WorldWideScience
 
 
1

At være i en elskende relation med verden : Hvorfor ikke al filosofisk praksis kan forveksles med terapi  

DEFF Research Database (Denmark)

Kommentar til aktuel kritik af filosofisk praksis beskrevet som en del af senmodernitetens individualiseringstendens og terapikultur og en udfoldelse af, hvad filosofisk praxis er og hvorfor ikke al filosofisk praxis kan forveksles med terapi.

Hansen, Finn ThorbjØrn

2012-01-01

2

"Du kan ikke købe dig til noget, du ikke er" : – om aftalte resultater blandt danske cykelryttere  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er et unikt forhold ved cykelsporten at man samarbejder med sine konkurrenter. Ind i mellem går samarbejdet imidlertid videre end til de skiftevise føringer i løbets front. Artiklen belyser hvordan ryttere i de afgørende udbrud i nogle danske løb, aftaler resultatet inden de når frem til mål. For en umiddelbar betragtning ligner det aftalt spil, forårsaget af en korrumperet moral. Artiklen undersøger hvorfor sådanne aftaler finder sted, den belyser hvordan de opfattes af rytterne selv og diskuterer hvordan de kan forstås som et iboende element, der er med til at opretholde en form for social orden i cykelsporten.

Hjorngaard, Martin Wang; Christiansen, Ask Vest

2012-01-01

3

Ytringsfriheden er ikke nødvendig  

DEFF Research Database (Denmark)

SIDEN KARIKATURKRISENS udbrud i 2006 har politikere og medier gjort et stort nummer ud af at understrege, at ytringsfriheden ikke bare er god at have, men nødvendig. Uden den intet demokrati - og demokratiet kan vi ikke undvære. Det er svært at være uenig i, og det behøver vi heller ikke. Vi kan nemlig godt konstatere, at ytringsfriheden ikke er nødvendig uden dermed at give afkald på frihed og demokrati.Vi kan oven i købet mene, at ytringsfriheden ophører med at være frihed, når vi betragter den som nødvendig. Og det er lige nøjagtig det, jeg efterlyser: at vi bruger filosoffer som Immanuel Kant og Luigi Pareyson til at forstå, at friheden er betydelig mere kompleks, end vi gør den til i øjeblikket.

Lauritzen, Pia

2008-01-01

4

Er en stiltiende tilladelse en ikke-afgørelse?  

DEFF Research Database (Denmark)

Natur- og Miljøklagenævnet har i flere nyere afgørelser introduceret en ny fortolkning af afgørelsesbegrebet, hvorefter en kommunes manglende indsigelse mod en anmeldelsespligtig aktivitet betegnes som en "ikke-afgørelse", der ikke kan påklages, når fristen for kommunens indsigelse er udløbet. Artiklen redegør for den nyere praksis og belyser, hvordan denne praksis er i modstrid med teorien og EU-retlige forpligtelser og heller ikke kan støttes på analogi, ligesom den ikke er afstemt med nævnets øvrige praksis.

Pagh, Peter

2011-01-01

5

IKK biology.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

The inhibitor of nuclear factor-?B (I?B) kinase (IKK) complex is the master regulator of the NF-?B signaling pathway. The activation of the IKK complex is a tightly regulated, highly stimulus-specific, and target-specific event that is essential for the plethora of functions attributed to NF-?B. More recently, NF-?B-independent roles of IKK members have brought increased complexity to its biological function. This review highlights some of the major advances in the studies of the process of IKK activation and the biological roles of IKK family members, with a focus on NF-?B-independent functions. Understanding these complex processes is essential for targeting IKK for therapeutics.

Liu F; Xia Y; Parker AS; Verma IM

2012-03-01

6

Vi kan ikke tømme den engelske kanal  

DEFF Research Database (Denmark)

I Camerons længe ventede tale gjorde han det klart, at briterne skal genforhandle deres forhold til EU, såfremt han er premierminister efter valget i 2015. Derudover er der imidlertid lige så mange ubesvarede spørgsmål efter som før talen.

Just, Sine NØrholm

7

Gerne samtaler : men ikke coachingsamtaler  

DEFF Research Database (Denmark)

Coachingens store løfte er at kunne forløse medarbejderens fulde potentiale. Den virkende mekanisme antages at være som følger: via neutrale spørgsmål, der ikke røber coachens viden, erfaringer, holdninger eller tanker i øvrigt, katalyseres medarbejderens selvrefleksion og -introspektion, der leder til sprogliggjort indsigt med forbedret adfærd til følge. I artiklen argumenteres for, at coachingens store løfte ikke lader sig indfri - og slet ikke af coaching. Coachingen overser, at medarbejderens (selv)-refleksionsprocesser bedst accelereres i dybde og bredde, hvis de kritisk udfordres af noget, der overskrider medarbejderens selvrefleksion og her-og-nu-tænkning. Blandt andet derfor kan medarbejdersamtaler ikke bare køres af efter en simpel coaching-skabelon. Med andre ord: ledere må til enhver tid kunne forbeholde sig ret til at kunne indtage diverse mulige positioner i samtalerne med medarbejderne. Udgivelsesdato: Januar 2009

Nitschke, Henrik

2009-01-01

8

Trængsel på vejene : Trængsel som følge af den stigende vejtrafik giver anledning til store samfundsøkonomiske tab. nfrastrukturkommissionens forslag omudbygning af kapaciteten er utilstrækkelige og kan ikke forventes at føre til en langtidsholdbar løsning af problemerne.  

DEFF Research Database (Denmark)

Trængsel i trafikken står højt på den politiske dagsorden. Jævnligt kan vi læse om hvor mange tusind timer der spildes i trafikken og hvor mange milliarder der går tabt derved. Landspolitikere, organisationer, regioner og kommuner står i kø for at forlange at der gøres noget ved de stigende trængselsproblemer omkring København og andre steder i landet. Infrastrukturkommissionen har det som et af deres væsentlige indsatsområder at reducere trængselen (Infrastrukturkommissionen 2008a; 185). Den faglige baggrund for dette hentes i en rapport Projekt Trængsel udgivet af Trafikministeriet (COWI & CTT 2004), hvori det gennemsnitlige daglige tidsspilde i trafikken i Hovedstadsområdet opgøres til ca. 100.000 timet, svarende til et samfundsøkonomisk tab på 5,7 mia. kr. om året, samt en fremskrivning publiceret i Ingeniøren hvor det samfundsøkonomiske tab som følge af trængsel i et business-as-usual-scenarie prognosticeres til at udgøre 9-10,5 mia. kr./år i 2015 og 11,5-15 mia. kr./år i 2030 (Nielsen Landex & Rørbech 2006). Beløbet på de 5,7 mia. kr./år gengives også af Infrastrukturkommissionen (2008b; 6). Det er klart at samfundsøkonomi i denne størrelsesorden må påkalde sig politisk interesse. Når det oven i købet er et fænomen som mange mennesker føler sig generet af, så opstår der et stort politisk pres for at "få gjort noget ved det". I denne artikel analyseres det lidt nærmere hvori det samfundsøkonomiske tab består og hvilke muligheder der er for at reducere det. Udgivelsesdato: april

Jespersen, Per Homann

2008-01-01

9

Ikke bare porno på mobilen : Sexting  

DEFF Research Database (Denmark)

Den britiske børne- og ungdomsforsker professor Sonia Livingstone ved London School of Economics viser gennem en række interviews, at billeder af eksplicitte sexhandlinger er en velkendt del af den ungdommelige cirkulation af ’hverdagspornografisk’ materiale (Ringrose et al. 2012). ’Sexting’ er altså ikke bare porno på en mobilplatform. Det er handlinger og værgestrategier, som unge piger er nødt til at forholde sig til i hverdagen, mens drengene umiddelbart ser ud til at slippe relativt let udenom den chikane, der kan ligge i ’sexting’.

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

10

Hidsig dame kan køle kloden  

DEFF Research Database (Denmark)

Historiens største vulkanudbrud har givet koldere klima i årevis. Et af dem skjulte den globale opvarmning i tre år. Island har en eksplosiv dame, der kan bidrage til afkølingen. Af Tirsdag den 20. april 2010, 22:06 Den islandske vulkan Katla er ifølge overleveringen opkaldt efter en kvinde. Hun må have være en hidsig dame med et voldsomt temperament og vredesudbrud store nok til at skræmme horder af bejlere på flugt over de islandske vidder. Vulkanen Katla gemmer nemlig på kræfter så voldsomme, at de kan afkøle klimaet i hele Europa, hvis de undslipper den hidsige islandske dame. Den aktuelle askesky, der lammer europæisk lufttrafik på sjette døgn, ligner en forsigtig prut i sammenligning med det udbrud, der kan være på vej fra Katla. Hvis det kommer, kan det skrive sig ind som det næste i rækken af vulkanudbrud, der udover en række voldsomme umiddelbare konsekvenser også får betydning for klimaet regionalt eller globalt. Pinatubo gik amok For mindre end 20 år siden oplevede verden et af de udbrud, der har haft den største kendte effekt på klodens klima. Da den phillippinske vulkan Pinatubo gik amok i 1991, var udløsningen af partikler og aresoler (dråber) så omfattende, at det skjulte den globale opvarmning i tre år. Fra 1992 til 1994 reflekterede vulkanens partikler og aerosoler så megen solvarme, at de alene betød en afkøling af den globale temperatur på omkring en halv grad, hvilket var mere end rigeligt til at modvirke opvarmningen fra drivhuseffekten. Men endnu større effekt på klimaet havde formentlig historiens største udbrud fra den indonesiske vulkan Tambora, der i 1815 sendte 150 kubikkilometer aske og gas mere end 40 kilometer ud i atmosfæren. Året efter slog vinhøsten i Frankrig fejl, kornhøsten var en katastrofe, og i London registrede man sommertemperaturer på to til tre grader under det normale. I New England sneede det i juni, og for grønlænderne blev 1816 ifølge beretningerne et år uden sommer. Klimaforsker og professor i meteorologi Eigil Kaas siger, at vulkanerseffekt på klimaet blandt andet afhænger af, om de er eksplosive og kan sende asken så højt op i atmosfæren, at den ikke falder til jorden med nedbøren. Og netop Katla på Island er en eksplosiv moster, fordi den befinder sig under en flere hundrede meter tyk dyne af is, gletsjeren Myrdallsjökull. Mødet mellem den gloende hede magma og vandet i gletsjeren skaber eksplosioner, der kan sende partikler og aerosoler (dråber) mange kilometer i vejret. »Hvis udbruddet er langvarigt og sender asken mange kilometer op i atmosfæren, kan partiklerne spredes over meget store områder af den nordlige halvkugle. Hvis asken samtidig indeholder meget svovl, er der skabt forudsætning for en betydelig afkølende effekt. For det er især dråber af svovlsyre, der reflekterer sollyset, og de opholder sig også i længere tid i atmosfæren,« siger Eigil Kaas . Franklin undrede sig Hvis Katla skulle lægge en dæmper på den globale opvarmning, er det ikke første gang, en islandsk vulkan køler kloden. Faktisk var det et meget voldsomt udbrud fra den islandske vulkan Laki i 1783, som var ophavet til opdagelsen af vulkanernes klimaeffekt. Den amerikanske videnskabsmand og statsmand Benjamin Franklin undrede sig under et ophold i Paris over en tør tåge, som solen ikke kunne brænde af, og han antog, at fænomenet skyldtes udbruddet i Laki. Kilde: GEUS

Kaas, Eigil

2010-01-01

11

Ejeraftalens håndhævelse : Da ejeraftalen ikke binder selskabet  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen advarer om, at den nye danske selskabslov (om aktieselskaber og anpartsselskaber) med virkning fra den 1. marts 2010 på afgørende måde har afsvækket virkningen af aktionær- og anpartshaveroverenskomster indgået vedrørende danske selskaber. Disse aftaler (med lovens nye ord: ejeraftaler) kan efter den nye retstilstand ikke binde selskabet i selskabsretlig forstand, og stemmeretsasftaler, forkøbsretsaftaler mv. kan derfor alene gælde på det aftaleretlige plan mellem aftalens parter. Artiklen analyserer konsekvenserne heraf. Der opfordres til, at ret og pligt fra ejeraftalerne nu i videst muligt omfang gentages i selskabets vedtægter, således at forskrifterne bliver bindende for selskabet og dets ledelse. Endelig analyseres det, om ejeraftalens parter kan være forpligtet (ud fra uskrevne aftaleretlige loyalitetsgrundsætninger) til at stemme for en sådan gentagelse i vedtægterne af de centrale bestemmelser i ejeraftalen.

Werlauff, Erik

2010-01-01

12

"Ikke foran børnene! Et svar til Sara Green"  

DEFF Research Database (Denmark)

Et indlæg i en diskussion om den videnskabsteoriske status af Intelligent Design. Der argumenteres for at ID ikke kun bør bruges som eksempel på irrationalitet, men også kan give anledning til en mere kvalificeret diskussion af evolutionsteorien - og advares mod tendensen til at se bort fra eller undertrykke interne uenigheder og problemer i moderne evolutionsbiologi.

Klausen, SØren Harnow

2010-01-01

13

Hvordan kan pædagogik være mere interessant?  

DEFF Research Database (Denmark)

I pædagogikken bør mål primært være midler.  Hvad er en syg fodboldkamp? Det er for eksempel en kamp, hvor man på forhånd ved, hvem der vinder. Eller endnu sygere: En kamp, hvor man kender den endelig score på forhånd, fordi man blev enige om den fra starten. Ingen gider spille sådan en kamp. Men det betyder selvfølgelig ikke, at man kan spille uden mål. Man skal bare forstå, at målene primært er midler til en god kamp - og kun sekundært noget med at nå en bestemt score! Kvalitetskriteriet for stolperne og overliggerne i fodboldmålene er med andre ord først og fremmest, at de giver tilstrækkelig retning og kvalitet i fodboldprocessen. Noget tilsvarende gælder for faglige mål i skolen - såsom de klare Fælles Mål: Det afgørende for skolens kvalitet er ikke, om man når målene, men hvor gode pædagogiske processer, de åbner for. At gode processer så sandsynliggør høje faglige standarder er bare skønt.

Knoop, Hans Henrik

2010-01-01

14

Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering  

DEFF Research Database (Denmark)

Fysisk træning som gang, styrketræning og yoga kan hæmme udvikling af demens hos raske ældre og forbedre fysisk funktion hos personer med demens. Det peger en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen på. Undersøgelsen belyser effekten af ikke-medicinske indsatser til personer med og uden demens. Der er derfor dokumentation for, at fysisk træning er et relevant tilbud i kommunernes demensindsats. Undersøgelsen peger også på, at der er et vist belæg for, at træning af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og indlæring kan forbedre disse funktioner hos ældre personer uden demens. Der er dog ikke nok belæg for en mere generel effekt af kognitiv træning og andre ikke-medicinske indsatser. Når det gælder uddannelse, træning og supervision af professionelle omsorgsgivere for personer med demens er der brug for yderligere afklaring af effekten af disse tiltag. Den svage dokumentation for indsatserne er ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke har effekt, men at der mangler dækkende forskning på området. For at afgøre hvilken rolle disse indsatser bør have i den fremtidige danske demensindsats, er der behov for et koordineret samarbejde mellem kommuner, regioner, stat og forskningsinstitutioner. Denne Kommenterede Udenlandske Medicinske Teknologivurdering (KUMTV) er en kommentering af to udenlandske MTV-rapporter, en canadisk og en svensk rapport, der begge belyser en bred vifte af demensindsatser, herunder fysisk træning, kognitiv træning, adfærdsterapi, lysterapi og musik- og danseterapi til personer med og uden demens. Endvidere belyses indsatser rettet mod professionelle omsorgsgivere for personer med demens, herunder uddannelse, træning og supervision.

SØrensen, Lisbeth Villemoes

2010-01-01

15

Er bilkørsel en dårlig vane - og kan den brydes?  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis man ikke kan eller vil bruge tvang kan en gammel vane kun brydes, hvis personen bringes til at overveje sine alternativer. Det er formentlig en forudsætning, at overvejelserne er ganske grundige og i hvert fald er det nødvendigt, at personen prøver alternativer af. Hvis en person vitterligt dag ud og dag ind i lang tid har transporteret sig på en måde, som ikke er optimal for personen selv, skal der sandsynligvis meget til for at motivere personen til at overveje og afprøve et muligt alternativ. Hvis vanen ikke fungerede tilfredsstillende var den ikke blevet til vane. Først når et alternativ er afprøvet adskillige gange til personens tilfredshed kan vanen betragtes som brudt, og indtil en ny vane er etableret, er risikoen for tilbagefald stadig stor. Vi har studeret bilisters adfærd i hovedstadsområdet. En bilist er her defineret som en person, som har kørekort og hvis husstand råder over en bil. For det første har vi forsøgt at måle, hvor stor betydning dårlige vaner har for bilkørslen til og fra arbejde. For det andet har vi testet en mulig metode til at bryde bilvanen.

ThØgersen, John; MØller, Berit Thorup

2003-01-01

16

Derfor svarer politikerne ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

Helle Thorning-Schmidts beslutning om at droppe det ugentlige tirsdagspressemøde er blevet set som en svækkelse af dialogen mellem journalister og politikere. Spørgsmålet er dog, om ikke journalisterne for længst har undergravet det demokratiske potentiale i tirsdagspressemøderne?

Gabrielsen, Jonas; JØnch-Clausen, Heidi

2013-01-01

17

Registreringsreglerne i afgiftslovene er ikke altid enkle og overskuelige  

DEFF Research Database (Denmark)

I afgiftslovene findes flere registreringsformer. Således kan en virksomhed registreres som oplagshaver, varemodtager eller vareafsender. Da Danmark er medlem af EU, og enkelte punktafgifter er harmoniserede, fremgår definitionen af de enkelte registreringsformer dels af de danske afgiftslove, dels af Rådets direktiv 2008/118. I den rene form er registreringsreglerne gode. Det fremgår således klart, hvilke rettigheder den enkelte registreringsform giver den erhvervsdrivende. Problemerne opstår i forbindelse med de særregler, der findes for, hvilke erhvervsdrivende der kan anvende de forskellige registreringsformer. Samtidig giver det problemer, når myndighederne opfinder nye afarter af registreringsformerne, især når disse ikke giver de samme rettigheder som de almindelige registreringsformer.

Thygesen, Jette

2012-01-01

18

Kan Statoil smide kursdynen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Statoils produktionstal slår markedets forventninger, og olieefterforskningen i 2012 bliver selskabets suverænt bedste nogensinde. Spørgsmålet er dog, om det er nok til, at kursen kan bryde igennem 160 norske kroner?

Nielsen, Christian

2012-01-01

19

Tweens og fedme : Det handler om at forstå de unge, deres adfærd og ikke mindst deres kultur  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvad kan idrætslærere lære af designstuderende, der forholder sig til en idræts- og sundhedsrelevant problemstilling for børn? Da designprocessen ligger langt fra hverdagsundervisning, vil det kræve lidt tålmodighed at nå frem til de værdifulde pointer i artiklen, men det kan åbne øjnene for, at alt ikke behøver at være som det plejer. De designstuderende på Arkitektskolen Aarhus fik i efteråret 2009 udfordringen: Hvad kan man gøre for at mindske fedme blandt tweens? Designprocessen kan med sin holistiske tilgang til problemløsning håndtere denne meget komplekse problemstilling. Artikelen giver et indblik i projektet, og hvilken viden om tweens de studerende fandt frem til – fx, at de unge skal betragtes som individer og ikke som et segment. Desuden kommer artiklen med bud på, hvordan denne viden kan indvirke på udvikling af idrætsundervisningen med tweens.

Rasmussen, JØrgen; SØrensen, Tina Holm

2010-01-01

20

Stine Bosse er ikke alene  

DEFF Research Database (Denmark)

Modstand. Kan det udelukkes, at et tættere samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere kan give fordele til virksomhederne? Der tegner sig en modbevægelse mod ensidigt fokus på omkostninger og bundlinje.

Hansen, Per H.

2013-01-01

 
 
 
 
21

Ikke populisme, sund fornuft  

DEFF Research Database (Denmark)

Det var opløftende at læse Anders Brøndum Mortensens kronik (14. november) om virksomhedernes ansvar for at skabe reel værdi for mennesker og samtidigt bidrage positivt til natur og omgivelser. Virksomheder eksisterer for jordens skyld og ikke omvendt. Til gengæld er det forstemmende at læse studielederens rygmarvsrefleks: »Det er økonomisk populisme.« Økonomi er alt for kompleks for sådan en nybagt kandidat, forstås. »Stort set ingen havde set finanskrisen komme i 2007 og ingen vidste, at klimaforandringerne ville accelerere på den måde for 30 år siden,« undskylder studieleder, Kristian Miltersen sig. De regelmæssige finanskriser har været kendt i snart 200 år, og der har været masser af advarsler om miljø- og klimakrisen: A blueprint for survivel, ’Grænser for vækst,’ ’Brundtlandrapporten’ – you name it. Men mainstreamøkonomer har tit glimret ved deres fravær, måske fordi de ofte lever af at understøtte pengekredsløbets dominans over den realøkonomi, som ABM beskriver. Den økonomiske tilpasning til voreomgivelser og deres muligheder og begrænsninger er ikke populisme, men sund økonomisk fornuft. Det burde ikke mindst en studieleder kunne forstå. (Se også Anders Brøndum Mortensen: Gentænk erhvervslivet fra skolebænken. Information 13/11 2012 . http://www.information.dk/print/316920 samt Duellen: 'Det er økonomisk populisme'. Af Naja Dandanell http://www.information.dk/316918 )

Brandt, Jesper

2012-01-01

22

Global Indkomstulighed: Hvor stammer den fra, og hvad kan der gøres ved den?  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskellene i bruttonationalproduktet per indbygger verden over er gigantiske. OECD-landene er op til 30 gange rigere end de fattigste udviklingslande. Sådan har det ikke altid været. Indtil for få hundrede år siden var indkomstforskellene beskedne, fordi vedvarende vækst stort set var ukendt. Hvilke mekanismer var ansvarlige for den relativt konstante indkomst per indbygger i de førindustrielle samfund? Kan disse mekanismer også forklare, hvorfor den økonomiske vækst endnu ikke har fæstet rod i dele af verden? Og hvordan kan man finde frem til passende reformer og politiktiltag, der kan styrke væksten under hensyntagen til de store forskelle landende imellem i relation til deres geografi, kultur og institutioner? I artiklen drøfter vi nyere bidrag indenfor vækst- og udviklingsforskningen, der giver bud på svar på disse spørgsmål.

Dalgaard, Carl-Johan Lars; Hansen, Henrik

2013-01-01

23

Det sker ikke for mig : Social kategorisering af voldsramte kvinder  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen argumnteres der for gennemgående og sammenhængende problematikker vedrørende unge voldsramte kvinder. For det første tydeliggøres det, hvordan den sociale kategorisering af unge voldsramte kvinder ikke er en de unge kvinder selv kan identificere sig med. I sammenhæng hermed skitseres nogle af de mekanismer, kvinderne beskriver som medvirkende til, at de i en kortere eller længere periode er i en kæresterelation med vold. Herunder deres bagatellisering af volden, og hvordan det at være i en voldelig kæresterelation nedbryder kvinden psykisk. For det andet skitseres kvindernes forskellige håndteringer af deres kærestevoldserfaringer. Artiklens tredje tematisering handler om konsekvenserne af kvindernes kærestevoldserfaringer for deres skabelse af identitet.

Bo, Inger Glavind

2013-01-01

24

Kan det overhovedet lade sig gøre? Fødevarehandel på internettet  

DEFF Research Database (Denmark)

Forbrugerne kan se fordele ved at handle fødevarer på internettet, men også barrierer. De er enige om, at internettet er kommet for at blive, og at udviklingen kun går en vej - og det er frem. Det ser ud til, at der er tre segmenter inden for internethandel med fødevarer: -forbrugere, der ikke ønsker at bruge internettet, primært på grund af sikkerheden -forbrugere, der ønsker at dække deres basale behov med internethandlen og -forbrugere, der søger spænding og nye oplevelser Alle forbrugersegmenter er imidlertid enige om at handlen på nettet med fødevarer vil øges i de kommende år.

Ramus, Kim Bjarne

2003-01-01

25

Musikterapi. Når ord ikke slår til. En professionel ramme om det musikken rør i os  

DEFF Research Database (Denmark)

Workshop ved Inge Nygaard Pedersen ”Musikterapi – Når ord ikke slår til. En professionel ramme om det musikken rører i os.” Musikterapi handler om at skabe kontakt og kommunikation med mennesker, der ikke kan eller ikke tør udtrykke sig på anden vis. Delmål i musikterapien kan handle om at deltagerne arbejder med at kunne lytte og at kunne udtrykke sig indefra og ud eller med at udvikle kreativitet og fantasi samt evne til at improvisere og finde nye løsninger. Det kan også handle om at udvikle ens indlevelsesevne og samarbejdsevne samt om at træne bevidsthed om sit eget private rum og de andres rum – øve grænsesætning. For nogle kan det handle om at komme i bedre kontakt med krop og følelser og at kunne lære at udvikle sin stemme og få bedre mulighed for gennemslagskraft og nuancer samt for at bruge stemmen som redskab til selvomsorg eller omsorg for andre. For andre kan det handle om at kunne overskride nogle grænser og udvide sit ”spillerum.” I workshoppen vil deltagerne blive præsenteret for forskellige musikterapeutiske metoder anvendt med unge med forskellige problemer fra infantil autisme til funktionsnedsættelser, psykosociale problemer samt isolations-, koncentrations- og andre problemer. Der vil blive vist enkelte videoklip og musikeksempler fra praksis og deltagerne vil blive inddraget i forskellige oplevelsesorienterede øvelser, hvor vi anvender krop, stemme og lettilgængelige musikinstrumenter til dels at demonstrere forskellige metoder, dels at afprøve musikterapiens virkning på et personligt plan. Det er ikke nogen forudsætning at deltagerne har spillet et musikinstrument eller interesserer sig specielt for musik. Musikterapeuter er uddannet på Aalborg Universitet. Uddannelsen er 5-årig og svarer i omfang til en psykolog-uddannelse. Musikterapien adskiller sig fra den klassiske psykologi ved sit fokus på det musiske håndværk samt på metoder, der anvender musik til at skabe relationer mellem mennesker.

Pedersen, Inge Nygaard

26

Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer, om det kan kræves af et udenlandsk selskab, der opretter filial i Danmark, at filialens navn ikke blot indeholder en gengivelse af det udenlandske selskabs navn og nationalitet med tilføjelse af ordet ”filial”, men at der herudover skal findes et selvstændigt navn til filialen. Konklusionerne er følgende: (1) Der er ikke et tilstrækkeligt retligt grundlag for Erhvervsstyrelsens krav om, at registrering af en dansk filial af et udenlandsk selskab kun kan finde sted, hvis filialen har et selvstændigt navn, der gengives i filialnavnet ud over opfyldelsen af de krav, der følger af selskabslovens § 347, stk. 1, 2. pkt. Et krav som det beskrevne er uhjemlet og dermed uberettiget i forhold til legalitetsprincippet og hjemmelskravet for forvaltningsmyndigheder. Kravet kan ganske enkelt ikke læses ud af lovteksten, og det er heller ikke ”forudsætningsvis lovfæstet” af lovgivningsmagten. (2) Selv om der havde været tilstrækkelig hjemmel i dansk ret til et krav som det beskrevne, må kravet antages at være i strid med den primære EU-ret (artikel 49 TEUF), fordi et sådant supplerende dansk krav er udtryk for en restriktion i relation til etableringsfriheden, og denne restriktion lever hverken op til kravet om at være egnet eller til kravet om at være proportional. (3) Selv om kravet havde tilstrækkelig hjemmel i dansk ret, og selv om det ikke stred mod etableringsfriheden, må kravet antages at være i strid med den sekundære EU-ret på grundlag af filialdirektivet, 11. selskabsdirektiv, fordi valgretten med hensyn til, om filialen skal have et selvstændigt navn eller ej, efter direktivet ikke tilkommer filialstatens myndigheder, men det udenlandske selskab. (4) Når det således må antages, at Erhvervsstyrelsens praksis strider mod EU-retten, må den pågældende praksis opgives allerede af denne årsag. En argumentation på grundlag af EU-retten er derfor relevant også for et selskab fra et andet OECD-land, der vil etablere filial i Danmark, jf. OECD's 3. beslutning om indlændingebehandling af udenlandske virksomheder.

Werlauff, Erik

2013-01-01

27

Propanol er ikke gift for køer  

DEFF Research Database (Denmark)

I de seneste år har der været stort fokus på alkohol og ikke mindst propanol i ensilage. En række forsøg med blandt andet propanol har ikke kunnet påvise en effekt af alkohol i ensilage på køernes sundhed.

Kristensen, Niels Bastian; Raun, Birgitte Marie LØvendahl

2010-01-01

28

Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ...  

DEFF Research Database (Denmark)

Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx filmatisere den. Derigennem får eleverne anledning til at diskutere og gennemarbejde værket på kryds og tværs – og for at skabe og bringe fortolkninger i spil.

Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

2010-01-01

29

At være eller ikke være : Kunstnernes placering på det danske arbejdsmarked  

DEFF Research Database (Denmark)

Kunstnernes arbejdsmarked er generelt præget af usikre ansættelser målt i forhold til den sikkerhed, en fast fuldtidsstilling giver. De har mange kontrakter hen over året, og det gør dem mere udsat på arbejdsmarkedet, fordi den danske model i bund og grund kun yder sikkerhed for ansatte i faste stillinger. Er kunstnerne på den anden side så etablerede, at de kan være ligeglade og bare leve fra hånden i munden og samtidig lægge lidt til side til pensionen? Svaret er, at det er der kun meget få som kan. Mange kunstnere, skabende som udøvende, har job ved siden af eller perioder med supplerende understøttelse. Det gør dem udsat på det danske arbejdsmarked, fordi de ikke bliver omfattet af de regler, som overenskomstdækningen giver. Heller ikke i forhold til lovgivningen nyder de speciel dækning, hvilket skyldes, at de kan opfattes som både selvstændige og lønmodtagere. Freelancere er ikke en type beskæftigede i lovens forstand. Kun på nogle få parametre er kunstnerne insidere. De er højtuddannede, og de har selv valgt deres i vores terminologi ’usikre ansættelse’ ud fra et ønske om anderledes karriereveje og ønsket om at slå igennem. Kapitlet er inddelt i tre dele: I første del diskuteres nogle bidrag fra litteraturen, som fokuserer på kunstnernes særlige status på arbejdsmarkedet. Derudover diskuteres relevansen af at undersøge kunstnernes status på baggrund af insider/outsider-debatten. I anden del gennemgås empiriske data vedrørende kunstnernes beskæftigelse med særligt fokus på to punkter: For det første en sammenligning mellem beskæftigelsen i den kulturelle sektor i henholdsvis Danmark og EU ud fra statistiske data i forhold til ansættelsesformer og uddannelse. Resultaterne diskuteres på baggrund af insider/outsider-debatten. For det andet kortlægges den interne differentiering på kunstnernes arbejdsmarked i Danmark set i forhold til ansættelsesformer. I tredje del foretages en nærmere kvalitativ analyse af kunstnernes situation i Danmark ud fra de fire kriterier for, hvornår en lønmodtager kan betragtes som henholdsvis en insider eller en outsider i henhold til den danske model.

JØrgensen, Carsten; Ventura Campos Lima, Maria da Paz

2011-01-01

30

Besvarelse af spørgmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? : eller hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde (igen) gøres til et spørgsmål om diæt·etisk bemestring og ikke kun diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand.

Agerholm, Frank Juul

31

Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt : hvorfor ikke?  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen er et af resultaterne af et forsknings- og udviklingsprojekt inden for matematikkens didaktik. Ph.d. projektet har omfattet en systematisk undersøgelse struktureret omkring spørgsmålet: Hvorfor er matematisk modellering ikke matematikundervisningens omdrejningspunkt? Undersøgelsen begyndte med en analyse af, hvad man potentielt kan opnå ved at lægge stor vægt på matematisk modellering i matematikundervisningen. Det har jeg fulgt op med at analysere nogle centrale forhold ved tilrettelæggelsen af en sådan undervisning. Derefter har jeg brugt pejlemærkerne herfra til at forsøge at lade en klasse i det almene gymnasium gennemføre et toårigt undervisningsforløb med matematisk modellering som omdrejningspunkt. Det forløb har jeg så analyseret for at identificere muligheder og centrale hindringer på alle niveauer. Den strukturering af undersøgelsen motiveres og uddybes i afhandlingens del I, som afsluttes med de forskningsspørgsmål jeg har formuleret og en synopsis. Som en mere formel sammenfatning af undersøgelsens og afhandlingens struktur gengiver jeg denne del af teksten her: a) Hvilke potentialer kan jeg - på baggrund af matematikfaglige og kognitions-psykologiske analyser - argumentere for der er ved at arbejde med analyse og konstruktion af matematiske modeller i matematikholdige almendannende uddannelser? b) Hvilken betydning kan jeg tillægge begreberne matematisk modellering, matematisk problemløsning, kompetence, matematisk modelleringskompetence, matematisk problembehandlingskompetence, teknologisk kompetence og demokratisk kompetence, så de i forhold til de fundne potentialer kan bruges konstruktivt i forbindelse med tænkning om samt tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af matematikholdig undervisning på almendannende uddannelser? I del II argumenterer jeg for at de afsøgte potentialer eksisterer på to fronter: I et begrundelsesmæssigt perspektiv handler det om at matematikundervisningen skal kunne levere væsentlige bidrag til udvikling af elevernes teknologiske og demokratiske kompetence. I forhold til begge disse kompetencer er potentialet gradbøjet efter hvor aktivt eleverne tager del i de afgrænsende og kritisk vurderende sider af arbejdet med matematiske modeller, og det motiverer en begrebsforståelse som betoner disse sider af en matematisk modelleringsproces. I et kognitions-psykologisk perspektiv ligger potentialet i at udvikle elevernes relationelle forståelse ved at skabe anvendelsesmæssig erfaringstilknytning til de matematiske begrebsstrukturer der er i spil. Muligheden for at indfri potentialet gradbøjes efter i hvilket omfang eleverne - som en del af arbejdet med matematisk modellering - engageres i anvendelsesorienteret matematisk problemløsning, hvilket motiverer en bestemt forståelse af hvad matematisk problemløsning vil sige. c) Hvilke tilrettelæggelsesmæssige karakteristika i forhold til måden matematisk modellering potentielt kan integreres i undervisningen på kan jeg med afsæt i teoretiske analyser argumentere for som centrale, hvis målet i videst mulig udstrækning som muligt at udvikle elevernes matematiske modelleringskompetence? I del III opstiller jeg fire ankerpositioner for tilrettelæggelsen: 1) Matematisk modellering praktiseret som elevstyret problemorienteret projektarbejde skal indgå som tilbagevendende aktivitet i undervisningen. 2) De overordnede indholdsmæssige retningslinjer for undervisningens afvikling skal bestå i en krydsning af en karakteristik af en række faglige kompetencer og overordnede faglige stofområder. 3) Den didaktiske kontrakt i de ikke-projektorganiserede dele af undervisningen skal have udvikling af elevernes matematiske problembehandlingskompetence som omdrejningspunkt, og en betydelig del af de problemer der arbejdes med, skal involvere matematisering. 4) Det skal sikres at der er overensstemmelse mellem hvad der tillægges vægt i undervisningen og i den summative evaluering. I afhandlingen har jeg afgrænset mig til kun at forsvare de tre førstnævnte positioner gennem en egentlig

Jensen, Tomas HØjgaard

2007-01-01

32

Samfundsøkonomiske effekter og store idrætsbegivenheder: Kan sport skabe vækst?  

DEFF Research Database (Denmark)

Med den daværende VK-regerings lancering af handlingsplanen for at skaffe store internationale idrætsbegivenheder til Danmark i 2007 (Kulturministeriet, 2007) blev den hidtil største oplevelsesøkonomiske satsning på sport i nyere tid sat i gang. Handlingsplanen resulterede - ud over en lang række af mindre arrangementer og forskellige facilitetsmæssige tiltag - blandt andet i afholdelse af VM i Brydning i 2009, IOC-sessionen og -kongressen i 2009 samt ikke mindst U/21 EM-slutrunden i fodbold og VM i landevejscykling i 2011. Blandt argumenterne for handlingsplanen var en logik om, at store idrætsbegivenheder skaber vækst og arbejdspladser indenlands, og dermed kan være god forretning for nationen. Ikke bare brandes Danmark udadtil, der opstår også en kontant nettogevinst for staten, turist-branchen og andre afledede erhverv når deltagere, besøgende og turister drager til værtsbyen og bruger penge. Tanken er dragende, og forekommer indlysende. Men er den rigtig? Er der rent faktisk samfundsøkonomiske gevinster ved at arrangere sportsevents? Denne artikel drøfter spørgsmålet kritisk under en inddragelse af den foreliggende internationale litteratur samt de effektanalyser, der er lavet af de senere års hjemlige sportsevents.

Storm, Rasmus K.

2012-01-01

33

Forebyggelse af arbejdsulykker i Danmark- De fleste virksomheder vil ikke, men de få kan godt  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidraget fremlægger erfaringer fra danske virksomheder, der aktivt forebygger arbejdsulykker. Disse foregangsvirksomheder anvender en bred vifte af metoder og fremgangsmåder, en orkestrering, ofte med sikkerhedslederen som en central ildsjæl.

Koch, Christian

1999-01-01

34

Role of the IKK complex during liver regeneration  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The transcription factor NF-kB is essential for liver homeostasis. The IKK complex (composed by two catalytic subunits IKK1 and IKK2 and a regulatory subunit Nemo) tightly regulates NF-kB activity. In the present work, we modulated NF-kB activity in the liver by using hepatocyte-specific IKK2 (IKK2d...

Malato, Yann

35

Samtænkning – en diskursiv magtkamp. : Hvordan udfoldes de centrale aktørers officielle diskursive meningstilskrivelse om samtænkning, og hvordan udfoldes de centrale aktørers officielle diskursive hegemoniske kamp om at blive den, der kan bestemme den betydende diskurs om samtænkning.  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan de centrale aktørers officielle diskursive meningstilskrivelse om samtænkning udfoldes samt at undersøge, hvordan de centrale aktørers officielle diskursive hegemoniske kamp om at blive den, der kan bestemme den betydende diskurs om samtænkning, udfoldes. Analysen kategoriserer de to centrale aktørers officielle diskurs og udleder deres væsentligste konsekvenser for den sociale praksis. De to centrale aktører er forsvaret og Udenrigsministeriet. Analysen viser, at forsvarets officielle diskurs ikke afviger fra den diskurs, som er udtrykt i bilaget om samtænknings-initiativet til forsvarsforliget 2005 – 2009. Forsvaret arbejder med en begrebsopdeling i civilt – militært samarbejde og samtænkning. Analysen kan ikke påvise en markant afvigelse fra samtænknings-initiativet i Udenrigsministeriets officielle diskurs vedrørende samtænkning. Analysen af Udenrigsministeriets rapport om det civil – militære samarbejde mellem forsvaret og de ikke-statslige-organisationer viser markante diskursive forskelle i forhold til samtænkningsinitiativet og udleder disses konsekvenser for den sociale praksis. Konsekvenserne er blandt andet, at samtænkning med de ikke-statslige organisationer ikke ses gennemført i forbindelse med kortere varende militære indsættelser. De ikke-statslige organisationers væsentligste artikulation er udfordringen af diskursen i selve samtænknings-initiativets formål om at fokusere de danske ressourcer i det område, hvor danske militære styrker indsættes. De ikke-statslige organisationer artikulerer en antagonistisk diskurs om at anvende ressourcerne der, hvor behovet er størst, hvilket kan få konsekvenser for den sociale praksis i det civil – militære samarbejde. Udenrigsministeriet skelner ikke diskursivt mellem civilt – militært samarbejde og samtænkning. Kategoriseringen af de centrale aktørers diskurser og de udledte sociale konsekvenser sammenlignes for at kunne konstatere, hvorledes de afviger fra hinanden. Denne sammenligning viser, at der ikke artikuleres væsentlige forskelle i de officielle diskurser om samtænkning. Det konkluderes: · at de ikke-statslige aktører artikulerer en diskurs, som reelt sår tvivl om samtænkningsinitiativets hovedformål om at fokusere danske ressourcer, der hvor de danske militære styrker indsættes. · at forsvaret er den eneste institution, som skelner mellem civilt – militært samarbejde og samtænkning. · at forsvarets og Udenrigsministeriets officielle diskurs ikke afviger væsentligt fra hinanden. · at der derfor ikke i de to centrale aktørers officielle diskurs kan påvises, at der pågår en diskursive hegemoniske kamp om at blive den, der kan bestemme den betydende diskurs om samtænkning.

Borchert, Helmuth Gerhard

2009-01-01

36

Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink  

DEFF Research Database (Denmark)

Mink blev selekteret for eller imod udførelse af stereotyp adfærd. Voksne tæver fra den tredje afkomstgeneration blev undersøgt for stereotypi og anden adfærdsmæssig aktivitet, samt for vækst, reproduktion, temperament og stressniveau. Dette skete i efteråret 2004. Tæverne fra den lavt stereotyperende linie havde større kropsvægt både ved fravænning og efteråret igennem. Tidligere sete tendenser til mindre kuldstørrelse i den lavt stereotyperende linie forekom ikke i denne generation, formentlig på grund af bedre huldstyring i den forudgående vinterperiode. Tæverne i den lavt stereotyperende linie viste en tendens til større frygtsomhed, og denne tendens er bekræftet i andre undersøgelser. Det ser på den baggrund ud til at selektionen skader dyrenes velfærd. Resultaterne af stress-målingerne kan ikke på nuværende tidspunkt belyse effekten af selektionen på dyrenes velfærd.Jeppesen, L.L. 2007. Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for Selektion mod stereotypi kan have modsat rettede konsekvenser for velfærd hos mink. Faglig Årsberetning 2006, 7-12. Pelsdyrerhvervets Forsøgs og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

Jeppesen, Leif Lau

2007-01-01

37

Demokrati og ligestilling går ikke hånd i hånd  

DEFF Research Database (Denmark)

Aktivisme for kønsligestilling, for slet ikke at tale om "feminisme" i de arabiske lande, har ikke bred folkelig appel og opbakning; det er ikke noget nyt, men noget som det såkaldte Arabiske Forår har sat spot på.

Christiansen, Connie CarØe

2013-01-01

38

Ingen panik - Iran kan balanceres  

DEFF Research Database (Denmark)

Iran anses af mange som en voksende magtfaktor i Mellemøsten, der i stigende grad truer den regionale og endda globale sikkerhed. Irans hårde magt (atomprogrammet) og bløde magt (den politiske shi’a islam) betragtes som fundamentet til udviklingen af Irans stormagtsstatus og dets indflydelse/trussel i regionen. Dette fundament er imidlertid skrøbeligt, og der er ingen grund til panik. Selv et Iran med atomvåben kan inddæmmes og balanceres og Iran’s bløde magt er meget begrænset. At bombe Iran vil derfor være en stor fejltagelse.

Rahigh-Aghsan, Ali

2010-01-01

39

The IKK Kinases: Operators of Antiviral Signaling  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The ability of a cell to combat an intracellular pathogen requires a mechanism to recognize the threat and elicit a transcriptional response against it. In the context of virus infection, the cell must take measures to inhibit viral replication, meanwhile, convey warning signals to neighboring cells of the imminent threat. This immune response is predominantly mediated by the production of cytokines, notably, interferon beta (IFN?). IFN? signaling results in the transcriptional induction of over one hundred antiviral gene products whose timely expression renders infected cells more capable of inhibiting virus replication, while providing the uninfected cells with the reinforcements to generate a less permissive cellular environment. Induction of IFN? and many aspects of the antiviral response pivot on the function of the IKK and IKK-related kinases. Despite sharing high levels of homology and some degree of functional redundancy, the classic IKK kinases: IKK? and IKK?, and the IKK-related kinases: TBK1 and IKK?, perform distinct roles in regulating the host antiviral defense. These kinases serve as molecular operators in their cooperative ability to integrate incoming cellular cues and act on a range of essential antiviral transcription factors to reshape the cellular transcriptome during infection.

Alissa M. Pham; Benjamin R. tenOever

2010-01-01

40

GMO-afgrøder ikke den eneste løsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

 
 
 
 
41

Fra uddannelse til arbejde : ikke kun en overgang  

DEFF Research Database (Denmark)

Det har høj politisk prioritet at få de unge hurtigere og mere direkte gennem uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet. Men de unge er stadig længere tid undervejs i uddannelsessystemet, de har et øget frafald, og en stigende andel afslutter slet ikke nogen ungdomsuddannelse. På trods af disse aktuelle problemer og en stærk samfundsmæssig interesse i området, så står forskningen i unges overgang fra uddannelse til arbejde svagt i Danmark. Formålet med artiklen her er at skitsere rammerne for en samlet forskningsmæssig forståelse af feltet der inddrager begge sider af overgangen: på den ene side de unges håndtering af overgangens risici og muligheder, og på den anden side de forskellige institutionelle rammer for overgangen. Det sker ved at diskutere nogle begrænsninger i de aktuelle forståelser af overgangen, og ved at kaste et kritisk blik på de begreber og teoritraditioner hvormed overgangen historisk er blevet forstået. Desuden diskuteres spørgsmålet om hvordan overgangen i forskellige lande kan sammenlignes, og artiklen peger på nogle af de vigtige træk ved overgangen i Danmark med et særligt fokus på erhvervsuddannelserne.

JØrgensen, Christian Helms

2009-01-01

42

De svarer ikke. : Fordummende uskikke i den politiske debat. Udvidet og opdateret  

DEFF Research Database (Denmark)

Ny udgave af bogen, der udkom i 2011. Opdateret og udvidet med nye eksempler fra debatten. Hvad har politikerne gang i, spørger Christian Kock i "De svarer ikke" for så at undersøge, netop hvad det er, politikerne gør, når de gang på gang forplumrer, fordrejer eller forpasser ellers vigtige debatter og diskussioner. Gennem flere år har Christian Kock fulgt debatten og samlet eksempler på, hvor godt og hvor galt det kan gå, når politikere og meningsdannere diskuterer med hinanden og med offentligheden. Resultatet er en kritisk analyse af den danske politiske debat og frem for alt af alle de måder, hvorpå de folketingsvalgte politikere gang på gang sender diskussionen på vildveje ved hjælp af en række tilbagevendende uskikke: Det handler om vildledende talfusk, "stråmænd", ikke-svar, fortielse, fordrejning, affejning, bevidste misforståelser, "omvendt lommetyveri" og meget mere. Et særligt kapitel tager indvandrerdebatten under luppen og kritiserer begge sider. Har man først fået øje på politikernesmest almindelige unoder, er man bedre klædt på til at forholde sig kritisk og selvstændigt til den politiske debat. "De svarer ikke" er en kontant og meget håndgribelig kritik af politikere, der fordrejer og forplumrer debatter, og af uforberedte journalister, der alt for let lader politikerne komme af krogen.

Kock, Christian Erik J

2013-01-01

43

Kan 1500 skoler skille sig ud?  

DEFF Research Database (Denmark)

Featureartikel: Kampen om opmærksomhed er skudt i gang, og uddannelsesinstitutioner er med i ræset om at være noget særligt. Men kan alle 1500 folkeskoler skille sig ud? Og betyder det, at vi mister den fælles skole?

Mehlsen, Camilla

2012-01-01

44

IKK interacts with rictor and regulates mTORC2.  

Science.gov (United States)

mTORC2, the mammalian target of rapamycin complex 2 is activated by upstream growth factors, and performs two major functions, phosphorylation of AKT at the serine of 473 and cell cycle-dependent organization of actin cytoskeleton. However, the mechanisms through which mTORC2 is triggered by these signals remain unclear. We demonstrated, for the first time, that inhibitor of nuclear factor ?-B kinase (IKK) interacted with rictor and regulated mTORC2 activity. Not only endogenously, but ectopically expressed IKK ? and IKK ? physically interacted with rictor. An in vitro binding assay revealed that rictor interacted with IKK? and IKK? from amino acids 999 to 1397. Moreover, chemical inhibition of IKK, knockdown of IKK by small interference RNA (siRNA), or ectopic expression of kinase-dead IKK (IKK KD) repressed phosphorylation of AKT (S473) in a variety of cell lines and decreased the kinase activity of mTORC2. In NIH 3T3 cells, inhibition of IKK also reduced phosphorylation of protein kinase ? (PKC?) (S657) and resulted in disorganization of actin cytoskeleton. Interestingly, the interaction between IKK?/? and rictor was increased, while the mTOR-rictor association was attenuated by inhibition of IKK. We identified a novel signaling mechanism for the regulation of mTORC2 by IKK: IKK interacted with rictor and regulated the function of mTORC2 including phosphorylation of AKT (S473) and organization of actin cytoskeleton. Inactivated IKK interacted with rictor and competed against mTOR, which resulted in a reduced mTORC2 level and a decrease in mTORC2 activity. PMID:23872070

Xu, Yuanfei; Lai, Eryong; Liu, Jun; Lin, Jun; Yang, Cuilan; Jia, Chunhong; Li, Yunfeng; Bai, Xiaochun; Li, Ming

2013-07-17

45

Du kan, du skal - men må du?  

DEFF Research Database (Denmark)

Efter bibliotekslovens § 1 kræves, at biblioteksansatte i et vist omfang vejleder lånerne. Efter ophavsretslovens § 12, stk. 4, er det ikke tilladt at anvende fremmed medhjælp til privat eksemplarfremstilling af en nærmere definieret gruppe af værkstyper. Denne korte artikel har til formål at klarlægge denne problemstilling, som var fremme på Danmarks Forskningsbiblioteksforenings temadag om ophavsret.

Tranberg, Charlotte Bagger; Motzfeldt, Hanne Marie

2007-01-01

46

Ældre til tider - men ikke altid  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi skal ikke skabe innovation for de ældre, men for mennesker, som er ældre nogen gange. I brugerdreven innovation er definitionen af brugerne mere end noget andet det, som sætter rammerne for innovationsprocessen. Men hvad betyder det egentlig at være bruger? Når vi taler om innovation for og med seniorer, skal vi hverken definere brugerne ved deres eventuelle skavanker eller ved deres livsstil. I stedet må vi opsøge situationer og lade hverdagsfællesskaber være kernen i design til det gode (senior)liv.

Brandt, Eva

2012-01-01

47

Vi kan alle lære af Obama!  

DEFF Research Database (Denmark)

Man kan være enig eller uenig i Obamas politik. Men måden, hvorpå han anvender nye medier og kanaler til at engagere ungdommen, er fantastisk. Senest flyttede han igen grænserne ved at tale direkte til alle amerikanske skoleelever bl.a. via livestreaming på nettet. Han taler til de unge gennem deres eget medie - fantastisk! Udgivelsesdato: 18/9

Ivang, Reimer

48

Den offentlige sektor kan godt være innovativ  

DEFF Research Database (Denmark)

Den offentlige sektor kan godt innovere. Nogle af de mest banebrydende innovationer i samfundet såsom internettet er faktisk startet som offentlig sektor-innovation. Men der gælder særlige vilkår for innovation i den offentlige sektor, hvor demokratisk beslutningstagning og den bureaukratiske organisationsform er et grundvilkår.

Hansen, Morten Balle; Jakobsen, Mads Leth

2013-01-01

49

Kan tænketanke gøre politik mindre forudsigelig?  

DEFF Research Database (Denmark)

Mens vi ivrigt debatterer, om der overhovedet er forskel på røde og blå regeringer, ser en række nye tænketanke dagens lys. De kan være med til at skærpe det politiske miljø og udvikle nye ideer, men de kæmper mod en stærk politisk konsensus

Boje Rasmussen, Martin MØller

50

Vektorers betydning for smitsomme sygdomme - kan vi vente andre sygdomme end bluetongue og schmallenberg i nær fremtid?  

DEFF Research Database (Denmark)

Udbruddene i Nordvesteuropa af tropesygdommene bluetongue type 8 (2006-2009), bluetongue type 1 (2008) og schmallenberg (2011-12) er overraskende. Det er især overraskende, fordi de alle har spredt sig voldsomt og hurtigt, mens sygdomme, der spreder sig til nye miljøer og klimazoner, forventes at starte som begrænsede sporadiske udbrud, der vokser i takt med at klimaet eller miljøet gradvist bliver mere gunstigt for spredningen. Dette gælder dog ikke sygdomme, som pludseligt når frem til egnede, men hidtil isolerede områder fx introduktion af mæslinger til Amerika på Columbus udrejse og introduktionen af syfilis til Europa på hjemrejsen. En anden undtagelse er reintroduktion af sygdomme til egnede områder, hvor sygdommen er udryddet fx mund og klovesyge udbruddet i Storbritannien i 2001, eller områder hvor hidtil effektiv sygdomsforebyggelse bryder sammen fx som kolera i forbindelse med krigsudbrud eller naturkatastrofer. Desværre kan ingen af disse forklaringer på tilfredsstillende vis forklare, at vi i en periode på 6 år har 3 kolossale udbrud af vektorbårne vira, der aldrig tidligere er set i Nordvesteuropa. Derfor er det relevant at spørge, om vi nu generelt skal til at forberede os at alle mulige andre vektorbårne sygdomme kan sprede sig til dyr og mennesker i Danmark. Selv om dødeligheden i får har været høj i forbindelse med bluetongue, så er bluetongue og schmallenberg er ikke zoonoser og har heldigvis kun haft en begrænset effekt på kvægsundheden. Imidlertid findes der uden for Nordvesteuropa en række vektorbårne sygdomme af en helt anden kaliber, både i forhold til kvægsundhed og i forhold til det zoonotiske potentiale. Derfor laves der for tiden risikovurderinger i flere europæiske lande. Disse baseres på matematisk smittespredningsmodeller. Der er generelt enighed om en reel risiko for flere udbrud af vektorbårne sygdomme i Europa. Det er sandsynligt at en række relativt lavpatogene kvægsygdomme forsat vil spredes til og i Nordeuropa. Dette gælder formodentligt primært mittebårne infektioner. Men det er muligt, at også en højpatogen og zoonotisk infektion som Rift Valley Fever vil kunne introduceres og spredes i Europa. Derudover er der enkelte vektorbårne infektioner i kvæg, som er meget sandsynlige i den nærmeste fremtid, men som kun sjældent optræder zoonotisk fx Batai virus. De har lille betydning for dyrs og mennesker sundhed, men de kan potentielt påvirke afsætningen af animalske produkter, hvis et udbrud håndteres uheldigt i pressen. Sommerens omfattende presse- og TV-dækning af ’Dræbermyggens’ vandring mod Danmark og erfaringerne fra den kostbare BSE-håndtering viser at disse sygdomme også kan udgøre en betydelig økonomisk udfordring, selv om de ikke udgør en nævneværdig sygdomsrisiko. Fordi vi ikke forstår mekanismerne bag de seneste udbrud, er det vanskeligt at forudsige, hvad vi skal forvente i de kommende år. Og det bliver næppe en matematisk model, der identificerer det næste nye udbrud. Derfor er det stadig vigtigt at landets dyrlæger indsender mistænkelige fund. Det vil med stor sandsynlighed være en dyrlæge, der indsender den næste positive prøve med en eksotisk vektorbåren infektion. Spørgsmålet er bare om prøven kommer fra det første smittede dyr i landet, som det var tilfældet med bluetongue i 2007, eller om epidemien har spredt sig i månedsvis før en dyrlæge sender en prøve, som vi så det i år med Schmallenberg udbruddet. Men selv om de matematiske modeller ikke er i stand til at udpege de første smittede dyr, så kan modellerne muligvis hjælpe dyrlægerne ved at udpege perioder og besætninger, hvor risikoen for udvalgte vektorbårne sygdomme er særligt høj og derfor indbyder til øget opmærksomhed. Derfor vil DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen nu gøre facts sheets og risikovurderinger tilgængelige på dyrlægernes smartphones. GPS funktionen på de nye smartphones gør det muligt at trække dagsaktuelle risikovurderinger ud for præcis den besætning, hvor dyrlægen mist

BØdker, Rene

51

Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches  

DEFF Research Database (Denmark)

I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

2013-01-01

52

Danmarksfilm - kan danskhed oversættes? : Genren Danmarksfilm  

DEFF Research Database (Denmark)

Dokumentarfilmen - fra Poul Henningsens Danmark (1935) til moderne film som Jens Loftager, Erland E. Mo og Sami Saifs Paradis (2008) og Fenar Ahmeds Den perfekte muslim (2009) - har givet sit særlige bidrag til forestillingerne om danskhed – både til at revidere de nationalromantiske stereotyper og til at levere alternativer. De sidste bidrag til genren er leveret af indvandrere og giver et interessant bud på, hvordan danskhed aktuelt kan håndteres.

Agger, Gunhild

2011-01-01

53

"Vi kan jo ikke gå hen og voldtage en mand, vel?" : Om seksualiserede overgrebs personlige og kønnede betydninger  

DEFF Research Database (Denmark)

Seksualiserede overgrebs betydninger generaliseres, kønsneutraliseres og patologiseres ofte. I modsætning hertil viser kvinders personlige perspektiver, hvordan de seksualiserede overgrebs betydninger bliver forskelligt reflekterede og kønnede, ligesom de bliver begrundede i aspekter ved kvindernes livsførelse. F.eks. får overgrebene forskellige, men dog kønnede, betydninger for kvindernes forhold til deres seksualliv

Pedersen, Bodil Maria

2008-01-01

54

Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde : Digressiv køretur gennem Nikolaj Zeuthens flerstrengede fejlbarlighedskunst  

DEFF Research Database (Denmark)

We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family members and between people in general are saturated with awkward, embarrassing, shameful feelings. As the genre of lyrics – in a literary aspect – is strongly underexposed, the article is centered around Zeuthen’s work within the frame of his band, Skammens Vogn: the interplay between words, voice and tones.

Schweppenhäuser, Jakob

2013-01-01

55

Kørselsafgifter kan tage toppen af sundhedsskadelig luftforurening  

DEFF Research Database (Denmark)

Effekten af kørselsafgifter afhænger af afgiftsniveauet. Undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet viser at det samlede trafikarbejde vil kunne reduceres med 7-13 % med de afgiftsniveauer der har været overvejet. Det giver især mindre kørsel med personbiler, som ikke bidrager så meget med sundhedsrelateret luftforurening som fx lastbiler per kørt kilometer. Derfor bliver effekten på den lokale sundhedsskadelige luftforurening væsentligt mindre - DMU skønner således at koncentrationen af NO2 maksimalt vil reduceres med 3 % på en trafikeret københavnsk gade som Jagtvej.

