WorldWideScience

Sample records for wzrostowe aspekty dzialania

 1. Kiberterora krimināltiesiskie aspekti

  OpenAIRE

  Šmukste, Arta

  2014-01-01

  Kiberterora krimināltiesiskie aspekti. Darba autore Arta Šmukste. Darbā sniegts kiberterora raksturojums, skaidrots šis jēdziens, apkopoti viedokļi par tā saturu. Analizēti vairāki Krimināllikuma panti, kas ietver kiberteroram līdzīgas darbības un izvirzīti priekšlikumi par veicamajiem uzlabojumiem, ņemot vērā nepilnīgo aizsardzību pret nemantiska kaitējuma nodarīšanu kibertelpā. Uzdevumi: 1. aplūkot kiberterora jēdziena būtību; 2. analizēt tiesisko regulējumu Latvijā saistībā ar...

 2. Interneta mīmu stilistiskie aspekti

  OpenAIRE

  Skeranskis, Jānis

  2013-01-01

  Pētījums Interneta mīmu stilistiskie aspekti tapis ar nolūku noteikt interneta mīmos lietoto tēlainās izteiksmes līdzekļu daudzumu, un to, kuri tēlainās izteiksmes līdzekļi tiek lietoti visvairāk, kā arī vai tēlainās izteiksmes līdzekļu pielietošana var ietekmēt mīmu sēriju popularitāti. Pētījumā tiek parādīts gan interneta mīmos lietoto tēlainās izteiksmes līdzekļu daudzums, gan veids. Tiek parādīta arī saistība starp tēlainās izteiksmes līdzekļiem un interneta mīmu sēriju popularitāti. Pētī...

 3. Sacensība E. Morgensternas darbā „Nakts Cirks”: stilistiskie aspekti

  OpenAIRE

  Stanule, Līna

  2013-01-01

  Darbā pētīti sacensības stilistiskie aspekti E. Morgensternas romānā „Nakts Cirks”. Tēmas izvēli noteica autores interese par mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Pētījuma metode ir aprakstošā analīze, kas iekļauj datu apkopošanu un analīzi pēc iepriekš definētiem parametriem. Rezultāti liecina, ka attiecībā uz sacensību pārsvarā tika lietotas metaforas; tādi mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi kā epiteti, salīdzinājumi un personifikācijas tika pārsvarā lietotas notikuma vietas raksturojum...

 4. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 5. Wybrane aspekty sposobu żywienia studentów polskich i norweskich

  OpenAIRE

  Górnicka, Magdalena; Borawska, Urszula; Frąckiewicz, Joanna

  2015-01-01

  Prawidłowe żywienie i systematyczna aktywność fizyczna są czynnikami determinującymi stan zdrowia, zarówno w wieku młodzieńczym, jak i starszym. W pracy porównano wybrane aspekty sposobu żywienia odnoszące się do częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych oraz regularności spożywania posiłków wśród studentów z Polski i Norwegii. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety, a uzyskane dane odniesiono do zaleceń żywieniowych. Wyniki wskazały, że studenci z ...

 6. Kulturologiczne aspekty życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Nowak-Bajcar

  2017-10-01

  Full Text Available Cultural aspects of Vuk Karadžić’s family life in the light of his correspondence The source material for the study, which is the correspondence between Anna and Vuk Karadžić, spouses coming from different cultures, was used to highlight the issues of legitimacy of the fear of cultural difference of the Orient. The cultural sphere of family life (manifested in particular by the status of the child becomes herein an excuse to touch upon the question of whether and to what extent the legal system governing family relations in Serbia after the period of the Ottoman rule was different from the civil codes in Western Europe.   Kulturologiczne aspekty życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji Materiał źródłowy, jakim jest korespondencja Anny i Vuka Karadžiciów, małżonków wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych, posłużył do wydobycia problematyki zasadności lęku „Zachodu” przed odmiennością kulturową Orientu. Sfera kultury życia rodzinnego (manifestowana szczególnie poprzez status dziecka stanowi w niniejszym tekście pretekst do postawienia pytania o to, czy i w jakiej mierze system prawny regulujący relacje rodzinne w potureckiej Serbii odbiegał od kodeksów cywilnych na Zachodzie Europy.

 7. Vēstījuma struktūras funkcionālie aspekti Vudija Alena (pseido)autobiogrāfiskajās filmās

  OpenAIRE

  Košeļeva, Sabīne

  2010-01-01

  Darba tēma ir „Vēstījuma struktūras funkcionālie aspekti Vudija Alena (pseido)autobiogrāfiskajās filmās”. Veicot empīrisku pētījumu, pētījuma mērķis ir noskaidrot postmoderno vēstījumu pielietojumu Vudija Alena (pseido)autobiogrāfiskajās filmās. Darba teorētiskajā daļā aplūkots kino kā masu komunikācijas instruments, postmodernisms un tā izpausmes kino, vēstījuma teorija un tā funkcija kino, semiotikas galvenās kategorijas un Vudija Alena daiļradei raksturīgās pazīmes. Metodoloģiskajā...

 8. Dzialania energooszczedne w rolnictwie (Energy saving measures in agriculture)

  OpenAIRE

  Golaszewski, J; Visser, C.; Stolarski, M.; Brodzinski, Z; Olba-Ziety, E; Myhan, R; Mikkola, H; Ahokas, J.; Jokiniemi, T; Rajaniemi, M; Meyer-Aurich, A.; Ziegler, T.; Briassoulis, D.; Balafoutis, A.; Mistriotis, A.

  2013-01-01

  The reduction of energy inputs in agricultural production is a process of practical implementation of a set of energy saving (ES) measures associated with a given type of production, farm infrastructure and managerial or organizational activities. In six national reports from Finland, Germany, Greece, the Netherlands, Poland and Portugal for 13 subsectors of agriculture, 481 ES measures in total were identified and classified into seven categories: 1) type of energy input: indirect, direct; 2...

 9. Wybrane aspekty komunikacji terapeutycznej w kontekście kontaktu z pacjentem chorym psychicznie = Selected aspects of communication in the context of therapeutic contact with the patient mentally ill

  OpenAIRE

  Biegański, Piotr; Tudorowska, Malwina

  2016-01-01

  Biegański Piotr, Tudorowska Malwina. Wybrane aspekty komunikacji terapeutycznejw kontekście kontaktu z pacjentem chorym psychicznie = Selected aspects of communication in the context of therapeutic contact with the patient mentally ill. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):442-450. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.153863 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3855       The journal has had 7 points in Ministry of Science and Hig...

 10. Nowe aspekty leczenia osteoporozy pomenopauzalnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Sobczuk

  2011-12-01

  Full Text Available Menopauza i zmniejszenie stężenia estrogenów są najczęstszymi przyczynami osteoporozy u kobiet. Skutkiemtych zmian jest szybkie zmniejszanie się gęstości mineralnej kości (bone mineral density – BMD i wzrostryzyka złamań. W leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej wykorzystywane są leki o działaniu antyresorpcyjnym,takie jak estrogeny, bisfosfoniany, selektywne modulatory receptora estrogenowego (selective estrogen receptormodulators – SERM, kalcytonina. U starszych kobiet korzystnie jest zastosowanie leków pobudzającychkościotworzenie: sole strontu i parathormon (PTH. W artykule omówiono nowe strategie leczenie osteoporozyoparte na badaniach genetycznych i biologii molekularnej. Przedstawiono korzyści, jakie można osiągnąć, stosującwyżej wymienione leki. Omówiono też dostępne w Polsce leki i wskazania do ich stosowania na różnychetapach rozwoju osteoporozy.

 11. "Pozitivní aspekty" dyslexie

  OpenAIRE

  Brancuská, Hana

  2012-01-01

  This thesis deals with the so called "positive aspects" of dyslexia, specifically enhanced creativity in dyslexics. It has recently become common to associate dyslexia not only with its symptoms and deficits, but also to emphasize its possible gains. Anecdotal evidence refers to enhanced creativity and more specific abilities of individuals with dyslexia. Based on the results of foreign studies that suggest a relationship between dyslexia and increased creativity, this research study was carr...

 12. Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulina Albińska

  2014-12-01

  Full Text Available Celem pracy jest zaprezentowanie przeglądu badań na temat psychologicznego funkcjonowania dorosłych cierpiących na choroby alergiczne. Artykuł koncentruje się na dorosłych ze względu na istnienie małej liczby prac naukowych dotyczących zmiany manifestacji symptomów u pacjentów z wyżej wymienionymi chorobami, która może być traktowana jako pierwsze i ostatnie stadium marszu alergicznego, ponieważ jego objawowa manifestacja u dzieci zwykle przybiera postać atopowego zapalenia skóry, podczas gdy u dorosłych jest znana jako astma oskrzelowa. Analiza odpowiada na pytanie, czy wspólnej, alergiczno-zapalnej etiologii tych schorzeń odpowiadają podobieństwa doświadczanych trudności psychologicznych. Omówienie odwołuje się do polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu i uwzględnia kluczowe aspekty chorób psychosomatycznych – astmy i atopowego zapalenia skóry – czyli trudności ze snem, depresję, lęk, inne zaburzenia afektywne, zaburzenia zachowania i trudności poznawcze. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych u chorych na alergię to niepodważalny dowód integralności somy i psyche, co rzadko dostrzegają osoby odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej. Ignorują one tym samym ważny element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, istotny dla wyzdrowienia pacjentów z astmą i atopowym zapaleniem skóry.

 13. Sociokulturni aspekti amaterske pornografije na internetu

  OpenAIRE

  Filipović, Branislav

  2016-01-01

  Savremeni diskurs amaterske pornografije na internetu izmiče tradicionalnim interpretativnim shemama koje i “kućne” seks snimke povezuju sa delovanjem seks-industrije.Predmet istraživanja su internet stranice na kojima su dostupni pornografski sadržaji amaterske produkcije. U centru naučne pažnje rada nalaze se pornografski materijali i prakse “običnih ljudi” u virtuelnom domenu kiberprostora.Istraživanje polazi od stanovišta da je amaterska pornografija specifi...

 14. EKONOMICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Freiberg

  2013-10-01

  Full Text Available The need for sustainable development increasingly affects the behaviour of the corporate sector. The main influencing factors include an expanding regulatory framework and more stringent environmental protection standards. However, if a better match between the corporate behaviour and the principles of sustainable development is to be achieved, businesses themselves will have to be active in seeking ways of meeting social, environmental and economic objectives. Corporations seeking to exercise sustainable development must make sustainable development a part of their strategic planning. The contribution presents the substance of value oriented strategic planning. Delivering value to shareholders is presented as the primary responsibility of corporation. The contribution specifies some types of real benefits derived from sustainable development activities. The attention is addressed to the benefits in the form of reduced expenses in manufacturing, increased revenues, and reduced risk. It is shown that there are good reasons to support shareholders value not only with regards to shareholders but in respect to other stakeholders. Stakeholders are presented as key drivers of business value. Potential benefits created through collaborative stakeholder relations and main specific competencies required for value creation are outlined. Finally the process of sustainable value creation is presented. The characteristic of the competencies and the process of sustainable value creation follow the conception presented in the book Sustainable Company written by Ch. Laszlo. Methodology of sustainable value creation is demonstrated. Following particular steps of the methodology are described: understanding of current position, prediction of future expectation, setting of sustainable value goals, designing of value creation initiatives, developing of the business case, assuring the value, validation of results and building sustainable value capacity.

 15. Outplacement a jeho psychologické aspekty

  OpenAIRE

  Slavíková, Lenka

  2013-01-01

  The bachelor thesis is dedicated to the outplacement and its psychological aspects. Attention is paid to workers who are made redundant and to the methods of their choice, the importance and the objectives of outplacement, its history and outplacement in the Czech Republic, including all its forms. Work deals in detail with process of outplacement and its psychological aspects. It focuses on the experience of the loss of employment and unemployment, on the impact of dismissing and outplacemen...

 16. Právní aspekty cla

  OpenAIRE

  Jamalová, Yvette

  2012-01-01

  Legal aspects of customs duty The aim of my diploma thesis is to define the concept of customs duty, describe and analyze the current legal regulation of customs duty in the Czech Republic and European Union, to explain the process of determining the customs debt and to answer the question if customs duties and customs authorities are important today or not. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is divided into three subchapters, which are focused on the characteristics ...

 17. Wybrane aspekty kondycji finansowej polskich gospodarstw domowych

  OpenAIRE

  Fatuła, Dariusz

  2008-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Artykuł omawia strukturę polskich gospodarstw domowych ze względu na źródło utrzymania, wiek, miejsce zamieszkania. Podkreślone zostały tendencje dot. starzenia się społeczeństwa, emigracji zarobkowej, niskiego przyrostu naturalnego i wchodzenia w życie zawodowe wyżu demograficznego lat 80. XX w. Następnie przeanalizowane zostały dochody i wydatki gospodarstw domowych w ujęciu mikro i makroekonomicznym w latach 2005-2006. Zdefiniowano także kategorie...

 18. Filling Mixtures and Legislative Aspects of their Application for the Disposal of Mine Workings / Základkové Směsi A Legislativní Aspekty Jejich Používání Pro Likvidaci Důlních Děl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orlíková Alena

  2013-09-01

  Full Text Available Příspěvek se zabývá legislativními aspekty používání základkových směsí při zahlazování následků hornické činnosti. Podniky, které provádějí likvidaci důlních děl, nakupují základkové směsi v režimu veřejných zakázek a potřebují záruku kvality výrobku. Požadavky zakotvené v technických návodech pro certifikaci stanovených stavebních výrobků vyvolávají pochybnosti o bezpečnosti výrobku z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. V současné době probíhá v této oblasti legislativní vývoj, který směřuje k implementaci nařízení REACH do technických návodů a tím k dosažení cíle, aby se základkové směsi vyráběly a používaly bezpečným způsobem.

 19. LEP and results obtained by DELPHI after four years of operation; LEP i wyniki uzyskane przez DELPHI po czterech latach dzialania

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blocki, J. [Warsaw Univ. (Poland). Inst. Fizyki Doswiadczalnej; Brueckman de Renstrom, P.; Budziak, A. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)] [and others

  1993-10-01

  We characterize the most important problems of modern elementary particles physics, for the solution of which the LEP (Large Electron Positron) accelerator was built. We present the characteristics of this accelerator. The structure and properties of the DELPHI detector are described with special emphasis on the contribution of Polish groups. The most important results obtained so far in the LEP accelerator are discussed. (author). 12 refs, 17 figs, 1 tab.

 20. Sociální aspekty tvořivosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Veselý, Arnošt

  2006-01-01

  Roč. 4, č. 7 (2006), s. 5-7 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : creativity * system model * field Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.socioweb.cz

 1. Genderové aspekty v bezdomovectví

  OpenAIRE

  Stuiberová, Vendula

  2017-01-01

  The bachelor thesis entitled "The gender aspects of homelessness" is about men and women without their home. The bachelor thesis is focused on the difference of perception of women and men without their home regarding their situation. The theoretical part deals with the issue of the homelessness, history, division, gender aspects. The thesis explains the concept of gender, social congnition, gender stereotypes in the society and in homelessness. The aim of the research is to answer the resear...

 2. Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

  OpenAIRE

  Stefan Mackiewicz

  2011-01-01

  W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS) jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeos...

 3. Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Mackiewicz

  2011-08-01

  Full Text Available W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeostazy i następstw patologicznych (ryc. 1.Mechanizmy obrony są słabo wykształcone. Dotychczasoweleczenie modyfikujące wpływa na obniżenie reaktywności biologicznejaktywnych komórek.

 4. Economic aspects of radiosterilization; Aspekty ekonomiczne sterylizacji radiacyjnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimek, Z. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The economic analysis of radiosterilization have been done. The costs have been estimated on the example of Electron Accelerator Irradiation Plant for Radiosterilization working in Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw. 3 tabs.

 5. Psychologické aspekty kyberšikany

  OpenAIRE

  Šmolka, Michal

  2011-01-01

  Diploma thesis "Psychological aspects of cyberbullying" deals with bullying, modern ways of communication and cyberbullying. It brings the main psychological knowledge connected to bullying, inquires into phenomena of communication using modern technologies and presents fundamental information about cyberbullying. The research part consists of qualitative and quantitative research. The purpose of qualitative research was to chart the phenomena connected to bullying and cyberbullying. The quan...

 6. Pratināšanas kriminālistiskie aspekti

  OpenAIRE

  Urga, Iveta

  2012-01-01

  Ivetas Urgas diplomdarbs „Pratināšanas kriminālistiskie aspekti” veltīts šīs visizplatītākās izmeklēšanas darbības aktuālajām problēmām. Autore veikusi pētījumu gan izmantojot savu praktisko pieredzi, gan intervējot kolēģus- policijas izmeklētājus, gan pētot apjomīgu teorētisko materiālu bāzi, lai risinātu galveno problēmu, paaugstinātu šīs izmeklēšanas darbības efektivitāti. Darbs sastāv no trīs nodaļām, kurās pakāpeniski analizēti šādi jautājumi: 1)Pratināšanas pierādīšanas nozīme un tās...

 7. SADRŽAJNI ASPEKTI DIDAKTIKE ŠKOLSKOG VJERONAUKA

  OpenAIRE

  Garmaz, Jadranka

  2005-01-01

  Didaktika se bavi istraživanjem dinamike poucavanja/ ucenja u svrhu izgradnje teorija i umijeca planiranja, provedbe i vrednovanja ciljanih procesa poucavanja/ucenja sukladno subjektu, predmetu i situaciji. Za razliku od opce didaktike, didaktika školskog vjeronauka znanstvena je refleksija ucenja i poucavanja vjeronauka u školi ili teorija prakse vjeronaucne nastave. Kao predmetna didaktika ona je u prvom redu upucena na sadržaj vjeronauka kao školskog predmeta u interak...

 8. Sebeobrana a její etické aspekty

  OpenAIRE

  KOPEČNÝ, Roman

  2010-01-01

  This work deals with self-defence as objectively possible, morally obligatory and legally permissible. It is based on sindefendology, the scientific discipline of self-defence, and Christian ethics. It explains the need of sindefendology base, and the necessity of rejecting all the if-concepts of ``self-defence`` (jujitsu, aikijitsu, karate, kenjitsu, or systems resulting from them). Ethical justification is assessed on the basis of the Summa Theological by St. Thomas Aquinas, the Catechism o...

 9. Sociální aspekty a legalizace prostituce

  OpenAIRE

  Jedličková, Veronika

  2017-01-01

  The issue of prostitution is still as relevant nowadays as it was in ancient times, when this activity had first been documented. Prostitution has been perceived in various ways in different times and countries. At present, prostitution is legalised in some countries, but with many illegal and criminal activities associated to it (e.g. drug problems, illegal restraint, blackmailing). In the Czech Republic there are no legal regulations regarding this activity, therefor we're referring to a le...

 10. Moralne aspekty headuntingu. Analiza pracy firm rekrutacyjnych w "Dolinie Konkurencji"

  OpenAIRE

  Konecki, Krzysztof

  1999-01-01

  The moral order is created on the level of interaction and on this level is fully realized. The social world of headhunting also has its own values, social norms and agreements concerning the actions, interactions that pertain to ethical values and issues. Moreover, the moral order refers also to verbal 'accounts' of actions by recruiters which is the second level of moral order of headhunting. The moral aspects of social world of headhunting will be analyzed in the paper. How do the mora...

 11. Surogasijas legalizēšanas tiesiskie aspekti

  OpenAIRE

  Ridere, Agnese

  2011-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir „Surogasijas legalizēšanas tiesiskie aspekti”. Šī darba mērķi ir noskaidrot kā ārvalstu normatīvajos aktos tiek regulēti jautājumi, saistībā ar surogasijas tiesisko regulējumu, vai pastāv pārnacionāla līmeņa regulējums attiecībā uz šiem jautājumiem, vai ir iespējams legalizēt surogasiju Latvijas Republikā un kādi ir nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi. Šajā darbā tiek apkopota un analizēta Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz surogasijas legalizēšanu Eiropa...

 12. Teoreticheskie aspekty prigranichnogo jekonomicheskogo sotrudnichestva na osnove integracionnyh processov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilchak V.

  2014-08-01

  Full Text Available In this article the author analyses theoretical aspects of border economy in the conditions of modern processes of integration. The author describes the existing schools and concepts of integration stressing the role of government regulation relating to the deformations in the development of the world economic mechanism. Modern studies focus on the evolution of integration processes, which has largely affected the key elements of the world economic mechanism from classical political economy, monopoly regulation. This resulted in monopolistic competition, imperfect competition, and oligopoly – largely, through all fields and poles of economic growth to certain elements of government regulation and social reproduction on the international scale. The author examines the key elements and stages of economic integration. These stages assume a number of consecutive forms: free trade zone, customs union, common market, complete economic integration, and economic union. The article shows that the transition occurs from the lowest to the highest stages — from the processes of integration involving, firstly, trade market and then capital and labour markets to the integration of social sphere. The theoretical aspects of all these transformations can be easily traced in the case of EU integration processes.

