Research Database (Denmark)

Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica triggers an inflammatory response when phagocytosed which eventually causes fibrosis. We present a 45-year-old male Danish sand-blaster who developed silicosis, and due to rapid decline in lung function received a lung transplant with an excellent result.

Schelde, Jacob; Authried, Georg

2015-01-01

279

Virus kan påvises i spyt fra grise  

DEFF Research Database (Denmark)

Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.

Heiselberg, Pia R.; Christensen, Sanne

2012-01-01

280

Hvor meget kan man fjerne af leveren?  

DEFF Research Database (Denmark)

Because the liver has a remarkable ability to regenerate, extensive resections are possible. Most liver centres recommend that the remnant liver after resection in a non-cirrhotic liver constitutes at least 30% of the normal liver mass. Too extensive resection carries a risk of the small-for-size syndrome with coagulapathy, jaundice, multi-organ failure and high mortality. Resection in a liver with established cirrhosis is more difficult because the ability to regenerate is lost and function is reduced. Portal hypertension is considered a contraindication to resection. Udgivelsesdato: 2008-Apr-14

Ott, Peter; Mortensen, Frank V

2008-01-01

281

Modsig det ateistiske menneskesyn  

DEFF Research Database (Denmark)

Med videnskabsjournalist og neurobiolog Lone Franks nye bog Mit smukke genom er der igen kommet gang i debatten om hvad det betyder, at naturvidenskaben kan forklare menneskers psykologi, og som så ofte før modtager Lone Frank hård kritik. Men det største problem er, at tankegangen bliver taget for seriøst. Og her er Lone Frank og hendes kritikere ofte lige galt afmarcheret. Det er nemlig ikke særlig væsentligt om Lone Frank har ret. Vi er nemlig ikke vores psykologi, om den så er bestemt af arv eller miljø og derfor burde det ikke betyde noget særligt, at vores psyke kan forklares med vores gener

Steenbuch, Johannes Aakjær

2010-01-01

282

Private Arbitration of Incidental Public Law Issues  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public. Emnet behandles i artiklen under inddragelse af UNICITRAL's model-voldgiftslov, henvisninger til den nye danske voldgiftslov (vgl.), europæisk domspraksis og litteratur samt praksis fra EF-domstolen.

Werlauff, Erik

2009-01-01

283

Storby og religion  

DEFF Research Database (Denmark)

Det kan diskuteres, hvor bogstavelig man skal tage forudsigelsen om sekularisering eller religionens forsvindende betydning, men i dag kan en nærmere undersøgelse af livet og infrastrukturen i storbyerne bekræfte, at religion som sådan ikke er forsvundet fra byernes offentlige rum. Kan København på den baggrund siges at være en post-sekulær by? Dette spørgsmål diskuteres på baggrund af migration og globalisering og via eksempler, som udgøres af islamisk mode i gadebilledet, og opførelsen af moskéer.

Christiansen, Connie CarØe

2014-01-01

284

Radon og boligen : Radon inissiallu  

DEFF Research Database (Denmark)

Radon er en radioaktiv og sundhedsskadelig luftart, som ved indånding øger risikoen for lungekræft. Der er ingen dokumenteret nedre grænse for, hvornår radon er ufarligt. Derfor anbefales det, at man tilstræber et så lavt radonindhold i indeluften som muligt. Man kan hverken lugte, se, høre eller smage radon, så vil du vide, om du har radon i din bolig, må du måle radonindholdet i indeluften. Radon forekommer naturligt i jorden og kan suges ind sammen med jordluft, hvis der inde er et undertryk, og hvis konstruktionerne mod jord er utætte. Jordluft trænger ind gennem revner og utætte samlinger, fx omkring rør til kloak, vand og varmeforsyning. Koncentrationen af radon i jorden varierer meget fra sted til sted, også lokalt og gennem året. Tidligere undersøgelser har vist, at der kan forekomme høje koncentrationer i Sydgrønland, specielt i området syd for Narsalik ved Paamiut, 61°30’N.

Rasmussen, Torben ValdbjØrn

2012-01-01

285

Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

286

Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-NL-2011-93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

287

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

288

Design of Transition Pieces for Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines  

DEFF Research Database (Denmark)

Fundering af havvindmøller med et bøttefundament er en alternativ løsning til en monopæl og andre fundamentstyper installeret på vanddybder op til 50?60 m. Bøttefundamentet har en større stivhed end monopælen og kan installeres relativt simpelt og hurtigt. Men da kun få prototyper af bøttefundament er blevet installeret hidtil, kræver dette koncept yderligere undersøgelser før en endelig kommercialisering. Det nærværende ph.d.-projekt handler om form- og materiale-optimering af det såkaldte "overgangsstykke" (TP), som forbinder vindmøllens tårn med bøttefundamentet. Trekantede flange-forstærkede forskydningspaneler (forstærkninger) udført i stål er traditionelt anvendt som overgangsstykke. Den traditionelle løsning er dyr at producere, kræver korrosionsbeskyttelse og har problemer med udmættelse i svejsesamlingerne forårsaget af kombinerede cykliske belastninger fra vind og bølger. Formålet med ph.d.-projektet har været at modellere og finde en alternativ udformning af dette overgangsstykke vha. FEA, hvor et alternativt materiale, Compact Reinforced Composite (CRC®) eller "The New Concrete", anvendes. CRC® blev opfundet af Aalborg Portland A/S i 1986 som et meget stærkt højstyrkekompositmateriale med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen. En undersøgelse af bearbejdelighed og trykstyrke af denne højstyrkebeton blev foretaget på et parti højstyrkebetonemner støbt på AAU. Derudover blev et Computertomografi (CT) forsøg (en ikke-destruktiv diagnostisk billeddannelsesteknik) udført for at undersøge fiberorientering og fiberfordeling samt tilstedeværelse af revner og luftlommer. Først blev der foreslået en konisk udformning af TP i tre materialekonfigurationer: CRC®-stål komposit, ren CRC® og en stålskal. Bæreevnen i BGT blev kontrolleret, og en stabilitetsanalyse af skallerne blev udført. Desuden blev en ikkelineær følsomhedsanalyse udført, og de tre modeller blev sammenlignet med hensyn til følsomhed overfor små geometriske imperfektioner, der kan forekomme under produktionsprocessen. Denneundersøgelse viste, at et overgangsstykke lavet af ren CRC® var mindst følsomt, hvorfor dette materiale blev anvendt i yderligere undersøgelser. Formoptimering af overgangsstykket blev udført vha. foreløbige elastiske beregninger og ikke-lineær finite element analyse. To CRC® materialemodeller med varierende tryk- og trækstyrke blev foreslået til en sammenligning. Ydermere blev foreslået at indføre udskæringer for at spare på materialeforbruget og muligvis for at minimere scour og bølgelast på overgangsstykket. Der blev udvalgt flere forskellige udformninger af overgangsstykket til evaluering af scour under en konstant ensrettet strøm, hvor "clear water" (”klart vand”) og "live bed" (”levende bund”) regimer blev genereret i lille skala. Udviklingen af scour-hullets geometri, scour-volumen og ligevægtsscourdybden omkring overgangsstykket blev undersøgt. Scour-beskyttelse omkring bøttefundamentet er også blevet diskuteret. Derudover blev hydrodynamiske belastningsforsøg udført i lille skala på dybt vand med regelmæssige og xii Nezhentseva uregelmæssige bølger for at studere påvirkningen fra udskæringerne og for at finde den udformning, der kunne minimere påvirkning fra bølgekræfter på overgangsstykket. Ud fra resultaterne af den foreliggende undersøgelse anbefales det at masseproducere overgangsstykker til havvindmøllebøttefundamenter lavet af højstyrkebeton med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen.

Nezhentseva, Anastasia

2013-01-01

289

The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon pa¬schale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler også nedfall fra atmosfæren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav følger dette næringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra område til område var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for å sammenligne vinterområder og for å overvåke utviklingen av det radioaktive nivå i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet på Dovrefjell for å sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

Eldar Gaare

1987-06-01

290

Mathematical, Computational, and Statistical Aspects of Model Refinement from Small-Angle Scattering Data  

DEFF Research Database (Denmark)

Småvinkelspredning er en eksperimentiel teknik, der blandt andet bruges til at undersøge strukturen af biologiske og kolloide systemer på nanometerskalaen. I denne afhandling gennemgås de forskellige praktiske og teoretiske koncepter, der anvendes, når man ranererer modeller fra småvinkelspredningsdata. Afhandlingen består af fire dele. I den første gennemgås de biologiske systemer, der har været relevante for det præsenterede arbejde. Derefter introduceres teorien bag småvinkelspredning, og vejen fra prøve til data kortlægges. Specifikt fokuseres på de dele af teori og praksis, der er relevant for de emner, der senere bliver diskuteret i afhandlingen. Metoderne og teorien, der præsenteres, er generel, men eksemplerne og projektet som helhed fokuserer på såkaldte HDL-partikler, der er en vigtig komponent i holesterolkredsløbet i kroppen og analoger til disse partikler. Efterfølgende præsenteres den matematiske baggrund, der anvendes, når modeller for småvinkelspredning opstilles og anvendes. Forskellige modelleringsstrategier evalueres og sammenlignes, og metoder, der kan kompensere for instrumentelle eekter i data, gennemgås. I afsnittet derefter introduceres nogle af de forskellige IT-værktøjer, der er udviklet i forbindelse med projektet. De ray-tracing-komponenter, der er udviklet til værktøjerne McStas og McXtrace, introduceres med eksempler, hvorefter implikationerne ved forskellige modelleringsstrategier diskuteres. Slutteligt muses over potentielle udviklingsmuligheder og fremtiden indenfor småvinkelspredning set fra et ITsynspunkt. Sidste afsnit omhandler de statistiske værktøjer, der traditionelt anvendes indenfor feltet. Efter en gennemgang af teorien bag metoderne gennemgås to eksempler på konsekvenserne ved disse metoder, og forslag til forbedringer eller alternativer foreslås. I samme afsnit gennemgås mulighederne for anvendelse af diverse informationsteoretiske metoder indenfor småvinkelspredning samt teorien bag.Efter dette afsnit følger en generel konklusion på afhandlingen og projektet som helhed. De forskellige produkter og resultater forsøges sat i et større perspektiv, og mulige fremtidsscenarier for disse debatteres. I sidste sektion af afhandlingen ndes seks artikler, der er blevet produceret under forløbet, som er relevante i forhold til de emner, der diskuteres i selve afhandlingen. Da disse artikler er produkter af store, tværfaglige samarbejder, er der naturligvis dele af dem, der ikke er relevante for denne afhandling. Jeg vil derfor anbefale, at man kun læser de afsnit, der omhandler modellering, analyse af data og degenerelle konklusioner af artiklerne i sektion 10.2 til sektion 10.5.

Pedersen, Martin Cramer

2014-01-01

291

Activation of NF-kappa B by nontypeable Hemophilus influenzae is mediated by toll-like receptor 2-TAK1-dependent NIK-IKK alpha /beta-I kappa B alpha and MKK3/6-p38 MAP kinase signaling pathways in epithelial cells.  

