WorldWideScience
 
 
1

Den politiske forbruger kan ikke løfte opgaven  

DEFF Research Database (Denmark)

Den politiske forbruger skubbes i dag foran som løsningen på mange af de problemer, vi står over for. Men det er blot endnu en undskyldning for ikke at handle. I stedet skal vi sætte borgeren – ikke forbrugeren – i centrum for den politiske diskussion.

Gjerris, Mickey

2014-01-01

2

At være i en elskende relation med verden : Hvorfor ikke al filosofisk praksis kan forveksles med terapi  

DEFF Research Database (Denmark)

Kommentar til aktuel kritik af filosofisk praksis beskrevet som en del af senmodernitetens individualiseringstendens og terapikultur og en udfoldelse af, hvad filosofisk praxis er og hvorfor ikke al filosofisk praxis kan forveksles med terapi.

Hansen, Finn ThorbjØrn

2012-01-01

3

Velfærdsteknologi og sygepleje : Kan vi etisk forsvare ikke at bruge velfærdsteknologi i sygeplejen 2013?  

DEFF Research Database (Denmark)

Sundhedsvæsenet er præget af kort kontakt mellem bruger og sundhedsprofessionelle. Der er kortere tid til direkte sygepleje. Det bliver derfor en udfordring at skabe trygge og velinformerede patienter. Brugerne af nutidens sundhedsvæsen søger viden om deres patientforløb, og ønsker ofte at være aktive medspillere i deres forløb. Det er således vigtigt at udvikle metoder, der kan understøtte og forbedre kommunikationen med patienterne. I en højt specialiseret afdeling for gynækologi og obstetrik forskes der i indførelse af velfærdsteknologi. Et projekt har til formål, at øge informationen til gravide kvinder om undersøgelserne for Downs syndrom, så et informeret valg kan træffes. Her anvendes en web-løsning med informationer om undersøgelserne for Downs syndrom. Der anvendes tekst, video og grafik for at synliggøre budskabet. Et andet projekt retter sig mod at sikre tryghed hos kvinder, der skal udskrives ambulant efter fødsel. I dette projekt er der udviklet en app, som indeholder en vidensbase med informationsmateriale samt en online chat, hvor familierne kan kommunikere med sundhedspersonale. Et tredje projekt har haft fokus på information til kræftpatienter i en ventetid til operation. I projektet er der udviklet en hjemmeside der benytter både visuel og auditiv kommunikation. Et foreløbigt resultat viser, at teknologi er en integreret del af mange patienters hverdagsliv, hvorfor velfærdsteknologi byder på muligheder som mange kan profitere af. I workshoppen tager vi udgangspunkt i en kort præsentation af de tre projekter. Etik handler forenklet sagt, om hvad vi bør gøre som enkeltindivid og samfund. Dette bliver udgangspunktet for en diskussion om, hvordan vi kan anvende de muligheder, der er for kommunikation med patienterne via nutidens teknologi. Herigennem vil vi diskutere både, hvorvidt det kan forsvares at erstatte dele af den direkte patientkontakt med kontakt via teknologi og om det kan forsvares ikke at indføre velfærdsteknologiske løsninger.

DanbjØrg, Dorthe Boe; Thygesen, Marianne Kirstine

4

Indflydelse i videnarbejdet : Kan man få for meget af det gode?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det rapporteres stadig oftere, at veluddannede lider af alvorlig stress. Dette forekommer paradoksalt, fordi de ifølge den meget benyttede krav-kontrolmodel ikke burde befi nde sig i risikozonen. De har udviklende job med høj grad af indfl ydelse. Det tyder på, at stressforståelsen og krav-kontrolmodellen trænger til at blive diskuteret. Artiklen viser gennem en historisk beskrivelse, at stressbegrebet er til stadig genfortolkning, og at dette ikke alene skyldes akademisk defi nitionsarbejde. Stressbegrebet afspejler mange forskellige samfundsmæssige interesser, og de konkrete modeller og stressforståelser har stor betydning for, hvilke jobgrupper der betragtes som udsatte, og for hvilke forbyggende tiltag som kan anbefales. Artiklen argumenterer specielt for, at der er problemer med forståelsen af indfl ydelse i krav-kontrolmodellen, idet den leder til uhensigtsmæssige anbefalinger til forbedringer af vidensarbejdet.

SØrensen, Ole Henning; Buch, Anders

2007-01-01

5

Ytringsfriheden er ikke nødvendig  

DEFF Research Database (Denmark)

SIDEN KARIKATURKRISENS udbrud i 2006 har politikere og medier gjort et stort nummer ud af at understrege, at ytringsfriheden ikke bare er god at have, men nødvendig. Uden den intet demokrati - og demokratiet kan vi ikke undvære. Det er svært at være uenig i, og det behøver vi heller ikke. Vi kan nemlig godt konstatere, at ytringsfriheden ikke er nødvendig uden dermed at give afkald på frihed og demokrati.Vi kan oven i købet mene, at ytringsfriheden ophører med at være frihed, når vi betragter den som nødvendig. Og det er lige nøjagtig det, jeg efterlyser: at vi bruger filosoffer som Immanuel Kant og Luigi Pareyson til at forstå, at friheden er betydelig mere kompleks, end vi gør den til i øjeblikket.

Lauritzen, Pia

2008-01-01

6

Branding eller kunst? :  Branding er en praksis, der både er strategisk og æstetisk - det samme kan i stigende grad siges om kunsten. Og ofte er det slet ikke til at se, hvad der er hvad!  

DEFF Research Database (Denmark)

I takt med at forbrugerne er blevet mere selvbevidste, mere marketingtrætte og mere skarpe til at gennemskue reklameteknikkerne, er den lidt bedrevidende og belærende tone, som vi kender fra gammeldags reklame, ved at blive en sjældenhed. I stedet iscenesættes brandet med afvæbnende selvironi eller forsøges indlejret i en autentisk kulturel kontekst, som ikke er inficeret af marketing (eller i hvert fald ikke var det, før der kom en kreativ reklamemand forbi). Samtidig er reklamens henvendelsesform også blevet mindre styrende og mere åben for modtagernes egne individuelle fortolkninger. Genren er således blevet mere æstetisk, idet kunst som kommunikation netop er kendetegnet ved at operere med 'tomme pladser', hvor modtageren selv skal involvere sig og skabe mening. Udgivelsesdato: September

Hermansen, Judy

2009-01-01

7

Pirater kan og skal bekæmpes lokalt  

DEFF Research Database (Denmark)

Pirater hærger igen verdenshavene, og pirateri koster f.eks. Maersk 100 mio. USD i ekstra omkostninger om året. Hvad kan der gøres for, at om ikke stoppe pirateriet, så dog lægge en markant dæmper på det? Svaret herpå er etableringen af et stærkt samarbejde, hvor der satses på udvikling af lokale regeringsstrukturer i Somalia samtidigt med, at der sættes hårdt mod hårdt militært.

Struwe, Lars Bangert

2011-01-01

8

En introduktion til ikke-finansielle regnskaber  

DEFF Research Database (Denmark)

Målgruppen for dette arbejdspapir er revisorer, regnskabskonsulenter og andre professionelle rådgivere med såvel direkte som indirekte interesse for det ikke-finansielle område, og som ikke har beskæftiget sig med området før, men som ønsker en kort og klar, indførende beskrivelse af udviklingen på området og de tre forskellige ikke-finansielle regnskaber. Dertil kommer også forskere og undervisere som ønsker at sætte sig ind i det ikke-finansielle regnskabsområde. Papiret er specielt velegnet som introduktionsundervisningsmateriale til studerende indenfor feltet. Formålet med dette arbejdspapir er dobbelt. For det første giver det en kort historisk rids over udviklingen af ikke-finansielle regnskaber fra sidst i 1960-erne til nu. Papiret tager udgangspunkt i principal-agent problemet fra de traditionelle, finansielle regnskaber og skitserer derefter kort overgangen fra det industrielle samfund til vidensamfundet. Denne overgang er påvirket af globale drivkræfter såsom globaliseringen, den informations- og kommunikationsteknologiske revolution, øget privatisering, velstand og uddannelsesniveau. Den nye virksomhedsopfattelse, som er opstået på baggrund af de nævnte drivkræfter, gør, at flere og flere nationale og internationale virksomheder udarbejder en eller anden form for ikke-finansiel rapportering. Først skitseres den historiske udvikling i Danmark, hvorefter de internationale udviklinger illustreres ved hjælp af en beskrivelse af lovgivning og andre supra-nationale initiativer, ligesom initiativer fra virksomhedsorganisationer, tænketanke, standardudviklende organisationer og andre Non-Govermental Organisations (NGO) kort behandles. Denne del af papiret afsluttes med en kort beskrivelse af forskellige tilgange til ikke-finansiel rapportering og en introduktion af de forskellige sæt kvalitetskriterier, som præger området.   For det andet beskriver papiret kort og tydeligt tre forskellige former for ikke-finansielle regnskaber, nemlig videnregnskabet, bæredygtighedsregnskabet og det (social)etiske regnskab.Ikke-finansielle regnskaber gøres på den måde mere konkrete ved at kigge på de forskellige rapporteringsformers definitioner og modeller, rapporteringens indhold og proces, og de respektive relevante kvalitetskriterier. Grunden til at vælge disse tre rapporteringsformer er, at bæredygtighedsregnskaber internationalt set for tiden er den mest anvendte form for ikke-finansiel rapportering, mens Danmark som moderne vidensamfund også fokuserer en del på videnressourcer (se for eksempel Årsregnskabslovens § 99). Selv om etiske regnskaber nok er den mindst udbredte form for regnskaber, medtages det her alligevel, fordi udviklingen i ikke-finansiel rapportering viser en tydelig tendens til øget brugerinvolvering i udarbejdelse af rapporterne. Det etiske regnskab kan bruges som en god model for, hvordan denne brugerinvolvering kan se ud. Miljøregnskaber er her blevet fravalgt, fordi de er mere lovbundne og standardiserede i praksis, og forventes derfor at være mere kendte.

Liempd, Dennis van

2007-01-01

9

Ikke bare porno på mobilen : Sexting  

DEFF Research Database (Denmark)

Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’.

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

10

Enterocoating af acetylsalicylsyre reducerer ikke forekomsten af gastrointestinale bivirkninger  

DEFF Research Database (Denmark)

Enterocoatede formuleringer af acetylsalicylsyre er blevet udviklet med henblik på at reducere forekomsten af gastrointestinale bivirkninger. Ved en gennemgang af den eksisterende litteratur finder vi at der kan påvises signifikant færre gastrointestinale læsioner af mindre alvorlig karakter efter kortvarig behandling med enterocoated acetylsalicylsyre sammenlignet med almindelig acetylsalicylsyre. Der synes dog ikke at være effekt af enterocoating på incidens af dyspepsi eller klinisk betydende gastrointestinal blødning. Det konkluderes at enterocoated acetylsalicylsyre ikke er at foretrække fremfor almindelig acetylsalicylsyre.

Haastrup, Peter; JarbØl, Dorte Ejg

2014-01-01

11

Hidsig dame kan køle kloden  

DEFF Research Database (Denmark)

Historiens største vulkanudbrud har givet koldere klima i årevis. Et af dem skjulte den globale opvarmning i tre år. Island har en eksplosiv dame, der kan bidrage til afkølingen. Af Tirsdag den 20. april 2010, 22:06 Den islandske vulkan Katla er ifølge overleveringen opkaldt efter en kvinde. Hun må have være en hidsig dame med et voldsomt temperament og vredesudbrud store nok til at skræmme horder af bejlere på flugt over de islandske vidder. Vulkanen Katla gemmer nemlig på kræfter så voldsomme, at de kan afkøle klimaet i hele Europa, hvis de undslipper den hidsige islandske dame. Den aktuelle askesky, der lammer europæisk lufttrafik på sjette døgn, ligner en forsigtig prut i sammenligning med det udbrud, der kan være på vej fra Katla. Hvis det kommer, kan det skrive sig ind som det næste i rækken af vulkanudbrud, der udover en række voldsomme umiddelbare konsekvenser også får betydning for klimaet regionalt eller globalt. Pinatubo gik amok For mindre end 20 år siden oplevede verden et af de udbrud, der har haft den største kendte effekt på klodens klima. Da den phillippinske vulkan Pinatubo gik amok i 1991, var udløsningen af partikler og aresoler (dråber) så omfattende, at det skjulte den globale opvarmning i tre år. Fra 1992 til 1994 reflekterede vulkanens partikler og aerosoler så megen solvarme, at de alene betød en afkøling af den globale temperatur på omkring en halv grad, hvilket var mere end rigeligt til at modvirke opvarmningen fra drivhuseffekten. Men endnu større effekt på klimaet havde formentlig historiens største udbrud fra den indonesiske vulkan Tambora, der i 1815 sendte 150 kubikkilometer aske og gas mere end 40 kilometer ud i atmosfæren. Året efter slog vinhøsten i Frankrig fejl, kornhøsten var en katastrofe, og i London registrede man sommertemperaturer på to til tre grader under det normale. I New England sneede det i juni, og for grønlænderne blev 1816 ifølge beretningerne et år uden sommer. Klimaforsker og professor i meteorologi Eigil Kaas siger, at vulkanerseffekt på klimaet blandt andet afhænger af, om de er eksplosive og kan sende asken så højt op i atmosfæren, at den ikke falder til jorden med nedbøren. Og netop Katla på Island er en eksplosiv moster, fordi den befinder sig under en flere hundrede meter tyk dyne af is, gletsjeren Myrdallsjökull. Mødet mellem den gloende hede magma og vandet i gletsjeren skaber eksplosioner, der kan sende partikler og aerosoler (dråber) mange kilometer i vejret. »Hvis udbruddet er langvarigt og sender asken mange kilometer op i atmosfæren, kan partiklerne spredes over meget store områder af den nordlige halvkugle. Hvis asken samtidig indeholder meget svovl, er der skabt forudsætning for en betydelig afkølende effekt. For det er især dråber af svovlsyre, der reflekterer sollyset, og de opholder sig også i længere tid i atmosfæren,« siger Eigil Kaas . Franklin undrede sig Hvis Katla skulle lægge en dæmper på den globale opvarmning, er det ikke første gang, en islandsk vulkan køler kloden. Faktisk var det et meget voldsomt udbrud fra den islandske vulkan Laki i 1783, som var ophavet til opdagelsen af vulkanernes klimaeffekt. Den amerikanske videnskabsmand og statsmand Benjamin Franklin undrede sig under et ophold i Paris over en tør tåge, som solen ikke kunne brænde af, og han antog, at fænomenet skyldtes udbruddet i Laki. Kilde: GEUS

Kaas, Eigil

2010-01-01

12

Kan naturvidenskaben forklare den lille forskel?  

DEFF Research Database (Denmark)

I moderne kønsforskning er flere forskere begyndt at bruge neurovidenskabelige resultater til at belyse og forklare forskelle mellem kønnene. Et eksempel på denne tendens er professor Hans Bonde fra Københavns Universitet, der bl.a. er kendt for sin forskning inden for maskulinitet. I dette indlæg redegør jeg for Bondes argumentation for biologisk medfødte forskelle mellem kønnene, og hvorfor denne i min optik ikke kan betragtes som holdbar.

SØrensen, Astrid Elkjær

13

Ejeraftalens håndhævelse : Da ejeraftalen ikke binder selskabet  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen advarer om, at den nye danske selskabslov (om aktieselskaber og anpartsselskaber) med virkning fra den 1. marts 2010 på afgørende måde har afsvækket virkningen af aktionær- og anpartshaveroverenskomster indgået vedrørende danske selskaber. Disse aftaler (med lovens nye ord: ejeraftaler) kan efter den nye retstilstand ikke binde selskabet i selskabsretlig forstand, og stemmeretsasftaler, forkøbsretsaftaler mv. kan derfor alene gælde på det aftaleretlige plan mellem aftalens parter. Artiklen analyserer konsekvenserne heraf. Der opfordres til, at ret og pligt fra ejeraftalerne nu i videst muligt omfang gentages i selskabets vedtægter, således at forskrifterne bliver bindende for selskabet og dets ledelse. Endelig analyseres det, om ejeraftalens parter kan være forpligtet (ud fra uskrevne aftaleretlige loyalitetsgrundsætninger) til at stemme for en sådan gentagelse i vedtægterne af de centrale bestemmelser i ejeraftalen.

Werlauff, Erik

2010-01-01

14

Kan man tale sig til en ny organisationskultur?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog pa?, at ledertalen med fordel kan betragtes som en hybrid, der ba?de har til forma?l at fremme problemstillinger af aktuel karakter samt antagelser af kulturel karakter.

Gabrielsen, Jonas; Mouton, Nicolaas T.O.

2014-01-01

15

Hele vægten kan ligge i billedet : En drøftelse af Wittgensteins begreber om religion og videnskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Wittgenstein skelner skarpt mellem et videnskabeligt og religiøst sprog. Myte og magi består imidlertid ikke i en misforstået videnskabelighed, og videnskabeligheden kan ikke ophæve eller oversætte betydningen af det religiøse sprog. Begge former for sprog består i billedlighed, men knyttet til forskellige funktioner.  

Albinus, Lars

2008-01-01

16

Vestager kan lære af Obamas kamp mod bureaukrati  

DEFF Research Database (Denmark)

Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske afbureaukratisering. I bogen “Simple: the Future of Government” beskriver han kampen.

Boje Rasmussen, Martin MØller

2014-01-01

17

Bønder som klimahelte : Kan og vil landbruget bidrage?  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan og vil landbruget bidrage til reduktion af drivhusgasser? Undersøgelser tyder på, at der i landbrugssektoren findes et stort og uudnyttet potentiale for relativt billig reduktion af drivhusgasser. Selvom måling af reduktion i udledning af drivhusgasser indenfor landbrugssektoren er behæftet med omfattende usikkerhed, vil man ved at måle reduktion indirekte gennem relative ændringer i produktionsprocesser kunne inkludere landbrugssektoren i reguleringsordninger. Spørgsmålet er, hvordan man kan få landbruget til at bidrage? Vi overvejer brugen af standarder, grønne afgifter og omsættelige kvoter. Vi finder, at landbrugssektoren vil have en ikke ubetydelig interesse i at få grandfathered kvoter og deltage i det europæiske kvotesystem, EU ETS. Landbrugets deltagelse er imidlertid ikke uproblematisk, men kræver styring og kontrolforanstaltninger, hvis kvoteordningerne ikke i stedet skal blive til ’varm luft’.

Pedersen, Karin Hilmer; Svendsen, Gert Tinggaard

2011-01-01

18

Hvordan kan pædagogik være mere interessant?  

DEFF Research Database (Denmark)

I pædagogikken bør mål primært være midler.  Hvad er en syg fodboldkamp? Det er for eksempel en kamp, hvor man på forhånd ved, hvem der vinder. Eller endnu sygere: En kamp, hvor man kender den endelig score på forhånd, fordi man blev enige om den fra starten. Ingen gider spille sådan en kamp. Men det betyder selvfølgelig ikke, at man kan spille uden mål. Man skal bare forstå, at målene primært er midler til en god kamp - og kun sekundært noget med at nå en bestemt score! Kvalitetskriteriet for stolperne og overliggerne i fodboldmålene er med andre ord først og fremmest, at de giver tilstrækkelig retning og kvalitet i fodboldprocessen. Noget tilsvarende gælder for faglige mål i skolen - såsom de klare Fælles Mål: Det afgørende for skolens kvalitet er ikke, om man når målene, men hvor gode pædagogiske processer, de åbner for. At gode processer så sandsynliggør høje faglige standarder er bare skønt.

Knoop, Hans Henrik

2010-01-01

19

Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering  

DEFF Research Database (Denmark)

Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er derfor dokumentation for, at fysisk træning er et relevant tilbud i kommunernes demensindsats. Undersøgelsen peger også på, at der er et vist belæg for, at træning af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og indlæring kan forbedre disse funktioner hos ældre personer uden demens. Der er dog ikke nok belæg for en mere generel effekt af kognitiv træning og andre ikke-medicinske indsatser. Når det gælder uddannelse, træning og supervision af professionelle omsorgsgivere for personer med demens er der brug for yderligere afklaring af effekten af disse tiltag. Den svage dokumentation for indsatserne er ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke har effekt, men at der mangler dækkende forskning på området. For at afgøre hvilken rolle disse indsatser bør have i den fremtidige danske demensindsats, er der behov for et koordineret samarbejde mellem kommuner, regioner, stat og forskningsinstitutioner. Denne Kommenterede Udenlandske Medicinske Teknologivurdering (KUMTV) er en kommentering af to udenlandske MTV-rapporter, en canadisk og en svensk rapport, der begge belyser en bred vifte af demensindsatser, herunder fysisk træning, kognitiv træning, adfærdsterapi, lysterapi og musik- og danseterapi til personer med og uden demens. Endvidere belyses indsatser rettet mod professionelle omsorgsgivere for personer med demens, herunder uddannelse, træning og supervision.

SØrensen, Lisbeth Villemoes

2010-01-01

20

Retorik og reklamesprog : Resumé af:Figures of Rhetoric in Advertising LanguageEdward F. McQuarrie, Leavy School of Business, Santa Clara University, CaliforniaDavid Glen Mick, University of Wisconsin, MadisonJournal of Consumer Research, March 1996. Når man ikke kan tvinge forbrugerne til at læse en annonce, så er man nødt til at fange deres opmærksomhed. Når forbrugerne kun skimmer en reklametekst, så må man gøre den uforglemmelig ved første øjekast. Retorik er den klassiske viden om, hvordan man gør sådan noget. Og når målet er overtalelse - hvilket det jo unægteligt er i reklamebranchen - så vil en retoriker bestemt mene, at form kan være meget vigtigere end indhold.  

DEFF Research Database (Denmark)

Den retoriske tradition definerer en retorisk figur som en "kunstnerisk afvigelse". Dvs. et udtryk, som er anderledes end det almindelige (daglig)sprog, men ikke så anderledes at det bliver forkastet som meningsløst eller forkert. lse er én af de faktorer, som skaber opmærksomhed, og meget tyder på, at forbrugere ofrer figurativt reklamesprog (billedsprog) mere opmærksomhed end ikke figurativt. Billedsprog kan desuden fremkalde en særlig nydelse ved teksten - som er den belønning og tilfredsstillelse, der kommer som et resultat af arbejdet med at afkode og fortolke et dygtigt sprogligt arrangement. Forskere, som arbejder med eksperimentel æstetik, har fundet ud af, at afvigelser fra det forventede kan producere en opstemthed. Disse karakteristika ved "den kunstneriske afvigelse" peger i retning af, at brug af billedsprog fremkalder en mere positiv holdning til reklamen end bogstaveligt sprog. Endelig tyder meget på, at figurativt reklamesprog også huskes bedre - de konkrete erindringsprocesser er dog meget forskellige for de forskellige figurer. De positive effekter på 'attention, liking og recall' har med den kunstneriske afvigelse i sig selv at gøre, og alle retoriske figurer vil besidde dem i en eller anden grad. Udgivelsesdato: Oktober

Hermansen, Judy

2009-01-01

 
 
 
 
21

Asylsøgere læser ikke Karnov  

DEFF Research Database (Denmark)

Hverken slusere eller potentielle asylsøgere interesserer sig synderligt for Karnovs lovsamling. Det, der til gengæld og forståeligt nok interesser dem brændende, er udsigten til at få ophold i et land, hvor de kan imødese levevilkår, som er signifikant bedre end i deres hjemland. Flertallet af mennesker er drevet af håbet om et bedre liv.

Schmidt, Marcus

2013-01-01

22

Kan civilsamfundet redde velfærden?  

DEFF Research Database (Denmark)

Den aktuelle krise sætter velfærdsstaten under pres og svækker troen på markedskræfternes frie spil. Til gengæld inviterer krisen til fordomsfri debat om civilsamfundets selvorganiserede aktiviteter. Det kan skabe grundlag for nye frivillige fællesskaber og tillidsbaseret velfærd. Anker Brink Lund og Gitte Meyer er tilknyttet Copenhagen Business School og Københavns Universitet, har netop udgivet bogen ' Civilsamfundets ABC'.

Lund, Anker Brink

2012-01-01

23

NATURPÆDAGOGIK: Naturen lærer ikke bare fra sig  

DEFF Research Database (Denmark)

Pædagoger skal ikke tro, at de har fat i den lange ende af børns dannelse, hvis de bare tager dem med ud i naturen. Det er en romantisk idé, at naturen helt automatisk lærer fra sig, mener Karen Wistoft, lektor på Aarhus Universitet, DPU. »Der er mange naturvejledere og naturelskere, også blandt pædagogerne, som har det synspunkt. Jeg repræsenterer forskningsmæssigt det modsatte synspunkt, at det ikke er lige meget, hvad man bruger naturen til i forhold til børns læring,« siger hun. Niels Ejbye-Ernst, ph.d. og lektor på Via University College er for så vidt enig, men der er alligevel så mange gode effekter af naturen, at børn skal derud så meget som muligt. Det viste den forskningsoversigt, han lavede i forbindelse med sin ph.d. for to år siden. »Børn leger bedre, deres fysiske aktivitet stimuleres, deres sundhed bliver forbedret og deres stressniveau kan sænkes af at være i naturen. Ser man på forskning i farlig leg, er det jo interessant, at de mere udfordrende lege oftere forekommer i naturen, og at de giver børn et godt grundlag for at mestre deres omgivelser og blive bedre til i fremtiden at håndtere potentielt farlige situationer,« siger han.

Wistoft, Karen

2014-01-01

24

"Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet  

Index Scriptorium Estoniae

Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

Opstad, Steinar

2004-01-01

25

Fred er ikke en naturtilstand  

DEFF Research Database (Denmark)

Krig og fred to sider af samme sag. Når stridende parter stirrer ind i det internationale samfunds geværløb, er de mere villige til at holde sig i ro. Så ofte behøver de internationale styrker slet ikke at trykke på aftrækkeren

Breitenbauch, Henrik Ø.

2013-01-01

26

Naturvidenskab har mening : Naturvidenskabens formål er ikke teknologi men dannelsen af et verdensbillede  

DEFF Research Database (Denmark)

Naturvidenskab har mening. Af ROLF W. BERG lektor i kemi, DTU. Naturvidenskabens formål er ikke teknologi men dannelsen af et verdensbillede. Kommentar. Debatten om forholdet mellem naturvidenskab, teknik og humaniora ulmer stadig med ringe forståelse fagene imellem. Hvorfor er universitetsfagfolk så modvillige over for hinanden. Jeg synes, der er et behov for en præcisering af begreberne. Vi har behov for at skabe et verdensbillede, indsigt i naturen, tryghed, svar på hvorfor der er stjerner, hvad lyn er, hvorfor metal er blankt, hvordan flagermus finder vej i mørke, hvad AIDS er. Det er vigtigt med svar på de grundlæggende spørgsmål om liv og død. Hos naturfolk giver medicinmanden svar, vore præster forsøger det. Al religiøsitet rummer træk, som tjener til at forklare verdens indretning. Medicinmænds, præsters og naturvidenskabsmænds opgaver er beslægtede. Det gamle ret sammenhængende verdensbillede opdeler sig i nyere tid i et humanistisk og et naturvidenskabeligt. Man skelner mellem en ‘indre‘ og en ‘ydre‘ verden. ‘Specialiseringen‘ tillader en ret uafhængig udvikling, men vanskeligheder opstår. Naturvidenskab er nemlig begrænset, konkret og abstrakt, men får alligevel en kolossal succes. Tænk blot på teknologier som internet, rumrejser, globalisering, m.v. Naturvidenskabens formål er ikke teknologi men dannelsen af et verdensbillede. Naturen iagttages. Hypoteser dannes om, hvordan tingene hænger sammen. Vi gør forudsigelser om udfaldet af eksperimenter. Når velvalgte nøjagtige forsøg er lavet, kan vi bedømme hypotesen og korrigere. Til enhver tid anses den viden, som passer bedst som mest sand. Vi tilstræber et system uden indbyrdes modstrid. Iagttagelser struktureres sammenhængende. Når det lykkes, udvides verdensbilledet – en proces som også foregår nu, og som teknologien ‘lever af’. Enormt indviklet Men - verdensbilledet er ikke fuldstændigt, og dækker ikke behovet for at forstå vores egen situation. Naturvidenskaben beskæftiger sig ikke med individuelle (personlige) forhold. Nok omfattes mennesketsbiologi, men ikke den enkeltes personlige oplevelsesverden. Den videnskabelige metodes strenge krav om reproducerbarhed begrænser emnekredsen til observationer, der i princippet kan gøres af enhver observator, hvor og hvornår som helst, med samme resultat. Der fordres kontrol med alle indgående faktorer og en beskrivelse i et éntydigt sprog, så man sikrer sig, at det er samme eksperiment. Derfor finder f.eks. en japansk, kinesisk eller amerikansk forsker samme naturvidenskabelige sandhed uanset øvrig tankevirksomhed. Subjektive oplevelser (oplevelsen af mening med tilværelsen, fri vilje, o.s.v.) er karakteriseret ved, at ‘observationerne’ er personlige. ‘Omstændighederne’ er ikke kendt i detaljer. De kan ikke beskrives éntydigt, forståeligt på rette måde for enhver. Disse dele af menneskelivet hører ikke til i det, vi kalder naturvidenskab. Man kan sige, at det er en mangel ved naturvidenskaben, men sådan er det. Den har visse kvaliteter og har givet os den moderne civilisation, men den kan, kun det, den er beregnet til. Afrunder dette sagen? Formentlig ikke. Naturvidenskaben har et autoritært rygte. Graden af indviklethed i moderne teknologi er enorm. Det er svært at forstå alle de erkendelser og processer der kræves for at fremstille en computer.. Eneste chance for overskue det er at studere autoriteternes genialitet. Men mange mennesker har ingen lyst hertil. Vi føler os ret dumme; det er ikke en rar følelse, ikke sjovt at blive "talt ned til". En del af fagfjendtligheden skyldes nok også, at naturvidenskab og teknik (inklusive militærteknologi) har så meget magt over det moderne samfund. Det hele er blevet så raffineret, at man kun kan forstå det ved at ‘møde underdanigt op hos autoriteterne‘. En sådan levevis virker meget ubehagelig på folk, der har fået en fri opdragelse.

Berg, Rolf W.

2004-01-01

27

IKK-i and TBK-1 are enzymatically distinct from the homologous enzyme IKK-2: comparative analysis of recombinant human IKK-i, TBK-1, and IKK-2.  

Science.gov (United States)

NF-kappaB is sequestered in the cytoplasm by the inhibitory IkappaB proteins. Stimulation of cells by agonists leads to the rapid phosphorylation of IkappaBs leading to their degradation that results in NF-kappaB activation. IKK-1 and IKK-2 are two direct IkappaB kinases. Two recently identified novel IKKs are IKK-i and TBK-1. We have cloned, expressed, and purified to homogeneity recombinant human (rh)IKK-i and rhTBK-1 and compared their enzymatic properties with those of rhIKK-2. We show that rhIKK-i and rhTBK-1 are enzymatically similar to each other. We demonstrate by phosphopeptide mapping and site-specific mutagenesis that rhIKK-i and rhTBK-1 are phosphorylated on serine 172 in the mitogen-activated protein kinase kinase activation loop and that this phosphorylation is necessary for kinase activity. Also, rhIKK-i and rhTBK-1 have differential peptide substrate specificities compared with rhIKK-2, the mitogen-activated protein kinase kinase activation loop of IKK-2 being a more favorable substrate than the IkappaBalpha peptide. Finally, using analogs of ATP, we demonstrate unique differences in the ATP-binding sites of rhIKK-i, rhTBK-1, and rhIKK-2. Thus, although these IKKs are structurally similar, their enzymatic properties may provide insights into their unique functions. PMID:11839743

Kishore, Nandini; Huynh, Q Khai; Mathialagan, Sumathy; Hall, Troii; Rouw, Sharon; Creely, David; Lange, Gary; Caroll, James; Reitz, Beverley; Donnelly, Ann; Boddupalli, Hymavathi; Combs, Rodney G; Kretzmer, Kuniko; Tripp, Catherine S

2002-04-19

28

Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer, om det kan kræves af et udenlandsk selskab, der opretter filial i Danmark, at filialens navn ikke blot indeholder en gengivelse af det udenlandske selskabs navn og nationalitet med tilføjelse af ordet ”filial”, men at der herudover skal findes et selvstændigt navn til filialen. Konklusionerne er følgende: (1) Der er ikke et tilstrækkeligt retligt grundlag for Erhvervsstyrelsens krav om, at registrering af en dansk filial af et udenlandsk selskab kun kan finde sted, hvis filialen har et selvstændigt navn, der gengives i filialnavnet ud over opfyldelsen af de krav, der følger af selskabslovens § 347, stk. 1, 2. pkt. Et krav som det beskrevne er uhjemlet og dermed uberettiget i forhold til legalitetsprincippet og hjemmelskravet for forvaltningsmyndigheder. Kravet kan ganske enkelt ikke læses ud af lovteksten, og det er heller ikke ”forudsætningsvis lovfæstet” af lovgivningsmagten. (2) Selv om der havde været tilstrækkelig hjemmel i dansk ret til et krav som det beskrevne, må kravet antages at være i strid med den primære EU-ret (artikel 49 TEUF), fordi et sådant supplerende dansk krav er udtryk for en restriktion i relation til etableringsfriheden, og denne restriktion lever hverken op til kravet om at være egnet eller til kravet om at være proportional. (3) Selv om kravet havde tilstrækkelig hjemmel i dansk ret, og selv om det ikke stred mod etableringsfriheden, må kravet antages at være i strid med den sekundære EU-ret på grundlag af filialdirektivet, 11. selskabsdirektiv, fordi valgretten med hensyn til, om filialen skal have et selvstændigt navn eller ej, efter direktivet ikke tilkommer filialstatens myndigheder, men det udenlandske selskab. (4) Når det således må antages, at Erhvervsstyrelsens praksis strider mod EU-retten, må den pågældende praksis opgives allerede af denne årsag. En argumentation på grundlag af EU-retten er derfor relevant også for et selskab fra et andet OECD-land, der vil etablere filial i Danmark, jf. OECD's 3. beslutning om indlændingebehandling af udenlandske virksomheder.

Werlauff, Erik

2013-01-01

29

Kan musik være visuel  

DEFF Research Database (Denmark)

Komponisten Simon Steen-Andersen manifesterer sig i disse år for alvor internationalt, og hans anerkendelse er bemærkelsesværdig - også i forhold til andre yngre og meget talentfulde komponister i Danmark. I sine værker udfordrer han vores gængse opfattelser af musik, og selv om hans kompositioner altid overrasker ved at være ”anderledes”, har de en umiddelbarhed over sig, der tiltrækker et stort publikum. Artiklen handler om to værker af Simon Steen-Andersen: ”Study for String Instrument #3” (2011) og ”Black Box Music” (2012). I sin gennemgang af værkerne kommer Rasmus Holmboe bl.a. ind på Steen-Andersens holdning til kunsten som værende tværæstetisk: Visuel musik, som komponisten kalder det, og til hvordan musikken på én gang er både samtidig og rummer historisk dybde. ”Study for String Instrument #3” er en duet, hvor en guitarist spiller sammen med en projektion af sig selv og et tilhørende præindspillet lydspor. Et enkelt set-up med en stor effekt, som i al sin enkelhed er banebrydende for den måde vi tænker musik, primært som værende lyd, på. Analysen tager højde for musikkens visuelle karakter og åbner samtidig op for en række diskussioner om hvad musik er, og hvor grænserne mellem musik, kunst, performance mv. går. I ”Black Box Music” vender Simon Steen-Andersen vrangen ud på traditionerne. Værket kan beskrives som en solokoncert for dirigent, iscenesat som en slags dukketeater. Et værk, der på humoristisk og kritisk vis undersøger og udstiller han forholdet mellem musikkens lyd og de handlinger og bevægelser, der frembringer lyden – alt sammen med dirigenten som solist og som hovedperson. Afsnittet lægger op til diskussion om musikkens forskellige funktioner i forhold til det teatralske og til en musikhistorisk diskussion om både komponistens og dirigentens rolle, status og funktion.

Holmboe, Rasmus

30

Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet  

DEFF Research Database (Denmark)

Biogasanlæggene kan hjælpe til med at få indpasset store mængder vindkraft i energiforsyningen. Overskydende vindmølle-el kan bruges til produktion af brint, der efterfølgende kan konverteres til metangas i biogasanlæg. Samtidig fjernes biogassens indhold af kuldioxid, så gassen kan distribueres og lagres i naturgasnettet.

Angelidaki, Irini; Luo, Gang

2011-01-01

31

Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ...  

DEFF Research Database (Denmark)

Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx filmatisere den. Derigennem får eleverne anledning til at diskutere og gennemarbejde værket på kryds og tværs – og for at skabe og bringe fortolkninger i spil.

Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

2010-01-01

32

Bankernes problemer er ikke forbi  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne leder diskuteres de resultater, som findes i artiklen af Raaballe, Jeppesen og Sahin i Finans/Invest 4/14. Lederen beskriver specielt de udfordringer som bankerne står overfor som konsekvens af det lave renteniveau. Endvidere diskuteres de løsninger, der kan sikre, at også i fremtiden haves et velfungerende bankmarked. Disse inkluderer specielt et behov for øget gennemsigtighed omkring bankernes indtjening, øget konkurrence om specielt udlånskunderne, fortsatte besparelser samt et behov for at se på de uheldige konsekvenser af indskydergarantien.

Bechmann, Ken L.; Grosen, Anders

2014-01-01

33

At være eller ikke være : Kunstnernes placering på det danske arbejdsmarked  

DEFF Research Database (Denmark)

Kunstnernes arbejdsmarked er generelt præget af usikre ansættelser målt i forhold til den sikkerhed, en fast fuldtidsstilling giver. De har mange kontrakter hen over året, og det gør dem mere udsat på arbejdsmarkedet, fordi den danske model i bund og grund kun yder sikkerhed for ansatte i faste stillinger. Er kunstnerne på den anden side så etablerede, at de kan være ligeglade og bare leve fra hånden i munden og samtidig lægge lidt til side til pensionen? Svaret er, at det er der kun meget få som kan. Mange kunstnere, skabende som udøvende, har job ved siden af eller perioder med supplerende understøttelse. Det gør dem udsat på det danske arbejdsmarked, fordi de ikke bliver omfattet af de regler, som overenskomstdækningen giver. Heller ikke i forhold til lovgivningen nyder de speciel dækning, hvilket skyldes, at de kan opfattes som både selvstændige og lønmodtagere. Freelancere er ikke en type beskæftigede i lovens forstand. Kun på nogle få parametre er kunstnerne insidere. De er højtuddannede, og de har selv valgt deres i vores terminologi ’usikre ansættelse’ ud fra et ønske om anderledes karriereveje og ønsket om at slå igennem. Kapitlet er inddelt i tre dele: I første del diskuteres nogle bidrag fra litteraturen, som fokuserer på kunstnernes særlige status på arbejdsmarkedet. Derudover diskuteres relevansen af at undersøge kunstnernes status på baggrund af insider/outsider-debatten. I anden del gennemgås empiriske data vedrørende kunstnernes beskæftigelse med særligt fokus på to punkter: For det første en sammenligning mellem beskæftigelsen i den kulturelle sektor i henholdsvis Danmark og EU ud fra statistiske data i forhold til ansættelsesformer og uddannelse. Resultaterne diskuteres på baggrund af insider/outsider-debatten. For det andet kortlægges den interne differentiering på kunstnernes arbejdsmarked i Danmark set i forhold til ansættelsesformer. I tredje del foretages en nærmere kvalitativ analyse af kunstnernes situation i Danmark ud fra de fire kriterier for, hvornår en lønmodtager kan betragtes som henholdsvis en insider eller en outsider i henhold til den danske model.

JØrgensen, Carsten; Ventura Campos Lima, Maria da Paz

2011-01-01

34

Organisationens grænse : Om den menneskelighed der ikke kan sikres af organisationen  

DEFF Research Database (Denmark)

Engelsk abstract: True humanity or true personal health, I argue in this paper, is something that can not be managed or ensured by an organisation, but is rather a matter of how the individual person wills and takes on the responsibility for living her life. Through a reading of Søren Kierkegaard’s protestant philosophy of personhood, I try to show what is contained in this contention – and why I consider it meaningful. Also, I discuss how we might think about ‘doing good’ for people in organisations if what is truly human is not something that the organisation can really manage or ensure. It is my view that reflecting clearly on these matters can help improve both business and the human dimensions of organisational life.

Dalsgaard, Matias MØl

2010-01-01

35

Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt : hvorfor ikke?  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen er et af resultaterne af et forsknings- og udviklingsprojekt inden for matematikkens didaktik. Ph.d. projektet har omfattet en systematisk undersøgelse struktureret omkring spørgsmålet: Hvorfor er matematisk modellering ikke matematikundervisningens omdrejningspunkt? Undersøgelsen begyndte med en analyse af, hvad man potentielt kan opnå ved at lægge stor vægt på matematisk modellering i matematikundervisningen. Det har jeg fulgt op med at analysere nogle centrale forhold ved tilrettelæggelsen af en sådan undervisning. Derefter har jeg brugt pejlemærkerne herfra til at forsøge at lade en klasse i det almene gymnasium gennemføre et toårigt undervisningsforløb med matematisk modellering som omdrejningspunkt. Det forløb har jeg så analyseret for at identificere muligheder og centrale hindringer på alle niveauer. Den strukturering af undersøgelsen motiveres og uddybes i afhandlingens del I, som afsluttes med de forskningsspørgsmål jeg har formuleret og en synopsis. Som en mere formel sammenfatning af undersøgelsens og afhandlingens struktur gengiver jeg denne del af teksten her: a) Hvilke potentialer kan jeg - på baggrund af matematikfaglige og kognitions-psykologiske analyser - argumentere for der er ved at arbejde med analyse og konstruktion af matematiske modeller i matematikholdige almendannende uddannelser? b) Hvilken betydning kan jeg tillægge begreberne matematisk modellering, matematisk problemløsning, kompetence, matematisk modelleringskompetence, matematisk problembehandlingskompetence, teknologisk kompetence og demokratisk kompetence, så de i forhold til de fundne potentialer kan bruges konstruktivt i forbindelse med tænkning om samt tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af matematikholdig undervisning på almendannende uddannelser? I del II argumenterer jeg for at de afsøgte potentialer eksisterer på to fronter: I et begrundelsesmæssigt perspektiv handler det om at matematikundervisningen skal kunne levere væsentlige bidrag til udvikling af elevernes teknologiske og demokratiske kompetence. I forhold til begge disse kompetencer er potentialet gradbøjet efter hvor aktivt eleverne tager del i de afgrænsende og kritisk vurderende sider af arbejdet med matematiske modeller, og det motiverer en begrebsforståelse som betoner disse sider af en matematisk modelleringsproces. I et kognitions-psykologisk perspektiv ligger potentialet i at udvikle elevernes relationelle forståelse ved at skabe anvendelsesmæssig erfaringstilknytning til de matematiske begrebsstrukturer der er i spil. Muligheden for at indfri potentialet gradbøjes efter i hvilket omfang eleverne - som en del af arbejdet med matematisk modellering - engageres i anvendelsesorienteret matematisk problemløsning, hvilket motiverer en bestemt forståelse af hvad matematisk problemløsning vil sige. c) Hvilke tilrettelæggelsesmæssige karakteristika i forhold til måden matematisk modellering potentielt kan integreres i undervisningen på kan jeg med afsæt i teoretiske analyser argumentere for som centrale, hvis målet i videst mulig udstrækning som muligt at udvikle elevernes matematiske modelleringskompetence? I del III opstiller jeg fire ankerpositioner for tilrettelæggelsen: 1) Matematisk modellering praktiseret som elevstyret problemorienteret projektarbejde skal indgå som tilbagevendende aktivitet i undervisningen. 2) De overordnede indholdsmæssige retningslinjer for undervisningens afvikling skal bestå i en krydsning af en karakteristik af en række faglige kompetencer og overordnede faglige stofområder. 3) Den didaktiske kontrakt i de ikke-projektorganiserede dele af undervisningen skal have udvikling af elevernes matematiske problembehandlingskompetence som omdrejningspunkt, og en betydelig del af de problemer der arbejdes med, skal involvere matematisering. 4) Det skal sikres at der er overensstemmelse mellem hvad der tillægges vægt i undervisningen og i den summative evaluering. I afhandlingen har jeg afgrænset mig til kun at forsvare de tre førstnævnte positioner gennem en egentlig

Jensen, Tomas HØjgaard

2007-01-01

36

Kan Århushistorier få sure smileyer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Om en Århushistorie opfattes som god eller dårlig, afhænger af om pointen er hån, tabuemne, ordspil, alternativ rationalitet eller alternative værdier, og af om den indeholder forudsættelser og underforståelser.  En vittigheds sociale funktion kan tilsvarende være: karnøfle-de-aparte, ventil, one-up-man-ship, syndebuk eller værdirevolution. Denne teori bekræftes ved korrelation med forsøgspersoners umiddelbare bedømmelse. De fleste Århushistoriers funktion er one-up-man-ship.

Togeby, Ole

2009-01-01

37

Besvarelse af spørgmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? : eller hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde (igen) gøres til et spørgsmål om diæt·etisk bemestring og ikke kun diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand.

Agerholm, Frank Juul

2013-01-01

38

Kan arbejdspladsen gøre en forskel?  

DEFF Research Database (Denmark)

Sundhedsfremme drejer sig ikke kun om at fortælle befolkningen om, hvad der er sundt. Det drejer sig også om skabe de rette rammer, der gør det nemt og fristende at leve sundt i dagligdagen. Her har arbejdspladsen for mange voksne en central plads. Danske såvel som internationale studier peger på, at det er muligt at påvirke og ændre på medarbejdernes kost gennem forskellige typer målrettede indsatser. Viden på dette område er dog fortsat i sine tidlige ’teenageår’, og den videnskabelige litteratur på området er relativt sparsom.

Lassen, Anne Dahl; JØrgensen, Michael SØgaard

2008-01-01

39

Obama skal ikke nyde noget af Syrien  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til

Ulrich, Philip Christian

40

IKK{alpha} on Center Stage  

Science.gov (United States)

Inhibitor of ?B kinase ? (IKK?) was originally identified as a component of a multiprotein kinase complex that regulates the activity of the transcription factor nuclear factor-?B (NF-?B) through phosphorylation of its inhibitor proteins, the I?Bs. DiDonato discusses new roles that have been discovered for IKK?, focusing especially on its role in epidermal differentiation and on a new function of IKK? in B cell maturation. In epidermal differentiation, IKK? regulates the production of a secreted differentiation factor through a pathway that is independent of its role in activation of NF-?B. In B cell maturation, conventional NF-?B signal-induced activation of IKK? results in phosphorylation of p100 precursor proteins and increased proteolytic processing and constitutive NF-?B activation.

Joseph A. DiDonato (The Lerner Research Institute at The Cleveland Clinic;Department of Cancer Biology REV)

2001-08-28

 
 
 
 
41

Aktivitet – et forsvar mod dødelighed? : ’Aktiv aldring’ er et ideal både kulturelt og i ældreplejen, men kan også bruges som et personligt forsvar mod svækkelsens skræmmende nærvær  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen præsenterer to indbyrdes forbundne analyser: Først en analyse af den bærende artikel i en officiel publikation med temaet ’aktiv aldring’, der peger på, at betegnelsen ’aktiv aldring’ kan siges at indeholde forestillinger om udødelighed. Dernæst analyseres etnografisk materiale fra kommunale dagcentre for ældre, hvor der i øjeblikket foregår en omstillingsproces i retning af at ansvarliggøre svækkede ældre mennesker som deltagere i daglige aktiviteter. Observationer fra dagcentre udfordrer antagelsen om, at disse ældre kan og vil være aktive, hvis bare de motiveres tilstrækkeligt for det, mens der i de udvalgte medarbejderinterviews etableres en modsætning mellem aktivitet som forbundet med selv-ansvarlighed overfor passivitet som forbundet med manglende ansvarlighed. Denne opfattelse kan bevirke en uopmærksomhed på, at ikke alle ældre kan leve op til de normative forventninger om ’aktiv aldring’. Desuden bliver medarbejdernes rolle som omsorgsudøvere nedtonet. Diskursen om aktiv aldring kan dermed komme til både at legitimere og tilskynde til en ansvarsforflyttelse fra personalet over på de ældre, der kommer i centrene.

Liveng, Anne

2014-01-01

42

Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink  

DEFF Research Database (Denmark)

Mink blev selekteret for eller imod udførelse af stereotyp adfærd. Voksne tæver fra den tredje afkomstgeneration blev undersøgt for stereotypi og anden adfærdsmæssig aktivitet, samt for vækst, reproduktion, temperament og stressniveau. Dette skete i efteråret 2004. Tæverne fra den lavt stereotyperende linie havde større kropsvægt både ved fravænning og efteråret igennem. Tidligere sete tendenser til mindre kuldstørrelse i den lavt stereotyperende linie forekom ikke i denne generation, formentlig på grund af bedre huldstyring i den forudgående vinterperiode. Tæverne i den lavt stereotyperende linie viste en tendens til større frygtsomhed, og denne tendens er bekræftet i andre undersøgelser. Det ser på den baggrund ud til at selektionen skader dyrenes velfærd. Resultaterne af stress-målingerne kan ikke på nuværende tidspunkt belyse effekten af selektionen på dyrenes velfærd.Jeppesen, L.L. 2007. Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink. Faglig Årsberetning 2006, 7-12. Pelsdyrerhvervets Forsøgs og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

Jeppesen, Leif Lau

2007-01-01

43

The IKK Kinases: Operators of Antiviral Signaling  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The ability of a cell to combat an intracellular pathogen requires a mechanism to recognize the threat and elicit a transcriptional response against it. In the context of virus infection, the cell must take measures to inhibit viral replication, meanwhile, convey warning signals to neighboring cells of the imminent threat. This immune response is predominantly mediated by the production of cytokines, notably, interferon beta (IFN?. IFN? signaling results in the transcriptional induction of over one hundred antiviral gene products whose timely expression renders infected cells more capable of inhibiting virus replication, while providing the uninfected cells with the reinforcements to generate a less permissive cellular environment. Induction of IFN? and many aspects of the antiviral response pivot on the function of the IKK and IKK-related kinases. Despite sharing high levels of homology and some degree of functional redundancy, the classic IKK kinases: IKK? and IKK?, and the IKK-related kinases: TBK1 and IKK?, perform distinct roles in regulating the host antiviral defense. These kinases serve as molecular operators in their cooperative ability to integrate incoming cellular cues and act on a range of essential antiviral transcription factors to reshape the cellular transcriptome during infection.

Alissa M. Pham

2010-01-01

44

GMO-afgrøder ikke den eneste løsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

45

Klimamøde : Danmark kan blive rollemodel  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis Danmark skal blive klar til klimatopmødet i 2009, bør vi starte med en ambitiøs energiaftale på nationalt plan. Uddrag: I lyset af de seneste års stilstand på energiområdet kan man med rette spørge sig selv, om Danmark overhovedet når at blive klar til klimatopmødet i København i 2009. Men måske vil klimaforhandlingerne på Bali, der afsluttes i dag, alligevel vise sig at blive det første vigtige skridt mod en ambitiøs og effektiv aftale i 2009. Næste skridt for Klima og Energiminister Connie Hedegaard bliver dog de hjemlige forhandlinger om en ny energiaftale. Om disse vil føre til et bredt og ambitiøst politisk forlig, får vi måske allerede svar på i de kommende uger. Et godt udgangspunkt ville være, at vi viser, hvordan vi kombinerer god samfundsøkonomi med ambitiøse energimålsætninger.

Mathiesen, Brian Vad

2007-01-01

46

DMPD: Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database  

Full Text Available 18353649 Ar e the IKKs and IKK-r elated kinases TBK1 and IKK-epsilon similar ly activated? Chau TL, ... Gioia R , Gatot JS, Patr ascu F, Car pentier ... I, Chapelle JP, ... O'Neill L,Beyaer t R , Piette J, Char iot A. Tr ends Biochem Sci. 2008 ... Apr ;33(4):171-80. Epub 2008 Mar ... 18. (.png) (.svg) (.ht ... ml) (.csml) Show Ar e the IKKs and IKK-r elated kinases TBK1 and IKK-eps ...

47

Salmonella Dublin kan give store tab  

DEFF Research Database (Denmark)

Store besætninger lider størst økonomisk tab ved infektion med Salmonella Dublin. Selv i en veldrevet besætning kan tabet løbe op i mellem 1,3 og 3,3 millioner kr. over en tiårs periode. Ved uhensigtsmæssige hygiejne- og managementrutiner kan tabet nemt blive meget højere.

Nielsen, Torben Dahl; Nielsen, Liza Rosenbaum

2012-01-01

48

Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange af de materialer, der anvendes i forbindelse med diagnostik, profylakse og behandling af sygdomme i mundhulen (her betegnet dentalmaterialer), kan udløse akutte eller kroniske reaktioner, herunder egentlige allergiske reaktioner. I klinikken kan det være vanskeligt at skelne mundslimhindeforandringer, der er udløst af dentalmaterialer, fra forandringer, der er relateret til mundslimhindesygdomme. Diagnostik og behandling udgør således ofte en væsentlig udfordring. Nærværende artikel har til formål at henlede opmærksomheden på nogle hyppigt anvendte dentalmaterialer, som kan udløse typiske, men også atypiske symptomer og kliniske tegn på en allergisk reaktion.

RØn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus

2013-01-01

49

Kan man opstille adfærdsregler for offentlig debat?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Denne artikel slår til lyd for at vi har brug for adfærdsregler for offentlig debat. De skal ikke bestå i begrænsninger af ytringsfriheden og selvcensur, ikke i nedfældede bestemmelser eller organer til at håndhæve dem – men i skærpet refleksion, bevidsthed og diskussion om hvad der er rimelig adfærd i offentlig debat. Især blandt journalister, medie- og kommunikations-forskere og politiske kommentatorer kunne denne skærpede bevidsthed være ønskelig; den kunne f.eks. få dem til at være mere kritisk agtpågivende når politikere og andre personer med indflydelse offentligt diskuterer og besvarer spørgsmål.

Christian Koch

2008-09-01

50

Ny Mycoplasma Hyosynoviae vaccine forebygger ikke halthed  

DEFF Research Database (Denmark)

Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma-ledbetændelse. I et forskningsprojekt har forskere på Danmarks Tekniske Universitet udviklet en vaccine mod M. hyosynoviae. Vaccinen indeholder et hjælpestof, der er udviklet af Statens Seruminstitut. Den nye vaccine er testet i en slagtesvinebesætning. I alt 399 smågrise blev vaccineret med enten vaccine eller placebo. Ved afslutning af forsøget kunne det opgøres at 19 % af vaccinerede grise og 22 % af placebo behandlede grise var blevet behandlet for ledbetændelse. Succeskriteriet for vaccinen var at der skulle opnås en statistisk sikker reduktion i antallet af haltheder med minimum 50 %. Det konkluderes, at vaccinen ikke er i stand til at give tilstrækkelig immunitet mod ledbetændelse forårsaget af M. hyosynoviae.

Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara TØlbØll

2013-01-01

51

Vi kan alle lære af Obama!  