Pedersen, Jens Christian

2010-01-01

56

Targeted deletion of hepatocyte Ikk? confers growth advantages  

International Nuclear Information System (INIS)

[en] Mice lacking hepatocyte IKK? (Ikk??hep) are defective in TNF?-activation of hepatocellular transcription factor NF-?B, and highly susceptible to hepatotoxicity. Following diethylnitrosamine (DEN) exposure, Ikk??hep mice develop more hepatocellular carcinoma (HCC) than control mice due partly to enhanced DEN-induced hepatocyte death. Here we show that Ikk??hep hepatocytes display growth advantages over normal hepatocytes consisting of precocious PCNA and cyclin D1 expression during liver regeneration (shortened hepatocyte G0 ? G1 transitions), and enhanced recovery efficiency, cyclin D1 expression and cell proliferation after plating. Ex vivo deletion of Ikk? also accelerates hepatocyte growth. Ikk??hep hepatocyte proliferative responses show heightened sensitivity to TGF? and TNF?, and heightened expression of fibronectin, collagens I/III, nidogen, ?-actin and integrin ?1 mRNAs. These findings suggest that altered mitogen signaling and expression of extracellular matrix and its associated components underlie growth advantages. Increased HCC development in Ikk??hep mice may also be caused by growth advantages of surviving Ikk?-deleted hepatocytes.

2009-03-06

57

Ikke-audiologiske helseeffekter av støy  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Denne artikkelen oppsummerer eksisterende kunnskap om helsevirkninger av miljøstøy. Nedsatt hørsel som følge av eksponering for høye lydnivåer blant annet i yrkessammenheng er godt dokumentert, og vil ikke omtales i særlig grad. Denne artikkelen vil først og fremst fokusere på ikke-hørselsrelaterte virkninger av den støy som vi har i omgivelsene, hvor de vanligste støykildene er fra samferdsel og industri. Selv om støyens virkninger på spesielt sårbare grupper, som for eksempel barn, er et viktig tema, vil helsevirkningene som omtales her først og fremst være gjeldende for en generell voksen befolkning. Negative helseeffekter av støy er knyttet til støy som en fysiologisk aktiverende stressfaktor som påvirker adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Nyere studier antyder også en sammenheng mellom støy og økt risiko for hjerte-karsykdom.This paper summarises existing knowledge about health effects of environmental noise. Reduced hearing due to exposure to high sound pressure levels, for instance in the work-place, is well documented, and is not a topic of this presentation. The paper focuses on non-audiological effects of environmental noise. Although effects of noise on especially vulnerable groups such as children are important issues, this article focuses on the effects that can be demonstrated in the general population. The most common sources of environmental noise are transport and industry. Adverse health effects are related to noise as a physiologically activating stress factor that influences behaviour, well-being, rest and sleep. Some recent studies do also indicate that there may be a relationship between noise and increased risk of cardiovascular disease.

Gunn Marit Aasvang; Norun Hjertager Krog

2009-01-01

58

TfR1 interacts with the IKK complex and is involved in IKK–NF-?B signalling  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The IKK [inhibitor of NF-?B (nuclear factor ?B) kinase] complex has an essential role in the activation of the family of NF-?B transcription factors in response to a variety of stimuli. To identify novel IKK-interacting proteins, we performed an unbiased proteomics screen where we identified TfR1 (t...

Kenneth, Niall S.; Mudie, Sharon; Naron, Sanne; Rocha, Sonia

59

Loss of acinar cell IKK? triggers spontaneous pancreatitis in mice.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Chronic pancreatitis is an inflammatory disease that causes progressive destruction of pancreatic acinar cells and, ultimately, loss of pancreatic function. We investigated the role of I?B kinase ? (IKK?) in pancreatic homeostasis. Pancreas-specific ablation of IKK? (Ikk?(?pan)) caused spontaneous and progressive acinar cell vacuolization and death, interstitial fibrosis, inflammation, and circulatory release of pancreatic enzymes, clinical signs resembling those of human chronic pancreatitis. Loss of pancreatic IKK? causes defective autophagic protein degradation, leading to accumulation of p62-mediated protein aggregates and enhanced oxidative and ER stress in acinar cells, but none of these effects is related to NF-?B. Pancreas-specific p62 ablation prevented ER and oxidative stresses and attenuated pancreatitis in Ikk?(?pan) mice, suggesting that cellular stress induced by p62 aggregates promotes development of pancreatitis. Importantly, downregulation of IKK? and accumulation of p62 aggregates were also observed in chronic human pancreatitis. Our studies demonstrate that IKK?, which may control autophagic protein degradation through its interaction with ATG16L2, plays a critical role in maintaining pancreatic acinar cell homeostasis, whose dysregulation promotes pancreatitis through p62 aggregate accumulation.

Li N; Wu X; Holzer RG; Lee JH; Todoric J; Park EJ; Ogata H; Gukovskaya AS; Gukovsky I; Pizzo DP; VandenBerg S; Tarin D; Atay C; Arkan MC; Deerinck TJ; Moscat J; Diaz-Meco M; Dawson D; Erkan M; Kleeff J; Karin M

2013-05-01

60

Ubiquitination in signaling to and activation of IKK.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

A role for polyubiquitination in the activation of inhibitor of NF-?B (I?B) kinase (IKK) through a proteasome-independent mechanism was first reported in 1996, but the physiological significance of this finding was not clear until 2000 when TRAF6 was found to be a ubiquitin E3 ligase that catalyzes lysine-63 (K63) polyubiquitination. Since then, several proteins known to regulate IKK have been linked to the ubiquitin pathway. These include the deubiquitination enzymes CYLD and A20 that inhibit IKK, and the ubiquitin binding proteins NEMO and TAB2 which are the regulatory subunits of IKK and TAK1 kinase complexes, respectively. Now accumulating evidence strongly supports a central role of K63 polyubiquitination in IKK activation by multiple immune and inflammatory pathways. Interestingly, recent research suggests that some alternative ubiquitin chains such as linear or K11 ubiquitin chains may also play a role in certain pathways such as the TNF pathway. Here I present a historical narrative of the discovery of the role of ubiquitin in IKK activation, review recent advances in understanding the role and mechanism of ubiquitin-mediated IKK activation, and raise some questions to be resolved in future research.

Chen ZJ

2012-03-01

 
 
 
 
61

The new Weibo service for company Ju Zhou Kan  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The purpose of this thesis is creating a new Weibo service of Company Ju Zhou Kan. Company Ju Zhou Kan is a real estate magazine company. In order to give a suitable service for the case company, first is to analyze the company competitive and to get the shortages of the company. Second is the theor...

Wang, Chen

62

Hvorfor må staten gerne støtte kunsten, men ikke folkekirken?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er ulighed mellem folkekirken og andre trossamfund, og staten behandler medlemmer af folkekirken anderledes end ikke-medlemmer. Spørgsmålet er, om ulighederne er problematiske?, spørger filosof Sune Lægaard

Lægaard, Sune

63

At spise-ikke kun et spørgsmål om mad : Introduktion  

DEFF Research Database (Denmark)

Forholdet mellem kost og sundhed er emne for debat, forskning og praksis i og udenfor sundhedsvæsenet. Men det at spise – ikke blot kostens indhold, men den faktiske praksis hvor mad indtages som en integreret del af vores daglige liv – diskuteres mindre. Ikke desto mindre udgør denne aktivitet på forskellige måder en kontaktflade mellem menneskers sociale liv og deres helbred. Det er denne kontaktflade vi ønsker at sætte fokus på med dette temanummer

Petersson, Birgit

2011-01-01

64

TfR1 interacts with the IKK complex and is involved in IKK-NF-?B signalling.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

The IKK [inhibitor of NF-?B (nuclear factor ?B) kinase] complex has an essential role in the activation of the family of NF-?B transcription factors in response to a variety of stimuli. To identify novel IKK-interacting proteins, we performed an unbiased proteomics screen where we identified TfR1 (transferrin receptor 1). TfR1 is required for transferrin binding and internalization and ultimately for iron homoeostasis. TfR1 depletion does not lead to changes in IKK subunit protein levels; however, it does reduce the formation of the IKK complex, and inhibits TNF? (tumour necrosis factor ?)-induced NF-?B-dependent transcription. We find that, in the absence of TfR1, NF-?B does not translocate to the nucleus efficiently, and there is a reduction in the binding to target gene promoters and consequentially less target gene activation. Significantly, depletion of TfR1 results in an increase in apoptosis in response to TNF? treatment, which is rescued by elevating the levels of RelA/NF-?B. Taken together, these results indicate a new function for TfR1 in the control of IKK and NF-?B. Our data indicate that IKK-NF-?B responds to changes in iron within the cell.

Kenneth NS; Mudie S; Naron S; Rocha S

2013-01-01

65

Kan migration føre noget godt med sig?  

DEFF Research Database (Denmark)

Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families og pårørendes ve og vel i hjemlandet at være kilde til stor opmærksomhed og bekymring. Migranternes ønske om at hjælpe dem, som de har efterladt hjemme, kommer til udtryk i, at de individuelt sender en del af deres lønninger ofte betegnet som remitter til familiemedlemmer i oprindelseslandet og kollektiv samlet penge sammen for at støtte udviklingsprojekter i deres hjemegne. Siden Verdensbanken og andre internationale organisationer for snart ti år siden foreslog, at disse remitter kan betragtes som et centralt bidrag til udviklingen af den fattige del af verden, er de blevet del af den politiske udviklings- og sikkerhedsdagsorden i de udviklede lande. Men er migranternes remitter overhovedet en fornuftig og effektiv måde at skabe udvikling og velstand i deres hjemegne? I denne artikel søger jeg at besvare dette spørgsmål gennem en diskussion af, peruanske migranters forsøg på at hjælpe deres hjemlandsbyer i Peru. Artiklen er baseret på et antropologisk forskningsprojekt, som jeg gennemførte fra 2003-2006 blandt peruanere i USA, Spanien, Japan og Argentina.    Udgivelsesdato: September

Pærregaard, Karsten

2008-01-01

66

IKK? activation of NOTCH links tumorigenesis via FOXA2 suppression.  

Science.gov (United States)

Proinflammatory cytokine TNF? plays critical roles in promoting malignant cell proliferation, angiogenesis, and tumor metastasis in many cancers. However, the mechanism of TNF?-mediated tumor development remains unclear. Here, we show that IKK?, an important downstream kinase of TNF?, interacts with and phosphorylates FOXA2 at S107/S111, thereby suppressing FOXA2 transactivation activity and leading to decreased NUMB expression, and further activates the downstream NOTCH pathway and promotes cell proliferation and tumorigenesis. Moreover, we found that levels of IKK?, pFOXA2 (S107/111), and activated NOTCH1 were significantly higher in hepatocellular carcinoma tumors than in normal liver tissues and that pFOXA2 (S107/111) expression was positively correlated with IKK? and activated NOTCH1 expression in tumor tissues. Therefore, dysregulation of NUMB-mediated suppression of NOTCH1 by TNF?/IKK?-associated FOXA2 inhibition likely contributes to inflammation-mediated cancer pathogenesis. Here, we report a TNF?/IKK?/FOXA2/NUMB/NOTCH1 pathway that is critical for inflammation-mediated tumorigenesis and may provide a target for clinical intervention in human cancer. PMID:22196886

Liu, Mo; Lee, Dung-Fang; Chen, Chun-Te; Yen, Chia-Jui; Li, Long-Yuan; Lee, Hong-Jen; Chang, Chun-Ju; Chang, Wei-Chao; Hsu, Jung-Mao; Kuo, Hsu-Ping; Xia, Weiya; Wei, Yongkun; Chiu, Pei-Chun; Chou, Chao-Kai; Du, Yi; Dhar, Debanjan; Karin, Michael; Chen, Chung-Hsuan; Hung, Mien-Chie

2011-12-22

67

IKK? activation of NOTCH links tumorigenesis via FOXA2 suppression.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Proinflammatory cytokine TNF? plays critical roles in promoting malignant cell proliferation, angiogenesis, and tumor metastasis in many cancers. However, the mechanism of TNF?-mediated tumor development remains unclear. Here, we show that IKK?, an important downstream kinase of TNF?, interacts with and phosphorylates FOXA2 at S107/S111, thereby suppressing FOXA2 transactivation activity and leading to decreased NUMB expression, and further activates the downstream NOTCH pathway and promotes cell proliferation and tumorigenesis. Moreover, we found that levels of IKK?, pFOXA2 (S107/111), and activated NOTCH1 were significantly higher in hepatocellular carcinoma tumors than in normal liver tissues and that pFOXA2 (S107/111) expression was positively correlated with IKK? and activated NOTCH1 expression in tumor tissues. Therefore, dysregulation of NUMB-mediated suppression of NOTCH1 by TNF?/IKK?-associated FOXA2 inhibition likely contributes to inflammation-mediated cancer pathogenesis. Here, we report a TNF?/IKK?/FOXA2/NUMB/NOTCH1 pathway that is critical for inflammation-mediated tumorigenesis and may provide a target for clinical intervention in human cancer.

Liu M; Lee DF; Chen CT; Yen CJ; Li LY; Lee HJ; Chang CJ; Chang WC; Hsu JM; Kuo HP; Xia W; Wei Y; Chiu PC; Chou CK; Du Y; Dhar D; Karin M; Chen CH; Hung MC

2012-01-01

68

Det var ikke hans krop, der lå i graven.  

DEFF Research Database (Denmark)

I 14 år lagde Norma blomster ved det gravsted, hun troede indeholdt hendes bror. Det gjorde det ikke.Hun drømmer om at dø med vished om, at hans jordiske rester er fundet, om at have et gravsted at lægge blomster ved, og om at se de skyldige for hans død dømt. Men det er en drøm, der nok tvivlsomt opfyldes.

Nord, Ane Marie

2011-01-01

69

Vi kan 'nudge' os til en sundere hverdag  

DEFF Research Database (Denmark)

Viden er ikke altid tilstrækkelig til at ændre vores adfærd. Det er det voksende problem med livsstilssygdomme et bevis på. Heldigvis har adfærdsforskere fundet en billig lødsning som ved hjælp af psykologiske mekanismer får os til at handle til gavn for vores helbred.

Hansen, Pelle Guldborg

2013-01-01

70

Strategisk Leverandørsegmentering i Forsvaret. : Det søges belyst, om Forsvaret på strategisk niveau kan foretage en segmentering af sine leverandører og indkøb med det formål bedst muligt at fokusere de begrænsede ressourcer. Med udgangspunkt i ovenstående og opgavens overordnede formål søges følgende hovedspørgsmål besvaret:  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne opgave handler om Forsvarets muligheder for at foretage en strategisk segmen-tering af sine leverandører. En strategisk leverandørsegmentering muliggør en fokuse-ring af ressourcerne i relation til indkøb og leverandører. I en tid, hvor Forsvaret kon-stant skal søge effektiviseringer, synes det derfor relevant at undersøge, hvorledes Forsvaret fremadrettet kan segmentere sine leverandører, hvilket er denne opgaves problemformulering. Opgavens metodiske overvejelser beskrives i kapitel 2. I dette kapitel redegøres ligele-des for hvilken teori der er valgt og fravalgt herunder, hvorledes teorien operationalise-res og applikeres til opgavens problemstilling. I kapitel 3 gennemgås den anvendte teori mere detaljeret. Opgaven tager sit teoretiske fundament inden for faget Supply Chain Management (SCM), og i opgaven er transak-tionsomkostnings- og netværksteorien anvendt til at analysere Forsvarets overordnede leverandørtilgang. Efterfølgende er porteføljeteorien anvendt med henblik på at under-søge, hvorvidt Forsvaret kan tage en bestemt leverandørsegmenteringsmodel i anven-delse. Hertil er der taget udgangspunkt i en tretrins model udviklet af Ellram og Olsen. Modellen fokuserer indledningsvis på at positionere indkøbet i fire forskellige kategorier, strategisk, leverage, flaskehals eller standardindkøb. Når indkøbet er positioneret foku-seres i næste trin på den aktuelle leverandørsituation, hvor leverandørens attraktivitet og styrken i relationen bestemmes og indplaceres i en matrix. I trin tre udarbejdes der handleplaner i forhold til indkøbets placering i tabellen samt leverandørens placering med henblik på at skabe samhørighed. Trin tre udarbejdes ikke i denne opgave. Opgavens kapitel 4 er redegørelseskapitlet, der viser, at Forsvaret ikke foretager en decideret leverandørsegmentering. Forsvaret foretager dog en segmentering af sine indkøbsmetoder i form af de såkaldte aktstykkestyrede og ikke aktstykkestyrede inve-steringer (tidligere FMP 1 og 2), samt de respektive indkøbsformers karakteristika iden-tificeres. Vedrørende leverandørrelationer kan disse ikke identificeres i Forsvarets be-stemmelsesgrundlag. I stedet er disse udledt i Forsvarets samt Forsvarets Materieltje-neste vision, mission og strategi. Analysen viser, at Forsvarets overordnede leverandørtilgang både kan tage udgangs-punkt i såvel transaktionsomkostnings- som netværksteorien. En analyse af Forsvarets bestemmelsesgrundlag inden for emnefeltet samt Forsvarets vision, mission og strategi viser dog en overvægt af argumenter for netværksteorien, hvorfor Forsvaret i fremtiden bør basere sine leverandørrelationer ud fra parametrene samarbejde, tillid og gensidig afhængighed frem for pris, omkostningsreduktioner og kontrakter. Analysens anden del viser, at Forsvaret kan foretage en segmentering af sine indkøb og leverandører ud fra Ellram og Olsens Leverandørsegmenteringsmodel. Delanalysen identificerer de væsentligste og mest relevante faktorer som Forsvaret fremover bør anvende, når indkøb og leverandører skal vælges. Opgaven konkluderer, at Forsvaret i fremtiden med fordel kan foretage en leverandør-segmentering ud fra en model udviklet af Ellram og Olsen. Modellens segmenterings-faktorer er tilpasset til Forsvaret

Christensen, Henrik

2008-01-01

71

Hvor langt kan vi nå med det gode?  

DEFF Research Database (Denmark)

Med fremkomsten af positiv psykologi er et væld af glade følelser skyllet ind over pædagogikken. Det lyder næsten for godt til at være sandt, hvis vi kan blive bedre og dygtigere mennesker ved blot at tænke positivt. Asterisk har sat to DPU-forskere – pessimisten og optimisten – på hver sin side af bordet til en samtale om succespædagogik, anerkendelse og pinlige oplevelser.

Pedersen, Peder Holm

2011-01-01

72

Socialfaglig praksis i Danmark : - og hvordan denne bog kan anvendes  

DEFF Research Database (Denmark)

Værtspublikationen: Børn i Risiko er oversat fra norsk. Denne samler en stor mængde forskningsresultater om udsatte børn og unge. Introkapitlet præsenterer en forståelse af begrebet socialfaglighed - og hvordan denne bog kan anvendes i det praktiske sociale arbejde - med udgangspunkt i denne forståelse.

Kildedal, Karin

2013-01-01

73

I?B Kinase ? (IKK?) does not mediate feedback inhibition of the insulin-signaling cascade.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Herein, we have examined whether I?B Kinase ? (IKK?) plays a role in feedback inhibition of the insulin-signaling cascade. Insulin induces the phosphorylation of IKK?, in vitro and in vivo, and this effect is dependent on intact signaling via phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K), but not protein kinase B (PKB). To test the hypothesis that insulin activates IKK? as a means of negative feedback, we employed a variety of experimental approaches. Firstly, pharmacological inhibition of IKK? via BMS-345541 did not potentiate insulin-induced IRS1 tyrosine phosphorylation, PKB phosphorylation or 2-deoxyglucose uptake in differentiated 3T3-L1 adipocytes. BMS-345541 did not prevent insulin-induced IRS1 serine phosphorylation on known IKK? target sites. Secondly, adenoviral-mediated over-expression of wild type (WT) IKK? in differentiated 3T3-L1 adipocytes did not suppress insulin-stimulated 2-deoxyglucose uptake, insulin receptor substrate 1 (IRS1) tyrosine phosphorylation, IRS1 association with the p85 regulatory subunit of PI3K or PKB phosphorylation. Thirdly, insulin signaling was not potentiated in mouse embryo fibroblasts lacking IKK? (Ikk?-/- MEF). Finally, insulin treatment of 3T3-L1 adipocytes did not promote the recruitment of IKK? to IRS1, supporting our data that IKK?, while activated by insulin, does not promote direct serine phosphorylation of IRS1 and does not contribute to the feedback inhibition of the insulin-signaling cascade.

Lancaster GI; Skiba B; Yang C; Nicholls HT; Langley KG; Chan MS; Bruce CR; Rewcastle GW; Shepherd PR; Karin M; Febbraio MA

2011-12-01

74

IKK epsilon kinase is crucial for viral G protein-coupled receptor tumorigenesis.  

Science.gov (United States)

G protein-coupled receptors (GPCRs) are seven-transmembrane proteins that transmit diverse extracellular signals across a membrane. Herpesvirus genomes encode multiple GPCRs implicated in viral pathogenesis. Kaposi sarcoma-associated herpesvirus GPCR (kGPCR) activates proliferative pathways and, when expressed in endothelium in mice, sufficiently induces angiogenic tumor resembling human Kaposi's sarcoma. IKK?, an I?B kinase (IKK)-related kinase, is implicated in inflammation-driven tumorigenesis. We report here that IKK? is critically required for kGPCR tumorigenesis and links kGPCR to NF-?B activation. Using kGPCR-induced tumor models, we found that IKK? expression was drastically up-regulated in Kaposi sarcoma-like lesions and that loss of IKK? abolished tumor formation. Moreover, kGPCR interacted with and activated IKK?. Activated IKK? promoted NF-?B subunit RelA (also known as p65) phosphorylation, which correlated with NF-?B activation and inflammatory cytokine expression. The robust expression of IKK? and phosphorylated RelA was observed in human Kaposi sarcoma. Finally, a kinase-defective mutant of IKK? effectively abrogated NF-?B activation and tumorigenesis induced by kGPCR. Collectively, our findings uncover a critical IKK? in promoting NF-?B activation and tumorigenesis induced by a viral GPCR. PMID:23771900

Wang, Yi; Lu, Xiaolu; Zhu, Lining; Shen, Yan; Chengedza, Shylet; Feng, Hao; Wang, Laiyee; Jung, Jae U; Gutkind, J Silvio; Gutkind, Julio S; Feng, Pinghui

2013-06-14

75

Kan man planlægge kreativitet? Om TV-produktionsanalyse  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Inden for TV er det blevet moderne at udvikle en strammere planlægning af produktionerne, som både er mere rationel og mere kreativ. Når man i særlig grad har dette i focus på TV frem for andre medier, hænger det sammen med både den skær- pede konkurrence netop her og de store ressourcer der frisæt- tes på kort tid under en TV-produktion. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser for både produktionsprocessen, holdarbejdet og analysen af det færdige produkt disse nye tendenser har. Her beskrives rammerne omkring produktionsprocessen, det nye koncept ud fra Val Strazovec´s idéer om "creative production design" og sluttelig hvorledes hele produktionsprocessen kan placeres institutionsanalytisk. Dovne læsere kan springe ind 6 sider fremme og slutte efter behag.

Michael Bruun Andersen

1988-01-01

76

Kina og Taiwan. : Hvorfor har Kina endnu ikke gennemtvunget en genforening med Taiwan, når de gentagne gange har truet om dette?  

DEFF Research Database (Denmark)

Kina er spændende at beskæftige sig med i mange sammenhænge. Et emne, der ofte dis-kuteres i forbindelse med Kina, er deres forhold til Taiwan, hvilket derfor er fundet særlig interessant. Kina og Taiwans forhold er et famlende had-kærlighedsforhold, der både in-deholder utrolig mange muligheder, men også kan ende i en konflikt med uoverskuelige konsekvenser, da USA er involveret i begge lande. Taiwan er i dag en demokratisk de fac-to stat, men Kina betragter stadig Taiwan som en løssluppen provins, der skal genforenes med moderlandet. Samtidig er Kina på mange områder tæt forbundet med Taiwan bl.a. kulturelt, men også økonomisk, og disse økonomiske forbindelser sættes på spil, hvis Kina en dag på den ene eller anden måde gennemtvinger en genforening mellem de to lande. Samtidig spiller supermagten USA en ikke uvæsentlig rolle, som Kina skal tage med i be-regningen. USA har et historisk forhold til Taiwan, og de har i en vis udstrækning forpligtet sig til at hjælpe det demokratiske Taiwan. De er også økonomisk involveret i Kina, og USA’s indflydelse i regionen har derfor en afgørende betydning. Disse skelsættende for-hold har dog ikke afholdt Kina fra jævnligt at true Taiwan og vedblivende fastholde, at Tai-wan skal genforenes med moderlandet. Hvad er det, der afholder Kina fra at sætte hand-ling bag ordene? Specialet vil forsøge at finde svar på, hvorfor Kina ikke har gennemtvunget en genforening med Taiwan, selv om de adskillige gange har truet med dette. Til at besvare spørgsmålet anvendes den neoliberale teori om kompleks interdependens, og der tages udgangspunkt i tre karakteristika, som teorien opstiller. • Teorien forestiller sig en verden, hvor der er mange kontaktflader mellem samfundene, fordi ikke-statslige aktører spiller en direkte rolle i international politik. • En hierarkisk opdeling af relationer væk. • Militær magt spiller en ubetydelig rolle. Hvor disse tre karakteristika finder sted, er der kompleks interdependens. De tre karakteri-stika nærmer sig de globale emner som økonomisk og økologiske gensidig afhængighed, og forfatterne til teorien mener, at disse karakteristika kommer tæt på en beskrivelse af, hvorledes nogle lande i verden samarbejder. Specialet har udvalgt de tre karakteristika som variabler, og undersøger om teorien kan komme tæt på at beskrive, om det er sådan Kina og Taiwan samarbejder. Samtidig er det fundet relevant at medtage USA's indflydel-se som en variabel, da USA som før nævnt har et særligt forhold til de to lande. I analysen af kontaktflader er der udvalgt fem områder, hvor omfanget af kontaktflader og deres eventuelle symmetri/asymmetri er undersøgt. Det er herefter vurderet i hvilket om-fang, der er interdependens på området, og om den er stigende eller faldende. De udvalg-te områder er samhandel, investeringer, organisationer, kultur og turisme. Analysen viser, at der en middel til høj grad af interdependens mellem de to lande, og at der på de fleste områder er asymmetri. Kina er mindre afhængig og kan dermed føle, at de har mere magt end Taiwan. I analysen af anden variabel - om der er et hierarki inden for deres relationer - er de sam-me fem ovennævnte værdier undersøgt suppleret med relationen militær sikkerhed samt uafhængighedstvisten. Uafhængighedstvisten er den tvist, der er mellem de to lande om, hvorvidt Taiwan skal være uafhængig eller skal genforenes med Kina. Analysen viser, at UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET der ikke er et forudbestemt hierarki i deres relationer, men at det er situationen, der be-stemmer, hvad der står øverst på den politiske dagsorden. I analysen af tredje variabel redegøres der for de to landes militære styrker, og det vurde-res, hvorvidt de har relevans i forhold til hinanden. Analysen viser, at de ikke kan påstås irrelevante i forhold til hinanden, men da de to lande balancerer deres militære styrker, eksisterer der militær afhængighed, som sikrer status quo, og der kan alligevel findes for-klaringskraft i teorien. Samlet set er det konstateret, at der er komp

Dreyer Hansen, Lone

2008-01-01

77

IKK-? mediates hydrogen peroxide induced cell death through p85 S6K1.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

The I?B kinase (IKK)/NF-?B pathway has been shown to be a major regulator in cell survival. However, the mechanisms through which IKK mediates cell death are not clear. In this study, we showed that IKK-? contributed to hydrogen peroxide (H(2)O(2))-induced cell death independent of the NF-?B pathway. Our results demonstrated that the pro-death function of IKK-? under oxidative stress was mediated by p85 S6K1 (S6 kinase 1), but not p70 S6K1 through a rapamycin-insensitive and mammalian target of rapamycin complex 1 kinase-independent mechanism. We found that IKK-? associated with p85, but not p70 S6K1, which was required for H(2)O(2)-induced activation of p85 S6K1. IKK-? and p85 S6K1 contributed to H(2)O(2)-induced phosphorylation of Mdm2 (S166) and p53 accumulation. p85 S6K1 is critical for IKK-?-mediated cell death. Thus, these findings established a novel oxidative stress-responsive pathway that involves IKK-?, p85 S6K1 and Mdm2, which is response for H(2)O(2)-induced cell death. Our results have important implications for IKK-? and p85 S6K1 as potential targets for the prevention of diseases involved in oxidative stress-induced aberrant cell death.

Jia CH; Li M; Liu J; Zhao L; Lin J; Lai PL; Zhou X; Zhang Y; Chen ZG; Li HY; Liu AL; Yang CL; Gao TM; Jiang Y; Bai XC

2013-02-01

78

IKK-? mediates hydrogen peroxide induced cell death through p85 S6K1.  

Science.gov (United States)

The I?B kinase (IKK)/NF-?B pathway has been shown to be a major regulator in cell survival. However, the mechanisms through which IKK mediates cell death are not clear. In this study, we showed that IKK-? contributed to hydrogen peroxide (H(2)O(2))-induced cell death independent of the NF-?B pathway. Our results demonstrated that the pro-death function of IKK-? under oxidative stress was mediated by p85 S6K1 (S6 kinase 1), but not p70 S6K1 through a rapamycin-insensitive and mammalian target of rapamycin complex 1 kinase-independent mechanism. We found that IKK-? associated with p85, but not p70 S6K1, which was required for H(2)O(2)-induced activation of p85 S6K1. IKK-? and p85 S6K1 contributed to H(2)O(2)-induced phosphorylation of Mdm2 (S166) and p53 accumulation. p85 S6K1 is critical for IKK-?-mediated cell death. Thus, these findings established a novel oxidative stress-responsive pathway that involves IKK-?, p85 S6K1 and Mdm2, which is response for H(2)O(2)-induced cell death. Our results have important implications for IKK-? and p85 S6K1 as potential targets for the prevention of diseases involved in oxidative stress-induced aberrant cell death. PMID:22955948

Jia, C-H; Li, M; Liu, J; Zhao, L; Lin, J; Lai, P-L; Zhou, X; Zhang, Y; Chen, Z-G; Li, H-Y; Liu, A-L; Yang, C-L; Gao, T-M; Jiang, Y; Bai, X-C

2012-09-07

79

Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988).Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988). A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and coffee, but also for calculated intake of energy, protein,fat and calcium. Since the dietary questionnaire had few questions on fresh produce it cannot provideestimates on antioxidants. The results showed clear differences in the diet of men and women and betweencounties. Further analyses have demonstrated statistically significant associations between one or more dietcomponents and risk of breast cancer, colon cancer or hip fracture. Most of the associations were dosedependent. The dietary data from the countywide screenings of cardiovascular disease risk factorscomprise a relatively young cohort and may in the future be used to analyse risk of other diseases ormortality that are associated with one or more of the dietary components included in the questionnaire.Results should be interpreted with care as the dietary questionnaire did not cover the entire diet.1997; 7 (2): 191-200.

Elin Bjørge Løken; Kari Solvoll

2009-01-01

80

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

 
 
 
 
81

Spøgelsets egne ord : ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’  

DEFF Research Database (Denmark)

Originalt og grænsesprængende er også Svend Åge Madsens forfatterskab, som tages op til behandling i Anker Gemzøes artikel ”Spøgelsets egne ord – ’Manden der opdagede at han ikke eksisterede’”. Gemzøe gør opmærksom på, at Jacques Derrida indleder Les spectres de Marx (1993) med tolkende refleksioner over den gengangerscene, der åbner Shakespeares Hamlet. Ifølge Derridas ’hantologie’ opererer spøgelser i en eksistentiel tidslighed, der har at gøre med sorg, sprog og forvandling. Genremæssigt, tilføjer Gemzøe, har gengangeren det med at husere i tragedien. Med Derridas ’hantologie’ som en af de væsentlige optikker læses Svend Åge Madsens ”Manden der opdagede at han ikke eksisterede” i sammenhæng med den novellesamling fra 2007, hvori den er titelnovelle. En redegørelse for den højst ejendommelige udsigelse – en jegfortælling, hvori en genopvækket afdød kæmper indædt for sit fantomatiske liv – sættes i sammenhæng med den eksistentialistiske og fænomenologiske optagethed af negative fænomener, en moralfilosofisk dimension (mauvaise foi) og psykologiske synsvinkler på vanskeligt acceptable tab. Et fjerde niveau er fortællingens tvetydige funktion som spøgelsets livsbetingelse og banemand. Artiklen udforsker gensidigt belysende slægtskaber mellem Derridas ’hantologie’ og en spøgelseshistorie, der med raffinerede former for intertekstualitet indføjer sig i samlingen, i Svend Åge Madsens forfatterskab og i en vid litterær og filosofisk kontekst. (af bogens indledning, s. 9).

GemzØe, Anker

2012-01-01

82

IKK 2004 in Nuremberg: which refrigerating fluids for tomorrow?; IKK 2004 a Nuremberg: quels fluides frigorigenes pour demain?  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The 25 issue of the IKK exhibition, mainly devoted to refrigeration, air conditioning and ventilation, has raised again the fundamental question of the perenniality of refrigerating fluids. This problem, which was supposed to be solved for several years, makes a surprising come back to the foreground. The main question concerns the future of the R410A refrigerant, today universally adopted in air conditioning and in more and more powerful machineries, and its possible replacement by CO{sub 2} (R744), NH{sub 3} (R717) or propane. The main threat for R410A comes from an Austrian regulation from December 10, 2002, which foresees the banishment of the use of all hydro-fluorocarbons, R410A included, by January 1, 2008. This article analyzes the feasibility of the replacement of the R410A by carbon dioxide, ammonia or propane in terms of safety and technical constraints. A simple retro-fitting is impossible with these refrigerants, and thus a complete change of the design of equipments is necessary. The article presents some of the systems shown at the IKK exhibition and which already use CO{sub 2}, NH{sub 3} or natural gas as refrigerant: heat pumps, chillers, compressors, absorption systems, gas engines, humidifiers etc. (J.S.)

Anon.

2004-12-01

83

Bliver minus til plus på sigt? : En En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af om ikke-kriminelt belastede bliver kriminelle af at bo sammen med kriminelt belastede på Kriminalforsorgens Pension Skejby  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen har som hovedproblemstilling at besvare, om ikke-kriminelt belastede personer i højere grad registreres for kriminalitet, når de har boet sammen med kriminelt belastede i bofællesskabslignende strukturer på kriminalforsorgens institution Pension Skejby. Undersøgelsen giver endvidere eksempler på former for sociale processer og den normpåvirkning, der foregår mellem beboerne. Pension Skejby er organisatorisk hjemmehørende som en del af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Pensionen er derfor underlagt kriminalforsorgens principprogram og en række fælles retningslinjer for kriminalforsorgens institutioner. Pension Skejby blev optaget som en del af kriminalforsorgen i 1973, og havde karakter af et socialt eksperiment på den måde, at omtrent halvdelen af beboerne består af kriminelt belastede personer (’plusbeboerne’) og den anden halvdel udgøres af ikke-kriminelt belastede (’minusbeboere’). Det sociale eksperiment er funderet i antagelsen om, at ikke-kriminelt belastede personer har en positiv indflydelse på kriminelt belastede på den måde, at der forekommer en positiv normoverførsel fra ikke-kriminelt belastede til kriminelt belastede personer. En anden antagelse er endvidere, at kriminelt belastede personer i højere grad påvirkes i en positiv retning af jævnbyrdige personer end af systemets repræsentanter. Der er gennemført en registerbaseret undersøgelse af nyere dato med udgangspunkt i et eksperimental- og kontrolgruppe design. Eksperimentalgruppen består af personer, der har afsonet på kriminalforsorgens Pension Skejby. Kontrolgruppen består af personer, der har afsonet på fire andre af kriminalforsorgens pensioner. Resultatet af de multivariate statiske analyser er, at det har en positiv effekt, at integrere kriminelt belastede med ikke-kriminelt belastede på den måde, at kriminelt belastede har en lavere sandsynlighed for recidiv, når der sammenlignes med en kontrolgruppe. I analysen er der taget højde for de forskelle, der kan være mellem eksperimental- og kontrolgruppe og som kan have indflydelse på kriminalitetsniveauet såsom køn, alder, uddannelsesniveau, tidligere straffe og kriminalitetens art. Der er med ord fundet et lavere tilbagefald til kriminalitet blandt afsonere fra Pension Skejby sammenlignet med afsonere fra andre af kriminalforsorgens pensioner, hvor opholdet på Pension Skejby tilskrives en positiv effekt.Minusbeboerne er på nuværende tidspunkt af sådan en størrelse, at det er muligt at gennemføre en undersøgelse af, om de omvendt udvikler kriminelle belastninger på grund af opholdet blandt kriminelt belastede personer. Pension Skejby har anno 2010 25 pladser, hvoraf godt halvdelen (cirka 60 pct.) af pladserne er forbeholdt personer, der afsoner en frihedsstraf (’plusbeboerne’), og knapt halvdelen (cirka 40 pct.) af pladserne er forbeholdt personer, der bor frivilligt på stedet. (’minusbeboere’). Optagelse som minusbeboer kræver som udgangspunkt, at vedkommende har en ren straffeattest. En plusbeboer kan derfor ikke blive til minusbeboer efter endt straf. Undersøgelsen viser, at hovedparten af minusbeboerne bor på Pension Skejby ud fra social interesse og med ønske om et indgå i et fællesskab med personer, der har levet en tilværelse forskellig fra deres egen. Det økonomiske aspekt har også betydning for valget af bostedet på den måde, at hovedparten af minusbeboerne er studerende og på SU, og som følge heraf har flere en begrænset indkomst. Husleje og udgifter til kost udgør omtrent 2500 kr. pr. person i 2010. Normudvekslingen mellem plus- og minusbeboere foregår både til gruppemøder men også i løbet af forskellige hverdagssituationer, hvor beboerne relaterer sig til hinanden. Disse situationer drejer sig både om praktiske forhold fx indkøb, madlavning og rengøring, samt når beboerne på kryds og tværs af status som plus- og minusbeboere tager på udflugter, dyrker sport eller holder forskellige sociale arrangementer sammen. Undersøgelsen viser, at minusbeboerne forsøger at over

Kjær Minke, Linda

2012-01-01

84

Ventilationsforhold i renoverede og ikke-renoverede etageboliger  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten beskriver en tværsnitsundersøgelse af ventilations- og fugtforholdene i 177 lejligheder i etageboliger opført mellem ca. 1930 og 1960. Samtlige lejligheder var naturligt ventilerede. Ca. 2/3 af lejlighederne var beliggende i renoverede bygninger og ca. 1/3 i ikke renoverede bygninger. Kriteriet for, om en bygning blev rubriceret som renoveret, var alene, om de oprindelige vinduer var blevet udskiftet med nye. Baggrunden har været, at det ofte er blevet antaget, at ventilationen i ældre etageboliger er unødvendig stor, og at ventilationen nedsættes, når der gennemføres renoveringer, som omfatter vinduesudskiftninger. Ventilations- og fugtmålinger er foretaget med passiv måleteknik. I tilknytning til målingerne har beboerne udfyldt et spørgeskema vedrørende deres brug af lejligheden.

BergsØe, N.C.

1994-01-01

85

Risikostyring i anskaffelsesprojekter ved Forsvarets Materieltjeneste. : Hvordan er FMTs tilgang til og anvendelse af risikostyring ved anskaffelsesprojekter i forhold til alment gældende principper og metoder for effektiv risikostyring, og hvorledes kan der evt. optimeres”  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette speciale behandler Forsvarets Materieltjeneste (FMT) tilgang til og anvendelse af risikostyring ved anskaffelsesprojekter i forhold til alment gældende principper for risikostyring i staten. Forsvaret skal, som andre statslige myndigheder, til stadighed stræbe efter effektivisering og optimering, så tildelte ressourcer udnyttes optimalt. En effektiv risikostyring er et af flere midler, der kan bidrage til en optimal udnyttelse af ressourcerne. Det synes derfor relevant at undersøge FMT tilgang til og anvendelse af risikostyring ved anskaffelsesprojekter. Det er alment kendt, at der i den seneste tid har været en voldsom kritik af forsvarets håndtering af materielanskaffelser. En kritik, der er fremsat af offentligheden og ikke mindst rigsrevisionen, og som bl.a. kritiserer FMTs risikohåndtering. Det faktum underbygger relevansen af nærværende rapport. Specialets metodiske overvejelser og struktur samt teoretiske tilgang beskrives og begrundes i kap. 2. Single case studium er metoden, der anvendes til behandling af specialets problemstilling, hvor den teoretiske tilgang er den af Økonomistyrelsen (ØS) udgivne vejledning om risikostyring i staten og statslige institutioner. I forhold til single case studium identificeres fordele og svagheder, og til teori gennemføres en operationalisering, således at teorien fokuseres mod analyse af rapportens problemstilling. I kapitel 3 redegøres detaljeret for den teoretiske tilgang til behandling af specialets problemstilling. ØS vejledning repræsenterer alment gældende principper og teorier for effektiv risikostyring, og opererer med en holistisk tilgang. Specialet anvender de områder af ØS principper og teorier, der forholder sig til Risikostyringsprocessen (6 faser), Niveau for risikostyring (5 niveauer) og Planlægning af risikostyring. Disse tre områder udtrykker fokus i specialet. Specialets kapitel 4 er redegørelse for risikostyring ved FMT. Redegørelsen viser, at der ikke i staten eller forsvaret er udgivet strategier, politikker m.m., som FMT kan eller skal dimensionere egen risikostyring efter. Anden del af kapitlet er en redegørelse af, hvordan risikostyring udfoldes ved FMT i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse. Dette sker med baggrund i formulerede politikker, procedurer m.m. og ved spørgeskemaundersøgelse til de niveauer, der repræsenterer ledelse, udførende niveau dvs. niveauet, som arbejder med udformning af risikostyring og endelig brugerne dvs. projektledere. Samlet tilvejebringer kapitlet et udfyldende billede af risikostyring ved FMT. I kapitel 5 gennemføres analyse af risikostyring ved FMT. Analysen viser, at FMT ikke anvender en formaliseret risikostyringsproces, dog har FMT udarbejdet udkast til risikostyringsproces, der indeholder de af ØS anbefalede faser. Analysen viser, at der praktiseres en form for risikostyring, dog kun på de projekter, der er oprettet i FMT, hvilket udgør ca. 30 % af den samlede projektportefølje på ca. 180 projekter, og at risikostyringen er karakteriseret ved at være fortolkende og reaktivt. Endelig viser analysen, at FMTs planlægning er hensigtsmæssig, og at FMT råder over medarbejdere, der kan arbejde kvalificeret med implementering af risikostyring. Slutteligt viser analysen, at fraværet af politikker m.m. for risikostyring i staten og forsvaret stiller større krav til involvering fra FMTs ledelse. Specialet konkluderer at FMT tilgang til og anvendelse af risikostyring ikke sker efter alment gældende principper for effektiv risikostyring, herunder at det sker i et meget begrænset omfang. Endvidere konkluderes det, at niveauet af den anvendte risikostyring er bemærkelsesværdigt lav sammenholdt med ex. FMTs størrelse, kompleksitet, projektportefølje og budget. Niveauet er karakteriseret ved at være reaktivt og fortolkningsorienteret, hvor konsekvensen er, at ressourcer ikke kan målrettes mod de risici som FMT er mest sårbar overfor. En af forklaringerne på det lave niveau, skal findes i fraværet af ex. politikker og risikostyringsprocesser samt ledelsens

JØrgensen, Anders Christian

2009-01-01

86

KINA SOM RISING POWER – ET SIKKERHEDSPOLITISK PROBLEM ELLER ET FREDELIGT PERSPEKTIV? : Vil Kinas position som rising power medføre et magtmæssigt problem i det internationale system, eller kan udviklingen ske i et fredeligt og mindre konfliktfyldt perspektiv?  

DEFF Research Database (Denmark)

Kina har gennem de seneste årtier som konsekvens af stor økonomisk vækst indtaget en mere og mere dominerende position i det internationale system. Kina betragtes derfor i neorealistisk perspektiv som en rising power set i forhold til USA, der i det internationale system indtager en position som supermagt og unipol. I specialet undersøges det, hvorvidt Kinas position som rising power vil medføre et magtmæssigt problem i forhold til det internationale system og særligt USA’s position, eller om Kinas udvikling kan ske i et fredeligt og mindre konfliktfyldt perspektiv. Set i neorealistisk perspektiv er det ikke muligt, at Kinas udvikling som rising power vil kunne ske fredeligt. USA vil som supermagt og unipol se Kinas position som rising power som en trussel og derfor søge at fjerne eller reducere Kinas evne til magtmæssigt at udfordre USA. Ifølge neorealisterne vil Kina som rising power forsøge at balancere USA ved i det skjulte at udbygge sine militære kapaciteter og at styrke sin position i det internationale system ved at indgå alliancer med andre stater eller at opnå større indflydelse ved hjælp af internationale organisationer. Analyse af en række identificerede variabler; globalisme, Kinas tilgang til internationale organisationer, USA’s gæld til Kina, indenrigspolitiske forhold i Kina og Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik har til formål at undersøge, hvorvidt Kinas udvikling som rising power vil udvikle sig som det antages af neorealisterne, eller om der er forhold der peger på, at det kan ske i et fredeligt perspektiv. Analysen viser, at globalismen har skabt et mere åbent Kina, hvor samarbejde med andre stater er muligt og har skabt en essentiel gensidig afhængighed. Brugen af internationale organisationer ses ikke at lægge begrænsninger på Kina, ligesom Kina ikke ses at gøre brug af internationale organisationer alene med det formål at begrænse USA’s indflydelse i det internationale system. Analysen viser, at USA og Kina har en stor grad af gensidig afhængighed, hvilket styrker et fredeligt forhold mellem de to stater. Kina står desuden over for en række potentielle indenrigspolitiske udfordringer af politisk, økonomisk og social karakter. Forhold der vil kunne reducere Kinas position som rising power. Analysen viser desuden, at Kina fører en defensiv udenrigs- og sikkerhedspolitik, der primært er funderet på blød sikkerhed, og som har til formål at sikre Kinas fremtidige adgang til vigtige naturressourcer. Konklusionen viser, at neorealisternes perception af, hvorledes USA’s og Kinas ageren som henholdsvis supermagt/unipol og rising power skal forstås aldrig helt vil kunne afvises. Med Kina som rising power vil der altid eksistere en risiko for, at USA vil føle sig truet. Et forhold der især er afhængig af USA perception af Kina som rising power. Samlet set viser specialets konklusion, at Kinas fremtidige udvikling ikke nødvendigvis skal ses som en trussel mod USA og det internationale system. Kinas rolle som rising power vurderes dermed ikke at ville udgøre et magtmæssigt problem i det internationale system. Kinas fortsatte udvikling som rising power vurderes derfor at kunne ske i et fredeligt og mindre konfliktfyldt perspektiv – modsat de argumenter, der fremføres af neorealistiske forskere. En væsentlig udfordring ved neorealismen som teori er, at den synes at have en form for selvopfyldende profeti. I neorealismen har staterne en tendens til at se mistænksomt på hinandens perspektiver og ønsker om relative gevinster. Et forhold, der skaber en form for gensidig sårbarhed mellem staterne. Hvis stater ser mistænksomt på hinanden, kan det medføre et sikkerhedsdilemma. Her er rationalet, at anarkiet i det internationale system skaber usikkerhed, og stater derfor aldrig kan være sikker på hinandens hensigter. Som konsekvens deraf beskytter en stat sig ved hjælp af oprustning, hvilket mindsker andre staters sikkerhed, hvilket leder til at de opruster og dermed mindsker sikkerheden for den første stat. Der er således tale om en negativ spiral, h

Østergaard, Jakob

2009-01-01

87

Kina som stormagt : Har Kina, inden for en horisont 10 til 20 år mulighed for, at opnå status som stormagt, der evt. kan udfordrer USA rolle som supermagt?  

DEFF Research Database (Denmark)

Kina har rødder der gå omkring fem tusinde år tilbage. I lange perioder af historien har landet været i stabilt, hvor samfundets og teknologiens udvikling har stået næsten stille, afløst af heftige perioder med oprør og krig. Igen i dag ser vi hvilken dynamik den kinesiske civilisation kan leverer. Efter Mao Zedongs død overtog mere reformvenlige kræfter, magten i Kina. Dette blev indledningen til en hastig udvikling, der for alvor har taget fart inden for de sidste 10 til 15 år. Kan Kina konvertere denne fantastiske udvikling fra økonomisk vækst til international indflydelse, og er udviklingen i Kina så dybdegående, at landet har det der skal til for at være en stormagt og evt. udfordre USA i rolle som supermagt? Det er emnet for dette speciale. Til undersøgelse af dette problem har jeg valgt at bruge Kenneth Walts teori om de syv kapabiliteter, som stater skal besidde for at de er helstøbte, og kan betragtes som stormagter. Specialet gennemgår i kapitel 2 en operationaliseringsproces, der for hver af de syv kapabiliteter, tilrettelægger forledes den efterfølgende analyse skal gennemføres. Den egentlige analyse af de syv kapabiliteter ske i kapitel 3. I dette kapitel gennemføres der en analyse af hver kapabilitet for sig og der udarbejdes en delkonklusion for hver af de syv kapabiliteter. For at sikre at alle sten bliver vendt, gennemføres der i kapitel 4 en syntese. Denne syntese har til formål at sammenligne alle kapabiliteterne med hinanden og derved undersøge om der er nogle af kapabiliteterne der forstærker eller svækker hinanden. Specialet ender ud i følgende konklusioner: • Befolkningsstørrelse: Samlet set konkluderes det, at Kina er stærk i forhold til denne kapabilitet, men at staten, for at fastholde stabiliteten, står foran en stor udfordring med udligning af velstanden. • Territorium: Samlet set konkluderes det, at Kina er stærk i forhold til denne kapabilitet. • Naturressourcer: Samlet set konkluderes det, at Kina er stærk i forhold til denne kapabilitet. • Økonomisk kapabilitet: Samlet set konkluderes det, at Kina er stærk og vil blive endnu stærkere i forhold til denne kapabilitet. • Militær styrke: Samlet set konkluderes det, at Kina for øjeblikket kan forsvare eget territorium mod alle trusler. På længere sigt vil Kina kunne projekterer magt på globalt plan. • Politisk stabilitet: Samlet set konkluderes det, at Kina er stærk, men at der er potentiale for at ustabilitet på sigt vil svække staten. • Politisk kompetence: Samlet set konkluderes det, at Kina er stærk i forhold til denne kapabilitet. Dermed kan det konkluderes, at Kina står som en stærk stat, der har alle de nødvendige kapabiliteterne til at udvikle sig til en stormagt. Hvorvidt Kina kan opretholde denne stormagt status, afhænger af om staten kan sprede velstanden ud på hele befolkningen alternativt risikeres den politiske stabilitet at forsvinde og af hvordan kommunistpartiet reagerer når borgerne begynder at stille krav om indflydelse på politikken. Det må dog også konkluderes, at Kina ikke inden 2030 vil kunne nå samme økonomiske og militære magt som USA.

Sommer, Jon Bjarnholt

2009-01-01

88

A trade mark is no more monopoly than a man's face : om tvangslicens til varemærker og andre mærker  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer forbuddet mod tvangslicens vedr. varemærker i TRIPS, art. 22 i lyset af varemærkerettens ekspansion, og anbefale, at dette fortolkes snævert og ikke omfatter tilfælde, hvor varemærket ikke fungerer som en angivelse af en varers eller ydelses oprindelse.

Riis, Thomas; Schovsbo, Jens Hemmingsen

2012-01-01

89

The shrimp IKK-NF-?B signaling pathway regulates antimicrobial peptide expression and may be subverted by white spot syndrome virus to facilitate viral gene expression  

Science.gov (United States)

The I?B kinases IKK? and IKK? and the IKK-related kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKK? are the master regulators of the NF-?B signaling pathway. Although this pathway has been extensively studied in mammals, less attention has been paid in crustaceans, which have significant economic value. Here, we report the cloning and functional studies of two IKK homologs, LvIKK? and LvIKK?, from Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. LvIKK? and LvIKK? mRNAs are widely expressed in different tissues and are responsive to white spot syndrome virus (WSSV) infection. When overexpressed in Drosophila S2 cells, LvIKK? but not LvIKK? activates the promoters of NF-?B pathway-controlled antimicrobial peptide genes (AMPs), such as the Penaeidins (PENs). In HEK 293T cells, both LvIKK? and LvIKK? activate an NF-?B reporter. The silencing of LvIKK? or LvIKK? using double-stranded RNA (dsRNA)-mediated RNA interference (RNAi) decreases the expression of L. vannamei AMPs, including PENs, lysozyme and crustins. Intriguingly, LvIKK?- or LvIKK?-silenced L. vannamei are resistant to WSSV infection. We hypothesized that successful infection with WSSV requires the activation of the IKK–NF-?B signaling pathway to modulate viral gene expression. We constructed luciferase reporters for 147 WSSV genes. By screening, we found that the WSV051, WSV059, WSV069, WSV083, WSV090, WSV107, WSV244, WSV303, WSV371 and WSV445 promoters can be activated by LvIKK? or LvIKK? in Drosophila S2 cells. Taken together, our results reveal that LvIKK? and LvIKK? may participate in the regulation of shrimp AMPs and that WSSV may subvert the L. vannamei IKK–NF-?B signaling pathway to facilitate viral gene expression.

Wang, Pei-Hui; Gu, Zhi-Hua; Wan, Ding-Hui; Liu, Bo-Du; Huang, Xian-De; Weng, Shao-Ping; Yu, Xiao-Qiang; He, Jian-Guo

2013-01-01

90

The shrimp IKK-NF-?B signaling pathway regulates antimicrobial peptide expression and may be subverted by white spot syndrome virus to facilitate viral gene expression.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

The I?B kinases IKK? and IKK? and the IKK-related kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKK? are the master regulators of the NF-?B signaling pathway. Although this pathway has been extensively studied in mammals, less attention has been paid in crustaceans, which have significant economic value. Here, we report the cloning and functional studies of two IKK homologs, LvIKK? and LvIKK?, from Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. LvIKK? and LvIKK? mRNAs are widely expressed in different tissues and are responsive to white spot syndrome virus (WSSV) infection. When overexpressed in Drosophila S2 cells, LvIKK? but not LvIKK? activates the promoters of NF-?B pathway-controlled antimicrobial peptide genes (AMPs), such as the Penaeidins (PENs). In HEK 293T cells, both LvIKK? and LvIKK? activate an NF-?B reporter. The silencing of LvIKK? or LvIKK? using double-stranded RNA (dsRNA)-mediated RNA interference (RNAi) decreases the expression of L. vannamei AMPs, including PENs, lysozyme and crustins. Intriguingly, LvIKK?- or LvIKK?-silenced L. vannamei are resistant to WSSV infection. We hypothesized that successful infection with WSSV requires the activation of the IKK-NF-?B signaling pathway to modulate viral gene expression. We constructed luciferase reporters for 147 WSSV genes. By screening, we found that the WSV051, WSV059, WSV069, WSV083, WSV090, WSV107, WSV244, WSV303, WSV371 and WSV445 promoters can be activated by LvIKK? or LvIKK? in Drosophila S2 cells. Taken together, our results reveal that LvIKK? and LvIKK? may participate in the regulation of shrimp AMPs and that WSSV may subvert the L. vannamei IKK-NF-?B signaling pathway to facilitate viral gene expression.

Wang PH; Gu ZH; Wan DH; Liu BD; Huang XD; Weng SP; Yu XQ; He JG

2013-09-01

91

The shrimp IKK-NF-?B signaling pathway regulates antimicrobial peptide expression and may be subverted by white spot syndrome virus to facilitate viral gene expression.  

Science.gov (United States)

The I?B kinases IKK? and IKK? and the IKK-related kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKK? are the master regulators of the NF-?B signaling pathway. Although this pathway has been extensively studied in mammals, less attention has been paid in crustaceans, which have significant economic value. Here, we report the cloning and functional studies of two IKK homologs, LvIKK? and LvIKK?, from Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. LvIKK? and LvIKK? mRNAs are widely expressed in different tissues and are responsive to white spot syndrome virus (WSSV) infection. When overexpressed in Drosophila S2 cells, LvIKK? but not LvIKK? activates the promoters of NF-?B pathway-controlled antimicrobial peptide genes (AMPs), such as the Penaeidins (PENs). In HEK 293T cells, both LvIKK? and LvIKK? activate an NF-?B reporter. The silencing of LvIKK? or LvIKK? using double-stranded RNA (dsRNA)-mediated RNA interference (RNAi) decreases the expression of L. vannamei AMPs, including PENs, lysozyme and crustins. Intriguingly, LvIKK?- or LvIKK?-silenced L. vannamei are resistant to WSSV infection. We hypothesized that successful infection with WSSV requires the activation of the IKK-NF-?B signaling pathway to modulate viral gene expression. We constructed luciferase reporters for 147 WSSV genes. By screening, we found that the WSV051, WSV059, WSV069, WSV083, WSV090, WSV107, WSV244, WSV303, WSV371 and WSV445 promoters can be activated by LvIKK? or LvIKK? in Drosophila S2 cells. Taken together, our results reveal that LvIKK? and LvIKK? may participate in the regulation of shrimp AMPs and that WSSV may subvert the L. vannamei IKK-NF-?B signaling pathway to facilitate viral gene expression. PMID:23954949

Wang, Pei-Hui; Gu, Zhi-Hua; Wan, Ding-Hui; Liu, Bo-Du; Huang, Xian-De; Weng, Shao-Ping; Yu, Xiao-Qiang; He, Jian-Guo

2013-08-19

92

Denbinobin induces human glioblastoma multiforme cell apoptosis through the IKK?-Akt-FKHR signaling cascade.  

