WorldWideScience

Sample records for biologische aktivitaet biolumineszenzmarkierter

 1. Biological degradation of partially oxidated constituents of stabilized sapropel; Biologischer Abbau teiloxidierter Inhaltsstoffe stabilisierter Faulschlaemme

  Scheminski, A.; Krull, R.; Hempel, D.C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Bioverfahrenstechnik

  1999-07-01

  Partial oxidation of sapropel with ozone destroys the cell walls of microorganisms in sludge and releases the cell constituents. Substances that are not biologically degraded because of the size or structure of their molecules are transformed into smaller, water-soluble and biologically degradable fractions by the reaction with ozone. The experiments aim to render the partially oxidated sewage sludge constituents highly biologically degradable using a minimum of oxidation agents. For the experiments described, stabilized sapropels with low biological activity are used. Hence the ozone is mainly used for the partial oxidation of recalcitrant constituents. (orig.) [German] Durch partielle Oxidation von Faulschlaemmen mit Ozon werden die Zellwaende der Mikroorganismen im Schlamm zerstoert und die Zellinhaltsstoffe freigesetzt. Dabei werden Substanzen, die aufgrund ihrer Molekuelgroesse oder -struktur biologisch nicht abgebaut werden, durch die Reaktion mit Ozon in kleinere, wasserloesliche und biologisch abbaubare Bruchstuecke ueberfuehrt. Ziel der Versuche ist es, durch den Einsatz moeglichst geringer Mengen an Oxidationsmitteln eine hohe biologische Abbaubarkeit der teiloxidierten Klaerschlamminhaltsstoffe zu erreichen. Fuer die hier vorgestellten Experimente wurden stabilisierte Faulschlaemme mit geringer biologischer Aktivitaet eingesetzt. Dadurch wird das Ozon vorwiegend zur Teiloxidation recalcitranter Inhaltsstoffe genutzt. (orig.)

 2. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan gekensc

 3. Kennzeichnung biologischer Lebensmittel

  Bickel, Regula

  2014-01-01

  Das Merkblatt bietet Unterstützung bei der korrekten Deklaration biologischer Lebensmittel, indem es die Anforderungen und die Möglichkeiten zur Kennzeichnung gemäss den in der Schweiz geltenden gesetzlichen Grundlagen und privatrechtlichen Richtlinien von Bio Suisse und Demeter übersichtlich darstellt.

 4. Biologisch bemesten lastig te plannen

  Sukkel, W.

  2001-01-01

  Als voorbeeld van een bemestingsplan wordt het experimentele biologische systeem te Meterik gebruikt. Hierbij wordt uitgegaan van een evenwichtsbemesting voor fosfaat. Tevens is het belang van een goede vruchtwisseling belicht

 5. Voorbehandeling van biologische zomerbloemen : praktijkproeven met diverse biologische middelen

  Helm, van der F.P.M.; Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2009-01-01

  In dit project zijn een aantal biologische alternatieven gescreend voor de behandeling van bacteriegroei en verlenging van de houdbaarheid van zomerbloemen. Alternatieven zijn in drie proeven met verschillende zomerbloemen in verschillende fasen van de afzetketen getest. De werking is beoordeeld doo

 6. Inventarisatie diergeneesmiddelen in de biologische melkveehouderij

  Werf, van der, S.P.; Kijlstra, A.; Buitendijk, J.; Klink, M.C.M.; Munniksma, K.; Schaaf, van der, R.J.

  2004-01-01

  Zowel kennisinstellingen als individuele bedrijven proberen op hun wijze onderzoek te doen naar de effectiviteit van alternatieven voor bepaalde aandoeningen in de biologische veehouderij. Op welke schaal dit binnen de bedrijven gebeurt, was tot op heden nog niet bekend en was daarom de reden voor het onderzoek, waarvan hier de rapportage voor de biologische melkveeveehouderij volgt. De doelstelling van het onderzoek was het inventariseren van de gezondheidsproblemen in de biologische melkvee...

 7. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen; toegelat

 8. Bewaaronderzoek biologische cranberry's : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  Verschoor, J.A.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar bewaring van biologisch geteelde cranberry’s. Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van de bewaarbaarheid van Nederlandse biologisch geteelde cranberry’s (Vaccinium macrocarpon), zodat vermarkting van kwalitatief hoge bessen tot en met de Kerst haalbaar wordt.

 9. Productie biologisch uitgangsmateriaal narcis en hyacint valt nog niet mee

  Zuilichem, van J.A.A.; Vreeburg, P.J.M.

  2004-01-01

  De biologische teelt streeft naar een gesloten teeltcyclus. Een evenwichtige bodem en cultivarkeuze zijn daarvoor de basis. Omdat deze maatregelen nog onvoldoende resultaat opleveren met het huidige sortiment heeft PPO Bloembollen haalbaarheid van biologische productie van uitgangsmateriaal bekeken

 10. Marktontwikkeling biologische (vers)producten in de bedrijfscateringketen : eindrapport AKK

  Jong, de P.W.G.A.

  2004-01-01

  Binnen de doelstelling om in 2004 5% van de consumentenbestedingen aan biologische producten te laten uitgeven dient de bedrijfscatering een belangrijke rol te spelen. Gedurende de werkweek gebruiken miljoenen werknemers hun lunchmaaltijden in het bedrijfsrestaurant. Het introduceren van biologische

 11. Biologische teelt en afzetbevordering van (kas)asperge

  Bartels, C.; Hulst, van der P.

  2004-01-01

  Dit onderzoek bestond uit twee onderdelen, in de eerste plaats is met behulp van enquêtes de bestaande teelt en afzet van biologische asperges onderzocht, in de tweede plaats zijn er teeltproeven met biologische kasasperges gedaan.

 12. Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen, 2005

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2005 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete rijkswateren. Het betreft een uitvoering van het deelproject "Microverontreinigingen in driehoeksmos

 13. Een biologisch bosje bloemen voor iedere dag van het jaar

  Weening, K.

  2003-01-01

  In dit nummer: Een biologisch bosje bloemen; Biologische zelfzuivelaars maken keten helder; Een kleinere beker biologische melk; ‘Investeer in relatie met beleidsmedewerker’; Te weinig bekend over het overwaaien van genen; Santana en Topaz leveren hoge productie; ‘Ik leer precies wat ik wilde weten’; Nieuw: IBL Actueel

 14. Biologische bloemen in de lift: nieuwe afzetstructuur voor biologische bloemen [thema Glastuinbouw

  Weening, K.

  2003-01-01

  Beschrijving van knelpunten in de biologische-bloementeelt en afzet, en van initiatieven voor verbetering. Een nieuwe afzetstructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van het distributienetwerk van groothandel EOSTA naar natuurvoedingsketens en supermarkten, heeft in 2002 voor een verkoopstijging gezor

 15. Voetafdruk wijst biologische sector de weg

  Sukkel, W.

  2009-01-01

  Biologische producten hebben een milieuvriendelijk imago. Maar dat is niet terecht als je een onbespoten kiwi laat invliegen uit Nieuw-Zeeland. Wijnand Sukkel van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzoekt of het berekenen van voedselkilometers en koolstofvoetafdrukken de sector kan helpen om het imago waar te maken

 16. Drijfmesttoepassing vergt meer onderzoek: onderzoek biologische teelt

  Zuilichem, van, J.A.A.; Kater, L.J.M.; Huijsmans, J.F.M.

  2004-01-01

  Verslag van bemestingsonderzoek bij narcis cv. 'Tête-â-Tête' door PPO Bloembollen en Agrotechnology & Food Innovations van Wageningen Universiteit. Het toepassen van drijfmest tijdens het groeiseizoen blijkt goed te werken, maar zorgt er niet voor dat de emissienorm gehaald wordt. Gegevens in bijgaand figuur: Beschikbare (nitraat)stikstof in bouwvoor (30 cm) bij biologische teelt narcis cv. 'Tête-â-Tête'

 17. Biologische melkveehouderij laat gunstig rendement zien

  Zaalmink, B.W.

  2001-01-01

  Economische resultaten van biologische melkveehouderijen (deelnemers aan het Bioveem-project; zeven op zand, twee op klei, één op veen) in boekjaar 1999/2000, in vergelijking met gangbare melkveebedrijven. In tabellen de kengetallen voor de bedrijven en de bedrijfsresultaten (opbrengsten, kosten, ne

 18. Inventarisatie diergeneesmiddelengebruik in de biologische vleesveehouderij

  Werf, van der, S.P.; Kijlstra, A.; Klink, M.C.M.; Munniksma, K.

  2004-01-01

  In de biologische veehouderij wordt getracht dierziektes zoveel mogelijk te voorkomen door de selectie van dieren met een hoge natuurlijke weerstand, het geven van gezonde voeding en het zorgdragen voor een optimaal leefklimaat waardoor het natuurlijke gedrag van de dieren zoveel mogelijk tot uiting kan komen. Indien een dier toch ziek wordt gaat de voorkeur uit naar een behandeling met een alternatieve geneeswijze zoals homeopathie, fytotherapie e.d., mits aangetoond is dat deze middelen ook...

 19. Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria

  Helm, van der F.P.M.; Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij

 20. Kringlopen in de biologische landbouw, deel II: Studiedag 'Optimaal Intersectoraal': een breed scala aan uitdagingen

  Wit, de J.; Barendrecht, W.

  2004-01-01

  Verslag van een workshop georganiseerd door LBI en WUR over het sluiten van kringlopen in de biologische landbouw. Een en ander in het kader van het LNV-onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw'. De huidige situatie in de Nederlandse biologische landbouw wordt

 1. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  In de biologische veehouderij worden geitenhouders beperkt in hun maatregelen om vet- en eiwitgehalten te verhogen, door de biologische regelgeving. Door deze maatregelen ligt het vetgehalte in de biologische geitenmelk significant lager dan in de gangbare geitenhouderij. Aangezien 80 % van de biolo

 2. Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria

  Helm, van der, F.P.M.; Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij sterk gewas met relatief weinig grote problemen. Met behulp van koeling en belichting is het mogelijk dit product jaarrond aan te voeren. Gangbaar wordt nog maar nauwelijks Alstroemeria geteeld zon...

 3. Sterke vermindering mogelijk van bewaarverliezen biologisch fruit: tweejarig onderzoek afgerond

  Jager, de, AG Bram; Westerweele, C.G.; Verschoor, J.; Sluis, van der, J.

  2003-01-01

  PPO-fruit en ATO onderzochten een aantal methoden om bewaarproblemen bij biologische appelen aan te pakken: rot door schimmels en verlies van vruchtkwaliteit als gevolg van verruwing en vochtverlies. De maatregelen betroffen behandeling met heet water, warme lucht, antagonisten (bezetten de voor schimmels beschikbare plaats), plantversterkers, calciumchloride (wwerstandverhogend) en plantaardige olieën (schimmelonderdrukkend. Bij Elstar lijkt de heetwatermethode een duidelijke reductie te kun...

 4. Leistet die biologische Landwirtschaft einen Beitrag zur Resilienz landwirtschaftlicher Familienbetriebe?

  Strauss, Agnes; Darnhofer, Ika

  2015-01-01

  Da der biologischen Landwirtschaft ein ganzheitliches, systemisches Verständnis des Betriebes zugrunde liegt, erscheint sie besonders geeignet die Resilienz der Betriebe zu stärken. Es gibt jedoch wenig empirische Hinweise ob (und wenn ja, wie) die biologische Landwirtschaft die Resilienz der Betriebe in der Praxis beeinflusst. In diesem Beitrag wird der Einfluss der biologischen Landwirtschaft auf die Resilienz von Familienbetrieben, anhand vier Faktoren analysiert. Die Studie zeigt, dass di...

 5. Biological effects of electromagnetic fields; Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder

  David, E. [Inst. fuer Physiologie, Univ. Witten-Herdecke (Germany)

  1993-07-26

  In this generally intelligible article, the author describes at first the physical fundamentals of electromagnetic fields and their basic biological significance and effects for animals and human beings before dealing with the discussion regarding limiting values and dangers. The article treats possible connections with leukaemia as well as ith melatonine production more detailed. (vhe) [Deutsch] Der Autor beschreibt in seinem allgemeinverstaendlichen Artikel zuerst die physikalischen Grundlagen elektromagnetischer Felder und ihre grundsaetzliche biologische Bedeutung und Auswirkungen fuer Tiere und Menschen, bevor er auf die Diskussion um Grenzwerte und Gefahren eingeht. Ausfuehrlicher behandelt der Artikel moegliche Zusammenhaenge mit Leukaemie sowie mit der Melatoninproduktion. (vhe)

 6. Mikroskopische und spektroskopische Charakterisierung biologisch relevanter Oberflächen

  Strehle, Marion A.

  2003-01-01

  In dieser Arbeit werden biologisch relevante Oberflächen untersucht, die in der Medizin bzw. in der Biologie eine wichtige Rolle spielen. Die Proteinadsorption auf Implantat-Oberflächen wurde charakterisiert, um wichtige Informationen über den Adsorptionsprozess zu erhalten. Das Fernziel hierbei ist, durch ein umfassendes Wissen über diesen für die Implantation wichtigen Schritt Biomaterialien mit möglichst hoher Gewebeverträglichkeit zu entwickeln. Die Verteilung von Propolis auf der Wachs-O...

 7. Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie

  Gijselaers, Jérôme

  2015-01-01

  Gijselaers, H. J. M. (2015, 29 October). Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie [Biological lifestyle factors in adult distance education: predicting cognitive and learning performance]. Pitch given for the board of commissi

 8. Effectief in vijf stappen: wat sociale media kunnen betekenen voor een biologisch bedrijf

  Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikt marketingtool, waarmee bedrijven gemakkelijk veel klanten kunnen bereiken. Ook biologische bedrijven mogen deze boot niet missen. Om je zichtbaar te maken, nieuwe klanten binnen te halen, of samenwerking aan te gaan.

 9. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 10. Biologische witlof in onderzoek : uitstekend teeltresultaat mogelijk, knelpunten vooral in de trek

  Kruistum, van G.; Lange, de J.

  2003-01-01

  Proeftuin Zwaagdijk en PPO-Lelystad onderzochten in de periode 2000-2002 de teeltzekerheid, opbrengst en kwaliteit van biologische witlof. Het onderzoek spitste zich toe op bemesting en onkruidbestrijding (door afbranden) tijdens de teelt van witlofpennen, en toepassing van verschillende soorten bio

 11. Biologische klok bepaalt veel processen in de plant : planten reageren gedurende de dag verschillend op teeltmaatregelen

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2008-01-01

  Steeds meer wordt duidelijk dat de biologische klok in de plant een rol speelt bij een enorm groot aantal processen. Voorbeelden zijn zaadkieming, lengtegroei, fotosynthese, productie van plantenhormonen, activiteit van enzymen, opening en sluiting van huidmondjes, en opengaan van bloemen. Dat betek

 12. Analyse en biologisch beheer van het watersysteem in het Vogelpark Avifauna

  Smit, M.G.D.; Weber, A.; Blankendaal, V.G.

  2003-01-01

  In het kader van het “Helder water” project van TNO wordt gekeken naar biologische oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen. Het vogelpark Avifauna kampt in de zomermaanden in de pelikanenvijver met algenproblemen en in de rest van het watersysteem, wat doorstroomd wordt met water uit de Rijn, is d

 13. Wirkungen hoher Schwefelgaben auf Mineralstoffgehalte, Proteinfraktionen und Kleberqualität von Weizen aus biologisch-dynamischem Anbau

  Hagel, I.; Wieser, H; Schnug, E.

  1999-01-01

  In der vorgestellten Arbeit sollte geprüft werden, ob hohe Schwefel-Gaben den Dehnwiderstand des Klebers weiter verringern und welche Auswirkungen diese auf die Proteinfraktionen ausüben. Gleichzeitig sollte ein Beitrag zur Schwefel-Ernährung von Weizen unter biologisch-dynamischen Anbauverhältnissen geleistet werden. Auf einem Winterweizenschlag (Sorte Bussard) eines biologisch-dynamisch wirt­schaftenden Betriebes (Dottenfelderhof, Bad Vilbel) wurde 1998 zu Vegetationsbe­ginn ein Schwefe...

 14. Resilienz im Vorschulalter: wie stark kann die familiäre Leseumwelt biologische und soziokulturelle Entwicklungsrisiken kompensieren?

  Jäkel, Julia; Wolke, Dieter; Leyendecker, Birgit

  2012-01-01

  "Erfolgreiche kindliche Entwicklung kann durch biologische und soziokulturelle Risiken behindert werden. Zugleich zeigen zahlreiche Studien, dass die familiäre Leseumwelt einen protektiven Faktor für die Entwicklung im Vorschulalter darstellen kann. Die Autoren verglichen Daten aus zwei Längsschnittstudien um zu untersuchen, wie stark die familiäre Leseumwelt biologische (Frühgeburtlichkeit) und soziokulturelle Risiken (niedriger sozioökonomischer Status und Migrationshintergrund) in der kogn...

 15. Update welzijnsprestaties biologische veehouderij = Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands

  Ruis, M.A.W.; Pinxterhuis, J.B; Vrolijk, M.

  2010-01-01

  De biologische veehouderij wil laten zien dat ze staat voor een maatschappelijk verantwoorde en duurzame productie, met aandacht voor milieu, klimaat, natuur en landschap, voedselkwaliteit, inkomen en dierenwelzijn. Dierenwelzijn als één van de thema’s van duurzaamheid staat centraal in deze rapportage. De bestaande kennis over dit onderwerp is geïnventariseerd voor de melkvee-, varkens-, pluimvee-, schapen- en geitensectoren. De welzijnsprestaties zijn gebaseerd op dierkenmerken en zijn inge...

 16. Samen op zoek naar oplossingen voor probleemplagen in de biologische teelt van houtig kleinfruit

  Beliën, Tim

  2013-01-01

  Biologisch geteeld kleinfruit is enorm geliefd bij het grote publiek. Biotelers van houtig kleinfruit kampen echter met een aantal probleemplagen en -ziekten die ze zonder de krachtige chemische gewasbeschermingsmiddelen het hoofd moeten bieden. Daarom werd in 2013 in het kader van een CCBT-project in gezamenlijk overleg gezocht naar alternatieve oplossingen voor de bestrijding van deze plagen en ziekten. In de loop van dit project werden diverse overlegmomenten georganiseerd tussen telers, v...

 17. Verwerp biotechnologie niet bij voorbaat: in gesprek met Guido Ruivenkamp over biotechnologie in de biologische landbouw

  Stobbelaar, D.J.; Schotveld, E.

  2006-01-01

  In aanloop naar de studiedag van het KLV op 5 oktober rondom biotechnologie in de biologische landbouw een interview met Guide Ruivenkamp. Ruivenkamp houdt zich bij Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam bezig met regionale toepassingen van biotechnologie op maat in ontwikkelingslanden. Hij stelt dat voor- en tegenstanders van nieuwe technieken vaak de techniek en de context waarin een techniek is ontwikkeld als vaststaand worden beschouwd. Gentech en het grootkapitaal bij...

 18. Woher kommt die Liebe? : über biologische Grundlagen menschlichen Verhaltens

  Kull, Ulrich

  1984-01-01

  Die Frage nach der Herkunft der Liebe wird hier evolutionsbiologisch verstanden. Biologisch wäre natürlich auch eine ontogenetische, entwicklungsphysiologische Betrachtungsweise. Man könnte fragen: Welche physiologische Grundlage hat das Auftreten der psychischen Phänomene, die zum Komplex "Liebe" gehören? Es müßte dann die hormonelle Basis psychischer Faktoren, zum Beispiel der psychischen Geschlechtsmerkmale, diskutiert werden. Dieser Themenkreis wird hier nicht behandelt.

 19. Zum biologisch-dynamischen Forschungsansatz – Nur philosophisches Beiwerk oder Erkenntnisbedingung einer Wissenschaft vom Leben?

  Hagel, Ingo

  2002-01-01

  [Einleitung:] Die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise ist die älteste unter den verschiedenen Methoden des Ökologischen Landbaus. Ihr geistiges Fundament ist eine Reihe von Vorträgen, die Rudolf Steiner (1861-1925) im Jahr 1924 in Koberwitz bei Breslau für Landwirte hielt (STEINER 1924a). Daher können ihre Voraussetzungen und Intentionen und auch ihr Forschungsansatz nicht losgelöst von dem spirituellen Weltbild der Anthroposophie, deren Begründer Rudolf Steiner ist, betrachtet werden. ...

 20. Beheersing van Botrytis in cyclaam : effectiviteit van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen tegen Botrytis in cyclaam bij verschillende teelttemperaturen

  Hofland-Zijlstra, J.D.; De, Vries; Wensveen, van, W.

  2012-01-01

  Referaat Door Wageningen UR Glastuinbouw is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van beheersstrategiën voor niet-chemische beheersing van Botrytis in cyclaam en is de invloed bepaald van lagere teelttemperaturen. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. De kennisinventarisatie geeft een overzicht van alternatieve beheersingsmethoden. Aansluitend is in een kasproef de effectiviteit bepaald van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen (calciu...

 1. Membrane activation, biological sewage treatment without excess sludge production?; Membranbelebung - biologische Abwasserreinigung ohne Anfall von Ueberschussschlamm?

  Cornel, P. [Technische Univ. Darmstadt (Germany). Inst. WAR - Wasserversorgung, Abwassertechnik, Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung

  2000-07-01

  About 23 million cubic meters of sewage sludge are produced in Germany every year, i.e. about 2.7 - 3 million Mg. Sewage treatment accounts for up to 30% of the investment cost of a new sewage system. The current market price for sewage sludge treatment and disposal is about 1,500 DM/mg TR, i.e. an annual cost of 4 - 4.5 thousand million DM in Germany. Operators of sewage sludge systems are therefore looking into alternative options to reduce the sludge volume, e.g. by microfiltration and low-pressure membranes for biomass separation in activation processes. [German] Der biologische Abbau von Abwasserinhaltsstoffen fuehrt bei konventionell betriebenen Belebungsanlagen zur Bildung von Ueberschussschlamm. In Deutschland fallen jaehrlich ca. 23 Mio. m{sup 3}, entsprechend 2,7 Mio. Mg bis 3 Mio. Mg an. Bis zu 30% der Investitionskosten beim Klaeranlagenneubau muessen fuer die Schlammbehandlung aufgewendet werden. Der Marktpreis fuer sachgerechte Behandlung und Entsorgung des Klaerschlamms wird mit 1.500 DM/Mg TR angegeben. Dies entspricht jaehrlichen Aufwendungen von 4 bis 4,5 Mrd. DM in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn sich insbesondere die Klaeranlagenbetreiber Belebungsverfahren wuenschen, die eine weitestgehende Reinigung des Abwassers ohne Schlammanfall bewerkstelligen. Die Weiterentwicklung der Mikrofiltrationstechnik und der Einsatz von Niederdruckmembranen zur Biomassenabtrennung im Belebungsverfahren, scheint die Moeglichkeit zu eroeffnen, Belebungsverfahren ohne oder nahezu ohne Ueberschussschlammanfall zu betreiben. (orig.)

 2. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 3. Present-day use of biodegradable wastes and future perspectives; Verwendung von biologisch abbaubarem Abfall heute und zukuenftige Perspektiven

  Marmo, L.; Langenkamp, H. [Forschungsanstalt der Europaeischen Kommission, Abt. Soil and Waste, Ispra (Italy)

  2002-07-01

  This waste stream is amenable to various directives aimed at lessening possible negative effects of biological waste management on the environment. At the EU level these are the Landfill Directive (1999/31/EC), the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC, the Organic Farming Regulation (EEC no. 2092/91) and the eco-label for soil improvers and growing media (Commission decision no. 2001/688/EC). An effective resource management of biodegradable materials can play an important role in sustainable development. [German] Um moegliche negative Folgen des Managements biologische Abfaelle auf die Umwelt zu verringern wurde dieser Abfallstrom im Rahmen verschiedener Richtlinien geregelt. Deponierung von Abfaellen (Landfill Directive 1999/31/EG), die Klaerschlammrichtlinie 86/278/EWG, die 'Organic Farming Regulation' (EWG N circle 2092/91) und das Umweltzeichen fuer Bodenverbesserer und Kultur Substrate (Beschluss der Kommission vom 2001/688/EG) sind die relevanten EU-Instrumente, die diesen Abfallstrom regeln. Im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung kann effektives Ressourcenmanagement von biologisch abbaubaren Abfalls eine wichtige Rolle spielen. (orig.)

 4. Bioassays en chemische metingen, is er een relatie?; multivariate analyse van chemische en biologische waarnemingen aan sedimenten van de Waddenzee en het Zeehavenkanaal

  Brink, van den, W.; Kater, B.J.

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de multivariatieanalyse van twee onderzoeken uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Kust en Zee. In het Waddenonderzoek zijn sedimenten van zestien plaatsen in de Waddenzee zowel chemisch als biologisch beoordeeld met behulp van chemische metingen en een aantal laboratoriumbiotests in vitro en in vivo. De gegevensset van de Waddenzee is verzameld om na te gaan of waargenomen effecten in de biotests gerelateerd zijn aan de chemische karakteristieken, e...

