WorldWideScience

Sample records for af torakal cyste

 1. Pulmoner Hemosiderozisde Toraks BT Bulguları: Olgu Sunumu

  Üner, Abdurrahman; Etlik, Ömer; Uzun, Kürşat; Temizöz, Osman; Gencer, Mehmet; UYGAN, İsmail

  2009-01-01

  SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1) Pulmoner Hemosiderozisde Toraks BT Bulguları: Olgu Sunumu Abdurrahman Üner, Ömer Etlik, Kürşat Uzun, Osman Temizöz, Mehmet Gencer, İsmail Uygan Özet: İdiopatik pulmoner hemosiderozis (IPH), akciğerde rekurren alveoler hemoraji, hemoptizi atakları ve demir eksikliği anemisi ile karekterize olan bir hastalıktır. Genellikle çocuklarda ve genç adultlarda görülür. İlk kez 4 ay önce öksürükle...

 2. Tweedimensionele generatorfunksie vir die vektorkardiogram vir gebruik in volume-geleidingsmodelle van die toraks

  T. A. Geldenhuys

  2006-09-01

  Full Text Available ’n Elektrokardiogram (EKG meet die elektriese aktiwiteit van die hart op die veloppervlak. Volumegeleidingsmodelle van die toraks kan ontwerp word om hierdie metings te simuleer. ’n Generatorfunksie, wat die elektriese aktiwiteit van die hart beskryf, word benodig om hierdie simulasies aan te dryf. Hoewel soortgelyke simulasies van variërende kompleksiteit in die literatuur bespreek word, is daar ’n behoefte aan ’n vereenvoudigde, dog omvattende benadering wat kan dien as inleiding tot die onderwerp of vir gevalle waar ’n eerste-orde-benadering tot die probleem voldoende is. In hierdie artikel word ’n oorsig gegee oor die vektorinterpretasie van die EKG, ook bekend as ’n vektorkardiogram (VKG, in die tweedimensionele menslike frontale vlak. Die afleiding van die ekwivalente elektriese dipool (met ander woorde die kardiale vektor vanaf die VKG, wat gebruik kan word as ’n stroombron-generatorfunksie vir volumegeleidingsmodelle wat die EKG simuleer, word bespreek. ’n Prosedure om so ’n volume-geleidingsmodel met die eindige-element-tegniek te implementeer en die vereenvoudigde tweedimensionele generatorfunksie te gebruik, sowel as die resultate daarvan, word bespreek. Die algemene kenmerke van gemete EKG-afleidings stem ooreen met dié wat deur die eenvoudige model voorspel word.

 3. Tarlov Cysts

  ... Awards Enhancing Diversity Find People About NINDS NINDS Tarlov Cysts Information Page Synonym(s): Perineural Cysts, Sacral Nerve Root ... research is being done? Clinical Trials What are Tarlov Cysts? Tarlov cysts are sacs filled with cerebrospinal fluid ...

 4. Ovarian Cyst

  MENU Return to Web version Ovarian Cyst Overview What is an ovarian cyst? An ovarian cyst is a fluid-filled sac in or on the ovary. There are several types of ovarian cysts. Many ovarian cysts are noncancerous cysts that ...

 5. Ovarian Cysts

  ... new cysts. A health problem that may involve ovarian cysts is polycystic ovary syndrome (PCOS). Women with ... male hormones, irregular or no periods and small ovarian cysts. Dept. of Health and Human Services Office ...

 6. LCA af genbrug af mursten

  Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Astrup, Thomas Fruergaard

  Der er gennemført en livscyklusbaseret miljøvurdering af genbrug af mursten. Modelleringen er baseret på, hvordan Virksomheden ”Gamle Mursten” forbereder de gamle mursten med henblik på, at de kan genbruges i nybyggeri. Som alternativ til direkte genbrug nedknuses murstensaffaldet og anvendes som...... fyldmateriale ved anlægsarbejder. Under forudsætning af, at en genbrugt mursten teknisk og funktionelt erstatter en ny mursten, er genbrug i varierende grad en mere fordelagtig behandlingsmetode end genanvendelse i forhold til forskellige påvirkninger af miljøet....

 7. Ovarian chocolate cysts

  Accurate preoperative staging of ovarian chocolate cysts is very important because recent hormonal therapy has been effective in low stage patients. However, it has been difficult to assess the preoperative stage of ovarian chocolate cysts. We evaluated the diagnostic potential of MRI in preoperative staging of 15 overian chocolate cysts. It was well known that the older the ovarian chocolate cyst was the more iron content it had. We examined the iron contents effect on T1 and T2 relaxation times in surgically confirmed chocolate cysts (stage II: 3 cases, stage III: 3 cases and stage IV: 9 cases by AFS classification, 1985) employing the 0.15-T MR system and 200 MHz spectrometer. There was a positive linear relation between T1 of the lesion using the MR system (T1) and T1 of the resected contents using the spectrometer (sp-T1); r = 0.93. The same relation was revealed between T2 and sp-T2; r = 0.87. It was indicated that T1 and T2 using the MR system was accurate. There was a negative linear relation between T1 and the iron contents ( r = -0.81) but no relation between T2 and the iron contents. T1 was 412 ± 91 msec for stage II, 356 ± 126 msec for stage III and 208 ± 30 msec for stage IV. T1 for stage IV was shorter than that for stage II and III, statistically significant differences were noted (p < 0.05). Thus, T1 was useful in differentiating a fresh from an old ovarian chocolate cyst. We concluded that T1 relaxation time using the MR system was useful for the staging of an ovarian chocolate cyst without surgery. (author)

 8. Fremtidssikring af kloaknet

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 9. Ganglion Cysts

  ... a Hand Therapist? Media Find a Hand Surgeon Ganglion Cysts Email to a friend * required fields From * ... in to name and customize your collection. DESCRIPTION Ganglion cysts are very common lumps within the hand ...

 10. Formstykker af papiruld

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport om formstykker af papiruld, udarbejdet af Miljø Isolering Aps under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om formstykker af papiruld, udarbejdet af Miljø Isolering Aps under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 11. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 12. Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affaldsbehandling

  Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte; Kjeldsen, Peter

  2014-01-01

  Udledning af de stærke drivhusgasser metan og lattergas sker fra forskellige processer i behandlingen af affald. Eksempelvis kan affald, der bliver deponeret, danne metan, og behandlingen af spildevand kan danne lattergas og metan. Udledningen af drivhusgasser ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning, men størrelsen af disse udledninger er svær at bestemme grundet de store områder, hvorfra udledningen sker. I afhandlingen ”Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affa...

 13. [Tailgut cysts].

  Vega Menéndez, Daniel; Quintáns Rodríguez, Antonio; Hernández Granados, Pilar; Nevado Santos, Manuel; García Sabrido, José Luis; Rueda Orgaz, José Antonio; Ochando, Federico; Ojeda Pérez, Felipe; Loinaz, Carmelo

  2008-02-01

  Retrorectal cystic hamartomas (tailgut cysts) are rare congenital lesions thought to arise from remnants of the embryonic postanal gut. They predominantly occur as asymptomatic retrorectal multicystic masses in women. The treatment of choice is by complete surgical excision. The most important complications of these cysts are infection with a secondary fistula and malignant degeneration. The differential diagnosis includes a wide variety of conditions that occur in the retrorectal space. In this article, 3 cases showing different surgical technical aspects of treatment are presented. In addition, the aetiopathogenic features and histopathological appearance, clinical presentation and complications, imaging features and differential diagnosis of tailgut cysts are described. PMID:18261408

 14. Avancering af maksillen ved brug af osseodistraktion

  Andersen, Kristian; Svenstrup, M; Nørholt, Sven Erik;

  2010-01-01

  Formålet med denne litteraturgennemgang er at danne en oversigt over foreliggende videnskabelig litteratur inden for emnet anvendelse af distraktionsosteogenese til ændring af maksillens position. Materialer og metoder – I artiklen gennemgås behandlingssekvens og typer af distraktionsudstyr....... Gennemgangen omfatter emnerne: 1) stabilitet og recidiv, 2) peroperativ og postoperativ morbiditet samt gener, 3) ændringer af blødtvæv under distraktion, 4) ændringer af velopharynx og taleevne samt 5) psykosociale effekter af behandlingen. Resultater – De eksisterende artikler har samlet set generelle...... metodologiske begrænsninger, hvorfor evidensniveauet i den nuværende videnskabelige litteratur er begrænset. Et enkelt studie viser en postoperativ mere stabil position af maksillen efter distraktionsosteogenese (DO). For de to typer af behandlinger er morbiditetsraten ens, mens morbiditetstyperne varierer. Der...

 15. Restaurering af Skjern Å

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.;

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 16. Metodeforbedring af Papiruldsisolering

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume afrapport om udvikling af en forbedret metide til fremstilling af papiruldsisolering,udarbejdet af tømrermester Henning Baadsmand under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume afrapport om udvikling af en forbedret metide til fremstilling af papiruldsisolering,udarbejdet af tømrermester Henning Baadsmand under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 17. Om distributionen af hvidhed

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 18. Undervisning af tosprogede elever

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 19. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 20. Simulering af fotoinitieret nedbrydning af maling

  Kiil, Søren

  2013-01-01

  Beskyttende malingslag udsat for sollys, ilt og vand forvitrer gennem en række komplicerede fysiske og kemiske processer. Glasovergangstemperaturen af malingen og tilstedeværelsen af små mængder lysstabilisatorer har stor indflydelse på nedbrydningshastigheden.......Beskyttende malingslag udsat for sollys, ilt og vand forvitrer gennem en række komplicerede fysiske og kemiske processer. Glasovergangstemperaturen af malingen og tilstedeværelsen af små mængder lysstabilisatorer har stor indflydelse på nedbrydningshastigheden....

 1. Optimering af model for spredning af luftforurening

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af...

 2. Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

  Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Brogaard, Line Kai-Sørensen;

  Denne rapport indeholder en livscyklusbaseret miljøvurdering (LCA) af behandling af deponeret shredderaffald. Livscyklusvurderingen blev udført for Miljøstyrelsen af DTU Miljø i perioden 2013-2014 som en del af en ydelsesaftale mellem Miljøstyrelsen og DTU om forskningsbaseret myndighedsbetjening...... in-den for affaldsområdet. Rapporten indgår i en større undersøgelse vedrørende bedre ressourceud-nyttelse af affald, hvori såvel den miljømæssige som den samfundsøkonomiske konsekvens for forskellige scenarier vedr. affaldshåndtering af shredderaffald, imprægneret træ, træ til genanven-delse samt...... fjernvarmerør undersøges. Livscyklusvurderingen blev udført vha. LCA-modellen EA-SETECH, som er udviklet af DTU Miljø til miljøvurdering af affaldssystemer. Livscyklusvurderingen blev udført i overensstemmelse med principperne for LCA, som beskrevet i DS/EN ISO-standard 14044. Afrapporteringen følger ISO...

 3. Styring af blodfortyndende medicin

  Kallestrup, Lisbeth

  2010-01-01

  Artiklen beskriver sygeplejerskers dosering af AK- behandling. Hovedbudskabet er, at kvaliteten af doseringen til patienterne bevares eller måske forbedres, såfremt ansvaret for doseringen overdrages fra læger til sygeplejersker. Udgivelsesdato: 23092010...

 4. Vi lever af myter

  Bilde, Per

  2005-01-01

  En kritisk gennemgang af en kronik om regeringens forsknings- og universitetspolitik af Helge Sander, Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling: "Myter om universiteter står for fald" (Morgenavisen Jyllands-Posten 11/11 2005)...

 5. Evaluering af undervisning

  Jensen, Torben K.

  2007-01-01

  evaluering, læring og spørgeskemaer - en række generelle principper og hensyn ved evaluering af undervisning I notatets anden del fremsættes et konkret forslag til en procedure for evaluering af undervisning......evaluering, læring og spørgeskemaer - en række generelle principper og hensyn ved evaluering af undervisning I notatets anden del fremsættes et konkret forslag til en procedure for evaluering af undervisning...

 6. Regulering af lysesiv

  Buttenschøn, R.M.; Nielsen, L.

  2004-01-01

  Lysesiv optrader ofte som problemart i forbindelse med retablering af naturenge og ved etablering af "våde enge". Marginalisering og ekstensivering af engdriften i Danmark og andre europæiske lande har betydet, at lysesiv har bredt sig og mange steder betragtes som et stort problem. Målrettet græsning er en af mulighederne for bekæmpelse.

 7. En verden af medier

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 8. Kombinationseffekter af pesticider

  Kudsk, Per; Andersen, Helle Raun; Cedergreen, Nina;

  Resumé: Effekten af 101 tokomponentblandinger og 20 trekomponentblandinger bestående af 22 forskellige pesticider blev undersøgt i 7 forskellige testsystemer. Effekterne af blandingerne blev sammenholdt med pesticidernes virkningsmekanismer/virkemåder med henblik på at undersøge, om det med...

 9. Digital formidling af kulturarv

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 10. Udvidelse af Drastrup kildeplads

  Jensen, Jacob Birk; Grønvald, Per; Thomsen, Janni; Bliksted, Torsten

  håndteret ved at opstille flere modeller af områdets hydrogeologi, dels ved en såkaldt prædiktionsanalyse, hvor usikkerhedsbidraget fra modellens parametre belyses. Den samlede risikovurdering viste, at den ønskede udvidelse af kildepladsen indebar en risiko for sænkning af grundvandsstanden til et kritisk...

 11. Renovering af enfamiliehuset

  Gram-Hanssen, Kirsten; Bech-Danielsen, Claus

  Meddelelsen beskriver et pilotprojekt, der undersøger hvilke arkitektoniske og økologiske overvejelser ejere af enfamiliehuse gør sig, når de renoverer deres huse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i to kvarterer dels fra begyndelsen af 1950'erne, dels fra slutningen af 1960'erne. Gennem spørgeske...

 12. Optimering af kollektiv transport

  Larsen, Allan; Petersen, Hanne Løhmann

  2013-01-01

  Det kollektive transportsystem er af vital betydning for specielt de større byer. Uden det kollektive udbud af trafik vil vejene sande til, og mobiliteten (fremkommeligheden) mindskes væsentligt. De fleste mennesker, der gør brug af det kollektive transportsystem, stiller sig spørgsmål som: Kan d...

 13. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 14. Efterforskning af drab i Kosovo

  Leth, Peter Mygind

  2000-01-01

  Gennemgang af baggrunden for den retsmedicinske mission til Kosovo i 1999, og af 50 obduktioner udført af forfatteren i denne forbindelse.......Gennemgang af baggrunden for den retsmedicinske mission til Kosovo i 1999, og af 50 obduktioner udført af forfatteren i denne forbindelse....

 15. Adrenal Cyst Presenting as Hepatic Hydatid Cyst

  Abdulla Darwish; Veena Nagaraj; Mohmmed B. Mustafa; Ahmed Al Ansari

  2013-01-01

  Introduction. Although adrenal cysts are uncommon, the incidence rate is increasing with the advances in radiological technologies. The incidental detection of adrenal cysts nowadays has become more frequent as a result of the increase usage of high quality imaging modalities. Adrenal cysts originate from the adrenal gland and can be classified into either true or pseudocyst. Presentation of Case. In this report, we described an adrenal cyst of endothelial type, in a 30-year-old lady who was ...

 16. Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener

  Holme, Inger B; Brinch-Pedersen, Henrik; Lange, Mette;

  2008-01-01

  Genetisk modificerede planter indeholder som regel gener, som gør planten modstandsdygtig overfor enten et ukrudtsmiddel eller et antibiotikum. Disse gener, som benyttes i forbindelse med selektion af genetisk modificerede celler, er generelt uønskede i planter, som skal dyrkes kommercielt. En ny...... metode gør det muligt at fremstille genetisk modificerede bygplanter uden brug af selektionsgener. Udgivelsesdato: Juni 2008...

