WorldWideScience

Sample records for zijn geweest proef

 1. Buddleja davidii en hybriden : sortimentonderzoek en keuringsrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  In Buddleja davidii zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest. Om het kaf van het koren te scheiden is eerst een proef in Boskoop gedaan, die later ook nog in Europees verband is opgepakt. De keuringsresultaten worden hier gepresenteerd. Tevens volgt een overzicht van wereldwijd

 2. Buddleja davidii en hybriden : sortimentonderzoek en keuringsrapport

  OpenAIRE

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  In Buddleja davidii zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest. Om het kaf van het koren te scheiden is eerst een proef in Boskoop gedaan, die later ook nog in Europees verband is opgepakt. De keuringsresultaten worden hier gepresenteerd. Tevens volgt een overzicht van wereldwijd beschikbare Buddleja's waaronder meerdere veelbelovende nieuwigheden.

 3. Afdekken biedt beste garantie op voorkómen vorstschade bij kwee-onderstammen

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Steeg, van der P.A.H.

  2012-01-01

  Al direct na de vorstperiode in februari 2012 waren er verschillen in bruinverkleuring van de bast bij vijf typen kwee-onderstammen in een proef met Conference. Bij het aansnijden van enkele onderstammen bleek toen dat de onderstammen die gedurende de winter met champost afgedekt waren geweest nog

 4. Dynamics of temporal wetlands under changing weather conditions

  NARCIS (Netherlands)

  Dullo, Bikila Warkineh

  2014-01-01

  Moerassen of in het engels “wetlands”zijn dynamische ecosystemen die voor de mensheid van heel veel nut zijn en zijn geweest, zowel direct of op een indirecte manier. Ze zijn echter heel sterk afhankelijk van de heersende waterhuishouding van het gebied. Op zijn beurt is de hydrologie afhankelijk

 5. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2011-01-01

  In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin

 6. Nieuwe buddleja's : aantrekkelijk voor consumenten en vlinders

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  Van Buddleja zijn veel nieuwe rassen op de markt gekomen. Om nieuwe Buddleja- cultivars te onderzoeken, is in Boskoop de collectie Buddleja davidii aangeplant. Hierin worden nieuwe rassen vergeleken met het gangbare sortiment. Van elk van de 40 rassen in de proef zijn twee planten neergezet. PPO

 7. Invloed van ras, mulch en bemesting op de productie en het saldo van sopropo en kouseband : verslag van een proef te Saramacca, Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Wongsonadi, H.

  2010-01-01

  In 2010 werd een proef met sopropo (Momordica charanti) en een proef met kouseband (Vigna unguiculata sesquipedalis) uitgevoerd bij een teler in Suriname in de regio Saramacca. Doel was om het effect van variëteit, toepassing van mulch en bemestingstrategie op de productie en op het gewassaldo vast

 8. De Smartcard van 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Hartel, Pieter H.; Jacobs, Bart

  2001-01-01

  Aan de universiteiten van Twente en Nijmegen zijn twee onderzoeksgroepen onder leiding van de auteurs intensief bezig met smartcards. Beide auteurs zijn eerder dit jaar betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe Europese onderzoeksagenda voor smartcards, binnen het zogenaamde zesde kader

 9. Overleven zonder zuurstof

  NARCIS (Netherlands)

  Bergh, S.G. van den; Tielens, A.G.M.

  2002-01-01

  Het verhaal over het verband tussen leven en zuurstof kan je op elk moment in de geschiedenis laten beginnen. Zolang er mensen op aarde zijn geweest, zijn er mensen gestikt bij gebrek aan zuurstof. Wat dat betreft is 'overleven' zonder zuurstof' een tijdloos streven. Zoals we straks zullen zien,

 10. 'Welzijnsvloer verdient zich op den duur terug'; van den Berg beproeft de groene vlag roostervloer

  NARCIS (Netherlands)

  Anoniem,

  2010-01-01

  Het onderzoek van Wageningen UR naar de welzijnsvloeren is nog in volle gang. Maar vleeskalverhouder Wijnand van den Berg uit Kootwijkerbroek heeft op eigen initiatief al een welzijnsrooster in zijn stal op proef

 11. ‘Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Knevel

  2015-03-01

  Full Text Available It was Different Then!: History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. De Gouden Eeuw [The Golden Age] serves as a case study to investigate history series. While De Gouden Eeuw was a big success, it also demonstrates certain limits to Dutch history productions. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis en geschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Daarna analyseren zij de serie De Gouden Eeuw, die enerzijds het beste in het genre naar boven heeft gehaald in termen van kijkcijfers, de multimediale aanpak en het evoceren van een ver voorbij verleden. Anderzijds roepen deze en eerdere series de vraag op of er niet iets te winnen valt met andere presentatievormen, waarbij een alwetende presentator misschien wel meer kennis- en visie-overdracht oplevert dan de in Nederland gebruikelijkere presentator die alles wil weten.

 12. Nieuwe buddleja's : aantrekkelijk voor consumenten en vlinders

  OpenAIRE

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  Van Buddleja zijn veel nieuwe rassen op de markt gekomen. Om nieuwe Buddleja- cultivars te onderzoeken, is in Boskoop de collectie Buddleja davidii aangeplant. Hierin worden nieuwe rassen vergeleken met het gangbare sortiment. Van elk van de 40 rassen in de proef zijn twee planten neergezet. PPO onderzocht ze vier jaar lang in een opplanting. Met lijst van nieuwe Buddleja-cultivars en een lijst met bloeitijdstippen en bloemkleuren.

 13. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien : proeven 2007/2008

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.

  2008-01-01

  In 2007 zijn in Lelystad, als vervolg op de literatuurstudie “Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring” twee veldproeven uitgevoerd: 1) een proef waarin bij twee rassen en bij twee verschillende stikstofbemestingsniveaus op verschillende momenten met MH is gespoten.

 14. Pluralisme in de natuurwetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Dieks, D.G.B.J.

  2008-01-01

  Het zal in de jaren tachtig zijn geweest dat me werd gevraagd een cursus algemene wetenschapsfilosofie voor natuurkundestudenten te organiseren. Na een studie theoretische fysica was ik via enige omzwervingen terechtgekomen bij de vakgroep Grondslagen der Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht,

 15. The development of youth business as the direction of new innovative regional economy formation

  NARCIS (Netherlands)

  V. Chugunova; S. Pryadko; O. Lomovtseva

  2013-01-01

  Artikel geschreven door een Russische student. Drie Russische studenten zijn samen met 2 docenten in november 2013 op bezoek geweest bij de Hanzehogeschool in het kader van internationalisering. Gepubliceerd op verzoek van de Russische universiteit (Belgorod University). "According to the submitted

 16. Biophysical Interactions of vaginal microorganisms

  NARCIS (Netherlands)

  Younes, Jessica Anne

  2015-01-01

  Vaginale gezondheid is altijd al belangrijk geweest. Echter, pas sinds kort wordt het steeds duidelijker hoe de vaginale gezondheid het beste gehandhaafd kan worden. Helaas zijn vaginale infecties een vaak voorkomend probleem, dat moeilijk te behandelen is en waarover bovendien nog maar weinig

 17. Cardiovasculaire en gastro-intestinale risico's bij selectieve en niet-selectieve NSAID's

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bemt, B.J.F.; Benraad, H.B.; Rasker, Johannes J.

  2007-01-01

  - Er is veel discussie geweest over de cardiovasculaire en gastro-intestinale veiligheid van cyclo-oxygenase(COX)-2-selectieve en traditionele NSAID’s. De nationale en internationale richtlijnen zijn hierover niet eenduidig. - COX-2-selectieve NSAID’s lijken de kans op ernstige maag-darmcomplicaties

 18. Bitcoin reguleren: een huzarenstukje

  NARCIS (Netherlands)

  Deleanu, I.S.

  De bitcoin is sinds zijn inceptie paradoxaal genoeg zowel besmet als aansprekend geweest. De aanhangers ervan menen dat de bitcoin in een eerlijker, meer gedecentraliseerde vorm van financiering zal gaan voorzien. Tegenstanders wijzen er daarentegen op dat dubieuze klanten veel gebruik maken van

 19. Praktijktest antifouling op touwen

  NARCIS (Netherlands)

  Kamermans, P.; Gool, van A.C.M.; Perdon, K.J.

  2003-01-01

  In een bassin op het RIVO is een praktijktest van 6 weken uitgevoerd ten behoeve van een kwantitatieve onderbouwing van de effectiviteit van antifouling op vezels voor viskooien. Er zijn twee typen antifouling (Netrex en Lago) en drie typen vezels getest. Gedurende de gehele proef vond geen aangroei

 20. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien; proeven 2009/2010 en eindrapportage 2007-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.

  2011-01-01

  In 2009 is zowel het onderzoek naar het optimale moment van MH(maleïnehydrazide)-bespuiting als het onderzoek naar het effect van stikstofbemesting op het optreden van kale uien voorgezet. Evenals in 2008 zijn in 2009 twee proeven in Lelystad uitgevoerd. Een proef waarin bij zes rassen op

 1. Licht, donker en ultieme fascinatie

  NARCIS (Netherlands)

  Poelarends, A.J.

  1999-01-01

  Reeds vanaf het begin van de mensheid zijn mensen gefascineerd geweest door de wonderlijke wereld boven hun. In een alsmaar doorgaande beweging toonden zich duizenden lichtpuntjes aan hun ogen als geprikt op een grote koepel die langzaam ronddraait. Magische krachten werden er aan toegeschreven,

 2. Lekken en lekkers : Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

  NARCIS (Netherlands)

  Beenakkers, E.M.Th.; Grapendaal, M.

  1995-01-01

  In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het WODC werd verricht naar het verschijnsel "lekken naar de pers". Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de volgende vragen: welke motieven

 3. Transmissie van Mycobacterium bovis tussen mens en dier

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de G.; Beer, de J.; Bakker, D.; Soolingen, D.

  2015-01-01

  Nederland is officieel vrij van rundertuberculose. Toch komt af en toe nog Mycobacterium bovis-tuberculose voor bij relatief jonge autochtone Nederlanders. Ook zijn er recent nog wel boviene-uitbraken geweest. Dat roept de vraag op of er ook nu nog transmissie is van M.bovis tussen mens en dier.

 4. Solus Deus adorandus: Angelus Merula (1487-1557) en de heiligenverering

  NARCIS (Netherlands)

  Bas, Adriaan

  Op 26 juli 1557 komt er in Mons in Henegouwen een einde aan het leven van Angelus Merula (1487–1557). Jarenlang is Engel priester geweest – eerst in Brielle, later in Heenvliet. Vanwege zijn ‘ketterse’ opvattingen werd hij aangeklaagd bij de inquisitie en uiteindelijk veroordeeld en terechtgesteld.

 5. Muhammad Ali: parel voor de sport en de mensheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jan de Leeuw

  2016-01-01

  Begin juni 2016 overleed Muhammad Ali, volgens velen de grootste sportman allertijden. De betekenis van Ali voor de sport is groot geweest. Maar zijn betekenis voor de mensheid is nog groter. Ali stond voor de idealen van gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Hij staat op een lijn met

 6. Isoproturon kritisch doseren

  NARCIS (Netherlands)

  Weide, van der R.Y.; Timmer, R.D.

  2003-01-01

  Op kleigronden werd de laatste 25 jaar in de wintertarwe vaak kort na zaai in het najaar of in de winter gebruik gemaakt van bodemherbiciden. Sinds het wegvallen van het middel Tribunil zijn dit voornamelijk producten geweest die isoproturon bevatten. Ze worden met name ingezet tegen problemen met

 7. 'We zijn nu de beste in bioplastics'

  NARCIS (Netherlands)

  Seventer, van E.

  2012-01-01

  ‘Toen we begonnen was Wageningen UR landbouw en voeding. Nu zijn we ook goed in bioplastics’, zegt Erik van Seventer van Wageningen UR Food & Biobased Research. De investering in onderzoek voor een biobased economie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.

 8. Koeling van bloemkool en broccoli op de veiling "De Tuinbouw" te Grootebroek

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, P.M.M.; Hendriks, A.G.M.

  1980-01-01

  In een proef op de veiling "De Tuinbouw" in Grootebroek is zowel bloemkool als broccoli opgeslagen gedurende respectievelijk een en drie dagen bij 2 graden C en 95% r.v. Na koeling zijn de kolen geplaatst in een donkere ruimte met een temperatuur van 18 graden C en een r.v. van 90%. Beoordeeld is op

 9. Cookies, Coleslaw, and Stoops : The Influence of Dutch on the North American Languages

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs

 10. Weer volop toekomst voor de iep Nieuwe iepen: zeer hoge mate van resistentie en algemeen bruikbaar

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.

  2013-01-01

  De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel

 11. Weer volop toekomst voor de iep

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.

  2014-01-01

  De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel

 12. Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen?

  NARCIS (Netherlands)

  Jacxsens, L.; Luning, P.A.; Boekel, van T.; Devlieghere, F.; Uyttendaele, M.

  2010-01-01

  Binnen het Europees project PathogenCombat zijn nieuwe tools ontwikkeld waarmee de prestaties van een voedselveiligheidssysteem kunnen worden gemeten. Vandaag deel 1 over het Microbial Assessment Scheme (MAS), een protocol voor een microbiologisch monternameplan.

 13. Hoe zijn goede en veilige ICT-systemen te maken

  NARCIS (Netherlands)

  Tettero, O.

  2000-01-01

  'Hackers vinden lek in product X'. lnformatie en Communicatie Technologie (ICT) producten zijn regelmatig op deze wijze in het nieuws. Zijn die hackers zo slim of de producten zo slecht? Het blijkt dat het ontwerpen van veilige producten helemaal niet eenvoudig is. Dit artikel gaat in vogelvtucht in

 14. Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, Francesca; Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan

  2017-01-01

  Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument

 15. Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen? (2)

  NARCIS (Netherlands)

  Luning, P.A.; Jacxsens, L.; Kirezieva, K.K.; Devlieghere, F.; Uyttendaele, M.; Boekel, van T.

  2011-01-01

  Binnen het Europees project PathogenCombat is het diagnose instrument ontwikkeld. Hiermee krijgt de voedingsmiddelenproducent een indruk van het risiconiveau van de context waarin zijn voedselveiligheidssysteem opereert. Daarnaast geeft het inzicht in het prestatieniveau van zowel het systeem zelf

 16. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 17. Talent hebben of zijn: poging tot segmentatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.C. (Ronald) Visser

  2011-01-01

  Een nadeel van de toegenomen populariteit van talentmanagement is de grote mate van conceptuele onduidelijkheid (Collings & Mellahi, 2009). Op hoofdlijnen zijn er twee brede stromingen te onderscheiden (Visser, 2002). Binnen de eerste stroming ligt het accent op talent als zijnde een eigenschap. De

 18. Rouw mag er zijn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlieke Moors

  2015-12-01

  Full Text Available ABSTRACTGrieving is allowedGrief is a human experience. Every form of loss shapes you into the human being you are today. Contrary to what earlier, unproven grief models postulate, grief does not have an end point. That is, bereavement does not have to be completely processed, but it should be integrated into someone’s life. The outdated grief models were often interpreted and used in a normative way, which led to a normative standard model. This portraits the belief that every mourner would experience similar symptoms and would go through a fixed pattern of phases. However, the updated vision emphasizes the individual and unique process of coping with loss: norms concerning grief should be banned. By means of literature research, interviews with professionals and personal experiences, it became clear that finding an equilibrium between restoration-orientated and loss-orientated coping styles is most beneficial. An important aspect in finding this balance is meaningfulness. Furthermore, the ability to bear a loss and to adapt accordingly are important components. Lastly, attaching significance to a loss is a constructive way of integrating the loss into one’s life. The death of a loved one should therefore not be forgotten or tucked away. After all, grief is the price we pay for love. SAMENVATTINGRouw mag er zijnRouw is een menselijke ervaring en elk verlies vormt je als mens. Rouw heeft, in tegenstelling tot wat de verouderde, niet bewezen rouwmodellen beweren, geen eindpunt. Verlies hoeft namelijk niet verwerkt te worden, maar moet juist geïntegreerd worden in iemands leven. De verouderde rouwmodellen zijn vaak normatief opgevat en toegepast, waaruit een normatief standaardmodel is ontstaan. Daarbij werd gedacht dat elke rouwende dezelfde symptomen zou vertonen en het rouwproces volgens vaste fasen zou verlopen. Binnen de vernieuwde visie wordt er juist van uitgegaan dat elk individu een unieke manier van reageren op rouw heeft. Er zou

 19. Adolf Mayer (1843-1942) en zijn betekenis voor de Virologie als wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Vlak, J.M.

  2007-01-01

  In 2007 is het 125 jaar geleden dat Adolf Mayer voor het eerst zijn baanbrekend werk over het besmettelijk karakter van mozaiekziekte van tabak publiceerde (Mayer, 1882). Deze publicatie, in het Nederlands, in het Groningse Tijdschrift voor Landbouwkunde, markeert het begin van de virologie als

 20. Literaire strategieën: de drie satellieten van La Nouvelle Revue Française (1910-1914

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Koffeman

  2000-12-01

  Full Text Available La Nouvelle Revue Française, opgericht in 1908 door een groep schrijvers rond André Gide, is het belangrijkste Franse literaire maandblad van het interbellum geweest. In de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog is de reputatie van het tijdschrift nog relatief bescheiden, maar er is al wel een duidelijke progressie te constateren. Deze is niet alleen toe te schrijven aan de inhoudelijke kwaliteit van de bijdragen, maar vooral ook aan de manier waaorp de redactie het tijdschrift promoot. De oprichters bedienen zich van een 'mutimedia-strategie': zij ontwikkelen rond de NRF verschillende nevenactiviteiten om de naamsbekendheid van het tijdschrift te vergroten en zijn literatuuropvattingen onder een breder publiek te verspreiden. 

 1. Maak mensvriendelijke robots, dan zijn ze een aanvulling: robots kunnen bijdragen aan betere werkervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Looze, M.P. de; Rhijn, G. van

  2017-01-01

  Het werken met robots is gemakkelijker en gezonder als ze zijn ontworpen met de mens als uitgangspunt. De robotisering en digitalisering van arbeid voltrekt zich in rap tempo. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. Als bedrijven én de komende regering hier niet slim mee omgaan.

 2. A importância das aulas práticas para alunos jovens e adultos: uma abordagem investigativa sobre a percepção dos alunos do PROEF II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Cristina Souza LEITE

  Full Text Available Resumo: Este trabalho analisa a importância das aulas práticas no ensino de Ciências Naturais para os alunos de duas turmas, com perfis diferentes, do Segundo Segmento do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos da Universidade Federal de Minas Gerais (PROEF II. O trabalho analisa o conceito de aulas práticas para esses alunos, a aceitação e as impressões pessoais dos mesmos em relação a estas aulas na disciplina de Ciências Naturais. Os resultados demonstram que os alunos jovens e adultos gostam desse tipo de aula e se sentem motivados quando a mesma é proposta, principalmente quando elas ocorrem no laboratório e, desse modo, o desenvolvimento dessas aulas pode ser uma importante ferramenta no ensino de ciências para os alunos jovens e adultos.

 3. Lasius niger houdt rechts, vooral als het druk wordt op zijn verticale straten op bomen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuts, B.

  2009-01-01

  Houden mieren rechts als ze foerageren op hun straten zoals de meeste mensen doen? Rechts houden, en ook links houden, zijn gedragsstrategieën die het verkeer sneller doen verlopen. Het lijkt waarschijnlijk dat sneller verkeer bij mieren een reproductief voordeel oplevert omdat het voedsel dat

 4. Niet alle vlekjes zijn makkelijk weg te werken: passend onderwijs in perspectief

  OpenAIRE

  Bouwman-van Ginkel, Eline; Arnoldus, Rob

  2012-01-01

  Het is weer tijd voor verandering in het onderwijs. Nederland krijgt passend onderwijs.De toekomst van veel ambulante begeleiders is, voor zover ze niet al ontslagen zijn, onzeker. Er komen nieuwe regionale samenwerkingsverbanden. De omstreden bezuiniging van 300 miljoen is dankzij het Kunduz-akkoord voorlopig van de baan, maar het speciaal onderwijs moet nog steeds plaatsmaken voor ‘normaal’ passend onderwijs. De leerkracht op een reguliere school zal voortaan moeten leren omgaan met de ‘zor...

 5. Freud kon ook geestig zijn [Boekbespreking van: Lütkehaus, L. (Hrsg.), Freud zum Vergnügen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2006-01-01

  Humor is niet het eerste waar men aan denkt bij de psychoanalyse. Een serieuze wetenschappeljke benadering van psychische aandoeningen en patiënten met vaak zware klachten. Toch stelde Freud zich aan het begin van zijn loopbaan als therapeut ten doel om hysterische mensen te veranderen in 'gewone

 6. Quality and Capacity Document 2011. Part 2; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 6-8. In parts 1, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 6-8. In de delen 1, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 7. Quality and Capacity Document 2011. Part 1; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 1-5. In parts 2, 3 and 4 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 1-5. In de delen 2, 3 en 4 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 8. Quality and Capacity Document 2011. Part 4; Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011. Deel 4

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In accordance with Article 21 of the Dutch Electricity Law 1998 this quality and capacity document was drafted. The document describes (a) the level of quality which is aimed at and the scores over the last years; (b) the quality management system; (c) the estimated results of the total need for transport for the period 2012-2021; (d) bottlenecks and solutions required to meet the demand for future transport capacity; and (e) measures to be taken for maintenance and replacements. This document comprises chapters 10-12. In parts 1, 2 and 3 you can find the rest of the chapters [Dutch] Conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 is het titel document opgesteld. In dit document wordt en worden door TenneT (a) aangegeven welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd en wat de scores in de laatste drie jaar zijn geweest; (b) het kwaliteitbeheerssysteem beschreven; (c) de resultaten van de raming van de totale transportbehoefte beschreven voor de periode 2012-2021; (d) de knelpunten en oplossingen beschreven die nodig zijn om in de behoefte aan de toekomstige transportcapaciteit te kunnen voldoen; en (e) de maatregelen beschreven inzake vervanging en onderhoud. Dit document bevat de hoofdstukken 10-12. In de delen 1, 2 en 3 kunt u de overige hoofdstukken vinden.

 9. All thirteen building projects OK? Comparison of exemplary building projects; Alle dertien goed? Wat zijn de besten?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J. [Techniplan Adviseurs, Rotterdam (Netherlands); Rietkerk, J. [Royal Haskoning, Nijmegen (Netherlands); Schuiling, D.J.B.W. [BAM Techniek regio West, Zoetermeer (Netherlands); Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven TUe, Eindhoven (Netherlands)

  2006-04-15

  In 2003 the Netherlands Organization for Energy and the Environment (now SenterNovem) published the report 'Alle dertien goed' in which 13 non-residential buildings were described as examples for the HVAC sector. In this article attention is paid to the criteria to evaluate such buildings. The so-called 6 S method (Site, Shell, Skin, Services, Space plan, Stuff) is used to assess the buildings, after which a comparison is made for 12 of the 13 buildings. [Dutch] Novem publiceerde in 2003 de publicatie 'Alle dertien goed' waarin dertien utiliteitsgebouwen werden gepresenteerd als voorbeelden voor de branche. Dit roept de vraag op hoe goed is goed, hoe kun je dit bepalen en zijn ze werkelijk goed? Aan de hand van de 6 S- methode (Site, Shell, Skin, Services, Space plan, Stuff) van Stewart Brand is een beoordeling van de gebouwen gemaakt, waarna er een vergelijking is gemaakt tussen twaalf van de dertien gebouwen. Uiteindelijk zijn de vier beste gebouwen bepaald. In het artikel worden de beoordeelde gebouwen kort gepresenteerd en de resultaten weergegeven.

 10. Supply of dry ambient air in Alstroemenia. Test on the impact of the supply of dry ambient air on the microclimate and crops in alstroemeria; Droge buitenlucht toevoeren in Alstroemeria. Praktijkproef naar de invloed van droge buitenlucht toevoeren op microklimaat en gewas in alstroemeria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Helm, F.; Van Weel, P.; Raaphorst, M.

  2012-08-15

  After one year of dry air distribution in Alstroemeria it is shown that it can effectively lower the vapour deficit between the leaves. It resulted in a decrease of leaf tip damage of 70% compared to the reference, but not to a decrease of spontaneously broken stems. The research is conducted in practice at Hoogenboom Alstroemeria on 1000 m{sup 2} within a larger greenhouse compartment planted with the variety 'Primadonna'. Wageningen UR has conducted the research with an air distribution system of 8 m{sup 3}/m{sup 2} from supplier Lekhabo. The dry air was distributed in the crop by two transparent air tubes. Climate could not be controlled in the research area separate from the reference, therefore more dry air was required than expected, which is contradictive with energy saving. Growers that want to use dry air to either to prevent leaf tips or to save energy will have to find a balance between these two benefits that partly contradict. Both advantages are required to make the investment profitable. It is calculated that nurseries with a relatively small heat and power cogeneration and greenhouses that are already equipped with a second screen can probably profitably invest in a simple and small capacity dry air distribution system [Dutch] Na ruim een jaar opgewarmde buitenlucht toevoeren in Alstroemeria is duidelijk geworden dat hiermee effectief het vocht deficit tussen het gewas verlaagd kan worden. Dit leidde in dit onderzoek tot een afname van vochtblaadjes van 70%, maar niet tot minder afgroeiers. De proef is uitgevoerd in 1000 m{sup 2} binnen een afdeling met het ras Primadonna bij het bedrijf Hoogenboom alstroemeria in Nieuwe Wetering. De proef is door Wageningen UR glastuinbouw uitgevoerd met een installatie voor aanvoer van 8m{sup 3}/m{sup 2} per uur lucht door twee slurven aan de zijkant van het bed. In de proefomgeving kon het klimaat niet apart geregeld worden op het toevoeren van buitenlucht. Hierdoor is steeds relatief veel buitenlucht

 11. Recht en vrede bij Hans Kelsen : een herwaardering van Kelsens rechtsfilosofie : juridisch pacifisme als stilzwijgende betekenis van zijn Zuivere Rechtsleer

  NARCIS (Netherlands)

  Notermans, Mathijs Eugène

  2016-01-01

  Hans Kelsen staat in de wereld van de rechtsfilosofie en –theorie bekend als één van de belangrijkste rechtsgeleerden van de 20ste eeuw en zijn belangrijkste werk dat hem die bekendheid heeft opgeleverd, de Reine Rechtslehre, is dan ook ‘wereldberoemd’. Minder bekendheid geniet hij als juridisch

 12. Supervision and sanctions in the new energy legislation. No sinecure; Toezicht en sancties in de nieuwe energiewetgeving: geen sinecure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssen, J.E. [Allen en Overy LLP, Amsterdam (Netherlands)

  2004-09-15

  A brief overview is given of the legal sanctions which the Dutch Office of Energy Regulation (DTe, abbreviated in Dutch) has to enforce the players in the market for energy to fullfil their obligations. [Dutch] Als er een sector in Nederland is geweest die zich de laatste jaren opnieuw heeft moeten uitvinden door grote verandering in de regelgeving, is het wel de energiesector. De regulering van de elektriciteit- en gassector is vormgegeven in de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en de Gaswet. Deze wetten implementeren de eerste Europese marktrichtlijnen voor elektriciteit (1996) en gas (1998), die de aftrap vormden voor de creatie van een competitieve Europese markt voor elektriciteit en gas. Op grond van de E-wet en de Gaswet is de Nederlandse markt gefaseerd geliberaliseerd. Sinds 1 juli 2004 is sprake van volledige marktopening; alle afnemers in Nederland hebben thans keuzevrijheid van leverancier. Om concurrentie tussen de leveranciers eerlijk te laten verlopen is non-discriminatoire toegang van alle leveranciers tot de netwerken van de voormalige regionale distributiebedrijven (zoals Essent, Nuon en Eneco) essentieel. Daartoe voorzien de E-wet en de Gaswet in een organisatorische scheiding tussen de activiteiten van die spelers (waarvan alle aandelen nog in handen zijn van provincies en gemeenten) op het gebied van de productie en levering van energie enerzijds en het transport anderzijds (unbundling). Voor het transport van elektriciteit en gas hebben de energiebedrijven separate beheerders van de regionale transportnetten moeten aanwijzen. Deze dochterbedrijven, 'netbeheerders' in de terminologie van de wetgever, hebben het exclusieve recht tot het verrichten van het transport over de door hen beheerde netten, maar moeten dit transport verrichten tegen door de toezichthouder vastgestelde tarieven en voorwaarden. De E-wet en de Gaswet bevatten een groot aantal verplichtingen die er voor moeten zorgen dat de netbeheerder zijn beslissingen

 13. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 14. Marketing marketing : rede, op samenvattende wijze gepresenteerd 29 november 2013 door Dr. Karel Jan Alsem ter gelegenheid van zijn installatie als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  Alsem, Karel Jan

  2013-01-01

  Deze publicatie bevat de rede die Karel Jan Alsem gehouden heeft bij zijn installatie op 29 november 2013 als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij betoogt dat marketing een grotere strategische rol in organisaties zou moeten krijgen. Want marketing is bij

 15. Can supercritical oxidation of sewage sludge be an alternative for supercritical gasification?; Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rulkens, W. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wentink, J. [Horizon Solutions, Leiden (Netherlands)

  2013-05-15

  In the context of the development of The Energy Factory a number of technologies has been identified that may be interesting to develop further. Two of these techniques relate to the conversion of sludge in supercritical water: supercritical gasification of sludge and supercritical oxidation of sludge [Dutch] In het kader van de ontwikkeling van De Energiefabriek is een aantal technologieen geidentificeerd die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken hebben betrekking op de conversie van slib in superkritisch water: superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidatie.

 16. Kaliumfosfiet helpt kalanchoë tegen phytophthora (interview met Filip van Noort)

  NARCIS (Netherlands)

  Neefjes, H.; Noort, van F.R.

  2009-01-01

  Toevoegen van plantversterker kaliumfosfiet maakt kalanchoë weerbaar tegen phytophthora. Onderzoek bij WUR Glastuinbouw heeft dit aangetoond in een deel van een proef. De praktijk is voorzichtig met het middel

 17. Investigation of alleged releases of the High Flux Reactor (HFR) in Petten, Netherlands. Measured data from the Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in the period September 2001; Onderzoek naar vermeende lozingen HFR Petten. Meetgegevens van NRG in de periode september 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-15

  During the open house at the Nuclear Research and consultancy Group (NRG) on May 28th 2006 NRG publicly presented the measuring values of the Central Radiological Monitoring System (CRM). On detailed inquiry of a visitor strongly increased brief peak values appeared on 19 and 26 September 2001. This resulted in questions from many parties (Meldpunt Nucleaire Veiligheid Noord-Holland (Registration office Nuclear Safety North Holland), Provinciale States North Holland, Greenpeace Netherlands and Vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij (Association against Nuclear reactor in the dunes of Petten)) about a possible radiological emission. The press reported a radioactive gas cloud. The Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment has examined the circumstances. The following research questions were examined: (1) How is the CRM system composed? (2) Has there been a radiological emission? (3) How can the peak values be explained? (4) What conclusions can be drawn from the National Measuring network for Radiology of the RIVM? [mk]. [Dutch] Tijdens een open dag bij Nuclear Research and consultancy Group (NRG) op 28 mei 2006 werden door NRG publiekelijk meetwaarden gepresenteerd van het Centraal Radiologisch Monitoring Systeem (CRM). Bij gedetailleerde navraag van een bezoeker manifesteerden zich op twee dagen, 19 en 26 september 2001, sterk verhoogde kort durende piekwaarden. Dit heeft ertoe geleid dat van diverse zijden (Meldpunt Nucleaire Veiligheid Noord-Holland, Provinciale Staten Noord-Holland, Greenpeace Nederland en Vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij!) de KFD vragen bereikten of er sprake zou kunnen zijn van een radiologische emissie. In de publiciteit werd gewag gemaakt van een 'radioactieve gaswolk'. De KFD van de VROM-Inspectie heeft de toedracht hiervan onderzocht. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: (1) Hoe zit het CRM-systeem in elkaar?; (2) Is

 18. Groei - analytisch onderzoek aan olievlas (Linum usitatissimum L., cv. Antaris)

  NARCIS (Netherlands)

  Heemst, van H.D.J.; Smid, H.G.

  1989-01-01

  In het kader van het project Gewaskarakterisering is in 1988 een proef met olievlas gedaan met als doel een aantal gewaskarakteristieken te kwantificeren die gebruikt kunnen worden in een simulatiemodel. Dit, omdat voor een aantal belangrijke akkerbouwgewassen dergelijke gewaskarakteristieken nog

 19. Voermaatregelen sorteerden geen positief effect bij vleeseenden

  NARCIS (Netherlands)

  Buisonjé, de F.E.; Getkate, J.A.; Enting, H.

  1997-01-01

  In een Spelderholt-proef is gekeken naar mogelijkheden om via voermaatregelen het optreden van pootproblemen bij Peking-eenden te verminderen. Deze maatregelen betroffen de verschijningsvorm, beschikbaarheid en samenstelling van het voer. Tevens is het effect van deze aanpassingen op technische

 20. Vertrouwen in big data-toepassingen: accountability en eigenaarschap als waarborgen voor privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Roosendaal, A.P.C.; van den Broek, Tijs Adriaan; van Veenstra, A.F.E.

  2014-01-01

  Dit artikel belicht hoe privacy, eigenaarschap en accountability kunnen worden ingevuld in de context van big data. Allereerst wordt besproken welke karakteristieken van big datatoepassingen de huidige wettelijke privacykaders op de proef stellen. Daarbij wordt uitgegaan van de drie hoofdonderdelen

 1. Triage and first care of casualties after radiological incidents; Triage en eerste opvang van slachtoffers na radiologische incidenten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Groot, R.; Van Zoelen, G.A.; Van Riel, A.J.H.P.; Leenders, M.E.C.

  2010-11-15

  incidenten met radiologisch materiaal, vanaf het rampterrein tot aan het ziekenhuis. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen slachtoffers, waarvoor specifieke maatregelen nodig zijn om gezondheidsrisico's te beperken. Vervolgens zijn de beoordeling, selectie en eerste opvang van deze slachtoffers met bijbehorende maatregelen in stroomschema's uiteengezet. De stroomschema's geven aan welke personen direct naar het ziekenhuis moeten worden vervoerd en welke na controle en zo nodig verwijdering van radioactief materiaal, bijvoorbeeld besmette kleding, (decontaminatie) naar huis kunnen. Daarnaast is er aandacht voor de mensen die niet blootgesteld zijn, maar zich wel zorgen maken. De stroomschema's kunnen tijdens een incident worden verfijnd, naargelang de aard en omvang van het incident. Het rapport is geschreven op verzoek van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), in opdracht van het ministerie van VWS. In het rapport worden de gevolgen van incidenten met een 'vuile bom' en met een verborgen radioactieve bron beschreven. Een vuile bom is een conventioneel explosief dat bij ontploffing radioactief materiaal verspreidt. Mensen in de directe omgeving kunnen door de explosie levensbedreigend gewond raken. Ook kunnen ze worden besmet door rondvliegende scherven en radioactief materiaal. Bij een incident met een verborgen (intacte) bron wordt het radioactieve materiaal niet verspreid, omdat het op een vaste plaats aanwezig is. In zulke gevallen moeten mensen die in de omgeving van de bron zijn geweest, worden opgespoord. Ook hiervoor geeft het rapport een stroomschema. Het rapport verschaft informatie om de schema's te onderbouwen. In de bijlagen is achtergrondinformatie opgenomen over radioactiviteit en ioniserende straling en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Daarnaast wordt verwezen naar relevante nationale en internationale richtlijnen en handboeken.

 2. Veel water vergroot kans op kurkvoetjes

  NARCIS (Netherlands)

  Geels, F.P.

  2001-01-01

  Effect van teeltmaatregelen bij de bestrijding van kurkvoet, een bacterieziekte. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Verloop van de ontwikkeling van het aantal kurkvoetjes over drie weken plukken bij standaard watergift tijdens de eerst proef (16 liter per vierkante meter voor op vocht sproeien en 20

 3. Faagtherapie is alternatief voor antibiotica

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, P.T.J.

  2011-01-01

  De zoektocht naar alternatieven voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij is nog steeds urgent. Bacteriofagen kunnen uitkomst bieden. De faagtherapie bleek o.a. succesvol in een proef met 120 kuikens, waarvan de helft besmet was. Na toediening was de ziekteverwekkende bacterie voldoende

 4. De gebruikswaarde van gedroogde pulp en perspulp en het verstrekken van extra snijmaissilage, als vervanging van krachtvoer voor melkvee = The practical value of dried beet pulp and pressed beet pulp and of feeding extra maize silage, to replace concentrates for dairy cows

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de H.; Hindle, V.A.

