WorldWideScience

Sample records for kan ikke anbefales

 1. Den politiske forbruger kan ikke løfte opgaven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Mickey

  2014-01-01

  Den politiske forbruger skubbes i dag foran som løsningen på mange af de problemer, vi står over for. Men det er blot endnu en undskyldning for ikke at handle. I stedet skal vi sætte borgeren – ikke forbrugeren – i centrum for den politiske diskussion.

 2. Fermentering af korn giver en lille stigning i energiværdien : Fermentering af korn, især byg, øger kornets energiværdi, men effekten er for lille til, at det kan anbefales at investere i et fermenteringsanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Canibe, Nuria

  2011-01-01

  Der er gennemført en afprøvning, der viste, at der var en stigning i energiværdien ved fermentering af korn. Stigningen var mindre end forventet ud fra et fordøjelighedsforsøg. Ved fermentering af korn bestående af 50 % byg og 50 % hvede, kan der spares 2-3 % af kornet, når kornet er formalet til en formalingsgrad, hvor ca. 50 % af partiklerne er under 1 mm. Hvis det kun er byg, der fermenteres, og især når energiindholdet i det aktuelle parti byg er lavt, vil der kunne spares ca. 4 % af bygdelen uden at forringe produktionsresultaterne. I besætninger, hvor kornet formales meget fint (60-80 % under 1 mm), kan der forventes en mindre effekt på energiværdien ved fermentering af korn end fundet i denne afprøvning. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn skal indregnes i foderoptimeringen for ikke at underforsyne grisene med protein i forhold til energi og dermed undgå et fald i kødprocenten. Beregning af energiindholdet i fermenteret korn vil blive indarbejdet i programmerne til optimering af foderblandinger. Samlet set er stigningen i energiværdi ved fermentering af korn for lille til, at der kan opnås en økonomisk gevinst ved investering i et fermenteringsanlæg med en kornpris på ca. 120 kr. pr. 100 kg, som er den gennemsnitlige kornpris i de seneste 5 år. Kornprisen skal være højere, før det giver et økonomisk overskud. På denne baggrund kan det pt. derfor ikke anbefales at investere i et fermenteringsanlæg til fermentering af korn. For besætninger, der allerede har investeret i et fermenteringsanlæg, vil det med den nuværende kornpris give et mindre økonomisk overskud at fermentere korn, især byg, med lavt energiindhold. Det er sandsynligt, at fermentering af korn kan øge fosforudnyttelsen. På baggrund af dette kan det blive relevant for nogle besætninger at investere i et fermenteringsanlæg for at nedbringe fosforudledningen. Fosforudnyttelsen ved fermentering af korn undersøges i en igangværende afprøvning med søer. Afprøvningen blev gennemført i en besætning med slagtesvin og med hjemmeblanding af vådfoder. Kornet bestod af 50 % byg og 50 % hvede. Der indgik en kontrol- og en forsøgsgruppe i afprøvningen. Der indgik 56 hold i hver gruppe; i alt ca. 1.895 grise pr. gruppe. Foderet med fermenteret korn til forsøgsgruppen var optimeret således, at der var indregnet en forventet højere energiværdi ved fermentering af kornet. Afprøvningen var opdelt i to perioder, hvor der blev anvendt enten vinterbyg eller vårbyg i foderet sammen med hvede. I de to perioder med enten vinterbyg eller vårbyg var indholdet af korn i forsøgsfoderet henholdsvis 5,7 % og 4,7 % lavere end i kontrolfoderet. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-09-00354.

 3. Velfærdsteknologi og sygepleje : Kan vi etisk forsvare ikke at bruge velfærdsteknologi i sygeplejen 2013?

  DEFF Research Database (Denmark)

  DanbjØrg, Dorthe Boe; Thygesen, Marianne Kirstine

  Sundhedsvæsenet er præget af kort kontakt mellem bruger og sundhedsprofessionelle. Der er kortere tid til direkte sygepleje. Det bliver derfor en udfordring at skabe trygge og velinformerede patienter. Brugerne af nutidens sundhedsvæsen søger viden om deres patientforløb, og ønsker ofte at være aktive medspillere i deres forløb. Det er således vigtigt at udvikle metoder, der kan understøtte og forbedre kommunikationen med patienterne. I en højt specialiseret afdeling for gynækologi og obstetrik forskes der i indførelse af velfærdsteknologi. Et projekt har til formål, at øge informationen til gravide kvinder om undersøgelserne for Downs syndrom, så et informeret valg kan træffes. Her anvendes en web-løsning med informationer om undersøgelserne for Downs syndrom. Der anvendes tekst, video og grafik for at synliggøre budskabet. Et andet projekt retter sig mod at sikre tryghed hos kvinder, der skal udskrives ambulant efter fødsel. I dette projekt er der udviklet en app, som indeholder en vidensbase med informationsmateriale samt en online chat, hvor familierne kan kommunikere med sundhedspersonale. Et tredje projekt har haft fokus på information til kræftpatienter i en ventetid til operation. I projektet er der udviklet en hjemmeside der benytter både visuel og auditiv kommunikation. Et foreløbigt resultat viser, at teknologi er en integreret del af mange patienters hverdagsliv, hvorfor velfærdsteknologi byder på muligheder som mange kan profitere af. I workshoppen tager vi udgangspunkt i en kort præsentation af de tre projekter. Etik handler forenklet sagt, om hvad vi bør gøre som enkeltindivid og samfund. Dette bliver udgangspunktet for en diskussion om, hvordan vi kan anvende de muligheder, der er for kommunikation med patienterne via nutidens teknologi. Herigennem vil vi diskutere både, hvorvidt det kan forsvares at erstatte dele af den direkte patientkontakt med kontakt via teknologi og om det kan forsvares ikke at indføre velfærdsteknologiske løsninger.

 4. Teatervaner og teaterstatistik : eller Man kan da ikke feje millioner af tilskuere under gulvtæppet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarl, Stig

  2015-01-01

  Artiklen forholder sig til survey-undersøgelsen Danskernes Kulturvaner, der blev udsendt af Kulturministeriet i november 2012. Mere præcist handler den om den del af undersøgelsen, der beskæftiger sig med teater og anden scenekunst. Jeg begrænser mig til voksendelen (15 år og derover). Jeg diskuterer de begreber, der indgår i undersøgelsens spørgeskema, og på baggrund af en sammenligning med registerstudier (Danmarks Statistiks scenekunststatistik) stiller jeg mig kritisk overfor de frekvenser, som Kulturvaneundersøgelsen er nået frem til. Jeg foretager en opregning af undersøgelsens frekvenser for oplevelse af teater og anden scenekunst, hvilket for det s.k. overordnede teaterbegreb (skuespil, opera, ballet/dans, musicals/teaterkoncert, dukketeater) giver et resultat på mellem 7 og 12 mio. (afhængigt af om man vælger det ene eller andet niveau af svarintervallerne). Dette resultat sammenligner jeg med Scenekunststatistikken, der for de tilsvarende kategorier har registreret 1,7 mio. tilskuere til teater, der henvender sig til voksne og 0,8 mio. tilskuere til teater der henvender sig til børn. Jeg påpegede disse forhold i en artikel i Politiken i november 2012 og oplevede en meget aggressiv reaktion fra analyseformaet Pluss-Leadersihp, som har udarbejdet Kulturvaneundersøgelsen. I artiklen diskuterer jeg denne reaktion i forhold til ønsket om en åben kulturpolitisk debat. Endelig søger jeg forklaringer på de høje frekvenser og sammenligner resultaterne fra Kulturvaneundersøgelsen 2012 med en tilsvarende undersøgelse fra 2004. Selv om andelen af befolkningen, der har været i teatret i løbet af et år ikke er steget nævneværdigt i perioden (fra 39 % til 43 %), er frekvenserne steget voldsomt. Det får mig til at tro, at mens ikke-brugere af teater ikke overdriver deres teateraktivitet, er det tilfældet for brugere af teater. Artiklen er baseret på et paper, som jeg har fremlagt på 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research – nccpr 2013 (København august 2013).

 5. Indflydelse i videnarbejdet : Kan man få for meget af det gode?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Ole Henning; Buch, Anders

  2007-01-01

  Det rapporteres stadig oftere, at veluddannede lider af alvorlig stress. Dette forekommer paradoksalt, fordi de ifølge den meget benyttede krav-kontrolmodel ikke burde befi nde sig i risikozonen. De har udviklende job med høj grad af indfl ydelse. Det tyder på, at stressforståelsen og krav-kontrolmodellen trænger til at blive diskuteret. Artiklen viser gennem en historisk beskrivelse, at stressbegrebet er til stadig genfortolkning, og at dette ikke alene skyldes akademisk defi nitionsarbejde. Stressbegrebet afspejler mange forskellige samfundsmæssige interesser, og de konkrete modeller og stressforståelser har stor betydning for, hvilke jobgrupper der betragtes som udsatte, og for hvilke forbyggende tiltag som kan anbefales. Artiklen argumenterer specielt for, at der er problemer med forståelsen af indfl ydelse i krav-kontrolmodellen, idet den leder til uhensigtsmæssige anbefalinger til forbedringer af vidensarbejdet.

 6. Kan du blot blive buddreng...

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2011-01-01

  ADHD? Adfærdsvanskelig? Diagnoserne står i kø, når vi i dag skal forklare, hvorfor Emil ikke kan følge med i skolen. Men startskuddet til den videnskabelige opdeling af de børn, der ikke følger flertallets læringskurve, lød allerede for 100 år siden.

 7. Ytringsfriheden er ikke nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Pia

  2008-01-01

  SIDEN KARIKATURKRISENS udbrud i 2006 har politikere og medier gjort et stort nummer ud af at understrege, at ytringsfriheden ikke bare er god at have, men nødvendig. Uden den intet demokrati - og demokratiet kan vi ikke undvære. Det er svært at være uenig i, og det behøver vi heller ikke. Vi kan nemlig godt konstatere, at ytringsfriheden ikke er nødvendig uden dermed at give afkald på frihed og demokrati.Vi kan oven i købet mene, at ytringsfriheden ophører med at være frihed, når vi betragter den som nødvendig. Og det er lige nøjagtig det, jeg efterlyser: at vi bruger filosoffer som Immanuel Kant og Luigi Pareyson til at forstå, at friheden er betydelig mere kompleks, end vi gør den til i øjeblikket.

 8. Hvad man ikke ved om inklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Steffen; Nielsen, Hans JØrgen

  2015-01-01

  Alle børn kan have gavn af, at man inkluderer børn med specialbehov i de almene klasser. Men det kan også være skidt for dem. Modsat hvad Undervisningsministeriet har sagt i tre år, ved vi det faktisk ikke.

 9. Nalokson nesespray kan redusere risikoen for dødelige heroinoverdoser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philipp Paul Koren Lobmaier

  2011-12-01

  Full Text Available Bakgrunn: Antall overdosedødsfall blant heroinmisbrukere i Norge er høyt. Behandling med motgiften nalokson er kun tilgjengelig gjennom helsepersonell. Nalokson kan også gis som nesespray av ikke helsepersonell. Økt tilgjengelighet av nalokson kan redusere både antall fatale overdoser og fare for stikkskader og blodsmitte med hepatitt C og hiv blant helsepersonell. I denne artikkelen presenterer vi kunnskap om bruk av nalokson nesespray i behandling av opioidoverdoser.Material og metode: Vi har gjennomført søk etter relevant forskning om effekt av nalokson nesespray i databasene Medline, Embase og Cochrane library. Artikler er valgt ut basert på skjønn og forhåndsbestemte kriterier om behandling og pasientpopulasjon. Det var ingen restriksjoner på hvilken studiedesign som var benyttet eller metodologisk kvalitet. Konklusjonen er basert på innhentet material.Resultater: Ni relevante studier ble identifisert og inkludert, hvorav fire hadde kontrollgrupper men kun to var randomiserte sammenligninger. Ingen av studiene var utført i Norge. Nalokson nesespray gitt grunnet mistanke om opioidoverdose synes å føre til rask klinisk respons. Ved sammenligning med dagens praksis med injisert nalokson peker funn mot nesten like rask normalisering av åndedrett ved nesespray. Bruk av nalokson nesespray kan gi redusert behov for nalokson injeksjoner og derfor redusert fare for stikkskade blant helsepersonell. Hvis også legfolk utenom helsepersonell læres opp til å gi nalokson nesespray vil tilgjengeligheten av motgift og kunnskap rundt forebygging av overdoser kunne økes.Fortolkning: Det er foreløpig for få studier av høy kvalitet til å kunne konkludere endelig med effekt av nesespray. Men de studiene som foreligger tyder på at nalokson i form av nesespray kan være effektiv i behandlingen av overdoser. Nalokson nesespray anbefales derfor utprøved ytterligere i randomiserte studier i Norge sammenlignet med dagens praksis. Videre bør opplæringen i bruk for pårørende, brukere og ansatte i eksisterende lavterskeltiltak evalueres da dette vil kunne øke nalokson tilgjengeligheten og bidra til å redusere antallet overdosedødsfall

 10. Snyd er ikke bare snyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Gina

  2008-01-01

  I efteråret 2008 lanceres hjemmesiden http://www.stopplagiat.nu/ , der skal hjælpe studerende til at undgå at plagiere. Her kan studerende bl.a. teste, om de kender reglerne for korrekt kildehåndtering godt nok. Og hvis ikke, kan de få helt konkrete redskaber til, hvordan de laver præcise kildehenvisninger og litteraturlister etc. Udgivelsesdato: 11.11

 11. Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeskov, Jesper

  2012-01-01

  Hvad gør man for at undgå regningen for at skulle rive et nyt hus ned til fundamentet pga. mangelfuld radonsikring? Bygningsreglement 2010 kræver, at radonindholdet i nye bygninger højst er 100 Bq/m³. Særligt i områder med meget radon i jorden kan dette give udfordringer. Hvis bygningen er opført efter BR10 og ikke overholder grænseværdien, kan bygningsejeren kræve erstatning fra leverandøren. Det kan blive en dyr regning for den af projektets parter, som har haft ansvaret for radonsikring.

 12. Kan steders identitet designes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stender, Marie

  2015-01-01

  Byplanlægningen er i disse år optaget af at skabe steder. Ikke bare gode by­ og boligområder, men også steder med liv, sjæl og identitet. De diffuse stedskvaliteter er i høj kurs, og steder søges genfortryllet gennem kunst og kreative tiltag eller revitaliseret med branding og bylivsindsatser. Men i hvilken udstrækning kan steders identitet designes, og hvilken betydning får det i hverdagens brug? Artiklen er baseret på en antropologisk undersøgelse af stedsskabelse i tre nye boligbyggerier: 8-tallet i Ørestad, A-huset på Islands Brygge og Lange Eng i Albertslund. Folk flytter ikke bare ind i bydele og bygninger, men også i fortællinger, som de – måske – gør til deres egne eller bruger til at skabe fælles identitet. Stedsskabelse handler både om at koble stedet til andre tider og steder, og om at skabe et særligt sted i verden. Men steder kan også overdesignes, og trods kreative strategier til at vække dem til live, går det alligevel sjældent helt som planlagt.

 13. IKK Biology

  OpenAIRE

  Liu, Fei; Xia, Yifeng; Parker, Aaron S.; Verma, Inder M.

  2012-01-01

  The inhibitor of nuclear factor-?B (I?B) kinase (IKK) complex is the master regulator of the NF-?B signaling pathway. The activation of the IKK complex is a tightly regulated, highly stimulus-specific, and target-specific event that is essential for the plethora of functions attributed to NF-?B. More recently, NF-?B independent roles of IKK members have brought increased complexity to its biological function. This review highlights some of the major advances in the studies of the process...

 14. Standardisering af dyreforsøg kan gøre forskning ubrugelig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  KOMMENTAR: Moderne forsøgsdyr bliver i højere grad end tidligere standardiserede og gjort ensartede. I nogle tilfælde ændrer forskerne så meget på dyrene, at deres resultater ikke længere kan overføres til mennesker.

 15. 9 ikke-narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2007-01-01

  Sverige er verdensmester i lav prævalens. Det kan skyldes den førte narkotikapolitik. Men det kan i følge Tim Boekhut van Solinge også skyldes ikke narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse. 9 sådanne præsenteres byggende på bogen: 'The Swedish System - an in-depth review and analysis'. Udgivelsesdato: Sommer

 16. En introduktion til ikke-finansielle regnskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  2007-01-01

  Målgruppen for dette arbejdspapir er revisorer, regnskabskonsulenter og andre professionelle rådgivere med såvel direkte som indirekte interesse for det ikke-finansielle område, og som ikke har beskæftiget sig med området før, men som ønsker en kort og klar, indførende beskrivelse af udviklingen på området og de tre forskellige ikke-finansielle regnskaber. Dertil kommer også forskere og undervisere som ønsker at sætte sig ind i det ikke-finansielle regnskabsområde. Papiret er specielt velegnet som introduktionsundervisningsmateriale til studerende indenfor feltet. Formålet med dette arbejdspapir er dobbelt. For det første giver det en kort historisk rids over udviklingen af ikke-finansielle regnskaber fra sidst i 1960-erne til nu. Papiret tager udgangspunkt i principal-agent problemet fra de traditionelle, finansielle regnskaber og skitserer derefter kort overgangen fra det industrielle samfund til vidensamfundet. Denne overgang er påvirket af globale drivkræfter såsom globaliseringen, den informations- og kommunikationsteknologiske revolution, øget privatisering, velstand og uddannelsesniveau. Den nye virksomhedsopfattelse, som er opstået på baggrund af de nævnte drivkræfter, gør, at flere og flere nationale og internationale virksomheder udarbejder en eller anden form for ikke-finansiel rapportering. Først skitseres den historiske udvikling i Danmark, hvorefter de internationale udviklinger illustreres ved hjælp af en beskrivelse af lovgivning og andre supra-nationale initiativer, ligesom initiativer fra virksomhedsorganisationer, tænketanke, standardudviklende organisationer og andre Non-Govermental Organisations (NGO) kort behandles. Denne del af papiret afsluttes med en kort beskrivelse af forskellige tilgange til ikke-finansiel rapportering og en introduktion af de forskellige sæt kvalitetskriterier, som præger området.   For det andet beskriver papiret kort og tydeligt tre forskellige former for ikke-finansielle regnskaber, nemlig videnregnskabet, bæredygtighedsregnskabet og det (social)etiske regnskab.Ikke-finansielle regnskaber gøres på den måde mere konkrete ved at kigge på de forskellige rapporteringsformers definitioner og modeller, rapporteringens indhold og proces, og de respektive relevante kvalitetskriterier. Grunden til at vælge disse tre rapporteringsformer er, at bæredygtighedsregnskaber internationalt set for tiden er den mest anvendte form for ikke-finansiel rapportering, mens Danmark som moderne vidensamfund også fokuserer en del på videnressourcer (se for eksempel Årsregnskabslovens § 99). Selv om etiske regnskaber nok er den mindst udbredte form for regnskaber, medtages det her alligevel, fordi udviklingen i ikke-finansiel rapportering viser en tydelig tendens til øget brugerinvolvering i udarbejdelse af rapporterne. Det etiske regnskab kan bruges som en god model for, hvordan denne brugerinvolvering kan se ud. Miljøregnskaber er her blevet fravalgt, fordi de er mere lovbundne og standardiserede i praksis, og forventes derfor at være mere kendte.

 17. Trængsel på vejene : Trængsel som følge af den stigende vejtrafik giver anledning til store samfundsøkonomiske tab. nfrastrukturkommissionens forslag omudbygning af kapaciteten er utilstrækkelige og kan ikke forventes at føre til en langtidsholdbar løsning af problemerne.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann

  2008-01-01

  Trængsel i trafikken står højt på den politiske dagsorden. Jævnligt kan vi læse om hvor mange tusind timer der spildes i trafikken og hvor mange milliarder der går tabt derved. Landspolitikere, organisationer, regioner og kommuner står i kø for at forlange at der gøres noget ved de stigende trængselsproblemer omkring København og andre steder i landet. Infrastrukturkommissionen har det som et af deres væsentlige indsatsområder at reducere trængselen (Infrastrukturkommissionen 2008a; 185). Den faglige baggrund for dette hentes i en rapport Projekt Trængsel udgivet af Trafikministeriet (COWI & CTT 2004), hvori det gennemsnitlige daglige tidsspilde i trafikken i Hovedstadsområdet opgøres til ca. 100.000 timet, svarende til et samfundsøkonomisk tab på 5,7 mia. kr. om året, samt en fremskrivning publiceret i Ingeniøren hvor det samfundsøkonomiske tab som følge af trængsel i et business-as-usual-scenarie prognosticeres til at udgøre 9-10,5 mia. kr./år i 2015 og 11,5-15 mia. kr./år i 2030 (Nielsen Landex & Rørbech 2006). Beløbet på de 5,7 mia. kr./år gengives også af Infrastrukturkommissionen (2008b; 6). Det er klart at samfundsøkonomi i denne størrelsesorden må påkalde sig politisk interesse. Når det oven i købet er et fænomen som mange mennesker føler sig generet af, så opstår der et stort politisk pres for at "få gjort noget ved det". I denne artikel analyseres det lidt nærmere hvori det samfundsøkonomiske tab består og hvilke muligheder der er for at reducere det. Udgivelsesdato: april

 18. Ikke bare porno på mobilen : Sexting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’.

 19. Ejeraftalens håndhævelse : Da ejeraftalen ikke binder selskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2010-01-01

  Artiklen advarer om, at den nye danske selskabslov (om aktieselskaber og anpartsselskaber) med virkning fra den 1. marts 2010 på afgørende måde har afsvækket virkningen af aktionær- og anpartshaveroverenskomster indgået vedrørende danske selskaber. Disse aftaler (med lovens nye ord: ejeraftaler) kan efter den nye retstilstand ikke binde selskabet i selskabsretlig forstand, og stemmeretsasftaler, forkøbsretsaftaler mv. kan derfor alene gælde på det aftaleretlige plan mellem aftalens parter. Artiklen analyserer konsekvenserne heraf. Der opfordres til, at ret og pligt fra ejeraftalerne nu i videst muligt omfang gentages i selskabets vedtægter, således at forskrifterne bliver bindende for selskabet og dets ledelse. Endelig analyseres det, om ejeraftalens parter kan være forpligtet (ud fra uskrevne aftaleretlige loyalitetsgrundsætninger) til at stemme for en sådan gentagelse i vedtægterne af de centrale bestemmelser i ejeraftalen.

 20. Hidsig dame kan køle kloden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaas, Eigil

  2010-01-01

  Historiens største vulkanudbrud har givet koldere klima i årevis. Et af dem skjulte den globale opvarmning i tre år. Island har en eksplosiv dame, der kan bidrage til afkølingen. Af Tirsdag den 20. april 2010, 22:06 Den islandske vulkan Katla er ifølge overleveringen opkaldt efter en kvinde. Hun må have være en hidsig dame med et voldsomt temperament og vredesudbrud store nok til at skræmme horder af bejlere på flugt over de islandske vidder. Vulkanen Katla gemmer nemlig på kræfter så voldsomme, at de kan afkøle klimaet i hele Europa, hvis de undslipper den hidsige islandske dame. Den aktuelle askesky, der lammer europæisk lufttrafik på sjette døgn, ligner en forsigtig prut i sammenligning med det udbrud, der kan være på vej fra Katla. Hvis det kommer, kan det skrive sig ind som det næste i rækken af vulkanudbrud, der udover en række voldsomme umiddelbare konsekvenser også får betydning for klimaet regionalt eller globalt. Pinatubo gik amok For mindre end 20 år siden oplevede verden et af de udbrud, der har haft den største kendte effekt på klodens klima. Da den phillippinske vulkan Pinatubo gik amok i 1991, var udløsningen af partikler og aresoler (dråber) så omfattende, at det skjulte den globale opvarmning i tre år. Fra 1992 til 1994 reflekterede vulkanens partikler og aerosoler så megen solvarme, at de alene betød en afkøling af den globale temperatur på omkring en halv grad, hvilket var mere end rigeligt til at modvirke opvarmningen fra drivhuseffekten. Men endnu større effekt på klimaet havde formentlig historiens største udbrud fra den indonesiske vulkan Tambora, der i 1815 sendte 150 kubikkilometer aske og gas mere end 40 kilometer ud i atmosfæren. Året efter slog vinhøsten i Frankrig fejl, kornhøsten var en katastrofe, og i London registrede man sommertemperaturer på to til tre grader under det normale. I New England sneede det i juni, og for grønlænderne blev 1816 ifølge beretningerne et år uden sommer. Klimaforsker og professor i meteorologi Eigil Kaas siger, at vulkanerseffekt på klimaet blandt andet afhænger af, om de er eksplosive og kan sende asken så højt op i atmosfæren, at den ikke falder til jorden med nedbøren. Og netop Katla på Island er en eksplosiv moster, fordi den befinder sig under en flere hundrede meter tyk dyne af is, gletsjeren Myrdallsjökull. Mødet mellem den gloende hede magma og vandet i gletsjeren skaber eksplosioner, der kan sende partikler og aerosoler (dråber) mange kilometer i vejret. »Hvis udbruddet er langvarigt og sender asken mange kilometer op i atmosfæren, kan partiklerne spredes over meget store områder af den nordlige halvkugle. Hvis asken samtidig indeholder meget svovl, er der skabt forudsætning for en betydelig afkølende effekt. For det er især dråber af svovlsyre, der reflekterer sollyset, og de opholder sig også i længere tid i atmosfæren,« siger Eigil Kaas . Franklin undrede sig Hvis Katla skulle lægge en dæmper på den globale opvarmning, er det ikke første gang, en islandsk vulkan køler kloden. Faktisk var det et meget voldsomt udbrud fra den islandske vulkan Laki i 1783, som var ophavet til opdagelsen af vulkanernes klimaeffekt. Den amerikanske videnskabsmand og statsmand Benjamin Franklin undrede sig under et ophold i Paris over en tør tåge, som solen ikke kunne brænde af, og han antog, at fænomenet skyldtes udbruddet i Laki. Kilde: GEUS

 1. Det vigtigste er, hvad vi gør, ikke hvad vi siger

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Mette

  2014-01-01

  En ny canadisk undersøgelse om privat øvelseskørsel viser, at forældres instruktioner til deres børn om trafiksikker bilkørsel ikke kan opveje betydningen af forældrenes egen kørestil. Den måde forældre kører på, har således større indflydelse på deres børns kørsel, end det forældrene siger om, hvordan man bør køre. Effekten af det forældrene siger, er dog forskellig alt efter, hvilken type risikoadfærd der er tale om.

 2. Nalokson nesespray kan redusere risikoen for dødelige heroinoverdoser

  OpenAIRE

  Philipp Paul Koren Lobmaier; Thomas Clausen; Therese Kristine Dalsbø

  2011-01-01

  Bakgrunn: Antall overdosedødsfall blant heroinmisbrukere i Norge er høyt. Behandling med motgiften nalokson er kun tilgjengelig gjennom helsepersonell. Nalokson kan også gis som nesespray av ikke helsepersonell. Økt tilgjengelighet av nalokson kan redusere både antall fatale overdoser og fare for stikkskader og blodsmitte med hepatitt C og hiv blant helsepersonell. I denne artikkelen presenterer vi kunnskap om bruk av nalokson nesespray i behandling av opioidoverdoser.Material og metode:...

 3. Kan man tale sig til en ny organisationskultur?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabrielsen, Jonas; Mouton, Nicolaas T.O.

  2014-01-01

  Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog pa?, at ledertalen med fordel kan betragtes som en hybrid, der ba?de har til forma?l at fremme problemstillinger af aktuel karakter samt antagelser af kulturel karakter.

 4. Hospitalsstandardiseret mortalitetsratio kan ikke sikkert relateres til kvaliteten af patientbehandlingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerdes, Ulrik; Poulstrup, Arne

  2012-01-01

  Hospital standardised mortality ratios (HSMRs) are presumed to reflect an overall quality of patient care in hospitals. Figures for all Danish hospitals are being published quarterly on the Internet, and aggregated values are used to set goals for both regional and nationwide efforts to improve quality of care and patient safety. We have analysed the available data from 2007 through 2011 and cannot reconcile the quite substantial and often sudden changes in HSMRs with changes in quality of care, but believe that they are due to inherent noise in calculating HSMRs, e.g. owing to variable quality of the diagnostic coding.

 5. Hele vægten kan ligge i billedet : En drøftelse af Wittgensteins begreber om religion og videnskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2008-01-01

  Wittgenstein skelner skarpt mellem et videnskabeligt og religiøst sprog. Myte og magi består imidlertid ikke i en misforstået videnskabelighed, og videnskabeligheden kan ikke ophæve eller oversætte betydningen af det religiøse sprog. Begge former for sprog består i billedlighed, men knyttet til forskellige funktioner.  

 6. LEAN dig ikke tilbage

  DEFF Research Database (Denmark)

  WeirsØe, Mathilde

  2011-01-01

  Fit, slankere, hurtigst. Lean-konceptet ruller ind over de offentlige institutioner, hvor det skal trimme og effektivisere arbejdsprocesser. Men hvor er den maksimale grænse for effektivitet? Er der et ’tipping point’, hvor Lean ikke længere motiverer, men snarere udmatter

 7. Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Lisbeth Villemoes

  2010-01-01

  Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er derfor dokumentation for, at fysisk træning er et relevant tilbud i kommunernes demensindsats. Undersøgelsen peger også på, at der er et vist belæg for, at træning af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og indlæring kan forbedre disse funktioner hos ældre personer uden demens. Der er dog ikke nok belæg for en mere generel effekt af kognitiv træning og andre ikke-medicinske indsatser. Når det gælder uddannelse, træning og supervision af professionelle omsorgsgivere for personer med demens er der brug for yderligere afklaring af effekten af disse tiltag. Den svage dokumentation for indsatserne er ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke har effekt, men at der mangler dækkende forskning på området. For at afgøre hvilken rolle disse indsatser bør have i den fremtidige danske demensindsats, er der behov for et koordineret samarbejde mellem kommuner, regioner, stat og forskningsinstitutioner. Denne Kommenterede Udenlandske Medicinske Teknologivurdering (KUMTV) er en kommentering af to udenlandske MTV-rapporter, en canadisk og en svensk rapport, der begge belyser en bred vifte af demensindsatser, herunder fysisk træning, kognitiv træning, adfærdsterapi, lysterapi og musik- og danseterapi til personer med og uden demens. Endvidere belyses indsatser rettet mod professionelle omsorgsgivere for personer med demens, herunder uddannelse, træning og supervision.

 8. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi vil komme til at elske om to år, den funktionelle kantinemand, som vi ikke kan forestille os, eller den nutrigenomics-baserede specialkost, som vil tillade os at forene nydelse, helse og slankhed. Udgivelsesdato: 1. juni

 9. Regulation and Function of IKK and IKK-Related Kinases

  Science.gov (United States)

  Hans Hacker (Department of Infectious Diseases; REV)

  2006-10-17

  With six figures and 199 references, this review describes the functions of and regulatory mechanisms controlling the activity of a family of kinases that are instrumental for activation of the host defense system. These kinases are called IKK and IKK-related kinases. The family includes IKK?, IKK?, and IKK?, which regulate the activity of the nuclear factor kappa B (NF-?B) family of dimeric transcription factors, and IKKϵ or IKK-i and one variously named TBK1 (TANK-binding kinase), NAK (NF-?B–activated kinase), or T2K (TRAF2-associated kinase), which regulate the activity of transcription factors that are important for the induction of type I interferon (IFN-I). Through an evaluation of the mechanisms by which NF-?b activity is regulated and the roles that each kinase plays in this process, as well as functions beyond NF-?B regulation, the authors provide insight into the roles these IKKs and related kinases play in immune responses, cell survival, and cancer.

 10. Ubiquitin-Like Domain of IKK? Regulates Osteoclastogenesis and Osteolysis

  OpenAIRE

  Zhang, Yanhong; Otero, Jesse E; Abu-Amer, Yousef

  2013-01-01

  The transcription factor NF-?B family is central for osteoclastogenesis and inflammatory osteolysis. Activation of NF-?B dimers is regulated by a kinase complex predominantly containing IKK? (IKK1), IKK? (IKK2), and a regulatory subunit, IKK?/NEMO. IKK? and IKK? catalyze the cytoplasmic liberation and nuclear translocation of various NF-?B subunits. The requirement of IKK? and IKK? for normal bone homeostasis has been established. Congruently, mice devoid of IKK? or IKK? exhibit in vitro and ...

 11. Parkforvaltere kan styrke udeundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Sejr; Bentsen, Peter

  2010-01-01

  Udeundervisning i skolernes nærmiljø bliver mere og mere udbredt. Kommunernes parkforvaltninger kan være med til at skabe endnu bedre vilkår for skolerne ved blandt andet at sørge for informationsmateriale om de grønne områder i skolernes nærmiljø, ved at planlægge varierede områder samt ved at skabe både gode samlingssteder og plads til forskellige aktiviteter.

 12. "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet

  Index Scriptorium Estoniae

  Opstad, Steinar

  2004-01-01

  Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

 13. Kan lignin omdannes til flydende brændstof? : Udfordringer ved solvolytisk tilgang til ligninomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders; Felby, Claus

  2015-01-01

  Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her beskrives solvolyse samt dens potentiale og udfordringer.

 14. De svarer ikke : fordummende uskikke i den politiske debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2013-01-01

  Ny udgave af bogen, der udkom i 2011. Opdateret og udvidet med nye eksempler fra debatten. Hvad har politikerne gang i, spørger Christian Kock i "De svarer ikke" for så at undersøge, netop hvad det er, politikerne gør, når de gang på gang forplumrer, fordrejer eller forpasser ellers vigtige debatter og diskussioner. Gennem flere år har Christian Kock fulgt debatten og samlet eksempler på, hvor godt og hvor galt det kan gå, når politikere og meningsdannere diskuterer med hinanden og med offentligheden. Resultatet er en kritisk analyse af den danske politiske debat og frem for alt af alle de måder, hvorpå de folketingsvalgte politikere gang på gang sender diskussionen på vildveje ved hjælp af en række tilbagevendende uskikke: Det handler om vildledende talfusk, "stråmænd", ikke-svar, fortielse, fordrejning, affejning, bevidste misforståelser, "omvendt lommetyveri" og meget mere. Et særligt kapitel tager indvandrerdebatten under luppen og kritiserer begge sider. Har man først fået øje på politikernesmest almindelige unoder, er man bedre klædt på til at forholde sig kritisk og selvstændigt til den politiske debat. "De svarer ikke" er en kontant og meget håndgribelig kritik af politikere, der fordrejer og forplumrer debatter, og af uforberedte journalister, der alt for let lader politikerne komme af krogen.

 15. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien: 1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd). 2. Støtte fra naboer og regionale stormagter 3. Parterne anser en militær sejr for umulig 4. Legitime lokale ledere, der kan føre en fredsaftale ud i livet 5. Ekstern sikkerhedsgaranti (international fredsstyrke) 6. Økonomisk hjælp til implementering. Ingen af forklaringsmodellens seks betingelser for fred er opfyldt, og der er heller ikke udsigt til, at de bliver det foreløbig. Som situationen er nu, påvirker de seks betingelser oven i købet hinanden negativt. Den manglende konsensus i Sikkerhedsrådet gør det sværere at få landene i regionen til at enes om at gøre en fælles indsats for at stoppe krigen; hvilket igen gør det umuligt at presse parterne til at indstille kampene. Mægling har ikke udsigt til at lykkes, fordi eksterne aktører på de globale og regionale niveauer fortsætter med at støtte parternes væbnede kamp. Det har resulteret i et dødvande på slagmarken, som ikke ser ud til at kunne brydes foreløbig. Selvom regimet i kraft af en ændret strategi og støtte fra Iran og Hizbollah har været i stand til at genvinde kontrollen med det meste af det vestlige Syrien, så har regimet ikke ressourcer til at kunne generobre hele landet. Oprørerne er for uenige til at kunne enes om en samlet indsats mod regimet, og den stærkeste oprørsgruppe, Islamisk Stat, ligger i åben kamp med både regimet og de andre oprørsgrupper. Der er heller ingen eksterne aktører, som ser en interesse i at levere kampafgørende støtte til nogen af siderne. Konsekvensen er et dødvande, som vil trække konflikten i langdrag. Det er muligt, at den amerikansk-ledede diplomatiske og militære indsats mod den Islamiske Stat, der blev iværksat i august 2014, på længere sigt kan være med til at gøre støtten til de moderate oprørere mere koordineret og effektiv. Men det vil tage lang tid, fordi de moderate oprørere på det tidspunkt var markant svagere end både regimet og Islamisk Stat, og fordi oprørernes støtter stadig var langt fra at enes om en egentlig strategi for deres indsats i Syrien. Den amerikanske operation er derfor i bedste fald ”enden på begyndelsen”, som Churchill ville have udtrykt det. Kapitlet besvarer spørgsmålet: hvorfor er det så svært at få våbnene til at tie i Syrien?

 16. Kan det overhovedet lade sig gøre? Fødevarehandel på internettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2003-01-01

  Forbrugerne kan se fordele ved at handle fødevarer på internettet, men også barrierer. De er enige om, at internettet er kommet for at blive, og at udviklingen kun går en vej - og det er frem. Det ser ud til, at der er tre segmenter inden for internethandel med fødevarer: -forbrugere, der ikke ønsker at bruge internettet, primært på grund af sikkerheden -forbrugere, der ønsker at dække deres basale behov med internethandlen og -forbrugere, der søger spænding og nye oplevelser Alle forbrugersegmenter er imidlertid enige om at handlen på nettet med fødevarer vil øges i de kommende år.

 17. Novel Phosphorylations of IKK?/NEMO

  OpenAIRE

  Lee, Sun Hwa; Toth, Zsolt; Wong, Lai-Yee; Brulois, Kevin; Nguyen, Jim; Lee, June-Yong; Zandi, Ebrahim; Jae U. Jung

  2012-01-01

  Central to NF-?B signaling pathways is IKK?/NEMO, a regulatory subunit of the cytoplasmic I?B kinase (IKK) complex, which undergoes various posttranslational modifications, specifically phosphorylation, to regulate its function. Furthermore, Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) FADD-like interleukin-1? (IL-1?) converting enzyme (FLICE) inhibitory protein (vFLIP) activates the NF-?B signaling pathway by directly interacting with IKK?/NEMO. However, the exact functions of IKK...

 18. Bankernes problemer er ikke forbi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Grosen, Anders

  2014-01-01

  I denne leder diskuteres de resultater, som findes i artiklen af Raaballe, Jeppesen og Sahin i Finans/Invest 4/14. Lederen beskriver specielt de udfordringer som bankerne står overfor som konsekvens af det lave renteniveau. Endvidere diskuteres de løsninger, der kan sikre, at også i fremtiden haves et velfungerende bankmarked. Disse inkluderer specielt et behov for øget gennemsigtighed omkring bankernes indtjening, øget konkurrence om specielt udlånskunderne, fortsatte besparelser samt et behov for at se på de uheldige konsekvenser af indskydergarantien.

 19. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ...

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx filmatisere den. Derigennem får eleverne anledning til at diskutere og gennemarbejde værket på kryds og tværs – og for at skabe og bringe fortolkninger i spil.

 20. Ubiquitin-like domain of IKK? regulates osteoclastogenesis and osteolysis.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yanhong; Otero, Jesse E; Abu-Amer, Yousef

  2013-07-01

  The transcription factor NF-?B family is central for osteoclastogenesis and inflammatory osteolysis. Activation of NF-?B dimers is regulated by a kinase complex predominantly containing IKK? (IKK1), IKK? (IKK2), and a regulatory subunit, IKK?/NEMO. IKK? and IKK? catalyze the cytoplasmic liberation and nuclear translocation of various NF-?B subunits. The requirement of IKK? and IKK? for normal bone homeostasis has been established. Congruently, mice devoid of IKK? or IKK? exhibit in vitro and in vivo defects in osteoclastogenesis, and IKK?-null mice are refractory to inflammatory arthritis and osteolysis. To better understand the molecular mechanism underlying IKK? function in bone homeostasis and bone pathologies, we conducted structure-function analysis to determine IKK? functional domains in osteoclasts. IKK? encompasses several domains, of which the ubiquitination-like domain (ULD) has been shown essential for IKK? activation. In this study, we examined the role of ULD in IKK?-mediated NF-?B activation in osteoclast precursors and its contribution to osteoclastogenesis and osteolysis. We generated and virally introduced IKK? in which the ULD domain has been deleted (IKK??ULD) into osteoclast progenitors. The results show that deletion of ULD diminishes IKK? activity and that IKK??ULD strongly inhibits osteoclastogenesis. In addition, unlike wild type (WT)-IKK?, IKK??ULD fail to restore RANKL-induced osteoclastogenesis by IKK?-null precursors. Finally, we provide evidence that IKK??ULD blocks inflammatory osteolysis in a model of murine calvarial osteolysis. Thus, we identified the ULD as crucial for IKK? activity and osteoclastogenesis and found that ULD-deficient IKK? is a potent inhibitor of osteoclastogenesis and osteolysis. PMID:23686246

 1. At være eller ikke være : Kunstnernes placering på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Carsten; Ventura Campos Lima, Maria da Paz

  2011-01-01

  Kunstnernes arbejdsmarked er generelt præget af usikre ansættelser målt i forhold til den sikkerhed, en fast fuldtidsstilling giver. De har mange kontrakter hen over året, og det gør dem mere udsat på arbejdsmarkedet, fordi den danske model i bund og grund kun yder sikkerhed for ansatte i faste stillinger. Er kunstnerne på den anden side så etablerede, at de kan være ligeglade og bare leve fra hånden i munden og samtidig lægge lidt til side til pensionen? Svaret er, at det er der kun meget få som kan. Mange kunstnere, skabende som udøvende, har job ved siden af eller perioder med supplerende understøttelse. Det gør dem udsat på det danske arbejdsmarked, fordi de ikke bliver omfattet af de regler, som overenskomstdækningen giver. Heller ikke i forhold til lovgivningen nyder de speciel dækning, hvilket skyldes, at de kan opfattes som både selvstændige og lønmodtagere. Freelancere er ikke en type beskæftigede i lovens forstand. Kun på nogle få parametre er kunstnerne insidere. De er højtuddannede, og de har selv valgt deres i vores terminologi ’usikre ansættelse’ ud fra et ønske om anderledes karriereveje og ønsket om at slå igennem. Kapitlet er inddelt i tre dele: I første del diskuteres nogle bidrag fra litteraturen, som fokuserer på kunstnernes særlige status på arbejdsmarkedet. Derudover diskuteres relevansen af at undersøge kunstnernes status på baggrund af insider/outsider-debatten. I anden del gennemgås empiriske data vedrørende kunstnernes beskæftigelse med særligt fokus på to punkter: For det første en sammenligning mellem beskæftigelsen i den kulturelle sektor i henholdsvis Danmark og EU ud fra statistiske data i forhold til ansættelsesformer og uddannelse. Resultaterne diskuteres på baggrund af insider/outsider-debatten. For det andet kortlægges den interne differentiering på kunstnernes arbejdsmarked i Danmark set i forhold til ansættelsesformer. I tredje del foretages en nærmere kvalitativ analyse af kunstnernes situation i Danmark ud fra de fire kriterier for, hvornår en lønmodtager kan betragtes som henholdsvis en insider eller en outsider i henhold til den danske model.

 2. Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt : hvorfor ikke?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tomas HØjgaard

  2007-01-01

  Afhandlingen er et af resultaterne af et forsknings- og udviklingsprojekt inden for matematikkens didaktik. Ph.d. projektet har omfattet en systematisk undersøgelse struktureret omkring spørgsmålet: Hvorfor er matematisk modellering ikke matematikundervisningens omdrejningspunkt? Undersøgelsen begyndte med en analyse af, hvad man potentielt kan opnå ved at lægge stor vægt på matematisk modellering i matematikundervisningen. Det har jeg fulgt op med at analysere nogle centrale forhold ved tilrettelæggelsen af en sådan undervisning. Derefter har jeg brugt pejlemærkerne herfra til at forsøge at lade en klasse i det almene gymnasium gennemføre et toårigt undervisningsforløb med matematisk modellering som omdrejningspunkt. Det forløb har jeg så analyseret for at identificere muligheder og centrale hindringer på alle niveauer. Den strukturering af undersøgelsen motiveres og uddybes i afhandlingens del I, som afsluttes med de forskningsspørgsmål jeg har formuleret og en synopsis. Som en mere formel sammenfatning af undersøgelsens og afhandlingens struktur gengiver jeg denne del af teksten her: a) Hvilke potentialer kan jeg - på baggrund af matematikfaglige og kognitions-psykologiske analyser - argumentere for der er ved at arbejde med analyse og konstruktion af matematiske modeller i matematikholdige almendannende uddannelser? b) Hvilken betydning kan jeg tillægge begreberne matematisk modellering, matematisk problemløsning, kompetence, matematisk modelleringskompetence, matematisk problembehandlingskompetence, teknologisk kompetence og demokratisk kompetence, så de i forhold til de fundne potentialer kan bruges konstruktivt i forbindelse med tænkning om samt tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af matematikholdig undervisning på almendannende uddannelser? I del II argumenterer jeg for at de afsøgte potentialer eksisterer på to fronter: I et begrundelsesmæssigt perspektiv handler det om at matematikundervisningen skal kunne levere væsentlige bidrag til udvikling af elevernes teknologiske og demokratiske kompetence. I forhold til begge disse kompetencer er potentialet gradbøjet efter hvor aktivt eleverne tager del i de afgrænsende og kritisk vurderende sider af arbejdet med matematiske modeller, og det motiverer en begrebsforståelse som betoner disse sider af en matematisk modelleringsproces. I et kognitions-psykologisk perspektiv ligger potentialet i at udvikle elevernes relationelle forståelse ved at skabe anvendelsesmæssig erfaringstilknytning til de matematiske begrebsstrukturer der er i spil. Muligheden for at indfri potentialet gradbøjes efter i hvilket omfang eleverne - som en del af arbejdet med matematisk modellering - engageres i anvendelsesorienteret matematisk problemløsning, hvilket motiverer en bestemt forståelse af hvad matematisk problemløsning vil sige. c) Hvilke tilrettelæggelsesmæssige karakteristika i forhold til måden matematisk modellering potentielt kan integreres i undervisningen på kan jeg med afsæt i teoretiske analyser argumentere for som centrale, hvis målet i videst mulig udstrækning som muligt at udvikle elevernes matematiske modelleringskompetence? I del III opstiller jeg fire ankerpositioner for tilrettelæggelsen: 1) Matematisk modellering praktiseret som elevstyret problemorienteret projektarbejde skal indgå som tilbagevendende aktivitet i undervisningen. 2) De overordnede indholdsmæssige retningslinjer for undervisningens afvikling skal bestå i en krydsning af en karakteristik af en række faglige kompetencer og overordnede faglige stofområder. 3) Den didaktiske kontrakt i de ikke-projektorganiserede dele af undervisningen skal have udvikling af elevernes matematiske problembehandlingskompetence som omdrejningspunkt, og en betydelig del af de problemer der arbejdes med, skal involvere matematisering. 4) Det skal sikres at der er overensstemmelse mellem hvad der tillægges vægt i undervisningen og i den summative evaluering. I afhandlingen har jeg afgrænset mig til kun at forsvare de tre førstnævnte positioner gennem en egentlig

 3. Horisont. Europæerne er ikke verdensborgere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  2010-01-01

  I anledningen af den tyske sociolog Ulrich Becks besøg i Danmark i dag sætter Klaus Rasborg, lektor, ph.d. og mag.art., Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, spørgsmålstegn ved, om vi er klar til det kosmopolitiske samfund, som Beck taler om. EU kan siges at rumme kosmopolitiske træk, da den er et forsøg på at etablere en transnational styring. Alligevel viser de såkaldte Eurobarometerundersøgelser, at befolkningen i mange EU-lande primært identificerer sig med deres nationalstatslige tilhørsforhold, hvilket viser, at intet tyder på, at der er nogen særlig stærk europæisk identitet. Det tyder altså på, at der er et stykke vej, før Becks kosmopolitisme bliver en realitet.

 4. Obama skal ikke nyde noget af Syrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til

 5. Brændeovne duer IKKE til opvarmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2007-01-01

  Miljøstyrelsens og den samlede regerings ambitioner med brændeovnene kritiseres som uansvarlige p.g.a. den allerede længe formodede, men i dag velanalyserede og for Danmark som helhed beskrevne  alvorlige luftforurening især med klorerede dioxiner, PAH og fine partikler. Figenbladet med den såkaldte CO2-neutralitet af biomasseafbrænding gælder i hvert fald ikke træforbrænding under de givne vilkår af en akut nødvendighed af at knække CO2-emissionskurven af klimahensyn. CO2-bindingens tidsprofil for træer er dertil for langstrakt. Hvis skovene for alvor skulle bruges til fremskyndet og mere intensiv binding af CO2, burde man satse meget mere på naturnær skovdrift (potentialet er tre gange så stor som ved konventionel skovdrift, som danske forsøg har vist). Udgivelsesdato: december

 6. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? : eller hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde (igen) gøres til et spørgsmål om diæt·etisk bemestring og ikke kun diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand.

 7. Besvarelse af spørgmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? : eller hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde (igen) gøres til et spørgsmål om diæt·etisk bemestring og ikke kun diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand.

 8. Livsstilsendring – hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2014-01-01

  Full Text Available Lifestyle - change. How can use of pictures be an expedient tool in communicating dietary guidance towards non- ethnical Norwegian illiterates?Background: In an increasingly globalized world, service providers experience multicultural challenges within most areas of society. In order to reach their recipients with adequate information and guidance it is imperative to communicate in a way that enables the parties to understand each other. With limited access to interpreter services, the challenges are particularly vast for the group of non- ethnical Norwegian illiterates. Purpose: In this study we have examined to which degree facilitating for the use of pictures can be an expedient tool in communicating dietary guidance. The study was conducted at a family shelter where the majority of the clients were non- ethnical Norwegian illiterates.Method: Pictures of various food and beverages from different suppliers were downloaded from the internet. They were categorized and laminated in an appropriate scale for guidance use. Results: The results are uplifting in regards to usefulness value and increase of competence. The study points to a need of additional empirical research on the use of pictures within different areas of life where language barriers and illiteracy obstructs communication. Further research could also contribute to an answer to whether expedient use of pictures could enhance and strengthen the use of the Norwegian spoken language.

 9. Novel Phosphorylations of IKK?/NEMO.

  Science.gov (United States)

  Lee, Sun Hwa; Toth, Zsolt; Wong, Lai-Yee; Brulois, Kevin; Nguyen, Jim; Lee, June-Yong; Zandi, Ebrahim; Jung, Jae U

  2012-01-01

  Central to NF-?B signaling pathways is IKK?/NEMO, a regulatory subunit of the cytoplasmic I?B kinase (IKK) complex, which undergoes various posttranslational modifications, specifically phosphorylation, to regulate its function. Furthermore, Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) FADD-like interleukin-1? (IL-1?) converting enzyme (FLICE) inhibitory protein (vFLIP) activates the NF-?B signaling pathway by directly interacting with IKK?/NEMO. However, the exact functions of IKK?/NEMO phosphorylation and its KvFLIP interaction in NF-?B activation remain elusive. Here, we report two novel phosphorylation sites of IKK?/NEMO and their negative effect on the IKK?/NEMO-mediated NF-?B signaling pathway. First, the Src family protein tyrosine kinases (SF-PTKs), including Src, Fyn, Lyn, and Fgr, interact with and phosphorylate tyrosine residue 374 (Y374) of IKK?/NEMO. Mutation of the Y374 residue to phenylalanine (Y374F) specifically abolished SF-PTK-mediated tyrosine phosphorylation, leading to increased tumor necrosis factor alpha (TNF-?)-induced NF-?B activity. Moreover, our mass spectrometry analysis found that the serine 377 residue (S377) of IKK?/NEMO underwent robust phosphorylation upon KvFLIP expression. Replacement of the IKK?/NEMO S377 residue by alanine (S377A) or glutamic acid (S377E) resulted in a significant increase or decrease of NF-?B activity and TNF-?-mediated IL-6 cytokine production, respectively. Our study thus demonstrates that the Y374 or S377 residue located at the C-terminal proline-rich domain of human IKK?/NEMO undergoes phosphorylation upon TNF-? treatment or KvFLIP expression, respectively, resulting in the suppression of IKK?/NEMO activity to induce NF-?B activation. This study suggests the potential phosphorylation-mediated feedback negative regulation of IKK?/NEMO activity in the NF-?B signaling pathway. IMPORTANCE Since unchecked regulation of NF-?B has been linked to uncontrolled proliferation and cell death, the downregulation of the NF-?B signaling pathway is as important as its activation. Specifically, the phosphorylation-mediated modification of IKK?/NEMO is a critical regulatory mechanism of NF-?B activity. Here, we report two novel phosphorylations of IKK?/NEMO and their negative effects on the NF-?B signaling pathway. First, the Src family protein tyrosine kinase interacts with and phosphorylates tyrosine residue 374 of IKK?/NEMO, suppressing tumor necrosis factor alpha (TNF-?)-induced NF-?B activity. Additionally, Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) FADD-like interleukin-1? (IL-1?) converting enzyme (FLICE) inhibitory protein (KvFLIP) expression induces a robust phosphorylation of the serine 377 residue of IKK?/NEMO, resulting in a significant decrease of NF-?B activity. Our study thus demonstrates that the Y374 or S377 residue of IKK?/NEMO undergoes phosphorylation upon TNF-? treatment or KvFLIP expression, respectively, resulting in the suppression of IKK?/NEMO activity to induce NF-?B activation. This also suggests the potential phosphorylation-mediated feedback negative regulation of IKK?/NEMO activity in the NF-?B signaling pathway. PMID:23131831

 10. Kan piger være gode fysikere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  TrentemØller, Stine

  2008-01-01

  Kulturelt formede stereotyper om drengefag og pigefag præger ikke kun valg af uddannelse og karriere men også arbejdspladskulturer, hvor disse uudtalte stereotyper skaber barrierer og endog eksklusion blot på baggrund af køn. Indenfor fysikken, både som undervisningsfag og forskerkarrierer, støder mange piger og kvinder på opfattelsen, at naturvidenskab er for drenge og piger sjældent bliver rigtig gode til det, hvilket præger valg og handlemuligheder langt ind i voksenlivet.

 11. The IKK Kinases: Operators of Antiviral Signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alissa M. Pham

  2010-01-01

  Full Text Available The ability of a cell to combat an intracellular pathogen requires a mechanism to recognize the threat and elicit a transcriptional response against it. In the context of virus infection, the cell must take measures to inhibit viral replication, meanwhile, convey warning signals to neighboring cells of the imminent threat. This immune response is predominantly mediated by the production of cytokines, notably, interferon beta (IFN?. IFN? signaling results in the transcriptional induction of over one hundred antiviral gene products whose timely expression renders infected cells more capable of inhibiting virus replication, while providing the uninfected cells with the reinforcements to generate a less permissive cellular environment. Induction of IFN? and many aspects of the antiviral response pivot on the function of the IKK and IKK-related kinases. Despite sharing high levels of homology and some degree of functional redundancy, the classic IKK kinases: IKK? and IKK?, and the IKK-related kinases: TBK1 and IKK?, perform distinct roles in regulating the host antiviral defense. These kinases serve as molecular operators in their cooperative ability to integrate incoming cellular cues and act on a range of essential antiviral transcription factors to reshape the cellular transcriptome during infection.

 12. ”Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås” : Når 6.A. læser Franz Kafka

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  Hvilke tekster kan man tillade sig at præsentere for børn i skolens undervisning? Det er det hovedspørgsmål, der stilles i denne artikel. Artiklens afsæt er et observations- og interviewstudie af en dansk 6. klasses læsning og analyse af tekster af forfattere som Franz Kafka, Fjodor Dostojevskij og Marcel Proust. Med udgangspunkt i en antagelse om, at litteratur for børn ikke nødvendigvis skal tilgodese børns interesser og umiddelbare lyst, men indimellem også være litteratur, som de ikke nødvendigvis forstår – noget der flytter, stiller spørgsmål og måske endda chokerer – undersøges forsøgsvis en type litteratur, som ellers udgrænses fra skolens litteraturundervisning, og herigennem diskuteres forestillinger om, hvad litteratur for børn er eller kan være. I denne diskussion præsenteres tre teoretisk forankrede begreber, nemlig uforudsigelighed, defamiliesering og adkomst, som efterfølgende anvendes til at få greb om den empiriske del af undersøgelsen. Artiklen forsøger ikke at fremstille et unuanceret billede af, at alle børnene er lige begejstrede for de nye tekster. Men den fremviser et billede af en klasse, hvor der bliver ført eksplosive litteratursamtaler om dem – og uanset, om man er et af de børn, der synes godt om teksterne, om man bliver irriteret, udfordret eller provokeret af dem, bliver de aldrig oplevet som intetsigende eller uvedkommende. Dermed kan artiklen også betragtes som en diskussion af den udprægede fagdidaktiske indstilling, at læreren skal vælge litteratur, der er særligt tilpasset børn: litteratur med ”en typografi og et layout, som gør den tilpas let at læse, og en sproglig form og en begrebsverden, som er passende i forhold til elevernes udvikling”, som det fx hedder i styringsdokumentet Fælles mål, der i Danmark anvendes til planlægning af den daglige undervisning (UVM, 2009, s. 41).

 13. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

 14. Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt Arne Bertheussen

  2014-11-01

  Full Text Available I artikkelen presenterer vi et konsept der en student løser tradisjonelle finansoppgaver i regneark i stedet for på papir. Oppgavene er interaktive. Dette betyr at studentene kan få formative tilbakemeldinger automatisk når de selv ønsker det. Målet med tilbakemeldingene er å hjelpe studentene til å komme et skritt videre med problemløsingen sin. Den innovative algoritmen som evaluerer studentenes arbeid gir tilbakemeldinger ikke bare på løsningsresultatet, men også på deloppgavene som fører frem til dette. Algoritmen gir tips og kommentarer som studentene kan bruke i arbeidet med å forbedre løsningene sin. En evaluering viser at interaktive oppgaver med formative tilbakemeldinger tilpasset den enkelte engasjerer og motiverer til oppgaveløsing. Studentene opplever også et godt læringsutbytte av å bruke interaktive oppgaver.AbstractThis article presents a concept where business students solve problem-solving tasks using a spreadsheet instead of paper. The tasks are interactive, which means that students can get academic formative feedback on their own request. The feedback focuses both on the process and the final result of the problem-solving. The aim is to guide the student in the right direction. An evaluation reveals that individual formative feedback provided automatically engages students and motivates to problem-solving. The students are also pleased with the learning outcomes from using the digital learning objects.

 15. Kan arbejdspladsen gøre en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Anne Dahl; JØrgensen, Michael SØgaard

  2008-01-01

  Sundhedsfremme drejer sig ikke kun om at fortælle befolkningen om, hvad der er sundt. Det drejer sig også om skabe de rette rammer, der gør det nemt og fristende at leve sundt i dagligdagen. Her har arbejdspladsen for mange voksne en central plads. Danske såvel som internationale studier peger på, at det er muligt at påvirke og ændre på medarbejdernes kost gennem forskellige typer målrettede indsatser. Viden på dette område er dog fortsat i sine tidlige ’teenageår’, og den videnskabelige litteratur på området er relativt sparsom.

 16. Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Niels

  Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne inficere regnbueørreder opdrættet i havbrug. Men en DNA vaccine udviklet på Veterinærinstituttet i Århus vil kunne beskytte fiskene mod sygdomsudbrud. Traditionelle vacciner baserer sig på dræbt eller svækket virus, men denne såkaldte DNA-vaccine består af et plasmid (cirkulær DNA-struktur) med et gen, der koder for virusets overfladeprotein. Når plasmidet sprøjtes ind i en fisks rygmuskel, vil det blive optaget af en del af muskelcellerne på injektionsstedet, dog uden at plasmidets gener kommer ind i cellernes egne kromosomer. Fidusen er, at disse muskelceller herefter kan lave virusproteinet på samme måde, som hvis de var inficerede med virus. Dette giver en meget effektiv aktivering af immunforsvaret, og da vaccinen ikke indeholder viruspartikler, er den meget sikker og kan ikke i sig selv give sygdom i vaccinerede fisk. Arbejdet begyndte for 10 år siden, og vaccinen er afprøvet talrige gange i laboratoriet ved forskellige temperaturer med godt resultat. En mindre afprøvning under dambrugsforhold har også givet gode resultater. Før det kan komme på tale bruge vaccinen ude, skal den dog godkendes af sundhedsmyndighederne. Egtvedsyge findes i flere lande i Europa og er kendt som en meget tabsvoldende virussygdom hos opdrættede regnbueørreder. Sygdommen er anmeldepligtig. Der har tidligere være lavet forsøg på fremavle fisk, der er resistente overfor VHS eller andre infektioner. Dette kan godt lade sig gøre, men er mere tidskrævende end vaccineudvikling. Dertil kommer at man kan risikere at øget resistens mod fx VHS medfører øget modtagelighed overfor andre infektioner. En bedre strategi vil derfor være at identificere genetiske markører for sygdomsresistens.

 17. Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Leif Lau

  2007-01-01

  Mink blev selekteret for eller imod udførelse af stereotyp adfærd. Voksne tæver fra den tredje afkomstgeneration blev undersøgt for stereotypi og anden adfærdsmæssig aktivitet, samt for vækst, reproduktion, temperament og stressniveau. Dette skete i efteråret 2004. Tæverne fra den lavt stereotyperende linie havde større kropsvægt både ved fravænning og efteråret igennem. Tidligere sete tendenser til mindre kuldstørrelse i den lavt stereotyperende linie forekom ikke i denne generation, formentlig på grund af bedre huldstyring i den forudgående vinterperiode. Tæverne i den lavt stereotyperende linie viste en tendens til større frygtsomhed, og denne tendens er bekræftet i andre undersøgelser. Det ser på den baggrund ud til at selektionen skader dyrenes velfærd. Resultaterne af stress-målingerne kan ikke på nuværende tidspunkt belyse effekten af selektionen på dyrenes velfærd.Jeppesen, L.L. 2007. Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink. Faglig Årsberetning 2006, 7-12. Pelsdyrerhvervets Forsøgs og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

 18. IKK? coordinates invasion and metastasis of ovarian cancer

  OpenAIRE

  Hsu, Sarah; Kim, Marianne; Hernandez, Lidia; Grajales, Valentina; Noonan, Anne; Anver, Miriam; Davidson, Ben; ANNUNZIATA, CHRISTINA M.

  2012-01-01

  I-?B kinases (IKKs) are key regulators of NF-?B signaling. Three IKK isoforms – ?, ? and ? – have been linked to oncogenesis, yet the precise components of NF-?B signaling in ovarian cancer have not yet been dissected. We surveyed 120 ovarian cancer specimens for IKK? expression. Notably, cytoplasmic expression was elevated in metastatic lesions relative to primary tumors (p=0.03). Therefore, we hypothesized that IKK? drives ovarian cancer metastasis. IKK? was identified previous...

 19. Hvordan kan man lære lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helth, Poula

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på, om der er behov for at udvikle radikalt anderledes uddannelser, hvor læring sker med afsæt i lederskabet og lederen selv. Her vil vi dels se på lederskabets betingelser for at lede velfærdsopgaven, dels på lederskabet som begivenhedsledelse, hvor den transformative læring antages at kunne sætte dybere spor end den traditionelle læring af ledelse gennem transfer. Herefter vil artiklen gennemgå læringsaspekter fra et netop afsluttet forskningsprojekt New Movement – New Responsive Welfare Management og analysere virkningen af den transformative læring i projektet. Artiklen viser, hvordan ledere kan udvikle et responsivt lederskab, hvor de finder energi og mod til at lede anderledes, når de arbejder med transformativ læring. Aspekter ved transformativ læring i forhold til transfer vil ligeledes blive belyst i denne artikel, som afsluttes med perspektiver for fremtidens lederuddannelser, herunder en kort præsentation af et nyt forskningsprojekt, der skal arbejde med eksperimenter i lederens egen praksis.

 20. Hvornår skal eller kan en forordning implementeres?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2012-01-01

  Artiklen analyserer, hvornår og under hvilke betingelser udgangspunktet om, at en forordning hverken skal eller kan implementeres, må fraviges, enten fordi forordningen direkte kræver gennemførelsesforanstaltninger, eller fordi den dog tillader (”muliggør”) gennemførelsesforanstaltninger, særligt hvis forordningen indrømmer staterne en skønsbeføjelse, som de kan udforme regler om, fx i form af talmæssige normer.

 1. Kan Extensions in Context of Concreteness

  CERN Document Server

  Pavlík, Jan

  2011-01-01

  This paper contains results from two areas -- formal theory of Kan extensions and concrete categories. The contribution to the former topic is based on the extension of the concept of Kan extension to the cones and we prove that limiting cones create Kan extensions. The latter topic focuses on two significant families of concrete categories over an arbitrary category. Beck categories are defined by preservance properties while newly introduced l-algebraic categories are described by limits of categories of functor algebras. The latter family is shown to be rather natural. The well known Beck's theorem states that the monadic categories are precisely the Beck categories with free objects. We strengthen this theorem by weakening the assumptions of the existence of free objects and we replace it by existence of some Kan extensions, namely the pointwise codensity monads. Moreover, using the result on Kan extensions of cones we show that for l-algebraic categories even weaker assumption fits.

 2. DMPD: Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 18353649 Are the IKKs and IKK-related kinases TBK1 and IKK-epsilon similarly activated? Chau TL, ... Gatot JS, Patrascu F, Carpentier I, Chapelle JP, O'Neill ... L,Beyaert R, Piette J, Chariot A. Trends Biochem S ... Gatot JS, Patrascu F, Carpentier I, Chapelle JP, O'Neill ... L,Beyaert R, Piette J, Chariot A. Publication Tren ...

 3. Ny Mycoplasma Hyosynoviae vaccine forebygger ikke halthed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara TØlbØll

  2013-01-01

  Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma-ledbetændelse. I et forskningsprojekt har forskere på Danmarks Tekniske Universitet udviklet en vaccine mod M. hyosynoviae. Vaccinen indeholder et hjælpestof, der er udviklet af Statens Seruminstitut. Den nye vaccine er testet i en slagtesvinebesætning. I alt 399 smågrise blev vaccineret med enten vaccine eller placebo. Ved afslutning af forsøget kunne det opgøres at 19 % af vaccinerede grise og 22 % af placebo behandlede grise var blevet behandlet for ledbetændelse. Succeskriteriet for vaccinen var at der skulle opnås en statistisk sikker reduktion i antallet af haltheder med minimum 50 %. Det konkluderes, at vaccinen ikke er i stand til at give tilstrækkelig immunitet mod ledbetændelse forårsaget af M. hyosynoviae.

 4. Ældre til tider - men ikke altid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva

  2012-01-01

  Vi skal ikke skabe innovation for de ældre, men for mennesker, som er ældre nogen gange. I brugerdreven innovation er definitionen af brugerne mere end noget andet det, som sætter rammerne for innovationsprocessen. Men hvad betyder det egentlig at være bruger? Når vi taler om innovation for og med seniorer, skal vi hverken definere brugerne ved deres eventuelle skavanker eller ved deres livsstil. I stedet må vi opsøge situationer og lade hverdagsfællesskaber være kernen i design til det gode (senior)liv.