DEFF Research Database (Denmark)

Man kan være enig eller uenig i Obamas politik. Men måden, hvorpå han anvender nye medier og kanaler til at engagere ungdommen, er fantastisk. Senest flyttede han igen grænserne ved at tale direkte til alle amerikanske skoleelever bl.a. via livestreaming på nettet. Han taler til de unge gennem deres eget medie - fantastisk! Udgivelsesdato: 18/9

Ivang, Reimer

52

The Role of IKK? in Venezuelan Equine Encephalitis Virus Infection  

Science.gov (United States)

Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) belongs to the genus Alphavirus, family Togaviridae. VEEV infection is characterized by extensive inflammation and studies from other laboratories implicated an involvement of the NF-?B cascade in the in vivo pathology. Initial studies indicated that at early time points of VEEV infection, the NF-?B complex was activated in cells infected with the TC-83 strain of VEEV. One upstream kinase that contributes to the phosphorylation of p65 is the IKK? component of the IKK complex. Our previous studies with Rift valley fever virus, which exhibited early activation of the NF-?B cascade in infected cells, had indicated that the IKK? component underwent macromolecular reorganization to form a novel low molecular weight form unique to infected cells. This prompted us to investigate if the IKK complex undergoes a comparable macromolecular reorganization in VEEV infection. Size-fractionated VEEV infected cell extracts indicated a macromolecular reorganization of IKK? in VEEV infected cells that resulted in formation of lower molecular weight complexes. Well-documented inhibitors of IKK? function, BAY-11-7082, BAY-11-7085 and IKK2 compound IV, were employed to determine whether IKK? function was required for the production of infectious progeny virus. A decrease in infectious viral particles and viral RNA copies was observed with inhibitor treatment in the attenuated and virulent strains of VEEV infection. In order to further validate the requirement of IKK? for VEEV replication, we over-expressed IKK? in cells and observed an increase in viral titers. In contrast, studies carried out using IKK??/? cells demonstrated a decrease in VEEV replication. In vivo studies demonstrated that inhibitor treatment of TC-83 infected mice increased their survival. Finally, proteomics studies have revealed that IKK? may interact with the viral protein nsP3. In conclusion, our studies have revealed that the host IKK? protein may be critically involved in VEEV replication. PMID:24586253

Amaya, Moushimi; Voss, Kelsey; Sampey, Gavin; Senina, Svetlana; de la Fuente, Cynthia; Mueller, Claudius; Calvert, Valerie; Kehn-Hall, Kylene; Carpenter, Calvin; Kashanchi, Fatah; Bailey, Charles; Mogelsvang, Soren; Petricoin, Emanuel; Narayanan, Aarthi

2014-01-01

53

Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mobil læring er et emne på vej frem. Det er ikke kun det konstant tiltagende antal af konferencer om m-læing, der understøter dette faktum (Traxler 2007. Overgangen fra at betragte fordelene og ulemperne ved m?læing i praksis til dannelse af teorier karakteriserer også hvordan denne disciplin er ved at blive voksen. Sidst men ikke mindst implementeres i stigende grad projekter med mobiltelefoner og med relevans for læring, som bliver realiseret inden for og uden for skolen, i job- og fritidssammenhæge. Såanne projekter stræber mod at forbedre læing og undervisning, lære-, skrive- og læringskompetencer for at støtte fremmøde, adfærd og sociale fædigheder, og for at imødegå den digitale kløft, social udelukkelse osv. helt generelt: "Research into mobile learning is the study of how the mobility of learners augmented by personal and public technology can contribute to the process of gaining new knowledge, skills and experience" (Sharples et al. 2007. Målene i forbindelse med forskning er lige såforskellige som måderne, hvorpå m-læring implementeres - de funktioner, der bliver anvendt på mobiletelefonerne, er lige så omfattende som elevernes aktiviteter. Den pæagogiske dimension bag målet om at opnå kontinuerlig læring med fokus på elevernes erfaringer, kulturelle praksisser, viden osv. fra hverdagen opstår på baggrund af mindst to dimensioner: En af disse er behovet for livslang læring der har en uddannelsespolitisk dimension (se f.eks. COMM/EAC 2008. Livslang læring tager ikke kun formel og ikke?formel læing i betragtning, men også uformel læing, der refererer til områder og aktiviteter som ikke direkte er at finde i uddannelsesmæssige sammenhænge men hovedsagligt i elevens hverdag. Denne tilgang fastholder perspektivet om integration af uformel læring i sin bredeste forstand i skolesystemet, men med et behov for at moderere denne uformelle læing og for at gøe eleverne opmæksomme på hvordan de produktivt kan bruge deres møstre i deres læing. En anden dimension refererer til skolen som et sted, hvor der er plads til uformelle aktivitetsmøstre og handlingsorienteret mediebrug i specifikke situationer f.eks. i forbindelse med projektforløb. I den resterende tid dominerer skolens regler, og aktiviteter der normalt foregå uden for skolen kan måske medføre regler og begræsninger, som kan være prekære for eleverne, hvilket Herbert Schweizer (2007 skitserer. Men i stedet for at udvikle såanne kløfter er det skolens opgave at støtte eleverne i deres meningsdannelse og læring, selvom det er nøvendigt at moderere forholdet mellem skolens og hverdagens perspektiver samt at sætte information og viden ind i den rette sammenhæng. Alligevel bliver denne opgave realiseret ret tøvende.I denne artikel bliver spørgsmålet om kontinuitet inden for læring sat i forbindelse med at skabe relationer mellem elevens kulturelle praksisser og uformelle læring uden for skolen og læring med mobile medier inden for skolens rammer. Som det vil vise sig, bliver mobiltelefoner brugt som redskaber i skoler, men deres "originale" formål, der stammer fra elevernes daglige brug af mobile medier, bliver sjældent taget i betragtning. Det lader til, at dette afhænger af lærerens didaktiske design; jo mere undervisningen er rettet imod at eleverne selv er organiserede og ansvarlige for deres læring, des mere synes brugen at fokusere på de mobile mediers situerede betydning og deres respektive egenskaber. Derfor bliver mobiltelefonen nogle gange brugt mere formelt som et redskab inden for læring, og nogle gange bruges den under forholdsvis uformelle vilkår og i overenss

Judith Seipold

2010-10-01

54

"Vi kan jo ikke gå hen og voldtage en mand, vel?" : Om seksualiserede overgrebs personlige og kønnede betydninger  

DEFF Research Database (Denmark)

Seksualiserede overgrebs betydninger generaliseres, kønsneutraliseres og patologiseres ofte. I modsætning hertil viser kvinders personlige perspektiver, hvordan de seksualiserede overgrebs betydninger bliver forskelligt reflekterede og kønnede, ligesom de bliver begrundede i aspekter ved kvindernes livsførelse. F.eks. får overgrebene forskellige, men dog kønnede, betydninger for kvindernes forhold til deres seksualliv

Pedersen, Bodil Maria

2008-01-01

55

Universitetet er også for pædagoger og sygeplejersker : Der er godt med plads til professionsbachelorerne på universiteterne, og de har masser at komme med, men det går ikke af sig selv  

DEFF Research Database (Denmark)

Der har kørt mange diskurser i medierne om, hvad mellemprofessionerne – f.eks. socialrådgivere, pædagoger eller sygeplejersker med flere – kan og skal. Bertel Haarder (V) gik forrest med arrogance og ignorance i diskussionen om Foucault og sygepleje (2008). Der blev sagt: »De skal ikke læse noget særligt, andet end det der direkte kan anvendes.« En sygeplejerske skal ikke læse teori, hvad skal hun med det? Hun skal kende til fakta, det vil sige farmakologi og anatomi/fysiologi! Relevant viden er enkel, konkret og direkte anvendelig, og der skal være et sammenfald mellem arbejdets karakter og udøvernes kompetencer. Det går bedst, hvis de ikke lærer kritisk tænkning, som sætter dem griller i hovedet og får dem til at stille spørgsmål til ulige fordelinger af ressourcer i samfundet, til nye styringslogikker og standardiseringer og effekter på deres arbejdsområder osv. Symbiose mellem arbejdet og uddannelsen går alt i alt fint, fordi aktørerne også selv har internaliseret disse måder at tænke på. Der er et match mellem ydre og indre forventninger. Hvis der opstår problemer i arbejdet, har man jo også rigtige akademikere til at tage over. Konstruktionen er nedfældet i undervisningsplanerne, hvor lærerne ser til, at de studerende ikke læser for svært stof, at det kun er den nyeste viden, der tæller, at der ikke er en kløft mellem teori og praksis osv. Det fremføres også, at professionsbachelorer er dårlige til universitetsstudier. De skal i givet fald begynde forfra, og de bør ikke gå direkte ind på overbygningsuddannelserne. De er for gamle, kan for lidt, har for meget arbejde ved siden af, og nogle af dem har til og med børn. Jeg vil her komplettere, det vil sige fuldstændiggøre, billedet. Jeg har undervist og eksamineret på mange danske universiteter. Jeg er enig i, at professionsbachelorer savner grundlæggende videnskabsteoretisk indsigt f.eks. i det forhold, at teorier ikke blot er anvisende for, hvordan man skal gøre i praksis. Man kan efterlyse viden om, at teori er skabt af mennesker, at de er midlertidige konstruktioner mv. Professionsbachelorerne kan selvklart også have svært ved at skrive, tale og tænke analytisk. Noget lignende kunne siges om medicinstudiet eller arkitektstudiet. Andre talenter Men i debatten savnes modfortællinger, der viser, at professionsbachelorerne kan noget, at de har potentielle dispositioner, som under de rette vilkår er yderst vigtige, også for en universitetsuddannelse og karriere. Først og fremmest: alder. I studiet af mennesker og samfund er det en fordel at have levet nogle år – at have livserfaring, herunder erfaring fra praksisområdet. Erfaringer kan fungere som en fin advantage (i tennissproget) for professionsbachelorerne i forhold til de yngre universitetsstuderende. Desuden udgør ’akademiske ambitioner’ en fordel. Det angår viljen til at studere på trods. Det er studerende, som er stålsatte, for det er ikke uden omkostninger at søge at meritere sig i akademia. Det næste er netværk. Ved universiteternes empirisk-teoretiske opgaveforløb, er det en fordel at have kontakter til f.eks. institutioner (skoler, børnehaver, hospitaler etc.), når der skal foretages observationsstudier, interview med videre. Professionsbachelorerne vil ofte have let ved at gennemføre f.eks. observationer og interview, der kræver direkte kontakt med mennesker. En fjerde fordel er åbenhed. Professionsbachelorerne har qua deres alder og uddannelsesforløb – ikke mindst fra praktikperioderne – ikke blot intellektuelt, men direkte ’krop til krop’ været i kontakt med fænomener som ’socialt udsat’, ’hjemløs’, ’døende’ osv. Endelig har de af og til en sund og kritisk distance til akademia og dets spil og spilleregler. Behov for støtte De nævnte dispositioner er intet i sig selv. Det er potentielle dispositioner, det vil sige, at de under de rette vilkår er det en fordel i forhold til, hvad universitetsbachelorerne har med sig. Der er et stort socialiseringsarbejde (undervisning og vejledning) på professionshøjs

Larsen, Kristian

2014-01-01

56

The discovery of 2-amino-3,5-diarylbenzamide inhibitors of IKK-alpha and IKK-beta kinases.  

Science.gov (United States)

A potent and selective series of 2-amino-3,5-diarylbenzamide inhibitors of IKK-alpha and IKK-beta is described. The most potent compounds are 8h, 8r and 8v, with IKK-beta inhibitory potencies of pIC(50) 7.0, 6.8 and 6.8, respectively. The series has excellent selectivity, both within the IKK family over IKK-epsilon, and across a wide variety of kinase assays. The potency of 8h in the IKK-beta enzyme assay translates to significant cellular activity (pIC(50) 5.7-6.1) in assays of functional and mechanistic relevance. PMID:17502144

Christopher, John A; Avitabile, Barbara G; Bamborough, Paul; Champigny, Aurelie C; Cutler, Geoffrey J; Dyos, Susan L; Grace, Ken G; Kerns, Jeffrey K; Kitson, Jeremy D; Mellor, Geoffrey W; Morey, James V; Morse, Mary A; O'Malley, Carolyn F; Patel, Champa B; Probst, Nicholas; Rumsey, William; Smith, Clive A; Wilson, Michael J

2007-07-15

57

Danmarksfilm - kan danskhed oversættes? : Genren Danmarksfilm  

DEFF Research Database (Denmark)

Dokumentarfilmen - fra Poul Henningsens Danmark (1935) til moderne film som Jens Loftager, Erland E. Mo og Sami Saifs Paradis (2008) og Fenar Ahmeds Den perfekte muslim (2009) - har givet sit særlige bidrag til forestillingerne om danskhed – både til at revidere de nationalromantiske stereotyper og til at levere alternativer. De sidste bidrag til genren er leveret af indvandrere og giver et interessant bud på, hvordan danskhed aktuelt kan håndteres.

Agger, Gunhild

2011-01-01

58

Vuilophaal kan goedkoper: de winst van uitbesteding  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

In het buitenland zijn grote kostenvoordelen behaald bij het uitbesteden van uitvoeringsgerichte overheidstaken als schoonmaken, catering en ophalen van huisvuil. In dit artikel onderzoeken we het effect van het uitbesteden van de vuilophaal in Nederland. Onze resultaten wijzen er op dat uitbesteding de kosten met f. 60 tot f. 80 per huishouden kan reduceren, een besparing van 15 à 20 procent. Dit komt overeen met gerealiseerde besparingen in het buitenland.

Gradus, R. H. J. M.; Dijkgraaf, E.

1997-01-01

59

Kan offentlige ledere forene fagprofessional autonomi og hård budgetdisciplin via konvergens af institutionelle logikker?  

DEFF Research Database (Denmark)

Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige ydelser. Krisen har ført til hård budgetdisciplin for at undgå vækst i de offentlige udgifter. Men hård budgetdisciplin og de fagprofessionelles autonomi passer ikke godt sammen. Denne kombination af succeskriterier skaber konflikter mellem styringen af den offentlige sektors udgifter og de fagprofessionelles autonomi. Det er en konflikt, der også afspejler sig i en række konflikter på det offentlige arbejdsmarked i disse år (jf. f.eks. KL’s lærer-lockout). Dermed bliver dette spørgsmål relevant: Kan offentlige ledere, der har ansvar for offentlig serviceproduktion, forene de fagprofessionelles autonomi med et overordnet mål om nulvækst og hård budget disciplin i deres organisationer? Dette spørgsmål besvares via et casestudie af det specialiserede socialområde. Casestudiet viser, at offentlige ledere på det specialiserede socialområde via en udfordrende og resultatorienteret dialog kan forene og imødekomme budgetdisciplin såvel som fagprofessionel autonomi.

Aagaard, Peter

2014-01-01

60

Vektorers betydning for smitsomme sygdomme - kan vi vente andre sygdomme end bluetongue og schmallenberg i nær fremtid?  

DEFF Research Database (Denmark)

Udbruddene i Nordvesteuropa af tropesygdommene bluetongue type 8 (2006-2009), bluetongue type 1 (2008) og schmallenberg (2011-12) er overraskende. Det er især overraskende, fordi de alle har spredt sig voldsomt og hurtigt, mens sygdomme, der spreder sig til nye miljøer og klimazoner, forventes at starte som begrænsede sporadiske udbrud, der vokser i takt med at klimaet eller miljøet gradvist bliver mere gunstigt for spredningen. Dette gælder dog ikke sygdomme, som pludseligt når frem til egnede, men hidtil isolerede områder fx introduktion af mæslinger til Amerika på Columbus udrejse og introduktionen af syfilis til Europa på hjemrejsen. En anden undtagelse er reintroduktion af sygdomme til egnede områder, hvor sygdommen er udryddet fx mund og klovesyge udbruddet i Storbritannien i 2001, eller områder hvor hidtil effektiv sygdomsforebyggelse bryder sammen fx som kolera i forbindelse med krigsudbrud eller naturkatastrofer. Desværre kan ingen af disse forklaringer på tilfredsstillende vis forklare, at vi i en periode på 6 år har 3 kolossale udbrud af vektorbårne vira, der aldrig tidligere er set i Nordvesteuropa. Derfor er det relevant at spørge, om vi nu generelt skal til at forberede os at alle mulige andre vektorbårne sygdomme kan sprede sig til dyr og mennesker i Danmark. Selv om dødeligheden i får har været høj i forbindelse med bluetongue, så er bluetongue og schmallenberg er ikke zoonoser og har heldigvis kun haft en begrænset effekt på kvægsundheden. Imidlertid findes der uden for Nordvesteuropa en række vektorbårne sygdomme af en helt anden kaliber, både i forhold til kvægsundhed og i forhold til det zoonotiske potentiale. Derfor laves der for tiden risikovurderinger i flere europæiske lande. Disse baseres på matematisk smittespredningsmodeller. Der er generelt enighed om en reel risiko for flere udbrud af vektorbårne sygdomme i Europa. Det er sandsynligt at en række relativt lavpatogene kvægsygdomme forsat vil spredes til og i Nordeuropa. Dette gælder formodentligt primært mittebårne infektioner. Men det er muligt, at også en højpatogen og zoonotisk infektion som Rift Valley Fever vil kunne introduceres og spredes i Europa. Derudover er der enkelte vektorbårne infektioner i kvæg, som er meget sandsynlige i den nærmeste fremtid, men som kun sjældent optræder zoonotisk fx Batai virus. De har lille betydning for dyrs og mennesker sundhed, men de kan potentielt påvirke afsætningen af animalske produkter, hvis et udbrud håndteres uheldigt i pressen. Sommerens omfattende presse- og TV-dækning af ’Dræbermyggens’ vandring mod Danmark og erfaringerne fra den kostbare BSE-håndtering viser at disse sygdomme også kan udgøre en betydelig økonomisk udfordring, selv om de ikke udgør en nævneværdig sygdomsrisiko. Fordi vi ikke forstår mekanismerne bag de seneste udbrud, er det vanskeligt at forudsige, hvad vi skal forvente i de kommende år. Og det bliver næppe en matematisk model, der identificerer det næste nye udbrud. Derfor er det stadig vigtigt at landets dyrlæger indsender mistænkelige fund. Det vil med stor sandsynlighed være en dyrlæge, der indsender den næste positive prøve med en eksotisk vektorbåren infektion. Spørgsmålet er bare om prøven kommer fra det første smittede dyr i landet, som det var tilfældet med bluetongue i 2007, eller om epidemien har spredt sig i månedsvis før en dyrlæge sender en prøve, som vi så det i år med Schmallenberg udbruddet. Men selv om de matematiske modeller ikke er i stand til at udpege de første smittede dyr, så kan modellerne muligvis hjælpe dyrlægerne ved at udpege perioder og besætninger, hvor risikoen for udvalgte vektorbårne sygdomme er særligt høj og derfor indbyder til øget opmærksomhed. Derfor vil DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen nu gøre facts sheets og risikovurderinger tilgængelige på dyrlægernes smartphones. GPS funktionen på de nye smartphones gør det muligt at trække dagsaktuelle risikovurderinger ud for præcis den besætning, hvor dyrlægen mist

BØdker, Rene

 
 
 
 
61

Ikke-audiologiske helseeffekter av støy  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Denne artikkelen oppsummerer eksisterende kunnskap om helsevirkninger av miljøstøy. Nedsatt hørsel som følge av eksponering for høye lydnivåer blant annet i yrkessammenheng er godt dokumentert, og vil ikke omtales i særlig grad. Denne artikkelen vil først og fremst fokusere på ikke-hørselsrelaterte virkninger av den støy som vi har i omgivelsene, hvor de vanligste støykildene er fra samferdsel og industri. Selv om støyens virkninger på spesielt sårbare grupper, som for eksempel barn, er et viktig tema, vil helsevirkningene som omtales her først og fremst være gjeldende for en generell voksen befolkning. Negative helseeffekter av støy er knyttet til støy som en fysiologisk aktiverende stressfaktor som påvirker adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Nyere studier antyder også en sammenheng mellom støy og økt risiko for hjerte-karsykdom.This paper summarises existing knowledge about health effects of environmental noise. Reduced hearing due to exposure to high sound pressure levels, for instance in the work-place, is well documented, and is not a topic of this presentation. The paper focuses on non-audiological effects of environmental noise. Although effects of noise on especially vulnerable groups such as children are important issues, this article focuses on the effects that can be demonstrated in the general population. The most common sources of environmental noise are transport and industry. Adverse health effects are related to noise as a physiologically activating stress factor that influences behaviour, well-being, rest and sleep. Some recent studies do also indicate that there may be a relationship between noise and increased risk of cardiovascular disease.

Norun Hjertager Krog

2009-10-01

62

Kan uhæderlighed betale sig i Danmark? : Om velfærdsmyten om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder  

DEFF Research Database (Denmark)

  Klichéen om, at "de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder", fremføres ofte til forsvar for det danske velfærdssamfund. Idéen er, at de rigeste og mest veluddannede i vores samfund hjælper de svageste. Problemet med denne smukke teori er, at den ikke stemmer overens med virkelighedens verden. Med afsæt i spilteori vil jeg stik imod myten om de bredeste skuldre argumentere for, at det i dagens Danmark snarere er de hæderligste end bredeste skuldre, der må bære de tungeste byrder. Det er altså ikke primært rige, veluddannede folk, der 'ofrer sig' for deres fattige, dårligt uddannede medborgere. Det er derimod lovlydige, godtroende borgere, der ofrer sig for uhæderlige danskere, der falder for fristelsen til at snyde - illustreret med eksemplet sort arbejde. Herved kommer de lovlydige borgere til at betale relativt mere i skat end snyderne, og deres privatøkonomier mindre 'samfundstilpassede' end snydernes. Snyderne har desværre stor motivation for at snyde - de løber nemlig ikke nogen stor risiko for at blive straffet, endsige opdaget, i et forholdsvis 'blødt' samfund som det danske. Som sådan er deres adfærd meget rationel i strikt økonomisk forstand. Derimod kan den bløde, ineffektive stats strategi på sigt vise sig at være selvmorderisk.

Svendsen, Gunnar Lind Haase

2008-01-01

63

Kan man bruge medicinske teknologivurderinger når der skal træffes beslutninger i sundhedssektoren?  

DEFF Research Database (Denmark)

 Resultaterne fra fem studier af medicinske teknologivurderinger (MTV'er) fra 9 lande samles. I perioden 1989 til 2002/2004 er der sket en stærk stigning i antallet af publicerede MTV-rapporter, med et helt overvejende fokus på den effektmæssige side af en teknologi. De organisatoriske og de patientrettede konsekvenser af medicinske teknologier er meget sjældnere vurderede, mens de økonomiske konsekvenser medtages i ca. halvdelen af de undersøgte MTV'er. Danske MTV'er adskiller sig dog fra MTV'er fra de otte andre lande, idet de danske vurderer et langt bredere spektrum af både elementer og underdimensioner. I ca. 1/3 af MTV-rapporterne bruger man ikke et at sammenligne en teknologi med en anden, og ca. 2/3 af MTV-rapportern indeholder afsluttede anbefalinger. Metodisk er der ikke sket den store udvikling på MTV-området. Tværtimod ses en tendens til konservatisme til trods for en generel forskningsmæssig metodeudvikling i almindelighed. Der er dog sket en øget grad af uddelegering af udarbejdelse af MTV'er til eksterne parter, frem for at lade udførelsen foregår i nationale MTV-institutter. Dette kan være medvirkende til at der ses en øget tendens til at MTV'ers formål har haft et indbygget formål om at generere nye data frem for udelukkende at basere dem på den eksisterende litteratur. Om der er anbefalinger i en MTV-rapport eller ej bestemmes af hvilket land en MTV stammer fra, hvem der har udarbejdet den samt hvilke og hvor mange elementer, der er vurderet i MTV'en. Set ud fra en rationel beslutningsproces peger studiet her således på at MTV-rapporternes egnethed som beslutningsgrundlag kan være tvivlsom. Det vurderes, at MTV-rapporterne kan udgøre ét af flere input til beslutningstagerne, men at de bør suppleres med andre former for input. Der er forskelle mellem MTV'er fra forskellige lande, og danske MTV'er er i højere grad direkte anvendelige i beslutningstagen end MTV'er i almindelighed.

Draborg, Eva Ulriksen; Kronborg, Christian

2009-01-01

64

Inhibition of IkappaB kinase alpha (IKK?) or IKKbeta (IKK?) plus forkhead box O (Foxo) abolishes skeletal muscle atrophy  

International Nuclear Information System (INIS)

Research highlights: ? Independent inhibition of Foxo, IKK? and IKK? activities does not alter muscle fiber size in weight bearing muscles. ? Inhibition of Foxo activity plus IKK? or IKK? activities increases muscle fiber size. ? Independent inhibition of Foxo and IKK? activities attenuates cast immobilization-induced muscle fiber atrophy. ? Disuse muscle fiber atrophy is abolished by inhibition of Foxo activity plus IKK? or IKK? activities. -- Abstract: Two transcription factor families that are activated during multiple conditions of skeletal muscle wasting are nuclear factor ?B (NF-?B) and forkhead box O (Foxo). There is clear evidence that both NF-?B and Foxo activation are sufficient to cause muscle fiber atrophy and they are individually required for at least half of the fiber atrophy during muscle disuse, but there is no work determining the combined effect of inhibiting these factors during a physiological condition of muscle atrophy. Here, we determined whether inhibition of Foxo activation plus inhibition of NF-?B activation, the latter by blocking the upstream inhibitor of kappaB kinases (IKK? and IKK?), would prevent muscle atrophy induced by 7 days of cast immobilization. Results were based on measurements of mean fiber cross-sectional area (CSA) from 72 muscles transfected with 5 different mutant expression plasmids or plasmid combinations. Immobilization caused a 47% decrease in fiber CSA in muscles injected with control plasmids. Fibers from immobilized muscles transfected with dominant negative (d.n.) IKK?-EGFP, d.n. IKK?-EGFP or d.n. Foxo-DsRed showed a 22%, 57%, and 76% inhibition of atrophy, respectively. Co-expression of d.n. IKK?-EGFP and d.n. Foxo-DsRed significantly inhibited 89% of the immobilization-induced fiber atrophy. Similarly, co-expression of d.n. IKK?-EGFP and d.n. Foxo-DsRed inhibited the immobilization-induced fiber atrophy by 95%. These findings demonstrate that the combined effects of inhibiting immobilization-induced NF-?B and Foxo transcriptional activity has an additive effect on preventing immobilization-induced atrophy, indicating that NF-?B and Foxo have a cumulative effect on atrophy signaling and/or atrophy gene expression.

65

Kan markedet give plads til flere glade grise?  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel vil vi undersøge, på hvilken måde markedet og dets aktører kan bidrage til at styrke dyrenes velfærd i den danske husdyrproduktion. Vi vil argumentere for, at den markedsdrevne dyrevelfærd, brugt på den rigtige måde, kan spille positivt sammen med udviklingen inden for dyreværnslovgivning.

Christensen, Tove; Esbjerg, Lars

2012-01-01

66

Kan migration føre noget godt med sig?  

DEFF Research Database (Denmark)

Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families og pårørendes ve og vel i hjemlandet at være kilde til stor opmærksomhed og bekymring. Migranternes ønske om at hjælpe dem, som de har efterladt hjemme, kommer til udtryk i, at de individuelt sender en del af deres lønninger ofte betegnet som remitter til familiemedlemmer i oprindelseslandet og kollektiv samlet penge sammen for at støtte udviklingsprojekter i deres hjemegne. Siden Verdensbanken og andre internationale organisationer for snart ti år siden foreslog, at disse remitter kan betragtes som et centralt bidrag til udviklingen af den fattige del af verden, er de blevet del af den politiske udviklings- og sikkerhedsdagsorden i de udviklede lande. Men er migranternes remitter overhovedet en fornuftig og effektiv måde at skabe udvikling og velstand i deres hjemegne? I denne artikel søger jeg at besvare dette spørgsmål gennem en diskussion af, peruanske migranters forsøg på at hjælpe deres hjemlandsbyer i Peru. Artiklen er baseret på et antropologisk forskningsprojekt, som jeg gennemførte fra 2003-2006 blandt peruanere i USA, Spanien, Japan og Argentina.    Udgivelsesdato: September

Pærregaard, Karsten

2008-01-01

67

Ny app kan være guld værd for psykisk syge  

DEFF Research Database (Denmark)

Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse.

Frost, Mads; Bardram, Jakob Eyvind

2012-01-01

68

Aberrant IKK? and IKK? cooperatively activate NF-?B and induce EGFR/AP1 signaling to promote survival and migration of head and neck cancer.  

Science.gov (United States)

The inhibitor-?B kinase-nuclear factor-?B (IKK-NF-?B) and epidermal growth factor receptor-activator protein-1 (EGFR-AP1) pathways are often co-activated and promote malignant behavior, but the underlying basis for this relationship is unclear. Resistance to inhibitors of IKK? or EGFR is observed in head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC). Here, we reveal that both IKK? and ? contribute to nuclear activation of canonical and alternate NF-?B/REL family transcription factors, and overexpression of signal components that enhance co-activation of the EGFR-AP1 pathway. We observed that IKK? and IKK? exhibit increased protein expression, nuclear localization, and phosphorylation in HNSCC tissues and cell lines. Individually, IKK activity varied among different cell lines, but overexpression of both IKKs induced the strongest NF-?B activation. Conversely, siRNA knock down of both IKKs significantly decreased nuclear localization and phosphorylation of canonical RELA and I?B? and alternative p52 and RELB subunits. Knock down of both IKKs more effectively inhibited NF-?B activation, broadly modulated gene expression and suppressed cell proliferation and migration. Global expression profiling revealed that NF-?B, cytokine, inflammatory response and growth factor signaling are among the top pathways and networks regulated by IKKs. Importantly, IKK? and IKK? together promoted the expression and activity of transforming growth factor ?, EGFR and AP1 transcription factors cJun, JunB and Fra1. Knock down of AP1 subunits individually decreased 8/15 (53%) of IKK-targeted genes sampled and similarly inhibited cell proliferation and migration. Mutations of NF-?B and AP1-binding sites abolished or decreased IKK-induced interleukin-8 (IL-8) promoter activity. Compounds such as wedelactone with dual IKK inhibitory activity and geldanomycins that block IKK?/? and EGFR pathways were more active than IKK?-specific inhibitors in suppressing NF-?B activation and proliferation and inducing cell death. We conclude that IKK? and IKK? cooperatively activate NF-?B and EGFR/AP1 networks of signaling pathways and contribute to the malignant phenotype and the intrinsic or acquired therapeutic resistance of HNSCC. PMID:23455325

Nottingham, L K; Yan, C H; Yang, X; Si, H; Coupar, J; Bian, Y; Cheng, T-F; Allen, C; Arun, P; Gius, D; Dang, L; Van Waes, C; Chen, Z

2014-02-27

69

Proteins that bind to IKK? (NEMO) and down-regulate the activation of NF-?B  

International Nuclear Information System (INIS)

Inhibitor of ?B kinase (IKK) gamma (IKK?), also referred to as nuclear factor ?B (NF-?B) essential modulator (NEMO), is an important component of the IKK complex. Following the exposure of cells to NF-?B-inducing stimuli, the IKK complex catalyzes the phosphorylation of inhibitor of ?B (I?B) proteins, which is a critical step that leads to the activation of NF-?B via the canonical pathway. The exact functions of IKK? as part of the IKK complex have not been fully elucidated. A number of proteins have been identified as directly interacting with IKK? and modulating the activity of the IKK complex. This mini review covers eight proteins that have been reported to bind to IKK? and lead to the suppression of the activities of the IKK complex and hence result in the down-regulation of the activation of NF-?B. The reported mechanisms by which these interactions suppress the activation of the IKK complex include the deubiquitination of IKK? and competition with upstream activators for binding to IKK?.

70

Det er ikke Foucaults skyld : Don't blame Foucault  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen argumenterer for, at humanioras krise ikke er begrundet i »postmoderne teorier« og »mørke ord«, som det ofte hævdes i den aktuelle debat. Krisen er derimod en politisk konstruktion, som er betinget af de seneste danske uddannelsesreformer og disses eksklusive fokus på anvendelse og arbejdsmarkedsrelevans

Sarauw, Laura Louise

2011-01-01

71

Når troen bliver til sang : Anmeldelse af Inger Selander: "När tron blir sång. Om psalm i text och ton." Artos & Norma bokförlag,  Skellefteå 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I anmeldelsen fremhæver jeg, at Selander i denne artikelsamling både beskæftiger sig med salmeteksterne og med melodierne. Denne dobbeltkompetence er usædvanlig hos en litteraturforsker. Artiklerne giver et fint indblik i svensk salmetradition samt i komponisternes arbejde med melodierne. Selander inddrager salmernes kulturelle baggrund og i flere tilfælde også salmernes teksthistorie. På den måde kan hun afdække de forskellige tiders teologi og menneskesyn (fx opfattelsen af livet som en pilgrimsrejse). At Bibelen er en afgørende intertekst for salmerne bliver ligeledes klart. Det er ofte en eksistentiel situation, der er udgangspunktet og ikke de kristne dogmer. Salmerne bliver derved til identifikationssalmer. Bogen kan varmt anbefales. Udgivelsesdato: Juni

Nielsen, Kirsten

2009-01-01

72

Hvad kan vi lære af Plum-sagen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Flere danske fonde arbejder allerede med god selskabsledelse, men det store flertal har formentlig slet ikke taget diskussionen op. Det er en skam, fordi man skal interessere sig for selskabsledelse i god tid, før problemerne opstår. Det er for sent at tage sikkerhedsselen på, efter at ulykken er sket.

Thomsen, Steen

2009-01-01

73

Phosphorylation of ARD1 by IKK? contributes to its destabilization and degradation  

International Nuclear Information System (INIS)

I?B kinase ? (IKK?), a major kinase downstream of various proinflammatory signals, mediates multiple cellular functions through phosphorylation and regulation of its substrates. On the basis of protein sequence analysis, we identified arrest-defective protein 1 (ARD1), a protein involved in apoptosis and cell proliferation processes in many human cancer cells, as a new IKK? substrate. We provided evidence showing that ARD1 is indeed a bona fide substrate of IKK?. IKK? physically associated with ARD1 and phosphorylated it at Ser209. Phosphorylation by IKK? destabilized ARD1 and induced its proteasome-mediated degradation. Impaired growth suppression was observed in ARD1 phosphorylation-mimic mutant (S209E)-transfected cells as compared with ARD1 non-phosphorylatable mutant (S209A)-transfected cells. Our findings of molecular interactions between ARD1 and IKK? may enable further understanding of the upstream regulation mechanisms of ARD1 and of the diverse functions of IKK?.

74

Ubiquitylated Tax targets and binds the IKK signalosome at the centrosome.  

Science.gov (United States)

Constitutive activation of the NF-kappaB pathway by the Tax oncoprotein plays a crucial role in the proliferation and transformation of HTLV-I infected T lymphocytes. We have previously shown that Tax ubiquitylation on C-terminal lysines is critical for binding of Tax to IkappaB kinase (IKK) and its subsequent activation. Here, we report that ubiquitylated Tax is not associated with active cytosolic IKK subunits, but binds endogenous IKK-alpha, -beta, -gamma, targeting them to the centrosome. K63-ubiquitylated Tax colocalizes at the centrosome with IKK-gamma, while K48-ubiquitylated Tax is stabilized upon proteasome inhibition. Altogether, these results support a model in which K63-ubiquitylated Tax activates IKK in a centrosome-associated signalosome, leading to the production of Tax-free active cytoplasmic IKK. These observations highlight an unsuspected link between Tax-induced IKK activation and the centrosome. PMID:17891179

Kfoury, Y; Nasr, R; Favre-Bonvin, A; El-Sabban, M; Renault, N; Giron, M-L; Setterblad, N; Hajj, H El; Chiari, E; Mikati, A G; Hermine, O; Saib, A; de Thé, H; Pique, C; Bazarbachi, A

2008-03-13

75

Perioperativ kemoterapi til ventrikel- og cardiacancer kan give komplet remission præoperativt  

DEFF Research Database (Denmark)

Perioperativ kemoterapi til ventrikel- og cardiacancer kan give komplet remission præoperativt. Anders Christian Larsen 1, Per Ejstrud 1, Peter Brøndum Mortensen 1, Mette Karen Yilmaz 2, Göran Borghede², Mogens Vyberg³, Ole Thorlacius-Ussing 1 1 Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg. 2 Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg. ³ Patologisk Institut, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg Baggrund Internationale studier indicerer, at perioperativ kemoterapi med indledende præoperativt kemoterapi er virksomt hos patienter med adenokarcinom i ventrikel og cardia. I Aalborg er der indført en 3-stofs kombinationskemoterapi i form af Epirubicin (50 mg/m2), Oxaliplatin (130 mg/m2) og peroral Capecitabine (500 mg/m2 x 2). Der gives standard antiemetika. Patientmateriale I perioden 01.05.08 - 01.03.09 er der konsekutivt inkluderet 13 patienter. Alle patienterne blev vurderet ved den multidisciplinære tværfaglige team konference og fundet egnet til perioperativ kemoterapi. 1 blev efterfølgende ekskluderet på grund af almen svækkelse, der forhindrede operation. Resultater Den initiale kliniske TNM stadieinddeling viste en median på T3N1M0 præoperativt. Dette sammenlignes med den postoperative TNM stadie, som havde en median ypT2ypN0ypM0. Alle på nær 1 gennemførte 3 fulde serier med acceptable bivirkninger. Alle patienterne gennemgik efterfølgende kurativ intenderet resektion: 9 fik foretaget thorakoabdominal cardiaresektion, 2 fik foretaget total gastrektomi og 1 subtotal gastrektomi. Der blev set i alt 4 postoperative komplikationer: 1 patient med blødning, 1 med ileus, 1 med lungeødem og 1 fik et empyem, men ved det efterfølgende eksplorative indgreb, blev der konstateret intakt anastomose. To af patienterne gik i komplet remission efter 3 præoperative serier og blev klassificeret som en ypT0ypN0ypM0 tumor. Postoperativt gennemførte 9 ud af 12 den planlagte postoperative kemobehandling. Blandt de øvrige havde 1 komplet remission men accidentiel ekstravasation afcytostatika og deraf følgende hudnekrose. Den anden patient gennemførte 2 ud af 3 serier kemoterapi præoperativt uden påviselig tumorreduktion og dermed ingen effekt af kemoterapi. Den tredje var alment afkræftet og ikke i stand til at modtage kemoterapi postoperativt. Diskussion Efter indførelse af perioperativ kemoterapi til ventrikel og cardia cancer er der stadig mange faktorer, der spiller ind på, om patienten får et vellykket forløb. Dette materiale viser, at peroral Capecitabine i kombination med oxaliplatin og epirubicin er yderst virksomt og samtidigt så tolerabelt for patienterne, at de 2 uger efter endt kemoterapi kan gennemgå operation. Konklusion Perioperativ kemobehandling til patienter med ventrikel- og cardiacancer medførte for 2 ud af 12 patienter totalt tumorsvind. Der sås ingen bivirkninger udover de forventelige. Operation kunne gennemføres med en acceptabel komplikationsfrekvens.

Larsen, Anders Christian; Ejstrud, Per

76

Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden : En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor stude-­?? rende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk  eller  naturvidenskabelig  uddannelse.  Fokus  er  på  de  studerendes  løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever det-­?? te som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at ud-­?? holde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpas-­?? se sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier fol-­?? des ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-­?? titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første stu-­?? dieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslut-­?? ningsvist.

Holmegaard, Henriette Tolstrup; Madsen, Lene MØller

2014-01-01

77

Rutinemæssig oftalmologisk opfølgning anbefales ved candidæmi  

DEFF Research Database (Denmark)

The incidence of candidaemia is increasing on a global scale. Secondary intraocular involvement is a rare but serious complication, which can cause considerable visual damage. Hence, current national and international guidelines recommend ophthalmological examination of all patients with verified candidaemia in order to ensure adequate therapy and reduce the risk of visual impairment. We present a case illustrating that initial symptoms and findings of ocular candidiasis may often be subtle which emphasizes the importance of consistent adherence to these guidelines.

Smit, Jesper; Leemreize, Marieke

2014-01-01

78

Inhibition of IkappaB kinase alpha (IKK{alpha}) or IKKbeta (IKK{beta}) plus forkhead box O (Foxo) abolishes skeletal muscle atrophy  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Research highlights: {yields} Independent inhibition of Foxo, IKK{alpha} and IKK{beta} activities does not alter muscle fiber size in weight bearing muscles. {yields} Inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities increases muscle fiber size. {yields} Independent inhibition of Foxo and IKK{beta} activities attenuates cast immobilization-induced muscle fiber atrophy. {yields} Disuse muscle fiber atrophy is abolished by inhibition of Foxo activity plus IKK{alpha} or IKK{beta} activities. -- Abstract: Two transcription factor families that are activated during multiple conditions of skeletal muscle wasting are nuclear factor {kappa}B (NF-{kappa}B) and forkhead box O (Foxo). There is clear evidence that both NF-{kappa}B and Foxo activation are sufficient to cause muscle fiber atrophy and they are individually required for at least half of the fiber atrophy during muscle disuse, but there is no work determining the combined effect of inhibiting these factors during a physiological condition of muscle atrophy. Here, we determined whether inhibition of Foxo activation plus inhibition of NF-{kappa}B activation, the latter by blocking the upstream inhibitor of kappaB kinases (IKK{alpha} and IKK{beta}), would prevent muscle atrophy induced by 7 days of cast immobilization. Results were based on measurements of mean fiber cross-sectional area (CSA) from 72 muscles transfected with 5 different mutant expression plasmids or plasmid combinations. Immobilization caused a 47% decrease in fiber CSA in muscles injected with control plasmids. Fibers from immobilized muscles transfected with dominant negative (d.n.) IKK{alpha}-EGFP, d.n. IKK{beta}-EGFP or d.n. Foxo-DsRed showed a 22%, 57%, and 76% inhibition of atrophy, respectively. Co-expression of d.n. IKK{alpha}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed significantly inhibited 89% of the immobilization-induced fiber atrophy. Similarly, co-expression of d.n. IKK{beta}-EGFP and d.n. Foxo-DsRed inhibited the immobilization-induced fiber atrophy by 95%. These findings demonstrate that the combined effects of inhibiting immobilization-induced NF-{kappa}B and Foxo transcriptional activity has an additive effect on preventing immobilization-induced atrophy, indicating that NF-{kappa}B and Foxo have a cumulative effect on atrophy signaling and/or atrophy gene expression.

Reed, S.A. [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States); Senf, S.M. [Department of Applied Physiology and Kinesiology, University of Florida, 25 Stadium Road, Gainesville, FL 32610 (United States); Cornwell, E.W.; Kandarian, S.C. [Department of Health Sciences, Boston University, 635 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215 (United States); Judge, A.R., E-mail: arjudge@phhp.ufl.edu [Department of Physical Therapy, University of Florida, 101 S. Newell Drive, Gainesville, FL 32610 (United States)

2011-02-18

79

Patienter med debuterende psykose skal ikke skannes rutinemæssigt  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne systematiske litteraturgennemgang undersøgte vi evidensen for at opretholde Sundhedsstyrelsens anbefaling om rutineskanning af patienter med debuterende psykose. Vi identificerede otte artikler, der omfattede 625 computertomografier (CT’er) og 214 magnetiske resonans (MR)-skanninger. Andelen af mulige kausale fund var 0,8% med CT og 3,3% med MR, men fundene havde kun begrænset klinisk konsekvens. Antallet af uspecifikke fund var på niveau med baggrundsbefolkningens. Vi konkluderede, at der ikke er evidens for rutinemæssig CT af førstegangspsykoser. Ved begrundet klinisk mistanke om intrakraniel patologi bør der foretages en MR-skanning.

Ebdrup, BjØrn H; Lublin, Henrik Kai Francis

2011-01-01

80

Discovery of potent and selective rhodanine type IKK? inhibitors by hit-to-lead strategy.  

Science.gov (United States)

Regulation of NF-?B activation through the inhibition of IKK? has been identified as a promising target for the treatment of inflammatory and autoimmune disease such as rheumatoid arthritis. In order to develop novel IKK? inhibitors, we performed high throughput screening toward around 8000 library compounds, and identified a hit compound containing rhodanine moiety. We modified the structure of hit compound to obtain potent and selective IKK? inhibitors. Throughout hit-to-lead studies, we have discovered optimized compounds which possess blocking effect toward NF-?B activation and TNF? production in cell as well as inhibition activity against IKK?. Among them, compound 3q showed the potent inhibitory activity against IKK?, and excellent selectivity over other kinases such as p38?, p38?, JNK1, JNK2, and JNK3 as well as IKK?. PMID:22858099

Song, Hyeseung; Lee, Yun Suk; Roh, Eun Joo; Seo, Jae Hong; Oh, Kwang-Seok; Lee, Byung Ho; Han, Hogyu; Shin, Kye Jung

2012-09-01

 
 
 
 
81

Jeg er den, som står på gulvet : Jeg kan ikke sende presset nogen steder hen, så jeg tænker hele tiden at jeg må kunne mere…  

DEFF Research Database (Denmark)

DpT satte to engagerede og erfarne lærere fra hver sin skole stævne for at give et indblik i, hvilken betydning skolens inklusionsfokus har for forståelsen af deres opgave og deres professionsidentitet. De to lærere blev udvalgt i forhold til, at der skulle være variation i deres elevers sociokulturelle forudsætninger. Vi var på jagt efter hvilke rationaler, der bryder frem i en tid, hvor der er øget fokus på, at langt flere elever skal inkluderes i skolens almindelige undervisning. Med andre ord ønskede vi at få øje på nogle praksisformer, der værdsættes som efterstræbelsesværdige i inklusionsfeltet og hvad disse inklusionspraksisser gør ved lærerens arbejdsmiljø.

Schmidt, Maria-Christina Secher; Langager, SØren

2012-01-01

82

Brand management og den refleksive forbruger - med semiotik som hjælpedisciplin : Forbrugernes relationer til brands er blevet meget komplekse. Og analysen af dem kræver, at vi inddrager nogle redskaber, der ikke findes i den traditionelle erhvervsøkonomiske værkstøjskasse  

DEFF Research Database (Denmark)

  Kritisk eftertanke er et væsentligt træk ved den refleksive forbruger - ofte parret med en vis negativitet overfor et brand, en reklame eller forbrugerisme i al almindelighed. Den refleksive forbrugertype kommer til udtryk hos for eksempel en anti-branding guru som Naomi Klein og hendes bestseller bog "No Logo" eller i græsrodsbevægelsen Adbusters ( https://www.adbusters.org/ ), der efterhånden i mange år har udsendt et månedsmagasin med kritik af forbrugersamfundet og al dets reklame og branding. Disse anti-forbrugs og anti-branding bevægelser udspringer af, og er identifikationspunkter for den refleksive forbruger. Men denne forbrugertype lever i et konstant og ret paradoksalt dilemma. For samtidig med at den refleksive forbruger er en kritisk antiforbruger, er han også en meget inkarneret forbruger. Det er nemlig ikke sådan, at den refleksive forbruger ikke skal have noget som helst - den refleksive forbruger skal have noget, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i endnu højere grad end - alle andre forbrugere signalerer den refleksive forbruger sin identitet gennem sit forbrug. Vi har altså at gøre med en sammensat størrelse, der er spændt op mellem på den ene side at være tiltrukket af brands, der kan fungere som brikker i en identitetskonstruktion, og på den anden side er modstander af reklame og branding. Udgivelsesdato: November

Hermansen, Judy

2009-01-01

83

IKK? regulates the repair of DNA double-strand breaks induced by ionizing radiation in MCF-7 breast cancer cells.  

Science.gov (United States)

Activation of the IKK-NF?B pathway increases the resistance of cancer cells to ionizing radiation (IR). This effect has been largely attributed to the induction of anti-apoptotic proteins by NF?B. Since efficient repair of DNA double strand breaks (DSBs) is required for the clonogenic survival of irradiated cells, we investigated if activation of the IKK-NF?B pathway also regulates DSB repair to promote cell survival after IR. We found that inhibition of the IKK-NF?B pathway with a specific IKK? inhibitor significantly reduced the repair of IR-induced DSBs in MCF-7 cells. The repair of DSBs was also significantly inhibited by silencing IKK? expression with IKK? shRNA. However, down-regulation of IKK? expression with IKK? shRNA had no significant effect on the repair of IR-induced DSBs. Similar findings were also observed in IKK? and/or IKK? knockout mouse embryonic fibroblasts (MEFs). More importantly, inhibition of IKK? with an inhibitor or down-regulation of IKK? with IKK? shRNA sensitized MCF-7 cells to IR-induced clonogenic cell death. DSB repair function and resistance to IR were completely restored by IKK? reconstitution in IKK?-knockdown MCF-7 cells. These findings demonstrate that IKK? can regulate the repair of DSBs, a previously undescribed and important IKK? kinase function; and inhibition of DSB repair may contribute to cance cell radiosensitization induced by IKK? inhibition. As such, specific inhibition of IKK? may represents a more effective approach to sensitize cancer cells to radiotherapy. PMID:21490922

Wu, Lixian; Shao, Lijian; An, Ningfei; Wang, Junru; Pazhanisamy, Senthil; Feng, Wei; Hauer-Jensen, Martin; Miyamoto, Shigeki; Zhou, Daohong

2011-01-01

84

Kan Arlandas koldioxidtak klaras genom effektivare utnyttjande av järnväg  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Initiativet till detta examensarbete kom från Arne Karyds kurs Transportekonomi och miljö där vi blev intresserade av att titta närmare på Stockholm – Arlanda flygplats och dess miljökrav. Examensarbetets inriktning och mål är att undersöka hur järnvägen kan bidra till att Arlanda ska klara av sina miljökrav i framtiden. Just nu pekar prognoserna på att verksamheten på Arlanda kommer att kunna hålla sig under det koldioxidtak som sattes av miljödomstolen 1991 i omkring fem ?...

Andersson, Toni; Hansson, Olof

2005-01-01

85

Spøgelsets egne ord : ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’  

DEFF Research Database (Denmark)

Originalt og grænsesprængende er også Svend Åge Madsens forfatterskab, som tages op til behandling i Anker Gemzøes artikel ”Spøgelsets egne ord – ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’”. Gemzøe gør opmærksom på, at Jacques Derrida indleder Les spectres de Marx (1993) med tolkende refleksioner over den gengangerscene, der åbner Shakespeares Hamlet. Ifølge Derridas ’hantologie’ opererer spøgelser i en eksistentiel tidslighed, der har at gøre med sorg, sprog og forvandling. Genremæssigt, tilføjer Gemzøe, har gengangeren det med at husere i tragedien. Med Derridas ’hantologie’ som en af de væsentlige optikker læses Svend Åge Madsens ”Manden der opdagede at han ikke eksisterede” i sammenhæng med den novellesamling fra 2007, hvori den er titelnovelle. En redegørelse for den højst ejendommelige udsigelse – en jegfortælling, hvori en genopvækket afdød kæmper indædt for sit fantomatiske liv – sættes i sammenhæng med den eksistentialistiske og fænomenologiske optagethed af negative fænomener, en moralfilosofisk dimension (mauvaise foi) og psykologiske synsvinkler på vanskeligt acceptable tab. Et fjerde niveau er fortællingens tvetydige funktion som spøgelsets livsbetingelse og banemand. Artiklen udforsker gensidigt belysende slægtskaber mellem Derridas ’hantologie’ og en spøgelseshistorie, der med raffinerede former for intertekstualitet indføjer sig i samlingen, i Svend Åge Madsens forfatterskab og i en vid litterær og filosofisk kontekst. (af bogens indledning, s. 9).

GemzØe, Anker

2012-01-01

86

Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988.Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988. A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and coffee, but also for calculated intake of energy, protein,fat and calcium. Since the dietary questionnaire had few questions on fresh produce it cannot provideestimates on antioxidants. The results showed clear differences in the diet of men and women and betweencounties. Further analyses have demonstrated statistically significant associations between one or more dietcomponents and risk of breast cancer, colon cancer or hip fracture. Most of the associations were dosedependent. The dietary data from the countywide screenings of cardiovascular disease risk factorscomprise a relatively young cohort and may in the future be used to analyse risk of other diseases ormortality that are associated with one or more of the dietary components included in the questionnaire.Results should be interpreted with care as the dietary questionnaire did not cover the entire diet.1997; 7 (2: 191-200.

Kari Solvoll

2009-10-01

87

Ikke alt, der hvæser, hos børn er astma  

DEFF Research Database (Denmark)

Med udgangspunkt i projektet "Opsporing af astma i 5 års alderen i almen praksis" beskrives asthma i barnealderen som en folkesygdom, der fylder meget i praksis. Det vigtige i tidlig diagnosticering understreges, da man i dag har effektiv medicin og viden om forebyggelse, der om ikke kurerer sygdommen så forbedrer trivselen betydeligt. Sygdomsbilledet i almen praksis ligger i grænseområdet til banalt luftvejsbesvær, hvorved det adskiller sig betydeligt fra astma sygdomsbilledet, som det optræder i hospitalssektoren og er beskrevet i lærebøgerne, hvilket er baggrunden for ovennævnte projekt, hvis formål er på baggrund af erfaringer fra børn, forældre og læger i almen praksis at skabe ny viden om sygdommen til brug for arbejdet i almen praksis. Udgivelsesdato: 2000

Hermann, Christian

2000-01-01

88

Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Norge har, i likhet med flere andre stater i den vestlige verden, investert betydelige beløp på innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT i helsesektoren. Til tross for politisk optimisme viser forskning at mange teknologiprosjekter feiler. Forklaringene på feilslåtte teknologiprosjekter er mange og til dels ulike. Det er likevel en klar tendens til å kategorisere IKT-utfordringene enten som teknologiske eller som organisatoriske. Denne artikkelen viser at det er mer til saken med å forstå utfordringene med bruk av IKT. Med utgangspunkt i en empirisk analyse av hvordan telemedisin både blir brukt og ikke tatt i bruk i svangerskaps- og fødselsomsorgen argumenterer Dyb for hvordan en materiellsemiotisk tilnærming er et godt inntak til å belyse mangfoldet i hva som skjer når ny teknologi blir innført i helsesektoren. Til slutt drøfter hun hvordan en materiellsemiotisk tilnærming dermed også er et godt inntak til refleksjoner omkring helsepolitiske teknologiforståelser

Kari Dyb

2012-01-01

89

Withaferin A inhibits NF-kappaB activation by targeting cysteine 179 in IKK?.  

Science.gov (United States)

The transcription factor NF-?B is one of the main players involved in inflammatory responses during which NF-?B becomes rapidly activated. However to maintain homeostasis, this NF-?B activation profile is only transient. Nevertheless deregulation of NF-?B activity is often observed and can lead to chronic inflammatory diseases as well as cancer. Therefore various research projects focus on the development of therapeutics that target the NF-?B activation pathway. One such compound is Withaferin A from the Ayurvedic plant Withania somnifera. Several reports already described the NF-?B inhibiting, anti-inflammatory capacity of WA, either in vitro as well as in vivo. However the underlying molecular mechanism remains largely unknown. In this paper we demonstrate a direct interaction of WA with the IKK-complex, more specifically with IKK?, a kinase which is indispensable for the nuclear translocation of NF-?B. Hereby WA directly inhibits IKK catalytic activity. By mutation of Cys179 in IKK? we could demonstrate loss of interaction between IKK? and WA indicating that WA exerts its anti-inflammatory effects by targeting the crucial Cys179 residue located in the catalytic site of IKK?. Upon docking of WA to a IKK? homology structure model, WA was found to fit nicely into the groove of IKK? where it can form hydrogen bond to stabilize its interaction with Cys179. PMID:25159986

Heyninck, Karen; Lahtela-Kakkonen, Maija; Van der Veken, Pieter; Haegeman, Guy; Vanden Berghe, Wim

2014-10-15

90

IKK? promotes intestinal tumorigenesis by limiting recruitment of M1-like polarized myeloid cells.  