 17. Evaluering af VIFT

  Pedersen, Michael Svendsen

  & Nordsjælland, og CPH West med støtte fra Undervisningsministeriets pulje til udvikling af videncenterfunktioner.   Evalueringen, der er gennemført af lektor Michael Svendsen Pedersen (Evaluator), Institut for Pædagogik og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, i perioden april 2008 - oktober 2009, har......Denne rapport indeholder en ekstern evaluering af aktiviteter i VIFT, Videncenter for bedre undervisning af tosprogede elever, der er etableret som et samarbejde mellem Videncenter for tosprogethed & interkulturalitet (UC2) ved Professionshøjskolen København (UCC), tidligere CVU København...... været opdelt i to faser: En kvalitetssikrende følgeevaluering og en afsluttende indikatorbaseret evaluering, og denne rapport er opdelt i to hovedafsnit der indeholder resultaterne af hver af de to typer evaluering....

 18. ARCgame - gamification af undervisning

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 19. Konstruktion af transducer

  Henriksen, Lars; Nielsen, Martin Pram

  Formålet med dette midtvejsprojekt er at udarbejde en transducer til måling af pressers stivhed. Dette er gjort på baggrund af en gennemgang af både presse- og stativ-typer samtidig med at udbøjningssituationen beskrives. Der introduceres en ide, der udgør grundkonceptet for opmålingsproceduren o...... færdige transducer – Load cellen. Strain gauge sørger for dataopsamlingen fra load cellen. Disse kalibreres således at transduceren er klar til de videre målinger der ligger i forlængelse af dette projekt....

 20. Raman af hvide pigmenter

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.;

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter.......Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 1. Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

  Vestergaard, Hedvig

  , bliver i stand til at tiltrække bredere grupper af beboere. Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an. Det drejer sig om Bispehaven i Århus Kommune, Vejleåparken i Ishøj Kommune og Tingbjerg i Københavns Kommune. Den overordne konklusion...... er, at en fysisk renovering med reelle forbedringer af bebyggelsernes oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter er helt afgørende for en imageforbedring. Men ligeså afgørende er det sideløbende og vedholdende at gennemføre kulturelle og sociale udviklingsindsatser, der sikrer beboerne et bedre liv i...

 2. Forbrug af oplevelser – oplevelser af forbrug

  Jantzen, Christian

  2011-01-01

  Vi lever i et overflodssamfund, hvor det er svært at komme i tanker om noget, vi mangler. Men også i en ”glædesløs økonomi”, hvor vi ikke bliver berusende lykkelige af at spise os mætte eller smide det snavsede tøj i en vaskemaskine, som vasker det renere end rent, uden at vi behøver røre en finger...... kunne mærkes i form af nydelse og sanseligt eller følelsesmæssigt nærvær i situationen her og nu....

 3. Emission af ammoniak fra landbruget

  Andersen, J. M.; Sommer, S. G.; Hutchings, N. J.;

  Denne faglige redegørelse er en del af 4 faglige redegørelser: 1: Emmission af ammoniak fra landbruget - status og kilder, 2: Teknologiske muligheder for reduktion af ammoniakfordampningen fra landbruget, 3: Natur- og miljøeffekter af ammoniak, (4): Økonomiske vurderinger af tiltag til reduktion ...

 4. Coaching af dit studieliv

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 5. Redesign af logistiksystemet

  Bjarnø, Ole-Christian; Johannsen, Bjørn

  1997-01-01

  Brüel og Kjær har gennem en årrække arbejdet med en strategi for redesign af logistiksystemet, en høj grad af outsourcing samy direkte leverancer til end-user. Med udgangspunkt i koncepterne for Business Reengineering. Supply Chain Management og kompleksitetsanalyse introduceres problemstillingen...

 6. Kvalitetssikring af pressvejseprocessen

  Rasmussen, Mogens H.

  Det oprindelige formål med dette arbejde var udvikling af procesovervågning til pressvejsning ved en udvalgt hovedgeometri. Hovedgeometrien, ring/rør geometrien i materialekombinationerne stålring til tinbronzerør, blev valgt efter en forundersøgelse. På baggrund af et litteraturstudie samt indle...

 7. Administration af informationsmodeller

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 8. Anvendelse af genmodificerede planter

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 9. Hormonforstyrrende effekter af kombinationer af pesticider

  Vinggaard, Anne Marie; Hass, Ulla; Nellemann, Christine;

  Resumé: Hvad sker der, når vi mennesker udsættes for en cocktail af hormonforstyrrende pesticider gennem kosten? Miljøstyrelsen har undersøgt pesticidblandinger i cellekulturer og i dyreforsøg for at vurdere samspillet mellem stofferne. Undersøgelserne har fokuseret på østrogene og antiandrogene...

 10. Rådgivning af storforbrugere af alkohol

  Beich, Anders

  1996-01-01

  målsætning for ændring af drikkevaner forbliver patientens. Stort alkoholforbrug er en underdiagnosticeret tilstand. I gængs praksis erkendes mindre end 25%. Det diskuteres, hvornår det er acceptabelt, at lægen sætter dagsordenen for konsultationen ved uopfordret at bringe alkohol på bane. Udgivelsesdato...

 11. Lumbar Intraspinal Extradural Ganglion Cysts

  Cho, Sung Min; Rhee, Woo Tack; Choi, Soo Jung; Eom, Dae Woon

  2009-01-01

  The lumbar intraspinal epidural ganglion cyst has been a rare cause of the low back pain or leg pain. Ganglion cysts and synovial cysts compose the juxtafacet cysts. Extensive studies have been performed about the synovial cysts, however, very little has been known about the ganglion cyst. Current report is about two ganglion cysts associated with implicative findings in young male patients. We discuss about the underlying pathology of the ganglion cyst based on intraoperative evidences, asso...

 12. Pilonidal cyst resection

  Pilonidal abscess; Pilonidal dimple; Pilonidal disease; Pilonidal cyst; Pilonidal sinus ... An infected pilonidal cyst or abscess requires surgical drainage. It will not heal with antibiotic medicines. If you continue to have infections, ...

 13. Ledelse af vejledelse

  Andersen, Frode Boye

  2014-01-01

  Denne artikel handler om samspillet mellem vejledning som funktion, ledelse og de organisatoriske processer i skolen. Det er artiklens ambition at argumentere for nogle særlige ledelsesmæssige fokuseringer i en skoleorganisation hvor vejledningsfunktioner af forskellige grunde ser ud til at skulle...... derfor indledningsvist et billede af hvordan man kan forstå ledelsesbetingelserne i en organisation som skolen: uden en sådan forståelsesramme risikerer konteksten for vejledningsfunktionerne at blive en art black box hvor ledelseskraften bliver prisgivet tilfældigheder. Omvendt er valget af...

 14. Beware the Tarlov cyst.

  Hirst, Jane E; Torode, Hugh; Sears, William; Cousins, Michael J

  2009-01-01

  Tarlov cysts are sacral perineural cysts. This case report describes the clinical course after biopsy of a very large Tarlov cyst via laparoscopy, which was thought preoperatively to be an adnexal mass. It serves as a warning against attempting biopsy or resection of these lesions. PMID:19110185

 15. Termisk forgasning af biomasse

  Indlæggene i referatet er gengivet efter båndoptagelser. Der er dog foretaget nogle enklte omskrivninger af hensyn til læseligheden. Foredragsholdernes overheads er endvidere blevet lagt ind i referatet....

 16. Kritik af pseudovidenskab censureret

  Emmeche, Claus

  2014-01-01

  Weekendavisen har afvist at bringe et indlæg af Jørgen Øllgaard om deres egen dækning af Helmuth Nyborg og sagen om hans forskning i IQ, som UVVU har dømt uredelig. Måske er UVVU bedre til at tage sig af bevidst fusk i god normal videnskab end til sager, som angår "patologisk videnskab" ("fringe...... science") med varierende grader af marginalitet. Dette begreb kan både dække hvad Kuhn ville kalde "revolutionær videnskab", som blot endnu ikke er anerkendt men starter med nogle få forskeres vilde ideer, og så især det, som dårligt nok kan testes, efterprøves, og som måske langsomt opløses hvis det...

 17. Supervision af psykoterapi

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 18. Test af Software

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 19. Bearbejdning af Luhmanns organisationsteori

  Mortensen, Nils

  Som titlen siger, er det en gennemgang/præsertation af Luhmanns organisationsteori. Der er lagt særlig vægt på emnerne beslutning, ledelse opg forandring......Som titlen siger, er det en gennemgang/præsertation af Luhmanns organisationsteori. Der er lagt særlig vægt på emnerne beslutning, ledelse opg forandring...

 20. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.;

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni...

 1. Bilateral retinal cyst accompanying with renal and thyroidal multiorgan cyst

  Amber Şenel; Rıfat Rasier; Alper Şengül; Erdal Yüzbaşıoğlu; Özgür Artunay; Halil Bahçecioğlu

  2011-01-01

  Although retinal cysts are commonly seen in von Hippel Lindau syndrome, bilateral retinal cysts can occasionally appear unrelated to this syndrome. Retinal cysts can be confused with retinal tumours and infectious diseases of retina. In this report we represent a patient demonstrating bilateral retinal cyst accompanying with renal and thyroidal multiorgan cysts without Von-Hippel Lindau syndrome.

 2. Simulering af fossilt energiforbrug & emissioner af drivhusgasser

  Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Fenger, J.

  2000-01-01

  Øget jordbehandling ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse i det økologiske jordbrug har givet en forventning om et højere energiforbrug i økologisk end i konventionelt jordbrug. Beregninger viser imidlertid, at der på landsplan spares energi ved omlægning til økologisk jordbrug. Dette skyldes primært, a...... der i økologisk jordbrug ikke anvendes kunstgødning. Rapporten belyser effektive veje til at mindske energiforbrug og udledning af drivhusgasser, som at mindske produktionen, indføre mere energieffektive teknologier og evt. øge bioenergiproduktionen....

 3. Realisering af Vision 2020

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 4. AFS controlling algorithm

  Liu, Hong; Jiang, Lanfang; Wang, Gengjie; Wang, Li

  2008-12-01

  Adaptive front lighting system (i.e., AFS) is the development trend of lighting system of motor vehicles. AFS means that headlamp can adjust beam direction to get best illumination according to road condition and its bodywork. The paper discusses the AFS key techniques: establishing calculation formulae of vehicle body state concerned road condition and steering state. Because of sensor technology limitations, it only can deal with inclination and turn of vehicle body state by means of sensor's signals. This paper studies the relationship between inclination and turn of the body and lamp lighting on the base of relative standards, and gives out the calculation formulae for the body and lamp lighting adjustment, also discusses its dynamical properties. The study is basic work for lighting adjustment automatically.

 5. Anvendeligheden af GIS

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 6. Evaluering af sunddialog

  Wentzer, Helle; Kjærgaard Thorsen, Mille

  Kroniske patienter oplever øget kontrol med deres sygdom, og forebyggelsessygeplejersker får styrket fagligheden og samarbejdet med patienternes egen læge via it-støttede forebyggelsessamtaler. Det viser en evaluering af værktøjet Sunddialog.......Kroniske patienter oplever øget kontrol med deres sygdom, og forebyggelsessygeplejersker får styrket fagligheden og samarbejdet med patienternes egen læge via it-støttede forebyggelsessamtaler. Det viser en evaluering af værktøjet Sunddialog....

 7. Bilateral lateral periodontal cyst

  Govil, Somya; Gupta, Vishesh; Misra, Neeta; Misra, Pradyumna

  2013-01-01

  The bilateral lateral periodontal cyst is a rare nasological entity, which despite clinical and radiological presentation is being diagnosed by histological characteristics. It is asymptomatic in nature and is observed in routine radiography. The aim and objective of this article is to present a rare case of bilateral lateral periodontal cyst in a 14-year-old child. The clinical and radiographical findings, along with its management have been discussed. Enucleation of bilateral cyst without e...

 8. Hemorrhagic Lumbar Synovial Cyst

  Park, Hyun Seok; Sim, Hong Bo; Kwon, Soon Chan; Park, Jun Bum

  2012-01-01

  Synovial cysts of the lumbar spine are an uncommon cause of back and radicular pain. These cysts most frequently present as back pain, followed by chronic progressive radiculopathy or gradual onset of symptoms secondary to spinal canal compromise. Although less common, they can also present with acute spinal cord or root compression symptoms. We report of a case in which hemorrhaging into a right L2-3 facet synovial cyst caused an acute onset of back pain and radiculopathy, requiring surgical...

 9. Daughter cyst sign

  Randazzo, William Thoburn; Franco, Arie; Hoossainy, Saudiqa; Lewis, Kristopher Neal

  2012-01-01

  The daughter cyst sign is a specific indicator of an uncomplicated ovarian cyst and pathologically represents a stimulated ovarian follicle. This finding must be differentiated from an ectopic pregnancy in a patient who has the potential to become pregnant. We report an uncomplicated ovarian cyst in a 3-year-old female with McCune-Albright syndrome and precocious puberty mimicking an ectopic pregnancy.

 10. Intravesical hydatid cyst.

  Sallami, Sataa; Nouira, Yassine; Kallel, Yousri; Gargouri, Mourad; Horchani, Ali

  2005-11-01

  A case of intravesical hydatid cyst is reported. The cyst was completely evacuated cystoscopically with intravesical instillation of a scolicidal agent (hydrogen peroxide) to destroy scolices and daughter cysts. The postoperative course was uneventful, and follow-up did not show evidence of recurrence. Because this is the first case, to our knowledge, to be reported, little is known about the nonoperative management of such hydatid localization. A recommendation is made, however, to adopt this minimally invasive procedure. PMID:16286147

 11. Hydatid cyst of mediastinum

  Sehgal S

  2008-01-01

  Full Text Available We report a case of hydatid cyst of the mediastinum in a 32-year-old female patient who was admitted with chest pain. CT scan reported posterior mediastinal mass towards the right side. Surgical exploration revealed a loculated cyst in posterior mediastinum on the right side, adherent to the overlying lung and underlying bone. Posterolateral thoracotomy was performed for cyst aspiration and excision. The patient was discharged on albendazole.

 12. Subcutaneous bronchogenic cyst

  Vivek Manchanda

  2010-01-01

  Full Text Available Bronchogenic cysts occur due to the anomalous development of the primitive tracheobronchial tree early in fetal life. They are usually present in middle mediastinum. Rarely, they have been found in other locations. We describe two patients with subcutaneous bronchogenic cysts located over manubrium sterni with special emphasis on the difficulties in pre-operative diagnosis. The two boys were managed by complete excision of the cysts. The children are well on follow-up.

 13. Semimembranosus ganglion cyst

  Ananthi Kumarasamy, Suba; Kannadath, Bijun Sai; Soundamourthy, Sandosh; Subramanian, Aruna; Sankappa P Sinhasan; Ramachandra V. Bhat

  2014-01-01

  Ganglion cysts are tumor-like lesions in the soft tissues, generated by mucoid degeneration of the joint capsule, tendon or tendon sheaths on the dorsum of hand, wrist and foot. However, an intratendinous origin for a ganglion cyst is extremely rare. During dissection of the popliteal fossa, a cyst of 2.5 cm×2 cm×0.5 cm was observed in the tendon of right semimembranosus, 3.5 cm above the insertion of the muscle. Contrast X-ray revealed the cyst as not communicating with the knee joint or any...

 14. Et pust af storhed

  Kural, René

  2005-01-01

  I forsommeren dette år gik Council of Europe's Museum Prize 2005 til det Byzantinske Museum i Thessaloniki, Makedonien. Prisen er uddelt siden 1977 og tildelt museer, der har bidraget betydeligt til formidlingen af den europæiske kulturarv. Forfatteren har vurderet, hvad der fik juryen i...

 15. Benchmark af erhvervsuddannelserne

  Bogetoft, Peter; Wittrup, Jesper

  I dette arbejdspapir diskuterer vi, hvorledes de danske erhvervsskoler kan benchmarkes, og vi præsenterer resultaterne af en række beregningsmodeller. Det er begrebsmæssigt kompliceret at benchmarke erhvervsskolerne. Skolerne udbyder en lang række forskellige uddannelser. Det gør det vanskeligt at...