  1987-01-01

  Een voederproef werd uitgevoerd met 48 melkkoeien, die in de 2e of latere lactatie verkeerden. De proef begon direct na de partus en duurde 13 weken. In totaal werden 3 behandelingen getoetst: gedroogde bietenpulp, perspulpsilage en extra snijmaissilage. De behandelingen maakten ongeveer 25 % van de

 5. Energy conservation in the Netherlands 1995-2006. Update on the basis of the Protocol Monitoring Energy Conservation; Energiebesparing in Nederland 1995-2006. Update op basis van het Protocol Monitoring Energiebesparing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boonekamp, P.G.M.; Gerdes, J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Vreuls, H.H.J. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Bilthoven (Netherlands); Pouwels, H. [Centraal bureau voor de Statistiek CBS, Voorburg/Heerlen (Netherlands)

  2008-07-15

  Results are presented of realized energy savings in the Netherlands for the period 1995-2006 for the sectors households, industry, agriculture, services, transport, refineries and electricity, and for the national level. The figures on energy savings are based on the 'Protocol Monitoring Energy Savings', a common methodology and database to calculate the amount of energy savings. A description of the methodology used can be found elsewhere. Results are presented for savings on final energy use, conversion in end-use sectors (co-generation) and conversion in the energy sector. National savings for the period 1995-2006 equal 0.9% per year on average, with a decreasing tendency in recent years. For end-use sectors the highest figure is found for agriculture (2.1%) and the lowest figure for transport (0.4%). An uncertainty analysis reveals that the margin for the national savings figure is {+-} 0.3 percent-point. [Dutch] In dit rapport worden de energiebesparingcijfers gepresenteerd voor de periode 1995-2006, berekend volgens het Protocol Monitoring Energiebesparing (PME). De besparing wordt berekend voor de verbruiksectoren industrie, huishoudens, transport, land- en tuinbouw, diensten en raffinaderijen, de elektriciteitscentrales en het nationale niveau. De nationale besparing in de periode 1995-2006 bedroeg gemiddeld ruim 0,9% per jaar. Als er vanaf 1995 niet zou zijn bespaard, dan zou het energiegebruik in 2006 ongeveer 11% hoger zijn geweest. Per sector varieert de besparing tussen 0,4% voor Transport en 2,1% voor de Land- en tuinbouw (inclusief 0,4% door warmte/kracht). In de figuur wordt het verloop van de gemiddelde jaarlijkse besparing vanaf 1995 gegeven. De nationale besparing blijkt na 2000 geleidelijk af te nemen. Hetzelfde geldt voor de Industrie en, met fluctuaties, Huishoudens en Transport. De besparing door warmte/kracht-productie bij verbruikers is ook afgenomen na 2000. Hetzelfde geldt voor besparing bij centrales, hoewel hier in 2006 een

 6. BD scoort goed in Zwitserse proef.

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, G.J.M.

  1996-01-01

  In a 17-year experiment in Switzerland (DOK trial) biodynamic, organic/biologic (method Rusch/Mueller) and conventional agriculture were compared. Biodynamic agriculture led to a greater biological and chemical soil fertility

 7. Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.G.

  2012-01-01

  Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld

 8. Onderzoek naar voorkomen van zachte vruchten bij courgette in de afzetketen door optimale watergift

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Wilms, J.A.M.

  2008-01-01

  Vochttekort tijdens de teelt werd door de telers als mogelijke oorzaak gezien. Het ‘weer’ is geen groeifactor waarop de tuinder kan sturen. Vochttekort is wel bij te sturen door water geven. Ter toetsing van de invloed van vochttekort is in 2006 in een late zomer/herfstteelt een proef aangelegd in

 9. Organische microverontreinigingen in gft-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Rood GA; LAE

  1994-01-01

  Het onderhavige onderzoek is een eerste verkenning geweest naar de aanwezigheid van organische microverontreinigingen in gft-compost. In deze rapportage is een indicatieve vergelijking van de gehalten in compost met de streefwaarden voor bodem (H=20%) gemaakt. Mede op basis van dit onderzoek

 10. Case note: HR (nr. 43722: door inwoner Duitsland genoten ABP-pensioen, ook na privatisering ABP heffingsrecht voor Nederland)

  NARCIS (Netherlands)

  van Weeghel, S.

  2009-01-01

  Belanghebbende, die de Duitse nationaliteit bezit, is van 1 november 1975 tot 30 november 1998 werkzaam geweest bij een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon. De pensioenen van de werknemers van die rechtspersoon waren geregeld in de ABP-wet, van welke wet de uitvoering was ondergebracht bij

 11. Plantform: gebruikersgroep avant la lettre

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstede, G.J.; Mos, de P.

  2007-01-01

  Vanwege de veranderde informatiebehoefte in de sector heeft een gebruikersgroep van sierteeltkwekers software laten ontwikkelen voor een ERP-systeem. De auteurs zetten uiteen hoe de gebruikersgroep tot stand gekomen is, wat er bereikt is en wat de betekenis daarvan is geweest. Naar aanleiding van

 12. Rassenonderzoek blauwe bes : verslag van de rassenproef blauwe bes in Horst 1998-2002 (HO98.7.01)

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Peppelman, G.

  2003-01-01

  Van 1998 t/m 2002 werd op de PPO locatie Horst-Meterik een rassenproef gedaan met 17 rassen van blauwe bes. Doel van de proef was nagaan wat de gebruikswaarde is van de neiuwe rassen voor de teelt in Nederland. De herkomst van de rassen was Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten. In de

 13. Ruminal and postruminal digestion of dietary protein and starch in ...

  African Journals Online (AJOL)

  H.H. Meissner*. Animal Nutrition and Animal Products Institute, Private Bag X2, lrene, 1675 Republic of South Africa. H.P.F. du Preez ... In die eerste proef is 'n energie-inhoud van 10.0 MJ ME/kg DM teen twee proteienkonsentrasies (105 en 125 g RP/kg DM), elk teen twee rumendegradeerbaarheidspeile. (60 en 70% RDP) ...

 14. Van Three Mile Island tot Piper Alpha : veiligheidsmanagement en veiligheidssystemen, een overzicht van Engels- en Nederlandstaligge literatuur, Deel 2, de periode 1979-1988

  NARCIS (Netherlands)

  Swuste, P.; Groeneweg, J.; Gulijk, C. van; Zwaard, W.; Lemkowitz, S.

  2015-01-01

  Vraagstelling: Wat is de invloed geweest van algemene managementstromingen en onderzoek naar de oorzaken van ongevallen en rampen op het management van veiligheid, in de periode tussen Three Nile Island en Piper Alpha? Binnen welke context heeft deze ontwikkeling plaats gevonden en wat is de invloed

 15. Verpakking als marketinginstrument. Elke schakel in de keten vanuit de klant bekijken

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van Y.K.

  2008-01-01

  Een marketingbenadering van de distributieketen vereist dat elke schakel in dat kanaal vanuit het perspectief van de klant wordt bekeken. Verpakken is hierbij door de jaren heen het stiefkind van de marketing geweest. Door ook verpakking vanuit het perspectief van de klant te bekijken, verandert het

 16. DEP LA ATSVANH ET OUDETE ST AMENT IN DEV ER KOND IG IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  zeer begrijpelijk, dat men als Christelijk Oud-Testamenticus bij de. Joden beurtelings een .zekere geprikkeldheid en een nog moeilijker te dragen ironie ondervindt? Is het Oude Testament niet aan het Jodendom geschonken? On getwijfeld is de bedoeling van dit geschenk, als van alle genadegaven. Gods, deze geweest ...

 17. Proef met duurzaam watergebruik in de bollenstreek

  NARCIS (Netherlands)

  Fliegenthart, F.; Dik, P.E.; Groenendijk, P.

  2009-01-01

  In 2007 begon in de Wieringermeer een praktijkproef met alternatieve waterbeheersystemen voor de bollenteelt. Met drie verschillende teeltsystemen wordt onderzoek verricht naar zo optimaal mogelijk gebruik van zoet water door recirculatie en hergebruik. Ook loopt onderzoek naar de emissie van

 18. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee

 19. Next Generation of Greenhouse Cultivation Tomato 2010; Het Nieuwe Telen Tomaat 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Gelder, A.; Warmenhoven, M. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Grootscholten, M. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands)

  2012-08-15

  In 2010 a second experiment with the next generation cultivation of tomato was performed. With 23 m{sup 3} natural gas per m{sup 2} greenhouse 68 kg of the truss tomato 'Komeett' was harvested. Extra transparent foil used at the start of the experiment was changed by AC-foil. The amount of CO2 used was high, but the registration of this amount was unsure. Botrytis control both for spore pressure and infection was controlled well. For the next generation cultivation a zero tolerance for Botrytis is necessary. The relation between global radiation and temperature used in this experiment to keep the plant in good balance was 17.5C + 1.5C per 1000 joule/cm{sup 2}.day. The realized energy input was simulated with KASPRO. The simulation fitted well to the measured values per week. Product quality was good [Dutch] In 2010 is het tweede experiment voor Het Nieuwe Telen met tomaat uitgevoerd. Daarin is met 23 m{sup 3} aardgas per m{sup 2} kas 68 kg grove trostomaat 'Komeett' geproduceerd. Het extra heldere folie waarmee de teelt startte is vanwege condens problemen vervangen door AC-Folie. Het CO2 gebruik was hoog maar onzeker is of dit goed is geregistreerd. De botrytis druk en infectie waren goed beheersbaar. Ook bij het nieuwe telen tomaat moet het uitgangspunt zijn geen botrytis infectie. De temperatuur in relatie tot de stralingssom per dag werd goed gerealiseerd. In deze proef was de relatie tussen straling en temperatuur 17.5C + 1.5C per 1000 joule/cm{sup 2}.dag. Het gerealiseerde energie gebruik was met KASPRO goed na te rekenen. De simulatie klopte zeer goed met de gemeten waarden per week. Er waren geen problemen met de vrucht kwaliteit.

 20. Case note: Gerechtshof 's-Hertogenbosch (ABP partnerpensioen ene partner wordt verminderd met aan andere partner toekomend ABP bijzonder partnerpensioen)

  NARCIS (Netherlands)

  Reinhartz, B.E.

  2009-01-01

  De man is gehuwd geweest met mevrouw X tussen 1962 en 1976. Tussentijds heeft de man van 1986 tot 1990 samengewoond met mevrouw Z. In 1988 is er een samenlevingsovereenkomst gesloten tussen de man en vrouw Z. Tussen 1991 en 1995 hebben de man en mevrouw Z weer samengewoond. In 1994 heeft de man het

 1. CO2 storage. An internet study by order of the city of Barendrecht, Netherlands; CO2 opslag. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dijk, T.

  2010-06-15

  The Dutch cabinet has decided that a pilot for CO2 storage will be conducted in the city of Barendrecht. This study has examined how the inhabitants of municipalities that quality for CO2 storage feel about this. [Dutch] Het kabinet heeft besloten dat in Barendrecht een proef wordt uitgevoerd met CO2 opslag. In dit onderzoek is nagegaan hoe inwoners van gemeenten die potentieel in aanmerking komen voor CO2 opslag daarover denken.

 2. Maarten’t Hart bestaat niet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Werhnan

  1992-05-01

  Full Text Available Maarten 't Hart werd in 1944 geboren in het Nederlandse stadje Maasshuis. Daar spelen verscheidene van zijn autobiografische romans, een teken dat hij verknocht is aan zijn geboortegrond. In zijn eerste romans Stenen voor een ransuil (1971 en Ik had een wapenbroeder (1973 staat het thema van de homoseksualiteit centraal. In zijn latere werk spelen de liefde tussen man en vrouw en de liefde voor de natuur en de muziek een grote rol. Veel van zijn werk, vooral zijn beroemdste roman Een vlucht regenwulpen, staat in het teken van de gewenste eenzaamheid. Behalve zeventien romans en verhalenbundels (de meest recente roman Onder de korenmaat verscheen in 1991 publiceerde Maarten 't Hart een tienlal boeken met populair-welenschappelijke studies en essays. In Ratten (1973 gaat het over zijn voorliefde voor een gediscrimineerd dier, in De som van misverstanden (1978 beschrijfl hij zijn liefde voor de literatuur, in De vrouw bestaat niel trekt hij len strijde tegen het feminisme en in Een dasspeld uit Toela (1990 rekent hij af met de literatuurcritici. Maarten't Hart is een uitnemend en gevoelig verteller Waarschijnlijk is het aan zijn nogal slordige stijl en zijn afkeer van het experiment in de romankunst te wijten dal hij na de Multatuliprijs-1975 voor zijn verhalenbundel Het vrome volk (1974 geen enkele lileraire prijs meer heeft gekregen. Wei halen zijn boeken hoge oplagen en is hij ereburger van Maasshuis.

 3. De dansmug Psectrocladius schlienzi nieuw voor Nederland, met een beschrijving van de larve (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Beauvesère-Storm, de A.; Tempelman, D.

  2009-01-01

  De meeste soorten Chironomidae (dans- of vedermuggen) zijn dieren met een aquatische larve. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de macrofaunagemeenschap van het zoete water, waarbij ze goede indicatoren zijn voor de milieukwaliteit. Veel soorten zijn met enige moeite goed tot soort of soortgroep te

 4. Metamorphosis of the coal sector. From dirty to clean?; Metamorfose van de kolensector. Van vies naar schoon?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Heuvel, S.

  2008-05-15

  The author surveys the extreme make-over of the coal industry: from dirty to clean. To many of us, coal might seem the energy source of the past. In many countries of Western Europe, coal mines were closed decades ago and in most cases gas has replaced coal for heating. However, the worldwide use of coal has never been as high as it is today and coal consumption is expected to increase by 70% until 2030. This increase has mainly to do with the rapid growth of energy consumption in China and India. There are, however, environmental problems related to coal, the most prominent being the very high CO2 emissions, causing climate change. Capturing CO2 and burying it in geological formation underground, a technology called Carbon Capture and Storage (CCS), could potentially alleviate the CO2 burden that is inevitably related to coal. However, CCS is not yet a proven method and there are many uncertainties to be taken away. This leaves a gap between the international and European policy goals of decreasing global CO2 emissions and the emissions caused by coal. In fact, it shows the necessity of reaching an international climate agreement (post Kyoto) and of creating a fair efforts sharing balance between the industrialized and developing countries. [Dutch] De auteur geeft een overzicht van de extreme veranderingen in de steenkoolindustrie om deze schoner te laten produceren. Voor velen van ons lijken kolen misschien de energiebron van het verleden. In veel landen van West-Europa, werden kolenmijnen tientallen jaren geleden gesloten en in de meeste gevallen heeft aardgas steenkool vervangen voor verwarming. Echter, het wereldwijde gebruik van steenkool is nog nooit zo hoog geweest als nu en het verbruik van steenkool zal naar verwachting met 70% stijgen tot 2030. Deze stijging heeft vooral te maken met de snelle groei van het energieverbruik in China en India. Er zijn echter milieuproblemen in verband met steenkool, waarvan de meest prominente de zeer hoge CO2-uitstoot

 5. Naar een betere bescherming van champignonrassen : het definiëren van afgeleid kwekersrecht voor champignons en het creëren van draagvlak

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Baars, J.J.P.

  2013-01-01

  1. Inleiding In 1980 zijn de eerste hybride rassen van de champignon gemaakt en op de markt gebracht: Horst U1 en Horst U3. Deze rassen zijn in 3 jaar uitgegroeid tot de belangrijkste ch ampignonrassen, wereldwijd. Beide rassen zijn ook de eerste paddenstoelrassen die via kwekersrecht zijn

 6. Het beperkte recht : een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Mollema, Anne Fleur

  2013-01-01

  Het beperkte recht moet niet worden voorgesteld als een afsplitsing van een deel van de eigendom. Het beperkte recht moet veeleer als een last worden beschouwd die de eigenaar op de eigendom legt en voor de beperkte gerechtigde een nieuw, eigensoortig recht schept dat daarvoor nog niet bestond. Deze

 7. Google Apps zijn leuk

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus

  Het bericht dat de Rijksuniversiteit Groningen overgaat op de mailvoorziening en agenda van Google Apps for Education bracht een golf van publiciteit teweeg. Mediaberichten naar aanleiding van de overgang naar Google Apps.

 8. Antropoloogiline Holland / Andres Kõnno

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõnno, Andres

  2004-01-01

  Tallinna VIII Pimedate Ööde Filmifestivali filme - Hollandi mängufilmid "Putini ema" ("Poetin's Mama") : režissöör Ineke Smits : 2003 ; "Shouf-Shouf Habibi" : režissöör Albert Ter Heerdt : 2004 ; "Üks ilus päev" ("Het is een schone dag geweest") : režissöör Jos de Putter : 1993 ; "Grimm" : režissöör Alex van Warmerdam : 2003

 9. Energiezuinig klimaat in bioteelt en gewone teelt - proef 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de A.; Weel, van P.A.; Nederhoff, E.M.

  2011-01-01

  Energy use can be reduced by highly insulating screens. The problem with screens is that less condensation occurs at the cold glass in the greenhouse roof. The two common methods of moisture control, screen gaps and use of minimum pipe temperature, require both a lot of energy. Therefore this

 10. De komputer gestuurd. Onderzoek naar toepassingen van automatisering in de land- en tuinbouw.

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, G.; Munters, P.J.A.L.

  1988-01-01

  Dit rapport gaat in op: - wat de huidige automatiseringstoepassingen zijn; - wat de gevolgen van de automatiseringsontwikkelingen zijn voor de landbouwstructuur en de werkenden in de land- en tuinbouwsector; - welke organisaties bij de automatiseringsontwikkeling betrokken zijn en welke

 11. Veldonderzoek bestrijdingsmiddelen. Rapportage van de 4e bemonstering 1988

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas P; Verdam B; Maaren HLJ van

  1989-01-01

  In het veldonderzoek Bestrijdingsmiddelen zijn in het vierde kwartaal van 1988 grondwatermonsters onderzocht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. De monsters zijn genomen uit permanente putten die zijn geplaatst onder percelen met aardappel-, mais-, bloembollen- en graanteelt en onder

 12. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 13. Arbobalans 2007/2008 : kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Gouw, P.; Hooftman, W.; Bakhuys Roozeboom, M.M.C.; Houtman, I.L.D.; Klein Hesselink, J.

  2008-01-01

  De Arbobalans is een jaarlijks verschijnende publicatie waarin cijfers en gegevens zijn opgenomen die het resultaat zijn van "arbomonitoring", het systematisch verzamelen van gegevens over veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek. In deze Arbobalans zijn de meest recente cijfers over de

 14. Productie- en handelsdata voor fytosanitair beleid : inventarisatie ten behoeve van risicomanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.; Hennen, W.H.G.J.; Galen, van M.A.

  2008-01-01

  Ter onderbouwing van fytosanitair risicomanagement zijn betrouwbare gegevens noodzakelijk. In dit onderzoek is aangegeven welke gegevens gewenst zijn in relatie tot bepaalde vragen met fytosanitaire achtergrond, waar deze gegevens te vinden zijn en aan welke eisen de gegevens voldoen. In grote

 15. Chaperones, protein homeostasis & protein aggregation diseases

  NARCIS (Netherlands)

  Minoia, Melania

  2014-01-01

  Eiwitten zijn de werkzame moleculen van cellen en moeten in een specifieke driedimensionale structuur zijn gevouwen. Niet gevouwen eiwitten zijn niet alleen niet-functioneel, maar kunnen samenklonteren en aggregaten vormen die ziektes kunnen veroorzaken (bijv. ziekte van Parkinson en ziekte van

 16. Signal transduction pathways in hepatocyte cell death : new targets for therapy

  NARCIS (Netherlands)

  Karimian, Golnar

  2012-01-01

  Cholestatische en steatotische leverziekten hebben een significant aandeel in het totaal van leverziekten. Zowel cholestatische als steatotische leverziekten zijn geassocieerd met hoge morbiditeit en sterftecijfers. Bestaande therapieën zijn of niet erg effectief of zijn geassocieerd met hun eigen

 17. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 18. Bacterial interaction forces in adhesion dynamics

  NARCIS (Netherlands)

  Boks, Niels Peter

  2009-01-01

  Wanneer interactiekrachten tussen bacteriën en oppervlakken bepaald worden, hangen deze erg af van de gebruikte meettechniek. De mechanismen die verantwoordelijk zijn voor deze verschillen zijn echter nog niet duidelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen, zijn in dit onderzoek interactiekrachten

 19. Eenhuizigheid en sex-ratio bij Grote brandnetel (Urtica dioica L.)

  NARCIS (Netherlands)

  Heemskerk, Martin; Oliehoek, Jan; Jong, de Tom

  1998-01-01

  Bloeiende planten zijn over het algemeen hermafrodiet (elke bloem heeft zowel mannelijke als vrouwelijke delen). Er zijn echter ook eenhuizige (aparte mannelijke en vrouwelijke bloemen op één individu) en tweehuizige planten (aparte mannelijke en vrouwelijke individuen). Tweehuizige planten zijn het

 20. Toerisme zonder zorgen : zorgtoerisme als kans voor Texel : eindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Bosman, A.; Selten, E.; Soedjak, C.E.; Rens, S.; Berg, J.H.; Duim, van der V.R.; Waal, W.

  2011-01-01

  Door middel van een literatuurstudie is het concept zorgtoerisme uitgewerkt, zijn de kenmerken van het eiland Texel uiteengezet, de huidige ontwikkelingen in de zorg zijn uitgewerkt en een aantal praktijkvoorbeelden van zorgtoerisme in Nederland en in het buitenland is genoemd. Daarnaast zijn

 1. Case note: HR (13/04327: Geen aftrek van aan een stichting betaalde erfpachtcanon nu de woning het vermogen van de oprichters niet heeft verlaten)

  NARCIS (Netherlands)

  Heithuis, E.J.W.

  2015-01-01

  Belanghebbende is onder huwelijkse voorwaarden gehuwd. Hij woont samen met zijn echtgenote in een woning die haar in eigendom toebehoort. In 2004 is een stichting opgericht. Belanghebbende is daarvan enig bestuurder en zijn vier kinderen zijn certificaathouders. Eind 2004 heeft de echtgenote van

 2. The apoptosis pathway : a drugable target in solid tumors

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, Derk Jan Alko de

  2006-01-01

  Een van de belangrijkste kenmerken van kanker is dat cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Therapieën zijn erop gericht de kankercellen te laten sterven, apoptose genoemd. Er zijn echter kankercellen die van nature resistent zijn tegen chemotherapie, of die deze eigenschap gedurende de

 3. Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk

  NARCIS (Netherlands)

  van Gent, J.F.J.M.

  2011-01-01

  Bartholomeus van der Helst was a leading portrait painter in the Northern Netherlands in the 17th century. This monograph reconstructs his career and his circle of patrons based on the surviving works and documents. Van der Helst was born in Haarlem around 1613. In the early 1630s he moved to

 4. Nikola Tesla: een biografie

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing. Ruud Thelosen

  2015-01-01

  De Technische uitvinder Tesla heeft 700 patenten op zijn naam staan als hij overlijdt. Zijn uitvindingen hebben de wereld in de 20e eeuw volledig veranderd. Zijn wisselstroom generator hebben heel de VS van elektriciteit voorzien. Radioverkeer , remote control werd mogelijk dankzij Tesla. Volgens

 5. Bestrijding van rouwmuggen en oevervliegen

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Messelink, G.J.; Grosman, A.H.; Holstein, van R.

  2011-01-01

  Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibedden, aan stekmateriaal en aan jonge planten. Veel

 6. Insulin sensitivity : modulation by the gut-brain axis

  NARCIS (Netherlands)

  Heijboer, Annemieke Corine

  2006-01-01

  Er zijn steeds meer aanwijzingen dat neuropeptiden in de hypothalamus en maagdarmhormonen die hun werking hebben op de hypothalamus en betrokken zijn bij de regulatie van voedselinname, ook betrokken zouden kunnen zijn bij de regulatie van insuline gevoeligheid. Daarom hebben we eerst de effecten

 7. Kanssteekproef, of toch maar de gemakssteekproef?

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, Edith|info:eu-repo/dai/nl/073351385

  2014-01-01

  Statistiek is gebaseerd op kanssteekproeven: een aselecte steekproef waarbij ieder element een bekende kans heeft om getrokken te worden. Die kans dient bekend te zijn en mag niet nul zijn, maar hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. Soms worden interessante, maar kleine groepen expres

 8. Pyridine alcohols and thiols : Synthesis, properties and applications

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, Bartjan

  2000-01-01

  Enzymen spelen in het leven van mens, dier en plant een enorm grote rol. Enzymen zijn biologische katalysatoren dwz. versnellers van (bio)chemische processen die zich in levende organismen afspelen. Enzymen zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit aminozuren. Om meer inzicht te krijgen in de werking van

 9. Golfoploop en -reflectie van een lopende watersprong tegen een talud

  NARCIS (Netherlands)

  Fontijn, H.L.

  1985-01-01

  Golfoploop en -reflectie van een lopende watersprong tegen een talud zijn experimenteel onderzocht. De laboratoriumproeven zijn uitgevoerd in een goot; alleen loodrechte golfinval is beschouwd. Er zijn drie verschillende taludhellingen toegepast, t.w. twee flauwe (1:3, 1:2) en één steile (1:1).

 10. Cultuurverandering bij banken?

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Rudy Snippe

  2015-01-01

  Cahier 2 De praktijk van zingeving in besluitvorming, onderzoekt de vraag of de maatregelen die sinds het uitbreken van de economische crisis (2007-2008) zijn getroffen, effectief zijn. De analyse geeft een genuanceerd beeld. De maatregelen zijn weliswaar een stap in de goede richting maar leiden

 11. Meer informatie halen uit je lesbezoeken: een analysetechniek en observatiemethode

  NARCIS (Netherlands)

  van der Lans, Rikkert; van de Grift, Willem; van Veen, Klaas

  We meten veel in het onderwijs, maar we hebben nauwelijks technieken die de kwaliteit van het lesgeven meten. Er zijn wel veel observatie-instrumenten, maar nadien dat alle criteria op de observatielijst zijn gescoord kan het lastig zijn uit deze gegevens informatie te halen die waardevol is voor de

 12. Bewaarrot bij pompoen beperken

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2007-01-01

  Vooral aan het eind van de bewaarperiode zijn veel pompoenen niet meer te verkopen door rot. Diverse schimmels zijn de oorzaak. Rot is te beperken door een zorgvuldige oogst en bewaring. Warmwaterbehandeling lijkt alleen te helpen bij rassen die minder bewaarbaar zijn. In deze publicatie de tips en

 13. Onderwijs, een riskante investering

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, J.; Boonstra, W.; Groeneveld, H.; Versteegh, E.

  2014-01-01

  Piet Moerland heeft een imponerend voorbeeld gegeven van kennisoverdracht tussen wetenschap en praktijk. Nagenoeg vanaf het begin van zijn carrière heeft hij beide werelden met elkaar verbonden, als een bevlogen hommel die uit de ene bloem zijn nectar zuigt en haast ongemerkt aan de andere zijn

 14. Henri Pirenne: Historian and Man of the World

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarah Keymeulen

  2016-12-01

  Full Text Available Henri Pirenne (1862-1935 is generally recognised as one of the most influential European historians of the late nineteenth- and early twentieth-century. The combination of his scholarly activity with the social mission that he set himself earned him an extraordinarily successful career and a double reputation: at least in Belgium, he was regarded not only as a ‘father of history’, but also as great citizen. Although his influence was unmistakably large, there is no consensus about the existence or the nature of a ‘Pirennian persona’. He combined the ideal collection of skills, values and standards required of historians with very specific personal characteristics. At the same time he was inextricably linked to a certain era and a certain Belgium that died with him. Pirenne therefore, did not so much represent a new type of scientific persona as the prestige of an idealised, long-vanished Belgium and its corresponding academic culture. Henri Pirenne. Historicus en man van de wereldHenri Pirenne (1862-1935 wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke Europese geschiedschrijvers van de laatnegentiende en vroegtwintigste eeuw. Het verband tussen zijn wetenschappelijke activiteit en de maatschappelijke taak die hij voor zichzelf zag weggelegd, leverde hem een uitzonderlijk succesvolle carrière en een dubbele reputatie op. Pirenne staat, althans in België, immers niet alleen geboekstaafd als een ‘vader van de geschiedenis’, maar ook als een groot staatsburger. Hoewel de invloed van Pirenne onmiskenbaar groot is geweest, is er geen consensus over het bestaan of de aard van een ‘pirenniaanse persona’. Hij combineerde het ideaalpakket van vaardigheden, normen en waarden die historici werden geacht te bezitten met zeer specifieke karaktereigenschappen. Tegelijk was hij onlosmakelijk verknoopt met een zeker tijdsgewricht en een zeker België, dat samen met hem ter ziele ging. Pirenne stond dan ook niet zozeer model voor een nieuw

 15. Henri Pirenne: Historian and Man of the World.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Keymeulen

  2016-12-01

  Full Text Available Henri Pirenne (1862-1935 is generally recognised as one of the most influential European historians of the late nineteenth- and early twentieth-century. The combination of his scholarly activity with the social mission that he set himself earned him an extraordinarily successful career and a double reputation: at least in Belgium, he was regarded not only as a ‘father of history’, but also as great citizen. Although his influence was unmistakably large, there is no consensus about the existence or the nature of a ‘Pirennian persona’. He combined the ideal collection of skills, values and standards required of historians with very specific personal characteristics. At the same time he was inextricably linked to a certain era and a certain Belgium that died with him. Pirenne therefore, did not so much represent a new type of scientific persona as the prestige of an idealised, long-vanished Belgium and its corresponding academic culture. Henri Pirenne. Historicus en man van de wereld. Henri Pirenne (1862-1935 wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke Europese geschiedschrijvers van de laatnegentiende en vroegtwintigste eeuw. Het verband tussen zijn wetenschappelijke activiteit en de maatschappelijke taak die hij voor zichzelf zag weggelegd, leverde hem een uitzonderlijk succesvolle carrière en een dubbele reputatie op. Pirenne staat, althans in België, immers niet alleen geboekstaafd als een ‘vader van de geschiedenis’, maar ook als een groot staatsburger. Hoewel de invloed van Pirenne onmiskenbaar groot is geweest, is er geen consensus over het bestaan of de aard van een ‘pirenniaanse persona’. Hij combineerde het ideaalpakket van vaardigheden, normen en waarden die historici werden geacht te bezitten met zeer specifieke karaktereigenschappen. Tegelijk was hij onlosmakelijk verknoopt met een zeker tijdsgewricht en een zeker België, dat samen met hem ter ziele ging. Pirenne stond dan ook niet zozeer model voor een nieuw

 16. Microcanon : wat je beslist moet weten over microbiologie

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, H.; Doorn, van J.; Oost, van der J.; Reijnders, W.; Willemsen, P.T.J.

  2011-01-01

  Micro-organismen zijn onmisbaar voor het leven op aarde. De organismen zijn zo klein dat we ze niet zien, maar ze zijn des te belangrijk. Deze kleine organismen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben. Soms klein, soms groot. De Microcanon geeft daarvan een goed beeld in zo'n zestig

 17. De late Foucault : vrijheid als zorg voor jezelf

  NARCIS (Netherlands)

  Coeckelbergh, Mark

  2008-01-01

  Michel Foucault (1926-1984) was een van de meest populaire filosofen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. En ook nu nog inspireert hij velen. Waarom eigenlijk? Zijn het zijn boeken over waanzin en ziekte, gevangenis en seks? Is het zijn voor een academicus opmerkelijk spannende leven

 18. Onderbouwing LAC-2006 waarden en overzicht van bodem-plant relaties ten behoeve van de Risicotoolbox : een overzicht van gebruikte data en toegepaste methoden

  NARCIS (Netherlands)

  Romkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Rietra, R.P.J.J.; Vries, de W.

  2007-01-01

  Op basis van velddata zijn bodem – plant relaties afgeleid voor cadmium, zink, koper en lood. Voor de overige metalen zijn geen significante relaties gevonden. Met behulp van de bodem – plant relatie en, voor veeteelt, overdrachtcoëfficiënten naar dier, zijn grenswaarden voor de bodem bepaald die

 19. Monitoring Zandmotor Delflandse kust: vaarrapport bemonstering benthos ondiepe kustzone en natte strand

  NARCIS (Netherlands)

  Wijsman, J.W.M.; Verduin, E.

  2010-01-01

  In het kader van de T0 beschrijving Pilot Zandmotor zijn er in het najaar van 2010 bemonsteringen uitgevoerd van de bodemfauna en bodemsamenstelling van het strand en de ondiepe kustzone. De locaties zijn uitgezet in een twaalftal raaien loodrecht op de kust. Vier van de raaien zijn gelegen in het

 20. Een helpende hand? De rol van discriminatie bij het hulpgedrag van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Sierksma, J.

  2016-01-01

  Kinderen zijn heel prosociaal ingesteld en vinden het belangrijk om anderen te helpen. Zo zijn kinderen op de jonge leeftijd van 14 maanden al gemotiveerd om anderen te hulp te schieten, bijvoorbeeld door gevallen pennen op te rapen of door een kastje voor iemand open te doen die zijn of haar handen

 1. De mythe van moederliefde. Geschiedenis van een gevoel.

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pauline Naber

  2014-01-01

  Column over Elisabeth Badinter in Pedagogiek in de Praktijk. 81 (20), 24-27. Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven

 2. Moeten Alle Markten Vrij Zijn?

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tinbergen (Jan)

  1990-01-01

  textabstractDe mislukking van de centraal geplande volkshuishouding heeft velen, economen en politic!, tot het aanbevelen van vrije markten geleid. Juist na de herdenking van Adam Smith was dat een zegetocht van het beroemde stelsel van 'laissez faire' en vooral liberalen (in de Europese

 3. A comparison of maximum entropy and maximum likelihood estimation

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Lansink, A.G.J.M.

  1999-01-01

  Gegevens betreffende het ondernemerschap op Nederlandse akkerbouwbedrijven zijn in 2 benaderingsmethodes verwerkt, welke onderling op voorspellende nauwkeurigheid en op prijs-elasticiteit zijn vergeleken

 4. Historische televisieproducties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geert Janssen

  2015-03-01

  Full Text Available History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. A Critical Look at Ten Oorlog [To War] reflects critically on the popular television programme Ten Oorlog,thereby examining the field of tension between history and entertainment, between historians and ‘the public’. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis engeschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Hans Boers, Jelena Dobbels en Ingrid Leonard werpen een kritische blik op het populaire televisieprogramma Ten Oorlog en gaat daarbij in op het spanningsveld tussen geschiedenis en entertainment, tussen historici en ‘het publiek’. Geschiedenis kan via verschillende formats zoals een historische documentaire of een reisprogramma aan bod komen op televisie.

 5. Therapietrouw bij COPD.

  OpenAIRE

  Heins, M.; Heijmans, M.; Schermer, T.

  2018-01-01

  In Nederland zijn bijna 600.000 mensen met een chronisch obstructieve longziekte (COPD) die daarvoor zorg van hun huisarts of specialist ontvangen [1]. Bij COPD zijn de longen chronisch ontstoken, waardoor mensen moeite hebben met ademhalen en minder energie hebben. Roken is verreweg de meest voorkomende oorzaak van COPD. Klachten zijn continu aanwezig en mensen kunnen daarnaast een plotselinge verergering van de klachten hebben (longaanval). Bijna alle mensen met COPD gebruiken medicijnen vo...

 6. Environmental risk limits for imidacloprid

  NARCIS (Netherlands)

  Posthuma-Doodeman CJAM; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide imidacloprid in water. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die is voorgeschreven

 7. Sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens, bemonsterd in het najaar 1988

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1989-01-01

  Onderzocht op sulfonamiden en Dapson zijn 102 varkensnieren bemonsterd in november 1988 in slachthuizen in drie Veterinaire Inspectiegebieden. Alle monsters zijn dunnelaagchromatografisch gescreend op sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine en sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. Alleen

 8. Environmental risk limits for lambda-cyhalothrin

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen LC van; Vos JH; Mensink BJWG; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide lambda-cyhalothrin in water en sediment. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die

 9. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen;

 10. Leefstijlinterventies in de baas zijn tijd?

  NARCIS (Netherlands)

  Hulshof, Carel T. J.

  2013-01-01

  So far many worksite lifestyle or health promotion programmes have shown only moderate evidence of effectiveness and cost-effectiveness. However, participation in work is in itself an important determinant of health. For this reason ensuring of fitting work and sustained workability should be an

 11. Mag het een pondje minder zijn?

  NARCIS (Netherlands)

  S.G. van der Lecq (Fieke)

  2000-01-01

  textabstractOverstekende zakenreizigers en vakantiegangers merken het direct: de koers van het Britse pond is hoog. Meer dan EUR 1,50 oftewel een ruime ƒ 3,50: dat tikt hard aan in het dagelijkse gebruik. Natuurlijk is dit de keerzijde van de lage eurokoers, waarbij de rol van het pond als

 12. Juist risicovolle banken zijn dure banken

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.; van Tilburg, R.

  2011-01-01

  Met weinig kapitaal en een balanstotaal van bijna zes keer het nationaal inkomen schuiven banken het risico op de staat. Alleen met een forse verhoging van het eigen vermogen van banken wordt de financiële sector weer gezond. Basel III is daarom slechts het begin, stellen Arnoud Boot en Rens van

 13. Acute ongecompliceerde urineweginfecties: antibiotische therapie en antibioticumresistentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Nijs, S.; Bartelds, A.I.M.; Stobberingh, E.E.

