WorldWideScience

Sample records for vfw-vereinigte flugtechnische werk

 1. WUR Glastuinbouw onderzoekt werking bodemfungiciden in anjer

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland-Zijlstra, J.D.

  2008-01-01

  WUR Glastuinbouw heeft in opdracht van de landelijke commissie anjer het gebruik van vier fungiciden met een groeibevorderende werking in de anjerteelt onderzocht. Uit literatuurstudie blijkt dat met name Aliette en Previcur de wortelontwikkeling bevorderen. Over de effecten van Fenomenal is nog

 2. De verleidelijkheid van het grote gebaar : Het werk van Dogma

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 3. Damsel in distress : de werk-zorg spagaat

  NARCIS (Netherlands)

  Nossent, S.; Blijswijk, M. van; Steentjes, A.

  2004-01-01

  Een grote opdracht, een zoontje met een gebroken been en een medewerkster met een hoog ziekteverzuim. Hoe kan een vrouwelijke ondernemer die hier mee te maken krijgt, een goede balans tussen zorg en werk behouden? Over de dilemma's van deze 'damsel in distress' (=belaagde jonkvrouw) buigen zich: een

 4. Strategisch meerjarenplan 2014-2020 Nederlands focal point voor veiligheid en gezondheid op het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Schrama, H.; Lange, J. de

  2014-01-01

  Dit strategisch meerjarenprogramma van het Nederlands Focal Point is afgeleid van de nieuwe meerjarenstrategie 2014-2020 van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk Het Europees Agentschap (EU-OSHA) wil bijdragen de Europese werknemers gezond en veilig aan het werk te

 5. De dans van de taal in het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Vlaeminck

  2010-12-01

  Taal is een erg belangrijke kwestie in elke wetenschap. Het maakt de transfer en de circulatie van kennis mogelijk, wat noodzakelijk is voor een permanente evolutie en groei van een professie. In het sociaal werk lijkt taal te vaak gereduceerd tot de directe interactie tussen een sociaal werker en een cliënt. Maar dit is slechts het halve verhaal. Dit artikel argumenteert waarom taal meer wetenschappelijke aandacht verdient, vooral in het verbindende domein tussen praktijkreflectie en theorie in het sociaal werk. Meer dan honderd jaar na de publicatie van Mary Richmonds boek Friendly visiting among the poor (in 1899! is de vraag vooral of en in welk opzicht taal wijzigde. Werden er slechts enkel nieuwe woorden ingevoerd of wijzigde ook de inhoud en de onderliggende visie? Tegenwoordig beschikken sociaal werkers over meerdere taalkanalen: de gesproken taal, de geschreven taal, de telefoontaal, de virtuele taal. Vooral die laatste ontwikkeling opent taalkundig nieuwe registers. Dit artikel gaat na waarom sociaal werkers en onderzoekers linguïstische veranderingen moeten bestuderen en meer zorg dragen voor hun linguïstisch kapitaal. Taal danst doorheen de geschiedenis van het vak in meerdere opzichten. Maar sociaal werkers benutten de hele dansvloer nog niet.

 6. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 7. Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Hoijtink

  2011-08-01

  Net als elders in Europa wordt het sociaal werk in Nederland geconfronteerd met indringende bestuurlijke veranderingen. In dit artikel analyseren wij met welke bestuurlijke veranderingen instellingen in het lokaal sociaal werk te maken hebben en hoe representanten van deze instellingen op deze veranderingen reageren. Het artikel bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven we vier in het oog springende bestuurlijke veranderingen waarmee organisaties in dit veld geconfronteerd worden. In het tweede deel analyseren we op basis van verschillende onderzoeken in het lokaal sociaal werk hoe representanten van deze organisaties – sociaal werkers en managers – deze veranderingen ervaren en hoe zij hiermee omgaan. We onderscheiden vier clusters reacties: de verwarde reactie, de introverte reactie, de extraverte reactie en de verbindende reactie. In het derde deel zoomen we in op de ons inziens meest vruchtbare reactiewijze: de verbindende reactie. We betogen dat deze turbulente tijd vraagt om organisaties die erin slagen om zowel sterke interne als krachtige externe coalities te creëren, nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en betekenisvol te innoveren.

 8. Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body of knowledge van het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Hermans

  2014-03-01

  Full Text Available Method-development, evaluation research and the body of knowledge of social workDuring the last ten years, a revival of the debate concerning the body of knowledge can be observed. During the same period, evidence-based practice caused a lot of resistance inside the social work profession. In this paper, we develop a broad view on evidence-based practice based on the discipline of evaluation research which acknowledges the complexity of the concept of effectiveness. In such a broad view, the first step is to develop and to describe the program theory of social interventions, which consists of the theory of action and the theory of change. We propose two methods to describe social interventions. In addition, we describe three modes to take into account the complexity of social interventions: (1 viable validity, (2 describing the interaction between the social intervention and the social context and (3 a multi-stakeholder approach paying special attention to the “silent voices”.Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body of knowledge van het sociaal werkDe afgelopen tien jaar leefde het debat over de kennisbasis van het sociaal werk op en zorgde de opkomst van evidence-based practice voor heel wat discussie en polarisering binnen het sociaal werk. In deze bijdrage vertrekken we van een ruime benadering van evidence-based practice die oog heeft voor de complexiteit van het effectiviteitsvraagstuk. We beargumenteren dat het expliciteren en theoretisch onderbouwen van interventies een mogelijkheid biedt om die kennisbasis van het sociaal werk beter in beeld te brengen. Deze interventie- of programmatheorie bestaat uit twee onderdelen: de handelingstheorie en de veranderingstheorie. We stellen twee methoden voor om interventies te expliciteren en theoretisch te onderbouwen. We schuiven daarnaast drie manieren naar voren om voldoende oog te hebben voor de complexiteit van sociale interventies: (1 praktische geldigheid, (2 het expliciteren

 9. Solar generation of hydrogen; Wasserstofferzeugung auf solarer Basis. Thermische Dissoziation des Wassers mit dem Licht-Kraft-Werk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ziemba, G.

  2003-04-01

  Solar generation of hydrogen. The ''Licht-Kraft-Werke'' (LKW) is described. Due to this it will be possible to supply solid-state-lasers directly by sunlight. Supplied by lasers water should be split in a highest-temperature-reactor. An efficiency of more than 21% is supposed to be reached. (orig.)

 10. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  NARCIS (Netherlands)

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 11. Planning of a small hydroelectric installation project - orientation aids; Vom Plan zum Werk - Orientierungshilfen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hutarew, A. [Dr. Hutarew und Partner, Pforzheim (Germany)

  1997-12-31

  The article informs in concise form on essential elements of the plannning of a small hydro power project. Understanding and considerateness are demanded from all parties concerned when such a joint project is envisaged. Not one-sided interests should be followed; rather, everyone should contribute towards facilitating renewable energy generation. Some negative examples are cited. (orig.) [Deutsch] In der Kuerze der gebotenen Zeit wurde versucht, wesentliche Eckpfeiler in der Entstehung einer Wasserkraftanlage zu skizzieren. Ziel meiner Ausfuehrungen ist es, von allen Beteiligten Verstaendnis abzuverlangen und Ruecksichtnahme zu praktizieren, geht es doch darum, ein gemeinsames Werk entstehen zu lassen. Wir stehen nicht in der Not, einseitige Interessen zu verfechten, sondern gemeinsam an einem Baustein regenerativer Energieerzeugung zu arbeiten. Es sei mir verziehen, wenn durch die Schilderung von Negativ-Beispielen ein eher unueblicher Weg beschritten wurde. (orig.)

 12. Evocatin of the Spirit: A-capella-Werke von Gorecki, Pärt, Martin, Barber und Schönberg / Gerhard Pätzig

  Index Scriptorium Estoniae

  Pätzig, Gerhard

  1995-01-01

  Uuest heliplaadist "Evocatin of the Spirit: A-capella-Werke von Gorecki, Pärt, Martin, Barber und Schönberg. Robert Shaw Festival Singers. Robert Shaw (AD: 1994). Telarc/in-akustik CD 80406 (WD: 72'15")

 13. Personeel van sociale instituties. Over het verband tussen vrouwenbeweging en maatschappelijk werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berteke Waaldijk

  2015-06-01

  Full Text Available Staffing Social Institutions: The Relation between the Women’s Movement and Social WorkBerteke Waaldijk discusses the way ideals of feminism and women’s emancipation in the Netherlands found their way into the design and delivery of social interventions. She compares ideals of women’s movement around 1913 with practices designed by the ‘Benevolent Colonies’ in the 1820s for Dutch paupers and with the feminist training for social workers of the 1970s and 1980s in the Netherlands. She concludes that ideals about the liberation of women were often expressed as those of professional social work aimed at making clients (‘paupers’ in 1820, ‘the poor’ in 1913 become self-reliant citizens. Respect for clients and trainedexpertise of the social workers were the requirement for such social interventions. In the examples discussed disciplinary practices and emancipatory ideals are not mutually exclusive. More research therefore is required on the way connections between feminist movements and training for social professionals facilitate disciplining social policies.Berteke Waaldijk bespreekt de historische vervlechting tussen vrouwenbewegingen en sociale interventies. Uit een vergelijking van de idealen van het sociaal werk rond 1913 met de praktijken van de Maatschappij voor Weldadigheid concludeert zij dat nadruk op zelfredzaamheid van de cliënt en respect en deskundigheid van de hulpverlener niet nieuw waren. De idealen van Hélène Mercier en MarieMuller-Lulofs rond 1900 leken in veel opzichten op de idealen van dat oudere disciplinerende sociale project. Met een beschrijving van de idealen van de tweede feministische golf binnen de sociale beroepsopleiding ‘Vrouwen en Welzijnswerk’ laat Waaldijk zien dat ook in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuwfeministische idealen soms geformuleerd werden als pleidooien voor professioneel sociaal werk. De rol van de denkbeelden over bevrijding en emancipatie van vrouwen in het

 14. Verwaiste und vergriffene Werke - Kommt das 20. Jahrhundert endlich in die Digitale Bibliothek?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Armin Talke

  2013-10-01

  Full Text Available Am 20.September 2013 hat das am 27. Juni vom Bundestag (Fn 2 verabschiedete Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke auch den Bundesrat passiert. Es entspricht weitgehend dem Entwurf der Bundesregierung (Fn 3. Kleinere, vom Rechtsausschuss vorgeschlagene (Fn 4 Änderungen sind eingeflossen. Der Regelung liegt zum Teil die Richtlinie 2012/28/EU vom 25. Oktober 2012 über bestimmte zulässige Nutzungen verwaister Werke zugrunde. Nachdem lange Zeit von vielen Interessengruppen eine Weiterentwicklung des Urheberrechts gefordert wurde, haben die Deutschen Gesetzgebungsorgane mit der Regelung in §§ 61 ff UrhG zu den verwaisten und in §§ 13d und e UrhWahrnG zu den vergriffenen Werken, neben den gleichzeitig verabschiedeten Vorgaben für ein „Zweitverwertungsrecht”, in aller Eile vor der Sommerpause und der Bundestagswahl einen kleinen Fortschritt getan. In europarechtlicher Hinsicht wäre die Regelung so schnell gar nicht notwendig gewesen: Die Umsetzungsfrist läuft nach Art. 9 Abs.1 der Richtlinie erst zum 29.9.2014 ab. Auch inhaltlich übertrifft das Gesetz mit der Normierung der Lizenzierung „vergriffener” Werke durch Verwertungsgesellschaften die zwingenden Vorgaben der Richtlinie. Ein neues „Kapitel in der Geschichte des Urheberrechts”, das von der Bundesjustizministerin schon im Juni 2010 angemahnt worden war (Fn 5, ist damit allerdings noch nicht geschrieben. Die Richtlinie und das Gesetz erlauben die Digitalisierung von noch urheberrechtlich geschützten Werktypen verschiedenster Art, die in unterschiedlichen Kultureinrichtungen vorhanden sind. Die folgenden Ausführungen beziehen sich vorwiegend auf die Nutzung gedruckter Literatur. In September, 2013, the German legislators adopted the law on orphan works and out-of-print-works. Both categories affect works which are still under copyright. The clash of interests, however, of cultural institutions holding items of these works, and rightsholders, are not serious, as

 15. Sammelband zum Werk von Marieluise Fleißer An Anthology of the Work by Marieluise Fleißer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Windt

  2002-07-01

  Full Text Available Der Sammelband zu Marieluise Fleißer (1901–1974 beschäftigt sich mit ästhetischen und rhetorischen Strukturen ihrer Texte. Die Beiträge umfassen dabei das gesamte Spektrum des Werkes der Dichterin von der Weimarer Zeit bis in die siebziger Jahre.This anthology of articles on the asthetics and rethorics of Marieluise Fleißer’s work investigates her complete works, dating back from the time of the Weimar Rebublic to the 1970s.

 16. Beter aan het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Gerda Jehoel-Gijsbers

  2007-01-01

  Jarenlang was Nederland koploper in Europa in het aantal gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit probleem tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia veel beleidsmaatregelen ontwikkeld en vaak ook weer aangepast. Hebben deze maatregelen tot resultaat geleid? Is het

 17. Gesammelte Werke / Collected Works

  Science.gov (United States)

  Schwarzschild, Karl; Voigt, Hans-Heinrich

  Der bekannte Astronom Karl Schwarzschild (1873-1916) gilt als der Begründer der Astrophysik und als hervorragender Forscher mit einer erstaunlichen Bandbreite seiner Interessen. Arbeiten zur Himmelsmechanik, Elektrodynamik und Relativitätstheorie weisen ihn als vorzüglichen Mathematiker und Physiker auf der Höhe seiner Zeit aus. Untersuchungen zur Photographischen Photometrie, Optik und Spektroskopie zeigen den versierten Beobachter, der sein Meßinstrumentarium beherrscht, und schließlich arbeitete Schwarzschild als Astrophysiker an Sternatmosphären, Kometen, Struktur und Dynamik von Sternsystemen. Die in seinem kurzen Leben entstandene Fülle an wissenschaftlichen Arbeiten ist in drei Bänden der Gesamtausgabe gesammelt, ergänzt durch biographisches Material, Annotationen von Fachleuten und einen Essay des Nobelpreisträgers S. Chandrasekhar. The well-known astronomer Karl Schwarzschild (1873-1916) is regarded as the founder of astrophysics and as an exceptionally talented researcher whose interests spanned a remarkably broad spectrum. His work on celestial mechanics, electrodynamics, and relativity theory demonstrates his great abilities as a mathematician and physicist who significantly influenced the science of his times. His investigations of photographic photometry, optics, and spectroscopy display his strengths as an observer who knew his instruments. But above all Schwarzschild pursued questions of astrophysics, addressing in particular stellar atmospheres, comets, and the structure and dynamics of stellar systems. The host of scientific works that he authored in his short life is now collected in the form of this three-volume complete works; it is supplemented by biographical material, notes from some of todays experts, and an essay by the Nobel Laureate S. Chandrasekhar.

 18. Werking bodemherbiciden soms overschat

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  De werkingsduur van Goltix en isoproturon wordt in de praktijk overschat, zo blijkt uit onderzoek. De duurwerking kan worden verlengd door vaker te bespuiten in lage dosering. Een verslag over bodemherbiciden en bodemeigenschappen

 19. COPD en werk.

  NARCIS (Netherlands)

  Houtum, L. van; Heijmans, M.

  2010-01-01

  Drie van de vijf mensen met chronisch obstructieve longziekte werkt niet. In veel gevallen is hun longziekte hiervan de oorzaak, zo blijkt uit de Astma-/COPD-monitor. In Nederland hebben 320.000 mensen de diagnose chronisch obstructieve longziekte (COPD). Daarnaast zijn er nog eens zo’n 300.000

 20. Tanne plant - first results of soil treatment according to the anaerobic/aerobic method; Werk Tanne - Erste Ergebnisse der Bodenbehandlung nach dem Anaerob-Aerob-Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, D.; Walter, U. [Umweltschutz Nord GmbH, Ganderkesee (Germany)

  1999-02-01

  Biological remediation of STV contaminated sites has been a major focus of the promotion activities of the Federal Research and Education Ministry (BMFB) for some years now. For this purpose the BMFB has drawn together diverse integrated research projects to bring a well-coordinated force of activities to bear on this problem in a manner unprecedented in Germany. Its declared aim in doing so is, firstly, to compile a guide on biological remediation and, secondly, to funnel the output of all ongoing German research in this field into the second phase of its research activities at the ''Tanne'' plant in Clausthal-Zellerfeld, which is dedicated to practice-oriented testing of methods for the biological remediation of STV contaminated sites. [German] Die biologische Sanierung von Standorten, welche mit STV kontaminiert sind, ist seit einigen Jahren eines der markanten Ziele der BMBF-Forschungsfoerderungen. Durch die bislang in der bundesweiten Forschung einmalige, Forschungsverbund uebergreifende, koordinierte Buendelung saemtlicher wissenschaftlicher Aktivitaeten ist es erklaertes Ziel, zum einen einen Leitfaden zur biologischen Sanierung herauszuarbeiten, zum anderen, die aktuellen, bundesweiten, wissenschaftlichen Erkenntnisse in die seit Mai 1998 am Standort 'Werk Tanne' in Clausthal-Zellerfeld laufende Phase 2 der BMBF-Forschungsaktivitaeten, naemlich die praxisorientierte Erprobung von Verfahren zur biologischen Sanierung von STV-belasteten Standorten, einzugreifen. (orig.)

 1. Global Ear. Werke 2001 - 2006

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Dresdenis muusikafestivalil "Global Ear" 23.3.03 esitusel Eesti heliloojate muusika: Helena Tulve "lumineux/opaque", Jaan Rääts "Meditation", Mirjam Tally "Aura", Mati Kuulberg "Sonate Nr.4", Mari Vihmand "Seitsmele"

 2. Konstruktivisme, konstruksionisme en maatskaplike werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.J.M. du Plessis

  2000-03-01

  Full Text Available Constructivism, constructionism and social workIn this article the constructivistic framework of reasoning is illustrated with reference to the premises of the structure determinism of Maturana, Kelly's personality constructs theory, and the radical constructivism as developed by Von Glasersfeld. Proceeding to the constructivistic frame of thought that reality is created by each individual with reference to particular internal processes (specifically cognitive processes, constructionism indicates, according to the social construct theory, that the interaction between individuals is responsible for the process of reality creation. The core of the frameworks of reasoning involves that reality is not created by the individual or individuals, and that, therefore not only one objective reality exists, but in fact a range of subjective realities - realities that are continually adapted by means of a process of evolution. As the individual is exposed to new experiences, he attaches new unique meanings to it, and this continually creates another reality. This view implies specific implications for the profession of Social Work. For example, final and objective diagnoses about persons, families, groups or communities cannot be made, as such diagnoses are based on a subjective reality created by a social worker in a certain situation. Indeed, there is no objective reality against which those concerned could be measured in order to come to a conclusion. Further, constructivism and constructionism imply that the social worker departs from a position of "not-knowing". He is therefore not the only skilled person, but seeks, together with the client, new realities that could contain the solution of the problems of the client.

 3. UBER DEN BEITRITT DER PLURIMODALITÄT DES VERSTEHENS DER NICHTEUROPÄISCHEN TRADITION. DISCOURS ÜBER DISCOURS. (PROBLEMATISIERUNG INITIERT MIT DEM WERK "CARSTVO ZNAKOVA" VON ROLAND BARTHES, AUGUST CESAREC, ZAGREB 1989

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadran Zalokar

  1990-01-01

  Full Text Available In diesem Text problematisiert der Verfasser manche grundsätzlicke Fragen des Verstehens nichteuropäischen Traditionen im Ganzen. Dabei analysiert er das Werk von Roland Barthes in Zusammenhang des Verstehens der Beziehung textuallen im Gegensatz zum geistlichen Tradition Japans, gleichzeitig auf die methodologisch wichtige Frage hinweisend. Alles enken und "Schreiben" darüber ist in nuce zweifelhaft. Das Denken des planetaren Polilogen als Multiloge verlangt einen strengen wissenschaftlichen Beitritt, aber auch einen metawissenschaftlichen und metaphilosphischen Einblick in das geistliche Wesen nichteuropäischen Tradition, weil es gleichmäßige Beachtung verschiedensten geistlichen Erfahrungen und Eingenartigkeiten des geistlichen Lebens aller Traditionen nötig ist und nurwissenschaftlicher und nurphilosophischer Beitritt ist nicht genügend.