 16. Anskydning af vildt

  Noer, H.; Madsen, J.; Hartmann, P.; Kanstrup, N.; Kjær, T.

  indsamlet i samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. Desuden har Danmarks Jægerforbund og en række andre institutioner, organisationer og enkeltpersoner bidraget til undersøgelserne. Omfanget af anskydninger for forskellige vildtarter I februar 1998 blev 127 gråænder...

 17. Inklusion af utilpassede unge

  Petersen, Karen Bjerg

  2015-01-01

  Anholt-projektet repræsenterer en alternativ pædagogisk interventionsform for utilpassede og sårbare unge. Projektet, der i en årrække har været afprøvet af ungdomsskoler og ungdomsorganisationer i Danmark, Tyskland, Østrig, Spanien, Portugal og Italien, bygger på tanker om erfaringsbaseret, ufor...

 18. Definition af et landdistrikt

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 19. Optimal indretning af biblioteksrummet

  Rasmussen, Pernille Gaardsted; Hansen, Lotte; Nielsen, Bo Gerner

  2012-01-01

  I forbindelse med kurset ”Brugeradfærd og interaktive informationsrum” på 5. semester ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) har vi foretaget et observationsstudie af studerendes aktiviteter og ejendele på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB). Formålet med projektopgaven var at undersøge...

 20. Brug af forskningsbaseret viden

  Næsby, Torben

  2013-01-01

  Artiklen anvender LP-modellen som et eksempel på, hvordan forskningsbaseret viden kan anvendes til kvalitetsudvikling. Ikke organiseret som top-styrede projekter, heller ikke som ”bottom-up- styrede”, men som en kombination af disse. Med eksempler fra den forskningsbaserede viden fra empirien, der...

 1. Udforskning af journalistiske moralnormer

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Kirsten Mogensen beskriver professionelle journalistiske normer. Med udgangspunkt i amerikansk tv's dækning af begivenhederne 11. september kombinerer Kirsten Mogensen kvalitative interviews og tekstanalyse for på den måde at beskrive professionelle journalistiske normer. Metoden er en kombination...

 2. Energirenovering af parcelhuse

  Aggerholm, Søren

  I rapporten beskrives et demonstrationsprojekt, som viser, at det er muligt at opnå yderligere energibesparelse i parcelhuse, der i forvejen opfylder kravene for at få udstedt energiattest. Projektet er gennemført i tre parcelhuse i Toftlund, som en del af Brundtlandbyprojektet. Energirenoveringe...

 3. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 4. Nibe Bredning, klapning af oprensningsmaterialer og vurdering af sedimentspredning

  Larsen, Torben; Bentzen, Thomas Ruby

  Formålet med undersøgelsen er at beregne spredningen af klapmateriale oprenset fra sejlrenden til Nibe samt Draget. Klappladsen for begge lokaliteter er umiddelbart nordvest for Klitgaard Hage. Beregningen er foretaget vha. af numerisk modellering af strømforhold samt sedimenttransport. Til formå...

 5. Dannelsen af den ansvarlige elev

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 6. Vejledning i projektering af ventilationsrum

  Dinesen, J.

  vedligeholdelse. Vejledningens dimensioneringsforslag er baseret på et omfattende erfaringsmateriale, som er indsamlet dels af det rådgivende ingeniørfirma Crone & Koch, dels i forbindelse med det arbejde, der udføres af Byggeriets Indeklima Målestation (BIM). Ved bearbejdningen af materialet har civilingeniør...

 7. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 8. Simple Kidney Cysts

  ... ended or closed at one end; some newer machines are designed to allow the person to lie in a more open space. Like CT scans, MRIs can show cysts and tumors. [ Top ] How are simple kidney cysts treated? Treatment is not needed for ...

 9. Penile Epidermal Inclusion Cyst

  M. El-Shazly

  2012-01-01

  Full Text Available We report a case of epidermal inclusion cyst in a 32-year-old male. This was a complication of circumcision that was neglected over years to form stones and urethrocutaneous fistula. Complete excision of the cyst and repair of the fistula were performed successfully. Histopathological examination confirmed our diagnosis.

 10. Simple Kidney Cysts

  ... cysts do not enlarge the kidneys, replace their normal structure, or cause reduced kidney function like cysts do in people with PKD. ... the kidneys and what do they do? The kidneys are two bean-shaped organs, each about the size of a fist. They are located near the ...

 11. Epidermoid cyst post dermofasciectomy.

  Henry, Francis P

  2010-01-01

  We report the finding of an unusual presentation of an epidermoid cyst 3 years following dermofasciectomy for Dupuytren\\'s disease. Epidermoid cysts remain a rare entity in the palmoplanter distribution but also a very unusual finding within the confines of a full thickness skin graft.

 12. Management of ovarian cysts

  Knudsen, Ulla Breth; Tabor, Ann; Mosgaard, Berit Jul;

  2004-01-01

  . METHODS: Articles concerning ovarian cysts from a medline literature search during the period 1985-2003 were included in addition to articles found as references in the initial publications. RESULTS: Different methods for discriminating between benign and malignant ovarian cysts are discussed. The...... diagnosis and the treatment are assessed in relation to age, menopausal status, pregnancy, and whether the cyst is presumed to be benign or malignant. In general, expectant management is the choice in premenopausal and pregnant women with non-suspicious cysts and normal levels of CA-125. In postmenopausal...... findings. CONCLUSIONS: The preoperative discrimination between benign and malignant ovarian cysts is a challenge. Multimodal methods improve the results of single modalities, but we still need improved preoperative diagnostic tools. Furthermore, these methods should be validated in consecutive patient...

 13. Imaging of tailgut cysts.

  Shetty, Anup S; Loch, Ronald; Yoo, Naomi; Mellnick, Vincent; Fowler, Kathryn; Narra, Vamsi

  2015-10-01

  Tailgut cysts are congenital lesions that arise from the primitive hindgut in the true embryonic tail but fail to regress during gestation. These lesions are rare and more frequently encountered later in life and more commonly in women, and are the most common primary retrorectal tumor. Tailgut cysts may be asymptomatic or cause rectal bleeding, pain, or symptoms related to mass effect on the rectum or bladder. Pathologically, tailgut cysts are typically multilocular, lined with a variety of epithelial cell types, and are most frequently benign. Imaging is the linchpin of diagnosis due risks associated with biopsy. The purpose of this pictorial review is to present the spectrum of imaging findings associated with tailgut cysts on CT and MRI with focus on the use of advanced MRI and diffusion-weighted imaging. We present case examples of tailgut cysts, their CT and MR imaging findings, and diagnostic and management considerations. PMID:26017036

 14. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 15. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 16. Aflivning af heste

  Karlshøj, Merete; Fredsbo, Louise; Buhl, Rikke

  2007-01-01

  Det er efterhånden sjældent at heste dør af alderdøm. Ofte må ejer træffe den vanskelige beslutning om at lade hesten aflive. Da der tit er tale om en kær ven, er hesteejeren følelsesmæssigt påvirket. Det er derfor afgørende, at aflivningen foretages fagligt korrekt og professionelt.......Det er efterhånden sjældent at heste dør af alderdøm. Ofte må ejer træffe den vanskelige beslutning om at lade hesten aflive. Da der tit er tale om en kær ven, er hesteejeren følelsesmæssigt påvirket. Det er derfor afgørende, at aflivningen foretages fagligt korrekt og professionelt....

 17. Opbygning af alliance

  Pedersen, Inge Nygaard

  2002-01-01

  Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på...... dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken, APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra...

 18. EU standarder for isoleringsmaterialer af cellulosefibre

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om status for udarbejdelsen af EU standarder for isoleringsmateriale af cellulosefibre, udarbejdet af Landsforeningen Økologisk Byggeri under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om status for udarbejdelsen af EU standarder for isoleringsmateriale af cellulosefibre, udarbejdet af Landsforeningen Økologisk Byggeri under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 19. Epidemiologi af spiseforstyrrelser

  Waaddegaard, Mette

  2010-01-01

  Spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi har op gennem det 20. århundrede og især inden for de sidste 50 år været et stigende problem i den vestlige verden. Problemet er særlig udbredt blandt unge kvinder, der står på tærsklen til voksenverdenen, og har store omkostninger af såvel psykologisk so...

 20. På sporet af sprogpsykologi

  2005-01-01

  Sprogpsykologi beskæftiger sig med, hvordan sprog og mennesker hænger sammen, og hvilke følger sammenhængen får for vore forståelser af verden og os selv. Denne antologi henvender sig til den sproginteresserede, der ønsker at gå et lag dybere end sprogets grammatiske sider. Sprog er ikke kun et l...

 1. Optisk kvantificering af gopler

  Christensen, Jens Tang

  , udført i glasfiberarmeret polyester. Lyspanelerne består af et antal kraftige lysdioder med Fresnell-linser som leverer en meget høj lysintensitet. Paravanen trækkes med lav hastighed (1 knob) i stålwirer efter et skib. Kameraet er et IQeye602 netværkskamera som leverer billeder med en opløsning på 1600...

 2. Innovation af innovation

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 3. Anvendelser af Pervasive Communication

  Brønsted, Jeppe

  I øjeblikket er den måde, vi kommunikerer på, ved at ændre sig drastisk. Fra at vi for få år siden var nødt til at nøjes med Internetkommunikation mellem stationære computere, forbindes en masse nye typer af enheder i dag på nye måder. Da vi nu ikke længere er bundet til en computer, der ikke kan...... flytte sig, bliver en masse nye ting mulige, fordi vi er forbundet med omverdenen i enhver kontekst. Da vi traditionelt ikke tænker i at være forbundet altid overalt er det ikke let at se, hvordan dette nye paradigme påvirker os i vores hverdag og hvordan vi kan udnytte det til nye forretnings- og...... forskningsmuligheder. For at gøre det hele lidt mere konkret, præsenteres i dette dokument en række eksempler på brug af Pervasive Communication. Udvalget af eksempler skal ikke ses som værende udtømmende, men snarere som håndplukkede eksempler der hver repræsenterer en genre. I dokumentet er både valgt...

 4. Oesophageal duplication cyst mimicking hydatid cyst in endemic areas

  Akin, Melih; Yildiz, Abdullah; Karadag, Cetin Ali; Sever, Nihat; Dokucu, Ali Ihsan

  2015-01-01

  The cystic appearance of both oesophageal duplications and pulmonary hydatid cysts can cause a misdiagnosis very easily due to rarity of cystic oesophageal duplications beside the higher incidence of hydatid cyst, especially in endemic areas. Here we report a 7-year-old girl with an oesophageal duplication cyst on the left side misdiagnosed as a hydatid cyst. The aim of the study is to report rare oesophageal duplications in the differential diagnosis of intrathoracic cysts. PMID:26702290

 5. Laparoscopic Drainage of a Hepatic Echinococcal Cyst: A Case Report

  Steven B. Goldin

  2011-01-01

  Full Text Available The Echinococcus granulosus tapeworm causes hepatic echinococcosis. It is endemic in the Mediterranean region, Middle East, and South America. Human infection is secondary to accidental consumption of ova in feces. Absorption through the bowel wall and entrance into the portal circulation leads to liver infection. This case involves a 34 y/o Moroccan male with an echinococcal liver cyst. His chief complaint was RUQ pain. The patient was treated with albendazole and praziquantel. His PMH and PSH was noncontributory. Patient was not on any other medications. ROS was otherwise unremarkable. The patient was AF VSS. He was tender to palpation in RUQ. Liver function tests were normal. Echinococcal titers were positive. CT demonstrated a large cystic lesion in the right lobe of the liver measuring 13.5 cm in diameter. The patient underwent successful laparoscopic drainage and excision of echinococcal cyst. Final pathology demonstrated degenerating parasites (E. granulosus of echinococcal cyst.

 6. Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Arbejdsmiljøinstituttet og Statens Byggeforskningsinstitut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Arbejdsmiljøinstituttet og Statens Byggeforskningsinstitut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 7. Bilateral Testicular Epidermoid Cysts

  Norman Loberant; Shweta Bhatt; Edward Messing; Dogra, Vikram S.

  2011-01-01

  Testicular epidermoid cysts are the most common benign tumors of the testes, but account for only 1-2% of all testicular tumors. In a young man presenting with a testicular mass, a high index of suspicion must be maintained for the malignant testicular germ cell tumor, which is 50-times more common than testicular epidermoid cyst. Bilateral testicular epidermoid cysts are a very rare condition, with only a few reports in the literature. It is extremely important in this condition to make a co...

 8. [Cysts of the liver

  Hillingso, J.G.; Kirkegaard, P.

  2008-01-01

  guided drainage to resections and liver transplantation are discussed. It is concluded that up to 25% of cysts must be treated surgically, because recurrence after percutaneous or laparoscopic treatment is between 5% and 71%, and only resection or liver transplantation are curative Udgivelsesdato: 2008/4/14......Cysts of the liver are discovered in connection with a scope of diseases ranging from simple, infectious, or parasitic to neoplastic cysts. Symptoms, paraclinical, radiological and diagnostic characteristics are described with emphasis on ruling out malignancy. The treatment options from ultrasound...

 9. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene; Finster, Kai; Jensen, Vibeke Frøkjær; Heuer, Ole E.

  2007-01-01

  Forekomsten af antibiotikaresistens i forskellige patogene bakterier fra hunde blev bestemt og resultaterne sammenholdt med forbrug af antibiotika til hunde i Danmark. I undersøgelsen indgik isolater af Staphylococcus intermedius (n=201), Streptococcus canis (n=37), Pseudomonas aeruginosa (n=39......), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 10. Evaluering af lokale udviklingsprocesser

  Jensen, Bente

  gode evalueringsmodeller, samt hvilken betydning mål og indhold har for anvendelse af en konkret evalueringsmodel. I HPA-projektet sigtes imod såvel handlingsorienteret evaluering, såkaldt selvevaluering, som virkningsevaluuering. Rapporten opstiller modeller for de forskellige evalueringstyper og......Rapporten udgør arbejdspapir nr 14 i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt (HPA-projektet). Rapporten diskuterer det grundlæggende spørgsmål: Hvad er evaluering? Herunder spørgsmål om hvilke dimensioner der skal medtænkes i...

 11. Pancreas and cyst segmentation

  Dmitriev, Konstantin; Gutenko, Ievgeniia; Nadeem, Saad; Kaufman, Arie

  2016-03-01

  Accurate segmentation of abdominal organs from medical images is an essential part of surgical planning and computer-aided disease diagnosis. Many existing algorithms are specialized for the segmentation of healthy organs. Cystic pancreas segmentation is especially challenging due to its low contrast boundaries, variability in shape, location and the stage of the pancreatic cancer. We present a semi-automatic segmentation algorithm for pancreata with cysts. In contrast to existing automatic segmentation approaches for healthy pancreas segmentation which are amenable to atlas/statistical shape approaches, a pancreas with cysts can have even higher variability with respect to the shape of the pancreas due to the size and shape of the cyst(s). Hence, fine results are better attained with semi-automatic steerable approaches. We use a novel combination of random walker and region growing approaches to delineate the boundaries of the pancreas and cysts with respective best Dice coefficients of 85.1% and 86.7%, and respective best volumetric overlap errors of 26.0% and 23.5%. Results show that the proposed algorithm for pancreas and pancreatic cyst segmentation is accurate and stable.

 12. Om anvendelsen af Foucaults magtbegreb

  Jørgensen, Kenneth Mølbjerg

  Artiklen argumenterer for, at anvendelsen af Foucaults magtbegreb er knyttet til analysen og problematiseringen af de værdier, som forandringsprocesser i organisationer og andre sociale sammenhænge hviler på. Mere præcist argumenteres der for, at magtbegrebet er udviklet i forhold til at konfront......Artiklen argumenterer for, at anvendelsen af Foucaults magtbegreb er knyttet til analysen og problematiseringen af de værdier, som forandringsprocesser i organisationer og andre sociale sammenhænge hviler på. Mere præcist argumenteres der for, at magtbegrebet er udviklet i forhold til at...