 13. New Aspects of Melasma/Novi aspekti melazme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damevska Katerina

  2014-03-01

  Full Text Available Melasma is a common cosmetic problem and its severity ranges from minor pigmentation during pregnancy that resolves spontaneously, to a chronic, troublesome, disfiguring condition. Today, there are various treatment modalities for melasma, providing a different success rate. The need for an effective treatment for melasma is becoming more and more significant probably due to the current lifestyles with increased UV exposure, broad use of hormones for contraception and hormone replacement therapy, as well as increasing esthetic demands. The mainstay of treatment is regular use of sunscreens along with topical medications suppressing melanogenesis. This review summarizes recent progress in understanding the pathophysiology of melasma and implications for new treatment strategies.

 14. Kulinārais diskurss un tā tulkošanas aspekti

  OpenAIRE

  Ļuļe, Zane

  2013-01-01

  21. gadsimtā vairāk nekā jebkad vēsturē uzmanība tiek pievērsta kulināriskajam dzīvesveidam, gastronomijas dažādiem aspektiem. Taču valodniecībā nozare vēl nav tik detalizēti un sistemātiski pētīta, lai varētu runāt par vienotiem principiem, pieejamiem leksikogrāfiskajiem avotiem un priekšrocībām šaurās un specifiskās nozares tulkošanā. Maģistra darbā „Kulinārais diskurss un tā tulkošanas aspekti” pētītas nozares un kulinārā diskursa īpatnības, analizējot teoriju un valodas lietojumu recepšu ...

 15. Psychologické aspekty obezity v dospívání

  OpenAIRE

  Pešková, Barbora

  2014-01-01

  The thesis deals with obesity in adolescent population and with its psychological aspects. At first it focuses on obesity from the medical point of view. It presents diagnostics, epidemiology and etiology of obesity. Subsequent chapters describe complications and treatment options of obesity considering the period of adolescence. The larger part of the thesis analyses the psychosocial aspects of obesity. It focuses on the personality of obese adolescents, on family lifestyle and relationships...

 16. Aspekty aplikace projektového managementu v podnikové praxi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michaela Zvejšková

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose: Purpose of this article is the issue of the application of project management in business practice. The need to be more competitive is the driving force for the innovation of new business systems, one of which is project management. New business strategies are fundamental for continual business progress. The author of this article refers to the perception of project management in business practice, which can affect the future business development and leads to further growth. Scientific aim of the research was to find out the companies´ attitude towards the issue of the application of project management in business practice and also towards its advantages and disadvantages. As a part of the research, the respondents had the opportunity to expres themselves regarding the present business situation and to familiarize the experts with their experiences in this sphere. However, the majority of respondents did not use this opportunity. Methodology/methods: The methodology in the elaboration of this article comes from the author´s primary research, which formed the main part of the overall research. The new research was based on the previous one from the end of year 2009, which was done in co-operation, and the aim was to find out how the knowledge of project management can influence the business management. The present research was carried out at manufacturing corporations in the Czech Republic at the beginning of year 2010. Findings: From the previous research, carried out in 2009, results that larger manufacturing corporations use project management in business practice more often than others. Average sized companies are aware of project management but are cautious about putting it into practice. Small companies believe they use this system in their business practice, but in reality they only use a substitute of it. From the research it is apparent that companies can see both advantages and disadvantages of project management. As an advantage, they see the saving of expenses and time, the more effective risk management, easier monitoring of goals and gains and the increase of competitiveness. On the other side, there is the increased expense for software and experts, limited access to the market and worsened business strategy, which are considered to be disadvantages. Conclusions: Finally, we can say, that the application of project management in business practice in manufacturing corporations brings along not just advantages but also disadvantages. Nevertheless, we can say, that if a company wants to increase its competitiveness or streamline the manufacturing management, it is advisable to use the project management system.

 17. Filosofické aspekty v tvorbě Josefa Čapka

  OpenAIRE

  Pulcová, Tereza

  2015-01-01

  This bachelor thesis, divided into two parts, is focused on Josef Čapek's later literary work. The main objective of the first part is the interpretation of philosophical aspects in Kulhavý poutník (attention is focused especially on the specific genre and on the principle of Čapek's thinking), the second part is based on philosophy of existence, particularly on Karl Jaspers' philosophical work, and its aimed to some items which are common for both authors (e. g. the modern situation comprehe...

 18. Sociální aspekty komunikace na pracovišti

  OpenAIRE

  Klimeš, Josef

  2017-01-01

  AKTUALIZOVAT Communication and presentation skills, so-called. soft skills are an integral part of the manager´s daily performance. Often they´re the key aspects that determine the success or failure of a very single person. Mistakenly, these skills are considered innate or unalterable. The thesis supposed to convince the reader to the contrary opinion. The theoretical part is combining the knowledge gained from literature and presentation skills acquired through practice. The research is foc...

 19. Reproduktīvās klonēšanas ētiskie aspekti.

  OpenAIRE

  Urbāne, Dārta

  2011-01-01

  Reproduktīvā klonēšana ir viena no jaunākajām zinātnes inovācijām. Klonēšanas būtība ir radīt kādas būtnes ģenētiski identisku indivīdu. Klonēšana ir specifiska reproduktīvā metode, tādēļ tā ir izraisījusi ievērojamu skaitu ētikas jautājumu un radījusi morālās problēmas. Kā sava darba mērķi esmu izvirzījusi noskaidrot, šīs tehnoloģijas specifiku, apzināt tās izraisīto problēmu loku, kā arī izpētīt, kā klonēšanu vērtē citas ar sabiedrību saistītās nozares, piemēram, medicīna un reliģija. V...

 20. Vybrané psychologické aspekty osobnosti umělce

  OpenAIRE

  Ottová, Jana

  2011-01-01

  Background: The purpose of the master thesis was to explore connections among artistic cre- ation and some psychological aspects of the personality of artists. Apart from differences in creativity and psychopathology in theoretical part some characteristics of personality through the theories of personality are discussed. A sample of visual art university students and university of economics students (n=49) was tested on method GPOP, which in its core is based on the Jung's theory of psycholo...

 1. Psychologické aspekty polarity žena - muž

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janošová, Pavlína; Říčan, Pavel

  2005-01-01

  Roč. 49, č. 6 (2005), s. 579-589 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700250502 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : gender * manhood * womanhood * homosexuality * transsexuality * gender identity disorder (GID) * intersexuality Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.241, year: 2005

 2. Vybrané aspekty riadenia ponuky v slovenských priemyselných podnikov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Kita

  2013-11-01

  Full Text Available The aim of article is to qualify the selected aspects in the offer management in point of view of industry companies with different size which run a business in Slovak Republic. First part of the article represents a methodology of the empirical study. Second part concerns with a problem of the relationship client-supplier in the Slovak industrial market, i. e. as supplier's company can target a client on the basis of his needs, achieve him and to be his support in his activities. In this context the company trade policy realised meets a variety scale of decisions of marketing managers in micro-sized, small-sized, middle and big-sized companies. The research results partially clear the mechanism of managing the offer in the Slovak industrial companies. In conclusion, there are represented some claims which could be an object of further research. The results from the actual study show: internal characteristics of company, the creation of market segments, company information sources, application of trade model. The study, which was realised in the Slovak industrial companies, verified that the companies apply the different approaches to the offer management. The study arised from size types of companies because of that that groups of companies determined on the basis of the number of employees make possible to better qualify the relationship client-supplier as a subset sustainable development focused on the creation of the value-oriented offer.

 3. Genderové aspekty informační výchovy

  OpenAIRE

  Rambousek, Vladimír

  2009-01-01

  TITLE: Gender aspects within information education. SUMMARY: This thesis concerns gender problems and gender stereotypes issues within education. The main aim of the thesis is to contribute to the theory of information education development by means of gender aspects and concept of gender sensitive education analysis. The sub-tasks consist in monitoring of teacher attitude towards issues in gender sensitive tutorial within information education and to find out differences at the level of educ...

 4. Genderové aspekty informační výchovy

  OpenAIRE

  Rambousek, Vladimír

  2010-01-01

  TITLE: Gender aspects within information education. SUMMARY: This thesis concerns gender problems and gender stereotypes issues within education. The main aim of the thesis is to contribute to the theory of information education development by means of gender aspects and concept of gender sensitive education analysis. The sub-tasks consist in monitoring of teacher attitude towards issues in gender sensitive tutorial within information education and to find out differences at the level of educ...

 5. Různé psychologické aspekty dětské kresby

  OpenAIRE

  Kotenová, Nikola

  2015-01-01

  This diploma thesis focuses on the psychological aspects of drawings of preschool children from complete and incomplete families. In the theoretical part the child's drawing is described as one of the basic manifestations of the semiotic function and it emphasized its importance in the process of cognitive maturation. Drawing is also taken into consideration as a projective diagnostic method. In the research part we interpret drawings by children of different ages in the preschool period with...

 6. Ekonomické aspekty zdravotnictví a rizika legalizace euthanasie

  OpenAIRE

  Stehlíková, Jana

  2014-01-01

  The thesis deals with legalization of active euthanasia, its main impacts for the whole society, potential abuse and some basic concerns of specialist of various profession related to euthanasia. The thesis is focused on the medical, economic, legal and religious point of view of euthanasia and defines crucial approaches of the defenders and defendant of euthanasia. Special emphasis is on the attitude of doctors, whose opinions on legalization of active euthanasia vary. The thesis denies lega...

 7. Finanční aspekty fúzí a akvizic

  OpenAIRE

  SUCHÁNEK, David

  2004-01-01

  In this doctoral dissertation is solved the relation between success in a field of mergers and acquisitions activities with connecting to existence of "agency costs" in stated companies. A domain of mergers and acquisitions is a very complex and dynamic section that includes not only economic relations connected with joinnig enterprises, but also accountancy and law environment, where mergers and acquisitions are realized.

 8. Genderové aspekty v sociální práci

  OpenAIRE

  KUBEŠOVÁ, Kristýna

  2014-01-01

  The thesis, "Gender aspects of social work" deals with the issue of incidence of gender stereotypes and prejudices among social workers both gender in České Budějovice. The goal of this work is to find out if gender stereotypes and prejudices could be found in their mind and in practical approach to clients. Moreover, we would like to identify what create conditions for them and how the individuals try to deal with them. The theoretical part is divided into four chapters which focus on terms ...

 9. Interkulturní aspekty marketingu leteckých společností

  OpenAIRE

  Pakandlová, Anna

  2016-01-01

  This bachelor thesis deals with the intercultural aspects of airline marketing and their consequences for airline marketing communication. The aim of this thesis to identify the trends in global approaches to marketing communication of airlines, that is whether airlines apply standardised marketing communication strategies or whether they adapt their marketing communication according to the local cultural aspects of the target market. The first part of this thesis provides a theoretical basis...

 10. Slenga tulkošanas aspekti televīzijas seriālos

  OpenAIRE

  Vēbere, Ilze

  2015-01-01

  Maģistra darbā ir apskatīts un analizēts slenga lietojums un tulkojums televīzijas seriālos. Darba mērķis ir apzināt slenga tulkošanas aspektus un problēmas, kā arī analizēt televīzijas seriālā “Modern Family” lietotos slengismus un to tulkojumus, lai noteiktu, kas jāievēro, tulkojot slenga vārdus televīzijas seriālos. Darbā ņemta vērā audiovizuālo tekstu tulkošanas specifika. Pētījuma teorētiskajā daļā aplūkota tulkošanas definīcija, kā arī aprakstīta audiovizuālo tekstu tulkošana kā atseviš...

 11. Psychologické aspekty obezity u dospělých

  OpenAIRE

  Crhová, Tereza

  2014-01-01

  (in English) Theoretical and literary review interdisciplinary perspective of obesity in adults. The problem of obesity from a medical, psychological and social point of view. The problem of etiopathogenesis obesity and choice of possible causes of obesity in adults. Personality factors of overweight and obese people, personality traits associated with overweight and obesity. Psychopathology in obese individuals. Current options of conservative and surgical treatments with an emphasis on psyc...

 12. Psychologické aspekty čtenářství a jeho ontogeneze

  OpenAIRE

  Andrlová, Lenka

  2009-01-01

  The thesis addresses the topic of reading. By means of the qualitative research it analyzes reading of the pupils of the secondary professional school and secondary extension courses, i.e. young people 15-32 years old. Primarily, it deals with two topics: the process of reading (choice of the book, process of reading itself and subsiding of reading) and the reading evolution. Moreover, using individual interviews, it surveys other subtle aspects of reading and accompanying experience. Finally...

 13. Transsexualita a právní aspekty změny pohlaví

  OpenAIRE

  Šoltísová, Eva

  2010-01-01

  RESUMÉ Transsexualism and the Legal Aspects of Sex Change Transsexualism is a problem which most people consider to be sociological, psychological or medical. But transsexual people probably see on many occasions that it is also a problem of law. From the very first moment these people have to deal with a lot of inconveniences, such as disclosing their disorder to their families and friends as well as to their employers and officers, a lot of administrative problems, including changing their ...

 14. REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ [REGIONAL ASPECTS OF SPORT SPECTATORSHIP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Landa

  2009-08-01

  Full Text Available Prezentovaná stať přináší výsledky empirického výzkumu zaměřeného na sportovní diváctví jako společenský jev a zabývá se především regionálními charakteristikami sportovního diváctví v České republice. Výzkum probíhal v letech 2007 -2008 na stadionech a ve sportovních halách všech ligových družstev fotbalu, ledního hokeje, házené, basketbalu a volejbalu (a také během několika utkáních florbalu a sledovaný soubor byl tvořen 5629 diváky. Zjištěné údaje poskytují možnost jak celkové charakteristiky populace sportovních diváků v České republice, tak také hlubší analýzu této populace z hlediska regionálního rozložení. Právě regionálním aspektům sportovního diváctví se věnuje tato stať, přičemž hlavním zaměřením jsou sociálně-demografické charakteristiky sportovních diváků. Autoři porovnávají jednotlivé regiony České republiky z hlediska divácké populace a získané údaje konfrontují s obecnou sociální a demografickou situací v těchto regionech. [The text shows results of the scientific research focused on sport spectatorship as a social phenomenon. The research was engaged mainly in regional characteristics of sport spectatorship in the Czech Republic. The research took part through the years 2007 and 2008 in stadium, arenas and sports halls of all football, ice hockey, handball, basketball and volleyball clubs belonging to the highest Czech league. We also realized part of the research on two floorball clubs. The research sample consist of 5629 sport spectators. Our findings offer a posibility of an overall characteristic of a sport spectator's population in the Czech Republic as well as a posibility of deeper analysis of this specator's population from the point of wiev of a regional distribution. This text is devoted just to the regional aspects of the sport spectatorship. The main topic of the text is then social-demographic characteristic of sport spectators. Authors compare different regions of the Czech republic from the point of wiev of sport spectator's population and then face the findings with a general social and demographic situation in that regions.

 15. Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti

  OpenAIRE

  Kļaviņš, Andrejs

  2008-01-01

  “Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti” ir pētnieciskais darbs, kas ir rakstīts, lai aplūkotu 20. gadsimtā radušos fenomenu – specifisku spēļu tipu – video spēles. Darba mērķis ir izpētīt, vai un kā strukturālistu pieeja var tikt izmantota, lai apskatītu video spēles kā jaunu mediju un komunikācijas formu. Apskates metodes pamatā ir itāļu profesora Umberto Eko izstrādātā semiotisko kodu teorija, kuru viņš apraksta savā grāmatā „A Theory of Semiotics”. Darba teorētiskajā daļā tiek apl...

 16. Srovnávací aspekty české a ukrajinské paremiologie

  OpenAIRE

  Portechko, Galyna

  2007-01-01

  This graduation work is dedicated to the problems of Slavonic paremiology on the base of comparative analysis of the Ukrainian and Czech proverbs. In my work I inaugurate theoretical, paremiological, comparative and gender questions of the selected sphere of proverbs. My work sconcetrates on female's proverbs. The basic aim of this graduation work is to determine paremiological minimums in both language areas, to analyze the structure of proverbs and to compare gender stereotypes.

 17. Sociální aspekty života žen samoživitelek

  OpenAIRE

  ČUŘÍNOVÁ, Martina

  2017-01-01

  The thesis deals with the issue of single parenthood from the perspective of women mothers. The main aim of the thesis was to survey the attitude of lone mothers - mothers of minor children - to the single parenthood. To generally describe the impact, which a termination of a partnership may have on a lone woman a mother raising minor child/children. What living circumstances she has to face and what lifestyle they chose at this stage of their lives. And finally, what forms of help they use. ...

 18. Etnologické aspekty šumavského sklářství

  OpenAIRE

  Plichtová, Alice

  2014-01-01

  This research reflects issues of glassmaking in the Bohemian Forest since the beggining of the craft production in the second half of the 14th century till the fate of the glass industry in the second half of the 20th century. At the same time the study points to the current position and possibilities of glass production in the region. The central theme of the research focuses local production of painting on glass, acquiring importance in the context of folk piety of the second half of the 18...

 19. SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI KORIŠTENJA MOBITELA MEĐU MLADIMA

  OpenAIRE

  Relja, Renata; Božić, Tina

  2012-01-01

  Adaptacija mobilnih telefona suvremeni je globalni fenomen. Danas je mobitel ravnopravni i glavni oblik elektroničke komunikacije posebno unutar populacije mladih. Autorice u radu prikazuju dio rezultata empirijskog istraživanja čiji je predmet analiza aspekata korištenja mobilnih telefona među mladima kao i utjecaja mobitela na svakodnevni društveni život, komunikaciju i interakciju. Ujedno se propituje korištenje mobitela u kontekstu nasilja putem novih tehnologija (cyber bulling), kao i di...

 20. Aspects of new material application for boilers construction; Aspekty wdrazania nowych materialow w budowie kotlow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czerniawski, R. [RAFAKO S.A., Raciborz (Poland)

  1996-12-31

  Review of steel types commonly used for energetic boilers construction has been done. The worldwide trends in new materials application for improvement of boilers quality have been discussed. The mechanical properties of boiler construction steels have been shown and compared. 3 refs, 5 figs, 1 tab.

 1. Sociální aspekty agilních metodik vývoje softwaru

  OpenAIRE

  Čížek, Pavel

  2008-01-01

  Traditional methodologies of software development are burdened with number of problems, especially its complexity, bureaucracy and sticking on detailed processes defined in advance. This all often mean overtiming and overpricing the project as well as other negative effects. Agile methodologies of software development pursue solving such problems. They are built on principles of team-work, communication and developers' relations and sharing their knowledge. These values are one of the most im...

 2. Etické aspekty klasické a alternativní medicíny

  OpenAIRE

  KRČÁL, Petr

  2011-01-01

  The Bachelor Thesis deals with an analysis of ethical aspects of conventional and alternative medicine, particularly with ethical dilemmas resulting from application of alternative and scientific medicine and with an insight into possible correspondences and differences between both the treatment methods. The theoretical part contains description of the current problems of the topic, particularly the ethical sources, modern philosophical schools, basic principles of ethical behaviour, explana...

 3. Ekonomické a kulturní aspekty provozu zoologických zahrad v ČR

  OpenAIRE

  Čulíková, Alžběta

  2015-01-01

  This thesis deals with the economic and cultural aspects of zoos. The theoretical part describes the historical development of facilities engaged in animal husbandry. It also discusses the zoos of the Czech Republic and their specifics. It studies their current mission and approaches the service of zoos in terms of legislation. It compares their attractiveness to other tourist attractions. It analyses how the Czech zoos function among other international institutions and these institutions ar...

 4. Etické aspekty mezinárodní rozvojové a humanitární pomoci

  OpenAIRE

  MILNAŘÍKOVÁ, Jitka

  2011-01-01

  This thesis deals with the ethical aspects of the development assistance and the humanitarian aid. The provision of international assistance has brought lots of successes, however, it also faces a numer of failures and it is associated with many errors and prejudices. This thesis deals with the concrete ethical principles of the internetional aid such as humanity, solidarity, subsidiarity, justice or responsibility and their limits, as well as some of dilemmas of helping workers.