  2005-01-01

  Acute ongecompliceerde urineweginfecties (UWI) zijn de meest voorkomende bacteriële infecties bij vrouwen. Voor de empirische behandeling van een ongecompliceerde UWI zijn actuele antibioticagevoeligheidspercentages nodig van ongeselecteerde uropathogenen. In deze studie werd van ongeselecteerde

 14. Environmental risk limits for antimony

  NARCIS (Netherlands)

  van Leeuwen LC; Aldenberg T; SEC; mev

  2012-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor antimoon in (grond)water, sediment, en bodem. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor antimoon zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU

 15. Trends in drug substances detected in illegal weight-loss medicines and dietary supplements. A 2002-2007 survey and health risk analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Venhuis BJ; Zwaagstra ME; van den Berg JDJ; Wagenaar HWG; van Riel AJHP; Barends DM; de Kaste D; KCF

  2009-01-01

  In Nederland aangetroffen illegale afslankmiddelen zijn tussen 2002 en 2007 gevaarlijker geworden. Steeds vaker betreft het vervalsingen van echte medicijnen en voedingssupplementen waaraan illegaal geneesmiddelen zijn toegevoegd. Ook blijken de na 2004 verboden afslankkruiden (efedrines) te

 16. Vleermuisverblijven Waiboerhoeve en Aver Heino geschikt voor bewoning

  NARCIS (Netherlands)

  Huijser, M.; Goutbeek, R.; Hoeve, R.; Reinhold, J.; Wijs, de R.

  2000-01-01

  Tot nu toe zijn er geen vleermuizen vastgesteld in de vleermuisverblijven op Aver Heino en Waiboerhoeve. De temperatuur en luchtvochtigheid geven aan dat de verblijven in principe wel geschikt zijn. Blijkbaar spelen andere factoren een rol.

 17. Environmental risk limits for acrolein

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar CWM; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor acroleine in (grond)water, bodem en lucht. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor acroleine zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU

 18. Het Vietnam van Viet Thanh Nguyen [Bespreking van: V.T. Nguyen The sympathizer; V.T. Nguyen Nothing ever dies: Vietnam and the memory of war

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinen, J.

  2016-01-01

  Over geen enkele Amerikaanse oorlog en de gevolgen daarvan zijn meer boeken geschreven dan over de Vietnamoorlog. En toch zijn we er nog lang niet over uitgeschreven. Terecht, getuige het verrassende werk van Viet Thanh Nguyen.

 19. Risico's in ontwikkeling : managementtool voor het inzichtelijk maken van risico's bij projectontwikkeling door woningcorporaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Gompel, Bas

  2004-01-01

  Woningcorporaties zijn sinds 1995 financieel onafhankelijk van de overheid. Sindsdien zijn de corporaties zelfstandige organisaties, met de bijbehorende risico's, geworden. Enerzijds gaat ondernemerschap gepaard met het nemen van risico's, maar anderzijds mogen er niet teveel risico's worden

 20. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  NARCIS (Netherlands)

  Ramaker, R.; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn

 1. Partition Functions for Supersymmetric Black Holes

  NARCIS (Netherlands)

  Manschot, Jan

  2008-01-01

  Dit proefschrift presenteert recente ontdekkingen voor partitiefuncties van vierdimensionale zwarte gaten. Deze partitiefuncties zijn belangrijke instrumenten om de entropie van zwarte gaten microscopisch te verklaren in snaartheorie en M-theorie. De resultaten zijn toegepast in twee centrale

 2. Glucose metabolic patterns in neurodegenerative brain diseases

  NARCIS (Netherlands)

  Teune, Laura Klaaske

  2013-01-01

  Neurodegeneratieve hersenziekten zoals de ziekte van Parkinson (PD), multisysteem atrofie (MSA), progressieve supranucleaire parese (PSP) zijn hersenaandoeningen waarbij langzamerhand – over vele jaren - de zenuwcellen in bepaalde gebieden verloren gaan. In de klinische praktijk kan het lastig zijn

 3. Sites and diffusion of probe atoms on surfaces. Measured after soft-landing ion deposition.

  NARCIS (Netherlands)

  Laurens, Christiaan Rudolf

  1997-01-01

  Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar het gedrag van geisoleerde atomen op metaaloppervlakken. Er zijn twee systemen bestudeerd: indiumatomen op een koperoppervlak en zilveratomen op een zilveroppervlak. De metingen zijn verricht met behulp van een vrij exotische meettechniek, namelijk

 4. Epigenetic editing : Towards sustained gene expression reprogramming in diseases

  NARCIS (Netherlands)

  Cano Rodriguez, David

  2017-01-01

  Veel ziekten zijn geassocieerd met verstoringen in genexpressie door epigenetische mutaties. In tegenstelling tot genetische mutaties, zijn epigenetische mutaties omkeerbaar. Hierdoor is het mogelijk gebleken om abnormale patronen van genexpressie om te draaien. Dit proefschrift heeft betrekking op

 5. Geochemistry of some rare earth elements in groundwater, Vierlingsbeek, the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen RPT; Verweij W; Versteegh JFM; LWD

  1997-01-01

  In de nabijheid van het drinkwaterpompstation Vierlingsbeek zijn uit zeven boorputten grondwatermonsters op verschillende diepten genomen. Speciatieberekeningen zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de chemische processen van zeldzame aarden (REE). Bij de modellering is rekening gehouden

 6. Feasibility study on the use of waste heat in mushroom cultivation; Haalbaarheid benutting restwarmte in de paddenstoelenteelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2011-03-15

  This study has examined the technical as well as the economic feasibility of waste heat utilization in a standard cultivation business [Dutch] In dit onderzoek zijn zowel de technische als ook de economische haalbaarheid van toepassingen voor het hergebruik van restwarmte in een standaard teeltbedrijf onderzocht. Gebruikte informatiebronnen voor dit onderzoek waren praktijkervaringen, literatuur en ontwikkelingen in andere sectoren. Behalve de mogelijkheden in de huidige teeltsystemen zijn er mogelijk ook toepassingen denkbaar in de recente ontwikkelingen op het vlak van bedkoeling en bedverwarming. In een dergelijk systeem zal laagwaardige warmte naar verwachting makkelijker inzetbaar zijn.

 7. More interoperability and intuitive control to open up the market for domotics; Meer interoperabiliteit en intuitive bediening kunnen domoticamarkt openbreken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Mil, R.

  2011-09-15

  There are three important goals in building and dwelling automation; more comfort, increasing safety and more efficient energy use. Nevertheless, the use of domotics does not always lead to realization of these goals. Moreover, there are some preconditions that determine their acceptance among consumers. [Dutch] Er zijn drie belangrijke doelen om installaties in woningen en gebouwen te automatiseren: meer comfort, vergroting van de veiligheid en efficienter energieverbruik. Toch leidt toepassing van domotica niet altijd automatisch tot het bereiken van deze doelen. Bovendien zijn er enkele randvoorwaarden die bepalend zijn voor de acceptatie bij de consument.

 8. Waarom we nog niets weten, als we meten.

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Everard van Kemenade

  2014-01-01

  In ons onderzoek naar problemen met de PDCA-cyclus zijn we aanbeland bij de “check”-fase. Daarbij gaat het om het meten in hoeverre we erin geslaagd zijn de gestelde doelen (plan) ook daadwerkelijk uit te voeren (do).

 9. Derivation of conversion factors to estimate an indicative chronic NOAEL from short-term toxicity data

  NARCIS (Netherlands)

  Kramer HJ; van den Ham WA; Slob W; Pieters MN; TOX; CWM

  1995-01-01

  Voor de normstelling van chemische stoffen, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een Aanvaarde Dagelijkse Inname (ADI) of Toelaatbare Dagelijkse Inname (TDI), zijn gegevens over de chronische toxiciteit noodzakelijk. Vaak zijn echter slechts acute en sub-acute toxiciteitsgegevens beschikbaar. Om

 10. Cancer risk assessment of azo dyes and aromatic amines from tattoo bands, folders of paper, toys, bed clothes, watch straps and ink

  NARCIS (Netherlands)

  Zeilmaker MJ; van Kranen HJ; van Veen MP; Janus J; LBM

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een schatting voor het risico op kanker dat verbonden is aan het gebruik van tatoe bandjes, kinderspeelpapier, speelgoed, beddengoed, lederen horlogebandjes en inkt waarin kankerverwekkende azo kleurstoffen aangetroffen zijn. In genoemde producten zijn benzidine en de

 11. Polycationic (Mixed) Core-Shell Dendrimers for Binding and Delivery of Inorganic/Organic Substrates

  NARCIS (Netherlands)

  Koten, G. van; Kleij, A.W.; Coevering, R. van de; Klein Gebbink, R.J.M.; Noordman, A-M.; Spek, A.L.

  2001-01-01

  Dit onderzoek beschrijft een serie polykationische arylether-dendrimeren, die in kwantitatieve opbrengst zijn verkregen door reactie van dendritische benzyl bromides met organosilanen die vier aryl(di)amine substituenten bevatten. Deze dendrimeren zijn opgebouwd uit een polykationische kern en een

 12. Economic evaluations of non-traditional vaccinations in middle-income countries : Indonesia as a reference case

  NARCIS (Netherlands)

  Suwantika, Auliya Abdurrohim

  2014-01-01

  Ondanks toenemende economische welvaart zijn niet-traditionele vaccines nog steeds schaars in Indonesië en zijn er nog diverse uitdagingen voor brede introductie. Dit proefschrift presenteert een raamwerk voor beoordeling van dergelijke vaccins ter ondersteuning van de besluitvorming rond

 13. De zin en onzin van crowdfunding in vastgoed- en gebiedsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, B.; Daamen, T.A.

  2014-01-01

  De financieringsmogelijkheden van stedelijke gebiedsontwikkeling zijn de laatste jaren sterk gekrompen. De aanpak van gebiedsgerichte projecten zijn hierdoor kleinschaliger en meer lokaal geworden. Initiatieven moeten in toenemende mate ‘van onderop’ komen, en beginnen vaak met de (her)ontwikkeling

 14. De morbiditeit van astma en COPD in Nederland; een inventariserend onderzoek ten behoeve van de beleidsondersteuning van het Nederlands Astma Fonds

  NARCIS (Netherlands)

  Smit HA; Beaumont M; CZE

  2000-01-01

  In opdracht van het Nederlands Astma Fonds is een inventarisatie gemaakt van beschikbare kennis over de morbiditeit van astma en COPD in Nederland. De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Inventarisatie: welke gegevensbronnen zijn beschikbaar, welke gegevens zijn daarin aanwezig? In

 15. Moeilijk te sturen met groeilicht: drie belichtingssystemen onderzocht bij paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, H.; Hogendonk, L.

  2005-01-01

  De stuurbaarheid van paprika is moeilijk zonder buitenlicht, maar ook mét groeilicht. De productieverschillen tussen de drie verschillende belichtingssystemen zijn minimaal. Bij het systeem dat de meeste kilo's geeft, de vaste belichting, zijn de kosten het laagst.

 16. 'Mercator Sapiens' (De Wijze Koopman). Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Marion Hélène

  2008-01-01

  De waardigheid van een regent omvatte de verplichting om als magistraat voor het publieke welzijn verantwoordelijk te zijn. De Amsterdamse burgemeester Nicolaes Witsen (16411717) heeft deze opdracht serieus genomen. Vrijwel alle tijd die hem naast zijn bestuursfuncties restte, besteedde hij aan

 17. Nanomaterials under REACH. Nanosilver as a case study

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk MEJ; Wijnhoven SWP; Bleeker EAJ; Heugens EHW; Peijnenburg WJGM; Luttik R; Hakkert BC; SEC; SIR; LER

  2009-01-01

  Om de risico's van nanomaterialen te kunnen inschatten en beheersen, zijn enkele aanpassingen nodig in de Europese chemicalienwetgeving REACH. De gegevens over stoffen waar REACH standaard om vraagt, zijn namelijk onvoldoende om de specifieke eigenschappen van nanomaterialen te bepalen. Hetzelfde

 18. Validatie Phoenix 8000 TOC-analyzer

  NARCIS (Netherlands)

  Fokkert L; Cleven RFMJ; LAC

  2001-01-01

  Totaal organisch koolstof (TOC) en opgelost organisch koolstof (DOC) zijn belangrijke parameters om grondwater en oppervlaktewater te karakteriseren. Ze zijn ook medebepalend voor de kwaliteit van afvalwater en drinkwater. Grondwater is 1 van de belangrijkste bronnen voor de bereiding van

 19. Structure development in polyketone and polyalcohol fibers

  NARCIS (Netherlands)

  Lommerts, Bert Jan

  1994-01-01

  Deze dissertatie beschrijft de structuurontwikkeling in vezels die gemaakt zijn van twee nieuwe flexibele polymeren, te weten het perfect alternerende etheenkoolmonoxide copolymeer (polyketon; POKC2) en een polyalcohol (PAI) gemaakt door reductie van het polyketon. Beide polymeren zijn opgebouwd uit

 20. Phalonidia manniana, een complex van twee soorten: Ph. manniana en Ph. udana (Lepidoptera: Tortricidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Groenen, F.; Huisman, K.J.; Doorenweerd, C.

  2013-01-01

  Tijdens het project om van alle Noord-Europese vlinders de DNA-barcode te bepalen, zijn bij Phalonidia manniana, in voornamelijk Scandinavisch materiaal, twee clusters gevonden. Bij verder morfologisch onderzoek zijn constante verschillen gevonden in het uiterlijk en de mannelijke en vrouwelijke

 1. Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics

  NARCIS (Netherlands)

  Verschoor AJ; de Poorter LRM; Roex E; Bellert B; MSP; M&V

  2014-01-01

  Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. Microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter en kunnen in de voedselketen terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee

 2. Quick scan and Prioritization of Microplastic Sources and Emissions

  NARCIS (Netherlands)

  Verschoor A; de Poorter L; Roex E; Bellert B; MSP; M& V

  2014-01-01

  Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. Microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter en kunnen in de voedselketen terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee

 3. RemembeRINGs : the development and application of local and regional tree-ring chronologies of oak for the purposes of archaeological and historical research in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Jansma, E.

  1995-01-01

  In dit proefschrift komen diverse methoden en toepassingen van dendrochronologie aan de orde. Samenvattend kan gesteld worden dat de onderzoeksdoeleinden die in de introductie (Hoofdstuk 1) werden omschreven, zijn bereikt. Nieuwe jaarring - kalenders zijn vervaardigd uit eikehout dat afkomstig is

 4. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book

 5. Integrale diergezondheid : beheersing van leverbot

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Verkaik, J.C.; Verwer, C.M.; Smolders, E.A.A.; Wagenaar, J.P.

  2014-01-01

  Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van melkvee en andere herkauwers. Bestrijding en/of behandeling van leverbot kent de volgende beperkingen: de besmettingscyclus is complex, beschikbare geneesmiddelen zijn in Nederland nagenoeg niet inzetbaar bij dieren die

 6. Herkomst - opplanting poinsettia 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Brandts, A.

  1995-01-01

  Op twee praktijkbedrijven zijn drie belangrijke poinsettiarassen afkomstig van vijf of zes veredelaars/vermeerderaars opgezet. Beoordeeld zijn de planten van de verduisterde teelt tijdens het veilstadium op een aantal voor de kweker belangrijke plantkenmerken. De beoordeling is uitgevoerd door de

 7. Modellen rundveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Mandersloot, F.; Scheppingen, van A.T.J.; Nijssen, J.M.A.

  1991-01-01

  Voor het maken van begrotingen en het uitvoeren van analyses voor praktijkbedrijven zijn goede, op het bedrijf toegesneden normen noodzakelijk. Bij het PR zijn simulatiemodellen ontwikkeld waarmee het enerzijds mogelijk is de benodigde normen te berekenen en anderzijds begrotingen voor

 8. Kelmond-Beekerveld (gemeente Beek); erosieonderzoek in het kader van het TOPsites project

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, D.J.; Kort, de J.W.; Derickx, W.; Heiden, van der M.; Egmond, van Fenny; Reimann, T.; Schoorl, J.M.; Soest, van M.; Wallinga, J.

  2017-01-01

  Nivellering en erosie zijn een algemeen bekend
  probleem voor geaccidenteerde terreinen
  waarop akkerbouw plaatsvindt. Grond zonder
  vegetatie is gevoelig voor erosie, terwijl ploegen
  zorgt voor vervlakking en nivellering van reliëfverschillen.
  Verschillende tests zijn gedaan,

 9. Talent herkend! Een profielschets van sportofficials op internationaal/nationaal en regionaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Sebastiaan Platvoet; Ben Halle

  2009-01-01

  In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op talentherkenning bij sportofficials. Het doel van deze studie is vast te stellen welke talenten / kenmerken officials bezitten die actief zijn op internationaal / nationaal niveau en welke gemeenschappelijke kenmerken officials bezitten die actief zijn

 10. Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink F; Oomen PJ; Zwakhals SLN; de Melker HE; Ambler-Huiskes A; CIE

  2006-01-01

  Voor alle vaccinaties die zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is het afgelopen verslagjaar de vaccinatiegraad op landelijk niveau toegenomen. De gemiddelde vaccinatiepercentages zijn hoger dan 95% en voldoen hiermee ruim aan de normen van de World Health Organisation (WHO). Dit

 11. Bestrijding schadelijke rupsensoorten in de glastuinbouw met sluipwespen : toetsing van Cotesia vanessae in het laboratorium en toetsing van Meteorus gyrator tegen turkse mot (Chrysodeixis chalcites) in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Haaring, M.A.

  2005-01-01

  Zowel in groente- als sierteelten onder glas komen rupsen voor uit de families Noctuidae, Tortricidae en Pyralidae. Bestaande chemische middelen of biologische bestrijders voldoen vaak niet. Uit literatuuronderzoek zijn een aantal sluipwespsoorten gekomen die kandidaat zijn voor de bestrijding van

 12. Environmental risk limits for lambda-cyhalothrin

  OpenAIRE

  Leeuwen LC van; Vos JH; Mensink BJWG; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide lambda-cyhalothrin in water en sediment. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die is voorgeschreven in de Europese Kaderrichtlijn Water.

 13. Multiscale modelling of deformation and fracture in metal foams

  NARCIS (Netherlands)

  Mangipudi, Kodanda Ram

  2012-01-01

  Metaalschuimen zijn materialen die enerzijds een microstructuur bevatten op de microschaal (de schaal van de celwanden), maar anderzijds ook een mesoscopische microstructuur hebben (op de schaal van de celstructuur). Deze micro- en mesoscopische structuren zijn gevoelig voor het productieproces van

 14. Peulvruchten: meer potentie dan praktijk en prioriteit

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Dongen, van E.

  2014-01-01

  Witte en bruinen, kidneybonen, kapucijners, linzen en kikkererwten zijn peulvruchten die vergeten groenten blijken te zijn. Om te beginnen in wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen tien jaar is er niets over de consumentenvraag naar peulvruchten gepubliceerd. Maar in de dagelijkse praktijk

 15. Gele en rode aanwinst bij sortimentsvergelijking kalanchoë

  NARCIS (Netherlands)

  Kersten, M.; Heij, G.

  2005-01-01

  Voor kalanchoë zijn achtentwintig nieuwe cultivars beoordeeld op het gebied van teelt en houdbaarheid, steeds in vergelijking met vijf vergelijkingscultivars. Tussen de kleuren bestaan vrij grote verschillen. De gele 'Yellow Josephine' en de rode Amora zijn de meest veelbelovende cultivars

 16. Attachment and Immigrants : Emotional security among Dutch and Belgian Immigrants in California, U.S.A.

  NARCIS (Netherlands)

  Ecke, van Yolanda

  2007-01-01

  Yolanda van Ecke's onderzoek laat zien dat immigranten vaker onzeker gehecht zijn, en ook gevoeliger zijn voor ervaringen van isolatie en afscheid, vergeleken met autochtonen. Het boek Immigrants and attachment bespreekt ook beroepskeuze psychologie en hechting, zowel als persoonlijkheids aspecten

 17. Het rendement van de detectiemethode voor Cryptosporidium en Giardia in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Medema GJ; Schijven JF; MGB

  2004-01-01

  Nederlandse waterleidingbedrijven zijn verplicht om te berekenen of als gevolg van consumptie van drinkwater infectie met Cryptosporidium of Giardia kan optreden. De kans hierop moet kleiner dan een infectie per 10000 personen per jaar zijn. De berekening (risicoanalyse) wordt gebaseerd op de

 18. Real-life metabolomics data analysis: how to deal with complex data?

  NARCIS (Netherlands)

  Rubingh, C.M.

  2010-01-01

  Door de grote datasets die gegenereerd worden in metabolomics studies, in combinatie met de ingewikkelde studiedesigns die vaak nodig zijn om subtiele verschillen in metabolietprofielen te kunnen detecteren, zijn standaard multivariate technieken niet meer afdoende. Dit geldt voor alle fasen van de

 19. Genetic engineering for trichloropropane degradation

  NARCIS (Netherlands)

  Samin, Ghufrana

  2012-01-01

  Op veel plaatsen in de bodem zitten vervuilende stoffen die veelal afkomstig zijn van (oude) fabrieken, tankstations, vuilstortplaatsen of landbouwbedrijven. Op deze plaatsen is in het verleden met slecht afbreekbare stoffen gewerkt die soms ook een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Er zijn

 20. Lean Six Sigma en innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; de Mast, J.

  2006-01-01

  Abstract De twintigste eeuw liet een enorme toename zien in productkwaliteit, terwijl in dezelfde periode productprijzen dramatisch gedaald zijn. Deze verbeteringen in kwaliteit en efficiëntie zijn het resultaat van innovaties in management, technologie, economie en industriële statistiek. Dit

 1. Characterization and device physics of polymer semiconducting devices with metal oxide contacts

  NARCIS (Netherlands)

  de Bruyn, Paul

  2018-01-01

  Dit proefschrift beschrijft de fabricatie en karakterisatie van organische elektronische devices met metaal oxide contacten. Voornamelijk zijn zink oxide en vanadium pentoxide onderzocht. Manieren om op lage temperatuur dunne lagen te maken van deze metaal oxides zijn onderzocht om ze verenigbaar te

 2. Occupational hazard? The relationship between working conditions and fertility

  NARCIS (Netherlands)

  Begall, Katia Hildegard

  2013-01-01

  De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en moeders is tegenwoordig maatschappelijk geaccepteerd en vaak ook nodig om te zorgen voor voldoende inkomen. Er zijn veel studies verricht naar welke aspecten van werk bevorderlijk of juist hinderlijk zijn voor combinatie van werk en gezin. Deze studies

 3. Innovaties in meetmethode zorgen voor beter functionerende luchtgordijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriksen, L.J.A.M.; Knoll, B.; Hammink, H.A.J.; Cann, T. van

  2013-01-01

  Om het juiste luchtgordijn bij een bepaalde situatie te kunnen kiezen, zijn eenduidige prestaties nodig. Door TNO is daarom een meetmethode ontwikkeld om de energetische prestatie onder laboratoriumomstandigheden vast te stellen. De metingen zijn uitgevoerd in de duo-klimaatkamer van TNO. Gebleken

 4. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn

 5. Groene petfles dichterbij

  NARCIS (Netherlands)

  Haveren, van J.

  2011-01-01

  Jacco van Haveren van Wageningen UR Food and Biobased Research zoekt in zijn laboratorium samen met collega’s naar een groen alternatief voor de petfles. De eerste resultaten zijn positief, de biologische vervanger lijkt in eerste oogopslag goed op de PET uit aardolie.

 6. RECURF project : bio-composieten op basis van textielresten, unieke eigenschappen, belevingswaarde en recyclebaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Matthijs; Oskam, Inge; Lepelaar, Mark

  2017-01-01

  Er zijn nieuwe materialen gecreëerd door textielresten te mengen met bio-based plastics en deze te bewerken m.b.v. digitale productietechnieken. De nieuwe materialen hebben goede mechanische en functionele eigenschappen, alsmede een hoge belevingswaarde . Tevens zijn de nieuwe materialen biologisch

 7. De aantrekkingskracht van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Frank van Enckevort; Ronald Beckers

  2012-01-01

  Hogescholen zijn de laatste jaren flink bezig met de ontwikkeling van gebouwen, met de nodige investeringen. In rap tempo worden er ultramoderne gebouwen neergezet of worden oude gebouwen gerenoveerd. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen in eerste instantie gericht op het nog beter ondersteunen van

 8. The presence of Echinococcus multilocularis in the red fox (vulpes vulpes) in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  van der Giessen JWB; Rombout Y; Limper L; van der Veen; Moolenbeek C; Franchimont H; Homan W; MGB

  1998-01-01

  Er zijn onderzoekingen gedaan naar het voorkomen van Echinococcus multilocularis bij vossen in Nederland van 1996 tot 1998. Deze parasiet is de oorzaak van alveolaire echinococcose, een ernstige parasitaire zoonose. Hiervoor zijn eerst 272 vossen onderzocht in het grensgebied met Duitsland en

 9. Essays on Neural Network Sampling Methods and Instrumental Variables

  NARCIS (Netherlands)

  L.F. Hoogerheide (Lennart)

  2006-01-01

  textabstractDe laatste decennia zijn voor allerlei economische processen complexe modellen afgeleid, zoals voor de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP). In deze modellen zijn in sommige gevallen geavanceerde methoden nodig om kansen te berekenen, bijvoorbeeld de kans op een naderende

 10. Hoe complexer de processor, hoe belangrijker de structuur

  NARCIS (Netherlands)

  Marco van Kerkhoven

  2011-01-01

  Bespreking van onderzoek van Todor Stefanov in ‘Waar wij trots op zijn. De ontdekkingen van 2011’ van de Universiteit Leiden Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen. De Bulgaar Todor Stefanov onderzoekt methoden en middelen voor het ontwerpen en programmeren van multiprocessorsystemen die zijn

 11. Landbouwwetenschappen in de samenleving van nu en morgen.

  NARCIS (Netherlands)

  Kleefmann, F.

  1986-01-01

  Verslag van een bekroonde inzending op een prijsvraag in het jubileumthema van het KGVL (Koninklijk Genootschap van Landbouw) "Zijn en blijven er landbouwwetenschappen?". De auteur noemt in zijn essay drie aspekten van de landbouw welke drie omvangrijke probleemvelden omvatten. Hij wijst op de

 12. De bezielde zakelijkheid van M. Revis : Over het oeuvre van een vergeten auteur

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, J.H.M.

  1990-01-01

  Feiten, cijfers en beschrijvingen van manoeuvres in de handels- en geldwereld spelen een belangrijke rol in het werk van M. Revis. Zijn fascinatie voor het maatschappelijkeconomisch leven enerzijds, en zijn protest tegen sociale misstanden anderzijds, maken hem tot een opmerkelijk auteur. In dit

 13. Geneesmiddelen in drinkwater en drinkwaterbronnen

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; van der Aa NGFM; Dijkman E; LVM

  2007-01-01

  Geneesmiddelen komen in zeer lage concentraties voor in drinkwater en drinkwaterbronnen. De hoeveelheden zijn echter zo laag dat effecten op de volksgezondheid zijn te verwaarlozen. Dit blijkt uit een inventarisatie van RIVM in opdracht van het ministerie van VROM. De meest voorkomende medicijnen

 14. Microbiële biofilms in tandheelkunde

  NARCIS (Netherlands)

  Krom, B.P.

  2015-01-01

  Aangehechte gemeenschappen van micro-organismen, ook wel biofilms genoemd, zijn altijd en overal aanwezig. Hoewel biofilms een slechte naam hebben, zijn ze meestal natuurlijk, gezond en zelfs gewenst. In de tandartspraktijk komen zowel gezonde (orale biofilms) als ongezonde (bijv. in de waterleiding

 15. Microbiële biofilms in tandheelkunde

  NARCIS (Netherlands)

  Krom, B.P.

  2015-01-01

  Aangehechte gemeenschappen van micro-organismen, ook wel biofilms genoemd, zijn altijd en overal aanwezig. Hoewel biofilms een slechte naam hebben, zijn ze meestal natuurlijk, gezond en zelfs gewenst. In de mondzorgpraktijk komen zowel gezonde (orale biofilms) als ongezonde (bijv. in de waterleiding

 16. Purchasing knowing-doing gaps and the influence of incentives from a buyer-internal customer relationship perspective

  NARCIS (Netherlands)

  Boodie, Max

  2018-01-01

  Purchasing knowing–doing gaps, zijn verschillen tussen wat professionele inkopers weten over inkoop (wat ze idealiter zouden moeten doen) en wat ze feitelijk doen. Purchasing knowing–doing gaps zijn een potentieel risico voor de algemeen aanvaarde overtuiging dat inkoop een positieve bijdrage levert

 17. Computerbeveiliging kijkt naar buiten, maar het gevaar komt van binnen de organisatie!

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Ieder bedrijf wil tegenwoordig op het Internet. De voordelen zijn bekend. Wereldwijde, goedkope en snelle communicatie met tientallen miljoenen computers en toegang tot een overvloed aan gratis beschikbare informatie. De nadelen zijn minder duidelijk. Aansluiting van de computers op het voor het

 18. Vervanging van Dosanex vooronkruidbestrijding in iris : onderzoek naar de onkruidbestrijding en fytotoxiciteit van alternatieve herbiciden in iris

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Koster, A.T.J.; Dijkema, M.H.G.E.

  2009-01-01

  In een tweejarig project zijn vier alternatieve middelen voor Dosanex onderzocht op hun selectiviteit en op hun werkzaamheid. Dit om in 2009/10 een nieuw advies te kunnen geven ter vervanging van Dosanex. De onderzochte middelen zijn: - Stomp (pendimethalin), bodemherbicide, vanaf eind 2005

 19. Bio-systematics of predatory mites used for control of the coconut mite

  NARCIS (Netherlands)

  Famah Sourassou, N.

  2012-01-01

  Geografische populaties van de roofmijt N. paspalivorus, een natuurlijke vijand van de kokosnootmijt, zijn morfologisch hetzelfde, maar reproductief onverenigbaar. De vrouwtjes van elke populatie zijn in staat om te paren met mannetjes van andere populaties, maar ze leggen daarna minder eieren die

 20. Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen : een haalbaarheidsstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van Anne; Nieuwenhuizen, Wim; Meijer, Marcel; Snepvangers, Judith; Herwaarden, van Gerrit Jan; Kamerling, Annemarie

  2016-01-01

  Landschapselementen zijn zeer waardevol in het landelijk gebied, toch ontbreekt een consistente registratie ervan. Door de vergroening van het GLB wordt een goede registratie extra relevant. Er zijn verschillende manieren om hiertoe te komen, al dan niet met inzet van reeds bestaande

 1. Desiderius Erasmus: Brieven 1484 - 1536

  NARCIS (Netherlands)

  van Dam, H.

  2017-01-01

  Erasmus was een verwoed briefschrijver, met contacten in heel Europa. Al tijdens zijn leven werden zijn brieven voortdurend gekopieerd, uitgegeven en gretig gelezen. Voor Erasmus was een goede brief een volmaakt vormgegeven geheel, steeds aangepast aan de omstandigheden en persoonlijkheid van de

 2. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids

  NARCIS (Netherlands)

  Schiphouwer, M.E.; Kessel, van N.; Matthews, J.; Leuven, R.S.E.W.; Koppel, S.; Kranenbarg, J.; Haenen, O.L.M.; Lenders, H.J.R.; Nagelkerke, L.A.J.; Velde, van der G.; Crombaghs, B.; Zollinger, R.

  2014-01-01

  In dit rapport worden de risico’s geanalyseerd van exotische vissoorten die zijn opgenomen in de Visserijwet en hun hybriden. De volgende soorten en één specifieke hybride zijn in de analyse meegenomen: beekridder (Salvelinus alpinus); roofblei (Leuciscus aspius); karper (Cyprinus carpio);

 3. Efficient and accurate calibration for radio interferometers

  NARCIS (Netherlands)

  Kazemi, Sanaz

  2013-01-01

  Optische telescopen hebben detectoren die gevoelig zijn voor individuele fotonen die het detectoroppervlak raken. Hiermee kan de helderheid van een lichtbron aan de hemel gemeten worden. Optische telescopen zijn gevoelig voor fotonen met een golflengte tussen de 400 nanometer (paars) en 700

 4. Scrum en XP frisse wind in onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, G. (Gerben); Leeuwen, van H. (Henk)

  2009-01-01

  Projecten in het hbo kenmerken zich meestal door een strakke rolverdeling, een flinke hoeveelheid documentatie en een watervalaanpak. De resultaten met een Agile-werkwijze zijn echter bemoedigend. Studenten zijn enthousiast door de continue focus op werkende software en de verbeterde communicatie in

 5. Roadmap Textile 2030; Routekaart Textiel 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wintermans, J. [MODINT, Zeist (Netherlands); Van den Berg, F. [BECO, Rotterdam (Netherlands); Van Hooijdonk, G. [The Bridge, Amersfoort (Netherlands); Luiken, A. [Alcon Advies, Wierden (Netherlands); Brinks, G. [BMA Techne, Almelo (Netherlands); Op den Brouw, H. [Agentschap NL, Den Haag (Netherlands)

  2012-06-15

  For the Roadmap Textile the future market demand was chosen as a starting point Trends in the following five sectors are depicted: Care, Construction, Mobility, Sports and Entertainment, Safety. Opportunities are defined and translated into development targets. Based on 'technological readiness levels' and perceived market opportunities, five new or innovative product market combinations (PMCs) are assigned and calculated for potential savings in energy and raw materials [Dutch] Voor de Routekaart Textiel is de toekomstige marktvraag als vertrekpunt gekozen. Trends in de volgende vijf sectoren zijn in beeld gebracht: Zorg, Bouw, Mobiliteit, Sport en ontspanning, Veiligheid. Vanuit deze trends zijn kansen gedefinieerd, die vervolgens zijn doorvertaald naar ontwikkelingsdoelen. Op basis van de bijbehorende 'technological readiness levels' en de gepercipieerde marktkansen, zijn een vijftal nieuwe dan wel vernieuwende product markt combinaties (pmc's) benoemd en doorgerekend op besparingspotentieel in energie en grondstoffen.

 6. Impacts of the abolition of NOx emission trade; Effecten van de afschaffing van NOx- emissiehandel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2012-09-15

  The consequences of abolishing the NOx emission trade have been analyzed for the installations that are covered by BEMS legislation (Dutch decree on emission limits for medium-sized combustion plants). The following aspects have been analyzed: What are the enforcement costs if these installations need to comply with BEMS requirements as of 2014?; How are these costs distributed across the various sectors and in particular for the sectors of onshore/offshore gas and oil extraction, greenhouse horticulture and hospitals?; To what extent can costs be lowered by allowing a 2-,3- or 5-year delay of the implementation date for existing installations in BEMS? To answer the above questions, data were used from the NEA (Netherlands Emission Authority) at sector level. Model calculations were conducted to determine the costs and effects [Dutch] De gevolgen van de afschaffing van NOx-emissiehandel zijn geanalyseerd voor het installatiepark dat terugvalt op BEMS-wetgeving (Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties). De volgende zaken zijn geanalyseerd: Wat zijn de nalevingskosten indien vanaf 2014 deze installaties aan de BEMS-eisen moeten voldoen?; Hoe zijn deze kosten verdeeld over de verschillende sectoren en in het bijzonder voor de sectoren offshore/onshore gas- en oliewinning, de glastuinbouw en ziekenhuizen?; In hoeverre zijn de kosten te verlagen door 2, 3 of 5 jaar uitstel te geven ten opzichte van de implementatiedatum voor bestaande installaties in BEMS? Voor het beantwoorden van de bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van gegevens van de NEa (Nederlandse Emissie autoriteit) op sectorniveau. Met modelberekeningen zijn hiermee kosten en effecten bepaald.

 7. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 8. Werkboek agressie en pesten op het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, G.; Hubert, A.; Kroft, F. van der; Nuyens, M.; Willemsen, M.; Sluijs, R. van der; Davits, R.; Rijcken, V.

  2003-01-01

  Sommige gemeentelijke ambtenaren komen in aanraking met agressief gedrag van klanten. De redenen voor dit agressieve gedrag zijn uiteenlopend. Zo wil de ene klant zijn frustratie uiten en wil de ander iets gedaan krijgen van de betrokken werknemer. Zulk gedrag is onacceptabel en gemeentebestuurders

 9. Groene bouwstenen voor biobased plastics : biobased routes en marktontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, P.F.H.; Hackmann, M.M.

  2012-01-01

  Chemisch gezien kunnen vrijwel alle bouwstenen voor plastics uit hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt, maar niet elke route is commercieel haalbaar. Processen zijn vaak (nog) niet efficiënt genoeg, producten hebben een te lage zuiverheid of de grondstoffen zijn te duur. Deze uitgave geeft meer

 10. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte

 11. Donkere vlekjes bij gele courgettevruchten

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.