 13. Etablering af platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur

  Meier, Kristian; Norberg, Elise; Sørensen, Anders Christian;

  en havbrugsvirksomhed, der opdrætter og eksporterer ørreder og rogn. I forhold til de deltagende virksomheders forskellige behov har der været følgende leverancer i avlsprojektet: 1) Typeavlsplaner for havbrugsvirksomheder, 2) Etablering af basepopulation for Musholm A/S, 3) Optimering af avlsplaner...

 14. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 15. THYROGLOSSAL DUCT CYST

  E. Târcoveanu

  2009-02-01

  Full Text Available The thyroglossal duct cyst (TDC results from a failure in obliterating the embryogenic duct produced during thyroid migration and it represents the most common type of developmental cyst encountered in the neck region. Ectopic thyroid tissue neoplasias are rare, and even rarer when associated with the TDC. Methods: During the period 1998-2008, in the First Surgical Clinic, University Hospital “St. Spiridon” Iasi, 14 patients with thyroglossal duct cyst were diagnosed and treated. All records were reviewed for age and sex, diagnostic methods, sizes, surgical management and recurrences. Results: All patients with thyroglossal duct cysts are described as midline cysts of the neck. The ratio females/males was 6/1 with mean age 37.6 years (13-60 years. One case was with an external fistula. The treatment performed was a variant of Sistrunk’s procedure in which the thyroglossal tract was excised to a variable extent, but in all cases with central hyoidectomy. The size of the cyst ranged from 1.2 to 4 cm (mean 2.6 cm. Postoperative course was unventful in all cases. No recurrence was recorded in this series. We describe a case, a 19 years old female with thyroid papillary carcinoma evolving from a TDC. The literature is reviewed. Conclusion: The standard surgical approach to TDC is Sistrunk's operation with low recurrence rates. Malignancy within a thyroglossal duct cyst is very rare but should be included in the differential diagnosis of a neck mass. In such cases total thyroidectomy with removal of the tumour of thyroglossal duct and the body of the hyoid bone are recommended – because the carcinoma may be multifocal and because a lymphatic invasion of the thyroid may take place – in order to ensure a correct follow-up.

 16. Choledochal cysts: diagnosis and treatment.

  Popova-Jovanovska, R; Genadieva-Dimitrova, M; Trajkovska, M; Serafimoski, V

  2012-01-01

  The aim of this study is to show the different diagnostic procedures and treatment in patients diagnosed with congenital choledochal cysts. Choledochal cysts are congenital anomalies of the bile ducts and include cystic dilatation of the extrahepatic and intrahepatic biliary ducts or both. The study shows ten patients diagnosed as having choledochal cysts. Diagnosis was established by clinical and radiographic findings including: ultrasound (US), magnetic resonance cholangiopancreatograpy (MRCP), endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) and cytological examination of the bile juice. In the study choledochal cysts were classified according to the Todani classification. Most common cysts were type I (six cases); type III (one case), type IVa (one case) and two patients were type V cysts (Caroli disease). The most frequent symptoms were abdominal pain, jaundice and cholangitis. US findings were sensitive for the preliminary diagnosis of choledochal cysts in all the patients. MRCP accurately defined the cyst anatomy and the site of the biliary origin in all the cases with extrahepatic cysts. In three cases ERCP clearly demonstrated the cyst and by PTC smaller cysts were well defined. Cytological examination of the bile juice obtained during the PTC procedure showed malignant cells in one case. Therefore pancreaticoduodenectomy was performed and pathological examination showed associated cholangiocarcinoma. Five years after the operation the patient was well and free of the disease. Five patients underwent surgical treatment with a total cyst excision and Roux-en-Y hepaticojejunostomy while the surgical approach in two patients was partial cyst excision and cystojejunostomy. Patients with Caroli disease were conservatively treated and 3 with interventional endoscopic procedures. Despite US evidence suggesting choledochal cyst diagnosis, other supportive radiographic imaging modalities such as MRCP, ERCP and

 17. Simulering af dagslys i digitale modeller

  Villaume, René Domine; Ørstrup, Finn Rude

  2004-01-01

  Projektet undersøger via forskellige simuleringer af dagslys, kvaliteten af visualiseringer af komplekse lysforhold i digitale modeller i forbindelse med formidling af arkitektur via nettet. I en digital 3D model af Utzon Associates Paustians hus, simulers naturligt dagslysindfald med  forskellig...... Renderingsmetoder som: "shaded render" /  ”raytraceing” /  "Final Gather /  ”Global Illumination”...

 18. Hvordan integration af it?

  Toft, Herdis

  Fokus i artiklen er den måde, hvorpå børn positionerer sig på i skolerummet, og på, hvordan børn gennem brug af it opbygger og integrerer digital kompetence forstået som færdigheder, kundskaber og holdninger, der skal sætte dem i stand til at agere i det lærende samfund. Med udgangspunkt i et...... og genrer - eksempelvis sms, gyserfortællinger og rollespil - muliggør improvisationer og giver børnene lejlighed til at afprøve mundtlige, skriftlige, billedlige og lydlige udtryksformer på nye måder. It muliggør i denne forbindelse, ikke mindst via mediernes kobling til børnenes legekultur uden for...

 19. Dimensionering af plansiloer til ensilage

  Terpager Andersen, K.

  Der er fortsat stor interesse for bygning af plansiloer til ensilage, og SBI's afdeling for landbrugsbygninger er derfor i gang med at udarbejde et sæt byggeblade herom. For at kunne dimensionere sådanne siloer er det nødvendigt at kende størrelsen af de tryk, ensilagen udøver på silosiderne, og ...

 20. Medieret Vejledning af Problemorienteret Projektarbejde

  Bjørn, Pernille

  2006-01-01

  Denne artikel ser nærmere på de ændrede betingelser og nye udfordringer, en vejleder af problemorienteret projektarbejde står over for i forbindelse med IKT-medieret vejledning af projektgrupper med geografisk adskilte deltagere. Artiklen anvender empiri om en vejleders situation i forhold til ve...

 1. Kvalifikation af den optiske aftastning

  Sobiecki, René

  Hvor koordinatmålemaskinen i årtier har indtaget en nøgleposition i en virksomhed til fremskaffelse af måledata, ser vi nu en udvikling i retning af mere og mere optisk måleudstyr. Profilprojektoren er vendt tilbage i en ny avanceret form. Fordele og ulemper ved mekanisk kontra optisk måling er v...

 2. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.;

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 3. Seminar om evaluering af forskningsprogrammer

  Larsen, Anders Stig Skau; Pedersen, Søren Marcus

  Dette Working Paper sammenfatter indlæg og konklusioner fra et seminar om evaluering af Fødevareministeriets Forskningsprogrammer afholdt den 26. februar 2007 af Direktoratet for FødevareErhverv og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. På seminaret blev et nyt metodeoplæg til...

 4. Recurrent intramedullary cervical ependymal cyst

  Chhabra R

  2003-01-01

  Full Text Available We report a rare case of high cervical intramedullary ependymal cyst in a young boy. This was associated with atlantoaxial dislocation. After partial removal and marsupialization, the cyst recurred and needed radical total resection.

 5. Fat Necrosis and Oil Cysts

  ... Granular cell tumors Fat necrosis and oil cysts Mastitis Duct ectasia Other non-cancerous breast conditions Summary ... References Previous Topic Granular cell tumors Next Topic Mastitis Fat necrosis and oil cysts Fat necrosis happens ...

 6. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth;

  har spillet i nedgangen i bestøvere sammenlignet med andre aspekter af landbrugspraksis. I den nuværende regulering af sprøjtemidlerne tages specielle hensyn til honningbierne, fordi de er vigtige for bestøvningen af nogle afgrøder, og for at sikre honningproduktionen. De vilde bier er dog også...... vigtige for bestøvningen af fx kløver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adfærd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ”Betydningen af pesticider...... for forekomsten af vilde bier og honningbier” har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Humlebistader blev sat ud i to værkstedsområder (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen...

 7. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  Møller, Kim

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 8. CERVICAL SYNOVIAL CYST: CASE REPORT

  Found, Ernest; Bewyer, Dennis

  2011-01-01

  A 47-year-old female school teacher with a six-week history of left-sided scapular and arm pain is presented. We report her evaluation and treatment Although lumbar degenerative synovial cysts have been reported over 200 times in the literature,6 cervical synovial cysts are much more rare. This case reports a cervicothoracic junction degenerative synovial cyst presenting as radiculopathy.

 9. Tailgut cyst. A case report.

  Deltour, D; Veys, E

  2011-01-01

  Tailgut cysts, also called retro-rectal cystic hamartomas or mucin-secreting cysts, are uncommon vestigial masses. They can become complicated with infection or neoplastic degeneration. Surgery is the only treatment. We report here a case of a tailgut cyst in a 60-year-old female, that was discovered 10 years ago but not investigated. PMID:21780528

 10. Pilonidal cyst of the clitoris.

  Kanis, Margaux J; Momeni, Mazdak; Zakashansky, Konstantin

  2014-01-01

  A pilonidal cyst is an epithelialized sinus tract or cyst containing hair follicles with a surrounding inflammatory reaction. It usually develops in the sacrococcygeal region with few reports of its development in the genitalia. We present a case of a periclitoral pilonidal cyst in a young woman and its management. PMID:25181383

 11. Bone cysts: unicameral and aneurysmal bone cyst.

  Mascard, E; Gomez-Brouchet, A; Lambot, K

  2015-02-01

  Simple and aneurysmal bone cysts are benign lytic bone lesions, usually encountered in children and adolescents. Simple bone cyst is a cystic, fluid-filled lesion, which may be unicameral (UBC) or partially separated. UBC can involve all bones, but usually the long bone metaphysis and otherwise primarily the proximal humerus and proximal femur. The classic aneurysmal bone cyst (ABC) is an expansive and hemorrhagic tumor, usually showing characteristic translocation. About 30% of ABCs are secondary, without translocation; they occur in reaction to another, usually benign, bone lesion. ABCs are metaphyseal, excentric, bulging, fluid-filled and multicameral, and may develop in all bones of the skeleton. On MRI, the fluid level is evocative. It is mandatory to distinguish ABC from UBC, as prognosis and treatment are different. UBCs resolve spontaneously between adolescence and adulthood; the main concern is the risk of pathologic fracture. Treatment in non-threatening forms consists in intracystic injection of methylprednisolone. When there is a risk of fracture, especially of the femoral neck, surgery with curettage, filling with bone substitute or graft and osteosynthesis may be required. ABCs are potentially more aggressive, with a risk of bone destruction. Diagnosis must systematically be confirmed by biopsy, identifying soft-tissue parts, as telangiectatic sarcoma can mimic ABC. Intra-lesional sclerotherapy with alcohol is an effective treatment. In spinal ABC and in aggressive lesions with a risk of fracture, surgical treatment should be preferred, possibly after preoperative embolization. The risk of malignant transformation is very low, except in case of radiation therapy. PMID:25579825

 12. SEBACEOUS CYSTS MINOR SURGERY

  I Gusti Ayu Agung Laksemi

  2013-12-01

  Full Text Available Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Minor surgery is small surgery or localized example cut ulcers and boils, cyst excision, and suturing. Somethings that need to be considered in the preparation of the surgery is minor tools, operating rooms and operating tables, lighting, maintenance of tools and equipment, sterilization and desinfection equipment, preparation of patients and anesthesia. In general cysts is walled chamber that consist of fluid, cells and the remaining cells. Cysts are formed not due to inflammation although then be inflamed. Lining of the cysts wall is composed of fibrous tissue and usually coated epithelial cells or endothelial. Cysts formed by dilated glands and closed channels, glands, blood vessels, lymph channels or layers of the epidermis. Contents of the cysts wall consists of the results is serum, lymph, sweat sebum, epithelial cells, the stratum corneum, and hair. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 13. Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Corell, Dennis Dan;

  Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt.......Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt....

 14. Afcheckning af fugtmåleceller

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport om fugtmåleceller til måling af fugt i isoleringsmaterialer, udarbejdet af Bygge- og Miljøteknik under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om fugtmåleceller til måling af fugt i isoleringsmaterialer, udarbejdet af Bygge- og Miljøteknik under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 15. Congenital pancreatic cysts

  Seddighy A

  1998-07-01

  Full Text Available Congenital cyst of the pancreas is an uncommon problem in the pediatric patient. The common symptoms at the time of diagnosis have been abdominal mass and pain or fullness, nausea and vomiting. Despite of various paraclinic methods for diagnosis, ultrasound is now recognized as the most effective and best noninvasive method for diagnosis of pancreatic cyts. Surgical intervention is the best mode of therapy. Upper abdominal cystic mass are seen in the fetus and newborn infants. In Amirkabir Hospital, during 12 years from 1981 to 1993, 8 pancreatic cysts have been operated on and only in this case it was congenital.

 16. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft;

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 17. Nyttigt bidrag til professionalisering af revisionsudvalg

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave.......Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave....

 18. AF Termination: the Holy Grail of Persistent AF Ablation?

  Dennis H. Lau, MBBS

  2010-06-01

  Full Text Available The optimal catheter ablation approach for longstanding persistent atrial fibrillation (AF remains elusive despite significant advances made in our understanding of this arrhythmia. A recent systematic review highlighted the significant variation in procedural success rate both within and between techniques, necessitating repeat ablation procedures and anti-arrhythmic drugs to achieve improved outcomes in those with long-standing persistent AF.1 Indeed, current expert consensus statement recommended ablation beyond ostial pulmonary vein isolation for these patients.2 Despite incorporating various substrate modification techniques which commonly include linear lesions and targeting of complex fractionated electrograms, the reported success rates from various laboratories are still below par to those in paroxysmal AF patients.1 Perhaps the often dilated and chronically remodeled atria in longstanding persistent AF patients harbor complex structural substrates capable of maintaining the arrhythmia beyond amelioration even with extensive catheter ablation in some. Certainly, this reflects our incomplete understanding of the complex mechanisms underlying this arrhythmia.

 19. Modellering af elforbrug til netanalyse

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 20. Estimering af afløbskoefficienter ved brug af vejrradarer

  Ahm, Malte

  2013-01-01

  Korrekt bestemmelsen af et oplands afløbskoefficienter er essentielt i forbindelse med afløbsteknisk modellering. Specielt i forbindelse med realtidsstyring, da afløbskoefficienterne er styrende for afløbssystemets massebalance. Dette studie viser en effektiv metode til at estimere de hydrologiske...... parametre på deloplandsniveau på baggrund af afstrømningsmålinger for hele oplandet kombineret med vejrradar data....

 1. Effektivisering af forbelastning ved anvendelse af vertikaldræn

  Jensen, B. S.; Sørensen, Carsten S.

  2000-01-01

  delelementer af vejen, udføres vejen ved forbelastning. Sætninger fra traditionel konsolidering af forbelastning vil tage 30 år. Da denne periode skal reduceres til 20 måneder, vælges at etablere vertikal dræn gennem forbelastningsdæmningen. Herved reduceres drænvejen fra 6,O m til 0,5 m og drænretningen...

 2. Revisors opklaring af besvigelser - Læren af praksis

  Bloch Christensen, Maria; Kristensen, Rikke Holmslykke; Warming-Rasmussen, Bent

  Besvigelser i form af misbrug af aktiver eller regnskabsmanipulation er et fænomen, som desværre forekommer jævnligt både i Danmark og i udlandet. Fænomenet har derfor stor relevans og bevågenhed blandt danske selskabers stakeholdere. Når skaden er sket, handler diskussionen typisk om...... virkede så tillidsvækkende, og at besvigelsen var udført meget snedigt, så ingen havde fattet mistanke! Netop adresseringen af dette er motivationen til denne bog. Bogens første del beskæftiger sig således med analysen af personen bag besvigelsen og dennes beslutningsproces. Analysen lægger op til et nyt...... arbejdspapir med optegnelser af ledende medarbejderes ansvarsområder og observationer af deres aktuelle situation. Bogens anden del analyserer en række besvigelsessager fra praksis og giver eksempler på revisionshandlinger, som ville have opdaget besvigelsen. Der lægges op til endnu et arbejdspapir, som samler...

