WorldWideScience

Sample records for kan ikke anbefales

 1. Man kan ikke sætte frivillighed på kontrakt

  DEFF Research Database (Denmark)

  La Cour, Anders

  2014-01-01

  Det offentlige er i stigende grad begyndt at invitere frivilligheden ind i velfærdsinstitutionerne. Men fagforeninger, kommuner og frivillige organisationer har tilsyneladende glemt, at frivilligheden ikke finder sin form og sit indhold ved at referere til regler, som andre har besluttet for den.

 2. Indflydelse i videnarbejdet : Kan man få for meget af det gode?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Ole Henning; Buch, Anders

  2007-01-01

  Det rapporteres stadig oftere, at veluddannede lider af alvorlig stress. Dette forekommer paradoksalt, fordi de ifølge den meget benyttede krav-kontrolmodel ikke burde befi nde sig i risikozonen. De har udviklende job med høj grad af indfl ydelse. Det tyder på, at stressforståelsen og krav-kontrolmodellen trænger til at blive diskuteret. Artiklen viser gennem en historisk beskrivelse, at stressbegrebet er til stadig genfortolkning, og at dette ikke alene skyldes akademisk defi nitionsarbejde. Stressbegrebet afspejler mange forskellige samfundsmæssige interesser, og de konkrete modeller og stressforståelser har stor betydning for, hvilke jobgrupper der betragtes som udsatte, og for hvilke forbyggende tiltag som kan anbefales. Artiklen argumenterer specielt for, at der er problemer med forståelsen af indfl ydelse i krav-kontrolmodellen, idet den leder til uhensigtsmæssige anbefalinger til forbedringer af vidensarbejdet.

 3. Hvorfor kan vi li’ gyserfilm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Thomas Alrik

  2004-01-01

  Hvorfor kan nogle af os lide at se gyserfilm, medens andre af os ikke mener, at gyserfilm kan betegnes som underholdning. Mâske kan vi nærme os en forståelse af, hvorfor der eksisterer to grupper med vidt forskellig oplevelse, ved at se nærmere på, hvordan frygt kan udtrykke sig på forskellig vis...

 4. Ytringsfriheden er ikke nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Pia

  2008-01-01

  SIDEN KARIKATURKRISENS udbrud i 2006 har politikere og medier gjort et stort nummer ud af at understrege, at ytringsfriheden ikke bare er god at have, men nødvendig. Uden den intet demokrati - og demokratiet kan vi ikke undvære. Det er svært at være uenig i, og det behøver vi heller ikke. Vi kan nemlig godt konstatere, at ytringsfriheden ikke er nødvendig uden dermed at give afkald på frihed og demokrati.Vi kan oven i købet mene, at ytringsfriheden ophører med at være frihed, når vi betragter den som nødvendig. Og det er lige nøjagtig det, jeg efterlyser: at vi bruger filosoffer som Immanuel Kant og Luigi Pareyson til at forstå, at friheden er betydelig mere kompleks, end vi gør den til i øjeblikket.

 5. Hvad man ikke ved om inklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Steffen; Nielsen, Hans JØrgen

  2015-01-01

  Alle børn kan have gavn af, at man inkluderer børn med specialbehov i de almene klasser. Men det kan også være skidt for dem. Modsat hvad Undervisningsministeriet har sagt i tre år, ved vi det faktisk ikke.

 6. Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeskov, Jesper

  2012-01-01

  Hvad gør man for at undgå regningen for at skulle rive et nyt hus ned til fundamentet pga. mangelfuld radonsikring? Bygningsreglement 2010 kræver, at radonindholdet i nye bygninger højst er 100 Bq/m³. Særligt i områder med meget radon i jorden kan dette give udfordringer. Hvis bygningen er opført efter BR10 og ikke overholder grænseværdien, kan bygningsejeren kræve erstatning fra leverandøren. Det kan blive en dyr regning for den af projektets parter, som har haft ansvaret for radonsikring.

 7. Vinteren kan vare til maj

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaas, Eigil

  2010-01-01

  Drømmer du om lunere vinde og knopper på træerne? Det kan du godt vente længe med. Foråret kan risikere at lade vente længe på sig i år. Det konstaterer professor fra Niels Bohr Instituttet i København Eigil Kaas . Hans erfaring siger ham, at vi ikke behøver pakke vanterne væk lige med det samme. - Der går formentlig lang tid, før kulden slipper os. Vi har voldsom kulde lige nu, fordi det blæser fra meget kolde egne.Vejret lige nu har en selvforstærkende effekt - der ligger simpelthen en stor klump tung luft, der ikke vil gå væk, siger han. Se billederne: Hvis kulden bider sig fast i både januar og februar, ser forårsmånederne ikke lovende ud. Læs også: Pas på: Frosten kan koste dig en formue - Når årets to første måneder er meget kolde, så kan foråret risikere at rykke sig. Så bliver marts, april og maj kølige, og træerne venter med at springe ud, lyder det fra forskeren. Synderen er et højtryk over Rusland, som bliver ved med at puste kold luft ned over os. Og det holder det altså ikke op med foreløbig. Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. - Det betyder jo, at pollensæsonen lader vente på sig. Det kan også betyde, at sommeren bliver dræbersnegle-fri, de er følsomme over for kulde. Frosten er god for naturen på flere områder, den dræber larver og biller, som ellers ville ødelægge planter og træer.

 8. Jeg kan jo ikke klare mig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Varming, M.

  Filmen bygger på forskningsrapporten "Boligforhold, pleje og omsorg i ti københavnske plejehjem", SBI-rapport 283......Filmen bygger på forskningsrapporten "Boligforhold, pleje og omsorg i ti københavnske plejehjem", SBI-rapport 283...

 9. Kriminelle skal ikke smides ud - de skal resocialiseres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Elmquist, Bjørn

  2012-01-01

  Kriminelle uden dansk statsborgerskab, som ikke kan sendes tilbage efter endt straf, bør have samme muligheder for resocialisering som andre indsatte......Kriminelle uden dansk statsborgerskab, som ikke kan sendes tilbage efter endt straf, bør have samme muligheder for resocialisering som andre indsatte...

 10. IKK Biology

  OpenAIRE

  Liu, Fei; Xia, Yifeng; Parker, Aaron S.; Verma, Inder M.

  2012-01-01

  The inhibitor of nuclear factor-?B (I?B) kinase (IKK) complex is the master regulator of the NF-?B signaling pathway. The activation of the IKK complex is a tightly regulated, highly stimulus-specific, and target-specific event that is essential for the plethora of functions attributed to NF-?B. More recently, NF-?B independent roles of IKK members have brought increased complexity to its biological function. This review highlights some of the major advances in the studies of the process of I...

 11. Ikke bare porno på mobilen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er a...... altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’....

 12. Ikke bare porno på mobilen : Sexting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’.

 13. En DDR-sympatisør kan man ikke stole på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2011-01-01

  Artiklen, som fremstår som "Den teoretiske side" i Retorikmagasinets temanummer om politik (nr. 80, årgang 21, juni 2011), handler om personangreb. Artiklen redegør for begrebet og giver aktuelle eksempler på forskellige former for personangreb i den offentlige debat

 14. Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Lisbeth Villemoes

  Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er...

 15. ADHD er ikke hysteri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette; Sørensen, Anders; Tranæs, Torben

  2014-01-01

  Livsværdi. Mennesker med ADHD bør kunne få et bedre liv, men man ved endnu ikke præcis hvordan.......Livsværdi. Mennesker med ADHD bør kunne få et bedre liv, men man ved endnu ikke præcis hvordan....

 16. Læring er ikke skolificering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2008-01-01

  I mange vestlige lande er dagtilbud til de mindste børn ikke en del af uddannelsessystemet. Konsekvensen er, at meget læring går tabt, lyder det fra John Bennett, som står bag omfattende undersøgelser af OECD-landenes daginstitutioner.

 17. Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Lisbeth Villemoes

  2010-01-01

  Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er derfor dokumentation for, at fysisk træning er et relevant tilbud i kommunernes demensindsats. Undersøgelsen peger også på, at der er et vist belæg for, at træning af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og indlæring kan forbedre disse funktioner hos ældre personer uden demens. Der er dog ikke nok belæg for en mere generel effekt af kognitiv træning og andre ikke-medicinske indsatser. Når det gælder uddannelse, træning og supervision af professionelle omsorgsgivere for personer med demens er der brug for yderligere afklaring af effekten af disse tiltag. Den svage dokumentation for indsatserne er ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke har effekt, men at der mangler dækkende forskning på området. For at afgøre hvilken rolle disse indsatser bør have i den fremtidige danske demensindsats, er der behov for et koordineret samarbejde mellem kommuner, regioner, stat og forskningsinstitutioner. Denne Kommenterede Udenlandske Medicinske Teknologivurdering (KUMTV) er en kommentering af to udenlandske MTV-rapporter, en canadisk og en svensk rapport, der begge belyser en bred vifte af demensindsatser, herunder fysisk træning, kognitiv træning, adfærdsterapi, lysterapi og musik- og danseterapi til personer med og uden demens. Endvidere belyses indsatser rettet mod professionelle omsorgsgivere for personer med demens, herunder uddannelse, træning og supervision.

 18. Kan civilsamfundet redde velfærden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Anker Brink; Meyer, Gitte

  2012-01-01

  Den aktuelle krise sætter velfærdsstaten under pres og svækker troen på markedskræfternes frie spil. Til gengæld inviterer krisen til fordomsfri debat om civilsamfundets selvorganiserede aktiviteter. Det kan skabe grundlag for nye frivillige fællesskaber og tillidsbaseret velfærd. Anker Brink Lun...

 19. Man skal kan dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karen Margrethe

  2009-01-01

  Artiklen er et svar på et spørgsmål, som en læser har stillet til Mål + mæle: Er sætninger som "man skal kan dansk" en nyskabelse? I artiklen beskrives konstruktionens grammatik, alder og geografiske udbredelse.......Artiklen er et svar på et spørgsmål, som en læser har stillet til Mål + mæle: Er sætninger som "man skal kan dansk" en nyskabelse? I artiklen beskrives konstruktionens grammatik, alder og geografiske udbredelse....

 20. LEAN dig ikke tilbage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  Fit, slankere, hurtigst. Lean-konceptet ruller ind over de offentlige institutioner, hvor det skal trimme og effektivisere arbejdsprocesser. Men hvor er den maksimale grænse for effektivitet? Er der et ’tipping point’, hvor Lean ikke længere motiverer, men snarere udmatter......Fit, slankere, hurtigst. Lean-konceptet ruller ind over de offentlige institutioner, hvor det skal trimme og effektivisere arbejdsprocesser. Men hvor er den maksimale grænse for effektivitet? Er der et ’tipping point’, hvor Lean ikke længere motiverer, men snarere udmatter...

 1. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien: 1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd). 2. Støtte fra naboer og regionale stormagter 3. Parterne anser en militær sejr for umulig 4. Legitime lokale ledere, der kan føre en fredsaftale ud i livet 5. Ekstern sikkerhedsgaranti (international fredsstyrke) 6. Økonomisk hjælp til implementering. Ingen af forklaringsmodellens seks ...

 2. Kan klynger redde kanten?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  En styrket udvikling af klynger ses som et af de vigtigste bud på de erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer i yderområderne. Klynger kan forstås på mange måder: en fortættelse af virksomheder med mere, men den hidtidige samfundsvidenskabelige forskning med fokusering på strukturer og økonomi m...

 3. Videndeling kan faciliteres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2016-01-01

  Hvis videndeling skal lykkes, er det hensigtsmæssigt at forstå viden dynamisk. Klassisk-videnskabeligt forstås viden overvejende som udsagnsbåret afspejlingsviden (representational knowledge), der lettest kommunikeres i forelæsninger og lærebøger. Her fremsættes et alternative, handlingsviden (action knowledge). Således forstået kan videndeling faciliteres, dvs. sættes i scene af en facilitator, der inviterer deltagerne til at indgå i bestemte kommunikative processer med hinanden. Seks sådanne p...

 4. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi vil komme til at elske om to år, den funktionelle kantinemand, som vi ikke kan forestille os, eller den nutrigenomics-baserede specialkost, som vil tillade os at forene nydelse, helse og slankhed. Udgivelsesdato: 1. juni

 5. Trofæjagt kan være god fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, Jesper SØlver; Lundhede, Thomas

  2015-01-01

  Jagtturisme giver høj indtjening til lokalsamfundene, og det kan skabe incitament til at passe bedre på de vilde dyr og til at forvalte områderne fornuftigt. Et forbud mod trofæjagt kan medføre det omvendte.

 6. Videndeling kan faciliteres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2016-01-01

  Hvis videndeling skal lykkes, er det hensigtsmæssigt at forstå viden dynamisk. Klassisk-videnskabeligt forstås viden overvejende som udsagnsbåret afspejlingsviden (representational knowledge), der lettest kommunikeres i forelæsninger og lærebøger. Her fremsættes et alternative, handlingsviden (action knowledge). Således forstået kan videndeling faciliteres, dvs. sættes i scene af en facilitator, der inviterer deltagerne til at indgå i bestemte kommunikative processer med hinanden. Seks sådanne processer beskrives og begrundes i detaljer: Forankring gennem oplæg, Interview med klippekort, To gratis konsulenter, Knastbehandling, Videnbørsen og Den dybe tallerken.

 7. Danmarksfilm - kan danskhed oversættes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2011-01-01

  Dokumentarfilmen - fra Poul Henningsens Danmark (1935) til moderne film som Jens Loftager, Erland E. Mo og Sami Saifs Paradis (2008) og Fenar Ahmeds Den perfekte muslim (2009) - har givet sit særlige bidrag til forestillingerne om danskhed – både til at revidere de nationalromantiske stereotyper og til at levere alternativer. De sidste bidrag til genren er leveret af indvandrere og giver et interessant bud på, hvordan danskhed aktuelt kan håndteres.

 8. Kritik af risikobegrebet - berettiget eller ikke?

  DEFF Research Database (Denmark)

  NexØe, JØrgen; Halvorsen, Peder

  2009-01-01

  "Først og fremmest ikke skade" - således lyder et af budene i den Hippokratiske ed. Men enhver medicinsk indgriben kan have uønskede effekter, hvilket i sidste ende kan gå ud over sundheden. Undersøgelse og behandling af raske i forebyggende øjemed er ingen undtagelse. Et problem er, at negative effekter og skadelige virkninger af forebyggelse, risikofokusering og medikalisering af hverdagsproblemer sjældent diskuteres i et fagligt forum endsige i det offentlige um. Når man finder evidens for, at et forebyggelsestiltag eller en behandling virker, bliver diskussionen om de skadelige virkninger nedtonet i den "gode sags tjeneste". På trods af store fremskridt inden for lægevidenskaben er der god grund til at stoppe op og spørge: Hvad er det egentlig sundhedsvæsenet har gang i? Redaktørerne og forfatterne til denne bog fremhæver behovet for at reflektere over den medicinske tilgang til tilværelsen og kritisk undersøge de teorier, der ligger til grund for sundhedsvæsenets virke. I bogen skriver nordiske praktiserende læger om risikotænkning, ressourcetænkning, medikalisering, kommercialisering og betydningen af disse fænomener forlægen, individet og samfundet. Bogen er blevet til som en del af arbejdet i „Nordic Risk Group" (NRG)- en netværksgruppe som består af praktiserende læger fra de fem nordiske lande. Bogen henvender sig til læger, andre grupper og studerende inden for sundhedssektoren, samt til den almindelige befolkning.

 9. Sandheden er ikke derude!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine

  2015-01-01

  Denne artikel argumenterer for, at aktør-netværksteori (ANT) kan være en frugtbar indgang til at forstå Karen Barads agentiale realisme. For at forstå Barad bedre, læses hun gennem to ”diffraktionsgitre”. Dels læses agential realisme gennem aktør-netværksteori, især Bruno Latour, som en måde at...... læse Barads materialitetsforståelse frem. Dels læses både Barad og Latour gennem et af psykologiens grundbegreber, agens, for at læse deres subjektforståelser frem. For at kunne læse Barad gennem Latour introduceres både grundbegreber fra aktør-netværksteori og agential realisme. Sidstnævnte udfoldes...

 10. Kan lignin omdannes til flydende brændstof? : Udfordringer ved solvolytisk tilgang til ligninomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders; Felby, Claus

  2015-01-01

  Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her beskrives solvolyse samt dens potentiale og udfordringer.

 11. "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet

  Index Scriptorium Estoniae

  Opstad, Steinar

  2004-01-01

  Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

 12. Ikke populisme, sund fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Jesper

  2012-01-01

  Det var opløftende at læse Anders Brøndum Mortensens kronik (14. november) om virksomhedernes ansvar for at skabe reel værdi for mennesker og samtidigt bidrage positivt til natur og omgivelser. Virksomheder eksisterer for jordens skyld og ikke omvendt. Til gengæld er det forstemmende at læse...... studielederens rygmarvsrefleks: »Det er økonomisk populisme.« Økonomi er alt for kompleks for sådan en nybagt kandidat, forstås. »Stort set ingen havde set finanskrisen komme i 2007 og ingen vidste, at klimaforandringerne ville accelerere på den måde for 30 år siden,« undskylder studieleder, Kristian Miltersen...

 13. Forskønnede centrale bygader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvid Nielsen, Peter; Lahrmann, Harry

  2008-01-01

  Det er igennem en traditionel før/efter evaluering af uheldsforekomsten undersøgt om forskønnelsen af centrale bygader har en sikkerhedsmæssig effekt. Der er ikke tidligere udarbejdet større evalueringeraf denne type ombygning, hvorfor evalueringen bidrager med ny viden. Der er tale om centrale...... ikke er påvirket i positiv eller negativ retning. Derfor kan forskønnelsen af de centrale bygader ikke anbefales som en  trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning. De centrale bygader kan imidlertid stadig ombygges når gademiljøets visuelle udtryk ønskes forbedret....

 14. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx filmatisere den. Derigennem får eleverne anledning til at diskutere og gennemarbejde værket på kryds og tværs – og for at skabe og bringe fortolkninger i spil.

 15. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ...

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx filmatisere den. Derigennem får eleverne anledning til at diskutere og gennemarbejde værket på kryds og tværs – og for at skabe og bringe fortolkninger i spil.

 16. Det er ikke Foucaults skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2011-01-01

  Artiklen argumenterer for, at humanioras krise ikke er begrundet i »postmoderne teorier« og »mørke ord«, som det ofte hævdes i den aktuelle debat. Krisen er derimod en politisk konstruktion, som er betinget af de seneste danske uddannelsesreformer og disses eksklusive fokus på anvendelse og arbejdsmarkedsrelevans

 17. Iskold vinter kan bide sig fast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaas, Eigil

  2010-01-01

  Et lavtryk over Island banede vej for kulden, der holdes i et jerngreb af et højtryk over Rusland. Foreløbig er det usikkert, om vi får en decideret isvinter. LARS FROM Hvorfor er det så koldt, når alle taler om global opvarmning? Omtrent samtidig med, at det store klimatopmøde om global opvarmning blev indledt i København, begyndte den iskolde vinterkulde at trænge ned over det nordlige Europa og store dele af Nordamerika. Siden er kulden blevet værre og værre med ned til 16-17 frostgrader i Danmark og godt 40 i Norge. Derfor spørger mange sig selv, hvad der er blevet af den globale opvarmning - og hvorfor det er så koldt i vores del af verden? »Det er koldt, fordi vinden kommer fra et sted, hvor det er koldt,« lyder den helt korte forklaring fra Eigil Kaas , professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Han forklarer, at vintervejret hænger nøje sammen med de kaotiske vejrsystemer, der mere eller mindre tilfældigt rammer rundt om på kloden. I dette tilfælde begyndte vinteren med et massivt lavtryk over Island. Det satte gang i en kraftig strøm af kold luft fra nord og nordøst ned over Europa og Nordamerika. Et massivt højtryk over Rusland er med til at holde fast i kulden. Samtidig har det historisk vist sig, at kulde i Europa nærmest automatisk giver varme i Grønland. Plusgrad i Grønland »Således blev der også samtidig relativt lunt over Grønland, hvor man bl.a., højst usædvanligt, målte plus en grad i Thule et par uger før jul,« fortæller Eigil Kaas , der tror på, at vinteren kan fortsætte yderligere - måske helt til maj. »Når vinteren etablerer sig, som det er sket, er der ret stor sandsynlighed for, at kulden fortsætter. Og hvis hele januar viser sig at blive kold, er der høj sandsynlighed for, at det bliver koldt indtil april eller maj. Vinter og forår er således én af de årstider, hvor man mest sikkert kan sige, hvordan det vil gå lang tid frem. Det hænger sammen med, at vejret på denne årstid er mere stabilt,« siger Eigil Kaas . Lige nu holder højtrykket over Rusland fast i kulden samtidig med, at et lag af iskold luft har lagt sig i bunden af atmosfæren i vores del af verden. Ifølge Eigil Kaas minder den vinter, som vi har lige nu, lidt om én af de berømte isvintre fra 1940'erne, nemlig vinteren 1946-47. Også chefen for data- og klimainformationen i Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Lone Sejr Carstensen, mener, at vi kan være på vej mod en rigtig isvinter. Hun er enig i, at der er stor sandsynlighed for, at vinteren bider sig fast. »Når først vandet bliver meget nedkølet eller fryser til, stiger sandsynligheden for, at vi får isvinter. Og når overfladen er hvid, fordi den er dækket af sne, reflekteres endnu mere varme - hvilket giver en selvforstærkende effekt. Derfor kan man ikke udelukke, at vi får isvinter, sådan som prognoserne ser ud lige nu,« lyder det fra Lone Sejr Carstensen.

 18. Kan piger være gode fysikere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  TrentemØller, Stine

  2008-01-01

  Kulturelt formede stereotyper om drengefag og pigefag præger ikke kun valg af uddannelse og karriere men også arbejdspladskulturer, hvor disse uudtalte stereotyper skaber barrierer og endog eksklusion blot på baggrund af køn. Indenfor fysikken, både som undervisningsfag og forskerkarrierer, støder mange piger og kvinder på opfattelsen, at naturvidenskab er for drenge og piger sjældent bliver rigtig gode til det, hvilket præger valg og handlemuligheder langt ind i voksenlivet.

 19. A Truncated Form of IKK? Is Responsible for Specific Nuclear IKK Activity in Colorectal Cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pol Margalef

  2012-10-01

  Full Text Available Nuclear IKK? regulates gene transcription by phosphorylating specific substrates and has been linked to cancer progression and metastasis. However, the mechanistic connection between tumorigenesis and IKK? activity remains poorly understood. We have now analyzed 288 human colorectal cancer samples and found a significant association between the presence of nuclear IKK and malignancy. Importantly, the nucleus of tumor cells contains an active IKK? isoform with a predicted molecular weight of 45 kDa (p45-IKK? that includes the kinase domain but lacks several regulatory regions. Active nuclear p45-IKK? forms a complex with nonactive IKK? and NEMO that mediates phosphorylation of SMRT and histone H3. Proteolytic cleavage of FL-IKK? into p45-IKK? is required for preventing the apoptosis of CRC cells in vitro and sustaining tumor growth in vivo. Our findings identify a potentially druggable target for treating patients with advance refractory CRC.

 20. Livsstilsendring – hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2014-01-01

  Full Text Available Lifestyle - change. How can use of pictures be an expedient tool in communicating dietary guidance towards non- ethnical Norwegian illiterates?Background: In an increasingly globalized world, service providers experience multicultural challenges within most areas of society. In order to reach their recipients with adequate information and guidance it is imperative to communicate in a way that enables the parties to understand each other. With limited access to interpreter services, the challenges are particularly vast for the group of non- ethnical Norwegian illiterates. Purpose: In this study we have examined to which degree facilitating for the use of pictures can be an expedient tool in communicating dietary guidance. The study was conducted at a family shelter where the majority of the clients were non- ethnical Norwegian illiterates.Method: Pictures of various food and beverages from different suppliers were downloaded from the internet. They were categorized and laminated in an appropriate scale for guidance use. Results: The results are uplifting in regards to usefulness value and increase of competence. The study points to a need of additional empirical research on the use of pictures within different areas of life where language barriers and illiteracy obstructs communication. Further research could also contribute to an answer to whether expedient use of pictures could enhance and strengthen the use of the Norwegian spoken language.

 1. Prognosen for den kritisk iskaemiske underekstremitet som ikke kan revaskulariseres karkirurgisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, S; Lorentzen, J E; Schroeder, T V

  1993-01-01

  Of 427 patients with chronic critical ischemia of the lower extremity admitted for infrapopliteal bypass surgery, thirty-four (8%) were considered technically inoperable: in 26 cases due to total occlusion of the runoff vessels, and in eight due to a poor runoff and no suitable vein. The symptoms...

 2. "Vi kan jo ikke gå hen og voldtage en mand, vel?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bodil Maria

  2008-01-01

  Seksualiserede overgrebs betydninger generaliseres, kønsneutraliseres og patologiseres ofte. I modsætning hertil viser kvinders personlige perspektiver, hvordan de seksualiserede overgrebs betydninger bliver forskelligt reflekterede og kønnede, ligesom de bliver begrundede i aspekter ved kvindern...

 3. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 4. Samfundsøkonomiske effekter og store idrætsbegivenheder: Kan sport skabe vækst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  Med den daværende VK-regerings lancering af handlingsplanen for at skaffe store internationale idrætsbegivenheder til Danmark i 2007 (Kulturministeriet, 2007) blev den hidtil største oplevelsesøkonomiske satsning på sport i nyere tid sat i gang. Handlingsplanen resulterede - ud over en lang række af mindre arrangementer og forskellige facilitetsmæssige tiltag - blandt andet i afholdelse af VM i Brydning i 2009, IOC-sessionen og -kongressen i 2009 samt ikke mindst U/21 EM-slutrunden i fodbold og VM i landevejscykling i 2011. Blandt argumenterne for handlingsplanen var en logik om, at store idrætsbegivenheder skaber vækst og arbejdspladser indenlands, og dermed kan være god forretning for nationen. Ikke bare brandes Danmark udadtil, der opstår også en kontant nettogevinst for staten, turist-branchen og andre afledede erhverv når deltagere, besøgende og turister drager til værtsbyen og bruger penge. Tanken er dragende, og forekommer indlysende. Men er den rigtig? Er der rent faktisk samfundsøkonomiske gevinster ved at arrangere sportsevents? Denne artikel drøfter spørgsmålet kritisk under en inddragelse af den foreliggende internationale litteratur samt de effektanalyser, der er lavet af de senere års hjemlige sportsevents.

 5. Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt Arne Bertheussen

  2014-11-01

  Full Text Available I artikkelen presenterer vi et konsept der en student løser tradisjonelle finansoppgaver i regneark i stedet for på papir. Oppgavene er interaktive. Dette betyr at studentene kan få formative tilbakemeldinger automatisk når de selv ønsker det. Målet med tilbakemeldingene er å hjelpe studentene til å komme et skritt videre med problemløsingen sin. Den innovative algoritmen som evaluerer studentenes arbeid gir tilbakemeldinger ikke bare på løsningsresultatet, men også på deloppgavene som fører frem til dette. Algoritmen gir tips og kommentarer som studentene kan bruke i arbeidet med å forbedre løsningene sin. En evaluering viser at interaktive oppgaver med formative tilbakemeldinger tilpasset den enkelte engasjerer og motiverer til oppgaveløsing. Studentene opplever også et godt læringsutbytte av å bruke interaktive oppgaver.AbstractThis article presents a concept where business students solve problem-solving tasks using a spreadsheet instead of paper. The tasks are interactive, which means that students can get academic formative feedback on their own request. The feedback focuses both on the process and the final result of the problem-solving. The aim is to guide the student in the right direction. An evaluation reveals that individual formative feedback provided automatically engages students and motivates to problem-solving. The students are also pleased with the learning outcomes from using the digital learning objects.

 6. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? : eller hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde (igen) gøres til et spørgsmål om diæt·etisk bemestring og ikke kun diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand.

 7. Ingen panik - Iran kan balanceres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahigh-Aghsan, Ali

  2010-01-01

  Iran anses af mange som en voksende magtfaktor i Mellemøsten, der i stigende grad truer den regionale og endda globale sikkerhed. Irans hårde magt (atomprogrammet) og bløde magt (den politiske shi’a islam) betragtes som fundamentet til udviklingen af Irans stormagtsstatus og dets indflydelse....../trussel i regionen. Dette fundament er imidlertid skrøbeligt, og der er ingen grund til panik. Selv et Iran med atomvåben kan inddæmmes og balanceres og Iran’s bløde magt er meget begrænset. At bombe Iran vil derfor være en stor fejltagelse....

 8. Obama skal ikke nyde noget af Syrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til

 9. En introduktion til ikke-finansielle regnskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  Målgruppen for dette arbejdspapir er revisorer, regnskabskonsulenter og andre professionelle rådgivere med såvel direkte som indirekte interesse for det ikke-finansielle område, og som ikke har beskæftiget sig med området før, men som ønsker en kort og klar, indførende beskrivelse af udviklingen ...

 10. Demokrati og ligestilling går ikke hånd i hånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie CarØe

  2013-01-01

  Aktivisme for kønsligestilling, for slet ikke at tale om "feminisme" i de arabiske lande, har ikke bred folkelig appel og opbakning; det er ikke noget nyt, men noget som det såkaldte Arabiske Forår har sat spot på.

 11. "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet

  Index Scriptorium Estoniae

  Opstad, Steinar

  2004-01-01

  Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

 12. The IKK Kinases: Operators of Antiviral Signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alissa M. Pham

  2010-01-01

  Full Text Available The ability of a cell to combat an intracellular pathogen requires a mechanism to recognize the threat and elicit a transcriptional response against it. In the context of virus infection, the cell must take measures to inhibit viral replication, meanwhile, convey warning signals to neighboring cells of the imminent threat. This immune response is predominantly mediated by the production of cytokines, notably, interferon beta (IFN?. IFN? signaling results in the transcriptional induction of over one hundred antiviral gene products whose timely expression renders infected cells more capable of inhibiting virus replication, while providing the uninfected cells with the reinforcements to generate a less permissive cellular environment. Induction of IFN? and many aspects of the antiviral response pivot on the function of the IKK and IKK-related kinases. Despite sharing high levels of homology and some degree of functional redundancy, the classic IKK kinases: IKK? and IKK?, and the IKK-related kinases: TBK1 and IKK?, perform distinct roles in regulating the host antiviral defense. These kinases serve as molecular operators in their cooperative ability to integrate incoming cellular cues and act on a range of essential antiviral transcription factors to reshape the cellular transcriptome during infection.

 13. ”Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås” : Når 6.A. læser Franz Kafka

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  Hvilke tekster kan man tillade sig at præsentere for børn i skolens undervisning? Det er det hovedspørgsmål, der stilles i denne artikel. Artiklens afsæt er et observations- og interviewstudie af en dansk 6. klasses læsning og analyse af tekster af forfattere som Franz Kafka, Fjodor Dostojevskij og Marcel Proust. Med udgangspunkt i en antagelse om, at litteratur for børn ikke nødvendigvis skal tilgodese børns interesser og umiddelbare lyst, men indimellem også være litteratur, som de ikke nødvendigvis forstår – noget der flytter, stiller spørgsmål og måske endda chokerer – undersøges forsøgsvis en type litteratur, som ellers udgrænses fra skolens litteraturundervisning, og herigennem diskuteres forestillinger om, hvad litteratur for børn er eller kan være. I denne diskussion præsenteres tre teoretisk forankrede begreber, nemlig uforudsigelighed, defamiliesering og adkomst, som efterfølgende anvendes til at få greb om den empiriske del af undersøgelsen. Artiklen forsøger ikke at fremstille et unuanceret billede af, at alle børnene er lige begejstrede for de nye tekster. Men den fremviser et billede af en klasse, hvor der bliver ført eksplosive litteratursamtaler om dem – og uanset, om man er et af de børn, der synes godt om teksterne, om man bliver irriteret, udfordret eller provokeret af dem, bliver de aldrig oplevet som intetsigende eller uvedkommende. Dermed kan artiklen også betragtes som en diskussion af den udprægede fagdidaktiske indstilling, at læreren skal vælge litteratur, der er særligt tilpasset børn: litteratur med ”en typografi og et layout, som gør den tilpas let at læse, og en sproglig form og en begrebsverden, som er passende i forhold til elevernes udvikling”, som det fx hedder i styringsdokumentet Fælles mål, der i Danmark anvendes til planlægning af den daglige undervisning (UVM, 2009, s. 41).

 14. Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Røn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus; Arenholt-Bindslev, Dorthe; Reibel, Jesper; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2013-01-01

  Mange af de materialer, der anvendes i forbindelse med diagnostik, profylakse og behandling af sygdomme i mundhulen (her betegnet dentalmaterialer), kan udløse akutte eller kroniske reaktioner, herunder egentlige allergiske reaktioner. I klinikken kan det være vanskeligt at skelne mundslimhindeforandringer, der er udløst af dentalmaterialer, fra forandringer, der er relateret til mundslimhindesygdomme. Diagnostik og behandling udgør således ofte en væsentlig udfordring. Nærværende artikel har ti...

 15. Findes det, findes det - ikke længerer - HER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2011-01-01

  Super søgeren De Gule Sider er netop blevet begæret konkurs. Det er ikke første gang, at en domminerede spiller på marked må smide håndklædet i ringen og give fortabt til konkurrencen fra en ukendt kant...

 16. Myten om de selvoptagede lønmodtagere holder ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Caraker, Emmett; HØgedahl, Laust Kristian

  2015-01-01

  Vi er blevet mere individualistiske og fravælger fællesskabet - sådan lyder den gængse fortolkning af fagforenignernes krise. Men det er ikke sandt. Faktisk er værdier som kollektivitet og solidaritet i vækst hos lønmodtagerne.

 17. Ikke-audiologiske helseeffekter av støy

  OpenAIRE

  Norun Hjertager Krog; Gunn Marit Aasvang

  2009-01-01

  Denne artikkelen oppsummerer eksisterende kunnskap om helsevirkninger av miljøstøy. Nedsatt hørsel som følge av eksponering for høye lydnivåer blant annet i yrkessammenheng er godt dokumentert, og vil ikke omtales i særlig grad. Denne artikkelen vil først og fremst fokusere på ikke-hørselsrelaterte virkninger av den støy som vi har i omgivelsene, hvor de vanligste støykildene er fra samferdsel og industri. Selv om støyens virkninger på spesielt sårbare grupper, som for eksempel barn, er et vi...

 18. Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Full Text Available Mobiltelefonen er det mest udbredte medie i verden. Ifølge guardian.co.uk (http://www.guardian.co.uk/technology/2009/mar/03/mobile?phones1 var antallet af mobiltelefoner i begyndelsen af 2009 oppe på 4,1 milliarder.Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv?modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

 19. Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  RØn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus

  2013-01-01

  Mange af de materialer, der anvendes i forbindelse med diagnostik, profylakse og behandling af sygdomme i mundhulen (her betegnet dentalmaterialer), kan udløse akutte eller kroniske reaktioner, herunder egentlige allergiske reaktioner. I klinikken kan det være vanskeligt at skelne mundslimhindeforandringer, der er udløst af dentalmaterialer, fra forandringer, der er relateret til mundslimhindesygdomme. Diagnostik og behandling udgør således ofte en væsentlig udfordring. Nærværende artikel har til formål at henlede opmærksomheden på nogle hyppigt anvendte dentalmaterialer, som kan udløse typiske, men også atypiske symptomer og kliniske tegn på en allergisk reaktion.

 20. Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjertholm, Peter; Fenger-Grøn, Morten; Vestergaard, Mogens; Christensen, Morten B; Borre, Michael; Møller, Henrik; Vedsted, Peter

  2015-01-01

  Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette ...... har betydning for praksispopulationerne. Biopsi fra prostata og prostatektomi er begge procedurer, som giver stor risiko for bivirkninger, men dette studie kan ikke påvise, at intensiv PSA-testning giver en reduceret dødelighed....

 1. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sun...

 2. Hvad kan vi lære af ekstreme begivenheder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2012-01-01

  Det kan være svært at se det positive i en krise – men selv traumatiske begivenheder rummer et læringspotentiale, som på sigt gør organisationen stærkere. Henrik Holt Larsen deler her en række pointer omkring ”traumatisk læring”.

 3. Salmonella Dublin kan give store tab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Dahl; Nielsen, Liza Rosenbaum; Kudahl, Anne Margrethe Braad; Østergaard, Søren; Krogh, Kaspar

  Store besætninger lider størst økonomisk tab ved infektion med Salmonella Dublin. Selv i en veldrevet besætning kan tabet løbe op i mellem 1,3 og 3,3 millioner kr. over en tiårs periode. Ved uhensigtsmæssige hygiejne- og managementrutiner kan tabet nemt blive meget højere.......Store besætninger lider størst økonomisk tab ved infektion med Salmonella Dublin. Selv i en veldrevet besætning kan tabet løbe op i mellem 1,3 og 3,3 millioner kr. over en tiårs periode. Ved uhensigtsmæssige hygiejne- og managementrutiner kan tabet nemt blive meget højere....

 4. DMPD: Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 18353649 Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? Chau TL, ... Gioia R, Gatot JS , Patrascu F, Carpentier I, Chapelle JP, O'Neill L, ... milarly activated? Authors Chau TL, Gioia R, Gatot JS , Patrascu F, Carpentier I, Chapelle JP, O'Neill L, ...

 5. MusikRgodt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Beck, Bolette Daniels; Lærke-Engelschmidt, Manuela; Hyldgaard, Susi

  2009-01-01

  Pilotundersøgelsen af trivsel og humør på arbejdspladsen i forbindelse med korsang har vist øgede positive følelser som resultat af korsang i deltagernes selvevaluering. Begrænsninger i pilotprojektet vedr. variabelkontrol og kun to korsangssessioner betyder at der ikke kan drages konklusioner vedr. effekt, til gengæld mener vi at kunne konkludere at protokollen kan anbefales i en større kontrolleret undersøgelse, men at der kræves de omtalte anbefalinger og justeringer i spørgeskemaerne og i pr...

 6. Ældre til tider - men ikke altid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva

  Vi skal ikke skabe innovation for de ældre, men for mennesker, som er ældre nogen gange. I brugerdreven innovation er definitionen af brugerne mere end noget andet det, som sætter rammerne for innovationsprocessen. Men hvad betyder det egentlig at være bruger? Når vi taler om innovation for og me...

 7. The small-molecule inhibitor selectivity between IKK? and IKK? kinases in NF-?B signaling pathway.

  Science.gov (United States)

  Tian, Feifei; Zhou, Peng; Kang, Wenyuan; Luo, Li; Fan, Xia; Yan, Jun; Liang, Huaping

  2015-01-01

  The enzyme complex I?B kinase (IKK) is an essential activator of NF-?B signaling pathway involved in propagating the cellular response to inflammation. The complex contains two functional subunits IKK? and IKK?, which are structurally conserved kinases and selective inhibition of them would result in distinct biological effects. However, most existing IKK inhibitors show moderate or high promiscuity for the two homologous kinases. Understanding of the molecular mechanism and biological implication underlying the specific interactions in IKK-ligand recognition is thus fundamentally important for the rational design of selective IKK inhibitors. In the current work, we integrated molecular docking, quantum mechanics/molecular mechanics calculation and Poisson-Boltzmann/surface area analysis to investigate the structural basis and energetic property of the selective binding of small-molecule ligands to IKK? and IKK?. It was found that the selectivity is primarily determined by the size and topology difference in ATP-binding pocket of IKK? and IKK? kinase domains; bulky inhibitor molecules commonly have, respectively, low and appropriate affinities towards IKK? and IKK?, and thus exhibit relatively high selectivity for IKK? over IKK?, whereas small ligands can only bind weakly to both the two kinases with low selectivity. In addition, the conformation, arrangement and distribution of residues in IKK pockets are also responsible for constituting the exquisite specificity of ligand binding to KK? and IKK?. Next, a novel quantitative structure-selectivity relationship model was developed to characterize the relative contribution of each kinase residue to inhibitor selectivity and to predict the selectivity and specificity for a number of known IKK inhibitors. Results showed that the active-site residues contribute significantly to the selectivity by directly interacting with inhibitor ligands, while those protein portions far away from the kinase active sites may also play an important role in determining the selectivity through long-range non-bonded forces and indirect allosteric effect. PMID:25386663

 8. Kan 1500 skoler skille sig ud?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  Featureartikel: Kampen om opmærksomhed er skudt i gang, og uddannelsesinstitutioner er med i ræset om at være noget særligt. Men kan alle 1500 folkeskoler skille sig ud? Og betyder det, at vi mister den fælles skole?......Featureartikel: Kampen om opmærksomhed er skudt i gang, og uddannelsesinstitutioner er med i ræset om at være noget særligt. Men kan alle 1500 folkeskoler skille sig ud? Og betyder det, at vi mister den fælles skole?...

 9. Professor: 5 nye styringsaspekter kan afgøre innovation’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torfing, Jacob

  2014-01-01

  Der er stadig vigtige drivkræfter for innovation i både bureaukrati og New Public Management. Men vi har brug for styringsmæssig nytænkning i den offentlige sektor, mener professor Jacob Torfing - og jo før jo bedre. Det nye styringsparadigme New Public Governance rummer i hvert fald fem aspekter, der på afgørende vis kan være med til at fremme offentlig innovation.

 10. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 11. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?

 12. Apigenin blocks IKK? activation and suppresses prostate cancer progression.

  Science.gov (United States)

  Shukla, Sanjeev; Kanwal, Rajnee; Shankar, Eswar; Datt, Manish; Chance, Mark R; Fu, Pingfu; MacLennan, Gregory T; Gupta, Sanjay

  2015-10-13

  IKK? has been implicated as a key regulator of oncogenesis and driver of the metastatic process; therefore is regarded as a promising therapeutic target in anticancer drug development. In spite of the progress made in the development of IKK inhibitors, no potent IKK? inhibitor(s) have been identified. Our multistep approach of molecular modeling and direct binding has led to the identification of plant flavone apigenin as a specific IKK? inhibitor. Here we report apigenin, in micro molar range, inhibits IKK? kinase activity, demonstrates anti-proliferative and anti-invasive activities in functional cell based assays and exhibits anticancer efficacy in experimental tumor model. We found that apigenin directly binds with IKK?, attenuates IKK? kinase activity and suppresses NF-?B/p65 activation in human prostate cancer PC-3 and 22Rv1 cells much more effectively than IKK inhibitor, PS1145. We also showed that apigenin caused cell cycle arrest similar to knockdown of IKK? in prostate cancer cells. Studies in xenograft mouse model indicate that apigenin feeding suppresses tumor growth, lowers proliferation and enhances apoptosis. These effects correlated with inhibition of p-IKK?, NF-?B/p65, proliferating cell nuclear antigen and increase in cleaved caspase 3 expression in a dose-dependent manner. Overall, our results suggest that inhibition of cell proliferation, invasiveness and decrease in tumor growth by apigenin are mediated by its ability to suppress IKK? and downstream targets affecting NF-?B signaling pathways. PMID:26435478

 13. Ældre til tider - men ikke altid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva

  2012-01-01

  Vi skal ikke skabe innovation for de ældre, men for mennesker, som er ældre nogen gange. I brugerdreven innovation er definitionen af brugerne mere end noget andet det, som sætter rammerne for innovationsprocessen. Men hvad betyder det egentlig at være bruger? Når vi taler om innovation for og med seniorer, skal vi hverken definere brugerne ved deres eventuelle skavanker eller ved deres livsstil. I stedet må vi opsøge situationer og lade hverdagsfællesskaber være kernen i design til det gode (senior)liv.

 14. Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Seipold

  2010-10-01

  Full Text Available Mobil læring er et emne på vej frem. Det er ikke kun det konstant tiltagende antal af konferencer om m-læing, der understøter dette faktum (Traxler 2007. Overgangen fra at betragte fordelene og ulemperne ved m?læing i praksis til dannelse af teorier karakteriserer også hvordan denne disciplin er ved at blive voksen. Sidst men ikke mindst implementeres i stigende grad projekter med mobiltelefoner og med relevans for læring, som bliver realiseret inden for og uden for skolen, i job- og fritidssammenhæge. Såanne projekter stræber mod at forbedre læing og undervisning, lære-, skrive- og læringskompetencer for at støtte fremmøde, adfærd og sociale fædigheder, og for at imødegå den digitale kløft, social udelukkelse osv. helt generelt: "Research into mobile learning is the study of how the mobility of learners augmented by personal and public technology can contribute to the process of gaining new knowledge, skills and experience" (Sharples et al. 2007. Målene i forbindelse med forskning er lige såforskellige som måderne, hvorpå m-læring implementeres - de funktioner, der bliver anvendt på mobiletelefonerne, er lige så omfattende som elevernes aktiviteter. Den pæagogiske dimension bag målet om at opnå kontinuerlig læring med fokus på elevernes erfaringer, kulturelle praksisser, viden osv. fra hverdagen opstår på baggrund af mindst to dimensioner: En af disse er behovet for livslang læring der har en uddannelsespolitisk dimension (se f.eks. COMM/EAC 2008. Livslang læring tager ikke kun formel og ikke?formel læing i betragtning, men også uformel læing, der refererer til områder og aktiviteter som ikke direkte er at finde i uddannelsesmæssige sammenhænge men hovedsagligt i elevens hverdag. Denne tilgang fastholder perspektivet om integration af uformel læring i sin bredeste forstand i skolesystemet, men med et behov for at moderere denne uformelle læing og for at gøe eleverne opmæksomme på hvordan de produktivt kan bruge deres møstre i deres læing. En anden dimension refererer til skolen som et sted, hvor der er plads til uformelle aktivitetsmøstre og handlingsorienteret mediebrug i specifikke situationer f.eks. i forbindelse med projektforløb. I den resterende tid dominerer skolens regler, og aktiviteter der normalt foregå uden for skolen kan måske medføre regler og begræsninger, som kan være prekære for eleverne, hvilket Herbert Schweizer (2007 skitserer. Men i stedet for at udvikle såanne kløfter er det skolens opgave at støtte eleverne i deres meningsdannelse og læring, selvom det er nøvendigt at moderere forholdet mellem skolens og hverdagens perspektiver samt at sætte information og viden ind i den rette sammenhæng. Alligevel bliver denne opgave realiseret ret tøvende.I denne artikel bliver spørgsmålet om kontinuitet inden for læring sat i forbindelse med at skabe relationer mellem elevens kulturelle praksisser og uformelle læring uden for skolen og læring med mobile medier inden for skolens rammer. Som det vil vise sig, bliver mobiltelefoner brugt som redskaber i skoler, men deres "originale" formål, der stammer fra elevernes daglige brug af mobile medier, bliver sjældent taget i betragtning. Det lader til, at dette afhænger af lærerens didaktiske design; jo mere undervisningen er rettet imod at eleverne selv er organiserede og ansvarlige for deres læring, des mere synes brugen at fokusere på de mobile mediers situerede betydning og deres respektive egenskaber. Derfor bliver mobiltelefonen nogle gange brugt mere formelt som et redskab inden for læring, og nogle gange bruges den under forholdsvis uformelle vilkår og i overenss

 15. Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde : Digressiv køretur gennem Nikolaj Zeuthens flerstrengede fejlbarlighedskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  2013-01-01

  We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family members and between people in general are saturated with awkward, embarrassing, shameful feelings. As the genre of lyrics – in a literary aspect – is strongly underexposed, the article is centered around Zeuthen’s work within the frame of his band, Skammens Vogn: the interplay between words, voice and tones.

 16. Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes a...... fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family...

 17. Ny Mycoplasma Hyosynoviae vaccine forebygger ikke halthed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll; Jungersen, Gregers; Christensen, Dennis

  Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma......-ledbetændelse. I et forskningsprojekt har forskere på Danmarks Tekniske Universitet udviklet en vaccine mod M. hyosynoviae. Vaccinen indeholder et hjælpestof, der er udviklet af Statens Seruminstitut. Den nye vaccine er testet i en slagtesvinebesætning. I alt 399 smågrise blev vaccineret med enten vaccine eller...

 18. Kan hvirvelløse forsøgsdyr være bedre end pattedyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2014-01-01

  Umiddelbart skulle man tro, at forsøgsdyr tæt beslægtet med mennesket altid er de bedste at lave forsøg på, når man vil vide noget om menneskets fysiologi og sygdomme. Og der er da også historiske eksempler på, at det var nødvendigt at benytte chimpanser, som er den primat, vi er tættest beslægtet med. For eksempel bruges non-humane primater til afprøvning af lægemidler, hvor andre dyreforsøg har givet modsatrettede resultater, og hvor man derfor ikke ved, om det er forsvarligt at teste på frivi...

 19. Kørselsafgifter kan tage toppen af sundhedsskadelig luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Effekten af kørselsafgifter afhænger af afgiftsniveauet. Undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet viser at det samlede trafikarbejde vil kunne reduceres med 7-13 % med de afgiftsniveauer der har været overvejet. Det giver især mindre kørsel med personbiler, som ikke bidrager så meget med sundhedsrelateret luftforurening som fx lastbiler per kørt kilometer. Derfor bliver effekten på den lokale sundhedsskadelige luftforurening væsentligt mindre - DMU skønner således at koncentrationen af NO2 maksimalt vil reduceres med 3 % på en trafikeret københavnsk gade som Jagtvej.