  2010-01-01

  Referaat In gele courgettes komen regelmatig grijsbruine vlekjes in de vruchtschil voor, deze zijn vaak pas in het handelskanaal te zien. In een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoek heeft Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht wat de oorzaken zouden kunnen zijn. Er is een duidelijk

 12. Pompoen rassendemo voor verwerking : verkenning naar producteisen en geschiktheid voor teelt in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2012-01-01

  In 2011 is een demoteelt met pompoenrassen voor verwerking aangelegd en op basis daarvan met de ketenpartijen een discussie gevoerd over de afzet van verwerkt product. Eerst zijn daarbij de afzetniches voor verwerking benoemd en daar zijn de eisen voor verwerking aan gekoppeld. Tegen deze

 13. Hoe hard is DNA bewijs? : Internationaal vergelijkend onderzoek naar de interpretatie van DNA-profielen.

  NARCIS (Netherlands)

  Malsch, Marijke; de Keijser, Jan; Luining, Egge; Weulen Kranenbarg, Marleen; Lenssen, Dominique

  2016-01-01

  DNA-bewijs geldt als ‘hard’: over de conclusies zou weinig discussie mogelijk zijn. Door nieuwe technologieën worden tegenwoordig echter vaker DNA-mengprofielen en onvolledige profielen verkregen. Deze zijn veel minder eenduidig dan volledige DNA-profielen. Op verzoek schreven DNA-deskundigen uit

 14. Impact van rwzi’s op geneesmiddelconcentraties in kwetsbaar oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Coppens, L.; Gils, van J.; Laak, ter T.L.

  2014-01-01

  Voor geneesmiddelen zijn de rwzi’s de belangrijkste route naar het oppervlaktewater. We hebben een model ontwikkeld waarmee we de invloed van rwzi’s op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland kunnen voorspellen. Dat maakt inzichtelijk waar maatregelen het meest effectief zijn. We hebben

 15. Epigenetic regulation of normal and malignant hematopoiesis

  NARCIS (Netherlands)

  Klauke, Karin

  2013-01-01

  Stamcellen zijn nodig voor de vorming van alle cellen in ons lichaam gedurende ons hele leven. In bijna ieder orgaan zijn stamcellen ontdekt. Stamcellen hebben de unieke eigenschap om, relatief ongelimiteerd, zichzelf te vernieuwen, waardoor vanuit één stamcel twee stamcellen ontstaan. Hierdoor

 16. Waterplanten in poelen langs de Tongelreep bij de Achelse Kluis

  NARCIS (Netherlands)

  Bruinsma, John

  2007-01-01

  In 1989 zijn zeer voedselrijke landbouwgronden in het dal van de Tongelreep in eigendom overgegaan naar Staatsbosbeheer. Na een periode waarin zonder bemesting nog landbouwgewassen werden verbouwd, zijn de gronden na 1995 braak gelegd en in begrazing genomen, de Tongelreep is vergraven tot een beek

 17. Helpt 'nudgen' bij een gezonde en duurzame keuze? : zes nudges en de keuze voor duurzaam of gezond voedsel

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.C.M.

  2012-01-01

  Hoe werken 'bewezen' nudges voor duurzaam en gezond voedsel? En in hoeverre zijn deze nudges ethisch verantwoord? Dat zijn de kernvragen in dit onderzoek. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat nudges kunnen bijdragen aan een duurzamere en gezondere productkeuze van de consument.

 18. Watervogels en zwemwaterkwaliteit : hoe kan het beter?

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Lammertsma, D.R.; Keizer-Vlek, H.E.; Haan, de M.

  2013-01-01

  Veel zwemplassen zijn vervuild met bacteriën uit uitwerpselen. Mogelijke bronnen zijn mensen, honden, paarden en watervogels. De herkomst van fecale bacteriën is echter nog niet traceerbaar. Om toch vast te stellen of vogelpoep belangrijk is voor de zwemwaterkwaliteit, verzamelde Alterra gegevens

 19. Cow health: bacteriological diagnostic examination

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, H.E.; Sampimon, O.C.; Lam, T.J.G.M.

  2007-01-01

  Mastitis wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een infectie met bacteriële ziektekiemen. Virale infecties kunnen ook een rol spelen, maar zijn van ondergeschikt belang. Dit artikel zal daarom alleen ingaan op diagnostisch onderzoek van bacteriele ziektekiemen. Er zijn veel verschillende bacteriën

 20. 'Gevangen in de waarneming': Hoe de burger de communicatiemiddelen overnam en zelf ook de bewaking ging verzorgen

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.

  2008-01-01

  De Abu Ghraib-foto's markeren een nieuw mediatijdperk, waarin de burgers actieve deelnemers in de media zijn geworden. In zijn afscheidscollege gaat Egbert Dommering in op de ontwikkeling van deze publieksparticipatie vanaf het moment van het afschaffen van overheidscensuur in de achttiende eeuw tot

 1. Overschatting economische groei in WLO referentiescenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Van Dorsser, C.

  2016-01-01

  NL: Scenario’s zijn belangrijk bij het evalueren van infrastructuur beleid, maar helaas zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan de gangbare veronderstellingen ten aanzien van economische groei zoals gehanteerd in vrijwel alle officiële scenariostudies. Dit artikel bespreekt de in de Nederlandse

 2. Modus operandi onderzoek naar door informatie en communicatie technologie (ICT) gefaciliteerde criminaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Junger, Marianne; Montoya, L.; Hartel, Pieter H.; Karemaker, M.

  Dit onderzoek beschrijft de invloed van ICT op de 'traditionele' misdrijven door te onderzoeken hoe delicten als inbraak, overvallen en fraude doordrongen zijn van ICT. In totaal zijn 136 woninginbraken, 140 commerciële inbraken, 259 bedreigingen en 274 fraudeza-ken onderzocht. Uit de resultaten

 3. Micromanagement of lupus autoimmunity by microRNAs

  NARCIS (Netherlands)

  Shen, N.

  2012-01-01

  De observaties die Nan Shen deed in zijn promotieonderzoek verschaffen nieuwe inzichten in het ontstaan van de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes (SLE). Ook dragen ze bij aan De observaties die Nan Shen deed in zijn promotieonderzoek verschaffen nieuwe inzichten in het ontstaan van de

 4. Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun

 5. Een moslim als gemeentelijk bruggenbouwer? Het ontslag van Tariq Ramadan

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, G.; van Zessen, N.

  2009-01-01

  Het ontslag van Tariq Ramadan heeft veel ophef veroorzaakt. De doorslag gaf zijn werk voor Press TV. Gerard Wiegers en Nelleke van Zessen stellen, net zoals Ramadan zelf, dat de controverse rond zijn opvattingen over homoseksualiteit het kernprobleem vormde. Ramadan bleek niet de vrijzinnige moslim

 6. Gastbeleving in hotels: van abstract naar concreet

  NARCIS (Netherlands)

  't Hekke, voor N. (Nadieh); Bos, A. (Anita); Jansen, B. (Bas); Klatt, C. (Christiaan); Kuipers, R. (Ruth); Marle, van R.S.F. (Rienk); Pijls, R. (Ruth); Schreiber, G.H. (Gerrit)

  2012-01-01

  Inzicht in hoe gasten hun hotelbezoek ervaren is belangrijk. Hotels zijn zich hiervan in toenemende mate bewust. Hotels meten regelmatig de tevredenheid van hun gasten. Maar hoe komt het dat gasten tevreden of niet tevreden zijn? Gastbeleving gaat over het ‘waarom’ achter deze

 7. Caprolactam from renewable resources : catalytic conversion of 5-hydroxymethylfurfural into caprolactone

  NARCIS (Netherlands)

  Teddy, T

  2013-01-01

  In zijn dissertatie beschrijft dhr. Teddy experimentele onderzoek naar de omzetting van 5-hydroxymethylfurfural (HMF) naar caprolactam, de uitgangsstof voor nylon 6. Het HMF kan op zijn beurt weer gemaakt worden uit lignocellulosische biomassa, zoals hout of grasachtig afval, is dan dus een groen

 8. Protocollering van toetsen op Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Dees, R.H.L.; Martin, W.S.; Doorn, van J.

  2009-01-01

  De problemen in de bloembollenteelt zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Voorheen was de aanwezigheid van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc, nu Pectobacterium caotovorum) als witsnot in vooral hyacint bekend, maar gaf vrijwel nooit grote uitval in de teelt. Er zijn momenteel geen

 9. Uitheemse ectomycorrhizapaddenstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vellinga, E.C.; Kuyper, T.W.

  2012-01-01

  Exotische paddenstoelen zijn paddenstoelen waarvan het oorspronkelijke verspreidingsgebied ver buiten Nederland ligt en die pas sinds het begin van de twintigste eeuw in ons land ingeburgerd zijn. Hoewel het begrip ‘exoot’ vooral beschrijvend is, kleeft er een negatieve bijklank aan, evenals aan het

 10. Onzichtbare orthodontie : Vacuümgevormde apparatuur, linguale apparatuur en keramische brackets

  NARCIS (Netherlands)

  van der Kaaij, N.C.W.; Zuurbier, P.C.M.

  2016-01-01

  Voor volwassenen die de stap nemen om zich orthodontisch te laten behandelen zijn er drie esthetische mogelijkheden naast de conventionele metalen brackets. 1) Vacuümgevormde apparatuur, waarbij met een set aligners de juiste tandstand wordt bereikt. Ze zijn comfortabel en nauwelijks zichtbaar, maar

 11. Earth, worms & birds

  NARCIS (Netherlands)

  Onrust, Jeroen

  2017-01-01

  Het Nederlandse weidelandschap is al decennialang weids en groen. Toch is het grasland van nu door intensief landgebruik flink veranderd. Weidevogels, die van dit landschap afhankelijk zijn, nemen al jaren hard in aantallen af. De belangrijkste prooi voor deze groep vogels zijn regenwormen. In dit

 12. Kinkhoestsurveillance in 2013 en 2014

  NARCIS (Netherlands)

  van der Maas NAT; de Melker HE; Heuvelman CJ; van Gent M; Mooi FR; RVP; I&V

  2014-01-01

  Door aanpassingen in het Rijksvaccinatieprogramma is kinkhoest onder gevaccineerde kinderen in de afgelopen 15 jaar gedaald. Onder baby's die nog niet zijn gevaccineerd blijft het aantal zieken hoog, vooral als er veel extra adolescenten en volwassenen ziek zijn. Bij tieners en volwassenen neemt het

 13. Adolescent sexual socialization & teen magazines: a cross-national study between the United States and the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Joshi, S.P.

  2012-01-01

  Tienerbladen zijn een populaire vorm van tijdsbesteding onder jongeren. Ze vormen een belangrijke bron van informatie over seks en romantische relaties. Toch zijn tienerbladen een weinig bestudeerd medium. Hoewel bekend is dat de beleving van seks en seksualiteit per land verschilt, is het merendeel

 14. Doorbraakinnovaties en ‘omgekeerde’ technologiebeoordeling: het geval van deeleconomie

  NARCIS (Netherlands)

  Frenken, Koen|info:eu-repo/dai/nl/207145253

  2016-01-01

  Dit artikel gaat over de wijze waarop de gemeente Amsterdam is omgegaan met de opkomst van het huizendeelplatform Airbnb. In samenwerking met Airbnb zijn regels opgesteld, die in de praktijk lastig te handhaven zijn zonder toegang tot gebruikersdata van Airbnb. Ook het wetenschappelijk onderzoek

 15. Het integraal ontwerpen van gevel en installatie, slimbouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Lichtenberg, J.J.N.; van Dartel, H.A.J.; Zeiler, W.; Panhuys, van O.T.H.

  2005-01-01

  Binnen het bouwproces zijn veel verschillende partijen en disciplines betrokken. Het langs elkaar heen werken van diverse disciplines leidt tot faalkosten. Bovendien wordt dan het vereiste kwaliteitsniveau niet behaald. Voor het wel slagen van het bouwen is de architect in zijn rol als bouwmeester

 16. Perspectives on proximity tourism in Fryslân

  NARCIS (Netherlands)

  Jeuring, Jelmer

  2017-01-01

  De maatschappelijke significantie van toerisme hangt samen met vele verschillende ideeën over wat aantrekkelijke toeristische plekken zijn, wanneer iemand zich een toerist voelt of als toerist gezien wordt (of niet), welke activiteiten typisch toeristisch zijn en waar deze plekken zich bevinden. In

 17. Stikstofdepositie, eutrofiëring en nutriëntenkringloop

  NARCIS (Netherlands)

  Limpens, J.; Tomassen, H.B.M.

  2003-01-01

  Venen bestaan bij de gratie van een positieve balans tussen productie en afbraak van organisch materiaal. In hoogveen zijn veenmossen cruciaal in dit verband. Hogere planten komen echter in het gedrang. Binnen het hoogveen-onderzoek zijn de effecten van stikstof op de verschillende plantenniveau's

 18. Therapietrouw bij COPD.

  NARCIS (Netherlands)

  Heins, M.; Heijmans, M.; Schermer, T.

  2018-01-01

  In Nederland zijn bijna 600.000 mensen met een chronisch obstructieve longziekte (COPD) die daarvoor zorg van hun huisarts of specialist ontvangen [1]. Bij COPD zijn de longen chronisch ontstoken, waardoor mensen moeite hebben met ademhalen en minder energie hebben. Roken is verreweg de meest

 19. Galactic and extragalactic searches for pulsars and radio transients

  NARCIS (Netherlands)

  Rubio Herrera, E.A.

  2010-01-01

  Eduardo Rubio Herrera presenteert resultaten en methoden die gerelateerd zijn aan de zoektocht naar radiopulsars. Deze objecten zijn te vinden door te speuren naar periodieke signalen, of door de helderste individuele pulsen die ze uitzenden op te sporen. Hij beschrijft de implementatie van een

 20. Multi-sensory stimulation in 24-hour dementia care: effects of snoezelen on residents and caregivers = Zintuigactivering in de 24-uurszorg aan demente ouderen: effect van snoezelen op verpleeghuisbewoners en zorgverleners.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J.C.M. van

  2004-01-01

  Demente verpleeghuisbewoners en hun verzorgers die met elkaar snoezelen tijdens de ochtendzorg (uit bed helpen, wassen, aankleden) lachen meer tegen elkaar. De bewoners worden met meer respect behandeld en mogen vaker zelf keuzes maken, ze zijn in een betere stemming, hebben meer plezier, zijn

 1. Inleiding bij Themasessie LLL over EVC, HG 18 april 2011

  NARCIS (Netherlands)

  dr. H.A.M. van Lieshout

  2011-01-01

  Publiek onderwijs heeft twee kerntaken: 1) Erkenning van competenties (diplomering) 2) Verzorgen van onderwijs. In de meeste gevallen gaat dat gelijk op: een gediplomeerd schoolverlater van havo of vwo meldt schrijft zich in als student en behaalt na (ruim) vier jaar zijn diploma. Er zijn echter

 2. Objectgeorienteerde domeinanalyse : Een systematische aanpak voor het ontwerp van UML-klassendiagrammen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.I. Peeters; drs. ir. J.F. Vonken

  2001-01-01

  Dit boek is bedoeld voor analisten van objectgeoriënteerde systemen en degenen die hiervoor in opleiding zijn. Maar het boek kan ook interessant zijn voor wie zich bezig houdt met informatiemodellering in het algemeen. Dit boek beschrijft de EXPO-methode (expression based object modeling) waarmee op

 3. Euro NCAP : een veiligheidsinstrument.

  NARCIS (Netherlands)

  2007-01-01

  Het programma Euro NCAP test sinds 1996 de (bots)veiligheid van de meest gangbare personen-auto’s. Het feit dat de testresultaten bekend zijn bij de consumenten stimuleert de autofabrikanten om personenauto’s produceren die veelal veiliger zijn dan wettelijk is vereist. Euro NCAP test de

 4. Kosten SAP-beheer met vier knoppen te besturen

  NARCIS (Netherlands)

  Heemstra, F.J.; Jonker, A.; Kusters, R.J.

  2007-01-01

  Over de beheerkosten van ERP-systemen is weinig bekend. Er is sprake van een Babylonische spraakverwarring, zeggen de auteurs van dit artikel. Vijf ondernemingen hebben de hoofden bij elkaar gestoken en zijn op onderzoek uitgegaan. Het onderzoek leert dat slechts vier factoren bepalend zijn voor de

 5. Organochlorine pesticides and PCBs in human tissues from Dutch citizens (1968-1983)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve; P.A.

  1985-01-01

  In dit rapport zijn de onderzoekingen samengevat die sinds 1968 door het RIV(M) zijn uitgevoerd in opdracht van de HIL en/of GHI m.b.t. het voorkomen van de organochloorverbindingen hexachloorbenzeen (HCB), HCH-isomeren, heptachloorepoxide, dieldrin, DDT-complex en PCB's in humane weefsels.

 6. Diskurs. De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen Habermas

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeger, Albert Koert

  1989-01-01

  In 1981 heeft Jürgen Habermas (1929) voorlopig een lange denkweg afgesloten met zijn "Theorie des kommunikativen Handelns". Zijn ideeën hebben veel weerklank gevonden, ook in de theologie. Dat is enerzijds bevreemdend, omdat hij meent te kunnen aantonen, dat het godsdienstige, althans in rationele,

 7. Drugs of abuse and tranquilizers in Dutch surface waters, drinking water and wastewater : Results of screening monitoring 2009

  NARCIS (Netherlands)

  van der Aa NGFM; Dijkman E; Bijlsma L; Emke E; van de Ven BM; van Nuijs ALN; de Voogt P; IMG; mev

  2011-01-01

  In oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn lage concentraties aangetoond van twaalf stoffen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Het gaat om stoffen uit de groepen amphetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten en benzodiazepinen) opiaten en cocaïne. De meeste van deze stoffen worden

 8. Liberia : van vrijheidsideaal naar verloren paradijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, van der F.

  2013-01-01

  Als enthousiaste twintiger vertrekt de schrijver in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar het West-Afrikaanse land Liberia. Hij gaat er les geven aan de Universiteit van Liberia. Onder zijn studenten bevinden zich latere ministers; een van zijn studenten ontpopt zich als een gevreesde warlord.

 9. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 10. Intrinsic and extrinsic size in metallic glasses

  NARCIS (Netherlands)

  Kuzmin, Oleksii Volodymyrovych

  2014-01-01

  Structuur metallisch glas op nanoschaal in beeld gebracht Enkele jaren geleden zijn metaallegeringen gemaakt met een structuur die vergelijkbaar is met die van glas, d.w.z. amorf in plaats van kristallijn. Ze worden ‘metallisch glas’ genoemd en hebben unieke eigenschappen, ze zijn bijvoorbeeld zeer

 11. Slimme strategieën tegen schade door koolmot

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van W.K.

  2007-01-01

  De rupsen van de koolmot zijn geen grote eters maar als ze in grote aantallen voorkomen kunnen ze flinke schade aanrichten. Vooral jonge koolgewassen en uitgroeiende spruiten moeten het daarbij ontgelden. Er zijn enkele strategieën waarmee koolmot beheerst kan worden: afdekken van het gewas,

 12. Overzicht van de onderzoekresultaten van kroketten, bitterballen en frikandellen van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  In 1986 werden in opdracht van de AID 54 monsters frikandellen en 237 monsters kroketten en bitterballen door het RIKILT onderzocht op de eisen, zoals die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsverordening Kroketten, Bitterballen en Frika(n)dellen. In dit verslag zijn de analyseresultaten van deze monsters

 13. PCBs in bouwmateriaal in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bruinen de Bruin Y; Janssen MPM; SEC; mev

  2012-01-01

  Het RIVM heeft geïnventariseerd in welke mate Polychloorbifenylen (PCB's) voorkomen in bouwmaterialen in Nederland in panden die nog in gebruik zijn of in aanmerking komen om te worden afgebroken. PCB's zijn schadelijk voor mens en milieu en worden niet of nauwelijks afgebroken. PCB's kunnen uit

 14. Aftershocks : Economic Crisis and Institutional Choice

  NARCIS (Netherlands)

  Hemerijck, Anton; Knapen, Ben; Doorne, van Ellen

  2009-01-01

  Aftershocks werd geschreven op het hoogtepunt van de grootste economische crisis sinds de grote depressie. Hoewel het voorbarig zou zijn aan te nemen dat de gevolgen van de crisis al in volle omvang duidelijk zijn, is het overduidelijk dat zij ingrijpende effecten zal hebben op politiek, economisch

 15. Restorative dentistry done digitally : Implementation and evaluation of some digital tools in contemporary implant dentistry

  NARCIS (Netherlands)

  Schepke, Ulf

  2018-01-01

  De restauratieve tandarts staat voor een dilemma. Hij/zij moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen om moderne zorg te kunnen bieden, maar moet ook kunnen herkennen welke van de vele innovaties overbodig zijn. In dit proefschrift staat de rol van digitale productie en behandelingen

 16. De HPLC analyse van bromacil, diuron en metaboliet 3,4-dichlooraniline in bronwater

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie CE; Hogendoorn EA

  1987-01-01

  In het kader van het ad-hoc inspectie onderzoek zijn in de maand maart 1987 in totaal drie watermonsters geanalyseerd op aanwezigheid van diuron. Gelijktijdig zijn door de afdeling BM van het LOC de monsters met een GLC-methode geanalyseerd op aanwezigheid van residuen bromacil en methalaxil.

 17. Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie of stap in de menselijke evolutie?

  NARCIS (Netherlands)

  Lengkeek, J.

  2009-01-01

  In zijn afscheidsrede wilde hoogleraar Jaap Lengkeek (Wageningen Universiteit) terugblikken op een idee, een begrip, dat op zijn eigen werk de afgelopen jaren invloed heeft gehad. Het begrip dat hij hiervoor koos is 'Homo Ludens', de spelende mens, dat door de bekende historicus Johan Huizinga in

 18. Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Everard van Kemenade

  2010-06-01

  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de bereidheid van professionals in Hogescholen in Nederland en Vlaanderen om mee te werken aan het accreditatieproces. Betoogd wordt dat accreditatie eigenlijk een vorm van certificering is. Conclusies zijn dat professionals loyaal zijn naar hun organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen. De nadruk in de certificering zou dan echter moeten liggen op de inhoud van het werk en de beoordeling zou moeten worden gedaan door vakgenoten (peer review. Er treden meer problemen op bij het certificeringproces, als het management de certificering onvoldoende ondersteunt of als de interne kwaliteitszorg onvoldoende op orde is. Er is een risico dat er window dressing optreedt. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat controle (door middel van bijvoorbeeld ISO of HKZcertificering gescheiden zou moeten worden van verbetering. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen hoger onderwijs en maatschappelijk werk om te bezien of de resultaten ook gelden voor maatschappelijk werk.

 19. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 20. The energy consumption of control systems; Het energiegebruik van regelinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gulik, A.R.; De Wildt, M.G. [Grontmij Nederland, Amersfoort (Netherlands)

  2013-07-15

  Control systems for e.g. indoor climate and illumination are essential in modern building services, and useful for comfort or energy conservation. Energy conservation is of course an important aim, but what is the energy consumption of the control systems? Is the consumption higher than the savings? This question was subject of a comprehensive study, with measurements and simulation calculations. It can be concluded that the energy consumption of control installation for spaces is substantial [Dutch] Regelinstallaties voor bijvoorbeeld klimaatregeling, verlichtingsregeling en domotica zijn niet meer weg te denken uit de moderne installatietechniek, of ze nu dienen voor comfort, gemak of energiebesparing. Maar hoeveel energie gebruiken deze installaties eigenlijk? Voor ontwerpers blijkt dit helemaal geen issue te zijn terwijl adviseurs, installateurs en zelfs fabrikanten zeggen hiervan geen idee te hebben. Door metingen en het gebruik van berekeningsmodellen is vastgesteld wat het energiegebruik van regelinstallaties op jaarbasis is. Dit blijkt substantieel te zijn, maar er zijn mogelijkheden om het gebruik te reduceren.

 1. Protocol Monitoring Energy Conservation; Protocol Monitoring Energiebesparing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boonekamp, P.G.M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Mannaerts, H. [Centraal Planburea CPB, Den Haag (Netherlands); Tinbergen, W. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands); Vreuls, H.H.J. [Nederlandse onderneming voor energie en milieu Novem, Utrecht (Netherlands); Wesselink, B. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2001-12-01

  energy carriers. The calculated savings for end users not only encompass the direct savings but also the indirect savings from less conversion losses in the energy sector. Because of the lack of suitable representative variables or energy use data in some sectors, it is not always possible to desegregate to the desired level. Therefore the calculated figures in this 'top-down' protocol method are an estimation of the true savings. The uncertainty margin in the results is also calculated, based on the uncertainty in the input data and the 'quality' of the representative variable. This gives the policy maker an impression of the robustness of the figures; moreover it is useful to detect the weak parts in the analysis. To demonstrate the method in practice an analysis has been carried out for the period 1990-1998. Because of the uncertainties in the figures the sectoral results are given as a mean yearly percentage over the period 1990-1996/1997/1998. The protocol method is compared with existing evaluation methods for renewable energy and the emission of green house gases, and with methods used in policy measure evaluation. The final chapter contains suggestions for maintaining or improving the quality of the results. [Dutch] Op het gebied van energieverbruik en besparing zijn in het verleden door de beleidsmakers (ministeries van EZ en VROM) en de betrokken instituten (CPB, RIVM, CBS, Novem en ECN) niet altijd op een eenduidige en uniforme wijze cijfers bepaald en gepresenteerd. Dit heeft zijn oorzaak in zowel verschillen in definities en gebruikte data als in de methode van bepalen van besparing; daarnaast is er weinig aandacht geweest voor de onzekerheden in de cijfers. Dit heeft soms geleid tot problemen met de interpretatie van de besparingscijfers en het trekken van beleidsconclusies. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken hebben de genoemde instituten een gezamenlijke aanpak uitgewerkt in het project 'Protocol Monitoring

 2. Biobased industrial chemicals from glutamic acid

  NARCIS (Netherlands)

  Lammens, T.M.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is op zoek gegaan naar routes om van glutaminezuur vier producten te maken die van waarde zijn voor de industrie, die nu uit olie gemaakt worden. Dat zijn grondstoffen voor allerlei soorten kunststof, zoals nylon en rubbers. Het onderzoek laat zien dat alle vier die producten

 3. Leerconcepten voor innovatief ondernemerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Krikke, A.T.

  2007-01-01

  Voor succesvol ondernemerschap zijn specifieke competenties nodig. Die zijn op veel manieren en op veel plaatsen aan te leren. In de praktijk leren ondernemers veel door te doen en door contact te hebben met collega’s. Maar dit informele leren is niet voor iedere situatie toereikend. In projecten

 4. (Distributed) Denial-of-Service : deel 1

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2013-01-01

  De afgelopen maanden zijn denial-of-service aanvallen op de Nederlandse bancaire sector, de KLM, dagblad de Telegraaf, de overheid (belastindienst, DigiD) en andere organisaties prominent in het nieuws. Wat is denial-of-service? Wie doet dat en waarom? Hoe sterk zijn de aanvallen? Wat kunnen of

 5. Cybersecurity: Nederland moet inzetten op internationale cybersamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, F.; Marácz, L.

  2012-01-01

  Het digitale domein is, naast land, de lucht, de zee en de ruimte, inmiddels het vijfde domein voor militair optreden geworden omdat dit domein en de toepassing van digitale middelen als wapen overal ter wereld sterk in ontwikkeling zijn. Allerlei vormen van digitale oorlogsvoering zijn een reëel

 6. Determination of field-based partition coefficients for heavy metals in Dutch soils and the relationships of these coefficients with soil characteristics

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen RPT; Pretorius PJ; Peijnenburg WJGM; van den Hoop MAGT; ECO

  1996-01-01

  Twintig met zware metalen verontreinigde bodems zijn bemonsterd. Veldgemeten partitiecoefficienten (Kp) voor As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn zijn bepaald als de verhouding tussen de metaalgehalten geextraheerd met 0,01M CaCl2 of geconcentreerd HNO3 en de metaal concentraties in het poriewater. De

 7. Groter geluk voor een groter aantal. Kan dat in Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  2007-01-01

  textabstractWat is de taak van de overheid? Volgens Jeremy Bentham (1789) uiteindelijk om groter geluk voor een groter aantal burgers te bewerkstelligen. Hij vatte geluk daarbij op als individuele levensvoldoening: in zijn woorden als "the sum of pleasures and pains". In zijn tijd kon geluk nog niet

 8. AVG, ojee, of valt het wel mee?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Marc; van Loenen, B.

  In de afgelopen twintig jaar is geo-informatie veranderd van een ‘plekje in de Bosatlas’ tot een culminatiepunt van data. Onder andere data die, zeker in onderling verband, in toenemende mate herleidbaar zijn tot een persoon.
  Anders gezegd: geo-informatie kan zo maar een persoonsgegeven zijn of

 9. Excursieverslagen van FLORON-kampen in 2001

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  2002-01-01

  Mede dankzij de gebiedsdekkende inventarisatie door de provincie Zeeland in de jaren zeventig en tachtig zijn er omtrent de Zeeuwse flora in de loop der jaren al veel gegevens op papier gezet. Nu, zo’n twintig jaar later, beginnen deze gegevens aardig gedateerd te raken. Bovendien zijn er ondanks

 10. Statiese en dynamiese denkwijzen in pathologie en biologie

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, Rinco Gerrit Johan Pieter

  1924-01-01

  In de inleiding is gesproken over een tegenstelling in karakteraanleg, die het wezen zou zijn van de tegenstelling der theorieën. Als typen daarvoor zijn Herakleitos en Parmenides genomen en in het voorafgaande heb ik telkens aangegeven welke theorie de uiting was van het ene geestestype en welke

 11. Marx voor de 21e eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  van der Linden, M.M.; van der Velden, S.

  2008-01-01

  Karl Marx werd 190 jaar geleden geboren en is 125 jaar dood. Zo'n man uit de voorvorige eeuw heeft die ons eigenlijk nog wel iets te zeggen? Zijn zijn denkbeelden niet totaal verouderd? Ik denk persoonlijk dat het antwoord krachtig NEE moet luiden. Marx is niet verouderd, integendeel.

 12. Mogib Hassan. Een nieuwe en gewaagde weg in de moderne Arabische poëzie; introductiecahier

  NARCIS (Netherlands)

  de Ruiter, J.J.

  2003-01-01

  De gedichten van Mogib wisselen van stijl. Sommige langere gedichten zijn tamelijk prozaïsch van aard, er is dan nauwelijks sprake van rijm, zoals in het gedicht Jouw dodelijke beslissing. Andere langere gedichten zijn een mengeling van proza en rijm zoals in De genade van het aangename vergeten.

 13. Rapportage beoordeling CLRW methoden van onderzoek nummer 53 dd. 1994-07-19, nummer 58 dd. 1994-07-19 en nummer 73 dd. 1994-07-21

  NARCIS (Netherlands)

  Rhijn, van J.A.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  De methoden van onderzoek zijn beoordeeld op punten welke van invloed zijn op de bruikbaarheid in de praktijk en op punten met betrekking tot de te verwachten betrouwbaarheid van de resultaten welke met de methode gegenereerd worden. Over het algemeen kan gesteld worden dat de beschrijving van de

 14. Physical exercise to improve or maintain activities of daily living performance in frail institutionalized older persons

  NARCIS (Netherlands)

  Weening-Dijksterhuis, Betsy

  2014-01-01

  Dit proefschrift richt zich op het vermogen van kwetsbare ouderen, wonende in verzorgingshuizen, om zo onafhankelijk mogelijk te blijven. Kwaliteit van leven van ouderen hangt voor een groot deel af van of zij afhankelijk zijn van zorg of niet en in welke mate zij afhankelijk zijn. Vanuit het

 15. Six Sigma: blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; de Mast, J.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 16. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 17. Case note: EHRM (24147/11: I. / Nederland)

  NARCIS (Netherlands)

  van Roemburg, E.T.W.

  2012-01-01

  De Afghaanse man I. vraagt in 1999 samen met zijn vrouw en kinderen asiel aan in Nederland. Zijn claim wordt afgewezen op grond van de uitsluitingsgronden als geformuleerd in art. 1F Vluchtelingenverdrag 1951. Volgens art. 1F komen asielzoekers ten aanzien van wie ernstige redenen bestaan om te

 18. Privacy een grondrecht, maar ook handelswaar

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, P.

  2015-01-01

  Snoeihard uit journalist Brenno de Winter zijn commentaar op sprekers over privacy tijdens het NLIGF congres 2015. Hij zet Bart Schermer, adviseur van bedrijven en organisaties in de hoek. Die heeft net betoogd dat privacy geen juk (‘korvee’) mag vormen maar inzet moet zijn van innovatie door

 19. Case note: ECtHR (17966/10: Manzanas Martín v. Spain)

  NARCIS (Netherlands)

  Ramos Martin, N.

  2012-01-01

  De klager, Manzanas Martín, was van 1 november 1952 tot en met 30 juni 1991 werkzaam als priester bij de Spaanse evangelische kerk. Hoewel hij gedurende deze periode loon ontving van de kerk, betaalde de laatste geen sociale verzekeringspremies met betrekking tot zijn aanstelling. Na zijn

 20. Youth subcultures and problem behaviours in Slovakia : Hip-Hop, Techno-scene, Metal, Punk, Skinheads and Roma

  NARCIS (Netherlands)

  Bobakova, Daniela

  2013-01-01

  Jongeren die deel uitmaken van jeugdsubculturen als hip-hop, techno-scene, metal, punk en skinheads, gebruiken vaker drugs, zijn vaker dronken, spijbelen vaker en beginnen eerder aan seks. Roma-jongeren zijn minder vaak dronken. Dat concludeert Daniela Bobáková op basis van een onderzoek onder deze

 1. QR-codes maken entree in de bibliotheek: barcode nieuwe stijl

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, P.

  2010-01-01

  QR (Quick Response) codes zijn barcodes die je met een mobiele telefoon kunt lezen. Ze zijn steeds vaker te vinden op posters, advertenties en andere producten. Meestal bevat een QR-code een URL. Na het scannen opent op de telefoon direct een (mobiele) website met aanvullende informatie over hetgeen

 2. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 3. Aantekeningen over de oostelijke begrenzing van het drentse district

  NARCIS (Netherlands)

  Clason, E.W.

  1957-01-01

  Gaan we thans over tot de akkeronkruiden en ruderale planten, voorkomende op plaatsen, waar het plantendek veelvuldig wordt gestoord en waar adventieven moer gelegenheid krijgen zich te vestigen. Hierbij zijn er een aantal meer algemene, die hij ons in het D.D. niet of niet geregeld aanwezig zijn,

 4. Calculation of CO2 emissions, primary fossil fuel energy consumption and electric efficiency in the Netherlands; Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harmelink, M. [Harmelink consulting, Utrecht (Netherlands); Bosselaar, L. [Agentschap NL, DEn Haag (Netherlands); Gerdes, J.; Boonekamp, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Segers, R.; Pouwelse, H. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  The monitoring of energy and climate policy lacks nationally and internationally accepted general standard values for CO2 emissions of fossil fuel energy consumption per unit of produced, consumed or saved electricity. In the Netherlands this has led to a situation in which different methods and indicators are used for monitoring activities. The methods used are not always transparent. Parties in the Netherlands that are responsible for development of methods and calculation of indicators (NL Agency, PBL, ECN and Statistics Netherlands) find this situation undesirable and took the joint initiative to draw up this report in which transparent standard values and methods for this topic have been included. The target audience of this report are organizations, advisory agencies and businesses that are involved in monitoring and evaluation of energy and climate policy [Dutch] Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten verschillende methoden en kengetallen worden gehanteerd. De gebruikte methoden zijn niet altijd transparant. Partijen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van methoden en de berekening van kengetallen (Agentschap NL, PBL, ECN en CBS) achten dit een onwenselijke situatie en hebben het gezamenlijke initiatief genomen om dit rapport op te stellen waarin wel transparante standaardwaarden en methoden voor dit onderwerp zijn opgenomen. De doelgroepen voor dit rapport zijn organisaties, adviesbureaus en bedrijven die bezig zijn met de monitoring en evaluatie van energie-en klimaatbeleid.

 5. MijnOU.nl (proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit)

  NARCIS (Netherlands)

  Eshuis, Jannes; Hermans, Henry

  2010-01-01

  Doel van het project Mijnou.nl Het ideaal van een volledig gepersonaliseerd startportaal, waarin studenten via een Single Sign On (SSO) toegang vinden tot al het leermateriaal waarop zij rechten hebben verworven, relevante informatie vinden over activiteiten op studiecentra, contacten kunnen

 6. Alternatives for thermal legionella control; Alternatieven thermische legionellabestrijding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Lieshout, M.

  2008-03-15

  One supplier considers his system a breakthrough in legionella control. Another claims decisively that his system provides the only affordable and effective solution. It is clear that manufacturers have their own way of finding alternatives in those cases where thermal control for complex existing installations prove not to be effective. (mk) [Dutch] De ene leverancier noemt zijn systeem een doorbraak in de legionellabestrijding. Een ander beweert met grote stelligheid dat zijn systeem de enige betaalbare en effectieve oplossing is. Duidelijk is dat fabrikanten op hun eigen manier een oplossing zoeken naar alternatieven, daar waar het thermisch beheer voor complexe bestaande installaties niet effectief blijk te zijn.

 7. Kernenergie en demografie

  NARCIS (Netherlands)

  Bonneux, L.G.A.

