WorldWideScience

Sample records for vitekirjade kaitsmisest ajalooteaduses

 1. Ajalooteadus Tartu Ülikoolis 19. sajandi lõpul - 20. sajandi algul / Ljudmilla Dubjeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Dubjeva, Ljudmila, 1954-

  2008-01-01

  Ajalooteaduse arengu üldtendentsidest vaadeldaval perioodil. Vene ajaloo õppetoolist Tartu Ülikoolis 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Vene ajaloo uurijatest teistes õppetoolides. Keskaja ajaloo õppetoolist ja uusaja ajaloo õppetoolist.

 2. Arno Rafael Cederberg ja Eesti ajalooteadus / Hans Kruus

  Index Scriptorium Estoniae

  Kruus, Hans, 1891-1976

  2005-01-01

  Soome ajalooprofessorist Arno Rafael Cederbergist (1885-1948). Tartu Ülikoolis töötades oli tema peamine õppe-ja uurimisaine Eesti ja Põhjamaade ajalugu. Ilm.: Eesti Kirjandus, 1935, nr. 6., lk. 254-255

 3. Professor Raimo Pullat võistleb ajalooteaduse raskekaalus / Rein Veidemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Veidemann, Rein, 1946-

  2004-01-01

  Rets. rmt.: Pullat, Raimo. Lootuste linn Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine kuni 1917. Tallinn, 2004 ; Briefwechsel zwischen Jan Bauduoin de Courtenay und Jooseppi J. Mikkola aus den jahren 1898-1926. Krakow, 2004 ; Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn 1777-1800. Band 3 = Tallinna saksa kaupmeeste varandusinventarid 1777-1800. 3. köide. Tallinn, 2004 ; Vana Tallinn XV (XIX). Tallinn, 2004

 4. Ajalooteaduses pole absoluutset tõde olemas / Ralf R. Parve

  Index Scriptorium Estoniae

  Parve, Ralf R., 1946-2008

  2007-01-01

  4. oktoobril Tallinna Ülikoolis toimunud ümarlauast "Alternatiivsetest ajalookäsitlustest", kus ajaloo uurimise üle arutlesid ajaloolane Mart Laar, TLÜ Eesti Humanitaarinstituudi kultuuriteooria lektor Marek Tamm, TLÜ Ajaloo Instituudi direktor Magnus Ilmjärv ja TLÜ poliitikateooria professor Rein Ruutsoo. Ümarlauda juhtis rektor Rein Raud

 5. "Enne diskussiooni võta 100 g (40°-80°)!" : Gustav Naani kolm kirja Abe Liebmanile / Gustav Naan ; kommentaarinud Helen Lausma-Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Naan, Gustav, 1919-1994

  2012-01-01

  Kirjad pakuvad lisateavet selle kohta, kuidas kujunes marksistlik-leninlik-stalinlik Eesti ajaloo kontseptsioon. Annavad võimaluse heita pilgu Gustav Naani mõttemaailma ja ridade vahelt saab aimu Abe Liebmani rollist ajalooteaduse ümbermõtestamisel

 6. Bunge sajand ja sajand Bungeta. II / Peeter Järvelaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Järvelaid, Peeter, 1957-

  1998-01-01

  Tartu Ülikooli professorist, Balti eraõiguse uurimise alusepanijast ja baltisaksa professionaalse ajalooteaduse ühest rajajast Friedrich Georg von Bungest (1802-1897). Algus: Kleio : Ajaloo Ajakiri 1997, nr. 4, lk. 49-51

 7. Who owns the information held by EU agencies? Weed killers, commercially sensitive information and transparent and participatory governance / Emilia Korkea-aho, Päivi Leino

  Index Scriptorium Estoniae

  Korkea-aho, Emilia

  2017-01-01

  Infole juurdepääsu tagamisest ja tundliku info (sh ärisaladuste) kaitsmisest ELi õiguses Euroopa Kemikaaliameti (ECHA), Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja Euroopa Ravimiameti (EMA) näitel ning Euroopa Kohtu ja Euroopa ombudsmani praktikas

 8. Paariariik Leedu / Jeroen Bult

  Index Scriptorium Estoniae

  Bult, Jeroen

  2009-01-01

  TLÜ õppejõu arvamuslugu Leedu seadusest "Alaealiste kaitsmisest negatiivse informatsiooni eest" (Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effect of Public Information ; Nepilnameciu apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio)

 9. Ee-eeee! Eeeeee... Eee-ee-eee. Eee-eee? / Raimu Hanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Raimu, 1957-

  2008-01-01

  Tartu Kõrgema Kunstikooli diplomitööde kaitsmisest Tartu Näituste messikeskuses, kus on avatud ka näitus "Lend Nr. 2008". Pikemalt Kadri Paloveeri kujundatud lapsekandmiskotist "Solaarselt maskuliinne"