 5. Zahlungsbereitschaft für kollektive Umweltgüter. Theoretische Grundlagen und empirische Analysen am Fallbeispiel der Wertschätzung biologischer Vielfalt im Wald

  Liebe, Ulf; Preisendörfer, Peter

  2007-01-01

  Um kollektive (Umwelt-)Güter zu bewerten, verwenden Ökonomen seit nunmehr etlichen Jahren Auskünfte zur Zahlungsbereitschaft, die in Umfragen erhoben werden. Die Zahlungsbereitschaftsanalyse hat sich zu einem wichtigen Forschungsfeld entwickelt, dessen Ergebnisse zum Teil in politische und juristische Entscheidungen einfließen. Der vorliegende Artikel fordert die Soziologie auf, sich in dieses Forschungsfeld einzumischen. Konkret wird am Beispiel der monetären Bewertung biologischer Vielfalt ...

 6. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 7. Biologische Entschwefelung von Biogas

  Schneider, Ralf

  2009-01-01

  Ziel dieser Arbeit ist die Erhöhung von Abbauleistung und Stabilität des biologischen Abbaus von Schwefelwasserstoff (H2S) in Biotropfkörpern zur Entschwefelung von Biogas. Für die Nutzung von Biogas ist häufig eine Reduktion des H2S-Gehalts erforderlich. Üblicherweise wird H2S von aeroben Mikroorganismen bei Zugabe von Luft zum Biogas entweder direkt im Biogasreaktor oder in nachgeschalteten Biotropfkörpern zu Schwefel und Schwefelsäure oxidiert. In der Praxis auftretende Schwankungen der H2...

 8. Enhanced biological phosphate removal: Modelling and design in theory and practice; Die vermehrte biologische Phosphorelimination: Bemessung und Modellierung in Theorie und Praxis

  Scheer, H. [Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik, Univ. Hannover (Germany)

  1995-06-01

  The importance of enhanced biological phosphorus removal (EBPR) in wastewater treatment plants and their design is increasing. The development of a steady-state design model for the design of wastewater treatment plants with nitrification, denitrification and EBPR, therefore, is very important. Creating such a model, practical aspects have to be considered, if qualitative and quantitative statements on the influence of various wastewater- and surrounding conditions (e.g. substrate composition, influence of nitrate, anaerobic contact time) on EBPR shall be considered. The design model for EBPR presented is verified using data from miscellaneous treatment plants with EBPR (e.g. Berlin-Ruhleben). Sensitivity studies for the most important influencing parameters and surrounding conditions are done, using fictive plant data. Based on these studies recommendations for the optimization of EBPR are given. They illustrate which measures improving the surrounding conditions for EBPR (e.g. increase of amount of readily available organic substrate, decrease of total sludge age) are the most effective ones with regard to an increase of the biologically removed phosphorus concentration. (orig.) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO/P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer groessere Bedeutung zu. Daher wurde ein Bemessungsmodell fuer Klaeranlagen mit Nitrifikation, Denitrifikation und BIO-P entwickelt. Hierbei waren praxisorientierte Fragestellungen vorrangig zu beruecksichtigen, um zukuenftig qualitative und quantitative Abschaetzungen zu den Einfluessen unterschiedlichster, abwassertechnischer Randbedingungen, wie z.B. der Substratzusammensetzung, dem Nitrateinfluss und der anaeroben Kontaktzeit, auf die BIO-P vornehmen zu koennen. Das stationaere BIO-P-Bemessungsmodell wurde an sehr unterschiedlichen, mit BIO-P ausgelegten Klaeranlagen (z.B. Klaeranlage Berlin-Ruhleben) verifiziert. Mit Hilfe

 9. Material flow management by combining mechanic-biological and thermal waste processing; Stoffstrommanagement durch Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Abfallbehandlung

  Zahlten, M.J. [Joma Umwelt-Beratungsgesellschaft mbH, Hamburg (Germany)

  1998-10-01

  The aim of modern, sustainable waste management must be to conceive flexible waste management concepts which safeguard economy and the optimized use of realized investments even if the waste volumes accruing do not tally with projections. A prerequisite of cost-optimized, environmentally compatible and sustainable waste management in accordance with the requirements of the technical code on municipal waste (TASi) is the integration of the thermal processing of waste and its harnessing as an energy source. A way of realizing such flexible and cost-efficient concepts is by combining mechanic, and mechanic-biological, conditioning of waste with a topped thermal processing plant harnessing its energy potential. (orig./SR) [Deutsch] Zielsetzung moderner, nachhaltiger Abfallwirtschaft muss es sein, flexible abfallwirtschaftliche Konzepte zu realisieren, die bei unsicheren Restabfallmengen neben der Wirtschaftlichkeit der Konzeption insbesondere auch eine optimierte Auslastung der realisierten Anlagen (der getaetigten Investitionen) erlaubt. Voraussetzung fuer eine kostenoptimierte, umweltvertraegliche und nachhaltige Abfallwirtschaft, die die Vorgaben der TASi beruecksichtigt, ist die Einbindung von thermischer Behandlung und energetischer Verwertung. Ein moeglicher Weg, derartige, flexible und auch kostenvertraegliche Konzepte zu realisieren, ist die Kombination aus mechanischer und mechanisch-biologischer Vorbehandlung der verbleibenden Restabfaelle mit einer nachgeschalteten thermischen/energetischen Nutzung der vorbehandelten Abfaelle. (orig./SR)

 10. Service behaviour of PVD-coated gearings and bearings lubricated with biodegradable oils; Verhalten PVD-beschichteter Verzahnungen und Spindellager unter dem Einsatz biologisch abbaubarer Schmierstoffe

  Weck, M.; Brecher, C.; Queins, M.; Schlattmeier, H.; Reinartz, Th.; Bugiel, C.; Spachtholz, G. [Laboratorium fuer Werkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL) der RWTH Aachen, Aachen (Germany)

  2004-11-01

  The following report presents the results of practical investigations with PVD coated gears and spindle bearings in combination with biodegradable lubricants. In order to compensate the performance deficit and the rising wear of the mechanical components when using non-additived oils, suitable PVD coating systems were used on the loaded surfaces. This coatings are capable of substituting the tribological functions of conventional, additivated lubricants. All investigations have been carried out in the context of the Collaborative Research Center 442 (''environmentally friendly tribosystems by suitable coatings and fluids with respect to the machine tool''). The aim is to realize an environment-friendly system consisting of the mechanical components and the corresponding lubricants, which at least provides an equal performance compared to conventional systems. (Abstract Copyright [2004], Wiley Periodicals, Inc.) [German] Der nachfolgende Beitrag praesentiert Ergebnisse praxisnaher Untersuchungen mit PVD-beschichteten Verzahnungen und Spindellagern unter dem Einsatz biologisch schnell abbaubarer und entfeinerter Schmierstoffe. Um das aus der Entfeinerung resultierende Leistungsdefizit und den Verschleissanstieg der Maschinenelemente zu kompensieren, wird im Rahmen des SFB 442 untersucht, inwieweit durch die Verwendung geeigneter Schichtsysteme fuer die gleit- und waelzbeanspruchten Laufflaechen die tribologischen Funktionen herkoemmlicher, additivierter Fluide auf die PVD-Schichten uebertragen werden koennen. Das Ziel ist, ein umweltvertraegliches System aus Maschinenelement und Schmierstoff zur Verfuegung zu stellen, das in seiner Leistungsfaehigkeit mindestens den konventionell eingesetzten Varianten entspricht. (Abstract Copyright [2004], Wiley Periodicals, Inc.)

 11. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 12. Tussenrapport : uitloop biologische varkens : verslag studiemiddag biologische veehouderij PO-34

  Anonymous

  2004-01-01

  Bij deze tussenrapportage zijn al een aantal (voorlopige)conclusies te trekken enaanbevelingen te doen rondom de uitloop voor varkens. Uit het thema dier komt naar voren dat bij vleesvarkens de meeste spoelwormeieren in de verharde uitloop te vinden zijn en dat er maar een gering aantal volwassen wormen gevonden wordt. Op één van de bedrijven is Ivermectine met succes toegepast als ontwormingsmiddel. Vanuit de gegevens wordt de aanbeveling gedaan de varkens bij aankomst op het bedrijf te ontw...

 13. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 14. Biologische Charakteristik der menschlichen Skelettreste

  Stránská, Petra

  Darmstadt : Philipp von Zabern, 2015 - (Ernée, M.), s. 168-194 ISBN 978-3-8053-4969-7. - (Römisch-Germanische Forschungen. 72) Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Early Bronze Age * human remains * cemetery Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 15. Biologische zuivering met de Fytobac

  Werd, de, H.A.E.; Bruine, de, J.A.; Meijel, van, B.; Meuffels, G.J.H.M.

  2012-01-01

  Ervaringen met de Fytobac systemen in Vredepeel en Wijnandsrade weer over het jaar 2011. Beide systemen zijn gebruikt voor de reiniging van water dat vrijkomt bij het reinigen van spuitapparatuur. In Vredepeel is in dezelfde opvangput ook verontreiniging die ontstaan is bij het vullen van de spuit en restvloef opgevangen. Dit rapport geeft meetresultaten en praktische ervaringen uit 2011 weer en wordt beëindigd met conclusies waarin aangegeven wordt wat de resultaten van deze activiteiten bet...

 16. Cleaning of process and excess water from organic waste fermentation with a combination of biological treatment stage and microfiltration; Reinigung von Prozess- und Ueberschusswaessern aus der Bioabfallvergaerung durch Kombination aus biologischer Stufe und Mikrofiltration

  Buer, T.; Schumacher, J. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Within the framework of an R and D project sponsored by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, cleaning of process and excess water from organic waste fermentation plants was studied at the Institute for Siedlungswasserwirtschaft of Aachen Technical University RWTH. The focus in studying these waste waters was on the adaptation and optimization of the ZenoGem {sup trademark} process - a biological cleaning technique with an integrated microfiltration membrane. The use of this technology had the following objectives: to safeguard compliance with the limiting values for direct or indirect discharge of excess water and to reduce the heavy metal freight of circulating process water reentering the fermentation process for mashing raw organic waste. Thus the pollutant content of the fermentation residue was to be cut down. (orig.) [German] Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurde am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen die Prozess- und Ueberschusswasserreinigung von Bioabfallvergaerungsanlagen untersucht. Dabei stellte die Adaption und Optimierung des ZenoGem {sup trademark} -Verfahrens - ein biologisches Reinigungsverfahren mit integrierter Mikrofiltrationsmembran - fuer diese Abwaesser den Untersuchungsschwerpunkt dar. Ziel war es, mit dieser Technologie zum einen die Grenzwerte fuer eine direkte oder indirekte Einleitung des Ueberschusswassers zu gewaehrleisten und zum anderen die zirkulierenden Prozesswaesser, die in den Vergaerungsprozess zum Anmaischen der Roh-Bioabfaelle zurueckgefuehrt werden, an Schwermetallen zu entfrachten. Hierdurch sollte eine Schadstoffreduktion im Gaerreststoff erzielt werden. (orig.)

 17. Measurement of total alpha activity in water; Messung der Gesamt-Alpha-Aktivitaet in Wasser

  Eikenberg, Jost [Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen (Switzerland). Abt. fuer Strahlenschutz und Sicherheit; Florschuetz, Bernd [Hessisches Landesamt fuer Umwelt und Geologie, Kassel (Germany). Dezernat 15 - Strahlenschutz; Salvamoser, Josef [Institut fuer Angewandte Isotopen-, Gas- und Umweltuntersuchungen, Woerthsee (Germany); Steinkopff, Thomas [Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main (Germany); Wilhelm, Christoph [Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen (Germany). Sicherheitsmanagement - Analytische Labore; Wisser, Sascha [FCI, Mainz (Germany)

  2014-04-01

  The article describes the measurement of the total alpha activity in an (evaporated) liquid sample, and the various sample preparation methods for measurements with proportional counters or LSC. (orig.)

 18. Enhanced biological phosphorus removal under alternating anaerobic and anoxic conditions. Pt. 2. The sorption-denitrification-P-removal-system; Vermehrte biologische Phosphorelimination durch alternierende anaerob/anoxische Milieubedingungen. T. 2. S-DN-P-Biofilmverfahren

  Sieker, C.A. [Berliner Wasserbetriebe, Berlin (Germany); Hegemann, W. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft

  2000-07-01

  The Sorption-Denitrification-P-Removal-system (S-DN-P-system) is a process which combines biological excess P-removal and denitrification in a biofilm system. The accumulation of polyP organisms is achieved by sequencing anaerobic and anoxic conditions. The biofilm is in alternating contact with primary treated wastewater (anaerobic phase) and nitrified wastewater (anoxic phase). In the anaerobic phase, P-Release takes place and readily biodegradable organic substrate is fermented to volatile fatty acids and absorbed by the polyP organisms. In addition to this, other organic substrate is physically/chemically adsorbed in the biofilm. In the anoxic phase the biofilm dentirifies the ab/adsorbed organic substrate and, at the same time, P-uptake and polyP formation occurs. The research on the S-DN-P-system shows that P-removal in the anaerobic/anoxic system works well and ab- and adsorption mechanisms nearly remove all of the readily biodegradable substrate in the anaerobic phase. Consequently, this substrate can be used for denitrification in the anoxic phase. The S-DN-P-Process is a very promising concept. However, up to now the technical scale-up is unclear. This is subject to further investigation at the Technical University of Berlin. (orig.) [German] Das S-DN-P-Verfahren ist ein Biofilmverfahren, welches die vermehrte biologische Phosphorelemination und die Denitrifikation kombiniert. Die Anreicherung von denitrifizierenden polyP-Organismen wird durch alternierende anaerob-anoxische Milieubedingungen erreicht. Der Biofilm wird abwechselnd mit vorgeklaertem Abwasser beschickt (Sorptionsphase) und nitrifiziertem Abwasser (Denitrifikationsphase). In der anaeroben Sorptionsphase erfolgt eine P-Rueckloesung sowie die Aufnahme und zellinterne Speicherung von organischen Saeuren durch polyP-Organismen. Darueber hinaus werden andere organische Substanzen im Biofilm chemisch/physikalisch adsorbiert. In der Denitrifikationsphase werden die zuvor gespeicherten und

 19. Biologische bestrijding van Rhizoctonia in chrysant

  Paternotte, S.J.; Maaswinkel, R.H.M.

  2003-01-01

  Rhizoctonia solani in chrysant is de laatste jaren een toenemend probleem. De ziekteverschijnselen zijn geelverkleuring, verwelking en afsterving van de onderste bladeren. Op de stengel op de grens van grond en lucht ontstaat een stengellesie. De wortels van planten worden bruin en sterven af. Uiteindelijk kan daardoor de hele plant dood gaan. Bestrijding met chemische gewasbeschermingsmiddelen is mogelijk. In literatuur en in eerder onderzoek zijn positieve resultaten met een aantal biologis...

 20. Biologische Integration von Halbleiter-Nanostrukturen

  Kirchner, Christian

  2006-01-01

  Ziel der vorliegenden Arbeit war es, nanostrukturierte Biosensoren aus Halbleitermaterialien in eine physiologische Umgebung zu integrieren und dort zu betreiben. Dabei handelte es sich erstens um einen Biosensor mit empfindlichen FET-Messpunkten auf GaAs-Basis zur Messung extrazellulärer Potentiale von elektrisch aktiven biologischen Zellen. Das zweite Sensorsystem bestand aus Halbleiternanokristallen auf der Basis von CdSe und CdTe, die durch ihre stabilen und steuerbaren Fluoreszenzeigensc...

 1. Biologische Anwendungen der Fluoreszenz-Nahfeldmikroskopie

  Kirsch, Achim Klaus

  1998-01-01

  Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem Aufbau und der Anwendung eines optischen Nahfeldmikroskops, welches fürr Untersuchungen an biologischen Proben entworfen wur- de. Mit diesem Mikroskop können simultan mit der Probentopographie optische Signale mit einer Auflösung jenseits der Abbeschen Auflösungsgrenze aufgezeichnet werden. Ne- ben der Entwicklung der notwendigen nahfeldoptischen Techniken und Methoden wurde insbesondere auf die Implementation der aus der optischen Fernfeldmikroskopi...

 2. Scale-up of biological purification methods. A contribution of planning and optimization of bio-remediation of mineral hydrocarbon contaminated soils. Final report; Scale-up biologischer Reinigungsverfahren. Ein Beitrag zur Sanierungsplanung und -optimierung mineraloelkohlenwasserstoff-kontaminierter Boeden. Projekt-Abschlussbericht und Datenanhang

  Krass, J.; Mathes, K.; Breckling, B.; Loenker, O.; Schulz-Berendt, V.

  2000-06-01

  Contamination with mineral oils are dangerous for soil and groundwater. Regularly, they require a remediation procedure. Biological purification methods are very suitable for this purpose. An important aspect of their application is a sound prognosis of the expected decontamination. The Cooperation Project of the University of Bremen and the Company Umweltschutz Nord GmbH and Co. contributed to this purpose. The University partner elaborated statistical models as well as numerical simulation models of different complexity. New developments in remedation planning as well as methods and rules for process optimization were specified. In this respect the project improves the methods in handling oil spills. (orig.) [German] Kontaminationen mit Mineraloelprodukten sind eine Gefahrenquelle fuer Boden und Grundwasser und erfordern in der Regel die Sanierung der genannten Medien. Besonders geeignete Reinigungsverfahren fuer solche Bodenverunreinigungen sind biologische Verfahren. Wichtiger Baustein fuer ihre Anwendung ist jedoch eine solide Sanierungsprognose. Zu deren Verbesserung traegt das Verbundprojekt der Universitaet Bremen und der Firma Umweltschutz Nord GmbH and Co. bei. Hierzu wurden von dem universitaeren Verbundpartner sowohl statistische als auch numerische Simulationsmodelle verschiedener Komplexitaet entwickelt. Neben dieser Weiterentwicklung der Sanierungsplanung wurden Methoden und Regeln zur Optimierung der biologischen Sanierung mit Mineraloelkohlenwasserstoffen kontaminierter Boeden erarbeitet. (orig.)

 3. Teelthandleiding van biologische cranberry (Vaccinium macrocarpon) : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  Timmer, R.D.; Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het teelttechnische onderzoek aan cranberry's. Behandeld worden: het gewas (botanische aspecten, groei en ontwikkeling, optimale groeiomstandigheden en inhoudstoffen/gezondheidsaspecten), markt (productie in Nederland en wereldwijd, telersprijzen, marktprijzen), rassen (rassenkeuze en vermeerdering), aanleg en onderhoud van het teeltperceel, bemesting, gewasbescherming en onkruidbestrijding, teeltmaatregelen, oogst en distributie, bedrijfseconomie.

 4. Een biologisch oog voor vrijwel alles. De biologische denkwereld van Dick Hillenius

  Ludo Hellemans

  2006-01-01

  The biological world view of Dick Hillenius, writer and biologist


  The Dutch author and biologist Dick Hillenius (1927-1987) deserves to be mentioned in the history of biology in the Netherlands because of his role in promoting public understanding of evolution and evolutionary theory in the 1960s and 1970s. Trained in herpetology, Hillenius was curato...

 5. De groothandel en verwerking van biologische produkten : de mogelijkheden van het gangbare naast het biologische kanaal

  Hack, M.D.; Wijngaarden, G.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  Qualitative research on the bottle -necks in the marketing and processing of biological products in the conventional and biological wholesale trade en processing industries, and on the conditions for (further) introduction of biological products in The Netherlands

 6. Opname van gras- en mengkuil door dragende biologische zeugen

  Bikker, P.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan of bij dragende zeugen een deel van het krachtvoer door graskuil of mengkuil met CCM of gerst kan worden vervangen.In this study it was determined whether the concentrate allowance of pregnant sows can be partly replaced by the supply of grass silage of grass silage mixe

 7. Effect van watergiftmethode en cultivar op biologische tripsbestrijding in alstroemeria

  Staaij, van der, M.; Grosman, A.H.

  2012-01-01

  Het effect van watergift en cultivar op het verpoppingsgedrag van trips werd onderzocht op praktijkbedrijven en in een kasproef bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Daarnaast werd het effect van aaltjes, een bodemroofmijt en een insectenpathogene schimmel na een grondbehandeling op trips nagegaan. Op geen van de vier praktijkbedrijven werden poppen op het gewas aangetroffen. Ook in de kasproef werd vastgesteld dat trips niet op het gewas verpopt, maar in de grond. De methode van water...

 8. Charakterisierung von Nanopartikel-Protein-Agglomeraten in biologisch relevanten Medien

  Lang, Thomas

  2014-01-01

  In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden drei unterschiedliche Nanomaterialien untersucht, welche unter physiologischen Bedingungen ein unterschiedliches Verhalten aufwiesen. Bei diesen Materialien handelte es sich um stabilisatorfreie Legierungs-Nanopartikel aus der Laser-Ablation, amorphe Silica- sowie um Poly(organosiloxan) Nanopartikel. Im Hinblick auf in vitro Zellstudien wurde eine Größencharakterisierung in Zellmedium in Gegenwart von Proteinen aus fötalem Rinderserum durchgeführt. ...

 9. Consumentenonderzoek naar biologische produkten : hoe het marktaandeel vergroot kan worden

  Baggerman, T.; Hack, M.D.

  1992-01-01

  The consumer attitude towards organic farming and organic food is investigated. Objects of research were: knowledge of organic farming, perception of organic food, the influence of socio-economical characteristics, motivation to buy or not to buy and market dynamics

 10. Biologische teelt tulp : stikstofvoorziening via fertigatie werkt goed.

  Wondergem, M.J.; Zuilichem, van J.A.A.; Snoek, A.J.; Jansma, J.E.

  2002-01-01

  Fertigatie van dierlijke meststoffen met ondergronds liggende slangen bij tulp: verslag van een oriënterende proef op PPO-locatie De Noord in St. Maartensburg. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De totale stikstofgift in kg/ha van de gefertigeerde tulpen en de controle; 2) Opbrengst van de tulp 'Lee

 11. Biologisch-dynamische Forschung zwischen "wissenschaftlicher Weltsicht" und "Ideologie"

  Eysel, Georg

  2002-01-01

  Der Beitrag zeigt den Konflikt zwischen "wertefreier" Wissenschaft und "ganzheitlicher" Forschung auf. Ein Zusammenspiel bio-dynamischer Forschung und der Anthroposophie mit anderen Disziplinen könnte einen Beitrag zu einem neuen Wissenschaftsbegriff mit umfassender Weltanschauung leisten. Dialog, Verständnis, Toleranz, Offenheit, kritisches Hinterfragen und Mut zur sinnvollen Anpassung sind dafür notwendige Schritte.

 12. QACCP Analyse in der Verarbeitung von biologischer Säuglingsnahrung

  Särkkä-Tirkkonen, Marjo; Väisänen, Hanne M.; Kretzschmar, Ursula; Seidel, Kathrin

  2009-01-01

  The aim of the study was to evaluate the quality influencing processing steps based on the processes of carrot baby food. Once the processing conditions were identified, the possibilities for alternative processing techniques will be explored to improve the overall product and process quality. Next to the food safety (hazard) in the food processing the quality aspect is getting more and more important and an analyse system to optimise the process needs to be established (Qualit...

 13. Influence of temperature and pH value on enzyme activity in the biogas process; Einfluss der Temperatur und des pH-Wertes auf die Aktivitaet von Enzymen im Biogasprozess

  Vintiloiu, Anca; Brule, Mathieu; Lemmer, Andreas; Oechsner, Hans [Hohenheim Univ. (Germany). Landesanstalt fuer Landwirtschaftliches Maschinen- und Bauwesen; Jungbluth, Thomas [Hohenheim Univ. (Germany). Fachgebiet Verfahrenstechnik der Tierhaltungssysteme; Jurcoane, Stefana [Bucharest Univ. (Romania). Microbial Biotechnological Centers; Israel-Roming, Florentina [Center of Research for Applied Biochemistry and Biotechnology, Bucharest (Romania)

  2009-07-01

  Enzyme supplementation is often used in agricultural biogas plants to accelerate degradation of crop fibre (e.g. cellulose and hemi-cellulose) and thus increase biogas yield. However, the efficacy of such enzyme supplementation has been insufficiently tested under laboratory conditions. In order to systematically investigate factors influencing enzyme activity, enzymatic hydrolysis experiments were conducted on maize straw at the University of Hohenheim to test the efficacy of commercial enzyme supplementation under controlled conditions outwith the biogas production process. (orig.)

 14. Bedrijfsrestaurant als springplank : acceptatie van nieuwe biologische producten door introductie in de catering

  Reinders, M.J.; Zimmermann, K.L.; Berg, van den I.