 4. Βιβλιοκρισία:P. SCHREINER-E. VOGT(eds., Karl Krumbacher. Leben und Werk, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck, München 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Walter PUCHNER

  2013-04-01

  Full Text Available Βιβλιοκρισία: P. Schreiner-E. Vogt (eds., Karl Krumbacher. Leben und Werk, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck, München 2011 (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, Jahrgang 2011, Heft 4, σελ. 147, 5 εικ., ΙSBN 978 3 7696 1569 0.

 5. Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering : een literatuurstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Gent, A.L. van

  2007-01-01

  This report deals with the results of the first phase of the Road Safety at Roadworks study that CROW has commissioned SWOV to carry out. It consists of a literature study and a review of useful sources for crash data and data of road works. The main goals are (1) increasing insight into the number,

 6. Werkboek agressie en pesten op het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, G.; Hubert, A.; Kroft, F. van der; Nuyens, M.; Willemsen, M.; Sluijs, R. van der; Davits, R.; Rijcken, V.

  2003-01-01

  Sommige gemeentelijke ambtenaren komen in aanraking met agressief gedrag van klanten. De redenen voor dit agressieve gedrag zijn uiteenlopend. Zo wil de ene klant zijn frustratie uiten en wil de ander iets gedaan krijgen van de betrokken werknemer. Zulk gedrag is onacceptabel en gemeentebestuurders

 7. Veiligheidskleding voor werk op de weg.

  NARCIS (Netherlands)

  1968-01-01

  This report contains a problem-analysis about safety clothes for workers on the road. Some of the results are: (1) The best colour if fluorescing orange. (2) The material must be transporting warmth and moisture. The material which are available today, are not satisfactory.

 8. Metageschiedenis in het werk van Peter Blum

  African Journals Online (AJOL)

  vluchtte de familie voor Hitler, want er zijn aanwijzigingen dat Blum of in elk geval zijn moeder joods was (haar meisjesnaam was Levi). Om vast te stellen of Blum inderdaad joods was, heeft Blums biograaf Kannemeyer zelfs discreet bij een niet nader genoemde getuige geïnformeerd of hij besneden was, hetgeen niet het ...

 9. Privacy, werk en internet of things

  NARCIS (Netherlands)

  Van Der Sype, Yung Shin; Vedder, Anton

  2016-01-01

  Technologisch zijn ondernemingen nog niet klaar voor 3.0. Hoewel reeds heel wat technische snufjes in de onderneming binnensijpelen, staat de technologie nog niet op punt om al van een Internet of Things te spreken. Dit geeft ons de tijd om ons juridisch voor te bereiden op de opkomende

 10. Het juiste werk voor een bijzonder talent?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijn, R.; Kleij, R. van der

  2012-01-01

  TNO draagt met diverse onderzoeken bij aan het ontwikkelen en toepassen van kennis om de effectiviteit van cameratoezicht te vergroten. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheid om mensen met stoornissen in het autistische spectrum in te zetten in cameratoezichtcentrales.

 11. Haar werk : vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief

  OpenAIRE

  Bruijn, de, J.

  1989-01-01

  Her workWomen's work and the sociology of work in historical and emancipative perspectiveThis book describes the developments in research on women's work in the Netherlands from the end of the nineteenth century until 1988.In this historical review spanning more than a century, three main questions are considered: The first question concerns the historical incentives for the first studies on women's work. Which political and societal movements took the initiative for this research outside the...

 12. Besluitvorming rondom pensioneren: de invloed van werk- en organisatiecontext

  NARCIS (Netherlands)

  van Solinge, H.; Henkens, C.J.I.M.

  2011-01-01

  This article links organizational forces to individual decision making on retirement. We examine to what extent work characteristics and organizational context (organizational policies and workplace norms toward retirement) affect the (planned) retirement age of workers aged 50 and over. We use data

 13. Bohuslav Martinů – Werk und Wirkung [...

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gabrielová, Jarmila

  2009-01-01

  Roč. 46, č. 4 (2009), s. 429-431 ISSN 0018-7003 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : Bohuslav Martinů (1890–1959) * selected music ological events 2009 Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 14. Die Raumdarstellung im erzählenden Werk um 1900

  OpenAIRE

  Lu, Xiaoli

  2011-01-01

  In der Literatur existiert eine eigene Welt, die mit Raum und Zeit verbunden ist. Im 19. Jahrhundert gewinnen beide, Raum und Zeit, an Bedeutung als bewusst eingesetzte Gestaltungselemente. Es bilden sich zwei Grundrichtungen heraus, eine mit dem Erzählgeschehen verknüpfte Semantisierung in der Klassik und in der Romantik und eine betonte Fixierung des Geschehens in der realen Welt durch genaue Zeit- und Ortsangaben im Realismus. Die Semantisierung von Raum und Zeit führt zu einer Bedeutungss...

 15. 78 FR 2910 - Airworthiness Directives; GROB-WERKE Airplanes

  Science.gov (United States)

  2013-01-15

  ... arms on several Grob G 115 airplanes, which could result in failure of the part and consequent loss of...., Washington, DC 20590. Hand Delivery: U.S. Department of Transportation, Docket Operations, M-30, West... verbal contact we receive about this proposed AD. Discussion The European Aviation Safety Agency (EASA...

 16. Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering deel II : een ongevallenanalyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, S.T.M.C. & Weijermars, W.A.M.

  2009-01-01

  This report discusses the results of the second phase of the study Road Safety at Roadworks which is carried out by SWOV, commissioned by the Information and Technology Platform for Infrastructure, Traffic, Transport and Public space CROW. It consists of an analysis of crash data from the Dutch road

 17. 78 FR 23112 - Airworthiness Directives; Grob-Werke Airplanes

  Science.gov (United States)

  2013-04-18

  ... material at the FAA, call (816) 329-4148. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Taylor Martin, Aerospace...: (816) 329-4138; fax: (816) 329-4090; email: taylor[email protected] . SUPPLEMENTARY INFORMATION... to detect cracks and prevent the part from failing. (f) Actions and Compliance Unless already done...

 18. Siglenverzeichnis und Abkürzungen der Werke Wittgensteins

  OpenAIRE

  2017-01-01

  AüL Aufzeichnungen über Logik BB Aufzeichnungen über Logik BGM Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik BLF Bemerkungen über logische Form BPP Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie BüF Bemerkungen über die Farben PB Philosophische Bemerkungen PG Philosophische Grammatik PU Philosophische Untersuchungen T Tractatus Logico-philosophicus TB Tagebücher 1914-1916 ÜG Über Gewißheit V&G Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik, Psychoanalyse und religiösen Glauben WWK Wittgenstein un...

 19. Hiv-bestrijding begint met GIS-werk

  NARCIS (Netherlands)

  Op de Coul, E. L. M.; Joore, I. K.; van sighem, A.; Bom, B. C. J.; Hillebregt, M.; Prins, J. M.; Geerlings, S. E.; van Bergen, J. E. A. M.

  2017-01-01

  To map regions of the Netherlands with high HIV prevalence for surveillance and prevention purposes. Information on numbers of HIV patients receiving clinical care on 31 December 2014 per postcode region was requested from the HIV monitoring foundation (SHM). These details were related to data from

 20. Expertisediversiteit en teaminnovativiteit : De modererende werking van taakafhankelijkheid en taakflexibiliteit

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vegt, G.S.

  In this article we examine the joint effects of expertise diversity, task interdependence, and task flexibility on team innovation. We argue that expertise diversity will be unrelated to team innovation when task interdependence is low. When task interdependence is high, the direction of the

 1. Haar werk : vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijn, de J.

  1989-01-01

  Her work

  Women's work and the sociology of work in historical and emancipative perspective

  This book describes the developments in research on women's work in the Netherlands from the end of the nineteenth century until 1988.
  In this historical

 2. Werk van de tweede soort : boerinnen in de melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, de S.

  1992-01-01

  This study of the changing nature of farmwork for farmers' wives focuses on two central questions. The first concerns the effects on the wife's labour of scale- enlargement and specialization. Both of these processes can be considered as the accumulation of technological, economic and political

 3. Sexualität im Werk Arno Schmidts

  OpenAIRE

  Reischert, Jessica

  2006-01-01

  Die Sexualität im Frühwerk Arno Schmidts stellt ein umfangreiches und komplexes Thema dar, das dennoch auf gewisse Grundmuster und –vorgänge reduziert werden kann. So haben sich bei der Begegnung von Menschen untereinander klare Linien ergeben, anhand derer viele Gespräche eingeordnet und analysiert werden können. Unterschieden werden können mehrere Gesprächstypen, in denen sich bestimmte Verhaltensweisen der Schmidtschen Protagonisten zeigen: In den geschlechtlich gemischten Gesprächsrunden ...

 4. Titan en Christiaan. Huygens in werk en leven

  NARCIS (Netherlands)

  Dijksterhuis, Fokko J.

  2000-01-01

  In three respects Christiaan Huygens (1629-1695) poses a biographical problem. Unlike contemporaries he hardly ever reflected upon what he thought he was doing; his versatility makes it hard to gain a balanced view of what he was doing; his personality seems almost absent from his writings. In the

 5. Impact of screens on air quality. Final report of a study on the performance of (sound)screens on the air quality along highways; Invloed schermen op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van (geluids)schermen op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  van 34 ({+-}25)% gevonden (waarden tussen haakjes geven 95% nauwkeurigheidsmarge aan). De (innovatieve) schermen die eveneens als 'standaard geluidscherm' aangeduid zouden kunnen worden gaven significant lagere effecten. In een tweetal ringonderzoeken, een voor CFD rekenmethoden en een voor windtunnelmetingen is de bruikbaarheid van de twee methoden in kaart gebracht. Het ringonderzoek voor windtunnelmetingen is nog niet afgerond, beide onderzoeken zullen in een separate rapportage worden samengevat. Men kan vaststellen dat er in het IPL onderzoeksprogramma schermen veel en zeer relevant wetenschappelijk en praktijktechnisch werk is verricht. Door de grote tijdsdruk op de uitvoering en afronding zijn nog lang niet alle vragen beantwoord en het is van belang in het post-IPL tijdperk tijd en budget in te ruimen voor verder onderzoek. Op dit moment lijkt de stand van de kennis nog te beperkt om innovatieve schermen als generieke maatregel optimaal in te kunnen zetten. De resultaten van de in de proeftuin onderzochte (standaard) schermen dienen vergeleken te worden met de generieke schermeffecten zoals die in de diverse rekenmodules zijn opgenomen.

 6. Werking van ankerbouten in enkele soorten ondergrond : een simulatie-onderzoek naar verschillen in weerstand en sterkte en de inhoud daarvan op de werking van een barrier.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de

  1997-01-01

  Simulations were conducted to assess the performance of anchor bolts used in the steel Department of Public Works (RWS) barrier on various road surface types. The study was commissioned in response to doubts raised during the modelling of these bolts for a previous simulation carried out in 1995.

 7. Parallelle innovatie als een vorm van beleidsleren: het voorbeeld van de keten van werk en inkomen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Meer, M.; Roes, B.

  2009-01-01

  After decades of deliberation, the institutional fields of social security and active labour market policies in the Netherlands have been brought under one umbrella structure at the start of the 21st. century. We discuss the current approach of labour market reintegration both at national and local

 8. Water, werk en waterwerken : de ontwikkeling van irrigatietechnologie in het stroomgebied van de Segura, Zuidoost - Spanje

  NARCIS (Netherlands)

  Bentum, van M.

  1995-01-01

  This book deals with irrigation technology, with special reference to the social process of its construction, use and adaptation. The aim is to bring (back) designing of irrigation technology closer to the practice of farming. Besides, this book tries to contribute in a specific way to the general

 9. Het werk van een klerk: een stylometrische verkenning van het auteurschap achter 'Der ystorien bloeme'

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenbirk, M.; Kestemont, M.

  2013-01-01

  Der ystorien bloeme is a rhymed Middle Dutch adaptation (ca. 1300?) of the Legenda aurea by Jacobus de Voragine. The anonymous author identifies himself as a ‘clerk’. The ystorien only survive in a single - possible incomplete - early fourteenth-century copy in the convoluted manuscript Leiden,

 10. Belangrijke nieuwe informatie over werkzaamheid en veiligheid : Sint- janskruid op de balans van werking en interacties

  NARCIS (Netherlands)

  De Smet, P.A.G.M.; Touw, D.J.

  2000-01-01

  Recently, two importance articles about St. John's wort (Hypericum perforatum) appeared in the medical literature: a randomised clinical trial comparing St. John's wort with placebo and imipramine and a commentary about interactions between St. John's wort and registered medicines. These

 11. Lizenzierungsservice Vergriffene Werke (VW-LiS – ein neuer Dienst der Deutschen Nationalbibliothek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reinhard Altenhöner

  2015-12-01

  Full Text Available Vor allem die bestehende urheberrechtliche Situation verhindert die Digitalisierung von Beständen des 20. Jahrhunderts. Basierend auf einem EU-Memorandum hat der deutsche Gesetzgeber durch eine Neuregelung für die Materialart Buch eine Möglichkeit geschaffen: Nach dem Erwerb einer entsprechenden Lizenz bewegt sich die digitalisierende Einrichtung bei der öffentlichen Bereitstellung digitalisierter Bücher in einem rechtssicheren Raum. In Kooperation mit dem Deutschen Bibliotheksverband (dbv, der VG Wort und VG Bild-Kunst sowie dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA hat die Deutsche Nationalbibliothek (DNB bis Juli 2015 einen Dienst entwickelt, der die Ermittlung vergriffener Bücher sowie ihre Lizenzierung im Rahmen der gesetzlichen Vorgabe wesentlich erleichtert. Dieser Dienst wird hier vorgestellt und eingeordnet. The existing copyright situation prevents the digitization of collections of the 20th century. Based on a European memorandum, the German legislature has created a new way for books: After the acquisition of the appropriate licence, the digitization becomes possible; the public provision of digitized books takes place in a legally safeguarded manner. In cooperation with the German Library Association (dbv, the copyright collecting agencies Wort and VG Bild-Kunst and the DPMA, the German National Library (DNB has until July 2015 developed a service which significantly facilitates the identification of out-of-commerce-books as well as their licensing under the new regulation. The new service will be presented and explained.

 12. Eglon Hendrik van der Neer (1635/36 - 1703) : Zijn leven en werk

  NARCIS (Netherlands)

  Schavemaker, E.

  2009-01-01

  Eglon van der Neer. His Life and His Work In his own time Eglon van der Neer was highly successful. His acclaim endured throughout the eighteenth century. Nowadays he is rated as a second-rate master. Van der Neer was born in Amsterdam in 1635 or 1636 as the son of the now more famous landscape

 13. Onderzoek naar de mutagene werking van vinylchloride met microorganismen en L5178Y muize-lymfoomcellen

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW; van Bruchem MC; Knaap AGAC; Langebroek PG

  1986-01-01

  Vinylchloride was mutageen voor Klebsiella pneumoniae in de fluctuatietest zonder metabolische activering bij 0,02 en 0,037 mol/1 lucht (resp. 1,5 en 2,3 g/l lucht). Vinylchloride is duidelijk mutageen voor Salmonella typhimurium TA1535 bij concentraties vanaf 0,0005 mol/l lucht en voor Salmonelle

 14. Andrej Voznesenskij und Genrich Sapgir. Zur Debatte über di postmodernistische Poetik in ihrem Werk

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ulbrechtová, Helena

  2011-01-01

  Roč. 31, 1/2 (2011), s. 1-15 ISSN 1432-4857 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90920516 Keywords : Russian poetry -- 20th Century * Postmodernism * poetics * literary science Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 15. Die verband tussen lokus van beheer en die werks prestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. L. Coetzer

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. The aim of the study was to establish the relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. These constructs were selected by virtue of the lack of empirical research regarding the assumed relationship between them. The Locus of Control Scale of Schepers (1995 was used for measuring locus of control. Work performance was measured by the commission earned per month by the marketer, the number of policies generated by the marketer, as well as the percentage of lapsed policies. The relevant measurements were obtained in respect of a sample of 149 black marketing personnel. The results indicated a modest but statistically significant relationship between external locus of control and the work performance of black marketers. Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1995 is in die meting van lokus van beheer gebruik. Werksprestasie is aan die hand van kommissie per maand verdien, aantal polisse gegenereer deur 'n bemarker en die persentasie vervalde polisse, gemeet. Die tersaaklike metinge is verkry ten opsigte van 'n steekproef van 149 swart bemarkers. Die resultate toon 'n klein, dog statisties beduidende verband tussen eksterne lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf.

 16. De kosten van ontbrekende of ontoereikende veiligheid en gezondheid op het werk: samenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Weerd, M. de; Tierney, R.; Duuren-Stuurman, B. van; Bertranou, E.

  2013-01-01

  De kosten van arbeidsgerelateerde letsels en ziekten kunnen hoog oplopen. In de EU-27 deden zich in 2007 5 580 arbeidsongevallen met dodelijke afloop voor en had 2,9% van de arbeidskrachten een ongeval dat resulteerde in meer dan drie dagen arbeidsverzuim. Bovendien hadden gedurende een periode van

 17. Oswald Croll und die Symbolik des Titelblattes seines Werkes Basilica chymica

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Purš, Ivo

  -, č. 15 (2015), s. 64-87 ISSN 1213-5372 R&D Projects: GA ČR GAP405/12/1268 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : paracelsian alchemy * art history * iconography * Oswald Croll Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 18. Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk

  NARCIS (Netherlands)

  van Gent, J.F.J.M.

  2011-01-01

  Bartholomeus van der Helst was a leading portrait painter in the Northern Netherlands in the 17th century. This monograph reconstructs his career and his circle of patrons based on the surviving works and documents. Van der Helst was born in Haarlem around 1613. In the early 1630s he moved to

 19. De antirachitische werking van Nederlandse ruwvoeders in verband met het antagonisme tussen caroteen en vitamine D

  NARCIS (Netherlands)

  Weits, J.

  1956-01-01

  A method was devised for estimating vitamin D in roughages. After boiling with 10 % alcoholic KOH the material was extracted with petroleum ether, and purified by chromatography through an activated alumina column with petroleum ether. Chromatography removed an unsaponifiable factor antagonistic to

 20. Moeders in de Mainstream: een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomite

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, Marjoleine van den

  2006-01-01

  The relationship between women's rights and children's rights is strong and complex. Their rights and interests are often assumed to coincide, but in practice that is not necessarily the case. Granting rights to children may be to the benefit of women. However, appeals to the rights and best

 1. Die lewe en werk van Rudolf Bultmann (1884–1976: ʼn Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriël M.J. (Gafie van Wyk

  2017-08-01

  Full Text Available Rudolf Bultmann was one of the leading thinkers within an influential theological direction that arose in Europe after the First World War, known as dialectical theology. Comprehensive introductions to the life and work of Bultmann in the South African theological journals, written in Afrikaans, either does not exist, or are difficult to trace for the Afrikaans readership. This article on Bultmann aims to fill the gap by offering a lexicographical contribution on the life and work of Bultmann. The focus of this article is on Bultmann as a Lutheran thinker. The theme of the New Testament and systematic theology is essentially the same, namely to explain the concept of Christian self-understanding as an eschatological event in which faith is expressed for the sake of faith in God and only in God. Bultmann explained the same theological concepts with his theology as those that were explained by the church reformers of the 16th century, but under radically new circumstances. The so-called modern and postmodern people of our time not only broke ties with the past, but in the process they also lost their ability for using historical-critical patterns of thought that tries to bridge historical distances, and therefore sacrificed all efforts to think systematically on the altar of relativism. We can learn from Bultmann what systematic reformed theology really is.