 5. Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  RØn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus

  2013-01-01

  Mange af de materialer, der anvendes i forbindelse med diagnostik, profylakse og behandling af sygdomme i mundhulen (her betegnet dentalmaterialer), kan udløse akutte eller kroniske reaktioner, herunder egentlige allergiske reaktioner. I klinikken kan det være vanskeligt at skelne mundslimhindeforandringer, der er udløst af dentalmaterialer, fra forandringer, der er relateret til mundslimhindesygdomme. Diagnostik og behandling udgør således ofte en væsentlig udfordring. Nærværende artikel har til formål at henlede opmærksomheden på nogle hyppigt anvendte dentalmaterialer, som kan udløse typiske, men også atypiske symptomer og kliniske tegn på en allergisk reaktion.

 6. KSHV vFLIP binds to IKK-gamma to activate IKK.

  Science.gov (United States)

  Field, Nigel; Low, Walter; Daniels, Mark; Howell, Steven; Daviet, Laurent; Boshoff, Chris; Collins, Mary

  2003-09-15

  When expressed in heterologous cells, the viral FLIP protein (vFLIP) of Kaposi's-sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) has been reported both to block Fas-mediated apoptosis and to activate the NF-kappaB activation pathway by interaction with IkappaB kinase (IKK). In a yeast-two-hybrid screen, we identified IKKgamma as an interacting partner of vFLIP. We expressed fragments of IKKgamma in mammalian cells and bacteria, and identified the central CCR3/4 (amino acids 150-272) as the vFLIP binding region. To investigate the proteins interacting with vFLIP in a KSHV-infected primary effusion lymphoma (PEL) cell line, we immunoprecipitated vFLIP and identified four associated proteins by mass spectrometry: IKK components IKKalpha, beta and gamma, and the chaperone, Hsp90. Using gel filtration chromatography, we demonstrated that a single population of vFLIP in the cytoplasm of PEL cells co-eluted and co-precipitated with an activated IKK complex. An inhibitor of Hsp90, geldanamycin, inhibited IKK's kinase activity induced by vFLIP and killed PEL cells, suggesting that vFLIP activation of IKK contributes to PEL cell survival. PMID:12890756

 7. Universitetet er også for pædagoger og sygeplejersker : Der er godt med plads til professionsbachelorerne på universiteterne, og de har masser at komme med, men det går ikke af sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2014-01-01

  Der har kørt mange diskurser i medierne om, hvad mellemprofessionerne – f.eks. socialrådgivere, pædagoger eller sygeplejersker med flere – kan og skal. Bertel Haarder (V) gik forrest med arrogance og ignorance i diskussionen om Foucault og sygepleje (2008). Der blev sagt: »De skal ikke læse noget særligt, andet end det der direkte kan anvendes.« En sygeplejerske skal ikke læse teori, hvad skal hun med det? Hun skal kende til fakta, det vil sige farmakologi og anatomi/fysiologi! Relevant viden er enkel, konkret og direkte anvendelig, og der skal være et sammenfald mellem arbejdets karakter og udøvernes kompetencer. Det går bedst, hvis de ikke lærer kritisk tænkning, som sætter dem griller i hovedet og får dem til at stille spørgsmål til ulige fordelinger af ressourcer i samfundet, til nye styringslogikker og standardiseringer og effekter på deres arbejdsområder osv. Symbiose mellem arbejdet og uddannelsen går alt i alt fint, fordi aktørerne også selv har internaliseret disse måder at tænke på. Der er et match mellem ydre og indre forventninger. Hvis der opstår problemer i arbejdet, har man jo også rigtige akademikere til at tage over. Konstruktionen er nedfældet i undervisningsplanerne, hvor lærerne ser til, at de studerende ikke læser for svært stof, at det kun er den nyeste viden, der tæller, at der ikke er en kløft mellem teori og praksis osv. Det fremføres også, at professionsbachelorer er dårlige til universitetsstudier. De skal i givet fald begynde forfra, og de bør ikke gå direkte ind på overbygningsuddannelserne. De er for gamle, kan for lidt, har for meget arbejde ved siden af, og nogle af dem har til og med børn. Jeg vil her komplettere, det vil sige fuldstændiggøre, billedet. Jeg har undervist og eksamineret på mange danske universiteter. Jeg er enig i, at professionsbachelorer savner grundlæggende videnskabsteoretisk indsigt f.eks. i det forhold, at teorier ikke blot er anvisende for, hvordan man skal gøre i praksis. Man kan efterlyse viden om, at teori er skabt af mennesker, at de er midlertidige konstruktioner mv. Professionsbachelorerne kan selvklart også have svært ved at skrive, tale og tænke analytisk. Noget lignende kunne siges om medicinstudiet eller arkitektstudiet. Andre talenter Men i debatten savnes modfortællinger, der viser, at professionsbachelorerne kan noget, at de har potentielle dispositioner, som under de rette vilkår er yderst vigtige, også for en universitetsuddannelse og karriere. Først og fremmest: alder. I studiet af mennesker og samfund er det en fordel at have levet nogle år – at have livserfaring, herunder erfaring fra praksisområdet. Erfaringer kan fungere som en fin advantage (i tennissproget) for professionsbachelorerne i forhold til de yngre universitetsstuderende. Desuden udgør ’akademiske ambitioner’ en fordel. Det angår viljen til at studere på trods. Det er studerende, som er stålsatte, for det er ikke uden omkostninger at søge at meritere sig i akademia. Det næste er netværk. Ved universiteternes empirisk-teoretiske opgaveforløb, er det en fordel at have kontakter til f.eks. institutioner (skoler, børnehaver, hospitaler etc.), når der skal foretages observationsstudier, interview med videre. Professionsbachelorerne vil ofte have let ved at gennemføre f.eks. observationer og interview, der kræver direkte kontakt med mennesker. En fjerde fordel er åbenhed. Professionsbachelorerne har qua deres alder og uddannelsesforløb – ikke mindst fra praktikperioderne – ikke blot intellektuelt, men direkte ’krop til krop’ været i kontakt med fænomener som ’socialt udsat’, ’hjemløs’, ’døende’ osv. Endelig har de af og til en sund og kritisk distance til akademia og dets spil og spilleregler. Behov for støtte De nævnte dispositioner er intet i sig selv. Det er potentielle dispositioner, det vil sige, at de under de rette vilkår er det en fordel i forhold til, hvad universitetsbachelorerne har med sig. Der er et stort socialiseringsarbejde (undervisning og vejledning) på professionshøjs

 8. Association of the adaptor TANK with the I?B kinase (IKK) regulator NEMO connects IKK complexes with IKK? and TBK1 kinases

  OpenAIRE

  Chariot, Alain; Leonardi, Antonio; Muller, Jean-Noel; Bonif, Marianne; Brown, Keith; Siebenlist, Ulrich

  2002-01-01

  Canonical activation of NF-kappaB is mediated via phosphorylation of the inhibitory IkappaB proteins by the IkappaB kinase complex (IKK). IKK is composed of a heterodimer of the catalytic IKKalpha and IKKbeta subunits and a presumed regulatory protein termed NEMO (NF-kappaB essential modulator) or IKKgamma. NEMO/IKKgamma is indispensable for activation of the IKKs in response to many signals, but its mechanism of action remains unclear. Here we identify TANK (TRAF family member-associated NF-...

 9. Sproget får ikke det sidste ord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  Eksperter undervurderer lægmandsviden om sprog - og forresten er det kroppe og udstråling, der overbeviser og giver det sagte kraft. Derfor vandt Helle Thorning-Schmidt Partiet Ingsoc i George Orwells roman 1984 bruger 'nysprog' til at styre medlemmernes tanker, men forsøget på at styre sproget er dømt til at fejle, fordi sproget er en central del af menneskers eksistens og underkastet kommunikationens vilkår, og personlig fremtræden er afgørende for, hvordan vi opfatter budskaber. Formandsskiftet i Socialdemokratiet har just vist os, at det er sådan. Frank Jensen og Helle Thorning-Schmidt tog nemlig udgangspunkt i to forskellige opfattelser af kommunikation. Frank Jensen antog, at alle socialdemokrater forstod ordene 'solidaritet', 'velfærd', 'ulighed' og 'retfærdighed' ens, og at de var synonymer med 'socialdemokrati'. Han gentog ordene som mantra: "Hvad jeg derimod mener, vores parti har behov for, er lige så enkelt, som det er krævende: At vi tør stå ved, at vi er socialdemokrater, og at vi markerer,at vi er del af en bevægelse, der kæmper for ligheden, retfærdigheden og fællesskabet i en globaliseret virkelighed. At vi tør fortælle, at der vitterlig er uligheder i det rige Danmark, og at vi tør formulere en solidarisk politik for hele befolkningen - men først og fremmest for de svageste. Dét er nemlig en ægte fornyelse i dansk politik!" (Socialdemokratiets hjemmeside). Helle Thorning-Schmidt var klogere: "Vi kan også vælge en anden vej. Vi kan udstikke en ny retning for Socialdemokraterne, der kan skabe et stærkt modspil til regeringen, vende udviklingen og bringe os ny optimisme og fremgang. Det er derfor, jeg stiller op til formandsposten." Skyldes sejren, at hun ved, at betydninger skal forhandles på plads? Politiske kommentatorer rystede på hovedet af valget af uerfarne Helle Thorning-Schmidt. De satte fokus på, at hun svigtede partiets linje og fortolkede hendes forhandlingsvenlige linje om kommunalreformen og hendes anbefalinger på efterlønsområdet som mangel på holdninger og værdier. Men hun forstod det væsentligste i politisk kommunikation: at intet er sikkert.

 10. Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde : Digressiv køretur gennem Nikolaj Zeuthens flerstrengede fejlbarlighedskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  2013-01-01

  We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family members and between people in general are saturated with awkward, embarrassing, shameful feelings. As the genre of lyrics – in a literary aspect – is strongly underexposed, the article is centered around Zeuthen’s work within the frame of his band, Skammens Vogn: the interplay between words, voice and tones.

 11. Inhibition of IkappaB kinase alpha (IKK?) or IKKbeta (IKK?) plus forkhead box O (Foxo) abolishes skeletal muscle atrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Research highlights: ? Independent inhibition of Foxo, IKK? and IKK? activities does not alter muscle fiber size in weight bearing muscles. ? Inhibition of Foxo activity plus IKK? or IKK? activities increases muscle fiber size. ? Independent inhibition of Foxo and IKK? activities attenuates cast immobilization-induced muscle fiber atrophy. ? Disuse muscle fiber atrophy is abolished by inhibition of Foxo activity plus IKK? or IKK? activities. -- Abstract: Two transcription factor families that are activated during multiple conditions of skeletal muscle wasting are nuclear factor ?B (NF-?B) and forkhead box O (Foxo). There is clear evidence that both NF-?B and Foxo activation are sufficient to cause muscle fiber atrophy and they are individually required for at least half of the fiber atrophy during muscle disuse, but there is no work determining the combined effect of inhibiting these factors during a physiological condition of muscle atrophy. Here, we determined whether inhibition of Foxo activation plus inhibition of NF-?B activation, the latter by blocking the upstream inhibitor of kappaB kinases (IKK? and IKK?), would prevent muscle atrophy induced by 7 days of cast immobilization. Results were based on measurements of mean fiber cross-sectional area (CSA) from 72 muscles transfected with 5 different mutant expression plasmids or plasmid combinations. Immobilization caused a 47% decrease in fiber CSA in muscles injected with control plasmids. Fibers from immobilized muscles transfected with dominant negative (d.n.) IKK?-EGFP, d.n. IKK?-EGFP or d.n. Foxo-DsRed showed a 22%, 57%, and 76% inhibition of atrophy, respectively. Co-expression of d.n. IKK?-EGFP and d.n. Foxo-DsRed significantly inhibited 89% of the immobilization-induced fiber atrophy. Similarly, co-expression of d.n. IKK?-EGFP and d.n. Foxo-DsRed inhibited the immobilization-induced fiber atrophy by 95%. These findings demonstrate that the combined effects of inhibiting immobilization-induced NF-?B and Foxo transcriptional activity has an additive effect on preventing immobilization-induced atrophy, indicating that NF-?B and Foxo have a cumulative effect on atrophy signaling and/or atrophy gene expression.

 12. Digitaliseringen af daginstitutionerne : Hvorfor ikke bare lade være?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SchiØlin, Kasper

  2014-01-01

  Digitaliseringen af dag institutionerne - hvorfor ikke bare lade være? Artiklen stiller spørgsmål ved den udbredte tendens til entydigt at hylde digitaliseringen af daginstitutionerne. Dette gøres igennem et mindre studie af nogle af de udsagn, der falder ind under og bekræfter denne tendens. Dette ’forstudie’ munder ud i artiklens ligeså banale som basale grundspørgsmål Hvorfor ikke bare lade være? Altså, hvorfor lader dagsinstitutionerne egentlig ikke bare være med at investere i, anvende og bruge tid på iPads og andre digitale teknologier? Er de virkelige så vigtige som alle tilsyneladende går og siger? Spørgsmålet udvikles bl.a. gennem læsninger af Herman Melvilles novelle Skriveren Bartleby og Martin Heideggers teknologifilosofi .

 13. Vektorers betydning for smitsomme sygdomme - kan vi vente andre sygdomme end bluetongue og schmallenberg i nær fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  BØdker, Rene

  Udbruddene i Nordvesteuropa af tropesygdommene bluetongue type 8 (2006-2009), bluetongue type 1 (2008) og schmallenberg (2011-12) er overraskende. Det er især overraskende, fordi de alle har spredt sig voldsomt og hurtigt, mens sygdomme, der spreder sig til nye miljøer og klimazoner, forventes at starte som begrænsede sporadiske udbrud, der vokser i takt med at klimaet eller miljøet gradvist bliver mere gunstigt for spredningen. Dette gælder dog ikke sygdomme, som pludseligt når frem til egnede, men hidtil isolerede områder fx introduktion af mæslinger til Amerika på Columbus udrejse og introduktionen af syfilis til Europa på hjemrejsen. En anden undtagelse er reintroduktion af sygdomme til egnede områder, hvor sygdommen er udryddet fx mund og klovesyge udbruddet i Storbritannien i 2001, eller områder hvor hidtil effektiv sygdomsforebyggelse bryder sammen fx som kolera i forbindelse med krigsudbrud eller naturkatastrofer. Desværre kan ingen af disse forklaringer på tilfredsstillende vis forklare, at vi i en periode på 6 år har 3 kolossale udbrud af vektorbårne vira, der aldrig tidligere er set i Nordvesteuropa. Derfor er det relevant at spørge, om vi nu generelt skal til at forberede os at alle mulige andre vektorbårne sygdomme kan sprede sig til dyr og mennesker i Danmark. Selv om dødeligheden i får har været høj i forbindelse med bluetongue, så er bluetongue og schmallenberg er ikke zoonoser og har heldigvis kun haft en begrænset effekt på kvægsundheden. Imidlertid findes der uden for Nordvesteuropa en række vektorbårne sygdomme af en helt anden kaliber, både i forhold til kvægsundhed og i forhold til det zoonotiske potentiale. Derfor laves der for tiden risikovurderinger i flere europæiske lande. Disse baseres på matematisk smittespredningsmodeller. Der er generelt enighed om en reel risiko for flere udbrud af vektorbårne sygdomme i Europa. Det er sandsynligt at en række relativt lavpatogene kvægsygdomme forsat vil spredes til og i Nordeuropa. Dette gælder formodentligt primært mittebårne infektioner. Men det er muligt, at også en højpatogen og zoonotisk infektion som Rift Valley Fever vil kunne introduceres og spredes i Europa. Derudover er der enkelte vektorbårne infektioner i kvæg, som er meget sandsynlige i den nærmeste fremtid, men som kun sjældent optræder zoonotisk fx Batai virus. De har lille betydning for dyrs og mennesker sundhed, men de kan potentielt påvirke afsætningen af animalske produkter, hvis et udbrud håndteres uheldigt i pressen. Sommerens omfattende presse- og TV-dækning af ’Dræbermyggens’ vandring mod Danmark og erfaringerne fra den kostbare BSE-håndtering viser at disse sygdomme også kan udgøre en betydelig økonomisk udfordring, selv om de ikke udgør en nævneværdig sygdomsrisiko. Fordi vi ikke forstår mekanismerne bag de seneste udbrud, er det vanskeligt at forudsige, hvad vi skal forvente i de kommende år. Og det bliver næppe en matematisk model, der identificerer det næste nye udbrud. Derfor er det stadig vigtigt at landets dyrlæger indsender mistænkelige fund. Det vil med stor sandsynlighed være en dyrlæge, der indsender den næste positive prøve med en eksotisk vektorbåren infektion. Spørgsmålet er bare om prøven kommer fra det første smittede dyr i landet, som det var tilfældet med bluetongue i 2007, eller om epidemien har spredt sig i månedsvis før en dyrlæge sender en prøve, som vi så det i år med Schmallenberg udbruddet. Men selv om de matematiske modeller ikke er i stand til at udpege de første smittede dyr, så kan modellerne muligvis hjælpe dyrlægerne ved at udpege perioder og besætninger, hvor risikoen for udvalgte vektorbårne sygdomme er særligt høj og derfor indbyder til øget opmærksomhed. Derfor vil DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen nu gøre facts sheets og risikovurderinger tilgængelige på dyrlægernes smartphones. GPS funktionen på de nye smartphones gør det muligt at trække dagsaktuelle risikovurderinger ud for præcis den besætning, hvor dyrlægen mist

 14. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

 15. Specialoperationer kan forøge Danmarks strategiske muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars H. Ehrensvärd

  2012-01-01

  Dette tredje brief om danske specialoperationer fokuserer på specialoperationers mulige strategiske rolle under krisestyring og i konflikter. Specialoperationer bør principielt altid rettes mod en modstanders strategiske tyngdepunkt og sårbarheder. At bidrage til konfliktforebyggelse eller løsning med specialoperationer er derfor en af de måder, hvorpå Danmark kan fastholde effekterne af en aktiv udenrigspolitik på trods af drastiske nedskæringer af forsvarsbudgettet. Briefet analyserer nogle af de dimensionerende faktorer i krisestyring set i forhold til specialoperationers særlige karakteristika.

 16. IKK2 Inhibition Attenuates Laser-Induced Choroidal Neovascularization

  OpenAIRE

  Lu, Huayi; Lu, Qingxian; Gaddipati, Subhash; Kasetti, Ramesh Babu; Wang, Wei; Pasparakis, Manolis; Kaplan, Henry J.; Li, Qiutang

  2014-01-01

  Choroidal neovascularization (CNV) is aberrant angiogenesis associated with exudative age-related macular degeneration (AMD), a leading cause of blindness in the elderly. Inflammation has been suggested as a risk factor for AMD. The IKK2/NF-?B pathway plays a key role in the inflammatory response through regulation of the transcription of cytokines, chemokines, growth factors and angiogenic factors. We investigated the functional role of IKK2 in development of the laser-induced CNV using eit...

 17. Kan man bruge medicinske teknologivurderinger når der skal træffes beslutninger i sundhedssektoren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Draborg, Eva Ulriksen; Kronborg, Christian

  2009-01-01

   Resultaterne fra fem studier af medicinske teknologivurderinger (MTV'er) fra 9 lande samles. I perioden 1989 til 2002/2004 er der sket en stærk stigning i antallet af publicerede MTV-rapporter, med et helt overvejende fokus på den effektmæssige side af en teknologi. De organisatoriske og de patientrettede konsekvenser af medicinske teknologier er meget sjældnere vurderede, mens de økonomiske konsekvenser medtages i ca. halvdelen af de undersøgte MTV'er. Danske MTV'er adskiller sig dog fra MTV'er fra de otte andre lande, idet de danske vurderer et langt bredere spektrum af både elementer og underdimensioner. I ca. 1/3 af MTV-rapporterne bruger man ikke et at sammenligne en teknologi med en anden, og ca. 2/3 af MTV-rapportern indeholder afsluttede anbefalinger. Metodisk er der ikke sket den store udvikling på MTV-området. Tværtimod ses en tendens til konservatisme til trods for en generel forskningsmæssig metodeudvikling i almindelighed. Der er dog sket en øget grad af uddelegering af udarbejdelse af MTV'er til eksterne parter, frem for at lade udførelsen foregår i nationale MTV-institutter. Dette kan være medvirkende til at der ses en øget tendens til at MTV'ers formål har haft et indbygget formål om at generere nye data frem for udelukkende at basere dem på den eksisterende litteratur. Om der er anbefalinger i en MTV-rapport eller ej bestemmes af hvilket land en MTV stammer fra, hvem der har udarbejdet den samt hvilke og hvor mange elementer, der er vurderet i MTV'en. Set ud fra en rationel beslutningsproces peger studiet her således på at MTV-rapporternes egnethed som beslutningsgrundlag kan være tvivlsom. Det vurderes, at MTV-rapporterne kan udgøre ét af flere input til beslutningstagerne, men at de bør suppleres med andre former for input. Der er forskelle mellem MTV'er fra forskellige lande, og danske MTV'er er i højere grad direkte anvendelige i beslutningstagen end MTV'er i almindelighed.

 18. MTL-klummen: : faglighed og etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2008-01-01

  Intro MTL - Musikterapeuternes Landsklub - er en faglig organisering af pt. 114 musikterapeuter som har en BA, MA eller ph.d. i musikterapi. Udover at MTL, som hører til i Dansk Magisterforening, er talerør for en lille eksklusiv faggruppe og giver mulighed for at medlemmerne kan 'løfte' i flok, vil jeg her understrege to signaler som jeg mener, det er vigtigt for MTL at sende. Nemlig formidling af en åben faglighed og en formulering af etiske principper. Coda Folk, der kender til den norske professor Kari Martinsen, vil kunne ane min inspirationskilde til indfaldsvinklen på etik. Jeg kan varmt anbefale hendes bog "Samtalen, skønnet og evidensen" fra 2006. Her ud over kan jeg anbefale en tur rundt på hjemmesiden http://www.musikterapi.org/ , som ikke bare er et informativt site, men snarere er en webportal med indgang til righoldig information om musikterapi (lige fra links ud i den store verden, til MTLs vedtægter og etiske principper).

 19. Kan hvirvelløse forsøgsdyr være bedre end pattedyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  Umiddelbart skulle man tro, at forsøgsdyr tæt beslægtet med mennesket altid er de bedste at lave forsøg på, når man vil vide noget om menneskets fysiologi og sygdomme. Og der er da også historiske eksempler på, at det var nødvendigt at benytte chimpanser, som er den primat, vi er tættest beslægtet med. For eksempel bruges non-humane primater til afprøvning af lægemidler, hvor andre dyreforsøg har givet modsatrettede resultater, og hvor man derfor ikke ved, om det er forsvarligt at teste på frivillige forsøgspersoner. Men sådan er det langtfra altid. Videnskabshistorien vrimler tværtimod med eksempler på, at vigtige opdagelser er gjort ved forsøg på dyr, der er fjernt beslægtet med os mennesker. Snegle har således været brugt til at afklare hukommelsens mekanismer. Dolkhaler har været anvendt til studier af synet. Og rundorme var det ideelle forsøgsdyr til at studere den programmerede celledød, kaldet apoptose.

 20. De svarer ikke : Fordummende uskikke i den politiske debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2011-01-01

  DE SVARER IKKE handler om, hvorfor det ofte går galt, når politikere og andre debattører diskuterer med hinanden og med offentligheden. De forplumrer eller forpasser gang på gang vigtige debatter, og medierne lader det ukritisk ske. Taberne er borgerne, der bliver hægtet af, fordi alt går op i spin – eller, med forfatterens ord: blah, blær og blame-game. Bogen dissekerer den politiske debats uskikke med mange autentiske eksempler fra dansk politik. Politikerne taler forbi hinanden – og vælgerne – med tricks og teknikker som bl. a. vildledende talfusk, ikke-svar, fortielser, fordrejninger og ubegrundede affejninger af modargumenter, mistænkeliggørelse af modparten, bevidste misforståelser og meget mere. Det præger ikke mindst ’indvandrerdebatten’, der sættes under lup i et kapitel for sig, hvor begge fløje kritiseres. Har man først fået øje på de mest almindelige unoder, er man bedre klædt på til at forholde sig kritisk og selvstændigt til den politiske debat – og til at forlange noget bedre.

 1. Compensatory IKK? activation of classical NF-?B signaling during IKK? inhibition identified by an RNA interference sensitization screen

  OpenAIRE

  Lam, Lloyd T.; Davis, R. Eric; Ngo, Vu N.; Lenz, Georg; Wright, George; Xu, Weihong; Zhao, Hong; Xin YU; Dang, Lenny; Staudt, Louis M

  2008-01-01

  A subtype of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), termed activated B-cell-like (ABC) DLBCL, depends on constitutive nuclear factor-?B (NF-?B) signaling for survival. Small molecule inhibitors of I?B kinase ? (IKK?), a key regulator of the NF-?B pathway, kill ABC DLBCL cells and hold promise for the treatment of this lymphoma type. We conducted an RNA interference genetic screen to investigate potential mechanisms of resistance of ABC DLBCL cells to IKK? inhibitors. We screened a library of ...

 2. Selvfølgelig kan børn lære af pædagoger : Kommentar til Dion Sommer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig; FrØkjær, Thorleif

  2015-01-01

  Kæden hopper af, når professor Dion Sommer hævder, at didaktisk, målstyret læring og instruktionspædagogik ikke fører til senere gevinst. Alt peger på, at et barn lærer bedst gennem sin egen aktive undersøgende virksomhed støttet af udfordrende indspil fra pædagoger.

 3. Dold-Kan correspondence for dendroidal abelian groups

  OpenAIRE

  Gutiérrez, Javier J.; Lukacs, Andor; Weiss, Ittay

  2009-01-01

  We prove a Dold-Kan type correspondence between the category of dendroidal abelian groups and a suitably constructed category of dendroidal complexes. Our result naturally extends the classical Dold-Kan correspondence between the category of simplicial abelian groups and the category of non-negatively graded chain complexes.

 4. PISA-undersøgelsen - kan den bruges til noget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Jankvist, Uffe Thomas

  2014-01-01

  Der gives beskrivelser af det indhold i PISA-rapporterne, som kan betyde noget for, hvordan matematiklærere og didaktikere kan handle. Med fokus på PISA 2012 gengives 4 matematik-spørgsmål, hovedresultater fra elevbesvarelser af opgaver og spørgeskemaer samt forklaringer og nye didaktiske spørgsmål. Der sammenlignes også kort med TIMSS 2011.

 5. Kan migration føre noget godt med sig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2008-01-01

  Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families og pårørendes ve og vel i hjemlandet at være kilde til stor opmærksomhed og bekymring. Migranternes ønske om at hjælpe dem, som de har efterladt hjemme, kommer til udtryk i, at de individuelt sender en del af deres lønninger ofte betegnet som remitter til familiemedlemmer i oprindelseslandet og kollektiv samlet penge sammen for at støtte udviklingsprojekter i deres hjemegne. Siden Verdensbanken og andre internationale organisationer for snart ti år siden foreslog, at disse remitter kan betragtes som et centralt bidrag til udviklingen af den fattige del af verden, er de blevet del af den politiske udviklings- og sikkerhedsdagsorden i de udviklede lande. Men er migranternes remitter overhovedet en fornuftig og effektiv måde at skabe udvikling og velstand i deres hjemegne? I denne artikel søger jeg at besvare dette spørgsmål gennem en diskussion af, peruanske migranters forsøg på at hjælpe deres hjemlandsbyer i Peru. Artiklen er baseret på et antropologisk forskningsprojekt, som jeg gennemførte fra 2003-2006 blandt peruanere i USA, Spanien, Japan og Argentina.    Udgivelsesdato: September

 6. Når troen bliver til sang : Anmeldelse af Inger Selander: "När tron blir sång. Om psalm i text och ton." Artos & Norma bokförlag,  Skellefteå 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2009-01-01

  I anmeldelsen fremhæver jeg, at Selander i denne artikelsamling både beskæftiger sig med salmeteksterne og med melodierne. Denne dobbeltkompetence er usædvanlig hos en litteraturforsker. Artiklerne giver et fint indblik i svensk salmetradition samt i komponisternes arbejde med melodierne. Selander inddrager salmernes kulturelle baggrund og i flere tilfælde også salmernes teksthistorie. På den måde kan hun afdække de forskellige tiders teologi og menneskesyn (fx opfattelsen af livet som en pilgrimsrejse). At Bibelen er en afgørende intertekst for salmerne bliver ligeledes klart. Det er ofte en eksistentiel situation, der er udgangspunktet og ikke de kristne dogmer. Salmerne bliver derved til identifikationssalmer. Bogen kan varmt anbefales. Udgivelsesdato: Juni

 7. Selektiv avl af racehunde og -katte : kan den ske på en velfærdsmæssigt forsvarlig måde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SandØe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf. Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs sundhed. Disse virkninger bunder for det første i såkaldt overtypning, for det andet i en øget forekomst af arvelige sygdomme, som ikke er direkte relateret til de avlsmål, der forfølges, og for det tredje i avlsrelaterede adfærdsproblemer. Efter at der er gjort rede for forekomsten af dyrevelfærdsmæssige problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer.

 8. Kan Ka?anmak Deyimi Üzerine On The Idiom Kan Ka?anmak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ya?ar ??M?EK

  2013-03-01

  Full Text Available Mankind chose to tell his own feeling and thoughts with stereotyped words by using the expression facilities of his vernacular. The meaning of stereotyped words form as community's mutual thought's product by switching of the word or phrase's first meaning via simile. Idioms have a crucial place in regard to show the expression facilities in stereotyped words. That's why, the detection of entitiy in a language have an importance. In this essay, it will be dwelled on the idiom "kan ka?anmak"which is forgotten in these days, on the other hand; is mentioned oftenin Old Anatolian Turkish texts. The essay is composed of two parts. Inthe first part; the word ka?anmak's usage which is used in the meaningof "to urinate" in Uighur Turkish, Karakhanid Turkish, ChagataiTurkish, Qipchaq Turkish and Old Anatolian Turkish since Old Turkishperiod and today exists in Anatolian and Azerbaijan dialects, is going tobe tried to be shown with examples now that it forms a basis for "kanka?anmak" idiom.In the second part of the study, it will be dwelled on the idiom kanka?anmak's meaning transformation which is idiomatic form of theword ka?anmak, starting with the first meaning of it. The first meaningof the idiom kan ka?anmak means "to urinate blood, but later itbecomes a idiom by meaning transformation; in the meaning of"frighten to death, be scared as piss oneself, be scared as peeing bloodand this is going to be shown with examples. The study is going to befinished with showing the idiom's first meaning which is used in today'sAnatolian dialects usage " using an animal to carry load and animal'speeing blood because of the heavy burden" in the close meaning it isused for people too. ?nsano?lu, konu?tu?u dilin ifade olanaklar?n? kullanarak, kendisine has duygu ve dü?ünceleri kal?pla?m?? sözlerle anlatma yoluna gitmi?tir. Kal?pla?m?? sözlerin anlam?, sözcü?ün ya da sözcük grubunun ilk anlam?ndan mecaz yolu ile geçi? yaparak halk?n ortak dü?üncesinin ürünüdür. Kal?pla?m?? sözler içinde dilin ifade olanaklar?n? göstermesi bak?m?ndan deyimler oldukça ehemmiyetli bir yere sahiptir. Bir dildeki deyim varl???n?n tespiti de bu sebepten önem arz etmektedir.Bu makalede günümüz yaz? dilinde unutulmu?, fakat Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde s?kça geçen kan ka?anmak deyimi üzerinde durulacakt?r. Makale iki bölümden olu?maktad?r. “Tebevvül” anlam?nda Eski Türkçe döneminden itibaren Türkçenin tarihi lehçelerinde kullan?lm??, bugün de Anadolu ve Azerbaycan a??zlar?nda ya?ayan bir sözcük olan ka?anmak’?n, kan ka?anmak deyimine temel te?kil etti?i için, anlam? ve tarihi lehçelerden ba?lanarak kullan?m?, örneklerle gösterilmeye çal???lacakt?r.Ka?anmak sözcü?ünün deyimle?mi? hali olan kan ka?anmak deyiminin ilk anlam?ndan ba?lanarak geçirdi?i anlam geçi?i makalenin ikinci bölümünü te?kil etmektedir. Kan ka?anmak deyiminin ilk anlam?n?n “kan tebevvül etmek” oldu?u, daha sonra anlam geçi?i ile “çok korkmak, alt?na yapacak kadar çok korkmak, kan i?eyecek kadar çok korkmak” anlam?na kar??l?k gelen bir deyim oldu?u ve Eski Anadolu Türkçesinde s?kça kullan?ld??? gösterilmeye çal???lacakt?r. Çal??ma, deyimin günümüz Anadolu a??zlar?nda kullan?m?n?n ilk anlam? olan “hayvan?n yük i?lerinde kullan?lmas?ndan ve yükün hayvana fazla gelmesinden dolay? kan i?emesi” anlam?na yak?n bir anlamda, insan için de kullan?ld???n?n gösterilmesi ile sonland?r?lacakt?r.

 9. Syriza-regeringens økonomiske dilemma er ikke løst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stahl, Rune MØller; Hansen, Bue Rübner

  2015-01-01

  Da grækerne stemte Syriza ind, valgte de håbet om et socialt Europa. Men den seneste måneds forhandlinger har presset dem ind i et dilemma: Kan man blive i euroen uden at acceptere den nedskæringspolitik, som har skabt en humanitær katastrofe i Grækenland?

 10. Ny app kan være guld værd for psykisk syge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frost, Mads; Bardram, Jakob Eyvind

  2012-01-01

  Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse.

 11. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden : En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmegaard, Henriette Tolstrup; Madsen, Lene MØller

  2014-01-01

  Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor stude-­?? rende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk  eller  naturvidenskabelig  uddannelse.  Fokus  er  på  de  studerendes  løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever det-­?? te som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at ud-­?? holde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpas-­?? se sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier fol-­?? des ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-­?? titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første stu-­?? dieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslut-­?? ningsvist.

 12. Migratoriske dannelsesprocesser : Når indvandrerfriskolen ikke nødvendigvis fører til antidemokratisk radikalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Padovan-Özdemir, Marta

  2012-01-01

  Ekstremismetilsynet viser, at flertallet af indvandrerfriskolerne ikke radikaliserer deres elever. Hvad gør de så? På baggrund af et kulturanalytisk studie af en indvandrerfriskoles hverdagsliv søger artiklen at åbne op for mere nuancerede forståelser af migrantelevers komplekse dannelsesprocesser. Gennem en transnational anerkendelseanalytik peger artiklen på fire gensidigt negerende og forudsættende subjektformer, som migranteleven dannes til: 'den integrerede migrant', 'den sædelige pakistaner', 'den kritisk-frie elev' og 'den oplyste muslim'. Herved tilbyder artiklen en historisering af friskolen som andet og mere en udtryk for den danske nationalfortælling om det kooperative folkestyres udvikling

 13. Perioperativ kemoterapi til ventrikel- og cardiacancer kan give komplet remission præoperativt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders Christian; Ejstrud, Per

  Perioperativ kemoterapi til ventrikel- og cardiacancer kan give komplet remission præoperativt. Anders Christian Larsen 1, Per Ejstrud 1, Peter Brøndum Mortensen 1, Mette Karen Yilmaz 2, Göran Borghede², Mogens Vyberg³, Ole Thorlacius-Ussing 1 1 Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg. 2 Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg. ³ Patologisk Institut, Aalborg Sygehus, 9000 Aalborg Baggrund Internationale studier indicerer, at perioperativ kemoterapi med indledende præoperativt kemoterapi er virksomt hos patienter med adenokarcinom i ventrikel og cardia. I Aalborg er der indført en 3-stofs kombinationskemoterapi i form af Epirubicin (50 mg/m2), Oxaliplatin (130 mg/m2) og peroral Capecitabine (500 mg/m2 x 2). Der gives standard antiemetika. Patientmateriale I perioden 01.05.08 - 01.03.09 er der konsekutivt inkluderet 13 patienter. Alle patienterne blev vurderet ved den multidisciplinære tværfaglige team konference og fundet egnet til perioperativ kemoterapi. 1 blev efterfølgende ekskluderet på grund af almen svækkelse, der forhindrede operation. Resultater Den initiale kliniske TNM stadieinddeling viste en median på T3N1M0 præoperativt. Dette sammenlignes med den postoperative TNM stadie, som havde en median ypT2ypN0ypM0. Alle på nær 1 gennemførte 3 fulde serier med acceptable bivirkninger. Alle patienterne gennemgik efterfølgende kurativ intenderet resektion: 9 fik foretaget thorakoabdominal cardiaresektion, 2 fik foretaget total gastrektomi og 1 subtotal gastrektomi. Der blev set i alt 4 postoperative komplikationer: 1 patient med blødning, 1 med ileus, 1 med lungeødem og 1 fik et empyem, men ved det efterfølgende eksplorative indgreb, blev der konstateret intakt anastomose. To af patienterne gik i komplet remission efter 3 præoperative serier og blev klassificeret som en ypT0ypN0ypM0 tumor. Postoperativt gennemførte 9 ud af 12 den planlagte postoperative kemobehandling. Blandt de øvrige havde 1 komplet remission men accidentiel ekstravasation afcytostatika og deraf følgende hudnekrose. Den anden patient gennemførte 2 ud af 3 serier kemoterapi præoperativt uden påviselig tumorreduktion og dermed ingen effekt af kemoterapi. Den tredje var alment afkræftet og ikke i stand til at modtage kemoterapi postoperativt. Diskussion Efter indførelse af perioperativ kemoterapi til ventrikel og cardia cancer er der stadig mange faktorer, der spiller ind på, om patienten får et vellykket forløb. Dette materiale viser, at peroral Capecitabine i kombination med oxaliplatin og epirubicin er yderst virksomt og samtidigt så tolerabelt for patienterne, at de 2 uger efter endt kemoterapi kan gennemgå operation. Konklusion Perioperativ kemobehandling til patienter med ventrikel- og cardiacancer medførte for 2 ud af 12 patienter totalt tumorsvind. Der sås ingen bivirkninger udover de forventelige. Operation kunne gennemføres med en acceptabel komplikationsfrekvens.

 14. Rutinemæssig oftalmologisk opfølgning anbefales ved candidæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smit, Jesper; Leemreize, Marieke

  2014-01-01

  The incidence of candidaemia is increasing on a global scale. Secondary intraocular involvement is a rare but serious complication, which can cause considerable visual damage. Hence, current national and international guidelines recommend ophthalmological examination of all patients with verified candidaemia in order to ensure adequate therapy and reduce the risk of visual impairment. We present a case illustrating that initial symptoms and findings of ocular candidiasis may often be subtle which emphasizes the importance of consistent adherence to these guidelines.

 15. Spøgelsets egne ord : ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’

  DEFF Research Database (Denmark)

  GemzØe, Anker

  2012-01-01

  Originalt og grænsesprængende er også Svend Åge Madsens forfatterskab, som tages op til behandling i Anker Gemzøes artikel ”Spøgelsets egne ord – ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’”. Gemzøe gør opmærksom på, at Jacques Derrida indleder Les spectres de Marx (1993) med tolkende refleksioner over den gengangerscene, der åbner Shakespeares Hamlet. Ifølge Derridas ’hantologie’ opererer spøgelser i en eksistentiel tidslighed, der har at gøre med sorg, sprog og forvandling. Genremæssigt, tilføjer Gemzøe, har gengangeren det med at husere i tragedien. Med Derridas ’hantologie’ som en af de væsentlige optikker læses Svend Åge Madsens ”Manden der opdagede at han ikke eksisterede” i sammenhæng med den novellesamling fra 2007, hvori den er titelnovelle. En redegørelse for den højst ejendommelige udsigelse – en jegfortælling, hvori en genopvækket afdød kæmper indædt for sit fantomatiske liv – sættes i sammenhæng med den eksistentialistiske og fænomenologiske optagethed af negative fænomener, en moralfilosofisk dimension (mauvaise foi) og psykologiske synsvinkler på vanskeligt acceptable tab. Et fjerde niveau er fortællingens tvetydige funktion som spøgelsets livsbetingelse og banemand. Artiklen udforsker gensidigt belysende slægtskaber mellem Derridas ’hantologie’ og en spøgelseshistorie, der med raffinerede former for intertekstualitet indføjer sig i samlingen, i Svend Åge Madsens forfatterskab og i en vid litterær og filosofisk kontekst. (af bogens indledning, s. 9).

 16. Brand management og den refleksive forbruger - med semiotik som hjælpedisciplin : Forbrugernes relationer til brands er blevet meget komplekse. Og analysen af dem kræver, at vi inddrager nogle redskaber, der ikke findes i den traditionelle erhvervsøkonomiske værkstøjskasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Kritisk eftertanke er et væsentligt træk ved den refleksive forbruger - ofte parret med en vis negativitet overfor et brand, en reklame eller forbrugerisme i al almindelighed. Den refleksive forbrugertype kommer til udtryk hos for eksempel en anti-branding guru som Naomi Klein og hendes bestseller bog "No Logo" eller i græsrodsbevægelsen Adbusters ( https://www.adbusters.org/ ), der efterhånden i mange år har udsendt et månedsmagasin med kritik af forbrugersamfundet og al dets reklame og branding. Disse anti-forbrugs og anti-branding bevægelser udspringer af, og er identifikationspunkter for den refleksive forbruger. Men denne forbrugertype lever i et konstant og ret paradoksalt dilemma. For samtidig med at den refleksive forbruger er en kritisk antiforbruger, er han også en meget inkarneret forbruger. Det er nemlig ikke sådan, at den refleksive forbruger ikke skal have noget som helst - den refleksive forbruger skal have noget, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i endnu højere grad end - alle andre forbrugere signalerer den refleksive forbruger sin identitet gennem sit forbrug. Vi har altså at gøre med en sammensat størrelse, der er spændt op mellem på den ene side at være tiltrukket af brands, der kan fungere som brikker i en identitetskonstruktion, og på den anden side er modstander af reklame og branding. Udgivelsesdato: November

 17. Another approach to the Kan-Quillen model structure

  OpenAIRE

  Moss, Sean

  2015-01-01

  By careful analysis of the comparison map from a simplicial set to its image under Kan's ex-infinity functor we obtain a new and combinatorial proof that it is a weak homotopy equivalence. Moreover, we obtain a presentation of it as a strong anodyne extension. From this description we are able to quickly deduce some basic facts about ex-infinity and hence provide a new construction of the Kan-Quillen model structure on simplicial sets, which avoids the use of topological spa...

 18. The new Weibo service for company Ju Zhou Kan

  OpenAIRE

  Wang, Chen

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is creating a new Weibo service of Company Ju Zhou Kan. Company Ju Zhou Kan is a real estate magazine company. In order to give a suitable service for the case company, first is to analyze the company competitive and to get the shortages of the company. Second is the theoretical support of social media and Weibo. Third is to find out factors influenced Weibo in the external and internal environment of Kunming. Last is to confirm the new Weibo service and implement W...

 19. The shrimp IKK–NF-?B signaling pathway regulates antimicrobial peptide expression and may be subverted by white spot syndrome virus to facilitate viral gene expression

  OpenAIRE

  Wang, Pei-Hui; Gu, Zhi-Hua; Wan, Ding-Hui; Liu, Bo-Du; Huang, Xian-De; Weng, Shao-ping; Yu, Xiao-Qiang; He, Jian-Guo

  2013-01-01

  The I?B kinases IKK? and IKK? and the IKK-related kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKK? are the master regulators of the NF-?B signaling pathway. Although this pathway has been extensively studied in mammals, less attention has been paid in crustaceans, which have significant economic value. Here, we report the cloning and functional studies of two IKK homologs, LvIKK? and LvIKK?, from Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. LvIKK? and LvIKK? mRNAs are widely expressed in...

 20. Kan den inkluderende skole kompensere for negativ social arv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2008-01-01

  I artiklen præsenteres hovedresultater af undersøgelsen af 'Skolen og den sociale arv' der ser ud til at støtte idealet om en mere inkluderende skole for alle, og det diskuteres hvad der ser ud til at være noget særligt for problematikken vedrørende negativ sociel arv og hvad undersøgelsen kan bidrage med i forhold til ideer om inkluderende skole.

 1. Dwyer-Kan homotopy theory of enriched categories

  CERN Document Server

  Muro, Fernando

  2012-01-01

  We construct a model structure on the category of small categories enriched over a combinatorial closed symmetric monoidal model category satisfying the monoid axiom. Weak equivalences are Dwyer-Kan equivalences, i.e. enriched functors which induce weak equivalences on morphisms and equivalences of ordinary categories when we take sets of connected components on morphism objects.

 2. Hvor langt kan vi nå med det gode?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2011-01-01

  Med fremkomsten af positiv psykologi er et væld af glade følelser skyllet ind over pædagogikken. Det lyder næsten for godt til at være sandt, hvis vi kan blive bedre og dygtigere mennesker ved blot at tænke positivt. Asterisk har sat to DPU-forskere – pessimisten og optimisten – på hver sin side af bordet til en samtale om succespædagogik, anerkendelse og pinlige oplevelser.

 3. Jeg er den, som står på gulvet : Jeg kan ikke sende presset nogen steder hen, så jeg tænker hele tiden at jeg må kunne mere…

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria-Christina Secher; Langager, SØren

  2012-01-01

  DpT satte to engagerede og erfarne lærere fra hver sin skole stævne for at give et indblik i, hvilken betydning skolens inklusionsfokus har for forståelsen af deres opgave og deres professionsidentitet. De to lærere blev udvalgt i forhold til, at der skulle være variation i deres elevers sociokulturelle forudsætninger. Vi var på jagt efter hvilke rationaler, der bryder frem i en tid, hvor der er øget fokus på, at langt flere elever skal inkluderes i skolens almindelige undervisning. Med andre ord ønskede vi at få øje på nogle praksisformer, der værdsættes som efterstræbelsesværdige i inklusionsfeltet og hvad disse inklusionspraksisser gør ved lærerens arbejdsmiljø.

 4. Skal ophavsretten afskaffes? - Ophavsretten har det ikke så let i de her år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Rosenmeier

  2010-12-01

  Full Text Available Ophavsretten har det ikke så let i de her år. Den stammer fra en tid, hvor verden var analog. Bøger var noget, man købte hos boghandleren. Musikken købte man i FONA. Og film så man i biografen. Men nu er verden digital. Kopierne er ikke til at skelne fra originalerne. Er tiden løbet fra alt det ophavsret?

 5. Withaferin A inhibits NF-kappaB activation by targeting cysteine 179 in IKK?.

  Science.gov (United States)

  Heyninck, Karen; Lahtela-Kakkonen, Maija; Van der Veken, Pieter; Haegeman, Guy; Vanden Berghe, Wim

  2014-10-15

  The transcription factor NF-?B is one of the main players involved in inflammatory responses during which NF-?B becomes rapidly activated. However to maintain homeostasis, this NF-?B activation profile is only transient. Nevertheless deregulation of NF-?B activity is often observed and can lead to chronic inflammatory diseases as well as cancer. Therefore various research projects focus on the development of therapeutics that target the NF-?B activation pathway. One such compound is Withaferin A from the Ayurvedic plant Withania somnifera. Several reports already described the NF-?B inhibiting, anti-inflammatory capacity of WA, either in vitro as well as in vivo. However the underlying molecular mechanism remains largely unknown. In this paper we demonstrate a direct interaction of WA with the IKK-complex, more specifically with IKK?, a kinase which is indispensable for the nuclear translocation of NF-?B. Hereby WA directly inhibits IKK catalytic activity. By mutation of Cys179 in IKK? we could demonstrate loss of interaction between IKK? and WA indicating that WA exerts its anti-inflammatory effects by targeting the crucial Cys179 residue located in the catalytic site of IKK?. Upon docking of WA to a IKK? homology structure model, WA was found to fit nicely into the groove of IKK? where it can form hydrogen bond to stabilize its interaction with Cys179. PMID:25159986

 6. Discovery of 6-aryl-azabenzimidazoles that inhibit the TBK1/IKK-? kinases.

  Science.gov (United States)

  Johannes, Jeffrey W; Chuaqui, Claudio; Cowen, Scott; Devereaux, Erik; Gingipalli, Lakshmaiah; Molina, Audrey; Wang, Tao; Whitston, David; Wu, Xiaoyun; Zhang, Hai-Jun; Zinda, Michael

  2014-02-15

  The discovery and optimization of a series of 6-aryl-azabenzimidazole inhibitors of TBK1 and IKK-? is described. Various internal azabenzimidazole leads and reported TBK1/IKK-? inhibitors were docked into a TBK1 homology model. The resulting overlays inspired a focused screen of 6-substituted azabenzimidazoles against TBK1/IKK-?. This screen resulted in initial hit compound 3. The TBK1/IKK-? enzyme and cell potency of this compound was further improved using structure guided drug design. Systematic exploration of the C6 aryl group led to compound 19, a potent inhibitor of TBK1 with selectivity against cell cycle kinases CDK2 and Aurora B. Further elaboration and optimization gave compound 25, a single digit nM inhibitor of TBK1. These compounds may serve as in vitro probes to evaluate TBK1/IKK-? as an oncology target. PMID:24462666

 7. IKK? Promotes Intestinal Tumorigenesis by Limiting Recruitment of M1-like Polarized Myeloid Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serkan I. Göktuna

  2014-06-01

  Full Text Available The recruitment of immune cells into solid tumors is an essential prerequisite of tumor development. Depending on the prevailing polarization profile of these infiltrating leucocytes, tumorigenesis is either promoted or blocked. Here, we identify I?B kinase ? (IKK? as a central regulator of a tumoricidal microenvironment during intestinal carcinogenesis. Mice deficient in IKK? kinase activity are largely protected from intestinal tumor development that is dependent on the enhanced recruitment of interferon ? (IFN?-expressing M1-like myeloid cells. In IKK? mutant mice, M1-like polarization is not controlled in a cell-autonomous manner but, rather, depends on the interplay of both IKK? mutant tumor epithelia and immune cells. Because therapies aiming at the tumor microenvironment rather than directly at the mutated cancer cell may circumvent resistance development, we suggest IKK? as a promising target for colorectal cancer (CRC therapy.

 8. Ikke helt efter bogen : tømrerlærlinges håndtering af arbejdsmiljøet i byggebranchen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grytnes, Regine

  2015-01-01

  Gennemførelse af et byggeprojekt kræver planlægning, overblik og projektstyring, men for mange lærlinge i branchen er arbejdet snarere kendetegnet ved tilfældighed, ad hoc-løsninger og usikkerhed. Med udgangspunkt i et etnografisk feltarbejde blandt tømrerlærlinge i Danmark fokuserer artiklen på, hvordan lærlinge i praksis håndterer deres arbejdsmiljø i den ofte uforudsigelige arbejdskontekst, som en byggeplads er. Artiklen viser, hvordan regler om håndtering og planlægning af arbejdsmiljøet støder ind i en daglig praksis, hvor det mere handler om at få arbejdet til at glide og føle sig tryg end om at sørge for at den formelle sikkerhed er på plads. Artiklen peger på betydningen af kropslige og tavse måder at etablere sikkerhed på i byggebranchen, som kan have betydning for forebyggelse af ulykker.

 9. IKK? is key to induction of insulin resistance in the hypothalamus, and its inhibition reverses obesity.

  Science.gov (United States)

  Weissmann, Laís; Quaresma, Paula G F; Santos, Andressa C; de Matos, Alexandre H B; Pascoal, Vínicius D'Ávila Bittencourt; Zanotto, Tamires M; Castro, Gisele; Guadagnini, Dioze; da Silva, Joelcimar Martins; Velloso, Licio A; Bittencourt, Jackson C; Lopes-Cendes, Iscia; Saad, Mario J A; Prada, Patricia O

  2014-10-01

  IKK epsilon (IKK?) is induced by the activation of nuclear factor-?B (NF-?B). Whole-body IKK? knockout mice on a high-fat diet (HFD) were protected from insulin resistance and showed altered energy balance. We demonstrate that IKK? is expressed in neurons and is upregulated in the hypothalamus of obese mice, contributing to insulin and leptin resistance. Blocking IKK? in the hypothalamus of obese mice with CAYMAN10576 or small interfering RNA decreased NF-?B activation in this tissue, relieving the inflammatory environment. Inhibition of IKK? activity, but not TBK1, reduced IRS-1(Ser307) phosphorylation and insulin and leptin resistance by an improvement of the IR/IRS-1/Akt and JAK2/STAT3 pathways in the hypothalamus. These improvements were independent of body weight and food intake. Increased insulin and leptin action/signaling in the hypothalamus may contribute to a decrease in adiposity and hypophagia and an enhancement of energy expenditure accompanied by lower NPY and increased POMC mRNA levels. Improvement of hypothalamic insulin action decreases fasting glycemia, glycemia after pyruvate injection, and PEPCK protein expression in the liver of HFD-fed and db/db mice, suggesting a reduction in hepatic glucose production. We suggest that IKK? may be a key inflammatory mediator in the hypothalamus of obese mice, and its hypothalamic inhibition improves energy and glucose metabolism. PMID:24812431

 10. The shrimp IKK-NF-?B signaling pathway regulates antimicrobial peptide expression and may be subverted by white spot syndrome virus to facilitate viral gene expression.

  Science.gov (United States)

  Wang, Pei-Hui; Gu, Zhi-Hua; Wan, Ding-Hui; Liu, Bo-Du; Huang, Xian-De; Weng, Shao-Ping; Yu, Xiao-Qiang; He, Jian-Guo

  2013-09-01

  The I?B kinases IKK? and IKK? and the IKK-related kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKK? are the master regulators of the NF-?B signaling pathway. Although this pathway has been extensively studied in mammals, less attention has been paid in crustaceans, which have significant economic value. Here, we report the cloning and functional studies of two IKK homologs, LvIKK? and LvIKK?, from Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. LvIKK? and LvIKK? mRNAs are widely expressed in different tissues and are responsive to white spot syndrome virus (WSSV) infection. When overexpressed in Drosophila S2 cells, LvIKK? but not LvIKK? activates the promoters of NF-?B pathway-controlled antimicrobial peptide genes (AMPs), such as the Penaeidins (PENs). In HEK 293T cells, both LvIKK? and LvIKK? activate an NF-?B reporter. The silencing of LvIKK? or LvIKK? using double-stranded RNA (dsRNA)-mediated RNA interference (RNAi) decreases the expression of L. vannamei AMPs, including PENs, lysozyme and crustins. Intriguingly, LvIKK?- or LvIKK?-silenced L. vannamei are resistant to WSSV infection. We hypothesized that successful infection with WSSV requires the activation of the IKK-NF-?B signaling pathway to modulate viral gene expression. We constructed luciferase reporters for 147 WSSV genes. By screening, we found that the WSV051, WSV059, WSV069, WSV083, WSV090, WSV107, WSV244, WSV303, WSV371 and WSV445 promoters can be activated by LvIKK? or LvIKK? in Drosophila S2 cells. Taken together, our results reveal that LvIKK? and LvIKK? may participate in the regulation of shrimp AMPs and that WSSV may subvert the L. vannamei IKK-NF-?B signaling pathway to facilitate viral gene expression. PMID:23954949

 11. Multitasking, myter og medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Jesper

  2014-01-01

  At en elev i undervisningen bliver ”distraheret” af Facebook er ikke nødvendigvis et udtryk for en allerede eksisterende indre trang, der lindres ved at eleven tjekker sin væg. Når en elev distraheres, kan det være fordi teknologiske alternativer til undervisningen indbyder til distraktion. Eleverne drages mod distraktion som møl mod en flamme. I denne artikel vil jeg argumentere for, at den moderne brug af informationsteknologi (IT) udfordrer klassiske psykologiske begreber som opmærksomhed og multitasking. For forstå brugen af IT, anbefaler jeg derfor et analytisk perspektivskifte, der flytter fokus fra indre mentale kapaciteter til individets kropslige samspil med teknologier.

 12. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elin Bjørge Løken

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988.Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988. A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and coffee, but also for calculated intake of energy, protein,fat and calcium. Since the dietary questionnaire had few questions on fresh produce it cannot provideestimates on antioxidants. The results showed clear differences in the diet of men and women and betweencounties. Further analyses have demonstrated statistically significant associations between one or more dietcomponents and risk of breast cancer, colon cancer or hip fracture. Most of the associations were dosedependent. The dietary data from the countywide screenings of cardiovascular disease risk factorscomprise a relatively young cohort and may in the future be used to analyse risk of other diseases ormortality that are associated with one or more of the dietary components included in the questionnaire.Results should be interpreted with care as the dietary questionnaire did not cover the entire diet.1997; 7 (2: 191-200.

 13. Direct, Non-catalytic Mechanism of IKK Inhibition by A20

  OpenAIRE

  Skaug, Brian; Chen, Jueqi; Du, Fenghe; He, Jin; Ma, Averil; Chen, Zhijian J.

  2011-01-01

  A20 is a potent anti-inflammatory protein that inhibits NF-?B, and A20 dysfunction is associated with autoimmunity and B-cell lymphoma. A20 harbors a deubiquitination enzyme domain and can employ multiple mechanisms to antagonize ubiquitination upstream of NEMO, a regulatory subunit of the I?B kinase complex (IKK). However, direct evidence of IKK inhibition by A20 is lacking, and the inhibitory mechanism remains poorly understood. Here we show that A20 can directly impair IKK activation wit...

 14. Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning

  Denne artikel bygger på et igangværende forskningsprojekt om kønsforskelle i ledelse. Mere specifikt er data blevet indsamlet gennem et on-line-survey blandt danske ledere primært i den private sektor. Mere overordnet havde undersøgelsen som formål at undersøge holdbarheden af tidligere resultater fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald mellem mandlige karakteristika og succesfuld ledelse (Schein, 1973, 75, 96). På lige fod med nyere britiske undersøgelser (Ryan et al. 2005a), er den aktuelle undersøgelse imidlertid udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Resultaterne viser, som i de tidligere undersøgelser, at der er en klar tendens til forbinde succesfuld ledelse med mandlige karakteristika, og at ledertræk relateret til virksomheder, der ikke havde succes, til en vis grad blev associeret med kvindelige træk (Ryan et al, 2005a). Særligt påfaldende er det i den aktuelle danske undersøgelse, at især de kvindelige respondenter pegede på en sammenhæng mellem mænd og succesfuld ledelse.

 15. Deletion of the N-terminus of IKK? induces apoptosis in keratinocytes and impairs the AKT/PTEN signaling pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  The regulatory subunit IKK?/NEMO is crucial for skin development and function and although devoid of kinase activity, loss of IKK? function completely abolishes the activation of NF-?B by all pro-inflammatory cytokines. To inhibit the I?B kinase (IKK) complex in keratinocytes, we have used a dominant negative approach by generating stable transfectants of an N-terminal deletion of IKK? (IKK?-DN97) that uncouples formation of the IKK complex. Expression of this mutant in PB keratinocytes (PB-IKK?-DN97) delayed growth kinetics, caused morphological changes and dramatically augmented apoptosis even in the absence of pro-apoptotic stimuli, as determined by cell morphology, TUNEL and caspase-3 cleavage. Moreover, in PB-IKK?-DN97 cells, TNF-? and IL-1 treatment failed to induce degradation of I?B?, phosphorylation of p65 on Ser 536 and nuclear translocation which, consequently, reduced ?B-binding activity. In PB-IKK?-DN97 cells, accumulation of I?B? correlated with a downregulation of AKT activity and an increase of PTEN protein levels whereas pro-apoptotic p53 target genes Bax and Puma were upregulated. These effects were most likely mediated through IKK since coexpression of the wild-type form of IKK? in keratinocytes partially reversed apoptosis and reduced PTEN expression. Thus, our data suggest a negative cross-talk mechanism involving PTEN and NF-?B, critical for the anti-apoptotic role of NF-?B in keratinocytes

 16. Hvor mange kan vi byde velkommen til Verden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  NØrgaard, JØrgen

  2011-01-01

  Verdens befolkningstal på nu 7 milliarder er naturligvis en af de væsentlige årsager til de menneskeskabte miljøproblemer, vi står overfor. Alligevel har det længe været et tabu at inddrage befolkningsudviklingen i miljødebatten. Men hvis den globale miljøbelastning skal minimeres betragteligt, så er det svært at se bort fra antallet af mennesker på kloden. I de sidste 40 år er det steget med over 70 procent, mens antallet af vilde dyr er faldet med en tredjedel, hvilket udtrykker den måske vigtigste miljøkatastrofe på linje med klimaændringerne. Befolkningstallet i mange industrialiserede lande har faktisk været faldende, men det har ikke af politikerne været set som det fremskridt hen imod bæredygtighed, som det faktisk er, men mere som en trussel mod det dogmatiske krav om fortsat vækst i BNP, der kræver flere arbejdere og forbrugere. Der er næppe tvivl om, at jo flere vi bliver på kloden, desto vanskeligere og på mange måder fattigere vil tilværelsen blive, og på langt sigt vil en målsætning på f.eks. en halvering af verdens og Danmarks befolkningstal være en gevinst. Noget tyder på, at kvinderne generelt ikke ønsker mange børn, men blot savner præventive midler og viden, hvilket gør befolkningsreduktion til en af de billigste og mest nænsomme veje til redning af klimaet og miljøet. Det kræver dog at miljøorganisationerne tør tale dette afgørende emne.

 17. Jeg anerkender den musikalske tradition - men jeg prøver ikke at lave musik : Interview med Jacob Kirkegaard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Rasmus

  2013-01-01

  Interview med Jacob Kirkegaard i anledning af hans udgivelse: ”Conversion”. Det blev en samtale om reallyde, der bliver til instrumentallyde, om afvisningen af det subjektive udtryk, og om hvordan musikken i sidste ende ikke er komponistens men lytterens anliggende.

 18. FLYGTNINGE: Pisk hjælper ikke flygtninge - det viser al forskning og erfaring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2015-01-01

  starthjælp blev en social katastrofe for foruroligende mange flygtningefamilier. Det så vi bl. a. på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Børnene i de flygtningefamilier, der modtog starthjælp, havde ikke mulighed for at deltage i de normale sociale sammenhænge, hvor man skaber venskaber og lærer dansk. Der var ikke råd til fritidsaktiviteter, hytteture eller fødselsdage. Børnene kunne ikke deltage på lige fod med andre børn og faldt ud af de sammenhænge, hvor politikerne mener integrationen foregår. Deres barndom blev præget af negative og ubehagelige oplevelser af en familie i opløsning: Familiens overhoved kunne ikke forsørge dem, og den normale struktur falder sammen, når børnene må overtage økonomien og tolkerollen på kommunen og sygehuset. Ny forskning har vist, at negative barndomsoplevelser forfølger børnene ind i voksenalderen, hvor de øger risikoen for kronisk sygdom, psykisk sygdom, selvmord, kriminalitet og tidlig pension.

 19. Targeted ablation of IKK2 improves skeletal muscle strength, maintains mass, and promotes regeneration

  OpenAIRE

  Mourkioti, Foteini; Kratsios, Paschalis; Luedde, Tom; Song, Yao-Hua; Delafontaine, Patrick; Adami, Raffaella; Parente, Valeria; Bottinelli, Roberto; Pasparakis, Manolis; Rosenthal, Nadia

  2007-01-01

  NF-?B is a major pleiotropic transcription factor modulating immune, inflammatory, cell survival, and proliferative responses, yet the relevance of NF-?B signaling in muscle physiology and disease is less well documented. Here we show that muscle-restricted NF-?B inhibition in mice, through targeted deletion of the activating kinase inhibitor of NF-?B kinase 2 (IKK2), shifted muscle fiber distribution and improved muscle force. In response to denervation, IKK2 depletion protected against atro...

 20. Selskabers proformahjemsted : Hvorfor et messingskilt i værtslandet er nok i nogle, men ikke i andre henseender

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen analyserer fællesskabsrettens syn på et selskabs proformahjemsted i en anden EU- eller EØS-stat. I selskabsretlig sammenhæng anerkender fællesskabsretten et sådant, dvs. et messingskilt er tilstrækkeligt, mens dette ikke er tilfældet i skatteretlig sammenhæng, dvs. et messingskilt er her ikke tilstrækkeligt. Artiklen begrunder den afvigende behandling af de to typer af situationer og belyser forskellen ud fra Hubbardkriteriet med dettes forbud mod, at fællesskabsretten har forskellig virkning, alt efter hvilke områder af national ret den indvirker på. Udgivelsesdato: September 2008

 1. Activation of NF-?B signaling by IKK? increases aggressiveness of ovarian cancer

  OpenAIRE

  Hernandez, Lídia; Hsu, Sarah; Davidson, Ben; Birrer, Michael J.; Kohn, Elise C.; ANNUNZIATA, CHRISTINA M.

  2010-01-01

  The NF-?B family of transcription factors has been implicated in the propagation of ovarian cancer, but the significance of constitutive NF-?B signaling in ovarian cancer is unknown. We hypothesized that constitutive NF-?B signaling defines a subset of ovarian cancer susceptible to therapeutic targeting of this pathway. We investigated the biological relevance of NF-?B in ovarian cancer using a small molecule inhibitor of IKK?, and confirmed with RNA interference towards IKK?. We develo...

 2. A trade mark is no more monopoly than a man's face : om tvangslicens til varemærker og andre mærker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Thomas; Schovsbo, Jens Hemmingsen

  2012-01-01

  Artiklen diskuterer forbuddet mod tvangslicens vedr. varemærker i TRIPS, art. 22 i lyset af varemærkerettens ekspansion, og anbefale, at dette fortolkes snævert og ikke omfatter tilfælde, hvor varemærket ikke fungerer som en angivelse af en varers eller ydelses oprindelse.

 3. MALT1-Ubiquitination Triggers Non-Genomic NF-?B/IKK Signaling upon Platelet Activation

  Science.gov (United States)

  Karim, Zubair A.; Vemana, Hari Priya; Khasawneh, Fadi T.

  2015-01-01

  We have recently shown that IKK complex plays an important non-genomic role in platelet function, i.e., regulates SNARE machinery-dependent membrane fusion. In this connection, it is well known that MALT1, whose activity is modulated by proteasome, plays an important role in the regulation of IKK complex. Therefore, the present studies investigated the mechanism by which IKK signaling is regulated in the context of the platelet proteasome. It was found that platelets express a functional proteasome, and form CARMA/MALT1/Bcl10 (CBM) complex when activated. Using a pharmacological inhibitor, the proteasome was found to regulate platelet function (aggregation, integrin activation, secretion, phosphatidylserine exposure and changes in intracellular calcium). It was also found to regulate thrombogenesis and physiologic hemostasis. We also observed, upon platelet activation, that MALT1 is ubiquitinated, and this coincides with the activation of the IKK/NF-?B-signaling pathway. Finally, we observed that the proteasome inhibitor blocks CBM complex formation and the interaction of IKK? and MALT1; abrogates SNARE formation, and the association of MALT1 with TAK1 and TAB2, which are upstream of the CBM complex. Thus, our data demonstrate that MALT1 ubiquitination is critical for the engagement of CBM and IKK complexes, thereby directing platelet signals to the NF-?B pathway. PMID:25748427

 4. "Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det" : En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2013-01-01

  I denne bog undersøges de udfordringer, som nogle af de studerende med dansk som andetsprog på School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) ved Københavns Universitet oplever. I efteråret 2011 afholdt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i samarbejde med PharmaSchool et kursus med titlen "Sprogstøttende undervisning for studerende med dansk som andetsprog" som et pilottiltag under projektet Den gode uddannelse. En stor del af de studerende på PharmaSchool har dansk som andetsprog, og interessen for kurset var stor. Med udgangspunkt i dette kursus undersøger bogen, hvorvidt de vanskeligheder, som de studerende med dansk som andetsprog oplever, kan betegnes som enten faglige eller sproglige. Derudover diskuteres argumenterne for og imod støttetiltag rettet specifikt mod studerende med dansk som andetsprog. Bogens empiriske grundlag består af 6 interviews, 94 spørgeskemabesvarelser, yderligere to skriftlige besvarelser vedr. deltagernes behov for og udbytte af kurset, samt de studerendes evaluering af kurset. Det viser sig, at størstedelen af de studerendes vanskeligheder befinder sig i en gråzone mellem sprog og fag, og netop derfor er de svære at kategorisere. Eksempelvis har mange studerende uanset modersmål svært ved at skelne mellem og besvare skrivehandlinger såsom begrund, gør rede for, diskuter m.fl., og disse skrivehandlinger er essentielle at kunne besvare rigtigt til eksamener på PharmaSchool. Baseret på de studerendes spørgeskemabesvarelser fremgår det, at der ikke er stor forskel på de vanskeligheder, som studerende med hhv. dansk som modersmål og dansk som andetsprog angiver. Nogle studerende med dansk som andetsprog har tydeligvis behov for sproglig støtte, men det er muligt, at en stor del af de studerende med dansk som modersmål også ville have gavn af kombineret sproglig-faglig støtte. I så fald bør støttetiltagene ikke udelukkende målrettes studerende med dansk som andetsprog. Det vigtigste er dog, at både undervisere og studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af at kunne formulere deres faglige viden sprogligt klart og forståeligt, og at sproget er en vigtig del af fagene, selv der hvor de ikke før har lagt mærke til det.