  2009-01-01

  Dit onderzoek verschaft inzicht in het overdrachtsmechanisme tussen de introductie van nieuwe producten in de catering (bedrijfsrestaurants) en de acceptatie van deze nieuwe producten door de consumenten. In Deel I van het rapport wordt een conceptueel model gepresenteerd dat als handvat dient voor

 15. Die moderne Adipositasepidemie vor dem Hintergrund physiologischer Regulation und biologischer Evolution

  Fürnsinn C

  2015-01-01

  Full Text Available Die wohlstandsassoziierte Zunahme von Übergewicht und Adipositas ist eine große medizinische und gesundheitspolitische Herausforderung, doch ihre Ursachen sind noch kaum verstanden. Die etablierte Interpretation, weniger Notwendigkeit für körperliche Arbeit bei hoher Verfügbarkeit von Nahrung würde notwendigerweise zu einer positiven Kalorienbilanz führen, scheint viel zu kurz zu greifen. Der Nachweis einer starken genetischen Determination der Adipositas macht es nötig, das tradierte Bild von Hedonismus und Willensschwäche des Adipösen durch eine Suche nach physiologisch-vegetativen Mechanismen, die eine übermäßige Fettspeicherung verursachen, zu ersetzen. So gibt es heute klare Evidenz für Regelkreise, die über die Modulation von Appetit und Kalorienverbrauch die Fettreserven des Körpers gezielt auf einen Sollwert justieren. Damit lautet die treffende Fragestellung womöglich: Welche Aspekte der modernen Lebensbedingungen führen denn zu einer Erhöhung dieses Sollwerts, des so genannten „set point“? Obwohl wir von einer klaren Beantwortung dieser Frage weit entfernt sind, gibt es Hinweise aus Kulturvergleichen und Beobachtungen an Tieren, dass insbesondere die Zusammensetzung und Qualität der industriellen Nahrungsmittel großen Einfluss auf die Regulation, also den physiologisch angestrebten Zielwert, von Fettmasse und Körpergewicht haben. Wenn dem so ist, so lautet die nächste Frage: Wieso hat die Evolution Regulationsmechanismen hervorgebracht, die unter den gegebenen Umständen die Entwicklung einer augenscheinlich mit Nachteilen behafteten Adipositas bedingen? Dazu wurden schon einige Hypothesen präsentiert, doch wie hier diskutiert wird, kann jede dieser Ideen bei näherer Betrachtung so manche Frage nicht zufriedenstellend beantworten. Dies mag daran liegen, dass die Entwicklung einer physiologischen Reaktion auf Überfluss und Nahrungsqualität des Industriezeitalters mangels prähistorischer Perioden mit vergleichbaren Lebensumständen nicht möglich war. Demgemäß wäre die moderne Entgleisung des „set point“ als Zufallsereignis zu verstehen und die Versuche, sie durch sinnvolle Regulationsmechanismen zu erklären, wären müßig.

 16. Die moderne Adipositasepidemie vor dem Hintergrund physiologischer Regulation und biologischer Evolution

  Fürnsinn C

  2015-01-01

  Die wohlstandsassoziierte Zunahme von Übergewicht und Adipositas ist eine große medizinische und gesundheitspolitische Herausforderung, doch ihre Ursachen sind noch kaum verstanden. Die etablierte Interpretation, weniger Notwendigkeit für körperliche Arbeit bei hoher Verfügbarkeit von Nahrung würde notwendigerweise zu einer positiven Kalorienbilanz führen, scheint viel zu kurz zu greifen. Der Nachweis einer starken genetischen Determination der Adipositas macht es nötig, das tradier...

 17. An approach to quasi-biological nanodosimetry; Ein Ansatz zu quasi-biologischer Nanodosimetrie

  Hajek, M. [Inst. of Atomic and Subatomic Physics, Vienna Univ. of Tech. (Austria)

  2009-07-01

  The increasing utilization of charged particle beams for therapeutic purposes requires designing novel detector systems which shall be capable of assessing radiation quality for a diversity of ion species. It is shown that the pattern of energy deposition in thermoluminescent phosphors and biological tissue contains conceptual parallels. The correlation of physical and radiobiological parameters observed experimentally for specific endpoints (single- and double-strand breaks of DNA) opens the possibility of realizing successfully quasi-biological solid-state nanodosimetry on the basis of thermoluminescence. (orig.)

 18. Product-Carbon-Footprint von Lebensmitteln in Österreich: biologisch und konventionell im Vergleich

  Theurl, M.C.; Markut, T.; Hörtenhuber, S.; Lindenthal, T.

  2011-01-01

  The aim of this broad conceived study was to analyse greenhouse gas emissions (GHGE) of more than 130 foodstuffs from two organic agricultural production methods (Organic premium brand and Organic EU-standard) as compared to conventional farming in Austria. The system boundaries of the life-cycle study ranged from agriculture and its upstream supply chain to the retailer, including changes in soil organic carbon (humus) and land use change. In conclusion, all organic products in both organic ...

 19. Biologische Ansätze zum Verhältnis von Literatur und Emotionen

  Mellmann, Katja

  2010-01-01

  Als eine Möglichkeit, emotionale Wirkungen von Literatur zu beschreiben, wird eine evolutionspsychologische Heuristik vorgeschlagen. Während der rein textwissenschaftliche Ansatz nur die Darstellung von Emotionen in Texten untersuchen kann, ermöglicht der literaturpsychologische Ansatz ein Inbeziehungsetzen von Werkstruktur und Leserpsyche und damit hypothetische Aussagen über emotionale Wirkungsphänomene. Die Evolutionspsychologie eröffnet einen Zugang insbesondere zu einigen sehr basalen Wi...

 20. Privatwirtschaftlicher Standard für ökologisches/biologisches Heimtierfutter

  Rombach, Martin; Schick, Alissa

  2009-01-01

  In Deutschland existiert bisher weder ein nationaler Standard für Heimtierfutter noch ein anerkannter oder akzeptierter privatwirtschaftlicher Standard. Der vorliegende Standard soll diese Lücke schließen und den Herstellern und Inverkehrbringern von Heimtierfuttermitteln, welche mit einem Hinweis auf den ökologischen Landbau gekennzeichnet werden, eine Vermarktung erlauben und Rechtssicherheit geben.

 1. De detailhandel in biologische produkten : de mogelijkheden voor supermarkten en speciaalzaken naast de natuurvoedingswinkels

  Borgstein, M.H.; Zimmermann, K.L.

  1993-01-01

  Qualitative research on the sale of biological products (biodynamic and ecological) in the supermarkets, specialist shops and natural food stores in The Netherlands and inventarisation of bottle-necks which prohibit this sale. Conditions are formulated for promoting the introduction of organic produ

 2. Arbeitspferde im biologisch-dynamischen Gemüsebau. Zusammenfassung des Berichtes 2004

  Strüber, Klaus

  2005-01-01

  Das Projekt aus 2003 (SP 29) wurde in 2004 fortgesetzt. Die Flächen wurden vergrößert, dementsprechend stiegen die Einsatzstunden an und neue Geräte wurden getestet. Auf einem größeren Betrieb in Norwegen wurden Vergleichsdaten unter anderen Bedingungen erhoben. Im Rechts/Links Versuch zu Bodenverdichtung wurden signifikante Unterschiede im Boden (pH-Wert, Verdichtung) und der Pflanze (Chemie, Physik, Bildekräfte) zu Gunsten des Pferdes ermittelt. Pferde erzielten gute Leistungen i...

 3. Graph-Based Data Mining for Biological Applications (Graafgebaseerde datamining voor biologische toepassingen)

  Schietgat, Leander

  2010-01-01

  Het onderzoek in deze thesis situeert zich in het domein van het relatio neel leren. In het bijzonder stellen we leeralgoritmes voor die modellen bouwen voor gestructureerde gegevens op basis van grafen. Het belangrij kste doel van deze thesis is om de efficiëntie van relationele leeralgor itmes te verhogen, alsook hun toepasbaarheid op problemen uit de biologi e en chemie. In het eerste deel bestuderen we hiërarchische multi-label classificatie (HMC), een variant van classificatie waarbij e...

 4. Von Donuts und Zucker: Mit Neutronen biologische Makromoleküle erforschen

  May, Roland P.

  2003-05-01

  Für die Erforschung von Biomolekülen bieten Neutronen einzigartige Eigenschaften. Vor allem ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit dem natürlichen Wasserstoff und seinem schweren Isotop Deuterium ermöglicht tiefe Einblicke in Struktur, Funktion und Dynamik von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomembranen. Bei vielen Fragestellungen zur Strukturaufklärung gibt es kaum oder keine Alternative zum Neutron. Das Institut Laue-Langevin trägt Bahnbrechendes zum Erfolg der Neutronen-Methoden in der Biologie bei.

 5. Biologische und materialbedingte Komplikationen in der zahnärztlichen Implantologie

  D. Wismeijer; D. Buser; S. Chen

  2015-01-01

  The ITI Treatment Guide series, a unique compendium of evidence-based treatment methods in implant dentistry in daily practice, written by renowned clinicians, provides a comprehensive overview of various therapeutic options. Using an illustrated step-by-step approach, the ITI Treatment Guide shows

 6. Enhanced biological phosphorus removal - results of experiences in three large waste water treatment plants. Biologische Phosphatelimination - Betriebserfahrungen an drei Grossanlagen

  Wolf, P. (Fachbereich Bauingenieurwesen, FG Siedlungswasserwirtschaft, Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany)); Telgmann, U. (Fachbereich Bauingenieurwesen, FG Siedlungswasserwirtschaft, Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany)); Memmen, K. (Fachbereich Bauingenieurwesen, FG Siedlungswasserwirtschaft, Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany))

  1994-09-01

  Within a scientific project especially the operation of four real-size sewage treatment plants with different processes of enhanced biological phosphorus removal is investigated under the aspect of efficiency, stability, practicability and costs of the enhanced biological phosphorus removal. Three plants and first results are explained and compared as well with one another as with data, which are generally regarded as favourable conditions for the enhanced biological phosphorus removal. Between the plants there are significant differences in the degree of P-elimination mainly due to different characteristics of the wastewater. An important influence on P-effluent concentrations may be exacted by P-resolution in the final clarifier. (orig.)

 7. Enhanced biological phosphorus removal - results of a full scale pilot plant; Erhoehte biologische Phosphatelimination - Betriebsergebnisse einer grosstechnischen Versuchsanlage

  Wolf, P. [Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Fachbereich 14 - Siedlungswasserwirtschaft; Bendzuck, C. [Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Fachbereich 14 - Siedlungswasserwirtschaft

  1996-01-01

  Within a research project one line of Kassel`s wastewater treatment plant has been rebuilt to a large scale pilot plant run with the MUCT process configuration. Different investigations with variation of inflow size, trend of inflow over time and wastewater temperature have been done. The relation between the efficiency of enhanced biological phosphorus removal (EBPR) and the hydraulic loading is shown in some examples. Over all, the EBPR increases with the wastewater temperature, with the available organic carbon in the inflow and with decreasing fluctuation in the trend of inflow over time. (orig.) [Deutsch] Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde ein Teil der biologischen Stufe der Kasseler Klaeranlage zur erhoehten biologischen Phosphatelimination nach dem MUCT-Verfahren umgebaut. Es wurden Versuche bei konstanter und periodisch schwankender hydraulischer Belastung sowie bei unterschiedlichen Abwassertemperaturen durchgefuehrt. Untersucht wurde die Abhaengigkeit der biologischen Phosphatelimination von verschiedenen Belastungssituationen und die Phosphorumsaetze innerhalb der Belebung sowohl in zeitlicher als auch in oertlicher Abhaengigkeit. Die Wiederholung bestimmter Versuchsphasen bei verschiedenen Abwassertemperaturen liess Rueckschluesse auf die Temperaturabhaengigkeit der biologischen Phosphatelimination zu. Der Wirkungsgrad der biologischen Phosphatelimination steigt mit der Temperatur, dem Angebot an organischem Kohlenstoff in der anaeroben Zone und mit zunehmender Vergleichmaessigung der hydraulischen Belastung. (orig.)

 8. Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : demonstratie van natuurlijk en biologische bestrijding op kwekerijen, 2006 t/m 2008

  Blok, de J.J.; Helsen, H.H.M.; Nouwens, F.H.C.; Linden, van der A.

  2009-01-01

  Met het project ‘Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 2003-2005’ was een begin gemaakt om natuurlijke vijanden te bevorderen met als doel plagen te onderdrukken. Dat project heeft informatie opgeleverd over de natuurlijke vijanden die spontaan optreden en de mogelijkheid om roofmij

 9. Langzeit-Systemvergleiche in Kenia und Indien: Konventionelle und biologische Erträge aus dem ersten Umstellungsjahr

  Zundel, C.; Musyoka, M.; Baruah, R.; Kilcher, L.; Muriuki, A.; Vanlauwe, B.; Chabi-Olaye, A.; Mucheru, M.; Mäder, P.

  2009-01-01

  Organic agriculture is more and more perceived as a promising approach to increase food security in developing countries. However, only few attempts have been made so far to assess agronomic and economic performance of organic agriculture in these^regions in a systematic way. This article reports the first year’s results of two long-term farming systems comparison field trials in Kenya and India. In sub-humid Central Kenya, on a high potential site in Meru South District (Chuka), there wer...

 10. Biological test methods for the ecotoxicological characterization of wastes. Final report; Biologische Testerverfahren zur oekotoxikologischen Charakterisierung von Abfaellen. Abschlussbericht

  Becker, Roland [Bundesanstalt fuer Materialforschung, Berlin (Germany); Donnevert, Gerhild [Fachhochschule Giessen-Friedberg (Germany). FB MNI; Roembke, Joerg [ECT Oekotoxikologie GmbH, Floersheim am Main (Germany)

  2007-11-15

  The ecotoxicological characterization of waste is part of their assessment as hazardous or non-hazardous according to the European Waste List. Despite its transfer into national law in the waste list ordnance 2001 no methodological recommendations have been provided to cover the hazard criterion (H14 ''ecotoxicity'') which was taken over from the legislation on dangerous substances. Based on the recommendations of CEN guideline 14735 (2005), an international ring test was organised by BAM, FH Giessen-Friedberg and ECT GmbH. In total, 67 laboratories from 15 countries participated in the ring test. It was performed with three representative waste types: an ash from an incineration plant mainly contaminated with heavy metals, a soil containing high concentrations of organic contaminants (PAHs) and a preserved wood waste contaminated with copper and other heavy metals. Samples were prepared by BAM (e.g. inter alia dried, sieved and homogenised) and distributed. Parallel to the biological testing the eluates and solid samples were chemically characterized. The basic test battery used in the ring test consisted of three aquatic (Algae test, Daphnia acute test and Microtox test) and three terrestrial (earthworm acute and plant test with two species (oat, rape)) tests. In addition, data were submitted for ten additional tests (five aquatic (including a genotoxicity test) and five terrestrial ones). Almost all tests were performed according to ISO guidelines, providing EC50 values as measurement of toxicity. Data evaluation was done following recent recommendations made by ISO (2002) and Environment Canada (2005). Besides a high number of reference test data, 634 data sets were produced in the basic test battery and 204 data sets in the additional tests. Only few data sets were not acceptable (e.g. due to lack of reference data) and even less results were identified as statistical or biological outliers. For example, in the case of the basic test battery the acceptance rate varied between 74.1% (Algae test) and 92.6% (Daphnia test). Methodologically, no problems occurred but further guidance on moisture determination in the terrestrial tests as well as details concerning reference testing and data evaluation for several tests are needed. Independently which test system is considered, SOI always caused the lowest effects and WOO was most toxic, while the EC50 values of INC show an intermediate toxicity. Among the aquatic tests, daphnids and one algal species were the most sensitive ones, while plants were always more sensitive than earthworms in the solid waste samples. Based on the test results from additional tests proposals for the modification of the existing basic test battery could be made. For example, the earthworm acute test could be replaced by another soil invertebrate test with higher sensitivity. Further work performed in parallel to the ring test improves waste testing considerably (e.g. the use of artificial soil as control substrate). A comparison of the ring test results with literature data published so far revealed a good agreement. The results of this ring test support confirm that a combination of a battery of biological tests and chemical residue analysis is needed for an ecotoxicological characterization of wastes. With small modifications proposed in this report the basic test battery is considered to be well suitable for the hazard and risk assessment of wastes. Further, probably multi-variate evaluation of the ring test results will improve the identification of those tests most qualified for the ecotoxicological characterization of wastes. Finally, the experiences made in the ring test support also the proposals made in CEN guideline 14735 (2005) concerning the performance of such tests. (orig.)

 11. Status seminar: rapidly biodegradable lubricants and working agents; Statusseminar: Biologisch schnell abbaubare Schmier- und Verfahrensstoffe. Guelzower Fachgespraeche

  NONE

  2000-07-01

  Lubricants and hydraulic fluids based on vegetable oils have many advantages over mineral oils. They are biodegradable, have excellent tribological, wear and lubricating properties. The topics of the status seminar were: field test with biodegradable hydraulic fluids, chemical modification, additives, wear resistance, tribology. Examples of biodegradable oils were sunflower oil, rape oil and sunthetic esters.

 12. Does biological treatment of 'residual waste' replace incineration. Ersetzt die biologische Restmuellbehandlung die Verbrennung

  Braungart, M.; Engelfried, J.; Andre, B. (EPEA-Umweltinstitut, Hamburg (Germany))

  1992-03-01

  Because of their unspecificity, thermal and biological methods for treatment of ''residual waste'' are bound to have harmful effects on the environment. Consequently, the classification of waste according to organic or inorganic components as currently practised by the waste industry cannot solve the waste problem. Categorizing goods according to defined properties as consumer goods, commodities, and products not for sale leads from a waste oriented to a product oriented management system with specific solutions. (BBR).

 13. 10. Biogas conference Dresden. Anaerobic treatment of biological wastes. Proceedings; 10. Biogastagung Dresden. Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Tagungsband

  Dornack, Christina [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Abfallwirtschaft und Altlasten; Scholwin, Frank [Institut fuer Biogas, Kreislaufwirtschaft und Energie, Weimar (Germany); Liebetrau, Jan [Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), Leipzig (Germany); Fassauer, Burkhardt [Fraunhofer-Institut fuer Keramische Technologien und Systeme (IKTS), Hermsdorf (Germany); Nelles, Michael (ed.) [Rostock Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Abfall- und Stoffstromwirtschaft

  2015-07-01

  The biogas conference in Dresden will be held for the tenth time and is still the only conference in Germany, which focuses on the production of biogas solely from waste. This year, the implementation of paragraph 11 of the Recycling and Waste Management Act and the amendment of the Renewable Energies Act (EEG) in 2014, the chances of the waste management biogas technology will be spotlighted here. The efficiency and wise use of the end products of the biogas production - the biogas and fermentation residues are equally critical for the success of biogas technology as the emission reduction of biogas plants. In this context, the biogas technology will also be dependent in the future on legal requirements and funding instruments such as the EEG. For the technical implementation, the development of reliable system concepts with specific sinking biogas and electricity supply costs and with greater flexibility in terms of launching needs-based biogas and electricity production. The contributions in this paper discuss possible solutions and implementations from the perspective of politics, associations, research and practice. Innovative topics will be discussed, which will be decisive for the future of biogas production from organic wastes. [German] Die Biogastagung in Dresden findet zum zehnten Mal statt und ist nach wie vor die einzige Tagung in Deutschland, welche die Biogaserzeugung ausschliesslich aus Reststoffen thematisiert. In diesem Jahr sollen vor dem Hintergrund der Umsetzung des paragraph 11 des Kreislaufwirtschaftswirtschaftsgesetzes und der Novellierung des EEG 2014 die Chancen der abfallwirtschaftlichen Biogastechnologie beleuchtet werden. Die effiziente und sinnvolle Nutzung der Endprodukte der Biogaserzeugung - des Biogases und des Gaerrests sind ebenso entscheidend fuer den Erfolg der Biogastechnologie wie die Emissionsminderung aus Biogasanlagen. In diesem Zusammenhang wird die Biogastechnologie auch zukuenftig auf gesetzliche Vorgaben und Foerderinstrumente wie das EEG angewiesen sein. Fuer die technische Umsetzung ist die Weiterentwicklung verlaesslicher Anlagenkonzepte mit spezifisch sinkenden Biogas- und Strombereitstellungskosten und mit einer groesseren Flexibilitaet hinsichtlich bedarfsgerechter Biogas- und Stromproduktion auf den Weg zu bringen. Die Beitraege im hier vorliegenden 10. Tagungsband eroertern Loesungsmoeglichkeiten und Umsetzungen aus der Sicht von Politik, Verbaenden, der Forschung und der Praxis. Es werden innovative Themenfelder diskutiert, die fuer die Zukunft der Biogaserzeugung aus organischen Reststoffen entscheidend sein werden.

 14. Biologische beschikbaarheid van diergeneesmiddelen na intramusculaire of subcutane toediening en haar implicaties voor de volksgezondheid. Een literatuuroverzicht

  Rauws; A.G.

  1986-01-01

  Onvoldoende biobeschikbaarheid van intramusculair en subcutaan toegediende diergeneesmiddelen heeft implicaties niet alleen voor de effectiviteit van geneesmiddelen, maar ook voor de residuproblematiek en dus ook voor de volksgezondheid. Slechte biobeschikbaarheid kan leiden tot onverwachte injectieplaats residuen en tot langzamere residueverdwijning dan verwacht. In dit literatuur-rapport wordt een overzicht gegeven van publikaties betreffende de relatie tussen biobeschikbaarheid van diergen...

 15. Components for real-time state monitoring of biological sewage treatment plants; Komponenten zur Echtzeit-Zustandserfassung biologischer Klaeranlagen

  Obenaus, F.; Rosenwinkel, K.H. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1999-07-01

  Described is a method for the acquision of comprehensive state monitoring data from a sewage treatment plant's biological stage. The focus is on the measuring point in the effluent from preliminary cleaning. This is the most critical point of the system, its function being safeguarded only if the pollution load induced by the inflow to the biological stage can be exactly monitored. (orig.) [German] Beschrieben wurde eine Methode zum Erhalt umfassender Zustandsinformationen aus der biologischen Reinigungsstufe einer Klaeranlage, wobei der Schwerpunkt der Ausfuehrungen sich der Messstelle im Ablauf der Vorklaerung als kritischstem Punkt des Systems widmete, dessen Funktion nur bei genauer Erfassung der durch den Zulauf zur biologischen Stufe induzierten Belastung gewaehrleistet ist. (orig.)

 16. Körperliche Aktivität bei adoleszenten Essstörungen und assoziierte psychopathologische und biologische Bedingungen

  Schöll, Melanie

  2008-01-01

  Excessive physical activity is perceived as a significant clinical feature of anorexia nervosa and bulimia nervosa which may often raise difficulties in treatment. Eating disorder patients often demonstrate obligatory, pathological attitudes towards exercise. The present study aimed to examine excessive physical activity in adolescents with eating disorders. Therefore a multidimensional assessment was realized including assessment of the quantitative and the qualitative aspects of physical ac...

 17. Menschenbilder. Psychologische, biologische, interkulturelle und religiöse Perspektiven. Psychologische und interdisziplinäre Anthropologie.

  Fahrenberg, Jochen

  2007-01-01

  Das Menschenbild ist die Gesamtheit der Annahmen und Überzeugungen, was der Mensch von Natur aus ist, wie er in seinem sozialen und materiellen Umfeld lebt und welche Werte und Ziele sein Leben haben sollte. Diese Annahmen über den Menschen sind das Thema der Philosophischen Anthropologie und als empirische Fragestellung bilden sie eine Aufgabe der Psychologie. In neuerer Zeit werden die traditionell religiös oder philosophisch bestimmten Menschenbilder zunehmend durch die Ergebnisse der Huma...

 18. Treatment of biological waste and residues V. Biological - mechanical - thermal processes; Bio- und Restabfallbehandlung V. Biologisch - mechanisch - thermisch

  Wiemer, K.; Kern, M. (eds.); Weber-Wied, R. (comp.)

  2001-07-01

  From 2005, the TA Siedlungsabfall (Waste Management Regulation) will come into force, and European legislation will overrule national legislation. Dumping of untreated waste in landfills will be prohibited, i.e. incinerators for thermal waste treatment must be constructed. In view of the rigid specifications for emissions and residues and the demand for Europe-wide invitations for tender, time is running short. The book outlines the options for action of the German states and of some applicant states for EC membership. The German government already issued an Ordinance for Power Generation from Biomass. Independent of this, also secondary fuels are gaining ground, and several contributions of the conference discussed quality assurance and utilization of secondary fuels. Composting and sewage sludge utilization are further current issues. Air pollution, soil and groundwater protection, job security and energy potential are gone into, and an outline of the current situation of waste management is attempted. [German] Die aktuelle abfallwirtschaftliche Situation wird in besonderem Masse gepraegt durch das nahende Jahr 2005 sowie die zunehmende Abhaengigkeit nationalstaatlicher Handlungsspielraeume von den Vorgaben europaeischer Rahmenrichtlinien. Hierbei wird der Handlungsdruck spuerbar, spaetestens ab dem Jahr 2005 der TA Siedlungsabfall Rechnung tragen zu muessen. Die verbleibenden Zeitraeume sind daher eng bemessen, beruecksichtigt man insbesondere die langen Genehmigungs- und Errichtungszeitraeume fuer thermische Behandlungsanlagen. Vor dem Hintergrund der europaweiten Ausschreibungspflicht wird die gegenwaertige technische Diskussion zur MBA sehr stark durch die nunmehr von der Bundesregierung konkretisierten Emissions- und Ablagerungsanforderungen gepraegt. Der vorliegende Band soll aufzeigen, welche Handlungsspielraeume sich hierbei aus Sicht der verschiedenen Bundeslaender ergeben. Ein Blick ueber die Grenzen hinaus zu einigen zukuenftigen EU-Betrittslaendern vervollstaendigt dieses Bild. Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung zur Energieerzeugung aus Biomasse greift in eine Reihe von Massnahmen der Abfallwirtschaft und deren strategische Ausrichtung ein. Unabhaengig hiervon gewinnen aber auch die Sekundaerbrennstoffe, deren Guetesicherung sowie deren Verwertung in zunehmendem Masse an Gewicht, worauf in verschiedenen Fachbeitraegen eingegangen wird. Wie in den vergangenen Jahren nehmen die Kompostierung und die Klaerschlammentsorgung einen besonderen Stellenwert ein. Beide Technologien stehen derzeit im Mittelpunkt einer Diskussion, die sich hauptsaechlich um den zukuenftigen Umgang mit Biomasse dreht. Hierbei werden Klimaschutz, Boden- und Grundwassergefaehrdung, Arbeitsplatzsicherheit und Energiepotenziale unter einem anderen Blickwinkel als in der Vergangenheit beleuchtet. Der vorliegende Band dient dem Ziel, die aktuelle Situation in der Abfallwirtschaft darzustellen und hierdurch sowohl die fachspezifische Diskussion zu beleben, als auch anstehende Investitionsentscheidungen zu erleichtern. (orig.)