  2011-01-01

  De zeebeving en de daaropvolgende tsunami in Japan vergden 24.000 doden, aannemend dat er bij de 8.000 vermisten geen overlevenden meer zijn (status 1 juni). In de zwaarst getroffen prefectuur Miyiagi, waar hele dorpen van de kaart werden geveegd, zijn bijna 14.000 mensen dood of vermist. Toch werd

 8. The transport of integral membrane proteins across the nuclear pore complex

  NARCIS (Netherlands)

  Meinema, Anne Cornelis

  2012-01-01

  Levende organismen, zoals mensen, dieren en planten bestaan uit cellen. De cel wordt gezien als het kleinste levende onderdeel van een organisme. De mens bestaat uit ongeveer 50 biljoen cellen (dat zijn er 50 keer miljoen keer miljoen), maar er zijn ook hele kleine organismen, die uit één cel

 9. Kunnen wij elke machine verslaan? Beschouwingen rondom Lucas’ argument

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, A.

  1986-01-01

  In dit artikel wil ik niet Anselmus' Argument bespreken maar dat van Lucas -J.R.Lucas om precies to zijn. Lucas' Argument is gericht tegen de dwaas die in zijn hart zei: de mens is een machine. Het argument is kort, maakt gebruik van eenvoudige, maar diepe wiskundige stellingen -de

 10. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 11. Workshop ALOUD 'Onderzoek voor, door en met de OU'

  NARCIS (Netherlands)

  Gijselaers, Jérôme; De Groot, Renate

  2015-01-01

  Vraagt u zich wel eens af wat de doorsnee kenmerken zijn van de OU-student? Hoeveel studenten daadwerkelijk starten met de studeren? Wie van deze groep succesvol zijn? En welke verschillen er zitten tussen de faculteiten? En wilt u meedenken over wat voor details we van studenten willen weten voor

 12. Hoe beveiligt u met behulp van firewalls de externe koppelingen?

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1998-01-01

  Internet, extranet en intranet zijn begrippen waar niemand meer om heen kan. Dagelijks koppelen nieuwe bedrijven aan het Internet of zetten een eigen intranet op. Steeds meer mensen over de gehele wereld koppelen hun privé PC aan Internet. Toch zijn velen huiverig. Lever ik mij niet uit aan de boze

 13. Controle wachttijden

  NARCIS (Netherlands)

  Visser-Meijer, M.A.; Buizer, F.G.

  1981-01-01

  De aanwezigheid van een diergeneesmiddel bij kippen in krop, maag of darm kan een indicatie zijn dat de wachttijd voor het slachten niet in acht is genomen. Bij dit onderzoek is nagegaan of arprinacid is aan te tonen in krop, maag en darm van kippen, die gevoederd zijn met arprinocidhoudend voeder.

 14. Karen Armstrong

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2005-01-01

  Wie is die Karen Armstrong, wier boeken over de hele wereld bestsellers zijn, maar die nergens zo goed verkoopt als in Nederland? Zij is een van de weinige denkers/schrijvers in onze tijd die beseft hoe belangrijk godsdienst in het leven van mensen zijn kan. Dat maakt haar wereldwijd tot een

 15. Ontwikkeling van het groepsrisico rond Schiphol, 1990-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Post JG; Kooi ES; Weijts J; MNP; CEV

  2005-01-01

  In dit rapport zijn 6 bijlagen opgenomen die op de site als losse files te vinden zijn:
  Bijlage A (61 kb)
  Bijlage B (166 kb)

 16. Wetenschap kritisch bekeken: What's wrong with John? A randomized controlled trial of Mental Health First Aid (MHFA) training with nursing students

  NARCIS (Netherlands)

  Tiemens, B.G.

  2017-01-01

  "Als iemand in zijn vinger snijdt of z'n hoofd stoot, pak je de EHBO-koffer. Maar wat als je geliefde of iemand anders in je omgeving een paniekaanval krijgt of depressief overkomt?" Dit zijn de eerste zinnen op de Nederlandse website van Mental Health First Aid (MHFA, www.mhfa.nl), oftewel eerste

 17. Hoogmoed en val in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Ph.H.B.F. Franses (Philip Hans)

  2007-01-01

  textabstractDe Nederlandse economie maakt in 2008 een redelijk saai jaar door. Het bbp blijft met zo’n 2,8 procent groeien, maar er zijn wel wat tekenen van aankomend verval. Vooral de Verenigde Staten en China beleven roerige tijden, maar dat zal pas na 2008 in Nederland zijn effect hebben. Veel

 18. Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring : literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2006-01-01

  In de praktijk valt de bewaring van uien regelmatig tegen. Een belangrijk probleem is dat de spruitrust onvoldoende blijkt te zijn. Dit ondanks het feit dat de uien behandeld zijn met een spruitremmer. Een ander probleem is het optreden van kale uien op het moment dat de uien uit de bewaring gehaald

 19. Essay review: Een eeuw op zijn kop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ad Maas

  2015-02-01

  Full Text Available Beschouwing naar aanleiding van de publicatie van (1 Andreas Weber, Hybrid ambitions. Science, governance, and empire (Leiden: Leiden University Press 2012. xi+263 pp., ISBN: 978-90-8728-1663, € 49,95; (2 Martin P.M. Weiss, The masses and the muses. A history of Teylers Museum in the nineteenth century (Dissertatie: Universiteit Leiden 2013. ix+332 pp.; (3 Hieke Huistra, Preparations on the move. The Leiden anatomical collections in the nineteenth century (Dissertatie: Universiteit Leiden 2013. ix+163 pp.; (4 P.A.J. Caljé, Student, universiteit en samenleving. De Groningse universiteit in de negentiende eeuw (Hilversum: Verloren 2009. 631 pp., ISBN: 978-90-6550-978-9, € 49,-.

 20. Inspecteur zou weer kritische observator moeten zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Ehren, Melanie Catharina Margaretha; Naaijkens, E.

  2009-01-01

  Met het systeem van risicoanalyse heeft de Onderwijsinspectie zich op te grote afstand gezet van de scholen. Dat zou op termijn wel eens verkeerd uit kunnen pakken, vreest Melanie Ehren, die in 2006 promoveerde op het onderwerp ‘Toezicht en schoolverbetering’. Zij pleit voor het herstel van de

 1. Policy beyond the horizon. Climate policy in Den Bosch, Netherlands; Beleid tot achter de horizon. Totstandkoming van klimaatbeleid in de gemeente 's-Hertogenbosch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Backus, G.B.C.

  2012-10-15

  In 's-Hertogenbosch (a.k.a. Den Bosch), the Netherlands, the municipal auditing committee was asked by the city council to evaluate the city's climate policy, looking at both design and implementation. Progress on the long-term aim of climate-neutrality proved to be lagging behind. The aim of the audit was to establish what policy targets have been set, whether the stated ambitions are realistic, why target realisation is not on track, and what kind of strategies and corrective action might be pursued to rectify the situation. The learning effects of the audit have spin-off for more than just climate policy, as the city, and city hall, face issues relating to long-term policy (development, steering, validation) in other areas, too. The topic of climate (policies, targets) is currently on the agenda of many Dutch municipalities. In their work, the Den Bosch municipal auditing committee were supported by several CE Delft consultants [Dutch] De Rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzoek verricht naar de totstandkoming en uitvoering van het klimaatbeleid in 's-Hertogenbosch. De lange termijndoelen rondom het bereiken van klimaatneutraliteit bleken achter te lopen. Het doel van het onderzoek was om na te gaan welke beleidsdoelen geformuleerd zijn, of de daarbij geformuleerde verwachtingen reëel zijn, wat de oorzaken zijn van het lagere dan beoogde realisatietempo, en welke mogelijke oplossingsrichtingen en (bij)sturingsmogelijkheden er zijn. De leereffecten van het onderzoek zijn breder dan alleen het klimaatbeleid. Er zijn meer terreinen waarop de gemeente(raad) te maken krijgt met ontwikkeling, sturing en controle van doelen op de langere termijn. Het onderwerp (klimaatbeleid/klimaatdoelen) is bij veel gemeenten actueel. De Rekenkamercommissie heeft zich bij dit onderzoek laten ondersteunen door onderzoekers van bureau CE Delft.

 2. Metageschiedenis in het werk van Peter Blum

  African Journals Online (AJOL)

  vluchtte de familie voor Hitler, want er zijn aanwijzigingen dat Blum of in elk geval zijn moeder joods was (haar meisjesnaam was Levi). Om vast te stellen of Blum inderdaad joods was, heeft Blums biograaf Kannemeyer zelfs discreet bij een niet nader genoemde getuige geïnformeerd of hij besneden was, hetgeen niet het ...

 3. Een goede keeper heeft alt?d geluk : Sport en het belang van kennis

  NARCIS (Netherlands)

  Tissen, R.J.; Wieldraaijer, E.

  2004-01-01

  Wat hebben sport en kennis met elkaar te maken! Alles. De tijd dat een beetje talent en veel karakter verstonden om de top te bereiken, ligt achter ons. Wie nu in de prijzen wil vallen moet naast aanleg en werklust ook nieuwsgierig zijn, steeds weer op zoek zijn naar nieuwe kennis. Kennis dus van

 4. Social mediagebruik in NHL-onderwijs beperkt

  OpenAIRE

  Oldengarm, M; Schotanus, S; Huizing, Klaas Jan; Dam, van, GJ; Veltman, J; Rozenberg, R

  2014-01-01

  Social media lijken bij uitstek geschikt voor gebruik in het hoger onderwijs. Samenwerken, overleggen, co-creatie: de mogelijkheden zijn talrijk. Toch signaleren we bij Sowijs een kloof. Studenten gebruiken nauwelijks social media bij het bestuderen van lesstof, waar ze in privésituaties juist heavy users zijn. En docenten zetten social media nog slechts zeer beperkt in

 5. Case note: EHRM (26692/05: C.A.S. en C.S. / Roemenië)

  NARCIS (Netherlands)

  de Graaf, J.H.

  2012-01-01

  In deze zaak staat de vraag centraal naar de vermeende schending van art. 3 en art. 8 EVRM. Klagers in deze zaak, inwoners van Roemenië, zijn vader en zoon. De feiten in deze zaak zijn als volgt. In januari 1998 wordt de zoon - dan zeven jaar oud - op weg van school naar huis gevolgd door een man,

 6. Innovatiescan Nederlandse zorg: Een inventarisatie van innovatiemanagement in de Nederlandse zorgsector

  OpenAIRE

  Nauta, Frans; Crombach, Marica

  2011-01-01

  Het moet slimmer en beter in de zorg. Alleen op die manier blijft hoogwaardige zorg betaalbaar in een vergrijzend Nederland. In dit onderzoek is gekeken hoe professioneel Nederlandse zorgorganisaties innoveren. Er zijn 100 interviews in 37 zorgorganisaties gehouden, variërend van jeugdzorg tot thuiszorg en van verslavingszorg tot eerstelijnszorg. Al deze interviews zijn op locatie uitgevoerd.

 7. The Effects of climatic change in the Netherlands, 2012; Effecten van klimaatverandering in Nederland, 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Minnen, J.; Ligtvoet, W. (eds.)

  2012-07-15

  This study is an update of the 2005 study: how is the situation at present with respect to the climate in the Netherlands, which effects are now more or less perceptible, are there new insights into the opportunities and risks of climate change, and to what extent are these future opportunities and risks embedded in the various policy issues? [Dutch] Deze studie is een actualisering van de studie uit 2005: hoe is het op dit moment gesteld met de klimaatverandering in Nederland, welke effecten daarvan zijn nu meer of minder waarneembaar, zijn er nieuwe inzichten in de kansen en risico's van klimaatverandering, en in hoeverre zijn deze toekomstige kansen en risico's in de verschillende beleidsdossiers verankerd?.

 8. Roadmap ICT 2030; Routekaart ICT 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  Extra attention for 'ICT and energy' can lead to significant energy savings, both in the ICT sector (Greening of ICT), as in other sectors (Greening by ICT). That has been elaborated as a vision of ICT Office in this roadmap. Actions are formulated to get started. Innovations and measures are connected to energy saving targets [Dutch] Extra aandacht voor 'ICT en energie' kan leiden tot grote energiebesparingen, zowel in de ICT sector zelf (Greening of ICT), als in andere sectoren (Greening by ICT). Dat is in deze Routekaart als visie van ICT-Office uitgewerkt. Acties zijn geformuleerd om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Aan de innovaties en maatregelen zijn doelstellingen ten aanzien van energiebesparing gekoppeld, die zijn vertaald naar concrete bedragen.

 9. Roadmap ICT 2030; Routekaart ICT 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  Extra attention for 'ICT and energy' can lead to significant energy savings, both in the ICT sector (Greening of ICT), as in other sectors (Greening by ICT). That has been elaborated as a vision of ICT Office in this roadmap. Actions are formulated to get started. Innovations and measures are connected to energy saving targets [Dutch] Extra aandacht voor 'ICT en energie' kan leiden tot grote energiebesparingen, zowel in de ICT sector zelf (Greening of ICT), als in andere sectoren (Greening by ICT). Dat is in deze Routekaart als visie van ICT-Office uitgewerkt. Acties zijn geformuleerd om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Aan de innovaties en maatregelen zijn doelstellingen ten aanzien van energiebesparing gekoppeld, die zijn vertaald naar concrete bedragen.

 10. The role of vitamin A in bile acid synthesis and transport and the relevance for cholestatic liver disease

  OpenAIRE

  Hoeke, Martijn Oscar

  2013-01-01

  Opname van vetoplosbaar vitamine A in de darm is afhankelijk van galzouten, deze worden geproduceerd door de lever en geven gal haar emulgerende eigenschap. Galzouten zijn potentieel toxische moleculen, synthese en transport in de enterohepatische kringloop wordt daarom nauwkeurig gereguleerd. Galzouten zijn liganden voor de galzoutsensor FXR (farnesoid X receptor), een ligand geactiveerde transcriptiefactor, en reguleren op deze manier expressie van genen betrokken bij galzoutsynthese en -tr...

 11. Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht: sweatshops en contractuele immoraliteit

  OpenAIRE

  Tjon Soei Len, L.

  2014-01-01

  Sweatshops - fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving - zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst maken ten koste van anderen die al slecht af zijn is onacceptabel, zo is de gedachte. Maar is een consumentenaankoop van een sweatshop-product eigenlijk wel normaal, acceptabel marktgedrag? En hoe zou ...

 12. Aptamers as a tool to detect estrogens

  OpenAIRE

  Vanschoenbeek, Katrijn

  2015-01-01

  Biosensoren vormen een verlengde van de menselijke kijk op de wereld. Mensen zijn uiterst gevoelig voor de fysische omgeving en zijn in staat veranderingen in bijvoorbeeld licht, temperatuur en vochtigheid waar te nemen. De gevoeligheid van mensen voor de chemische en biologische omgeving is daarentegen veel beperkter. Levenskwaliteit is echter sterk afhankelijk van geschikte chemische of biologische composities. Afwijkingen in het menselijke lichaam (bv. betreffende metabolieten, metaalionen...

 13. Campylobacteriose in Nederland

  OpenAIRE

  Havelaar AH; MGB

  2002-01-01

  Infecties met bacterien van het geslacht Campylobacter vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem in Nederland. Jaarlijks leiden deze infecties tot circa honderdduizend gevallen van gastroenteritis. Daarnaast zijn er ongeveer zestig gevallen van het Guillain-Barre syndroom en enkele duizenden gevallen van reactieve artritis. Naar verwachting bedraagt de economische schade voor Nederland meer dan honderd miljoen euro per jaar. De belangrijkste reservoirs van Campylobacter zijn te vinden in...

 14. Highlight report local initiatives. Experiences with electric transport; Highlight report lokale initiatieven. Ervaringen met elektrisch vervoer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  In March 2013 Linkingreen and XTNT started a survey on local electric transportation initiatives. The aim is to learn from the experiences, problems and obstacles of business users of electric vehicles: cars, vans or trucks, scooters, boats and special vehicles (e.g. garbage trucks) that are all-electric or plug-in (with plug). In this brief report, the main results are presented [Dutch] In maart 2013 is door Linkingreen en XTNT in opdracht van Agentschap NL een enquete uitgezet naar lokale initiatieven elektrisch vervoer. Doel is te leren wat de ervaringen, knelpunten en belemmeringen zijn van zakelijke gebruikers van elektrisch vervoer: personenauto's, bestel- of vrachtauto's, scooters, vaartuigen en bijzondere voertuigen (vuilniswagens etc.) die volledig elektrische of plug in (met stekker) zijn. In dit korte verslag zijn de belangrijkste resultaten opgenomen.

 15. Lower cost, more comfort. Simulation software for interactive building sessions; Lagere kosten, meer comfort. Simulatiesoftware maakt weg vrij voor interactieve bouwsessies Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lankhoorn, B. [Schouten Techniek, Zwaag (Netherlands)

  2012-12-15

  More and more clients and project developers realize that the life cycle cost of a building can be a multiple of the investment. To be able to make the right decision to lower the cost it is important to calculate different alternatives already in the design phase with the complete (construction) team. A building simulation system can be the solution [Dutch] Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

 16. Uitheemse ectomycorrhizapaddenstoelen

  OpenAIRE

  Vellinga, E.C.; Kuyper, T.W.

  2012-01-01

  Exotische paddenstoelen zijn paddenstoelen waarvan het oorspronkelijke verspreidingsgebied ver buiten Nederland ligt en die pas sinds het begin van de twintigste eeuw in ons land ingeburgerd zijn. Hoewel het begrip ‘exoot’ vooral beschrijvend is, kleeft er een negatieve bijklank aan, evenals aan het begrip ‘invasieve soort’. Een exoot wordt invasief genoemd na sterke uitbreiding. Vaak wordt verondersteld dat die snelle uitbreiding voor problemen zorgt, bijvoorbeeld doordat inheemse soorten wo...

 17. Omvang en milieu-impact van een vaak vergeten vervoersegment, langeafstandsvervoer van personen

  OpenAIRE

  Van Goeverden, C.D.

  2015-01-01

  In onderzoek en beleid op het gebied van personenvervoer is het langeafstandsvervoer stiefmoederlijk bedeeld. Gezien de lage frequentie waarmee we reizen naar bestemmingen ver weg maken is dit begrijpelijk. Maar aangezien de afstanden per reis veel langer zijn dan in het korteafstandsvervoer neemt het langeafstandsvervoer mogelijk een substantieel deel van de vervoerprestatie voor zijn rekening en zou het in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de afstandsgerelateerde energie- en klimaatprob...

 18. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 2. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 2. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In part 1, published in this magazine in July-August, attention was paid to the first two comparisons. In this article the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In het eerste artikel, dat is gepubliceerd in het juli-augustus-nurnmer van dit tijdschrift, zijn de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken), . In dit tweede en afsluitende artikel worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 19. Accounting for religieus sensibilities in social intervention: A supplement to Donkers’ models of change

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timothy Schilling

  2006-06-01

  Full Text Available In deze bijdrage wordt nagegaan in hoeverre de drie veranderkundige modellen van Donkers adequaat zijn als het gaat om de positionering van sociale interventies die zijn geïnspireerd door het geloof. Aan de hand van het werk van de Brothers of the Christians Schools in Manhattan, betoogt de auteur dat het sociaal-technologische model, het persoongeoriënteerde model en het maatschappijkritische model ontoereikend zijn om dit soort werk te plaatsen. In geen van deze modellen wordt namelijk plaats ingeruimd voor een ervaringshorizon die verder reikt dan de persoon in relatie tot de maatschappij. Terwijl voor een gelovige een horizon van de eeuwigheid of het concept van God een belangrijke rol vervult in de motivatie, het doel en het begrip van een sociale interventie. Via gebed wordt God betrokken in de relatie tussen werker en cliënt en in het veranderingsproces. De auteur stelt daarom een vierde, op het geloof gebaseerd model voor dat, zo hoopt hij, een goed interpretatiekader kan vormen voor vanuit religieuze achtergrond ingezette sociale interventies. Op die manier kan wellicht meer inzicht worden verkregen in hoe en waarom het geloof werkzaam is in de inzet voor sociale veranderingen, niet alleen het christelijk geloof, waar zijn casus betrekking op heeft, maar mogelijk ook andere religies.

 20. Air quality in the Netherlands in 2011; Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beijk, R.; Mooibroek, D.; Hoogerbrugge, R.

  2012-09-15

  The concentrations of atmospheric pollutants measured by the Dutch National Air Quality Monitoring Network (NAQMN) in 2011 do not differ greatly from those of preceding years. This is partly due to the absence in recent years of any extreme weather conditions that can affect air quality. However, during the first few months of 2011, there was an increase in particulate matter concentrations, especially during dry spells in the spring of 2011 [Dutch] De concentraties van stoffen die door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in Nederland gemeten worden, zijn in 2011 weinig veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de gemiddelde weersomstandigheden, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet substantieel afweken. Wel zijn in de eerste maanden op meer dagen dan in voorgaande jaren hoge concentraties fijn stof gemeten, vooral tijdens droge perioden in het voorjaar.

 1. Finance forte: Toekomstige CFO moet multi-functioneel zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, Monique; Steens, H.B.A.

  2011-01-01

  The article summarizes the interview with BS (by Monique Harmsen) on EY's Global DNA of the CFO survey amongst 530 senior financial professionals regarding the 'DNA of the CFO' (competencies, industry and functional back grounds and education).

 2. 'Je moeder leert je wie je vijanden zijn'

  NARCIS (Netherlands)

  Makkink, C.; Parmentier, H.K.

  2014-01-01

  Via de voeding van ouderdieren kan de werking van het immuunsysteem van de nakomelingen worden beïnvloed. Het is een uitdaging om interventies te vinden die het immuunsysteem van landbouwhuisdieren optimaliseren, zo luidde de conclusie tijdens de Feed4Foodure-themamiddag.

 3. Waarom zijn prijsindexobligaties niet in trek bij overheden?

  NARCIS (Netherlands)

  Westerhout, Ed; Ciocyte, Ona

  2017-01-01

  Although the market for inflation-linked bonds has expanded enormously, nominal bonds are still the main instrument to finance public debts. This paper seeks to explain why. It focuses on the Eurozone countries for which the standard argument that inflation-linked bonds may help to reduce inflation

 4. Waarom belastingen goed (kunnen) zijn voor de democratie

  NARCIS (Netherlands)

  't Hart, M.C.

  2016-01-01

  Taxes are often regarded as a burden, yet taxation has proven to have had positive effects for democratization in history. Countries that levy less direct taxes are often also less democratic. The 'resource curse' is one of the explanations: when rulers can rely upon rich resources that support the

 5. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  OpenAIRE

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter, J.J.; Tijdink, K.; Marle, van, N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van, P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn bioplastics in staat om ons de reguliere plastics te doen vergeten? Hoe maken we bioplastics met dezelfde veelzijdige eigenschappen als plastic? Waar komen de uiteenlopende eigenschappen van plastics ei...

 6. Air and noise pollution lower than the legal minimum. What are the benefits?; Lucht en geluid beter dan het wettelijk minimum. Wat levert het op?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donners, P.W.H.J.; Kok, A.; Op den Camp, C. [DGMR, Arnhem (Netherlands)

  2011-08-15

  Inclusion of health effects in large infrastructure projects and urban developments can result in benefits for health and a wider support. To find out if these benefits can be observed in practice, three standard situations were examined. [Dutch] Het meenemen van gezondheidseffecten bij grote infrastructurele projecten en stedenbouwkundige ontwikkelingen kan gezondheidswinst en groter draagvlak opleveren. Om na te gaan of de voordelen in de praktijk zijn terug te vinden, zijn drie standaardsituaties onderzocht.

 7. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 2: Het Ei van Columbus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janneke van Mens-Verhulst

  2009-12-01

  In dit tweede deel van het artikel wordt beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.

 8. Going for increased recycling. A social cost-benefit analysis; Inzetten op meer recycling. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warringa, G.E.A.; De Bruyn, M.; Bijleveld, M.M.

  2013-05-15

  reduced resource dependency. In the SCBA the latter benefits were not expressed in monetary terms, however. On balance, the monetary impact is positive: the social benefits of increased recycling are greater than the social costs. A sensitivity analysis shows this to be a robust result [Dutch] De milieuvoordelen van een scenario gericht op meer recycling zijn in eerdere studies overtuigend aangetoond. De vraag dient zich echter aan of een scenario gericht op meer recycling ook economische voordelen biedt. In deze studie zijn daarom de voornaamste economische effecten in kaart gebracht van een toename van recycling in Nederland. De resultaten van de studie kunnen worden gebruikt om de beleidsvorming rondom het dossier recycling verder te helpen. Om de centrale vraag te beantwoorden, hebben we een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op hoofdlijnen uitgevoerd. Een MKBA is een op de welvaartstheorie gebaseerde afwegingsmethode die alle economische effecten (ook wel welvaartseffecten genoemd) van een project of beleidsingreep in kaart brengt. Welvaart wordt daarbij breed gedefinieerd: het gaat niet alleen om financieel-economische consequenties, maar ook om de gevolgen voor milieu, werkgelegenheid, etc. Alle geinventariseerde milieu-ingrepen, zoals energieverbruik, transport en emissies bij recycleprocessen, zijn per materiaalstroom in SimaPro beoordeeld. De effecten worden binnen een MKBA zoveel mogelijk in geld uitgedrukt zodat deze onderling vergelijkbaar zijn. De belangrijkste maatschappelijke kosten van meer recycling zijn hogere kosten voor gemeenten om het afval gescheiden in te zamelen. Ook zijn er lagere opbrengsten voor AVI's, omdat meer afval uit het buitenland moet worden geimporteerd. Ten slotte zijn er beleidskosten om meer recycling te stimuleren en extra inspanningen voor de burger om afval te scheiden. Deze kosten zijn niet gekwantificeerd. Hier staan positieve welvaartseffecten tegenover. De grootste batenpost is milieuwinst, die in deze studie

 9. Sustainable development appreciated? The development of a monitor on sustainability consciousness and behaviour; Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.A.M.; Harkink, E.W.F.P.M.; Van Ingen, E.J. [Telos, Universiteit van Tilburg, Tilburg (Netherlands); Lampert MA; Van der Lelij, B.; Van Ossenbruggen, R. [Motivaction, Motivaction (Netherlands)

  2004-07-01

  voor duurzame producten of diensten. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat de belangstelling voor duurzame producten of diensten verschilt tussen consumenten. Hoe is dit te verklaren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden deden Telos en Motivaction in opdracht van het MNP-RIVM onderzoek naar het duurzaamheidbewustzijn en -gedrag van de Nederlandse bevolking. Er werden drie duurzaamheidsegmenten gevonden, op grond van de waardenpatronen van mensen. Laag duurzamen: zijn sterk gericht op leven in het hier en nu, houden erg van gemak, stellen het eigen belang centraal, zijn hedonistisch en materialistisch ingesteld, zijn niet bezorgd over het milieu. Middelhoog duurzamen: zijn bezorgd over het milieu, willen milieubewust leven, zijn gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, zijn betrokken bij de buurt, voelen zich verantwoordelijk voor de maatschappij. Hoog duurzamen: hebben dezelfde mentaliteit als middelhoog duurzamen en willen daarnaast ook bewust milieuvriendelijk consumeren, meer betalen voor milieuvriendelijke en natuurlijk gefabriceerde producten en zijn tevens betrokken bij de wereldgemeenschap. De duurzaamheidsegmenten zijn vergeleken met de door Motivaction ontwikkelde 'sociale milieus'. Traditionele burgers enerzijds en kosmopolieten/ postmaterialisten anderzijds bleken het meest duurzaam. Bij de eerste gaat het vooral om zorg en behoud van de eigen omgeving, bij de tweede vooral om mondiale betrokkenheid. Men kan met andere woorden vanuit een totaal verschillende waardenorientatie tot duurzaamheid komen. Opvallend was verder dat generaties sterk blijken te verschillen in de mate van duurzaamheid. Jongere generaties vinden duurzame ontwikkeling een stuk minder belangrijk dan ouderen. Dit kan waarschijnlijk deels worden toegeschreven aan de levensfase waarin men zich bevindt, maar er zijn ook aanwijzingen dat duurzaamheid minder goed aansluit bij het waardenpatroon van jongere generaties.

 10. How Rembrandt surpassed the Ancients, Italians and Rubens as the Master of ‘the Passions of the Soul'

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Jan Sluijter

  2014-06-01

  Full Text Available The passions had to be rendered through the movements of the human figure (Van Mander; however it was an Italian cliché that Netherlandish artists were not able to depict figures properly. This article demonstrates how Rembrandt from his earliest works promoted the image of being the master of the lijdingen des gemoeds. Throughout his career Rembrandt aspired to surpass the artists of antiquity and the Italians through the portrayal of the passions to arouse the strongest possible empathy in the viewer, as Huygens immediately recognised. It is argued that concepts grafted onto classical rhetoric, such as oogenblikkige beweging (a term of his pupil Van Hoogstraten; a violent movement due to a sudden reversal of emotion that involves the viewer forcefully were paramount in his earlier period, and in which one finds parallels with the Senecan-Scaligerian tragedies popular at that time. In contrast, in his later works Rembrandt avoided any movement, realising that the depiction of violent motion undermines the persuasiveness of the still image; he forces the viewer to imagine the inner conflicts in the minds of the protagonists who recognise their fate. To engage the viewer powerfully through a radical ‘from life’ ideology (situating himself in a northern tradition was for Rembrandt a central concern in his continuous competition with the greatest exponents of his art (Titian, Rubens. Hoe Rembrandt schilders uit de Oudheid, de Italianen en Rubens overtrof als meester van de ‘lijdingen des gemoeds’.De passies dienden te worden verbeeld door middel van de bewegingen van de ledematen van de menselijke figuur (Van Mander, maar het was een Italiaanse gemeenplaats dat noorderlingen slecht waren in het schilderen van figuren. In dit artikel wordt gedemonstreerd hoe Rembrandt zich vanaf zijn vroegste werk nadrukkelijk presenteerde als dé meester van de ‘lijdingen des gemoeds’ en gedurende zijn gehele carrière ernaar streefde om door middel

 11. Monitoring of effects of land subsidence at Ameland-Oost, Netherlands. Evaluation after 18 years of natural gas exploration. Summary; Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost. Evaluatie na 18 jaar gaswinning. Samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eysink, W.D.; Wang, Z. [Waterloopkundig Laboratorium WL - Delft Hydraulics, Delft (Netherlands); Dijkema, K.S.; Slim, P.A.; Dankers, N.M.J.A.; Sanders, M.E.; Van Dobben, H.F. [ALTERRA, Wageningen (Netherlands); Krol, J.; Kersten, M.; Molenaar, W. [Natuurcentrum Ameland, Nes (Netherlands); Doornhof, D.; Schoustra, S.; Veldwisch, W. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2005-05-15

  After the start of the natural gas exploitation on the Dutch island Ameland in 1986 surveys were carried out from 1988 on to investigate and monitor the effect of the exploitation on land subsidence and related environmental effects. In this third report evaluated results of that survey over the last 18 years are presented and discussed. [Dutch] De gaswinning op Ameland-Oost is begonnen in 1986. In dat zelfde jaar werd in opdracht van de NAM door WL|Delft Hydraulics in samenwerking met Alterra (toen RIN) een voorspelling gemaakt van de mogelijke effecten van de bodemdaling, waarna eind 1988 is begonnen met de monitoring. De eerste twee rapportages zijn gebaseerd op gegevens tot 1994 respectievelijk 1999 en beschrijven de effecten over een periode van 8 jaar respectievelijk 13 jaar na het begin van de gaswinning. Deze derde rapportage is gebaseerd op gegevens tot 2003/2004. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het evaluatierapport van maart 2000 en het nieuwe monitoringsprogramma 2000-2010 die op de bijgevoegde CD aanwezig zijn. De bodemdaling vond plaats in de vorm van een grote schotel met een doorsnede van ongeveer 15 km, en werd meetbaar vanaf 1987. In de periode daarna, ongeveer tot het jaar 2000, daalde de bodem in het centrum van de schotel met ongeveer 1,8 cm per jaar. Daarna begon de dalingssnelheid wat af te nemen, door de daling van de druk in het veld, tot circa 1,2 cm per jaar. In 2003 bedroeg de bodemdaling in het centrum van de bodemdalingschotel 27 cm. Verwacht wordt dat de bodemdaling steeds verder af zal nemen totdat hij rond het jaar 2020 geheel beeindigd zal zijn. In 2000 zijn de resultaten gepresenteerd in een openbaar debat. Sindsdien zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. De highlights van de afgelopen 5 jaar zijn de publicatie van het onderzoeksprogramma 2000-2010, het vogelonderzoek, de uitgebreide metingen op de wadplaten en de nieuw ontwikkelde techniek van spijkermetingen. Daarnaast heeft het nieuwe programma voor de

 12. Werken aan inclusie: Lessen uit zeven proeftuinen

  OpenAIRE

  Knevel, Jeroen; Wilken, Jean Pierre

  2016-01-01

  Inclusie is een begrip met een hoog ideëel gehalte, waaraan verschillende interpretaties gegeven worden. Een van de meest concrete omschrijvingen vinden we bij Schuurman en Nass (2015) die onder inclusie verstaan: ‘De situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de samenleving en specifieke maatregelen voor mensen met een beperking vrijwel niet nodig zijn. Het betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie er als vanzelfsprekend bij hoort, ervaa...

 13. Stand van zaken LD50/LC50 testen : Verfijning, vermindering en vervanging van dierproeven en mogelijkheden tot interventies

  OpenAIRE

  van der Ven L; Ezendam J; VTS; V&Z

  2014-01-01

  Het RIVM heeft geïnventariseerd hoeveel proefdieren worden gebruikt voor testen die uitzoeken bij welke dosering of concentratie van een stof 50 procent van de dieren sterft (zogeheten LD50/LC50-testen). Deze testen zijn in principe verboden en worden alleen met ontheffing toegepast als er geen alternatieve methoden mogelijk zijn. De inventarisatie is op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken gemaakt. Hieruit blijkt dat in Nederland jaarlijks voor dit type testen tussen de 570 ...

 14. Geografisch begrip van regionale complexiteit : over thema’s, regio’s, kennis en vaardigheden in de hedendaagse schoolaardrijkskunde

  OpenAIRE

  Praamsma, J.M.

  2000-01-01

  Steeds opnieuw laait in de onderwijsgeografie de oude discussie op over de vraag of de aardrijkskundeles gericht zijn op kennis of op vaardigheden, op thema’s of op regio’s? Onderwijsvernieuwers, die nadruk leggen op thema’s & vaardigheden, staan tegenover de meer behoudende tegenstroom die aandacht blijft vragen voor kennis van regio’s. Tot een constructieve dialoog tussen beide partijen wil het maar niet komen. Maar zijn kennis en regio’s enerzijds en vaardigheden en thema’s anderzijds wel ...

 15. Study on TenneT profits 2010. Regulated Transport and System Tasks; Onderzoek winsten TenneT 2010. Gereguleerde Transport- en Systeemtaken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  Research has been done on the profits realized by TenneT in 2010 with its regulated distribution and system tasks. The regulation method enables TenneT to recover its costs and realize a reasonable profit [Dutch] Onderzoek is gedaan naar het rendement dat TenneT in 2010 heeft behaald met de uitvoering van zijn gereguleerde transport- en systeemtaken. TenneT is door de reguleringsmethodiek in staat zijn efficiente kosten terug te verdienen en een redelijk rendement te behalen.

 16. Perspectives on proximity tourism in Fryslân

  OpenAIRE

  Jeuring, Jelmer

  2017-01-01

  De maatschappelijke significantie van toerisme hangt samen met vele verschillende ideeën over wat aantrekkelijke toeristische plekken zijn, wanneer iemand zich een toerist voelt of als toerist gezien wordt (of niet), welke activiteiten typisch toeristisch zijn en waar deze plekken zich bevinden. In de loop van de tijd heeft dit geresulteerd in een min of meer sociaal geaccepteerde betekenis van toerisme. Echter, wanneer globalisering er voor heeft gezorgd dat de hele wereld een toeristische b...

 17. Active energy interaction. In between transparent facade/roof and environment; Actieve energie-interactie. Tussen transparant gevel/dak en omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Quanjel, E. [Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, unit Building Physics and Services, Eindhoven (Netherlands); Timmermans, D.; Van Gerve, M. [Brakel Atmos, Uden (Netherlands)

  2012-03-15

  Optimal use of daylight is possible with glass or other transparent material. During the year solar heat can be utilized. How can you design innovative transparent roof/wall concepts and products which add value to daylight, comfort and energy?. [Dutch] Transparante dakconstructies bij gevelaanbouwen of serres bieden veel voordelen voor daglichttoetreding en passieve zonneverwarming. Deze toepassingen nemen daarom toe bij nieuwbouw en renovatie. Maar vooral in de zomer zijn er problemen met oververhitting. Optimalisatie gedurende het gehele jaar is gewenst. Zo ontstaat de meest comfortabele en energiezuinige situatie. Gebruikers eisen duurzame, energiezuinige en comfortabele woningen en kantoren. Hierdoor zijn de afgelopen decennia gebouwen overmatig geisoleerd, waardoor de gebruiker vervreemd is geraakt van zijn natuurlijke omgeving. Goed bouwen met glas of andere transparante materialen maakt optimale benutting van daglicht mogelijk. Ook kan gedurende grote delen van het jaar de zonnewarmte benut worden. Hoe realiseer je een afgestemde ontwerpmethodiek en afwegingsmodel voor innovatieve transparante dak/gevel-concepten en producten die een meerwaarde hebben voor daglicht, comfort en energiegebruik?.

