WorldWideScience

Sample records for yadernogo reaktora vvr-m

 1. Gas-filled position-sensitive detectors of thermal neutrons at the Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute of the Russian Academy of Sciences

  Andreev, V. A.; Ganzha, G. A.; Ivanov, E. A.; Ilyin, D. S.; Kovalenko, S. N.; Kolkhidashvili, M. R.; Krivshich, A. G.; Nadtochy, A. V.; Runov, V. V.; Soloveĭ, V. A.; Shabanov, G. D.

  2010-05-01

  The manufacturing line for the development and fabrication of position-sensitive detectors of thermal neutrons has been organized at the Petersburg Nuclear Physics Institute of the Russian Academy of Sciences. Three detectors with sensitive regions 300 × 170 (prototype), 200 × 200, and 300 × 300 mm in size have been constructed to date. The detectors represent multiwire proportional chambers with cathode data readout to a delay line. The devices are filled with the 3He/CF4 gas mixture. These detectors are intended for modernizing the detector systems of the Vector and Membrana-2 diffractometers (VVR-M reactor, Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, Gatchina, Russia).

 2. A binary mixed integer coded genetic algorithm for multi-objective optimization of nuclear research reactor fuel reloading

  Binh, Do Quang [University of Technical Education Ho Chi Minh City (Viet Nam); Huy, Ngo Quang [University of Industry Ho Chi Minh City (Viet Nam); Hai, Nguyen Hoang [Centre for Research and Development of Radiation Technology, Ho Chi Minh City (Viet Nam)

  2014-12-15

  This paper presents a new approach based on a binary mixed integer coded genetic algorithm in conjunction with the weighted sum method for multi-objective optimization of fuel loading patterns for nuclear research reactors. The proposed genetic algorithm works with two types of chromosomes: binary and integer chromosomes, and consists of two types of genetic operators: one working on binary chromosomes and the other working on integer chromosomes. The algorithm automatically searches for the most suitable weighting factors of the weighting function and the optimal fuel loading patterns in the search process. Illustrative calculations are implemented for a research reactor type TRIGA MARK II loaded with the Russian VVR-M2 fuels. Results show that the proposed genetic algorithm can successfully search for both the best weighting factors and a set of approximate optimal loading patterns that maximize the effective multiplication factor and minimize the power peaking factor while satisfying operational and safety constraints for the research reactor.

 3. Jonu sastāva spektrometriski pētījumi koronas izlādei ūdens tvaika/gaisa atmosfērā

  Volkovs, Artis

  2015-01-01

  Šajā darbā ar spektroskopiskām metodēm tiek pētīts, kādas vielas tiek iegūtas, jonizējot mitrinātu gaisu ar koronizlādes palīdzību. Jonizēta gaisa reaktora darbība ir balstīta uz augstenerģētisku atmosfēras modificēšanu - izmantojot plazmas tehnoloģiju, tiek mainīts atmosfērā esošo gāzu sastāva, pārveidojot tās par aktīvākiem oksidantiem. Ar augstsprieguma impulsu ģeneratoru tiek ierosināta koronas izlāde starp diviem elektrodiem speciālā izlādes kamerā, kurai tiek pievadīts mitrināts gaiss....

 4. In-Situ Treatment of Groundwater Contaminated with Underground Coal Gasification Products / Oczyszczanie In-Situ WÓD Podziemnych Zanieczyszczonych Przez Produkty Podziemnego Zgazowania WĘGLA

  Suponik, Tomasz; Lutyński, Marcin

  2013-12-01

  In the paper the contaminants that may be generated in Underground Coal Gasification (UCG) process were listed and include mainly mono- and polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols, heavy metals, cyanides, ammonium, chloride and sulphate. As a method of UCG contaminated groundwater treatment a Permeable Reactive Barrier technology was proposed. To assess the effectiveness of this technology two tests were carried out. Granulated activated carbon (GAC) and zeolite, and granulated activated carbon and scrap iron were applied in the first and second test respectively. For these materials the hydro geological parameters called reactive material parameters were determined and discussed. The results of the experiments showed that GAC seems to be the most effective material for phenols, BTX, PAH, cyanides and slightly lowers ammonia removal, while zeolites and scrap iron removed free cyanide, ammonia and heavy metals respectively. Podziemne Zgazowanie Węgla (PZW) jest alternatywną metodą pozyskiwania energii z węgla. Jest to zespół przemian termicznych i chemicznych przebiegających bezpośrednio w złożu węgla, zachodzących pomiędzy substancją organiczną a czynnikiem zgazowującym, jakim może być powietrze, tlen, para wodna, dwutlenek węgla. Poza wieloma zaletami metoda ta niesie za sobą także wiele zagrożeń, które były rozważane w ramach projektu HUGE 2 (nr RFCR-CT-2011-00002). Jednym z nich jest zagrożenie środowiska wód podziemnych produktami PZW, do których należą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, BTX, fenole, metale ciężkie, cyjanki, jony amonowe, chlorki i siarczany. W celu zminimalizowania tego zagrożenia w pracy rozważono zastosowanie w obszarze reaktora PZW technologii Przepuszczalnej Bariery Reaktywnej (PRB). W technologii tej zanieczyszczenia usuwane są in-situ poprzez przepływ wód przez odpowiednio dobrany materiał reaktywny. W tablicy 1 przedstawiono podstawowe parametry bariery, które należy określić, aby

 5. Prikaz knjige Srećka Stopića: Sinteza nanočestica metala ultrazvučnim raspršivanjem u uslovima pirolize / Review of a book by Srećko Stopić: Synthesis of metallic nanosized particles by ultrasonic spray pyrolysis / Обзор книги Сречка Стопича «Синтез наночастиц металлов ультразвуковым распылительным пиролизом»

  Milena D. Stopić

  2015-10-01

  оторого отслеживаются в режиме онлайн. Сбор наночастиц проводится в электростатическом поле. Рост производственных объемов порошковых изделий, изготовленных методом ультразвукового распылительного пиролиза способствовал успешному внедрению данного метода для синтеза порошка серебра из раствора серебра нитрата. / Nanotehnologija pripada ključnim inovativnim tehnologijama za proizvodnju prahova. Raspršivanje prahova ultrazvučnom pirolizom višestruko je korišćeno za formiranje čestica nanoprahova metala, oksida i kompozita. Ovaj rad odnosi se na nanočestice srebra, bakra i zlata, formiranih ultrazvučnom pirolizom korišćenjem horizontalnog i vertikalnog reaktora. Direktna sinteza nanočestica na bazi Ru-TiO2 i RuO2-TiO2 sa strukturom sastavljenom od jezgra i ljuske dalje je ispitivana. Molarni udeli prekursora, tip rastvarača i procesna temperatura imaju odlučujuću ulogu u formiranju čestica sa ovom kombinovanom strukturom. Zatim, ispitivan je uticaj reakcionih parametara (temperatura, vreme zadržavanja, koncentracija rastvora i frekvencija ultrazvuka na morfološke karakteristike pripremanih nanočestica. Uvećanje temperature od 150°C do 1000°C vodi od jednog nepravilnog oblika do proizvodnje sfernih čestica. Nakon toga, bio je predložen model formiranja metalnih nanočestica od kapi aerosola. Korišćenjem procesa raspršivanja preko ultrazvučne pirolize idealno sferne čestice dobijene su na temperaturi ispod tačke topljenja. Uređaj za određivanje raspodele veličine čestica korišćenjem različite pokretljivosti čestica u elektrostatičkom polju korišćen je za on-line analizu tokom proizvodnje čestica. Sakupljanje nanočestica izvršeno je u elektrostatičkom polju. Uve