 5. Ekonomické aspekty procesu fúze obchodních společností

  OpenAIRE

  Zborovský, Miroslav

  2015-01-01

  Diploma thesis named Economic aspects of merger of companies describes the fusion process, its actors and their motivations, critical points of mergers. It also proposes various tools and criteria to assess success or failure of a given merger. The thesis is divided into research of literary sources and practical implementation of acquired knowledge. The former chapter -- research of literary sources -- describes the different stages of merger process and goes on to explain in greater detail ...

 6. Zakonodavni i pravni aspekti vezani uz plan izvođenja radova i značaj primjene plana

  OpenAIRE

  Kos, Željko

  2013-01-01

  Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova, odnosno u fazi izrade projekta obavezno mora imenovati koordinatora I za zaštitu na radu koji je dužan izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova. U protekle tri godine promatran je način izrade i primjena plana u praksi, osobito s aspekta vremena implementacije plana u životni ciklus projekta, te kvalitete sadržanog vremenskog plana kao bitnog preduvjeta i to kako za provedbu mjera zaštite na radu, ...

 7. Standardization and aspects of its application in the mining industry. Standardizacija i aspekti njene primene u rudarstvu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stojkovic, S.; Ponjavic, M. (Savezni Zavod za Standardizaciju, Belgrade (Yugoslavia))

  1990-01-01

  Emphasizes the significance of various levels of standardization (national, branch, regional and international) on technological development of the coal and ore mining industry in Yugoslavia. Main goals of standardization that should be realized by the Yugoslav Federal Center for Standardization are pointed out. These efforts are conducted in cooperation with Yugoslav industrial and mining enterprises and with European (CEN, EEC, COMECON, EFTA) and international (ISO, IEC) organizations for standardization. Achievements of the Federal Center for Standardization in the period of 1946-1989 (11,000 standards, about 100 technical recommendations and 40 regulations on the quality of products) are discussed. Fields of standardization in the mining industry (in which 900 standards, 16 technical regulations and 3 testing procedures were established) are listed. These fields concern underground and surface mining, exploration and geomechanics, blasting work, transport and mine haulage, mine ventilation, mine air control, mine safety, etc.)

 8. Sociálně-psychologické aspekty propouštění pracovníků

  OpenAIRE

  Anderová, Michaela

  2013-01-01

  This diploma thesis discusses the process of employee termination in corporate organizations, with special focus on the socio-psychological aspects of such actions from the point of view of all relevant parties (stakeholders). Firstly, it highlights the positive role of work in the life of a human being, and how its absence negatively demonstrates itself after the loss of employment. Secondly, the thesis evaluates specific methods of employee termination, their implementation, and identifies ...

 9. Hudba a emoce: psychologické aspekty ve vztahu k původu a vývoji hudby

  OpenAIRE

  Mlejnek, Roman

  2016-01-01

  Roman Mlejnek Music and Emotions: Psychological Aspects with Regard to the Origin and Evolution of Music Dissertation thesis Abstract Music and emotion is of deep interest in today's research in many different disciplines. This thesis summarizes contemporary knowledge of emotion and analyses music's related phenomena which could enlighten the importance of emotionality (sound, speech, play, movement). Interindividual differences are discussed mainly with regard to musicality. Selected problem...

 10. Právní a sociální aspekty daktyloskopování osob

  OpenAIRE

  MIKLOŠ, Petr

  2007-01-01

  This diploma thesis is focused on criminalistic dactyloscopy, one of many methods of personal identification by fingerprints used in criminalistic praxis. However, this activity involves interventions and restrictions of human rights of persons being dactyloscoped. The areas affected are mainly personal data protection, human dignity and freedom and personal security rights. Thus this procedure has to be legal, reasonable and legitimate. The aim of this diploma thesis is to provide a complete...

 11. Privredni eksplozivi i neki aspekti njihove praktične primene / Commercial explosives and some aspects of there practical use

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radun Jeremić

  2006-04-01

  Full Text Available Privredni eksplozivi primenjuju se za miniranja u rudnicima, kamenolomima, pri izgradnji puteva, pruga, rušenju zgrada, kao i u specijalne svrhe, kao što su zavarivanje metala, seizmička istraživanja, itd. U radu je prikazan razvoj privrednih eksploziva, kao i osobine i namena najvažnijih sastava koji se danas najviše primenjuju u praksi. Prikazana je metoda optimizacije miniranja "Power-deck", koja se primenjuje radi uštede količine eksploziva, poboljšanja fragmentacije i smanjenja potresa zemljišta. / Commercial explosives are used for mining in main, quarries, construction of road and railway-track, building demolition and for special purpose as metal -welding, seismic investigation etc. In this paper a shot historical overview of commercial explosives development is given and presented properties and use of some compositions that have the greatest practical importance in our country and in the world. The "Power-deck" method for quarrying optimization, using for explosive consumption decreasing, also is presented.

 12. Teologické a religionistické aspekty vědeckého sporu ,,Babel-Bibel"

  OpenAIRE

  Sýkorová, Jitka

  2017-01-01

  This dissertation thematically belongs to the field of "History of Science and Scholarly Knowledge" with significant reach to theology and exegesis. It concerns the dispute of whether the annunciated text of the Old Testament was in all respects original or if it in some respects followed the traditions of ancient Near Eastern civilizations, particularly the Sumero-Akkadian one. The purpose of this thesis is to introduce the fundamental information on the "Babel-Bibel" dispute to the Czech sc...

 13. Krajobraz i polityka – wybrane aspekty wpływu decyzji politycznych na zmiany krajobrazu w Polsce

  OpenAIRE

  Kijowska, Jolanta; Kijowski, Andrzej; Rączkowski, Włodzimierz

  2011-01-01

  Celem jest pokazanie procesów zachodzących w krajobrazach jako efektu decyzji politycznych od lat 40. XX wieku. Te decyzje(gospodarcze, społeczne i ideologiczne) przekształciły krajobrazy w Polsce. Trzebiatkowa i Anielpol posłużyły do prześledzenia przemian krajobrazów wiejskich. Kwestie kształtowania własności prywatnej jako elementu krajobrazu związanego z kreowaniem indywidualnego znaczenia miejsca przedstawiono na przykładzie z rejonu Zakopanego. Materiał źródłowy stanowiły zdjęcia lotnic...

 14. Daňové aspekty chovatelů čistokrevných psů

  OpenAIRE

  Krčmová, Lucie

  2011-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problémem zdanění příjmů chovatelů čistokrevných psů. Popisuje jednotlivé položky příjmů a výdajů a posuzuje dostupné možnosti chovu psů a jejich využitelnost pro jednotlivé chovatele z hlediska počtu chovných jedinců a frekvenci odchovů štěňat. Výsledkem práce jsou návrhy řešení, které mohou pomoci optimalizovat chovatelům daň. The bachelor thesis deals with the issue of the Income Taxation of the pedigree dog breeders. It represents individual entries of the in...

 15. Právní aspekty ekologického zemědělství

  OpenAIRE

  Herrmann, Kryštof

  2015-01-01

  This thesis deals with the issue of organic farming in the Czech Republic. It describes the current situation in 2016. This thesis discusses major legislation related to the issue of organic farming. The legislation of European Union is analyzed in other chapters, given the primacy of European law and its direct impact on the legislative framework of the Czech Republic. At the end of the work the gaps and shortcomings of current legislation of organic farming are briefly outlined at the end o...

 16. Brazílie: poltitcké, ekonomické a sociální aspekty

  OpenAIRE

  Weinertová, Veronika

  2008-01-01

  This thesis deals with economic, political and social aspects of Brazil. The first chapter characterizes Brazil as one of the developing centres of the world economy with emphasis on its geographical and demographic situation and on the political development from the period of colonization to the new millenium. It offers detailed analysis of the social problem as well. The second chapter is basically oriented to the characteristics of the brazil economy. It focuses especially on the structura...

 17. Biomechanické aspekty nošení dětí v šátku

  OpenAIRE

  Rutová, Pavla

  2016-01-01

  The subject of my bachelor thesis is "Biomechanical aspects of babywearing". Babywearing is generally considered to be an alternative method and many people hold the opininion, that it is harmfull to children. This is the reason why I've decided to objectively evaluate this issue. The main aim of my thesis is to analyse different opinions and study different ways of babywearing with possible impact on health. My thesis is divided into three main parts. The first of them is comprised of ten ch...

 18. Wybrane aspekty wielorakiego znaczenia bytu i intencjonalności w ujęciu Franza Brentana i Martina Heideggera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia KAMIŃSKA

  2013-12-01

  Full Text Available The text aims to acquaint the Reader with Franz Brentano’s doctoral dissertation Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (1862, which opens the Aristotelica series and that is known to have inspired young Heidegger to become a philosopher. The text analyses the nature and scope of this inspiration. The first part tells the story of the book’s origin and tries to provide a bigger picture for Heidegger’s acquaintance with Brentano’s philosophy as well as presenting him against the background of Brentano’s other students (Kazimierz Twardowski, Edmund Husserl, Alexius Meinong, Carl Stumpf, Anton Marty, et al.. The second part describes the famous 15 theses on being, which are the heart of the book On the Several Senses of Being in Aristotle, and thus enables a comparison of Brentano’s Thomistic ontology with the fundamental ontology of Heidegger. And this comparison is the subject of part three, which also tries to verify to what extent Heidegger was in fact indebted to Brentano and whether we can call him a “brentanist” at all.

 19. Aspekty Kantova rozlišení analytického a syntetického soudu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janoušek, Hynek

  2012-01-01

  Roč. 21, č. 43 (2012), s. 79-100 ISSN 0862-6901 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Brentano * conception of truth Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 20. Psychological aspects of breast conserving therapy (BCT) in early breast cancer; Psychologiczne aspekty leczenia oszczedzajacego chorych na raka sutka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeziorski, A. [Klinika Chirurgii Onkologicznej, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)

  1994-12-31

  Psychological and social status of 40 women who underwent BCT in early cancer was compared with 40 women after radical mastectomy. Women in BCT group showed significantly less anxiety about overall body image. The majority of them reported adjustment to work or ability to carry out household tasks. Almost all returned to normal social activities and interpersonal relationships. The majority of patients treated with BCT were fully satisfied in spite of unsatisfactory cosmetic results achieved in some of them and in spite of long duration of combined modality treatment. (author). 11 refs, 1 fig.

 1. Sociálně ekologické aspekty dovozu pomerančů do České republiky

  OpenAIRE

  Švedová, Veronika

  2016-01-01

  Bachelor thesis contains a description of the genus Citrus and the species Citrus sinensis. The cultivation, history and use of the cultivation of oranges are described in this work. The main theme is the protection of oranges, and the application of chemical means agents, the biggest producers of oranges and imports to the Czech republic. The country that is the biggest importer of oranges to the Czech Republic can be found according to data of the Czech Statistical Office and the Food and A...

 2. Ocena polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – aspekty metodyczne

  OpenAIRE

  Gancarczyk, Marta

  2007-01-01

  The aim of the article is to analyze contemporary concepts and practice of evaluating policy for SMEs and to propose a methodology of empirical research in this area. In the first part, the concept, objectives, areas and in- struments of SME policy are presented. The following parts discuss concept and practice of evaluation in public institutions and in academic research to conclude with a research procedure that integrates these two strands.

 3. Fiziološki i biohemijski aspekti regeneracije košutice (Fritillaria meleagris L.) in vitro

  OpenAIRE

  Petrić, Marija P.

  2012-01-01

  Proučavana je in vitro regeneracijia košutice (Fritillaria meleagris), višegodišnje lukovičaste geofite. Indukcija morfogeneze in vitro košutice postignuta je u kulturi zrelih zigotskih embriona, segmenata lukovica kao i bazalnih delova listova in vitro formiranih lukovica. U kulturi zrelih zigotskih embriona regeneracija biljaka je postignuta procesom somatske embriogeneze i organogeneze u isto vreme i na istom eksplalntatu na hranljivoj podlozi bez regulatora rastenja ili hra...

 4. Právní aspekty oceňování ochranných známek

  OpenAIRE

  Mášová, Hedvika

  2012-01-01

  This thesis deals with problems of legal aspects of valuation of trademarks. The first part concentrates on a specific legislation of trademarks and its historical development, describes meaning of immaterial property and industrial law and determines its legislation in Czech Republic. Here are also briefly described international rules that are in connection with valuation of trademarks. In this part are also given reasons of valuation of trademarks and methods suited for this valuating. The...

 5. Trestněprávní aspekty sexuálního zneužívání

  OpenAIRE

  Švandová, Nicola

  2014-01-01

  This thesis deals with the criminal aspects of sexual abuse as it is a very sensitively perceived and always current issue. It is assumed that a significant minority of children in Europe (10-20 %) is sexually abused during their childhood. It is not an insignificant number and it is necessary to react with searching for answers to questions about how best to protect the child from such abuse and how best to prevent a potential offender from abusing a child. The most effective tool in combati...

 6. Kulturně podmíněné aspekty marketigové komunikace firmy Hyundai v České republice

  OpenAIRE

  Hajzlerová, Jana

  2010-01-01

  This thesis aspires to introduce the question of cultural influence on forms and character of marketing communication. It explains the main approaches to intercultural marketing and more closely looks at Hofstede's theory of cultural dimensions. With regards to the specifics of Korean society, marketing communication of Hyundai in the Czech Republic is introduced based on this theoretical background. Attention is paid especially to the communication style of Hyundai as recognized in PR and CS...

 7. Kulturní aspekty mezinárodní marketingové komunikace společností L'Oréal a Oriflame

  OpenAIRE

  Kredatusová, Petra

  2014-01-01

  This thesis is focused on cultural differences and their influence on the usage of marketing tools of specific companies in various markets. The thesis evaluates the effect of the cultural environment on companies' communications with consumers. There are analyzed American, Indian and Chinese websites of cosmetics company L'Oréal and websites of selected brands of consumer cosmetics that come under L'Oréal. In the second part the German, Indian and Chinese catalogues of cosmetics company Orif...

 8. Ekonomické a psychologické aspekty rozhodování a chování jedince

  OpenAIRE

  Kašová, Jana

  2009-01-01

  The dissertation called Economic and Psychological Aspects of a Consumer's Behaviour and Decision-Making is dedicated to a consumer's behaviour and decision-making in economic and financial issues from the perspective of classic economy, psychology and behavioural economy. The theoretical part describes the expected utility theory and psychological findings on one hand, and presents the so called Prospect Theory and systematic biases on the other hand. The practical part comprises a research....

 9. Ecological and economic aspects of programmers uses for regulation of boilers type WR-25; Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zastosowania sterownikow mikroprocesorowych do regulacji kotlow typu WR-25

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Popiolkiewicz, R. [Zaklad Badawczo-Doswiadczalny Gospodarki Komunalnej, Katowice (Poland); Reron, Z. [Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej, Dabrowa Gornicza (Poland)

  1995-07-01

  In this article a process of combustion in the boiler is described. It was used automatic control of blast air. A specification of boiler WR-25 is given. Automatic control of blast air gives rational economic effects for example: reduction of combustion fuel and this cause limitation of gases and dust emission. 2 refs., 3 figs., 4 tabs.

 10. Ekonomické aspekty rozvoje gastronomie jako součásti lokální a regionální kuchyně

  OpenAIRE

  Kozáková, Petra

  2014-01-01

  The aim of the thesis is to generally describe Czech gastronomy, its orientation, historical development and position in national culture, to specify the position of gastronomy in official documents about the preservation of cultural heritage and define traditional gastronomy as part of local and regional culture in selected localities and regions. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of the impact of traditional gastronomy on current economy - in particular, there are ...

 11. Kulturní a sociologické aspekty proměny fotbalového diváctví v České republice

  OpenAIRE

  Kasal, Josef

  2007-01-01

  Spectator violence commited during football matches is felt very inconsistently in the world. There are particularities of football violence in every country and each of them solves this problem in a different way, in its cultural and traditional context although the principle is the same - the elimination of dangerous fan groups. Game, sport, football and the spectatorship have deep fundamentals in cultural and social rootage of human existence. Any play is natural part of life. The Football...

 12. Tīmekļa vietnes "The Glass Bead Game" - Lietotāju socializācijas un autorizācijas aspekti

  OpenAIRE

  Mežajevs, Mārtiņš

  2016-01-01

  Kvalifikācijas darba “Tīmekļa vietnes “The Glass Bead Game” - Socializācijas un autorizācijas aspekti” mērķis ir, pēc spējās metodoloģijas izstrādājot tīmekļa vietni “The Glass Bead Game”, nodrošināt tajā lietotāju savstarpējo interaktivitāti, plūdenu autorizācijas procesu, kā arī spēļu sadalījumu kategorijās. Darba rezultātā sistēmā tiks racionalizēti lietotāju reģistrācijas un pieslēgšanās procesi, izveidota iespēja pievienot un pārvaldīt spēļu kategorijas, publicēt spēļu apskatus, piešķir...

 13. Wybrane problemy diagnozy opisowej w socjoterapii – aspekty teoretyczne oraz związki z funkcjonowaniem zawodowym socjoterapeutów

  OpenAIRE

  Jankowiak, Barbara; Soroko, Emilia

  2014-01-01

  The matter of psychological diagnosis in socio-therapy is a relatively new area of theoretical reflection and empirical research. The piece of research presented here deals with socio-therapists’ perspective and regards developing the picture of the psychological problems of groups participants and the consequences of the described manner of perceiving problems in socio-therapists’ professional functioning. It was explored what kind of descriptive diagnosis is made by socio-therapists a...

 14. Etické aspekty odborného sociálního poradenství v občanské poradně

  OpenAIRE

  MORAVČÍKOVÁ, Jitka

  2017-01-01

  This diploma thesis deals with social counseling in citizen advice bureau in Czech Republic. It deals with its origin, legislation surrounding it, goals, principles and counseling process. This aim of the thesis will support research. Its goal was to find out if the social workers in civil counseling encounter ethical dilemmas and other problems connected to power, independence of the client and impartiality of the social worker.

 15. Jekonomicheskie aspekty rossijsko-pribaltijskih otnoshenij v 2007—2008 godah [Economic Aspects of Russian-Baltic Relations in 2007—2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mezhevich Nikolay

  2009-01-01

  Full Text Available The influence of the events related to the transfer of the remains and the monument to Soviet soldiers in central Tallinn on the Russian cargo transit flows through the Baltic Sea region is described. The author shows that there has been a redistribution of Russian cargoes and their shipment through the ports of Latvia and Lithuania lately. According to the author, the positive dynamics of Russian-Latvian and Russian-Lithuanian relations should be sustained, proceeding from the assumption that sooner or later, the logic of economic cooperation may prove stronger than political considerations.

 16. Aspects of the integration of 3D buildings models with database. (Polish Title: Aspekty integracji modeli 3D budynków z bazą danych opisowych)

  Science.gov (United States)

  Kraszewski, B.

  2013-12-01

  In recent years in Poland for many cities 3D models were created. These developments mainly building models which contain only geometric information were included. However, it is advisable to extend the functionality and spectrum of applications of these models by adding to them information from existing databases. In this article the integration of 3D building models with databases were presented. Two methods of connection of both sets of data were analyzed. First was based on independent connection CAD model with database file and the second was integrated both types of data in CityGML structure. The capabilities of both methods on example 3D data were examined. The 3D data interior and exterior part of building were included. Based on analyzes it was found that the first connection methods used ODBC interface was more friendly for user, because integration could be done in CAD software usually used to 3D models creation. This method to connection used unique identifier MSLINK definited for all database records. The structure of connected database allowed to connect together individual attribute to set of date (tables) collected in different department of institution. The CityGML standard allowed saving not only descriptive information, but also describe semantic and topology of the objects. This format on creation stage request from user a knowledge about specific recording structure based on XML code. In CityGML standard default attributes for individual spatial objects were defined. The values for this attributes in specific code list were determined. In both presented methods it was allowed to add user attributes

 17. Klíčové aspekty webových aplikací dle jejich obchodního zaměření

  OpenAIRE

  Nemejovský, Michal

  2012-01-01

  The main focus of this diploma thesis is the characteristics of key aspects, which are important when designing, implementing and maintaining web application, whereas these aspects differ according to business model of the web application. The thesis reflects modern trends in the areas of web project management, UX, web design, E-Commerce process management etc. The thesis consists of the introduction, theoretical part, practical part and conclusion. In the introduction I present the reason f...

 18. Hodnotové a normativní aspekty v analýze drobné hospodářské kriminality

  OpenAIRE

  BAKALOVÁ, Jana

  2012-01-01

  The thesis deals with the crime of everyday life, i. e. unfair practices committed by individuals who are considered to be "respectable citizens". The aim of the theorical part is to define the phenomenon of everyday crime, to put it into the relevant sociological and criminological context and also to perform quantitative analysis, which will focus on two of the most important factors for prediction of everyday crime - norms and values. The theoretical part, in addition to the basic definiti...