Science.gov (United States)

Denbinobin, a phenanthraquinone derivative, was shown to exert antitumor activities in several types of cancer cell lines. However, the precise mechanism underlying denbinobin-induced cell death remains unclear. In this study, we investigated the apoptotic signaling cascade elicited by denbinobin in human glioblastoma multiforme (GBM) cells. Denbinobin concentration-dependently caused a decrease in the cell viability of GBM cells. A flow cytometric analysis of propidium iodide (PI)-stained cells demonstrated that denbinobin induced GBM cell apoptosis. Denbinobin evoked caspase-3 activation and degradation of poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) and N-benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp-fluoromethylketone (zVAD-fmk), a broad-spectrum caspase inhibitor that prevented denbinobin-induced cell death. In addition, denbinobin-induced cell death was diminished by the transfection of wild-type (WT) Akt or I?B kinase (IKK) into GBM cells. Denbinobin reduced IKK phosphorylation in a time-dependent manner, and denbinobin-dephosphorylated IKK was accompanied by a decrease in Akt phosphorylation. The phosphorylation status of forkhead in rhabdomyosarcoma (FKHR), a downstream signal molecule of Akt, was also diminished by the presence of denbinobin. Furthermore, transfection of GBM cells with WT IKK? markedly suppressed the decreases in Akt and FKHR phosphorylation caused by denbinobin. In contrast, transfection with WT IKK? only slightly affected denbinobin's action against IKK, Akt, and FKHR. These results suggest that IKK? inactivation, followed by Akt and FKHR dephosphorylation and caspase-3 activation, contributes to denbinobin-induced GBM cell apoptosis. PMID:23123054

Weng, Hsing-Yu; Hsu, Ming-Jen; Chen, Chien-Chih; Chen, Bing-Chang; Hong, Chuang-Ye; Teng, Che-Ming; Pan, Shiow-Lin; Chiu, Wen-Ta; Lin, Chien-Huang

2012-10-30

93

Denbinobin induces human glioblastoma multiforme cell apoptosis through the IKK?-Akt-FKHR signaling cascade.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Denbinobin, a phenanthraquinone derivative, was shown to exert antitumor activities in several types of cancer cell lines. However, the precise mechanism underlying denbinobin-induced cell death remains unclear. In this study, we investigated the apoptotic signaling cascade elicited by denbinobin in human glioblastoma multiforme (GBM) cells. Denbinobin concentration-dependently caused a decrease in the cell viability of GBM cells. A flow cytometric analysis of propidium iodide (PI)-stained cells demonstrated that denbinobin induced GBM cell apoptosis. Denbinobin evoked caspase-3 activation and degradation of poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) and N-benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp-fluoromethylketone (zVAD-fmk), a broad-spectrum caspase inhibitor that prevented denbinobin-induced cell death. In addition, denbinobin-induced cell death was diminished by the transfection of wild-type (WT) Akt or I?B kinase (IKK) into GBM cells. Denbinobin reduced IKK phosphorylation in a time-dependent manner, and denbinobin-dephosphorylated IKK was accompanied by a decrease in Akt phosphorylation. The phosphorylation status of forkhead in rhabdomyosarcoma (FKHR), a downstream signal molecule of Akt, was also diminished by the presence of denbinobin. Furthermore, transfection of GBM cells with WT IKK? markedly suppressed the decreases in Akt and FKHR phosphorylation caused by denbinobin. In contrast, transfection with WT IKK? only slightly affected denbinobin's action against IKK, Akt, and FKHR. These results suggest that IKK? inactivation, followed by Akt and FKHR dephosphorylation and caspase-3 activation, contributes to denbinobin-induced GBM cell apoptosis.

Weng HY; Hsu MJ; Chen CC; Chen BC; Hong CY; Teng CM; Pan SL; Chiu WT; Lin CH

2013-01-01

94

Inactivation of BAD by IKK inhibits TNF?-induced apoptosis independently of NF-?B activation.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

The I?B kinase complex (IKK) is a key regulator of immune responses, inflammation, cell survival, and tumorigenesis. The prosurvival function of IKK centers on activation of the transcription factor NF-?B, whose target gene products inhibit caspases and prevent prolonged JNK activation. Here, we report that inactivation of the BH3-only protein BAD by IKK independently of NF-?B activation suppresses TNF?-induced apoptosis. TNF?-treated Ikk?(-/-) mouse embryonic fibroblasts (MEFs) undergo apoptosis significantly faster than MEFs deficient in both RelA and cRel due to lack of inhibition of BAD by IKK. IKK phosphorylates BAD at serine-26 (Ser26) and primes it for inactivation. Elimination of Ser26 phosphorylation promotes BAD proapoptotic activity, thereby accelerating TNF?-induced apoptosis in cultured cells and increasing mortality in animals. Our results reveal that IKK inhibits TNF?-induced apoptosis through two distinct but cooperative mechanisms: activation of the survival factor NF-?B and inactivation of the proapoptotic BH3-only BAD protein.

Yan J; Xiang J; Lin Y; Ma J; Zhang J; Zhang H; Sun J; Danial NN; Liu J; Lin A

2013-01-01

95

Zerumbone suppresses IKK?, Akt, and FOXO1 activation, resulting in apoptosis of GBM 8401 cells.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

BACKGROUND: Zerumbone, a sesquiterpene compound isolated from subtropical ginger, Zingiber zerumbet Smith, has been documented to exert antitumoral and anti- inflammatory activities. In this study, we demonstrate that zerumbone induces apoptosis in human glioblastoma multiforme (GBM8401) cells and investigate the apoptotic mechanism. METHODS: We added a caspase inhibitor and transfected wild-type (WT) IKK and Akt into GBM 8401 cells, and measured cell viability and apoptosis by MTT assay and flow cytometry. By western blotting, we evaluated activation of caspase-3, dephosphorylation of IKK, Akt, FOXO1 with time, and change of IKK, Akt, and FOXO1 phosphorylation after transfection of WT IKK and Akt. RESULTS: Zerumbone (10~50 ?M) induced death of GBM8401 cells in a dose-dependent manner. Flow cytometry studies showed that zerumbone increased the percentage of apoptotic GBM cells. Zerumbone also caused caspase-3 activation and poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) production. N-benzyloxycarbonyl -Val-Ala-Asp- fluoromethylketone (zVAD-fmk), a broad-spectrum caspase inhibitor, hindered zerumbone-induced cell death. Transfection of GBM 8401 cells with WT IKK? inhibited zerumbone-induced apoptosis, and zerumbone significantly decreased IKK? phosphorylation levels in a time-dependent manner. Similarly, transfection of GBM8401 cells with Akt suppressed zerumbone-induced apoptosis, and zerumbone also diminished Akt phosphorylation levels remarkably and time-dependently. Moreover, transfection of GBM8401 cells with WT IKK? reduced the zerumbone-induced decrease in Akt and FOXO1 phosphorylation. However, transfection with WT Akt decreased FOXO1, but not IKK?, phosphorylation. CONCLUSION: The results suggest that inactivation of IKK?, followed by Akt and FOXO1 phosphorylation and caspase-3 activation, contributes to zerumbone-induced GBM cell apoptosis.

Weng HY; Hsu MJ; Wang CC; Chen BC; Hong CY; Chen MC; Chiu WT; Lin CH

2012-01-01

96

Zerumbone suppresses IKK?, Akt, and FOXO1 activation, resulting in apoptosis of GBM 8401 cells  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Zerumbone, a sesquiterpene compound isolated from subtropical ginger, Zingiber zerumbet Smith, has been documented to exert antitumoral and anti- inflammatory activities. In this study, we demonstrate that zerumbone induces apoptosis in human glioblastoma multiforme (GBM8401) cells and investigate the apoptotic mechanism. Methods We added a caspase inhibitor and transfected wild-type (WT) IKK and Akt into GBM 8401 cells, and measured cell viability and apoptosis by MTT assay and flow cytometry. By western blotting, we evaluated activation of caspase-3, dephosphorylation of IKK, Akt, FOXO1 with time, and change of IKK, Akt, and FOXO1 phosphorylation after transfection of WT IKK and Akt. Results Zerumbone (10?50 ?M) induced death of GBM8401 cells in a dose-dependent manner. Flow cytometry studies showed that zerumbone increased the percentage of apoptotic GBM cells. Zerumbone also caused caspase-3 activation and poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) production. N-benzyloxycarbonyl -Val-Ala-Asp- fluoromethylketone (zVAD-fmk), a broad-spectrum caspase inhibitor, hindered zerumbone-induced cell death. Transfection of GBM 8401 cells with WT IKK? inhibited zerumbone-induced apoptosis, and zerumbone significantly decreased IKK? phosphorylation levels in a time-dependent manner. Similarly, transfection of GBM8401 cells with Akt suppressed zerumbone-induced apoptosis, and zerumbone also diminished Akt phosphorylation levels remarkably and time-dependently. Moreover, transfection of GBM8401 cells with WT IKK? reduced the zerumbone-induced decrease in Akt and FOXO1 phosphorylation. However, transfection with WT Akt decreased FOXO1, but not IKK?, phosphorylation. Conclusion The results suggest that inactivation of IKK?, followed by Akt and FOXO1 phosphorylation and caspase-3 activation, contributes to zerumbone-induced GBM cell apoptosis.

Weng Hsing-Yu; Hsu Ming-Jen; Wang Ching-Chung; Chen Bing-Chang; Hong Chuang-Ye; Chen Mei-Chieh; Chiu Wen-Ta; Lin Chien-Huang

2012-01-01

97

Discovery of azabenzimidazole derivatives as potent, selective inhibitors of TBK1/IKK? kinases.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

The design, synthesis and biological evaluation of a series of azabenzimidazole derivatives as TBK1/IKK? kinase inhibitors are described. Starting from a lead compound 1a, iterative design and SAR exploitation of the scaffold led to analogues with nM enzyme potencies against TBK1/IKK?. These compounds also exhibited excellent cellular activity against TBK1. Further structure-based design to improve selectivity over CDK2 and Aurora B resulted in compounds such as 5b-e. These probe compounds will facilitate study of the complex cancer biology of TBK1 and IKK?.

Wang T; Block MA; Cowen S; Davies AM; Devereaux E; Gingipalli L; Johannes J; Larsen NA; Su Q; Tucker JA; Whitston D; Wu J; Zhang HJ; Zinda M; Chuaqui C

2012-03-01

98

KAN DIE MILITÊRE STRATEEG BAAT VIND BY BEMARKING?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Bemarking en bemarkingsdenke vind hul oorsprong by die problematiek van dieekonomiteitsbeginsel soos gesien uit die perspektief van wins-georiënteerde ondernemings wat fisiese produkte vervaardig. Die aanvanklike eng beskouing het egter nie lank onbevraagteken gebly nie. Sommige bemarkers het die rol en toepassing van bemarking in breër konteks beskou. Philip Kotler en Syd Levey (1969) was van die eerstes wat van die eng 'fisiese produk vir wins' benadering weggebreek het deur te argumenteer dat enige onderneming wat funksioneer om menslike behoeftes te bevredig eintlik bemark. Dat die onderneming ter wille van wins funksioneer is nie as relevant beskou nie. Kotler & Levey (1969) het in die lig hiervan gepleit dat die toepassingsveld van bemarking uitgebrei moet word om nie-wins ondernemings in te sluit. Individue, idees en dienste kan ook bemark word, was hul redenasie. 

J.A. Bennett; C. Boshoff

2012-01-01

99

Deletion of the N-terminus of IKK? induces apoptosis in keratinocytes and impairs the AKT/PTEN signaling pathway  

International Nuclear Information System (INIS)

The regulatory subunit IKK?/NEMO is crucial for skin development and function and although devoid of kinase activity, loss of IKK? function completely abolishes the activation of NF-?B by all pro-inflammatory cytokines. To inhibit the I?B kinase (IKK) complex in keratinocytes, we have used a dominant negative approach by generating stable transfectants of an N-terminal deletion of IKK? (IKK?-DN97) that uncouples formation of the IKK complex. Expression of this mutant in PB keratinocytes (PB-IKK?-DN97) delayed growth kinetics, caused morphological changes and dramatically augmented apoptosis even in the absence of pro-apoptotic stimuli, as determined by cell morphology, TUNEL and caspase-3 cleavage. Moreover, in PB-IKK?-DN97 cells, TNF-? and IL-1 treatment failed to induce degradation of I?B?, phosphorylation of p65 on Ser 536 and nuclear translocation which, consequently, reduced ?B-binding activity. In PB-IKK?-DN97 cells, accumulation of I?B? correlated with a downregulation of AKT activity and an increase of PTEN protein levels whereas pro-apoptotic p53 target genes Bax and Puma were upregulated. These effects were most likely mediated through IKK since coexpression of the wild-type form of IKK? in keratinocytes partially reversed apoptosis and reduced PTEN expression. Thus, our data suggest a negative cross-talk mechanism involving PTEN and NF-?B, critical for the anti-apoptotic role of NF-?B in keratinocytes

2007-02-15

100

Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel bygger på et igangværende forskningsprojekt om kønsforskelle i ledelse. Mere specifikt er data blevet indsamlet gennem et on-line-survey blandt danske ledere primært i den private sektor. Mere overordnet havde undersøgelsen som formål at undersøge holdbarheden af tidligere resultater fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald mellem mandlige karakteristika og succesfuld ledelse (Schein, 1973, 75, 96). På lige fod med nyere britiske undersøgelser (Ryan et al. 2005a), er den aktuelle undersøgelse imidlertid udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Resultaterne viser, som i de tidligere undersøgelser, at der er en klar tendens til forbinde succesfuld ledelse med mandlige karakteristika, og at ledertræk relateret til virksomheder, der ikke havde succes, til en vis grad blev associeret med kvindelige træk (Ryan et al, 2005a). Særligt påfaldende er det i den aktuelle danske undersøgelse, at især de kvindelige respondenter pegede på en sammenhæng mellem mænd og succesfuld ledelse.

Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning

 
 
 
 
101

Bestemmelse af T2*-relaksationstiden i myokardiet, med magnetisk resonans, kan indikere patologisk jernophobning hos børn med ?-thalassaemia major  

DEFF Research Database (Denmark)

 Baggrund: Thalassaemia er den hyppigst forekommende arvelige sygdom på verdensplan. ?-thalassaemia major giver svær anæmi og fører ubehandlet til en tidlig død. 71% af dødsfaldene kan relateres til et øget jern-indhold i myokardiet, hvoraf 50% dør inden det 35. leveår, hvis ikke de kelations-behandles. Formål: For første gang i Danmark at implementere en T2*-protokol til bestemmelse af jernophobningsgraden i myokardiet og udvikle postprocesseringssoftware til efterfølgende dataanalyse. Metode: Den benyttede MR-teknik var en EKG-trigget, multi-ekko TFE, Black-Blood, T2*-sekvens med en rumlig opløsning på 1.6x3.6x10.0mm3 og en matrix-størrelse på 256x128. Der blev optaget 8 faser (2.0-18.0ms) i et enkelt, slutdiastolisk, midt-ventrikulært, kortakse snit under breath-hold. Akkvisitionstiden var 16 sekunder (Figur 1). Dataanalyser blev efterfølgende udført i MatLab® ved at plotte signalintensiteter målt i det inter-ventrikulære septum (Figur 1). Resultater: Tre ?-thalassaemia major patienter (3-12 år) deltog i projektet. Analyserne viste T2*-værdier på 35.9ms±4.4ms (Figur 2). Da værdier over 20ms anses som ikke-patologiske, havde ingen af deltagerne et forhøjet jern-niveau i myokardiet. Konklusion: Bestemmelse af T2* er den non-invasive og reproducerbare metode til bestemmelse af jern-niveauet i myokardiet hos ?-thalassaemia major patienter. Den beskrevne teknik bør derfor indgå i rækken af diagnosticeringsværktøjer til behandlingsoptimering af patienter med ?-thalassaemia major.

Brix, Lau; Lundorf, Erik

102

Selskabers proformahjemsted : Hvorfor et messingskilt i værtslandet er nok i nogle, men ikke i andre henseender  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer fællesskabsrettens syn på et selskabs proformahjemsted i en anden EU- eller EØS-stat. I selskabsretlig sammenhæng anerkender fællesskabsretten et sådant, dvs. et messingskilt er tilstrækkeligt, mens dette ikke er tilfældet i skatteretlig sammenhæng, dvs. et messingskilt er her ikke tilstrækkeligt. Artiklen begrunder den afvigende behandling af de to typer af situationer og belyser forskellen ud fra Hubbardkriteriet med dettes forbud mod, at fællesskabsretten har forskellig virkning, alt efter hvilke områder af national ret den indvirker på. Udgivelsesdato: September 2008

Werlauff, Erik

2009-01-01

103

Hepatitis C virus infection activates an innate pathway involving IKK-? in lipogenesis and viral assembly.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Hepatitis C virus (HCV) interacts extensively with host factors to not only establish productive infection but also trigger unique pathological processes. Our recent genome-wide siRNA screen demonstrated that I?B kinase-? (IKK-?) is a crucial host factor for HCV. Here we describe a new nuclear factor ?B (NF-?B)-independent and kinase-mediated nuclear function of IKK-? in HCV assembly. HCV, through its 3' untranslated region, interacts with DEAD box polypeptide 3, X-linked (DDX3X) to activate IKK-?, which translocates to the nucleus and induces a CBP/p300-mediated transcriptional program involving sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs). This innate pathway induces lipogenic genes and enhances core-associated lipid droplet formation to facilitate viral assembly. Chemical inhibitors of IKK-? suppress HCV infection and IKK-?-induced lipogenesis, offering a proof-of-concept approach for new HCV therapeutic development. Our results show that HCV uses a novel mechanism to exploit intrinsic innate responses and hijack lipid metabolism, which may contribute to high chronicity rates and the pathological hallmark of steatosis in HCV infection.

Li Q; Pène V; Krishnamurthy S; Cha H; Liang TJ

2013-06-01

104

IKK? Activation of NOTCH LinksTumorigenesis via FOXA2 Suppression  

Science.gov (United States)

SUMMARY Pro-inflammatory cytokine TNF? plays critical roles in promoting malignant cell proliferation, angiogenesis, and tumor metastasis in many cancers. However, the mechanism of TNF?-mediated tumor development remains unclear. Here, we show that IKK?, an important downstream kinase of TNF?, interacts with and phosphorylates FOXA2 at S107/ S111, thereby suppressing FOXA2 transactivation activity, leading to decreased NUMB expression and further activates the downstream NOTCH pathway and promotes cell proliferation and tumorigenesis. Moreover, we found that levels of IKK?, pFOXA2 (S107/111), and activated NOTCH1 were significantly higher in hepatocellular carcinoma tumors than in normal liver tissues and that pFOXA2 (S107/111) expression was positively correlated with IKK? and activated NOTCH1 expression in tumor tissues. Therefore, dysregulation of NUMB-mediated suppression of NOTCH1 by TNF?/IKK?-associated FOXA2 inhibition likely contributes to inflammation-mediated cancer pathogenesis. Here, we report TNF?/IKK?/FOXA2/NUMB/NOTCH1 pathway that is critical for inflammation-mediated tumorigenesis and may provide a target for clinical intervention in human cancer.

Liu, Mo; Lee, Dung-Fang; Chen, Chun-Te; Yen, Chia-Jui; Li, Long-Yuan; Lee, Hong-Jen; Chang, Chun-Ju; Chang, Wei-Chao; Hsu, Jung-Mao; Kuo, Hsu-Ping; Xia, Weiya; Wei, Yongkun; Chiu, Pei-Chun; Chou, Chao-Kai; Du, Yi; Dhar, Debanjan; Karin, Michael; Chen, Chung-Hsuan; Hung, Mien-Chie

2011-01-01

105

ER stress activates NF-?B by integrating functions of basal IKK activity, IRE1 and PERK.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

NF-?B, a transcription factor, becomes activated during the Unfolded Protein Response (UPR), an endoplasmic reticulum (ER) stress response pathway. NF-?B is normally held inactive by its inhibitor, I?B?. Multiple cellular pathways activate IKK (I?B? Kinase) which phosphorylate I?B? leading to its degradation and NF-?B activation. Here, we find that IKK is required for maximum activation of NF-?B in response to ER stress. However, unlike canonical NF?B activation, IKK activity does not increase during ER stress, but rather the level of basal IKK activity is critical for determining the extent of NF-?B activation. Furthermore, a key UPR initiator, IRE1, acts to maintain IKK basal activity through IRE1's kinase, but not RNase, activity. Inputs from IRE1 and IKK, in combination with translation repression by PERK, another UPR initiator, lead to maximal NF-?B activation during the UPR. These interdependencies have a significant impact in cancer cells with elevated IKK/NF-?B activity such as renal cell carcinoma cells (786-0). Inhibition of IKK by an IKK inhibitor, which significantly decreases NF-?B activity, is overridden by UPR induction, arguing for the importance of considering UPR activation in cancer treatment.

Tam AB; Mercado EL; Hoffmann A; Niwa M

2012-01-01

106

Bevægelser i sundhedskultur  

DEFF Research Database (Denmark)

Der findes ikke én, men flere måder at forstå sundhed på, og der er ikke én, men flere måder at betragte og legitimere bevægelse som sundhedsfremmede praksis på. For at belyse dette kastes i denne artikel et blik på en specifik case, nemlig sundhedsbegrebet i en række undervisningsmaterialer rettet mod sundhedsundervisningen i den danske folkeskole siden 1975. For at tydeliggøre de forskellige konfigurationer, forholdes analysen af materialerne til de samme tematiske omdrejningspunkter, nemlig synet på kroppen og dens natur, og ser på den betydning, dette har for den bevægelseskultur, der anbefales og legitimeres i materialerne. Jeg vil på den baggrund præsentere fire forskellige sundhedskulturer; sundhed som hygiejnekultur, sundhed som selvrealiseringskultur, sundhed som forbrugskultur og sundhed som mobiliseringskultur. Kulturerne skal betragtes som empirisk funderede typologiske billeder, der først og fremmest har til hensigt at vise, hvordan koblingen mellem sundhed og bevægelse er foranderlig og kan antage ganske forskellige dimensioner.

Svendsen, Annemari Munk

2010-01-01

107

IKK phosphorylates Huntingtin and targets it for degradation by the proteasome and lysosome.  

Science.gov (United States)

Expansion of the polyglutamine repeat within the protein Huntingtin (Htt) causes Huntington's disease, a neurodegenerative disease associated with aging and the accumulation of mutant Htt in diseased neurons. Understanding the mechanisms that influence Htt cellular degradation may target treatments designed to activate mutant Htt clearance pathways. We find that Htt is phosphorylated by the inflammatory kinase IKK, enhancing its normal clearance by the proteasome and lysosome. Phosphorylation of Htt regulates additional post-translational modifications, including Htt ubiquitination, SUMOylation, and acetylation, and increases Htt nuclear localization, cleavage, and clearance mediated by lysosomal-associated membrane protein 2A and Hsc70. We propose that IKK activates mutant Htt clearance until an age-related loss of proteasome/lysosome function promotes accumulation of toxic post-translationally modified mutant Htt. Thus, IKK activation may modulate mutant Htt neurotoxicity depending on the cell's ability to degrade the modified species. PMID:20026656

Thompson, Leslie Michels; Aiken, Charity T; Kaltenbach, Linda S; Agrawal, Namita; Illes, Katalin; Khoshnan, Ali; Martinez-Vincente, Marta; Arrasate, Montserrat; O'Rourke, Jacqueline Gire; Khashwji, Hasan; Lukacsovich, Tamas; Zhu, Ya-Zhen; Lau, Alice L; Massey, Ashish; Hayden, Michael R; Zeitlin, Scott O; Finkbeiner, Steven; Green, Kim N; LaFerla, Frank M; Bates, Gillian; Huang, Lan; Patterson, Paul H; Lo, Donald C; Cuervo, Ana Maria; Marsh, J Lawrence; Steffan, Joan S

2009-12-21

108

IKK phosphorylates Huntingtin and targets it for degradation by the proteasome and lysosome.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Expansion of the polyglutamine repeat within the protein Huntingtin (Htt) causes Huntington's disease, a neurodegenerative disease associated with aging and the accumulation of mutant Htt in diseased neurons. Understanding the mechanisms that influence Htt cellular degradation may target treatments designed to activate mutant Htt clearance pathways. We find that Htt is phosphorylated by the inflammatory kinase IKK, enhancing its normal clearance by the proteasome and lysosome. Phosphorylation of Htt regulates additional post-translational modifications, including Htt ubiquitination, SUMOylation, and acetylation, and increases Htt nuclear localization, cleavage, and clearance mediated by lysosomal-associated membrane protein 2A and Hsc70. We propose that IKK activates mutant Htt clearance until an age-related loss of proteasome/lysosome function promotes accumulation of toxic post-translationally modified mutant Htt. Thus, IKK activation may modulate mutant Htt neurotoxicity depending on the cell's ability to degrade the modified species.

Thompson LM; Aiken CT; Kaltenbach LS; Agrawal N; Illes K; Khoshnan A; Martinez-Vincente M; Arrasate M; O'Rourke JG; Khashwji H; Lukacsovich T; Zhu YZ; Lau AL; Massey A; Hayden MR; Zeitlin SO; Finkbeiner S; Green KN; LaFerla FM; Bates G; Huang L; Patterson PH; Lo DC; Cuervo AM; Marsh JL; Steffan JS

2009-12-01

109

Potential role of Hedgehog signaling and microRNA-29 in liver fibrosis of IKK?-deficient mouse.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Recent studies have reported that NF-?B mediated down-regulation of miRNA-29 and lower expression of miRNA-29 promoted the deposition of collagens in fibrotic liver. Our previous research demonstrated that the increased Hedgehog (Hh) signaling, a key regulator for hepatic fibrogenesis, induced the severe hepatic fibrosis in the livers with impaired NF-?B signaling. These findings led us to investigate the effect of Hh and miRNA-29 on the hepatic fibrosis under dysregulated NF-?B signaling. In this study, we used IKK?(F/F) and IKK?-deficient IKK?(?HEP) mouse model with a defective NF-?B signaling pathway, and assessed the expression of the miRNA-29 family (miRNA-29a, miRNA-29b, and miRNA-29c), Hh, and proliferation of MF-HSCs in liver from IKK?(F/F) mice and IKK?(?HEP) mice both before and after MCDE treatment. The activation of NF-?B was significantly increased in MCDE diet-fed IKK?(F/F) mice compared to IKK?(?HEP) mice. Expression of miRNA-29 family was greater in MCDE diet-fed IKK?(?HEP) mice than IKK?(F/F) mice, demonstrating that the impaired NF-?B pathway was unable to suppress the expression of miRNA-29s after injury. However, expression of the Hh signaling pathway was greatly enhanced, and activation of Hh promoted the accumulation of MF-HSCs with impaired NF-?B, eventually increasing fibrogenesis in the damaged liver of IKK?(?HEP) mice. Therefore, these results demonstrated that Hh signaling regulates the proliferation of MF-HSCs irrespective of the action of miRNA-29, eventually contributing hepatic fibrosis, when the NF-?B pathway is disrupted.

Hyun J; Choi SS; Diehl AM; Jung Y

2013-08-01

110

IKK? modulates RSV-induced NF-?B-dependent gene transcription  

International Nuclear Information System (INIS)

Respiratory syncytial virus (RSV), a negative-strand RNA virus, is the most common cause of epidemic respiratory disease in infants and young children. RSV infection of airway epithelial cells induces the expression of immune/inflammatory genes through the activation of a subset of transcription factors, including Nuclear Factor-?B (NF-?B). In this study we have investigated the role of the non canonical I?B kinase (IKK)? in modulating RSV-induced NF-?B activation. Our results show that inhibition of IKK? activation results in significant impairment of viral-induced NF-?B-dependent gene expression, through a reduction in NF-?B transcriptional activity, without changes in nuclear translocation or DNA-binding activity. Absence of IKK? results in a significant decrease of RSV-induced NF-?B phosphorylation on serine 536, a post-translational modification important for RSV-induced NF-?B-dependent gene expression, known to regulate NF-?B transcriptional activity without affecting nuclear translocation. This study identifies a novel mechanism by which IKK? regulates viral-induced cellular signaling.

2010-12-20

111

Mechanism of PP2A-mediated IKK? dephosphorylation: a systems biological approach  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Biological effects of nuclear factor-?B (NF?B) can differ tremendously depending on the cellular context. For example, NF?B induced by interleukin-1 (IL-1) is converted from an inhibitor of death receptor induced apoptosis into a promoter of ultraviolet-B radiation (UVB)-induced apoptosis. This conversion requires prolonged NF?B activation and is facilitated by IL-1 + UVB-induced abrogation of the negative feedback loop for NF?B, involving a lack of inhibitor of ?B (I?B?) protein reappearance. Permanent activation of the upstream kinase IKK? results from UVB-induced inhibition of the catalytic subunit of Ser-Thr phosphatase PP2A (PP2Ac), leading to immediate phosphorylation and degradation of newly synthesized I?B?. Results To investigate the mechanism underlying the general PP2A-mediated tuning of IKK? phosphorylation upon IL-1 stimulation, we have developed a strictly reduced mathematical model based on ordinary differential equations which includes the essential processes concerning the IL-1 receptor, IKK? and PP2A. Combining experimental and modelling approaches we demonstrate that constitutively active, but not post-stimulation activated PP2A, tunes out IKK? phosphorylation thus allowing for I?B? resynthesis in response to IL-1. Identifiability analysis and determination of confidence intervals reveal that the model allows reliable predictions regarding the dynamics of PP2A deactivation and IKK? phosphorylation. Additionally, scenario analysis is used to scrutinize several hypotheses regarding the mode of UVB-induced PP2Ac inhibition. The model suggests that down regulation of PP2Ac activity, which results in prevention of I?B? reappearance, is not a direct UVB action but requires instrumentality. Conclusion The model developed here can be used as a reliable building block of larger NF?B models and offers comprehensive simplification potential for future modeling of NF?B signaling. It gives more insight into the newly discovered mechanisms for IKK deactivation and allows for substantiated predictions and investigation of different hypotheses. The evidence of constitutive activity of PP2Ac at the IKK complex provides new insights into the feedback regulation of NF?B, which is crucial for the development of new anti-cancer strategies.

Witt Johannes; Barisic Sandra; Schumann Eva; Allgöwer Frank; Sawodny Oliver; Sauter Thomas; Kulms Dagmar

2009-01-01

112

ReCAAP – På den Østafrikanske kyst : Med udgangspunkt i det Sydøstasiatiske koncept, ReCAAP, belyses muligheden for at overføre et tilsvarende koncept til Østafrika med henblik på at vurdere mulighederne for om et sådant koncept kan bidrage positivt til bekæmpelse af pirateri på den Østafrikanske kyst. Besvarelsen sker igennem redegørende analyser om maritime kapaciteter og kapabiliteter på den Østafrikanske kyst, og igennem redegørende analyser for den specifikke piratsituation ved Østafrika.  

DEFF Research Database (Denmark)

Pirateri ud for Østafrikas kyst har i efteråret 2008 antaget en hidtil uset dimension, der har fået det internationale samfund til at bidrage med deciderede flådestyrker til beskyttelse af handelsskibe i regionen. Herudover har situationens alvor fået både lande og organisationer til at foreslå forskellige initiativer til mere langvarige og holdbare løsninger. Ét af de mere konkrete initiativer er et langsigtet projekt, præsenteret af IMO (International Maritime Organisation), der skal sikre, at regionen forbedrer sine samarbejdsmuligheder omkring bekæmpelse af pirateri således, at regionen på sigt vil blive i stand til selv at håndtere piratsituationen. Projektet har baggrund i et koncept fra Sydøstasien, hvor landene i denne region indgik en samarbejdsaftale, som siden sin spæde start i 2006, allerede har bidraget markant til en nedgang i antallet af piratoverfald. Organisationen i Sydøstasien kaldes ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against ships in Asia). Dette speciale undersøger ReCAAP-aftalens reelle indhold, de maritime kapaciteter og kapabiliteter på Østafrikas kyst, samt den aktuelle piratsituation i regionen, med henblik på at svare på problemformuleringen: Hvordan kan ReCAAP som koncept bidrage til bekæmpelsen af den type af pirateri, der er kendt ud for Østafrikas kyst, i forhold til de bidrag som landene i et sådan regionalt samarbejde vil kunne bidrage med? ReCAAP-aftalen ses grundlæggende som værende simpel i sin form, idet der ikke ligger forpligtelser i aftalen, som tvinger kommende medlemslande til at anskaffe kapaciteter, handle ud over evne eller sågar foretage evt. ændringer i egen national lovgivning, for at kunne indgå i en evt. samarbejdsaftale. Der ses dog et ambitionsniveau efter indgåelse af aftalen, hvor medlemslandene forpligter sig til at øge og udvikle sin maritime sikkerhed og dermed sin evne til at kunne bekæmpe pirater. Værdien af samarbejdet ses primært at ligge i muligheden for at udveksle informationer omkring pirateri, således at overblik nemmere kan skabes, og således at assistance kan rekvireres, hvis man som medlemsland ikke kan håndtere en situation inden for eget myndighedsområde. I forhold til de kapaciteter og kapabiliteter, der er til rådighed på Østafrikas kyst, ses der visse mangler i forhold til de ambitionsniveauer, der er erkendt i samarbejdsaftalen. Enkelte lande ses dog udelukkende at kunne fokusere på uddannelse og træning for at nå ambitionsniveauerne, hvorimod andre lande også skal sikre nye kapaciteter for at kunne løse opgaverne. Somalia er i denne forbindelse i en speciel situation, idet landet for øjeblikket ses at være uden reel kontrol fra den siddende regering, hvorfor Somalias mulighed for at kunne bidrage positivt til et ReCAAP-samarbejde, ses som værende meget langsigtet. Piratsituationen ved Østafrikas kyst ses, på trods af sit omfang, ikke som værende af en sådan karakter, at et ReCAAP-samarbejde ikke vil kunne bidrage positivt til en nedgang i antallet af piratoverfald. Piraternes nuværende aktionsradius, med operationer op til 200 sømil fra kysten, ses dog at kunne udfordre de eksisterende kapaciteter i regionen. Specialet konkluderer at regionen Østafrika ud fra sine kapaciteter og sine kapabiliteter, kan bidrage positivt til et ReCAAP-samarbejde inden for en periode på 5-10 år efter indgåelse af samarbejdsaftalen. Dette positive bidrag ses primært at finde sted inden for de respektive landes EEZ (Exclusive Economic Zone), hvor landene i forvejen har relative mangler inden for maritim sikkerhed, og hvor allerede eksisterende kapaciteter primært ses at operere. Somalia ses ikke i første omgang som positive bidragsydere til samarbejdet, og forventes først at kunne deltage aktivt, efter at det internationale samfund har bidraget med etablering af reel regeringskontrol i landet. Generelt ses ReCAAP-samarbejdet som en fremtidig mulig drivkraft for fortsat fokusering på maritim sikkerhed, og som et godt bud på, hvordan regionen i fremtiden vil være

Nielsen, Kenneth Schmidt

2009-01-01

113

Inklusion, læreropmærksomhed og regnehuller : hvordan kan læreren skærpe sin opmærksomhed på elevreaktioner, der kan indikere, at en elev har mødt eller oplevet et regnehul I det matematiske landskab  

DEFF Research Database (Denmark)

På den 2. nordiske konference om matematikvanskeligheder 2003 med temaet Demokrati og deltagelse - en udfordring for specialpædagogikken, introducerede vi første gang betegnelsen regnehuller, som havde været en hjælp for os udvikle og diskutere i vores bestræbelser på at åbne op for forståelser af matematikvanskelighedernes art og fremtrædelser. Siden da har vi arbejdet videre med betegnelsen teoretisk og empirisk. Ved 3. nordiske konference om matematikvanskeligheder 2005 med temaet Matematikundervisning og inklusion kunne vi derfor præsentere, hvordan vi nu ser på baggrunden og intentionerne med et begreb om regnehuller, som netop et begreb der kan befordre en tænkning om den inkluderende skole. For fortsat at kunne udvikle begrebet med sigte på at det kan blive et redskab i matematiklærerens praksis med at forebygge og afhjælpe vanskeligheder med undervisning i og læring af matematik, har vi igangsat en mindre pilotundersøgelse med fokus på vanskeligheder med undervisning og læring på begyndertrinnet på en skole i Københavnsområdet, hvor der anvendes et bredt spektrum af metoder med lærere og udvalgte elever og deres forældre som informanter. Vi diskuterer også nogle overvejelser om at udtrykket 'regne' i 'regnehuller' kan have en skæv signalværdi i forhold til de brede intentioner der findes med matematikundervisning på grundskoleniveau for børn som for voksne. Vi konkluderer, at der er andre fordele ved udtrykket, så vi bibeholder det.

Lindenskov, Lena; Weng, P.

2007-01-01

114

Overexpression of dnIKK in mesenchymal stem cells leads to increased migration and decreased invasion upon TNF? stimulation.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

I?B kinase 2 (IKK-2) mediates tumor necrosis-factor ? (TNF?) induced invasion of human mesenchymal stem cell (hMSC) to sites of tissue injury. Suppressing IKK-2 activity leads to reduced expression of proteolytic enzymes and impaired invasive capacity. In order to further reveal mechanisms of hMSC recruitment, we here aimed to analyse the impact of IKK-2 on two-dimensional migration upon TNF? stimulation in contrast to three-dimensional invasion. An immortalized hMSC line (SCP-1) was transduced with a dominant-negative mutant of I?B kinase 2 (SCP-1 dnIKK). Migration was assessed using a linear-gradient chemotaxis chambers by time-lapse analysis. Invasive capacity through human extracellular matrix was analysed using transwell invasion assays. RT-PCR confirmed increased IKK-2 expression levels in SCP-1 dnIKK cells, while TNF? receptor I and II expression was not altered. Invasion upon TNF? stimulation was significantly reduced by 78% in SCP-1 dnIKK. In contrast, migration was significantly increased, represented by a 60% elevated forward migration index and a 2.1-fold higher mean dislocation of the center of mass towards TNF?. In conclusion, our data confirms the impact of IKK-2 in TNF? dependent hMSC recruitment. Interestingly, reducing IKK-2 function increases two-dimensional migration towards TNF?, while invasive capacity is impaired. These findings contribute to a deeper understanding of MSC's biological properties orchestrating the complex processes of stem cell recruitment and homing.

Haasters F; Prall WC; Westphal I; Böcker W; Padula D; Mutschler W; Docheva D; Schieker M

2013-06-01

115

PPM1B and P-IKK? expression levels correlated inversely with rat gastrocnemius atrophy after denervation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Activated inhibitor of nuclear factor-?B kinase ? (IKK?) is necessary and sufficient for denervated skeletal muscle atrophy. Although several studies have shown that Mg2+/Mn2+-dependent protein phosphatase 1B (PPM1B) inactivated IKK?, few studies have investigated the role of PPM1B in denervated skeletal muscle. In this study, we aim to explore the expression and significance of PPM1B and phosphorylated IKK? (P-IKK?) during atrophy of the denervated gastrocnemius. Thirty young adult female Wistar rats were subjected to right sciatic nerve transection and were sacrificed at 0 (control), 2, 7, 14, and 28 days after denervation surgery. The gastrocnemius was removed from both the denervated and the contralateral limb. The muscle wet weight ratio was calculated as the ratio of the wet weight of the denervated gastrocnemius to that of the contralateral gastrocnemius. RT-PCR and Western blot analysis showed that mRNA and protein levels of PPM1B were significantly lower than those of the control group at different times after the initiation of denervation, while P-IKK? showed the opposite trends. PPM1B protein expression persistently decreased while P-IKK? expression persistently increased for 28 days after denervation. PPM1B expression correlated negatively with P-IKK? expression by the Spearman test, whereas decreasing PPM1B expression correlated positively with the muscle wet weight ratio. The expression levels of PPM1B and P-IKK? were closely associated with atrophy in skeletal denervated muscle. These results suggest that PPM1B and P-IKK? could be markers in skeletal muscle atrophy.

Jian Wei; Bing-Sheng Liang

2012-01-01

116

IKK?/CHUK Regulates Extracellular Matrix Remodeling Independent of Its Kinase Activity to Facilitate Articular Chondrocyte Differentiation  

Science.gov (United States)

Background The non-canonical NF-?B activating kinase IKK?, encoded by CHUK (conserved-helix-loop-helix-ubiquitous-kinase), has been reported to modulate pro- or anti- inflammatory responses, cellular survival and cellular differentiation. Here, we have investigated the mechanism of action of IKK? as a novel effector of human and murine chondrocyte extracellular matrix (ECM) homeostasis and differentiation towards hypertrophy. Methodology/Principal Findings IKK? expression was ablated in primary human osteoarthritic (OA) chondrocytes and in immature murine articular chondrocytes (iMACs) derived from IKK?f/f:CreERT2 mice by retroviral-mediated stable shRNA transduction and Cre recombinase-dependent Lox P site recombination, respectively. MMP-10 was identified as a major target of IKK? in chondrocytes by mRNA profiling, quantitative RT-PCR analysis, immunohistochemistry and immunoblotting. ECM integrity, as assessed by type II collagen (COL2) deposition and the lack of MMP-dependent COL2 degradation products, was enhanced by IKK? ablation in mice. MMP-13 and total collagenase activities were significantly reduced, while TIMP-3 (tissue inhibitor of metalloproteinase-3) protein levels were enhanced in IKK?-deficient chondrocytes. IKK? deficiency suppressed chondrocyte differentiation, as shown by the quantitative inhibition of.Alizarin red staining and the reduced expression of multiple chondrocyte differentiation effectors, including Runx2, Col10a1 and Vegfa,. Importantly, the differentiation of IKK?-deficient chondrocytes was rescued by a kinase-dead IKK? protein mutant. Conclusions/Significance IKK? acts independent of its kinase activity to help drive chondrocyte differentiation towards a hypertrophic-like state. IKK? positively modulates ECM remodeling via multiple downstream targets (including MMP-10 and TIMP-3 at the mRNA and post-transcriptional levels, respectively) to maintain maximal MMP-13 activity, which is required for ECM remodeling leading to chondrocyte differentiation. Chondrocytes are the unique cell component in articular cartilage, which are quiescent and maintain ECM integrity during tissue homeostasis. In OA, chondrocytes reacquire the capacity to proliferate and differentiate and their activation results in pronounced cartilage degeneration. ????, our findings are also of potential relevance for defining the onset and/or progression of OA disease.

Astolfi, Annalisa; Platano, Daniela; Facchini, Annalisa; Pagani, Stefania; Flamigni, Flavio; Facchini, Andrea; Goldring, Mary B.; Borzi, Rosa Maria; Marcu, Kenneth B.

2013-01-01

117

Effect of IKK-2 inhibitor on local Th1 and Th2 type inflammation.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

We studied the capacity of IKK-2 inhibitor ([5-(p-fluorophenyl)-2-ureido] thiophene-3-carboxamide) and non-steroidal anti-inflammatory drug voltaren to reduce the severity of local inflammation in Th1- and Th2-type immune response. The test substances (inhibitor in concentrations from 2×10(-13)to 2×10(-16)M and 9.8×10(-4)M voltaren) were shown to reduce edema caused by sheep erythrocytes (Th1-type immune response) and local immediate-type hypersensitivity response (Th2-type immune response). The anti-inflammatory effects of IKK-2 inhibitor in Th1-type immune response were similar to those of voltaren.

Ligacheva AA; Ivanova AN; Belsky YP; Belska NV; Trofimova ES; Danilets MG; Dygai AM

2013-05-01

118

Solidaritet, ikke almisser : Kommunisten og mennesket Otto Sand 1915-1984  

DEFF Research Database (Denmark)

Chris Holmsted Larsen udfordrer en anden myte; at der ikke var plads til interne uenigheder og diskussioner i partiet. CHL tager udgangspunkt i den fremtrædende kommunist Otto Sand, hvis liv var omtumlet og til tider på kant med partiet. Han viser, at selvom DKP ganske rigtigt fordrede jernhård partidisciplin af sine medlemmer, så bestod partiet af enkeltindivider, der kunne have deres egen mening om, hvordan loyaliteten over for sagen skulle udmøntes.

Larsen, Chris Holmsted

2010-01-01

119

Så fedt er det heller ikke : lean og jagten på spild i en socialforvaltning  

DEFF Research Database (Denmark)

Lean-bølgen ruller ind over de kommunale landskaber. Ifølge økonomistyrelsen vil mindst 75% af offentlige organisationer i nærmeste fremtid arbejde med Lean. Lean efr en række redskaber til effektivisering, som er opfudnet i bilindustrien i Japan og som nu indføres for at effektivisere en økonomisk trængt offentlig sektor. Denne etnografiske undersøgelse peger på, at lean ikke virker som man håbede, men skabte resignation og bekymring snarere end motivation og energi

Krause-Jensen, Jakob

2010-01-01

120

IKK? in intestinal epithelial cells regulates allergen-specific IgA and allergic inflammation at distant mucosal sites.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Regulation of allergic responses by intestinal epithelial cells (IECs) remains poorly understood. Using a model of oral allergen sensitization in the presence of cholera toxin as adjuvant and mice with cell-specific deletion of inhibitor-?B kinase (IKK?) in IECs (IKK?(?IEC)), we addressed the contribution of IECs to allergic sensitization to ingested antigens and allergic manifestations at distant mucosal site of the airways. Cholera toxin induced higher pro-inflammatory responses and altered the profile of the gut microbiota in IKK?(?IEC) mice. Antigen-specific immunoglobulin E (IgE) responses were unaltered in IKK?(?IEC) mice, but their IgA antibodies (Abs), T helper type 1 (Th1) and Th17 responses were enhanced. Upon nasal antigen challenge, these mice developed lower levels of allergic lung inflammation, which correlated with higher levels of IgA Abs in the airways. The IKK?(?IEC) mice also recruited a higher number of gut-sensitized T cells in the airways after nasal antigen challenge and developed airway hyper-responsiveness, which were suppressed by treatment with anti-interleukin-17A. Fecal microbiota transplant during allergic sensitization reduced Th17 responses in IKK?(?IEC) mice, but did not affect IgA Ab responses. In summary, we show that IKK? in IECs shapes the gut microbiota and immune responses to ingested antigens and influences allergic responses in the airways via regulation of IgA Ab responses.Mucosal Immunology advance online publication 10 July 2013. doi:10.1038/mi.2013.43.

Bonnegarde-Bernard A; Jee J; Fial MJ; Aeffner F; Cormet-Boyaka E; Davis IC; Lin M; Tomé D; Karin M; Sun Y; Boyaka PN

2013-07-01

 
 
 
 
121

Ideer og brudflader : Hvordan kan organisering fremme innovationen i et netværk?  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med dette papir er at belyse, hvordan organisering kan fremme innovation. Med udgangspunkt i Weick's (1995) begreb om 'organizing' efterprøves effekten af kreativitetsteorierne udviklet af C.G. Jung (1942) og udvidet af M. Csikszentmihalyi (1997) sammen med kontrolelementerne angivet af J. Child (2005) i et konkret netværkseksempel. Det pågældende netværk består af 33 SME fødevarevirksomheder i et landdistriktsområde. Netværket ønsker at skabe økonomisk bæredygtig vækst gennem innovation. Her kan aktionsforskning bidrage med en eksplorativ facilitering af vejen til at nå målet og af læreprocessen forbundet hermed. Det konkrete eksempel fører frem til generelle anbefalinger til at fremme innovationen. Aktionsforskeren og de deltagende arbejder sammen om at nå målet og tolke resultatet af forskningen. Eksemplet viser lovende muligheder for at fremme innovationen gennem organisering af de eksterne og interne præferencer og forbindelser. Præferencer forstås, som de handlinger de deltagende foretrækker og forbindelser forstås som de samarbejder de deltagende etablerer. Det betyder essentielt organisering af  den 'tension' (Weick 1995) her oversat 'spændkraften', der opstår mellem innovation og kontrol i handlingerne og i samarbejdet. Organiseringen udmøntes gennem læring og fokus på afdækning og fortolkning af præferencer og forbindelser i netværket. Der anvendes aktionsforskning som metode til at belyse denne problemstilling. De konkrete situationer, der indgår i eksemplet, er valg af ny sammensætning af bestyrelsen og lanceringen af et specifikt produkt, der kan profilere netværket. Begge situationer medfører ændret organisering af spændkraften mellem det eksterne og interne, således at øget vægt lægges på den interne del. Bidraget i papiret er at vise sammenhængen mellem organisering, spændkraft, læring og de underliggende præferencer og forbindelser og vise, hvordan denne sammenhæng kan anvendes til at fremme innovation. Resultaterne opsamles til anbefalinger af organiseringen af forbindelser og præferencer, og der udvikles en 'vindmøllemodel' til støtte for disse anbefalinger. Kernen i modellen er de involveredes individuelle og kollektive opfattelse af de eksterne og interne præferencer og forbindelser. Anbefalingerne bør undersøges gennem yderligere forskning på området for at be- eller afkræfte anbefalingerne.

Brink, Tove

2008-01-01

122

NIK prevents the development of hypereosinophilic syndrome-like disease in mice independent of IKK? activation.  

Science.gov (United States)

Immune cell-mediated tissue injury is a common feature of different inflammatory diseases, yet the pathogenetic mechanisms and cell types involved vary significantly. Hypereosinophilic syndrome (HES) represents a group of inflammatory diseases that is characterized by increased numbers of pathogenic eosinophilic granulocytes in the peripheral blood and diverse organs. On the basis of clinical and laboratory findings, various forms of HES have been defined, yet the molecular mechanism and potential signaling pathways that drive eosinophil expansion remain largely unknown. In this study, we show that mice deficient of the serine/threonine-specific protein kinase NF-?B-inducing kinase (NIK) develop a HES-like disease, reflected by progressive blood and tissue eosinophilia, tissue injury, and premature death at around 25-30 wk of age. Similar to the lymphocytic form of HES, CD4(+) T cells from NIK-deficient mice express increased levels of Th2-associated cytokines, and eosinophilia and survival of NIK-deficient mice could be prevented completely by genetic ablation of CD4(+) T cells. Experiments based on bone marrow chimeric mice, however, demonstrated that inflammation in NIK-deficient mice depended on radiation-resistant tissues, implicating that NIK-deficient immune cells mediate inflammation in a nonautonomous manner. Surprisingly, disease development was independent of NIK's known function as an I?B kinase ? (IKK?) kinase, because mice carrying a mutation in the activation loop of IKK?, which is phosphorylated by NIK, did not develop inflammatory disease. Our data show that NIK activity in nonhematopoietic cells controls Th2 cell development and prevents eosinophil-driven inflammatory disease, most likely using a signaling pathway that operates independent of the known NIK substrate IKK?. PMID:22474019

Häcker, Hans; Chi, Liying; Rehg, Jerold E; Redecke, Vanessa

2012-04-02

123

"Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter.." : En analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper  

DEFF Research Database (Denmark)

Gymnasielærere skal som led i moderniseringen af gymnasieskolen arbejde tværfagligt i team. Som udgangspunkt har lærerne forbehold over for dette projekt hvis samarbejdet ikke foregår i de såkaldte 'kærlighedsteam', dvs. mellem lærere der selv har valgt hinanden, men derimod i team der er nedsatte af ledelsen. I afhandlingen argumenteres der for, at dette både hænger sammen med, at samarbejde ikke er overskueligt og kontrollabelt på samme måde som enkelt-persons arbejdet er. Ved at teamene sammensættes af personer, der kender hinanden, mindskes uforsigeligheden og udbyttet forventes at blive positivt. Skolens ledelse gennemfører imidlertid princippet om nedsatte team, og da modsætningerne i lærergruppen mellem forskelllige fagrepræsentanter, de yngre og de ældre, de reformivrige og reformmodstanderne vokser i denne periode, behæftes disse team med stadig større uvilje. Analysen peger på, at lærernes indre idealiserede reprænsentationer af sig selv som en god gruppe støtter forestillinger om fælleskabet i lærergruppen som en MENNESKELIG sammenhæng der implicit placeres i modsætning til den faglige. Således etableres der et skel mellem mennesket og den professionelle persona. De skarpt optrukne positioner i den professionelle lærergruppe og udskillelsen af det menneskelige ses i forlængelse af ubevidste forsvarsmekanismer i en kontekst hvor der udøves pres fra neden (eleverne) og fra oven (ministerium, amter og kommuner, skolens ledelseslag). Mange har svært ved at se meningen med de pålagte forandringer -især på baggrund af de krav, der stilles fra en stadig mere flerspektret elevgruppe. De fælles organer, hvor de ændrede forhold kunne reflekteres og gives betydning, fungerer ikke, og det er heller ikke en side af skolens arbejde, som rektorerne prioriterer. Dermed skal lærerne udføre deres arbejde i en sammenhæng hvor mening og perspektiv for mange forsvinder samtidig med at forestillingen om det rent menneskelige fællesskab bliver stadigt vanskeligere at opretholde. Konklusionen er derfor, at den fælles diskussion af arbejdets og fællesskabets indhold og perspektiver skal gives større rum. I modsat fald er det nærliggende at antage, at  splittelsen i lærergruppen vil  øges og resignationen brede sig til skade for både læreres, ledelsens og elevernes arbejdsmiljø

Lading, Aase

2006-01-01

124

Hvis den samfundsmæssige udvikling fortsætter, så bor jeg ikke her om 10 år  

DEFF Research Database (Denmark)

En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser, at unge nydanskere drømmer om at flytte til udlandet i fremtiden. Mange af de unge føler sig socialt ekskluderet i Danmark pga. deres religiøse tilhørsforhold. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke unge man spørger. Drømmen om at forlade Danmark trives især blandt unge, der er kommet til landet som flygtninge eller er efterkommere af flygtninge. Samtidig er der etniske forskelle på, hvor de unge ønsker at rejse hen, hvilket knytter sig til de etniske gruppers forskellige migrationshistorier.

Shakoor, Tallat

2008-01-01

125

Aurora and IKK kinases cooperatively interact to protect multiple myeloma cells from Apo2L/TRAIL.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Constitutive activation of the canonical and non-canonical NF-?B pathways is frequent in multiple myeloma (MM) and can compromise sensitivity to TRAIL. In this study, we demonstrate that Aurora kinases physically and functionally interact with the key regulators of canonical and non-canonical NF-?B pathways I?B Kinase ? (IKK?) and IKK? to activate NF-?B in MM, and the pharmacological blockade of Aurora kinase activity induces TRAIL sensitization in MM because it abrogates TRAIL-induced activation of NF-?B. We specifically found that TRAIL induces pro-survival signaling by increasing the phosphorylation state of both Aurora and IKK kinases and their physical interactions, and the blockade of Aurora kinase activity by pan-Aurora kinase inhibitors (pan-AKIs) disrupts TRAIL-induced survival signaling by effectively reducing Aurora-IKK kinases interactions and NF-?B activation. Pan-AKIs consistently blocked TRAIL-induction of the anti-apoptotic NF-?B target genes A1/Bfl-1 and/or Mcl-1, both important targets for TRAIL sensitization in MM cells. In summary, these results identify a novel interaction between Aurora and IKK kinases and show that these pathways can cooperate to promote TRAIL resistance. Finally, combining pan-AKIs with TRAIL in vivo showed dramatic efficacy in a multidrug-resistant human myeloma xenograft model. These findings suggest that combining Aurora kinase inhibitors with TRAIL may have therapeutic benefit in MM.

Mazzera L; Lombardi G; Abeltino M; Ricca M; Donofrio G; Giuliani N; Cantoni AM; Corradi A; Bonati A; Lunghi P

2013-08-01

126

Aurora and IKK kinases cooperatively interact to protect multiple myeloma cells from Apo2L/TRAIL.  

Science.gov (United States)

Constitutive activation of the canonical and noncanonical nuclear factor-?B (NF-?B) pathways is frequent in multiple myeloma (MM) and can compromise sensitivity to TRAIL. In this study, we demonstrate that Aurora kinases physically and functionally interact with the key regulators of canonical and noncanonical NF-?B pathways I?B kinase ? (IKK?) and IKK? to activate NF-?B in MM, and the pharmacological blockade of Aurora kinase activity induces TRAIL sensitization in MM because it abrogates TRAIL-induced activation of NF-?B. We specifically found that TRAIL induces prosurvival signaling by increasing the phosphorylation state of both Aurora and IKK kinases and their physical interactions, and the blockade of Aurora kinase activity by pan-Aurora kinase inhibitors (pan-AKIs) disrupts TRAIL-induced survival signaling by effectively reducing Aurora-IKK kinase interactions and NF-?B activation. Pan-AKIs consistently blocked TRAIL induction of the antiapoptotic NF-?B target genes A1/Bfl-1 and/or Mcl-1, both important targets for TRAIL sensitization in MM cells. In summary, these results identify a novel interaction between Aurora and IKK kinases and show that these pathways can cooperate to promote TRAIL resistance. Finally, combining pan-AKIs with TRAIL in vivo showed dramatic efficacy in a multidrug-resistant human myeloma xenograft model. These findings suggest that combining Aurora kinase inhibitors with TRAIL may have therapeutic benefit in MM. PMID:23974204

Mazzera, Laura; Lombardi, Guerino; Abeltino, Manuela; Ricca, Micaela; Donofrio, Gaetano; Giuliani, Nicola; Cantoni, Anna Maria; Corradi, Attilio; Bonati, Antonio; Lunghi, Paolo

2013-08-23

127

Aurora and IKK kinases cooperatively interact to protect multiple myeloma cells from Apo2L/TRAIL.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Constitutive activation of the canonical and noncanonical nuclear factor-?B (NF-?B) pathways is frequent in multiple myeloma (MM) and can compromise sensitivity to TRAIL. In this study, we demonstrate that Aurora kinases physically and functionally interact with the key regulators of canonical and noncanonical NF-?B pathways I?B kinase ? (IKK?) and IKK? to activate NF-?B in MM, and the pharmacological blockade of Aurora kinase activity induces TRAIL sensitization in MM because it abrogates TRAIL-induced activation of NF-?B. We specifically found that TRAIL induces prosurvival signaling by increasing the phosphorylation state of both Aurora and IKK kinases and their physical interactions, and the blockade of Aurora kinase activity by pan-Aurora kinase inhibitors (pan-AKIs) disrupts TRAIL-induced survival signaling by effectively reducing Aurora-IKK kinase interactions and NF-?B activation. Pan-AKIs consistently blocked TRAIL induction of the antiapoptotic NF-?B target genes A1/Bfl-1 and/or Mcl-1, both important targets for TRAIL sensitization in MM cells. In summary, these results identify a novel interaction between Aurora and IKK kinases and show that these pathways can cooperate to promote TRAIL resistance. Finally, combining pan-AKIs with TRAIL in vivo showed dramatic efficacy in a multidrug-resistant human myeloma xenograft model. These findings suggest that combining Aurora kinase inhibitors with TRAIL may have therapeutic benefit in MM.