 19. Synthese und biologische Evaluierung von fluorierten und carbaanalogen Glycopeptiden für die Entwicklung von tumorselektiven Vakzinen

  Wagner, Sarah

  2012-01-01

  Tumorassoziierte Kohlenhydrat-Antigene werden von einer Vielzahl epithelialer Tumoren in erhöhtem Maße exprimiert und können sowohl als selektive Tumormarker, als auch als Zielstrukturen zur Entwicklung von synthetischen Krebsvakzinen dienen. Mucine, allen voran MUC1, sind hochgradig O-glycosylierte Zelloberflächenproteine, die im Fall maligner Zellen in deutlich überexprimierter Form mit charakteristisch veränderten Glycosylierungsmustern auftreten und somit vom Immunsystem erkannt werden kö...

 20. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  van der Schoor, W. J.

  2012-04-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fifteen private experiment stations or sub-stations. After the war, the private experiment stations together with the government experiment stations at Buitenzorg were to provide the backbone of Indonesian agricultural science. Dutch biologists in particular, made a striking plea for pursuing the natural sciences in the tropical colonies. First, they pointed out the scientific importance of the tropics. Secondly, they stressed the role of the natural sciences, in particular biology, as a natural ally of colonial agriculture. Pure science was seen as a leading force for technical and social progress. The third motive was the cultural value of science for the Netherlands and its colonies. The cultivation of science in the colonies gave international prestige and strengthened self-confidence in the imperial struggle around 1900. Science had a civilising effect; scientific research, however, was to remain in the hands of western, colonial scientists. From the 1880s and 1890s onward, the experiment stations in the Indies were characterised by their strategic aims and scientific orientation. Up to 1910, the ‘academic’ views of biologists like Treub and Went concerning science and practice were predominant, and research was considered to be the central aim. From 1910 onwards, advice became more central and special extension services were established at the experiment stations. Due to diverging views of science, tasks and aims became a battlefield for discussions in the next decades. In the background of these debates were the rise of Wageningen Agricultural College, the rise and institutionalisation of applied agricultural sciences and the increasing competition between Wageningen and university trained scientist. Genetics and breeding in particular were at the core of the research programmes. The practical aim of the breeding work, however, did not leave too much opportunity for more fundamental investigations. The impetus for pure research came from individual researchers. In tobacco and sugar cane breeding, new scientific theories provided inspiration, but to a large extent the practical breeding work built on nineteenth-century breeding techniques. In many respects, plant breeding and university genetics became separate disciplines. Circa one in six Dutch biologist worked for at least some time in the colony. The colonial experiment stations instilled a practical and pragmatic attitude to Dutch science into quite a number of biologists. Besides, the experiment stations system provided Dutch biologists with an extensive network and international contacts with fellow scientists, entrepreneurs and captains of industry. The scientific nationalism of Treub and Went, the bloom of the experiment stations and the ambitions of the Indies colonial elite did not result in the establishment of an independent, ‘Indische’ scientific community. Essentially, the Dutch East Indies were an exploitation province of Dutch science

 1. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  Van der Schoor, W.J.

  2012-01-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fift...

 2. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  Schoor, W.J. van der

  2012-01-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (no

 3. Microbial deterioration of materials - simulation, case histories and countermeasures for metallic materials: Pitting corrosion caused by microbiological activity at austenitic stainless pipes used for river water. Mikrobielle Werkstoffzerstoerung - Simulation, Schadensfaelle und Gegenmassnahmen fuer metallische Werkstoffe: Lochfrass an Flusswasser-Rohrleitungen aus hochlegierten austenitischen Staehlen durch mikrobielle Aktivitaet

  Korkhaus, J. (BASF AG, Ludwigshafen am Rhein (Germany). Abt. Werkstofftechnik); Titz, J.T. (BASF AG, Ludwigshafen am Rhein (Germany). Abt. Werkstofftechnik); Wagner, G.H. (BASF AG, Ludwigshafen am Rhein (Germany). Abt. Werkstofftechnik)

  1994-02-01

  Rhine River water used for cooling purposes increasingly causes pitting at circumferential welds in type 321 and 616Ti stainless steel piping. Type 321 is attacked even at ambient temperature, type 316Ti at 35 to 55 C. At these temperatures both materials did not show pitting in the past. Failure analysis and corrosion tests, both in the laboratory and in a pilot plant (river water circuit), showed that the open circuit potential of stainless steels is shifted into a region of instable pitting resistance by a microbiological effect. Thus, pit nuclei are able to grow even at circumferential joints welded without any visible annealing colours. The actual concept to select cooling water pipe materials, therefore, has to be reconsidered. (orig.)

 4. Continuous monitoring α-activity on aerosol filters by the pseudo-coincidence-technique. Explicitly taking into account the short lived Po-218 activity; Kontinuierliche Ueberwachung der α-Aktivitaet eines Aerosolfilters mit der Pseudokoinzidenzmesstechnik. Explizite Beruecksichtigung der kurzlebigen Po-218 Aktivitaetsbeitraaege

  Kraut, W.; Schwarz, W. [Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg (DHBW), Karlsruhe (Germany). Studiengang Sicherheitswesen; Kraut, B. [Berthold Technologies GmbH und Co.KG, Bad Wildbad (Germany)

  2015-07-01

  Pseudo-coincidence-technique is applied to continuous monitoring of α-activity on aerosolfilters by proportional counters. Filter activity can markedly increase or decrease by changing air conditions especially by the amount of short lived Po-218 activity. Conditions of constant proportions of activity concentrations for the short lived species for operating this technique are seldom fulfilled. The dynamic behavior of artificial (long lived) and natural (short lived) activity is mathematically modelled and the measured moving count rates are analyzed under this model by a multivariate regression analysis for activity concentrations of artificial resp. short lived activity. Results are compared to standard recommendations of DIN ISO 11929.

 5. Genotypische diversiteit en rhizosfeerkolonisatie van DAPG-producerende Pseudomonas spp.

  Bergsma-Vlami, M.

  2009-01-01

  Het antibioticum 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) speelt een belangrijke rol in biologische bestrijding van verschillende plantenpathogenen door fluorescerende Pseudomonas-soorten. DAPG-producerende Pseudomonas-stammen zijn effectief in biologische bestrijding, maar hun saprofytisch vermogen is vaa

 6. An autonomous robot for weed control : design, navigation and control

  Bakker, T.

  2009-01-01

  In de biologische landbouw worden geen chemische middelen toegepast voor onkruidbestrijding. Een van de grootste knelpunten in de biologische open teelt (bv suikerbieten, uien) is het onkruidprobleem. Voor de onkruidbestrijding tussen de rijen zijn mechanische methodes voor onkruidbestrijding ontwik

 7. Dimensioning of a plant for enhanced biological phosphorous removal by estimation of partial steps. Berechnungsansatz fuer die biologische Phosphorelimination durch Bewertung prozessbestimmender Teilschritte

  Roeske, I.; Schoenborn, C. (Technische Univ. Dresden (Germany))

  1992-05-01

  For the design of wastewater treatment plants with enhanced biological phosphorus removal and simultaneous removal of nitrogen a calculation model is proposed. The model derived from long-term investigations on bench scale plants. The key variables of the P-elimination process can be described by statistically confident equations. The calculation model can be well handled by engineers and designers. The model includes only a small number of variables, which can be measured in routine analysis. Two versions of the model are described in detail. The calculation model has been verified with independent data from five full-scale wastewater treatment plants in Germany. (orig.).

 8. Stickstoffausnutzungseffizienz von 15N-markierter Schafsgülle und 15N-markiertem Mineraldünger in biologisch und konventionell bewirtschafteten Anbausystemen

  Bosshard, Christine; Sorensen, Peter; Frossard, Emmanuel; Mayer, Jochen; Mäder, Paul; Nanzer, Simone; Oberson, Astrid

  2009-01-01

  Nitrogen (N) utilisation by crops has to be improved to minimize losses to the environment. We investigated N use efficiency of animal manure and mineral fertiliser and fate of fertiliser N not taken up by crops in a bio-organic (BIOORG) and a conventional (CONMIN) cropping system of a long-term experiment over three vegetation periods (wheat-soybean-maize). Microplots received a single application of 15N-labelled slurries or mineral fertiliser. At the end of each vegetation pe...

 9. Biologische Untersuchungen zum „lower acyclic terpene utilisation (atu) pathway“ in Pseudomonas aeruginosa und chemische Synthese wichtiger Intermediate dieses Stoffwechselweges

  Randel, Nadine

  2012-01-01

  Der Abbau von Citronellol und verwandten azyklischen Terpenoiden ist aufgrund einer Methylgruppe in beta-Position schwierig und nicht weit verbreitet. Die Organismen P. aeruginosa und P. citronellolis umgehen die Blockierung der beta-Oxidation durch Carboxylierung dieser Methylgruppe auf Stufe des CoenzymA-Esters 19 (Geranyl-CoA). Durch Wasseranlagerung an die Doppelbindung wird die Voraussetzung für die Abspaltung der Acetat-Funktionalität geschaffen, wobei die resultierende Verbindung 23 (7...

 10. Biologische Wirksamkeit eines Heidelbeerextrakts (Vaccinium myrtillus L.) im Vergleich zu verkapselten Präparaten: Antioxidative Wirksamkeit und Modulation der intestinalen Verfügbarkeit der Anthocyane

  Schantz, Markus

  2011-01-01

  In den letzten Jahren stieg aufgrund eines zunehmenden Ernährungsbewusstseins die Nachfrage nach Lebensmitteln mit gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen an. Dabei wird vor allem einer Ernährung reich an Obst und Gemüse protektive Eigenschaften zugesprochen. Besonders für sekundäre Pflanzenstoffe wie die Gruppe der Anthocyane werden positive gesundheitliche Eigenschaften, wie antiinflammatorische-, antioxidative- und chemo-präventive Wirkungen postuliert. Für die beschriebenen biologischen Wirk...

 11. Rahmenbedingungen für den Einsatz biologischer Lebensmittel in Großküchen - Die Erfahrungen in Österreich

  Gleirscher, DI Norbert

  2005-01-01

  During the last few years the use of organic food in public canteens in Austria has increased, which nowadays effects a relatively large marketing potential. Reasons for the rapid development on the one hand are the increasing public awareness of environmental, social and health issues, which causes a consolidated demand for the use of organic food by the particular customers. On the political side, the recent discussions on sustainable public procurement strategies can support the establishm...

 12. Biological production of hydrogen from agricultural raw materials and residues with a subsequent methanisation step; Biologische Wasserstoffproduktion aus landwirtschaftlichen Roh- und Reststoffen mit nachfolgender Methanstufe

  Meyer, M.; Stegmann, R. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Inst. fuer AbfallRessourcenWirtschaft

  2007-07-01

  In order to examine the thermophile fermentative production from biohydrogen, discontinuous attempts were accomplished at a temperature of 60 C. As an inoculum, heat-treated sewage sludge was used. Glucose was used as a substrate. The fermenting residues of the hydrogen attempts were used as a substrate in a methane reactor in order to examine a two-stage system. The hydrogen attempts in the anaerobic test system were operated with a hydraulic retention time by 3.3 days and were performed during a period of 300 days. The optimal space load amounts to 5 g (l*d). The production rate at hydrogen amounts to 1.2 Nl/(l{sub R}*d). The yields amount to between 200 and 250 Nml/g oTS. In the case of an overloading of the system with substrate, the hydrogen production decreases drastically due to poor yields. Biological hydrogen production by fermentation possesses the potential to become a component for a lasting emission-free power supply. The thermophile approach ensures a simultaneous hygienization. As a fermenting remainder treatment a downstream methanation stage is possible.

 13. Diergezondheid en management op biologische boerderijen die geen antibiotica gebruiken = Animal health and farm management on organic farms with no antibiotics

  Smolders, E.A.A.

  2007-01-01

  Op negen melkveebedrijven met koeien, twee met geiten en één met schapen, die geen of nauwelijks antibiotica gebruiken, zijn diergezondheid en management onderzocht. Redenen om geen antibiotica te gebruiken hebben te maken met resistentie, residuen, gezondere veestapel, minder stress en economisch v

 14. The sulfur-eating industry. The rise of biological purification in oil and gas exploitation; De zwaveletende industrie. Opkomst van biologische reiniging bij oileen gaswinning

  Crok, M. [ed.

  2000-05-17

  A business from the Dutch province Friesland, Netherlands, Paques, Shell and the US-based Universal Oil Products will built a biological cleaning installation at the Egyptian petroleum refinery AMOC. The installation removes sulfur from refinery gas. A brief overview is given of the principles of the cleaning process and system.

 15. Diergezondheid en management op biologische boerderijen die geen antibiotica gebruiken = Animal health and farm management on organic farms with no antibiotics

  Smolders, E.A.A.

  2007-01-01

  Op negen melkveebedrijven met koeien, twee met geiten en één met schapen, die geen of nauwelijks antibiotica gebruiken, zijn diergezondheid en management onderzocht. Redenen om geen antibiotica te gebruiken hebben te maken met resistentie, residuen, gezondere veestapel, minder stress en economisch voordeel. Op alle bedrijven is veel aandacht voor een veestapel die past bij de omstandigheden op het bedrijf. Bij ziekten of aandoeningen doet de veehouder een beroep op de zelfredzaamheid van het ...

 16. Biological nitrogen removal in one step by nitritation and anaerobic oxidation of ammonia in biofilms; Einstufige biologische Stickstoffelimination durch Nitritation und anaerobe Ammonium-Oxidation im Biofilm

  Helmer, C.; Tromm, C.; Hippen, A.; Rosenwinkel, K.H.; Seyfried, C.F.; Kunst, S. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1999-07-01

  For biological treatment of high nitrogenous wastewaters with low C/N ratio autotrophic microorganisms which are able to convert ammonium directly into nitrogen gas are especially interesting. It is exceptionally difficult to verify their presence and importance in mixed populations of full scale wastewater treatment plants. So it could not be clarified finally up to now which basic microbial reactions lead to single stage complete nitrogen removal, here called deammonification, in the nitrification step (biological contactor) of the leachate treatment plant in Mechernich. It succeeded meanwhile to establish the process of deammonification in a continuous flow moving-bed pilot plant. In batch experiments which biomass-covered carriers nitrogen conversions could become investigated at the intact biofilm for the first time. Two autotrophic nitrogen conversion reactions could be proved in the biofilm depending on dissolved oxygen (DO) concentration: A nitritation under aerobic conditions and an anaerobic ammonium oxidation. For the anaerobic ammonium oxidation nitrite was used as electron acceptor with ammonium as electron donor. N{sub 2} was the end product of the reaction. The ratio of ammonium conversion to nitrite conversion was 1:1,37, which was described in the same range for the ANAMMOX-process (1:1,31{+-}0,06). Nitrate could not be used as electron acceptor. Nitrite had to be added to the experiment to obtain oxygen independent oxidation of ammonium. The parts of nitritation and anaerobic ammonium conversion in nitrogen conversion could be controlled by the DO concentration. At a DO concentration of 0.7 mg/l both processes were balanced, so that a direct almost complete elimination of ammonium was possible without any dosage of nitrite. The added ammonium was partially oxidised to nitrite and partially oxidised anaerobically. The aerobic ammonium oxidation to nitrite in the outer oxygen supplied biofilm layers produced the reactant for the anaerobic ammonium oxidation in the deeper part of the biofilm. (orig.) [German] Fuer die Behandlung hoch stickstoffhaltiger Abwaesser mit niedrigem C/N-Verhaeltnis sind autotrophe Mikroorganismen, die Ammonium direkt in elementaren Stickstoff umsetzen, besonders interessant. Ihre Verbreitung und Bedeutung in den Mischbiozoenosen grosstechnischer Abwasserreinigungsanlagen einzuschaetzen bzw. nachzuweisen, ist ausserordentlich schwierig. So konnte bislang nicht abschliessend geklaert werden, auf welche Reaktionen die einstufige Stickstoffelimination, hier als Deammonifikation bezeichnet, in der Nitrifikationsstufe (Scheibentauchkoerper) der Sickerwasserreinigungsanlage Mechernich zurueckgefuehrt werden kann. Zwischenzeitlich ist es gelungen, die Deammonifikation in einer Versuchsanlage nach dem Moving Bed-Verfahren zu etablieren. In Batchversuchen mit den bewachsenen Aufwuchstraegern konnten erstmals die Stickstoffumsetzungen am intakten Biofilm untersucht werden. Abhaengig von der Sauerstoffkonzentration liessen sich zwei autotrophe stickstoffumsetzende Reaktionen im Biofilm nachweisen: Eine Nitritation unter aeroben Bedingungen und eine anaerobe Ammonium-Oxidation. Bei der anaeroben Ammonium-Oxidation wurde Ammonium als Elektronendonator mit Nitrit als Elektronenakzeptor umgesetzt. Endprodukt der Reaktion war N{sub 2}. Ammonium und Nitrit reagierten in einem stoechiometrischen Verhaeltnis von 1:1,37, das in gleicher Groessenordnung fuer den ANAMMOX-Prozess beschrieben ist (1:1,31 {+-} 0,06). Nitrat konnte nicht als Elektronenakzeptor fuer die Reaktion genutzt werden. Fuer die sauerstoffunabhaengige Oxidation von Ammonium musste der Reaktionspartner Nitrit jeweils vorgelegt werden. Ueber die Sauerstoffkonzentration im umgebenden Medium liessen sich die Anteile der Nitritation und der anaeroben Ammonium-Oxidation am Stickstoffumsatz im Biofilm steuern. Bei einer Sauerstoffkonzentration von 0,7 mg/l standen beide Prozesse im Gleichgewicht, so dass eine direkte, nahezu vollstaendige Elimination von Ammonium ohne Zugabe von Nitrit moeglich war. Das vorgelegte Ammonium ging zum Teil in eine Nitritation, zum Teil in eine anaerobe Ammonium-Oxidation ein. Durch die aerobe Ammonium-Oxidation zu Nitrit in den aeusseren sauerstoffversorgten Biofilmschichten wurde der Reaktionspartner fuer die anaerobe Ammonium-Oxidation in den inneren Biofilmschichten produziert. (orig.)

 17. Biologische bestrijding van rupsen in kasteelten : opsporen en toetsing van parasitoïden van schadelijke rupsen in kasteelten met paprika

  Bloemhard, C.M.J.; Messelink, G.J.

  2005-01-01

  Het doel van dit onderzoek was het toetsen van nieuwe effectieve parasitoïden (sluipwespen) van de meeste schadelijke ruspensoorten in de Nederlandse glastuinbouw. Hiervoor werd een uitgebreide literatuurstudie verricht naar parasitoïden van deze of verwante rupsensoorten. Daarnaast is een parasitoï

 18. Medizinisch-Biologische Fachbibliothek Innsbruck – die bibliothekarische Situation in Innsbruck / Medical-Biological Library Innsbruck – the library situation in Innsbruck

  Breitschopf, Marion

  2009-09-01

  Full Text Available After the devision oft the two universities, the University and Regional Library of Tyrol is responsible for the Leopold-Franzens-University and the Medical University Innsbruck. In the main library medical books and medical textbooks are available. Founded in 1979, the Medical-Biological Library offers periodicals and a growing collection of textbooks in medicine. In both libraries there are places for learning and PC-workstations. The supply of electronic journals, electronic books and databases for the two universities is coordinated by the university library.

 19. SYNTHESIS, REACTIONS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF DERIVATIVES OF OXIMES OF THREE-MEMBERED HETEROCYCLES Synthese, Reaktionen und biologische Aktivität von DERIVATE Oxime DREIGLIEDRIGEM HETEROCYCLEN

  Edgars Abele

  2013-01-01

  Literature data on the synthesis and structure of oximes of three-membered heterocycles with one heteroatom were reviewed. Synthesis of novel heterocycles from oximes of three-membered heterocycles was described. Biological activity of these oximes was also reviewed.

 20. SYNTHESIS, REACTIONS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF DERIVATIVES OF OXIMES OF FOUR-MEMBERED HETEROCYCLES Synthese, Reaktionen und biologische Aktivität von DERIVATE Oxime der viergliedrigen HETEROCYCLEN

  Edgars Abele

  2013-01-01

  Literature data on the synthesis and structure of oximes of four-membered heterocycles with one heteroatom were reviewed. Synthesis of novel heterocycles from oximes of four-membered heterocycles was described. Biological activity of these oximes was also reviewed.

 1. SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF SOME INDOLE ANALOGUES CONTAINING PYRIDINE, PYRIDOPYRIMIDINE Synthese und biologische Aktivität einiger Indolanaloga Mit Pyridin, Pyridopyrimidin

  Saundane Anand R,Katkar Vijaykumar, Yarlakatti Manjunatha, Prabhaker Walmik and Vaijinath A. Varma.

  2011-10-01

  Full Text Available The reaction of 5-substituted 2-phenylindol-3-carboxaldehydes 1 with aromatic ketones followed by cyclocondesation of resulting chalcones 2 with malononitrile and ammonium acetate afforded the key intermediates 2-amino-3-cyano-4-(5’-substituted 2’-phenylindol-3’-yl-6-aryl pyridines 3. Compounds 3 underwent cyclocondesation reactions with commercially available reactants to afford new heterocycles containing the pyrano[2,3-b]naphthyridines 4, pyrido[2,3- d]pyrimidin-2-(1H-ones 5 and pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-(1H-thiones 6 linked to the position-3 of indole nucleus. The structures of all these previously unknown compounds were confirmed by their spectral studies and elemental analysis. These compounds were tested for their antibacterial, antifungal and antioxidant activities.

 2. SYNTHESIS, REACTIONS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF DERIVATIVES OF OXIMES OF SIX-MEMBERED OXYGEN HETEROCYCLES Synthese, Reaktionen und biologische Aktivität von DERIVATEOxime sechsgliedrigen Sauerstoffheterocyclen

  Edgars Abele

  2012-01-01

  Literature data on the synthesis and structure of oximes of six-membered oxygen heterocycles with one heteroatom were reviewed. Synthesis of novel heterocycles from oximes of sixmembered oxygen heterocycles was described. Biological activity of these oximes was also reviewed

 3. Vergleich zweier biologischer Herzklappen in Aortenposition: Carpentier-Edwards Perimount Magna EaseTM versus St. Jude Medical TrifectaTM

  Fiegl, Kathrin

  2015-01-01

  Ziel dieser Studie war es das neue Konstruktionskonzept der St. Jude Medical TrifectaTM mit dem der CEPM EaseTM Bioprothese zu vergleichen. Dazu wurden hämodynamische und klinische Daten früh postoperativ und nach einem Jahr an einem gematchen Kollektiv mit jeweils 51 Patienten erhoben. Die SJM TrifectaTM zeigte niedrigere mittlere Druckgradienten früh postoperativ und nach einem Jahr, sowie höhere EOAs und EOAIs früh postoperativ. Es gab keine signifikanten Unterschiede im linksventrikulären...

 4. Mechanical-biological waste treatment with thermal processing of partial fractions; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen

  NONE

  1998-12-31

  Technologies for mechanical-biological treatment of waste in the Land of Hessen were compared including thermal processes like combustion and gasification. The new and more rigid limiting values specified in the Technical Guide for Municipal Waste Treatment (Technische Anleitung Siedlungsabfall - TASI) get a special mention. [Deutsch] Verschiedene Technologien der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung im Raum Hessen wurden unter Einbezug thermischer Verfahren (Verbrennung, Vergasung) miteinander verglichen. Dabei wurden besonders auf die verschaerften Grenzwerte der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) eingegangen. (ABI)

 5. Zum Einsatz eines Prophylaxeprogrammes mit Homöopathika in einem biologisch wirtschaftenden Milchviehbetrieb unter besonderer Berücksichtigung der Fruchtbarkeit

  Fidelak, Christian

  2010-01-01

  In a dairy herd of 200 cows in Brandenburg, Germany, a prophylactic program using homeopathic complex remedies was applied. The goal functions of the organo- and functiotropical remedies were stabilization of liver metabolism, regulation of partus, promotion of uterine involution and an earlier return tom cyclicity after calving, respectively. A randomised, double blind, placebo controlled study design was performed. At drying off, for every animal in the study a complete anamneses was record...

 6. Etablierung der homöopathischen Mastitistherapie in einem biologisch-dynamisch wirtschaftenden Milcherzeugerbetrieb unter Berücksichtigung ökologischer, epidemiologischer und ökonomischer Gesichtspunkte.

  Merck, C.C.; Fidelak, C; Klocke, P.; Reinecke, A.; Paal, K; Rothe, J.; Spranger, J.