Science.gov (United States)

Nontypeable Hemophilus influenzae (NTHi) is an important human pathogen in both children and adults. In children, it causes otitis media, the most common childhood infection and the leading cause of conductive hearing loss in the United States. In adults, it causes lower respiratory tract infections in the setting of chronic obstructive pulmonary disease, the fourth leading cause of death in the United States. The molecular mechanisms underlying the pathogenesis of NTHi-induced infections remain undefined, but they may involve activation of NF-kappa B, a transcriptional activator of multiple host defense genes involved in immune and inflammatory responses. Here, we show that NTHi strongly activates NF-kappa B in human epithelial cells via two distinct signaling pathways, NF-kappa B translocation-dependent and -independent pathways. The NF-kappa B translocation-dependent pathway involves activation of NF-kappa B inducing kinase (NIK)--IKK alpha/beta complex leading to I kappa B alpha phosphorylation and degradation, whereas the NF-kappa B translocation-independent pathway involves activation of MKK3/6--p38 mitogen-activated protein (MAP) kinase pathway. Bifurcation of NTHi-induced NIK-IKK alpha/beta-I kappa B alpha and MKK3/6--p38 MAP kinase pathways may occur at transforming growth factor-beta activated kinase 1 (TAK1). Furthermore, we show that toll-like receptor 2 (TLR2) is required for NTHi-induced NF-kappa B activation. In addition, several key inflammatory mediators including IL-1 beta, IL-8, and tumor necrosis factor-alpha are up-regulated by NTHi. Finally, P6, a 16-kDa lipoprotein highly conserved in the outer membrane of all NTHi and H. influenzae type b strains, appears to also activate NF-kappa B via similar signaling pathways. Taken together, our results demonstrate that NTHi activates NF-kappa B via TLR2-TAK1-dependent NIK--IKK alpha/beta-I kappa B alpha and MKK3/6--p38 MAP kinase signaling pathways. These studies may bring new insights into molecular pathogenesis of NTHi-induced infections and open up new therapeutic targets for these diseases. PMID:11438700

Shuto, T; Xu, H; Wang, B; Han, J; Kai, H; Gu, X X; Murphy, T F; Lim, D J; Li, J D

2001-07-17

292

Hvordan slipper man af med fantomsmerter? : Kreativ metaforik og post-post-kolonial sprogpolitik  

DEFF Research Database (Denmark)

Finn Lynge ligner i Den vanskelige tango dén post-koloniale tilstand, som Grønland befinder sig i, med de smerter, som Peter Freuchen havde i sit træben. Artiklen undersøger, om nye metaforer og en ny sprogpolitik kan bruges som kur mod Grønlands fantomsmerter. Konklusionen er for det første, at en parforholdsmetaforik lægger unødvendige begrænsninger på Grønlands muligheder, mens en virksomhedsmetaforik åbner op for nye perspektiver. For det andet anbefales et skift til engelsk som første fremmedsprog som en vej til både at synliggøre alternativer til den koloniale relation til Danmark og samtidig undgå, at dansksprogede grønlændere ekskluderes til skade for selvstændighedsprocessen.

Gad, Ulrik Pram

2008-01-01

293

Selskabsskatterettens grundbegreber (1) : Nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler nogle hovedtræk af selskabsskatteretten i Danmark. De væsentligste emner er: Selskabsskatterettens betydning ved rådgivning om selskaber og andre juridiske personer, retsgrundlaget i Danmark, EU og OECD, de relevante skattesatser, ubegrænset dansk skattepligt for selskaber, fonde mv., skat af fonde og skat af foreninger, herunder valget mellem fond og forening, begrænset dansk skattepligt for udenlandske selskaber, selskabernes ønske om minimering af skatten og værnsreglerne opstillet i denne anledning, dansk og international sambeskatning samt afståelsesbeskatning og skattemæssig succession. Artikilen er den første af to artikler i Revision & Regnskabsvæsen,som gennemgår den danske selskabsbeskatning og sætter den i en international sammenhæng.

Werlauff, Erik

2011-01-01

294

Selskabsskatterettens grundbegreber (2) : nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler nogle hovedtræk af selskabsskatteretten i Danmark. De væsentligste emner er: Selskabsskatterettens betydning ved rådgivning om selskaber og andre juridiske personer, retsgrundlaget i Danmark, EU og OECD, de relevante skattesatser, ubegrænset dansk skattepligt for selskaber, fonde mv., skat af fonde og skat af foreninger, herunder valget mellem fond og forening, begrænset dansk skattepligt for udenlandske selskaber, selskabernes ønske om minimering af skatten og værnsreglerne opstillet i denne anledning, dansk og international sambeskatning samt afståelsesbeskatning og skattemæssig succession. Artiklen er den anden af to artikler i Revision & Regnskabsvæsen,som gennemgår den danske selskabsbeskatning og sætter den i en international sammenhæng.

Werlauff, Erik

2011-01-01

295

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-NL-2011-91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

296

Profil af det offentlige laboratorium  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel udforsker, hvordan laboratorier, som med John Deweys (1927) formulering, kan virke som 'industrial and intellectual agencies' og bidrage positivt til offentlige velfærdsudfordringer. Ikke kun som en enhed, der kan inspirere til og være med til at drive kreative processer i det offentlige, men også som en grundlæggende del af en effektfuld platform for offentlig udvikling og velfærdsinnovation, der meningsfuldt kan adressere ondartede problemer. Vi argumenterer for, at laboratoriet i en offentlig kontekst kan udgøre den permanente enhed eller midlertidige proces indenfor organisationen, der har potentiale for at hjælpe offentlige beslutningstagere og deres medarbejdere til at agere frugtbart i en kontekst præget af markant social kompleksitet og paradoksfyldte problemstillinger. Udgivelsesdato: 2011

Christiansen, Jesper; Bason, Christian

2010-01-01

297

Forældresamarbejde frem for anonymiserede drøftelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskerkommentar til Praksisbeskrivelsen fra Faxe Praksisbeskrivelsen er interessant, fordi den går tæt på ovennævnte fire personer med forskellig faglig baggrund. De mødes hver 14. dag i distriktsteamet, hvor tværfaglige løsninger for børn i vanskeligheder er på dagsordenen. Tidlig indsats fremhæves alle steder og fremstår vel nærmest som et indiskutabelt ideal for en god indsats. Men af Faxe-undersøgelsen fremgår det, at for tidlig indsats også kan have sine begrænsninger især for forældresamarbejdet. Kommentarer anbefaler at prioritere det almene forældresamarbejde, for dermed bedre at kunne vende mere alvorlige bekymringer i en direkte dialog med forældrene. Det anbefales, at forældrene inviteres med til alle møder om deres barn. I en praksis, hvor forældreinddragelse er en selvfølge, kan teamet ind i mellem bedre anvendes som et arbejdsmiddel uden forældre-deltagelse. Men efterfølgende er det vigtigt at træffe eventuelle beslutninger på møder, hvor forældrene er med. Det bør ske for at modvirke tendenser til, at distriktsteamsamarbejdet forskyder magten til de professionelle på bekostning af børn og forældre. Udgivelsesdato: 10.01.08

MØrck, Line Lerche

2008-01-01

298

Aspergillusinfektioner i cavum nasi og paranasale sinus  

DEFF Research Database (Denmark)

Aspergillus-infektioner i cavum nasi og paranasale sinus er sjældne, men forekommer med tiltagende hyppighed. Dette skyldes dels hyppigere biopsitagning, dels et øget antal disponerede patienter. Aspergillus-infektionen kan være invasiv eller ikke-invasiv. Ved den ikke-invasive form danne i bihulen et aspergillom, som hovedsagdelig består af tætliggende svampehyphae. Aspergillus-infektioner forekommer især hos disponerede patienter, fx cancerpatienter, diabetikere eller patienter med nedsat immunforsvar af anden årsag. Sygdommen kan imidlertid også ses hos i øvrigt raske patienter, hvilket illustreres af to sygehistorier. Diagnosen kan stilles ved mikroskopi, ved dyrkning og evt. ved serologiske undersøgelser. Røntgen undersøgelse af bihulen viser forandringer som ved kronisk sinuitis af anden årsag, men undertiden ses et centralt røntgenfast parti, som skyldes forkalkninger. Ved ikke-invasiv Aspergillus-infektion er behandlingen operativ sanering og lokal anti-mykotisk behandling, medens der ved den invasiveform tillige bør gives systemisk antimykotisk behandling.

Leth, Peter Mygind; Charabi, S.

1988-01-01

299

Bæreevne af betonvægselementer  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende rapport behandler bæreevnen af uarmerede betonvægselementer. Baggrunden for arbejdet er en erkendelse af, at den beregningsmetode, der findes i den danske betonnorm DS 411, er for konservativ i forhold til de betontyper der fremstilles i dag. I rapporten anbefales en ny beregningsmetode for uarmerede betonvægge. Såvel den nye som den eksisterende metode fra DS 411 sammenlignes med nye forsøg udført ved Aalborg Universitet. Sammenligningen er udført under anvendelse af den statistiske metode for analyse af beregningsmodeller beskrevet i den nye danske Norm for projekteringsgrundlag for konstruktioner, DS409:2006 og i Eurocoden Basis of Design, EN 1990. Det betyder, at de anbefalede beregningsformler - med de angivne begrænsninger - i dag kan anvendes i overensstemmelse med det nye danske normsystem (2006), og med indførelse af Eurocodes som danske normer også kan anvendes i overensstemmelse med Eurocodes sammen med de danske nationale annekser.

Jensen, Bjarne Chr.; SØrensen, John Dalsgaard

2007-01-01

300

Labels in PURE - Til gavn eller hindring?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel er baseret på en usability test af anvendelse af labels i PURE, et vidensregistreringssystem. Formålet var at undersøge om hvorvidt de anvendte labels i PURE understøtter forskernes inddatering af forskellige publikationstyper. Pilot testen viste at man skal være opmærksom på, at de anvendte labels ikke nødvendigvis dækker over et kontrolleret fagsprog der modsvarer alle faglige domæner. PURE understøtter således ikke intuitivt alle forskeres forståelse af registrering af publikationstyper. Endvidere kan det skabe forvirring når sproget ikke er konsistent, som det er tilfælde i PURE hvor der anvendes både engelske og danske labels. Til sidst har pilot testen påvist at enkelte labels refererer til funktioner der ikke fungerer efter hensigten. Det øger frustrationer hos brugere og mindsker brugervenligheden. Da denne konklusion er baseret på en pilot test med kun to brugere, kan resultaterne kun bruges som en indikator på, hvorvidt de brugte labels i PURE er tydelige og genkendelige for forskere.

Zurcher, Sacha; Sass, Birgitte

2009-01-01

301

Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/SE/2010/88  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel. DMU har ingen specifikke kommentarer til EFSA

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

302

Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

303

Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses  

DEFF Research Database (Denmark)

Et treårigt epidemiologisk studie af 579 ansatte fra 31 gartnerier undersøgte virkningen af arbejde med fire forskellige nyttedyr. Resultaterne viste tegn til, at arbejde med tripsrovmiden Amblyseius cucumeris og spinderovmiden Phytoseiulus persimilis kan give allergisk reaktion, både i blodtest og ved symptomer fra næse og øjne. Der kunne ikke konstateres allergi over for snyltehvepsen Aphidius colemani eller jordrovmiden Hypoaspis miles og der var ikke tegn til, at nyttedyrene kunne give lungesygdomme som for eksempel astma.  

Bælum, Jesper; Enkegaard, Annie

2007-01-01

304

Formidlet samtykke i persondataretten  

DEFF Research Database (Denmark)

Samtykke er en velkendt figur i persondataretten og er ligeledes velbeskrevet og drøftet i litteraturen der blandt andet baserer sig på en righoldig praksis fra Datatilsynet. Denne artikel sætter fokus på et spørgsmål, der ikke hidtil har påkaldt sig særlig opmærksomhed, men som har stor praktisk betydning, nemlig om et samtykke kan være behandlingsgrundlag, når der er givet til en anden end den dataansvarlige. Denne fremgangsmåde er accepteret i retlig praksis, men den er ikke problemfri.

Blume, Peter Erik

2012-01-01

305

A stricter duty to disclose information to the market in Denmark? : The dilemma faced by Danish companies, and their options under the decision by the Danish Securities Council in the TDC case  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer børs- og kapitalmarkedsrettens krav til de noterede selskabers offentliggørelse af kursrelevante oplysninger. Retstilstanden har hidtil været behersket af en realitetsgrundsætning: offentliggørelse skal ske, når den kursrelevante begivenhed er en realitet, ikke før og ikke senere. Finanstilsynet håndhæver imidlertid nu en skærpet fortolkning af pligten og dermed et fremrykket tidspunkt for offentliggørelsen. Artiklen analyserer dels rigtigheden af og hjemmelen til dette, dels hvordan selskaberne kan forholde sig, indtil spørgsmålet afklares.