Science.gov (United States)

The recruitment of immune cells into solid tumors is an essential prerequisite of tumor development. Depending on the prevailing polarization profile of these infiltrating leucocytes, tumorigenesis is either promoted or blocked. Here, we identify I?B kinase ? (IKK?) as a central regulator of a tumoricidal microenvironment during intestinal carcinogenesis. Mice deficient in IKK? kinase activity are largely protected from intestinal tumor development that is dependent on the enhanced recruitment of interferon ? (IFN?)-expressing M1-like myeloid cells. In IKK? mutant mice, M1-like polarization is not controlled in a cell-autonomous manner but, rather, depends on the interplay of both IKK? mutant tumor epithelia and immune cells. Because therapies aiming at the tumor microenvironment rather than directly at the mutated cancer cell may circumvent resistance development, we suggest IKK? as a promising target for colorectal cancer (CRC) therapy. PMID:24882009

Göktuna, Serkan I; Canli, Ozge; Bollrath, Julia; Fingerle, Alexander A; Horst, David; Diamanti, Michaela A; Pallangyo, Charles; Bennecke, Moritz; Nebelsiek, Tim; Mankan, Arun K; Lang, Roland; Artis, David; Hu, Yinling; Patzelt, Thomas; Ruland, Jürgen; Kirchner, Thomas; Taketo, M Mark; Chariot, Alain; Arkan, Melek C; Greten, Florian R

2014-06-26

91

Protein Engineering of the N-Terminus of NEMO: Structure Stabilization and Rescue of IKK? Binding.  

Science.gov (United States)

NEMO is a scaffolding protein that, together with the catalytic subunits IKK? and IKK?, plays an essential role in the formation of the IKK complex and in the activation of the canonical NF-?B pathway. Rational drug design targeting the IKK-binding site on NEMO would benefit from structural insight, but to date, the determination of the structure of unliganded NEMO has been hindered by protein size and conformational heterogeneity. Here we show how the utilization of a homodimeric coiled-coil adaptor sequence stabilizes the minimal IKK-binding domain NEMO(44-111) and furthers our understanding of the structural requirements for IKK binding. The engineered constructs incorporating the coiled coil at the N-terminus, C-terminus, or both ends of NEMO(44-111) present high thermal stability and cooperative melting and, most importantly, restore IKK? binding affinity. We examined the consequences of structural content and stability by circular dichoism and nuclear magnetic resonance (NMR) and measured the binding affinity of each construct for IKK?(701-745) in a fluorescence anisotropy binding assay, allowing us to correlate structural characteristics and stability to binding affinity. Our results provide a method for engineering short stable NEMO constructs to be suitable for structural characterization by NMR or X-ray crystallography. Meanwhile, the rescuing of the binding affinity implies that a preordered IKK-binding region of NEMO is compatible with IKK binding, and the conformational heterogeneity observed in NEMO(44-111) may be an artifact of the truncation. PMID:25286246

Guo, Bingqian; Audu, Christopher O; Cochran, Jared C; Mierke, Dale F; Pellegrini, Maria

2014-11-01

92

Kan våre studenter lære mer hvis vi forteller dem mindre?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Pedagogisk sett er kombinasjonen av flere høyskolestudenter uten grunnleggende studieferdigheter og tradisjonelle forelesninger en utfordring. Fremmøte og aktivitetsnivå på forelesningene er lavt. Utenfor forelesninger skjer det mest i perioden før eksamen. Studentene er ikke bevisste muligheten til aktiv bruk av andre studenter og læreren i sin læringsprosess i løpet av semesteret. Resultatet er utilfredsstillende forståelse av faget og manglende evne til kontinuerlig læring. Med utgangspunkt i et kurs i det første semesteret av bachelorstudier i økonomi, blir de største utfordringene identifisert og vellykkete tiltak fra utenlandsk litteratur eksperimentert med: øvelser i studieorientering, skreddersydde arbeidskrav for ulike studieretninger og små oppgaver i ad hoc-grupper rundt terskelbegreper i ansikt-til-ansikt-forelesningene. Resultatene for to førsteårsgrupper er oppmuntrende i læring, men ikke i studenttilfredshet. AbstractTraditional lectures to larger and larger numbers of freshmen with modest academic credentials is a pedagogical challenge. Attendance and classroom participation are low. Activity level outside the classroom is at its highest just before the exam. Students do not initiate contact with fellow students or faculty for their learning. They may pass the exams, but do not adopt skills for continuous learning. The paper gives a short review of problems with large freshman classes and the biggest challenges, and promising new ideas from international pedagogical literature: results from experimenting with self-judging, tailored assignments, and activities around threshold concepts with instant feedback in the classroom are presented. The results are encouraging when it comes to learning effects, but not in terms of student satisfaction at large.

Marjo Rynning

2014-08-01

93

IKK? Is Key to Induction of Insulin Resistance in the Hypothalamus, and Its Inhibition Reverses Obesity.  

Science.gov (United States)

IKK epsilon (IKK?) is induced by the activation of nuclear factor-?B (NF-?B). Whole-body IKK? knockout mice on a high-fat diet (HFD) were protected from insulin resistance and showed altered energy balance. We demonstrate that IKK? is expressed in neurons and is upregulated in the hypothalamus of obese mice, contributing to insulin and leptin resistance. Blocking IKK? in the hypothalamus of obese mice with CAYMAN10576 or small interfering RNA decreased NF-?B activation in this tissue, relieving the inflammatory environment. Inhibition of IKK? activity, but not TBK1, reduced IRS-1(Ser307) phosphorylation and insulin and leptin resistance by an improvement of the IR/IRS-1/Akt and JAK2/STAT3 pathways in the hypothalamus. These improvements were independent of body weight and food intake. Increased insulin and leptin action/signaling in the hypothalamus may contribute to a decrease in adiposity and hypophagia and an enhancement of energy expenditure accompanied by lower NPY and increased POMC mRNA levels. Improvement of hypothalamic insulin action decreases fasting glycemia, glycemia after pyruvate injection, and PEPCK protein expression in the liver of HFD-fed and db/db mice, suggesting a reduction in hepatic glucose production. We suggest that IKK? may be a key inflammatory mediator in the hypothalamus of obese mice, and its hypothalamic inhibition improves energy and glucose metabolism. PMID:24812431

Weissmann, Laís; Quaresma, Paula G F; Santos, Andressa C; de Matos, Alexandre H B; Pascoal, Vínicius D'Ávila Bittencourt; Zanotto, Tamires M; Castro, Gisele; Guadagnini, Dioze; da Silva, Joelcimar Martins; Velloso, Licio A; Bittencourt, Jackson C; Lopes-Cendes, Iscia; Saad, Mario J A; Prada, Patricia O

2014-10-01

94

Phosphorylation of ARD1 by IKK{beta} contributes to its destabilization and degradation  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

I{kappa}B kinase {beta} (IKK{beta}), a major kinase downstream of various proinflammatory signals, mediates multiple cellular functions through phosphorylation and regulation of its substrates. On the basis of protein sequence analysis, we identified arrest-defective protein 1 (ARD1), a protein involved in apoptosis and cell proliferation processes in many human cancer cells, as a new IKK{beta} substrate. We provided evidence showing that ARD1 is indeed a bona fide substrate of IKK{beta}. IKK{beta} physically associated with ARD1 and phosphorylated it at Ser209. Phosphorylation by IKK{beta} destabilized ARD1 and induced its proteasome-mediated degradation. Impaired growth suppression was observed in ARD1 phosphorylation-mimic mutant (S209E)-transfected cells as compared with ARD1 non-phosphorylatable mutant (S209A)-transfected cells. Our findings of molecular interactions between ARD1 and IKK{beta} may enable further understanding of the upstream regulation mechanisms of ARD1 and of the diverse functions of IKK{beta}.

Kuo, Hsu-Ping; Lee, Dung-Fang [Department of Molecular and Cellular Oncology, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX 77030 (United States); Graduate School of Biomedical Sciences, The University of Texas Health Science Center, Houston, TX 77030 (United States); Xia, Weiya [Department of Molecular and Cellular Oncology, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX 77030 (United States); Lai, Chien-Chen [Graduate Institute of Chinese Medical Science, China Medical University, Taichung 404, Taiwan (China); Institute of Molecular Biology, National Chung Hsing University, Taichung 402, Taiwan (China); Li, Long-Yuan [Center for Molecular Medicine and Graduate Institute of Cancer Biology, China Medical University and Hospital, Taichung 404, Taiwan (China); Asia University, Taichung 413, Taiwan (China); Hung, Mien-Chie, E-mail: mhung@mdanderson.org [Department of Molecular and Cellular Oncology, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX 77030 (United States); Graduate School of Biomedical Sciences, The University of Texas Health Science Center, Houston, TX 77030 (United States); Center for Molecular Medicine and Graduate Institute of Cancer Biology, China Medical University and Hospital, Taichung 404, Taiwan (China); Asia University, Taichung 413, Taiwan (China)

2009-11-06

95

Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel bygger på et igangværende forskningsprojekt om kønsforskelle i ledelse. Mere specifikt er data blevet indsamlet gennem et on-line-survey blandt danske ledere primært i den private sektor. Mere overordnet havde undersøgelsen som formål at undersøge holdbarheden af tidligere resultater fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald mellem mandlige karakteristika og succesfuld ledelse (Schein, 1973, 75, 96). På lige fod med nyere britiske undersøgelser (Ryan et al. 2005a), er den aktuelle undersøgelse imidlertid udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Resultaterne viser, som i de tidligere undersøgelser, at der er en klar tendens til forbinde succesfuld ledelse med mandlige karakteristika, og at ledertræk relateret til virksomheder, der ikke havde succes, til en vis grad blev associeret med kvindelige træk (Ryan et al, 2005a). Særligt påfaldende er det i den aktuelle danske undersøgelse, at især de kvindelige respondenter pegede på en sammenhæng mellem mænd og succesfuld ledelse.

Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning

96

Protetiske aspekter indenfor traumatologien  

DEFF Research Database (Denmark)

Protetisk rehabilitering efter traume kræver overvejelser om, hvordan det bedste æstetiske resultat kan opnås for den enkelte patient ved anvendelse af den mindst invasive teknik, der samtidig giver tilstrækkelig retention og styrke af restaureringen. Provisoriske erstatninger bør anvendes længst muligt, og hvis det bliver nødvendigt at erstatte tandsubstans, kan kronetyper med anvendelse af adhæsiv teknik anbefales for ikke misfarvede tænder, mens misfarvede tænder kræver helkeramiske eller metalkeramiske kroner med ikke translucent inderkappe. Hvis traumet resulterer i tandtab,vil implantatbehandling være valget, hvis nabotænderne er intakte, tandsættet udviser sunde parodontale forhold, og patienten skønnes at kunne opretholde god mundhygiejne. For at opnå et optimalt æstetisk resultat kræves hyppigt vertikal og horisontal knogleopbygning såvel som bindevævsopbygning, inden implantatrekonstruktionen fremstilles.

Gotfredsen, Klaus

2011-01-01

97

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

98

KAN DIE MILITÊRE STRATEEG BAAT VIND BY BEMARKING?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Bemarking en bemarkingsdenke vind hul oorsprong by die problematiek van dieekonomiteitsbeginsel soos gesien uit die perspektief van wins-georiënteerde ondernemings wat fisiese produkte vervaardig. Die aanvanklike eng beskouing het egter nie lank onbevraagteken gebly nie. Sommige bemarkers het die rol en toepassing van bemarking in breër konteks beskou. Philip Kotler en Syd Levey (1969 was van die eerstes wat van die eng 'fisiese produk vir wins' benadering weggebreek het deur te argumenteer dat enige onderneming wat funksioneer om menslike behoeftes te bevredig eintlik bemark. Dat die onderneming ter wille van wins funksioneer is nie as relevant beskou nie. Kotler & Levey (1969 het in die lig hiervan gepleit dat die toepassingsveld van bemarking uitgebrei moet word om nie-wins ondernemings in te sluit. Individue, idees en dienste kan ook bemark word, was hul redenasie. 

C. Boshoff

2012-02-01

99

Jeg anerkender den musikalske tradition - men jeg prøver ikke at lave musik : Interview med Jacob Kirkegaard  

DEFF Research Database (Denmark)

Interview med Jacob Kirkegaard i anledning af hans udgivelse: ”Conversion”. Det blev en samtale om reallyde, der bliver til instrumentallyde, om afvisningen af det subjektive udtryk, og om hvordan musikken i sidste ende ikke er komponistens men lytterens anliggende.

Holmboe, Rasmus

2013-01-01

100

Bestemmelse af T2*-relaksationstiden i myokardiet, med magnetisk resonans, kan indikere patologisk jernophobning hos børn med ?-thalassaemia major  

DEFF Research Database (Denmark)

 Baggrund: Thalassaemia er den hyppigst forekommende arvelige sygdom på verdensplan. ?-thalassaemia major giver svær anæmi og fører ubehandlet til en tidlig død. 71% af dødsfaldene kan relateres til et øget jern-indhold i myokardiet, hvoraf 50% dør inden det 35. leveår, hvis ikke de kelations-behandles. Formål: For første gang i Danmark at implementere en T2*-protokol til bestemmelse af jernophobningsgraden i myokardiet og udvikle postprocesseringssoftware til efterfølgende dataanalyse. Metode: Den benyttede MR-teknik var en EKG-trigget, multi-ekko TFE, Black-Blood, T2*-sekvens med en rumlig opløsning på 1.6x3.6x10.0mm3 og en matrix-størrelse på 256x128. Der blev optaget 8 faser (2.0-18.0ms) i et enkelt, slutdiastolisk, midt-ventrikulært, kortakse snit under breath-hold. Akkvisitionstiden var 16 sekunder (Figur 1). Dataanalyser blev efterfølgende udført i MatLab® ved at plotte signalintensiteter målt i det inter-ventrikulære septum (Figur 1). Resultater: Tre ?-thalassaemia major patienter (3-12 år) deltog i projektet. Analyserne viste T2*-værdier på 35.9ms±4.4ms (Figur 2). Da værdier over 20ms anses som ikke-patologiske, havde ingen af deltagerne et forhøjet jern-niveau i myokardiet. Konklusion: Bestemmelse af T2* er den non-invasive og reproducerbare metode til bestemmelse af jern-niveauet i myokardiet hos ?-thalassaemia major patienter. Den beskrevne teknik bør derfor indgå i rækken af diagnosticeringsværktøjer til behandlingsoptimering af patienter med ?-thalassaemia major.

Brix, Lau; Lundorf, Erik

 
 
 
 
101

"Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det" : En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne bog undersøges de udfordringer, som nogle af de studerende med dansk som andetsprog på School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) ved Københavns Universitet oplever. I efteråret 2011 afholdt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i samarbejde med PharmaSchool et kursus med titlen "Sprogstøttende undervisning for studerende med dansk som andetsprog" som et pilottiltag under projektet Den gode uddannelse. En stor del af de studerende på PharmaSchool har dansk som andetsprog, og interessen for kurset var stor. Med udgangspunkt i dette kursus undersøger bogen, hvorvidt de vanskeligheder, som de studerende med dansk som andetsprog oplever, kan betegnes som enten faglige eller sproglige. Derudover diskuteres argumenterne for og imod støttetiltag rettet specifikt mod studerende med dansk som andetsprog. Bogens empiriske grundlag består af 6 interviews, 94 spørgeskemabesvarelser, yderligere to skriftlige besvarelser vedr. deltagernes behov for og udbytte af kurset, samt de studerendes evaluering af kurset. Det viser sig, at størstedelen af de studerendes vanskeligheder befinder sig i en gråzone mellem sprog og fag, og netop derfor er de svære at kategorisere. Eksempelvis har mange studerende uanset modersmål svært ved at skelne mellem og besvare skrivehandlinger såsom begrund, gør rede for, diskuter m.fl., og disse skrivehandlinger er essentielle at kunne besvare rigtigt til eksamener på PharmaSchool. Baseret på de studerendes spørgeskemabesvarelser fremgår det, at der ikke er stor forskel på de vanskeligheder, som studerende med hhv. dansk som modersmål og dansk som andetsprog angiver. Nogle studerende med dansk som andetsprog har tydeligvis behov for sproglig støtte, men det er muligt, at en stor del af de studerende med dansk som modersmål også ville have gavn af kombineret sproglig-faglig støtte. I så fald bør støttetiltagene ikke udelukkende målrettes studerende med dansk som andetsprog. Det vigtigste er dog, at både undervisere og studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af at kunne formulere deres faglige viden sprogligt klart og forståeligt, og at sproget er en vigtig del af fagene, selv der hvor de ikke før har lagt mærke til det.

Laursen, Katja Årosin

2013-01-01

102

Aspirin augments the expression of Adenomatous Polyposis Coli protein by suppression of IKK?.  

Science.gov (United States)

Aspirin has been widely used as analgesic, antipyretic and anti-inflammatory medicine for long. In addition to these traditional effects, clinical studies suggest that aspirin can protect against cancer, but its mechanism has not been explored. To unveil it, we identified the proteins up- or down-regulated after incubation with aspirin by using proteomics analysis with Nano-flow LC/MALDI-TOF system. Interestingly, the analysis identified the protein of Adenomatous Polyposis Coli (APC) as one of the most up-regulated protein. APC regulates cell proliferation or angiogenesis, and is widely known as a tumor-suppressing gene which can cause colorectal cancer when it is mutated. Western blots confirmed this result, and real-time PCR indicated it is transcriptionally regulated. We further tried to elucidate the molecular mechanism with focusing on IKK?. IKK? is the essential kinase in activation of nuclear factor-kappa B (NF-?B), major transcriptional factors that regulate genes responsible for inflammation or immune response. Previous reports indicated that aspirin specifically inhibits IKK? activity, and constitutively active form of IKK? accelerates APC loss. We found that aspirin suppressed the expression of IKK?, and the deletion of IKK? by siRNA increases the expression of APC in HEK294 cells. Finally, we observed similar effects of aspirin in human umbilical vein endothelial cells. Taken together, these results reveal that aspirin up-regulates the expression of APC via the suppression of IKK?. This can be a mechanism how aspirin prevents cancer at least in part, and a novel link between inflammatory NF-?B signaling and cancer. PMID:24613833

Ashida, Noboru; Kishihata, Masako; Tien, Dat Nguyen; Kamei, Kaeko; Kimura, Takeshi; Yokode, Masayuki

2014-04-01

103

miR-218 inhibits the invasive ability of glioma cells by direct downregulation of IKK-?  

International Nuclear Information System (INIS)

Research highlights: ? miR-218 is markedly downregulated in glioma cell lines and in primary glioma tissues. ? Upregulation of miR-218 dramatically reduces the invasive ability of glioma cells. ? Ectopic expression of miR-218 inactivates IKK-?/NF-?B signaling pathway. ? miR-218 directly targets the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-?. -- Abstract: Aberrant activation of nuclear factor-kappa B (NF-?B) pathway has been proven to play important roles in the development and progression of cancers. Activation of NF-?B via the classical pathway is modulated by I?Bs kinase (IKK-?). However, the mechanism underlying the epigenetic regulation of IKK-?/NF-?B pathway remains largely unknown. In this study, we found that the expression level of miR-218 was markedly downregulated in glioma cell lines and in human primary glioma tissues. Upregulation of miR-218 dramatically reduced the migratory speed and invasive ability of glioma cells. Furthermore, we showed that ectopically expressing miR-218 in glioma cells resulted in downregulation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and reduction in NF-?B transactivity at a transcriptional level, but inhibition of miR-218 enhanced the expression of MMP-9 and transcriptional activity of NF-?B. Moreover, we showed that miR-218 inactivated the NF-?B pathway through downregulating IKK-? expression by directly targeting the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-?. Taken together, our results suggest that miR-218 plays an important role in preventing the invasiveness of glioma cells, and our results present a novel mechanism of miRNA-mediated direct suppression of IKK-?/NF-?B pathway in gliomas.

104

Nachrift op T. Doppenburg en P. Cras, Vuilophaal kan niet goedkoper  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Gradus en Dijkgraaf betoogden dat de vuilophaal goedkoper kan als gemeenten deze dienst uitbesteden of privatiseren. Volgens Doppenberg en Cras, werkzaam in deze branche, deugt er niets van dat onderzoek.

Dijkgraaf, E.; Gradus, R. H. J. M.

1997-01-01

105

Drengehjerner og skoleliv : Kan vi indrette børns skoleliv efter forskelle i drenge- og pigehjerner?  

DEFF Research Database (Denmark)

Nogen forskning tyder på, at der på nogle områder og ud fra en gennemsnitsbetragtning kan være visse forskelle på drenge og piger mht hjernens udvikling. I artiklen diskuteres, hvor store disse gennemsnitlige forskelle er, set i forhold til de individuelle forskelle der er på mennesker, samt hvorvidt disse forskelle er genetisk betinget, som der af og til hævdes. Endelig diskuteres om man kan tage udgangspunkt i disse gennemsnitlige forskelle, når man tilrettelægger undervisningen i skolen. Udgivelsesdato: 14-03-08

Kragh-Müller, Grethe

2008-01-01

106

Fugt i træfacader II : Slutrapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Sammenfatning  I projektet 'Fugt i træfacader II' er udført fugt- og temperaturmålinger i ventilerede, uventilerede og kompakte facadeelementer i perioden 2005 - 2009. Målingerne er foregået i SBi's fugtforsøgshus i Hørsholm. Formålet med pro-jektet var at dokumentere fugtforholdene med og uden ventilation i en række træfacader med forskellig opbygning og dermed udpege hensigtsmæssige løsninger. Målingerne viste - at det ikke var muligt entydigt at anbefale en ventileret konstruktion frem for en uventileret. Hvorvidt den ene er at foretrække frem for den anden afhænger af facadebeklædningens tæthed, typen af vindspærre og orientering af facaden - at typen af vindspærre har betydning for hvordan en uventileret konstruktion klarer sig, hvis der benyttes en tæt facadebeklædning (vandret eller lodret panel) - at en kompakt konstruktion ikke kan anbefales, hvis der benyttes en tæt facadebeklædning. Yderligere undersøgelser behøves for at konkludere mht. om kompakte løsninger er en mulighed, hvis facadebeklædningen er åben (fx klink) - at træfacader skal være projekteret og udført korrekt, så fugtindtrængning via samlinger og utætheder undgås. I modsat kan vindspærren blive fugtskadet af fugt udefra, også hvis elementet inkluderer en ventilationsspalte - at en perforering af en korrekt monteret dampspærre ikke behøver at påvirke fugtforholdene, forudsat at perforeringen er af begrænset omfang og ikke muliggør konvektion. Parallelt med målingerne er foretaget beregninger af skimmelsvampeindeks (M-index) og simuleringer af fugthold. De viste - at der ikke i nogen elementer blev opnået et M-index, der var højt nok til at indikere skimmelsvampevækst bag vindspærren, når træfacaden er udført korrekt - at det kun i et vist omfang var muligt at opnå overensstemmelse mellem målinger og simulerede fugtforhold vha. programmet MATCH. Mulige årsager til den manglende overensstemmelse mellem målinger og simuleringer kunne være MATCH's manglende håndtering af slagregn, utilstrækkelige oplysninger om de forskellige facadebeklædningers tæthed, samt vanskeligheden med at simulere forholdene i ventilationsspalten.

Hansen, Ernst Jan de Place

2009-01-01

107

Så galt går det når du ikke har styr på din SEO-partner  

DEFF Research Database (Denmark)

Interflora UK lå nummer et på Google på flere søgeord, men fra den ene dag til den anden havde Google fjernet dem. Så spørgsmålet er nu om Interflora UK ikke har styr på, hvad deres SEO partner foretager sig, om de var for grådige eller om de bare er blevet uretfærdig behandlet af Google.

Ivang, Reimer

108

Mechanism of PP2A-mediated IKK? dephosphorylation: a systems biological approach  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Biological effects of nuclear factor-?B (NF?B can differ tremendously depending on the cellular context. For example, NF?B induced by interleukin-1 (IL-1 is converted from an inhibitor of death receptor induced apoptosis into a promoter of ultraviolet-B radiation (UVB-induced apoptosis. This conversion requires prolonged NF?B activation and is facilitated by IL-1 + UVB-induced abrogation of the negative feedback loop for NF?B, involving a lack of inhibitor of ?B (I?B? protein reappearance. Permanent activation of the upstream kinase IKK? results from UVB-induced inhibition of the catalytic subunit of Ser-Thr phosphatase PP2A (PP2Ac, leading to immediate phosphorylation and degradation of newly synthesized I?B?. Results To investigate the mechanism underlying the general PP2A-mediated tuning of IKK? phosphorylation upon IL-1 stimulation, we have developed a strictly reduced mathematical model based on ordinary differential equations which includes the essential processes concerning the IL-1 receptor, IKK? and PP2A. Combining experimental and modelling approaches we demonstrate that constitutively active, but not post-stimulation activated PP2A, tunes out IKK? phosphorylation thus allowing for I?B? resynthesis in response to IL-1. Identifiability analysis and determination of confidence intervals reveal that the model allows reliable predictions regarding the dynamics of PP2A deactivation and IKK? phosphorylation. Additionally, scenario analysis is used to scrutinize several hypotheses regarding the mode of UVB-induced PP2Ac inhibition. The model suggests that down regulation of PP2Ac activity, which results in prevention of I?B? reappearance, is not a direct UVB action but requires instrumentality. Conclusion The model developed here can be used as a reliable building block of larger NF?B models and offers comprehensive simplification potential for future modeling of NF?B signaling. It gives more insight into the newly discovered mechanisms for IKK deactivation and allows for substantiated predictions and investigation of different hypotheses. The evidence of constitutive activity of PP2Ac at the IKK complex provides new insights into the feedback regulation of NF?B, which is crucial for the development of new anti-cancer strategies.

Sawodny Oliver

2009-07-01

109

Romforståelse og matematikkvansker :kan fysisk aktivitet ha positiv innvirkning på elevers matematikkprestasjoner?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Tema for masteroppgaven: Romforståelse er anerkjent som en kognitiv faktor som påvirker matematikkprestasjoner. All kunnskap om verden lagres som mentale representasjoner i begrepsstrukturene. Elever med matematikkvansker har ikke adekvate begrepsstrukturer i matematikk, de mangler dermed god matematikkforståelse. Forestillinger er én form for representasjon. Disse elevenes forestillinger er ofte tunge og rigide. Romforståelse er trolig den største bidragsyteren til å skape lette og he...

Hammerud, Mari

2012-01-01

110

Hypothesis: Targeted Ikk? deletion upregulates MIF signaling responsiveness and MHC class II expression in mouse hepatocytes  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Katherine S Koch, Hyam L LeffertHepatocyte Growth Control and Stem Cell Laboratory, Department of Pharmacology, School of Medicine, University of California, San Diego, CA, USAAbstract: Macrophage migration inhibitory factor (MIF is causally related to the pathogenesis of chronic liver disease but its hepatocellular mechanisms of action are largely unknown. Scattered reports in the literature hint at functional connections between the expression of MIF and major histocompatibility complex (MHC Class II molecules. Not surprisingly, these relationships have not yet been explored in hepatocytes because MIF and MHC Class II cell surface receptors are commonly expressed by other cell types including various antigen presenting cells of the immune system. On the other hand, mounting evidence suggests that heteromeric MIF receptors share a common molecule with intracellular MHC Class II complexes, viz., CD74, which also serves as the MHC Class II chaperone; and, while it is unclear what cancer-related role(s MHC Class II receptors might play, increasing evidence suggests that MIF and CD74 are also implicated in the biology of hepatocellular carcinoma. These reports are provocative for two reasons: firstly, Ikk? ?hep mice carrying hepatocyte-targeted deletions of Ikk?, an I?B kinase complex subunit required for the activation of the transcription factor NF-?B (nuclear factor-?B, have been shown to display heightened susceptibilities to hepatotoxins and chemical hepatocarcinogens; secondly, microarray profiling observations indicate that Ikk? ?hep hepatocytes constitutively and “ectopically” overexpress genes, particularly CD74, CD44 (a MIF-receptor subunit and MHC Class II I-A/E ? and I-A ? chains, and gene families that regulate host immune process and immune defense responses. These findings together suggest that Ikk? ?hep mice might express functional MIF and MHC Class II receptors, leading to increased hepatocellular sensitivity to MIF signaling as well as to the unusual property of antigen presentation; both functions might contribute to the heightened liver disease phenotypes of Ikk? ?hep mice. The findings raise questions about the potential existence of cohorts of human patients with genetic abnormalities of Ikk? that might confer heightened susceptibility to liver disease including hepatocellular carcinoma.Keywords: hepatocellular toxicity, inflammation, immunity, carcinoma

Katherine S Koch

2010-03-01

111

PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation  

Scientific Electronic Library Online (English)

Full Text Available SciELO Brazil | Language: English Abstract in english Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK?) is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B) inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated ske [...] letal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK?) during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult female Wistar rats were subjected to right sciatic nerve transection and were sacrificed at 0 (control), 2, 7, 14, and 28 days after denervation surgery. The gastrocnemius was removed from both the denervated and the contralateral limb. The muscle wet weight ratio was calculated as the ratio of the wet weight of the denervated gastrocnemius to that of the contralateral gastrocnemius. RT-PCR and Western blot analysis showed that mRNA and protein levels of PPM1B were significantly lower than those of the control group at different times after the initiation of denervation, while P-IKK? showed the opposite trends. PPM1B protein expression persistently decreased while P-IKK? expression persistently increased for 28 days after denervation. PPM1B expression correlated negatively with P-IKK? expression by the Spearman test, whereas decreasing PPM1B expression correlated positively with the muscle wet weight ratio. The expression levels of PPM1B and P-IKK? were closely associated with atrophy in skeletal denervated muscle. These results suggest that PPM1B and P-IKK? could be markers in skeletal muscle atrophy.

Jian, Wei; Bing-Sheng, Liang.

2012-08-01

112

PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation  

Scientific Electronic Library Online (English)

Full Text Available SciELO Brazil | Language: English Abstract in english Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK?) is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B) inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated ske [...] letal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK?) during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult female Wistar rats were subjected to right sciatic nerve transection and were sacrificed at 0 (control), 2, 7, 14, and 28 days after denervation surgery. The gastrocnemius was removed from both the denervated and the contralateral limb. The muscle wet weight ratio was calculated as the ratio of the wet weight of the denervated gastrocnemius to that of the contralateral gastrocnemius. RT-PCR and Western blot analysis showed that mRNA and protein levels of PPM1B were significantly lower than those of the control group at different times after the initiation of denervation, while P-IKK? showed the opposite trends. PPM1B protein expression persistently decreased while P-IKK? expression persistently increased for 28 days after denervation. PPM1B expression correlated negatively with P-IKK? expression by the Spearman test, whereas decreasing PPM1B expression correlated positively with the muscle wet weight ratio. The expression levels of PPM1B and P-IKK? were closely associated with atrophy in skeletal denervated muscle. These results suggest that PPM1B and P-IKK? could be markers in skeletal muscle atrophy.

Jian, Wei; Bing-Sheng, Liang.

113

PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK? is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated skeletal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK? during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult female Wistar rats were subjected to right sciatic nerve transection and were sacrificed at 0 (control, 2, 7, 14, and 28 days after denervation surgery. The gastrocnemius was removed from both the denervated and the contralateral limb. The muscle wet weight ratio was calculated as the ratio of the wet weight of the denervated gastrocnemius to that of the contralateral gastrocnemius. RT-PCR and Western blot analysis showed that mRNA and protein levels of PPM1B were significantly lower than those of the control group at different times after the initiation of denervation, while P-IKK? showed the opposite trends. PPM1B protein expression persistently decreased while P-IKK? expression persistently increased for 28 days after denervation. PPM1B expression correlated negatively with P-IKK? expression by the Spearman test, whereas decreasing PPM1B expression correlated positively with the muscle wet weight ratio. The expression levels of PPM1B and P-IKK? were closely associated with atrophy in skeletal denervated muscle. These results suggest that PPM1B and P-IKK? could be markers in skeletal muscle atrophy.

Jian Wei

2012-08-01

114

Using Rewriting Systems to Compute Kan Extensions and Induced Actions of Categories  

CERN Document Server

The basic method of rewriting for words in a free monoid given a monoid presentation is extended to rewriting for paths in a free category given a `Kan extension presentation'. This is related to work of Carmody-Walters on the Todd-Coxeter procedure for Kan extensions, but allows for the output data to be infinite, described by a language. The result also allows rewrite methods to be applied in a greater range of situations and examples, in terms of induced actions of monoids, categories, groups or groupoids.

Brown, R; Brown, Ronald; Heyworth, Anne

1999-01-01

115

Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

Henriette T. Holmegaard

2014-03-01

116

Så fedt er det heller ikke : lean og jagten på spild i en socialforvaltning  

DEFF Research Database (Denmark)

Lean-bølgen ruller ind over de kommunale landskaber. Ifølge økonomistyrelsen vil mindst 75% af offentlige organisationer i nærmeste fremtid arbejde med Lean. Lean efr en række redskaber til effektivisering, som er opfudnet i bilindustrien i Japan og som nu indføres for at effektivisere en økonomisk trængt offentlig sektor. Denne etnografiske undersøgelse peger på, at lean ikke virker som man håbede, men skabte resignation og bekymring snarere end motivation og energi

Krause-Jensen, Jakob

2010-01-01

117

IKK? and alternative NF-?B regulate PGC-1? to promote oxidative muscle metabolism.  

Science.gov (United States)

Although the physiological basis of canonical or classical I?B kinase ? (IKK?)-nuclear factor ?B (NF-?B) signaling pathway is well established, how alternative NF-?B signaling functions beyond its role in lymphoid development remains unclear. In particular, alternative NF-?B signaling has been linked with cellular metabolism, but this relationship is poorly understood. In this study, we show that mice deleted for the alternative NF-?B components IKK? or RelB have reduced mitochondrial content and function. Conversely, expressing alternative, but not classical, NF-?B pathway components in skeletal muscle stimulates mitochondrial biogenesis and specifies slow twitch fibers, suggesting that oxidative metabolism in muscle is selectively controlled by the alternative pathway. The alternative NF-?B pathway mediates this specificity by direct transcriptional activation of the mitochondrial regulator PPAR-? coactivator 1? (PGC-1?) but not PGC-1?. Regulation of PGC-1? by IKK?/RelB also is mammalian target of rapamycin (mTOR) dependent, highlighting a cross talk between mTOR and NF-?B in muscle metabolism. Together, these data provide insight on PGC-1? regulation during skeletal myogenesis and reveal a unique function of alternative NF-?B signaling in promoting an oxidative metabolic phenotype. PMID:22351927

Bakkar, Nadine; Ladner, Katherine; Canan, Benjamin D; Liyanarachchi, Sandya; Bal, Naresh C; Pant, Meghna; Periasamy, Muthu; Li, Qiutang; Janssen, Paul M L; Guttridge, Denis C

2012-02-20

118

FOXO3 as a new IKK-?-controlled check-point of regulation of IFN-? expression.  

Science.gov (United States)

Cell survival transcription factor FOXO3 has been recently implicated in moderating pro-inflammatory cytokine production by dendritic cells (DCs), but the molecular mechanisms are unclear. It was suggested that FOXO3 could antagonize NF-?B activity, while IKK-? was demonstrated to inactivate FOXO3, suggesting a cross-talk between the two pathways. Therefore, FOXO3 activity must be tightly regulated to allow for an appropriate inflammatory response. Here, we show that in human monocyte-derived DCs (MDDCs), FOXO3 is able to antagonize signaling intermediates downstream of the Toll-like receptor (TLR) 4, such as NF-?B and interferon regulatory factors (IRFs), resulting in inhibition of interferon (IFN)-? expression. We also demonstrate that the activity of FOXO3 itself is regulated by IKK-?, a kinase involved in IFN-? production, which phosphorylates and inactivates FOXO3 in response to TLR4 agonists. Thus, we identify FOXO3 as a new IKK-?-controlled check-point of IRF activation and regulation of IFN-? expression, providing new insight into the role of FOXO3 in immune response control. PMID:22531926

Luron, Lionel; Saliba, David; Blazek, Katrina; Lanfrancotti, Alessandra; Udalova, Irina A

2012-04-01

119

Shikonin Suppresses Human T Lymphocyte Activation through Inhibition of IKK ? Activity and JNK Phosphorylation.  

Science.gov (United States)

The key role of T cells has been elaborated in mediating immune responses and pathogenesis of human inflammatory and autoimmune conditions. In the current study the effect of shikonin, a compound isolated from a medicinal plant, on inhibition of T-cell activation was firstly examined by using primary human T lymphocytes isolated from buffy coat. Results showed that shikonin dose dependently suppressed T-cell proliferation, IL-2 and IFN- ? secretion, CD69 and CD25 expression, as well as cell cycle arrest activated by costimulation of PMA/ionomycin or OKT-3/CD28 monoclonal antibodies. Moreover, these inhibitory responses mediated by shikonin were found to be associated with suppression of the NF- ? B signaling pathway via inhibition of the IKK ? / ? phosphorylation, I ? B- ? phosphorylation and degradation, and NF- ? B nuclear translocation by directly decreasing IKK ? activity. Moreover, shikonin suppressed JNK phosphorylation in the MAPKs pathway of T cells. In this connection, we conclude that shikonin could suppress T lymphocyte activation through suppressing IKK ? activity and JNK signaling, which suggests that shikonin is valuable for further investigation as a potential immunosuppressive agent. PMID:23762128

Li, Ting; Yan, Fenggen; Wang, Rui; Zhou, Hua; Liu, Liang

2013-01-01

120

Kan apolipoprotein-nivåer målt fra opptinte blodprøver etter 12-14 års nedfrysing brukes for epidemiologiske formål? En pilotanalyse av HUNT 2-data  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I Norge er det lagret store mengder nedfrosne blodprøver fra helseundersøkelser av ulike slag. Stabilitet av målinger av apolipoproteiner fra langtids nedfrosne blodprøver er lite dokumentert. Ny forståelse av lipoproteinenes fysiologi og betydning for utvikling av ateromatose reiser spørsmålet om andre lipoproteinkomponenter enn total (TC, LDL (LDL-C og HDL-kolesterol (HDL-C bør vurderes som risikomarkører. Ikke minst gjelder dette apolipoproteinene og balansen mellom apolipoprotein B (apoB og apolipoprotein A-1 (apoA-1. Nedfrosne blodprøver kunne kanskje anvendes til å analysere sammenheng mellom nivåer på apolipoproteiner og utvikling av kardiovaskulære hendelser, hvis det ikke har skjedd vesentlige konsentrasjonsforandringer under lagring. For å undersøke dette ble det foretatt en pilotstudie av blodprøver fra 300 personer i HUNT 2. For disse hadde en ferske blodprøver, og i 2009 opptinte blodprøvemålinger av lipoproteiner samt apoB og apo A-1. Disse har bare vært lagret ved –40 ºC. Resultatene viste at TC var øket med 0,3 mmol/L fra fersk til smeltet tilstand til tross for at HDL-C var blitt redusert med 0,25 mmol/L. Korrelasjonene mellom ferske og opptinte prøver var høye (0,93-0,99. Variasjonskoeffisientene var derimot høye (5,8-13,7% og endringene var nivåavhengige. Nivåene på apolipoproteinene var klart høyere, mens apoB/apoA-1 ratio samsvarte mer med andre studierapporter. Korrelasjonene mellom apo-og lipoproteiner var på et nivå man gjenfinner i andre studier. Resultatene må tolkes som bare indikative på at apolipoproteiner, og da spesielt ratio apoB/apoA-1, kan brukes i HUNT 2 til prognostiske studier av kardiovaskulære hendelser og død. Hoveddelen av HUNT 2 biobank har imidlertid ligget i ro i –80 ºC og lipoproteiner endres neppe ved denne temperatur. Prognostiske studier med apolipoproteiner som prediktorer burde derfor med rimelig sikkerhet kunne utføres i HUNT 2. Endelig bevis for dette kan imidlertid først oppnås når slike opptinte prøver blir analysert.Can frozen and thawed blood samples stored for 12-14 years be used to measure levels of apolipoproteins? Analysis from HUNT 2 data.            English Summary: In Norway, large numbers of frozen blood samples from health surveys are stored in freezers at –70 to –80 ºC. An assumption has been that levels of lipoproteins (total cholesterol (TC, low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C and triglycerides (TG have been kept at constant levels during long-term storage. The stability of long-term storage of apolipoproteins is weakly documented. The Health Survey of Nord-Trøndelag in 1995-97 (HUNT 2 provides the possibility to analyse relationships between levels of lipoproteins and incident cardiovascular disease. A project group consisting of the present authors questioned whether use of apolipoproteins as risk markers may give at least as good predictive value as the traditional lipoproteins and whether the frozen samples in HUNT 2 can be used for this purpose. To investigate this issue a pilot study based on 300 thawed blood samples from HUNT 2 was performed. For these subjects lipoprotein levels measured at screening in 1995-97 were available as well as the same levels from the thawed samples including also apolipoprotein B (apoB and apolipoprotein A-1 (apoA-1. For special reasons these samples had only been frozen down to –40 ºC.

Jostein Holmen

2011-03-01

 
 
 
 
121

Kan danske virksomheder og organisationers aktiviteter sikre markedsdrevet dyrevelfærd for danske søer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med dette kapitel er at analysere og diskutere, hvordan forskellige danske virksomheders og organisationers konkrete aktiviteter er med til at forme rammerne for dyrevelfærd. Der er særlig fokus på, hvordan disse aktiviteter kan være med til at ændre markedet, således at der sker markedsdrevne forbedringer i dyrevelfærden for danske søer.

Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

2014-01-01

122

Kan global markedspraksis bidrage til, at der kommer flere løse søer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det meste svinekød, som produceres i Danmark, eksporteres, og den danske svinebranche opererer på et globalt marked. I dette kapitel belyser vi, hvad det betyder for den danske svinebranche i forhold til dyrevelfærd, og om – og i givet fald hvordan – markedspraksis i udvalgte eksportlande kan inspirere til at højne dyrevelfærden for danske svin, herunder ved at der kommer flere løse søer.

Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

2014-01-01

123

Multiplikation och taluppfattning : En läromedelsanalys av hur framställning och strukturering av multiplikation kan påverka elevers taluppfattning.  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Flera undersökningar har visat att svenska elevers kunskaper inom områdena taluppfattning och aritmetik har blivit sämre. I denna uppsats står därför taluppfattning, med multiplikation som utgångspunkt, i fokus. Syftet med det här arbetet har varit att analysera hur olika läromedels framställning av räknesättet multiplikation samt strukturering av inlärningen av de grundläggande multiplikationskombinationerna kan påverka elevers möjlighet att utveckla god taluppfattning. För ...

Flodstro?m, Maria; Johnsson, Lina

2010-01-01

124

The effect of Kan Jang extract on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in rats.  

Science.gov (United States)

Significant pharmacokinetic/pharmacodynamic interactions between various herbal products and warfarin have recently been reported. The aim of this study was to determine whether concomitant treatment of rats with Kan Jang (a standardized fixed combination of extracts from Andrographis paniculata and Eleutherococcus senticosus) and warfarin would lead to an alteration in the pharmacological effects of warfarin. Each day for 5 days a group of animals was treated orally with an aqueous solution of Kan Jang at a dose of 17 mg/kg of the active principle andrographolide (a daily dose some 17-fold higher than that recommended for humans): the control group received similar treatment with appropriate volumes of water only. Sixty minutes after the final daily administration of Kan Jang or water, an aqueous solution of warfarin (0.2 mg/ml) was given to each animal at a dose of 2 mg/kg. From each group, 6 animals were sacrificed at 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 30 and 48 h after warfarin administration and blood samples taken. The concentration of warfarin in blood plasma was measured by capillary electrophoresis using 50 mM borate buffer (pH 9.3) as mobile phase with simultaneous detection of warfarin at 208.1 and 307.5 nm. Prothrombin time in blood plasma was measured using thromboplastin reagent. The concomitant application of Kan Jang and warfarin did not produce significant effects on the pharmacokinetics of warfarin, and practically no effect on its pharmacodynamics. PMID:16635739

Hovhannisyan, A S; Abrahamyan, H; Gabrielyan, E S; Panossian, A G

2006-05-01

125

The Nordic programme on waste and decommissioning (KAN) 1990-93  

International Nuclear Information System (INIS)

In assessing nuclear waste safety, both long term and short term aspects need to be considered. For the development of a system for the final disposal of spent nuclear fuel, the most challenging task is to develop a sufficient understanding of the long term safety of a potential repository. Two of the NKS-projects are directly relevant for the long term safety of a deep geological repository, whereas the other projects mainly concern issues in managing nuclear waste today. Information about repositories and their contents must be conserved so that it can be easily retrieved. The KAN-1.3 studies deal with available information and how to preserve it. Archive safety as well as the expected durability of different archive media is explored. In the long term the present day climate will change significantly. An important part of the KAN-3 project has been to assemble field evidence, such as historic data indicating effects of past glaciations. The potential impact of a future glaciation on a repository is also explored in this project. An unlikely accident at a nuclear power plant could result in deposition of radioactive elements in the environment so that cleanup becomes necessary. In the KAN-2 project waste volumes and activities in different environments are estimated. Experiments have been performed with soil removal, and with cement solidification, and cost-benefit analyses are developed for use in emergency planning. Clearance of radioactive materials from regulatory control may reduce waste volumes that must otherwise be handled as radioactive, especially in conjunction with decommissioning. In the KAN-1.1 project the essential aspects of the clearance problems are dealt with such as definitions, radiological assessments, monitoring, and preparation of a clearance application. Eventually all nuclear installations in the Nordic countries will have to be decommissioned. In the KAN-1.2 project, the decommissioning of a pilot reprocessing plant is documented and the practical experiences recorded. The profitability of decontamination versus direct disposal of the equipment is evaluated. (EG)

126

Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen : Der er ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen Ph.d.-projekt af Lars Elbæk, lelbaek@health.sdu.dk Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Et aktionsforskningsprojekt, hvor læring af læring undersøges ved intervention med digital mediering af bevægelser og studentercentrerede undervisningsformer i uddannelsen af idrætslærere. Resume I ph.d.-projektet ”Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen” var målet at undersøge læring under udviklings- og forandringsprocesser, når der interveneredes med digitale hjælpemidler og problem- og projektbaserede arbejdsformer i uddannelse af idrætslærere. Endvidere var målet at udvikle modeller (praksisteorier) som praksisfeltet (idrætslæreruddannelsen), der blev samarbejdet med, efterfølgende kunne anvende. Praksis i idræt og idrætsundervisning bliver udfordret af nye mediebaserede inspirationskilder og værktøjer, hvor mere selvstyrende former for praksis indgår. Disse nye muligheder bliver kun i meget begrænset omfang anvendt i den almindelige idrætsundervisning. Det førte frem til følgende problemformulering: Hvordan kvalificeres og fremmes brugen af digitale hjælpemidler i den videregående idrætslæreruddannelse? Spørgsmålet behandles gennem 3 problemstillinger om henholdsvis; a) de digitale hjælpemidlers undervisningsmæssige værdi, b) omlæring af undervisnings- og læringspraksis og c) metoder til undersøgelse af interventioner i idrætslæreruddannelsen. Metodisk tager projektet afsæt i kvalitativ aktionsforskning, og der arbejdes ud fra en række inspirationskilder blandt andet kulturhistorisk psykologi, systemteori og fænomenologi. Projektet har været gennemført med én intervention i hvert af fire semestre på idrætsuddannelsen ved to læreruddannelser i Danmark. I undersøgelsen har deltaget fire undervisere og ca. 60 studerende. Der blev interveneret med studentercentrerede undervisningsformer i form af arbejde ud fra billeder på computere som inspiration for improvisation inden for ’musik, bevægelse og udtryk’. Digitaliserede musikvideoer blev anvendt som imitationsgrundlag for læring af dansesekvenser, og pulsure blev anvendt til registrering af og feedback i forhold til træningsbelastning. Derigennem styrkedes arbejdet med teori-praktik-koblinger. Planlægnings- og læringsværktøjer blev anvendt til udvikling og illustration af metodikker. Og video blev brugt som feedback i læring af bevægelser. Som et resultat af en analyse af videobrugen blev der udviklet en model til anvendelse af video i idrætsundervisning. Projektet førte tillige frem til udvikling af en didaktisk model for digital mediering af bevægelser. Endelig fandtes at: ? Det er forbundet med store udfordringer at lære sig at anvende nye digitale artefakter i undervisningen. Processen er ofte blevet forbundet med modstand og potentiel mulighed for grænsekrydsende læring hos de medvirkende. Projektets læring medførte en ændret praksis i retning af mere udtalt brug af problemløsende og projektorganiserede arbejdsformer samt anvendelse af digitale hjælpemidler. ? Resultaterne viser tillige, at hvor de medvirkendes tidligere erfaringer og kompetencer mht. digitalt støttet idrætsundervisning ikke har slået til, er der en potentiel mulighed for, at positive oplevelser med omlæring af praksis kan være med til fremover at udvikle og forandre deres undervisnings- og læringspraksis. Det der i projektet defineres som forandringslæring. Gennem aktionsforskning blev det muligt at udvikle en digitalt støttet idrætslæreruddannelse. Denne blev støttet ved, at forskeren indgik som anerkendende undersøgende systemisk intervenient. Ved brug af video som datamateriale var det muligt at undersøge omlæringsprocesser og dermed vise ’tegn’ på ekspansiv læring og forandringslæring i LIDVI-projektet. Omlæring af denne praksis er fortrinsvis sket på baggrund af et pres – ofte som konsekvens af den dialogiske medvirken i projektet.

Elbæk, Lars

2010-01-01

127

Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper  

DEFF Research Database (Denmark)

Eksponeringen og belastningen af mennesker for kontaminanter i det arktiske område har været belyst i en lang række studier (Johansen et al. 2004, Bonefeld-Jørgensen 2010). Ud fra kontaminantkoncentrationer i kostemner som hvaler, fugle, isbjørne, rensdyr, fisk, moskusokser og importerede føde-varer er eksponeringen af kontaminanter ud fra interviewundersøgelser op-gjort for forskellige befolkningsgrupper i Arktis. I andre studier i Grønland er koncentrationen af kontaminanter i blodprøver blevet analyseret for at vurdere belastningen af forskellige befolkningsgrupper sammenholdt med kostvaner (Deutch et al 2007, Deutch et al. 2006). Kontaminanter som via kosten indtages af mennesker vil - afhængig af stof-fernes iboende egenskaber- i forskellig grad blive optaget, omsat, nedbrudt, udskilt og ophobet i kroppen. Nogle kontaminanter vil over lang tid blive ophobet i fx lever, nyre eller fedtvæv, mens andre kun kortvarigt vil kunne detekteres i blodet. Sundhedsmæssigt kritiske koncentrationer kan især op-byggesfor kontaminanter som kun langsomt nedbrydes eller udskilles fra kroppen og derfor over lang tid koncentreres i fx fedtvæv, nyre og lever. Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeller bruges i dag i et stort omfang af farmaceutisk industri i forbindelse med screening og udvikling af nye lægemidler (se fx http://pbpk.org/). Projektets overordnede formål er at belyse anvendeligheden af PBPK model-lering i vurderingen af kontaminant belastningen af befolkningsgrupper i arktiske områder. PBPK modellering kan være bindeledet mellem kontami-nant eksponering via kosten og kontaminant koncentrationer i blodet hos arktiske befolkningsgrupper, samt være med til at estimere koncentration af kontaminanter i lever, nyre, blod, hjerne, fedtvæv m.v. I projektet indgår data fra 40 personer i Qaanaaq indsamlet i 2003, 36 fra Qe-qertarsuaq indsamlet i 2006, 20 fra Nuuk indsamlet i 2005 og 22 fra Narsaq indsamlet i 2006, hvorfra der foreligger data om både kostvaner og koncen-trationer af kontaminanter i blodet. For at mindske indflydelsen af alderen er alle personerne i aldersintervallet 18 til 35 år. De i projektet gennemførte statistiske analyser og PBPK modellering indikerer følgende: 1. At der for den valgte aldersgruppe mellem 18-36 år på gennemsnits basis er en god overensstemmelse mellem målte kontaminantkon-centrationer i blodet og de beregnede indtag af kontaminanter via kosten. 2. At der er signifikant korrelation mellem kontaminantkoncentrationer i blod og indtag af kontaminanter via kosten for de undersøgte grupper fra Qeqertarsuaq, Nuuk og Narsaq. Den manglende korre-lation for Qaanaaq tillægges usikkerheder og fejl i besvarelser af kostvaner. 3. Der er en god overensstemmelse mellem PBPK modelleret koncen-trationer af kontaminanter i blod og de målte koncentrationer i blod. 4. PBPK modelberegninger indikerer, at kontaminantkoncentration i blodet kan øges betydeligt efter indtagelse af måltider med et højt indhold af kontaminanter (fx isbjørn, sæl, fugle og hval). For perso-ner, somhar en høj belastning af kontaminanter ophobet gennem mange år, påvirkes koncentrationen i blodet ikke nævneværdigt af et måltid. Ovennævnte resultater fra PBPK modelleringen indikerer, at der ved vurderingen af data for kontaminantkoncentrationen i blodet bør tages højde for størrelsen af den interne belastning af pågældende kontaminant og stoffets iboende egenskaber i forhold til ophobning, udskillelses, nedbrydning, fordeling m.m. i kroppen. 5. POP kontaminanter, som indtages via kosten vil i forskellig grad, blive ophobet i kroppen og øge den interne belastning. Et bemær-kelsesværdigt resultat fra PBPK modelleringen er den relativt lille andel af kontaminanter i kosten, som bliver ophobet i kroppen. PBPK modelberegninger angiver således, at kun 0,5 % af det indtagne oxychlordan blev ophobet i kroppen, mens 34,5 % af det indtagne PCB-153 bliver ophobet i kroppen. Tilsvarende er det kun 2,9 % af det indtagne DDE og PCB-99 der ophobes i kroppen. 6. Et andet bemærkelsesværdigt result

Gustavson, Kim; Riget, Frank FarsØ

2014-01-01

128

miR-218 inhibits the invasive ability of glioma cells by direct downregulation of IKK-{beta}  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Research highlights: {yields} miR-218 is markedly downregulated in glioma cell lines and in primary glioma tissues. {yields} Upregulation of miR-218 dramatically reduces the invasive ability of glioma cells. {yields} Ectopic expression of miR-218 inactivates IKK-{beta}/NF-{kappa}B signaling pathway. {yields} miR-218 directly targets the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-{beta}. -- Abstract: Aberrant activation of nuclear factor-kappa B (NF-{kappa}B) pathway has been proven to play important roles in the development and progression of cancers. Activation of NF-{kappa}B via the classical pathway is modulated by I{kappa}Bs kinase (IKK-{beta}). However, the mechanism underlying the epigenetic regulation of IKK-{beta}/NF-{kappa}B pathway remains largely unknown. In this study, we found that the expression level of miR-218 was markedly downregulated in glioma cell lines and in human primary glioma tissues. Upregulation of miR-218 dramatically reduced the migratory speed and invasive ability of glioma cells. Furthermore, we showed that ectopically expressing miR-218 in glioma cells resulted in downregulation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and reduction in NF-{kappa}B transactivity at a transcriptional level, but inhibition of miR-218 enhanced the expression of MMP-9 and transcriptional activity of NF-{kappa}B. Moreover, we showed that miR-218 inactivated the NF-{kappa}B pathway through downregulating IKK-{beta} expression by directly targeting the 3'-untranslated region (3'-UTR) of IKK-{beta}. Taken together, our results suggest that miR-218 plays an important role in preventing the invasiveness of glioma cells, and our results present a novel mechanism of miRNA-mediated direct suppression of IKK-{beta}/NF-{kappa}B pathway in gliomas.