  2004-01-01

  6 Summary The dairy cow mastitis as a disease with an immense economic impact is widely spread in organic as well as in conventional farms. Due to the lack of alternatives to antibiotic treatment, most therapeutical measures are based on antibiotics even in organic farms and against common regulations. In contrary to these procedures the EU regulations (Council Regulation EC 1804/99)as well as the consumer’s anticipation demand the possibly lowest levels of residual charges of dairy products ...

 7. Enhanced biological phosphorus removal under alternating anaerobic and anoxic conditions. Pt. 1. Data from literature and scientific fundamentals; Vermehrte biologische Phosphorelimination durch alternierende anaerob/anoxische Milieubedingungen. T. 1. Literaturuebersicht und naturwissenschaftliche Grundlagen

  Sieker, C.A. [Berliner Wasserbetriebe, Berlin (Germany); Hegemann, W. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft

  2000-07-01

  This paper describes the state of research on excess biological phosphorus removal under alternating anaerobic/anoxic conditions. Up to now only a few experimental investigations exist. They show that denitrifying poly-P-organisms can be accumulated under alternating anaerobic/anoxic conditions and that the efficiency of P-uptake under anoxic and aerobic conditions is similar. Further, the existence of denitrifying poly-P-organisms has a positive influence on denitrification. The experimental results and developed models indicate that denitrifying poly-P-organisms need less substrate for denitrification compared to other heterotrophic denitrifying organisms. This should be reason enough to further investigations on anaerobic/anoxic operated bio-P-processes and to support process configurations, which help denitrifying poly-P-organisms to accumulate. (orig.) [German] In diesem Beitrag wird der Stand der Wissenschaft zur biologischen Phosphorelimination unter anaerob/anoxischen Milieubedingungen beschrieben. Bisher existieren erst vereinzelt Untersuchungen zu diesem Themengebiet. Diese zeigen, dass die Effizienz der P-Elimination unter aeroben und anoxischen Bedingungen vergleichbar ist. Ausserdem zeigen sie, das die Existenz denitrifizierender polyP-Organismen einen positiven Einfluss auf die Denitrifikation hat. Die Versuchsergebnisse und die daraus abgeleiteten metabolischen Modelle deuten an, dass polyP-Organismen weniger Substrat fuer die Denitrifikation benoetigen als andere heterotrophe Organismen. Dieses sollte Anlass genug sein, ueber anaerob/anoxische Bio-P-Verfahren nachzudenken und Betriebsweisen zu unterstuetzen, die die Anreicherung von denitrifizierenden polyP-Organismen beguenstigen. (orig.)

 8. MAK and BAT values list 2015. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2015. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  NONE

  2015-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2015 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 9. Frühe bilaterale, subkortikale, parieto-occipitale Läsionen und ihr Einfluss auf die motorische Entwicklung sowie die Wahrnehmung biologischer Bewegung am Beispiel der periventrikulären PVL bei ehemaligen Frühgeborenen

  Böhm, Helene Selina

  2007-01-01

  Frühgeborene, die zwischen der 27. und 33. Schwangerschaftswoche geboren werden, haben ein erhöhtes Risiko für Gehirnläsionen, typischerweise einer periventriculären Leukomalazie (PVL). Diese führt je nach Grösse und Lokalisation zu unterschiedlichen neurologischen Symptomen (spatische Cerbralparese (CP), Störung der visuellen Wahrnehmung, psychomotorische Retardierung...). Aufgrund der typischen parieto-occipitalen Lokalisation ist es möglich bei diesen Kindern Fragestellungen zu frühen subk...

 10. Optimisation of biological reactors using the 'biological resonance' phenomenon; Ansatz zur Optimierung biologischer Reinigungsstufen durch das Phaenomen der ''Biologischen Resonanz''

  Schmid, A.

  2003-07-01

  The microbial catabolic activity of biological reactors can be increased by up to 75% through external stimulation with intermittent stress loads at intervals of several minutes. Under these process conditions, the ''biological resonance'' phenomenon determines the system and leads to an increased synthesis of enzymes. In addition to computer simulations, experiments with activated sludge were carried out in a 10-litre bioreactor. By modulating the stress intervals, a permanent increase in catabolic activity of about 60% was achieved during these experiments. By relying on the ''biological resonance'' phenomenon, the required reaction volume of biological treatment units can probably be reduced by up to 40%. (orig.)

 11. Vergleichende Untersuchungen zur Eignung von Aphelinus asychis Walker und Aphelinus varipes Förster (Hym., Aphelinidae) für die biologische Bekämpfung von Aphis gossypii Glover (Hom., Aphididae)

  Schirmer, Stefanie; BLAESER, Peter; Sengonca, Cetin

  2008-01-01

  Die Gurkenblattlaus Aphis gossypii GLOVER (Hom., Aphididae) ist ein weltweit verbreiteter, polyphager Schädling, dessen Wirtspflanzenspektrum verschiedene Feld- und Gewächshauskulturen wie z. B. Malvaceen (Baumwolle, Hibiskus) und Curcurbitaceen (Gurken, Melonen, Zucchini) umfasst. In Europa stellt die Gurkenblattlaus einen wichtigen Schädling an Gurkenkulturen im Unterglasanbau dar (VAN SCHELT 1993) und sie tritt vermehrt auch an anderen Gewächshauskulturen auf (VAN STEENIS 1992). Aufgrund d...

 12. Composting - not the optimum solution for all biodegradable residues. Activation of other possibilities of utilisation; Kompostieren - nicht die beste Loesung fuer die Verwertung aller biologisch abbaubaren Abfaelle. Aktivierung anderer Verwertungsmoeglichkeiten

  Hangen, H.O. [comp.

  1994-10-01

  The management of industrial biological waste is discussed, i.e. residues in gastronomy, wood treatment, slaughterhouses, breweries, etc. Composting and fermentation processes are discussed critically as well as utilization options. (SR) [Deutsch] Die Entsorgung von industriellem Bioabfall wird behandelt. Dieser Abfall faellt in der Gastronomie, Holzbearbeitung, Schlachthaeusern, Brauereien etc. an. Kompostierungsverfahren und Vergaerungsverfahren, aber auch Verwertung von organischen Abfaellen werden kritisch diskutiert. (SR)

 13. Sewage sludge dehydration with biodegradable polyelectrolytes as flocculants. Final report. Pt. 1. Development of synthetic polyelectrolytes; Klaerschlammentwaesserung unter Einsatz biologisch abbaubarer Polyelektrolyte als Flockungshilfsmittel. Abschlussbericht. T. 1. Entwicklung der synthetischen Polyelektrolyte

  Matuschewski, H.; Gohlke, U.; Jaeger, W.

  1997-09-01

  Polyelectrolytes with improved degradability were to be developed for dehydration of uncontaminated sewage sludge. Part-project I investigated the synthesis of polymers. For this purpose, polyvinyl alcohol was functionalized into polyelectrolytes by etheration, Mannich reaction, acetalisation and graft copolymerisation. Some of the new polymers have very good flocculation and dehydration characteristics. (SR) [Deutsch] Ziel des Vorhabens war es, Ergebnisse zur Entwaesserung nicht kontaminierter Klaerschlaemme mit Polyelektrolyten mit verbesserter Abbaubarkeit zu erarbeiten. Ziel des Teilvorhabens I war die Synthese entsprechender Polymerer. Dazu wurde Polyvinylalkohol durch Veretherung, Mannichreaktion, Acetalisierung und Propfcopolymerisation zu Polyelektrolyten funktionalisiert. Die neuen Polymere weisen zum Teil sehr gute Flockungs- und Entwaesserungseigenschaften auf. (SR)

 14. MAK and BAT values list 2007. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2007. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  NONE

  2007-07-01

  The MAK value is the maximum permissible concentration of a substance, in gaseous, vaporous or airborne solid form, at the place of work which according to current knowledge does not affect the health or comfort of a person working there repeatedly for longer periods of time but no longer than 40 hours per week. As a rule, it is given as an average value for periods up to one day or one manshift. MAK values are established on the basis of the characteristic effects of substances but also, as far as possible, on the basis of practical working procedures and typical exposure patterns resulting from these. They are based on scientifically founded health protection criteria, not on the technical and economic options for practical implementation. Further, the cancerogenic effects, the sensitizing effects, the contribution to systematic toxicity after resorption by the skin, hazardous effects in case of pregnancy, and gonadal mutagenicity are taken in to account, and the substance is classified accordingly. (orig.)

 15. Emission-reduced rapeseed-technology. Project-part 2: expelling of dehulled rapeseed. Final report; Biologisch abbaubare Schmierstoffe - Emissionsarme Rapssaatverarbeitung. Teilvorhaben 2: Trennpressen geschaelter Rapssaat als wissenschaftlich-technische Begleitung. Berichtsteil 1: Schlussbericht als Uebersicht. Abschlussbericht

  Schneider, F.H.

  2002-04-01

  Within the technical oil-production the lipids are released by compression and extraction with hexan. Characteristical for rapeseed is the enormous hexan-retention in meal and the delayed release of hexan in the surrounding area. Cause: the lipids, which are locked in the very compact hulls. - The environmental protection integrated in the process of production requires a reduction/avoidance of hexan-emission. The solution: partial detachment of the hulls as an head-end-operation. A process to dehull rapeseed is known since 1979. In the opinion of oil millers dehulled rapeseed is not continuously pressable due to the lack of stability of compressed solid. The aim of the project is to furnish proof of the possibility to press rapeseed. Therefore two experimental ways are necessary: To find out the characteristics of the material under an axial compression and the variation of material- end compression-parameter, research of the screw-press process with a constant stream of compressed material and an ejection of a stable expeller with a variation of the geometric-, process- and material-parameter. Results: (A) dehulled rapeseed (hulls reduced to 1/4) can be pressed in a screw-press (40 kg/h) continuously; after upscaling the press to a semitechnical press an emission-reduced rapeseed-technology is possible. (B) When rapeseed is pressed, friction and therefore a heat-up is clearly reduced; the oil leaves the press with 40 C; a gentle production of oil is possible; user: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.) [German] Bei technischer Oelgewinnung werden die Lipide durch Pressen und Extrahieren mit Hexan freigesetzt. Spezielles Merkmal von Raps ist die starke Hexanretention im Schrot und verzoegerte Hexanfreisetzung in die Umgebung. Verursacher: die in den kompakten Huellen eingeschlossenen Lipide. - Produktionsintegrierter Umweltschutz erfordert Minderung / Vermeidung der Hexanemissionen. Der Weg: partielles Abtrennen der Huellen als Head-end-Prozessstufe. Ein Schaelverfahren fuer Rapssaat ist seit 1979 bekannt. Bei Oelmuellern gilt geschaelter Raps wegen mangelnder Komprimat-Stabilitaet als kontinuierlich nicht pressbar. - Vorhabensziel ist der Nachweis der kontinuierlichen Pressbarkeit von Schaelraps. - Erforderlich sind zwei experimentelle Arbeitswege: (1) Ermittlung der Merkmale unter axialer Kompression bei Variation der Material- und Kompressions-Parameter, (2) Studium der Seiher-Schneckenpresse bei konstantem Komprimatstrom und Auswurf eines stabilen Schilfers bei Variation der Geometrie-, Betriebs- und Material-Parameter. - Ergebnisse: (A) Schaelraps (Huellen reduziert auf 1/4) ist auf einer Schneckenpresse (40 kg/h) kontinuierlich pressbar; nach Upscaling der Presse in den (halb-)technischen Massstab ist emissionsarme Rapssaatverarbeitung moeglich. (B) Bei Schaelrapspressung ist Reibung und folglich Erwaermung deutlich verringert; das Produktoel verlaesst die Presse mit 40 C; schonende Oelgewinnung ist moeglich. Anwendung: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.)

 16. Neutralization of acidic pit lakes with biological methods complement the flooding with neutral surface water: strategies and sustainability; Neutralisation saurer Tagebauseen durch biologische Methoden als Ergaenzung zur Fremdflutung: Strategien und Nachhaltigkeit

  Nixdorf, B.; Deneke, R. [Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus (Germany). Institut fuer Boden, Wasser, Luft; Buettcher, H.; Uhlmann, W. [Institut fuer Wasser und Boden Dr. Uhlmann, Dresden (Germany)

  2004-07-01

  The aim of this project is to investigate the mechanisms of biogenic alkalinity production in highly acidic surface waters in the post-mining landscape and to develop alternative or additional strategies to overcome acidity by the use of basic biological processes. Current approaches such as flooding with neutral surface water, extensive liming and technical treatments are not suitable for many lakes because of limited water supply and special water chemistry in mining lakes. Therefore, basic research is needed in order to develop ecotechnological measures for the multitude of small and medium sized highly acidic mining lakes. Future treatments are designed to combine water supply and biological measures with the management of water quality by use of in-lake microbial processes (bacteria, phytoplankton). Research focuses on alkalinity response of aquatic ecosystems on nutrient enrichment, their catchment areas and the use of 'Constructed Wetlands' and will be generalized by application of hydrogeochemical models for alkalinity production. (orig.)

 17. International 7{sup th} ASA waste days. Mechanical-biological waste treatment - performance of MBT. Proceedings; Internationale 7. ASA-Abfalltage. Mechanisch-Biologische Restabfallbehandlung - Leistungsfaehigkeit der MBA. Tagungsunterlagen

  Barth, Josef; Rohring, Daniel (comps.)

  2008-07-01

  Within the International 7th ASA Waste Days at 13th to 15th February, 2008, at the Congress Center Hanover (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Climate change and resource protection (M. Stock); (2) Legal requirements for immission protection of thermal and biological waste treatment (U. Lahl); (3) MBT and requirements in Europe incl. the Integrated Pollution prevention and Control IPPC Guideline (B. Zambrzycki); (4) MBT in Italy - A case study for a successful introduction (A. Confalonieri); (5) MBT with dry digestion - Example of Pohlsche Heide aus Bassum (B. Schulte); (6) MBT with dry digestion - Example of MBT Hanover (B. Vielhaber, C. Nuelle); (7) MBT with percolation - Example of Kahlenberg (G. Person, M. Schreiber, G. Gibis); (8) MBT with tunnel and table windrows decomposition process - Example Havelland; (9) MBT with tunnel and table windrows decomposition process - Example Linkenbach (S. Kraus, T. Sterk); (10) MBS Mechanical Biological Stabilisation Process - Example Osnabrueck (C. Niehaves); (11) Complete Eco-efficient Material and Energetic Recovery of Dried Municipal Solid Wastes (M. Monzel); (12) MPS Mechanical Physical Stabilisation Process - Example Berlin (D. Michalski, A. Wendt, U. Buell); (13) Secondary Fuels - Pretreatment, Specialities, Requirements, Current Sales and Markets (S. Flamme); (14) Corrosion in Biological Waste Treatment Plants (K. Fricke, T. Thiel, T. Bahr, R. Wallmann); (15) Problems at the Operation of Plants with the RTO Exhaust Gas Treatment in the Frame of MBT Processes (O. Carlowitz, O. Neese); (16) Problems and Solutions with the Analysis and Emission Measuring According to AbfABIV and 30. BImSchV (K. Ketelsen); (17) Securing of a High Plant Availability by Self-Supporting Cleansing, Maintenance and Care Programmes - Example of MBT Plant Croebern (J. Burchert); (18) Fire Control - Conceptions, Safety Measures, Cause of Fires - Example of MBT Ennigerloh and MBT Vorketzin (M. Pahlenkemper, B.E. Mueller); (19) Effects of Operational Instructions in Decomposition and Digestion Steps on the Ex Proof (CH{sub 4}) in MBT Plants (K. Kanning); (20) Plant Optimisation Potentials (Optimisation of Watr Content, Organic Degradation) - Example Ennigerloh (J. Schrewe, A. Traue); (21) Quality Assurance with MBT (B. Gallenkemper, G. Becker); (22) Ecobalanced Assessment of Exhaust Gas Purification Methods of MBT plants (C. Cuhls); (23) Ecobalance MBT and Incineration (H. Fehrenbach); (24) The Importance of Flexibility in EU Strategies for Organic Waste Management and the Role of MBT (E. Favoino); (24) Financial and Ecological Decision-making Processes for Residual Waste Management - Example of London (A. Baddeley); (25) Treatment and Total Disposal Costs of Different MBT Concepts (T. Grundmann); (26) Energy Efficiency of MBT (R. Wallmann, K. Fricke, J. Hake).

 18. Biological and chemical development of mining lakes. Status report 1998/1999. Data acquisition, methods, trends; Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen. Statusbericht 1998/1999. Bestandsaufnahme, Methoden und Entwicklungen

  Friese, K.; Tuempling, W. von (eds.)

  2000-07-01

  Acidification of mining lakes in central Germany and the Lausitz was investigated for three aspects: 1.) biological dynamics and material effects on plancton abundance and variety; 2.) Chemical and microbiological interactions between sediments influenced by mining (authochthone, allochthone) and water phase 3. 3.) Limnological and hydrochemical development of water systems in abandoned mining areas with a view to environmental quality and/or utilisation. The following objects were investigated. a) Goitsche open-cast mine (Bitterfeld district); b) Lake 111 (Koyne/Pllessa district), - Lakes 107, 117 (Koyne/Plessa district), Lake b (Schlabendorf-Nord district). [German] Kernproblem in den Braunkohlengebieten der neuen Bundeslaender ist die Versauerung von Bergbauseen. Die Bearbeitung des Verbundprojektes konzentriert sich in den Bergbaufolgelandschaften der Regionen Mitteldeutschland und Lausitz auf bergbaulich gestoerte und in Veraenderung befindliche Oberflaechenwasser-Systeme. Arbeitziele sind 1.) die Vertiefung der Kenntnisse zur biologischen Dynamik und zum stofflichen Einfluss auf die Diversitaet und Abundanz von Plankton in sauren Bergbauseen 2) Untersuchungen zu spezifischen Wechselwirkungen (chemisch, mikrobiologisch) zwischen bergbaulich beeinflussten Sedimenten (autochthon, allochthon) und der Wasserphase 3. Betrachtungen der limnologischen und hydrochemischen Entwicklung der Wassersysteme in Bergbaufolgelandschaften hinsichtlich Umweltqualitaetszielen und/oder Nutzungszielen. Im Rahmen des Verbundprojektes werden von den Sektionen Gewaesserforschung, Hydrogeologie, Analytik, Bodenforschung und Umweltmikrobiologie in Mitteldeutschland und der Lausitz folgende Objekte bearbeitet: a) Tagebaukomplex Goitsche (Bitterfelder Revier) und b) Restloch 111 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch 107, 117 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch B (Revier Schlabendorf-Nord). (orig.)

 19. Electrosmog. Molecular-biological proof of the biological effects of electromagnetic fields and radiation. Scientific documentation. 2. ed.; Elektrosmog. Molekularbiologischer Nachweis ueber die biologische Wirkung elektromagnetischer Felder und Strahlen. Wissenschaftliche Dokumentation

  Varga, A. [Heidelberg Univ. (Germany)

  2001-09-01

  The book intends to show and prove the effects of electromagnetic fields and radiation on living objects. Theoretical fundamentals are discussed, and measured results and practical experience are presented. The theory focuses on two aspects, i.e. the cell membrane and its many functions on the one hand and the field of bioreactions on the other hand, in which short-lived radicals and ions have an important role. Subjects like electricity and magnetism, nature and technology, biosignals and electrosensitivity, cell communication and the pineal gland, calcium and cancer are gone into. The author reports animal experiments, cites international research findings, points out health hazards, criticizes official limiting values and warns of uninformed handling of magnetic fields in everyday life. (orig.)

 20. Selective hydroxylation of hydrocarbons using biological processes, illustrated by phenol production from benzene. Final report; Selektive Hydroxylierung von Kohlenwasserstoffen mit Hilfe biologischer Verfahren am Beispiel der Herstellung von Phenol aus Benzol. Abschlussbericht

  Lohmer, G.; Tillaart, J. van den; Lenke, H.; Schloemann, M.; Knackmuss, H.J.; Karau, A.

  2002-07-01

  A biotechnological process for selective hydroxylation of aromatic compounds was to be developed. Phenol production was used as an example. It can be produced in principle either from benzene or from toluene. The first phase of the project focused on toluene, which is tolerated better by bacteria, and the reaction of toluene into benzoic acid produces just as many reduction equivalents as required for oxidation of benzoic acid to benzoic acid-cis-1,2-dihydrodiol. Two strains of bacteria were developed specially for this purpose. The first was the toluene-tolerant strain Pseudomonas putida Idaho (Cruden et al., 1992) in which the benzoic acid-cis-1,2-dihydrodiol dehydrogenase genes were inactivated. The second was a derivative of the strain Pseudomonas putida U-JT103 (Rossiter et al., 1987; Jenkins eta al., 1995; Morawski et al., 1997) which is known to be capable of converting benzoic acid into benzoic acid-cis-1,2-dihydrodiol just like Ralstonia eutropha B9. Although both bacterial strains were capable of converting toluene into benzoic acid-cis-1,2-dihydrodiol, it was not possible so far to produce stoichiometric amounts of benzoic acid-cis-1,2-dihydrodiol from toluene or its metabolites. [German] Ziel des Forschungsvorhabens war es, ein biotechnologisches Verfahren zur selektiven Hydroxylierung von aromatischen Verbindungen am Beispiel der Herstellung von Phenol zu entwickeln. Wie in der Zielsetzung ausgefuehrt gibt es prinzipiell die Moeglichkeit Benzol oder Toluol als Ausgangsverbindungen einzusetzen. Aufgrund der Tatsache, dass (i) Toluol von Bakterien besser toleriert wird als Benzol und dass (ii) der Umsatz von Toluol zur Benzoesaeure genauso viele Reduktionsaequivalente liefert wie fuer die Oxidation von Benzoesaeure zu Benzoesaeure-cis-1,2-dihydrodiol notwendig sind, wurde im Laufe der ersten Phase des Projektes beschlossen, ein Verfahren ausgehend von Toluol zu entwickeln. Hierfuer war es notwendig Produktionsstaemme zu konstruieren, die in der Lage sind, Toluol zu Benzoesaeure-cis-1,2-dihydrodiol umzusetzen. Es gelang zwei solche Produktionsstaemme mittels molekularbiolgogischer Methoden zu erhalten. Bei dem einen Konstrukt handelt es sich um den Toluol tolerierenden Bakterienstamm Pseudomonas putida Idaho (Cruden et al., 1992), bei dem die Benzoesaeure-cis-1,2-dihydrodiol-Dehydrogenase/Gene inaktiviert wurden. Bei dem zweiten Konstrukt handelt es sich um eine Derivat des Bakterienstammens Pseudomonas putida U-JT103 (Rossiter et al., 1987; Jenkins et al., 1995; Morawski et al., 1997), von dem bekannt war, dass er, entsprechend wie Ralstonia eutropha B9, Benzoesaeure in Benzoesaeure-cis-1,2-dihydrodiol umwandeln kann. Auf diesen Stamm wurde ein Modul mit den benoetigten Genen der Toluoloxidation uebertragen. Obwohl fuer beide Staemme gezeigt werden konnte, dass sie Toluol zu Benzoesaeure-cis-1,2-dihydrodiol umsetzen koennen, ist es bislang nicht gelungen, Benzoesaeure-cis-1,2-dihydrodiol in stoechiometrischen Mengen aus Toluol oder dessen Metaboliten herzustellen. (orig.)

 1. MAK and BAT values list 2014. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2014. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  NONE

  2014-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2014 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 2. BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEWLY SYNTHESIZED M(II) HETEROCHELATES OF COUMARIN DERIVATIVE AND ENROFLOXACIN Biologische Aktivität des neu synthetisierten M (II) HETEROCHELATES Von Cumarin-Derivat und ENROFLOXACIN

  Ketan S.Patel1, Ravi B Patel1 and Rajarshi N Patel

  2013-01-01

  Some novel heterochelates synthesized by reflux of 6-bromo-3-(3-(4-chlorophenyl)acryloyl)-2Hchromen- 2-one, enrofloxacin and various transition metal. 1H, 13C, IR and ESI Mass confirm the formation of ligand. The heterochelates were characterized on the basis of different spectroscopic techniques like IR studies and elemental analysis while the geometry of complexes was octahedral which is confirmed by electronic spectra and thermogravimetric analysis. The compounds were subjected to antimicr...

 3. BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEWLY SYNTHESIZED M(II HETEROCHELATES OF COUMARIN DERIVATIVE AND ENROFLOXACIN Biologische Aktivität des neu synthetisierten M (II HETEROCHELATES Von Cumarin-Derivat und ENROFLOXACIN

  Ketan S.Patel1, Ravi B Patel1 and Rajarshi N Patel

  2013-10-01

  Full Text Available Some novel heterochelates synthesized by reflux of 6-bromo-3-(3-(4-chlorophenylacryloyl-2Hchromen- 2-one, enrofloxacin and various transition metal. 1H, 13C, IR and ESI Mass confirm the formation of ligand. The heterochelates were characterized on the basis of different spectroscopic techniques like IR studies and elemental analysis while the geometry of complexes was octahedral which is confirmed by electronic spectra and thermogravimetric analysis. The compounds were subjected to antimicrobial, antioxidant and anti-tubercular activity viewing using serial broth dilution method and Minimum Inhibitory Concentration (MIC is determined. Mn(II complex has shown significant antifungal activity with an MIC of 6.250g/mL while Cu(II complex is perceptible for antibacterial activity at the same concentration. Anti-TB activity of the ligand has superior on complexation with Ni(II and Co(II ions. While Ni(II complex shows finer antioxidant activity than other complexes.