Werlauff, Erik; Lau Hansen, Jesper

2008-01-01

306

Psykiske og hormonelle reaksjoner i svangerskapet relatert til funn av utviklingsavvik hos fosteret  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Funn av avvik på fosteret medfører betydelig psykisk stress hos den gravide og hennes partner. Kunnskap om forholdet mellom psykologiske og fysiologiske reaksjoner på stress er relativt bra belyst hos kvinner som ikke er gravide. Dette kan ikke uten videre overføres til gravide fordi svangerskapet i seg selv medfører store endringer i hormonbalansen. Vi undersøker relasjonen mellom psykisk stress og hormonell stressrespons hos gravide hvor det påvises fosteravvik ved hjelp av ultralyd. 

Anne Kaasen

2009-09-01

307

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-BE-2011-98  

DEFF Research Database (Denmark)

BIOSCIENCE’s konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den gen-modificerede FG72-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle so-jabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebear-bejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opfor-mering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicidtolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etablere nye planter i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

308

Is i maven  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi må væbne os med tålmodighed - kulden bliver hængende Drømmer du om lunere vinde og knopper på træerne? Det kan du godt vente længe med. Foråret kan risikere at lade vente længe på sig i år. Det konstaterer professor fra Niels Bohr Instituttet i København Eigil Kaas . Hans erfaring siger ham, at vi ikke behøver pakke vanterne væk lige med det samme. »Der går formentlig lang tid, før kulden slipper os. Vi har voldsom kulde, fordi det blæser fra meget kolde egne.Vejret lige nu har en selvforstærkende effekt - der ligger simpelthen en stor klump tung luft, der ikke vil gå væk,« siger han. Køligt forår Hvis kulden bider sig fast i både januar og februar, ser forårsmånederne ikke lovende ud. »Når årets to første måneder er meget kolde, så kan foråret risikere at rykke sig. Så bliver marts, april og maj kølige, og træerne venter med at springe ud,« siger Eigil Kaas . Synderen er et højtryk over Rusland, som bliver ved med at puste kold luft ned over os. Og det holder det altså ikke op medforeløbig. Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. »Det betyder jo, at pollensæsonen lader vente på sig. Det kan også betyde, at sommeren bliver dræbersnegle-fri, de er følsomme over for kulde. Frosten er god for naturen på flere områder, den dræber larver og biller, som ellers ville ødelægge planter og træer.« lfu@bt.dk

Kaas, Eigil

2010-01-01

309

Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten giver et indblik i kloakrottens biologi og adfærd. Denne nye viden vil kunne give grundlag for en vurdering og eventuel målretning af kloakrottebekæmpelsen. Nogle af rapportens vigtigste konklusioner er; at kloakrottebestanden ikke nødvendigvis vokser ved en manglende bekæmpelse, idet systemets udformning bestemmer antallet af rotter. Kloakrotter kommer ikke langt omkring i kloakken, hvilket stiller krav til, at bekæmpelsen tilpasses den lokale kloakrotteaktivitet. At kloakrotten kan leve indenfor et lille område kan være en udfordring for en bekæmpelse, da der i de ældre ledningssystemer findes mange meter ledning uden muligheder for at bekæmpe med gift eller fælder.

Heiberg, Ann-Charlotte

2013-01-01

310

Bette-Bøv laver en talemaskine  

DEFF Research Database (Denmark)

Fars gamle kaffemaskine skal smides ud, for den snorker. Snorker? Bette-Bøv spørger om han ikke må få den. For når den kan snorke, kan den måske også lære at tale? Og blive en talemaskine! Men det er ikke så nemt. Talemaskinen siger for eksempel "ffff-is" i stedet for "is". Og da den sure nabo hr. Lollefjor kommer på besøg, går det helt galt. "Bette-Bøv laver en talemaskine" er skrevet af forfatter, komiker og sprogforsker Anders Højen. Det er en sjov billedbog, som gør børn bevidste om deres eget fantastiske sprog, og som støtter deres sproglige udvikling.

HØjen, Anders

2012-01-01

311

Poetisk verbalbrug og sproglig datering af gammeltestamentlige tekster  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel giver en kort introduktion til diskussionen af sproglig datering af tekster fra det Gamle Testamente og en vurdering af det alternative, ikke-kronologiske synspunkt, der er blevet fremført af Young, Rezetko og Ehrensvärd. To poetiske tekster, der almindeligvis betragtes som arkaiske (Ex 15 og Dom 5) undersøges vha. en tilgang til det hebraiske poetiske verbalsystem inspireret af Alviero Niccacci. Derved demonstreres det, at den ofte antagede arkaiske brug af præterital yiqtol kan forklares på anden vis, hvorfor det ikke kan være et afgørende argument for en tidlig datering af de pågældende tekster.

Siegismund, Kasper

2013-01-01

312

Fremtidens ledersløse formandskaber  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel argumenterer for, at formandskabet er blevet endnu mere en forvaltningsopgave end det var i forvejen. Dette er primært pga. at Lissabonreformen har fjernet nogle af de politiske styringsinstrumenter som formandskabet havde, eksempelvis ledelsen af det Europæiske Råd. Dette betyder ikke nødvendigvis mindre effektivitet ift. at få lovgivning til at glide igennem i Ministerrådet, men efter Lissabonreformerne forudsætter høj beslutningsmæssig effektivitet, at et formandskabsland i særlig grad kan mobilisere de nødvendige administrative ressourcer der er nødvendige for at kunne udbyde det lederskab der efterspørges. Men efter at statslederne ikke længere har en særlig rolle i formandskabet kan der sættes spørgsmålstegn ved, om landene vil mobilisere de nødvendige resourcer.

Beach, Derek

2012-01-01

313

Den tredje spiseforstyrrelse - Binge Eating Disorder  

DEFF Research Database (Denmark)

Mennesker med Binge Eating Disorder indtager større mængder mad uden at være sultne. Overspisningen kan dulme svære følelser, men medfører typisk ekstremt ubehag og skam. Mennesker, der lider af spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder (i daglig tale kaldet BED), har ofte problemer med overvægt, og både personen selv og omgivelserne er tilbøjelige til kun at fokusere på vægt og vægttab. Slankekure afhjælper imidlertid ikke spiseforstyrrelsessymptomerne, og det tabte tages hurtigt på igen, når slankekuren slutter – oven i købet hurtigere end hos mennesker, der ikke har en spiseforstyrrelse. Derfor skal spiseforstyrrelsen diagnosticeres og behandles, før personen kan påbegynde et evt. varigt vægttab

Schousboe, Birgitte Hartvig

2010-01-01

314

Voksenuddannelse i læringssamfundet  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer nogle filosofiske, psykologiske og sociologiske udgangspunkter for voksenpædagogik i nutidens vestlige samfund. Læreprocesser bliver stadig mere afgørende på alle niveauer i samfundslivet. Livet i den moderne verden har bl.a. ført til udvikling af en biografisk refleksion i voksenlivet, herunder individuelle strategier for uddannelse og arbejde. Både institutionaliseret voksen­uddannelse og uddannelse og ikke-formel læring, f.eks. i arbejdslivet, er nødvendige elementer i nutidens samfund, og det en vigtig opgave for voksenpædagogikken at fastholde et helhedsperspektiv, som kan skabe sammenhæng og synergi. Normativ filosofisk refleksion kan ikke stå alene; voksenpædagogik må have et stærkt grundlag i empirisk forskning.

Rasmussen, Palle

2009-01-01

315

Young Danes' experiences with unsafe sex.  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus undersøgte i 2010 gennem fire kvalitative fokusgruppe interview hvilke faktorer, der kan påvirke unge danskeres seksuelle risikoadfærd. De seneste 10 år har der været en stigning i antallet af unge mellem 15-29 år, der får konstateret en seksuelt overført infektion samt unge piger, der får foretaget en provokeret abort. Meget kan således tyde på, at oplysningskampagner alene ikke virker, men at fokus på udvalgte risikofaktorer skal intensiveres. Denne undersøgelse fandt fire faktorer, der kan have betydning for, om unge i Danmark engagerer sig i seksuel risikoadfærd: Alkoholindtagelse forud for samlejet, One-night stand, øget seksuel erfaring samt lavt selvværd. Både internetdating og stofmisbrug blev mod forventning ikke betragtet som faktorer, der kan føre til usikker sex blandt de unge.

JØrgensen, Marianne Johansson; Andersen, Berit

2013-01-01

316

Begrænsningens kunst : Skala som paradox i designvirksomheder  

DEFF Research Database (Denmark)

‘Demokratisk design’, der sørger for goder til de mange, har været et centralt ideal for designere; ikke mindst i Danmark, hvor dansk design blev symbol for velfærdsstaten. Der er imidlertid andre værdier, der sikres bedst ved små produktioner, og der synes at knytte sig grundlæggende værdikonflikter til spørgsmålet om den kvantitative skala i design. Det æstetiske ideal, Less is More, fungerer heller ikke bare således, at man ved at forenkle kan nå flere forbrugere, tværtimod. Der ses i dag mange strategier for at sikre autenticitet og værdi gennem begrænsede, fleksible eller hybride produktioner, der følger æstetiske dogmer og kan kaldes ’håndholdt serieproduktion’ eller ’anti-design’. Der kan være tale om meget forskellige ressourcer, der begrænses, når en designer eller et firma vælger en mindre skala: Lokalitet, materiale, håndværk, uforanderlig standard, attitude eller personlig relation. Fire cases kan belyse disse parametre og værdikonflikterne: Teglværket Falkenløwe, køkkenfirmaet Tectum, modehuset Orson & Bodil og designforetagenet Droog Design.

Munch, Anders V.

2015-01-01

317

Vurdering af Greenpeaces indvendinger. Solanum tuberosum, cultivar Prevalent (EH92-527-1). Assistance vedr. Greenpeace kommentarer til ansøgning om godkendelse til markedsføring. Modtaget 08-06-2004, deadline 11-06-2004, svar 10-06-2004 : C-SE-96-3501  

DEFF Research Database (Denmark)

"NERIs kommentarer til Greenpeace bemærkninger: Punkt 2 (Analyse af indholdsstoffer): Indholdet af mono- og disaccharider i kartoffelknoldene er noget højere i den genmodificerede kartoffel end i sorten Prevalent. Indholdet ligger dog indenfor af hvad der normalt findes hos dyrkede kartofler, som er det relevante sammen-ligningsgrundlag. Der er derfor ingen grund til at forvente væsentlige ændringer af frosttolerance og vinteroverlevelse som er mulige effekter af øget sukkerindhold. De foretagne kulde/frostforsøg tyder ikke på at der er nogen væsentlige ændringer i kuldetolerance mellem GM-kartoflen og den umodificerede Prevalent, selv om de statistiske data er mangelfulde. De påviste mindre ændringer af stivelse og andre indholdsstoffer forventes heller ikke at kunne påvirke overlevelse og konkurrenceevne eller toksicitet. Det er derfor vanskeligt at forestille sig nogen uventede økologiske effekter på miljøet ved dyrkning af GM-kartoflen. Punkt 3 (Økologiske interaktioner): Den genmodificerede kartoffel har efter vores vurdering ikke nogen genmodificerede egenskaber der kan forventes at påvirke insekter, bakterier og svampe negativt sammenlignet med konventionelle kartofler. Detaljerede undersøgelser af eventuelle effekter på jordbundens biodiversitet og på de biogeokemiske processer, som foreslået af Greenpeace, kan derfor ikke være et krav for godkendelse til markedsføring. Derimod kan det være relevant at medtage under den generelle overvågning, der skal foretages som sikkerhed mod uventede konsekvenser af dyrkningen. Punkt 4 (spredning af antibiotikaresistens): Sandsynligheden for en horisontal genoverførsel fra plantemateriale til jordbakterier vurderes generelt at være meget lille (EFSA 2004). Antibiotikaresistensen forventes ikke at have nogen positiv selektionsværdi for bakterier i dyrkningsarealet eller i naturlige plantesamfund, da der normalt ikke sprøjtes med eller udledes antibiotika i større mængder til naturen (Kjellsson 2001). Der er heller ikke blevet påvist nogen selektiv fordel for planten af kanamycinresistens, da dette ville kræve en så høj koncentration af kanamycin i jorden at det i praksis er urealistisk. Direkte toksiske effekter er heller ikke påvist. Sammenfattende synes der ikke ud fra en økologisk risikovurdering at være nogen begrundelse for at forbyde anvendelsen af kanamycinresistens til forsøgsudsætninger eller markedsføring af GM-planter (EFSA 2004). Punkt 6 (forurening af ikke-GM kartoffelafgrøder): Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser for naturen. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af EH92-527-1 læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i mark-omgivelserne i Danmark. DMU har ikke fundet nye oplysninger eller argumenter i Greenpeace kommentarer der ændrer konklusionerne i den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel som DMU har foretaget. "

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

318

At lede med latter  

DEFF Research Database (Denmark)

"Det sagde hun også i går!" Platte vitser, der lægger op til den karakteristiske 'bodom-tchi'-trommelyd, behøver ikke være lederens eneste forsøg på at udvise humoristisk sans på talerstolen. For humor kan være meget andet og gøre meget mere for lederen end at score billige point med en spontan spøg. Humor kan skabe klarhed over en pointe, skabe lederens image og skabe sammenhold i organisationen. Uden trommelyd, men med mange andre effekter i spil.