Mazzera L; Lombardi G; Abeltino M; Ricca M; Donofrio G; Giuliani N; Cantoni AM; Corradi A; Bonati A; Lunghi P

2013-10-01

128

Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger  

DEFF Research Database (Denmark)

De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der gennemført telefoninterview med 100 praksisser, hvor praksis blev spurgt, om de efter modtagelse af listen over ikkevaccinerede piger, havde kontaktet pigerne og tilbudt dem vaccination. På baggrund af svarene blev ikkevaccinerede piger inddelt i to grupper: 1) piger, som var blevet kontaktet af egen læge (pr. brev eller telefonisk), og 2) piger, som ikke var blevet kontaktet af egen læge. I de praksisser, hvor ikkevaccinerede piger systematisk blev kontaktede, havde pigerne 15% større sandsynlighed for at påbegynde vaccination end i de praksisser, hvor pigerne ikke blev kontaktede; prævalensratio: 1,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p < 0,02)). Undersøgelsen konkluderer at det øgede deltagelsesprocenten signifikant, når almen praksisser med lav deltagelse systematisk kontaktede ikkevaccinerede piger fire måneder efter invitationen til HPV-vaccination.

Hohwü, Lena; Bro, Flemming

2012-01-01

129

Tumor necrosis factor ? triggers proliferation of adult neural stem cells via IKK/NF-?B signaling  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Brain inflammation has been recognized as a complex phenomenon with numerous related aspects. In addition to the very well-described neurodegenerative effect of inflammation, several studies suggest that inflammatory signals exert a potentially positive influence on neural stem cell proliferation, migration and differentiation. Tumor necrosis factor alpha (TNF-?) is one of the best-characterized mediators of inflammation. To date, conclusions about the action of TNF on neural stem or progenitor cells (NSCs, NPCs) have been conflicting. TNF seems to activate NSC proliferation and to inhibit their differentiation into NPCs. The purpose of the present study was to analyze the molecular signal transduction mechanisms induced by TNF and resulting in NSC proliferation. Results Here we describe for the first time the TNF-mediated signal transduction cascade in neural stem cells (NSCs) that results in increased proliferation. Moreover, we demonstrate IKK-?/?-dependent proliferation and markedly up-regulated cyclin D1 expression after TNF treatment. The significant increase in proliferation in TNF-treated cells was indicated by increased neurosphere volume, increased bromodeoxyuridin (BrdU) incorporation and a higher total cell number. Furthermore, TNF strongly activated nuclear factor-kappa B (NF-?B) as measured by reporter gene assays and by an activity-specific antibody. Proliferation of control and TNF-treated NSCs was strongly inhibited by expression of the NF-?B super-repressor I?B-AA1. Pharmacological blockade of I?B ubiquitin ligase activity led to comparable decreases in NF-?B activity and proliferation. In addition, IKK-? gene product knock-down via siRNA led to diminished NF-?B activity, attenuated cyclin D1 expression and finally decreased proliferation. In contrast, TGF?-activated kinase 1 (TAK-1) is partially dispensable for TNF-mediated and endogenous proliferation. Understanding stem cell proliferation is crucial for future regenerative and anti-tumor medicine. Conclusion TNF-mediated activation of IKK-? resulted in activation of NF-?B and was followed by up-regulation of the bona-fide target gene cyclin D1. Activation of the canonical NF-?B pathway resulted in strongly increased proliferation of NSCs.

Widera Darius; Mikenberg Ilja; Elvers Margitta; Kaltschmidt Christian; Kaltschmidt Barbara

2006-01-01

130

Informationsoperationer i oprørskrig : Med afsæt i en redegørelse for karakteristika af kampagneteamet counter insurgency (COIN) og NATO anvendelse af informations operationer (Info Ops), i rammen af en Ef-fects Based Approach to Operations (EBAO), gennemføres en analyse af, hvorledes Info Ops kan anvendes af en Combined Joint Task Force (CJTF) til at påvirke en kampagnes tyngdepunkt (CoG) og herved opnå kampagnens operationelle sluttilstand (end-state).  

DEFF Research Database (Denmark)

NATO fortsatte engagement i intrastaslige konflikter har i de seneste år ændret karakter fra en indsættelse i fredsstøttende operationer af forskellig karakter til en indsættelse i konflikter, hvor oprørsbekæmpelse og herved indsættelse i COIN operationer er det domi-nerende kampagnetema. En indsættelse af det militære magtinstrument i COIN har ligele-des betydet, at kampen om det at vinde en befolkningens ”hearts and minds”, har fået en afgørende betydning for, hvorledes oprørsbekæmpelsen gennemføres, samtidig med at modstanderen – oprørsbevægelsen og dennes støtter – nægtes muligheden for at kunne påvirke lokalbefolkningen til egen fordel. Målet med denne opgave er således at analysere, hvordan anvendelse af Info Ops kan understøtte en CJTF ved indsættelse i en kampagnetemaet COIN og i rammen af en EBAO, og hvorledes Info Ops kan anvendes af en CJTF til opnåelse af kampagnes tyng-depunkt og sluttilstand. Opgaven er udfærdiget således, at der først gennemføres en deskriptiv redegørelse for de situationsdannende faktorer som er NATO niveauinddeling, konfliktspektret og kampagne-temaer, og karakteristika for indsættelse af en CJTF i oprørsbekæmpelse. Her sammenfat-tes det bl.a., at en analyse af de kerneårsager, der ligger til grund for den intrastatslige konflikt, er af afgørende betydning for en velafbalanceret tilgang til løsning af konflikten, og at de militære magtinstrumenter ikke alene kan løse konflikten. Anvendelse af såvel di-plomatiske, civile og økonomiske magtinstrumenter, og ressourcer skal indarbejdes fra starten af konflikten, og koordineres i anvendelse med de militære midler, og at effekter opnås gennem en bred anvendelse såvel militære, som ikke-militære midler, og der såle-des sker en sammenhængende påvirkning af oprørsbevægelsen i tråd med konceptet om en effektbaseret tilgang til operationer. Efterfølgende gennemføres der en redegørelse for den doktrinære anvendelse af Info Ops, og det sammenfattes, at Info Ops aktiviteter gennemført på et niveau, kan have afgø-rende indflydelse på et andet niveau og i sidste ende en kampagnes succesfulde udfald. Planlægning af Info Ops aktiviteter ved CJTF skal ske i tæt samspil med den øvrige del af CJTF staben, for herved at kunne opnå den fulde effekt af Info Ops som en funktionalitet. UKLASSIFICERET IV I analysen uddrages, at tyngdepunktet for såvel de militære styrker der indsættes i en COIN kampagne og oprørsbevægelsen er sammenfaldende – lokalbefolkningens opbak-ning og støtte – hvilket betyder at kampen mellem oprørsbekæmperen og oprørsbevægel-sen målrettes mod det samme tyngdepunkt. Det konkluderes endvidere, at oprørsbevæ-gelsen vil søge at påvirke oprørsbekæmperens politiske beslutningstagere og befolknin-gen ved hjælp af informationsaktiviteter og metoder, der i anvendelsesform har ligheder med en CJTF anvendelse af Info Ops. Det påpeges endvidere, at oprørsbevægelsen vil søge at være først med billeder og historier af kamphandlinger, der ikke nødvendigvis er sandfærdige. Endvidere påpeges det, at anvendelse af Info Ops skal ske i tæt koordinati-on med andre aktører i operationsområdet. Der identificeres 17 krav til Info Ops kapabilite-ter, værktøjer og teknikker, der kan anvendes som et minimum af effektskabere til at på-virke en oprørsbevægelse eller lokalbefolkningens vilje og evne til at handler samt forstå-else af situationen. I syntesen diskuteres de fremkomne delkonklusioner i forhold til tidlige-re gennemførte redegørelser, og det konstateres, at de væsentligste virkemidler i Info Ops aktiviteter er psykologiske operationer, der både rettes mod oprørsbevægelsen og ligele-des mod lokalbefolkningen for at påvirke deres perception og forståelse af situationen, og er i samarbejde med Key Leder Engagement og egne styrkers adfærd de vigtigste virke-midler i en COIN kampagne. UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET V I kapitel 5 præsenteres de endelige konklusioner og anbefalinger. Væsentligt her er at fremhæve, at forståelsen af og anvendel

Kjær, Erik Yorklai

2008-01-01

131

A NIK-IKK? module expands ErbB2-induced tumor-initiating cells by stimulating nuclear export of p27/Kip1.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

I?B kinase ? (IKK?) activity is required for ErbB2-induced mammary tumorigenesis. Here, we show that IKK? and its activator, NF-?B-inducing kinase (NIK), support the expansion of tumor-initiating cells (TICs) that copurify with a CD24(med)CD49f(hi) population from premalignant ErbB2-expressing mammary glands. Upon activation, IKK? enters the nucleus, phosphorylates the cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor p27/Kip1, and stimulates its nuclear export or exclusion. Reduced p27 expression rescues mammary tumorigenesis in mice deficient in IKK? kinase activity and restores TIC self-renewal. IKK? is also likely to be involved in human breast cancer, where its expression shows an inverse correlation with metastasis-free survival, and its presence in the nucleus of invasive ductal carcinomas (IDCs) is associated with decreased nuclear p27 abundance.

Zhang W; Tan W; Wu X; Poustovoitov M; Strasner A; Li W; Borcherding N; Ghassemian M; Karin M

2013-05-01

132

A NIK-IKK? module expands ErbB2-induced tumor-initiating cells by stimulating nuclear export of p27/Kip1.  

Science.gov (United States)

I?B kinase ? (IKK?) activity is required for ErbB2-induced mammary tumorigenesis. Here, we show that IKK? and its activator, NF-?B-inducing kinase (NIK), support the expansion of tumor-initiating cells (TICs) that copurify with a CD24(med)CD49f(hi) population from premalignant ErbB2-expressing mammary glands. Upon activation, IKK? enters the nucleus, phosphorylates the cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor p27/Kip1, and stimulates its nuclear export or exclusion. Reduced p27 expression rescues mammary tumorigenesis in mice deficient in IKK? kinase activity and restores TIC self-renewal. IKK? is also likely to be involved in human breast cancer, where its expression shows an inverse correlation with metastasis-free survival, and its presence in the nucleus of invasive ductal carcinomas (IDCs) is associated with decreased nuclear p27 abundance. PMID:23602409

Zhang, Weizhou; Tan, Wei; Wu, Xuefeng; Poustovoitov, Maxim; Strasner, Amy; Li, Wei; Borcherding, Nicholas; Ghassemian, Majid; Karin, Michael

2013-04-18

133

Multiple functions of the IKK-related kinase IKKepsilon in interferon-mediated antiviral immunity.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

IKKepsilon is an IKK (inhibitor of nuclear factor kappaBkinase)-related kinase implicated in virus induction of interferon-beta (IFNbeta). We report that, although mice lacking IKKepsilon produce normal amounts of IFNbeta, they are hypersusceptible to viral infection because of a defect in the IFN signaling pathway. Specifically, a subset of type I IFN-stimulated genes are not activated in the absence of IKKepsilon because the interferon-stimulated gene factor 3 complex (ISGF3) does not bind to promoter elements of the affected genes. We demonstrate that IKKepsilon is activated by IFNbeta and that IKKepsilon directly phosphorylates signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1), a component of ISGF3. We conclude that IKKepsilon plays a critical role in the IFN-inducible antiviral transcriptional response.

Tenoever BR; Ng SL; Chua MA; McWhirter SM; García-Sastre A; Maniatis T

2007-03-01

134

Multiple functions of the IKK-related kinase IKKepsilon in interferon-mediated antiviral immunity.  

Science.gov (United States)

IKKepsilon is an IKK (inhibitor of nuclear factor kappaBkinase)-related kinase implicated in virus induction of interferon-beta (IFNbeta). We report that, although mice lacking IKKepsilon produce normal amounts of IFNbeta, they are hypersusceptible to viral infection because of a defect in the IFN signaling pathway. Specifically, a subset of type I IFN-stimulated genes are not activated in the absence of IKKepsilon because the interferon-stimulated gene factor 3 complex (ISGF3) does not bind to promoter elements of the affected genes. We demonstrate that IKKepsilon is activated by IFNbeta and that IKKepsilon directly phosphorylates signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1), a component of ISGF3. We conclude that IKKepsilon plays a critical role in the IFN-inducible antiviral transcriptional response. PMID:17332413

Tenoever, Benjamin R; Ng, Sze-Ling; Chua, Mark A; McWhirter, Sarah M; García-Sastre, Adolfo; Maniatis, Tom

2007-03-01

135

CCL27 expression is regulated by both p38 MAPK and IKK? signalling pathways  

DEFF Research Database (Denmark)

The skin-specific chemokine CCL27 is believed to play a pivotal role in establishing the inflammatory infiltrate characteristic for common inflammatory skin diseases. Through binding to the chemokine receptor 10 (CCR10), CCL27 mediates inflammation by promoting lymphocyte migration into the skin. Little is known about the regulation of CCL27 gene expression. The purpose of our study was to investigate the regulation of the IL-1?-induced CCL27 gene expression in normal human keratinocytes (NHEK). Preincubation of NHEK with the inhibitory ?B (I?B) kinase (IKK) inhibitor, SC-514, or the p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor, SB202190, revealed a profound reduction in both CCL27 mRNA and CCL27 protein expression indicating the significance of these pathways in the regulation of CCL27 expression. Furthermore, the impact of inhibitors of mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) or the mitogen-activated protein kinase-interacting kinases (Mnk1+2), downstream kinases of p38 MAPK, on IL-1?-inducedCCL27 expression in NHEK were investigated. We identified seven NF-?B binding elements upstream from the CCL27 gene start codon using electrophoretic mobility shift assay (EMSA). Supershift analyses demonstrated the involvement of the p50/p65 NF-?B heterodimer. We conclude that IL-1?-induced CCL27 gene expression in NHEK is regulated through the p38 MAPK/MSK1/Mnk1+2 as well as the IKK?/NF-?B signalling pathways.

Riis, Jette Lindorff; Johansen, Claus

2011-01-01

136

I kappa B kinase alpha (IKK?) activity is required for functional maturation of dendritic cells and acquired immunity to infection.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Dendritic cells (DC) are required for priming antigen-specific T cells and acquired immunity to many important human pathogens, including Mycobacteriuim tuberculosis (TB) and influenza. However, inappropriate priming of auto-reactive T cells is linked with autoimmune disease. Understanding the molecular mechanisms that regulate the priming and activation of naïve T cells is critical for development of new improved vaccines and understanding the pathogenesis of autoimmune diseases. The serine/threonine kinase IKK? (CHUK) has previously been shown to have anti-inflammatory activity and inhibit innate immunity. Here, we show that IKK? is required in DC for priming antigen-specific T cells and acquired immunity to the human pathogen Listeria monocytogenes. We describe a new role for IKK? in regulation of IRF3 activity and the functional maturation of DC. This presents a unique role for IKK? in dampening inflammation while simultaneously promoting adaptive immunity that could have important implications for the development of new vaccine adjuvants and treatment of autoimmune diseases.

Mancino A; Habbeddine M; Johnson E; Luron L; Bebien M; Memet S; Fong C; Bajenoff M; Wu X; Karin M; Caamano J; Chi H; Seed M; Lawrence T

2013-03-01

137

I?B kinase epsilon (IKK(epsilon)) regulates the balance between type I and type II interferon responses.  

Science.gov (United States)

Virus infection induces the production of type I and type II interferons (IFN-I and IFN-II), cytokines that mediate the antiviral response. IFN-I (IFN-? and IFN-?) induces the assembly of IFN-stimulated gene factor 3 (ISGF3), a multimeric transcriptional activation complex composed of STAT1, STAT2, and IFN regulatory factor 9. IFN-II (IFN-?) induces the homodimerization of STAT1 to form the gamma-activated factor (GAF) complex. ISGF3 and GAF bind specifically to unique regulatory DNA sequences located upstream of IFN-I- and IFN-II-inducible genes, respectively, and activate the expression of distinct sets of antiviral genes. The balance between type I and type II IFN pathways plays a critical role in orchestrating the innate and adaptive immune systems. Here, we show that the phosphorylation of STAT1 by I?B kinase epsilon (IKK?) inhibits STAT1 homodimerization, and thus assembly of GAF, but does not disrupt ISGF3 formation. Therefore, virus and/or IFN-I activation of IKK? suppresses GAF-dependent transcription and promotes ISGF3-dependent transcription. In the absence of IKK?, GAF-dependent transcription is enhanced at the expense of ISGF3-mediated transcription, rendering cells less resistant to infection. We conclude that IKK? plays a critical role in regulating the balance between the IFN-I and IFN-II signaling pathways. PMID:22171011

Ng, Sze-Ling; Friedman, Brad A; Schmid, Sonja; Gertz, Jason; Myers, Richard M; Tenoever, Benjamin R; Maniatis, Tom

2011-12-14

138

I?B kinase epsilon (IKK(epsilon)) regulates the balance between type I and type II interferon responses.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Virus infection induces the production of type I and type II interferons (IFN-I and IFN-II), cytokines that mediate the antiviral response. IFN-I (IFN-? and IFN-?) induces the assembly of IFN-stimulated gene factor 3 (ISGF3), a multimeric transcriptional activation complex composed of STAT1, STAT2, and IFN regulatory factor 9. IFN-II (IFN-?) induces the homodimerization of STAT1 to form the gamma-activated factor (GAF) complex. ISGF3 and GAF bind specifically to unique regulatory DNA sequences located upstream of IFN-I- and IFN-II-inducible genes, respectively, and activate the expression of distinct sets of antiviral genes. The balance between type I and type II IFN pathways plays a critical role in orchestrating the innate and adaptive immune systems. Here, we show that the phosphorylation of STAT1 by I?B kinase epsilon (IKK?) inhibits STAT1 homodimerization, and thus assembly of GAF, but does not disrupt ISGF3 formation. Therefore, virus and/or IFN-I activation of IKK? suppresses GAF-dependent transcription and promotes ISGF3-dependent transcription. In the absence of IKK?, GAF-dependent transcription is enhanced at the expense of ISGF3-mediated transcription, rendering cells less resistant to infection. We conclude that IKK? plays a critical role in regulating the balance between the IFN-I and IFN-II signaling pathways.

Ng SL; Friedman BA; Schmid S; Gertz J; Myers RM; Tenoever BR; Maniatis T

2011-12-01

139

Lejefastsættelse i ejendomme, der var ejet af en andelsboligforening den 1. januar 1995 (men ikke længere er det)  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen behandles spørgsmålet om lejefastsættelsen i ejendomme, der den 1. januar 1995 var ejet af en andelsboligforening, er omfattet af »småhus-reglerne« i Boligreguleringslovens § 29 c, hvis ejendommen senere erhverves af en privat udlejer. Sådan har praksis været; men er det ikke længere.

Juul-Sandberg, Jakob

2012-01-01

140

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen beskriver hvorledes Learning Styles Lab (LsLab) og Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK) på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet bidrager til at styrkeundervisernes vejlederkompetencer og de studerendes muligheder for at få det maksimale ud af den vejledning, som de tilbydes i forbindelse med større opgaver, ikke mindst kandidatafhandling.

Karen M. Lauridsen

2008-01-01

 
 
 
 
141

KAN-BAN : A MEAN TO SURVIVE (“IN SOFTWARE DEVELOPMENT PERSPECTIVE”)  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available “Software development” this term is so valuable for the software industries and its clients, because this term decides how well they can survive in the market. Development methodology plays an important role in their survival. But as we see in the phase of recession the client wants faster delivery but software industries were unable to deliver and in the result most of the software companies have lost their market share. We saw that during recession some companies were drowning due to the reason of MISSING DEADLINE, OVER DEVELOPMENT, INEFFECTIVE MANAGEMENT and many more. We knew that there are several reasons for the recession in the software market, but the most important thing is to survive in such recession phase by sustaining the customers, by performing orders as early as customer wants and many more. To survive in such conditions we have to rely on lean principles and they will definitely acts as survival tool in recession [1]. Her in this paper we are going to discuss about the term “Kan-ban” which is based on the lean thinking and try to find out the answer “How Kan-ban act as a shield to retain success in the recession phase”?

Er. Kirtesh Jailia; Manisha Jailia

2012-01-01

142

Trichothecin induces cell death in NF-?B constitutively activated human cancer cells via inhibition of IKK? phosphorylation.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Constitutive activation of the transcription factor nuclear factor-?B (NF-?B) is involved in tumorigenesis and chemo-resistance. As the key regulator of NF-?B, IKK? is a major therapeutic target for various cancers. Trichothecin (TCN) is a metabolite isolated from an endophytic fungus of the herbal plant Maytenus hookeri Loes. In this study, we evaluated the anti-tumor activity of TCN and found that TCN markedly inhibits the growth of cancer cells with constitutively activated NF-?B. TCN induces G0/G1 cell cycle arrest and apoptosis in cancer cells, activating pro-apoptotic proteins, including caspase-3, -8 and PARP-1, and decreasing the expression of anti-apoptotic proteins Bcl-2, Bcl-xL, and survivin. Reporter activity assay and target genes expression analysis illustrated that TCN works as a potent inhibitor of the NF-?B signaling pathway. TCN inhibits the phosphorylation and degradation of I?B? and blocks the nuclear translocation of p65, and thus inhibits the expression of NF-?B target genes XIAP, cyclin D1, and Bcl-xL. Though TCN does not directly interfere with IKK? kinase, it suppresses the phosphorylation of IKK?. Overexpression of constitutively activated IKK? aborted TCN induced cancer cell apoptosis, whereas knockdown of endogenous IKK? with siRNA sensitized cancer cells toward apoptosis induced by TCN. Moreover, TCN showed a markedly weaker effect on normal cells. These findings suggest that TCN may be a potential therapeutic candidate for cancer treatment, targeting NF-?B signaling.

Su J; Zhao P; Kong L; Li X; Yan J; Zeng Y; Li Y

2013-01-01

143

Resistance exercise, but not endurance exercise, induces IKK? phosphorylation in human skeletal muscle of training-accustomed individuals  

DEFF Research Database (Denmark)

The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is considered an important role in the muscular adaptations to exercise. It has been proposed that exercise-induced signaling to mTORC1 do not require classic growth factor PI3K/Akt signaling. Activation of IKK? and the mitogen-activated protein kinases (MAPKs) Erk1/2 and p38 has been suggested to link inflammation and cellular stress to activation of mTORC1 through the tuberous sclerosis 1 (TSC1)/tuberous sclerosis 2 (TSC2) complex. Consequently, activation of these proteins constitutes potential alternative mechanisms of mTORC1 activation following exercise. Previously, we demonstrated that mTOR is preferentially activated in response to resistance exercise compared to endurance exercise in trained individuals without concomitant activation of Akt. In the present study, we extended this investigation by examining I?B kinase complex (IKK), TSC1, MAPK, and upstream Akt activators, along with gene expression of selected cytokines, in skeletal muscles from these subjects. Biopsies were sampled prior to, immediately after, and in the recovery period following resistance exercise, endurance exercise, and control interventions. The major finding was that IKK? phosphorylation increased exclusively after resistance exercise. No changes in TSC1, Erk1/2, insulin receptor, or insulin receptor substrate 1 phosphorylation were observed in any of the groups, while p38 phosphorylation was higher in the resistance exercise group compared to both other groups immediately after the intervention. Resistance and endurance exercise increased IL6, IL8, and TNF? gene expression immediately after exercise. The non-exercise control group demonstrated that cytokine gene expression is also sensitive to repeated biopsy sampling, whereas no effect of repeated biopsy sampling on protein expression and phosphorylation was observed. In conclusion, resistance exercise, but not endurance exercise, increases IKK? phosphorylation in trained human subjects, which support the idea that IKK? can influence the activation of mTORC1 in human skeletal muscle.

MØller, Andreas Buch; Vendelbo, Mikkel Holm

2013-01-01

144

Hepatitis B virus X protein upregulates mTOR signaling through IKK? to increase cell proliferation and VEGF production in hepatocellular carcinoma.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Hepatocellular carcinoma (HCC), a major cause of cancer-related death in Southeast Asia, is frequently associated with hepatitis B virus (HBV) infection. HBV X protein (HBx), encoded by a viral non-structural gene, is a multifunctional regulator in HBV-associated tumor development. We investigated novel signaling pathways underlying HBx-induced liver tumorigenesis and found that the signaling pathway involving I?B kinase ? (IKK?), tuberous sclerosis complex 1 (TSC1), and mammalian target of rapamycin (mTOR) downstream effector S6 kinase (S6K1), was upregulated when HBx was overexpressed in hepatoma cells. HBx-induced S6K1 activation was reversed by IKK? inhibitor Bay 11-7082 or silencing IKK? expression using siRNA. HBx upregulated cell proliferation and vascular endothelial growth factor (VEGF) production, and these HBx-upregulated phenotypes were abolished by treatment with IKK? inhibitor Bay 11-7082 or mTOR inhibitor rapamycin. The association of HBx-modulated IKK?/mTOR/S6K1 signaling with liver tumorigenesis was verified in a HBx transgenic mouse model in which pIKK?, pS6K1, and VEGF expression was found to be higher in cancerous than non-cancerous liver tissues. Furthermore, we also found that pIKK? levels were strongly correlated with pTSC1 and pS6K1 levels in HBV-associated hepatoma tissue specimens taken from 95 patients, and that higher pIKK?, pTSC1, and pS6K1 levels were correlated with a poor prognosis in these patients. Taken together, our findings demonstrate that HBx deregulates TSC1/mTOR signaling through IKK?, which is crucially linked to HBV-associated HCC development.

Yen CJ; Lin YJ; Yen CS; Tsai HW; Tsai TF; Chang KY; Huang WC; Lin PW; Chiang CW; Chang TT

2012-01-01

145

The non-canonical I?B kinases IKK? and TBK1 as potential targets for the development of novel therapeutic drugs.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

I?B kinase epsilon (IKK?) and TANK-binding kinase 1 (TBK1) are two non-canonical IKKs which are involved in interferon regulatory factor (IRF) as well as nuclear factor kappaB (NF-?B) signaling cascades. Both kinases have already been linked to the pathophysiology of several diseases and therefore been suggested as potential promising targets for the development of therapeutic drugs. In this review, we summarize the roles of IKK? and TBK1 in different diseases and outline therapeutic options for modulation of these kinases.

Niederberger E; Möser CV; Kynast KL; Geisslinger G

2013-08-01

146

Studies on gambogic acid (IV): Exploring structure-activity relationship with I?B kinase-beta (IKK?).  

Science.gov (United States)

Previously we have reported a series of gambogic acid's analogs and have identified a compound that possessed comparable in vitro growth inhibitory effect as gambogic acid. However, their target protein as well as the key pharmacophoric motifs on the target have not been identified yet. Herein we report that gambogic acid and its analogs inhibit the activity of I?B Kinase-beta (IKK?) through suppressing the activation of TNF?/NF-?B pathway, which in turn induces A549 and U251 cell apoptosis. IKK? can serve as one of gambogic acid's targets. The preparation of the compounds was carefully discussed in the article. Caged 4-oxa-tricyclo[4.3.1.0(3,7)]dec-2-one xanthone, which was identified as the pharmacophoric scaffold, represents a promising therapeutic agent for cancer and useful probe against NF-?B pathway. PMID:22472167

Sun, Haopeng; Chen, Feihong; Wang, Xiaojian; Liu, Zongliang; Yang, Qian; Zhang, Xiaojin; Zhu, Jia; Qiang, Lei; Guo, Qinglong; You, Qidong

2012-03-03

147

Studies on gambogic acid (IV): Exploring structure-activity relationship with I?B kinase-beta (IKK?).  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Previously we have reported a series of gambogic acid's analogs and have identified a compound that possessed comparable in vitro growth inhibitory effect as gambogic acid. However, their target protein as well as the key pharmacophoric motifs on the target have not been identified yet. Herein we report that gambogic acid and its analogs inhibit the activity of I?B Kinase-beta (IKK?) through suppressing the activation of TNF?/NF-?B pathway, which in turn induces A549 and U251 cell apoptosis. IKK? can serve as one of gambogic acid's targets. The preparation of the compounds was carefully discussed in the article. Caged 4-oxa-tricyclo[4.3.1.0(3,7)]dec-2-one xanthone, which was identified as the pharmacophoric scaffold, represents a promising therapeutic agent for cancer and useful probe against NF-?B pathway.

Sun H; Chen F; Wang X; Liu Z; Yang Q; Zhang X; Zhu J; Qiang L; Guo Q; You Q

2012-05-01

148

Grundlag for ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport beskriver forslag til ernæringsmæssige kriterier for mellemmåltider. Kriterierne er vejledende retningslinjer, der gælder for den raske del af befolkningen. Grundlaget kan bruges som basis for udvikling af ernæringsoplysning om sundere mellemmåltider og udvikling af sundere mellemmåltidsprodukter. Mellemmåltider defineres på baggrund af litteraturen og definitioner fra kostundersøgelser som: Enhver mad- og drikkevare, som indtages mellem hovedmåltiderne (morgenmad/brunch, frokost, aftensmad). Rapporten beskriver de ernæringsmæssige baggrunde samt de overvejelser, som bør gøres, inden kriterierne kan fastlægges, og hvert afsnit slutter med et forslag til et eller flere kriterier for det pågældende næringsstof. Afsnit 5 beskriver kriterier for energiindhold i små og store mellemmåltider og den tilhørende energifordeling, mens indhold af fuldkorn og kostfibre beskrives i afsnit 6. I afsnit 7 beskrives salt, indhold af frugt og grønt beskrives i afsnit 8, mens øvrige fødevarer beskrives i afsnit 9. Nedenstående tabel viser en oversigt over forslagene til kriterier. I forhold til energiindhold er beskrevet forskellige niveauer afhængig af alder og køn. Energiniveauerne er baseret på, at der drikkes vand til måltiderne. Hvis der drikkes energiholdige drikkevarer som mælk og juice til et måltid, bør indholdet af energi fra måltidets øvrige fødevarer reduceres tilsvarende, eller mellemmåltidet bliver tilsvarende større. Råderummet til ”tomme kalorier” holdes adskilt fra de sunde mellemmåltider og indgår dermed ikke i kriterierne. I forbindelse med formidling af kriterierne for mellemmåltider til befolkningen er det bl.a. vigtigt at kommunikere, at Nordiske Næringsstofanbefalinger anbefaler et regelmæssigt måltidsmønster, men at det ikke er alle, der har behov for at spise mellemmåltider, hvis man fungerer godt foruden. Det er også vigtigt at kommunikere, at mellemmåltider ikke skal mætte som hovedmåltider, men f.eks. erstatte noget af hovedmåltiderne eller bidrage med fødevarer man ikke spiser nok af.

Christensen, Lene MØller; Fagt, Sisse

2012-01-01

149

Hvad de andre ikke fortæller : Livet som indsats i og efter det moderne gennembrud  

DEFF Research Database (Denmark)

  At fortælle det, de andre ikke fortæller, er noget sladderpressen står for. Men det er faktisk også noget, vi forventer af den skønlitterære forfatter: Forfatteren skal stige ned i den - sociale og psykologiske - underverden og bringe sandheden for en dag. Reportagen dernedefra skal helst være selvoplevet, og der er derfor en nær sammenhæng mellem realisme og selvbiografi. Sådan har det været i Norden siden Det moderne gennembrud, hvor forfatterne for alvor holdt med kun at beskæftige sig med den gode, det sande og det skønne - og hvor de af samme grund blev ofte skandaleomsuste kändisser. I denne bog redigeret af Jon Helt Haarder fortæller en række forskere og forfattere fra ind- og udland om hvordan folk som Hans Jæger, August Strindberg, Johannes V. Jensen og Edith Södergran brugte sig selv eller andre som indsats i et spil om sandhed, kunstnerisk fornyelse, identitet og berømmelse. En læser fra det unge 21. århundrede med dets dynamiske ændringer i forholdet mellem intimitet og offentlighed vil nok nikke og synes, at de historier både handler om dengang og nu.

Haarder, Jon Helt

2008-01-01

150

Når der ikke er noget tredje valg : Social sårbarhed og valget af abort  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten belyser abortudviklingen i Danmark i perioden 1981-2001, bevæggrunde for valg af abort samt baggrunden for den øgede abortforekomst blandt nogle indvandrerkvinder. Undersøgelsen har udgangspunkt i en metodetriangulering baseret på henholdsvis registerundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse og etnografiske interviews. Den registerbaserede undersøgelse belyser abortudviklingen i Danmark fra 1981 til og med 2001 i henhold til kvindernes alder, oprindelsesland og familieforhold. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden september 2002 - april 2003 og omfatter et udvalg af kvinder, der enten fik foretaget provokeret abort eller havde valgt at føde og bidrager med mere specifik information omkring hvordan socioøkonomiske forhold samt kvindernes viden om, holdning til og brug af prævention influerer på valget af abort. Den etnografiske del af undersøgelsen omfatter en gruppe indvandrerkvinder og en gruppe kvinder med dansk baggrund, der fik foretaget abort i perioden september 2002 - april 2003. Denne del af undersøgelsen bidrager med information omkring selve beslutningsprocessen i forbindelse med valget af provokeret abort samt de mekanismer som har ført til graviditetens opståen og kvindernes motiver for evt. ikke at have anvendt prævention.

Rasch, Vibeke; Knudsen, Lisbeth B.

2004-01-01

151

Fattige savner anerkendelse : Mennesker i fattigdom oplever ikke kun afsavn, men også manglende anerkendelse på grund af stereotyper, der har forplantet sig i samfundet  

DEFF Research Database (Denmark)

Fattige savner anerkendelse 11. september 2013 kl. 21:25 DEBAT: Mennesker i fattigdom oplever ikke kun afsavn, men også manglende anerkendelse på grund af stereotyper, der har forplantet sig i samfundet, mener John Andersen, sociolog og professor ved RUC.

Andersen, John

2013-01-01

152

Substitution af bly i tøndeformede synk til erhvervsfiskeredskaber : Substitution of lead in industrial fishing tools  

DEFF Research Database (Denmark)

Zink er et godt alternativ til bly i fiskeredskaber. Zink kan bruges direkte som substitution af bly i de fleste former for fiskeredskaber. Zink har større styrke og er ikke så blødt som bly og holder derfor længere. Økonomien ved brug af zinksynk er i de fleste tilfælde bedre end ved brug af bly, når holdbarhed og muligheden for genbrug tages med i betragtningen. Eksempelvis zinksynk til trawl anslås at kunne holde 6 gange så lang tid som blysynk. Det er vigtigt, at zinksynk fremstilles af den rigtige zinklegering, og rapporten anbefaler brug af en dokumenteret standard handelslegering. Hvis der bruges udokumenterede legeringer med tungmetaller (bly, cadmium) eller urenheder i materialet er der stor risiko for, at zinksynkene vil korrodere og smuldre væk. Baggrund og formål Projektet er en del af Miljøstyrelsens virksomhedsordning vedrørende substitution af bly i erhvervsfiskeredskaber. Det primære formål med projektet er: • at udvikle og producere zinksynk, så der er et reelt kommercielt tilgængeligt alternativ til blysynk, når disse i hht. blybekendtgørelsen ikke længere må bruges. Sekundære formål er: • at undersøge muligheden for at optimere designet af zinksynk, så den efterfølgende montering eller eftermontering i fiskeredskaberne kan gøres på den mest effektive måde. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, at optimere trykstøbeprocessen til denne form for produkter. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere at undersøge forskellige zink-legeringers egnethed mht. fremstillingsproces, vægt og korrosionsbestandighed. • at undersøge, hvordan markedsføringen og implementeringen af de nye produkter i øvrigt kan planlægges, så overgangen fra bly til zink sker på den mest effektive måde. • vurdere hvilke økonomiske, tekniske eller markedsmæssige forhindringer der findes for, at der med zinksynk kan skabes et reelt alternativ til de eksisterende men miljøbelastende blysynk, som i vid udstrækning bruges i erhvervsfiskeriet i dag. Undersøgelsen Litteraturstudie og forsøg Undersøgelsen har bestået af et litteraturstudie af de forskellige alternativer til blysynklegeringer, og deres egenskaber. Korrosion af zinksynk har været det vigtigste fokusområde, og udover de teoretiske beregninger er der foretaget korrosionsforsøg over en længere periode. Endvidere er der udført et slidforsøg for at belyse holdbarheden af hhv. zink og bly. Dette arbejde er udført i laboratoriet hos Institut for Produktion og Ledelse på DTU (IPL). Virksomhedsbesøg og markedsundersøgelse Der har været afholdt virksomhedsbesøg hos bundgarnsfiskere, trawlbindere og notbindere, hvor krav og specifikationer til zinksynk er blevet afklaret. Carsten Krog, Krog Consult har lavet markedsundersøgelser og været i kontakt med mange af branchens aktører og dermed fået opstillet en liste med ønskede produkter, som er relevante at producere i zink. Forbedrede fremstillings- eller montagemetoder Forbedringer og nye måder at fremstille eller montere zinksynk har været diskuteret med fiskere og redskabsfabrikanter. Blandt andet har der væretlavet forsøg på at fremstille klemzink til erstatning for klembly til bundgarnsfiskeriet. Dette forsøg lykkedes ikke. Hovedkonklusioner Zink kan erstatte bly i de fleste former for fiskeri Til trawl-, not- og vodredskaber kan zink umiddelbart erstatte bly. Til bundgarnsfiskeri har det ikke været muligt at finde en monteringsmetode, som kan erstatte den eksisterende, hvor bly klemmes på det nederste af nettene. Ingen problemer med korrosion, hvis zinklegeringen er i orden Et litteraturstudie suppleret med korrosionsforsøg har vist, at der ved brug af zinklegeringer med en passende renhed, dvs. lavt indhold af Sn, Cd og Pb, ikke vil opstå problemer med korrosion i zinksynks levetid. Genbrugszink risikerer at smuldre væk. Det er meget vigtigt, at zinklegeringen ikke indeholder bly, tin eller andre stoffer, som kan medføre interkrystallinsk korrosion og nedbrydning af zinksynkene, som smuldrer væk. Derfor kan det ikke umiddelbart anbefa

Tiedje, Niels Skat; Holt, Henrik Tobias

2008-01-01

153

Activation of NF-?B by SOD2 promotes the aggressiveness of lung adenocarcinoma by modulating NKX2-1-mediated IKK? expression.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Magnesium superoxide dismutase (SOD2) has been shown to cause dysfunction of p53 transcriptional activity, whereas, in turn, SOD2 expression is regulated by p53 to modulate lung tumorigenesis. In the present study, we found that the level of SOD2 expression in a panel of lung cancer cells was negatively correlated with that of NKX2-1, but was not associated with p53 status. Mechanistic studies indicated that a decrease in NKX2-1 caused by SOD2-activated IKK? transcription was achieved by derepression of binding of Sp1 to the IKK? promoter. Immunoprecipitation, GST pull-down experiments, and EMSA assays demonstrated a direct interaction between NKX2-1 and Sp1, blocking Sp1-mediated IKK? transcription. SOD2-mediated NF-?B activation, via elevation of IKK? transcription, promoted anchorage-independent soft-agar growth, invasion, and xenograft tumor formation, because of development of the epithelial to mesenchymal transition (the EMT). The expression level of NKX2-1 mRNA was negatively associated with the extent of SOD immunostaining and the IKK? mRNA expression level in lung tumors. The extent of SOD2 immunostaining and IKK? mRNA levels may independently predict overall survival (OS) and relapse-free survival (RFS) in lung adenocarcinoma patients. In summary, we found that SOD2 activates NF-kB signaling by increasing IKK? transcription, which results in progression of lung adenocarcinoma and poorer patient outcomes. We suggest that IKK? may potentially be targeted to improve outcomes in patients with SOD2-positive tumors.

Chen PM; Wu TC; Wang YC; Cheng YW; Sheu GT; Chen CY; Lee H

2013-06-01

154

The IKK Inhibitor Bay 11-7082 Induces Cell Death Independent from Inhibition of Activation of NF?B Transcription Factors  

Science.gov (United States)

Multiple myeloma (MM) displays an NF?B activity-related gene expression signature and about 20% of primary MM samples harbor genetic alterations conducive to intrinsic NF?B signaling activation. The relevance of blocking the classical versus the alternative NF?B signaling pathway and the molecular execution mechanisms involved, however, are still poorly understood. Here, we comparatively tested NF?B activity abrogation through TPCA-1 (an IKK2 inhibitor), BAY 11-7082 (an IKK inhibitor poorly selective for IKK1 and IKK2), and MLN4924 (an NEDD8 activating enzyme (NAE)-inhibitor), and analyzed their anti-MM activity. Whereas TPCA-1 interfered selectively with activation of the classical NF?B pathway, the other two compounds inhibited classical and alternative NF?B signaling without significant discrimination. Noteworthy, whereas TPCA-1 and MLN4924 elicited rather mild anti-MM effects with slight to moderate cell death induction after 1 day BAY 11-7082 was uniformly highly toxic to MM cell lines and primary MM cells. Treatment with BAY 11-7082 induced rapid cell swelling and its initial effects were blocked by necrostatin-1 or the ROS scavenger BHA, but a lasting protective effect was not achieved even with additional blockade of caspases. Because MLN4924 inhibits the alternative NF?B pathway downstream of IKK1 at the level of p100 processing, the quite discordant effects between MLN4924 and BAY 11-7082 must thus be due to blockade of IKK1-mediated NF?B-independent necrosis-inhibitory functions or represent an off-target effect of BAY 11-7082. In accordance with the latter, we further observed that concomitant knockdown of IKK1 and IKK2 did not have any major short-term adverse effect on the viability of MM cells.

Rauert-Wunderlich, Hilka; Siegmund, Daniela; Maier, Eduard; Giner, Tina; Bargou, Ralf C.; Wajant, Harald; Stuhmer, Thorsten

2013-01-01

155

The IKK inhibitor Bay 11-7082 induces cell death independent from inhibition of activation of NF?B transcription factors.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Multiple myeloma (MM) displays an NF?B activity-related gene expression signature and about 20% of primary MM samples harbor genetic alterations conducive to intrinsic NF?B signaling activation. The relevance of blocking the classical versus the alternative NF?B signaling pathway and the molecular execution mechanisms involved, however, are still poorly understood. Here, we comparatively tested NF?B activity abrogation through TPCA-1 (an IKK2 inhibitor), BAY 11-7082 (an IKK inhibitor poorly selective for IKK1 and IKK2), and MLN4924 (an NEDD8 activating enzyme (NAE)-inhibitor), and analyzed their anti-MM activity. Whereas TPCA-1 interfered selectively with activation of the classical NF?B pathway, the other two compounds inhibited classical and alternative NF?B signaling without significant discrimination. Noteworthy, whereas TPCA-1 and MLN4924 elicited rather mild anti-MM effects with slight to moderate cell death induction after 1 day BAY 11-7082 was uniformly highly toxic to MM cell lines and primary MM cells. Treatment with BAY 11-7082 induced rapid cell swelling and its initial effects were blocked by necrostatin-1 or the ROS scavenger BHA, but a lasting protective effect was not achieved even with additional blockade of caspases. Because MLN4924 inhibits the alternative NF?B pathway downstream of IKK1 at the level of p100 processing, the quite discordant effects between MLN4924 and BAY 11-7082 must thus be due to blockade of IKK1-mediated NF?B-independent necrosis-inhibitory functions or represent an off-target effect of BAY 11-7082. In accordance with the latter, we further observed that concomitant knockdown of IKK1 and IKK2 did not have any major short-term adverse effect on the viability of MM cells.

Rauert-Wunderlich H; Siegmund D; Maier E; Giner T; Bargou RC; Wajant H; Stühmer T

2013-01-01

156

Exercise During Pregnancy  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Friske gravide anbefales å trene regelmessig under svangerskapet for å fortsette å oppnå de samme helsegevinstene som ved trening i ikke-gravid tilstand. Når det gjelder forebygging og behandling av svangerskapsrelaterte plager, har det ikke tidligere vært gjennomført store randomiserte kontrollerte...

Stafne, Signe Nilssen

157

Expression and function of NIK- and IKK2-binding protein (NIBP) in mouse enteric nervous system.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

BACKGROUND: NIK- and IKK2-binding protein (NIBP)/TRAPPC9 is expressed in brain neurons, and human NIBP mutations are associated with neurodevelopmental disorders. The cellular distribution and function of NIBP in the enteric nervous system (ENS) remain unknown. METHODS: Western blot and reverse transcription-polymerase chain reaction analysis were used respectively to identify the protein and mRNA expression of NIBP and other neuronal markers. Multi-labeled immunofluorescent microscopy and confocal image analysis were used to examine the cellular distribution of NIBP-like immunoreactivity (IR) in whole mount intestine. Enteric neuronal cell line (ENC) was infected with lentivirus carrying NIBP or its shRNA expression vectors and treated with vehicle or tumor necrosis factor (TNF)?. KEY RESULTS: NIBP is expressed at both mRNA and protein levels in different regions and layers of the mouse intestine. NIBP-like-IR was co-localized with various neuronal markers, but not with glial, smooth muscular, or interstitial cells of Cajal markers. A small population of NIBP-expressing cells and fibers in extra-ganglionic and intra-ganglionic area were negative for pan-neuronal markers HuD or Peripherin. Relatively high NIBP-like-IR was found in 35-44% of myenteric neurons and 9-10% of submucosal neurons. Approximately 98%, 87%, and 43% of these relatively high NIBP-expressing neurons were positive for choline acetyltransferase, neuronal nitric oxide synthase and Calretinin, respectively. NIBP shRNA knockdown in ENC inhibited TNF?-induced NF?B activation and neuronal differentiation, whereas NIBP overexpression promoted it. CONCLUSIONS & INFERENCES: NIBP is extensively expressed in the ENS with relatively high level in a subpopulation of enteric neurons. Various NIBP expression levels in different neurons may represent dynamic trafficking or posttranslational modification of NIBP in some functionally active neurons and ultimately regulate ENS plasticity.

Zhang Y; Bitner D; Pontes Filho AA; Li F; Liu S; Wang H; Yang F; Adhikari S; Gordon J; Srinivasan S; Hu W

2013-09-01

158

  Cell Penetrating Peptoids (CPPos): Synthesis of a Small Combinatorial Library by Using IRORI MiniKans  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Cell penetrating peptoids (CPPos) are potent mimics of the corresponding cell penetrating peptides (CPPs). The synthesis of diverse oligomeric libraries that display a variety of backbone scaffolds and side-chain appendages are a very promising source of novel CPPos, which can be used to either target different cellular organelles or even different tissues and organs. In this study we established the submonomer-based solid phase synthesis of a “proof of principle” peptoid library in IRORI MiniKans to expand the amount for phenotypic high throughput screens of CPPos. The library consisting of tetrameric peptoids [oligo(N-alkylglycines)] was established on Rink amide resin in a split and mix approach with hydrophilic and hydrophobic peptoid side chains. All CPPos of the presented library were labeled with rhodamine B to allow for the monitoring of cellular uptake by fluorescent confocal microscopy. Eventually, all the purified peptoids were subjected to live cell imaging to screen for CPPos with organelle specificity. While highly charged CPPos enter the cells by endocytosis with subsequent endosomal release, critical levels of lipophilicity allow other CPPos to specifically localize to mitochondria once a certain lipophilicity threshold is reached.

Dominik K. Kölmel; Daniel Fürniss; Steven Susanto; Andrea Lauer; Clemens Grabher; Stefan Bräse; Ute Schepers

2012-01-01

159

The Kelly/Katch Kan minimum discharge system and other pro-active environmental solutions  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A method by which to contain well bore discharge for oil well drilling and service rigs was discussed. The patented Kelly/Katch Kan minimum discharge system (MDS) addresses environmental and safety issues, and can help the petroleum industry meet new environmental waste management guidelines and regulations. In Alberta, drilling and service rig operators are expected to reduce environmental impact and address the four Rs: reuse, recycle, reduce and recover. The MDS reduces reclamation costs and enhances safety and morale by maintaining a clean, dry work environment. The system redirects fluids downward through the rotary bushing where fluids are collected for recirculation or proper disposal. The universal unit which fits on service tubing, heavy-weight drill pipe, drill collars and test tools, can be installed easily by one person without tools in seconds. Akita Drilling has converted most of its fleet of 26 rigs to the MDS with excellent results and positive feedback from operators. The system has been adapted for use on underbalanced drilling operations. Operators can save $150 per day to as much as $2,000 per day by using MDS on drilling and service rigs. The savings come from reduced reclamation and clean-up costs and from a reduction in product being used, from mud and cleaning supplies to water and steam. 8 figs.

Wollin, H.

1997-04-01

160

Cosimplicial versus DG-rings: a version of the Dold-Kan correspondence  

CERN Document Server

The (dual) Dold-Kan correspondence says that there is an equivalence of categories $K:chato Ab^Delta$ between nonnegatively graded cochain complexes and cosimplicial abelian groups, which is inverse to the normalization functor. We show that the restriction of $K$ to $DG$-rings can be equipped with an associative product and that the resulting functor $DGR^*toass^Delta$, although not itself an equivalence, does induce one at the level of homotopy categories. The dual of this result for chain $DG$ and simplicial rings was obtained independently by S. Schwede and B. Shipley through different methods ({it Equivalences of monoidal model categories}. Algebraic and Geometric Topology 3 (2003), 287-334). Our proof is based on a functor $Q:DGR^*to ass^Delta$, naturally homotopy equivalent to $K$, which preserves the closed model structure. It also has other interesting applications. For example, we use $Q$ to prove a noncommutative version of the Hochschild-Konstant-Rosenberg and Loday-Quillen theorems. Our version a...

Castiglioni, J L

2003-01-01

 
 
 
 
161

Saccharification of Kans grass using enzyme mixture from Trichoderma reesei for bioethanol production.  

Science.gov (United States)

Bioethanol is one of the alternatives of the conventional fossil fuel. In present study, effect of different carbon sources on the production of cellulolytic enzyme (CMCase) from Trichoderma reesei at different temperatures, duration and pH were investigated and conditions were optimized. Acid treated Kans grass (Saccharum sponteneum) was subjected to enzymatic hydrolysis to produce fermentable sugars which was then fermented to bioethanol using Saccharomyces cerevisiae. The maximum CMCase production was found to be 1.46 U mL(-1) at optimum condition (28°C, pH 5 and cellulose as carbon source). The cellulases and xylanase activity were found to be 1.12 FPU g(-1) and 6.63 U mL(-1), respectively. Maximum total sugar was found to be 69.08 mg/g dry biomass with 20 FPU g(-1) dry biomass of enzyme dosage under optimum condition. Similar results were obtained when it was treated with pure enzyme. Upon fermentation of enzymatic hydrolysate, the yield of ethanol was calculated to be 0.46 g g(-1). PMID:21907576

Kataria, Rashmi; Ghosh, Sanjoy

2011-08-10

162

Hvilke færdigheder kan forklare variation i læseforståelse på mellemtrinnet og i udskolingen?  

DEFF Research Database (Denmark)

På mellemtrinnet og i udskolingen oplever en stor del af eleverne vanskeligheder med at læse og forstå de tekster de møder. Tekstforståelse er en kompleks færdighed, der er afhængig af en række basale og mere avancerede færdigheder, og derfor kan læseforståelsesvanskeligheder have forskellige årsager. I det seneste årti har elever med læseforståelsesvanskeligheder på trods af gode afkodningsfærdigheder fyldt meget i læseforskningen. Vi ville gerne undersøge, hvor stor denne gruppe var i danske klasseværelser. Data fra to danske tværsnitsundersøgelser (en med elever i 3. klasse og en med elever i 7. og 8. klasse) bruges til at belyse, hvad der karakteriserer elever med læseforståelsesvanskeligheder. Der deltog 334 elever fra 7. og 8. klasse og 224 elever fra 3. klasse i undersøgelsen. Elevernes læseforståelse er afdækket med læseforståelsesprøver, der passer til klassetrinnet. Herudover er elevernes ordkendskab, afkodning og kendskab til forskellige teksttyper afdækket. I oplægget vises eksempler på elever, som alle har læseforståelsesvanskeligheder, men sandsynligvis ville have brug for helt forskellig undervisning for at komme videre i deres læseforståelsesudvikling. De pædagogiske konsekvenser af resultaterne diskuteres.

Petersen, Dorthe Klint; RØnberg, Louise Flensted-Jensen

163

I?B kinase complex (IKK) triggers detachment-induced autophagy in mammary epithelial cells independently of the PI3K-AKT-MTORC1 pathway.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Adherent cells require proper integrin-mediated extracellular matrix (ECM) engagement for growth and survival; normal cells deprived of proper ECM contact undergo anoikis. At the same time, autophagy is induced as a survival pathway in both fibroblasts and epithelial cells upon ECM detachment. Here, we further define the intracellular signals that mediate detachment-induced autophagy and uncover an important role for the I?B kinase (IKK) complex in the induction of autophagy in mammary epithelial cells (MECs) deprived of ECM contact. Whereas the PI3K-AKT-MTORC1 pathway activation potently inhibits autophagy in ECM-detached fibroblasts, enforced activation of this pathway is not sufficient to suppress detachment-induced autophagy in MECs. Instead, inhibition of IKK, as well as its upstream regulator, MAP3K7/TAK1, significantly attenuates detachment-induced autophagy in MECs. Furthermore, function-blocking experiments corroborate that both IKK activation and autophagy induction result from decreased ITGA3-ITGB1 (?3?1 integrin) function. Finally, we demonstrate that pharmacological IKK inhibition enhances anoikis and accelerates luminal apoptosis during acinar morphogenesis in three-dimensional culture. Based on these results, we propose that the IKK complex functions as a key mediator of detachment-induced autophagy and anoikis resistance in epithelial cells.

Chen N; Debnath J

2013-08-01

164

The IKKbeta subunit of IkappaB kinase (IKK) is essential for nuclear factor kappaB activation and prevention of apoptosis.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

The IkappaB kinase (IKK) complex is composed of three subunits, IKKalpha, IKKbeta, and IKKgamma (NEMO). While IKKalpha and IKKbeta are highly similar catalytic subunits, both capable of IkappaB phosphorylation in vitro, IKKgamma is a regulatory subunit. Previous biochemical and genetic analyses have indicated that despite their similar structures and in vitro kinase activities, IKKalpha and IKKbeta have distinct functions. Surprisingly, disruption of the Ikkalpha locus did not abolish activation of IKK by proinflammatory stimuli and resulted in only a small decrease in nuclear factor (NF)-kappaB activation. Now we describe the pathophysiological consequence of disruption of the Ikkbeta locus. IKKbeta-deficient mice die at mid-gestation from uncontrolled liver apoptosis, a phenotype that is remarkably similar to that of mice deficient in both the RelA (p65) and NF-kappaB1 (p50/p105) subunits of NF-kappaB. Accordingly, IKKbeta-deficient cells are defective in activation of IKK and NF-kappaB in response to either tumor necrosis factor alpha or interleukin 1. Thus IKKbeta, but not IKKalpha, plays the major role in IKK activation and induction of NF-kappaB activity. In the absence of IKKbeta, IKKalpha is unresponsive to IKK activators.

Li ZW; Chu W; Hu Y; Delhase M; Deerinck T; Ellisman M; Johnson R; Karin M

1999-06-01

165

Comprehensive experimental and computational analysis of binding energy hot spots at the NF-?B essential modulator/IKK? protein-protein interface.  

Science.gov (United States)

We report a comprehensive analysis of binding energy hot spots at the protein-protein interaction (PPI) interface between nuclear factor kappa B (NF-?B) essential modulator (NEMO) and I?B kinase subunit ? (IKK?), an interaction that is critical for NF-?B pathway signaling, using experimental alanine scanning mutagenesis and also the FTMap method for computational fragment screening. The experimental results confirm that the previously identified NEMO binding domain (NBD) region of IKK? contains the highest concentration of hot-spot residues, the strongest of which are W739, W741, and L742 (??G = 4.3, 3.5, and 3.2 kcal/mol, respectively). The region occupied by these residues defines a potentially druggable binding site on NEMO that extends for ~16 Å to additionally include the regions that bind IKK? L737 and F734. NBD residues D738 and S740 are also important for binding but do not make direct contact with NEMO, instead likely acting to stabilize the active conformation of surrounding residues. We additionally found two previously unknown hot-spot regions centered on IKK? residues L708/V709 and L719/I723. The computational approach successfully identified all three hot-spot regions on IKK?. Moreover, the method was able to accurately quantify the energetic importance of all hot-spot residues involving direct contact with NEMO. Our results provide new information to guide the discovery of small-molecule inhibitors that target the NEMO/IKK? interaction. They additionally clarify the structural and energetic complementarity between "pocket-forming" and "pocket-occupying" hot-spot residues, and further validate computational fragment mapping as a method for identifying hot spots at PPI interfaces. PMID:23506214

Golden, Mary S; Cote, Shaun M; Sayeg, Marianna; Zerbe, Brandon S; Villar, Elizabeth A; Beglov, Dmitri; Sazinsky, Stephen L; Georgiadis, Rosina M; Vajda, Sandor; Kozakov, Dima; Whitty, Adrian

2013-04-10

166

Comprehensive experimental and computational analysis of binding energy hot spots at the NF-?B essential modulator/IKK? protein-protein interface.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

We report a comprehensive analysis of binding energy hot spots at the protein-protein interaction (PPI) interface between nuclear factor kappa B (NF-?B) essential modulator (NEMO) and I?B kinase subunit ? (IKK?), an interaction that is critical for NF-?B pathway signaling, using experimental alanine scanning mutagenesis and also the FTMap method for computational fragment screening. The experimental results confirm that the previously identified NEMO binding domain (NBD) region of IKK? contains the highest concentration of hot-spot residues, the strongest of which are W739, W741, and L742 (??G = 4.3, 3.5, and 3.2 kcal/mol, respectively). The region occupied by these residues defines a potentially druggable binding site on NEMO that extends for ~16 Å to additionally include the regions that bind IKK? L737 and F734. NBD residues D738 and S740 are also important for binding but do not make direct contact with NEMO, instead likely acting to stabilize the active conformation of surrounding residues. We additionally found two previously unknown hot-spot regions centered on IKK? residues L708/V709 and L719/I723. The computational approach successfully identified all three hot-spot regions on IKK?. Moreover, the method was able to accurately quantify the energetic importance of all hot-spot residues involving direct contact with NEMO. Our results provide new information to guide the discovery of small-molecule inhibitors that target the NEMO/IKK? interaction. They additionally clarify the structural and energetic complementarity between "pocket-forming" and "pocket-occupying" hot-spot residues, and further validate computational fragment mapping as a method for identifying hot spots at PPI interfaces.