 19. Neki aspekti performansi raketnih goriva i pravci razvoja čvrstih raketnih goriva / Some aspects of rocket propellant performances and solid rocket propellant development tendencies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radun Jeremić

  2004-01-01

  Full Text Available Radi povećanja korisnog tereta raketnih sistema napori istraživača u oblasti raketnih goriva usmereni su, pre svega, na osvajanje novih sastava sa visokim sadržajem energije, koji će obezbediti veći zapreminski specifični impuls. U radu je dat kratak pregled dosadašnjeg razvoja raketnih goriva, sa posebnim osvrtom na najnovija dostignuća u poboljšanju energetskih karakteristika postojećih sastava, kao i osvajanje potpuno novih sastava visokoenergetskih čvrstih raketnih goriva. / In order to increase pay loads in missile systems, research work in the domain of rocket propellants concentrates on conquering new, high-energy compositions providing a greater volume specific impulse. A short survey of rocket propellant development up to present days is followed by the most recent achievements in enhancing energy characteristics of existing compositions and in conquering completely new compositions of high-energy solid rocket propellants.

 20. Teoretické aspekty učebnice češtiny pro Ukrajince - úroveň A1 SERR

  OpenAIRE

  Macurová, Jana

  2016-01-01

  The recent political and economic changes in Ukraine aroused interest in studying foreign languages. Though Czech is a language with a relatively small number of speakers, it has a substantial audience of learners in Ukraine. Among the reasons, one can surely mention close cultural and political relations between both countries and traditionally attractive image of the Czech republic as a target country for the Ukrainian migrants. The doctoral thesis meets the learning needs of a target group...

 1. Psychologické aspekty zákaznické spokojenosti v oblasti telekomunikačních služeb

  OpenAIRE

  Hassairi, Munír

  2012-01-01

  1 Abstrakt: This thesis has focused on customer satisfaction. Mainly there are described the attributes that significantly influence the satisfaction. The research is based on service quality of mobile phone operators in Czech Republic. The first part describes the relevant theories in psychology field about satisfaction in different context - life satisfaction, job satisfaction and mainly customer satisfaction. There is mentioned the problem with definition inconsistency among authors and th...

 2. GŁÓWNE ASPEKTY TRWAŁOŚCI BETONU MODYFIKOWANEGO ODPADOWYM PYŁEM BAZALTOWYM Z ODPYLANIA KRUSZYW W WYTWÓRNI MMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena DOBISZEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Przygotowanie kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powoduje powstawanie odpadu w postaci pyłu mineralnego w ilości ok. 5% masy kruszywa. Właściwości pyłu zależą od kruszywa użytego do produkcji MMA. Problem utylizacji tego odpadu został częściowo rozwiązany poprzez wykorzystanie niewielkiej jego części, jako wypełniacza w MMA. Jednak duża ilość odpadu składowana jest na wysypiskach, bądź też używana jest w rekultywacji terenu. Opublikowane wyniki badań wskazują, że odpad ten może stanowić cenny składnik betonów cementowych. Może on być stosowany jako efektywny zamiennik części kruszywa drobnego. Rezultatem takiej modyfikacji jest doszczelnienie struktury betonu, co prowadzi do zwiększenia jego trwałości. Rezultaty badań [4, 5] wskazują, że modyfikacja betonu odpadowym pyłem bazaltowym korzystnie wpływa na wytrzymałość betonu, a cechy technologiczne mieszanki betonowej nie ulegają istotnemu pogorszeniu. W artykule przedstawione zostaną wyniki badań nad głównymi aspektami trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym. Zbadany zostanie wpływ takiej modyfikacji na wytrzymałość, mrozoodporność, przebieg karbonatyzacji i dyfuzję jonów chlorkowych. Rezultaty badań wskazują, że zastosowanie pyłu bazaltowego, jako częściowego zamiennika kruszywa drobnego w ilości do 20%, wpływa na zwiększenie trwałości betonu.

 3. Psychosociální aspekty mateřství žen s tělesným postižením

  OpenAIRE

  Jančová, Radana

  2015-01-01

  The aim of this thesis is to outline the issues met by whellchair-bound mothers during their pregnancy and parenthood, and how they resolved them. It also provides the overview of psychosocial services aimed at this target group and offers suggestions for their improvement on the basis of an empirical study. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 4. Vybrané aspekty elektronického marketingu a analýza elektronickej marketingovej komunikácie v praxi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miriam Šebová

  2013-11-01

  Full Text Available The pressure of globalization, digital era and the economic crisis changed the role and the form of marketing tasks. New concepts are emerging, such as viral marketing, guerilla marketing, social communities, but also companies as YouTube, Facebook, Twitter and others. Companies can get their marketing communication to a new level by correct understanding of the importance and capabilities, which these concepts hide inside. Purpose: This paper is focused on the electronic marketing. Scientific aim: The main objective of the paper is to analyze selected theoretical aspects of electronic marketing and to evaluate the marketing communication in the real company. The paper deals with the hypothesis that the electronic marketing could address the relatively big group of consumers in the short time and could be in this way effective marketing method. Methodology/methods: The methodology is based on using “Google Analytics” tools. The paper is divided in two parts. The first part contains a short overview of forms, methods and characteristics of online marketing communication. The key advantage of electronic marketing is the possibility to measure and evaluate exactly the efficiency of marketing tools. The second part contains case study from the marketing communication in the real online store. In the paper is analyzing the preparation of marketing strategy and the marketing strategy with duration of 10 months. Findings/Conclusion: The paper contains practical examples of using new methods (viral techniques, references by concrete company. Results of the analysis showed, that the marketing strategy addressed about 60 000 people in 10 months, which could be evaluate like successful.

 5. České země a avignonské papežství v letech 1378-1419, diplomatické aspekty

  OpenAIRE

  Vlková, Tereza

  2012-01-01

  0 ABSTRACT In my thesis I focus on the political situation in the Kingdom of Bohemia and the Kingdom of France during the Great Western Schism, particularly its first two thirds. I put emphasis on the personality of Honoré Bovet, who was a diplomat and a messenger of the French king and who visited the court of the Bohemian king, Wecleslas IV. in 1399 My work is based on primary and secondary sources and scientific and specialised literature concerning the subject mentioned above. In addition...

 6. Vīna ražotāju uzņēmumu grafiskās identitātes vizuālie aspekti

  OpenAIRE

  Ozola, Ilze

  2017-01-01

  Gan vīna, gan citu produktu vizuālajam izskatam ir liela nozīme šodienas tirgū. Vispirms cilvēks produktu bauda ar acīm un tikai tad ar muti. Tas, kā tiek pasniegts, produkts norāda uz uzņēmuma kvalitāti un spēju konkurēt ar citiem zīmoliem. Prasmīgi izveidota uzņēmuma vizuālā identitāte ir veiksmes atslēga biznesā. Lai izprastu, kas ir vizuālā identitāte, tiek sniegts ieskats par tās pamatelementiem. Autore darbā apskata iepakojuma viedus, vīna pudeļu un etiķešu attīstību, kā arī tehnoloģisk...

 7. Ontologiczne aspekty ucieleśnienia i realizacji informacji w umyśle (Ontological aspects of how information is embodied and embedded within the mind

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Hetmański

  2010-06-01

  Full Text Available The main aim of this paper is to explain how one can talk about information asfunctioning ontologically within the mind. From the cybernetic point of view,coding is essential to such functioning-transforming information from one systemof symbols of signs into another. Information coding takes place within the body(brain, in human use of instruments and tools, as well as in the manifold relationsbetween humans and the environment. Using the work of Arbib, Gibson, Batesonand Dennett, this paper present a model of the manifold functioning of informationwithin the human mind, with particular stress placed upon its signifi cance forpractical-cognitive behaviour.

 8. Kulturologické aspekty rozvoje lidských zdrojů a stabilizace venkovských regionů

  OpenAIRE

  POPELÁKOVÁ, Lenka

  2009-01-01

  The principal aim of my dissertation was to specify and find out the sense of culturological aspects, which appeal on the development and stabilization of rural regions, to find the areas, where the culturological aspects could contribute to keep folks in the country and find the ways how to improve the satisfaction of folks with country life. I have tried to find the specific cultural symbols and dominant cultural dimensions of certain communities, which are the significant self-recognizable...

 9. Istoricheskie aspekty razvitija rossijsko-litovskih jekonomicheskih otnoshenij i sovremennost' [The historical aspects and current issues of the development of Russian-Lithuanian economic relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kretinin Gannady

  2012-01-01

  Full Text Available This article focuses on development of Russian-Lithuanian economic ties. The research and practical significance of this study lies in the identification of the sources of modern Russian-Lithuanian economic cooperation and the prospects of future mutually beneficial economic relations. The first attempt at establishing economic relations was made in 1919. However, young Lithuanian Republic gravitated towards the West, severing ties with the Russian market. However, the initiatives of Lithuanian authorities did not result in successful state building, and the economic situation remained unchanged. The USSR leadership made an effort to improve the living conditions in post-war Lithuania. There were some mistakes made in the relations with the local population that resulted in Lithuanians’ resistance to sovietisation. However, in the conditions of post-war restoration of national economy and acute deficit of material and human resources, the Soviet leadership managed not only to reform and develop a socialistic economy in Lithuania but also to turn it into an industrial republic with developed agriculture and modern manufacturing facilities, whose major industries manufactured products used in nuclear and space technologies, aviation and navigation. The research shows that the post-Soviet period led to a dramatic change in Russian-Lithuanian economic relations; however, these relations retained potential for future development.

 10. Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Przez wiele lat asymetria półkul mózgowych rozpatrywana była jako wyraźny podział funkcjonalny. W tym dychotomicznym modelu badacze wiązali półkulę lewą wyłącznie z funkcjami werbalnymi, a prawą – ze zdolnościami niewerbalnymi. Podział ten jest jednak niewyczerpujący i zdecydowanie upraszcza tematykę specjalizacji półkul mózgowych. Najnowsze doniesienia wskazują na współpracę i zarazem pewną niezależność międzypółkulową w zakresie kontroli funkcjonowania człowieka. Ponadto podkreśla się, że różnice funkcjonalne istnieją, ale są znacznie subtelniejsze, niż zakładano na początku badań dotyczących tej tematyki. Aby ułatwić zrozumienie istoty asymetrii funkcjonalnej, stworzono modele, które wyjaśniały mechanizm specjalizacji półkulowej i odrębność stylów przetwarzania bodźców. Dane potwierdzające istnienie asymetrii funkcjonalnej półkul pochodzą m.in. z doniesień o jednostronnych uszkodzeniach mózgu, agenezji spoidła wielkiego, zabiegach komisurotomii czy hemisferektomii. Na tej podstawie dokonano analizy funkcjonowania kognitywnego i emocjonalnego pacjentów. Wykryto pewne prawidłowości dotyczące różnic i podobieństw w funkcjonowaniu półkul mózgowych w zakresie percepcji wzrokowej, funkcji werbalnych, praksji, uwagi, pamięci i uczenia się czy funkcji wykonawczych. Jeśli chodzi o lateralizację emocji w mózgu, pojawia się wiele sprzecznych doniesień. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, które pomogą zrozumieć, czy istnieje lateralizacja emocji w mózgu, a jeśli tak, to jakich aspektów funkcjonowania afektywnego ona dotyczy. Niniejsza praca przedstawia przegląd poglądów na wpływ asymetrii półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne człowieka.

 11. Wybrane Aspekty Zużywania Się Połączeń Wpustowych I Wielowypustowych W Procesie Eksploatacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gębura Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane wady połączeń wielowypustowych: mimośrodowości, przekoszenia, zwiększonych luzów. Przedstawiono znaczenie tych wad dla poprawności funkcjonowania całego zespołu napędowego. Zaprezentowano swoisty katalog tych wad w formie: wizualnego zużycia, pomiarów mechanicznych płaszczyzn przyporu, opisu matematycznego przebiegów dynamiki ruchu takiego połączenia, zobrazowań dla metod FAM-C i FDM-A. Zaznaczono skutki długotrwałej eksploatacji połączeń wielowypustowych o nadmiernym zużyciu dla bezpieczeństwa latania

 12. Soukromoprávní aspekty veřejnoprávní ochrany v oblasti ochranných známek

  OpenAIRE

  Stehlík, Martin

  2012-01-01

  The aim of this thesis is to evaluate from a legal point of view private part of the Czech trademark law. I focused in particular on the section related to distinguishing of a trademark and trademark law in trade relations. This work is based on decisions regarding the rights to trademarks, including judgments of the European Court of Justice. The Czech administrative and judicial authorities are obliged to respect these decisions since our accession to the European Union.

 13. Tehnički aspekti litotriptora i primjena terapije udarnih valova /ESWL/ u liječenju kamenaca mokraćnog sustava

  OpenAIRE

  Glavaš, Branka; Peršec, Zoran

  2014-01-01

  Danas tretman litotripsije udarnim valovima (ESWL) predstavlja prvi izbor za liječenje kamenaca u bubregu, u mokraćovodima i bubrežnim nakapnicama. U usporedbi s otvorenim i endoskopskim metodama, ESWL je neinvazivna metoda, metoda za koju nije potrebna anestezija, a postiže visoke postotke uspješnosti tretmana u bolesnika s urolitijazom. Učinkovitost ESWL leži u njegovoj osobitosti fragmentiranja konkremenata „in vivo“ koji se nakon tretmana spontano eliminiraju kroz mokraćni sustav. Današnj...

 14. Daňové a účetní aspekty fúzí obchodních korporací

  OpenAIRE

  Hošková, Ivana

  2015-01-01

  This diploma thesis deals with accounting and tax solutions business mergers. The aim of the thesis is to compare Czech accounting legislation and International Financial Reporting Standards in the areas of mergers. The thesis deals with legal and tax aspects of menger. This thesis is divided into several chapters. The chapters deal with the legal framework of mergers in the Czech Republic, accounting and tax implications of mergers and comparison of the Czech accounting legislation and IFRS.

 15. Etické aspekty péče o osoby s těžkým postižením zraku

  OpenAIRE

  Grubrová, Jana

  2013-01-01

  The submitted thesis deals with ethical aspects of the life of people with severe visual impairment. Since recently, likewise e.g. in medicine, the partner model of cooperation between the social services provider and the receiver is also preferred in the blind and visually impaired rehabilitation, the present state of manners in society was necessarily considered within the ethical deliberation, e.g. the historical development of the interest in people with severe visual impairment, traditio...

 16. Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? / Ann Veismann, Ilona Tragel

  Index Scriptorium Estoniae

  Veismann, Ann, 1972-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele ühendverbe, nende seaduspärasusi ning tähenduse omandamist vastavalt sellele, millise afiksaaladverbiga nad on moodustatud. Samuti afiksaaladverbist kui eesti ja teiste keelte aspekti väljendusvahendist

 17. Arhitektuur, võrgukultuur ja kuidas neist kasu saada = Architecture, networked cultures and how to make the most of them / Pedro Gadanho

  Index Scriptorium Estoniae

  Gadanho, Pedro

  2011-01-01

  Arhitekt Pedro Gadanho vaatleb olulist aspekti kõikvõimalike sündmuste puhul - vahetut suhtlemist. Vaatamata internetiajastul virtuaalruumi kolinud inimestevahelisele läbikäimisele on õigete inimestega kohtumine iga sündmuse oluline osa

 18. Didaktické aspekty fonetiky v současném českém vyučování francouzštiny jako cizího jazyka

  OpenAIRE

  Vejvodová, Šárka

  2009-01-01

  This diploma thesis deals with the frame of methodology of French phonetics applied in Czech contemporary education for French as a second language. On the one hand, the thesis leans on the analysis of data issued from a research work at two Czech grammar schools and on the analysis of questionnaires filled in by French native speakers (or foreigners learning French); on the other hand, it draws from scientific publications based on various corrective methods and current didactic topics. Its ...

 19. Psychologické aspekty hudby v životě člověka. Léčebný vliv hudby na psychickou a somatickou složku jedince

  OpenAIRE

  VRBOVÁ, Zuzana

  2010-01-01

  The Work deals with the therapeutic effects of music on mental and somatic component of the individual from the historical and contemporary perspective. There are three musical levels, the psychological, therapeutic and alternative one, whereas the work is based on the Western concept of music. The point of departure is knowledge of music psychology on human perception of music and the structure of musical composition. I use the knowledge of music therapy in applying the music elements on men...

 20. Pěstounská péče dlouhodobá a na přechodnou dobu - psychologické aspekty z pohledu pěstouna a z pohledu dítěte.

  OpenAIRE

  Župová, Veronika

  2015-01-01

  This thesis primarily deals with foster care. The readers are acquainted with the basic informations from the topic. Further on it deals with the issue of creating connections with foster parents. It points out differences and permanency of the realionship between the long term foster care and the temporary foster care. It outlines the specifics of psychological aspects in both forms of foster care on the side of the child and the foster parent himself. In the second part the qualitative prop...

 1. Sociálně psychologické aspekty zdraví a nemoci u žen diagnostikovaných a léčených s karcinomem prsu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Březinová, Kristina; Hamplová, Dana; Buriánková, Jitka

  2015-01-01

  Roč. 59, č. 2 (2015), s. 115-136 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : psychosomatice * health psychology * social support Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.236, year: 2015

 2. Prawne aspekty klonowania zwierząt i wprowadzania do obrotu klonów oraz żywności pochodzącej od klonów

  OpenAIRE

  Leśkiewicz, Katarzyna

  2014-01-01

  Legal aspects of animal cloning and the placing of clones and food from animal clones on the market S u m m a r y The paper aims to answer the question whether the drafts of directives No 892 and 893 contain adequate legal solutions enabling effective implementation of a temporary ban on cloning and placing clones and food from animal clones on the EU market. This issue has been analysed in light of Regulation No 258/1997 on placing on the market food and elements of food (ingredients)...

 3. Některé aspekty magického myšlení u dětí mladšího školního věku

  OpenAIRE

  Tanzerová, Adéla

  2016-01-01

  Annotation: The subject of this bachelor thesis is magical thinking in children of younger school age. The concept of magical thinking is defined in the theoretical part from the perspective of developmental psychology and culture anthropology, further the concept of magical thinking by Jean Piaget is introduced. His perspective is crucial for this thesis. The main objective of this research, which is based on my own empirical material, is to discover whether magical thinking is still present...

 4. Teoretické aspekty řízení rizika internacionalizačního procesu malých a středních podniků

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lea Kubíčková

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Currently the situation of Czech SMEs is quite difficult not only because of economic crisis, but also because of big rivalry at the domestic market. The increasing rivalry and declining demand cause that small and medium enterprises try to entry foreign markets. The internationalization proces is, as all companies’ processes, accompanied by risk. This paper is focused on risk management in the internationalization process of SMEs, because risk perception has a direct influence on the management of international activities of companies. Methodology/methods: The compilation of available approaches to risk management process in general was presented in this paper and there also were defined risks of the internationalization process. There also were presented available perspective on the structure of risks associated with internationalization. Furthermore, the risk typology and options of internationalization risk process quantification were presented. The last section is devoted to approaches to risk management process. Survey among Czech SMEs was carried out, focused on risk management. There has been processed data from 91 Czech SMEs. Based on the data obtained there were defined and tested three hypotheses related to risk management. Scientific aim: The aim of the paper is not only to focus on the current situation in the theory of risk management, specifically on risk management methodologies that would be applicable to SMEs, as they often do not have enough educated managers and so risk management is not implemented in SMEs or risk management is carried out at very low level, the aim of this paper is also to find out how Czech SMEs manage the risks. Findings: In the literature it is possible to find a wide range of approaches to risk management, risk management topics internationalization process of firms in the last decade is also fairly widely discussed. Most authors agree that the risk management process would be internationalization basic general principles of risk management, while small and medium-sized enterprises are not expected introduction of complex advanced methodologies of risk management projects. To identify and analyze the risks to businesses available wide range of methods that can be used. Also, methods which could be used to eliminate the risks are many. Conclusions: In this paper are presented methods and procedures applicable to the risk management proces of internationalization of small and medium enterprises. Small and medium-sized enterprises in mostly manages risks associated with entrance into foreign markets intuitively, SMEs usually do not have any detailed methodology, which would be internationalization of risk management discussed. Small businesses tend to have problems not only in choosing the appropriate method of eliminating the risks that come across in the course of internationalization activities, but also often do not have the knowledge or the appropriate methods to identify potential risks and analyze. The survey among Czech SMEs showed that Czech SMEs often manage the risks associated with access to foreign markets intuitively and do not have any detailed methodology that would address the risk management of internationalization. SMEs tend to have problems not only in choosing the appropriate methods to eliminate the risks they encounter in the course of internationalization activities, but also often do not have the knowledge or the appropriate methods to identify potential risks and analyze.