 20. Universitetet er også for pædagoger og sygeplejersker : Der er godt med plads til professionsbachelorerne på universiteterne, og de har masser at komme med, men det går ikke af sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2014-01-01

  Der har kørt mange diskurser i medierne om, hvad mellemprofessionerne – f.eks. socialrådgivere, pædagoger eller sygeplejersker med flere – kan og skal. Bertel Haarder (V) gik forrest med arrogance og ignorance i diskussionen om Foucault og sygepleje (2008). Der blev sagt: »De skal ikke læse noget særligt, andet end det der direkte kan anvendes.« En sygeplejerske skal ikke læse teori, hvad skal hun med det? Hun skal kende til fakta, det vil sige farmakologi og anatomi/fysiologi! Relevant viden er enkel, konkret og direkte anvendelig, og der skal være et sammenfald mellem arbejdets karakter og udøvernes kompetencer. Det går bedst, hvis de ikke lærer kritisk tænkning, som sætter dem griller i hovedet og får dem til at stille spørgsmål til ulige fordelinger af ressourcer i samfundet, til nye styringslogikker og standardiseringer og effekter på deres arbejdsområder osv. Symbiose mellem arbejdet og uddannelsen går alt i alt fint, fordi aktørerne også selv har internaliseret disse måder at tænke på. Der er et match mellem ydre og indre forventninger. Hvis der opstår problemer i arbejdet, har man jo også rigtige akademikere til at tage over. Konstruktionen er nedfældet i undervisningsplanerne, hvor lærerne ser til, at de studerende ikke læser for svært stof, at det kun er den nyeste viden, der tæller, at der ikke er en kløft mellem teori og praksis osv. Det fremføres også, at professionsbachelorer er dårlige til universitetsstudier. De skal i givet fald begynde forfra, og de bør ikke gå direkte ind på overbygningsuddannelserne. De er for gamle, kan for lidt, har for meget arbejde ved siden af, og nogle af dem har til og med børn. Jeg vil her komplettere, det vil sige fuldstændiggøre, billedet. Jeg har undervist og eksamineret på mange danske universiteter. Jeg er enig i, at professionsbachelorer savner grundlæggende videnskabsteoretisk indsigt f.eks. i det forhold, at teorier ikke blot er anvisende for, hvordan man skal gøre i praksis. Man kan efterlyse viden om, at teori er skabt af mennesker, at de er midlertidige konstruktioner mv. Professionsbachelorerne kan selvklart også have svært ved at skrive, tale og tænke analytisk. Noget lignende kunne siges om medicinstudiet eller arkitektstudiet. Andre talenter Men i debatten savnes modfortællinger, der viser, at professionsbachelorerne kan noget, at de har potentielle dispositioner, som under de rette vilkår er yderst vigtige, også for en universitetsuddannelse og karriere. Først og fremmest: alder. I studiet af mennesker og samfund er det en fordel at have levet nogle år – at have livserfaring, herunder erfaring fra praksisområdet. Erfaringer kan fungere som en fin advantage (i tennissproget) for professionsbachelorerne i forhold til de yngre universitetsstuderende. Desuden udgør ’akademiske ambitioner’ en fordel. Det angår viljen til at studere på trods. Det er studerende, som er stålsatte, for det er ikke uden omkostninger at søge at meritere sig i akademia. Det næste er netværk. Ved universiteternes empirisk-teoretiske opgaveforløb, er det en fordel at have kontakter til f.eks. institutioner (skoler, børnehaver, hospitaler etc.), når der skal foretages observationsstudier, interview med videre. Professionsbachelorerne vil ofte have let ved at gennemføre f.eks. observationer og interview, der kræver direkte kontakt med mennesker. En fjerde fordel er åbenhed. Professionsbachelorerne har qua deres alder og uddannelsesforløb – ikke mindst fra praktikperioderne – ikke blot intellektuelt, men direkte ’krop til krop’ været i kontakt med fænomener som ’socialt udsat’, ’hjemløs’, ’døende’ osv. Endelig har de af og til en sund og kritisk distance til akademia og dets spil og spilleregler. Behov for støtte De nævnte dispositioner er intet i sig selv. Det er potentielle dispositioner, det vil sige, at de under de rette vilkår er det en fordel i forhold til, hvad universitetsbachelorerne har med sig. Der er et stort socialiseringsarbejde (undervisning og vejledning) på professionshøjs

 1. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

 2. Vektorers betydning for smitsomme sygdomme - kan vi vente andre sygdomme end bluetongue og schmallenberg i nær fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  BØdker, Rene

  Udbruddene i Nordvesteuropa af tropesygdommene bluetongue type 8 (2006-2009), bluetongue type 1 (2008) og schmallenberg (2011-12) er overraskende. Det er især overraskende, fordi de alle har spredt sig voldsomt og hurtigt, mens sygdomme, der spreder sig til nye miljøer og klimazoner, forventes at starte som begrænsede sporadiske udbrud, der vokser i takt med at klimaet eller miljøet gradvist bliver mere gunstigt for spredningen. Dette gælder dog ikke sygdomme, som pludseligt når frem til egnede, men hidtil isolerede områder fx introduktion af mæslinger til Amerika på Columbus udrejse og introduktionen af syfilis til Europa på hjemrejsen. En anden undtagelse er reintroduktion af sygdomme til egnede områder, hvor sygdommen er udryddet fx mund og klovesyge udbruddet i Storbritannien i 2001, eller områder hvor hidtil effektiv sygdomsforebyggelse bryder sammen fx som kolera i forbindelse med krigsudbrud eller naturkatastrofer. Desværre kan ingen af disse forklaringer på tilfredsstillende vis forklare, at vi i en periode på 6 år har 3 kolossale udbrud af vektorbårne vira, der aldrig tidligere er set i Nordvesteuropa. Derfor er det relevant at spørge, om vi nu generelt skal til at forberede os at alle mulige andre vektorbårne sygdomme kan sprede sig til dyr og mennesker i Danmark. Selv om dødeligheden i får har været høj i forbindelse med bluetongue, så er bluetongue og schmallenberg er ikke zoonoser og har heldigvis kun haft en begrænset effekt på kvægsundheden. Imidlertid findes der uden for Nordvesteuropa en række vektorbårne sygdomme af en helt anden kaliber, både i forhold til kvægsundhed og i forhold til det zoonotiske potentiale. Derfor laves der for tiden risikovurderinger i flere europæiske lande. Disse baseres på matematisk smittespredningsmodeller. Der er generelt enighed om en reel risiko for flere udbrud af vektorbårne sygdomme i Europa. Det er sandsynligt at en række relativt lavpatogene kvægsygdomme forsat vil spredes til og i Nordeuropa. Dette gælder formodentligt primært mittebårne infektioner. Men det er muligt, at også en højpatogen og zoonotisk infektion som Rift Valley Fever vil kunne introduceres og spredes i Europa. Derudover er der enkelte vektorbårne infektioner i kvæg, som er meget sandsynlige i den nærmeste fremtid, men som kun sjældent optræder zoonotisk fx Batai virus. De har lille betydning for dyrs og mennesker sundhed, men de kan potentielt påvirke afsætningen af animalske produkter, hvis et udbrud håndteres uheldigt i pressen. Sommerens omfattende presse- og TV-dækning af ’Dræbermyggens’ vandring mod Danmark og erfaringerne fra den kostbare BSE-håndtering viser at disse sygdomme også kan udgøre en betydelig økonomisk udfordring, selv om de ikke udgør en nævneværdig sygdomsrisiko. Fordi vi ikke forstår mekanismerne bag de seneste udbrud, er det vanskeligt at forudsige, hvad vi skal forvente i de kommende år. Og det bliver næppe en matematisk model, der identificerer det næste nye udbrud. Derfor er det stadig vigtigt at landets dyrlæger indsender mistænkelige fund. Det vil med stor sandsynlighed være en dyrlæge, der indsender den næste positive prøve med en eksotisk vektorbåren infektion. Spørgsmålet er bare om prøven kommer fra det første smittede dyr i landet, som det var tilfældet med bluetongue i 2007, eller om epidemien har spredt sig i månedsvis før en dyrlæge sender en prøve, som vi så det i år med Schmallenberg udbruddet. Men selv om de matematiske modeller ikke er i stand til at udpege de første smittede dyr, så kan modellerne muligvis hjælpe dyrlægerne ved at udpege perioder og besætninger, hvor risikoen for udvalgte vektorbårne sygdomme er særligt høj og derfor indbyder til øget opmærksomhed. Derfor vil DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen nu gøre facts sheets og risikovurderinger tilgængelige på dyrlægernes smartphones. GPS funktionen på de nye smartphones gør det muligt at trække dagsaktuelle risikovurderinger ud for præcis den besætning, hvor dyrlægen mist

 3. Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Stokke

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract: We monitored the physical activity levels of 42 children during a regular day in kindergarten, using various instruments. This study will provide knowledge about children’s activity levels in kindergarten. It also discusses whether children’s activity levels can be adequately evaluated by the teachers or if there is a need for technical measurements. In addition, we compared the different instruments used to evaluate the children. The employees in the kindergarten were asked to answer a questionnaire about the children’s physical activity level during the day, and a student or a researcher observed and registered one child each. During the same day, activity levels were monitored using actigraphy (AC; Actigraf GT3X and continuous heart rate monitoring (HR; Team2 Polar ® in 14 children (six boys and eight girls, 38 and 47 months old, respectively. The researcher-observations defined the observed children as “moderately active”, and AC-data showed that all children had more than 60 minutes of moderate - or high - intensity activity. According to our comparisons, the use of HR to assess the activity in kindergartens is not recommended. On average, the questionnaires reported similar physical activity levels for the same child, although the evaluations varied between employees. When comparing one active and one inactive child, the different methods showed similar results. We conclude that professionals can see a child’s physical activity level when asked to reflect upon it.Sammendrag: Vi målte det fysiske aktivitetsnivået til 42 barn i løpet av en vanlig dag i barnehagen ved hjelp av ulike instrumenter. Denne studien vil gi kunnskap om barns fysiske aktivitet i barnehagen, og om barnas aktivitetsnivå kan bli tilstrekkelig evaluert av lærerne eller om det er behov for tekniske målinger. Videre har vi sammenlignet de ulike instrumentene brukt i observasjonen. De ansatte i barnehagen ble bedt om å svare på et spørreskjema om barns fysiske aktivitetsnivå i løpet av dagen, og en student eller forsker observerte og registrerte ett barn hver. I løpet av samme dag, ble aktivitetsnivået overvåkt ved hjelp av actigraphy (AC; Actigraf GT3X og kontinuerlig pulsmåling (HR, Team2 Polar ® blant 14 barn (seks gutter og åtte jenter, 38- og 47-måneder gamle, henholdsvis. Forsker-observasjonene definerte de observerte barna som "moderat aktiv", og AC-data viste at alle barna hadde mer enn 60 minutter aktivitet med moderat eller høy intensitet. Våre sammenligninger viser at bruk av HR for å vurdere aktiviteten i barnehager er ikke anbefalt. I gjennomsnitt rapporterte spørreskjemaene lignende aktivitetsverdier for det samme barnet, selv om evalueringene varierte mellom ansatte. Når man sammenlignet et aktivt og et inaktivt barn, viste de ulike metodene lignende resultater. Vi konkluderer derfor at ansattes faglige blikk kan se barns fysiske aktivitetsnivå når de blir bedt om å vurdere det.

 4. Ikke-audiologiske helseeffekter av støy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunn Marit Aasvang

  2009-10-01

  Full Text Available Denne artikkelen oppsummerer eksisterende kunnskap om helsevirkninger av miljøstøy. Nedsatt hørsel som følge av eksponering for høye lydnivåer blant annet i yrkessammenheng er godt dokumentert, og vil ikke omtales i særlig grad. Denne artikkelen vil først og fremst fokusere på ikke-hørselsrelaterte virkninger av den støy som vi har i omgivelsene, hvor de vanligste støykildene er fra samferdsel og industri. Selv om støyens virkninger på spesielt sårbare grupper, som for eksempel barn, er et viktig tema, vil helsevirkningene som omtales her først og fremst være gjeldende for en generell voksen befolkning. Negative helseeffekter av støy er knyttet til støy som en fysiologisk aktiverende stressfaktor som påvirker adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Nyere studier antyder også en sammenheng mellom støy og økt risiko for hjerte-karsykdom.This paper summarises existing knowledge about health effects of environmental noise. Reduced hearing due to exposure to high sound pressure levels, for instance in the work-place, is well documented, and is not a topic of this presentation. The paper focuses on non-audiological effects of environmental noise. Although effects of noise on especially vulnerable groups such as children are important issues, this article focuses on the effects that can be demonstrated in the general population. The most common sources of environmental noise are transport and industry. Adverse health effects are related to noise as a physiologically activating stress factor that influences behaviour, well-being, rest and sleep. Some recent studies do also indicate that there may be a relationship between noise and increased risk of cardiovascular disease.

 5. NEMO-binding Domains of Both IKK? and IKK? Regulate I?B Kinase Complex Assembly and Classical NF-?B Activation*

  OpenAIRE

  Solt, Laura A.; Madge, Lisa A.; May, Michael J.

  2009-01-01

  Proinflammatory NF-?B activation requires the I?B (inhibitor of NF-?B) kinase (IKK) complex that contains two catalytic subunits named IKK? and IKK? and a regulatory subunit named NF-?B essential modulator (NEMO). NEMO and IKK? are essential for tumor necrosis factor (TNF)-induced NF-?B activation, and we recently demonstrated that NEMO and IKK? are sufficient for interleukin (IL)-1-induced signaling. IKK? and IKK? both contain a functional NEMO-binding domain (NBD); however, the role of NEMO...

 6. Local and Systemic IKK? and NF-?B Signaling Associated with Sjögren's Syndrome Immunopathogenesis.

  Science.gov (United States)

  Chen, Weiqian; Lin, Jin; Cao, Heng; Xu, Danyi; Xu, Bei; Xu, Liqin; Yue, Lihuan; Sun, Chuanyin; Wu, Guolin; Qian, Wenbin

  2015-01-01

  The activated NF-?B signaling pathway plays an important role in pathogenesis of primary Sjögren's syndrome (pSS). The inhibitor of ?B (I?B) kinase (IKK) family such as IKK?, IKK?, IKK?, and IKK?, is required for this signaling. Our aim was to investigate the role of IKK?/?/?/? in patients with untreated pSS. In minor salivary glands from pSS patients, phosphorylated IKK? (pIKK?), pI?B?, and pNF-?B p65 (p-p65) were highly expressed in ductal epithelium and infiltrating mononuclear cells by immunohistochemistry, compared to healthy individuals. pIKK?/? and pIKK? were both negative. And pIKK? positively related to expression of p-p65. Furthermore, pIKK? and p-p65 expression significantly correlated with biopsy focus score and overall disease activity. Meanwhile, in peripheral blood mononuclear cells from pSS patients, pIKK?, total IKK?, pIKK?/?, and p-p65 were significantly increased by western blot, compared to healthy controls. However, there was no difference in IKK? and I?B? between pSS patients and healthy individuals. These results demonstrated an abnormality of IKK?, I?B?, and NF-?B in pSS, suggesting a potential target of treatment for pSS based on the downregulation of IKK? expression and deregulation of NF-?B pathway. PMID:26380323

 7. Digitaliseringen af daginstitutionerne : Hvorfor ikke bare lade være?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SchiØlin, Kasper

  2014-01-01

  Digitaliseringen af dag institutionerne - hvorfor ikke bare lade være? Artiklen stiller spørgsmål ved den udbredte tendens til entydigt at hylde digitaliseringen af daginstitutionerne. Dette gøres igennem et mindre studie af nogle af de udsagn, der falder ind under og bekræfter denne tendens. Dette ’forstudie’ munder ud i artiklens ligeså banale som basale grundspørgsmål Hvorfor ikke bare lade være? Altså, hvorfor lader dagsinstitutionerne egentlig ikke bare være med at investere i, anvende og bruge tid på iPads og andre digitale teknologier? Er de virkelige så vigtige som alle tilsyneladende går og siger? Spørgsmålet udvikles bl.a. gennem læsninger af Herman Melvilles novelle Skriveren Bartleby og Martin Heideggers teknologifilosofi .

 8. PISA-undersøgelsen - kan den bruges til noget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Jankvist, Uffe Thomas; Fink, Klaus

  2014-01-01

  Der gives beskrivelser af det indhold i PISA-rapporterne, som kan betyde noget for, hvordan matematiklærere og didaktikere kan handle. Med fokus på PISA 2012 gengives 4 matematik-spørgsmål, hovedresultater fra elevbesvarelser af opgaver og spørgeskemaer samt forklaringer og nye didaktiske spørgsm...

 9. Hvorfor regulering af fødevarespekulation i USA men ikke i EU?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Christina; Jensen, Daniel Nygaard; Svendsen, Gert Tinggaard

  2013-01-01

  Hvorfor er det lykkedes at indføre en effektiv regulering af fødevarespekulation i USA, men ikke i EU? Vi ?nder, at fødevaresektorens mulighed for vellykket lobbyisme er afhængig af, hvorvidt beslutningsprocessen er åben som i USA eller lukket som i EU.

 10. IKK regulates the deubiquitinase CYLD at the postsynaptic density

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thein, Soe; Pham, Anna [Laboratory of Neurobiology, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892 (United States); Bayer, K. Ulrich [Department of Pharmacology, University of Colorado Denver School of Medicine, Aurora, CO 80045 (United States); Tao-Cheng, Jung-Hwa [EM Facility, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892 (United States); Dosemeci, Ayse, E-mail: dosemeca@mail.nih.gov [Laboratory of Neurobiology, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892 (United States)

  2014-07-18

  Highlights: • CYLD is phosphorylated by IKK in isolated PSDs in the absence of Ca{sup 2+}. • CYLD is phosphorylated by IKK at the PSDs of intact neurons in basal conditions. • Phosphorylation of CYLD by IKK increases its deubiquitinase activity. • The process is likely to influence protein trafficking at the PSD in basal conditions. - Abstract: K63-linked polyubiquitination of proteins regulates their trafficking into specific cellular pathways such as endocytosis and autophagy. CYLD, a deubiquitinase specific for K63-linked polyubiquitins, is present in high quantities at the postsynaptic density (PSD). It was previously shown that, under excitatory conditions, CaMKII activates CYLD in a Ca{sup 2+}-dependent manner. The observation that CYLD can also be phosphorylated in the absence of Ca{sup 2+} in isolated PSDs led us to further explore the regulation of CYLD under basal conditions. A possible involvement of the autonomous form of CaMKII and IKK, both kinases known to be localized at the PSD, was examined. A CaMKII inhibitor CN21 had no effect on CYLD phosphorylation in the absence of Ca{sup 2+}, but two different IKK inhibitors, IKK16 and tatNEMO, inhibited its phosphorylation. Immuno-electron microscopy on hippocampal cultures, using an antibody for CYLD phosphorylated at S-418, revealed that the phosphorylated form of CYLD is present at the PSD under basal conditions. Phosphorylation of CYLD under basal conditions was inhibited by IKK16. NMDA treatment further promoted phosphorylation of CYLD at the PSD, but IKK16 failed to block the NMDA-induced effect. In vitro experiments using purified proteins demonstrated direct phosphorylation and activation of CYLD by the beta catalytic subunit of IKK. Activation of IKK in isolated PSDs also promoted phosphorylation of CYLD and an increase in endogenous deubiquitinase activity for K63-linked polyubiquitins. Altogether, the results suggest that in the absence of excitatory conditions, constitutive IKK activity at the PSD regulates CYLD and maintains basal levels of K63-linkage specific deubiquitination at the synapse.

 11. Selvfølgelig kan børn lære af pædagoger : Kommentar til Dion Sommer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig; FrØkjær, Thorleif

  2015-01-01

  Kæden hopper af, når professor Dion Sommer hævder, at didaktisk, målstyret læring og instruktionspædagogik ikke fører til senere gevinst. Alt peger på, at et barn lærer bedst gennem sin egen aktive undersøgende virksomhed støttet af udfordrende indspil fra pædagoger.

 12. Interleukin-1-induced NF-?B Activation Is NEMO-dependent but Does Not Require IKK?*

  OpenAIRE

  Solt, Laura A.; Madge, Lisa A.; Orange, Jordan S; May, Michael J.

  2007-01-01

  Activation of NF-?B by the pro-inflammatory cytokines tumor necrosis factor (TNF) and interleukin-1 (IL-1) requires the I?B kinase (IKK) complex, which contains two kinases named IKK? and IKK? and a critical regulatory subunit named NEMO. Although we have previously demonstrated that NEMO associates with both IKKs, genetic studies reveal that only its interaction with IKK? is required for TNF-induced NF-?B activation. To determine whether NEMO and IKK? can form a functional IKK complex capabl...

 13. StIKKing it to a death kinase: IKKs prevent TNF-?-induced cell death by phosphorylating RIPK1.

  Science.gov (United States)

  Dillon, Christopher P; Balachandran, Siddharth

  2016-02-01

  Signaling pathways activated by the cytokine TNF-? are among the most intensively studied and well-understood in all mammalian biology. In a simplistic model, two primary signals emanate from the TNF-? receptor, one that activates cell survival via an NF-?B transcriptional response and a second that triggers cell death when cell survival signals are neutralized. The kinase RIPK1 participates in both these axes, and its poly-ubiquitylation was thought to represent the primary mechanism by which it toggles between survival versus death signaling. When RIPK1 is ubiquitylated, it acts non-enzymatically as an adaptor protein in IKK recruitment and subsequent NF-?B activation; when ubiquitylation of RIPK1 is prevented, it functions as a cell death kinase capable of triggering apoptosis or necroptosis. Bertrand and colleagues (Dondelinger et al., 2015) now demonstrate that phosphorylation of RIPK1 represents an additional mechanism by which this protein switches between its life and death duties. They show that both IKK-? and IKK-? phosphorylate RIPK1, dampening its capacity to assemble the death effectors FADD and caspase 8 into a functional pro-apoptotic signalsome. These IKKs also protect against RIPK1-mediated necroptosis. Importantly, IKK-?/? prevent RIPK1-driven cell death independently of NF-?B transcriptional responses. These findings identify phosphorylation of RIPK1 by IKKs as a new mechanism by which cell fate decisions downstream of TNFR1 are regulated. PMID:26630177

 14. IKK? inhibitor identification: a multi-filter driven novel scaffold

  OpenAIRE

  Oh Kwang-Seok; Shin Kye Jung; Cho Yong; Choo Hyunah; Nagarajan Shanthi; Lee Byung; Pae Ae

  2010-01-01

  Abstract Background Nuclear factor kappa B (NF-?B) is a chief nuclear transcription factor that controls the transcription of various genes; and its activation is tightly controlled by Inhibitor kappa B kinase (IKK). The irregular transcription of NF-?B has been linked to auto-immune disorders, cancer and other diseases. The IKK complex is composed of three units, IKK?, IKK?, and the regulatory domain NEMO, of which IKK? is well understood in the canonical pathway. Therefore, the inhibition o...

 15. Spis ikke, med mindre helsa eller miljøet blir bedre! Om utviklingen i norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Magnus

  2009-05-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter vi hvordan norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat har endret seg gjennom årene. Allerede da genteknologi ble etablert som et eget forskningsfelt og utviklingsområde på 1980-tallet, viste den norske opinionen stor skepsis. Den norske lovgivningen tidlig på 1990-tallet utmerket seg også som den mest restriktive i Europa. Dette bildet endret seg ikke mye i løpet av 1990-tallet, mens opinionen i mange europeiske land i disse årene kom mer på linje med den norske. I hele denne perioden var både forbrukeropinionen og lovgivningen i USA langt mer aksepterende enn i Europa, noe som ga seg utslag i en handelskonflikt som toppet seg med EU sitt moratorium for utsetting av genmodifiserte planter i 1999. I denne artikkelen stiller vi spørsmålet om norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat har endret seg de siste årene. Artikkelen viser at mellom 2002 og 2007 er det en voksende gruppe av forbrukere som ser ut til å akseptere genmodifiserte matvarer hvis det fører til en helse- eller miljøgevinst (mindre sprøytemidler. Men til tross for dette så er nordmenn fremdeles skeptiske til genmodifisert mat. Det kan tolkes slik at genmodifisert mat ikke har ført til den nytten som ansees nødvendig for å ta den risikoen det innebærer å gjøre et betydelig skifte i matseddel. Matpatriotisme og en kulturell konservatisme når det gjelder skifte i matvaner bidrar også til å forklare den dominerende vente-og-se-holdningen.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1715

 16. Dyrkning af GMO-afgrøder er ikke problemfrit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streibig, Jens Carl

  Middtvesten i USA oplever efter 16 år med GMO-afgrøder stigende problemer med resistent ukrudt - en udvikling der måske også kan ramme danske landmænd med de nye pesticidafgifter......Middtvesten i USA oplever efter 16 år med GMO-afgrøder stigende problemer med resistent ukrudt - en udvikling der måske også kan ramme danske landmænd med de nye pesticidafgifter...

 17. Kan udvikling af strategier ændre undervisningskulturen i begynderundervisningen i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Således indleder Dagmar Neuman en artikel, skrevet i et Nordisk matematikdidaktisk tidsskrift Nomad i 2013. På baggrund af observationer og interview med skoleelever beskriver hun, hvordan lærere kan komme matematikproblemer til livs gennem et paradigmeskifte i begynderundervisningen.

 18. Ny app kan være guld værd for psykisk syge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frost, Mads; Bardram, Jakob Eyvind

  2012-01-01

  Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse.

 19. Intestinal carcinogenesis: IKK can go all the way

  Science.gov (United States)

  Sunami, Yoshiaki; Wirth, Thomas

  2011-01-01

  Chronic inflammation has long been suspected to support tumorigenesis in a variety of cancers. The I?B kinase (IKK)/NF-?B pathway is the critical signal transduction pathway regulating inflammation, and loss-of-function studies have demonstrated its involvement in tumorigenesis. In this issue of the JCI, Vlantis et al. present evidence that persistent genetic activation of IKK/NF-?B signaling in intestinal epithelial cells not only accelerates tumorigenesis in models of both carcinogen- and mutation-induced colorectal cancer, but also is sufficient to induce intestinal tumors. PMID:21701071

 20. Rutinemæssig oftalmologisk opfølgning anbefales ved candidæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smit, Jesper; Leemreize, Marieke

  2014-01-01

  The incidence of candidaemia is increasing on a global scale. Secondary intraocular involvement is a rare but serious complication, which can cause considerable visual damage. Hence, current national and international guidelines recommend ophthalmological examination of all patients with verified candidaemia in order to ensure adequate therapy and reduce the risk of visual impairment. We present a case illustrating that initial symptoms and findings of ocular candidiasis may often be subtle which emphasizes the importance of consistent adherence to these guidelines.

 1. Vi kan 'nudge' os til en sundere hverdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Pelle Guldborg

  2013-01-01

  Viden er ikke altid tilstrækkelig til at ændre vores adfærd. Det er det voksende problem med livsstilssygdomme et bevis på. Heldigvis har adfærdsforskere fundet en billig lødsning som ved hjælp af psykologiske mekanismer får os til at handle til gavn for vores helbred.

 2. Kan piger være gode fysikere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trentemøller, Stine

  2008-01-01

  Kulturelt formede stereotyper om drengefag og pigefag præger ikke kun valg af uddannelse og karriere men også arbejdspladskulturer, hvor disse uudtalte stereotyper skaber barrierer og endog eksklusion blot på baggrund af køn. Indenfor fysikken, både som undervisningsfag og forskerkarrierer, støder...

 3. The branching nerve of HDA and the Kan condition

  CERN Document Server

  Gaucher, P

  2001-01-01

  We have already seen that in reasonable situations, i.e. when the path $\\omega$-category associated to a higher dimensional automata (HDA) is an $\\omega$-groupoid, only the globular nerve satisfies the Kan condition. Indeed for the branching and merging nerves, this condition generally does not hold. This drawback is overcome here by introducing two new nerves (the left and right globular nerves) satisfying the Kan condition in any reasonable situation and having conjecturally the same simplicial homology as the branching and merging nerves respectively for any $\\omega$-category freely generated by a cubical set.

 4. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to...

 5. ”Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  Hvilke tekster kan man tillade sig at præsentere for børn i skolens undervisning? Det er det hovedspørgsmål, der stilles i denne artikel. Artiklens afsæt er et observations- og interviewstudie af en dansk 6. klasses læsning og analyse af tekster af forfattere som Franz Kafka, Fjodor Dostojevskij ...

 6. Hvor langt kan vi nå med det gode?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2011-01-01

  Med fremkomsten af positiv psykologi er et væld af glade følelser skyllet ind over pædagogikken. Det lyder næsten for godt til at være sandt, hvis vi kan blive bedre og dygtigere mennesker ved blot at tænke positivt. Asterisk har sat to DPU-forskere – pessimisten og optimisten – på hver sin side af bordet til en samtale om succespædagogik, anerkendelse og pinlige oplevelser.

 7. Protein kinase C-associated kinase regulates NF-?B activation through inducing IKK activation.

  Science.gov (United States)

  Kim, Sang-Woo; Schifano, Matthew; Oleksyn, David; Jordan, Craig T; Ryan, Daniel; Insel, Richard; Zhao, Jiyong; Chen, Luojing

  2014-10-01

  Activation of the transcription factor NF-?B induced by extracellular stimuli requires IKK? and IKK? kinase activity. How IKK? and IKK? are activated by various upstream signaling molecules is not fully understood. We previously showed that protein kinase C-associated kinase (PKK, also known as DIK/RIP4), which belongs to the receptor-interacting protein (RIP) kinase family, mediates the B cell activating factor of the TNF family (BAFF)-induced NF-?B activation in diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Here we have investigated the mechanism underlying NF-?B activation regulated by PKK. Our results suggest that PKK can activate both the classical and the alternative NF-?B activation pathways. PKK associates with IKK? and IKK? in mammalian cells and induces activation of both IKK? and IKK? via phosphorylation of their serine residues 176/180 and 177/181, respectively. Unlike other members of the RIP family that activate NF-?B through a kinase-independent pathway, PKK appears to activate IKK and NF-?B mainly in a kinase-dependent manner. Suppression of PKK expression by RNA interference inhibits phosphorylation of IKK? and IKK? as well as activation of NF-?B in human cancer cell lines. Thus, PKK regulates NF-?B activation by modulating activation of IKK? and IKK? in mammalian cells. We propose that PKK may provide a critical link between IKK activation and various upstream signaling cascades, and may represent a potential target for inhibiting abnormal NF-?B activation in human cancers. PMID:25096806

 8. Probing kinase activation and substrate specificity with an engineered monomeric IKK2.

  Science.gov (United States)

  Hauenstein, Arthur V; Rogers, W Eric; Shaul, Jacob D; Huang, De-Bin; Ghosh, Gourisankar; Huxford, Tom

  2014-04-01

  Catalytic subunits of the I?B kinase (IKK), IKK1/IKK?, and IKK2/IKK? function in vivo as dimers in association with the necessary scaffolding subunit NEMO/IKK?. Recent X-ray crystal structures of IKK2 suggested that dimerization might be mediated by a smaller protein-protein interaction than previously thought. Here, we report that removal of a portion of the scaffold dimerization domain (SDD) of human IKK2 yields a kinase subunit that remains monomeric in solution. Expression in baculovirus-infected Sf9 insect cells and purification of this engineered monomeric human IKK2 enzyme allows for in vitro analysis of its substrate specificity and mechanism of activation. We find that the monomeric enzyme, which contains all of the amino-terminal kinase and ubiquitin-like domains as well as the more proximal portions of the SDD, functions in vitro to direct phosphorylation exclusively to residues S32 and S36 of its I?B? substrate. Thus, the NF-?B-inducing potential of IKK2 is preserved in the engineered monomer. Furthermore, we observe that our engineered IKK2 monomer readily autophosphorylates activation loop serines 177 and 181 in trans. However, when residues that were previously observed to interfere with IKK2 trans autophosphorylation in transfected cells are mutated within the context of the monomer, the resulting Sf9 cell expressed and purified proteins were significantly impaired in their trans autophosphorylation activity in vitro. This study further defines the determinants of substrate specificity and provides additional evidence in support of a model in which activation via trans autophosphorylation of activation loop serines in IKK2 requires transient assembly of higher-order oligomers. PMID:24611898

 9. Categories enriched over a quantaloid: Isbell adjunctions and Kan adjunctions

  OpenAIRE

  Shen, Lili; Zhang, Dexue

  2013-01-01

  Each distributor between categories enriched over a small quantaloid Q gives rise to two adjunctions between the categories of contravariant and covariant presheaves, and hence to two monads. These two adjunctions are respectively generalizations of Isbell adjunctions and Kan extensions in category theory. It is proved that these two processes are functorial with infomorphisms playing as morphisms between distributors; and that the free cocompletion functor of Q-categories f...

 10. Inhibition of IkappaB kinase alpha (IKK{alpha}) or IKKbeta (IKK{beta}) plus forkhead box O (Foxo) abolishes skeletal muscle atrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reed, S.A. [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States); Senf, S.M. [Department of Applied Physiology and Kinesiology, University of Florida, 25 Stadium Road, Gainesville, FL 32610 (United States); Cornwell, E.W.; Kandarian, S.C. [Department of Health Sciences, Boston University, 635 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215 (United States); Judge, A.R., E-mail: arjudge@phhp.ufl.edu [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States)

  2011-02-18

  Research highlights: {yields} Independent inhibition of Foxo, IKK{alpha} and IKK{beta} activities does not alter muscle fiber size in weight bearing muscles. {yields} Inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities increases muscle fiber size. {yields} Independent inhibition of Foxo and IKK{beta} activities attenuates cast immobilization-induced muscle fiber atrophy. {yields} Disuse muscle fiber atrophy is abolished by inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities. -- Abstract: Two transcription factor families that are activated during multiple conditions of skeletal muscle wasting are nuclear factor {kappa}B (NF-{kappa}B) and forkhead box O (Foxo). There is clear evidence that both NF-{kappa}B and Foxo activation are sufficient to cause muscle fiber atrophy and they are individually required for at least half of the fiber atrophy during muscle disuse, but there is no work determining the combined effect of inhibiting these factors during a physiological condition of muscle atrophy. Here, we determined whether inhibition of Foxo activation plus inhibition of NF-{kappa}B activation, the latter by blocking the upstream inhibitor of kappaB kinases (IKK{alpha} and IKK{beta}), would prevent muscle atrophy induced by 7 days of cast immobilization. Results were based on measurements of mean fiber cross-sectional area (CSA) from 72 muscles transfected with 5 different mutant expression plasmids or plasmid combinations. Immobilization caused a 47% decrease in fiber CSA in muscles injected with control plasmids. Fibers from immobilized muscles transfected with dominant negative (d.n.) IKK{alpha}-EGFP, d.n. IKK{beta}-EGFP or d.n. Foxo-DsRed showed a 22%, 57%, and 76% inhibition of atrophy, respectively. Co-expression of d.n. IKK{alpha}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed significantly inhibited 89% of the immobilization-induced fiber atrophy. Similarly, co-expression of d.n. IKK{beta}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed inhibited the immobilization-induced fiber atrophy by 95%. These findings demonstrate that the combined effects of inhibiting immobilization-induced NF-{kappa}B and Foxo transcriptional activity has an additive effect on preventing immobilization-induced atrophy, indicating that NF-{kappa}B and Foxo have a cumulative effect on atrophy signaling and/or atrophy gene expression.

 11. Nuclear IKK activity leads to dysregulated Notch-dependent gene expression in colorectal cancer

  OpenAIRE

  Fernández-Majada, V.; Aguilera, C.; Villanueva, A. (Alberto); Vilardell, F.; Robert-Moreno, A.; Aytés, A.; Real, F.X.; Capella, G.; Mayo, M W; Espinosa, L.; Bigas, A.

  2006-01-01

  Nuclear functions for I?B kinase (IKK), including phosphorylation of histone H3 and nuclear corepressors, have been recently described. Here, we show that IKK is activated in colorectal tumors concomitant with the presence of phosphorylated SMRT (silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor) corepressor that is aberrantly localized in the cytoplasm. In these tumors, IKK? associates to the chromatin of specific Notch targets, leading to the release of SMRT. Abrogation of IK...

 12. Spøgelsets egne ord : ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’

  DEFF Research Database (Denmark)

  GemzØe, Anker

  2012-01-01

  Originalt og grænsesprængende er også Svend Åge Madsens forfatterskab, som tages op til behandling i Anker Gemzøes artikel ”Spøgelsets egne ord – ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’”. Gemzøe gør opmærksom på, at Jacques Derrida indleder Les spectres de Marx (1993) med tolkende refleksioner over den gengangerscene, der åbner Shakespeares Hamlet. Ifølge Derridas ’hantologie’ opererer spøgelser i en eksistentiel tidslighed, der har at gøre med sorg, sprog og forvandling. Genremæssigt, tilføjer Gemzøe, har gengangeren det med at husere i tragedien. Med Derridas ’hantologie’ som en af de væsentlige optikker læses Svend Åge Madsens ”Manden der opdagede at han ikke eksisterede” i sammenhæng med den novellesamling fra 2007, hvori den er titelnovelle. En redegørelse for den højst ejendommelige udsigelse – en jegfortælling, hvori en genopvækket afdød kæmper indædt for sit fantomatiske liv – sættes i sammenhæng med den eksistentialistiske og fænomenologiske optagethed af negative fænomener, en moralfilosofisk dimension (mauvaise foi) og psykologiske synsvinkler på vanskeligt acceptable tab. Et fjerde niveau er fortællingens tvetydige funktion som spøgelsets livsbetingelse og banemand. Artiklen udforsker gensidigt belysende slægtskaber mellem Derridas ’hantologie’ og en spøgelseshistorie, der med raffinerede former for intertekstualitet indføjer sig i samlingen, i Svend Åge Madsens forfatterskab og i en vid litterær og filosofisk kontekst. (af bogens indledning, s. 9).

 13. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elin Bjørge Løken

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988.Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988. A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and coffee, but also for calculated intake of energy, protein,fat and calcium. Since the dietary questionnaire had few questions on fresh produce it cannot provideestimates on antioxidants. The results showed clear differences in the diet of men and women and betweencounties. Further analyses have demonstrated statistically significant associations between one or more dietcomponents and risk of breast cancer, colon cancer or hip fracture. Most of the associations were dosedependent. The dietary data from the countywide screenings of cardiovascular disease risk factorscomprise a relatively young cohort and may in the future be used to analyse risk of other diseases ormortality that are associated with one or more of the dietary components included in the questionnaire.Results should be interpreted with care as the dietary questionnaire did not cover the entire diet.1997; 7 (2: 191-200.

 14. Kan fisk være skadeligt for hjertet?

  OpenAIRE

  Røpcke, D.M.; Tøttrup, M.; Kragstrup, Tue Wenzel

  2007-01-01

  Nyere studier viser en association mellem myokardieinfarkt og indtag af methylkviksølv (MeHg) via fisk i mængder, som ligger i nærheden af den nuværende grænseværdi. Resultaterne af biokemiske studier sandsynliggør associationen. Denne artikel inddrager resultater fra de nye epidemiologiske studier i en vurdering af grænseværdi og kostråd. Koncentrationen af MeHg i visse danske spisefisk sammen med det anbefalede fiskeindtag kan give anledning til skadelige doser. Reviderede kostråd bør bygge...

 15. Skal ophavsretten afskaffes? - Ophavsretten har det ikke så let i de her år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Rosenmeier

  2010-12-01

  Full Text Available Ophavsretten har det ikke så let i de her år. Den stammer fra en tid, hvor verden var analog. Bøger var noget, man købte hos boghandleren. Musikken købte man i FONA. Og film så man i biografen. Men nu er verden digital. Kopierne er ikke til at skelne fra originalerne. Er tiden løbet fra alt det ophavsret?

 16. Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Dyb

  2012-01-01

  Full Text Available Norge har, i likhet med flere andre stater i den vestlige verden, investert betydelige beløp på innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT i helsesektoren. Til tross for politisk optimisme viser forskning at mange teknologiprosjekter feiler. Forklaringene på feilslåtte teknologiprosjekter er mange og til dels ulike. Det er likevel en klar tendens til å kategorisere IKT-utfordringene enten som teknologiske eller som organisatoriske. Denne artikkelen viser at det er mer til saken med å forstå utfordringene med bruk av IKT. Med utgangspunkt i en empirisk analyse av hvordan telemedisin både blir brukt og ikke tatt i bruk i svangerskaps- og fødselsomsorgen argumenterer Dyb for hvordan en materiellsemiotisk tilnærming er et godt inntak til å belyse mangfoldet i hva som skjer når ny teknologi blir innført i helsesektoren. Til slutt drøfter hun hvordan en materiellsemiotisk tilnærming dermed også er et godt inntak til refleksjoner omkring helsepolitiske teknologiforståelser

 17. Multitasking, myter og medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Jesper

  2014-01-01

  At en elev i undervisningen bliver ”distraheret” af Facebook er ikke nødvendigvis et udtryk for en allerede eksisterende indre trang, der lindres ved at eleven tjekker sin væg. Når en elev distraheres, kan det være fordi teknologiske alternativer til undervisningen indbyder til distraktion. Eleverne drages mod distraktion som møl mod en flamme. I denne artikel vil jeg argumentere for, at den moderne brug af informationsteknologi (IT) udfordrer klassiske psykologiske begreber som opmærksomhed og multitasking. For forstå brugen af IT, anbefaler jeg derfor et analytisk perspektivskifte, der flytter fokus fra indre mentale kapaciteter til individets kropslige samspil med teknologier.

 18. Ledelse og Arbejdsmiljø : Kan certificering få arbejdsmiljøarbejdet ud af ’sidevognen’?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Per Langå

  2006-01-01

  Der har i de seneste decennier været en øget interesse for at fastholde medarbejdere gennem udvikling af arbejdet. Dette præger bl.a. retorikken omkring virksomheders strategi. I virksomhederne er der flere afdelinger, udvalg o. lign. der arbejder med dette. Særlig interessant i denne forbindelse er sikkerhedsorganisationen. Denne organisatoriske enhed er ikke etableret på virksomhedens eget initiativ, men på grund af lovgivningsmæssige krav. I det følgende beskrives hovedaktiviteterne for denne organisatoriske enhed, som den er fastlagt af folketinget. Desuden gennemgås nogle af de væsentligste aktiviteter der er sat i gang for at styrke og effektiviserer sikkerhedsorganisationens arbejde, samt resultater fra nogle af de undersøgelser, der er gennemført af hvorledes det typisk fungerer. Konklusionen er, at ambitionerne bag sikkerhedsorganisationen har svært ved at blive indfriet. Afslutningsvis skitseres udgangspunktet for en undersøgelse af et af de nyeste initiativer i forhold til virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde: muligheden for at få etableret en certificeret arbejdsmiljøledelsessystem.

 19. Ikke helt efter bogen : tømrerlærlinges håndtering af arbejdsmiljøet i byggebranchen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grytnes, Regine

  2015-01-01

  Gennemførelse af et byggeprojekt kræver planlægning, overblik og projektstyring, men for mange lærlinge i branchen er arbejdet snarere kendetegnet ved tilfældighed, ad hoc-løsninger og usikkerhed. Med udgangspunkt i et etnografisk feltarbejde blandt tømrerlærlinge i Danmark fokuserer artiklen på, hvordan lærlinge i praksis håndterer deres arbejdsmiljø i den ofte uforudsigelige arbejdskontekst, som en byggeplads er. Artiklen viser, hvordan regler om håndtering og planlægning af arbejdsmiljøet støder ind i en daglig praksis, hvor det mere handler om at få arbejdet til at glide og føle sig tryg end om at sørge for at den formelle sikkerhed er på plads. Artiklen peger på betydningen af kropslige og tavse måder at etablere sikkerhed på i byggebranchen, som kan have betydning for forebyggelse af ulykker.

 20. KAN DIE MILITÊRE STRATEEG BAAT VIND BY BEMARKING?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Boshoff

  2012-02-01

  Full Text Available Bemarking en bemarkingsdenke vind hul oorsprong by die problematiek van dieekonomiteitsbeginsel soos gesien uit die perspektief van wins-georiënteerde ondernemings wat fisiese produkte vervaardig. Die aanvanklike eng beskouing het egter nie lank onbevraagteken gebly nie. Sommige bemarkers het die rol en toepassing van bemarking in breër konteks beskou. Philip Kotler en Syd Levey (1969 was van die eerstes wat van die eng 'fisiese produk vir wins' benadering weggebreek het deur te argumenteer dat enige onderneming wat funksioneer om menslike behoeftes te bevredig eintlik bemark. Dat die onderneming ter wille van wins funksioneer is nie as relevant beskou nie. Kotler & Levey (1969 het in die lig hiervan gepleit dat die toepassingsveld van bemarking uitgebrei moet word om nie-wins ondernemings in te sluit. Individue, idees en dienste kan ook bemark word, was hul redenasie. 

 1. Kan fisk være skadeligt for hjertet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Røpcke, D.M.; Tøttrup, M.; Kragstrup, Tue Wenzel

  2007-01-01

  Nyere studier viser en association mellem myokardieinfarkt og indtag af methylkviksølv (MeHg) via fisk i mængder, som ligger i nærheden af den nuværende grænseværdi. Resultaterne af biokemiske studier sandsynliggør associationen. Denne artikel inddrager resultater fra de nye epidemiologiske studi...... i en vurdering af grænseværdi og kostråd. Koncentrationen af MeHg i visse danske spisefisk sammen med det anbefalede fiskeindtag kan give anledning til skadelige doser. Reviderede kostråd bør bygge på en risiko-nytte-vurdering af hver fiskearts indhold af MeHg....

 2. Aspirin augments the expression of Adenomatous Polyposis Coli protein by suppression of IKK?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: • Clinical studies revealed aspirin inhibits cancer, but the mechanism is not known. • Adenomatous Polyposis Coli (APC) is a well-known tumor-suppressing gene. • We found aspirin up-regulates the protein of APC. • Aspirin suppressed the expression of IKK?, an essential kinase in NF?B activation. • The deletion of IKK? significantly increases the expression of APC protein. - Abstract: Aspirin has been widely used as analgesic, antipyretic and anti-inflammatory medicine for long. In addition to these traditional effects, clinical studies suggest that aspirin can protect against cancer, but its mechanism has not been explored. To unveil it, we identified the proteins up- or down-regulated after incubation with aspirin by using proteomics analysis with Nano-flow LC/MALDI-TOF system. Interestingly, the analysis identified the protein of Adenomatous Polyposis Coli (APC) as one of the most up-regulated protein. APC regulates cell proliferation or angiogenesis, and is widely known as a tumor-suppressing gene which can cause colorectal cancer when it is mutated. Western blots confirmed this result, and real-time PCR indicated it is transcriptionally regulated. We further tried to elucidate the molecular mechanism with focusing on IKK?. IKK? is the essential kinase in activation of nuclear factor-kappa B (NF-?B), major transcriptional factors that regulate genes responsible for inflammation or immune response. Previous reports indicated that aspirin specifically inhibits IKK? activity, and constitutively active form of IKK? accelerates APC loss. We found that aspirin suppressed the expression of IKK?, and the deletion of IKK? by siRNA increases the expression of APC in HEK294 cells. Finally, we observed similar effects of aspirin in human umbilical vein endothelial cells. Taken together, these results reveal that aspirin up-regulates the expression of APC via the suppression of IKK?. This can be a mechanism how aspirin prevents cancer at least in part, and a novel link between inflammatory NF-?B signaling and cancer

 3. Aspirin augments the expression of Adenomatous Polyposis Coli protein by suppression of IKK?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ashida, Noboru, E-mail: nashida@kuhp.kyoto-u.ac.jp [Department of Clinical Innovative Medicine, Institute for Advancement of Clinical and Translational Science, Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto (Japan); Kishihata, Masako [Department of Clinical Innovative Medicine, Institute for Advancement of Clinical and Translational Science, Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto (Japan); Tien, Dat Nguyen [Department of Clinical Innovative Medicine, Institute for Advancement of Clinical and Translational Science, Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto (Japan); Department of Biomolecular Engineering, Kyoto Institute of Technology, Kyoto (Japan); Kamei, Kaeko [Department of Biomolecular Engineering, Kyoto Institute of Technology, Kyoto (Japan); Kimura, Takeshi [Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto (Japan); Yokode, Masayuki [Department of Clinical Innovative Medicine, Institute for Advancement of Clinical and Translational Science, Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto (Japan)

  2014-04-04

  Highlights: • Clinical studies revealed aspirin inhibits cancer, but the mechanism is not known. • Adenomatous Polyposis Coli (APC) is a well-known tumor-suppressing gene. • We found aspirin up-regulates the protein of APC. • Aspirin suppressed the expression of IKK?, an essential kinase in NF?B activation. • The deletion of IKK? significantly increases the expression of APC protein. - Abstract: Aspirin has been widely used as analgesic, antipyretic and anti-inflammatory medicine for long. In addition to these traditional effects, clinical studies suggest that aspirin can protect against cancer, but its mechanism has not been explored. To unveil it, we identified the proteins up- or down-regulated after incubation with aspirin by using proteomics analysis with Nano-flow LC/MALDI-TOF system. Interestingly, the analysis identified the protein of Adenomatous Polyposis Coli (APC) as one of the most up-regulated protein. APC regulates cell proliferation or angiogenesis, and is widely known as a tumor-suppressing gene which can cause colorectal cancer when it is mutated. Western blots confirmed this result, and real-time PCR indicated it is transcriptionally regulated. We further tried to elucidate the molecular mechanism with focusing on IKK?. IKK? is the essential kinase in activation of nuclear factor-kappa B (NF-?B), major transcriptional factors that regulate genes responsible for inflammation or immune response. Previous reports indicated that aspirin specifically inhibits IKK? activity, and constitutively active form of IKK? accelerates APC loss. We found that aspirin suppressed the expression of IKK?, and the deletion of IKK? by siRNA increases the expression of APC in HEK294 cells. Finally, we observed similar effects of aspirin in human umbilical vein endothelial cells. Taken together, these results reveal that aspirin up-regulates the expression of APC via the suppression of IKK?. This can be a mechanism how aspirin prevents cancer at least in part, and a novel link between inflammatory NF-?B signaling and cancer.

 4. Deletion of the N-terminus of IKK? induces apoptosis in keratinocytes and impairs the AKT/PTEN signaling pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  The regulatory subunit IKK?/NEMO is crucial for skin development and function and although devoid of kinase activity, loss of IKK? function completely abolishes the activation of NF-?B by all pro-inflammatory cytokines. To inhibit the I?B kinase (IKK) complex in keratinocytes, we have used a dominant negative approach by generating stable transfectants of an N-terminal deletion of IKK? (IKK?-DN97) that uncouples formation of the IKK complex. Expression of this mutant in PB keratinocytes (PB-IKK?-DN97) delayed growth kinetics, caused morphological changes and dramatically augmented apoptosis even in the absence of pro-apoptotic stimuli, as determined by cell morphology, TUNEL and caspase-3 cleavage. Moreover, in PB-IKK?-DN97 cells, TNF-? and IL-1 treatment failed to induce degradation of I?B?, phosphorylation of p65 on Ser 536 and nuclear translocation which, consequently, reduced ?B-binding activity. In PB-IKK?-DN97 cells, accumulation of I?B? correlated with a downregulation of AKT activity and an increase of PTEN protein levels whereas pro-apoptotic p53 target genes Bax and Puma were upregulated. These effects were most likely mediated through IKK since coexpression of the wild-type form of IKK? in keratinocytes partially reversed apoptosis and reduced PTEN expression. Thus, our data suggest a negative cross-talk mechanism involving PTEN and NF-?B, critical for the anti-apoptotic role of NF-?B in keratinocytes

 5. Hvorfor køber forbrugerne Coca Cola, når de bedst kan lide Pepsi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2011-01-01

  Coca Cola kan i modsætning til Pepsi Cola aktivere den præfrontale cortex – derfor er det selvfølgelig Coca, vi vil have!......Coca Cola kan i modsætning til Pepsi Cola aktivere den præfrontale cortex – derfor er det selvfølgelig Coca, vi vil have!...