 18. Where the worlds of e-inclusion and evidence-based practice meet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Steyaert

  2010-12-01

  De beschikbaarheid van computers en internet wordt in de hedendaagse kennissamenleving gezien als een van de factoren die sociale inclusie (of exclusie kunnen versterken. Bijgevolg zijn er diverse initiatieven in het leven geroepen om digitale inclusie te stimuleren. Daarnaast is er sprake van een toenemende roep tot het toepassen van effectief bewezen interventies in sociale interventiepraktijken (evidence-based practice. Deze twee tendensen, samengevoegd, roepen de vraag op of interventies gericht op het stimuleren van digitale inclusie ook daadwerkelijk effectief zijn en digitale inclusie daadwerkelijk versterken. Het is een gewoonte om bewezen interventies als “goede praktijken” te beschouwen, maar de vraag is of er een beoordelingskader is waarmee classificaties als “goed” toegekend kunnen worden. Levert het een bijdrage aan sociale inclusie om burgers toegang tot computers en internet te verschaffen? Kunnen we verschillende interventies die hierop gericht zijn categoriseren en beoordelen op basis van hun effectiviteit? In dit artikel wordt antwoord gezocht op deze vragen.

 19. Towards a larger impact of energy saving projects by means of stakeholder analysis and management; Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en -management

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kool, S.A.M. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-05-15

  The energy efficiency advice offered by advisors and suppliers with regard to storage of flower bulbs frequently deviates from advice based on independent research. This leads to much obscurity in practice and does not contribute to realizing the energy efficiency objectives of the sector. That is why a stakeholder analysis was conducted and interviews were held to map who the stakeholders are and what their interests and attitudes are. Moreover, opportunities and bottlenecks have been identified with regard to realizing further energy efficiency [Dutch] De energiebesparingsadviezen die adviseurs en toeleveranciers hanteren voor de bewaring van bloembollen wijken regelmatig af van de adviezen op basis van onafhankelijk onderzoek. Dit leidt tot veel onduidelijkheid in de praktijk en draagt niet bij aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen van de sector. Daarom is door middel van stakeholderanalyse en interviews in beeld gebracht wie de belanghebbenden zijn en wat hun houding en belangen zijn. Ook zijn kansen en knelpunten benoemd om tot meer energiebesparing te komen.

 20. Special solution with air curtain to guarantee a draft-free environment; Speciale oplossing met luchtgordijn waarborgt tochtvrije omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Attema, A. [Biddle, Kootstertille (Netherlands)

  2002-01-01

  The impact of air curtains in the luggage dispatch facility of the Dutch airport Schiphol on the working conditions is discussed. [Dutch] Om het klimaat in een grote ruimte op een aangenaam niveau te houden, zoeken werkgevers vaak naar een oplossing, waarbij de luchtstromen in die ruimte voor de werknemers aanvaardbaar zijn. Vooral voor een gebouw dat onderhevig is aan sterke windaanvallen dient de oplossing met grote zorgvuldigheid te worden gekozen. De bagageruimte op de D-pier van luchthaven Schiphol staat op een plaats met ongunstige windstromingen. De vier openingen in de bagageruimte, waar bagagewagentjes in en uitrijden, zijn om die reden voorzien van industrie-luchtgordijnen. Per deur is gekozen voor een oplossing met ongeveer tien toestellen, die in drie rijen achter elkaar zijn geinstalleerd. Afhankelijk van de buiten emperatuur en de windinvloed worden de ventilatoren trapsgewijze ingeschakeld, zodra de pendeldeuren open gaan. De luchtgordijnen laten een onbelemmerde toegang tot de bagageruinite toe en realiseren een optimale scheiding van bet binnen- en buitenklimaat.

 1. Energetic nature on and around Veluwe. Biomass as a resource for a green economy; Energieke natuur op en rond de Veluwe. Biomassa als grondstof voor een groene economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Soest, J.P. [Advies voor Duurzaamheid, Klarenbeek (Netherlands); Blom, M. [CE, Delft (Netherlands)

  2006-10-15

  The possibility to produce more biomass from the nature reserve Veluwe in the mid-part of the Netherlands in combination with preserving the nature in this area has been elaborated. [Dutch] De mogelijkheid om meer biomassa voor energie op en rond de Veluwe te winnen zodanig dat de natuur er door wordt versterkt wordt is in dit rapport uitgewerkt. Daarmee kan biomassa een welkome bijdrage zijn aan behoud en ontwikkeling van de natuur. De actualiteit, bijvoorbeeld recente rapporten van de Rekenkamer en het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP), wijst uit dat het natuurbeleid niet op schema ligt; nieuwe 'motoren' achter natuurontwikkeling zijn dringend gewenst. Ook uit oogpunt van transitie naar een duurzame energiehuishouding is 'Energieke natuur' van belang. In veel energiescenario's groeit het aandeel van biomassa, maar er zijn grote zorgen dat deze ontwikkeling ten koste gaat van natuur, biodiversiteit en voedselproductie. Het hier beschreven concept laat zien dat biomassa, mits goed georganiseerd, een positieve bijdrage kan leveren.

 2. Minimize constraints for a biobased economy. Progress report. Version 1.0; Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy. Voortgangsrapportage. Versie 1.0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bex, P.M.H.H.; Blank, R.E.

  2013-04-15

  In the study 'Conflicting interests in the biobased economy (BBE in Dutch)), an overview is given of constraints, experienced by entrepreneurs, that limit innovations and investments in the BBE and thus hinder the transition towards a biobased economy. In a first inventory 69 constraints were identified. This report summarizes the progress of the BBE Program, and gives an overview of new constraints. The solutions for the constraints can be found at www.biobasedeconomy.nl [Dutch] In het onderzoek 'Botsende belangen in de biobased economy' (BBE) zijn de belemmeringen van ondernemers in kaart gebracht die innovaties en investeringen in de BBE beperken en daarmee de transitie van de BBE in de weg staan. In een eerste inventarisatie zijn 69 belemmeringen geidentificeerd. Deze voortgangsrapportage geeft een overzicht van de voortgang van het BBE Programma, de naar voren gekomen nieuwe belemmeringen. De oplossingen voor de belemmeringen zijn terug te vinden op www.biobasedeconomy.nl.

 3. "Al zijn we katholiek, we zijn Nederlanders" : opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational choice perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Sengers, Erik

  2003-01-01

  The Dutch Catholic Church has experienced an immense growth and an equal measure of decline in the last two centuries. Four phases can be discerned: slow growth 1795-1870; fast growth 1870-1960; early decline 1920-1960; decline 1960-. Existing explanations for these developments seem not fully

 4. Wind turbine noise reduction. An indicative cost estimation; Sanering windturbinegeluid. Een indicatieve raming van kosten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verheijen, E.N.G.; Jabben, J.

  2011-11-15

  Since the 1st of January 2011 new rules apply for wind turbine noise. The rules include a different calculation method and different noise limits, intended for new wind turbines. In order to tackle noise annoyance from existing wind turbines the government is considering to set up a abatement operation, for which a cost estimate is given in this study. At an abatement limit of 47 decibel L{sub den} (Level day-evening-night) approximately 450 dwellings would be eligible for noise remediation. The costs of this operation are estimated at 4.9 million euro. However, in many of these cases the wind turbine is probably owned by the respective residents. It is possible that public funds for noise remediation will not be allocated to the owners of dwellings that directly profit from the turbines. If these cases are excluded, the abatement operation would cover 165 to 275 dwellings with estimated costs for remediation of 1.6 to 2.6 million euro. A tentative cost-benefit analysis suggests that noise remediation will be cost effective in most situations. This means that the benefits of reduced annoyance or sleep disturbance are in balance with the cost of remediation. Only for the small group of wind turbines that are in use for over fifteen years, remediation will not be cost effective. These wind turbines are nearing the end of their lifespan and are therefore ignored in the above estimates. [Dutch] Sinds 1 januari 2011 zijn nieuwe regels rond windturbinegeluid van kracht. Bij de nieuwe regelgeving hoort een andere berekeningsmethode en normstelling, bedoeld voor nieuw te plaatsen windturbines. Voor de aanpak van de geluidhinder door bestaande windturbines overweegt de overheid een saneringsoperatie op te zetten, waarvoor in dit onderzoek een kostenraming wordt gegeven. Bij een saneringsgrenswaarde van 47 decibel zouden ongeveer 450 woningen voor sanering in aanmerking komen. De kosten voor sanering daarvan worden geschat op 4,9 miljoen euro. Bij een groot deel van deze

 5. As especificidades na formação do educador de jovens e adultos: um estudo sobre propostas de eja The specificities in the formation of the teacher of the young and adult students: a study on the eja proposal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leôncio Soares

  2011-08-01

  Full Text Available Este artigo traz resultados de uma pesquisa que vem sendo realizada sobre as especificidades da formação do educador de jovens e adultos em que buscamos selecionar propostas que nos auxiliassem a identificar suas singularidades. De acordo com o tempo de existência, histórico, tradição, impacto na área e a relevância para a comunidade envolvida, elegemos as quatro propostas a serem visitadas: o Projeto Escola Zé Peão, o Projeto Paranoá, o PROEF e o CMET Paulo Freire. Ao analisarmos como acontece a EJA e o que ressaltou quanto às suas especificidades, nas propostas pesquisadas, oito pontos se destacaram: a origem de cada um; a diversidade dos sujeitos; a preocupação com o espaço físico; as formas de conceber as propostas curriculares; a disponibilidade de recursos didáticos; as políticas complementares de alimentação e transporte; a formulação de uma política pública para a EJA; e as iniciativas de formação inicial e continuada.This article brings out the results of a research that has been realized about the specificities of the Young and Adults educators´ formation, in which we sought to select proposals to help us indentifying the singularities of those educators. We elected the four proposals to be visited according to their time of existence, their historic, their tradition, their impact on the area and their relevance for the community involved. They are: the Project "Escola Zé Peão", the Project "Paranoá", the "PROEF" and the "CMET Paulo Freire". By analyzing how EJA takes place in each proposal studied and what came out about their specificity, we can stress eight points: the origin of each project, the diversity of the subjects, the caution with the physical space, the way of conceiving the circular proposals; the availability of didactical resources; the complementary politics of food and transportation; the public policy formulation for EJA and the initiatives of initial and continued formation.

 6. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 1: Het Ei van Columbus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janneke van Mens-Verhulst

  2009-09-01

  In het tweede deel van dit artikel – dat zal verschijnen in issue 4 – zal worden beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.

 7. Thinking, doing and support. Background report; Denken, doen en draagvlak. Achtergrondrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhue, D.; Binnema, H.; Mulder, S.

  2007-09-15

  By request of the Netherlands Environmental Assessment Agency, Veldkamp and TNS NIPO conducted research on the societal support for the acceptance of measures for the solution of a number of sustainability issues in February and March 2007. The objective of this study was to determine which characteristics of measures determine societal support and how this coheres with the issue that is solved with the measures. Measures that were examined entailed the sustainability issues biodiversity and climate change. In the case of biodiversity measures were examines that deal with the limitation of space utilization, whereas in climate change measures were examined that focus on energy saving and electricity generation. Moreover, for development cooperation, the type of aid with the greatest support has been identified. [mk]. [Dutch] In opdracht van het Milieu en Natuur Planbureau hebben Veldkamp en TNS NIPO in februari en maart 2007 onderzoek verricht naar het draagvlak voor de acceptatie van maatregelen voor de oplossing van een aantal duurzaamheidsvraagstukken. Het doel van dit onderzoek was om te bepalen welke kenmerken van maatregelen het draagvlak bepalen en wat de samenhang is met het vraagstuk dat met de maatregelen wordt opgelost. Er zijn maatregelen onderzocht voor de duurzaamheidsvraagstukken biodiversiteit en klimaatverandering. Bij biodiversiteit zijn maatregelen onderzocht die te maken hebben met beperking van het ruimtegebruik, terwijl bij klimaatverandering maatregelen zijn onderzocht die gericht zijn op energiebesparing en elektriciteitsopwekking. Daarnaast is voor ontwikkelingssamenwerking vastgesteld voor welke vorm van hulp het draagvlak het grootst is.

 8. Decrease of concentrations after 2000 is mainly the result of economic recessions; Daling van concentraties deze eeuw vooral het gevolg van recessies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cats, G.

  2011-08-15

  The decrease in background concentrations of particulate matter after 2000 is mainly caused by three years of strong decrease, two of which coincided with decreased economic growth. Recessions are an effective source measure and may be necessary for timely compliance with the European standards. [Dutch] De daling in de achtergrondconcentraties van fijn stof na 2000 blijkt vooral terug te voeren tot drie jaren met sterke daling, waarvan er twee samenvielen met verminderde economische groei. Recessies zijn effectief als bronmaatregel en zijn misschien noodzakelijk om tijdig aan de Europese normen te kunnen voldoen.

 9. PROLEGOMENA OVER EXEGESE EN DOGMATIEK Het is ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  zijn grooten slag (in 1870) en zijn verdere carrière, las men hier zelfs. Goethe nauwelijks, terwijl b.v. Victor Hugo algemeen bekend was. Wanneer onze dogmatici oproepen tot een t e r u g k e e r n a a r d e. R e f o r m a t o r i s c h e g e e s t e s g e s t e l d h e i d en daardoor het probleem Exegese en Dogmatiek acuut wordt ...

 10. Green4sure. The Green Energy Plan. Background report; Green4sure. Het Groene Energieplan. Achtergrondrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.J. (ed.) (and others)

  2007-05-15

  The Green Energy Plan indicates how the ambitious climate targets of the cabinet can be achieved at the lowest cost. Main issue is that all energy consumers individually (industry, electricity production, aviation) or collectively (built environment, transport) are placed in an emission credits system with climate budget. The effort and costs are differentiated in order to ensure a largest possible acceptance. Moreover, new standards will be introduced for vehicles, buildings (existing and new) and appliances. The effects of the plan have been calculated and will lead to the desired halving of greenhouse gas emissions, an annual efficiency improvement of 2.1%. In 2030 the annual cost will amount to over 4 billion euro, but there are also substantial social benefits. This background report focuses on households, utilities and SME, greenhouse farming, traffic, industry, electricity, renewable energy, biomass and biodiversity, CO2 storage, external costs and benefits of Green4Sure, employment and socio-economic effects as well as the climate act. [mk]. [Dutch] Het Groene Energieplan geeft aan hoe de ambitieuze klimaatdoelen van het kabinet gehaald kunnen worden tegen de laagste kosten. Belangrijkste punten zijn dat alle energiegebruikers individueel (industrie, elektriciteitsproductie, luchtvaart) of collectief (gebouwde omgeving, transport) onder een emissierechtensysteem met klimaatbudget komen te vallen. De inspanningen, en daarmee de kosten zijn gedifferentieerd om de acceptatie zo groot mogelijk te laten zijn. Daarnaast komen er normen voor voertuigen, gebouwen (nieuw en bestaand) en apparaten. De effecten van het plan zijn doorgerekend en leiden tot de gewenste halvering van de broeikasgassen, een jaarlijkse efficiencyverbetering van 2,1%. De kosten bedragen in 2030 jaarlijks ruim 4 miljard euro, maar er zijn ook forse maatschappelijke baten. In dit achtergrondrapport wordt aandacht besteed aan huishoudens, utiliteiten en MKB, glastuinbouw, verkeer, industrie

 11. Onderscheid moet er zijn : pleziervaren in Nederland, een cultuurgeschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Beulakker, Eerde Hendrik Geert Taeke Maria

  2012-01-01

  Two questions set the course for my research into the Dutch pleasure boating. 1. How could an elite pastime like water sport develop into mass recreation? 2. How do the economical, cultural and nautical elite with their historical claim to "good taste", manage to make themselves distinguishable

 12. Moleculaire karakterisering van Cercospora beticola en zijn naaste verwanten

  NARCIS (Netherlands)

  Groenewald, M.

  2007-01-01

  In het onderzoek beschreven in dit proefschrift worden kweekkarakteristieken en moleculair-phylogenetische gegevens gebruikt om soorten behorend tot het C. apii soortencomplex beter te onderscheiden. Cercospora beticola, één van de soorten behorend tot het C. apii complex, veroorzaakt de Cercospora

 13. Hoe veilig zijn transacties via het World Wide Web?

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Recent is in de pers breed uitgemeten dat hackers enkele 'home pages' van vooraanstaande Amerikaanse overheidsinstellingen wijzigden. In september moest de CIA eraan geloven en in december werden bezoekers van de 'site' van de Amerikaanse luchtmacht op porno getracteerd. Is dit het topje van de

 14. Hoe cultureel mag cultuurgeschiedenis zijn? Rond het IJkpunt 1650

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Frijhoff

  2002-01-01

  Full Text Available 1650Willem Frijhoff, Marijke SpiesIn their rejoinder, the authors of 1650: Bevochten eendracht discuss the main criticisms brought forward by those taking part in the debate at the final conference on the Vantage-points Programme. Basically, they reject two claims as inappropriate with regard to their book and its intentions. Firstly, there can be no question of a political, let alone a holistic framework for this study which is meant to be an interpretation of Dutch culture in the specific language of cultural history. Secondly, they stand up against the reproach that their book would be purely subservient to present-day political questions about identity, Dutchness, and national consensus. Instead, they show that the key terms which they used to describe and explain the specific quality of Dutch culture at its 17th-century zenith (pluriformity, discussion culture, burgher participation, ecumenism of everyday life, etc. are used in this cross-section of Dutch society as analytical, descriptive terms, without any teleological view towards future developments. Finally, they explain the sense in which the European context should be understood and where the limits of European comparison lie at the moment with regard to 17th-century culture.

 15. Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ton Notten

  2011-05-01

  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden radicaliseringtendensen binnen de islamitische gemeenschappen scherp in de gaten. Het zijn vooral moslimjongeren die, volgens openbare verslagen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb en het Informatie SchakelPunt Radicalisering (ISPR, ontvankelijk zijn voor radicale ideeën. Bij de juistheid en nauwkeurigheid van die rapportages plaatsen wij vraagtekens. Van radicalisering blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam vrijwel geen sprake te zijn. Voor zover de problemen iets van doen hebben met radicalisering, lijken ze meer te liggen op het gebied van samenleven en opvoeding: de culturele en normatieve tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen – moslims en niet-moslims – nemen toe. Polarisatie is het eigenlijke probleem en niet radicalisering. Wij stellen het diffuse begrip ‘radicalisering’ ter discussie zoals dat een belangrijke rol speelt in de veiligheidsrisicodebatten, bij wetenschappelijk onderzoek en binnen de kring van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ter illustratie gaan we nader in op de feitelijke ontwikkelingen in Rotterdam. Op grond van onze verkenning bepleiten we andere vormen en aandachtsvelden in het onderzoek naar radicalisering.

 16. Air cooled heat pumps with mono-screw compressors. A good alternative; Luchtgekoelde warmtepompen met mono-schroefcompressoren. Een goed alternatief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meijer, W. [Daikin Airconditioning Netherlands, Rotterdam (Netherlands)

  2010-09-15

  Heat pumps are becoming increasingly popular. Often water/water heat pumps are used that are linked to heat/cold storage systems or another source system. The air-cooled alternatives are advancing in house construction and are also applied in small-scale utility and schools sometimes. In the larger utility projects and the industry, however, the air-cooled heat pump has not quite yet found its way, while it can be a good alternative for the heat/cold storage systems that are much more expensive to purchase. This is due to new compressor techniques. [Dutch] Warmtepompen worden steeds populairder. Veelal wordt gebruikgemaakt van water/water-warmtepompen, die gekoppeld worden aan een koude/warmte-opslagsysteem (KWO) of ander bronsysteem. De luchtgekoelde alternatieven zijn in de woningbouw in opmars en worden soms ook in kleinschalige utiliteit en scholen toegepast. In de grotere utiliteitsprojecten en industrie heeft de luchtgekoelde warmtepomp echter zijn weg nog niet echt gevonden, terwijl het een goed alternatief kan zijn voor de in aanschaf veel duurdere KWO-systemen. Dit mede dankzij nieuwe compressortechnieken.

 17. The 'Experimental Garden' for Decentralized Sustainable Cooperatives'. From realization to the future. Final report of a study of decentralized markets; De Proeftuin 'Decentrale Duurzame Collectieven'. Van realisatie naar de toekomst. Eindrapportage Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwencke, A.M.; Van der Steenhoven, M.; Wendel, A.

  2013-09-15

  The purpose of the study is (1) to explore the possibilities and needs in the field of local, decentralized (energy) markets, both with respect to market players and grid operators, and (2) draft a vision with regard to developing future-proof market model. The central questions are: (1) Which players are active in the local markets? What characterizes them? Which needs and desires do they have regarding the operators (and the energy market)?; and (2) What does this mean for the grid operators? How can they respond to this development? [Dutch] Het doel van de studie is (1) verkennen wat de mogelijkheden en behoeftes op het gebied van lokale/decentrale (energie)markten zijn, zowel van marktspelers als netbeheerders; (2) visievorming op het gebied van een toekomstbestendig marktmodel. De centrale vragen zijn: (1) Welke spelers zijn actief op de decentrale markten? Wat kenmerkt hen? Welke wensen en behoeften hebben zij ten aanzien van de netbeheerders (en de energiemarkt)?; (2) Wat betekent dit voor de netbeheerders? Hoe kunnen zij op deze ontwikkeling inspelen?.

 18. Consequences of new reference climate years according to the Dutch standard NEN 5060; Gevolgen nieuwe referentieklimaatjaren volgens NEN 5060

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hooft, E.N. ' t [Grontmij, Amersfoort (Netherlands)

  2009-02-15

  Because of the climate changes the reference year 1964-1965 is a topic of discussion as on appropriate climate file for the design of climate installations. Therefor, in the Netherlands, new climate reference years are developed for temperature and energy calculations, outlined in the Dutch standard NEN 5060 (Hygrothermal properties of buildings. Reference climate data). This article shows for a nursing home the consequences on the design, energy consumption and energy costs of the climate installation. [Dutch] Vanwege de klimaatveranderingen, die een duidelijke trend naar warmere jaren laat zien, staat het referentiejaar 1964-1965 ter discussie als geschikt klimaatbestand voor bet ontwerp van klimaatinstallaties. Om die reden zijn voor Nederland nieuwe referentieklimaatjaren ontwikkeld voor temperatuur- en energieberekeningen, die zijn opgenomen in NEN 5060 (Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen. Referentieklimaatgegevens), die als definitieve versie is verschenen. Dit artikel laat aan de hand van een rekenstudie aan een referentiegebouw in de gezondheidszorg (verpleeghuis) zien wat de consequenties zijn van de nieuw ontwikkelde referentieklimaatjaren op bet ontwerp, het energiegebruik en de energiekosten van de klimaatinstallatie.

 19. Extra price of climate-neutral consumer products; Meerprijs klimaatneutrale consumentenproducten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Swigchem, J.; De Haan, F.

  2001-04-01

  Climate-neutral production of consumer products means (1) prevent the emission of CO2 (e.g. by saving energy and using renewable energy), and/or (2) compensate CO2 emission by afforestation. The extra price to realize this was calculated for three different products: paper diapers, coffee and deepfrozen green beans. [Dutch] In de titel studie is berekend tegen welke meerprijs producenten hun producten klimaatneutraal kunnen produceren. De meerprijs is berekend van drie producten: papieren luiers, koffie en diepvriessperciebonen. Deze zijn uitsluitend gekozen als voorbeeld, en zijn (binnen de gestelde criteria) willekeurig. Klimaatneutraal produceren houdt in: (1) voorkomen dat CO2-emissies vrijkomen (bijvoorbeeld door energie te besparen en duurzame energie in te zetten), en/of (2) de CO2-emissies die vrijkomen compenseren door bijvoorbeeld bosaanplant. Uit de studie blijkt dat circa 90% van de CO2-emissies die een gevolg zijn van de productie van de onderzochte producten, tegen geringe meerkosten kunnen worden gereduceerd of gecompenseerd. Een combinatie van energie-efficiency maatregelen en compensatie door bosaanplant levert de laagste meerkosten op.

 20. Energy efficient ice rink Thialf in Heerenveen, Netherlands; Ecosysteem maakt van Thialf een energiezuinige ijsbaan voor toptijden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijman, J.N.M. (ed.)

  2002-01-01

  The ice rink Thialf in Heerenveen, Netherlands, has been renovated, using a so-called Ecosystem. An overview is given of the installations, energy savings, improvement of the comfort and the main product: ice for world records in skating. [Dutch] Het ijsstadion Thialf heeft dit jaar een uitgebreide facelift ondergaan. De oude Heerenveense ijsvloer, bestaande uit 1200 m{sup 3} beton, is gesloopt en vernieuwd. In totaal is er nu 11.000 m{sup 2} ijs (400-meterbaan een tweede baan van 360 meter en een grabbelbaan). Het middenterrein is ter bescherming van de 400 meter baan met een tunnel te bereiken. Tevens is de vriesinstallatie en de klimaatinstallatie vervangen. Bertus Butter is als adviseur nauw betrokken bij de realisatie. Zijn opdracht was het realiseren van een energiebesparing van 40 tot 60% en zorgen voor wereldrecords. Andere doelstellingen bij de renovatie zijn het creeren van beter ijs en meer comfort. Door het ontwikkelen van een ecosysteem voor Thialf lijkt men in de doelstellingen te slagen. De energiebesparing en het comfort zijn zeker geslaagd, de wereldrecords zullen zich tijdens de topwedstrijden moeten melden.

 1. A new school. Can it be improved? Report of a search. Part 1; Een nieuwe school. Kan het ook beter? Verslag van een zoektocht. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bronsema, B. [Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2002-08-01

  While the situation in schools may have improved, new problems have also arisen. E.g. air quality which was never an issue years ago, and the increase of asthma and allergies, particularly among children and young adults. Is our society unable to build good schools, are the budgets too low, is there too little knowledge or is it a combination of factors?. [Dutch] De situatie op scholen is weliswaar enigszins verbeterd, maar er zijn ook nieuwe problemen gekomen. Denk maar aan de luchtverontreiniging die we vroeger nauwelijks kenden en aan de sterke groei van astma en allergie, vooral bij kinderen en jong volwassenen. Denk ook aan de ICT voorzieningen (die er vaak niet zijn) en het computeronderwijs, waarmee het op de meeste scholen maar behelpen is. Is onze samenleving niet in staat goede scholen te bouwen, zijn de budgetten te laag, moet er bij de bouw beter worden nagedacht, is er te weinig kennis of is het een combinatie van factoren? Nadenken kost geen geld en dat is een goede reden om daarmee te beginnen.

 2. Monitoring condition-dependent maintenance of the electricity network; Monitoring toestandsafhankelijk onderhoud aan het elektriciteitsnet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daish, M. [Reliable Power Meters, Los Gatos, CA (United States)

  2001-12-01

  What is the quality of the mains voltage in your building or company? Which points in the distribution system are worse than others? The answers to these important questions are related to the reliability of your power grid. Until now, however, the answers were easy to find. [Dutch] Hoe is het met de kwaliteit van de netspanning in uw gebouw of bedrijf? Welke punten in het distributiesysteem zijn slechter in vergelijking met andere? De antwoorden op deze belangrijke vragen zijn gerelateerd aan de betrouwbaarheid von uw elektriciteitsnet. Maar ze waren tot op heden niet eenvoudig te beantwoorden.

 3. Comfort-box controls individual level of comfort. Domotica home network for indoor climate management; Comfort-box regelt individueel comfort-niveau. Domotica-huisnetwerk voor beheer binnenklimaat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamphuis, I.G; Warmer, C.J.; Bakker, E.J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2005-03-01

  The Comfort-Box (or C-Box) project is an automatic and continuous control system for energy efficient and cost-effective thermal comfort in houses. In this article detailed information is given of the design and performance of the C-Box. [Dutch] De huidige regelsystemen voor het binnenklimaat in woningen zijn voor verbetering vatbaar. Met het Comfort-boxconcept is een regeling ontwikkeld die automatisch en continu het individuele comfortniveau regelt in woningen, waarbij afwegingen worden gemaakt tussen kosten en comfort. De Comfort-box blijkt in staat te zijn het binnencomfort op energie- en kostenefficiente wijze te beheren.

 4. ‘Wo soll ich hinfliehen vor diesem Mensch?’: Een luisteroefening in Ludwig Hofacker (1797−1828

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-09-01

  Full Text Available De aanwezigheid van de levende God in preken kunnen wij niet terzijde stellen of verontachtzamen. Waar dit wel gebeurt, daar wordt verkondiging een voordracht, zonder de volmacht. Orthodoxie komt in ademnood wanneer exegese en dogmatiek opgaan in een aantal meningen en waarbij het getuigenis van de Bijbel op de achtergrond komt. Ludwig Hofacker (1798–18281 was een prediker die in bijbelonderzoek en prediking zijn oor te luisteren legde aan de Bron. Het Woord van God was voor hem hét homiletisch magazijn. Dat nu nog steeds, in de 21e eeuw, zijn preken gelezen worden, geeft aan dat zijn erfenis een opmerkelijke is. Hij pakte het probleem van de geestelijke dorheid op in een tijd gekenmerkt door het opkomend klimaat van het humanistisch rationalisme. Hofackers prediking geeft weer waar het werkelijk om gaat: Christus alleen. Deze preken laten ook de prediker zelf zien. Zijn stem roept op wat de Reformatie zo na aan het hart lag, en de cadenzen van het sola gratia, sola Scriptura, en het sola fide zijn in elke preek te horen. Het religieuze eigene van Hofacker sluit grote missionaire bewogenheid in. In sermons we cannot disregard the presence of the living God, otherwise preaching will become a performance, without divine authority. Orthodoxy will be gasping for breath when exegesis and dogmatic theology are wholly absorbed in a number of opinions, causing biblical testimony to recede into the background. Ludwig Hofacker (1798–1828, was a preacher who in Bible study and preaching put his ears to the Fountain. The Word of God was his sole homiletic storehouse. Today, in our 21st century, his sermons are still being read. This indicates that he left us a remarkable body of work. He tackled the problem of spiritual dearth in a time of emerging humanistic rationalism. Hofacker’s preaching reflected his core belief: Christ only. His sermons also reflect the preacher himself. His voice clearly recalls what was held so dear in the Reformation, and

 5. Prioritization of perspectives for a sustainable concrete chain. Cost curve on the basis of a quick scan of 16 sustainability options; Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen. Kostencurve opgesteld op basis van quickscan van 16 door het MVO-netwerk beton geselecteerde verduurzamingsopties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Lieshout, M.; Warringa, G.E.A.; Bergsma, G.C.

  2013-11-15

  The goal of the project is make a rough estimate of the cost curve for 16 options for the medium term to improve the sustainability of the chain in the cement industry. In Chapter 2, the selection process of the sustainability options is described. Appendix A holds the list of options for the medium term. Next, the selected sustainability options are described of which CO2 emission reduction costs and CO2 emission reduction potentials are investigated. In Appendix B, the following aspects are described: ( a) the working principle of the measure (how does this measure contribute to the reduction of CO2 emission in the concrete chain?), (b) the reduction costs (how much are the costs for the reduction of 1 tonne CO2?, (c) the reduction potential (the amount of CO2 emissions that can be avoided on an annual basis, with the production in 2010 as the reference base)? In Chapter 3, the cost curve is presented: What are the reduction costs, What is the reduction potential, How sensitive are the data presented for variations in parameters? In Chapter 4 conclusions and recommendations are presented [Dutch] Het doel van het project is om een ruwe inschatting van de kostencurve op te stellen voor 16 opties voor de middellange termijn om de betonketen te verduurzamen. In Hoofdstuk 2 is het selectieproces van de verduurzamingopties beschreven. In Bijlage A staat de lijst met opties voor de middellange termijn waarmee de begeleidingsgroep begonnen is. Vervolgens beschrijven we welke verduurzamingsopties geselecteerd zijn waarvan de CO2-emissiereductiekosten en het CO2-emissiereductiepotentieel onderzocht zijn. In Bijlage B zijn de volgende aspecten beschreven: (a) het werkingsprincipe van de maatregel (hoe draagt deze maatregel bij aan CO2-emissiereductie in de betonketen?); (b) de reductiekosten (hoeveel kost het om op deze manier een ton CO2 te besparen?); (c) het reductiepotentieel (hoeveel CO2-emissie kan er op deze manier voorkomen worden per jaar, uitgaande van de

 6. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 1. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 1. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-07-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In this part 1 attention is paid to the first two comparisons. In part 2, which will be published in this magazine in October the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In dit artikel worden de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken). In het tweede en afsluitende artikel, dat wordt gepubliceerd in het oktober-nurnmer van dit tijdschrift, worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 7. Measuring drifted dust near coal transhipment in the harbour of Amsterdam, Netherlands; Meten aan verwaaiend stof bij kolenoverslag in het Amsterdams havengebied

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weijers, E.P.; Rodink, R.; Hensen, A. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-02-15

  For two months, particulate matter measurements were performed at the Rietlanden coal terminal in the Africa harbour in Amsterdam. At eight places around the coal terminal particulate matter concentrations were measured with relatively simple (and relatively inexpensive) optical sensors (which have been further developed by ECN). The primary purpose of the measurement campaign was to determine the performance and robustness of the sensors 'in the field'. After the satisfactory performance, the feasibility of a monitoring c.q. alarm system were studied and an estimate was made of particulate matter emissions from the terminal with a dispersion model during the measurement period [Dutch] Gedurende twee maanden zijn bij de Rietlanden kolenterminal in de Afrikahaven te Amsterdam fijnstofmetingen uitgevoerd. Op een achttal plaatsen rondom het bedrijf zijn fijnstofconcentraties gemeten met relatief eenvoudige (en relatief goedkope) optische sensoren (die door ECN verder zijn ontwikkeld). In de eerste plaats had de meetcampagne ten doel de prestatie en robuustheid van de sensoren 'in het veld' vast te stellen. Na gebleken geschiktheid is de haalbaarheid van een monitoring- c.q. alarmeringssysteem bestudeerd en is de fijnstofemissie afkomstig van de terminal geschat voor de periode van de metingen met een verspreidingsmodel.

 8. Study on the market for heat pump systems. Long-list of projects. Appendix D1; Studie marktrijpheid warmtepompsystemen. Projectenlijst. Bijlage D1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ravelli, R.; Bosselaar, L.; Van der Kooij, D.; Molenaar, R. [Techniplan Adviseurs, Rotterdam (Netherlands); Van Aarssen, M.M.; De Zwart, B. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Dingenouts, M.W.L.; Schorel, J.S. [New-Energy-Works, Utrecht (Netherlands)

  2005-04-15

  An overview is given of the market for heat pumps in utility buildings in the Netherlands. The results of the study provide information based on which the energy performance coefficient (EPC) for new buildings in 2007 can be determined. In this appendix criteria to assess market introduction of heat pump systems are defined, including the weighing factor: market penetration; energetic performance; economic feasibility, cost level and payback period; and the advantages compared to conventional systems. [Dutch] Deze studie rapporteert over de toetsing van de marktrijpheid van warmtepompen in de utiliteitsbouw. De resultaten leveren de informatie die nodig is om te beslissen over de mogelijkheden voor eventuele aanscherping van de energieprestatie-eisen voor nieuwe utiliteitsgebouwen in 2007. Onderzocht is de ontwikkeling van de marktinfrastructuur voor warmtepompen, het technisch functioneren in de praktijk, eventuele belemmeringen vanuit de wet en regelgeving en het stadium van marktintroductie van de warmtepompen. Daarnaast zijn concrete kentallen verzameld die nodig zijn voor berekeningen welke aanscherping van de EPC mogelijk is. In deze bijlage zijn beoordelingscriteria gedefinieerd m.b.t. de marktintroductie, inclusief de weegfactor: Marktpenetratie; Energetische prestaties; Economische haalbaarheid, kostenniveau, terugverdientijd; en Duidelijke voordelen t.o.v. conventioneel systeem.

 9. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 10. Microbial Fuel Cells; Microbiele Fuel Cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Louzada, K.

  2012-03-15

  Geobacter bacteria are able to transfer electrons to their environment and have a recovering effect on the environment. The US Office for Naval research (ONR) is conducting research on the application of bacteria in the development of natural batteries for under water applications such as lighting, chemical sensors, hydrophones and autonomous vehicles. [Dutch] Geobacter bacterien zijn in staat zijn om elektronen over te dragen aan hun omgeving en hebben een herstellende invloed op het milieu. Het US Office for Naval Research (ONR) voert onderzoek uit naar de toepassingen van de bacterien in de ontwikkeling van natuurlijke batterijen voor onderwater applicaties als verlichting, chemische sensoren, hydrofonen en autonome voertuigen.