 5. Viral suppression of innate immunity via spatial isolation of TBK1/IKK? from mitochondrial antiviral platform.

  Science.gov (United States)

  Ning, Yun-Jia; Wang, Manli; Deng, Maping; Shen, Shu; Liu, Wei; Cao, Wu-Chun; Deng, Fei; Wang, Yan-Yi; Hu, Zhihong; Wang, Hualin

  2014-08-01

  For antiviral signaling mediated by retinoic acid-inducible gene I (RIG-I)-like receptors (RLRs), the recruitment of cytosolic RLRs and downstream molecules (such as TBK1 and IKK?) to mitochondrial platform is a central event that facilitates the establishment of host antiviral state. Here, we present an example of viral targeting for immune evasion through spatial isolation of TBK1/IKK? from mitochondrial antiviral platform, which was employed by severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV), a deadly bunyavirus emerging recently. We showed that SFTSV nonstructural protein NSs functions as the interferon (IFN) antagonist, mainly via suppressing TBK1/IKK?-IRF3 signaling. NSs mediates the formation of cytoplasmic inclusion bodies (IBs), and the blockage of IB formation impairs IFN-inhibiting activity of NSs. We next demonstrate that IBs are utilized to compartmentalize TBK1/IKK?. The compartmentalization results in spatial isolation of the kinases from mitochondria, and deprived TBK1/IKK? may participate in antiviral complex assembly, leading to the blockage of IFN induction. This study proposes a new role of viral IBs as virus-built 'jail' for imprisoning cellular factors and presents a novel and likely common mechanism of viral immune evasion through spatial isolation of critical signaling molecules from the mitochondrial antiviral platform. PMID:24706939

 6. Novel Lys63-linked ubiquitination of IKK? induces STAT3 signaling.

  Science.gov (United States)

  Gallo, Leandro H; Meyer, April N; Motamedchaboki, Khatereh; Nelson, Katelyn N; Haas, Martin; Donoghue, Daniel J

  2014-01-01

  NF?B signaling plays a significant role in human disease, including breast and ovarian carcinoma, insulin resistance, embryonic lethality and liver degeneration, rheumatoid arthritis, aging and Multiple Myeloma (MM). Inhibitor of ?B (I?B) kinase ? (IKK?) regulates canonical Nuclear Factor ?B (NF?B) signaling in response to inflammation and cellular stresses. NF?B activation requires Lys63-linked (K63-linked) ubiquitination of upstream proteins such as NEMO or TAK1, forming molecular complexes with membrane-bound receptors. We demonstrate that IKK? itself undergoes K63-linked ubiquitination. Mutations in IKK? at Lys171, identified in Multiple Myeloma and other cancers, lead to a dramatic increase in kinase activation and K63-linked ubiquitination. These mutations also result in persistent activation of STAT3 signaling. Liquid chromatography (LC)-high mass accuracy tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis identified Lys147, Lys418, Lys555 and Lys703 as predominant ubiquitination sites in IKK?. Specific inhibition of the UBC13-UEV1A complex responsible for K63-linked ubiquitination establishes Lys147 as the predominant site of K63-ubiquitin conjugation and responsible for STAT3 activation. Thus, IKK? activation leads to ubiquitination within the kinase domain and assemblage of a K63-ubiquitin conjugated signaling platform. These results are discussed with respect to the importance of upregulated NF?B signaling known to occur frequently in MM and other cancers. PMID:25486864

 7. "Ikke alle vore landsmænd er civiliserede". National overlegenhed og kulturel tolerance i det 17. århundredes Frankrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Carsten

  2005-01-01

  Bliver et land mindre fremmedangst, når det får en følelse af international overlegenhed? Hvem har opfundet den kulturelle tolerance? Det er spørgsmål, som historien om holdninger til fremmede i det 17. århundredes Frankrig kan bidrage til at belyse.

 8. Hvorfor er der ikke flere YAM'ere der forsker i almenmedicinske emner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhr, Lise

  1994-01-01

  I artiklen diskuteres forskellige barrierer, som kan besværliggøre yngre almen medicineres forskningsengagement.Der peges bl.a. på manglende økonomisk kompensation til kursusdeltagelse og projektplanlægning samt problemer med at få indpasset forskningsarbejde under den nye videreuddannelsesreform. Udgivelsesdato: 1994

 9. Bestemmelse af T2*-relaksationstiden i myokardiet, med magnetisk resonans, kan indikere patologisk jernophobning hos børn med ?-thalassaemia major

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brix, Lau; Lundorf, Erik

   Baggrund: Thalassaemia er den hyppigst forekommende arvelige sygdom på verdensplan. ?-thalassaemia major giver svær anæmi og fører ubehandlet til en tidlig død. 71% af dødsfaldene kan relateres til et øget jern-indhold i myokardiet, hvoraf 50% dør inden det 35. leveår, hvis ikke de kelations-behandles. Formål: For første gang i Danmark at implementere en T2*-protokol til bestemmelse af jernophobningsgraden i myokardiet og udvikle postprocesseringssoftware til efterfølgende dataanalyse. Metode: Den benyttede MR-teknik var en EKG-trigget, multi-ekko TFE, Black-Blood, T2*-sekvens med en rumlig opløsning på 1.6x3.6x10.0mm3 og en matrix-størrelse på 256x128. Der blev optaget 8 faser (2.0-18.0ms) i et enkelt, slutdiastolisk, midt-ventrikulært, kortakse snit under breath-hold. Akkvisitionstiden var 16 sekunder (Figur 1). Dataanalyser blev efterfølgende udført i MatLab® ved at plotte signalintensiteter målt i det inter-ventrikulære septum (Figur 1). Resultater: Tre ?-thalassaemia major patienter (3-12 år) deltog i projektet. Analyserne viste T2*-værdier på 35.9ms±4.4ms (Figur 2). Da værdier over 20ms anses som ikke-patologiske, havde ingen af deltagerne et forhøjet jern-niveau i myokardiet. Konklusion: Bestemmelse af T2* er den non-invasive og reproducerbare metode til bestemmelse af jern-niveauet i myokardiet hos ?-thalassaemia major patienter. Den beskrevne teknik bør derfor indgå i rækken af diagnosticeringsværktøjer til behandlingsoptimering af patienter med ?-thalassaemia major.

 10. Fugt i træfacader II : Slutrapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2009-01-01

  Sammenfatning  I projektet 'Fugt i træfacader II' er udført fugt- og temperaturmålinger i ventilerede, uventilerede og kompakte facadeelementer i perioden 2005 - 2009. Målingerne er foregået i SBi's fugtforsøgshus i Hørsholm. Formålet med pro-jektet var at dokumentere fugtforholdene med og uden ventilation i en række træfacader med forskellig opbygning og dermed udpege hensigtsmæssige løsninger. Målingerne viste - at det ikke var muligt entydigt at anbefale en ventileret konstruktion frem for en uventileret. Hvorvidt den ene er at foretrække frem for den anden afhænger af facadebeklædningens tæthed, typen af vindspærre og orientering af facaden - at typen af vindspærre har betydning for hvordan en uventileret konstruktion klarer sig, hvis der benyttes en tæt facadebeklædning (vandret eller lodret panel) - at en kompakt konstruktion ikke kan anbefales, hvis der benyttes en tæt facadebeklædning. Yderligere undersøgelser behøves for at konkludere mht. om kompakte løsninger er en mulighed, hvis facadebeklædningen er åben (fx klink) - at træfacader skal være projekteret og udført korrekt, så fugtindtrængning via samlinger og utætheder undgås. I modsat kan vindspærren blive fugtskadet af fugt udefra, også hvis elementet inkluderer en ventilationsspalte - at en perforering af en korrekt monteret dampspærre ikke behøver at påvirke fugtforholdene, forudsat at perforeringen er af begrænset omfang og ikke muliggør konvektion. Parallelt med målingerne er foretaget beregninger af skimmelsvampeindeks (M-index) og simuleringer af fugthold. De viste - at der ikke i nogen elementer blev opnået et M-index, der var højt nok til at indikere skimmelsvampevækst bag vindspærren, når træfacaden er udført korrekt - at det kun i et vist omfang var muligt at opnå overensstemmelse mellem målinger og simulerede fugtforhold vha. programmet MATCH. Mulige årsager til den manglende overensstemmelse mellem målinger og simuleringer kunne være MATCH's manglende håndtering af slagregn, utilstrækkelige oplysninger om de forskellige facadebeklædningers tæthed, samt vanskeligheden med at simulere forholdene i ventilationsspalten.

 11. Reduced cell proliferation by IKK2 depletion in a mouse lung cancer model

  OpenAIRE

  Xia, Yifeng; Yeddula, Narayana; Leblanc, Mathias; Ke, Eugene; Zhang, Yonghui; Oldfield, Eric; Shaw, Reuben J.; Verma, Inder M.

  2012-01-01

  Lung cancer is one of the leading cancer malignancies with a five-year survival rate of only ~15%. We have developed a lentiviral vector mediated mouse model which allows generation of non-small cell lung cancer from less than one hundred alveolar epithelial cells, and investigated the role of IKK2 and NF-?B in lung cancer development. IKK2 depletion in tumour cells significantly attenuated tumour proliferation and significantly prolonged mouse survival. We identified Timp-1, one of the NF-?...

 12. Så galt går det når du ikke har styr på din SEO-partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  Interflora UK lå nummer et på Google på flere søgeord, men fra den ene dag til den anden havde Google fjernet dem. Så spørgsmålet er nu om Interflora UK ikke har styr på, hvad deres SEO partner foretager sig, om de var for grådige eller om de bare er blevet uretfærdig behandlet af Google.

 13. Negative Feedback in Noncanonical NF-?B Signaling Modulates NIK Stability Through IKK?-Mediated Phosphorylation

  Science.gov (United States)

  Razani, Bahram; Zarnegar, Brian; Ytterberg, A. Jimmy; Shiba, Travis; Dempsey, Paul W.; Ware, Carl F.; Loo, Joseph A.; Cheng, Genhong

  2010-01-01

  Canonical and noncanonical nuclear factor ?B (NF-?B) signaling are the two basic pathways responsible for the release of NF-?B dimers from their inhibitors. Enhanced NF-?B signaling leads to inflammatory and proliferative diseases; thus, inhibitory pathways that limit its activity are critical. Whereas multiple negative feedback mechanisms control canonical NF-?B signaling, none has been identified for the noncanonical pathway. Here, we describe a mechanism of negative feedback control of noncanonical NF-?B signaling that attenuated the stabilization of NF-?B–inducing kinase (NIK), the central regulatory kinase of the non-canonical pathway, induced by B cell–activating factor receptor (BAFF-R) and lymphotoxin ? receptor (LT?R). Inhibitor of ?B (I?B) kinase ? (IKK?) was previously thought to lie downstream of NIK in the non-canonical NF-?B pathway; we showed that phosphorylation of NIK by IKK? destabilized NIK. In the absence of IKK?-mediated negative feedback, the abundance of NIK increased after receptor ligation. A form of NIK with mutations in the IKK?-targeted serine residues was more stable than wild-type NIK and resulted in increased noncanonical NF-?B signaling. Thus, in addition to the regulation of the basal abundance of NIK in unstimulated cells by a complex containing tumor necrosis factor receptor–associated factor (TRAF) and cellular inhibitor of apoptosis (cIAP) proteins, IKK?-dependent destabilization of NIK prevents the uncontrolled activity of the noncanonical NF-?B pathway after receptor ligation. PMID:20501937

 14. Salvianolic acid A suppress lipopolysaccharide-induced NF-?B signaling pathway by targeting IKK?.

  Science.gov (United States)

  Oh, Kwang-Seok; Oh, Byung Koo; Mun, Jihye; Seo, Ho Won; Lee, Byung Ho

  2011-11-01

  Salvianolic acid A, an active compound present in Salvia miltiorrhiza, is a phenolic carboxylic acid derivative, ((2R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(E)-3-[2-[(E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl) ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl] prop-2-enoyl]oxypropanoic acid). The present study was performed to investigate the underlying mechanisms of anti-inflammatory effects with salvianolic acid A, specially focused on nuclear factor ?B (NF-?B) signaling pathway by targeting the I?B kinase ? (IKK?). The effect of salvianolic acid A for IKK? activity was analyzed using an immobilized metal affinity for phosphochemicals (IMAP)-based time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay. The underlying mechanisms of salvianolic acid A were examined using lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 cells. IKK? studies based on IMAP-TR-FRET showed that salvianolic acid A possesses a potent IKK? inhibitory activity with Ki value of 3.63 ?M in an ATP-noncompetitive manner. Pretreatment with salvianolic acid A (10, 30 ?M) decreased LPS-induced expression of iNOS and COX-2, thereby inhibiting production of nitric oxide and prostaglandin E(2), respectively. In addition, salvianolic acid A (10, 30 ?M) also attenuated the LPS-induced I?B? phosphorylation and degradation, and NF-?B translocation. These results suggest that salvianolic acid A modulates NF-?B-dependent inflammatory pathways through IKK? inhibition and these anti-inflammatory effects will aid in understanding the pharmacology and mode of action of salvianolic acid A. PMID:21839184

 15. Inhibition of I?B kinase (IKK) protects against peripheral nerve dysfunction of experimental diabetes.

  Science.gov (United States)

  Negi, Geeta; Sharma, Shyam S

  2015-04-01

  Nuclear factor-?B (NF-?B) has been reported as a critical component of signalling mechanisms involved in the pathogenesis of a number of inflammatory conditions. Previous reports have shown that anti-inflammatory agents have a protective role in experimental diabetic neuropathy. Here, we assessed whether the inhibition of NF-?B cascade via I?B kinase (IKK) exerts any neuroprotective effect in experimental diabetic neuropathy. IKK inhibitor SC-514 (1 and 3 mg/kg) was administered daily for 2 weeks starting after 6 weeks of streptozotocin-induced diabetes. Nerve conduction and blood flow were determined by Powerlab and LASER Doppler system, respectively. We evaluated the changes in NF-?B, iNOS, and COX-2 expression by Western blotting in sciatic nerve. We found that IKK inhibition with SC-514 increased nerve blood flow and conduction velocity and improved pain threshold in diabetic animals. SC-514 also reduced the expression of NF-?B and phosphorylation of IKK? in the sciatic nerve. Treatment with SC-514 reduced the elevated levels of pro-inflammatory cytokines (TNF-? and IL-6), iNOS, and COX-2. SC-514 reduces the expression of NF-?B and its downstream inflammatory components which may be involved in the improvement in nerve functions and pain perception in diabetic neuropathy. From the data of the present study, we suggest that diminution in IKK can be exploited as a drug target to significantly reduce the development of long-term complications of diabetes, particularly neuropathy. PMID:24946751

 16. Lederen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torben Vestergaard

  1998-09-01

  Full Text Available Som en tilkendegivelse af redaktionens meninger og holdninger er lederen en væsentlig avisgenre - ikke blot for avisen selv, men også for mange af dens læsere. Ikke desto mindre er lederen relativt ubeskrevet i medieforsk- ningen. Artiklen vil råde bod på denne mangel ved at beskrive lederens særlige tekstuelle træk. Til dette formål belyses forskellene mellem leder of nyhedsartikel, hvorefter lederens struktur og kommunikative formål be- handles udfra teksttype- og genreteori. Dette giver mulighed for af analy- sere de teksttyper og det inventar af argumentationsformer, som den kon- krete leder kan benytte sig af, når der skal vurderes, fortolkes, anbefales, opfordres ect. Afslutningsvis diskuteres, om den gængse opdeling af avis- stoffet mellem det neutralt rapporterende og partisk kommenterende egent- lig er så vandtæt, som det idealtypisk antages.

 17. Akut Atardamar T?kan?kl?klar?nda Lokal Trombolitik Tedavi

  OpenAIRE

  SARAÇ,, Dr. Atilla; AKAN,, Dr. Hüseyin; Demi?rag?, Dr M. Kemal; KEÇEL?G?L,, Dr. H.T.; BAHÇIVAN,, Dr. Muzaffer; Kolbakir, Dr Fers?at

  2009-01-01

  Akut atardamar t?kan?kl???na ba?l? olarak geli?en ekstremite kans?zlan?m? (iskemi), bazen ekstremite, nadiren de hastan?n kayb? ile neticelenebilen ciddi bir durumdur. Tedavide, cerrahi embolektomi yöntemi ilk tercih olmas?na ra?men özellikle kronik zeminde ortaya ç?kan akut t?kanmalarda (oklüzyon) ba?ar?s?z kalabilmektedir. Bu çal??mada, lokal trombolitik ajanlar?n akut arteryel oklüzyonlarda bir tedavi yöntemi olarak etkinli?inin tespiti amaçlanm??t?r. ...

 18. PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation

  Scientific Electronic Library Online (English)

  Jian, Wei; Bing-Sheng, Liang.

  2012-08-01

  Full Text Available Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK?) is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B) inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated ske [...] letal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK?) during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult female Wistar rats were subjected to right sciatic nerve transection and were sacrificed at 0 (control), 2, 7, 14, and 28 days after denervation surgery. The gastrocnemius was removed from both the denervated and the contralateral limb. The muscle wet weight ratio was calculated as the ratio of the wet weight of the denervated gastrocnemius to that of the contralateral gastrocnemius. RT-PCR and Western blot analysis showed that mRNA and protein levels of PPM1B were significantly lower than those of the control group at different times after the initiation of denervation, while P-IKK? showed the opposite trends. PPM1B protein expression persistently decreased while P-IKK? expression persistently increased for 28 days after denervation. PPM1B expression correlated negatively with P-IKK? expression by the Spearman test, whereas decreasing PPM1B expression correlated positively with the muscle wet weight ratio. The expression levels of PPM1B and P-IKK? were closely associated with atrophy in skeletal denervated muscle. These results suggest that PPM1B and P-IKK? could be markers in skeletal muscle atrophy.

 19. Pentacyclic Triterpenoids Inhibit IKK? Mediated Activation of NF-?B Pathway: In Silico and In Vitro Evidences.

  Science.gov (United States)

  Patil, Kalpesh R; Mohapatra, Purusottam; Patel, Harun M; Goyal, Sameer N; Ojha, Shreesh; Kundu, Chanakya N; Patil, Chandragouda R

  2015-01-01

  Pentacyclic Triterpenoids (PTs) and their analogues as well as derivatives are emerging as important drug leads for various diseases. They act through a variety of mechanisms and a majority of them inhibit the nuclear factor kappa-beta (NF-?B) signaling pathway. In this study, we examined the effects of the naturally occurring PTs on I?B kinase-? (IKK?), which has great scientific relevance in the NF-?B signaling pathway. On virtual screening, 109 PTs were screened through the PASS (prediction of activity spectra of substances) software for prediction of NF-?B inhibitory activity followed by docking on the NEMO/IKK? association complex (PDB: 3BRV) and testing for compliance with the softened Lipinski's Rule of Five using Schrodinger (LLC, New York, USA). Out of the projected 45 druggable PTs, Corosolic Acid (CA), Asiatic Acid (AA) and Ursolic Acid (UA) were assayed for IKK? kinase activity in the cell free medium. The UA exhibited a potent IKK? inhibitory effect on the hotspot kinase assay with IC50 of 69 ?M. Whereas, CA at 50 ?M concentration markedly reduced the NF-?B luciferase activity and phospho-IKK? protein expressions. The PTs tested, attenuated the expression of the NF-?B cascade proteins in the LPS-stimulated RAW 264.7 cells, prevented the phosphorylation of the IKK?/? and blocked the activation of the Interferon-gamma (IFN-?). The results suggest that the IKK? inhibition is the major mechanism of the PTs-induced NF-?B inhibition. PASS predictions along with in-silico docking against the NEMO/IKK? can be successfully applied in the selection of the prospective NF-?B inhibitory downregulators of IKK? phosphorylation. PMID:25938234

 20. Hypothesis: Targeted Ikk? deletion upregulates MIF signaling responsiveness and MHC class II expression in mouse hepatocytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherine S Koch

  2010-03-01

  Full Text Available Katherine S Koch, Hyam L LeffertHepatocyte Growth Control and Stem Cell Laboratory, Department of Pharmacology, School of Medicine, University of California, San Diego, CA, USAAbstract: Macrophage migration inhibitory factor (MIF is causally related to the pathogenesis of chronic liver disease but its hepatocellular mechanisms of action are largely unknown. Scattered reports in the literature hint at functional connections between the expression of MIF and major histocompatibility complex (MHC Class II molecules. Not surprisingly, these relationships have not yet been explored in hepatocytes because MIF and MHC Class II cell surface receptors are commonly expressed by other cell types including various antigen presenting cells of the immune system. On the other hand, mounting evidence suggests that heteromeric MIF receptors share a common molecule with intracellular MHC Class II complexes, viz., CD74, which also serves as the MHC Class II chaperone; and, while it is unclear what cancer-related role(s MHC Class II receptors might play, increasing evidence suggests that MIF and CD74 are also implicated in the biology of hepatocellular carcinoma. These reports are provocative for two reasons: firstly, Ikk? ?hep mice carrying hepatocyte-targeted deletions of Ikk?, an I?B kinase complex subunit required for the activation of the transcription factor NF-?B (nuclear factor-?B, have been shown to display heightened susceptibilities to hepatotoxins and chemical hepatocarcinogens; secondly, microarray profiling observations indicate that Ikk? ?hep hepatocytes constitutively and “ectopically” overexpress genes, particularly CD74, CD44 (a MIF-receptor subunit and MHC Class II I-A/E ? and I-A ? chains, and gene families that regulate host immune process and immune defense responses. These findings together suggest that Ikk? ?hep mice might express functional MIF and MHC Class II receptors, leading to increased hepatocellular sensitivity to MIF signaling as well as to the unusual property of antigen presentation; both functions might contribute to the heightened liver disease phenotypes of Ikk? ?hep mice. The findings raise questions about the potential existence of cohorts of human patients with genetic abnormalities of Ikk? that might confer heightened susceptibility to liver disease including hepatocellular carcinoma.Keywords: hepatocellular toxicity, inflammation, immunity, carcinoma

 1. MusikRgodt : erfaringer fra en pilotundersøgelse af korsangs indflydelse på trivsel og humør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Beck, Bolette Daniels

  2009-01-01

  Pilotundersøgelsen af trivsel og humør på arbejdspladsen i forbindelse med korsang har vist øgede positive følelser som resultat af korsang i deltagernes selvevaluering. Begrænsninger i pilotprojektet vedr. variabelkontrol og kun to korsangssessioner betyder at der ikke kan drages konklusioner vedr. effekt, til gengæld mener vi at kunne konkludere at protokollen kan anbefales i en større kontrolleret undersøgelse, men at der kræves de omtalte anbefalinger og justeringer i spørgeskemaerne og i procedurerne omkring korsangen. I denne artikel fokuseres på den vigtigste tendens der viser sig i undersøgelsen, nemlig at korsangere vurderer at deres humør bliver bedre efter at de har sunget. Der er belæg for at disse resultater bør søges dokumenteret i en undersøgelse der inddrager en større deltagerpopulation, samt yderligere målinger der undersøger en fysiologisk ændring som følge af korsang.

 2. Applications of Rewriting Systems and Groebner Bases to Computing Kan Extensions and Identities Among Relations

  OpenAIRE

  Heyworth, Anne

  1998-01-01

  This thesis concentrates on the development and application of rewriting and Groebner basis methods to a range of combinatorial problems. Chapter Two contains the most important result, which is the application of Knuth-Bendix procedures to Kan extensions, showing how rewriting provides a useful method for attempting to solve a variety of combinatorial problems which can be phrased in terms of Kan extensions. Chapter Three shows that the standard Knuth-Bendix algorithm i...

 3. IKK kinase assay for assessment of canonical NF-?B activation in neurons.

  Science.gov (United States)

  Mihalas, Anca B; Meffert, Mollie K

  2015-01-01

  Nuclear factor kappa B (NF-?B) is a potent transcription factor highly expressed in the central nervous system (CNS) where it has been shown to be required for multiple behavioral paradigms of learning and memory in both mammalian and invertebrate systems. NF-?B dimers are found in neuronal cell bodies, are also present at synapses, and can participate in the activity-dependent regulation of gene expression in response to excitatory neurotransmission. Multiple serine-directed phosphorylation events are critical in the canonical NF-?B activation pathway, including activation of the I?B kinase complex (IKK) and phosphorylation and degradation of the inhibitor of NF-?B (I?B). In this chapter, we describe methods for immunoprecipitation (IP) of the IKK complex from dissociated cultured murine hippocampal neurons, followed by in vitro kinase assay to evaluate excitatory neurotransmission-induced IKK activation by monitoring phosphorylation of a GST-I?B? substrate. These methods can also be successfully implemented in subcellular-reduced brain preparations, such as biochemically isolated synapses. PMID:25736744

 4. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

 5. Targeting NF-kappaB pathway with an IKK2 inhibitor induces inhibition of multiple myeloma cell growth.

  OpenAIRE

  Jourdan, Michel; Moreaux, Je?ro?me; Vos, John; Hose, Dirk; Mahtouk, Kare?ne; Abouladze, Matthieu; Robert, Nicolas; Baudard, Marion; Re?me, Thierry; Romanelli, Angela; Goldschmidt, Hartmut; Rossi, Jean-franc?ois; Dreano, Michel; Klein, Bernard

  2007-01-01

  The pathophysiologic basis for multiple myeloma (MM) has been attributed to the dysregulation of various paracrine or autocrine growth factor loops and to perturbations in several signal transduction pathways including IkappaB kinase/nuclear factor-kappaB (IKK/NF-kappaB). The present study aimed at investigating the effect of a pharmaceutical IKK2 inhibitor, the anilinopyrimidine derivative AS602868, on the in vitro growth of 14 human MM cell lines (HMCL) and primary cells from 13 patients. A...

 6. HTLV-1 Tax protein recruitment into IKK? and TBK1 kinase complexes enhances IFN-I expression.

  Science.gov (United States)

  Diani, Erica; Avesani, Francesca; Bergamo, Elisa; Cremonese, Giorgia; Bertazzoni, Umberto; Romanelli, Maria Grazia

  2015-02-01

  The Tax protein expressed by human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) plays a pivotal role in the deregulation of cellular pathways involved in the immune response, inflammation, cell survival, and cancer. Many of these effects derive from Tax multiple interactions with host factors, including the subunits of the IKK-complex that are required for NF-?B activation. IKK? and TBK1 are two IKK-related kinases that allow the phosphorylation of interferon regulatory factors that trigger IFN type I gene expression. We observed that IKK? and TBK1 recruit Tax into cellular immunocomplexes. We also found that TRAF3, which regulates cell receptor signaling effectors, forms complexes with Tax. Transactivation analyses revealed that expression of Tax, in presence of IKK? and TBK1, enhances IFN-? promoter activity, whereas the activation of NF-?B promoter is not modified. We propose that Tax may be recruited into the TBK1/IKK? complexes as a scaffolding-adaptor protein that enhances IFN-I gene expression. PMID:25531185

 7. Quantitative analysis of the TNF-?-induced phosphoproteome reveals AEG-1/MTDH/LYRIC as an IKK? substrate.

  Science.gov (United States)

  Krishnan, Ramesh K; Nolte, Hendrik; Sun, Tianliang; Kaur, Harmandeep; Sreenivasan, Krishnamoorthy; Looso, Mario; Offermanns, Stefan; Krüger, Marcus; Swiercz, Jakub M

  2015-01-01

  The inhibitor of the nuclear factor-?B (I?B) kinase (IKK) complex is a key regulator of the canonical NF-?B signalling cascade and is crucial for fundamental cellular functions, including stress and immune responses. The majority of IKK complex functions are attributed to NF-?B activation; however, there is increasing evidence for NF-?B pathway-independent signalling. Here we combine quantitative mass spectrometry with random forest bioinformatics to dissect the TNF-?-IKK?-induced phosphoproteome in MCF-7 breast cancer cells. In total, we identify over 20,000 phosphorylation sites, of which ?1% are regulated up on TNF-? stimulation. We identify various potential novel IKK? substrates including kinases and regulators of cellular trafficking. Moreover, we show that one of the candidates, AEG-1/MTDH/LYRIC, is directly phosphorylated by IKK? on serine 298. We provide evidence that IKK?-mediated AEG-1 phosphorylation is essential for I?B? degradation as well as NF-?B-dependent gene expression and cell proliferation, which correlate with cancer patient survival in vivo. PMID:25849741

 8. Vejledningen kan spænde ben for kunstnerens proces : Kronik til tema: Kunstneren i byggemaskinen

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Camilla Hedegaard

  2015-01-01

  Den nyevejledning er et stort og vigtigt skridt, som understreger, at kunsten i det offentlige rum er mere og andet end pynt. Men vejledningen griber i for høj grad processen an ud fra samme fasetækning, som arkitekterne bygger hus ud fra. Det spænder ben for de kunstnere, som ikke udtænker deres kunst hjemme ved tegnebordet.

 9. Exceptional Segregation of a Selectable Marker (Kan(r)) in Arabidopsis Identifies Genes Important for Gametophytic Growth and Development

  OpenAIRE

  Feldmann, K. A.; Coury, D. A.; Christianson, M. L.

  1997-01-01

  Genes transformed into plants are usually inherited in a regular Mendelian manner. There are, however, transformants in which the selectable trait fails to segregate as expected. Genetic analysis of the kanamycin-resistance (Kan(R)) trait in >900 independent transformants of Arabidopsis revealed that 9% produced progeny families with an enormous deficiency of Kan(R) individuals. Self-pollination of individual Kan(R) plants from these families revealed lines that continued to segregate for a d...

 10. NF-?B targeting by way of IKK inhibition sensitizes lung cancer cells to adenovirus delivery of TRAIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karacay Bahri

  2010-10-01

  Full Text Available Abstract Background Lung cancer causes the highest rate of cancer-related deaths both in men and women. As many current treatment modalities are inadequate in increasing patient survival, new therapeutic strategies are required. TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL selectively induces apoptosis in tumor cells but not in normal cells, prompting its current evaluation in a number of clinical trials. The successful therapeutic employment of TRAIL is restricted by the fact that many tumor cells are resistant to TRAIL. The goal of the present study was to test a novel combinatorial gene therapy modality involving adenoviral delivery of TRAIL (Ad5hTRAIL and IKK inhibition (AdIKK?KA to overcome TRAIL resistance in lung cancer cells. Methods Fluorescent microscopy and flow cytometry were used to detect optimum doses of adenovirus vectors to transduce lung cancer cells. Cell viability was assessed via a live/dead cell viability assay. Luciferase assays were employed to monitor cellular NF-?B activity. Apoptosis was confirmed using Annexin V binding. Results Neither Ad5hTRAIL nor AdIKK?KA infection alone induced apoptosis in A549 lung cancer cells, but the combined use of Ad5hTRAIL and AdIKK?KA significantly increased the amount of A549 apoptosis. Luciferase assays demonstrated that both endogenous and TRAIL-induced NF-?B activity was down-regulated by AdIKK?KA expression. Conclusions Combination treatment with Ad5hTRAIL and AdIKK?KA induced significant apoptosis of TRAIL-resistant A549 cells, suggesting that dual gene therapy strategy involving exogenous TRAIL gene expression with concurrent IKK inhibition may be a promising novel gene therapy modality to treat lung cancer.

 11. Rhein exerts pro- and anti-inflammatory actions by targeting IKK? inhibition in LPS-activated macrophages.

  Science.gov (United States)

  Gao, Yuan; Chen, Xi; Fang, Lei; Liu, Fen; Cai, Runlan; Peng, Cheng; Qi, Yun

  2014-07-01

  Because steroids and cyclooxygenase inhibitors may cause serious side effects, the I?B kinase (IKK) ?/nuclear factor-?B (NF-?B) system has become an intriguing candidate anti-inflammatory target. Rhein, the active metabolite of diacerein, possesses anti-inflammatory ability with a gastrointestinal protective effect. However, in a preliminary study, we accidentally found that rhein showed both anti- and proinflammatory activities in lipopolysaccharide (LPS)-activated macrophages. Thus, in this study, we explored the underlying molecular mechanisms of the dual effects of rhein. In LPS-activated macrophages, rhein inhibits NF-?B activation and sequentially suppresses its downstream inducible nitric oxide synthase, interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor-? (TNF-?), and interleukin-1? (IL-1?) transcription and supernatant nitric oxide and IL-6 levels by inhibiting IKK? (IC50 ? 11.79?M). But in the meantime, rhein enhances the activity of caspase-1 by inhibiting intracellular (in situ) IKK?, in turn increasing the IL-1? and high-mobility-group box 1 release, which can be amplified by rhein?s reductive effect on intracellular superoxide anion. Unexpectedly, it is because of IKK? inhibition that rhein significantly enhances TNF-? secretion and phagocytosis in macrophages with or without LPS. These results indicate that rhein exerts anti- and proinflammatory activities by targeting IKK? inhibition, providing a molecular mechanism for the unanticipated role of rhein in macrophages. Furthermore, our study also highlights the potential complications of IKK? inhibitor (e.g., rhein, diacerein, etc.) application in inflammation disorders, for the overall effects of IKK? inhibition in various organ systems and disease processes are not easily predictable under all circumstances. PMID:24721152

 12. Inklusion, læreropmærksomhed og regnehuller : hvordan kan læreren skærpe sin opmærksomhed på elevreaktioner, der kan indikere, at en elev har mødt eller oplevet et regnehul I det matematiske landskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Weng, P.

  2007-01-01

  På den 2. nordiske konference om matematikvanskeligheder 2003 med temaet Demokrati og deltagelse - en udfordring for specialpædagogikken, introducerede vi første gang betegnelsen regnehuller, som havde været en hjælp for os udvikle og diskutere i vores bestræbelser på at åbne op for forståelser af matematikvanskelighedernes art og fremtrædelser. Siden da har vi arbejdet videre med betegnelsen teoretisk og empirisk. Ved 3. nordiske konference om matematikvanskeligheder 2005 med temaet Matematikundervisning og inklusion kunne vi derfor præsentere, hvordan vi nu ser på baggrunden og intentionerne med et begreb om regnehuller, som netop et begreb der kan befordre en tænkning om den inkluderende skole. For fortsat at kunne udvikle begrebet med sigte på at det kan blive et redskab i matematiklærerens praksis med at forebygge og afhjælpe vanskeligheder med undervisning i og læring af matematik, har vi igangsat en mindre pilotundersøgelse med fokus på vanskeligheder med undervisning og læring på begyndertrinnet på en skole i Københavnsområdet, hvor der anvendes et bredt spektrum af metoder med lærere og udvalgte elever og deres forældre som informanter. Vi diskuterer også nogle overvejelser om at udtrykket 'regne' i 'regnehuller' kan have en skæv signalværdi i forhold til de brede intentioner der findes med matematikundervisning på grundskoleniveau for børn som for voksne. Vi konkluderer, at der er andre fordele ved udtrykket, så vi bibeholder det.

 13. "Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter.." : En analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lading, Aase

  2006-01-01

  Gymnasielærere skal som led i moderniseringen af gymnasieskolen arbejde tværfagligt i team. Som udgangspunkt har lærerne forbehold over for dette projekt hvis samarbejdet ikke foregår i de såkaldte 'kærlighedsteam', dvs. mellem lærere der selv har valgt hinanden, men derimod i team der er nedsatte af ledelsen. I afhandlingen argumenteres der for, at dette både hænger sammen med, at samarbejde ikke er overskueligt og kontrollabelt på samme måde som enkelt-persons arbejdet er. Ved at teamene sammensættes af personer, der kender hinanden, mindskes uforsigeligheden og udbyttet forventes at blive positivt. Skolens ledelse gennemfører imidlertid princippet om nedsatte team, og da modsætningerne i lærergruppen mellem forskelllige fagrepræsentanter, de yngre og de ældre, de reformivrige og reformmodstanderne vokser i denne periode, behæftes disse team med stadig større uvilje. Analysen peger på, at lærernes indre idealiserede reprænsentationer af sig selv som en god gruppe støtter forestillinger om fælleskabet i lærergruppen som en MENNESKELIG sammenhæng der implicit placeres i modsætning til den faglige. Således etableres der et skel mellem mennesket og den professionelle persona. De skarpt optrukne positioner i den professionelle lærergruppe og udskillelsen af det menneskelige ses i forlængelse af ubevidste forsvarsmekanismer i en kontekst hvor der udøves pres fra neden (eleverne) og fra oven (ministerium, amter og kommuner, skolens ledelseslag). Mange har svært ved at se meningen med de pålagte forandringer -især på baggrund af de krav, der stilles fra en stadig mere flerspektret elevgruppe. De fælles organer, hvor de ændrede forhold kunne reflekteres og gives betydning, fungerer ikke, og det er heller ikke en side af skolens arbejde, som rektorerne prioriterer. Dermed skal lærerne udføre deres arbejde i en sammenhæng hvor mening og perspektiv for mange forsvinder samtidig med at forestillingen om det rent menneskelige fællesskab bliver stadigt vanskeligere at opretholde. Konklusionen er derfor, at den fælles diskussion af arbejdets og fællesskabets indhold og perspektiver skal gives større rum. I modsat fald er det nærliggende at antage, at  splittelsen i lærergruppen vil  øges og resignationen brede sig til skade for både læreres, ledelsens og elevernes arbejdsmiljø

 14. Den danske FN-bataljon i den ikke anerkendte stat Republika Srpska Krajina, 1992-1995

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink Rasmussen, Jakob

  2014-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer en dansk FN-styrkes erfaringer med fredsbevarende operationer i forbindelse med Kroatiens løsrivelse fra det tidligere Jugoslavien. Den følger de næste års konflikt med de etniske serbere, som i perioden 1992-1995 forsøgte at opbygge og fastholde deres egen stat i Kroatien. Artiklen viser hvordan bataljonen dagligt kom i klemme mellem på den ene side FN’s Sikkerhedsråds mange resolutioner og på den anden side en lokal virkelighed, der gjorde den fredsbevarende indsats særdeles vanskelig. Artiklen konkluderer, at serbernes forsøg på at opretholde deres ikke anerkendte stat Republika Sprska Krajina var af afgørende betydning for bataljonens opfattelse og udførelse af sin opgave.

 15. Hvor svært kan det være? : portfolio, ansvar for læring, kvalitet i arbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  HansbØl, Mikala; Langager, SØren

  2004-01-01

  Forskningsrapporten er udarbejdet i tilknytning til ITMF projektet Portfolio, ansvar for læring, kvalitet i arbejdet. I rapporten undersøges muligheder og barrierer ved brugen af digitale portfolioværktøjer i skolen med særlig fokus på elevernes læring og refleksion over egen læring, lærer-elev dialog og planlægning af undervisningsforløb. Erfaringerne fra et ikke vellykket praktisk portfolio-forløb analyseres og knyttes sammen med overvejelser over pædagogisk design af digitale portfolios og indblik i forskellige traditioner inden for portfolio-området.

 16. Screening af avlsdyr for MBL-mangel kan føre til sundere pattegrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Juul-Madsen, Helle Risdahl

  2014-01-01

  Hos pattegrise spiller Mannose-Binding Lektin (MBL) en central rolle for immunforsvarets funktion, og visse genvarianter svækker grisenes modstandskraft mod blandt andet lungesyge og diarre. Screening af avlsdyr for disse genvarianter kan blive et virksomt værktøj til reduceret dødelighed og nedsat forbrug af antibiotika i den danske svineproduktion.

 17. Kan global markedspraksis bidrage til, at der kommer flere løse søer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

  2014-01-01

  Det meste svinekød, som produceres i Danmark, eksporteres, og den danske svinebranche opererer på et globalt marked. I dette kapitel belyser vi, hvad det betyder for den danske svinebranche i forhold til dyrevelfærd, og om – og i givet fald hvordan – markedspraksis i udvalgte eksportlande kan inspirere til at højne dyrevelfærden for danske svin, herunder ved at der kommer flere løse søer.

 18. Kan danske virksomheder og organisationers aktiviteter sikre markedsdrevet dyrevelfærd for danske søer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

  2014-01-01

  Formålet med dette kapitel er at analysere og diskutere, hvordan forskellige danske virksomheders og organisationers konkrete aktiviteter er med til at forme rammerne for dyrevelfærd. Der er særlig fokus på, hvordan disse aktiviteter kan være med til at ændre markedet, således at der sker markedsdrevne forbedringer i dyrevelfærden for danske søer.

 19. The Nordic programme on waste and decommissioning (KAN) 1990-93

  International Nuclear Information System (INIS)

  In assessing nuclear waste safety, both long term and short term aspects need to be considered. For the development of a system for the final disposal of spent nuclear fuel, the most challenging task is to develop a sufficient understanding of the long term safety of a potential repository. Two of the NKS-projects are directly relevant for the long term safety of a deep geological repository, whereas the other projects mainly concern issues in managing nuclear waste today. Information about repositories and their contents must be conserved so that it can be easily retrieved. The KAN-1.3 studies deal with available information and how to preserve it. Archive safety as well as the expected durability of different archive media is explored. In the long term the present day climate will change significantly. An important part of the KAN-3 project has been to assemble field evidence, such as historic data indicating effects of past glaciations. The potential impact of a future glaciation on a repository is also explored in this project. An unlikely accident at a nuclear power plant could result in deposition of radioactive elements in the environment so that cleanup becomes necessary. In the KAN-2 project waste volumes and activities in different environments are estimated. Experiments have been performed with soil removal, and with cement solidification, and cost-benefit analyses are developed for use in emergency planning. Clearance of radioactive materials from regulatory control may reduce waste volumes that must otherwise be handled as radioactive, especially in conjunction with decommissioning. In the KAN-1.1 project the essential aspects of the clearance problems are dealt with such as definitions, radiological assessments, monitoring, and preparation of a clearance application. Eventually all nuclear installations in the Nordic countries will have to be decommissioned. In the KAN-1.2 project, the decommissioning of a pilot reprocessing plant is documented and the practical experiences recorded. The profitability of decontamination versus direct disposal of the equipment is evaluated. (EG)

 20. Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavson, Kim; Riget, Frank FarsØ

  2014-01-01

  Eksponeringen og belastningen af mennesker for kontaminanter i det arktiske område har været belyst i en lang række studier (Johansen et al. 2004, Bonefeld-Jørgensen 2010). Ud fra kontaminantkoncentrationer i kostemner som hvaler, fugle, isbjørne, rensdyr, fisk, moskusokser og importerede føde-varer er eksponeringen af kontaminanter ud fra interviewundersøgelser op-gjort for forskellige befolkningsgrupper i Arktis. I andre studier i Grønland er koncentrationen af kontaminanter i blodprøver blevet analyseret for at vurdere belastningen af forskellige befolkningsgrupper sammenholdt med kostvaner (Deutch et al 2007, Deutch et al. 2006). Kontaminanter som via kosten indtages af mennesker vil - afhængig af stof-fernes iboende egenskaber- i forskellig grad blive optaget, omsat, nedbrudt, udskilt og ophobet i kroppen. Nogle kontaminanter vil over lang tid blive ophobet i fx lever, nyre eller fedtvæv, mens andre kun kortvarigt vil kunne detekteres i blodet. Sundhedsmæssigt kritiske koncentrationer kan især op-byggesfor kontaminanter som kun langsomt nedbrydes eller udskilles fra kroppen og derfor over lang tid koncentreres i fx fedtvæv, nyre og lever. Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeller bruges i dag i et stort omfang af farmaceutisk industri i forbindelse med screening og udvikling af nye lægemidler (se fx http://pbpk.org/). Projektets overordnede formål er at belyse anvendeligheden af PBPK model-lering i vurderingen af kontaminant belastningen af befolkningsgrupper i arktiske områder. PBPK modellering kan være bindeledet mellem kontami-nant eksponering via kosten og kontaminant koncentrationer i blodet hos arktiske befolkningsgrupper, samt være med til at estimere koncentration af kontaminanter i lever, nyre, blod, hjerne, fedtvæv m.v. I projektet indgår data fra 40 personer i Qaanaaq indsamlet i 2003, 36 fra Qe-qertarsuaq indsamlet i 2006, 20 fra Nuuk indsamlet i 2005 og 22 fra Narsaq indsamlet i 2006, hvorfra der foreligger data om både kostvaner og koncen-trationer af kontaminanter i blodet. For at mindske indflydelsen af alderen er alle personerne i aldersintervallet 18 til 35 år. De i projektet gennemførte statistiske analyser og PBPK modellering indikerer følgende: 1. At der for den valgte aldersgruppe mellem 18-36 år på gennemsnits basis er en god overensstemmelse mellem målte kontaminantkon-centrationer i blodet og de beregnede indtag af kontaminanter via kosten. 2. At der er signifikant korrelation mellem kontaminantkoncentrationer i blod og indtag af kontaminanter via kosten for de undersøgte grupper fra Qeqertarsuaq, Nuuk og Narsaq. Den manglende korre-lation for Qaanaaq tillægges usikkerheder og fejl i besvarelser af kostvaner. 3. Der er en god overensstemmelse mellem PBPK modelleret koncen-trationer af kontaminanter i blod og de målte koncentrationer i blod. 4. PBPK modelberegninger indikerer, at kontaminantkoncentration i blodet kan øges betydeligt efter indtagelse af måltider med et højt indhold af kontaminanter (fx isbjørn, sæl, fugle og hval). For perso-ner, somhar en høj belastning af kontaminanter ophobet gennem mange år, påvirkes koncentrationen i blodet ikke nævneværdigt af et måltid. Ovennævnte resultater fra PBPK modelleringen indikerer, at der ved vurderingen af data for kontaminantkoncentrationen i blodet bør tages højde for størrelsen af den interne belastning af pågældende kontaminant og stoffets iboende egenskaber i forhold til ophobning, udskillelses, nedbrydning, fordeling m.m. i kroppen. 5. POP kontaminanter, som indtages via kosten vil i forskellig grad, blive ophobet i kroppen og øge den interne belastning. Et bemær-kelsesværdigt resultat fra PBPK modelleringen er den relativt lille andel af kontaminanter i kosten, som bliver ophobet i kroppen. PBPK modelberegninger angiver således, at kun 0,5 % af det indtagne oxychlordan blev ophobet i kroppen, mens 34,5 % af det indtagne PCB-153 bliver ophobet i kroppen. Tilsvarende er det kun 2,9 % af det indtagne DDE og PCB-99 der ophobes i kroppen. 6. Et andet bemærkelsesværdigt result

 1. Tumor necrosis factor ? triggers proliferation of adult neural stem cells via IKK/NF-?B signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaltschmidt Christian

  2006-09-01

  Full Text Available Abstract Background Brain inflammation has been recognized as a complex phenomenon with numerous related aspects. In addition to the very well-described neurodegenerative effect of inflammation, several studies suggest that inflammatory signals exert a potentially positive influence on neural stem cell proliferation, migration and differentiation. Tumor necrosis factor alpha (TNF-? is one of the best-characterized mediators of inflammation. To date, conclusions about the action of TNF on neural stem or progenitor cells (NSCs, NPCs have been conflicting. TNF seems to activate NSC proliferation and to inhibit their differentiation into NPCs. The purpose of the present study was to analyze the molecular signal transduction mechanisms induced by TNF and resulting in NSC proliferation. Results Here we describe for the first time the TNF-mediated signal transduction cascade in neural stem cells (NSCs that results in increased proliferation. Moreover, we demonstrate IKK-?/?-dependent proliferation and markedly up-regulated cyclin D1 expression after TNF treatment. The significant increase in proliferation in TNF-treated cells was indicated by increased neurosphere volume, increased bromodeoxyuridin (BrdU incorporation and a higher total cell number. Furthermore, TNF strongly activated nuclear factor-kappa B (NF-?B as measured by reporter gene assays and by an activity-specific antibody. Proliferation of control and TNF-treated NSCs was strongly inhibited by expression of the NF-?B super-repressor I?B-AA1. Pharmacological blockade of I?B ubiquitin ligase activity led to comparable decreases in NF-?B activity and proliferation. In addition, IKK-? gene product knock-down via siRNA led to diminished NF-?B activity, attenuated cyclin D1 expression and finally decreased proliferation. In contrast, TGF?-activated kinase 1 (TAK-1 is partially dispensable for TNF-mediated and endogenous proliferation. Understanding stem cell proliferation is crucial for future regenerative and anti-tumor medicine. Conclusion TNF-mediated activation of IKK-? resulted in activation of NF-?B and was followed by up-regulation of the bona-fide target gene cyclin D1. Activation of the canonical NF-?B pathway resulted in strongly increased proliferation of NSCs.

 2. Beneficial effects of IKK?-deficiency on body weight and insulin sensitivity are lost in high fat diet-induced obesity in mice.

  Science.gov (United States)

  Scheja, Ludger; Heese, Barbara; Seedorf, Klaus

  2011-04-01

  Activation of the classical I?B kinases (IKK? and IKK?) was previously shown to contribute to obesity-induced inflammation and insulin resistance. Using knockout mice, we investigated whether the related isoform IKK? plays a similar metabolic role. IKK?(-/-) mice had reduced body weight, leptin levels, as well as higher insulin sensitivity when kept on chow diet. However, inflammatory parameters, measured in liver, adipose tissue and plasma, were either unaltered or showed a trend toward up-regulation (liver NF-?B activity, TNF? and IL-1? expression). Chronic feeding of a high fat diet induced equal obesity and insulin resistance, and similarly induced inflammatory markers, in IKK?(-/-) and wild-type mice, indicating that under high caloric conditions the inflammatory and metabolic effects of IKK? deficiency were overridden. Taken together, our data indicate that IKK? does not have general pro-inflammatory properties in liver and adipose tissue, and suggest that reduced adiposity is the primary mechanism for improved insulin sensitivity in IKK?(-/-) mice on chow diet. PMID:21371440

 3. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 4. Indfaldsvinkelkorrektioner for vakuumrørssolfangere.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shah, Louise Jivan

  1999-01-01

  I denne rapport undersøges det hvor stor indflydelse nøjagtigheden af indfaldsvinkel-korrektionerne for vakuumrørsolfangere har for solfangerens forventede ydelse i et traditionelt brugsvandsanlæg. I modsætning til plane solfangere har vakuumrørsolfangere to indfaldsvinkelkorrektioner, for henholdsvis den langsgående og den tværgående indfaldsvinkel, grundet den cirkulære geometri. Plane solfangere har kun én indfaldsvinkelkorrektion grundet den plane geometri.Når vakuumrørsolfangere afprøves på Prøvestationen for Solenergi, Teknologisk Institut (TI), bestemmes kun én samlet indfaldsvinkelkorrektion ved afprøvningerne. På prøvningsinstituttet SPF i Rapperswil, Schweiz bestemmes begge indfaldsvinkelkorrektioner. To vakuumrørsolfangere er undersøgt i denne rapport: En fra Viessmann og en fra ThermoMax. Begge solfangere er testet både på TI og hos SPF, og således kan indflydelsen af de forskellige målte indfaldsvinkelkorrektioner, på nettoydelsen for et standardanlæg, undersøges.Der er udført beregninger af nettoydelsen for et standardanlæg. Herved er det undersøgt, hvorledes solfangernes forskellige indfaldsvinkelkorrektioner påvirker anlægsydelsen. Beregningerne er udført med vejrdata fra det danske referenceår TRY. Det daglige varmtvandsforbrug er sat til 160 l opvarmet fra 10°C til 50°C. Varmtvandstapningerne foretages i tre lige store volumener kl. 7:00, 12:00 og 19:00. Resultaterne viste, at TI's samlede indfaldsvinkelkorrektion giver anledning til en højere beregnet nettoydelse end SPF's todelte indfaldsvinkelkorrektion, som alt andet lige må forventes at være mere præcis. Der er ikke tale om store absolutte forskelle, men for lavere dækningsgrader (ca. 40%) svarer det til en relativ forskelpå ca. 5%.Derudover viste undersøgelserne, at det kan være svært at sikre sig ens prøvningsbetingelser for vakuumrørsolfangere, når kun én samlet indfaldsvinkel benyttes ved bestemmelse af indfaldsvinkel-korrektionen. Selvom den samlede benyttede indfaldsvinkel er ens ved to afprøvninger, så kan der sagtens være store forskelle i den langsgående eller tværgående indfaldsvinkel. Derfor er der ikke ens prøvningsbetingelser i de to afprøvninger.Yderligere blev vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere (og evt. med reflektorer) undersøgt. Her kan store variationer i den tværgående indfaldsvinkelkorrektion forekomme, både for store og små tværgående indfaldsvinkler. Nettoydelsen blev beregnet for et standardanlæg med vakuumrørsolfangere, med indfaldsvinkelkorrektioner som vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere og/eller med reflektorer kunne have. Resultaterne viste, at den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, især for små indfaldsvinkler, kan have stor betydning anlæggets samlede ydelse.I fremtiden kan det forventes, at solfangerne bliver mere og mere avancerede. Dvs. flere solfangere med krumme absorbere og reflektorer vil blive udviklet. Hvis disse solfangertyper ikke "belønnes" ved en korrekt bestemmelse af den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, vil motivationen for at udvikle bedre solfangere mindskes. Med baggrund i ovenstående resultater anbefales det at indføre en udvidet prøvningsprocedure, hvor både den tværgående og den langsgående indfaldsvinkelkorrektion bestemmes, for ikke-plane solfangere.

 5. CCL27 expression is regulated by both p38 MAPK and IKK? signalling pathways

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Jette Lindorff; Johansen, Claus

  2011-01-01

  The skin-specific chemokine CCL27 is believed to play a pivotal role in establishing the inflammatory infiltrate characteristic for common inflammatory skin diseases. Through binding to the chemokine receptor 10 (CCR10), CCL27 mediates inflammation by promoting lymphocyte migration into the skin. Little is known about the regulation of CCL27 gene expression. The purpose of our study was to investigate the regulation of the IL-1?-induced CCL27 gene expression in normal human keratinocytes (NHEK). Preincubation of NHEK with the inhibitory ?B (I?B) kinase (IKK) inhibitor, SC-514, or the p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor, SB202190, revealed a profound reduction in both CCL27 mRNA and CCL27 protein expression indicating the significance of these pathways in the regulation of CCL27 expression. Furthermore, the impact of inhibitors of mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) or the mitogen-activated protein kinase-interacting kinases (Mnk1+2), downstream kinases of p38 MAPK, on IL-1?-inducedCCL27 expression in NHEK were investigated. We identified seven NF-?B binding elements upstream from the CCL27 gene start codon using electrophoretic mobility shift assay (EMSA). Supershift analyses demonstrated the involvement of the p50/p65 NF-?B heterodimer. We conclude that IL-1?-induced CCL27 gene expression in NHEK is regulated through the p38 MAPK/MSK1/Mnk1+2 as well as the IKK?/NF-?B signalling pathways.

 6. Evasion of Antiviral Immunity through Sequestering of TBK1/IKK?/IRF3 into Viral Inclusion Bodies

  Science.gov (United States)

  Wu, Xiaodong; Qi, Xian; Qu, Bingqian; Zhang, Zerui; Liang, Mifang; Li, Chuan; Cardona, Carol J.; Li, Dexin

  2014-01-01

  Cells are equipped with pattern recognition receptors (PRRs) such as the Toll-like and RIG-I-like receptors that mount innate defenses against viruses. However, viruses have evolved multiple strategies to evade or thwart host antiviral responses. Viral inclusion bodies (IBs), which are accumulated aggregates of viral proteins, are commonly formed during the replication of some viruses in infected cells, but their role in viral immune evasion has rarely been explored. Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging febrile illness caused by a novel phlebovirus in the Bunyaviridae. The SFTS viral nonstructural protein NSs can suppress host beta interferon (IFN-?) responses. NSs can form IBs in infected and transfected cells. Through interaction with tank-binding kinase 1 (TBK1), viral NSs was able to sequester the IKK complex, including IKK? and IRF3, into IBs, although NSs did not interact with IKK? or IRF3 directly. When cells were infected with influenza A virus, IRF3 was phosphorylated and active phosphorylated IRF3 (p-IRF3) was translocated into the nucleus. In the presence of NSs, IRF3 could still be phosphorylated, but p-IRF3 was trapped in cytoplasmic IBs, resulting in reduced IFN-? induction and enhanced viral replication. Sequestration of the IKK complex and active IRF3 into viral IBs through the interaction of NSs and TBK1 is a novel mechanism for viral evasion of innate immunity. PMID:24335286

 7. »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen M. Lauridsen

  2008-10-01

  Full Text Available Artiklen beskriver hvorledes Learning Styles Lab (LsLab og Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet bidrager til at styrkeundervisernes vejlederkompetencer og de studerendes muligheder for at få det maksimale ud af den vejledning, som de tilbydes i forbindelse med større opgaver, ikke mindst kandidatafhandling.

 8. Anti-inflammatory effects of IKK inhibitor XII, thymulin, and fat-soluble antioxidants in LPS-treated mice.

  Science.gov (United States)

  Novoselova, E G; Khrenov, M O; Glushkova, O V; Lunin, S M; Parfenyuk, S B; Novoselova, T V; Fesenko, E E

  2014-01-01

  The present study was designed to compare the anti-inflammatory effects of several agents applied in vivo, namely, a synthetic inhibitor of the NF-?B cascade, fat-soluble antioxidants, and the thymic peptide thymulin. Cytokine response in LPS-treated mice was analysed in tandem with the following parameters: the synthesis of inducible forms of the heat shock proteins HSP72 and HSP90?; activity of the NF-?B and SAPK/JNK signalling pathways; and TLR4 expression. Inflammation-bearing Balb/c male mice were pretreated with an inhibitor of IKK-?/? kinases (IKK Inhibitor XII); with thymulin; with dietary coenzyme Q9, ?-tocopherol, and ?-carotene; or with combinations of the inhibitor and peptide or antioxidants. Comparable anti-inflammatory effects were observed in inflammation-bearing mice treated separately with thymulin or with dietary antioxidants administered daily for two weeks before LPS treatment. When LPS-injected mice were treated with the inhibitor and antioxidants together, neither plasma cytokines, signal proteins, nor heat shock proteins recovered more efficiently than when mice were treated with these agents separately. In contrast to antioxidant diet, the thymulin was shown to increase the effect of IKK Inhibitor XII in preventing IKK activation in LPS-treated mice. PMID:25045213

 9. Pregnancy Weight Gain Limitation by a Supervised Nutritional Program Influences Placental NF-?B/IKK Complex Expression and Oxidative Stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hugo Mendieta Zerón

  2013-05-01

  Full Text Available Objective: Nuclear factor kappa B (NF-?B pathway and oxidative stress participate in endothelial dysfunction, which is one of the causes of pre-eclampsia. Among the human antioxidant mechanisms, there are the enzymes catalase (CAT, glutathione peroxidase (GPx and superoxide dismutase (SOD. Our aim was to measure NF-?B, its inhibitor (IKK and oxidative stress in placenta and umbilical cord of pregnant women submitted to a supervised nutritional program.Methods: Two groups were conformed: A 14 pregnant women with individualized nutritional counseling, and B 12 pregnant women without nutritional guidance. NF-?B and IKK were assessed by real time PCR (RT-PCR. Enzymatic activity of CAT, GPx, lipoperoxidation (LPO and SOD were also evaluated.Results: Pregnant women that followed a supervised nutritional program had lower levels of systolic (p=0.03 and diastolic pressure (p=0.043 although they were heavier than the control group (p=0.048. Among all the women, the Spearman correlation was positive between weight gain and placental NF-?B expression (1, p?0.01. In the placenta, women with nutritional advice had lower enzymatic activity of GPx (p?0.038 and showed a tendency of IKK to be higher than in women without a nutritional supervised program.Conclusion: A supervised nutritional program in pregnancy offers a proven option to control weight gain, hypertension, NF-?B/IKK complex expression and oxidative stress reactions in the placenta.

 10. "Jeg er ikke typen, der har nære venner" : Resultater fra forskningsprojektet 'Når det er svært at være ung i DK'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlander, Maja; Nielsen, Jens Christian

  2014-01-01

  Behandler resultaterne af et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. I kapitlet er der fokus på, hvor stor en betydning sociale relationer spiler for unges trivsel og mistrivsel, og hvordan ensomhed rammer hårdt i en tid, hvor man tilsyneladende kun har sig selv at bebrejde, nård et sociale ikke fungerer.

 11. Resistance exercise, but not endurance exercise, induces IKK? phosphorylation in human skeletal muscle of training-accustomed individuals

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØller, Andreas Buch; Vendelbo, Mikkel Holm

  2013-01-01

  The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is considered an important role in the muscular adaptations to exercise. It has been proposed that exercise-induced signaling to mTORC1 do not require classic growth factor PI3K/Akt signaling. Activation of IKK? and the mitogen-activated protein kinases (MAPKs) Erk1/2 and p38 has been suggested to link inflammation and cellular stress to activation of mTORC1 through the tuberous sclerosis 1 (TSC1)/tuberous sclerosis 2 (TSC2) complex. Consequently, activation of these proteins constitutes potential alternative mechanisms of mTORC1 activation following exercise. Previously, we demonstrated that mTOR is preferentially activated in response to resistance exercise compared to endurance exercise in trained individuals without concomitant activation of Akt. In the present study, we extended this investigation by examining I?B kinase complex (IKK), TSC1, MAPK, and upstream Akt activators, along with gene expression of selected cytokines, in skeletal muscles from these subjects. Biopsies were sampled prior to, immediately after, and in the recovery period following resistance exercise, endurance exercise, and control interventions. The major finding was that IKK? phosphorylation increased exclusively after resistance exercise. No changes in TSC1, Erk1/2, insulin receptor, or insulin receptor substrate 1 phosphorylation were observed in any of the groups, while p38 phosphorylation was higher in the resistance exercise group compared to both other groups immediately after the intervention. Resistance and endurance exercise increased IL6, IL8, and TNF? gene expression immediately after exercise. The non-exercise control group demonstrated that cytokine gene expression is also sensitive to repeated biopsy sampling, whereas no effect of repeated biopsy sampling on protein expression and phosphorylation was observed. In conclusion, resistance exercise, but not endurance exercise, increases IKK? phosphorylation in trained human subjects, which support the idea that IKK? can influence the activation of mTORC1 in human skeletal muscle.

 12. Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? : Tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engerer, Volkmar Paul

  2013-01-01

  Artiklen er et forsøg på at koble de studerendes informationshandlinger (at søge og håndtere videnskabelig information) til deres læringsaktiviteter som læsning af tekster og diskursiv forarbejdning af stoffet. Der tages udgangspunkt i e-læringens hybride sammenknytning af ressourcer af forskellige type i én læringsplatform, herunder primære ressourcer (især videnskabelige artikler og bøger) og sekundære som bibliografiske baser og andet hjælpemateriale. At disse ressourcer er organiseret i ét virtuelt læringsrum, er en vigtig forudsætning for, at også disse sekundære ressourcer, som almindeligvis forbindes med biblioteksdomænet, kan få status af læringsobjekter på lige fod med de traditionelle, primære dokumenter. – På baggrund af e-materialernes integrationsgrad i virtuelle læringsomgivelser introduceres begrebet ”læringspotentiale”, som undersøges i form af klassiske emneredskaber (tesaurus og klassifikation) i hybride materialetyper, både primære (fx e-bogspakker) og sekundære (bibliografier). Der kan bl.a. konkluderes, at biblioteker i vid udstrækning har den viden, der hører til for at formidle disse ressourcer i de virtuelle læringsmiljøer.

 13. The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN: Teaching science content through process

  Science.gov (United States)

  Case, Steven B.

  The Kansas Collaborative Research Network, KanCRN is an Internet-based research community, in which citizens, teachers and students can engage in authentic, meaningful scientific inquiry. Recent efforts to reform science education in the United States have strongly emphasized that understanding of the nature of science is an essential component of general scientific literacy. The National Science Education Standards suggest that engaging students in scientific inquiry is one opportunity to develop an understanding of the nature of science. Extending the philosophical understanding of science to specific science classroom organization, KanCRN is large-scale, systemic project that attempts to achieve the vision of scientific inquiry in the National Science Education Standards. The underlying question of standards-based reform still remains; does participation in scientific inquiry provide compelling evidence of an increase in the understanding of the process of science and the ability to apply these skills in novel situations? This study took advantage of the Kansas City Kansas Public Schools involvement in districtwide systemic reform, First Things First. Each year the students in grades 3--12 complete a district First Things First questionnaire. Since longitudinal measures of student attitudes are generally difficult to obtain, this study tapped into this wealth of attitude measures gained from these questionnaires. These data sets include general demographics of the students, attitudinal data toward school and learning, and general achievement data. Running a factor analysis on these data sets allowed factoring out the influence of non-critical variables. In running this initial factor analysis of the First Things First data sets, several factors emerged as related to student's academic success on the Science Performance Assessment; Academic Effort, Teacher Quality, Project-based Learning, General Academic Ability (Self-Attitude Data), and Parental Support. Using the technique of Structural Equation Modeling, these factors were combined with participation in the KanCRN research model; this study created and tested a model of science classroom variables related to scores on a science performance assessment. Models were run separately for samples of middle school students (grades 6--8) and high school students (grades 9--12). The middle school model indicates that participation in the KanCRN research model is an independent, positive, direct, and meaningful predictor of science performance. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R 2 values indicates that 27% of the variance on science achievement is accounted for by the middle school model. The high school model indicated that student attitudes were unrelated to KanCRN participation however, the relationship between participation in KanCRN and students performance on the assessment was not a significant path. Examination of the magnitude of the standardized coefficients and the R2 values for the high school model indicates that 7% of the variance on science achievement is accounted for by the model. This is identical the explanatory power of the high school model that only included information about KanCRN participation and student background characteristics, but leaving out the attitude data. The finding that KanCRN participation is significant at the middle school and is insignificant at the high school raises a number of interesting questions that requires further investigation.

 14. A STUDY OF LANDUSE AND CROPPING PATTERN IN KAN BASIN OF DHULE DISTRICT (MAHARASHTRA) INDIA

  OpenAIRE

  AHIRE S. C; SURYAWANSHI D. S

  2013-01-01

  Land use concern the productions and benefits obtained from use of the land as well as the land management activities carried out by human. Land use involves the management and modification of natural environment. The arrangements, activities and inputs of people undertake in a certain land cover type to produce, change or maintain it. Management practices have a major impact on natural resources, including water, soil, nutrients, plants and animals. The landscape of Kan river basin is uniqu...