Golden MS; Cote SM; Sayeg M; Zerbe BS; Villar EA; Beglov D; Sazinsky SL; Georgiadis RM; Vajda S; Kozakov D; Whitty A

2013-04-01

167

Curcumin enhances the effect of cisplatin in suppression of head and neck squamous cell carcinoma via inhibition of IKK? protein of the NF?B pathway.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Previous experiments have shown that curcumin or cisplatin treatment suppresses growth of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). To study the potential cooperative effect of both agents, two HNSCC cell lines were treated with curcumin or cisplatin alone or in combination. In vivo studies consisted of intravenous tail vein injection of liposomal curcumin, with intraperitoneal cisplatin, into nude mice growing xenograft HNSCC tumors. Introduction of curcumin and suboptimal concentrations of cisplatin showed a significant suppressive effect compared with treatment with either agent alone. Reduced expression of cyclin D1, I?B?, phospho-I?B?, and IKK? occurred in cisplatin- and curcumin-treated cell lines. Confocal microscopy showed expression of IKK? in the nucleus of the cell lines. Chromatin immunoprecipitation assay on DNA isolated from IKK? immunoprecipitated samples showed PCR amplification of interleukin-8 promoter sequences, a binding site of NF?B, indicating an interaction between IKK? and NF?B. Curcumin inhibited IKK? in the cytoplasm and nucleus, leading to reduced NF?B activity, with no effect on phospho-AKT. In vivo studies showed significant growth inhibition of xenograft tumors treated with a combination of liposomal curcumin and cisplatin. The suppressive effect of curcumin was mediated through inhibition of cytoplasmic and nuclear IKK?, resulting in inhibition of NF?B activity. Cisplatin treatment led to cellular senescence, indicating an effect mediated by p53 activation. The mechanisms of the two agents through different growth signaling pathways suggest potential for the clinical use of subtherapeutic doses of cisplatin in combination with curcumin, which will allow effective suppression of tumor growth while minimizing the toxic side effects of cisplatin.

Duarte VM; Han E; Veena MS; Salvado A; Suh JD; Liang LJ; Faull KF; Srivatsan ES; Wang MB

2010-10-01

168

Inhibition of the NEMO/IKK? association complex formation, a novel mechanism associated with the NF-?B activation suppression by Withania somnifera's key metabolite withaferin A.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

BACKGROUND: Nuclear Factor kappa B (NF-?B) is a transcription factor involved in the regulation of cell signaling responses and is a key regulator of cellular processes involved in the immune response, differentiation, cell proliferation, and apoptosis. The constitutive activation of NF-?B contributes to multiple cellular outcomes and pathophysiological conditions such as rheumatoid arthritis, asthma, inflammatory bowel disease, AIDS and cancer. Thus there lies a huge therapeutic potential beneath inhibition of NF-?B signalling pathway for reducing these chronic ailments. Withania somnifera, a reputed herb in ayurvedic medicine, comprises a large number of steroidal lactones known as withanolides which show plethora of pharmacological activities like anti- inflammatory, antitumor, antibacterial, antioxidant, anticonvulsive, and immunosuppressive. Though a few studies have been reported depicting the effect of WA (withaferin A) on suppression of NF-?B activation, the mechanism behind this is still eluding the researchers. The study conducted here is an attempt to explore NF-?B signalling pathway modulating capability of Withania somnifera's major constituent WA and to elucidate its possible mode of action using molecular docking and molecular dynamics simulations studies. RESULTS: Formation of active IKK (I?B kinase) complex comprising NEMO (NF-?B Essential Modulator) and IKK? subunits is one of the essential steps for NF-?B signalling pathway, non-assembly of which can lead to prevention of the above mentioned vulnerable disorders. As observed from our semi-flexible docking analysis, WA forms strong intermolecular interactions with the NEMO chains thus building steric as well as thermodynamic barriers to the incoming IKK? subunits, which in turn pave way to naive complex formation capability of NEMO with IKK?. Docking of WA into active NEMO/IKK? complex using flexible docking in which key residues of the complex were kept flexible also suggest the disruption of the active complex. Thus the molecular docking analysis of WA into NEMO and active NEMO/IKK? complex conducted in this study provides significant evidence in support of the proposed mechanism of NF-?B activation suppression by inhibition or disruption of active NEMO/IKK? complex formation being accounted by non-assembly of the catalytically active NEMO/IKK? complex. Results from the molecular dynamics simulations in water show that the trajectories of the native protein and the protein complexed with WA are stable over a considerably long time period of 2.6 ns. CONCLUSIONS: NF-?B is one of the most attractive topics in current biological, biochemical, and pharmacological research, and in the recent years the number of studies focusing on its inhibition/regulation has increased manifolds. Small ligands (both natural and synthetic) are gaining particular attention in this context. Our computational analysis provided a rationalization of the ability of naturally occurring withaferin A to alter the NF-?B signalling pathway along with its proposed mode of inhibition of the pathway. The absence of active IKK multisubunit complex would prevent degradation of I?B proteins, as the I?B proteins would not get phosphorylated by IKK. This would ultimately lead to non-release of NF-?B and its further translocation to the nucleus thus arresting its nefarious acts. Conclusively our results strongly suggest that withaferin A is a potent anticancer agent as ascertained by its potent NF-?B modulating capability. Moreover the present MD simulations made clear the dynamic structural stability of NEMO/IKK? in complex with the drug WA, together with the inhibitory mechanism.

Grover A; Shandilya A; Punetha A; Bisaria VS; Sundar D

2010-01-01

169

Innovation processes in the energy sector  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling handler om, hvordan innovationsprocesser i den danske energisektor kan forbedres. Hvert år bliver der tildelt mange økonomiske midler til energiforskning som skal bidrage til at forbedre nuværende energiteknologier og skabe nye energiteknologier. Afhandlingen tager udgangspunkt i kvalitativ og kvantitativt data, indsamlet fra det danske energiprogram ForskEL, som hører under Energinet.dk. Det første essay omhandler selve ex-ante evalueringsprocessen af F&U-projektansøgningerne og de forskellige eksperters tilgang til evaluering. Her viser de kvalitative resultater, at eksperterne vurderer selve udformningen af ansøgningen og præsentationen af projektideen meget højt. Det andet essay viser, at offentligt støttede F&U-projekter med en lang tidshorisont, og som inkluderer forskellige partnere, i mange tilfælde inddrager en organisatorisk vidensintegrator. Denne vidensintegrators rolle er at viderebringe viden fra et projekt til et andet, fordi integratoren aktivt vil bruge det endelige resultat f.eks. implementere den nye teknologi i et produkt eller i energisystemet. Vidensintegrator identificeres ved hjælp af kvantitativt data, og resultaterne viser, at sandsynligheden for at vidensintegratoren er inkorporeret i innovative F&U-projekter, er signifikant stor. Det sidste essay finder frem til, at projekter, der har inkorporeret en organisatorisk vidensintegrator, performer bedre end projekter, der ikke inkorporerer en organisatorisk vidensintegrator. Afhandlingens resultater kan bidrage til at forbedre fremtidige F&U-projekter i energisektoren ved, at anbefale projekter at inkorporere en organisatorisk vidensintegrator og dermed øger sandsynligheden for bedre projektperformance.

Bulathsinhala, Nadika A.

2012-01-01

170

Modellering af elforbrug til netanalyse  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i praksis at etablere en sådan model. Det vises i rapporten, at korrekt modellering af elforbrugets afhængighed af spænding og frekvens har væsentlig indflydelse på de simuleringer, der udføres af transmissionsnettets stabilitet. Det grundlag der i dag anvendes til modellering af elforbruget, er baseret på 30 år gamle data, og det vurderes ikke længere som repræsentativt. Det anbefales i rapporten, at der hos Elkraft System etableres en model for elforbruget efter en såkaldt komponentbaseret metode. Modellen skal levere data direkte til simuleringsværktøjet PSS/E. Med en sådan model forventes simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model.

Østergaard, Jacob

2003-01-01

171

An inhibitor of the protein kinases TBK1 and IKK-? improves obesity-related metabolic dysfunctions in mice.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Emerging evidence suggests that inflammation provides a link between obesity and insulin resistance. The noncanonical I?B kinases IKK-? and TANK-binding kinase 1 (TBK1) are induced in liver and fat by NF-?B activation upon high-fat diet feeding and in turn initiate a program of counterinflammation that preserves energy storage. Here we report that amlexanox, an approved small-molecule therapeutic presently used in the clinic to treat aphthous ulcers and asthma, is an inhibitor of these kinases. Treatment of obese mice with amlexanox elevates energy expenditure through increased thermogenesis, producing weight loss, improved insulin sensitivity and decreased steatosis. Because of its record of safety in patients, amlexanox may be an interesting candidate for clinical evaluation in the treatment of obesity and related disorders.

Reilly SM; Chiang SH; Decker SJ; Chang L; Uhm M; Larsen MJ; Rubin JR; Mowers J; White NM; Hochberg I; Downes M; Yu RT; Liddle C; Evans RM; Oh D; Li P; Olefsky JM; Saltiel AR

2013-03-01

172

Conditional deletion of epithelial IKK? impairs alveolar formation through apoptosis and decreased VEGF expression during early mouse lung morphogenesis  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Alveolar septation marks the beginning of the transition from the saccular to alveolar stage of lung development. Inflammation can disrupt this process and permanently impair alveolar formation resulting in alveolar hypoplasia as seen in bronchopulmonary dysplasia in preterm newborns. NF-?B is a transcription factor central to multiple inflammatory and developmental pathways including dorsal-ventral patterning in fruit flies; limb, mammary and submandibular gland development in mice; and branching morphogenesis in chick lungs. We have previously shown that epithelial overexpression of NF-?B accelerates lung maturity using transgenic mice. The purpose of this study was to test our hypothesis that targeted deletion of NF-?B signaling in lung epithelium would impair alveolar formation. Methods We generated double transgenic mice with lung epithelium-specific deletion of IKK?, a known activating kinase upstream of NF-?B, using a cre-loxP transgenic recombination strategy. Lungs of resulting progeny were analyzed at embryonic and early postnatal stages to determine specific effects on lung histology, and mRNA and protein expression of relevant lung morphoreulatory genes. Lastly, results measuring expression of the angiogenic factor, VEGF, were confirmed in vitro using a siRNA-knockdown strategy in cultured mouse lung epithelial cells. Results Our results showed that IKK? deletion in the lung epithelium transiently decreased alveolar type I and type II cells and myofibroblasts and delayed alveolar formation. These effects were mediated through increased alveolar type II cell apoptosis and decreased epithelial VEGF expression. Conclusions These results suggest that epithelial NF-?B plays a critical role in early alveolar development possibly through regulation of VEGF.

Londhe Vedang A; Maisonet Tiffany M; Lopez Benjamin; Jeng Jade-Ming; Xiao Jing; Li Changgong; Minoo Parviz

2011-01-01

173

Hepatic activation of IKK/NF?B signaling induces liver fibrosis via macrophage-mediated chronic inflammation.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

UNLABELLED: Liver damage in humans is induced by various insults including alcohol abuse, hepatitis B/C virus infection, autoimmune or metabolic disorders and, when persistent, leads to development of liver fibrosis. Because the nuclear factor-?B (NF-?B) system is activated in response to several of these stresses, we hypothesized that NF-?B activation in hepatocytes may contribute to fibrosis development. To activate the NF-?B signaling pathway in a time- and cell-type-specific manner in the liver, we crossed transgenic mice carrying the tetracycline-responsive transactivator under the control of the liver activator protein promotor with transgenic mice carrying a constitutively active form of the Ikbkb gene (IKK2 protein [CAIKK2]). Double-transgenic mice displayed doxycycline-regulated CAIKK2 expression in hepatocytes. Removal of doxycycline at birth led to activation of NF-?B signaling, moderate liver damage, recruitment of inflammatory cells, hepatocyte proliferation, and ultimately to spontaneous liver fibrosis development. Microarray analysis revealed prominent up-regulation of chemokines and chemokine receptors and this induction was rapidly reversed after switching off the CAIKK2 expression. Turning off the transgene expression for 3 weeks reversed stellate cell activation but did not diminish liver fibrosis. The elimination of macrophages by clodronate-liposomes attenuated NF-?B-induced liver fibrosis in a liver-injury-independent manner. CONCLUSION: Our results revealed that hepatic activation of IKK/NF-?B is sufficient to induce liver fibrosis by way of macrophage-mediated chronic inflammation. Therefore, agents controlling the hepatic NF-?B system represent attractive therapeutic tools to prevent fibrosis development in multiple chronic liver diseases.

Sunami Y; Leithäuser F; Gul S; Fiedler K; Güldiken N; Espenlaub S; Holzmann KH; Hipp N; Sindrilaru A; Luedde T; Baumann B; Wissel S; Kreppel F; Schneider M; Scharffetter-Kochanek K; Kochanek S; Strnad P; Wirth T

2012-09-01

174

Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27 årige. En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  Forskning viser, at adopterede har en større risiko for psykisk sygdom, men er adoption også en risikofaktor for kriminalitet? Formålet er at udrede om variablen 'adopteret' er en selvstændig risikofaktor for domsafsigelser samt uddybe, om adopterede med psykisk sygdom også har større risiko for at blive kriminelle end ikke-adopterede. Metoden er et landsomfattende registerbaseret studie mellem 1994-2004. Kohorten er på 282.986 15-27 årige. 1,3 % er adopterede og stedbørn. Resultaterne viser, at 'adopteret' ikke er en risikofaktor for internationalt adopterede og dansk-fødte = 12 mdr., men dansk adopterede > 12 mdr. samt stedbørn har 3-4 gange højere risiko. Derimod er 'oprindelse' en risikofaktor for kriminalitet for internationalt adopterede og for indvandrere. Alder ved adoption, kontakt til psykiatrien og 'bor ikke hos forælder' er risiko for dom og recidiv. Drenge får i langt højere grad end piger en dom, men unge pigers risiko for psykiatrisk kontakt er større end drenges. Stedbørnene udgør en overset risikogruppe. Konklusionen er, at det ikke er adoption som sådan, som er en risikofaktor for dom, men det er konteksten og den måde, vi håndterer begrebet adoption på. En kønsspecifik omsorg for barnet, med nytænkning i forhold til bortadoption og institutionalisering, er vigtig, for at sikre såvel drenge som piger en ungdom fri for kriminalitet og psykiske sygdomme.

Laubjerg, Merete; Petersson, Birgit

175

Expression of COX-2, NF-?B-p65, NF-?B-p50 and IKK? in malignant and adjacent normal human colorectal tissue  

Science.gov (United States)

BACKGROUND: Cyclooxygenase-2 (COX-2) is selectively over-expressed in colorectal tumours. The mechanism of COX-2 induction in these tumours is not fully understood, although evidence suggests a possible link between nuclear factor (NF)-?B and COX-2. We hypothesised an association between COX-2 expression and NF-?B-p65, NF-?B-p50 and I?B-kinase-? (IKK?) in both epithelial and stromal cells in human colorectal cancer. Methods: Using immunohistochemistry, we measured COX-2, NF-?B-p65, NF-?B-p65 nuclear localisation sequence (NLS), NF-?B-p50, NF-?B-p50 NLS and IKK? protein expression in matched colorectal biopsy samples comprising both non-tumour and adjacent tumour tissue from 32 patients with colorectal cancer. Results: We have shown that stromal cells of malignant and surrounding normal colorectal tissue express COX-2. In all cell types of malignant tissue, and in vascular endothelial cells (VECs) of neighbouring normal tissue, COX-2 expression was strongly associated with NF-?B-p65 expression (Pearson's correlation, P=0.019 for macrophages, P=0.001 for VECs, P=0.002 for fibroblasts (malignant tissue), and P=0.011 for VECs (non-malignant tissue)) but not NF-?B-p50 or IKK?. Conclusions: These data suggest that in these cells COX-2 induction may be mediated through activation of the canonical NF-?B pathway. Finally, the lack of association between COX-2, NF-?B-p65 or IKK? in stromal cells with the clinical severity of colorectal cancer as determined by Duke's stage, suggests that COX-2, NF-?B-p65 and IKK? expression are possibly early post-initiation events, which could be involved in tumour progression.

Charalambous, M P; Lightfoot, T; Speirs, V; Horgan, K; Gooderham, N J

2009-01-01

176

MOBE: Final Report : Modelling and Optimization of biomass-based Energy production  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende rapport er en samlet dokumentation af arbejdet som er udført i PSOprojektet MOBE, “Modellering og optimering af biomassebaseret energiproduktion”. Målsætningen i projektet er at udvikle bedre reguleringsmetoder for kedler i de centrale kraftværker, således at værket som sådan opnår bedre reguleringsevne med hensyn til lastændringshastighed specielt i lavlastområdet omkring og under Bensonpunktet. Rapporten indledes med en beskrivelse af de udfordringer som kraftværkerne står overfor i det moderne elmarked hvor vindkraft udgør en væsentlig prioriteret produktion og dermed sammen med forbrugssvingninger bidrager til fastlæggelse af driften på de centrale blokke. Rapporten dokumenterer arbejdet udført for at udvikle en fælles simuleringsplatform for parterne i projektet og for fremtidigt modelarbejde. Resultatet af dette arbejde er en integration af DTU’s simuleringskode DNA med Matlab. Der foreslås desuden muligheder for andre værktøjer. Modelarbejdet i projektet har resulteret i indledende undersøgelser af tidskonstanter i fordamperrør, en analyse som viser at Ledinegg-instabilitet ikke opstår i moderne kedler selv ved lav last, udvikling af en valideret fordampermodel som kan kobles med værktøjer der anvendes ved udvikling af reguleringsstrategier samt en analyse af virkningsgrad af to forskellige konfigurationer af lavlastanlæg for Bensonkedler. Baseret på en valideret kraftværksmodel kunne reguleringsstrategier evalueres. Da begrænsninger i styresignaler og temperaturgradienter er dominerende, anbefales det at anvende en modelprædiktiv regulator. Det demonstreres, hvordan en sådan regulator kan håndtere store lastgradienter uden at overskride fastsatte begrænsninger. Ved at skifte mellem lineariserede modeller kan hele lastområdet dækkes. Projektet indikerer at Model Predictive Control kan forbedre regulering i lavlast markant. Dette bør i fremtidige projekter afklares ved reelle tests, i første omgang mod en simulator baseret på “first principles” og siden på et værk. Modelarbejdet i MOBE har lagt grunden for en model anvendelig model, men denne skal yderligere udvikles med henblik på bedre forståelse af fordamperprocessen og kobling til resten af kedlen, specielt mellemoverhedning. De udviklede modeller er baseret på flere simplificerende antagelser. Disse antagelser bør granskes nøjere i kommende arbejder hvor der bør fokuseres yderligere på reel drift af Bensonkedler med forskellige brændsler.

Trangbæk, K; Elmegaard, Brian

2008-01-01

177

Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Systematisk smertekartlegging er en forutsetning for å lindre pasientens smerte. Resultater av smertekartleggingen må dokumenteres i pasientens tiltaksplan og følges opp i form av en individuell tilrettelagt behandling.  Kunnskap om smerter, hvordan og hvorfor smerter bør kartlegges er viktig, men ikke tilstrekkelig for å optimalisere smertelindringen. For å få til endringer i praksis knyttet til smerter, er det behov for stabilitet i lederskap og en bevisstgjøring av personalets holdninger til eldre og smerter. Legen har en sentral rolle i å etterspørre resultater av kartlegging og bidra i en tverrfaglig vurdering for å lindre pasientens smerte. ESAS er et velegnet instrument for å kartellegge smerter hos eldre i sykehjem forutsatt at en benytter et kroppskart i tillegg. 

Siv Venke Gran; Bjørg Th. Landmark

2012-01-01

178

Tangible Interaction in Industrial Plants  

DEFF Research Database (Denmark)

Med denne afhandling besvarer jeg det overordnede forskningsspørgsmål som har været mit fokus igennem mine forskningsaktiviteter; Hvordan kan interaktionsdesignere designe brugerflader der inviterer til, og tillader interaktion, baseret på Skilled Practice - kropslige tillærte færdigheder - i industrielle sammenhænge. Min tese er at det hastige indtog af teknologiske løsninger i industrien er sket uden respekt for, og på bekostning af, de tillærte færdigheder operatører og teknikere anvender i deres daglige arbejde. Under overskriften Tangible Interaction - håndgribelig interaktion - har jeg besvaret spørgsmålet igennem arbejdet med tre delspørgsmål; Hvad kendetegner skills og hvad er deres natur, hvilke metoder kan understøtte design for skilled practice, samt, hvordan kan viden om skilled practice indlejres i designprocessen? Afhandlingen giver først et overblik over forskningsfeltet Tangible Interaction. Det er et nyt og også bredt felt, som generelt set forskes og udvikles på tre forskellige grundlag; et datacentret grundlag hvor feltet har sine rødder, et socialcentreret grundlag med rødder i social videnskab, samt et udtryks- og oplevelsesmæssigt grundlag med rødder i design. Jeg er tilgået feltet og forskningen fra et udtryks- og oplevelsesmæssig grundlag og har oplevet en konflikt i opfattelsen af de begreber og holdninger der kendetegner de forskellige grundlag. I afhandlingen konkluderer jeg at et projekt udviklet på basis af et grundlag, næppe kan beskrives og forstås fuldt ud hvis det alene betragtes og forsøges klassificeret fra et af de andre grundlag. At opleve skills - færdigheder - har enhver som har set en dygtig håndværker udføre sit fag; komplicerede handlinger får et strøg af ubesværet skønhed. At beskrive skills som at ‘være god til at gøre noget’ giver dog ikke fuld retfærdighed til fænomenet. Ejheller den betragtning at det blot er en automatisk gentagelse af bevægelser. Ved at trække på antropologi og filosofi, beskriver jeg skilled practice som en sammenflettet enhed af det perceptuelt engagerede menneske, dets materialer og omgivelser. I samme forbindelse gør jeg op med den Cartensiensiske opfattelse, at mennesket består af en styrende del, som kontrollerer en udøvende del, og sammenføjer hvad der aldrig har været adskilt; sindet og kroppen. Med dette svar på det første delspørgsmål fortsætter afhandlingen med besvarelsen af de resterende to spørgsmål, gennem en beskrivelse af metoder og indsigter jeg har udviklet igennem min forskning, i erkendelse af at kendte designmetoder ikke tilstrækkeligt har kunnet understøtte skilled practice. I afhandlingen beskriver jeg et tankesæt; ‘Wayfaring’ - fodrejse - som hjælper designeren med at fastholde fokus på den nære sammenhæng mellem mennesket, bevægelsen og omgivelserne. eg beskriver en række metoder der hver på deres måde kan hjælpe designeren med at identificere, fastholde og viderebringe de kvaliteter der kendetegner skills. I metoderne er indlejret grundlæggende viden om skills og jeg præsenterer metoder til at udforske såvel enkeltbevægelser som sammensatte bevægelser, samt metoder til at aflæse og beskrive bevægelseskvaliteter, og opleve og udtrykke bevægelseskvaliteter. Således kan jeg besvare det overordnede forskningsspørgsmål: Jeg stiller metoder med indlejret viden om skills til rådighed og jeg anbefaler at designeren igennem designprocessen bevæger sig mellem de forskellige metoder, for bedst at kunne fange og viderbringe netop de bevægelseskvaliteter der kendetegner pågældende skill. Jeg anbefaler at designeren engagerer sig kropsligt i opgaven og skaber et rigt kropsligt metafor til at beskrive de fundne kvaliteter. Et rigt metafor kan rumme oplevelsen af bevægelseskvaliteter bedre end en konkret beskrivelse, og fungere som et rigt referencepunkt i designprocessen.

Jensen, Mads Vedel

2008-01-01

179

Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? : Tesauri, klassifikationer og bibliotekets andre udyr ud i læringens lys!  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen udforsker e-materialernes læringspotentiale i krydsfeltet mellem bibliotek og universitet. Der skelnes i sektion 2 mellem universitetslæring (”niveau-1”) og bibliotekslæring (”niveau-2”), mens bibliotekernes engagement og muligheder i e-læring belyses nærmere i sektionerne 3 og 4. Med udgangspunkt i en krydsklassifikation af elektroniske materialetyper (bibliografier, opslagsværker, tidsskrift- og e-bogspakker) og bibliotekariske læringsfaciliteter (især tesauri og klassifikationssystemer) i sektion 5 undersøges i sektion 6 nærmere fordelingen af tesauri over de nævnte materialetyper. Sektion 7 beskriver en case af en ”oplæring” af en novice gennem et avanceret tesaurussystem. Sektion 8 ser på forekomsten af klassifikationssystemer i de enkelte typer af e-materialer. Der kan i undersøgelsen gennemgående konstateres en funktionelt begrundet fordeling af læringsværktøjer over e-materialer i overensstemmelse med deres anvendelsesområde og tekniske egenskaber.

Engerer, Volkmar

2012-01-01

180

Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med forvaltning af Nationalparken i Grønlands Hjemmestyre. De to rapporter udgør tilsammen en del af baggrunden for den fremtidige forvaltning af de biologiske værdier i Nationalparken i Nordog Østgrønland samt området omkring Ittoqqortoormiit nord for 70ºN. De forventede aktiviteter i området varierer fra kortvarige besøg af vandrende turister til storstilede og langvarige efterforsknings- og udvindingsaktiviteter i forbindelse med forekomsten af mineraler. Effekterne af forstyrrelser varierer fra kortvarig bortskræmning af individer (uden yderligere effekter) til længerevarende effekter med risiko for bestandsnedgange. Der foreslås 3 kategorier af områder i Nationalparken: Artsspecifi kke kerneområder ('hot-spots'), som ofte er af begrænset ('hot-spots'), som ofte er af begrænset udstrækning og i mange tilfælde med vagt defi nerede grænser (f.eks. forekomst-områder for moskusokser). Her anbefales specifi kke regler for adgang som gennemgås nedenfor - i øvrigt anses de gældende nationalpark- regler for at være tilstrækkelige. Biologiske interesseområder, som er større områder med særlig mange , som er større områder med særlig mange artsspecifi kke kerneområder eller særlige naturtyper. Det anbefales udover nationalparkreglerne og reglerne for artsspecifi kke kerneområder, at alle aktiviteter i disse områder skal vurderes konkret af myndighederne før der evt. gives tilladelse til at gennemføre dem. Nationalparken generelt omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke kerneområder og de biologiske interesseområder. Her vurderes den eksisterende regulering at være tilstrækkelig. Det skal bemærkes at der i disse områder, som overalt i Nationalparken, kan fremkomme ny viden, der kan give anledning til udpegning af nye artsspecifi kke kerneområder. Kort og tabeller er opdateret med viden der er fremkommet siden udarbejdelsen af den første rapport. Det er væsentligt at bemærke at der udenfor de biologiske interesseområder er vigtige biologiske områder, som ikke nødvendigvis er med på kort i denne rapport, samt at mange områder er så små at de ikke er synlige på print. På baggrund af de artsspecifi kke kerneområder og anden relevant viden foreslås 16 biologiske interesseområder, der inkluderer de vigtigste områder for beskyttelseskrævende arter (rødlistede arter, nationale ansvarsarter, endemiske arter, særligt sjældne arter) og naturtyper (fl oristiske provinser, ensvarme kilder, polynier). De biologiske interesseområder rummer ofte koncentrationer af kerneområder for fl ere arter og evt. andre biologiske interesser, og de vurderes at omfatte områdets samlede biodiversitet.

Aastrup, Peter; Boertmann, David

2009-01-01

 
 
 
 
181

Et nationalt studie af bankrøveri : -de psykologiske følgevirkninger og prædiktorer for PTSD  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund. Til trods for, at antallet af bankrøverier er stigende i det meste af den vestlige verden, er forskning i de psykologiske følgevirkninger af bankrøveri begrænset. Formålet med dette studie er at kortlægge prævalensen af akut stress forstyrrelse (ASD) og posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) efter bankrøveri og undersøgelse mulighederne for at forudsige PTSD med en lang række prædiktorer, som ikke tidligere er undersøgt i samme studie. Dette studie belyser, om bankrøveriofre adskiller sig fra andre traumepopulationer i forhold til den eksisterende forskning i prædiktorer og muligheder for tidlig præventiv behandling ved at bidrage med yderligere viden til tidlig identifikation af traumeofre i risiko for udviklingen af PTSD. En randomiseret kontrolgruppe inddrages for at undersøge repræsentativitet, forskelle i traumatiseringsgrad og prædiktorerne mellem de to grupper. Metode. National spørgeskemaundersøgelse af alle danske bankansatte udsat for røveri fra april 2010 til april 2011 (N = 622). 458 deltog i undersøgelsen (svarprocent = 73,6 %) ved første måletidspunkt (1 uge efter røveriet) og 378 (svarprocent = 82,5 %) deltog i undersøgelsen ved anden tidsmåling (6 mdr. efter røveriet). 573 ansatte fra 100 tilfældigt udvalgte filialer deltog i kontrolgruppeundersøgelsen, hvoraf 303 aldrig havde oplevet et røveri og samtidig havde angivet en stressende begivenhed. Resultater. Dette studie viser, at bankrøverier kan være traumatiserende for de ansatte. En uge efter røveriet led 11,1 % (n = 41) af ASD og seks måneder efter røveriet led 6,2 % (n = 23) af PTSD. Begge prævalenser var begrænset af kravet om undgåelsessymptomer (ASD uden undgåelse: 14 %, PTSD uden undgåelse: 17,8 %), men ASD diagnosen var især begrænset af kravet om dissociationssymptomer (ASD uden dissociation: 26,7 %). Hierarkisk regressionsanalyse viste, at 51 % af variansen i PTSD sværhedsgrad blev forklaret af peritraumatisk dissociation, ASD sværhedsgrad, emotionel coping og negative tanker om egen person og evner. ASD sværhedsgrad var den stærkeste prædiktorer for PTSD sværhedsgrad og forudsagde alene 41 % af variansen i PTSD sværhedsgrad. Konklusion. Bankrøveri er en traumatiserende begivenhed for de ansatte. Et mindretal udvikler ASD og PTSD, mens høje subkliniske prævalenser viser, at en stor andel udvikler svære symptomer på både ASD og PTSD, selvom de ikke opfylder kriterierne for fulde diagnoser. Særligt ASD sværhedsgrad og negative tanker om egen person og evner synes at kunne forudsige PTSD sværhedsgrad efter bankrøveri. Det anbefales derfor, at ”Acute Stress Disorder Scale” anvendes til at screene for PTSD efter bankrøveri. Fremtidig forskning anbefales at fokusere på udvikling af præventive kognitive kurser for de bankansatte, der kan give de ansatte kendskab til og redskaber til at ændre negative antagelser om egen person og egne evner – særligt i forhold til oplevelsen af et røveri.

Hansen, Maj; Elklit, Ask

2012-01-01

182

Humor og ironi i tværsproglige og tværkulturelle møder. Bona-fide, ikke-bona-fide og bona-fide-cum-humor i dansk og fransk  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen tager udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af hvordan danskere og franskmænd anvender og reagerer på humor og ironi i professionelle sammenhænge. Humor er i sig selv et mangefacetteret fænomen der er beskrevet i flere sproglige og ikke sproglige discipliner, men når humor studeres som et tværsprogligt og tværkulturelt fænomen, inddrages endnu flere aspekter der kalder på andre former for belysning. Humor betragtes her først som en ikke-bona-fide sproghandling der for at være vellykket via sin semantiske og pragmatiske dobbelt(tydig)hed skal tolkes som en bona-fide-cum-humor sproghandling. Danskeres udbredte anvendelse af humor og (selv)ironi, også i faglige sammenhænge, i modsætning til franskmænds præference for ordspil, forklares sprogligt via særegenheder i det danske overfor det franske sprog, og kulturantropologisk og sociologisk via forskelle i civilisationsprocesser og ledelsesstrukturer i de to kulturer. Artiklen er således et forsøg på at slå bro mellem komparativ sprogforskning og sammenlignende lande- og kulturstudier. 

Lita Lundquist

2010-01-01

183

Crystal structure and dehydration behavior of E6070, a novel IKK? protein kinase inhibitor for the treatment of rheumatoid arthritis.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

This study is focused on solving the crystal structure of E6070, a novel IKK? protein kinase inhibitor, and characterizing its solid state. E6070 exists as a stable crystalline trihydrate (hydrate I) that undergoes two dehydration events on heating. Neither crystal form nor water content changed under the relative humidity range from 11% to 93% at 25 °C. Crystal transformation to hydrate II occurred in the first dehydration process beginning at ~70 °C followed by loss of almost all remaining crystal lattice water as heating continues up to 160 °C. The observed weight loss of the first step was significantly higher than two equivalents of water. The X-ray powder diffraction proved that the anhydrate is an amorphous form that reversibly reforms the original trihydrate when exposed to atmospheric moisture. Hydrate II more readily forms hydrate I than from the anhydrate. The activation energy of the second step accompanied with amorphism was approximately 1.5 times greater than that of the first. In addition, a gradual decline of activation energy depending on the extent of dehydration was observed, implying reversible conversion in both steps. Therefore, the trihydrate was considered suitable for further development as its solid state is controllable during the manufacturing processes and the shelf life.

Kushida I

2013-09-01

184

Så vidt et rum : en undersøgelse af hvordan tekstil kan/skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen ‘Så vidt et rum’ undersøger hvordan tekstil kan eller skal formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum. Undersøgelserne tager afsæt i dét forhold, at absorption af lyd er et stigende behov i mange offentlige rum, men at lydabsorptionens arkitektoniske potentiale kun sporadisk er udforsket og udviklet. Tekstil har gode lydabsorberende egenskaber og desuden væsentlige arkitektoniske kvaliteter. Både tekstilets lydabsorberende egenskaber og arkitektoniske kvaliteter afgøres i høj grad af tekstilets rumlige formgivning og placering. Afhandlingen bygger derfor på den antagelse at der, med tekstil, kan dannes konstruktioner, der fungerer både lydabsorberende og arkitektonisk. Indenfor det arkitektoniske felt fokuseres der på fænomenet ‘rum’. Afhandlingens hovedspørgsmål ‘Hvordan kan/skal tekstil formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og danne rum?’ undersøges gennem tre delundersøgelser. Af hver delundersøgelse udledes en række retningslinier, hvis formål er at forsyne designere og arkitekter med tilstrækkelig viden til at etablere arkitektonisk lydabsorption med tekstil. Til hver delundersøgelse anvendes hver sin metode, som dog overordnet kædes sammen af en række fællestræk, bl.a. opstilling af ‘modstande’ og en generel kritisk tilgang til empirien. Første delundersøgelse undersøger tekstilets lydabsorberende egenskaber. Først undersøges det hvordan det, via sanseindtryk alene, er muligt at fi nde frem til et tekstil, der er lydabsorberende. Otte tekstiler udsættes for måling af tekstilets absorptionskoefficient og strømningsmodstand samt for direkte sansning. Det konkluderes, at tekstilets lufttæthed, stivhed og vægt er sigende for dets lydabsorberende egenskaber. Dernæst undersøges det, hvordan tekstil skal formgives og placeres rumligt for mest effektivt at absorbere lyd, først i et forsøgsrum med en lydtrykmåler og derefter i et rørapparat. Over 100 formgivninger og placeringer måles og sammenlignes. Det konkluderes, at primært tekstilets afstand til væggen, mængden af tekstil, dets grad af drapering og foldning, dets spredning i rummet og vinkel ifht. til lydbølgernes retning er afgørende for dets lydabsorberende virkning. Anden delundersøgelse undersøger hvordan dels lydabsorption og dels tekstil kan danne rum. Undersøgelserne af hvordan lydabsorption danner rum tager afsæt i teorier om lyd og lys og kobler disse til en teori for lydabsorptionens rumdannende egenskaber. Det konkluderes at lydabsorptionen kan danne et ‘halvt rum’. Tekstils rumdannende egenskaber undersøges ved at analysere et konkret eksempel på rumdannelse med tekstil med tre teorier om henholdsvist transparens, bevægelighed og porøsitet. Det konkluderes, at tekstil kan danne rum både via sin transparens, bevægelighed og porøsitet og desuden at den samme formgivning eller placering kan danne flere forskellige typer rum samtidigt. Tredje delundersøgelse undersøger hvordan tekstil kan formgives. Tre forskellige tekstiler udsættes for en række formgivningsteknikker og samtidige sansninger af deres materialeegenskaber, derefter registrering af de fremkomne former. Undersøgerens eget sanseapparat anvendes som måleapparat og sanse-og formregistreringerne indsættes på skalaer og sammenlignes. Det konkluderes, at tekstiler med relativt ekstreme materialeegenskaber danner relativt ekstreme former. Af de tre delundersøgelser udledes i alt 55 retningslinier og disse afprøves gennem formgivningen af tre lydabsorberende og rumdannende konstruktioner. Afprøvningen viser, at retningslinierne supplerer hinanden godt og derfor tilsammen kan danne afsæt for en formgivning af lydabsorberende og rumdannende konstruktioner, men at retningslinierne er af varierende anvendelighed. Afhandlingens resultat udgøres af 55 retningslinier om både lydabsorption, rumdannelse og formgivning og desuden af en eksempelsamling på tre tekstile konstruktioner. Afhandlingen konkluderer, at tekstil så vidt kan absorbere lyd og danne rum samtidigt. ‘

Bendixen, Cecilie

2013-01-01

185

Targeting the NF-?B and mTOR pathways with a quinoxaline urea analog that inhibits IKK? for pancreas cancer therapy.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

PURPOSE: The presence of TNF-? in approximately 50% of surgically resected tumors suggests that the canonical NF-?B and the mTOR pathways are activated. Inhibitor of I?B kinase ? (IKK?) acts as the signaling node that regulates transcription via the p-I?B?/NF-?B axis and regulates translation via the mTOR/p-S6K/p-eIF4EBP axis. A kinome screen identified a quinoxaline urea analog 13-197 as an IKK? inhibitor. We hypothesized that targeting the NF-?B and mTOR pathways with 13-197 will be effective in malignancies driven by these pathways. EXPERIMENTAL DESIGN: Retrospective clinical and preclinical studies in pancreas cancers have implicated NF-?B. We examined the effects of 13-197 on the downstream targets of the NF-?B and mTOR pathways in pancreatic cancer cells, pharmacokinetics, toxicity and tumor growth, and metastases in vivo. RESULTS: 13-197 inhibited the kinase activity of IKK? in vitro and TNF-?-mediated NF-?B transcription in cells with low-?mol/L potency. 13-197 inhibited the phosphorylation of I?B?, S6K, and eIF4EBP, induced G1 arrest, and downregulated the expression of antiapoptotic proteins in pancreatic cancer cells. Prolonged administration of 13-197 did not induce granulocytosis and protected mice from lipopolysaccharide (LPS)-induced death. Results also show that 13-197 is orally available with extensive distribution to peripheral tissues and inhibited tumor growth and metastasis in an orthotopic pancreatic cancer model without any detectable toxicity. CONCLUSION: These results suggest that 13-197 targets IKK? and thereby inhibits mTOR and NF-?B pathways. Oral availability along with in vivo efficacy without obvious toxicities makes this quinoxaline urea chemotype a viable cancer therapeutic.

Radhakrishnan P; Bryant VC; Blowers EC; Rajule RN; Gautam N; Anwar MM; Mohr AM; Grandgenett PM; Bunt SK; Arnst JL; Lele SM; Alnouti Y; Hollingsworth MA; Natarajan A

2013-04-01

186

Modulation of gastric mucosal inflammatory responses to Helicobacter pylori by ghrelin: Role of cNOS-dependent IKK-? S-nitrosylation in the regulation of COX-2 activation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Disturbances in nitric oxide synthase (NOS) and cyclooxygenase (COX) isozyme systems, manifested by the excessive NO and prostaglandin (PGE2) generation, are well-recognized features of gastric mucosal inflammatory responses to H. pylori infection. In this study, we report that H. pylori LPS-induced enhancement in gastric mucosal inducible (i) iNOS expression and COX-2 activation was accompanied by the impairment in constitutive (c) cNOS phosphorylation, up-regulation in the inhibitory ?B kinase-? (IKK?) activation and the increase in the transcriptional factor, NF-?B, nuclear translocation. Further, we show that abrogation of cNOS control over NF-?B activation has lead to induction of iNOS expression and COX-2 activation through S-nitrosylation. Moreover, we demonstrate that the modulatory effect of peptide hormone, ghrelin, on the LPS-induced changes was reflected in the increase in Src/Akt-dependent cNOS activation through phosphorylation and the suppression of IKK-? activity through cNOS-mediated IKK-? protein S-nitrosylation. As a result, ghrelin exerted the inhibitory effect on NF-?B nuclear translocation, thus causing the repression of iNOS gene induction and the inhibition in COX-2 activation through iNOS-dependent S-nitrosylation. Our findings point to cNOS activation as a pivotal element in the signaling cascade by which ghrelin exerts modulatory control over proinflammatory events triggered in gastric mucosa by H. pylori infection.

Bronislaw L. Slomiany; Amalia Slomiany

2012-01-01

187

"Heller ikke i dette skrift er det uutsigelige sagt". Det nordiska neoavantgardets estetik - exemplen Fahlström, Hodell & Højholt  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Det nordiska neoavantgardet har hittills i liten grad varit föremål för utforskning i sin helhet. Forskningsuppgiften som sådan innebär i sig en empirisk utmaning, eftersom förbindelserna mellan länderna oftabara nämns i förbigående i större historieskrivningar, och man måste söka i ett stort och utspritt textbestånd bestående av minnesskildringar, tidskrifts- och tidningsartiklar etc. Jag inleder med en kort diskussion av det nordiska utbytet under 60-talet, följt av nedslag hos de tre svenska och danska avantgardisterna och författarna Öyvind Fahlströms, Åke Hodells och Per Højholts, vars text-ljudkompositioner finns utgivna på cd-skivor. Mitt syfte är att demonstrera (neo-)avantgardets gränsöverskridande karaktär i tre olika men inbördes relaterade avseenden: att 60-talet präglades av en bred nordisk interaktion; att skrifter, manifest och andra texter av de tre författarna ger uttryck för en tvärestetisk poetologi; att avantgardet lägger tonvikten på den processuella skapelseprocessen.Det jag har valt att fokusera på är alltså den poetologi som ligger till grund för genreöverskridande konst som t.ex. text-ljudkompositioner. Resultaten kan ofta rubriceras som både poesi, happening, teater ochperformance, och är i hög grad ett resultat av 60-talets medieutveckling med lätthanterliga bandspelare, transistorradio, TV m.m. Även om konstverken i sig kanske inte alltid är lika intressanta ut estetisk synpunkt, fördjupar en analys av den bakomliggande idévärlden förståelsen för det nordiska neoavantgardets betydelse och den kreativitet som präglade 60-talet.

Per Bäckström

2005-01-01

188

Fighting Brick with Brick: Chikazumi J?kan and Buddhism’s Response to Christian Space in Imperial Japan  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available In 1915, with the support of J?do Shinsh? (True Pure Land) Buddhism’s Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi J?kan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Ky?d? Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (1872–1938), rather than a traditional Japanese shrine or temple carpenter, to design it. The new building, in tandem with the adjacent Ky?d? Gakusha (Salvation Dormitory) that Chikazumi established in 1902, spoke to, and significantly impacted, the socio-moral, intellectual, and religious life of hundreds of young Tokyoites. These two buildings represented a response to Protestant Christianity’s popularity and relevance like no other in imperial Japan. In order to achieve the religious evangelism and suprasectarian reform that he envisioned for Buddhism, Chikazumi proved willing to apply observations made in the West and appropriate practical Western Christian architectural features. Through an analysis of drawings, photographs, periodicals, institutional records, and other sources, this article tells the story of the rare fusion of opposites as Chikazumi equipped Buddhism to compete with Protestantism for the attention and devotion of the educated elite.

Garrett Washington

2013-01-01

189

Lighting can be more efficient, nicer and better. Waiting for a breakthrough; Verlichting kan zuiniger, mooier en beter. Nog even wachten op de grote doorbraak  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Lighting in many utility buildings can become significantly more energy efficient with T5 fittings. In the near future led lighting in suitable fittings can surpass the light quality and energy efficiency of the T5. There are many gains to be made in public lighting with smart control based on weather and traffic. In time, Oled is promising very interesting new flat light sources. [Dutch] De verlichting in veel utiliteitsgebouwen kan aanmerkelijk energiezuiniger met TS-armaturen. In de nabije toekomst kan ledlicht in geschikte armaturen de lichtkwaliteit en energiezuinigheid van T5 overtreffen. In de openbare verlichting valt nog veel te winnen met slim regelen op basis van weer en verkeer. Op termijn belooft Oled heel interessante nieuwe platvlaklichtbronnen.

Vollebregt, R.

2012-02-15

190

Cooling of computer rooms, a chance for savings. Energy conservation in the ICT-sector; Computerruimten koelen, een kans voor besparing. Energiebesparing in de ICT-sector  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

An overview is given of the demand for electricity in the information and (tele)communication sector in the Netherlands and how electricity can be saved in a simple way and by means of proven technology. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de vraag naar elektriciteit in de ICT-sector in Nederland en hoeveel elektriciteit op een eenvoudige wijze en met bewezen technieken kan worden bespaard.

Sijpheer, N.C. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

2004-08-01

191

Draft Genome Sequence of a Thermophilic Member of the Bacillaceae, Anoxybacillus flavithermus Strain Kn10, Isolated from the Kan-nawa Hot Spring in Japan.  

Science.gov (United States)

Here, we report the draft genome sequence of the Anoxybacillus flavithermus Kn10 strain (NBRC 109594), isolated from a water drain of the Kan-nawa Hot Spring in Japan. The draft genome sequence is composed of 90 contigs for 2,772,624 bp with 41.6% G+C content and contains 2,883 protein-coding genes and 80 tRNA genes. PMID:23723406

Matsutani, Minenosuke; Shirakihara, Yasuo; Imada, Katsumi; Yakushi, Toshiharu; Matsushita, Kazunobu

2013-05-30

192

Draft Genome Sequence of a Thermophilic Member of the Bacillaceae, Anoxybacillus flavithermus Strain Kn10, Isolated from the Kan-nawa Hot Spring in Japan.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Here, we report the draft genome sequence of the Anoxybacillus flavithermus Kn10 strain (NBRC 109594), isolated from a water drain of the Kan-nawa Hot Spring in Japan. The draft genome sequence is composed of 90 contigs for 2,772,624 bp with 41.6% G+C content and contains 2,883 protein-coding genes and 80 tRNA genes.

Matsutani M; Shirakihara Y; Imada K; Yakushi T; Matsushita K

2013-01-01

193

De fattige stemmer ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

I ghettoer med mange nydanskere, lavt uddannede og marginaliserede er stemmeprocenten overraskende lav, mens beboerne i villakvarterene langt oftere bruger deres stemmeret. Tendensen er en ond spiral, da børn i høj grad overtager forældrenes stemmevaner.

Hansen, Kasper MØller; Bhatti, Yosef

2010-01-01

194

Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir ‘mitologie’? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The development of the human consciousness: Can a ‘postmodern church’ accommodate ‘mythology’? Ken Wilber’s contribution to pastoral carePostmodern theologians like Hal Taussig are not very optimistic about the future of Christianity. To them, the theistic (mythological) understanding of God is of little use in the postmodern world of the 21st century. Taussig prefers the grassroots Christianity, which has room for persons of all sexual orientations, and advocates ecological sensitivity. The question is: What do the followers of this spirituality teach their children about God? The solution is what Wilber calls ‘the conveyer belt’ and God’s ‘Kosmic address’. Everyone starts at square one, ‘traditional’ and grassroots Christians alike, and move along this conveyer belt. Along the way, there are seven stages and three perspectives, i.e. the first, second and third-person perspective, through which human consciousness could evolve. That means that any given person could have one of 21 different possible understandings and experiences of God. A questionnaire could assist pastors to determine at which stage or level of evolution an individual is, as well as the ‘Kosmic address’ that God has for that individual. Through spiritual exercises, pastors could then support the individual’s further growth towards mature human consciousness.How to cite this article: Ferreira, I.W., 2009, ‘Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir "mitologie"? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 66(1), Art. #181, 7 pages. DOI: 10.4102/hts.v66i1.181

Ignatius (Naas) W. Ferreira

2010-01-01

195

Sociale medier i en militær kontekst : Hvordan kan det være at det amerikanske forsvar anvender Web 2.0 og sociale medier i vid udstrækning, medens det danske forsvar næsten ikke anvender disse teknologier? Hvilke mekanismer ligger der bag de sociale medier?  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper describes how social networks are constructed theoretically. The mechanisms involved are system theory and network theory. Network theory is used to describe the dynamics of social networks. It also describes some of the features of Facebook (community), Twitter (small messages), Youtube (video service) and Flickr (sharing pictures). The paper describes how the U.S. Defense is using these medias, and how the Danish defense is almost absent on the same medias. The conclusion of this thesis, is that the one major reason for the U.S. government presence on social media, is caused by memorandum by President Barack Obama. But the difference is also caused by differences in the perception of social media, by the management of the defense in the USA and in Denmark, where the American Joint chief of Staff is very keen on using the social media. The former Danish chief of defense was very reluctant about using the social media. This paper does not tell which approach is right or wrong, but tries to shed some light on the differences.

Jensen, Oluf Timo Dybdal

2010-01-01

196

Velfærd hos mink - små forandringer gavner  

DEFF Research Database (Denmark)

En række mindre tiltag, som hver for sig var påvist at gavne velfærden, blev gennemført på den ene halvdel af en privat farm for at undersøge om tiltagene kunne anvendes i praksis, uden at skade produktiviteten og med god effekt på velfærden. Den anden halvdel af farmen fungerede som kontrol og blev drevet mere konventionelt. De gennemførte tiltag var: selektion for tillidsfulde dyr, ekstra vinterfodring, udsætning af parrede tæver i hvert andet bur, senere fravænning og senere udsætning af hvalpe i hanhun par, samt indretning af bure med hylder og løse beskæftigelsesobjekter. Resultaterne viste, at reproduktion og skindparametre i hvert fald ikke blev forringet af de gennemførte tiltag, og at velfærden blev forbedret. Velfærdsvurderingen var baseret på dyrenes adfærd, temperament, og pelsgnav. Velfærdsforbedringen var betydelig, og meget større end det ses i forsøg med mere radikale forandringer så som adgang til svømmevand, gruppeindhusning, og øget burstørrelse. Disse større forandringer kan oven i købet skade velfærden. På den baggrund anbefales det at velfærdsforbedringer for mink tager udgangspunkt i det eksisterende og i sig selv udmærkede bursystem, og at forandringer kun gennemføres i det omfang, at minkene målbart viser sig at have gavn af det. De her afprøvede tiltag var gennemførlige og gavnlige.Jeppesen, L.L. 2006. Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning Velfærd hos mink - små forandringer gavner. Faglig Årsberetning 2005, 17-24, Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter, Holstebro, Danmark.

Jeppesen, Leif Lau

2006-01-01

197

Hvem kan udkantskommuner tiltrække?  

DEFF Research Database (Denmark)

In the last decades the migration from the centre of Copenhagen to peripheral areas increased significantly. Many municipalities would like to gain from this development. Often they try to attract families. This article focuses on another group, the midlife group, which on average moves further away and possibly starts a business. We suggest some ideas, how municipalities can support this development.

Herslund, Lise Byskov; Fertner, Christian

2011-01-01

198

Behandlingsresistent depression kan behandles  

DEFF Research Database (Denmark)

Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment resistance and side effects.

Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen

2011-01-01

199

Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet – bakgrunn, hovedresultater og erfaringer  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I en multietnisk bydel i Oslo med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status ble en teoribasert befolkningsrettet intervensjon for å fremme fysisk aktivitet utviklet og evaluert. Alle i alderen 31-67 år i intervensjonsbydelen og et aldersmatchet utvalg i kontrollbydelen ble invitert til en helseundersøkelse i 2000, og 2950 (48%) møtte. Store etniske forskjeller i diabetesforekomst ble funnet. I aldersgruppen 30-59 år var forekomsten hos sør-asiatiske kvinner 27,5% (95% KI 18,1-36,9) og hos menn 14,3% (8,0-20,7), mot 2,9% (1,9-3,9) hos norske kvinner og 5,9% (4,2-7,5) hos menn. De etniske forskjellene var signifikante etter justering for alder, midje/hofteratio, fysisk aktivitet og utdanning. Etter ytterligere justering for kroppshøyde var OR for kvinner (også justert for paritet) 6,0 (2,3-15,4) og for menn 1,9 (0,9-4,0). En sterk invers assosiasjon mellom diabetes og utdanning og inntekt ble funnet hos de vestlige. Hos innvandrere ga økt inntekt økt risiko for diabetes. Etter intervensjonen møtte 67% til oppfølgingsundersøkelsen i 2003. Endringer i fysisk aktivitet, dagligrøyking og biologiske variabler ble beregnet hos dem som møtte begge ganger. Netto økning i fysisk aktivitet (forskjell i endring fra 2000-2003 mellom bydelene) var 9,5% (p=0,008). Andel inaktive ble redusert med 22%. Andelen som gikk opp i vekt, ble redusert med 50% i forhold til kontrollbydelen (p<0,001). Gunstige effekter ble funnet for kolesterol/HDL-kolesterol ratio, triglyserider og glukose, systolisk blodtrykk og andel dagligrøykere. Resultatene for vekt, lipider og glukose var sammenlignbare for deltakere med høy og lav utdanning, og vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Teoribaserte intervensjoner for å endre atferd og biologiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes i lokalsamfunn med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status, bør inngå i en nasjonal strategi for å redusere sosiale helseforskjeller

Anne Karen Jenum; Catherine Lorentzen; Sidsel Graff-Iversen; Sigmund Andersen; Ann Kristin Ødegaard; Ingar Holme; Kåre Birkeland; Yngvar Ommundsen

2009-01-01

200

Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet – bakgrunn, hovedresultater og erfaringer  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I en multietnisk bydel i Oslo med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status ble en teoribasert befolkningsrettet intervensjon for å fremme fysisk aktivitet utviklet og evaluert. Alle i alderen 31-67 år i intervensjonsbydelen og et aldersmatchet utvalg i kontrollbydelen ble invitert til en helseundersøkelse i 2000, og 2950 (48%) møtte. Store etniske forskjeller i diabetesforekomst ble funnet. I aldersgruppen 30-59 år var forekomsten hos sør-asiatiske kvinner 27,5% (95% KI 18,1-36,9) og hos menn 14,3% (8,0-20,7), mot 2,9% (1,9-3,9) hos norske kvinner og 5,9% (4,2-7,5) hos menn. De etniske forskjellene var signifikante etter justering for alder, midje/hofteratio, fysisk aktivitet og utdanning. Etter ytterligere justering for kroppshøyde var OR for kvinner (også justert for paritet) 6,0 (2,3-15,4) og for menn 1,9 (0,9-4,0). En sterk invers assosiasjon mellom diabetes og utdanning og inntekt ble funnet hos de vestlige. Hos innvandrere ga økt inntekt økt risiko for diabetes. Etter intervensjonen møtte 67% til oppfølgingsundersøkelsen i 2003. Endringer i fysisk aktivitet, dagligrøyking og biologiske variabler ble beregnet hos dem som møtte begge ganger. Netto økning i fysisk aktivitet (forskjell i endring fra 2000-2003 mellom bydelene) var 9,5% (p=0,008). Andel inaktive ble redusert med 22%. Andelen som gikk opp i vekt, ble redusert med 50% i forhold til kontrollbydelen (p<0,001). Gunstige effekter ble funnet for kolesterol/HDL-kolesterol ratio, triglyserider og glukose, systolisk blodtrykk og andel dagligrøykere. Resultatene for vekt, lipider og glukose var sammenlignbare for deltakere med høy og lav utdanning, og vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Teoribaserte intervensjoner for å endre atferd og biologiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes i lokalsamfunn med høy dødelighet og lav sosioøkonomisk status, bør inngå i en nasjonal strategi for å redusere sosiale helseforskjeller.

Anne Karen Jenum; Catherine Lorentzen; Sidsel Graff-Iversen; Sigmund Andersen; Ann Kristin Ødegaard; Ingar Holme; Kåre Birkeland; Yngvar Ommundsen

2007-01-01

 
 
 
 
201

Jeg vil lave noget, hvor jeg kan finde en livsglæde og føle, at jeg gør en forskel : Mænds motivationer for at vælge omsorgsarbejde  

DEFF Research Database (Denmark)

Temaet for denne artikel er mænds bevæggrunde for at søge beskæftigelse i kvindedominerede omsorgsfag. Med afsæt i empiriske interviewdata illustrerer og dokumenterer artiklen, at et bevidst fravalg af traditionelle mandearbejdspladser samtidig med et ønske om at ’gøre en forskel’ og være i stand til at balancere familie- og arbejdsliv motiverer mænd til at vælge kønsutraditionelle karriereveje. Dette valg er dog ikke omkostningsfrit, idet mændenes kønsidentitet bringes i spil, og de afkræves forklaringer, som legitimerer denne atypiske adfærd, såfremt de vil undgå at ’tabe’ maskulinitet og stadig opfattes som ’rigtige mænd’.