 4. Emission model for landfills with mechanically-biologically pretreated waste, with the emphasis on modelling the gas balance; Emissionsprognosemodell fuer Deponien mit mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfaellen - Schwerpunkt: Modellierung des Gashaushaltes

  Danhamer, H.

  2001-07-01

  The objective of this work was to determine influence factors on processes going on in landfills with mechanically-biologically pretreated waste (MBP-landfills) in order to predict emissions. For this purpose a computer based model has been developed. The model allows to simulate the gas, water and heat balance as well as settlement processes and was called DESIM2005 (version MB). It is based on theoretical modeling approaches as well as data from lab and reactor experiments. The main focus of model application was to determine factors influencing the gas phase and the emissions of landfill gas and methane during operation and aftercare of MBP-landfills. By performing simulations the effects of changing parameters for the processes gas transport and biological degradation as well as the effects of different qualities in waste pretreatment and of varying landfill operation techniques were investigated. Possibilities for increasing the environmental sustainability of landfills containing mechanically-biologically pretreated waste were shown. (orig.)

 5. Intersectorale samenwerking

  Enting, J.

  2003-01-01

  Korte presentatie van het onderzoeksprogramma Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw. De biologische landbouw krijgt het nog niet voor elkaar de kringloop 100 procent te sluiten, terwijl dat wel de intentie is. Mest, voer en stro zijn vaak deels gangbaar. Ook is er geen retourstr

 6. 'Cisgenese kan handje helpen in bestrijding phytophthora' (interview met Geert Kessel)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Toluca en Bionica zijn prima biologische aardappelrassen. Maar WUR vindt een waarschuwing nodig omdat in het lab de resistentie tegen phytophthora omzeild kan worden. "Cisgenese kan helpen om resistentie tegen te gaan." Toluca en Bionica zijn prima rassen voor de biologische aardappelteelt. Ondanks

 7. Biologie en criminologie

  WODC

  2006-01-01

  Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering over de verhouding tussen biologie en criminologie. Een belangrijke aanleiding zijn de vele onderzoeken naar biologische factoren van psychopathie, agressie, antisociaal gedra

 8. Praktisch omgaan met biotechnologie

  Stobbelaar, D.J.; Schotveld, E.

  2006-01-01

  De visie van Jan Velema van Vitalis op biologische zaadveredeling en het gebruik van biotechnologie. Hij is voor het gebruik van nieuwe technieken zoals merkers om raskenmerken te achterhalen. Maar een genenkaart inzetten om een nieuw gewas te maken, daar is hij geen voorstander van. Biologische veredeling richt zich op sterke planten met smaak en brede weerstand (partiële resistentie).

 9. Onderzoekers en bedrijfsleven houden elkaar scherp

  Noorduyn, L.

  2007-01-01

  Twee biologische varkenshouders, twee vertegenwoordigers van de mengvoerindustrie en een aantal onderzoekers vormen met elkaar het Bioconnect projectteam Voeding biologische varkens, dat met ideeën komt voor onderzoek, het onderzoek uitvoert en bijstuurt en becommentarieert. Stakeholders én onderzoe

 10. Effect Bacillus thuringiensis gekwantificeerd

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2001-01-01

  PRI onderzocht in veldproeven de effecten van het biologische middel Dipel WP voor de bestrijding van rupsen (koolmot e.a.) in de biologische spruitkoolteelt. Na behandeling loopt het aantal koolmotten fors terug; de opbrengst van de behandelde en onbehandelde velden was gelijk, maar de kwaliteit va

 11. Groene asperges

  Poll, J.T.K.

  2000-01-01

  Deze teelthandleiding heeft hoofdzakelijk betrekking op de normale teelt van groene asperges en de vervroegde teelt onder tunnels. Vanwege de toenemende belangstelling voor de biologische teeltwijze van (groene) asperges zijn in deze handleiding mogelijkheden genoemd die in een biologische teelt van

 12. Minimization of disinfection byproduct formation and regrowth in the distribution network of long distance distribution systems. Final report; Minimierung der Desinfektionsnebenproduktbildung und der Wiederverkeimung im Verteilungsnetz von Fernwasserversorgungssystemen. Teilprojekt 1: Optimierung des Desinfektionsregimes. Teilprojekt 2: Optimierung des Betriebes von Fernleitungssystemen. Teilprojekt 3: Mischung von Waessern, Ortsnetze. Abschlussbericht

  Wricke, B.; Krueger, M.; Weber, A.; Petzoldt, H.; Korth; Andrusch; Boehm; Haeusler

  2002-03-27

  possible to asses the consequences of the operational and disinfectant conditions on the bacterial quality change in the system. It was shown that there is no need to work with disinfectant residuals in systems fed with water containing low BOM, regardless of the flow time and the flow way. In the FWV DS as well as in the DS of the HWA the chlorine dosage could be reduced without an increased bacterial content of the water. (orig.) [German] Ziel des Verbundforschungsvorhaben war es, durch Untersuchungen im Leitungsnetz der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FWV) sowie der Halleschen Wasser und Abwasser GmbH (HWA) in Verbindung mit Untersuchungen an Versuchsanlagen die Ablaeufe der mikrobiologischen Gueteveraenderung bei der Wasserverteilung in Fernleitungsnetzen unter den in Deutschland ueblichen Bedingungen der Verteilung eines Wassers mit niedrigen Gehalten an biologisch abbaubaren Stoffen und Desinfektionsmittelrestkonzentrationen aufzuklaeren und auf dieser Grundlage Ansaetze fuer die Modellierung zu erarbeiten. Die Bearbeitung des Vorhabens erfolgte in drei Teilprojekten. Ein wesentlicher Schwerpunkt fuer alle Teilprojekte war ein gemeinsam realisiertes Netzmessprogramm. Im Ergebnis der durchgefuehrten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die ueber die Koloniezahl erfassbare Aufkeimung im Leitungsnetz im Wesentlichen auf den Eintrag von Mikroorganismen aus den in allen Leitungen vorhandenen Biofilmen in den Wasserkoerper zurueckzufuehren ist. Beim Einsatz der chemischen Desinfektion ist die Bildung von Naehrstoffen zu beachten. Als wesentliche, die Biofilmbildung beeinflussende Faktoren wurden der Naehrstoffgehalt und das eingesetzte Rohrleitungsmaterial ermittelt. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass es in mit Bitumen ausgekleideten Leitungen zu einer verstaerkten Besiedlung kommt, waehrend die biologische Aktivitaet in zementmoertelausgekleideten Leitungen durch den hohen pH-Wert an der Oberflaeche gestoert wird. Der Keimeintrag aus dem Biofilm ist

 13. Consultancy Varenrouwmug

  Dalfsen, van P.

  2011-01-01

  Larven van de varenrouwmug (Sciara spp.) kunnen grote schade toebrengen tijdens het vermeerderen van boomkwekerijgewassen. Op sommige bedrijven lukt biologische bestrijding goed, maar op andere bedrijven lukt het slecht. In een inventarisatie onder 5 bedrijven is gezocht naar verklaringen hiervoor.

 14. Synthesis of novel bioactive doxycycline derivatives

  Usai, Igor

  2008-01-01

  Novel doxycycline derivatives were synthesized taking advantage of modern synthetic methods for diverse biological experiments. Neuartige Doxycyclin-Derivate wurden unter Zuhilfenahme moderner Synthesemethoden für verschiedene biologische Tests hergestellt.

 15. Exploiting Catalytic Promiscuity for Biocatalysis : Carbon-Carbon Bond Formation by a Proline-Based Tautomerase

  Miao, Yufeng

  2015-01-01

  Een belangrijk thema bij het ontwikkelen van nieuwe biokatalysatoren is katalytische promiscuïteit, waarbij een enzym alternatieve reacties katalyseert naast de reactie die biologisch relevant is. Promiscue enzymactiviteiten zijn een veelbelovende bron van synthetisch bruikbare katalytische omzettin

 16. Aardbei onkruidvrij door mix van maatregelen : planttijdstip, mechanische bestrijding en tijdstip stro inbrengen bepalen onkruiddruk

  Schans, van der D.A.; Evenhuis, A.; Wilms, J.A.M.

  2003-01-01

  PPO onderzocht in 2002 verschillende combinaties van methoden van onkruidbestrijding in de vroege en late productieteelt van biologische aardbeien. De effecten van planttijdstip (april en juni), mechanische bestrijding (schoffelen plus vingerwieder, of eggen), bodembedekking met plastic of gehakseld

 17. Nieuwe aanpak hardnekkige plaag meikevers

  Tol, van, R.W.H.M.; Wiegers, G.L.

  2009-01-01

  De meikever wordt een steeds grotere plaag in de boomkwekerij. Chemische en biologische middelen bieden tot op heden weinig soelaas. Plant Research International (PRI) probeert een nieuwe aanpak: kruiden die bomen beschermen tegen engerlingen van meikever

 18. Aardappelveredeling in de praktijk : gentechnologie kwam er niet aan te pas

  Driessen, E.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,

  2008-01-01

  Akkerbouwer en hobbykweker Niek Vos is de ontdekker van de Bionica, de eerste biologische consumptieaardappel die resistent is tegen de gevreesde aardappelziekte phytophthora. Na jaren geduldig kruisen van verschillende rassen, veel vakkennis, enorme inzet en hulp van veredelingsbedrijf Meijer, lukt

 19. Mineralenbehoefte : koper en selenium vragen aandacht op Bioveembedrijven

  Smolders, E.A.A.; Plomp, M.

  2005-01-01

  Bij het streven naar zelfvoorziening en het telen van eigen krachtvoer is op biologische bedrijven extra aandacht nodig voor de mineralen en spoorelementen. Het jongvee heeft de grootste kans op tekorten, zo blijkt uit resultaten van het project Bioveem

 20. Intrazelluläre Elektronenspinresonanz-Spektroskopie

  Drescher, Malte

  2012-01-01

  Methoden zur Aufklärung nativer Konformationen biologischer Makromoleküle in lebenden Zellen sind sehr gefragt – und rar. Jüngste methodische Entwicklungen erlauben jetzt intrazelluläre Abstandsmessungen mit Elektronenspinresonanz-Spektroskopie.

 1. Sortenempfehlung Heidelbeeren, Mini-Kiwi

  Giordano, Ignazio; Thommen, Andi; Haeseli, Andi

  2011-01-01

  Tabellarische Aufführung von 11 Heidelbeeren- und 5 Mini-Kiwi-Sorten mit Anbaueigenschaften, Fruchteigenschaften und ergänzenden Bemerkungen. Am Schluss sind die Pflanzgutregelung und die Anbieter von biologisch vermehrtem Pflanzgut aufgeführt.

 2. Productiegegevens bloembollen

  Reuler, van, H.

  2006-01-01

  In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ worden de productiegegevens van de bloembollenteelt in 2005-2006 gegeven. De bolgewassen tulp, hyacint en narcis werden zowel in het biologische- als in het geïntegreerde bedrijfssyteem geteeld

 3. Bio-economic modelling of arable farming system, comparison of conventional and organic farming systems in the Netherlands

  Acs, S.; Berentsen, P.B.M.; Wolf, de M.; Huirne, R.B.M.

  2004-01-01

  Met behulp van twee statische lineaire programmeringsmodellen zijn de technische, economische en milieu resultaten van een gespecialiseerd gangbaar en een gespecialiseerd biologisch landbouwbedrijf vergeleken. Deze modellen zullen als basis dienen voor een dynamisch model waarbij de bottlenecks tijd

 4. Afgewenteld grondgebruik op melkveebedrijven: externe hectares

  Iepema, G.; Baars, T.

  2005-01-01

  In het project Bioveem worden een aantal nieuwe meetlatten ontwikkeld, die raken aan de intenties van de biologische landbouw. Met deze meetlatten kunnen de deelnemende bedrijven onderling vergeleken worden op andere vlakken danbedrijfseconomische cijfers en technische kengetallen. De eerste meetlat

 5. Regionale Herkunft als Bonus

  Kratochvil, Dr. Ruth

  2004-01-01

  Der Bio-Sektor durchlebt bewegte Zeiten. Die biologische Landwirtschaft hat sich aus der Nische herausbewegt und dafür an „Besonderheiten“ eingebüßt. Diese müssen als Zusatznutzen wiedergefunden werden.

 6. Von der Biologie inspiriert

  Maufroy, Christophe; Siee, Maik

  2015-01-01

  Im Februar endete nach dreijähriger Laufzeit das EU-Forschungsprojekt Myorobotics. Das Ergebnis: Ein Baukastenset, welches die Entwicklung und den Aufbau biologisch inspirierter Roboter vereinfachen soll.

 7. Bio hält das Wasser rein! Eine ökonomische Bewertung

  Kratochvil, R.; Lindenthal, T.

  2003-01-01

  Die Biologisch Landwirtschaft leistet aus folgenden Gründen einen wichtigen Beitrag zum Grundund Trinkwasserschutz: Die Beeinträchtigung durch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel ist ausgeschlossen. Aufgrund des angestrebten geschlossenen Betriebskreislaufes und rechtlicher Vorgaben ist der Eintrag von Nitrat in das Grund- und Trinkwasser drastisch reduziert. Ökonomische Berechnungen zeigen, dass die Biologische Landwirtschaft zur Verringerung von Kosten, die gegenwärtig die Allgeme...

 8. 'Cisgenese kan handje helpen in bestrijding phytophthora' (interview met Geert Kessel)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Toluca en Bionica zijn prima biologische aardappelrassen. Maar WUR vindt een waarschuwing nodig omdat in het lab de resistentie tegen phytophthora omzeild kan worden. "Cisgenese kan helpen om resistentie tegen te gaan." Toluca en Bionica zijn prima rassen voor de biologische aardappelteelt. Ondanks dat Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) in het laboratorium drie phytophthora-isolaten heeft gevonden die in staat zijn het resistentiegen Blb2 te omzeilen. Beide rassen bezitten dit g...

 9. New magnetic nanoparticles for catalysis and bioapplication

  Mrowczynski, Radosław Grzegorz

  2014-01-01

  Magnetische Nanopartikel (MNP) wurden mit neuen Fettsäurederivaten modifiziert. Auf diese Art und Weise wurden wichtige biologische und organokatalytische Funktionen auf die Oberfläche von magnetischen Nanopartikeln aufgebracht. Das folgende Kapitel präsentiert eine Veränderung von mit Polydopamin (PDA) bedeckten magnetischen Nanopartikeln via CuAAC-Reaktion. Zum Beweis der Wirksamkeit dieser Methode wurden biologische Funktionen wie Biotin, Galaktose oder Dansyl an die magnetischen Nanoparti...

 10. Mechanobiology of healing and regeneration of bone

  Vetter, Andreas Christian

  2010-01-01

  Knochen ist ein multifunktionales Organ und zugleich ein biologisches Material. In dieser Arbeit wird der Heilungsverlauf eines Knochenbruchs (als biologisches Material) näher untersucht mit Hilfe von Computermodellen. Im menschlichen Körper kommt es nach einem Bruch zu einer vollständigen Regeneration des Knochens, ohne dass eine Narbe nach der Heilung zurückbleibt. In grob 10% der Frakturen kommt es jedoch zu Komplikationen bis zu einem Nicht-Heilen des Bruches. Das Ziel von intensiver inte...

 11. Aptamers as a tool to detect estrogens

  VANSCHOENBEEK, Katrijn

  2015-01-01

  Biosensoren vormen een verlengde van de menselijke kijk op de wereld. Mensen zijn uiterst gevoelig voor de fysische omgeving en zijn in staat veranderingen in bijvoorbeeld licht, temperatuur en vochtigheid waar te nemen. De gevoeligheid van mensen voor de chemische en biologische omgeving is daarentegen veel beperkter. Levenskwaliteit is echter sterk afhankelijk van geschikte chemische of biologische composities. Afwijkingen in het menselijke lichaam (bv. betreffende metabolieten, metaalionen...

 12. Synthese und Photochemie von photoaktivierbaren Biomolekülen

  Schaal, Janina

  2012-01-01

  Mechanistische und kinetische Untersuchungen von komplexen zellulären Prozessen in situ sind in den vergangenen Jahren durch den Einsatz photoaktivierbarer Biomoleküle, sogenannter caged Verbindungen, möglich geworden. Bei den caged Verbindungen handelt es sich um photolabile inaktive Derivate von biologisch aktiven Molekülen, aus denen durch ultraviolettes Licht mit Hilfe einer photochemischen Reaktion die natürliche, biologisch aktive Substanz schnell freigesetzt werden kann. Im Rahmen der ...

 13. Estudios taxonómicos, ontogenéticos, ecológicos y etológicos sobre los ostrácodos de agua dulce en colombia- iii. el prenauplio y su papel en la eclosión del huevo en el género chlamydotheca saussure 1858 (ostrácoda, podocopa, cyprididae)

  Roessler, Ewald W.

  2012-01-01

  In der vorliegenden Studie wird das pronaupliale Exoskelett einiger Arten der Gattung Chlamydotheca beschrieben unter besonderer Beruecksichtigung seiner Funktionsstruktur im Hinblick auf den Schlupfprozess.  Es werden zwei Perioden der spaeten Embryonalentwicklung vorgestellt, die sich durch starke osmotische Aktivitaet auszeichnen und von denen die zweite zunaechst den Schlupfprozess verursacht und danach die erste Haeutung abschliesst.

 14. Polonium-210 and lead-210 in the Southern Polar Ocean: Naturally occurring tracers of biological and hydrographical processes in the surface waters of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea; Polonium-210 und Blei-210 im Suedpolarmeer: Natuerliche Tracer fuer biologische und hydrographische Prozesse im Oberflaechenwasser des Antarktischen Zirkumpolarstroms und des Weddellmeeres

  Friedrich, J.

  1997-11-01

  In this thesis the distribution of {sup 210}Po and {sup 210}Pb in the upper 600 m of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea was investigated along north-south transects in austral spring and autumn. {sup 210}Po and {sup 210}Pb can serve as sensitive tracers for the special hydrographic conditions of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea as well as for biological processes during phytoplankton blooms. The {sup 210}Po/{sup 210}Pb disequilibrium was used as a tracer for particle export. This tracer integrates export on a timescale of 276 days because of the 138 day half-life of {sup 210}Po and complements the {sup 234}Th/{sup 238}U disequilibrium as another tracer for plankton production and export on a shorter timescale of several weeks. (orig.) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde die Verteilung von Blei-210 und seinem Enkelnuklid Polonium-210 im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer bis 600 m Tiefe in mehreren meridionalen Transekten im australen Fruehjahr und Herbst waehrend der `Polarstern`-Expeditionen ANT-X/6 und ANT-XI/4 untersucht. Die Verteilung von {sup 210}Pb und {sup 210}Po wird von mehreren Faktoren beeinflusst, sowohl durch die Advektion von Wassermassen im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer als auch von biologischen Prozessen z.B. innerhalb einer Planktonbluete. Bevor die Verteilungsmuster von {sup 210}Pb und {sup 210}Po jedoch als Tracer fuer einen Prozess genutzt werden koennen, muss der Effekt der einzelnen Faktoren auf die Verteilung betrachtet werden. (orig.)

 15. Emission-reduced rapeseed-technology. Project-part 2: expelling of dehulled rapeseed. Final report; Biologisch abbaubare Schmierstoffe - Emissionsarme Rapssaatverarbeitung. Teilvorhaben 2: Trennpressen geschaelter Rapssaat als wissenschaftlich-technische Begleitung. Anlagen zu den Berichtsteilen 1 und 3: Arbeitsuebersichten und Balkenplaene; Ergebnisprotokolle der Vorhabensgespraeche Demonstrationsanlage. Abschlussbericht

  Schein, C.

  2002-04-01

  Within the technical oil-production the lipids are released by compression and extraction with hexan. Characteristical for rapeseed is the enormous hexan-retention in meal and the delayed release of hexan in the surrounding area. Cause: the lipids, which are locked in the very compact hulls. - The environmental protection integrated in the process of production requires a reduction/avoidance of hexan-emission. The solution: partial detachment of the hulls as an head-end-operation. A process to dehull rapeseed is known since 1979. In the opinion of oil millers dehulled rapeseed is not continuously pressable due to the lack of stability of compressed solid. The aim of the project is to furnish proof of the possibility to press rapeseed. Therefore two experimental ways are necessary: (1) To find out the characteristics of the material under an axial compression and the variation of material- and compression-parameter, (2) research of the screw-press process with a constant stream of compressed material and an ejection of a stable expeller with a variation of the geometric-, process- and material-parameter. Results: (A) dehulled rapeseed (hulls reduced to 1/4) can be pressed in a screw-press (40 kg/h) continuously; after upscaling the press to a semitechnical press an emission-reduced rapeseed-technology is possible. (B) When rapeseed is pressed, friction and therefore a heat-up is clearly reduced; the oil leaves the press with 40 C; a gentle production of oil is possible; user: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.) [German] Bei technischer Oelgewinnung werden die Lipide durch Pressen und Extrahieren mit Hexan freigesetzt. Spezielles Merkmal von Raps ist die starke Hexanretention im Schrot und verzoegerte Hexanfreisetzung in die Umgebung. Verursacher: die in den kompakten Huellen eingeschlossenen Lipide. - Produktionsintegrierter Umweltschutz erfordert Minderung / Vermeidung der Hexanemissionen. Der Weg: partielles Abtrennen der Huellen als Head-end-Prozessstufe. Ein Schaelverfahren fuer Rapssaat ist seit 1979 bekannt. Bei Oelmuellern gilt geschaelter Raps wegen mangelnder Komprimat-Stabilitaet als kontinuierlich nicht pressbar. - Vorhabensziel ist der Nachweis der kontinuierlichen Pressbarkeit von Schaelraps. - Erforderlich sind zwei experimentelle Arbeitswege: (1) Ermittlung der Merkmale unter axialer Kompression bei Variation der Material- und Kompressions-Parameter, (2) Studium der Seiher-Schneckenpresse bei konstantem Komprimatstrom und Auswurf eines stabilen Schilfers bei Variation der Geometrie-, Betriebs- und Material-Parameter. - Ergebnisse: (A) Schaelraps (Huellen reduziert auf 1/4) ist auf einer Schneckenpresse (40 kg/h) kontinuierlich pressbar; nach Upscaling der Presse in den (halb-)technischen Massstab ist emissionsarme Rapssaatverarbeitung moeglich. (B) Bei Schaelrapspressung ist Reibung und folglich Erwaermung deutlich verringert; das Produktoel verlaesst die Presse mit 40 C; schonende Oelgewinnung ist moeglich. Anwendung: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.)

 16. Development of biodegradable materials on the basis of renewable materials, starch, vegetable oils and natural fibres. Part 3: Derivation of starch of DS = 0.3 to 2.5. Final report; Entwicklung biologisch abbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke, Pflanzenoel und Naturfasern. T. 3: Derivatisierung der Staerke von DS=0,3 bis 2,5. Abschlussbericht

  Engelmann, G.; Lang, J.; Rafler, G.

  2002-01-01

  The last few years have seen rapid developments in the field of starch use in the polymer sector. Destructured starch, with suitable modifiers, can be processed into foils and formed parts by thermoplastic methods. Their properties during processing and use differ from those of conventional plastics, however. The main reason for this is the structural hydrophilia of starch and starch products, which reduces their technical applications. In this project, the fundamentals for starch-based materials with better material characteristics are to be developed in order to improve the chances of these economically and ecologically attractive materials on the market and enhance their range of applications. [German] In den letzten Jahren haben die Entwicklungen auf dem Gebiet des Staerkeeinsatzes im Polymersektor erhebliche Fortschritte gemacht. Destrukturierte Staerken lassen sich heute unter Zusatz geeigneter Modifikatoren nach bekannten Formgebungsverfahren thermoplastisch zu Folien und Formkoerpern verarbeiten. Das Eigenschaftsprofil der staerkebasierenden Materialien entspricht jedoch nicht demjenigen konventioneller Kunststoffe. Dies betrifft sowohl die Gebrauchs- als auch die Verarbeitungseigenschaften. Wesentliche Ursache dieser fuer viele Applikationen unzureichenden Materialeigenschaften ist die strukturbedingte Hydrophilie von Staerken und daraus hergestellten Produkten. Diese Hydrophilie fuehrt dann zu einer hohen Feuchtigkeitsempfindlichkeit von staerkebasierenden Materialien, die ihre Einsatzmoeglichkeiten in technischen Bereichen erheblich einschraenkt. In dem durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gefoerderten Verbundprojekt ''Entwicklung bioabbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke und Pflanzenoel'' sollen deshalb Grundlagen fuer staerkebasierende Werkstoffe bzw. Werkstoffkomponenten mit deutlich verbesserten Materialeigenschaften erarbeitet werden, um die Chancen dieser wirtschaftlich und oekologisch attraktiven Materialien am Kunststoffmarkt signifikant zu verbessern bzw. ihnen auch neue Applikationen zu erschliessen. (orig.)

 17. SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF SOME NOVEL 2-CHLORO-4- (METHYLSULFONYL PHENYL CONTAINING ACYLTHIOUREA AND 1,3- THIAZOLIDIN-4-ONE AS PROMISING ANTIMICROBIAL AGENTS. Synthese und biologische Bewertung einiger NEUE 2-Chlor-4- (Methylsulfonyl phenyl MIT Acylthioharnstoff und 1,3 - THIAZOLIDIN-4-ONE als aussichtsreiche ANTIMIKROBIELLE MITTEL.