 15. Fisk sætter ny dybderekord : Tæt på teoretisk grænse for, hvor dybt fisk kan leve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2015-01-01

  Maksimalt 8.200 meters dybde – det er hvad forskerne har regnet sig frem til som grænse for, hvor dybt nede i havet benfisk kan leve. Længere nede er trykket simpelthen for stort. For nyligt har et forskerhold fundet en ny art af benfisk, der svømmede forbi et neddykket kamera på 8.143 meters dybde – altså ganske tæt på den teoretiske dybde-grænse. Det er ny rekord for dybde, idet den hidtidige rekord var på 7.700 meter.

 16. En diffraktiv læsning af ANT gennem Barad- eller omvendt…- eller sandheden er ikke derude!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tine

  2015-01-01

  Denne artikel tager livtag med Karen Barads kritik af Aktør-Netværksteorien – især hendes behandling af den måde, som Latour sidestiller humane og non-humane aktører på. I artiklen gennemgås en række kernebegreber hos hhv. Barad og Latour og deres indbyrdes forskelligheder og ligheder. Med Barads ord, foretager jeg en diffraktiv læsning af Latour gennem Barad – en læsning, som hun selv gentagne gange antyder i bogen ”Meeting the Universe Halfway”, men som hun kun lader glimtvis skinne igennem. Artiklen indledes med en ret indgående gennemgang af Barads forståelse af kvantemekanikken, idet den ligger til grund for hele hendes argumentation. Dernæst gennemgås de af hendes begreber, som kan læses i forhold til Aktør-Netværksteorien, som afrundes med en sammenlignende diskussion.

 17. Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Bro, Flemming

  2012-01-01

  De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der gennemført telefoninterview med 100 praksisser, hvor praksis blev spurgt, om de efter modtagelse af listen over ikkevaccinerede piger, havde kontaktet pigerne og tilbudt dem vaccination. På baggrund af svarene blev ikkevaccinerede piger inddelt i to grupper: 1) piger, som var blevet kontaktet af egen læge (pr. brev eller telefonisk), og 2) piger, som ikke var blevet kontaktet af egen læge. I de praksisser, hvor ikkevaccinerede piger systematisk blev kontaktede, havde pigerne 15% større sandsynlighed for at påbegynde vaccination end i de praksisser, hvor pigerne ikke blev kontaktede; prævalensratio: 1,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p < 0,02)). Undersøgelsen konkluderer at det øgede deltagelsesprocenten signifikant, når almen praksisser med lav deltagelse systematisk kontaktede ikkevaccinerede piger fire måneder efter invitationen til HPV-vaccination.

 18. Når der ikke er noget tredje valg : Social sårbarhed og valget af abort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch, Vibeke; Knudsen, Lisbeth B.

  2004-01-01

  Rapporten belyser abortudviklingen i Danmark i perioden 1981-2001, bevæggrunde for valg af abort samt baggrunden for den øgede abortforekomst blandt nogle indvandrerkvinder. Undersøgelsen har udgangspunkt i en metodetriangulering baseret på henholdsvis registerundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse og etnografiske interviews. Den registerbaserede undersøgelse belyser abortudviklingen i Danmark fra 1981 til og med 2001 i henhold til kvindernes alder, oprindelsesland og familieforhold. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden september 2002 - april 2003 og omfatter et udvalg af kvinder, der enten fik foretaget provokeret abort eller havde valgt at føde og bidrager med mere specifik information omkring hvordan socioøkonomiske forhold samt kvindernes viden om, holdning til og brug af prævention influerer på valget af abort. Den etnografiske del af undersøgelsen omfatter en gruppe indvandrerkvinder og en gruppe kvinder med dansk baggrund, der fik foretaget abort i perioden september 2002 - april 2003. Denne del af undersøgelsen bidrager med information omkring selve beslutningsprocessen i forbindelse med valget af provokeret abort samt de mekanismer som har ført til graviditetens opståen og kvindernes motiver for evt. ikke at have anvendt prævention.

 19. IKK inhibition prevents PM2.5-exacerbated cardiac injury in mice with type 2 diabetes.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Jinzhuo; Liu, Cuiqing; Bai, Yuntao; Wang, Tse-Yao; Kan, Haidong; Sun, Qinghua

  2015-05-01

  Epidemiological studies have found that individuals with diabetes mellitus (DM) display an increased susceptibility for adverse cardiovascular outcomes when exposed to air pollution. This study was conducted to explore the potential mechanism linking ambient fine particles (PM2.5) and heart injury in a Type 2 DM (T2DM) animal model. The KKay mouse, an animal model of T2DM, was exposed to concentrated ambient PM2.5 or filtered air for 8weeks via a versatile aerosol exposure and concentrator system. Simultaneously, an inhibitor of I?B kinase-2 (IKK-â) (IMD-0354), which is a blocker of nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, was administrated by intracerebroventricular injection (ICV) to regulate the NF-êB pathway. The results showed that ambient PM2.5 induced the increase of, NF-êB, cyclooxygenase-2 (COX-2) and mitogen activated protein kinase (MAPK) expression in cardiac tissue, and that IMD-0354 could alleviate the inflammatory injury. The results suggested that the NF-êB pathway plays an important role in mediating the PM2.5-induced cardiovascular injury in the T2DM model. Inhibiting NF?B may be a therapeutic option in air-pollution-exacerbated cardiovascular injury in diabetes mellitus. PMID:25968264

 20. Pregnancy Weight Gain Limitation by a Supervised Nutritional Program Influences Placental NF-?B/IKK Complex Expression and Oxidative Stress

  OpenAIRE

  Hugo Mendieta Zerón; Alejandro Parada Flores; Araceli Amaya Chávez; Adriana Garduño Alanís; María del Carmen Colín Ferreyra; Jonnathan Guadalupe Santillán Benítez; Violeta Saraí Morales Castañeda; Ma. Victoria Domínguez García

  2013-01-01

  Objective: Nuclear factor kappa B (NF-?B) pathway and oxidative stress participate in endothelial dysfunction, which is one of the causes of pre-eclampsia. Among the human antioxidant mechanisms, there are the enzymes catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD). Our aim was to measure NF-?B, its inhibitor (IKK) and oxidative stress in placenta and umbilical cord of pregnant women submitted to a supervised nutritional program.Methods: Two groups were conformed...

 1. RNAi-mediated knockdown of IKK1 in transgenic mice using a transgenic construct containing the human H1 promoter.

  Science.gov (United States)

  Moreno-Maldonado, Rodolfo; Murillas, Rodolfo; Navarro, Manuel; Page, Angustias; Suarez-Cabrera, Cristian; Alameda, Josefa P; Bravo, Ana; Casanova, M Llanos; Ramirez, Angel

  2014-01-01

  Inhibition of gene expression through siRNAs is a tool increasingly used for the study of gene function in model systems, including transgenic mice. To achieve perdurable effects, the stable expression of siRNAs by an integrated transgenic construct is necessary. For transgenic siRNA expression, promoters transcribed by either RNApol II or III (such as U6 or H1 promoters) can be used. Relatively large amounts of small RNAs synthesis are achieved when using RNApol III promoters, which can be advantageous in knockdown experiments. To study the feasibility of H1 promoter-driven RNAi-expressing constructs for protein knockdown in transgenic mice, we chose IKK1 as the target gene. Our results indicate that constructs containing the H1 promoter are sensitive to the presence of prokaryotic sequences and to transgene position effects, similar to RNApol II promoters-driven constructs. We observed variable expression levels of transgenic siRNA among different tissues and animals and a reduction of up to 80% in IKK1 expression. Furthermore, IKK1 knockdown led to hair follicle alterations. In summary, we show that constructs directed by the H1 promoter can be used for knockdown of genes of interest in different organs and for the generation of animal models complementary to knockout and overexpression models. PMID:24523631

 2. Markedsføring af probiotiske fødevarer: Kan vi lære noget af Gaio og ProViva

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino; Andersen, Lone Merete Schreiber

  2004-01-01

  Erfaringerne fra Gaio yoghurt (fra Arla) og ProViva frugtdrik/suppe (fra Skånemejerierne) viser, at der kan være vanskeligt at overbevise forbrugerne om probiotiske fødevarers fortrin. Både Gaio og ProViva har haft succes på deres respektive hjemmemarkeder, men ingen af produkterne har kunnet klare den korte tur over øresund. Med afsæt i Gaio og ProViva har MAPP og SIK undersøgt, hvordan forskellige reklame- og mediestrategier påvirker forbrugernes accept af probiotiske fødevarer. Undersøgelsen Undersøgelsen omfattede for det første en analyse af reklamer og nyhedsartikler om de to produkter. For det andet blev der gennemført interviews med eksperter og forbrugere fra begge lande.

 3. Hipertansif hastalar?n ailelerinde Apo E gen polimorfizmleri ve kan lipit profillerinin de?erlendirilmesi

  OpenAIRE

  Yenicesu, Cem; Do?an, Abdullah Sezai; Sucakl?, Mustafa Haki; Özdemir, Öztürk; Demirel, Yeltekin

  2014-01-01

  ÖzetAmaç. Bu çal??mam?zda, hipertansif hastalar?n ailelerinde Apo E gen polimorfizmleri ve kan lipit profillerinin de?erlendirilmesi amaçlanm??t?r. Yöntem. Çal??mam?z iki a?amada planland?. ?lk a?amada; 45 ya? alt? popülasyonda CVD (CardiovascularDisease) gen mutasyonunu de?erlendirmek için, esansiyel hipertansiyona sahip 50 ki?ilik olgu grubu ve ayn? ya? grubu ve cinsiyette tansiyonu normal s?n?rlarda olan 50 ki?ilik kontrol grubu seçildi. Çal??man?n ikinci a?amas?nda, olgu grubundaki ACE ge...

 4. IKK? represses a network of inflammation and proliferation pathways and elevates c-Myc antagonists and differentiation in a dose-dependent manner in the skin

  OpenAIRE

  Liu, B.; Willette-brown, J.; Liu, S.; Chen, X.; Fischer, S. M.; Hu, Y.

  2011-01-01

  Inhibitor of nuclear factor ?B kinase-? (IKK?) is required for maintaining skin homeostasis and preventing skin tumorigenesis. However, its signaling has not been extensively investigated. In the present study, we generated two mouse lines that expressed different levels of transgenic IKK? in the basal epidermis under the control of keratin-5 promoter and further evaluated their effects on the major pathways of inflammation, proliferation, and differentiation in the skin. Regardless of th...

 5. I NorFor: Hvor meget mere mælk kan forventes, når foderniveauet øges?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Charlotte

  2015-01-01

  Mængden af energi tildelt per ko per dag har meget stor betydning for mælkeproduktionen og dermed også for økonomien i malkekvægsbesætninger, da foder udgør den største omkostning ved mælkeproduktionen. I et erhvervs ph.d. studium blev produktionen af mælk og tilvækst hos malkekøer som respons på et øget energioptag undersøgt, hvor energimængden i foderrationen var beregnet ud fra NorFor, et nyt nordisk fodervurderingssystem, som adskiller sig fra det tidligere FE-system bl.a. ved at være ikke-additivt. Det blev analyseret, hvordan optagelsen af ekstra foderenergi, specifikke næringsstoffer samt hvordan koens race, paritet og laktationsstadie påvirker mælkeproduktionen ved brug af produktionsdata fra danske, norske og svenske forsøg. Produktionsdata fra praksis, via DMS fra Videncentret for Landbrug, er også inddraget i analyserne.

 6. ”Det kan være svært” – om sprog og kultur i andetsprogsdanske ansættelsessamtaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirilova, Marta Kunov

  2014-01-01

  Artiklen sammenligner og analyserer uddrag af to ansættelsessamtaler med ansøgere som taler dansk som andetsprog. Data stammer fra et kommunalt integrationsprojekt hvis formål var at tilbyde ansøgere med indvandrerbaggrund en særlig ansættelse med mulighed for faglig, sproglig og kulturel integration. Artiklen diskuterer forskellige strategier for succes i andetsprogskommunikationen til ansættelsessamtalen og konkluderer at ansættelsesudvalget i mindre grad lægger vægt på ansøgernes sprogkompetencer i dansk. Til gengæld fokuserer ansættelsesudvalget i langt højere grad på hvorvidt ansøgerne ville være i stand til at begå sig på danske arbejdspladser samt hvor meget ansøgere og interviewere har tilfælles med hinanden. Igennem interaktionen skabes en række positioneringer som er med til at afvise de ansøgere med hvilke ansættelsesudvalget ikke er i stand til at opretholde et interessefællesskab. Artiklen indfører dermed begrebet ”kulturel fluency” som er en gensidig situationel og kontekstuel tilpasningsprocesder både handler om at kunne navigere i genrer, aktivitetstyper og kulturspecifikke diskurser.

 7. Dynamic Interaction of Stress Granules, DDX3X, and IKK-? Mediates Multiple Functions in Hepatitis C Virus Infection.

  Science.gov (United States)

  Pène, Véronique; Li, Qisheng; Sodroski, Catherine; Hsu, Ching-Sheng; Liang, T Jake

  2015-05-15

  The ubiquitous ATP-dependent RNA helicase DDX3X is involved in many cellular functions, including innate immunity, and is a pivotal host factor for hepatitis C virus (HCV) infection. Recently, we showed that DDX3X specifically recognizes the HCV 3' untranslated region (UTR), leading to the activation of IKK-? and a cascade of lipogenic signaling to facilitate lipid droplet biogenesis and viral assembly (Q. Li, V. Pene, S. Krishnamurthy, H. Cha, and T. J. Liang, Nat Med 19:722-729, 2013, http://dx.doi.org/10.1038/nm.3190). The interaction of DDX3X with HCV core protein seems to be dispensable for its proviral role. In this study, through systematic imaging and biochemical and virologic approaches, we identified a dynamic association between DDX3X and various cellular compartments and viral elements mediating multiple functions of DDX3X in productive HCV infection. Upon HCV infection, the HCV 3'UTR interacts with DDX3X and IKK-?, which redistribute to speckle-like cytoplasmic structures shown to be stress granules (SGs). As viral proteins accumulate in infected cells, DDX3X granules together with SG-associated proteins redistribute and colocalize with HCV core protein around lipid droplets (LDs). IKK-?, however, does not relocate to the LD but translocates to the nucleus. In HCV-infected cells, various HCV nonstructural proteins also interact or colocalize with DDX3X in close proximity to SGs and LDs, consistent with the tight juxtaposition of the replication complex and the assembly site at the surface of LDs. Short interfering RNA (siRNA)-mediated silencing of DDX3X and multiple SG components markedly inhibits HCV infection. Our data suggest that DDX3X initiates a multifaceted cellular program involving dynamic associations with HCV RNA and proteins, IKK-?, SG, and LD surfaces for its crucial role in the HCV life cycle. IMPORTANCE DDX3X is a proviral host factor for HCV infection. Recently, we showed that DDX3X binds to the HCV 3'UTR, activating IKK-? and cellular lipogenesis to facilitate viral assembly (Q. Li et al., Nat Med 19:722-729, 2013, http://dx.doi.org/10.1038/nm.3190). Here, we report associations of DDX3X with various cellular compartments and viral elements that mediate its multiple functions in the HCV life cycle. Upon infection, the HCV 3'UTR redistributes DDX3X and IKK-? to speckle-like cytoplasmic structures shown to be SGs. Subsequently, interactions between DDX3X, SG, and HCV proteins facilitate the translocation of DDX3X-SG complexes to the LD surface. HCV nonstructural proteins are shown to colocalize with DDX3X in close proximity to SGs and LDs, consistent with the tight juxtaposition of the HCV replication complex and assembly site at the LD surface. Our data demonstrate that DDX3X initiates a multifaceted cellular program involving dynamic associations with HCV elements, IKK-?, SGs, and LDs for its critical role in HCV infection. PMID:25740981

 8. Kan diplomstuderende læse en peer-reviewet artikel i den første uge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Anker Helms

  2014-01-01

  Peer-reviewede artikler er det akademiske guld inden for de empiriske vi- denskaber. På trods af deres specialiserede, fagspecifikke indhold har de undervisningsmæssigt potentiale til at indvie de studerende i universite- tets etos. Hvornår kan studerende læse sådanne artikler? I den allerførste uge på universitetet? Dette har jeg undersøgt i et kursus for diplomstude- rende, hvoraf 2/3 aldrig har taget et kursus på et universitet. De arbejder med en frivillig øvelse i første uge: de læser en peer-reviewet artikel (Monk et al., 2004), skriver et abstract af den og giver hinanden feedback. Artik- lens emne er alment: Hvorfor mobiltelefoner er generende i det offentlige rum? Den er velskrevet og giver et godt billede af, hvordan forskere arbej- der. Artiklen er ledsaget af stilladsering med forklaringer, spørgsmål og svar. Undersøgelsen omfattede 94 studerende. Resultatet viser, at 89 % skrev et abstract, 96% fandt brugen i første uge acceptabel og 100 % men- te, at øvelsen skulle gentages i næste semester. De studerende værdsatte artiklens autenticitet; de fandt det nyttigt og udfordrende at skrive tidligt; skrivningen fik dem til at tænke. Alt i alt var det en succesoplevelse, som gav dem blod på tanden. Det er således klart, at diplomstuderende kan læ- se en peer-reviewet artikel i den første uge med udbytte.

 9. KAN-BAN : A MEAN TO SURVIVE (“IN SOFTWARE DEVELOPMENT PERSPECTIVE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Er. Kirtesh Jailia

  2012-04-01

  Full Text Available “Software development” this term is so valuable for the software industries and its clients, because this term decides how well they can survive in the market. Development methodology plays an important role in their survival. But as we see in the phase of recession the client wants faster delivery but software industries were unable to deliver and in the result most of the software companies have lost their market share. We saw that during recession some companies were drowning due to the reason of MISSING DEADLINE, OVER DEVELOPMENT, INEFFECTIVE MANAGEMENT and many more. We knew that there are several reasons for the recession in the software market, but the most important thing is to survive in such recession phase by sustaining the customers, by performing orders as early as customer wants and many more. To survive in such conditions we have to rely on lean principles and they will definitely acts as survival tool in recession [1]. Her in this paper we are going to discuss about the term “Kan-ban” which is based on the lean thinking and try to find out the answer “How Kan-ban act as a shield to retain success in the recession phase”?

 10. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer : Fermentering af korn, især byg, øger kornets energiværdi og giver en højere fordøjelighed af fosfor i foderblandingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; JØrgensen, Henry

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af kornet forventes en mindre effekt af fermentering både på fordøjeligheden af energi og fosfor end fundet i dette forsøg, hvilket skyldes, at fin formaling øger fordøjeligheden af næringsstoffer.   Vægttabet ved fermentering af byg og hvede var under 0,5 %. Vægttab ved fermentering skyldes dels fordampning af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med søer, som er under opstart. Indtil resultaterne af disse forsøg foreligger, anbefales det ikke at indregne højere energiværdi eller højere fosforudnyttelse ved optimering af foderblandinger med fermenteret korn.   Fordøjelighedsforsøget er gennemført med otte tyndtarmsfistulerede grise i vægtintervallet fra ca. 46 til ca. 76 kg. Der indgik fire foderblandinger i forsøget med fermenteret eller ikke-fermenteret byg eller hvede. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-07-00234.

 11. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; JØrgensen, Henry Johs. HØgh

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af kornet forventes en mindre effekt af fermentering både på fordøjeligheden af energi og fosfor end fundet i dette forsøg, hvilket skyldes, at fin formaling øger fordøjeligheden af næringsstoffer. Vægttabet ved fermentering af byg og hvede var under 0,5 %. Vægttab ved fermentering skyldes dels fordampning af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med søer, som er under opstart. Indtil resultaterne af disse forsøg foreligger, anbefales det ikke at indregne højere energiværdi eller højere fosforudnyttelse ved optimering af foderblandinger med fermenteret korn. Fordøjelighedsforsøget er gennemført med otte tyndtarmsfistulerede grise i vægtintervallet fra ca. 46 til ca. 76 kg. Der indgik fire foderblandinger i forsøget med fermenteret eller ikke-fermenteret byg eller hvede. Projektet har fået støtte fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: DSP09/10/51 samt journalnr. 3663-D-07-00234 og 3663-D-07-00354.

 12. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden : - en artikel om prostitution og meninger der brydes...

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra to udviklings- og forsøgsprojekter, der har foretaget opsøgende arbejde hos prostituterede, dels fra e-mailkorrespondance med prostituerede som evaluator på ovenstående projekter, og jeg udførte under projekt-evalueringsarbejdet. De prostituerede var som målgruppe danske kvinder på massageklinikker.

 13. Antioxidant catalase rescues against high fat diet-induced cardiac dysfunction via an IKK?-AMPK-dependent regulation of autophagy.

  Science.gov (United States)

  Liang, Lei; Shou, Xi-Ling; Zhao, Hai-Kang; Ren, Gu-Qun; Wang, Jian-Bang; Wang, Xi-Hui; Ai, Wen-Ting; Maris, Jackie R; Hueckstaedt, Lindsay K; Ma, Ai-Qun; Zhang, Yingmei

  2015-02-01

  Autophagy, a conservative degradation process for long-lived and damaged proteins, participates in a variety of biological processes including obesity. However, the precise mechanism of action behind obesity-induced changes in autophagy still remains elusive. This study was designed to examine the role of the antioxidant catalase in high fat diet-induced changes in cardiac geometry and function as well as the underlying mechanism of action involved with a focus on autophagy. Wild-type (WT) and transgenic mice with cardiac overexpression of catalase were fed low or high fat diet for 20 weeks prior to assessment of myocardial geometry and function. High fat diet intake triggered obesity, hyperinsulinemia, and hypertriglyceridemia, the effects of which were unaffected by catalase transgene. Myocardial geometry and function were compromised with fat diet intake as manifested by cardiac hypertrophy, enlarged left ventricular end systolic and diastolic diameters, fractional shortening, cardiomyocyte contractile capacity and intracellular Ca²? mishandling, the effects of which were ameliorated by catalase. High fat diet intake promoted reactive oxygen species production and suppressed autophagy in the heart, the effects of which were attenuated by catalase. High fat diet intake dampened phosphorylation of inhibitor kappa B kinase ?(IKK?), AMP-activated protein kinase (AMPK) and tuberous sclerosis 2 (TSC2) while promoting phosphorylation of mTOR, the effects of which were ablated by catalase. In vitro study revealed that palmitic acid compromised cardiomyocyte autophagy and contractile function in a manner reminiscent of fat diet intake, the effect of which was significantly alleviated by inhibition of IKK?, activation of AMPK and induction of autophagy. Taken together, our data revealed that the antioxidant catalase counteracts against high fat diet-induced cardiac geometric and functional anomalies possibly via an IKK?-AMPK-dependent restoration of myocardial autophagy. This article is part of a Special Issue entitled: Autophagy and protein quality control in cardiometabolic diseases. PMID:24993069

 14. IKK? Regulates VEGF Expression and Is a Potential Therapeutic Target for Ovarian Cancer as an Antiangiogenic Treatment.

  Science.gov (United States)

  Kinose, Yasuto; Sawada, Kenjiro; Makino, Hiroshi; Ogura, Tomonori; Mizuno, Tomoko; Suzuki, Noriko; Fujikawa, Tomoyuki; Morii, Eiichi; Nakamura, Koji; Sawada, Ikuko; Toda, Aska; Hashimoto, Kae; Isobe, Aki; Mabuchi, Seiji; Ohta, Tsuyoshi; Itai, Akiko; Morishige, Ken-ichirou; Kurachi, Hirohisa; Kimura, Tadashi

  2015-04-01

  The prolongation of progression-free survival (PFS) in patients with advanced ovarian cancer by antiangiogenic therapy has been shown in several clinical trials. However, although an anti-VEGF antibody (bevacizumab) is the only option currently available, its efficacy is limited and it is not cost effective for use in all patients. Therefore, the development of a novel antiangiogenic drug, especially composed of small-molecule compounds, could be a powerful armament for ovarian cancer treatment. As NF-?B signaling has the potential to regulate VEGF expression, we determined to identify whether VEGF expression is associated with NF-?B activation and to investigate the possibility of a novel IKK? inhibitor, IMD-0354 (IMMD Inc.), as an antiangiogenic drug. Tissue microarrays from 94 ovarian cancer tissues were constructed and immunohistochemical analyses performed. We revealed that IKK phosphorylation is an independent prognostic factor (PFS: 26.1 vs. 49.8 months, P = 0.011), and is positively correlated with high VEGF expression. In in vitro analyses, IMD-0354 robustly inhibited adhesive and invasive activities of ovarian cancer cells without impairing cell viabilities. IMD-0354 significantly suppressed VEGF production from cancer cells, which led to the inhibition of angiogenesis. In a xenograft model, the treatment of IMD-0354 significantly inhibited peritoneal dissemination with a marked reduction of intratumoral blood vessel formation followed by the inhibition of VEGF expression from cancer cells. IMD-0354 is a stable small-molecule drug and has already been administered safely to humans in other trials. Antiangiogenic therapy targeting IKK? is a potential future option to treat ovarian cancer. PMID:25637316

 15. Applications of Rewriting Systems and Gröbner Bases to Computing Kan Extensions and Identities Among Relations

  CERN Document Server

  Heyworth, A

  1998-01-01

  This thesis concentrates on the development and application of Groebner bases methods to a range of combinatorial problems (involving groups, semigroups, categories, category actions, algebras and K-categories). Chapter Two contains the generalisation of rewriting and Knuth-Bendix procedures to Kan extensions. Chapter Three shows that the standard Knuth-Bendix algorithm is step-for-step a special case of the Buchberger's algorithm for noncommutative Groebner bases. The one-sided cases and higher dimensions are considered, and the relations between these are made precise. Chapter Four relates rewrite systems, Groebner bases and automata. Reduction machines for rewrite systems are identified with standard output automata and the reduction machines devised for algebras are expressed as Petri-nets. Chapter Five introduces logged rewriting for group presentations. The completion of a logged rewriting system for a group determines a partial contracting homotopy which enables the computation of a set of generators f...

 16. A STUDY OF LANDUSE AND CROPPING PATTERN IN KAN BASIN OF DHULE DISTRICT (MAHARASHTRA INDIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AHIRE S. C

  2013-04-01

  Full Text Available Land use concern the productions and benefits obtained from use of the land as well as the land management activities carried out by human. Land use involves the management and modification of natural environment. The arrangements, activities and inputs of people undertake in a certain land cover type to produce, change or maintain it. Management practices have a major impact on natural resources, including water, soil, nutrients, plants and animals. The landscape of Kan river basin is unique and micro area of Maharashtra. It is made from the Deccan lava. Kan river is flows to the east and meets to Panzara river. For this study the primary data is generated through field work by a questionnaire, which has been carried out in different villages in the basin. The secondary data of land use is collected from the statistical review of the district census, agricultural, Irrigation, forest and circle offices for the year 2010-11. All statistical data is taken from the above information and with the help of tables, maps, graphs and GIS software's are use for the analysis of land use environment. Rural and tribal people are decided the cropping pattern with the help of land use environment. It is the part of natural environment and thus socio-economic development depend on land use. In this basin general land use is followed such as net sown area 61%, total cropped area 63.3%, barran land22% and forest land 11% etc. Hilly region rice, small-millets, sawa and jowar are dominant crops. In plateau region wheat, bhagar, pomegranete and vegetable crops are dominants. The plain regions bajara, sugarcane, groundnut are dominant. It is essential to develop the land use for agricultural. Barren land should be converted into cultivatable land and increase the agricultural production.

 17. Antinociceptive Effect of Tetrandrine on LPS-Induced Hyperalgesia via the Inhibition of IKK? Phosphorylation and the COX-2/PGE2 Pathway in Mice

  Science.gov (United States)

  Zhao, Hengguang; Luo, Fuling; Li, Hongzhong; Zhang, Li; Yi, Yongfen; Wan, Jingyuan

  2014-01-01

  Tetrandrine (TET) is a bisbenzylisoquinoline alkaloid that is isolated from the Stephania Tetrandra. It is known to possess anti-inflammatory and immunomodulatory effects. We have shown that TET can effectively suppress the production of bacterial lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory mediators, including cyclooxygenases (COXs), in macrophages. However, whether TET has an antinociceptive effect on LPS-induced hyperalgesia is unknown. In the present study, we investigated the potential antinociceptive effects of TET and the mechanisms by which it elicits its effects on LPS-induced hyperalgesia. LPS effectively evoked hyperalgesia and induced the production of PGE2 in the sera, brain tissues, and cultured astroglia. TET pretreatment attenuated all of these effects. LPS also activated inhibitor of ?B (I?B) kinase ? (IKK?) and its downstream components in the I?B/nuclear factor (NF)-?B signaling pathway, including COX-2; the increase in expression levels of these components was significantly abolished by TET. Furthermore, in primary astroglia, knockdown of IKK?, but not IKK?, reversed the effects of TET on the LPS-induced increase in I?B phosphorylation, P65 phosphorylation, and COX-2. Our results suggest that TET can effectively exert antinociceptive effects on LPS-induced hyperalgesia in mice by inhibiting IKK? phosphorylation, which leads to the reduction in the production of important pain mediators, such as PGE2 and COX-2, via the IKK?/I?B/NF-?B pathway. PMID:24722146

 18. Antinociceptive effect of tetrandrine on LPS-induced hyperalgesia via the inhibition of IKK? phosphorylation and the COX-2/PGE? pathway in mice.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Hengguang; Luo, Fuling; Li, Hongzhong; Zhang, Li; Yi, Yongfen; Wan, Jingyuan

  2014-01-01

  Tetrandrine (TET) is a bisbenzylisoquinoline alkaloid that is isolated from the Stephania Tetrandra. It is known to possess anti-inflammatory and immunomodulatory effects. We have shown that TET can effectively suppress the production of bacterial lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory mediators, including cyclooxygenases (COXs), in macrophages. However, whether TET has an antinociceptive effect on LPS-induced hyperalgesia is unknown. In the present study, we investigated the potential antinociceptive effects of TET and the mechanisms by which it elicits its effects on LPS-induced hyperalgesia. LPS effectively evoked hyperalgesia and induced the production of PGE2 in the sera, brain tissues, and cultured astroglia. TET pretreatment attenuated all of these effects. LPS also activated inhibitor of ?B (I?B) kinase ? (IKK?) and its downstream components in the I?B/nuclear factor (NF)-?B signaling pathway, including COX-2; the increase in expression levels of these components was significantly abolished by TET. Furthermore, in primary astroglia, knockdown of IKK?, but not IKK?, reversed the effects of TET on the LPS-induced increase in I?B phosphorylation, P65 phosphorylation, and COX-2. Our results suggest that TET can effectively exert antinociceptive effects on LPS-induced hyperalgesia in mice by inhibiting IKK? phosphorylation, which leads to the reduction in the production of important pain mediators, such as PGE2 and COX-2, via the IKK?/I?B/NF-?B pathway. PMID:24722146

 19. Blinde pletter i synlig læring : Hvordan evidens blev svaret på det hele og glemte de andre spørgsmål, man også kan stille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2015-01-01

  ”Hvad skaber maksimal læring?” er blevet det centrale spørgsmål i pædagogisk litteratur og praksis, og kravet om evidens er blevet selvfølgeligt. Dette kapitel har to pointer: 1. Når maksimal læring er målet, er der en række andre spørgsmål, som ikke hverken rejses eller besvares. Vi behøver for eksempel ikke at forstå, hvorfor noget virker, ligesom vi ikke behøver diskutere, hvad skolen er og skal. 2. Når maksimal læring er målet, bliver den gode klasse til det gode læringsmiljø for den enkelte elev. De sociale dynamikker i klassen anses i dag på én gang for at være helt centrale for læringen men glider samtidig ud af synsfeltet. Ved at hente indsigter fra gamle pædagogiske håndbøger, viser jeg, at ideen om maksimal læring og kravet om evidens er en meget særlig og ikke selvfølgelig forståelse af klassen samt af, hvilken viden en lærer skal besidde for at være en dygtig underviser.

 20. IKK?/NF-?B mediated the low doses of bisphenol A induced migration of cervical cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Ma, Xue-Feng; Zhang, Jie; Shuai, Han-Lin; Guan, Bao-Zhang; Luo, Xin; Yan, Rui-Ling

  2015-05-01

  Cervical cancer is considered as the second most common female malignant disease. There is an urgent need to illustrate risk factors which can trigger the motility of cervical cancer cells. Our present study revealed that nanomolar concentration of bisphenol A (BPA) significantly promoted the in vitro migration and invasion of cervical cancer HeLa, SiHa, and C-33A cells. Further, BPA treatment increased the expression of metalloproteinase-9 (MMP-9) and fibronectin (FN) in both HeLa and SiHa cells, while did not obviously change the expression of MMP-2, vimentin (Vim) or N-Cadherin (N-Cad). BAY 11-7082, the inhibitor of NF-?B, significantly abolished BPA induced up regulation of FN and MMP-9 in cervical cancer cells. While the inhibitors of PKA (H89), ERK1/2 (PD 98059), EGFR (AG1478), or PI3K/Akt (LY294002) had no effect on the expression of either FN or MMP-9. BPA treatment rapidly increased the phosphorylation of both I?B? and p65, stimulated nuclear translocation, and up regulated the promoter activities of NF-?B. The BPA induced up regulation of MMP-9 and FN and activation of NF-?B were mediated by phosphorylation of IKK? via PKC signals. Collectively, our study found for the first time that BPA stimulated the cervical cancer migration via IKK-?/NF-?B signals. PMID:25797437

 1. Identification of therapeutic target genes with DNA microarray in multiple myeloma cell line treated by IKK?/NF-?B inhibitor

  Scientific Electronic Library Online (English)

  Aixia, Dou; Zhilun, Wang; Jingjie, Zhao; Junli, Liu; Chengyun, Zheng.

  2014-11-01

  Full Text Available PURPOSE: To explore the mechanism of resistance to IKK? inhibitor in multiple myeloma (MM) cells and uncover novel therapeutic targets for MM. METHODS: We downloaded the microarray data (GSE8476) from GEO (Gene Expression Omnibus) database. The data were derived from the human MM cells lines ( [...] L363 cells) treated with IKK? inhibitor MLN120b (MLN) for eight, 12 and 24 hours. Furthermore, we applied the Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes (STRING) and Expression Analysis Systematic Explorer (EASE) database to construct protein-protein interaction networks and identified over-represented pathway among DEGs (differentially expressed genes). RESULTS: We obtained 108 DGEs in 8h vs. 12h group and 101 ones in 8h vs. 24h group. Most of DGEs were found to be involved in biological regulation. The significant pathways were Ig A pathway and the CAMs pathways. In addition, 24 common DGEs were found in the networks of the two groups such as ICAM 3 and SELL. CONCLUSION: Intercellular adhesion molecule 3 and SELL may be potential targets in multiple myeloma treatment in the future.

 2. Crystal structure of a vFlip-IKKgamma complex: insights into viral activation of the IKK signalosome.

  Science.gov (United States)

  Bagnéris, Claire; Ageichik, Alexander V; Cronin, Nora; Wallace, Bonnie; Collins, Mary; Boshoff, Chris; Waksman, Gabriel; Barrett, Tracey

  2008-06-01

  Key to the pathogenicity of several viruses is activation of the canonical nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) transcriptional pathway. Subversion of this tightly regulated mechanism is achieved through the production of host mimetic viral proteins that deregulate the transcription process. One such protein is ks-vFLIP (produced by the Kaposi's sarcoma herpes virus [KSHV]), which associates with IKKgamma, an essential component of the IKK complex or signalosome. This interaction renders the canonical NF-kappaB pathway constitutively active and has been linked to Kaposi's sarcoma and other malignancies. In order to elucidate the molecular basis underpinning ks-vFLIP-induced activation of the IKK signalosome, we have determined the crystal structure of a complex involving a fragment of IKKgamma bound to ks-vFLIP at 3.2 A. In addition to identifying and subsequently probing the ks-vFLIP-IKKgamma interface, we have also investigated the effects of a mutation implicated in the genetic disorder anhydrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency (EDA-ID). PMID:18538660

 3. 1-Dehydro-[10]-gingerdione from ginger inhibits IKK? activity for NF-?B activation and suppresses NF-?B-regulated expression of inflammatory genes

  Science.gov (United States)

  Lee, Hwa Young; Park, Sun Hong; Lee, Misoon; Kim, Hye-Jin; Ryu, Shi Yong; Kim, Nam Doo; Hwang, Bang Yeon; Hong, Jin Tae; Han, Sang-Bae; Kim, Youngsoo

  2012-01-01

  BACKGROUND AND PURPOSE Pungent constituents of ginger (Zingiber officinale) have beneficial effects on inflammatory pain and arthritic swelling. However, the molecular basis for these pharmacological properties is only partially understood. Here, we investigated the molecular target of 1-dehydro-[10]-gingerdione (D10G), one of the pungent constituents of ginger, that mediates its suppression of NF-?B-regulated expression of inflammatory genes linked to toll-like receptor (TLR)-mediated innate immunity. EXPERIMENTAL APPROACH RAW 264.7 macrophages or primary macrophages-derived from bone marrows of C57BL/6 or C3H/HeJ mice were stimulated with the TLR4 agonist LPS in the presence of D10G. Catalytic activity of inhibitory ?B (I?B) kinase ? (IKK?) was determined by a kinase assay and immunoblot analysis, and the expression of inflammatory genes by RT-PCR analysis and a promoter-dependent reporter assay. KEY RESULTS D10G directly inhibited the catalytic activity of cell-free IKK?. Moreover, D10G irreversibly inhibited cytoplasmic IKK?-catalysed I?B? phosphorylation in macrophages activated by TLR agonists or TNF-?, and also IKK? vector-elicited NF-?B transcriptional activity in these cells. These effects of D10G were abolished by substitution of the Cys179 with Ala in the activation loop of IKK?, indicating a direct interacting site of D10G. This mechanism was shown to mediate D10G-induced disruption of NF-?B activation in LPS-stimulated macrophages and the suppression of NF-?B-regulated gene expression of inducible NOS, COX-2 and IL-6. CONCLUSION AND IMPLICATIONS This study demonstrates that IKK? is a molecular target of D10G involved in the suppression of NF-?B-regulated gene expression in LPS-activated macrophages; this suggests D10G has therapeutic potential in NF-?B-associated inflammation and autoimmune disorders. PMID:22489648

 4. Kan sikker medicinering opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Ann Lykkegaard

  Kan mere sikker medicinering til psykiatriske patienter opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker? Soerensen AL1,2 1Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Aalborg Universitet, Danmark; 2University College Nordjylland, 3 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Region Nordjylland Formål: I det nationale initiativ “Sikker Psykiatri”, lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er der blandt andet sat fokus på sikker medicinering via medicingennemgang. Med den baggrund at patienters medicinske behandling udelukkende er en lægefaglig opgave, men dispensering, administration og observation af effekt og bivirkninger er en af de sygeplejefaglige kerneopgaver, besluttede vi at undersøge om en fokuseret, struktureret undervisningsindsats til sygeplejersker kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig ordination af medicin, samt præcis og hurtig intervention ved bivirkninger eller manglende effekt af medicinering. Dette evalueres i et kontrolleret studie i løbet af201-2015. På baggrund af resultaterne skal det overvejes, om undervisningsindsatsen indføres som en varig indsats i den fremtidige måde organisationen beslutter at organisere sygeplejen. Det kan tegne et billede af en indtil nu uudnyttet faglig resurse og der er således tale om evidensbaseret beslutningstagen. Hypotesen er, at læger benytter sygeplejerskers observationer som en af kilderne til information om den individuelle patient og at sygeplejersker med deres faglige viden, kliniske erfaring og ofte detaljerede kendskab til den enkelte patient er en naturlig ressource i indsatsen mod uhensigtsmæssig medicinering. Derfor har vi som mål at undersøge effekten af at kompetenceudvikle sygeplejersker i generel farmakologi og strukturerede metoder til gennemsyn af patienters medicin. Metoder: Et interventionelt, kontrolleret, før- og efter design, der inkluderer 4 psykiatriske sengeafsnit for voksne. To sengeafsnit vil fungere som interventionsafsnit og 2 sengeafsnit vil fungere som kontroller. På interventionsafsnittene og kontrolafsnittene vil kliniske farmakologer over 2 måneder foretage en baselinemåling af kvaliteten af ordinationer i de 4 sengeafsnit. Herefter vil sygeplejersker på interventionsafsnittene modtage et undervisningsforløb af en uges varighed og opbygget i 5 moduler. Efter afsluttet kursus skal sygeplejerskerne gennemse alle patienters medicineringslister ved indlæggelse, dokumentere deres observationer, forslag til eventuelle ændringer samt hvilke lægefaglige interventioner der blev initieret som følge heraf. Sideløbende med denne proces vil kliniske farmakologer foretage medicingennemgange på de samme patienter og deres vurderinger fungere som ”gold standard”. Primære effekter der måles er: forskelle mellem sengeafsnittene i frekvens, typer og alvorlighed af potentielt uhensigtsmæssige ordinationer. Resultater: Projektet starter den 13. oktober 2014 og det forventes at interventionen vil lede til positive resultater i form af mere sikker medicinering, øget arbejdsglæde og bedre tværfaglighed. Konklusion: Perspektivet for dette studie er at tjene som evidens, når sygehusledelsen og samarbejdspartnere skal træffe beslutninger om, hvordan behovet for sikker medicinering imødekommes.

 5. "Stakkars pappa" – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kiil, Hanne

  2011-03-01

  Full Text Available “Poor daddy”–child's perspective and iconotext in three award-winning picture books. The Western dichotomy between children and adults characterize our opinion both on children and childhood. In this understanding framework the children are seen as something totally different from adults. Can artistic children's literature modify this habitual thinking about such hierarchical levels? The three books to examine closer have all won awards from Ministry of Culture as the best Norwegian picture book that year. Both Svein Nyhus: Pappa [Daddy] (1998, Hans Sande and Gry Moursund: Arkimedes og brødskiva [Archimedes and the Sandwich] (2000 and Stein Erik Lunde and Øyvind Torseter: Eg kan ikkje sove no [I Can't Sleep Now] (2008 are first-person narratives where the main character is a child. In such picture books visual and verbal point of view rarely are the same. The illustrations usually observe the central character from a distance and then allow the reader not only to adopt the narrator's point of view. What kind of ambiguities in the complex relationship between text and images give signals to the readers–and to the understanding of the narrator's position and perspective? What can this perspective and the iconotext in the three books tell us about today's children's role?

 6.   Cell Penetrating Peptoids (CPPos: Synthesis of a Small Combinatorial Library by Using IRORI MiniKans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik K. Kölmel

  2012-11-01

  Full Text Available Cell penetrating peptoids (CPPos are potent mimics of the corresponding cell penetrating peptides (CPPs. The synthesis of diverse oligomeric libraries that display a variety of backbone scaffolds and side-chain appendages are a very promising source of novel CPPos, which can be used to either target different cellular organelles or even different tissues and organs. In this study we established the submonomer-based solid phase synthesis of a “proof of principle” peptoid library in IRORI MiniKans to expand the amount for phenotypic high throughput screens of CPPos. The library consisting of tetrameric peptoids [oligo(N-alkylglycines] was established on Rink amide resin in a split and mix approach with hydrophilic and hydrophobic peptoid side chains. All CPPos of the presented library were labeled with rhodamine B to allow for the monitoring of cellular uptake by fluorescent confocal microscopy. Eventually, all the purified peptoids were subjected to live cell imaging to screen for CPPos with organelle specificity. While highly charged CPPos enter the cells by endocytosis with subsequent endosomal release, critical levels of lipophilicity allow other CPPos to specifically localize to mitochondria once a certain lipophilicity threshold is reached.

 7. Hvilke færdigheder kan forklare variation i læseforståelse på mellemtrinnet og i udskolingen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Dorthe Klint; RØnberg, Louise Flensted-Jensen

  På mellemtrinnet og i udskolingen oplever en stor del af eleverne vanskeligheder med at læse og forstå de tekster de møder. Tekstforståelse er en kompleks færdighed, der er afhængig af en række basale og mere avancerede færdigheder, og derfor kan læseforståelsesvanskeligheder have forskellige årsager. I det seneste årti har elever med læseforståelsesvanskeligheder på trods af gode afkodningsfærdigheder fyldt meget i læseforskningen. Vi ville gerne undersøge, hvor stor denne gruppe var i danske klasseværelser. Data fra to danske tværsnitsundersøgelser (en med elever i 3. klasse og en med elever i 7. og 8. klasse) bruges til at belyse, hvad der karakteriserer elever med læseforståelsesvanskeligheder. Der deltog 334 elever fra 7. og 8. klasse og 224 elever fra 3. klasse i undersøgelsen. Elevernes læseforståelse er afdækket med læseforståelsesprøver, der passer til klassetrinnet. Herudover er elevernes ordkendskab, afkodning og kendskab til forskellige teksttyper afdækket. I oplægget vises eksempler på elever, som alle har læseforståelsesvanskeligheder, men sandsynligvis ville have brug for helt forskellig undervisning for at komme videre i deres læseforståelsesudvikling. De pædagogiske konsekvenser af resultaterne diskuteres.

 8. Cosimplicial versus DG-rings: a version of the Dold-Kan correspondence

  CERN Document Server

  Castiglioni, J L

  2003-01-01

  The (dual) Dold-Kan correspondence says that there is an equivalence of categories $K:chato Ab^Delta$ between nonnegatively graded cochain complexes and cosimplicial abelian groups, which is inverse to the normalization functor. We show that the restriction of $K$ to $DG$-rings can be equipped with an associative product and that the resulting functor $DGR^*toass^Delta$, although not itself an equivalence, does induce one at the level of homotopy categories. The dual of this result for chain $DG$ and simplicial rings was obtained independently by S. Schwede and B. Shipley through different methods ({it Equivalences of monoidal model categories}. Algebraic and Geometric Topology 3 (2003), 287-334). Our proof is based on a functor $Q:DGR^*to ass^Delta$, naturally homotopy equivalent to $K$, which preserves the closed model structure. It also has other interesting applications. For example, we use $Q$ to prove a noncommutative version of the Hochschild-Konstant-Rosenberg and Loday-Quillen theorems. Our version a...

 9. Loss of IKK? but Not NF-?B p65 Skews Differentiation towards Myeloid over Erythroid Commitment and Increases Myeloid Progenitor Self-Renewal and Functional Long-Term Hematopoietic Stem Cells

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jing; Li, Li; Baldwin, Albert S.; Friedman, Alan D.; Paz-Priel, Ido

  2015-01-01

  NF-?B is an important regulator of both differentiation and function of lineage-committed hematopoietic cells. Targeted deletion of I?B kinase (IKK) ? results in altered cytokine signaling and marked neutrophilia. To investigate the role of IKK? in regulation of hematopoiesis, we employed Mx1-Cre mediated IKK? conditional knockout mice. As previously reported, deletion of IKK? in hematopoietic cells results in neutrophilia, and we now also noted decreased monocytes and modest anemia. Granulocyte-macrophage progenitors (GMPs) accumulated markedly in bone marrow of IKK? deleted mice whereas the proportion and number of megakaryocyte-erythrocyte progenitors (MEP) decreased. Accordingly, we found a significantly reduced frequency of proerythroblasts and basophilic and polychromatic erythroblasts, and IKK?-deficient bone marrow cells yielded a significantly decreased number of BFU-E compared to wild type. These changes are associated with elevated expression of C/EBP?, Gfi1, and PU.1 and diminished Gata1, Klf1, and SCL/Tal1 in IKK? deficient Lineage-Sca1+c-Kit+ (LSK) cells. In contrast, no effect on erythropoiesis or expression of lineage-related transcription factors was found in marrow lacking NF-?B p65. Bone marrow from IKK? knockout mice has elevated numbers of phenotypic long and short term hematopoietic stem cells (HSC). A similar increase was observed when IKK? was deleted after marrow transplantation into a wild type host, indicating cell autonomous expansion. Myeloid progenitors from IKK?- but not p65-deleted mice demonstrate increased serial replating in colony-forming assays, indicating increased cell autonomous self-renewal capacity. In addition, in a competitive repopulation assay deletion of IKK? resulted in a stable advantage of bone marrow derived from IKK? knockout mice. In summary, loss of IKK? resulted in significant effects on hematopoiesis not seen upon NF-?B p65 deletion. These include increased myeloid and reduced erythroid transcription factors, skewing differentiation towards myeloid over erythroid differentiation, increased progenitor self-renewal, and increased number of functional long term HSCs. These data inform ongoing efforts to develop IKK inhibitors for clinical use. PMID:26102347

 10. Conditional deletion of epithelial IKK? impairs alveolar formation through apoptosis and decreased VEGF expression during early mouse lung morphogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Changgong

  2011-10-01

  Full Text Available Abstract Background Alveolar septation marks the beginning of the transition from the saccular to alveolar stage of lung development. Inflammation can disrupt this process and permanently impair alveolar formation resulting in alveolar hypoplasia as seen in bronchopulmonary dysplasia in preterm newborns. NF-?B is a transcription factor central to multiple inflammatory and developmental pathways including dorsal-ventral patterning in fruit flies; limb, mammary and submandibular gland development in mice; and branching morphogenesis in chick lungs. We have previously shown that epithelial overexpression of NF-?B accelerates lung maturity using transgenic mice. The purpose of this study was to test our hypothesis that targeted deletion of NF-?B signaling in lung epithelium would impair alveolar formation. Methods We generated double transgenic mice with lung epithelium-specific deletion of IKK?, a known activating kinase upstream of NF-?B, using a cre-loxP transgenic recombination strategy. Lungs of resulting progeny were analyzed at embryonic and early postnatal stages to determine specific effects on lung histology, and mRNA and protein expression of relevant lung morphoreulatory genes. Lastly, results measuring expression of the angiogenic factor, VEGF, were confirmed in vitro using a siRNA-knockdown strategy in cultured mouse lung epithelial cells. Results Our results showed that IKK? deletion in the lung epithelium transiently decreased alveolar type I and type II cells and myofibroblasts and delayed alveolar formation. These effects were mediated through increased alveolar type II cell apoptosis and decreased epithelial VEGF expression. Conclusions These results suggest that epithelial NF-?B plays a critical role in early alveolar development possibly through regulation of VEGF.

 11. Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder. : Anbefalinger og Resultater.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaen, Sara BjØrn; KØrnØv, Lone

  2014-01-01

  Denne rapport er resultatet af knap 3 måneders arbejde med at kortlægge berørte borgernes forståelse af problematikken med lokalisering af et deponi til radioaktivt affald i Danmark, deres holdninger, bekymringer, informationsbehov, deltagelse i processen og oplevelsen heraf, samt input til miljøvurderingens scopingen. Undersøgelsen har sit sigte på de mest berørte i sagen, og har derfor forventeligt fået kortlagt nogle af de mest kritiske røster. På grund af den valgte målgruppe kan undersøgelsen ikke anvendes til at udtale sig om holdninger, værdier m.v. blandt befolkningen generelt i Danmark – ej heller andre aktørers oplevelse. I forbindelse med hver anbefaling er der redegjort for de væsentligste resultater, som den bygger på. Resultaterne præsenteret i denne rapport er således alene udvalgte resultater. For at få et fuldt dækkende billede af grundlaget for anbefalingerne, anbefaler vi, at læseren læser baggrundsrapporten med alle data fra undersøgelsen. De konkrete løsningsforslag er udvalgte på baggrund af forskning, vores erfaring og faglighed, og derfor ikke udtømmende. Forslagene skal derfor ses i sammenhæng med andre muligheder for at afhjælpe problemstillinger i processen mod at finde en samfundsmæssig god løsning på deponi af radioaktivt affald. Eneansvaret for denne rapport ligger hos forfatterne, og rapporten udtrykker alene forfatternes analyser og tolkninger. Forfatterne fralægger sig samtidig ethvert ansvar for andres brug og tolkning af data præsenteret i denne rapport og baggrundsrapporten.

 12. Effects of a brief high-fat diet and acute exercise on the mTORC1 and IKK/NF-?B pathways in rat skeletal muscle.

  Science.gov (United States)

  Castorena, Carlos M; Arias, Edward B; Sharma, Naveen; Cartee, Gregory D

  2015-03-01

  One exercise session can improve subsequent insulin-stimulated glucose uptake by skeletal muscle in healthy and insulin-resistant individuals. Our first aim was to determine whether a brief (2 weeks) high-fat diet (HFD) that caused muscle insulin resistance would activate the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) and/or inhibitor of ?B kinase/nuclear factor ?B (IKK/NF-?B) pathways, which are potentially linked to induction of insulin resistance. Our second aim was to determine whether acute exercise that improved insulin-stimulated glucose uptake by muscles would attenuate activation of these pathways. We compared HFD-fed rats with rats fed a low-fat diet (LFD). Some animals from each diet group were sedentary and others were studied 3 h postexercise, when insulin-stimulated glucose uptake was increased. The results did not provide evidence that brief HFD activated either the mTORC1 (including phosphorylation of mTOR(Ser2448), TSC2(Ser939), p70S6K(Thr412), and RPS6(Ser235/236)) or the IKK/NF-?B (including abundance of I?B? or phosphorylation of NF-?B(Ser536), IKK?/?(Ser177/181), and I?B(Ser32)) pathway in insulin-resistant muscles. Exercise did not oppose the activation of either pathway, as evidenced by no attenuation of phosphorylation of key proteins in the IKK/NF-?B pathway (NF-?B(Ser536), IKK?/?(Ser177/181), and I?B(Ser32)), unaltered I?B? abundance, and no attenuation of phosphorylation of key proteins in the mTORC1 pathway (mTOR(Ser2448), TSC2(Ser939), and RPS6(Ser235/236)). Instead, exercise induced greater phosphorylation of 2 proteins of the mTORC1 pathway (PRAS40(Thr246) and p70S6K(Thr412)) in insulin-stimulated muscles, regardless of diet. Insulin resistance induced by a brief HFD was not attributable to greater activation of the mTORC1 or the IKK/NF-?B pathway in muscle, and exercise-induced improvement in insulin sensitivity was not attributable to attenuated activation of these pathways in muscle. PMID:25706655

 13. Vinpocetine inhibits NF-?B–dependent inflammation via an IKK-dependent but PDE-independent mechanism

  Science.gov (United States)

  Jeon, Kye-Im; Xu, Xiangbin; Aizawa, Toru; Lim, Jae Hyang; Jono, Hirofumi; Kwon, Dong-Seok; Berk, Bradford C.; Li, Jian-Dong; Yan, Chen

  2010-01-01

  Inflammation is a hallmark of many diseases, such as atherosclerosis, chronic obstructive pulmonary disease, arthritis, infectious diseases, and cancer. Although steroids and cyclooxygenase inhibitors are effective antiinflammatory therapeutical agents, they may cause serious side effects. Therefore, developing unique antiinflammatory agents without significant adverse effects is urgently needed. Vinpocetine, a derivative of the alkaloid vincamine, has long been used for cerebrovascular disorders and cognitive impairment. Its role in inhibiting inflammation, however, remains unexplored. Here, we show that vinpocetine acts as an antiinflammatory agent in vitro and in vivo. In particular, vinpocetine inhibits TNF-?–induced NF-?B activation and the subsequent induction of proinflammatory mediators in multiple cell types, including vascular smooth muscle cells, endothelial cells, macrophages, and epithelial cells. We also show that vinpocetine inhibits monocyte adhesion and chemotaxis, which are critical processes during inflammation. Moreover, vinpocetine potently inhibits TNF-?- or LPS-induced up-regulation of proinflammatory mediators, including TNF-?, IL-1?, and macrophage inflammatory protein-2, and decreases interstitial infiltration of polymorphonuclear leukocytes in a mouse model of TNF-?- or LPS-induced lung inflammation. Interestingly, vinpocetine inhibits NF-?B–dependent inflammatory responses by directly targeting IKK, independent of its well-known inhibitory effects on phosphodiesterase and Ca2+ regulation. These studies thus identify vinpocetine as a unique antiinflammatory agent that may be repositioned for the treatment of many inflammatory diseases. PMID:20448200

 14. Vinpocetine inhibits NF-kappaB-dependent inflammation via an IKK-dependent but PDE-independent mechanism.

  Science.gov (United States)

  Jeon, Kye-Im; Xu, Xiangbin; Aizawa, Toru; Lim, Jae Hyang; Jono, Hirofumi; Kwon, Dong-Seok; Abe, Jun-Ichi; Berk, Bradford C; Li, Jian-Dong; Yan, Chen

  2010-05-25

  Inflammation is a hallmark of many diseases, such as atherosclerosis, chronic obstructive pulmonary disease, arthritis, infectious diseases, and cancer. Although steroids and cyclooxygenase inhibitors are effective antiinflammatory therapeutical agents, they may cause serious side effects. Therefore, developing unique antiinflammatory agents without significant adverse effects is urgently needed. Vinpocetine, a derivative of the alkaloid vincamine, has long been used for cerebrovascular disorders and cognitive impairment. Its role in inhibiting inflammation, however, remains unexplored. Here, we show that vinpocetine acts as an antiinflammatory agent in vitro and in vivo. In particular, vinpocetine inhibits TNF-alpha-induced NF-kappaB activation and the subsequent induction of proinflammatory mediators in multiple cell types, including vascular smooth muscle cells, endothelial cells, macrophages, and epithelial cells. We also show that vinpocetine inhibits monocyte adhesion and chemotaxis, which are critical processes during inflammation. Moreover, vinpocetine potently inhibits TNF-alpha- or LPS-induced up-regulation of proinflammatory mediators, including TNF-alpha, IL-1beta, and macrophage inflammatory protein-2, and decreases interstitial infiltration of polymorphonuclear leukocytes in a mouse model of TNF-alpha- or LPS-induced lung inflammation. Interestingly, vinpocetine inhibits NF-kappaB-dependent inflammatory responses by directly targeting IKK, independent of its well-known inhibitory effects on phosphodiesterase and Ca(2+) regulation. These studies thus identify vinpocetine as a unique antiinflammatory agent that may be repositioned for the treatment of many inflammatory diseases. PMID:20448200

 15. GRP78 is implicated in the modulation of tumor aerobic glycolysis by promoting autophagic degradation of IKK?.

  Science.gov (United States)

  Li, Zongwei; Wang, Yingying; Newton, Ian P; Zhang, Lichao; Ji, Pengyu; Li, Zhuoyu

  2015-06-01

  Compared with normal differentiated cells, cancer cells take up much more glucose and metabolize it mainly via aerobic glycolysis. This metabolic phenotype is characterized with high expression of glucose transporters (Gluts) and pyruvate kinase M2 (PKM2). Glucose regulated protein 78 (GRP78) is a glucose-sensing protein and frequently up-regulated in cancer cells, however, whether it is directly implicated in glucose metabolism remains to be elucidated. Here we report that upon glucose deficiency, the induction of GRP78 resulted in enhanced HIF-1? transcription, accompanied by a transient increased expression of Glut-1. In addition, GRP78 was likely to facilitate the membrane translocation of Glut-1 via protein-protein interaction. Glucose starvation-stimulated GRP78 also impaired the expression of PKM2 but promoted the expression of mitochondrial pyruvate dehydrogenase A (PDHA) and B (PDHB), resulting in the metabolic shift from glycolysis to the TCA cycle. Interestingly, the inhibition of PKM2 by GRP78 was abrogated when glucose supply was restored, suggesting that GRP78 and PKM2 expressions are adaptable to the nutritional levels in the microenvironment. Further mechanistic study indicated that GRP78 overexpression activated the Class III PI3K-mediated autophagy pathway and induced autophagic degradation of IKK?, which caused inactivation of NF-?B pathway and subsequently altered the expression of PKM2 and HIF-1?. Our study establishes GRP78 and PKM2 as the crucial molecular links between cancer cell glucose metabolism and tumor microenvironment alterations. PMID:25748049

 16. Får vi også en sundhedskanon? : Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokratikanon. Mon der kommer en sundhedskanon?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2008-01-01

  De sidste 10 år i Danmark har vi set en øget bestræbelse om normalisering af vore kroppe og sjæle. Det gælder på alle områder og det overdøver efterhånden den mangfoldighed som, om ikke andet har været, både accepteret og også hyldet i samfundet tidligere. Ethvert samfund har brug for en vis synkronisering af befolkningen. Dertil findes en række institutioner fra vuggestuer, skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser mv. Der skal være styr på os, vi skal lære basale færdigheder, såsom at færdes i trafikken og vi skal lære et eller flere sprog vi kan kommunikere gennem. Vi skal også tælles, vejes og måles, så staten har styr på husholdningen. Landet indgår i en større sammenhæng, som siges at være en konkurrencesammenhæng, så den må selvfølgelig vide, hvad den har at gøre godt med i sin kamp mod de andre. Det er i accepteret. Min krop er god og relativt sund. Den er i arbejde, har været livslangt under uddannelse og den har en nogenlunde vægt, højde og BMI. Statistisk er den lidt dyr pga. lidt astma og to knæoperationer. Men kort sagt. Det er i orden at vi skal normaliseres. Spørgsmålet er: Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokrati kanon. Mon der kommer en sundhedskanon? En sundhedskanon Hvad er en sundhedskanon? Det er en beskrivelse af, hvordan den rette krop ser ud, hvad den spiser, hvordan og hvor meget den bevæger sig, hvor meget den sveder hver dag, hvor mange muskler den har og hvordan de skal sidde. En sundhedskanon beskriver hudens fasthed, hudens spændstighed, mundens tænder og placering af dem og lidt om hvordan der skal lugte ud af munden. Det er upassende at fortsætte denne tankerække. Det er ikke let at udforme skitser til en sundhedskanon. Man savner ord og læseren skånes for mine spæde forsøg. I litteraturen kan man henvise til Klaus Rifbjergs eller Benny Andersens værker. Men hvem skal være kroppen der promoveres i en sundhedskanon? Kronprinsen måske? eller Chris Macdonald? Og så et par kvinder. Det må være sundhedsministeren der går forrest med forslag. Der skal samarbejdes med embedsmænd i miljø- og sundhedsstyrelserne, samt andre ministre, som er optaget af kroppene og hvordan de bevæger sig og agerer. Hvorfor nu denne tekst? Hvad er der galt ved at beskrive en rigtige, den normale eller den sunde krop? Isoleret set ikke noget. Vi er omgivet at kroppe, som vi registrerer og resten får vi fra tv, radio og Internettet. Hovedproblemet er, at en hver etablering af en normal eller sund krop, samtidig inkluderer nogle kroppe og ekskluderer andre. Og den kraft denne proces iværksættes med, er så meget stærkere, som den er en statsligt legitimeret. Der er forskel på at høre om sunde kroppe gennem diverse medier (det er slemt nok) og så at staten, ligesom med autorisation af visse faggrupper eller udstedelse af statsobligationer, autoriserer en bestemt sund kropsform. Staten autoriserer en bestemt fysiognomi, idet den ekskluderer (alle) andre. Dette sidste siges og skrives aldrig. Ingen ønsker kropseksklusion. Alle vil være inkluderende, socialt, kulturelt, økonomisk og sikkert også kropsligt! Start ved den "inkluderende børnehave", den "inkluderende skole", en "inkluderende pædagogik". Pointen er at det sker alligevel. Symbolsk vold Det er et bestemt samfund på en given tid, der bestemmer hvad der er en sund krop. Tidligere var det overklassens store og velnærede krop der blev dyrket, i andre samtidige samfund hylder man tyndere eller højere kroppe. Der er altså ikke, kulturelt eller sociologisk set, en krop der 'i sig selv' er sund eller rigtigere end andre. Hvad har alt dette med symbolsk vold at gøre? Pointen er, at en eller flere gruppers definition af en sund krop universaliseres og naturaliseres, dvs. formidles, ses og erfares som den eneste ene og rigtige. Dette sker samtidig med

 17. Udformning af en forskningsprotokol : Musikterapi med frontotemporalt demensramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Ottesen, Aase Marie

  2008-01-01

  Nogle demenssygdomme rammer især de forreste dele af hjernen, hvilket hos den enkelte person kan medføre svære psykiatriske symptomer. Der findes ingen specifik behandling af grundsygdommene for disse frontotemporaledemenstilstande, og symptomatisk medikamentel behandling af de psykiatriske symptomer er vanskelig og kræver høj faglig specialisering. Fra Rigshospitalets Hukommelsesklinik anbefales at behandling af personer med frontotemporal demens primært bør have karakter af psykosociale tiltag. Da der ikke er tilstrækkelig dokumenteret forskning, der undersøger den effekt non-farmakologisk behandling kan have på målgruppen, søges der i et pilotprojekt en afprøvning af kombinerede dataindsamlingsmetoder med henblik på at udvikle en forskningsprotokol der undersøger relationelle møder i terapeutiske behandlingssituationer. Projektet er rettet mod både klinisk musikterapi såvel som det gerontopsykiatriske sundhedsprofessionelle omsorgsarbejde. I en litteraturgennemgang udvælges ADRQL som et anvendeligt demensspecifikt instrument til måling af livskvalitet. Instrumentet afprøves i pilotprojektet med to personer med frontotemporal demens. På baggrund af erfaringerne fra projektet, hvor der trianguleres med CMAI, NPI og videoanalyser, gives anbefalinger til en protokol til effektvurdering af musikterapi.

 18. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  2003-01-01

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i praksis at etablere en sådan model. Det vises i rapporten, at korrekt modellering af elforbrugets afhængighed af spænding og frekvens har væsentlig indflydelse på de simuleringer, der udføres af transmissionsnettets stabilitet. Det grundlag der i dag anvendes til modellering af elforbruget, er baseret på 30 år gamle data, og det vurderes ikke længere som repræsentativt. Det anbefales i rapporten, at der hos Elkraft System etableres en model for elforbruget efter en såkaldt komponentbaseret metode. Modellen skal levere data direkte til simuleringsværktøjet PSS/E. Med en sådan model forventes simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model.

 19. Tumor necrosis factor alpha-dependent drug resistance to purine and pyrimidine analogues in human colon tumor cells mediated through IKK.