 2. Studie van Na-uurse Werk Algemene Praktyk | Hugo | South African ...

  African Journals Online (AJOL)

  This is a synopsis of a study made by a general practitioner over a period of one year, of the work done after hours. The study was made for the purpose of obtaining a Master's Degree in Medical Practice. Total turnover of work done, diagnosis and a short paragraph on conclusions drawn by the writer, are presented.

 3. Spieëlbeelde in die werk van Ingrid Jonker en Sylvia Plath

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Gertenbach

  2008-07-01

  Full Text Available Mirror images in the work of Ingrid Jonker and Sylvia Plath Writing poetry has an element of healing in it, but how does it work? Plath and Jonker continually wrote about mirror images, eyes and questions of identity. Different psychological theories surrounding this issue, including those of Winnicott, Jung and Lacan, are discussed. Plath’s “Mirror” and “Words” as well as Jonker’s “Op alle gesigte” are specifically examined. Concluding remarks reveal that a mental block, or crypt, will always force a poet to reword his/her trauma.

 4. Reformator Jan Hus - Rezeption seines Lebens und Werks in der modernen Zeit

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šebek, Jaroslav

  2017-01-01

  Roč. 31, č. 59 (2017), s. 19-24 ISSN 0936-7454 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : Jan Hus * Modern History * church history Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 5. Work and health in early arthritis [werk en gerzondheid bij vroege inflammatoire gewrichtsklachten

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, G.A.

  2009-01-01

  Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease characterized by chronic inflammation of the joints, which may result in joint damage. Any joint may be affected, but most commonly small joints in the hands and feet, wrists, elbows, and knees are involved. The onset of RA increases with age, and

 6. De invloed van afwijkende werktijden op de werk-thuis situatie

  NARCIS (Netherlands)

  Hooff, M.L.M. van; Bakhuys Roozeboom, M.C.; Vroome, E.M.M. de; Smulders, P.G.W.

  2010-01-01

  The present study was designed to map the causal relationships between non-standard working hours and work-home interference (WHI) and home-work interference (HWI). To this purpose, a longitudinal full-panel design was employed. Using such a design, we examined both the causal effects of

 7. Werk.kleur.rijk: online learning module for newcomers in Flanders

  OpenAIRE

  Gelan, Anouk; Huysmans, Marieke

  2015-01-01

  What does "culture" mean and how can it influence workplace practices? Why do cultural prejudices or bias exist? How do others find a balance between their two (or more) cultures? Can you avoid cultural misunderstandings at the workplace? What are supervisors’ expectations towards employees? Do you want a better match between your qualifications and skills and your job? How can you deal with negative reactions and difficult situations at the workplace? culture; cultural d...

 8. "Al mijn werk is het resultaat van wat ik heb meegemaakt"

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoogt, G.W.; Dijkhuis, A.; Engels, J.G.A.; Verhoogt, G.W.

  2009-01-01

  7 december is een belangrijke dag in het leven van Shinkichi Tajiri. In 1923 wordt hij op die dag geboren in Los Angeles; in 1941 op die dag valt het Japanse leger Pearl Harbor aan en op die dag wordt hij, in 2008, officieel Nederlands staatsburger. In de tussenliggende 85 jaar maakt Tajiri veel

 9. Een kwestie van vertrouwen : werking en versterking van collectieve weerbaarheid in achterstandsbuurten

  NARCIS (Netherlands)

  Verwer, Reijer Jan; Walberg, Anne Marijn

  2012-01-01

  The Netherlands has dozens of disadvantaged neighbourhoods where residents lack the ‘collective efficacy’ to guard themselves against disorder and crime. A multitude of interventions are used to try to improve the situation, but it is unknown if these interventions work. This book is a so called

 10. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 11. Te laag opgeleiden en hun (on)welzijn in het werk. Een verkennende studie

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ruysseveldt, Joris; Taverniers, John

  2010-01-01

  Almost 10% of the Flemish working population indicates to be under qualified with respect to the job they occupy. In this explorative study the work situation of the under qualified is compared to those who perceive themselves of being over qualified or in a situation of fit between educational and

 12. Oberflächenveränderung verschiedener zahnmedizinischer Werk-stoffe nach in-vitro Alterung

  OpenAIRE

  Kuster, Daniela

  2014-01-01

  Susceptibility of different restorative materials to toothbrush abrasion and coffee staining Objective: The aim of this study was to evaluate the susceptibility of different restorative materials to surface alterations after an aging simulation. Methods: Specimens (n=15 per material) of five different restorative materials (CER: ceramic/Vita Mark II; EMP: composite/Empress Direct; LAV: CAD/CAM composite/Lava Ultimate; COM: prefabricated composite/Componeer; VEN: prefabricated composite/...

 13. Die verband tussen genade en werke in 1QS se reddingsbegrip

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Semmelink

  1995-09-01

  Full Text Available The relationship between faith and works in the soteriology of 1QS. An analysis was made of 1QS to construct its view on grace and works in salvation. The author contends that Qumran makes much of works and that E P Sanders understated this element. Salvation according to 1QS can best be described by the modem term "synergism".

 14. 'Polished' cinema : Over de receptie van het werk van Andrzej Kondratiuk in Polen en het groteske

  NARCIS (Netherlands)

  Gusc, I.

  2012-01-01

  Despite being brutally slated at times, Andrzej Kondratiuk’s films were also often admired and praised by Polish film critics. Their inability to uniformly categorise and value Kondratiuk’s highly unconventional work has led to him being set aside, and labelled as, a ‘separate’ filmmaker in Polish

 15. Het geschreven werk van Piet Mondriaan : voorstel tot een editie. Deel II: de toelichtingen

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, L.A.

  2011-01-01

  The Writings of Piet Mondrian Piet Mondrian (1872 - 1944) was both a prolific painter and writer in his days. He left behind an impressive number of texts in Dutch, French and English, mainly on the subject of art in relationship to man and society. He wrote most texts by far between 1917 and 1943,

 16. The effects of oxytocine in autism : De werking van oxytocine bij autisme

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Yvonne; Althaus, Monika; Oosterhoff, Menno; van Balkom, Ingrid; Hoekstra, Pieter J.

  2017-01-01

  Oxytocin is viewed as the hormone of calm, healing and love, and plays an important role in establishing and maintaining social relationships. As autism is characterized by difficulties in social relationships, a dysregulated oxytocin system could possibly be an underlying factor. Our recently

 17. Die werking van die musiekmotief in De koperen tuin van Simon Vestdijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. van der Westhuizen

  1994-05-01

  Full Text Available Simon Vestdijk is one of the most prominent figures in the literary awareness of the Netherlands. From an intertextual study between De toekomst der religie (The Future of Religion and De koperen tuin (The Copper Garden it emerges that the postulated view of reality is transposed in narrative form in the text-internal vision of reality in the novel. This transformation is concretized and manifested in visible terms in the character portrayal, especially with regard to music as the passion to which the main character dedicates himself. The many references to music in the novel gradually gain importance as a motif that becomes a symbol of different kinds of love. In the course of the narrative, and especially towards the end of it, there is a substitution of religious value contents in the main character who is led to humanistic love through music, so that this process of transvaluation of religion (in the wider sense of the word becomes the main emphasis of the discourse of the novel, albeit in veiled form.

 18. Innovatie in de publieke sector; goede instrumenten zijn (slechts) het halve werk

  NARCIS (Netherlands)

  Piek, Pim; de Koning, Nicole; Vos, Pepijn; de Graaf, Bart; Beudeker, Dagmar; de Leede, Jan; Vaas, Fietje; Oeij, Peter

  2011-01-01

  Dit hoofdstuk gaat over innovatie in de publieke sector, gericht op verbetering van de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening, resulterend in betere prestaties. De innovaties die centraal staan, betreffen flexibeler inzet van personeel om extra inhuur te beperken, het stroomlijnen van

 19. Ou wyn in nuwe sakke: werk die ou etiek vir die nuwe geneeskunde?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anton A. van Niekerk

  1997-03-01

  Full Text Available Old wine in new skins: Does the old ethics work for the new medicine?This article investigates and analyses the shifts that have taken place in the discourse about morality and ethics as they have developed in the history of Western medicine. The author argues that many of the forms of moral reasoning aligned to certain practices of medical care in the past have become inappropriate and obsolete for the challenges of a new, postmodern situation in medical care. He specifically investigates the consciousness of limits which is characteristic of the contemporary discourse on medical ethics, and in this regard analyses three manifestations of these limits, viz. the limits of competence, of compassion and of the rights ofphysicians.

 20. De WMO als instrument in de transformatie van de welvaartsstaat en als impuls voor vernieuwing van het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans van Ewijk

  2006-09-01

  Full Text Available The new Dutch law on social support (Wet op maatschappelijke ondersteuning fits in with a broad international social innovation of the welfare state, more in particularly the social sector. Privatisation, an empowering civil society, goal oriented strategies in stead of universalism and localisation of social policies are basic elements in social innovation. It is quite uncertain what the outcomes will be for citizens and social workers. In the second part of the article the author identifies two opposite strategies for steering: a market approach and a concerted community approach, and claims that we have to look for new and smart ways of reconciling both strategies. In the third part recent developments in social care, social education and community work are presented. The final section focuses on the impact on social work. It is said that social work is adopting a broader concept and should be based on the three pillars of modern citizenship: self care, social responsibility and access to social rights and social services. Social workers support citizens in coping with daily live (living and working conditions, with social responsibility and living together and in realising access to society, the social institutions and their social rights.

 1. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 2. Psychische vermoeidheid en plezier in het werk bij Vlaamse werknemers. Een toepassing van het JD-R model

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ruysseveldt, Joris

  2010-01-01

  Using the Job Demands-Resources (JD-R) model this study analyses differences in fatigue and well-being in a representative sample of Flemish employees. The JD-R model assumes that the prevalence of high job demands is associated with strain related phenomena such as fatigue, whereas the availability

 3. Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid : de verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in het sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling

  NARCIS (Netherlands)

  Bervoets, L.

  1993-01-01

  Sociologists use to describe social work as a typical example of a immature or semi-profession. The emergence of social work in social history is part and parcel of 'forces of organized virtue', whilst in womenstudies early social work is usually considered as a consequence of the doctrine of

 4. Der vorbildliche Student Einfluss des Unterrichts und der Lehrer am Bauhaus Dessau auf das Werk des Bauhausstudenten Reinhold Rossig

  OpenAIRE

  Špehar, Josipa

  2017-01-01

  Rad ne sadrži sažetak. „Tko je bio Reinhold Rossig? Arhitekt, slikar, komunist, bauhausovac.“– te rečenice, koje je Waltraud Rossig 1981 zapisala u ručno pisanoj biografiji o svome pokojnome suprugu Reinholdu, bile su među prvima koje sam pročitala o njemu. Cijeli niz događaja doveo je do toga da su moja prva iskustva u arhivskom i, usudit ću se reći, znanstvenom radu, bila posvećena upravo njemu. Čitatelja može začuditi što je rad predan na Odsjeku za povijest umjetnosti u Rijeci koncipir...

 5. Op zoek naar de tropenstijl, Leven en werk van prof. ir. C.P. Wolff Schoemaker, Indisch architect

  NARCIS (Netherlands)

  Dullemen, C.J. van

  2008-01-01

  This thesis is about the life and work of Charles Prosper Wolff Schoemaker. He was born on Java in 1882 and died on the same island in May 1949. For his secondary school education and study at the KMA (Royal Military Academy), Charles was sent to the Netherlands. In 1905 he returned to the Dutch

 6. Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering : een oriënterend onderzoek naar verkeersongevallen en gedrag van wegwerkers en verkeersdeelnemers.

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenzieker, M.P.

  1998-01-01

  This report includes an inventory of the available literature about traffic behaviour exhibited during road works. A selection has also been constructed of injury accidents which, according to the 1990-1996 road accident registration, were classified as being associated with road works. The fatal

 7. Die koninkryk van God as sistematies-teologiese kategorie in die werk van J.A. Heyns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarel J.L. Marais

  2011-03-01

  Full Text Available The kingdom of God as a systematic-theological category in the work of J.A. Heyns Heyns was probably the most noteworthy Afrikaans speaking theologian of the 20th century, considering the quantity of Afrikaans theological publications from his pen. It is a well known fact that he used the kingdom of God as a systematic-theological category that flows like a perennial river of opportunity through all of his writings. It created an opportunity to be consistent in both his systematic theology and in his ethics, show clearly how man and God can be coworkers in a dialogical relationship and to integrate philosophy with theology. Unfortunately, there was sometimes flooding, because he filled the kingdom of God with philosophical concepts and viewed it as an ontological cosmic-universal entity. His philosophical background also occasionally led to inadequate speculations in his theology and inadmissibly he didn�t always use the Bible appropriately, although his doctrine of Scripture and hermeneutics were satisfactory. Lastly, his philosophical modus operandi helped him to differentiate between important theological concepts, which have problem solving abilities.

 8. Uitzonderingen in rookverboden : uitzonderlijke missers? Een rechtssociologisch onderzoek naar de werking van uitzonderingen op het rookverbod in de horeca

  NARCIS (Netherlands)

  Bantema, Willem

  2017-01-01

  There is currently much discussion about whether to abolish or maintain segregated smoking rooms in the Dutch hospitality industry. The smoking bans are aimed at protecting bar employees and customers from the dangers of second-hand smoke. However, it is not clear whether exemptions such as

 9. Tendense in populêre werke oor Suid-Afrikaanse rugby, 1948-1995: 'n Historiografiese studie

  OpenAIRE

  de Wet, Wouter

  2016-01-01

  Die hervatting van internasionale rugby na die Tweede Wereldoorlog het nuwe belangstelling onder rugby ondersteuners wêreldwyd gekweek. Tientalle populêre rugbyboeke het in die daaropvolgende jare in Suid-Afrika verskyn en rugby het een van die land se grootste sporte geword. Rugbyboeke het algemene items op Suid-Afrikaanse boekrakke geword. Hierdie artikel stel ondersoek in na die ontwikkeling van tendense in populêre Suid-Afrikaanse rugbygeskiedskrywing tussen 1948 en 1995. Tendense word ge...

 10. Psychische vermoeidheid en plezier in het werk bij Vlaamse werknemers. Een toepassing van het JD-R model

  OpenAIRE

  Van Ruysseveldt, Joris

  2010-01-01

  Using the Job Demands-Resources (JD-R) model this study analyses differences in fatigue and well-being in a representative sample of Flemish employees. The JD-R model assumes that the prevalence of high job demands is associated with strain related phenomena such as fatigue, whereas the availability of job resources in the workplace enhances employee well-being. Jobs combining high job demands and low resources result in the most problematic levels of fatigue and employee well-being. Our anal...

 11. De groepsleider als evenwichtskunstenaar : Het dagelijks werk op de leefgroep in een justitiële jeugdinrichting

  NARCIS (Netherlands)

  Hanrath, J.J.

  2013-01-01

  For over a hundred years Dutch secure facilities for child protection have tried to improve the outcomes for children in their care. Treatment programmes based on various pedagogical insights and psychological and psychiatric analyses of behaviour have been created and have developed in line with

 12. Die lewe en werk van Gerhard Ebeling (06 Julie 1912 – 30 September 2001: ʼn Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriël M.J. (Gafie van Wyk

  2017-08-01

  Full Text Available Focusing on Ebeling’s own account of his ‘theological path’, autobiographical notes in hispublications and a gold mine of information in the biography of Albrecht Beutel on Ebelingpublished in 2012 the article describes important events with theological significance in lifeof Gerhard Ebeling. Ebeling is often portrayed in theological literature as a representativeof the so-called New Hermeneutic. For many people the name Ebeling is synonymous withhermeneutics, as if his only contribution to theology was the development of ‘a newhermeneutical theory’. This is a misconception. The article introduces the reader to anotherand more important point of view to value the life and work of Ebeling – his interest in theReformer Martin Luther, that not only had profound influence on Ebeling’s own theologicalthinking, but also resulted in many ground breakingpublications on Luther. The articlecelebrates Ebeling as one of the most important Luther scholars of all times.

 13. Financial Transaction Tax (FTT): de gevolgen van de extraterritoriale werking voor Nederlandse financiële instellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, Raymond

  2014-01-01

  On 14 February 2013, The European Commission (EC) has published a revised version of a proposal for a harmonised FTT system. The Netherlands does not participate. Nevertheless, Dutch financial institutions - and saving products and retiremet plans of these institutions - are affected with the

 14. Zur kompositorischen Arbeit von Vitezslav Novák an Beispielen von Materialien der Kammermusik-werke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krupkovä Lenka

  2005-01-01

  Full Text Available (nemački Man kann den Entwicklungsprozess im Bereich der Mikrostruktur der Komposition in Nováks Kammermusikwerke, also der eigentlichen motivischthematischen Arbeit, betrachten. In dem Bestreben, auf das romantische, auf umfangreichen thematischen Gebilden basierende Klischee zu verzichten, näherte sich Novák der kompositorischen Methode von Johannes Brahms, der Nováks rationellem Denken nah verwandt war, an. Noch vor dem Entstehen des II. Schönbergs Quartetts schuf Novák das Balladesken Trio, in dem auf der Ebene eines ununterbrochenen Satzes einzelne Teile des Sonatenzyklus durchlaufen und in dem die Sonatenexposition sogar Merkmale eines selbstständigen Sonatensatzes aufweist.

 15. Drie redenen waarom mensen zich zonder betaling ten volle inzetten: opiniërend

  NARCIS (Netherlands)

  Ridder Schueren van der, M. de; Zwetsloot, G.

  2016-01-01

  Terwijl betaald werk steeds meer wordt gerationaliseerd en door managers, aangestuurd met veelal primair een financiële doelstelling, ligt dat heel anders bij vrijwillig werk. Bij het verrichten van betaald werk is het genereren van inkomen voor velen essentieel. Vrijwillig werk wordt niet betaald,

 16. De effectiviteit van een interventie door het maatschappelijk werk bij huisartspatiënten die overspannen zijn: een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwers, E.; Tiemens, B.; Terluin, B.; Verhaak, P.

  2007-01-01

  BACKGROUND: Sickness absence often occurs in patients with emotional distress or minor mental disorders. In several European countries, these patients are over-represented among those receiving illness benefits, and interventions are needed. The aim of this study was to evaluate the

 17. The Berlin astronomer - Life and works of Johann Elert Bode (1747-1826) (German Title: Der Berliner Astronom - Leben und Werk von Johann Elert Bode (1747-1826) )

  Science.gov (United States)

  Schwemin, Friedhelm

  Johann Elert Bode (1747-1826), long-time director of Berlin Observatory, earned his merits by editing the “Astronomisches Jahrbuch” for many years, for producing a immaculate star atlas, and for writing a series of popular books. Today, astronomers still know the “Titius-Bode law” of planetary distances, which had been publicized by him. The author traces the life of this Hamburg-born scholar. He analyzes his works and tries to determine his place in the history of astronomy. The volume comprises texts of original documents from Bode's life, a bibliography of his works, as well as numerous historical illustrations, often published here for the first time.

 18. Die Glorifikation des heiligen Wenzels - ein abgelehntes Werk des Wiener Malers Anton Petter aus dem Jahre 1844 für den Olmützer Dom

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hlobil, Ivo

  -, č. 2 (2014), s. 148-159 ISSN 1805-3742 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : romantic painting * altarpieces * Olomouc cathedral * Anton Petter Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 19. Kennis delen onder leraren: Een onderzoek naar de relaties tussen Occupational Self-Efficacy, Werk bevlogenheid, Human Resource Management en Kennis delen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, M.; Runhaar, P.R.; Konermann, J.; Sanders, K.