MØller, Mette

2014-01-01

319

Ohört märkbara - om infraljudens gränstillstånd  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden man i begyndelsen af det 20. århundrede for alvor fattede interesse for infralyden har den været et omdiskuteret fænomen. Infralyd kan på mange måder betragtes som et slags grænsetilfælde - en form for lyd vi ikke altid umiddelbart kan høre, men som alt andet lige eksisterer. Med andre ord udgør infralyden et uartikuleret, lavfrekvent område af vores almene lydverden. Et indirekte hørbart domæne, der er blevet udforsket af både akustikere, astronomer og lydkunstnere. Udgivelsesdato: 15.12

Kristensen, Thomas BjØrnsten

2009-01-01

320

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Fornuftens og frihedens magt : Hegels institutionstænkning  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen fremstiller Hegels statsteori som et forsøg på at udfolde den menneskelige frihed i alle dens institutionelle dimensioner. Det vises hvorledes magtbegrebet står centralt i Hegels friheds- og statsteori, fordi Hegel hævder, at visse menneskelige frihedsformer ikke kan overleve og udvikles uden at de sikres igennem institutionel magt. Specifikt udfoldes hvorledes man udfra Hegels statsteori kan kritisere en række liberalistiske stats- og frihedsforståelser.

RaffnsØe-MØller, Morten

2006-01-01

321

Familieklassen : nye grænser mellem skole og hjem  

DEFF Research Database (Denmark)

Familieklassen er en ret ny men allerede meget udbredt socialteknologi til at håndtere mødet mellem skole og hjem. I artiklen analyseres familieklassen med begreber om empowerment, styringsteknologi, ansvarliggørelse fra Michel Foucault og Niklas Luhmann. Artiklen viser, at familieklassen både er interessant, fordi den indebærer en nytolkning af relationen mellem og skole og hjem, og fordi der er en tvetydighed i den, som kan formuleres sådan: 'Her kan man trygt udvikle sig på egne præmisser - indtil skolelederen vurdere, at der ikke er tilstrækkelig forbedring.'

Knudsen, Hanne

2007-01-01

322

The Mineaiki and Discourses on Social Unrest in Medieval Japan  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer Mineaiki, en af de hyppigst citerede kilder til banditvæsen i Japans middelalder. Artiklen viser, at flere af de gængse forestillinger om, hvad Mineaiki kan fortælle os om disse grupper, bør revurderes. Det argumenteres blandt andet, at disse grupper af såkaldte banditter snarere kan ses som lokale godsbeboere, der blev mobiliseret gennem landsbyernes selvforsvars-organisationer, men at de af forskellige grunde blev ikke blev set som legitime udøvere af vold af de centrale magthavere, hvorved de blev beskrevet som banditter.

OxenbØll, Morten

2006-01-01

323

Perspektiver på voldtægt  

DEFF Research Database (Denmark)

En stor del af forskningen i betydninger af voldtægt er gennemført indenfor den tradition, der fokuserer på diagnosen posttraumatisk stressyndrom. Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med et empirisk forskningsprojekt knyttet til Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet peger på at denne tilgang ikke tilgodeser de personlige betydninger seksualiserede overgreb kan få for kvinder. Det overvejes hvorledes terapiforløb som udgangspunkt for forskning kan bidrage til at tilgodese kvindernes egne perspektiver.

Pedersen, Bodil Maria

2004-01-01

324

A small galliform bird from the Lower Eocene Fur Formation, northwestern Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Det fossile aftryk af et par fuglefødder i moler (diatomit) repræsenterer den første publicerede hønsefugl (Orden Galliformes) fra den nedre eocæne (Ypresien) Fur Formation. Stykket kan bestemmes til at være en hønsefugl på grund af tilstedeværelsen af et par asymmetriske rygge på tarsometatarsus' mellemste ledflade. Stykket kan ikke henføres til hverken nogle af de tidligere beskrevne familier af eocæne hønsefugle (Gallinuloididae, Quercymegapodiidae og Paraortygidae) eller til de tidlige phasanider, og repræsenterer muligvis en ny gruppe af hønsefugle. Udgivelsesdato: 12. marts

Lindow, Bent Erik Kramer; Dyke, Gareth John

2007-01-01

325

Prince Phetsarath (1890-1959) : Nationalism and Royalty in the Making of Modern Laos  

DEFF Research Database (Denmark)

Prins Phetsaraths biografi viser hvorledes en specific ide om Laos og dets kultur blev dannet først under fransk kolonialisme og senere under japansk besættelse. I disse perioder blev Phetsaraths forståelse af en laotisk kulturel nationalisme forandret til en politisk og antikolonial nationalisme. Artiklen viser at en laotisk antikolonial nationalisme ikke nødvendigvis behøvede at være knyttet sammen med den kommunistiske bevægelse for at være 'revolutionær' og understreger vigtigheden af at studere ikke-revolutionære og ikke-kommunistiske aktører for at vi bedre kan forstå den komplekse proces der skabte moderne, postkoloniale nationer. Udgivelsesdato: February 2007

Ivarsson, SØren; Goscha, Christopher E

2007-01-01

326

DMU's kommentarer til EFSA Statement EFSA-Q-2009-00589 og EFSA-Q-2009-00593 vedr. antibiotika-resistensmarkører  

DEFF Research Database (Denmark)

De to analyserede resistensgener overfor antibiotika er vidt udbredte i naturen. Den faglige vurdering er fortsat at forekomst af disse typer af antibiotika-resistens i GM-planter ikke vil kunne bidrage væsentligt til forekomsten af an-tibiotikaresistens i bakterier, da sandsynligheden for at de bliver overført er meget lille og de allerede indgår naturligt i mange bakterier. De har således hverken nogen effekter på sundheden for dyrelivet eller nogen uønskede kon-sekvenser for miljøet. DMU kan dog ikke fagligt vurdere anvendelsen af ka-namycin-resistense i forhold til terapeutisk værdi overfor human sundhed, da dette ikke indgår i vores faglige kompetence.

Kjellsson, GØsta; Simonsen, Vibeke

327

Computerspil og kunstmuseer  

DEFF Research Database (Denmark)

Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids visuelle kommunikation, argumenterer artiklen for at den fremherskende og verdensomspændende visuelle digitale kommunikation, herunder computerspil, også har et interessant og vigtigt potentiale for kunstmuseerne, især i forhold til de unge som fremtidens kunstforbrugere. Artiklen sætter bl.a. fokus på Van Gogh museet og det klassiske first shooter action spil Duke Nuk'em, Louvre og Da Vinci Code game, og remedieringer i det virtuelle univers Second Life

Hansen, Andre Wang

2009-01-01

328

Opgørelse af regularitet på jernbaner  

DEFF Research Database (Denmark)

Regularitet på jernbaner opgøres forskelligt, hvorfor det er svært at sammenligne regularitet mellem forskellige selskaber og lande. Opgørelse af regularitet vanskeliggøres endvidere af, at regulariteten afhænger af både kapacitetsudnyttelsen, pålideligheden, køreplanstillægget og rettidigheden. Erfaringer viser, at fokus på regularitet kan forbedre regulariteten. Fokus på regularitet kan opnås gennem fx kampagner overfor passagerer og togpersonale. Imidlertid kan ”overdrevent” fokus på togenes regularitet være skadeligt for passagerernes regularitet. Dette skyldes, at fokus på togregularitet kan resultere i, at et forsinket korresponderende tog ikke afventes, at rejsetiden forlænges for at have mere luft i køreplanerne, og at forsinkede tog aflyses for ikke at generere følgeforsinkelser. Det er muligt at opgøre regulariteten for passagerer i stedet for tog. Opgørelse af passagerre-gularitet i stedet for togregularitet betyder, at passagererne ikke stilles ringere ved ”overdrevent” fokus på regularitet. Brug af passagerregularitet i bod-bonus-kontrakter betyder endvi-dere, at der vil være fokus på at sikre så gode forhold for passagererne som muligt. Passagerernes forhold kan endvidere forbedres, ved at sikre det rette tillæg i køreplanerne i forhold til risikoen for forsinkelser og det samlede tidsforbrug, hvilket kan sikres ved simulering og vurdering af passagerforsinkelser.

Landex, Alex; Kaas, Anders H.

2007-01-01

329

Erhversbetinget erosion? : Opfordring til indberetning af kasus  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund – I forbindelse med dental erosion er en grundig udredning af patienten vigtig, således at årsagen til erosionernes opståen findes, og der kan iværksættes adækvat forebyggende indsats. En sådan udredning er ikke mindst vigtig, når arbejdsmiljøet mistænkes. Patienttilfælde – En 30-årig patient, der arbejder som pladesmed, blev henvist til Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, med henblik på udredning af patientens kraftige slid. Patienten udviste ikke-alderssvarende tandslid af emalje og dentin svarende til erosion forårsaget af syredampe i arbejdsmiljøet, muligvis forstærket af abrasion på grund af slibestøv. Ifølge anamnesen var der ikke grund til at antage, at erosionerne havde baggrund i stort forbrug af sure læskedrikke eller refluksproblemer. Konklusion – I dette tilfælde mistænkes patientens arbejdsmiljø som hovedårsagen til erosionsskaderne. Sagen blev anmeldt som arbejdsskade, men ikke anerkendt, da erosioner ikke er optaget på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme. Ensystematisk registrering af lignende tilfælde kunne imidlertid på sigt ændre retspraksis for fremtidige patienter med arbejdsbetinget erosion.

Dige, Irene; GjØrup, Hans

2012-01-01

330

Forlengede sugevaner : Definisjon, prevalens og innvirkning på okklusionen  

DEFF Research Database (Denmark)

Forlengede sugevaner: rådgivning av barn og foreldre for å hindre okklusjonsavvik En initiell ikke-ernærende sugevane på tommel eller smokk oppstår som følge av en primitiv refleks og forekommer ofte hos små barn. Hvis en ikke-ernærende sugevane persisterer utover treårsalderen, er den definert som forlenget. Forlengede ikke-ernærende sugevaner på tommel og smokk kan forårsake avvik i okklusjonen og den kraniofasiale morfologi, og en del av disse avvikene persisterer etter avsluttet vekst. De okklusjonsavvik som en forlenget ikke-ernærende sugevane kan foråsake, er forøket horisontalt maksillært overbitt, Angle klasse II molarrrelasjon, anteriort åpent bitt og posteriort kryssbitt. Forøket horisontalt maksillært overbitt og Angle klasse II molarrelasjon forekommer oftere hos tommelsugere, mens posteriort kryssbitt oftere forekommer hos smokkesugere. Anteriort åpent bitt forekommer både hos tommel- og smokkesugere. Av de barna som utvikler okklusjonsavvik i den primære dentisjon, er det kun et fåtall som krever ortodontisk behandling i den permanente dentisjon, så lenge ingen ikke-ernærende sugevaner persisterer etter de permanente tenner er eruptert. For at hindre utvikling af okklusjonsavvik i forbindelse med ikke-ernærende sugevaner, er det anbefalt å seponere alle sugevaner senest ved trårsalderen. Hvis det ikke er mulig å seponere sugevanen, anebafles det at smokk anvendes i stedet for tommel, i mindre enn seks timer daglig, og med lavest mulige intensitet.

