WorldWideScience

Sample records for wyspy krola jerzego

 1. Kontemplacja i ekspresja – Śakuntala Kalidasy według Jerzego Grotowskiego

  OpenAIRE

  Elżbieta KOŁDRZAK

  2012-01-01

  Zrealizowana przez Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów, już ponad 50 lat temu, Śakuntala Kalidasy przeszła do historii nie tylko jako kolejna z zachodnich scenicznych wersji tego słynnego dramatu indyjskiego, ale przede wszystkim jako wyznacznik poszukiwań teatralnych oraz poszukiwań nowego paradygmatu techniki aktorskiej prowadzonych przez zespół Grotowskiego. Zarówno sposób opracowania oryginalnego tekstu Kalidasy (Prolog zawierający mantry śiwaickie, redukcja akcji do w...

 2. Fenomen czwartego wymiaru w twórczości Jerzego Kuci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grodź

  2011-01-01

  Full Text Available The article is an attempt to look at all the achievements of the Polish filmmaker – Jerzy Kucia – through the prism of his last work, Strojenie instrumentów/Tuning the Instruments (2000. The author points out that all the director’s previous projects, starting with the debut of 1972 Powrót/Return until Refleksy/Reflections from 1979 through Przez pole/By the field from 1992, showed a very clear development of the creative personality of the artist, who claimed that the “close up” on their own topics is the result of heightened self-awareness and is a great effort to promote himself again and again. In the analysis of the film Strojenie instrumentów/Tuning the Instruments, the author refreshes old and new contexts of interpretation, coupled with the commitment issue, which is a metaphorical return to the past. A question about the essence of the functioning of consciousness leads the author to delve into the phenomenological concept that we find in contemporary theories of psychology of perception.

 3. [O rzeczach minionych, scripta rerum historicarum annae rutkowska-plachcińska oblata] / Risto Pullat

  Index Scriptorium Estoniae

  Pullat, Raimo, 1935-

  2011-01-01

  Arvustus: O rzeczach minionych, scripta rerum historicarum annae rutkowska-plachcińska oblata. (Pod redakeja Marty Mlynarskiej-Kaletynowej i Jerzego Kruppe. Studia i materaly z historii kultury materialney pod redakeja Jerzego Kruppe). Warszawa, 2006. Sisukast ja mitmekülgsest Anna Rutkowska-Plachcinska juubelikogumikust

 4. Changes in macroelement content in Nuphar lutea (L. Sibith. and Sm. during the growing season

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henryk Tomaszewicz

  2011-01-01

  Full Text Available This study presents the results of monitoring studies carried out to determine the chemical composition of Nuphar lutea in two phytocoenoses of Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977 occurring in two lakes of different trophic types (eutrophic Lake Łaśmiady and oligo-humotrophic Lake Pływające Wyspy. The leaves (collected starting in May, rhizomes and roots of Nuphar lutea as well as water and sediment samples were collected from March to November in the above phytocoenoses (for 3 years in Lake Pływające Wyspy and for 4 years in Lake Łaśmiady. The samples were analysed for several parameters including: phosphate, nitrate, total nitrogen, potassium, sodium, calcium, total iron, sulphate and silica dissolved. In addition the manganese, cadmium, zinc and lead contents were determined in the leaves, rhizomes and roots of the plants collected in July (at the height of the growing season. It was found that the differences in the chemical composition of water and sediments between the lakes studied were more pronounced than in the case of leaves, rhizomes and roots of Nuphar lutea.

 5. On the Confession of a Canary Bird, Children on a Holiday Camp, and the Apology for Fleas Planned by Janusz Korczak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Zgrzywa

  2013-01-01

  Full Text Available The point of departure for this article is the memory of moving fragments of Janusz Korczak’s journal from Warsaw ghetto. The author confronts the fragments with Korczak’s earlier texts, such as the short storied about holiday camps for Polish and Jewish children, and the novel Król Maciuś na bezludnej wyspie [King Maciuś on a Desert Island]. The image of a canary bird, used in the novel, is confronted with other symbolic stories about this bird, such as the story in Wiesław Myśliwski’s Pałac [Palace]. With reference to the image, the article invokes Korczak’s meditations on identity and tolerance, and human ethical and aesthetic choices. The audacity of Korczak’s thoughts and conclusions goes far beyond his time, and seems perfectly fit for ours.