 5. Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

  OpenAIRE

  Slámová, Martina

  2013-01-01

  The topic of my Bachelor Thesis was laboratory diagnostics of newborn jaundice. It consists in determining full blood or plasma bilirubin concentration. I assessed the cross-correlation and the possible interchangeability of two laboratory methods based on different principles of determination, in different types of biological material, by means of statistical evaluation of lab results. I treated the topic of bilirubin determination in newborns from a complex perspective, and I included a com...

 6. Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy

  OpenAIRE

  Hanuš, Jiří

  2017-01-01

  Architecture is an integral part of the (not only) visual world and human existence. Its position expands between utilitarian areas and artistic functions. But what are the specific characteristics that connects it to the visual arts? Is the current architecture visually and experientially inspiring? Dissertation develops a reflection on how, by working with architectural detail to convey a modern architecture to students at schools and permanently integrate it into the education. The goal is...

 7. Sociálně ekologické aspekty pěstování cukrové třtiny a dovozu třtinového cukru do České republiky

  OpenAIRE

  Konečný, Jiří

  2014-01-01

  The bachelor thesis characterizes class Poales, family Poaceae and genus Saccharum. Next chapters describe history of sugar cane growing, climatic conditions suitable for growing, method of cultivation and harvesting, including the sugar cane processing. Part of work includes data about the world's largest producers of sugar cane and world's producers are characterized. It presents statistical data supplemented by tables and graphs the largest importers and exporters of cane sugar. Next part ...

 8. V zajetí Gutenbergova syndromu: Metodologické aspekty vizuálních stimulů v sociálně vědním výzkumu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Buchtík, Martin

  2015-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2015), s. 13-22 ISSN 1214-438X R&D Projects: GA ČR GA13-10320S Institutional support: RVO:68378025 Keywords : visual research * methodology * visual stimuli Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a7405/f11/NS15-1_V%20zajeti%20Gutenbergova%20syndromu.pdf

 9. The selected aspects of transport services punctuality measurement rated by the carrier and passengers / Wybrane aspekty pomiaru punktualności przewozów przez przewoźnika i pasażerów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojda Krzysztof

  2016-10-01

  Full Text Available Jakość funkcjonowania transportu publicznego odgrywa coraz większą rolę w całościowej ocenie jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich. Punktualność odjazdów klasyfikowana jest jako jedno z podstawowych kryteriów dla pasażerów, organizatora transportu publicznego oraz przewoźnika. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru punktualności przewozów w kontekście oceny przez różnych uczestników procesu transportowego. Omówiono przegląd literatury ze wskazaniem najczęściej stosowanych miar oceny punktualności oraz powiązaniem z niezawodnością czasu podróży. Przedstawiono narzędzie analityczne opracowane dla potrzeb przewoźnika, umożliwiające wykonanie szczegółowych analiz na podstawie danych zarejestrowanych podczas realizacji kursów. Zreferowano model wspomagania informacyjnego procesu użytkowania systemu transportowego, w którym dostępne archiwalne dane o realizacji rozkładu jazdy wykorzystywane są do przedstawienia propozycji zoptymalizowanych tras przejazdu w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podkreślono zasadność analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży.

 10. Vybrané aspekty problematiky základního lidského práva dle čl. 6 Listiny základních práv a svobod

  OpenAIRE

  Niklová, Ivana

  2011-01-01

  The diploma thesis deals with the selected aspects of the dilemma of the basic human right according to Declaration of Basic Rights, paragraph 6. It focuses mainly on controversial themes such as euthanasia, abortion and death penalty. It provides readers with the definition of the conflict of these three perspectives with breaking the right to life. It shows historical development of the enactment in the Czech Republic and also in the international context. Last but not least, it describes t...

 11. Vizovye aspekty osushhestvlenija akademicheskogo obmena mezhdu Rossijskoj Federaciej i Evropejskim sojuzom: opyt BFU im. I. Kanta [The visa aspects of the academic mobility between the Russian Federation and the European Union: the experience of the Immanuel Kant Baltic Federal University

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhukovsky Igor

  2011-01-01

  Full Text Available This article analyses different aspects of the EU-Russia academic mobility. The authors pay special attention to visa and migration registration issues faced by foreign citizens in Russia.

 12. Stát a vzdělávání dospělých, historické, systematické a komparativní aspekty v ČR

  OpenAIRE

  Lidová, Magdaléna

  2008-01-01

  Content of the thesis is to chart and summarize development of adults' education in Czech Republic and its wider systematic and comparative context. The thesis is structured in eight main units, which contain theoretical accesses, historical difficulties in adults' education, legislation and also current situation in development of adults' education. Finally we have in education big reserves, but on the other hand we have also big possibilities in improvement the education as the channel to b...

 13. Obchodní a právní aspekty ochranné známky v oblasti bezlepkových výrobků

  OpenAIRE

  Lášková, Tereza

  2012-01-01

  The diploma thesis deals with the gluten-free labelling placing emphasis on a trademark. The introductory chapter depicts specification of products suitable for gluten-free diet. The thesis assesses and compares commercial and legal aspects of trademark, quality mark and designation specified in public law. These are evaluated in connection with products suitable for gluten-free diet. The concluding part is devoted to an analysis of the European Licensing System.

 14. Sociální aspekty ideologie Britské unie fašistů a německé NSDAP v komparativní perspektivě

  OpenAIRE

  Cinkajzl, Ondřej

  2011-01-01

  Thematically the master thesis focuses on comparison of fascist ideology in writings of members of British Union of Fascists and NSDAP. The goal is to analyze a revolutionary vision of society in works of various authors and to show the differences in understanding of its key concepts - the project of "new man", distinct state construction and various meanings of the nation. The analysis draws on theoretical approaches to study of fascism, namely on so called "new consensus", which has gained...

 15. Účetní a daňové aspekty zrušení obchodních korporací s likvidací

  OpenAIRE

  Kotasová, Petra

  2016-01-01

  Accounting and tax aspects of dissolution of business corporations with liquidation. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2016. This diploma thesis deals with accounting and tax aspects of dissolution of busi-ness corporations with liquidation. In the first part of the thesis there is a descrip-tion of liquidation and accounting and tax aspects of liquidation are shown as well. In this part there is a description of dissolution and termination of different types of business corpor...

 16. Neki aspekti istraživanja "lepršanja" upravljačkih točkova teretnog motornog vozila / Some aspects of investigation of motor vehicles steering wheels shimmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Demić

  2002-05-01

  Full Text Available Vibracije upravljačkih točkova oko osovinica rukavaca, poznate pod nazivom "lepršanje", štetne su za parametre upravljivosti motornih vozila. One nastaju usled dejstva neravnina na putu, postojanja zazora u sistemu za upravljanje, neuravnoteženosti točkova, neuniformnosti pneumatika i točkova i si. Pri projektovanju sistema za upravljanje treba težiti optimalnom izboruparametara vozila sa aspekta minimizacije "lepršanja" točkova. U ovom radu prikazano je modeliranje sistema za upravljanje teretnog motornog vozila sa ugrađenim servo, odnosno mehaničkim upravljačem, radi proučavanja "lepršanja" upravljačkih točkova. / Steering wheels vibrations around king pins, known as "shimmy", produce a harmful influence on motor vehicle steering parameters. They appear to be a result of the influence of road irregularities, clearance in the steering system, wheels unbalance, wheels and tires nonuniformity, etc. In a vehicle steering system design process, an optimal choice of vehicle parameters is of major importance for minimum values of wheels shimmy. This paper presents an attempt to model a truck steering system with power and mechanical steering so as to study steering wheels shimmy.

 17. Morální aspekty klonování člověka ve světle křesťanské etiky

  OpenAIRE

  Havelka, Ondřej

  2014-01-01

  The thesis "The moral aspects of human cloning in the light of Christian ethics" deals with the assessment of cloning human beings from the point of view of moral theology. It is now clear that human cloning is technically possible and the number of attempts of this kind is still increasing in the world. Cloning is a very timely and dynamically evolving topic. Nowadays biology in this business is a few steps further before the law and ethical rethinking and grasping the topic. This thesis pro...

 18. Právní a etické aspekty lékařské péče o terminálně nemocné pacienty

  OpenAIRE

  Pokorný, Pavel

  2009-01-01

  The problem of termination or nezahajování therapy in terminally ill patients, as well as the terms of euthanasia, assisted suicide but homicide or murder, we in modern medicine interfere more and more. It has to do with the development ofnatural medicine, especially in technical areas, where doctors can fight for their livesor delayed death in cases that before ten or fifteen years ago inevitably ended in death. Many patients but does not want "to liveat all Price 'will be a debate on euthan...

 19. Financial aspects of community pharmacies in Slovakia (2009-2014 Finančné aspekty verejných lekární na Slovensku v rokoch 2009-2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komjathy Hajnalka

  2016-12-01

  Full Text Available Community pharmacies play an important role in the process of ensuring public health. Pharmacists provide pharmaceutical care that includes acquiring, storing, preparing, reviewing and dispensing medicines, medical devices and dietary food to the inhabitants; providing them with information and advice; acquiring, storing and dispensing additional assortment; carrying out physical and biochemical testing for primary prevention and monitoring of drug efficacy and safety. At present, there are constant changes which have direct or potential and often negative impact on community pharmacies. For providing affordable and good quality pharmaceutical care, it is important to continuously monitor and analyse the developments in the financial data in community pharmacy business management. The data file from 2009-2014 on financial performance of selected community pharmacies were obtained from the Register of Financial Statements at Ministry of Finance Slovak Republic. A group of 194 community pharmacies were selected that represented more than 10 percent of all pharmacies. The selection criteria respected the territorial division of the Slovak Republic on districts, the size of municipalities (cities and villages and location (at or near health centres, shopping centres, housing estates, etc.. The evaluation parameters were gross profit, net profit, revenue from sales of goods and services, operating expenses, total assets, inventory, short-term receivables, total receivables, financial assets, owner’s equity, total liabilities, current liabilities and their characteristics (25th, 50th, 75th percentile, minimum, maximum, mean. The financial parameters obtained and their characteristics presented the basic information on the management of community pharmacies. The data also provided information for further assessment on factors that might have an impact on their value and direction of evolution.

 20. Connections between corporate social responsibility and innovation climate / Ülle Übius, Ruth Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Übius, Ülle

  2009-01-01

  Innovatsioonikeskkonna ja korporatiivse sotsiaalse vastutuse kahe aspekti vaheliste seoste uuringust, mis viidi läbi Eesti, Hiina, Saksamaa, Soome, Tšehhi, Slovakkia ja Jaapani elektrilis-elektrooniliste masinate jaemüügi ning masinaehitusega tegelevates ettevõtetes. Tabelid, skeem

 1. Noorukite ja täiskasvanute kiindumisstiilide seos perekonna lähisuhete erinevate aspektidega / Kristi Kõiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõiv, Kristi

  2001-01-01

  Uuringust, mis käsitles seoste arengut lapsevanemate ja laste kiindumussuhetes, täpsemalt seda, kuidas lapsepõlves kogetud seotuse kvaliteet oma vanematega mõjutab vanemate hoolitsuskäitumise ühte negatiivset aspekti - väärkohtlemist

 2. BrandSpace : disaini uurimine ja toote suunamine / Brett Steele

  Index Scriptorium Estoniae

  Steele, Brett

  2003-01-01

  Tutvustatakse kolme näidet uurimis- ja disainiprojektist, millega tegeldakse AADRL-i Disainiuurimislaboratooriumis, Londoni Architectural Accociation School of Architecture arhitektuuriteooria ja disaini magistrikursustel. Iga projekt rõhutab veidi erinevat aspekti tänapäevase arhitektuurse ruumi, urbanismi ja teiste meediatoodete läbipõimunud suhetes

 3. Maksusüsteemi muutmise mõju majanduse arengule ja kohalike omavalitsuste eelarvetele / Kairi Lainjärv

  Index Scriptorium Estoniae

  Lainjärv, Kairi

  2003-01-01

  Autor käsitleb maksusüsteemi muutmisega kaasnevat nelja aspekti: vastuolu Eesti arengukavades antud lubadustega, mõju Eesti majanduse arengule, pensionireformile ja kohalike omavalitsuste eelarvetele. Näited maksutulude vähenemise kohta kolme kohaliku omavalitsuse (Pärnu, Tartu ja Narva) baasil. Tabelid

 4. Is European integration causing Europe to become more nationalist? Evidence from the 2007 - 9 financial crisis / Alina Polyakova, Neil Fligstein

  Index Scriptorium Estoniae

  Polyakova, Alina

  2016-01-01

  Artiklis käsitletakse eurointegratsiooni ühtse identiteedi kujunemise aspektis. Väidetakse, et EL-i integratsioon on tegelikult viinud selleni, et Euroopa kodanikud väärtustavad euroidentideedist enam rahvuslikku identiteeti ja soovivad, et nende riikide valitsused kaitseksid neid

 5. Eestis seljatab bioloogia pedagoogika / Ülle Papp

  Index Scriptorium Estoniae

  Papp, Ülle, 1946-

  2012-01-01

  2011. aasta sügisel Eestis läbi viidud uuringust, millega selgitati õpetajate ja haridustöötajate suhtumist soolisse aspekti õpetamisel ja kasvatamisel. Projekti käigus küsitleti 200 õpetajat üle Eesti. Paralleelselt tegid Tallinna ülikooli kasvatusteaduskonna õppejõud ja doktorandid süvaintervjuusid haridusametnike ja õpetajakoolituse spetsialistidega

 6. Waterless Cleaning Compositions with Disinfection Properties: Efficacy and Environmental Aspects / Bezûdens Tîrîðanas Lîdzekïi Ar Dezinficçjoðo Iedarbîbu: Efektivitâte Un Apkârtçjas Vides Aspekti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muter Olga

  2015-12-01

  Full Text Available The microbial ecology of different indoor environments determines the human microbiome. Hence, cleaning and disinfection of indoor environments like hospitals, apartments, automobiles, etc. are of great importance. Nonaqueous surface cleaning preparations (SCPs are often used for this purpose. A cleaning composition may contain the following compounds: primary surfactant, cosurfactant, solvent, cosolvent, organotropic (organic solubilizing agent, hydrotropic (water solubilising agent, water and salts, and special additives. In this paper, the efficacy of complex preparations is discussed, focusing on the chemical composition and testing methods. Particular attention is paid to quaternary ammonium compounds, i.e. surfactants with disinfection properties, which are known to act as antistatic agents, detergents, oil-in-water emulsifiers, corrosion inhibitors, and lubricants. Specificity of target microorganisms, physicochemical properties of surrounding media and treatment mode are the main factors affecting the efficacy of disinfection. Due to the enormous economic importance and massive worldwide use of surfactants and disinfectants, their environmental impact needs to be evaluated and controlled. Increased knowledge and better understanding of the antimicrobial capacity of disinfectants are essential to optimise sanitation procedures, to reduce costs, environment waste and to improve shelf life.

 7. Vissavienības akciju sabiedrības "Intūrists" Rīgas nodaļas darbība no 1950. līdz 1990.gadiem: sadarbības aspekti ar Valsts drošības komiteju

  OpenAIRE

  Starostina, Marta

  2017-01-01

  Vissavienības akciju sabiedrība «Intūrists» laika gaitā izveidojās par institūciju, kuras pamatuzdevums bija kalpot par līdzekli izlūkošanai un pretizlūkošanai. «Intūrista» Rīgas nodaļa ir vissavienības resora struktūrvienība, kas darbojās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) ietvaros. Oficiāli tā rīkojās «Intūrista» uzdevumā. Tādējādi formāli tā bija padota gan Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) pārvaldes institūcijām ar «Intūrista» valdes starpniecību, gan arī LP...

 8. Procesní a finanční aspekty personálního managementu ve veřejné správě, zhodnocení na příkladu vybraných měst

  OpenAIRE

  Karbanová, Monika

  2009-01-01

  Thesis "Procedural and financial aspects of human resources management in public administration, evaluation for selected cities", it focuses on personnel management activities in public administration. The thesis based on general procedures which are generally aplied to the private sector, it builds on the personnel management practices that are specially adapted to legislation for public administration and describes their practical application in the city of Nymburk and in the city of discri...

 9. Praktyczne aspekty opieki nad dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry: rola współpracy personelu medycznego z pacjentem i jego rodzicami. Obraz kliniczny, rozpoznanie i leczenie / Practical aspects of caring for a child with atopic eczema: the role of cooperation among medical staff and patients and their parents. Clinical presentation, diagnosis and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Skiba Anna

  2016-06-01

  Full Text Available Introduction. Atopic eczema (or atopic dermatitis, AD has a great impact on the quality of life of the affected person as well as the whole family. Hospitalization may be required during exacerbations of the disease.

 10. Metodicheskie osnovy sravnitel'noj ocenki nauchno-tehnicheskogo potenciala Rossii i ES: regional'nyj i mezhdunarodnyj aspekty [The methodological bases of comparative evaluation of sci¬entific and technological potential of Russia and the EU: regional and international aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Voloshenko Ksenya

  2012-01-01

  Full Text Available This article analyses approaches to the definition of such categories as “scientific and technological potential” and “innovative potential” in view of their resource, structural, procedural and resultant components. The author gives a more accurate definition of the scientific and technological potential through identifying its resources and orientation towards transforming abilities. On the basis of the existing methods of comparative analysis used in Russia and abroad, the author proposes a methodology for evaluating scientific and technological potential in the context of regional and international comparison. The integral index is calculated on the basis of a customised information and statistical database of normalised indicators through the identification and convolution of subindices that characterise individual components of potential. These subindices include pecific indicators applied in different statistical systems, in particular, those used in Russia and the EU, which made it possible to compar the data. The article presents the result of the application of this methodology based on a comparative evaluation of the scientific and technological potential of Russia (Northwestern federal district and EU states of the Baltic region. The experimental check suggests that the methodology be further improved for future clustering of Russian and EU regions according to the level of their innovative development.

 11. Morální aspekty v příběhu první knihy Letopisů Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. Pokus o pohled narativní etiky

  OpenAIRE

  Kozelský, Kamil

  2016-01-01

  C. S. Lewis was one of the greatest Christian apologists of modern times. He did not only write in Christianity defence, he also wrote a lot about morality and its close interrelationship with faith. This work aims, to demonstrate the moral message put into his work for children, specifically in the story I. Part of the Chronicles of Narnia. It tries to answer the question of whether they can be understood as a general parable of Christian life, spiritual warfare, or inner transformation of a...

 12. Čištění komunálních odpadních vod v domovních kořenových čistírnách - hygienické aspekty a možnosti využití v podmínkách ČR

  OpenAIRE

  FIŠEROVÁ, Alena

  2009-01-01

  Constructed wetlands (CWs) originate from natural wetlands and are used for waste water treatment as an alternative to conventional treatment. This thesis was aimed at providing a literary summary of the types of house sewage water treatment plants and constructed wetlands used in the CR and abroad, of their hygienic aspects, functionality, treatment efficiency, expensiveness and the possibilities of their use in the conditions of the CR and their advantages and disadvantages. It also deals w...

 13. Příčiny, průběh, důsledky a další aspekty finanční krize 2008 v mezinárodním srovnání

  OpenAIRE

  Novotný, Martin

  2012-01-01

  The subject of this thesis is the description of trends in economy during global financial crisis in 2008. The main object of this work is to find causes and especially to analyze the mortgage bubble in financial markets, panic, uncertainty and risk spreading to other sectors. This work analyzes many consequences, which have been caused by financial crisis on global economy. This thesis also focuses on evaluation of important institution's influence, such as investment banks, insurance compan...

 14. ETIKA TERAPEUTSKOG KLONIRANJA I MANIPULIRANJA MATICNIM STANICAMA

  OpenAIRE

  Kešina, Ivan

  2005-01-01

  U ovom clanku autor analizira razlicite metode kloniranja, a osobiti naglasak stavlja na terapeutsko kloniranje covjeka i s time povezano manipuliranje s embrionalnim maticnim stanicama. U prvom poglavlju elaboriraju se znanstveni aspekti kloniranja, s naglaskom na kloniranje covjeka, kao i probleme s kojima je kloniranje povezano. U drugom poglavlju rijec je o terapeutskom kloniranju i manipuliranju embrionalnim maticnim stanicama covjeka. U trecem poglavlju autor ana...