Bolldén, Annelie Kristina; Berger, Siri Brandtsegg

2013-01-01

331

Kommentarer til opdateret risikovurdering og ansøgning. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23), Insect resistance by Bt-toxin (lepidoptera) X Insect resistance by Bt-toxin (coleoptera); herbicide tolerance to glyphosate. Modtaget 03-04-2006, deadline 02-05-2006, svar 07-04-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-16  

DEFF Research Database (Denmark)

"DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede, insektresistente bomuldshybrid mellem event 281-24-236 og 3006-210-23. Den genmodificerede bomuldskrydsning 281-24-236/3006-210-23, adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for insektangreb fra larver af forskellige sommerfuglearter. Desuden indeholder bomulden et gen, der gør den tolerant overfor glufosinat-ammonium herbicider. Bomulden søges kun godkendt til import af frø samt forarbejdning og anvendelse til dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning af frøene. DMU vurderer at 281-24-236/3006-210-23 som al anden bomuld ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af bomulden kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-bomuldsfrø i frø til udsæd af ikke-GM-bomuld. En eventuel tilfældig spredning af GM-bomulden vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. Der er en lille risiko for at der i forbindelse med håndtering og distribution af de genmodificerede bomuldsfrø kan ske en opblanding af 281-24-236/3006-210-23 bomulden med konventionel bomuldsfrø til udsåning eller direkte spild ved forarbejdningsstederne. Der forventes ingen miljømæssige konsekvenser af dette på naturen, men det kan ikke udelukkes at det i enkelte tilfælde kan give problemer med at overholde grænseværdien for GM-indholdet i konventionelle bomuldsafgrøder. Det forventes dog at den generelle overvågning som er foreslået af ansøgeren vil kunne opdage disse tilfælde. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede 281-24-236/3006-210-23 bomuld til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse. "

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

332

TAK-ling IKK Activation: "Ub" the Judge  

Science.gov (United States)

Investigation of the signaling events that lead to the activation of the transcription factor nuclear factor ?B (NF-?B) has been a hotbed for the discovery of previously uncharacterized signaling mechanisms. The important role that nondegradative polyubiquitin chains play in these processes is now well recognized; however, precisely how they orchestrate NF-?B signaling is still a matter of much controversy. A recent study has challenged the dogmatic view by demonstrating that interleukin-1? (IL-1?), a major proinflammatory cytokine, activates two consecutive pathways, the “RING” and “zinc” pathways, to coordinate early and late activation of NF-?B, respectively. This study introduces a paradigm shift in the still-evolving mechanism of regulation of NF-?B.

Shelly M. Wuerzberger-Davis (University of Wisconsin-Madison; Department of Pharmacology REV)

2010-01-19

333

Opposing functions of IKK? during acute and chronic intestinal inflammation  

OpenAIRE

NF-?B is a key transcriptional regulator of inflammatory responses, but also controls expression of prosurvival genes, whose products protect tissues from damage and may thus act indirectly in an antiinflammatory fashion. The variable importance of these two distinct NF-?B-controlled responses impacts the potential utility of NF-?B inhibition as a treatment strategy for intractable inflammatory conditions, such as inflammatory bowel disease. Here, we show in murine models that inhibition o...

Eckmann, Lars; Nebelsiek, Tim; Fingerle, Alexander A.; Dann, Sara M.; Mages, Jo?rg; Lang, Roland; Robine, Sylvie; Kagnoff, Martin F.; Schmid, Roland M.; Karin, Michael; Arkan, Melek C.; Greten, Florian R.

2008-01-01

334

Bilateral binyreblødning ved sepsis er ikke ensbetydende med totalt binyresvigt  

DEFF Research Database (Denmark)

Bilateral adrenal haemorrhage can occur in the setting of severe clinical sepsis. The clinical presentation may be non-specific, and the degree to which adrenal haemorrhage causes adrenal insufficiency remains unclear. We describe a case of an 18-year-old male presenting with meningococcaemia. The diagnosis was confirmed by a computed tomography, and the patient was treated with antibiotics and corticosteroids. His adrenal function was initially subnormal; however, three months after discharge, he had fully recovered his adrenal function.

Pareek, Manan; Nielsen, Mette Lundgren

2012-01-01

335

Lad ikke kurserne tage samfundsansvaret med i faldet  

DEFF Research Database (Denmark)

Finanskrisen er en anledning til at holde fast i den anstændige opførsel i Danmark og i de lande, vores varer produceres i, og til at tænke CSR ind i produkternes livscyklus Udgivelsesdato: 5. december 2008

Buhmann, Karin

2008-01-01

336

Blodtryk er ikke entydigt associeret med risiko for glaukom  

DEFF Research Database (Denmark)

Compromised autoregulation of ocular blood flow is a plausible consequence of hypertension, and studies indicate that hypertension can lead to progression of glaucoma. Initiating antihypertensive therapy in subjects with long-standing hypertension could deteriorate ocular blood flow leading ultimately to glaucomatous damage. Evidence on this topic is still equivocal but until adequate knowledge on the field has been established we recommend referral of patients disposed for glaucoma to ophthalmologic examination when initiating antihypertensive medication.

Hansen, Michael Stormly; Torp-Pedersen, Christian Tobias

2014-01-01

337

Manglende kollaps af hjertets kamre ved ekkokardiografi udelukker ikke hjertetamponade  

DEFF Research Database (Denmark)

The clinical presentation of cardiac tamponade is difficult to distinguish from other causes of shock. Pericardial fluid is easy to visualize with cardiac ultrasound and a key sign of overt cardiac tamponade is the compression of right side cavities. We present two cases in which cardiac tamponade was present, but where compression of cardiac cavities could not be demon-strated with transthoracic cardiac ultrasound. This emphasizes that cardiac tamponade is still a clinical diagnosis.

Juhl-Olsen, Peter; Frederiksen, Christina Alcaraz

2014-01-01

338

Nødvaccination ikke rentabelt i et land med stor eksport  

DEFF Research Database (Denmark)

En svinepestepidemi vil koste tæt på en milliard kroner. Omfanget af en epidemi afhænger af i hvilken type besætning, den starter. Den nuværende kontrolstrategi, som består af nedslagning, overvågning og flytterestriktioner, forventes at være effektiv, og vaccination vil kun være relevant ved meget store udbrud.

Boklund, Anette; Toft, Nils

2009-01-01

339

Psykiatrilovens krav om samtaler efter tvang efterleves ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2010, a programme intended to increase the number of structured interviews after coercive measures (IC) was implemented in a psychiatric ward. The IC forms were collected before and after the implementation of the programme. The number of ICs was compared to the total amount of compulsion. A significant rise in the number of effectuated ICs was demonstrated. The patients' contentment underwent no change. The majority of the coercive measures were not followed by an IC. At the next audit of the psychiatric legislation we will suggest an adjustment of the paragraphs concerning ICs.

Wang, August G; Asp, Stina

2013-01-01

340

Brug af mobiltelefoner på hospitaler bringer ikke patisntsikkerheden i fare  

DEFF Research Database (Denmark)

Cellular telephones are increasingly used in hospitals both among employees, patients and visiting relatives. The feared medical equipment malfunctions due to electromagnetic interference have resulted in restrictions in the use of mobile phones in hospitals. However, these restrictions are not consistent between different hospitals, and not based on solid evidence. This article presents the evidence in this field and concludes that by maintaining a distance of one metre to sensitive medical equipment, mobile phones can be used safely in all hospital areas.

Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

2013-01-01

341

Industrikemikaliers påvirkning af nervesystemets udvikling - sekundærpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

Neurologiske sygdomme, der opstår under udviklingen, er relativt almindelige, men årsagerne er stort set ukendte. Industrikemikalier som bly, metylkviksølv, plyklorerede bifenyler, arsen og toluen kan være årsag til sygdom og nedsat neurologisk funktion hos børn. Skaderne opstår ved meget lavere doser end dem, som kan påvirke voksne. Vi har identificeret godt 200 industrikemikalier, som i det mindste kan skade hjernen hos voksne, men disse stoffer er ikke reguleret for at beskytte børns nervesystem. Ny forebyggelse må tage hensyn til nervesystemets sårbarhed under udviklingen. Udgivelsesdato: Aug 20

Grandjean, Philippe

2007-01-01

342

Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose : Et spirende koncept og en faktisk case.  

DEFF Research Database (Denmark)

Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor centrale temaer eksemplificeres fra både terapeutens og klientens perspektiv: søvnforbedring, smertehåndtering, krav-ressource-balance og parforhold. Afslutningsvis diskuteres begrænsninger og potentiale ved en sådan tilgang.

Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne

2011-01-01

343

Det postmoderne barn : Pædagoger som hjernens gartnere  

DEFF Research Database (Denmark)

Den nye psykologi fokuserer på dynamik og intersubjektivitet, mens den gamle var optaget af faser og udviklingstrin. Den postmoderne forståelse af det lille barn opfatter ikke faserne som aflåste, historiske sandheder, men som levende narrativer. Og så får det nye børnesyn indflydelse på Frode og Marthas liv på Blå stue, for pædagogerne kan optræde som udviklingspsykologiske havefolk. Udgivelsesdato: maj

Hansen, Ole Henrik

2010-01-01

344

Fra fabrikant til vidensvirksomhed  

DEFF Research Database (Denmark)

Begreber som mass customization og globalisering har ændret den verden som omgiver de fleste produktionsvirksomheder. Et nyt verdensbillede begynder at tegne sig, med intensiveret konkurrence og accelereret teknologiudvikling. Det er tydeligt for de fleste, at tilpasning til denne nye verdensorden ikke er en mulighed, men en forudsætning for overlevelse. Dette rejser spørgsmålet om hvad fremstillingsvirksomheder kan gøre for at udnytte forandringen positivt.

Svensson, Carsten

2002-01-01

345

Fem danske mødedogmer  

DEFF Research Database (Denmark)

Ingen har lyst til at være udemokratiske på møder, men det går helt galt, når møder trækker tænder ud, fordi alt er tilladt og mødeleder ikke tør stramme op. Vi har brug for nye mødeprincipper og moderne mødeledere, der kan håndhæve dem.

Ravn, Ib

2011-01-01

346

Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den foreliggende form står notatets analyser og konklusioner udelukkende for forfatternes egen regning og kan ikke tilskri-ves hverken Undervisningsministeriet eller Globaliseringsrådet.

Busch, Henrik; Horst, Sebastian

2005-01-01

347

En naturlig udvikling  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi ser begyndelsen på en stor transformering af vores byområder. Kraftige regnskyl har gjort det håndgribeligt, at vores byområder ikke kan håndtere klimaet. De kraftige tropiske regnskyl som kommer pludseligt og intenst er en udfordring i et ledningssystem. De oversvømmede kældre, veje og stræder, er i lige så høj grad en konsekvens af urbaniseringen hvor landskabets iboende dynamik sættes ud af spil.

Dam, Torben; StØvring, Jan

348

Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvilke ændringer kommer med tankerne om Ny Arealregulering, og hvor stor bliver den økonomiske gevinst? Hvad betyder valg af implementeringsmodel for de valgmuligheder landmanden får og den samlede miljøeffekt? Med det foreløbige udkast til Ny Arealregulering opnår man ikke den fulde miljøøkonomiske gevinst, men det kan være et fornuftigt første skridt.

Jacobsen, Brian H.

2015-01-01

349

Besnærende teknologi i hjemmeplejen - fra vision til praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

Den offentlige sektor kan spare milliarder ved at investere i ny teknologi og samtidig forbedre servicen, hævder IT- og konsulentbranchen. Men IT er ikke altid en mirakelmikstur og virkningerne er ofte modsatrettede. Denne undersøgelse af mobil teknologi i hjemmeplejen viser hvordan samme teknologi får ganske forskelligt udtryk i praksis i takt med at den ”oversættes” i de enkelte organisationer.