  Science.gov (United States)

  Wang, Ling-Chi; Okitsu, Cindy Yen; Zandi, Ebrahim

  2005-03-01

  Development of drug resistance in cancer is one of the main challenges in chemotherapy, and many mechanisms are still unknown. In this study, we show that tumor necrosis factor alpha (TNFalpha) increases postdrug survival from 5-fluoro-2'-deoxyuridine (FdUrd) in two human colon tumor cell lines. This resulted in the development of drug-resistant cells in a TNFalpha-dependent manner. Interestingly, although the drug-resistant cells were selected using FdUrd, they are also resistant to a number of other antimetabolites in the DNA synthesis pathway in a TNFalpha-dependent manner. Only in the drug-resistant cells (p35-colo201) TNFalpha treatment resulted in G(0)-G(1) arrest but not in the parental colo201 and other cell types. Blocking TNFalpha-induced cell cycle arrest sensitized drug-resistant cells to FdUrd. TNFalpha-induced cell cycle arrest required IKK. IKK inhibition by a small molecule inhibitor or by the knockdown of IKKalpha, IKKbeta, or RelA/p65 using siRNA, but not the inhibition of JNK, MEK, p38, or caspase-8 pathways, blocked TNFalpha-induced G(0)-G(1) arrest and restored sensitivity to FdUrd of drug-resistant cells. TNFalpha reduced the transcripts and protein levels of phosphorylated retinoblastoma protein (Rb), Rb, E2F1, and Cdk4 only in drug-resistant p35-colo201 cells. This effect of TNFalpha was reversed by IKK inhibitor, suggesting that TNFalpha-induced cell cycle arrest is probably due to the reduction of Rb, E2F1, and Cdk4. Taken together, this study shows that, in vitro, TNFalpha-induced cell cycle arrest through IKK can provide a mechanism for the development of drug resistance to anti-cancer drugs, purine and pyrimidine analogues. PMID:15611081

 20. The effect of specific IKK? inhibitors on the cytosolic expression of I?B-? and the nuclear expression of p65 in dystrophic (MDX) muscle

  Science.gov (United States)

  Carlson, C George; Dole, Elizabeth; Stefanski, Casey; Bayless, David

  2015-01-01

  The efficacy of two highly specific I?B-? kinase ? (IKK-?) inhibitors in reducing the enhanced basal activation of the NF-?B pathway in dystrophic muscle was assessed by determining the effects of these inhibitors in increasing the expression of cytosolic I?B-? and reducing the enhanced expression of nuclear p65 in adult mdx costal diaphragm preparations. In vivo and in vitro treatment with BMS-345541 was ineffective at altering these variables when administered at concentrations that were highly effective in models of acute inflammation. PHA-408 increased cytosolic I?B-? and reduced nuclear p65 at a concentration in vitro (20 ?M) that was 500 fold higher than the IC50 for inhibiting purified activity. Long term daily oral administration of PHA-408 increased cytosolic I?B-? but did not influence nuclear p65. Long term intraperitoneal administration of PHA-408 reduced nuclear p65 by approximately 50%. In comparison to their potent effects in models of acute inflammation, these results indicate a reduced efficacy of the specific IKK? inhibitors in ameliorating the enhanced basal activation of the NF-?B pathway in dystrophic muscle, and suggest that the therapeutic potential of IKK-? inhibitors in treating muscular dystrophy would be enhanced by simultaneous treatment with agents which more directly interfere with NF-?B transactivation. PMID:26064436

 1. MOBE: Final Report : Modelling and Optimization of biomass-based Energy production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trangbæk, K; Elmegaard, Brian

  2008-01-01

  Nærværende rapport er en samlet dokumentation af arbejdet som er udført i PSOprojektet MOBE, “Modellering og optimering af biomassebaseret energiproduktion”. Målsætningen i projektet er at udvikle bedre reguleringsmetoder for kedler i de centrale kraftværker, således at værket som sådan opnår bedre reguleringsevne med hensyn til lastændringshastighed specielt i lavlastområdet omkring og under Bensonpunktet. Rapporten indledes med en beskrivelse af de udfordringer som kraftværkerne står overfor i det moderne elmarked hvor vindkraft udgør en væsentlig prioriteret produktion og dermed sammen med forbrugssvingninger bidrager til fastlæggelse af driften på de centrale blokke. Rapporten dokumenterer arbejdet udført for at udvikle en fælles simuleringsplatform for parterne i projektet og for fremtidigt modelarbejde. Resultatet af dette arbejde er en integration af DTU’s simuleringskode DNA med Matlab. Der foreslås desuden muligheder for andre værktøjer. Modelarbejdet i projektet har resulteret i indledende undersøgelser af tidskonstanter i fordamperrør, en analyse som viser at Ledinegg-instabilitet ikke opstår i moderne kedler selv ved lav last, udvikling af en valideret fordampermodel som kan kobles med værktøjer der anvendes ved udvikling af reguleringsstrategier samt en analyse af virkningsgrad af to forskellige konfigurationer af lavlastanlæg for Bensonkedler. Baseret på en valideret kraftværksmodel kunne reguleringsstrategier evalueres. Da begrænsninger i styresignaler og temperaturgradienter er dominerende, anbefales det at anvende en modelprædiktiv regulator. Det demonstreres, hvordan en sådan regulator kan håndtere store lastgradienter uden at overskride fastsatte begrænsninger. Ved at skifte mellem lineariserede modeller kan hele lastområdet dækkes. Projektet indikerer at Model Predictive Control kan forbedre regulering i lavlast markant. Dette bør i fremtidige projekter afklares ved reelle tests, i første omgang mod en simulator baseret på “first principles” og siden på et værk. Modelarbejdet i MOBE har lagt grunden for en model anvendelig model, men denne skal yderligere udvikles med henblik på bedre forståelse af fordamperprocessen og kobling til resten af kedlen, specielt mellemoverhedning. De udviklede modeller er baseret på flere simplificerende antagelser. Disse antagelser bør granskes nøjere i kommende arbejder hvor der bør fokuseres yderligere på reel drift af Bensonkedler med forskellige brændsler.

 2. Die transgressiewe karnavaleske: 'n fenomeen in die kabarettekste uit 'n Gelyke kans van Jeanne Goosen / The transgressive carnavalesque: a phenomenon in the cabaret texts from 'n Gelyke kans of Jeanne Goosen

  Scientific Electronic Library Online (English)

  Henriëtte, Loubser.

  Full Text Available This article examines the phenomenon of the transgressive carnivalesque, a notion of Mikhail Bakhtin of breaking through social conventions and barriers, as it manifests in the cabaret texts in 'n Gelyke kans ("An even chance") by Jeanne Goosen. The carnival on the town square represents a world of [...] feasts, comedy, dance, costumes, masks, giants, monsters and trained animals. It includes comic verbal compositions like parody and vulgar burlesque. These texts can be recognised as subversive of the symbolic order and the Bakhtinian moments are clearly identifiable in each text. The research of Bakhtin, as a broad development of the carnivalesque into a powerful, critical subversion of all official words and hierarchies with far reaching consequences, are here applicable. Without being judgmental, Goosen sympathetically exposes man's inborn, continuous search for the illusion of perfect happiness.

 3. Et nationalt studie af bankrøveri : -de psykologiske følgevirkninger og prædiktorer for PTSD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Maj; Elklit, Ask

  2012-01-01

  Baggrund. Til trods for, at antallet af bankrøverier er stigende i det meste af den vestlige verden, er forskning i de psykologiske følgevirkninger af bankrøveri begrænset. Formålet med dette studie er at kortlægge prævalensen af akut stress forstyrrelse (ASD) og posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) efter bankrøveri og undersøgelse mulighederne for at forudsige PTSD med en lang række prædiktorer, som ikke tidligere er undersøgt i samme studie. Dette studie belyser, om bankrøveriofre adskiller sig fra andre traumepopulationer i forhold til den eksisterende forskning i prædiktorer og muligheder for tidlig præventiv behandling ved at bidrage med yderligere viden til tidlig identifikation af traumeofre i risiko for udviklingen af PTSD. En randomiseret kontrolgruppe inddrages for at undersøge repræsentativitet, forskelle i traumatiseringsgrad og prædiktorerne mellem de to grupper. Metode. National spørgeskemaundersøgelse af alle danske bankansatte udsat for røveri fra april 2010 til april 2011 (N = 622). 458 deltog i undersøgelsen (svarprocent = 73,6 %) ved første måletidspunkt (1 uge efter røveriet) og 378 (svarprocent = 82,5 %) deltog i undersøgelsen ved anden tidsmåling (6 mdr. efter røveriet). 573 ansatte fra 100 tilfældigt udvalgte filialer deltog i kontrolgruppeundersøgelsen, hvoraf 303 aldrig havde oplevet et røveri og samtidig havde angivet en stressende begivenhed. Resultater. Dette studie viser, at bankrøverier kan være traumatiserende for de ansatte. En uge efter røveriet led 11,1 % (n = 41) af ASD og seks måneder efter røveriet led 6,2 % (n = 23) af PTSD. Begge prævalenser var begrænset af kravet om undgåelsessymptomer (ASD uden undgåelse: 14 %, PTSD uden undgåelse: 17,8 %), men ASD diagnosen var især begrænset af kravet om dissociationssymptomer (ASD uden dissociation: 26,7 %). Hierarkisk regressionsanalyse viste, at 51 % af variansen i PTSD sværhedsgrad blev forklaret af peritraumatisk dissociation, ASD sværhedsgrad, emotionel coping og negative tanker om egen person og evner. ASD sværhedsgrad var den stærkeste prædiktorer for PTSD sværhedsgrad og forudsagde alene 41 % af variansen i PTSD sværhedsgrad. Konklusion. Bankrøveri er en traumatiserende begivenhed for de ansatte. Et mindretal udvikler ASD og PTSD, mens høje subkliniske prævalenser viser, at en stor andel udvikler svære symptomer på både ASD og PTSD, selvom de ikke opfylder kriterierne for fulde diagnoser. Særligt ASD sværhedsgrad og negative tanker om egen person og evner synes at kunne forudsige PTSD sværhedsgrad efter bankrøveri. Det anbefales derfor, at ”Acute Stress Disorder Scale” anvendes til at screene for PTSD efter bankrøveri. Fremtidig forskning anbefales at fokusere på udvikling af præventive kognitive kurser for de bankansatte, der kan give de ansatte kendskab til og redskaber til at ændre negative antagelser om egen person og egne evner – særligt i forhold til oplevelsen af et røveri.

 4. Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aastrup, Peter; Boertmann, David

  2009-01-01

  Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med forvaltning af Nationalparken i Grønlands Hjemmestyre. De to rapporter udgør tilsammen en del af baggrunden for den fremtidige forvaltning af de biologiske værdier i Nationalparken i Nordog Østgrønland samt området omkring Ittoqqortoormiit nord for 70ºN. De forventede aktiviteter i området varierer fra kortvarige besøg af vandrende turister til storstilede og langvarige efterforsknings- og udvindingsaktiviteter i forbindelse med forekomsten af mineraler. Effekterne af forstyrrelser varierer fra kortvarig bortskræmning af individer (uden yderligere effekter) til længerevarende effekter med risiko for bestandsnedgange. Der foreslås 3 kategorier af områder i Nationalparken: Artsspecifi kke kerneområder ('hot-spots'), som ofte er af begrænset ('hot-spots'), som ofte er af begrænset udstrækning og i mange tilfælde med vagt defi nerede grænser (f.eks. forekomst-områder for moskusokser). Her anbefales specifi kke regler for adgang som gennemgås nedenfor - i øvrigt anses de gældende nationalpark- regler for at være tilstrækkelige. Biologiske interesseområder, som er større områder med særlig mange , som er større områder med særlig mange artsspecifi kke kerneområder eller særlige naturtyper. Det anbefales udover nationalparkreglerne og reglerne for artsspecifi kke kerneområder, at alle aktiviteter i disse områder skal vurderes konkret af myndighederne før der evt. gives tilladelse til at gennemføre dem. Nationalparken generelt omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke kerneområder og de biologiske interesseområder. Her vurderes den eksisterende regulering at være tilstrækkelig. Det skal bemærkes at der i disse områder, som overalt i Nationalparken, kan fremkomme ny viden, der kan give anledning til udpegning af nye artsspecifi kke kerneområder. Kort og tabeller er opdateret med viden der er fremkommet siden udarbejdelsen af den første rapport. Det er væsentligt at bemærke at der udenfor de biologiske interesseområder er vigtige biologiske områder, som ikke nødvendigvis er med på kort i denne rapport, samt at mange områder er så små at de ikke er synlige på print. På baggrund af de artsspecifi kke kerneområder og anden relevant viden foreslås 16 biologiske interesseområder, der inkluderer de vigtigste områder for beskyttelseskrævende arter (rødlistede arter, nationale ansvarsarter, endemiske arter, særligt sjældne arter) og naturtyper (fl oristiske provinser, ensvarme kilder, polynier). De biologiske interesseområder rummer ofte koncentrationer af kerneområder for fl ere arter og evt. andre biologiske interesser, og de vurderes at omfatte områdets samlede biodiversitet.

 5. Når timing ikke lykkes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  Blogindlæg. Dårlige nyheder kommer aldrig med god timing. I de seneste måneder har der på CBS været stærk modvind. Det – og andet forbundet til medarbejdertrivsel – tager CBS OBSERVER’s VIP-redaktør, lektor Peter Holdt Christensen (SMG) under behandling.

 6. Kan daginstitutioner gøre en forskel? : fra forskning om daginstitutioner set i lyset af et kompetence- og eksklusionsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2007-01-01

  Rapporten/artiklen udgør nummer fire i en serie på ialt 14 arbejdspapirer i serien af arbejdspapirer knyttet til forksningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt" (HPA-projektet) HPA-Serie No1. Rapporten indkredser på baggrund af definitioner af begrebet social arv relateret til institutionelle sammenhænge fire temaer: 1) Effekter af tidlige indsatser set i lyset af international forskning på området, 2) hverdagslivets institutionelle eksklusionsprocesser - set i lyset dansk forskning, 3) danske daginstitutioners tiltag for at 'bryde negativ social arv' fra undersøgelsen "Kan daginstitutioner gøre en forskel" (Jensen, 2005) og 4) en diskussion af resultater set i lyset af antagelser om et kompetence og in/eksklusionsperspektiv 

 7. Patients, practices, and relationships: challenges and lessons learned from the Kentucky Ambulatory Network (KAN) CaRESS clinical trial.

  Science.gov (United States)

  Love, Margaret M; Pearce, Kevin A; Williamson, M Ann; Barron, Mary A; Shelton, Brent J

  2006-01-01

  The Cardiovascular Risk Education and Social Support (CaRESS) study is a randomized controlled trial that evaluates a social support intervention toward reducing cardiovascular risk in type 2 diabetic patients. It involves multiple community-based practice sites from the Kentucky Ambulatory Network (KAN), which is a regional primary care practice-based research network (PBRN). CaRESS also implements multiple modes of data collection. The purpose of this methods article is to share lessons learned that might be useful to others developing or implementing complex studies that consent patients in PBRNs. Key points include building long-term relationships with the clinicians, adaptability when integrating into practice sites, adequate funding to support consistent data management and statistical support during all phases of the study, and creativity and perseverance for recruiting patients and practices while maintaining the integrity of the protocol. PMID:16492009

 8. Tangible Interaction in Industrial Plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mads Vedel

  2008-01-01

  Med denne afhandling besvarer jeg det overordnede forskningsspørgsmål som har været mit fokus igennem mine forskningsaktiviteter; Hvordan kan interaktionsdesignere designe brugerflader der inviterer til, og tillader interaktion, baseret på Skilled Practice - kropslige tillærte færdigheder - i industrielle sammenhænge. Min tese er at det hastige indtog af teknologiske løsninger i industrien er sket uden respekt for, og på bekostning af, de tillærte færdigheder operatører og teknikere anvender i deres daglige arbejde. Under overskriften Tangible Interaction - håndgribelig interaktion - har jeg besvaret spørgsmålet igennem arbejdet med tre delspørgsmål; Hvad kendetegner skills og hvad er deres natur, hvilke metoder kan understøtte design for skilled practice, samt, hvordan kan viden om skilled practice indlejres i designprocessen? Afhandlingen giver først et overblik over forskningsfeltet Tangible Interaction. Det er et nyt og også bredt felt, som generelt set forskes og udvikles på tre forskellige grundlag; et datacentret grundlag hvor feltet har sine rødder, et socialcentreret grundlag med rødder i social videnskab, samt et udtryks- og oplevelsesmæssigt grundlag med rødder i design. Jeg er tilgået feltet og forskningen fra et udtryks- og oplevelsesmæssig grundlag og har oplevet en konflikt i opfattelsen af de begreber og holdninger der kendetegner de forskellige grundlag. I afhandlingen konkluderer jeg at et projekt udviklet på basis af et grundlag, næppe kan beskrives og forstås fuldt ud hvis det alene betragtes og forsøges klassificeret fra et af de andre grundlag. At opleve skills - færdigheder - har enhver som har set en dygtig håndværker udføre sit fag; komplicerede handlinger får et strøg af ubesværet skønhed. At beskrive skills som at ‘være god til at gøre noget’ giver dog ikke fuld retfærdighed til fænomenet. Ejheller den betragtning at det blot er en automatisk gentagelse af bevægelser. Ved at trække på antropologi og filosofi, beskriver jeg skilled practice som en sammenflettet enhed af det perceptuelt engagerede menneske, dets materialer og omgivelser. I samme forbindelse gør jeg op med den Cartensiensiske opfattelse, at mennesket består af en styrende del, som kontrollerer en udøvende del, og sammenføjer hvad der aldrig har været adskilt; sindet og kroppen. Med dette svar på det første delspørgsmål fortsætter afhandlingen med besvarelsen af de resterende to spørgsmål, gennem en beskrivelse af metoder og indsigter jeg har udviklet igennem min forskning, i erkendelse af at kendte designmetoder ikke tilstrækkeligt har kunnet understøtte skilled practice. I afhandlingen beskriver jeg et tankesæt; ‘Wayfaring’ - fodrejse - som hjælper designeren med at fastholde fokus på den nære sammenhæng mellem mennesket, bevægelsen og omgivelserne. eg beskriver en række metoder der hver på deres måde kan hjælpe designeren med at identificere, fastholde og viderebringe de kvaliteter der kendetegner skills. I metoderne er indlejret grundlæggende viden om skills og jeg præsenterer metoder til at udforske såvel enkeltbevægelser som sammensatte bevægelser, samt metoder til at aflæse og beskrive bevægelseskvaliteter, og opleve og udtrykke bevægelseskvaliteter. Således kan jeg besvare det overordnede forskningsspørgsmål: Jeg stiller metoder med indlejret viden om skills til rådighed og jeg anbefaler at designeren igennem designprocessen bevæger sig mellem de forskellige metoder, for bedst at kunne fange og viderbringe netop de bevægelseskvaliteter der kendetegner pågældende skill. Jeg anbefaler at designeren engagerer sig kropsligt i opgaven og skaber et rigt kropsligt metafor til at beskrive de fundne kvaliteter. Et rigt metafor kan rumme oplevelsen af bevægelseskvaliteter bedre end en konkret beskrivelse, og fungere som et rigt referencepunkt i designprocessen.

 9. Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways

  International Nuclear Information System (INIS)

  Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/I?B/NF-?B pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/I?B mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway

 10. Sulforaphane inhibits phorbol ester-stimulated IKK-NF-?B signaling and COX-2 expression in human mammary epithelial cells by targeting NF-?B activating kinase and ERK.

  Science.gov (United States)

  Kim, Ha-Na; Kim, Do-Hee; Kim, Eun-Hee; Lee, Mee-Hyun; Kundu, Joydeb Kumar; Na, Hye-Kyung; Cha, Young-Nam; Surh, Young-Joon

  2014-08-28

  Sulforaphane, an isothiocyanate present in cruciferous vegetables, has been reported to possess anti-inflammatory and cancer chemopreventive properties. However, the molecular mechanisms by which sulforaphane suppresses inflammation and carcinogenesis are yet to be fully elucidated. Since the aberrant expression of cyclooxygenase-2 (COX-2) links inflammation and cancer, the present study was aimed to elucidate the mechanisms by which sulforaphane modulates COX-2 overexpression in human mammary epithelial (MCF-10A) cells stimulated with a prototypic tumor promoter 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Treatment of MCF-10A cells with sulforaphane significantly inhibited TPA-induced expression of COX-2 protein and its mRNA transcript. Transient transfection of cells with deletion mutant constructs of COX-2 promoter revealed that the transcription factor nuclear factor-kappaB (NF-?B) plays a key role in TPA-induced COX-2 expression in MCF-10A cells. Pretreatment with sulforaphane significantly attenuated nuclear localization, DNA binding and the transcriptional activity of NF-?B through inhibition of phosphorylation and subsequent degradation of I?B? in MCF-10A cells stimulated with TPA. Sulforaphane also attenuated TPA-induced activation of I?B kinases (IKK), NF-?B-activating kinase (NAK) and extracellular signal-regulated kinase-1/2 (ERK1/2). Pharmacological inhibition of IKK or transient transfection of cells with dominant-negative mutant forms of this kinase abrogated TPA-induced NF-?B activation and COX-2 expression. In addition, the blockade of ERK1/2 activation negated the catalytic activity of IKK?, but not that of IKK?, whereas silencing NAK by specific siRNA abrogated the IKK? activity in TPA-treated cells. Taken together, sulforaphane inhibits TPA-induced NF-?B activation and COX-2 expression in MCF-10A cells by blocking two distinct signaling pathways mediated by ERK1/2-IKK? and NAK-IKK?. PMID:24747121

 11. Tetramethylpyrazine attenuates TNF-?-induced iNOS expression in human endothelial cells: Involvement of Syk-mediated activation of PI3K-IKK-I?B signaling pathways

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zheng, Zhen; Li, Zhiliang; Chen, Song; Pan, Jieyi; Ma, Xiaochun, E-mail: zjoever@gmail.com

  2013-08-15

  Endothelial cells produce nitric oxide (NO) by activation of constitutive nitric oxide synthase (NOS) and transcription of inducible NO synthase (iNOS). We explored the effect of tetramethylpyrazine (TMP), a compound derived from chuanxiong, on tumor necrosis factor (TNF)-?-induced iNOS in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and explored the signal pathways involved by using RT-PCR and Western blot. TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting I?B kinase (IKK) phosphorylation, I?B degradation and nuclear factor ?B (NF-?B) nuclear translocation, which were required for NO gene transcription. Exposure to wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression, suggesting activation of such a signal pathway might be phosphoinositide-3-kinase (PI3K) dependent. Spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor piceatannol significantly inhibited NO production. Furthermore, piceatannol obviously suppressed TNF-?-induced I?B phosphorylation and the downstream NF-?B activation, suggesting that Syk is an upstream key regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. TMP significantly inhibited TNF-?-induced phosphorylation of Syk and PI3K. Our data indicate that TMP might repress iNOS expression, at least in part, through its inhibitory effect of Syk-mediated PI3K phosphorylation in TNF-?-stimulated HUVECs. -- Highlights: •TMP suppressed TNF-?-induced expression of iNOS by inhibiting IKK/I?B/NF-?B pathway. •PI3K inhibitor wortmannin abrogated IKK/I?B/NF-?B-mediated iNOS expression. •Syk inhibitor piceatannol repressed PI3K/IKK/I?B mediated NO production. •Syk is an upstream regulator in the activation of PI3K/IKK/I?B-mediated signaling. •TMP might repress iNOS expression through Syk-mediated PI3K pathway.

 12. The Drosophila IKK-related kinase (Ik2 and Spindle-F proteins are part of a complex that regulates cytoskeleton organization during oogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaanan Boaz

  2008-09-01

  Full Text Available Abstract Background IkappaB kinases (IKKs regulate the activity of Rel/NF-kappaB transcription factors by targeting their inhibitory partner proteins, IkappaBs, for degradation. The Drosophila genome encodes two members of the IKK family. Whereas the first is a kinase essential for activation of the NF-kappaB pathway, the latter does not act as IkappaB kinase. Instead, recent findings indicate that Ik2 regulates F-actin assembly by mediating the function of nonapoptotic caspases via degradation of DIAP1. Also, it has been suggested that ik2 regulates interactions between the minus ends of the microtubules and the actin-rich cortex in the oocyte. Since spn-F mutants display oocyte defects similar to those of ik2 mutant, we decided to investigate whether Spn-F could be a direct regulatory target of Ik2. Results We found that Ik2 binds physically to Spn-F, biomolecular interaction analysis of Spn-F and Ik2 demonstrating that both proteins bind directly and form a complex. We showed that Ik2 phosphorylates Spn-F and demonstrated that this phosphorylation does not lead to Spn-F degradation. Ik2 is localized to the anterior ring of the oocyte and to punctate structures in the nurse cells together with Spn-F protein, and both proteins are mutually required for their localization. Conclusion We conclude that Ik2 and Spn-F form a complex, which regulates cytoskeleton organization during Drosophila oogenesis and in which Spn-F is the direct regulatory target for Ik2. Interestingly, Ik2 in this complex does not function as a typical IKK in that it does not direct SpnF for degradation following phosphorylation.

 13. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  OpenAIRE

  Kari Solvoll; Elin Bjørge Løken

  2009-01-01

   SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988).Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, p...

 14. Deltagelse i konferencemiddag reducerer den vaskulære alder og anbefales af helbredsmæssige grunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvidt, Kristian Nebelin; Strandhave, Charlotte

  2013-01-01

  A total of 60 attendees at a medical conference had their peripheral and central blood pressure measured before and after the conference dinner. While heart rate increased, all measurements of peripheral and central blood pressure showed lower values after dinner. Furthermore, attendees' central vascular age was reduced by 13 years after dinner when augmentation index was evaluated in relation to age. Although 13% experienced postprandial hypotension, the present study motivates attendance at medical conference dinners due to the health implications of lowered blood pressure.

 15. Proteasome inhibition increases recruitment of I?B kinase ? (IKK?), S536P-p65, and transcription factor EGR1 to interleukin-8 (IL-8) promoter, resulting in increased IL-8 production in ovarian cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Singha, Bipradeb; Gatla, Himavanth Reddy; Manna, Subrata; Chang, Tzu-Pei; Sanacora, Shannon; Poltoratsky, Vladimir; Vancura, Ales; Vancurova, Ivana

  2014-01-31

  Proinflammatory and pro-angiogenic chemokine interleukin-8 (IL-8, CXCL8) contributes to ovarian cancer progression through its induction of tumor cell proliferation, survival, angiogenesis, and metastasis. Proteasome inhibition by bortezomib, which has been used as a frontline therapy in multiple myeloma, has shown only limited effectiveness in ovarian cancer and other solid tumors. However, the responsible mechanisms remain elusive. Here, we show that proteasome inhibition dramatically increases the IL-8 expression and release in ovarian cancer cells. The responsible mechanism involves an increased nuclear accumulation of I?B kinase ? (IKK?) and an increased recruitment of the nuclear IKK?, p65-phosphorylated at Ser-536, and the transcription factor early growth response-1 (EGR-1) to the endogenous IL-8 promoter. Coimmunoprecipitation studies identified the nuclear EGR-1 associated with IKK? and with p65, with preferential binding to S536P-p65. Both IKK? activity and EGR-1 expression are required for the increased IL-8 expression induced by proteasome inhibition in ovarian cancer cells. Interestingly, in multiple myeloma cells the IL-8 release is not increased by bortezomib. Together, these data indicate that the increased IL-8 release may represent one of the underlying mechanisms responsible for the decreased effectiveness of proteasome inhibition in ovarian cancer treatment and identify IKK? and EGR-1 as potential new targets in ovarian cancer combination therapies. PMID:24337575

 16. Så vidt et rum : en undersøgelse af hvordan tekstil kan/skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Cecilie

  2013-01-01

  Afhandlingen ‘Så vidt et rum’ undersøger hvordan tekstil kan eller skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum. Undersøgelserne tager afsæt i dét forhold, at absorption af lyd er et stigende behov i mange offentlige rum, men at lydabsorptionens arkitektoniske potentiale kun sporadisk er udforsket og udviklet. Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber og desuden væsentlige arkitektoniske kvaliteter. Både tekstilets lydabsorberende egenskaber og arkitektoniske kvaliteter afgøres i høj grad af tekstilets rumlige formgivning og placering. Afhandlingen bygger derfor på den antagelse at der, med tekstil, kan dannes konstruktioner, der fungerer både lydabsorberende og arkitektonisk. Indenfor det arkitektoniske felt fokuseres der på fænomenet ‘rum’. Afhandlingens hovedspørgsmål ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum?’ undersøges gennem tre delundersøgelser. Af hver delundersøgelse udledes en række retningslinier, hvis formål er at forsyne designere og arkitekter med tilstrækkelig viden til at etablere arkitektonisk lydabsorption med tekstil. Til hver delundersøgelse anvendes hver sin metode, som dog overordnet kædes sammen af en række fællestræk, bl.a. opstilling af ‘modstande’ og en generel kritisk tilgang til empirien. Første delundersøgelse undersøger tekstilets lydabsorberende egenskaber. Først undersøges det hvordan det, via sanseindtryk alene, er muligt at fi nde frem til et tekstil, der er lydabsorberende. Otte tekstiler udsættes for måling af tekstilets absorptionskoefficient og strømningsmodstand samt for direkte sansning. Det konkluderes, at tekstilets lufttæthed, stivhed og vægt er sigende for dets lydabsorberende egenskaber. Dernæst undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres rumligt for mest effektivt at absorbere lyd, først i et forsøgsrum med en lydtrykmåler og derefter i et rørapparat. Over 100 formgivninger og placeringer måles og sammenlignes. Det konkluderes, at primært tekstilets afstand til væggen, mængden af tekstil, dets grad af drapering og foldning, dets spredning i rummet og vinkel ifht. til lydbølgernes retning er afgørende for dets lydabsorberende virkning. Anden delundersøgelse undersøger hvordan dels lydabsorption og dels tekstil kan danne rum. Undersøgelserne af hvordan lydabsorption danner rum tager afsæt i teorier om lyd og lys og kobler disse til en teori for lydabsorptionens rumdannende egenskaber. Det konkluderes at lydabsorptionen kan danne et ‘halvt rum’. Tekstils rumdannende egenskaber undersøges ved at analysere et konkret eksempel på rumdannelse med tekstil med tre teorier om henholdsvist transparens, bevægelighed og porøsitet. Det konkluderes, at tekstil kan danne rum både via sin transparens, bevægelighed og porøsitet og desuden at den samme formgivning eller placering kan danne flere forskellige typer rum samtidigt. Tredje delundersøgelse undersøger hvordan tekstil kan formgives. Tre forskellige tekstiler udsættes for en række formgivningsteknikker og samtidige sansninger af deres materialeegenskaber, derefter registrering af de fremkomne former. Undersøgerens eget sanseapparat anvendes som måleapparat og sanse-og formregistreringerne indsættes på skalaer og sammenlignes. Det konkluderes, at tekstiler med relativt ekstreme materialeegenskaber danner relativt ekstreme former. Af de tre delundersøgelser udledes i alt 55 retningslinier og disse afprøves gennem formgivningen af tre lydabsorberende og rumdannende konstruktioner. Afprøvningen viser, at retningslinierne supplerer hinanden godt og derfor tilsammen kan danne afsæt for en formgivning af lydabsorberende og rumdannende konstruktioner, men at retningslinierne er af varierende anvendelighed. Afhandlingens resultat udgøres af 55 retningslinier om både lydabsorption, rumdannelse og formgivning og desuden af en eksempelsamling på tre tekstile konstruktioner. Afhandlingen konkluderer, at tekstil så vidt kan absorbere lyd og danne rum samtidigt. ‘

 17. Fighting Brick with Brick: Chikazumi J?kan and Buddhism’s Response to Christian Space in Imperial Japan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett Washington

  2013-03-01

  Full Text Available In 1915, with the support of J?do Shinsh? (True Pure Land Buddhism’s Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi J?kan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Ky?d? Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (1872–1938, rather than a traditional Japanese shrine or temple carpenter, to design it. The new building, in tandem with the adjacent Ky?d? Gakusha (Salvation Dormitory that Chikazumi established in 1902, spoke to, and significantly impacted, the socio-moral, intellectual, and religious life of hundreds of young Tokyoites. These two buildings represented a response to Protestant Christianity’s popularity and relevance like no other in imperial Japan. In order to achieve the religious evangelism and suprasectarian reform that he envisioned for Buddhism, Chikazumi proved willing to apply observations made in the West and appropriate practical Western Christian architectural features. Through an analysis of drawings, photographs, periodicals, institutional records, and other sources, this article tells the story of the rare fusion of opposites as Chikazumi equipped Buddhism to compete with Protestantism for the attention and devotion of the educated elite.

 18. Isolation of thermophilic acetogens and transformation of them with the pyrF and kan(r) genes.

  Science.gov (United States)

  Kita, Akihisa; Iwasaki, Yuki; Yano, Shinichi; Nakashimada, Yutaka; Hoshino, Tamotsu; Murakami, Katsuji

  2013-01-01

  The application of microbial catalysts to syngas from the gasification of lignocellulosic biomass is gaining interest. Acetogens, a group of anaerobic bacteria, can grow autotrophically on gaseous substrates such as hydrogen and carbon dioxide or syngas and produce acetate via the acetyl-CoA pathway. Here, we report the isolation from a soil sample of two thermophilic acetogen strains, Y72 and Y73, that are closely related to Moorella sp. HUC22-1 and M. thermoacetica ATCC39073. The optimal growth temperature and pH for the strains were 60 °C and 6.0-6.5. Uracil auxotrophy was induced in them by replacing the orotate monophosphate decarboxylase gene (pyrF) with the kanamycin resistant marker (kan(r)). The transformants were isolated by supplementation of the basal medium with 300 mg/L of kanamycin. The transformation efficiency of strains Y72 and Y73 was 20-fold higher than that of strain ATCC39073. Hence these strains are considered possible hosts for thermophilic syngas fermentation. PMID:23391907

 19. The Kan River Gneiss terrane of central Côte D'Ivoire: mylonitic remnants of an ancient magmatic arc?

  Science.gov (United States)

  Mortimer, J.

  1992-11-01

  The Kan River Gneisses (KRG) which crop out to the east of the Birrimian Fetekro supracrustal belt in central Cote d'Ivoire are described. They comprise a TTG intrusive suite, part of which has been metamorphosed to amphibolite facies and extensively deformed by strike-slip deformation. These gneisses are considered to have been originally linked to the better known Dabakala Gneiss to the north. The eastern and western boundaries of the KRG are defined by major crustal shear zones which separate discrete lithostratigraphic terranes. To the east, the Comoe flysch basin lies beyond the Dimbokro strike-slip shear zone. The Boni Andokro shear zone marks the boundary between the KRG and the Toumodi Volcanic Group (TVG) to the west, where there is evidence of shortening and transcurrent movement. The KRG are geochemically similar to modern volcanic arc granites. They are clearly petrologically distinct from the calc-alkaline intrusive granitoids which intrude the TVG, and which geochemically resemble modern volcanic arc and syn-collisional granites. The KRG terrane resembles a deformed magmatic arc. In view of the nature of its eastern and western boundaries, its relations with neighbouring terranes are considered suspect.

 20. Inhibition of the NEMO/IKK? association complex formation, a novel mechanism associated with the NF-?B activation suppression by Withania somnifera’s key metabolite withaferin A

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bisaria Virendra S

  2010-12-01

  Full Text Available Abstract Background Nuclear Factor kappa B (NF-?B is a transcription factor involved in the regulation of cell signaling responses and is a key regulator of cellular processes involved in the immune response, differentiation, cell proliferation, and apoptosis. The constitutive activation of NF-?B contributes to multiple cellular outcomes and pathophysiological conditions such as rheumatoid arthritis, asthma, inflammatory bowel disease, AIDS and cancer. Thus there lies a huge therapeutic potential beneath inhibition of NF-?B signalling pathway for reducing these chronic ailments. Withania somnifera, a reputed herb in ayurvedic medicine, comprises a large number of steroidal lactones known as withanolides which show plethora of pharmacological activities like anti- inflammatory, antitumor, antibacterial, antioxidant, anticonvulsive, and immunosuppressive. Though a few studies have been reported depicting the effect of WA (withaferin A on suppression of NF-?B activation, the mechanism behind this is still eluding the researchers. The study conducted here is an attempt to explore NF-?B signalling pathway modulating capability of Withania somnifera’s major constituent WA and to elucidate its possible mode of action using molecular docking and molecular dynamics simulations studies. Results Formation of active IKK (I?B kinase complex comprising NEMO (NF-?B Essential Modulator and IKK? subunits is one of the essential steps for NF-?B signalling pathway, non-assembly of which can lead to prevention of the above mentioned vulnerable disorders. As observed from our semi-flexible docking analysis, WA forms strong intermolecular interactions with the NEMO chains thus building steric as well as thermodynamic barriers to the incoming IKK? subunits, which in turn pave way to naive complex formation capability of NEMO with IKK?. Docking of WA into active NEMO/IKK? complex using flexible docking in which key residues of the complex were kept flexible also suggest the disruption of the active complex. Thus the molecular docking analysis of WA into NEMO and active NEMO/IKK? complex conducted in this study provides significant evidence in support of the proposed mechanism of NF-?B activation suppression by inhibition or disruption of active NEMO/IKK? complex formation being accounted by non-assembly of the catalytically active NEMO/IKK? complex. Results from the molecular dynamics simulations in water show that the trajectories of the native protein and the protein complexed with WA are stable over a considerably long time period of 2.6 ns. Conclusions NF-?B is one of the most attractive topics in current biological, biochemical, and pharmacological research, and in the recent years the number of studies focusing on its inhibition/regulation has increased manifolds. Small ligands (both natural and synthetic are gaining particular attention in this context. Our computational analysis provided a rationalization of the ability of naturally occurring withaferin A to alter the NF-?B signalling pathway along with its proposed mode of inhibition of the pathway. The absence of active IKK multisubunit complex would prevent degradation of I?B proteins, as the I?B proteins would not get phosphorylated by IKK. This would ultimately lead to non-release of NF-?B and its further translocation to the nucleus thus arresting its nefarious acts. Conclusively our results strongly suggest that withaferin A is a potent anticancer agent as ascertained by its potent NF-?B modulating capability. Moreover the present MD simulations made clear the dynamic structural stability of NEMO/IKK? in complex with the drug WA, together with the inhibitory mechanism.

 1. Lighting can be more efficient, nicer and better. Waiting for a breakthrough; Verlichting kan zuiniger, mooier en beter. Nog even wachten op de grote doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2012-02-15

  Lighting in many utility buildings can become significantly more energy efficient with T5 fittings. In the near future led lighting in suitable fittings can surpass the light quality and energy efficiency of the T5. There are many gains to be made in public lighting with smart control based on weather and traffic. In time, Oled is promising very interesting new flat light sources. [Dutch] De verlichting in veel utiliteitsgebouwen kan aanmerkelijk energiezuiniger met TS-armaturen. In de nabije toekomst kan ledlicht in geschikte armaturen de lichtkwaliteit en energiezuinigheid van T5 overtreffen. In de openbare verlichting valt nog veel te winnen met slim regelen op basis van weer en verkeer. Op termijn belooft Oled heel interessante nieuwe platvlaklichtbronnen.

 2. Tv nyheder: Journalistiske Idealer er under Pres : Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Line Hassall

  2013-01-01

  Tv Nyheder: Journalistiske Idealer er under pres Af Line Hassall Thomsen, 28.9.2013. Der er ikke forskel på om journalister arbejder på kommercielle eller licens-finansierede redaktioner viser ny forskning. Hvornår så du sidst dybdeborende journalistik på tv-nyhederne? Det hænder, men ikke så ofte som tv-journalisterne ville ønske det. Tv-journalister har mange store idealer om god journalistik og public service. Men de vilkår journalisterne arbejder under gør idealerne nærmest umulige at opnå i dagligdagen. I dag er det ikke de journalistiske idealer men markedskræfterne der driver de nationale tv-nyhedsredaktioner. De sidste 4 år har jeg studeret tv-journalister i Danmark og England som del af et ph.d.-studie i journalistisk nyhedsproduktion. Nu er studiet færdig og jeg har netop forsvaret ph.d.-afhandlingen ’New Struggles, Old Ideals: The Everyday Struggle Towards being a ”Good Journalist” inside Public Service TV Newsrooms in the UK and Denmark’. Under ph.d.- studiet har jeg tilbragt halvandet år med deltager-observation på de fire største tv-redaktioner i England og Danmark. Jeg har observeret og deltaget i det daglige arbejde på redaktionerne hos TV Avisen og TV2 Nyhederne og i England hos BBC News og ITV News. Jeg havde forventet at journalister på de forskelligt finansierede tv-redaktioner ville tænke og arbejde forskelligt. Jeg havde forestillet mig at definitionen af god journalistik og den gode nyhedshistorie ville være helt forskellig på en kommercielfinansieret og en licensfinansieret tv-station. Men der tog jeg fejl. Jeg ledte efter forskelligheder, men fandt ligheder. Efterhånden som feltstudiet tog fat gik det op for mig at journalisterne på de fire forskellige tv-stationer arbejdede og tænkte ens. Derudover gik det op for mig at mange af journalisterne på de forskelligt finansierede tv-stationer var ens – journalister jeg først havde mødt som meget overbevisende TV2-journalister mødte jeg senere som lige så overbevisende DR-journalister. For det, der betyder noget for de journalister jeg studerede var ikke hvilken kanal de arbejdede for men den journalistik de lavede. Idealet om Den Gode Historie mødte jeg på alle fire redaktioner. Ansatte på de fire forskellige redaktioner svarede (næsten ordret) det samme til spørgsmålet om hvad Den Gode Historie er. Ifølge redaktørerne og redaktionssekretærerne er Den Gode Historie den nyhedshistorie der får seeren til ’at snakke’ hjemme i dagligstuerne. Derfor fortalte journalisterne at de ofte forestillede sig at de fortalte en nyhedshistorie til deres mor eller deres venner for at tænke sig til om det var en nyhed der ville blive talt om hjemme i dagligstuen. Journalisterne selv beskrev den Gode Historie som den nyhed der både er objektiv, oplyser seeren, er dybdeborende, forbedrer verden og er kritisk overfor autoriteterne på vegne af befolkningen. At lave den slags historier blev talt om blandt journalisterne som ’God Journalistik’. Mange nævnte disse fjerde statsmagts idealer som den vigtigste årsag til at de overhovedet ville være journalister. Men især disse idealer, som nogle journalister beskrev som ’en spejder-rolle’ hvor man ’tager seeren i hånden og fører dem sikkert over vejen’ er svære at opnå i dagligdagen. I stedet bliver chefernes nyhedsideal som indbefatter at folk taler hjemme i dagligstuerne brugt flittigt. For når der bliver lavet en nyhed som seerne taler om, så vil den også få flere seere – få et ’like’ på Facebook og blive delt på Twitter. Journalisten der har lavet en nyhed der får mange likes bliver måske nævnt i en skulderklappende fællesmail fra nyhedsredaktøren, måske vinder han en flaske vin på næste redaktionsmøde. Måske bliver han tildelt flere minutter næste gang han skal lave et nyhedsindslag. Det er ganske forståeligt at nyhedsredaktørerne og journalisterne gerne vil have seere. Uden seere ingen nyheder. Men det er problematisk når ideen om at lave historier som folk vil tale om bliver det mest vigtige i den journalistiske produk

 3. Når smileyer er god kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Tina Thode

  Hvis du gerne vil nå dine læsere, er et korrekt og velplejet sprog ikke nok. Kan du ikke aflæse situationen og tilpasse dig den og genreforventningerne, kommer du i reglen ikke langt med dit budskab. Derfor kan det i visse situationer være helt på sin plads at bruge smileyer og mange udråbstegn.

 4. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir ‘mitologie’? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2010-02-01

  Full Text Available The development of the human consciousness: Can a ‘postmodern church’ accommodate ‘mythology’? Ken Wilber’s contribution to pastoral care

  Postmodern theologians like Hal Taussig are not very optimistic about the future of Christianity. To them, the theistic (mythological understanding of God is of little use in the postmodern world of the 21st century. Taussig prefers the grassroots Christianity, which has room for persons of all sexual orientations, and advocates ecological sensitivity. The question is: What do the followers of this spirituality teach their children about God? The solution is what Wilber calls ‘the conveyer belt’ and God’s ‘Kosmic address’. Everyone starts at square one, ‘traditional’ and grassroots Christians alike, and move along this conveyer belt. Along the way, there are seven stages and three perspectives, i.e. the first, second and third-person perspective, through which human consciousness could evolve. That means that any given person could have one of 21 different possible understandings and experiences of God. A questionnaire could assist pastors to determine at which stage or level of evolution an individual is, as well as the ‘Kosmic address’ that God has for that individual. Through spiritual exercises, pastors could then support the individual’s further growth towards mature human consciousness.

  How to cite this article: Ferreira, I.W., 2009, ‘Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir "mitologie"? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 66(1, Art. #181, 7 pages. DOI: 10.4102/hts.v66i1.181

 5. Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder. : Baggrundsrapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaen, Sara BjØrn; KØrnØv, Lone

  2014-01-01

  Denne rapport er resultatet af knap 3 måneders arbejde med at kort-lægge berørte borgernes forståelse af problematikken med lokalisering af et deponi til radioaktivt affald i Danmark, deres holdninger, bekymringer, informationsbehov, deltagelse i processen og oplevelsen heraf, samt input til miljøvurderingens scopingen. Undersøgelsen har sit sigte på de mest berørte i sagen, og har derfor forventeligt fået kortlagt nogle af de mest kritiske røster. På grund af den valgte målgruppe kan undersøgelsen ikke anvendes til at udtale sig om holdninger, værdier m.v. blandt befolkningen generelt i Danmark – ej heller andre aktørers oplevelse. Baggrundsrapporten danner grundlag for en række anbefalinger i rapporten: Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder – Anbefalinger og resultater. Ansvaret for disse anbefalinger ligger hos forfatterne, og rapporten udtrykker alene forfatternes analyser og tolkninger. Forfatterne fralægger sig samtidig ethvert ansvar for andres brug og tolkning af data præsenteret i denne rapport og baggrundsrapporten. Læseren anbefales at læse denne baggrundsrapport med samtlige data fra undersøgelsen for at danne sine egne fortolkninger.

 6. Velfærd hos mink - små forandringer gavner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Leif Lau

  2006-01-01

  En række mindre tiltag, som hver for sig var påvist at gavne velfærden, blev gennemført på den ene halvdel af en privat farm for at undersøge om tiltagene kunne anvendes i praksis, uden at skade produktiviteten og med god effekt på velfærden. Den anden halvdel af farmen fungerede som kontrol og blev drevet mere konventionelt. De gennemførte tiltag var: selektion for tillidsfulde dyr, ekstra vinterfodring, udsætning af parrede tæver i hvert andet bur, senere fravænning og senere udsætning af hvalpe i hanhun par, samt indretning af bure med hylder og løse beskæftigelsesobjekter. Resultaterne viste, at reproduktion og skindparametre i hvert fald ikke blev forringet af de gennemførte tiltag, og at velfærden blev forbedret. Velfærdsvurderingen var baseret på dyrenes adfærd, temperament, og pelsgnav. Velfærdsforbedringen var betydelig, og meget større end det ses i forsøg med mere radikale forandringer så som adgang til svømmevand, gruppeindhusning, og øget burstørrelse. Disse større forandringer kan oven i købet skade velfærden. På den baggrund anbefales det at velfærdsforbedringer for mink tager udgangspunkt i det eksisterende og i sig selv udmærkede bursystem, og at forandringer kun gennemføres i det omfang, at minkene målbart viser sig at have gavn af det. De her afprøvede tiltag var gennemførlige og gavnlige.Jeppesen, L.L. 2006. Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning 2005, 17-24, Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

 7. Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet – bakgrunn, hovedresultater og erfaringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Karen Jenum

  2009-10-01

  Full Text Available I en multietnisk bydel i Oslo med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status ble en teoribasert befolkningsrettet intervensjon for å fremme fysisk aktivitet utviklet og evaluert. Alle i alderen 31-67 år i intervensjonsbydelen og et aldersmatchet utvalg i kontrollbydelen ble invitert til en helseundersøkelse i 2000, og 2950 (48% møtte. Store etniske forskjeller i diabetesforekomst ble funnet. I aldersgruppen 30-59 år var forekomsten hos sør-asiatiske kvinner 27,5% (95% KI 18,1-36,9 og hos menn 14,3% (8,0-20,7, mot 2,9% (1,9-3,9 hos norske kvinner og 5,9% (4,2-7,5 hos menn. De etniske forskjellene var signifikante etter justering for alder, midje/hofteratio, fysisk aktivitet og utdanning. Etter ytterligere justering for kroppshøyde var OR for kvinner (også justert for paritet 6,0 (2,3-15,4 og for menn 1,9 (0,9-4,0. En sterk invers assosiasjon mellom diabetes og utdanning og inntekt ble funnet hos de vestlige. Hos innvandrere ga økt inntekt økt risiko for diabetes. Etter intervensjonen møtte 67% til oppfølgingsundersøkelsen i 2003. Endringer i fysisk aktivitet, dagligrøyking og biologiske variabler ble beregnet hos dem som møtte begge ganger. Netto økning i fysisk aktivitet (forskjell i endring fra 2000-2003 mellom bydelene var 9,5% (p=0,008. Andel inaktive ble redusert med 22%. Andelen som gikk opp i vekt, ble redusert med 50% i forhold til kontrollbydelen (p<0,001. Gunstige effekter ble funnet for kolesterol/HDL-kolesterol ratio, triglyserider og glukose, systolisk blodtrykk og andel dagligrøykere. Resultatene for vekt, lipider og glukose var sammenlignbare for deltakere med høy og lav utdanning, og vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Teoribaserte intervensjoner for å endre atferd og biologiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes i lokalsamfunn med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status, bør inngå i en nasjonal strategi for å redusere sosiale helseforskjeller

 8. Nitroglycerin kan give hypertension

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØrup, Peter; Levinsen, Tine Holbæk

  2011-01-01

  The patient was an 82-year-old woman with orthostatism, who was administrated one normal dose of glycerylnitrate as a part of a tilt table test. The following ten minutes after administration, a paradoxical and significant blood pressure response was registered in the form of a rise to 205/111 mmHg. The conclusion was that her response was a paradoxical response to glycerylnitrate, orthostatism and a pathological response to massage of the carotid artery. This is the third reported case on paradoxical hypertension induced by glyceryl nitrates. It is speculated that dysfunction of the cerebral bloodflow autoregulation may be one of the causes of this phenomenon.

 9. Behandlingsresistent depression kan behandles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment resistance and side effects.

 10. Sådan kan boligskatten indefryses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rangvid, Jesper; Jensen, Bjarne Astrup

  2015-01-01

  Opsparing. Det er svært at argumentere for det fornuftige i et system, hvor pensionisten, der sparer op via sin bolig, skal ende med en højere pension end pensionisten, der har boet til leje, men som har sparet samme beløb op per måned og har haft samme afkast før skat.

 11. SNS ønsker kommentarer til ansøgningen og en faglig vurdering. Beta vulgaris (A5/15). Vurdering af ansøgning om forsøgsudsætning. Modtaget 24-02-2005, deadline 30-03-2005, svar 23-03-2005. : C-DK-97-01

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  " 1. Vurdering af om der er behov for yderligere oplysninger a. SNIF punkt C.1. : Et af formålene med forsøgene oplyses at være indsamling af oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden. Der er dog ikke i SNIFFEN nogen oplysninger om indholdet af de oplysninger der skal indsamles. I ANNEX IIIB oplyses at der vil blive indsamlet oplysninger om persistens ved i nogle uspecificerede tilfælde at lade planterne stå et stykke tid ind i vinteren. DMU anbefaler at det specificeres hvilke oplysninger relevante for risikovurdering af afgrøden der tænkes indsamlet. b. SNIF punkt C.2. : Det bør tilføjes i SNIFFEN (og ANNEX IIIB) at der årligt før påbegyndelsen af udsætningsforsøgene indsendes detaljerede oplysninger til de kompetente myndigheder om forsøgslokaliteter det pågældende år. d. SNIF punkt D.3.3. : Det bør tilføjes SNIFFEN at overførsel af transgenet til beslægtede Beta-arter ved dyrkning er lille til moderat, selv om dette helt korrekt ikke medfører nogen selektiv fordel. e. SNIF punkt D.3.9. : Det er DMU's vurdering at ansøger kommer lidt let hen over punktet effekter af dyrkning m.m. I SNIFFEN konkluderes simpelthen ""not applicable"", medens der i ANNEX IIIB uddybes noget, men dog kun med fokusering på de mulige positive effekter. Det er DMU's mening at effekterne af dyrkning af herbicid resistente afgrøder som f.eks. RR-fodder beet endnu ikke er særlig godt undersøgt. Dyrkningen giver som ansøger korrekt skriver, dyrkeren mulighed for at anvende et totalherbicid i dyrkningssæsonen. Det er rigtigt, at dette i en periode kan medføre en forøget mængde ukrudt i marken uden at dette skader afgrøden. Dette kræver dog et særligt anvendelsesmønster for Roundup som ikke giver sig selv. Helt specifikt mangler det at blive undersøgt i hvilken grad flere sæsoners anvendelse af Roundup-tolerante afgrøder med sprøjtning i vækstsæsonen påvirker dyrkningsfladens biodiversitet. Her tænkes f.eks. på frøbankens størrelse og artssammensætning, ukrudtsarternes artssammensætning over længere tid, effekter af afdrift af glyfosat i vækstsæsonen til omgivelser (markkanter, hegn, hegns fodposer m.m.). f. SNIF punkt E. Der bør tilføjes en erklæring om at såmaskinen renses efter hver såning så spredning via materiel undgås. Dette skal naturligvis også fremgå af den logbog der føres over forsøgsudsætningerne. Der henvises i ansøgningen til at der sås et bælte af ""pollen isolation"" omkring marken. Det skal beskrives nærmere i ansøgningen hvad dette er og hvilket formål det har, f.eks. at reducere pollenspredning fra marken eller krydsbestøvning ind i marken. Da pollenet er overvejende vindspredt desuden om det involverer fysisk isolation (barrier crops) eller biologisk udelukkelse (pollen dilution, evt. male sterility) samt bredden af bæltet. Det bør ligeledes beskrives hvordan det kontrolleres at der ikke er vildroer inden for en km's afstand. Endelig bør det beskrives hvor mange gange i dyrkningssæsonen (f.eks. 3) der moniteres for stokløbere og ukrudtsroer i forsøgsmarken og omgivelserne. Anbefaling. I og med at ansøger anfører at et af formålene med de fem års yderligere forsøgsudsætning er at indsamle oplysninger der er relevante for risikovurderingen anbefaler DMU at spørgsmålet om effekter af dyrkningen på miljøet inkluderes. Dette mener DMU er nødvendigt, da det ved en eventuel senere ansøgning om markedsføring til dyrkning i EU er uundgåeligt, at der fra flere lande vil komme spørgsmål der ønsker en vurdering af eventuelle uønskede effekter af dyrkning. Det vil være en fordel for ansøger at kunne sige hvilke effekter det drejer sig om, ligesom det vil være en fordel at kunne udtale sig præcist om størrelses-ordenen af eventuelle fundne effekter. Hvis sådanne undersøgelser ikke foreligger ved en senere ansøgning om markedsføring til dyrkning vurderer DMU at der vil fremkomme krav om specifik overvågning af effekter af dyrkningen. 2. Risikovurdering af den konkrete sag DMU's risikovurdering. På nær de kritiske bemærkning

 12. Stål er den største trussel : Vil man have flere regnorme i sin jord, skal man først og fremmest undlade jordbearbejdning og dernæst sørge for føde til dem i rigelige mængder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard Hansen, Niels; Krogh, Paul Henning

  2014-01-01

  Regnorme er fremtidens svar på stålet. De kan nemlig bearbejde jorden 2417 - det vil sige døgnet rundt. De er ikke så krævende, holder ikke faglige møder, bryder ikke ned og ser stort på pauserne. Men selvfølgelig er der forhold, de slet ikke bryder sig om.

 13. Application of the reuseable, KanMX selectable marker to industrial yeast: construction and evaluation of heterothallic wine strains of Saccharomyces cerevisiae, possessing minimal foreign DNA sequences.

  Science.gov (United States)

  Walker, Michelle E; Gardner, Jennie M; Vystavelova, Andrea; McBryde, Colin; de Barros Lopes, Miguel; Jiranek, Vladimir

  2003-12-01

  The characterisation of wine yeasts and the complex metabolic processes influencing wine fermentation and the quality of wine might best be achieved by exploiting the standard classical and recombinant genetic techniques which have been successfully used with laboratory strains. However, application of these techniques to industrial strains has been restricted because such strains are typically prototrophic and often polyploid. To overcome this problem, we have identified commercial wine strains with good mating and sporulation properties from which heterothallic derivatives were constructed by disruption of the HO gene. Consequently, these haploids are amenable to genetic analysis, whilst retaining desirable wine-making properties. The approach used was an adaptation of a previously published gene disruption procedure for laboratory yeast and is based on the acquisition of geneticin resistance from a removable KanMX marker. The present work is the first report of the application of a construct of this type to the disruption of the HO gene in wine yeasts that are in common commercial use. Most of the 4.9-kb disruption construct was successfully removed from the genome of the haploid derivative strains by loop-out of the KanMX marker through meiotic recombination. Sequencing of the HO region confirmed the reduction of foreign sequences to a 582-bp fragment comprised largely of a single direct repeat at the target gene. The removal of the active foreign gene (conferring antibiotic resistance) allows the application of other constructs based on the KanMX module without the need to resort to other selectable marker systems. Laboratory-scale fermentation trials typically showed minimal differences between the HO disruptants and the parental wine strains in terms of fermentation kinetics and formation of key metabolites. PMID:14654439

 14. “Gönüllülük” kan merkezlerine ba?vuruda fark yarat?r m?? Ankara’da seçilmi? kan merkezleri ba?vurular? üzerinden bir de?erlendirme/Does volunteerism make any difference to admissions to blood centers: An evaluation from admissions to two selected blood ce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dilek Aslan

  2013-08-01

  Full Text Available Özet Amaç: Ankara’da bir üniversite hastanesinin kan merkezinde ve K?z?lay’a ba?l? baz? merkezlerde yap?lm?? olan bu ara?t?rman?n iki amac? bulunmaktad?r. Amaçlardan ilki kan ba????nda bulunanlar?n sosyo-demografik özelliklerinin, kan ba????yla ilgili bilgi ve tutumlar?n?n, onlar? “gönüllü” olmaya iten motivasyonel sebeplerin belirlenmesidir. ?kinci amaç ise bu iki farkl? kurumda (üniversite hastanesi ve K?z?lay Kan Merkezi ba??? yapan ki?iler aras?nda “gönüllü ba???ç?l?k” aç?s?ndan fark olup olmad???n?n belirlenmesidir. Yöntem: Ara?t?rman?n verileri Ankara’da bir üniversite hastanesinin kan merkezi ve K?z?lay’a ba?l? baz? merkezlerde 01-05 Ekim 2012 tarihleri aras?nda toplanm??t?r. Bu merkezlere ba?vuran ki?ilerde; kan ba????nda bulunma, çal??maya kat?lmay? kabul etme ve sözlü ileti?im kurulabilme ?artlar? aranm??t?r. Çal??maya kat?lmay? kabul eden 277 ki?i ara?t?rma anketini cevaplam??t?r. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket program? kullan?lm??t?r. Tan?mlay?c? istatistiklere ek olarak Ki kare testi, t testi, Fisher’in kesin testi, Mann Whitney U testi ve ANOVA kullan?lm??t?r. Bulgular: Kat?l?mc?lar?n %85.2’si erkektir. Kat?l?mc?lar?n çal??ma esnas?ndaki ba???ta bulunma nedenleri aras?nda en s?k olan akrabalar?ndan/ tan?d?klar?ndan birinin ihtiyac? olmas?d?r (%57.0. Kat?l?mc?lar?n %80.9’u daha önce en az bir kez kan ba????nda bulunmu?tur. Gönüllü olarak kan ba???layanlar?n yüzdesi K?z?lay’a ba?l? merkezlerde (%93.0 üniversite hastanesine (%7.4 göre daha yüksektir. Sonuç: Halka kan ba????n?n önemi anlat?lmal?, halk?n kan ba???? konusundaki yanl?? inan??lar? düzeltilmeli ve ak?llardaki soru i?aretleri giderilmelidir. Halk? kan ba????nda bulunmaya te?vik edebilmek için kampanyalar yap?lmal? ve sivil toplum örgütlerinin kan ba???? konusuna e?ilmeleri sa?lanmal?d?r. Anahtar Kelimeler: Kan ba????, ba???ç?, gönüllü ba???ç?Does volunteerism make any difference to admissions to blood centers: An evaluation from admissions to two selected blood centers in Ankara Aim: This study, conducted in Ankara between October 1-5 at a university hospital blood center and in K?z?lay blood centers has two aims. The first one was to determine the socio-demographic characteristics of the blood donors, their knowledge and attitudes regarding blood donation and their motivations . The second aim was to determine whether there was a difference in voluntary donations between the two institutions. Materials and Methods: Data were collected between October 1-5 at a university hospital’s blood center and two of K?z?lay’s blood centers in Ankara. Inclusion criteria consisted of blood donation, verbal consent to participate in the study and verbal communication. Two hundred and seventy-seven blood donors agreed to participate in the study and completed the study questionnaire. Statistical analysis was performed by SPSS 16.0. Descriptive analysis, Chi-square test, Fisher’s exact test, t test, Mann Whitney U test and ANOVA were used. Results: Eighty-five point two percent of the participants were male. The most common reason for blood donation at the time of the study was the need of a relative/friend (57.0%. Eighty point nine percent of the participants had donated blood previously. The percentage of those donating blood on a voluntary basis was higher at K?z?lay blood centers (93.0% than at the university hospital (7.4%. Conclusion: The importance of blood donation should be promoted and the wrong beliefs among the community about blood donation should be corrected. Campaigns encouraging people to donate blood should be organized and non-governmental organizations should be provided to deal with blood donation. Key words: Blood Donation, Blood Donor, Voluntary Blood Donor  

 15. A Tn 10-lacZ-kanR-URA3 Gene Fusion Transposon for Insertion Mutagenesis and Fusion Analysis of Yeast and Bacterial Genes

  OpenAIRE

  Huisman, Olivier; Raymond, Wendy; Froehlich, Kai-Uwe; Errada, Patrick; Kleckner, Nancy; Botstein, David; Hoyt, M. Andrew

  1987-01-01

  We describe here a new variant of transposon Tn 10 especially adapted for transposon analysis of cloned yeast genes; it can equally well be used for analysis of prokaryotic genes. We have applied this element to analysis of the LEU2, RAD50, and CDC48 genes of Saccharomyces cerevisiae. This transposon, nicknamed mini-Tn 10-LUK, contains a lacZ gene without efficient transcription or translation start signals, an intact URA3 gene, and a kanR determinant. The lacZ gene can be activated by appro...

 16. Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes : An ecological study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjertholm, Peter; Fenger-GrØn, Morten

  2015-01-01

  Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette registerstudie undersøger variationen i brugen af PSA-tests blandt praktiserende læger i Region Midtjylland i perioden 2004-2009. Studiet ser også nærmere på, hvilke konsekvenser variationen har for mændene i de forskellige praksispopulationer. Almen praksis blev inddelt i fire grupper efter deres brug af PSA-tests. Den mest testende fjerdedel af praksis brugte teksten 3,6 gange oftere end den mindst testende praksisgruppe. I den mest testende gruppe fik 76 % flere personer en biopsi af prostata og 37 % flere mænd blev diagnosticeret med prostatacancer sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at blive diagnosticeret med lokal prostatacancer var 61 % højere i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen for at finde regional sygdom eller fjern¬meta¬staser var dog den samme i de fire grupper. Risikoen for at få fjernet hele blærehalskirtlen (prostatektomi) var 2,25 gange større i den mest testende gruppe sammenlignet med den mindst testende gruppe. Dødeligheden (mortaliteten) – både den over¬ordnede og den prostata-specifikke – var den samme i alle fire grupper. Resultaterne indikerer, at der er forskellig klinisk praksis for brugen af PSA-tests, og at forskellene har betydning for praksispopulationerne. Biopsi fra prostata og prostatektomi er begge procedurer, som giver stor risiko for bivirkninger, men dette studie kan ikke påvise, at intensiv PSA-testning giver en reduceret dødelighed.

 17. Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering : Evalueringsrapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edwards, Kasper

  2014-01-01

  Hvordan kan man – til gavn for borgeren – samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer på arbejdspladser, hvor opgaverne er komplekse, uforudsigelige, gensidigt afhængige og skal løses under tidspres? Dette projekt har taget fat i en af velfærdsinstitutionernes største udfordringer. Projekt har taget afsæt i den amerikanske professor Jody Hoffer Gittells undersøgelser af, hvad der kendetegner et velfungerende sundhedsvæsen. De omfattende evidensbaserede undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem behandlingskvalitet og indlæggelsestid og kvaliteten af det, hun kalder relationel koordinering. Relationel koordinering opstår, når kommunikation og relationer omkring en konkret opgave understøtter hinanden. Dette giver mulighed for en koordineret fælles indsats i situationer, hvor opgaverne er indbyrdes afhængige, præget af usikkerhed og tidspres. Projektet har gennemført 11 delprojekter. De har alle skabt betydelige forandringer, og 10 af delprojekterne har fastholdt forandringerne, og dermed vurderes de som succesfulde. Evalueringen har konstateret, at delprojekterne har haft en usædvanlig høj succesrate. De har implementeret og fastholdt organisatorisk forandring. Dette tilskrives den projektmodel, der er udviklet i projektet. Projektmodellen Det anbefales, at projektmodellen udvikles og afprøves yderligere. Den overordnede projektmodel imødegår nogle af de strukturelle problemer, så som manglende tid til udvikling, projektstruktur og projektkompetence, som medfører, at projekter ikke prioriteres og gennemføres. Dermed er projektmodellen et bud på en generel udviklingsmodel inden for velfærdsledelse. Historieværksteder i afdelingerne har afdækket, at delprojekterne har skabt store forandringer i samarbejde og arbejdsprocesser. Ændringerne er ikke afspejlet tydeligt i målingerne af relationel koordinering. Det peger på problemer med målingen af relationel koordinering og har skabt ny viden omkring anvendelsen af Gittells værktøj til at måle relationel koordinering. Den gennemsnitlige udvikling i relationel koordinering er på 0,1 point, og den største ændring i et delprojekt er 0,31 point. Trods sine begrænsninger som måleværktøj, vurderes det at relationel koordinering har potentialer som procesværktøj i forhold til at øge kvaliteten af kerneydelser i sundhedsvæsnet.

 18. Misforstået: Er ansvarlighed en borgerpligt? : Når borgerne får pligt til at tage ansvar for deres egne børns skolegang, er det ikke nødvendigvis med til at gøre livet lettere for lærerne.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2008-01-01

  Regeringen kører for tiden en kampagne under sloganet ?Mit ansvar? og har i den forbindelse nedsat det midlertidige ?ministerudvalg om det personlige ansvar?. Forældre til skoleelever er blandt de borgere, som ifølge kampagnen skal tage større ansvar. Man kunne spørge, om det er en hjælp til de professionelle, at man fra politisk hold forpligter dem til at forpligte forældrene til (frivilligt) at tage ansvar? At man forpligter de professionelle til at true forældrene med bøder eller samtaler på skolelederens kontor, hvis ikke de (frivilligt) tager (og føler) ansvaret? Mit bud er, at man ikke hjælper de professionelle. Man risikerer i stedet at gøre ansvar til pligt og dermed undergrave, hvad det overhovedet vil sige at være en ansvarlig borger. Og man risikerer at gøre livet rigtig surt for de professionelle på landets folkeskoler, som i forvejen har deres problemer at se til, når det gælder relationen til forældre. Udgivelsesdato: 17. juni 2008

 19. Østtyskland i omvæltning - kan IKT bringe tyske sundhedsaktører i samme båd? : Et portræt af sundhedsinformatikken og 2 projekter til Ambient Assisted Living i forbundslandene Berlin og Brandenborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  2008-01-01

  Problematikken om affolkning af ydre landområder og manglen på sundhedstilbud er velkendt. Ambient Assisted Living, udtrykker et nyt aspekt inden for telemedicin og IKT, der søger at inddrage borgerens dagligdag og bolig i højere grad. Artiklen giver et portræt af Ambient Assisted Living i Berlin-Brandenburg, hvor velkendte teknologier indenfor hjemme-tele-servicer såsom nødhjælpsapparater til alarmering af hjælpeorganisationer, eller videokonference systemer til kommunikation med sundhedsprofessionelle har i deres 15-årige historie ikke fået en større udbredelse. I Sundhedsregion Berlin-Brandenburg er to nye projekter søsat i 2008. Disse inddrager velkendte tele-teknikker men i sammenhæng med nye trådløse, mobile og intelligente teknologier til Ambient Assisted living. Projekterne søger at udvikle borgeres daglige livsvilkår i lejeboligerne, dels med henblik på at sælge nye lejeydelser, dels på at fastholde lejere og borgere længst muligt i området. Udgivelsesdato: 4.august 2008

 20. Tilstanden for Kloakker og spildevand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorndahl, SØren Liedtke

  2012-01-01

  Analysen giver et godt overblik over kloakkernes tilstand og virker sammen med værdifastsættelsen til at give et realistisk bud på spildevandssystemets tilstand. Det er min opfattelse, at flere ekstremregnbetingede oversvømmelser, bl.a. i Hovedstadsområdet, allerede har medført og i fremtiden vil medføre yderligere investeringer i afløbsområdet. Det er dog vigtigt at understrege, at de i analysen omtalte ekstreme regnhændelser i langt de fleste tilfælde rent statistisk overstiger de gentagelsesperioder, som anvendes i den almindelige dimensioneringspraksis. Derfor er det forventeligt, at kapaciteten af afløbssystemerne overskrides under sådanne ekstreme hændelser. Det er vanskeligt at afgøre, om de observerede ekstreme hændelser kan tilskrives klimaændringerne direkte, men der er efterhånden ingen tvivl om, at flere af sådanne typer af hændelser kan forventes i fremtiden, og at der derfor er behov for øget investering i klimatilpasningsløsninger. Etablering af lokal afledning af regnvand anbefales i analysen som et initiativ til reduktion af regnvandsmængden i den offentlige kloak, og det vil utvivlsomt kunne fremmes ved en ændring af kloakafledningsbidraget. Forventeligt vil LAR-løsninger flere steder have de ønskede effekter, men i min optik er der stadig uafklarede problemstillinger, f.eks. i forhold til øget grundvandstand i byerne, samt LAR-anlæggenes håndtering af ekstreme regnhændelser. Aflastning af urenset regn- og spildevand fra fælleskloakerede områder udgør til stadighed et væsentligt miljømæssigt og hygiejnisk problem, som ikke er nævnt i analysen. Sikring af en forsvarlig vandkvalitet i ferske og marine recipienter er vigtig, og er især blevet aktuelt i forbindelse med etablering af havnebade i flere større byer. I øjeblikket pågår der i Danmark stor udvikling og forskning inden for modelbaseret realtidsprognosticering af belastning på afløbssystemer og renseanlæg under regn. Jeg er overbevist om, at disse nye teknologiske muligheder vil bidrage til mere intelligent udnyttelse af afløbssystemernes kapacitet, et forbedret oversvømmelsesalarm-beredskab samt sikre en bedre rensning af regn- og spildevand på renseanlæggene under regn.