 6. ‘Optimism against all odds’: Polish National Identity in War Films of Jerzy Passendorfer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikołaj Kunicki

  2017-12-01

  Full Text Available ‘Optimism against all odds’: Polish National Identity in War Films of Jerzy Passendorfer Using archival sources, movie reviews, secondary sources and films, this article examines the cinema of Jerzy Passendorfer, the founding father of action movies genre in People’s Poland, but also the staunch supporter of Władysław Gomułka’s ‘Polish road to Socialism’ and General Mieczysław Moczar’s ultranationalist faction of the Partisans in the Polish United Workers’ Party. It demonstrates how Passendorfer’s blend of mainstream cinema and propaganda legitimized the party state and contributed to the construction of a new ethos, identity, and politics of history that enforced historical amnesia and syncretized past and present. It also argues that Passendorfer’s promotion of nationalist and authoritarian state ideology, militaristic patriotism and Polish-Soviet alliance, commissioned by the regime, sat well with mass audiences, precisely because of the use of popular genres adopted from the West and the quench for optimistic visions of nationhood. Although Passendorfer’s patriotic actions flicks faded away with the fall of Gomułka’s regime, they constitute a model, which can be still emulated.   “Trudny optymizm”: polska tożsamość narodowa w filmach wojennych Jerzego Passendorfera Opierając się na źródłach archiwalnych, publikacjach naukowych i analizie filmów, niniejszy artykuł bada twórczość filmową Jerzego Passendorfera, ojca chrzestnego filmu akcji w PRL, zwolennika ‘polskiej drogi do socjalizmu’ Władysława Gomułki oraz sympatyka nacjonalistycznej frakcji generała Mieczysława Moczara w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Passendorfer łączył w swoich filmach popularne kino gatunkowe z propagandową legitymizacją władzy partii. Współtworzył nowy etos i świadomość narodową oraz uprawiał politykę historyczną, która zsynchronizowała przeszłość z tera

 7. Rys historyczny i analiza dendrologiczna zespołu pałacowego Podzamcze w Bychawie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Dąbski

  2016-06-01

  Full Text Available Zespół pałacowy Podzamcze w Bychawie, z ruinami zamku, drewnianym dworem i budynkami gospodarczymi to jeden z ciekawszych zabytków regionu bychawskiego, wpisany na listę zabytków woj. lubelskiego. Budowę bychawskiego zamku rozpoczął Mikołaj Pilecki herbu Leliwa w 1539 roku. Zamek położony był na półwyspie, otoczony z trzech stron stawami, odcięty od lądu fosą i połączony z podzamczem mostem zwodzonym. Bychawa często zmieniała swoich właścicieli – byli nimi m.in. ród Myszkowskich z Pińczowa, Andrzej Leopold Ossowski, Dominik Stoiński, Karol Scipio del Campo, rodzina Łaniewskich. W XIX w. otoczenie pałacu obsadzono topolami włoskimi, cyprysami i żywotnikami. Pomiędzy pałacem a stawem znajdowały się tarasowe ogrody włoskie, a w dalszej części terenu rozciągał się park typu krajobrazowego, wzdłuż którego dróg poprowadzono szpalery i aleje drzew. Pałac opustoszał po pożarze, który miał miejsce w latach 80. XIX w. Obecnie stanowi malowniczą ruinę, niepozbawioną wartości historycznych. Drzewostan parkowy reprezentowany jest przez 21 taksonów, a największa liczba egzemplarzy należy do gatunków: Acer platanoides L. (89 szt., Fraxinus excelsior L. (80, Tilia cordata Mill. (54 i Populus alba L. (38. Wśród podszytu najliczniejsze grupy stanowią krzewy z gatunków: Sambucus nigra L., Cornus mas L., Salix purpurea L. i Corylus avellena L. Projekt rewaloryzacji obiektu powinien zmierzać do poprawy walorów estetycznych obszaru, ekspozycji wzgórza zamkowego z odtworzeniem zatartych osi widokowych, podkreślenia kulturowej i dydaktycznej funkcji miejsca oraz stworzenie dla mieszkańców przyjaznego i dostępnego terenu rekreacji.

 8. Urban heat island in Krakow, Poland: Land use versus land form interaction

  Science.gov (United States)

  Bokwa, A.

  2012-04-01

  ęgu miejskiej wyspy ciepła nad Krakowem [Studies on vertical extent of urban heat island over Krakow], Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 14, 43-50.