 15. Eesti erakondade välispoliitilise ideoloogia määratlemine / Heiko Pääbo, Taavi Kand, Triinu Kaljuorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Pääbo, Heiko

  2006-01-01

  Artikkel defineerib välispoliitilist ideoloogiat kolme aspekti kaudu: konsensus välispoliitilistes küsimustes, poliitiline kaasatus ja maailmataju ning määratleb nende kriteeriumide alusel Riigikokku kuuluvate erakondade välispoliitilist ideoloogiat skaalal historitsistlik-liberaalne. Eesmärgiks on kaardistada Eesti erakondade välispoliitiliste otsuste lähtekohad, mis aitaks neid otsuseid tulevikus analüüsida. Tabel: Eesti parlamendierakondade välispoliitiline ideoloogia kriteeriumide lõikes

 16. Romanskoe vlijanie na staroserbskij sintaksis

  OpenAIRE

  Pavlović Slobodan

  2010-01-01

  V nastojaščej rabote rassmatrivajutsja kontekstual'nye aspekty vlijanija romanskogo substrata i adstrata na staroserbskij sintaksis. Na sintaksis staroserbskogo razgovornogo jazyka mogli vlijat' vlašskie, dalmatinskie i ital'janskie dialekty. Na sintaksis staroserbskoj pis'mennosti (krome serbsko-slavjanskogo jazyka i romanskogo substrata) okazali vlijanie latinskij i ital'janskij jazyki, poskol'ku na territorii rasprostranenija serbskogo jazyka peresekalis' dve velikie kul'tury: Pax Sl...

 17. Utjecaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Bežovan, Gojko

  2003-01-01

  U ovom se radu analizira utjecaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj na osnovi rezultata međunarodnog komparativnog istraživanja CIVICUS – Indeks civilnog društva. Pored toga analiziraju se glavni aspekti utjecaja koji civilno društvo ostvaruje u razvijenim i tranzicijskim zemljama. Utjecaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj mjeri se analizom posebno odabranih indikatora, koji nam pokazuju relativno malen utjecaj organizacija civilnog društva na javne politike te na njihov slab k...

 18. Podnikatelský plán

  OpenAIRE

  Štefančík, Jozef

  2007-01-01

  Práce se zabývá podstatnými skutečnostmi, které mají vliv na založení internetového obchodu se skate doplňky v ČR. Zmiňuje legislativní, technologické, marktetingové, finanční a jiné aspekty. Praktická část používá zjištěné poznatky k navržení podoby hypotetického internetového obchodu se skate doplňky Skate stuff, s.r.o. a je tak podnikatelským plánem pro potřeby případného začínajícího podnikatele.

 19. Romanskoe vlijanie na staroserbskij sintaksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavlović Slobodan

  2010-01-01

  Full Text Available V nastojaščej rabote rassmatrivajutsja kontekstual'nye aspekty vlijanija romanskogo substrata i adstrata na staroserbskij sintaksis. Na sintaksis staroserbskogo razgovornogo jazyka mogli vlijat' vlašskie, dalmatinskie i ital'janskie dialekty. Na sintaksis staroserbskoj pis'mennosti (krome serbsko-slavjanskogo jazyka i romanskogo substrata okazali vlijanie latinskij i ital'janskij jazyki, poskol'ku na territorii rasprostranenija serbskogo jazyka peresekalis' dve velikie kul'tury: Pax Slavia Orthodoxa i Pax Romana Catholica. Sintaksičeskoe vlijanie latinskogo i ital'janskogo jazykov na staro-serbskuju pis'mennost' osuščestvljalos' prežde vsego čerez zapadnye obrazcy delovoj perepiski. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Istorija srpskog jezika

 20. Euthanasia: The conceptualization of the problem and important distinctions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đerić Milijana

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work is twofold. On the one hand, the intention is to provide analysis of the issue of euthanasia. On the other hand, this approach necessarily leads to a discussion toward the provision of an adequate definition of euthanasia. Therefore the article, first of all, refers to the multi­layered aspect of the term euthanasia. To avoid ambiguity and other uncer­tainties while providing the definition of euthanasia, the authors carefully perform a conceptual analysis. This leads to the establishment of a clear distinction between actions which, due to their motives or their method of execution, cast a shadow on the meaning of this medical procedure. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179041: Dinamički sistemi u prirodi i društvu: filozofski i empirijski aspekti

 1. Próby uregulowania sektora parabankowego na świecie

  OpenAIRE

  GOSTOMSKI, EUGENIUSZ; Michałowski, Tomasz

  2015-01-01

  Od kilkunastu lat na świecie postępuje ekspansja sektora parabankowego. Instytucje parabankowe oferują po części produkty zastępujące transakcje bankowe, a po części uzupełniają ofertę banków. W praktyce bardzo trudno jest rozgraniczyć banki od parabanków. Te drugie pełnią wiele istotnych funkcji o charakterze ekonomicznym i społecznym. Wyróżnić można przy tym zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty ich funkcjonowania. Choć parabanki prowadzą działalność podobną do banków, n...

 2. Darbinieku apmierinātības ar darbu un „izdegšanas” sindroma kopsakarības kompānijā „Samsung Electronics Baltics”

  OpenAIRE

  Gorelovs, Dmitrijs

  2014-01-01

  Darba tēmas nosaukums ir „Darbinieku apmierinātības ar darbu un „izdegšanas” sindroma kopsakarības kompānijā SIA ”Samsung Electronics Baltics””. Darba mērķis ir: veikt izdegšanas sindroma analīzi SIA „Samsung Electronics Baltics”, atrast rašanas cēloņus un izveidot risinājumus tiem. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām ar apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīts izdegšanas sindroma teorētiskie aspekti. ...

 3. The better human, the better than human: Limits of enhancement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krstić Predrag

  2012-01-01

  Full Text Available Using the representations of science, fiction and science fiction, this article attempts to sketch out a certain line of development in the history of representation of the enhanced human. First it was thought that chemicals could temporarily or permanently improve his natural abilities, then artificial substitutes, inserts and accessories dominated the vision of his improvement. The most recent possibility announced is the fundamental morphological transformation of his biological composition into a completely unrecognizable, amorphous “entity” capable of taking any form. This trajectory of “improvement” of human capacities could be regarded as a gradual advancement in the realization of the pledge of traditional humanism: that man is special precisely for being able to become anything he chooses. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41004: Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti

 4. Triboelectrostatic Separation of Mineral Matter from Slovakian Coals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schehl R. R.

  1998-09-01

  Full Text Available V èlánku sú diskutované niektoré technické aspekty triboelektrostatickej separácie a výs-ledky aplikácie tohto postupu pri úprave troch typov uhlia, konkrétne energetického uhlia z Cíg¾a, Handlovej a Novák. Bolo zistené, že úèinnos separácie ve¾mi úzko závisí na druhu separovan uhlia. Prvé výsledky preukázali súvislos medzi úèinnosou separácie obsahom popola v uhlí.

 5. Starptautiska startup akseleratora izveide Latvijā - nepieciešamības izvērtējums un startup akseleratora modeļa izstrāde

  OpenAIRE

  Zaļais, Kristaps

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Starptautiska startup akseleratora izveide Latvijā – nepieciešamības izvērtējums un startup akseleratora modeļa izstrāde” Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt Latvijas startup vidi, nepieciešamību pēc starptautiska startup akseleratora, kā arī izstrādāt ekonomiski pamatotu potenciālo akseleratoru modeli. Darbs sastāv no trim daļām, kur pirmajā daļā tiek pētītas inovāciju kā arī uzņēmējdarbības nozīme ekonomikā, ka arī teorētiskie aspekti par startup, akseleratoriem. ...

 6. Klausīšanās mācīšana vidusskolā

  OpenAIRE

  Mihailova, Aļona

  2010-01-01

  Bakalaura darbs „Klausīšanās mācīšana vidusskolā” uzsver vidusskolas skolēnu klausīšanās prasmes attīstību. Darbs ne tikai sniedz ieskaitu klausīšanās attīstības teorijas principos, bet iekļauj praktiskas vingrinājumus, padomus skolēnu klausīšanās prasmes uzlabošanai. Bakalaura darbs ir palīgs skolotājiem, ja ietver dažādas metodes, klausīšanas uzdevumu aprakstus, kurus skolotāji var pieteikt stundās klausīšanās prasmes attīstīšanai. Bakalaura darbā ir aprakstīti dažādi metodiskie aspekti,...

 7. Tehničko-taktički aspekti konfigurisanja kabinskog prostora flote višenamenskih borbenih aviona / Technical and tactical aspects of the cockpit configuration of the multirole combat aircraft / Тактико-технические требования конфигурирования кабины многоцелевого боевого самолета

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slaviša I. Vlačić

  2015-01-01

  Full Text Available Višenamenski borbeni avioni predstavljaju dominantnu kategoriju borbenih aviona. Mogu da izvršavaju različite vrste namenskih zadataka, a primarni su lovački, bombarderski i izviđački zadaci. U izvršavanju određenih vrsta zadataka evidentno je povećano opterećenje posade višenamenskih borbenih aviona, što nameće primenu aviona dvosede konfiguracije umesto uobičajene jednosede konfiguracije kabinskih prostora. Obe konfiguracije kabinskog prostora imaju određene prednosti i nedostatke, zbog čega je u koncipiranju nacionalne flote višenamenskih borbenih aviona potrebno pažljivo razmotriti određene tehničke i taktičke aspekte konfigurisanja kabinskog prostora. Neki od najbitnijih aspekata prikazani su i objašnjeni u ovom članku. / Multirole combat aircraft represent a dominant category of combat planes. They can perform many different assigned taskssuch as those of primary fighters, bombers and reconnaissance aircraft. In the execution of some tasks, it is evident that the crew of multirole combat aircraft is overloaded.This fact imposes the use of the two-seat cockpit configuration instead of the most common single seat cockpit configuration. Both configurations have their advantages and disadvantages, which requires a careful consideration of some technical and tactical aspects in the cockpit configuration of the multirole combat aircraft fleet. Some of the most important aspects are considered in this paper. / Многоцелевые истребители относятся к доминирующей категории боевых самолетов. Они предназначены для исполнения различных задач, в первую очередь имеются в виду: истребитель-перехватчик, истребитель--бомбордировщик и истребитель-разведчик. При исполнении определенных видов задач увеличивается нагрузка экипажа многоцелевых истребителей, что соответственно требует замену одноместных кабин на двухместные. Учитывая тот факт, что оба вида кабин обладают как преимуществами, так и недостатками, при формировании национального флота Военно-воздушных сил, необходимо подробно изучить тактико-технические характиристики архитектуры кабинного приборного оборудования многоцелевых истребителей. Основные тактико-технические характеристики представлены и описаны в данной статье.

 8. Dependability issues in designing warehouse facilities and their functional areas / Zagadnienia niezawodności w projektowaniu magazynów i ich obszarów funkcjonalnych magazynów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lewczuk Konrad

  2016-10-01

  Full Text Available Niezawodność obiektu magazynowego wynika z niezawodności jego obszarów funkcjonalnych i wpływa na niezawodność całego łańcucha dostaw. Aspekty niezawodnościowe pracy magazynu powinny być uwzględniane na etapie projektu, jednakże jest to trudne ze względu na złożoność tych systemów oraz zmienność struktury jakościowej i ilościowej strumieni materiałów na wejściach. Aktualnie stosowane procedury projektowania obiektów magazynowych uwzględniają klasyczne miary niezawodności jako kryterium oceny rozwiązania jedynie w dużym uproszczeniu. W artykule podjęto próbę usystematyzowania podstawowych zagadnień badawczych związanych z niezawodnością magazynów będących elementami łańcuchów dostaw, a jednocześnie obiektami technicznymi. Na tej podstawie możliwe będzie wyspecyfikowanie miar niezawodności możliwych do określenia w oparciu o typowe parametry obiektu magazynowego. Pozwoli to na uogólnienie modelu do oceny niezawodności procesu magazynowego.

 9. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai, red. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Leidykla Briedis, 2014, 459 ss.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Jankowiak

  2015-12-01

  Tekst stanowi recenzję monumentalnej pracy litewskojęzycznej XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai, która ukazała się w Wilnie w 2014 r. Jest ona efektem wieloletniej pracy znanych lingwistów badających gwary litewskie, polszczyznę północnokresową oraz języki białoruski i rosyjski na Litwie. W publikacji ukazano aspekty teoretyczne współczesnych badań dialektologicznych na Litwie, litewskie badania geolingwistyczne, sytuację geolingwistyczną litewskich dialektów w XXI w. i optymalizację punktów terenowych, a dalej opis innych języków i gwar występujących na Litwie (polszczyzna, rosyjski, gwary białoruskie oraz dynamizm zmian dialektalnych. Recenzowana publikacja jest niezmiernie ważną pozycją dla litewskiej dialektologii. Zgromadzono w niej nie tylko ogromny i wartościowy materiał dialektalny, lecz przeprowadzono też jego profesjonalną analizę.

 10. Komercdiplomātijas loma Latvijas ostu kā starptautiskā tranzīta koridora attīstībā

  OpenAIRE

  Reiss, Toms

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Komercdiplomātijas loma Latvijas ostu kā starptautiskā tranzīta koridora attīstībā” mērķis ir izpētīt komercdiplomātijas lomu Latvijas ostu kā starptautiskā tranzīta koridora attīstībā. Problēmas būtība ir tāda, ka publiski pieejamos informācijas avotos nav atrodama informācija par to, kā attiecības ietekmē tranzītu. Darba gaitas laikā tiek apskatīti diplomātijas un to metožu teorētiskie aspekti, pētīta ostu tranzīts Latvijā, to dinamika un problēmas, kā arī apkopoti iegūtie ...

 11. Neverbālo komunikācijas līdzekļu lietojums lietišķajās prezentācijās

  OpenAIRE

  Jurevica, Sabīne

  2016-01-01

  Šī bakalaura tēma ir neverbālā komunikācija, precīzāk, tādi kinēzikas aspekti kā žesti, ķermeņa pozīcijas un sejas izteiksmes. Šie neverbālās komunikācijas elementi ir analizēti trīs lietišķajās prezentācijās. Žesti, pozīcijas un sejas izteiksmes ir uzskaitītas kopā ar to nozīmi. Saistība starp tiem un pārliecināšanas efektu arī tikusi analizēta. Pētījuma mērķis bija uzzināt kādi žesti, pozīcijas un sejas izteiksmes tikušas uzmantotas prezentācijās un vai tiem ir saistība ar pārliecināšanu. ...

 12. Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Noszczyk

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule podjęty został problem aktualności danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków – państwowym rejestrze prowadzonym przez starostów. Aktualizacja operatu może przebiegać w sposób ciągły bądź kompleksowy. To właśnie na ten drugi zdecydowała się podkrakowska gmina Michałowice, która z własnej inicjatywy i na swój koszt w 2012 r. wykonała to przedsięwzięcie, mimo, że jest ono zadaniem starosty. W niniejszej pracy celem była ocena przeprowadzenia kompleksowej modernizacji operatu ewidencyjnego na terenie całej jednostki ewidencyjnej Michałowice oraz wskazanie jej rezultatów. W związku z tym omówiono przyczyny podjęcia takiej decyzji przez władze gminy, reakcję społeczeństwa oraz przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty wynikające z realizacji modernizacji, które odnieśli zarówno mieszkańcy, jak i lokalny samorząd.

 13. Piecu svēto kalnu nozīme Ķīnas tradicionālajā pasaules skatījumā

  OpenAIRE

  Līviņš, Rolands

  2017-01-01

  Bakalaura darba „Piecu svēto kalnu nozīme Ķīnas tradicionālajā pasaules skatījumā” mērķis ir apskatīt Ķīnas Piecus svēto kalnus – vujue, to izcelsmi un nozīmi ķīniešu pasaules skatījumā. Darba gaitā ir apskatīta vujue kalnu sistēmas izveide, kas balstās uz piecu elementu teoriju. Kā arī tiek aplūkoti ar šiem kalniem un piecu elementu teoriju sasaistītie aspekti – daoistu meditāciju alas un nemirstības ideja. Darba izstrādes gaitā noskaidrots kādu lomu ieņem Pieci svētie kalni un kad tāda kaln...

 14. Vairāklīmeņu mārketings starptautiskā uzņēmumā

  OpenAIRE

  Losevs, Artūrs

  2015-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Vairāklīmeņu mārketings starptautiskā uzņēmumā”. Darbs sastāv no trīs daļām, kur pirmajā daļā ir apskatīti vairāklīmeņu mārketinga teorētiskie aspekti, otrajā daļā tiek apskatīta tiešās tirdzniecības nozīme pasaulē un izpētīts vairāklīmeņu mārketinga uzņēmums Amway, un trešajā daļā tiek noskaidrots un analizēts sabiedrības viedoklis par vairāklīmeņu mārketingu un Amway uzņēmēju viedoklis par uzņēmuma darbību. Darbs sastāv no 68 lpp un tajā ir 10 attēli un 8 tabulas. Va...

 15. The humanization of the help offered to the disabled Humanizace pomoci nabízené osobám s postižením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Kowalik

  2005-02-01

  Full Text Available Modern development of rehabilitation is guided by humanistic ideas. The problem is that many specialists cannot define the term "humanism" itself.This article analyses the concept in terms of its application in the rehabilitation practice. Two aspects of humanism are distinguished. The first one refers to the perception of the disabled and the other concerns humanization of the rehabilitation process. Moderní vývoj rehabilitace (léčebného cvičení je řízený humanistickou myšlenkou. Problémem je, že mnoho odborníků neumí definovat termín "humanismus (lidskost". Tento příspěvek analyzuje návrh v rámci jeho aplikace v rehabilitační praxi. Rozlišujeme v něm dva aspekty humanismu. První odkazuje na vnímání osob s postižením a další se týká humanizace rehabilitačního procesu.

 16. Design lehokola

  OpenAIRE

  Sazima, Ondřej

  2012-01-01

  Předmětem diplomové práce je design lehokola. Lehokolo je řešeno jako tříkolka s částečně otevřenou kapotáží. Cílem bylo navrhnout funkční a nadčasový design s použitím moderních technologií. Bylo navrhnuto lehokolo s kapotou a systémem naklánění do zatáček a inovativním řešením řízení, ulehčující nastupování a vystupování. Práce byla řešena po designérské, technické, ergonomické stránce a součástí jsou také další aspekty designérského návrhu. The subjekt of this thesis is design of recumb...

 17. Dziedātājas Bejonse Vizuālā albuma vēstījuma analīze un sievietes reprezentācija tajā

  OpenAIRE

  Birule, Sintija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Dziedātājas Bejonse Vizuālā albuma vēstījuma analīze un sievietes reprezentācija tajā”. Darba mērķis ir noskaidrot, kā tiek reprezentēta sieviete dziedātājas „Beyonce” Vizuālajā albumā un kādi melnādaino feminisma aspekti atklājās 10 analizētājās dziesmās. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstītas teorētiskās izpratnes par melnādaino feminismu, tā problēmjautājumiem, populāro mūziku un slavenību kultūru. Empīriskajā daļā ar kontentanalīzes palīdzību atlasītas biežāk f...

 18. Iteratīvi izstrādājamās programmatūras testēšanas ekonomika

  OpenAIRE

  Vaisfelds, Leonīds

  2009-01-01

  Maģistra darbs „Iteratīvi izstrādājamās programmatūras testēšanas ekonomika” ir veltīts testēšanas procesam iteratīvās izstrādes metodes ietvaros. Galvenā problēma, kam tiek veltīts darbs, ir iteratīvās testēšanas stratēģijas izvēle un izmaksu optimizācija, kuras ietvaros primāri tiek analizēta manuālās un automatizētās testēšanas specifika. Darba teorētiskajā daļā ir analizēta iteratīvās izstrādes un iteratīvās testēšanas būtība un to aspekti. Rezultāti demonstrē iteratīvās izstrādes u...