 1. Spørgeskemaundersøgelser i kritisk videnskabsteoretisk belysning. Del I: Kontekstproblemer.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torben E.

  2009-01-01

  Spørgeskemaundersøgelser kan ikke anses for videnskab, da man umuligt kan få viden igennem en sådan undersøgelse. Begrundelserne er mange: man får ikke det, man søger - fx ønsker man at finde frem til holdninger, men får kun tilslutning til sætninger tilbage; der mangler kontekst, der gør tolkning mulig; holdninger kræver handling, men handlinger kan man ikke finde frem til i sådanne undersøgelser; isolerede sproglige udtryk som sætninger giver ingen mening; meningsgivende fænomener som tonen i det sagte, andre end sproglige udtryk osv. mangler i spørgeskemaundersøgelser. Med andre ord: spørgeskemaundersøgelser kan ikke høre videnskaben til, kun være led i overfladiske markedsundersøgelser m.v.  

 2. Uforklarlig modereffekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt

  2009-01-01

  Moderfugle kan videregive immunkomponenter til afkommet via ægget. Nye undersøgelser har dog vist, at det ikke er antistoffer, der kan give musvitunger en vis resistens overfor loppeangreb. Udgivelsesdato: 13. februar

 3. Parasit er forklædt som vært

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt

  2008-01-01

  Parasitter kan koble værtens egne molekyler til overfladen hvorved værtens eget immunforsvar ikke kan genkende snylteren. Det er bl.a. vist hos voksmøllet og dets nematodparasit Udgivelsesdato: 6. juni

 4. Fra syntetisk liv til levende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svaneborg, Carsten; Albertsen, Anders N.

  Hvad er liv? Hvordan kan liv skabes fra ikke-levende materialer? Hvilken teknologisk betydning kan kunstige levende processer få? Forskere fra SDU søger svar bl.a. ved at skabe syntetisk liv fra grunden.

 5. Stammeskader på bytræer fra opbinding og stammebeskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bühler, Oliver; Thomsen, Iben Margrete

  2010-01-01

  Det kan være en god idé at beskytte bytræer mod parkerede biler eller græsslåmaskiner. Men stammebeskyttelse vokser ikke med, og glemmes den, kan den ligesom glemt opbinding forårsage alvorlige skader på træerne.

 6. Effects of Hochu-ekki-to, Yoku-kan-san and Saiko-ka-ryukotsu-borei-to on behavioral despair and acetic acid-induced writhing in mice.

  Science.gov (United States)

  Koshikawa, N; Imai, T; Takahashi, I; Yamauchi, M; Sawada, S; Kansaku, A

  1998-01-01

  Effects of the Kampo (Chinese herbal) medicines Hochu-ekki-to Yoku-kan-san and Saiko-ka-ryukotsu-borei-to, on behavioral despair and acetic acid-induced writhing were studied in mice. The Kampo medicines were administered for 14 consecutive days in the drinking water. In a behavioral despair study, mice were placed in a water tank containing a water wheel from which there was no escape for 15 min and the number of wheel rotations was counted as escape attempts. In accord with previous studies, imipramine (10 mg/kg i.p.) given daily for 3 days 10 min before testing markedly increased the number of wheel rotations. Hochu-ekki-to (60, 150 and 300 mg/kg/day) similarly increased the number of wheel rotations but the effect was not dose-dependent. Yoku-kan-san markedly increased the number of wheel rotations at lower doses (60 and 150 mg/kg/day), but decreased the number at the highest dose (300 mg/kg/day). Saiko-ka-ryukotsu-borei-to also increased the number of wheel rotations at the lowest does (60 mg/kg/day) but decreased the number at higher doses (150 and 300 mg/kg/day). In an antinociception study, all these Kampo medicines reduced the number of acetic acid-induced writhings, although the effect of Saiko-ka-ryukotsu-borei-to were not dose-dependent. These results suggests that these Kampo medicines may have antidepressive and antinociceptive properties. PMID:9575482

 7. Køn findes ikke på arabisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie CarØe

  2013-01-01

  Der er ofte uforudsete komplikationer, når man som regering i et europæisk land ønsker at forbedre kvinders rettigheder i et land som Yemen, der er berygtet for at tilbyde sin kvindelige del af befolkningen markant ringere vilkår end den mandlige del. Komplikationerne har mange forklaringer, men skyldes også at forståelsen af hvad ’køn’ egentlig betyder, i bedste fald varierer, og i nogle tilfælde anses for at være et begreb, der kun giver mening i den vestlige verden.

 8. Når "what works" ikke virker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  I takt med at uddannelsessystemet kommer ind i målingens tidsalder, forsvinder debatten om, hvad god uddannelse er. Der mener den førende uddannelsesteoretiker, professor Gert J. J. Biesta, som har indledt et opgør med tidens forkærlighed for at måle uddannelse.

 9. En krop må ikke skændes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2014-01-01

  KRISTIAN LUNDBERG EN HJEMBY. FORTÆLLINGEN OM AT FÆRDES GENNEM KLASSEMØRKET (" En hemstad - Berättelsen om att färdes genom klassmörkret", 2013) Oversat fra svensk af Iben Mondrup 233 sider, 300 kr.Møller 4

 10. Airfoils in Turbulent Inflow

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gilling, Lasse

  2009-01-01

  Vindmøller er placeret i det atmosfæriske grænselag, hvor de er udsat for turbulens. Det gælder især møller i vindmølleparker, som rammes af kølvandet fra andre møller. Derfor opererer vingeprofilerne på vingerne i en turbulent strømning. I denne afhandling undersøges effekten af at opløse indløbsturbulensen i profilberegninger med CFD. Simuleringerne er udført som detached-eddy simuleringer (DES), fordi det dermed er muligt at opløse fristrømsturbulensen uden at simuleringerne bliver for tunge at køre, da kravet til netopløsningen i grænselaget ikke er så strengt. I DES opløses turbulensen der dannes i grænselaget ikke, men turbulensen fra den fri strømning trænger ind i grænselaget. Ideen er, at denne turbulens skal blande momentum fra den fristrømning ind til bunden af grænselaget, hvilket vil øge modstandsevnen mod trykgradienten, som ellers kan få strømningen til at separere. Dermed øges det maximale løft. Det viser sig dog, at hastigheden i den indre del af grænselaget kun påvirkes svagt af den opløste turbulens. Der er en lille stigning i hastighed tæt på forkanten, men længere nedstrøms er der ingen ændring. Påvirkningerne på det beregnede løft og på trykfordelingerne er også meget små. De opløste skalaer af turbulensen er forholdsvis store sammenlignet med grænselagstykkelsen. Det vurderes, at det er nødvendigt at opløse de små skalaer af turbulensen i grænselaget, og at det er dem, som samvirker med fristrømsturbulensen i eksperimenter, hvor der observeres en effekt. Det betyder, at det sikkert er nødvendigt at køre large-eddy simuleringer eller direkte løse Navier-Stokes ligningerne uden brug af turbulensmodel for at kunne forudsige effekten af fristrømsturbulens. Der er udviklet en metode til at påtvinge opløst turbulens i et ønsket område inde i domænet i CFD simuleringer. Metoden kan anvendes i stedet for den traditionelle fremgangsmåde, hvor turbulensen påtvinges på indløbsranden. Metoden blev udviklet til at påtvinge opløst turbulens i profilsimuleringerne, hvorved det totale antal celler kan reduceres til godt det halve, hvilket reducerer beregningsbyrden betydeligt. Den kan dog også anvendes til andre typer simuleringer, hvor der påføres opløst turbulens. F.eks. kan den anvendes til studier af kølvandet fra rotorer, der opererer i en turbulent strømning. Den opløste turbulens påtvinges bedst ved at addere et led til kildeleddet i den diskrete udgave af Navier-Stokes ligningerne. Den dannede turbulens viser meget god overensstemmelse med det påtrykte felt. Det anbefales, at køre syntetisk turbulens gennem en kort precursor simulering inden det påføres, for at lade flowløseren tilpasse turbulensen til nettet og den numeriske metode. Endeligt er der udviklet to metoder til at generere syntetisk turbulens med samme karakteristika som atmosfærisk turbulens og turbulensen som den opleves af en roterende vinge. Den første metode giver en semi-analytisk løsning til kryds-spektraltætheden af turbulensen i et forskydningslag. Den er baseret på samme teori som Manns metode, som også anvendes i normen for lastberegninger på vindmøller. Den anden metode genererer syntetisk turbulens i domæner med vilkårlig form. Den kan anvendes til at generere et turbulensfelt, som svarer til det en roterende vinge vil møde. Rotationen ændrer fordelingen af energi på de forskellige frekvenser, og denne effekt kan modelleres med den foreslåede metode.

 11. Stimulation of DDX3 expression by ginsenoside Rg3 through the Akt/p53 pathway activates the innate immune response via TBK1/IKK?/IRF3 signalling.

  Science.gov (United States)

  Choi, Yeo-Jin; Kang, Li-Jung; Lee, Seong-Gene

  2014-01-01

  DEAD-box RNA helicase DDX3 is a well-known host factor that inhibits hepatitis B viral proliferation and boosts innate immune responses via TANK-binding kinase 1 (TBK1)/IKK?-mediated and/or interferon (IFN)-? promoter stimulator-1 (IPS-1)-mediated IFN-? induction. Previously, we demonstrated the anti-hepatitis B activity of Rg3 via stimulation of TRAF6/TAK1 degradation and inhibition of JNK/AP-1 signaling. To determine the effects of Rg3 on innate immunity, an IFN-? promoter assay was performed. Rg3 ameliorated IFN-? expression via upregulation of both the TBK1/IKK? pathway and DDX3 expression. In addition, Rg3 induced the phosphorylation of IRF3 and its translocation into nucleus, which is a key molecule to induction of IFN-? expression. To evaluate the molecular mechanism of Rg3 on DDX3 expression, the DDX3 promoter (-1406/+105) was subjected to luciferase assay and ChIP analysis. p53 phosphorylation resulted in upregulation of DDX3 expression, which enhanced DDX3 promoter transactivation activity. Transient transfection with wild-type p53 increased DDX3 promoter activity in Hep3B cells which have null mutant of p53, whereas knockdown p53 by si-p53 reduced DDX3 promoter activity in HepG2.2.15 and HepG2 cells, respectively. Rg3- mediated phosphorylation of p53 resulted in inhibition of Akt phosphorylation, which in turn reduced MDM2-mediated p53 degradation. An Akt inhibitor augmented DDX3 promoter activity and reduced the secretion of hepatitis B surface antigen. Our data indicate that Rg3 enhances innate immunity by inducing IFN-? expression through upregulation of DDX3 promoter activity via p53-mediated transactivation and activation of the TBK1/IKK?/IRF3 pathway. PMID:24180280

 12. Status og plejemuligheder for klokkelyngdomineret våd hede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik

  2011-01-01

  To områder med våd indlandshede (type 4010) med klokkelyng på Borris Hede er blevet undersøgt for at afklare årsagerne til, at de er under forandring og for at give baggrunden for udvikling af plejetiltag, der kan vende udviklingen. NOVANA overvågningen viser, at klokkelyng i denne naturtype arealmæssigt er gået tilbage med ca. 10% fra 2004 – 2009, hvilket svarer til den periode, overvågningen er blevet udført. Andre danske observationer og undersøgelser bekræfter, at udviklingen har været negativ i en periode i det mindste siden omkring 1995. Samtidig står det klart, at der ikke findes sikker erfaring om pleje af denne naturtype, der vil kunne vende udviklingen. Undersøgelserne på Borris Hede blev udført for at kvantificere den nuværende status for naturtypen på Borris Hede. De to undersøgte transekter viste, at dækningen og strukturen (kompaktheden) af klokkelyngbevoksningerne er lav, at klokkelyngområderne er under forandring pga. øget forekomst af bl.a. hedelyng og blåtop, men også at der stadig er områder med dominans af klokkelyng, som dog synes at være i tilbagegang, hvilket blandt andet ses ved, at der i områderne forekommer en del død eller døende klokkelyng. Målingerne af kulstof og kvælstof i morlaget viser et ugunstigt lavt C/N forhold i de fugtige områder, hvor klokkelyng tidligere har været meget dominerende. I forhold til det anbefalede C/N-forhold som ligger på 30 eller derover, sås der i de fugtige områder på Borris Hede C/N-forhold mellem 21 og 26. Det viser, at den pleje, der er blevet foretaget på Borris Hede i form af afbrænding ikke har været tilstrækkelig til at genoprette områdets evne til at opbygge kulstof. Dette skyldes efter al sandsynlighed, at afbrændingen er foregået på et tidspunkt, hvor de fugtige områder ikke er blevet nævneværdigt påvirket af afbrændingen. Konklusionen er, at kvælstofnedfaldet overstiger naturtypens tålegrænse, og at de aktuelle plejeformer ikke er tilstrækkelige til at fjerne overskuddet af kvælstof, hvilket har til resultat, at kvælstof akkumuleres i de fugtige områder og fører til, at vegetationen langsomt ændres. En forandring som stadigt forløber, og som sit sandsynlige endepunkt vil have en vegetation domineret af græsser med blåtop som den dominerende art. Som en konsekvens af at en deposition på 12 – 14 kg N ha-1år-1 og derover medfører at klokkelyng forsvinder fra de våde indlandsheder, foreslås det ud fra statistiske analyser, at tålegrænseintervallet for naturtypen våd indlandshede (type 4010) begrænses fra den aktuelt gældende publicerede tålegrænse for naturtypen på 10–25 kg N ha-1år-1, til 10 – 14 kg N ha-1år-1. Det vil sige at heder som aldrig har været belastet udover 12 - 14 kg N ha-1år-1 fremover må formodes at kunne tåle belastninger herunder. Våde indlandsheder der tidligere har været udsat for Ndepositioner højere end 12 - 14 kg N ha-1år-1 vil kunne tåle mindre end tålegrænsen. Der er behov for at udvikle plejemetoder, som kan vende udviklingen. Her begrænses mulighederne af, at Borris Hede fungerer som skydeterræn, hvilket gør, at pleje i form af græsning og afskrælning af tørvelaget i praksis er udelukket henholdsvis pga. skydningen og risikoen for at støde på ueksploderet ammunition. Derfor står afbrænding i tørre somre tilbage som eneste realistiske mulighed for at vende udviklingen. Sådan pleje kræver dispensation fra den gældende bekendtgørelse om bl.a. afbrænding af hede, som ikke giver mulighed for afbrænding af lyng m.v. i perioden 1. april - 31. august. En generel dispensationsmulighed for kommunalbestyrelsen til at tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser gælder udtrykkeligt ikke i denne situation (§ 3, stk. 1). Anvendelsen af denne plejeform i sommerperioden kræver derfor en ændring af bekendtgørelsen, hvilket hermed anbefales.

 13. Processes in a compost based landfill biocover; methane emission, transport and oxidation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Gitte Bukh

  2010-01-01

  Metan er en drivhusgas med et potentiale for global opvarmning som er 25 gange større end kuldioxids. Metan produceret i lossepladser kan oxideres i biologiske aktive lossepladsdæklag også kaldet biocover systemer. Denne proces vil kunne reducere lossepladsers bidrag til drivhuseffekten. Den indeværende PhD omhandler blandt andet udvælgelse af det optimale materiale til brug i et fuld skala biocoveranlæg på Fakse Losseplads. Der blev foreslået en omkostningseffektiv og nem metode til udvælgelse af tilgængelige kompost materialer i fremtidige biocover systemer. Biocover systemet på Fakse losseplads bestod af ti biocover "vinduer", hvilke var områder i det etablerede jorddække, hvor den eksisterende tætte afdækningsjord var blevet udgravet, hvorefter et 15 cm grus "gas distributionslag" blev installeret og overlejret af et 1 m lag af aktivt materiale, (komposteret haveaffald). Det samlede areal af biocover vinduerne var 5000 m2, mens det samlede areal af lossepladsen var 12 hektar. Virkningsgraden af biocover systemet blev evalueret og mere detaljerede undersøgelser blev foretaget på et udvalgt biocover vindue (85 m2). Her blev det fundet at metanen ikke blev fordelt godt nok i biocover vinduet, hvilket begrænsede effektiviteten. Det blev på baggrund af målinger i felten af kompostens vandindhold og gasledningsevne konkluderet at dette ikke skyldes, at kompost laget var vandmættet, og gas permeabiliteten var over 10-10 m2 året rundt. Ligeledes havde forandringer i det atmosfæriske tryk negative indvirkninger på effektiviteten, især om vinteren, hvor metan oxidationszonen blev skubbet opad i kompost laget, hvor temperaturen var lavere end dybere i kompost laget. Der blev målt op til 50 oC i oktober i kompost laget og temperaturen var året rundt over 10 oC i dybder større end 30 cm. Beregninger baseret på målte vandindhold og målte gaskoncentrationer indikerede at metan oxidationsprocessen om vinteren var begrænset af diffusionen af ilt til metanoxidationszonen. Metanoxidationsrater blev udregnet på baggrund af en karbon massebalance og resultaterne blev sammenlignet med metanoxidationsrater fundet vha. stabile karbon isotoper. Brugen af de to metoder gav rimeligt enslydendel resultater, og det blev konkluderet at karbon massebalancen var en nem og velfungerende metode til bestemmelse af metan oxidationsrater i felten. Den årlige metanoxidationsrate for det 85 m2 store biocover vindue blev estimeret til 1-2 ton CH4/år, hvilket svarer til 29-52 ton CO2 eq./år. Generelt blev det fundet at effektiviteten af biocover systemer vil være højere, hvis gastransporten kan kontrolleres både over tid og sted og det anbefales at fremtidige biocover systemer benytter et gas distributionslag på 50 cm.

 14. Kristendom og naturvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2015-01-01

  Det er et paradoks, hvis man forlanger håndfaste beviser for at kunne tro. Tro kan netop ikke begrundes rationelt, og derfor kan man heller ikke argumentere sig frem til, at man skal tro. Hvis man som kristen har et problem med påskens opstandelse, så har man da et endnu større problem med Guds eksistens

 15. Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

 16. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet billede af den indsats, de yder dernede.

 17. Samspillet mellem oliemarkedet og det danske finansielle marked under oliekriser.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Jan BØrsen; Linderoth, Hans

  1994-01-01

  Daglige data for olieprisen (Brent), rentesatser, aktiekurser og valutakurser benyttes til at teste samspillet mellem oliemarkedet og det finansielle marked. Der kan ikke påvises et samspil under det betydelige olieprisfald i 1. halvår af 1986, men det kan der under oliekrisen i 1990/91. Konsolitetstest afslører dog ikke en påvirkning fra oliemarkedet til det finansielle marked.

 18. Facilitering i de sjællandske lokale energispareudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hanne Broen

  2001-01-01

  Formålet med denne rapport er på baggrund af en kortlægning af de sjællandske lokale energispareudvalg samt en SWOT-analyse, en aktøranalyse og en teoretisk diskussion at belyse, hvordan de lokale energispareudvalg ved hjælp af en facilitator kan støttes i deres arbejde med at opfylde målene, der er udstukket i loven om fremme af besparelser i energiforbruget. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og et videre forløb, hvor trategier og handlingsplaner skal udarbejdes. En facilitator skal forstås som en person, der styrker en gruppe i at lære om deres problemsituation, om deres mål og i at udvikle handlingsplaner for deres mål. Målet for energispareudvalgene er at fremme energibesparelser lokalt, og deltagerne i udvalgene er derfor forpligtet til at koordinere og samarbejde om energispareaktiviteter. El-, gas- og varmeforsyningsselskaberne er forpligtet til at deltage, hvorimod det står kommuner, miljø-, erhvervs og forbrugerorganisationer frit for at deltage. Udvalgene har ikke kommissorium til atpålægge en deltager aktiviteter, som er deltageren imod. Udvalget er således kun beslutningsdygtigt ved enstemmighed. Kortlægningen af de sjællandske lokale energispareudvalg har vist, at udvalgene har haft en vanskelig start, der især er bremset af, at fjernvarmeværkerne har holdt sig tilbage fra energispareudvalgsarbejdet, indtil en bekendtgørelse til varmeforsynings-loven er på plads. El- og gasforsyningsselskaberne har været initiativtagerne til alle udvalg på Sjælland. Der er på baggrund af SWOT-analysen identificeret seks problemer hos udvalgene. Det er udvalgets manglende identitet, manglende konkrete projektforslag, uenighed om geografiske områder, at deltagerne ikke kender hinandenn, frygt for skæve magtforhold i udvalgene og manglende visioner. Aktøranalysen har vist, at aktørernes bud på udvalgenes geografiske område samt opgaver afspejler aktørernes egne områder og daglige opgaver. Der er ud over lovens krav identificeret to mål for energispareudvalgenes arbejde: Erfaringsudveksling og vidensdeling. Kortlægningen af de sjællandske energispareudvalg og aktøranalysen har vist, at der er behov for at inddrage en facilitator i udvalgene. På baggrund af den teoretiske diskussion kan det konkluderes, at de lokale energispareudvalg kan støttes i deres arbejde med at løse deres problemer samt nå lovgivningens og deres egne mål ved hjælp af en facilitator. Udvalgenes arbejde består af en etableringsfase og udarbejdelse af strategier og handlingsplaner i udvalgenes videre forløb. I etableringsfasen bør facilitatoren støtte udvalgene ved at samle deltagerne til sociale arrangementer, afholde samtaler med hver enkelt deltager og herved få belyst deres baggrund, opfattelse af udvalget samt problemer, fordele og mål med udvalget. Facilitatoren vil endvidere kunne støtte udvalgene ved at fungere som vidensformidler. Dernæst bør facilitatoren i udvalgenes problemløsningsfase støtte udvalgene ved at afholde møder, hvor kreative teknikker samt struktureringsmetodikker anvendes til at få afklaret udvalgenesproblemer. Endelig bør facilitatoren i etableringsfasens afslutningsfase støtte udvalgene i afrapporteringen og i at forberede udvalgets næste skridt med hensyn til mødestruktur, valg af teknikker og deltagere. Facilitatorens opgave er at lade deltagernes kritik og ideer få frit løb og dernæst samle deres ideer til få konkrete bud. I etableringsfasen bør facilitatoren derfor holde lav profil. I udvalgenes videre forløb kan facilitatoren støtte udvalgene i at forberede og afholde møder, hvor struktureringsmetodikker anvendes til at få udviklet strategier og handlingsplaner. Facilitatorens opgave er at holde deltagerne fast mod målet. Det kan endvidere konkluderes, at udvalgene bør have udarbejdet en strategi som en position eller plan og som et perspektiv. Det anbefales, at udvalgene opdeles i mindre grupper under selve faciliteringsprocessen, enten aktørvis eller tværfagligt for at sikre, at alle kommer til orde. Det kan være en fordel i etableri

 19. Sport er hverken sundt eller social

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende ritualer. Sport kan imidlertid som projekt fortsat godt levere stof til den meningsskabende fortælling om identitet: Hvem er jeg!

 20. Eco-Hydrological Modelling of Stream Valleys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Ole

  2011-01-01

  Vurdering af hydrologiske påvirkninger på terrestriske økosystemer i ådale kræver en multidisciplinær tilgang, som involverer både ingeniører og økologer. Grundvandsudstrømning i ådale og lavlandsområder understøtter en række artsrige plantesamfund, hvis beskyttelse prioriteres på verdensplan. Denne beskyttelse kræver øget viden om områdernes understøttende hydrologi og særligt sammenhænge mellem vegetation, grundvandsudstrømning og vandstandsforhold er afgørende for forvaltningen. Vandindvinding påvirker hydrologien i et opland og dermed også den mængde grundvand, som afstrømmer til overfladevandssystemerne. Numerisk hydrologisk modellering anvendes ofte til evaluering af den udnyttelige vandressource og til vurdering af effekterne af vandindvinding, men ved vurdering af påvirkninger på lokale grundvandsafhængige økosystemer øges betydningen af heterogenitet på lokal skala. Dette kræver nye metoder til at kombinere måleteknikker og hydrologiske modeller på forskellig skala. Denne PhD afhandling undersøger den understøttende hydrologi i rigkærs-habitater i Danmark ved en kombination af feltundersøgelser, hydrologisk modellering og statistiske vegetative analyser i et udvalg af danske rigkær. Feltundersøgelserne har belyst de hydro-geologiske forhold, som skaber en stabil kalkholdig grundvandstilstrømning, der er en forudsætning for specialiserede plantesamfund. Kombinationen af en dybt nedskåret ådal, et højtydende grundvandsmagasin, samt forholdsvis lavpermeable aflejringer i ådalen danner en opadrettet strømning, og den vertikale hydrauliske gradient fremhæves som en nøgleparameter, der kontrollerer udstrømningen. Diffus grundvandsudstrømning er særdeles vanskelig at måle direkte og ny metode som bygger på invers modellering anbefales for at opnå en tilstrækkelig nøjagtighed. Modellen kræver, at den vertikale hydrauliske gradient måles over tid, og som modelinput benyttes desuden nedbør og potentiel fordampning. Det konkluderes desuden at vandstandsdynamikken i rigkær indeholder værdifuld information, som kan anvendes til bestemmelse af udstrømning og hydrauliske parametre. Distribueret 3D modellering er nødvendig ved risikovurdering af vådområder i forhold til vandindvinding. De heterogene udstrømningsmønstre, som ofte findes i ådale, betyder at påvirkningerne ikke rammer hele ådalen ensartet. Det er specifikt fundet at storskala pumpeforsøg har medført en klar vandføringsreduktion på ca. 20 % i et kildevæld, mens der ikke kunne måles ændringer i vandstandsforholdene i et rigkær 50 m derfra, hverken i korte eller dybe rør. Problemerne med at måle vandstandsændringen i rigkærene skyldtes delvist de naturlige fluktuationer. Her kan numeriske modeller biddrage ved at separere den naturlige dynamik fra den vandindvindingsrelaterede påvirkning. Vandstand er den hyppigst målte hydrologiske parameter i vådområder. I dette studie er sammenhænge mellem vandstandsforhold og rigkærsvegetation undersøgt på 35 danske lokaliteter. Alle lokaliteter har piezometerrør installereret med kontinuert registrering af vandstand, og der er foretaget planteregistreringer i cirkler omkring rørene. Resultaterne viser at vandstandsforholdene er direkte begrænsende for forekomsten af typiske rigkærsarter og mosser, og der er opstillet en sjælden kvantitativ sammenhæng mellem antal arter og vandstandsforhold. Statistiske/empiriske modeller er opstillet med henblik på at forudsige antallet af typiske rigkærsarter og mosser baseret på vandstand og vegetationsafledte Ellenberg-værdier. Modellerne er nyttige til at identificere forhold, som begrænser kvaliteten i et rigkær, mens de bagvedliggende antagelser ikke nødvendigvis er gyldige til at forudsige effekter af vandstandsændringer, idet der ikke tages højde for en intern frigivelse af næringsstoffer. Resultaterne af studiet underbygger ikke fastsættelsen af specifikke grænseværdier for ændret udstrømning eller vandstandsforhold, der medfører en signifikant skadevirkning på grundvandsa

 1. VORTEKS TÜPÜNDE AKI?KAN OLARAKHAVA OKS?JEN KARBONDiOKSiT AZOT VE ARGON KULLANILARAK ISITMA- ..., SOGUTMA SlCAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KAR?ILA?TIRILMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Volkan K?rmac?

  2006-12-01

  Full Text Available Bu çal??mada, hacimsel debileri ayartamak için bir kontrol vanas? hariç hiçbir hareketli parças? bulunmayan, iç çap? ? 1mm ve gövde uzunlu?u 160 mm olan varteks tüpti kullan?lm??t?r. Varteks tUpti deneylerinde genellikle ak??kan olarakhava kullan?lmaktad?r. Hava; azot (N? (%78.09, oksijen (02 (%20.95, argon (Ar (%0.93, karbondioksit (CO?(o/o0.03 ve az oranda da ba?ka gazlar? ihtiva etmektedir. Yap?lm?? olan deneysel çal??mada, bas?nçl? ak??kan olarakhava ile hava içinde bulanan 02, CO?, N? ve Ar gazlar? kullan?lm??t?r. Bu gazlar?n?n kullan?lmas?ndaki amaç, havaiçinde bulanan 02, C02, 1\\'2 ve Ar gazlar?n?n varteks tüpündeki so?utma etkisinin, havaya göre de?i?imini incelemektir.Deneysel çal??mada giri? bas?nc? 2,0 ile 7,0 bar aras?nda 1,0 bar aral?klarla de?i?ik bas?nçlarda uygulanm??t?r. Vortekstüplerde olu?an enerji ayr??mas? olay? be? farkl? ak??kan için deneysel olarak incelenmi? ve deneysel sonuçlar dikkateal?narak Hava, 02, N2, C02 ve Ar gaziar?na ait grafikler olu?turularak yorumlar yap?lm??t?r.

 2. Individual traffic-related air pollution and new onset adult asthma:A GIS-based pilot study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysbeck Hansen, Carl; Jensen, Steen Solvang

  2008-01-01

  Baggrunden for projektet er, at luftforurening fra trafik kan fremprovokere udvikling af astma. Formålet med dette pilot projekt er at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for trafikforurening og nye tilfælde af astma samt hvæsende vejrtrækning hos voksne. Projektet indgår som et led af projektet "Risikofaktorer for astma i voksenalderen", også kaldet RAV-projektet. Metodemæssigt tager vi udgangspunkt i en kohorte af ikke-rygere med nyligt konstateret astma eller hvæsen og en matchende kontrolgruppe identificeret fra et større tværsnitsstudie. Alle bopæls- og arbejdsadresser blev identificeret for de 33 deltagere i studiet samt de tidsperioder, hvor personerne havde opholdt sig på disse adresser over en tiårsperiode. Eksponering for trafikrelateret luftforurening på adresseniveau blev modelleret med luftkvalitets- og eksponeringssystemet AirGIS udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser. Luftforureningsniveauet for både gade- og bybaggrundsniveau blev beregnet for de relevante tidsperioder inden for den tiårige periode. Individuel eksponering i årene forud for debut af astma eller hvæsende vejrtrækning blev analyseret med overlevelses statistik. Projektet viste, at den akkumuleret individuelle medianværdi af NO2 eksponeringer (mg/m3 x hour) for den tiårige periode var 1,145 (astma tilfælde), 1,268 (tilfælde med hvæsen) og 1,005 (kontrolgruppe). Der var ingen signifikant sammenhæng mellem eksponering og udvikling af sygdom eller symptomer. En tendens til højere eksponeringsniveauer i året forud for debut blev set for tilfælde med hvæsende vejrtrækning. Der var substantielle problemer forbundet med at tidsbestemme, hvornår sygdomsfrembruddet opstod. Dette projekt har succesfuldt demonstreret anvendeligheden af AirGIS til at studere sammenhængen mellem individuel eksponering fra luftforurening fra trafik og udvikling af astma og hvæsende vejrtrækning. Det anbefales, at de udviklede metoder i dette pilot projekt anvendes i et større prospektivt kohorte studie til at undersøge individuel eksponering for trafikrelateret luftforurening som en risikofaktor for udvikling af nye astma og hvæsende vejrtrækning tilfælde.

 3. Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  2014-01-01

  Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

 4. Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public

 5. Scenarieforskning - kan man forudsige fremtiden?

  OpenAIRE

  Stacey, Julia; Sonne, Anne-mette

  2005-01-01

  Mr. Jensen sits at the computer in his office wondering what to cook for dinner. He browses through the web site of his usual supermarket. Today's menu is fish. He skims the recipe that also informs him when, where and how the fish was caught. The fish is quite expensive but it has a story to tell so he orders the fish anyway. What else should he get? He has another look at the web site and finds suggestions for side dishes: New potatoes and a green salad. The ingredients for the salad are, o...

 6. Gastropleural fistel kan behandles torakoskopisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Sofie; Nekrasas, Vytautas

  2014-01-01

  Gastropleural fistula (GPF) is although uncommon a severe and sometimes fatal complication after prior thoracic surgery, trauma or malignancy. Standard therapy has often included major surgery such as laparotomia with gastrectomi. In this case report we present a patient with GPF who underwent thoracoscopia for closure of the fistula. To our knowledge this is the first report of its kind in the Danish and English literature. Thoracoscopic treatment of GPF may be associated with less morbidity and mortality, and should be considered as the initial procedure of choice.

 7. Metabolomics kan potentielt forbedre lægemiddelterapien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stage, Claus; Jürgens, Gesche

  2014-01-01

  Until now drug therapy has primarily been controlled by dose titration on the basis of effects and side effects. However, a lot of people being treated with a drug experience too little effect or too many side effects. Therefore it will be advantageous to improve drug therapy and make it even more "individualized". In this chase metabolomics is a hot topic. The aim of this paper is to review the concepts of metabolomics and the possible applications in regard to drug development, drug therapy and diagnosis, prognosis and monitoring of diseases.

 8. Valproat kan inducere reversibel encefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prakash, Sivagini; Harbo, Thomas

  2014-01-01

  Valproate (VPA) is a widely used antiepileptic drug - also in the elderly. A female patient was diagnosed with epilepsy at the age of 60 years and treated with VPA for 16 years before developing tremor, rigidity, cognitive impairment and descending consciousness progressing to coma. After discontinuation of VPA she regained full consciousness, could talk and feed herself. The extrapyramidal and cognitive symptoms completely subsided during the following months. VPA-induced encephalopathy is an uncommon but serious adverse effect that should be considered in patients with cognitive decline during VPA treatment.

 9. Monteggiafrakturer hos børn kan overses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abood, Ahmed Abdul-Hussein; MØller-Madsen, Bjarne

  2015-01-01

  Monteggia fractures in children are rare fractures presenting with anterior radial head dislocation and ulnar bowing in typical cases. In adulthood, pain, instability, deformity, loss of power and range of motion in the elbow joint are experienced. Early treatment is crucial, since the prognosis is depending on the time delay from injury to treatment. Full forearm X-rays including the elbow joint in two perpendicular projections are highly recommended in order to achieve an exact diagnosis without delay.

 10. Meningitis kan ligne subaraknoidal blødning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elghoura, Nour Foad Diab

  2012-01-01

  A 70 year-old man was admitted under the diagnosis of subarachnoid haemorrhage and presented with a history of ear pain, followed by acute onset of severe headache, nausea, vomiting, impaired consciousness, and fever. However, a computed tomography (CT) showed an acute mastoiditis and pneumocephalus, and a lumbar puncture confirmed the diagnosis meningitis. The increased middle ear pressure relative to the intracranial pressure had caused air and bacteria to penetrate intracerebrally. This case illustrates the importance of a rapid diagnostic workup in acute onset headache including a careful anamnesis, CT and lumbar puncture.

 11. Kaffe kan beskytte mod sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz

  2012-01-01

  A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively.

 12. Login session using mouse biometrics

  OpenAIRE

  Fullu, Christopher Johnsrud

  2008-01-01

  NORSK: Biometrisk autentisering er et felt hvor det skjer mye forskning for tiden, noen av de foreslåtte teknologiene er derimot mer robust eller bedre forklart en andre. Eksempel på robuste teknologier kan være retina skanning eller fingeravtrykk autentisering. Bakdelen med mange av de mer etablerte biometri autentiseringsmetodene er at de krever forskjellig utstyr som ikke alltid er tilgjengelig for den vanlige person. Utstyret kan ta mye plass, kan ikke flyttes eller være veldig dyrt....

 13. Can Venezuela's oil sector endure Chavez' ambitions any longer?; Kan Venezuela's oliesector Chavez' ambities nog langer dragen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Honkoop, J.

  2009-07-15

  The author describes the decline of Venezuela's oil industry as well as President Chavez' reaction to Venezuela's budgetary crisis. Politicization, falling investment and the obligation to take upon itself a plethora of social spending have left national oil company Petroleos de Venezuela, S.A. unable to produce efficiently and maintain production levels. Falling oil production and lower oil prices have in turn left president Hugo Chavez unable to spread the wealth to Venezuela's poor and he is searching desperately for ways to extract yet more from Venezuela's dysfunctional economy. As funds run out, Venezuela's expensive foreign policy, supporting regional allies, in particular Cuba, and seeking to export anywhere but the United States, proves overly expensive. Venezuela's impoverished masses, still supportive of Chavez during February's elections, may become less so as funds for social programmes run out. For Chavez it is a time for making choices... otherwise the people of Venezuela will choose for him. [Dutch] De auteur beschrijft de teruggang van de olie-industrie van Venezuela en de reacties van president Chavez op de budgettaire crisis in Venezuela. Politisering, dalende investeringen en de verplichtingen m.b.t. de overvloed aan sociale uitgaven zorgen er voor dat de nationale oliemaatschappij Petroleos de Venezuela niet in staat is om efficient te produceren en de productie op peil te houden. Dalende olie-productie en lagere olieprijzen zorgen er ook voor dat de president niet in staat is om de rijkdom te verdelen over de armen in Venezuela. Hij is op zoek naar manieren om meer te halen uit de slecht functionerende economie. Zijn dure buitenlandse Venezuela beleid, onder meer door ondersteuning van regionale bondgenoten, in het bijzonder Cuba, en het zoeken naar export mogelijkheden, behalve naar de USA, pakt fiancieel gezien slecht uit. De verarmde massa's van Venezuela steunden Chavez nog in de verkiezingen in Februari 2011, maar dat kan minder worden als de fondsen voor sociale programma's droogvallen.

 14. Debatindlæg Jyllandsposten: Landbrugets oversete problem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Laura

  2010-01-01

  De danske politikere kan godt glemme alle drømmene om at støtte miljø, klima, økologi og dyrevelfærd. De seneste ugers diskussion om regeringens milliardstøtte til landbruget (i form af jordskattelettelser) har slet ikke berørt, hvorvidt den danske regering såvel som EU overhovedet må støtte landbruget - og dette kan potentielt medføre en så forfejlet og misinformeret debat, at dansk landbrugs fremtid kan være truet.

 15. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; SØrensen, Martin Tang

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan erstatte halvdelen af gode proteinkilder som sojaskrå og rapskage i rationen til malkekøer. Ved højere niveauer af DDGS i rationen kan der være mindre, negative effekter på protein- og mælkeydelsen. Der kan være stor variation i foderværdien af DDGS, og det anbefales at rekvirere analysecertifikat fra leverandøren, når DDGS skal anvendes i fodringen. DDGS har en relativt lav klimabelastning i forhold til mere traditionelle proteinfodermidler som sojaskrå og rapskage.

 16. Akut ?nmeli Olgular?n Ba?vuru An?ndaki Kan Bas?nc? ve Nab?z Say?s? De?erlerinin Tutulan Beyin Yar?küresi ile ?li?kisi‡

  OpenAIRE

  Aygu?n, Dursun; Eki?z, Mehmet; Akdemi?r, Ufuk; S?i?s?man, Bu?lent; Baydin, Ahmet; Yardan, Tu?rker

  2009-01-01

  Akut inmeli olgular?n neredeyse tamam?na yak?n?nda kan bas?nc? (KB) yükselmekte ve bu yükselmenin artm?? sempatik aktivite ile ili?kili oldu?u öne sürülmektedir. Kalp-damar ve baroreseptör sistemlerinin otonomik kontrolünde hemisferik lateralitenin (HL) önemli oldu?u bildirilmektedir. Literatürde akut inmede sa?, sol veya her iki hemisfer tutulumunun kalp-damar sisteminin fonksiyonlar?nda de?i?ikli?e yol açabilece?i yönündeki HL ile ilgili sonuçlar çeli?kilidir...

 17. Facebook Marketing - Fra A-Z : Ny bog om marketing på Facebook giver gode råd til virksomheder, der er nybegyndere i cyber space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas BØtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst.

 18. Råglycerol som energifoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; SØrensen, Martin Tang

  2015-01-01

  Råglycerol er et flydende, sirupsagtigt fodermiddel fra produktionen af bio-diesel på basis af planteolier, og det forventes på markedet i stigende mængder. Der kan være variation i indholdet af glycerol i råglycerol til foderbrug, og det anbefales at rekvirere analysecertifikat fra leverandøren, når råglycerol skal anvendes i fodringen. Råglycerol kan erstatte stivelsesholdige energifodermidler som byg i rationen til malkekøer med op til 12 % glycerol af tørstoffet uden negative effekter for ydelse eller mælkekvalitet og med en positiv effekt på foderoptagelse og mælkens indhold af fedt og protein.

 19. Vitamin K suppresses the lipopolysaccharide-induced expression of inflammatory cytokines in cultured macrophage-like cells via the inhibition of the activation of nuclear factor ?B through the repression of IKK?/? phosphorylation.

  Science.gov (United States)

  Ohsaki, Yusuke; Shirakawa, Hitoshi; Miura, Akihito; Giriwono, Puspo E; Sato, Shoko; Ohashi, Ai; Iribe, Maiko; Goto, Tomoko; Komai, Michio

  2010-11-01

  Vitamin K is essential for blood coagulation and bone metabolism in mammals. This vitamin functions as a cofactor in the posttranslational synthesis of ?-carboxyglutamic acid (Gla) from glutamic acid residues. However, other functions of vitamin K have been reported recently. We previously found that vitamin K suppresses the inflammatory reaction induced by lipopolysaccharide (LPS) in rats and human macrophage-like THP-1 cells. In this study, we further investigated the mechanism underlying the anti-inflammatory effect of vitamin K by using cultures of LPS-treated human- and mouse-derived cells. All the vitamin K analogues analyzed in our study exhibited varied levels of anti-inflammatory activity. The isoprenyl side chain structures, except geranylgeraniol, of these analogues did not show such activity; warfarin did not interfere with this activity. The results of our study suggest that the 2-methyl-1,4-naphtoquinone ring structure contributes to express the anti-inflammatory activity, which is independent of the Gla formation activity of vitamin K. Furthermore, menaquinone-4, a form of vitamin K?, reduced the activation of nuclear factor ?B (NF?B) and inhibited the phosphorylation of IKK?/? after treatment of cells with LPS. These results clearly show that the anti-inflammatory activity of vitamin K is mediated via the inactivation of the NF?B signaling pathway. PMID:20149620

 20. Diffuse Agency and Institutional Dynamics in Global Governance – the Cases of the World Bank and the WTO : Panel: Institutionalisation and norms in global governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strange, Michael Stewart; Aagaard, Peter

  Global styring har ingen central autoritet, så globalt lederskab må forstås i nye termer. Når direkte anvendelse af magt via hierarkier ikke længere er en mulgiehd, politologisk forskning har vendt sig mod begrebet "blød magt". Det centrale i blød magt-tilgange er normative forandringer. Normative forandringer opstår gennem introduktionen, indramningen og faciliteringen af nye paradigmer, programmer og offentlige holdninger. Dette kan ikke begrænses til en snæver elite, men involverer en bredere intellektuel relation mellem akademikere, politikere, mediefolk, NGOere og private firmaer. I sådan et komplekst mijø kan lederskab ikke forstås som en enkelt magtfuld aktør. Enkeltstående aktører kontorlerer ikke den normative udvikling i global styring.

 1. Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri : Prøveevaluering af Hvidovrebo afd. 8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Brandt, Erik

  2001-01-01

  Varedeklarationer på bygninger kan i fremtiden blive normal praksis for boligbebyggelser i Danmark. En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur. I rapporten er fremgngsmåden beskrevet, og man kan se de de opnåede resultater, men ikke mindst kan man danne sig sit eget indtryk af, hvordan udviklingen kan tegne sig i fremtiden.

 2. 17?-Estradiol enhances the activation of IFN-? signaling in B cells by down-regulating the expression of let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p that target IKK?.

  Science.gov (United States)

  Dong, Guanjun; Fan, Hongye; Yang, Yonghong; Zhao, Guangfeng; You, Ming; Wang, Tingting; Hou, Yayi

  2015-08-01

  The activation of IFN-? signaling in B cells contributes to the pathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE). Many studies suggest that estrogens are closely related to the gender difference in the prevalence of SLE. However, the underlying mechanism of the interaction between estrogens and the activation of IFN-? signaling in SLE B cells remains incompletely understood. In the present study, we first found that healthy female mice showed an up-regulated type I IFN-induced gene signature in B cells compared with age-matched male mice, and an in vivo study revealed that the gender difference was related to 17?-estradiol. Moreover, we found that 17?-estradiol could enhance the activation of IFN-? signaling in an ER?-dependent manner by down-regulating the expression of three microRNAs, including let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p. These microRNAs could target the 3'UTR of the IKK?-encoding gene IKBKE directly and regulate the expression of IKK?, which can promote the activation of IFN-? signaling. In addition, compared with age-matched male mice, female mice showed a higher level of IKK? and lower levels of let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p in B cells. Moreover, peripheral blood mononuclear cells from women showed a higher level of IKK? and lower levels of let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p compared with those from age-matched men. These data suggest that 17?-estradiol amplifies the activation of IFN-? signaling in B cells via IKK? by down-regulating the expression of let-7e-5p, miR-98-5p and miR-145a-5p. Our findings may provide a new perspective for understanding the mechanism underlying the gender difference in the prevalence of SLE. PMID:25912736

 3. 14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2013-01-01

  14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

 4. Happy Cycling : Når effektivitet ikke er nok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geert Jensen, Birgitte; Nielsen, Tom

  Artiklens formål er at diskutere oplevede kvaliteter og adfærdsaspekter af mobilitet med udgangspunkt i spørgsmålet om cykling i byer og relationen mellem design og adfærd. Artiklen tager afsæt i et studie forløb der involverede studerende fra Urban Design, Industriel Design Arkitektskolen Aarhus og Interaktions Design, Aarhus Universitet under opgave teamet: ”Happy Cycling City – Aarhus”. Udfordringen i studieopgaven var at vise nye attraktive løsningsmuligheder i forhold til cyklens og cyklismens integration i byrum samt at påpege relationen mellem design og overordnede diskussioner af mobilitet og bæredygtighed, herunder sundhed og socialitet i byen. Forslagene blev set som kommentarer til Aarhus Kommunes cykelstrategi og de blev præsenteret og diskuteret med Aarhus kommune. På baggrund af de indleverede studieopgaver og diskussion af disse udfolder artiklen et teoretisk perspektiv der muliggør diskussion af fremtidige design forslag til cykeltiltag i byer.

 5. Grønne afgifter rammer ikke særligt skævt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou

  2009-01-01

  Det er en myte, at de grønne afgifter går hårdest ud over de dårligst stillede. Når det gælder bil og benzinafgifter, rammes de velstillede mest. Og momsen vender den tunge ende nedad i langt større grad end miljøafgifterne. Udgivelsesdato: 22.1.

 6. Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  2008-01-01

  Today, we might consider airplane cabins the most iconic example of what Marc Augé has termed “the non-places of supermodernity.” To the casual, indifferent glance of today’s traveller, weary from long confinement inside overcrowded planes, these cabins may indeed appear to be thoroughly standardized, commercialized spaces, revealing no connection to specific localities, temporal continuity or spatial integration. The contention of this article, however, is that though  airplane interiors are quite literally disembedded spaces, their spatial configurations reveal complexities which were clearly demarcated in their historical formation, and are still apparent today. The airplane assembled world geography and temporal experience in new ways and was thought, in the process, to mark the beginning of a marvellous new air age. How were airplane cabins to express such expectations? What should passengers occupy themselves with while airborne? How would their inert bodies relate to the speeding airplane, to the outside air surrounding them and the face of the earth below, much less to the period of time spent inside the flying cabin? Civil aviation was launched in the aftermath of World War 1. Though many of the first civilian flights of the early 1920s were aboard rebuilt bomber aircraft, their cabins were nonetheless carefully designed  to implant notions of modernity, safety, speed and exhilaration in passengers. Based mainly on Scandinavian sources from the interwar years, this article discusses the many conflicting intentions and strategies embodied in the layout of airplane cabins, the design of seats, windows, wall decorations, etc. This conflict was equally evident in somewhat chaotic attempts to invent the social practices of air travel. The multiple functions of airplane interiors which are familiar today – effective business office, cosy living room, luxurious lounge, safe and quiet bedroom – were all specified and promoted in early civilian flight. Besides these attempts to make the air cabin recognisable, passengers had to contend with the strangeness of an interior without an exterior, their bodies paralyzed and their thoughts confronted with an empty, malleable time – a pure duration contrasting with the terrific speed of the airplane. These practices, combined with the serene “god’s eye view” of the world below – the synoptic gaze of the air traveller –mobilized diverse spatial configurations. Though the interior of airplane cabins has since been hyper-standardized, these spatial complexities still exist, complicating attempts to reduce them to an expression of a global, uniform, supermodern logic of non-places.

 7. Familiaer middelhavsfeber. Ikke loengere en udelukkelsesdiagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dragsted, U B; Eugen-Olsen, J

  1999-01-01

  Familial Mediterranean Fever (FMF) is a recessive trait mainly affecting Jews, Turks and Arabs. FMF is characterized by recurrent episodes of painful serositis and fever leaving no sequelae. Involvement of the peritoneum is the most common clinical form. In 1997 the gene that causes FMF (MEFV-gene) was cloned, thus given clinicians an opportunity to diagnose the disease. We have established the method in our laboratory. We describe the first patient diagnosed with FMF in our department by this method.

 8. Forskydninger: Mellem svar og ikke-svar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonas Gabrielsen

  2011-12-01

  Full Text Available At moderne politikere søger at undvige journalisternes spørgsmål er velkendt. Måden det gøres på, er imidlertid langt fra den samme, hvorfor det er hensigtsmæssigt at sondre mellem afvisninger, hvor et svar nægtes besvaret, og forskydninger, hvor der svares uden at svare. For at afdække hvad en forskydning mere præcist er, har forfatterne nærlæst 14 af statsminister Lars Løkke Rasmussens tirsdagspressemøder. Herudfra opstiller de en typologi over Løkkes tre hyppigste måder at forskyde et spørgsmål på: Tidsforskydning, aktørforskydning og niveauforskydning.

 9. Sex i Det Nye Testamente - helst ikke!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2013-01-01

  To holdninger til sex i Det Nye testamente: Afholdenhed og tilpasning til samfundets ægteskabsmoral, afspejler den tidlige kristendoms eskatologiske askese og den mere etablerede kristendoms tilpasning til normalsamfundet.

 10. Det er ikke længere samfundet skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; SØrensen, Niels Ulrik

  2011-01-01

  'Det er mig, den er gal med. Jeg må tage mig sammen'. Sådan reagerer unge, når de møder modgang. Offermentaliteten er væk. Troen på det individuelle ansvar råder. For de skrøbeligste er resultatet destruktiv selvbebrejdelse. Det viser forskningsprojetet Når det er svært at være i ung i DK.

 11. Han har jo ikke noget tøj på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldt, Jakob Egholm

  2013-01-01

  Siden 11. september 2001 og efter Muhammed-krisen er ’islamkritik’ gradvist blevet et accepteret begreb, som betegner kritik af islam som religion, filosofi, politik og livsform. Det er samtidig blevet en levevej for folk, som i islam ser en fascisme, der truer demokratiet, friheden og nationen. Islamkritik er dog mere end det. Islamkritik er også et fællesskab, som udfolder sig på blogs, i Trykkefrihedsselskabet, i nationalkonservative kredse og i Dansk Folkeparti. Islamkritik er et værktøj og et våben. Det virker som spydspids for kritik af medierne, politikerne, universiteterne, multikulturalismen, eliten og ’de røde’. Den handler kort sagt også om alt muligt andet end islam.

 12. Når den tillærte ledelsesstil ikke er tilstrækkelig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sparre, Mogens

  2015-01-01

  This paper is about the relationship between fear and uncertainty in the organization and the management in which it is practiced. When the individual's expectations for the future, which is indeed a product of the past, is lost or disturbed, the individual immediate feels insecure and uncertain. The outcome may be dis-turbed if the manager exerts an unexpected behavior in relation to the expected. A tough management style does not necessarily mean uncertainty. It is not so much the management exerted affecting uncer-tainty - it is when the management style changes from the learned stile to the natural stile, problems can arise. Therefore, the message is that each manager must try to reduce the gap between the learned and the natural behavior. By reducing the difference the damage is not so bad, when the manager in stressful situations do not have the resources to behave correctly.

 13.   Border Carbon Adjustments, the UNFCCC and WTO Rules

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Laura

  2010-01-01

  Min præsentation om handel og klima konkluderer, at CO2-grænsejusteringer kan være i overensstemmelse med både klima- og WTO-reglerne, afhængigt af deres design, men at de ikke nødvendigvis er attraktive.

 14. En ny konservativ kapitalismekritik i Storbritannien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2010-01-01

  Samfundet som sådan findes ikke - der findes kun individer og familier,' mente Thatcher. Men med David Camerons ' Big Society' kan konservatismen være på vej tilbage til sine social -konservative rødder.

 15. Den indre svinehund revser kendte indvandrere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni SØderberg

  2009-01-01

  I avisernes spalter med debatindlæg bliver der gået hårdt til Prins Henriks udtale af det danske sprog. Ved at kritisere accent, værdier og levevis viser 'vox populi' en indre svinehund, som ellers ikke kan luftes i det fri. Udgivelsesdato: december

 16. Markedet, etik og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2013-01-01

  Markedsmekanismen bliver med god grund prist af økonomer og politikere, men moral og religion giver nogle spilleregler, som markedet ikke uden videre kan erstatte. Også markedsmekanismen har sine begrænsninger, og det bør vi erkende.

 17. Regnskaber: Plan B for klimaet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2010-01-01

  Kan man lagre kuldioxid i form af trækul, som man vel at mærke ikke bruger på havegrillen, men graver dybt ned i jorden? Eller skrue ned for Solen med et ekstra skydække? Det handler om geoengineering.

 18. Adoption af befrugtede æg er sund fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabir, Fatima

  2013-01-01

  Par og enlige kvinder, der ikke kan få børn på almindelig vis, skal have mulighed for at adoptere embryoner - befrugtede æg. Det mener en ph.d.-studerende i praktisk filosofi ved Roskilde Universitet, Fatima Sabir

 19. Jeg vil derfor cykler jeg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fauth, SØren R.

  2014-01-01

  Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens).

 20. Gaver forpligter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stahl, Rune MØller; Larsen, Anton Grau

  2015-01-01

  Vi ved ikke, hvor stort omfanget af de personlige gaver til danske politikere er. Måske er der tale om bagateller? Måske er der tale om betydelige beløb, som kan påvirke den politik, der vedtages i Folketinget?

 1. Det Spirituelle Menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viftrup, Dorte Toudal

  2010-01-01

  Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.

 2. Dannelse forstået som taktfuldhed over for 'det sande og det gådefulde' i tilværelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn ThorbjØrn

  2013-01-01

  Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling.

 3. Gymnasier i profileringskamp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2012-01-01

  Der er blæst til profileringskamp i gymnasieverdenen. De specialiserer sig, synliggør deres hensigter og dokumenterer deres resultater i kampen om de rigtige elever. Men det er ikke alt, der kan synliggøres, lyder det fra gymnasieforsker Ane Qvortrup.

 4. Du skal også være selvstændig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Det er ikke nok, at du kan samarbejde, du skal også kunne arbejde selvstændigt. Det gælder på universitetet - og på arbejdsmarkedet. Forsker Tina Bering Keiding fortæller om grænser for læring og gruppefællesskaber.

 5. Ambitiøse mål kræver ambitiøs ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  Kommentar. Det er glædeligt at CBS undgår afskedigelser. Men det bør mane til eftertænksomhed, at 67 ansatte har valgt en frivillig aftrædelsesordning. For kan det også være tegn på, at CBS ikke passer godt nok på sine medarbejdere?

 6. Den Gode Historie : Opslag i Jan Kjærstads Forføreren, Erobreren og Opdageren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2002-01-01

  SLAGTILBUD: NU KUN 100 KR.! (se nedenfor)  I Kjærstads Wergeland-trilogi oplever læseren, hvordan de mange gode historier om en helt (u)almindelig norsk mand skrives ind i ét mægtigt felt: kronologien ophæves, rummet tager tidens plads, og hierarki viger for det ligestillede, samtidige. Ingen sandhed får lov at stå uimodsagt. I romanernes tætte væv synes alt at være til stede og trænge sig på samtidig. Skal man skrive dækkende om et så stort, vildtvoksende og vidt forgrenet værk, tage højde for de mange krydsforbindelser og belyse dem, kræver det en ganske særlig form: den encyklopædiske. Den Gode Historie fremstår således som 29 encyklopædiske opslag, der behandler en række vigtige aspekter af Kjærstads forfatterskab og i særdeleshed trilogien. Læseren kan vælge at hoppe på de 'links', der forbinder opslagene på kryds og tværs, eller at læse bogen fra ende til anden. I begge tilfælde tilbydes en litterær lystvandring ud over det sædvanlige. Anmelderne skrev:  Man kunne sige, at Den Gode Historie er litteraturanalysens svar på internettet i det kjærstadske cyberspace. Men modsat internettets anarki er der her en benhård og kyndig styring af linkenes sammenhæng, og samtidig har bogen nettets opslagskvalitet. Det er en velskrevet og stærkt underholdende og foruroligende bog, der understreger - hvis nogen skulle have været i tvivl - at Kjærstad bliver man ikke sådan lige færdig med. (Johan Rosdahl i Gymnasieskolen)  Interessant form og sobre læsninger. [...] Bogen er velskrevet og velredigeret og udmærker sig desuden ved at have et sideløbende spor af velvalgte og suggestive illustrationer, der viser nogle af trilogiens vigtigste metaforer og billeder. Den Gode Historie er ligeledes velfunderet i sekundærlitteraturen om Kjærstad, og Mogensen inddrager også på erkendelsesbefordrende vis navne som Bohr, Ibsen, Kierkegaard og Ricoeur i sine læsninger og diskussioner. Der er ingen tvivl om, at den læser, der vil arbejde seriøst med Kjærstad, må en tur omkring denne første (litteraturvidenskabelige) 'encyklopædi' om ham i Danmark. Bogen henvender sig dog på grund af sit uprætentiøse sprog ikke kun til akademikere, men til enhver som måtte have lyst til at læse en introduktion til Kjærstads forfatterskab. (Fra Søren Franks anmeldelse i Standart, "En portal til Jan Kjærstads trilogi") Boken kan [...] anbefales som en velskrevet og informativ introduksjon til Wergeland-trilogien spesielt og Kjærstads forfatterskap generelt. Den utmerker seg framfor alt ved å ha et suverent overblikk over de 1500 sidene som trilogien utgjør og ved at den klarer å formidle den begeistring ved lesningen som forfatteren deler med så mange andre danske (og norske) lesere. (Morten Gaustad) [Den Gode Historie er] begejstret oplysningsarbejde. [...] [D]et spændende nye er konkordansen mellem rum og menneskesyn, som her kan opleves i en illustreret ordbog. Sætter man en plade med Bachs cembalo-suiter med deres fuga- og kanonsystem på undervejs, får man måske en yderligere eller inderligere dimension at tumle med til fænomener som 'cirkel', 'dragehoved', 'identitet', 'monstrøsitet', 'orgel', 'whudunnit', 'zoom' og 'æstetik'. En litteraturkritikkens vej ind i cyberspace. (Torben Brostrøm i Information) Bliv forført, erobret og opdag den gode historie. [...] Det er et ambitiøst projekt at ville samle trådene i Jan Kjærstads Wergeland-trilogi. Tine Engel Mogensen giver med sine 29 encyklopædiske opslag sit bud på sagen - og det gør hun på en raffineret facon. [...] Den encyklopædiske og hypertekstuelle metode går tematisk i tråd med Kjærstads tematik i hans romanprojekt. [...] De kombinationsmuligheder og komplekse sammenhænge man finder i romantrilogien, belyses ganske effektivt af Mogensen, som bruger den samme teknik til at vise trilogiens mulige sammenhænge! Og det virker! [...] [Måske] på grund af den encyklopædiske opbygning driver [Den Gode Historie] én frem i læsningen og giver mulighed for at zappe frem og tilbage som man lyster. Man vil helt sikkert

 7. Kultur skaber markeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2014-01-01

  En virksomhed kan ikke længere bare ’føre sit produkt på markedet’, og kalkulere med at forbrugerne kommer styrtende for at købe det. Markedet er propfyldt med marginalt forskellige tingester, som indfrier alle mulige tænkelige og utænkelige behov. Så selvfølgelig gør forbrugerne ikke det. De står ikke lige og mangler noget. Derfor handler det ikke længere om markedsføring, men om markedsskabelse - og market creation kræver nogle nye vinkler på forbrug og forbrugere, nogle nye tilgange til kreativitet og strategi - og ikke mindst nogle nye samarbejdsformer mellem virksomheder og bureauer.

 8. Motiverende og interesseskabende naturfagsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dohn, Niels Bonderup

  Nogle gange er elever meget engageret i naturfagsundervisning, andre gange er de ikke. I dette kapitel introduceres en række motivationsteorier, som hver især kan bidrage med en forklaring på, hvorfor elever engageres i naturfagsundervisningen – eller hvorfor de netop ikke engageres. Herefter diskuteres, hvordan praktisk arbejde, inquiry-baseret naturfagsundervisning og samfundsmæssige dilemmaer kan stimulere elevers motivation. I sidste del af kapitlet gennemgås principperne for at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af elevers motivation i naturfagsundervisning.

 9. Brug af forskningsbaseret viden til kvalitetsudvikling i dagtilbud : LP-modellen som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben

  2013-01-01

  Med LP-modellen som eksempel vises hvordan forskningsbaseret viden kan anvendes til kvalitetsudvikling. Ikke organiseret som top-styrede projekter, heller ikke som ”Bottom-up”-styrede, men som kombination af disse. Med eksempler fra den forskningsbaserede viden fra empirien, der er indsamlet i LP-modellen (LP-data) sammenlignes med forskning om pædagogisk kvalitet for dermed at vise, om og i givet fald hvordan denne organisering kan føre til udvikling af kvalitet i dagtilbud.

 10. Straf som penibel ledelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne; Bjerg, Helle

  2014-01-01

  Kan klasseledelse fungere uden muligheden for at straffe? Kan man have en skole uden straf? Hvis man ser tilbage på skolens historie, ser svaret ud til at være nej. Skolen som institution ser ud til at være uløseligt forbundet med disciplinering af eleverne til at gøre noget, som de ikke nødvendigvis gør af sig selv – og således også med sanktionering eller straf, når de ikke opfører sig som påbudt.

 11. Selvcensurens sørgelige sejr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  Umiddelbart kan man synes, at der er meget debat på de sociale medier. Men faktisk er folk mindre villige til at diskutere kontroversielle emner på de sociale medier end offline. De sociale medier er heller ikke et alternativ for dem, der ikke vil lufte deres mening i situationer, hvor man er ansigt til ansigt. Dette er den noget nedslående konklusion på et amerikansk forskningsprojekt.

 12. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/BE/2011/98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

  "Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrk-ning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bear-bejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicid-tolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etable-re nye planter i Danmark. "

 13. Time for dialogue with the North

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Peter Kim

  2014-01-01

  Dialog med Nordkorea forudsætter tillid og den tillid er ikke til stede for tiden. Hvis Sydkorea og USA er modige så kan en dialog - hvor kravet om afvikling af atomvåbenprogrammet står som prioritet 1 og hvor menneskerettighedskrænkelserne ikke kobles med det nordkoreanske regimes anatomi - være en mulighed.

 14. En scenes anatomi : Om at filme det ufattelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, Henrik

  2010-01-01

  Danser med ulve (1990, director’s cut 1991) er ikke en kunstfilm eller avantgardefilm, men en episk, Oscar-høstende Hollywoodfilm. Ikke desto mindre er den et eksempel på, at man selv i nærmest konventionelle og mainstream-agtige film kan finde scener, som får dybde og betydning via specifikt filmiske kunstgreb.

 15. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer : Hvilke krav kan udlejeren stille til en ny lejer, når et erhvervslejemål afstås i henhold til en lejekontrakt med afståelsesret betinget af udlejers godkendelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 2009 og tidligere domme konkluderes det, at det afgørende, overordnede hensyn ved bedømmelsen af, om udlejer har pligt til at tiltræde afståelsen, er, om afståelsen fremtræder forretningsmæssig forsvarlig, dvs. at den hidtidige lejer sælger sin virksomhed til en køber, der må anses for en sædvanlig køber af denne type virksomhed. Den vigtigste indikation for, at overdragelsen er forsvarlig, er, at køberen kan fremlægge et realistisk budget for den fortsatte drift. Det vil da være af underordnet betydning, at lejebetalingsforpligtelsen i uopsigelighedsperioden er stor, at nye lejer har langt mindre formue end hidtidig lejer, at ny lejer er et nystiftet ApS (hvis lejemålet hidtil er drevet i selskabsform), eller at ny lejer har opnået økonomisk gunstige vilkår af afstående lejer.

 16. Radon og boligen : Radon inissiallu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Torben ValdbjØrn

  2012-01-01

  Radon er en radioaktiv og sundhedsskadelig luftart, som ved indånding øger risikoen for lungekræft. Der er ingen dokumenteret nedre grænse for, hvornår radon er ufarligt. Derfor anbefales det, at man tilstræber et så lavt radonindhold i indeluften som muligt. Man kan hverken lugte, se, høre eller smage radon, så vil du vide, om du har radon i din bolig, må du måle radonindholdet i indeluften. Radon forekommer naturligt i jorden og kan suges ind sammen med jordluft, hvis der inde er et undertryk, og hvis konstruktionerne mod jord er utætte. Jordluft trænger ind gennem revner og utætte samlinger, fx omkring rør til kloak, vand og varmeforsyning. Koncentrationen af radon i jorden varierer meget fra sted til sted, også lokalt og gennem året. Tidligere undersøgelser har vist, at der kan forekomme høje koncentrationer i Sydgrønland, specielt i området syd for Narsalik ved Paamiut, 61°30’N.