Warming, Kenn

2011-01-01

202

Summariske Resultater af Undersøgelse af 'Hvilke Faktorer og Forhold som kan have en Væsentlig Indvirkning på Mindre og Mellemstore Virksomheders Lagerstyring' : Dansk  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi ved fra vore kontakter til erhvervslivet, at mange virksomheder vedvarende har en opfattelse af, at de burde kunne klare sig med meget mindre lagerniveauer end de rent faktisk gør. Og de spørger ofte os - hvorfor er det mon sådan? Skønt de fleste virksomheder anser sig for unikke, er de også godt klar over, at de problemer de typisk står overfor, ofte er af en mere generisk natur og dermed fælles for grupper af virksomheder eller brancher. Derfor spørger de ligeledes ofte til eksistensen af nyere danske undersøgelser mht. dette og hint om ikke andet, så på det mere overordnede niveau. Det var derfor en kærkommen problemstilling, som BDO-Scanrevision kom op med på et møde i 2005/06, netop angående lager og lagerstørrelsen. Målet for os er i denne forbindelse, - ud over at producere dette kortfattede notat om resultaterne - også efterfølgende at kunne bruge dette empiriske materiale (evt. sløret) til at støtte og motivere efterfølgende forskningsprojekter, hvor målet da primært vil være det internationale akademiske fællesskab. I dette notat er der derfor ikke gjort større teoretiske udredninger eller sammenligninger. Formålet har udelukkende være, at rapportere kortfattet i overensstemmelse med aftalen med BDO-Scanrevision.

Nielsen, Steen; Nielsen, Erland Hejn

2007-01-01

203

Inhibition of the NEMO/IKK? association complex formation, a novel mechanism associated with the NF-?B activation suppression by Withania somnifera’s key metabolite withaferin A  

Science.gov (United States)

Background Nuclear Factor kappa B (NF-?B) is a transcription factor involved in the regulation of cell signaling responses and is a key regulator of cellular processes involved in the immune response, differentiation, cell proliferation, and apoptosis. The constitutive activation of NF-?B contributes to multiple cellular outcomes and pathophysiological conditions such as rheumatoid arthritis, asthma, inflammatory bowel disease, AIDS and cancer. Thus there lies a huge therapeutic potential beneath inhibition of NF-?B signalling pathway for reducing these chronic ailments. Withania somnifera, a reputed herb in ayurvedic medicine, comprises a large number of steroidal lactones known as withanolides which show plethora of pharmacological activities like anti- inflammatory, antitumor, antibacterial, antioxidant, anticonvulsive, and immunosuppressive. Though a few studies have been reported depicting the effect of WA (withaferin A) on suppression of NF-?B activation, the mechanism behind this is still eluding the researchers. The study conducted here is an attempt to explore NF-?B signalling pathway modulating capability of Withania somnifera’s major constituent WA and to elucidate its possible mode of action using molecular docking and molecular dynamics simulations studies. Results Formation of active IKK (I?B kinase) complex comprising NEMO (NF-?B Essential Modulator) and IKK? subunits is one of the essential steps for NF-?B signalling pathway, non-assembly of which can lead to prevention of the above mentioned vulnerable disorders. As observed from our semi-flexible docking analysis, WA forms strong intermolecular interactions with the NEMO chains thus building steric as well as thermodynamic barriers to the incoming IKK? subunits, which in turn pave way to naive complex formation capability of NEMO with IKK?. Docking of WA into active NEMO/IKK? complex using flexible docking in which key residues of the complex were kept flexible also suggest the disruption of the active complex. Thus the molecular docking analysis of WA into NEMO and active NEMO/IKK? complex conducted in this study provides significant evidence in support of the proposed mechanism of NF-?B activation suppression by inhibition or disruption of active NEMO/IKK? complex formation being accounted by non-assembly of the catalytically active NEMO/IKK? complex. Results from the molecular dynamics simulations in water show that the trajectories of the native protein and the protein complexed with WA are stable over a considerably long time period of 2.6 ns. Conclusions NF-?B is one of the most attractive topics in current biological, biochemical, and pharmacological research, and in the recent years the number of studies focusing on its inhibition/regulation has increased manifolds. Small ligands (both natural and synthetic) are gaining particular attention in this context. Our computational analysis provided a rationalization of the ability of naturally occurring withaferin A to alter the NF-?B signalling pathway along with its proposed mode of inhibition of the pathway. The absence of active IKK multisubunit complex would prevent degradation of I?B proteins, as the I?B proteins would not get phosphorylated by IKK. This would ultimately lead to non-release of NF-?B and its further translocation to the nucleus thus arresting its nefarious acts. Conclusively our results strongly suggest that withaferin A is a potent anticancer agent as ascertained by its potent NF-?B modulating capability. Moreover the present MD simulations made clear the dynamic structural stability of NEMO/IKK? in complex with the drug WA, together with the inhibitory mechanism.

2010-01-01

204

Inhibition of the NEMO/IKK? association complex formation, a novel mechanism associated with the NF-?B activation suppression by Withania somnifera’s key metabolite withaferin A  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background Nuclear Factor kappa B (NF-?B) is a transcription factor involved in the regulation of cell signaling responses and is a key regulator of cellular processes involved in the immune response, differentiation, cell proliferation, and apoptosis. The constitutive activation of NF-?B contributes to multiple cellular outcomes and pathophysiological conditions such as rheumatoid arthritis, asthma, inflammatory bowel disease, AIDS and cancer. Thus there lies a huge therapeutic potential beneath inhibition of NF-?B signalling pathway for reducing these chronic ailments. Withania somnifera, a reputed herb in ayurvedic medicine, comprises a large number of steroidal lactones known as withanolides which show plethora of pharmacological activities like anti- inflammatory, antitumor, antibacterial, antioxidant, anticonvulsive, and immunosuppressive. Though a few studies have been reported depicting the effect of WA (withaferin A) on suppression of NF-?B activation, the mechanism behind this is still eluding the researchers. The study conducted here is an attempt to explore NF-?B signalling pathway modulating capability of Withania somnifera’s major constituent WA and to elucidate its possible mode of action using molecular docking and molecular dynamics simulations studies. Results Formation of active IKK (I?B kinase) complex comprising NEMO (NF-?B Essential Modulator) and IKK? subunits is one of the essential steps for NF-?B signalling pathway, non-assembly of which can lead to prevention of the above mentioned vulnerable disorders. As observed from our semi-flexible docking analysis, WA forms strong intermolecular interactions with the NEMO chains thus building steric as well as thermodynamic barriers to the incoming IKK? subunits, which in turn pave way to naive complex formation capability of NEMO with IKK?. Docking of WA into active NEMO/IKK? complex using flexible docking in which key residues of the complex were kept flexible also suggest the disruption of the active complex. Thus the molecular docking analysis of WA into NEMO and active NEMO/IKK? complex conducted in this study provides significant evidence in support of the proposed mechanism of NF-?B activation suppression by inhibition or disruption of active NEMO/IKK? complex formation being accounted by non-assembly of the catalytically active NEMO/IKK? complex. Results from the molecular dynamics simulations in water show that the trajectories of the native protein and the protein complexed with WA are stable over a considerably long time period of 2.6 ns. Conclusions NF-?B is one of the most attractive topics in current biological, biochemical, and pharmacological research, and in the recent years the number of studies focusing on its inhibition/regulation has increased manifolds. Small ligands (both natural and synthetic) are gaining particular attention in this context. Our computational analysis provided a rationalization of the ability of naturally occurring withaferin A to alter the NF-?B signalling pathway along with its proposed mode of inhibition of the pathway. The absence of active IKK multisubunit complex would prevent degradation of I?B proteins, as the I?B proteins would not get phosphorylated by IKK. This would ultimately lead to non-release of NF-?B and its further translocation to the nucleus thus arresting its nefarious acts. Conclusively our results strongly suggest that withaferin A is a potent anticancer agent as ascertained by its potent NF-?B modulating capability. Moreover the present MD simulations made clear the dynamic structural stability of NEMO/IKK? in complex with the drug WA, together with the inhibitory mechanism.

Grover Abhinav; Shandilya Ashutosh; Punetha Ankita; Bisaria Virendra S; Sundar Durai

2010-01-01

205

Effects of Hochu-ekki-to, Yoku-kan-san and Saiko-ka-ryukotsu-borei-to on behavioral despair and acetic acid-induced writhing in mice.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Effects of the Kampo (Chinese herbal) medicines Hochu-ekki-to Yoku-kan-san and Saiko-ka-ryukotsu-borei-to, on behavioral despair and acetic acid-induced writhing were studied in mice. The Kampo medicines were administered for 14 consecutive days in the drinking water. In a behavioral despair study, mice were placed in a water tank containing a water wheel from which there was no escape for 15 min and the number of wheel rotations was counted as escape attempts. In accord with previous studies, imipramine (10 mg/kg i.p.) given daily for 3 days 10 min before testing markedly increased the number of wheel rotations. Hochu-ekki-to (60, 150 and 300 mg/kg/day) similarly increased the number of wheel rotations but the effect was not dose-dependent. Yoku-kan-san markedly increased the number of wheel rotations at lower doses (60 and 150 mg/kg/day), but decreased the number at the highest dose (300 mg/kg/day). Saiko-ka-ryukotsu-borei-to also increased the number of wheel rotations at the lowest does (60 mg/kg/day) but decreased the number at higher doses (150 and 300 mg/kg/day). In an antinociception study, all these Kampo medicines reduced the number of acetic acid-induced writhings, although the effect of Saiko-ka-ryukotsu-borei-to were not dose-dependent. These results suggests that these Kampo medicines may have antidepressive and antinociceptive properties.

Koshikawa N; Imai T; Takahashi I; Yamauchi M; Sawada S; Kansaku A

1998-01-01

206

Caffeic acid regulates LPS-induced NF-?B activation through NIK/IKK and c-Src/ERK signaling pathways in endothelial cells.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

The redox sensitive, proinflammatory nuclear transcription factor NF-?B plays a key role in inflammation. In a redox state disrupted by oxidative stress, pro-inflammatory genes are upregulated by the activation of NF-?B via diverse kinases. Thus, the search and characterization of new substances that modulate NF-?B are topics of considerable research interest. Caffeic acid is a component of garlic, some fruits, and coffee, and is widely used as a phenolic agent in beverages. In the present study, caffeic acid was examined with respect to the modulation of inflammatory NF-?B activation via the redox-related c-Src/ERK and NIK/IKK pathways via the reduction of oxidative stress. YPEN-1 cells (an endothelial cell line) were used to explore the molecular mechanism underlying the anti-inflammatory effect of caffeic acid by examining its modulation of NF-?B signaling pathway by LPS. Our results show that LPS-induced oxidative stress-related NF-?B activation upregulated pro-inflammatory COX-2, NF-?B targeting gene which were all inhibited effectively by caffeic acid. Our study shows that caffeic acid inhibits the activation of NF-?B via the c-Src/ERK and NIK/IKK signal transduction pathways. Our results indicate that antioxidative effect of caffeic acid and its restoration of redox balance are responsible for its anti-inflammatory action. Thus, the study provides new information regarding the anti-inflammatory properties of caffeic acid and the roles in the regulation of LPS-induced oxidative stress induces alterations in signal transduction pathways.

Kim SR; Jung YR; Kim DH; An HJ; Kim MK; Kim ND; Chung HY

2013-07-01

207

SUMOylated CPAP is required for IKK-mediated NF-?B activation and enhances HBx-induced NF-?B signaling in HCC.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

BACKGROUND & AIMS: Constitutive activation of NF-?B is an important event involved in chronic inflammation in hepatocellular carcinoma (HCC). CPAP, which plays important roles in centrosomal functions, was previously identified as the transcriptional co-activator of NF-?B. However, the molecular mechanism is unclear. The goal of this study was to investigate the role of CPAP in activating the NF-?B pathway in HCC. METHODS: SK-Hep1, HuH7, HepG2, HepG2X, Hep3B, and Hep3BX cells with CPAP overexpression or CPAP siRNA were used to evaluate activation of NF-?B under TNF-? stimulation by reporter assay, RT-PCR, Q-PCR, and Western blot analysis. In vivo SUMO modification of CPAP was demonstrated by an in situ PLA assay. Human HCC tissues were used to perform Q-PCR, Western blot, and IHC. RESULTS: CPAP siRNA abolished the interaction between IKK? and NF-?B, whereas overexpression of CPAP enhanced this interaction and finally led to augmented NF-?B activation by increasing the phosphorylation of NF-?B. CPAP could enter nuclei by associating with NF-?B. Furthermore, CPAP was SUMO-1 modified upon TNF-? stimulus, and this is essential for its NF-?B co-activator activity. SUMO-1-deficient CPAP mutant lost its NF-?B co-activator activity and failed to enter nuclei. Importantly, SUMOylated CPAP could synergistically increase the HBx-induced NF-?B activity. CONCLUSIONS: CPAP is essential for the recruitment of the IKK complex to inactivated NF-?B upon TNF-? treatment. Expression of CPAP was positively correlated with a poor prognosis in HBV-HCC. CPAP has the potential to serve as a therapeutic target for inflammation and inflammation-related diseases.

Yang ST; Yen CJ; Lai CH; Lin YJ; Chang KC; Lee JC; Liu YW; Chang-Liao PY; Hsu LS; Chang WC; Hung WC; Tang TK; Liu YW; Hung LY

2013-06-01

208

Towards the Small and the Beautiful: A Small Dibromotyrosine Derivative from Pseudoceratina sp. Sponge Exhibits Potent Apoptotic Effect through Targeting IKK/NF?B Signaling Pathway  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available A dibromotyrosine derivative, (1?R,5?S,6?S)-2-(3?,5?-dibromo-1?,6?-dihydroxy-4?-oxocyclohex-2?-enyl) acetonitrile (DT), was isolated from the sponge Pseudoceratina sp., and was found to exhibit a significant cytotoxic activity against leukemia K562 cells. Despite the large number of the isolated bromotyrosine derivatives, studies focusing on their biological mechanism of action are scarce. In the current study we designed a set of experiments to reveal the underlying mechanism of DT cytotoxic activity against K562 cells. First, the results of MTT cytotoxic and the annexin V-FITC/PI apoptotic assays, indicated that the DT cytotoxic activity is mediated through induction of apoptosis. This effect was also supported by caspases-3 and -9 activation as well as PARP cleavage. DT induced generation of reactive oxygen species (ROS) and the disruption of mitochondrial membrane potential (MMP) as indicated by flow cytometric assay. The involvement of ROS generation in the apoptotic activity of DT was further corroborated by the pretreatment of K562 cells with N-acetyl-cysteine (NAC), a ROS scavenger, which prevented apoptosis and the disruption of MMP induced by DT. Results of cell-free system assay suggested that DT can act as a topoisomerase II catalytic inhibitor, unlike the clinical anticancer drug, etoposide, which acts as a topoisomerase poison. Additionally, we found that DT treatment can block IKK/NF?B pathway and activate PI3K/Akt pathway. These findings suggest that the cytotoxic effect of DT is associated with mitochondrial dysfunction-dependent apoptosis which is mediated through oxidative stress. Therefore, DT represents an interesting reference point for the development of new cytotoxic agent targeting IKK/NF?B pathway.

Jui-Hsin Su; Yu-Cheng Chen; Mohamed El-Shazly; Ying-Chi Du; Chiang-Wen Su; Chia-Wei Tsao; Li-Lian Liu; Yalan Chou; Wen-Been Chang; Yin-Di Su; Michael Y. Chiang; Yao-Tsung Yeh; Mei-Chin Lu

2013-01-01

209

The HSP90 inhibitor NVP-AUY922-AG inhibits the PI3K and IKK signalling pathways and synergizes with cytarabine in acute myeloid leukaemia cells.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Heat shock protein 90 (HSP90; HSP90AA1) is a molecular chaperone involved in signalling pathways for cell proliferation, survival, and cellular adaptation. Inhibitors of HSP90 are being examined as anti-cancer agents, but the critical molecular mechanism(s) of their activity remains unresolved. HSP90 inhibition potentially facilitates the simultaneous targeting of multiple molecules within tumour cells and represents an attractive therapeutic proposition. Here, we investigated HSP90 as a molecular target for acute myeloid leukaemia (AML) using the novel HSP90 inhibitor NVP-AUY922-AG. NVP-AUY922-AG induced dose-dependent killing in myeloid cell lines and primary AML blasts. In primary blasts, cell death in response to NVP-AUY922-AG was seen at concentrations almost 2 logs lower than cytarabine (Ara-C) (50% lethal dose = 0·12 ? mol/l ± 0·28). NVP-AUY922-AG was significantly less toxic to normal bone marrow (P = 0·02). In vitro response to NVP-AUY922-AG did not correlate with response to Ara-C (r(2) = 0·0006). NVP-AUY922-AG was highly synergistic with Ara-C in cell lines and in 20/25 of the primary samples tested. NVP-AUY922-AG induced increases in HSP70 expression and depletion of total AKT, IKK? and IKK? in cell lines and primary blasts. This study shows that the novel HSP90 inhibitor NVP-AUY922-AG has significant single agent activity in AML cells and is synergistic with Ara-C.

Walsby EJ; Lazenby M; Pepper CJ; Knapper S; Burnett AK

2013-04-01

210

Østtyskland i omvæltning - kan IKT bringe tyske sundhedsaktører i samme båd? : Et portræt af sundhedsinformatikken og 2 projekter til Ambient Assisted Living i forbundslandene Berlin og Brandenborg  

DEFF Research Database (Denmark)

Problematikken om affolkning af ydre landområder og manglen på sundhedstilbud er velkendt. Ambient Assisted Living, udtrykker et nyt aspekt inden for telemedicin og IKT, der søger at inddrage borgerens dagligdag og bolig i højere grad. Artiklen giver et portræt af Ambient Assisted Living i Berlin-Brandenburg, hvor velkendte teknologier indenfor hjemme-tele-servicer såsom nødhjælpsapparater til alarmering af hjælpeorganisationer, eller videokonference systemer til kommunikation med sundhedsprofessionelle har i deres 15-årige historie ikke fået en større udbredelse. I Sundhedsregion Berlin-Brandenburg er to nye projekter søsat i 2008. Disse inddrager velkendte tele-teknikker men i sammenhæng med nye trådløse, mobile og intelligente teknologier til Ambient Assisted living. Projekterne søger at udvikle borgeres daglige livsvilkår i lejeboligerne, dels med henblik på at sælge nye lejeydelser, dels på at fastholde lejere og borgere længst muligt i området. Udgivelsesdato: 4.august 2008

Wentzer, Helle

2008-01-01

211

Convenience: Så tag på gourmetrestaurant  

DEFF Research Database (Denmark)

Vil De have en særlig oplevelse med convenience food? Så vil jeg anbefale, at De booker et bord på en gourmet-restaurant og bestiller en menu surprise med en tilsvarende vinmenu. Så behøver man slet ikke at lave mad. Man behøver ikke engang at tænke over, hvad man ønsker at spise eller drikke. Maden bliver serveret for en. Drikkevarerne bliver skænket op. De snavsede tallerkner bliver ryddet væk. Selv servietten bliver foldet ud og lagt på ens skød. Er det ikke det, De forbinder med convenience food? Hvad er det så - pulverkaffe, kagemiks, lørdagskylling? Eller pølsevogn og burgere, når det er uden for huset? Udgivelsesdato: 8. juni

Grunert, Klaus G.

2006-01-01

212

Strategi og ledelsestiltag i flyvevåbnet. : Hvilken sammenhæng er der mellem flyvevåbnets strategi og anvendelsen af Balanced Scorecard og hvordan kan det påvirke ledelse i flyvevåbnet?  

DEFF Research Database (Denmark)

Lysten til at forstå den kontekst, vi som ledere i flyvevåbnet befinder os i, har resulteret i det overordnede speciale emne; Strategi og ledelsestiltag i flyvevåbnet. Via en opgaveanalyse blev det overordnede emne nedbrudt til følgende problemformulering: Hvilken sammenhæng er der mellem flyvevåbnets strategi og anvendelsen af Balanced Scorecard og hvordan kan det påvirke ledelse i flyvevåbnet? Metoden til at afdække svar på problemformuleringen gennem specialet er en todelt analyse med tilhørende delkonklusioner. Således gennemføres først en analyse af balanced scorecard i sin teoretiske form og dernæst gennemføres en analyse af flyvevåbnets strategi. Delkonklusionerne fra de to analytiske afsnit danner baggrund for den endelige analyse, der besvarer problemformuleringen. For at kunne korrelere delkonklusionerne fra analyser, med to forskellige analyseobjekter, er der skabt et teoretisk skelet, som begge analyser hæftes op på. De anvendte teorier forsøger at afdække relevante pointer i relation til problemformuleringen gående fra, hvilke områder strategi og balanced scorecard ses at have indflydelse på, hvilken form for strategisk tilgang de to analyseobjekter advokerer for, hvordan dette hænger sammen med Forsvarets ledelsesgrundlag og endeligt om der er præferencer for bestemte ledelsesstereotyper og hvilke dilemmaer, der kan opstå i udøvelsen af ledelse. Analysen af hvilke områder strategi og balanced scorecard har indflydelse på er fokuseret ved hjælp af Kurt Klaudi Klausens teori om de strategiske arenaer. Analysen viste her, at flyvevåbnet har inddraget det kognitive område i strategien og derfor har mulighed for at positionerer sig stærkere i relation til ledelsesopgaver, der relaterer sig til den bevidsthedsdannende arena og arena for vision og tro, hvor der kan skabes fælles ånd og opdyrkes værdier, der skaber tro på virksomheden. Mintzberg og Claus Nygaards teorier om fremvoksende strategier og strategizing er brugt til at vise om henholdsvis flyvevåbnets strategi er udtryk for en plan- eller procestilgang og om der er en fleksibel opfattelse i forhold til ændringer af en planlagt strategi. Delkonklusionen på dette områder er, at flyvevåbnet søger at opnå en proaktiv procesorienteret tilgang ved kvartalsvis rapportering til brug for flyvevåbnets direktions strategiske opfølgning. Med udgangspunkt i Forsvarets Ledelsesgrundlag bragte analysen frem, at ved indarbejdelsen af medarbejderperspektivet i flyvevåbnets strategi og balanced scorecard opnås en højere grad af efterlevelse af Forsvarets intentioner og opfattelser på ledelsesområdet. Det intuitive og kognitive element ses prioriteret langt mere, end i den oprindelige model af balanced scorecard. Burton og Obel har opstillet præferencer der ved undersøgelse kan give udslag mod en enten autokratisk, manager ledelsesform eller en demokratisk, leader ledelsesform. Analysen viser, at hvad enten der er tale om strategi eller kun balanced scorecard, så er der behov for begge typer i forskellige situationer og til forskellige opgaver. Flyvevåbnet har indskrevet en række problemstillinger, der udfordre strategien og som har der af afledte opgaver. Analysen af strategien viste områder, hvor der overvejende er brug for demokratisk ledelsesform for at i mødekomme udfordringerne. Her er især tale om opgaver og målepunkter der involverer menneskelige relationer. Sidste del af analysen i de to afsnit har anvendt Quinns model om generiske ledelsesdilemmaer. Dilemmaerne viser sig at være til stede i flyvevåbnets strategi og i brugen af balanced scorecard. Dilemmaerne ses også forstærket af, at udefra kommende problemstillinger og så skal håndteres sideløbende med de modsat rettede behov i organisationen. Dette ledte til delkonklusionen, at ledelsen som helhed skal kunne agere inden for såvel det autokratiske som det demokratiske ledelsesfelt. Således sikres en balanceret ledelsesform bedst. Der er sammenhæng i mellem flyvevåbnets strategi og anvendelsen af balanced scorecard. Flyvevåbnet har alene bas

Thagaard, Dennis Ewald

2009-01-01

213

Spædbarnpsykologi og medfødt døvblindhed : Om hvordan spædbarnspsykologien kan bruges i forskning og klinisk arbejde med børn med alvorlige sociale, sproglige og kognitive funktionsnedsættelser  

DEFF Research Database (Denmark)

  Spædbarnspsykologien og forskning omkring mennesker med medfødt døvblindhed har mange berøringsflader. Den seneste årrække har arbejdet med børn med medfødt døvblindhed været inspireret af spædbarnspsykologien. Etablering og udvikling af det sociale samspil som forudsætning for kommunikation og sprog er af væsentlig betydning for denne gruppe mennesker. Det gælder temaerne etablering og regulering af kontakt, rytme og tempo, turtagning, fælles opmærksomhed mv. Der illustreres med eksempler. Forskning omkring børn med medfødt døvblindhed kan være et bidrag til viden om almene spædbarnspsykologiske temaer, som f.eks. taktil opmærksomhed og motoriske mønstre i det tidlige samspil. Til sidst i artiklen vil forskning omkring børn med autisme blive præsenteret som et eksempel på en anden gruppe af børn, hvor spædbarnspsykologien har haft stor betydning. Denne artikel er relevant for klinikeren, der arbejder med personer med alvorlige sociale, sproglige og kognitive funktionsnedsættelser, og for forskeren, som interesserer sig for spædbarnspsykologi.

Dammeyer, Jesper Herup

2008-01-01

214

Colonization of gerbils with Helicobacter pylori O-chain-deficient mutant SS1 HP0826::Kan results in gastritis and is associated with de novo synthesis of extended homopolymers.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

The O-chain polysaccharide of Helicobacter pylori is important for colonization and generation of chronic gastritis in mice. There are marked host differences in the development of H. pylori-induced gastric pathology in mice and gerbils. To investigate the role of the O-chain polysaccharide of H. pylori in colonization and gastritis in Mongolian gerbils, inoculation by oral gavage with H. pylori strain SS1 and its corresponding O-chain polysaccharide-deficient mutant SS1 HP0826::Kan was undertaken. Infection with both strains resulted in corpus atrophy, loss of parietal cells, and extensive mucous metaplasia at both 18 and 30 weeks postinfection. Contrary to previous results in splenocyte recipient severe combined immunodeficiency (SCID) mice, no difference was found in the grade of chronic gastritis, polymorphonuclear cell infiltration, atrophy, and mucous metaplasia in gerbils infected with the wild-type SS1 strain or SS1 HP0826::Kan strain. Examination of the effects of gerbil passage on LPS profiles of output SS1 HP0826::Kan isolates by SDS-PAGE, sugar, and methylation analyses revealed significant differences in LPS profiles of SS1 HP0826::Kan cells recovered from infected gerbils as compared to input bacteria. Specifically, the presence of a novel homopolymer of d-galactan, as well as an extended polymer of d-riban, was detected. These data provide evidence for the role of H. pylori LPS in bacterial adaption to promote colonization and pathology.

Chandan V; Jeremy AH; Dixon MF; Altman E; Crabtree JE

2013-03-01

215

Synergistic activation of NF-?B by nontypeable H. influenzae and S. pneumoniae is mediated by CK2, IKK?-I?B?, and p38 MAPK  

International Nuclear Information System (INIS)

In review of the past studies on NF-?B regulation, most of them have focused on investigating how NF-?B is activated by a single inducer at a time. Given the fact that, in mixed bacterial infections in vivo, multiple inflammation inducers, including both nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) and Streptococcus pneumoniae, are present simultaneously, a key issue that has yet to be addressed is whether NTHi and S. pneumoniae simultaneously activate NF-?B and the subsequent inflammatory response in a synergistic manner. Here, we show that NTHi and S. pneumoniae synergistically induce NF-?B-dependent inflammatory response via activation of multiple signaling pathways in vitro and in vivo. The classical IKK?-I?B? and p38 MAPK pathways are involved in synergistic activation of NF-?B via two distinct mechanisms, p65 nuclear translocation-dependent and -independent mechanisms. Moreover, casein kinase 2 (CK2) is involved in synergistic induction of NF-?B via a mechanism dependent on phosphorylation of p65 at both Ser536 and Ser276 sites. These studies bring new insights into the molecular mechanisms underlying the NF-?B-dependent inflammatory response in polymicrobial infections and may lead to development of novel therapeutic strategies for modulating inflammation in mixed infections for patients with otitis media and chronic obstructive pulmonary diseases.

2006-12-15

216

Indeklimamærkning af byggevarer : Del 2: Faglig og teknisk dokumentation af en prototypeordning  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport beskriver laboratorieforsøg med ni byggevarer - tre fugemasser, tre malinger og tre tekstile gulvbelægninger - samt modelberegninger og sundhedsmæssige vurderinger. Resultaterne heraf udgør det faglige og tekniske grundlag for indeklimamærkningsordningen. Formålet har været at undersøge, hvodan byggevarers afgasningsprofil af organiske gasser og dampe kan anvendes til at karakterisere og rangordne byggematerialers indvirken på indeklimaet. I rapporten redegøres for resultaterne af de kemiske og sensoriske analyser og for den sundhedsmæssige vurdering, der anbefales gennemført, så den indeklimarelevante tidsværdi kan bestemmes. Tidsværdien er baseret på indeklimarelevante lugttærskler og kan anvendes til rangfølgeordning af byggevarerne.

Wolkoff, P.; Nielsen, P.A.

1993-01-01

217

Andre scener fra Afghanistan  

DEFF Research Database (Denmark)

Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet billede af den indsats, de yder dernede.

Serritzlev, Jeanette

2010-01-01

218

Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

219

Processes in a compost based landfill biocover; methane emission, transport and oxidation  

DEFF Research Database (Denmark)

Metan er en drivhusgas med et potentiale for global opvarmning som er 25 gange større end kuldioxids. Metan produceret i lossepladser kan oxideres i biologiske aktive lossepladsdæklag også kaldet biocover systemer. Denne proces vil kunne reducere lossepladsers bidrag til drivhuseffekten. Den indeværende PhD omhandler blandt andet udvælgelse af det optimale materiale til brug i et fuld skala biocoveranlæg på Fakse Losseplads. Der blev foreslået en omkostningseffektiv og nem metode til udvælgelse af tilgængelige kompost materialer i fremtidige biocover systemer. Biocover systemet på Fakse losseplads bestod af ti biocover "vinduer", hvilke var områder i det etablerede jorddække, hvor den eksisterende tætte afdækningsjord var blevet udgravet, hvorefter et 15 cm grus "gas distributionslag" blev installeret og overlejret af et 1 m lag af aktivt materiale, (komposteret haveaffald). Det samlede areal af biocover vinduerne var 5000 m2, mens det samlede areal af lossepladsen var 12 hektar. Virkningsgraden af biocover systemet blev evalueret og mere detaljerede undersøgelser blev foretaget på et udvalgt biocover vindue (85 m2). Her blev det fundet at metanen ikke blev fordelt godt nok i biocover vinduet, hvilket begrænsede effektiviteten. Det blev på baggrund af målinger i felten af kompostens vandindhold og gasledningsevne konkluderet at dette ikke skyldes, at kompost laget var vandmættet, og gas permeabiliteten var over 10-10 m2 året rundt. Ligeledes havde forandringer i det atmosfæriske tryk negative indvirkninger på effektiviteten, især om vinteren, hvor metan oxidationszonen blev skubbet opad i kompost laget, hvor temperaturen var lavere end dybere i kompost laget. Der blev målt op til 50 oC i oktober i kompost laget og temperaturen var året rundt over 10 oC i dybder større end 30 cm. Beregninger baseret på målte vandindhold og målte gaskoncentrationer indikerede at metan oxidationsprocessen om vinteren var begrænset af diffusionen af ilt til metanoxidationszonen. Metanoxidationsrater blev udregnet på baggrund af en karbon massebalance og resultaterne blev sammenlignet med metanoxidationsrater fundet vha. stabile karbon isotoper. Brugen af de to metoder gav rimeligt enslydendel resultater, og det blev konkluderet at karbon massebalancen var en nem og velfungerende metode til bestemmelse af metan oxidationsrater i felten. Den årlige metanoxidationsrate for det 85 m2 store biocover vindue blev estimeret til 1-2 ton CH4/år, hvilket svarer til 29-52 ton CO2 eq./år. Generelt blev det fundet at effektiviteten af biocover systemer vil være højere, hvis gastransporten kan kontrolleres både over tid og sted og det anbefales at fremtidige biocover systemer benytter et gas distributionslag på 50 cm.

Pedersen, Gitte Bukh

2010-01-01

220

Solar power generation test project at Akeno Furusato Taiyo-kan (Akeno village, Yamanashi prefecture); Akeno furusato taiyokan taiyoko hatsuden field test jigyo (Yamanashiken Akenomura)  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The solar power generation system, connected to the low-voltage power transmission line, was installed on an inclined south-facing semicircular roof of Akeno Furusato Taiyo-kan in Akeno Village, Yamanashi Pref. It has a capacity of 30kW, provided with a self-sustaining and reverse power flow functions, although not with battery unit. It consists of 434 modules, with an array configuration of 14 series, 1 parallel and 31 lines, directed to the due south at the angle of incidence of 21.8deg. The solar cell is single-crystalline, operating at -20 to 40degC and 10.3 by 10.3cm in size, where 48 cells are connected to each other in series. It has a conversion efficiency of 12.6% at an irradiance of 1kW/m{sup 2} and cell temperature of 25degC, working at the optimum voltage and current of 23.0V and 3.05A to generate 70.0W as the maximum output. Being installed on the inclined semicircular roof, the solar cell modules are so installed as to be compatible with the whole building. 1 fig., 3 tabs.

Oshiba, K. [Akeno Village Office, Yamanashi (Japan)

1997-05-30

 
 
 
 
221

INDIEN – EN LOKAL AKTØR ELLER GEOSTRATEGISK STORMAGT? : Med udgangspunkt i Buzan/Wæver (2003) teori om sikkerhedskomplekser kan problemstillingen konkretiseres i følgende arbejdsspørgsmål, der skal hjælpe med at afgrænse og fokusere analysen: Indiens magtpositionering og anskaffelsen af kernevåben har til formål at balancere • det sydasiatiske sikkerhedskompleks • det asiatiske supersikkerhedskompleks eller • det globale sikkerhedskompleks  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med specialet er, inden for rammerne af Buzan og Wævers sikkerhedskompleksteori, at analysere Indiens udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder anskaffelsen af kernevåbenet, med det mål at afdække og vurdere om Indien orienterer sig imod et bestemt sikkerhedskompleks. KAPITEL 1 – INDLEDNING Her præsenteres motivation og problemstillingen, samt specialets relevans. Der gennemføres endvidere en indledende diskussion af teoriapparatet, der anlægges på specialet. KAPITEL 2 – TEORI OG METODE Her fastlægges og afgrænses teoriapparatet endeligt, og centrale definitioner fastlægges. Buzan og Wævers sikkerhedskompleksteori danner rammen for specialet inden for hvilken Mahans fire analytiske parametre fastlægges; Statens økonomiske magt, ressoucemæssige magt, politiske magt og militære magt. Buzan og Wævers sikkerhedskompleksteori har tre niveau, som kan analyseres; Enheds-, regionalt og globalt niveau. Herefter fastlægges specialets metode og struktur, og Mahans parametre operationaliseres. KAPITEL 3 – REDEGØRELSE FOR INDIENS INTERNE FORHOLD Her gennemføres en kort redegørende analyse af Indiens interne forhold (enhedsniveauet), idet forhold inden for enhedsniveauet ellers ikke berøres yderligere i specialets analysekapitel. Den redegørende analyse gennemføres inden for rammen Buzan’s teori om en stats sammenhængskraft dvs. balancen mellem statens treenighed: Statens institutioner, statens fysiske base og ideen om staten. Analysen viser, at Indiens interne forhold generelt er stabile med en lang demokratisk traditioner. Der er dog store forskelle i den interne fordeling af landets ressourcer, som regelmæssigt føre til mindre interne konflikter. Dette sammenholdt med stigende befolkningstilvækst nødvendiggør, at Indien opretholder en stabil økonomisk vækst og afsætter ressourcer til at udjævne de interne uligheder, for at kunne modgå de interne spændinger. KAPITEL 4 – ANALYSE Her gennemføres specialets analyse af Indien i tre (3) delafsnit ift. de operationaliserede parametre: Perspektivet for økonomi og ressourcer, det politiske perspektiv og det militære perspektiv. Inden for økonomi og ressourcer viser analysen, at Indiens demografi byder på en række muligheder som f.eks. en stor mængde billig arbejdskraft, men også udfordringer som befolkningstilvæksten, som sætter yderligere pres på den interne ressourcefordeling og Indiens evne til at finde beskæftigelse til alle. Indiens økonomi er robust og giver gode muligheder for at bruge det økonomiske middel i udenrigs- og sikkerhedspolitisk sammenhæng. Indiens sårbarhed er landets afhængighed af eksterne energiråstofleverancer. Inden for det politiske perspektiv viser analysen, at Indiens i stigende grad indtager en aktiv og ledende rolle mht. integration og samarbejde mellem staterne inden for det sydasiatiske og asiatiske supersikkerhedskompleks. Indien bruger en kombination af bilaterale aftaler og samarbejde i rammen af regionale internationale organisationer. Inden for det militære perspektiv viser analysen, at Indien ligeledes har udvidet sit fokus i asien fra det sydasiatiske sikkerhedskompleks til det asiatiske supersikkerhedskompleks. Pt. har Indiens kernevåbenprogram kun rækkevidde til at påvirke supersikkerhedskomplekset, og selv om flådestyrkerne har global rækkevidde, bliver de primært anvendt inden for IOR og det Sydkinesiske Hav. KAPITEL 5 – KONKLUSION Her sammenfattes delkonklusionerne og specialets konklusion udledes. Konklusionen er at, der er sket et skift i Indiens rolle og magtposition i asien. Indien udøver i dag indflydelse ud over grænserne af det sydasiatiske sikkerhedskompleks til det asiatiske supersikkerhedskompleks. Sammenholdt med de udenrigs- og sikkerhedspolitiske kapaciteter, Indien har til sin disposition, er konklusionen at Indien i dag må betegnes som en regional stormagt med fokus rettet mod det asiatiske supersikkerhedskompleks. Kernevåbnenes betydning og formål har for Indien skiftet karakter. Indledningsvis var formålet med anskaffelsen en ren balancering af

Dam, Michael

2009-01-01

222

Sport er hverken sundt eller social  

DEFF Research Database (Denmark)

Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende ritualer. Sport kan imidlertid som projekt fortsat godt levere stof til den meningsskabende fortælling om identitet: Hvem er jeg!

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

223

COMPUTER NETWORK OPERATIONS OG FLYVEVÅBNET : I hvilken grad er flyvevåbnets enheder afhængige af informations- og kommunikationssy-stemer under gennemførelse af internationale operationer, og dermed afhængig af Com-puter Network Operations til forsvar af egen informations- og kommunikationsteknologi?  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med dette speciale er, at vurdere hvor sårbar det danske flyvevåbens internatio-nale operationer er overfor Computer Network Attack. Indledningsvis redegør specialet kort og overordnet for Computer Network Operations og Netværksbaserede Operationer med henblik på at skabe en fælles forståelsesramme af disse. Specialets doktrinære grundlag udgøres primært af NATO AJP-3.3(A) Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations 3rd Ratification Draft. Doktrinen beskriver, hvorledes de for-skellige typer luftoperationer skal planlægges og gennemføres i NATO regi, samt de ope-rative rammer operationerne gennemføres i, såsom kommando og kontrol forhold o.s.v. Doktrinens beskrivelse suppleres med mere specifikke doktriner, som for eksempel NATO doktrin for Counter Air Operations. Doktrinernes beskrivelser behandles i to takter. Indledningsvist analyseres de enkelte em-ner for at vurdere, om emnet er relevant i forhold til specialets opgave og problemformule-ring. Efterfølgende analyseres de relevante emner med henblik på at vurdere, hvor afhæn-gige de er af informations- og kommunikationsteknologi. Specialet viser, at flyvevåbnets enheder er afhængige af informations- og kommunikati-onssystemer under gennemførelse af internationale operationer i en grad, så operationer-ne reelt ikke kan gennemføres med værdi, hvis enhederne afskæres adgangen til at an-vende deres informations- og kommunikationsteknologi. Specialet afdækker ikke, hvor sårbar flyvevåbnets informations- og kommunikationstekno-logi er, altså hvor ”nemt” det vil være at angribe med Computer Network Attack. En vurde-ring af dette kræver en sårbarhedsundersøgelse af flyvevåbnets informations- og kommu-nikationssystemer i forhold til Computer Network Attack, hvilket en evt. Computer Network Operations kapacitet i flyvevåbnet må formodes at ville være særdeles egnet til at gen-nemføre. Specialet undersøger heller ikke, hvorvidt der eksisterer konkrete Computer Network Ope-rations trusler mod flyvevåbnets internationale operationer. Det vil bero på en konkret trus-selsvurdering fra gang til gang flyvevåbnet indsættes internationalt. Det antages dog, at det kun er et spørgsmål om tid, før der manifesterer sig en trussel med Computer Network Attack mod flyvevåbnets enheder udsendt i internationale operationer. Specialet slutter derfor af med at anbefale, at udviklingen af en Computer Network Opera-tions kapacitet i flyvevåbnet iværksættes snarest og gives prioritet.

Johnsen, Thorsten Foldager

2008-01-01

224

Køn findes ikke på arabisk  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er ofte uforudsete komplikationer, når man som regering i et europæisk land ønsker at forbedre kvinders rettigheder i et land som Yemen, der er berygtet for at tilbyde sin kvindelige del af befolkningen markant ringere vilkår end den mandlige del. Komplikationerne har mange forklaringer, men skyldes også at forståelsen af hvad ’køn’ egentlig betyder, i bedste fald varierer, og i nogle tilfælde anses for at være et begreb, der kun giver mening i den vestlige verden.

Christiansen, Connie CarØe

2013-01-01

225

Ingen effekt af udvalgte podekulturer i vådfoder til smågrise : Podekulturer bestående af mælkesyrebakterier eller gær anvendt i vådfoder til smågrise påvirkede ikke produktionsværdien, idet der ingen forskelle var hverken i grisenes foderoptagelse eller tilvækst  

DEFF Research Database (Denmark)

Anvendelse af mælkesyrebakterier eller gær som podekulturer i vådfoder til smågrise havde hverkenen effekt på smågrisenes foderoptagelse eller tilvækst. Mikroorganismerne var isoleret fra vådfoder i danske besætninger og var derfor naturligt forekommende i vådfoder. Der var ingen statistisk sikker forskel i produktionsværdien mellem grupperne, der fik podekulturer, og kontrolgruppen, hverken i de første 3 uger efter fravænning, hvor grisene fik vådfoder med tilsætning af podekulturer eller i hele smågriseperioden, hvor grisene i den sidste del af perioden fik pelleteret tørfoder. Der var ingen væsentlig forskel mellem grupperne i tab af syntetiske aminosyrer ved fermentering af vådfoderet. Denne afprøvning var en opfølgning af en undersøgelse i 40 besætninger, hvor der blev fundet en statistisk sikker sammenhæng mellem forekomsten af en art af gær (Kazachstania exigua) og foderoptagelsen hos smågrise. Der blev ikke fundet nogen tydelig sammenhæng mellem 2 foderoptagelsen og fylotyper af mælkesyrebakterier i vådfoder i undersøgelsen. Fylotyper er grupper af arter, der ikke kunne adskilles ved den anvendte analysemetode. Afprøvning kunne ikke bekræfte en positiv effekt på foderoptagelsen af gærarten Kazachstania exigua, som den indledende undersøgelse havde antydet. Ud fra resultaterne af undersøgelsen i 40 besætninger blev der udvalgt én art af gær (Kazachstania exigua) og to fylotyper af mælkesyrerbakterier (Lactobacillus rossiae/L. sp. CS1/L. siligionis og Lactobacillus sanfranciscensis/L. sanfrancisco/L. lindneri), der blev afprøvet som podekultur i vådfoder til smågrise. Afprøvningen blev gennemført i én besætning og smågrisene blevet inddelt i tre grupper; en kontrol- og to forsøgsgrupper. Afprøvningsperioden var fra ca. 5 til 12 ugers alderen. Alle tre grupper fik vådfoder dag 1-21 og derefter pelleteret tørfoder. I kontrolgruppen, gruppe 1, blev vådfoderet tilsat placebo-podekultur uden mælkesyrebakterier og gær, mens podekulturen i gruppe 2 var de to fylotyper af mælkesyrebakterier, og i gruppe 3 blev gærarten anvendt som podekultur.

Pedersen, Anni Øyan; Canibe, Nuria

2011-01-01

226

Epstein-Barr virus-encoded EBNA1 inhibits the canonical NF-?B pathway in carcinoma cells by inhibiting IKK phosphorylation  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Abstract Background The Epstein-Barr virus (EBV)-encoded EBNA1 protein is expressed in all EBV-associated tumours, including undifferentiated nasopharyngeal carcinoma (NPC), where it is indispensable for viral replication, genome maintenance and viral gene expression. EBNA1's transcription factor-like functions also extend to influencing the expression of cellular genes involved in pathways commonly dysregulated during oncogenesis, including elevation of AP-1 activity in NPC cell lines resulting in enhancement of angiogenesis in vitro. In this study we sought to extend these observations by examining the role of EBNA1 upon another pathway commonly deregulated during carcinogenesis; namely NF-?B. Results In this report we demonstrate that EBNA1 inhibits the canonical NF-?B pathway in carcinoma lines by inhibiting the phosphorylation of IKK?/?. In agreement with this observation we find a reduction in the phosphorylation of I?B? and reduced phosphorylation and nuclear translocation of p65, resulting in a reduction in the amount of p65 in nuclear NF-?B complexes. Similar effects were also found in carcinoma lines infected with recombinant EBV and in the EBV-positive NPC-derived cell line C666-1. Inhibition of NF-?B was dependent upon regions of EBNA1 essential for gene transactivation whilst the interaction with the deubiquitinating enzyme, USP7, was entirely dispensable. Furthermore, in agreement with EBNA1 inhibiting p65 NF-?B we demonstrate that p65 was exclusively cytoplasmic in 11 out of 11 NPC tumours studied. Conclusions Inhibition of p65 NF-?B in murine and human epidermis results in tissue hyperplasia and the development of squamous cell carcinoma. In line with this, p65 knockout fibroblasts have a transformed phenotype. Inhibition of p65 NF-?B by EBNA1 may therefore contribute to the development of NPC by inducing tissue hyperplasia. Furthermore, inhibition of NF-?B is employed by viruses as an immune evasion strategy which is also closely linked to oncogenesis during persistent viral infection. Our findings therefore further implicate EBNA1 in playing an important role in the pathogenesis of NPC.

Valentine Robert; Dawson Christopher W; Hu Chunfang; Shah Khilan M; Owen Thomas J; Date Kathryn L; Maia Sonia P; Shao Jianyong; Arrand John R; Young Lawrence S; O'Neil John D

2010-01-01

227

Eco-Hydrological Modelling of Stream Valleys  

DEFF Research Database (Denmark)

Vurdering af hydrologiske påvirkninger på terrestriske økosystemer i ådale kræver en multidisciplinær tilgang, som involverer både ingeniører og økologer. Grundvandsudstrømning i ådale og lavlandsområder understøtter en række artsrige plantesamfund, hvis beskyttelse prioriteres på verdensplan. Denne beskyttelse kræver øget viden om områdernes understøttende hydrologi og særligt sammenhænge mellem vegetation, grundvandsudstrømning og vandstandsforhold er afgørende for forvaltningen. Vandindvinding påvirker hydrologien i et opland og dermed også den mængde grundvand, som afstrømmer til overfladevandssystemerne. Numerisk hydrologisk modellering anvendes ofte til evaluering af den udnyttelige vandressource og til vurdering af effekterne af vandindvinding, men ved vurdering af påvirkninger på lokale grundvandsafhængige økosystemer øges betydningen af heterogenitet på lokal skala. Dette kræver nye metoder til at kombinere måleteknikker og hydrologiske modeller på forskellig skala. Denne PhD afhandling undersøger den understøttende hydrologi i rigkærs-habitater i Danmark ved en kombination af feltundersøgelser, hydrologisk modellering og statistiske vegetative analyser i et udvalg af danske rigkær. Feltundersøgelserne har belyst de hydro-geologiske forhold, som skaber en stabil kalkholdig grundvandstilstrømning, der er en forudsætning for specialiserede plantesamfund. Kombinationen af en dybt nedskåret ådal, et højtydende grundvandsmagasin, samt forholdsvis lavpermeable aflejringer i ådalen danner en opadrettet strømning, og den vertikale hydrauliske gradient fremhæves som en nøgleparameter, der kontrollerer udstrømningen. Diffus grundvandsudstrømning er særdeles vanskelig at måle direkte og ny metode som bygger på invers modellering anbefales for at opnå en tilstrækkelig nøjagtighed. Modellen kræver, at den vertikale hydrauliske gradient måles over tid, og som modelinput benyttes desuden nedbør og potentiel fordampning. Det konkluderes desuden at vandstandsdynamikken i rigkær indeholder værdifuld information, som kan anvendes til bestemmelse af udstrømning og hydrauliske parametre. Distribueret 3D modellering er nødvendig ved risikovurdering af vådområder i forhold til vandindvinding. De heterogene udstrømningsmønstre, som ofte findes i ådale, betyder at påvirkningerne ikke rammer hele ådalen ensartet. Det er specifikt fundet at storskala pumpeforsøg har medført en klar vandføringsreduktion på ca. 20 % i et kildevæld, mens der ikke kunne måles ændringer i vandstandsforholdene i et rigkær 50 m derfra, hverken i korte eller dybe rør. Problemerne med at måle vandstandsændringen i rigkærene skyldtes delvist de naturlige fluktuationer. Her kan numeriske modeller biddrage ved at separere den naturlige dynamik fra den vandindvindingsrelaterede påvirkning. Vandstand er den hyppigst målte hydrologiske parameter i vådområder. I dette studie er sammenhænge mellem vandstandsforhold og rigkærsvegetation undersøgt på 35 danske lokaliteter. Alle lokaliteter har piezometerrør installereret med kontinuert registrering af vandstand, og der er foretaget planteregistreringer i cirkler omkring rørene. Resultaterne viser at vandstandsforholdene er direkte begrænsende for forekomsten af typiske rigkærsarter og mosser, og der er opstillet en sjælden kvantitativ sammenhæng mellem antal arter og vandstandsforhold. Statistiske/empiriske modeller er opstillet med henblik på at forudsige antallet af typiske rigkærsarter og mosser baseret på vandstand og vegetationsafledte Ellenberg-værdier. Modellerne er nyttige til at identificere forhold, som begrænser kvaliteten i et rigkær, mens de bagvedliggende antagelser ikke nødvendigvis er gyldige til at forudsige effekter af vandstandsændringer, idet der ikke tages højde for en intern frigivelse af næringsstoffer. Resultaterne af studiet underbygger ikke fastsættelsen af specifikke grænseværdier for ændret udstrømning eller vandstandsforhold, der medfører en signifikant skadevirkning på grundvandsa

Johansen, Ole

2011-01-01

228

Individual traffic-related air pollution and new onset adult asthma:A GIS-based pilot study  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrunden for projektet er, at luftforurening fra trafik kan fremprovokere udvikling af astma. Formålet med dette pilot projekt er at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for trafikforurening og nye tilfælde af astma samt hvæsende vejrtrækning hos voksne. Projektet indgår som et led af projektet "Risikofaktorer for astma i voksenalderen", også kaldet RAV-projektet. Metodemæssigt tager vi udgangspunkt i en kohorte af ikke-rygere med nyligt konstateret astma eller hvæsen og en matchende kontrolgruppe identificeret fra et større tværsnitsstudie. Alle bopæls- og arbejdsadresser blev identificeret for de 33 deltagere i studiet samt de tidsperioder, hvor personerne havde opholdt sig på disse adresser over en tiårsperiode. Eksponering for trafikrelateret luftforurening på adresseniveau blev modelleret med luftkvalitets- og eksponeringssystemet AirGIS udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser. Luftforureningsniveauet for både gade- og bybaggrundsniveau blev beregnet for de relevante tidsperioder inden for den tiårige periode. Individuel eksponering i årene forud for debut af astma eller hvæsende vejrtrækning blev analyseret med overlevelses statistik. Projektet viste, at den akkumuleret individuelle medianværdi af NO2 eksponeringer (mg/m3 x hour) for den tiårige periode var 1,145 (astma tilfælde), 1,268 (tilfælde med hvæsen) og 1,005 (kontrolgruppe). Der var ingen signifikant sammenhæng mellem eksponering og udvikling af sygdom eller symptomer. En tendens til højere eksponeringsniveauer i året forud for debut blev set for tilfælde med hvæsende vejrtrækning. Der var substantielle problemer forbundet med at tidsbestemme, hvornår sygdomsfrembruddet opstod. Dette projekt har succesfuldt demonstreret anvendeligheden af AirGIS til at studere sammenhængen mellem individuel eksponering fra luftforurening fra trafik og udvikling af astma og hvæsende vejrtrækning. Det anbefales, at de udviklede metoder i dette pilot projekt anvendes i et større prospektivt kohorte studie til at undersøge individuel eksponering for trafikrelateret luftforurening som en risikofaktor for udvikling af nye astma og hvæsende vejrtrækning tilfælde.

Lysbeck Hansen, Carl; Jensen, Steen Solvang

2008-01-01

229

Kulturforskelle kan være en udfordring  

DEFF Research Database (Denmark)

McDonald opererer over det meste af verden med det samme produktkoncept. I lærebøgerne bliver McDonald's strategi ofte fremhævet som et skoleeksempel på en globaliseringsstrategi. Alligevel har en burger forskellige kulturelle betydninger for kunder verden over. I Rusland står folk velvilligt i kø i timevis for at købe sig en burger, fordi den har en meget høj statusværdi. Det modsatte er tilfældet i Sydeuropa. Burgeren er et eksempel på et globalt produkt, der har forskellig betydning for de kunder der indtager den. Og den er dermed et symbol på de skiftende spilleregler, som internationaliseringen påfører virksomhederne.

Langhoff, Tine

1996-01-01

230

Myelografi, kan det gøres ambulant?  

DEFF Research Database (Denmark)

The modern contrast agents used today in myelography cause far fewer complications than earlier. This development has opened up the prospect of undertaking myelography as an outpatient procedure. The complications that can occur after the myelography are, for the great majority known, benign, and disappear within a few days, mainly headache. The frequency of minor complications can be minimised by the use of a smaller gauge and/or a rounded needle tip. When the procedure is done by experienced personnel with non-toxic antiseptic preparation, the complications seem to be similar in frequency, magnitude, and type to a simple diagnostic spinal tap. Positioning of the patients after the examination does not affect the frequency or seriousness of the complications. Our study of the patients' attitude towards outpatient myelography shows great satisfaction with the procedure. We therefore conclude that there is no added risk in performing outpatient myelography; the only noticeable complication is headache, which seldom needs intervention, and there are considerable benefits for both patients and hospital in an outpatient procedure.

Pensbo, Thomas; Westergaard, Lars

2002-01-01

231

Kan vi räkna med läraren?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Are teachers to be counted on? This article focuses on the consequences of evaluating teachers and teachers’ practice. The discussion relates to a specific report which argues in favour of a need for evaluation by presenting a supposed correlation between teacher intelligence and effectiveness in education and in which suppositions and propositions are made not only about teachers and teachers’ practice, but about education and effectiveness as well. This, however, is done without any reference to theoretical arcationson the subject. Theory is by large effectively avoided, and in the ruins of the teacher as a subject remains what I refer to as a ”cognitive economy”. This transition of the teacher as a subject into an object is understood by Lyotard’s description of language games and the discourse of perfomativity in science. A further point of departure is Rose’s and Hacking’s analysis on how politics, ideology and moral values are constructed by the use of statistics and measurements as a language of power.

Jonas Nordmark

2010-01-01

232

Kaffe kan beskytte mod sygdom  

DEFF Research Database (Denmark)

A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively.

Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz

2012-01-01

233

Debatindlæg Jyllandsposten: Landbrugets oversete problem  

DEFF Research Database (Denmark)

De danske politikere kan godt glemme alle drømmene om at støtte miljø, klima, økologi og dyrevelfærd. De seneste ugers diskussion om regeringens milliardstøtte til landbruget (i form af jordskattelettelser) har slet ikke berørt, hvorvidt den danske regering såvel som EU overhovedet må støtte landbruget - og dette kan potentielt medføre en så forfejlet og misinformeret debat, at dansk landbrugs fremtid kan være truet.

Nielsen, Laura

2010-01-01

234

Can Venezuela's oil sector endure Chavez' ambitions any longer?; Kan Venezuela's oliesector Chavez' ambities nog langer dragen?  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The author describes the decline of Venezuela's oil industry as well as President Chavez' reaction to Venezuela's budgetary crisis. Politicization, falling investment and the obligation to take upon itself a plethora of social spending have left national oil company Petroleos de Venezuela, S.A. unable to produce efficiently and maintain production levels. Falling oil production and lower oil prices have in turn left president Hugo Chavez unable to spread the wealth to Venezuela's poor and he is searching desperately for ways to extract yet more from Venezuela's dysfunctional economy. As funds run out, Venezuela's expensive foreign policy, supporting regional allies, in particular Cuba, and seeking to export anywhere but the United States, proves overly expensive. Venezuela's impoverished masses, still supportive of Chavez during February's elections, may become less so as funds for social programmes run out. For Chavez it is a time for making choices... otherwise the people of Venezuela will choose for him. [Dutch] De auteur beschrijft de teruggang van de olie-industrie van Venezuela en de reacties van president Chavez op de budgettaire crisis in Venezuela. Politisering, dalende investeringen en de verplichtingen m.b.t. de overvloed aan sociale uitgaven zorgen er voor dat de nationale oliemaatschappij Petroleos de Venezuela niet in staat is om efficient te produceren en de productie op peil te houden. Dalende olie-productie en lagere olieprijzen zorgen er ook voor dat de president niet in staat is om de rijkdom te verdelen over de armen in Venezuela. Hij is op zoek naar manieren om meer te halen uit de slecht functionerende economie. Zijn dure buitenlandse Venezuela beleid, onder meer door ondersteuning van regionale bondgenoten, in het bijzonder Cuba, en het zoeken naar export mogelijkheden, behalve naar de USA, pakt fiancieel gezien slecht uit. De verarmde massa's van Venezuela steunden Chavez nog in de verkiezingen in Februari 2011, maar dat kan minder worden als de fondsen voor sociale programma's droogvallen.

Honkoop, J.