Song, Libing, E-mail: lb.song1@gmail.com [State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Department of Experimental Research, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong 510060 (China); Huang, Quan; Chen, Kun [Department of Neurosurgery, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Liu, Liping [Department of Microbiology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Lin, Chuyong; Dai, Ting [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Yu, Chunping [State Key Laboratory of Oncology in Southern China, Department of Experimental Research, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong 510060 (China); Wu, Zhiqiang [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China); Li, Jun, E-mail: junli99@gmail.com [Department of Biochemistry, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510080 (China)

2010-11-05

129

NF-?B targeting by way of IKK inhibition sensitizes lung cancer cells to adenovirus delivery of TRAIL  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Lung cancer causes the highest rate of cancer-related deaths both in men and women. As many current treatment modalities are inadequate in increasing patient survival, new therapeutic strategies are required. TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL selectively induces apoptosis in tumor cells but not in normal cells, prompting its current evaluation in a number of clinical trials. The successful therapeutic employment of TRAIL is restricted by the fact that many tumor cells are resistant to TRAIL. The goal of the present study was to test a novel combinatorial gene therapy modality involving adenoviral delivery of TRAIL (Ad5hTRAIL and IKK inhibition (AdIKK?KA to overcome TRAIL resistance in lung cancer cells. Methods Fluorescent microscopy and flow cytometry were used to detect optimum doses of adenovirus vectors to transduce lung cancer cells. Cell viability was assessed via a live/dead cell viability assay. Luciferase assays were employed to monitor cellular NF-?B activity. Apoptosis was confirmed using Annexin V binding. Results Neither Ad5hTRAIL nor AdIKK?KA infection alone induced apoptosis in A549 lung cancer cells, but the combined use of Ad5hTRAIL and AdIKK?KA significantly increased the amount of A549 apoptosis. Luciferase assays demonstrated that both endogenous and TRAIL-induced NF-?B activity was down-regulated by AdIKK?KA expression. Conclusions Combination treatment with Ad5hTRAIL and AdIKK?KA induced significant apoptosis of TRAIL-resistant A549 cells, suggesting that dual gene therapy strategy involving exogenous TRAIL gene expression with concurrent IKK inhibition may be a promising novel gene therapy modality to treat lung cancer.

Karacay Bahri

2010-10-01

130

Rhein exerts pro- and anti-inflammatory actions by targeting IKK? inhibition in LPS-activated macrophages.  

Science.gov (United States)

Because steroids and cyclooxygenase inhibitors may cause serious side effects, the I?B kinase (IKK) ?/nuclear factor-?B (NF-?B) system has become an intriguing candidate anti-inflammatory target. Rhein, the active metabolite of diacerein, possesses anti-inflammatory ability with a gastrointestinal protective effect. However, in a preliminary study, we accidentally found that rhein showed both anti- and proinflammatory activities in lipopolysaccharide (LPS)-activated macrophages. Thus, in this study, we explored the underlying molecular mechanisms of the dual effects of rhein. In LPS-activated macrophages, rhein inhibits NF-?B activation and sequentially suppresses its downstream inducible nitric oxide synthase, interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor-? (TNF-?), and interleukin-1? (IL-1?) transcription and supernatant nitric oxide and IL-6 levels by inhibiting IKK? (IC50 ? 11.79?M). But in the meantime, rhein enhances the activity of caspase-1 by inhibiting intracellular (in situ) IKK?, in turn increasing the IL-1? and high-mobility-group box 1 release, which can be amplified by rhein?s reductive effect on intracellular superoxide anion. Unexpectedly, it is because of IKK? inhibition that rhein significantly enhances TNF-? secretion and phagocytosis in macrophages with or without LPS. These results indicate that rhein exerts anti- and proinflammatory activities by targeting IKK? inhibition, providing a molecular mechanism for the unanticipated role of rhein in macrophages. Furthermore, our study also highlights the potential complications of IKK? inhibitor (e.g., rhein, diacerein, etc.) application in inflammation disorders, for the overall effects of IKK? inhibition in various organ systems and disease processes are not easily predictable under all circumstances. PMID:24721152

Gao, Yuan; Chen, Xi; Fang, Lei; Liu, Fen; Cai, Runlan; Peng, Cheng; Qi, Yun

2014-07-01

131

"Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter.." : En analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper  

DEFF Research Database (Denmark)

Gymnasielærere skal som led i moderniseringen af gymnasieskolen arbejde tværfagligt i team. Som udgangspunkt har lærerne forbehold over for dette projekt hvis samarbejdet ikke foregår i de såkaldte 'kærlighedsteam', dvs. mellem lærere der selv har valgt hinanden, men derimod i team der er nedsatte af ledelsen. I afhandlingen argumenteres der for, at dette både hænger sammen med, at samarbejde ikke er overskueligt og kontrollabelt på samme måde som enkelt-persons arbejdet er. Ved at teamene sammensættes af personer, der kender hinanden, mindskes uforsigeligheden og udbyttet forventes at blive positivt. Skolens ledelse gennemfører imidlertid princippet om nedsatte team, og da modsætningerne i lærergruppen mellem forskelllige fagrepræsentanter, de yngre og de ældre, de reformivrige og reformmodstanderne vokser i denne periode, behæftes disse team med stadig større uvilje. Analysen peger på, at lærernes indre idealiserede reprænsentationer af sig selv som en god gruppe støtter forestillinger om fælleskabet i lærergruppen som en MENNESKELIG sammenhæng der implicit placeres i modsætning til den faglige. Således etableres der et skel mellem mennesket og den professionelle persona. De skarpt optrukne positioner i den professionelle lærergruppe og udskillelsen af det menneskelige ses i forlængelse af ubevidste forsvarsmekanismer i en kontekst hvor der udøves pres fra neden (eleverne) og fra oven (ministerium, amter og kommuner, skolens ledelseslag). Mange har svært ved at se meningen med de pålagte forandringer -især på baggrund af de krav, der stilles fra en stadig mere flerspektret elevgruppe. De fælles organer, hvor de ændrede forhold kunne reflekteres og gives betydning, fungerer ikke, og det er heller ikke en side af skolens arbejde, som rektorerne prioriterer. Dermed skal lærerne udføre deres arbejde i en sammenhæng hvor mening og perspektiv for mange forsvinder samtidig med at forestillingen om det rent menneskelige fællesskab bliver stadigt vanskeligere at opretholde. Konklusionen er derfor, at den fælles diskussion af arbejdets og fællesskabets indhold og perspektiver skal gives større rum. I modsat fald er det nærliggende at antage, at  splittelsen i lærergruppen vil  øges og resignationen brede sig til skade for både læreres, ledelsens og elevernes arbejdsmiljø

Lading, Aase

2006-01-01

132

Når modtagerne gerne vil blande sig :  Fortolkning er en vigtig del af fornøjelsen ved at være modtager. Og det er hverken sjovt eller smigrende at blive talt til, som om man ikke kan eller gider tænke.  

DEFF Research Database (Denmark)

  Receptionsteori er allerede en halvgammel disciplin indenfor litteraturvidenskab, hvor man aldrig har været så skråsikre som AIDA på en universel automatik i fortolkningens mekanismer. Receptionsteorien gør i det hele taget op med forestillingen om kommunikation som en fuldstændig gnidningsløs transport af betydning fra afsender til modtager. Den ser tværtimod modtageren som en temmelig magtfuld instans i kommunikationsforholdet. Selvfølgelig gør budskabet noget ved modtageren, men modtageren gør altså også en hel del ved budskabet - alt efter hvem han eller hun er. Betydning fremkommer med andre gennem en dialektik mellem budskabet og modtageren. Udgivelsesdato: Marts

Hermansen, Judy

2010-01-01

133

The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN: Teaching science content through process  

Science.gov (United States)

The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN is an Internet-based research community, in which citizens, teachers and students can engage in authentic, meaningful scientific inquiry. Recent efforts to reform science education in the United States have strongly emphasized that understanding of the nature of science is an essential component of general scientific literacy. The National Science Education Standards suggest that engaging students in scientific inquiry is one opportunity to develop an understanding of the nature of science. Extending the philosophical understanding of science to specific science classroom organization, KanCRN is large-scale, systemic project that attempts to achieve the vision of scientific inquiry in the National Science Education Standards. The underlying question of standards-based reform still remains; does participation in scientific inquiry provide compelling evidence of an increase in the understanding of the process of science and the ability to apply these skills in novel situations? This study took advantage of the Kansas City Kansas Public Schools involvement in districtwide systemic reform, First Things First. Each year the students in grades 3--12 complete a district First Things First questionnaire. Since longitudinal measures of student attitudes are generally difficult to obtain, this study tapped into this wealth of attitude measures gained from these questionnaires. These data sets include general demographics of the students, attitudinal data toward school and learning, and general achievement data. Running a factor analysis on these data sets allowed factoring out the influence of non-critical variables. In running this initial factor analysis of the First Things First data sets, several factors emerged as related to student's academic success on the Science Performance Assessment; Academic Effort, Teacher Quality, Project-based Learning, General Academic Ability (Self-Attitude Data), and Parental Support. Using the technique of Structural Equation Modeling, these factors were combined with participation in the KanCRN research model; this study created and tested a model of science classroom variables related to scores on a science performance assessment. Models were run separately for samples of middle school students (grades 6--8) and high school students (grades 9--12). The middle school model indicates that participation in the KanCRN research model is an independent, positive, direct, and meaningful predictor of science performance. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R 2 values indicates that 27% of the variance on science achievement is accounted for by the middle school model. The high school model indicated that student attitudes were unrelated to KanCRN participation however, the relationship between participation in KanCRN and students performance on the assessment was not a significant path. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R2 values for the high school model indicates that 7% of the variance on science achievement is accounted for by the model. This is identical the explanatory power of the high school model that only included information about KanCRN participation and student background characteristics, but leaving out the attitude data. The finding that KanCRN participation is significant at the middle school and is insignificant at the high school raises a number of interesting questions that requires further investigation.

Case, Steven B.

134

Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? : Tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er et forsøg på at koble de studerendes informationshandlinger (at søge og håndtere videnskabelig information) til deres læringsaktiviteter som læsning af tekster og diskursiv forarbejdning af stoffet. Der tages udgangspunkt i e-læringens hybride sammenknytning af ressourcer af forskellige type i én læringsplatform, herunder primære ressourcer (især videnskabelige artikler og bøger) og sekundære som bibliografiske baser og andet hjælpemateriale. At disse ressourcer er organiseret i ét virtuelt læringsrum, er en vigtig forudsætning for, at også disse sekundære ressourcer, som almindeligvis forbindes med biblioteksdomænet, kan få status af læringsobjekter på lige fod med de traditionelle, primære dokumenter. – På baggrund af e-materialernes integrationsgrad i virtuelle læringsomgivelser introduceres begrebet ”læringspotentiale”, som undersøges i form af klassiske emneredskaber (tesaurus og klassifikation) i hybride materialetyper, både primære (fx e-bogspakker) og sekundære (bibliografier). Der kan bl.a. konkluderes, at biblioteker i vid udstrækning har den viden, der hører til for at formidle disse ressourcer i de virtuelle læringsmiljøer.

Engerer, Volkmar Paul

2013-01-01

135

Kan vi få ditt förtroende? : En studie av förtroendeskapande strategier hos IKEA och Polisen  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Genom att studera IKEA:s respektive Polisens strategier, är uppsatsens primära syfte att jämföra hur de båda aktörerna framställer sig själva. Genom att förankra materialet i teorin, analyseras därefter om några delar av deras var för sig presenterade strategier, kan leda till att inge förtroende hos svenska folket. Studiens resultat uppenbarar vissa likheter i IKEA:s och Polisens strategier. Bland annat står hos båda aktörerna många exempel på en välvillig attityd att finn...

Libietis Jacobson, Anna

2007-01-01

136

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap:fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres. En analyse av IKEA  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

I denne utredningen belyses skatteplanlegging i flernasjonale selskap. Skatteplanlegging innebærer at selskap benytter ulike virkemidler for å redusere sin skattebyrde. Utredningen svarer på om, og i så fall hvordan, flernasjonale selskap utnytter slike metoder. Med utgangspunkt i dette, drøfter vi også hvordan man effektivt kan regulere slike skatteminimerende aktiviteter. Vår utredning viser at flernasjonale selskap reduserer sin skattebyrde ved å ta i bruk virkemidler som min...

Olsen, Monica; Høgalmen, Heidi V.

2013-01-01

137

Odelsloven § 1 - Hva skal til for at en eiendom "kan nyttast til landbruksdrift" etter odl. § 1  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Avhandlingen omhandler det skjønnsmessige vilkåret "kan nyttast til landbruksdrift" i odl. § 1. I avhandlingen forutsettes det at arealkravet i odl. § 2 er oppfylt. I første hoveddel foretas en gjennomgang av gjeldende rett med utgangspunkt i nyere høyesterettspraksis. I avhandlingens annen hoveddel drøftes nærmere en del av problemene Høyesterett tar opp, eller som Høyesteretts praksis gir grunn til å undersøke nærmere. Avslutningsvis sees det på se foreslåtte endrin...

Mathiesen, Ida

2008-01-01

138

VERBA BERKATA DASAR SAMA DENGAN GABUNGAN AFIKS MEN-I ATAU MEN-KAN  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The verbs with same basic word (stem which are affixed with meN-i or meN-kan do not always show clear different meaning. This problem give rise to an important question: is that kind of pair of verbs have the same or different meaning? What are the criteria in defining the same or the different meaning? The aim of this research is to identify these criteria that can be applied to classify the verbs with meN-i or meN-kan. This study is qualitative research. The objects of research are the pair of verbs with meN-i or meN-kan. Meanwhile, the units of analysis are sentences. This analysis is based on semantic role (beneficiary, objective, locative and instrument0 and syntactic structures. The corpus in this research is Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999. The result shows that the pair of verbs can be divided to several categories. The first category consist of verbs with the sam meaning. The second includes the pair of verbs that have different meaning due to polysemi. The third category consist of the pair of verbs having the same meaning due to the different meaning of affixes. The fourth category shows the same meaning but different in syntactic structure and semantic role. The fifth category involves the pair of verbs having the same meaning, but different in extra-linguistic characteristic. The sixth category consist of pair of verbs with different specific meaning. The seventh category includes the pair of verbs with different meaning due to etimology characteristic of the stem. In the first category, meN-i or meN-kan looses its basic meaning.

Irzanti Sutanto

2002-12-01

139

Egenvurdering og selv-regulert læring i grunnskolen:hvordan kan egenvurdering betraktes som et aspekt ved selv-regulert læring, og på hvilken måte kan skolen bidra til utviklingen av egenvurdering?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Temaet for oppgaven er egenvurdering i grunnskolen: den vurderingen som eleven foretar av seg selv og eget arbeid. Jeg har valgt å knytte egenvurdering til selv-regulert læring for å sammenligne sentrale prosesser innen disse områdene. Formålet med oppgaven er å få en bedre forståelse av hva egenvurderingsbegrepet innebærer. Oppgavens praksisbetydning vil være å klargjøre hvilken hensikt implementering av egenvurdering kan ha i grunnskolen og hvordan man kan jobbe for å utvikle ...

Færden, Marie

2009-01-01

140

Long-term IKK2/NF-?B signaling in pancreatic ?-cells induces immune-mediated diabetes.  

Science.gov (United States)

Type 1 diabetes is a multifactorial inflammatory disease in genetically susceptible individuals characterized by progressive autoimmune destruction of pancreatic ?-cells initiated by yet unknown factors. Although animal models of type 1 diabetes have substantially increased our understanding of disease pathogenesis, heterogeneity seen in human patients cannot be reflected by a single model and calls for additional models covering different aspects of human pathophysiology. Inhibitor of ?B kinase (IKK)/nuclear factor-?B (NF-?B) signaling is a master regulator of inflammation; however, its role in diabetes pathogenesis is controversially discussed by studies using different inhibition approaches. To investigate the potential diabetogenic effects of NF-?B in ?-cells, we generated a gain-of-function model allowing conditional IKK2/NF-?B activation in ?-cells. A transgenic mouse model that expresses a constitutively active mutant of human IKK2 dependent on Pdx-1 promoter activity (IKK2-CA(Pdx-1)) spontaneously develops full-blown immune-mediated diabetes with insulitis, hyperglycemia, and hypoinsulinemia. Disease development involves a gene expression program mimicking virus-induced diabetes and allergic inflammatory responses as well as increased major histocompatibility complex class I/II expression by ?-cells that could collectively promote diabetes development. Potential novel diabetes candidate genes were also identified. Interestingly, animals successfully recovered from diabetes upon transgene inactivation. Our data give the first direct evidence that ?-cell-specific IKK2/NF-?B activation is a potential trigger of immune-mediated diabetes. Moreover, IKK2-CA(Pdx-1) mice provide a novel tool for studying critical checkpoints in diabetes pathogenesis and mechanisms governing ?-cell degeneration/regeneration. PMID:24296718

Salem, Heba H; Trojanowski, Bernadette; Fiedler, Katja; Maier, Harald J; Schirmbeck, Reinhold; Wagner, Martin; Boehm, Bernhard O; Wirth, Thomas; Baumann, Bernd

2014-03-01

 
 
 
 
141

Vård som inte kan anstå : Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Metod Uppdraget från Socialstyrelsen består av tre sammanhängande delar. I den första delen presenteras olika tolkningar av begreppet vård som inte kan anstå utifrån en analys av hur begreppet används i den aktuella propositionen och lagtexten. Dessa tolkningar specificeras i ett antal kriterier. I den andra delen analyseras dessa tolkningar utifrån den etiska plattformen. Den tredje delen syftar till att analysera hur begreppet vård som inte kan anstå förhåller sig till den nati...

Sandman, Lars; Broqvist, Mari; Gustavsson, Erik; Arvidsson, Eva; Ekerstad, Niklas; Carlsson, Per

2014-01-01

142

Tumor necrosis factor ? triggers proliferation of adult neural stem cells via IKK/NF-?B signaling  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Brain inflammation has been recognized as a complex phenomenon with numerous related aspects. In addition to the very well-described neurodegenerative effect of inflammation, several studies suggest that inflammatory signals exert a potentially positive influence on neural stem cell proliferation, migration and differentiation. Tumor necrosis factor alpha (TNF-? is one of the best-characterized mediators of inflammation. To date, conclusions about the action of TNF on neural stem or progenitor cells (NSCs, NPCs have been conflicting. TNF seems to activate NSC proliferation and to inhibit their differentiation into NPCs. The purpose of the present study was to analyze the molecular signal transduction mechanisms induced by TNF and resulting in NSC proliferation. Results Here we describe for the first time the TNF-mediated signal transduction cascade in neural stem cells (NSCs that results in increased proliferation. Moreover, we demonstrate IKK-?/?-dependent proliferation and markedly up-regulated cyclin D1 expression after TNF treatment. The significant increase in proliferation in TNF-treated cells was indicated by increased neurosphere volume, increased bromodeoxyuridin (BrdU incorporation and a higher total cell number. Furthermore, TNF strongly activated nuclear factor-kappa B (NF-?B as measured by reporter gene assays and by an activity-specific antibody. Proliferation of control and TNF-treated NSCs was strongly inhibited by expression of the NF-?B super-repressor I?B-AA1. Pharmacological blockade of I?B ubiquitin ligase activity led to comparable decreases in NF-?B activity and proliferation. In addition, IKK-? gene product knock-down via siRNA led to diminished NF-?B activity, attenuated cyclin D1 expression and finally decreased proliferation. In contrast, TGF?-activated kinase 1 (TAK-1 is partially dispensable for TNF-mediated and endogenous proliferation. Understanding stem cell proliferation is crucial for future regenerative and anti-tumor medicine. Conclusion TNF-mediated activation of IKK-? resulted in activation of NF-?B and was followed by up-regulation of the bona-fide target gene cyclin D1. Activation of the canonical NF-?B pathway resulted in strongly increased proliferation of NSCs.

Kaltschmidt Christian

2006-09-01

143

Må man lege på biblioteket?  

DEFF Research Database (Denmark)

De fleste mennesker - børn såvel som voksne - har en ganske klar opfattelse af hvordan man bør opføre sig og hvad man kan forvente på et bibliotek. Den primære aktivitet handler om at finde og låne bøger, til nøds lidt musik eller et computerspil. Og så skal man være stille. Der skal være fred og ro til at brugerne kan fordybe sig i læsning af bøger og aviser. Måske er der et lille hjørne med legetøj i børnebiblioteket, måske endda et par computere samme sted. Støjende adfærd er dog ikke accepteret. Men biblioteker er ikke hvad de har været. Ændringer i mediesystemet og de dermed ændrede forventninger fra brugerne betyder at bibliotekerne bliver nødt til at redefinere deres formål og selvforståelse. Blandt andet derfor anbefaler en ny rapport fra Styrelsen for Bibliotek og Medier at fremtidens biblioteksbetjening af børn indebærer et tilbud om leg og legende oplevelser. Og på den baggrund deltager Center for Playware i et projekt, der i samarbejde med tre biblioteker undersøger og udforsker hvordan legen kankomme ind i bibliotekerne og hvad det betyder for dem, der har deres gang der - ikke bare brugere, men også personalet. Udgivelsesdato: 30. juli 2009

Johansen, Stine Liv

2009-01-01

144

Metformin inhibits the senescence-associated secretory phenotype by interfering with IKK/NF-?B activation.  

Science.gov (United States)

We show that the antidiabetic drug metformin inhibits the expression of genes coding for multiple inflammatory cytokines seen during cellular senescence. Conditioned medium (CM) from senescent cells stimulates the growth of prostate cancer cells but treatment of senescent cells with metformin inhibited this effect. Bioinformatic analysis of genes downregulated by metformin suggests that the drug blocks the activity of the transcription factor NF-?B. In agreement, metformin prevented the translocation of NF-?B to the nucleus and inhibited the phosphorylation of I?B and IKK?/?, events required for activation of the NF-?B pathway. These effects were not dependent on AMPK activation or on the context of cellular senescence, as metformin inhibited the NF-?B pathway stimulated by lipopolysaccharide (LPS) in ampk null fibroblasts and in macrophages. Taken together, our results provide a novel mechanism for the antiaging and antineoplastic effects of metformin reported in animal models and in diabetic patients taking this drug. PMID:23521863

Moiseeva, Olga; Deschênes-Simard, Xavier; St-Germain, Emmanuelle; Igelmann, Sebastian; Huot, Geneviève; Cadar, Alexandra E; Bourdeau, Véronique; Pollak, Michael N; Ferbeyre, Gerardo

2013-06-01

145

CCL27 expression is regulated by both p38 MAPK and IKK? signalling pathways  

DEFF Research Database (Denmark)

The skin-specific chemokine CCL27 is believed to play a pivotal role in establishing the inflammatory infiltrate characteristic for common inflammatory skin diseases. Through binding to the chemokine receptor 10 (CCR10), CCL27 mediates inflammation by promoting lymphocyte migration into the skin. Little is known about the regulation of CCL27 gene expression. The purpose of our study was to investigate the regulation of the IL-1?-induced CCL27 gene expression in normal human keratinocytes (NHEK). Preincubation of NHEK with the inhibitory ?B (I?B) kinase (IKK) inhibitor, SC-514, or the p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor, SB202190, revealed a profound reduction in both CCL27 mRNA and CCL27 protein expression indicating the significance of these pathways in the regulation of CCL27 expression. Furthermore, the impact of inhibitors of mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) or the mitogen-activated protein kinase-interacting kinases (Mnk1+2), downstream kinases of p38 MAPK, on IL-1?-inducedCCL27 expression in NHEK were investigated. We identified seven NF-?B binding elements upstream from the CCL27 gene start codon using electrophoretic mobility shift assay (EMSA). Supershift analyses demonstrated the involvement of the p50/p65 NF-?B heterodimer. We conclude that IL-1?-induced CCL27 gene expression in NHEK is regulated through the p38 MAPK/MSK1/Mnk1+2 as well as the IKK?/NF-?B signalling pathways.

Riis, Jette Lindorff; Johansen, Claus

2011-01-01

146

Markedsføring af probiotiske fødevarer: Kan vi lære noget af Gaio og ProViva  

DEFF Research Database (Denmark)

Erfaringerne fra Gaio yoghurt (fra Arla) og ProViva frugtdrik/suppe (fra Skånemejerierne) viser, at der kan være vanskeligt at overbevise forbrugerne om probiotiske fødevarers fortrin. Både Gaio og ProViva har haft succes på deres respektive hjemmemarkeder, men ingen af produkterne har kunnet klare den korte tur over øresund. Med afsæt i Gaio og ProViva har MAPP og SIK undersøgt, hvordan forskellige reklame- og mediestrategier påvirker forbrugernes accept af probiotiske fødevarer. Undersøgelsen Undersøgelsen omfattede for det første en analyse af reklamer og nyhedsartikler om de to produkter. For det andet blev der gennemført interviews med eksperter og forbrugere fra begge lande.

Bech-Larsen, Tino; Andersen, Lone Merete Schreiber

2004-01-01

147

"Jeg er ikke typen, der har nære venner" : Resultater fra forskningsprojektet 'Når det er svært at være ung i DK'  

DEFF Research Database (Denmark)

Behandler resultaterne af et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. I kapitlet er der fokus på, hvor stor en betydning sociale relationer spiler for unges trivsel og mistrivsel, og hvordan ensomhed rammer hårdt i en tid, hvor man tilsyneladende kun har sig selv at bebrejde, nård et sociale ikke fungerer.

Carlander, Maja; Nielsen, Jens Christian

2014-01-01

148

I kappa B kinase alpha (IKK?) activity is required for functional maturation of dendritic cells and acquired immunity to infection.  

Science.gov (United States)

Dendritic cells (DC) are required for priming antigen-specific T cells and acquired immunity to many important human pathogens, including Mycobacteriuim tuberculosis (TB) and influenza. However, inappropriate priming of auto-reactive T cells is linked with autoimmune disease. Understanding the molecular mechanisms that regulate the priming and activation of naïve T cells is critical for development of new improved vaccines and understanding the pathogenesis of autoimmune diseases. The serine/threonine kinase IKK? (CHUK) has previously been shown to have anti-inflammatory activity and inhibit innate immunity. Here, we show that IKK? is required in DC for priming antigen-specific T cells and acquired immunity to the human pathogen Listeria monocytogenes. We describe a new role for IKK? in regulation of IRF3 activity and the functional maturation of DC. This presents a unique role for IKK? in dampening inflammation while simultaneously promoting adaptive immunity that could have important implications for the development of new vaccine adjuvants and treatment of autoimmune diseases. PMID:23422957

Mancino, Alessandra; Habbeddine, Mohamed; Johnson, Ella; Luron, Lionel; Bebien, Magali; Memet, Sylvie; Fong, Carol; Bajenoff, Marc; Wu, Xuefeng; Karin, Michael; Caamano, Jorge; Chi, Hongbo; Seed, Michael; Lawrence, Toby

2013-03-20

149

3,5-Disubstituted-indole-7-carboxamides: the discovery of a novel series of potent, selective inhibitors of IKK-?.  

Science.gov (United States)

The discovery and hit-to-lead exploration of a novel series of selective IKK-? kinase inhibitors is described. The initial lead fragment 3 was identified by pharmacophore-directed virtual screening. Homology model-driven SAR exploration of the template led to potent inhibitors, such as 12, which demonstrate efficacy in cellular assays and possess encouraging developability profiles. PMID:21429745

Miller, David D; Bamborough, Paul; Christopher, John A; Baldwin, Ian R; Champigny, Aurelie C; Cutler, Geoffrey J; Kerns, Jeffrey K; Longstaff, Timothy; Mellor, Geoffrey W; Morey, James V; Morse, Mary A; Nie, Hong; Rumsey, William L; Taggart, John J

2011-04-15

150

Resistance exercise, but not endurance exercise, induces IKK? phosphorylation in human skeletal muscle of training-accustomed individuals  

DEFF Research Database (Denmark)

The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is considered an important role in the muscular adaptations to exercise. It has been proposed that exercise-induced signaling to mTORC1 do not require classic growth factor PI3K/Akt signaling. Activation of IKK? and the mitogen-activated protein kinases (MAPKs) Erk1/2 and p38 has been suggested to link inflammation and cellular stress to activation of mTORC1 through the tuberous sclerosis 1 (TSC1)/tuberous sclerosis 2 (TSC2) complex. Consequently, activation of these proteins constitutes potential alternative mechanisms of mTORC1 activation following exercise. Previously, we demonstrated that mTOR is preferentially activated in response to resistance exercise compared to endurance exercise in trained individuals without concomitant activation of Akt. In the present study, we extended this investigation by examining I?B kinase complex (IKK), TSC1, MAPK, and upstream Akt activators, along with gene expression of selected cytokines, in skeletal muscles from these subjects. Biopsies were sampled prior to, immediately after, and in the recovery period following resistance exercise, endurance exercise, and control interventions. The major finding was that IKK? phosphorylation increased exclusively after resistance exercise. No changes in TSC1, Erk1/2, insulin receptor, or insulin receptor substrate 1 phosphorylation were observed in any of the groups, while p38 phosphorylation was higher in the resistance exercise group compared to both other groups immediately after the intervention. Resistance and endurance exercise increased IL6, IL8, and TNF? gene expression immediately after exercise. The non-exercise control group demonstrated that cytokine gene expression is also sensitive to repeated biopsy sampling, whereas no effect of repeated biopsy sampling on protein expression and phosphorylation was observed. In conclusion, resistance exercise, but not endurance exercise, increases IKK? phosphorylation in trained human subjects, which support the idea that IKK? can influence the activation of mTORC1 in human skeletal muscle.

MØller, Andreas Buch; Vendelbo, Mikkel Holm

2013-01-01

151

Berberine reverses free-fatty-acid-induced insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes through targeting IKK  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available AIM: To investigate the effects and molecular mechanisms of berberine on improving insulin resistance induced by free fatty acids (FFAs in 3T3-L1 adipocytes.METHODS: The model of insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes was established by adding palmic acid (0.5 mmol/L to the culture medium. Berberine treatment was performed at the same time. Glucose uptake rate was determined by the 2-deoxy-[3H]-D-glucose method. The levels of IkB kinase beta (IKK? Ser181 phosphorylation, insulin receptor substrate-1(IRS-1 Ser307 phosphorylation, expression of IKK?, IRS-1, nuclear transcription factor kappaB p65 (NF-?B p65, phosphatidylinositol-3-kinase p85 (PI-3K p85 and glucose transporter 4 (GLUT4 proteins were detected by Western blotting. The distribution of NF-?B p65 proteins inside the adipocytes was observed through confocal laser scanning microscopy (CLSM.RESULTS: After the intervention of palmic acid for 24 h, the insulin-stimulated glucose transport in 3T3-L1 adipocytes was inhibited by 67%. Meanwhile, the expression of IRS-1 and PI-3K p85 protein was reduced, while the levels of IKK? Ser181 and IRS-1 Ser307 phosphorylation, and nuclear translocation of NF-?B p65 protein were increased. However, the above indexes, which indicated the existence of insulin resistance, were reversed by berberine although the expression of GLUT4, IKK? and total NF-?B p65 protein were not changed during this study.CONCLUSION: Insulin resistance induced by FFAs in 3T3-L1 adipocytes can be improved by berberine. Berberine reversed free-fatty-acid-induced insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes through targeting IKK?.

Ping Yi, Fu-Er Lu, Li-Jun Xu, Guang Chen, Hui Dong, Kai-Fu Wang

2008-02-01

152

En diffraktiv læsning af ANT gennem Barad- eller omvendt…- eller sandheden er ikke derude!  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel tager livtag med Karen Barads kritik af Aktør-Netværksteorien – især hendes behandling af den måde, som Latour sidestiller humane og non-humane aktører på. I artiklen gennemgås en række kernebegreber hos hhv. Barad og Latour og deres indbyrdes forskelligheder og ligheder. Med Barads ord, foretager jeg en diffraktiv læsning af Latour gennem Barad – en læsning, som hun selv gentagne gange antyder i bogen ”Meeting the Universe Halfway”, men som hun kun lader glimtvis skinne igennem. Artiklen indledes med en ret indgående gennemgang af Barads forståelse af kvantemekanikken, idet den ligger til grund for hele hendes argumentation. Dernæst gennemgås de af hendes begreber, som kan læses i forhold til Aktør-Netværksteorien, som afrundes med en sammenlignende diskussion.

Jensen, Tine

2014-01-01

153

Det er ikke godt å si: om tilblivelser i Anne Biringvads malerier  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Våren 2012 stilte Anne Biringvad ut ekspressive malerier med dristig bruk av tekstile fragmenter fra loppemarkeder inkorporert i verkene. Denne hendelsen fant sted på Galleri Semmingsen på Galleri Trafo i Asker. Hva er det som skjer i Biringsvads malerier? Tekstilene blir et slags begjær som poder seg på maleriene og knoppskyter. I denne artikkelen vil jeg nærme meg maleriene som en hendelse, noe som skjer, en sanselig tilblivelse, hvor jeg låner Gilles Deleuze’ og Félix Guattaris’ begrep om kunst som sansning gjennom affekter og persepter. Jeg spør også om Biringvads malerier kan betraktes som en mindre estetisk praksis som deterritorialiserer hovedspråket slik Deleuze og Guattari formulerer det i Kafka – for en mindre litteratur (1994. Deleuze og Guattari gjør «mindre» til en foretrukket egenskap ved kunsten. Med Michel Foucaults begrep om heterotopier vil jeg spørre om disse maleriene snur om på de plasseringene som finnes i kulturen.

Sissel Gunnerød

2014-07-01

154

”Det kan være svært” – om sprog og kultur i andetsprogsdanske ansættelsessamtaler  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen sammenligner og analyserer uddrag af to ansættelsessamtaler med ansøgere som taler dansk som andetsprog. Data stammer fra et kommunalt integrationsprojekt hvis formål var at tilbyde ansøgere med indvandrerbaggrund en særlig ansættelse med mulighed for faglig, sproglig og kulturel integration. Artiklen diskuterer forskellige strategier for succes i andetsprogskommunikationen til ansættelsessamtalen og konkluderer at ansættelsesudvalget i mindre grad lægger vægt på ansøgernes sprogkompetencer i dansk. Til gengæld fokuserer ansættelsesudvalget i langt højere grad på hvorvidt ansøgerne ville være i stand til at begå sig på danske arbejdspladser samt hvor meget ansøgere og interviewere har tilfælles med hinanden. Igennem interaktionen skabes en række positioneringer som er med til at afvise de ansøgere med hvilke ansættelsesudvalget ikke er i stand til at opretholde et interessefællesskab. Artiklen indfører dermed begrebet ”kulturel fluency” som er en gensidig situationel og kontekstuel tilpasningsprocesder både handler om at kunne navigere i genrer, aktivitetstyper og kulturspecifikke diskurser.

Kirilova, Marta Kunov

2014-01-01

155

T cell receptor signals to NF-?B are transmitted by a cytosolic p62-Bcl10-Malt1-IKK signalosome.  

Science.gov (United States)

Antigen-mediated stimulation of the T cell receptor (TCR) triggers activation of nuclear factor ?B (NF-?B), a key transcriptional regulator of T cell proliferation and effector cell differentiation. TCR signaling to NF-?B requires both the Carma1-Bcl10-Malt1 (CBM) complex and the inhibitor of ?B (I?B) kinase (IKK) complex; however, the molecular mechanisms connecting the CBM complex to activation of IKK are incompletely defined. We found that the active IKK complex is a component of a TCR-dependent cytosolic Bcl10-Malt1 signalosome containing the adaptor protein p62, which forms in effector T cells. Phosphorylated I?B? and NF-?B were transiently recruited to this signalosome before NF-?B translocated to the nucleus. Inhibiting the activity of the kinase TAK1 or IKK blocked the phosphorylation of IKK, but not the formation of p62-Bcl10-Malt1 clusters, suggesting that activation of IKK occurs after signalosome assembly. Furthermore, analysis of T cells from p62-deficient mice demonstrated that the p62-dependent clustering of signaling components stimulated activation of NF-?B in effector T cells. Thus, TCR-stimulated activation of NF-?B requires the assembly of cytosolic p62-Bcl10-Malt1-IKK signalosomes, which may ensure highly regulated activation of NF-?B in response to TCR engagement. PMID:24825920

Paul, Suman; Traver, Maria K; Kashyap, Anuj K; Washington, Michael A; Latoche, Joseph R; Schaefer, Brian C

2014-05-13

156

IKK(?) controls canonical TGF(ß)-SMAD signaling to regulate genes expressing SNAIL and SLUG during EMT in panc1 cells.  

Science.gov (United States)

The epithelial to mesenchymal transition (EMT) is a crucial step in tumor progression, and the TGF?-SMAD signaling pathway is an inductor of EMT in many tumor types. One hallmark of EMT is downregulation of the adherens junction protein E-cadherin, a process mediated by transcription factors such as the zinc fingers SNAIL and SLUG. Here, we report that the catalytic I?B kinase (IKK) subunit IKK? is necessary for the silencing of E-cadherin in a Panc1 cell model of TGF?-SMAD-mediated EMT, independently of NF?B. IKK? regulates canonical TGF?-SMAD signaling by interacting with SMAD3 and controlling SMAD complex formation on DNA. Furthermore, we demonstrate that the TGF?-IKK?-SMAD signaling pathway induces transcription of the genes encoding SNAIL and SLUG. In addition, we demonstrate that IKK? also modulates canonical TGF?-SMAD signaling in human MDA-MB231 breast cancer cells, arguing for a more general impact of IKK? on the control of TGF?-SMAD signaling. Taken together, these findings indicate that IKK? contributes to the tumor-promoting function of the TGF?-SMAD signaling pathway in particular cancers. PMID:21081648

Brandl, Martina; Seidler, Barbara; Haller, Ferdinand; Adamski, Jerzy; Schmid, Roland M; Saur, Dieter; Schneider, Günter

2010-12-15

157

Observation by color Doppler ultrasound on endothelium-dependent dilation of congestive heart failure treated with Kanli Decoction  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Objective: To observe the changes of endothelium-dependent dilation (EDD of patients with congestive heart failure (CHF before and after Kanli Decoction treatment. Methods: Thirty-five CHF patients were treated with Kanli Decoction. We used color Doppler ultrasound to monitor the flow-mediated dilation (FMD, pulsatile index (PI, resistance index (RI, baseline blood flow (BF, ejection fraction (EF before and after the treatment.Results: FMD after treatment ( 9.26±3.19 were obviously higher than that before the treatment (7.06±2.58 (P?0.05 , but BF, PI and RI were not improved. Conclusion: Applying color Doppler ultrasound into observation on EDD of patients suffering from CHF and treated by the Kanli Decoction shows that the CHF could be treated by traditional Chinese medicine.

HE Zheng

2004-07-01

158

Grunnvannsundersøkelser ved Depleflya.  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Det er foretatt prøveboring etter grunnvann ved Depleflya med tanke på ny forbruksvannkilde til Dalen vannverk. Forundersøkelsene er positive mht. kapasitet og kvalitet, og det anbefales nedsatt to brønner for prøvepumping, som senere kan fungere som produksjonsbrønner.

Rohr-torp, Eirik

1991-01-01

159

Når der ikke er noget tredje valg : Social sårbarhed og valget af abort  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten belyser abortudviklingen i Danmark i perioden 1981-2001, bevæggrunde for valg af abort samt baggrunden for den øgede abortforekomst blandt nogle indvandrerkvinder. Undersøgelsen har udgangspunkt i en metodetriangulering baseret på henholdsvis registerundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse og etnografiske interviews. Den registerbaserede undersøgelse belyser abortudviklingen i Danmark fra 1981 til og med 2001 i henhold til kvindernes alder, oprindelsesland og familieforhold. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden september 2002 - april 2003 og omfatter et udvalg af kvinder, der enten fik foretaget provokeret abort eller havde valgt at føde og bidrager med mere specifik information omkring hvordan socioøkonomiske forhold samt kvindernes viden om, holdning til og brug af prævention influerer på valget af abort. Den etnografiske del af undersøgelsen omfatter en gruppe indvandrerkvinder og en gruppe kvinder med dansk baggrund, der fik foretaget abort i perioden september 2002 - april 2003. Denne del af undersøgelsen bidrager med information omkring selve beslutningsprocessen i forbindelse med valget af provokeret abort samt de mekanismer som har ført til graviditetens opståen og kvindernes motiver for evt. ikke at have anvendt prævention.

Rasch, Vibeke; Knudsen, Lisbeth B.

2004-01-01

160

Applications of Rewriting Systems and Gröbner Bases to Computing Kan Extensions and Identities Among Relations  

CERN Document Server

This thesis concentrates on the development and application of Groebner bases methods to a range of combinatorial problems (involving groups, semigroups, categories, category actions, algebras and K-categories). Chapter Two contains the generalisation of rewriting and Knuth-Bendix procedures to Kan extensions. Chapter Three shows that the standard Knuth-Bendix algorithm is step-for-step a special case of the Buchberger's algorithm for noncommutative Groebner bases. The one-sided cases and higher dimensions are considered, and the relations between these are made precise. Chapter Four relates rewrite systems, Groebner bases and automata. Reduction machines for rewrite systems are identified with standard output automata and the reduction machines devised for algebras are expressed as Petri-nets. Chapter Five introduces logged rewriting for group presentations. The completion of a logged rewriting system for a group determines a partial contracting homotopy which enables the computation of a set of generators f...

Heyworth, A

1998-01-01

 
 
 
 
161

Hva kan man oppnå gjennom universell utforming? En undersøkelse av ulike sider ved begrepet  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Strategien universell utforming står for noe nytt, fordi vekten legges på inkludering og likestilling. Fra å tilrettelegge for funksjonshemmede, skal planleggingen ta utgangspunkt i variasjoner i funksjonsevne og et stort menneskelig mangfold. Målet er å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Begrepet universell utforming drøftes med utgangspunkt i offentlige dokumenter og ny norsk lovgivning, som lovfester nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Funksjonshemming forstås i dag som en relasjon mellom individ og omgivelser. Universell utforming kan bidra til å skape inkluderende omgivelser med god tilgjengelighet, og dermed legge til rette for samfunnsdeltakelse. Artikkelen peker på behov for en innholdsbestemmelse som muliggjør evaluering av konkrete løsninger. Det er også nødvendig med mer teoretisk arbeid, og en kritisk tilnærming til hva det er mulig å opp­nå gjennom universell utforming.

Inger Marie Lid

2009-08-01

162

A STUDY OF LANDUSE AND CROPPING PATTERN IN KAN BASIN OF DHULE DISTRICT (MAHARASHTRA INDIA  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Land use concern the productions and benefits obtained from use of the land as well as the land management activities carried out by human. Land use involves the management and modification of natural environment. The arrangements, activities and inputs of people undertake in a certain land cover type to produce, change or maintain it. Management practices have a major impact on natural resources, including water, soil, nutrients, plants and animals. The landscape of Kan river basin is unique and micro area of Maharashtra. It is made from the Deccan lava. Kan river is flows to the east and meets to Panzara river. For this study the primary data is generated through field work by a questionnaire, which has been carried out in different villages in the basin. The secondary data of land use is collected from the statistical review of the district census, agricultural, Irrigation, forest and circle offices for the year 2010-11. All statistical data is taken from the above information and with the help of tables, maps, graphs and GIS software's are use for the analysis of land use environment. Rural and tribal people are decided the cropping pattern with the help of land use environment. It is the part of natural environment and thus socio-economic development depend on land use. In this basin general land use is followed such as net sown area 61%, total cropped area 63.3%, barran land22% and forest land 11% etc. Hilly region rice, small-millets, sawa and jowar are dominant crops. In plateau region wheat, bhagar, pomegranete and vegetable crops are dominants. The plain regions bajara, sugarcane, groundnut are dominant. It is essential to develop the land use for agricultural. Barren land should be converted into cultivatable land and increase the agricultural production.

AHIRE S. C

2013-04-01

163

Pharmacologic IKK/NF-?B inhibition causes antigen presenting cells to undergo TNF? dependent ROS-mediated programmed cell death  

Science.gov (United States)

Monocyte-derived antigen presenting cells (APC) are central mediators of the innate and adaptive immune response in inflammatory diseases. As such, APC are appropriate targets for therapeutic intervention to ameliorate certain diseases. APC differentiation, activation and functions are regulated by the NF-?B family of transcription factors. Herein, we examined the effect of NF-?B inhibition, via suppression of the I?B Kinase (IKK) complex, on APC function. Murine bone marrow-derived macrophages and dendritic cells (DC), as well as macrophage and DC lines, underwent rapid programmed cell death (PCD) after treatment with several IKK/NF-?B inhibitors through a TNF?-dependent mechanism. PCD was induced proximally by reactive oxygen species (ROS) formation, which causes a loss of mitochondrial membrane potential and activation of a caspase signaling cascade. NF-?B-inhibition-induced PCD of APC may be a key mechanism through which therapeutic targeting of NF-?B reduces inflammatory pathologies.

Tilstra, Jeremy S.; Gaddy, Daniel F.; Zhao, Jing; Davé, Shaival H.; Niedernhofer, Laura J.; Plevy, Scott E.; Robbins, Paul D.

2014-01-01

164

Proteasome inhibition by bortezomib increases IL-8 expression in androgen-independent prostate cancer cells: the role of IKK?.  

Science.gov (United States)

Expression of the proinflammatory and proangiogenic chemokine IL-8, which is regulated at the transcriptional level by NF-?B, is constitutively increased in androgen-independent metastatic prostate cancer and correlates with poor prognosis. Inhibition of NF-?B-dependent transcription was used as an anticancer strategy for the development of the first clinically approved 26S proteasome inhibitor, bortezomib (BZ). Even though BZ has shown remarkable antitumor activity in hematological malignancies, it has been less effective in prostate cancer and other solid tumors; however, the mechanisms have not been fully understood. In this article, we report that proteasome inhibition by BZ unexpectedly increases IL-8 expression in androgen-independent prostate cancer PC3 and DU145 cells, whereas expression of other NF-?B-regulated genes is inhibited or unchanged. The BZ-increased IL-8 expression is associated with increased in vitro p65 NF-?B DNA binding activity and p65 recruitment to the endogenous IL-8 promoter. In addition, proteasome inhibition induces a nuclear accumulation of I?B kinase (IKK)?, and inhibition of IKK? enzymatic activity significantly attenuates the BZ-induced p65 recruitment to IL-8 promoter and IL-8 expression, demonstrating that the induced IL-8 expression is mediated, at least partly, by IKK?. Together, these data provide the first evidence, to our knowledge, for the gene-specific increase of IL-8 expression by proteasome inhibition in prostate cancer cells and suggest that targeting both IKK? and the proteasome may increase BZ effectiveness in treatment of androgen-independent prostate cancer. PMID:23894194

Manna, Subrata; Singha, Bipradeb; Phyo, Sai Aung; Gatla, Himavanth Reddy; Chang, Tzu-Pei; Sanacora, Shannon; Ramaswami, Sitharam; Vancurova, Ivana

2013-09-01

165

Murine Gamma Herpesvirus 68 Hijacks MAVS and IKK? to Abrogate NF?B Activation and Antiviral Cytokine Production  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Upon viral infection, mitochondrial antiviral signaling (MAVS) protein serves as a key adaptor to promote cytokine production. We report here that murine gamma herpesvirus 68 (?HV68), a model virus for oncogenic human gamma herpesviruses, subverts cytokine production via the MAVS adaptor. During early infection, ?HV68 hijacks MAVS and IKK? to induce the site-specific phosphorylation of RelA, a crucial subunit of the transcriptionally active NF?B dimer, which primes RelA for the proteasome...

Dong, Xiaonan; Feng, Pinghui

2011-01-01

166

Sengecykling som livsudfoldelse i sidste etape : Et kvalitativt forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienters oplevelser af sengecykling under dialysebehandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund: Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Problemstillingen for mange patienter i hæmodialyse er træthed og et stort tidsforbrug til behandlingen. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere. De lever således ikke op til de anbefalinger om at være fysisk aktive, som Sundhedsstyrelsen og WHO anbefaler for at forebygge sygdom og fremme sundheden. Formål og mål: Formålet er at give kroniske hæmodialysepatienter bedre livskvalitet. Målet med projektet er at finde ud af, hvordan kroniske hæmodialysepatienter oplever sengecykling under dialysebehandling. Metode: Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer. Resultater: • Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt • Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. • Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. • De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. • Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. • Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og føler sig mere i overensstemmelse med sundhedsanbefalingerne. Konklusion: Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egne mål for god livskvalitet, patientens drivkraft til livsudfoldelse på trods af sygdom og patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Dollerup, Karin Hejlskov; Jensen, Karina Kjærsgaard

2011-01-01

167

Activation of NF-?B by SOD2 promotes the aggressiveness of lung adenocarcinoma by modulating NKX2-1-mediated IKK? expression.  

Science.gov (United States)

Magnesium superoxide dismutase (SOD2) has been shown to cause dysfunction of p53 transcriptional activity, whereas, in turn, SOD2 expression is regulated by p53 to modulate lung tumorigenesis. In this study, we found that the level of SOD2 expression in a panel of lung cancer cells was negatively correlated with that of NK2 homeobox 1 (NKX2-1) but was not associated with p53 status. Mechanistic studies indicated that a decrease in NKX2-1 caused by SOD2-activated IKK? transcription was achieved by derepression of binding of Sp1 to the IKK? promoter. Immunoprecipitation, glutathione S-transferase pull-down experiments and electrophoretic mobility shift assays demonstrated a direct interaction between NKX2-1 and Sp1, blocking Sp1-mediated IKK? transcription. SOD2-mediated nuclear factor-kappaB activation, via elevation of IKK? transcription, promoted anchorage-independent soft-agar growth, invasion and xenograft tumor formation, because of development of the epithelial-to-mesenchymal transition. The expression level of NKX2-1 messenger RNA was negatively associated with the extent of SOD immunostaining and the IKK? messenger RNA expression level in lung tumors. The extent of SOD2 immunostaining and IKK? messenger RNA levels may independently predict overall survival and relapse-free survival in lung adenocarcinoma patients. In summary, we found that SOD2 activates nuclear factor-kappaB signaling by increasing IKK? transcription, which results in progression of lung adenocarcinoma and poorer patient outcomes. We suggest that IKK? may potentially be targeted to improve outcomes in patients with SOD2-positive tumors. PMID:23784082

Chen, Po-Ming; Wu, Tzu-Chin; Wang, Yao-Chen; Cheng, Ya-Wen; Sheu, Gwo-Tarng; Chen, Chih-Yi; Lee, Huei

2013-11-01

168

Kan sikker medicinering opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker?  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan mere sikker medicinering til psykiatriske patienter opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker? Soerensen AL1,2 1Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Aalborg Universitet, Danmark; 2University College Nordjylland, 3 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Region Nordjylland Formål: I det nationale initiativ “Sikker Psykiatri”, lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er der blandt andet sat fokus på sikker medicinering via medicingennemgang. Med den baggrund at patienters medicinske behandling udelukkende er en lægefaglig opgave, men dispensering, administration og observation af effekt og bivirkninger er en af de sygeplejefaglige kerneopgaver, besluttede vi at undersøge om en fokuseret, struktureret undervisningsindsats til sygeplejersker kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig ordination af medicin, samt præcis og hurtig intervention ved bivirkninger eller manglende effekt af medicinering. Dette evalueres i et kontrolleret studie i løbet af201-2015. På baggrund af resultaterne skal det overvejes, om undervisningsindsatsen indføres som en varig indsats i den fremtidige måde organisationen beslutter at organisere sygeplejen. Det kan tegne et billede af en indtil nu uudnyttet faglig resurse og der er således tale om evidensbaseret beslutningstagen. Hypotesen er, at læger benytter sygeplejerskers observationer som en af kilderne til information om den individuelle patient og at sygeplejersker med deres faglige viden, kliniske erfaring og ofte detaljerede kendskab til den enkelte patient er en naturlig ressource i indsatsen mod uhensigtsmæssig medicinering. Derfor har vi som mål at undersøge effekten af at kompetenceudvikle sygeplejersker i generel farmakologi og strukturerede metoder til gennemsyn af patienters medicin. Metoder: Et interventionelt, kontrolleret, før- og efter design, der inkluderer 4 psykiatriske sengeafsnit for voksne. To sengeafsnit vil fungere som interventionsafsnit og 2 sengeafsnit vil fungere som kontroller. På interventionsafsnittene og kontrolafsnittene vil kliniske farmakologer over 2 måneder foretage en baselinemåling af kvaliteten af ordinationer i de 4 sengeafsnit. Herefter vil sygeplejersker på interventionsafsnittene modtage et undervisningsforløb af en uges varighed og opbygget i 5 moduler. Efter afsluttet kursus skal sygeplejerskerne gennemse alle patienters medicineringslister ved indlæggelse, dokumentere deres observationer, forslag til eventuelle ændringer samt hvilke lægefaglige interventioner der blev initieret som følge heraf. Sideløbende med denne proces vil kliniske farmakologer foretage medicingennemgange på de samme patienter og deres vurderinger fungere som ”gold standard”. Primære effekter der måles er: forskelle mellem sengeafsnittene i frekvens, typer og alvorlighed af potentielt uhensigtsmæssige ordinationer. Resultater: Projektet starter den 13. oktober 2014 og det forventes at interventionen vil lede til positive resultater i form af mere sikker medicinering, øget arbejdsglæde og bedre tværfaglighed. Konklusion: Perspektivet for dette studie er at tjene som evidens, når sygehusledelsen og samarbejdspartnere skal træffe beslutninger om, hvordan behovet for sikker medicinering imødekommes.

SØrensen, Ann Lykkegaard

169

Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? – tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen er et forsøg på at koble de studerendes informationshandlinger (at søge og håndtere videnskabelig information til deres læringsaktiviteter som læsning af tekster og diskursiv forarbejdning af stoffet. Der tages udgangspunkt i e-læringens hybride sammenknytning af ressourcer af forskellige type i én læringsplatform, herunder primære ressourcer (især videnskabelige artikler og bøger og sekundære som bibliografiske baser og andet hjælpemateriale. At disse ressourcer er organiseret i ét virtuelt læringsrum, er en vigtig forudsætning for, at også disse sekundære ressourcer, som almindeligvis forbindes med biblioteksdomænet, kan få status af læringsobjekter på lige fod med de traditionelle, primære dokumenter. – På baggrund af e-materialernes integrationsgrad i virtuelle læringsomgivelser introduceres begrebet ”læringspotentiale”, som undersøges i form af klassiske emneredskaber (tesaurus og klassifikation i hybride materialetyper, både primære (fx e-bogspakker og sekundære (bibliografier. Der kan bl.a. konkluderes, at biblioteker i vid udstrækning har den viden, der hører til for at formidle disse ressourcer i de virtuelle læringsmiljøer.Abstract in EnglishThis paper is an attempt to connect students’ information activities (to seek, to handle scientific information … to their learning activities like text reading and the discursive processing of learning contents. Starting point is a, for e-learning typical linking of resources of different type on one learning platform, hereunder primary resources (scholarly articles and books in the first place and secondary ones like bibliographical databases and other supporting material. The fact that these resources are organized in one virtual learning space is an important precondition that secondary materials, being as a rule associated with the library domain, can acquire the status as learning objects as well, on equal bar with traditional, primary documents. – On the background of virtual integration of e-materials the notion of “learning potential” is introduced, analyzed empirically in the form of classical topical search tools (thesauri and classification systems realized in hybrid types of material, including both primary (for example, e-book packages and secondary material (bibliographies. One practical consequence of this is that libraries do have the right competence to mediate these resources in virtual learning environments.