Agger Nielsen, Jeppe

2013-01-01

350

Guds død - et tema i det 19. århundrede  

DEFF Research Database (Denmark)

Guds død er ikke Nietzsches opfindelse, men Hegels. Det er hans forestilling om, at påskens historie gentager sig i verdenshistorien som religionens død og genopstandelse i skikkelse af filosofien. Tager man de forskellige betydninger af Guds død indebærer de implicit, at Gud dog har eksisteret, men spørgsmålet forbliver, om en dødelig gud kan kaldes gud?

MØller, Jes Fabricius

2002-01-01

351

Pædagogiske og socialpædagogiske perspektiver  

DEFF Research Database (Denmark)

I bidraget præsenteres de pædagogiske hhv. socialpædagogiske perspektiver, der er knyttet til at ruste unge med særlige behov til et aktivt arbejdsliv. Især betones behovet for den "anderledes" pædagogik, der kan samle de unge op og støtte dem i deres videre liv. Dermed peger bidraget også på mål (f.eks. identitet, livsstil og livsmestring), som ikke udelukkende er relaterede til arbejdsmarkedet.

Jensen, Niels Rosendal

2007-01-01

352

Offentlighedens tænker : I anledning af oversættelsen af Hannah Arendts bog 'Menneskets vilkår'  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er ikke i det private, men i det offentlige rum, at vi virkelig kan realisere os selv som mennesker. Filosofien bag synspunktet er yderst levende - selv om filosoffen selv er død. Hannah Arendts hovedværk Menneskets vilkår er netop blevet oversat til dansk. Udgivelsesdato: 16.09

Pahuus, Anne Marie

2005-01-01

353

Letbanen er blot et led i mobilitetskæden  

DEFF Research Database (Denmark)

Letbaner bliver ikke en succes alene; de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag, der fremmer deres potentiale. Artiklen retter fokus mod netop nogle af de mange mobilitetsløsninger, der i en europæisk sammenhæng har fremmet letbanens potentiale – løsninger, der kan være relevant inspiration, når letbanen skal implementeres i en dansk kontekst.

Olesen, Mette

2014-01-01

354

Klog på Kloner  

DEFF Research Database (Denmark)

Klog på kloner Indhold: Hvad er en klon, findes der kloner, og må man klone mennesker? Diskussion om kloner bliver ofte etisk, men det kan være svært at have en holdning til emnet, hvis man ikke er fagligt rustet. Med udgangspunkt i de etiske spørgsmål giver dette undervisningsforløb en faglig introduktion til emnerne kloner, DNA, kromosomer og cellelære.        

Jacobsen, Aase Roland; Stald, Line JØrgensen

355

Vildveje i velfærdsstaten : fællesskab i opløsning, styringsillusioner, udveje  

DEFF Research Database (Denmark)

Man kan ikke styre, regulere og måle sig til fællesskab, eller til en velfærdsstat med velfungerende offentlige institutioner og ansvarsfulde borgere. Men i dagens Danmark er det blevet vigtigere at have regler end at tænke sig om, konstaterer Verner C. Petersen. Vigtigere at have vilkårlige mål end velbegrundede formål. Vi gør det, vi bliver målt på - og ikke altid det, vi betragter som vigtigt og rigtigt. Både socialdemokraternes og regeringens forslag til kvalitets- og velfærdsreformer lægger vægt på at tildele den enkelte borger konkrete rettigheder. Vildveje i velfærdsstaten illustrerer, hvordan man spaltes i en serie af roller som fartglad bilist, ængstelig forælder, krævende patient, utilfreds skatteyder, friværdi-spekulant osv. I hver af disse roller kræver vi vores ret. Resultatet bliver, at det personlige ansvar eroderes, og at fællesskabet går i opløsning. De nye reformer bidrager til at skabe et styringsmæssigt monster, et vrangbillede af rationalitet og fornuft. Med udgangspunkt i et verdensbillede, der projicerer naturvidenskabelig og økonomisk metode ind over velfærdsstaten og de offentlige institutioner, destruerer vi en forståelse og indsigt baseret på tavs viden og uudtalelige værdier. Resultatet bliver en halvering af verden. Alt, hvad der ikke kan udtrykkes eksplicit, er ikke viden og alt, hvad der ikke kan målsættes og måles, er værdiløst. Verner C. Petersen mener, at udveje væk fra disse vildveje og en bevarelse af fællesskabet skal findes ved at skabe frihed for det enkelte menneske, den selvstændige tanke og det selvstændige ansvar - uden styring og regulering.

Petersen, Verner C.

2008-01-01

356

Vurdering af bevaringsforhold og trusler ved Qajaa: Rapport over feltarbejde i perioden 2009-2014  

DEFF Research Database (Denmark)

Qajaa på sydsiden af Ilulissat Isfjord er blevet besøgt i alt 6 gange i perioden 2009-2014 for at vurdere bevaringsforholdene og trusler mod pladsen. Denne rapport beskriver de enkelte besøg, hvilke undersøgelser der er foretaget, samt udvalgte resultater. Arbejdet har blandt andet omfattet opmåling af pladsen, sammenligning med beskrivelser og fotos fra tidligere besøg, opstilling af vejrstation og automatisk kamera, modelforsøg med nedbrydning in situ og i laboratoriet, samt modellering af nutidig og fremtidig optøning og nedbrydning. Rapporten er vedlagt en DVD med opmålinger og overvågningsdata fra Qajaa, samt en række digitale fotografier, der giver et indtryk af pladsens tilstand anno 2014 På baggrund af resultaterne vurderes det, at både den fysiske og kemisk/mikrobielle nedbrydning ved Qajaa går langsomt, og at det ikke er nødvendigt at foretage afbødende tiltag eller deciderede nødudgravninger hér og nu. Det anbefales at genbesøge pladsen om 5-10 år for at bekræfte, om vurderingerne i denne rapport holder stik.

Matthiesen, Henning; Hollesen, JØrgen

2014-01-01

357

Den arbejdende hjerne : hvordan kan den se ud?  

DEFF Research Database (Denmark)

Numerous brain functions, such as awareness of surroundings, control of movements, thoughts, and memory have always been a kind of mystery, which has provoked human curiosity and thus inspired research in many areas. The present paper gives an overview on imaging research of the human brain's functions. The historical progress is briefly reviewed with the emphasis on major Danish contributions. The major methods of mapping brain functions and their biological basis are mentioned. These methods are positron emission tomography (PET) and functional magnetic resonance imaging (fMRI). They are highly technological and generate enormous amounts of data. Thus, data analysis will per se be a research area in brain imaging. Finally, several examples of the authors' results on functional activation are dealt with. These examples aim to illustrate the research area and its contribution to our increased knowledge of the working brain.

Paulson, Olaf B; Born, Alfred Peter

2002-01-01

358

Måling af prokalcitonin kan muligvis begrænse antibiotikaforbruget ved pneumoni  

DEFF Research Database (Denmark)

Reduction of antimicrobial resistance in microorganisms is imperative. Pneumonia is important in this matter because of its high incidence, subjective diagnostic criteria, and variations in aetiology. Research has focused on the use of a procalcitonin-guided algorithm for antimicrobial stewardship with promising reductions in antibiotic use and treatment duration, but more research is needed in order to draw a final conclusion. Lack of objective diagnostic criteria, methodological challenges in research, a future focus on primary care, and the need for a cost-benefit analysis should be considered.

Berg, Peter; Lindhardt, Bjarne Ørskov

2012-01-01

359

HELLP kan ses i andet trimester ved antifosfolipidsyndrom  

DEFF Research Database (Denmark)

The syndrome of haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP) is estimated to occur in 0.01-0.2% of pregnancies and is considered a severe form of preeclampsia. It is associated with considerable risk of maternal and foetal mortality. HELLP syndrome associated with antiphospholipid syndrome is known to occur early in the pregnancy. We report a case of severe HELLP syndrome complicated by multiple hepatic infarctions and portal vein thrombosis in the second trimester in a patient with antiphospholipid syndrome.

Madsen, BjØrn Stæhr; Havelund, Troels

2011-01-01

360

Graviditet i livmoderhalsen kan behandles konservativt med methotrexat  

DEFF Research Database (Denmark)

Two cases of cervical ectopic pregnancy after in vitro fertilization embryo transfer were managed conservatively. One living cervical ectopic pregnancy was treated with intra-amniotic and systemic injection of methotrexate, and the other cervical ectopic pregnancy with a fetal pole was treated with systemic methotrexate. The patient with the living cervical ectopic pregnancy had stable vital signs during the period of treatment. The patient with the fetal pole was admitted with heavy vaginal bleeding and anaemia and was stabilised before treatment was initiated. She was stable throughout the treatment.

SØrensen, Marie; Clausen, Helle Vibeke

2011-01-01

361

Fremtidens danske almen praksis: Hvad kan vi lære af Storbritannien?  

DEFF Research Database (Denmark)

Sundhedsvæsenet og dets organisering er i rivende udvikling i disse år i både Danmark og udlandet. Målet er at bevare de centrale værdier i almen praksis og samtidig give almen praksis en mere central rolle i et sammenhængende sundhedsvæsen. Denne artikel ser på erfaringerne i Storbritannien, hvor man i de senere år har eksperimenteret med nye modeller for almen praksis, fx den såkaldte super-partnerskabs¬model, hvor syv praksis med i alt 40 læger og 51.000 patienter har fælles ledelse af personale, fysiske faciliteter og samarbejdsrelationer med andre aktører, ligesom der også forhandles fælles kontrakter med køberne af ydelserne. De praksismodeller, der fungerer bedst, har bevaret en udpræget grad af selvstyre for den enkelte praksis, en fortsat tæt tilknytning til lokalområdet og en gensidig forpligtelse mellem læge og patient. Erfaringerne viser dog også, at forandringerne kræver en massiv indsprøjtning i sektoren, hvis vi skal sikre en tilstrækkelig professionalisering af ledelsen, tidssvarende it-udstyr, kvalitetsudvikling og øget fokus på sundhedstjenesteforskning.

Bro, Flemming; Vedsted, Peter

2014-01-01

362

Måling af patientens sundhedskompetence kan bedre kommunikation i sundhedsvæsenet  

DEFF Research Database (Denmark)

A tool for measuring health literacy is desirable when tailoring healthcare services to individual patients. Existing tools measure the functional aspects of health literacy whereas newly developed tools have a broader scope and measure people’s knowledge, motivation and competences to access, understand, appraise and apply health information. Two novel, international health literacy questionnaires have been translated and are being validated in a Danish context. The final questionnaires may assist Danish health professionals in shaping communi-cation with patients and reduce health disparities.

Kayser, Lars; NØrgaard, Ole

2014-01-01

363

Kontinuerlig glukosemonitorering kan have betydning hos gravide med diabetes  

DEFF Research Database (Denmark)

In this review the use of continuous glucose monitoring (CGM) in pregnancy complicated by type 1 and type 2 diabetes is examined. Fourteen relevant articles were identified. Observational studies demonstrated that CGM was feasible during pregnancy without severe side effects. One randomised controlled trial resulted in improved metabolic control and reduced risk of macrosomia in women randomised to CGM. Future studies on the use of CGM in pregnancy are awaited with interest.

Madsen, Anne Bjerrum; Secher, Anna L

2011-01-01

364

Smerter i nakken hos børn kan skyldes retrofaryngeal absces  

DEFF Research Database (Denmark)

A six-year-old boy presented with fever, neck pain, and ear pain. Within days, the motility of his neck limited, his temperature rose, and blood samples showed signs of infection. On suspicion of cervical spondylodiscitis, a bone scintigraphy was performed, but gave negative results. A magnetic resonance imaging of the neck area showed results, which led to the diagnosis of a retropharyngeal abscess. This case is a reminder that retropharyngeal abscess poses a diagnostic challenge for the physician, and that the prognosis is potentially serious.

Schoos, Ann-Marie Malby; Damgaard, Bodil

2012-01-01

365

Acrodermatitis chronica atrophicans kan være vanskelig at diagnosticere  

DEFF Research Database (Denmark)

A healthy 29 year-old man developed over four years a slowly increasing swelling and violet discolouring of the third toe on his left foot. He was examined by several specialists and an amputation was recommended since the condition was unknown and aggravating. On suspicion of Borrelia infection the patient was prescribed penicillin treatment for 28 days with convincing effect. Serologic tests showed increased Borrelia titer. Biopsy showed chronic inflammation without any suspicion of malignity. Denmark is endemic for borreliosis and per year approximately 50 cases develop acrodermatitis chronic atrophicans.