  2014-01-01

  Knowledge sharing is one of the professionalizetion processes and is an important factor in the competition between organizations and for innovation processes to sustain. In this study the central theme is the way knowledge sharing is affected by occupational self-efficacy (OSE), work engagement and

 20. How efficient work biomass cogeneration plants? A survey of plant operators; Wie effizient arbeiten Biomasseheiz(kraft)werke? Befragung von Anlagenbetreibern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meiller, Martin; Jakuttis, Michael [Fraunhofer-Institut fuer Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Sulzbach-Rosenberg (Germany); Binder, Samir [Fraunhofer-Institut fuer Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Sulzbach-Rosenberg (Germany); Bayerischer Forschungsverbund Foreta, Sulzbach-Rosenberg (Germany)

  2013-03-01

  The use of biomass has increased very much in recent years. Due to the intensive use, the price of biomass fuels such as wood chips has increased substantially. This development bothers mainly biomass cogeneration plants. Many operators suffered considerable financial losses or even had to file for bankruptcy. The topic of efficiency is one of the central and critical success factors for the long-term viability of biomass-fired plants. (orig.)

 1. Zur Rolle von Plansprachen im terminologiewissenschaftlichen Werk von Eugen Wuster (The Role of Planned Languages in Eugen Wuster's Work on Terminology Science).

  Science.gov (United States)

  Blanke, Detlev

  1998-01-01

  Discusses the relationship between planned languages and specialized technical languages, with particular reference to Esperanto, and analyzes its significance for several aspects of Eugen Wuster's (the founder of terminology science) work. (Author/VWL)

 2. How is the operation of a dew point cooler effected? Part 1; Waardoor wordt de werking van een daupuntkoeler beinvloed? Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssen, M. [Re/genT, Helmond (Netherlands); Uges, P.G.H. [StatiqCooling, Rijssen (Netherlands)

  2010-11-15

  A dewpoint cooler is defined as an indirect evaporative cooler with a countercurrent heat exchanger that cools the primary air, humidifies the process air and exudes it to the environment. Because of the countercurrent heat exchanger, the air outlet temperature is not limited to the wet bulb temperature. The structure consists of polypropylene slabs in which the primary air flow is conducted through the channels. The plates are covered with a hygroscopic foil. The process air is forced to flow between the plates and thus comes into direct contact with the foil. Water is supplied to the foil by means of a distribution system. A number of such systems has been experimentally investigated by Re/genT by order of StatiqCooling. [Dutch] Een dauwpuntkoeler wordt gedefinieerd als een indirecte verdampingskoeler met een tegenstroom warmtewisselaar die de primaire lucht koelt en de proceslucht bevochtigt en afgeeft aan de omgeving. Door de tegenstroomwarmtewisselaar is de luchtuitblaastemperatuur niet beperkt tot de natteboltemperatuur. De constructie bestaat uit polipropyleen kanaalplaten waarbij de primaire luchtstroom door de kanalen geleid wordt. De platen zijn bedekt met een hygroscopische folie. De proceslucht wordt gedwongen tussen de platen door te stromen en komt daarmee in direct contact met de folie. Aan de folie wordt water toegevoerd door middel van een distributiesysteem. Een aantal van dergelijke installaties is in opdracht van StatiqCooling experimenteel onderzocht door Re/genT.

 3. 3-minute Stephen Hawking. His life, theories and influence; Stephen Hawking im 3-Minuten-Takt. Sein Leben, sein Werk, sein Einfluss

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Parsons, Paul; Dixon, Gail

  2013-09-01

  3-minutes Stephen Hawking offers a compact introduction to life and work of this impressing scientist. This book is devided into three parts: Hawking's life, his theories, his influence. Each part offers fascinating reading material for one hour. The partial themes of this book are served up in practical 3-minute portions.

 4. Walter Schottky. Atom-theorist and electrotechnician. His life and work until the year 1941; Walter Schottky. Atomtheoretiker und Elektrotechniker. Sein Leben und Werk bis ins Jahr 1941

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Serchinger, Reinhard W.

  2008-07-01

  In this first scientific biography of Walter Schottky at the one hand the origin of his scientific and technical works is reproduced and put in the physical-historical connection of his time. At the other hand his special role in the research strategy of the Siemens company becomes clear, which could in the framework of this research project for the first time be identified. Also psychological aspects were essentially included in the study, because else the binding of the particular more corresponding to an ivory-tower than and industrial physicist personality of Schottky to the Siemens trust not would be understandable. The example of Walter Schottky shows the importance of the researching individuum, which until today undoubtly can be an important element of company-internal innovation processes not only contrarily but also in the transition to scientific team work.

 5. God en de geschiedenis: een christologisch dilemma – De herijking van het Godsbeeld en de christologie in het werk van zeven Nederlandse theologen in de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  van Wilgenburg, A.W.

  2008-01-01

  God and history: a Christological dilemma – The reconfiguration of the image of God and Jesus Christ by seven twentieth century Dutch theologians This dissertation will make a contribution to the research on the history of theological ideas in the Netherlands in the twentieth century. The works of

 6. Boosting Immune Responses Against Bacterial Pathogens: In Vitro Analysis of Immunomodulators (In Vitro Analyse van de Stimulerende Werking van Verschillende Stoffen op het Immuunsysteem)

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kleij, D. van der

  2007-01-01

  .... Three potential broad-spectrum therapeutics (MPL, MDP and ssPolyU) and their combinations were tested in an in vitro dendritic cell culture system, since dendritic cells play a central role in the development of immune...

 7. Kenmerke van �n kerkorde van betekenis vir �n geloofsgemeenskap in �n postmoderne konteks, met spesifieke verwysing na die werk van Zygmunt Bauman

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewald H. Davel

  2017-01-01

  Full Text Available Characteristics of church ordinances with meaning for faith communities in a postmodern context, with spesific reference to the work of Zygmunt Bauman. Postmodernity changed the function, content and structures of church ordinances. This is a reality that cannot be denied by faith communities. New possibilities arise. Every �absolute truth� can be formulated in a different way. Multiple truths suggest multiple possibilities. Plurality does not create chaos and risks anymore, but implies richness. Success and achievement have become relative to relations and the meaning of relationships. Individuals and small groups have discovered their own worth and identity. The disgust for rules has become the energy for the venture into new meaning. According to Bauman, the choice for humanity, including the church, is between ethics and morality. The individual�s responsibility to every Other is clear. Respect for diversity is the challenge. A new search for identity and meaning, as found in relationships is what characterises our time. Rules will not be of any help; the understanding of every Other�s story is important. The concepts to take into consideration are meaning, integrity, relativity, diversity, communication, justice and identity. A church ordinance of meaning should have the following characteristics: room for experimentation, complementary straights, room for people to be heard, authority carried by truth, a liturgical character, minimum geographical limits, room for diversity, structures that serve and an open view on offices.Intradisciplinary and/or interdisciplinary implications: The study identify new arguments in the debate regarding the formulation and implimentation of a church-order. In the current context of postmodernity, where power and instruments of power are challenged, the debate regarding church polity finds itself at a critical point. The study suggests that the current definitions and models of church-orders are not beneficial to the church regarding her mission in the world anymore. The researcher is of the opinion that the changes suggested, are possible and needed. The academic discipline of church polity will have to take note of these, in order to stay relevant in a postmodern context. In formulating the arguments, the researcher made use of sosiological perspectives.

 8. 76 FR 1342 - Airworthiness Directives; GROB-WERKE GMBH & CO KG Models G102 ASTIR CS, G102 CLUB ASTIR III, G102...

  Science.gov (United States)

  2011-01-10

  ... safety of the airframe. The spar spigot assembly is based on a safe-life design philosophy. A safe-life... inadequate to sustain the structure for the operational service life of the aircraft. Consequently, we issued... original design of the wing spar spigot assembly is inadequate to meet the airframe life limits and can not...

 9. Instruments to Evaluate and Improve IT Architecture Work : Instrumenten ter Evaluatie en Verbetering van IT-Architectuur Werk (met een samenvatting in het Nederlands)

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Leo Pruijt

  2015-01-01

  Author Supplied: In the last decades, architecture has emerged as a discipline in the domain of Information Technology (IT). A well-accepted definition of architecture is from ISO/IEC 42010: "The fundamental organization of a system, embodied in its components, their relationships to each other and

 10. De weg van magie tot geloof : Leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, G.

  2006-01-01

  Title: The road from magic to faith Subtitle: Life and work of Alb.C. Kruyt (1869-1949), missionary in Central Celebes, Indonesia. Alb.C. Kruyt worked as a missionary in Central Celebes from 1892 till 1932. In those forty years he became well known as a missionary ethnographer. Although traces

 11. Boosting Immune Responses Against Bacterial Pathogens: In Vitro Analysis of Immunomodulators (In Vitro Analyse van de Stimulerende Werking van Verschillende Stoffen op het Immuunsysteem)

  Science.gov (United States)

  2007-07-01

  isoprinosine., imiquimod, linomide. pidotimod, LPS derivatives) and endogenous compounds such as cytokines. It might be possible to use these...ssPolyU and MDP. Since MDP is reported to be somnogenic and pyrogenic , the use of an analogue that lacks these properties would be preferred...devoid of pyrogenic activity and lacks somnogenic activity. As a positive control, CpG DNA that activates TLR9 was included in the experiment. More

 12. Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Blatter, B.; Dorenbosch, L.; Keijzer, L.

  2015-01-01

  Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het

 13. De digitale stresscoach : totale controle over je mentale gezondheid of Big Brother is watching you?

  NARCIS (Netherlands)

  Lieshout, M. van; Wiezer, N.; Korte, E. de

  2014-01-01

  Een digitale coach die je helpt stress op je werk te verminderen en meer energie uit je werk te halen klinkt aantrekkelijk. Stress ervaren we immers allemaal. Net zoals we allemaal streven naar werk waar je energie van krijgt. En stress vermijden we liever. Stress is een maatschappelijk probleem en

 14. Werk.kleur.rijk: İş arayan göçmen - Flandre'ye yeni gelen Türkler için ücretsiz eğitim modülü

  OpenAIRE

  Gelan, Anouk; Huysmans, Marieke

  2015-01-01

  What does "culture" mean and how can it play a role at the workplace? Why do cultural prejudices of biases exist? How can others find a balance between two (or several) cultures? Can you avoid misunderstandings at the workplace? What do supervisors expect at the workplace? Do you want a better match between your qualifications and skills, and your job? How to deal with negative reactions and difficult situations at the workplace? culture; cultural differences; intercultur...

 15. Sanitation: No hot chocolate. Insulation of pipelines and component parts in the Ritter Sport factory at Waldenbuch; Sanierung: Keine heisse Schokolade. Daemmung von Rohrleitungen und Anlagenteilen im Ritter Sport Werk Waldenbuch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2002-12-13

  In the chocolate factory Ritter Sport the heating systems were retrofitted in the last months. Two separated central heating plants were unified in a central block unit with cogeneration components. The piping system was decartelized and optimized. During the insulation of pipelines with elastomer high temperature materials high hygienical standards have to be kept. Furthermore the new lines have to be installed and insulated during running production because hot water supply shouldn't be interrupted. (GL) [German] Isolierungen in der Industrie muessen haeufig hohen Anforderungen genuegen und unter erschwerten Bedingungen durchgefuehrt werden. In der Schokoladenfabrik Ritter Sport in Waldenbuch wurde in den vergangenen Monaten die Heizungsanlage saniert: Dabei wurden zwei raeumlich getrennte Heizzentralen auf ein zentrales Blockheizkraftwerk umgeruestet. Gleichzeitig wurde das Rohrleitungsnetz entflochten und optimiert. Bei der Daemmung der Heizungsrohrleitungen mit einem elastomeren Hochtemperaturdaemmstoff mussten nicht nur die hohen Hygiene-Standards der Ritter Sport GmbH eingehalten werden, die neuen Leitungen mussten zudem bei laufender Produktion verlegt und gedaemmt werden, da die Heizwasserversorgung nicht unterbrochen werden durfte. (orig.)

 16. Die organisatoriese werking van Suid-Afrikaanse universiteite : 'n teoretiese en empiriese ondersoek na doelwitformulering, organisasiestruktuur en interne koördinasie by sekere Suid-Afrikaanse universiteite / Simon Geertsema

  OpenAIRE

  Geertsema, Simon

  1981-01-01

  The Aim of the Study - The study aims at describing the organizational functioning of certain South African Universities, mainly in terms of a) The processes of goal formulation, b) The structure of the universities, as well as the relationships between the main structural components, c) The nature of the communication and control processes in the Universities. By doing this the study could be of use in promoting a better understanding of the university as an organizat...

 17. Katrin Schütz: Geschlechterentwürfe im literarischen Werk von Lou Andreas-Salomé unter Berücksichtigung ihrer Geschlechtertheorie. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Weiershausen

  2009-03-01

  Full Text Available Katrin Schütz hat eine Studie zu Geschlechterkonzeptionen in Lou Andreas-Salomés Frühwerk vorgelegt, in der auch die bislang wenig berücksichtigten literarischen Texte der Autorin ausgewertet werden. Die Anlage zielt auf eine Überblicksdarstellung, hinter der die differenzierende Reflexion der einzelnen Thesen zurück steht: Schütz geht es um die Konturierung einer Typologie. Durch die erweiterte Textgrundlage wird dabei Neues erschlossen, woraus sich anregende Impulse für die Jahrhundertwende-Forschung ergeben.Katrin Schütz’s study of gender conceptions in Lou Andreas-Salomé’s early work considers those literary texts often ignored by scholarship. The study is constructed as an overview, in light of which a differentiated reflection on the individual theses falls short: Schütz intends to formulate a typology. The expanded textual basis allows for the creation of something new, which will in turn provide inspirational impulses for turn-of-the-century research.

 18. Kerklike tradisie en kultuur as bydraende faktore in die diens aan die Koninkryk – die lewe en werk van dominee Kálmán Papp II (geb. 1924

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kálmán D. Papp

  2013-05-01

  Full Text Available Church tradition and culture as contributory factors in service to the Kingdom. This study describes how reverend Kálmán Papp (1924– was able to leave his land of origin behind under difficult, unasked-for and compelling circumstances and embrace a new future in a far-off and unknown country. This follows from his spontaneous responding and acting positively to the effects of cultural interaction and the common denominational factor of the Reformed Church ever present. The study argues in its methodology that it is an oversimplification and a mistake to seek truth by avoiding, underestimating or eliminating the necessary outcome of cultural interaction and church tradition in the choices we make (even theologically and experiences we have of life. This is the true life story of a church minister who finds his destiny and becomes himself a minister in the service of God’s Kingdom, through faith’s challenges and encounters with the theologies and cultures of his embracing worlds.

 19. Achtkarspeler JWG-ers en in streekeigen kultuer : undersyk nei de ynfloed fan de streekeigen kultuer fan Achtkarspelen op it halden en dragen fan dielnimmers oan de JeugdWerkGarantie-wet

  NARCIS (Netherlands)

  Verhaar, C.H.A.

  1997-01-01

  1 Theoretical basis, problem definition and research strategy

  Introduced as central line of approach in the first chapter of this study is '...the idea that local-regional cultural factors will exert influence on attitude and behaviour in the area of work and

 20. Achtkarspeler JWG-ers en in streekeigen kultuer : undersyk nei de ynfloed fan de streekeigen kultuer fan Achtkarspelen op it halden en dragen fan dielnimmers oan de JeugdWerkGarantie-wet

  OpenAIRE

  Verhaar, C.H.A.

  1997-01-01

  1 Theoretical basis, problem definition and research strategy

  Introduced as central line of approach in the first chapter of this study is '...the idea that local-regional cultural factors will exert influence on attitude and behaviour in the area of work and that this may be expressed in a pattern that deviates from the general picture.' This approach acquires a certain tension where yet another aspect of this study is involved: the JWG. Is it possible to...

 1. Passacaglia van J.S. Bach en Das Passagen-Werk van Walter Benjamin - literêre montage as mosaïekwerk in Memorandum. 'n Verhaal met skilderye (2006)

  OpenAIRE

  van Vuuren, Helize

  2014-01-01

  Van Niekerk se Memorandum-narratief is 'n gedenkskrif vir die elegies-realistiese skilder, Adriaan van Zyl, wat in September 2006 sterf - soos Walter Benjamin in sy laat veertigs en insgelyks met sy kunstenaarsloopbaan onderbreek. Van Niekerk stel in Memorandum vir haarself 'n uitdagende taak (soos Wiid dit formuleer aan die begin van "Memorandum 3"): om Bach se Passacaglia en fuga in C Mineur (BWV 582) (± 1715) te "vertaal" in prosa en om 'n kleiner, Afrikaanse weergawe van Benjamin se Das P...

 2. Building blocks for the life and work of Johann Philipp von Wurzelbau (1651-1725) (German Title: Bausteine zu Leben und Werk von Johann Philipp von Wurzelbau (1651-1725))

  Science.gov (United States)

  Reich, Karin; Knobloch, Eberhard

  The article sketches important stations of the life of Wurzelbau, among others his admittance to the academies of Paris and Berlin, and addresses in particular his translations of works of Cassini and Huygens (Cosmotheoros). The appendix presents - in transcription and German translation - a letter from Wurzelbau to Leibniz, dated July 16, 1702, in which Wurzelbau outlines the motives and the development of his astronomical works.

 3. Als Clinicus over de Grenzen van de Psychiatrie. De verwantschap tussen literatuur en wetenschap in het werk van de psychiater H.C. Rümke (1893-1967

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrid Kloosterman

  2010-09-01

  Full Text Available As a clincian beyond the boundaries of psychiatry. The congeniality of literature and psychiatry in the work of psychiatrist H.C. Rümke (1893-1967 One of the most important Dutch psychiatrists in the interwar period was H.C. Rümke (1893-1967. With his eclectic interest in psychiatric approaches such as both psychoanalysis and phenomenology, Rümke is most well known for his remarkable diagnostic and therapeutic skills. The life and work of Rümke has been studied in detail, most notably by the Dutch historian Jacob Van Belzen. Despite this extensive research, in this paper it is stated that a relevant aspect of Rümke’s work has been largely disregarded – namely his profound interest in and use of poetry and literature. Not only did Rümke write poems himself under the pseudonym of H. Cornelius, in his scholarly work he frequently refers to fictional literature and at the end of his career he wrote a comprehensive analysis of Frederik van Eeden’s novel Van de Koele Meeren des Doods. For the eclectic clinician Rümke literature and poetry are a source of knowledge to gain insight into the human psyche. Furthermore, according to Rümke, often literature succeeds better at expressing the human condition than the science of psychiatry can. In this article it is argued that for a coherent interpretation of the life and work of Rümke this literal and poetic aspect of his work cannot be disregarded. It is precisely Rümke’s profound interest in literature and poetry that reflects his two main theses about the science of psychiatry. These are on the one hand the centrality of clinical practice and on the other hand the boundaries of psychiatry. As a clinical practitioner Rümke’s aim was to be able to understand the suffering of the patient – literature and poetry could help him do that. Rümke’s use of literature and poetry can be understood by taking into account the context of the clinic, but the intertwinement between psychiatry, literature and poetry in Rümke’s work also reflects a broader issue. Namely that the science of psychiatry is not omnipotent and that sometimes the arts are better equipped to grasp the human condition.

 4. The efforts of the telecommunication daughter company of Ericsson in Rijen, Netherlands, in efficiency management. Restructuring of the business complex of the Dutch telecommunications daughter company; Ericsson maakt werk van doelmatig beheer. Herstructurering bedrijfscomplex Nederlandse telecomdochter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stouthart, F.J. [Merlijn Media, Waddinxveen (Netherlands)

  1998-01-01

  Starting in 1995 the title restructuring started and was finished within 18 months, without interruption of the daily operational management. Existing industrial buildings were renovated to become office buildings. A new main office, a distribution building, and a cogeneration installation were built, based on sustainable construction methods and an optimal energy management. Also an overall building management system was installed, next to the existing and newly built indoor climate control systems in the different buildings of the complex. 2 figs., 3 ills.

 5. The astronomer of the duchess -- Life and work of Franz Xaver von Zach 1754-1832. (German Title: Der Astronom der Herzogin -- Leben und Werk von Franz Xaver von Zach 1754-1832)

  Science.gov (United States)

  Brosche, Peter

  The astronomer, geodesist, geographer and historian of science Franz Xaver von Zach (1754-1832) lived and worked in several European countries. Duke Ernst II of Saxe-Gotha-Altenburg appointed him as the founding scientist of his Seeberg Observatory. This was the place of his strongest activity. Why should we have an interest in him today? There is a rational and an emotional answer. First, he has rendered organisational services to his sciences which are equivalent to a great scientific achievement. Second, Zach was a very colourful character, travelled across many states in a time of radical changes and had connections with many colleagues and public figures. Images from his life therefore provide outlooks, insights and relations.