 9. Cosmogonies and mythopoesis in the Balkans and beyond

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florentina Badalanova Geller

  2014-11-01

  W artykule zostały porównane trzy typy narracji zawierających wątki kosmogoniczne i eschatologiczne, które funkcjonują w słowiańskiej i bałkańskiej tradycji ustnej, literaturze parabiblijnej oraz poezji doby modernizmu. Przedmiotem uwagi stała się grupa motywów poświadczonych w narracji o stworzeniu, znanej z Legendy o Morzu Tyberiadzkim. Analizom poddane zostały dwie wersje: południowosłowiańska, odkryta w 1845 roku przez W. Grigorowicza w Monastyrze w Slepče, oraz ruska – z XVIII wieku, znajdująca się w kodeksie MS № 21.11.3 (fols. 3a–5b, przechowywanym w Oddziale Rękopisów Biblioteki Akademii Nauk w Sankt Petersburgu – skomponowana najprawdopodobniej w środowisku staroobrzędowców (rękopis ten jest tu publikowany po raz pierwszy. Następnie przeprowadzona została analiza odpowiedników folklorystycznych apokryficznej Legendy o Morzu Tyberiadzkim, ze szczegól­nym uwzględnieniem narracji ustnych funkcjonujących w bułgarskiej diasporze w Besarabii (Bóg i Diabeł tworzą świat w przyjaźni ale potem stają się wrogami. Na końcu został poddany interpretacji poemat z XX wieku autorstwa bułgarskiego modernisty Penczo Sławejkowa [Пенчо Славейков] z antologii Na wyspie błogosławionych [На острова на блажените]; poemat ten, zatytułowany Jak Bóg zezwolił, aby powstała ziemia i co potem uczynił Satanael?, został nazwany przez samego autora „legendą Bogomiłów”, i skompilowany w jego tekstach z dualistycznymi motywami występującymi w chrześcijaństwie tego regionu, a rozpoznawa­nymi jako haeresis bulgarica.

 10. За възможните източници на апокрифния мотив „Сатанаил отказва да се поклони на Адам“ в едно раннохристиянско мъчение

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ана [Ana] Стойкова [Stoĭkova

  2016-10-01

  Full Text Available On the possible sources of the apocryphal motif “Satanael refuses to bow to Adam” in one early Christian passion The article discusses the medieval literary works containing one of the variants of the apocryphal motif “the fall of the Rebel Angel from Heaven,” where Satanael calls himself “a fire flame” and refuses to bow to Adam, who was created “from mud.” A variant of this motif is found in the Slavonic version of an early anonymous Passion of St. George, while its Latin, Coptic and Ethiopian versions contain a more simplified variant – the reason for the refusal of the angel is his superior position in comparison to man. It seems possible that the Slavonic version preserved the original variant of the motif, known in the same form in only two more works – the Greek-Slavonic Apocalypse of Baruch (3 Baruch and the Syriac Cave of Treasures, both of which preserved archaic features, whereas the Latin and the Oriental versions show traces of later changes. If this is indeed the case, the replacement of the earlier version occurred at a very early stage of the development of the text, probably already during the circulation of the Passion in Palestine or in Sinai.   O możliwych źródłach apokryficznego motywu „Satanael odmawia złożenia hołdu Adamowi” w pewnej wczesnochrześcijańskiej pasji W artykule przedstawiono średniowieczne dzieła literackie, zawierające jeden z wariantów motywu apokryficznego – upadek z nieba zbuntowanego anioła, w którym Satanael nazywa siebie samego „płomieniem ognia” i odmawia złożenia hołdu stworzonemu z błota Adamowi. Wariant tego motywu został odkryty w słowiańskiej wersji wczesnochrześcijańskiej Pasji św. Jerzego (anonimowego autora, podczas gdy wersje łacińska, koptyjska i etiopska przedstawiają ten wątek w sposób dalece uproszczony – powodem odmowy anioła jest jego wyższa pozycja w stosunku do człowieka. Wydaje się prawdopodobne, że s