 11. Clear requirements in standard house ventilation by Aedes. No more discussions on final quality definition; Heldere PvE's in standaardwoningventilatie van Aedes. Geen discussie meer over definitie eindkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerstra, A.C. [BBA Binnenmilieu, Rotterdam (Netherlands)

  2012-10-15

  Ventilation systems in dwellings are performing sub-standard in practice. That is why Aedes has drafted two specifications for dwelling ventilation. These specifications for the two most frequently used ventilation systems have been published in a publicly available report: (1) mechanical supply and return air (balanced ventilation) [Dutch] In de praktijk blijkt dat ventilatiesystemen in gebouwen onder de maat presteren. Daarom zijn door Aedes twee PVE's (Programma van Eisen) opgesteld voor woningventilatie. De PVE's zijn voor de twee meest voorkomende typen ventilatiesystemen gepubliceerd in een openbaar rapport: (1) mechanische luchttoevoer en luchtafvoer met warmteterugwinning (balansventilatie); en (2) natuurlijke luchttoevoer met mechanische luchtafvoer (mechanische afzuiging)

 12. Some mechanical properties of aggregates of top soils from the IJsselmeerpolders. 1. Undisturbed soil aggregates

  NARCIS (Netherlands)

  Dexter, A.R.; Kroesbergen, B.; Kuipers, H.

  1984-01-01

  De samenstelling en de mechanische eigenschappen, poreusheid, kruimeligheid, trekspanning en de waterstabiliteit van ongestoorde bodems in de IJsselmeerpolders en de samenstelling ervan zijn onderzocht

 13. Impacts of climate change in the Netherlands; Effecten van klimaatverandering in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bresser, A.H.M.; Berk, M.M.; Van den Born, G.J.; Van Bree, L.; Van Gaalen, F.W.; Ligtvoet, W.; Van Minnen, J.G.; Witmer, M.C.H. (eds.)

  2005-10-01

  The main conclusion of the study on the title subject is that the impacts of climatic change in the Netherlands are still limited. However, the impacts will be stronger in the next decades and will be even problematic at the end of this century. In this book an overview is given of probable changes in the climate for the Netherlands, danger for flooding in specific areas of the Netherlands, changes of the nature, impacts for agriculture, tourism and recreation, and industry and businesses, and risks for public health. [Dutch] De effecten van klimaatverandering in Nederland zijn nu nog beperkt. Ze zullen echter de komende decennia toenemen, maar pas tegen het eind van deze eeuw problematisch worden. Dat is de hoofdboodschap van de titelstudie. De studie is opgesteld in samenwerking met een reeks instellingen, die zijn verenigd in het Platform Communicatie Klimaatverandering (PCCC). Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, de afvoeren van de rivieren nemen toe. De natuur reageert al op de opgetreden temperatuurveranderingen. De waarneembare effecten in Nederland zijn nu nog beperkt van omvang, maar de komende tientallen jaren zullen de ontwikkelingen naar verwachting sneller gaan. Extreem warme en droge zomers zullen vaker voorkomen maar er zijn ook meer en heviger buien met wateroverlast te verwachten. Piekafvoeren van de rivieren nemen toe. Als stroomopwaarts gelegen landen maatregelen nemen om daar overstromingen te beperken, dan nemen de risico's in Nederland toe. De temperatuur stijgt snel, waardoor klimaatzones met 400 km per eeuw naar het noorden veschuiven. Dat is waarschijnlijk te hoog voor veel organismen om zich te kunnen aanpassen of te kunnen verhuizen. Verschillende soorten planten en dieren dreigen te verdwijnen uit Nederland. Nieuwe soorten vestigen zich, als ze zich snel genoeg kunnen verplaatsen. Netto resulteert dit waarschijnlijk in een afnemende soortenrijkdom in Nederland. De landbouw en het toerisme staan voor veranderingen die

 14. The development of electric-powered vehicles. Does China cause an acceleration?; De ontwikkeling van elektrische auto's. Zorgt China voor een stroomversnelling?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kleine, M.

  2010-06-15

  gericht. Veel autofabrikanten besteden aandacht aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen, maar allen blijven zich vooral richten op conventionele aandrijftechnieken. Interessante fabrikanten zijn DongFeng, BAIC / Foton en BYD. Batterijfabrikanten zien ook kansen in elektrische voertuigen. Vele zijn bezig met de ontwikkeling van grote batterijen. Daaronder zijn vooral BAK, BYD en Tianjin Lishen interessant. Op het gebied van standaardisatie zijn meerdere initiatieven zichtbaar, zowel op nationaal als internationaal niveau. Op steeds meer plekken worden oplaadfaciliteiten geplaatst. Ondanks alle ambities en initiatieven is het nog maar de vraag of China voor een revolutie zorgt. De aanwezige technische kennis kent zijn grenzen. Investeringen en samenwerking zijn beperkt. De bestaande elektrische infrastructuur houdt bovendien grootschalige invoering van elektrische auto's tegen. China zal een rol spelen in de ontwikkeling van elektrische auto's, maar waarschijnlijk niet voor een enorme stroomversnelling zorgen.

 15. Gent en zijn advocaten: een historische wandeling door de stad

  OpenAIRE

  Martyn, Georges

  2012-01-01

  This illustrated booklet tells the story off the presence of lawyers in Ghent, heart of the old county of Flanders. Commenting on places of memory (the Count's castle, the Town Hall, the Law Faculty, the Palace of Justice...), it deals with the history of proctors and advocates from the Late Middle Ages to 2012, the year of the bicentennial of the Ghent bar.

 16. Homoseksuele mannen die na hun coming-out vader zijn geworden

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, H.M.W.; van Rooij, F.B.

  2011-01-01

  The current study examined whether there are differences between gay father families (n = 36) and heterosexual families (n = 36) on father-child relationship, fathers' experiences of parental stress and children's wellbeing. The gay fathers in this study all became parents while in same-sex

 17. Hoe ziek zijn de paardekastanjes in Nederland?: een nieuwe ziekte?

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.

  2004-01-01

  Verslag van de werkgroep Aesculaap, het centrale coördinatiepunt voor de onbekende paardekastanjeziekte. De werkgroep doet onderzoek naar de achtergronden en geeft een overzicht van huidige activiteiten op het gebied van onderzoek.

 18. De zin van het economische opnieuw beschouwd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. P. van der Kooy

  1964-03-01

  Full Text Available In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de economie aan de juridische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam aanvaard m et een rede over de zin van het economische. Sinds- dien heeft dit centiaal m elhodologisch vraagstuk van de we- tenschap der economie mij ook verder bezig gehouden. Het is voor een economist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens een wijsgerig vraagstuk is. Over het algemeen vindt de econo­ m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer begrijpelijk, w ant wijsgeren kunnen op zijn best m aar heel sum m ier kennis nem en van wat er in de vakw etenschappen omgaat, terw ijl zij, voor zover mij bekend, in den regel slechts weinig belangstelling voor de economie aan den dag leggen. Omgekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige ontwikkeling van liun eigen literatuur enigzins bij te houden afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc beslom m eringen hebben, ten gevolge waarvan zij zich niet ongestoord aan de studie kunnen wijden. Van een behoorlijk sam enspel tussen filosolen en economislen komt over het ge- heel ook niet veel terecht. Wat de wijsgerige kant van m ijn overpeizingen betreft, ben ik dus door de nood gedwongen slechts am ateur. Ik kom daar gaarne voor uit, en ik ben steeds bereid te zwichten voor het beter oordeel der wijsgeren, m its ik dat kan vatten, en in m ijn eigen w erk daar iets mee uit kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag­ m atist of operationalist te zijn om te weten dat ieder werk zijn eigen eisen stelt.

 19. Successful sustainable renovation; Succesvolle duurzame renovatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Doorn, A.Q.C.M.; De Ruyter, G.M. [Yacht, Randstad, Diemen (Netherlands); Kaper, A.A. [Ballast Nedam, Nieuwegein (Netherlands)

  2011-04-15

  Building Brains has been set up by TNO as a cooperative and started September 21, 2009. The aim of the project was to answer the question how the energy consumption in the Netherlands can be reduced by 50% up to 2030 or how the built environment can be made energy-neutral. This issue of the magazine is dedicated to Building Brains project. It is often said that Smart defined ambitions and strict process management are important ingredients for successful realization of building projects. Sustainable real estate developments can be considered as highly ambitious projects. To find out how and why sustainable renovation projects actually became sustainable, a group of professionals systematically evaluated 21 leading Dutch real estate renovation projects. For each project they interviewed the client, consultant, architect and contractor. Based on the results it was concluded that a pre-defined (sustainability) ambition is not a necessity to realize a project that can be considered sustainable in practice. [Dutch] Building Brains is een door TNO opgezet samenwerkingsproject dat op 21 september 2009 van start ging. Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag hoe tot 2030 het energiegebruik in Nederland kan worden gehalveerd of hoe de gebouwde omgeving energieneutraal kan worden gemaakt. Deze aflevering van het tijdschrift TVVL is vrijwel geheel gewijd aan het Building Brains project. Een jaar lang zijn de succes- en faalfactoren van duurzame renovatieprojecten onderzocht. Voor 21 projecten zijn in totaal 73 actoren geinterviewd. Er werd een vragenlijst gebruikt, die vanuit vijf invalshoeken was opgesteld: ambitiestelling, duurzame maatregelen, actoren, beleidsomgeving en proces. Per project zijn opdrachtgevers, architecten, aannemers, adviseurs en gebruikers geinterviewd. Alle data is verwerkt in een database. De projecten voldoen aan het selectiecriterium Trias Energetica. Het accent lag op woningbouw, waar de grootste uitdaging ligt voor duurzame

 20. Use of residual heat by means of mobile heat; Restwarmtebenutting middels mobiele warmte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-02-15

  The technical and economic feasibility for the transport of so-called 'mobile' thermal energy are investigated. The study comprises a review of literature, defining concepts and developing practical applications. In the literature review potential thermal energy storage, and various transportation modes are studied. Next to the conventional technique such as heat storage in water and thermal oil, two lesser known types of materials and techniques have emerged: Phase Change Materials (PCM) and Thermo-Chemical Materials (TCM). PCM and TCM as a concept can be realized in container form. For some applications the economic feasibility has been elaborated. General applications are: (1) 'waste heat on the move', and (2) leasing of heat containers. The practical applications are: (1) heat supply to the swimming pool Vrijburgbad in Vlissingen, Netherlands, and (2) temporary heat supply for the newly built district 'Stadsoevers' in Roosendaal, also Netherlands. [Dutch] De technische en economische haalbaarheid voor het transport van zogenaamde 'mobiele' thermische energie is onderzocht. Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, concepten bepalen en concrete toepassingen uitwerken. In het literatuuronderzoek zijn potentiele thermische energieopslagmedia en verschillende transportmodaliteiten onderzocht. Naast de 'klassieke' opslagtechniek als warmteopslag in water en thermische olie, zijn twee minder bekende materialensoorten en technieken naar voren gekomen: Phase Change Materials (PCM) en Thermo-Chemische Materialen (TCM). PCM's en TCM's kunnen als concept in containervorm gerealiseerd worden. Voor een aantal toepassingen is de economische haalbaarheid uitgewerkt. De algemene toepassingen zijn: (1) 'waste heat on the move'; en (2) warmtecontainerverhuur. De concrete toepassingen zijn: (1) warmtelevering aan zwembad het Vrijburgbad in Vlissingen; en (2) tijdelijke warmtevoorziening voor de

 1. Effectiveness of local air quality measures; Effectiviteit van likale luchtkwaliteitsmaatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Bommel, R.; Van de Poll, T. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2013-12-15

  This article examines the effects of local air quality measures which are calculated by order of the city of Utrecht. The conclusions are that environmental zones and other local measures contribute to meet the targets and improve public health. It is also explained why this is the case, and the question is raised whether or not national measures would be better [Dutch] Dit artikel gaat in op de effecten van lokale maatregelen die zijn berekend in opdracht van de gemeente Utrecht. De conclusie: milieuzones en andere lokale maatregelen dragen bij aan het halen van normen en leveren gezondheidswinst op. Er wordt uitgelegd waarom dat zo is en de vraag wordt gesteld of landelijke maatregelen niet beter zijn.

 2. Connected smart sensors make super-smart buildings; Connected smart sensors maken gebouwen superslim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Veen, J.K.

  2012-10-15

  In 2020, between 20 and 50 billion appliances will be connected to the internet and exchange information, usually without human intervention. A large part will consist of smart, autonomous sensors that generate their own supply voltage and have wireless connection with the web. The 'internet of things' offers dazzling opportunities for smart buildings [Dutch] In 2020 zullen tussen de twintig en vijftig miljard apparaten met internet verbonden zijn en, veelal zonder tussenkomst van mensen, informatie uitwisselen. Een groot deel hiervan zal bestaan uit slimme, autonome sensoren, die hun eigen voedingsspanning opwekken en draadloos met het web zijn verbonden. Voor slimme gebouwen biedt 'the internet of things' duizelingwekkende mogelijkheden.

 3. Programme Energy and CO2 and Year Plan 2013; Programma Energie en CO2 en Jaarplan 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broekharst, P.; Medema, D.; Dijkshoorn, A.

  2012-10-15

  Less energy, less CO2 emissions and use of renewable energy sources,are important aspects in the sustainable development of horticulture, strengthening its competitiveness and image. Carbon neutral production and transport is needed to really be sustainable. The program describes an approach for the period 2013-2016, giving concrete results for the year 2013 [Dutch] Minder energiegebruik, minder CO2 uitstoten en meer hernieuwbare energiebronnen inzetten; dat zijn belangrijke aspecten in een duurzame ontwikkeling van de tuinbouw, het versterken van haar concurrentiekracht en imago. Klimaatneutraal produceren en vervoeren is uiteindelijke nodig om echt duurzaam te zijn. Het programma beschrijft een aanpak voor 2013 t/m 2016, waarbij voor 2013 de gewenste resultaten concreet worden benoemd.

 4. Cradle-to-cradle in the present building culture. Even the grave a cradle; Cradle-to-cradle past slecht in huidige bouwcultuur. Zelfs het graf een wieg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, A.

  2010-10-01

  Sustainable building is receiving a lot of attention, but until now mainly restricted to energy and water consumption. Getting attention for the use of building materials is much more difficult. Contractors are simply accustomed to concrete, cement, brick, glass wool and polyurethane foam. Yet there are alternatives or it appears to be possible to built a house entirely made of recycled materials. [Dutch] Duurzaam bouwen staat volop in de belangstelling, maar beperkt zich tot nu toe vooral tot het energie- en watergebruik. Met de bouwmaterialen gaat het een stuk moeizamer. Aannemers zijn nu eenmaal gewend aan beton, cement, baksteen, glaswol en purschuim. Toch zijn er alternatieven, of blijkt het mogelijk een huis helemaal van gerecycled materiaal te bouwen.

 5. Towards minimum energy houses with EPC {<=}0; Op weg naar minimum energie woningen met EPC {<=}0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Dulk, F.W. [Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  The purpose of the publication is to inform stakeholders about the current state concerning energy efficient building of houses and residential buildings. Also guidance is provided with regard to steps to follow and some practical examples are given. The energy concepts shown are based on known and marketable techniques. An energy concept is a balanced and tailored set of design measures, building construction facilities, installation and (sustainable) energy supply. Optimization is based on energy savings and costs and benefits and it must also meet requirements for health, safety, comfort and ease of operation [Dutch] Het doel van de publicatie is om belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. vergaand energiezuinig bouwen. Tevens wordt een handreiking geboden over de te volgen stappen en zijn een aantal voorbeelden opgenomen over de praktijk. De publicatie is beperkt tot seriematige woningbouw. De energieconcepten zijn op het niveau van de individuele woning of een woongebouw. De weergegeven energieconcepten zijn gebaseerd op bekende- en marktrijpe technieken. Een energieconcept is een afgewogen en op elkaar afgestemd samenstel van ontwerpmaatregelen, bouwkundige maatregelen en voorzieningen, de installatie en de (duurzame) energievoorziening . Optimalisatie vindt plaats op basis van energiebesparing en kosten/baten terwijl tevens moet worden voldaan aan eisen voor veiligheid, gezondheid, comfort en bedieningsgemak.

 6. Integrated production - Product zonder markt?

  NARCIS (Netherlands)

  Zadoks, J.C.

  2001-01-01

  Het vermarkten van zowel ecologisch als economisch duurzame landbouwproducten (vollegrondsgroenten die geïntegreerd of biologisch zijn geproduceerd) was de rode draad op een internationale workshop in Amsterdam

 7. Nevenbestanddelen in margarine en halvarine

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, M.L.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  In het margarinebesluit staan de toevoegingsmiddelen vermeld die toegestaan zijn in margarine en halvarine. Voor de conserveermiddelen, kleurstoffen en retinol (vit. A) is een bepalingsvoorschrift opgenomen in de warenwet.

 8. Jute tegen onkruidgroei op plantspiegels : eik en beuk op droogtegevoelige grond gebaat bij plantmatten

  NARCIS (Netherlands)

  Hoksbergen, F.T.J.

  1985-01-01

  Onderzoeksresultaten met jute matten op plantspiegels van pas geplante bomen om deze onkruidvrij te houden bleken gunstig te zijn, vooral op droogtegevoelige gronden en voor de boomsoorten eik en beuk

 9. Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den A.P.

  1996-01-01

  Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers

 10. Rapport over een inventarisatie van- en een studie over de entomofauna van het C.R.M. reservaat Broekhuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Peerdeman, M.P.

  1976-01-01

  Inventarisatie van het terrein rondom het kasteel te Broekhuizen/Leersum. De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen.

 11. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.

  2014-01-01

  Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen, specifiek tributyltinverbindingen (TBT), vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn algengrazers en in vergelijking met andere gastropoden vrij ongevoelig voor TBT.

 12. Toepassing natuurlijke geotextielen in beekdalen onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  Gosselink, R.; Dam, van J.; Klompenburg, van J.

  2000-01-01

  Biologisch afbreekbare (natuurlijke) geotextielen gemaakt uit plantaardige vezelgrondstoffen zijn interessant voor het tegengaan van erosie bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bieden voordelen boven synthetische geotextielen (vegetatieontwikkeling, verwijderingskosten, milieu). Het

 13. De geschiedenis van de keppel : van Borsalino hoed tot Spiderman keppel

  NARCIS (Netherlands)

  Ottenheijm, H.L.M.|info:eu-repo/dai/nl/164045775

  2017-01-01

  Keppels zijn er in alle soorten en maten. Na de Tweede Wereldoorlog werden ze hét symbool van het jodendom. Religiewetenschapper Eric Ottenheijm beschrijft de ontwikkelingen van de joodse hoofdbedekking.

 14. Drijfmesttoediening op klei in voorjaar mogelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Pol-van Dasselaar, van den A.; Everts, H.

  2001-01-01

  Voor de teelt van maos op kleigrond kan toediening van drijfmest uitgesteld worden tot het voorjaar. Voordelen hiervan zijn een betere benutting van de mineralen, minder mineralenverliezen en een lager stikstofoverschot.

 15. Brain-machine interfaces in space: Using spontaneous rather than intentionally generated brain signals

  NARCIS (Netherlands)

  Coffey, E.B.J.; Brouwer, A.M.; Wilschut, E.S.; Erp, J.B.F. van

  2010-01-01

  De auteurs bespreken de beperkingen en mogelijkheden van gesuggereerde BMI toepassingen in een ruimtevaart en breken een lans voor BMIs die zijn gebaseerd op spontane in plaats van op doelbewuste hersensignalen

 16. Determinants of the spatial distribution of tree species in a neotropical forest

  NARCIS (Netherlands)

  Garzon-López, Carol

  2013-01-01

  De mechanismen die de ruimtelijke verspreidingdeling van soorten bepalen zijn verdeeld in twee uitersten: deterministisch (soortspecifieke aanpassing aan de omgevingsomstandigheden) en stochastisch (dispersielimitatie en stochastische demografie). Verschillende onderzoeken kijken naar deze twee

 17. Sulfonamiden en Dapson in vleeswaren bemonsterd in het voorjaar 1988

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1988-01-01

  Onderzocht op sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine en sulfaquinoxaline (alle sulfonamiden) alsmede Dapson zijn 102 monsters vleeswaar waaronder: leverworst, kookworst, pluimveevlees en pluimveevleesprodukten, rookworst, tongeworst enz. In geen van de monsters werd een sulfonamidegehalte

 18. Bedrijven willen best aan bioplastics

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.

  2010-01-01

  Bioplastic kan een volwaardig alternatief voor conventioneel plastic zijn. Dan moet nog wel het gat tussen fundamenteel onderzoek en het gebruiksproduct gedicht worden. De vraag naar toegepast onderzoek en ontwikkelwerk is groot.

 19. Builenbrand geeft opbrengst- en kwaliteitsverlies bij snijmais

  NARCIS (Netherlands)

  Wel, van der C.

  1994-01-01

  In sterk aangetaste maos moet de voederwaarde met in-vitro-onderzoek worden vastgesteld. Door het lagere drogestofgehalte van aangetaste planten zijn de verliezen in de kuil groter dan bij een gezond gewas.

 20. Commentaar op art. 563 Sv

  NARCIS (Netherlands)

  Knoops, G.G.J.; van Laanen, F.; Melai, A.L.; Groenhuijsen, M.S.

  2004-01-01

  Schrijvers verschaffen een wetenschappelijk commentaar op art. 563 Sv, betreffende de tenuitvoerlegging van andere straffen dan de bij art. 562 Sv bedoelde straffen ingeval van een veroordeelde wiens geestvermogens ziekelijk zijn gestoord.

 1. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 2. Met flora meer fauna de stad in trekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2010-01-01

  Meer flora en fauna in de stedelijke omgeving begint met de aanplant van gevarieerd groen. Plant Publicity Holland geeft in een overzicht aan welke bomen, heesters en vaste planten daarvoor geschikt zijn.

 3. De Zuid presenteert zich

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.; Weijden, van der W.J.

  2004-01-01

  Deelnemers aan Telen met toekomst presenteren zich met een korte beschrijving van de bedrijven. De groep in De Zuid bestaat uit 11 ondernemers. De hoofdthema's voor deze groep zijn gewasbescherming en bemesting

 4. Het onheil zit vooral onder water (interview J.H.M. Schobben)

  NARCIS (Netherlands)

  Vre, de K.; Schobben, J.H.M.

  2010-01-01

  Als de olie van het wateroppervlak is opgeruimd, lijkt de milieuramp in de Golf van Mexico voorbij. Maar experts waarschuwen voor de gevolgen ónder water. „Polycyclische aromaten zijn kankerverwekkend.”

 5. Benchmark testing of ISL2 v6.00; Benchmark testen van ISL2 v6.00

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  Computer models are used to determine which standards for air pollution along Dutch roads are exceeded. On the basis of the outcome measures are proposed and, if considered to be effective, actually taken. The models are based on calculation rules that are checked against measurements. All models have a limited scope. The calculation rules and the scope of the models used within the legal framework of the Air Quality Assessment Scheme (RBL) (ref) are summarized in the text of the RBL. In the National Air Quality Cooperation Programme (NSL, abbreviated in Dutch) all the authorities involved work together in order to monitor the development of the air quality and to take action if needed [Dutch] Computermodellen worden gebruikt om vast te stellen waar normen voor luchtverontreiniging langs Nederlandse wegen worden overschreden. Op basis van de resultaten worden maatregelen voorgesteld en, indien effectief, daadwerkelijk genomen. De modellen zijn gebaseerd op rekenregels die weer getoetst zijn aan metingen. Alle modellen hebben een beperkt werkingsgebied. De rekenregels en het werkingsgebied voor de modellen die gebruikt worden binnen het wettelijk kader van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) (ref) zijn samengevat in de tekst van het RBL. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken alle bevoegde gezagen samen om jaarlijks de ontwikkeling van de luchtkwaliteit te volgen en maatregelen te nemen en te toetsen. Het modelinstrumentarium is daarbij een essentiele tool.

 6. EIA and EINP. Evaluation study; EIA en EINP. Evaluatiestudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lande, R.W.I. van der; De Vries, E.F

  2001-11-29

  The evaluation study on the title subjects concerns two subsidy tools in the Netherlands: the Energy Investment Rebate (EIA, abbreviated in Dutch) and the Subsidy for Energy in the non-profit sector and other special sectors (EINP, abbreviated in Dutch). The central question in the evaluation was to what extent did the EIA and EINP contribute to the original policy targets and at what costs. The evaluation has been carried out by means of a desk study, interviews, and an analysis of bottlenecks and possible solutions. [Dutch] In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is een evaluatie opgesteld van de instrumenten Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit sector en bijzondere sectoren (EINP). De centrale vraagstelling bij deze evaluatie was: in welke mate hebben de EIA en EINP bijgedragen aan de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen en tegen welke kosten. Deze vraagstelling is nader uitgewerkt in de deelvragen betreffende de effectiviteit en efficiency van de regeling en de uitvoering. De evaluatie is uitgevoerd door middel van: (a) Een bureaustudie waarin de dossiers, jaarverslagen en rapportages, databestanden en overige relevante stukken zijn bestudeerd; (b) Gesprekken met degenen die bij regeling en uitvoering betrokken waren; (c) Een veldstudie waarin gesprekken zijn gevoerd met circa 40 organisaties; (d) Een analyse waarin onder andere een workshop is gehouden met betrokkenen waarin knelpunten en mogelijke oplossingen zijn besproken.

 7. Economic tools for biodiversity. An elaboration of TEEB recommendations with regard to the Taskforce Biodiversity; Economische instrumenten voor biodiversiteit. Een uitwerking van TEEB-aanbevelingen ten behoeve van de Taskforce Biodiversiteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Davidson, M.D.; Bergsma, G.C.; Blom, M.J.

  2011-07-15

  The working group on Economic Instruments of the Biodiversity and Natural Resources Task Force addressed the question how the recommendations of the report of the United Nations 'The Economics of Ecosystems and Biodiversity' (TEEB) can be realized in the Netherlands. A selection of topics has been made for which policy proposals are developed which might be promising and can lead to a better protection of the biodiversity. The following proposals were investigated and/or elaborated: decrease of the social discount rate; further greening of the tax system; import levy on bulk commodities; taxes on non-sustainable wood; levy on the use of open space; differential tax on animal proteins; and a revision of biomass incentives. [Dutch] In de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (TF) heeft een werkgroep Economische Instrumenten zich gebogen over de vraag hoe de aanbevelingen van het rapport van de Verenigde Naties 'The Economics of Ecosystems and Biodiversity' (TEEB) concreet kunnen worden ingevuld in het Nederlandse beleid. Er is een selectie van onderwerpen gemaakt waarvoor beleidsvoorstellen zijn uitgewerkt die kansrijk zijn en leiden tot een betere bescherming van biodiversiteit. De volgende voorstellen zijn nader onderzocht en/of uitgewerkt: verlaging van de maatschappelijke discontovoet; verdere vergroening van het belastingstelsel; importheffing op bulkgoederen; belasting op niet-duurzaam hout; heffing op onttrekking van open ruimte; gedifferentieerde belasting op dierlijke eiwitten; en herijking van stimuleringsbeleid biomassa.

 8. Sustainable energy. Program of action for sustainable development. National actions; Duurzame Daadkracht. Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling. Nationale deel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-04

  In the title program it is described how the Netherlands will fulfil the agreements that were made at the Johannesburg summit on sustainable development. The program consists of an international and a national strategy. In this document the national strategy will be dealt with. [Dutch] In november 2002 stemde de ministerraad in met het Actieprogramma voor Duurzame Ontwikkeling, getiteld 'Duurzame Daadkracht'. Hierin beschrijft het kabinet hoe invulling wordt gegeven aan de afspraken die tijdens de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in september in Johannesburg zijn gemaakt. Het actieprogramma bestaat uit een internationale en een nationale strategie. Beide strategieen kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien. Coherentie tussen binnenlands beleid en wat in internationaal verband te ondernemen is cruciaal. In de internationale strategie wordt uiteengezet op welke concrete doelen Nederland zich op het vlak van duurzame ontwikkeling in de nabije toekomst met voorrang zal richten. Daarbij wordt aangegeven met welke middelen Nederland aan het realiseren van die doelen zal bijdragen. De concrete maatregelen zijn gericht op de vijf thema's die door secretaris-generaal van de Verenigde Naties als prioriteiten zijn aangegeven: water, energie, gezondheid, landbouw en biodiversiteit. Het kabinet voegt daar het thema handel en investeringen aan toe, vanwege de bijdrage die zij kunnen leveren aan het bereiken van duurzame ontwikkeling, en meer in het bijzonder armoedebestrijding.

 9. Alternative approach for Article 5. Energie Efficiency Directive; Alternatieve aanpak artikel 5. Energy Efficiency Directive

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menkveld, M.; Jablonska, B. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-05-15

  Article 5 of the Energy Efficiency Directive (EED) is an annual obligation to renovate 3% of the building stock of central government. After renovation the buildings will meet the minimum energy performance requirements laid down in Article 4 of the EPBD. The Directive gives room to an alternative approach to achieve the same savings. The Ministry of Interior Affairs has asked ECN to assist with this alternative approach. ECN calculated what saving are achieved with the 3% renovation obligation under the directive. Then ECN looked for the possibilities for an alternative approach to achieve the same savings [Dutch] In artikel 5 van de Energie Efficiency Directive (EED) staat een verplichting om jaarlijks 3% van de gebouwvoorraad van de centrale overheid te renoveren. Die 3% van de gebouwvoorraad moet na renovatie voldoen aan de minimum eisen inzake energieprestatie die door het betreffende lidstaat zijn vastgelegd op grond van artikel 4 in de EPBD. De verplichting betreft gebouwen die in bezit en in gebruik zijn van de rijksoverheid met een gebruiksoppervlakte groter dan 500 m{sup 2}, vanaf juli 2015 groter dan 250 m{sup 2}. De gebouwen die eigendom zijn van de Rijksgebouwendienst betreft kantoren van rijksdiensten, gerechtsgebouwen, gebouwen van douane en politie en gevangenissen. Van de gebouwen van Defensie hoeven alleen kantoren en legeringsgebouwen aan de verplichting te voldoen.

 10. Invloed reinigingsmiddelen op mestsamenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  1993-01-01

  Het afvalwater dat vrijkomt bij de reiniging en ontsmetting van melkinstallaties kan op dit moment maar op enkele manieren verwerkt worden. Lozing op het riool en mengen met de mest zijn de belangrijkste.

 11. Weerbaarheid, ook tegen plantenvirussen

  NARCIS (Netherlands)

  Kock, de M.J.D.; Stijger, I.

  2013-01-01

  Virus afbreken, symptomen onderdrukken en infectie voorkomen. Dit zijn de drie strategieën die de weerbaarheid van de plant en het teeltsysteem tegen virussen kunnen verhogen. Soms is het al direct toepasbaar.

 12. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 13. Guidelines for selection and presentation of residue values of pesticides

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; RIVM-SIR

  2004-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 14. Essentie van dienstenmarketingmanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Ton Borchert; Wouter de Vries

  2016-01-01

  De dienstensector is steeds meer zichtbaar geworden in onze maatschappij. Banken, horecaondernemingen, onderwijsinstellingen, luchtvaartbedrijven, consultancybureaus, schoonmaakbedrijven en ziekenhuizen (maar bijvoorbeeld ook de media), het zijn allemaal dienstverleners. Willen zij waarde creëren

 15. Climate policy. The dirt, the country and the world. Part 2. Investing in a start; Klimaatbeleid. Het vuil, het land en de wereld. Deel 2. Investeren in een voorsprong

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wit, R.; Honig, E. [Stichting Natuur en Milieu SNM, Utrecht (Netherlands)

  2008-01-15

  The climate policy is a global problem that can only be solved on a global level. The effect of a unilateral emission reduction target on global temperature rise will be limited if international climate negotiations should fail. Nevertheless, there are numerous reasons for the Netherlands and Europe to be in the forefront. The unilateral emission reduction target of 20%, as established by the EU, can have an exemplary function and offer opportunities for other countries to join a large coalition. Such an opportunity offers international trade and industry clarity as to the continuance of the European trading system. The certainty that a price for CO2 will continue to exist in the long term stimulates technology development. Moreover, climate policy contributes to improving local air quality and security of energy supply. The required height of a unilateral target is a political choice, which should incorporate national costs and benefits and the urgency of the problem. This article discusses five arguments for an ambitious unilateral national and European policy. [mk]. [Dutch] Het klimaatprobleem is een mondiaal probleem dat alleen mondiaal kan worden opgelost. Het effect van een unilaterale emissiereductiedoelstelling op de mondiale temperatuurstijging zal gering zijn indien internationale klimaatonderhandelingen over een nieuw akkoord uiteindelijk op niets uitlopen. Toch zijn er goede redenen voor Nederland en Europa om voorop te lopen. De unilaterale emissiereductiedoelstelling van 20% zoals die is vastgesteld door de EU, kan een voorbeeldfunctie hebben en een opening bieden voor andere landen om mee te doen aan een grote coalitie. Aan het internationale bedrijfsleven biedt een dergelijke doelstelling duidelijkheid over het voortbestaan van het Europese handelssysteem. De zekerheid dat er ook op langere termijn een prijs voor CO2 zal zijn, stimuleert technologieontwikkeling. Verder draagt klimaatbeleid bij aan verbetering van de lokale luchtkwaliteit en de

 16. Proef met ongevalshulp per helicopter : herziene opzet voor een evaluatie-onderzoek met betrekking tot de kosten-effectiviteit.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M. Harris, S. & Blokland-Vogelesang, A.W. van

  1995-01-01

  The SWOV Institute for Road Safety Research and the Rotterdam Erasmus University Centre for Health Care Policy and Law (CGR) have formulated a study design. The aim is to assist the evaluation of a trial in terms of cost-effectiveness. During the trial, a helicopter trauma team will render

 17. Hacking of water and electric utilities; Waterzuiveringen zijn gemakkelijk te hacken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Kelft, D. [Waterschapsbedrijf Limburg, Roermond (Netherlands)

  2004-03-01

  Attention is paid to the fact that control systems (Supervisory Control and Data Acquisition Systems or SCADA) of electric power plants and water purification installations are easy targets for hackers and computer viruses. [Dutch] De besturingssystemen van energiecentrales en waterzuiveringsinstallaties worden steeds vaker gekoppeld aan internet of andere netwerken in het bedrijf. Dat maakt de systemen een gemakkelijk doelwit voor hackers en virussen. Er wordt gepleit voor een integrale aanpak van de beveiliging.

 18. We zijn druk, druk, druk : Wat blijft er over van rechtvaardigheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Susanne Lidewij; Bos, K. van den

  2007-01-01

  In today’s busy society, people have less and less time. In the current paper we argue that busy people are more influenced by egocentric issues than by issues that are justice related. Several social psychological experiments support this suggestion. Furthermore, we discuss in this paper the

 19. Veel trek, weinig plek en aan snack geen gebrek (column)

  NARCIS (Netherlands)

  MD E.J.M. Wouters

  2008-01-01

  Overgewicht bij jongeren is een groot probleem. Diverse factoren spelen daarbij een rol. Dat zijn kortweg een dosis aanleg en een ongunstige omgeving. Aan aanleg is niet veel te veranderen, aan de omgeving wel.

 20. Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht: sweatshops en contractuele immoraliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Tjon Soei Len, L.

  2014-01-01

  Sweatshops - fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving - zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst

 1. Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, J.; Jansma, J.E.; Vermeulen, T.; Haan, de J.J.; Sukkel, W.

  2015-01-01

  In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en beschikbaarheid van geavanceerde teelttechnieken

 2. Maximum permissible concentrations and negligible concentrations for antifouling substances. Irgarol 1051, dichlofluanid, ziram, chlorothalonil and TCMTB

  NARCIS (Netherlands)

  Wezel AP van; Vlaardingen P van; CSR

  2001-01-01

  In dit rapport zijn maximaal toelaatbare concentratie's en verwaarloosbare concentratie's afgeleid voor diverse aangroeiwerende middelen, welke worden gebruikt als vervanger voor TBT zoals Irgarol 1051, dichlofluanide, ziram, chloorthalonil en TCMTB.

 3. Organische precisiebemesting in de biologische landbouw?; praktische toepassingen blijken mogelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, de B.; Heinen, M.

  2000-01-01

  Welke mogelijkheden voor organische precisiebemesting zijn er in de biologische akkerbouw? Uitleg over de relaties tussen gewasgroei en stikstofmineralisatie, bodemstructuur en bodemprocessen, en over de opzet van het onderzoek naar organische precisiebemesting in aardappel

 4. Genotypische diversiteit en rhizosfeerkolonisatie van DAPG-producerende Pseudomonas spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Bergsma-Vlami, M.

  2009-01-01

  Het antibioticum 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) speelt een belangrijke rol in biologische bestrijding van verschillende plantenpathogenen door fluorescerende Pseudomonas-soorten. DAPG-producerende Pseudomonas-stammen zijn effectief in biologische bestrijding, maar hun saprofytisch vermogen is

 5. David Kolb: manieren van leren in verschillende discipline

  NARCIS (Netherlands)

  drs. J. (Jan) Kaldeway

  2012-01-01

  Hoewel er wegens psychometrische bezwaren academische kritiek is op de Kolbtest zijn de ideeën die eraan ten grondslag liggen nog alleszins actueel. In deze bijdrage worden die achterliggende ideeën besproken.

 6. Families talen en algebra

  NARCIS (Netherlands)

  Asveld, P.R.J.