2009-07-15

235

Gogol’ün Palto’sundan Ç?kan Bir Eser: Odalarda A Work Of Art R?ses Up From The Coat Of Gogol: In The Rooms  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Since the leading names and the work of arts in literature are the most significant representatives of a tradition/ way/ movement/ comprehension, influenced the authors and the works of art of theseauthors following them. One of these leading Works of art is Earth andThe Coat which is accepted as milestone work in Russian literature ofGogol. “We all rises from The Coat of Gogol” statement of Dostoyevski,was said to determine the importance of this pioneer long story. It ispossible to find examples fort he Works of art rise up from the Coat inTurkish literature. One of them is In The Rooms, the first novelpublished in 1960 by Erdal Öz. Öz states that, in the preface of thenovel, Dostoyevski and Camus are emphasised in the writings about thebook based on the introduction writ of Ya?ar Nabi on the back of thefirst press from Varl?k Publication (Öz 1999, 11). Thus, little officerwhose name is not stated in the novel, bears traces of AkakiyAkakiyeviç who is presented as equivalent of “little man” in The Coat ofGogol. In Öz's art of work as a sub-text; with "Palto"; it isestablished direct or indirect relationship through "referent" and"allusion".In this article, it is aimed to analyze the intertextuality between InThe Rooms of Erdal Öz and The Coat of Gogol, and it is determined onthe similarities and the differences between these two works, and theprotagonists, by using comperative literature method. In this way, theissues such as how the Coat effect in In The Rooms, which is said byÖz, to begin the writing beginning from the protagonist in The Coat, andwhether this effect turns into individuality or not, are examined. Edebiyatta öncü isimler ve eserler, bir gelene?in/yolun/ak?m?n/anlay???n ilk önemli temsilcisi olduklar? için kendisinden sonra gelen kalemleri ve kalem mahsullerini bir ?ekilde etkilemi?tir. Bu öncü eserlerden biri, Dünya ve Rus edebiyat?nda önemli bir yere sahip Gogol’ün kilometre ta?? kabul edilen yap?tlar?ndan Palto’dur. Bu ç???r aç?c? uzun hikâyenin önemi ve etkisini tespit ad?na Dostoyevski’nin “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan ç?kt?k.” ifadesi dikkate de?erdir. Türk edebiyat?nda da Palto’dan ç?kan eserlere örnekler bulmak mümkündür. Bunlardan biri de Erdal Öz’ün 1960’ta yay?mlad??? ilk roman? Odalarda’d?r. Öz, roman?n ön sözünde, Varl?k Yay?nlar?ndan ç?kan ilk bask?n?n arkas?ndaki Ya?ar Nabi’ye ait olan tan?t?m yaz?s?ndan hareketle kitapla ilgili yaz?larda hep Dosteyevski ve Camus vurgusunun öne ç?kart?ld???n? fakat o, roman?n? Palto’da anlat?lan kahramandan yola ç?karak yazmaya ba?lad???n? ifade eder (Öz, 1999:11). Nitekim romanda ad? verilmeyen küçük memur, Gogol’ün Palto’sundaki “küçük adam”?n kar??l??? olarak sunulan Akakiy Akakiyeviç’ten izler ta??r. Öz’ün eserinde, bir alt metin olarak Palto’yla “gönderge” ve “an??t?rma” yoluyla do?rudan veya dolayl? yoldan ili?ki kurulur.Bu makalede Erdal Öz’ün Odalarda adl? roman?yla Gogol’ün Palto’su, metinleraras?l?k ba?lam?nda kar??la?t?rmal? yöntemle çözümlenmeye çal???lm?? ve iki eser aras?ndaki benzerliklerle farkl?l?klar, iki eserin ba?ki?ileri etraf?nda tespit edilmi?tir. Böylelikle Öz’ün, Palto’daki kahramandan hareketle yazmaya ba?lad???n? söyledi?i roman? Odalarda’ki Palto etkisinin ne boyutlarda oldu?u, bu etkinin özgünlü?e dönü?üp dönü?medi?i gibi hususlar irdelenmi?tir.

Mehmet BA?TÜRK

2012-01-01

236

Personlige refleksioner over undervisningskvalitet – Ideer til tre aktiverende øvelser  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Følgende tekst er en kort personlig refleksion over undervisningskvalitet. På baggrund af mine erfaringer fra min undervisning på Roskilde Universitets kommunikationsuddannelse og fra min workshop på DUN konferencen 2009 præsenterer jeg her tre konkrete forslag til deltageraktiverende øvelser, der kan bruges i undervisningssituationer på mindre hold såvelsom til store forelæsninger. Alle øvelserne sigter mod at øge de studerendes refleksion over egen læring. Øvelserne er i høj grad inspireret af Cooperative Learning (2006), en undervisningsstrukturudviklet af Spencer Kagan og Jette Stenlev. Bogen kan varmt anbefales som inspiration til undervisningsplanlægningi universitetsregi.

Mette Liv Skovgaard

2010-01-01

237

Toxicity testing with the collembolans Folsomia fimetaria and Folsomia candida and the results of a ringtest  

DEFF Research Database (Denmark)

En international ringtest er gennemført med to collembol arter, så de kan introduceres til OECDs test-guideline program. Den ene art Folsomia candida, findes allerede som en anerkendt ISO standard, mens den anden sexuelt reproducerende art Folsomia fimetaria er inkluderet i det ny test guideline forslag, som et alternativ til F. candida. På trods af at F. fimetaria kræver indkøring i et test laboratorie for at fungere, giver den stabile resultater og anbefales som testart specielt for stoffer som kan influere på reproduktionsapparatet.

Krogh, Paul Henning

2009-01-01

238

Inhibition of LPS-induced NO and PGE2 production by asiatic acid via NF-kappa B inactivation in RAW 264.7 macrophages: possible involvement of the IKK and MAPK pathways.  

Science.gov (United States)

In the present study, we investigated the effect of asiatic acid (the aglycon of asiaticoside) and asiaticoside isolated from the leaves of Centella asiatica (Umbelliferae) on LPS-induced NO and PGE(2) production in RAW 264.7 macrophage cells. Asiatic acid more potently inhibited LPS-induced NO and PGE(2) production than asiaticoside. Consistent with these observations, the protein and mRNA expression levels of inducible iNOS and COX-2 enzymes were inhibited by asiatic acid in a concentration-dependent manner. In addition, asiatic acid dose-dependently reduced the production of IL-6, IL-1 beta and TNF-alpha in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophage cells. Furthermore, asiatic acid inhibited the NF-kappaB activation induced by LPS, and this was associated with the abrogation of I kappa B-alpha degradation and with subsequent decreases in nuclear p65 and p50 protein levels. Moreover, the phosphorylations of IKK, p38, ERK1/2, and JNK in LPS-stimulated RAW 264.7 cells were suppressed by asiatic acid in a dose-dependent manner. These results suggest that the anti-inflammatory properties of asiatic acid might be the results from the inhibition of iNOS, COX-2, IL-6, IL-1 beta, and TNF-alpha expressions through the down-regulation of NF-kappaB activation via suppression of IKK and MAP kinase (p38, ERK1/2, and JNK) phosphorylation in RAW 264.7 cells. PMID:18279797

Yun, Kyung-Jin; Kim, Ji-Yeon; Kim, Jong-Bin; Lee, Kyung-Won; Jeong, Seo-Young; Park, Hee-Juhn; Jung, Hyun-Ju; Cho, Young-Wuk; Yun, Kijoo; Lee, Kyung-Tae

2007-12-03

239

Diffuse Agency and Institutional Dynamics in Global Governance – the Cases of the World Bank and the WTO : Panel: Institutionalisation and norms in global governance  

DEFF Research Database (Denmark)

Global styring har ingen central autoritet, så globalt lederskab må forstås i nye termer. Når direkte anvendelse af magt via hierarkier ikke længere er en mulgiehd, politologisk forskning har vendt sig mod begrebet "blød magt". Det centrale i blød magt-tilgange er normative forandringer. Normative forandringer opstår gennem introduktionen, indramningen og faciliteringen af nye paradigmer, programmer og offentlige holdninger. Dette kan ikke begrænses til en snæver elite, men involverer en bredere intellektuel relation mellem akademikere, politikere, mediefolk, NGOere og private firmaer. I sådan et komplekst mijø kan lederskab ikke forstås som en enkelt magtfuld aktør. Enkeltstående aktører kontorlerer ikke den normative udvikling i global styring.

Strange, Michael Stewart; Aagaard, Peter

240

Selen og vitamin E til svin  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er store variationer i selenindholdet i fodermidler til svin. Indholdet afhænger i høj grad af dyrkningsforholdene. Langt det meste danskavlede korn har et lavt selenindhold. Der er også betydelige variationer i selenindholdet i sojaskrå. Bruges det danske korn sammen med selenfattigt sojaskrå, kan der let opstå selenmangel. Vitamin E kan i nogen grad erstatte selen, men kun indenfor visse grænser. De senere års erfaringer har tydeligt vist, at der ofte opstår selenmangel, selvom der findes rigeligt E-vitamin i foderet. Resultaterne fra dette forsøg tyder på, at en nedsættelse af selenindholdet i færdige foderblandinger fra ca. 0,06 ppm til ca. 0,03 ppm sænker grisenes selenstatus til et niveau, hvor man kan forvente mangelsymptomer. Da man næppe under danske forhold kommer ud for høje selenkoncentrationer i fodermidlerne, kan det anbefales at sætte 0,05-0,1 ppmselen til alle svinefoderblandinger.

Nielsen, H. E.; Danielsen, V.

1975-01-01

 
 
 
 
241

Fodring med raps- og hørfrø  

DEFF Research Database (Denmark)

Fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at høje mængder umættet fedt i foderet, som bl.a. kan medvirke til at reducere køernes metanproduktion, ikke påvirker foderoptagelse og mælkeproduktion negativt.

HymØller, Lone; Weisbjerg, Martin Riis

2011-01-01

242

Det Spirituelle Menneske  

DEFF Research Database (Denmark)

Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.

Viftrup, Dorte Toudal

2010-01-01

243

Fanget i sin egen fortælling  

DEFF Research Database (Denmark)

Selv om det kan være fristende, rækker det ikke at gøre Peter Straarup til skurk for at forstå, hvordan Danske Bank kunne være landets mest succesrige bank i en lang årrække for så at miste grebet i den seneste finanskrise.

Hansen, Per H.

2013-01-01

244

Sands cykliske styrke  

DEFF Research Database (Denmark)

Sands cykliske styrke kan beskrives ved Cyclic Liquefaction, Mobilisering, Stabilization og Instant Stabilization. I artiklen beskrives hvorfor Stabilization og Instant Stabilization ikke observeres, når sands udrænede styrke undersøges i triaxial celler, der anvender prøver med dobbelt prøvehøjde.

Ibsen, Lars Bo

1992-01-01

245

Oplevelser er brugerdrevne  

DEFF Research Database (Denmark)

Oplevelser er ikke et behov, som eksterne parter kan dække hos individet, og glæden ved at opleve noget findes på samtlige økonomiske udviklingsstadier. For oplevelser opstår i individets egen psykiske husholdning, mens det interagerer med genstande og andre individer.

Jantzen, Christian; Rasmussen, Tove Arendt

246

Dannelse forstået som taktfuldhed over for 'det sande og det gådefulde' i tilværelsen  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling.

Hansen, Finn ThorbjØrn

2013-01-01

247

Fra halt ko til taberko  

DEFF Research Database (Denmark)

En halt ko kan meget nemt ende som en taberko, hvis der ikke gribes ind i tide. Ubehandlede haltheder vil ofte være  starten på en ond cirkel, som ender med, at koen bliver en taberko. Udgivelsesdato: 2009

Thomsen, Peter

2009-01-01

248

Adoption af befrugtede æg er sund fornuft  

DEFF Research Database (Denmark)

Par og enlige kvinder, der ikke kan få børn på almindelig vis, skal have mulighed for at adoptere embryoner - befrugtede æg. Det mener en ph.d.-studerende i praktisk filosofi ved Roskilde Universitet, Fatima Sabir

Sabir, Fatima

249

  Border Carbon Adjustments, the UNFCCC and WTO Rules  

DEFF Research Database (Denmark)

Min præsentation om handel og klima konkluderer, at CO2-grænsejusteringer kan være i overensstemmelse med både klima- og WTO-reglerne, afhængigt af deres design, men at de ikke nødvendigvis er attraktive.

Nielsen, Laura

2010-01-01

250

Regnskaber: Plan B for klimaet  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan man lagre kuldioxid i form af trækul, som man vel at mærke ikke bruger på havegrillen, men graver dybt ned i jorden? Eller skrue ned for Solen med et ekstra skydække? Det handler om geoengineering.

Pedersen, Jens Olaf Pepke

2010-01-01

251

Aktionæroverenskomstens retsvirkning for generalforsamling og bestyrelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer den virkning, aktionæroverenskomster har for et selskabs generalforsamling og bestyrelse. Om virkningen for generalforsamlingen konkluderes det, at overenskomsten får selskabsretlig virkning, dvs. kan medføre ugyldighed af en aftalestridig beslutning på generalforsamlingen, såfremt pligten efter overenskomsten er entydig, og overenskomsten omfatter alle selskabets aktionærer, eller alle dog er bekendt med den. En dom fra Højesteret viser, at aftalen på denne måde kan få selskabsretlig gennemslagskraft. For bestyrelsen har overenskomsten derimod ingen virkning. Den kan ikke fravige de flertalskrav mv., der fremgår af selskabslovgivningen og vedtægterne, ligesom den ikke kan fravige lovens inhabilitetsforskrifter. En overenskomst, der ikke har givet sig udslag i en vedtægtsbestemmelse, vil derfor være uden virkning. En afgørelse, som Erhvervsankenævnet har afsagt under dissens herom, er derfor ikke korrekt.

Werlauff, Erik

2008-01-01

252

Den Gode Historie : Opslag i Jan Kjærstads Forføreren, Erobreren og Opdageren  

DEFF Research Database (Denmark)

SLAGTILBUD: NU KUN 100 KR.! (se nedenfor)  I Kjærstads Wergeland-trilogi oplever læseren, hvordan de mange gode historier om en helt (u)almindelig norsk mand skrives ind i ét mægtigt felt: kronologien ophæves, rummet tager tidens plads, og hierarki viger for det ligestillede, samtidige. Ingen sandhed får lov at stå uimodsagt. I romanernes tætte væv synes alt at være til stede og trænge sig på samtidig. Skal man skrive dækkende om et så stort, vildtvoksende og vidt forgrenet værk, tage højde for de mange krydsforbindelser og belyse dem, kræver det en ganske særlig form: den encyklopædiske. Den Gode Historie fremstår således som 29 encyklopædiske opslag, der behandler en række vigtige aspekter af Kjærstads forfatterskab og i særdeleshed trilogien. Læseren kan vælge at hoppe på de 'links', der forbinder opslagene på kryds og tværs, eller at læse bogen fra ende til anden. I begge tilfælde tilbydes en litterær lystvandring ud over det sædvanlige. Anmelderne skrev:  Man kunne sige, at Den Gode Historie er litteraturanalysens svar på internettet i det kjærstadske cyberspace. Men modsat internettets anarki er der her en benhård og kyndig styring af linkenes sammenhæng, og samtidig har bogen nettets opslagskvalitet. Det er en velskrevet og stærkt underholdende og foruroligende bog, der understreger - hvis nogen skulle have været i tvivl - at Kjærstad bliver man ikke sådan lige færdig med. (Johan Rosdahl i Gymnasieskolen)  Interessant form og sobre læsninger. [...] Bogen er velskrevet og velredigeret og udmærker sig desuden ved at have et sideløbende spor af velvalgte og suggestive illustrationer, der viser nogle af trilogiens vigtigste metaforer og billeder. Den Gode Historie er ligeledes velfunderet i sekundærlitteraturen om Kjærstad, og Mogensen inddrager også på erkendelsesbefordrende vis navne som Bohr, Ibsen, Kierkegaard og Ricoeur i sine læsninger og diskussioner. Der er ingen tvivl om, at den læser, der vil arbejde seriøst med Kjærstad, må en tur omkring denne første (litteraturvidenskabelige) 'encyklopædi' om ham i Danmark. Bogen henvender sig dog på grund af sit uprætentiøse sprog ikke kun til akademikere, men til enhver som måtte have lyst til at læse en introduktion til Kjærstads forfatterskab. (Fra Søren Franks anmeldelse i Standart, "En portal til Jan Kjærstads trilogi") Boken kan [...] anbefales som en velskrevet og informativ introduksjon til Wergeland-trilogien spesielt og Kjærstads forfatterskap generelt. Den utmerker seg framfor alt ved å ha et suverent overblikk over de 1500 sidene som trilogien utgjør og ved at den klarer å formidle den begeistring ved lesningen som forfatteren deler med så mange andre danske (og norske) lesere. (Morten Gaustad) [Den Gode Historie er] begejstret oplysningsarbejde. [...] [D]et spændende nye er konkordansen mellem rum og menneskesyn, som her kan opleves i en illustreret ordbog. Sætter man en plade med Bachs cembalo-suiter med deres fuga- og kanonsystem på undervejs, får man måske en yderligere eller inderligere dimension at tumle med til fænomener som 'cirkel', 'dragehoved', 'identitet', 'monstrøsitet', 'orgel', 'whudunnit', 'zoom' og 'æstetik'. En litteraturkritikkens vej ind i cyberspace. (Torben Brostrøm i Information) Bliv forført, erobret og opdag den gode historie. [...] Det er et ambitiøst projekt at ville samle trådene i Jan Kjærstads Wergeland-trilogi. Tine Engel Mogensen giver med sine 29 encyklopædiske opslag sit bud på sagen - og det gør hun på en raffineret facon. [...] Den encyklopædiske og hypertekstuelle metode går tematisk i tråd med Kjærstads tematik i hans romanprojekt. [...] De kombinationsmuligheder og komplekse sammenhænge man finder i romantrilogien, belyses ganske effektivt af Mogensen, som bruger den samme teknik til at vise trilogiens mulige sammenhænge! Og det virker! [...] [Måske] på grund af den encyklopædiske opbygning driver [Den Gode Historie] én frem i læsningen og giver mulighed for at zappe frem og tilbage som man lyster. Man vil helt sikkert

Mogensen, T.E.

2002-01-01

253

Test, dannelse og faglighed  

DEFF Research Database (Denmark)

Erfaringer fra blandt andet USA viser, at indførelse af obligatoriske nationale test får stor betydning for, hvilke former for faglighed der bliver dominerende i skolens undervisning. Hensigten har været at styrke de former for viden, som faktisk kan testes – ikke på bekostning af andre vidensformer og indsigter - men simpelthen for blot at blive bedre til de dele af fagligheden, som kan testes. Forskning peger dog på, at obligatoriske test ikke blot styrker dele af fagligheden, men snarere bliver fuldstændig determinerende for hele fagligheden.

Schou, Lotte Rahbek

2013-01-01

254

INNOVATION : En udfordring til voksenuddannelse og læring  

DEFF Research Database (Denmark)

Kravet om innovation og kreativitet er på flere måder en stor og en ny udfordring for voksenuddannelserne. Det udfordrer det didaktiske dilemma, det at vi skal gøres til kompetente og frie mennesker gennem pædagogiske handlinger, som netop pålægger os en ufrihed. – Men hvor denne ufrihed tidligere kunne begrundes med, at skolen eller uddannelsen vidste bedre, så er det ikke længere tilfældet. Skolen skal sørge for, at vi lærer noget – og ikke noget andet. Men det kan ikke længere med bestemthed afgøres, hvad det er vi skal lære i skolen, fordi det nye, det kreative og ikke mindst innovative, netop er det, vi endnu ikke kender.

Helms, Niels Henrik

2012-01-01

255

Døden som foruroligende beroligelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Det giver mening at tale om, at døden på den ene side er noget af det vi er allermest sikre på – fordi vi ved at vi skal dø. Vi er faktisk så sikre på det, at vi kan bygge et samfund og en kultur op omkring denne vished. Man kan altså sige, at der er noget beroligende ved døden. Men kulturernes forskellighed viser samtid, at der er mere at sige om det. Der er flere måder at forholde sig til døden på. Det kunne tyde på, at der samtidig er noget ved døden, som vi ikke er så sikre på. Udover det beroligende ved døden er der ved nærmere eftertanke også noget uforsonligt og foruroligende ved døden: Lige meget hvor meget vi forsøger at komme overens med døden, så er der en sidste rest ved døden som vi ikke kan overvinde: Vi kan ikke overvinde døden selv. Vi kan på forskellig vis formindske dens begrænsende indflydelse (gennem forskellige former for kulturelle installationer), men der bliver altid en rest af dødelighed tilbage. På denne måde er døden uforsonlig. Vi får ikke lov at slippe. Døden er således det aspektved livet, der mest klart demonstrerer vores egne begrænsninger. Vi kan gøre noget ved dødeligheden, men begrænsningerne i denne geskæftighed er altid evident. Det er denne dobbelthed ved døden som jeg i det følgende vil illustrere. Det vil jeg gøre gennem en fremstilling af forholdet mellem de to filosoffer Heidegger og Derrida’s tanker om døden. Jeg vil vise, at Heidegger artikulerer grunden til, at vi ikke kan komme overens med døden. At døden nødvendigvis har både en beroligende og foruroligende side. Derrida viser derimod at Heidegger ikke (i det mindste i sin tidlige tænkning) tænker denne tanke helt til ende. Heidegger ender alligevel med at tage et standpunkt for det beroligende aspekt ved døden. Derrida beskæftiger sig derimod først og fremmest med den foruroligende side. Projektet med denne artikel vil være at vise, at dobbeltheden ved døden har afgørende konsekvenser for, hvad det vil sige at være menneske. Dels afslører dødens uforsonlighed mennesket som endeligt væsen, og denne endelighed er medbestemmende for hvad det vil sige at have en mening med livet. Men dels afslører det også, at mennesket kan forholde sig til, hvad der ligger udover dets egen endelighed. Vi kan tænke over, at vi ikke kan tænke om alt – vi kan forstå, at der er noget vi ikke kan forstå. Dvs. vi kan blive bevidste om det endelige i vores eget udsyn. Vi kan – hvis vi vil – se vores forståelses begrænsninger.

Hansen, Ejvind

2005-01-01

256

Psykiske og hormonelle reaksjoner i svangerskapet relatert til funn av utviklingsavvik hos fosteret Psykiske og hormonelle reaksjoner i svangerskapet relatert til funn av utviklingsavvik hos fosteret  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Funn av avvik på fosteret medfører betydelig psykisk stress hos den gravide og hennes partner. Kunnskap om forholdet mellom psykologiske og fysiologiske reaksjoner på stress er relativt bra belyst hos kvinner som ikke er gravide. Dette kan ikke uten videre overføres til gravide fordi svange...

Anne Kaasen; Guttorm Haugen

257

Kommunikationskritisk kompetence : den sproglige side af dansk er (kunne være) meget mere end grammatik!  

DEFF Research Database (Denmark)

Sprogundervisningen i danskfaget har alt for længe handlet alt for meget om grammatik. Udbyttet står slet ikke mål med indsatsen, så hvorfor ikke bruge tiden på noget fornuftigt? I denne artikel gives et forslag til hvordan sprogundervisningen kan blive relevant og gøre en forskel i elevernes udvikling af kommunikationskritisk kompetence.

Bundsgaard, Jeppe

2008-01-01

258

Lovens strengeste straf : UfR 1994,62 H  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen gennemgås dommen over skibsreder, direktør og kaptajn i sagen om Scandinavian Star. Det beskrives, at efterforskningen var stærkt mangelfuld og at Højesterets afgørelse i sagen var båret af principper, der normalt ikke anvendes ved strafudmåling i straffesager. Det påvises således, at strafudmålingen alene kan forklares ved, at de tiltalte blev dømt for aspekter i sagen, der ikke var omfattet af anklageskriftet.

Langsted, Lars Bo

2002-01-01

259

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linie FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/BE/2011/98  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrk-ning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bear-bejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uøn-skede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologi-ske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre for-mål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicid-tolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etable-re nye planter i Danmark. "

Kjellsson, GØsta; Damgaard, Christian

260

The Right to Drinking Water and Sanitation in Denmark  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

I Danmark er retten til adgang til vand og sanitet ikke absolut, i den forstand at der er ret til fri adgang til vand og sanitet. Danmark har ratificeret, men ikke indarbejdet i ICESCR, og national ret anses for at være i overensstemmelse med konventionen. Alligevel kan man argumentere for, at den f...

Baaner, Lasse; Edinger, Wieke Willemijn Huizing; Anker, Helle Tegner

 
 
 
 
261

Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer : Hvilke krav kan udlejeren stille til en ny lejer, når et erhvervslejemål afstås i henhold til en lejekontrakt med afståelsesret betinget af udlejers godkendelse?  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 2009 og tidligere domme konkluderes det, at det afgørende, overordnede hensyn ved bedømmelsen af, om udlejer har pligt til at tiltræde afståelsen, er, om afståelsen fremtræder forretningsmæssig forsvarlig, dvs. at den hidtidige lejer sælger sin virksomhed til en køber, der må anses for en sædvanlig køber af denne type virksomhed. Den vigtigste indikation for, at overdragelsen er forsvarlig, er, at køberen kan fremlægge et realistisk budget for den fortsatte drift. Det vil da være af underordnet betydning, at lejebetalingsforpligtelsen i uopsigelighedsperioden er stor, at nye lejer har langt mindre formue end hidtidig lejer, at ny lejer er et nystiftet ApS (hvis lejemålet hidtil er drevet i selskabsform), eller at ny lejer har opnået økonomisk gunstige vilkår af afstående lejer.

Munk-Hansen, Carsten

2009-01-01

262

‘Hawaii, Hawaii/ Like a dream/ So I came/ But my tears/ Are flowing now/In the canefields’: Beauty’s Price in Philip Kan Gotanda’s Ballad of Yachiyo  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Oftentimes popular culture depicts Hawaii as an ideal paradise, representedby images of ‘[p]alm trees, a distant mountain (frequently a smoking volcano), and ahula maiden, all surmounted by a splendid full moon’ (Brown 1994). Such a pictureclearly contrasts with the labour song quoted in the title of this article, which reflects theexploitation, mainly of Asian workers, in the sugar-cane plantation system—the originalbasis for (white) American prosperity in the islands since the mid-nineteenth century.Philip Kan Gotanda’s play, Ballad of Yachiyo, which premièred at Berkeley RepertoryTheatre in 1995, takes place within a Japanese community in early twentieth-centuryHawaii. It is loosely based on the silenced story of the playwright’s aunt who committedsuicide for bringing shame to the family as a result of an extra-marital pregnancy.Gotanda considers that this particular work is not so much about politics, but about ‘atone’ and a ‘kind of beautiful sadness’ (1997). Despite the author’s words, Ballad ofYachiyo inevitably has embedded within a political message insofar as it makesreferences, for example, to working conditions in the sugar plantations, the formation ofthe first inter-ethnic (Japanese/Filipino) trade unions and the expectations of Japaneseimmigrants in search of the mythical paradise Hawaii was meant to be. That is, byrecovering what was once a lost voice, Gotanda reconstructs part of his family’smemory as forming part of Hawaii’s recent history.

María Isabel Seguro

2009-01-01

263

Evidens for kamilleomslag  

DEFF Research Database (Denmark)

Efterspørgslen på dermatologiske urte- og planteprodukter er steget gennem de seneste år, heriblandt også på produkter, der indeholder kamille. Ekstrakter og afkog af denne plante anbefales ofte af lægfolk til behandling af en række hudsygdomme som f.eks. betændelse, sår og kløe. Denne oversigtsartikel beskriver vi på baggrund af en systematisk litteraturgennemgang kamilles påståede dermatologiske effekter. Hidtil er det ikke lykkedes at finde overbevisende dokumentation for nogen af de påståede virkninger af kamille. Fraværet af evidens skyldes primært de gennemførte undersøgelsers design og kvalitet.

Rügge, Simone Danty; Nielsen, Maiken

2010-01-01

264

Klinisk vejledning for medicinsk behandling af depression hos gravide og ammende  

DEFF Research Database (Denmark)

Prævalensen af depression i den fertile alder er høj. Da ubehandlet depression hos kvinder under og efter en graviditet kan have alvorlige konsekvenser for både kvinden, barnet og familien, er det vigtigt at starte behandling så hurtigt som muligt, efter at diagnosen er stillet. Hvis psykologisk behandling fx kognitiv terapi ikke er tilstrækkelig, kan antidepressiv behandling komme på tale.

Nielsen, René Ernst

265

Staten og folkekirkens økonomi hænger sammen  

DEFF Research Database (Denmark)

Folkekirkens økonomi og de opgaver, der er tillagt kirken, er på en langtfra logisk måde vævet sammen med staten. Det kan kun forklares ud fra historiske traditioner. Ikke desto mindre kan der være gode grunde for både stat og kirke til at være forsigtig med at pille ved disse ordninger.

Kærgård, Niels

2013-01-01

266

La storia di Griselda. Affinità genetiche e tipologiche : Griseldahistorien. Genetisk og typologisk slægtsskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Griseldahistorien, oprindelig stammende fra Boccaccios Decameron, genfindes i mange litteraturer. Man har redegjort for forholdet mellem de forskellige versioner ved stemmaer. Et interessant aspekt er imidlertid at en version der ikke kan stamme ned fra en anden alligevel kan udvise slægtsskab med denne. Dette åbner for forskellige sociologiske og psykologiske betragtninger

Olsen, Michel

2012-01-01

267

Et forsøg til dateringen af det gammeldanske postilhåndskrift GKS 1390 4to  

DEFF Research Database (Denmark)

En afprøvning af hvad palæografi, sprog og tekstindhold kan oplyse om postilhåndskriftet GKS 1390's tilblivelsestidspunkt, som der hidtil ikke har været ført egentlig argumentation for. Det eneste der kan siges, er at håndskriftet sandsynligvis er yngre end 1416 da det viser tegn på at stamme fra Maribo kloster, som blev stiftet i dette år.

Frederiksen, Britta Olrik

2006-01-01

268

Er der gået for meget Borgen i Forbrydelsen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Uanset den kritik, man kan rette mod Forbrydelsen III, har den en udformning, der appellerer kraftigt til danskerne. Og ikke kun til os. Som man har kunnet se det sidste halvandet års tid har Forbrydelsen også kvaliteter, der appellerer til et britisk og et amerikansk publikum: Man kan diskutere detaljerne, men det er tv-drama på internationalt niveau.

Agger, Gunhild

2012-01-01

269

LæseFitness - i form med ord og bogstaver  

DEFF Research Database (Denmark)

I kølvandet på overgangen fra industri- til videnssamfund følger enorme informationsmængder, som kan være svære at overskue for de fleste. Og det kan ligefrem være en uoverkommelig barriere for de medarbejdere, der ikke har tilstrækkelige læse-, skrive- og it-færdigheder

Lemmergaard, Jeanette

2013-01-01

270

Retroperitonealt liposarkom - storrelsen er ikke afgorende  

DEFF Research Database (Denmark)

A 70 year-old female presented with a 40 x 40 cm unresectable liposarcoma which showed progression during chemotherapy. After renewed evaluation, a radical resection was done. The second case concerns a 64 year-old male with a 19 x 15 cm liposarcoma in the upper abdomen. A radical tumour resection together with the pancreatic tail, the spleen and the transverse mesocolon/colon was carried out. Both patients recovered without complications, and remain disease-free at two years. Retroperitoneal sarcomas are notoriously "silent", and may grow to considerable size before diagnosis. The evaluation is difficult, and radical resection frequently demands multiorgan surgery. Management at a national "Sarcoma Unit" is essential for the prognosis Udgivelsesdato: 2008/2/18

Nezame, F.S.; Krarup-Hansen, A.

2008-01-01

271

Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder  

DEFF Research Database (Denmark)

Today, we might consider airplane cabins the most iconic example of what Marc Augé has termed “the non-places of supermodernity.” To the casual, indifferent glance of today’s traveller, weary from long confinement inside overcrowded planes, these cabins may indeed appear to be thoroughly standardized, commercialized spaces, revealing no connection to specific localities, temporal continuity or spatial integration. The contention of this article, however, is that though  airplane interiors are quite literally disembedded spaces, their spatial configurations reveal complexities which were clearly demarcated in their historical formation, and are still apparent today. The airplane assembled world geography and temporal experience in new ways and was thought, in the process, to mark the beginning of a marvellous new air age. How were airplane cabins to express such expectations? What should passengers occupy themselves with while airborne? How would their inert bodies relate to the speeding airplane, to the outside air surrounding them and the face of the earth below, much less to the period of time spent inside the flying cabin? Civil aviation was launched in the aftermath of World War 1. Though many of the first civilian flights of the early 1920s were aboard rebuilt bomber aircraft, their cabins were nonetheless carefully designed  to implant notions of modernity, safety, speed and exhilaration in passengers. Based mainly on Scandinavian sources from the interwar years, this article discusses the many conflicting intentions and strategies embodied in the layout of airplane cabins, the design of seats, windows, wall decorations, etc. This conflict was equally evident in somewhat chaotic attempts to invent the social practices of air travel. The multiple functions of airplane interiors which are familiar today – effective business office, cosy living room, luxurious lounge, safe and quiet bedroom – were all specified and promoted in early civilian flight. Besides these attempts to make the air cabin recognisable, passengers had to contend with the strangeness of an interior without an exterior, their bodies paralyzed and their thoughts confronted with an empty, malleable time – a pure duration contrasting with the terrific speed of the airplane. These practices, combined with the serene “god’s eye view” of the world below – the synoptic gaze of the air traveller –mobilized diverse spatial configurations. Though the interior of airplane cabins has since been hyper-standardized, these spatial complexities still exist, complicating attempts to reduce them to an expression of a global, uniform, supermodern logic of non-places.

Simonsen, Dorthe Gert

2008-01-01

272

Fra styring af viden til skabelse af viden : - opbygning af daglige praksisser, der skaber den "nødvendige" viden  

DEFF Research Database (Denmark)

Viden kan ikke styres, og det drejer sig snarere om at få den menneskelige dømmekraft i cirkulaion på intelligente måder. At håndtere dømmekraften er således det, som virksomheder og medarbejder skal lære. Denne læring kan kun finde sted i tæt tilknytning til den daglige praksis i vriksomheden. Samtidig må virksomheder erkende, at kun visse former for dømmekraft kan lægges på "lager" i virksomhedens database, så den altid er til rådighed.

Nitschke, Henrik

2002-01-01

273

Sociale netværk som en læringsressource i undervisningen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Sociale netværk bygger på ideen om, at vi tilsammen kan gøre mere end hver for sig. Ikke nogen ny idé, men med web 2.0-teknologi har sociale netværk i princippet fået en ubegrænset rækkevidde. Vi kan dele viden. Vi kan deltage i noget sammen med andre, og de bidrag, vi selv kommer med, gør os til medproducenter i nye fælles fortællinger. Dette tegner konturerne til en social uddannelsespraksis med mange læringsformer, nye vidensformer, udvidede læringsrum, ændrede samarbejdsformer og kompetenceudvikling.

Buhl, Mie

2011-01-01

274

Læringsmiljøer og samspillets læreprocesser  

DEFF Research Database (Denmark)

I de seneste år er læring i arbejdslivet blevet lanceret som den medicin, der skal til for at hamle op med det presserende behov for kompetenceudvikling i det moderne videnssamfund Men hvad indebærer det i praksis? Hvad kan man lære på sit arbejde, hvad kan man ikke lære, hvad lærer man bedre udenfor arbejdet i kursus- og skoleforløb, hvordan kan man få det hele til at hænge sammen, hvem har ansvaret, og hvem skal betale regningen?

JØrgensen, Christian Helms

2004-01-01

275

Quercetin disrupts tyrosine-phosphorylated phosphatidylinositol 3-kinase and myeloid differentiation factor-88 association, and inhibits MAPK/AP-1 and IKK/NF-?B-induced inflammatory mediators production in RAW 264.7 cells.  

UK PubMed Central (United Kingdom)

Quercetin is a major bioflavonoid widely present in fruits and vegetables. It exhibits anti-inflammatory, anti-tumor, antioxidant properties and reduces cardiovascular disease risks. However, the molecular mechanism of action against inflammation in RAW 264.7 cells is only partially explored. Quercetin effect on LPS-induced gene and protein expressions of inflammatory mediators and cytokines were determined. Moreover, involvement of heme-oxygenase-1, protein kinases, adaptor proteins and transcription factors in molecular mechanism of quercetin action against inflammation were examined. Quercetin inhibited LPS-induced NO, PGE2, iNOS, COX-2, TNF-?, IL-1?, IL-6 and GM-CSF mRNA and protein expressions while it promoted HO-1 induction in a dose- and time-dependent manner. It also suppressed I-?B-phosphorylation, NF-?B translocation, AP-1 and NF-?B-DNA-binding and reporter gene transcription. Quercetin attenuated p38(MAPK) and JNK1/2 but not ERK1/2 activations and this effect was further confirmed by SB203580 and SP600125-mediated suppressions of HO-1, iNOS, and COX-2 protein expressions. Moreover, quercetin arrested Src, PI3K, PDK1 and Akt activation in a time- and dose-dependent manner, which was comparable to PP2 and LY294002 inhibition of Src, PI3K/Akt and iNOS expressions. Quercetin further arrested Src and Syk tyrosine phosphorylations and their kinase activities followed by inhibition of PI3K tyrosine phosphorylation. Moreover, quercetin disrupted LPS-induced p85 association to TLR4/MyD88 complex and it then limited activation of IRAK1, TRAF6 and TAK1 with a subsequent reduction in p38 and JNK activations, and suppression in IKK?/?-mediated I-?B phosphorylation. Quercetin limits LPS-induced inflammation via inhibition of Src- and Syk-mediated PI3K- (p85) tyrosine phosphorylation and subsequent TLR4/MyD88/PI3K complex formation that limits activation of downstream signaling pathways.

Endale M; Park SC; Kim S; Kim SH; Yang Y; Cho JY; Rhee MH

2013-12-01

276

Quercetin disrupts tyrosine-phosphorylated phosphatidylinositol 3-kinase and myeloid differentiation factor-88 association, and inhibits MAPK/AP-1 and IKK/NF-?B-induced inflammatory mediators production in RAW 264.7 cells.  

Science.gov (United States)

Quercetin is a major bioflavonoid widely present in fruits and vegetables. It exhibits anti-inflammatory, anti-tumor, antioxidant properties and reduces cardiovascular disease risks. However, the molecular mechanism of action against inflammation in RAW 264.7 cells is only partially explored. Quercetin effect on LPS-induced gene and protein expressions of inflammatory mediators and cytokines were determined. Moreover, involvement of heme-oxygenase-1, protein kinases, adaptor proteins and transcription factors in molecular mechanism of quercetin action against inflammation were examined. Quercetin inhibited LPS-induced NO, PGE2, iNOS, COX-2, TNF-?, IL-1?, IL-6 and GM-CSF mRNA and protein expressions while it promoted HO-1 induction in a dose- and time-dependent manner. It also suppressed I-?B-phosphorylation, NF-?B translocation, AP-1 and NF-?B-DNA-binding and reporter gene transcription. Quercetin attenuated p38(MAPK) and JNK1/2 but not ERK1/2 activations and this effect was further confirmed by SB203580 and SP600125-mediated suppressions of HO-1, iNOS, and COX-2 protein expressions. Moreover, quercetin arrested Src, PI3K, PDK1 and Akt activation in a time- and dose-dependent manner, which was comparable to PP2 and LY294002 inhibition of Src, PI3K/Akt and iNOS expressions. Quercetin further arrested Src and Syk tyrosine phosphorylations and their kinase activities followed by inhibition of PI3K tyrosine phosphorylation. Moreover, quercetin disrupted LPS-induced p85 association to TLR4/MyD88 complex and it then limited activation of IRAK1, TRAF6 and TAK1 with a subsequent reduction in p38 and JNK activations, and suppression in IKK?/?-mediated I-?B phosphorylation. Quercetin limits LPS-induced inflammation via inhibition of Src- and Syk-mediated PI3K- (p85) tyrosine phosphorylation and subsequent TLR4/MyD88/PI3K complex formation that limits activation of downstream signaling pathways. PMID:23735482

Endale, Mehari; Park, Seung-Chun; Kim, Suk; Kim, Seung-Hyung; Yang, Yanyan; Cho, Jae Youl; Rhee, Man Hee

2013-05-09

277

Hvordan slipper man af med fantomsmerter? : Kreativ metaforik og post-post-kolonial sprogpolitik  

DEFF Research Database (Denmark)

Finn Lynge ligner i Den vanskelige tango dén post-koloniale tilstand, som Grønland befinder sig i, med de smerter, som Peter Freuchen havde i sit træben. Artiklen undersøger, om nye metaforer og en ny sprogpolitik kan bruges som kur mod Grønlands fantomsmerter. Konklusionen er for det første, at en parforholdsmetaforik lægger unødvendige begrænsninger på Grønlands muligheder, mens en virksomhedsmetaforik åbner op for nye perspektiver. For det andet anbefales et skift til engelsk som første fremmedsprog som en vej til både at synliggøre alternativer til den koloniale relation til Danmark og samtidig undgå, at dansksprogede grønlændere ekskluderes til skade for selvstændighedsprocessen.

Gad, Ulrik Pram

2008-01-01

278

Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning : Et koncept til entrepreneurshipundervisning  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle de studerendes sproglige beredskab omkring strategiske forhold og træne dem i at bruge strategisk refleksiv konversation i praksis. Det konstateres, at entrepreneurshipundervisning bør give de studerende redskaber til at kunne se, fortolke, skabe, opsøge og udnytte muligheder og dette i fællesskab med andre. Det anbefales, at undervisningen tilrettelægges i form af diskursive og refleksive aktiviteter, og at disse aktiviteter foregår i workshops, hvor deltagergruppen er sammensat transdisciplinært.

Kristiansson, Michael

2008-01-01

279

The Chernobyl accident: Can lichens be used to characterize a radiocesium contaminated range?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Many of the lichen species that are important in the lichen dominated plant communities in the Norwegian mountains are important reindeer winter forage. They are also organisms that collect fall-out from the atmosphere. The Chernobyl accident brought, among other, radioactive Cesium, and from lichens this follow the food chain to reindeer and finally man. From region to region this fall-out was unevenly distributed and methods are needed to compare winter ranges and to monitor the developement of radioactive levels in the lichen carpet. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris and Stereocaulon pa¬schale was collected in the Dovre mountains to compare species levels and to study collection methods. We found that from spot to spot there is a very large variation between samples, even within the same species. Because of this we are not able to show significant species differences. We found, however, that species from more or less snow free ridgetops, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis and Cladina mitis showed less variation and thus must be recommended as the best species for monitoring and comparison of ranges.Tsjernobyl-ulykken: Kan lav nyttes til karakterisering av et radioaktivt forurenset reinbeite?Abstract in Norwegian / Sammendrag: Mange av de lavarter som er viktige i lavdominerte plantesamfunn i de norske fjell er viktige som vinterfor for rein. Disse organismer samler også nedfall fra atmosfæren. Ulykken i Tsjernobyl brakte, blant annet, radioaktivt cesium, og fra lav følger dette næringskjeden til rein og endelig mennesket. Fra område til område var dette nedfallet ujevnt fordelt, og det kreves metoder for å sammenligne vinterområder og for å overvåke utviklingen av det radioaktive nivå i lavmattene. Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis, Cladina mitis, C. stellaris og Stereocaulon paschale ble samlet på Dovrefjell for å sammenligne artsnivåene og for å studere innsamlings-prosedyrer. Vi fant at det fra sted til sted var en svært stor variasjon, til og med innen samme art. På grunn av dette var vi ikke i stand til å vise statistisk sikre forskjeller mellom artene. Men vi fant at arter fra mer eller mindre snøfrie rabbetopper, Cornicularia divergens, Alectoria ochroleuca, Cetraria nivalis og Cladina mitis viste mindre variasjon og derfor må anbefales som de beste arter for overvåkning og sammenligning av områder.

Eldar Gaare

1987-01-01

280

Kommentarer til SNS, Glycine max (A2704-12), vurdering af konsekvenserne ved at importere og anvende sojabønnerne på den måde, det er beskrevet i ansøgningen, modtaget 20-02-2006, deadline 01-05-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-18  

DEFF Research Database (Denmark)

"Den genmodificerede sojabønne A2704-12 adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat et gen der gør planterne tolerante over for glufosinat-ammonium herbicider. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning. DMU vurderer dog at A2704-12 sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojafrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen økologiske uønskede konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der kun inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer. "

Kjellsson, GØsta

 
 
 
 
281

Penetrating a wall of introspection: a critical attrition analysis  

DEFF Research Database (Denmark)

Gennem tiderne har mangen et studie og undersøgelse bekræftet professorer såvel som studerende i deres mistanke om, at de studerende der droppede ud, var dem der havde valgt det forkerte studie. Det er ganske rigtigt, at dette er den mest nærliggende begrundelse man kan give, hvis man som studerende begyndte på et studie man endte med at beslutte sig for at forlade. Det vil dog være en fejltagelse at slutte, at årsagen til beslutningen er den samme som begrundelsen for beslutningen. Ikke desto mindre er det, det der sker, når en mere målrettet vejledning af nye studerendes studievalg anbefales på baggrund af frafaldsundersøgelser der konkluderer at problemet skyldes forkerte eller misinformerede studievalg. Sådanne konklusioner misser pointen: givet, at en studerende opdager at han eller hun har valgt det forkerte studie, findes der en oplagt mulighed for at undersøge hvilke oplevelser der havde indflydelse på beslutningsprocessen undervejs i uddannelsesforløbet. Den mulighed forpasses, hvis begrundelse og årsag forveksles. I denne artikel tager vi udgangspunkt i en række studier af frafald, vedholdenhed og læring på videregående uddannelser, og begrunder at hvis man vil forstå den proces der leder frem til en beslutning om at droppe ud af et studie, må man tage højde for at det at være og blive studerende er et komplekst samspil mellem e´t individ og en institution, som i sin tur udgøres af en række individer (herunder de studerende der måtte falde fra), kulturer (herunder fagkulturer) samt en lang række dybt forankrede vaner og traditioner. Inden for rammen af sådan et perspektiv vil det være forkert at sige at uddannelsen var forkert til den studerende, ligesom det ville være forkert at sige at den studerende var forkert til uddannelsen. Hvis noget var forkert, så var det situationen. Dette perspektiv udnytter vi til at foretage en grundig analyse af syv interviews med tidligere fysikstuderende, der havde valgt at forlade fysikstudiet ved Uppsala Universitet i Sverige. I interviewene bedes de studerende begrunde deres frafald. Men analysen såvel som interviewet tager sit omdrejningspunkt i, at de begrundelser der gives også har en baggrund. Det vi finder ud af er, at dette omdrejningspunkt har et forskelligt fokus afhængigt af perspektiv. Interviewerens fokus tager udgangspunkt i et ønske om at forstå de strukturelle betingelser omkring fysikstudiet der danner baggrund for frafaldets begrundelse. De studerende selv, tager udgangspunkt i sig selv. For at illustrere dette forhold benytter vi Aristoteles årsagsbegreb i analysen, og viser at de årsager de studerende bruger som baggrund til at forklare deres beslutning om at forlade studiet, har en væsentlig anden karakter, end årsager der kan knyttes til strukturelle betingelser omkring fysikstudiet. Konklusionen er, at hvis ikke man gør sig det klart, når man undersøger årsager til frafald, så er udbyttet i bedste fald en for simpel forståelse for de årsager, strukturelle såvel som individuelle, der måtte kunne knyttes til frafald fra videregående uddannelser.

Johannsen, BjØrn Friis; Rump, Camilla Østerberg

2013-01-01

282

Design of Transition Pieces for Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines  

DEFF Research Database (Denmark)

Fundering af havvindmøller med et bøttefundament er en alternativ løsning til en monopæl og andre fundamentstyper installeret på vanddybder op til 50?60 m. Bøttefundamentet har en større stivhed end monopælen og kan installeres relativt simpelt og hurtigt. Men da kun få prototyper af bøttefundament er blevet installeret hidtil, kræver dette koncept yderligere undersøgelser før en endelig kommercialisering. Det nærværende ph.d.-projekt handler om form- og materiale-optimering af det såkaldte "overgangsstykke" (TP), som forbinder vindmøllens tårn med bøttefundamentet. Trekantede flange-forstærkede forskydningspaneler (forstærkninger) udført i stål er traditionelt anvendt som overgangsstykke. Den traditionelle løsning er dyr at producere, kræver korrosionsbeskyttelse og har problemer med udmættelse i svejsesamlingerne forårsaget af kombinerede cykliske belastninger fra vind og bølger. Formålet med ph.d.-projektet har været at modellere og finde en alternativ udformning af dette overgangsstykke vha. FEA, hvor et alternativt materiale, Compact Reinforced Composite (CRC®) eller "The New Concrete", anvendes. CRC® blev opfundet af Aalborg Portland A/S i 1986 som et meget stærkt højstyrkekompositmateriale med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen. En undersøgelse af bearbejdelighed og trykstyrke af denne højstyrkebeton blev foretaget på et parti højstyrkebetonemner støbt på AAU. Derudover blev et Computertomografi (CT) forsøg (en ikke-destruktiv diagnostisk billeddannelsesteknik) udført for at undersøge fiberorientering og fiberfordeling samt tilstedeværelse af revner og luftlommer. Først blev der foreslået en konisk udformning af TP i tre materialekonfigurationer: CRC®-stål komposit, ren CRC® og en stålskal. Bæreevnen i BGT blev kontrolleret, og en stabilitetsanalyse af skallerne blev udført. Desuden blev en ikkelineær følsomhedsanalyse udført, og de tre modeller blev sammenlignet med hensyn til følsomhed overfor små geometriske imperfektioner, der kan forekomme under produktionsprocessen. Denneundersøgelse viste, at et overgangsstykke lavet af ren CRC® var mindst følsomt, hvorfor dette materiale blev anvendt i yderligere undersøgelser. Formoptimering af overgangsstykket blev udført vha. foreløbige elastiske beregninger og ikke-lineær finite element analyse. To CRC® materialemodeller med varierende tryk- og trækstyrke blev foreslået til en sammenligning. Ydermere blev foreslået at indføre udskæringer for at spare på materialeforbruget og muligvis for at minimere scour og bølgelast på overgangsstykket. Der blev udvalgt flere forskellige udformninger af overgangsstykket til evaluering af scour under en konstant ensrettet strøm, hvor "clear water" (”klart vand”) og "live bed" (”levende bund”) regimer blev genereret i lille skala. Udviklingen af scour-hullets geometri, scour-volumen og ligevægtsscourdybden omkring overgangsstykket blev undersøgt. Scour-beskyttelse omkring bøttefundamentet er også blevet diskuteret. Derudover blev hydrodynamiske belastningsforsøg udført i lille skala på dybt vand med regelmæssige og xii Nezhentseva uregelmæssige bølger for at studere påvirkningen fra udskæringerne og for at finde den udformning, der kunne minimere påvirkning fra bølgekræfter på overgangsstykket. Ud fra resultaterne af den foreliggende undersøgelse anbefales det at masseproducere overgangsstykker til havvindmøllebøttefundamenter lavet af højstyrkebeton med et stort indhold af stålfibre og tætliggende hovedarmeringen.

Nezhentseva, Anastasia

2013-01-01

283

Det finitte verbums position i dansk før og nu  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskellen mellem verbets position i hovedsætninger og i bisætninger hænger sammen med at det finitte verbum i hovedsætninger flytter til en position til venstre for subjektet (som kaldes Cº og som Diderichsen kalder v) Hovedsætning: Måske læser Peter ikke aviser Bisætning: ... fordi Peter måske ikke læser aviser Forskellen mellem verbets position i bisætninger før og efter 1500-1550 hænger sammen med at det finitte verbum i bisætninger før i tiden flyttede til en position til venstre for sætningsadverbialet eller negationen, men ikke gør det længere: 1533: Naar ma ka icke soffue for hoffuit verck ... 2005: Når man ikke kan sove for hovedpine ... Om et sprog har denne flytning eller ej (som hedder Vº-til-Iº-flytning) ser ud til at hænge sammen med righoldigheden af den finitte verbale fleksionsmorfologi. Jeg vil slutte med nogle overvejelser over hvordan at en sådan udvikling overhovedet kan være mulig, dvs. hvordan det er muligt at en generation således kan "misforstå" den foregående generations sprog.

Vikner, Sten

2005-01-01

284

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

285

Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord¬ning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-NL-2011-93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

286

Økologisk risikovurdering af genmodificeret herbicidtolerant sojabønne linje MON87708 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/NL/2011/93  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede MON87708 sojabønne i Danmark Den genmodificerede MON87708-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbicidet Dicamba. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at MON87708-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante MON87708-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning.

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

287

Den finske folkeskole : hvad kan vi lære  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er velkendt, at finske skoleelever scorer højt på fagligheden. mere overraskende er det, at de finske skoler også er verdensmestre i at mindske effekten af social ulighed. Hvad er forklaringen? Fysisk medie: DVD ISAN: 978-87-992991-0-2

Andersen, Frans Ørsted

288

Klimaforandringer kan bane vejen for bedre byer  

DEFF Research Database (Denmark)

Climate change may pave the way for better cities. Water are an important element i our cities and a better integration of larger qunataties of water should not only result in climate robust cities but also more liverable cities. Citizens needs to included to improve the design and create ownership to system operations.

Jensen, Marina Bergen; Hoffmann, Birgitte

2011-01-01

289

e-HRM kan bibringe organisationen værdi  

DEFF Research Database (Denmark)

Elektronisk HRM (e-HRM), der tit også kaldes virtuel HRM, er i stigende grad en del af større organisationer, men der mangler ofte en klar difinition af begrebet. I denne artikel får du styr på begreber som e-HRM, IKT og TMS.

Holm, Anna

2009-01-01

290

Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges  

DEFF Research Database (Denmark)

The prevalence of positional plagiocephaly is increasing. A systematic database search (Cochrane, MEDLINE, Embase, Cinahl and PEDro), critical appraisal and systematic evaluation of the quality of 14 selected studies show that the following are certain risk factors for the development of positional plagiocephaly: supine sleeping position, positional preference, one-sided handling of the child, male sex, delayed motor development, reduced neck mobility, too little "tummy time", firstborn, multiple births and premature children. Recommendations for prevention are provided.

Knudsen, Birgit; Christensen, Karen

2011-01-01

291

Det nye pasientregisteret kan redde liv  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Første juli 2007 ble Helseregisterloven endret og Norsk pasientregister (NPR) blir personidentifiserbart uten samtykke. Dette er en milepæl i den lange historien om forsøkene på å etablere et sykdoms- og skaderegister i Norge.

Camilla Stoltenberg

2007-01-01

292

Det nye pasientregisteret kan redde liv  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Første juli 2007 ble Helseregisterloven endret og Norsk pasientregister (NPR) blir personidentifiserbart uten samtykke. Dette er en milepæl i den lange historien om forsøkene på å etablere et sykdoms- og skaderegister i Norge.

Camilla Stoltenberg

2009-01-01

293

Virus kan påvises i spyt fra grise  

DEFF Research Database (Denmark)

Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.

Heiselberg, Pia R.; Christensen, Sanne

2012-01-01

294

Forstørret nakkefold kan ses ved osteogenesis imperfecta  

DEFF Research Database (Denmark)

A limited number of reports published since 2001 have described an association between increased nuchal translucency (NT) and osteogenesis imperfecta (OI). We report a new case which underlines the frequency of this association as well as the importance of follow-up and genetic evaluation. In the present case, ultrasound scanning at 13 weeks of gestation showed a NT of 3.2 mm and no other pathological findings. At 20 weeks a severe skeletal dysplasia was diagnosed by ultrasound. The pathology report of the aborted foetus indicated OI, and DNA analysis confirmed a COL1A1 mutation.

Schönewolf-Greulich, Bitten; Skibsted, Lillian

2011-01-01

295

Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?  

DEFF Research Database (Denmark)

Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne egenskaber. Det betyder, at avlsværdier for alle egenskaber med stor sikkerhed kan skønnes allerede tidligt i minkens liv, før det afgøres, om den skal bruges til avl eller ej. Vi kender endnu ikke den sikkerhed, der kan opnås med genomiske avlsværdier, men baseret på andre arter, vil det være realistisk at forvente en 2 til 4 dobling af den avlsfremgang, der kan opnås i dag. En forudsætning for at udnytte genomisk selektion i mink vil være, at denne teknologi udnyttes i et mindre antal avlsbesætninger

Berg, Peer

2011-01-01

296

En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda!  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518.Mange organisationer arbejder i dag med at udvikle en strategi med målsætninger for forskellige områder af organisationens opgaveportefølje. Således også Syddansk Universitet (SDU) som i september 2003 kunne præsentere sine visioner og målsætninger for den videre udvikling af e-læring på SDU. Denne artikel giver eksempler på, hvordan universitetet med forskellige initiativer arbejder på at efterleve strategiens visioner og målsætninger.

Ambrosia Hansen

2004-01-01

297

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje DAS-68416-4 i anmeldelse vedr. markeds¬føring under Forord-ning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-NL-2011-91  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede DAS-68416-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede DAS-68416-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle sojabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne 2,4-D og glufosinat. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. DMU vurderer at DAS-68416-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante DAS-68416-4-sojabønne til andre formål end dyrkning.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

298

At være delagtig : At være delagtig trods et progredierende handicap  

DEFF Research Database (Denmark)

At være handicappet er ikke en tilstand, som man er i, uafhængigt af den kontekst, mand indgår i. Handicappet kan blive dominerende i selvforståelsen og i synet på de muligheder og begrænsninger, der er for ens udfoldelse. Men handicappet kan også blive et vilkår, man må forholde sig aktivt til. Hvordan handicappet kommer til udtryk afhænger af 3 faktorer: - Den døvblindblevnes oplevelse af sig selv, sin situation og sine muligheder - Nærmiljøets indsigt i, hvike særlige hensyn, der kan tages og vilje til at få kommunikationen til at fungere - Samfundsmæssige tiltag, som kan kompensere for høre- og synsnedsættelsen

Olesen, Birgitte Ravn; JansbØl, Kirsten

2005-01-01

299

Danske dagblade. 10 års økonomisk analyse  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Den danske dagbladsbranche er præget af uro med fusioner, samar- bejdsaftaler, opkøb og lukninger. Hans Degn, lektor ved Den Grafiske Højskole, tager i artiklen temperaturen på branchens økonomi i perioden 1980-89. Han tegner herigennem omridset af en diagnose for branchen og dokumenterer balndt andet, at de økonomiske vilkår for henholdsvis provins-, regional- og landsaviser er meget forskellige; derfor hverken foreskriver eller anbefaler han nogen bestemt kur. Men hans redegø- relse og omfattende talmateriale, der omhandler udviklingen i avissalget, redaktionsudgifter, annonceindtægter, produktionsudgifter m.m., giver et sjældent indblik i dansk dagbladsøkonomi, som kan give en bedre for- ståelse for de strukturelle ændringer, som dagspressen nødvendigvis må gennemføre i de kommende år. Vi beklager, at det i nogle af figurerne kan være vanskeligt at skelne de enkelte kurver præcist; sammenholdt med den ledsagende tekst har de dog en vis illustrativ værdi. Af hensyn til læsningen er figurerne anbragt samlet efter artiklen.