 6. 33 CFR 208.33 - Cheney Dam and Reservoir, North Fork of Ninnescah River, Kans.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ...2010-07-01 false Cheney Dam and Reservoir, North Fork of Ninnescah River, Kans...REGULATIONS § 208.33 Cheney Dam and Reservoir, North Fork of Ninnescah River, Kans...agent, shall operate the Cheney Dam and Reservoir in the interest of flood control as...

 7. Jeg anerkender den musikalske tradition - men jeg prøver ikke at lave musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Rasmus

  2013-01-01

  Interview med Jacob Kirkegaard i anledning af hans udgivelse: ”Conversion”. Det blev en samtale om reallyde, der bliver til instrumentallyde, om afvisningen af det subjektive udtryk, og om hvordan musikken i sidste ende ikke er komponistens men lytterens anliggende....

 8. Targeted ablation of IKK2 improves skeletal muscle strength, maintains mass, and promotes regeneration

  OpenAIRE

  Mourkioti, Foteini; Kratsios, Paschalis; Luedde, Tom; Song, Yao-Hua; Delafontaine, Patrick; Adami, Raffaella; PARENTE, VALERIA; Bottinelli, Roberto; Pasparakis, Manolis; Rosenthal, Nadia

  2007-01-01

  NF-?B is a major pleiotropic transcription factor modulating immune, inflammatory, cell survival, and proliferative responses, yet the relevance of NF-?B signaling in muscle physiology and disease is less well documented. Here we show that muscle-restricted NF-?B inhibition in mice, through targeted deletion of the activating kinase inhibitor of NF-?B kinase 2 (IKK2), shifted muscle fiber distribution and improved muscle force. In response to denervation, IKK2 depletion protected against atro...

 9. Bestemmelse af T2*-relaksationstiden i myokardiet, med magnetisk resonans, kan indikere patologisk jernophobning hos børn med ?-thalassaemia major

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brix, Lau; Lundorf, Erik

   Baggrund: Thalassaemia er den hyppigst forekommende arvelige sygdom på verdensplan. ?-thalassaemia major giver svær anæmi og fører ubehandlet til en tidlig død. 71% af dødsfaldene kan relateres til et øget jern-indhold i myokardiet, hvoraf 50% dør inden det 35. leveår, hvis ikke de kelations-behandles. Formål: For første gang i Danmark at implementere en T2*-protokol til bestemmelse af jernophobningsgraden i myokardiet og udvikle postprocesseringssoftware til efterfølgende dataanalyse. Metode: Den benyttede MR-teknik var en EKG-trigget, multi-ekko TFE, Black-Blood, T2*-sekvens med en rumlig opløsning på 1.6x3.6x10.0mm3 og en matrix-størrelse på 256x128. Der blev optaget 8 faser (2.0-18.0ms) i et enkelt, slutdiastolisk, midt-ventrikulært, kortakse snit under breath-hold. Akkvisitionstiden var 16 sekunder (Figur 1). Dataanalyser blev efterfølgende udført i MatLab® ved at plotte signalintensiteter målt i det inter-ventrikulære septum (Figur 1). Resultater: Tre ?-thalassaemia major patienter (3-12 år) deltog i projektet. Analyserne viste T2*-værdier på 35.9ms±4.4ms (Figur 2). Da værdier over 20ms anses som ikke-patologiske, havde ingen af deltagerne et forhøjet jern-niveau i myokardiet. Konklusion: Bestemmelse af T2* er den non-invasive og reproducerbare metode til bestemmelse af jern-niveauet i myokardiet hos ?-thalassaemia major patienter. Den beskrevne teknik bør derfor indgå i rækken af diagnosticeringsværktøjer til behandlingsoptimering af patienter med ?-thalassaemia major.

 10. Hvorfor er der ikke flere YAM'ere der forsker i almenmedicinske emner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhr, Lise

  I artiklen diskuteres forskellige barrierer, som kan besværliggøre yngre almen medicineres forskningsengagement.Der peges bl.a. på manglende økonomisk kompensation til kursusdeltagelse og projektplanlægning samt problemer med at få indpasset forskningsarbejde under den nye videreuddannelsesreform...

 11. Identification and characterization of potent, selective and metabolically stable IKK? inhibitor.

  Science.gov (United States)

  Kim, Doyeon; Kim, Yun Gyeong; Seo, Jae Hong; Shin, Kye Jung

  2016-02-15

  We have previously reported the identification of a rhodanine compound (1) with well-balanced inhibitory activity against IKK? and collagen-induced TNF? activated cells. However, we need more optimized compounds because of its instability over plasma and microsome. As part of a program directed toward the optimization of IKK? inhibitor, we modified a substituent of parent compound to a series of functional groups. Among substituted compounds, fluorine substituent (12) on the para position of phenyl ring restored the stability toward plasma and microsome while retaining inhibitory potency and selectivity against IKK? over other kinases. Also, we have demonstrated that compound 12 is an ATP non-competitive inhibitor and safe enough to apply to animal experiment from an acute toxicity test. PMID:26826731

 12. Subthreshold IKK activation modulates the effector functions of primary mast cells and allows specific targeting of transformed mast cells

  Science.gov (United States)

  Drube, Sebastian; Beyer, Mandy; Rothe, Mandy; Rabenhorst, Anja; Göpfert, Christiane; Meininger, Isabel; Diamanti, Michaela A.; Stegner, David; Häfner, Norman; Böttcher, Martin; Reinecke, Kirstin; Herdegen, Thomas; Greten, Florian R.; Nieswandt, Bernhard; Hartmann, Karin; Krämer, Oliver H.; Kamradt, Thomas

  2015-01-01

  Mast cell differentiation and proliferation depends on IL-3. IL-3 induces the activation of MAP-kinases and STATs and consequently induces proliferation and survival. Dysregulation of IL-3 signaling pathways also contribute to inflammation and tumorigenesis. We show here that IL-3 induces a SFK- and Ca2+-dependent activation of the inhibitor of ?B kinases 2 (IKK2) which results in mast cell proliferation and survival but does not induce I?B?-degradation and NF?B activation. Therefore we propose the term “subthreshold IKK activation”. This subthreshold IKK activation also primes mast cells for enhanced responsiveness to IL-33R signaling. Consequently, co-stimulation with IL-3 and IL-33 increases IKK activation and massively enhances cytokine production induced by IL-33. We further reveal that in neoplastic mast cells expressing constitutively active Ras, subthreshold IKK activation is associated with uncontrolled proliferation. Consequently, pharmacological IKK inhibition reduces tumor growth selectively by inducing apoptosis in vivo. Together, subthreshold IKK activation is crucial to mediate the full IL-33-induced effector functions in primary mast cells and to mediate uncontrolled proliferation of neoplastic mast cells. Thus, IKK2 is a new molecularly defined target structure. PMID:25749030

 13. IKK? modulates RSV-induced NF-?B-dependent gene transcription

  International Nuclear Information System (INIS)

  Respiratory syncytial virus (RSV), a negative-strand RNA virus, is the most common cause of epidemic respiratory disease in infants and young children. RSV infection of airway epithelial cells induces the expression of immune/inflammatory genes through the activation of a subset of transcription factors, including Nuclear Factor-?B (NF-?B). In this study we have investigated the role of the non canonical I?B kinase (IKK)? in modulating RSV-induced NF-?B activation. Our results show that inhibition of IKK? activation results in significant impairment of viral-induced NF-?B-dependent gene expression, through a reduction in NF-?B transcriptional activity, without changes in nuclear translocation or DNA-binding activity. Absence of IKK? results in a significant decrease of RSV-induced NF-?B phosphorylation on serine 536, a post-translational modification important for RSV-induced NF-?B-dependent gene expression, known to regulate NF-?B transcriptional activity without affecting nuclear translocation. This study identifies a novel mechanism by which IKK? regulates viral-induced cellular signaling.

 14. cIAP2 represses IKK?/?-mediated activation of MDM2 to prevent p53 degradation.

  Science.gov (United States)

  Lau, Rosanna; Niu, Min Ying; Pratt, M A Christine

  2012-11-01

  Cellular inhibitor of apoptosis proteins (cIAP1 and cIAP2) function to prevent apoptosis and are often overexpressed in various cancers. However, mutations in cIAP1/2 can activate the alternative NF?B pathway through I?B?-kinase-? (IKK?) and are associated with hematopoetic malignancies. In the current study, we found that knockdown of cIAP2 in human mammary epithelial cells resulted in activation of MDM2 through increased SUMOylation and profound reduction of the pool of MDM2 not phosphorylated at Ser166. cIAP2 siRNA markedly decreased p53 levels, which were rescued by addition of the MDM2 inhibitor, Nutlin3a. An IAP antagonist, which induces cIAP degradation, transiently increased MDM2 mRNA. Simultaneous transfection of siRNA for cIAP2 and IKK? reduced MDM2 protein, while expression of a kinase-dead IKK? strongly increased non-Ser166 P-MDM2. Inhibition of either IKK? or -? partially rescued p53 levels, while concomitant IKK?/? inhibition fully rescued p53 after cIAP2 knockdown. Surprisingly, IKK? knockdown alone increased SUMO-MDM2, suggesting that in the absence of activation, IKK? can prevent MDM2 SUMOylation. cIAP2 knockdown disrupted the interaction between the MDM2 SUMO ligase, PIAS1 and IKK?. Partial knockdown of cIAP2 cooperated with (V12) H-ras-transfected mammary epithelial cells to enhance colony formation. In summary, our data identify a novel role for cIAP2 in maintaining wild-type p53 levels by preventing both an NF?B-mediated increase and IKK?/-?-dependent transcriptional and post-translational modifications of MDM2. Thus, mutations or reductions in cIAP2 could contribute to cancer promotion, in part, through downregulation of p53. PMID:23032264

 15. Screening af avlsdyr for MBL-mangel kan føre til sundere pattegrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Juul-Madsen, Helle Risdahl

  2014-01-01

  Hos pattegrise spiller Mannose-Binding Lektin (MBL) en central rolle for immunforsvarets funktion, og visse genvarianter svækker grisenes modstandskraft mod blandt andet lungesyge og diarre. Screening af avlsdyr for disse genvarianter kan blive et virksomt værktøj til reduceret dødelighed og nedsat forbrug af antibiotika i den danske svineproduktion.

 16. Markedsføring af probiotiske fødevarer: Kan vi lære noget af Gaio og ProViva

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino; Andersen, Lone Merete Schreiber

  Erfaringerne fra Gaio yoghurt (fra Arla) og ProViva frugtdrik/suppe (fra Skånemejerierne) viser, at der kan være vanskeligt at overbevise forbrugerne om probiotiske fødevarers fortrin. Både Gaio og ProViva har haft succes på deres respektive hjemmemarkeder, men ingen af produkterne har kunnet klare...

 17. Forbrugernes modvilje lammer forskning i gmo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riising, Tina

  GMO kan optimere syrningen af mælk i osteproduktion, men forskningen kan ikke udnyttes Udgivelsesdato: 20 oktober......GMO kan optimere syrningen af mælk i osteproduktion, men forskningen kan ikke udnyttes Udgivelsesdato: 20 oktober...

 18. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik; Sørensen, Marten

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger......Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger...

 19. Valg af E-learning system - det er ikke nemt at gøre det hele nemmere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stig Brostrøm

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 2: E-læringsplatforme - muligheder og potentialer, januar - marts 2004, red. Tom Nyvand og Michael Pedersen. ISSN 1603-5518.

  E-based learning er noget ganske andet og mere kompliceret end det var bare for få år siden. Dette skyldes især to grunde. Den ene er, at det i dag ikke er muligt at se e-based learning isoleret fra universitetets øvrige aktiviteter - et e-based learning system som ikke er fuldt integreret med universitetets almene undervisningspraksis, administration og datagrundlag, vil i dag i praksis være uanvendeligt. Den anden grund er, at et e-based learning system samtidigt også skal kunne tale med systemer uden for institutionen. Disse to forhold sætter universiteterne i en række dilemmaer, hvoraf nogle enkelte gennemgås i artiklen.

 20. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

 1. Solidaritet, ikke almisser : Kommunisten og mennesket Otto Sand 1915-1984

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Chris Holmsted

  2010-01-01

  Chris Holmsted Larsen udfordrer en anden myte; at der ikke var plads til interne uenigheder og diskussioner i partiet. CHL tager udgangspunkt i den fremtrædende kommunist Otto Sand, hvis liv var omtumlet og til tider på kant med partiet. Han viser, at selvom DKP ganske rigtigt fordrede jernhård partidisciplin af sine medlemmer, så bestod partiet af enkeltindivider, der kunne have deres egen mening om, hvordan loyaliteten over for sagen skulle udmøntes.

 2. JNK1 and IKK?: molecular links between obesity and metabolic dysfunction

  OpenAIRE

  Solinas, Giovanni; KARIN, MICHAEL

  2010-01-01

  Inflammation is thought to underlie the pathogenesis of many chronic diseases. It is now established that obesity results in a state of chronic low-grade inflammation thought to contribute to several metabolic disorders, including insulin resistance and pancreatic islet dysfunction. The protein kinases JNK1 and IKK? have been found to serve as critical molecular links between obesity, metabolic inflammation, and disorders of glucose homeostasis. The precise mechanisms of these linkages are st...

 3. Probing the Solution Structure of I?B Kinase (IKK) Subunit ? and Its Interaction with Kaposi Sarcoma-associated Herpes Virus Flice-interacting Protein and IKK Subunit ? by EPR Spectroscopy.

  Science.gov (United States)

  Bagnéris, Claire; Rogala, Kacper B; Baratchian, Mehdi; Zamfir, Vlad; Kunze, Micha B A; Dagless, Selina; Pirker, Katharina F; Collins, Mary K; Hall, Benjamin A; Barrett, Tracey E; Kay, Christopher W M

  2015-07-01

  Viral flice-interacting protein (vFLIP), encoded by the oncogenic Kaposi sarcoma-associated herpes virus (KSHV), constitutively activates the canonical nuclear factor ?-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-?B) pathway. This is achieved through subversion of the I?B kinase (IKK) complex (or signalosome), which involves a physical interaction between vFLIP and the modulatory subunit IKK?. Although this interaction has been examined both in vivo and in vitro, the mechanism by which vFLIP activates the kinase remains to be determined. Because IKK? functions as a scaffold, recruiting both vFLIP and the IKK?/? subunits, it has been proposed that binding of vFLIP could trigger a structural rearrangement in IKK? conducive to activation. To investigate this hypothesis we engineered a series of mutants along the length of the IKK? molecule that could be individually modified with nitroxide spin labels. Subsequent distance measurements using electron paramagnetic resonance spectroscopy combined with molecular modeling and molecular dynamics simulations revealed that IKK? is a parallel coiled-coil whose response to binding of vFLIP or IKK? is localized twisting/stiffening and not large-scale rearrangements. The coiled-coil comprises N- and C-terminal regions with distinct registers accommodated by a twist: this structural motif is exploited by vFLIP, allowing it to bind and subsequently activate the NF-?B pathway. In vivo assays confirm that NF-?B activation by vFLIP only requires the N-terminal region up to the transition between the registers, which is located directly C-terminal of the vFLIP binding site. PMID:25979343

 4. IKK? in intestinal epithelial cells regulates allergen-specific IgA and allergic inflammation at distant mucosal sites

  OpenAIRE

  Bonnegarde-Bernard, Astrid; Jee, JunBae; Fial, Michael J.; Aeffner, Famke; Cormet-Boyaka, Estelle; Davis, Ian C; Lin, Mingqun; Tomé, Daniel; Karin, Michael; Sun, Yan; Boyaka, Prosper N

  2013-01-01

  Regulation of allergy responses by intestinal epithelial cells remain poorly understood. Using a model of oral allergen sensitization in the presence of cholera toxin as adjuvant and mice with cell-specific deletion of IKK? in intestinal epithelial cells IECs (IKK??IEC), we addressed the contribution of IECs to allergic sensitization to ingested antigens and allergic manifestations at distant mucosal site of the airways. Cholera toxin induced higher proinflammatory responses and altered the p...

 5. Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavson, Kim; Riget, Frank FarsØ

  2014-01-01

  Eksponeringen og belastningen af mennesker for kontaminanter i det arktiske område har været belyst i en lang række studier (Johansen et al. 2004, Bonefeld-Jørgensen 2010). Ud fra kontaminantkoncentrationer i kostemner som hvaler, fugle, isbjørne, rensdyr, fisk, moskusokser og importerede føde-varer er eksponeringen af kontaminanter ud fra interviewundersøgelser op-gjort for forskellige befolkningsgrupper i Arktis. I andre studier i Grønland er koncentrationen af kontaminanter i blodprøver blevet analyseret for at vurdere belastningen af forskellige befolkningsgrupper sammenholdt med kostvaner (Deutch et al 2007, Deutch et al. 2006). Kontaminanter som via kosten indtages af mennesker vil - afhængig af stof-fernes iboende egenskaber- i forskellig grad blive optaget, omsat, nedbrudt, udskilt og ophobet i kroppen. Nogle kontaminanter vil over lang tid blive ophobet i fx lever, nyre eller fedtvæv, mens andre kun kortvarigt vil kunne detekteres i blodet. Sundhedsmæssigt kritiske koncentrationer kan især op-byggesfor kontaminanter som kun langsomt nedbrydes eller udskilles fra kroppen og derfor over lang tid koncentreres i fx fedtvæv, nyre og lever. Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeller bruges i dag i et stort omfang af farmaceutisk industri i forbindelse med screening og udvikling af nye lægemidler (se fx http://pbpk.org/). Projektets overordnede formål er at belyse anvendeligheden af PBPK model-lering i vurderingen af kontaminant belastningen af befolkningsgrupper i arktiske områder. PBPK modellering kan være bindeledet mellem kontami-nant eksponering via kosten og kontaminant koncentrationer i blodet hos arktiske befolkningsgrupper, samt være med til at estimere koncentration af kontaminanter i lever, nyre, blod, hjerne, fedtvæv m.v. I projektet indgår data fra 40 personer i Qaanaaq indsamlet i 2003, 36 fra Qe-qertarsuaq indsamlet i 2006, 20 fra Nuuk indsamlet i 2005 og 22 fra Narsaq indsamlet i 2006, hvorfra der foreligger data om både kostvaner og koncen-trationer af kontaminanter i blodet. For at mindske indflydelsen af alderen er alle personerne i aldersintervallet 18 til 35 år. De i projektet gennemførte statistiske analyser og PBPK modellering indikerer følgende: 1. At der for den valgte aldersgruppe mellem 18-36 år på gennemsnits basis er en god overensstemmelse mellem målte kontaminantkon-centrationer i blodet og de beregnede indtag af kontaminanter via kosten. 2. At der er signifikant korrelation mellem kontaminantkoncentrationer i blod og indtag af kontaminanter via kosten for de undersøgte grupper fra Qeqertarsuaq, Nuuk og Narsaq. Den manglende korre-lation for Qaanaaq tillægges usikkerheder og fejl i besvarelser af kostvaner. 3. Der er en god overensstemmelse mellem PBPK modelleret koncen-trationer af kontaminanter i blod og de målte koncentrationer i blod. 4. PBPK modelberegninger indikerer, at kontaminantkoncentration i blodet kan øges betydeligt efter indtagelse af måltider med et højt indhold af kontaminanter (fx isbjørn, sæl, fugle og hval). For perso-ner, somhar en høj belastning af kontaminanter ophobet gennem mange år, påvirkes koncentrationen i blodet ikke nævneværdigt af et måltid. Ovennævnte resultater fra PBPK modelleringen indikerer, at der ved vurderingen af data for kontaminantkoncentrationen i blodet bør tages højde for størrelsen af den interne belastning af pågældende kontaminant og stoffets iboende egenskaber i forhold til ophobning, udskillelses, nedbrydning, fordeling m.m. i kroppen. 5. POP kontaminanter, som indtages via kosten vil i forskellig grad, blive ophobet i kroppen og øge den interne belastning. Et bemær-kelsesværdigt resultat fra PBPK modelleringen er den relativt lille andel af kontaminanter i kosten, som bliver ophobet i kroppen. PBPK modelberegninger angiver således, at kun 0,5 % af det indtagne oxychlordan blev ophobet i kroppen, mens 34,5 % af det indtagne PCB-153 bliver ophobet i kroppen. Tilsvarende er det kun 2,9 % af det indtagne DDE og PCB-99 der ophobes i kroppen. 6. Et andet bemærkelsesværdigt result

 6. The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN: Teaching science content through process

  Science.gov (United States)

  Case, Steven B.

  The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN is an Internet-based research community, in which citizens, teachers and students can engage in authentic, meaningful scientific inquiry. Recent efforts to reform science education in the United States have strongly emphasized that understanding of the nature of science is an essential component of general scientific literacy. The National Science Education Standards suggest that engaging students in scientific inquiry is one opportunity to develop an understanding of the nature of science. Extending the philosophical understanding of science to specific science classroom organization, KanCRN is large-scale, systemic project that attempts to achieve the vision of scientific inquiry in the National Science Education Standards. The underlying question of standards-based reform still remains; does participation in scientific inquiry provide compelling evidence of an increase in the understanding of the process of science and the ability to apply these skills in novel situations? This study took advantage of the Kansas City Kansas Public Schools involvement in districtwide systemic reform, First Things First. Each year the students in grades 3--12 complete a district First Things First questionnaire. Since longitudinal measures of student attitudes are generally difficult to obtain, this study tapped into this wealth of attitude measures gained from these questionnaires. These data sets include general demographics of the students, attitudinal data toward school and learning, and general achievement data. Running a factor analysis on these data sets allowed factoring out the influence of non-critical variables. In running this initial factor analysis of the First Things First data sets, several factors emerged as related to student's academic success on the Science Performance Assessment; Academic Effort, Teacher Quality, Project-based Learning, General Academic Ability (Self-Attitude Data), and Parental Support. Using the technique of Structural Equation Modeling, these factors were combined with participation in the KanCRN research model; this study created and tested a model of science classroom variables related to scores on a science performance assessment. Models were run separately for samples of middle school students (grades 6--8) and high school students (grades 9--12). The middle school model indicates that participation in the KanCRN research model is an independent, positive, direct, and meaningful predictor of science performance. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R 2 values indicates that 27% of the variance on science achievement is accounted for by the middle school model. The high school model indicated that student attitudes were unrelated to KanCRN participation however, the relationship between participation in KanCRN and students performance on the assessment was not a significant path. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R2 values for the high school model indicates that 7% of the variance on science achievement is accounted for by the model. This is identical the explanatory power of the high school model that only included information about KanCRN participation and student background characteristics, but leaving out the attitude data. The finding that KanCRN participation is significant at the middle school and is insignificant at the high school raises a number of interesting questions that requires further investigation.

 7. A STUDY OF LANDUSE AND CROPPING PATTERN IN KAN BASIN OF DHULE DISTRICT (MAHARASHTRA) INDIA

  OpenAIRE

  AHIRE S. C; SURYAWANSHI D. S

  2013-01-01

  Land use concern the productions and benefits obtained from use of the land as well as the land management activities carried out by human. Land use involves the management and modification of natural environment. The arrangements, activities and inputs of people undertake in a certain land cover type to produce, change or maintain it. Management practices have a major impact on natural resources, including water, soil, nutrients, plants and animals. The landscape of Kan river basin is uniqu...

 8. Fisk sætter ny dybderekord : Tæt på teoretisk grænse for, hvor dybt fisk kan leve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2015-01-01

  Maksimalt 8.200 meters dybde – det er hvad forskerne har regnet sig frem til som grænse for, hvor dybt nede i havet benfisk kan leve. Længere nede er trykket simpelthen for stort. For nyligt har et forskerhold fundet en ny art af benfisk, der svømmede forbi et neddykket kamera på 8.143 meters dybde – altså ganske tæt på den teoretiske dybde-grænse. Det er ny rekord for dybde, idet den hidtidige rekord var på 7.700 meter.

 9. NF-?B targeting by way of IKK inhibition sensitizes lung cancer cells to adenovirus delivery of TRAIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karacay Bahri

  2010-10-01

  Full Text Available Abstract Background Lung cancer causes the highest rate of cancer-related deaths both in men and women. As many current treatment modalities are inadequate in increasing patient survival, new therapeutic strategies are required. TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL selectively induces apoptosis in tumor cells but not in normal cells, prompting its current evaluation in a number of clinical trials. The successful therapeutic employment of TRAIL is restricted by the fact that many tumor cells are resistant to TRAIL. The goal of the present study was to test a novel combinatorial gene therapy modality involving adenoviral delivery of TRAIL (Ad5hTRAIL and IKK inhibition (AdIKK?KA to overcome TRAIL resistance in lung cancer cells. Methods Fluorescent microscopy and flow cytometry were used to detect optimum doses of adenovirus vectors to transduce lung cancer cells. Cell viability was assessed via a live/dead cell viability assay. Luciferase assays were employed to monitor cellular NF-?B activity. Apoptosis was confirmed using Annexin V binding. Results Neither Ad5hTRAIL nor AdIKK?KA infection alone induced apoptosis in A549 lung cancer cells, but the combined use of Ad5hTRAIL and AdIKK?KA significantly increased the amount of A549 apoptosis. Luciferase assays demonstrated that both endogenous and TRAIL-induced NF-?B activity was down-regulated by AdIKK?KA expression. Conclusions Combination treatment with Ad5hTRAIL and AdIKK?KA induced significant apoptosis of TRAIL-resistant A549 cells, suggesting that dual gene therapy strategy involving exogenous TRAIL gene expression with concurrent IKK inhibition may be a promising novel gene therapy modality to treat lung cancer.

 10. Marasmius oreades substances block NF-kappaB activity through interference with IKK activation pathway.

  Science.gov (United States)

  Petrova, Roumyana D; Mahajna, Jamal; Wasser, Solomon P; Ruimi, Nili; Denchev, Cvetomir M; Sussan, Sherbel; Nevo, Eviatar; Reznick, Abraham Z

  2009-04-01

  The activation pathway of nuclear transcription factor kappa B (NF-kappaB) is a key mechanism for the progression of carcinogenesis at the molecular level. NF-kappaB is related to the promotion of cell proliferation, inhibition of apoptosis, and the enhancement of tumor metastasis and angiogenesis. Marasmius oreades culture liquid extract, which was previously shown to affect NF-kappaB activation through inhibition of the phosphorylation of the inhibitory protein kappa B (IkappaBalpha), was subjected to liquid chromatography in order to investigate the specific mechanism of action of the active moieties present in the extract. Four fractions were obtained and tested for their abilities to block NF-kappaB activation pathway at different molecular levels. All fractions showed an anti-proliferative potential with no apparent cytotoxicity on MCF7 breast cancer cell line. Two out of the four fractions strongly affected the phosphorylation of IkappaBalpha and the NF-kappaB reporter activity in MCF7 breast cancer cell line. In addition, these two fractions prevented the p65 nuclear translocation and seemed to interfere with the IkappaB kinase (IKK) activation pathway. The IKK pathway is a major cellular signaling pathway set at a crossroad leading to NF-kappaB activation by a variety of stimuli. Also, these two fractions induced apoptosis of MCF7 cells. This study adds additional valuable data to our knowledge on the anticancer potential of fungal metabolites. It is the first report showing the medicinal value of M. oreades as a natural source of low-molecular-weight bioactive substances able to affect the process of tumorogenesis through the direct blockage of NF-kappaB activation at the IKK level. PMID:18386159

 11. "Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter.." : En analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lading, Aase

  2006-01-01

  Gymnasielærere skal som led i moderniseringen af gymnasieskolen arbejde tværfagligt i team. Som udgangspunkt har lærerne forbehold over for dette projekt hvis samarbejdet ikke foregår i de såkaldte 'kærlighedsteam', dvs. mellem lærere der selv har valgt hinanden, men derimod i team der er nedsatte af ledelsen. I afhandlingen argumenteres der for, at dette både hænger sammen med, at samarbejde ikke er overskueligt og kontrollabelt på samme måde som enkelt-persons arbejdet er. Ved at teamene sammensættes af personer, der kender hinanden, mindskes uforsigeligheden og udbyttet forventes at blive positivt. Skolens ledelse gennemfører imidlertid princippet om nedsatte team, og da modsætningerne i lærergruppen mellem forskelllige fagrepræsentanter, de yngre og de ældre, de reformivrige og reformmodstanderne vokser i denne periode, behæftes disse team med stadig større uvilje. Analysen peger på, at lærernes indre idealiserede reprænsentationer af sig selv som en god gruppe støtter forestillinger om fælleskabet i lærergruppen som en MENNESKELIG sammenhæng der implicit placeres i modsætning til den faglige. Således etableres der et skel mellem mennesket og den professionelle persona. De skarpt optrukne positioner i den professionelle lærergruppe og udskillelsen af det menneskelige ses i forlængelse af ubevidste forsvarsmekanismer i en kontekst hvor der udøves pres fra neden (eleverne) og fra oven (ministerium, amter og kommuner, skolens ledelseslag). Mange har svært ved at se meningen med de pålagte forandringer -især på baggrund af de krav, der stilles fra en stadig mere flerspektret elevgruppe. De fælles organer, hvor de ændrede forhold kunne reflekteres og gives betydning, fungerer ikke, og det er heller ikke en side af skolens arbejde, som rektorerne prioriterer. Dermed skal lærerne udføre deres arbejde i en sammenhæng hvor mening og perspektiv for mange forsvinder samtidig med at forestillingen om det rent menneskelige fællesskab bliver stadigt vanskeligere at opretholde. Konklusionen er derfor, at den fælles diskussion af arbejdets og fællesskabets indhold og perspektiver skal gives større rum. I modsat fald er det nærliggende at antage, at  splittelsen i lærergruppen vil  øges og resignationen brede sig til skade for både læreres, ledelsens og elevernes arbejdsmiljø

 12. Role of the COP9 signalosome and IKK complexes in Atherosclerosis

  OpenAIRE

  Asare, Yaw

  2012-01-01

  The COP9 signalosome (CSN), a multi-functional protein complex involved in the regulation of E3 ubiquitin ligases, has been described as a regulator of NF-kappaB signaling, a function assigned to the metalloisopeptidase activity of its subunit CSN5. However, its effect on NF-kappaB activation and pro-atherogenic responses in endothelial cells and macrophages and in atherogenesis in vivo remains unknown. This study sought to identify a role of the CSN complex and in particular CSN5 in IKK/NF-k...

 13. The information system on cancer mortality and district characteristics (IKK) of the TUeV Rheinland

  International Nuclear Information System (INIS)

  On account of the lack of a comprehensive cancer registry with national coverage for the Federal Republic of Germany, the long-term and interregional evaluation of cancer-mortality data is of particular relevance. Therefore, the TUeV Rheinland instructed by the Federal Ministry for Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety maintains an ''Information System on Cancer Mortality and District Characteristics (IKK)'' using official cause of death and resident population statistics. Mortality data for a variety of different cancer sites are documented with local and temporal separation for the area of the Federal Republic of Germany (before Germany's unification) and for a period of 20 years. (orig.)

 14. Alloantigen-specific T-cell hyporesponsiveness induced by dnIKK2 gene-transfected recipient immature dendritic cells.

  Science.gov (United States)

  Fan, Cai-bin; Wang, Yi; Wang, Qing-ping; Du, Ke-lin; Wen, Duan-gai; Ouyang, Jun

  2015-10-01

  Immature dendritic cells (iDCs) have been shown to be able to induce peripheral T-cell tolerance through distinct pathways. Here, we investigated the tolerogenic property of recipient iDCs whose maturation was arrested by a dominant negative mutant of inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase 2 (dnIKK2) gene. We found that dnIKK2-iDCs presented a typical semi-mature morphology and expressed lower levels of CD80 and CD86, slightly higher MHC-II than untransfected iDCs. The expression of these molecules had no significant change even dnIKK2-iDCs were pulsed by donor antigen. In primary mixed leukocyte reaction (MLR), dnIKK2-iDCs exhibited impaired ability to stimulate allogeneic T-cells, but induced CD4(+)CD25(-) T-cell formation. In co-culture MLR, these CD4(+)CD25(-) T-cells suppressed T-cell alloreaction in an antigen-specific manner. Besides, CD4(+)CD25(-) T-cells inhibited IL-2 and IFN-? release, whereas promoted IL-10 and TGF-? secretion. These data suggested recipient dnIKK2-iDCs could maintain peripheral tolerance through down-regulating costimulatory molecule expressions and inducing CD4(+)CD25(-) T-cell formation. PMID:26253357

 15. Novel non-peptide small molecules preventing IKK?/NEMO association inhibit NF-?B activation in LPS-stimulated J774 macrophages.

  Science.gov (United States)

  De Falco, Francesca; Di Giovanni, Carmen; Cerchia, Carmen; De Stefano, Daniela; Capuozzo, Antonella; Irace, Carlo; Iuvone, Teresa; Santamaria, Rita; Carnuccio, Rosa; Lavecchia, Antonio

  2016-03-15

  Nuclear Factor-?B (NF-?B) is a transcription factor regulating several genes involved in important physiological and pathological processes. NF-?B has been found constitutively activated in many inflammatory/immune diseases. In addition, a positive correlation between persistent activation of NF-?B and tumor promotion has been demonstrated. Since the IKK (I?B kinase) activation is an indispensable component of all pro-inflammatory signaling pathways leading to NF-?B activation, considerable efforts have been done in order to develop novel anti-inflammatory therapeutics targeting IKK. Association of the IKK complex relies on critical interactions between the C-terminus NBD (NEMO binding domain) of the catalytic subunits IKK? and IKK?, and the regulatory subunit NEMO (NF-?B Essential Modulator). Thus, this IKK/NEMO interacting region provides an attractive target to prevent the IKK complex formation and NF-?B activation. In this regard, we have identified non-peptide small molecule disruptors of IKK?/NEMO complex through a structure-based virtual screening (SBVS) of the NCI chemical library. Phenothiazine 22 and its close analogues (22.2, 22.4 and 22.10) were able to reduce nitrite production and iNOS mRNA expression in J774 murine macrophages stimulated with LPS for 24h. These effects were associated with a reduced NF-?B/DNA binding activity as well as a decreased expression of phosphorylated IKK?, I?B? and NF-?B/p65 in these cells. These observations suggest that compound 22 and its three structural analogues by inhibiting IKK?/NEMO association mediate the blockage of NF-?B signaling pathway and may prove effective in treatment of diseases in which the IKK/NF-?B pathway is dysregulated. PMID:26776306

 16. Hipertansif hastalar?n ailelerinde Apo E gen polimorfizmleri ve kan lipit profillerinin de?erlendirilmesi

  OpenAIRE

  Yenicesu, Cem; Do?an, Abdullah Sezai; Sucakl?, Mustafa Haki; Özdemir, Öztürk; Demirel, Yeltekin

  2014-01-01

  ÖzetAmaç. Bu çal??mam?zda, hipertansif hastalar?n ailelerinde Apo E gen polimorfizmleri ve kan lipit profillerinin de?erlendirilmesi amaçlanm??t?r. Yöntem. Çal??mam?z iki a?amada planland?. ?lk a?amada; 45 ya? alt? popülasyonda CVD (CardiovascularDisease) gen mutasyonunu de?erlendirmek için, esansiyel hipertansiyona sahip 50 ki?ilik olgu grubu ve ayn? ya? grubu ve cinsiyette tansiyonu normal s?n?rlarda olan 50 ki?ilik kontrol grubu seçildi. Çal??man?n ikinci a?amas?nda, olgu grubundaki ACE ge...

 17. Perioperativ kemoterapi til ventrikel- og cardiacancer kan give komplet remission præoperativt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders Christian; Ejstrud, Per; Mortensen, Peter Brøndum; Yilmaz, Mette Karen; Borghede, Göran; Vyberg, Mogens; Thorlacius-Ussing, O.

  . I Aalborg er der indført en 3-stofs kombinationskemoterapi i form af Epirubicin (50 mg/m2), Oxaliplatin (130 mg/m2) og peroral Capecitabine (500 mg/m2 x 2). Der gives standard antiemetika. Patientmateriale I perioden 01.05.08 - 01.03.09 er der konsekutivt inkluderet 13 patienter. Alle patienterne...... patienten får et vellykket forløb. Dette materiale viser, at peroral Capecitabine i kombination med oxaliplatin og epirubicin er yderst virksomt og samtidigt så tolerabelt for patienterne, at de 2 uger efter endt kemoterapi kan gennemgå operation. Konklusion Perioperativ kemobehandling til patienter med...

 18. Strategier for udredning og behandling af dyspepsi

  DEFF Research Database (Denmark)

  JarbØl, Dorte Ejg; Kjeldsen, H.C.

  2004-01-01

  Dyspepsi er et heterogent symptomkompleks, der dækker over smerte og ubehag i den øvre del af abdomen. Selv om området er genstand for stor opmærksomhed, er der ikke konsensus om den optimale udrednings- og behandlingsstrategi. Den mest anvendte strategi i behandlingen af ikkeundersøgt dyspepsi i almen praksis er empirisk behandling med antisekretorisk medicin, med efterfølgende endoskopi for nonrespondere. Noninvasiv test for Helico-bacter pylori (Hp) efterfulgt af eradikationskur til Hp-positive (Hp- test-and-treat ) er en strategi, der anbefales i flere guidelines til yngre patienter. Endoskopi er den diagnostiske guldstandard, og nogle klinikere argumenterer for, at behandling af dyspepsi ideelt set skal baseres på en endoskopisk diagnose. Der er videnskabeligt belæg for, at Hp- test-and-treat -strategien er lige så effektiv som endoskopibaseret behandling og mere effektiv end antisekretorisk behandling alene for yngre patienter. Der er dog stadig usikkerhed om, hvorvidt strategierne kan ekstrapoleres tilalmen praksis-populationen.

 19. Tumor necrosis factor ? triggers proliferation of adult neural stem cells via IKK/NF-?B signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaltschmidt Christian

  2006-09-01

  Full Text Available Abstract Background Brain inflammation has been recognized as a complex phenomenon with numerous related aspects. In addition to the very well-described neurodegenerative effect of inflammation, several studies suggest that inflammatory signals exert a potentially positive influence on neural stem cell proliferation, migration and differentiation. Tumor necrosis factor alpha (TNF-? is one of the best-characterized mediators of inflammation. To date, conclusions about the action of TNF on neural stem or progenitor cells (NSCs, NPCs have been conflicting. TNF seems to activate NSC proliferation and to inhibit their differentiation into NPCs. The purpose of the present study was to analyze the molecular signal transduction mechanisms induced by TNF and resulting in NSC proliferation. Results Here we describe for the first time the TNF-mediated signal transduction cascade in neural stem cells (NSCs that results in increased proliferation. Moreover, we demonstrate IKK-?/?-dependent proliferation and markedly up-regulated cyclin D1 expression after TNF treatment. The significant increase in proliferation in TNF-treated cells was indicated by increased neurosphere volume, increased bromodeoxyuridin (BrdU incorporation and a higher total cell number. Furthermore, TNF strongly activated nuclear factor-kappa B (NF-?B as measured by reporter gene assays and by an activity-specific antibody. Proliferation of control and TNF-treated NSCs was strongly inhibited by expression of the NF-?B super-repressor I?B-AA1. Pharmacological blockade of I?B ubiquitin ligase activity led to comparable decreases in NF-?B activity and proliferation. In addition, IKK-? gene product knock-down via siRNA led to diminished NF-?B activity, attenuated cyclin D1 expression and finally decreased proliferation. In contrast, TGF?-activated kinase 1 (TAK-1 is partially dispensable for TNF-mediated and endogenous proliferation. Understanding stem cell proliferation is crucial for future regenerative and anti-tumor medicine. Conclusion TNF-mediated activation of IKK-? resulted in activation of NF-?B and was followed by up-regulation of the bona-fide target gene cyclin D1. Activation of the canonical NF-?B pathway resulted in strongly increased proliferation of NSCs.

 20. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 1. KAN-BAN : A MEAN TO SURVIVE (“IN SOFTWARE DEVELOPMENT PERSPECTIVE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Er. Kirtesh Jailia

  2012-04-01

  Full Text Available “Software development” this term is so valuable for the software industries and its clients, because this term decides how well they can survive in the market. Development methodology plays an important role in their survival. But as we see in the phase of recession the client wants faster delivery but software industries were unable to deliver and in the result most of the software companies have lost their market share. We saw that during recession some companies were drowning due to the reason of MISSING DEADLINE, OVER DEVELOPMENT, INEFFECTIVE MANAGEMENT and many more. We knew that there are several reasons for the recession in the software market, but the most important thing is to survive in such recession phase by sustaining the customers, by performing orders as early as customer wants and many more. To survive in such conditions we have to rely on lean principles and they will definitely acts as survival tool in recession [1]. Her in this paper we are going to discuss about the term “Kan-ban” which is based on the lean thinking and try to find out the answer “How Kan-ban act as a shield to retain success in the recession phase”?

 2. I NorFor: Hvor meget mere mælk kan forventes, når foderniveauet øges?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Charlotte

  2015-01-01

  Mængden af energi tildelt per ko per dag har meget stor betydning for mælkeproduktionen og dermed også for økonomien i malkekvægsbesætninger, da foder udgør den største omkostning ved mælkeproduktionen. I et erhvervs ph.d. studium blev produktionen af mælk og tilvækst hos malkekøer som respons på et øget energioptag undersøgt, hvor energimængden i foderrationen var beregnet ud fra NorFor, et nyt nordisk fodervurderingssystem, som adskiller sig fra det tidligere FE-system bl.a. ved at være ikke-additivt. Det blev analyseret, hvordan optagelsen af ekstra foderenergi, specifikke næringsstoffer samt hvordan koens race, paritet og laktationsstadie påvirker mælkeproduktionen ved brug af produktionsdata fra danske, norske og svenske forsøg. Produktionsdata fra praksis, via DMS fra Videncentret for Landbrug, er også inddraget i analyserne.

 3. »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen M. Lauridsen

  2008-11-01

  Full Text Available Artiklen beskriver hvorledes Learning Styles Lab (LsLab og Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet bidrager til at styrkeundervisernes vejlederkompetencer og de studerendes muligheder for at få det maksimale ud af den vejledning, som de tilbydes i forbindelse med større opgaver, ikke mindst kandidatafhandling.

 4. En diffraktiv læsning af ANT gennem Barad- eller omvendt…- eller sandheden er ikke derude!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine

  2015-01-01

  Denne artikel tager livtag med Karen Barads kritik af Aktør-Netværksteorien – især hendes behandling af den måde, som Latour sidestiller humane og non-humane aktører på. I artiklen gennemgås en række kernebegreber hos hhv. Barad og Latour og deres indbyrdes forskelligheder og ligheder. Med Barads ord, foretager jeg en diffraktiv læsning af Latour gennem Barad – en læsning, som hun selv gentagne gange antyder i bogen ”Meeting the Universe Halfway”, men som hun kun lader glimtvis skinne igennem. Artiklen indledes med en ret indgående gennemgang af Barads forståelse af kvantemekanikken, idet den ligger til grund for hele hendes argumentation. Dernæst gennemgås de af hendes begreber, som kan læses i forhold til Aktør-Netværksteorien, som afrundes med en sammenlignende diskussion.

 5. Musikterapi som bidrag til en tværfaglig og personcentreret demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2015-01-01

  Fortæl mig hvilken musik, du lytter til, og jeg kan fortælle dig, hvem du er. Påstanden holder ikke helt, men det kan slås fast, at der er en tæt sammenhæng mellem musikpræferencer og identitetsdannelse (Ruud 1997; Bonde 2009). Ligeledes har et internationalt forskerteam påvist en sammenhæng mellem musikpræferencer og personlige værdier (Boer et al. 2011). Vores musiksmag afslører således noget om vores værdier, og det viser sig, at unge mennesker knytter særlige bånd til hinanden, når de deler en musikoplevelse, hvis det altså vel at mærke er musik, de holder af (Boer et al. 2011). Musikpræferencer kan så at sige signalere en vis værdimæssig lighed to personer imellem, og det kan bidrage til social tilknytning. Denne forskning bekræfter en viden, de fleste allerede har erfaret: at musik er en vigtig ingrediens, når vi danner fællesskaber. I forlængelse af det, er det oplagt at spørge om disse resultater også ville gælde ældre mennesker, og specifikt ældre med demens. Vil ældre demensramte stadig forbinde deres egen personlige musik med deres personlige værdier? Vil de stadig have glæde af at kunne ’dele’ deres musik med andre? Vil det give en følelse af fællesskab? Det tyder det på. Netop dette vil blive belyst i kapitlet og videre anvendt i en argumentation for, at der i omsorgsarbejde med mennesker, som har vanskeligt ved at indgå i fællesskaber pga. en demenssygdom, kan inddrages viden om hvordan netop fællesskab og samvær styrkes af musik. Det indebærer ikke blot viden om, hvad musik er, f.eks. som et produkt på en CD, men viden om hvordan musik indgår som noget grundlæggende i menneskelig kommunikation. Musik belyses således ikke udelukkende som et æstetisk produkt, men som en handling der konstruerer samvær, og således kan dække grundlæggende psykosociale behov. Fokus for kapitlet er på den gruppe demensramte som pga. moderat til svær demens og urolig adfærd ikke længere kan bo i eget hjem og derfor bor på plejehjem. Den urolige, agiterede adfærd er en stor udfordring i den daglige pleje og omsorg, og med vidtgående konsekvenser for personen selv i form af fald i livskvalitet, risiko for overbehandling med antipsykotisk medicin, samt stress og udbrændthed hos de nærmeste omsorgsgivere. Kan vores viden, om hvordan musik kan skabe samvær og er grundlæggende i den menneskelige kommunikation, anvendes i denne sammenhæng? I de nationale retningslinjer for demens anbefaler Sundhedsstyrelsen ’ikke-farmakologisk behandling’ som den førstevalgte indsats ved agitation, og det er nærlæggende at undersøge om musikterapi som en ikke-farmakologisk behandling kan bidrage til at mindske agiteret adfærd. Med en personcentreret demensfilosofi som den teoretiske referenceramme vil jeg beskrive en undersøgelse, hvor formålet var at vurdere om musikterapi kan mindske symptomer på agiteret adfærd. Undersøgelsen var et randomiseret, kontrolleret cross-over-design og foregik på 14 norske og danske plejehjem med i alt 42 demensramte plejehjemsbeboere. De statistiske analyser viste et signifikant fald i personalets oplevelse af agiteret adfærd. På baggrund af denne undersøgelse konkluderes, at musikterapi med fordel kan indgå i en bred tværfaglig indsats med henblik på at mindske agiteret adfærd.

 6. RNAi-mediated knockdown of IKK1 in transgenic mice using a transgenic construct containing the human H1 promoter.

  Science.gov (United States)

  Moreno-Maldonado, Rodolfo; Murillas, Rodolfo; Navarro, Manuel; Page, Angustias; Suarez-Cabrera, Cristian; Alameda, Josefa P; Bravo, Ana; Casanova, M Llanos; Ramirez, Angel

  2014-01-01

  Inhibition of gene expression through siRNAs is a tool increasingly used for the study of gene function in model systems, including transgenic mice. To achieve perdurable effects, the stable expression of siRNAs by an integrated transgenic construct is necessary. For transgenic siRNA expression, promoters transcribed by either RNApol II or III (such as U6 or H1 promoters) can be used. Relatively large amounts of small RNAs synthesis are achieved when using RNApol III promoters, which can be advantageous in knockdown experiments. To study the feasibility of H1 promoter-driven RNAi-expressing constructs for protein knockdown in transgenic mice, we chose IKK1 as the target gene. Our results indicate that constructs containing the H1 promoter are sensitive to the presence of prokaryotic sequences and to transgene position effects, similar to RNApol II promoters-driven constructs. We observed variable expression levels of transgenic siRNA among different tissues and animals and a reduction of up to 80% in IKK1 expression. Furthermore, IKK1 knockdown led to hair follicle alterations. In summary, we show that constructs directed by the H1 promoter can be used for knockdown of genes of interest in different organs and for the generation of animal models complementary to knockout and overexpression models. PMID:24523631

 7. Modulation of IKK?/NF-?B and TGF-?1/Smad via Fuzheng Huayu recipe involves in prevention of nutritional steatohepatitis and fibrosis in mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rong-Qi Wang

  2015-04-01

  Conclusion: FZHY-containing therapies prevented nutritional steatohepatitis and fibrosis through modulating the expression of factors associated with the IKK?/NF-?B and TGF-?1/Smad signaling pathways and oxidative stress related genes.

 8. Kan diplomstuderende læse en peer-reviewet artikel i den første uge?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anker Helms Jørgensen

  2014-09-01

  Full Text Available Peer-reviewede artikler er det akademiske guld inden for de empiriske videnskaber. På trods af deres specialiserede, fagspecifikke indhold har de undervisningsmæssigt potentiale til at indvie de studerende i universitetets etos. Hvornår kan studerende læse sådanne artikler? I den allerførste uge på universitetet? Dette har jeg undersøgt i et kursus for diplomstuderende, hvoraf 2/3 aldrig har taget et kursus på et universitet. De arbejder med en frivillig øvelse i første uge: de læser en peer-reviewet artikel (Monk et al., 2004, skriver et abstract af den og giver hinanden feedback. Artiklens emne er alment: Hvorfor mobiltelefoner er generende i det offentlige rum? Den er velskrevet og giver et godt billede af, hvordan forskere arbejder. Artiklen er ledsaget af stilladsering med forklaringer, spørgsmål og svar. Undersøgelsen omfattede 94 studerende. Resultatet viser, at 89 % skrev et abstract, 96% fandt brugen i første uge acceptabel og 100 % mente, at øvelsen skulle gentages i næste semester. De studerende værdsatte artiklens autenticitet; de fandt det nyttigt og udfordrende at skrive tidligt; skrivningen fik dem til at tænke. Alt i alt var det en succesoplevelse, som gav dem blod på tanden. Det er således klart, at diplomstuderende kan læse en peer-reviewet artikel i den første uge med udbytte.Peer-reviewed papers are like academic gold in many disciplines. But when is it appropriate to introduce students to such papers? In their first week at university? To address this question diploma-students were asked to work with a peer-reviewed paper (Monk. et al 2004 during their first week. The students, two thirds of whom were new to university level education, were asked to write an abstract of the paper - voluntarily - and then give feedback to each other. The paper the students were given addressed the use of mobile phones in public spaces. It was selected for its readability and the exercise was supported with extensive scaffolding: explanation, questions, and answers. Over three terms, 94 students were asked to read the paper and 89 % of them wrote an abstract. All the students that took part in the study found the paper relevant and 86 % found the difficulty acceptable, 96 % felt that it was acceptable to be given the paper in the first week of their course, while 100 % said the paper should be used again next term. In conclusion, it seems that diploma students can benefit from working with a peer-reviewed paper in the first week of their first university course.  