 10. Meditsiinidoktor Marje Oona / Heidi-Ingrid Maaroos

  Index Scriptorium Estoniae

  Maaroos, Heidi-Ingrid, 1942-

  2005-01-01

  Tartu Ülikooli polikliiniku ja perearstiteaduse õppetooli assistendi ja teaduri Marje Oona doktoritöö "Helicobacter pylori infektsioon lastel : epidemioloogilisi ja ravi aspekte" kaitsmisest Tartu Ülikoolis 12. jaanuaril 2005

 11. Balancing the rights to data protection and freedom of expression and information by the court of justice of the European Union. The vulnerability of rights in an online context / Magdalena Jozwiak

  Index Scriptorium Estoniae

  Jozwiak, Magdalena

  2016-01-01

  Isikuandmete kaitsmisest isikuandmete kaitse direktiivi alusel, sõna- ja teabevabadusest Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhjal. Euroopa Kohtu kohtupraktikast, mis käsitlevad konflikti isikuandmete kaitsmise ja sõnavabaduse vahel

 12. Who owns the information held by EU agencies? Weed killers, commercially sensitive information and transparent and participatory governance / Emilia Korkea-Aho, Päivi Leino

  Index Scriptorium Estoniae

  Korkea-Aho, Emilia

  2017-01-01

  Infole juurdepääsu tagamisest ja tundliku info (sh ärisaladuste) kaitsmisest ELi õiguses Euroopa Kemikaaliameti (ECHA), Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja Euroopa Ravimiameti (EMA) näitel ning Euroopa Kohtu ja Euroopa ombudsmani praktikas

 13. Der Diskurs von der Notwendigkeit des Durchbruchs zur Ostsee in der russischen Geschichte und Historiographie / Aleksandr Filjuškin

  Index Scriptorium Estoniae

  Filjuškin, Aleksandr

  2004-01-01

  Venemaa Läänemerele juurdepääsu soovi formuleerimisest ja käsitlusest Lääne-Euroopa allikates ning Venemaa ajalooteaduses ehk "akna läände raiumise" teema arengust 16. - 20. sajandini. Idee teostamisega kaasnenud ideoloogiast Peeter I ajal. Läänemere kaubanduse problemaatikast varauusajal

 14. 1930. aastad Kaukaasias "Edasi" kolhoosis põllumehe silmade läbi ja ajalehe "Edasi" veergudel / Marika Mikkor

  Index Scriptorium Estoniae

  Mikkor, Marika, 1963-

  2005-01-01

  Stalinlike repressioonide kajastumine August Rootsi päevikus (aastatest 1929-1942), Kaukaasia eestlaste mälestustes ja ka Nõukogude ajalooteaduses. Järg.: nr. 3, lk. 55-74 ; nr. 4, lk. 82-93 ; (2006) nr. 1, lk. 88-102 ; nr, 2, lk. 74-94

 15. Ajaloo mõistest / Walter Benjamin ; tõlkinud Hasso Krull

  Index Scriptorium Estoniae

  Benjamin, Walter, 1892-1940

  2010-01-01

  Ajalooteaduse kriitika lähtudes juudi messianistlikust traditsioonist, historismi ja ajaloolise materialismi vastandlikkusest. Varem ilmunud pealkirja "Ajaloofilosoofilised teesid" all: Vikerkaar (2002) nr. 11/12 ja raamatus: Slavoj Žižek "ideoloogia ülev objekt" (Tallinn : Vagabund, 2003)

 16. 20. sajandi arhitektuuri kaitsest ja kaitsetusest / Karin Hallas-Murula

  Index Scriptorium Estoniae

  Hallas-Murula, Karin, 1957-

  2007-01-01

  1988. aastast tegutseb rahvusvaheline võrgustik DoCoMoMo, millega Eesti liitus 1991. a. Eesti DoCoMoMo tegevusest. Mälestiste hindamisest ja kaitse alla võtmisest. 2004. a. koostas Mart Kalm juhendi 20. sajandi objektide kaitse alla võtmise kohta. Sakala keskuse kaitsmisest, Tartu mnt. Turisti poe saatuse otsustamisest. Arhitektide suhtumisest muinsuskaitsesse

 17. The end of the subordinate worker? The on-demand economy, the gig economy, and the need for protection for crowdworkers / Adrian Todoli-Signes

  Index Scriptorium Estoniae

  Todoli-Signes, Adrian

  2017-01-01

  Töötajatest tulevikus, äriühingute muutumisest digitaalmaailmas ja füüsilisest isikust ettevõtjatest; töötajate kaitsmisest tööturul ja neile rakenduvatest tööseadustest; Uber'ist ja Amazon Mechanical Turk'ist

 18. Leedus pandi homoinfo keelu alla / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2009-01-01

  Leedu parlament kiitis teist korda heaks seaduse "Alaealiste kaitsmisest negatiivse informatsiooni eest" (Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effect of Public Information ; Nepilnameciu apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio). Lisa: Grybauskaite näeb homofoobiat

 19. Anneli Randla kaitses doktorikraadi Cambridge'is / Anneli Randla ; interv. Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Randla, Anneli, 1970-

  1999-01-01

  5. mail kaitses Cambridge'is esimese eesti kunstiteadlasena doktorikraadi Anneli Randla. Töö teema: kerjusmungaordukloostrite arhitektuur Põhja-Euroopas. Juhendaja dr. Deborah Howard. Doktorikraadile esitatavatest nõudmistest, doktoritöö kaitsmisest, magistrikraadi kaitsnu õppimisvõimalustest Cambridge's.