Volkmar Engerer

2013-11-01

170

Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden : - en artikel om prostitution og meninger der brydes...  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to udviklings- og forsøgsprojekter, der har foretaget opsøgende arbejde hos prostituterede, dels fra e-mailkorrespondance med prostituerede som evaluator på ovenstående projekter, og jeg udførte under projekt-evalueringsarbejdet. De prostituerede var som målgruppe danske kvinder på massageklinikker.

Bertelsen, Bettina

2005-01-01

171

Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer  

DEFF Research Database (Denmark)

Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af kornet forventes en mindre effekt af fermentering både på fordøjeligheden af energi og fosfor end fundet i dette forsøg, hvilket skyldes, at fin formaling øger fordøjeligheden af næringsstoffer. Vægttabet ved fermentering af byg og hvede var under 0,5 %. Vægttab ved fermentering skyldes dels fordampning af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med søer, som er under opstart. Indtil resultaterne af disse forsøg foreligger, anbefales det ikke at indregne højere energiværdi eller højere fosforudnyttelse ved optimering af foderblandinger med fermenteret korn. Fordøjelighedsforsøget er gennemført med otte tyndtarmsfistulerede grise i vægtintervallet fra ca. 46 til ca. 76 kg. Der indgik fire foderblandinger i forsøget med fermenteret eller ikke-fermenteret byg eller hvede. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-07-00234 og 3663-D-07-00354.

Pedersen, Anni Øyan; JØrgensen, Henry Johs. HØgh

172

Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer : Fermentering af korn, især byg, øger kornets energiværdi og giver en højere fordøjelighed af fosfor i foderblandingen  

DEFF Research Database (Denmark)

Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af kornet forventes en mindre effekt af fermentering både på fordøjeligheden af energi og fosfor end fundet i dette forsøg, hvilket skyldes, at fin formaling øger fordøjeligheden af næringsstoffer.   Vægttabet ved fermentering af byg og hvede var under 0,5 %. Vægttab ved fermentering skyldes dels fordampning af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med søer, som er under opstart. Indtil resultaterne af disse forsøg foreligger, anbefales det ikke at indregne højere energiværdi eller højere fosforudnyttelse ved optimering af foderblandinger med fermenteret korn.   Fordøjelighedsforsøget er gennemført med otte tyndtarmsfistulerede grise i vægtintervallet fra ca. 46 til ca. 76 kg. Der indgik fire foderblandinger i forsøget med fermenteret eller ikke-fermenteret byg eller hvede. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-07-00234.

Pedersen, Anni Øyan; JØrgensen, Henry

2010-01-01

173

  Cell Penetrating Peptoids (CPPos: Synthesis of a Small Combinatorial Library by Using IRORI MiniKans  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Cell penetrating peptoids (CPPos are potent mimics of the corresponding cell penetrating peptides (CPPs. The synthesis of diverse oligomeric libraries that display a variety of backbone scaffolds and side-chain appendages are a very promising source of novel CPPos, which can be used to either target different cellular organelles or even different tissues and organs. In this study we established the submonomer-based solid phase synthesis of a “proof of principle” peptoid library in IRORI MiniKans to expand the amount for phenotypic high throughput screens of CPPos. The library consisting of tetrameric peptoids [oligo(N-alkylglycines] was established on Rink amide resin in a split and mix approach with hydrophilic and hydrophobic peptoid side chains. All CPPos of the presented library were labeled with rhodamine B to allow for the monitoring of cellular uptake by fluorescent confocal microscopy. Eventually, all the purified peptoids were subjected to live cell imaging to screen for CPPos with organelle specificity. While highly charged CPPos enter the cells by endocytosis with subsequent endosomal release, critical levels of lipophilicity allow other CPPos to specifically localize to mitochondria once a certain lipophilicity threshold is reached.

Dominik K. Kölmel

2012-11-01

174

"Jag vet detta men kan inte förklara" : En studie av gymnasieelevers förmåga att kommunicera  innebörden av grundläggande matematiska begrepp  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

I skolans styrdokument står det tydligt att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera matematik samt använda lämpliga och korrekta begrepp. Syftet med examensarbetet är att undersöka om gymnasieskolans elever har förståelse gällande matematiska grundbegrepp med avseende på kommunikativ och funktionell förståelse samt se om det finns några skillnader mellan dessa. Med kommunikativ förståelse menas om eleverna kan förklara begrepp med egna ord och/eller med hjälp ...

Andersson Munter, Marlene; So?derstro?m, Jenny

2009-01-01

175

Results of a gibbon survey in the Kim Hy Nature Reserve (Bac Kan province) in northeastern Vietnam  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The cao-vit crested gibbon (Nomascus nasutus) is one of the world’s most endangered primate species, with one single protected forest patch in the border area between Cao Bang province (Vietnam) and Guangxi province (China) supporting the last known population. No other locality is known to support a population of this species, however, some gibbons are rumoured to have survived in Kim Hy Nature Reserve of Bac Kan province (northeastern Vietnam). Although several previous surveys in Kim Hy ...

Geissmann, T.; Thanh, V. N.; Dine, M. C.; Tiep, T. M.

2009-01-01

176

Studie av begrepet den dydige person (ho fronimos) hos Aristoteles:kan Aristoteles tolkes innenfor en pliktetisk ramme?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Det er undersøkt om en mulig tolkning av Aristoteles? etikk kan gi en utdypning av Kants moralfilosofi. To problemstillinger er analysert. Den ene gjelder hvordan det er meningsfullt å tolke Aristoteles? begrep den dydige person med en moderne forståelse av psykologi. Dette fordi Aristoteles bruker den dydige person som målestokk for hvordan et menneske bør leve. Dette begrepet er derfor sentralt for å tolke hans etikk forøvrig. Den andre gjelder om det er mulig å kombinere Kants pl...

Eide, Kjartan

2009-01-01

177

Theory of Mind : Kan Kicki och Katten var ett instrument att använda för bedömning av yngre barn?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Studien beskriver aktuell forskning kring hur yngre barn tänker om andra människors tankar och känslor utifrån olika teoretiska perspektiv. Vidare provas ett test som så tidigt som möjligt under barns utveckling möjligen kan belysa förskolebarns förmåga att sätta sig in i någon annans tankar, perspektiv. Inom autismforskningen har begreppet theory of mind använts för att belysa den kognitiva förmåga som krävs för att en person ska kunna sätta sig in i någon annans tankar. ...

Edholm, Karin

2012-01-01

178

The IKK?-dependent NF-?B p52/RelB non-canonical pathway is essential to sustain a CXCL12 autocrine loop in cells migrating in response to HMGB1  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

HMGB1 is a chromatin architectural protein that is released by dead or damaged cells at sites of tissue injury. Extracellular HMGB1 functions as a pro-inflammatory cytokine and chemoattractant for immune effector and progenitor cells. Previously, we have shown that the IKK? and IKK?-dependent NF-?B signaling pathways are simultaneously required for cell migration to HMGB1. The IKK?-dependent canonical pathway is needed to maintain expression of RAGE, the ubiquitously expressed receptor fo...

Kew, Richard R.; Penzo, Marianna; Habiel, David M.; Marcu, Kenneth B.

2012-01-01

179

Unanchored K48-linked polyubiquitin synthesized by the E3-ubiquitin ligase TRIM6 stimulates the interferon-IKK? kinase-mediated antiviral response.  

Science.gov (United States)

Type I interferons (IFN-I) are essential antiviral cytokines produced upon microbial infection. IFN-I elicits this activity through the upregulation of hundreds of IFN-I-stimulated genes (ISGs). The full breadth of ISG induction demands activation of a number of cellular factors including the I?B kinase epsilon (IKK?). However, the mechanism of IKK? activation upon IFN receptor signaling has remained elusive. Here we show that TRIM6, a member of the E3-ubiquitin ligase tripartite motif (TRIM) family of proteins, interacted with IKK? and promoted induction of IKK?-dependent ISGs. TRIM6 and the E2-ubiquitin conjugase UbE2K cooperated in the synthesis of unanchored K48-linked polyubiquitin chains, which activated IKK? for subsequent STAT1 phosphorylation. Our work attributes a previously unrecognized activating role of K48-linked unanchored polyubiquitin chains in kinase activation and identifies the UbE2K-TRIM6-ubiquitin axis as critical for IFN signaling and antiviral response. PMID:24882218

Rajsbaum, Ricardo; Versteeg, Gijs A; Schmid, Sonja; Maestre, Ana M; Belicha-Villanueva, Alan; Martínez-Romero, Carles; Patel, Jenish R; Morrison, Juliet; Pisanelli, Giuseppe; Miorin, Lisa; Laurent-Rolle, Maudry; Moulton, Hong M; Stein, David A; Fernandez-Sesma, Ana; tenOever, Benjamin R; García-Sastre, Adolfo

2014-06-19

180

Identification of therapeutic target genes with DNA microarray in multiple myeloma cell line treated by IKK?/NF-?B inhibitor  

Scientific Electronic Library Online (English)

Full Text Available SciELO Brazil | Language: English Abstract in english PURPOSE: To explore the mechanism of resistance to IKK? inhibitor in multiple myeloma (MM) cells and uncover novel therapeutic targets for MM. METHODS: We downloaded the microarray data (GSE8476) from GEO (Gene Expression Omnibus) database. The data were derived from the human MM cells lines ( [...] L363 cells) treated with IKK? inhibitor MLN120b (MLN) for eight, 12 and 24 hours. Furthermore, we applied the Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes (STRING) and Expression Analysis Systematic Explorer (EASE) database to construct protein-protein interaction networks and identified over-represented pathway among DEGs (differentially expressed genes). RESULTS: We obtained 108 DGEs in 8h vs. 12h group and 101 ones in 8h vs. 24h group. Most of DGEs were found to be involved in biological regulation. The significant pathways were Ig A pathway and the CAMs pathways. In addition, 24 common DGEs were found in the networks of the two groups such as ICAM 3 and SELL. CONCLUSION: Intercellular adhesion molecule 3 and SELL may be potential targets in multiple myeloma treatment in the future.

Aixia, Dou; Zhilun, Wang; Jingjie, Zhao; Junli, Liu; Chengyun, Zheng.

2014-11-01

 
 
 
 
181

IKK phosphorylates RelB to modulate its promoter specificity and promote fibroblast migration downstream of TNF receptors.  

Science.gov (United States)

TNF? is a potent cytokine that plays a critical role in numerous cellular processes, particularly immune and inflammatory responses, programmed cell death, angiogenesis, and cell migration. Thus, understanding the molecular mechanisms that mediate TNF?-induced cellular responses is a crucial issue. It is generally accepted that global DNA binding activity of the NF-?B avian reticuloendotheliosis viral (v-rel) oncogene related B (RelB) subunit is not induced upon TNF? treatment in fibroblasts, despite its TNF?-induced nuclear accumulation. Here, we demonstrate that RelB plays a critical role in promoting fibroblast migration upon prolonged TNF? treatment. We identified the two kinases I?B kinase ? (IKK?) and I?B kinase ? (IKK?) as RelB interacting partners whose activation by TNF? promotes RelB phosphorylation at serine 472. Once phosphorylated on serine 472, nuclear RelB dissociates from its interaction with the inhibitory protein I?B? and binds to the promoter of critical migration-associated genes, such as the matrix metallopeptidase 3 (MMP3). Further, we show that RelB serine 472 phosphorylation status controls MMP3 expression and promigration activity downstream of TNF receptors. Our findings provide new insights into the regulation of RelB activity and reveal a novel link between selective NF-?B target gene expression and cellular response in response to TNF?. PMID:25267645

Authier, Hélène; Billot, Katy; Derudder, Emmanuel; Bordereaux, Didier; Rivière, Pierre; Rodrigues-Ferreira, Sylvie; Nahmias, Clara; Baud, Véronique

2014-10-14

182

Curcumin enhances the effect of cisplatin in suppression of head and neck squamous cell carcinoma via inhibition of IKK? protein of the NF?B pathway.  

Science.gov (United States)

Previous experiments have shown that curcumin or cisplatin treatment suppresses growth of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). To study the potential cooperative effect of both agents, two HNSCC cell lines were treated with curcumin or cisplatin alone or in combination. In vivo studies consisted of intravenous tail vein injection of liposomal curcumin, with intraperitoneal cisplatin, into nude mice growing xenograft HNSCC tumors. Introduction of curcumin and suboptimal concentrations of cisplatin showed a significant suppressive effect compared with treatment with either agent alone. Reduced expression of cyclin D1, I?B?, phospho-I?B?, and IKK? occurred in cisplatin- and curcumin-treated cell lines. Confocal microscopy showed expression of IKK? in the nucleus of the cell lines. Chromatin immunoprecipitation assay on DNA isolated from IKK? immunoprecipitated samples showed PCR amplification of interleukin-8 promoter sequences, a binding site of NF?B, indicating an interaction between IKK? and NF?B. Curcumin inhibited IKK? in the cytoplasm and nucleus, leading to reduced NF?B activity, with no effect on phospho-AKT. In vivo studies showed significant growth inhibition of xenograft tumors treated with a combination of liposomal curcumin and cisplatin. The suppressive effect of curcumin was mediated through inhibition of cytoplasmic and nuclear IKK?, resulting in inhibition of NF?B activity. Cisplatin treatment led to cellular senescence, indicating an effect mediated by p53 activation. The mechanisms of the two agents through different growth signaling pathways suggest potential for the clinical use of subtherapeutic doses of cisplatin in combination with curcumin, which will allow effective suppression of tumor growth while minimizing the toxic side effects of cisplatin. PMID:20937593

Duarte, Victor M; Han, Eugene; Veena, Mysore S; Salvado, Amanda; Suh, Jeffrey D; Liang, Li-Jung; Faull, Kym F; Srivatsan, Eri S; Wang, Marilene B

2010-10-01

183

Conditional deletion of epithelial IKK? impairs alveolar formation through apoptosis and decreased VEGF expression during early mouse lung morphogenesis  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Alveolar septation marks the beginning of the transition from the saccular to alveolar stage of lung development. Inflammation can disrupt this process and permanently impair alveolar formation resulting in alveolar hypoplasia as seen in bronchopulmonary dysplasia in preterm newborns. NF-?B is a transcription factor central to multiple inflammatory and developmental pathways including dorsal-ventral patterning in fruit flies; limb, mammary and submandibular gland development in mice; and branching morphogenesis in chick lungs. We have previously shown that epithelial overexpression of NF-?B accelerates lung maturity using transgenic mice. The purpose of this study was to test our hypothesis that targeted deletion of NF-?B signaling in lung epithelium would impair alveolar formation. Methods We generated double transgenic mice with lung epithelium-specific deletion of IKK?, a known activating kinase upstream of NF-?B, using a cre-loxP transgenic recombination strategy. Lungs of resulting progeny were analyzed at embryonic and early postnatal stages to determine specific effects on lung histology, and mRNA and protein expression of relevant lung morphoreulatory genes. Lastly, results measuring expression of the angiogenic factor, VEGF, were confirmed in vitro using a siRNA-knockdown strategy in cultured mouse lung epithelial cells. Results Our results showed that IKK? deletion in the lung epithelium transiently decreased alveolar type I and type II cells and myofibroblasts and delayed alveolar formation. These effects were mediated through increased alveolar type II cell apoptosis and decreased epithelial VEGF expression. Conclusions These results suggest that epithelial NF-?B plays a critical role in early alveolar development possibly through regulation of VEGF.

Li Changgong

2011-10-01

184

microRNA-21-induced dissociation of PDCD4 from rictor contributes to Akt-IKK?-mTORC1 axis to regulate renal cancer cell invasion.  

Science.gov (United States)

Renal cancer metastasis may result from oncogenic forces that contribute to the primary tumor. We have recently identified microRNA-21 as an oncogenic driver of renal cancer cells. The mechanism by which miR-21 controls renal cancer cell invasion is poorly understood. We show that miR-21 directly downregulates the proapoptotic protein PDCD4 to increase migration and invasion of ACHN and 786-O renal cancer cells as a result of phosphorylation/activation of Akt and IKK?, which activate NF?B-dependent transcription. Constitutively active (CA) Akt or CA IKK? blocks PDCD4-mediated inhibition and restores renal cancer cell migration and invasion. PDCD4 inhibits mTORC1 activity, which was reversed by CA IKK?. Moreover, CA mTORC1 restores cell migration and invasion inhibited by PDCD4 and dominant negative IKK?. Moreover, PDCD4 negatively regulates mTORC2-dependent Akt phosphorylation upstream of this cascade. We show that PDCD4 forms a complex with rictor, an exclusive component of mTORC2, and that this complex formation is reduced in renal cancer cells due to increased miR-21 expression resulting in enhanced phosphorylation of Akt. Thus our results identify a previously unrecognized signaling node where high miR-21 levels reduce rictor-PDCD4 interaction to increase phosphorylation of Akt and contribute to metastatic fitness of renal cancer cells. PMID:25016284

Bera, Amit; Das, Falguni; Ghosh-Choudhury, Nandini; Kasinath, Balakuntalam S; Abboud, Hanna E; Choudhury, Goutam Ghosh

2014-10-15

185

p27 kip1 haplo-insufficiency improves cardiac function in early-stages of myocardial infarction by protecting myocardium and increasing angiogenesis by promoting IKK activation.  

Science.gov (United States)

p27(kip1) (p27) is widely known as a potent cell cycle inhibitor in several organs, especially in the heart. However, its role has not been fully defined during the early phase of myocardial infarction (MI). In this study, we investigated the relationships between p27, vascular endothelial growth factor/hepatocyte growth factor (VEGF/HGF) and NF-?B in post-MI cardiac function repair both in vivo and in the hypoxia/ischemia-induced rat myocardiocyte model. In vivo, haplo-insufficiency of p27 improved cardiac function, diminished the infarct zone, protected myocardiocytes and increased angiogenesis by enhancing the production of VEGF/HGF. In vitro, the presence of conditioned medium from hypoxia/ischemia-induced p27 knockdown myocardiocytes reduced the injury caused by hypoxia/ischemia in myocardiocytes, and this effect was reversed by VEGF/HGF neutralizing antibodies, consistent with the cardioprotection being due to VEGF/HGF secretion. We also observed that p27 bound to IKK and that p27 haplo-insufficiency promoted IKK/p65 activation both in vivo and in vitro, thereby inducing the NF-?B downstream regulator, VEGF/HGF. Furthermore, IKKi and IKK inhibitor negated the effect of VEGF/HGF. Therefore, we conclude that p27 haplo-insufficiency protects against heart injury by VEGF/HGF mediated cardioprotection and increased angiogenesis through promoting IKK activation. PMID:25099287

Zhou, Ningtian; Fu, Yuxuan; Wang, Yunle; Chen, Pengsheng; Meng, Haoyu; Guo, Shouyu; Zhang, Min; Yang, Zhijian; Ge, Yingbin

2014-01-01

186

Space heating for houses. To what extent can solar energy contribute?; Ruimteverwarming van woningen. In welke mate kan zonneenergie bijdragen?  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the framework of the EOS research programme 'Duurzaam bouwen, renoveren en wonen 2015' the authors have conducted research to get insight in to what extent a dwelling can be heated in a sustainable way. The total heating demand as well as the part that can be delivered by a solar collector are important properties to determine how a future dwelling should be designed. A dwelling containing a slow conventional heating system and a dwelling with a fast demand-driven heating system (adaptive) have been modelled with Trnsys. The authors have investigated which system leads to a lower energy use and a larger usability of sustainable energy. [Dutch] In het kader van het EOS-programma 'Duurzaam bouwen, renoveren en wonen 2015' is onderzoek gedaan naar de mate waarin een woning duurzaam verwarmd kan worden. Belangrijk voor het bepalen van het beste ontwerp van een toekomstige woning zijn de totale warmtevraag en het aandeel dat een zonneboiler kan leveren. In het simulatieprogramma Trnsys zijn een woning met een traag conventioneel verwarmingssysteem en een snel vraaggestuurd (adaptief) verwarmingssysteem gemodelleerd. De vraag was: welk systeem leidt tot een lager energiegebruik en grotere inzetbaarheid van duurzame energie?.

Polinder, H.; Kalkman, A.; Van der Aa, A. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam (Netherlands)

2011-02-15

187

Får vi også en sundhedskanon? : Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokratikanon. Mon der kommer en sundhedskanon?  

DEFF Research Database (Denmark)

De sidste 10 år i Danmark har vi set en øget bestræbelse om normalisering af vore kroppe og sjæle. Det gælder på alle områder og det overdøver efterhånden den mangfoldighed som, om ikke andet har været, både accepteret og også hyldet i samfundet tidligere. Ethvert samfund har brug for en vis synkronisering af befolkningen. Dertil findes en række institutioner fra vuggestuer, skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser mv. Der skal være styr på os, vi skal lære basale færdigheder, såsom at færdes i trafikken og vi skal lære et eller flere sprog vi kan kommunikere gennem. Vi skal også tælles, vejes og måles, så staten har styr på husholdningen. Landet indgår i en større sammenhæng, som siges at være en konkurrencesammenhæng, så den må selvfølgelig vide, hvad den har at gøre godt med i sin kamp mod de andre. Det er i accepteret. Min krop er god og relativt sund. Den er i arbejde, har været livslangt under uddannelse og den har en nogenlunde vægt, højde og BMI. Statistisk er den lidt dyr pga. lidt astma og to knæoperationer. Men kort sagt. Det er i orden at vi skal normaliseres. Spørgsmålet er: Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokrati kanon. Mon der kommer en sundhedskanon? En sundhedskanon Hvad er en sundhedskanon? Det er en beskrivelse af, hvordan den rette krop ser ud, hvad den spiser, hvordan og hvor meget den bevæger sig, hvor meget den sveder hver dag, hvor mange muskler den har og hvordan de skal sidde. En sundhedskanon beskriver hudens fasthed, hudens spændstighed, mundens tænder og placering af dem og lidt om hvordan der skal lugte ud af munden. Det er upassende at fortsætte denne tankerække. Det er ikke let at udforme skitser til en sundhedskanon. Man savner ord og læseren skånes for mine spæde forsøg. I litteraturen kan man henvise til Klaus Rifbjergs eller Benny Andersens værker. Men hvem skal være kroppen der promoveres i en sundhedskanon? Kronprinsen måske? eller Chris Macdonald? Og så et par kvinder. Det må være sundhedsministeren der går forrest med forslag. Der skal samarbejdes med embedsmænd i miljø- og sundhedsstyrelserne, samt andre ministre, som er optaget af kroppene og hvordan de bevæger sig og agerer. Hvorfor nu denne tekst? Hvad er der galt ved at beskrive en rigtige, den normale eller den sunde krop? Isoleret set ikke noget. Vi er omgivet at kroppe, som vi registrerer og resten får vi fra tv, radio og Internettet. Hovedproblemet er, at en hver etablering af en normal eller sund krop, samtidig inkluderer nogle kroppe og ekskluderer andre. Og den kraft denne proces iværksættes med, er så meget stærkere, som den er en statsligt legitimeret. Der er forskel på at høre om sunde kroppe gennem diverse medier (det er slemt nok) og så at staten, ligesom med autorisation af visse faggrupper eller udstedelse af statsobligationer, autoriserer en bestemt sund kropsform. Staten autoriserer en bestemt fysiognomi, idet den ekskluderer (alle) andre. Dette sidste siges og skrives aldrig. Ingen ønsker kropseksklusion. Alle vil være inkluderende, socialt, kulturelt, økonomisk og sikkert også kropsligt! Start ved den "inkluderende børnehave", den "inkluderende skole", en "inkluderende pædagogik". Pointen er at det sker alligevel. Symbolsk vold Det er et bestemt samfund på en given tid, der bestemmer hvad der er en sund krop. Tidligere var det overklassens store og velnærede krop der blev dyrket, i andre samtidige samfund hylder man tyndere eller højere kroppe. Der er altså ikke, kulturelt eller sociologisk set, en krop der 'i sig selv' er sund eller rigtigere end andre. Hvad har alt dette med symbolsk vold at gøre? Pointen er, at en eller flere gruppers definition af en sund krop universaliseres og naturaliseres, dvs. formidles, ses og erfares som den eneste ene og rigtige. Dette sker samtidig med

Larsen, Kristian

2008-01-01

188

Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Systematisk smertekartlegging er en forutsetning for å lindre pasientens smerte. Resultater av smertekartleggingen må dokumenteres i pasientens tiltaksplan og følges opp i form av en individuell tilrettelagt behandling.  Kunnskap om smerter, hvordan og hvorfor smerter bør kartlegges er viktig, men ikke tilstrekkelig for å optimalisere smertelindringen. For å få til endringer i praksis knyttet til smerter, er det behov for stabilitet i lederskap og en bevisstgjøring av personalets holdninger til eldre og smerter. Legen har en sentral rolle i å etterspørre resultater av kartlegging og bidra i en tverrfaglig vurdering for å lindre pasientens smerte. ESAS er et velegnet instrument for å kartellegge smerter hos eldre i sykehjem forutsatt at en benytter et kroppskart i tillegg. 

Siv Venke Gran

2012-06-01

189

Die transgressiewe karnavaleske: 'n fenomeen in die kabarettekste uit 'n Gelyke kans van Jeanne Goosen / The transgressive carnavalesque: a phenomenon in the cabaret texts from 'n Gelyke kans of Jeanne Goosen  

Scientific Electronic Library Online (English)

Full Text Available SciELO South Africa | Language: Afrikaner Abstract in english This article examines the phenomenon of the transgressive carnivalesque, a notion of Mikhail Bakhtin of breaking through social conventions and barriers, as it manifests in the cabaret texts in 'n Gelyke kans ("An even chance") by Jeanne Goosen. The carnival on the town square represents a world of [...] feasts, comedy, dance, costumes, masks, giants, monsters and trained animals. It includes comic verbal compositions like parody and vulgar burlesque. These texts can be recognised as subversive of the symbolic order and the Bakhtinian moments are clearly identifiable in each text. The research of Bakhtin, as a broad development of the carnivalesque into a powerful, critical subversion of all official words and hierarchies with far reaching consequences, are here applicable. Without being judgmental, Goosen sympathetically exposes man's inborn, continuous search for the illusion of perfect happiness.

Henriëtte, Loubser.

190

Patients, practices, and relationships: challenges and lessons learned from the Kentucky Ambulatory Network (KAN) CaRESS clinical trial.  

Science.gov (United States)

The Cardiovascular Risk Education and Social Support (CaRESS) study is a randomized controlled trial that evaluates a social support intervention toward reducing cardiovascular risk in type 2 diabetic patients. It involves multiple community-based practice sites from the Kentucky Ambulatory Network (KAN), which is a regional primary care practice-based research network (PBRN). CaRESS also implements multiple modes of data collection. The purpose of this methods article is to share lessons learned that might be useful to others developing or implementing complex studies that consent patients in PBRNs. Key points include building long-term relationships with the clinicians, adaptability when integrating into practice sites, adequate funding to support consistent data management and statistical support during all phases of the study, and creativity and perseverance for recruiting patients and practices while maintaining the integrity of the protocol. PMID:16492009

Love, Margaret M; Pearce, Kevin A; Williamson, M Ann; Barron, Mary A; Shelton, Brent J

2006-01-01

191

Højteknologisk dialysering i kombination med lavteknologisk sengecykling : Et kvalitativt forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienters oplevelser af sengecykling under dialysebehandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Metode: Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer. Fund: • Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt • Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. • Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. • De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. • Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. • Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og oplever mere indflydelse på livssituationen. Konklusion: Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egen drivkraft til livsudfoldelse og i patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Mark, Edith; Agnholt, Hanne

192

Operationssygeplejersken som assistent til robotkirurgi  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Metode: Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer. Fund: • Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt • Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. • Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. • De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. • Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. • Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og oplever mere indflydelse på livssituationen. Konklusion: Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egen drivkraft til livsudfoldelse og i patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Petersson, Jane; Laursen, Birgitte Schantz

193

Sidste etape : Et kvalitativt forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienters oplevelser af sengecykling under dialysebehandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Metode Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer og individuelle interviews. Fund • Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt • Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. • Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. • De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. • Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. • Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og oplever mere indflydelse på livssituationen. Perspektiv Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre, kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egen drivkraft til livsudfoldelse og i patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Mark, Edith; Agnholt, Hanne

194

Sidste etape : et kvalitativt forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienters oplevelser af sengecykling under dialysebehandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever at sengecykle under hæmodialyse. Metode Sengecyklingen foregik i en periode på seks måneder. Der deltog i alt 13 patienter, seks kvinder og syv mænd. Gennemsnitsalderen var 73 år. Patienterne blev interviewet før og efter interventionsperioden i fokusgruppe. Desuden blev der i perioden skrevet dagbøger og foretaget feltobservationer og individuelle interviews. Fund • Trods træthed og afhængighed er det vigtigt for patienterne at leve så normalt som muligt • Sengecykling har stor indflydelse på kramper i benene. • Særligt de kvindelige patienter oplever, at hverdagslivet bliver forbedret på forskellige måder, idet de får flere fysiske kræfter. • De mandlige patienter oplever ikke større fysisk eller psykisk virkning af sengecyklingen, men de er alligevel godt tilfredse med at cykle. • Når sengecykling indgår i den daglige omsorg og behandling, bliver det en almindelig og god måde at tilbringe tiden på under dialysen. • Med sengecyklingen kan patienterne selv bidrage til et sundere liv. Dermed får de større selvrespekt og oplever mere indflydelse på livssituationen. Perspektiv Projektets fund giver baggrund for at anbefale plejepersonale at tilrettelægge motionstilbud til ældre, kroniske syge mennesker. Motionen må tage udgangspunkt i patientens egen drivkraft til livsudfoldelse og i patientens eget moralske værdisæt. Plejepersonalet må tage hensyn til, at patienten ofte befinder sig i en eksistentiel sårbar situation.

Mark, Edith; Agnholt, Hanne

195

”Du skal ikke stikke næsen for langt frem”: Et studie af normer for deltagelse og forberedelse blandt førsteårsstuderende  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Studerende på videregående uddannelser forventes at deltage aktivt i undervisningen og tage ansvar for egen læring. Alligevel oplever undervisere ofte, at studerende er meget tilbageholdende i timerne. Dette studie undersøger, hvilken roller normer spiller for studenteraktivitet. Tolv studerende blev interviewet to gange i løbet af et semester. Det viste sig, at normer havde en stor adfærdsregulerende rolle, ligesom det viste sig, at der var en betydelig forskel mellem udtalte og uudtalte normer. Den observation, der overraskede os mest, var, at der var meget snævre rammer for legitim delta­gelse på holdtimerne, mens der var meget vide rammer for ikke-del­ta­gel­se. Disse præliminære resultater kalder på en diskussion af, hvordan normen om ansvar for egen læring fortolkes og praktiseres af universitetsstuderende.    The aim of Danish universities is to encourage  students to become active, independent, and responsible learners; yet, university teachers often encounter students that are very reluctant to participate in discussions. This study examines how norms influence student engagement in classes. Twelve students were interviewed twice during their second semester. The study suggests that norms regulate behaviour and furthermore the study uncovered a demarcation between spoken and unspoken norms. To our surprise, we found there to be strict boundaries for legitimate participation in discussion, while there was a high tolerance for non-participation. These results – although preliminary – call for a discussion of how the tenets of independence and responsibility are conceived by students.

Anna Juul Bager

2013-09-01

196

Humor og ironi i tværsproglige og tværkulturelle møder. Bona-fide, ikke-bona-fide og bona-fide-cum-humor i dansk og fransk  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen tager udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af hvordan danskere og franskmænd anvender og reagerer på humor og ironi i professionelle sammenhænge. Humor er i sig selv et mangefacetteret fænomen der er beskrevet i flere sproglige og ikke sproglige discipliner, men når humor studeres som et tværsprogligt og tværkulturelt fænomen, inddrages endnu flere aspekter der kalder på andre former for belysning. Humor betragtes her først som en ikke-bona-fide sproghandling der for at være vellykket via sin semantiske og pragmatiske dobbelt(tydighed skal tolkes som en bona-fide-cum-humor sproghandling. Danskeres udbredte anvendelse af humor og (selvironi, også i faglige sammenhænge, i modsætning til franskmænds præference for ordspil, forklares sprogligt via særegenheder i det danske overfor det franske sprog, og kulturantropologisk og sociologisk via forskelle i civilisationsprocesser og ledelsesstrukturer i de to kulturer. Artiklen er således et forsøg på at slå bro mellem komparativ sprogforskning og sammenlignende lande- og kulturstudier. 

Lita Lundquist

2010-10-01

197

Disruption of I?B Kinase (IKK)-mediated RelA Serine 536 Phosphorylation Sensitizes Human Multiple Myeloma Cells to Histone Deacetylase (HDAC) Inhibitors*  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Post-translational modifications of RelA play an important role in regulation of NF-?B activation. We previously demonstrated that in malignant hematopoietic cells, histone deacetylase inhibitors (HDACIs) induced RelA hyperacetylation and NF-?B activation, attenuating lethality. We now present evidence that I?B kinase (IKK) ?-mediated RelA Ser-536 phosphorylation plays a significant functional role in promoting RelA acetylation, inducing NF-?B activation, and limiting HDACI lethality in ...

Chen, Shuang; Wang, Li; Funk, Vanessa L.; Kramer, Lora B.; Dent, Paul; Grant, Steven

2011-01-01

198

Psoralidin inhibits LPS-induced iNOS expression via repressing Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways.  

Science.gov (United States)

Psoralidin has been reported to inhibit lipopolysaccharide (LPS)-induced nitric oxide (NO) production, but the mechanisms of the action remain unclear. Thus, the impact of psoralidin on signaling pathways known to be implicated in NO synthesis was explored in LPS-activated RAW264.7 macrophages by using RT-PCR and Western blotting. Consistent with NO inhibition, psoralidin suppressed LPS-induced expression of inducible NO synthase (iNOS) by abolishing I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation without effecting mitogen-activated protein kinases (MAPKs) phosphorylation. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might also be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. By using Src inhibitor PP2, Janus kinase 2 (JAK-2) inhibitor AG490, Bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor LFM-A13 and spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol, the results showed that piceatannol clearly repressed NO production more potently than the other inhibitors. Furthermore, piceatannol significantly repressed LPS-induced PI3K/Akt phosphorylation and the downstream IKK/I?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/Akt-mediated signaling. In fact, transfection with siRNA targeting Syk obviously reduced iNOS expression. Interestingly, LPS-induced phosphorylations of Syk and PI3K-p85 were both significantly blunted by psoralidin treatment. The present results show that interfering with Syk-mediated PI3K phosphorylation might contribute to the NO inhibitory effect of psoralidin via blocking IKK/I?B signaling propagation in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages. PMID:20951127

Chiou, Wen-Fei; Don, Ming-Jaw; Liao, Jyh-Fei; Wei, Bai-Lu

2011-01-10

199

Udformning af en forskningsprotokol : Musikterapi med frontotemporalt demensramte  

DEFF Research Database (Denmark)

Nogle demenssygdomme rammer især de forreste dele af hjernen, hvilket hos den enkelte person kan medføre svære psykiatriske symptomer. Der findes ingen specifik behandling af grundsygdommene for disse frontotemporaledemenstilstande, og symptomatisk medikamentel behandling af de psykiatriske symptomer er vanskelig og kræver høj faglig specialisering. Fra Rigshospitalets Hukommelsesklinik anbefales at behandling af personer med frontotemporal demens primært bør have karakter af psykosociale tiltag. Da der ikke er tilstrækkelig dokumenteret forskning, der undersøger den effekt non-farmakologisk behandling kan have på målgruppen, søges der i et pilotprojekt en afprøvning af kombinerede dataindsamlingsmetoder med henblik på at udvikle en forskningsprotokol der undersøger relationelle møder i terapeutiske behandlingssituationer. Projektet er rettet mod både klinisk musikterapi såvel som det gerontopsykiatriske sundhedsprofessionelle omsorgsarbejde. I en litteraturgennemgang udvælges ADRQL som et anvendeligt demensspecifikt instrument til måling af livskvalitet. Instrumentet afprøves i pilotprojektet med to personer med frontotemporal demens. På baggrund af erfaringerne fra projektet, hvor der trianguleres med CMAI, NPI og videoanalyser, gives anbefalinger til en protokol til effektvurdering af musikterapi.

Ridder, Hanne Mette Ochsner; Ottesen, Aase Marie

2008-01-01

200

Bruton's Tyrosine Kinase and Protein Kinase C u Are Required for TLR7/9-Induced IKK? and IRF-1 Activation and Interferon-? Production in Conventional Dendritic Cells  

Science.gov (United States)

Stimulation of TLR7/9 by their respective ligands leads to the activation of I?B kinase ? (IKK?) and Interferon Regulatory Factor 1 (IRF-1) and results in interferon (IFN)-? production in conventional dendritic cells (cDC). However, which other signaling molecules are involved in IKK? and IRF-1 activation during TLR7/9 signaling pathway are not known. We and others have shown that Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) played a part in TLR9-mediated cytokine production in B cells and macrophages. However, it is unclear if BTK participates in TLR7/9-induced IFN-? production in cDC. In this study, we show that BTK is required for IFN-? synthesis in cDC upon TLR7/9 stimulation and that stimulated BTK-deficient cDC are defective in the induction of IKK?/? phosphorylation and IRF-1 activation. In addition, we demonstrate that Protein Kinase C µ (PKCµ) is also required for TLR7/9-induced IRF-1 activation and IFN-? upregulation in cDC and acts downstream of BTK. Taken together, we have uncovered two new molecules, BTK and PKCµ, that are involved in TLR7/9-triggered IFN-? production in cDC. PMID:25170774

Li, Yan-Feng; Lee, Koon-Guan; Ou, Xijun; Lam, Kong-Peng

2014-01-01

 
 
 
 
201

Focal point: Refrigeration engineering. All components are available for the substitution of R 12; IKK '92, 13. international trade fair for refrigeration - air conditioning engineering, Nuernberg, October 8-10, 1992. Brennpunkt Kaeltetechnik. Alle Komponenten fuer den R 12-Ersatz verfuegbar; IKK '92, 13. Internationale Fachmesse Kaelte-Klima-Technik Nuernberg, 8. -10. 1992  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The most important topic of the IKK conference is still the imminent ban on CFC (chloroflurocarbons). It appears that in the meantime a technically advanced solution for the substitution of R12 is available. This report gives an overview of the most important news in this field. (BWI)

Anon.

1992-12-01

202

Problem med praktik, eller bara fel taktik? : En undersökning av problem som kan uppstå i samband med praktikstudier för ekonomiestuderande i yrkeshögskolan Arcada.  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Praktikstudier är en obligatorisk del av företagsekonomistudierna i yrkeshögskolan Arcada. Praktikstudierna är indelade i två praktikperioder, praktikperiod 1 och praktikperiod 2. Syftet med praktikstudierna är att skapa arbetserfarenhet från arbete som kan integreras med studierna. I arbetets teoretiska del genomgås studerandes personliga ekonomi, språkstudier i Arcada, riktlinjer och bestämmelser för godkänt praktikstudie samt Arcadas tjänster och stöd för praktikansökandet....

Hongelin, Johannes

2014-01-01

203

Så vidt et rum : en undersøgelse af hvordan tekstil kan/skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen ‘Så vidt et rum’ undersøger hvordan tekstil kan eller skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum. Undersøgelserne tager afsæt i dét forhold, at absorption af lyd er et stigende behov i mange offentlige rum, men at lydabsorptionens arkitektoniske potentiale kun sporadisk er udforsket og udviklet. Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber og desuden væsentlige arkitektoniske kvaliteter. Både tekstilets lydabsorberende egenskaber og arkitektoniske kvaliteter afgøres i høj grad af tekstilets rumlige formgivning og placering. Afhandlingen bygger derfor på den antagelse at der, med tekstil, kan dannes konstruktioner, der fungerer både lydabsorberende og arkitektonisk. Indenfor det arkitektoniske felt fokuseres der på fænomenet ‘rum’. Afhandlingens hovedspørgsmål ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum?’ undersøges gennem tre delundersøgelser. Af hver delundersøgelse udledes en række retningslinier, hvis formål er at forsyne designere og arkitekter med tilstrækkelig viden til at etablere arkitektonisk lydabsorption med tekstil. Til hver delundersøgelse anvendes hver sin metode, som dog overordnet kædes sammen af en række fællestræk, bl.a. opstilling af ‘modstande’ og en generel kritisk tilgang til empirien. Første delundersøgelse undersøger tekstilets lydabsorberende egenskaber. Først undersøges det hvordan det, via sanseindtryk alene, er muligt at fi nde frem til et tekstil, der er lydabsorberende. Otte tekstiler udsættes for måling af tekstilets absorptionskoefficient og strømningsmodstand samt for direkte sansning. Det konkluderes, at tekstilets lufttæthed, stivhed og vægt er sigende for dets lydabsorberende egenskaber. Dernæst undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres rumligt for mest effektivt at absorbere lyd, først i et forsøgsrum med en lydtrykmåler og derefter i et rørapparat. Over 100 formgivninger og placeringer måles og sammenlignes. Det konkluderes, at primært tekstilets afstand til væggen, mængden af tekstil, dets grad af drapering og foldning, dets spredning i rummet og vinkel ifht. til lydbølgernes retning er afgørende for dets lydabsorberende virkning. Anden delundersøgelse undersøger hvordan dels lydabsorption og dels tekstil kan danne rum. Undersøgelserne af hvordan lydabsorption danner rum tager afsæt i teorier om lyd og lys og kobler disse til en teori for lydabsorptionens rumdannende egenskaber. Det konkluderes at lydabsorptionen kan danne et ‘halvt rum’. Tekstils rumdannende egenskaber undersøges ved at analysere et konkret eksempel på rumdannelse med tekstil med tre teorier om henholdsvist transparens, bevægelighed og porøsitet. Det konkluderes, at tekstil kan danne rum både via sin transparens, bevægelighed og porøsitet og desuden at den samme formgivning eller placering kan danne flere forskellige typer rum samtidigt. Tredje delundersøgelse undersøger hvordan tekstil kan formgives. Tre forskellige tekstiler udsættes for en række formgivningsteknikker og samtidige sansninger af deres materialeegenskaber, derefter registrering af de fremkomne former. Undersøgerens eget sanseapparat anvendes som måleapparat og sanse-og formregistreringerne indsættes på skalaer og sammenlignes. Det konkluderes, at tekstiler med relativt ekstreme materialeegenskaber danner relativt ekstreme former. Af de tre delundersøgelser udledes i alt 55 retningslinier og disse afprøves gennem formgivningen af tre lydabsorberende og rumdannende konstruktioner. Afprøvningen viser, at retningslinierne supplerer hinanden godt og derfor tilsammen kan danne afsæt for en formgivning af lydabsorberende og rumdannende konstruktioner, men at retningslinierne er af varierende anvendelighed. Afhandlingens resultat udgøres af 55 retningslinier om både lydabsorption, rumdannelse og formgivning og desuden af en eksempelsamling på tre tekstile konstruktioner. Afhandlingen konkluderer, at tekstil så vidt kan absorbere lyd og danne rum samtidigt. ‘

Bendixen, Cecilie

2013-01-01

204

Randomized trial of a fixed combination (KanJang) of herbal extracts containing Adhatoda vasica, Echinacea purpurea and Eleutherococcus senticosus in patients with upper respiratory tract infections.  

Science.gov (United States)

The clinical efficacy of KanJang oral solution, a fixed combination of standardised extracts of Echinacea purpurea, Adhatoda vasica and Eleutherococcus senticosus, was compared with the combined extracts of Echinacea purpurea and Eleutherococcus senticosus alone (Echinacea mixture) in a controlled, double blind, randomized trial, and with Bromhexine (a standard treatment) in a controlled, open, randomized clinical trial on patients with non-complicated acute respiratory tract infections. Many of the parameters evaluated, such as severity of coughing, frequency of coughing, efficacy of mucus discharge in the respiratory tract, nasal congestion and a general feeling of sickness, showed significantly greater improvement in patients treated with KanJang compared with those receiving the standard treatment. However, no significant differences in the improvement of these symptoms (except in a reduced frequency of coughing) were observed between patients treated with the Echinacea mixture and those receiving the standard treatment. The only explanation is that the lack of extract of A. vasica in the Echinacea mixture reduces its efficacy compared with the complete KanJang oral solution even though direct double-blind comparison yielded no significant differences between these two groups of patients. The recovery time of patients being treated with KanJang or Echinacea mixture was 2 days shorter than that of patients receiving the standard treatment. None of the patients completing the study reported adverse reactions to the medication taken. The significance of the results obtained in this study is discussed with respect to the efficacy of KanJang in the treatment of acute respiratory infection and to the concept that multi-drug therapy offers higher efficacy compared with mono-drug treatment of such infections. PMID:16121513

Narimanian, M; Badalyan, M; Panosyan, V; Gabrielyan, E; Panossian, A; Wikman, G; Wagner, H

2005-08-01

205

MOBE: Final Report : Modelling and Optimization of biomass-based Energy production  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende rapport er en samlet dokumentation af arbejdet som er udført i PSOprojektet MOBE, “Modellering og optimering af biomassebaseret energiproduktion”. Målsætningen i projektet er at udvikle bedre reguleringsmetoder for kedler i de centrale kraftværker, således at værket som sådan opnår bedre reguleringsevne med hensyn til lastændringshastighed specielt i lavlastområdet omkring og under Bensonpunktet. Rapporten indledes med en beskrivelse af de udfordringer som kraftværkerne står overfor i det moderne elmarked hvor vindkraft udgør en væsentlig prioriteret produktion og dermed sammen med forbrugssvingninger bidrager til fastlæggelse af driften på de centrale blokke. Rapporten dokumenterer arbejdet udført for at udvikle en fælles simuleringsplatform for parterne i projektet og for fremtidigt modelarbejde. Resultatet af dette arbejde er en integration af DTU’s simuleringskode DNA med Matlab. Der foreslås desuden muligheder for andre værktøjer. Modelarbejdet i projektet har resulteret i indledende undersøgelser af tidskonstanter i fordamperrør, en analyse som viser at Ledinegg-instabilitet ikke opstår i moderne kedler selv ved lav last, udvikling af en valideret fordampermodel som kan kobles med værktøjer der anvendes ved udvikling af reguleringsstrategier samt en analyse af virkningsgrad af to forskellige konfigurationer af lavlastanlæg for Bensonkedler. Baseret på en valideret kraftværksmodel kunne reguleringsstrategier evalueres. Da begrænsninger i styresignaler og temperaturgradienter er dominerende, anbefales det at anvende en modelprædiktiv regulator. Det demonstreres, hvordan en sådan regulator kan håndtere store lastgradienter uden at overskride fastsatte begrænsninger. Ved at skifte mellem lineariserede modeller kan hele lastområdet dækkes. Projektet indikerer at Model Predictive Control kan forbedre regulering i lavlast markant. Dette bør i fremtidige projekter afklares ved reelle tests, i første omgang mod en simulator baseret på “first principles” og siden på et værk. Modelarbejdet i MOBE har lagt grunden for en model anvendelig model, men denne skal yderligere udvikles med henblik på bedre forståelse af fordamperprocessen og kobling til resten af kedlen, specielt mellemoverhedning. De udviklede modeller er baseret på flere simplificerende antagelser. Disse antagelser bør granskes nøjere i kommende arbejder hvor der bør fokuseres yderligere på reel drift af Bensonkedler med forskellige brændsler.

Trangbæk, K; Elmegaard, Brian

2008-01-01

206

Šikk poissmehekorter / Maris Kerge  

Index Scriptorium Estoniae

Tallinnas Müürivahe tänaval asuvas pööningukorteris (53 mø) ühinevad moodne ja ajalooline. Magamistuba on paigutatud klaasboksi. Sisearhitektid Priit Põldme ja Krista Thomson, Sisearhitektuuribüroo Joonprojekt. Projekt 2003, valmis 2004. 8 ill., värv

Kerge, Maris

2004-01-01

207

Økologiske potteplanter - hvorfor ikke?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der findes i dag ingen masseproduceret økologisk potteplante, på trods af at dette produkt efterspørges af forbrugere, En undren over dette blev baggrunden for dette bachelorprojekt afsluttet i august 2010 på det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Simonsen, Maria Boye; Müller, Renate

2011-01-01

208

Ikke rigtig voksne...  

DEFF Research Database (Denmark)

Emnet for artiklen er børns ret til at blive hørt. I artiklen analyseres tre udvalgte danske regelsæt i relation til børns ret til at blive hørt og hørt efter, når der verserer sag om deres forhold. Udgangspunktet for analysen er Jørgen Dalberg-Larsens begrebsapparat vedrørende en rettigheds- og beskyttelsestankegang. Det konkluderes, at der helt klart er rum for forbedring i de udvalgte love, og der argumenteres retspolitisk for, at området ofres fornyet opmærksomhed.

Holdgaard, Marianne; Juhl, Line Bune

2012-01-01

209

Isolation of thermophilic acetogens and transformation of them with the pyrF and kan(r) genes.  

Science.gov (United States)

The application of microbial catalysts to syngas from the gasification of lignocellulosic biomass is gaining interest. Acetogens, a group of anaerobic bacteria, can grow autotrophically on gaseous substrates such as hydrogen and carbon dioxide or syngas and produce acetate via the acetyl-CoA pathway. Here, we report the isolation from a soil sample of two thermophilic acetogen strains, Y72 and Y73, that are closely related to Moorella sp. HUC22-1 and M. thermoacetica ATCC39073. The optimal growth temperature and pH for the strains were 60 °C and 6.0-6.5. Uracil auxotrophy was induced in them by replacing the orotate monophosphate decarboxylase gene (pyrF) with the kanamycin resistant marker (kan(r)). The transformants were isolated by supplementation of the basal medium with 300 mg/L of kanamycin. The transformation efficiency of strains Y72 and Y73 was 20-fold higher than that of strain ATCC39073. Hence these strains are considered possible hosts for thermophilic syngas fermentation. PMID:23391907

Kita, Akihisa; Iwasaki, Yuki; Yano, Shinichi; Nakashimada, Yutaka; Hoshino, Tamotsu; Murakami, Katsuji

2013-01-01

210

"Fra vor mand i Paris" : eller "Hvordan kan vi skrive historie om UNESCO’s indflydelse 1945-1975?"  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette bidrag har sit udspring i det internationale forskningsprojekt ’Routes of knowledge: The global history of UNESCO, 1945-75’, som blev indledt på Aalborg Universitet i begyndelsen af 2014. Det overordnede mål med dette projekt er at spore ruterne fra centret til periferien – fra UNESCO’s hovedkvarter i Paris til de lokale miljøer i medlemslandene. Sigtet er at vurdere virkningen af UNESCO’s kulturelle, uddannelsesmæssige og videnskabelige initiativer i perioden fra 1945-1975. I dette bidrag undersøger vi nogle af de centrale metodologiske udfordringer som et sådan forskningsspørgsmål frembyder for historieforskningen. Adskillige forskningsområder synes allerede at have engageret sig i lignende metodiske spørgsmål (som f.eks. globaliseringsstudierne, virkningsstudier (impact studies), komparativ uddannelse, uddannelseshistorie, global historie mfl.). Kommunikationen mellem disse felter er imidlertid begrænset. Formålet med nærværende bidrag er derfor, gennem en diskussion af de relaterede forskningsfelters indsigter, at lægge fundamentet for en model, der kan hjælpe os med at forstå begreberne ’bevægelse’, ’rum’ og ’ virkning’ og dermed være behjælpelig i bestræbelserne på at svare på de metodiske spørgsmål, som den nye forskningsinteresse rejser.

Lind Christensen, Ivan; Ydesen, Christian

2015-01-01

211

Die vermyding van etniese spanning en konflik in Suid-Afrika: Wat kan Paulus se ervaring ons leer?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Avoiding ethnic tension and conflict in South Africa: What can we learn from Paul’s experience?
The dream of a ‘rainbow nation’ in South Africa appears to be on the wane as ethnic tension and conflict seem to simmer just beneath the surface. This article investigates Paul’s approach to the issue of ethnic identity with reference to ethnicity and social identity theory. Initially, Paul adopted a radical approach, which basically rendered ethnic identity irrelevant. However, he came to realise that ethnic differences need to be accommodated within the group of Jesus followers. The article applies these insights in calling for strong, moral, visionary and discerning leadership in South Africa.

How to cite this article: Cromhout, M., 2011, ‘Die vermyding van etniese spanning en konflik in Suid-Afrika: Wat kan Paulus se ervaring ons leer?’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67(1, Art. #782, 8 pages. DOI: 10.4102/hts.v67i1.782

Markus Cromhout

2011-06-01

212

Fighting Brick with Brick: Chikazumi J?kan and Buddhism’s Response to Christian Space in Imperial Japan  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available In 1915, with the support of J?do Shinsh? (True Pure Land Buddhism’s Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi J?kan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Ky?d? Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (1872–1938, rather than a traditional Japanese shrine or temple carpenter, to design it. The new building, in tandem with the adjacent Ky?d? Gakusha (Salvation Dormitory that Chikazumi established in 1902, spoke to, and significantly impacted, the socio-moral, intellectual, and religious life of hundreds of young Tokyoites. These two buildings represented a response to Protestant Christianity’s popularity and relevance like no other in imperial Japan. In order to achieve the religious evangelism and suprasectarian reform that he envisioned for Buddhism, Chikazumi proved willing to apply observations made in the West and appropriate practical Western Christian architectural features. Through an analysis of drawings, photographs, periodicals, institutional records, and other sources, this article tells the story of the rare fusion of opposites as Chikazumi equipped Buddhism to compete with Protestantism for the attention and devotion of the educated elite.

Garrett Washington

2013-03-01

213

Çocukluk ça?? kronik nörogeli?imsel hastal?klar ile kan kur?un ve c?va düzeyleri aras?ndaki ili?ki  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Amaç: A??r metal maruziyetinin çocukluklarda kronik nörogeli?imsel ve nöropsikiyatrik hastal?klara yol açabildi?i öne sürülmektedir. Çal??man?n amac? kur?un ve civa maruziyetinin baz? çocukluk ça?? kronik nörogeli?imsel hastal?klar? ile ili?kisini incelemektir.Gereç ve Yöntem: ?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Psikiyatrisi Poliklinikleri’nde ortak olarak izlenen motor-zeka gerili?i, epilepsi, dikkat eksikli?i/hiperaktivite bozuklu?u ve otizm tan?l? çocuklar hasta grubu (39 erkek, 20 k?z; ya? ve cinse göre e?le?tirilmi? ayn? say?larda sa?l?kl? çocuklar da kontrol grubu olarak çal??maya al?nd?. Çocuklardan al?nan venöz kan örneklerinde kur?un ve civa düzeyleri atomik absorpsiyon spektrofotometri yöntemi ile ölçüldü. A??r metal maruziyetine yol açabilecek baz? çevresel etmenlerin (a??lanma durumu, bal?k tüketimi, annelerin di? dolgusu say?s? olas? etkileri de?erlendirildi. ?statistiksel analizler için Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve ki-kare testleri uyguland?.Bulgular: Olgu grubunun ya? ortalamas? 7,66, kontrol grubunun 7,68 y?ld?. Ortalama kan kur?un düzeyi hasta grubunda 1,91 µg/dL, kontrol grubunda 2,19 µg/dL, ortalama kan civa düzeyi hasta grubunda 0,84 µg/L, kontrol grubunda 0,99 µg/L saptand?. Hasta ve kontrol gruplar?nda kan ve civa düzeyleri aras?nda anlaml? farkl?l?k görülmedi. A??lanma durumu, bal?k tüketim s?kl??? ve annelerin di? dolgusu say?s?n?n kan kur?un ve civa düzeyleri ile ili?kisi de?erlendirildi?inde olgu ve kontrol gruplar? aras?nda anlaml? farkl?l?k saptanmad?.Ç?kar?mlar: Bu çal??ma kronik nörogeli?imsel hastal??? olan çocuklarda kan kur?un ve civa düzeylerinin, sa?lam çocuklardan farkl? olmad???n? göstermektedir. Ancak bu sonuç çevresel a??r metal maruziyetinin insan sa?l??? üzerindeki önemini azaltmamaktad?r. (Türk Ped Ar?ivi 2013; 48: 221-5

Gürcan Dikme

2013-10-01

214

Deltagelse i konferencemiddag reducerer den vaskulære alder og anbefales af helbredsmæssige grunde  

DEFF Research Database (Denmark)

A total of 60 attendees at a medical conference had their peripheral and central blood pressure measured before and after the conference dinner. While heart rate increased, all measurements of peripheral and central blood pressure showed lower values after dinner. Furthermore, attendees' central vascular age was reduced by 13 years after dinner when augmentation index was evaluated in relation to age. Although 13% experienced postprandial hypotension, the present study motivates attendance at medical conference dinners due to the health implications of lowered blood pressure.