 6. 34 Resensie Fourie WEB 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  In 2009 verskyn Louise Viljoen se bundel opstelle, Ons ongehoorde soort: Beskouings oor die werk van Antjie Krog. Dié publikasie getuig duidelik van 'n navorser wat 'n lewenslange belangstelling in die werk van een digter noukeurig uitgebou het tot 'n formidabele kritiese beskouing oor een van Afrikaans se veelsydigste ...

 7. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 8. Actuele en opkomende VGW-problemen in de gezondheidszorg, waaronder thuis- en gemeenschapszorg : Europese waarnemingspost voor risico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, T. de; Bos, E.; Pawlowska-Cyprysiak, K.; Hildt-Ciupińska, K.; Malińska, M.; Nicolescu, G.; Trifu, A.

  2014-01-01

  Deze samenvatting biedt een overzicht van de actuele en opkomende problemen qua veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor werknemers in de gezondheids- en maatschappelijke zorg en laat zien wat de gevolgen hiervan zijn voor hun veiligheid en gezondheid op het werk en voor de kwaliteit van de

 9. Sharing is Caring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sanderhoff, Merete

  2015-01-01

  70 Jahre nach dem Tod eines Urhebers werden dessen Werke zu öffentlichem geistigem Eigentum, sie sind gemeinfrei und gehören somit dem Publikum. Damit sind nicht nur mittelalterliche Texte, sondern auch Bücher und Werke aus dem 20. Jahrhundert frei. Die Digitalisierung hat dem Umgang mit diesen...

 10. Occupational hazard? The relationship between working conditions and fertility

  NARCIS (Netherlands)

  Begall, Katia Hildegard

  2013-01-01

  De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en moeders is tegenwoordig maatschappelijk geaccepteerd en vaak ook nodig om te zorgen voor voldoende inkomen. Er zijn veel studies verricht naar welke aspecten van werk bevorderlijk of juist hinderlijk zijn voor combinatie van werk en gezin. Deze studies

 11. Redaksioneel

  African Journals Online (AJOL)

  LouwnaVanHeerden

  daar narratiewe paradigmas na vore gekom het vir die lees van vertel- tekste. Die kritiese paradigma wat ook bekend staan as die meganiese paradigma, opereer deur 'n werk in dele op te breek, kousale en gene- tiese oorspronge daarvan te probeer vasstel en die geskiedenis van die vorming van die werk te probeer ...

 12. as by die huisbesoek. HP WOLMARANS. PROF. DR. SP ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  van 'n evangeüedienaar wat alles fei! gehad het vir die werk en werk kring waartoe God hom geroep het. Hy is dan ook werklik die eerste grondlegger van die gemeente in Zoutpansberg en die man wat dit opgewerk het. Die geskiedenis van Hofmeyer is die geskiedenis van die kerk- vereniging en die redes waarom die ...

 13. Resensies/Reviews 294 book without feeling overwhelmed by the ...

  African Journals Online (AJOL)

  uitgegee word, is om verskeie redes heel gepas. Eerstens is die boek 'n goeie uitdrukking van Brümmer se oevre en werk. Hy beklemtoon deur- gaans hierin die belangrikheid daarvan dat ons met geen ewige, tydlose, gestolde, geslote waarheid werk nie, maar dat ons in 'n dinamiese proses onderweg is om voortdurend ...

 14. Het motorrijwiel : handboek voor motor- en scooterrijders, motor- en scootermonteurs en -technici

  NARCIS (Netherlands)

  Seyffardt, A.L.W.

  1961-01-01

  INHOUD: 1. De werking van de motor ; 2. De hoofddelen van de motor ; 3. De kleppen en de klepbeweging ; 4. Balancering, de meercilinder motor ; 5. Bijzonderheden over de werking ; 6. De carburateur ; 7. De smering van de motor ; 8. De tweetaktmotor ; 9. De elektrische installatie ; 10. De

 15. P J Hoedemaker: 'Wat ék bedoel, is die behoud van die kerk'

  African Journals Online (AJOL)

  Philippus Jacobus Hoedemaker, asoek die werk van W Balke (1985), Gunning en. Hoedemaker: Samen op weg. Gedurende 1989 het daar ook 'n wye reeks tydskrif- artikels oer Hoedemaker verskyn. Daarbenewens het 'n omvattende werk oor. Hoedemaker onder redakteurskap van G Abma en J de Bruijn (1989) verskyn.

 16. Noise, neoliberalism and Iain Sinclair

  NARCIS (Netherlands)

  Martin, N.

  2012-01-01

  Niall Martin onderzocht het werk van de Britse schrijver en filmmaker Iain Sinclair. Hij stelt dat het concept van ruis (noise), voortkomend uit de informatietheorie, een verhelderend kader biedt voor onderzoek naar het werk van Sinclair. Sinclair beschreef uitvoerig hoe Londen veranderde van

 17. Anfangen, sich die Welt anders vorzustellen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine Fuchs

  2006-11-01

  Full Text Available Der Sammelband Butler Matters bezeugt Judith Butlers außerordentliche Bedeutung für feministische und queere Studien und Forschung. In elf Beiträgen wird Butlers (frühes Werk von Gender Trouble und Bodies That Matter über Excitable Speech bis zu The Psychic Life of Power betrachtet und sein weit reichender Einfluss quer durch die wissenschaftlichen Disziplinen nachgewiesen. Dargestellt werden auch die kontroverse Rezeption von Butlers Werk sowie die politischen Wirkungen von Butlers Denken. Besonders anregend ist ein zweiteiliges Interview mit Judith Butler, in dem sie auf ein breites Spektrum von Fragen eingeht, die auch wichtige Themen ihrer aktuelleren Werke betreffen.

 18. Impact of pavements on air quality. Final report of a study on the performance of pavement (measures) on the air quality along highways; Invloed wegdekken op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van wegdek (maatregelen) op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the framework of the IPL (Innovation Program Air Quality) a series of studies and experiments were performed focusing on the effect that the road surface can have on the environmental quality of the air at the side of the road and what potential benefits can be found in a specific treatment of the road surface. The overall impression we get, when evaluating the different research reports, is the widely varying opinions and research results about the contribution of road and tyre wear related particles to the overall PM10 emission of road traffic. A similar lack of common understanding was experienced when studying the different opinions and experimental data related to the effect of the road surface type on road and tyre wear particles. Part of the scatter in opinions and data can be explained by the relative magnitude of the measuring errors in relation to the studied effects. Namely, the road related contribution is already a smaller part of the total PM10 concentration. Next the part related to wear is the smaller part of the road contribution and in this part the effect of a road surface is to be investigated with measuring equipment and under conditions whose accuracy and variation already are in the order of the expected effect. [Dutch] In het kader van het IPL-programma zijn, in de oplossingsrichting wegdekeffecten, op een groot aantal deelgebieden onderzoeken uitgevoerd. De focus van de onderzoeken was deels gericht op het verkrijgen van een beter begrip van de rol van het wegdek in het ontstaan en de overdracht van fijn stof, deels gericht op maatregelen op of aan het wegdek om de emissie of overdracht terug te brengen. Ten aanzien van de inzichten in de bron blijkt dat er uiteenlopende visies bestaan omtrent de relatieve bijdragen van band- en wegdekslijtage. Omtrent de overdracht naar de directe omgeving en de rol van het wegdek daarin bestaan nauwelijks gedeelde meningen. Het uitvoeren van full-size experimenten kent een serieuze beperking: er is een beperkte controle ten aanzien van de meetomstandigheden. Daarnaast hebben de onderzoeksonderwerpen allen betrekking op effecten van wegdektypen en maatregelen op de bijdrage in de totale concentratie die afkomstig is van de lokale weg die beperkt blijkt tot gemiddeld circa 5 {mu}g/m{sup 3}.

 19. Polymorphe Männerkörper in Bohumil Hrabals Werk Obsluhoval jsem anglického krále als Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus // The Polymorph Male Body in Bohumil Hrabal’s I Served the King of England as a Counter-Concept to Socialist Realism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ina Hartmann

  2015-12-01

  Full Text Available The essay inquires into the literary presentation of the male body of selected protagonists of Bohumil Hrabalʼs Obsluhoval jsem anglického krále (I Served the King of England. Concentrating on the cultural-political situation especially at the time of the genesis of the novel and on the postulates of Socialist Realism regarding the male body, the analysis illustrates how the literary constructed male body of Hrabal works as a counter-concept to the aesthetics of Socialist Realism. Measured against the normally healthy and normalised male body in Socialist-Realist art, the bodies of Hrabalʼs male protagonists appear not merely deficient and grotesque but rather polymorphous. The immoral behaviour, erotic gestures and physical ineligibility of Hrabalʼs figures reduces the model of the hero of Socialist work effort to an absurdity.

 20. Een hoge werkdruk sluipt er in

  NARCIS (Netherlands)

  Hulst, van der M.

  2005-01-01

  De werkdruk op het melkveebedrijf neemt toe. Boeren raken aan de grenzen van hun kunnen, waardoor de lol in het werk afneemt. Bespreking van de arbeidsinzet op het bedrijf in een studiegroep leidt tot efficiënter werken

 1. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 2. Unverrichteter Sache

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jani Kirov

  2007-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk: Adriaan Lanni, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 210 S., ISBN-13 978-0-521-85759-8; ISBN-10 0-521-85759-7

 3. Nicht nur böse Christen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Thier

  2003-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk: John Witte jr., Law and Protestantism. The Legal Teachings of the Lutheran Reformation, New York, Cambridge: Cambridge University Press 2002, XX, 337 S., ISBN 0-521-78132-9

 4. Schattenboxen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Berchtold

  2011-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk: Turan Kayaoğlu, Legal Imperialism. Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China, New York: Cambridge University Press 2010, VIII, 237 p., ISBN 978-0-521-76591-6

 5. Recht autonom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert von Friedeburg

  2010-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk: Christopher W. Brooks, Law, Politics and Society in Early Modern England, Cambridge [u. a.]: Cambridge University Press 2008, XII, 456 S., ISBN 978-0-521-32391-8

 6. Inelastic processes in atomic collisions involving ground state and laser-prepared atoms

  NARCIS (Netherlands)

  Planje, Willem Gilles

  1999-01-01

  In dit proefschrift worden experimenten beschreven waarbij ionen of atomen met een bepaalde snelheid op een ensemble van doelwitatomen worden gericht. Wanneer twee deeltjes elkaar voldoende genaderd hebben, vindt er wissel- werking plaats waarbij allerlei processen kunnen optreden. Deze

 7. en daar ook drie vertaalde gedigte van Giorgos Seferis opgeneem is ...

  African Journals Online (AJOL)

  waaraan Kavafis sy roem veral te danke het) nie, maar ook uit werk met 'n meer. histories beskoulike strekking (die tweede groot tema by Kavafis), asook gedigte wat nie tot die heel bekendstes van Kavafis behoort nie.

 8. Unglückbringende Sprachen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriele von Olberg-Haverkate

  2010-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk: Peter Friedrich, Manfred Schneider (Hg., Fatale Sprachen. Eid und Fluch in Literaturund Rechtsgeschichte, Paderborn, München: Wilhelm Fink 2009, 348 S., ISBN 978-3-7705-4740-1

 9. Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag : onveiligheid binnen de organisatie kan leiden tot ziekteverzuim

  NARCIS (Netherlands)

  Dalen, E.J. van; Nuyens, M.

  2005-01-01

  Indimidatie en agressie en geweld op het werk kunnen leiden tot gevoelens van onveiligheid en ziekteverzuim. Bepalingen in de Arbowet hebben onvoldoende effect op beleidsvorming ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Goede praktijkvoorbeelden van beleid tegen ongewenst gedrag kunnen

 10. 78 FR 49753 - Granting of Request for Early Termination of the Waiting Period Under the Premerger Notification...

  Science.gov (United States)

  2013-08-15

  ... KSTW Holdings, Inc.; Steinway Musical Instruments, Inc.; KSTW Holdings, Inc. 20131063 G Quad-C Partners...; Marketing Werks, Inc.; WP Horizon Topco LLC. 07/23/2013 20131051 G Novo Nordisk Foundation; Ophthotech...

 11. Waarom volwassenen met ADHD vaak te laat komen op afspraken – is het een beperking in de tijdwaarneming of het geheugen?

  NARCIS (Netherlands)

  Mette, Christian; Zielke, Annika; Groen, Yvonne

  Volwassenen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) hebben vaak moeite met tijdmanagement en het nakomen van afspraken. Een belangrijke functie voor tijdmanagement is tijdwaarneming, die weer samenhangt met de werking van het kortetermijn- en het werkgeheugen. De onderliggende

 12. Everything-as-it-should-be-Blackstone?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kent D. Lerch

  2010-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk: Wilfrid R. Prest, William Blackstone. Law and Letters in the Eighteenth Century, Oxford [u. a.]: Oxford University Press 2008, XVII, 355 S., ISBN 978-0-19-955029-6

 13. Work-Life Balance: A Study In The Petroleum Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judy De Villiers

  2003-11-01

  ’n Kwalitatiewe studie is onderneem om vas te stel hoe die werknemers van ’n maatskappy in die petroleumnywerheid die fenomeen van die werk-lewe ewewig definieer en ervaar, om die werkpleksdeterminante van ’n werk-lewe onewewigtigheid te identifiseer en om sekere oplossings vir die probleem aan die hand te doen. Dit is gevind dat werk-lewe ewewig ’n persoonlike saak is wat oor tyd en omstandighede varieer en die ervaarde onderliggende konflik na roloorladingsrolle en -inmenging verwys. Die mees betekenisvolle werk-lewe konflik tree na vore vanuit komplekse werkplekaangeleenthede, insluitende die bestuur van veranderings, toesighoudende en tegniese vaardighede, leierskap, rolle en aanspreeklikheid, asook kultuur. Oplossings om die werkpleksake aan te spreek, asook die ontwikkeling van individuele vaardighede om ’n ewewig teweeg te bring, word voorgestel.

 14. A tactile P300 brain-computer interface

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, A.M.; Erp, J.B.F. van

  2010-01-01

  De werking van de eerste Brain-Computer-Interface gebaseerd op tactiele EEG response wordt gedemonstreerd en het effect van het aantal gebruikte vibro-tactiele tactoren en stimulus-timing parameters wordt onderzocht

 15. Absorption of formaldehyde in water

  NARCIS (Netherlands)

  Winkelman, Jozef Gerhardus Maria

  2003-01-01

  Deze dissertatie beschrijft theoretisch en experimenteel werk aan de absorptie van formaldehyde in water. Met resultaten hiervan zijn chemisch-technische modellen ontwikkeld voor de beschrijving en optimalisatie van industriële formaldehydeabsorbeurs. Deze samenvatting geeft eerst algemene

 16. Digitalis en atriumfibrilleren anno 1985

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Tweel, I. van der

  1985-01-01

  In dit artikel worden enkele fundamentele aspecten van atriumfibrilleren en de rol van het atrioventriculaire geleidingssysteem daarbij besproken die ook van belang kunnen zijn voor de eerstelijnsgezondheidszorg, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de werking van digitalis.

 17. Een empirisch onderzoek naar de rol van de openbare apotheker in de geneesmiddelenvoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  A. Mantel; B. Wierenga (Berend)

  1988-01-01

  textabstractIn het kader van het in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verrichte wetenschappelijk onderzoek 'De Nederlandse geneesmiddelenmarkt in observatie' is door een projectgroep een studie verricht naar structuur en werking van de Nederlandse extramurale

 18. Budke, Alexandra; Kanwischer, Detlef; Pott, Andreas (Hg.), Internetgeographien : Beobachtungen zum Verhältnis von Internet, Raum und Gesellschaft / [rezensiert von] Helmut Klüter

  OpenAIRE

  Klüter, Helmut

  2009-01-01

  Rezensiertes Werk: Internetgeographien : Beobachtungen zum Verhältnis von Internet, Raum und Gesellschaft / hrsg. von Alexandra Budke ... - Stuttgart : Steiner, 2004. - 192 S. : Ill., graph. Darst., Kt. - (Erdkundliches Wissen ; 136) ISBN 3-515-08506-8

 19. Hans-Heinrich Nolte (Hg.), Klaas Bähre (Red.), Innere Peripherien in Ost und West / [rezensiert von] Helmut Klüter

  OpenAIRE

  Klüter, Helmut

  2008-01-01

  Rezensiertes Werk: Innere Peripherien in Ost und West / Hrsg.: Hans-Heinrich Nolte. Red.: Klaas Bähre. - Stuttgart : Steiner, 2001. - 187 S. : Kt. - (Historische Mitteilungen : Beiheft ; 42) ISBN 3-515-07972-6

 20. Plaadid / Katrin Malt, Virko Pirrus, Mart Kalvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Malt, Katrin

  2008-01-01

  Uutest heliplaatidest Atrocity "Werk 80 II", Benighted "Icon", Brain Drill "Apocalyptic Feasting", BrainStorm "Downburst", Diablo Swing Orchestra "The Butcher's Ballroom", Floodstain "Dreams Make Monters", Foxy Shazam "Introducting Foxy Shazam"

 1. Allwissende Kollegen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin Groebner

  2008-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk:Jaana Eichhorn, Geschichtswissenschaft zwischen Tradition und Innovation. Diskurse, Institutionen und Machtstrukturen der bundesdeutschen Frühneuzeitforschung, Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht 2006, 476S., ISBN 978-3-89971-294-0

 2. Het Vietnam van Viet Thanh Nguyen [Bespreking van: V.T. Nguyen The sympathizer; V.T. Nguyen Nothing ever dies: Vietnam and the memory of war

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinen, J.

  2016-01-01

  Over geen enkele Amerikaanse oorlog en de gevolgen daarvan zijn meer boeken geschreven dan over de Vietnamoorlog. En toch zijn we er nog lang niet over uitgeschreven. Terecht, getuige het verrassende werk van Viet Thanh Nguyen.

 3. Medezeggenschap bij DSM: Limburg 1946-2011

  NARCIS (Netherlands)

  Buitelaar, W.

  2011-01-01

  "Doing Something Meaningful", zo kenmerkte DSM-bestuursvoorzitter Feike Sijbesma de activiteiten van het concern (NRC, 23 februari 2011). Dat geldt in onderstaande terugblik over de periode 1946-2011 evenzeer voor het werk van de medezeggenschappers van DSM Limburg.

 4. Besseres Strafrecht?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Korzilius

  2010-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk:Erich Buchholz, Strafrecht im Osten. Ein Abriss über die Geschichte des Strafrechts in der DDR (Edition Zeitgeschichte 37, Berlin: Homilius 2008, 661 S., ISBN 978-3-89706-857-5

 5. Die kliniese kindersielkundige as diagnostikus1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. W. Strümpfer

  1961-03-01

  Full Text Available Die benaming „Kliniese Kindersielkunde” is nog onbekend en gevolglik betreklik onbemind. Dit is in 1951 die eerste keer gebruik. Die werk van die Kliniese Kindersielkunde is egter so oud as die werk van die algemene Kliniese Sielkunde, waarvan die geskiedenis gewoonlik teruggevoer word tot die begin van sielkundige toetsing vroeg in die tagtigerjare. Tot ’n aansienlike mate is hierdie vroeë werk op kinders uitgevoer, bv. dié van Galton en later die van Binet en Simon. Witmer het in 1896 die eerste sielkundige kliniek geopen en het ook die term „Kliniese Sielkunde” ingevoer; die meerderheid van sy pasiënte was egter ook kinders. Tot voor die Tweede Wêreldoorlog was klinies-sielkundige werk hoofsaaklik op kinders toegespits. Sedertdien het die kliniese sielkundige tot ’n belangrike mate toegetree tot die gebied van die diagnose en terapie van psigiese afwykings by volwassenes, tot so ’n mate dat in die gedagtes en geskrifte van baie werkers die terrein van die Kliniese Sielkunde byna tot werk met volwassenes beperk word.