  Chandra Kant Belwal, Kaushik A. Joshi

  2013-07-01

  Full Text Available A series of acylthiourea derivatives, 2-chloro-4-(methylsulfonyl-N-(arylcarbamothioyl benzamides were synthesized by reaction of 2-chloro-4-(methylsulfonyl benzoyl chloride with ammonium thiocyanate and substituted aromatic amines. Cyclocondensation of acylthiourea derivatives, 2-chloro-4-(methylsulfonyl-N-(arylcarbamothioyl benzamides with tert-butyl chloroacetate yielded thiazolidinone derivatives, 3-{[2-chloro-4-(methylsulfonyl phenyl]carbonyl}-2-(imino-1,3-thiazolidin-4-one. Structure elucidation of the synthesized compounds has been accomplished on the basis of elemental analysis, mass, IR, 1H-NMR and 13C-NMR data. Synthesized compounds were screened for their antimicrobial activity against gram-positive, gram-negative bacteria and some selected fungal stains.

 18. SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF SOME NOVEL 2-CHLORO-4- (METHYLSULFONYL) PHENYL CONTAINING ACYLTHIOUREA AND 1,3- THIAZOLIDIN-4-ONE AS PROMISING ANTIMICROBIAL AGENTS. Synthese und biologische Bewertung einiger NEUE 2-Chlor-4- (Methylsulfonyl) phenyl MIT Acylthioharnstoff und 1,3 - THIAZOLIDIN-4-ONE als aussichtsreiche ANTIMIKROBIELLE MITTEL.

  Chandra Kant Belwal, Kaushik A. Joshi

  2013-01-01

  A series of acylthiourea derivatives, 2-chloro-4-(methylsulfonyl)-N-(arylcarbamothioyl) benzamides were synthesized by reaction of 2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoyl chloride with ammonium thiocyanate and substituted aromatic amines. Cyclocondensation of acylthiourea derivatives, 2-chloro-4-(methylsulfonyl)-N-(arylcarbamothioyl) benzamides with tert-butyl chloroacetate yielded thiazolidinone derivatives, 3-{[2-chloro-4-(methylsulfonyl) phenyl]carbonyl}-2-(imino)-1,3-thiazolidin-4-one. S...

 19. Bildung, Stabilität und Struktur gebundener Rückstände aus dem mikrobiellen Abbau von TNT im Boden

  Weiß, Martin

  2005-01-01

  Die biologische Behandlung von 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) im Boden führt in nur sehr geringem Umfang zur Mineralisierung dieser Verbindung. Vielmehr wird der größte Anteil von TNT-Kohlenstoff in die organische Bodenmatrix eingebaut. Also überprüften wir die Stabilität nicht-extrahierbarer Rückstände unterschiedlicher biologischer Sanierungsverfahren für 14C-TNT im Boden. Die extrahierbare Menge der rückstandshaltigen Radioaktivität lag zwischen 7 und 33%

 20. Rhabdomyolysis in DOMS

  Martinez Carsi, C. [Hospital 9 d' Octubre, Valencia (Spain). Serveis de Medicina Nuclear; Ruiz Hernandez, G. [Hospital Clinic Universitari, Valencia (Spain). Serveis de Medicina Nuclear; Sanchez Marchori, C.; Munoz Moliner, J. [Hospital 9 d' Octubre, Valencia (Spain). Serveis de Traumatologia

  1999-07-01

  A 26-year-old man with a previous history of external twin bursitis was remitted to our Department for a bone scintigraphy. Before the study, the patient performed an elevated number of intense sprints. Bone scintigraphy showed a bilaterally increased activity in both anterior rectum muscles suggesting rhabdomyolysis. Biochemical studies and MRT confirmed the diagnosis. (orig.) [German] Ein 26jaehriger Mann mit vorausgehender M.-gastrocnemius-Bursitis wurde zur Skelettszintigraphie in unsere Abteilung ueberwiesen. Vor der Untersuchung fuehrte der Patient mehrere Kurzstreckensprints durch. Die Skelettszintigraphie ergab eine erhoehte Aktivitaet in beiden Mm. recti femoris, die auf eine Rhabdomyolyse hinweist. Biochemische Untersuchungen und MRT bestaetigten die Diagnose. (orig.)

 1. Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE-Convention of Air Pollution Prevention. Part III. Modelling the effects of N-deposition on the biodiversity of plant communities in temperate forests; Modellierung und Kartierung raeumlich differenzierter Wirkungen von Stickstoffeintraegen in Oekosysteme im Rahmen der UNECE-Luftreinhaltekonvention. Teilbericht III. Modellierung der Wirkung der Stickstoff-Deposition auf die biologische Vielfalt der Pflanzengesellschaften von Waeldern der gemaessigten Breiten

  Jenssen, Martin [Waldkunde-Institut Eberswalde GmbH - W.I.E., Bad Freienwalde (Oder) (Germany)

  2010-03-15

  Semi-natural ecosystems are exposed to high atmospheric deposition for decades. In contrary to sulphur deposition which could be significantly reduced due to international conventions on air pollution prevention during the last decades, deposition of both, reduced and oxidized nitrogen is still on a very high level in average 40 kg N ha{sup -1} yr{sup -1} in forest ecosystems in Germany. The FuE-Project ''Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE - Convention of Air Pollution Prevention'' was jointly conducted by 4 partner institutions and studied impacts of atmospheric nitrogen deposition and climate change on physico-chemical properties of forest soils, nutrient storage and nutrient export (Karlsruhe Research Centre, IMK-IFU) as well as biodiversity of vegetation (OeKO-DATA and Institute for Forest Science Eberswalde) and soil organisms (Giessen University). Work carried out at the Institute for Forest Science Eberswalde concentrated on modeling the effect of N-deposition on plant biodiversity in forests of the Northeast German lowlands. The model approach is based on 722 probability density functions modeling the distribution of about 400 plant species over chemical top-soil parameters C/N-ratio and pH-value. On this base an indicator value model was developed and applied to the analysis of forest vegetation dynamics due to N-deposition-induced top soil dynamics since the middle of the last century. Threshold values for deposition-induced changes of top soil were derived for most important forest ecosystems types on sites not influenced by ground water. These threshold values correspond to four different classes of endangering of plant biodiversity. Coupling with the biogeochemical process model of IMK-IFU yielded projections of endangering of plant biodiversity for selected forest sites up to the year 2050. (orig.)

 2. Die Aufklärung der Biogenese strukturell ungewöhnlicher Alkaloide aus Triphyophyllum (Dioncophyllaceae) und Antidesma (Euphorbiaceae) und Entwicklung und Einsatz der "Triade" zur phytochemischen Online-Analytik: HPLC-MS/MS, HPLC-NMR und HPLC-CD

  Wohlfarth, Michael

  2002-01-01

  Tropische Pflanzen gelten als wertvolle Quellen biologisch aktiver Sekundärmetaboliten. Im Rahmen dieser Dissertation wurden mehrere tropische Arten unter verschiedenen naturstoffchemischen Gesichtspunkten bearbeitet. Einen Schwerpunkt bildeten die tropischen Lianenfamilien der Ancistrocladaceen und Dioncophyllaceen. Diese produzieren die Naphthylisochinolin-Alkaloide, Biarylnaturstoffe mit faszinierenden strukturellen und pharmakologischen Eigenschaften. In dieser Arbeit wurde die Biogenese ...

 3. Onderzoek en praktijk nemen Tuta absoluta zeer serieus (interview met o.a. Pierre Ramakers)

  Staalduinen, van, J.; Ramakers, P.M.J.

  2010-01-01

  De mineermot Tuta absoluta bedreigt de tomatenteelt en moet met meerdere wapens worden bestreden. In Spanje verloopt de biologische bestrijding door de sluipwesp Trichogramma achaeae en de roofwants Nesidiocoris tenuis zeer succesvol. Voor laatstgenoemde is Macrolophus in Nederland een goede vervanger. Het onderzoek richt zich op selectieve insecticiden, op middelen met een repellent werking en op betere natuurlijke vijanden

 4. Control and coordination of robotic fish

  Wang, Chen

  2014-01-01

  Het verbazingwekkende dynamische gedrag van scholen vissen en andere groepen sociale dieren in de natuur zijn in de afgelopen jaren in de belangstelling komen te staan van multidisciplinair onderzoek. In dit proefschrift passen we fundamentele gereedschappen uit de regeltechniek toe op biologische s

 5. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besmettingsklassen behandeld, evenals aanbevelingen voor toekomstig onderzoek met betrekking tot schade door M. hapla in de akkerbouw

 6. Geïntegreerde trips- en spintbestrijding in chrysant

  Beerling, E.A.M.; Berg, van den D.

  2008-01-01

  Raspportage van vierjarig project (2001-2004) waarbij op semi-praktijkschaal in proefkassen werd onderzocht wat de werkelijke bijdrage van natuurlijke vijanden en biologische middelen aan de bestrijding van trips en spint in chrysant is. Op basis hiervan werd geprobeerd zinvolle geïntegreerde bestri

 7. Voedselfraudeur ontmaskerd (interview met Saskia van Ruth en Rita Boerrigter-Eenling)

  Smit, A.; Ruth, van S.M.; Boerrigter-Eenling, G.R.

  2014-01-01

  Producenten die sjoemelen met de herkomst van levensmiddelen kunnen vaker op het matje worden geroepen. RIKILT Wageningen UR ontwikkelt steeds meer tests die duidelijk maken waar de ingrediënten vandaan komen én of ze wel echt op biologische wijze zijn gemaakt. Koffie en eieren blijken wat dat betre

 8. Quality Assurance and Quality Control of veal calf residue control programmes for clenbuterol in the Netherlands

  Bos M; Ginkel LA van; Stephany RW; ARO

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwaliteitsprogramma voor de analyses van biologische monsters op de aanwezigheid van residuen van beta-agonisten gericht op de bepaling van clenbuterol. Vier Nederlandse laboratoria, waarvan drie deelnemen aan het officiele Nationale Residu Controle P

 9. Bij geiten selenium meestal (te) hoog

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  In het project Biogeit zijn op 13 biologische geitenbedrijven bloedmonsters onderzocht op GSH-Px als maat voor de seleniumvoorziening. Een deel van de monsters werd genomen na het toedienen van een mineralenbolus met selenium aan drachtige geiten. De bloedwaarden bij geiten zijn hoog, soms te hoog.

 10. Geiten krijgen meestal te veel selenium

  Smolders, E.A.A.; Govaerts, W.; Eekeren, van N.J.M.

  2010-01-01

  Geiten gaan efficiënt om met selenium. Mede daardoor zijn de bloedwaardes voor selenium bij geiten vaak hoog, en soms te hoog, zo bleek na bloedonderzoek op dertien biologische geitenbedrijven binnen het project Biogeit. Te veel selenium is schadelijk voor geiten.

 11. Die Evolution der Religiosität

  Voland, Eckart

  Ein konsequent darwinischer Blick auf den Menschen bedeutet, auch im Denken, Fühlen und Handeln biologische Anpassungsgeschichte zu suchen, denn auch die psychischen und mentalen Eigenheiten des Homo sapiens unterliegen der natürlichen Selektion. Lässt sich die religiöse Lebenspraxis von Menschen daher auch aus einer Fitnessperspektive betrachten?

 12. Gezondheid en comfort in 'moderne' kantoorgebouwen (2) Europees project Officair: eerste resultaten

  Bluyssen, P.M.; Roda, C.

  2016-01-01

  Het Europese onderzoeksproject Officair maakte gebruik van een onderzoeksprocedure waarmee zoveel mogelijk risicofactoren konden worden bepaald. Dit betrof het bepalen van de eigenschappen van gebouw/werkplek, de fysische, chemische en biologische parameters en bewoner gerelateerde factoren (e.g. de

 13. Movie and Comic-Review: Star Trek

  Karl H. Stingeder

  2013-03-01

  Full Text Available Ob als Film oder Comic: Star Trek ist eine Vision, eine Utopie voller atem­beraubender Bilder, mannigfaltiger Charaktere und gegensätzlicher (biologischer Gruppierungen als Metapher zu den Gegensätzen und Gemeinsamkeiten auf unserem blauen Planeten.

 14. Toluca nog steeds resistent tegen phytophthora (interview met o.a. Geert Kessel)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Het biologische aardappelras Toluca is nog steeds volledig resistent tegen phytophthora. Dat in een laboratorium drie isolaten van phytophthora de resistentie hebben omzeild, is een theoretisch gegeven, vindt commercieel directeur Jan van Hoogen van Agrico. Toluca is gekweekt door Agrico en in 2007

 15. Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes

  Krieger, Hanno

  2012-01-01

  Die bewährte Einführung vermittelt physikalische, biologische und rechtliche Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes auf dem neuesten Stand. Für den praktischen Gebrauch enthält das Buch einen ausführlichem Formel- und Tabellenanhang. Zahlreiche Übungsaufgaben helfen, den Lehrstoff weiter zu vertiefen.

 16. Knoflook remt App

  Mul, M.F.; Becker, P.M.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Wikselaar, van P.G.; Wisselink, H.J.; Stockhofe, N.

  2011-01-01

  De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App). Uit de resultaten blijkt dat Al

 17. Plattelandsvernieuwing in Eibergen!

  Staal, C.

  2002-01-01

  Boerderij ‘Kraanswijk’ van de familie Bomers is een biologisch melkveebedrijf met circa 100 koeien. De locatie van het bedrijf, dat grenst aan natuurgebied De Leemputten, is uitermate geschikt voor recreatie.In 1999 kozen Bennie en Thea voor nog verdere verbreding van het bedrijf door uitbreiding va

 18. State of the Art - Haaien en roggen in de Noordzee

  Heessen, H.J.L.

  2010-01-01

  Dit rapport geeft een beschrijving van de meest algemene haaien en roggen in de Nederlandse wateren en in de Noordzee. Er wordt kort ingegaan op de bijzondere biologische kenmerken van haaien en roggen (kraakbeenvissen of elasmobranchen) die er juist de oorzaak van zijn dat het zo’n kwetsbare vissoo

 19. Trauma, Psychopathie und Politik : zum biologistischen Retro der Psychopath(olog)ie

  Kobbé, Ulrich

  2002-01-01

  Anhand aktueller klassifikatorischer Diskurse lässt sich das Design der forensischen Psychiatrie und Psychologie diagnostizieren: Im Comeback der Psychopathie-Konzepte werden biologisch-psychiatrische Determinanten "antisozialen" respektive "dissozialen" Verhaltens favorisiert, überwunden geglaubte biologistische Argumentationsfiguren reaktualisiert und interdisziplinäre Verstehens- und Behandlungszugänge zum Subjekt in Frage gestellt. Die Kritik richtet sich auf die defizitorientierte, reduk...

 20. Co-innovatie Triple P: integratie van marketingstrategie en personeelsbeleid

  Bartels, J.; Hendriks, R.; Ruyter, de P.; Zeelenberg, A.; Engelsman, V.; Eichelsheim, C.; Skoppek, H.; Schmidt, M.

  2008-01-01

  Dit project richt zicht op de integratie van Triple P marketing en personeelsbeleid. Het doel van het project luidt als volgt: “Hoe kun je in de marketing van biologische groenten en fruit effectief gebruik maken van de intrinsieke waarden van duurzame landbouw en maatschappelijk verantwoord onderne

 1. Das heutige Ems-Estuarium mid dem Dollart und dem Umgebenden Wattgebiet

  Voorthuysen, van J.H.

  1960-01-01

  Im Sommer des Jahres 1953, 1954 und 1956 wurden mit dem von dem Ministerium für Wasserbauverwaltung zur Verfügung gestellten Forschungsschiff „Ons Genoegen“, insgesamt 8 Wochen hydrographische, chemische und biologische Untersuchungen gemacht auf dem Wasser und auf dem Land. Von der Nehrungsinsel Ro

 2. Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn = Wallowing in pigs and its implications for animal welfare

  Bracke, M.B.M.

  2010-01-01

  Overzicht van zoelgedrag van varkens en aanverwante diersoorten, biologische functies, criteria voor een ideaal modderbad en het belang voor dierenwelzijn.Review of wallowing behaviour in pigs and related species, its biological functions, criteria for an ideal mud pool and the importance of wallowing for animal welfare.

 3. Concise survey of localities and collection numbers of zoological and botanical specimens, collected by the Netherlands biological expedition to Turkey 1959

  [Anonymous],

  1963-01-01

  I. INTRODUCTION In the spring of 1959 E. Hennipman, P. Nijhoff, C. Swennen, A. S. Tulp, W. J. M. Vader and W. J. J. O. de Wilde made a biological collecting expedition to Turkey. The record of this journey of the "Nederlandse Biologische Expeditie Turkije 1959" appeared in "De Levende Natuur" vol. 6

 4. Gras-klaver als turbomotor, teelttechnische en economische voordelen blijken aanzienlijk

  Dekking, A.J.G.

  2003-01-01

  Sinds 1998 is gras-klaver (als vervanging van haver) opgenomen in het bouwplan van het biologisch-dynamisch bedrijf van het OBS te Nagele. De teelttechnische, milieukundige en bedrijfseconomische effecten van deze verandering. Zowel opbrengst als onkruidbestrijding in de volggewassen zijn sterk verb

 5. Gehirn und Hormone : Ernst und Berta Scharrers Konzept der Neurosekretion

  Korf, Horst-Werner

  2014-01-01

  Die Erkenntnis, dass das Gehirn Hormone produziert, gehört heute zum Allgemeingut des biomedizinischen Wissens. Ausgangspunkt der modernen Neuroendokrinologie ist das weit gespannte biologische Konzept der Neurosekretion, das Ernst und Berta Scharrer in den 1930er Jahren aus einer Reihe von fundamentalen Einzelentdeckungen entwickelten. Das Fundament dieses Konzeptes legte das Paar am Neurologischen Institut (Edinger Institut) in Frankfurt am Main.

 6. Praktijkproef Pseudomonas tegen Pythium. Toepassing van Pseudomonas fluorescens tegen Pythium in hyacint en krokus in praktijkpercelen in 2004-2005

  Boer, de M.; Breeuwsma, S.J.; Hiddink, G.A.

  2005-01-01

  Bij PPO bloembollen in Lisse is een aantal jaar onderzoek gedaan naar de biologische bestrijding van Pythium met de bacterie Pseudomonas fluorescens. Op basis van onderzoeksresultaten die behaald zijn in eerdere proeven, is in opdracht van het Productschap Tuinbouw (projectnrs 320728 en 321091) in e

 7. Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika

  Vries, de R.S.M.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Ludeking, D.J.W.

  2013-01-01

  Doel van dit onderzoek was om infectiebronnen en verspreidingsrisico’s van Erwinia vruchtrot op te sporen, praktijkervaringen te inventariseren en biologische bestrijdingsmethoden te toetsen. Uit de literatuurstudie blijkt dat een hoge RV (> 90%) noodzakelijk is voor het infectieproces. Op een be

 8. Kunststoff-abbauendes Bakterium

  Steverding, Dietmar

  2016-01-01

  Polyethylenterephthalat (PET) ist ein weitverbreiteter Kunststoff und seine Anreicherung in der Umwelt ist ein großes Problem. Ein neu entdecktes Bakterium scheidet zwei Enzyme aus, die PET in die umweltverträglichen Monomere Terephthalsäure und Ethylenglykol zerlegen. Dieser mikrobielle Abbau von PET könnte helfen, PET-Abfälle biologisch zu recyceln.

 9. Mikrobieller Abbau von Iminodisuccinat

  Cokesa, Zeljko

  2004-01-01

  Iminodisuccinat (IDS) ist ein neuer synthetisch hergestellter Komplexbildner mit dem Potenzial den meistbenutzten aber schwer abbaubaren Komplexbildner Ethylendiamin-tetraacetat (EDTA) teilweise zu ersetzen. Von einem EDTA-Substitut wird neben guten Komplexierungseigenschaften insbesondere eine gute biologische Abbaubarkeit verlangt. In diesem Zusammenhang wurde die Abbaubarkeit von IDS bewertet, die initialen Abbauwege aufgeklärt und die in den Abbau involvierten Gene charakterisiert. Sta...

 10. Interface- und Zementmantelanalyse zementierter Hüftendoprothesen unter dem Aspekt der frühzeitigen, aseptischen Prothesenlockerung am Tiermodell Schaf

  Zander, Yvonne

  2009-01-01

  Im Bereich der zementierten Hüftendoprothetik bleibt das Problem der aseptischen Implantatlockerung trotz zahlreicher Neuerungen und vielfältiger Forschungsbemühungen bislang ungelöst. Von besonderer Relevanz ist diese Problematik bei der Pfannenimplantation mit erhaltener, sklerotischer, subchondraler Knochenlamelle als biologisch wichtige Knochenstruktur sowie beim zementierten Femurschaftwechsel mit glattem Femurendost. In beiden Situationen ist eine mikro- und makromechanische Zementve...

 11. Wildschade

  Hamont, van J.; Iperen, van C.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  Wildschade is niet specifiek iets dat voorkomt in de biologische landbouw. Alle boeren en tuinders hebben hiermee te maken. Wild kan voor fikse problemen zorgen. Daarom is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen om schade te voorkomen of in ieder geval te beperken.

 12. Wieden zonder handwerk : wat mogen we van de onkruidrobot verwachten?

  Lokhorst, C.; Achten, V.T.J.M.; Bakker, T.; Goense, D.; Vermeulen, G.D.

  2003-01-01

  IMAG en WUR werken aan de ontwikkeling van een wiedrobot die geschikt is voor de Nederlandse omstandigheden en die het benodigde aantal uren handwieden in de biologische vollegrondsteelten kan helpen verminderen. Inmiddels is een programma van eisen geformuleerd en is onderzoek gestart naar de maats

 13. Biological control of Rhizoctonia solani in potato by antagonists : field testing of the effect of inoculation of seed tubers with Verticillium biguttatum and other antagonists in 1981 and 1982

  Jager, G.; Velvis, H.

  1983-01-01

  Onderzoek naar de biologische bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappelen op verschillende grondsoorten (klei, zavel en zand) door middel van inoculatie van de poters met de schimmel Verticillium biguttatum en andere antagonisten, inklusief Azotobacter chroococcum. Verticillium biguttatum gaf een bescherming voor infektie van spruiten vanuit sklerotien op de poter en een vermindering van de effekten van primaire Rhizoctonia (overgebracht via pootgoed) op de spruiten

 14. Photochemische und biochemische Modifikation von Bakteriorhodopsin: Optische Datenspeicherung und Hybridbio-Materialien

  Fischer, Thorsten

  2005-01-01

  Entwicklung und Evaluierung einer auf Bakteriorhodopsin (BR) basierenden photochromen Tampondruckfarbe. Untersuchungen an neuen langzeitstabilen Photoprodukten von BR und Entwicklung eines biologisch-optischen WORM Datenspeichers und einer Datenchiffriermethode. Etablierung von MS- und LC/MS/MS-Methoden zur Untersuchung von biochemisch-modifiziertem BR. Entwicklung einer universellen Methode zur reversiblen Anbindung von ...

 15. Groene Veredeling: Popeye gaat duurzaam! De ontwikkeling van een integrale veredelingsstrategie voor een duurzame spinazieteelt

  Scholten, Olga E.; Lammerts van Bueren, E.T.

  2013-01-01

  De gangbare en de biologische spinazieteelt lopen tegen dezelfde problemen aan die een duurzame teelt in de weg staan. Met name aanpassing aan lage stikstofgehaltes in de bodem en ontwikkeling van duurzame resistentie tegen valse meeldauw of ‘wolf’ (Peronospora farinosa). Veredelingsresultaten van de afgelopen jaren en plannen voor de komende jaren worden besproken.

 16. Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies in de melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  Haan, de J.J.; Schooten, van H.A.; Bos, J.F.F.P.; Wel, van der C.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt getracht de beschikbare kennis over maatregelen in de biologische melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op een rij te zetten. Aspecten uit de keten zijn buiten beschouwing gelaten. Er is voor gekozen om de ca 20 meest effectieve maatregelen te beschrijven die bij

 17. Thermal processing of conditioned waste and fuel substitutes; Thermische Behandlung vorbehandelter Abfaelle und Ersatzbrennstoffe

  Velden, F. van der; Engweiler, J. [Von Roll Umwelttechnik AG, Zurich (Switzerland)

  1998-12-31

  Different technologies for the thermal processing of mechanical-biologically conditioned waste are described and compared in terms of cost and flexibility. (orig.) [Deutsch] Es werden verschiedene Technologien der thermischen Behandlung mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfaelle vorgestellt und im Hinblick auf Kosten und Flexibilitaet verglichen. (orig.)

 18. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op

 19. Op zoek naar klanten dichtbij

  Dekking, A.J.G.; Jansma, J.E.

  2015-01-01

  Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.

 20. Photoablation von biologischem Hartgewebe durch Excimer-Laserstrahlung

  Jahn, Renate; Dressel, Martin; Neu, Walter; Grzesik, Ulrich; Kesper, J.; Jungbluth, Karl-Heinz

  1992-01-01

  Heilungshemmende thermische Gewebsschädigungen nach Laserschnitten am biologischen Hartgewebe lassen sich nach neueren Untersuchungen mittels eines "athermischen" Abtragprinzips (Photoablation) weitestgehend vermeiden. In über 400 Einzeltestungen wurden mittels Kombination spezieller Excimerlaser mit Taperfasern die einzelnen Laserparameter (Pulsbreite, Applikationsenergie, Repetitionsrate, Energlcdichte) hlnsichtlich ihrer Wechselwirkung auf biologisches Hartgewebe untersucht und Bedingungen...