Hvidt, Kristian Nebelin; Strandhave, Charlotte

2013-01-01

215

Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med forvaltning af Nationalparken i Grønlands Hjemmestyre. De to rapporter udgør tilsammen en del af baggrunden for den fremtidige forvaltning af de biologiske værdier i Nationalparken i Nordog Østgrønland samt området omkring Ittoqqortoormiit nord for 70ºN. De forventede aktiviteter i området varierer fra kortvarige besøg af vandrende turister til storstilede og langvarige efterforsknings- og udvindingsaktiviteter i forbindelse med forekomsten af mineraler. Effekterne af forstyrrelser varierer fra kortvarig bortskræmning af individer (uden yderligere effekter) til længerevarende effekter med risiko for bestandsnedgange. Der foreslås 3 kategorier af områder i Nationalparken: Artsspecifi kke kerneområder ('hot-spots'), som ofte er af begrænset ('hot-spots'), som ofte er af begrænset udstrækning og i mange tilfælde med vagt defi nerede grænser (f.eks. forekomst-områder for moskusokser). Her anbefales specifi kke regler for adgang som gennemgås nedenfor - i øvrigt anses de gældende nationalpark- regler for at være tilstrækkelige. Biologiske interesseområder, som er større områder med særlig mange , som er større områder med særlig mange artsspecifi kke kerneområder eller særlige naturtyper. Det anbefales udover nationalparkreglerne og reglerne for artsspecifi kke kerneområder, at alle aktiviteter i disse områder skal vurderes konkret af myndighederne før der evt. gives tilladelse til at gennemføre dem. Nationalparken generelt omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke kerneområder og de biologiske interesseområder. Her vurderes den eksisterende regulering at være tilstrækkelig. Det skal bemærkes at der i disse områder, som overalt i Nationalparken, kan fremkomme ny viden, der kan give anledning til udpegning af nye artsspecifi kke kerneområder. Kort og tabeller er opdateret med viden der er fremkommet siden udarbejdelsen af den første rapport. Det er væsentligt at bemærke at der udenfor de biologiske interesseområder er vigtige biologiske områder, som ikke nødvendigvis er med på kort i denne rapport, samt at mange områder er så små at de ikke er synlige på print. På baggrund af de artsspecifi kke kerneområder og anden relevant viden foreslås 16 biologiske interesseområder, der inkluderer de vigtigste områder for beskyttelseskrævende arter (rødlistede arter, nationale ansvarsarter, endemiske arter, særligt sjældne arter) og naturtyper (fl oristiske provinser, ensvarme kilder, polynier). De biologiske interesseområder rummer ofte koncentrationer af kerneområder for fl ere arter og evt. andre biologiske interesser, og de vurderes at omfatte områdets samlede biodiversitet.

Aastrup, Peter; Boertmann, David

2009-01-01

216

Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/I?B/NF-?B pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/I?B mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway.

Zheng, Zhen; Li, Zhiliang; Chen, Song; Pan, Jieyi; Ma, Xiaochun, E-mail: zjoever@gmail.com

2013-08-15

217

Sulforaphane inhibits phorbol ester-stimulated IKK-NF-?B signaling and COX-2 expression in human mammary epithelial cells by targeting NF-?B activating kinase and ERK.  

Science.gov (United States)

Sulforaphane, an isothiocyanate present in cruciferous vegetables, has been reported to possess anti-inflammatory and cancer chemopreventive properties. However, the molecular mechanisms by which sulforaphane suppresses inflammation and carcinogenesis are yet to be fully elucidated. Since the aberrant expression of cyclooxygenase-2 (COX-2) links inflammation and cancer, the present study was aimed to elucidate the mechanisms by which sulforaphane modulates COX-2 overexpression in human mammary epithelial (MCF-10A) cells stimulated with a prototypic tumor promoter 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Treatment of MCF-10A cells with sulforaphane significantly inhibited TPA-induced expression of COX-2 protein and its mRNA transcript. Transient transfection of cells with deletion mutant constructs of COX-2 promoter revealed that the transcription factor nuclear factor-kappaB (NF-?B) plays a key role in TPA-induced COX-2 expression in MCF-10A cells. Pretreatment with sulforaphane significantly attenuated nuclear localization, DNA binding and the transcriptional activity of NF-?B through inhibition of phosphorylation and subsequent degradation of I?B? in MCF-10A cells stimulated with TPA. Sulforaphane also attenuated TPA-induced activation of I?B kinases (IKK), NF-?B-activating kinase (NAK) and extracellular signal-regulated kinase-1/2 (ERK1/2). Pharmacological inhibition of IKK or transient transfection of cells with dominant-negative mutant forms of this kinase abrogated TPA-induced NF-?B activation and COX-2 expression. In addition, the blockade of ERK1/2 activation negated the catalytic activity of IKK?, but not that of IKK?, whereas silencing NAK by specific siRNA abrogated the IKK? activity in TPA-treated cells. Taken together, sulforaphane inhibits TPA-induced NF-?B activation and COX-2 expression in MCF-10A cells by blocking two distinct signaling pathways mediated by ERK1/2-IKK? and NAK-IKK?. PMID:24747121

Kim, Ha-Na; Kim, Do-Hee; Kim, Eun-Hee; Lee, Mee-Hyun; Kundu, Joydeb Kumar; Na, Hye-Kyung; Cha, Young-Nam; Surh, Young-Joon

2014-08-28

218

Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways  

International Nuclear Information System (INIS)

Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/I?B/NF-?B pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/I?B mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway

219

Tamoxifen reduces infiltration of inflammatory cells, apoptosis and inhibits IKK/NF-kB pathway after spinal cord injury in rats.  

Science.gov (United States)

In this study, neuroprotective effect of tamoxifen has been explored in spinal cord injury (SCI) in rats by examining factors influencing IKK/NF-kB pathway in SCI in rats. It has been shown in several studies that IKK/NF-kB signaling pathway plays a key role in pathophysiology of SCI. In this study, three groups of rats (n = 17 each) were selected that included, tamoxifen group (here tamoxifen was injected after SCI in rats), SCI group (here only dimethylsulfoxide was administered after inducing SCI in rats) and sham group (here only laminectomy was performed). The effect of tamoxifen (5 mg/kg) on various factors responsible for activation of IKK/NF-kB signaling pathway including NF-kB p65, phosphorylated I-kB? was studied through Western blotting as well as densitometry. The examination of expression of active caspase-3 and myeloperoxidase activity was also carried out through Western blot analysis and densitometry. A comparison of three groups of rats showed that administration of tamoxifen significantly reduced the expression of NF-kB p65 and phosphorylated I-kB? (P < 0.05) compared to control. It also attenuated the expression of active caspase-3 resulting in the reduction of apoptosis, and infiltration of leukocytes to the injury site was also greatly reduced in the group where tamoxifen was administered. Statistical analysis through SPSS 13.0 software showed a significant decrease in the expression of inflammatory factors in groups where tamoxifen was administered. We conclude that tamoxifen possesses the potential neuroprotective effects that can be explored further for future therapeutic techniques in treating spinal cord injuries. PMID:24873902

Wei, Hong-Yu; Ma, Xiao

2014-11-01

220

Carnosic acid modulates Akt/IKK/NF-?B signaling by PP2A and induces intrinsic and extrinsic pathway mediated apoptosis in human prostate carcinoma PC-3 cells.  

Science.gov (United States)

This study investigates the efficacy of carnosic acid (CA), a polyphenolic diterpene, isolated from the plant rosemary (Rosemarinus officinalis), on androgen-independent human prostate cancer PC-3 cells. CA induced anti-proliferative effects in PC-3 cells in a concentration- and time-dependent manner, which was due to apoptotic induction as evident from flow-cytometry, DNA laddering and TUNEL assay. Apoptosis was associated with the activation of caspase-8, -9, -3 and -7, increase in Bax:Bcl-2 ratio, release of cytochrome-c and decrease in expression of inhibitor of apoptosis (IAP) family of proteins. Apoptosis was attenuated upon pretreatment with specific inhibitors of caspase-8 (Z-IETD-fmk) and caspase-9 (Z-LEHD-fmk) suggesting the involvement of both intrinsic and extrinsic apoptotic cascades. Further, apoptosis resulted from the inhibition of IKK/NF-?B pathway as evident from decreased DNA binding activity, nuclear translocation of p50 and p65 and I?B? phosphorylation. The down-regulation of IKK/NF-?B was associated with inhibition of Akt phosphorylation and its kinase activity with a concomitant increase in the serine/threonine protein phosphatase 2A (PP2A) activity. Pharmacologic inhibition of PP2A by okadaic acid and calyculin A, significantly reversed CA-mediated apoptotic events in PC-3 cells indicating that CA induced apoptosis by activation of PP2A through modulation of Akt/IKK/NF-?B pathway. In addition, CA induced apoptosis in another androgen refractory prostate cancer DU145 cells via intrinsic pathway as evidenced from the activation of caspase 3, cleavage of PARP, increase in Bax:Bcl-2 ratio and cytochrome-c release. Carnosic acid, therefore, may have the potential for use in the prevention and/or treatment of prostate cancer. PMID:22453599

Kar, Susanta; Palit, Shreyasi; Ball, Writoban Basu; Das, Pijush K

2012-07-01

 
 
 
 
221

The Drosophila IKK-related kinase (Ik2 and Spindle-F proteins are part of a complex that regulates cytoskeleton organization during oogenesis  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background IkappaB kinases (IKKs regulate the activity of Rel/NF-kappaB transcription factors by targeting their inhibitory partner proteins, IkappaBs, for degradation. The Drosophila genome encodes two members of the IKK family. Whereas the first is a kinase essential for activation of the NF-kappaB pathway, the latter does not act as IkappaB kinase. Instead, recent findings indicate that Ik2 regulates F-actin assembly by mediating the function of nonapoptotic caspases via degradation of DIAP1. Also, it has been suggested that ik2 regulates interactions between the minus ends of the microtubules and the actin-rich cortex in the oocyte. Since spn-F mutants display oocyte defects similar to those of ik2 mutant, we decided to investigate whether Spn-F could be a direct regulatory target of Ik2. Results We found that Ik2 binds physically to Spn-F, biomolecular interaction analysis of Spn-F and Ik2 demonstrating that both proteins bind directly and form a complex. We showed that Ik2 phosphorylates Spn-F and demonstrated that this phosphorylation does not lead to Spn-F degradation. Ik2 is localized to the anterior ring of the oocyte and to punctate structures in the nurse cells together with Spn-F protein, and both proteins are mutually required for their localization. Conclusion We conclude that Ik2 and Spn-F form a complex, which regulates cytoskeleton organization during Drosophila oogenesis and in which Spn-F is the direct regulatory target for Ik2. Interestingly, Ik2 in this complex does not function as a typical IKK in that it does not direct SpnF for degradation following phosphorylation.

Shaanan Boaz

2008-09-01

222

Lighting can be more efficient, nicer and better. Waiting for a breakthrough; Verlichting kan zuiniger, mooier en beter. Nog even wachten op de grote doorbraak  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Lighting in many utility buildings can become significantly more energy efficient with T5 fittings. In the near future led lighting in suitable fittings can surpass the light quality and energy efficiency of the T5. There are many gains to be made in public lighting with smart control based on weather and traffic. In time, Oled is promising very interesting new flat light sources. [Dutch] De verlichting in veel utiliteitsgebouwen kan aanmerkelijk energiezuiniger met TS-armaturen. In de nabije toekomst kan ledlicht in geschikte armaturen de lichtkwaliteit en energiezuinigheid van T5 overtreffen. In de openbare verlichting valt nog veel te winnen met slim regelen op basis van weer en verkeer. Op termijn belooft Oled heel interessante nieuwe platvlaklichtbronnen.

Vollebregt, R.

2012-02-15

223

A bacterial E3 ubiquitin ligase IpaH9.8 targets NEMO/IKK? to dampen the host NF-?B-mediated inflammatory response  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

NF-?B (nuclear factor ?B) has a pivotal role in many cellular processes, including the inflammatory and immune responses and, therefore, its activation is tightly regulated by the IKK (I?B kinase) complex and by I?B? degradation. When Shigella bacteria multiply within epithelial cells they release peptidoglycans, which are recognized by Nod1 and stimulate the NF-?B pathway, thus leading to a severe inflammatory response. Here, we show that IpaH9.8, a Shigella effector possessing E3 liga...

Ashida, Hiroshi; Kim, Minsoo; Schmidt-supprian, Marc; Ma, Averil; Ogawa, Michinaga; Sasakawa, Chihiro

2010-01-01

224

CSR og kjøpsutløsende donasjoner :velg, eller bli valgt for? :en studie av hvordan myndiggjøring kan påvirke forbrukerens holdning til Cause Related Marketing  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Problemstilling: Hvordan kan myndiggjøring av forbrukeren påvirke hans eller hennes holdning til Cause Related Marketing? Cause Related Marketing (CRM) er i ferd med å komme til Norge etter at Markedsføringsloven lempet på bestemmelse for kjøpsutløste donasjoner i 2007. I USA har denne formen for markedsføring vært vanlig siden 80-tallet. En CRMkampanje er en kampanje hvor et selskap og en ideell organisasjoner danner et samarbeid med hverandre for å markedsføre et produkt eller en...

Sletsjøe, Simen A. Selmer

2011-01-01

225

Responsiv webbdesign eller Mobil webbapplikation med navigation och överskådlighet som fokus : En studie av faktorer som kan påverka valet av teknik  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Det blir allt mer vanligt att människor kopplar upp sig mot internet via sin smartphone, både privat och i arbetet. Detta innebär att webbsidor måste anpassas för att visas i dessa enheter. Men att mobilanpassa en webbsida kan vara svårt när det kommer till överskådlighet och navigation av webbsidan. Detta på grund av den begränsade skärmytan. När det kommer till att mobilanpassa en webbsida talas det ofta om två tekniker, responsiv webbdesign och mobila webbapplikationer. Det ?...

Rosberg, Katarina

2014-01-01

226

Focus: tightness of plants, product concepts; IKK '93, 14. international technical fair on refrigeration and air conditioning engineering, Essen, 21 to 23 October 1993. Brennpunkt: Anlagendichtheit, Produkte-Konzeption; IKK '93, 14. Internationale Fachmesse Kaelte-Klima-Technik Essen, 21. -23. 10. 1993  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

After the first part of the report on the 1993 Fair of Refrigeration and Air Conditioning Technology (IKK '93) which gave an exhaustive account of the current refrigerant situation, the second part focuses on the subject of tightness of plants and product concepts. Efforts to improve the tightness of plants mainly focus on substituting screwed connections for soldered components. Innovations of some firms are presented exemplarily. (BWI)

Anon.

1994-01-01

227

Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir ‘mitologie’? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The development of the human consciousness: Can a ‘postmodern church’ accommodate ‘mythology’? Ken Wilber’s contribution to pastoral care

Postmodern theologians like Hal Taussig are not very optimistic about the future of Christianity. To them, the theistic (mythological understanding of God is of little use in the postmodern world of the 21st century. Taussig prefers the grassroots Christianity, which has room for persons of all sexual orientations, and advocates ecological sensitivity. The question is: What do the followers of this spirituality teach their children about God? The solution is what Wilber calls ‘the conveyer belt’ and God’s ‘Kosmic address’. Everyone starts at square one, ‘traditional’ and grassroots Christians alike, and move along this conveyer belt. Along the way, there are seven stages and three perspectives, i.e. the first, second and third-person perspective, through which human consciousness could evolve. That means that any given person could have one of 21 different possible understandings and experiences of God. A questionnaire could assist pastors to determine at which stage or level of evolution an individual is, as well as the ‘Kosmic address’ that God has for that individual. Through spiritual exercises, pastors could then support the individual’s further growth towards mature human consciousness.

How to cite this article: Ferreira, I.W., 2009, ‘Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir "mitologie"? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 66(1, Art. #181, 7 pages. DOI: 10.4102/hts.v66i1.181

Ignatius (Naas W. Ferreira

2010-02-01

228

Hvem kan udkantskommuner tiltrække?  

DEFF Research Database (Denmark)

In the last decades the migration from the centre of Copenhagen to peripheral areas increased significantly. Many municipalities would like to gain from this development. Often they try to attract families. This article focuses on another group, the midlife group, which on average moves further away and possibly starts a business. We suggest some ideas, how municipalities can support this development.

Herslund, Lise Byskov; Fertner, Christian

2011-01-01

229

Higgs kan wachten  

CERN Multimedia

The european particle accelerator LEP finished its life. The apparatus is dismantled, although it was perhaps about to make a discovery which would have deserved a Nobel Prize and a place in the handbooks

Stroeykens, Steven

2000-01-01

230

Kemal Ar?kan  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Althoug, some determinants of stigmatization of the mental illnesses are universal, partly it has been affected by certain cultural aspects. In this study, we assumed that migration from a cultural milieu to another might cause homogenization of the parameters of stigmatization. Hence, the migration is almost a differential characteristic of the Turkish people, studying on the subject in our country gave us an excellent opportunity to evaluate the hypothesis.

Kemal Ar?kan; Günay Çetin; Ömer Uysal; S?la Ayd?n

2000-01-01

231

Behandlingsresistent depression kan behandles  

DEFF Research Database (Denmark)

Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment resistance and side effects.

Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen

2011-01-01

232

Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet – bakgrunn, hovedresultater og erfaringer  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I en multietnisk bydel i Oslo med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status ble en teoribasert befolkningsrettet intervensjon for å fremme fysisk aktivitet utviklet og evaluert. Alle i alderen 31-67 år i intervensjonsbydelen og et aldersmatchet utvalg i kontrollbydelen ble invitert til en helseundersøkelse i 2000, og 2950 (48% møtte. Store etniske forskjeller i diabetesforekomst ble funnet. I aldersgruppen 30-59 år var forekomsten hos sør-asiatiske kvinner 27,5% (95% KI 18,1-36,9 og hos menn 14,3% (8,0-20,7, mot 2,9% (1,9-3,9 hos norske kvinner og 5,9% (4,2-7,5 hos menn. De etniske forskjellene var signifikante etter justering for alder, midje/hofteratio, fysisk aktivitet og utdanning. Etter ytterligere justering for kroppshøyde var OR for kvinner (også justert for paritet 6,0 (2,3-15,4 og for menn 1,9 (0,9-4,0. En sterk invers assosiasjon mellom diabetes og utdanning og inntekt ble funnet hos de vestlige. Hos innvandrere ga økt inntekt økt risiko for diabetes. Etter intervensjonen møtte 67% til oppfølgingsundersøkelsen i 2003. Endringer i fysisk aktivitet, dagligrøyking og biologiske variabler ble beregnet hos dem som møtte begge ganger. Netto økning i fysisk aktivitet (forskjell i endring fra 2000-2003 mellom bydelene var 9,5% (p=0,008. Andel inaktive ble redusert med 22%. Andelen som gikk opp i vekt, ble redusert med 50% i forhold til kontrollbydelen (p<0,001. Gunstige effekter ble funnet for kolesterol/HDL-kolesterol ratio, triglyserider og glukose, systolisk blodtrykk og andel dagligrøykere. Resultatene for vekt, lipider og glukose var sammenlignbare for deltakere med høy og lav utdanning, og vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Teoribaserte intervensjoner for å endre atferd og biologiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes i lokalsamfunn med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status, bør inngå i en nasjonal strategi for å redusere sosiale helseforskjeller

Yngvar Ommundsen

2009-10-01

233

Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet – bakgrunn, hovedresultater og erfaringer  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I en multietnisk bydel i Oslo med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status ble en teoribasert befolkningsrettet intervensjon for å fremme fysisk aktivitet utviklet og evaluert. Alle i alderen 31-67 år i intervensjonsbydelen og et aldersmatchet utvalg i kontrollbydelen ble invitert til en helseundersøkelse i 2000, og 2950 (48% møtte. Store etniske forskjeller i diabetesforekomst ble funnet. I aldersgruppen 30-59 år var forekomsten hos sør-asiatiske kvinner 27,5% (95% KI 18,1-36,9 og hos menn 14,3% (8,0-20,7, mot 2,9% (1,9-3,9 hos norske kvinner og 5,9% (4,2-7,5 hos menn. De etniske forskjellene var signifikante etter justering for alder, midje/hofteratio, fysisk aktivitet og utdanning. Etter ytterligere justering for kroppshøyde var OR for kvinner (også justert for paritet 6,0 (2,3-15,4 og for menn 1,9 (0,9-4,0. En sterk invers assosiasjon mellom diabetes og utdanning og inntekt ble funnet hos de vestlige. Hos innvandrere ga økt inntekt økt risiko for diabetes. Etter intervensjonen møtte 67% til oppfølgingsundersøkelsen i 2003. Endringer i fysisk aktivitet, dagligrøyking og biologiske variabler ble beregnet hos dem som møtte begge ganger. Netto økning i fysisk aktivitet (forskjell i endring fra 2000-2003 mellom bydelene var 9,5% (p=0,008. Andel inaktive ble redusert med 22%. Andelen som gikk opp i vekt, ble redusert med 50% i forhold til kontrollbydelen (p<0,001. Gunstige effekter ble funnet for kolesterol/HDL-kolesterol ratio, triglyserider og glukose, systolisk blodtrykk og andel dagligrøykere. Resultatene for vekt, lipider og glukose var sammenlignbare for deltakere med høy og lav utdanning, og vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Teoribaserte intervensjoner for å endre atferd og biologiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes i lokalsamfunn med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status, bør inngå i en nasjonal strategi for å redusere sosiale helseforskjeller.

Anne Karen Jenum

2007-01-01

234

Simulering af passagerforsinkelser på jernbaner  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver forskellige gængse metoder til opgørelse af passagerernes forsinkelser i jernbanedrift. Metoderne beskrives startende fra de simpleste 0. generations opgørelsesmetoder for (tog-) og passagerforsinkelser, hvorefter de mere avancerede 1. – 3. generations passagerforsinkelsesmodeller præsenteres. De forskellige metoder til opgørelse af passagerforsinkelser sammenlignes og de forskellig metoders fordele og ulemper beskrives. Efter præsentation af de forskellige metoder til opgørelse af passagerforsinkelser beskrives det hvordan 1. – 3. generations passagerforsinkelsesmodeller kan kombineres med jernbanesimuleringssoftware således at det ud over opgørelser af forsinkelser i eksisterende køreplaner (og infrastruktur) er muligt at forudsige passagerforsinkelser. Derved er modellerne et nyttigt redskab ved vurdering af robustheden af fremtidige køreplaner, kapacitetsudvidelser, ny infrastruktur samt gener ved sporarbejder og anden vedligehold. For at vurdere forskellene mellem 3. generations passagerforsinkelsesmodeller og tidligere generationer præsenterer artiklen simuleringer af driften på S-banen, og både togenes og passagerernes forsinkelser evalueres. Resultaterne viser, at der er stor forskel på togregularitet og passagerregularitet – passagererne bliver generelt mere forsinket end togene som følge af uregelmæssigheder i driften. Der er imidlertid stor forskel på om man beregner passagerernes forsinkelser med en 1., 2. eller 3. generations passagerforsinkelsesmodel, da passagererne i 1. generations passagerforsinkelsesmodeller antages at have fuldt kendskab til forsinkelser (også de fremtidige), hvilket ikke er tilfældet for passagerforsinkelsesmodeller af 3. generation. I 2. generationsmodeller anta-ges passagererne at kende sandsynlighederne for forsinkelser, men ikke de konkrete forsinkelser. Artiklen konkluderer på baggrund af resultaterne at 3. generations passagerforsinkelsesmodeller giver et mere præcist billede af passagerforsinkelserne end passagerforsinkelsesmodeller af 1. og 2. generation. Og eftersom 3. generations passagerforsinkelsesmodeller ikke er vanskeligere eller mere datatunge tidligere generationer af passagerforsinkelsesmodeller anbefales det at der benyttes de mere præcise 3. generations passagerforsinkelsesmodeller i fremtidige analyser.

Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

2006-01-01

235

Frugt, grøntsager og sundhed : opdatering af vidensgrundlaget for mængdeanbefalingen 2002-2006  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er en opdatering af det videnskabelige grundlag for den danske mængdeanbefalingfor frugt og grønt. Opdateringen bygger primært på prospektive undersøgelser publiceret siden2002. Resultater fra den danske nationale kostundersøgelse viser, at det daglige indtag af frugt og grønt iperioden 1995 - 2000-2002 er steget med 30 % for de 4-10 årige til ca. 360 g og med 40 % for 11-75 årige til ca. 385 g. Indtaget af frugt og grøntsager blandt børnene ser ud til at være stagneret i årene 2003-2004, mens der er tendens til fortsat stigning i indtaget blandt de 11-75 årige. Undersøgelsen viser dog også, at det kun er ca. 15% af befolkningen over 10 år, der spiser den anbefalede mængde frugt og grønt på i alt 600 g om dagen, mens ca. 1/3 af børn i alderen 4-10 år spiser den anbefalede mængde for denne aldersgruppe på 400 g.I næsten alle undersøgelser er der påvist en omvendt sammenhæng mellem indtaget af frugt og grøntsager (sammen eller hver for sig), og risiko for alle former for hjerte-kar-sygdom. Konklusionen fra den tidligere gennemgang er således uændret, og yderligere bestyrket: at højt indtag af frugt og grøntsager er ledsaget af nedsat risiko for hjerte-kar-sygdom.Generelt giver de nyeste undersøgelser af sammenhængen mellem kost og kræft ikke anledning til at ændre på det billede, som allerede tegnede sig ved den sidste opdatering i 2002, selvom de nyeste kohortestudier ikke viser konsistente sammenhænge mellem indtaget af frugt og grønt og udviklingen af kræftsygdomme. Opdateringen understreger dog, at der ikke findes evidens for en negativ effekt af frugt og grøntsager i relation til kræftsygdomme. De nyeste undersøgelser har således givet en større erkendelse af, at der kan være forskellige effekter af frugt og grøntsager på forskellige histologiske undergrupper af de enkelte kræftformer, og at andre livsstilsfaktorer kan have indflydelse på denne sammenhæng. Resultaterne peger i retning af, at specielt den gruppe af befolkningen med det laveste indtag har en øget risiko for at udvikle kræft, og atdenne gruppe vil have størst mulighed for at opnå en beskyttende effekt ved at øge det daglige indtag af frugt og grøntsager. Resultaterne af de nyere publicerede prospektive kohortestudier tyder ikke på, at frugt og grøntsager i sig selv nedsætter risikoen for udvikling af type 2 diabetes. Resultaterne må dog betragtes som foreløbige. Forebyggelse af overvægt, fedme og type 2 diabetes hviler på en kostomlægning, hvor en øget indtagelse af frugt og grøntsager har sin naturlige plads. Fra flere nyere prospektive kohortestudier, hvor der er undersøgt samtidige ændringer i frugt- og grøntindtag og vægt/fedmegrad. er der holdepunkter for, at en øget indtagelse af frugt og grøntsager hjælper med til at nedsætte indtaget af andre energitætte fødevarer og derved undgå en vægtøgning. Studier, der undersøger sammenhænge mellem frugt- og grøntindtaget målt ved baseline og den efterfølgende ændring i vægt, viser derimod langt mindre konsistente resultater. Enkelte undersøgelser tyder på, at juice ikke har de samme sammenhænge med vægtændringer som set for hele frugter, men der mangler flere studier til at belyse dette. På det foreliggende grundlag synes der ikke at være videnskabeligt grundlag for at ændre på de nuværende anbefalinger, der begrænser hvor meget juice bør udgøre. Der er stadig behov for flere undersøgelser, som specifikt kan belyse sammenhængen mellem indtaget af frugt og grøntsager og udvikling af overvægt og fedme, såvel observerende studier, som interventionsundersøgelser. Nogle undersøgelser indikerer, at frugt og grøntsager kan have betydning for udviklingen af en række andre sygdomme så som ægte gigt, grå stær, demens og andre kognitive forstyrrelser, galdesten og astma. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt publiceret tilstrækkelige videnskabelige undersøgelser til at anbefale en kost med højt indhold af frugt og grøntsager for at nedsætte risikoen for disse sygdomme. Frugt og grønt

Hallund, Jesper; Dragsted, Lars Ove

2007-01-01

236

IkappaB kinase-2-independent and -dependent inflammation in airway disease models: relevance of IKK-2 inhibition to the clinic.  

Science.gov (United States)

Nuclear factor kappaB (NF-kappaB) is a transcription factor believed to be central in the expression of numerous inflammatory genes and the pathogenesis of many respiratory diseases. We have previously demonstrated increased NF-kappaB pathway activation in a steroid-sensitive animal model of lipopolysaccharide (LPS)-driven airway inflammation. It is noteworthy that this phenomenon was not observed in a steroid-insensitive model of elastase-induced inflammation in the rat. The aim of this study was to gather further evidence to suggest that these similar profiles of neutrophilic inflammation can be NF-kappaB-dependent or -independent by determining the impact of an IkappaB kinase-2 (IKK-2) inhibitor, 2-[(aminocarbonyl)amino]-5-(4-fluorophenyl)-3-thiophenecarboxamide (TPCA-1). In the LPS model, TPCA-1 blocked the increase in NF-kappaB DNA binding, a marker of NF-kappaB pathway activation. This inhibition was associated with a reduction in inflammatory mediator release [tumor necrosis factor alpha (TNFalpha)/interleukin-1beta (IL-1beta)/matrix metalloproteinase-9 (MMP-9)] and lung inflammatory cell burden (neutrophilia/eosinophilia). These data were paralleled with a steroid and in human cell based assays. In the elastase-driven inflammation model, in which our group has previously failed to measure an increase in NF-kappaB DNA binding, neither TPCA-1 nor the steroid, affected mediator release (IL-1beta/MMP-9) or cellular burden (neutrophilia/lymphomononuclear cells). This is the first study to examine the effect of an IKK-2 inhibitor in well validated models that mimic aspects of the inflammatory lesion evident in diseases such as COPD. In conclusion, we have demonstrated that animal models with similar profiles of airway inflammation can be IKK-2 inhibitor/steroid-sensitive or -insensitive. If both profiles of inflammation exist in the clinic, then this finding is extremely exciting and may lead to greater understanding of disease pathology and the discovery of novel anti-inflammatory targets. PMID:16517756

Birrell, Mark A; Wong, Sissie; Hardaker, Elizabeth L; Catley, Matthew C; McCluskie, Kerryn; Collins, Michael; Haj-Yahia, Saleem; Belvisi, Maria G

2006-06-01

237

Resources and uncertainties in evaluation of chemicals: basic methodological developments  

DEFF Research Database (Denmark)

Før en risikovurdering kan foretages, skal der laves en fokusering af problem feltet. Ellers kan risikovurderingen komme til at vurdere omstændigheder, der ikke er de mest relevante og derfor ikke er dem, der er forbundet med størst risiko. Dette paper indføre forsigtighed i selve problemafgrænsningen for derved at sikre at der ikke udføres risikovurdering på de forkerte problemstillinger.

SØrensen, P. B.; Lerche, D. B.

2005-01-01

238

Når smileyer er god kommunikation  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis du gerne vil nå dine læsere, er et korrekt og velplejet sprog ikke nok. Kan du ikke aflæse situationen og tilpasse dig den og genreforventningerne, kommer du i reglen ikke langt med dit budskab. Derfor kan det i visse situationer være helt på sin plads at bruge smileyer og mange udråbstegn.

Hougaard, Tina Thode

239

Rigtige piger går ikke på htx, men piger er glade for at gå der : Et kvantitativt blik på køn, oplevelser og interesser  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt htx-elever. Undersøgelsen viser, at drengenes valg af htx frem for alt er begrundet i en interesse for naturvidenskab, mens pigerne har flere begrundelser, som vægter næsten lige meget. Der er forskelle med hensyn til hvilken type naturvidenskab, eleverne interesserer sig for og sætter pris på ved naturvidenskab. Forskellene følger kønnene, men også studieretningerne. Mens en stor del af drengene interesserer sig for teknologi, interesserer den største del af pigerne sig for sundhed & sygdom. Pigerne på htx føler sig godt tilpas på uddannelsen. Samtidig er hver tredje dreng og hver femte pige enig i, at ?rigtige piger interesser sig ikke for teknik & naturvidenskab?.

Ulriksen, Lars; Holmegaard, Henriette Tolstrup

2007-01-01

240

Tv nyheder: Journalistiske Idealer er under Pres : Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning.  

DEFF Research Database (Denmark)

Tv Nyheder: Journalistiske Idealer er under pres Af Line Hassall Thomsen, 28.9.2013. Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning. Hvornår så du sidst dybdeborende journalistik på tv-nyhederne? Det hænder, men ikke så ofte som tv-journalisterne ville ønske det. Tv-journalister har mange store idealer om god journalistik og public service. Men de vilkår journalisterne arbejder under gør idealerne nærmest umulige at opnå i dagligdagen. I dag er det ikke de journalistiske idealer men markedskræfterne der driver de nationale tv-nyhedsredaktioner. De sidste 4 år har jeg studeret tv-journalister i Danmark og England som del af et ph.d.-studie i journalistisk nyhedsproduktion. Nu er studiet færdig og jeg har netop forsvaret ph.d.-afhandlingen ’New Struggles, Old Ideals: The Everyday Struggle Towards being a ”Good Journalist” inside Public Service TV Newsrooms in the UK and Denmark’. Under ph.d.- studiet har jeg tilbragt halvandet år med deltager-observation på de fire største tv-redaktioner i England og Danmark. Jeg har observeret og deltaget i det daglige arbejde på redaktionerne hos TV Avisen og TV2 Nyhederne og i England hos BBC News og ITV News. Jeg havde forventet at journalister på de forskelligt finansierede tv-redaktioner ville tænke og arbejde forskelligt. Jeg havde forestillet mig at definitionen af god journalistik og den gode nyhedshistorie ville være helt forskellig på en kommercielfinansieret og en licensfinansieret tv-station. Men der tog jeg fejl. Jeg ledte efter forskelligheder, men fandt ligheder. Efterhånden som feltstudiet tog fat gik det op for mig at journalisterne på de fire forskellige tv-stationer arbejdede og tænkte ens. Derudover gik det op for mig at mange af journalisterne på de forskelligt finansierede tv-stationer var ens – journalister jeg først havde mødt som meget overbevisende TV2-journalister mødte jeg senere som lige så overbevisende DR-journalister. For det, der betyder noget for de journalister jeg studerede var ikke hvilken kanal de arbejdede for men den journalistik de lavede. Idealet om Den Gode Historie mødte jeg på alle fire redaktioner. Ansatte på de fire forskellige redaktioner svarede (næsten ordret) det samme til spørgsmålet om hvad Den Gode Historie er. Ifølge redaktørerne og redaktionssekretærerne er Den Gode Historie den nyhedshistorie der får seeren til ’at snakke’ hjemme i dagligstuerne. Derfor fortalte journalisterne at de ofte forestillede sig at de fortalte en nyhedshistorie til deres mor eller deres venner for at tænke sig til om det var en nyhed der ville blive talt om hjemme i dagligstuen. Journalisterne selv beskrev den Gode Historie som den nyhed der både er objektiv, oplyser seeren, er dybdeborende, forbedrer verden og er kritisk overfor autoriteterne på vegne af befolkningen. At lave den slags historier blev talt om blandt journalisterne som ’God Journalistik’. Mange nævnte disse fjerde statsmagts idealer som den vigtigste årsag til at de overhovedet ville være journalister. Men især disse idealer, som nogle journalister beskrev som ’en spejder-rolle’ hvor man ’tager seeren i hånden og fører dem sikkert over vejen’ er svære at opnå i dagligdagen. I stedet bliver chefernes nyhedsideal som indbefatter at folk taler hjemme i dagligstuerne brugt flittigt. For når der bliver lavet en nyhed som seerne taler om, så vil den også få flere seere – få et ’like’ på Facebook og blive delt på Twitter. Journalisten der har lavet en nyhed der får mange likes bliver måske nævnt i en skulderklappende fællesmail fra nyhedsredaktøren, måske vinder han en flaske vin på næste redaktionsmøde. Måske bliver han tildelt flere minutter næste gang han skal lave et nyhedsindslag. Det er ganske forståeligt at nyhedsredaktørerne og journalisterne gerne vil have seere. Uden seere ingen nyheder. Men det er problematisk når ideen om at lave historier som folk vil tale om bliver det mest vigtige i den journalistiske produk

Thomsen, Line Hassall

2013-01-01

 
 
 
 
241

Caffeic acid regulates LPS-induced NF-?B activation through NIK/IKK and c-Src/ERK signaling pathways in endothelial cells.  

Science.gov (United States)

The redox sensitive, proinflammatory nuclear transcription factor NF-?B plays a key role in inflammation. In a redox state disrupted by oxidative stress, pro-inflammatory genes are upregulated by the activation of NF-?B via diverse kinases. Thus, the search and characterization of new substances that modulate NF-?B are topics of considerable research interest. Caffeic acid is a component of garlic, some fruits, and coffee, and is widely used as a phenolic agent in beverages. In the present study, caffeic acid was examined with respect to the modulation of inflammatory NF-?B activation via the redox-related c-Src/ERK and NIK/IKK pathways via the reduction of oxidative stress. YPEN-1 cells (an endothelial cell line) were used to explore the molecular mechanism underlying the anti-inflammatory effect of caffeic acid by examining its modulation of NF-?B signaling pathway by LPS. Our results show that LPS-induced oxidative stress-related NF-?B activation upregulated pro-inflammatory COX-2, NF-?B targeting gene which were all inhibited effectively by caffeic acid. Our study shows that caffeic acid inhibits the activation of NF-?B via the c-Src/ERK and NIK/IKK signal transduction pathways. Our results indicate that antioxidative effect of caffeic acid and its restoration of redox balance are responsible for its anti-inflammatory action. Thus, the study provides new information regarding the anti-inflammatory properties of caffeic acid and the roles in the regulation of LPS-induced oxidative stress induces alterations in signal transduction pathways. PMID:23888332

Kim, So Ra; Jung, Yu Ri; Kim, Dae Hyun; An, Hye Jin; Kim, Mi Kyung; Kim, Nam Deuk; Chung, Hae Young

2014-04-01

242

Flavokawain B, the hepatotoxic constituent from kava root, induces GSH-sensitive oxidative stress through modulation of IKK/NF-?B and MAPK signaling pathways  

Science.gov (United States)

Kava (Piper methysticum Foster, Piperaceae) organic solvent-extract has been used to treat mild to moderate anxiety, insomnia, and muscle fatigue in Western countries, leading to its emergence as one of the 10 best-selling herbal preparations. However, several reports of severe hepatotoxicity in kava consumers led the U.S. Food and Drug Administration and authorities in Europe to restrict sales of kava-containing products. Herein we demonstrate that flavokawain B (FKB), a chalcone from kava root, is a potent hepatocellular toxin, inducing cell death in HepG2 (LD50=15.3±0.2 ?M) and L-02 (LD50=32 ?M) cells. Hepatocellular toxicity of FKB is mediated by induction of oxidative stress, depletion of reduced glutathione (GSH), inhibition of IKK activity leading to NF-?B transcriptional blockade, and constitutive TNF-?-independent activation of mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathways, namely, ERK, p38, and JNK. We further demonstrate by noninvasive bioluminescence imaging that oral consumption of FKB leads to inhibition of hepatic NF-?B transcriptional activity in vivo and severe liver damage. Surprisingly, replenishment with exogenous GSH normalizes both TNF-?-dependent NF-?B as well as MAPK signaling and rescues hepatocytes from FKB-induced death. Our data identify FKB as a potent GSH-sensitive hepatotoxin, levels of which should be specifically monitored and controlled in kava-containing herb products.—Zhou, P., Gross, S., Liu, J.-H., Yu, B.-Y., Feng, L.-L., Nolta, J., Sharma, V., Piwnica-Worms, D., Qiu, S. X. Flavokawain B, the hepatotoxic constituent from kava root, induces GSH-sensitive oxidative stress through modulation of IKK/NF-?B and MAPK signaling pathways. PMID:20696856

Zhou, Ping; Gross, Shimon; Liu, Ji-Hua; Yu, Bo-Yang; Feng, Ling-Ling; Nolta, Jan; Sharma, Vijay; Piwnica-Worms, David; Qiu, Samuel X.

2010-01-01

243

Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder. : Baggrundsrapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er resultatet af knap 3 måneders arbejde med at kort-lægge berørte borgernes forståelse af problematikken med lokalisering af et deponi til radioaktivt affald i Danmark, deres holdninger, bekymringer, informationsbehov, deltagelse i processen og oplevelsen heraf, samt input til miljøvurderingens scopingen. Undersøgelsen har sit sigte på de mest berørte i sagen, og har derfor forventeligt fået kortlagt nogle af de mest kritiske røster. På grund af den valgte målgruppe kan undersøgelsen ikke anvendes til at udtale sig om holdninger, værdier m.v. blandt befolkningen generelt i Danmark – ej heller andre aktørers oplevelse. Baggrundsrapporten danner grundlag for en række anbefalinger i rapporten: Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder – Anbefalinger og resultater. Ansvaret for disse anbefalinger ligger hos forfatterne, og rapporten udtrykker alene forfatternes analyser og tolkninger. Forfatterne fralægger sig samtidig ethvert ansvar for andres brug og tolkning af data præsenteret i denne rapport og baggrundsrapporten. Læseren anbefales at læse denne baggrundsrapport med samtlige data fra undersøgelsen for at danne sine egne fortolkninger.

Aaen, Sara BjØrn; KØrnØv, Lone

2014-01-01

244

Velfærd hos mink - små forandringer gavner  

DEFF Research Database (Denmark)

En række mindre tiltag, som hver for sig var påvist at gavne velfærden, blev gennemført på den ene halvdel af en privat farm for at undersøge om tiltagene kunne anvendes i praksis, uden at skade produktiviteten og med god effekt på velfærden. Den anden halvdel af farmen fungerede som kontrol og blev drevet mere konventionelt. De gennemførte tiltag var: selektion for tillidsfulde dyr, ekstra vinterfodring, udsætning af parrede tæver i hvert andet bur, senere fravænning og senere udsætning af hvalpe i hanhun par, samt indretning af bure med hylder og løse beskæftigelsesobjekter. Resultaterne viste, at reproduktion og skindparametre i hvert fald ikke blev forringet af de gennemførte tiltag, og at velfærden blev forbedret. Velfærdsvurderingen var baseret på dyrenes adfærd, temperament, og pelsgnav. Velfærdsforbedringen var betydelig, og meget større end det ses i forsøg med mere radikale forandringer så som adgang til svømmevand, gruppeindhusning, og øget burstørrelse. Disse større forandringer kan oven i købet skade velfærden. På den baggrund anbefales det at velfærdsforbedringer for mink tager udgangspunkt i det eksisterende og i sig selv udmærkede bursystem, og at forandringer kun gennemføres i det omfang, at minkene målbart viser sig at have gavn af det. De her afprøvede tiltag var gennemførlige og gavnlige.Jeppesen, L.L. 2006. Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning 2005, 17-24, Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

Jeppesen, Leif Lau

2006-01-01

245

SNS ønsker kommentarer til ansøgningen og en faglig vurdering. Beta vulgaris (A5/15). Vurdering af ansøgning om forsøgsudsætning. Modtaget 24-02-2005, deadline 30-03-2005, svar 23-03-2005. : C-DK-97-01  

DEFF Research Database (Denmark)

" 1. Vurdering af om der er behov for yderligere oplysninger a. SNIF punkt C.1. : Et af formålene med forsøgene oplyses at være indsamling af oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden. Der er dog ikke i SNIFFEN nogen oplysninger om indholdet af de oplysninger der skal indsamles. I ANNEX IIIB oplyses at der vil blive indsamlet oplysninger om persistens ved i nogle uspecificerede tilfælde at lade planterne stå et stykke tid ind i vinteren. DMU anbefaler at det specificeres hvilke oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden der tænkes indsamlet. b. SNIF punkt C.2. : Det bør tilføjes i SNIFFEN (og ANNEX IIIB) at der årligt før påbegyndelsen af udsætningsforsøgene indsendes detaljerede oplysninger til de kompetente myndigheder om forsøgslokaliteter det pågældende år. d. SNIF punkt D.3.3. : Det bør tilføjes SNIFFEN at overførsel af transgenet til beslægtede Beta-arter ved dyrkning er lille til moderat, selv om dette helt korrekt ikke medfører nogen selektiv fordel. e. SNIF punkt D.3.9. : Det er DMU's vurdering at ansøger kommer lidt let hen over punktet effekter af dyrkning m.m. I SNIFFEN konkluderes simpelthen ""not applicable"", medens der i ANNEX IIIB uddybes noget, men dog kun med fokusering på de mulige positive effekter. Det er DMU's mening at effekterne af dyrkning af herbicid resistente afgrøder som f.eks. RR-fodder beet endnu ikke er særlig godt undersøgt. Dyrkningen giver som ansøger korrekt skriver, dyrkeren mulighed for at anvende et totalherbicid i dyrkningssæsonen. Det er rigtigt, at dette i en periode kan medføre en forøget mængde ukrudt i marken uden at dette skader afgrøden. Dette kræver dog et særligt anvendelsesmønster for Roundup som ikke giver sig selv. Helt specifikt mangler det at blive undersøgt i hvilken grad flere sæsoners anvendelse af Roundup-tolerante afgrøder med sprøjtning i vækstsæsonen påvirker dyrkningsfladens biodiversitet. Her tænkes f.eks. på frøbankens størrelse og artssammensætning, ukrudtsarternes artssammensætning over længere tid, effekter af afdrift af glyfosat i vækstsæsonen til omgivelser (markkanter, hegn, hegns fodposer m.m.). f. SNIF punkt E. Der bør tilføjes en erklæring om at såmaskinen renses efter hver såning så spredning via materiel undgås. Dette skal naturligvis også fremgå af den logbog der føres over forsøgsudsætningerne. Der henvises i ansøgningen til at der sås et bælte af ""pollen isolation"" omkring marken. Det skal beskrives nærmere i ansøgningen hvad dette er og hvilket formål det har, f.eks. at reducere pollenspredning fra marken eller krydsbestøvning ind i marken. Da pollenet er overvejende vindspredt desuden om det involverer fysisk isolation (barrier crops) eller biologisk udelukkelse (pollen dilution, evt. male sterility) samt bredden af bæltet. Det bør ligeledes beskrives hvordan det kontrolleres at der ikke er vildroer inden for en km's afstand. Endelig bør det beskrives hvor mange gange i dyrkningssæsonen (f.eks. 3) der moniteres for stokløbere og ukrudtsroer i forsøgsmarken og omgivelserne. Anbefaling. I og med at ansøger anfører at et af formålene med de fem års yderligere forsøgsudsætning er at indsamle oplysninger der er relevante for risikovurderingen anbefaler DMU at spørgsmålet om effekter af dyrkningen på miljøet inkluderes. Dette mener DMU er nødvendigt, da det ved en eventuel senere ansøgning om markedsføring til dyrkning i EU er uundgåeligt, at der fra flere lande vil komme spørgsmål der ønsker en vurdering af eventuelle uønskede effekter af dyrkning. Det vil være en fordel for ansøger at kunne sige hvilke effekter det drejer sig om, ligesom det vil være en fordel at kunne udtale sig præcist om størrelses-ordenen af eventuelle fundne effekter. Hvis sådanne undersøgelser ikke foreligger ved en senere ansøgning om markedsføring til dyrkning vurderer DMU at der vil fremkomme krav om specifik overvågning af effekter af dyrkningen. 2. Risikovurdering af den konkrete sag DMU's risikovurdering. På nær de kritiske bemærkning

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

246

Stål er den største trussel : Vil man have flere regnorme i sin jord, skal man først og fremmest undlade jordbearbejdning og dernæst sørge for føde til dem i rigelige mængder  

DEFF Research Database (Denmark)

Regnorme er fremtidens svar på stålet. De kan nemlig bearbejde jorden 2417 - det vil sige døgnet rundt. De er ikke så krævende, holder ikke faglige møder, bryder ikke ned og ser stort på pauserne. Men selvfølgelig er der forhold, de slet ikke bryder sig om.

Damsgaard Hansen, Niels; Krogh, Paul Henning

2014-01-01

247

Spædbarnpsykologi og medfødt døvblindhed : Om hvordan spædbarnspsykologien kan bruges i forskning og klinisk arbejde med børn med alvorlige sociale, sproglige og kognitive funktionsnedsættelser  

DEFF Research Database (Denmark)

  Spædbarnspsykologien og forskning omkring mennesker med medfødt døvblindhed har mange berøringsflader. Den seneste årrække har arbejdet med børn med medfødt døvblindhed været inspireret af spædbarnspsykologien. Etablering og udvikling af det sociale samspil som forudsætning for kommunikation og sprog er af væsentlig betydning for denne gruppe mennesker. Det gælder temaerne etablering og regulering af kontakt, rytme og tempo, turtagning, fælles opmærksomhed mv. Der illustreres med eksempler. Forskning omkring børn med medfødt døvblindhed kan være et bidrag til viden om almene spædbarnspsykologiske temaer, som f.eks. taktil opmærksomhed og motoriske mønstre i det tidlige samspil. Til sidst i artiklen vil forskning omkring børn med autisme blive præsenteret som et eksempel på en anden gruppe af børn, hvor spædbarnspsykologien har haft stor betydning. Denne artikel er relevant for klinikeren, der arbejder med personer med alvorlige sociale, sproglige og kognitive funktionsnedsættelser, og for forskeren, som interesserer sig for spædbarnspsykologi.

Dammeyer, Jesper Herup

2008-01-01

248

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering : Evalueringsrapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvordan kan man – til gavn for borgeren – samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer på arbejdspladser, hvor opgaverne er komplekse, uforudsigelige, gensidigt afhængige og skal løses under tidspres? Dette projekt har taget fat i en af velfærdsinstitutionernes største udfordringer. Projekt har taget afsæt i den amerikanske professor Jody Hoffer Gittells undersøgelser af, hvad der kendetegner et velfungerende sundhedsvæsen. De omfattende evidensbaserede undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem behandlingskvalitet og indlæggelsestid og kvaliteten af det, hun kalder relationel koordinering. Relationel koordinering opstår, når kommunikation og relationer omkring en konkret opgave understøtter hinanden. Dette giver mulighed for en koordineret fælles indsats i situationer, hvor opgaverne er indbyrdes afhængige, præget af usikkerhed og tidspres. Projektet har gennemført 11 delprojekter. De har alle skabt betydelige forandringer, og 10 af delprojekterne har fastholdt forandringerne, og dermed vurderes de som succesfulde. Evalueringen har konstateret, at delprojekterne har haft en usædvanlig høj succesrate. De har implementeret og fastholdt organisatorisk forandring. Dette tilskrives den projektmodel, der er udviklet i projektet. Projektmodellen Det anbefales, at projektmodellen udvikles og afprøves yderligere. Den overordnede projektmodel imødegår nogle af de strukturelle problemer, så som manglende tid til udvikling, projektstruktur og projektkompetence, som medfører, at projekter ikke prioriteres og gennemføres. Dermed er projektmodellen et bud på en generel udviklingsmodel inden for velfærdsledelse. Historieværksteder i afdelingerne har afdækket, at delprojekterne har skabt store forandringer i samarbejde og arbejdsprocesser. Ændringerne er ikke afspejlet tydeligt i målingerne af relationel koordinering. Det peger på problemer med målingen af relationel koordinering og har skabt ny viden omkring anvendelsen af Gittells værktøj til at måle relationel koordinering. Den gennemsnitlige udvikling i relationel koordinering er på 0,1 point, og den største ændring i et delprojekt er 0,31 point. Trods sine begrænsninger som måleværktøj, vurderes det at relationel koordinering har potentialer som procesværktøj i forhold til at øge kvaliteten af kerneydelser i sundhedsvæsnet.

Edwards, Kasper

2014-01-01

249

Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes : An ecological study  

DEFF Research Database (Denmark)

Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette registerstudie undersøger variationen i brugen af PSA-tests blandt praktiserende læger i Region Midtjylland i perioden 2004-2009. Studiet ser også nærmere på, hvilke konsekvenser variationen har for mændene i de forskellige praksispopulationer. Almen praksis blev inddelt i fire grupper efter deres brug af PSA-tests. Den mest testende fjerdedel af praksis brugte teksten 3,6 gange oftere end den mindst testende praksisgruppe. I den mest testende gruppe fik 76 % flere personer en biopsi af prostata og 37 % flere mænd blev diagnosticeret med prostatacancer sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at blive diagnosticeret med lokal prostatacancer var 61 % højere i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at finde regional sygdom eller fjern¬meta¬staser var dog den samme i de fire grupper. Risikoen for at få fjernet hele blærehalskirtlen (prostatektomi) var 2,25 gange større i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Dødeligheden (mortaliteten) – både den over¬ordnede og den prostata-specifikke – var den samme i alle fire grupper. Resultaterne indikerer, at der er forskellig klinisk praksis for brugen af PSA-tests, og at forskellene har betydning for praksispopulationerne. Biopsi fra prostata og prostatektomi er begge procedurer, som giver stor risiko for bivirkninger, men dette studie kan ikke påvise, at intensiv PSA-testning giver en reduceret dødelighed.

Hjertholm, Peter; Fenger-GrØn, Morten

2014-01-01

250

Spørgeskemaundersøgelser i kritisk videnskabsteoretisk belysning. Del I: Kontekstproblemer.  

DEFF Research Database (Denmark)

Spørgeskemaundersøgelser kan ikke anses for videnskab, da man umuligt kan få viden igennem en sådan undersøgelse. Begrundelserne er mange: man får ikke det, man søger - fx ønsker man at finde frem til holdninger, men får kun tilslutning til sætninger tilbage; der mangler kontekst, der gør tolkning mulig; holdninger kræver handling, men handlinger kan man ikke finde frem til i sådanne undersøgelser; isolerede sproglige udtryk som sætninger giver ingen mening; meningsgivende fænomener som tonen i det sagte, andre end sproglige udtryk osv. mangler i spørgeskemaundersøgelser. Med andre ord: spørgeskemaundersøgelser kan ikke høre videnskaben til, kun være led i overfladiske markedsundersøgelser m.v.  

Andreasen, Torben E.

2009-01-01

251

Fra syntetisk liv til levende teknologi  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvad er liv? Hvordan kan liv skabes fra ikke-levende materialer? Hvilken teknologisk betydning kan kunstige levende processer få? Forskere fra SDU søger svar bl.a. ved at skabe syntetisk liv fra grunden.

Svaneborg, Carsten; Albertsen, Anders N.