 9. Disruption of I?B Kinase (IKK)-mediated RelA Serine 536 Phosphorylation Sensitizes Human Multiple Myeloma Cells to Histone Deacetylase (HDAC) Inhibitors*

  Science.gov (United States)

  Dai, Yun; Chen, Shuang; Wang, Li; Pei, Xin-Yan; Funk, Vanessa L.; Kramer, Lora B.; Dent, Paul; Grant, Steven

  2011-01-01

  Post-translational modifications of RelA play an important role in regulation of NF-?B activation. We previously demonstrated that in malignant hematopoietic cells, histone deacetylase inhibitors (HDACIs) induced RelA hyperacetylation and NF-?B activation, attenuating lethality. We now present evidence that I?B kinase (IKK) ?-mediated RelA Ser-536 phosphorylation plays a significant functional role in promoting RelA acetylation, inducing NF-?B activation, and limiting HDACI lethality in human multiple myeloma (MM) cells. Immunoblot profiling revealed that although basal RelA phosphorylation varied in MM cells, Ser-536 phosphorylation correlated with IKK activity. Exposure to the pan-HDACIs vorinostat or LBH-589 induced phosphorylation of IKK?/? (Ser-180/Ser-181) and RelA (Ser-536) in MM cells, including cells expressing an I?B? “super-repressor,” accompanied by increased RelA nuclear translocation, acetylation, DNA binding, and transactivation activity. These events were substantially blocked by either pan-IKK or IKK?-selective inhibitors, resulting in marked apoptosis. Consistent with these events, inhibitory peptides targeting either the NF-?B essential modulator (NEMO) binding domain for IKK complex formation or RelA phosphorylation sites also significantly increased HDACI lethality. Moreover, IKK? knockdown by shRNA prevented Ser-536 phosphorylation and significantly enhanced HDACI susceptibility. Finally, introduction of a nonphosphorylatable RelA mutant S536A, which failed to undergo acetylation in response to HDACIs, impaired NF-?B activation and increased cell death. These findings indicate that HDACIs induce Ser-536 phosphorylation of the NF-?B subunit RelA through an IKK?-dependent mechanism, an action that is functionally involved in activation of the cytoprotective NF-?B signaling cascade primarily through facilitation of RelA acetylation rather than nuclear translocation. PMID:21816815

 10.   Cell Penetrating Peptoids (CPPos: Synthesis of a Small Combinatorial Library by Using IRORI MiniKans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik K. Kölmel

  2012-11-01

  Full Text Available Cell penetrating peptoids (CPPos are potent mimics of the corresponding cell penetrating peptides (CPPs. The synthesis of diverse oligomeric libraries that display a variety of backbone scaffolds and side-chain appendages are a very promising source of novel CPPos, which can be used to either target different cellular organelles or even different tissues and organs. In this study we established the submonomer-based solid phase synthesis of a “proof of principle” peptoid library in IRORI MiniKans to expand the amount for phenotypic high throughput screens of CPPos. The library consisting of tetrameric peptoids [oligo(N-alkylglycines] was established on Rink amide resin in a split and mix approach with hydrophilic and hydrophobic peptoid side chains. All CPPos of the presented library were labeled with rhodamine B to allow for the monitoring of cellular uptake by fluorescent confocal microscopy. Eventually, all the purified peptoids were subjected to live cell imaging to screen for CPPos with organelle specificity. While highly charged CPPos enter the cells by endocytosis with subsequent endosomal release, critical levels of lipophilicity allow other CPPos to specifically localize to mitochondria once a certain lipophilicity threshold is reached.

 11. "Stakkars pappa" – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kiil, Hanne

  2011-03-01

  Full Text Available “Poor daddy”–child's perspective and iconotext in three award-winning picture books. The Western dichotomy between children and adults characterize our opinion both on children and childhood. In this understanding framework the children are seen as something totally different from adults. Can artistic children's literature modify this habitual thinking about such hierarchical levels? The three books to examine closer have all won awards from Ministry of Culture as the best Norwegian picture book that year. Both Svein Nyhus: Pappa [Daddy] (1998, Hans Sande and Gry Moursund: Arkimedes og brødskiva [Archimedes and the Sandwich] (2000 and Stein Erik Lunde and Øyvind Torseter: Eg kan ikkje sove no [I Can't Sleep Now] (2008 are first-person narratives where the main character is a child. In such picture books visual and verbal point of view rarely are the same. The illustrations usually observe the central character from a distance and then allow the reader not only to adopt the narrator's point of view. What kind of ambiguities in the complex relationship between text and images give signals to the readers–and to the understanding of the narrator's position and perspective? What can this perspective and the iconotext in the three books tell us about today's children's role?

 12. “Gönüllülük” kan merkezlerine ba?vuruda fark yarat?r m?? Ankara’da seçilmi? kan merkezleri ba?vurular? üzerinden bir de?erlendirme/Does volunteerism make any difference to admissions to blood centers: An evaluation from admissions to two selected blood ce

  OpenAIRE

  Cantürk, Ecem; Ceylan, Serdar; Akgün, U?ur Yasin; Kulular, Ali Yavuz; Kurtulu?, Yücehan; Alnawajha, Abedalazeze; ?engelen, Meltem; Aslan, Dilek

  2013-01-01

  Özet Amaç: Ankara’da bir üniversite hastanesinin kan merkezinde ve K?z?lay’a ba?l? baz? merkezlerde yap?lm?? olan bu ara?t?rman?n iki amac? bulunmaktad?r. Amaçlardan ilki kan ba????nda bulunanlar?n sosyo-demografik özelliklerinin, kan ba????yla ilgili bilgi ve tutumlar?n?n, onlar? “gönüllü” olmaya iten motivasyonel sebeplerin belirlenmesidir. ?kinci amaç ise bu iki farkl? kurumda (üniversite hastanesi ve K?z?lay Kan Merkezi) ba??? yapan ki?iler aras?nda “gönüllü ba???ç?l?k” aç?s?ndan fark o...

 13. Convenience: Så tag på gourmetrestaurant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Vil De have en særlig oplevelse med convenience food? Så vil jeg anbefale, at De booker et bord på en gourmet-restaurant og bestiller en menu surprise med en tilsvarende vinmenu. Så behøver man slet ikke at lave mad. Man behøver ikke engang at tænke over, hvad man ønsker at spise eller drikke...

 14. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden : - en artikel om prostitution og meninger der brydes...

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to udviklings- og forsøgsprojekter, der har foretaget opsøgende arbejde hos prostituterede, dels fra e-mailkorrespondance med prostituerede som evaluator på ovenstående projekter, og jeg udførte under projekt-evalueringsarbejdet. De prostituerede var som målgruppe danske kvinder på massageklinikker.

 15. Substitution af bly i tøndeformede synk til erhvervsfiskeredskaber : Substitution of lead in industrial fishing tools

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat; Holt, Henrik Tobias

  2008-01-01

  Zink er et godt alternativ til bly i fiskeredskaber. Zink kan bruges direkte som substitution af bly i de fleste former for fiskeredskaber. Zink har større styrke og er ikke så blødt som bly og holder derfor længere. Økonomien ved brug af zinksynk er i de fleste tilfælde bedre end ved brug af bly, når holdbarhed og muligheden for genbrug tages med i betragtningen. Eksempelvis zinksynk til trawl anslås at kunne holde 6 gange så lang tid som blysynk. Det er vigtigt, at zinksynk fremstilles af den rigtige zinklegering, og rapporten anbefaler brug af en dokumenteret standard handelslegering. Hvis der bruges udokumenterede legeringer med tungmetaller (bly, cadmium) eller urenheder i materialet er der stor risiko for, at zinksynkene vil korrodere og smuldre væk. Baggrund og formål Projektet er en del af Miljøstyrelsens virksomhedsordning vedrørende substitution af bly i erhvervsfiskeredskaber. Det primære formål med projektet er: • at udvikle og producere zinksynk, så der er et reelt kommercielt tilgængeligt alternativ til blysynk, når disse i hht. blybekendtgørelsen ikke længere må bruges. Sekundære formål er: • at undersøge muligheden for at optimere designet af zinksynk, så den efterfølgende montering eller eftermontering i fiskeredskaberne kan gøres på den mest effektive måde. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, at optimere trykstøbeprocessen til denne form for produkter. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere at undersøge forskellige zink-legeringers egnethed mht. fremstillingsproces, vægt og korrosionsbestandighed. • at undersøge, hvordan markedsføringen og implementeringen af de nye produkter i øvrigt kan planlægges, så overgangen fra bly til zink sker på den mest effektive måde. • vurdere hvilke økonomiske, tekniske eller markedsmæssige forhindringer der findes for, at der med zinksynk kan skabes et reelt alternativ til de eksisterende men miljøbelastende blysynk, som i vid udstrækning bruges i erhvervsfiskeriet i dag. Undersøgelsen Litteraturstudie og forsøg Undersøgelsen har bestået af et litteraturstudie af de forskellige alternativer til blysynklegeringer, og deres egenskaber. Korrosion af zinksynk har været det vigtigste fokusområde, og udover de teoretiske beregninger er der foretaget korrosionsforsøg over en længere periode. Endvidere er der udført et slidforsøg for at belyse holdbarheden af hhv. zink og bly. Dette arbejde er udført i laboratoriet hos Institut for Produktion og Ledelse på DTU (IPL). Virksomhedsbesøg og markedsundersøgelse Der har været afholdt virksomhedsbesøg hos bundgarnsfiskere, trawlbindere og notbindere, hvor krav og specifikationer til zinksynk er blevet afklaret. Carsten Krog, Krog Consult har lavet markedsundersøgelser og været i kontakt med mange af branchens aktører og dermed fået opstillet en liste med ønskede produkter, som er relevante at producere i zink. Forbedrede fremstillings- eller montagemetoder Forbedringer og nye måder at fremstille eller montere zinksynk har været diskuteret med fiskere og redskabsfabrikanter. Blandt andet har der væretlavet forsøg på at fremstille klemzink til erstatning for klembly til bundgarnsfiskeriet. Dette forsøg lykkedes ikke. Hovedkonklusioner Zink kan erstatte bly i de fleste former for fiskeri Til trawl-, not- og vodredskaber kan zink umiddelbart erstatte bly. Til bundgarnsfiskeri har det ikke været muligt at finde en monteringsmetode, som kan erstatte den eksisterende, hvor bly klemmes på det nederste af nettene. Ingen problemer med korrosion, hvis zinklegeringen er i orden Et litteraturstudie suppleret med korrosionsforsøg har vist, at der ved brug af zinklegeringer med en passende renhed, dvs. lavt indhold af Sn, Cd og Pb, ikke vil opstå problemer med korrosion i zinksynks levetid. Genbrugszink risikerer at smuldre væk. Det er meget vigtigt, at zinklegeringen ikke indeholder bly, tin eller andre stoffer, som kan medføre interkrystallinsk korrosion og nedbrydning af zinksynkene, som smuldrer væk. Derfor kan det ikke umiddelbart anbefa

 16. Does light mobilization treatment reduce long-term sick leave for low back pain? / Kan råd om fysisk aktivitet redusere sykefraværet for pasienter med ryggplager?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli Molde Hagen

  2009-10-01

  Full Text Available Background: Low back pain is one of the most frequent reasons for sick leave and disability pension. Early intervention with information, advice, reassurance, and encouragement to stay active may be a cost-effective method for returning patients quickly to normal activity.Material and methods: 457 patients sick listed 8-12 weeks for low back pain with or without radiating pain and age between 18-60 years were included. The patients were randomised into an intervention group (n=237 and a control group (n=220. The intervention group was examined at a spine clinic by a treatment team consisting of a physician (specialist in physical medicine and rehabilitation and a physiotherapist. The patients were given time to express their concerns and explain how the back problem affected their life and daily activities. They were given practical advice in how to resume normal activity, and they were encouraged to stay active despite the pain. The control group was treated within the primary health care. All subjects filled out questionnaires. Data on sick leave, disability, and other social benefits were collected register data from the National Insurance Offices. Finally, the subjective health complaints scored by all the subjects in the study group at inclusion time were compared to reference values from a Norwegian normal population, consisting of 1240 adults.Results: The intervention program had significant effect in reducing sick leave. At 12 months 68.4% in the intervention group vs 56.4% in the control group had returned to work. Over the 3 years of observation, the intervention group had significantly fewer days of sickness compensation (average 125.7 d/person than the control group (169.6 d/person. The difference was mainly caused by a more rapid return to work during the first year. The intervention had economic gains for the society. Net benefits accumulated over 3 years of treating the 237 patients in the intervention group amount to approximately NOK 6 049 649 ($ 828 719. At three months follow up the strongest modifying effect of the intervention on return to work was the perception of constant back strain when working, and beliefs about reduced ability to work. At 12 months,gastrointestinal complaints were the strongest modifier for the effect of the intervention. Compared to the normal reference population, the low back pain patients had significantly more subjective health complaints.Conclusion: Early intervention with examination, information, reassurance, and encouragement to engage in physical activity as normal as possible reduced sick leave for subacute low back pain and had economic gains for the society. There was no increased risk for reoccurrence of sick leave due to low back pain over the next 2 years in patients returning early. The intervention was short and simple and seemed to have a main effect on work absenteeism via interacting with concerns of being unable to work. Patients suffering from low back pain also have other complaints, and these comorbid conditions may influence the prognosis,in particular the trust and ability to return to work. The intervention may have its main effect via the perception and interpretation of the condition, and the concerns underlying the decision to return to work.Bakgrunn: Ryggsmerter er en av de hyppigste årsaker til sykmelding og uføretrygd. Behandlingstiltak rettet mot å redusere utvikling av kroniske plager og langvarig sykmelding vil derfor kunne være kostnadseffektive.Materiale og metode: 457 pasienter sykmeldt 8-12 uker for ryggsmerter med eller uten utstrålende smerter og alder 18-60 år ble inkludert og randomisert til en intervensjonsgruppe (n=237 og en kontrollgruppe (n=220. Pasientene i intervensjonsgruppen ble undersøkt på en ryggpoliklinikk. De fikk informasjon om årsak til plagene, råd og veiledning om mestring av plagene og hvordan de kunne gjenoppta normal aktivitet, og de ble oppmuntret til å være i mest mulig normal fysisk aktivitet selv om ryggen var vond. Kontrollgruppen fikk vanlig behandling i primærhelsetjenesten.Resultater: Pasientene som ble behandlet på ryggpoliklinikken kom fortere tilbake i jobb enn de pasientene som fikk vanlig behandling i primærhelsetjenesten. Etter et år var 68% friskmeldt i ryggpoliklinikkgruppen og 56% friskmeldt i primærhelsetjenestegruppen. Den raskere tilbakekomst til jobb det første året medførte ikke økt risiko for resykmelding de påfølgende to år og ga samfunnsøkonomiske besparelser. De som hadde best nytte av behandlingen på ryggpoliklinikken, var de som trodde at deres arbeidsevne var betydelig redusert, hadde konstant belastning på ryggen mer enn halve arbeidstiden, og trodde at årsak til ryggplagene ikke hadde sammenheng med tilfeldigheter. Studien viser også at ryggpasienter har flere subjektive helseplager enn normalbefolkningen.Fortolkning: Den tidlige intervensjonen på ryggpoliklinikken medførte mindre sykefravær, og resultater fra analysene kan tyde på at denne behandlingen reduserte pasientenes frykt og engstelse for smertene og endret tro og forventninger om hvilken betydning jobben hadde som årsak til plagene.    

 17. Resistance exercise, but not endurance exercise, induces IKK? phosphorylation in human skeletal muscle of training-accustomed individuals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Andreas Buch; Vendelbo, Mikkel Holm; Rahbek, Stine Klejs; Clasen, Berthil Forrest; Schjerling, Peter; Vissing, Kristian; Jessen, Niels

  2013-01-01

  The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is considered an important role in the muscular adaptations to exercise. It has been proposed that exercise-induced signaling to mTORC1 do not require classic growth factor PI3K/Akt signaling. Activation of IKK? and the mitogen-activated protein kinases (MAPKs) Erk1/2 and p38 has been suggested to link inflammation and cellular stress to activation of mTORC1 through the tuberous sclerosis 1 (TSC1)/tuberous sclerosis 2 (TSC2) complex. Consequen...

 18. cIAP2 represses IKK?/?-mediated activation of MDM2 to prevent p53 degradation

  OpenAIRE

  Lau, Rosanna; Niu, Min Ying; Pratt, M.A. Christine

  2012-01-01

  Cellular inhibitor of apoptosis proteins (cIAP1 and cIAP2) function to prevent apoptosis and are often overexpressed in various cancers. However, mutations in cIAP1/2 can activate the alternative NF?B pathway through I?B?-kinase-? (IKK?) and are associated with hematopoetic malignancies. In the current study, we found that knockdown of cIAP2 in human mammary epithelial cells resulted in activation of MDM2 through increased SUMOylation and profound reduction of the pool of MDM2 not phosphoryla...

 19. The IKK?-dependent NF-?B p52/RelB non-canonical pathway is essential to sustain a CXCL12 autocrine loop in cells migrating in response to HMGB1

  OpenAIRE

  Kew, Richard R.; Penzo, Marianna; Habiel, David M.; MARCU, Kenneth B.

  2012-01-01

  HMGB1 is a chromatin architectural protein that is released by dead or damaged cells at sites of tissue injury. Extracellular HMGB1 functions as a pro-inflammatory cytokine and chemoattractant for immune effector and progenitor cells. Previously, we have shown that the IKK? and IKK?-dependent NF-?B signaling pathways are simultaneously required for cell migration to HMGB1. The IKK?-dependent canonical pathway is needed to maintain expression of RAGE, the ubiquitously expressed receptor for HM...

 20. Sesquiterpene lactones inhibit advanced oxidation protein product-induced MCP-1 expression in podocytes via an IKK/NF-?B-dependent mechanism.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Yan; Chen, Si-jia; Wang, Jian-cheng; Niu, Hong-xin; Jia, Qian-qian; Chen, Xiao-wen; Du, Xiao-yan; Lu, Lu; Huang, Bo; Zhang, Quan; Chen, Yue; Long, Hai-bo

  2015-01-01

  Inflammation is a relevant factor in the pathogenesis of diabetes nephropathy (DN). Sesquiterpene lactones (SLs), originally isolated from Tanacetum parthenium, have been reported to exhibit anti-inflammatory effects but few studies have examined their effects on DN. To determine whether advanced oxidation protein products (AOPPs) can induce the expression of chemokine monocyte chemoattractant protein- (MCP-) 1 in cultured mouse podocytes and to explore the mechanisms of the potential renoprotection of SLs, we treated podocytes with AOPPs and SLs (parthenolide and its derivatives micheliolide, compound 1, and compound 2). MCP-1 mRNA and protein expression were tested using quantitative real-time PCR and ELISA, respectively, and the protein levels of IKK?, phospho-IKK?, I?B?, NF-?B p65, phospho-NF-?B p65, and tubulin were analyzed by Western blotting. AOPPs activated the expression of MCP-1 mRNA and protein in a dose- and time-dependent manner, activated IKK? and NF-?B p65, and promoted I?B? degradation. The IKK/NF-?B inhibitor parthenolide decreased AOPP-induced MCP-1 expression. Pretreatment with SLs inhibited MCP-1 mRNA and protein expression and suppressed IKK? and NF-?B p65 phosphorylation and I?B? degradation. Taken together, these findings provide a novel explanation for the anti-inflammatory effects of SLs that will ultimately benefit DN and potentially other inflammatory and immune renal diseases. PMID:25664142

 1. Identification of therapeutic target genes with DNA microarray in multiple myeloma cell line treated by IKK?/NF-?B inhibitor

  Scientific Electronic Library Online (English)

  Aixia, Dou; Zhilun, Wang; Jingjie, Zhao; Junli, Liu; Chengyun, Zheng.

  2014-11-01

  Full Text Available PURPOSE: To explore the mechanism of resistance to IKK? inhibitor in multiple myeloma (MM) cells and uncover novel therapeutic targets for MM. METHODS: We downloaded the microarray data (GSE8476) from GEO (Gene Expression Omnibus) database. The data were derived from the human MM cells lines ( [...] L363 cells) treated with IKK? inhibitor MLN120b (MLN) for eight, 12 and 24 hours. Furthermore, we applied the Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes (STRING) and Expression Analysis Systematic Explorer (EASE) database to construct protein-protein interaction networks and identified over-represented pathway among DEGs (differentially expressed genes). RESULTS: We obtained 108 DGEs in 8h vs. 12h group and 101 ones in 8h vs. 24h group. Most of DGEs were found to be involved in biological regulation. The significant pathways were Ig A pathway and the CAMs pathways. In addition, 24 common DGEs were found in the networks of the two groups such as ICAM 3 and SELL. CONCLUSION: Intercellular adhesion molecule 3 and SELL may be potential targets in multiple myeloma treatment in the future.

 2. Conditional deletion of epithelial IKK? impairs alveolar formation through apoptosis and decreased VEGF expression during early mouse lung morphogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Changgong

  2011-10-01

  Full Text Available Abstract Background Alveolar septation marks the beginning of the transition from the saccular to alveolar stage of lung development. Inflammation can disrupt this process and permanently impair alveolar formation resulting in alveolar hypoplasia as seen in bronchopulmonary dysplasia in preterm newborns. NF-?B is a transcription factor central to multiple inflammatory and developmental pathways including dorsal-ventral patterning in fruit flies; limb, mammary and submandibular gland development in mice; and branching morphogenesis in chick lungs. We have previously shown that epithelial overexpression of NF-?B accelerates lung maturity using transgenic mice. The purpose of this study was to test our hypothesis that targeted deletion of NF-?B signaling in lung epithelium would impair alveolar formation. Methods We generated double transgenic mice with lung epithelium-specific deletion of IKK?, a known activating kinase upstream of NF-?B, using a cre-loxP transgenic recombination strategy. Lungs of resulting progeny were analyzed at embryonic and early postnatal stages to determine specific effects on lung histology, and mRNA and protein expression of relevant lung morphoreulatory genes. Lastly, results measuring expression of the angiogenic factor, VEGF, were confirmed in vitro using a siRNA-knockdown strategy in cultured mouse lung epithelial cells. Results Our results showed that IKK? deletion in the lung epithelium transiently decreased alveolar type I and type II cells and myofibroblasts and delayed alveolar formation. These effects were mediated through increased alveolar type II cell apoptosis and decreased epithelial VEGF expression. Conclusions These results suggest that epithelial NF-?B plays a critical role in early alveolar development possibly through regulation of VEGF.

 3. NF-κB targeting by way of IKK inhibition sensitizes lung cancer cells to adenovirus delivery of TRAIL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lung cancer causes the highest rate of cancer-related deaths both in men and women. As many current treatment modalities are inadequate in increasing patient survival, new therapeutic strategies are required. TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) selectively induces apoptosis in tumor cells but not in normal cells, prompting its current evaluation in a number of clinical trials. The successful therapeutic employment of TRAIL is restricted by the fact that many tumor cells are resistant to TRAIL. The goal of the present study was to test a novel combinatorial gene therapy modality involving adenoviral delivery of TRAIL (Ad5hTRAIL) and IKK inhibition (AdIKKβKA) to overcome TRAIL resistance in lung cancer cells. Fluorescent microscopy and flow cytometry were used to detect optimum doses of adenovirus vectors to transduce lung cancer cells. Cell viability was assessed via a live/dead cell viability assay. Luciferase assays were employed to monitor cellular NF-κB activity. Apoptosis was confirmed using Annexin V binding. Neither Ad5hTRAIL nor AdIKKβKA infection alone induced apoptosis in A549 lung cancer cells, but the combined use of Ad5hTRAIL and AdIKKβKA significantly increased the amount of A549 apoptosis. Luciferase assays demonstrated that both endogenous and TRAIL-induced NF-κB activity was down-regulated by AdIKKβKA expression. Combination treatment with Ad5hTRAIL and AdIKKβKA induced significant apoptosis of TRAIL-resistant A549 cells, suggesting that dual gene therapy strategy involving exogenous TRAIL gene expression with concurrent IKK inhibition may be a promising novel gene therapy modality to treat lung cancer

 4. Det kræver en altruist at stifte en fond : Hvis politikerne forstod værdien af erhvervsdrivende fonde, ville de ikke kun tænke på statens provenu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2015-01-01

  En nærmere læsning af Skatteministeriets rapport om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde vil efter forfatterens bedste vurdering ikke indebære, at Danmark får flere erhvervsdrivende fonde. Rapporten vil således bibeholde den tørke, vi i Danmark har oplevet siden 1998, hvor Pinsepakken med ét slag stoppede tilkomsten af nye erhvervsdrivende fonde som ejere af væsentlige virksomheder i Danmark.

 5. Distinct Roles for JNK and IKK Activation in Agouti-Related Peptide Neurons in the Development of Obesity and Insulin Resistance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Tsaousidou

  2014-11-01

  Full Text Available Activation of c-Jun N-terminal kinase 1 (JNK1- and inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase 2 (IKK2-dependent signaling plays a crucial role in the development of obesity-associated insulin and leptin resistance not only in peripheral tissues but also in the CNS. Here, we demonstrate that constitutive JNK activation in agouti-related peptide (AgRP-expressing neurons of the hypothalamus is sufficient to induce weight gain and adiposity in mice as a consequence of hyperphagia. JNK activation increases spontaneous action potential firing of AgRP cells and causes both neuronal and systemic leptin resistance. Similarly, activation of IKK2 signaling in AgRP neurons also increases firing of these cells but fails to cause obesity and leptin resistance. In contrast to JNK activation, IKK2 activation blunts insulin signaling in AgRP neurons and impairs systemic glucose homeostasis. Collectively, these experiments reveal both overlapping and nonredundant effects of JNK- and IKK-dependent signaling in AgRP neurons, which cooperate in the manifestation of the metabolic syndrome.

 6. Die transgressiewe karnavaleske: 'n fenomeen in die kabarettekste uit 'n Gelyke kans van Jeanne Goosen / The transgressive carnavalesque: a phenomenon in the cabaret texts from 'n Gelyke kans of Jeanne Goosen

  Scientific Electronic Library Online (English)

  Henriëtte, Loubser.

  Full Text Available This article examines the phenomenon of the transgressive carnivalesque, a notion of Mikhail Bakhtin of breaking through social conventions and barriers, as it manifests in the cabaret texts in 'n Gelyke kans ("An even chance") by Jeanne Goosen. The carnival on the town square represents a world of [...] feasts, comedy, dance, costumes, masks, giants, monsters and trained animals. It includes comic verbal compositions like parody and vulgar burlesque. These texts can be recognised as subversive of the symbolic order and the Bakhtinian moments are clearly identifiable in each text. The research of Bakhtin, as a broad development of the carnivalesque into a powerful, critical subversion of all official words and hierarchies with far reaching consequences, are here applicable. Without being judgmental, Goosen sympathetically exposes man's inborn, continuous search for the illusion of perfect happiness.

 7. Innovation processes in the energy sector

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bulathsinhala, Nadika A.

  2012-01-01

  Denne afhandling handler om, hvordan innovationsprocesser i den danske energisektor kan forbedres. Hvert år bliver der tildelt mange økonomiske midler til energiforskning som skal bidrage til at forbedre nuværende energiteknologier og skabe nye energiteknologier. Afhandlingen tager udgangspunkt i kvalitativ og kvantitativt data, indsamlet fra det danske energiprogram ForskEL, som hører under Energinet.dk. Det første essay omhandler selve ex-ante evalueringsprocessen af F&U-projektansøgningerne og de forskellige eksperters tilgang til evaluering. Her viser de kvalitative resultater, at eksperterne vurderer selve udformningen af ansøgningen og præsentationen af projektideen meget højt. Det andet essay viser, at offentligt støttede F&U-projekter med en lang tidshorisont, og som inkluderer forskellige partnere, i mange tilfælde inddrager en organisatorisk vidensintegrator. Denne vidensintegrators rolle er at viderebringe viden fra et projekt til et andet, fordi integratoren aktivt vil bruge det endelige resultat f.eks. implementere den nye teknologi i et produkt eller i energisystemet. Vidensintegrator identificeres ved hjælp af kvantitativt data, og resultaterne viser, at sandsynligheden for at vidensintegratoren er inkorporeret i innovative F&U-projekter, er signifikant stor. Det sidste essay finder frem til, at projekter, der har inkorporeret en organisatorisk vidensintegrator, performer bedre end projekter, der ikke inkorporerer en organisatorisk vidensintegrator. Afhandlingens resultater kan bidrage til at forbedre fremtidige F&U-projekter i energisektoren ved, at anbefale projekter at inkorporere en organisatorisk vidensintegrator og dermed øger sandsynligheden for bedre projektperformance.

 8. GRP78 is implicated in the modulation of tumor aerobic glycolysis by promoting autophagic degradation of IKK?.

  Science.gov (United States)

  Li, Zongwei; Wang, Yingying; Newton, Ian P; Zhang, Lichao; Ji, Pengyu; Li, Zhuoyu

  2015-06-01

  Compared with normal differentiated cells, cancer cells take up much more glucose and metabolize it mainly via aerobic glycolysis. This metabolic phenotype is characterized with high expression of glucose transporters (Gluts) and pyruvate kinase M2 (PKM2). Glucose regulated protein 78 (GRP78) is a glucose-sensing protein and frequently up-regulated in cancer cells, however, whether it is directly implicated in glucose metabolism remains to be elucidated. Here we report that upon glucose deficiency, the induction of GRP78 resulted in enhanced HIF-1? transcription, accompanied by a transient increased expression of Glut-1. In addition, GRP78 was likely to facilitate the membrane translocation of Glut-1 via protein-protein interaction. Glucose starvation-stimulated GRP78 also impaired the expression of PKM2 but promoted the expression of mitochondrial pyruvate dehydrogenase A (PDHA) and B (PDHB), resulting in the metabolic shift from glycolysis to the TCA cycle. Interestingly, the inhibition of PKM2 by GRP78 was abrogated when glucose supply was restored, suggesting that GRP78 and PKM2 expressions are adaptable to the nutritional levels in the microenvironment. Further mechanistic study indicated that GRP78 overexpression activated the Class III PI3K-mediated autophagy pathway and induced autophagic degradation of IKK?, which caused inactivation of NF-?B pathway and subsequently altered the expression of PKM2 and HIF-1?. Our study establishes GRP78 and PKM2 as the crucial molecular links between cancer cell glucose metabolism and tumor microenvironment alterations. PMID:25748049

 9. MOBE: Final Report : Modelling and Optimization of biomass-based Energy production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trangbæk, K; Elmegaard, Brian

  2008-01-01

  Nærværende rapport er en samlet dokumentation af arbejdet som er udført i PSOprojektet MOBE, “Modellering og optimering af biomassebaseret energiproduktion”. Målsætningen i projektet er at udvikle bedre reguleringsmetoder for kedler i de centrale kraftværker, således at værket som sådan opnår bedre reguleringsevne med hensyn til lastændringshastighed specielt i lavlastområdet omkring og under Bensonpunktet. Rapporten indledes med en beskrivelse af de udfordringer som kraftværkerne står overfor i det moderne elmarked hvor vindkraft udgør en væsentlig prioriteret produktion og dermed sammen med forbrugssvingninger bidrager til fastlæggelse af driften på de centrale blokke. Rapporten dokumenterer arbejdet udført for at udvikle en fælles simuleringsplatform for parterne i projektet og for fremtidigt modelarbejde. Resultatet af dette arbejde er en integration af DTU’s simuleringskode DNA med Matlab. Der foreslås desuden muligheder for andre værktøjer. Modelarbejdet i projektet har resulteret i indledende undersøgelser af tidskonstanter i fordamperrør, en analyse som viser at Ledinegg-instabilitet ikke opstår i moderne kedler selv ved lav last, udvikling af en valideret fordampermodel som kan kobles med værktøjer der anvendes ved udvikling af reguleringsstrategier samt en analyse af virkningsgrad af to forskellige konfigurationer af lavlastanlæg for Bensonkedler. Baseret på en valideret kraftværksmodel kunne reguleringsstrategier evalueres. Da begrænsninger i styresignaler og temperaturgradienter er dominerende, anbefales det at anvende en modelprædiktiv regulator. Det demonstreres, hvordan en sådan regulator kan håndtere store lastgradienter uden at overskride fastsatte begrænsninger. Ved at skifte mellem lineariserede modeller kan hele lastområdet dækkes. Projektet indikerer at Model Predictive Control kan forbedre regulering i lavlast markant. Dette bør i fremtidige projekter afklares ved reelle tests, i første omgang mod en simulator baseret på “first principles” og siden på et værk. Modelarbejdet i MOBE har lagt grunden for en model anvendelig model, men denne skal yderligere udvikles med henblik på bedre forståelse af fordamperprocessen og kobling til resten af kedlen, specielt mellemoverhedning. De udviklede modeller er baseret på flere simplificerende antagelser. Disse antagelser bør granskes nøjere i kommende arbejder hvor der bør fokuseres yderligere på reel drift af Bensonkedler med forskellige brændsler.

 10. Så vidt et rum : en undersøgelse af hvordan tekstil kan/skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Cecilie

  2013-01-01

  Afhandlingen ‘Så vidt et rum’ undersøger hvordan tekstil kan eller skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum. Undersøgelserne tager afsæt i dét forhold, at absorption af lyd er et stigende behov i mange offentlige rum, men at lydabsorptionens arkitektoniske potentiale kun sporadisk er udforsket og udviklet. Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber og desuden væsentlige arkitektoniske kvaliteter. Både tekstilets lydabsorberende egenskaber og arkitektoniske kvaliteter afgøres i høj grad af tekstilets rumlige formgivning og placering. Afhandlingen bygger derfor på den antagelse at der, med tekstil, kan dannes konstruktioner, der fungerer både lydabsorberende og arkitektonisk. Indenfor det arkitektoniske felt fokuseres der på fænomenet ‘rum’. Afhandlingens hovedspørgsmål ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum?’ undersøges gennem tre delundersøgelser. Af hver delundersøgelse udledes en række retningslinier, hvis formål er at forsyne designere og arkitekter med tilstrækkelig viden til at etablere arkitektonisk lydabsorption med tekstil. Til hver delundersøgelse anvendes hver sin metode, som dog overordnet kædes sammen af en række fællestræk, bl.a. opstilling af ‘modstande’ og en generel kritisk tilgang til empirien. Første delundersøgelse undersøger tekstilets lydabsorberende egenskaber. Først undersøges det hvordan det, via sanseindtryk alene, er muligt at fi nde frem til et tekstil, der er lydabsorberende. Otte tekstiler udsættes for måling af tekstilets absorptionskoefficient og strømningsmodstand samt for direkte sansning. Det konkluderes, at tekstilets lufttæthed, stivhed og vægt er sigende for dets lydabsorberende egenskaber. Dernæst undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres rumligt for mest effektivt at absorbere lyd, først i et forsøgsrum med en lydtrykmåler og derefter i et rørapparat. Over 100 formgivninger og placeringer måles og sammenlignes. Det konkluderes, at primært tekstilets afstand til væggen, mængden af tekstil, dets grad af drapering og foldning, dets spredning i rummet og vinkel ifht. til lydbølgernes retning er afgørende for dets lydabsorberende virkning. Anden delundersøgelse undersøger hvordan dels lydabsorption og dels tekstil kan danne rum. Undersøgelserne af hvordan lydabsorption danner rum tager afsæt i teorier om lyd og lys og kobler disse til en teori for lydabsorptionens rumdannende egenskaber. Det konkluderes at lydabsorptionen kan danne et ‘halvt rum’. Tekstils rumdannende egenskaber undersøges ved at analysere et konkret eksempel på rumdannelse med tekstil med tre teorier om henholdsvist transparens, bevægelighed og porøsitet. Det konkluderes, at tekstil kan danne rum både via sin transparens, bevægelighed og porøsitet og desuden at den samme formgivning eller placering kan danne flere forskellige typer rum samtidigt. Tredje delundersøgelse undersøger hvordan tekstil kan formgives. Tre forskellige tekstiler udsættes for en række formgivningsteknikker og samtidige sansninger af deres materialeegenskaber, derefter registrering af de fremkomne former. Undersøgerens eget sanseapparat anvendes som måleapparat og sanse-og formregistreringerne indsættes på skalaer og sammenlignes. Det konkluderes, at tekstiler med relativt ekstreme materialeegenskaber danner relativt ekstreme former. Af de tre delundersøgelser udledes i alt 55 retningslinier og disse afprøves gennem formgivningen af tre lydabsorberende og rumdannende konstruktioner. Afprøvningen viser, at retningslinierne supplerer hinanden godt og derfor tilsammen kan danne afsæt for en formgivning af lydabsorberende og rumdannende konstruktioner, men at retningslinierne er af varierende anvendelighed. Afhandlingens resultat udgøres af 55 retningslinier om både lydabsorption, rumdannelse og formgivning og desuden af en eksempelsamling på tre tekstile konstruktioner. Afhandlingen konkluderer, at tekstil så vidt kan absorbere lyd og danne rum samtidigt. ‘

 11. Så galt går det når du ikke har styr på din SEO-partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2014-01-01

  Interflora UK lå nummer et på Google på flere søgeord, men fra den ene dag til den anden havde Google fjernet dem. Så spørgsmålet er nu om Interflora UK ikke har styr på, hvad deres SEO partner foretager sig, om de var for grådige eller om de bare er blevet uretfærdig behandlet af Google....

 12. Pharmacologic IKK/NF-κB inhibition causes antigen presenting cells to undergo TNFα dependent ROS-mediated programmed cell death

  OpenAIRE

  Tilstra, Jeremy S; Gaddy, Daniel F.; Zhao, Jing; Davé, Shaival H.; Niedernhofer, Laura J.; Plevy, Scott E.; Robbins, Paul D.

  2014-01-01

  Monocyte-derived antigen presenting cells (APC) are central mediators of the innate and adaptive immune response in inflammatory diseases. As such, APC are appropriate targets for therapeutic intervention to ameliorate certain diseases. APC differentiation, activation and functions are regulated by the NF-κB family of transcription factors. Herein, we examined the effect of NF-κB inhibition, via suppression of the IκB Kinase (IKK) complex, on APC function. Murine bone marrow-derived macrophag...

 13. Telmisartan attenuates hyperglycemia-exacerbated VCAM-1 expression and monocytes adhesion in TNF?-stimulated endothelial cells by inhibiting IKK? expression.

  Science.gov (United States)

  Song, Kee-Ho; Park, Jung-Hyun; Jo, Inho; Park, Joong-Yeol; Seo, Jungwon; Kim, Soon Ae; Cho, Du-Hyong

  2016-03-01

  Uncontrolled hyperglycemia accelerates endothelial damage and vascular inflammation caused by proinflammatory cytokines including tumor necrosis factor ? (TNF?), which leads to arteriosclerotic cardiovascular diseases such as myocardial infarction. Telmisartan, an angiotensin II type 1 receptor blocker (ARB), is prescribed for treatment of hypertensive patients with concurrent diabetes mellitus (DM). Although a few clinical trials have suggested that telmisartan decreases cardiovascular complications in diabetic patients, the molecular mechanism for the beneficial effects remains elusive. Here, we investigated a molecular mechanism and effects of telmisartan on the expression of vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) and attachment of monocytes onto endothelial cells induced by TNF? in hyperglycemia-treated bovine aortic endothelial cells (BAEC). Telmisartan dose-dependently decreased hyperglycemia-aggravated I?B kinase ? (IKK?) expression and nuclear factor-?B (NF-?B) p65-Ser(536) phosphorylation, which accompanied a decrease in VCAM-1 expression and THP-1 monocytes adhesion. Among ARBs, including losartan and fimasartan, only telmisartan showed the inhibitory effects on expression of VCAM-1 and IKK?, and phosphorylation of NF-?B p65-Ser(536). The telmisartan's beneficial effects were not changed by pretreatment with GW9662, a specific and irreversible peroxisome proliferator-activated receptor ? (PPAR?) antagonist, although GW9662 clearly inhibited rosiglitazone-induced CD36 expression. Finally, ectopic expression of wild type (WT)-IKK? significantly restored telmisartan-attenuated VCAM-1 expression, NF-?B p65-Ser(536) phosphorylation, and THP-1 monocytes adhesion. Taken together, our findings demonstrate that telmisartan ameliorates hyperglycemia-exacerbated vascular inflammation, at least in part, by decreasing expression of IKK? and VCAM-1 independently of PPAR?. Telmisartan may be useful for the treatment of DM-associated vascular inflammation and cardiovascular diseases. PMID:26455386

 14. Disruption of I?B Kinase (IKK)-mediated RelA Serine 536 Phosphorylation Sensitizes Human Multiple Myeloma Cells to Histone Deacetylase (HDAC) Inhibitors*

  OpenAIRE

  Dai, Yun; Chen, Shuang; WANG, LI; Pei, Xin-Yan; Funk, Vanessa L.; Kramer, Lora B.; Dent, Paul; Grant, Steven

  2011-01-01

  Post-translational modifications of RelA play an important role in regulation of NF-?B activation. We previously demonstrated that in malignant hematopoietic cells, histone deacetylase inhibitors (HDACIs) induced RelA hyperacetylation and NF-?B activation, attenuating lethality. We now present evidence that I?B kinase (IKK) ?-mediated RelA Ser-536 phosphorylation plays a significant functional role in promoting RelA acetylation, inducing NF-?B activation, and limiting HDACI lethality in human...

 15. Et nationalt studie af bankrøveri : -de psykologiske følgevirkninger og prædiktorer for PTSD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Maj; Elklit, Ask

  2012-01-01

  Baggrund. Til trods for, at antallet af bankrøverier er stigende i det meste af den vestlige verden, er forskning i de psykologiske følgevirkninger af bankrøveri begrænset. Formålet med dette studie er at kortlægge prævalensen af akut stress forstyrrelse (ASD) og posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) efter bankrøveri og undersøgelse mulighederne for at forudsige PTSD med en lang række prædiktorer, som ikke tidligere er undersøgt i samme studie. Dette studie belyser, om bankrøveriofre adskiller sig fra andre traumepopulationer i forhold til den eksisterende forskning i prædiktorer og muligheder for tidlig præventiv behandling ved at bidrage med yderligere viden til tidlig identifikation af traumeofre i risiko for udviklingen af PTSD. En randomiseret kontrolgruppe inddrages for at undersøge repræsentativitet, forskelle i traumatiseringsgrad og prædiktorerne mellem de to grupper. Metode. National spørgeskemaundersøgelse af alle danske bankansatte udsat for røveri fra april 2010 til april 2011 (N = 622). 458 deltog i undersøgelsen (svarprocent = 73,6 %) ved første måletidspunkt (1 uge efter røveriet) og 378 (svarprocent = 82,5 %) deltog i undersøgelsen ved anden tidsmåling (6 mdr. efter røveriet). 573 ansatte fra 100 tilfældigt udvalgte filialer deltog i kontrolgruppeundersøgelsen, hvoraf 303 aldrig havde oplevet et røveri og samtidig havde angivet en stressende begivenhed. Resultater. Dette studie viser, at bankrøverier kan være traumatiserende for de ansatte. En uge efter røveriet led 11,1 % (n = 41) af ASD og seks måneder efter røveriet led 6,2 % (n = 23) af PTSD. Begge prævalenser var begrænset af kravet om undgåelsessymptomer (ASD uden undgåelse: 14 %, PTSD uden undgåelse: 17,8 %), men ASD diagnosen var især begrænset af kravet om dissociationssymptomer (ASD uden dissociation: 26,7 %). Hierarkisk regressionsanalyse viste, at 51 % af variansen i PTSD sværhedsgrad blev forklaret af peritraumatisk dissociation, ASD sværhedsgrad, emotionel coping og negative tanker om egen person og evner. ASD sværhedsgrad var den stærkeste prædiktorer for PTSD sværhedsgrad og forudsagde alene 41 % af variansen i PTSD sværhedsgrad. Konklusion. Bankrøveri er en traumatiserende begivenhed for de ansatte. Et mindretal udvikler ASD og PTSD, mens høje subkliniske prævalenser viser, at en stor andel udvikler svære symptomer på både ASD og PTSD, selvom de ikke opfylder kriterierne for fulde diagnoser. Særligt ASD sværhedsgrad og negative tanker om egen person og evner synes at kunne forudsige PTSD sværhedsgrad efter bankrøveri. Det anbefales derfor, at ”Acute Stress Disorder Scale” anvendes til at screene for PTSD efter bankrøveri. Fremtidig forskning anbefales at fokusere på udvikling af præventive kognitive kurser for de bankansatte, der kan give de ansatte kendskab til og redskaber til at ændre negative antagelser om egen person og egne evner – særligt i forhold til oplevelsen af et røveri.

 16. Fighting Brick with Brick: Chikazumi J?kan and Buddhism’s Response to Christian Space in Imperial Japan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett Washington

  2013-03-01

  Full Text Available In 1915, with the support of J?do Shinsh? (True Pure Land Buddhism’s Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi J?kan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Ky?d? Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (1872–1938, rather than a traditional Japanese shrine or temple carpenter, to design it. The new building, in tandem with the adjacent Ky?d? Gakusha (Salvation Dormitory that Chikazumi established in 1902, spoke to, and significantly impacted, the socio-moral, intellectual, and religious life of hundreds of young Tokyoites. These two buildings represented a response to Protestant Christianity’s popularity and relevance like no other in imperial Japan. In order to achieve the religious evangelism and suprasectarian reform that he envisioned for Buddhism, Chikazumi proved willing to apply observations made in the West and appropriate practical Western Christian architectural features. Through an analysis of drawings, photographs, periodicals, institutional records, and other sources, this article tells the story of the rare fusion of opposites as Chikazumi equipped Buddhism to compete with Protestantism for the attention and devotion of the educated elite.

 17. Vandforvaltning og vandplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse

  indsatsprogrammer lider af en del mangler i forhold til at opfylde direktivets krav. Analyserne viser også, at integrationen af lovgivningen vedrørende grundvandsbeskyttelse ikke er vellykket, og på den baggrund anbefales lovgivningen gentænkt med henblik på at etablere en sårbarhedsdifferentieret regulering af...

 18. Når timing ikke lykkes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  2014-01-01

  Blogindlæg. Dårlige nyheder kommer aldrig med god timing. I de seneste måneder har der på CBS været stærk modvind. Det – og andet forbundet til medarbejdertrivsel – tager CBS OBSERVER’s VIP-redaktør, lektor Peter Holdt Christensen (SMG) under behandling.......Blogindlæg. Dårlige nyheder kommer aldrig med god timing. I de seneste måneder har der på CBS været stærk modvind. Det – og andet forbundet til medarbejdertrivsel – tager CBS OBSERVER’s VIP-redaktør, lektor Peter Holdt Christensen (SMG) under behandling....

 19. "Hun forsvinder ikke"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Lene; Hvidt, Niels Christian; Hansen, Helle Ploug

  2014-01-01

  Research shows that relationships with other people constitute a significant source of me- aning in life, both among people in general as well as among palliative patients. In this study we explored how dying patients in a hospice and their next of kin construct stories about their continuing relationships after death. Through a narrative-inspired analysis of interviews and informal conversations held during field observation it is demonstrated that the participants’ stories encompass two catego...

 20. "Falder. Ikke. Til ro."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  Poetry is not only a matter of written words in collections of poems; poetry is also an oral enterprise, and one of its main expressions is the song lyrics. Here, the words are not only oral, they are also interacting with another art form: music. Alongside other circumstances, this orality and i...

 1. Hvem kan udkantskommuner tiltrække?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herslund, Lise Byskov; Fertner, Christian

  2011-01-01

  In the last decades the migration from the centre of Copenhagen to peripheral areas increased significantly. Many municipalities would like to gain from this development. Often they try to attract families. This article focuses on another group, the midlife group, which on average moves further away and possibly starts a business. We suggest some ideas, how municipalities can support this development.

 2. Behandlingsresistent depression kan behandles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment resistance and side effects.

 3. Kan internettet flytte stemmer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoff, Jens Villiam

  survey, som 980 personer fra panelet har besvaret. Undersøgelsen viser, at 32% af panelet, som er vejet så det svarer til internetbefolkningen, har haft en eller anden form for politisk aktivitet på nettet i forbindelse med valgkampen. De mest anvendte sites var de såkaldte "valgtests" (17%) og...

 4. Behandlingsresistent depression kan behandles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack of...... compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment...

 5. Kan man arve sæd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willum Adrian, Stine

  2012-01-01

  Skal en kvinde kunne bruge sin afdøde partners sæd til at lave børn? Det spørgsmål har skabt fornyet debat om lovgivningen om kunstig befrugtning. I virkeligheden handler slagsmålet om, hvordan vi ’bør’ leve som familie, og om nogle familieformer skal marginaliseres...

 6. Sådan kan boligskatten indefryses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rangvid, Jesper; Jensen, Bjarne Astrup

  2015-01-01

  Opsparing. Det er svært at argumentere for det fornuftige i et system, hvor pensionisten, der sparer op via sin bolig, skal ende med en højere pension end pensionisten, der har boet til leje, men som har sparet samme beløb op per måned og har haft samme afkast før skat.

 7. Nitroglycerin kan give hypertension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørup, Peter; Levinsen, Tine Holbæk; Hovind, Peter

  2011-01-01

  Hg. The conclusion was that her response was a paradoxical response to glycerylnitrate, orthostatism and a pathological response to massage of the carotid artery. This is the third reported case on paradoxical hypertension induced by glyceryl nitrates. It is speculated that dysfunction of the cerebral...