Rosenlund, Signe; Bækgaard, Niels

2011-01-01

366

Stuefluens larver kan inaktivere uønskede bakterier i gødning  

DEFF Research Database (Denmark)

Den almindelige stueflue (Musca domestica) er allesteds nærværende fra polare egne til troperne. Selvom fluens larvestadium foregår i rådnende organisk materiale eller gødning fra dyr og mennesker, tyder ny forskning på at larvens omsætning af gødningen er en vigtig og aktiv medspiller i elimineringen af uønskede bakterier som fx Campylobacter jejuni.

Nordentoft, Steen

2013-01-01

367

Teologers debat om opstandelse kan lede læsere på afveje  

DEFF Research Database (Denmark)

Teologer har beskrevet opstandelsen som noget poetisk eller mytisk under de seneste måneders debat. Men ”poetisk” giver associationer til noget følelsesladet, mens ”myte” ofte bruges om noget, der er uden bund i virkeligheden. Kunne man i stedet tale om en ”trossandhed”.

Davidsen-Nielsen, Niels

368

82 Rubidium-PET kan blive den nye myokardieskintigrafi  

DEFF Research Database (Denmark)

Since the 1970's nuclear cardiology has mainly been based on the use of gamma camera technology. While gamma cameras have undergone a rapid development, the number of perfusion tracers has been limited. In parallel, cardiac positron emission tomography (PET) has only been performed with short-lived isotopes at centres with access to a cyclotron, and only including a very limited number of patients. The number of PET scanners has increased markedly in Denmark and with the introduction of generator-produced 82-Rubidium, this modality may replace the traditional cardial single photon emission computed tomography (SPECT).

Hasbak, Philip; Kjær, Andreas

2011-01-01

369

Spædbørnsdiabetes kan ofte behandles med sulfonylurinstof i stedet for insulin  

DEFF Research Database (Denmark)

A two-month-old Danish girl was admitted to the hospital in diabetic ketoacidosis and diagnosed with permanent neonatal diabetes mellitus (PNDM). She received continuous insulin treatment until she was genetically tested at the Steno Diabetes Centre. She carried a KCNJ11 Arg201His mutation, an activating mutation in the KCNJ11-gene which encodes the ATP-sensitive potassium subunit Kir6.2 in the beta cell which is responsible for insulin secretion. As recommended in the literature, she was successfully shifted from insulin therapy to sulfonylurea tablets at the age of three years and nine months. PNDM-patients should be screened for gene mutations regardless of current age. Udgivelsesdato: 2009-Jun-1

Lauridsen, Mette HØj; Boesgaard, Trine WellØv

2009-01-01

370

Spaedbørnsdiabetes kan ofte behandles med sulfonylurinstof i stedet for insulin  

DEFF Research Database (Denmark)

A two-month-old Danish girl was admitted to the hospital in diabetic ketoacidosis and diagnosed with permanent neonatal diabetes mellitus (PNDM). She received continuous insulin treatment until she was genetically tested at the Steno Diabetes Centre. She carried a KCNJ11 Arg201His mutation, an activating mutation in the KCNJ11-gene which encodes the ATP-sensitive potassium subunit Kir6.2 in the beta cell which is responsible for insulin secretion. As recommended in the literature, she was successfully shifted from insulin therapy to sulfonylurea tablets at the age of three years and nine months. PNDM-patients should be screened for gene mutations regardless of current age. Udgivelsesdato: 2009-Jun-1

Lauridsen, Mette HØj; Boesgaard, Trine WellØv

2009-01-01

371

Kan die kernwapenwedloop deur kern-wapenbeheer beëindig word?  

OpenAIRE

The slogans of the "walkers for peace " in the Uniled Slates of America anti in Western Europe (and also in South Africa) against the proliferation of nuclear weapons and nuclear technology as well as the growing probability of a nuclear war in the light of president Reagan's rearmament plan, arc born of the numerous failures of nuclear disarmament and arms control. The ever- increasing danger that goes along with nuclear proliferation in the sense of weapon production and the handling of rad...

Tonder, A. W.

1983-01-01

372

Kan die kernwapenwedloop deur kern-wapenbeheer beëindig word?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The slogans of the "walkers for peace " in the Uniled Slates of America anti in Western Europe (and also in South Africa against the proliferation of nuclear weapons and nuclear technology as well as the growing probability of a nuclear war in the light of president Reagan's rearmament plan, arc born of the numerous failures of nuclear disarmament and arms control. The ever- increasing danger that goes along with nuclear proliferation in the sense of weapon production and the handling of radioactive waste urges us to look more seriously than ever at nuclear technology. The article deals with some of the efforts to control the proliferation process as well as efforts to limit or reduce nuclear arms. Some essential  factors that negatively influence the discussions are pointed out and finally it is concluded that because of the sin-induced brokenness of man’s heart, control over nuclear arms proliferation has just partial success. The abolition of weapon production and total disarm­ ament are ideals that will, in this era that precedes the second coming of Christ, not be fulfilled. Thus, the nuclear arms race will inevitably continue.

A. W. van Tonder

1983-03-01

373

Den arbejdende hjerne - Hvordan kan den se ud?  

DEFF Research Database (Denmark)

Numerous brain functions, such as awareness of surroundings, control of movements, thoughts, and memory have always been a kind of mystery, which has provoked human curiosity and thus inspired research in many areas. The present paper gives an overview on imaging research of the human brain's functions. The historical progress is briefly reviewed with the emphasis on major Danish contributions. The major methods of mapping brain functions and their biological basis are mentioned. These methods are positron emission tomography (PET) and functional magnetic resonance imaging (fMRI). They are highly technological and generate enormous amounts of data. Thus, data analysis will per se be a research area in brain imaging. Finally, several examples of the authors' results on functional activation are dealt with. These examples aim to illustrate the research area and its contribution to our increased knowledge of the working brain.

Paulson, Olaf B.; Born, Alfred Peter

2002-01-01

374

Rationel antibiotikabehandling kan opnås ved audit og undervisning  

DEFF Research Database (Denmark)

A prerequisite for rational antibiotic treatment is the suspicion that the disease is caused by bacteria and that treatment will reduce symptoms and complications. In primary health care most infections are caused by bacteria. The European project HAPPY AUDIT found that an intervention targeting doctors and patients in primary care led to a considerable decrease in antibiotic prescribing. Teaching of hospital doctors, combined with a restriction in the choice of antibiotics, resulted in a decrease in multidrug-resistant strains. A concerted effort is needed to curb the growing resistance problem.

Bjerrum, Lars; Gahrn-Hansen, Bente

2011-01-01

375

Kan teknologi og forretning adskilles? : Om konstruktivismens blindgyder  

DEFF Research Database (Denmark)

Can technology and business be separated? The relationship between technology and business forms a crucial dimension of modern societies. This realistic point of view contradicts the de-constructive dismantling of capitalism as anything of particular importantance.

Christensen, Jens

2013-01-01

376

Forhøjet immunglobulin E-koncentration kan skyldes lungeemboli  

DEFF Research Database (Denmark)

Increased plasma levels of immunoglobulin E (IgE) are encountered in various clinical settings, most often infection or atopic/allergic disease. IgE, however, is neither a sensitive, nor a specific marker for any particular disease. We describe a case of a 52-year-old woman presenting with non-specific symptoms and increased plasma IgE levels on admission. Atopy/allergy, infection and malignancy were ruled out, and the only plausible cause remained a pulmonary embolism found incidentally on a computed tomography. The patient's IgE levels rapidly declined after the initiation of anticoagulant therapy.

Pareek, Manan; Nielsen, Mette Lundgren

2013-01-01

377

Celler från huden kan hjälpa patienter med kärlsjukdomar  

OpenAIRE

Tissue engineering is an expanding field, which focuses on the development of func-tional substitutes for damaged tissues. A limitation in this field is difficulties with obtaining autologous cells. Recent research has shown the presence of cells with multilineage-potential within the connective stroma of the skin. In line with this, a potential plasticity inherent in human dermal fibroblasts has been demonstrated. The overall aim of this study was to investigate if human dermal fibroblasts c...

Karlsson, Lisa

2009-01-01

378

Kronisk Budd-Chiaris syndrom kan være årsag til levercirrose  

DEFF Research Database (Denmark)

Budd-Chiari syndrome (BCS) is a rare disease defined by congestive hepatopathy with obstruction of the hepatic venous outflow tract. Classical symptoms and signs include ascites, hepatomegaly, abdominal pain and various degrees of liver dysfunction. BCS is predominantly caused by thrombosis, malformations and venous compression. We present a case, in which BCS was the cause of liver cirrhosis complicated with refractory ascites and which can be misinterpreted as hepatocellular carcinoma nodules. The diagnosis was confirmed during the transjugular intrahepatic portosystemic shunt procedure with successful vascular stenting resolving the ascites formation.

Karlsen, Stine; Nielsen, Dennis TØnner

2012-01-01

379

HIV kan og skal behandles samtidig med tuberkulose  

DEFF Research Database (Denmark)

The proper timing of antiretroviral therapy (ART) to HIV-patients co-infected with tuberculosis has been debated. We review three studies on this matter. One study found a significant reduced mortality for patients with CD4+ T-cell counts (CD4+) ? 200 per mm3 who received ART early, whereas the other two studies found this difference for patients with CD4+ < 50 per mm3.The risk of immune reconstitution inflammatory syndrome was significantly increased for the patients receiving ART early, but this contributed only to a small fraction of deaths related to HIV after the initiation of ART.

von der Maase, Sarah; Gerstoft, Jan

2014-01-01

380

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Stramninger af kravene til energiforbruget i vores boliger medfører stor fokus på energiberegningen, men erfaringer fra lavenergiboliger opført i dag viser, at vi, for at sikre succes for fremtidens boliger, også skal inddrage dokumentation af indeklimaet og forbedre samarbejdet mellem arkitekter og ingeniører.

Larsen, Tine Steen

2011-01-01

381

Kan vi beregne hvor mange rein beitene tåler?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Can we calculate how many reindeeer the pastures allow for? Three methods have been used to keep the reindeer population in accordance with the pasture resources. The carrying capacity is found by: 1 looking at the growth and well being of the animal (That is the "good old" way 2 comparing unknown reindeer areas with well pracatised areas (Reindeer pasture convention of 1965 3 estimating the yearly growth of lichens that can be grazed (Wild Reindeer Management after 1965 An economical carrying capacity has to be found by systematical asessment of the condition of the animals and the herd's production and at the same time value til condition of the pastures.

Eldar Gaare

1999-04-01

382

Kan vi beregne hvor mange rein beitene tåler?  

OpenAIRE

Can we calculate how many reindeeer the pastures allow for? Three methods have been used to keep the reindeer population in accordance with the pasture resources. The carrying capacity is found by: 1) looking at the growth and well being of the animal (That is the "good old" way) 2) comparing unknown reindeer areas with well pracatised areas (Reindeer pasture convention of 1965) 3) estimating the yearly growth of lichens that can be grazed (Wild Reindeer Management after 1965) An economical c...

Eldar Gaare

1999-01-01

383

Digte med talende stilhed : Nina Malinowski  

DEFF Research Database (Denmark)

Stilhedssang" er Nina Malinovskis 7. digtsamling siden debuten i 1981. Hendes nye samling har ligesom hendes tidligere værker på ingen måde et eksperimenterende formsprog og en iøjnefaldende motivverden. Der anvendes en traditionel naturmetaforik eller en usmykket dagligsproglig stil i en række tekster, der omhandler kærlighedsforhold, natur og indtryk fra rejser. Alligevel fanger Nina Malinovskis digte i mange tilfælde ens opmærksomhed med deres evne til med prægnans og intensitet at beskrive situationer og oplevelser fra hverdagen, som vi normalt ikke tillægger betydning. Dette ses i "Stilhedssang" blandt andet i en række sentenser, som indleder bogens afsnit, hvoraf to lyder: "den tavshed, der høres / når et ord netop ikke bliver sagt", og "den nærhed, der kan forekomme, / når nogen er ved at forsvinde." I bogen lyder en af de mange fine, hverdagslige snapshot: "Man kan tilgive mange gange, / men ikke i al evighed, råber hun. Han tier. / Hun spørger, om han forstår. Det svarer / han ja til og tænder forfjernsynet."