Hans Degn

1991-01-01

300

Enkle tiltag kan forebygge skader : Lysere asfaltbelægninger kan minimere optøningen af permafrost under veje i Arktis  

DEFF Research Database (Denmark)

Gennem de seneste år har Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) ved Danmarks Tekniske Universitet gennemført en række undersøgelser af permafrostforholdene i Kangerlussuaq Lufthavn, Vestgrønland. Ph.d.-studerende Anders Stuhr Jørgensen har i sit forskningsprojekt anvendt georadarmetoden til at undersøge de årlige variationer i dybden til frostspejlet under en almindelig mørk asfaltoverflade og en mere reflekterende overfladebelægning på den sydlige forplads i lufthavnsområdet.

JØrgensen, Anders Stuhr

2008-01-01

 
 
 
 
301

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Samlet rapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

302

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Resultater og anbefalinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

303

Aspergillusinfektioner i cavum nasi og paranasale sinus  

DEFF Research Database (Denmark)

Aspergillus-infektioner i cavum nasi og paranasale sinus er sjældne, men forekommer med tiltagende hyppighed. Dette skyldes dels hyppigere biopsitagning, dels et øget antal disponerede patienter. Aspergillus-infektionen kan være invasiv eller ikke-invasiv. Ved den ikke-invasive form danne i bihulen et aspergillom, som hovedsagdelig består af tætliggende svampehyphae. Aspergillus-infektioner forekommer især hos disponerede patienter, fx cancerpatienter, diabetikere eller patienter med nedsat immunforsvar af anden årsag. Sygdommen kan imidlertid også ses hos i øvrigt raske patienter, hvilket illustreres af to sygehistorier. Diagnosen kan stilles ved mikroskopi, ved dyrkning og evt. ved serologiske undersøgelser. Røntgen undersøgelse af bihulen viser forandringer som ved kronisk sinuitis af anden årsag, men undertiden ses et centralt røntgenfast parti, som skyldes forkalkninger. Ved ikke-invasiv Aspergillus-infektion er behandlingen operativ sanering og lokal anti-mykotisk behandling, medens der ved den invasiveform tillige bør gives systemisk antimykotisk behandling.

Leth, Peter Mygind; Charabi, S.

1988-01-01

304

Psykoterapi med demokratiske verdier i kulturmøtet  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikkelen er basert på en kandidatavhandling, hvor utgangspunkett var en forestilling om at psykoterapi med ikke-vestlige klienter kan være utfordrende på grunn av terapeutens og klientens ulike kulturbakfrunner. Avhandlingens kvalitative intervjuer med erfarne terapeuter satte imidlertid fokus på betydningen av de non-spesifikke faktorer i den terapeutiske relasjon, og at disse er like viktige uavhengig av klientens kulturbakgrunn. Attikkelen presenterer en videre bearbejdelse av disse data, og beskriver to studenters voksende erkjennelse av at å være psykoteraput dypest sett kan sies å dreie seg om å være 'et profesjonelt medmenneske'. På denne måten omhandler ikke artikkelen 'demokrati' i formal-politisk betydning, men snarere hvordan man som terapeut kan møte den ikke-vestlige klient med en demokratisk holdning; en for for 'sinnelagsdemokrati'.

Kvale Havig, Anne; Hagen, Audhild

2006-01-01

305

Sprogtilegnelse i Danmark : Nutid og fremtid  

DEFF Research Database (Denmark)

  Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle længere udredninger, men vi håber at det fremgår af de foregående kapitler at forskning i sprogtilegnelse ikke alene er interessant i sig selv, men også har stor samfundsmæssig værdi. For det meste går sprogtilegnelsen "af sig selv", men ikke altid. For at der kan sættes ind med de rette tiltag, er det nødvendigt at have detaljeret viden om den normale sprogtilegnelsesproces og om hvor og hvorfor der opstår problemer. Formålet med dette kapitel er at give et overblik over nogle af de vigtigste indsigter i sprogtilegnelsen som de foregående kapitler har givet, og at pege på nye forskningsmæssige og samfundsmæssige perspektiver.

HØjen, Anders; Bleses, Dorthe

2009-01-01

306

Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : ERA: EFSA/GMO/SE/2010/88  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel. DMU har ingen specifikke kommentarer til EFSA

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

307

Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. : ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88  

DEFF Research Database (Denmark)

DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.

Kjellsson, GØsta; Strandberg, Morten Tune

308

Det digitale spøgelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Det har siden 1967 været Derridas bestræbelse at vise, at betydning ikke kan adskilles fra det medie, hvorigennem det kommunikeres. Derridas analyser medfører altså en relativering af betydning – nemlig i forhold til de medier, hvorigennem betydningen kommunikeres. Godtager man Derridas pointer må man opgive at søge ind til én kernebetydning, som kan kommunikeres neutralt gennem forskellige medier. Sætningen “Du er sød” betyder altså noget forskelligt alt efter, om den skrives i et brev, aftegnes på himlen med et fly eller sendes i en e-mail. Og der er ikke én af disse gengivelser, der kan påberåbe sig at være den rigtige kernebetydning. Spørgsmålet, der altid kan rejses, er nemlig: Hvad skulle være begrundelsen for at betragte ét medie som værende nærmere kernen end de andre? Man kunne selvfølgelig hævde, at der findes en abstrakt betydning, som ikke kan gengives med noget medie, men som alligevel er omdrejningspunktet for alle de forskellige gengivelser. Og her er det en vigtig pointe, at dette vil Derrida i en vis forstand ikke afvise. Men dette omdrejningspunkt har en meget særlig, og for nogen sikkert overraskende, karakter i Derridas optik, som gør det problematisk at kalde det en “kerne”: Omdrejningspunktet er nemlig det, der altid forsvinder i vores praksis – og selve dets forsvinden er netop det, der muliggør at medierne kan være betydningsbærere. Omdrejningspunktet betragter os, taler til os, nøder os, men vi kan ikke omvendt betragte eller fange den, tale om den eller komme til forståelse med den. Omdrejningspunktet er et spøgelse! Artiklens ærinde er at udpege et par af de spøgelser som udspringer af den kommunikation, der udspringer af internettet. Jeg går særligt i klinch med overdrevne forestillinger om internettets effektivitet.

Hansen, Ejvind

2008-01-01

309

Kirke, opera og stormoske: : Retskulturelle overvejelser over monumentalarkitektur  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen påstår at moskebyggeri i København kan ses som del af en Nord-vestakse, der retskulturelt symboliserer fremvæksten af en post-national og post-sekulær retskultur, hvor religiøse og sekulære normer ikke længere er klart adskilte, og hvor hverken religiøse, retlige eller andre normer primært er nationale, men i højere grad transnationale. Heroverfor står Amalienborg-aksen fra Marmorkirken til Operaen, der i højere grad symboliserer en statsform og en retskultur præget af førmoderne styreformer, hvor statsmagterne ikke er adskilt.

Petersen, Hanne

2010-01-01

310

Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses  

DEFF Research Database (Denmark)

Et treårigt epidemiologisk studie af 579 ansatte fra 31 gartnerier undersøgte virkningen af arbejde med fire forskellige nyttedyr. Resultaterne viste tegn til, at arbejde med tripsrovmiden Amblyseius cucumeris og spinderovmiden Phytoseiulus persimilis kan give allergisk reaktion, både i blodtest og ved symptomer fra næse og øjne. Der kunne ikke konstateres allergi over for snyltehvepsen Aphidius colemani eller jordrovmiden Hypoaspis miles og der var ikke tegn til, at nyttedyrene kunne give lungesygdomme som for eksempel astma.  

Bælum, Jesper; Enkegaard, Annie

2007-01-01

311

Økologisk risikovurdering af genmodificeret dobbelt herbicidtolerant sojabønne linje FG72 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA-GMO-BE-2011-98  

DEFF Research Database (Denmark)

BIOSCIENCE’s konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den gen-modificerede FG72-4 sojabønne i Danmark Den genmodificerede FG72-4-sojabønne adskiller sig fra konventionelle so-jabønner ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for glyfosat- og isaxaflutol. Sojabønnen søges kun godkendt til import og viderebear-bejdning til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opfor-mering. Da importen formentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved import- og bearbejdningssteder. BIOSCIENCE vurderer at FG72-4-sojabønnen som alle andre sojabønner ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af sojabønnen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-sojabønnefrø i frø til udsæd af ikke-GM soja. En eventuel tilfældig spredning af GM-soja vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede herbicidtolerante FG72-4-sojabønne til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse, der inkluderer import og industriel forarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Ved en eventuel utilsigtet spredning af de herbicidtolerante sojabønnefrø, forventes disse ikke at kunne overleve og etablere nye planter i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

312

Mental ownership and participation for innovation in environmental education and education for sustainable development  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvilke mekanismer ligger bag, når man udvikler en følelse af ejerskab til ændringer, tanker og andre ting? Dette er et vigtigt spørgsmål i tilknytning til udviklingsprojekter og ikke mindst i undervisning, hvor man søger at engagere elever og studerende i problemstillinger, der ikke umiddelbart ligger inden for deres interessesfære. Kapitlet i denne internationale bog om forskellige opfatterlser af deltagelse (participation) søger at rede trådene og giver nogle konkret bud på, hvordan man kan drage nytte af den nye indsigt.

Breiting, SØren

2006-01-01

313

A stricter duty to disclose information to the market in Denmark? : The dilemma faced by Danish companies, and their options under the decision by the Danish Securities Council in the TDC case  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer børs- og kapitalmarkedsrettens krav til de noterede selskabers offentliggørelse af kursrelevante oplysninger. Retstilstanden har hidtil været behersket af en realitetsgrundsætning: offentliggørelse skal ske, når den kursrelevante begivenhed er en realitet, ikke før og ikke senere. Finanstilsynet håndhæver imidlertid nu en skærpet fortolkning af pligten og dermed et fremrykket tidspunkt for offentliggørelsen. Artiklen analyserer dels rigtigheden af og hjemmelen til dette, dels hvordan selskaberne kan forholde sig, indtil spørgsmålet afklares.

Werlauff, Erik; Lau Hansen, Jesper

2008-01-01

314

Is i maven  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi må væbne os med tålmodighed - kulden bliver hængende Drømmer du om lunere vinde og knopper på træerne? Det kan du godt vente længe med. Foråret kan risikere at lade vente længe på sig i år. Det konstaterer professor fra Niels Bohr Instituttet i København Eigil Kaas . Hans erfaring siger ham, at vi ikke behøver pakke vanterne væk lige med det samme. »Der går formentlig lang tid, før kulden slipper os. Vi har voldsom kulde, fordi det blæser fra meget kolde egne.Vejret lige nu har en selvforstærkende effekt - der ligger simpelthen en stor klump tung luft, der ikke vil gå væk,« siger han. Køligt forår Hvis kulden bider sig fast i både januar og februar, ser forårsmånederne ikke lovende ud. »Når årets to første måneder er meget kolde, så kan foråret risikere at rykke sig. Så bliver marts, april og maj kølige, og træerne venter med at springe ud,« siger Eigil Kaas . Synderen er et højtryk over Rusland, som bliver ved med at puste kold luft ned over os. Og det holder det altså ikke op medforeløbig. Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. »Det betyder jo, at pollensæsonen lader vente på sig. Det kan også betyde, at sommeren bliver dræbersnegle-fri, de er følsomme over for kulde. Frosten er god for naturen på flere områder, den dræber larver og biller, som ellers ville ødelægge planter og træer.« lfu@bt.dk

Kaas, Eigil

2010-01-01

315

Young Danes' experiences with unsafe sex.  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus undersøgte i 2010 gennem fire kvalitative fokusgruppe interview hvilke faktorer, der kan påvirke unge danskeres seksuelle risikoadfærd. De seneste 10 år har der været en stigning i antallet af unge mellem 15-29 år, der får konstateret en seksuelt overført infektion samt unge piger, der får foretaget en provokeret abort. Meget kan således tyde på, at oplysningskampagner alene ikke virker, men at fokus på udvalgte risikofaktorer skal intensiveres. Denne undersøgelse fandt fire faktorer, der kan have betydning for, om unge i Danmark engagerer sig i seksuel risikoadfærd: Alkoholindtagelse forud for samlejet, One-night stand, øget seksuel erfaring samt lavt selvværd. Både internetdating og stofmisbrug blev mod forventning ikke betragtet som faktorer, der kan føre til usikker sex blandt de unge.

JØrgensen, Marianne Johansson; Andersen, Berit

2013-01-01

316

Essensvejledning; I: Andreasen, Brian Kjær & Giehm-Reese, Merete (2006): Perspektiver på vejledning  

DEFF Research Database (Denmark)

Essensvejledning er en vejledning baseret på de alment menneskelige kerneværdier som tillid, respekt, åbenhed, afgrænsning, vedholdenhed og selvværd. Sådanne kvaliteter kan man kalde essenskvaliteter med reference til, at de udtrykker det centrale og væsentlige ved menneskelivet. Således må alle mennesker - ikke mindst de, der arbejder i menneskeprofessionerne af behandlere, rådgivere, vejledere og undervisere - til stadighed arbejde på at vedligeholde det essentielt menneskelige - ikke blot af hensyn til patienter, klienter, elever og pårørende men også af hensyn til dem selv. Men essenslæring er også et redskab, som disse professioner kan bruge og lære fra sig, så andre kan få nytte af det. På den måde er essenslæring et redskab som vejlederen kan bruge i sit arbejde med elever, klienter, brugere eller hvad de nu hedder i den pågældende organisationssammenhæng. Essensvejledning er altså en vejledningsform, der søger at fremme forbindelsen til de alment virkende menneskelige kvaliteter.

Olsen, Jan BrØdslev

2006-01-01

317

LL § 16 E i kritisk EU-retlig belysning  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer ligningslovens § 16 E om hovedaktionærbeskatning af udlodninger og konkluderer, at reglen i EU-retlig forstand udgør en restriktion, der ikke kan retfærdiggøres af almene hensyn, og som derfor må antages at være EU-stridig. Danmark bruger sine selskabsregler til at håndhæve et ønske om, at ethvert udtræk fra et selskab, der ikke er løn eller udbytte, skal beskattes, og i rent danske anliggender kan en sådan lovgivning passere, men når et selskab med hjemsted i et andet EU/EØS-land kommer ind i billedet, skal denne lovgivning stå sin EU-retlige prøve, og her dumper § 16 E.

Werlauff, Erik; RØnfeldt, Thomas

2013-01-01

318

Værdiladninger og intolerance  

DEFF Research Database (Denmark)

I Bøger den 21. juni tilslutter Anna Libak sig Morten Messerschmidts kritik af, at samfundsforskerne Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard i en undervisningsbog kategoriserer Dansk Folkeparti (DF) som ”intolerant”. Lige som Messerschmidt hævder Libak, at ordet ”intolerant” er negativt værdiladet, hvorfor anvendelsen af det i kategorisering af politiske partier ikke kan være videnskabelig, men er indoktrinering af gymnasieelever. Selv om Messerschmidt og Libak har ret i, at ord som ”tolerant” og ”intolerant” kan bruges og forstås som indeholdende værdidomme, så er det forkert, at ordet ”intolerant” ER en negativ værdidom. At et ord kan bruges værdiladet, betyder ikke, at ordets mening udelukkende består i en værdidom. Det samme gælder jo for rigtig mange andre ord – f.eks. kan ord som ”akademisk” og ”journalistisk” bruges som værdidomme. Det betyder ikke, at de ikke har et ikke-værdimæssigt betydningsindhold, som værdidommen knyttes til. Desuden viser disse eksempler, at værdidomme både kan værepositive og negative. Det samme gælder ordet ”intolerance”: Nogle gange er beskrivelse af noget som intolerant negativt værdiladet. Men nogle gange er det omvendte tilfældet: DF har f.eks. selv ofte kæmpet for ”nul tolerance” i retspolitik og integrationspolitik. Så at være intolerant kan altså være noget positivt. ”Tolerance” og ”intolerance” har en deskriptiv kernemening, som eventuelle værdidomme kan knyttes til. At være tolerant vil sige, at man undlader at gribe ind overfor afvigelser fra normen eller ting, man ikke bryder sig om, selv om man kunne. Intolerance er derimod at forsøge at gribe ind ud fra sin misbilligelse. Der er intet værdiladet i denne kernemening, og begrebet kan bruges uden værdiladning, hvis det bare specificeres hvordan – som i forskernes undervisningsbog. Det interessante ved Messerschmidts kritik, som Libak er helt blind for, er dog, at han på sin vis bekræfter forskernes karakteristik af DF som intolerant. Han truer dem jo med at gå til undervisnings- og forskningsministerierne. Selv om denne trussel ikke har nogen gang på jord, har den alligevel en vis vægt, når den kommer fra en prominent politiker og parlamentsmedlem. Den er jo en trussel om, at han vil forsøge at få forskerne censureret. Herved viser Messerschmidt dels, at han faktisk er intolerant overfor videnskab, dels at DF er hyklerisk i sit forsvar for ytringsfriheden – for retten til at ytre sig frit gælder åbenbart ikke, når ytringer falder DF for brystet.

Lægaard, Sune

2013-01-01

319

Den tredje spiseforstyrrelse - Binge Eating Disorder  

DEFF Research Database (Denmark)

Mennesker med Binge Eating Disorder indtager større mængder mad uden at være sultne. Overspisningen kan dulme svære følelser, men medfører typisk ekstremt ubehag og skam. Mennesker, der lider af spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder (i daglig tale kaldet BED), har ofte problemer med overvægt, og både personen selv og omgivelserne er tilbøjelige til kun at fokusere på vægt og vægttab. Slankekure afhjælper imidlertid ikke spiseforstyrrelsessymptomerne, og det tabte tages hurtigt på igen, når slankekuren slutter – oven i købet hurtigere end hos mennesker, der ikke har en spiseforstyrrelse. Derfor skal spiseforstyrrelsen diagnosticeres og behandles, før personen kan påbegynde et evt. varigt vægttab

Schousboe, Birgitte Hartvig

2010-01-01

320

Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten giver et indblik i kloakrottens biologi og adfærd. Denne nye viden vil kunne give grundlag for en vurdering og eventuel målretning af kloakrottebekæmpelsen. Nogle af rapportens vigtigste konklusioner er; at kloakrottebestanden ikke nødvendigvis vokser ved en manglende bekæmpelse, idet systemets udformning bestemmer antallet af rotter. Kloakrotter kommer ikke langt omkring i kloakken, hvilket stiller krav til, at bekæmpelsen tilpasses den lokale kloakrotteaktivitet. At kloakrotten kan leve indenfor et lille område kan være en udfordring for en bekæmpelse, da der i de ældre ledningssystemer findes mange meter ledning uden muligheder for at bekæmpe med gift eller fælder.

Heiberg, Ann-Charlotte

2013-01-01

 
 
 
 
321

Bankers prissætning af lån før og efter finanskrisen  

DEFF Research Database (Denmark)

Finanskrisen har for længst udviklet sig til en dyb økonomisk krise, der indtil nu har kostet enorme summer i tabt produktion. I avisartikler hører vi gentagne gange historier om, at virksomheder med sunde projekter ikke kan opnå bankfinansiering. Hvis en sådan kreditklemme ("credit crunch") er en realitet, er det en alvorlig sag, da det kan forværre krisen. Nationalbankens nye udlånsundersøgelse bekræfter, at bankerne har strammet deres kreditpolitik. Men undersøgelsen finder ikke tegn på en kreditklemme. Derimod er en forøgelse af bankernes rentemarginal et væsentligt element i stramningen af bankernes kreditpolitik. Derfor fokuseres der i det følgende på en analyse af bankernes prissætning af udlån før og efter krisen.

Grosen, Anders

2010-01-01

322

Den danske CO2-afgift i et public choice perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Økonomiske instrumenter kan have optimale og omkostningseffektive effekter i teorien, men møder oftest kritiske politiske barrierer, når de skal gennemføres i praksis. Generelt har økonomer ikke taget disse politiske hensyn med i betragtning i den traditionelle analyse af økonomiske instrumenter. Men det er nødvendigt at udarbejde politisk acceptable løsningsforslag, så de ikke i løbet af den politiske beslutningsproces ændres til det uigenkendelige og væk fra det omkostningseffektive design. Ved at anvende public choice tilgangen kan man bidrage til at finde de mest omkostningseffektive metoder, som samtidig er politisk acceptable og dermed mindske afstanden mellem teori og praksis. Formålet med denne tilgang er således at opstille et holdbart løsningsforslag til fremtidens miljøpolitik.

HjØllund, Lene; Svendsen, Gert Tinggaard

2001-01-01

323

Ohört märkbara - om infraljudens gränstillstånd  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden man i begyndelsen af det 20. århundrede for alvor fattede interesse for infralyden har den været et omdiskuteret fænomen. Infralyd kan på mange måder betragtes som et slags grænsetilfælde - en form for lyd vi ikke altid umiddelbart kan høre, men som alt andet lige eksisterer. Med andre ord udgør infralyden et uartikuleret, lavfrekvent område af vores almene lydverden. Et indirekte hørbart domæne, der er blevet udforsket af både akustikere, astronomer og lydkunstnere. Udgivelsesdato: 15.12

Kristensen, Thomas BjØrnsten

2009-01-01

324

Retspolitiske betragtninger om fælles forældremyndighed og skolevalg  

DEFF Research Database (Denmark)

Domstolene kan sjældent løse konflikter om skolevalg. Statsforvaltningens tilbud om konfliktmægling og rådgivning er langsommelige og løser langt fra altid konflikterne heller. Resultatet er i praksis mange problemer for ikke-samboende forældre med fælles forældremyndighed. I denne artikel gives der bud på, hvordan man efter gældende regler – og for fremtiden – kan opnå den mest hensigtsmæssige løsning på denne problemstilling. Der tages i den sammenhæng udgangspunkt i at tilstræbe et sammenhængende system af regler, som sikrer en ensartet løsning af konflikterne.

Holdgaard, Marianne; Juhl, Line Bune

2012-01-01

325

The Mineaiki and Discourses on Social Unrest in Medieval Japan  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer Mineaiki, en af de hyppigst citerede kilder til banditvæsen i Japans middelalder. Artiklen viser, at flere af de gængse forestillinger om, hvad Mineaiki kan fortælle os om disse grupper, bør revurderes. Det argumenteres blandt andet, at disse grupper af såkaldte banditter snarere kan ses som lokale godsbeboere, der blev mobiliseret gennem landsbyernes selvforsvars-organisationer, men at de af forskellige grunde blev ikke blev set som legitime udøvere af vold af de centrale magthavere, hvorved de blev beskrevet som banditter.

OxenbØll, Morten

2006-01-01

326

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Fornuftens og frihedens magt : Hegels institutionstænkning  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen fremstiller Hegels statsteori som et forsøg på at udfolde den menneskelige frihed i alle dens institutionelle dimensioner. Det vises hvorledes magtbegrebet står centralt i Hegels friheds- og statsteori, fordi Hegel hævder, at visse menneskelige frihedsformer ikke kan overleve og udvikles uden at de sikres igennem institutionel magt. Specifikt udfoldes hvorledes man udfra Hegels statsteori kan kritisere en række liberalistiske stats- og frihedsforståelser.

RaffnsØe-MØller, Morten

2006-01-01

327

At du gider - om hyperparadigmatiske strukturer i danske sætningstyper  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen gengiver i kortere form hovedpointerne fra min ph.d.-afhandling om Hyperparadigmer, med særligt fokus på hyperparadigmet mellem de to danske ledstillingsmønstre (Fvsa og sav) og de to hierarkiske niveauer de kan befinde sig på (hovedsætning og bisætning). Det vises bl.a. at leksemet at ikke bare kan benyttes som konjunktion, men også som illokutionær partikel i stil med Gid  og Sikke mfl.

Christensen, Tanya Karoli

2009-01-01

328

Opgørelse af regularitet på jernbaner  

DEFF Research Database (Denmark)

Regularitet på jernbaner opgøres forskelligt, hvorfor det er svært at sammenligne regularitet mellem forskellige selskaber og lande. Opgørelse af regularitet vanskeliggøres endvidere af, at regulariteten afhænger af både kapacitetsudnyttelsen, pålideligheden, køreplanstillægget og rettidigheden. Erfaringer viser, at fokus på regularitet kan forbedre regulariteten. Fokus på regularitet kan opnås gennem fx kampagner overfor passagerer og togpersonale. Imidlertid kan ”overdrevent” fokus på togenes regularitet være skadeligt for passagerernes regularitet. Dette skyldes, at fokus på togregularitet kan resultere i, at et forsinket korresponderende tog ikke afventes, at rejsetiden forlænges for at have mere luft i køreplanerne, og at forsinkede tog aflyses for ikke at generere følgeforsinkelser. Det er muligt at opgøre regulariteten for passagerer i stedet for tog. Opgørelse af passagerre-gularitet i stedet for togregularitet betyder, at passagererne ikke stilles ringere ved ”overdrevent” fokus på regularitet. Brug af passagerregularitet i bod-bonus-kontrakter betyder endvi-dere, at der vil være fokus på at sikre så gode forhold for passagererne som muligt. Passagerernes forhold kan endvidere forbedres, ved at sikre det rette tillæg i køreplanerne i forhold til risikoen for forsinkelser og det samlede tidsforbrug, hvilket kan sikres ved simulering og vurdering af passagerforsinkelser.

Landex, Alex; Kaas, Anders H.

2007-01-01

329

Skadelige brændeovne : Påtale  

DEFF Research Database (Denmark)

Sektorforskningen har siden 2001 påvist alarmerende toskiske emissioner fra brændeovne såsom PAH og dioxin, der ikke følges ad i dannelsen og derfor heller ikke kan bekæmpes målrettet. Reguleringsmyndigheden unddrager sig imidlertid forpligtigelsen fra bl.a. Stockholmkonventionen angående POPs om at nedbringe den slags forurening mest muligt under henvisning til dogmet om al biomasses CO2-neutralitet, hvilket tilbagevises. Både fysikeren Bent Sørensen/RUC og 2001 rapporten fra IPCC har påpeget at dette ikke (mere) slår til ved planter med årtiers omdriftstid.

Czeskleba-Dupont, Rolf; Czeskleba-Dupont, Solveig

2006-01-01

330

DMU's kommentarer til EFSA Statement EFSA-Q-2009-00589 og EFSA-Q-2009-00593 vedr. antibiotika-resistensmarkører  

DEFF Research Database (Denmark)

De to analyserede resistensgener overfor antibiotika er vidt udbredte i naturen. Den faglige vurdering er fortsat at forekomst af disse typer af antibiotika-resistens i GM-planter ikke vil kunne bidrage væsentligt til forekomsten af an-tibiotikaresistens i bakterier, da sandsynligheden for at de bliver overført er meget lille og de allerede indgår naturligt i mange bakterier. De har således hverken nogen effekter på sundheden for dyrelivet eller nogen uønskede kon-sekvenser for miljøet. DMU kan dog ikke fagligt vurdere anvendelsen af ka-namycin-resistense i forhold til terapeutisk værdi overfor human sundhed, da dette ikke indgår i vores faglige kompetence.

Kjellsson, GØsta; Simonsen, Vibeke

331

Kommentarer til opdateret risikovurdering og ansøgning. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23), Insect resistance by Bt-toxin (lepidoptera) X Insect resistance by Bt-toxin (coleoptera); herbicide tolerance to glyphosate. Modtaget 03-04-2006, deadline 02-05-2006, svar 07-04-2006. : EFSA-GMO-NL-2005-16  

DEFF Research Database (Denmark)

"DMUs konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede, insektresistente bomuldshybrid mellem event 281-24-236 og 3006-210-23. Den genmodificerede bomuldskrydsning 281-24-236/3006-210-23, adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne tolerante over for insektangreb fra larver af forskellige sommerfuglearter. Desuden indeholder bomulden et gen, der gør den tolerant overfor glufosinat-ammonium herbicider. Bomulden søges kun godkendt til import af frø samt forarbejdning og anvendelse til dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Den kan derfor kun forårsage uønskede effekter på naturen, hvis der sker en tilfældig, utilsigtet spredning af frøene. DMU vurderer at 281-24-236/3006-210-23 som al anden bomuld ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af bomulden kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser i Danmark. I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-bomuldsfrø i frø til udsæd af ikke-GM-bomuld. En eventuel tilfældig spredning af GM-bomulden vurderes dog ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser. Der er en lille risiko for at der i forbindelse med håndtering og distribution af de genmodificerede bomuldsfrø kan ske en opblanding af 281-24-236/3006-210-23 bomulden med konventionel bomuldsfrø til udsåning eller direkte spild ved forarbejdningsstederne. Der forventes ingen miljømæssige konsekvenser af dette på naturen, men det kan ikke udelukkes at det i enkelte tilfælde kan give problemer med at overholde grænseværdien for GM-indholdet i konventionelle bomuldsafgrøder. Det forventes dog at den generelle overvågning som er foreslået af ansøgeren vil kunne opdage disse tilfælde. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved markedsføring af den genmodificerede 281-24-236/3006-210-23 bomuld til andre formål end dyrkning. Kommentarer til EFSA: DMU har ingen kommentarer til den foreliggende anmeldelse. "

Kjellsson, GØsta

332

Erhversbetinget erosion? : Opfordring til indberetning af kasus  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund – I forbindelse med dental erosion er en grundig udredning af patienten vigtig, således at årsagen til erosionernes opståen findes, og der kan iværksættes adækvat forebyggende indsats. En sådan udredning er ikke mindst vigtig, når arbejdsmiljøet mistænkes. Patienttilfælde – En 30-årig patient, der arbejder som pladesmed, blev henvist til Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, med henblik på udredning af patientens kraftige slid. Patienten udviste ikke-alderssvarende tandslid af emalje og dentin svarende til erosion forårsaget af syredampe i arbejdsmiljøet, muligvis forstærket af abrasion på grund af slibestøv. Ifølge anamnesen var der ikke grund til at antage, at erosionerne havde baggrund i stort forbrug af sure læskedrikke eller refluksproblemer. Konklusion – I dette tilfælde mistænkes patientens arbejdsmiljø som hovedårsagen til erosionsskaderne. Sagen blev anmeldt som arbejdsskade, men ikke anerkendt, da erosioner ikke er optaget på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme. Ensystematisk registrering af lignende tilfælde kunne imidlertid på sigt ændre retspraksis for fremtidige patienter med arbejdsbetinget erosion.

Dige, Irene; GjØrup, Hans

2012-01-01

333

Superkilen. : Byrummets primadonna  

DEFF Research Database (Denmark)

Superkilen kan ikke reduceres til velkendte kategorier for byrum. Det er et sammensat rum, der vidner om brydninger i såvel arkitektur, kunst og planlægning. Så som fænomen er Superkilen tankevækkende at beskæftige sig med, fordi der ud af de tidligere forståelser og praksisser tegner sig et billede af den aktuelle byplanlægning. Byplanlægning er ikke længere kun planlægning, men også steds branding og forbrugskultur. Kunst i det offentlige rum er ikke længere kun æstetisk udsmykning, men især en process, der indebærer brugerinvolvering. Arkitektur er ikke længere kun rumlig formgivning, men arbejder også med visuel kommunikation, og landskabsdesign handler ikke længere om rummets iboende tidslige forandringer, men også om at igangsætte og iscenesætte sociale processer og handlinger.

Samson, Kristine

334

Elevers interesse i naturfag - et didaktisk perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

  Artiklen beskriver hvordan fænomenet "interesse" kan begrebsafklares ud fra en pædagogisk-psykologisk terminologi. Dette illustreres med en empirisk undersøgelse der beskriver hvordan elevers engagement, interesse og motivation kan komme til udtryk i en konkret undervisningssituation i biologi. Analysen viser at situationel interesse kan "fanges" af hands-on- og ahaoplevelser - ikke mindst når de samtidig knytter sig til i denne sammenhæng "autentiske" objekter. Disse forhold er kendetegnet ved en direkte relation imellem individ og "interesseobjekt". Dertil kommer de indirekte forhold som oplevelsen af meningsfuldhed og oplevelsen af social samhørighed. Disse forhold har en medierende indflydelse på situationel interesse. Udgivelsesdato: September

Dohn, Niels Bonderup

2007-01-01

335

Mangler viden om fluer i svinestalde  

DEFF Research Database (Denmark)

Fluer i svinestalde May 2008 Henrik Skovgård, Skadedyrlaboratoriets konsulenttjeneste Der mangler undersøgelser, der kan afsløre, hvor stor effekt fluer i svinestalde kan have på smittespredning og alvorligheden af sygdomsudbruddene. Fokus på fluer I danske svinestalde optræder den almindelige stueflue (Musca domestica), stikfluen (Stomoxys calcitrans), der er blodsuger på dyr og mennesker, den lille stueflue (Fannia canicularis) og flere forskellige arter af bananfluer (Drosophilidae). Dertil kan optræde pukkelfluer (Phoridae), der er ganske små fluer, og som udvikles i gødningsrester og lignende organiske rester. De fluer, der udgør et reelt problem i forbindelse med svineproduktion, er stuefluen, stikfluen og bananfluen. Mangler undersøgelser Der foregår i øjeblikket ikke nogen undersøgelser omkring ... Udgivelsesdato: Juni 2008

Skovgård, Henrik

2008-01-01

336

Kampen om køn i idrættens verden  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis vi trækker det ned på jorden og i øjenhøjde med de frivillige idrætsforeninger, så kan vi ikke desto mindre gøre lidt, som kan vise sig at gøre en forskel. Vi kan begynde at snakke om køn i klubben, uden at begynde at vende det hvide ud af øjnene, og uden at gøre til det sidste på dagsordenen. Hvis køn skal betyde noget i idrætsforeningerne lokalt, og i idrætsorganisationerne globalt, så er mænd og kvinder nødt til at kunne snakke om køn, som noget der betyder noget. Eller også skal vi blæse i fløjten og give kendelsen: Køn er dømt ude!

Andersen, Tem Frank

2013-01-01

337

Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose : Et spirende koncept og en faktisk case.  

DEFF Research Database (Denmark)

Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor centrale temaer eksemplificeres fra både terapeutens og klientens perspektiv: søvnforbedring, smertehåndtering, krav-ressource-balance og parforhold. Afslutningsvis diskuteres begrænsninger og potentiale ved en sådan tilgang.

Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne

2011-01-01

338

Brug at internettet til støtte for samarbejde og videndeling  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.Artiklen beskriver en række simple, billige og let tilgængelige systemer til understøttelse af samarbejde og videndeling ved hjælp af internettet. Med udgangspunkt i egne praktiske erfaringer beskrives typiske barrierer og vanskeligheder, man kan møde ved brugen, og der gives eksempler på, hvordan problemerne kan løses eller afhjælpes. Det illustreres, hvordan man ved hjælp af netbaseret samarbejde kan opbygge og vedligeholde praksisfælleskaber, som ikke ville have været mulige uden internettet.

Jens Dørup

2006-01-01

339

Innovation og prototyper  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel advokerer for at danske virksomheder skal (gen)indføre prototyper som middel til at hurtigere at komme fra ide til salg og samtidig skabe et bedre produkt. LEGO og B&O gennemgår deres erfaringer med anvendelse af simple prototyper tidligt i det forløb, der nyudvikler et produkt. De arbejder med fire forskellige former for prototyper og konkluderer, at prototyper kommunikerer i et visuelt fælles sprog, der viser funktioner af produktet eller produktet. Deres måde at nytænke prototyper på kan involvere topledelsen tidligt i forløbet, så den ikke træffer forkerte beslutninger, den kan speede processen op og endelig kan den inddrage leverandører og kunder, inden det nye produkt sendes på gaden.

Hansen, Svend Aage; Hansen, Erik

2006-01-01

340

A discussion of mode choice models  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer matematiske modeller for transportmiddelvalg med særlig fokus på modeller, der bygger på nyttefunktioner. I kapitel 3 refereres til et begrænset eksperiment, der viste at den sædvanlige lineære nyttefunktion ikke er tilstrækkelig til at beskrive selv en meget simpel valgsituation. For-muleringen af nyttefunktionen søges derfor udvidet med forskellige led, der i kapitel 4 begrundes ud fra den 'traditionelle' mikro-økonomiske teori, mikroøkonomisk teori inkl. tidsrestriktioner, adfærds-mæssige antagelser, antagelser om forskelle mellem individers præferencer og adfærd, samt rent fysiologiske be-tragtninger. Artiklen rummer en række anbefalinger vedr. den deterministiske del af nyttefunktionen. Kapitel 5 diskuterer fordelingen af den stokastiske del, og anbefaler brug af probit-modeller for valgsituatio-ner med flere alternativer, der er mere eller mindre indbyrdes afhængige, f.eks. valg mellem bil, cykel, bus og tog.

Nielsen, Otto Anker

1996-01-01

 
 
 
 
341

Pædagogiske og socialpædagogiske perspektiver  

DEFF Research Database (Denmark)

I bidraget præsenteres de pædagogiske hhv. socialpædagogiske perspektiver, der er knyttet til at ruste unge med særlige behov til et aktivt arbejdsliv. Især betones behovet for den "anderledes" pædagogik, der kan samle de unge op og støtte dem i deres videre liv. Dermed peger bidraget også på mål (f.eks. identitet, livsstil og livsmestring), som ikke udelukkende er relaterede til arbejdsmarkedet.

Jensen, Niels Rosendal

2007-01-01

342

The development of form-awareness by means of aural sonology  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori. - Den trykte versjonen har vedlagt lydfiler (CD) som pga rettighetsspørsmål ikke kan legges ut på nettet. , In this Master thesis I wish to examine the benefit that performance students and musicians can have from the ability to use aural sonol...

Hlavaty, Miriam M. M.

343

Hvorfor er administrationen af de danske punktafgifter så problematisk?  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er et af de lande i verden, der har flest punktafgifter. Det burde, alt andet lige, give en vis erfaring i udarbejdelsen af afgiftslove. Derfor kan det undre, at punktafgiftslovgivningen fortsat byder på "uforståelige" og vanskeligt administrerbare love. Problemet synes at være, at lovgiver ikke gør sig klart hvilke administrative problemer lovgivningen byder de berørte virksomheder.

Thygesen, Jette

2012-01-01

344

Grænseflader i læring : med kroppen som kontaktpunkt  

DEFF Research Database (Denmark)

Kroppen det primære kontaktpunkt At kunne sanse indad. At mærke, hvad man vil og ikke vil. Hvad man kan acceptere og ikke kan acceptere, hvad man kan lide og ikke kan lide. At kunne sanse udad og vide, hvornår andre overskrider ens grænser. Hvornår man bør sige ”stop”, ”nej”, ”vent lige lidt.” Dette ”jeg er”, ”at være i kroppen” er ikke nemt, men nødvendigt. Kroppen føles indefra. Er den levende? Er der liv i hænder, arme, ben, fødder, i maven og brystet? Føles kroppen som et samlet energifelt i stadig bevægelse? Ifølge den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908- 1961) er kroppen det primære kontaktpunkt, mennesket har med omverdenen. Med dette udgangspunkt er det relevant at spørge til kroppens betydning for læring – og i særlig grad for læring på professionsbacheloruddannelser, som står midt mellem teori og praksis. Her skal studerende nemlig både kunne bruge sig selv og kunne anvende teori til at reflektere over sine handlinger. Derfor søges der i nærværende artikel svar på spørgsmålet om:Hvilken betydning har kroppen for læring på en professionsuddannelse, og hvordan viser grænsefladerne mellem de studerende og underviserne sig?

Knudsen, Lars Emmerik Damgaard; Schmidt, Mette

2012-01-01

345

Klimagasudledning i kæden fra foder- til mælkeproduktion  

DEFF Research Database (Denmark)

Når man skal vurdere effekten af forskellige tiltag til reduktion af klimagasudledningen, f.eks. via ændret fodersammensætning, er det vigtigt at se på den samlede effekt i hele kæden. Ellers kan man mindske udledning et sted i kæden og øge udledningen et andet sted, og samlet set ikke opnå en reduktion.

Mogensen, Lisbeth; Lund, Peter

2012-01-01

346

Velfærdsvurdering i slagtekalvebesætninger  

DEFF Research Database (Denmark)

Lungebetændelser, leverbylder, benproblemer, skab, ringorm samt dødelighed er problemer, der kan have et ganske betydeligt omfang i den enkelte slagtekalvebesætning, og som påvirker ikke kun produktionsøkonomien men også dyrevelfærden. Da der i samfundsdebatten er øget fokus på husdyrenes velfærd i landbruget, vil det meget vel kunne betyde, at den enkelte slagtekalveproducent i fremtiden skal kunne dokumentere en god dyrevelfærd på sin besætning.

Nielsen, Tine Rousing; Poulsen, Pia

2009-01-01

347

Teatro D'Italia  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan man overhovedet skabe en fremtid, hvis man ikke bærer fortiden med sig, spørger forfatteren i et essay fra Italien, der fører læseren fra Bologna over Siena og Verona til en vinmark på et landbrugskollektiv krydret med refleksioner over 'det italienske totalteater' og menneskers bosætningsformer.

TØnsager, Svein

1983-01-01

348

Besnærende teknologi i hjemmeplejen - fra vision til praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

Den offentlige sektor kan spare milliarder ved at investere i ny teknologi og samtidig forbedre servicen, hævder IT- og konsulentbranchen. Men IT er ikke altid en mirakelmikstur og virkningerne er ofte modsatrettede. Denne undersøgelse af mobil teknologi i hjemmeplejen viser hvordan samme teknologi får ganske forskelligt udtryk i praksis i takt med at den ”oversættes” i de enkelte organisationer.

Agger Nielsen, Jeppe

2013-01-01

349

Klog på Kloner  

DEFF Research Database (Denmark)

Klog på kloner Indhold: Hvad er en klon, findes der kloner, og må man klone mennesker? Diskussion om kloner bliver ofte etisk, men det kan være svært at have en holdning til emnet, hvis man ikke er fagligt rustet. Med udgangspunkt i de etiske spørgsmål giver dette undervisningsforløb en faglig introduktion til emnerne kloner, DNA, kromosomer og cellelære.        

Jacobsen, Aase Roland; Stald, Line JØrgensen

350

Hvad måler Campbell Collaboration? : en kritisk kommentar til rapporten: 'School Based Bullying and Victimization'  

DEFF Research Database (Denmark)

Campbell Collaboration har gennemført et omfattende arbejde med at indsamle data til en forskningsoversigt over antimobbeprogrammer. Der er meget information at hente i de 44 programmer, som rapporten inkluderer, og hvis hovedelementer er beskrevet i rapportens indledning. Campbells analyser har imidlertid så væsentlige begrænsninger, at centrale dele af rapportens konklusioner ikke kan siges at være holdbare. Læs mere her

Henningsen, Inge; Hansen, Helle RabØl

2010-01-01

351

Hvem underviser i massekommunikation? - hvordan? - og hvad mangler?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Disse spørgsmål har Helle Arø og Birgitte Tufte forsøgt at få besvaret ved hjælp af et spørgeskema, der blev udsendt via de faglige foreningers blade. Svarprocenten har indtil nu ikke været stor, men alligevel kan de indkomne svar nok belyse tendenserne inden for medieundervisningen på forskellige uddannelsestrin: i folkeskolen, i gymnasiet og på HF.

Helle Alrø; Birgitte Tufte

1987-01-01

352

Strategisk udnyttelse af makroøkonomiske og politiske spilleregler  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidraget beskriver, hvordan den strategiske situation for en virksomhed påvirkes af de spilleregler, som regulerer markedet socialt og lovgivningsmæssigt. Hovedpointen er, at det ideale frie marked ikke kan fungere, men at markedet kun fungerer, når det er underlagt regulering, og at meget af det, der i litteraturen optræder som markedsfejl, er nødvendigt for at skabe økonomisk dynamik.

Gjerding, Allan Næs

2008-01-01

353

Tavshed og vold mod kvinder : Erfaringer fra et projekt om vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen belyser tre former for tavshed - i de etniske minoritetsmiljøer, i forskningen og i den offentlige politik - kan tilsammen siges at udgøre en form for tavshedens sammensværgelse, der gavner voldsudøverne og ikke voldsofrene. Tavshed ses som en fortløbende proces, idet artiklen viser, hvordan tavsheder opretholdes ved hjælp af fortielse, og hvordan forsøg på at bryde samme tavsheder mødes med forsøg på tavsliggørelse.

Danneskiold-SamsØe, Sofie; MØrck, Yvonne

2012-01-01

354

Forbrydelsens ondskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Forbrydelsen i en krimi kan betragtes som ondskab. Men det er ikke ondskab i metafysisk forstand. I stedet bruger krimien hovedsageligt fire typer ondskab til at beskrive den forbrydelse, som efterforskeren skal opklare: den idealistiske, den instrumentelle, den dæmoniske og den sociale ondskab.

Hansen, Kim Toft

2013-01-01

355

Ødelæggelsesgeografier  

DEFF Research Database (Denmark)

STEDERS KVALITET: Hvad er værdien af et stykke jungle? Af en nutidig ruin? Et brasiliansk jungleområde og tærede kobberrør i et sjællandsk kasemat fra første verdenskrig har begge oplevelsesmæssige kvaliteter som kan gøres til argument for, at de ikke må ødelægges; de skal bevares. Spørgsmål om bevaring og ødelæggelse fører os direkte til vores egen dødelighed: kulturel aktivitet er en kamp mod naturligt forfald.

Svabo, Connie

356

Offentlighedens tænker : I anledning af oversættelsen af Hannah Arendts bog 'Menneskets vilkår'  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er ikke i det private, men i det offentlige rum, at vi virkelig kan realisere os selv som mennesker. Filosofien bag synspunktet er yderst levende - selv om filosoffen selv er død. Hannah Arendts hovedværk Menneskets vilkår er netop blevet oversat til dansk. Udgivelsesdato: 16.09

Pahuus, Anne Marie

2005-01-01

357

Une école élitaire pour tous  

DEFF Research Database (Denmark)

Reformen af de gymnasiale uddannelser i 2005 kan ikke undgå at få en dybtgående indflydelse på den danske samfundsudvikling, især fordi den åbner for et samarbejde mellem fagene, der i bedste fald vil forberede eleverne på at agere og leve i det 21. århundrede med de store globale udfordringer, der utvivlsomt bliver tale om.

Haue, Harry

2009-01-01

358

Planlægning af byggeprisen ved enfamiliehuse  

DEFF Research Database (Denmark)

Ved planlægningen af enfamiliehuset er økonomien ofte en afgørende faktor - og desværre ofte et stort problem. Denne anvisning kan ikke bruges til at bevise, hvad et hus skal koste. Den viser netop, at byggeprisen kan variere meget for "det samme hus". Alligevel kan byggeprisen planlægges, ligesom selve huset projekteres i forvejen. Den samlede pris består af mange små elementer, og ved påvirkning af hver enkelt del kan der opnås virkelig mærkbare resultater. Anvisningen fortæller, hvordan bygherren og arkitekten gennem valg af planudformning, materialer og konstruktioner i alle detaljer bevidst kan påvirke byggeprisen. Planlægning af byggeprisen er et stort arbejde, kun ved et typehus er det økonomisk muligt at gennemføre det i detaljer. Samtidig åbner typehuse muligheder for mere rationel udførelse og dermed lavere byggepris i fremtiden.

1961-01-01

359

Impact of early detection and treatment of diabetes on the 6-year prevalence of cardiac autonomic neuropathy in people with screen-detected diabetes : ADDITION-Denmark, a cluster-randomised study  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund: Der er begrænset viden om hvordan tidlig multifaktoriel behandling forbedrer konsekvenser af diabetes. Kardiel autonom neuropati (KAN) hos personer med diabetes indikerer omfattende skade på det autonome nervesystem og er relateret til mortalitet og livskvalitet. I dette studie fra ADDITION Danmark undersøgte vi effekten af tidlig opsporing og efterfølgende intensive behandling af type 2 diabetes i almen praksis på hyppigheden af kardiel autonom neuropati 6 år efter diagnose. Resultater: Prævalensen af tidlig KAN var 15,1% i rutine behandlingsgruppen (RG) og 15.5% i intensive behandlingsgruppen (IG), mens manifest KAN var tilstede hos hhv 7,1% og 7,3%. Der var statistisk signifikant forskel mellem behandlingsgrupperne. Sammenlignet med andre studier og i betragtning af at patienterne er tidligt opsporet og velbehandlede, finder vi en høj hyppighed af KAN. Behandling af kendte kardiovaskulære risikofaktorer er således ikke nok til at forebygge at mange diabetes patienter udvikler KAN.

Charles, Morten; Fleischer, J

2013-01-01

360

Traumatisk basal subaraknoidal blødning  

DEFF Research Database (Denmark)

Massiv subaraknoidal blødning på hjernens basis kan opstå ved et traume, hyppigst ved slagsmål, sjældnere ved ulykker. Det er en sjældent forekommende tilstand, som hyppigst forekommer hos alkoholpåvirkede mænd. Diagnosen stilles næsten udelukkende ved obduktion. Traumet er oftest et knytnæveslag mod den posterolaterale del af kraniebasis. I det typiske tilfælde falder offeret øjeblikkeligt bevidstløs sammen, og døden indtræder efter få minutter. Blødningen udgår enten fra arteria vertebralis på halsen eller fra de intrakraniale basale hjernearterier. I en del tilfælde kan blødningskilden ikke lokaliseres. Skadesmekanismen er omdiskuteret. Karrupturen kan opstå i forbindelse med brud af processus transversus atlantis eller subluksationer i halscolumna og kan indtræffe i både normale og abnorme kar. Traumatisk basal subaraknoidalblødning kan tilsyneladende opstå ved ret lette traumer, hvilket selvsagt har stor betydning for strafudmålingen ved en efterfølgende retssag.

Lundgaard, Peter; Leth, Peter Mygind

2003-01-01

 
 
 
 
361

Bankkrise og kreditformidling  

DEFF Research Database (Denmark)

I dagspressen er der næsten dagligt historier om, at en kreditklemme stopper virksomhedernes investeringer. Hvis historierne er sande, er det ret alvorligt. Det betyder nemlig, at virksomheder med rentable projekter ikke kan få lån til deres projekter, uanset hvor høj en rente de tilbyder långiver. Normalt handler kreditklemme-historierne i dagspressen om danske ikke-finansielle virksomheders kvaler med at få lån i bankerne. Men som der argumenteres for i det følgende, er der ikke meget, som tyder på, at danske virksomheder generelt er eller har været udsat for en kreditklemme. Sikkert er det imidlertid, at danske banker i efteråret 2008 blev udsat for en kreditklemme. Det nødvendiggjorde en blanco-garanti til bankerne fra staten. Afvisning af en generel kreditklemme betyder ikke, at alle rentable projekter i den nuværende konjunktursituation med betydelig usikkerhed kan opnå finansiering i bankerne. Løsningen herpå er ikke lån, men mere egenkapital - i øvrigt et finansieringsråd som bankerne selv kan bruge til at komme ud af deres afhængighed af statslige garantier.

Grosen, Anders; Raaballe, Johannes

2010-01-01

362

God fondsledelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Professor Rasmus Kristian Feldthusen fra Københavns Universitets Juridiske Fakultet har til denne opdatering skrevet en artikel om god fondsledelse. Efter en række år med fokus på god selskabsledelse (corporate governance) er det nærliggende at sætte fokus på fondene. Tiden er nu moden til også at forholde sig til god ledelse af særligt store fonde, siger forfatteren. Dette ikke mindst henset til fondens særegne juridiske konstruktion som selvejende, hvorved der ikke er en kreds af aktionærer m.v., der kan vælge og afsætte fondsbestyrelsen. Fonden har udelukkende et offentligt tilsyn, hvilket er mere overordnet i dén forstand, at tilsynet ikke har eller kan have indgående indsigt i alle rigets fonde på én gang. Forfatteren gør opmærksom på, at diskussionen om god fondsledelse er et nyt tema, hvorfor artiklen givetvis ikke adresserer alle problemstillinger. Som juridiske konstruktioner adskiller selskaber og fonde sig ved, at fonden ikke har en ejerkreds (i form af aktionærer), der kan vælge og vælte en bestyrelse, samt ændre vedtægterne. I en fond er det endvidere bestyrelsens fremmeste opgave at udmønte fondens formål ved at foretage uddelinger. I et selskab er det det øverste ledelsesorgans opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Artiklen behandler indledningsvist forskellige mere generelle spørgsmål vedrørende fonde og selskaber, og behandler herefter bl.a.: to fondstyper, hvorfor anbefalinger om god ledelse, fondslovgivningen (hard law), god fondsledelse (soft law) og endelig til sidst spørgsmålet om samfundsansvar.

Feldthusen, Rasmus Kristian

2010-01-01

363

Mn2O7: Eksplosionsfarlig - men ikke lunefuld  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen »En lunefuld blanding« i Dansk Kemi, maj 2004 har tilsyneladende ført Flemming Winthers tankevirksom-hed i mange retninger. De faglige overvejelser om eksplo-sionsrisiko og det kreative bidrag til affaldshåndtering lyder spændende, mens de polemiske bemærkninger om nulrisi-ko-samfundet, uddannelse, økonomi og sprogopfattelse er bemærkelsesværdige for en person, der samtidig efterlyser en mere videnskabelig tilgang til den konkrete sag. http://www.lab-link.dk/lablink/gfx.nsf/Files/Dak08.pdf/$file/Dak08.pdf.

Johansen, JØrgen Stage; Berg, Rolf W.

2004-01-01

364

No fear of thin films; Frykter ikke tynnfilm  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

New investments in crystalline silicon based solar cells are made by the Norwegian companies Elkem Solar and REC Group, despite the increased competition from polymer based thin film solar cells. A new production method named solar grade silicon will reduce the production costs. Thin films are also less effective, with 5-6 percent efficiency compared to silicon based solar cells with 15-20 percent efficiency.

Abelsen, Atle

2006-07-01

365

Det sker ikke for mig. : Unge kvinders fortællinger om kærestevold  

DEFF Research Database (Denmark)

Et stort antal unge kvinder mellem 16 og 24 år er hvert år udsat for fysisk vold i deres kæresteforhold. Hertil kommer den psykiske og seksuelle vold. Bogen er skrevet på grundlag af et forskningsprojekt baseret på kvalitative interview med en lang række unge kvinder, der har været udsat for kærestevold. Bogen giver et indblik i centrale mønstre og fastholdelssesmekanismer og bidrager med ny viden om, hvordan professionelle voksne bedst muligt hjælper og rådgiver unge kvinder i en dårlig kæresterelation.

Bo, Inger Glavind

2013-01-01

366

Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Jeg faar ikke puste!  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Many people are struggling with work-related asthma every day, which may lead to COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD may be caused by illnesses like chronic bronchitis, emphysema, asthma. In serious cases of COPD, the breathing resistance has increased considerably and those suffering from it are breathing heavily. Asthma can be linked with working conditions in many ways. Exertion, cold air, and some chemical substances like sulphur dioxide can start asthma attacks. The results of early treatment or prophylactic treatment of asthma are good, but COPD is much more difficult. Although smoking is the most important cause of COPD, people who have been working for many years in highly polluted environments run a higher risk of contracting COPD. However, little is known about which specific substances are causing the disease. Particularly at risk are bakers, industrial painters, and people working in electrolysis halls in the aluminium industry. There is no effective medical treatment for COPD once the lungs have been damaged, but many hospitals offer rehabilitation.

Smith-Sivertsen, Eline Randers

2004-07-01

367

Håndtering af regnvand er ikke længere kun for spildevandsingeniører  

DEFF Research Database (Denmark)

Treatment of rain water is not just for water waster engineers. Urban planners are invited to participate in innovative solutions for urban water. The article describes a project - 19 K - that supported network and innovation regarding water in urban settings.

Hoffmann, Birgitte; Elle, Morten

2011-01-01

368

Can not find joint nordic solution; Finner ikke fellesnordisk loesning  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

NordReg, a forum for the Nordic energy regulating authorities, concludes in a new report that there are difficulties obtaining a joint, Nordic solution to how critical situations in the electricity system should be handled. The regulators have not succeeded in defining what a critical situation implies, because of the different sources of energy the countries rely on. Dry years are critical in Norway, because of its dependence on hydro energy, while this is not considered critical to the Danish energy situation, more reliant on wind energy (ml)

Trong, Maj Dang

2006-07-01

369

Speciallægen er ikke i front på de danske akutafdelinger  

DEFF Research Database (Denmark)

The Danish health care system is undergoing a major reorganisation, resulting in fewer emergency departments (ED) with consultants in attendance 24/7. This questionnaire-based study evaluates the status of the reorganisation with emphasis on physician attendance and recruitment. 76% of the EDs are not staffed by consultants 24/7, 51% report difficulties in recruiting qualified personnel and 33% report problems connected to retaining them. 71% believe that a specialty in emergency medicine could help solve these problems. Danish EDs do not comply with the visions of the reorganisation plan.

Mackenhauer, Julie; MØller, Cecilie

2013-01-01

370

Kulturelle skel i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel analyseres sammenhængen mellem kulturelle præferencer og social baggrund ud fra et surveymateriale om kulturelle forbrug i Aalborg, der underlægges korrespondance- og klusteranalyser. Der træder tydelige mønstre frem i form af forskelle i præferencer, og disse forskelle kan knyttes til forskelle i kulturel og økonomisk kapital. Dog synes ikke en inddeling i tre hovedklasser efter mønster fra Bourdieus Distinction oplagt i disse danske data, hvor de mest kapitalstærke grupper heller ikke har en lige så markeret smag. Der er hverken luksus, klassisk dannelse eller avantgardisme, der særkender de mest kapitalstærke i Aalborg, men forskellene fra den mere folkelige smag er alligevel tydelige, hvorfor modsætninger mellem det abstrakte og det konkrete, mellem det sjældne og det almindelige, det kostbare og det billige, deltagelse eller ikke deltagelse mv. kan trækkes. Derigennem tegnes også et billede af forskelle både mellem forskellige kapitalstærke grup