 8. Modulation of IKK?/NF-?B and TGF-?1/Smad via Fuzheng Huayu recipe involves in prevention of nutritional steatohepatitis and fibrosis in mice

  Science.gov (United States)

  Wang, Rong-Qi; Mi, Hong-Mei; Li, Hui; Zhao, Su-Xian; Jia, Yan-Hong; Nan, Yue-Min

  2015-01-01

  Objective(s): Fuzheng Huayu recipe (FZHY) exerts significant protective effects against liver fibrosis by strengthening the body’s resistance and removing blood stasis. However, the molecular mechanisms through which FZHY affects liver fibrosis are still unclear. In this study, we examined the expression levels of factors involved in the inhibitor ?B kinase-? (IKK-?)/nuclear factor-?B (NF-?B) and transforming growth factor beta 1 (TGF-?1)/Smad signaling pathways to elucidate whether FZHY could attenuate nutritional steatohepatitis and fibrosis in mice. Materials and Methods: C57BL/6J mice were fed with methionine-choline deficient (MCD) diet for 8 weeks to induce fibrotic steatohepatitis. FZHY and/or heme oxygenase-1 (HO-1) chemical inducer (hemin) were administered to mice. The effects of FZHY alone and in combination with hemin were assessed by comparing the severity of hepatic injury, activation of hepatic stellate cells (HSCs), and the expression of oxidative stress, inflammation and fibrogenesis related genes. Results: Administration of FZHY, hemin and FZHY plus hemin significantly ameliorated liver injury. Additionally, our analysis indicated that administration of these agents significantly attenuated oxidative stress, downregulated the expression of pro-inflammatory and pro-fibrotic genes, including IKK-?, NF-?B, monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), ?-smooth muscle actin (?-SMA), TGF-?1, Smad3 and Smad4, and upregulated the expression of the antifibrogenic gene Smad7 (P< 0.001). Conclusion: FZHY-containing therapies prevented nutritional steatohepatitis and fibrosis through modulating the expression of factors associated with the IKK?/NF-?B and TGF-?1/Smad signaling pathways and oxidative stress related genes. PMID:26019805

 9. The Drosophila IKK-related kinase (Ik2 and Spindle-F proteins are part of a complex that regulates cytoskeleton organization during oogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaanan Boaz

  2008-09-01

  Full Text Available Abstract Background IkappaB kinases (IKKs regulate the activity of Rel/NF-kappaB transcription factors by targeting their inhibitory partner proteins, IkappaBs, for degradation. The Drosophila genome encodes two members of the IKK family. Whereas the first is a kinase essential for activation of the NF-kappaB pathway, the latter does not act as IkappaB kinase. Instead, recent findings indicate that Ik2 regulates F-actin assembly by mediating the function of nonapoptotic caspases via degradation of DIAP1. Also, it has been suggested that ik2 regulates interactions between the minus ends of the microtubules and the actin-rich cortex in the oocyte. Since spn-F mutants display oocyte defects similar to those of ik2 mutant, we decided to investigate whether Spn-F could be a direct regulatory target of Ik2. Results We found that Ik2 binds physically to Spn-F, biomolecular interaction analysis of Spn-F and Ik2 demonstrating that both proteins bind directly and form a complex. We showed that Ik2 phosphorylates Spn-F and demonstrated that this phosphorylation does not lead to Spn-F degradation. Ik2 is localized to the anterior ring of the oocyte and to punctate structures in the nurse cells together with Spn-F protein, and both proteins are mutually required for their localization. Conclusion We conclude that Ik2 and Spn-F form a complex, which regulates cytoskeleton organization during Drosophila oogenesis and in which Spn-F is the direct regulatory target for Ik2. Interestingly, Ik2 in this complex does not function as a typical IKK in that it does not direct SpnF for degradation following phosphorylation.

 10. Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet – bakgrunn, hovedresultater og erfaringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Karen Jenum

  2009-10-01

  Full Text Available I en multietnisk bydel i Oslo med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status ble en teoribasert befolkningsrettet intervensjon for å fremme fysisk aktivitet utviklet og evaluert. Alle i alderen 31-67 år i intervensjonsbydelen og et aldersmatchet utvalg i kontrollbydelen ble invitert til en helseundersøkelse i 2000, og 2950 (48% møtte. Store etniske forskjeller i diabetesforekomst ble funnet. I aldersgruppen 30-59 år var forekomsten hos sør-asiatiske kvinner 27,5% (95% KI 18,1-36,9 og hos menn 14,3% (8,0-20,7, mot 2,9% (1,9-3,9 hos norske kvinner og 5,9% (4,2-7,5 hos menn. De etniske forskjellene var signifikante etter justering for alder, midje/hofteratio, fysisk aktivitet og utdanning. Etter ytterligere justering for kroppshøyde var OR for kvinner (også justert for paritet 6,0 (2,3-15,4 og for menn 1,9 (0,9-4,0. En sterk invers assosiasjon mellom diabetes og utdanning og inntekt ble funnet hos de vestlige. Hos innvandrere ga økt inntekt økt risiko for diabetes. Etter intervensjonen møtte 67% til oppfølgingsundersøkelsen i 2003. Endringer i fysisk aktivitet, dagligrøyking og biologiske variabler ble beregnet hos dem som møtte begge ganger. Netto økning i fysisk aktivitet (forskjell i endring fra 2000-2003 mellom bydelene var 9,5% (p=0,008. Andel inaktive ble redusert med 22%. Andelen som gikk opp i vekt, ble redusert med 50% i forhold til kontrollbydelen (p<0,001. Gunstige effekter ble funnet for kolesterol/HDL-kolesterol ratio, triglyserider og glukose, systolisk blodtrykk og andel dagligrøykere. Resultatene for vekt, lipider og glukose var sammenlignbare for deltakere med høy og lav utdanning, og vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Teoribaserte intervensjoner for å endre atferd og biologiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes i lokalsamfunn med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status, bør inngå i en nasjonal strategi for å redusere sosiale helseforskjeller

 11. Early Functional Abilities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Jakob; Poulsen, Ingrid

  2005-01-01

  Early Functional Abilities (EFA), - en skala til evaluering af behandlingsforløb af svært hjerneskadede patienter i forbindelse med tidlig rehabilitering. Formål At monitorere og dokumentere rehabiliteringsforløbet for svært hjerneskadede patienter, hvor funktionsniveauet endnu ikke kan registreres på ADL skalaer (fx FIM og Barthel Indeks) og hvor reaktionerne på sensoriske stimuli i koma-skalaer (fx Glasgow Coma Score og Koma Remissions Skala) ikke beskriver forandringerne tilstrækkeligt pga. gulv- og loft effekt. Beskrivelse af EFA Skalaen udføres tværfagligt af de faggrupper der sædvanligvis deltager i teamet omkring patientens rehabilitering og består af fire funktionsområder, der hver især har underpunkter (items): Det vegetative system: sygeplejepersonale (fire items) Facio-oral function: ergoterapeut, logopæd, sygeplejepersonale (fire items) Sensomotorisk funktion: fysioterapeuter (syv items) Kognitiv funktion: ergoterapeut, neuropsykolog (fem items) De fire områder reflekterer ifølge kildematerialet de områder, der er centrale at vurdere som tidlige funktionelle færdigheder for den senhjerneskadede patient (ikke medfødte hjerneskader), og som netop skulle gøre at responsen på den tidlige rehabilitering kan registreres. Indenfor hvert af de 20 items gives 1-5 point, efter patientens funktionsniveau. Der kan gives mellem 20-100 point. Pointene gives efter både kvalitative og kvantitative krav til funktionen. Skalaens 20 items er sidestillede dvs. ikke hierarkisk opbygget i forhold til sværhedsgrad. Selve scoringen udføres enten ved at fagpersonerne hver for sig har foretaget en scoring, for derefter at foretage en fælles tværfaglig scoring, eller ved at alle foretager scoringen sammen, men hvor hver faggruppe er ansvarlig for deres eget område. Det er patientens bedste respons der registreres udfra observationer i dagligdagen. For at kunne følge patienterne over tid, anbefales det at patienten scores indenfor de første tre dage efter indlæggelse og derefter hver 14 dag. Oversættelse Skalaen er oversat til dansk, men ikke efter standardiseret metode. Der er fundet en del oversættelsesfejl, som gør at en skalaen planlægges oversat efter standardiseret metode i nærmeste fremtid. Målgruppe Skalaen blev oprindeligt anbefalet til svært hjerneskadede patienter, men senere er den også anbefalet til moderat skadede patienter. Skalaen anvendes bl.a. på de to steder i Danmark hvor den tidlige rehabilitering efter svære hjernetraume finder sted (Hvidovre Hospital og Hammel Neurocenter). Tidsforbrug Tidsforbruget for scoringen er 10-15 minutter for hver faggruppe. Udgifter Ingen Reliabilitet og validitet Der findes kun to referencer, der belyser reliabilitet og validitet. De konkluderer begge, at skalaen er pålidelig. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved både metode og datakvalitet i disse undersøgelser. Der ses lille interrater variabilitet mellem forskellige faggrupper. Undersøgelser af intern konsistens (Cronbach´s Alpha) viser høje værdier, tydende på god indre sammenhæng i skalaen, men at nogle item måske kunne udelades. Validiteten er undersøgt via kriterievaliditet, hvor det konkluderes at skalaen opfylder et tomrum mellem koma skalere og ADL skalaer. Den anvendte statiske metode er dog ikke egnet til at vise dette. Derudover er der udført face validitet som konkluderer at skalaen giver et umiddelbart godt billede af patientens funktionsniveau. Konklusion EFA skalaen har sin berettigelse i rehabilitering af svært hjerneskadede patienter. Den giver god klinisk information om patienternes funktionsniveau og ændringer over tid, hvor komaskalaer og ADL skalaer ikke er tilstrækkelige pga. loft- og gulveffekt. Skalaen bør oversættes efter standardiseret metode, reliabilitetstestes som den anvendes, nemlig af det tværfaglige team, og der bør gennemføres validering af den nyoversatte skala.

 12. Pharmacologic IKK/NF-κB inhibition causes antigen presenting cells to undergo TNFα dependent ROS-mediated programmed cell death

  Science.gov (United States)

  Tilstra, Jeremy S.; Gaddy, Daniel F.; Zhao, Jing; Davé, Shaival H.; Niedernhofer, Laura J.; Plevy, Scott E.; Robbins, Paul D.

  2014-01-01

  Monocyte-derived antigen presenting cells (APC) are central mediators of the innate and adaptive immune response in inflammatory diseases. As such, APC are appropriate targets for therapeutic intervention to ameliorate certain diseases. APC differentiation, activation and functions are regulated by the NF-κB family of transcription factors. Herein, we examined the effect of NF-κB inhibition, via suppression of the IκB Kinase (IKK) complex, on APC function. Murine bone marrow-derived macrophages and dendritic cells (DC), as well as macrophage and DC lines, underwent rapid programmed cell death (PCD) after treatment with several IKK/NF-κB inhibitors through a TNFα-dependent mechanism. PCD was induced proximally by reactive oxygen species (ROS) formation, which causes a loss of mitochondrial membrane potential and activation of a caspase signaling cascade. NF-κB-inhibition-induced PCD of APC may be a key mechanism through which therapeutic targeting of NF-κB reduces inflammatory pathologies.

 13. Breaking resistance of pancreatic cancer cells to an attenuated vesicular stomatitis virus through a novel activity of IKK inhibitor TPCA-1.

  Science.gov (United States)

  Cataldi, Marcela; Shah, Nirav R; Felt, Sébastien A; Grdzelishvili, Valery Z

  2015-11-01

  Vesicular stomatitis virus (VSV) is an effective oncolytic virus against most human pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cell lines. However, some PDAC cell lines are highly resistant to oncolytic VSV-?M51 infection. To better understand the mechanism of resistance, we tested a panel of 16 small molecule inhibitors of different cellular signaling pathways, and identified TPCA-1 (IKK-? inhibitor) and ruxolitinib (JAK1/2 inhibitor), as strong enhancers of VSV-?M51 replication and virus-mediated oncolysis in all VSV-resistant PDAC cell lines. Both TPCA-1 and ruxolitinib similarly inhibited STAT1 and STAT2 phosphorylation and decreased expression of antiviral genes MxA and OAS. Moreover, an in situ kinase assay provided biochemical evidence that TPCA-1 directly inhibits JAK1 kinase activity. Together, our data demonstrate that TPCA-1 is a unique dual inhibitor of IKK-? and JAK1 kinase, and provide a new evidence that upregulated type I interferon signaling plays a major role in resistance of pancreatic cancer cells to oncolytic viruses. PMID:26331681

 14. Udformning af en forskningsprotokol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Ottesen, Aase Marie

  2008-01-01

  Nogle demenssygdomme rammer især de forreste dele af hjernen, hvilket hos den enkelte person kan medføre svære psykiatriske symptomer. Der findes ingen specifik behandling af grundsygdommene for disse frontotemporaledemenstilstande, og symptomatisk medikamentel behandling af de psykiatriske symptomer er vanskelig og kræver høj faglig specialisering. Fra Rigshospitalets Hukommelsesklinik anbefales at behandling af personer med frontotemporal demens primært bør have karakter af psykosociale tiltag...

 15. Velfærd hos mink - små forandringer gavner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Leif Lau

  2006-01-01

  En række mindre tiltag, som hver for sig var påvist at gavne velfærden, blev gennemført på den ene halvdel af en privat farm for at undersøge om tiltagene kunne anvendes i praksis, uden at skade produktiviteten og med god effekt på velfærden. Den anden halvdel af farmen fungerede som kontrol og blev drevet mere konventionelt. De gennemførte tiltag var: selektion for tillidsfulde dyr, ekstra vinterfodring, udsætning af parrede tæver i hvert andet bur, senere fravænning og senere udsætning af hvalpe i hanhun par, samt indretning af bure med hylder og løse beskæftigelsesobjekter. Resultaterne viste, at reproduktion og skindparametre i hvert fald ikke blev forringet af de gennemførte tiltag, og at velfærden blev forbedret. Velfærdsvurderingen var baseret på dyrenes adfærd, temperament, og pelsgnav. Velfærdsforbedringen var betydelig, og meget større end det ses i forsøg med mere radikale forandringer så som adgang til svømmevand, gruppeindhusning, og øget burstørrelse. Disse større forandringer kan oven i købet skade velfærden. På den baggrund anbefales det at velfærdsforbedringer for mink tager udgangspunkt i det eksisterende og i sig selv udmærkede bursystem, og at forandringer kun gennemføres i det omfang, at minkene målbart viser sig at have gavn af det. De her afprøvede tiltag var gennemførlige og gavnlige.Jeppesen, L.L. 2006. Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning 2005, 17-24, Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

 16. A Tn 10-lacZ-kanR-URA3 Gene Fusion Transposon for Insertion Mutagenesis and Fusion Analysis of Yeast and Bacterial Genes

  OpenAIRE

  Huisman, Olivier; Raymond, Wendy; Froehlich, Kai-Uwe; Errada, Patrick; Kleckner, Nancy; Botstein , David; Hoyt, M. Andrew

  1987-01-01

  We describe here a new variant of transposon Tn 10 especially adapted for transposon analysis of cloned yeast genes; it can equally well be used for analysis of prokaryotic genes. We have applied this element to analysis of the LEU2, RAD50, and CDC48 genes of Saccharomyces cerevisiae. This transposon, nicknamed mini-Tn 10-LUK, contains a lacZ gene without efficient transcription or translation start signals, an intact URA3 gene, and a kanR determinant. The lacZ gene can be activated by appro...

 17. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2012-01-01

  Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre...

 18. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2011-01-01

  Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og...

 19. SNS ønsker kommentarer til ansøgningen og en faglig vurdering. Beta vulgaris (A5/15). Vurdering af ansøgning om forsøgsudsætning. Modtaget 24-02-2005, deadline 30-03-2005, svar 23-03-2005. : C-DK-97-01

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  " 1. Vurdering af om der er behov for yderligere oplysninger a. SNIF punkt C.1. : Et af formålene med forsøgene oplyses at være indsamling af oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden. Der er dog ikke i SNIFFEN nogen oplysninger om indholdet af de oplysninger der skal indsamles. I ANNEX IIIB oplyses at der vil blive indsamlet oplysninger om persistens ved i nogle uspecificerede tilfælde at lade planterne stå et stykke tid ind i vinteren. DMU anbefaler at det specificeres hvilke oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden der tænkes indsamlet. b. SNIF punkt C.2. : Det bør tilføjes i SNIFFEN (og ANNEX IIIB) at der årligt før påbegyndelsen af udsætningsforsøgene indsendes detaljerede oplysninger til de kompetente myndigheder om forsøgslokaliteter det pågældende år. d. SNIF punkt D.3.3. : Det bør tilføjes SNIFFEN at overførsel af transgenet til beslægtede Beta-arter ved dyrkning er lille til moderat, selv om dette helt korrekt ikke medfører nogen selektiv fordel. e. SNIF punkt D.3.9. : Det er DMU's vurdering at ansøger kommer lidt let hen over punktet effekter af dyrkning m.m. I SNIFFEN konkluderes simpelthen ""not applicable"", medens der i ANNEX IIIB uddybes noget, men dog kun med fokusering på de mulige positive effekter. Det er DMU's mening at effekterne af dyrkning af herbicid resistente afgrøder som f.eks. RR-fodder beet endnu ikke er særlig godt undersøgt. Dyrkningen giver som ansøger korrekt skriver, dyrkeren mulighed for at anvende et totalherbicid i dyrkningssæsonen. Det er rigtigt, at dette i en periode kan medføre en forøget mængde ukrudt i marken uden at dette skader afgrøden. Dette kræver dog et særligt anvendelsesmønster for Roundup som ikke giver sig selv. Helt specifikt mangler det at blive undersøgt i hvilken grad flere sæsoners anvendelse af Roundup-tolerante afgrøder med sprøjtning i vækstsæsonen påvirker dyrkningsfladens biodiversitet. Her tænkes f.eks. på frøbankens størrelse og artssammensætning, ukrudtsarternes artssammensætning over længere tid, effekter af afdrift af glyfosat i vækstsæsonen til omgivelser (markkanter, hegn, hegns fodposer m.m.). f. SNIF punkt E. Der bør tilføjes en erklæring om at såmaskinen renses efter hver såning så spredning via materiel undgås. Dette skal naturligvis også fremgå af den logbog der føres over forsøgsudsætningerne. Der henvises i ansøgningen til at der sås et bælte af ""pollen isolation"" omkring marken. Det skal beskrives nærmere i ansøgningen hvad dette er og hvilket formål det har, f.eks. at reducere pollenspredning fra marken eller krydsbestøvning ind i marken. Da pollenet er overvejende vindspredt desuden om det involverer fysisk isolation (barrier crops) eller biologisk udelukkelse (pollen dilution, evt. male sterility) samt bredden af bæltet. Det bør ligeledes beskrives hvordan det kontrolleres at der ikke er vildroer inden for en km's afstand. Endelig bør det beskrives hvor mange gange i dyrkningssæsonen (f.eks. 3) der moniteres for stokløbere og ukrudtsroer i forsøgsmarken og omgivelserne. Anbefaling. I og med at ansøger anfører at et af formålene med de fem års yderligere forsøgsudsætning er at indsamle oplysninger der er relevante for risikovurderingen anbefaler DMU at spørgsmålet om effekter af dyrkningen på miljøet inkluderes. Dette mener DMU er nødvendigt, da det ved en eventuel senere ansøgning om markedsføring til dyrkning i EU er uundgåeligt, at der fra flere lande vil komme spørgsmål der ønsker en vurdering af eventuelle uønskede effekter af dyrkning. Det vil være en fordel for ansøger at kunne sige hvilke effekter det drejer sig om, ligesom det vil være en fordel at kunne udtale sig præcist om størrelses-ordenen af eventuelle fundne effekter. Hvis sådanne undersøgelser ikke foreligger ved en senere ansøgning om markedsføring til dyrkning vurderer DMU at der vil fremkomme krav om specifik overvågning af effekter af dyrkningen. 2. Risikovurdering af den konkrete sag DMU's risikovurdering. På nær de kritiske bemærkning

 20. Råglycerol som energifoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis; Vestergaard, Mogens; Larsen, Mette Krogh; Jensen, Søren Krogh

  2015-01-01

  Råglycerol er et flydende, sirupsagtigt fodermiddel fra produktionen af bio-diesel på basis af planteolier, og det forventes på markedet i stigende mængder. Der kan være variation i indholdet af glycerol i råglycerol til foderbrug, og det anbefales at rekvirere analysecertifikat fra leverandøren, når råglycerol skal anvendes i fodringen. Råglycerol kan erstatte stivelsesholdige energifodermidler som byg i rationen til malkekøer med op til 12 % glycerol af tørstoffet uden negative effekter for yd...

 1. Escitalopram er en svag hæmmer af CYP2D6-katalyserede O-demetylering af (+)-tramadol, men ikke mindsker hypoalgesic virkning i eksperimentelle smerter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Noehr-Jensen, L; Zwisler, S T; Larsen, F; Sindrup, S H; Damkier, P; Brøsen, Kim

  2009-01-01

  Tramadol er O-demethylerede til den aktive metabolit (+)-O-desmethyltramadol ((+)- M1) via CYP2D6, et enzym, der er svagt hæmmes af escitalopram. Vi har undersøgt muligheden for en farmakokinetisk (PK) og farmakodynamiske (PD) virkningen af escitalopram på tramadol metabolisme. Femten raske...... forsøgspersoner afsluttet denne randomiseret, dobbeltblindt, trefaset, crossover forsøg. Kombinationer af escitalopram 20 mg / dag eller placebo sammen med tramadol 150 mg eller placebo blev anvendt. Blodprøver til farmakokinetik blev trukket på 0-24 timer efter medicinering. Den analgetiske virkning af (+)-M...... 1,95 mikromol / LH efter escitalopram (P = 0,0027). Den gennemsnitlige ÄúÊÇ (1-12) af CPT var 4.140 og 4.388 cm.s efter placebo og escitalopram (p = 0,71). Selvom escitalopram er en svag hæmmer af CYP2D6, er det ikke forringer den analgetiske virkning af tramadol....

 2. Towards the Small and the Beautiful: A Small Dibromotyrosine Derivative from Pseudoceratina sp. Sponge Exhibits Potent Apoptotic Effect through Targeting IKK/NF?B Signaling Pathway

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Y. Chiang

  2013-08-01

  Full Text Available A dibromotyrosine derivative, (1?R,5?S,6?S-2-(3?,5?-dibromo-1?,6?-dihydroxy-4?-oxocyclohex-2?-enyl acetonitrile (DT, was isolated from the sponge Pseudoceratina sp., and was found to exhibit a significant cytotoxic activity against leukemia K562 cells. Despite the large number of the isolated bromotyrosine derivatives, studies focusing on their biological mechanism of action are scarce. In the current study we designed a set of experiments to reveal the underlying mechanism of DT cytotoxic activity against K562 cells. First, the results of MTT cytotoxic and the annexin V-FITC/PI apoptotic assays, indicated that the DT cytotoxic activity is mediated through induction of apoptosis. This effect was also supported by caspases-3 and -9 activation as well as PARP cleavage. DT induced generation of reactive oxygen species (ROS and the disruption of mitochondrial membrane potential (MMP as indicated by flow cytometric assay. The involvement of ROS generation in the apoptotic activity of DT was further corroborated by the pretreatment of K562 cells with N-acetyl-cysteine (NAC, a ROS scavenger, which prevented apoptosis and the disruption of MMP induced by DT. Results of cell-free system assay suggested that DT can act as a topoisomerase II catalytic inhibitor, unlike the clinical anticancer drug, etoposide, which acts as a topoisomerase poison. Additionally, we found that DT treatment can block IKK/NF?B pathway and activate PI3K/Akt pathway. These findings suggest that the cytotoxic effect of DT is associated with mitochondrial dysfunction-dependent apoptosis which is mediated through oxidative stress. Therefore, DT represents an interesting reference point for the development of new cytotoxic agent targeting IKK/NF?B pathway.

 3. Honokiol ameliorates endothelial dysfunction through suppression of PTX3 expression, a key mediator of IKK/I?B/NF-?B, in atherosclerotic cell model.

  Science.gov (United States)

  Qiu, Ling; Xu, Rong; Wang, Siyang; Li, Shuijun; Sheng, Hongguang; Wu, Jiaxi; Qu, Yi

  2015-01-01

  Pentraxin 3 (PTX3) was identified as a marker of the inflammatory response and overexpressed in various tissues and cells related to cardiovascular disease. Honokiol, an active component isolated from the Chinese medicinal herb Magnolia officinalis, was shown to have a variety of pharmacological activities. In the present study, we aimed to investigate the effects of honokiol on palmitic acid (PA)-induced dysfunction of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and to elucidate potential regulatory mechanisms in this atherosclerotic cell model. Our results showed that PA significantly accelerated the expression of PTX3 in HUVECs through the I?B kinase (IKK)/I?B/nuclear factor-?B (NF-?B) pathway, reduced cell viability, induced cell apoptosis and triggered the inflammatory response. Knockdown of PTX3 supported cell growth and prevented apoptosis by blocking PA-inducted nitric oxide (NO) overproduction. Honokiol significantly suppressed the overexpression of PTX3 in PA-inducted HUVECs by inhibiting I?B phosphorylation and the expression of two NF-?B subunits (p50 and p65) in the IKK/I?B/NF-?B signaling pathway. Furthermore, honokiol reduced endothelial cell injury and apoptosis by regulating the expression of inducible NO synthase and endothelial NO synthase, as well as the generation of NO. Honokiol showed an anti-inflammatory effect in PA-inducted HUVECs by significantly inhibiting the generation of interleukin-6 (IL-6), IL-8 and monocyte chemoattractant protein-1. In summary, honokiol repaired endothelial dysfunction by suppressing PTX3 overexpression in an atherosclerotic cell model. PTX3 may be a potential therapeutic target for atherosclerosis. PMID:26138903

 4. Malabaricone C suppresses lipopolysaccharide-induced inflammatory responses via inhibiting ROS-mediated Akt/IKK/NF-?B signaling in murine macrophages.

  Science.gov (United States)

  Kang, Jungwon; Tae, Nara; Min, Byung Sun; Choe, Jongseon; Lee, Jeong-Hyung

  2012-11-01

  Malabaricone C (MLB-C), isolated from nutmeg, is a phenolic diarylnonanoid that is known to exert a variety of pharmacological activities. In the present study, we investigated the molecular actions of MLB-C against lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory responses in RAW264.7 cells and murine peritoneal macrophages. MLB-C inhibited the production of nitric oxide (NO), prostaglandin E(2) (PGE(2)), interleukin-6 (IL-6), and interferon-? (INF-?) in a dose-dependent manner. Consistent with NO and PGE(2) inhibition, MLB-C suppressed LPS-induced inducible nitric oxide synthase (iNOS) and cyclooxygenase-2 (COX-2) expression as well as the promoter activities of COX-2 and iNOS. MLB-C pretreatment prevented LPS-induced nuclear factor-kappa B (NF-?B) activation through the inhibition of phosphorylation of I?B kinase (IKK), phosphorylation and degradation of I?B?, and nuclear translocation of NF-?B. In addition, MLB-C blocked LPS-induced serine 536 phosphorylation and transcriptional activity of RelA/p65 subunit of NF-?B. Further study demonstrated that MLB-C inhibited LPS-induced Akt phosphorylation, which is an upstream activator of NF-?B, by reducing reactive oxygen species (ROS) accumulation, without affecting phosphorylation of mitogen-activated protein kinases (MAPKs). These findings indicate that MLB-C exerts an anti-inflammatory effect through the inhibition of NF-?B activation by inhibiting interconnected ROS/Akt/IKK/NF-?B signaling pathways. PMID:22917708

 5. Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes : An ecological study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjertholm, Peter; Fenger-GrØn, Morten

  2015-01-01

  Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette registerstudie undersøger variationen i brugen af PSA-tests blandt praktiserende læger i Region Midtjylland i perioden 2004-2009. Studiet ser også nærmere på, hvilke konsekvenser variationen har for mændene i de forskellige praksispopulationer. Almen praksis blev inddelt i fire grupper efter deres brug af PSA-tests. Den mest testende fjerdedel af praksis brugte teksten 3,6 gange oftere end den mindst testende praksisgruppe. I den mest testende gruppe fik 76 % flere personer en biopsi af prostata og 37 % flere mænd blev diagnosticeret med prostatacancer sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at blive diagnosticeret med lokal prostatacancer var 61 % højere i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at finde regional sygdom eller fjern¬meta¬staser var dog den samme i de fire grupper. Risikoen for at få fjernet hele blærehalskirtlen (prostatektomi) var 2,25 gange større i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Dødeligheden (mortaliteten) – både den over¬ordnede og den prostata-specifikke – var den samme i alle fire grupper. Resultaterne indikerer, at der er forskellig klinisk praksis for brugen af PSA-tests, og at forskellene har betydning for praksispopulationerne. Biopsi fra prostata og prostatektomi er begge procedurer, som giver stor risiko for bivirkninger, men dette studie kan ikke påvise, at intensiv PSA-testning giver en reduceret dødelighed.

 6. Stål er den største trussel : Vil man have flere regnorme i sin jord, skal man først og fremmest undlade jordbearbejdning og dernæst sørge for føde til dem i rigelige mængder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard Hansen, Niels; Krogh, Paul Henning

  2014-01-01

  Regnorme er fremtidens svar på stålet. De kan nemlig bearbejde jorden 2417 - det vil sige døgnet rundt. De er ikke så krævende, holder ikke faglige møder, bryder ikke ned og ser stort på pauserne. Men selvfølgelig er der forhold, de slet ikke bryder sig om.

 7. Convenience: Så tag på gourmetrestaurant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Vil De have en særlig oplevelse med convenience food? Så vil jeg anbefale, at De booker et bord på en gourmet-restaurant og bestiller en menu surprise med en tilsvarende vinmenu. Så behøver man slet ikke at lave mad. Man behøver ikke engang at tænke over, hvad man ønsker at spise eller drikke. Maden bliver serveret for en. Drikkevarerne bliver skænket op. De snavsede tallerkner bliver ryddet væk. Selv servietten bliver foldet ud og lagt på ens skød. Er det ikke det, De forbinder med convenience food? Hvad er det så - pulverkaffe, kagemiks, lørdagskylling? Eller pølsevogn og burgere, når det er uden for huset? Udgivelsesdato: 8. juni

 8. Fremtidens læremidler : plads til alle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2012-01-01

  It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering.

 9. Religiøse politikere og sekulære vælgere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  2011-01-01

  Artiklen påviser at de politisk-religiøse tendenser på samfundsniveau ikke kan genfindes på individniveau. Eller sagt på en anden måde så er det ikke de kristne som mener at Danmark bygger på kristne værdier....

 10. Sport er hverken sundt eller social

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende rituale...

 11. Synergistic activation of NF-?B by nontypeable H. influenzae and S. pneumoniae is mediated by CK2, IKK?-I?B?, and p38 MAPK

  International Nuclear Information System (INIS)

  In review of the past studies on NF-?B regulation, most of them have focused on investigating how NF-?B is activated by a single inducer at a time. Given the fact that, in mixed bacterial infections in vivo, multiple inflammation inducers, including both nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) and Streptococcus pneumoniae, are present simultaneously, a key issue that has yet to be addressed is whether NTHi and S. pneumoniae simultaneously activate NF-?B and the subsequent inflammatory response in a synergistic manner. Here, we show that NTHi and S. pneumoniae synergistically induce NF-?B-dependent inflammatory response via activation of multiple signaling pathways in vitro and in vivo. The classical IKK?-I?B? and p38 MAPK pathways are involved in synergistic activation of NF-?B via two distinct mechanisms, p65 nuclear translocation-dependent and -independent mechanisms. Moreover, casein kinase 2 (CK2) is involved in synergistic induction of NF-?B via a mechanism dependent on phosphorylation of p65 at both Ser536 and Ser276 sites. These studies bring new insights into the molecular mechanisms underlying the NF-?B-dependent inflammatory response in polymicrobial infections and may lead to development of novel therapeutic strategies for modulating inflammation in mixed infections for patients with otitis media and chronic obstructive pulmonary diseases

 12. Dannelse for fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  Dannelse kan betyde mange ting: Dannelse til manerer, borgerlig dannelse og kritisk-konstruktiv dannelse. Bidraget argumenterer for at kompetence og dannelse ikke behøver være modsætninger og for at kompetencer kan bidrage til udvikling af kritisk-konstruktiv dannelse....

 13. (H)vide verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lise Dam

  I debatten om den offentlige sektor fremstilles kvalitetssikring som et selvfølgeligt fænomen, der ikke kan problematiseres. For hvem kan være imod kvalitet? Med implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel understreges både udbredelsen og aktualiteten af kvalitetssikring. Ph.d.-afhandlingen (H...

 14. Parasit er forklædt som vært

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt

  Parasitter kan koble værtens egne molekyler til overfladen hvorved værtens eget immunforsvar ikke kan genkende snylteren. Det er bl.a. vist hos voksmøllet og dets nematodparasit Udgivelsesdato: 6. juni...

 15. Irans atomprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2008-01-01

  Det er nu utænkeligt at USA vil angribe Iran, og vi kan ikke længere forhindre iranerne i at nå et stadium, hvor de potentielt kan få atomvåben, mener Gary Sick, en af verdens førende Iran-eksperter. Udgivelsesdato: 10/10......Det er nu utænkeligt at USA vil angribe Iran, og vi kan ikke længere forhindre iranerne i at nå et stadium, hvor de potentielt kan få atomvåben, mener Gary Sick, en af verdens førende Iran-eksperter. Udgivelsesdato: 10/10...

 16. Status og plejemuligheder for klokkelyngdomineret våd hede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik

  2011-01-01

  To områder med våd indlandshede (type 4010) med klokkelyng på Borris Hede er blevet undersøgt for at afklare årsagerne til, at de er under forandring og for at give baggrunden for udvikling af plejetiltag, der kan vende udviklingen. NOVANA overvågningen viser, at klokkelyng i denne naturtype arealmæssigt er gået tilbage med ca. 10% fra 2004 – 2009, hvilket svarer til den periode, overvågningen er blevet udført. Andre danske observationer og undersøgelser bekræfter, at udviklingen har været negativ i en periode i det mindste siden omkring 1995. Samtidig står det klart, at der ikke findes sikker erfaring om pleje af denne naturtype, der vil kunne vende udviklingen. Undersøgelserne på Borris Hede blev udført for at kvantificere den nuværende status for naturtypen på Borris Hede. De to undersøgte transekter viste, at dækningen og strukturen (kompaktheden) af klokkelyngbevoksningerne er lav, at klokkelyngområderne er under forandring pga. øget forekomst af bl.a. hedelyng og blåtop, men også at der stadig er områder med dominans af klokkelyng, som dog synes at være i tilbagegang, hvilket blandt andet ses ved, at der i områderne forekommer en del død eller døende klokkelyng. Målingerne af kulstof og kvælstof i morlaget viser et ugunstigt lavt C/N forhold i de fugtige områder, hvor klokkelyng tidligere har været meget dominerende. I forhold til det anbefalede C/N-forhold som ligger på 30 eller derover, sås der i de fugtige områder på Borris Hede C/N-forhold mellem 21 og 26. Det viser, at den pleje, der er blevet foretaget på Borris Hede i form af afbrænding ikke har været tilstrækkelig til at genoprette områdets evne til at opbygge kulstof. Dette skyldes efter al sandsynlighed, at afbrændingen er foregået på et tidspunkt, hvor de fugtige områder ikke er blevet nævneværdigt påvirket af afbrændingen. Konklusionen er, at kvælstofnedfaldet overstiger naturtypens tålegrænse, og at de aktuelle plejeformer ikke er tilstrækkelige til at fjerne overskuddet af kvælstof, hvilket har til resultat, at kvælstof akkumuleres i de fugtige områder og fører til, at vegetationen langsomt ændres. En forandring som stadigt forløber, og som sit sandsynlige endepunkt vil have en vegetation domineret af græsser med blåtop som den dominerende art. Som en konsekvens af at en deposition på 12 – 14 kg N ha-1år-1 og derover medfører at klokkelyng forsvinder fra de våde indlandsheder, foreslås det ud fra statistiske analyser, at tålegrænseintervallet for naturtypen våd indlandshede (type 4010) begrænses fra den aktuelt gældende publicerede tålegrænse for naturtypen på 10–25 kg N ha-1år-1, til 10 – 14 kg N ha-1år-1. Det vil sige at heder som aldrig har været belastet udover 12 - 14 kg N ha-1år-1 fremover må formodes at kunne tåle belastninger herunder. Våde indlandsheder der tidligere har været udsat for Ndepositioner højere end 12 - 14 kg N ha-1år-1 vil kunne tåle mindre end tålegrænsen. Der er behov for at udvikle plejemetoder, som kan vende udviklingen. Her begrænses mulighederne af, at Borris Hede fungerer som skydeterræn, hvilket gør, at pleje i form af græsning og afskrælning af tørvelaget i praksis er udelukket henholdsvis pga. skydningen og risikoen for at støde på ueksploderet ammunition. Derfor står afbrænding i tørre somre tilbage som eneste realistiske mulighed for at vende udviklingen. Sådan pleje kræver dispensation fra den gældende bekendtgørelse om bl.a. afbrænding af hede, som ikke giver mulighed for afbrænding af lyng m.v. i perioden 1. april - 31. august. En generel dispensationsmulighed for kommunalbestyrelsen til at tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser gælder udtrykkeligt ikke i denne situation (§ 3, stk. 1). Anvendelsen af denne plejeform i sommerperioden kræver derfor en ændring af bekendtgørelsen, hvilket hermed anbefales.

 17. Ultrastructure of emulsions - a comparative electron microscopy study

  OpenAIRE

  Jensen, Louise Helene Søgaard; Horsewell, Andy

  2013-01-01

  Fiskeolie indeholder de to lang-kædede omega-3 fedtsyrer eicosapentaensyre og docosahexaensyre. De er essentielle fedtsyrer og deres kort-kædede prækursorer konverteres ikke effektivt i kroppen. Derfor anbefales det at indtage disse gennem kosten. Trods den nylige debat om virkningerne af omega-3 kosttilskud er omega-3 fedtsyrer genstand for stor interesse fra forbrugerne, fødevareindustrien og flere forskellige forskningsområder. Én måde at indtage fiskeolie tilskud på, er gennem fiske olie ...

 18. Når sandheden ikke vil findes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  Repremiere: Efter at have levet et hengemt liv på pan-and-scan VHS de sidste 20 år, har man nu lejlighed til at se eller gense Michelangelo Antonionis Profession Reporter (1975) i den version instruktøren oprindelig har villet det. Små 4 biografer i landet viser nu een af Antonionis bedste film...

 19. Kaffe kan beskytte mod sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz; Bech, Bodil Hammer; Dragsted, Lars Ove; Hyldstrup, Lars; Jørgensen, Kasper Guidaber; Larsen, Mogens Lytken; Tjønneland, Anne Marie

  2012-01-01

  A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential n...

 20. Kaffe kan beskytte mod sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz

  2012-01-01

  A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively.

 1. Metabolomics kan potentielt forbedre lægemiddelterapien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stage, Claus; Jürgens, Gesche; Dalhoff, Kim Peder; Rasmussen, Henrik Berg

  2014-01-01

  Until now drug therapy has primarily been controlled by dose titration on the basis of effects and side effects. However, a lot of people being treated with a drug experience too little effect or too many side effects. Therefore it will be advantageous to improve drug therapy and make it even more "individualized". In this chase metabolomics is a hot topic. The aim of this paper is to review the concepts of metabolomics and the possible applications in regard to drug development, drug therapy an...

 2. Valproat kan inducere reversibel encefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prakash, Sivagini; Harbo, Thomas; Christensen, Jakob

  2014-01-01

  Valproate (VPA) is a widely used antiepileptic drug - also in the elderly. A female patient was diagnosed with epilepsy at the age of 60 years and treated with VPA for 16 years before developing tremor, rigidity, cognitive impairment and descending consciousness progressing to coma. After discontinuation of VPA she regained full consciousness, could talk and feed herself. The extrapyramidal and cognitive symptoms completely subsided during the following months. VPA-induced encephalopathy is an u...

 3. Valproat kan inducere reversibel encefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prakash, Sivagini; Harbo, Thomas

  2014-01-01

  Valproate (VPA) is a widely used antiepileptic drug - also in the elderly. A female patient was diagnosed with epilepsy at the age of 60 years and treated with VPA for 16 years before developing tremor, rigidity, cognitive impairment and descending consciousness progressing to coma. After discontinuation of VPA she regained full consciousness, could talk and feed herself. The extrapyramidal and cognitive symptoms completely subsided during the following months. VPA-induced encephalopathy is an uncommon but serious adverse effect that should be considered in patients with cognitive decline during VPA treatment.

 4. Meningitis kan ligne subaraknoidal blødning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elghoura, Nour Foad Diab

  2012-01-01

  A 70 year-old man was admitted under the diagnosis of subarachnoid haemorrhage and presented with a history of ear pain, followed by acute onset of severe headache, nausea, vomiting, impaired consciousness, and fever. However, a computed tomography (CT) showed an acute mastoiditis and pneumocephalus, and a lumbar puncture confirmed the diagnosis meningitis. The increased middle ear pressure relative to the intracranial pressure had caused air and bacteria to penetrate intracerebrally. This case illustrates the importance of a rapid diagnostic workup in acute onset headache including a careful anamnesis, CT and lumbar puncture.

 5. Kaffe kan beskytte mod sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz; Bech, Bodil Hammer; Dragsted, Lars Ove; Hyldstrup, Lars; Jørgensen, Kasper; Larsen, Mogens Lytken; Tjønneland, Anne Marie

  2012-01-01

  A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and...... depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively....

 6. Monteggiafrakturer hos børn kan overses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abood, Ahmed Abdul-Hussein; MØller-Madsen, Bjarne

  2015-01-01

  Monteggia fractures in children are rare fractures presenting with anterior radial head dislocation and ulnar bowing in typical cases. In adulthood, pain, instability, deformity, loss of power and range of motion in the elbow joint are experienced. Early treatment is crucial, since the prognosis is depending on the time delay from injury to treatment. Full forearm X-rays including the elbow joint in two perpendicular projections are highly recommended in order to achieve an exact diagnosis without delay.

 7. Hvad kan teknologistudier sige arbejdslivsstudier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders

  2007-01-01

  Work life studies are a research area inspired by many academic disciplines - amongst others technology studies. In the tradition of Science and Technology Studies (STS) the interplay between 'technology' and 'society' has been discussed thoroughly, and the tradition has given much reflection to theoretical and methodological questions in the social sciences. The article argues that these reflections should be incorporated in order that work life studies can give appropriate attention to the impact of technology. Further the article discusses the influence of Actor Network Theory (ANT) in the social sciences. ANT has become popular in its aspirations to combine 'societal'and 'technological' factors in a seamless way. But is it possible for ANT to bridge the divide between 'societal' and 'technological' explanations in the social sciences? The article questions the ANT project and stresses that work life studies should be cautious in adopting ANT approaches without thoroughly scrutinizing the implications. Thearticle conludes that the STS approach can gie valuable inspiration for work life studies, but equally warns against embracing the ANT approach uncritically.

 8. Folkeskolen kan lære af Finland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  Kronikken er en kommentar til den aktuelle danske debat om skolelukninger og -sammenlægninger - med udsyn til USA og Finland......Kronikken er en kommentar til den aktuelle danske debat om skolelukninger og -sammenlægninger - med udsyn til USA og Finland...

 9. Kulturforskelle kan være en udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langhoff, Tine

  1996-01-01

  McDonald opererer over det meste af verden med det samme produktkoncept. I lærebøgerne bliver McDonald's strategi ofte fremhævet som et skoleeksempel på en globaliseringsstrategi. Alligevel har en burger forskellige kulturelle betydninger for kunder verden over. I Rusland står folk velvilligt i kø i timevis for at købe sig en burger, fordi den har en meget høj statusværdi. Det modsatte er tilfældet i Sydeuropa. Burgeren er et eksempel på et globalt produkt, der har forskellig betydning for de kunder der indtager den. Og den er dermed et symbol på de skiftende spilleregler, som internationaliseringen påfører virksomhederne.

 10. Ingen effekt af udvalgte podekulturer i vådfoder til smågrise : Podekulturer bestående af mælkesyrebakterier eller gær anvendt i vådfoder til smågrise påvirkede ikke produktionsværdien, idet der ingen forskelle var hverken i grisenes foderoptagelse eller tilvækst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Canibe, Nuria

  2011-01-01

  Anvendelse af mælkesyrebakterier eller gær som podekulturer i vådfoder til smågrise havde hverkenen effekt på smågrisenes foderoptagelse eller tilvækst. Mikroorganismerne var isoleret fra vådfoder i danske besætninger og var derfor naturligt forekommende i vådfoder. Der var ingen statistisk sikker forskel i produktionsværdien mellem grupperne, der fik podekulturer, og kontrolgruppen, hverken i de første 3 uger efter fravænning, hvor grisene fik vådfoder med tilsætning af podekulturer eller i hele smågriseperioden, hvor grisene i den sidste del af perioden fik pelleteret tørfoder. Der var ingen væsentlig forskel mellem grupperne i tab af syntetiske aminosyrer ved fermentering af vådfoderet. Denne afprøvning var en opfølgning af en undersøgelse i 40 besætninger, hvor der blev fundet en statistisk sikker sammenhæng mellem forekomsten af en art af gær (Kazachstania exigua) og foderoptagelsen hos smågrise. Der blev ikke fundet nogen tydelig sammenhæng mellem 2 foderoptagelsen og fylotyper af mælkesyrebakterier i vådfoder i undersøgelsen. Fylotyper er grupper af arter, der ikke kunne adskilles ved den anvendte analysemetode. Afprøvning kunne ikke bekræfte en positiv effekt på foderoptagelsen af gærarten Kazachstania exigua, som den indledende undersøgelse havde antydet. Ud fra resultaterne af undersøgelsen i 40 besætninger blev der udvalgt én art af gær (Kazachstania exigua) og to fylotyper af mælkesyrerbakterier (Lactobacillus rossiae/L. sp. CS1/L. siligionis og Lactobacillus sanfranciscensis/L. sanfrancisco/L. lindneri), der blev afprøvet som podekultur i vådfoder til smågrise. Afprøvningen blev gennemført i én besætning og smågrisene blevet inddelt i tre grupper; en kontrol- og to forsøgsgrupper. Afprøvningsperioden var fra ca. 5 til 12 ugers alderen. Alle tre grupper fik vådfoder dag 1-21 og derefter pelleteret tørfoder. I kontrolgruppen, gruppe 1, blev vådfoderet tilsat placebo-podekultur uden mælkesyrebakterier og gær, mens podekulturen i gruppe 2 var de to fylotyper af mælkesyrebakterier, og i gruppe 3 blev gærarten anvendt som podekultur.

 11. Facilitering i de sjællandske lokale energispareudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hanne Broen

  2001-01-01

  Formålet med denne rapport er på baggrund af en kortlægning af de sjællandske lokale energispareudvalg samt en SWOT-analyse, en aktøranalyse og en teoretisk diskussion at belyse, hvordan de lokale energispareudvalg ved hjælp af en facilitator kan støttes i deres arbejde med at opfylde målene, der er udstukket i loven om fremme af besparelser i energiforbruget. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og et videre forløb, hvor trategier og handlingsplaner skal udarbejdes. En facilitator skal forstås som en person, der styrker en gruppe i at lære om deres problemsituation, om deres mål og i at udvikle handlingsplaner for deres mål. Målet for energispareudvalgene er at fremme energibesparelser lokalt, og deltagerne i udvalgene er derfor forpligtet til at koordinere og samarbejde om energispareaktiviteter. El-, gas- og varmeforsyningsselskaberne er forpligtet til at deltage, hvorimod det står kommuner, miljø-, erhvervs og forbrugerorganisationer frit for at deltage. Udvalgene har ikke kommissorium til atpålægge en deltager aktiviteter, som er deltageren imod. Udvalget er således kun beslutningsdygtigt ved enstemmighed. Kortlægningen af de sjællandske lokale energispareudvalg har vist, at udvalgene har haft en vanskelig start, der især er bremset af, at fjernvarmeværkerne har holdt sig tilbage fra energispareudvalgsarbejdet, indtil en bekendtgørelse til varmeforsynings-loven er på plads. El- og gasforsyningsselskaberne har været initiativtagerne til alle udvalg på Sjælland. Der er på baggrund af SWOT-analysen identificeret seks problemer hos udvalgene. Det er udvalgets manglende identitet, manglende konkrete projektforslag, uenighed om geografiske områder, at deltagerne ikke kender hinandenn, frygt for skæve magtforhold i udvalgene og manglende visioner. Aktøranalysen har vist, at aktørernes bud på udvalgenes geografiske område samt opgaver afspejler aktørernes egne områder og daglige opgaver. Der er ud over lovens krav identificeret to mål for energispareudvalgenes arbejde: Erfaringsudveksling og vidensdeling. Kortlægningen af de sjællandske energispareudvalg og aktøranalysen har vist, at der er behov for at inddrage en facilitator i udvalgene. På baggrund af den teoretiske diskussion kan det konkluderes, at de lokale energispareudvalg kan støttes i deres arbejde med at løse deres problemer samt nå lovgivningens og deres egne mål ved hjælp af en facilitator. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og udarbejdelse af strategier og handlingsplaner i udvalgenes videre forløb. I etableringsfasen bør facilitatoren støtte udvalgene ved at samle deltagerne til sociale arrangementer, afholde samtaler med hver enkelt deltager og herved få belyst deres baggrund, opfattelse af udvalget samt problemer, fordele og mål med udvalget. Facilitatoren vil endvidere kunne støtte udvalgene ved at fungere som vidensformidler. Dernæst bør facilitatoren i udvalgenes problemløsningsfase støtte udvalgene ved at afholde møder, hvor kreative teknikker samt struktureringsmetodikker anvendes til at få afklaret udvalgenesproblemer. Endelig bør facilitatoren i etableringsfasens afslutningsfase støtte udvalgene i afrapporteringen og i at forberede udvalgets næste skridt med hensyn til mødestruktur, valg af teknikker og deltagere. Facilitatorens opgave er at lade deltagernes kritik og ideer få frit løb og dernæst samle deres ideer til få konkrete bud. I etableringsfasen bør facilitatoren derfor holde lav profil. I udvalgenes videre forløb kan facilitatoren støtte udvalgene i at forberede og afholde møder, hvor struktureringsmetodikker anvendes til at få udviklet strategier og handlingsplaner. Facilitatorens opgave er at holde deltagerne fast mod målet. Det kan endvidere konkluderes, at udvalgene bør have udarbejdet en strategi som en position eller plan og som et perspektiv. Det anbefales, at udvalgene opdeles i mindre grupper under selve faciliteringsprocessen, enten aktørvis eller tværfagligt for at sikre, at alle kommer til orde. Det kan være en fordel i etableri

 12. Hvor gammelt er et fossil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2013-01-01

  Man kan ikke måle den geologiske alder direkte på en forstening. I stedet må man kombinere viden om geologiske lag og fossile arters indbyrdes rækkefølge med målinger af radioaktive isotoper.......Man kan ikke måle den geologiske alder direkte på en forstening. I stedet må man kombinere viden om geologiske lag og fossile arters indbyrdes rækkefølge med målinger af radioaktive isotoper....

 13. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 14. Ledelse i et interventionsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  Autopoetiske systemer er på det operative niveau lukkede for hinanden, hvilket betyder, at omverdenen eller andre systemer ikke kan gribe ind i et givent systems autopoiesis. Ledelse kan således ikke direkte specificere, det vil sige styre og kontrollere, de ledelsesudsatte systemers autopoiesis,...

 15. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet billede af den indsats, de yder dernede.