Larsen, Peter Stein

2007-01-01

384

Kritik med objektets forrang : at genaktualisere Adornos negative dialektik med Žižek  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende artikel vil i lyset af den idealistiske epistemologis fremtrædende position i sociologien foreslå, at et fremadrettet brud med denne idealisme kan ske med en tilbagevenden til Theodor W. Adornos negative dialektik. Det frugtbare ved denne særegne dialektik er, hvordan den med en tildeling af forrang til objektet insisterer på ikke-identiteten mellem de subjektive (ideale) og objektive (reale) momenter. Vores tese er, at Slavoj Žižek kan anses som dén teoretiske arvtager Adorno aldrig fik. Således argumenteres der for, at en revitalisering af Adornos negative dialektik og hermed den tidlige Frankfurterskoles kritiske ærinde skal ske med afsæt i netop Žižeks dialektiske psykoanalyse. Ved at placere objektet 'internt' for det symbolsk-sproglige – og ikke 'eksternt' som hos Adorno – er det med udgangspunkt i Žižek muligt at formulere en mere ikke-identisk og derved mindre pessimistisk negativ dialektik. 

Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

2010-01-01

385

Traumatisk basal subaraknoidal blødning  

DEFF Research Database (Denmark)

Massiv subaraknoidal blødning på hjernens basis kan opstå ved et traume, hyppigst ved slagsmål, sjældnere ved ulykker. Det er en sjældent forekommende tilstand, som hyppigst forekommer hos alkoholpåvirkede mænd. Diagnosen stilles næsten udelukkende ved obduktion. Traumet er oftest et knytnæveslag mod den posterolaterale del af kraniebasis. I det typiske tilfælde falder offeret øjeblikkeligt bevidstløs sammen, og døden indtræder efter få minutter. Blødningen udgår enten fra arteria vertebralis på halsen eller fra de intrakraniale basale hjernearterier. I en del tilfælde kan blødningskilden ikke lokaliseres. Skadesmekanismen er omdiskuteret. Karrupturen kan opstå i forbindelse med brud af processus transversus atlantis eller subluksationer i halscolumna og kan indtræffe i både normale og abnorme kar. Traumatisk basal subaraknoidalblødning kan tilsyneladende opstå ved ret lette traumer, hvilket selvsagt har stor betydning for strafudmålingen ved en efterfølgende retssag.

Lundgaard, Peter; Leth, Peter Mygind

2003-01-01

386

Use of antiepileptic drugs during pregnancy and risk of spontaneous abortion and stillbirth : population based cohort study  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette studie undersøger, om brugen af antiepileptika under graviditeten kan øge risikoen for spontan abort eller dødfødsel. Resultaterne viser, at 16 ud af 100 gravide kvinder, som brugte antiepileptika, mistede fostret ved en spontan abort, mens det kun var 13 ud af 100 gravide kvinder, som ikke brugte antileptika. Der var dog forskel på, om de kvinder, der valgte at bruge antiepileptika under graviditeten, var diagnosticeret med epilepsi eller ej. I analyser alene af kvinder med epilepsi var der ingen forskel i risikoen for spontan abort, når kvinder, der indtog medicin i graviditeten, blev sammenlignet med kvinder, der ikke indtog medicin. Hos kvinder uden epilepsi havde de, der indtog medicin, en 30 % øget risiko for spontan abort sammenlignet med dem, der ikke indtog medicin. Forskellen kan måske forklares ved manglende kontrol for andre risikofaktorer (confounding). Analyserne tager højde for alder, samlivsforhold, indkomst, uddannelsesniveau, tidligere mental sygdom og tidligere stofmisbrug. Samlet indikerer undersøgelsen, at der generelt ikke er en øget risiko for at få en spontan abort ved brug af antiepileptika ? i det mindste ikke for kvinder med epilepsi. Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem gravides brug af antiepileptika og dødfødsel. Studiet er gennemført som et populationsbaseret kohorte-studie og bygger på danske registerdata for perioden 1997-2008. Mere end 983.000 graviditeter indgår i studiet, og der var brugt antiepileptika i 4700 (svarende til 0,5 %) af de undersøgte graviditeter.

Bech, Bodil Hammer; Kjaersgaard, Maiken Ina Siegismund

2014-01-01

387

Hovednøglen, der blev væk : – og en opfordring til at lade den være glemt  

DEFF Research Database (Denmark)

Da Ebenezer Howard for 100 år siden så ind i fremtiden, kune han se en plan og et design, der fremstod så godt som perfekt. Howard kom ikke selv til at opleve, hvordan hans ideer blev ført ind i efterkrigstidens industrialisering og globalisering. Var han ikke gået bort i 1928, blot 15 år efter dannelsen af "Garden City and Town Planning Organisation" eller IFHP, som vi kender organisationen bedre som i dag, havde han måske erkendt, at der, der kom til at ske, trods alt ikke helt var det, han havde håbet på. At dømme fortiden ud fra, hvad vi ved i dag, er ikke retfærdigt, men at lære af de erfaringer, vi har opsamlet på vejen, er fremdeles en forpligtelse. I de samtaler, der kan læses på de foregående sider, har vi forsøgt at spore, hvad der foregår netop nu, hvad angår boliger og planlægning, i forskellige professioner, hos forskellige mennesker. Historien begyndte ikke i går, og slutter efter alt at dømme ikke i morgen. I denne afsluttende kommentar vil vi undlade at foreslå en ny storslået vision for planlægningen, snarere blot forsøge at samle nogle få tråde fra samtalerne, og kaste lys over, hvad vi håber kan være af interesse for andre.

Pagh, Jesper; Thomsen, Henning

2013-01-01

388

The right to drinking water and sanitation in Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark er retten til adgang til vand og sanitet ikke absolut, i den forstand at der er ret til fri adgang til vand og sanitet. Danmark har ratificeret, men ikke indarbejdet i ICESCR, og national ret anses for at være i overensstemmelse med konventionen. Alligevel kan man argumentere for, at den formelle inkorporering af ICESCR ville styrke den juridiske status i dansk ret af de ICESR. Der er ingen bestemmelser i dansk lovgivning, der søger at sikre generel adgang til offentlige vandhaner toiletter som det kendes i andre lande. Der er således ikke i dansk ret formelt sikret adgang til vand og sanitet for f.eks. hjemløse. I Danmark har ejeren af en ejendom ret til at tilslutte sin ejendom til en almen vandforsyning, hvis et sådan er til rådighed i nærheden af ejendommen. Hvis der ikke er almene vandforsyninger i nærheden, har ejeren som udgangspunkt ret til selv at etablere en vandindvinding. Vandselskaber berettiget til at afbryde en husstand fra vandforsyningen, hvis vandregningerne ikke betales, mensociallovgivningen giver mulighed for at få økonomisk hjælp til at genetablere forbindelsen. Selvom den danske vandkvalitet generelt er god, så sker der lejlighedsvis forurening af vandet i almene forsyninger. Kommunerne er forpligtet til at gribe ind, når drikkevandet ikke opfylder kvalitetskravene, og sager om kompensation i tilfælde af tab eller skader som følge af forurenet drikkevand, kan indbringes for en domstolene.

Baaner, Lasse; Edinger, Wieke Willemijn Huizing

2012-01-01

389

Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs-krydsning: BT11xMIR162x1507xGA21 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/DE/2010/86  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede fire-stakkede majskrydsning adskiller sig fra konven-tionelle majs ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne glufosinat-ammonium og glyfosat. Desuden er majsen tolerant over for angreb af sommerfuglearter såsom kornboreren (Ostrinia nubilalis) og arter af sommerfugleslægten Sesamia (ugler). GM-majsen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-majsfrø i frøtil udsæd af ikke-GM majs. En eventuel tilfældig spredning af GM-majsen vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den fire-stakkede genmodificerede majs til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE find that the four-stacked Bt11xMIR162x1507xGA21-maize, used for import and processing only, will have little or no adverse environmental consequences. In case of accidental mixing and/or dispersal of GMO-seed, this will probably be detected by the procedures performed by the Danish NaturErhvervstyrelse.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

390

Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs-krydsning: BT11x59122xMIR604x1507xGA21 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/DE/2011/99  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede fem-stakkede majskrydsning adskiller sig fra konventionelle majs ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne glufosinat-ammonium og glyfosat. Desuden er majsen tolerant over for angreb af sommerfuglearter såsom kornboreren (Ostrinia nubilalis) og majsrodormen med slægtninge (Diabrotica sp.). GM-majsen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en begrænset spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DCE vurderer at den femstakkede-GM-majs, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark. I områder hvor der dyrkes majs kan der ved uheld ske en iblanding af GM-majsfrø i frø til udsæd af ikke-GM majs. En eventuel tilfældig spredning af GM-majsen vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den fem-stakkede genmodificerede majs til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE find that the five-stacked Bt11x59122xMIR604x1507xGA21-maize, used for import and processing only, will have little or no adverse environmental consequences. In case of accidental mixing and/or dispersal of GMO-seed, this will probably be detected by the procedures performed by the Danish NaturErhvervstyrelse. "

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

391

Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs-krydsning: BT11x59122xMIR604x1507xga21 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMODE/DE/2011/99  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede fem-stakkede majskrydsning adskiller sig fra konventionelle majs ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne glufosinat-ammonium og glyfosat. Desuden er majsen tolerant over for angreb af sommerfuglearter såsom kornboreren (Ostrinia nubilalis) og majsrodormen med slægtninge (Diabrotica sp.). GM-majsen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en begrænset spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DCE vurderer at den femstakkede-GM-majs, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark. I områder hvor der dyrkes majs kan der ved uheld ske en iblanding af GM-majsfrø i frø til udsæd af ikke-GM majs. En eventuel tilfældig spredning af GM-majsen vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den fem-stakkede genmodificerede majs til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE find that the five-stacked Bt11x59122xMIR604x1507xGA21-maize, used for import and processing only, will have little or no adverse environmental consequences. In case of accidental mixing and/or dispersal of GMO-seed, this will probably be detected by the procedures performed by the Danish NaturErhvervstyrelse. "

Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

392

Er aftalelovens § 36 internationalt præceptiv?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer begrebet ’international ufravigelighed’ (international præceptivi-tet) i relation til Romkonventionen og Rom I-forordningen og efterprøver herunder, hvilke egenskaber en dansk lovregel skal have, for at en dansk domstol kan anvende den, selv om et kontraktforhold i øvrigt er underlagt fremmed ret som følge af parternes vedtagelse. Særligt analyseres det, i hvilket omfang aftalelovens § 36 kan kvalificeres som internationalt ufravigelig, og dette besvares benægtende. Udviklingen i EU, både lovgivningsmæssigt og i retspraksis, viser, at en internationalt præceptiv regel skal varetage en almen interesse, og at det således ikke er tilstrækkeligt, at en regel udelukkende varetager stærke private interesser. I lighed med fransk og tysk retspraksis kan en regel som aftalelovens § 36 derfor ikke anses for at være internationalt præceptiv.

Werlauff, Erik; SØrensen, Eric Aa.

2014-01-01

393

Skønhed - En engel gik forbi  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvorfor spilde tiden på skønhed i en verden fuld af problemer? Med dette provokerende spørgsmål indleder filosof og idéhistoriker Dorthe Jørgensen sin undersøgelse af, hvad skønhed er, og hvordan den kan hjælpe os i vor søgen efter det gode liv. Hun fortæller ikke bare om, hvad kunstnere og tænkere forstår ved skønhed. Hun undersøger også, hvilke skønhedsforståelser, der findes inden for f.eks. politik, natur- og sundhedsvidenskab, organisationsteori, teologi, pædagogik og marketing. Dorthe Jørgensen argumenterer for, at skønhed er meget