 11. Neuralgia trójdzielna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Kochanowski

  2016-06-01

  Full Text Available Neuralgia trójdzielna należy do najcięższych bólów w obrębie twarzy. Choć została opisana przez wielu badaczy, dzisiaj nazywa się ją chorobą Fothergilla, co upamiętnia przedstawienie neuralgii trójdzielnej przez tego uczonego w 1773 roku. Zachorowalność jest oceniana na 2–5/100 tys. osób, częściej chorują kobiety. Nerw trójdzielny to nerw czuciowo-ruchowy, który wspólnie z nerwami językowo-gardłowym i błędnym, nerwami podpotylicznym, potylicznymi mniejszymi i większymi oraz nerwem usznym wielkim unerwia skórę głowy. Włókna przewodzące bodźce bólowe przez zwój nerwu trójdzielnego kończą się w jądrze rdzeniowym, skąd przez jądra wzgórza docierają do kory czuciowej, układu limbicznego i wyspy. Przyczyn bólu w neuralgii upatruje się w uszkodzeniu włókien czuciowych grubych Aβ i powstałych ogniskach ektopowego pobudzenia – przenoszonego na uszkodzone strukturalnie włókna cienkie Aδ i C w obrębie połączeń zwanych efapsami. Neuralgię trójdzielną dzieli się na klasyczną i objawową. Obie postacie charakteryzują się napadami bólu o typie rażenia prądem elektrycznym, trwającymi od kilku sekund do dwóch minut. Ból najczęściej dotyczy obszaru unerwionego przez drugą i trzecią gałąź nerwu trójdzielnego, czyli nerw szczękowy i żuchwowy. Cechą charakterystyczną są strefy spustowe, których drażnienie przez bodźce niebólowe wywołuje napad neuralgii. Leczenie neuralgii trójdzielnej obejmuje postępowanie zachowawcze i chirurgiczne. W leczeniu zachowawczym złotym standardem jest stosowanie karbamazepiny lub okskarbazepiny. W przypadku niepowodzenia można włączyć baklofen, lamotryginę albo inny lek używany w leczeniu padaczki. Spośród metod chirurgicznych najczęściej stosuje się: odbarczenie konfliktu naczyniowo-nerwowego, ucisk zwoju troistego balonem, przezskórną blokadę zwoju Gassera glicerolem, przecięcie włókien zazwojowych nerwu tr

 12. Molisan cuisine (names of dishes as an example of multiculturalism and multilingualism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrianna Słabińska

  2015-12-01

  obfituje w najazdy tureckie, kiedy to Chorwaci ukryli się przed armią sułtańską i znaleźli schronienie na Półwyspie Apenińskim. Chorwacja okupowana przez Turków zapomniała o swoich rodakach, którzy żyli w regionie Molise przez dłuższy czas. Język chorwacki pojawia się w mowie potocznej mieszkańców, szczególnie w zapożyczeniach. Szczególnym problemem jest określenie nazw kilku dań, które dotychczas funkcjonowały tylko ustnie. Chorwackomolizańska kuchnia oraz jej nazwy kulinarne są częścią kuchni chorwackiej, która została utworzona w czasach diaspory.

 13. Gorycz zatrzymanego czasu. "Mirra, kadzidło i złoto"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycjusz Pająk

  2014-11-01

  Full Text Available The bitterness of suspended time. "Gold, Frankincense and Myrrh"  This article discusses the Croatian film "Gold, Frankincense and Myrrh", directed by Ante Babaja (1971. The film is a response to the unrealised vision of a communist utopia. It is set on a Dalmatian island during the era of real socialism. According to communist propaganda, real socialism is the fulfilled utopia, meaning the end of history. In Babaja’s interpretation, the end of history does not involve the victory of communism, but rather its defeat and the return of Catholic tradition as the only unquestionable value making sluggish, socialist everyday life possible to accept, since it gives sense and order to an axiologically degraded and alienated world. In this insular world, it is the traditional past and not the communist future which becomes an eternal present. Remaining outside of time among the relics of tradition is the only option in a situation where communist progress fails to produce the desired results. Tradition does not promise a new wonderful world and does not fix the current world, but it ensures balance between its contradictions. This situation leads to bitterness, since accepting it requires the acceptance of its dark side. The ironic attitude towards the Catholic tradition which is predominant in the first half of the film, turns into bitter affirmation of tradition in the second.   Gorycz zatrzymanego czasu. "Mirra, kadzidło i złoto" Artykuł poświęcony jest chorwackiemu filmowi "Mirra, kadzidło i złoto", wyreżysero­wanemu przez Ante Babaję w 1971 roku. Film stanowi odpowiedź na niespełnioną wizję utopii komunistycznej. Jego akcja rozgrywa się na dalmatyńskiej wyspie w okresie realnego socjalizmu. Wedle komunistycznej propagandy realny socjalizm to urzeczywistniona utopia, co oznacza, że historia się skończyła. W interpretacji Babai koniec historii nie wiąże się ze zwycięstwem komunizmu, lecz z jego klęską i powrotem tradycji