 6. Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Everard van Kemenade

  2010-06-01

  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de bereidheid van professionals in Hogescholen in Nederland en Vlaanderen om mee te werken aan het accreditatieproces. Betoogd wordt dat accreditatie eigenlijk een vorm van certificering is. Conclusies zijn dat professionals loyaal zijn naar hun organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen. De nadruk in de certificering zou dan echter moeten liggen op de inhoud van het werk en de beoordeling zou moeten worden gedaan door vakgenoten (peer review. Er treden meer problemen op bij het certificeringproces, als het management de certificering onvoldoende ondersteunt of als de interne kwaliteitszorg onvoldoende op orde is. Er is een risico dat er window dressing optreedt. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat controle (door middel van bijvoorbeeld ISO of HKZcertificering gescheiden zou moeten worden van verbetering. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen hoger onderwijs en maatschappelijk werk om te bezien of de resultaten ook gelden voor maatschappelijk werk.

 7. ‘Das politische Welträtsel’: Ernst Haeckel en het Duitse liberalisme 1859-1900

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daan Wegener

  2011-09-01

  Full Text Available Het werk van de evolutionair-morfoloog en wetenschapspopularisator Ernst Haeckel is uiterst omstreden. Zijn sociaaldarwinisme is na de Tweede Wereldoorlog om begrijpelijke redenen in een kwaad daglicht komen te staan. De meest expliciete veroordeling van Haeckel is waarschijnlijk Daniel Gasmans The Scientific Origins of National Socialism in Ernst Haeckel. Inmiddels hebben wetenschapshistorici het eenzijdig negatieve beeld genuanceerd. Volgens de standaardkritiek is het anachronistisch om latere ontwikkelingen terug te projecteren op het werk van Haeckel. Zo ziet Robert Richards in Haeckel geen voorloper van het nazisme, maar een late vertegenwoordiger van een Duitse romantische traditie, die teruggaat op Alexander von Humboldt en Goethe. Met andere woorden Richards is meer geïnteresseerd in de intellectuele achtergronden, dan in de politieke en culturele werking van Haeckels denken.

 8. The Contribution of F.W. Taylor to Industrial and Organizational Psychology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. C. Thomas

  1982-11-01

  In die artikel word getoon dat F.W. Taylor die erkende "vader van wetenskaplike bestuur" ook erkenning behoort te geniet as grondlegger van die Bedryf en -organisasiesielkunde. Sy werk op die terreine van prestasiemotivering en tevredenheid, opleiding, plasing van werkers, bestuurs- en organisasieontwikkeling en arbeidsverhoudinge het waarskynlik die werk van erkende sielkundiges op hierdie gebiede vooruitgeloop, of grondslag daarvoor gelê. Daar word tot die slotsom gekom dat alhoewel Taylor nie 'n opgeleide sielkundige was nie, hy en sy kollegas erkenning moet kry vir die praktiese implimentering van die beginsels en teorieë van die moderne Bedryf- en Organisasiesielkunde.

 9. Insight into a Pedagogical Sketchbook. Life and work of Eva Eyquem

  OpenAIRE

  Richter, Sabine

  2016-01-01

  Die vorliegende Arbeit dokumentiert und kontextualisiert das Werk der französischen Kunstpädagogin und ehemaligen Itten-Schülerin Eva Eyquem, geb. Plaut (1915-2009). Es ist meine Absicht, ihr Werk für Forschung und Lehre zugänglich zu machen und für einen kunstpädagogischen Diskurs zu öffnen, der sich mit Positionen in der Nachfolge der Bauhaus-Pädagogik befasst. Meine Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Sie umfasst eine Monografie zu Eva Eyquem, sowie eine fachwissenschaftliche Reflexion, i...

 10. Casuïstiek van sociaal werkers, schatkamer of trompe-l'oeil?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Vlaeminck

  2005-12-01

  Full Text Available Casuïstiek is van oudsher een beproefd leermiddel in de geneeskunde en de moraalwetenschappen maar ook in het maatschappelijk werk. De oudste methodiek in het maatschappelijk werk – niet toevallig Social Casework genoemd – bestudeerde zorgvuldig praktijkgevallen, verteld door maatschappelijk werkers van het eerste uur (Kamphuis, 1971. Men trachtte toen de opgemerkte fenomenen en vastgestelde effecten te beschrijven, te verklaren en te verantwoorden met behulp van beschikbare wetenschappelijke kennis. Een eerste, opmerkelijke stap in een lang proces van professionalisering en kennisontwikkeling.

 11. Mission Command During the War of Movement in World War I Initiative and Synchronization of the German Right Wing in August and Early September 1914

  Science.gov (United States)

  2014-12-04

  höheren Truppenführer vom 24. Juni 1869,” in Moltkes Militärische Werke, Zweiter Theil, Die Tätigkeit als Chef des Generalstabs im Frieden, ed...the command structure with respect to the question of whether the individual instances reflect professional judgment given the information available...22.6.1866” in Moltkes Militärische Werke, Zweiter Theil, Die Tätigkeit als Chef des Generalstabs im Frieden, ed. Preußischer Generalstab (Berlin

 12. Ein Nachkömmling Tristans : Warum hat Theodor Storm in seiner Novelle „Späte Rosen" Gottfried von Straßburgs „Tristan und Isolde" erwähnt?

  OpenAIRE

  田淵, 昌太

  2010-01-01

  Man hat bisher Theodor Storms Novelle „Späte Rosen" für ein Werk gehalten, das ein friedliches Familienleben beziehungweise das tägliche Zusammenleben eines Ehepaars schildert. Zum Beispiel hat Beate Charlotte Göhler in ihrer umfangreichen Storm-Biografie geschrieben, dass Theodor Storm mit diesem Werk seiner Frau Constanze eine Liebeserklärung machte („Ein Leben für die Graue Stadt" S.198). Wenn man diese Novelle nur oberflächlich liest, ist es eine mögliche Folge, dass man „Späte Rosen"...

 13. Het effect van het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens op de slachtrendementen

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1994-01-01

  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens staat momenteel volop in de belangstelling. Redenen hiervoor zijn de lage prijs van de tarwe en het positieve effect dat tarwe kan hebben op de resultaten en gezondheid van de koppel. Door het bijvoeren van tarwe wordt de werking van de spiermaag en de ontwikkeling

 14. To work or not to work

  NARCIS (Netherlands)

  Patricia van Echtelt; Stella Hoff

  2008-01-01

  Original title: Wel of niet aan het werk. 'More people in paid work' is the central policy objective of the Dutch government in relation to employment. In order to achieve this goal, it is necessary to know what prevents non-workers from joining the labour process, and what prevents workers

 15. GE[)URE~[)E

  African Journals Online (AJOL)

  liter te orienteer. n. Direktoraat. Openbare. Betrekkinge is onder beheer van die Oorlogskantoor gestig en 'n aantal offisiere is aangestel. Hulle werk was om die Leer te beskrywe en soveel as moontlik in die openbare pers te laat verskyn. Hierdie organisasie het goeie vredestydse diens gelewer, maar sou die oorlogstyd ...

 16. Nachruf für Hartmut Schulz : (13. Juli 1939 - 19. Juni 2003)

  OpenAIRE

  Klee, Rainer; Buttler, Karl Peter; Hodvina, Sylvain

  2003-01-01

  Am 19. Juni 2003 verstarb Hartmut Schulz, einer der Gründer der BVNH. Leben und Werk werden in einem durch Rainer Klee verfassten Nachruf gewürdigt. Es folgt eine von Karl Peter Buttler und Sylvain Hodvina erstellte Liste der Veröffentlichungen von Hartmut Schulz.

 17. Fysieke belasting op acht melkveehouderijbedrijven : netwerkproject Noordoost Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  Roelofs, P.F.M.M.; Kroeze, G.H.; Brandsma, J.H.

  2005-01-01

  On eight dairy farms, labour demand and labour efficiency were studied. In 2004, labour demand during a year was calculated using the computer model AgroWerk. To obtain detailed input data for this model the farmers recorded labour times, and all farms were visited to collect input data concerning

 18. Jullie kunnen het Weststellingwerf!

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, Leo; Pierie, Frank

  2017-01-01

  Weststellingwerf werkt momenteel aan haar Omgevingsvisie en doet dit samen met de inwoners. Deze visie gaat over de toekomst van de woon-, werk- en leefomgeving van de gemeente Weststellingwerf. De gemeente moedigt in dit kader de inwoners aan om mee te denken en samen te "puzzelen" voor een

 19. Het nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel : christelijke religie en seculiere utopie

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerk, M.J.

  2008-01-01

  Nu de ChristenUnie meeregeert zien sommige christenen nieuwe kansen om orde op zaken te stellen op ethisch gebied. Maarten Verkerk wijst aan de hand van het werk van Francis Bacon en van de regering Bush op het grote gevaar om hoge doelen te stellen aan een machtspositie.

 20. How BMW Is Defusing the Demographic Time Bomb

  NARCIS (Netherlands)

  C.H. Loch (Christoph); F.J. Sting (Fabian); N. Bauer (Nikolaus); H. Mauermann (Helmut)

  2010-01-01

  textabstractThe article focuses on how the German car manufacturer, Bayerische Motoren Werke AG or BMW, is managing the effects of population aging on the industry. The redesign of BMW's factories to accommodate older workers and increase productivity is mentioned. Research on a pilot production

 1. Suid-Afrikaanse romans in Afrikaans sowel as Engels; soms bloot ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... word in sommige van die collages wat elke hoofstuk voorafgaan. Benewens die gesprek met ouer, meer literêre werke, kan Botha se roman ook andersyds beskou word as deel van 'n bepaalde kontemporêre literêre beweging, waar- êre literêre beweging, waar- re literêre beweging, waar- êre beweging ...

 2. Die woordeboek vir meganiese ingenieurs: Vorderingsverslag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  1990-07-01

  Full Text Available Die komitee van die Nasionale Vakterminologiediens (NVD wat ’n woordeboek vir meganiese ingenieurswese saamstel en in Januarie 1986 met sy werksaamhede begin het, maak goeie vordering. Die dag-tot-dag-werk word deur 'n redaksiekomitee behartig wat twee keer maandeliks vergader en uit verteenwoordigers van universiteite, SAVD, YSKOR, SABS en ander instansies bestaan.

 3. Prantsuse maastikuarhitektid Berliinist = French Landscape Architects from Berlin / Katrin Koov

  Index Scriptorium Estoniae

  Koov, Katrin, 1973-

  2003-01-01

  Berliinis töötavad prantsuse maastikuarhitektid Veronique Faucheur, Marc Pouzol ja Laurent Dugua büroost le balto kujundavad Tallinnasse "Heliose" kino hoovi valgusaia. Valminud on projekti I etapp, aed valmib 2004. a. kevadeks. Arhitektide loomingust (projekt "Ajutised Aiad" ja Kunst-Werke aed Berliinis, Palais de Tokyo aed Pariisis, Padula kloostri aed Itaalias)

 4. De wereld in 18 lessen: Christopher Williams

  NARCIS (Netherlands)

  Berrebi, S.

  2011-01-01

  Hij is een echte artist’s artist, de conceptuele fotograaf Christopher Williams. Sinds hij in Duitsland woont en werkt, vindt zijn afgewogen werk, dat de fotografie tegelijk eert en ondervraagt, steeds makkelijker onderdak in Europese kunstinstituten, zoals dit voorjaar bij Museum Dhondt-Dhaenens in

 5. De beteekenis van het antivirus van Besredka in de heelkunde. Een klinisch-experimenteele studie

  NARCIS (Netherlands)

  Klein, Samuel Alexander

  1934-01-01

  Overzien wij de literatuur, welke naar aanleiding van Besredka's antivirus-theorie is ontstaan, dan treffen wij onder de zeer vele uiteenloopende meeningen en opvattingen één feit aan, waaromtrent het meerendeel van de onderzoekers eenzelfde zienswijze is toegedaan en wel dit feit, dat de werking

 6. Over granulosaceltumoren en hun hormonalen invloed op uterus en tuba

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijn, Christiaan Hendrik Frans

  1937-01-01

  In dit proefschrift is nagegaan de histologie van de granulosacelrumoren en hun hormonale werking. De granulosaceltumoren danken hun naam aan de overeenkomst in vorm en structuur tusschen hun cellen en granulosacellen. Deze overeenkomst gaat zeer ver: aile differentiatiestadia, die de granulosa

 7. 'Je moeder leert je wie je vijanden zijn'

  NARCIS (Netherlands)

  Makkink, C.; Parmentier, H.K.

  2014-01-01

  Via de voeding van ouderdieren kan de werking van het immuunsysteem van de nakomelingen worden beïnvloed. Het is een uitdaging om interventies te vinden die het immuunsysteem van landbouwhuisdieren optimaliseren, zo luidde de conclusie tijdens de Feed4Foodure-themamiddag.

 8. kant geveg het) aan sv lesers vaor Ie. Die deel sol" aFgesluit word ...

  African Journals Online (AJOL)

  Uggla se verslag oor die herdenkingsbveenkomste von die slog von. MogersFontein (Stockholm, 1926). Op p. ix von die publikasie verskvn 'n bibliograFie von bestaande werke in AFrikoons, Engels en. Nederlands wat oandog oan die lotgevalle ...

 9. Insulin sensitivity : modulation by the gut-brain axis

  NARCIS (Netherlands)

  Heijboer, Annemieke Corine

  2006-01-01

  Er zijn steeds meer aanwijzingen dat neuropeptiden in de hypothalamus en maagdarmhormonen die hun werking hebben op de hypothalamus en betrokken zijn bij de regulatie van voedselinname, ook betrokken zouden kunnen zijn bij de regulatie van insuline gevoeligheid. Daarom hebben we eerst de effecten

 10. Superplasticiteit bij Cern

  NARCIS (Netherlands)

  Snippe, Q.H.C.; Snippe, Corijn

  2008-01-01

  Op CERN, het Europees onderzoekscentrum voor subatomaire fysica in Genève, wordt dit jaar een nieuwe deeltjesversneller, de Large Hadron Collider (LHC), in werking gesteld die nieuwe inzichten moet bieden over hoe de kleinste deeltjes der materie zich gedragen. Om hierachter te komen, is op plaatsen

 11. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 12. Incoterms in de internationale handelspraktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Sonja van Hall

  2011-01-01

  Op 1 januari 2011 zijn de nieuwe Incoterms 2010 in werking getreden. De benaming Incoterms is een acroniem voor International Commercial Terms, een set handelstermen die wordt beschreven en uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs. Het opstellen van een nieuwe set Incoterms

 13. Trends in recent South African linguistic research | van Rooy ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die primêre teoretiese vertrekpunte is die generatiewe paradigma vir werk oor die sintaksis van die Afrikatatale, kognitiewe linguistiek vir studies oor die sematiek in Afrikaans en die Semitiese tale en tipologiese funksionele benaderings en korpuslinguistiek. Nadat die tendense vasgestel is, word aandag gegee aan ...

 14. 03 Wessels 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Tienie01

  12 Jun 2006 ... benadering definieer. Maria Edgeworth (1767-1849) het byvoorbeeld na 'n realistiese uitbeelding van haar samelewing gestreef en word as 'n belangrike invloed op beide Sir Walter Scott se historiese werke en Jane Austen se sosiale romans beskou. (Albei skrywers het haar bewonder en. 03 Wessels 03.

 15. GEBED IN DIE LITURGIE: 'N PRAKTIES-TEOLOGIESE VERKENNING

  African Journals Online (AJOL)

  die erediens voorkom nie en anders is as vrye gebede wat gelowiges bid, byvoorbeeld tydens persoonlike stiltetyd of 'n sogenaamde “skietgebed” op enige gegewe moment. Oor die laasgenoemde soort liturgiese gebed bestaan baie bronne, byvoorbeeld die bekende werk van Taft (1993)1 in die Rooms-Katolieke tradisie ...

 16. D r . A. S iz oo , Christenen in die Antieke Wereld, JH Kok, Kampen ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Aan die hand van 'n aantal sketse wat deeglik gefundeer is in die oud-christelike bronnemateriaal, bied hierdie bekende skrywer 'n blik in die alledaagse lewe van die vroeë Christendom. Hoewel populêr geskrywe en maklik verstaanbaar vir die nie-teoloog, is die werk in die gebruik van sy bronne en sy gevolgtrekkinge ...

 17. Art. 1 Eerste Protocol EVRM

  NARCIS (Netherlands)

  Poelmann, E.

  2014-01-01

  Het recht op bezit is niet in het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) neergelegd, maar in het Eerste Protocol daarbij (hierna: EP), dat in 1954 in werking is getreden. Het is van belang voor ogen te houden dat de Tweede Wereldoorlog

 18. Die metafoor by Breyten Breytenbach

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 Jun 2009 ... metafories, of spesifiek verwysend, te werk gegaan is. Tyd sou mens die hoofmotief van die bundel noem, tyd en geheue wat verbygaan: 1 en 2; en die einde van die storie wat gekom het: “fluit-fluit my storie is uit”. (Die tema van verbygaan word weer opgeneem in 8 en 9: die stories wat nooit meer gehoor ...

 19. Land van skedels. Nicola Hanekom. Pretoria: Protea Boekhuis ...

  African Journals Online (AJOL)

  tema is, soos te verwagte in 'n stuk wat werk met historiese materiaal, die tema van onthou. Reeds in die “skrywersnota” stel Nicola Hanekom dat “[o]ns moet altyd onthou om te onthou. Ons vergeet dit soms. Ons moet die dier binne ons in toom hou en probeer luister na die engele in die chaos”. Die gevaar van vergeet is.

 20. 3D Printing verbindt Fontys Instituten : De basis voor een verdere samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Ing. Ricardo Abdoel

  2015-01-01

  De wereld verandert in een razend tempo. Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op mens en maatschappij. Het verandert niet alleen onze manier van werken maar ook onze manier van leven. Steeds meer disciplines hanteren technologie als basis om in een professionele omgeving het werk

 1. Options of ship discharge

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-05-15

  Environmental performance is a key design consideration for manufacturers of bulk handling machines, not least ship unloaders, with features being introduced to minimise dust and noise pollution. The article reports on developments in grab unloaders, slewing grabcranes and mobile grabcranes by manufacturers such as Konecrane, EMS-Tech, Liebherr-Werk Nenzing and Gottwald. 2 photos.

 2. Deutsche Fremdwortlexikografie zwischen 1800 und 2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heier, Anke

  daran, dass in ihnen ein Wortschatzbereich erfasst, beschrieben, kommentiert, zum Teil auch diskutiert wird, der in der Öffentlichkeit bis heute besondere Aufmerksamkeit erfährt. Bisher fokussierten wissenschaftliche Analysen jedoch vor allem auf ältere und puristische Werke. Diese Untersuchung nimmt...

 3. Neue Klassik-CDs

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Firma Antes plaatide seas "Eesti portreed. Werke für Flöte und Gitarre", "Kangro. Klavierkonzert Nr.2"; Deutsche Grammophon'i plaat "Steinberg dir, N. Järvi"; Globe plaat "Tanejev. The Twelve Choruses op. 27", dir. T. Kaljuste

 4. Valued Estonian Music CDs

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  2002. aastal välja antud eesti muusika heliplaatidest Artur Kapp "Symphonische Werke", Eduard Tubin "Symphonies No.9, No.10 and No.11", "Estonian Preludes", "Eesti heliloojad. Hortus Musicus", "Eesti Muusika Päevad", "Tallinn Saxophone Quartet. Estonian Contemporary Music", "Triskele. Kolga-Jaani vaimulikud rahvalaulud", "Helmekaala. Linnupuu Anne", "Modern Fox mängib Raimond Valgret",

 5. Vertrouwenswerk in de groei : de praktijk van de politie

  NARCIS (Netherlands)

  Nuyens, M.; Vries, S. de; Bossche, S.N.J. van den

  2002-01-01

  Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren een aandachtspunt binnen de Nederlandse politie. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is één van de instrumenten die worden ingezet om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Het NISSO stelde, op basis van een door hen uitgevoerd

 6. Optimization of ultrasonic extraction of mycelial polysaccharides ...

  African Journals Online (AJOL)

  ajl yemi

  2011-11-28

  Nov 28, 2011 ... air dryer and ground into powder by a muller (A11 basic, ZKA-. WERKE ..... of regression equation were taken and made to be zero. Calculating the .... ia of Dietary Supplements New York: Marcel Dekker. pp. 665-679. Hou XJ ...