 3. Dokumentation af konvertering af trafiktal til emissionsopgørelser

  Kveiborg, Ole; Jensen, Thomas Christian

  2009-01-01

  Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er ansvarlig for at opgøre og rapportere danske drivhusgas-emissioner til Klimakonventionen, Geneve-konventionen og EU’s overvågningsmekanisme for driv-husgasser. Til brug for opgørelser af emissioner fra transportområdet har DMU behov for en række oplysninger fra...... Transportministeriet. Vejdirektoratet (VD) har hidtil stået for levering af disse oplysnin-ger. DMU skal nu som følge af Danmarks og EU’s ratificering af Kyoto-protokollen dokumentere, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger for at sikre de årlige opgørelser. Derfor ønskes nu en mere formaliseret aftale...... vedrørende levering af oplysninger for transportområdet. Dette notat sammenfatter de konverteringsrutiner og metoder, der er anvendt for at beregne bestan-den af køretøjer, deres trafikarbejde, hastigheder, last mv....

 4. Odonto calcifying cyst

  Nalini Aswath

  2013-01-01

  Full Text Available The calcifying odontogenic cyst (COC is reported to be associated with odontoma in 24% of cases. Separation of the cases of calcifying odontogenic cyst associated with odontoma (COCaO may lead to a better understanding of the pathogenesis of this lesion. The literature revealed 52 cases of COCaO. The male to female ratio was 1:1.9, with a mean age of 16 years. Most common location was the maxilla (61.5%. The radiographic appearance of most cases (80.5% was a well-defined, mixed radiolucent-radiopaque lesion. Histologically, the lesions consisted of a single large cyst with tooth-like structures as an integral part, giving the impression of a single lesion. In addition to the unique histologic features, differences in gender and distribution were found between the cases of COCaO and those of simple COC. COCaO may be regarded as a separate entity and classified as a benign, mixed odontogenic tumor. The term odontocalcifying odontogenic cyst is suggested.

 5. Aspergilloma in bronchogenic cyst

  We present a case of Aspergilloma complicating an intrapulmonary bronchogenic cyst in a young man, presenting with recurrent hemoptysis. The patient was studied by plain X-ray and chest CT. The diagnosis was confirmed by postoperative pathologic study. 13 refs

 6. Air Facility System (AFS) Widget

  U.S. Environmental Protection Agency — The Air Facility System (AFS) widget allows users to enter a specific location and retrieve facilities in the area of interest for stationary sources of air...

 7. Nyt planetsystem opdaget af Kepler

  Buchhave, Lars C. Astrup

  2010-01-01

  Ved hjælp af NASA-satellitten Kepler har astronomerne fundet to planeter, der kredser om en fjern stjerne. Der er muligvis også en tredje planet, der ikke er meget større end Jorden......Ved hjælp af NASA-satellitten Kepler har astronomerne fundet to planeter, der kredser om en fjern stjerne. Der er muligvis også en tredje planet, der ikke er meget større end Jorden...

 8. Identificering af teknologi gennem narrativer

  Stoustrup, Sune Wiingaard; Rising, Carl Johan; Petersen, Mikael

  2011-01-01

  Denne rapport arbejder med en gennemgang af den såkaldte 3D printer teknologi. Denne vil sættes i sammenhæng med et teknologifilosofisk ’form of life ́ forståelse fremsat af Langdon Winner, samt en metode til at udrede det komplekse forhold: menneske-teknologi, med aktør-netværk teori som værktøj.

 9. En beskrivelse af tidligere stofmisbrugere

  Hecksher, Dorte

  2004-01-01

  Artiklen fokuserer på en del af et sample fra en større opfølgningsundersøgelse af døgnbehandlingsindsatsen overfor stofmisbrugere i Danmark. Formålet med artiklen er at beskrive den stoffri gruppe forud for indskrivning i døgnbehandling og i de første to år efter udskrivning fra døgnbehandling. ...

 10. Dimensionering af rørisolering

  Olufsen, P.

  Meddelelsen gennemgår metoderne til dimensionering af termisk isolering af tekniske installationer i bygninger med hovedvægten på isolering af rør og beholdere i varme- og brugsvandsanlæg. Grundlaget for opstilling af mindstekrav til rørisolering diskuteres og der sammenlignes med tilsvarende...

 11. Professor: Lær af Canada

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 12. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 13. Kants Kritik af dømmekraften

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 14. På sporet af de gyldne opskrifter?

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 15. Vi lever i en verden af ting

  Helms, Niels Henrik

  2009-01-01

  Vi lever i en verden af ting Vi lever i en verden af ting. Menneskeligt frembragte påvirkninger, konstruktioner og manipulationer af vores natur, hvis det da er vores natur. Vi lever også i et særligt innovations-regime, hvor vi bliver vurderet på og defineret af, hvad og hvordan vi kan bidrage med...

 16. Behandling af historiske data for hele Limfjorden

  Henriksen, Peter

  2008-01-01

  forekomst af PSP-toksinproducerende alger, har projektet bl.a. vist, at der er forskel på ophobning af algetoksiner i muslinger afhængigt af om de vokser på et lineopdrætsanlæg eller som bundmuslinger. Endvidere er der blevet identificeret en række mulige tilpasninger af prøvetagningsprogrammerne, som kan...

 17. Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen

  Arnfast, Juni Søderberg

  1999-01-01

  Gennem en analyse af brugen af personlige pronominer i politiske tekster fra udvalgte, polske medier diskuteres forandringerne i den polske, politiske diskurs gennem 1980'erne. Det påvises at det kommunistiske styres anvendelse af pronominet 'vi' skifter konnotationer i retning af en mindre ideol...

 18. Cyst initiation, cyst expansion and progression in ADPKD

  Happé, Hester

  2012-01-01

  Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is characterized by large fluid-filled cysts and progressive deterioration of renal function necessitating renal replacement therapy. In this thesis different phases of ADPKD were studied. First, we studied the initiation of cyst formation. We showed that the proliferative status of the renal tissue is important for the rate at which cysts are formed after Pkd1 conditional deletion. In addition we concluded that improper positioning of cent...

 19. Optimering af slutrensning på jorddambrug

  Grønborg, Ole; Frier, Jens-Ole

  betydeligt skridt fremad indenfor de afdækkede nøgleområder. Nærværende rapport er resultatet af fase 1 og beskæftiger sig derfor med afdækning af den tilgængelige viden indenfor området, vurdering af denne viden og udpegning af den vidensmangel, der er særlig vigtig for implementering af den optimale...

 20. AF Termination: the Holy Grail of Persistent AF Ablation?

  Dennis H. Lau

  2010-05-01

  Full Text Available The optimal catheter ablation approach for long-standing persistent atrial fibrillation (AF remains elusive despite significant advances made in our understanding of this arrhythmia. A recent systematic review highlighted the significant variation in procedural success rate both within and between techniques, necessitating repeat ablation procedures and anti-arrhythmic drugs to achieve improved outcomes in those with long-standing persistent AF . Indeed, current expert consensus statement recommended ablation beyond ostial pulmonary vein isolation for these patients . Despite incorporating various substrate modification techniques which commonly include linear lesions and targeting of complex fractionated electrograms, the reported success rates from various laboratories are still below par to those in paroxysmal AF patients.

 1. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand

  Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Tuxen, Nina;

  afgørende betydning for hvilken påvirkning af overfladevand, de kan have. Projektet viser, at det er muligt at opstille i alt 6 typologier for lossepladserne. Forureningsstofferne som findes i lossepladser, og som kan true overfladevand er opdelt i 3 grupper: ”klassiske” perkolatparametre, miljøfremmede...... organiske stoffer samt tungmetaller. I forhold til truslen mod overfladevand er forekomsten af organisk stof, ammonium og jern fundet særligt interessante, i det de alle er potentielt iltforbrugende ved udsivning til overfladevand. Ammonium, jern, en række tungmetaller samt specifikke miljøfremmede stoffer...... har også en toksisk effekt, som er afspejlet i stoffes miljøkvalitetskrav. Forureningsstoffernes transportveje fra en losseplads mod overfladevand afhænger af lossepladsens typologi. Der er identificeret i alt 4 betydende transportveje fra en losseplads via grundvand til overfladevand: Umættet...

 2. Intraspinal Ganglion Cyst

  Mun, Jong Hyeon; Lee, Rae Seop; Lim, Byung Chan; Lim, Jun Seob; Cho, Kyu Yong

  2012-01-01

  The pathogenesis of juxtafacet cysts is closely related to degenerative instability of the lumbar spine and degenerative changes in the ligamentum flavum and the facet joint. A 56-year-old man presented with severe right thigh pain and numbness for 1 month after a laminar fracture of the L4 spine. Magnetic resonance imaging revealed a heterogenous cystic mass surrounding the facet joint between the fourth and fifth lumbar vertebrae on the right side. Conservative therapy was unsuccessful and ...

 3. Tailgut cysts: MRI findings

  Aflalo-Hazan, V.; Rousset, P.; Lewin, M.; Azizi, L. [Hopital Saint Antoine, Department of Radiology, PARIS Cedex 12 (France); Mourra, N. [Hopital Saint Antoine, Department of Pathology, PARIS Cedex 12 (France); Hoeffel, C. [Hopital Robert Debre, Department of Radiology, Reims Cedex (France)

  2008-11-15

  Magnetic resonance imaging (MRI) features of 11 surgically resected pelvic tailgut cysts were analyzed with reference to histopathologic and clinical data. Homogeneity, size, location, signal intensity, appearance and presence of septa and/or nodules and/or peripheral rim and involvement of surrounding structures were studied. Histological examination demonstrated 11 tailgut cysts (TGC), including one infected TGC and one TGC with a component of adenocarcinoma. Lesions (3-8 cm in diameter) were exclusively or partly retrorectal in all cases but one, with an extension down the anal canal in five cases. Lesions were multicystic in all patients but one. On T1-weighted MR images, all cystic lesions contained at least one hyperintense cyst. The peripheral rim of the cystic lesion was regular and non or moderately enhancing in all cases but the two complicated TGC. Nodular peripheral rim and irregular septa were seen in the degenerated TGC. Marked enhancement of the peripheral structures was noted in the two complicated TGC. Pelvic MRI is a valuable tool in the preoperative evaluation of TGC. (orig.)

 4. Tailgut cysts: MRI findings.

  Aflalo-Hazan, V; Rousset, P; Mourra, N; Lewin, M; Azizi, L; Hoeffel, C

  2008-11-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) features of 11 surgically resected pelvic tailgut cysts were analyzed with reference to histopathologic and clinical data. Homogeneity, size, location, signal intensity, appearance and presence of septa and/or nodules and/or peripheral rim and involvement of surrounding structures were studied. Histological examination demonstrated 11 tailgut cysts (TGC), including one infected TGC and one TGC with a component of adenocarcinoma. Lesions (3-8 cm in diameter) were exclusively or partly retrorectal in all cases but one, with an extension down the anal canal in five cases. Lesions were multicystic in all patients but one. On T1-weighted MR images, all cystic lesions contained at least one hyperintense cyst. The peripheral rim of the cystic lesion was regular and non or moderately enhancing in all cases but the two complicated TGC. Nodular peripheral rim and irregular septa were seen in the degenerated TGC. Marked enhancement of the peripheral structures was noted in the two complicated TGC. Pelvic MRI is a valuable tool in the preoperative evaluation of TGC. PMID:18566821

 5. Radiculopathy Caused by Discal Cyst

  Kim, Sae Young

  2013-01-01

  Discal cyst is an intraspinal cyst with a distinct communication with the corresponding intervertebral disc. It is a rare condition and could present with radiculopathy similar to that caused by lumbar disc herniation. We present a patient with a large discal cyst in the ventrolateral epidural space of the 5th lumbar vertebral (L5) level that communicated with the adjacent 4th lumbar and 5th lumbar intervertebral disc, causing L5 radiculopathy. We alleviated the radiating pain with selective ...

 6. Ganglion Cyst of the Wrist and Hand

  .org Ganglion Cyst of the Wrist and Hand Page ( 1 ) Ganglion cysts are the most common mass or lump ... can quickly appear, disappear, and change size. Many ganglion cysts do not require treatment. However, if the ...

 7. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  Cleantech anses i de fleste industrialiserede lande for den nye vækstbølge, der både skal fastholde arbejdspladser og beskæftigelse og også redde miljøet. Danmark har været early-mover på vindkraft. Aktiv ledelse har til dato fastholdt et forspring. Denne aktive ledelse har sikret anvendelse af...... nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp for...... økonomisk bæredygtighed præger ledelsesprocesserne. Studiet giver et sæt anbefalinger til en justering af egen-forståelsen i den bredere del af cleantech-sektoren med fokus på ledelse, som i denne sektor i særlig grad skal håndtere krav ud over den klassiske supply chain i form af politiske dagsordener i...

 8. Diagnostik og behandling af pankreascyste

  Graversen, Martin; Mortensen, Michael Bau

  2014-01-01

  Incidental cystic lesions of the pancreas are often detected due to the increased use of cross-sectional imaging. Since mucinous cysts have a malignant potential, whereas pseudocysts and serous cystadenomas are benign, the distinction is of key clinical importance. Current recommendations advocat...

 9. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 10. Implementering af drift i byggeri

  Damgaard, Torben; Erichsen, Pia Bruun

  med i byggeriet. Som følge af dette skal der løbende skabes nye relationer mellem parterne, og der skal arbejdes sammen på nye måder. De forskellige barrierer syntes at være mest fremtrædende ved offentlige byggerier, men også private innovative byggerier er præget af barriererne. Der er flere....... Løsningsforslagene kan næppe gennemføres og vise effekt med det samme, men flere af dem vil kunne sættes i gang på relativt kort sigt. Rapporten undlader at behandle spørgsmålet om, hvor meget driftsovervejelser skal dominere i forhold til æstetiske og arkitektoniske hensyn. Den har således alene til hensigt at få...

 11. Rapportering af diagnostiske undersøgelser af faldvildt 2014

  Chriél, Mariann; Hansen, Mette Sif; Larsen, Gitte;

  i grævling for første gang i denne epidemi. Der modtaget mange rådyr til undersøgelse, der giver et godt kendskab til de problemer der ses i bestanden. Der er fortsat mange rådyr med dårlige tænder og deraf følgende ringe kondition på grund af mange gamle dyr i bestandene. Der blev gennemført en...... undersøgelse af snabelklove hos rådyr, da denne tilstand ses relativt hyppigt. Materialet er indsamlet over flere år, og afslørede at mange klovben er drejede. En lignende tilstand kendes fra heste og kvæg efter pludselige foderskift eller fodring med for store mængder energi og resulterer i snabelklove....../-hove. Det hyppige fund af drejede klovben hos rådyr kunne tyde i samme retning. I 2014 fandt det første udbrud af influenza A virus blandt spættede sæler sted i Europa. Dette udbrud centrerede sig omkring Danmark og resulterede i stor dødelighed blandt sælerne pga. samtidig bakteriel lungebetændelse...

 12. Tailgut cyst in a child

  Podberesky, Daniel J.; Emery, Kathleen H.; Care, Marguerite M.; Anton, Christopher G. [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Radiology, Cincinnati, OH (United States); Falcone, Richard A.; Ryckman, Frederick C. [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Pediatric Surgery, Cincinnati, OH (United States); Miles, Lili [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Pathology, Cincinnati, OH (United States)

  2005-02-01

  Tailgut cyst, or retrorectal cystic hamartoma, is a rare congenital lesion found in the presacral space. The lesion has been infrequently reported in the literature. We report the MRI findings of a tailgut cyst in a 2-year-old girl who presented with a sacral dimple and skin discoloration. (orig.)