 19. Społecznie konstruowane ciała i performatywna magia: Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu w badaniach performatywnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucyna Kopciewicz

  2017-12-01

  Full Text Available Social construction of the body and the performative magic: Pierre Bourdieu’s sociological theory in performance studies Performance studies are a developing field of social science which draws on the insights of sociology, ethnography, cultural studies, cultural anthropology, theatre studies and communication studies. The object of performance studies is human activity seen as expression which constitutes the process of production and reproduction of subjectivity. In this text the author analyses Pierre Bourdieu’s sociological theory from the perspective of performance studies: of questions about social agency, understood as constructing the subject within a specific field of power. The author focuses particularly on the following aspects of individual and collective practices as described by Pierre Bourdieu: spatial practices, bodily practices, and masculine domination.   Społecznie konstruowane ciała i performatywna magia: Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu w badaniach performatywnych Performatyka jest rozwijającą się dziedziną badań społecznych, która korzysta z dorobku socjologii, etnografii, studiów kulturowych, antropologii kulturowej, teatrologii, studiów nad komunikowaniem. Przedmiotem badań performatywnych jest aktywność ludzka rozumiana jako ekspresja, która stanowi proces wytwarzania i reprodukowania podmiotowości. W niniejszym tekście autorka analizuje teorię socjologiczną Pierre’a Bourdieu w perspektywie performatyki: pytań o społeczną sprawczość rozumianą jako konstruowanie podmiotu w określonym polu władzy. Szczególnemu namysłowi autorka poddaje następujące aspekty indywidualnych i zbiorowych praktyk opisane przez Pierre’a Bourdieu: praktyki przestrzenne, praktyki cielesne, męska dominacja.

 20. Geodetic Determining of Stockpile Volume of Mineral Excavated in Open Pit Mine/ Geodetické Určenie Objemu Vyťažiteľných Zásob Nerastu V Povrchovom Lome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Labant Slavomír

  2013-03-01

  Full Text Available V súčasnej geodetickej praxi je nevyhnutnosťou používať moderné geodetické prístroje a rôzne CAD (Computer Aided Design softvéry pre proces spracovania a vizualizácie priestorových údajov. Tento príspevok sa zaoberá geodetickým zameraním povrchového lomu Kecerovce za účelom určenia objemu nevyťažených zásob andezitu pre znovu otvorenie lomu a začatie ťažby andezitu. Predmetný lom je situovaný na upätí Slanských vrchov. Určenie pomocných geodetických bodov a okolia lomu sa vykonalo technológiou GNSS RTK metódou. Podrobné zameranie lomu bolo realizované univerzálnou meracou stanicou. Priestorové údaje získané z meraní sa spracovali v príslušných firemných softvéroch. Následne získané priestorové súradnice boli importované do graficko-vypočtových softvérov pre ďalšie spracovanie a vizualizáciu. Tieto graficko-výpočtové softvéry ponúkajú okrem 3D modelovania povrchov a vizualizácie aj ich analýzu, najmä určenie objemových údajov reprezentujúcich rôzne aspekty pre posudzovanie činností v daných odvetviach s možným ďalším rozvojom.

 1. Projektovanje geoinformacionog sistema za potrebe elektrodistributivnog preduzeća ''Elektro-Bijeljina'' u Bijeljini : Projecting of geoinformation system in service of electro-distributive firm ''Elektro-Bijeljina'' in Bijeljina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Perić

  2011-03-01

  Full Text Available U radu je opisani relevantni aspekti za razvoj i primjenu geoinformacionog sistema (GIS u elektrodistributivnom preduzeću ''Elektro-Bijeljina'' u Bijeljini. U kontekstu izrade projekta GIS-a izvršeno je poređenje pojedinih segmenata poslovanja interesantnih za njegovu primjenu. Razrađen je pristup projektovanja geoinformacionog sistema kroz sagledavanje konkretnih problema vezanih za nedostatak međusobne interakcije uposlenika u smislu kvalitetne međusobne komunikacije, pravovremenog informisanja i izvršavanja kancelarijskih i terenskih zadataka. Obzirom da nepravovremena i/ili netačna informacija može dovesti do usporavanja ili potpunog zaustavljanja određene poslovne procedure, za realizaciju projekta GIS-a su ovi problemi prepoznati kao glavni izazov i slabost koju ovakav sistem treba reducirati. : In this paper possibility of development and use of geo/information system (GIS was described in the service of electro distributive firm “Elektro-Bijeljina” in Bijeljina. In the context of creating the project, from an economic aspect, certain segments of business were compared, especially those in which space information system can be utilized. Problems related to mutual interaction of employees were analyzed, such as a lack of qualitative mutual communication, timely informing and accomplishing office and field assignments. Considering the fact that wrong or ill-timed information can cause a slowdown or a complete block of a certain procedure, project GIS finds these problems as the main challenge, and disadvantage that needs to be reduced.

 2. Dosezanje izvan male znanstvene zajednice: modeli društvenog utjecaja na suradnju preko nacionalnih i disciplinarnih granica kod znanstvenika iz triju polja društvenih znanosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srebrenka Letina

  2016-12-01

  Full Text Available Suradnja sa znanstvenicima iz drugih područja znanosti ili drugih zemalja važna je općenito za napredak znanosti, osobito za znanstvenike koji djeluju u malim i perifernim znanstvenim zajednicama. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati postoje li mrežni (strukturni efekti na vjerojatnost da će pojedini znanstvenik ostvariti koautorstvo/suradnju izvan svoje nacionalne i disciplinarne zajednice. Na temelju podataka o koautorstvu na publikacijama indeksiranim u dvjema međunarodnim bazama (Web of Science i Scopus i jednoj nacionalnoj bazi (Nacionalna i sveučilišna knjižnica konstruirana je mreža koautorstva za tri područja društvenih znanosti u Hrvatskoj. Testirana su tri strukturna prediktora (aktivnost, zaraza i popularnost /Ego-2Star/, a korištenje autologističkih modela atributa aktera omogućilo je istovremeno kontroliranje šest atributa aktera. Rezultati su potvrdili hipotezu o postojanju pozitivnog učinka zaraze (vjerojatnost suradnje sa znanstvenicima izvan nacionalne i disciplinarne mreže veća je ako neposredni alter u mreži također ima vanjske suradnje i negativnog učinka aktivnosti (oni koji surađuju s jednim ili više znanstvenika izvan svoje mreže, manje surađuju unutar svoje mreže u mreži obrazovnih znanosti. Međutim, u mreži sociologa utvrđen je samo efekt negativne aktivnosti, dok u mreži psihologa nijedan strukturni efekt nije bio značajan prediktor suradnje izvan uže zajednice. Pronađen je značajan efekt broja radova napisanih u koautorstvu, ali ne i broja jednoautorskih radova, te dobi u svim trima poljima. Spol, lokacija i maksimalna snaga veze imali su različitu ulogu u trima istraživanim poljima. U radu su naglašeni metodološki aspekti analize mreža koautorstva i predlažu smjernice za buduća istraživanja.

 3. Kinezika ve výuce cizím jazykům: přehledová studie/ Kinesics in foreign language teaching and learning: A review paper

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika Kovářová

  2015-03-01

  Full Text Available Přehledová studie seznamuje čtenáře s oblastí neverbální komunikace, která je označována pojmem kinezika. Cílem studie je představit a terminologicky vymezit kineziku jako dílčí oblast neverbální komunikace, shrnout teoretické přístupy oboru, pojednat o kinezickém signálu jako znaku a ve strukturovaném členění představit výsledky empirických studií kinezických signálů ve výuce cizím jazykům. První část je zaměřena na vývoj oboru, teoretické proudy a pojmoslovné vymezení. Druhá část pojednává o kinezickém signálu jako znaku. Ve třetí části jsou představeny výsledky výzkumů kinezických signálů, které produkují studenti a učitelé cizích jazyků; zřetel je brán na interkulturní aspekty a didaktickou funkci kinezických signálů ve výuce cizím jazykům. Výzkumy týkající se kinezických signálů ve výuce cizím jazykům nejsou příliš četné. Badatelé se věnují spíše jiným oblastem neverbální komunikace, zejména gestice a proxémice. Přesto i výsledky sporadických výzkumů kinezických signálů se jeví jako nosné pro výuku i další vzdělávání učitelů cizích jazyků. V České republice takový přehled k dispozici není, tato studie se snaží mezeru zaplnit.

 4. REWITALIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W MIASTACH DO 10 TYS. MIESZKAŃCÓW SZANSĄ NA ROZWÓJ MAŁYCH MIAST

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena STETTNER

  Full Text Available Współczesne małe miasta mają wiele problemów urbanistyczno-społecznych. Zachwiana równowaga demograficzna, brak potencjału ekonomicznego, degradacja odgórnych obszarów w mieście, wyludnianie i pustoszenie śródmieść to główne aspekty, na które autorka zwraca uwagę w swoim artykule. Jak powstrzymać niszczący proces przestrzenny i społeczny oraz doprowadzić do zrównoważonego rozwoju? Rewitalizacja jako działanie kompleksowe może być dobrym rozwiązaniem. W artykule przedstawiono badania wszystkich małych miast do 10 tys. mieszkańców (54 w województwie dolnośląskim pod względem zmian demograficznych i ekonomicznych (liczba ludność w podziale na grupy ekonomiczne, saldo migracji i przyrost naturalny oraz w wyniku delimitacji wybrano 9 (Głuszyca, Lądek-Zdrój, Lubawka, Lwówek Śląski, Pieszyce, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba, Ziębice w najgorszej kondycji społeczno-ekonomicznej i przebadano je pod kątem stanu zasobów mieszkaniowych (dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, liczba pustostanów i powierzchnia na 1 mieszkańca. Celem badania było ukazanie problemu degradacji centralnych obszarów w małych miastach do 10 tys. mieszkańców i próba zdefiniowania wniosków dla władz jednostek samorządu terytorialnego, mających na celu zastosowanie np. Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako dobrej praktyki. Niewątpliwie dużym problemem w procesach naprawczych centralnych obszarów w mieście jest zróżnicowanie zabudowy pod względem struktury własności, jednak przez wzgląd na większość w zasobie gminnym, można zastosować naprawcze programy unijne.

 5. Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci i młodzieży – diagnostyka i leczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2013-09-01

  Full Text Available Nadciśnienie tętnicze stanowi coraz istotniejszy problem zdrowotny w populacji wieku rozwojowego, a obserwowany stały wzrost jego wykrywania wiązany jest ze zwiększeniem występowania nadwagi i otyłości. W nielicznych przypad‑ kach nadciśnienie tętnicze może stanowić zagrożenie życia i wymagać szybkiej interwencji medycznej. Ciężkie nadciśnie‑ nie tętnicze klinicznie może przebiegać jako nagły stan nadciśnieniowy z towarzyszącym ostrym uszkodzeniem narzą‑ dowym, dotyczącym najczęściej ośrodkowego układu nerwowego, serca lub nerek, lub jako pilny stan nadciśnieniowy, w którym nie obserwuje się cech ostrego uszkodzenia narządowego i niewydolności narządowej. Przełom nadciśnienio‑ wy u dzieci przebiega najczęściej z silnym bólem głowy, wymiotami, zawrotami głowy, a także zaburzeniami świadomości. Celem leczenia farmakologicznego u pacjentów z przełomem nadciśnieniowym jest obniżenie ciśnienia tętniczego w sposób kontrolowany, przewidywalny i bezpieczny dla pacjenta. Nagły stan nadciśnieniowy w początkowym etapie wymaga leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej, a leki hipotensyjne powinny być podawane dożylnie. Stany nadciśnieniowe pilne mogą być leczone lekami doustnymi. Przy wyborze leku hipotensyjnego w leczeniu nagłych stanów nadciśnieniowych należy uwzględnić: wiek pacjenta, obraz kliniczny i cechy uszkodzenia narządu docelowego, przyczynę nadciśnienia, uprzednio rozpoznane choroby współistniejące, a także farmakokinetykę leku i możliwe objawy uboczne. Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty nagłych i pilnych stanów nadciśnieniowych u dzieci, w tym czynniki etiologiczne, objawy kliniczne, postępowanie diagnostyczne oraz zasady leczenia.

 6. Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Gromkowska

  2011-10-01

  Full Text Available Naczyniaki to najczęstsze guzy okresu wczesnodziecięcego, odnotowywane u 10% niemowląt. Wykazują bardzo specyficzny przebieg kliniczny prowadzący do spontanicznej inwolucji guza u 76% dzieci do ukończenia 7. roku życia. Naczyniaki są nadal traktowane jako defekt czysto kosmetyczny, tzn. niewymagający interwencji leczniczej. Istnieje jednak znaczna grupa naczyniaków powodujących poważne zaburzenia czynnościowe – czy to wskutek powikłań, czy szczególnej lokalizacji – które mogą prowadzić do trwałego zniekształcenia. Naczyniaki powikłane owrzodzeniem lub krwawieniem, które zaburzają ważne funkcje życiowe oraz powodują trwałe, przewidywalne zniekształcenie, stanowią wskazanie do wczesnej interwencji medycznej. Zmiany te powinny być leczone jak najwcześniej, aby ograniczyć ich dalszy wzrost i zapobiec późniejszym komplikacjom. Sposób postępowania terapeutycznego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, takimi jak wiek dziecka, lokalizacja guza naczyniowego, a także szybkość wzrostu naczyniaka. Leczenie chirurgiczne u niemowląt i dzieci ma ograniczone zastosowanie. Można rozważyć zabieg operacyjny w przypadku miejscowych powikłań, gdy wielkość naczyniaka umożliwia radykalną resekcję bez trwałych defektów, lub w usuwaniu zmian resztkowych bądź bliznowatych. Do niedawna steroidy były traktowane jako lek z wyboru w przypadku naczyniaków o powikłanym przebiegu lub grożących wystąpieniem poważnych zaburzeń czynnościowych. Miejscowa steroidoterapia jest wskazana przede wszystkim w naczyniakach w okolicy oczu, nosa czy jamy ustnej. Obecnie to propranolol stał się najważniejszym lekiem stosowanym u dzieci wymagających aktywnego leczenia z powodu naczyniaka. W swojej pracy autorzy omawiają najważniejsze aspekty kliniczne zastosowania propranololu u dzieci z naczyniakami.

 7. Modernistyczny terror, czyli krótko o "tunnel vision" Jamesa C. Scotta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Pietryka

  2014-06-01

  Full Text Available The terror of modernism or Scott’s 'tunnel vision'  The article analyses James C. Scott’s book Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Scott’s book examines different aspects of a modern state’s activity and its methods of control over the population. Scott describes diverse failures in state planning and links them to the ideology of what he terms “high modernism”. Scott states that this ideology results in over confidence in scientific progress and omnipresent simplifications, since a modernist plan does not recognize the importance of local knowledge and tradition. Though the book clearly illustrates how the fore-mentioned centralist approach leads to failures, its methodology, however, lacks the critical analysis of the nature of governance and liberal economy. Furthermore, Scott offers no insight on the late capitalism nor legible solutions for the described issues. He seems to be unaware of constructing his own “tunnel vision” by selective case studies and building the narration on simplified oppositions.   Modernistyczny terror, czyli krótko o tunnel vision Jamesa C. Scotta Artykuł jest analizą książki Jamesa Scotta, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Książka ta bada różnorodne aspekty aktywności współczesnego państwa i jego metody kontroli nad populacją. Autor opisuje rożnego typu niepowodzenia wynikające z państwowego planowania i wiąże je z ideologią nazwaną przez siebie „zaawansowanym modernizmem”. Scott twierdzi, że skutkuje ona pokładaniem nadmiernej wiary w postęp naukowy i wszechobecnymi uproszczeniami, ponieważ modernistyczny plan nie uznaje znaczenia lokalnej wiedzy i tradycji. Choć książka jasno pokazuje, jak wspomniane centralistyczne podejście kończy się porażkami, jej metodologii brakuje krytycznej analizy natury władzy i liberalnej ekonomii. Ponadto Scott pomija temat p

 8. Escitalopram w leczeniu zaburzeń psychicznych chorych w podeszłym wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u chorych w podeszłym wieku jest często trudna i ograniczona powszechniejszym niż u młodszych chorych występowaniem objawów niepożądanych, interakcji lekowych oraz koniecznością brania pod uwagę współchorobowości, nie tylko psychiatrycznej, ale przede wszystkim – somatycznej. Te aspekty, razem z wieloczynnikową patogenezą zaburzeń i znaczną w wielu badaniach odpowiedzią placebo, prowadzą do względnie niższych wskaźników efektywności klinicznej leczenia. Właściwy wybór leku, uwzględniający jego skuteczność i bezpieczeństwo, jest zatem kluczowy dla sukcesu terapii. Escitalopram to obiecujący lek dla starszych chorych. Jego znaczna selektywność farmakodynamiczna, korzystny profil farmakokinetyczny, w tym stosunkowo niewielki potencjał wchodzenia w interakcje lekowe, oraz dość rzadkie wywoływanie poważnych objawów ubocznych spowodowały – wraz z zadowalającymi wynikami badań klinicznych – częste i z korzyścią dla pacjentów stosowanie escitalopramu w zaburzeniach nastroju (także w tzw. organicznych i zaburzeniach lękowych, a ostatnio jako leku korygującego zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu, takie jak pobudzenie, agresja czy psychoza. Dodatkowym ważnym aspektem stosowania escitalopramu jest łatwość podawania (jedna dawka na dobę oraz dostępność postaci w kroplach, która może być szczególnie użyteczna dla chorych z problemami w połykaniu, przyjmujących wiele leków, karmionych poprzez gastrostomię czy z zaburzeniami funkcji poznawczych.

 9. Sport and Art: Differences and Theatrical Similarities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kosiewicz Jerzy

  2014-09-01

  Full Text Available A certain tradition of philosophical considerations on the interrelation between sport and art has already been established. According to Tim L. Elcombe (Elcombe, 2012, p. 201, such considerations on the subject first appeared in English-language literature in the 1970s and 1980s, and were fruitful. Usually, they appear together with questions on the aesthetic properties of sport - in this case, a special issue of the Journal of the Philosophy of Sport dedicated to ―Sport and Aesthetics‖ (2012, vol. 39, no. 2, and an excellent postdoctoral dissertation by Jakub Mosz entitled ―Estetyczne aspekty uczestnictwa w sporcie‖ (English: Aesthetic aspects of participation in sports may serve as good examples. In his article (Elcombe, 2012, Tim L. Elcombe describes the contention and briefly characterizes the main differences between the two opposing viewpoints (Elcombe, 2012, pp. 202-204. It should be noted that he sympathizes with the view of David Best, who some years ago argued that sport is not art (1988, pp. 527-539. He believes that ―although art could use sport as a subject, art could not be the subject of sport‖ (Elcombe, 2012, p. 202. I would like to make that statement more specific by adding that its second part suggests that the display of artistic values cannot be the fundamental purpose of sport. I shall expand on that later. Best's viewpoint was criticized by Jan Boxil (1988, Spencer Wertz (1988, and Terry Roberts (1995, who believed that sport could be treated as art. Christopher Cordner (1995a; 1995b and Joseph Kupfer (1988 also challenged Best, although they did not entirely disagree with him (see: Elcombe, 2012, pp. 202-204. Because literature on the subject published in English presents diversified statements on the interrelation between sport and art, and the circle of people engaged in the matters of physical culture in Poland is still in favor of equating sport with art, I have decided to present my own stance on that

 10. Bohaterki, bojowniczki, przegrane? Hiszpańskie narracje o kobietach zaangażowanych w ruchy lewicowe pierwszej połowy XX wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aránzazu Calderón Puerta

  2014-06-01

  , rozumienie własnej roli, poczucie wartości, słowem – obraz samych siebie; po drugie, wydobywają niedostrzeganą przez większość lewicowych projektów różnicę między możliwościami upodmiotowienia obywatelki i obywatela z powodu różnicy praktyk dotyczących płci oraz wynikające z tego nierówności i konflikty; po trzecie, opowiadają heroiczną historię emancypacji kobiet wewnątrz ruchów lewicowych, nierzadko wbrew ograniczeniom owych ruchów; po czwarte, sięgają po historie postaci z drugiego planu – kobiet tworzących sieci społeczne, dzięki którym możliwe było działanie lewicowych organizacji. Wszystkie te aspekty zasadniczo zmieniają obraz rewolucji i historii lewicy jako całości. Przedstawione narracje ujawniają tym samym niezauważane dotąd doświadczenia, które mogą okazać się interesujące w polskim kontekście. Hiszpańskie badaczki pokazały zderzenie kobiet walczących o emancypację z modelami płci dominującymi na prawicy i w ruchach lewicowych, uwikłanie rewolucjonistów i rewolucjonistek we wzory gender, wreszcie próby i strategie przezwyciężania patriarchalnych ograniczeń.