 7. Neuroblabla

  NARCIS (Netherlands)

  Delleman, Otto

  2012-01-01

  De laatste decennia groeit de kennis over de werking van de hersenen explosief. Frank (2010) haalt met instemming de bekende neuroloog Ramachandran aan, die beweert dat we op de drempel van een vijfde revolutie staan. De eerste werd teweeggebracht door Copernicus met zijn claim dat de aarde niet het

 8. Campagne begonnen: Samen sterk voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Crone, A.

  2012-01-01

  De Europese campagne 'Samen sterk voor preventie', een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in Bilbao, wordt in Nederland gecoördineerd door TNO/NL - Focal Point. Werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid werken hierin samen aan het

 9. SPARK-UP; Seaweed Production And Refining of Kelp, Ulva and Palmaria

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.; Visser, de W.; Brandenburg, W.A.; Jongschaap, R.E.E.; Werf, van der A.K.; Deelman, Berth-Jan; Helmendach-Nieuwenhuize, Carola

  2016-01-01

  In het SPARK-UP project, waarin de partners Arkema, PRI-WUR en North Seaweed samenwerkten aan de ontwikkeling van toepassing van zeewier in de biobased economy, is de afgelopen jaren veel werk verzet. In een bassin op het terrein van Arkema, heeft PRI een teeltsysteem opgezet en in gebruik genomen,

 10. Die hervertolking van die paradigma in verband met die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kerkorde van De Mist en die Algemene Reglement van 1816, wat onderskeidelik vir die Kaapse Kerk en die .... Een van die eerstes was Sam Freiherr von Pufendorf (1632-1694) wat in sy werk De habitu religionis ..... Koning was weer aan bewind (vgl Diepenhorst sj:74w; De Visser 1926/1927 lll:202w). 43.1 JD Janssen ...

 11. Carbohydrates : more than meets the eye

  NARCIS (Netherlands)

  Lopez-Bautista, Cesar

  2012-01-01

  Biofysica van koolhydraten op moleculair niveau Het proefschrift van César López Bautista onthult belangrijke aspecten van de biofysica van koolhydraten op moleculair niveau. Zijn werk laat zien hoe ‘state of the art’ moleculaire dynamica benaderingen diepere inzichten kunnen geven in het

 12. Social inclusion in diverse work settings

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, Wiebren

  2015-01-01

  Het ervaren van sociale inclusie op het werk is essentieel voor het welbevinden en presteren van werknemers. Echter, terwijl inclusie relatief gemakkelijk te bewerkstelligen is wanneer collega’s demografisch gezien op elkaar lijken, is dit moeilijker wanneer collega's sterk van elkaar verschillen.

 13. Tuumafüüsik möllab BMW-s nagu jaksab / Toomas Pärna

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärna, Toomas, 1966-

  2004-01-01

  Bayerische Motoren Werke (BMW) brändi maine kujundamisest, BMW juhi Helmut Panke poolt ärgitatud pidevast tootearendusest ettevõttes ning kiire arenguga seotud võimalikest riskidest. Lisa: BMW-de müük Eestis Vt. samas: BMW luksuskupee müüdud

 14. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 15. 15 Resensie Fourie 03 WEB.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  regverdige kans te gee en die gaping in die resepsie van sy werk te vul. Teen hierdie agtergrond en die doelstelling van die versameling moet dit egter gestel word dat die mederedakteurskap van Brink se eggenote Szczurek 'n mens ietwat onge- maklik laat voel––juis omdat die bundel uitdruklik ingaan teen die ingeteelde ...

 16. Financial implications for built environment consultants working at ...

  African Journals Online (AJOL)

  Konsultante in die boubedryf van Suid-Afrika loop finansiële risiko's as gevolg van kliënte se verwagtinge om sekere fases van werk te voltooi teen 'n risiko. Konsultante voltooi dus projekte teen 'n risiko met die hoop op vergoeding in die lang duur. 'n Beskrywende opname is gedoen onder 'n verskeidenheid professionele ...

 17. P. S. D DIE TEOLOGIESE HOOFGEDAGTES IN KIERKEGAARD SE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  D.Phil. DIE TEOLOGIESE HOOFGEDAGTES IN KIERKEGAARD SE. STRYD TEEN DIE HEGELSE SISTEEM. A. INLEIDENDE OPMERKING. Ons is van oordeel dat dit ongetwyfeld paslik is om in ons waardering van die persoon en werk van prof. H. P. Wolmarans, oor die Deense denker en digter, Kierkegaard, te skrywe.

 18. Beloken blikvelden in de Lage Landen: Eenentwintigste-eeuwse ...

  African Journals Online (AJOL)

  De verkennende studies willen vooral van “historisch-documentaire” aard zijn en een beeld construeren waaruit blijkt hoe het vertaalde literaire werk door de. Nederlandse (en Vlaamse) kritiek is gerecipieerd. In hoeverre deze recent (her)- uitgegeven Afrikaanse poëzie ook effectief verweven is geraakt in het Nederlandse.

 19. Gewalt ohne Monopol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Grohmann

  2003-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk:Peter Hanser, Trutz von Trotha, Ordnungsformen der Gewalt. Reflexionen über die Grenzen von Recht und Staat an einem einsamen Ort in Papua-Neuguinea (Siegener Beiträge zur Soziologie 3, Köln: Rüdiger Köppe 2002, 448 S., ISBN 3-89645-330-0

 20. Van die Gasredakteur

  African Journals Online (AJOL)

  cherish and teach.'1. Die Fakulteit Geneeskunde van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat het pragtig gegroei ge- durende die eerste 21 jaar van sy bestaan. Die entoesiasme, doelgerigtheid, harde werk en inisia- tiewe van 'n groot aantal persone was hiervoor verantwoordelik. 'If we see a bit more clearly than they, it is ...

 1. Case note: EHRM (Grand Chamber) (zaaknr. 16354/06, LJN BX9103: Mouvement Raëlien Suisse/Zwitserland: verbod verspreiding posters is niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting)

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.

  2014-01-01

  Mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting. Weigering van vergunning voor het ophangen van posters van organisatie die contact met buitenaardse wezens nastreeft. Uiting is eerder commercieel dan politiek van aard wegens ‘bekerende’ werking. Vanwege vermelding website moet ook inhoud daarvan worden

 2. Verbeelding en principes: Enkele implicaties van Dewey’s moraalfilosofie voor een vernieuwing van de hedendaagse ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Coeckelbergh, Mark

  2007-01-01

  In deze presentatie onderzoek ik hoe Dewey’s moraalfilosofie kan bijdragen aan een vernieuwing van de hedendaagse ethiek door te kijken naar de rol die Dewey ziet voor verbeelding en principes in moreel redeneren. Ik toon dat zijn werk kan gebruikt worden om te argumenteren voor een omwenteling in

 3. Pyridine alcohols and thiols : Synthesis, properties and applications

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, Bartjan

  2000-01-01

  Enzymen spelen in het leven van mens, dier en plant een enorm grote rol. Enzymen zijn biologische katalysatoren dwz. versnellers van (bio)chemische processen die zich in levende organismen afspelen. Enzymen zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit aminozuren. Om meer inzicht te krijgen in de werking van

 4. 20 Resensies 03 Senekal WEB.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  'n Nuwe wildernismaak as geheel wel 'n bydrae tot die grensliteratuur, veral omdat dit as een van die meer omvangryke werke van fiksie wat oor hierdie oorlog verskyn het, daartoe in staat is om verskillende nuanses van die oorlog op te roep. So byvoorbeeld kom die be- vraagtekening van die redes waarom die.

 5. Mothers, work and childcare

  NARCIS (Netherlands)

  Ingrid Ooms; Evelien Eggink; Edwin van Gameren

  2007-01-01

  Original title: Moeders, werk en kinderopvang in model. The government wants women to go out to work more. The choices made by women between working and looking after children are accordingly receiving a great deal of attention. This report describes which factors influence these choices by

 6. Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht

  NARCIS (Netherlands)

  Smilde, Rineke

  2015-01-01

  Presentie gehouden bij een besloten expert meeting van de KNAW en de Boekmanstichting in Amsterdam. Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om iets te vertellen vanuit mijn werk als lector aan het PCC van de Hanzehogeschool Groningen.

 7. Benjamin Constant, surveillance en de strijd voor vrijheid en privacy : Vergeten gevoeligheden in een door Jeremy Bentham beïnvloed veiligheidsklimaat

  NARCIS (Netherlands)

  de Hert, Paul; de Hert, P.; Kinneging, A.; Colette, M.

  2015-01-01

  In deze bijdrage, concentreer ik me op Benjamin Constants (1767-1830) Principes de politique, een meesterwerk van de liberale theorie. In dit werk uit 1810 geeft Constant zelf op verschillende plaatsen aan dat hij geschiedenis aan het schrijven is. Hij is, zo merkt hij op, de eerste om aandacht te

 8. Functions with non-isolated singularities on singular spaces

  NARCIS (Netherlands)

  Jiang, Guangfeng

  1998-01-01

  Dit proefschrift is een studie van functies op complexe singuliere ruimten met waarden in C . In het bijzonder behandelt het functies met niet-ge?soleerde singulariteiten. Het bouwt enerzijds voort op het werk van Dimca, Bruce- Roberts, Wall en Tibar over functies met ge?soleerde singulariteiten

 9. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 10. Stapelbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Vissers, M.M.J.; Vlaar, G.J.; Hofkes, xx; Brinksma, xx; Zimmermann, xx; Van Tol, xx; Flapper, xx; Bonebakker, xx

  2006-01-01

  Men zou kunnen zeggen dat de benaming van een bouwmethode voortkomt uit de verwerkingsvorm van de bouwmaterialen en producten die worden gebruikt voor de hoofddraagstructuur (casco) en vooral daarvan het opgaande werk. Met andere woorden: de wijze waarop de productiemiddelen (materiaal, materieel en

 11. X-ray and neutron diffraction studies of some liquid alkali metals and alloys

  NARCIS (Netherlands)

  Huijben, Martinus Johannes

  1978-01-01

  Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is een logische consequentie van de probleemstelling die ten grondslag ligt aan het werk binnen de werkgroep "Vloeibare Metalen"van het laboratorium voor Vaste Stof Fysica, nl. de interpretatie van de eigenschappen van eenvoudige vloeibare metalen en

 12. Ambtscriminaliteit aangegeven? : Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vries Robbé, E. de; Cornelissens, A.; Ferwerda, H.

  2008-01-01

  Dit is een onderzoek naar de werking van de aangifteplicht bij ambtscriminaliteit (art 162 Sv). Het gaat dan bijvoorbeeld om het aannemen van steekpenningen en misdrijven waarbij ambtenaren een bijzondere ambtsplicht schenden. De aangifteplicht raakt de klokkenluidersregeling en maakt onderdeel uit

 13. In vitro cultivation of Cryptosporidium parvum. A literature survey

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Leenen EJTM; MGB

  1998-01-01

  In vivo en in vitro modellen voor kweek van Cryptosporidium geven informatie over de infectiviteit van oocysten in ruw water en drinkwater en kunnen de identificatie van middelen met een anticryptosporidiele werking vereenvoudigen. In vivo modellen zijn echter duur, onpractisch en niet in elk

 14. Nieuws uit het westen : meerouderschap en draagmoederschap in British Columbia

  NARCIS (Netherlands)

  Vonk, M.J.

  2016-01-01

  In 2013 is in de Canadese provincie British Columbia nieuwe familierechtwetgeving in werking getreden: de Family Law Act, met daarin een regeling voor draagmoederschap, meerouderschap en meeroudergezag. Gezien de discussie in Nederland over deze onderwerpen en de instelling van de Staatscommissie

 15. Missionale kerkwees

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Paul Hooker (2008) werk die begrip soos volg uit: ...... Brunner, E., 1960, Die christliche Lehre von der Kirche, vom Glauben und von ..... P.S., 1960, Images of the church in the New Testament, Westminister John Knox, ... Testament in the Olivétan Bible of 1535', Koers 66(1/2) 1–22. http://dx.doi. .... Harper Collins, New York.

 16. Kein Handbuchwissen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Wetzstein

  2006-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk: Otfried Krafft, Papsturkunde und Heiligsprechung. Die päpstlichen Kanonisationen vom Mittelalter bis zur Reformation. Ein Handbuch (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, Beiheft 9, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2005, XII, 1247 S., ISBN 3-412-25805-9

 17. Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets : Discrimination, Gender and Policies of Diversity

  NARCIS (Netherlands)

  2009-01-01

  De noodzaak om de arbeidsmarkt mechanismen in postindustriële westerse samenlevingen te analyseren is urgent. Ondanks wetten en beleidsmaatregelen die op Europees, nationaal en lokaal niveau worden ontwikkeld, lijdt het zoeken van werk door immigranten en etnische minderheden nog steeds onder

 18. 03 Rutgers

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  Pa saka kara: (tomo I) historia di literatura Papiamentu. Willemstad: Fundashon Pierre. Lauffer. Claassen, Anton. 1992. De navelstreng van mijn taal; Poesia bibo di Aruba. Haarlem: In de Knipscheer. Debrot, Cola. 1985-1989. Verzameld werk. (zeven delen) Amsterdam: Meulenhoff. ———. 1985a. Naschrift op Dr. David ...

 19. A. Feitsma, Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige

  NARCIS (Netherlands)

  van der Geest, E.; van der Kuip, F.J.; Noordegraaf, J.

  2012-01-01

  Leven en werk van de taalkundige, schrijver en predikant Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869) hebben steeds opnieuw de aandacht weten te trekken, zowel in Friesland als daarbuiten. In de jaren 1994-2003 heeft Tony Feitsma (1928-2009) uitgebreid onderzoek verricht naar de veelzijdige Friese

 20. Adolf Mayer (1843-1942) en zijn betekenis voor de Virologie als wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Vlak, J.M.

  2007-01-01

  In 2007 is het 125 jaar geleden dat Adolf Mayer voor het eerst zijn baanbrekend werk over het besmettelijk karakter van mozaiekziekte van tabak publiceerde (Mayer, 1882). Deze publicatie, in het Nederlands, in het Groningse Tijdschrift voor Landbouwkunde, markeert het begin van de virologie als

 1. Imidacloprid of niet? (interview met Sjef van der Steen)

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Steen, van der J.J.M.

  2014-01-01

  Is bijensterfte het werk van neonicotinoïden? Ja, zeggen en denken velen. Volgens hen zijn de neo’s rechtstreeks verantwoordelijk voor de hoge sterfte onder bijen. Nee, toont Wagenings onderzoek aan. Intussen lijkt het met de sterfte voorzichtig de goede kant op te gaan.

 2. Mislukking en succes bij de ambulante behandeling van dwangneurose

  NARCIS (Netherlands)

  C.A.L. Hoogduin (Cornelis Antonius Leo)

  1985-01-01

  textabstractMet het werk van Meyer, Rachman, Foa en Emmelkamp is een belangrijke ontwikkeling op gang gekomen met betrekking tot de behandeling van parienten met een dwangneurose. Maakte het in het verleden niet zoveel uit op welke manier deze parienten behandeld werden, de laatste jaren is het vast

 3. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  Items 51 - 100 of 317 ... Vol 4, No 4 (2010), Diffuse bony involvement in disseminated BCG disease in a patient with possible severe combined immune deficiency (SCID), Abstract PDF. N Khan, I van de Werke, F Ismail. Vol 7, No 3 (2013), Dilemmas of telling bad news: Paediatric palliative care providers' experiences in rural ...

 4. South African Journal of Child Health - Vol 4, No 4 (2010)

  African Journals Online (AJOL)

  Diffuse bony involvement in disseminated BCG disease in a patient with possible severe combined immune deficiency (SCID) · EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. N Khan, I van de Werke, F Ismail, 116-118 ...

 5. The seed hunter in het spoor van Vavilov (interview met C. Kik)

  NARCIS (Netherlands)

  Zanderink, R.; Kik, C.

  2013-01-01

  Er moet voor een veredelaar een grote variatie aan plantmateriaal aanwezig zijn om uit te kunnen putten zodat onze gewassen, die vaak bestaan uit monoculturen, voor de toekomst veiliggesteld worden. Het vinden van die variatie is het werk van seed hunters of zadenverzamelaars. Eén van die seed

 6. Banken horen niet thuis op de beurs

  NARCIS (Netherlands)

  Romme, A.G.L.

  2012-01-01

  De zelfregulerende werking van banken is een illusie gebleken. Keer op keer blijken bankiers niet in staat zijn om zelf de gewenste structuurverbeteringen in gang te zetten. De Eindhovense econoom Romme pleit daarom voor een fundamentele transformatie van de bancaire wereld, vanuit het basisidee dat

 7. Keim, Karl-Dieter, Das Fenster zum Raum : Traktat über die Erforschung sozialräumlicher Transformation / [rezensiert von] Helmut Klüter

  OpenAIRE

  Klüter, Helmut

  2009-01-01

  Rezensiertes Werk: Keim, Karl-Dieter: Das Fenster zum Raum : Traktat über die Erforschung sozialräumlicher Transformation / Karl-Dieter Keim. - Opladen : Leske + Budrich, 2003. - 171 S. : graph. Darst. - (Lehrtexte : Sozialwissenschaften) ISBN 3-8100-4050-9

 8. Ek wil hier graag van die geleentheid gebruik maak am die ...

  African Journals Online (AJOL)

  die wildlewe am van die jagters nie eers mel- ding te maak nie en in Lucas se werk kan hulle ure van genot deurbring. Wat ons veral in Lucas se publikasie interes- seer is sy deelname aan die agste grensoor~' log (1850-1853), sy aantekeninge in verband met die slag by Berea (20 Oesember 1852) en sy indrukke van ...

 9. Waar blijven de nieuwe Pythagorassen en Archimedessen? : met potlood, papier, liniaal, passer èn gummetje rechtgeleidingen construeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijksman, E.A.

  1994-01-01

  Rekenmachines hebben het werktuigbouwkundig onderwijs zeer nadelig beinvloed. De digitale (algebraische) werking ervan heeft de meetkunde vèr onderuit gehaald. Werktuigbouwkundige studenten weten bijna niets meer af van de eigenschappen van een cirkel, cirkelbundels met een machtlijn, of van Iijnen

 10. Optical measurement of surface roughness in manufacturing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brodmann, R.

  1984-11-01

  The measuring system described here is based on the light-scattering method, and was developed by Optische Werke G. Rodenstock, Munich. It is especially useful for rapid non-contact monitoring of surface roughness in production-related areas. This paper outlines the differences between this system and the common stylus instrument, including descriptions of some applications in industry.

 11. Gerhard Ebeling oor geloof

  African Journals Online (AJOL)

  29 Jul 2016 ... oor die saak wat ter tafel is. Polemiek oor ander teoloë se standpunte vorm nie deel van Ebeling se werk nie en direkte teologiese debat met ander is skaars in sy oeuvre. Ebeling dink radikaal krities met 'n fyn hermeneutiese aanvoeling vir die lewe as denkkonteks eerder as dat hy die een of ander sisteem ...

 12. De bezielde zakelijkheid van M. Revis : Over het oeuvre van een vergeten auteur

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, J.H.M.