  1976-01-01

  Operaties op formele talen geven aanleiding tot bijbehorende operatoren op families talen. Bepaalde onderwerpen uit de algebra (universele algebra, tralies, partieel geordende monoiden) kunnen behulpzaam zijn in de studie van verzamelingen van dergelijke operatoren.

 7. Fluorescence targeted imaging of cancer and bacterial infections

  NARCIS (Netherlands)

  Oosten, Marleen van

  2014-01-01

  In de chirurgie worden verschillende beeldvormingstechnieken gebruikt, zowel voor diagnostiek rondom een operatie, als begeleidende beeldvorming tijdens een operatie. Voorbeelden van veelgebruikte beeldvormingstechnieken in de kliniek zijn standaard röntgendiagnostiek, computed tomography (CT),

 8. Self-directed adult learning in a ubiquitous learning environment: A meta-review

  NARCIS (Netherlands)

  Stubbé, H.E.; Theunissen, N.C.M.

  2008-01-01

  Systematische meta-review (1967-2007) waarin 17 reviews over zelfsturend leren zijn geanalyseerd. In combinatie met altijd-en-overal leren en volwassen-leren biedt dit oplossingen voor een leven lang leren op de werkplek.

 9. Open access: Financiering van de APC

  NARCIS (Netherlands)

  Bonder, K.A.

  2014-01-01

  Hoe worden de kosten van BioMedCentral’s Article Processing Charges gedekt, hoe worden verantwoordelijkheden omtrent de betaling daarvan gedeeld, en wat zijn de opvattingen van deze auteurs over Open Access? Enquête.

 10. Bacterie beschermt zalmeitje tegen schimmel (interview met I. de Bruijn en Y. Liu)

  NARCIS (Netherlands)

  Ramaker, R.; Bruijn, de I.; Liu, Y.

  2014-01-01

  Een bacterie die leeft op zalmeitjes, beschermt zijn gastheer tegen een schadelijke schimmelsoort. Dit ontdekten ecologen van Wageningen Universiteit en het NIOO. De vinding moet ervoor zorgen dat minder eitjes sterven tijdens de zalmkweek.

 11. Balance for the Environment 2010; Balans van de Leefomgeving 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-09-15

  This first edition of the Balance of the Living Environment is the successor to the Environmental Balance, the Nature Balance and the Monitor Nota Ruimte. In this publication we evaluate policy for the environment, nature and spatial planning. To what extent are current targets realized? What are the causes of policy deficits and which actions that can be taken to remove them. Our main conclusion is that our living environment is on the right track; partly due to implemented policy the quality has improved since 1990. Air and surface water are cleaner, disadvantaged districts have been renovated and nature is improving locally. Nevertheless some large problems remain: limited accessibility, climate change and loss of biodiversity require additional policy efforts and hence also additional investments, when in fact investments are decreased. After all, due to the economic crisis the government and private parties have less financial means. This may put pressure both on the quality of life in cities and on the quality of nature and the landscape. The government could, for example, explore options to give private parties more responsibility in the improvement process. It will have to formulate a clear framework in which the rules of the game and the responsibilities are clearly defined. By paying attention to the relationship between these policy domains this publication offers a good basis to do this. [Dutch] Deze eerste Balans van de Leefomgeving is de opvolger van de Milieubalans, de Natuurbalans en de Monitor Nota Ruimte. In deze publicatie evalueren we het beleid voor milieu, natuur en ruimte. In hoeverre worden de huidige doelen bereikt? Wat zijn de oorzaken van beleidstekorten en wat zijn handelingsopties om deze weg te werken? Onze belangrijkste conclusie is dat het de goede kant opgaat met de leefomgeving in Nederland: mede door het gevoerde beleid is de kwaliteit ervan sinds 1990 toegenomen. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner, achterstandswijken zijn

 12. More with thermal energy storage. Report 5. Modelling systems. Effects of thermal energy storage systems on the environment. Modelling individual projects. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 5. Modellering systemen. Effecten van bodemenergiesystemen op hun omgeving. Modellering individuele projecten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B.; De Jonge, H. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report describes the results of the modeling of three existing thermal energy storage projects in the framework of the MMB project. The aim of the modeling of these projects is to gain insight in the reliability of the predicted hydrological and thermal effects, the causes of any deviations and improvements that are possible to improve the reliability of the predictions [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme

 13. Intercomparison Contracted Partner Institutes for Nuclear Emergency 2007; Ringonderzoek waakvlaminstituten kernongevallenbestrijding 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Overwater-van Buuren, R.M.W.; Glastra, P.; Tukker, K.

  2009-07-01

  The quality of the so-called Contracted Partner Institutes (CPI's) is amply complying with the objectives. Nonetheless, some desirable improvements remain, especially issues concerning the calibration of the measuring equipment. These issues emerged during an investigation performed by RIVM, in which the quality of the analysis of water and air samples was tested. In the Netherlands there are eight CPI's, evenly spread across the country, who can inform the government about radioactivity in air and water. The CPIs are part of the Dutch National Plan for Nuclear Emergency Planning and Response, which has been drawn up after the nuclear disaster in Chernobyl. RIVM is coordinating the activities of the CPI's. The Contracted Partner Institutes are tested on a two-yearly base by way of intercomparisons. In these intercomparisons, testing is done on both the timely reporting of the results and on the agreement with the reference value within pre-defined boundaries. Most CPI's were able to deliver the air results within two hours, and the water results within 24 hours. The results of the air samples for one institute were outside the pre-defined boundaries. Four samples were prepared for the intercomparison: an aerosol filter, a charcoal filter, a charcoal cartridge and a water sample. All four contained radionuclides characteristic for nuclear accidents. [Dutch] De kwaliteit van de zogeheten Waakvlaminstituten (WVI's) voldoet in 2007 ruimschoots aan de doelstellingen. Wel zijn enkele verbeteringen wenselijk, vooral op het gebied van kalibratie van de meetopstellingen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin de kwaliteit is getest van de analyse van water- en luchtmonsters. In Nederland bestaan er verspreid over het land acht WVI's die bij een kernongeval de overheid informeren over radioactiviteit in lucht en water. De WVI's zijn een onderdeel van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK), dat is opgesteld enkele jaren na

 14. NTC is looking for Dutch teachers

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  De vereniging voor Nederlandse Taal en Cultuur, kortweg NTC Genève, is een oudervereniging, die tot doel heeft de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de regio Genève te stimuleren. Dit geschiedt d.m.v. het organiseren van Nederlandse les voor leerlingen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er 133 kinderen die de lessen volgen. De lessen worden gegeven op 3 verschillende locaties in de regio. De lokalen zijn gesitueerd op de campus van de verschillende internationale scholen. Momenteel zoeken wij deeltijdse leerkrachten voortgezet onderwijs, liefst met een taalopleiding en/of onderwijsbevoegdheid. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wil, contacteer dan mailto:Anne.Saeys@libertysurf.fr -00.33.(0)450.20.69.52.

 15. NTC is looking for Dutch teachers

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  De vereniging voor Nederlandse Taal en Cultuur, kortweg NTC Genève, is een oudervereniging, die tot doel heeft de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de regio Genève te stimuleren. Dit geschiedt d.m.v. het organiseren van Nederlandse les voor leerlingen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er 133 kinderen die de lessen volgen. De lessen worden gegeven op 3 verschillende locaties in de regio. De lokalen zijn gesitueerd op de campus van de verschillende internationale scholen. Momenteel zoeken wij deeltijdse leerkrachten voortgezet onderwijs, liefst met een taalopleiding en/of onderwijsbevoegdheid. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wil, contacteer dan mailto:Anne.Saeys@libertysurf.fr 00.33.(0)450.20.69.52.

 16. TNT Green Office. NESK Final Report; TNT Green Office, Hoofddorp. NESK Eindrapportage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Spek, C; Van Rheenen, M [OVG Projectontwikkeling, Rotterdam (Netherlands)

  2011-12-15

  The aim of the collaboration between TNT (courier and express services) and Triodos/OVG (bank and project developer) was to realize CO2 free Green Offices in the Netherlands. The building is both developed and exploited by the same parties based on an innovative contract in which design, construction and maintenance and management are arranged. These parties are also responsible for the sustainable energy system of the building [Dutch] Doelstelling van de samenwerking tussen TNT (koerier en expresdiensten) en Triodos/OVG (bank en projectontwikkelaar) was het realiseren van CO2-emissievrije Green Offices in Nederland. Hierbij wordt het gebouw ontwikkeld en geexploiteerd door dezelfde partijen op basis van een innovatief contract waarin ontwerp, bouw, onderhoud en beheer zijn vastgelegd. Deze partijen zijn ook verantwoordelijk voor de duurzame energievoorziening van het gebouw.

 17. Heat in the built environment. Sources and systems; Warmte in de woonomgeving. Bronnen en systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedel, P. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands); Oostendorp, P. [HR Advies, Beekbergen (Netherlands); Wagener, P. [Business Development Holland, Harderwijk (Netherlands); Holwerda, B. (ed.); Buijs, A. (ed.); Ensing, H. (ed.); Overdiep, H. (ed.) [Gasterra, Groningen (Netherlands)

  2012-07-01

  This fifth part in a series about the world of natural gas provides an overview of the techniques currently available for efficient heating of houses. The focus is on those techniques that are more efficient than average. Also a brief overview is given of the enormous changes that have taken place in the field of domestic heating over the last 50 years in the Netherlands. [Dutch] Dit 5e deel in een serie over de wereld van het aardgas biedt een overzicht van de technieken die momenteel beschikbaar zijn voor het efficient verwarmen van woonhuizen. De focus ligt daarbij op die technieken die meer dan gemiddeld efficient zijn. Ook wordt een beeld gegeven van de enorme veranderingen die zich de laatste 50 jaar in Nederland hebben voltrokken op het gebied van woningverwarming.

 18. Macro-economic impact of loss of health; Macro-economische impact van gezondheidsverlies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franchimon, F. [BAM Techniek, Capelle a/d IJssel (Netherlands); Ament, H.J.A. [Universiteit Maastricht, Maastricht (Netherlands); Knies, J.; Pernot, C.E.E. [Pernot Consulting, Heeze (Netherlands); Van Bronswijk, J.M.H. [Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands)

  2010-11-15

  More healthy life years are achievable by dwelling improvements. This article computes the healthy life years that may be gained by increased ventilation rates. It concerns the diseases Asthma, COPD en lung cancer. Increased ventilation removes house dust mites and their allergens, as well as tobacco smoke, which are associated with these diseases. Costs and savings are computes and compared in order to test the macro-economical feasibility of increased ventilation in dwellings. [Dutch] Door verbetering van woningen zijn veel gezonde levensjaren te behalen. In dit artikel worden de gewonnen gezonde levensjaren uitgerekend door meer ventileren voor de ziekten astma, COPD en longkanker. Zowel huisstofmijtallergeen als tabaksrook zijn geassocieerd met astma, COPD en longkanker. De kosten en de opbrengsten van meer ventileren worden met elkaar vergeleken om de macro-economische haalbaarheid te toetsen.

 19. Metamorphosis of Bijlmer-complex; Metamorfose karakteristiek Bijlmercomplex

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donze, G.J.; Nuiten, P. [W/E adviseurs duurzaam bouwen, Gouda (Netherlands); Brouwer, C. [Technisch Buro Metapart, Amsterdam (Netherlands)

  2004-01-01

  A part of the high buildings in the Bijlmer area in Amsterdam, Netherlands, is renovated (Kruitberg). Quality and comfort are combined in an energy efficient building. The renovation is part of the European demonstration project Regen-Link: In eight countries urban renewal projects will demonstrate that energy efficient housing can become the norm in the existing social housing stock. [Dutch] Het gebouwencomplex De Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam is gerenoveerd waarbij kwaliteit en comfort zijn gecombineerd in een energiezuinig gebouw. Beproefde en nieuwe oplossingen zijn toegepast in een bijzonder proces. Het renovatieproject Kruitberg is onderdeel van het Europese demonstratieproject Regen-Link. In Regen-Link wordt door 8 nationaal vooraanstaande corporaties in evenzoveel stedelijke herstructureringsgebiden gedemonstreerd dat comfortabel en energiezuinig de norm kan worden in de bestaande woningvoorraad.

 20. Flower Life: ontwikkeling duurzame bloembehandelingstechnologieën

  NARCIS (Netherlands)

  Woltering, E.J.; Harkema, H.

  2012-01-01

  Adequate behandeling van snijbloemen ter voorkoming van ethyleeneffecten, vatverstopping en blad(vergelings)problemen is een noodzaak bij langdurige bewaring en transport. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden toegepast als voorbehandeling, transportbehandeling of nabehandeling. Een

 1. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 2. Bijlage 3 bij RIVM-rapport 601714022 Specifieke verontreinigende en drinkwater relevante stoffen onder de Kaderrichtlijn water : Selectie van potentieel relevante stoffen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Wuijts S; SEC

  2012-01-01

  Dit rapport is een bijlage bij rapport 601714022

  Factsheets nieuwe stoffen
  De 'factsheets' in deze bijlage zijn opgesteld in het Engels om de uitwisseling van informatie in internationaal verband te vergemakkelijken.

 3. Sulfonamiden en Dapson in vleeswaren

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht op sulfanilamide, sulfadiazine, sulfadimidine, sulfadoxine en sulfaquinoxaline alsmede Dapson zijn 245 monsters vleeswaar waaronder: leverworst, kookworst, bloedworst, boterhamworst, rookworst en tongeworst. Bij HPTLC-screening was in geen van de monsters DAPSON aantoonbaar, wel waren

 4. Online marketing

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, Jesse

  2013-01-01

  Wie vijftien jaar geleden had voorspeld dat schoenen even gemakkelijk via het internet zouden worden verkocht als boeken en cd’s, zou voor gek zijn verklaard. Toch kopen veel consumenten nu schoenen via het web.

 5. Gebruikswaarde-onderzoek : rassenvergelijking bij eenjarige perkplanten : verslag 1983

  NARCIS (Netherlands)

  Bonnyai, J.

  1983-01-01

  Beoordelingsoverzicht betreffende de plant in zijn totaliteit, bloeidatum, kleur, bloemgrootte, bloeirijkheid, weerbestendigheid, homogeniteit, ongevoeligheid voor ziekten voor diverse rassen van de volgende eenjarige planten: Ageratum houstonianum F1 hybride (A. mexicanum), Begonia semperflorens F1

 6. Sedimentologische interpretatie van de afzettingen van de Nuenen-groep nabij Best

  NARCIS (Netherlands)

  Alphen; J.S.L.J.

  1984-01-01

  In het kader van het project "Variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken" zijn twaalf boringen uit de Nuenen-groep bij Best beschreven. Uit deze beschrijvingen is de sedimentologische ontstaansgeschiedenis van de onderscheiden bodemlagen gereconstrueerd. Vijf pakketten

 7. Extensions of three-dimensional higher-derivative gravity

  NARCIS (Netherlands)

  Yin, Yihao

  2013-01-01

  Driedimensionale zwaartekrachtmodellen met hogere afgeleiden, met in het bijzonder New Massive Gravity (NMG) en Topologically Massive Gravity (TMG), zijn speelmodellen die gebruikt worden door theoretische natuurkundigen om te onderzoeken hoe Einsteins algemene relativiteitstheorie verbeterd kan

 8. Ethics in an age of austerity: Social work and the evolving New Public Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarah Banks

  2011-05-01

  benadrukt dat het van belang is om aandacht te besteden aan ethiek in de sociale sector, waarbij de auteur een eerste kader voor een situationele ethiek van sociale rechtvaardigheid schetst, die daarbij bruikbaar kan zijn.

 9. Onderzoek naar de kwaliteit van chocoladerepen

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Om de kwaliteit van in willekeurige winkels gekochte chocoladerepen te kunnen beoordelen heeft Konsumenten Kontakt het RIKILT verzocht 24 monsters chocoladerepen te onderzoeken. Alle monsters zijn onderzocht op nettogewicht, totaal vet, vocht, saccharose, lactose, theobromine,

 10. Online marketing

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, Jesse

  2013-01-01

  Wie vijftien jaar geleden had voorspeld dat schoenen even gemakkelijk via het internet zouden worden verkocht als boeken en cd’s, zou voor gek zijn verklaard. Toch kopen veel consumenten nu schoenen via het web.

 11. Arbeidsbeleving allochtonen in de Westlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Rijk, P.J.; Somers, B.M.

  1998-01-01

  Verkennend onderzoek naar de arbeidsbeleving van in de glastuinbouw werkzame allochtonen in het Westland. Naast een literatuurstudie zijn diepte-interviews gehouden onder allochtone werknemers in de Westlandse glastuinbouw. Hierbij stonden de arbeidsomstandigheden, arbeidsbeleving en perspectieven

 12. Popeye in de Kaukasus : zoektocht naar wilde spinazie (interview met C. Kik)

  OpenAIRE

  Nijland, R.; Kik, C.

  2011-01-01

  Chris Kik van de Wageningse genenbank reisde door de zuidelijke Kaukasus om het zaad van wilde spinazie te verzamelen. Veredelingsbedrijven wachtten gretig op zijn terugkeer; zij zitten te springen om vers bloed voor de spinazieteelt.

 13. Effecten van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Mekkink, P.; Smit, A.; Sevink, J.

  1996-01-01

  In het veld zijn de effecten van bosbegrazing op strooiselvoorraden onderzocht. Biomassa, pH, organische-stofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, elementenvoorraden en stikstofmineralisatie van strooisellagen werden gemeten na nul, twee en vijf jaar begrazing. De ondergrondse en bovengrondse

 14. Observeren in drie minuten

  NARCIS (Netherlands)

  van der Lans, Rikkert

  2017-01-01

  Stel, je bent een schoolleider van een locatie met vijftig leraren en je wilt lesobservaties gaan inzetten. Er zijn zo’n vier lesbezoeken per leraar nodig voor betrouwbare feedback. Hoe passen tweehonderd lesobservaties in de agenda?

 15. Evaluatie van de smogsituatie in de winterperioden '92/'93, '93/'94 en '94/'95

  NARCIS (Netherlands)

  Anker IM van de; LLO

  1996-01-01

  In Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een nieuwe smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn procedures, maatregelen, handelingen, signaleringsschema's en aanbevelingen vastgelegd welke betrekking hebben op perioden met verhoogde luchtverontreiniging

 16. De Nederlandse cybersecurity strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 17. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op

 18. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden

 19. Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.; Meijerhof, R.; Someren, van G.

  1996-01-01

  Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit

 20. Case note: ECLI:EU:T:2014:1021 (Castelnou Energía, SL tegen Europese Commissie)

  NARCIS (Netherlands)

  Jans, Jan

  Bij de beoordeling van een steunmaatregel die geen milieudoelstelling nastreeft, hoeft de Europese Commissie geen rekening te houden met de milieuregelgeving bij het onderzoek van de steun en de uitvoeringsvoorschriften die daar onlosmakelijk mee zijn verbonden.

 1. Merkmanagement in de toekomst: luisteren, kaders scheppen & steentjes gooien

  NARCIS (Netherlands)

  Muntinga, D.; Verlegh, P.

  2013-01-01

  Het huidige model van merkmanagement, waarbij alle aspecten van merken kunnen en worden beheerst, verliest zijn relevantie. Veel marketeers worstelen hiermee. SWOCC wil een visie ontwikkelen op een nieuwe vorm van merkmanagement. Als aftrap een debat.

 2. Bodybuilders met schubben (interview met A. Palstra)

  NARCIS (Netherlands)

  Palstra, A.P.

  2013-01-01

  Een getrainde vis is een fitte vis, kan een adagium worden in het visonderzoek. Want vissen die genoeg zwemmen groeien harder, zijn minder stressgevoelig en beter bestand tegen ziekten. Hoe dat precies werkt wordt langzaam duidelijk.

 3. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 4. Arthrosis deformans van het kaakgewricht: : een klinisch en röntgenologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boering, Geert

  1966-01-01

  INLEIDING De aandoening van het kaakgewricht, gekenmerkt door knappen, pijn en bewegingsbeperking, is in de literatuur onder vele namen bekend. De meest voorkomende zijn: Costen's syndroom, pijn-dysfunctiesyndroom, mandibular joint syndrome of -disorder, chronische Kiefergelenkerkrankung en

 5. Ongelijk leven, ongelijk sterven

  NARCIS (Netherlands)

  S.G. van der Lecq (Fieke)

  2001-01-01

  textabstractOverlappende generaties-modellen zijn een prachtig instrument voor economen, omdat ze via inzichtelijke mechanismen interessante uitkomsten opleveren. In deze modellen worden meerdere generaties gemodelleerd, die elk een voorraad geld of goederen bij geboorte meekrijgen, deze

 6. Stimulant treatment in children : A Dutch perspective

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, Adrianne

  2006-01-01

  Stimulantia zijn medicijnen geregistreerd voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij kinderen. ADHD is met een prevalentie van 3-5% de meest voorkomende psychiatrische aandoening onder kinderen en wordt gekenmerkt door concentratieproblemen, hyperactiviteit en

 7. Implementatie van het diabetes-jaargesprek

  NARCIS (Netherlands)

  Rutten, Guy; van Vugt, Heidi; de Weerdt, Inge; de Koning, Eelco

  2018-01-01

  Inleiding Steeds breder wordt erkend dat een persoonsgerichte aanpak en gedeelde besluitvorming onontbeerlijk zijn in de diabeteszorg. De Nederlandse Diabetes Federatie ontwikkelde een model voor een diabetes-jaargesprek ter vervanging van de jaarcontrole, wij onderzochten de toepassing,

 8. Bemiddelend bestuur : Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming

  NARCIS (Netherlands)

  Tolsma, Hanna

  2008-01-01

  Nederlandse abstract: Bestuurlijke besluitvorming zorgt geregeld voor conflicten met burgers. De reden is dat bij overheidsbesluiten vaak tegenstrijdige belangen betrokken zijn. Bestuursorganen maken daarom in toenemende mate gebruik van bemiddeling. Bij de behandeling van zienswijzen of bezwaren

 9. kroeskop in roos laat zich niet kennen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, A.P.

  2011-01-01

  De groeistoornis Kroeskop is een bekend verschijnsel in de rozenteelt, maar de oorzaak blijft vooralsnog een mysterie. Onderzoek door PPO Boomkwekerij heeft het nog niet kunnen oplossen. Desondanks zijn er mogelijkheden om schade door kroeskop te beperken

 10. Organochloorbestrijdingsmiddelen in humaan vetweefsel uit Noord-Brabant, Friesland en Overijssel

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; Heusinkveld HAG; van de Meent-Olieman GC; van Zoonen P

  1987-01-01

  Ten behoeve van epidemiologisch onderzoek, gestart in verband met de geconstateerde bodemverontreiniging met hexachloorcyclohexaan (HCH)-isomeren in Twente, zijn 103 monsters humaan vetweefsel onderzocht op het voorkomen van deze isomeren. De monsters waren afkomstig van obductie-onderzoek,

 11. Robotica

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Korte, E. de

  2016-01-01

  Robots zijn hot en de technologische ontwikkelingen gaan zeer snel. Het vakgebied Human Factors speelt een grote rol bij het realiseren van een goede interactie tussen mens en robot voor verschillende vormen van robotisering. www.humanfactors.nl

 12. Ervaringen met beeldverwerking.

  NARCIS (Netherlands)

  Meuleman, J.

  1989-01-01

  Verslag van een werkbezoek aan het Franse instituut Cemagref, met nadruk op beeldverwerking. Toepassingen van beeldverwerking zijn onder andere: een plukrobot voor appels; het detecteren van oppervlaktebeschadigingen bij appels; het detecteren van breuk in eieren; remote sensing

 13. Evaluatie van de zomersmogsituatie in 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Doesburg MJ van; LLO

  1995-01-01

  In Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn afspraken gemaakt voor de onderlinge informatievoorziening en de te volgen procedures, maatregelen en aanbevelingen tijdens perioden met verhoogde luchtverontreiniging

 14. Handelsrelaties in de aardappel- en varkenssector; De relatie tussen aanbieder en afnemer

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.; Hoste, R.; Baltussen, W.H.M.; Bunte, F.H.J.

  2012-01-01

  De relaties tussen aanbieder en afnemers van agrarische producten zijn veelal langdurig. Telers en verwerkers van industrieaardappelen sluiten vaker rechtstreeks overeenkomsten met elkaar dan varkenshouders, die de afzet via de tussenhandel prefereren. Varkenshouders en aardappeltelers hebben beiden

 15. Naar een doelsoortenlijst van aquatische macrofauna in Nederland; platwormen (Tricladida), steenvliegen (Plecoptera), haften (Ephemeroptera) en kokerjuffers (Trichoptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonschot, P.F.M.; Higler, L.W.G.; Nijboer, R.C.; Hoek, van den T.H.

  2003-01-01

  Het doel van dit onderzoek is het selecteren van doel- en Rode Lijstsoorten uit aquatische soortgroepen, die prioritair aandacht kunnen krijgen vanuit het Natuurbeleid. Van de Platwormen (Tricladida), Steenvliegen (Plecoptera), Haften (Ephemeroptera) en Kokerjuffers (Trichoptera) zijn voldoende

 16. Observations on Urban Aesthetics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent van Rossem

  2018-03-01

  Denslagen behandelt na zijn inleiding in drie hoofdstukken Londen, Parijs en New York, om duidelijk te maken dat historische beschrijvingen een interessant licht werpen op de ontwikkeling van het denken over de stad.

 17. Absorption of formaldehyde in water

  NARCIS (Netherlands)

  Winkelman, Jozef Gerhardus Maria

  2003-01-01

  Deze dissertatie beschrijft theoretisch en experimenteel werk aan de absorptie van formaldehyde in water. Met resultaten hiervan zijn chemisch-technische modellen ontwikkeld voor de beschrijving en optimalisatie van industriële formaldehydeabsorbeurs. Deze samenvatting geeft eerst algemene

 18. Digitalis en atriumfibrilleren anno 1985

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Tweel, I. van der

  1985-01-01

  In dit artikel worden enkele fundamentele aspecten van atriumfibrilleren en de rol van het atrioventriculaire geleidingssysteem daarbij besproken die ook van belang kunnen zijn voor de eerstelijnsgezondheidszorg, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de werking van digitalis.

 19. Artikelbespreking. Koorts:Kennis, attitude beinvloedende factoren bij de kindervepleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  de Neef, Marjorie; van Woudenberg, Vivi

  2007-01-01

  Conclusie van het onderzoek: koortsmanagement dient een integraal onderdeel van het verpleegkundig handelen te zijn. Inventarisatie van kennis, attitude en beinvloedende factoren is zinvol en kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van een verpleegkundige richtlijn

 20. Nitraatconcentraties in het bovenste grondwater in een bufferstrook en aangrenzende akker; resultaten van twee jaar experimenteel ondezoek aan een grasbufferstrook op zandgrond op akkerbouwbedrijf Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, C.L.; Heinen, M.; Clevering, O.A.; Kleef, van J.

  2005-01-01

  Gedurende twee uitspoelseizoenen zijn hydrologische en chemische bepalingen uitgevoerd in een grasbufferstrook en in de aangrenzende akker op een akkerbouwbedrijf op zandgrond. Nitraatconcentraties in het (bovenste) grondwater waren lager onder de bufferstrook dan onder de akker. Stabiele

 1. An Exposure/Uptake Assessment Database for Consumer Products: Design and implementation

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes GM; Veen MP van; Bremmer HJ; LBO

  1998-01-01

  Om in staat te zijn standaardwaarden te gebruiken in de blootstellingsanalyse van consumentenproducten, werden consumentenproducten in een beperkt aantal categorien gerangschikt en werd een overzicht van de beschikbare gegevens gemaakt. Gegevens hierover werden in een eerder rapport

 2. Slechts enkeling winkelt bewust

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.

  2009-01-01

  Negen op de tien mensen winkelen zonder nadenken. Slechts een kleine minderheid is actief op zoek naar informatie over duurzaamheid en dierenwelzijn. Eten moet vooral lekker, gezond, makkelijk en betaalbaar zijn, blijkt uit onderzoek van het LEI

 3. 'Wees zuinig op vruchtbare grond'

  NARCIS (Netherlands)

  Hack-ten Broeke, M.J.D.

  2011-01-01

  In Zuid-Europa neemt de hoeveelheid organische stof in de grond af en dreigt verwoestijning. Noordwest-Europese landen kennen weer andere bodembedreigingen. ‘Europa moet zuinig zijn op haar goede landbouwgronden’, meent Mirjam Hack, onderzoeker bij Alterra.

 4. Exploiting Catalytic Promiscuity for Biocatalysis : Carbon-Carbon Bond Formation by a Proline-Based Tautomerase

  NARCIS (Netherlands)

  Miao, Yufeng

  2015-01-01

  Een belangrijk thema bij het ontwikkelen van nieuwe biokatalysatoren is katalytische promiscuïteit, waarbij een enzym alternatieve reacties katalyseert naast de reactie die biologisch relevant is. Promiscue enzymactiviteiten zijn een veelbelovende bron van synthetisch bruikbare katalytische

 5. Wheelchair incidents

  NARCIS (Netherlands)

  van Drongelen AW; Roszek B; Hilbers-Modderman ESM; Kallewaard M; Wassenaar C; LGM

  2002-01-01

  Het RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd naar rolstoelgerelateerde incidenten. Ongelukken met elektrische en handmatige rolstoelen, welke waren gerapporteerd aan de Amerikaanse FDA, de Britse MDA en het Nederlandse centrum voor Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen (KBOH) zijn

 6. Towards Self-Healing Organic Electronics

  NARCIS (Netherlands)

  Oostra, Antoon

  2016-01-01

  Om broeikasgassen te verminderen moet de energieconsumptie van onder andere verlichting verminderd worden en moet de duurzame energieopbrengst verhoogd worden. Organische lichtgevende diodes (OLEDs) en organische zonnecellen (OSCs) zijn twee technologische toevoegingen aan de huidige op kristallijne

 7. Ervaringen met camouflage- en afleidingstrategieën in Woonzorgcentra Flevoland : Een kwalitatief onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dumisevic, S.; Mourits, P.M.C.; Schreuder, E.J.A.

  2012-01-01

  Woonzorgcentra Flevoland (verder WZF) is een zorginstelling die verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, dagverzorging en thuiszorg levert in Lelystad. Er zijn twee locaties, De Uiterton en Hanzeborg. Voor ouderen met dementie heeft WZF kleinschalige woongroepen gerealiseerd waarbij een open deuren

 8. Levend of dood, dat is de vraag!

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der T.A.J.; Leeuwen, van G.; Haan, de E.; Helder, J.; Koenraadt, H.; Bonants, P.J.M.

  2011-01-01

  In de literatuur zijn voor de detectie van plantenpathogenen diverse methodieken beschreven. De biologische methodieken detecteren alleen levende organismen. Morfologische, serologische en moleculaire technieken maken mmestal geen onderscheid tussen dood en levend of infectieus en niet infectieus.

 9. Environmental Risk Limits for Nine Trace Elements

  NARCIS (Netherlands)

  Vlaardingen PLA van; Posthumus R; Posthuma-Doodeman CJAM; SEC

  2005-01-01

  In dit rapport wordt een herziening van milieurisicogrenzen gepresenteerd voor de sporenelementen beryllium, vanadium, kobalt, selenium, molybdeen, tin, antimoon, barium en thallium. Er werd literatuuronderzoek uitgevoerd om de gegevenssets die in 1992 voor de normafleiding zijn gebruikt,

 10. Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in het grondwater van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters B; Boumans LJM; Prins HP; LBG

  2002-01-01

  Er worden achtergrondconcentraties gegeven van 17 sporenmetalen in het grondwater in Nederland. De drie typen achtergrondconcentraties die onderscheiden worden, zijn: natuurlijk, semi-natuurlijk en regionaal. De natuurlijke achtergrondconcentratie is de concentratie zoals die gemeten zou worden op

 11. Nudging the student

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild; J. Bouwhuis

  2014-01-01

  Nudges zijn subtiele verleiders die het gedrag van mensen verandert. In het onderwijsproces kunnen deze nudges studenten helpen bij het ongemerkt behalen van studiesucces. Presentatie door Arie de wild en Jeffrey Bouwhuis tijdens Onderzoekend Onderwijs Jaarcongres 2014.

 12. Campylobacteriose in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; MGB

  2002-01-01

  Infecties met bacterien van het geslacht Campylobacter vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem in Nederland. Jaarlijks leiden deze infecties tot circa honderdduizend gevallen van gastroenteritis. Daarnaast zijn er ongeveer zestig gevallen van het Guillain-Barre syndroom en enkele duizenden

 13. NVO combineert beste van DPS, DPST en PBI tot nieuwe totaalindex. DPS verdwijnt

  NARCIS (Netherlands)

  Arendonk, van J.A.M.

  2006-01-01

  De duurzameprestatiesom, DPS, gaat mogelijk nog dit jaar verdwijnen. Ervoor in de plaats komt een nieuwe totaalindex, waarin ook functioneel exterieur een onderdeel zal zijn. Fokkerijprofessor Johan van Arendonk licht de achtergronden toe van de nieuwe totaalindex

 14. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VI: Yersinia enterocolitica

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Yersinia enterocolitica kan bij de mens aanleiding geven tot verschillende ziektebeelden. Het meest wordt de acute enterocolitis beschreven, vooral bij zeer jonge kinderen, maar daarnaast zijn ook de acute mesenteriale lymfadenitis en terminale ileitis (pseudoappendicitis) bekend. Dragerschap

 15. Word je met Donkey Konga een betere muzikant? : Muziek leren spelen met de spelcomputer

  NARCIS (Netherlands)

  Tom Langhorst

  2010-01-01

  Kan de spelcomputer behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van het muzikale gevoel? Met die vraag in het achterhoofd bekijkt Tom Langhorst hier kritisch het Nintendo-spel Donkey Konga, waarin de speler mee kan drummen met bekende popsongs.

 16. Review of the National Reduction Plan for NMVOM [Non-Methane Volatile Organic Materials]. Sectors industry, energy, TSG [trade, services and government] and building; Terugblik op het Nationaal Reductieplan NMVOS [Niet-Methaan Vluchtige Organische Stoffen]. Industrie, energie, HDO [handel, diensten en overheid] en bouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Locht, G.

  2012-09-15

  The title project aims to reduce emissions of Volatile Organic Compounds (VOC) from several sectors in the period 2000-2010. This report is a review of the project and is based on the definitive data over these years in the Dutch Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Compared to the start of the NRP-NMVOS, there are now less instruments for environmental policy. There are more general binding environmental rules and less environmental permits. Furthermore, several agreements between governments and branches have ended. May 2012 the Gothenburg protocol was revised. It shows a VOC emission reduction for the Netherlands of 8% in 2020 compared to 2005. It is expected this will be achieved by means of the current policy and legislation [Dutch] Het titel project is opgesteld om de VOS-emissies van deze sectoren tereduceren. Het NRP-NMVOS heeft betrekking op de jaren 2000 tot en met 2010. Dit rapport is een terugblik op het project en gaat uit van de medio 2012 beschikbare definitieve emissiegegevens over al deze jaren. In vergelijking met de start van het NRP-NMVOS zijn er minder milieubeleidsinstrumenten. Er zijn meer algemene milieuregels en minder vergunningen en diverse convenanten tussen overheden en bedrijfsleven zijn afgelopen. In het herziene Gothenburg protocol van mei 2012 is voor Nederland voor 2020 en verder een NMVOS reductie van 8% ten opzichte van het 2005 niveau afgesproken. Het ligt in de verwachting dat dit gehaald gaat worden bij voortzetting van het huidige beleid en instrumentatie.

 17. Thermoelectric effects in magnetic nanostructures

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, Frank Lennart

  2012-01-01

  Elektronentransport is een belangrijk natuurkundig verschijnsel dat vaak wordt gebruikt in de hedendaagse technologie. Alle elektrische apparaten, variërend van stofzuigers tot computerchips, zijn in principe gebaseerd op dit type transport. Ondanks dat elektronen meerdere eigenschappen hebben,

 18. Risk appetite: beperken of versterken? : Kostprijs van risico

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild; R. Duits

  2015-01-01

  Risk appetite is de tegenpool van uw doelen. Het geeft aan hoe ver u wilt gaan om doelen te bereiken. En het maakt duidelijk wat de ultieme kostprijs van het nemen van risico volgens uw organisatie mag zijn.

 19. ‘Do justice, Justice’ : Over rechterlijke rechtsvorming in het Europees consumentencontractenrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Mak, C.

  2015-01-01

  Recente rechtspraak in het Europese consumentencontractenrecht laat zien dat rechtsvindingstechnieken op dit terrein van grote invloed zijn op de manier waarop het recht zich ontwikkelt. In deze bijdrage staat de ontwikkeling van adequate remedies in hypotheekuitwinningsprocedures centraal. Hoe

 20. Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Kemme, S.; Weijers, M.; Jonker, V.H.

  2003-01-01

  Centrale vraag Zijn de bestaande wiskundemethoden die gebruikt worden in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo bruikbaar in verband met authentiek leren en wat is daarvoor eventueel nog extra nodig. Belangrijkste conclusies De bestaande wiskundemethoden bevatten enkele authentieke