 13. Tailgut cyst in a child.

  Podberesky, Daniel J; Falcone, Richard A; Emery, Kathleen H; Care, Marguerite M; Anton, Christopher G; Miles, Lili; Ryckman, Frederick C

  2005-02-01

  Tailgut cyst, or retrorectal cystic hamartoma, is a rare congenital lesion found in the presacral space. The lesion has been infrequently reported in the literature. We report the MRI findings of a tailgut cyst in a 2-year-old girl who presented with a sacral dimple and skin discoloration. PMID:15351921

 14. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 15. Opkomsten af den ansvarstagende familie

  Mehlsen, Camilla

  Engang gik grænsen mellem skole og hjem ved skolens port. I dag outsourcer skolen stadigt mere ansvar til forældre. Er det godt for skolen, eller trækker det handlekraften ud af lærerne? Og hvor går grænsen for, hvad forældrene skal blande sig i?...

 16. Bliver seksualitetsforskningen lykkelig af moralismeanklager?

  Frederiksen, Maja Bissenbakker

  2010-01-01

  Anmeldelse: ‘Piger bliver ikke lykkelige af analsex’ er underholdende og sine steder forstemmende læsning om de problematiske måder, hvorpå offentlige debatter de seneste år har gjort seksualitet til genstand for en overvældende bekymring og deraf følgende krav om regulering og kontrol"...

 17. Virksomhedernes opfattelse af arbejdsmarkedets "restgrupper"

  Larsen, Christian Albrekt

  2010-01-01

  er baseret på besvarelser fra 1775 private danske arbejdsgivere i 2006. Artiklen dokumenterer, at i en situation med højkonjunktur er specielt lang forudgående ledighed et meget dårligt signal at sende til arbejdsgiverne. Artiklen dokumenterer også, at erfaring med ansættelse af ældre og indvandrere...

 18. Fluoridering af drikkevandet i Danmark?

  Arvin, Erik; Spliid, Henrik; Bruvo, M.; Bardow, A.; Ekstrand, K.

  2010-01-01

  Første gang sammenhængen mellem caries (huller i tænderne) og fluoridindholdet i drikkevand blev diskuteret i vandværkskredse i Danmark var ved årsmødet i 1958. Her blev det oplyst, at fluorid i drikkevand beskytter mod caries, men man konstaterede også, at der nok ikke var stemning for fluorid......-tilsætning til drikkevandet (fluoridering). Siden da er emnet ikke taget op. Formålet med dette indlæg er at besvare spørgsmålene: 1. Er der behov for fluoridering af drikkevandet i Danmark? 2. Er der alternativer? Hvordan påvirker blødgøring af vand og andre vandbehandlingsmetoder dental caries hos børn og unge......? Som baggrund herfor vil vi redegøre for resultaterne af et netop afsluttet studium af sammenhængen mellem caries og drikkevandets sammensætning, specielt m.h.t. luoridindholdet og vandets calciumindhold (hårdhed). Undersøgelsen bekræfter, at fluorid i drikkevand i væsentlig grad beskytter mod caries...

 19. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 20. Modernisering af de danske selskabslove

  Andersen, Paul Krüger; Neville, Mette; Sørensen, Karsten Engsig

  2003-01-01

  Artiklen gennemgår de ændringer i aktie- og anpartsselskabslovens som blev gennemført i foråret 2003, og som blandt andet tillader en øget brug af IT i forbindelse med generalforsamlinger samt selskabets kommunikation med aktionærerne....

 1. Domesticeringen af Ford i Danmark

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere...

 2. Evaluering af ICDP i praksis

  Miller, Tanja

  2015-01-01

  skridt – noget ingen tidligere har kunnet gøre” (interview faglig udvikler) ICDP programmet anvender video og billeder i arbejdet med otte samspilstemaer og syv sensitiveringsprincipper. Familiebehandlerne har ændret pædagogisk praksis i arbejdet med styrkelse af udfordrede forældres forældrekompetencer...

 3. Patentering af det humane genom

  Sommer, Tine

  2004-01-01

  Direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser blev gennemført i dansk ret med ikrafttrædelse den 30. juli 2000. Direktivet indeholder i artikel 5 en central bestemmelse som giver adgang til patent på humane gener. I artikel 5, stk. 3, er indføjet et skærpet krav til...

 4. Atrial Fibrillation (AF or AFib)

  ... Pressure High Blood Pressure Tools & Resources Stroke More Atrial Fibrillation (AF or AFib) Updated:Feb 10,2016 What ... to the Terms and Conditions and Privacy Policy Atrial Fibrillation • Introduction • What is Atrial Fibrillation? • Why AFib Matters • ...

 5. THYROGLOSSAL CYST OUR EXPERIENCE

  Balasubramanian Thiagarajan

  2013-01-01

  Full Text Available This study shares our experiences in managing patients with thyroglossal cysts. These are common midline tumors of neck. Characteristically these masses move on protrusion of tongue due to their intimate relationship with hyoid bone. Adults commonly presented with this lesion even though literature review suggests it to be common in children. All these patients underwent surgerybecause of the presence of mass rather than any symptoms. All 30 patients taken up in this study had a normal functioning thyroid in the normal position in addition to the cystic lesion.

 6. Paraurethral cyst. A case report

  Emilio Vega Azcúe

  2011-03-01

  Full Text Available The paraurethral or Skene’s duct cyst, is a rare diagnostic entity in a newborn. It represents less than 0,5 % of congenital malformations of the urinary tract. All over the world it is reported an incidence of 1:2000 to 1:7000 in female births. In the newborn, the paraurethral cyst is caused by retention of secretions in the Skene's gland due to the obstruction of its ducts. Most of these cysts decrease in size during the first four to eight weeks, but they may cause symptoms of infection or urinary obstruction. They can also get formed from persistent embryonic remains of the mesonephric ducts (Wolffian duct, known as Gartner cysts and from the occlusion of unfused paramesonephric ducts (Müllerian. The case of a 25-day-old female, diagnosed with paraurethral cyst that underwent surgery and evolved successfully is presented.

 7. Hydatid cyst of the pancreas

  Čolović Radoje B.

  2004-01-01

  Full Text Available Hydatid cyst of the pancreas is rare. During the last 30 years, less than 40 cases have been reported in journals on Medline. This is a case report of a 35-year old woman with 2-year history of epigastric pain in whom an ultrasound and computed tomography showed the cyst of the body and tail of the pancreas 6x7 cm in diameters, which was supposed to be hydatid one. During surgery, an isolated hydatid cyst of the pancreas was found without communication with the pancreatic duct. The content of the cyst was removed, and pericyst was partially excised and drained. The recovery was uneventful and the patient has remained symptom free so far. Although rare, hydatid cyst should be considered in the differential diagnosis of the cystic lesions of the pancreas, particularly in patients coming from endemic areas and without history of pancreatitis.

 8. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  Brock, Steen

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 9. Test af studerendes begrebsforståelse

  Simon Olling Rebsdorf

  2006-03-01

  Full Text Available Denne oversigtsartikel præsenterer aspekter af den såkaldte Force Concept Inventory test til måling af studerendes begrebsforståelse i introducerende fysikkurser. Artiklen beskriver testens rationale, giver et overblik over testens fremkomst og præsenterer de konklusioner, uddannelsesforskere har draget af testens interessante resultater samt forskellige kritikpunkter aftesten. Endelig inddrages en kvalitativ diskussion af testens anvendelse i en dansk universitetspædagogisk sammenhæng.

 10. Kortlægning af unge

  Skou, Carl Verner

  2009-01-01

  Computerprogram til Windows XP/Vista platformen til indberetning af unge under 18 år til registering af stofmisbrug og sociale data. Udgave: 1.0.1.1 Udgivelsesdato: 01-01-2009......Computerprogram til Windows XP/Vista platformen til indberetning af unge under 18 år til registering af stofmisbrug og sociale data. Udgave: 1.0.1.1 Udgivelsesdato: 01-01-2009...

 11. Fekvensomformerbaseret design af hydraulikenhed til laboratorie

  Christensen, Georg Kronborg; Schroll, Esbjørn

  Konceptuelt design af en ferkvensomformerbaseret hyraulisk power supply til IKS. Sammenligning af traditionelt pumpedesign med varaiabelt deplacement og en konstant-pump drevet af en AC-motor med frekvensomformer. Frekvensomformer-løsningen er et interressant alternativ for fremtidige power supply's....

 12. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 13. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 14. Kvægbedriften - udledning af drivhusgasser

  Kristensen, Troels; Mogensen, Lisbeth

  2011-01-01

  Med et klimaregnskab for kvægbedriften får driftslederen et grundlag for at vurdere bedriftens status og muligheder for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. I klimaregnskabet er den enkelte bedrifts årlige udledningen af klimagasser fra produktion og forbrug af foder, gødning og andre drift...

 15. Registrering af biometriske og biologiske personoplysninger

  Blume, Peter Erik; Herrmann, Janne Rothmar

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i menneskeretsdomstolens Marper dom drøftes i artiklen indretningen af dansk rets regler om registrering af fingeraftryk og dna-profil med tilhørende biologisk materiale, og om dommen nødvendiggør ændringer af disse regler....

 16. Omlægning af bilafgifter

  Jespersen, Per Homann

  Bilafgifterne i Danmark er høje set i en international sammenligning. Beskatningen har imidlertid vægt på anskaffelse af bil, mens eksternaliteterne hovedsagelig er knyttet til anvendelsen af bilen. I artiklen analyseres mulighederne for og konsekvenserne af en afgiftsomlægning inden for et 'skat...

 17. Renovering af radiatoranlæg

  Christiansen, J.

  Rapporten beskriver fremgangsmåden ved en renovering, der omfattede udskiftning af dårligt fungerende komponenter og indregulering. Der redegøres for den komfortforbedring og de energibesparelser, der blev opnået og der gives anvisning på beregning af fremløbstemperatur og brug af kurveskiver for...

 18. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik; Canibe, Nuria; Poulsen, Hanne Damgaard

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og...... tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i...

 19. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach;

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og...... tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i...

 20. Imaging of nasopharyngeal cysts and bursae

  Ben Salem, D.; Ricolfi, Frederic [CHU DIJON, Service de Neuroradiologie et de Radiologie des Urgences, Dijon, Cedex (France); Duvillard, Christian; Ballester, Michel [CHU DIJON, Service d' ORL, Dijon, Cedex (France); Assous, Dorothee [CHU DIJON, Service d' Anatomie et de Cytologie Pathologiques Faculte de Medecine, Dijon, Cedex (France); Krause, Denis [CHU DIJON, Service d' Imagerie Diagnostique et Interventionnelle, Dijon, Cedex (France)

  2006-10-15

  Cysts and bursae of the nasopharynx are uncommon and seldom symptomatic when compared with malignant tumors of this region. However, it is noteworthy that in the presence of symptoms, a good knowledge of their radiological appearance is useful to establish the correct diagnosis. Cysts of Rathke's pouch, pharyngeal bursa of Luschka, Tornwaldt's cysts, retentional cysts of the seromucinous glands, oncocytic cysts, intra-adenoid cysts, branchial cysts, prevertebral or retropharyngeal abscess and pseudocysts of the nasopharynx will be discussed in this paper. (orig.)

 1. Penile Epidermal Cyst: A Case Report.

  Kumaraguru, Veerapandian; Prabhu, Ravi; Kannan, Narayanasamy Subbaraju

  2016-05-01

  Epidermal cysts also known as epidermoid cysts, is one of the common benign tumours presenting anywhere in the body. However, epidermal cyst in the penis is very rare. This condition in children is usually congenital due to abnormal embryologic closure of the median raphe; hence, it is termed as median raphe cysts (MRCs). Penile epidermal cysts may occur in adults following trauma or surgery due to epidermal elements being trapped within closed space. During wound healing, trapped squamous epithelium, undergoing keratinisation leads to cyst formation. Here, we report a rare case of patient with a penile epidermoid cyst whose main complaints was discomfort during coitus. PMID:27437298

 2. Ovarian cysts on prenatal MRI

  Nemec, Ursula [Department of Radiology, Division of Neuroradiology and Musculoskeletal Radiology, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Nemec, Stefan F., E-mail: stefan.nemec@meduniwien.ac.at [Department of Radiology, Division of Neuroradiology and Musculoskeletal Radiology, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Medical Genetics Institute, Cedars Sinai Medical Center, 8700 Beverly Boulevard, PACT Suite 400, Los Angeles, CA 90048 (United States); Bettelheim, Dieter [Department of Obstetrics and Gynaecology, Division of Prenatal Diagnosis and Therapy, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Brugger, Peter C. [Center of Anatomy and Cell Biology, Integrative Morphology Group, Medical University Vienna, Waehringerstrasse 13, A-1090 Vienna (Austria); Horcher, Ernst [Department of Pediatric Surgery, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Schoepf, Veronika [Department of Radiology, Division of Neuroradiology and Musculoskeletal Radiology, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Graham, John M.; Rimoin, David L. [Medical Genetics Institute, Cedars Sinai Medical Center, 8700 Beverly Boulevard, PACT Suite 400, Los Angeles, CA 90048 (United States); Weber, Michael; Prayer, Daniela [Department of Radiology, Division of Neuroradiology and Musculoskeletal Radiology, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria)

  2012-08-15

  Objective: Ovarian cysts are the most frequently encountered intra-abdominal masses in females in utero. They may, at times, require perinatal intervention. Using magnetic resonance imaging (MRI) as an adjunct to ultrasonography (US) in prenatal diagnosis, we sought to demonstrate the ability to visualize ovarian cysts on prenatal MRI. Materials and methods: This retrospective study included 17 fetal MRI scans from 16 female fetuses (23-37 gestational weeks) with an MRI diagnosis of ovarian cysts after suspicious US findings. A multiplanar MRI protocol was applied to image and to characterize the cysts. The US and MRI findings were compared, and the prenatal findings were compared with postnatal imaging findings or histopathology. Results: Simple ovarian cysts were found in 10/16 cases and complex cysts in 7/16 cases, including one case with both. In 11/16 (69%) cases, US and MRI diagnoses were in agreement, and, in 5/16 (31%) cases, MRI specified or expanded the US diagnosis. In 6/16 cases, postnatal US showed that the cysts spontaneously resolved or decreased in size, and in 1/16 cases, postnatal imaging confirmed a hemorrhagic cyst. In 4/16 cases, the prenatal diagnoses were confirmed by surgery/histopathology, and for the rest, postnatal correlation was not available. Conclusion: Our results illustrate the MRI visualization of ovarian cysts in utero. In most cases, MRI will confirm the US diagnosis. In certain cases, MRI may provide further diagnostic information, additional to US, which is the standard technique for diagnosis, monitoring, and treatment planning.

 3. Spinal perineurial and meningeal cysts.

  Tarlov, I M

  1970-12-01

  Perineurial cysts may be responsible for clinical symptoms and a cure effected by their removal. They do not fill on initial myelography but may fill with Pantopaque some time, days or weeks, after Pantopaque has been instilled into the subarachnoid space. Perineurial cysts arise at the site of the posterior root ganglion. The cyst wall is composed of neural tissue. When initial myelography fails to reveal an adequate cause for the patient's symptoms and signs referable to the caudal nerve roots, then about a millilitre of Pantopaque should be left in the canal for delayed myelography which may later reveal a sacral perineurial cyst or, occasionally, a meningeal cyst. Meningeal diverticula occur proximal to the posterior root ganglia and usually fill on initial myelography. They are in free communication with the subarachnoid space and are rarely in my experience responsible for clinical symptoms. Meningeal diverticula and meningeal cysts appear to represent a continuum. Pantopaque left in the subarachnoid space may convert a meningeal diverticulum into an expanding symptomatic meningeal cyst, as in the case described. Many cases described as perineurial cysts represent abnormally long arachnoidal prolongations over nerve roots or meningeal diverticula. In general, neither of the latter is of pathological significance. Perineurial, like meningeal cysts and diverticula, may be asymptomatic. They should be operated upon only if they produce progressive or disabling symptoms or signs clearly attributable to them. When myelography must be done, and this should be done only as a preliminary to a probable necessary operation, then patient effort should be made to remove the Pantopaque. PMID:5531903

 4. MR imaging of pineal cysts

  Ahn, Yong Sik; Yu, Hyeon; Kim, Wan Tae; Bae, Jin Woo; Moon, Hee Jung; Shin, Hyun Ja [Korea Veterans Hospital, Seoul (Korea, Republic of)

  1999-09-01

  To evaluate the incidence and characteristic findings of pineal cyst incidentally detected on magnetic resonance (MR) imaging. Brain MR images obtained in 2432 patients were retrospectively reviewed to determine the incidence and MR findings of pineal cysts, which were evaluated according to their size, shape, location, signal intensity, interval change, contrast enhancement and mass effect on adjacent structures. Cysts were encountered in 107(4.4 %) of 2432 patients evaluated. their size ranged from 1 X 1 X 1 to 15 X 8 X 9 (mean, 5.97 X 3.82 X 4.82)mm. All were spherical (n=53) or oval (n=54) in shape. Their margin was smooth and they were homogeneous in nature. On T1-weighted images, the cysts were seen to be hyperintense (n=57) or isointense (n=50) to cerebrospinal fluid, but less so than brain parenchyma. T2-weighted images showed them to be isointense (n=51)or hyperintense (n=56) to cerebrospinal fluid. The cysts were centrally located in 65 cases and eccentrically in 42. Compression of the superior colliculi of the tectum was demonstrated in 17 cases (15.9 %). NO patients presented clinical symptoms or signs related to either pineal or tectal lesions. Peripheral enhancement around the cyst after Gd-DTPA injection was demonstrated in 51 cases(100 %). Follow-up examinations in 19 cases demonstrated no interval change. The incidence of pineal cysts was 4.4 %. The MR characteristics of simple pineal cysts include: (1) an oval or spherical shape, (2) a smooth outer margin and homogeneous nature, (3) isosignal or slightly high signal intensity to cerebrospinal fluid on whole pulse sequences, (4) ring enhancement after contrast injection, (5) an absence of interval change, as seen during follow up MR study. These MR appearances of pineal cysts might be helpful for differentiating them from pineal tumors.