 20. Feng shui väärtus on vaimujõus / Marika Tomberg ; komment. Lea Eermann, komment. Rein Weber

  Index Scriptorium Estoniae

  Tomberg, Marika

  1999-01-01

  Feng shui järgi korraldatud Lea Eermanni kodust Nõmmel. Feng shui- ja geobioloogia-alase nõustamisega tegelev arhitekt Rein Weber keskkonna mõjust tervisele, magamistoast. Enda ja maja kaitsmisest halbade mõjude eest. 10 illustratsiooni

 1. Final document : 16th session of the Baltic Assembly

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  Balti Assamblee 16. istungjärgu lõppdokument. Resolutsioonid: meetmed salakaubandusega võitlemiseks, säästvast arengust Balti riikides, olukorrast Valgevenes, laste kaitsmisest narkootikumide eest, turismi arendamisest Balti riikides, pöördumine Balti riikide ringhäälingute nõukogude poole

 2. The end of the subordinate worker? The on-demand economy, the gig economy, and the need for protection for crowdworkers / Adrian Todoli-Signes

  Index Scriptorium Estoniae

  Todoli-Signes, Adrian

  2017-01-01

  Tuleviku töötajatest, äriühingute muutumisest digitaalmaailmas ja füüsilisest isikust ettevõtjatest. Tuleviku töötajate kaitsmisest tööturul ja neile rakenduvatest tööõiguse seadustest. Uber'ist ja Amazon Mechanical Turk'ist

 3. Intervjuu Hansapanga riskijuhi Jaan Priisalu ja SEB Ühispanga infrastruktuuri arendusjuhi Kaido Raiendiga / Jaan Priisalu, Kaido Raiend ; interv. Paul Leis

  Index Scriptorium Estoniae

  Priisalu, Jaan, 1967-

  2007-01-01

  Andmeturbespetsialistid räägivad andmeturbest pangas, Eesti andmeturbespetsialistide mitteformaalse ühenduse tegevusest, CERT Eesti (Computer Emergency Response Team of Estonia) eesmärkidest ja koostööst Eesti politseiga, oluliste infrastruktuuriettevõtete kaitsmisest küberrünnakute eest

 4. Karin Hallas-Murula : lollusi on väga raske kõrvalt vaadata / Kristo Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Kristo

  2007-01-01

  Eesti Arhitektuurimuuseumi direktorist Karin Hallas-Murulast, tema haridus- ja teenistuskäik. K. Hallas-Murula Eesti Rahva Muuseumi uue hoone arhitektuurivõistlusest, Sakala keskuse kaitsmisest, vajadusest hakata 20. sajandi arhitektuuri kaitse alla võtma, Eesti Arhitektuurimuuseumist

 5. Kaitsmine

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Einar Miksoni, Peedu Zeigeri, Reet Põldaru, Riina Miljani, Meelis Otsa, Maarika Alaru ja Lilita Ozola doktoriväitekirjade kaitsmisest Eesti Põllumajandusülikoolis; Eesti Põllumajandusülikooli üliõpilaste magistritööde kaitsmisest : Kristiina Kütt, Rein Kalle, Matis Luik, Kadrin Juhkam, Andres Elias, Taavi Võsa, Hille Laos, Heli Paasma; Janika Sanderi "Geodeetiline tihendusvõrk Eestis. Satelliidi-, vastuvõtja- ja keskkonnapõhiste veaallikate möju", Ina Melnikova "Tartu linna ortofotomosaiigi valmistamine (programmi PHOTOMOD näitel) ja tema geomeetriline kvaliteet"; Natalja Morozova "Gravimeetrilise geoidi NKG04 võrdlemine loodpinnaga Läänemerel"; Inno Kalbergi "Arvestuse infosüsteemide rakendamise aspektid Eestis"; Elina Leineri "Ammendatud freesturbatootmisalade taimestumist mõjutavad tegurid Pärnu ja Tartu maakonna jääksoode näitel"

 6. Eestil on Euroopas ka oma tee / Jürgen Ligi

  Index Scriptorium Estoniae

  Ligi, Jürgen, 1959-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Põhjarannik, 17. apr. 2004, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 17. apr. 2004, lk. 2; Koit,17. apr. 2004, lk. 6; Meie Maa, 17. apr. 2004, lk. 2; Hiiu Leht, 20. apr. 2004, lk. 2; Virumaa Nädalaleht, 23. apr. 2004, lk. 2; Sakala, 23. apr. 2004, lk. 2; Valgamaalane, 8. mai 2004, lk. 2. Maksu- ja sotsiaalpoliitika otsustusõigusest ning kaitsmisest EL-i riikides