 17. Må de gamle det nye? : om EU's holdning til nye audiovisuelle medietjenester som del af public service-opgaven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Frands

  2010-01-01

  Det er ikke EU, der forhindrer, at DR og andre traditionelle public service-stationer kan inddrage nye audiovisuelle medietjenester i løsningen af deres public service-opgave. Det er alene Medlemsstaterne, der har denne ret, og nogle har i de seneste år i samarbejde med Kommissionen anvendt den. Mest spektakulært er det gennemført i Tyskland, og det samme kan ske i Danmark.

 18. Indbygning af inventar : Med hovedvægt på indbygning af køkkenkomponenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blach, K.; Kjær, B.

  1979-01-01

  SBI-anvisning 114 viser principper for, hvordan skabs- og køkkenkomponenter udformes og sammenbygges. Hovedvægten er dog lag på at vise, hvordan modulært inventar kan indbygges i et modulært råhus. En række indbygningssituationer vises i detailtegninger. De viste indbygningsdetaljer kan også bruges, når modulære skabs- og køkkenkomponenter indbygges i ikke-modulære råhuse, fx ved modernisering af ældre bygninger.

 19. La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche : Griseldahistorien. Genetisk og typologisk slægtsskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michel

  2012-01-01

  Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab med denne. Dette åbner for forskellige sociologiske og psykologiske betragtninger

 20. CL på den pædagogiske og didaktiske dagsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  2011-01-01

  En kritisk refleksion over brugen af CL (Cooperative earning) i sprogundervisningen. For det første undersøges det hvad CL generelt kan og ikke kan; for det andet undersøges det hvordan brugen af CL i sprogundervisningen forholder sig til aktuelle former for sprogfagsdidaktik; og for det tredje sættes brugen af CL ind i en større uddannelsespolitisk sammenhæng.

 1. Taxis als Konzept der systemisch funktionalen Linguistik (SFL)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holsting, Alexandra Emilie MØller

  På baggrund af den systemisk funktionelle lingvistiks behandling af "hypotaktiske ekspansionssætninger" (det der traditionelt betegnes og betragtes som adverbialsætninger) foreslås en alternativ inddeling der kan tage højde for de grammatiske forskelle som ikke kan forklares med udgangspunkt i de systemisk funktionelle kategorier. Derudover problematiseres taksissystemets ideationelle status og istedet foreslås en tilgang til taksis som et interpersonelt system.

 2. Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroer : Annual Report 445-2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anne Lisbet; Wieczorek, Thies Marten

  Tidlig bladsvampebekæmpelse i praksis I forsøgsserien undersøges hvordan svampebehandling på tidspunktet for smitte påvirker udvikling af bladsvampen og udbyttet, samt hvordan det rettidige sprøjtetidspunkt kan besluttes. De anvendte doseringer i forsøgene er ikke tilladte i praksis. De opnåede resultater skal efterfølgende anvendes til at belyse, hvordan resultaterne kan overføres til praksis.

 3. Hebraica veritas! ... aber was heisst hier schon "Wahrheit"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, SØren

  2006-01-01

  Mogens Müllers velkendte tese, at Septuaginta og ikke Biblia Hebraica er kirkens første Bibel, og at Det Gamle Testamente overhovedet kun har kristelig gyldighed som reciperet i Det Nye Testamente, undersøges fra et historisk, tekstkritisk og hermeneutisk-dogmatisk synspunkt. Konklusionen er, at såvel LXX som BH bidrager til forståelsen af, hvad kirkens første Bibel indeholdt, men at LXX ikke kan tilkendes noget principielt primat, lige som Det Gamle Testamentes totalitet af betydningsmulighed i kristen sammenhæng ikke kan hævdes udtømt i Det Nye Testamntes reception af enkelte passager.

 4. `Hawai, Hawai/ Like a dream/ So I CAME/ But my tears/Are flowing now/ In the canefields´: Beauty´s Price in Philip Kan Gotanda´s Ballad of Yachiyo.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Isabel Seguro Gómez

  2009-01-01

  Full Text Available Oftentimes popular culture depicts Hawaii as an ideal paradise, represented by images of ‘[p]alm trees, a distant mountain (frequently a smoking volcano, and a hula maiden, all surmounted by a splendid full moon’ (Brown 1994. Such a picture clearly contrasts with the labour song quoted in the title of this article, which reflects the exploitation, mainly of Asian workers, in the sugar-cane plantation system—the original basis for (white American prosperity in the islands since the mid-nineteenth century. Philip Kan Gotanda’s play, Ballad of Yachiyo, which premièred at Berkeley Repertory Theatre in 1995, takes place within a Japanese community in early twentieth-century Hawaii. It is loosely based on the silenced story of the playwright’s aunt who committed suicide for bringing shame to the family as a result of an extra-marital pregnancy. Gotanda considers that this particular work is not so much about politics, but about ‘a tone’ and a ‘kind of beautiful sadness’ (1997. Despite the author’s words, Ballad of Yachiyo inevitably has embedded within a political message insofar as it makes references, for example, to working conditions in the sugar plantations, the formation of the first inter-ethnic (Japanese/Filipino trade unions and the expectations of Japanese immigrants in search of the mythical paradise Hawaii was meant to be. That is, by recovering what was once a lost voice, Gotanda reconstructs part of his family’s memory as forming part of Hawaii’s recent history.

 5. Omega-3 fiskeolie : Evidensbaserede helbredsmæssige gevinster og sundhedsøkonomiske gevinster ved et øget indtag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; SØrensen, Jan

  2009-01-01

  Rapport afgrænser sig til evidensbaserede helbredsmæssige gevinster ved et øget indtag af langkædede omega-3, som opnås ved en kost rig på fisk eller som et tilskud af fiskeolier. Der gennemføres en systematisk litteraturgennemgang, som baserer sig på et evidensniveau svarende til styrke A. Det betyder, at gennemgangen inkluderer metaanalyser/oversigtsartikler af enten eksperimentelle studier eller observationsstudier, endvidere indgår udvalgte større RCT, som er refereret i meta-analyserne. Sammenfattende findes på baggrund af litteraturgennemgang, at tilskud af omega-3 har effekt på hjertesygdom ved at nedsætte mortaliteten. Effekten er mest evident ved personer i særlig risiko for at udvikle hjerte-karsygdom, eller som sekundær/tertiær profylakse. Tilsvarende findes også ved tilskud af omega-3 en forebyggende effekt i forhold til iskæmisk apopleksi. Af mulige virkningsmekanismer viser litteraturgennemgangen signifikant effekt af omega-3 til at nedsætte niveauet af triglycerider, der findes yderligere effekt ved at nedsætte blodtryk og hjertefrekvens. Den lipidsænkende effekt har særlig betydning ved diabetes type 2, hvor omega-3 ikke påvirker kontrol af blodsukker. Tilskud af omega-3 har desuden en positiv indvirkning på leddegigt, hvor der findes reduktion i patientvurderede ledsmerter og stivhed af led. Omega-3 reducerer også forbruget af NSAID præparater.  På baggrund af litteraturgennemgangen kan der peges på flere metodiske problemstillinger ved studier vedrørende omega-3 hvor compliance, selvrapportering af diæt, ændring i kostens energi- og fedtfordeling, randomisering og blinding udgør væsentlige områder. Litteraturgennemgangen indeholder tilskud af omega-3 dels som en fiskeholdig diæt og dels som kapsler. Der mangler evidens omkring tilstrækkelig dosis, form og tid vedrørende omega-3. Ernæringsrådets opstillede kostråd anbefaler tilskud af omega-3 fra fiskemåltider pga. andre vigtige næringsstoffer. Denne rapport har baggrund i et "public health" perspektiv, og litteraturgennemgangen understøtter ernæringsrådets anbefalinger om 1-2 fiskemåltider pr. uge. Ud fra et toksikologisk synspunkt indebærer fisk en risiko for forurening af methylkviksølv, litteraturgennemgangen fremhæver dog nettofordele ved at spise fisk med særlig opmærksomhed på at indtage fede fisk, som er rig på omega-3, og begrænse rovfisk og fisk fra særligt forurenede farvande, hvor der er risiko for en skadelig påvirkning pga. højt indhold af kviksølv.  

 6. The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eldar Gaare

  1987-06-01

  Full Text Available Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon pa¬schale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler også nedfall fra atmosfæren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav følger dette næringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra område til område var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for å sammenligne vinterområder og for å overvåke utviklingen av det radioaktive nivå i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet på Dovrefjell for å sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

 7. Mathematical, Computational, and Statistical Aspects of Model Refinement from Small-Angle Scattering Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Martin Cramer

  2014-01-01

  Småvinkelspredning er en eksperimentiel teknik, der blandt andet bruges til at undersøge strukturen af biologiske og kolloide systemer på nanometerskalaen. I denne afhandling gennemgås de forskellige praktiske og teoretiske koncepter, der anvendes, når man ranererer modeller fra småvinkelspredningsdata. Afhandlingen består af fire dele. I den første gennemgås de biologiske systemer, der har været relevante for det præsenterede arbejde. Derefter introduceres teorien bag småvinkelspredning, og vejen fra prøve til data kortlægges. Specifikt fokuseres på de dele af teori og praksis, der er relevant for de emner, der senere bliver diskuteret i afhandlingen. Metoderne og teorien, der præsenteres, er generel, men eksemplerne og projektet som helhed fokuserer på såkaldte HDL-partikler, der er en vigtig komponent i holesterolkredsløbet i kroppen og analoger til disse partikler. Efterfølgende præsenteres den matematiske baggrund, der anvendes, når modeller for småvinkelspredning opstilles og anvendes. Forskellige modelleringsstrategier evalueres og sammenlignes, og metoder, der kan kompensere for instrumentelle eekter i data, gennemgås. I afsnittet derefter introduceres nogle af de forskellige IT-værktøjer, der er udviklet i forbindelse med projektet. De ray-tracing-komponenter, der er udviklet til værktøjerne McStas og McXtrace, introduceres med eksempler, hvorefter implikationerne ved forskellige modelleringsstrategier diskuteres. Slutteligt muses over potentielle udviklingsmuligheder og fremtiden indenfor småvinkelspredning set fra et ITsynspunkt. Sidste afsnit omhandler de statistiske værktøjer, der traditionelt anvendes indenfor feltet. Efter en gennemgang af teorien bag metoderne gennemgås to eksempler på konsekvenserne ved disse metoder, og forslag til forbedringer eller alternativer foreslås. I samme afsnit gennemgås mulighederne for anvendelse af diverse informationsteoretiske metoder indenfor småvinkelspredning samt teorien bag.Efter dette afsnit følger en generel konklusion på afhandlingen og projektet som helhed. De forskellige produkter og resultater forsøges sat i et større perspektiv, og mulige fremtidsscenarier for disse debatteres. I sidste sektion af afhandlingen ndes seks artikler, der er blevet produceret under forløbet, som er relevante i forhold til de emner, der diskuteres i selve afhandlingen. Da disse artikler er produkter af store, tværfaglige samarbejder, er der naturligvis dele af dem, der ikke er relevante for denne afhandling. Jeg vil derfor anbefale, at man kun læser de afsnit, der omhandler modellering, analyse af data og degenerelle konklusioner af artiklerne i sektion 10.2 til sektion 10.5.

 8. Private Arbitration of Incidental Public Law Issues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fælleskommunale selskaber mv. Der sondres i artiklen mellem inarbitrable delspørgsmål, der ikke kan påkendes af voldgiftsretten, og hvor en voldgiftskendelse derom kan kendes ugyldig alene pga. påkendelsen, og arbitrable delspørgsmål, der kan påkendes, men hvor voldgiftskendelsen kun kan blive ugyldig, hvis den indholdsmæssigt strider mod ordre public. Emnet behandles i artiklen under inddragelse af UNICITRAL's model-voldgiftslov, henvisninger til den nye danske voldgiftslov (vgl.), europæisk domspraksis og litteratur samt praksis fra EF-domstolen.

 9. Design of Transition Pieces for Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nezhentseva, Anastasia

  2013-01-01

  Fundering af havvindmøller med et bøttefundament er en alternativ løsning til en monopæl og andre fundamentstyper installeret på vanddybder op til 50?60 m. Bøttefundamentet har en større stivhed end monopælen og kan installeres relativt simpelt og hurtigt. Men da kun få prototyper af bøttefundament er blevet installeret hidtil, kræver dette koncept yderligere undersøgelser før en endelig kommercialisering. Det nærværende ph.d.-projekt handler om form- og materiale-optimering af det såkaldte "overgangsstykke" (TP), som forbinder vindmøllens tårn med bøttefundamentet. Trekantede flange-forstærkede forskydningspaneler (forstærkninger) udført i stål er traditionelt anvendt som overgangsstykke. Den traditionelle løsning er dyr at producere, kræver korrosionsbeskyttelse og har problemer med udmættelse i svejsesamlingerne forårsaget af kombinerede cykliske belastninger fra vind og bølger. Formålet med ph.d.-projektet har været at modellere og finde en alternativ udformning af dette overgangsstykke vha. FEA, hvor et alternativt materiale, Compact Reinforced Composite (CRC®) eller "The New Concrete", anvendes. CRC® blev opfundet af Aalborg Portland A/S i 1986 som et meget stærkt højstyrkekompositmateriale med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen. En undersøgelse af bearbejdelighed og trykstyrke af denne højstyrkebeton blev foretaget på et parti højstyrkebetonemner støbt på AAU. Derudover blev et Computertomografi (CT) forsøg (en ikke-destruktiv diagnostisk billeddannelsesteknik) udført for at undersøge fiberorientering og fiberfordeling samt tilstedeværelse af revner og luftlommer. Først blev der foreslået en konisk udformning af TP i tre materialekonfigurationer: CRC®-stål komposit, ren CRC® og en stålskal. Bæreevnen i BGT blev kontrolleret, og en stabilitetsanalyse af skallerne blev udført. Desuden blev en ikkelineær følsomhedsanalyse udført, og de tre modeller blev sammenlignet med hensyn til følsomhed overfor små geometriske imperfektioner, der kan forekomme under produktionsprocessen. Denneundersøgelse viste, at et overgangsstykke lavet af ren CRC® var mindst følsomt, hvorfor dette materiale blev anvendt i yderligere undersøgelser. Formoptimering af overgangsstykket blev udført vha. foreløbige elastiske beregninger og ikke-lineær finite element analyse. To CRC® materialemodeller med varierende tryk- og trækstyrke blev foreslået til en sammenligning. Ydermere blev foreslået at indføre udskæringer for at spare på materialeforbruget og muligvis for at minimere scour og bølgelast på overgangsstykket. Der blev udvalgt flere forskellige udformninger af overgangsstykket til evaluering af scour under en konstant ensrettet strøm, hvor "clear water" (”klart vand”) og "live bed" (”levende bund”) regimer blev genereret i lille skala. Udviklingen af scour-hullets geometri, scour-volumen og ligevægtsscourdybden omkring overgangsstykket blev undersøgt. Scour-beskyttelse omkring bøttefundamentet er også blevet diskuteret. Derudover blev hydrodynamiske belastningsforsøg udført i lille skala på dybt vand med regelmæssige og xii Nezhentseva uregelmæssige bølger for at studere påvirkningen fra udskæringerne og for at finde den udformning, der kunne minimere påvirkning fra bølgekræfter på overgangsstykket. Ud fra resultaterne af den foreliggende undersøgelse anbefales det at masseproducere overgangsstykker til havvindmøllebøttefundamenter lavet af højstyrkebeton med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen.

 10. Penetrating a wall of introspection : a critical attrition analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, BjØrn Friis; Rump, Camilla Østerberg

  2013-01-01

  Gennem tiderne har mangen et studie og undersøgelse bekræftet professorer såvel som studerende i deres mistanke om, at de studerende der droppede ud, var dem der havde valgt det forkerte studie. Det er ganske rigtigt, at dette er den mest nærliggende begrundelse man kan give, hvis man som studerende begyndte på et studie man endte med at beslutte sig for at forlade. Det vil dog være en fejltagelse at slutte, at årsagen til beslutningen er den samme som begrundelsen for beslutningen. Ikke desto mindre er det, det der sker, når en mere målrettet vejledning af nye studerendes studievalg anbefales på baggrund af frafaldsundersøgelser der konkluderer at problemet skyldes forkerte eller misinformerede studievalg. Sådanne konklusioner misser pointen: givet, at en studerende opdager at han eller hun har valgt det forkerte studie, findes der en oplagt mulighed for at undersøge hvilke oplevelser der havde indflydelse på beslutningsprocessen undervejs i uddannelsesforløbet. Den mulighed forpasses, hvis begrundelse og årsag forveksles. I denne artikel tager vi udgangspunkt i en række studier af frafald, vedholdenhed og læring på videregående uddannelser, og begrunder at hvis man vil forstå den proces der leder frem til en beslutning om at droppe ud af et studie, må man tage højde for at det at være og blive studerende er et komplekst samspil mellem e´t individ og en institution, som i sin tur udgøres af en række individer (herunder de studerende der måtte falde fra), kulturer (herunder fagkulturer) samt en lang række dybt forankrede vaner og traditioner. Inden for rammen af sådan et perspektiv vil det være forkert at sige at uddannelsen var forkert til den studerende, ligesom det ville være forkert at sige at den studerende var forkert til uddannelsen. Hvis noget var forkert, så var det situationen. Dette perspektiv udnytter vi til at foretage en grundig analyse af syv interviews med tidligere fysikstuderende, der havde valgt at forlade fysikstudiet ved Uppsala Universitet i Sverige. I interviewene bedes de studerende begrunde deres frafald. Men analysen såvel som interviewet tager sit omdrejningspunkt i, at de begrundelser der gives også har en baggrund. Det vi finder ud af er, at dette omdrejningspunkt har et forskelligt fokus afhængigt af perspektiv. Interviewerens fokus tager udgangspunkt i et ønske om at forstå de strukturelle betingelser omkring fysikstudiet der danner baggrund for frafaldets begrundelse. De studerende selv, tager udgangspunkt i sig selv. For at illustrere dette forhold benytter vi Aristoteles årsagsbegreb i analysen, og viser at de årsager de studerende bruger som baggrund til at forklare deres beslutning om at forlade studiet, har en væsentlig anden karakter, end årsager der kan knyttes til strukturelle betingelser omkring fysikstudiet. Konklusionen er, at hvis ikke man gør sig det klart, når man undersøger årsager til frafald, så er udbyttet i bedste fald en for simpel forståelse for de årsager, strukturelle såvel som individuelle, der måtte kunne knyttes til frafald fra videregående uddannelser.

 11. En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ambrosia Hansen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.

  Mange organisationer arbejder i dag med at udvikle en strategi med målsætninger for forskellige områder af organisationens opgaveportefølje. Således også Syddansk Universitet (SDU som i september 2003 kunne præsentere sine visioner og målsætninger for den videre udvikling af e-læring på SDU. Denne artikel giver eksempler på, hvordan universitetet med forskellige initiativer arbejder på at efterleve strategiens visioner og målsætninger.

 12. Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2006-01-01

  Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange om året, har set store dele af verden, og konsekvent sammenligner priser, kvalitet, udbud og oplevelser med hinanden. Guidehåndbøger som Lonely Planet og Rough Guide for eksempel anviser oplevelser over hele kloden med plus- og minusoplevelser. Hjemmesider som fx http://www.pilotguides.com/ giver mulighed for at diskutere de fedeste oplevelser, og der udveksles travel stories, og favorite destinations udpeges og diskuteres.

 13. Forstørret nakkefold kan ses ved osteogenesis imperfecta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schönewolf-Greulich, Bitten; Skibsted, Lillian

  2011-01-01

  A limited number of reports published since 2001 have described an association between increased nuchal translucency (NT) and osteogenesis imperfecta (OI). We report a new case which underlines the frequency of this association as well as the importance of follow-up and genetic evaluation. In the present case, ultrasound scanning at 13 weeks of gestation showed a NT of 3.2 mm and no other pathological findings. At 20 weeks a severe skeletal dysplasia was diagnosed by ultrasound. The pathology report of the aborted foetus indicated OI, and DNA analysis confirmed a COL1A1 mutation.

 14. Inficerede bronkogene cyster kan forårsage recidiverende luftvejsinfektioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØndergaard, Eva Bjerre; Kleive, Dyre Berg

  2012-01-01

  Bronchogenic cysts are congenital and are caused by an abnormal budding of the endotracheobronchial tree in the first trimester. They are typically located in the thoracic cavity and are often diagnosed in early childhood due to persistent respiratory symptoms such as stridor, cough and dyspnoea. In adults bronchogenic cysts are seldom. Secondary infection is rare. We present two patients with infected bronchogenic cysts. The patients were both treated at the Department of Cardiothoracic Surgery, Rigshospitalet, within a period of six months.

 15. Patientsikerhedskultur kan facilitere høj klinisk kvalitet.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Solvejg; Bartels, Paul

  2014-01-01

  More and more health care organisations strive for a cost-effective, safe quality of care. Some studies have found simultaneous improved safety culture and reduction of patient harm following improvement activities like patient safety walk around, team training or multifaceted intervention programmes. There is a lack of evidence concerning the relationship between improved patient safety culture and reduction of patient harm in a Danish health-care setting. Currently a Danish validation of the Safety Attitude Questionnaire and an intervention study to improve patient safety culture is ongoing.

 16. Hyperkalcæmi kan være eneste debutsymptom ved sarkoidose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermanrud, ThorbjØrn; Janner, Julie HjortsØ

  2014-01-01

  Sarcoidosis is an ordinary systemic inflammatory disease that can affect many organs. It is characterized by development of non-necrotizing granulomas. It commonly affects lungs (80%) while hypercalcaemia is found in 5% and reflects an activation of T-cells within the granulomas that causes an overproduction of 1,25-dihydroxyvitamin D3. We describe a case where hypercalcaemia was the only symptom in a patient with extrapulmonary sarcoidosis, and the investigation was misled by different serologic findings though PET-CT showed fludeoxyglucose uptake in the biceps femoris muscles. The diagnosis was made after a biopsy.

 17. Kundlojalitetsforskning : Kan kundlojalitetsprogram verkligen skapa lojalitet?

  OpenAIRE

  Romppanen, Maiju; Kellgren, Cecilia; Moradi, Ladan

  2007-01-01

  Background: During the last decades the efforts to foster customer relationships have become important due to increased competition in the consumer markets. One of the most popular strategies have been to introduce customer loyalty programs which are believed to enhance the customer loyalty. The popularity of the customer loyalty programs is based on the beliefs that loyal customers are lucrative and these programs would bond the customers to the company. More recently however, the discussion...

 18. Cancer kan være differentialdiagnose ved psykiatriske symptomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eibye, Simone; Speyer, Helene

  2015-01-01

  We present a patient with psychiatric symptoms as the first manifestation from an undetected brain tumor. The patient had symptoms of psychosis and a prior history with depression. A slight alteration in consciousness was found but no neurological deficits. Blood tests showed increased infection counts and particularly increased creatinine kinase. A large frontal glioma cerebri was found on cranial computed tomography and was surgically removed. The symptoms fully resolved afterwards. Psychosis can present with a variety of symptoms but particularly altered consciousness should arouse suspicion of physical origin.

 19. Kan brugerundersøgelser overhovedet afdække brugernes leksikografiske behov?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  2008-01-01

  This contribution discusses lexicographic user research on the basis of the function theory. It starts with a theoretical discussion of the concept of lexicographically relevant user needs and points out several different types of lexicographic needs that have to be taken into account when doing user research. It then discusses the positive and negative aspects of the various methods used in lexicographic user research, i.e. questionnaires, interviews, observation, protocols, experiments, tests, and log files. With reference to both lexicographic and sociological literature, it then raises a number of problems common to most of the lexicographic user research carried out until now and calls upon lexicographers to use scientific sociological methods in future research. Finally, it proposes a number of alternative methods in order to get more knowledge about the real user needs.

 20. Natalizumab kan inducere progressiv multifokal leukoencefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Theódórsdóttir, Asta; Blaabjerg, Morten

  2014-01-01

  A 41-year-old woman with relapsing-remitting multiple sclerosis came to the outpatient-clinic, prior to a scheduled infusion with natalizumab. She had been treated with natalizumab for four years. Prior to treatment she did not wish to have her John Cunningham virus status tested. At the consultation she appeared disoriented and answered questions inadequately. An MRI was consistent with progressive multifocal leucoencephalopathy, and treatment with plasmapheresis was startet immediatly. The patient deceased four months later.

 1. Der kan skabes patientsikkerhed i kliniske mikrosystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Gäre, Boel Andersson

  2012-01-01

  Patients, health-care professionals and the public expect safe health care. The system, however, is not safe and patients are being harmed. Workplace and organizational conditions and human factors contribute to these harms and a system approach is needed to avoid them. In clinical microsystems (CMS), the frontline units of health care, staff and patients can make care safer by learning about their system, its processes, members and purposes. Approaches from patient safety should be integrated in the daily work of every member of the CMS to reduce risk, implement safe practices and learn from errors. We summarize methods for use in CMS and offer ideas for fostering a proactive culture of patient safety.

 2. Den finske folkeskole : hvad kan vi lære

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  Det er velkendt, at finske skoleelever scorer højt på fagligheden. mere overraskende er det, at de finske skoler også er verdensmestre i at mindske effekten af social ulighed. Hvad er forklaringen? Fysisk medie: DVD ISAN: 978-87-992991-0-2

 3. Peritoneal tuberkulose kan diagnosticeres med laparoskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwensen, Jakob FerlØv; Bulut, Mustafa

  2014-01-01

  A 17-year-old man with weight loss, abdominal pain and fever for three months was admitted to the Digestive Disease Centre. Laboratory tests revealed leucocytosis and a low haemoglobin level, and a CT-scan of the abdomen indicated non-specific abscess cavities. Diagnostic laparoscopy was conducted and widespread pale nodules were found throughout the peritoneum. Consequently, the patient was diagnosed with peritoneal tuberculosis. This case demonstrates that atypical manifestations of tuberculosis exist in Denmark and that laparoscopy with biopsy can be performed to obtain the diagnosis when suspecting peritoneal tuberculosis.

 4. Anfaldsvis abdominalia kan være abdominal migræne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Eva Marie; NØjgaard, Camilla

  2014-01-01

  A lot of patients suffer from abdominal pain, nausea and vomiting. They are often seen in many departments and specialities. A few of these may suffer from abdominal migraine and can be treated well with antimigraine medication. This is a case report of a 25-year-old woman predisposed to migraine and with migraine headache who suffered from attacks of abdominal pain, anorexia, nausea and vomiting. She was thoroughly examined without any signs of abdominal pathology and was then referred to a neurological specialist who successfully treated her with propranolol.

 5. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Birgit; Christensen, Karen

  2011-01-01

  The prevalence of positional plagiocephaly is increasing. A systematic database search (Cochrane, MEDLINE, Embase, Cinahl and PEDro), critical appraisal and systematic evaluation of the quality of 14 selected studies show that the following are certain risk factors for the development of positional plagiocephaly: supine sleeping position, positional preference, one-sided handling of the child, male sex, delayed motor development, reduced neck mobility, too little "tummy time", firstborn, multiple births and premature children. Recommendations for prevention are provided.

 6. Helsekulturer” Hvordan kan sykepleiestudenter øke sin kulturkompetanse?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger- Lise Magnussen

  2013-06-01

  Full Text Available Abstract”Health cultures”How can nursing students improve their knowledge about different cultures?A learning project for nursing students and multilingual students in high school.Norway is a multicultural society, and the need for knowledge about different cultures will be present in several professions, including nursing. During practice, nursing students will most probably meet immigrants, either as a colleague or a patient. Do students have enough knowledge about their cultural background, and how can this knowledge be acquired? Is it possible to create "cultural meetings" when they are in practice, so nursing students can get to know different cultures during their education? Working together with multilingual students in high school can be a way to create cultural meetings. Such cooperation can provide mutual learning, community and integration. The learning project "Health Cultures" is based on cultural meetings and uses project as learning method. The project is conducted while students are in practice in municipal health services. 

 7. Kan isoleret måling af kalcitonin erstatte pentagastrintest?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frohnert, Juliana; Jönsson, Asa Lina

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Serum calcitonin is used as a tumour marker in patients with medullary thyroid carcinoma. Traditionally, stimulation of calcitonin secretion with pentagastrin has been used. This may, however, cause significant discomfort for the patient. We studied whether measurements of basal calcitonin could replace the pentagastrin test. MATERIALS AND METHODS: Forty-three patients were consecutively included. Pearson correlation coefficient (r(2)) was used for calculation of calcitonin values. RESULTS: We performed 104 pentagastrin tests in 43 patients. The squared correlation coefficient (r(2)) between calcitonin values before and after stimulation was between 0.662 and 0.919. One patient had very high and rather divergent calcitonin values. Exclusion of this patient increased r(2) to between 0.923 and 0.999. In 9 of 104 pentagastrin tests (8.7% , 95% CI: 3.3-14.1%), serum calcitonin was higher than the cut-off level in normal subjects after pentagastrin stimulation, but lower before (discrepancy). However, this would have no clinical consequences in any of the cases because serum calcitonin remained measurable, i.e. remnant thyroid tissue had to be present. CONCLUSION: In conclusion, good agreement is present between calcitonin values before and after stimulation with pentagastrin. In some cases, the pentagastrin test may be replaced by point measurements of serum calcitonin. However, further studies are necessary. Udgivelsesdato: 2008-Oct-6

 8. Aktiv brugerinddragelse : Hvor langt kan vi gå?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Nikolai; Andersen, Lotte BØgh

  2013-01-01

  Kommunerne vil gerne forvandle passive modtagere af offentlig service til aktive, beslutningsdygtige brugere. Potentialet er stort, men der er også fare for at tabe nogle borgere i processen. KORA har derfor udviklet et mål for, om den enkelte borger evner brugerinddragelse.

 9. Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schelde, Jacob; Authried, Georg

  2015-01-01

  Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica triggers an inflammatory response when phagocytosed which eventually causes fibrosis. We present a 45-year-old male Danish sand-blaster who developed silicosis, and due to rapid decline in lung function received a lung transplant with an excellent result.

 10. Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schelde, Jacob; Authried, Georg

  2015-01-01

  Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica triggers an inflammatory response when phagocytosed which eventually causes fibrosis. We present a 45-year-old male Danish sand-blaster who developed silicosis, and due to rapid decline in lung function received a lung transplant with an excellent result.

 11. Cowdens syndrom kan være en diagnostisk udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Anne-Bine; Gerdes, Anne-Marie

  2014-01-01

  Cowden syndrome is a rare autosomal dominant overgrowth syndrome with a predisposition to cancer. The overgrowth and cancer may occur in many different tissues, which makes it a challenge to recognize it, but due to the high risk of cancer early diagnosis is important. We present the Danish screening guidelines for patients with Cowden syndrome.

 12. Hovedpine kan skyldes spontan intrakranial hypotension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lasse Berg; Bjarkam, Carsten Reidies

  2014-01-01

  Spontaneous intracranial hypotension (SIH) is an uncommon condition associated with postural headache, nausea and dizziness. It is believed to be secondary to a dural tear with resultant cerebrospinal fluid (CSF) leak. This is a case report of a pregnant woman (gestational age 31 weeks) who contacted an obstetric department because of severe headache. Pre-eclamp-sia was suspected, but not found. An MRI showed a CSF leak at C1-C2 level and intracranial signs of SIH. The woman was treated with an autologous blood patch and recovered quickly. Focus on subjective symptoms and MRI findings seem to be important in the diagnostic procedure of SIH.

 13. Visse analgetika kan med fordel anvendes transdermalt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Martin; Holmgaard, Rikke

  2015-01-01

  Certain opioids can preferably be administered transdermally Many patients experience acute or chronic pain. The options for treating these pain conditions are many, and particularly products for topical application are gaining ground. NSAID for topical use is a good alternative to NSAID administered orally due to less systemic side effects. Transdermally delivered opioids have proven to be as effective as morphine in pain management of chronic, moderate to severe pain. The steady delivery and lower risk of breakthrough pain overweigh the higher cost and risk of adverse events compared to the orally delivered opioids.

 14. Kaffe kan være gavnlig ved leversygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Maria; Thiele, Maja

  2014-01-01

  Coffee is one of the most commonly consumed beverages in the world. Consequently, it is important to consider the impact of coffee on health and disease. A daily intake of at least three cups of coffee is likely to have beneficial health effects, especially in patients at risk of liver diseases. Coffee has been associated with decreased liver inflammation, prevention of cirrhosis, reduced steatosis and lower incidence of hepatocellular carcinoma. It is not yet possible to make clear recommendations, but coffee can likely be included as part of a healthy diet for patients with liver diseases.

 15. Fibromyalgi, diagnostik og praevalens. Kan kønsforskellen forklares?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bartels, Else Marie; Dreyer, Lene

  2009-01-01

  Most non-inflammatory musculoskeletal diseases are more common in women than in men. Fibromyalgia is characterised by chronic generalised muscle pain. The male:female ratio is 1:9. Interacting factors including genetic, hormonal, environmental and behavioural elements may cause this condition, and there are possibly subgroups of which one has shown to be treatable. A different pathogenetic appearance in the two sexes may also be present. The gender difference may partly be explained by the fact that pressure pain test in tender points forms part of the diagnosis. This may leave some male fibromyalgia patients unrecognized. Udgivelsesdato: 2009-Nov-30

 16. Venturekapital -- mere end blot kapital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anders Paarup; Vintergaard, Christian

  2006-01-01

  Det er alment kendt at venture kapitalister kan understøtte den entreprenelle proces gennem kapitaltilførsel til det nye venture. Venture kapitalister kan derudover også bibringe iværksætteren andre typer ressourcer (management, marketing, adgang til netværk etc.), hvorved venture kapitalisten også bliver rådgiver for iværksætteren. Venture kapitalistens rolle som rådgiver er imidlertid ikke uden problemer, idet der naturligvis kan opstå konflikter mellem iværksætteren og venture kapitalisten. Denne dobbeltrolle er specielt udtalt hos corporate ventures

 17. Storby og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie CarØe

  2014-01-01

  Det kan diskuteres, hvor bogstavelig man skal tage forudsigelsen om sekularisering eller religionens forsvindende betydning, men i dag kan en nærmere undersøgelse af livet og infrastrukturen i storbyerne bekræfte, at religion som sådan ikke er forsvundet fra byernes offentlige rum. Kan København på den baggrund siges at være en post-sekulær by? Dette spørgsmål diskuteres på baggrund af migration og globalisering og via eksempler, som udgøres af islamisk mode i gadebilledet, og opførelsen af moskéer.

 18. Svært at afgøre om grise smittes med PRRSV før eller efter fravænning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Charlotte Sonne; Larsen, Lars Erik

  2014-01-01

  Til at afgøre om Porcin Reproduktions- og Respiratorisk Syndrom Virus (PRRSV) cirkulerer i farestalden eller kun i smågrisestalden kan næsesvaberprøver af alle grise ved fravænning være en hjælp. Resultatet fra et enkelt fravænningshold kan dog ikke stå alene, når det skal afgøres om en tømning af smågrisestalden er tilstrækkeligt for at der fremadrettet kan produceres PRRSV-negative grise ved 30 kg. Det vil ofte være nødvendigt at tage næsesvaberprøver af alle grise i flere fravænningshold.

 19. Bygningsudformning og varmebehov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, SØren

  1997-01-01

  Denne SBI-anvisning kan bruges til at vurdere varmebehovet ved udformningen af en bygning, uden at det er nødvendigt at foretage egentlige beregninger. Anvisningen knytter sig til energirammebestemmelserne i de nye bygningsreglementer: Bygningsreglementet fra 1995 og Bygningsreglement for småhuse 1997. Anvisningen henvender sig primært til projekterende arkitekter og ingeniører, men også andre med interesse for bygningsudformning og energiforbrug kan have gavn af den. Anvisningens vejledninger kan dog ikke erstatte egentlige beregninger, fx som dokumentation til byggemyndighederne.

 20. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-NL-2011-93

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

 1. Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/93

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

 2. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/91

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

 3. Begrænsningsrettigheder for FPSO-enheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Erik Kundby

  2014-01-01

  I artiklen undersøges mulighederne for, at rederen eller ejeren af en FPSO-enhed, som almindeligvis benyttes til indvinding af olie offshore, kan begrænse sit erstatningsansvar for olieforurening i henhold til de to maritime regimer i sølovens kapitel 10, om ansvar og erstatning for olieskader, og kapitel 9, globalbegrænsningen. Det konkluderes, at rederen, der ikke tillige er bevillingshaver i medfør af undergrundsloven, som udgangspunkt kan begrænse sit erstatningsansvar efter begge regimer. Sølovens kapitel 9 kan dog alene påberåbes, når sølovens kapitel 10 ikke finder anvendelse.

 4. Upgrading of the non-residential building stock towards nZEB standard : Recommendations to authorities and construction industry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haavik, Trond; Helgesen, Paul Jacob

  2014-01-01

  Eksempler på enerirenovering af bygninger som ikke anvendes til beboelse har vist, at det samlede primær-energiforbrug kan reduceres drastisk, samtidig med forbedringer af indeklimaets kvalitet gennem renovering af bygningernes passive og aktive systemer. De fleste bygningsejere er ikke klar over at disse besparelser er mulige, og har derfor en tendens til at sætte mindre ambitiøse mål. Bygninger der ikke renoveres i dybden kan være en tabt mulighed for årtier. Målene for IEA SHC Task 47 er at udvikle en solid vidensbase herunder: hvordan man renoverer bygninger som ikke anvendes til beboelse mod energineutralitet (nZEB) på en bæredygtig og omkostningseffektiv måde; måder at identificere vigtige markedsmæssige og politiske spørgsmål; og effektiv markedsføring af strategier for disse renoveringer. Denne rapport beskriver arbejdet i Subtask B, som omhandler markedet, politiske spørgsmål og marketingsstrategier for dybtgående energirenovering af bygninger som ikke anvendes til beboelse.

 5. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne egenskaber. Det betyder, at avlsværdier for alle egenskaber med stor sikkerhed kan skønnes allerede tidligt i minkens liv, før det afgøres, om den skal bruges til avl eller ej. Vi kender endnu ikke den sikkerhed, der kan opnås med genomiske avlsværdier, men baseret på andre arter, vil det være realistisk at forvente en 2 til 4 dobling af den avlsfremgang, der kan opnås i dag. En forudsætning for at udnytte genomisk selektion i mink vil være, at denne teknologi udnyttes i et mindre antal avlsbesætninger

 6. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-NL-2011-91

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning.

 7. Selskabsskatterettens grundbegreber (2) : nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen behandler nogle hovedtræk af selskabsskatteretten i Danmark. De væsentligste emner er: Selskabsskatterettens betydning ved rådgivning om selskaber og andre juridiske personer, retsgrundlaget i Danmark, EU og OECD, de relevante skattesatser, ubegrænset dansk skattepligt for selskaber, fonde mv., skat af fonde og skat af foreninger, herunder valget mellem fond og forening, begrænset dansk skattepligt for udenlandske selskaber, selskabernes ønske om minimering af skatten og værnsreglerne opstillet i denne anledning, dansk og international sambeskatning samt afståelsesbeskatning og skattemæssig succession. Artiklen er den anden af to artikler i Revision & Regnskabsvæsen,som gennemgår den danske selskabsbeskatning og sætter den i en international sammenhæng.

 8. Selskabsskatterettens grundbegreber (1) : Nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen behandler nogle hovedtræk af selskabsskatteretten i Danmark. De væsentligste emner er: Selskabsskatterettens betydning ved rådgivning om selskaber og andre juridiske personer, retsgrundlaget i Danmark, EU og OECD, de relevante skattesatser, ubegrænset dansk skattepligt for selskaber, fonde mv., skat af fonde og skat af foreninger, herunder valget mellem fond og forening, begrænset dansk skattepligt for udenlandske selskaber, selskabernes ønske om minimering af skatten og værnsreglerne opstillet i denne anledning, dansk og international sambeskatning samt afståelsesbeskatning og skattemæssig succession. Artikilen er den første af to artikler i Revision & Regnskabsvæsen,som gennemgår den danske selskabsbeskatning og sætter den i en international sammenhæng.

 9. Forældresamarbejde frem for anonymiserede drøftelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  MØrck, Line Lerche

  2008-01-01

  Forskerkommentar til Praksisbeskrivelsen fra Faxe Praksisbeskrivelsen er interessant, fordi den går tæt på ovennævnte fire personer med forskellig faglig baggrund. De mødes hver 14. dag i distriktsteamet, hvor tværfaglige løsninger for børn i vanskeligheder er på dagsordenen. Tidlig indsats fremhæves alle steder og fremstår vel nærmest som et indiskutabelt ideal for en god indsats. Men af Faxe-undersøgelsen fremgår det, at for tidlig indsats også kan have sine begrænsninger især for forældresamarbejdet. Kommentarer anbefaler at prioritere det almene forældresamarbejde, for dermed bedre at kunne vende mere alvorlige bekymringer i en direkte dialog med forældrene. Det anbefales, at forældrene inviteres med til alle møder om deres barn. I en praksis, hvor forældreinddragelse er en selvfølge, kan teamet ind i mellem bedre anvendes som et arbejdsmiddel uden forældre-deltagelse. Men efterfølgende er det vigtigt at træffe eventuelle beslutninger på møder, hvor forældrene er med. Det bør ske for at modvirke tendenser til, at distriktsteamsamarbejdet forskyder magten til de professionelle på bekostning af børn og forældre. Udgivelsesdato: 10.01.08

 10. Danske dagblade. 10 års økonomisk analyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Degn

  1991-09-01

  Full Text Available Den danske dagbladsbranche er præget af uro med fusioner, samar- bejdsaftaler, opkøb og lukninger. Hans Degn, lektor ved Den Grafiske Højskole, tager i artiklen temperaturen på branchens økonomi i perioden 1980-89. Han tegner herigennem omridset af en diagnose for branchen og dokumenterer balndt andet, at de økonomiske vilkår for henholdsvis provins-, regional- og landsaviser er meget forskellige; derfor hverken foreskriver eller anbefaler han nogen bestemt kur. Men hans redegø- relse og omfattende talmateriale, der omhandler udviklingen i avissalget, redaktionsudgifter, annonceindtægter, produktionsudgifter m.m., giver et sjældent indblik i dansk dagbladsøkonomi, som kan give en bedre for- ståelse for de strukturelle ændringer, som dagspressen nødvendigvis må gennemføre i de kommende år. Vi beklager, at det i nogle af figurerne kan være vanskeligt at skelne de enkelte kurver præcist; sammenholdt med den ledsagende tekst har de dog en vis illustrativ værdi. Af hensyn til læsningen er figurerne anbragt samlet efter artiklen.

 11. Darwinkalenderen 2009 : 200-året for Darwins fødsel og 150-året for udgivelsen af Om arternes oprindelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Peter C.; Bek-Thomsen, Jakob

  2008-01-01

  Glæd din bionørdede kæreste (der ikke kan få nok af Darwin), din mor (der altid har været lidt vild med ham), din far (der elsker biller), dine søskende (som du endelig kan give en gave, du gerne selv ville have), dine børn (der trænger til lidt dannelse), din bedstefar (der ligner Darwin), din bedstemor (der heldigvis ikke gør), din præst (der vil tage den med i sin prædiken), alle dine venner (for at minde dem om, at der er andet i livet end pizza) eller dig selv (fordi du simpelthen ikke kan undvære den). Her er med andre ord den perfekte gave til alle Darwinelskere og -hadere. Et helt år fyldt med sjove, spændende, oplysende, rystende og rørende citater af Darwin selv, hans familie, venner og fjender. Hver eneste dag byder på et nyt citat og en passende illustration.

 12. Aspergillusinfektioner i cavum nasi og paranasale sinus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Charabi, S.

  1988-01-01

  Aspergillus-infektioner i cavum nasi og paranasale sinus er sjældne, men forekommer med tiltagende hyppighed. Dette skyldes dels hyppigere biopsitagning, dels et øget antal disponerede patienter. Aspergillus-infektionen kan være invasiv eller ikke-invasiv. Ved den ikke-invasive form danne i bihulen et aspergillom, som hovedsagdelig består af tætliggende svampehyphae. Aspergillus-infektioner forekommer især hos disponerede patienter, fx cancerpatienter, diabetikere eller patienter med nedsat immunforsvar af anden årsag. Sygdommen kan imidlertid også ses hos i øvrigt raske patienter, hvilket illustreres af to sygehistorier. Diagnosen kan stilles ved mikroskopi, ved dyrkning og evt. ved serologiske undersøgelser. Røntgen undersøgelse af bihulen viser forandringer som ved kronisk sinuitis af anden årsag, men undertiden ses et centralt røntgenfast parti, som skyldes forkalkninger. Ved ikke-invasiv Aspergillus-infektion er behandlingen operativ sanering og lokal anti-mykotisk behandling, medens der ved den invasiveform tillige bør gives systemisk antimykotisk behandling.

 13. Drop pensionsgarantierne, men hold fast i de livsvarige ydelser!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  Lav rente og stigende levealder giver pensionsselskaber med garantiprodukter problemer med solvensen i disse år. Den igangværende afvikling af garantier er en god ide, men man bør ikke benytte lejligheden til at droppe de livsvarige ydelser. I modsætning til den individuelle opsparer kan et pensionsselskab nemlig stort set omkostningsfrit eliminere den enkeltes usystematiske risiko for at leve længere end gennemsnittet. Derimod har pensionsselskabet ikke specielle forudsætninger for at håndtere den systematiske risiko fra en stigning i levetiden, idet en universel risiko ikke kan forsikres. Vi foreslår, at denne risiko håndteres af den enkelte på baggrund af information fra pensionsselskabet om den forventede pension og levealder. En involvering af opsparerne i de naturlige valg vedrørende arbejde, fritid og forbrugsprofil kan også styrke den økonomiske forståelse og ansvarlighed.

 14. Sprogtilegnelse i Danmark : Nutid og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  HØjen, Anders; Bleses, Dorthe

  2009-01-01

    Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle længere udredninger, men vi håber at det fremgår af de foregående kapitler at forskning i sprogtilegnelse ikke alene er interessant i sig selv, men også har stor samfundsmæssig værdi. For det meste går sprogtilegnelsen "af sig selv", men ikke altid. For at der kan sættes ind med de rette tiltag, er det nødvendigt at have detaljeret viden om den normale sprogtilegnelsesproces og om hvor og hvorfor der opstår problemer. Formålet med dette kapitel er at give et overblik over nogle af de vigtigste indsigter i sprogtilegnelsen som de foregående kapitler har givet, og at pege på nye forskningsmæssige og samfundsmæssige perspektiver.

 15. Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.

 16. Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/SE/2010/88

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel. DMU har ingen specifikke kommentarer til EFSA

 17. Pilotprojekt : musikterapi som personcentreret terapiform med frontotemporalt demensramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Ottesen, Aase Marie

  2006-01-01

  Formålet med pilotprojektet er at lave en vurdering af om der med udgangspunkt i livskvalitetsforskning kan peges på relevante måleredskaber som generelt kan anbefales i forhold til svært demensramte, samt hvilke der specifikt kan anvendes til måling af individuel musikterapi med personer med frontotemporal demens. ’Musikstimulering’ beskrives i et litteraturstudie fra Socialministeriet som den mest undersøgte af nyere pleje-/omsorgsmetoder, og det anses derfor som relevant at fokusere på musikterapi som metode. Der lægges i pilotprojektet vægt på at udpege valide måleinstrumenter som kan anvendes til at måle det enkelte omsorgsforløb i praksis og af praktikere, for i et mere langsigtet perspektiv, bl.a. som led i en postdoc-forskningsstilling ved Aalborg Universitet, at samle denne dokumentation i større (evt. internationale) undersøgelser. Udover litteraturgennemgang indeholder projektet en praksisafprøvning og dokumentation af to musikterapeutiske forløb. På baggrund af de alvorlige sociale konsekvenser affrontotemporal demens er det relevant at afprøve om musikterapi kan have en effekt i forhold til denne målgruppe. Til vurdering af to musikterapeutiske forløb indsamles en bred vifte af data: kvantitative data vha. ADRQL, CMAI og NPI og kvalitative data i form af inddragelse af livshistorie og analyse af videomateriale. Det vurderes at musikterapi er meget relevant for denne målgruppe, og det ses at de to deltagere har et positivt udbytte af musikterapien målt som enten en stigning i livskvalitet, reduceret agiteret adfærd eller lavere forstyrrelses- og belastningsgrad for personale.

 18. Begærets dramaturgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Ole Fogh

  Lederens begær efter magt og indflydelse må være fordelt således, at han ikke handler for egen vindings skyld. Men selv om denne bestræbelse lykkes, kan lederen ikke kontrollere sit eftermæle, og derfor vil så mange ledere gerne have en finger med ved fabuleringen af fortællingen om sig selv. De hyrer hofskjalde, der i dag kaldes kommunikationsarbejdere, PR-folk og spindoctors. De vil have vidnesbyrd, der viser, at de kunne administrere deres begær på anstændig vis.

 19. Dansk tv-dramas internationale succes : Inside Danish TV’s thriller factory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2012-01-01

  Det er altid smigrende, når man i udlandet ikke blot importerer danske kulturfænomener, men tilsyneladende også værdsætter dem. Endnu bedre er det, når de giver anledning til debat. Og der har faktisk udfoldet sig en seriøs diskussion bl.a. på netaviser i den engelsk-talende verden – ikke kun om, hvad dansk tv-drama er, kan og vil, men også mere generelt om sprog og kultur.

 20. Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-BE-2011-98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

  BIOSCIENCE’s konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den gen-modificerede FG72-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle so-jabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebear-bejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opfor-mering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicidtolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etablere nye planter i Danmark.

 1. Fish health and fish quality : Effects of tissue regeneration from a molecular perspective

  OpenAIRE

  Ingerslev, Hans-Christian

  2010-01-01

  Akvakultur er en verdensomspændende industri, der producerer en stigende mængde fisk årligt. Kvaliteten af fiskens kød er afhængig af mange biologiske og ikke-biologiske faktorer. Infektiøse sygdomme er kendt for at kunne give blødninger og vævs ødelæggelser i muskulaturen, der kan medføre arvævsdannelse efter at fisken er kommet sig over sygdommen. Dette vil sandsynligvis efterfølgende påvirke nogle kvalitetsparametre i kødet. Indtil nu er der ikke foretaget nogle undersøgelser, der har ...

 2. Om skattebyrden, når fonde arver aktier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Falsner, Steen

  2009-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i, at fonde og andre juridiske personer ikke længere kan succedere i boets og afdødes skattemæssige stilling, og at udlæg af aktier mv. til en fond derfor udløser beskatning i boet. Mange testamenter blev tidligere oprettet ud fra den forudsætning, at fonden kunne succedere, og at skatten af aktieavancen derfor ikke var noget problem i boet. Artiklen analyserer en række konsekvenser heraf. Udgivelsesdato: 30. september 2009

 3. A stricter duty to disclose information to the market in Denmark? : The dilemma faced by Danish companies, and their options under the decision by the Danish Securities Council in the TDC case

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Lau Hansen, Jesper

  2008-01-01

  Artiklen analyserer børs- og kapitalmarkedsrettens krav til de noterede selskabers offentliggørelse af kursrelevante oplysninger. Retstilstanden har hidtil været behersket af en realitetsgrundsætning: offentliggørelse skal ske, når den kursrelevante begivenhed er en realitet, ikke før og ikke senere. Finanstilsynet håndhæver imidlertid nu en skærpet fortolkning af pligten og dermed et fremrykket tidspunkt for offentliggørelsen. Artiklen analyserer dels rigtigheden af og hjemmelen til dette, dels hvordan selskaberne kan forholde sig, indtil spørgsmålet afklares.

 4. Scenarier for fødevareindustrien år 2010: Del 1 Scenariekonstruktion og scenarier

  OpenAIRE

  Jensen, Birger Boutrup; Sonne, Anne-Mette; Harmsen, Hanne

  2005-01-01

  Fødevarevirksomheders omverden er evigt skiftende, og de kan derfor ikke regne med, at nuværende kompetencer er tilstrækkelige til at kunne klare sig i morgendagens internationale konkurrence. Det er dog noget nær umuligt at forestille sig, hvad det kræver for at klare sig i fødevareindustrien 10 år frem i tiden. Ikke desto mindre må beslutningstagere i fødevareindustrien basere beslutninger om kompetenceudvikling på deres personlige vurdering af fremtiden, ligesom beslutningstagere...

 5. Kompensation for meningstab : Forventninger til kommunikation i offentlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plesner, Ursula

  2015-01-01

  Kommunikation ses i dag som løsning på en række problemer i den offentlige sektor. I denne artikel anskues problemer og kommunikationsløsninger ikke som objektive størrelser, men som konstruktioner, som skaber en række forventninger. Artiklen belyser hvordan kommunikation ses som det, der kan gennemtvinge forandringer, inspirere til meningsdannelse, skabe grundlag for refleksion, opretholde dialog og image, samt skabe fælles retning og motivation hos ansatte. Disse forventninger til kommunikation opstiller særlige krav til den offentlige leder – som ikke blot kan være en administrator, men kontinuerligt skal være engageret i at skabe mening. Dette legitimerer, at der i den offentlige sektor afsættes betydelige ressourcer til kommunikation og refleksion.

 6. Voksenuddannelse i læringssamfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer nogle filosofiske, psykologiske og sociologiske udgangspunkter for voksenpædagogik i nutidens vestlige samfund. Læreprocesser bliver stadig mere afgørende på alle niveauer i samfundslivet. Livet i den moderne verden har bl.a. ført til udvikling af en biografisk refleksion i voksenlivet, herunder individuelle strategier for uddannelse og arbejde. Både institutionaliseret voksen­uddannelse og uddannelse og ikke-formel læring, f.eks. i arbejdslivet, er nødvendige elementer i nutidens samfund, og det en vigtig opgave for voksenpædagogikken at fastholde et helhedsperspektiv, som kan skabe sammenhæng og synergi. Normativ filosofisk refleksion kan ikke stå alene; voksenpædagogik må have et stærkt grundlag i empirisk forskning.

 7. Battlespace Agility 101 : The Use of Target Network Modelling to Increase Shared Situational Awareness and Understanding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mitchell, Dr. William

  2012-01-01

  Briefet præsenterer den metodiske tilgang Target Network Modelling (TNM) og forklarer, hvordan den kan gøre enheder mere agile på kamppladsen. Har kommandøren, efterretningsholdet og operationsfolkene ikke det samme billede af den fundamentale struktur, processerne og funktionerne på kamppladsen vil de med stor sandsynlighed ikke skabe den ønskede effekt. Target Network Modelling (TNM), der præsenteres i briefet, er en simpel men effektiv metode, der kan anvendes til at etablere en shared understanding og situational awareness og dermed øge effektiviteten i den enkelte enhed og mellem enheder.

 8. Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Rapporten giver et indblik i kloakrottens biologi og adfærd. Denne nye viden vil kunne give grundlag for en vurdering og eventuel målretning af kloakrottebekæmpelsen. Nogle af rapportens vigtigste konklusioner er; at kloakrottebestanden ikke nødvendigvis vokser ved en manglende bekæmpelse, idet systemets udformning bestemmer antallet af rotter. Kloakrotter kommer ikke langt omkring i kloakken, hvilket stiller krav til, at bekæmpelsen tilpasses den lokale kloakrotteaktivitet. At kloakrotten kan leve indenfor et lille område kan være en udfordring for en bekæmpelse, da der i de ældre ledningssystemer findes mange meter ledning uden muligheder for at bekæmpe med gift eller fælder.

 9. An Efficient Return Algorithm For Non-Associated Plasticity With Linear Yield Criteria In Principal Stress Space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Johan Christian; Damkilde, Lars

  2007-01-01

  En effektiv returalgoritme for spæningsopdatering i numeriske plasticitetsberegninger præsenteres. Flydekriteriet skal være lineært i hovedspændingsrummet og kan bestå af en eller flere flydeplaner. Enhver af disse planer kan have en associeret eller ikke-associeret flyderegel. Spændingsreturneringen og dannelsen af den konstitutive matrix foretages i hovedspændingsrummet. I dette rum bliver manipulationerne simple og baserer sig på geometriske argumenter. Singulariteterne, som opstår hvor flydeplaner krydser hinanden, klares på en simpel måde, ligeledes baseret på geometriske overvejelser. Metoden eksemplificeres med et ikke-associeret Mohr-Coulomb materiale igennem artiklen.

 10. LL § 16 E i kritisk EU-retlig belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; RØnfeldt, Thomas

  2013-01-01

  Artiklen analyserer ligningslovens § 16 E om hovedaktionærbeskatning af udlodninger og konkluderer, at reglen i EU-retlig forstand udgør en restriktion, der ikke kan retfærdiggøres af almene hensyn, og som derfor må antages at være EU-stridig. Danmark bruger sine selskabsregler til at håndhæve et ønske om, at ethvert udtræk fra et selskab, der ikke er løn eller udbytte, skal beskattes, og i rent danske anliggender kan en sådan lovgivning passere, men når et selskab med hjemsted i et andet EU/EØS-land kommer ind i billedet, skal denne lovgivning stå sin EU-retlige prøve, og her dumper § 16 E.

 11. Danish Government passes three International Tax Bills

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage

  1995-01-01

  I artiklen omtales lov nr. 945 af 23/11 1994, der ophævede dobbeltbeskatningsaftaleloven, der bemyndiger regeringen til at indgå dobbeltbeskatningsaftaler. For fremtiden skal dobbeltbeskatningsaftaler gennemføres ved lov. Artiklen omtaler tillige lov nr. 1118 af 21/12 1994 om misbrug af dobbeltbeskatningsaftaler. Loven indsætter en ny bestemmelse i ligningslovens § 5 F, hvorefter renteudgifter i henhold til et lån i visse tilfælde ikke kan fradrages, hvis låneprovenuet er anvendt til køb af fordringer, når renteindtægter og kursgevinster på disse fordringer som følge af en dobbeltbeskatningsaftale ikke kan beskattes i Danmark. Endelig omtaler artiklen lov nr. 1115 af 21/12 1995 om beskatning af lønindkomst fra arbejde i udlandet.

 12. Fremtidens ledersløse formandskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beach, Derek

  2012-01-01

  Denne artikel argumenterer for, at formandskabet er blevet endnu mere en forvaltningsopgave end det var i forvejen. Dette er primært pga. at Lissabonreformen har fjernet nogle af de politiske styringsinstrumenter som formandskabet havde, eksempelvis ledelsen af det Europæiske Råd. Dette betyder ikke nødvendigvis mindre effektivitet ift. at få lovgivning til at glide igennem i Ministerrådet, men efter Lissabonreformerne forudsætter høj beslutningsmæssig effektivitet, at et formandskabsland i særlig grad kan mobilisere de nødvendige administrative ressourcer der er nødvendige for at kunne udbyde det lederskab der efterspørges. Men efter at statslederne ikke længere har en særlig rolle i formandskabet kan der sættes spørgsmålstegn ved, om landene vil mobilisere de nødvendige resourcer.

 13. Young Danes' experiences with unsafe sex.

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØrgensen, Marianne Johansson; Andersen, Berit

  2013-01-01

  Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus undersøgte i 2010 gennem fire kvalitative fokusgruppe interview hvilke faktorer, der kan påvirke unge danskeres seksuelle risikoadfærd. De seneste 10 år har der været en stigning i antallet af unge mellem 15-29 år, der får konstateret en seksuelt overført infektion samt unge piger, der får foretaget en provokeret abort. Meget kan således tyde på, at oplysningskampagner alene ikke virker, men at fokus på udvalgte risikofaktorer skal intensiveres. Denne undersøgelse fandt fire faktorer, der kan have betydning for, om unge i Danmark engagerer sig i seksuel risikoadfærd: Alkoholindtagelse forud for samlejet, One-night stand, øget seksuel erfaring samt lavt selvværd. Både internetdating og stofmisbrug blev mod forventning ikke betragtet som faktorer, der kan føre til usikker sex blandt de unge.

 14. Begrænsningens kunst : Skala som paradox i designvirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2015-01-01

  ‘Demokratisk design’, der sørger for goder til de mange, har været et centralt ideal for designere; ikke mindst i Danmark, hvor dansk design blev symbol for velfærdsstaten. Der er imidlertid andre værdier, der sikres bedst ved små produktioner, og der synes at knytte sig grundlæggende værdikonflikter til spørgsmålet om den kvantitative skala i design. Det æstetiske ideal, Less is More, fungerer heller ikke bare således, at man ved at forenkle kan nå flere forbrugere, tværtimod. Der ses i dag mange strategier for at sikre autenticitet og værdi gennem begrænsede, fleksible eller hybride produktioner, der følger æstetiske dogmer og kan kaldes ’håndholdt serieproduktion’ eller ’anti-design’. Der kan være tale om meget forskellige ressourcer, der begrænses, når en designer eller et firma vælger en mindre skala: Lokalitet, materiale, håndværk, uforanderlig standard, attitude eller personlig relation. Fire cases kan belyse disse parametre og værdikonflikterne: Teglværket Falkenløwe, køkkenfirmaet Tectum, modehuset Orson & Bodil og designforetagenet Droog Design.

 15. Dannelse i individualiseringens tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gerd

  2014-01-01

  Med udgangspunkt i en skitsering af folkeskolens individualiserende tiltag har artiklen til formål at diskutere effekten af disse samt de problemer, de potentielt kan afføde hos den opvoksende generation – på såvel individ- som samfundsniveau. Her vil artiklen argumentere for, at skolen har glemt sin dannelsesopgave, nemlig at danne demokratiske samfundsborgere. Med udgangspunkt i Klafkis kategoriale dannelsesperspektiv argumenteres der for, at dannelse i denne forstand kan fungere som den sammenhængskraft, der er nødvendig for at et samfund kan eksistere. Selv om dette kan lyde som en rekurs til 1970erne er dette ikke (nødvendigvis) tilfældet. I stedet argumenterer artiklen for, at der er tale om et særdeles nutidigt perspektiv med fokus på den etiske samfundsborger, der ikke kun har sig selv for øje.

 16. Vurdering af Greenpeaces indvendinger. Solanum tuberosum, cultivar Prevalent (EH92-527-1). Assistance vedr. Greenpeace kommentarer til ansøgning om godkendelse til markedsføring. Modtaget 08-06-2004, deadline 11-06-2004, svar 10-06-2004 : C-SE-96-3501

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  "NERIs kommentarer til Greenpeace bemærkninger: Punkt 2 (Analyse af indholdsstoffer): Indholdet af mono- og disaccharider i kartoffelknoldene er noget højere i den genmodificerede kartoffel end i sorten Prevalent. Indholdet ligger dog indenfor af hvad der normalt findes hos dyrkede kartofler, som er det relevante sammen-ligningsgrundlag. Der er derfor ingen grund til at forvente væsentlige ændringer af frosttolerance og vinteroverlevelse som er mulige effekter af øget sukkerindhold. De foretagne kulde/frostforsøg tyder ikke på at der er nogen væsentlige ændringer i kuldetolerance mellem GM-kartoflen og den umodificerede Prevalent, selv om de statistiske data er mangelfulde. De påviste mindre ændringer af stivelse og andre indholdsstoffer forventes heller ikke at kunne påvirke overlevelse og konkurrenceevne eller toksicitet. Det er derfor vanskeligt at forestille sig nogen uventede økologiske effekter på miljøet ved dyrkning af GM-kartoflen. Punkt 3 (Økologiske interaktioner): Den genmodificerede kartoffel har efter vores vurdering ikke nogen genmodificerede egenskaber der kan forventes at påvirke insekter, bakterier og svampe negativt sammenlignet med konventionelle kartofler. Detaljerede undersøgelser af eventuelle effekter på jordbundens biodiversitet og på de biogeokemiske processer, som foreslået af Greenpeace, kan derfor ikke være et krav for godkendelse til markedsføring. Derimod kan det være relevant at medtage under den generelle overvågning, der skal foretages som sikkerhed mod uventede konsekvenser af dyrkningen. Punkt 4 (spredning af antibiotikaresistens): Sandsynligheden for en horisontal genoverførsel fra plantemateriale til jordbakterier vurderes generelt at være meget lille (EFSA 2004). Antibiotikaresistensen forventes ikke at have nogen positiv selektionsværdi for bakterier i dyrkningsarealet eller i naturlige plantesamfund, da der normalt ikke sprøjtes med eller udledes antibiotika i større mængder til naturen (Kjellsson 2001). Der er heller ikke blevet påvist nogen selektiv fordel for planten af kanamycinresistens, da dette ville kræve en så høj koncentration af kanamycin i jorden at det i praksis er urealistisk. Direkte toksiske effekter er heller ikke påvist. Sammenfattende synes der ikke ud fra en økologisk risikovurdering at være nogen begrundelse for at forbyde anvendelsen af kanamycinresistens til forsøgsudsætninger eller markedsføring af GM-planter (EFSA 2004). Punkt 6 (forurening af ikke-GM kartoffelafgrøder): Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser for naturen. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af EH92-527-1 læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i mark-omgivelserne i Danmark. DMU har ikke fundet nye oplysninger eller argumenter i Greenpeace kommentarer der ændrer konklusionerne i den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel som DMU har foretaget. "

 17. Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug : Metoder til brug ved fremtidige miljøgodkendelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt; Andersen, Hans Estrup

  2006-01-01

  Rapporten er en del af forarbejdet til en ny vejledning, som udarbejdes til kommunernes fremtidige miljøgodkendelser af husdyrbrug. Rapporten beskriver det faglige grundlag for de metoder, som kan anvendes til regulering af landbrugets fosfortab. På nuværende tidspunkt findes ikke redskaber, som kan beregne sammenhæng mellem tilført mængde fosfor til marken og tab af fosfor til vandområder. Den generelle risiko for tab af fosfor kan mindskes ved regulering af bedriftens fosforbalance. Fosfortab fra særligt udsatte marker som fx tørveholdige og drænede marker, samt arealer med højt fosforindhold kan begrænses gennem en målrettet indsats, såfremt arealerne kan identificeres. Fosfortab fra stejle marker nær vandløb med høj erosionsrisiko kan nedsættes ved etablering af randzoner langs vandløb og søer.

 18. Centros Ltd-afgørelsen og dens konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Karsten Engsig

  1999-01-01

  EF-Domstolens afgørelse i Centros Ltd. betyder at medlemsstaterne ikke kan forhindre erhvervsdrivende i at stifte et selskab i en anden medlemsstat med henblik på udelukkende at drive aktiviteter i førstnævnte medlemsstat. Artiklen analyserer de mulige konsekvenser af afgørelsen, herunder spørgsmålet om der kan opstå en konkurrence mellem medlemsstaterne om at tiltrække erhvervsdrivende der ønsker at stifte selskaber, og dermed en Delaware-effekt som den kendes fra USA.

 19. Perspektiver på voldtægt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bodil Maria

  2004-01-01

  En stor del af forskningen i betydninger af voldtægt er gennemført indenfor den tradition, der fokuserer på diagnosen posttraumatisk stressyndrom. Videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med et empirisk forskningsprojekt knyttet til Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet peger på at denne tilgang ikke tilgodeser de personlige betydninger seksualiserede overgreb kan få for kvinder. Det overvejes hvorledes terapiforløb som udgangspunkt for forskning kan bidrage til at tilgodese kvindernes egne perspektiver.