 5. Ovarian cysts on prenatal MRI

  Objective: Ovarian cysts are the most frequently encountered intra-abdominal masses in females in utero. They may, at times, require perinatal intervention. Using magnetic resonance imaging (MRI) as an adjunct to ultrasonography (US) in prenatal diagnosis, we sought to demonstrate the ability to visualize ovarian cysts on prenatal MRI. Materials and methods: This retrospective study included 17 fetal MRI scans from 16 female fetuses (23–37 gestational weeks) with an MRI diagnosis of ovarian cysts after suspicious US findings. A multiplanar MRI protocol was applied to image and to characterize the cysts. The US and MRI findings were compared, and the prenatal findings were compared with postnatal imaging findings or histopathology. Results: Simple ovarian cysts were found in 10/16 cases and complex cysts in 7/16 cases, including one case with both. In 11/16 (69%) cases, US and MRI diagnoses were in agreement, and, in 5/16 (31%) cases, MRI specified or expanded the US diagnosis. In 6/16 cases, postnatal US showed that the cysts spontaneously resolved or decreased in size, and in 1/16 cases, postnatal imaging confirmed a hemorrhagic cyst. In 4/16 cases, the prenatal diagnoses were confirmed by surgery/histopathology, and for the rest, postnatal correlation was not available. Conclusion: Our results illustrate the MRI visualization of ovarian cysts in utero. In most cases, MRI will confirm the US diagnosis. In certain cases, MRI may provide further diagnostic information, additional to US, which is the standard technique for diagnosis, monitoring, and treatment planning.

 6. Neonatal Ovarian Cyst: A Case Report

  Fateme Haji Ebrahim Tehrani; Zohreh Kavehmanesh; Mahbod Kaveh; Fateme Davari Tanha

  2007-01-01

  Background: Ovarian cysts are the most frequent, prenatally diagnosed intra-abdominal cysts. Prenatal ultrasonography allows diagnosis of ovarian cysts and may suggest antenatal complications. The management of fetal ovarian cysts is still controversial despite the improvement in prenatal diagnosis with ultrasonography. Some studies suggest an aggressive management, while others plead for a conservative one.Case report:  We report on the first successfully treated large neonatal ovarian cyst ...

 7. [Tarlov cyst and symptomatic bladder disfuction].

  Ruibal Moldes, M; Sánchez Rodríguez-Losada, J; López García, D; Casas Agudo, V; Janeiro País, J M; González Martín, M

  2008-01-01

  Tarlov cysts or perineural cyst are lesions of the nerve roots located at the sacral level and uncertain aetiology. Most of these cysts remain asymptomatic with no clinical relevance. The symptomatic cysts are uncommon and the usual symptoms are pain or radiculopathy. We report the case of a 53-year-old woman witha symptomatic cyst (with a history of frequency and urgency syndrom), that disappears after surgery. PMID:19143297

 8. Teflon sponge shunt for recurrent arachnoid cyst

  Goel Atul; Shah Abhidha; Pareikh Samir

  2007-01-01

  A 50-year-old female presented with complaints of progressive ataxia. Investigations showed a large intradural arachnoid cyst located anterior to the brainstem. Following marsupialization of the cyst she improved remarkably in her symptoms. The symptoms recurred nine months later and investigations revealed recurrence of the cyst. The cyst was evacuated again and two Teflon sponge sheets were placed such that they traversed the length of the cyst cavity and extended into the cisterna magna. A...

 9. Domesticeringen af Ford i Danmark

  Wagner, Michael

  med en markedsandel på mere end 50%. En position som Ford måtte afgive til General Motors i løbet af årtiet. I Danmark var mere end hvert andet indregistreret automobil i 1930 antageligt af mærket Ford, og helt frem til verdenskrigens udbrud var Ford Motor Company et brand, som spillede en meget...... markant rolle i den danske offentlighed. Dette paper undersøger hvordan og med hvilke midler, Fords brand image blev formidlet gennem virksomhedens handlinger og gennem reklamer for firmaets produkter i den danske motor-offentlighed. Der var tale om en helt ny type offentlighed, som i bogstaveligste...

 10. Splenic hydatid cyst attacking retroperitoneum.

  Kaya, Bülent; Uçtum, Yalım; Kutanış, Rıza

  2010-01-01

  Hydatid disease most commonly affects the liver and lungs but no organ is immune. Splenic hydatid cyst is a rare clinical entity. Although the patients are usually asymptomatic, the disease may present with secondary infection, adhesion to adjacent organs with fistulisation or rupture into abdominal cavity. We present a 67 year old women with splenic hydatid cyst. Severe adhesions and tumorlike growth were found in the retroperitoneal region. To our knowledge, retroperitoneal invasion with a splenic hydatid cyst is a very rare clinical condition. Total splenectomy was performed without complication. PMID:21391192

 11. Lung cysts in chronic paracoccidioidomycosis

  Andre Nathan Costa

  2013-06-01

  Full Text Available On HRCT scans, lung cysts are characterized by rounded areas of low attenuation in the lung parenchyma and a well-defined interface with the normal adjacent lung. The most common cystic lung diseases are lymphangioleiomyomatosis, Langerhans cell histiocytosis, and lymphocytic interstitial pneumonia. In a retrospective analysis of the HRCT findings in 50 patients diagnosed with chronic paracoccidioidomycosis, we found lung cysts in 5 cases (10%, indicating that patients with paracoccidioidomycosis can present with lung cysts on HRCT scans. Therefore, paracoccidioidomycosis should be included in the differential diagnosis of cystic lung diseases.

 12. Renal hydatid cyst treatment: retroperitoneoscopic "closed cyst" pericystectomy.

  Ozden, Ender; Bostanci, Yakup; Mercimek, Mehmet Necmettin; Yakupoglu, Yarkin Kamil; Yilmaz, Ali Faik; Sarıkaya, Saban

  2011-03-01

  Cystic hydatid disease is an endemic disease caused by the larval form of Echinococcus spp. Isolated renal involvement is extremely rare. The treatment methods for renal hydatid disease require some form of intervention, ranging from traditional open techniques to laparoscopic techniques. Herein, we present a large hydatid cyst in the lower pole of the left kidney in a 43-year-old male patient who was treated by the "closed cyst" method via the retroperitoneal laparoscopic approach to prevent soiling of the peritoneal cavity. To our knowledge, this is the first case of a renal hydatid cyst treated by preserving the renal parenchyma by pericystectomy via the retroperitoneoscopic laparoscopic approach in an adult patient. No complications occurred during the perioperative and postoperative periods. After 9 months of follow up, the patient was asymptomatic with no evidence of clinical recurrence. Retroperitoneoscopic laparoscopic closed cyst pericystectomy can be an alternative minimally invasive treatment technique for the treatment of renal hydatid disease. PMID:21226768

 13. Vaccination af slagtekalve mod BRSV

  Graumann, Anne Mette; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige...

 14. A Rare Case of Mediastinal Cyst: Thoracic Duct Cyst

  Duygu Mergan

  2016-01-01

  Full Text Available Thoracic duct cysts are very rarely observed cysts of the mediastinum. These cysts, which can become established in the costovertebral sulcus or the visceral compartment, have generally been reported at the level of the 10th and 11th vertebrae; however, they can be observed at any location along the ductus [1]. A 37-year-old male patient complained of chest pain for the last 3 months that especially increased after meals. He complained of shortness of breath while walking or going up the stairs, for the last month. The lung graphy showed an increased darkening at a 5x6cm smooth (clean-cut, regular, orderly bordered shadow just behind the heart shadow. The patient%u2019s computed thorax tomography showed a retrocardiac-paravertebral, middle line positioned, 8.5x7x6 cm proportioned, regular bordered, thin walled, homogenous cystic bulk at the subcarinal level. The patient, who could not be relieved with medical treatment, was taken to surgery. The lesion was reached by right posterolateral thoracotomy, and drainage of lymph-containing cystic fluid and excision of the cyst walls were performed by incising the thoracic duct cyst with a mediastinal pleura incision. Mass ligation was then performed to the thoracic duct. We wanted to present our thoracic duct cyst case in this article due to the currently limited number of actual cases reported in the literature.

 15. Mullerian duct cyst misdiagnosed as ovarian cyst: a rare case report

  Alpana Singh; Sneha Shree; Vandana Mishra; Gita Radhakrishnan

  2016-01-01

  The Mullerian duct cyst is a remnant of the caudal ends of the fused embryologic paramesonephric ducts (or Mullerian ducts). Preoperative distinction of ovarian cyst from a Mullerian duct cyst is important and is based on visualization of the ipsilateral ovary separate from the mass. Mullerian duct cysts may also be mistaken as paratubal, paraovarian or peritoneal inclusion cysts and hydrosalpinx. Thus, preoperative diagnosis of Mullerian cyst of the uterus can be very challenging. However, w...

 16. Pancreatic cyst in the mediastinum

  On concrete example it is shown that diagnosis of pancreatic cyst localized in thoracic and peritoneal cavities is difficult. The diagnosis may be corrected only after histological analysis and dynamic observation

 17. Giant adrenal cyst: case study.

  Poiana, Catalina; Carsote, Mara; Chirita, Corina; Terzea, Dana; Paun, S; Beuran, M

  2010-01-01

  One of the rarest situations regarding an adrenal incidentaloma is an adrenal cyst. We present the case of a 61-year-old male patient diagnosed with peritonitis. During surgery, a right adrenal tumor of 2 cm is discovered. The patient was referred to endocrinology. 6 months later the diameter of the tumor is 7 times bigger than the initial stage. It has no secretory phenotype, except for the small increase of serum aldosterone and the 24-h 17-ketosteroids. Open right adrenalectomy is performed and a cyst of 15 cm is removed. The evolution after surgery is good. The pathological exam reveals an adrenal cyst with calcifications and osteoid metaplasia. The immunohistochemistry showed a positive reaction for CD34 and ACT in the vessels and VIM in the stroma. The adrenal cysts are not frequent and represent a challenge regarding the preoperative diagnostic and surgical procedure of resection. The pathological exam highlights the major aspects. PMID:20945822

 18. Prenatal and postnatal sonographic findings of uncomplicated ovarian cysts: 'Daughter cyst' sign

  To compare pre- and postnatal sonographic findings of ovarian cysts in neonates and to present a 'daughter cyst' sign for uncomplicated ovarian cysts. The study group consisted of six cases of neonatal ovarian cysts which were evaluated by both prenata (mean, IUP 36 weeks+3 days) and postnatal(mean, 2 days after birth) ultrasound studies. Two ovarian cysts were confirmed by surgery and the remaining four were clinically diagnosed. Postnatal sonography was prospectively evaluated and prenatal ultrasound scans were retrospectively evaluated. The size, contents, and wall thickness of the cyst were evaluated. We also analyzed presence or absence of a 'daughter cyst' , defined as a small cyst surrounded by a complete wall, protruding into the cyst lumen or along the cyst wall. Pathologic correlation of the daughter cyst was performed in two cases. The mean sizes of the ovarian cysts were 59.6 X 46.1 mm on prenatal and 73.0 X 49.2 mm on postnatal studies. Five were anechoic and thin walled cysts on both pre- and postnatal studies. One case revealed debris in the cyst lumen on prenatal study but was completely involuted on postnatal study. All six were unilocular in shape. The 'daughter cyst' sign was seen in two on prenatal and in four (80%) on postnatal studies. The 'daughter cyst' on sonography was corresponded to a follicle on pathology. The 'daughter cyst' sign appeared to be helpful for the diagnosis of neonatal ovarian cyst on both pre- and postnatal ultrasound studies.

 19. Hydatid cyst of the tibia.

  Madiwale C; Shenoy A; Joshi A; Vora I; Hemmadi S; Bhosale P

  1992-01-01

  A case of hydatid cyst of the tibia, which manifested as a pathologic fracture is being reported. Pain and swelling of left lower limb with inability to bear the weight were the main features. Tender swelling was also noted at the upper and middle third of tibia. Open biopsy revealed the hydatid cyst wall and scolices of Echinococcus granulosus. Albendazole treatment was followed by curettage and bone grafting.

 20. Hydatid cyst of the tibia.

  Madiwale C

  1992-10-01

  Full Text Available A case of hydatid cyst of the tibia, which manifested as a pathologic fracture is being reported. Pain and swelling of left lower limb with inability to bear the weight were the main features. Tender swelling was also noted at the upper and middle third of tibia. Open biopsy revealed the hydatid cyst wall and scolices of Echinococcus granulosus. Albendazole treatment was followed by curettage and bone grafting.

 1. Tuberculosis cysts of the mediastinum

  A 71-year-old woman was admitted to the hospital with polycystic deformations in the left pulmonary hilus in the mediastinum, found in a routine chest X-ray. The patient had earlier been treated for pulmonary tuberculosis. Mediastinotomia was performed and thin-walled cysts with a creamy type of were found. Microbiological examinations revealed evidence of bacilli tubercles. Medical treatment for tuberculosis was begun, which led to recovery with regression of the cysts. (orig.)

 2. Hydatid Cyst of Ovary: A Case Report

  Mohsen Khosravi Maharlooei

  2009-03-01

  Full Text Available Echinococcus granulosus is considered the major cause of humanhydatid cysts. Usually the duration of cyst formation is 10-20 years. This period shortens significantly upon rupture of aprimary cyst. The literature describes low incidence of primaryinvolvement of ovary as a site of hydatid cyst formation. Ourcase is the first report on ovarian hydatid cyst in Iran. A 60-year-old woman was presented with abdominal pain in the leftlower quadrant area. Paraclinical data were suggestive of neoplasiaand preoperative diagnosis was ovarian tumor. Duringlaparotomy, multiple cysts resembling hydatid cysts were observedin the left ovary. Pathological examination confirmed thediagnosis of hydatid cyst. Although there is a small possibilityof secondary ovarian echinococcal disease, it is more probablefor this case to be primary infection, as the patient had developedovarian hydatid cysts 15 years after hepatic involvementand recurrence after 30 months is very uncommon.