 11. Vulnerable populations in terms of health care and their right to decent work

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojković-Zlatanović Sanja

  2016-01-01

  component of health – social well-being could be used as justification for the integration of workers with health problems in the workplace. The aim is to prevent the occurrence of disability in terms of preventive approach. The integration and protection measures are represented in a form of flexible work arrangements (for instance, part-time work, tele-work, assignment a person with a health problem to another adequate job, establishment the right to a paid leave for the purpose of therapy by the law, prohibition of a night shift and overtime job for worker with health problems. The Serbian Labor Act (2005 has introduced a category of workers with the health problems and stipulates that those workers could not be assigned to a job that could have a negative effect to a health status/condition of an individual. A broader protection measures in terms of decent work and health equity, meaning that everyone should have a fair opportunity to attain their full health potential with the aim of performing major life activities, including working activities, are not introduced by the Serbian Labor Act. That need to be changed, taking into account the fact that the Serbian Disability Act does not recognize the workers with temporary or/and occasional health impairments, meaning that the special measures of professional integration of people with disabilities could not be applied to the people with health problems. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 41004: Medicinsko-pravni i drugi društveni aspekti na polju retkih bolesti – ljudska prava, politika i praksa

 12. Występowanie cech kofeinizmu u młodzieży i młodych dorosłych deklarujących częste spożycie bezalkoholowych napojów typu cola zawierających kofeinę

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Gustek

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost spożycia napojów zawierających kofeinę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Tendencja ta jest niepokojąca, a liczne badania wskazują na negatywny wpływ nadmiernej podaży kofeiny na różne aspekty funkcjonowania człowieka. W celu głębszej analizy tego zjawiska przeprowadzono badanie własne i dokonano próby oceny problemu uzależnienia od kofeiny wśród młodzieży i młodych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem cech kofeinizmu u osób deklarujących czę- ste spożycie napojów typu cola. Materiał i metodyka: Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej kofeinizmu skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Określono następujące kryteria włączenia do badania: 1 deklaracja o spożywaniu napojów typu coca-cola, 2 wiek 13-30 lat. W badaniu metodą sondażu diagnostycznego wzięło udział 118 osób. Dodatkowo kontrolowano także zmienne demograficzne, tj. wiek, płeć oraz wzrost i masę ciała. Wyniki: Najczęściej deklarowane przez respondentów potencjalne objawy kofeinizmu to: bóle głowy, drażliwość i wybuchowość, problemy ze snem, przyspieszona praca serca i palpitacje, przy czym symptomy te uzależnione były od wieku. Wnioski: Nadmierne spożycie produktów zawierających kofeinę może być ważnym czynnikiem środowiskowym w kształtowaniu i utrzymywaniu się chorób przewlekłych oraz uzależnień, a także wiązać się ze złymi zachowaniami żywieniowymi. Dlatego tak istotne są profilaktyka i zwiększanie świadomości dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na temat szkodliwości nadmiernej podaży produktów zawierających kofeinę, a także dalsze badania nad wpływem kofeiny na funkcjonowanie psychofizyczne tej grupy wiekowej.

 13. The Jessica Initiative: An Instrument for Urban Sustainable Development. Examples of Urban Regeneration in Silesia (Poland and Central Moravia (Czech Republic / Inicjatywa Jessica Jako Instrument Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Miast. Przykłady Rewitalizacji Obszarów Miejskich Na Śląsku I W Środkowych Morawach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarnawska Katarzyna

  2015-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono ocenę możliwości implementacji narzędzi finansowych funkcjonujących w ramach inicjatywy JESSICA w wybranych dwóch specyficznych, przede wszystkim na ich post-industrialny charakter, ale także z powodu ich odmiennej charakterystyki społeczno-ekonomicznej, regionach Europy Środkowej: na Śląsku i w Środkowych Morawach. Problematyka ta prezentowana jest w kontekście możliwości wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich położonych w tych regionach poprzez działania mające na celu ich rewitalizację. Na początku zostały zaprezentowane ogólne ramy teoretyczne dla prowadzonych rozważań, oparte na dokonanym przez autorów przeglądzie literatury, kładącej szczególny nacisk na możliwości wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy spójności Unii Europejskiej, a zwłaszcza instrumentów funkcjonujących w ramach inicjatywy JESSICA, w kierunku rewitalizacji regionów post-socjalistycznych. W rozdziale pierwszym omówiono koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarczego w aspekcie możliwości dokonywania działań w zakresie rewitalizacji ww. regionów, a zwłaszcza na ich ogromny potencjał rozwojowy w tym zakresie oraz na dziedziny i możliwe poziomy implementacji tego rodzaju przedsięwzięć i ich korzystne efekty. W rozdziale drugim zaprezentowano specyficzne cechy procesu rewitalizacji w krajach, regionach i miastach post-socjalistycznych. Rozdział trzeci zawiera skrótowy opis dotychczasowego przebiegu procesów rewitalizacji oraz analizę szczegółowych dziedzin i ram prawnych regulujących możliwości implementacji narzędzi finansowych w ramach inicjatywy JESSICA. Wyszczególniono także najistotniejsze aspekty degradacji rozpatrywanego obszaru, które determinują rodzaj i charakter realizowanych procesów rewitalizacji. W rozdziale czwartym zaprezentowano dotychczasowy przebieg tych procesów oraz zasadnicze problemy związane z ich implementacją (w

 14. Trudna diagnoza – dylematy rzetelnej oceny ADHD u dorosłych pacjentów. Część II. Proces diagnozy i diagnoza różnicowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Szaniawska

  2010-09-01

  Full Text Available Nie ma wątpliwości, że diagnoza ADHD u pacjentów dorosłych jest procesem trudnym i powinna być stawiana przez wszechstronnego i rzetelnego klinicystę. W ocenie powinien on wziąć pod uwagę różne aspekty z historii pacjenta, ocenić jego obecne funkcjonowanie, stopień upośledzenia funkcjonowania w dorosłym życiu oraz wykluczyć wszelkie inne alternatywy, które mogłyby tłumaczyć zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość i impulsywność. Aby można było zdiagnozować ADHD u osoby dorosłej, pacjent musi cierpieć na to zaburzenie od dzieciństwa. Jest mało prawdopodobne, że osoba, która obecnie spełnia kryteria diagnostyczne ADHD, ale która do czasu ukończenia szkoły średniej nie doświadczyła pogorszenia funkcjonowania, będzie miała to rozpoznanie. Diagnozując ADHD u dorosłych, musimy znaleźć dowody na słabe lub nieadekwatne przystosowanie, którego skutkami mogą być: utrata pracy, wieloletnie trudności z ukończeniem studiów, osiągnięcia akademickie znacznie poniżej możliwości intelektualnych, trudności w małżeństwie lub w utrzymaniu bliż- szych relacji z ludźmi. Bardzo ważną czynnością w procesie diagnostycznym ADHD u dorosłych, niestety często pomijaną, jest systematyczne sprawdzanie, czy występujące trudności nie są w istocie wywoływane przez inne zaburzenia psychiczne lub choroby somatyczne. Należy zbadać, czy objawy pacjenta nie występują w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, SUD czy zaburzeń osobowości, zwłaszcza osobowości borderline. Ostatnim ważnym krokiem w procesie diagnostycznym jest zbadanie, czy oprócz ADHD występują także inne zaburzenia. Warto zauważyć, że wiele zaburzeń, które należy uwzględnić w diagnozie różnicowej, może występować nie zamiast ADHD, ale równolegle z nim.

 15. Environmentální ekonomie a politika: hodnocení kurzu na VŠE v Praze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Šauer

  2013-09-01

  Full Text Available Článek si klade za cíl prozkoumat různé aspekty výuky a studia environmentální ekonomie pomocí výzkumu provedeného v kurzu vyučovaném na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dotazníkové šetření bylo zaměřené na postoje studentů vůči životnímu prostředí a na jejich hodnocení různých částí kurzu. Názory studentů byly posléze porovnány s jejich výsledky u závěrečné zkoušky a s úrovní aktivity, se kterou se zapojovali do diskusí během seminářů. Hlavní otázkou výzkumu bylo, zda studenti se zájmem o ekonomickou politiku a regionální ekonomiku považovali orientaci kurzu na životní prostředí za osobně přínosnou. A pokud ano, jakých aspektů kurzu si nejvíce cenili, v čem byl pro ně kurz přínosný, jaké preferovali informační zdroje a jakou roli v jejich přístupu ke studiu sehrál zájem o stav životního prostředí?Mezi nejdůležitější výsledky šetření lze zařadit obhajobu environmentální ekonomie jako užitečné součásti kurikula studenty z obou skupin, tj. „environmentalistů“ i „ne-environmentalistů“ (či dokonce „anti- environmentalistů“. Dále studenti kladně hodnotili možnost aktivního zapojení do diskusí a prezentací během seminářů. Vyvážené rozložení přednášek a seminářů s dostatečným prostorem pro hlubší diskusi byly zřejmě klíčovými faktory pro udržení zájmu studentů. Data nám neposkytla dostatečné informace pro konstrukci regresních modelů s rozumnou predikční silou vzhledem k výsledkům zkoušky. Výzvou pro další výzkum tak zůstává zkvalitnění analýzy přístupů ke studiu (tzv. learning strategies.

 16. Modelovanje georeferenciranih podataka u katastru nepokretnosti primenom ISO 19100 serije standarda / Spatial data modeling in the real estate cadastre using ISO 19100 series of standards

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko N. Petrović

  2010-01-01

  Full Text Available Potreba za standardizacijom u oblasti geografskih informacionih sistema odavno postoji. Međunarodne aktivnosti na ovom polju rezultirale su uspostavljanjem ISO 19100 serije standarda, kojima se regulišu različiti aspekti na polju geoinformatike. U članku su opisane mogućnosti primene relevantnih standarda iz serije ISO 19100 u modelovanju georeferenciranih podataka za katastar nepokretnosti. / Introduction Standardization in geo-information technologies contributes to the establishment of efficient information functions, their greater stability and easier transition. Application of international, national and internal standards in the process of developing software products in the field of geo-information technology creates conditions for the development of efficient, low cost, reliable and secure software products. Spatial data modeling basics for real estate cadastre In terms of modeling, the spatial information of real estate cadastre is based on the vector data model which is suitable for modeling objects with a smaller number of properties with emphasis on the position. The vector spatial data model consists of two components: spatial and descriptive. The basis of the spatial one is geometry that contains metric data usually given in coordinates of a reference system. Geometry and Topology uniquely determine the shape, size and position of the object model in space, i.e. they represent its spatial component. Merging the spatial component with the descriptive one results in a completely defined object from the real world. Elements of spatial data quality Spatial data quality can be reviewed through a set of the following elements: origin, positional accuracy, attribute accuracy, completeness, logical consistency, semantic accuracy and the time information. The elements of spatial data quality listed above are provided using ISO 19100 series of standards. Application of ISO19100 series of standards in spatial data modeling for real

 17. Keelekasutusmustrid verbist paremal: morfosüntaktiline ja leksikaalsemantiline varieerumine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pille Eslon

  2017-10-01

  Full Text Available Artiklis kirjeldatakse eesti ilukirjanduskeele kasutusmustreid verbi paremkontekstis. Vaatluse all on kolmest komponendist koosnevad adverbi sisaldavad ja adverbita struktuurid. Adverbi sisaldavate struktuuride alusel kujuneb nii vabadest ja seotud kui ka ainult seotud laienditest liitseid leksikaalgrammatilisi üksuseid – analüütilisi partikleid (nt ju ja ka tõmbumine semantilis-süntaktiliseks ja fonoloogiliseks tervikuks ei ole ju ka endine, sidendeid (nt rinnastav-alistavad rühmsidendid mitte ainult (enam üldse / nii palju .., vaid (kui möönduse väljendamisel, vorme (nt mineviku liitaja vormid, analüütilisi sõnu (nt liitsõnad, ühendverbid ja analüütilisi konstruktsioone (nt ahelverbid, liitsed verbitarindid. Seevastu adverbita struktuure iseloomustab kollokatiivsus ja idiomaatilisus (nt terane tüdruk, võõras veri, ka väljendverbid. Tegu on kahe eesti keele kasutusele iseloomuliku tendentsiga, millest esimene peegeldab aglutinatiivse mudeli põhimõtet – morfeemide või lekseemide liitumist (grammatisatsiooni ja leksikaliseerumisega seotud protsessid, teine leksikaalsemantilisi piiranguid mitmesõnaliste üksuste moodustumisel. Verbi paremkonteksti mustritel on kindlad tekstilised funktsioonid, mille aluseks kseeritud sõnajärjega struktuuride morfosüntaktilised ja leksikaalsemantilised piirangud. Tegelikud seosed struktuuri komponentide vahel ehk kasutusreeglid on seda kitsamad, mida vabamana keele toimimist on harjutud käsitlema. Selles aspektis on eesti keele n-ö vaba sõnajärje korrastamisel ja tekstiloomes tervikuna oluline osa adverbi sisaldavatel struktuuridel ja analüütilistel üksustel. Struktuuri komponentide kinnistumine mingis kindlas tekstifunktsioonis kujundab keelekasutusmustreid ning avab võimalusi stereotüüpseks kasutamiseks (nt toimus sel aastal, oli sel suvel; on kord juba, tuleb kord jälle. *** "Patterns of language use found on the right periphery of the verb: Morphosyntactic and lexico

 18. Pozorování aktivity autonomního nervového systému prostřednictvím spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Řehová

  2007-01-01

  Full Text Available Cílem studie bylo poodhalit vliv pravidelného sportovního tréninku na aktivitu autonomního nervového systému (ANS, která byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV. K vyhodnocení výsledků SA HRV byly použity komplexní indexy (celkové skóre – TS, aktivita vagu – VA, sympatovagová balance – SVB a věkově standardizovaná hodnota celkového spektrálního výkonu (PT (Stejskal et al., 2002. Výzkumný soubor tvořili čtyři hráči ledního hokeje. Na základě získaných výsledků jsme došli k závěru, že kvalita sportovního tréninku ovlivňuje aktivitu ANS. Změny aktivity ANS, a tím velikosti adaptability sportovce, mohou významně ovlivnit sportovní výkon. Optimalizace adaptačních procesů prostřednictvím kontroly tréninkového zatížení na základě měření SA HRV může přinést nové aspekty řízení sportovního tréninku. The aim of our study was to investigate the infl uence of regular sport training on the activity of the autonomic nervous system (ANS and to disclose patterns of interrelations between them. The activity of the ANS was evaluated by means of the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV. We used complex indices (total score – TS, vagal activity – VA, sympathovagal balance – SVB and age standardized values of total spectral power (PT for SA HRV results evaluation (Stejskal et al., 2002. The study group consisted of four ice hockey players, of whom all were 17 years old. The SA HRV was monitored by using VarCor PF7 hardware and VarCorMulti computer software, which enables four individuals to be measured at the same time. The examination of heart rate variability took place once a week in the morning. Information about the previous day’s training load, the duration and quality of sleep, and their self-reported health status (SRH was also obtained by completing a questionnaire before the SA HRV examination. Overall sports

 19. Sõdadevaheline vene emigratsioon suures ilmas ja väikeses Eesti / Interwar Russian Emigration in the Larger World and "Little Estonia"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Belobrovtseva

  2015-06-01

  Full Text Available Teesid: Oktoobrirevolutsiooni järgne vene emigratsioon, mida teaduskirjanduses traditsiooniliselt nimeta takse esimeseks laineks, valgus mööda ilma laiali ning oli seninägematult arvukas, haarates kaasa miljoneid endise Tsaari-Venemaa elanikke. Sellele nähtusele on pühendatud tuhandeid humanitaartea duslikke, sotsioloogilisi, politoloogilisi jm uurimusi, mis kajastavad vene eksiilkultuuri eri tahke. Vene emigratsioon puudutas ka Eestit ning enamik käsitletud ilmingutest olid otseselt seotud siinse vene kogukonnaga, ent kohati väga erineva tähendusega. Käesoleva artikli eesmärk on lühidalt kirjeldada vene emigratsiooni sotsiaalset ja demograafilist struktuuri, selle keskusi, emigrantide rolli oma ja võõra kultuuri säilitamisel, põlvkondadevahelist aspekti, eelkõige kirjanduselus, ning haridusküsimusi. Lähemalt on käsitletud vene emigrantide rolli Eesti kultuuris muu maailma taustal.    SU M M A R Y   After the October Revolution a mass of emigrants, all citizens of the former Tsarist Russia dispersed in the world. In the scholarly literature this dispersal of upwards of a million people has come to be referred to as the first wave of Russian emigration. Thousands of scholarly articles from the humanities, sociology, political science and other disciplines have been devoted to various aspects of Russian exile culture: descriptions of exile cultural centres (including Paris, Berlin, Constantinople, Brazil, and the USA; various cultural phenomena (literature, film, theatre, fashion, journalism, art, etc.. As was true of the large part of Europe, the Russian emigration impacted Estonia, as it did across the rest of Europe; however, the fate of the Russian community in Estonia had strikingly original features. Some of these derived principally from Estonia’s position as a border state, as well as from the fact that even in the days of the Russian Empire, over 40000 Russians resided in Estonia. Theoretically, this should have

 20. Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomého dítěte do 36 měsíců věku [Psychomotor development and development of motor competences of congenital blind children from born to 36 month of age

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2008-02-01

  Full Text Available Důležitou podmínkou pochopení vývoje zrakově postiženého dítěte je komplexnost chápání všech aspektů, které v konečné podobě ovlivní formování jeho osobnosti. Jednou z těchto formativních součástí je i psychomotorický vývoj, který se v průběhu let demonstruje jako míra motorické kompetence odpovídající aktuální dosažené úrovni. U normálně vidících dětí probíhá vývoj podle obecně platných vývojových principů, které jsou odvozeny z vývoje kojenecké motoriky jak ji prezentuje Gsellova vývojová teorie zrání. (Šulová 2004. U jinak zrakově disponovaného dítěte musí být postupné vytváření nových motorických kompetencí podněcováno již od prvních dnů po narození, což je obzvláště důležité u kongenitálně nevidomých. Pro pochopení souvislostí psychomotorického vývoje podněcujícího vytváření odpovídajících motorických kompetencí je nutné připomenout genetický vklad v latentní podobě genotypu, který pak vnější následné formativní aspekty přetváří do podoby fenotypu. Pokud se opřeme poznatky Vojty (1995, můžeme konstatovat, že psychomotorický vývoj je díky našemu genetickému naprogramování spouštěn automaticky a navenek se v průběhu prvního roku života demonstruje typickým vzpřimováním charakteristickým pro člověka, pokud probíhá v podnětném prostředí. Hnacím motorem tohoto procesu je senzorika. Patologií zraku jako jedné z těchto komponent je ovlivněna inter senzorická koordinace a je narušeno protó sociální chování, které se projeví v celkové sociální reakci jinak zrakově disponovaného dítěte a odrazí se i v psychomotorickém vývoji, který se v rané fázi vývoje projeví v nedostatečné kvalitě základních posturálních stereotypů. V případě, že dojde k vytvoření jiného dílčího pohybového vzoru, který je patologickým obrazem správné funkce a dojde k jeho ulo

 1. Úvodník

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2013-09-01

  ází jako např. DOAJ atd. Ve spolupráci s vydavatelstvím Karolinum Univerzity Karlovy v Praze bude Envigogika také zařazena do databáze CrossRef a každý článek získá své jedinečné číslo DOI.V následujících letech tak bude připraveno několik anglických čísel časopisu, a ty ponesou v názvu pro snadnou orientaci označení „ENGLISH ISSUE“. Na základě zkušeností z tohoto období se pak rozhodneme, zda ve vydávání na jedné straně čistě anglických, na straně druhé českých/slovenských čísel pokračovat, nebo zda se v budoucnu vrátíme k číslům dvojjazyčným, například tematicky zaměřeným.Ale nyní se můžete podívat do obsahu tohoto prvního anglického čísla Envigogiky: V textu Jana Činčery si můžete přečíst o hodnocení interaktivní výstavy určené pro středoškolské studenty, která se zaměřuje na globální problémy a zodpovědnost konzumentů. Autor, který sledoval její působení na třech školách, dochází k zajímavému závěru: i když byla výstava úspěšná z hlediska zaujetí studentů a napomohla zvýšení jejich povědomí o daných problémech, někteří studenti ji hodnotili jako manipulativní, zatímco v jiných vyvolala pocit bezmoci. V článku je navržena změna strategie výuky a provádění aktivit týkajících se globálních problémů. Vzdělávací aspekty kurzu Environmentální ekonomie a politiky vyučovaného na Vysoké škole ekonomické v Praze zkoumal Petr Šauer a Martin Zahradník. Výzkum se zaměřil na postoje studentů vůči životnímu prostředí a na jejich hodnocení různých částí kurzu; snažil se odpovědět na otázku, v čem byl pro studenty kurz přínosný, jaké preferovali informační zdroje a jakou roli v jejich přístupu ke studiu sehrál zájem o stav životního prostředí. Autoři dospěli k závěru, že environmentální ekonomii považují za užitečnou jak studenti klasifikovaní jako „environmentalisté“, tak i