252

Stammeskader på bytræer fra opbinding og stammebeskyttelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Det kan være en god idé at beskytte bytræer mod parkerede biler eller græsslåmaskiner. Men stammebeskyttelse vokser ikke med, og glemmes den, kan den ligesom glemt opbinding forårsage alvorlige skader på træerne.

Bühler, Oliver; Thomsen, Iben Margrete

2010-01-01

253

Ginsenoside Rp1, a Ginsenoside Derivative, Blocks Promoter Activation of iNOS and COX-2 Genes by Suppression of an IKK?-mediated NF-?B Pathway in HEK293 Cells  

Science.gov (United States)

Ginsenoside (G) Rp1 is a ginseng saponin derivative with anti-cancer and anti-inflammatory activities. In this study, we examined the mechanism by which G-Rp1 inhibits inflammatory responses of cells. We did this using a strategy in which DNA constructs containing cyclooxygenase (COX)-2 and inducible nitric oxide synthase (iNOS) promoters were transfected into HEK293 cells. G-Rp1 strongly inhibited the promoter activities of COX-2 and iNOS; it also inhibited lipopolysaccharide induced upregulation of COX-2 and iNOS mRNA levels in RAW264.7 cells. In HEK293 cells G-Rp1 did not suppress TANK binding kinase 1-, Toll-interleukin-1 receptor-domain-containing adapter-inducing interferon-? (TRIF)-, TRIFrelated adaptor molecule (TRAM)-, or activation of interferon regulatory factor (IRF)-3 and nuclear factor (NF)-?B by the myeloid differentiation primary response gene (MyD88)-induced. However, G-Rp1 strongly suppressed NF-?B activation induced by I?B kinase (IKK)? in HEK293 cells. Consistent with these results, G-Rp1 substantially inhibited IKK?-induced phosphorylation of I?B? and p65. These results suggest that G-Rp1 is a novel anti-inflammatory ginsenoside analog that can be used to treat IKK?/NF-?B-mediated inflammatory diseases. PMID:23717062

Shen, Ting; Lee, Jaehwi; Park, Myung Hwan; Lee, Yong Gyu; Rho, Ho Sik; Kwak, Yi-Seong; Rhee, Man Hee; Park, Yung Chul; Cho, Jae Youl

2011-01-01

254

Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways.  

Science.gov (United States)

Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. PMID:23726836

Zheng, Zhen; Li, Zhiliang; Chen, Song; Pan, Jieyi; Ma, Xiaochun

2013-08-15

255

Cykelsuperstier – ikke så super endda  

DEFF Research Database (Denmark)

Projekt ’Cykelsuperstier’ har været lanceret som en storstilet politisk satsning. Projektet har fået massiv medieomtale og politisk medvind med løbende afsatte midler. Men baseret på vores studier og COWI’s evaluering af C99 Albertslundruten fremstår der dybe sprækker i forholdet mellem målsætninger og udførelse.

Bradtberg, Nils Eigil; Larsen, Jonas

256

Ikke en tid til mesterværker  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen præsenterer en diskussion af den seneste miljøorienterede kulturteori indenfor retningen Spekulativ Realisme (Graham Harman, Timothy Morton) og sætter den i en historisk kontekst gennem romantisk filosofi og antikkens begreb om genius loci. Ydermere knyttes disse begreber specifikt til landskabet omkring Sorø og miljøkunstner Tue Greenforts stedsspecifikke udstilling "Butterland" på Sorø Kunstmuseum. Artiklen er eneste artikel i publikationen, hvor den findes på dansk og i engelsk oversættelse af René Lauridsen med illustrationer fra Greenforts arbejder.

Thomsen, Torsten BØgh

2014-01-01

257

Hvorfor ikke tro på Gud?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The following report offers a philosophical perspective on atheism. It contains an ex-tensive definition of the line of thought which is implicit necessary in the rejection of God. It also contain definitions/description of central concepts such as belief, faith, religion and the different ideas about God that has prevailed trough time. It contains an examination of the different “proof of Gods existence” that has been displayed. Furthermore it thoroughly examines the ideas of morality wi...

Herholdt, Anne; Steensen, Clara Ina; Wichmann, Søren Sofus; Vinther, Emil Anton; Jensen, Pil Mark

2007-01-01

258

Krigen der ikke måtte ske  

DEFF Research Database (Denmark)

Anmeldelser af: Hew Strachan: Første Verdenskrig. Oversat af Ulla Lauritsen. Informations Forlag, 406 s. og Adam Hochschild: Aldrig mere krig. Loyalitet og modstand 1914-1918. Oversat af Lasse Rask Hoff. Informations forlag, 464 s.

Lund, Joachim

2014-01-01

259

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende rapport belyser konsekvensen for fremtidige højder af skorstene med lugtstofemission, hvis der indføres en ny atmosfærisk spredningsmodel for beregning af lugtbelastning i nærmiljøet sammen med et nyt forslag til definition af en lugtgrænseværdi. Nuværende metode til vurdering af lugtbelastning Den nuværende metode til vurdering af lugtbelastninger omkring en punktkilde tager udgangspunkt i den såkaldte OML-model. Via OML-modellen beregnes først den månedlige 99%-fraktil af timemiddelværdier, og maksimum blandt et års værdier findes. Denne værdi ganges med en faktor 7,8 (som en form for omregning til en maksimal 1-minuts-middelværdi) og sammenlignes med en grænseværdi på 5-10 LE/m3. Metoden har to væsentlige svagheder. Dels er 7,8-faktoren meget usikker. Dels ser definitionen af lugtgrænseværdien bort fra lugtbare koncentrationer under 5-10 LE/m3, hvor lugt kan være meget tydelig. I øvrigt er indholdet af metoden svært at gennemskue, fordi metoden ikke er bygget op over et sæt konsistente begreber.Ny spredningsmodel Den ny metode betjener sig af et mere konsistent begrebsapparat og anvender en ny spredningsmodel, som kan beskrive hyppighedsfordelingen af kortvarige (instantane) lugtkoncentrationer inden for en time Konstruerede og eksisterende kilde Til den konsekvensvurdering, der redegøres for i nærværende rapport, er der anvendt en række konstruerede kilder. Kilderne har skorstenshøjder mellem 5 m og 120 m med varierende røggastemperatur og røggashastighed, i alt 150 kombinationer. Deres lugtstof-emissioner er afpasset, således at de lige netop kan miljøgodkendes efter den nuværende danske metode. Der er også foretaget detaljerede vurderinger for 6 eksisterende kilder, som har givet årsag til lugtklager. Miljøgodkendte kilder Beregninger med den ny spredningsmodel viser, at forskellige lugt-emitterende kilder, som med den nuværende metode miljøgodkendes under tilsyneladende ens betingelser, kan afstedkomme meget forskellige hyppigheder af koncentrationer både under og over lugtgrænseværdien på 5-10 LE/m3 og dermed også kan medføre forskellig lugtbelastning i omgivelserne. Tysk metode Den nuværende metode er sammenlignet med metoden for lugtregulering anvendt i Tyskland. I forhold til den danske er den tyske metode skærpende overfor lave skorstene samt skorstene med høje bygninger, mens den er lempeligere overfor høje skorstene. Opfattelse af lugt Den menneskelige opfattelse af lugt kan beskrives ved hjælp af lugtintensiteten, som ikke er en lineær funktion af lugtkoncentrationen, men nærmere er logaritmisk - beskrevet ved en såkaldt Weber-Fechner kurve. Ny metode På baggrund heraf anbefales det, at lugtgener vurderes ved at tage lugtintensiteten i betragtning. Der tages udgangspunkt i en foreskreven relation mellem lugtkoncentrationer og lugtintensitet. Den ny spredningsmodel bruges til at beregne hyppigheden af lugtkoncentrationer, som omregnes til lugtintensitet. Herefter beregnes den akkumulerede lugtintensitet over en måned. Baseret på et helt års data findes sluttelig den største blandt de månedlige værdier for akkumuleret lugtintensitet. Denne akkumulerede lugtintensitet sammenholdes med en grænseværdi. Grænseværdien foreslås at ligge omkring 4,5 LI% (LI% er en ny enhed kaldet lugtintensitetsprocent). Konsekvenser for skorstenshøjder Vurdering af lugtgener ved brug af den ny metode med en grænseværdi på 4,5 LI% vil have nogle konsekvenser for de fremtidige skorstenshøjder i forhold til den nuværende metode. Meget forenklet forventes generelt følgende ændringer for skorstene med nuværende højder på mellem 5 og 120 m, hvor det er lugtgener, der er afgørende for dimensioneringen: -For kilder med fuld bygningseffekt (d.v.s. bygningshøjde lig skorstenshøjde) vil skorstene typisk skulle være 5-10 m højere. - For kilder med røggastemperatur omkring 25 oC vil skorstene under 30-40 m skulle være op imod ca. 5 m højere, mens højere skorstene kan gøres lavere (10-15 m lavere ved 80 m og 20-30 m lavere ved 120 m). - For kil

LØfstrØm, P.

2000-01-01

260

Airfoils in Turbulent Inflow  

DEFF Research Database (Denmark)

Vindmøller er placeret i det atmosfæriske grænselag, hvor de er udsat for turbulens. Det gælder især møller i vindmølleparker, som rammes af kølvandet fra andre møller. Derfor opererer vingeprofilerne på vingerne i en turbulent strømning. I denne afhandling undersøges effekten af at opløse indløbsturbulensen i profilberegninger med CFD. Simuleringerne er udført som detached-eddy simuleringer (DES), fordi det dermed er muligt at opløse fristrømsturbulensen uden at simuleringerne bliver for tunge at køre, da kravet til netopløsningen i grænselaget ikke er så strengt. I DES opløses turbulensen der dannes i grænselaget ikke, men turbulensen fra den fri strømning trænger ind i grænselaget. Ideen er, at denne turbulens skal blande momentum fra den fristrømning ind til bunden af grænselaget, hvilket vil øge modstandsevnen mod trykgradienten, som ellers kan få strømningen til at separere. Dermed øges det maximale løft. Det viser sig dog, at hastigheden i den indre del af grænselaget kun påvirkes svagt af den opløste turbulens. Der er en lille stigning i hastighed tæt på forkanten, men længere nedstrøms er der ingen ændring. Påvirkningerne på det beregnede løft og på trykfordelingerne er også meget små. De opløste skalaer af turbulensen er forholdsvis store sammenlignet med grænselagstykkelsen. Det vurderes, at det er nødvendigt at opløse de små skalaer af turbulensen i grænselaget, og at det er dem, som samvirker med fristrømsturbulensen i eksperimenter, hvor der observeres en effekt. Det betyder, at det sikkert er nødvendigt at køre large-eddy simuleringer eller direkte løse Navier-Stokes ligningerne uden brug af turbulensmodel for at kunne forudsige effekten af fristrømsturbulens. Der er udviklet en metode til at påtvinge opløst turbulens i et ønsket område inde i domænet i CFD simuleringer. Metoden kan anvendes i stedet for den traditionelle fremgangsmåde, hvor turbulensen påtvinges på indløbsranden. Metoden blev udviklet til at påtvinge opløst turbulens i profilsimuleringerne, hvorved det totale antal celler kan reduceres til godt det halve, hvilket reducerer beregningsbyrden betydeligt. Den kan dog også anvendes til andre typer simuleringer, hvor der påføres opløst turbulens. F.eks. kan den anvendes til studier af kølvandet fra rotorer, der opererer i en turbulent strømning. Den opløste turbulens påtvinges bedst ved at addere et led til kildeleddet i den diskrete udgave af Navier-Stokes ligningerne. Den dannede turbulens viser meget god overensstemmelse med det påtrykte felt. Det anbefales, at køre syntetisk turbulens gennem en kort precursor simulering inden det påføres, for at lade flowløseren tilpasse turbulensen til nettet og den numeriske metode. Endeligt er der udviklet to metoder til at generere syntetisk turbulens med samme karakteristika som atmosfærisk turbulens og turbulensen som den opleves af en roterende vinge. Den første metode giver en semi-analytisk løsning til kryds-spektraltætheden af turbulensen i et forskydningslag. Den er baseret på samme teori som Manns metode, som også anvendes i normen for lastberegninger på vindmøller. Den anden metode genererer syntetisk turbulens i domæner med vilkårlig form. Den kan anvendes til at generere et turbulensfelt, som svarer til det en roterende vinge vil møde. Rotationen ændrer fordelingen af energi på de forskellige frekvenser, og denne effekt kan modelleres med den foreslåede metode.

Gilling, Lasse

2009-01-01

 
 
 
 
261

Kvalitet i uddannelse - Hvad der kan gøres, kan også måles.  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen bygger på et udviklingsprojekt med det formål at fremstille et program for indførelse og anvendelse af kvalitetsledelse på en undervisningsinstitution. Formålet er at redegøre for muligheden af at bruge modellen for Den Danske Kvalitets Pris som grundlag for kulturbeskrivelse af også undervisningsinstitutioner og som et ledelsesværktøj for forbedring og udvikling i disse virksomheder. Videre beskrives kvalitetsorganisering med vægt på at vise værdien heraf som supplement til den bestående organisation og pædagogiske faglighed. Der argumenteres yderligere for både muligheden og nødvendigheden af at måle med henblik på udvikling og forbedring.

Madsen, Ole NØrgaard; Carlsson, Ricci

1994-01-01

262

Modulation of gastric mucosal inflammatory responses to Helicobacter pylori by ghrelin: Role of cNOS-dependent IKK-? S-nitrosylation in the regulation of COX-2 activation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Disturbances in nitric oxide synthase (NOS and cyclooxygenase (COX isozyme systems, manifested by the excessive NO and prostaglandin (PGE2 generation, are well-recognized features of gastric mucosal inflammatory responses to H. pylori infection. In this study, we report that H. pylori LPS-induced enhancement in gastric mucosal inducible (i iNOS expression and COX-2 activation was accompanied by the impairment in constitutive (c cNOS phosphorylation, up-regulation in the inhibitory ?B kinase-? (IKK? activation and the increase in the transcriptional factor, NF-?B, nuclear translocation. Further, we show that abrogation of cNOS control over NF-?B activation has lead to induction of iNOS expression and COX-2 activation through S-nitrosylation. Moreover, we demonstrate that the modulatory effect of peptide hormone, ghrelin, on the LPS-induced changes was reflected in the increase in Src/Akt-dependent cNOS activation through phosphorylation and the suppression of IKK-? activity through cNOS-mediated IKK-? protein S-nitrosylation. As a result, ghrelin exerted the inhibitory effect on NF-?B nuclear translocation, thus causing the repression of iNOS gene induction and the inhibition in COX-2 activation through iNOS-dependent S-nitrosylation. Our findings point to cNOS activation as a pivotal element in the signaling cascade by which ghrelin exerts modulatory control over proinflammatory events triggered in gastric mucosa by H. pylori infection.

Amalia Slomiany

2012-04-01

263

Stimulation of DDX3 expression by ginsenoside Rg3 through the Akt/p53 pathway activates the innate immune response via TBK1/IKK?/IRF3 signalling.  

Science.gov (United States)

DEAD-box RNA helicase DDX3 is a well-known host factor that inhibits hepatitis B viral proliferation and boosts innate immune responses via TANK-binding kinase 1 (TBK1)/IKK?-mediated and/or interferon (IFN)-? promoter stimulator-1 (IPS-1)-mediated IFN-? induction. Previously, we demonstrated the anti-hepatitis B activity of Rg3 via stimulation of TRAF6/TAK1 degradation and inhibition of JNK/AP-1 signaling. To determine the effects of Rg3 on innate immunity, an IFN-? promoter assay was performed. Rg3 ameliorated IFN-? expression via upregulation of both the TBK1/IKK? pathway and DDX3 expression. In addition, Rg3 induced the phosphorylation of IRF3 and its translocation into nucleus, which is a key molecule to induction of IFN-? expression. To evaluate the molecular mechanism of Rg3 on DDX3 expression, the DDX3 promoter (-1406/+105) was subjected to luciferase assay and ChIP analysis. p53 phosphorylation resulted in upregulation of DDX3 expression, which enhanced DDX3 promoter transactivation activity. Transient transfection with wild-type p53 increased DDX3 promoter activity in Hep3B cells which have null mutant of p53, whereas knockdown p53 by si-p53 reduced DDX3 promoter activity in HepG2.2.15 and HepG2 cells, respectively. Rg3- mediated phosphorylation of p53 resulted in inhibition of Akt phosphorylation, which in turn reduced MDM2-mediated p53 degradation. An Akt inhibitor augmented DDX3 promoter activity and reduced the secretion of hepatitis B surface antigen. Our data indicate that Rg3 enhances innate immunity by inducing IFN-? expression through upregulation of DDX3 promoter activity via p53-mediated transactivation and activation of the TBK1/IKK?/IRF3 pathway. PMID:24180280

Choi, Yeo-Jin; Kang, Li-Jung; Lee, Seong-Gene

2014-01-01

264

Ingen effekt af udvalgte podekulturer i vådfoder til smågrise : Podekulturer bestående af mælkesyrebakterier eller gær anvendt i vådfoder til smågrise påvirkede ikke produktionsværdien, idet der ingen forskelle var hverken i grisenes foderoptagelse eller tilvækst  

DEFF Research Database (Denmark)

Anvendelse af mælkesyrebakterier eller gær som podekulturer i vådfoder til smågrise havde hverkenen effekt på smågrisenes foderoptagelse eller tilvækst. Mikroorganismerne var isoleret fra vådfoder i danske besætninger og var derfor naturligt forekommende i vådfoder. Der var ingen statistisk sikker forskel i produktionsværdien mellem grupperne, der fik podekulturer, og kontrolgruppen, hverken i de første 3 uger efter fravænning, hvor grisene fik vådfoder med tilsætning af podekulturer eller i hele smågriseperioden, hvor grisene i den sidste del af perioden fik pelleteret tørfoder. Der var ingen væsentlig forskel mellem grupperne i tab af syntetiske aminosyrer ved fermentering af vådfoderet. Denne afprøvning var en opfølgning af en undersøgelse i 40 besætninger, hvor der blev fundet en statistisk sikker sammenhæng mellem forekomsten af en art af gær (Kazachstania exigua) og foderoptagelsen hos smågrise. Der blev ikke fundet nogen tydelig sammenhæng mellem 2 foderoptagelsen og fylotyper af mælkesyrebakterier i vådfoder i undersøgelsen. Fylotyper er grupper af arter, der ikke kunne adskilles ved den anvendte analysemetode. Afprøvning kunne ikke bekræfte en positiv effekt på foderoptagelsen af gærarten Kazachstania exigua, som den indledende undersøgelse havde antydet. Ud fra resultaterne af undersøgelsen i 40 besætninger blev der udvalgt én art af gær (Kazachstania exigua) og to fylotyper af mælkesyrerbakterier (Lactobacillus rossiae/L. sp. CS1/L. siligionis og Lactobacillus sanfranciscensis/L. sanfrancisco/L. lindneri), der blev afprøvet som podekultur i vådfoder til smågrise. Afprøvningen blev gennemført i én besætning og smågrisene blevet inddelt i tre grupper; en kontrol- og to forsøgsgrupper. Afprøvningsperioden var fra ca. 5 til 12 ugers alderen. Alle tre grupper fik vådfoder dag 1-21 og derefter pelleteret tørfoder. I kontrolgruppen, gruppe 1, blev vådfoderet tilsat placebo-podekultur uden mælkesyrebakterier og gær, mens podekulturen i gruppe 2 var de to fylotyper af mælkesyrebakterier, og i gruppe 3 blev gærarten anvendt som podekultur.

Pedersen, Anni Øyan; Canibe, Nuria

2011-01-01

265

Status og plejemuligheder for klokkelyngdomineret våd hede  

DEFF Research Database (Denmark)

To områder med våd indlandshede (type 4010) med klokkelyng på Borris Hede er blevet undersøgt for at afklare årsagerne til, at de er under forandring og for at give baggrunden for udvikling af plejetiltag, der kan vende udviklingen. NOVANA overvågningen viser, at klokkelyng i denne naturtype arealmæssigt er gået tilbage med ca. 10% fra 2004 – 2009, hvilket svarer til den periode, overvågningen er blevet udført. Andre danske observationer og undersøgelser bekræfter, at udviklingen har været negativ i en periode i det mindste siden omkring 1995. Samtidig står det klart, at der ikke findes sikker erfaring om pleje af denne naturtype, der vil kunne vende udviklingen. Undersøgelserne på Borris Hede blev udført for at kvantificere den nuværende status for naturtypen på Borris Hede. De to undersøgte transekter viste, at dækningen og strukturen (kompaktheden) af klokkelyngbevoksningerne er lav, at klokkelyngområderne er under forandring pga. øget forekomst af bl.a. hedelyng og blåtop, men også at der stadig er områder med dominans af klokkelyng, som dog synes at være i tilbagegang, hvilket blandt andet ses ved, at der i områderne forekommer en del død eller døende klokkelyng. Målingerne af kulstof og kvælstof i morlaget viser et ugunstigt lavt C/N forhold i de fugtige områder, hvor klokkelyng tidligere har været meget dominerende. I forhold til det anbefalede C/N-forhold som ligger på 30 eller derover, sås der i de fugtige områder på Borris Hede C/N-forhold mellem 21 og 26. Det viser, at den pleje, der er blevet foretaget på Borris Hede i form af afbrænding ikke har været tilstrækkelig til at genoprette områdets evne til at opbygge kulstof. Dette skyldes efter al sandsynlighed, at afbrændingen er foregået på et tidspunkt, hvor de fugtige områder ikke er blevet nævneværdigt påvirket af afbrændingen. Konklusionen er, at kvælstofnedfaldet overstiger naturtypens tålegrænse, og at de aktuelle plejeformer ikke er tilstrækkelige til at fjerne overskuddet af kvælstof, hvilket har til resultat, at kvælstof akkumuleres i de fugtige områder og fører til, at vegetationen langsomt ændres. En forandring som stadigt forløber, og som sit sandsynlige endepunkt vil have en vegetation domineret af græsser med blåtop som den dominerende art. Som en konsekvens af at en deposition på 12 – 14 kg N ha-1år-1 og derover medfører at klokkelyng forsvinder fra de våde indlandsheder, foreslås det ud fra statistiske analyser, at tålegrænseintervallet for naturtypen våd indlandshede (type 4010) begrænses fra den aktuelt gældende publicerede tålegrænse for naturtypen på 10–25 kg N ha-1år-1, til 10 – 14 kg N ha-1år-1. Det vil sige at heder som aldrig har været belastet udover 12 - 14 kg N ha-1år-1 fremover må formodes at kunne tåle belastninger herunder. Våde indlandsheder der tidligere har været udsat for Ndepositioner højere end 12 - 14 kg N ha-1år-1 vil kunne tåle mindre end tålegrænsen. Der er behov for at udvikle plejemetoder, som kan vende udviklingen. Her begrænses mulighederne af, at Borris Hede fungerer som skydeterræn, hvilket gør, at pleje i form af græsning og afskrælning af tørvelaget i praksis er udelukket henholdsvis pga. skydningen og risikoen for at støde på ueksploderet ammunition. Derfor står afbrænding i tørre somre tilbage som eneste realistiske mulighed for at vende udviklingen. Sådan pleje kræver dispensation fra den gældende bekendtgørelse om bl.a. afbrænding af hede, som ikke giver mulighed for afbrænding af lyng m.v. i perioden 1. april - 31. august. En generel dispensationsmulighed for kommunalbestyrelsen til at tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser gælder udtrykkeligt ikke i denne situation (§ 3, stk. 1). Anvendelsen af denne plejeform i sommerperioden kræver derfor en ændring af bekendtgørelsen, hvilket hermed anbefales.

Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik

2011-01-01

266

Kaffe kan beskytte mod sygdom  

DEFF Research Database (Denmark)

A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively.

Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz

2012-01-01

267

Kan vi räkna med läraren?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Are teachers to be counted on? This article focuses on the consequences of evaluating teachers and teachers’ practice. The discussion relates to a specific report which argues in favour of a need for evaluation by presenting a supposed correlation between teacher intelligence and effectiveness in education and in which suppositions and propositions are made not only about teachers and teachers’ practice, but about education and effectiveness as well. This, however, is done without any ref...

Jonas Nordmark

2010-01-01

268

Kan vi räkna med läraren?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Are teachers to be counted on? This article focuses on the consequences of evaluating teachers and teachers’ practice. The discussion relates to a specific report which argues in favour of a need for evaluation by presenting a supposed correlation between teacher intelligence and effectiveness in education and in which suppositions and propositions are made not only about teachers and teachers’ practice, but about education and effectiveness as well. This, however, is done without any reference to theoretical arcationson the subject. Theory is by large effectively avoided, and in the ruins of the teacher as a subject remains what I refer to as a ”cognitive economy”. This transition of the teacher as a subject into an object is understood by Lyotard’s description of language games and the discourse of perfomativity in science. A further point of departure is Rose’s and Hacking’s analysis on how politics, ideology and moral values are constructed by the use of statistics and measurements as a language of power.

Jonas Nordmark

2010-01-01

269

Hvordan kan mindfulness virke emosjonsregulerende?  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Over the past 20 years, the majority of research has primarily focused on the effectiveness of mindfulness-based interventions. However, an equally important direction for future research is to address how mindfulness-based interventions actually do work. The object of this theoretical paper is to examine how mindfulness can affect emotion regulation through its impact on the processes of emotion regulation suggested by Gross and colleagues. The paper is based on literature found in relevant ...

Steinsland, Cecilie

2010-01-01

270

Valproat kan inducere reversibel encefalopati  

DEFF Research Database (Denmark)

Valproate (VPA) is a widely used antiepileptic drug - also in the elderly. A female patient was diagnosed with epilepsy at the age of 60 years and treated with VPA for 16 years before developing tremor, rigidity, cognitive impairment and descending consciousness progressing to coma. After discontinuation of VPA she regained full consciousness, could talk and feed herself. The extrapyramidal and cognitive symptoms completely subsided during the following months. VPA-induced encephalopathy is an uncommon but serious adverse effect that should be considered in patients with cognitive decline during VPA treatment.

Prakash, Sivagini; Harbo, Thomas

2014-01-01

271

Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

272

Kosten påvirker din medicin - og omvendt  

DEFF Research Database (Denmark)

Mad og medicin påvirker hinanden. Mad kan eksempelvis binde medicin i tarmen, så medicinen ikke optages eller først optages lang tid efter indtagelsen. Men medicin kan også påvirke appetit og smagsoplevelser. Disse sammenhænge gælder ikke kun medicin købt på apoteket, men også naturpræparater.

Andersen, Jens Rikardt

2014-01-01

273

Andre scener fra Afghanistan  

DEFF Research Database (Denmark)

Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet billede af den indsats, de yder dernede.

Serritzlev, Jeanette

2010-01-01

274

Pseudoginsenoside-F11 (PF11) exerts anti-neuroinflammatory effects on LPS-activated microglial cells by inhibiting TLR4-mediated TAK1/IKK/NF-?B, MAPKs and Akt signaling pathways.  

Science.gov (United States)

Pseudoginsenoside-F11 (PF11), an ocotillol-type ginsenoside, has been shown to possess significant neuroprotective activity. Since microglia-mediated inflammation is critical for induction of neurodegeneration, this study was designed to investigate the effect of PF11 on activated microglia. PF11 significantly suppressed the release of ROS and proinflammatory mediators induced by LPS in a microglial cell line N9 including NO, PGE2, IL-1?, IL-6 and TNF-?. Moreover, PF11 inhibited interaction and expression of TLR4 and MyD88 in LPS-activated N9 cells, resulting in an inhibition of the TAK1/IKK/NF-?B signaling pathway. PF11 also inhibited the phosphorylation of Akt and MAPKs induced by LPS in N9 cells. Importantly, PF11 significantly alleviated the death of SH-SY5Y neuroblastoma cells and primary cortical neurons induced by the conditioned-medium from activated microglia. At last, the effect of PF11 on neuroinflammation was confirmed in vivo: PF11 mitigated the microglial activation and proinflammatory factors expression obviously in both cortex and hippocampus in mice injected intrahippocampally with LPS. These findings indicate that PF11 exerts anti-neuroinflammatory effects on LPS-activated microglial cells by inhibiting TLR4-mediated TAK1/IKK/NF-?B, MAPKs and Akt signaling pathways, suggesting its therapeutic implication for neurodegenerative disease associated with neuroinflammation. PMID:24467851

Wang, Xiaoxiao; Wang, Chunming; Wang, Jiming; Zhao, Siqi; Zhang, Kuo; Wang, Jingmin; Zhang, Wei; Wu, Chunfu; Yang, Jingyu

2014-04-01

275

Facilitering i de sjællandske lokale energispareudvalg  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne rapport er på baggrund af en kortlægning af de sjællandske lokale energispareudvalg samt en SWOT-analyse, en aktøranalyse og en teoretisk diskussion at belyse, hvordan de lokale energispareudvalg ved hjælp af en facilitator kan støttes i deres arbejde med at opfylde målene, der er udstukket i loven om fremme af besparelser i energiforbruget. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og et videre forløb, hvor trategier og handlingsplaner skal udarbejdes. En facilitator skal forstås som en person, der styrker en gruppe i at lære om deres problemsituation, om deres mål og i at udvikle handlingsplaner for deres mål. Målet for energispareudvalgene er at fremme energibesparelser lokalt, og deltagerne i udvalgene er derfor forpligtet til at koordinere og samarbejde om energispareaktiviteter. El-, gas- og varmeforsyningsselskaberne er forpligtet til at deltage, hvorimod det står kommuner, miljø-, erhvervs og forbrugerorganisationer frit for at deltage. Udvalgene har ikke kommissorium til atpålægge en deltager aktiviteter, som er deltageren imod. Udvalget er således kun beslutningsdygtigt ved enstemmighed. Kortlægningen af de sjællandske lokale energispareudvalg har vist, at udvalgene har haft en vanskelig start, der især er bremset af, at fjernvarmeværkerne har holdt sig tilbage fra energispareudvalgsarbejdet, indtil en bekendtgørelse til varmeforsynings-loven er på plads. El- og gasforsyningsselskaberne har været initiativtagerne til alle udvalg på Sjælland. Der er på baggrund af SWOT-analysen identificeret seks problemer hos udvalgene. Det er udvalgets manglende identitet, manglende konkrete projektforslag, uenighed om geografiske områder, at deltagerne ikke kender hinandenn, frygt for skæve magtforhold i udvalgene og manglende visioner. Aktøranalysen har vist, at aktørernes bud på udvalgenes geografiske område samt opgaver afspejler aktørernes egne områder og daglige opgaver. Der er ud over lovens krav identificeret to mål for energispareudvalgenes arbejde: Erfaringsudveksling og vidensdeling. Kortlægningen af de sjællandske energispareudvalg og aktøranalysen har vist, at der er behov for at inddrage en facilitator i udvalgene. På baggrund af den teoretiske diskussion kan det konkluderes, at de lokale energispareudvalg kan støttes i deres arbejde med at løse deres problemer samt nå lovgivningens og deres egne mål ved hjælp af en facilitator. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og udarbejdelse af strategier og handlingsplaner i udvalgenes videre forløb. I etableringsfasen bør facilitatoren støtte udvalgene ved at samle deltagerne til sociale arrangementer, afholde samtaler med hver enkelt deltager og herved få belyst deres baggrund, opfattelse af udvalget samt problemer, fordele og mål med udvalget. Facilitatoren vil endvidere kunne støtte udvalgene ved at fungere som vidensformidler. Dernæst bør facilitatoren i udvalgenes problemløsningsfase støtte udvalgene ved at afholde møder, hvor kreative teknikker samt struktureringsmetodikker anvendes til at få afklaret udvalgenesproblemer. Endelig bør facilitatoren i etableringsfasens afslutningsfase støtte udvalgene i afrapporteringen og i at forberede udvalgets næste skridt med hensyn til mødestruktur, valg af teknikker og deltagere. Facilitatorens opgave er at lade deltagernes kritik og ideer få frit løb og dernæst samle deres ideer til få konkrete bud. I etableringsfasen bør facilitatoren derfor holde lav profil. I udvalgenes videre forløb kan facilitatoren støtte udvalgene i at forberede og afholde møder, hvor struktureringsmetodikker anvendes til at få udviklet strategier og handlingsplaner. Facilitatorens opgave er at holde deltagerne fast mod målet. Det kan endvidere konkluderes, at udvalgene bør have udarbejdet en strategi som en position eller plan og som et perspektiv. Det anbefales, at udvalgene opdeles i mindre grupper under selve faciliteringsprocessen, enten aktørvis eller tværfagligt for at sikre, at alle kommer til orde. Det kan være en fordel i etableri

Christensen, Hanne Broen

2001-01-01

276

Sport er hverken sundt eller social  

DEFF Research Database (Denmark)

Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende ritualer. Sport kan imidlertid som projekt fortsat godt levere stof til den meningsskabende fortælling om identitet: Hvem er jeg!

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

277

Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public

Werlauff, Erik

2008-01-01

278

Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

Dau, Susanne

2014-01-01

279

Novel tricyclic inhibitors of IKK2: discovery and SAR leading to the identification of 2-methoxy-N-((6-(1-methyl-4-(methylamino)-1,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyrrolo[2,3-b]pyridin-7-yl)pyridin-2-yl)methyl)acetamide (BMS-066).  

Science.gov (United States)

The synthesis, structure-activity relationships (SAR), and biological results of pyridyl-substituted azaindole based tricyclic inhibitors of IKK2 are described. Compound 4m demonstrated potent in vitro potency, acceptable pharmacokinetic and physicochemical properties, and efficacy when dosed orally in a mouse model of inflammatory bowel disease. PMID:22018461

Watterson, Scott H; Langevine, Charles M; Van Kirk, Katy; Kempson, James; Guo, Junquing; Spergel, Steven H; Das, Jagabandhu; Moquin, Robert V; Dyckman, Alaric J; Nirschl, David; Gregor, Kurt; Pattoli, Mark A; Yang, XiaoXia; McIntyre, Kim W; Yang, Guchen; Galella, Michael A; Booth-Lute, Hollie; Chen, Laishun; Yang, Zheng; Wang-Iverson, David; McKinnon, Murray; Dodd, John H; Barrish, Joel C; Burke, James R; Pitts, William J

2011-12-01

280

Flash grundkursus  

DEFF Research Database (Denmark)

Flash er et programmeringssprog  og kan som sådant ikke noget i sig selv. Kursets mål er, at give den studerende et grundlæggende kendskab til Flash, så det kan bruges til præsentationer på skærm og til produktion af hjemmesider. På kurset arbejdes der med billede, grafik, lyd, video og interaktive teknikker. Kompendiet kan bruges til selvstudie.

Jensen, Henrik

2008-01-01

 
 
 
 
281

Debatindlæg Jyllandsposten: Landbrugets oversete problem  

DEFF Research Database (Denmark)

De danske politikere kan godt glemme alle drømmene om at støtte miljø, klima, økologi og dyrevelfærd. De seneste ugers diskussion om regeringens milliardstøtte til landbruget (i form af jordskattelettelser) har slet ikke berørt, hvorvidt den danske regering såvel som EU overhovedet må støtte landbruget - og dette kan potentielt medføre en så forfejlet og misinformeret debat, at dansk landbrugs fremtid kan være truet.

Nielsen, Laura

2010-01-01

282

Infraktioner i dentin - diagnostik og behandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege tanden i tandrækken, ofte end ikke oplyse, om det er i over- eller underkæbe, men har rigtigt ondt en gang imellem, når der tygges i den angivne side. Kliniske og radiologiske fund viser ikke tegn på sygdom, og patienten ønsker behandling. Diagnosen skal stilles, uden at tandlægen har adgang til at se infraktionen i dentinen, og jo tidligere den stilles, desto større er muligheden for, at tanden kan reddes. Infraktionens retning og dybde, pulpas tilstand samt resttandsubstansen er afgørende for behandlingsvalget, som kan være restaurerende med eller uden pulpabehandling, hemisektion eller ekstraktion. Ofte må der flere og kostbare behandlinger til, før problemet er løst, og patienten kan have svært ved at forstå, at tandlægen ikke blot klarer sagen her og nu.

Pallesen, Ulla

2011-01-01

283

Put the plug in. Shore-side electricity for moored sea ships can improve environmental quality in Rotterdam, Netherlands; Of je stopt de stekker erin. Walstroom voor afgemeerde zeeschepen kan de omgevingskwaliteit in Rotterdam verbeteren  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Moored vessels consume much energy for their 'hotel' function: heating, cooling and lighting. Containers with perishable goods are cooled. Mammoth oil tankers unload oil onshore. That takes a lot of energy and cause much emissions to the air. Use of quay-side electricity can reduce such emissions considerably. Global developments bring the use of onshore power a step closer. This article discusses the environmental benefits for Rotterdam, Netherlands. [Dutch] Afgemeerde zeeschepen verbruiken veel energie voor hun 'hotel' functie: verwarming, verlichting en koeling. Containers met bederfelijke goederen worden gekoeld. Mammoettankers Iossen olie naar de wal. Dat kost veel energie en de bijbehorende emissies zijn groot. Toepassing van walstroom kan deze emissies sterk verminderen. Mondiale ontwikkelingen zorgen ervoor dat toepassing van walstroom een stapje dichterbij is gekomen. In dit artikel wordt de milieuwinst berekend voor Rotterdam.

Okkerse, W.J.; Molenaar, R. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam (Netherlands)

2011-10-15

284

Towards a clean economy in 2050. An outline of roads. How the Netherlands can become climate-neutral; Naar een schone economie in 2050. Routes verkend. Hoe Nederland klimaatneutraal kan worden  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the Netherlands it is possible to reduce the emission of greenhouse gases by 80% in 2050. Therefore it is necessary to start working on a mix of four elements: energy conservation, biomass, CO2 capture and storage, and clean electricity. By order of the Ministry of Infrastructure and Environment PBL and ECN explored the possibilities to achieve 80 percent less greenhouse gases emission in 2050. The main conclusion is that the solution lies in the use of a range of techniques. [Dutch] Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkenden PBL en ECN de mogelijkheden om te komen tot 80 procent minder broeikasgassen in 2050; de onderzoeksinstituten concluderen dat de oplossing ligt in de inzet van een scala aan technieken.

Ros, J.; Koelemeijer, R.; Elzenga, H.; Peters, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Hekkenberg, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

2011-11-15

285

Facebook Marketing - Fra A-Z : Ny bog om marketing på Facebook giver gode råd til virksomheder, der er nybegyndere i cyber space  

DEFF Research Database (Denmark)

Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst.

Mortensen, Thomas BØtker

2009-01-01

286

Magt i organisationer - introduktion  

DEFF Research Database (Denmark)

Magt handler om at udøve et mere eller mindre direkte pres på et individ, som mod sin vilje føjer sig derefter. Denne klassiske definition kan mange sikkert tilslutte sig. Men den kan også udfordres. For er magt ikke mere end fx at håndhæve autoritet, give ordrer og direkte tvinge nogen til noget? Ligger der ikke også en magt i dét at kunne motivere og rette organisationsmedlemmernes adfærd mod særlige mål? Er det ikke også magtfuldt at kunne skabe en kærlig ‘container’, der tilsyneladende kan ophæve betydningen af det asymmetriske forhold mellem leder og medarbejder, så den sædvanlige utryghed, inkongruens og mistillid forsvinder og erstattes af en følelse af lige- værdighed, åbenhed og samhørighed?

Elmholdt, Claus Westergård; Fogsgaard, Morten Kusk

2014-01-01

287

Overvågning af orkidéer 2000 : Naturovervågning  

DEFF Research Database (Denmark)

Miljø- og Energiministeriets program for overvågning af danske orkidéer har med udgangen af 2000 forløbet i 14 år. I 2000 har 65 overvågere indsendt oplysninger til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) om 297 bestande tilhørende 39 forskellige vildtvoksende orkidéarter fordelt på 216 prøvefelter (se Tabel 2). Den hidtidige indsats har været koncentreret omkring en belysning af orkidélokaliteternes administrative forhold og af overvågningskontinuiteten (Wind & Ballegaard 1996) og en opgørelse over omfanget af de rødlistede og de ikke rødlistede arters repræsentation i overvågningen samt pro-jektets relationer til internationale aftaler (Wind & Ballegaard 1997). Der-næst er foretaget en vurdering af de rødlistede orkidéarters ak-tu-elle status (Wind 1998), en belysning af orkidévoksestedernes på-virk-nings-faktorer og definitioner herfor er udarbejdet (Wind 1999) samt et forsøg på at indeksere resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i Canada tyder på en omvendt proportionalitet hvor et tørt efterår bevirker mange skud det efterfølgende år. En sådan sammenhæng kan ikke på-vises under danske forhold. Den manglende sammenhæng kan skyldes valg af art og/eller tidsperiode samt den begrænsede mængde af nedbørsdata der har været anvendt. Det anbefales derfor at der fo-retages yderligere beregninger med den samme art i andre tids-intervaller for nedbørsmængde, samt at andre mere almindeligt fo-re-kom-mende orkidéarter undersøges. Der gøres endvidere rede for de årlige bestandssvingninger for de rødlistede orkidéarter tilhørende kategorierne akut truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be-stande hvor den konstaterede nedgang er så drastisk at der synes at være fare for at de kan forsvinde. Det er især blandt skov- og nogle moseorkidéer at der er sket en for-øgel-se af antallet af skud. Omvendt er det blandt nogle af over-drevs-or-kidéerne at den største nedgang i antallet af skud er registreret. Dette fald kædes sammen med den tørre og varme forårsperiode fra slut-nin-gen af april til slutningen af maj 2000.

Wind, P.

2002-01-01

288

Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri : Prøveevaluering af Hvidovrebo afd. 8  

DEFF Research Database (Denmark)

Varedeklarationer på bygninger kan i fremtiden blive normal praksis for boligbebyggelser i Danmark. En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur. I rapporten er fremgngsmåden beskrevet, og man kan se de de opnåede resultater, men ikke mindst kan man danne sig sit eget indtryk af, hvordan udviklingen kan tegne sig i fremtiden.

Bertelsen, Niels Haldor; Brandt, Erik

2001-01-01

289

Diffuse Agency and Institutional Dynamics in Global Governance – the Cases of the World Bank and the WTO : Panel: Institutionalisation and norms in global governance  

DEFF Research Database (Denmark)

Global styring har ingen central autoritet, så globalt lederskab må forstås i nye termer. Når direkte anvendelse af magt via hierarkier ikke længere er en mulgiehd, politologisk forskning har vendt sig mod begrebet "blød magt". Det centrale i blød magt-tilgange er normative forandringer. Normative forandringer opstår gennem introduktionen, indramningen og faciliteringen af nye paradigmer, programmer og offentlige holdninger. Dette kan ikke begrænses til en snæver elite, men involverer en bredere intellektuel relation mellem akademikere, politikere, mediefolk, NGOere og private firmaer. I sådan et komplekst mijø kan lederskab ikke forstås som en enkelt magtfuld aktør. Enkeltstående aktører kontorlerer ikke den normative udvikling i global styring.

Strange, Michael Stewart; Aagaard, Peter

290

Selen og vitamin E til svin  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er store variationer i selenindholdet i fodermidler til svin. Indholdet afhænger i høj grad af dyrkningsforholdene. Langt det meste danskavlede korn har et lavt selenindhold. Der er også betydelige variationer i selenindholdet i sojaskrå. Bruges det danske korn sammen med selenfattigt sojaskrå, kan der let opstå selenmangel. Vitamin E kan i nogen grad erstatte selen, men kun indenfor visse grænser. De senere års erfaringer har tydeligt vist, at der ofte opstår selenmangel, selvom der findes rigeligt E-vitamin i foderet. Resultaterne fra dette forsøg tyder på, at en nedsættelse af selenindholdet i færdige foderblandinger fra ca. 0,06 ppm til ca. 0,03 ppm sænker grisenes selenstatus til et niveau, hvor man kan forvente mangelsymptomer. Da man næppe under danske forhold kommer ud for høje selenkoncentrationer i fodermidlerne, kan det anbefales at sætte 0,05-0,1 ppmselen til alle svinefoderblandinger.

Nielsen, Gunnar Gissel

1975-01-01

291

Det Spirituelle Menneske  

DEFF Research Database (Denmark)

Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.

Viftrup, Dorte Toudal

2010-01-01

292

Fodring med raps- og hørfrø  

DEFF Research Database (Denmark)

Fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at høje mængder umættet fedt i foderet, som bl.a. kan medvirke til at reducere køernes metanproduktion, ikke påvirker foderoptagelse og mælkeproduktion negativt.

HymØller, Lone; Weisbjerg, Martin Riis

2011-01-01

293

Fra halt ko til taberko  

DEFF Research Database (Denmark)

En halt ko kan meget nemt ende som en taberko, hvis der ikke gribes ind i tide. Ubehandlede haltheder vil ofte være  starten på en ond cirkel, som ender med, at koen bliver en taberko. Udgivelsesdato: 2009

Thomsen, Peter

2009-01-01

294

Send flere bureaukrater  

DEFF Research Database (Denmark)

Afghanistan. Det er ikke kun Taleban, der er fjenden. Fraværet af en markant og effektiv civil indsats for genopbygning og socioøkonomisk fremgang kan medføre, at den militære indsats viser sig Forgæves.

Veicherts, Nicolas Teodors

2007-01-01

295

  Border Carbon Adjustments, the UNFCCC and WTO Rules  

DEFF Research Database (Denmark)

Min præsentation om handel og klima konkluderer, at CO2-grænsejusteringer kan være i overensstemmelse med både klima- og WTO-reglerne, afhængigt af deres design, men at de ikke nødvendigvis er attraktive.

Nielsen, Laura

2010-01-01

296

Overflødige ord, tom jargon og forkludrede udtryk  

DEFF Research Database (Denmark)

Professor i retorik Christian Kock kaster et blik på Højberg Rapporten, der indeholder 23 anbefalinger til bedre kommunikation på Københavns Universitet. Han mener ikke, at rapporten selv kan tjene som eksempel på vellykket kommunikation.

Kock, Christian Erik J

297

Forskydninger : Mellem svar og ikke-svar  

DEFF Research Database (Denmark)

At politikere søger at undvige journalisters spørgsmål, er velkendt. Måden, det gøres på, varierer imidlertid meget. I denne artikel argumenteres der for det hensigtsmæssige i at sondre mellem afvisninger, hvor et svar helt nægtes besvaret, og forskydninger, hvor præmissen for journalistens svar ændres i svaret. For at afdække, hvad en forskydning mere præcist er, har forfatterne nærlæst 14 af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens tirsdagspressemøder. Herudfra opstiller de en typologi over Løkkes tre hyppigste måder at forskyde et spørgsmål på: tidsforskydning, aktørforskydning og niveauforskydning.

Gabrielsen, Jonas; Pontoppidan, Christina

2011-01-01

298

Forskydninger: Mellem svar og ikke-svar  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available At moderne politikere søger at undvige journalisternes spørgsmål er velkendt. Måden det gøres på, er imidlertid langt fra den samme, hvorfor det er hensigtsmæssigt at sondre mellem afvisninger, hvor et svar nægtes besvaret, og forskydninger, hvor der svares uden at svare. For at afdække hvad en forskydning mere præcist er, har forfatterne nærlæst 14 af statsminister Lars Løkke Rasmussens tirsdagspressemøder. Herudfra opstiller de en typologi over Løkkes tre hyppigste måder at forskyde et spørgsmål på: Tidsforskydning, aktørforskydning og niveauforskydning.

Jonas Gabrielsen

2011-12-01

299

Ikke-immobiliserende regime efter menisksuturering  

DEFF Research Database (Denmark)

Vertical lesions in the peripheral third of the meniscus were sutured in 13 patients. The patients were treated with restricted activity postoperatively instead of immobilization. The patients were kept in bed until they could lift the leg with extended knee, which they were allowed up with careful support (and support with crutches) until the sutures were removed on the loth day. After removal of the sutures, patients were permitted to bear weight with the knee extended until limited by pain and were permitted unlimited flexion of the knee. From the 21st day, rehabilitation with weight-bearing with the flexed knee was permitted until they could be discharged with normal mobility and quadriceps power after an average of 6.4 weeks. Re-rupture was demonstrated in one patient. At the time of examination after a period of observation of 25.5 months, the patients had an average score of 78 points on Lysholm's functional scale from 0-100. These results are apparently similar to the results obtained following immobilizating regimens. The authors therefore conclude that it is ethically justifiable to carry out an extensive comparative investigation of the results after immobilizing and nonimmobilizating regimens, respectively, following suture of menisci. An investigation of this type appears to be necessary.

Hansen, Torben Bæk; Lassen, J F

1989-01-01

300

Happy Cycling : Når effektivitet ikke er nok  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklens formål er at diskutere oplevede kvaliteter og adfærdsaspekter af mobilitet med udgangspunkt i spørgsmålet om cykling i byer og relationen mellem design og adfærd. Artiklen tager afsæt i et studie forløb der involverede studerende fra Urban Design, Industriel Design Arkitektskolen Aarhus og Interaktions Design, Aarhus Universitet under opgave teamet: ”Happy Cycling City – Aarhus”. Udfordringen i studieopgaven var at vise nye attraktive løsningsmuligheder i forhold til cyklens og cyklismens integration i byrum samt at påpege relationen mellem design og overordnede diskussioner af mobilitet og bæredygtighed, herunder sundhed og socialitet i byen. Forslagene blev set som kommentarer til Aarhus Kommunes cykelstrategi og de blev præsenteret og diskuteret med Aarhus kommune. På baggrund af de indleverede studieopgaver og diskussion af disse udfolder artiklen et teoretisk perspektiv der muliggør diskussion af fremtidige design forslag til cykeltiltag i byer.

Geert Jensen, Birgitte; Nielsen, Tom

 
 
 
 
301

Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder  

DEFF Research Database (Denmark)

Today, we might consider airplane cabins the most iconic example of what Marc Augé has termed “the non-places of supermodernity.” To the casual, indifferent glance of today’s traveller, weary from long confinement inside overcrowded planes, these cabins may indeed appear to be thoroughly standardized, commercialized spaces, revealing no connection to specific localities, temporal continuity or spatial integration. The contention of this article, however, is that though  airplane interiors are quite literally disembedded spaces, their spatial configurations reveal complexities which were clearly demarcated in their historical formation, and are still apparent today. The airplane assembled world geography and temporal experience in new ways and was thought, in the process, to mark the beginning of a marvellous new air age. How were airplane cabins to express such expectations? What should passengers occupy themselves with while airborne? How would their inert bodies relate to the speeding airplane, to the outside air surrounding them and the face of the earth below, much less to the period of time spent inside the flying cabin? Civil aviation was launched in the aftermath of World War 1. Though many of the first civilian flights of the early 1920s were aboard rebuilt bomber aircraft, their cabins were nonetheless carefully designed  to implant notions of modernity, safety, speed and exhilaration in passengers. Based mainly on Scandinavian sources from the interwar years, this article discusses the many conflicting intentions and strategies embodied in the layout of airplane cabins, the design of seats, windows, wall decorations, etc. This conflict was equally evident in somewhat chaotic attempts to invent the social practices of air travel. The multiple functions of airplane interiors which are familiar today – effective business office, cosy living room, luxurious lounge, safe and quiet bedroom – were all specified and promoted in early civilian flight. Besides these attempts to make the air cabin recognisable, passengers had to contend with the strangeness of an interior without an exterior, their bodies paralyzed and their thoughts confronted with an empty, malleable time – a pure duration contrasting with the terrific speed of the airplane. These practices, combined with the serene “god’s eye view” of the world below – the synoptic gaze of the air traveller –mobilized diverse spatial configurations. Though the interior of airplane cabins has since been hyper-standardized, these spatial complexities still exist, complicating attempts to reduce them to an expression of a global, uniform, supermodern logic of non-places.

Simonsen, Dorthe Gert

2008-01-01

302

Familiaer middelhavsfeber. Ikke loengere en udelukkelsesdiagnose.  

DEFF Research Database (Denmark)

Familial Mediterranean Fever (FMF) is a recessive trait mainly affecting Jews, Turks and Arabs. FMF is characterized by recurrent episodes of painful serositis and fever leaving no sequelae. Involvement of the peritoneum is the most common clinical form. In 1997 the gene that causes FMF (MEFV-gene) was cloned, thus given clinicians an opportunity to diagnose the disease. We have established the method in our laboratory. We describe the first patient diagnosed with FMF in our department by this method.

Dragsted, Ulrik Bak; Eugen-Olsen, Jesper

1999-01-01

303

Retroperitonealt liposarkom - storrelsen er ikke afgorende  

DEFF Research Database (Denmark)

A 70 year-old female presented with a 40 x 40 cm unresectable liposarcoma which showed progression during chemotherapy. After renewed evaluation, a radical resection was done. The second case concerns a 64 year-old male with a 19 x 15 cm liposarcoma in the upper abdomen. A radical tumour resection together with the pancreatic tail, the spleen and the transverse mesocolon/colon was carried out. Both patients recovered without complications, and remain disease-free at two years. Retroperitoneal sarcomas are notoriously "silent", and may grow to considerable size before diagnosis. The evaluation is difficult, and radical resection frequently demands multiorgan surgery. Management at a national "Sarcoma Unit" is essential for the prognosis Udgivelsesdato: 2008/2/18

Nezame, F.S.; Krarup-Hansen, A.

2008-01-01

304

Det fleksible arbejdsliv : Grænseløst arbejde er grænseløst godt  

DEFF Research Database (Denmark)

Uha, grænseløst arbejde er noget skidt, lyder det. Folk kan ikke håndtere det fleksible arbejdsliv og går ned med stress. Men man glemmer at se på de positive sider af det grænseløse arbejdsliv. Vi kan faktisk tilpasse vores arbejdsliv til resten af vores liv og tilpasse arbejdsopgaverne til vores egne personlige interesser. Arbejdet er noget, som vi gør af lyst og ikke af nød. Derfor er grænseløst arbejde godt.

Raastrup Kristensen, Anders

2011-01-01

305

Risikoledelse og godt købmandsskab i dansk shipping  

DEFF Research Database (Denmark)

SHIPPINGKOMMENTAR I Lewis Carroll's børnebog „Bag spejlet" møder Alice den hvide dronning. Alice siger, at hun ikke kan tro på noget, der er umuligt, hvortil dronningen svarer, at i så fald kan Alice ikke have øvet sig ret meget. Dronningen tilføjer, at da hun selv var på Alices alder havde hun øvet sig en halv time hver dag og undertiden troet på hele seks umulige ting allerede før frokost.

Sornn-Friese, Henrik

2013-01-01

306

Straf som penibel ledelsesform  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan klasseledelse fungere uden muligheden for at straffe? Kan man have en skole uden straf? Hvis man ser tilbage på skolens historie, ser svaret ud til at være nej. Skolen som institution ser ud til at være uløseligt forbundet med disciplinering af eleverne til at gøre noget, som de ikke nødvendigvis gør af sig selv – og således også med sanktionering eller straf, når de ikke opfører sig som påbudt.

Knudsen, Hanne; Bjerg, Helle

2014-01-01

307

Test, dannelse og faglighed  

DEFF Research Database (Denmark)

Erfaringer fra blandt andet USA viser, at indførelse af obligatoriske nationale test får stor betydning for, hvilke former for faglighed der bliver dominerende i skolens undervisning. Hensigten har været at styrke de former for viden, som faktisk kan testes – ikke på bekostning af andre vidensformer og indsigter - men simpelthen for blot at blive bedre til de dele af fagligheden, som kan testes. Forskning peger dog på, at obligatoriske test ikke blot styrker dele af fagligheden, men snarere bliver fuldstændig determinerende for hele fagligheden.