 16. Kommentarer til SNS, Glycine max (A2704-12), vurdering af konsekvenserne ved at importere og anvende sojabønnerne på den måde, det er beskrevet i ansøgningen, modtaget 20-02-2006, deadline 01-05-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2006-01-01

  de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojafrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja...

 17. Kristendom og naturvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2015-01-01

  Det er et paradoks, hvis man forlanger håndfaste beviser for at kunne tro. Tro kan netop ikke begrundes rationelt, og derfor kan man heller ikke argumentere sig frem til, at man skal tro. Hvis man som kristen har et problem med påskens opstandelse, så har man da et endnu større problem med Guds eksistens

 18. Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

 19. Can Venezuela's oil sector endure Chavez' ambitions any longer?; Kan Venezuela's oliesector Chavez' ambities nog langer dragen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Honkoop, J.

  2009-07-15

  The author describes the decline of Venezuela's oil industry as well as President Chavez' reaction to Venezuela's budgetary crisis. Politicization, falling investment and the obligation to take upon itself a plethora of social spending have left national oil company Petroleos de Venezuela, S.A. unable to produce efficiently and maintain production levels. Falling oil production and lower oil prices have in turn left president Hugo Chavez unable to spread the wealth to Venezuela's poor and he is searching desperately for ways to extract yet more from Venezuela's dysfunctional economy. As funds run out, Venezuela's expensive foreign policy, supporting regional allies, in particular Cuba, and seeking to export anywhere but the United States, proves overly expensive. Venezuela's impoverished masses, still supportive of Chavez during February's elections, may become less so as funds for social programmes run out. For Chavez it is a time for making choices... otherwise the people of Venezuela will choose for him. [Dutch] De auteur beschrijft de teruggang van de olie-industrie van Venezuela en de reacties van president Chavez op de budgettaire crisis in Venezuela. Politisering, dalende investeringen en de verplichtingen m.b.t. de overvloed aan sociale uitgaven zorgen er voor dat de nationale oliemaatschappij Petroleos de Venezuela niet in staat is om efficient te produceren en de productie op peil te houden. Dalende olie-productie en lagere olieprijzen zorgen er ook voor dat de president niet in staat is om de rijkdom te verdelen over de armen in Venezuela. Hij is op zoek naar manieren om meer te halen uit de slecht functionerende economie. Zijn dure buitenlandse Venezuela beleid, onder meer door ondersteuning van regionale bondgenoten, in het bijzonder Cuba, en het zoeken naar export mogelijkheden, behalve naar de USA, pakt fiancieel gezien slecht uit. De verarmde massa's van Venezuela steunden Chavez nog in de verkiezingen in Februari 2011, maar dat kan minder worden als de fondsen voor sociale programma's droogvallen.

 20. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Sørensen, Jesper Givskov

  2012-01-01

  i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig...... spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning...

 1. Gogol’ün Palto’sundan Ç?kan Bir Eser: Odalarda A Work Of Art R?ses Up From The Coat Of Gogol: In The Rooms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet BA?TÜRK

  2012-12-01

  Full Text Available Since the leading names and the work of arts in literature are the most significant representatives of a tradition/ way/ movement/ comprehension, influenced the authors and the works of art of theseauthors following them. One of these leading Works of art is Earth andThe Coat which is accepted as milestone work in Russian literature ofGogol. “We all rises from The Coat of Gogol” statement of Dostoyevski,was said to determine the importance of this pioneer long story. It ispossible to find examples fort he Works of art rise up from the Coat inTurkish literature. One of them is In The Rooms, the first novelpublished in 1960 by Erdal Öz. Öz states that, in the preface of thenovel, Dostoyevski and Camus are emphasised in the writings about thebook based on the introduction writ of Ya?ar Nabi on the back of thefirst press from Varl?k Publication (Öz 1999, 11. Thus, little officerwhose name is not stated in the novel, bears traces of AkakiyAkakiyeviç who is presented as equivalent of “little man” in The Coat ofGogol. In Öz's art of work as a sub-text; with "Palto"; it isestablished direct or indirect relationship through "referent" and"allusion".In this article, it is aimed to analyze the intertextuality between InThe Rooms of Erdal Öz and The Coat of Gogol, and it is determined onthe similarities and the differences between these two works, and theprotagonists, by using comperative literature method. In this way, theissues such as how the Coat effect in In The Rooms, which is said byÖz, to begin the writing beginning from the protagonist in The Coat, andwhether this effect turns into individuality or not, are examined. Edebiyatta öncü isimler ve eserler, bir gelene?in/yolun/ak?m?n/anlay???n ilk önemli temsilcisi olduklar? için kendisinden sonra gelen kalemleri ve kalem mahsullerini bir ?ekilde etkilemi?tir. Bu öncü eserlerden biri, Dünya ve Rus edebiyat?nda önemli bir yere sahip Gogol’ün kilometre ta?? kabul edilen yap?tlar?ndan Palto’dur. Bu ç???r aç?c? uzun hikâyenin önemi ve etkisini tespit ad?na Dostoyevski’nin “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan ç?kt?k.” ifadesi dikkate de?erdir. Türk edebiyat?nda da Palto’dan ç?kan eserlere örnekler bulmak mümkündür. Bunlardan biri de Erdal Öz’ün 1960’ta yay?mlad??? ilk roman? Odalarda’d?r. Öz, roman?n ön sözünde, Varl?k Yay?nlar?ndan ç?kan ilk bask?n?n arkas?ndaki Ya?ar Nabi’ye ait olan tan?t?m yaz?s?ndan hareketle kitapla ilgili yaz?larda hep Dosteyevski ve Camus vurgusunun öne ç?kart?ld???n? fakat o, roman?n? Palto’da anlat?lan kahramandan yola ç?karak yazmaya ba?lad???n? ifade eder (Öz, 1999:11. Nitekim romanda ad? verilmeyen küçük memur, Gogol’ün Palto’sundaki “küçük adam”?n kar??l??? olarak sunulan Akakiy Akakiyeviç’ten izler ta??r. Öz’ün eserinde, bir alt metin olarak Palto’yla “gönderge” ve “an??t?rma” yoluyla do?rudan veya dolayl? yoldan ili?ki kurulur.Bu makalede Erdal Öz’ün Odalarda adl? roman?yla Gogol’ün Palto’su, metinleraras?l?k ba?lam?nda kar??la?t?rmal? yöntemle çözümlenmeye çal???lm?? ve iki eser aras?ndaki benzerliklerle farkl?l?klar, iki eserin ba?ki?ileri etraf?nda tespit edilmi?tir. Böylelikle Öz’ün, Palto’daki kahramandan hareketle yazmaya ba?lad???n? söyledi?i roman? Odalarda’ki Palto etkisinin ne boyutlarda oldu?u, bu etkinin özgünlü?e dönü?üp dönü?medi?i gibi hususlar irdelenmi?tir.

 2. Nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen Nue; Bech-Danielsen, Claus

  2015-01-01

  Med udgangspunkt i aktuelle tendenser inden for byudvikling og boligmarked giver dette kapitel en diskussion af, hvordan erfaringerne fra Arbejdernes Byggeforening kan bringes i spil i dag. Det sker først med fokus på den kollektive organisationsform, og her anbefales det, at søge inspiration i aktuelle tyske og hollandske organisationsformer, hvor beboere og kommuner i tæt samarbejde udvikler billige boliger baseret på fællesskab. Dernæst sker det med fokus på arkitektonisk kvalitet, og her anb...

 3. Stor nåletræsnudebille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anita Fjeldsted; Ravn, Hans Peter

  Snudebillens gnav på nyplantede nåletræer udgør det største skadedyrsproblem i forbindelse med kulturetablering af nåletræ i dansk skovbrug. Den mest almindelige bekæmpelse har indtil i dag været sprøjtning af rodhalsen. Brugen af pesticider vil dog blive begrænset i fremtiden. Dette aktualiserer......, skadelig optræden og mulighederne for at hindre eller mindske skaderne uden brug af pesticider. Rapporten gennemgår de hidtidige erfaringer samt skitserer en strategi for modforholdsregler der kan anbefales under danske forhold (skærmstilling, jordbehandling, plantemateriale, plantetidspunkt, m.v.). Der...

 4. Sport er hverken sundt eller social

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende ritualer. Sport kan imidlertid som projekt fortsat godt levere stof til den meningsskabende fortælling om identitet: Hvem er jeg!

 5. MINDFULNESS BEHANDLING AF DANSKE VETERANER - ET PILOTSTUDIE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjorback, Lone

  2015-01-01

  I foråret 2014 mødtes en gruppe på 12 danske veteraner en gang om ugen i 9 uger for at deltage i programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR). Deltagerne havde meldt sig frivilligt, og gruppen var blandet mht. alder, køn, antal udsendelser og diagnoser. Det, de havde til fælles, var tidligere udsendelse i dansk tjeneste samt motivation til at deltage i programmet. Oprindeligt var 13 rekrutteret, men én meldte fra efter første møde. De øvrige udviste ægte militærdisciplin og gruppesammenhold og mødte op hver gang, undtaget i tilfælde af planlagte udlandsrejser, operationer etc. Deltagerne ytrede efterfølgende alle, at det havde været meget positivt at mødes sammen med netop veteraner og i dette fællesskab modtage undervisning i programmet. At være omgivet af andre med samme baggrund beskrev mange som trygt og positivt og som noget, de havde savnet. Flere havde bevidst undgået veteranforum pga. dårlige erfaringer med at få det værre af at høre på brok og beklagelser og de samme gamle ’røverhistorier’ blive fortalt igen og igen. Det var derfor en befrielse for mange, at man i MBSR ikke sidder og deler alle historierne fra fortiden, men tværtimod metodisk og struktureret fokuserer på at træne evnen til at være i nuet. Alle ville anbefale andre veteraner at tage forløbet, og hovedparten af deltagerne rapporterede om positive ændringer i dagligdagen samt nedgang i symptomer, hvilket ligeledes var den tendens, som fremgik af målingerne på psykologiske og biologiske stressmarkører. Mange syntes, at det kunne have været hjælpsomt at kende til teorierne og teknikkerne inden deres udsendelser. Erfaringerne fra pilotstudiet er således positive og viser tendenser for, at MBSR kan anvendes til forebyggelse, behandling og rehabilitering af danske soldater.

 6. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2012-01-01

  uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring...

 7. Computerspil og kunstmuseer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids visu...

 8. Tous les Français ne boivent pas du vin : Réflexions sur le rapport entre la négation et le quantifieur tous

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nølke, Henning

  Sprog er normalt underkastet et ikonisk princip, ifølge hvilket kvantorers indbyrdes scopeforhold bestemmes af deres rækkeølge i overfladestrukturen. Hvordan kan det så være, at Tous les Français ne boivent pas du vin betyder, at ikke alle franskmænd drikker vin, og ikke, at 'alle ikke', dvs...

 9. Infraktioner i dentin - diagnostik og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Ulla

  2011-01-01

  Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege tanden i tandrækken, ofte end ikke oplyse, om det er i over- eller underkæbe, men har rigtigt ondt en gang imellem, når der tygges i den angivne side. Kliniske og radiologiske fund viser ikke tegn på sygdom, og patienten ønsker behandling. Diagnosen skal stilles, uden at tandlægen har adgang til at se infraktionen i dentinen, og jo tidligere den stille...

 10. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2011-01-01

  Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og...

 11. Antorini, husk billedkunst : Faget billedkunst er et kreativt vidensfag, der bliver svigtet groft på alle niveauer i det danske uddannelsessystem: Blandt andet undervises der ikke i faget på folkeskolens mellemste og ældste klassetrin.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2013-01-01

  Danmark er i udlandets øjne kendt for vores kreativitet. Trods vores lidenhed kan vi bryste os af fremragende kunstnere – lad mig her nævne Asger Jorn og Per Kirkeby og fra den yngre generation også Olafur Eliasson, Tal R, Superflex, Jesper Just, Elmgreen & Dragset m.fl. – store arkitekter fra Arne Jacobsen over Jørn Utzon til Henning Larsen og Bjarke Ingels og store og markante designere som PH, Finn Juhl, Hans J. Wegner og Verner Panton. Men kan det blive ved, når de kreativ-musiske fag i skolen prioriteres så lavt? På trods af erhvervslivets og skiftende regeringers ambitioner om en stadig mere innovativ, kreativ og kompetent arbejdskraft og på trods af det faktum, at vi lever i en i stigende grad visuel kultur, har det vigtige kreativ-visuelle fag, billedkunst, i folkeskolen, i gymnasiet og på læreruddannelsen været på tilbagetog i snart 40 år. Det er ellers det eneste fag, som giver eleverne et bevidst forhold til billeder, og som lærer dem at skabe deres egne.

 12. Porcine circovirus type 2 induces type I interferon production via MyD88-IKK?-IRFs signaling rather than NF-?B in porcine alveolar macrophages in vitro.

  Science.gov (United States)

  Chen, Mengmeng; Han, Junyuan; Zhang, Yaqun; Duan, Dianning; Zhang, Shuxia

  2016-02-01

  Type I interferon (IFN-I) plays important roles in host antiviral responses. The interferon regulatory factor (IRF) and NF-?B transcription factors are thought to be important in the processes of viral secretion and triggering of interferon production. Recently, studies have shown that porcine circovirus type 2 (PCV2) can induce IFN-I production in vivo and in vitro, but the mechanisms underlying the production of PAMs infected with PCV2 remains unknown. Treatment of these cells with BAY11-7082, an inhibitor of NF-?B activation, allowed us to study the secretion of IFN-? and IFN-? in PAMs infected with PCV2. We found that IFN-? expression was induced following virus infection of PAMs. Notably, even after inhibitor treatment of PAMs infected with PCV2, secretion of IFN-? was significantly higher (P<0.05) compared with the PCV2 infection alone group. Our findings suggest that NF-?B plays a minor role in PCV2-induced type I interferon responses. To further characterize the signaling pathway that drives IFN-I expression in PAMs in response to PCV2, we used siRNA to silence the expression of Myeloid differentiation factor 88 (MyD88) and study the role of MyD88-IKK?-IRF signaling in IFN-I production in PAMs induced by PCV2. Our findings show that PCV2 induced IFN-? mRNA transcription, which is associated with the activities of MyD88, IRF7, and IRF3. Thus, PCV2 can induce IFN-I transcription via the MyD88-IKK?-IRF signaling axis. PMID:26850559

 13. Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og ...

 14. Facebook Marketing - Fra A-Z : Ny bog om marketing på Facebook giver gode råd til virksomheder, der er nybegyndere i cyber space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas BØtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst.

 15. Råglycerol som energifoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; SØrensen, Martin Tang

  2015-01-01

  Råglycerol er et flydende, sirupsagtigt fodermiddel fra produktionen af bio-diesel på basis af planteolier, og det forventes på markedet i stigende mængder. Der kan være variation i indholdet af glycerol i råglycerol til foderbrug, og det anbefales at rekvirere analysecertifikat fra leverandøren, når råglycerol skal anvendes i fodringen. Råglycerol kan erstatte stivelsesholdige energifodermidler som byg i rationen til malkekøer med op til 12 % glycerol af tørstoffet uden negative effekter for ydelse eller mælkekvalitet og med en positiv effekt på foderoptagelse og mælkens indhold af fedt og protein.

 16. Put the plug in. Shore-side electricity for moored sea ships can improve environmental quality in Rotterdam, Netherlands; Of je stopt de stekker erin. Walstroom voor afgemeerde zeeschepen kan de omgevingskwaliteit in Rotterdam verbeteren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okkerse, W.J.; Molenaar, R. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam (Netherlands)

  2011-10-15

  Moored vessels consume much energy for their 'hotel' function: heating, cooling and lighting. Containers with perishable goods are cooled. Mammoth oil tankers unload oil onshore. That takes a lot of energy and cause much emissions to the air. Use of quay-side electricity can reduce such emissions considerably. Global developments bring the use of onshore power a step closer. This article discusses the environmental benefits for Rotterdam, Netherlands. [Dutch] Afgemeerde zeeschepen verbruiken veel energie voor hun 'hotel' functie: verwarming, verlichting en koeling. Containers met bederfelijke goederen worden gekoeld. Mammoettankers Iossen olie naar de wal. Dat kost veel energie en de bijbehorende emissies zijn groot. Toepassing van walstroom kan deze emissies sterk verminderen. Mondiale ontwikkelingen zorgen ervoor dat toepassing van walstroom een stapje dichterbij is gekomen. In dit artikel wordt de milieuwinst berekend voor Rotterdam.

 17. 14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2013-01-01

  14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

 18. Diffuse Agency and Institutional Dynamics in Global Governance – the Cases of the World Bank and the WTO : Panel: Institutionalisation and norms in global governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strange, Michael Stewart; Aagaard, Peter

  Global styring har ingen central autoritet, så globalt lederskab må forstås i nye termer. Når direkte anvendelse af magt via hierarkier ikke længere er en mulgiehd, politologisk forskning har vendt sig mod begrebet "blød magt". Det centrale i blød magt-tilgange er normative forandringer. Normative forandringer opstår gennem introduktionen, indramningen og faciliteringen af nye paradigmer, programmer og offentlige holdninger. Dette kan ikke begrænses til en snæver elite, men involverer en bredere intellektuel relation mellem akademikere, politikere, mediefolk, NGOere og private firmaer. I sådan et komplekst mijø kan lederskab ikke forstås som en enkelt magtfuld aktør. Enkeltstående aktører kontorlerer ikke den normative udvikling i global styring.

 19. Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri : Prøveevaluering af Hvidovrebo afd. 8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Brandt, Erik

  2001-01-01

  Varedeklarationer på bygninger kan i fremtiden blive normal praksis for boligbebyggelser i Danmark. En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur. I rapporten er fremgngsmåden beskrevet, og man kan se de de opnåede resultater, men ikke mindst kan man danne sig sit eget indtryk af, hvordan udviklingen kan tegne sig i fremtiden.

 20. EMTC. Europæisk registrering af musikterapeuter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2006-01-01

  Hvem kan kalde sig musikterapeut? Betegnelsen musikterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle, uanset uddannelse eller erfaring, har lov til at betegne sig som musikterapeut. Som fag kan musikterapi således favne alt hvad man overhovedet kan forestille sig har noget at gøre med musik og terapi/aktivitet/behandling/m.m. Dette gør det umuligt at skabe en ensrettet fagprofil. Alle kan annoncere med tilbud om musikterapi, men de personer, der søger behandling hos en musikterapeut, har ingen garanti f...

 1. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation kan opstå som følge af forhold i det psykosociale miljø, og således kræver en behandling af agitation en bred tværfaglig indsats og ikke blot symptombehandling. Brugen af musik i pleje og omsorg og som...

 2. 17?-Estradiol enhances the activation of IFN-? signaling in B cells by down-regulating the expression of let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p that target IKK?.

  Science.gov (United States)

  Dong, Guanjun; Fan, Hongye; Yang, Yonghong; Zhao, Guangfeng; You, Ming; Wang, Tingting; Hou, Yayi

  2015-08-01

  The activation of IFN-? signaling in B cells contributes to the pathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE). Many studies suggest that estrogens are closely related to the gender difference in the prevalence of SLE. However, the underlying mechanism of the interaction between estrogens and the activation of IFN-? signaling in SLE B cells remains incompletely understood. In the present study, we first found that healthy female mice showed an up-regulated type I IFN-induced gene signature in B cells compared with age-matched male mice, and an in vivo study revealed that the gender difference was related to 17?-estradiol. Moreover, we found that 17?-estradiol could enhance the activation of IFN-? signaling in an ER?-dependent manner by down-regulating the expression of three microRNAs, including let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p. These microRNAs could target the 3'UTR of the IKK?-encoding gene IKBKE directly and regulate the expression of IKK?, which can promote the activation of IFN-? signaling. In addition, compared with age-matched male mice, female mice showed a higher level of IKK? and lower levels of let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p in B cells. Moreover, peripheral blood mononuclear cells from women showed a higher level of IKK? and lower levels of let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p compared with those from age-matched men. These data suggest that 17?-estradiol amplifies the activation of IFN-? signaling in B cells via IKK? by down-regulating the expression of let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p. Our findings may provide a new perspective for understanding the mechanism underlying the gender difference in the prevalence of SLE. PMID:25912736

 3. Sands cykliske styrke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Lars Bo

  Sands cykliske styrke kan beskrives ved Cyclic Liquefaction, Mobilisering, Stabilization og Instant Stabilization. I artiklen beskrives hvorfor Stabilization og Instant Stabilization ikke observeres, når sands udrænede styrke undersøges i triaxial celler, der anvender prøver med dobbelt prøvehøjde....

 4. Kvalitetsledelse i BDI-sektoren : Total Quality Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  Artiklen præsenterer hovedforskelle mellem TQM og ISO 9000. Det konkluderes, at der er forskelle, men at de to koncepter kan kombineres, og at ISO 9000 ikke behøver at medføre en bureaukratisering....

 5. Jeg vil derfor cykler jeg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fauth, SØren R.

  2014-01-01

  Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens).

 6. En ny konservativ kapitalismekritik i Storbritannien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2010-01-01

  Samfundet som sådan findes ikke - der findes kun individer og familier,' mente Thatcher. Men med David Camerons ' Big Society' kan konservatismen være på vej tilbage til sine social -konservative rødder.

 7. Fra Fiolstræde til Gothersgade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlkild, Nan

  2009-01-01

  Anmeldelse af KUBIS' nyindrettede Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek som den del af det nye campusområde omkring det tidligere Kommunehospital. Nyindretningen har mange gode intentioner omkring skabelsen af et attraktivt studiemiljø. Arkitektonisk kan den dog ikke sammenlignes med den enstående bygning i Fiolstræde.

 8. Det Spirituelle Menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viftrup, Dorte Toudal

  2010-01-01

  Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.

 9. Dannelse forstået som taktfuldhed over for 'det sande og det gådefulde' i tilværelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2013-01-01

  Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling.

 10. Visioner for forskningsbiblioteker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor. Den betragter kort forskningsbibliotekernes kernefunktioner, der i lyset af digitalisering ikke længere kan isoleres fra forlagsfunktioner og visse andre typer af formidlingsfunktioner. Vision...

 11. Gymnasier i profileringskamp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2012-01-01

  Der er blæst til profileringskamp i gymnasieverdenen. De specialiserer sig, synliggør deres hensigter og dokumenterer deres resultater i kampen om de rigtige elever. Men det er ikke alt, der kan synliggøres, lyder det fra gymnasieforsker Ane Qvortrup.

 12. Fogh gør det eneste mulige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  Der tales meget om statsministerens kandidatur til posten som Natos generalsekretær. Nu bør han snart melde klart ud, lyder det fra flere sider. Men selvfølgelig kan han ikke det. Anders Fogh Rasmussen gør det eneste mulige.

 13. Diagnoser og andre sygdomsbegreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gannik, Dorte Effersøe

  1995-01-01

  Diagnoser kan forstås som modeller, der er opbygget af fælles karakteristika ved flere patienters sygdomsbilleder. Modeller er imidlertid ikke det samme som virkeligheden. I almen praksis er diagnosen som værktøj i krise. På mange patienter kan den ikke bruges, og på andre giver den et ufuldstændigt eller vildledende billede. Det er afgørende for brugbarheden, hvilke karakteristika fra virkeligheden der indgår i sygdomsmodellen. Mange "sygdomme" synes at have en forskellig "natur" i befolkningen...

 14. Radioæstetik og analysemetode

  OpenAIRE

  Hanne Bruun; Kirsten Frandsen

  1991-01-01

  Radio er et vanskeligt medie både som undervisnings- og analyseobjekt. Det skyldes dets flygtige karakter: Et lydlligt forløb i tid, hvor man ikke kan "bladre" som i en avis eller bog. Og heller ikke anvende billedets rum- og tidsangivelser, som ved analyser af film og TV. Billedet støtter hukommel- sen og gør visse dele af analysen mere entydig. Denne artikel er en række forslag til beskrivelsesmåder og begreber, der kan anvendes ved analyse af æstetisk set komplekse radio...

 15. Low Power DEAP Actuator Drive for Heating Valves

  OpenAIRE

  Huang, LiNa; Andersen, Michael A. E.; ZHANG, Zhe

  2014-01-01

  Moderne varmeanlæg spiller en central rolle i at give komfortable omgivelser og sparer energi. Radiatorvarmeventiler og termostater er væsentlige elementer for at opnå god temperaturkontrol i boligens rum. Den eksisterende aktuator inde i termostaten lider enten fra støjproblemer når den regulerer, den kan ikke bruges til at realisere den nøjagtige regulering temperatur eller den kan ikke fjernbetjenes. Som følge af udviklingen af materialevidenskab i de seneste år, har en ny type intelligent...

 16. Er selvmord en synd? Nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  Interview med den tese at selvmord ikke kan kaldes 'synd', dels fordi dette begreb er misvisende, dels fordi der findes forskellige former for selvmord: patologisk eller velovervejet. Det sidste må respekteres som udtryk for et myndigt menneskes selvbestemmelse.......Interview med den tese at selvmord ikke kan kaldes 'synd', dels fordi dette begreb er misvisende, dels fordi der findes forskellige former for selvmord: patologisk eller velovervejet. Det sidste må respekteres som udtryk for et myndigt menneskes selvbestemmelse....

 17. Regnskaber: Plan B for klimaet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  Kan man lagre kuldioxid i form af trækul, som man vel at mærke ikke bruger på havegrillen, men graver dybt ned i jorden? Eller skrue ned for Solen med et ekstra skydække? Det handler om geoengineering.......Kan man lagre kuldioxid i form af trækul, som man vel at mærke ikke bruger på havegrillen, men graver dybt ned i jorden? Eller skrue ned for Solen med et ekstra skydække? Det handler om geoengineering....

 18. Det fleksible arbejdsliv : Grænseløst arbejde er grænseløst godt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raastrup Kristensen, Anders

  2011-01-01

  Uha, grænseløst arbejde er noget skidt, lyder det. Folk kan ikke håndtere det fleksible arbejdsliv og går ned med stress. Men man glemmer at se på de positive sider af det grænseløse arbejdsliv. Vi kan faktisk tilpasse vores arbejdsliv til resten af vores liv og tilpasse arbejdsopgaverne til vores egne personlige interesser. Arbejdet er noget, som vi gør af lyst og ikke af nød. Derfor er grænseløst arbejde godt.

 19. Kosten påvirker din medicin - og omvendt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Jens Rikardt

  2014-01-01

  Mad og medicin påvirker hinanden. Mad kan eksempelvis binde medicin i tarmen, så medicinen ikke optages eller først optages lang tid efter indtagelsen. Men medicin kan også påvirke appetit og smagsoplevelser. Disse sammenhænge gælder ikke kun medicin købt på apoteket, men også naturpræparater....

 20. 'Vi skal ikke ha' det samme!'

  DEFF Research Database (Denmark)

  StØier, Louise; Pilpel Mercebach, Claudia

  2014-01-01

  A study of patient satisfaction at Bispebjerg Hospital showed that areas such as user involvement and patient communication could be improved. To shed new light on existing work processes, practices, and communication in the Cardiology department, a patient feedback session was carried out. Patients with UAP or N-STEMI who underwent PCI at an invasive center during their hospitalization were invited to participate. Patients were eligible for inclusion if they were under the age of 65 and could speak and understand Danish. The aspects time and information were identified as significant for the patients’ experiences of their hospital stay. Knowing the time horizon of the hospital stay and gaining information appeared to contribute to creating unity and coherence for the individual. The paper describes the workflow for the organization of the session and the actions undertaken on the basis of the results from the session.

 1. Lad ikke vigtig viden gå til spilde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2015-01-01

  schoolteachers to reflect upon how they use this knowledge in their collaboration with mainstream schoolteachers in the development of inclusive environment. It is an assumption within our project frame that teachers in mainstream schools are in need for further education or specialist support in order to teach...... in diverse classrooms (Hedegaard-Sørensen, 2009, 2013). The aim of the research project was to reflect upon the inter collaborative work between special schoolteachers and mainstream schoolteachers. In this light the research process was planned as collaborative joint venture between researchers and...

 2. Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  2008-01-01

  Today, we might consider airplane cabins the most iconic example of what Marc Augé has termed “the non-places of supermodernity.” To the casual, indifferent glance of today’s traveller, weary from long confinement inside overcrowded planes, these cabins may indeed appear to be thoroughly standard...

 3. “I hvert fald ikke i Denmark”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Maja Mons Bissenbakker

  2012-01-01

  ’s analysis of shaming performatives the article considers how a shaming graffiti situated in Copenhagen’s so-called “immigrant quarter” may be seen as a way of sidestepping national idealisations. More specifically it may point to the nation as what Achille Mbembe refers to as “a necropolitical state...

 4. Problemløsning når "standardmodellering" ikke slår til

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Georg Kronborg

  En gennemgang af vanskelige modelleringsproblemer i CAD systemet ProEngineer og deres mulige løsninger. Løsninger koncentreret omkring vanskelige rundinger og warp-funktionalitet.......En gennemgang af vanskelige modelleringsproblemer i CAD systemet ProEngineer og deres mulige løsninger. Løsninger koncentreret omkring vanskelige rundinger og warp-funktionalitet....

 5. Happy Cycling : Når effektivitet ikke er nok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geert Jensen, Birgitte; Nielsen, Tom

  Artiklens formål er at diskutere oplevede kvaliteter og adfærdsaspekter af mobilitet med udgangspunkt i spørgsmålet om cykling i byer og relationen mellem design og adfærd. Artiklen tager afsæt i et studie forløb der involverede studerende fra Urban Design, Industriel Design Arkitektskolen Aarhus og Interaktions Design, Aarhus Universitet under opgave teamet: ”Happy Cycling City – Aarhus”. Udfordringen i studieopgaven var at vise nye attraktive løsningsmuligheder i forhold til cyklens og cyklismens integration i byrum samt at påpege relationen mellem design og overordnede diskussioner af mobilitet og bæredygtighed, herunder sundhed og socialitet i byen. Forslagene blev set som kommentarer til Aarhus Kommunes cykelstrategi og de blev præsenteret og diskuteret med Aarhus kommune. På baggrund af de indleverede studieopgaver og diskussion af disse udfolder artiklen et teoretisk perspektiv der muliggør diskussion af fremtidige design forslag til cykeltiltag i byer.

 6. Når den tillærte ledelsesstil ikke er tilstrækkelig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sparre, Mogens

  2015-01-01

  This paper is about the relationship between fear and uncertainty in the organization and the management in which it is practiced. When the individual's expectations for the future, which is indeed a product of the past, is lost or disturbed, the individual immediate feels insecure and uncertain. The outcome may be dis-turbed if the manager exerts an unexpected behavior in relation to the expected. A tough management style does not necessarily mean uncertainty. It is not so much the management exerted affecting uncer-tainty - it is when the management style changes from the learned stile to the natural stile, problems can arise. Therefore, the message is that each manager must try to reduce the gap between the learned and the natural behavior. By reducing the difference the damage is not so bad, when the manager in stressful situations do not have the resources to behave correctly.

 7. Sex i Det Nye Testamente - helst ikke!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2013-01-01

  To holdninger til sex i Det Nye testamente: Afholdenhed og tilpasning til samfundets ægteskabsmoral, afspejler den tidlige kristendoms eskatologiske askese og den mere etablerede kristendoms tilpasning til normalsamfundet.

 8. Familiaer middelhavsfeber. Ikke loengere en udelukkelsesdiagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dragsted, U B; Eugen-Olsen, J; Mathiesen, L R

  1999-01-01

  Familial Mediterranean Fever (FMF) is a recessive trait mainly affecting Jews, Turks and Arabs. FMF is characterized by recurrent episodes of painful serositis and fever leaving no sequelae. Involvement of the peritoneum is the most common clinical form. In 1997 the gene that causes FMF (MEFV-gen...

 9. `Hawai, Hawai/ Like a dream/ So I CAME/ But my tears/Are flowing now/ In the canefields´: Beauty´s Price in Philip Kan Gotanda´s Ballad of Yachiyo.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Isabel Seguro Gómez

  2009-01-01

  Full Text Available Oftentimes popular culture depicts Hawaii as an ideal paradise, represented by images of ‘[p]alm trees, a distant mountain (frequently a smoking volcano, and a hula maiden, all surmounted by a splendid full moon’ (Brown 1994. Such a picture clearly contrasts with the labour song quoted in the title of this article, which reflects the exploitation, mainly of Asian workers, in the sugar-cane plantation system—the original basis for (white American prosperity in the islands since the mid-nineteenth century. Philip Kan Gotanda’s play, Ballad of Yachiyo, which premièred at Berkeley Repertory Theatre in 1995, takes place within a Japanese community in early twentieth-century Hawaii. It is loosely based on the silenced story of the playwright’s aunt who committed suicide for bringing shame to the family as a result of an extra-marital pregnancy. Gotanda considers that this particular work is not so much about politics, but about ‘a tone’ and a ‘kind of beautiful sadness’ (1997. Despite the author’s words, Ballad of Yachiyo inevitably has embedded within a political message insofar as it makes references, for example, to working conditions in the sugar plantations, the formation of the first inter-ethnic (Japanese/Filipino trade unions and the expectations of Japanese immigrants in search of the mythical paradise Hawaii was meant to be. That is, by recovering what was once a lost voice, Gotanda reconstructs part of his family’s memory as forming part of Hawaii’s recent history.

 10. Increased utilisation of primary healthcare in persons exposed to severe stress in prenatal life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Jiong; Yang, Hu; Guldin, Mai-Britt; Vedsted, Peter; Vestergaard, Mogens

  2015-01-01

  Meget tyder på, at stress i graviditeten kan skade det ufødte barn. Dette studie viser, at sorg hos moderen under graviditeten kan betyde, at barnet senere i livet søger læge mere hyppigt sammenlignet med børn, hvor moderen ikke har været i sorg under graviditeten. Det er især, hvis moderen under...... deres jævnaldrende, hvor moderen ikke var i sorg under graviditeten. Undersøgelsen bygger på et registerstudie med data fra Danmarks Statistik. Studiet inkluderer alle personer, som er født i Danmark mellem 1973 og 2002, dvs. over 2 millioner børn. I registrene kan man se om moderen under graviditeten...... menneskes liv, og at det kan påvirke det ufødte barn, når moderen bliver stresset under graviditeten. Vi ved dog ikke helt, om den øgede lægesøgning hos børnene kun skyldes stress i graviditeten, eller om de også påvirkes af, om moderen fx har mistet sin ægtefælle, og den betydning det kan have for barnets...

 11. Velfærdsprofessionel autoritet og legitimitet i lyset af foregribelsens filosofi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  Jeg påstår, at omfattende fokus på evidensbaseret praksis kan være uhensigtsmæssigt for diætistens legitimitet og autoritet. Min argumentation tillader ikke, at jeg breder min påstand ud til også at gælde andre fagpersoner inden for såvel det sundhedsfaglige som pædagogiske område, men jeg vil mene, at også andre fagpersoner burde kunne nikke genkendende hertil. Velan! Min argumentation falder i to dele. Første del lyder: Hvis praktisk foregribelse af menneskets vel færden ikke kan reduceres til et evidensanliggende. Og diætetisk arbejde drejer sig om praktisk foregribelse af menneskets vel færden. Så kan diætetisk arbejde ikke reduceres til et evidensanliggende. Anden del lyder: Hvis evnen til at reflektere diætetikkens vigtigste spørgsmål er afgørende for diætistens legitimitet og autoritet. Og en alt for omfattende fokus på evidensbaseret praksis kan trække fokus væk fra refleksion af vel færdens vigtigste spørgsmål. Så kan en omfattende fokus på evidensbaseret praksis være uhensigtsmæssig for diætistens legitimitet og autoritet.

 12. Leverfibrose kan vurderes ved ikkeinvasiv ultralydelastografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thielsen, Peter; Wilkens, Rune; Rafaelsen, Søren Rafael; Christensen, Peer Brehm

  2015-01-01

  Diagnosis and assessment of liver fibrosis is of great importance for initiating treatment and starting hepatocellular carcinoma surveillance in patients with established cirrhosis. Liver biopsy is still considered the gold standard for liver fibrosis staging, however; it is far from perfect. Non......-invasive assessment of liver fibrosis is becoming more available and is well tolerated. This review describes the feasibility and reliability of two elastography methods: transient elastography and Acoustic Radiation Force....

 13. Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2006-01-01

  året, har set store dele af verden, og konsekvent sammenligner priser, kvalitet, udbud og oplevelser med hinanden. Guidehåndbøger som Lonely Planet og Rough Guide for eksempel anviser oplevelser over hele kloden med plus- og minusoplevelser. Hjemmesider som fx http://www.pilotguides.com/ giver mulighed...... for at diskutere de fedeste oplevelser, og der udveksles travel stories, og favorite destinations udpeges og diskuteres....

 14. Natalizumab kan inducere progressiv multifokal leukoencefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Theódórsdóttir, Asta; Blaabjerg, Morten; Falah, Masoud

  2014-01-01

  A 41-year-old woman with relapsing-remitting multiple sclerosis came to the outpatient-clinic, prior to a scheduled infusion with natalizumab. She had been treated with natalizumab for four years. Prior to treatment she did not wish to have her John Cunningham virus status tested. At the...

 15. Kan kunstige sår helbrede?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  Det var tidligere en udbredt opfattelse at anlæggelse af kunstige sår kunne trække sygdom ud af kroppen og dermed have en helbredende effekt. Der gives et kort historisk tilbageblik på almindeligt anvendte metoder til anlæggelse af kunstige sår....

 16. Aktiv brugerinddragelse : Hvor langt kan vi gå?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Nikolai; Andersen, Lotte BØgh

  2013-01-01

  Kommunerne vil gerne forvandle passive modtagere af offentlig service til aktive, beslutningsdygtige brugere. Potentialet er stort, men der er også fare for at tabe nogle borgere i processen. KORA har derfor udviklet et mål for, om den enkelte borger evner brugerinddragelse.

 17. Hovedpine kan skyldes spontan intrakranial hypotension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lasse Berg; Bjarkam, Carsten Reidies

  2014-01-01

  Spontaneous intracranial hypotension (SIH) is an uncommon condition associated with postural headache, nausea and dizziness. It is believed to be secondary to a dural tear with resultant cerebrospinal fluid (CSF) leak. This is a case report of a pregnant woman (gestational age 31 weeks) who contacted an obstetric department because of severe headache. Pre-eclamp-sia was suspected, but not found. An MRI showed a CSF leak at C1-C2 level and intracranial signs of SIH. The woman was treated with an autologous blood patch and recovered quickly. Focus on subjective symptoms and MRI findings seem to be important in the diagnostic procedure of SIH.

 18. Der kan skabes patientsikkerhed i kliniske mikrosystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessen, Christian Von; Gäre, Boel Andersson

  2012-01-01

  Patients, health-care professionals and the public expect safe health care. The system, however, is not safe and patients are being harmed. Workplace and organizational conditions and human factors contribute to these harms and a system approach is needed to avoid them. In clinical microsystems (...

 19. Anfaldsvis abdominalia kan være abdominal migræne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Eva Marie; NØjgaard, Camilla

  2014-01-01

  A lot of patients suffer from abdominal pain, nausea and vomiting. They are often seen in many departments and specialities. A few of these may suffer from abdominal migraine and can be treated well with antimigraine medication. This is a case report of a 25-year-old woman predisposed to migraine and with migraine headache who suffered from attacks of abdominal pain, anorexia, nausea and vomiting. She was thoroughly examined without any signs of abdominal pathology and was then referred to a neurological specialist who successfully treated her with propranolol.

 20. Cancer kan være differentialdiagnose ved psykiatriske symptomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eibye, Simone; Speyer, Helene

  2015-01-01

  We present a patient with psychiatric symptoms as the first manifestation from an undetected brain tumor. The patient had symptoms of psychosis and a prior history with depression. A slight alteration in consciousness was found but no neurological deficits. Blood tests showed increased infection counts and particularly increased creatinine kinase. A large frontal glioma cerebri was found on cranial computed tomography and was surgically removed. The symptoms fully resolved afterwards. Psychosis can present with a variety of symptoms but particularly altered consciousness should arouse suspicion of physical origin.

 1. Hyperkalcæmi kan være eneste debutsymptom ved sarkoidose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermanrud, ThorbjØrn; Janner, Julie HjortsØ

  2014-01-01

  Sarcoidosis is an ordinary systemic inflammatory disease that can affect many organs. It is characterized by development of non-necrotizing granulomas. It commonly affects lungs (80%) while hypercalcaemia is found in 5% and reflects an activation of T-cells within the granulomas that causes an overproduction of 1,25-dihydroxyvitamin D3. We describe a case where hypercalcaemia was the only symptom in a patient with extrapulmonary sarcoidosis, and the investigation was misled by different serologic findings though PET-CT showed fludeoxyglucose uptake in the biceps femoris muscles. The diagnosis was made after a biopsy.

 2. Endometriose kan medføre invagination af appendix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Katrine

  2015-01-01

  -old woman who was referred to hospital care primarily due to blood in her stool and a 1 × 3 cm polypous tumour in her caecum, observed during colonoscopy. She had no gynaecologic history and a normal exam. A right-sided hemicolectomy was performed and pathology showed endometriosis and acute and chronic...

 3. Der kan skabes patientsikkerhed i kliniske mikrosystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Gäre, Boel Andersson

  2012-01-01

  Patients, health-care professionals and the public expect safe health care. The system, however, is not safe and patients are being harmed. Workplace and organizational conditions and human factors contribute to these harms and a system approach is needed to avoid them. In clinical microsystems (CMS), the frontline units of health care, staff and patients can make care safer by learning about their system, its processes, members and purposes. Approaches from patient safety should be integrated in the daily work of every member of the CMS to reduce risk, implement safe practices and learn from errors. We summarize methods for use in CMS and offer ideas for fostering a proactive culture of patient safety.

 4. Inficerede bronkogene cyster kan forårsage recidiverende luftvejsinfektioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Eva Bjerre; Kleive, Dyre Berg; Siemsen, Mette

  2012-01-01

  Bronchogenic cysts are congenital and are caused by an abnormal budding of the endotracheobronchial tree in the first trimester. They are typically located in the thoracic cavity and are often diagnosed in early childhood due to persistent respiratory symptoms such as stridor, cough and dyspnoea...

 5. Patientsikerhedskultur kan facilitere høj klinisk kvalitet.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Solvejg; Bartels, Paul

  2014-01-01

  More and more health care organisations strive for a cost-effective, safe quality of care. Some studies have found simultaneous improved safety culture and reduction of patient harm following improvement activities like patient safety walk around, team training or multifaceted intervention programmes. There is a lack of evidence concerning the relationship between improved patient safety culture and reduction of patient harm in a Danish health-care setting. Currently a Danish validation of the Safety Attitude Questionnaire and an intervention study to improve patient safety culture is ongoing.

 6. Kan forskellige velfærdsregimer betjenes af harmoniserede uddannelser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2009-01-01

  Artiklen behandler dels Bologna-processen, dels etableringen af et marked for serviceydelser. Begge dele berører hidtidige sammenhæng mellem national uddannelse til et nationalt arbejdsmarked. Dog understreges, at den fortsatte nationale akkreditering af uddannelser modificerer virkningerne af...... Bologna-processen. Et europæisk marked for serviceydelser ser ud til at være et endnu mere langsigtet perspektiv....

 7. Forstørret nakkefold kan ses ved osteogenesis imperfecta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schönewolf-Greulich, Bitten; Skibsted, Lillian; Maroun, Lisa Leth; Lund, Allan Meldgaard; Brøndum-Nielsen, Karen

  2011-01-01

  A limited number of reports published since 2001 have described an association between increased nuchal translucency (NT) and osteogenesis imperfecta (OI). We report a new case which underlines the frequency of this association as well as the importance of follow-up and genetic evaluation. In the...

 8. Radrensninger i efterafgrøde kan begrænse rodukrudt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Inger; Nielsen, Erling E.

  2015-01-01

  Nyt dyrkningssystem til korn og bælgsæd gør det muligt både at radrense og etablere kvælstofsamlende efterafgrøder i vækstsæsonen og at stoppe rødkrudt med radrenser efter høst uden at skade efterafgrøden.

 9. Kan man redde håbefuldheden fra utopien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2007-01-01

  Anmeldelse af Rett Kopi v. Karin Nygård og Ellef Prestsæter (red): Rett Kopi dokumenterer fremtiden (2007), der oversætter og sammenstiller et udvalg af klassiske og nyere manifester og kritisk vurderer manifestformen og dens anvendelighed idag. Udgivelsesdato: september 2007...

 10. Lithium kan anvendes til patienter i hæmodialyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kancir, Anne Sophie Pinholt; Viftrup, Jens Emil; Pedersen, Erling Bjerregaard

  Lithium-induced nephropathy is a known complication of lithium treatment in bipolar disorder. Treatment with lithium should be discontinued, if there is evidence of lithium-induced nephropathy. However, lithium can be given to patients with end-stage-renal-disease on haemodialysis treatment, if...... there is no other way to control the bipolar disorder. We report one patient who was successfully treated with lithium in parallel with haemodialysis....

 11. Endometriose kan medføre invagination af appendix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Katrine

  2015-01-01

  Intussusception of the appendix is a rare condition with an incidence of approximately 0.01%. In adults, the lead point for the intussusception is most frequently endometriosis, whereas in children, acute inflammation of the appendix is usually the cause (76%). This case report presents a 41-year-old woman who was referred to hospital care primarily due to blood in her stool and a 1 × 3 cm polypous tumour in her caecum, observed during colonoscopy. She had no gynaecologic history and a normal exam. A right-sided hemicolectomy was performed and pathology showed endometriosis and acute and chronic inflammation.

 12. Sundhedsstyrelsen: Alkohol og forebyggelse - det kan nytte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egsgaard, J.; Pedersen, R.; Beich, Anders; Strunge, H.

  1996-01-01

  Information fra Sundhedsstyrelsen: Praktiserende lægers muligheder for at bidrage til forebyggelse af de alvorligere alkoholproblemer diskuteres. Der defineres, hvad storforbrug af alkohol er, og hvilke typer intervention, der har vist sig effektive i udenlandske undersøgelser. Strategierne for Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne 96 gennemgås kort. Udgivelsesdato: 1996

 13. Kaffe kan være gavnlig ved leversygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Maria; Thiele, Maja

  2014-01-01

  Coffee is one of the most commonly consumed beverages in the world. Consequently, it is important to consider the impact of coffee on health and disease. A daily intake of at least three cups of coffee is likely to have beneficial health effects, especially in patients at risk of liver diseases. Coffee has been associated with decreased liver inflammation, prevention of cirrhosis, reduced steatosis and lower incidence of hepatocellular carcinoma. It is not yet possible to make clear recommendations, but coffee can likely be included as part of a healthy diet for patients with liver diseases.

 14. Smitte via håndtryk kan udløse erstatning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henschel, Rene Franz

  2008-01-01

  Artiklen behandler hospitalers erstatningsansvar efter dansk rets alminddelige regler samt efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet såfremt patienter eller besøgende smittes via håndtryk på danske hospitaler mv. Udgivelsesdato: 26092008

 15. Sygefravær kan svække troen på egen formåen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Birgitte; Thomsen, Gert Frank

  2013-01-01

  Self-efficacy (SE) questionnaire data from the DWECS study in 2000 and 2005, age, sex, and transfer of sickness absence compensation data from the DREAM register. Men: sickness absence for more than 12 weeks and one and three absence spells are associated with decline in SE; women: decline in SE is associated with sickness absence for more than 52 weeks and two sickness absence spells. For both sexes SE declines at age 40-50 years. SE declines with length of sickness and sickness absence spells.

 16. Fibromyalgi, diagnostik og praevalens. Kan kønsforskellen forklares?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bartels, Else Marie; Dreyer, Lene

  2009-01-01

  Most non-inflammatory musculoskeletal diseases are more common in women than in men. Fibromyalgia is characterised by chronic generalised muscle pain. The male:female ratio is 1:9. Interacting factors including genetic, hormonal, environmental and behavioural elements may cause this condition, and there are possibly subgroups of which one has shown to be treatable. A different pathogenetic appearance in the two sexes may also be present. The gender difference may partly be explained by the fact that pressure pain test in tender points forms part of the diagnosis. This may leave some male fibromyalgia patients unrecognized. Udgivelsesdato: 2009-Nov-30

 17. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Birgit; Christensen, Karen; Baagøe, Susanne; hoppe, pernille; Juhl, Carsten; Buus, Lise; Jakobsen, Thomas Linding

  2011-01-01

  The prevalence of positional plagiocephaly is increasing. A systematic database search (Cochrane, MEDLINE, Embase, Cinahl and PEDro), critical appraisal and systematic evaluation of the quality of 14 selected studies show that the following are certain risk factors for the development of positional plagiocephaly: supine sleeping position, positional preference, one-sided handling of the child, male sex, delayed motor development, reduced neck mobility, too little "tummy time", firstborn, multipl...

 18. Kan mangfoldig viden bruges i Bilka?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Sine; Lauring, Jakob

  2003-01-01

  opretholdelsen af den nuværende danske levestandard. Men er integration af flygtninge og indvandrere kun nødvendigt fordi det danske samfund kommer til at mangle arbejdskraft - eller er den specielle viden og kultur som mange af de tokulturelle medbringer også en måde at opnå forretningsmæssige fordele på lang...

 19. Rosiglitazon kan give fedme og hjertsvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne

  Diabetes 2: dagens medicin forsømte at omtale de vigtigste fund i Dream-studiet Udgivelsesdato: 5. oktober......Diabetes 2: dagens medicin forsømte at omtale de vigtigste fund i Dream-studiet Udgivelsesdato: 5. oktober...

 20. Anfaldsvis abdominalia kan være abdominal migræne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Eva Marie; Nøjgaard, Camilla

  2014-01-01

  A lot of patients suffer from abdominal pain, nausea and vomiting. They are often seen in many departments and specialities. A few of these may suffer from abdominal migraine and can be treated well with antimigraine medication. This is a case report of a 25-year-old woman predisposed to migraine...... and with migraine headache who suffered from attacks of abdominal pain, anorexia, nausea and vomiting. She was thoroughly examined without any signs of abdominal pathology and was then referred to a neurological specialist who successfully treated her with propranolol....

 1. Optimisation-Based Solution Methods for Set Partitioning Models

  OpenAIRE

  Rasmussen, Matias Sevel; Larsen, Jesper

  2011-01-01

  Arbejdsplanlægning for medarbejdere, dvs. udarbejdelse af arbejdsplaner for medarbejdere, er ikke altid en let opgave, men snarere et komplekst puslespil. Opgaven kompliceres af regler, restriktioner og præferencer. Manuelle løsninger, såvel som løsninger fundet ved hjælp af standard software, er derfor ikke altid tilstrækkelige med hensyn til løsningskvalitet og løsningstid. For mange organisationer kan forbedringer af løsningskvaliteten og løsningstiden være af afgørende betydning. Fagområd...

