WorldWideScience

Sample records for vzaimodejstviya nitrata lantanaiii

 1. Fazna ravnoteža alkalijskih nitrata (NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3) u sustavu glicerol + H2O pri različitim temperaturama

  OpenAIRE

  Zhang, H.-Y.; Li, S.-N.; Zhai, Q.-G.; Ou, Y.-M.; Jiang, Y.-C.; Hu, M.-C.

  2014-01-01

  Uređajem vlastite izrade mjerena je topljivost alkalijskih nitrata (NaNO3/KNO3/RbNO3/CsNO3) u smjesi otapala glicerol [HOCH2CH(OH)CH2OH] + H2O u ovisnosti o masenom udjelu glicerola (0,0 – 1,0) pri 35 i 45 °C. Određene su gustoće i indeksi loma zasićenih otopina NaNO3/KNO3/ RbNO3/CsNO3 + smjesa otapala glicerol + H2O. Eksperimentalni rezultati su pokazali da se s povećanjem masenog udjela glicerola u svim sustavima smanjuju topljivost soli i gustoća otopine, dok se indeks loma postupno poveća...

 2. Količina nitrita i nitrata u mesnim proizvodima s hrvatskog tržišta

  OpenAIRE

  Kovačević, dr. sc. Dragan; Mastanjević, Dr. sc. Krešimir; Ćosić, Katarina; Pleadin, dr.sc. Jelka

  2016-01-01

  Aditivi (konzervansi) nitriti i nitrati imaju široku primjenu u mesnoj industriji jer poboljšavaju kvalitetu, trajnost i sigurnost proizvoda, posebice zbog inhibicije rasta i razmnožavanja bakterija Staphylococcus aureus i Clostridium botulinum. Zbog štetnog djelovanja nitrita na zdravlje ljudi te dokazanog kancerogenog djelovanja nitrozamina, upotreba nitrita u mesnoj industriji nastoji se smanjiti. U ovom istraživanju su, pomoću enzimske spektrofotometrijske metode, tijekom razdoblja od 4 g...

 3. Adsorpcija pesticida na zeolitima, polianilinu i njihovim kompozitima

  OpenAIRE

  Milojević-Rakić, Maja

  2014-01-01

  Katalitička svojstva Fe-modifikovanih zeolita zavise od formiranja dimernih i oligomernih vrsta gvožđa, kao i čestica gvožđe-oksida. U ovoj doktorskoj disertaciji je sinteza Femodifikovanih ZSM-5 zeolita izvedena metodom jonske izmene iz razblaženih rastvora različitih soli (Fe(III)citrata, Fe(II)oksalata i Fe(III)nitrata). Pokazano je da aktivnost Femodifikovanih zeolita kao katalizatora zavisi od soli gvožđa u čijem prisustvu se vrši izmena, što ukazuje da je moguće, iz razbl...