 1. Method for parameter-free determination of Radon exhalation and dimensioning of sealing cover in the remediation of residues of mining sites; Methode zur parameterfreien Bestimmung der Radonexhalation und Dimensionierung von Abdeckschichten bei der Sanierung bergbaulicher Altlasten - Bleispurmethode

  Schulz, H.; Schellenberger, A.; Funke, L.; Rothe, S.

  2000-10-01

  Alternative methods for assessing the protective effect of liners against radon emissions, with the focus on the radon decay product Pb-210. The so-called 'lead track' was used, i.e. the difference of the specific activities of Pb-210 and Ra-226. With a half-life of 22.3 years, Pb-210 is well suited for assessing long-term effects of radon transport by measuring its specific activity in soil samples. Especially measurements of the depth-dependent Pb-210 concentration profiles resp. the lead track in soils and liners provided information on exhalation of radon or radon concentrations in soil air, which reflect the transport patterns over periods of more than 30 years. (orig.) [German] Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden Moeglichkeiten einer alternativen Methode zur Beurteilung der Radondaemmwirkung von Abdeckungen untersucht, wobei nicht die Bestimmung der Konzentration von Rn-222, sondern die des Radonfolgeprodukts Pb-210 im Vordergrund stand. Als Untersuchungsgroesse wurde die Differenz der spezifischen Aktivitaet von Pb-210 und Ra-226, die als Bleispur bezeichnet wurde, eingefuehrt. Mit einer Halbwertszeit von 22,3 Jahren ist das Radionuklid Pb-210 praedestiniert, Langzeiteffekte des Radontransports ueber die Messung seiner spezifischen Aktivitaet ih Bodenproben zu extrahieren. Insbesondere die Messung des tiefenabhaengigen Pb-210-Konzentrationsprofils bzw. der Bleispur in Boeden und Abdeckungen liefert Informationen ueber die tatsaechliche Exhalation von Radon bzw. die Radonkonzentration in der Bodenluft, die das Transportverhalten ueber Zeitraeume von mehr als 30 Jahren reflektieren. (orig.)

 2. A method for retrospectively estimating the dose to the bone marrow after radioiodine therapy of children and young adolescents; Eine Methode zur retrospektiven Bestimmung der Knochenmarksdosis bei Radiotherapie von Kindern und Jugendlichen

  Schelper, L.F.; Lassmann, M.; Haenscheid, H.; Biko, J.; Reiners, C. [Wuerzburg Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin

  1998-12-31

  Aim of the study is the development of a simple method for the determination of the bone marrow dose to children after radioiodine therapy using only the whole body retention function as input. For nine juvenile patients we determined the specific activity of 4-5 blood samples after oral application of 2 to 6 GBq {sup 131}I and the whole body retention function. Assuming 70 ml blood per kilogram body mass the mean fraction f of blood activity to whole body activity was calculated (f=19{+-}6%). Knowing the fraction of blood activity compared to whole body activity for children allows easily the additional determination of the dose to the red bone marrow. (orig.) [Deutsch] Ziel der Studie ist es, ein einfaches Verfahren zu entwickeln, mit dem die Knochenmarksdosis nach Radioiodtherapie bei Kindern ohne Blutabnahmen ausschliesslich durch Messung der Ganzkoerperretention ermittelt werden kann. Dazu wurden bei neun jugendlichen Patienten innerhalb der ersten 90 Stunden nach oraler Verabreichung von 2 bis 6 GBq {sup 131}I 4-5 Blutproben entnommen und deren spezifische Aktivitaet sowie die {sup 131}I-Aktivitaet im Ganzkoerper gemessen. Unter der Annahme einer Blutmenge von 70 ml pro Kilogramm Koerpergewicht ergibt sich aus den Messdaten der mittlere Anteil f des Blutes an der Ganzkoerperaktivitaet zu f=19{+-}6%. Aus der Kenntnis des Blutanteils an der Ganzkoerperaktivitaet laesst sich die Dosis des roten Knochenmarks bestimmen. (orig.)

 3. Rezension von: Kathrin Peters: Rätselbilder des Geschlechts. Körperwissen und Medialität um 1900. Zürich u.a.: diaphanes 2010.

  Heinz-Jürgen Voß

  2011-06-01

  Full Text Available In dieser fundierten Untersuchung biologisch-medizinischer Geschlechtertheorien um 1900 wendet sich die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Kathrin Peters, ausgehend von fotografischen Darstellungen, sogenanntem ‚uneindeutigem Geschlecht‘ zu. Auch stellt sie dar, wie sich in der Folge der Betrachtungen eines ‚schönen Ideals‘ Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend ein Denken von ‚Normalität und Abweichung‘ etablierte und wie sich die biologisch-medizinischen Theorien der Geschlechterdifferenzen veränderten. Sie zeigt mit ihren Bildanalysen, wie Fotografien in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Wirkungen entfalten und wie sie in wissenschaftlichen Publikationen gezielt eingesetzt wurden. Als problematisch erscheint es indes, dass Bilder – wenn auch historische – von untersuchten Patient/-innen abgedruckt werden, die offensichtlich genötigt worden waren, ihre Genitalien dem Fotografen zu zeigen.

 4. Molekulare Nanomaschinen unter der Lupe: Proteindynamik-Simulationen

  de Groot, Bert L.; Böckmann, Rainer A.; Grubmüller, Helmut

  2006-01-01

  Moderne computergestützte Simulationsverfahren erlauben tiefe Einblicke in biologische Funktionsprozesse. Sie zeigen in atomarer Auflösung, wie Proteine als biologische Nanomaschinen funktionieren. Entscheidend ist dabei deren dynamisches Verhalten. Die Strukturaufklärung liefert meist nur statische Bilder der eingefrorenen räumlichen Gestalt der Proteine. Molekulardynamik-Simulationen machen dagegen Bewegungen sichtbar. Sie konnten zum Beispiel offen legen, wie das Protein F-ATP-Synthase das Adenosintriphosphat (ATP) synthetisiert, den zentralen Energieträger des Körpers. Die F-ATP-Synthase arbeitet dabei wie ein mechano-chemischer Dreizylindermotor. Sie ist die kleinste bekannte Nanomaschine der Welt. Ein anderes Beispiel ist die Simulation des komplexen Mechanismus, mit dem das Protein Aquaporin Wassermoleküle durch Zellmembranen schleust.

 5. Modellgestützte Überwachung und Führung von Fed-Batch-Prozessen zur Antibiotikaproduktion

  Heine, Thomas

  2004-01-01

  Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Erprobung von onlinefähigen Prozessführungsstrategien für strukturiert modellierte biologische Systeme. Als mathematische Modelle dienen zwei verschiedene, nichtlineare mittelstrukturierte Kompartimentmodelle mit bis zu 16 Modellzuständen und bis zu 65 Modellparametern. Durch reale Fermentationsläufe der Stämme Streptomyces griseus und Streptomyces tendae wird die praktische Umsetzung der angewandten Verfahren veranschaulicht. Die Identifikation der Par...

 6. Plasmakonzentrationen von Prolaktin, Cortisol, Thyreotropin, Trijodthyronin und Thyroxin bei Schlafentzug-Respondern unter Tryptophan-Depletion im Rahmen einer endogenen Depression

  Sasse, Jörg

  2000-01-01

  Zielbereiche der vorliegenden Arbeit stellten sowohl die Analysen zur Auswirkung eines Schlafentzuges (SE) unter Tryptophan-Depletion (TD) auf die hormonellen Parameter Prolaktin (PRL), Cortisol, Thyreotropin (TSH), Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) als auch die daraus resultierenden Rückschlüsse im Hinblick auf eine Verzahnung dieser Parameter nicht nur mit der depressiven Symptomatik sondern auch mit den SE-Wirkmechanismen dar. Zur Untersuchung dieser bislang im Rahmen der biologische...

 7. Quality Assurance and Quality Control of veal calf residue control programmes for clenbuterol in the Netherlands

  Bos M; Ginkel LA van; Stephany RW; ARO

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwaliteitsprogramma voor de analyses van biologische monsters op de aanwezigheid van residuen van beta-agonisten gericht op de bepaling van clenbuterol. Vier Nederlandse laboratoria, waarvan drie deelnemen aan het officiele Nationale Residu Controle Programma en het officiele laboratorium voor de Stichting Kwaliteitsgarantie van de Vleeskalver Sector (SKV), nemen deel aan dit onderzoek. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat deze groep labo...

 8. Untersuchungen zum Einfluss des HMG-CoA-Reduktase-Inhibitors Lovastatin auf die Toxizität ionisierender Strahlung sowie des Anthrazyklinderivats Doxorubicin im Mausmodell

  Henninger, Christian

  2012-01-01

  Hintergund: HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren (Statine) sind klinisch etablierte Cholesterinsenker. Über die Inhibition der intrinsischen Cholesterinbiosynthese hinaus zeigen sie sogenannte pleiotrope biologische Effekte. Ein Großteil dieser Wirkungen wird auf die Inhibition kleiner Ras homologer GTPasen (Rho GTPasen) zurückgeführt. In vitro schützt das Statinderivat Lovastatin (Lova) primäre humane Endothelzellen vor der Zytotoxizität von ionisierender Strahlung (IR) und dem Krebsmedikament Doxo...

 9. Sulfid-Chinon Reduktase (SQR) aus Aquifex aeolicus: Gensynthese, Expression, Reinigung und biochemische Charakterisierung

  Schödl, Thomas

  2003-01-01

  Biologische Sulfidoxidation findet in Organismen aller drei Domänen des Lebens statt. Als das in vielen Bakterien dafür verantwortliche Enzym wurde eine Sulfid:Chinon Oxidoreduktase (SQR) identifiziert. In der vorliegenden Arbeit wurde die SQR aus dem hyperthermophilen Eubakterium Aquifex aeolicus heterolog in Escherichia coli exprimiert und zur Homogenität gereinigt. Dazu wurde ein künstliches Gen synthetisiert, welches an den Codon-Gebrauch von Escherichia coli angepasst ist. Das gereinigte...

 10. Gastrointestinale Prozessierung und physiologische Bedeutung von Oligosacchariden der Humanmilch

  Engfer, Meike Bettina

  2000-01-01

  Ziel und Gegenstand der experimentellen Arbeiten: Die komplexen Oligosaccharide der Humanmilch (HMO) sind sowohl hinsichtlich ihrer Konzentration in der Milch als auch aufgrund ihrer strukturellen Vielfalt einzigartig im Reich der Säuger. Weder über ihr Schicksal nach Aufnahme durch den Säugling noch über ihre biologische Funktion besteht gegenwärtig Klarheit. In der vorliegenden Arbeit wurden daher folgende Aspekte näher untersucht: 1) die hydrolytische Stabilität der HMO im Ga...

 11. Selenabhängige Glutathionperoxidasen als Mediatoren und Ziele der intrazellulären Redoxregulation : Identifizierung der GI-GPx als Ziel für Nrf2 und der PHGPx ...

  Banning, Antje

  2005-01-01

  Das 1817 erstmals schriftlich erwähnte Selen galt lange Zeit nur als toxisch und sogar als procancerogen, bis es 1957 von Schwarz und Foltz als essentielles Spurenelement erkannt wurde, dessen biologische Funktionen in Säugern durch Selenoproteine vermittelt werden. Die Familie der Glutathionperoxidasen nimmt hierbei eine wichtige Stellung ein. Für diese sind konkrete Funktionen und die dazugehörigen molekularen Mechanismen, welche über die von ihnen katalysierte Hydroperoxidreduktion und dam...

 12. Charakterisierung der enzymatischen Abwehrreaktion in Schwämmen der Gattung Aplysina und Isolierung von Bromotyrosinalkaloiden aus Aplysina insularis

  Fendert, Thomas

  2002-01-01

  Marine Schwämme der Gattung Aplysina besitzen Bromotyrosinealkaloide als typische Sekundärmetabolite. Diese Alkaloide werden in einer enzymatischen Abwehrreaktion zu biologisch aktiven Produkten abgebaut. In der vorliegenden Arbeit ist die Isolierung von 14 Schwamminhaltstsoffen aus dem Schwamm Aplysina insularis beschrieben. 14-oxo-Aerophobin-2 konnte als neues Bromoisoxazolinalkaloid beschrieben werden. Anhand des Schwammes Aplysina cauliformis wurde die Charakterisierung der enzymatischen ...

 13. Anwendung feldtheoretischer Verfahren auf Untersuchungen zur Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf Mensch und Umwelt

  Streckert, Joachim

  1999-01-01

  Die Arbeit befasst sich mit der Exposition biologischer Systeme und mit der Störeinkopplung in implantierte Herzschrittmacher durch hochfrequente elektromagnetische Felder.Grundlage der erstgenannten Problematik sind verschiedene, gemeinsam mit Physiologen, Medizinern und Biologen geplante und durchgeführte Experimente. Da im menschlichen Körper sehr viele komplexe Prozesse ablaufen, von denen vermutet wird, dass sie im Prinzip duch elektromagnetische Felder beeinflusst w...

 14. Forschung Frankfurt : das Wissenschaftsmagazin. 2012, Nr. 1

  2012-01-01

  Schwerpunkt: Gefäßforschung. Inhalt: Vorwort ... », Kompakt * Paul Ehrlich-Preis für Zellbiologen und Nachwuchspreis für Diabetes-Forscherin * Ausgezeichnet: Leibniz-Preis für Rainer Forst * Biologischer Nanomotor mit Hybridantrieb entdeckt Forschung intensiv * Thrombose-Forschung. Wenn das Blut in den Adern stockt [Eva-Maria Siefert] * Sauerstoffradikale. Schutz oder Schaden für die Gefäße? [Ralf Brandes und Katrin Schröder] * Fettstoffwechsel ...

 15. Biodiversitätsforschung als Zukunftsdisziplin:Ein Beitrag der Biologiedidaktik

  Mayer, J.

  2003-01-01

  Die biologische Vielfalt ist ein Charakteristikum der belebten Natur. Unter dem Begriff der Biodiversität erfährt sie derzeit innerhalb der Biologie, der Ökonomie und der Politik eine zunehmende Wertschätzung. So wurde ihre Erhaltung und nachhaltige Nutzung in der Rio-Konvention zum ‘Schutz der Biodiversität’ international festgelegt. Zur Umsetzung dieser Konvention sind Initiativen des Staates, der Wirtschaft, der Forschung und der Bildung gefordert. Die Beteiligung der Humanwissenschaften i...

 16. Schistosoma mansoni: Tyrosinkinase-Signalwege in den Reproduktionsorganen und Aktin-Promotoranalysen im Transgenmodell

  Beckmann, Svenja

  2008-01-01

  Der humanpathogene Parasit Schistosoma mansoni zeigt ein im Tierreich nahezu einmaliges biologisches Phänomen - die vom Männchen beeinflusste Maturation des Weibchens. Während der Paarung werden Signalkaskaden im Weibchen initiiert, die Proliferations- und Differenzierungsprozesse in den Reproduktionsorganen steuern. Um die zugrunde liegenden molekularen Prozesse besser zu verstehen, wurden in unserer Arbeitsgruppe Gene kloniert und charakterisiert, die für Signalmoleküle kodieren. Darunter ...

 17. Co-innovatie Triple P: integratie van marketingstrategie en personeelsbeleid

  Bartels, J.; Hendriks, R.; Ruyter, de, D.J.; Zeelenberg, A.; Engelsman, V.; Eichelsheim, C.; Skoppek, H.; Schmidt, M.

  2008-01-01

  Dit project richt zicht op de integratie van Triple P marketing en personeelsbeleid. Het doel van het project luidt als volgt: “Hoe kun je in de marketing van biologische groenten en fruit effectief gebruik maken van de intrinsieke waarden van duurzame landbouw en maatschappelijk verantwoord ondernemen? ” Er is in het kader van dit project een opleidingstraject opgezet voor het eigen maken van Triple P gedachten bij werknemers. Verder is er een drietal consumentonderzoeken uitgevoerd om zodoe...

 18. Exploiting Catalytic Promiscuity for Biocatalysis: Carbon-Carbon Bond Formation by a Proline-Based Tautomerase

  Miao, Yufeng

  2015-01-01

  Een belangrijk thema bij het ontwikkelen van nieuwe biokatalysatoren is katalytische promiscuïteit, waarbij een enzym alternatieve reacties katalyseert naast de reactie die biologisch relevant is. Promiscue enzymactiviteiten zijn een veelbelovende bron van synthetisch bruikbare katalytische omzettingen. Aangezien het actieve centrum van de meeste enzymen is opgebouwd uit meerdere potentiële katalytische groepen die kunnen dienen als zuren, basen of nucleofielen, zijn promiscue enzymactiviteit...

 19. Invertebraten im Trinkwasser

  2013-01-01

  Die Trinkwasserqualität muss anhand der chemischen, physikalischen, toxikologischen und hygienischen Parameter überwacht und bewertet werden. Zunehmende Bedeutung erlangt als weiterer Bewertungsansatz die biologische Trinkwasserqualität, denn organische partikuläre Ablagerungen im Rohrnetz können zur Besiedelung von Trinkwassernetzen durch wirbellose Tiere, den Invertebraten, führen. Seit Ende der 90er Jahre werden z. B. verstärkt Wasserasseln (Asellus aquaticus) in Anlagen der Trinkwasserver...

 20. Diastereo- und Enantiodifferenzierung durch Übergangsmetallkatalyse - Die Totalsynthesen von Guttiferon A und (+)-Clusianon

  Horeischi, Fiene

  2015-01-01

  Die PPAPs (polyprenylierte polycyclische acylphloroglucine) sind eine ständig wachsende Familie von Naturstoffen, die aus mehr als 200 Mitglieder besteht. Der Großteil der PPAPs besitzt ein einheitliches Bicyclo[3.3.1]nonatrion-Grundgerüst, welches dicht oxygeniert und substituiert ist. Des Weiteren zeigen sie interessante biologische Eigenschaften, die je nach Art der Seitenkette oder Position der exocyclischen Acylgruppe am Grundgerüst variieren. In dieser Arbeit gelang es uns eine 13 Stufe...

 1. Solare Wasserbehandlung mittels SOWARLA-Technik

  Bigus, H.; Dietrich, V. (Volker); Graf, Daniela; Jung, Christian; Olbrich, T.; de Oliveira, Lamark; Olwig, Ralf; Säck, Jan-Peter; Sattler, Christian

  2007-01-01

  Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt zusammen mit den mittelständischen Firmen Hirschmann Laborgeräte GmbH und KACO Gerätetechnik GmbH solare Kollektoren und Anlagensteuerungen zur photokatalytischen Reinigung von Wasser mittels Sonnenlicht. Das Prinzip der solaren Wasserreinigung ist insbesondere für biologisch nicht behandelbare Wässer interessant und kann sowohl zur Vorbehandlung als auch zur vollständigen Behandlung eingesetzt werden.

 2. SOWARLA - Solare Wasserreinigungsanlage für das DLR-Zentrum Lampoldshausen

  Bigus, H.; Dietrich, V. (Volker); Graf, Daniela; Jung, Christian; Olbrich, T.; de Oliveira, Lamark; Säck, Jan-Peter; Sattler, Christian

  2006-01-01

  Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt zusammen mit den mittelständischen Firmen Hirschmann Laborgeräte GmbH und KACO Gerätetechnik GmbH solare Kollektoren und Anlagensteuerungen zur photokatalytischen Reinigung von Wasser mittels Sonnenlicht. Das Prinzip der solaren Wasserreinigung ist insbesondere für biologisch nicht behandelbare Wässer interessant und kann sowohl zur Vorbehandlung als auch zur vollständigen Behandlung eingesetzt werden.

 3. Drum zwinge, wem ein Zwang gegeben?

  Bürgin, Dieter

  1998-01-01

  Jemanden zwingen bedeutet, auf ihn mit Gewalt einzuwirken. Zwang ist eine Beziehungsqualität. Biologisch-repetitive Abläufe stehen intrasubjektiv bald im Dienste von sich automatisierenden Funktionen. Kleinkinder versuchen oft, auf die Umgebung Zwang auszuüben, um ihre Omnipotenz wiederherzustellen. Spielerisches Verhalten und Übergangsräume sind Antipoden von Zwängen. Angst und Zwang verhalten sich umgekehrt proportional zueinander. Viele Zwänge in der Kleinkinderzeit sind klinisch unbedeute...

 4. Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Hennekam, M.

  2011-01-01

  Citruswolluis, Planococcus citri (Risso), is een van de belangrijkste plagen geworden in de rozenteelt onder glas. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van biologische bestrijders om haarden uit te roeien. Voor de professionele tuinbouw is de effectiviteit van deze aanpak doorgaans onvoldoende, en moet alsnog met insecticiden worden ingegrepen. Onderzoek is uitgevoerd naar de inzet van natuurlijke vijanden op zeer kleine wolluis-haarden om de uitbreiding van wolluisaantasti...

 5. Numerische Feldberechnung im biologischen Gewebe

  Bitz, Andreas

  2004-01-01

  Die vorliegende Arbeit befasst sich mit numerischen Berechnungen elektromagnetischer Felder zur Bestimmung der Exposition von Personen und zur Untersuchung der Wirkung hochfrequenter Felder auf biologische Systeme. Im ersten Teil der Arbeit wird eine Problemstellung aus dem Gebiet des Arbeitsschutzes behandelt, bei der zur Vermeidung einer unzulässig hohen Exposition von Arbeitern Sicherheitsabstände zu Mobilfunk-Basisstationsantennen bestimmt werden müssen. Für die Berechnung der Feldver...

 6. Konzeption und Erprobung eines biohybriden nanoanalytischen Handheld Systems

  Schmidhuber, Michael

  2011-01-01

  Die Arbeit befasst sich mit der Konzeption und Erprobung eines mobilen Bioanalysetools. Durch einen bioelektronischen Mikrosensorchip ist es möglich, Analysen im Bereich Lebensmitteltest und Pestiziddetektion durchzuführen. Neuartig ist hierbei die Verwendung lebender biologischer Zellen als Wandler zur Signaldetektion (cellristor). Dieser Biosensor ermöglicht die Messung von zellphysiologischen Parametern im extrazellulären Umfeld der Zelle. Sensoren für pH, Sauerstoffpartialdruck, Impedanz ...

 7. Biologie und Biogeochemie des östlichen Mittelmeeres = Biology and biogeochemistry of the eastern mediterranean sea : Forschungsschiff Meteor, Reise Nr. M71 : 11. Dez. 2006 - 04. Feb. 2007

  Emeis, Kay-Christian; Christiansen, Bernd; Türkay, Michael

  2009-01-01

  Die METEOR-Fahrt 71 umfasst 3 biologisch und biogeochemisch orientierte Fahrtabschnitte mit insgesamt 50 Schiffstagen im östlichen Mittelmeer und hat folgende Ziele: Der Abschnitt METEOR 71-1 dient der physikalischen, biogeochemischen und biologischen Probengewinnung im Bereich der Anaximander Mountains. Es gibt nur einige wenige Seeberge im östlichen Mittelmeeres, die weitgehend isoliert vom übrigen Ozean sind und in einer Region liegen, die sich durch ein im Vergleich zum Weltozean sehr war...

 8. Characterization of genes involved in cancer differentiation

  Ye, Fei

  2010-01-01

  Krebs und Differenzierung sind eng verwandte biologische Phänomene. Um molekulare Abläufe zu erforschen und an Krebsdifferenzierung beteiligte Gene zu entdecken, haben wir ein in vitro Modell entwickelt, dass die Induktion der Differenzierung in Lungenkrebszelllinien ermöglicht. Mit diesem Modell konnten wir Gene charakterisieren, die nach Induktion der Differenzierung hochreguliert werden. Die kleinzellige Lungenkarzinomzelllinie (SCLC) H526 und die nicht-kleinzellige Lungenkarzinomzelllinie...

 9. Different baits and bait amendments to attract Drosophila suzukii

  Cahenzli, Fabian; Daniel, Claudia

  2016-01-01

  Drosophila suzukii is a major pest of soft fruits. Baited traps are widely used for monitoring and mass trapping: different commercial baits, different recipes for home-made baits as well as several literature references on attractive compounds are available. In a series of 15 laboratory experiments we compared the attractiveness of different baits for D. suzukii: the commercially available Dros’attract (Biobest Belgium NV) and the Gasser-bait (Biologische Becherfalle für die Kirschessigf...

 10. Alternative Bekämpfungsmöglichkeiten des Fußfäuleerregers Corticium rolfsii Sacc.

  Falconi, Diego

  2001-01-01

  Die Suche nach alternativen Bekämpfungsstrategien gegen phytopathogene Pilze ist eine Antwort auf die Notwendigkeit, die Dosierungen und die Zahl synthetischer Fungizide zu verringern. In diesem Zusammenhang wurde in der vorliegenden Untersuchung die Wirksamkeit von Trichoderma spp. als biologisches Mittel und BION® Benzo-(1,2,3)-thiadiazol-7-Carbothionsäure-S-Methylester-Benzothiadiazole (BTH) als Resistenzinduktor zur Kontrolle von Corticium rolfsii getestet. Die Benutzung von Hirs...