Schou, Lotte Rahbek

2013-01-01

308

Brug af forskningsbaseret viden til kvalitetsudvikling i dagtilbud : LP-modellen som eksempel  

DEFF Research Database (Denmark)

Med LP-modellen som eksempel vises hvordan forskningsbaseret viden kan anvendes til kvalitetsudvikling. Ikke organiseret som top-styrede projekter, heller ikke som ”Bottom-up”-styrede, men som kombination af disse. Med eksempler fra den forskningsbaserede viden fra empirien, der er indsamlet i LP-modellen (LP-data) sammenlignes med forskning om pædagogisk kvalitet for dermed at vise, om og i givet fald hvordan denne organisering kan føre til udvikling af kvalitet i dagtilbud.

Næsby, Torben

2013-01-01

309

Motiverende og interesseskabende naturfagsundervisning  

DEFF Research Database (Denmark)

Nogle gange er elever meget engageret i naturfagsundervisning, andre gange er de ikke. I dette kapitel introduceres en række motivationsteorier, som hver især kan bidrage med en forklaring på, hvorfor elever engageres i naturfagsundervisningen – eller hvorfor de netop ikke engageres. Herefter diskuteres, hvordan praktisk arbejde, inquiry-baseret naturfagsundervisning og samfundsmæssige dilemmaer kan stimulere elevers motivation. I sidste del af kapitlet gennemgås principperne for at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af elevers motivation i naturfagsundervisning.

Dohn, Niels Bonderup

310

Smuds i børnehaven : En undersøgelse af uønskede personlighedstræk i børnehavers vurderingsmaterialer  

DEFF Research Database (Denmark)

I danske børnehaver foretager man vurderinger af børnenes udvikling. Denne artikel undersøger en række materialer til sådanne vurderinger, og den undersøger hvilke personlighedstræk, der her opfattes som uønskede og ikke-acceptable, som ”smuds”. En sådan læsning af vurderingsmaterialer siger noget om, hvilke typer af børn og hvilke egenskaber hos børn, der p.t. kan opnå social accept og værdsættelse, og hvilke, der ikke kan rummes, men bliver opfattet som noget negativt og uønsket, eller, med artiklens sprogbrug, som smudsigt.

Gitz-Johansen, Thomas

2012-01-01

311

Kultur skaber markeder  

DEFF Research Database (Denmark)

En virksomhed kan ikke længere bare ’føre sit produkt på markedet’, og kalkulere med at forbrugerne kommer styrtende for at købe det. Markedet er propfyldt med marginalt forskellige tingester, som indfrier alle mulige tænkelige og utænkelige behov. Så selvfølgelig gør forbrugerne ikke det. De står ikke lige og mangler noget. Derfor handler det ikke længere om markedsføring, men om markedsskabelse - og market creation kræver nogle nye vinkler på forbrug og forbrugere, nogle nye tilgange til kreativitet og strategi - og ikke mindst nogle nye samarbejdsformer mellem virksomheder og bureauer.

Hermansen, Judy

2014-01-01

312

Velfærdsprofessionel autoritet og legitimitet i lyset af foregribelsens filosofi  

DEFF Research Database (Denmark)

Jeg påstår, at omfattende fokus på evidensbaseret praksis kan være uhensigtsmæssigt for diætistens legitimitet og autoritet. Min argumentation tillader ikke, at jeg breder min påstand ud til også at gælde andre fagpersoner inden for såvel det sundhedsfaglige som pædagogiske område, men jeg vil mene, at også andre fagpersoner burde kunne nikke genkendende hertil. Velan! Min argumentation falder i to dele. Første del lyder: Hvis praktisk foregribelse af menneskets vel færden ikke kan reduceres til et evidensanliggende. Og diætetisk arbejde drejer sig om praktisk foregribelse af menneskets vel færden. Så kan diætetisk arbejde ikke reduceres til et evidensanliggende. Anden del lyder: Hvis evnen til at reflektere diætetikkens vigtigste spørgsmål er afgørende for diætistens legitimitet og autoritet. Og en alt for omfattende fokus på evidensbaseret praksis kan trække fokus væk fra refleksion af vel færdens vigtigste spørgsmål. Så kan en omfattende fokus på evidensbaseret praksis være uhensigtsmæssig for diætistens legitimitet og autoritet.

Agerholm, Frank Juul

313

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/BE/2011/98  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrk-ning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bear-bejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicid-tolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etable-re nye planter i Danmark. "

Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

314

Die Einverleibung Holsteins im Jahre 1806 und die dänische Reaktion auf die Auflösung des Alten Reiches  

DEFF Research Database (Denmark)

Den danske statsledelses integrationspolitik over for hertugdømmet Holsten, der havde hørt under det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation efter at dette rige var blevet opløst i 1806. Der argumenteres for, at integrationsbestræbelserne ikke udelukkende var dansk-nationale, men også udtryk for en generel centraliseringspolitik, men at nationale modsætninger på den anden side ikke kan udelukkes.

Bregnsbo, Michael

2008-01-01

315

Selvcensurens sørgelige sejr  

DEFF Research Database (Denmark)

Umiddelbart kan man synes, at der er meget debat på de sociale medier. Men faktisk er folk mindre villige til at diskutere kontroversielle emner på de sociale medier end offline. De sociale medier er heller ikke et alternativ for dem, der ikke vil lufte deres mening i situationer, hvor man er ansigt til ansigt. Dette er den noget nedslående konklusion på et amerikansk forskningsprojekt.

Tække, Jesper

316

Kommunikationskritisk kompetence : den sproglige side af dansk er (kunne være) meget mere end grammatik!  

DEFF Research Database (Denmark)

Sprogundervisningen i danskfaget har alt for længe handlet alt for meget om grammatik. Udbyttet står slet ikke mål med indsatsen, så hvorfor ikke bruge tiden på noget fornuftigt? I denne artikel gives et forslag til hvordan sprogundervisningen kan blive relevant og gøre en forskel i elevernes udvikling af kommunikationskritisk kompetence.

Bundsgaard, Jeppe

2008-01-01

317

Sådan kommer dansk landbrug tilbage på fode  

DEFF Research Database (Denmark)

Der skal en national handlingsplan til, hvis det gældsplagede danske landbrug skal genoprettes. Troels Troelsen og Finn Østrup fra CBS foreslår en fem-punkt plan. De understreger, at staten ikke bevidstløst skal pumpe penge ind i landbruget - og så skal vi opgive forestillingen om, at landbrug kun kan ejes af landmænd og ikke af selskaber

Troelsen, Troels; Østrup, Finn

2010-01-01

318

En scenes anatomi : Om at filme det ufattelige  

DEFF Research Database (Denmark)

Danser med ulve (1990, director’s cut 1991) er ikke en kunstfilm eller avantgardefilm, men en episk, Oscar-høstende Hollywoodfilm. Ikke desto mindre er den et eksempel på, at man selv i nærmest konventionelle og mainstream-agtige film kan finde scener, som får dybde og betydning via specifikt filmiske kunstgreb.

Juel, Henrik

2010-01-01

319

Når anerkendelse bliver underkendt  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis vi ikke får anerkendelse, bliver vi stressede. Sådan lyder mantraet for mange moderne ledelsesformer. Men anerkendelse kan let blive en belastning. For når man ikke synes, man gør det godt nok, virker det hult, at andre jubler, og så bliver man for alvor stresset.

Pedersen, Pernille Steen

2013-01-01

320

Samarbejde møder forhindringer i Arktis  

DEFF Research Database (Denmark)

Ukrainekrisen har endnu ikke et omfang, der kan rokke ved den stabile sikkerhedssituation i Arktis og dermed heller ikke ved det nordiske samarbejdspotentiale i denne region, men udsigterne til forøget nordisk samarbejde er i forvejen udfordret af de geografiske og realpolitiske grundvilkår.

Wang, Nils

2014-01-01

 
 
 
 
321

Time for dialogue with the North  

DEFF Research Database (Denmark)

Dialog med Nordkorea forudsætter tillid og den tillid er ikke til stede for tiden. Hvis Sydkorea og USA er modige så kan en dialog - hvor kravet om afvikling af atomvåbenprogrammet står som prioritet 1 og hvor menneskerettighedskrænkelserne ikke kobles med det nordkoreanske regimes anatomi - være en mulighed.

Laustsen, Peter Kim

2014-01-01

322

Concerning Styles : The Dunn & Dunn Learning Style Model - Methods, Theory, and Practice  

DEFF Research Database (Denmark)

Dunn & Dunn Læringsstilsmodel er en indflydelsesrig og udbredt undervisningsmetode. Modellen er en del af et større felt af stilteorier i hvilket stile antages at være individuelle forskelle i hvordan personer behandler information og håndterer opgaver. Stile bliver oftest begrebsliggjort som forskellige fra evner og der eksisterer en mængde forskellige læringsstilsmodeller der hver is sær udforsker hvordan stile har betydning for undervisning og læring. Dunn & Dunn læringsstile er baseret på en stor mængde litteratur en del afhvilken består af forskning i modellens effektivitet. Modellens udbredelse understøttes af en international organisation der certificerer praktikere og forskere i brug af og forskning i modellen. Forskningsresultaterne fra eksisterende forskning der understøtter modellens effektivitet anvendes af lærere såvel som i kommunalt regi som begrundelse for at anvende modellen i praksis. På trods af den store mængde af eksisterende forskning er der markant uenighed om kvaliteten og pålideligheden af denne forskning – der i det store hele er uudgivet og kun refereret i udgivne kilder. På trods af uenigheden er eksisterende eksterne evalueringers behandling af denne uudgivne litteratur usystematisk. Som svar på uenigheden om kvaliteten af og fundne i den eksisterende eksperimentelle forskning i Dunn & Dunns læringsstile er den første artikel i denne afhandling (Klitmøller, sub.-a) et systematisk review af eksperimentelle undersøgelser vedrørende perceptuelle præferencer. Den central antagelse i modellen er at undervisning for at være mest effektiv skal svare til elevens præferencer – et standpunkt der kaldes ‘the matching hypothesis’. For eksperimentelt at underbygge en sådan antagelse skal resultaterne af undersøgelser vise en ’cross-over effect’ – også kaldet en disordinal interaktion – mellem undervisning og præference. Det vil sige at én type undervisning skal være bedre for én type præference og ikke en anden mens det modsatte skal være tilfældet for en anden præference. Klitmøller (Sub.-a) viser at i modsætning til hvordan resultaterne af eksisterende undersøgelser er blevet refereret er fundne i de uudgivne kilder langt mere kompleks og understøtter oftest ikke Dunn & Dunns læringsstilsmodel. Kvaliteten af den eksisterende forskning om perceptuelle præferencer bliver samtidig betvivlet med det resultat at anvendelse af modellen ikke kan anbefales på baggrund af eksisterende forskning. Mens den ovenstående artikel forholdt sig til Dunn & Dunn modellens eget perspektiv på hvorledes det er rimeligt at begrunde brugen af en undervisningsmetode er de to øvrige artikler basaret på en antagelse om at det er afgørende at stille spørgsmålet om undervisningens mål – hvad uddannelse og undervisning er til for samt hvorledes modellen anvendes af lærere I deres undervisningspraksis. Et sådan perspektiv bygger pået bredt felt af kultur-historisk psykologi (Leont’ev, 1978), situeret læring (Lave, 2011; Lave & Wenger, 1991) såvel som pragmatisme (Bernstein, 1971; Dewey, 2007). I et sådant perspektiv antages praksis at være den centrale arena for at forstå menneskelig handling og handler antages ikke at være den type kausale forbindelser der er grundantagelsen i Dunn & Dunns model. Fra dette perspektiv argumenteres det for at det er nødvendigt at inkludere to yderligere perspektiver på modellen: a) en begrebslig analyse af måden Dunn & Dunn rammesætter spøtgsmålet om meningen med uddannelse og b) de måder modellen bliver brugs som del af eksisterende undervisningspraksis. Disse spørgsmål behandles i hver sin artikel. Den anden artikel (Klitmøller, sub.-b) behandler spørgsmålet om den begrebslige fundering af Dunn & Dunn læringsstile. Målet er at belyse hvordan modellen forbinder læringsstile med begrebet læring og spørgsmålet om undervisningens og uddannelsens mål. I denne artikel argumenteres der for at modellen anvender et vagt begreb om læring lånt fra kognitiv psykologi. Artiklen stiller spørgsmålstegn ved mo

KlitmØller, Jacob

2012-01-01

323

Helsekulturer” Hvordan kan sykepleiestudenter øke sin kulturkompetanse?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract”Health cultures”How can nursing students improve their knowledge about different cultures?A learning project for nursing students and multilingual students in high school.Norway is a multicultural society, and the need for knowledge about different cultures will be present in several professions, including nursing. During practice, nursing students will most probably meet immigrants, either as a colleague or a patient. Do students have enough knowledge about their cultural background, and how can this knowledge be acquired? Is it possible to create "cultural meetings" when they are in practice, so nursing students can get to know different cultures during their education? Working together with multilingual students in high school can be a way to create cultural meetings. Such cooperation can provide mutual learning, community and integration. The learning project "Health Cultures" is based on cultural meetings and uses project as learning method. The project is conducted while students are in practice in municipal health services. 

Inger- Lise Magnussen

2013-06-01

324

Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges  

DEFF Research Database (Denmark)

The prevalence of positional plagiocephaly is increasing. A systematic database search (Cochrane, MEDLINE, Embase, Cinahl and PEDro), critical appraisal and systematic evaluation of the quality of 14 selected studies show that the following are certain risk factors for the development of positional plagiocephaly: supine sleeping position, positional preference, one-sided handling of the child, male sex, delayed motor development, reduced neck mobility, too little "tummy time", firstborn, multiple births and premature children. Recommendations for prevention are provided.

Juhl, Carsten Bogh

2011-01-01

325

Mag, wat kan? Over genetische manipulatie*  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available In the course of the development of technology the ethical question as to whether indeed man "may” do all that he is "able" to do frequently rears its head. In this article ethical issues are raised with regard to the problems surrounding genetic manipulation. Various experiments in the field of genetics, the possibilities of application of these and the ethical responsibility of the scientists involved are discussed. Attention is directed especially at the genetic manipulation of man as in, for example, test-tube baby techniques. A stand is taken against experiments with aborted foetuses, test-tube babies and cloning. Manipulation of the total genetic composition of man is rejected unequivocally.

E. Schuurman

1983-03-01

326

Hvor meget kan man fjerne af leveren?  

DEFF Research Database (Denmark)

Because the liver has a remarkable ability to regenerate, extensive resections are possible. Most liver centres recommend that the remnant liver after resection in a non-cirrhotic liver constitutes at least 30% of the normal liver mass. Too extensive resection carries a risk of the small-for-size syndrome with coagulapathy, jaundice, multi-organ failure and high mortality. Resection in a liver with established cirrhosis is more difficult because the ability to regenerate is lost and function is reduced. Portal hypertension is considered a contraindication to resection. Udgivelsesdato: 2008-Apr-14

Ott, Peter; Mortensen, Frank V

2008-01-01

327

Forstørret nakkefold kan ses ved osteogenesis imperfecta  

DEFF Research Database (Denmark)

A limited number of reports published since 2001 have described an association between increased nuchal translucency (NT) and osteogenesis imperfecta (OI). We report a new case which underlines the frequency of this association as well as the importance of follow-up and genetic evaluation. In the present case, ultrasound scanning at 13 weeks of gestation showed a NT of 3.2 mm and no other pathological findings. At 20 weeks a severe skeletal dysplasia was diagnosed by ultrasound. The pathology report of the aborted foetus indicated OI, and DNA analysis confirmed a COL1A1 mutation.

Schönewolf-Greulich, Bitten; Skibsted, Lillian

2011-01-01

328

Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange om året, har set store dele af verden, og konsekvent sammenligner priser, kvalitet, udbud og oplevelser med hinanden. Guidehåndbøger som Lonely Planet og Rough Guide for eksempel anviser oplevelser over hele kloden med plus- og minusoplevelser. Hjemmesider som fx http://www.pilotguides.com/ giver mulighed for at diskutere de fedeste oplevelser, og der udveksles travel stories, og favorite destinations udpeges og diskuteres.

Kvistgaard, Peter; Hird, John

2006-01-01

329

Mycobacterium marinum kan være vanskelig at diagnosticere  

DEFF Research Database (Denmark)

The diagnosis of cutaneous Mycobacterium marinum infection is often delayed for months after presentation. In this case the diagnosis and correct treatment was delayed for ten months resulting in possible irreversible damage to the patient's infected finger. The main reason for the delay is lack of knowledge of the mycobacterium.

LØnnberg, Ann Sophie; Seersholm, Niels

2012-01-01

330

Cowdens syndrom kan være en diagnostisk udfordring  

DEFF Research Database (Denmark)

Cowden syndrome is a rare autosomal dominant overgrowth syndrome with a predisposition to cancer. The overgrowth and cancer may occur in many different tissues, which makes it a challenge to recognize it, but due to the high risk of cancer early diagnosis is important. We present the Danish screening guidelines for patients with Cowden syndrome.

Gerdes, Anne-Marie; Bygum, Anette

2014-01-01

331

Virus kan påvises i spyt fra grise  

DEFF Research Database (Denmark)

Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

2012-01-01

332

Kan brugerundersøgelser overhovedet afdække brugernes leksikografiske behov?  

DEFF Research Database (Denmark)

This contribution discusses lexicographic user research on the basis of the function theory. It starts with a theoretical discussion of the concept of lexicographically relevant user needs and points out several different types of lexicographic needs that have to be taken into account when doing user research. It then discusses the positive and negative aspects of the various methods used in lexicographic user research, i.e. questionnaires, interviews, observation, protocols, experiments, tests, and log files. With reference to both lexicographic and sociological literature, it then raises a number of problems common to most of the lexicographic user research carried out until now and calls upon lexicographers to use scientific sociological methods in future research. Finally, it proposes a number of alternative methods in order to get more knowledge about the real user needs.

Tarp, Sven

2008-01-01

333

Kan isoleret måling af kalcitonin erstatte pentagastrintest?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Serum calcitonin is used as a tumour marker in patients with medullary thyroid carcinoma. Traditionally, stimulation of calcitonin secretion with pentagastrin has been used. This may, however, cause significant discomfort for the patient. We studied whether measurements of basal calcitonin could replace the pentagastrin test. MATERIALS AND METHODS: Forty-three patients were consecutively included. Pearson correlation coefficient (r(2)) was used for calculation of calcitonin values. RESULTS: We performed 104 pentagastrin tests in 43 patients. The squared correlation coefficient (r(2)) between calcitonin values before and after stimulation was between 0.662 and 0.919. One patient had very high and rather divergent calcitonin values. Exclusion of this patient increased r(2) to between 0.923 and 0.999. In 9 of 104 pentagastrin tests (8.7% , 95% CI: 3.3-14.1%), serum calcitonin was higher than the cut-off level in normal subjects after pentagastrin stimulation, but lower before (discrepancy). However, this would have no clinical consequences in any of the cases because serum calcitonin remained measurable, i.e. remnant thyroid tissue had to be present. CONCLUSION: In conclusion, good agreement is present between calcitonin values before and after stimulation with pentagastrin. In some cases, the pentagastrin test may be replaced by point measurements of serum calcitonin. However, further studies are necessary. Udgivelsesdato: 2008-Oct-6

Frohnert, Juliana; Jönsson, Asa Lina

2008-01-01

334

Hovedpine kan skyldes spontan intrakranial hypotension  

DEFF Research Database (Denmark)

Spontaneous intracranial hypotension (SIH) is an uncommon condition associated with postural headache, nausea and dizziness. It is believed to be secondary to a dural tear with resultant cerebrospinal fluid (CSF) leak. This is a case report of a pregnant woman (gestational age 31 weeks) who contacted an obstetric department because of severe headache. Pre-eclamp-sia was suspected, but not found. An MRI showed a CSF leak at C1-C2 level and intracranial signs of SIH. The woman was treated with an autologous blood patch and recovered quickly. Focus on subjective symptoms and MRI findings seem to be important in the diagnostic procedure of SIH.

Hansen, Lasse Berg; Bjarkam, Carsten Reidies

2014-01-01

335

Kan Kina løse problemerne i Xinjiang?  

DEFF Research Database (Denmark)

I Kinas vestlige provins Xinjiang er den oprindelige muslimske befolkning blevet et mindretal på grund af kinesisk indvandring. Det har ført til spændinger, demonstrationer og kampe mellem de kinesiske myndigheder og en gruppe af mere radikaliserede muslimer. Hvad skal der til for at normalisere situationen?

Nielsen, Thomas Galasz

336

Klynger er billig vej til vækst  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er stor inspiration at hente ved at tale med andre, der har prøvet noget, man ikke selv har prøvet. Det er billig rådgivning og på den måde også en billig vej til vækst, der måske kan gøre, at man kan ansætte flere, end man ellers ville have kunnet, siger Tove Brink, der blandt andet har forsket i netværk mellem fødevareproducen- ter.

Brink, Tove

2013-01-01

337

Danmark og EU : Kultursammenstød eller bare besværligt?  

DEFF Research Database (Denmark)

Selv om Danmark nu har været medlem af EU i snart 40 år, kan man ikke sige, at forholdet har været lydefrit. En forklaring på dette kan være, at vi er vidne til et gedigent kultursammenstød, et møde mellem to forskellige politiske kulturer.

Baron, Irène; Herslund, Michael

2012-01-01

338

La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche : Griseldahistorien. Genetisk og typologisk slægtsskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab med denne. Dette åbner for forskellige sociologiske og psykologiske betragtninger

Olsen, Michel

2012-01-01

339

Organizational Ambidexterity : How to be both innovative and efficient in the public sector  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen viser hvordan udfordringerne mht. effektivitet og innovation i den offentlige sektor kan håndteres, ved at relatere litteraturen om ambidekstrale organisationer på litteraturen om offenlig forvaltning. Artiklen konkluderer, at NPM ikke signifikant fremmer et mix af integration og differentieringstilgange til ambidekstral organisering. Endvidere konkluderes det, at ambidekstral organiseringsevne kan fremmes, hvis offentlige ansatte får øget individuel beslutningskompetence.

Aagaard, Peter

2011-01-01

340

Why the Ethic behind Philosophical Counselling must be Humoristic in a Kierkegaardian sense  

DEFF Research Database (Denmark)

Et paper der vedrører hvorfor etikken bag filosofisk vejledning bedst kan beskrives via Søren Kierkegaards begreb om Humoristen og Gabriel Marcel´s begreb om "ontological humility". Derved kan der redegøres for, hvorfor filosofisk vejledning ikke er terapi men en pædagogisk aktivitet.

Hansen, Finn ThorbjØrn

 
 
 
 
341

Kynisme og kærlighed : især om Kristian Bang Foss, Helle Helle, Lars Frost og Kirsten Hammann  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan man tale om "kynismen" som tendens i den aktuelle danske litteratur? Kynisme her forstået som den verdensanskuelse man har, når man ikke tror på kærligheden. I så fald kan man også spore en tendens i modsat retning, en tendens til litterær iværksættelse af den kærlighed, som man må kalde næstekærlighed.

Rösing, Lilian Munk

2010-01-01

342

Redaktionen : it-støttet undervisningsdifferentiering  

DEFF Research Database (Denmark)

Digitale læremidler er ikke nødvendige for at udfolde udfordringsdifferentiering, men de kan være en stor hjælp for læreren der i forvejen har nok at se til når hun iværksætter projektorienteret undervisning. Computeren kan således fungere som lærerens støtte i at strukturere forskellige arbejdsstier, organisere samarbejde, introducere faglige aspekter når der er brug for det, og stille redskaber til rådighed for eleverne.

Bundsgaard, Jeppe

2013-01-01

343

Er der gået for meget Borgen i Forbrydelsen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Uanset den kritik, man kan rette mod Forbrydelsen III, har den en udformning, der appellerer kraftigt til danskerne. Og ikke kun til os. Som man har kunnet se det sidste halvandet års tid har Forbrydelsen også kvaliteter, der appellerer til et britisk og et amerikansk publikum: Man kan diskutere detaljerne, men det er tv-drama på internationalt niveau.

Agger, Gunhild

2012-01-01

344

Et forsøg til dateringen af det gammeldanske postilhåndskrift GKS 1390 4to  

DEFF Research Database (Denmark)

En afprøvning af hvad palæografi, sprog og tekstindhold kan oplyse om postilhåndskriftet GKS 1390's tilblivelsestidspunkt, som der hidtil ikke har været ført egentlig argumentation for. Det eneste der kan siges, er at håndskriftet sandsynligvis er yngre end 1416 da det viser tegn på at stamme fra Maribo kloster, som blev stiftet i dette år.

Frederiksen, Britta Olrik

2006-01-01

345

Evidens for kamilleomslag  

DEFF Research Database (Denmark)

Efterspørgslen på dermatologiske urte- og planteprodukter er steget gennem de seneste år, heriblandt også på produkter, der indeholder kamille. Ekstrakter og afkog af denne plante anbefales ofte af lægfolk til behandling af en række hudsygdomme som f.eks. betændelse, sår og kløe. Denne oversigtsartikel beskriver vi på baggrund af en systematisk litteraturgennemgang kamilles påståede dermatologiske effekter. Hidtil er det ikke lykkedes at finde overbevisende dokumentation for nogen af de påståede virkninger af kamille. Fraværet af evidens skyldes primært de gennemførte undersøgelsers design og kvalitet.

Rügge, Simone Danty; Nielsen, Maiken

2010-01-01

346

Presset af Ritalin-ultimatum  

DEFF Research Database (Denmark)

  Presset af Ritalin-ultimatum Line Lerche Mørck, psykolog  og mor til ADHD-diagnostiseret dreng.   Det er knap 2 år siden, at vi blev mødt med gentagende overtalelses-forsøg, bl.a. af skole-professionelle, der hverken var uddannet psykologer eller psykiatere, men blot havde været på et 2-dages ADHD-kursus, hvorfra de videreformidlede budskabet, at Ritalin-medicinering er ufarligt og at man hurtigt ved afprøvning kan afgøre om barnet vil have gavn af medicinering. Dvs. implicit en holdning om, at jo hurtigere man får afprøvet om medicinering kan hjælpe, des bedre - samt at det er mindre betydningsfuldt om barnet rent faktisk får en ADHD-diagnose. Medicin-afprøvningen blev på et PPR-møde fremlagt som et ultimatum, hvis min dengang 8-årige dreng, skulle have lov til at fortsætte i skolen. Dette ultimatum blev bakket op af den daværende PPR-psykolog, og et halvt år senere gentog en ny PPR-psykolog samme opfordring til Ritalin (igen inden udredningen var påbegyndt). I disse to situationer havde vi stået i kø for en udredning i hhv. et halvt og et helt år. Kort tid efter valgte vi selv at betale for en udredning - efter et års ventetid. Min dreng fik tre diagnoser (ud over ADHD, var det udtalevanskeligheder og mild autismespektrum-forstyrrelse). Udredningen og de tre diagnoser åbnede dørene til en rigtig god specialskole, hvor han i dag efter et års skolegang stortrives fagligt og socialt - vel og mærke uden på noget tidspunkt at have været medicineret. Han har fået nogle gode venner på den nye skole, som han leger med på ugentlig basis og bibeholdt et par gamle venner, som han stadig leger rigtig godt med især i ferierne. Fagligt er han efter et år på den nye skole kommet op på niveau (han går i 3. klasse). Fra at man adspurgt ved skole-skift på den gamle skole "ikke kendte hans læseniveau", er han nu blevet en læsehest, der siden jul har læst ca. 2000 sider (han er nu midt i Harry Potters femte bind). Jeg er bekymret for den ivrighed, hvormed der gives ADHD-diagnoser, ikke mindst fordi der i dansk sammenhæng først og fremmest følger medicinering med, og ikke i særlig høj grad andre typer af støtte i form af fx forældrekurser og pædagogisk efteruddannelse således at skolerne og støttepædagoger kan blive bedre rustet i deres pædagogiske arbejde i undervisningen og med børnene, herunder konfliktløsning i sociale sammenhænge. I sidste nummer af Psykolog Nyt (udgivet 13. februar) skriver Trillingsgaard, Christiansen og Fensbo (2009, s. 6) "at børn med ADHD kan være svære at håndtere i en undervisningssituation, men samtidig at de udviser adfærdsmæssige variationer fra situation til situation, herunder større variationer fra lærer til lærer, end fra skole til skole". Min dreng var tydeligt stresset på den gamle skole, han havde ondt i maven og ville ikke i skole 2-3 af ugens 5 dage, og han fik ofte lov til at sidde og læse tegneserier i timerne. Skolen var hurtig til at uddelegere ansvaret for ham til en støttepædagog, der forholdt sig afmægtig, bl.a. fordi hun manglede supervision. Det at det danske referenceprogram somførstevalg anbefaler medicin, kan være med til at forstærke tendensen til at lærere og skole fralægger sig ansvaret eller forholder sig afmægtige (dvs. håber på, at problemerne fordufter ved medicinering, eller at børnene rykkes andre steder hen). Hermed en ros til Trillingsgaard m.fl. for, at de i artiklen gør opmærksom på de væsentlige forskelle i anbefalinger i det engelske og det danske referenceprogram, herunder arbejdsgruppernes sammensætning, hvor det engelske var bredt sammensat, og det danske i langt højere grad er domineret af læger (Ibid. s. 10). Det engelske referenceprogram NICE forholder sig specifikt til, at medicinsk behandling i sidste instans er op til den enkelte behandlers kliniske skøn, erfaring og patientens eller forældrenes ønske. Samt at ingen mennesker ønsker at blive mødt af standardløsninger og pakkeløsninger, men at blive set, hørt og forstået. Budskaber forfatterne bakker op omkring. Det

MØrck, Line Lerche

2009-01-01

347

Private Arbitration of Incidental Public Law Issues  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public. Emnet behandles i artiklen under inddragelse af UNICITRAL's model-voldgiftslov, henvisninger til den nye danske voldgiftslov (vgl.), europæisk domspraksis og litteratur samt praksis fra EF-domstolen.

Werlauff, Erik

2009-01-01

348

Videnssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer  

DEFF Research Database (Denmark)

ogens titel spiller på et vigtigt skel mellem den europæiske mesterfortælling om Oplysningens (med stort O) og oplysninger (i flertal). Oplysninger ændrer sig, når de ikke længere befinder sig et, men et andet sted. Oplysninger kan flyttes, gives væk, gives videre eller smides ud. De falsificeres eller verificeres og samles til bøger eller i opslagsværker som viden. De kan kodes og gemmes i digitale formater, som man kan redigere, kopiere og sende via e- mail. Oplysninger kan gemmes væk og de kan afsløres igen.

Peters, Rikke Alberg

2014-01-01

349

Den udvidede HR rolles muligheder for at styrke en virksomhed i den økonomiske krise  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Formålet med dette projekt var, at undersøge hvordan HRM kan medvirke til, at en virksomhed kommer styrket ud af den økonomiske krise. Teori omkring forandringsprocesser, ledelse og lederskab samt strategisk HRM og HR strategi, danner baggrund for analysen af en række områder, hvor HRM kan medvirke til at styrke en virksomhed. Projektet konkluderer, at enhver virksomhed styr i en unik situation med en unik kontekst, hvorfor man ikke kan give entydige og generelle svar på ovenståe...

Lumbye, Charlotte; Jespersen, David Kirkegaard

2009-01-01

350

Læringsmiljøer og samspillets læreprocesser  

DEFF Research Database (Denmark)

I de seneste år er læring i arbejdslivet blevet lanceret som den medicin, der skal til for at hamle op med det presserende behov for kompetenceudvikling i det moderne videnssamfund Men hvad indebærer det i praksis? Hvad kan man lære på sit arbejde, hvad kan man ikke lære, hvad lærer man bedre udenfor arbejdet i kursus- og skoleforløb, hvordan kan man få det hele til at hænge sammen, hvem har ansvaret, og hvem skal betale regningen?

JØrgensen, Christian Helms

2004-01-01

351

Sygdomsmekanismer og mestring. Kronisk udmattelsessyndrom i almen praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel kommer forfatterne med et vigtigt bidrag til forståelsen af kronisk udmattelsessyndrom. Ikke blot gives der en god forklaring på tilstanden - en forklaring, som også kan benyttes i samtalen med patienten - men der gives også et bud på, hvordan man kan arbejde fremadrettet for at afhjælpe tilstanden. Ved at identificere og mobilisere patientens stærke sider kan lægen give et vigtigt bidrag til styrkelse af patientens responsforventning og ændring af patientens stimulusforventning og dermed modvirke onde cirkler.

Malterud, Kirsti; Hollnagel, Hanne

2012-01-01

352

Jeg har følt at hun er ganske normal, men det er vel slik man føler om sine søsken uansett:- en kvalitativ studie av søskens opplevelse av å ha en bror eller søster med utviklingshemning.  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Bakgrunn, formål og problemstilling: Det å ha en søster eller bror med utviklingshemning kan oppleves som utfordrende, samtidig har disse søsknene en unik mulighet til å lære mye de ellers ikke hadde lært (Stoneman 2005, Lagerheim 1997, Røsvik Osborg og Osborg 1992, Rakstang Eck 1989). Det er mange områder i livet som kan bli påvirket av det å vokse opp med et søsken som har en utviklingshemning (Frambu 2001). Dette kan blant annet gjelde hverdagslivet, søskenforholdet, forholdet...

Vanem, Inger Kari

2008-01-01

353

Storby og Religion  

DEFF Research Database (Denmark)

Det kan diskuteres, hvor bogstavelig man skal tage forudsigelsen om sekularisering eller religionens forsvindende betydning, men i dag kan en nærmere undersøgelse af livet og infrastrukturen i storbyerne bekræfte, at religion som sådan ikke er forsvundet fra byernes offentlige rum. Kan København på den baggrund siges at være en post-sekulær by? Dette spørgsmål diskuteres på baggrund af migration og globalisering og via eksempler, som udgøres af islamisk mode i gadebilledet, og opførelsen af moskéer.

Christiansen, Connie CarØe

2014-01-01

354

Begrænsningsrettigheder for FPSO-enheder  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen undersøges mulighederne for, at rederen eller ejeren af en FPSO-enhed, som almindeligvis benyttes til indvinding af olie offshore, kan begrænse sit erstatningsansvar for olieforurening i henhold til de to maritime regimer i sølovens kapitel 10, om ansvar og erstatning for olieskader, og kapitel 9, globalbegrænsningen. Det konkluderes, at rederen, der ikke tillige er bevillingshaver i medfør af undergrundsloven, som udgangspunkt kan begrænse sit erstatningsansvar efter begge regimer. Sølovens kapitel 9 kan dog alene påberåbes, når sølovens kapitel 10 ikke finder anvendelse.

Nielsen, Jens Erik Kundby

2014-01-01

355

En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

Mange organisationer arbejder i dag med at udvikle en strategi med målsætninger for forskellige områder af organisationens opgaveportefølje. Således også Syddansk Universitet (SDU som i september 2003 kunne præsentere sine visioner og målsætninger for den videre udvikling af e-læring på SDU. Denne artikel giver eksempler på, hvordan universitetet med forskellige initiativer arbejder på at efterleve strategiens visioner og målsætninger.

Ambrosia Hansen

2004-05-01

356

Bruk av cookies på Norad.no - norad.no  

... De fleste nettlesere (som Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari og Opera) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger å ikke godta bruk av cookies kan det føre til at nettsider ikke vil fungere optimalt. Husk at informasjonen vi samler inn kan ikke identifisere deg som bruker.... GOOGLE CHROME: 1. Klikk på skiftenøkkelikonet på verktøylinjen i nettleseren. 2. Velg Verktøy. 3. Velg Tøm logg. 4. I dialogruten merker du av for de informasjonstypene du vil fjerne. 5. Bruk menyen øverst for å velge datamengden som du vil slette. Velg tidenes morgen for å slette alt. 6. Klikk på Tøm logg. INTERNET EXPLORER 9.X: 1. Klikk på ...

357

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

358

Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

359

Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-NL-2011-93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

360

Penetrating a wall of introspection : a critical attrition analysis  

DEFF Research Database (Denmark)

Gennem tiderne har mangen et studie og undersøgelse bekræftet professorer såvel som studerende i deres mistanke om, at de studerende der droppede ud, var dem der havde valgt det forkerte studie. Det er ganske rigtigt, at dette er den mest nærliggende begrundelse man kan give, hvis man som studerende begyndte på et studie man endte med at beslutte sig for at forlade. Det vil dog være en fejltagelse at slutte, at årsagen til beslutningen er den samme som begrundelsen for beslutningen. Ikke desto mindre er det, det der sker, når en mere målrettet vejledning af nye studerendes studievalg anbefales på baggrund af frafaldsundersøgelser der konkluderer at problemet skyldes forkerte eller misinformerede studievalg. Sådanne konklusioner misser pointen: givet, at en studerende opdager at han eller hun har valgt det forkerte studie, findes der en oplagt mulighed for at undersøge hvilke oplevelser der havde indflydelse på beslutningsprocessen undervejs i uddannelsesforløbet. Den mulighed forpasses, hvis begrundelse og årsag forveksles. I denne artikel tager vi udgangspunkt i en række studier af frafald, vedholdenhed og læring på videregående uddannelser, og begrunder at hvis man vil forstå den proces der leder frem til en beslutning om at droppe ud af et studie, må man tage højde for at det at være og blive studerende er et komplekst samspil mellem e´t individ og en institution, som i sin tur udgøres af en række individer (herunder de studerende der måtte falde fra), kulturer (herunder fagkulturer) samt en lang række dybt forankrede vaner og traditioner. Inden for rammen af sådan et perspektiv vil det være forkert at sige at uddannelsen var forkert til den studerende, ligesom det ville være forkert at sige at den studerende var forkert til uddannelsen. Hvis noget var forkert, så var det situationen. Dette perspektiv udnytter vi til at foretage en grundig analyse af syv interviews med tidligere fysikstuderende, der havde valgt at forlade fysikstudiet ved Uppsala Universitet i Sverige. I interviewene bedes de studerende begrunde deres frafald. Men analysen såvel som interviewet tager sit omdrejningspunkt i, at de begrundelser der gives også har en baggrund. Det vi finder ud af er, at dette omdrejningspunkt har et forskelligt fokus afhængigt af perspektiv. Interviewerens fokus tager udgangspunkt i et ønske om at forstå de strukturelle betingelser omkring fysikstudiet der danner baggrund for frafaldets begrundelse. De studerende selv, tager udgangspunkt i sig selv. For at illustrere dette forhold benytter vi Aristoteles årsagsbegreb i analysen, og viser at de årsager de studerende bruger som baggrund til at forklare deres beslutning om at forlade studiet, har en væsentlig anden karakter, end årsager der kan knyttes til strukturelle betingelser omkring fysikstudiet. Konklusionen er, at hvis ikke man gør sig det klart, når man undersøger årsager til frafald, så er udbyttet i bedste fald en for simpel forståelse for de årsager, strukturelle såvel som individuelle, der måtte kunne knyttes til frafald fra videregående uddannelser.

Johannsen, BjØrn Friis; Rump, Camilla Østerberg

2013-01-01

 
 
 
 
361

Design of Transition Pieces for Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines  

DEFF Research Database (Denmark)

Fundering af havvindmøller med et bøttefundament er en alternativ løsning til en monopæl og andre fundamentstyper installeret på vanddybder op til 50?60 m. Bøttefundamentet har en større stivhed end monopælen og kan installeres relativt simpelt og hurtigt. Men da kun få prototyper af bøttefundament er blevet installeret hidtil, kræver dette koncept yderligere undersøgelser før en endelig kommercialisering. Det nærværende ph.d.-projekt handler om form- og materiale-optimering af det såkaldte "overgangsstykke" (TP), som forbinder vindmøllens tårn med bøttefundamentet. Trekantede flange-forstærkede forskydningspaneler (forstærkninger) udført i stål er traditionelt anvendt som overgangsstykke. Den traditionelle løsning er dyr at producere, kræver korrosionsbeskyttelse og har problemer med udmættelse i svejsesamlingerne forårsaget af kombinerede cykliske belastninger fra vind og bølger. Formålet med ph.d.-projektet har været at modellere og finde en alternativ udformning af dette overgangsstykke vha. FEA, hvor et alternativt materiale, Compact Reinforced Composite (CRC®) eller "The New Concrete", anvendes. CRC® blev opfundet af Aalborg Portland A/S i 1986 som et meget stærkt højstyrkekompositmateriale med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen. En undersøgelse af bearbejdelighed og trykstyrke af denne højstyrkebeton blev foretaget på et parti højstyrkebetonemner støbt på AAU. Derudover blev et Computertomografi (CT) forsøg (en ikke-destruktiv diagnostisk billeddannelsesteknik) udført for at undersøge fiberorientering og fiberfordeling samt tilstedeværelse af revner og luftlommer. Først blev der foreslået en konisk udformning af TP i tre materialekonfigurationer: CRC®-stål komposit, ren CRC® og en stålskal. Bæreevnen i BGT blev kontrolleret, og en stabilitetsanalyse af skallerne blev udført. Desuden blev en ikkelineær følsomhedsanalyse udført, og de tre modeller blev sammenlignet med hensyn til følsomhed overfor små geometriske imperfektioner, der kan forekomme under produktionsprocessen. Denneundersøgelse viste, at et overgangsstykke lavet af ren CRC® var mindst følsomt, hvorfor dette materiale blev anvendt i yderligere undersøgelser. Formoptimering af overgangsstykket blev udført vha. foreløbige elastiske beregninger og ikke-lineær finite element analyse. To CRC® materialemodeller med varierende tryk- og trækstyrke blev foreslået til en sammenligning. Ydermere blev foreslået at indføre udskæringer for at spare på materialeforbruget og muligvis for at minimere scour og bølgelast på overgangsstykket. Der blev udvalgt flere forskellige udformninger af overgangsstykket til evaluering af scour under en konstant ensrettet strøm, hvor "clear water" (”klart vand”) og "live bed" (”levende bund”) regimer blev genereret i lille skala. Udviklingen af scour-hullets geometri, scour-volumen og ligevægtsscourdybden omkring overgangsstykket blev undersøgt. Scour-beskyttelse omkring bøttefundamentet er også blevet diskuteret. Derudover blev hydrodynamiske belastningsforsøg udført i lille skala på dybt vand med regelmæssige og xii Nezhentseva uregelmæssige bølger for at studere påvirkningen fra udskæringerne og for at finde den udformning, der kunne minimere påvirkning fra bølgekræfter på overgangsstykket. Ud fra resultaterne af den foreliggende undersøgelse anbefales det at masseproducere overgangsstykker til havvindmøllebøttefundamenter lavet af højstyrkebeton med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen.

Nezhentseva, Anastasia

2013-01-01

362

Mathematical, Computational, and Statistical Aspects of Model Refinement from Small-Angle Scattering Data  

DEFF Research Database (Denmark)

Småvinkelspredning er en eksperimentiel teknik, der blandt andet bruges til at undersøge strukturen af biologiske og kolloide systemer på nanometerskalaen. I denne afhandling gennemgås de forskellige praktiske og teoretiske koncepter, der anvendes, når man ranererer modeller fra småvinkelspredningsdata. Afhandlingen består af fire dele. I den første gennemgås de biologiske systemer, der har været relevante for det præsenterede arbejde. Derefter introduceres teorien bag småvinkelspredning, og vejen fra prøve til data kortlægges. Specifikt fokuseres på de dele af teori og praksis, der er relevant for de emner, der senere bliver diskuteret i afhandlingen. Metoderne og teorien, der præsenteres, er generel, men eksemplerne og projektet som helhed fokuserer på såkaldte HDL-partikler, der er en vigtig komponent i holesterolkredsløbet i kroppen og analoger til disse partikler. Efterfølgende præsenteres den matematiske baggrund, der anvendes, når modeller for småvinkelspredning opstilles og anvendes. Forskellige modelleringsstrategier evalueres og sammenlignes, og metoder, der kan kompensere for instrumentelle eekter i data, gennemgås. I afsnittet derefter introduceres nogle af de forskellige IT-værktøjer, der er udviklet i forbindelse med projektet. De ray-tracing-komponenter, der er udviklet til værktøjerne McStas og McXtrace, introduceres med eksempler, hvorefter implikationerne ved forskellige modelleringsstrategier diskuteres. Slutteligt muses over potentielle udviklingsmuligheder og fremtiden indenfor småvinkelspredning set fra et ITsynspunkt. Sidste afsnit omhandler de statistiske værktøjer, der traditionelt anvendes indenfor feltet. Efter en gennemgang af teorien bag metoderne gennemgås to eksempler på konsekvenserne ved disse metoder, og forslag til forbedringer eller alternativer foreslås. I samme afsnit gennemgås mulighederne for anvendelse af diverse informationsteoretiske metoder indenfor småvinkelspredning samt teorien bag.Efter dette afsnit følger en generel konklusion på afhandlingen og projektet som helhed. De forskellige produkter og resultater forsøges sat i et større perspektiv, og mulige fremtidsscenarier for disse debatteres. I sidste sektion af afhandlingen ndes seks artikler, der er blevet produceret under forløbet, som er relevante i forhold til de emner, der diskuteres i selve afhandlingen. Da disse artikler er produkter af store, tværfaglige samarbejder, er der naturligvis dele af dem, der ikke er relevante for denne afhandling. Jeg vil derfor anbefale, at man kun læser de afsnit, der omhandler modellering, analyse af data og degenerelle konklusioner af artiklerne i sektion 10.2 til sektion 10.5.

Pedersen, Martin Cramer

2014-01-01

363

Omega-3 fiskeolie : Evidensbaserede helbredsmæssige gevinster og sundhedsøkonomiske gevinster ved et øget indtag  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapport afgrænser sig til evidensbaserede helbredsmæssige gevinster ved et øget indtag af langkædede omega-3, som opnås ved en kost rig på fisk eller som et tilskud af fiskeolier. Der gennemføres en systematisk litteraturgennemgang, som baserer sig på et evidensniveau svarende til styrke A. Det betyder, at gennemgangen inkluderer metaanalyser/oversigtsartikler af enten eksperimentelle studier eller observationsstudier, endvidere indgår udvalgte større RCT, som er refereret i meta-analyserne. Sammenfattende findes på baggrund af litteraturgennemgang, at tilskud af omega-3 har effekt på hjertesygdom ved at nedsætte mortaliteten. Effekten er mest evident ved personer i særlig risiko for at udvikle hjerte-karsygdom, eller som sekundær/tertiær profylakse. Tilsvarende findes også ved tilskud af omega-3 en forebyggende effekt i forhold til iskæmisk apopleksi. Af mulige virkningsmekanismer viser litteraturgennemgangen signifikant effekt af omega-3 til at nedsætte niveauet af triglycerider, der findes yderligere effekt ved at nedsætte blodtryk og hjertefrekvens. Den lipidsænkende effekt har særlig betydning ved diabetes type 2, hvor omega-3 ikke påvirker kontrol af blodsukker. Tilskud af omega-3 har desuden en positiv indvirkning på leddegigt, hvor der findes reduktion i patientvurderede ledsmerter og stivhed af led. Omega-3 reducerer også forbruget af NSAID præparater.  På baggrund af litteraturgennemgangen kan der peges på flere metodiske problemstillinger ved studier vedrørende omega-3 hvor compliance, selvrapportering af diæt, ændring i kostens energi- og fedtfordeling, randomisering og blinding udgør væsentlige områder. Litteraturgennemgangen indeholder tilskud af omega-3 dels som en fiskeholdig diæt og dels som kapsler. Der mangler evidens omkring tilstrækkelig dosis, form og tid vedrørende omega-3. Ernæringsrådets opstillede kostråd anbefaler tilskud af omega-3 fra fiskemåltider pga. andre vigtige næringsstoffer. Denne rapport har baggrund i et "public health" perspektiv, og litteraturgennemgangen understøtter ernæringsrådets anbefalinger om 1-2 fiskemåltider pr. uge. Ud fra et toksikologisk synspunkt indebærer fisk en risiko for forurening af methylkviksølv, litteraturgennemgangen fremhæver dog nettofordele ved at spise fisk med særlig opmærksomhed på at indtage fede fisk, som er rig på omega-3, og begrænse rovfisk og fisk fra særligt forurenede farvande, hvor der er risiko for en skadelig påvirkning pga. højt indhold af kviksølv.  

Lunde, Anita; SØrensen, Jan

2009-01-01

364

The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon pa¬schale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler også nedfall fra atmosfæren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav følger dette næringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra område til område var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for å sammenligne vinterområder og for å overvåke utviklingen av det radioaktive nivå i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet på Dovrefjell for å sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

Eldar Gaare

1987-06-01

365

The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon pa¬schale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.

Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?

Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler også nedfall fra atmosfæren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav følger dette næringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra område til område var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for å sammenligne vinterområder og for å overvåke utviklingen av det radioaktive nivå i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet på Dovrefjell for å sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

Eldar Gaare

1987-06-01

366

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-NL-2011-91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

367

Nonlocal Dynamics in Nonlinear Biomolecular and Optical Systems  

DEFF Research Database (Denmark)

Begrebet ikke-lokalitet nyder større og større interesse indenfor modelleringen af fysiske systemer - og med god grund. At en model er ikke-lokal betyder at for at kunne beskrive dens fysiske egenskaber i et givet punkt korrekt er det ikke tilstrækkeligt blot at betragte omstændighederne netop dette punkt, tværtimod må en større del af modellens domæne tages i betragtning for at opnå en nøjagtig formulering. Denne ide har været anvendt i en lang række problemstillinger, fra molekylære systemer til flydende krystaller. I nærværende arbejde betragtes to ganske forskellige fysiske systemer - en model af et DNA-molekyle og en af en ikke-linæer optisk krystal - i en ikke-lokal sammenhæng. I levende celler er det umådeligt vigtige DNA-molekyle ansvarlig for fremstilling af proteiner og celledeling. Begge disse aktiviteter kræver en åbning af molekylets to strenge og for at muliggøre dette antages det at energilokalisering spiller en væsentlig rolle. Det er velkendt at introducerede inhomogeniteter på en model af molekyl-kæden - disse kan tænkes at simulere effekten af enzymer - kan lokalisere vibrationsenergi og dermed muliggøre åbning af DNA. I dette arbejde har vi udvidet en anerkendt model til at inkludere både dipol-dipol-vekselvirkninger og geometriske forhold. Disse geometrieffekter kan ikke betragtes udenfor en ikke-lokal beskrivelse. Vi er dermed i stand til at observere energilokalisering i et grundlæggende homogent molekyle, foranlediget af en ikke-lokal beskrivelse af geometriske effekter. Ikke-linæer optik er et nyt (det er ikke et halvt århundrede siden laseren blev opfundet), men meget aktivt område af fysikken, med anvendelser til ultrahurtig databehandling og transmission. Allerede i dag anvendes fiberoptiske kabler til konventionelle kommunikationssystemer. Signalbehandling udelukkende på basis af optiske processer er endnu ikke en realitet, men er et hovedområde for forskningen idet lokaliserede optiske enheder kan benyttes som informationsbærere. En mulig sådan lokaliseret størrelse er en såkaldt X-bølge. Ikke-lokalitet kan benyttes til at beskrive X-bølger og lignende fænomener og specielt give anledning til at søge X-lignende strukturer i materialer med anormal dispersion, hvilket ikke tidligere er observeret. I nærværende arbejde giver vi numeriske

Larsen, Peter Ulrik Vingaard

2006-01-01

368

Leg og det farefulde  

DEFF Research Database (Denmark)

Diskussionerne om sikkerhed i børns leg er taget til i de senere år. Spørgsmål om hvordan børn kan komme til skade, hvordan de kommer til skade, og hvordan de voksne, der er en del af børns hverdagsliv kan tage ansvaret for børnene, så de ikke kommer til skade dominerer diskussionerne (Gill, 1999, Sandseter, 2007). Paperet skal vise gennem stemningsperspektivet (Karoff, 2013a), hvordan det farefulde er en helt nødvendig del af børns leg, og den spiller en central rolle for, at noget kan fortsætte med at være sjovt og interessant – ikke bare i fysisk leg, men i al slags leg. Det farefulde skal altså ikke elimineres, for så forsvinder den gode legestemning, tværtom skal det farefulde håndteres gennem en kompetent legepraksis.

Karoff, Helle Skovbjerg

2014-01-01

369

Drop pensionsgarantierne, men hold fast i de livsvarige ydelser!  

DEFF Research Database (Denmark)

Lav rente og stigende levealder giver pensionsselskaber med garantiprodukter problemer med solvensen i disse år. Den igangværende afvikling af garantier er en god ide, men man bør ikke benytte lejligheden til at droppe de livsvarige ydelser. I modsætning til den individuelle opsparer kan et pensionsselskab nemlig stort set omkostningsfrit eliminere den enkeltes usystematiske risiko for at leve længere end gennemsnittet. Derimod har pensionsselskabet ikke specielle forudsætninger for at håndtere den systematiske risiko fra en stigning i levetiden, idet en universel risiko ikke kan forsikres. Vi foreslår, at denne risiko håndteres af den enkelte på baggrund af information fra pensionsselskabet om den forventede pension og levealder. En involvering af opsparerne i de naturlige valg vedrørende arbejde, fritid og forbrugsprofil kan også styrke den økonomiske forståelse og ansvarlighed.

Grosen, Anders

2011-01-01

370

Darwinkalenderen 2009 : 200-året for Darwins fødsel og 150-året for udgivelsen af Om arternes oprindelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Glæd din bionørdede kæreste (der ikke kan få nok af Darwin), din mor (der altid har været lidt vild med ham), din far (der elsker biller), dine søskende (som du endelig kan give en gave, du gerne selv ville have), dine børn (der trænger til lidt dannelse), din bedstefar (der ligner Darwin), din bedstemor (der heldigvis ikke gør), din præst (der vil tage den med i sin prædiken), alle dine venner (for at minde dem om, at der er andet i livet end pizza) eller dig selv (fordi du simpelthen ikke kan undvære den). Her er med andre ord den perfekte gave til alle Darwinelskere og -hadere. Et helt år fyldt med sjove, spændende, oplysende, rystende og rørende citater af Darwin selv, hans familie, venner og fjender. Hver eneste dag byder på et nyt citat og en passende illustration.

Kjærgaard, Peter C.; Bek-Thomsen, Jakob

2008-01-01

371

Aspergillusinfektioner i cavum nasi og paranasale sinus  

DEFF Research Database (Denmark)

Aspergillus-infektioner i cavum nasi og paranasale sinus er sjældne, men forekommer med tiltagende hyppighed. Dette skyldes dels hyppigere biopsitagning, dels et øget antal disponerede patienter. Aspergillus-infektionen kan være invasiv eller ikke-invasiv. Ved den ikke-invasive form danne i bihulen et aspergillom, som hovedsagdelig består af tætliggende svampehyphae. Aspergillus-infektioner forekommer især hos disponerede patienter, fx cancerpatienter, diabetikere eller patienter med nedsat immunforsvar af anden årsag. Sygdommen kan imidlertid også ses hos i øvrigt raske patienter, hvilket illustreres af to sygehistorier. Diagnosen kan stilles ved mikroskopi, ved dyrkning og evt. ved serologiske undersøgelser. Røntgen undersøgelse af bihulen viser forandringer som ved kronisk sinuitis af anden årsag, men undertiden ses et centralt røntgenfast parti, som skyldes forkalkninger. Ved ikke-invasiv Aspergillus-infektion er behandlingen operativ sanering og lokal anti-mykotisk behandling, medens der ved den invasiveform tillige bør gives systemisk antimykotisk behandling.

Leth, Peter Mygind; Charabi, S.

1988-01-01

372