 3. Percutaneous transcatheter sclerotherapy of oophoritic cysts

  Objective: To evaluate the clinical value of percutaneous transcatheter sclerotherapy in oophoritic cysts. Methods: Seventy six oophoritic cysts incluoling 48 simple and 28 chocolate cysts of 64 patients were treated with percutaneous transcatheter sclerotherapy under CT guidance. 4F multisideholes pigtail catheter was introduced into cyst using absolute alcohol as sclerosing agents. Results: The successful rate of percutaneous oophoritc cyst puncture was 100% in all 64 patients. Among them 58 were cured (90.6%), 6 improved significantly (9.4%). The total effective rate reached 100% with no serious complications. Conclusions: Catheterization sclerotherapy for oophoritic cyst is a simple, complete, safe and effective method. (authors)

 4. Spontaneous hygroma in intracranial arachnoid cyst

  Agnoli, A.L.

  1984-06-01

  Anamnesis and treatment of two cases of arachnoid cysts extending into the subarachnoid space are described. No traumatic incident was discovered in the previous history of these two patients. The causal genesis of neurological signs of deficiency in patients with arachnoid and acquired cysts is discussed. However, the cause of the development of a subdural hygroma in arachnoid cysts remains unclarified. CT findings of arachnoid cysts with a hypodense zone between brain surface and the vault of the cranium always require an investigation into the possibility of a spontaneous emptying of the cyst or of a congenital and not only localised extension of the cyst itself.

 5. Giant muellerian duct cyst: a case report

  Han, Yoo Mie; Lee, Sun Wha; Park, Young Yo [College of Medicine, Ewha Womans University, Seoul (Korea, Republic of)

  1995-07-15

  We report a case of giant Muellerian duct cyst in a 6 month-old-boy with urinary tract infection. A mass displacing the bladder and prostatic urethra anteriorly was found on the voiding cystourethrogram, and it was a oval shaped retrovesical anechoic cyst on the abdominal ultrasonogram. On MRI, it was a tear-drop shaped cyst of isosignal intensity with a projection toward the prostatic urethra and located in the midline of vesicorectal space. Grossly, the cyst had communication with prostatic urethra and both vas deferenses were drained to the cyst. Pathologically it was confirmed as a Muellerrian duct cyst lined with squamous spithelium.

 6. Vurdering af sikkerhedsniveau for betonelementer

  Sørensen, John Dalsgaard

  I dette notat vurderes muligheden for at anvende partialkoefficienterne i tillægget til kapitel 5 til DS411 (2006) sammen med DS409:1998, DS410:1998 og DS 411:1998 (1998 normerne). Da det i henhold til bl.a. DS409 ikke umiddelbart er tilladt at blande partialkoefficienter (og andre regler) i fors...... forskellige normsystemer, undersøges i dette notat specifikke tilfælde, hvor mindst samme sikker-hedsniveau opnås ved ovennævnte kombination af partialkoefficienter og normsystemer....

 7. MANAGEMENT OF OVARIAN CYST BY AYURVEDIC TREATMENT: A CASE REPORT

  Sehgal Himanshu; Rao M.M.; Sharma Gagandeep

  2011-01-01

  Ovarian cysts are fluid filled sacs inside the ovary that are common among women during their reproductive years. Most cysts are harmless and go away without any treatment, but some may cause problems such as rupturing, bleeding, or pain; and surgery may be required to remove the cyst(s). When the follicles (sacs) in the ovaries do not rupture, they form small cysts called 'simple cysts'. These form whenever ovary produces too much of estrogen hormone. 'Dermoid cysts' & 'chocolate cysts' are ...

 8. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 9. Regulering af jødiske kroppe

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  på teori dels af Michel Foucault om, hvordan kultur sikrer sin egen overlevelse ved at indsamle viden om bl.a. kroppe med henblik på at regulere brugen af dem, dels af Judith Butler, der bl.a. forklarer, hvordan kultur trods alt er åben for såkaldt subversion, idet det bidrager til at udvide og...... udvikle kulturens normer og heraf følgende regulering af bl.a. kroppe. I de dele af undersøgelsen, hvor selve udviklingen af kropsopfattelser er i fokus, trækkes der endvidere på religionssociologen Robert Bellahs og psykologen Merlin Donalds teorier om kulturel evolution med henblik på at formulere...

 10. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 11. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten; Sejr, K.

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 12. Bliver fjernvarmen en del af fremtidens energisystem?

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  2007-01-01

  Fjernvarmen er ikke i fokus, når forskere og politikere analyserer fremtidens energisystem. Det viser et litteraturstudie af dansk og international litteratur om fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem. Projektet kan ses på www.danskfjernvarme.dk. I litteraturstudiet er 15 danske og internationale databaser afsøgt for litteratur om fjernvarmens rolle i fremtiden. 45 Artikler og rapporter blev udvalgt. Resultatet af litteraturstudieter blandt andet, at:• der findes kun få videnskabelige a...

 13. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... forskning fra USA viser, at Cooperative Learning øger lærerens bevidsthed om, hvilken adfærd, han er medvirkende til at skabe blandt de lærende. Og den øger lærerens bevidsthed omkring interaktioner i klasserummet, og giver god plads og taletid til hver enkelt lærende. Set i lyset heraf kan Cooperative......, at Cooperative Learning har lige så høj grad af positiv effekt, som den viser sig at have på grundskoleområdet. Det er sigtet med denne oversigt over den empiriske forskning. Til start præsenteres Cooperative Learning som metode, dens rødder og udvikling, dernæst skitseres den omfattende forskning omkring...

 14. NIR optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  Svensson, Vibeke Tølbøl; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch; Volmer, Susanne

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 15. Kvægbedriften - udledning af drivhusgasser

  Kristensen, Troels; Mogensen, Lisbeth

  2011-01-01

  Med et klimaregnskab for kvægbedriften får driftslederen et grundlag for at vurdere bedriftens status og muligheder for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. I klimaregnskabet er den enkelte bedrifts årlige udledningen af klimagasser fra produktion og forbrug af foder, gødning og andre driftsfaktorer beregnet som summen af drivhusgasserne metan, lattergas og kuldioxid. Den samlede udledning er efterfølgende fordelt på produkterne mælk, kød og salgsafgrøder. I denne artikel beskrives grun...

 16. Opstilling af ventilationsarmaturer i CFD-beregninger

  Nielsen, Peter V.

  2009-01-01

  Opstilling af armaturer i CFD-beregninger er et område, hvor ventilationsbranchen skal tilføre CFD-metoderne en specialviden, som ikke på forhånd er indlagt i programmerne. I artiklen bringes nogle eksempler på specificering af en indblæsningsåbning......Opstilling af armaturer i CFD-beregninger er et område, hvor ventilationsbranchen skal tilføre CFD-metoderne en specialviden, som ikke på forhånd er indlagt i programmerne. I artiklen bringes nogle eksempler på specificering af en indblæsningsåbning...

 17. Dermoid cyst of the ovary

  Unsuspectable chronic rupture was discovered during surgical remotion of a very large ovarian dermoid cyst. Abdomen X-ray, US and CT examinations were presurgically performed. Standing X-ray projection of the abdomen allowed the appearing of a new radiographic finding of dermoid cyst, the ''fat floating'' as the equivalent of the ''gravity dependent layering'' in US and CT features. Thisding of dermoid cyst, the ''fat floating'' as the equivalent of the ''gravity dependent layering'' in US and CT features. This radiographic sign appears as an horizontal line between two soft tissues of different opacity; it is caused by oleous and sebaceous fluid floating over serous fluid and over serous fluid and over intracystic debris. Literature was reviewed and radiographic findings in dermoid cyst were reconsidered; the sign of ''fat floating'' could enhance the diagnostic accuracy of abdomen X-ray. So when a pelvic or an abdominal-pelvic mass is discovered in a young woman, standing projection is required for abdomen X-ray. Rupture of a dermoid cyst may happen without notice and chronically; CT has been more accurate than US in evaluating rupture, in particular the peritoneal spread of oleous pseudocyst

 18. Choroid plexus cysts. MR and CT findings

  The MRI and CT characteristics of choroid plexus cysts in the lateral ventricles were investigated. Of eight patients with choroid plexus cysts, six had bilateral and multiple cysts that were small in size, and two patients had unilateral solitary cysts. Choroid plexus cysts were well visualized on T2-WI and proton density-WI with higher signal intensity than the CSF in the lateral ventricles. The walls of cysts were well enhanced with Gd-DTPA. MRI has a distinct advantage over conventional CT for visualization of choroid plexus cysts that are small in size, which may be multiple and bilateral. With the widespread use of MRI, asymptomatic choroid plexus cysts may become common incidental findings. (author)

 19. Convexity leptomeningeal cysts diagnosed by scinticisternography

  The scintigraphic diagnosis of eight convexity leptomeningeal cysts is described; the cysts appear as a local collection of abnormal radioactivity, best seen at 48 hours. The correlation of the scintigraphic findings with clinical, radiological, and operative findings is discussed

 20. A huge presacral Tarlov cyst. Case report.

  Ishii, Kazuhiko; Yuzurihara, Masahito; Asamoto, Shunji; Doi, Hiroshi; Kubota, Motoo

  2007-08-01

  Perineural cysts have become a common incidental finding during lumbosacral magnetic resonance (MR) imaging. Only some of the symptomatic cysts warrant treatment. The authors describe the successful operative treatment of a patient with, to the best of their knowledge, the largest perineural cyst reported to date. A 29-year-old woman had been suffering from long-standing constipation and low-back pain. During an obstetric investigation for infertility, the clinician discovered a huge presacral cystic mass. Computed tomography myelography showed the lesion to be a huge Tarlov cyst arising from the left S-3 nerve root and compressing the ipsilateral S-2 nerve. The cyst was successfully treated by ligation of the cyst neck together with sectioning of the S-3 nerve root. Postoperative improvement in her symptoms and MR imaging findings were noted. Identification of the nerve root involved by the cyst wall, operative indication, operative procedure, and treatment of multiple cysts are important preoperative considerations. PMID:17688070

 1. Ganglion cysts and carpal tunnel syndrome.

  Kerrigan, J J; Bertoni, J M; Jaeger, S H

  1988-09-01

  We review 12 cases of ganglion cyst with carpal tunnel syndrome in 11 patients seen at the Hand Rehabilitation Center. Mean age was 42 years (range, 28 to 60 years). One half of the cysts were associated with direct trauma, usually with wrist hyperextension. Symptoms usually developed after the appearance or sudden growth of the cyst. Motor conduction or distal sensory latency was abnormal in seven of eight studied cases. Tinel's sign on tapping the cyst may be pathognomonic for this syndrome. Cyst removal and incision of the flexor retinaculum relieved the symptoms in 11 cases. The other case had total resolution after spontaneous cyst rupture. This syndrome is successfully treated with cyst decompression with release of the carpal canal and has an excellent prognosis. To our knowledge this represents the largest operative series of carpal tunnel syndrome and ganglion cyst. PMID:3241055

 2. Isolated Enteric Cyst in the Neck

  Amit Mahore; Raghvendra Ramdasi; Palak Popat; Shilpa Sankhe; Vishakha Tikeykar

  2014-01-01

  We report an extremely rare case of isolated enteric cyst in the neck region which was diagnosed on the histopathological examination. It was suspected to be duplication cyst on radiology. We have also evaluated the differential diagnosis and management issues.

 3. Hypervirkelig(?). Studier af ungdom, skole og modernitet i udkanten af Kathmandu

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2010-01-01

  Med udgangspunkt i etnografiske studier af ungdom og skoleliv i udkanten af Kathmandu, analyserer artiklen samspillet mellem 'det moderne', uddannelse og identitet blandt unge der lever i udkanten af den globale periferi.I modsætning til studier der beskæftiger sig med om og hvordan uddannelse bi...... fremtiden. Teoretisk trækker deres på begreber og positioner fra postmoderne metodologiskeog filosofiske orienteringer - repræsenteret blandt andre af Popkewitz, Maclure og Baudrillard....

 4. Biliary tract duplication cyst with gastric heterotopia

  Cystic duplications of the biliary tract are rare anomalies, easily mistaken for choledochal cysts. Surgical drainage is the preferred therapy for choledochal cyst, but cystic duplication necessitates surgical excision as duplications may contain heterotopic gastric mucosa leading to peptic ulceration of the biliary tract. We report a case of biliary tract duplication cyst containing heterotopic alimentary mucosa which had initially been diagnosed and surgically treated as a choledochal cyst. (orig.)

 5. Diagnosis and management of bilateral nasolabial cysts

  Rajkumar Parwani; Simran Parwani; Sangeeta Wanjari

  2013-01-01

  Nasolabial cysts are painless, submucosal, non-odontogenic jaw cysts presenting as soft tissue swellings in the maxillary anterior mucolabial fold lateral to midline, leading to elevation of nasal ala. Present case documents bilateral nasolabial cysts in a 69-year-old Asian female patient. In the present case, extraoral swelling of maxillary lip and elevation of nasal ala was observed on right side of the face. Intraorally, soft and fluctuant bilateral cysts were observed. Straw-colored fluid...

 6. Proximal Sciatic Nerve Intraneural Ganglion Cyst

  Fee, Dominic B.; Swartz, Karin R.; Michael Boland; Dianne Wilson

  2009-01-01

  Intraneural ganglion cysts are nonneoplastic, mucinous cysts within the epineurium of peripheral nerves which usually involve the peroneal nerve at the knee. A 37-year-old female presented with progressive left buttock and posterior thigh pain. Magnetic resonance imaging revealed a sciatic nerve mass at the sacral notch which was subsequently revealed to be an intraneural ganglion cyst. An intraneural ganglion cyst confined to the proximal sciatic nerve has only been reported once prior to 2009.

 7. Ovarian Dermoid Cyst Causing Distal Ureteral Obstruction

  Aiken, WD; Mayhew, RG; Mitchell, S; Stennett, M; Johnson, P.

  2015-01-01

  A case of a 45-year old woman with an ovarian dermoid cyst causing ureteric colic secondary to distal ureteral obstruction is reported. The dermoid cyst was observed on computed tomography to be adjacent to and compressing the distal left ureter and this was confirmed at surgical exploration. Following oophorectomy, the patient's symptoms completely resolved and the excised ovarian cyst was confirmed on pathological evaluation to be a dermoid cyst. This appears to be the first reported case o...

 8. Management of ovarian cysts in infants

  Yan Xue-qiang; Zheng Nan-nan; Yu Lei; Lu Wei; Bian Hong-qiang; Yang Jun; Duan Xu-fei; Qin Xin-ke

  2015-01-01

  Background: To discuss the experience of diagnosis and treatment of ovarian cyst in infants. Materials and Methods: A retrospective review was conducted on 20 infants who suffered from ovarian cyst. Results: There were no dysplasia ovarian was found in children which were preoperatively diagnosed simplex cyst. Within thirteen children preoperatively detected mixed cystic-solid lesion, six cases ovarian cysts disappeared and two cases underwent poor blood supply in the following time. Conclusi...

 9. Cervical thoracic duct cyst: a case report

  Park, Sang Hyun; Han, Jong Kyu; Lee, Chi Kyu; Jo, Sung Sik; Kim, Hyung Hwan; Bae, Won Kyung; Kim, Il Yung [Chunan Hospital Soonchunhyang University, Chunan (Korea, Republic of)

  2007-06-15

  Thoracic duct cysts are uncommon lesions that most commonly occur in the abdominal and thoracic portion of the thoracic duct: the cervical portion is the rarest location. The main causes of thoracic duct cyst are surgical injuries such as neck dissection and blunt trauma. We report here on a rare case of spontaneous cervical thoracic duct cyst that was noted on ultrasonography and CT. The thoracic duct cyst was confirmed by fine needle aspiration and it was treated by sclerotherapy.

 10. Clinical Experience of Symptomatic Sacral Perineural Cyst

  Jung, Ki Tae; Lee, Hyun Young; Lim, Kyung Joon

  2012-01-01

  Tarlov or perineural cysts are nerve root cysts found most commonly at the sacral spine level arising between covering layers of the perineurium and the endoneurium near the dorsal root ganglion and are usually asymptomatic. Symptomatic sacral perineural cysts are uncommon but sometimes require surgical treatment. A 69-year-old male presented with pain in the buttock. He was diagnosed as having a sacral cyst with magnetic resonance imaging. For the nonoperative diagnosis and treatment, caudal...