 2. Hvis er lovene?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Isak Winkel

  2015-01-01

  Hvem konstituerer det politiske fællesskab, som laver lovene? Hvad sker der, når folket ikke kender lovene, eller ikke findes værdige til dem? Hvis folket udfordrede adelens love før i tiden, er det måske migranterne, der udfordrer europæernes love og konventioner i dag. Man kan med fordel gå til Franz Kafka for at forstå hvordan.

 3. The right to drinking water and sanitation in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse; Edinger, Wieke Willemijn Huizing; Anker, Helle Tegner

  I Danmark er retten til adgang til vand og sanitet ikke absolut, i den forstand at der er ret til fri adgang til vand og sanitet. Danmark har ratificeret, men ikke indarbejdet i ICESCR, og national ret anses for at være i overensstemmelse med konventionen. Alligevel kan man argumentere for, at de...

 4. Hvad de kendte gør, er altid...

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh-Müller, Grethe

  2008-01-01

  Børneopdragelse. Talkshows og "hjemme-hos programmer" med de kendte, der viser vej i deres hverdag, er tilsyneladende godt tv. Med de råd og de erfaringer, de kendte kommer med, har ikke værdi, blot fordi de kommer fra en skuespiller eller en rockmusiker. Debat om børneopdragelse kan ikke overstå...

 5. ITS Platformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tøfting, Svend; Lahrmann, Harry; Agerholm, Niels; Jørgensen, Brian; Johannsen, Lone Varn

  2014-01-01

  mere sikker og mere økonomisk kørsel. Big Data fra systemet kan give vejmyndighederne bedre beslutningsgrundlag til trafikplanlægningen. Og sidst men ikke mindst er det muligt at etablere betalingssystemer. Projektet har også vist at boksene i bilerne ikke i sig selv behøver at være meget intelligente...

 6. Borger i det moderne Babel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Delman, Thomas Fabian

  2011-01-01

  Hvordan agerer borgerne i den grænseløse by? Er vi blevet borgere i et moderne Babel, hvor vi ikke længere taler samme sprog? Hvorfor vil vi ikke have de fælles projekter i vores baghave? Og kan nyaktivisme måske være en mulig vej frem? Artiklen forsøger at give svar på nogle af disse spørgsmål.

 7. Kommunikationskritisk kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  Sprogundervisningen i danskfaget har alt for længe handlet alt for meget om grammatik. Udbyttet står slet ikke mål med indsatsen, så hvorfor ikke bruge tiden på noget fornuftigt? I denne artikel gives et forslag til hvordan sprogundervisningen kan blive relevant og gøre en forskel i elevernes udv...

 8. Cities for people

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehl, Jan

  2001-01-01

  Hvordan kan vi lide at bo? Nogle byer har en næsten magisk tiltrækningskraft på mennesker. Andre steder bryder vi os af uforklarlige grunde ikke om at være. Det handler ikke kun om, at noget er smukt eller grimt, men i høj grad om byrummet passer til vores sanser og krop. TV-udsendelse produceret...

 9. Ny styring af lærernes autonomi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  klasseværelset. Dermed er kapitlets tese, at man ikke – i hvert fald ikke kun – kan tale om et tab af autonomi, men en ændret opfattelse og indhold heraf. Opgaven er derfor at indkredse, hvordan danske læreres autonomi til at udøve professionel dømmekraft forandrer sig, hvis man realiserer idéen om en...

 10. The C????l? as ?akti : Untouchable Women in Some Tantric Texts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2016-01-01

  Tantriske tekster benævner ofte Gudinden, ?akti, som en lavkastekvinde, en C????l? eller ?omb?. I disse sammenhænge kan logikken vedrørende urørlighed være vendt på hovedet: Kvinden er urørlig for at beskytte hende mod mænds urene begær, ikke for at beskytte mændenes renhed. Ikke desto mindre er hun et seksuelt middel for tantrikeren til initiation ind i den tantriske familie.

 11. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/BE/2011/98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

  "Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrk-ning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bear-bejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicid-tolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etable-re nye planter i Danmark. "

 12. Når anerkendelse bliver underkendt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Pernille Steen

  2013-01-01

  Hvis vi ikke får anerkendelse, bliver vi stressede. Sådan lyder mantraet for mange moderne ledelsesformer. Men anerkendelse kan let blive en belastning. For når man ikke synes, man gør det godt nok, virker det hult, at andre jubler, og så bliver man for alvor stresset.

 13. Går faglighed og uenighed hånd i hånd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2009-01-01

  En igangværende undersøgelse dokumenterer, at den faglige uenighed blandt pædagoger er stor. Men det er ikke nødvendigvis et problem. Det kan ligefrem være en fordel, lyder det fra de to forskere, der står bag undersøgelsen. Hvis ellers den faglige uenighed håndteres på en faglig måde. Men det er desværre ikke altid tilfældet.

 14. En scenes anatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, Henrik

  2010-01-01

  Danser med ulve (1990, director’s cut 1991) er ikke en kunstfilm eller avantgardefilm, men en episk, Oscar-høstende Hollywoodfilm. Ikke desto mindre er den et eksempel på, at man selv i nærmest konventionelle og mainstream-agtige film kan finde scener, som får dybde og betydning via specifikt...

 15. Darwinkalenderen 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Peter C.; Bek-Thomsen, Jakob; Grumsen, Stine; Hjermitslev, Hans Henrik; Jørgensen, Michael Elmbæk; Skov Pedersen, Rikke

  bedstemor (der heldigvis ikke gør), din præst (der vil tage den med i sin prædiken), alle dine venner (for at minde dem om, at der er andet i livet end pizza) eller dig selv (fordi du simpelthen ikke kan undvære den). Her er med andre ord den perfekte gave til alle Darwinelskere og -hadere. Et helt år fyldt...

 16. Radon og boligen : Radon inissiallu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Torben ValdbjØrn

  2012-01-01

  Radon er en radioaktiv og sundhedsskadelig luftart, som ved indånding øger risikoen for lungekræft. Der er ingen dokumenteret nedre grænse for, hvornår radon er ufarligt. Derfor anbefales det, at man tilstræber et så lavt radonindhold i indeluften som muligt. Man kan hverken lugte, se, høre eller smage radon, så vil du vide, om du har radon i din bolig, må du måle radonindholdet i indeluften. Radon forekommer naturligt i jorden og kan suges ind sammen med jordluft, hvis der inde er et undertryk, og hvis konstruktionerne mod jord er utætte. Jordluft trænger ind gennem revner og utætte samlinger, fx omkring rør til kloak, vand og varmeforsyning. Koncentrationen af radon i jorden varierer meget fra sted til sted, også lokalt og gennem året. Tidligere undersøgelser har vist, at der kan forekomme høje koncentrationer i Sydgrønland, specielt i området syd for Narsalik ved Paamiut, 61°30’N.

 17. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Sørensen, Jesper Givskov; Damgaard, Christian

  2011-01-01

  uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring...

 18. Fiktiobiografisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Louise Brix

  2012-01-01

  Fiktiobiografisme Fiktionalisering som performativ strategi i dansk film og tv fra 2005 og frem Afhandlingen undersøger fiktiobiografisme som en specifik fortællemodus i og omkring nyere danske film- og tv-produktioner. Fiktiobiografisme som værkkategori dækker over en bestemt type film og tv-produktioner, der ikke entydigt lader sig afkode som fiktion eller ikke-fiktion. Det er værker, hvor kendte spiller rollen som sig selv, og hvor rolle ikke fuldstændigt kan adskilles fra virkelig person. Fi...

 19. Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning : Et koncept til entrepreneurshipundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansson, Michael

  2008-01-01

  Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle de studerendes sproglige beredskab omkring strategiske forhold og træne dem i at bruge strategisk refleksiv konversation i praksis. Det konstateres, at entrepreneurshipundervisning bør give de studerende redskaber til at kunne se, fortolke, skabe, opsøge og udnytte muligheder og dette i fællesskab med andre. Det anbefales, at undervisningen tilrettelægges i form af diskursive og refleksive aktiviteter, og at disse aktiviteter foregår i workshops, hvor deltagergruppen er sammensat transdisciplinært.

 20. Kritisk eftersyn af dyremodellers nytte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tveit, Geir

  2008-01-01

  Der findes ikke megen viden om, hvor ofte medicinsk forskning, der bruger dyr som modeller, fører til indsigt, som kan overføres til mennesker og fremme behandlingen af menneskelige sygdomme. Mens forsvarere og modstandere af dyreforsøg stadig står stejlt over for hinanden i Storbritannien, kan et dansk forskningsprojekt drage nytte af et mindre konfrontatorisk klima til at undersøge nytten af dyremodeller.

 1. Organizational Ambidexterity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  Artiklen viser hvordan udfordringerne mht. effektivitet og innovation i den offentlige sektor kan håndteres, ved at relatere litteraturen om ambidekstrale organisationer på litteraturen om offenlig forvaltning. Artiklen konkluderer, at NPM ikke signifikant fremmer et mix af integration og differe...... differentieringstilgange til ambidekstral organisering. Endvidere konkluderes det, at ambidekstral organiseringsevne kan fremmes, hvis offentlige ansatte får øget individuel beslutningskompetence....

 2. Why the Ethic behind Philosophical Counselling must be Humoristic in a Kierkegaardian sense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2007-01-01

  Et paper der vedrører hvorfor etikken bag filosofisk vejledning bedst kan beskrives via Søren Kierkegaards begreb om Humoristen og Gabriel Marcel´s begreb om "ontological humility". Derved kan der redegøres for, hvorfor filosofisk vejledning ikke er terapi men en pædagogisk aktivitet....

 3. La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michel

  Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab me...

 4. Industrikemikaliers påvirkning af nervesystemets udvikling - sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grandjean, Philippe

  2007-01-01

  doser end dem, som kan påvirke voksne. Vi har identificeret godt 200 industrikemikalier, som i det mindste kan skade hjernen hos voksne, men disse stoffer er ikke reguleret for at beskytte børns nervesystem. Ny forebyggelse må tage hensyn til nervesystemets sårbarhed under udviklingen. Udgivelsesdato...

 5. Danske PPV-stammer har ændret sig genetisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Larsen, Lars Erik

  I 2015 er der set en markant stigning i antallet af positive fund af porcin parvovirus (PPV) i indsendelser til undersogelse af svineaborter (Tabel 1). PPV forekommer udbredt i svinebesætninger og kan forårsage reproduktionsproblemer. Disse kan imidlertid kontrolleres med vacciner, der dog ikke...

 6. La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche : Griseldahistorien. Genetisk og typologisk slægtsskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michel

  2012-01-01

  Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab med denne. Dette åbner for forskellige sociologiske og psykologiske betragtninger

 7. Klasserumserfaringer som didatikerens læringsarena

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  , som gør det muligt at handle hurtigt og effektivt. I nogle situationer kan det fint lade sig gøre at handle, som man plejer, og i andre må man revurdere sine handlinger. Stort set enhver undervisningssituation er uforudsigelig. Det er derfor min tese, at læreren ikke kan forlade sig på rutinerne alene...

 8. Individual music therapy for agitation in dementia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf; Qvale, Liv Gunnhild; Gold, Christian

  Godt nyt til dem, der har nydt et liv som glade musikere. Musik kan ikke blot bidrage til at øge kognitiv reserve, men kan også skabe ro og nærvær. Det er en unik ressource, og der er i den seneste tid kommet fokus på de skjulte fordele ved musiknydelse, musikudøvelse og musikalsk samvær, og bl.a...

 9. Profil af det offentlige laboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Jesper; Bason, Christian

  2010-01-01

  Denne artikel udforsker, hvordan laboratorier, som med John Deweys (1927) formulering, kan virke som 'industrial and intellectual agencies' og bidrage positivt til offentlige velfærdsudfordringer. Ikke kun som en enhed, der kan inspirere til og være med til at drive kreative processer i det...

 10. Management of new information technologies in organisations by intelligent software agents

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abolfazlian, Ali Reza Kian

  1996-01-01

  I denne artikel præsenteres argumenter for, hvorfor den Kartesianske management model baseret på en kognitiv psykologisk forståelse af organisationer, ikke kan beskrive de forandringsprocesser, som indførelsen af ny informationsteknologi i organisationer forårsager. På denne baggrund definerer vi...... Post-Kartesiansk management. Endvidere argumenteres for, hvordan Intelligent Software Agents kan hjælpe managers med at få en bedre forståelse for de førnævnte forandringer i organisationerne....

 11. Er der gået for meget Borgen i Forbrydelsen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2012-01-01

  Uanset den kritik, man kan rette mod Forbrydelsen III, har den en udformning, der appellerer kraftigt til danskerne. Og ikke kun til os. Som man har kunnet se det sidste halvandet års tid har Forbrydelsen også kvaliteter, der appellerer til et britisk og et amerikansk publikum: Man kan diskutere ...

 12. Mellem følelser og fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase

  . Alligevel lider kommunen af en vedvarende befolkningstilbagegang, der især skyldes en stor fraflytning af unge. Et bosætningsprojekt, der har til hensigt at fremme vilkårene for tilflytterne kan endnu ikke aflæses i befolkningsstatistikken. Samme udvikling kan vi se i andre tyndt befolkede kommuner som...

 13. Dydernes boulevard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  , - hvorfor ikke forbinde værdier og kvalitet? Arbejdet med dyder kan være et nedefra- og-op bud på, hvorledes medarbejdere og institutioner i den offentlige sektor kan være med til at sikre såvel kvalitet som etik. Den offentlige sektor lider under en stigende bureaukratisering, hvor regelstyring ud i...

 14. Mathematical, Computational, and Statistical Aspects of Model Refinement from Small-Angle Scattering Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Martin Cramer

  2014-01-01

  Småvinkelspredning er en eksperimentiel teknik, der blandt andet bruges til at undersøge strukturen af biologiske og kolloide systemer på nanometerskalaen. I denne afhandling gennemgås de forskellige praktiske og teoretiske koncepter, der anvendes, når man ranererer modeller fra småvinkelspredningsdata. Afhandlingen består af fire dele. I den første gennemgås de biologiske systemer, der har været relevante for det præsenterede arbejde. Derefter introduceres teorien bag småvinkelspredning, og vejen fra prøve til data kortlægges. Specifikt fokuseres på de dele af teori og praksis, der er relevant for de emner, der senere bliver diskuteret i afhandlingen. Metoderne og teorien, der præsenteres, er generel, men eksemplerne og projektet som helhed fokuserer på såkaldte HDL-partikler, der er en vigtig komponent i holesterolkredsløbet i kroppen og analoger til disse partikler. Efterfølgende præsenteres den matematiske baggrund, der anvendes, når modeller for småvinkelspredning opstilles og anvendes. Forskellige modelleringsstrategier evalueres og sammenlignes, og metoder, der kan kompensere for instrumentelle eekter i data, gennemgås. I afsnittet derefter introduceres nogle af de forskellige IT-værktøjer, der er udviklet i forbindelse med projektet. De ray-tracing-komponenter, der er udviklet til værktøjerne McStas og McXtrace, introduceres med eksempler, hvorefter implikationerne ved forskellige modelleringsstrategier diskuteres. Slutteligt muses over potentielle udviklingsmuligheder og fremtiden indenfor småvinkelspredning set fra et ITsynspunkt. Sidste afsnit omhandler de statistiske værktøjer, der traditionelt anvendes indenfor feltet. Efter en gennemgang af teorien bag metoderne gennemgås to eksempler på konsekvenserne ved disse metoder, og forslag til forbedringer eller alternativer foreslås. I samme afsnit gennemgås mulighederne for anvendelse af diverse informationsteoretiske metoder indenfor småvinkelspredning samt teorien bag.Efter dette afsnit følger en generel konklusion på afhandlingen og projektet som helhed. De forskellige produkter og resultater forsøges sat i et større perspektiv, og mulige fremtidsscenarier for disse debatteres. I sidste sektion af afhandlingen ndes seks artikler, der er blevet produceret under forløbet, som er relevante i forhold til de emner, der diskuteres i selve afhandlingen. Da disse artikler er produkter af store, tværfaglige samarbejder, er der naturligvis dele af dem, der ikke er relevante for denne afhandling. Jeg vil derfor anbefale, at man kun læser de afsnit, der omhandler modellering, analyse af data og degenerelle konklusioner af artiklerne i sektion 10.2 til sektion 10.5.

 15. The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eldar Gaare

  1987-06-01

  Full Text Available Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon pa¬schale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler også nedfall fra atmosfæren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav følger dette næringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra område til område var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for å sammenligne vinterområder og for å overvåke utviklingen av det radioaktive nivå i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet på Dovrefjell for å sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

 16. Design of Transition Pieces for Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nezhentseva, Anastasia

  2013-01-01

  Fundering af havvindmøller med et bøttefundament er en alternativ løsning til en monopæl og andre fundamentstyper installeret på vanddybder op til 50?60 m. Bøttefundamentet har en større stivhed end monopælen og kan installeres relativt simpelt og hurtigt. Men da kun få prototyper af bøttefundament er blevet installeret hidtil, kræver dette koncept yderligere undersøgelser før en endelig kommercialisering. Det nærværende ph.d.-projekt handler om form- og materiale-optimering af det såkaldte "overgangsstykke" (TP), som forbinder vindmøllens tårn med bøttefundamentet. Trekantede flange-forstærkede forskydningspaneler (forstærkninger) udført i stål er traditionelt anvendt som overgangsstykke. Den traditionelle løsning er dyr at producere, kræver korrosionsbeskyttelse og har problemer med udmættelse i svejsesamlingerne forårsaget af kombinerede cykliske belastninger fra vind og bølger. Formålet med ph.d.-projektet har været at modellere og finde en alternativ udformning af dette overgangsstykke vha. FEA, hvor et alternativt materiale, Compact Reinforced Composite (CRC®) eller "The New Concrete", anvendes. CRC® blev opfundet af Aalborg Portland A/S i 1986 som et meget stærkt højstyrkekompositmateriale med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen. En undersøgelse af bearbejdelighed og trykstyrke af denne højstyrkebeton blev foretaget på et parti højstyrkebetonemner støbt på AAU. Derudover blev et Computertomografi (CT) forsøg (en ikke-destruktiv diagnostisk billeddannelsesteknik) udført for at undersøge fiberorientering og fiberfordeling samt tilstedeværelse af revner og luftlommer. Først blev der foreslået en konisk udformning af TP i tre materialekonfigurationer: CRC®-stål komposit, ren CRC® og en stålskal. Bæreevnen i BGT blev kontrolleret, og en stabilitetsanalyse af skallerne blev udført. Desuden blev en ikkelineær følsomhedsanalyse udført, og de tre modeller blev sammenlignet med hensyn til følsomhed overfor små geometriske imperfektioner, der kan forekomme under produktionsprocessen. Denne undersøgelse viste, at et overgangsstykke lavet af ren CRC® var mindst følsomt, hvorfor dette materiale blev anvendt i yderligere undersøgelser. Formoptimering af overgangsstykket blev udført vha. foreløbige elastiske beregninger og ikke-lineær finite element analyse. To CRC® materialemodeller med varierende tryk- og trækstyrke blev foreslået til en sammenligning. Ydermere blev foreslået at indføre udskæringer for at spare på materialeforbruget og muligvis for at minimere scour og bølgelast på overgangsstykket. Der blev udvalgt flere forskellige udformninger af overgangsstykket til evaluering af scour under en konstant ensrettet strøm, hvor "clear water" (”klart vand”) og "live bed" (”levende bund”) regimer blev genereret i lille skala. Udviklingen af scour-hullets geometri, scour-volumen og ligevægtsscourdybden omkring overgangsstykket blev undersøgt. Scour-beskyttelse omkring bøttefundamentet er også blevet diskuteret. Derudover blev hydrodynamiske belastningsforsøg udført i lille skala på dybt vand med regelmæssige og xii Nezhentseva uregelmæssige bølger for at studere påvirkningen fra udskæringerne og for at finde den udformning, der kunne minimere påvirkning fra bølgekræfter på overgangsstykket. Ud fra resultaterne af den foreliggende undersøgelse anbefales det at masseproducere overgangsstykker til havvindmøllebøttefundamenter lavet af højstyrkebeton med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen.

 17. Penetrating a wall of introspection : a critical attrition analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, BjØrn Friis; Rump, Camilla Østerberg

  2013-01-01

  Gennem tiderne har mangen et studie og undersøgelse bekræftet professorer såvel som studerende i deres mistanke om, at de studerende der droppede ud, var dem der havde valgt det forkerte studie. Det er ganske rigtigt, at dette er den mest nærliggende begrundelse man kan give, hvis man som studerende begyndte på et studie man endte med at beslutte sig for at forlade. Det vil dog være en fejltagelse at slutte, at årsagen til beslutningen er den samme som begrundelsen for beslutningen. Ikke desto mindre er det, det der sker, når en mere målrettet vejledning af nye studerendes studievalg anbefales på baggrund af frafaldsundersøgelser der konkluderer at problemet skyldes forkerte eller misinformerede studievalg. Sådanne konklusioner misser pointen: givet, at en studerende opdager at han eller hun har valgt det forkerte studie, findes der en oplagt mulighed for at undersøge hvilke oplevelser der havde indflydelse på beslutningsprocessen undervejs i uddannelsesforløbet. Den mulighed forpasses, hvis begrundelse og årsag forveksles. I denne artikel tager vi udgangspunkt i en række studier af frafald, vedholdenhed og læring på videregående uddannelser, og begrunder at hvis man vil forstå den proces der leder frem til en beslutning om at droppe ud af et studie, må man tage højde for at det at være og blive studerende er et komplekst samspil mellem e´t individ og en institution, som i sin tur udgøres af en række individer (herunder de studerende der måtte falde fra), kulturer (herunder fagkulturer) samt en lang række dybt forankrede vaner og traditioner. Inden for rammen af sådan et perspektiv vil det være forkert at sige at uddannelsen var forkert til den studerende, ligesom det ville være forkert at sige at den studerende var forkert til uddannelsen. Hvis noget var forkert, så var det situationen. Dette perspektiv udnytter vi til at foretage en grundig analyse af syv interviews med tidligere fysikstuderende, der havde valgt at forlade fysikstudiet ved Uppsala Universitet i Sverige. I interviewene bedes de studerende begrunde deres frafald. Men analysen såvel som interviewet tager sit omdrejningspunkt i, at de begrundelser der gives også har en baggrund. Det vi finder ud af er, at dette omdrejningspunkt har et forskelligt fokus afhængigt af perspektiv. Interviewerens fokus tager udgangspunkt i et ønske om at forstå de strukturelle betingelser omkring fysikstudiet der danner baggrund for frafaldets begrundelse. De studerende selv, tager udgangspunkt i sig selv. For at illustrere dette forhold benytter vi Aristoteles årsagsbegreb i analysen, og viser at de årsager de studerende bruger som baggrund til at forklare deres beslutning om at forlade studiet, har en væsentlig anden karakter, end årsager der kan knyttes til strukturelle betingelser omkring fysikstudiet. Konklusionen er, at hvis ikke man gør sig det klart, når man undersøger årsager til frafald, så er udbyttet i bedste fald en for simpel forståelse for de årsager, strukturelle såvel som individuelle, der måtte kunne knyttes til frafald fra videregående uddannelser.

 18. Private Arbitration of Incidental Public Law Issues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public. Emnet behandles i artiklen under inddragelse af UNICITRAL's model-voldgiftslov, henvisninger til den nye danske voldgiftslov (vgl.), europæisk domspraksis og litteratur samt praksis fra EF-domstolen.

 19. Videnssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2014-01-01

  ogens titel spiller på et vigtigt skel mellem den europæiske mesterfortælling om Oplysningens (med stort O) og oplysninger (i flertal). Oplysninger ændrer sig, når de ikke længere befinder sig et, men et andet sted. Oplysninger kan flyttes, gives væk, gives videre eller smides ud. De falsificeres eller verificeres og samles til bøger eller i opslagsværker som viden. De kan kodes og gemmes i digitale formater, som man kan redigere, kopiere og sende via e- mail. Oplysninger kan gemmes væk og de kan afsløres igen.

 20. DigDag, Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Bo Nissen; Gammeltoft, Peder

  2012-01-01

  Administrative geografiske enheder ses ofte som stabile over tid. Det er imidlertid ikke tilfældet. Der kan forekomme en række af rumlige, sociale – og sproglige – ændringer; eksempelvis navneskift, ændrede grænsedragninger og ændringer i den administrative struktur. Dette betyder at forskning som...... tager udgangspunkt i geografisk relaterede eller ordnede data, kan komme i problemer så snart geografien på dataindsamlingstidspunktet ikke svarer til den nuværende geografi, og den 'gamle' geografi ikke er umiddelbart til at få rede på. DigDag-projektet adresserer denne udfordring for forskere inden...

 1. Svært at afgøre om grise smittes med PRRSV før eller efter fravænning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Charlotte Sonne; Larsen, Lars Erik

  2014-01-01

  Til at afgøre om Porcin Reproduktions- og Respiratorisk Syndrom Virus (PRRSV) cirkulerer i farestalden eller kun i smågrisestalden kan næsesvaberprøver af alle grise ved fravænning være en hjælp. Resultatet fra et enkelt fravænningshold kan dog ikke stå alene, når det skal afgøres om en tømning af smågrisestalden er tilstrækkeligt for at der fremadrettet kan produceres PRRSV-negative grise ved 30 kg. Det vil ofte være nødvendigt at tage næsesvaberprøver af alle grise i flere fravænningshold.

 2. Svært at afgøre om grise smittes med PRRSV før eller efter fravænning

  OpenAIRE

  Kristensen, Charlotte Sonne; Larsen, Lars Erik; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2014-01-01

  Til at afgøre om Porcin Reproduktions- og Respiratorisk Syndrom Virus (PRRSV) cirkulerer i farestalden eller kun i smågrisestalden kan næsesvaberprøver af alle grise ved fravænning være en hjælp. Resultatet fra et enkelt fravænningshold kan dog ikke stå alene, når det skal afgøres om en tømning af smågrisestalden er tilstrækkeligt for at der fremadrettet kan produceres PRRSV-negative grise ved 30 kg. Det vil ofte være nødvendigt at tage næsesvaberprøver af alle grise i flere fravænningshold....

 3. Coping with drought in the central highlands - Vietnam

  OpenAIRE

  Nguyen, Tinh Dang

  2006-01-01

  Tørke er et naturligt fænomen forårsaget af nedbørsunderskud i et bestemt område gennem et vis tid. Globalt set kan store områder blive berørt med omfattende skader på samfundsøkonomien og menneskers levevilkår og helbred og til følge. Tørke kan ikke forhindres, men forudseenhed og afhjælpende foranstaltninger kan nedbringe skaderne væsentligt. Nedbør i Vietnams centrale højland er i det væsentlige betinget af den sydøstasiatiske monsun. Der optræder imidlertid også forstyrrelser betinget af ...

 4. Kroppen husker som en elefant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  Ofte kan vi lynhurtigt afgøre, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide - og ligeså ofte uden overhovedet at kunne forklare, hvor- for det lige præcis er sådan, det er. Denne "irrationelle" forbrugeradfærd har længe interesseret både forskere og praktikere, og i de seneste år har vi også fået e...

 5. Aktivt ejerskab kapitalfondenes rolle i fremtidens shipping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Martin Jes; Sornn-Friese, Henrik

  2015-01-01

  Der går nærmest ikke en dag, uden at medierne kan rapportere om, at endnu en pengestærk udenlandsk kapitalfond har opkøbt en velfungerende dansk virksomhed". Adfærdsrelaterede risiciopstår, når virksomhedens forskellige interessenter forsøger at forfølge kortsigtede mål og egne snævre interesser. Det kan eksempelvis være investorer, der søger den hurtige fortjeneste, bestyrelsesmedlemmer, der handler opportunistisk eller øvrige interessenter, der lobbyer for særinteresser. OW Bunker-skandalen er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå i den sammenhæng.

 6. Moderne dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2013-01-01

  Hvorfor er ”dannelse” igen blevet et vedkommende begreb i aktuelle diskussioner af identitets- og samfundsmæssige problemer? Hvorfor er dannelsesromanen ikke død? Hvad er det, genren kan? Og hvordan kan en dannelsesroman som Goethes Wilhelm Meisters Læreår gøre os klogere på sammenhængen mellem identitets- og formdannelse? Disse spørgsmål forfølges i bogen. Ambitionen er at reaktualisere såvel dannelsesromanen som Læreår og at vise, hvordan de kan bidrage til en ny forståelse af moderne dannelse...

 7. Kommentarer til SNS, Glycine max (A2704-12), vurdering af konsekvenserne ved at importere og anvende sojabønnerne på den måde, det er beskrevet i ansøgningen, modtaget 20-02-2006, deadline 01-05-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-18

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

  "Den genmodificerede sojabønne A2704-12 adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat et gen der gør planterne tolerante over for glufosinat-ammonium herbicider. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning. DMU vurderer dog at A2704-12 sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojafrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen økologiske uønskede konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der kun inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer. "

 8. Begrænsningsrettigheder for FPSO-enheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Erik Kundby

  2014-01-01

  I artiklen undersøges mulighederne for, at rederen eller ejeren af en FPSO-enhed, som almindeligvis benyttes til indvinding af olie offshore, kan begrænse sit erstatningsansvar for olieforurening i henhold til de to maritime regimer i sølovens kapitel 10, om ansvar og erstatning for olieskader, og kapitel 9, globalbegrænsningen. Det konkluderes, at rederen, der ikke tillige er bevillingshaver i medfør af undergrundsloven, som udgangspunkt kan begrænse sit erstatningsansvar efter begge regimer. Sølovens kapitel 9 kan dog alene påberåbes, når sølovens kapitel 10 ikke finder anvendelse.

 9. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/91

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

 10. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-NL-2011-93

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

 11. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/93

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

 12. En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ambrosia Hansen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

  Mange organisationer arbejder i dag med at udvikle en strategi med målsætninger for forskellige områder af organisationens opgaveportefølje. Således også Syddansk Universitet (SDU som i september 2003 kunne præsentere sine visioner og målsætninger for den videre udvikling af e-læring på SDU. Denne artikel giver eksempler på, hvordan universitetet med forskellige initiativer arbejder på at efterleve strategiens visioner og målsætninger.

 13. Erhversbetinget erosion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Irene; Gjørup, Hans; Nyvad, Bente

  2012-01-01

  Baggrund – I forbindelse med dental erosion er en grundig udredning af patienten vigtig, således at årsagen til erosionernes opståen findes, og der kan iværksættes adækvat forebyggende indsats. En sådan udredning er ikke mindst vigtig, når arbejdsmiljøet mistænkes. Patienttilfælde – En 30-årig pa...... arbejdsskade, men ikke anerkendt, da erosioner ikke er optaget på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme. En systematisk registrering af lignende tilfælde kunne imidlertid på sigt ændre retspraksis for fremtidige patienter med arbejdsbetinget erosion.......Baggrund – I forbindelse med dental erosion er en grundig udredning af patienten vigtig, således at årsagen til erosionernes opståen findes, og der kan iværksættes adækvat forebyggende indsats. En sådan udredning er ikke mindst vigtig, når arbejdsmiljøet mistænkes. Patienttilfælde – En 30-årig...... patient, der arbejder som pladesmed, blev henvist til Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, med henblik på udredning af patientens kraftige slid. Patienten udviste ikke-alderssvarende tandslid af emalje og dentin svarende til erosion forårsaget af syredampe i arbejdsmiljøet, muligvis forstærket af...

 14. Tidens gang i tidens løb

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Hvad er tiden? Når man ikke kræver svar af mig, ved jeg det; men hvis jeg ønsker at forklare det for en, der spørger mig derom, ved jeg det ikke. Augustin (353-430) På denne paradoksale måde besvarede kirkefaderen Augustin det grundlæggende spørgsmål om tidens begreb. Augustin rammer noget meget centralt angående vor forståelse af tidsbegrebet. Vi har jo alle en fornemmelse af, hvad tid er, men vi kan ikke definere tiden - ikke sætte den på kort formel. Sagen er, at tid er et begreb med så mange...

 15. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 16. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-NL-2011-91

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning.

 17. Nonlocal Dynamics in Nonlinear Biomolecular and Optical Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Ulrik Vingaard

  2006-01-01

  Begrebet ikke-lokalitet nyder større og større interesse indenfor modelleringen af fysiske systemer - og med god grund. At en model er ikke-lokal betyder at for at kunne beskrive dens fysiske egenskaber i et givet punkt korrekt er det ikke tilstrækkeligt blot at betragte omstændighederne netop dette punkt, tværtimod må en større del af modellens domæne tages i betragtning for at opnå en nøjagtig formulering. Denne ide har været anvendt i en lang række problemstillinger, fra molekylære systemer til flydende krystaller. I nærværende arbejde betragtes to ganske forskellige fysiske systemer - en model af et DNA-molekyle og en af en ikke-linæer optisk krystal - i en ikke-lokal sammenhæng. I levende celler er det umådeligt vigtige DNA-molekyle ansvarlig for fremstilling af proteiner og celledeling. Begge disse aktiviteter kræver en åbning af molekylets to strenge og for at muliggøre dette antages det at energilokalisering spiller en væsentlig rolle. Det er velkendt at introducerede inhomogeniteter på en model af molekyl-kæden - disse kan tænkes at simulere effekten af enzymer - kan lokalisere vibrationsenergi og dermed muliggøre åbning af DNA. I dette arbejde har vi udvidet en anerkendt model til at inkludere både dipol-dipol-vekselvirkninger og geometriske forhold. Disse geometrieffekter kan ikke betragtes udenfor en ikke-lokal beskrivelse. Vi er dermed i stand til at observere energilokalisering i et grundlæggende homogent molekyle, foranlediget af en ikke-lokal beskrivelse af geometriske effekter. Ikke-linæer optik er et nyt (det er ikke et halvt århundrede siden laseren blev opfundet), men meget aktivt område af fysikken, med anvendelser til ultrahurtig databehandling og transmission. Allerede i dag anvendes fiberoptiske kabler til konventionelle kommunikationssystemer. Signalbehandling udelukkende på basis af optiske processer er endnu ikke en realitet, men er et hovedområde for forskningen idet lokaliserede optiske enheder kan benyttes som informationsbærere. En mulig sådan lokaliseret størrelse er en såkaldt X-bølge. Ikke-lokalitet kan benyttes til at beskrive X-bølger og lignende fænomener og specielt give anledning til at søge X-lignende strukturer i materialer med anormal dispersion, hvilket ikke tidligere er observeret. I nærværende arbejde giver vi numeriske

 18. Den krænkede religion, Habermas, Honneth og profetens turban

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonas Jakobsen

  2009-05-01

  Full Text Available Jeg diskuterer i denne artikel en række principielle spørgsmål angående det der kaldes «religionens genkomst» i det moderne demokrati. Mit hovedeksempel er den såkaldte «Muhammed-krise» (efterfølgende kaldet «karikaturkrisen», som stadigvæk debatte­res med stor intensitet i nationale og internationale sammenhænge. De tre hovedspørg­smål lyder: (1 Hvilken plads kan religiøse synspunkter og ytringer gøre krav på i den demokratiske offentlighed? (2 Kan vi indholdsmæssigt fastsætte grænsen for religiøs blasfemi ved lov eller står den til løbende demokratisk debat? (3 I hvilken grad kan reli­giøse minoritetsgrupper kræve anerkendelse fra – og beskyttelse mod – majoritetskultu­ren i moderne, liberale demokratier? Til det første spørgsmål svarer jeg med Jürgen Habermas at religiøse grupper bør forsøge at oversætte deres holdninger til ikke-religiøse argumenter, samtidig med at denne oversættelse af forskellige årsager ikke kan fremtvin­ges retsligt eller afkræves som betingelse for demokratisk deltagelse. Mht. til det andet spørgsmål argumenterer jeg – igen med Habermas – for, at den konkrete anvendelse af abstrakte retsprincipper som ytringsfrihed og religionsfrihed kræver åben, demokratisk debat med bred deltagelse for athave legitimitet. Resultatet af denne debat kan godtvære et strengt syn på, hvad der tæller som blasfemisk, men muligheden for at kritisere dette syn – eller for generel religionskritik – kan ikke undertrykkesuden at gå kompromis med det liberale demokratis grundprincipper. Som svar på det tredje spørgsmål, og som et kritisk supplement til Habermas, fremfører jeg med Axel Honneth, at samfundsmæssig integration ikke skabes af demokratiske debatter alene. Der kræves også  en vis før-dis­kursiv atmosfære af solidaritet: Religiøse minoritetsgrupper kan ganske vist ikke kræve juridisk beskyttelse af religiøse følelser, men de kan påpege «asymmetriske anerkendel­sesforhold», f.eks. ensidigt negative fremstillinger i medierne, som forringer deres mulighed for at bidrage til samfundet som anerkendte og anerkendende medborgere.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1705

 19. Darwinkalenderen 2009 : 200-året for Darwins fødsel og 150-året for udgivelsen af Om arternes oprindelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Peter C.; Bek-Thomsen, Jakob

  2008-01-01

  Glæd din bionørdede kæreste (der ikke kan få nok af Darwin), din mor (der altid har været lidt vild med ham), din far (der elsker biller), dine søskende (som du endelig kan give en gave, du gerne selv ville have), dine børn (der trænger til lidt dannelse), din bedstefar (der ligner Darwin), din bedstemor (der heldigvis ikke gør), din præst (der vil tage den med i sin prædiken), alle dine venner (for at minde dem om, at der er andet i livet end pizza) eller dig selv (fordi du simpelthen ikke kan undvære den). Her er med andre ord den perfekte gave til alle Darwinelskere og -hadere. Et helt år fyldt med sjove, spændende, oplysende, rystende og rørende citater af Darwin selv, hans familie, venner og fjender. Hver eneste dag byder på et nyt citat og en passende illustration.

 20. Tro og Viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2015-01-01

  Udgangspunktet for min artikel »Videnskabsmanden og Gud« den 17. juli var debatten om, hvorvidt Esben Lunde Larsen kan være videnskabsminister, samtidig med at han tror på en skabende Gud, og i artiklen viste jeg, at en lang række videnskabsmænd gennem tiderne ikke har haft problemer med på samme tid at være forskere og troende kristne. Georges Lemaître kunne således som professor i astronomi udvikle Big Bang teorien, samtidig med at han var katolsk præst.Det har affødt en kritisk kommentar (den 24. juli) fra Torben Smith Sørensen, der har opfattet det, som om Lemaître blandede naturvidenskab og kristendom sammen. Det gjorde han naturligvis ikke, selvom man kan spore hans katolske baggrund i hans uvilje mod tanken om et uendeligt Univers (H. Kragh, 2012).Desværre blev artiklen af pladshensyn beskåret en del, således at denne og andre nuancer ikke blev så tydelige, men den oprindelige udgave kan læses på katidialog. dk/viden.

 1. Sprogtilegnelse i Danmark : Nutid og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØjen, Anders; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

    Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle længere udredninger, men vi håber at det fremgår af de foregående kapitler at forskning i sprogtilegnelse ikke alene er interessant i sig selv, men også har stor samfundsmæssig værdi. For det meste går sprogtilegnelsen "af sig selv", men ikke altid. For at der kan sættes ind med de rette tiltag, er det nødvendigt at have detaljeret viden om den normale sprogtilegnelsesproces og om hvor og hvorfor der opstår problemer. Formålet med dette kapitel er at give et overblik over nogle af de vigtigste indsigter i sprogtilegnelsen som de foregående kapitler har givet, og at pege på nye forskningsmæssige og samfundsmæssige perspektiver.

 2. Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/SE/2010/88

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel. DMU har ingen specifikke kommentarer til EFSA

 3. Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.

 4. Nitrification biokinetics in rapid sand filters for drinking water treatment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tatari, Karolina

  2014-01-01

  Danmarks drikkevandsforsyning er udelukkende baseret på grundvand – og mere end 2500 vandværker behandler hver dag vand til de danske forbrugere. Selv om denne vandbehandling betegnes som simpel, er den i virkeligheden baseret på komplicerede mikrobielle processer, som vi hidtil har vidst relativt lidt om, og driften er derfor i høj grad erfaringsbaseret. Hvis vandbehandlingen indimellem ikke fungerer helt optimalt, og vi ikke kender de underliggende processer, kan det derfor være vanskeligt at ...

 5. Scenarier for fødevareindustrien år 2010: Del 1 Scenariekonstruktion og scenarier

  OpenAIRE

  Jensen, Birger Boutrup; Sonne, Anne-Mette; Harmsen, Hanne

  2005-01-01

  Fødevarevirksomheders omverden er evigt skiftende, og de kan derfor ikke regne med, at nuværende kompetencer er tilstrækkelige til at kunne klare sig i morgendagens internationale konkurrence. Det er dog noget nær umuligt at forestille sig, hvad det kræver for at klare sig i fødevareindustrien 10 år frem i tiden. Ikke desto mindre må beslutningstagere i fødevareindustrien basere beslutninger om kompetenceudvikling på deres personlige vurdering af fremtiden, ligesom beslutningstagere i den fød...

 6. En vurdering af glossematikken og dens reception. Louis Hjelmslevs forudsætninger og fejlgreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Erik W.

  2009-01-01

  Artiklen består af tre lag: 1) Den påviser en række fejl, som Hjelmslev-/glossematikkyndige begår; bl.a. overses konsekvenser af, at Glossematik er en totalitær teori, der derfor inkluderer alle 'tekster' - sprog og ikke-sprog. 2) Den påviser, at Sprogteoriens erkendelsesteoretiske påstande ikke  kan holde for en nærmere undersøgelse, idet de hviler på et vilkårligt grundlag. 3) Den påviser Hjelmslevs manglende kendskab til den humanistiske tradition fra 1789 i Europa, som han forkaster en gros ...

 7. Behov, brud og Bachelard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2014-01-01

  Professionshøjskolernes forskning skal være praksisnær, behovsorienteret og løse de problemer, der er til stede hos aftagerfeltet. I denne artikel diskuteres det, hvad der eventuelt mistes ved disse temmelig entydige bindinger. Hensigten med artiklen er ikke en naiv advokeren for, at professionshøjskolerne ikke skal bedrive løsningsorienteret forskning, men derimod en diskussion af de risici en sådan entydighed kan afstedkomme – fx at forskningsprojekterne bliver konserverende eller blot en syst...

 8. Drop pensionsgarantierne, men hold fast i de livsvarige ydelser!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  Lav rente og stigende levealder giver pensionsselskaber med garantiprodukter problemer med solvensen i disse år. Den igangværende afvikling af garantier er en god ide, men man bør ikke benytte lejligheden til at droppe de livsvarige ydelser. I modsætning til den individuelle opsparer kan et pensionsselskab nemlig stort set omkostningsfrit eliminere den enkeltes usystematiske risiko for at leve længere end gennemsnittet. Derimod har pensionsselskabet ikke specielle forudsætninger for at håndtere ...

 9. Skyggetanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lilja, Troels Michael

  2011-01-01

  I artiklen argumenteres der for, at »det indre selskab«, således som det ved flere lejligheder er beskrevet af Noe Munck, ikke kan finde anvendelse, uden at reglerne i L nr. 180 som vedtaget den 1. juni 2011 (Lov nr. 616 af 14. juni 2011) vil blive overtrådt. Det dokumenteres, at den offentlighed, som bliver en realitet pr. 1. januar 2012 er uforenelig med »det indre selskabs« karakter, og at der derfor ikke er grundlag for at anvende en sådan form.

 10. Webdesign, benspænd og ikoner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engholm, Ida

  2014-01-01

  Webdesign kan ikke tænkes uden computeren og den netværksteknologiske og softwaremæssige udvikling, der skabte grundlag for fremvæksten af det internet, vi kender i dag. Indtil begyndelsen af 1990’erne var internettet udelukkende baseret på tekst, men med introduktionen af applikationen World Wide Web (www) i 1993 blev nettet også forsynet med billeder, lyd, grafik og animationer, og det blev nemmere for ikke-teknisk kyndige brugere at benytte det. Dermed blev det for alvor også relevant at inte...

 11. Formidlet samtykke i persondataretten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter Erik

  2012-01-01

  Samtykke er en velkendt figur i persondataretten og er ligeledes velbeskrevet og drøftet i litteraturen der blandt andet baserer sig på en righoldig praksis fra Datatilsynet. Denne artikel sætter fokus på et spørgsmål, der ikke hidtil har påkaldt sig særlig opmærksomhed, men som har stor praktisk betydning, nemlig om et samtykke kan være behandlingsgrundlag, når der er givet til en anden end den dataansvarlige. Denne fremgangsmåde er accepteret i retlig praksis, men den er ikke problemfri.

 12. Om skattebyrden, når fonde arver aktier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Falsner, Steen

  2009-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i, at fonde og andre juridiske personer ikke længere kan succedere i boets og afdødes skattemæssige stilling, og at udlæg af aktier mv. til en fond derfor udløser beskatning i boet. Mange testamenter blev tidligere oprettet ud fra den forudsætning, at fonden kunne succedere, og at skatten af aktieavancen derfor ikke var noget problem i boet. Artiklen analyserer en række konsekvenser heraf. Udgivelsesdato: 30. september 2009

 13. Selskabers exitskat fortsat i støbeskeen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Liselotte; Werlauff, Erik

  2014-01-01

  Artiklen påviser, at lovforslag L 91 om exitbeskatning af selskaber, der blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. februar 2014, ikke kan antages at opfylde EU-rettens krav til en selskabsskatteretlig exitordning, Efter de vedtagne nye regler i selskabsskattelovens §§ 26 og 27 skal der ske beskatning af en henstands- og afdragssaldo i takt med de udførte aktivers afkast af indtægter, udbytter mv., som ellers ikke ville være skattepligtige til Danmark, og med en beskatning af hele ava...

 14. Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bælum, Jesper; Enkegaard, Annie

  2007-01-01

  Et treårigt epidemiologisk studie af 579 ansatte fra 31 gartnerier undersøgte virkningen af arbejde med fire forskellige nyttedyr. Resultaterne viste tegn til, at arbejde med tripsrovmiden Amblyseius cucumeris og spinderovmiden Phytoseiulus persimilis kan give allergisk reaktion, både i blodtest og ved symptomer fra næse og øjne. Der kunne ikke konstateres allergi over for snyltehvepsen Aphidius colemani eller jordrovmiden Hypoaspis miles og der var ikke tegn til, at nyttedyrene kunne give lungesygdomme som for eksempel astma.  

 15. Gradient-based optimization in nonlinear structural dynamics

  OpenAIRE

  Dou, Suguang; Jensen, Jakob Søndergaard

  2015-01-01

  Ikke-lineariteter i mekaniske strukturer kan give anledning til rige dynamiske effekter. På det seneste har ikke-lineær dynamik i mikromekaniske strukturer bidraget til udviklingen af nye Mikro-Elektro-Mekaniske Systemer (MEMS), for eksempel til ”atomic force” mikroskopi, passive frekvensdelere, frekvens stabilisatorer, og resonator gyroskoper. For at muliggøre design og optimering af disse strukturer, er det nødvendigt at udvide de eksisterende optimeringsmetoder, der typisk er baseret på li...

 16. Begærets dramaturgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Ole Fogh

  2014-01-01

  Lederens begær efter magt og indflydelse må være fordelt således, at han ikke handler for egen vindings skyld. Men selv om denne bestræbelse lykkes, kan lederen ikke kontrollere sit eftermæle, og derfor vil så mange ledere gerne have en finger med ved fabuleringen af fortællingen om sig selv. De ...... hyrer hofskjalde, der i dag kaldes kommunikationsarbejdere, PR-folk og spindoctors. De vil have vidnesbyrd, der viser, at de kunne administrere deres begær på anstændig vis....

 17. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-BE-2011-98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  BIOSCIENCE’s konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den gen-modificerede FG72-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle so-jabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebear-bejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opfor-mering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicidtolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etablere nye planter i Danmark.

 18. Provokerende kærester, armhuler og en lille smule AIDS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortsen, Rikke Platz

  2010-01-01

  I Sverige gør de noget, som man ikke gør i Danmark. Kvinderne. De tegner tegneserier. I massevis. Og de udgiver dem glad og gerne med en stilmæssig variation, der kun kan imponere. Hver især har sin helt særegne og personlige stil, og som regel ligner det ikke noget, man har set før. Det tætteste...

 19. Den danske CO2-afgift i et public choice perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjøllund, Lene; Svendsen, Gert Tinggaard

  2001-01-01

  Økonomiske instrumenter kan have optimale og omkostningseffektive effekter i teorien, men møder oftest kritiske politiske barrierer, når de skal gennemføres i praksis. Generelt har økonomer ikke taget disse politiske hensyn med i betragtning i den traditionelle analyse af økonomiske instrumenter. Men det er nødvendigt at udarbejde politisk acceptable løsningsforslag, så de ikke i løbet af den politiske beslutningsproces ændres til det uigenkendelige og væk fra det omkostningseffektive design. Ve...

 20. Bibemærkninger til den kognitive kapitalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  2009-01-01

  Med den franske økonom Yann Moulier-Boutangs vision om pollensamfundet sættes viden - og ikke mindst vores forståelse af vidensarbejderen - i et nyt lys. Lars Axel Pedersen analyserer, med Marx under den ene arm og Lyotard under den anden, forestillingen om de fritsvævende og altbestøvende vidensarbejdere, der klarer sig selv og gratis leverer uanede positive eksternaliteter til kapitalen og samfundet. Men drømmen kan selvfølgelig ikke baseres på rene eksternaliteter alene. Der er som bekendt no...

 1. Den tredje spiseforstyrrelse - Binge Eating Disorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schousboe, Birgitte Hartvig

  2010-01-01

  Mennesker med Binge Eating Disorder indtager større mængder mad uden at være sultne. Overspisningen kan dulme svære følelser, men medfører typisk ekstremt ubehag og skam. Mennesker, der lider af spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder (i daglig tale kaldet BED), har ofte problemer med overvægt, og både personen selv og omgivelserne er tilbøjelige til kun at fokusere på vægt og vægttab. Slankekure afhjælper imidlertid ikke spiseforstyrrelsessymptomerne, og det tabte tages hurtigt på igen, når slankekuren slutter – oven i købet hurtigere end hos mennesker, der ikke har en spiseforstyrrelse. Derfor skal spiseforstyrrelsen diagnosticeres og behandles, før personen kan påbegynde et evt. varigt vægttab

 2. Reconsidering Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2014-01-01

  Innovation og reformer er på dagsordenen allevegne, ikke mindst i politiske forsøg på at reorganisere den offentlige sektor for at få velfærdssamfundet til at kunne overleve økonomisk tumult og dystre fremtidsprognoser. Dette papir undersøger, hvordan klassiske antropologiske teorier og debatter om...... forandring og myter kan hjælpe os med at genoverveje teoretiske forståelser af innovation i organisatoriske studier. I særlig grad sættes der fokus på de implikationer som vores "innovationsmyte" kan have for offentligt ansatte og værdsættelsen af deres arbejde. Analysens argument er, at innovation ikke skal...