 20. EU's lille sikkerhedsnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rangvid, Jesper

  2014-01-01

  I forrige uge indgik EU-kommissionen og EU-Parlamentet en aftale om en fælles afviklingsmekanisme i bank-unionen (Single Resolution Mechanism; SRM). ... Så på trods af mere kapital, nye bail-in regler og afviklingsfonden tror jeg ikke, at det kan udelukkes, at fremtidige "bankredninger" kan nødvendigøre statslige midler. Hertil er fonden trods alt for begrænset. ... Proceduren er, at ECB indstiller til SRM's bestyrelse, at en bank skal afvikles, hvorefter EU-kommissionen og nationale tilsynsmyndigheder involveres.

 1. Familieklassen : nye grænser mellem skole og hjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2007-01-01

  Familieklassen er en ret ny men allerede meget udbredt socialteknologi til at håndtere mødet mellem skole og hjem. I artiklen analyseres familieklassen med begreber om empowerment, styringsteknologi, ansvarliggørelse fra Michel Foucault og Niklas Luhmann. Artiklen viser, at familieklassen både er interessant, fordi den indebærer en nytolkning af relationen mellem og skole og hjem, og fordi der er en tvetydighed i den, som kan formuleres sådan: 'Her kan man trygt udvikle sig på egne præmisser - indtil skolelederen vurdere, at der ikke er tilstrækkelig forbedring.'

 2. Omlæg operationen i Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2008-01-01

  Ingen er længere i tvivl om, at tidens krige i f.eks. Afghanistan ikke alene kan vindes med militære midler. Sejr i Afghanistan i form af et nyt stabilt politisk system kan kun ske gennem en kombination af militær og civil indsats. Særligt når det gælder bekæmpelsen af væbnede og aggressive oprørsbevægelser som Taleban, er det klart, at den militære og civile indsats skal ske samtidigt.

 3. Ohört märkbara - om infraljudens gränstillstånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Thomas BjØrnsten

  2009-01-01

  Siden man i begyndelsen af det 20. århundrede for alvor fattede interesse for infralyden har den været et omdiskuteret fænomen. Infralyd kan på mange måder betragtes som et slags grænsetilfælde - en form for lyd vi ikke altid umiddelbart kan høre, men som alt andet lige eksisterer. Med andre ord udgør infralyden et uartikuleret, lavfrekvent område af vores almene lydverden. Et indirekte hørbart domæne, der er blevet udforsket af både akustikere, astronomer og lydkunstnere. Udgivelsesdato: 15.12

 4. Den mobile protese : Mobiltelefonen ændrer de sociale omgangsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Ida Wentzel

  2008-01-01

  Mobiltelefonen er med til at ændre vores sanse-matrix. Når en genstand får protesekarakter og kommer i front, skubbes andre sanser bagud. Håndprotesen rækker længere frem og har egenskaber som langt overgår en almindelig hånd. Den ser ud og lyder af noget, den kan skabe kontakt med det virtuelle univers, og den kan deles. Den muliggør et socialt fællesskab, men fremviser også de(n) ikke-kompetente uden nogen form for socialt tæft. Udgivelsesdato: april

 5. Prince Phetsarath (1890-1959) : Nationalism and Royalty in the Making of Modern Laos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivarsson, SØren; Goscha, Christopher E

  2007-01-01

  Prins Phetsaraths biografi viser hvorledes en specific ide om Laos og dets kultur blev dannet først under fransk kolonialisme og senere under japansk besættelse. I disse perioder blev Phetsaraths forståelse af en laotisk kulturel nationalisme forandret til en politisk og antikolonial nationalisme. Artiklen viser at en laotisk antikolonial nationalisme ikke nødvendigvis behøvede at være knyttet sammen med den kommunistiske bevægelse for at være 'revolutionær' og understreger vigtigheden af at studere ikke-revolutionære og ikke-kommunistiske aktører for at vi bedre kan forstå den komplekse proces der skabte moderne, postkoloniale nationer. Udgivelsesdato: February 2007

 6. Computerspil og kunstmuseer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2009-01-01

  Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids visuelle kommunikation, argumenterer artiklen for at den fremherskende og verdensomspændende visuelle digitale kommunikation, herunder computerspil, også har et interessant og vigtigt potentiale for kunstmuseerne, især i forhold til de unge som fremtidens kunstforbrugere. Artiklen sætter bl.a. fokus på Van Gogh museet og det klassiske first shooter action spil Duke Nuk'em, Louvre og Da Vinci Code game, og remedieringer i det virtuelle univers Second Life

 7. DMU's kommentarer til EFSA Statement EFSA-Q-2009-00589 og EFSA-Q-2009-00593 vedr. antibiotika-resistensmarkører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Simonsen, Vibeke

  De to analyserede resistensgener overfor antibiotika er vidt udbredte i naturen. Den faglige vurdering er fortsat at forekomst af disse typer af antibiotika-resistens i GM-planter ikke vil kunne bidrage væsentligt til forekomsten af an-tibiotikaresistens i bakterier, da sandsynligheden for at de bliver overført er meget lille og de allerede indgår naturligt i mange bakterier. De har således hverken nogen effekter på sundheden for dyrelivet eller nogen uønskede kon-sekvenser for miljøet. DMU kan dog ikke fagligt vurdere anvendelsen af ka-namycin-resistense i forhold til terapeutisk værdi overfor human sundhed, da dette ikke indgår i vores faglige kompetence.

 8. Skadelige brændeovne : Påtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf; Czeskleba-Dupont, Solveig

  2006-01-01

  Sektorforskningen har siden 2001 påvist alarmerende toskiske emissioner fra brændeovne såsom PAH og dioxin, der ikke følges ad i dannelsen og derfor heller ikke kan bekæmpes målrettet. Reguleringsmyndigheden unddrager sig imidlertid forpligtigelsen fra bl.a. Stockholmkonventionen angående POPs om at nedbringe den slags forurening mest muligt under henvisning til dogmet om al biomasses CO2-neutralitet, hvilket tilbagevises. Både fysikeren Bent Sørensen/RUC og 2001 rapporten fra IPCC har påpeget at dette ikke (mere) slår til ved planter med årtiers omdriftstid.

 9. Blodtryk er ikke entydigt associeret med risiko for glaukom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Michael Stormly; Torp-Pedersen, Christian Tobias

  2014-01-01

  Compromised autoregulation of ocular blood flow is a plausible consequence of hypertension, and studies indicate that hypertension can lead to progression of glaucoma. Initiating antihypertensive therapy in subjects with long-standing hypertension could deteriorate ocular blood flow leading ultimately to glaucomatous damage. Evidence on this topic is still equivocal but until adequate knowledge on the field has been established we recommend referral of patients disposed for glaucoma to ophthalmologic examination when initiating antihypertensive medication.

 10. Psykiatriloven forhindrer ikke alvorlige selvmordsforsøg hos patienter med skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Day Poulsen, Henrik

  2012-01-01

  The Danish Mental Health Act does not prevent serious suicide attempts in patients with severe schizophrenia and a lack of compliance to medication. A case in which outpatient involuntary treatment could have prevented a very serious suicidal attempt is presented. In Denmark, outpatient involuntary treatment is only allowed under very extraordinary conditions.

 11. Speciallægen er ikke i front på de danske akutafdelinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mackenhauer, Julie; MØller, Cecilie

  2013-01-01

  The Danish health care system is undergoing a major reorganisation, resulting in fewer emergency departments (ED) with consultants in attendance 24/7. This questionnaire-based study evaluates the status of the reorganisation with emphasis on physician attendance and recruitment. 76% of the EDs are not staffed by consultants 24/7, 51% report difficulties in recruiting qualified personnel and 33% report problems connected to retaining them. 71% believe that a specialty in emergency medicine could help solve these problems. Danish EDs do not comply with the visions of the reorganisation plan.

 12. Brug af mobiltelefoner på hospitaler bringer ikke patisntsikkerheden i fare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

  2013-01-01

  Cellular telephones are increasingly used in hospitals both among employees, patients and visiting relatives. The feared medical equipment malfunctions due to electromagnetic interference have resulted in restrictions in the use of mobile phones in hospitals. However, these restrictions are not consistent between different hospitals, and not based on solid evidence. This article presents the evidence in this field and concludes that by maintaining a distance of one metre to sensitive medical equipment, mobile phones can be used safely in all hospital areas.

 13. Håndtering af regnvand er ikke længere kun for spildevandsingeniører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birgitte; Elle, Morten

  2011-01-01

  Treatment of rain water is not just for water waster engineers. Urban planners are invited to participate in innovative solutions for urban water. The article describes a project - 19 K - that supported network and innovation regarding water in urban settings.

 14. Muusika liikuva pildi ikkes või vastupidi? / Maria Mölder

  Index Scriptorium Estoniae

  Mölder, Maria

  2007-01-01

  Eesti nukufilme vaadatakse muusikateadlase pilguga : Heino Parsi "Laulud kevadele" (helilooja Veljo Tormis; 1975), Elbert Tuganovi "Just nii!" (helilooja Arvo Pärt; 1963), Riho Undi, Hardi Volmeri "Nõiutud saar" (helilooja Lepo Sumera; 1985), Kalju Kivi "Klaasikillumäng" (helilooja Erkki-Sven Tüür; 1985), Jelena Girlini ja Mari-Liis Bassovskaja "Kleit" (helilooja Malle Maltis; 2007)), Priit Tenderi "Miriami teatriseiklus" (helilooja Märt-Matis Lill; 2007) ja Hardi Volmeri "Lõpuõhtu" (helilooja Ülo Krigul; 2007)

 15. Psykiatrilovens krav om samtaler efter tvang efterleves ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asp, Stina; Wang, August G

  2013-01-01

  In 2010, a programme intended to increase the number of structured interviews after coercive measures (IC) was implemented in a psychiatric ward. The IC forms were collected before and after the implementation of the programme. The number of ICs was compared to the total amount of compulsion. A significant rise in the number of effectuated ICs was demonstrated. The patients' contentment underwent no change. The majority of the coercive measures were not followed by an IC. At the next audit of the psychiatric legislation we will suggest an adjustment of the paragraphs concerning ICs.

 16. Investigation on constitutive IKK activity in the axon initial segment

  OpenAIRE

  König Hans-Georg; Deller Thomas; Schultz Christian; Schwamborn Robert; Prehn Jochen

  2007-01-01

  Poster presentation: The transcription factor NF-kappaB plays a central role in the development and maintenance of the central nervous system and its constitutive activation in neurons has been repeatedly reported. Previous work from our laboratories (poster presentation: Compartimentalized NF-kappaB activity in the axon initial segment) had revealed an intriguing clustering of activated IKKalpha/beta and other downstream elements of an activated NF-kappaB cascade (phospho-IkappaBalpha, phosp...

 17. ”Uten oss går det ikke” – pårørendes erfaringer med psykisk krise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marit Borg

  2012-12-01

  Full Text Available Summary “Without us there is nothing” – relatives experiences of mental health crisis.As Norway moves toward the provision of home-based crisis response, more knowledge is needed about understandings of mental health crisis and effective ways of addressing crises within the home context. The objective of this study was to explore and learn from relatives’ experiences about the subjective meanings of crisis and meaningful and efficient crisis support. Findings were clustered into three themes: 1 Experiences of rejection and responsibility, 2 Living with contradictions, and 3 The art of balancing openness. The findings indicate that it is crucial to transform the recent knowledge about family and social network involvement in crisis resolution into a new practice. Family and network expect to be treated with reciprocal trust and respect by services, and guidance on how they can help. Least of all they accept discharge to the family without any information or guidance. Neither do they want to be deprived the opportunity to tell their part of the story. 

 18. Bilateral binyreblødning ved sepsis er ikke ensbetydende med totalt binyresvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pareek, Manan; Nielsen, Mette Lundgren

  2012-01-01

  Bilateral adrenal haemorrhage can occur in the setting of severe clinical sepsis. The clinical presentation may be non-specific, and the degree to which adrenal haemorrhage causes adrenal insufficiency remains unclear. We describe a case of an 18-year-old male presenting with meningococcaemia. The diagnosis was confirmed by a computed tomography, and the patient was treated with antibiotics and corticosteroids. His adrenal function was initially subnormal; however, three months after discharge, he had fully recovered his adrenal function.

 19. DMU overvurderer ikke luftforureningens skadesomkostninger : replik til Vattenfall

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.

  2007-01-01

  DMU har i de seneste år arbejdet på at forfine metoderne til at opgøre omkostningerne ved luftforureningen. Det er nødvendigt for at identificere, hvor eventuelle reduktioner giver mest miljø for pengene.

 20. Lad ikke kurserne tage samfundsansvaret med i faldet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2008-01-01

  Finanskrisen er en anledning til at holde fast i den anstændige opførsel i Danmark og i de lande, vores varer produceres i, og til at tænke CSR ind i produkternes livscyklus Udgivelsesdato: 5. december 2008

 1. Manglende kollaps af hjertets kamre ved ekkokardiografi udelukker ikke hjertetamponade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl-Olsen, Peter; Frederiksen, Christina Alcaraz

  2014-01-01

  The clinical presentation of cardiac tamponade is difficult to distinguish from other causes of shock. Pericardial fluid is easy to visualize with cardiac ultrasound and a key sign of overt cardiac tamponade is the compression of right side cavities. We present two cases in which cardiac tamponade was present, but where compression of cardiac cavities could not be demon-strated with transthoracic cardiac ultrasound. This emphasizes that cardiac tamponade is still a clinical diagnosis.

 2. Targeting HER2+ breast cancer: the TBK1/IKK? axis

  OpenAIRE

  Jiang, Zhe; Liu, Jeff C.; Chung, Philip E. D.; Egan, Sean E.; Zacksenhaus, Eldad

  2014-01-01

  HER2+ breast cancer (BC) is a highly aggressive subtype, affecting ~20% of BC patients. Current treatments include adjuvant or neoadjuvant chemotherapy plus anti-HER2 agents such as trastuzumab, a monoclonal antibody directed against HER2. Despite improvement in disease free survival, most patients eventually succumb to metastatic disease, which is largely incurable. Consequently, there is an urgent need to identify novel drugs that can efficiently kill HER2+ BC and/or potentiate the effect o...

 3. Erhversbetinget erosion? : Opfordring til indberetning af kasus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Irene; GjØrup, Hans

  2012-01-01

  Baggrund – I forbindelse med dental erosion er en grundig udredning af patienten vigtig, således at årsagen til erosionernes opståen findes, og der kan iværksættes adækvat forebyggende indsats. En sådan udredning er ikke mindst vigtig, når arbejdsmiljøet mistænkes. Patienttilfælde – En 30-årig patient, der arbejder som pladesmed, blev henvist til Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, med henblik på udredning af patientens kraftige slid. Patienten udviste ikke-alderssvarende tandslid af emalje og dentin svarende til erosion forårsaget af syredampe i arbejdsmiljøet, muligvis forstærket af abrasion på grund af slibestøv. Ifølge anamnesen var der ikke grund til at antage, at erosionerne havde baggrund i stort forbrug af sure læskedrikke eller refluksproblemer. Konklusion – I dette tilfælde mistænkes patientens arbejdsmiljø som hovedårsagen til erosionsskaderne. Sagen blev anmeldt som arbejdsskade, men ikke anerkendt, da erosioner ikke er optaget på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme. Ensystematisk registrering af lignende tilfælde kunne imidlertid på sigt ændre retspraksis for fremtidige patienter med arbejdsbetinget erosion.

 4. IT-baseret fagleksikografi: Nye perspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Anne Lise; Duvå, Grete

  2003-01-01

  IT-baseret fagleksikografi: nye perspektiver For leksikografer vil der altid være områder, der ikke kan behandles tilfredsstillende inden for den traditionelle ordbogs snævre rammer. Elektroniske versioner af forskellige håndbøger, herunder ordbøger, åbner imidlertid for helt nye muligheder, idet leksikografer ikke længere er bundet af konkrete fysiske rammer ved udarbejdelsen af en ordbogs koncept. Ordbogsdesigneren kan således overskride grænser og udnytte den dynamik og den fleksibilitet i tid og rum, der ligger i cyberspace. Man kan i princippet inkludere ubegrænset supplerende information og linke til referenceværker, relevante websider m.v.. Man kan på den baggrund udvide en given ordbogs målgruppe, idet man fx kan forestille sig en ordbog, der henvender sig til flere målgrupper med forskellige niveauer af viden. Den konkrete bruger kan således sortere i informationerne og vælge netop de informationer, vedkommende har brug for. Brugeren kan altså selv udforme sin egen version af ordbogen. Vi vil med udgangspunkt i eksisterende bilingvale papirordbøger inden for det økonomiske område diskutere, hvordan disse kan forbedres ved udnyttelse af de muligheder, som den nye teknologi giver.

 5. Forlengede sugevaner : Definisjon, prevalens og innvirkning på okklusionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolldén, Annelie Kristina; Berger, Siri Brandtsegg

  2013-01-01

  Forlengede sugevaner: rådgivning av barn og foreldre for å hindre okklusjonsavvik En initiell ikke-ernærende sugevane på tommel eller smokk oppstår som følge av en primitiv refleks og forekommer ofte hos små barn. Hvis en ikke-ernærende sugevane persisterer utover treårsalderen, er den definert som forlenget. Forlengede ikke-ernærende sugevaner på tommel og smokk kan forårsake avvik i okklusjonen og den kraniofasiale morfologi, og en del av disse avvikene persisterer etter avsluttet vekst. De okklusjonsavvik som en forlenget ikke-ernærende sugevane kan foråsake, er forøket horisontalt maksillært overbitt, Angle klasse II molarrrelasjon, anteriort åpent bitt og posteriort kryssbitt. Forøket horisontalt maksillært overbitt og Angle klasse II molarrelasjon forekommer oftere hos tommelsugere, mens posteriort kryssbitt oftere forekommer hos smokkesugere. Anteriort åpent bitt forekommer både hos tommel- og smokkesugere. Av de barna som utvikler okklusjonsavvik i den primære dentisjon, er det kun et fåtall som krever ortodontisk behandling i den permanente dentisjon, så lenge ingen ikke-ernærende sugevaner persisterer etter de permanente tenner er eruptert. For at hindre utvikling af okklusjonsavvik i forbindelse med ikke-ernærende sugevaner, er det anbefalt å seponere alle sugevaner senest ved trårsalderen. Hvis det ikke er mulig å seponere sugevanen, anebafles det at smokk anvendes i stedet for tommel, i mindre enn seks timer daglig, og med lavest mulige intensitet.

 6. At undervise på poststrukturalistisk : Undervisning i organisation og ledelse som en selv-refleksiv iagttagelsesmaskine

  DEFF Research Database (Denmark)

  AmhØj, Christa Breum

  2012-01-01

  Den offentlige sektor er i krise og skal genopfindes, lyder den danske ledelsesdebat. Lederuddannelser som MPA og Diplom i Ledelse udpeges som svar på, hvordan vi kan skabe de ledere, der med refleksiv distance proaktivt kan sætte præmisserne for, hvordan den skal genskabes. Men hvordan kan vi indenfor de eksisterende undervisningsformer omsætte ledelsesdebatten i en konkret undervisning i organisation og ledelse? Sådan lyder spørgsmålet i nærværende artikel. Artiklen er normativ i den forstand, at den giver et bud på, hvordan undervisning i organisation og ledelse kan designes, så den ikke blot ansporer de studerende til læse og anvende tekster, der handler om at genopfinde den, men også får et glimt af, hvordan de selv er – og proaktivt kan være - med til at genopfinde, skabe og lede den offentlige sektor gennem deres valg af iagttagelser af organisationen. Artiklen tilbyder ikke ny viden om organisation og ledelse eller nye undervisningsteknikker men viser, hvordan forholdsvis velkendte teknikker ud fra enpoststrukturalistisk optik bliver en slags social teknologi. Herfra bliver de ikke neutrale metoder til at formidle eller anvende en ny viden om vores organisationer. Derimod bliver de teknikker, hvormed man som underviser proaktivt kan skabe betingelserne for en ny måde at se på.

 7. At undervise på poststrukturalistisk - undervisning i organisation og ledelse som en selv-refleksiv iagttagelsesmaskine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Breum Amhøj

  2012-03-01

  Full Text Available Den offentlige sektor er i krise og skal genopfindes, lyder den danske ledelsesdebat. Lederuddannelser som MPA og Diplom i Ledelse udpeges som svar på, hvordan vi kan skabe de ledere, der med refleksiv distance proaktivt kan sætte præmisserne for, hvordan den skal genskabes. Men hvordan kan vi indenfor de eksisterende undervisningsformer omsætte ledelsesdebatten i en konkret undervisning i organisation og ledelse? Sådan lyder spørgsmålet i nærværende artikel. Artiklen er normativ i den forstand, at den giver et bud på, hvordan undervisning i organisation og ledelse kan designes, så den ikke blot ansporer de studerende til læse og anvende tekster, der handler om at genopfinde den, men også får et glimt af, hvordan de selv er – og proaktivt kan være - med til at genopfinde, skabe og lede den offentlige sektor gennem deres valg af iagttagelser af organisationen. Artiklen tilbyder ikke ny viden om organisation og ledelse eller nye undervisningsteknikker men viser, hvordan forholdsvis velkendte teknikker ud fra en poststrukturalistisk optik bliver en slags social teknologi. Herfra bliver de ikke neutrale metoder til at formidle eller anvende en ny viden om vores organisationer. Derimod bliver de teknikker, hvormed man som underviser proaktivt kan skabe betingelserne for en ny måde at se på.

 8. Opgørelse af regularitet på jernbaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Landex, Alex; Kaas, Anders H.

  2007-01-01

  Regularitet på jernbaner opgøres forskelligt, hvorfor det er svært at sammenligne regularitet mellem forskellige selskaber og lande. Opgørelse af regularitet vanskeliggøres endvidere af, at regulariteten afhænger af både kapacitetsudnyttelsen, pålideligheden, køreplanstillægget og rettidigheden. Erfaringer viser, at fokus på regularitet kan forbedre regulariteten. Fokus på regularitet kan opnås gennem fx kampagner overfor passagerer og togpersonale. Imidlertid kan ”overdrevent” fokus på togenes regularitet være skadeligt for passagerernes regularitet. Dette skyldes, at fokus på togregularitet kan resultere i, at et forsinket korresponderende tog ikke afventes, at rejsetiden forlænges for at have mere luft i køreplanerne, og at forsinkede tog aflyses for ikke at generere følgeforsinkelser. Det er muligt at opgøre regulariteten for passagerer i stedet for tog. Opgørelse af passagerre-gularitet i stedet for togregularitet betyder, at passagererne ikke stilles ringere ved ”overdrevent” fokus på regularitet. Brug af passagerregularitet i bod-bonus-kontrakter betyder endvi-dere, at der vil være fokus på at sikre så gode forhold for passagererne som muligt. Passagerernes forhold kan endvidere forbedres, ved at sikre det rette tillæg i køreplanerne i forhold til risikoen for forsinkelser og det samlede tidsforbrug, hvilket kan sikres ved simulering og vurdering af passagerforsinkelser.

 9. Kommentarer til opdateret risikovurdering og ansøgning. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23), Insect resistance by Bt-toxin (lepidoptera) X Insect resistance by Bt-toxin (coleoptera); herbicide tolerance to glyphosate. Modtaget 03-04-2006, deadline 02-05-2006, svar 07-04-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

  "DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede, insektresistente bomuldshybrid mellem event 281-24-236 og 3006-210-23. Den genmodificerede bomuldskrydsning 281-24-236/3006-210-23, adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for insektangreb fra larver af forskellige sommerfuglearter. Desuden indeholder bomulden et gen, der gør den tolerant overfor glufosinat-ammonium herbicider. Bomulden søges kun godkendt til import af frø samt forarbejdning og anvendelse til dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning af frøene. DMU vurderer at 281-24-236/3006-210-23 som al anden bomuld ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af bomulden kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-bomuldsfrø i frø til udsæd af ikke-GM-bomuld. En eventuel tilfældig spredning af GM-bomulden vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. Der er en lille risiko for at der i forbindelse med håndtering og distribution af de genmodificerede bomuldsfrø kan ske en opblanding af 281-24-236/3006-210-23 bomulden med konventionel bomuldsfrø til udsåning eller direkte spild ved forarbejdningsstederne. Der forventes ingen miljømæssige konsekvenser af dette på naturen, men det kan ikke udelukkes at det i enkelte tilfælde kan give problemer med at overholde grænseværdien for GM-indholdet i konventionelle bomuldsafgrøder. Det forventes dog at den generelle overvågning som er foreslået af ansøgeren vil kunne opdage disse tilfælde. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede 281-24-236/3006-210-23 bomuld til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse. "

 10. Vurdering af bevaringsforhold og trusler ved Qajaa: Rapport over feltarbejde i perioden 2009-2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiesen, Henning; Hollesen, JØrgen

  2014-01-01

  Qajaa på sydsiden af Ilulissat Isfjord er blevet besøgt i alt 6 gange i perioden 2009-2014 for at vurdere bevaringsforholdene og trusler mod pladsen. Denne rapport beskriver de enkelte besøg, hvilke undersøgelser der er foretaget, samt udvalgte resultater. Arbejdet har blandt andet omfattet opmåling af pladsen, sammenligning med beskrivelser og fotos fra tidligere besøg, opstilling af vejrstation og automatisk kamera, modelforsøg med nedbrydning in situ og i laboratoriet, samt modellering af nutidig og fremtidig optøning og nedbrydning. Rapporten er vedlagt en DVD med opmålinger og overvågningsdata fra Qajaa, samt en række digitale fotografier, der giver et indtryk af pladsens tilstand anno 2014 På baggrund af resultaterne vurderes det, at både den fysiske og kemisk/mikrobielle nedbrydning ved Qajaa går langsomt, og at det ikke er nødvendigt at foretage afbødende tiltag eller deciderede nødudgravninger hér og nu. Det anbefales at genbesøge pladsen om 5-10 år for at bekræfte, om vurderingerne i denne rapport holder stik.

 11. Vejledningens terminologiske trængsler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lystbæk, Christian Tang

  2014-01-01

  Vejledning har vundet stor udbredelse. Men mange oplever, at vejledning bruges i flæng og til tider misbruges, eksempelvis som led i en fagpolitisk kamp eller en økonomisk spareøvelse, eksempelvis i forbindelse med reformer på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Artiklen peger på, at oplevelsen af vilkår brug og til tider decideret misbrug af begreber om vejledning skyldes, at der er en voldsom trængsel af begreber om vejledning, som forskellige interessenter i vejledningsfeltet konkurrerer om at give mening til. Vejledning har ikke én fast betydning eller én grundlæggende idé, men sætter forskellige pædagogiske og politiske idéer og rationaler på en fælles formel. Som sådan skyldes den voldsomme trængsel af begreber i vejledningsfeltet, at vejledning er gennemsyret af, hvad man kan kalde ”terminologiske trængsler”, dvs. af omstridte begreber, som forskellige pædagogiske og politiske strømninger konkurrerer om at give betydning til. Der kan således identificeres en mangfoldighed af faglige og politiskemål og idéer med vejledning. Alle er enige om at vejledning er en god idé, men ikke om hvorfor. De veje, som nogle beskriver som farbare veje i vejledning, betragter andre som afveje. Vejledning er et felt præget af omstridte begreber, som forskellige pædagogiske og politiske strømninger konkurrerer om at give betydning til. Vejledning er til både faglige og til personlige problemstillinger, til både individer og grupper, til både at frigøre og at fastholde, til både at give svar og at stille spørgsmål. Det kan man begræde – særligt hvis andre mål og idéer, end dem man selv har, får medvind og formår at definere betydningen af centrale vejledningsformer og -fora. Men det er den selv samme strid om begreberne, som giver grundlaget for vejledningens udbredelse – og for den faglige og politiske udvikling i vejledningsfeltet. Men det betyder ikke, at vejledningsbegreber kan bruges i flæng. Faglig og politisk diskussion fordrer, at man kan give gode begrundelser og gode eksempler. Man kan ikke fremføre hvad som helst. Men uklarheden og uenigheden om grundlæggende begreber betyder, at bestemte forståelser af vejledning ikke kan tages for givet, idet forskellige interessenter kan have forskellige forståelser, forestillinger og forventninger til vejledningen. Derfor kan det være en god ide at forskere, praktikere, politikkere og andre interessenter bliver bedre til at klarlægge de grundlæggende forståelser, forestillinger og forventninger, som man bygger på – og lytte til kritik heraf fra andre perspektiver. Det er gennem faglig og politisk diskussion, at vejledningsfeltet kvalificeres, ikke gennem faste positioner og definitioner.

 12. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose : Et spirende koncept og en faktisk case.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor centrale temaer eksemplificeres fra både terapeutens og klientens perspektiv: søvnforbedring, smertehåndtering, krav-ressource-balance og parforhold. Afslutningsvis diskuteres begrænsninger og potentiale ved en sådan tilgang.

 13. Kampagner : Klummer og kampråb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2013-01-01

  Et demokrati er ikke karakteriseret derved, at borgere hver især har en stemme, men, at hver har en oplyst stemme, jfr. oplysningstanken. Og det er noget ganske andet. Et oplyst og robust demokrati kræver information. Nu begynder logikken at kunne bide på problemet, for demokratistudier kan så pludselig forstås i lyset af informationsprocessering. Det giver arbejde til den formelle filosofi. Derfor har store dele af klummerne, kronikerne og andre kommuniké et indhold, der viser hvordan man kan oplyse med information, men ligeledes hvordan man desværre kan manipulere med mennesker, meninger og markeder i informationssamfundet. Kampagner er, for størstedelens vedkommende, en informations-kampagne.

 14. Skalkonstruktioner : Metoder til afklaring af sammenhængene mellem form, stabilitet, stivhed og understøtninger. Ph.d.-afhandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Almegaard, H.

  2003-01-01

  Denne ph.d.-afhandling henvender sig til arkitekter og ingeniører med interesse for skalkonstruktioners tekniske og formmæssige muligheder. I afhandlingen er der udviklet et sæt værktøjer, der kan anvendes i skitseringsfasen til at finde frem til en hensigtsmæssig udformning og understøtning af skaller. Med de udviklede værktøjer er der udarbejdet en samlet oversigt over de grundlæggende skalformer således at man nemt kan få et overblik over hvilke skalformer, der kan anvendes i en given situation. Afhandingen omhandler ikke kun glatte skalflader i fx armeret beton eller tegl, men også skaller udformet som facetterede og elementopdelte skalflader, fx som gitterskaller og skiveskaller.

 15. Kroppen husker som en elefant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2008-01-01

  Ofte kan vi lynhurtigt afgøre, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide - og ligeså ofte uden overhovedet at kunne forklare, hvor- for det lige præcis er sådan, det er. Denne "irrationelle" forbrugeradfærd har længe interesseret både forskere og praktikere, og i de seneste år har vi også fået en noget dybere indsigt i, hvilken rolle følelser spiller i vores forbrug. Den nye viden kommer først og fremmest fra neurovidenskab og emotionspsykologi, der har undersøgt, hvordan kroppen og biologien genererer forbrugs- præferencer og købsbeslutninger uden at bruge energi på at konsultere den bevidste del af hjernen.

 16. Mangler viden om fluer i svinestalde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovgård, Henrik

  2008-01-01

  Fluer i svinestalde May 2008 Henrik Skovgård, Skadedyrlaboratoriets konsulenttjeneste Der mangler undersøgelser, der kan afsløre, hvor stor effekt fluer i svinestalde kan have på smittespredning og alvorligheden af sygdomsudbruddene. Fokus på fluer I danske svinestalde optræder den almindelige stueflue (Musca domestica), stikfluen (Stomoxys calcitrans), der er blodsuger på dyr og mennesker, den lille stueflue (Fannia canicularis) og flere forskellige arter af bananfluer (Drosophilidae). Dertil kan optræde pukkelfluer (Phoridae), der er ganske små fluer, og som udvikles i gødningsrester og lignende organiske rester. De fluer, der udgør et reelt problem i forbindelse med svineproduktion, er stuefluen, stikfluen og bananfluen. Mangler undersøgelser Der foregår i øjeblikket ikke nogen undersøgelser omkring ... Udgivelsesdato: Juni 2008

 17. Industrikemikaliers påvirkning af nervesystemets udvikling - sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grandjean, Philippe

  2007-01-01

  Neurologiske sygdomme, der opstår under udviklingen, er relativt almindelige, men årsagerne er stort set ukendte. Industrikemikalier som bly, metylkviksølv, plyklorerede bifenyler, arsen og toluen kan være årsag til sygdom og nedsat neurologisk funktion hos børn. Skaderne opstår ved meget lavere doser end dem, som kan påvirke voksne. Vi har identificeret godt 200 industrikemikalier, som i det mindste kan skade hjernen hos voksne, men disse stoffer er ikke reguleret for at beskytte børns nervesystem. Ny forebyggelse må tage hensyn til nervesystemets sårbarhed under udviklingen. Udgivelsesdato: Aug 20

 18. Embedded Critique in a Tensed World

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ejvind

  2006-01-01

  I denne afhandling undersøger jeg betingelserne for kritik, set i lyset af den postmoderne indsigt, at kritikken ikke kan basere sig på et universelt gyldigt udgangspunkt. En almindelig reaktion på denne indsigt har været det, jeg kalder deskriptivismen: når kritikken ikke kan have ét bestemt og fast udgangspunkt, så er det bedst slet ikke at kritisere. Jeg afviser denne reaktion. Dels overvinder deskriptivismen ikke det problem, som den udspringer af: beskrivelsen er i sig selv fanget i en betinget gyldighed. Dels fører den postmoderne indsigt ikke nødvendigvis til en absolut relativitet: ethvert normativt perspektiv skal stå til ansvar overfor en realitet, og dette kan være udgangspunktet for en kritik. Og endelig, så bygger deskriptivismen også på en fejlagtig antagelse om, at forskellige normative perspektiver er isolerede i forhold til hinanden. I afhandlingen argumenterer jeg for, at den postmoderne indsigt peger mod en moderat relativisme – i modsætning til absolut staticisme og absolut relativisme. Ethvert sprogligt udsagn (såvel kritiske som deskriptive) er karakteriserede ved at være lokalt funderede, men også ved at pege udover sig selv. Derfor skal vi tænke om sproglige udsagn som pegende i en universel retning – men på en fallibel måde. Derfor er kritiske undersøgelser altid relevante. Og derfor er det en misforståelse at søge at undgå de kritiske implikationer.

 19. Roterende sorte huller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Kristian

  2014-01-01

  Sorte huller har normalt været anset som statiske, mens alle andre legemer i Universet roterer. Dette stemmer imidlertid ikke overens med den nylige opdagelse af et roterende sort hul i midten af galaksen NGC 1365. Hvilken effekt har rotationen af et sort hul på legemer i dets nærhed, og hvordan kan astronomer i det hele taget måle, at sorte huller roterer?

 20. Spin og det argumentationsfrie valg : Sådan som den politiske kommunikation fungerer i dag, trænger vi til et systemskifte.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Ordvalg er blot én måde, hvorpå man kan påvirke folks meninger uden argumenter. Tankegangen er, at vi borgere oftest vælger og stemmer ud fra hurtige, overfladiske input. Derfor er vores meningsdannelse ikke altid særlig rationel eller fornuftig, men nærmest ubevidst, mener dagens kronikør

 1. Vandbænkebidere og colibakterier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Sarah Christine; Nissen, Erling

  2011-01-01

  På trods af at der lever småorganismer i stort set alle drikkevandssystemer verden over, ved vi meget lidt om, hvordan organismerne påvirker bakterievæksten i vandet. Det er ikke tidligere undersøgt om eksempelvis vandbænkebidere (Asellus aquaticus), der lever i danske drikkevandsdistributioner, er med til at fjerne bakterier fra vandet ved græsning, eller om de modsat kan beskytte bakterier mod udskylning eller vandbehandling, fx kloring

 2. Besnærende teknologi i hjemmeplejen - fra vision til praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Den offentlige sektor kan spare milliarder ved at investere i ny teknologi og samtidig forbedre servicen, hævder IT- og konsulentbranchen. Men IT er ikke altid en mirakelmikstur og virkningerne er ofte modsatrettede. Denne undersøgelse af mobil teknologi i hjemmeplejen viser hvordan samme teknologi får ganske forskelligt udtryk i praksis i takt med at den ”oversættes” i de enkelte organisationer.

 3. Hvad måler Campbell Collaboration? : en kritisk kommentar til rapporten: 'School Based Bullying and Victimization'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Inge; Hansen, Helle RabØl

  2010-01-01

  Campbell Collaboration har gennemført et omfattende arbejde med at indsamle data til en forskningsoversigt over antimobbeprogrammer. Der er meget information at hente i de 44 programmer, som rapporten inkluderer, og hvis hovedelementer er beskrevet i rapportens indledning. Campbells analyser har imidlertid så væsentlige begrænsninger, at centrale dele af rapportens konklusioner ikke kan siges at være holdbare. Læs mere her

 4. Letbanen er blot et led i mobilitetskæden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Mette

  2014-01-01

  Letbaner bliver ikke en succes alene; de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag, der fremmer deres potentiale. Artiklen retter fokus mod netop nogle af de mange mobilitetsløsninger, der i en europæisk sammenhæng har fremmet letbanens potentiale – løsninger, der kan være relevant inspiration, når letbanen skal implementeres i en dansk kontekst.

 5. Offentlighedens tænker : I anledning af oversættelsen af Hannah Arendts bog 'Menneskets vilkår'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pahuus, Anne Marie

  2005-01-01

  Det er ikke i det private, men i det offentlige rum, at vi virkelig kan realisere os selv som mennesker. Filosofien bag synspunktet er yderst levende - selv om filosoffen selv er død. Hannah Arendts hovedværk Menneskets vilkår er netop blevet oversat til dansk. Udgivelsesdato: 16.09

 6. Finansgiganter går forrest i boykot af den israelske besættelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stockmarr, Leila

  2014-01-01

  Hvad gjorde de europæiske politikere for at ende Israels besættelse af Palæstina? Ikke nok. Hvad gjorde Danske Bank? Måske mere. Det kan blive fortællingen, når vi år frem i tiden skal se tilbage på Danmarks indsats for at bringe Israels apartheidpolitik overfor palæstinenserne til en ende.

 7. Klog på Kloner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Aase Roland; Stald, Line JØrgensen

  Klog på kloner Indhold: Hvad er en klon, findes der kloner, og må man klone mennesker? Diskussion om kloner bliver ofte etisk, men det kan være svært at have en holdning til emnet, hvis man ikke er fagligt rustet. Med udgangspunkt i de etiske spørgsmål giver dette undervisningsforløb en faglig introduktion til emnerne kloner, DNA, kromosomer og cellelære.        

 8. Brugervejledning til pc-programmet STLRAMME : Version 1.1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhelt, M.

  1998-01-01

  Pc-programmet STLRAMME supplerer SBI-anvisning 187, 'Simple stålrammebygninger. Dimensionering og udførelse'. Programmet kan anvendes til dimensionering af stålrammebygninger med andre mål end dem, der er medtaget i anvisningens tabeller; men det erstatter kun stålramme- og åsetabellerne, ikke anvisningens øvrige kapitler. Programmet og brugervejledningen henvender sig til myndigheder, rådgivende og projekterende teknikere samt firmaer, der udfører stålrammebygninger til landbrug og industri.

 9. Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Horst, Sebastian

  2005-01-01

  Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den foreliggende form står notatets analyser og konklusioner udelukkende for forfatternes egen regning og kan ikke tilskri-ves hverken Undervisningsministeriet eller Globaliseringsrådet.

 10. Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian H.

  2015-01-01

  Hvilke ændringer kommer med tankerne om Ny Arealregulering, og hvor stor bliver den økonomiske gevinst? Hvad betyder valg af implementeringsmodel for de valgmuligheder landmanden får og den samlede miljøeffekt? Med det foreløbige udkast til Ny Arealregulering opnår man ikke den fulde miljøøkonomiske gevinst, men det kan være et fornuftigt første skridt.

 11. Talibandræbere kommer til kort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2007-01-01

  Afghanistan. Kan NGO'er eller internationale organisationer ikke hjælpe, må regeringerne selv stille den nødvendige, civile kapacitet til rådighed. Det kunne være ved at udlicitere opgaverne til private firmaer, eller ved, som noget nyt, at opstille et egentligt, statsligt beredskab.

 12. MTL-klummen. Overskud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2009-01-01

  Forfatteren og biskoppen Eivind Berggrav skal have påstået at det ikke bare er sådan at humor kræver overskud. Den giver overskud. Man kunne sige det samme om bestyrelsesarbejdet i MTL. Det kan godt være at det har krævet overskud, men der er betalt tilbage igen ved kasse 1. Så når jeg nu efter 10 år forlader bestyrelsen er det fordi andre skal have lov.

 13. Fra flodhestens mave : Tilbagetrækning og intervention i Vagant 1999-2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2013-01-01

  Artiklen kortlægger en periode i litteraturtidsskriftet Vagants historie, 1999-2006, og sammenfatter den under overskriften ”Tilbagetrækning og intervention.” Periodens numre vidner om en tid hvor et politisk engagement vil lokke litteraturen frem af sin tilbagetrækning. Men også en tid hvor man opdager at tilbagetrækning i sig selv kan være politik. Hvis ikke politik skal reduceres til ”den underholdning, man ser i Nyhederne"

 14. Dansk realkredit – nu med systemisk risiko

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders; Raaballe, Johannes

  2011-01-01

  Avisoverskrifter som ”ATP frygter obligationskollaps” mere end antyder, at det hæderkronede danske realkreditsystem kan komme i problemer. Det er de mange ét-årige rentetilpasningslån, der potentielt er en bombe under ikke alene mange låntagere, men også under realkreditsystemet og i den sidste ende under dansk økonomi. En pæn rentestigning eksempelvis i forbindelse med pres på kronen eller af andre årsager, samtidig med at realkreditten løbende skal genfinansiere lån for godt 1.000 mia., kan være den begivenhed, der gør, at låntagerne ikke kan få deres ét-årige rentetilpasningslån refinansieret. Obligationsejerne får ikke deres penge, låntagerne og realkreditinstitutterne kan ikke betale. Græske tilstande ligger lige for. Realkreditten har antagelig kalkuleret med denne risiko, men de forventer åbenbart ligesom mange låntagere, at de er ”too-big-to-fail”. Der skal derfor opfordres til, at myndighederne gør risikoen op og tager de fornødne skridt til at forhindre, at staten må påtage sig opgaven at garantere for realkredittens obligationsudstedelser – måske endda midt i en valutakrise.

 15. Mænd på nedtur i Udkantsdanmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  svendsen, erik

  2014-01-01

  Titlen kan læses på to måder, enten på dansk som det sideordnende og modstillende bindeord (konjunktion) eller på engelsk som mænd. Udtaleforskellen er minimal, og givet er det, at historien i den grad handler om mænd. Men ikke mænd, der har styr på deres tilværelse

 16. Consequences of the Iraq War for International and Constitutional Law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarvad, Ib Martin

  2007-01-01

  Det argumenteres at international ret kan ændres i statspraksis, at det har været forsøgt af de angribende stater i Irak-krigen, men at retsændringerne ikke er lykkedes på grund af formålenes uklarhed og indbyrdes modstrid. Statsretligt rejser forløbet et behov for udvidet kontrol med regeringsprærogativet på udenrigspolitikken

 17. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans Fink, docent i filosofi ved Aarhus Universitet, fortæller hvorfor.

 18. En naturlig udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Torben; StØvring, Jan

  Vi ser begyndelsen på en stor transformering af vores byområder. Kraftige regnskyl har gjort det håndgribeligt, at vores byområder ikke kan håndtere klimaet. De kraftige tropiske regnskyl som kommer pludseligt og intenst er en udfordring i et ledningssystem. De oversvømmede kældre, veje og stræder, er i lige så høj grad en konsekvens af urbaniseringen hvor landskabets iboende dynamik sættes ud af spil.

 19. Ingen vil betale for forsikringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heegaard, Peter M. H.; EnØe, Claes

  2012-01-01

  Danmark risikerer ikke at kunne reagere hurtigt og effektivt ved udbrud af en alvorlig sygdom. For det danske samfund og den almindelige forbruger kan det blive en meget ubehagelig og dyr overraskelse, som vi bliver nødt til at advare om nu.

 20. Complementary or Contradictory Drug Policies : On mapping incompatabilities and policy propensities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  Almindeligvis antages det, at skadesreduktion udgør en fjerde søjle - som komplementerer kontrol, behandling og forebyggelse.  Denne placering er problematisk. De forskellige indsatser kan sættes i båse og man viser ikke inkompatibilitet mellem de forskellige indsatser nogen systematisk opmærksomhed. For at råde bod på dette foreslås to analytiske instrumenter - udviklet til formålet - brugt.

 1. Aver posto se stesso o essere stato posto da un altro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2008-01-01

  I artiklen argumenteres for, at Kierkegaards bestemmesle af selvet som enten sat ved sig selv eller sat ved et andet, skal tages alvorligt. det betyder en afvisning af den almindelige Kierkegaard-læsning ifølge hvilken, det er en selvfølge, at selvet ikke kan have sat sig selv. Der argumenteres for, at det for kierkegaard netop ikke er en selvfølge, idet dette at sætte sig selv ikke betyder, at mennesket kan have skabt sig selv, men derimod at det kunne sætte sig sine egne formål i livet, uden at der var andre instanser, der kunne korrigere dette. Det er netop den opfattelse, som æstetikeren hos Kierkegaard giver udtryk for, og som han lader Anti-Climacus havé in mente, uidet Anti-Climacus definerer selvet i starten af Sygdommen til døden.

 2. Co-operatives and Normative Control

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bregn, Kirsten; Jagd, SØren

  1992-01-01

  Papiret udforsker betingelserne for at anvende normativ kontrol i kooperativer. Der peges på at to betingelser ser særligt vigtige: Individder på være moralsk involverede i organisationen og organisationen må have en et system der kan gør det muligt at relaterer fælles normer og individuel handling. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, som det er tilfældet i mange kooperativer, kan normativ kontrol ikke forventes at virke. Problemer med normativ kontrol i kooperativer skyldes derfor ikke normatil kontrol som sådan, men hænger i stedet sammen med at sikre at betingelserne for normativ kontrol opfyldes i kooperativer. Problemstillingen illustreres ved et case studie af et dansk kooperativ. På baggrund af case studiet fremsættes en hypotese om et normativt kontrolparadoks i kooperativer: Informationsbehovet i kooperativer synes at være større sammenlignet med andre organisationer, på grund af de særlige træk ved kooperative organisationer: anvendelsen af normativ kontrol, demokratiske beslutningsprocesser, ogdecentraliserede strukturer. Men netop i kooperativer synes der at være stærke barrier mod at skabe et tilstrækkeligt informationssystem.

 3. Kritik af pseudovidenskab censureret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2014-01-01

  Weekendavisen har afvist at bringe et indlæg af Jørgen Øllgaard om deres egen dækning af Helmuth Nyborg og sagen om hans forskning i IQ, som UVVU har dømt uredelig. Måske er UVVU bedre til at tage sig af bevidst fusk i god normal videnskab end til sager, som angår "patologisk videnskab" ("fringe science") med varierende grader af marginalitet. Dette begreb kan både dække hvad Kuhn ville kalde "revolutionær videnskab", som blot endnu ikke er anerkendt men starter med nogle få forskeres vilde ideer, og så især det, som dårligt nok kan testes, efterprøves, og som måske langsomt opløses hvis det underkastes et kritisk-rationelt syrebad. Vi har her et mellemfelt af teorier og tilgange, hvor vi ikke er sikre på at forskningen overhovedet vil blive stående som videnskab, men hvor områdets marginale, spekulative, eller ideologiske præg ikke forhindrer de deltagende forskere i at "arbejde efter reglerne", ærligt og måske endda også redeligt.

 4. Responsiveness of Clinical Outcome Measures : An Investigation of Low Back Pain Patients Seen in the Primary and Secondary Sectors of the Danish Health Care System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Henrik Hein

  2007-01-01

  Baggrund Oswestry Disability Index (ODI) er et af to anbefalede spørgeskemaer til brug ved måling af funktion hos rygpatienter. Psykometrisk testning af disse skemaer er velfunderet, men vores viden om skemaernes anvendelighed samt den mindste kliniske relevante ændring (MCID) i specifikke subgrupper af patienter med lændesmerter er begrænset. Sidst men ikke mindst, har den gængse metode til bestemmelse af MCID metodologiske svagheder. En mulig løsning kunne være at spørge rygpatienterne, hvad de mener vil være et acceptabelt resultat af behandlingen, før den igangsættes.  Formål Formålet med afhandlingen var at bestemme responsiviteten og MCID i specifikke subgrupper af patienter med lændesmerter. Udover belyses spørgsmålet om, hvorvidt lænderygpatienter kan bestemme, hvad et acceptabelt resultat af et behandlingsregi vil være, før dette påbegyndes.  Metode & materiale Studie til måling af responsivitet i undergrupper. En omfattende oversættelse, tilpasning til det danske sprog og validering af ODI blev gennemført på lænderygpatienter set i primær- (PrS) og sekundærsektoren (SeS) i det danske sundhedsvæsen. Studie til måling af patienters prospektive acceptable behandlingsresultat. En metode til måling af lænderygpatienters acceptable ændring (MCIDpre) før iværksættelse af en behandling blev udviklet og sammenlignet med den gængse metode til bestemmelse af MCID (MCIDpost). Resultater Studie til måling af responsivitet i undergrupper. Målefejlen på ODI blev fundet til at ligge mellem -11.5 og +13 points. Responsiviteten var sammenlignelig med de øvrige skemaer. ODI have en udpræget ``gulv-effekt'' (floor-effect) hos PrS patienter. MCID var ni points i PrS og lænderygpatienter og otte points hos SeS og bensmerte patienter. Desuden var patienternes retrospektive evaluering af behandlingseffekt mere responsiv hos PrS patienter sammenlignet med serielle målinger. Studie til måling af patienters prospektive acceptable behandlingsresultat. Metoden til bestemmelse af lænderygpatienters prospektive acceptable behandlingsresultat var reproducerbar. MCIDpre var større end det givne skemas målefejl og 1.5-4.5 gange større sammenlignet med MCIDpost. Hvad angår smerte, var lænderygpatienters MCIDpre næsten sammenlignelig med deres acceptable ændring bestemt efter behandlingen. Konklusion Den danske version af ODI er reproducerbar, valid og responsiv men grundet psykometriske forhold, er det mest hensigtsmæssigt at bruge spørgeskemaet til de mere kroniske sekundærsektor patienter. Ydermere, så er Roland Morris Disability Questionnaire (RMQ) det mest velegnede spørgeskema til patienter udelukkende med lændesmerter, mens ODI og RMQ er lige velegnede til patienter med bensmerter. Valget af smerteskala er mere vilkårligt i alle subgrupper, og smerteskalaen fra Low Back Pain Rating Scale anbefales. MCID var mere eller mindre stabil på tværs af alle subgrupperne for størstedelen af spørgeskemaerne og steg monotont med tilstandens alvorlighed ved baseline, men dette var kun gældende for PrS patienter og patienter med lænderygbesvær. Det kliniske spørgsmål: ``hvordan har du det nu sammlignet med da du startede behandlingen'' er mest sensitivt til kliniske relevante ændringer i PrS patienter og bør inkluderes som effektmål med de gængse spørgeskemaer appliceret serielt. Metoden til bestemmelse af lænderygpatienters prospektive acceptable behandlingsresultat er ny. Den tillader klinikeren at afstemme hvad der er acceptabelt for patienten med hvad der behandlingsmæssigt er opnåeligt. Det ser ud til, at kroniske lænderygpatienter har en fornuftig idé om, hvad der er en acceptabel ændring i smerte, men at de overvurderer ændringer i fysisk funktion og psykologiske/følelsesmæsige domæner, før behandlingen begynder.

 5. Digital kommunikation i lejeforhold – Lejelovens § 4, stk. 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob

  2015-01-01

  Lejelovens § 4, stk. 2 sætter nogle begrænsninger for udlejers og lejers muligheder for med bindende virkning at udveksle korrespondance via »digitale dokumenter, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn og lagres på et varigt medie« f.eks. mails. Manglende iagttagelse af bestemmelsen kan have retlige konsekvenser for såvel udlejer og lejer f.eks. i relation til, om en opsigelse, varsling eller indsigelse har bindende virkning. Det kan give anledning til flere tvivlsspørgsmål, hvorledes bestemmelsen skal håndteres. I artiklen redegøres for bestemmelsens anvendelsesområde, herunder for hvornår og hvordan aftalen om udveksling af digitale dokumenter kan og skal indgås, og hvilke dokumenter, der henholdsvis kræves og ikke kræves forudgående aftale om, for at de med bindende virkning kan udveksles digitalt. Bestemmelserne om fremsendelse af indflytningsrapport og fraflytningsrapport efter ændringerne i lejeloven den 1. juli 2015 omtales også i denne kontekst.

 6. Innovation gennem kvalitetsoptimerende tiltag i sundhedsvæsnet : Fra praksis til viden til praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jonasson, Charlotte; Lauring, Jakob

  En væsentlig udfordring inden for den offentlige sektor er at inddrage borgeren i udviklingen af sektorens ydelser, produkter og organisering. Denne udfordring har dog også potentiale for at kunne anvendes konstruktivt i udviklingen af offentlige organisationer. Med udgangspunkt i et case-eksempel fra sundhedssektoren belyses, hvorledes der med kontaktpersonordningen som kvalitetsoptimerende tiltag kan skabes bedre viden om brugernes behov. Det argumenteres, at der i relationen mellem kontaktperson og bruger opstår en unik mulighed for et brugerdrevent innovationspotentiale. Imidlertid afhænger udnyttelsen af dette potentiale af, hvorvidt der kan skabes en praksis-viden-praksis forbindelse, således at ideer og viden ikke blot på lokalt plan, men også mere generelt kan anvendes til at udvikle selve sundhedsvæsenets organisering. Dermed kan projektet ses som et eksempel på, hvordan ledelsesmæssig nytænkning af relationen mellem praksis og viden kan være med til at udvikle den offentlige sektor på et mere generelt plan.

 7. Traumatisk basal subaraknoidal blødning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard, Peter; Leth, Peter Mygind

  2003-01-01

  Massiv subaraknoidal blødning på hjernens basis kan opstå ved et traume, hyppigst ved slagsmål, sjældnere ved ulykker. Det er en sjældent forekommende tilstand, som hyppigst forekommer hos alkoholpåvirkede mænd. Diagnosen stilles næsten udelukkende ved obduktion. Traumet er oftest et knytnæveslag mod den posterolaterale del af kraniebasis. I det typiske tilfælde falder offeret øjeblikkeligt bevidstløs sammen, og døden indtræder efter få minutter. Blødningen udgår enten fra arteria vertebralis på halsen eller fra de intrakraniale basale hjernearterier. I en del tilfælde kan blødningskilden ikke lokaliseres. Skadesmekanismen er omdiskuteret. Karrupturen kan opstå i forbindelse med brud af processus transversus atlantis eller subluksationer i halscolumna og kan indtræffe i både normale og abnorme kar. Traumatisk basal subaraknoidalblødning kan tilsyneladende opstå ved ret lette traumer, hvilket selvsagt har stor betydning for strafudmålingen ved en efterfølgende retssag.

 8. The right to drinking water and sanitation in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse; Edinger, Wieke Willemijn Huizing

  2012-01-01

  I Danmark er retten til adgang til vand og sanitet ikke absolut, i den forstand at der er ret til fri adgang til vand og sanitet. Danmark har ratificeret, men ikke indarbejdet i ICESCR, og national ret anses for at være i overensstemmelse med konventionen. Alligevel kan man argumentere for, at den formelle inkorporering af ICESCR ville styrke den juridiske status i dansk ret af de ICESR. Der er ingen bestemmelser i dansk lovgivning, der søger at sikre generel adgang til offentlige vandhaner toiletter som det kendes i andre lande. Der er således ikke i dansk ret formelt sikret adgang til vand og sanitet for f.eks. hjemløse. I Danmark har ejeren af en ejendom ret til at tilslutte sin ejendom til en almen vandforsyning, hvis et sådan er til rådighed i nærheden af ejendommen. Hvis der ikke er almene vandforsyninger i nærheden, har ejeren som udgangspunkt ret til selv at etablere en vandindvinding. Vandselskaber berettiget til at afbryde en husstand fra vandforsyningen, hvis vandregningerne ikke betales, mensociallovgivningen giver mulighed for at få økonomisk hjælp til at genetablere forbindelsen. Selvom den danske vandkvalitet generelt er god, så sker der lejlighedsvis forurening af vandet i almene forsyninger. Kommunerne er forpligtet til at gribe ind, når drikkevandet ikke opfylder kvalitetskravene, og sager om kompensation i tilfælde af tab eller skader som følge af forurenet drikkevand, kan indbringes for en domstolene.

 9. Use of antiepileptic drugs during pregnancy and risk of spontaneous abortion and stillbirth : population based cohort study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Bodil Hammer; Kjaersgaard, Maiken Ina Siegismund

  2014-01-01

  Dette studie undersøger, om brugen af antiepileptika under graviditeten kan øge risikoen for spontan abort eller dødfødsel. Resultaterne viser, at 16 ud af 100 gravide kvinder, som brugte antiepileptika, mistede fostret ved en spontan abort, mens det kun var 13 ud af 100 gravide kvinder, som ikke brugte antileptika. Der var dog forskel på, om de kvinder, der valgte at bruge antiepileptika under graviditeten, var diagnosticeret med epilepsi eller ej. I analyser alene af kvinder med epilepsi var der ingen forskel i risikoen for spontan abort, når kvinder, der indtog medicin i graviditeten, blev sammenlignet med kvinder, der ikke indtog medicin. Hos kvinder uden epilepsi havde de, der indtog medicin, en 30 % øget risiko for spontan abort sammenlignet med dem, der ikke indtog medicin. Forskellen kan måske forklares ved manglende kontrol for andre risikofaktorer (confounding). Analyserne tager højde for alder, samlivsforhold, indkomst, uddannelsesniveau, tidligere mental sygdom og tidligere stofmisbrug. Samlet indikerer undersøgelsen, at der generelt ikke er en øget risiko for at få en spontan abort ved brug af antiepileptika ? i det mindste ikke for kvinder med epilepsi. Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem gravides brug af antiepileptika og dødfødsel. Studiet er gennemført som et populationsbaseret kohorte-studie og bygger på danske registerdata for perioden 1997-2008. Mere end 983.000 graviditeter indgår i studiet, og der var brugt antiepileptika i 4700 (svarende til 0,5 %) af de undersøgte graviditeter.

 10. Hovednøglen, der blev væk : – og en opfordring til at lade den være glemt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Jesper; Thomsen, Henning

  2013-01-01

  Da Ebenezer Howard for 100 år siden så ind i fremtiden, kune han se en plan og et design, der fremstod så godt som perfekt. Howard kom ikke selv til at opleve, hvordan hans ideer blev ført ind i efterkrigstidens industrialisering og globalisering. Var han ikke gået bort i 1928, blot 15 år efter dannelsen af "Garden City and Town Planning Organisation" eller IFHP, som vi kender organisationen bedre som i dag, havde han måske erkendt, at der, der kom til at ske, trods alt ikke helt var det, han havde håbet på. At dømme fortiden ud fra, hvad vi ved i dag, er ikke retfærdigt, men at lære af de erfaringer, vi har opsamlet på vejen, er fremdeles en forpligtelse. I de samtaler, der kan læses på de foregående sider, har vi forsøgt at spore, hvad der foregår netop nu, hvad angår boliger og planlægning, i forskellige professioner, hos forskellige mennesker. Historien begyndte ikke i går, og slutter efter alt at dømme ikke i morgen. I denne afsluttende kommentar vil vi undlade at foreslå en ny storslået vision for planlægningen, snarere blot forsøge at samle nogle få tråde fra samtalerne, og kaste lys over, hvad vi håber kan være af interesse for andre.

 11. Moderne dannelse : Goethe og dannelsesromanens aktualitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2013-01-01

  Hvorfor er ”dannelse” igen blevet et vedkommende begreb i aktuelle diskussioner af identitets- og samfundsmæssige problemer? Hvorfor er dannelsesromanen ikke død? Hvad er det, genren kan? Og hvordan kan en dannelsesroman som Goethes Wilhelm Meisters Læreår gøre os klogere på sammenhængen mellem identitets- og formdannelse? Disse spørgsmål forfølges i bogen. Ambitionen er at reaktualisere såvel dannelsesromanen som Læreår og at vise, hvordan de kan bidrage til en ny forståelse af moderne dannelsesproblematikker. I bogen undersøges dannelsesromanens paradokser: fx hvordan det kan være, at genren er så livskraftig, når der ikke er nogen romaner, der lever op til de gængse genredefinitioner. I forlængelse heraf analyseres den mest kanoniserede af alle dannelsesromaner, Goethes Wilhelm Meisters Læreår fra 1795-96. Ved at læse på tværs af romanens individuelle dannelseshistorier, dens analyse af modernitetens selvforståelse og dens egen æstetiske formdannelse undersøges, hvordan disse dimensioner gensidigt påvirker og kvalificerer hinanden. Hermed vises, hvordan Læreår og i bredere forstand dannelsesromanen på én gang afprøver, udfolder og selv er med til at definere, hvad dannelse kan være, ikke bare i slutningen af det 18., men også i begyndelsen af det 21. århundrede.

 12. Den rådne banan på kort : Visual literacy - fra billeder til viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars; Staunstrup, Jan K.

  2011-01-01

  Mange taler om "Udkantsdanmark", men ingen gør tilsyneladende noget virkningsfuldt ved det, selv om regeringen kommer med politiske udspil, ændrer lovgivningen og opfinder nye støttemuligheder i lange baner. Det er der givetvis forskellige årsager til. En kunne være, at det slet ikke er ønsket, at der gøres noget virkningsfuldt ved Udkantsdanmark. En anden kunne være, at debatgrundlaget og den præsenterede information er for ringe. Artiklen viser eksempler på kort fra den eksisterende, ikke altid konstruktive debat om Udkantsdanmark. Som modstykke hertil præsenteres i artiklen utraditionelle kort, der er designet til netop som visual literacy at bidrage til, at der overhovedet bliver en reel debat om Udkantsdanmark & Kernedanmark. Artiklen fremlægger ikke et politisk synspunkt. Artiklen præsenterer, hvor forbløffende effektivt politiske synspunkter kan fremlægges ved at tænke og agere i visual literacy. Artiklens budskab er at fremme den konstruktive debat generelt, hvor Den Rådne Banan og kortene blottjener som eksempel. Kort kan være et fremragende diskussionsgrundlag, fordi det gode kort fungerer som billede og derfor kan blotlægge idéer og strukturer med betydelig oplysnings- og provokationseffekt, hvilket skaber den søgte debat. Effekten kan være næsten umulig at opnå med andre medier og informationstyper, fordi man der ofte selv skal opbygge ens mentale billede om emnet. Dermed kan det gode kort fremstå som et eksempel par excellence på visual literacy, som er evnen til at fortolke, bane sig vej gennem og skabe mening ud fra oplysninger, der fremlægges i form af et billede.

 13. Information kan reducere unødvendig tørstetid hos elektive kirurgiske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Risom, Martin; Vedtofte, Jakob

  2012-01-01

  This prospective study was aimed at identifying the time of thirst above the recommended two hours after repeated information campaigns. Elective surgical patients ? 15 years of age were eligible to answer the questionnaire in four different periods between which information campaigns were carried out. A total of 765 patients were included. The median time of thirst was reduced from 6.5 hours to 3.0 hours (p <0.0001) over a two-year period. Repeated interventions were found to be necessary to reduce the period of thirst to the recommended two hours for elective surgical patients.

 14. Kan CO2-styret ventilation forbedre vores søvn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  StrØm-Tejsen, Peter

  2014-01-01

  Både søvn og et godt indeklima anses for at være vigtigt for menneskers sundhed og trivsel. Alligevel viser undersøgelser udført i danske soveværelser, at der er for lidt ventilation, hvilket resulterer i, at CO2-koncentrationen langt overstiger de anbefalede værdier. Ville folk sove bedre om natten og klare sig bedre den følgende dag, hvis de havde CO2-styret ventilation i deres soveværelse? Forskere fra DTU har forsøgt at undersøge dette, og denne artikel besvarer spørgsmålet.

 15. Hyperpolariseret magnetisk resonans kan in vivo kvantificere cellulær metabolisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Christoffer; Ardenkjaer-Larsen, Jan Henrik

  2014-01-01

  A new MR methodology, hyperpolarized MR spectroscopy (MRS), enhances the MRS signals by more than a factor 10,000, enabling fast and unique insight into in situ metabolic processes. So far the method has provided new and exciting metabolic details in prostate, heart, brain, kidney and liver examinations. In diseases characterized by abnormal metabolic profiles, such as in diabetes and tumour tissue, hyperpolarized MRS provides highly detailed spatial information as well as quantitative estimates of individual steps in glycolysis and real-time amino acid metabolism.

 16. Måling af prokalcitonin kan muligvis begrænse antibiotikaforbruget ved pneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peter; Lindhardt, Bjarne Ørskov

  2012-01-01

  Reduction of antimicrobial resistance in microorganisms is imperative. Pneumonia is important in this matter because of its high incidence, subjective diagnostic criteria, and variations in aetiology. Research has focused on the use of a procalcitonin-guided algorithm for antimicrobial stewardship with promising reductions in antibiotic use and treatment duration, but more research is needed in order to draw a final conclusion. Lack of objective diagnostic criteria, methodological challenges in research, a future focus on primary care, and the need for a cost-benefit analysis should be considered.

 17. Teologers debat om opstandelse kan lede læsere på afveje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  Teologer har beskrevet opstandelsen som noget poetisk eller mytisk under de seneste måneders debat. Men ”poetisk” giver associationer til noget følelsesladet, mens ”myte” ofte bruges om noget, der er uden bund i virkeligheden. Kunne man i stedet tale om en ”trossandhed”.

 18. HIV kan og skal behandles samtidig med tuberkulose

  DEFF Research Database (Denmark)

  von der Maase, Sarah; Gerstoft, Jan

  2014-01-01

  The proper timing of antiretroviral therapy (ART) to HIV-patients co-infected with tuberculosis has been debated. We review three studies on this matter. One study found a significant reduced mortality for patients with CD4+ T-cell counts (CD4+) ? 200 per mm3 who received ART early, whereas the other two studies found this difference for patients with CD4+ < 50 per mm3.The risk of immune reconstitution inflammatory syndrome was significantly increased for the patients receiving ART early, but this contributed only to a small fraction of deaths related to HIV after the initiation of ART.

 19. Graviditet i livmoderhalsen kan behandles konservativt med methotrexat

  DEFF Research Database (Denmark)

  SØrensen, Marie; Clausen, Helle Vibeke

  2011-01-01

  Two cases of cervical ectopic pregnancy after in vitro fertilization embryo transfer were managed conservatively. One living cervical ectopic pregnancy was treated with intra-amniotic and systemic injection of methotrexate, and the other cervical ectopic pregnancy with a fetal pole was treated with systemic methotrexate. The patient with the living cervical ectopic pregnancy had stable vital signs during the period of treatment. The patient with the fetal pole was admitted with heavy vaginal bleeding and anaemia and was stabilised before treatment was initiated. She was stable throughout the treatment.

 20. HELLP kan ses i andet trimester ved antifosfolipidsyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, BjØrn Stæhr; Havelund, Troels

  2011-01-01

  The syndrome of haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP) is estimated to occur in 0.01-0.2% of pregnancies and is considered a severe form of preeclampsia. It is associated with considerable risk of maternal and foetal mortality. HELLP syndrome associated with antiphospholipid syndrome is known to occur early in the pregnancy. We report a case of severe HELLP syndrome complicated by multiple hepatic infarctions and portal vein thrombosis in the second trimester in a patient with antiphospholipid syndrome.