 3. Tal matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Mange elever har svært ved at tale matematik. De kan ofte ikke finde ord for at forklare sig eller få opklaret ting, de ikke forstår. De har svært ved at stille spørgsmål, som læreren eller de andre elever forstår. En af grundene er, at mange elever mangler et præcist sprog at udtrykke sig i. Et sprog med ord, som eleven vel at mærke er fortrolig med. De matematiske ord kan ofte virke som fremmedord, svære at huske og svære at huske betydningen af. Spørgsmålet er, hvordan vi gør matematisk tale ...

 4. Har du et problem? : En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Sanne

  2009-01-01

  De fleste universitetsstuderende vil i større eller mindre grad opleve at skulle arbejde problemorienteret ellermed andre former for selvstændig konstruktion af vidensproblemer, om ikke andet så når de skal skrive speciale. På trods af at den problemorienterede tilgang kan forstås og udspilles på mange måder, findes der ikke meget viden om, hvad der egentligt tæller som sådan et problemorienteret problem - og vi ved endnu mindre o, hvordan de studerende forstår hvad et problemorienteret problem er eller kan være. I denne artikel vil jeg derfor præsentere en undersøgelse af, hvordan universitetsstuderende giver liv til dette abstrakte problem i praksis og hvordan disse forståelser udvikler sig. Anslag til universitetspædagogiske indsatsområder foreslås til slut., Udgivelsesdato: 2009

 5. Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Rapporten giver et indblik i kloakrottens biologi og adfærd. Denne nye viden vil kunne give grundlag for en vurdering og eventuel målretning af kloakrottebekæmpelsen. Nogle af rapportens vigtigste konklusioner er; at kloakrottebestanden ikke nødvendigvis vokser ved en manglende bekæmpelse, idet systemets udformning bestemmer antallet af rotter. Kloakrotter kommer ikke langt omkring i kloakken, hvilket stiller krav til, at bekæmpelsen tilpasses den lokale kloakrotteaktivitet. At kloakrotten kan leve indenfor et lille område kan være en udfordring for en bekæmpelse, da der i de ældre ledningssystemer findes mange meter ledning uden muligheder for at bekæmpe med gift eller fælder.

 6. Test, dannelse og faglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, Lotte Rahbek

  2013-01-01

  Erfaringer fra blandt andet USA viser, at indførelse af obligatoriske nationale test får stor betydning for, hvilke former for faglighed der bliver dominerende i skolens undervisning. Hensigten har været at styrke de former for viden, som faktisk kan testes – ikke på bekostning af andre...... vidensformer og indsigter - men simpelthen for blot at blive bedre til de dele af fagligheden, som kan testes. Forskning peger dog på, at obligatoriske test ikke blot styrker dele af fagligheden, men snarere bliver fuldstændig determinerende for hele fagligheden....

 7. Amerikanske lysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauxner, Malene

  Den dansk-amerikanske landskabsarkitekt Jens Jensen ville i 2010 være fyldt 150 år. I Danmark er den i USA så betydelige person ikke særlig kendt. Det kan der være flere grunde til. Nedenstående er et bud.......Den dansk-amerikanske landskabsarkitekt Jens Jensen ville i 2010 være fyldt 150 år. I Danmark er den i USA så betydelige person ikke særlig kendt. Det kan der være flere grunde til. Nedenstående er et bud....

 8. Battlespace Agility 101 : The Use of Target Network Modelling to Increase Shared Situational Awareness and Understanding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mitchell, Dr. William

  2012-01-01

  Briefet præsenterer den metodiske tilgang Target Network Modelling (TNM) og forklarer, hvordan den kan gøre enheder mere agile på kamppladsen. Har kommandøren, efterretningsholdet og operationsfolkene ikke det samme billede af den fundamentale struktur, processerne og funktionerne på kamppladsen vil de med stor sandsynlighed ikke skabe den ønskede effekt. Target Network Modelling (TNM), der præsenteres i briefet, er en simpel men effektiv metode, der kan anvendes til at etablere en shared understanding og situational awareness og dermed øge effektiviteten i den enkelte enhed og mellem enheder.

 9. Kontrol eller tillid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2013-01-01

  Lenin sagde en gang, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Men er det nu også altid sådan? F.eks. er den danske samfundsmodel en gåde, som økonomer længe har undret sig over. Hvorfor er Danmark blandt verdens rigeste lande? De fleste økonomer er her enige om, at menneskelig kapital i form af uddannelse forklarer cirka halvdelen af et lands økonomiske niveau, mens fysisk kapital forklarer cirka en fjerdedel. Men økonomerne kan ikke forklare den sidste fjerdedel af et lands rigdom. Der er altså et ”noget”, som økonomerne ikke har medregnet, og som måske kan forklare, hvorfor Danmark er relativt rigt. Hvad er forklaringen?

 10. Kompensation for meningstab : Forventninger til kommunikation i offentlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plesner, Ursula

  2015-01-01

  Kommunikation ses i dag som løsning på en række problemer i den offentlige sektor. I denne artikel anskues problemer og kommunikationsløsninger ikke som objektive størrelser, men som konstruktioner, som skaber en række forventninger. Artiklen belyser hvordan kommunikation ses som det, der kan gennemtvinge forandringer, inspirere til meningsdannelse, skabe grundlag for refleksion, opretholde dialog og image, samt skabe fælles retning og motivation hos ansatte. Disse forventninger til kommunikation opstiller særlige krav til den offentlige leder – som ikke blot kan være en administrator, men kontinuerligt skal være engageret i at skabe mening. Dette legitimerer, at der i den offentlige sektor afsættes betydelige ressourcer til kommunikation og refleksion.

 11. Bankers prissætning af lån før og efter finanskrisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2010-01-01

  Finanskrisen har for længst udviklet sig til en dyb økonomisk krise, der indtil nu har kostet enorme summer i tabt produktion. I avisartikler hører vi gentagne gange historier om, at virksomheder med sunde projekter ikke kan opnå bankfinansiering. Hvis en sådan kreditklemme ("credit crunch") er en realitet, er det en alvorlig sag, da det kan forværre krisen. Nationalbankens nye udlånsundersøgelse bekræfter, at bankerne har strammet deres kreditpolitik. Men undersøgelsen finder ikke tegn på en kreditklemme. Derimod er en forøgelse af bankernes rentemarginal et væsentligt element i stramningen af bankernes kreditpolitik. Derfor fokuseres der i det følgende på en analyse af bankernes prissætning af udlån før og efter krisen.

 12. Young Danes' experiences with unsafe sex.

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Marianne Johansson; Andersen, Berit

  2013-01-01

  Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus undersøgte i 2010 gennem fire kvalitative fokusgruppe interview hvilke faktorer, der kan påvirke unge danskeres seksuelle risikoadfærd. De seneste 10 år har der været en stigning i antallet af unge mellem 15-29 år, der får konstateret en seksuelt overført infektion samt unge piger, der får foretaget en provokeret abort. Meget kan således tyde på, at oplysningskampagner alene ikke virker, men at fokus på udvalgte risikofaktorer skal intensiveres. Denne undersøgelse fandt fire faktorer, der kan have betydning for, om unge i Danmark engagerer sig i seksuel risikoadfærd: Alkoholindtagelse forud for samlejet, One-night stand, øget seksuel erfaring samt lavt selvværd. Både internetdating og stofmisbrug blev mod forventning ikke betragtet som faktorer, der kan føre til usikker sex blandt de unge.

 13. Begrænsningens kunst : Skala som paradox i designvirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2015-01-01

  ‘Demokratisk design’, der sørger for goder til de mange, har været et centralt ideal for designere; ikke mindst i Danmark, hvor dansk design blev symbol for velfærdsstaten. Der er imidlertid andre værdier, der sikres bedst ved små produktioner, og der synes at knytte sig grundlæggende værdikonflikter til spørgsmålet om den kvantitative skala i design. Det æstetiske ideal, Less is More, fungerer heller ikke bare således, at man ved at forenkle kan nå flere forbrugere, tværtimod. Der ses i dag mange strategier for at sikre autenticitet og værdi gennem begrænsede, fleksible eller hybride produktioner, der følger æstetiske dogmer og kan kaldes ’håndholdt serieproduktion’ eller ’anti-design’. Der kan være tale om meget forskellige ressourcer, der begrænses, når en designer eller et firma vælger en mindre skala: Lokalitet, materiale, håndværk, uforanderlig standard, attitude eller personlig relation. Fire cases kan belyse disse parametre og værdikonflikterne: Teglværket Falkenløwe, køkkenfirmaet Tectum, modehuset Orson & Bodil og designforetagenet Droog Design.

 14. Profesjon og organisasjon

  DEFF Research Database (Denmark)

  J. Irgens, Eirik

  2007-01-01

  Boken er skrevet for profesjonsrettede grunnstudier og for etter- og videreutdanning. Den kan også leses med utbytte av profesjonsutdannede som ønsker å oppdatere seg i organisasjonsfaget.   Forfatteren tar utgangspunkt i at profesjonsutdanning fører til spesialistkunnskap innen et bestemt fagområde. Men den profesjonelle kan ikke bare være fagspesialist. Man skal også lede seg selv, arbeide sammen med andre, og fungere innenfor rammen av en arbeidsorganisasjon med alt det innebærer av utfordrin...

 15. Torrefaction of biomass for power production

  OpenAIRE

  Saleh, Suriyati Binti; Dam-Johansen, Kim; Jensen, Peter Arendt; Hansen, Brian Brun

  2013-01-01

  For at øge andelen af biomasse til bæredygtig og effektiv energiproduktion, er det en fordel at udnytte brændsler som halm, træ og affald på store suspensionsfyrede kedler. På europæisk plan er der i øjeblikket stor halm ressourcer til rådighed, som ikke udnyttes fuldt ud til energiproduktion. Halm kan samfyres med kul i suspensions fyrede kraftværker med en maksimal halm andel på 10 til 20 %. 100 % ren halmfyring giver flere problemer, der kan reducere både kedel tilgængelighed og begrænse e...

 16. Musikterapi som bidrag til en tværfaglig og personcentreret demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2015-01-01

  Fortæl mig hvilken musik, du lytter til, og jeg kan fortælle dig, hvem du er. Påstanden holder ikke helt, men det kan slås fast, at der er en tæt sammenhæng mellem musikpræferencer og identitetsdannelse (Ruud 1997; Bonde 2009). Ligeledes har et internationalt forskerteam påvist en sammenhæng mellem musikpræferencer og personlige værdier (Boer et al. 2011). Vores musiksmag afslører således noget om vores værdier, og det viser sig, at unge mennesker knytter særlige bånd til hinanden, når de deler ...

 17. En Praktisk Stokastisk Tilgang til Activity-Based Costing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  Økonomistyringslitteraturen forudsætter som udgangspunkt en deterministisk tilgang til alle inddata. Dette gælder også i relation til ABC. Imidlertid vides, at stort alle beslutninger indeholder en mængde usikre forhold. Men hvorfor inddrage usikkerhed i beslutninger, f.eks. ved at fitte en sandsynlighedsfordeling til faktiske historiske data? Fordi, hvis man ikke gør det, kan den manglende information skabe alvorlig misinformation og problemer, som kan koste både tid, penge og muligheder. ABC h...

 18. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Fornuftens og frihedens magt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raffnsøe-Møller, Morten

  Artiklen fremstiller Hegels statsteori som et forsøg på at udfolde den menneskelige frihed i alle dens institutionelle dimensioner. Det vises hvorledes magtbegrebet står centralt i Hegels friheds- og statsteori, fordi Hegel hævder, at visse menneskelige frihedsformer ikke kan overleve og udvikles...... uden at de sikres igennem institutionel magt. Specifikt udfoldes hvorledes man udfra Hegels statsteori kan kritisere en række liberalistiske stats- og frihedsforståelser....

 19. Nanostructuring with Bonding and Structural Studies of Plasma Assisted Wafer Bonding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Mette

  2006-01-01

  Plasma aktiveret stue temperatur bonding er undersøgt med røntgen refleksivitet. Denne bonde type er interessant, da man kan opnå en høj styrke af bondingen allerede ved stuetemperatur. hvilket gør metoden anvendelig til fremstilling af komponenter, der er varmefølsomme, og derved ikke kan fremstilles ved konventionel waferbonding. Årsagen til den høje bonde-styrke og den generelle mekanisme bag processen er stadig uklar og formålet med målingerne var at opnå strukturel information om bonde inte...

 20. Evaluering og afsluttende prøver i naturfagene

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Helene

  2010-01-01

  Kapitlet beskriver, hvordan evaluering i naturfagene foregår i praksis for øjeblikket, nemlig som "en god snak" og ellers som afsluttende prøver. Den færste metode er desværre alt for uhåndgribelig, og den anden, fx nationale test, har en uheldig indflydelse på undervisningen, der kan komme til at stile for meget mod faktaviden uden tilhørense overvejelser. Kapitlet præsenterer evalueringsmetoder, der kan skubbe undervisningen i en mere læringsorientaret retning, så eleverne opnår forståelse og ikke blot faktaviden

 1. Videnarbejde og mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib; Tange, Nina

  2007-01-01

  I modsætning til det gentagne industriarbejde forventede mange, at det udfordrende videnarbejde ikke skulle være stressende - men det er det. Vi spørger, om det kan have noget med meningen i arbejdet at gøre, altså at den stadig kan være svær at finde. Den amerikanske psykolog Martin Seligman skelner mellem tre niveuaer i det gode arbejde: Det nydelsesfulde, det engagerende (flow) og det meningsfulde. Det sidste erklærer han for det dårligst udforskede. Vi foreslår tre dimensioner eller aspekter...

 2. Patanjali and neuroscientific research on meditation.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bærentsen, Klaus B.

  2015-01-01

  Patanjalis definition af meditation (eller yoga) som “kontrol (eller udslukning) af sindets fluktuationer” kan være et adækvat startpunkt for udforskning af meditation med anvendelse af fMRI. En operationel definition af det neurale substrat for meditation som er adækvat i forhold til Patanjalis definition, kan udvikles på grundlag af en ikke-reduktionistisk forståelse af de neurale processer, som understøtter sindet i termer af dynamiske functionelle hjernesystemer.

 3. Det arvede og det erhvervede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkkjær, Ulf

  2012-01-01

  Almindeligvis betragtes det som uretfærdigt at skolesucces i væsentligt omfang hænger sammen med social arv. Denne betragtning rummer indirekte en forestilling om, at det ikke er et vilkår, men derimod noget, der kan (og bør) ændres. Kapitlet redegør for, hvordan denne forestilling kan knyttes til efterkrigstiden, hvor en økonomisk strategi om at mobilisere intelligensreserven spiller sammen med forskellige former for lighedsforestillinger. Kapitlet diskuterer spørgsmålet om intelligens som fork...

 4. Den mobile protese : Mobiltelefonen ændrer de sociale omgangsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Ida Wentzel

  2008-01-01

  Mobiltelefonen er med til at ændre vores sanse-matrix. Når en genstand får protesekarakter og kommer i front, skubbes andre sanser bagud. Håndprotesen rækker længere frem og har egenskaber som langt overgår en almindelig hånd. Den ser ud og lyder af noget, den kan skabe kontakt med det virtuelle univers, og den kan deles. Den muliggør et socialt fællesskab, men fremviser også de(n) ikke-kompetente uden nogen form for socialt tæft. Udgivelsesdato: april

 5. At undervise på poststrukturalistisk - undervisning i organisation og ledelse som en selv-refleksiv iagttagelsesmaskine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Breum Amhøj

  2012-03-01

  Full Text Available Den offentlige sektor er i krise og skal genopfindes, lyder den danske ledelsesdebat. Lederuddannelser som MPA og Diplom i Ledelse udpeges som svar på, hvordan vi kan skabe de ledere, der med refleksiv distance proaktivt kan sætte præmisserne for, hvordan den skal genskabes. Men hvordan kan vi indenfor de eksisterende undervisningsformer omsætte ledelsesdebatten i en konkret undervisning i organisation og ledelse? Sådan lyder spørgsmålet i nærværende artikel. Artiklen er normativ i den forstand, at den giver et bud på, hvordan undervisning i organisation og ledelse kan designes, så den ikke blot ansporer de studerende til læse og anvende tekster, der handler om at genopfinde den, men også får et glimt af, hvordan de selv er – og proaktivt kan være - med til at genopfinde, skabe og lede den offentlige sektor gennem deres valg af iagttagelser af organisationen. Artiklen tilbyder ikke ny viden om organisation og ledelse eller nye undervisningsteknikker men viser, hvordan forholdsvis velkendte teknikker ud fra en poststrukturalistisk optik bliver en slags social teknologi. Herfra bliver de ikke neutrale metoder til at formidle eller anvende en ny viden om vores organisationer. Derimod bliver de teknikker, hvormed man som underviser proaktivt kan skabe betingelserne for en ny måde at se på.

 6. At undervise på poststrukturalistisk : Undervisning i organisation og ledelse som en selv-refleksiv iagttagelsesmaskine

  DEFF Research Database (Denmark)

  AmhØj, Christa Breum

  2012-01-01

  Den offentlige sektor er i krise og skal genopfindes, lyder den danske ledelsesdebat. Lederuddannelser som MPA og Diplom i Ledelse udpeges som svar på, hvordan vi kan skabe de ledere, der med refleksiv distance proaktivt kan sætte præmisserne for, hvordan den skal genskabes. Men hvordan kan vi indenfor de eksisterende undervisningsformer omsætte ledelsesdebatten i en konkret undervisning i organisation og ledelse? Sådan lyder spørgsmålet i nærværende artikel. Artiklen er normativ i den forstand, at den giver et bud på, hvordan undervisning i organisation og ledelse kan designes, så den ikke blot ansporer de studerende til læse og anvende tekster, der handler om at genopfinde den, men også får et glimt af, hvordan de selv er – og proaktivt kan være - med til at genopfinde, skabe og lede den offentlige sektor gennem deres valg af iagttagelser af organisationen. Artiklen tilbyder ikke ny viden om organisation og ledelse eller nye undervisningsteknikker men viser, hvordan forholdsvis velkendte teknikker ud fra enpoststrukturalistisk optik bliver en slags social teknologi. Herfra bliver de ikke neutrale metoder til at formidle eller anvende en ny viden om vores organisationer. Derimod bliver de teknikker, hvormed man som underviser proaktivt kan skabe betingelserne for en ny måde at se på.

 7. Erhversbetinget erosion? : Opfordring til indberetning af kasus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Irene; GjØrup, Hans

  2012-01-01

  Baggrund – I forbindelse med dental erosion er en grundig udredning af patienten vigtig, således at årsagen til erosionernes opståen findes, og der kan iværksættes adækvat forebyggende indsats. En sådan udredning er ikke mindst vigtig, når arbejdsmiljøet mistænkes. Patienttilfælde – En 30-årig patient, der arbejder som pladesmed, blev henvist til Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, med henblik på udredning af patientens kraftige slid. Patienten udviste ikke-alderssvarende tandslid af emalje og dentin svarende til erosion forårsaget af syredampe i arbejdsmiljøet, muligvis forstærket af abrasion på grund af slibestøv. Ifølge anamnesen var der ikke grund til at antage, at erosionerne havde baggrund i stort forbrug af sure læskedrikke eller refluksproblemer. Konklusion – I dette tilfælde mistænkes patientens arbejdsmiljø som hovedårsagen til erosionsskaderne. Sagen blev anmeldt som arbejdsskade, men ikke anerkendt, da erosioner ikke er optaget på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme. Ensystematisk registrering af lignende tilfælde kunne imidlertid på sigt ændre retspraksis for fremtidige patienter med arbejdsbetinget erosion.

 8. Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Sørensen, Jesper Givskov; Damgaard, Christian

  2011-01-01

  kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende...... bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning...

 9. Vurdering af bevaringsforhold og trusler ved Qajaa: Rapport over feltarbejde i perioden 2009-2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiesen, Henning; Hollesen, JØrgen

  2014-01-01

  Qajaa på sydsiden af Ilulissat Isfjord er blevet besøgt i alt 6 gange i perioden 2009-2014 for at vurdere bevaringsforholdene og trusler mod pladsen. Denne rapport beskriver de enkelte besøg, hvilke undersøgelser der er foretaget, samt udvalgte resultater. Arbejdet har blandt andet omfattet opmåling af pladsen, sammenligning med beskrivelser og fotos fra tidligere besøg, opstilling af vejrstation og automatisk kamera, modelforsøg med nedbrydning in situ og i laboratoriet, samt modellering af nutidig og fremtidig optøning og nedbrydning. Rapporten er vedlagt en DVD med opmålinger og overvågningsdata fra Qajaa, samt en række digitale fotografier, der giver et indtryk af pladsens tilstand anno 2014 På baggrund af resultaterne vurderes det, at både den fysiske og kemisk/mikrobielle nedbrydning ved Qajaa går langsomt, og at det ikke er nødvendigt at foretage afbødende tiltag eller deciderede nødudgravninger hér og nu. Det anbefales at genbesøge pladsen om 5-10 år for at bekræfte, om vurderingerne i denne rapport holder stik.

 10. Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Jeg faar ikke puste!

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith-Sivertsen, Eline Randers

  2004-07-01

  Many people are struggling with work-related asthma every day, which may lead to COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD may be caused by illnesses like chronic bronchitis, emphysema, asthma. In serious cases of COPD, the breathing resistance has increased considerably and those suffering from it are breathing heavily. Asthma can be linked with working conditions in many ways. Exertion, cold air, and some chemical substances like sulphur dioxide can start asthma attacks. The results of early treatment or prophylactic treatment of asthma are good, but COPD is much more difficult. Although smoking is the most important cause of COPD, people who have been working for many years in highly polluted environments run a higher risk of contracting COPD. However, little is known about which specific substances are causing the disease. Particularly at risk are bakers, industrial painters, and people working in electrolysis halls in the aluminium industry. There is no effective medical treatment for COPD once the lungs have been damaged, but many hospitals offer rehabilitation.

 11. No fear of thin films; Frykter ikke tynnfilm

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abelsen, Atle

  2006-07-01

  New investments in crystalline silicon based solar cells are made by the Norwegian companies Elkem Solar and REC Group, despite the increased competition from polymer based thin film solar cells. A new production method named solar grade silicon will reduce the production costs. Thin films are also less effective, with 5-6 percent efficiency compared to silicon based solar cells with 15-20 percent efficiency.

 12. Thorning: Nej, jeg har ikke ølvom og røde seler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2010-01-01

  Spin og antispin. Helle Thorning-Schmidts tale ved Socialdemokraternes nyligt afholdte landsmøde blev en balancegang mellem klodsede fjendeklicheer og et fornuftigt forsøg på at melde sig ind i et lidt rustent socialdemokratisk fællesskab...

 13. Quenching the arc; Lysbueslukkeren : gi ikke lysbuen en sjanse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nybakk, Hans-Petter

  2002-07-01

  In Norway, arcing in low-voltage system often injures people and the trend is increasing. Instructions by the authorities on electrical equipment and low-voltage distribution systems lay the foundation of improved switchboard design and increased focus on documented safety. The article discusses arcing and how to quench it.

 14. Apoptotic role of IKK in T-ALL therapeutic response.

  Science.gov (United States)

  Riz, Irene; Zweier-Renn, Lynnsey A; Toma, Ian; Hawley, Teresa S; Hawley, Robert G

  2011-08-01

  Despite considerable progress in the treatment of T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL), it is still the highest risk malignancy among ALL. The outcome of relapsed patients remains dismal. The pro-survival role of NOTCH1 and NF?B in T-ALL is well documented; also, both factors were reported to be predictive of relapse. The NOTCH1 signaling pathway, commonly activated in T-ALL, was shown to enhance the transcriptional function of NF?B via several mechanisms. Thus, pharmacological inhibition of NOTCH1-NF?B signaling was suggested to be incorporated into existing T-ALL treatment protocols. However, conventional chemotherapy is based on activation of various types of stress, such as DNA damage, mitotic perturbations or endoplasmic reticulum overload. NF?B is frequently activated in response to stress and, depending on yet unknown mechanisms, it either protects cells from the drug action or mediates apoptosis. Here, we report that T-ALL cells respond to NF?B inhibition in opposite ways depending on whether they were treated with a stress-inducing chemotherapeutic agent or not. Moreover, we found that NOTCH1 enhances NF?B apoptotic function in the stressed cells. The data argue for further studies of NF?B status in T-ALL patients on different treatment protocols and the impact of activating NOTCH1 mutations on treatment response. PMID:21730014

 15. Brug af mobiltelefoner på hospitaler bringer ikke patisntsikkerheden i fare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

  2013-01-01

  Cellular telephones are increasingly used in hospitals both among employees, patients and visiting relatives. The feared medical equipment malfunctions due to electromagnetic interference have resulted in restrictions in the use of mobile phones in hospitals. However, these restrictions are not consistent between different hospitals, and not based on solid evidence. This article presents the evidence in this field and concludes that by maintaining a distance of one metre to sensitive medical equipment, mobile phones can be used safely in all hospital areas.

 16. Det politiske i ikke-politiske unge indvandrerindentiteter

  OpenAIRE

  Kristensen, Niels Nørgaard; Solhaug, Trond

  2010-01-01

  The theme of this paper is the political participation and political involvement among migrant youth in Denmark. It is well documented (Kulbranstad 2009) that second-generation immigrants posses poorer skills than their school fellows with an ethnic Danish background. These pupils in general start out with a lower average, and when they leave the school they are also behind. Especially, the Danish language skills often place them in a worse situation in the lessons as well as in the public li...

 17. Psykiatrilovens krav om samtaler efter tvang efterleves ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, August G; Asp, Stina

  2013-01-01

  In 2010, a programme intended to increase the number of structured interviews after coercive measures (IC) was implemented in a psychiatric ward. The IC forms were collected before and after the implementation of the programme. The number of ICs was compared to the total amount of compulsion. A significant rise in the number of effectuated ICs was demonstrated. The patients' contentment underwent no change. The majority of the coercive measures were not followed by an IC. At the next audit of the psychiatric legislation we will suggest an adjustment of the paragraphs concerning ICs.

 18. Hvorfor gør de ikke hvad vi siger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Pelle Guldborg; Schuldt-Jensen, Johannes; Jensen, Andreas Rathmann

  2015-01-01

  Good dental practice is as much about behaviour as technical treatments and expertise. Most importantly, successful dental practice requires trivial compliance from patients that yet are often obstructed in complex ways by patients themselves. In this article we sketch the classical approach to...

 19. Psykiatriloven forhindrer ikke alvorlige selvmordsforsøg hos patienter med skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Day Poulsen, Henrik

  2012-01-01

  The Danish Mental Health Act does not prevent serious suicide attempts in patients with severe schizophrenia and a lack of compliance to medication. A case in which outpatient involuntary treatment could have prevented a very serious suicidal attempt is presented. In Denmark, outpatient involuntary treatment is only allowed under very extraordinary conditions.

 20. Det er ikke altid rationelt at være rationel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2009-01-01

  Interview med Knud Illeris: Tidens herskende uddannelsestænkning glemmer den menneskelige faktor, som ellers har været Danmarks trumf. Det er en kæmpe fejl, lyder det fra læringsforsker Knud Illeris, der nu træder tilbage som universitetsprofessor ved DPU. Udgivelsesdato: Maj-Juni

 1. Rør blot ikke ved min Thailands-tur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Kjerulf

  2010-01-01

  Klimabevidsthed er ved at blive en fast understrøm i danskernes kollektive bevidsthed. Men klimahensyn er dog langt fra lige så selvfølgeligt som hensynet til velfærd eller øget økonomisk vækst. Og hensyn til miljøet er ligefrem et ugyldigt argument i mange sammenhænge. F.eks. udløser det kold af...

 2. Kan teknologi og forretning adskilles? : Om konstruktivismens blindgyder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2013-01-01

  Can technology and business be separated? The relationship between technology and business forms a crucial dimension of modern societies. This realistic point of view contradicts the de-constructive dismantling of capitalism as anything of particular importantance.

 3. Kan Daniel Sterns kernebegreber bidrage til en fænomenologisk orienteret musikpsykologi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holgersen, Sven-Erik

  2007-01-01

  Daniel Stern har igennem hele sit forfatterskab været optaget af, hvordan bevidsthed konstitueres i samspillet mellem subjekt og omverden. Han har i stigende grad ladet sig inspirere af fænomenologi, og artiklen diskuterer, hvilke konsekvenser dette har for forståelsen af centrale begreber som amodal perception og repræsentation, vitalitetsaffekt, affektiv afstemning, intersubjektivitet og det nuværende øjeblik. Efter en diskussion af begreberne og deres forhold til fænomenologi og musikpsykologi præsenteres og diskuteres begrebet om musikalsk (selv)fornemmelse kort. Endelig påpeges nogle musikpædagogiske implikationer af den teoretiske diskussion.

 4. HELLP kan ses i andet trimester ved antifosfolipidsyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, BjØrn Stæhr; Havelund, Troels

  2011-01-01

  The syndrome of haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP) is estimated to occur in 0.01-0.2% of pregnancies and is considered a severe form of preeclampsia. It is associated with considerable risk of maternal and foetal mortality. HELLP syndrome associated with antiphospholipid syndrome is known to occur early in the pregnancy. We report a case of severe HELLP syndrome complicated by multiple hepatic infarctions and portal vein thrombosis in the second trimester in a patient with antiphospholipid syndrome.

 5. Ebolaudbruddet kan dræbe mange flere end de smittede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lise Rosendal

  2014-01-01

  Udbruddets voldsomhed kræver et her og nu-fokus på at stoppe smittekæden, men efter flere års arbejde med og forskning i sundhedssystemer i Vestafrika er det mindst lige så bekymret med de langsigtede konsekvenser af udbruddet. Ebola risikerer at underminere befolkningens tillid til sundhedssyste......Udbruddets voldsomhed kræver et her og nu-fokus på at stoppe smittekæden, men efter flere års arbejde med og forskning i sundhedssystemer i Vestafrika er det mindst lige så bekymret med de langsigtede konsekvenser af udbruddet. Ebola risikerer at underminere befolkningens tillid til...

 6. Hvad er tannlegeskrekk, og hvordan kan den diagnostiseres?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvale, G.; Klingberg, G.; Moore, R.; Tuutti, H.

  2003-01-01

  responses such as avoidance of dental care. The most common model for understanding the development of dental anxiety and phobia is presented, as well as established diagnostic criteria for dental phobia. The paper also describes various tools for measuring the different phenomena and discusses how these......English summary Understanding dental fear, anxiety and phobia: Implications for assessment and diagnostics Assessment of dental fear, anxiety and phobia is essential for treatment planning and for evaluation of treatment effects. In order to employ adequate assessments, it is essential to have a...... basic understanding of psychological reactions such as anxiety and phobia. In the current paper, dental anxiety and phobia are understood as learned behavioral patterns originating from one’s adaptive fear responses. These patterns include cognitions and physiological reactions as well as behavioural...

 7. Metoder til screening for kolorektal cancer kan forbedres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Louise; JØrgensen, Lars Nannestad

  2014-01-01

  Screening programmes for colorectal cancer (CRC) are being implemented in various countries worldwide including Denmark. The majority of programmes rely on faecal occult blood testing with subsequent colonoscopy. This approach is challenged by limited compliance, which reduces the efficiency of the screening programme. Current research into improve-ments of screening of CRC includes biological markers identified in blood. Combining blood-based biological markers with clinical and demographical parameters have shown promising results, which may improve the present approach to screening.

 8. Malaysia. Kan den politiske fred fortsætte?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fleming, Daniel; Søborg, Henrik

  2008-01-01

  Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?......Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?...

 9. Cancer kan være differentialdiagnose ved psykiatriske symptomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eibye, Simone; Speyer, Helene; Benros, Michael Eriksen

  We present a patient with psychiatric symptoms as the first manifestation from an undetected brain tumor. The patient had symptoms of psychosis and a prior history with depression. A slight alteration in consciousness was found but no neurological deficits. Blood tests showed increased infection ...... of physical origin....

 10. Kan die kernwapenwedloop deur kern-wapenbeheer beëindig word?

  OpenAIRE

  A. W. van Tonder

  1983-01-01

  The slogans of the "walkers for peace " in the Uniled Slates of America anti in Western Europe (and also in South Africa) against the proliferation of nuclear weapons and nuclear technology as well as the growing probability of a nuclear war in the light of president Reagan's rearmament plan, arc born of the numerous failures of nuclear disarmament and arms control. The ever- increasing danger that goes along with nuclear proliferation in the sense of weapon production and the handling of rad...

 11. Kontinuerlig glukosemonitorering kan have betydning hos gravide med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anne Bjerrum; Secher, Anna L; Damm, Peter; Mathiesen, Elisabeth R

  2011-01-01

  In this review the use of continuous glucose monitoring (CGM) in pregnancy complicated by type 1 and type 2 diabetes is examined. Fourteen relevant articles were identified. Observational studies demonstrated that CGM was feasible during pregnancy without severe side effects. One randomised contr...... controlled trial resulted in improved metabolic control and reduced risk of macrosomia in women randomised to CGM. Future studies on the use of CGM in pregnancy are awaited with interest....

 12. Graviditet i livmoderhalsen kan behandles konservativt med methotrexat

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Marie; Clausen, Helle Vibeke

  2011-01-01

  Two cases of cervical ectopic pregnancy after in vitro fertilization embryo transfer were managed conservatively. One living cervical ectopic pregnancy was treated with intra-amniotic and systemic injection of methotrexate, and the other cervical ectopic pregnancy with a fetal pole was treated with systemic methotrexate. The patient with the living cervical ectopic pregnancy had stable vital signs during the period of treatment. The patient with the fetal pole was admitted with heavy vaginal bleeding and anaemia and was stabilised before treatment was initiated. She was stable throughout the treatment.

 13. Den arbejdende hjerne : hvordan kan den se ud?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulson, Olaf B; Born, Alfred Peter

  2002-01-01

  Numerous brain functions, such as awareness of surroundings, control of movements, thoughts, and memory have always been a kind of mystery, which has provoked human curiosity and thus inspired research in many areas. The present paper gives an overview on imaging research of the human brain's functions. The historical progress is briefly reviewed with the emphasis on major Danish contributions. The major methods of mapping brain functions and their biological basis are mentioned. These methods are positron emission tomography (PET) and functional magnetic resonance imaging (fMRI). They are highly technological and generate enormous amounts of data. Thus, data analysis will per se be a research area in brain imaging. Finally, several examples of the authors' results on functional activation are dealt with. These examples aim to illustrate the research area and its contribution to our increased knowledge of the working brain.

 14. Hvordan kan det digitale bibliotek styrke studerendes employability?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Karen; Jensen, Thomas Skov

  2015-01-01

  I uddannelsespolitikken er der for tiden en stærk ambition om at øge kvaliteten af uddannelserne og skabe en bedre forbindelse til jobmarkedet. De studerendes faglighed skal styrkes, og den skal lettere kunne omsættes til et fremtidigt virke på arbejdsmarkedet. Et nyt DEFF-projekt om employability...

 15. Menschewiken in Stockholm vor und nach 1917 / Alexander Kan

  Index Scriptorium Estoniae

  Kan, Alexander

  2005-01-01

  Rootsi sisserännanud menševikest ja bolševikest, nende koostööst rootsi sotsiaaldemokraatidega, vene revolutsionääride tagasipöördumisest Venemaale Veebruarirevolutsiooni järel, repatrieerujaid toetanud Abikomitee tegevusest

 16. Kan Daniel Sterns kernebegreber bidrage til en fænomenologisk orienteret musikpsykologi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holgersen, Sven-Erik

  2007-01-01

  Daniel Stern har igennem hele sit forfatterskab været optaget af, hvordan bevidsthed konstitueres i samspillet mellem subjekt og omverden. Han har i stigende grad ladet sig inspirere af fænomenologi, og artiklen diskuterer, hvilke konsekvenser dette har for forståelsen af centrale begreber som amodal perception og repræsentation, vitalitetsaffekt, affektiv afstemning, intersubjektivitet og det nuværende øjeblik. Efter en diskussion af begreberne og deres forhold til fænomenologi og musikpsykolog...

 17. Acrodermatitis chronica atrophicans kan være vanskelig at diagnosticere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenlund, Signe; Bækgaard, Niels

  2011-01-01

  A healthy 29 year-old man developed over four years a slowly increasing swelling and violet discolouring of the third toe on his left foot. He was examined by several specialists and an amputation was recommended since the condition was unknown and aggravating. On suspicion of Borrelia infection the patient was prescribed penicillin treatment for 28 days with convincing effect. Serologic tests showed increased Borrelia titer. Biopsy showed chronic inflammation without any suspicion of malignity. Denmark is endemic for borreliosis and per year approximately 50 cases develop acrodermatitis chronic atrophicans.

 18. Kommunikationsträning för personal kan öka patienters utbyte av vården

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehrstedt, Frida; Ammentorp, Jette; Kofoed, Poul-Erik

  2014-01-01

  This literature review presents results of research on communication skills training (CST) of medical staff and its effect on patients. The 27 studies identified by a search in PubMed and Cochrane databases showed considerable heterogeneity in interventions, methods and study length. Most studies...

 19. Nedsat koenzym Q10 kan være årsag til statinassocieret myopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lundgren; Pareek, Manan; Henriksen, Jan Erik

  2011-01-01

  Statin treatment can cause muscular side effects. It has been suggested that the mechanism is reduced synthesis of coenzyme Q10 (coQ10) and a subsequent dysfunction of the respiratory chain. A literature review resulted in insufficient evidence supporting this theory. It is uncertain whether intramuscular levels of coQ10 and mitochondrial function are affected by statin therapy and whether the symptoms of myopathy can be alleviated with coQ10 supplementation. Nevertheless, due to a favourable sa...

 20. Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engerer, Volkmar Paul

  2013-01-01

  Artiklen er et forsøg på at koble de studerendes informationshandlinger (at søge og håndtere videnskabelig information) til deres læringsaktiviteter som læsning af tekster og diskursiv forarbejdning af stoffet. Der tages udgangspunkt i e-læringens hybride sammenknytning af ressourcer af forskelli...

 1. Kan die kernwapenwedloop deur kern-wapenbeheer beëindig word?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. W. van Tonder

  1983-03-01

  Full Text Available The slogans of the "walkers for peace " in the Uniled Slates of America anti in Western Europe (and also in South Africa against the proliferation of nuclear weapons and nuclear technology as well as the growing probability of a nuclear war in the light of president Reagan's rearmament plan, arc born of the numerous failures of nuclear disarmament and arms control. The ever- increasing danger that goes along with nuclear proliferation in the sense of weapon production and the handling of radioactive waste urges us to look more seriously than ever at nuclear technology. The article deals with some of the efforts to control the proliferation process as well as efforts to limit or reduce nuclear arms. Some essential  factors that negatively influence the discussions are pointed out and finally it is concluded that because of the sin-induced brokenness of man’s heart, control over nuclear arms proliferation has just partial success. The abolition of weapon production and total disarm­ ament are ideals that will, in this era that precedes the second coming of Christ, not be fulfilled. Thus, the nuclear arms race will inevitably continue.

 2. Milttorsion kan være årsag til akut abdomen hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helvind, Neel Maria; Gögenur, Ismail; Stadeager, Morten

  2013-01-01

  A six-year-old boy was admitted with symptoms consistent with acute appendicitis. Immediately before placement of the first trocar, a large abdominal mass was observed which on imaging was identified as a torsioned spleen. Due to suboptimal reperfusion and risk of reperfusion-mediated morbidity a splenectomy was performed. The recovery was uneventful. The child had a twin brother who on a routine ultrasound examination was found to have a normally positioned spleen. Challenges in diagnosis and t...

 3. En aendret arbejdstilrettelaeggelse kan medføre en forbedret laegeuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  HillingsØ, Jens; Parner, J

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The quality of clinical medical training in Denmark has been closely debated and criticised in recent years. Reorganisation of the daily working plans is one of the recommendations for improvement. METHOD: In the Department of Gastrointestinal Surgery, we made changes in the daily working plans in order to improve supervision and training. These changes included firmer attachment of the young residents to specialised medical teams in the department and the creation of more supervised working situations. The morning rounds were done by all the senior and junior doctors in the team together, which meant that the rounds could be completed in half-an-hour and consequently more senior doctors were available for supervision during the rest of the day. This was adopted by the outpatient clinic, the endoscopy unit, and the operating rooms, where activities did not start until after the rounds. RESULTS: The changes led to a considerable increase in the number of working situations with supervision. Assessment by a questionnaire showed that residents also found significant improvements in supervision during all clinical activities. Overall satisfaction with the department and working conditions increased. CONCLUSION: Many different aspects must be considered if clinical medical training is to improve. One key factor is a thorough revision of the daily working plans, so as to establish as many supervised teaching situations as possible.

 4. HELLP kan ses i andet trimester ved antifosfolipidsyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Bjørn Stæhr; Havelund, Troels

  2011-01-01

  The syndrome of haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP) is estimated to occur in 0.01-0.2% of pregnancies and is considered a severe form of preeclampsia. It is associated with considerable risk of maternal and foetal mortality. HELLP syndrome associated with antiphospholipid...... syndrome is known to occur early in the pregnancy. We report a case of severe HELLP syndrome complicated by multiple hepatic infarctions and portal vein thrombosis in the second trimester in a patient with antiphospholipid syndrome....

 5. Orale trombocythæmmere kan fortsat anvendes med protonpumpehæmmere trods farmakologiske interaktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Würtz, Morten; Grove, Erik Lerkevang

  2013-01-01

  Acetylsalicylic acid and P2Y12-receptor antagonists are antiplatelet agents widely used in the treatment and secondary prevention of cardiovascular disease. Since upper gastrointestinal bleeding is common during antiplatelet treatment, many patients are also treated with a proton pump inhibitor. In recent years it has been heavily discussed if proton pump inhibitors may attenuate the cardiovascular protection achieved with oral antiplatelet agents. Pharmacodynamic studies have suggested importan...

 6. Rationel antibiotikabehandling kan opnås ved audit og undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Lars; Gahrn-Hansen, Bente; Kolmos, Hans Jørn; Munck, Anders

  2011-01-01

  A prerequisite for rational antibiotic treatment is the suspicion that the disease is caused by bacteria and that treatment will reduce symptoms and complications. In primary health care most infections are caused by bacteria. The European project HAPPY AUDIT found that an intervention targeting doctors and patients in primary care led to a considerable decrease in antibiotic prescribing. Teaching of hospital doctors, combined with a restriction in the choice of antibiotics, resulted in a decrea...

 7. Methotrexat kan føre til fatale hæmatologiske komplikationer hos ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anders Mark; Thagaard, Mikkel Svankjær

  2013-01-01

  We present four cases of life-threatening methotrexate intoxications of patients with rheumatological disease. In two of the cases, the direct cause of intoxication was accidentally daily administration of the drug instead of weekly. The patients presented with uncharacteristic symptoms, including nausea, mucositis and fever. All of them had pancytopenia, and despite therapy with broad spectrum antibiotics three patients died in a state of septic shock. These cases demonstrate the importance of adequate communication between health-care professionals, who are involved in the administration of methotrexate and in particular it emphazises that methotrexate should be administrated as weekly doses.

 8. Hvid pupil hos børn kan være tegn på alvorlig øjensygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Michael Stormly; Ostri, Christoffer

  2015-01-01

  A whitish pupillary reflex (leukocoria) indicates abnormal reflection from intraocular pathology. In a child, leukocoria may be a sign of serious and even life-threatening eye disease (retinoblastoma), but the most common cause is congenital cataract. Both diagnoses require immediate referral to ...... ophthalmologist. Leukocoria is best detected by evaluating the reflex from the pupil with a handheld ophthalmoscope. We here present a case story of an infant with leukocoria that proved to be caused by unilateral congenital cataract....

 9. Erektil dysfunktion kan fungere som prædikator for kardiovaskulær sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; SØnksen, Jens

  2014-01-01

  Several population-based studies have described a link between erectile dysfunction (ED) and cardiovascular disease. In addition, ED has been found to precede serious cardiovascular disease with 3-5 years. The most likely pathofysiological mechanisms include atherosclerosis and endothelial dysfunction, which result in ED before they cause disease in the remaining cardiovascular system. The link between ED and subsequent cardiovascular disease permits physicians to perform opportunistic screening and initiate secondary prophylaxis with regard to cardiovascular risk factors in men with ED.

 10. Erektil dysfunktion kan fungere som prædiktor for kardiovaskulær sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; SØnksen, Jens

  2014-01-01

  Several population-based studies have described a link between erectile dysfunction (ED) and cardiovascular disease. In addition, ED has been found to precede serious cardiovascular disease with 3-5 years. The most likely pathofysiological mechanisms include atherosclerosis and endothelial dysfunction, which result in ED before they cause disease in the remaining cardiovascular system. The link between ED and subsequent cardiovascular disease permits physicians to perform opportunistic screening and initiate secondary prophylaxis with regard to cardiovascular risk factors in men with ED.

 11. Benign paroksysmal positionel vertigo kan opstå efter hovedtraumer hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Maria Schøler; Rokkjær, Malene Sine; Berg, Jette; Lüscher, Michael

  2015-01-01

  We present an eight-year-old boy with benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) after a head trauma, successfully treated with Epley's manoeuvre. BPPV is a common cause of vestibular vertigo in adults, but it is rarely seen in children. Diagnostic work-up is challenging as children often lack the ability to describe their symptoms accurately and to cooperate in clinical examination. The diagnosis should be suspected in children with a relevant medical history and verified by positional testing...

 12. Kommunikationsträning för personal kan öka patienters utbyte av vården

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehrstedt, Frida; Ammentorp, Jette

  2014-01-01

  This literature review presents results of research on communication skills training (CST) of medical staff and its effect on patients. The 27 studies identified by a search in PubMed and Cochrane databases showed considerable heterogeneity in interventions, methods and study length. Most studies found a positive effect on patient satisfaction after the staff had participated in CST. Furthermore, there are indications that CST has an effect on other patient outcomes. Increasing the patient-centeredness in the consultation results in improved patient satisfaction and moreover has positive effects on psychological and physiological factors, such as improved function status and reduction in pain and blood pressure. Overall, we conclude that CST for health staff tends to improve patient satisfaction and other patient outcomes. The results of the studies are ambiguous, however the majority show positive results.

 13. Kaffe kan være gavnlig ved leversygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Maria; Thiele, Maja; Krag, Aleksander

  2014-01-01

  Coffee is one of the most commonly consumed beverages in the world. Consequently, it is important to consider the impact of coffee on health and disease. A daily intake of at least three cups of coffee is likely to have beneficial health effects, especially in patients at risk of liver diseases....... Coffee has been associated with decreased liver inflammation, prevention of cirrhosis, reduced steatosis and lower incidence of hepatocellular carcinoma. It is not yet possible to make clear recommendations, but coffee can likely be included as part of a healthy diet for patients with liver diseases....

 14. Virus kan påvises i spyt fra grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Pia R.; Christensen, Sanne; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Petersen, Ken Steen; Stege, Helle; Nielsen, Jens Peter; Larsen, Lars Erik; Kristensen, Charlotte S.

  2012-01-01

  Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.......Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt....

 15. En aendret arbejdstilrettelaeggelse kan medføre en forbedret laegeuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hillingsø, Jens; Parner, J; Bülow, S; Bardram, L

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The quality of clinical medical training in Denmark has been closely debated and criticised in recent years. Reorganisation of the daily working plans is one of the recommendations for improvement. METHOD: In the Department of Gastrointestinal Surgery, we made changes in the daily w...

 16. 82 Rubidium-PET kan blive den nye myokardieskintigrafi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasbak, Philip; Kjær, Andreas

  2011-01-01

  Since the 1970's nuclear cardiology has mainly been based on the use of gamma camera technology. While gamma cameras have undergone a rapid development, the number of perfusion tracers has been limited. In parallel, cardiac positron emission tomography (PET) has only been performed with short-lived isotopes at centres with access to a cyclotron, and only including a very limited number of patients. The number of PET scanners has increased markedly in Denmark and with the introduction of generator-produced 82-Rubidium, this modality may replace the traditional cardial single photon emission computed tomography (SPECT).

 17. Fibromyalgi, diagnostik og praevalens. Kan kønsforskellen forklares?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bartels, Else Marie; Dreyer, Lene; Jacobsen, Søren; Jespersen, Anders; Bliddal, Henning; Danneskiold-Samsøe, Bente

  2009-01-01

  Most non-inflammatory musculoskeletal diseases are more common in women than in men. Fibromyalgia is characterised by chronic generalised muscle pain. The male:female ratio is 1:9. Interacting factors including genetic, hormonal, environmental and behavioural elements may cause this condition, an...

 18. Spørgsmål der kan/bør stilles til innovations- og forandringsledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm

  2008-01-01

  Artiklen bygger på forfatterens nylige aktive deltagelse dels som indlægsholder og som debattør i The Academy of Management konferencen i august 2008 i Anaheim, USA. Der fokuseres på et emne, som vurderes af særlig betydning for Håndbogen.  Herefter følger en kort beskrivelse af hvad AoM er samt hvorfor netop forretningsmodelbegrebet er af strategisk afgørende betydning. Artiklen giver også en kort præsentation af den organisation, der står bag den årlige AoM-konference

 19. Måling af prokalcitonin kan muligvis begrænse antibiotikaforbruget ved pneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peter; Lindhardt, Bjarne Ørskov

  2012-01-01

  Reduction of antimicrobial resistance in microorganisms is imperative. Pneumonia is important in this matter because of its high incidence, subjective diagnostic criteria, and variations in aetiology. Research has focused on the use of a procalcitonin-guided algorithm for antimicrobial stewardship with promising reductions in antibiotic use and treatment duration, but more research is needed in order to draw a final conclusion. Lack of objective diagnostic criteria, methodological challenges in research, a future focus on primary care, and the need for a cost-benefit analysis should be considered.

 20. Catalansk selvstændighed kan få EU til at vakle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Morten Rievers; Bander, Lea; Cárdenas Nervil, Tomás

  2015-01-01

  Når spanierne den 20. december vælger nyt parlament, er det med bevidstheden om, at det politiske og forfatningsmæssige landskab er under stærk forandring. Catalonien er i færd med at forsøge at løsrive sig fra Spanien, og blandt de spanske vælgere ses en stigende mistillid til de to store etablerede partier, det konservative PP og det socialistiske PSOE. Nye partier som Podemos og Ciudadanos udfordrer den herskende politiske elite. Denne DIIS-rapport, skrevet af Morten Heiberg, professor i span...