  1990-01-01

  Feiten, cijfers en beschrijvingen van manoeuvres in de handels- en geldwereld spelen een belangrijke rol in het werk van M. Revis. Zijn fascinatie voor het maatschappelijkeconomisch leven enerzijds, en zijn protest tegen sociale misstanden anderzijds, maken hem tot een opmerkelijk auteur. In dit

 13. Het hoge woord : Beschouwingen en boutades

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, August

  2006-01-01

  'Het is bij mij begonnen met nieuwsgierigheid', zo verwoordt August Willemsen (1936) zijn levenslange toewijding aan het vertalen, in het bijzonder van Portugese en Braziliaanse literatuur. In Het hoge woord schrijft hij virtuoos over leven en werk van de door hem in Nederland geïntroduceerde

 14. IN KRITIESE BESKOUING VAN INLEIDING TOT DIE SEMANTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  Dit laat twee interpretasie- moontlikhede oop: "later" kan of beteken "later in Syntactic Structures. (Chomsky 1957)", of "tussen Syntactic Structures en Katz en Fodor (1963) se The Structure of a Semantic Theory". Laasgenoemde werk is naamlik die eerste wat deur De Klerk as deel van die tweede periode, "die aanloop tot.

 15. Verkennende bacteriologische zwemwaterbeoordeling volgens EU richtlijn 2006/7/EG

  NARCIS (Netherlands)

  Slijkerman, D.M.E.; Heusinkveld, J.H.T.

  2007-01-01

  Op 24 maart 2006 trad de nieuwe zwemwaterrichtlijn (76/160/EEG) in werking. Deze richt zich op de bescherming van de gezondheid van de zwemmer. De richtlijn toetst op bacteriologische parameters (totaal coliformen en fecale coliformen) ter voorkoming van maag- en darmklachten, maar ook meer

 16. Bleek planeet

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  king”) en verskynsels soos el niño word be- trek. Aardverwoesting, natuurverskynsels en die geïmpliseerde rol van die mens as (dikwels gefaalde) behoeder van die natuur word in hierdie bundel met deurdagte en suggestie- ryke taal onder woorde gebring. In Bleek planeet werk heelwat van die ge- digte intertekstueel.

 17. Kui suur on maailmakirjandus? / Cornelius Hasselblatt

  Index Scriptorium Estoniae

  Hasselblatt, Cornelius, 1960-

  2015-01-01

  Arvustus: Aija Sakova-Merivee. Ausgraben und Erinnern. Denkbilder des Erinnerns und der moralischen Zeugenschaft im Werk von Ene Mihkelson und Christa Wolf. Tartu : University of Tartu Press, c2014. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis, 1406-913X ; 13)

 18. Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.

  2014-01-01

  Participatiesamenleving Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen Waar was de bank van de dode buurvrouw? De sekte van de burgerkracht Al het werk is zingevend, ook het vrijwillige De ondernemende burger rukt op, schort het oordeel even op Blij met het luide debat over de

 19. Ueberreste vorweltlicher Proboscidier von Java und Banka

  NARCIS (Netherlands)

  Martin, K.

  1884-01-01

  Junghuhn führte in seinem Werke über Java nur einen einzigen Wirbelthierrest, Carcharias megalodon, an (7, IV, pag. 97); es war ihm nicht gelungen bei seinem ersten Aufenthalte auf der Insel Reste von Säugethieren zu finden, so eifrig er auch darnach in den Höhlen des Tertiaergebirges suchte (7, IV,

 20. Een moslim als gemeentelijk bruggenbouwer? Het ontslag van Tariq Ramadan

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, G.; van Zessen, N.

  2009-01-01

  Het ontslag van Tariq Ramadan heeft veel ophef veroorzaakt. De doorslag gaf zijn werk voor Press TV. Gerard Wiegers en Nelleke van Zessen stellen, net zoals Ramadan zelf, dat de controverse rond zijn opvattingen over homoseksualiteit het kernprobleem vormde. Ramadan bleek niet de vrijzinnige moslim

 1. Experimental improvisation practise and notation. Addenda 2000-

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Addenda to Experimental improvisation practise and notation (please see this title for more information!) Stichwörter: experimentelle Musik, offenes Werk, grafische Notation, musikalische Notation, musikalische Aufführungspraxis, freie Improvisation, Musikpädagogik, Geschichte der Musik, Musikäst...

 2. 25 jaar (uitsluiting van het) Weens Koopverdrag in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Kruisinga, S.A.

  Op 1 januari 2017 was het precies 25 jaar geleden dat het Weens Koopverdrag (CISG) in Nederland in werking trad. Partijen bij een internationale koopovereenkomst kunnen de toepassing van dit verdrag geheel of gedeeltelijk uitsluiten (art. 6 CISG). Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk

 3. Waardoor geraakt de Vlaamse werknemer gestresseerd?

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ruysseveldt, Joris

  2010-01-01

  Op basis van het Job Demands-Resources (JD-R) model wordt gezocht naar een verklaring voor verschillen in niveaus van psychische vermoeidheid en plezier in het werk bij een representatieve steekproef uit de Vlaamse beroepsbevolking (N = 12.095). Het JD-R model veronderstelt dat de aanwezigheid van

 4. Deon Meyer

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  of ten minste gekontekstualiseer, word. By die gastehuis, La Petite Margaux, is daar drie lyke met drie perfekte kopskote. Twee van die oorledenes is militêre tipes, oud-SAPD- lyfwagte wat as persoonlike sekuriteitswagte vir Jeanette Louw, besturende direkteur van. Body Armour (soos in Onsigbaar en 7 dae), ge- werk het.

 5. Het aanvullen van een leemte in de overeenkomst naar Nederlands en Engels recht

  NARCIS (Netherlands)

  Hendrikx, A.M.M.; Boom, van W.H.; Breedveld-de, Voogd C.G.; Castermans, A.G.; De, Deugd-Dijkman M.D.R.M.; Hijma, J.

  2016-01-01

  In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de rol van de redelijkheid en billijkheid bij de aanvulling van een leemte in een overeenkomst naar Nederlands recht en de aanvullende werking van implied terms in het Engelse recht, waarbij ook gekeken zal worden naar de verschillen tussen beide

 6. Turgot en Smith; een paar apart

  NARCIS (Netherlands)

  Hoyng, A.C.

  2011-01-01

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith (1723-1790). Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781) als inspiratiebron gebruikte (Réflexions sur la Formation et la distribution des

 7. "This one is stronger" : Spotlights on the lifelong learning professional-in-action

  NARCIS (Netherlands)

  van der Linden, Josje

  2016-01-01

  Om te kunnen omgaan met de veranderende realiteit in leven en werk, wordt wereldwijd een leven lang leren aangemoedigd. Het vierde duurzame ontwikkelingsdoel, vastgesteld in september 2015, weerspiegelt dit: “het verzekeren van kwalitatief goed onderwijs en het bevorderen van de mogelijkheden om een

 8. De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW: een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in zijn geheel

  NARCIS (Netherlands)

  Oderkerk, A.E.

  2013-01-01

  Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW in werking getreden. Daarmee is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht thans in het BW opgenomen. In deze monografie, die een bewerking vormt van de door de auteur op 16 november 2010 gehouden lezing voor de ‘Studiekring Prof.mr. J. Offerhaus’, wordt

 9. Zo moet het gegaan zijn : De noodzaak van alternatieve verklaringen en bekritiseerbare analyses bij zoekzaken binnen de opsporing

  NARCIS (Netherlands)

  Wisse, B.W.; Gosliga, S.P.; Bijsterbosch, G.

  2011-01-01

  Recente justitiële dwalingen in onder andere de zaak Ina Post, de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak en de zaak Lucia de Berk laten zien dat het werk van een opsporingsteam vatbaar is voor het fenomeen tunnelvisie: het gevaar dat te veel wordt vastgehouden aan één scenario/hypothese. Een

 10. Sexual orientation and the workplace experience

  NARCIS (Netherlands)

  Lisette Kuyper

  2013-01-01

  Original title: Seksuele oriëntatie en werk Large-scale studies are regularly held in the Netherlands to monitor the employment situation and work experience of employees. However, some groups of employees receive insufficient attention in these studies. The Netherlands Institute for Social

 11. Verandering in ervaren stress en herstel bij teamsporters: gezond vs. geblesseerd

  NARCIS (Netherlands)

  M.S. Brink; Koen A.P.M. Lemmink; H.T.D. van der Does

  2014-01-01

  Teamsporters hebben een hoog blessure risico. Verondersteld wordt dat psychosociale stress en herstel bijdragen aan het blessurerisico. Zo zal een sporter die veel stress heeft van werk of studie dezelfde fysieke belasting zwaarder ervaren. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de

 12. Prestatieladder Socialer Ondernemen Handleiding versie 1.0

  NARCIS (Netherlands)

  Bongers, P.M.

  2012-01-01

  De PSO is het eerste objectieve meetinstrument dat de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt. Aukje Smit, projectleider PSO bij TNO: “Met een PSO-erkenning kunnen de bedrijven die er echt werk van maken zich nu onderscheiden van de concurrent. Voor gemeenten en UWV is de PSO ook interessant

 13. Brengt sport mensen in beweging?

  NARCIS (Netherlands)

  Cremer, R.

  2011-01-01

  De titel is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. De onderliggende vraag is: gaat het in beweging komen dóór sport samen met het in beweging komen voor werk? Uiteenlopende effecten van beweging kunnen in dit verband worden aangehaald, zoals veranderingen in de energiehuishouding, fysieke behendigheid,

 14. Rollencombinaties

  NARCIS (Netherlands)

  A.C. Liefbroer (Aart); P.A. Dykstra (Pearl)

  2001-01-01

  textabstractMannen verdienen het inkomen voor het gezin, vrouwen doen het huishoudelijk werk en verzorgen de kinderen. Dit is het beeld dat bestaat van het standaardgezin. Maar zo traditioneel-eenzijdig hebben de Nederlandse huishoudens de taken niet verdeeld: het standaardgezin past slechts bij

 15. Competition between informal care and paid work

  NARCIS (Netherlands)

  Edith Josten; Alice de Boer

  2015-01-01

  Oringinal title: Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk The Dutch government would like citizens to provide more care to loved ones who need it – perhaps caring for an elderly parent or looking after a partner with a long-term illness. At the same time, the government wishes to raise

 16. Working with impairments

  NARCIS (Netherlands)

  Maroesjka Versantvoort; Patricia van Echtelt

  2012-01-01

  Original title: Belemmerd aan het werk The Netherlands was long known as a country with high sickness absenteeism rates and a burgeoning group of people who were unfit for work. In response to this, many policy measures have been introduced in recent decades which attempt to limit the benefit

 17. Working within limits

  NARCIS (Netherlands)

  Gerda Jehoel-Gijsbers

  2010-01-01

  Original title: Beperkt aan het werk. For many years, the Netherlands was known as a country with high levels of sickness absenteeism and a large number of incapacity benefit claimants. At European level, this was sometimes referred to as 'the Dutch disease'. Many policy measures later,

 18. Change Management

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwhuijsen, van den W.J.M.J.

  2008-01-01

  In dit artikel verstaan we onder "CHANGE MANAGEMENT" het managen van wijzigingen en toevoegingen van het te realiseren object gedurende het gehele bouwproces tot de oplevering van het werk, zoals ik deze vanuit mijn ervaringen beleef. Het onderhoud en beheer laten we buiten beschouwing, omdat deze

 19. RIVM open data

  NARCIS (Netherlands)

  van Loenen, B.; Welle Donker, F.M.; Ploeger, H.D.

  2016-01-01

  Onderzoek uitgevoerd in opdracth van RIVM.
  Open data is een van de pijlers van onze informatie-economie en van een transparante overheid. Ook de minister van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2015 aangekondigd werk te gaan maken van open data in de zorg. Naast het

 20. belangstel. AD Pont. S. van der Linde ea, Roeping en Belofte. Ons ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Hoogs interessant is die opmerking oor die bybedoelings wat dikwels met die sending saamgegaan het sodat die sending soms tot 'n vervlakte en gesekulariseerde filantropiese besigheid ge vord het. Hoe verwoestend dit werk, het ons hier in Suid-Afrika al meer as een maal ten duurste moes ondervind. Dit doen goed om.

 1. A. S. G O. C ullmann , Der Staat im Neuen Testament. J. C . B. Mohr ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Dit is nietemin nie die eerste maal dat Cullmann oor die onderwerp skryf nie. Vroeër het daar reeds van hom verskyn, Konigsherrschaft. Christ und Kirche im Neuen Testament, en effens later, Die ersten christliche. Qlaubensbekenntnisse en betreklik onlangs, Christus und die Zeit. In al hierdie werke raak hy fasette van die ...

 2. (Siegfried), Helena Gunter

  African Journals Online (AJOL)

  Siegfried),. Helena Gunter (Op 'n plaas in Afrika) en verder terug in die tyd: Spoor (Sonja Loots), Kom slag. 'n bees (Izak de Vries) asook werke van Jaco. Botha, Tom Dreyer en andere. In die onlangse verlede was daar ook Maal van Nicole Jaekel ...

 3. Die gebruik van 'n handpop as mede- terapeut en 'n vyfjarige ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  waarmee Billy Beer werk en elemente soos humor en herhaling word gebruik om ouderdomstoepaslik teenoor haar te reageer en op so manier haar unieke. “taal” te praat. In die res van die artikel word eerstens aandag gegee aan sake van 'n metodologiese aard, insluitende die gebruik van die sentrale metafoor van 'n.

 4. The penicillin-binding protein 4 of Escherichia coli : primary structure, biochemical and genetic studies

  NARCIS (Netherlands)

  Mottl, Harald

  1992-01-01

  De ß-lactam antibiotica ("de penicillines") zijn zowel in medisch als ecomisch opzicht de belangrijkste groep antibiotica: De werking van deze antibiotica berust op verstoring van de synthese van de bacteriele celwand. De doeleiwitten van deze antibiotica worden penicillin-binding proteins, kortweg

 5. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 6. Hoe kbesp re kill J,tsl Boo kR e~~ie"~s

  African Journals Online (AJOL)

  en verbly- dend - dat daar nog uitgewers is wat bereid is om goeie boeke te bemark, ongeag die geringe aantallesers van histories-wetenskaplike werke. Kapt A. E. van daarsveldt. MEREDITH, Martin: The past is another country, Rhodesia. 1890-1979 London, Deutsch, 1979. Hierdie boek voorsien in 'n leemte betreffende.

 7. Hans Küng: "Projekt Weltethos "

  OpenAIRE

  Altmanninger, Maria

  2002-01-01

  Bei dieser Arbeit werde ich mich vor Allem auf zwei Werke beziehen: Küng,Hans:Projekt Weltethos.Piper.München 1990. Küng,Hans;Kuschel,Karl-Josef (Hg.):Weltfrieden durch Religionsfrieden.Die unter Punkt Acht aufgeführte Stellungnahme wurde ausschließlich von mir verfasst.

 8. Florence voorbij? : over verplegen, passie & wetenschappelijk onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurmans, M.J.

  2010-01-01

  Honderd jaar geleden overleed Florence Nightingale, zonder twijfel de bekendste verpleegkundige ooit. Nightingale wordt vaak geassocieerd met haar roeping voor de zorg. Haar werk in de Krimoorlog leverde haar de bijnaam ‘the lady with the lamp’ op. In verpleegkundige kringen wordt Nightingale tot op

 9. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking: participatiemonitor 2007.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogen, P. van den; Cardol, M.; Speet, M.; Spreeuwenberg, P.; Rijken, M.

  2008-01-01

  Hoe doen mensen met een beperking mee in de maatschappij? Mensen met een lichamelijke beperking wonen en werken meestal net als iedereen, en ook zij zijn niet altijd tevreden met hun werk. Mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken vaak in een speciale omgeving. Het overheidsbeleid

 10. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 11. Locus: mede-ontwikkelaar van inclusieve arbeidsorganisaties

  NARCIS (Netherlands)

  Beukema, Leni; de Lange, Annet; Wielenga-Meijer, Etty; Duijker, Theo; Hanstede, Bram

  2018-01-01

  in deze bijdrage wordt Locus beschreven, een netwerk waarin publieke partijen en grote, landelijk opererende bedrijven samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Het hoofdstuk start met de ontstaansgeschiedenis en benadering van Locus. Vervolgens wordt

 12. El empresario agricola en el jugoso negocio de las frutas y hortalizas de Mexico

  NARCIS (Netherlands)

  Gonzalez Chavez, H.

  1994-01-01

  Dit werk heeft als doel om het veranderingsproces uit te leggen dat een landbouwstreek heeft ondergaan door de komst van een van oorsprong Noordamerikaanse exportondernemingen van landbouwprodukten. Deze ondernemingen zijn op grote schaal met de verbouw begonnen van groenten en fruit voor de

 13. Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie of stap in de menselijke evolutie?

  NARCIS (Netherlands)

  Lengkeek, J.

  2009-01-01

  In zijn afscheidsrede wilde hoogleraar Jaap Lengkeek (Wageningen Universiteit) terugblikken op een idee, een begrip, dat op zijn eigen werk de afgelopen jaren invloed heeft gehad. Het begrip dat hij hiervoor koos is 'Homo Ludens', de spelende mens, dat door de bekende historicus Johan Huizinga in

 14. Spiegelkunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Letto-Vanamo

  2005-01-01

  Full Text Available Rezensiertes Werk:Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum legale – rettsspegelen. Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv, Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke 2005, 409 S., ISBN 82-450-0090-6

 15. Recht en vrede bij Hans Kelsen : een herwaardering van Kelsens rechtsfilosofie : juridisch pacifisme als stilzwijgende betekenis van zijn Zuivere Rechtsleer

  NARCIS (Netherlands)

  Notermans, Mathijs Eugène

  2016-01-01

  Hans Kelsen staat in de wereld van de rechtsfilosofie en –theorie bekend als één van de belangrijkste rechtsgeleerden van de 20ste eeuw en zijn belangrijkste werk dat hem die bekendheid heeft opgeleverd, de Reine Rechtslehre, is dan ook ‘wereldberoemd’. Minder bekendheid geniet hij als juridisch

 16. 11 TSjoen WEB 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  de tekst. Als Nabokov of Beckett een eerder losgelaten (dat wil zeggen een publiek gemaakte) tekst bewerken voor een volgende uitgave, dan vindt de belangstellende op basis van drukvergelijkend tekstonderzoek indicaties van een bijgestelde visie op het literaire werk zelf. Bekend in het Nederlandse taalgebied en veel ...

 17. Volkslinguïstiek en dialectlexico¬grafie in de zuidelijke Nederlanden

  African Journals Online (AJOL)

  Riette Ruthven

  mag dat als bewijs gelden dat de notie in het Nederlandse taalgebied zo goed als onbekend is. 'Folk linguistics' is blijkbaar wel bekend in de Angelsaksische wereld, voor een groot deel dank zij het werk van Preston en Niedzielski.2 Met de term wordt het geheel bedoeld van volkse opinies en attitudes tegenover taal; het ...

 18. 14 Van Krevelen 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juni 2009 ... teiten en experimenten benadrukt, maar de publieke en kritische perceptie van zijn werk lijkt de fundamentele samenhang daarvan te miskennen, en reduceert het tot gefragmenteerde, op zichzelf staande aspecten. Poëzie is levenskunst. Als Breyten Breytenbach alleen maar poëzie had geschreven was ...

 19. Reductie van complexiteit binnen IFRS: wie is aan zet?

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, A.; Tahtah, J.

  2012-01-01

  IFRS heeft bijgedragen aan de transparantie van financiële verslaggeving en efficiënte werking van kapitaalmarkten. IFRS wordt echter ook regelmatig bekritiseerd vanwege haar complexiteit. Deze complexiteit ondermijnt de begrijpelijkheid van financiële verslaggeving. In dit artikel gaan we in op een

 20. Rezension zu: Uta Felten, Tanja Schwan (Hg.: Frida Kahlo. Berlin: edition tranvía – Verlag Walter Frey 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tabea Huth

  2009-07-01

  Full Text Available Im vorliegenden Sammelband bemühen sich die Autor/-innen um eine Neubewertung des Werks der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907–1954 im Kontext aktueller theoretischer Debatten und stellen die Frage nach der Verortung der Künstlerin in der zeitgenössischen mexikanischen und europäischen Kunstszene. Unter der Verwendung von theoretischen Ansätzen aus der Erforschung von Intermedialität, Gender, Performanz und Hybridität sowie Inspirationen aus der postkolonialen Theorie analysieren die Autoren/-innen das Zusammenspiel von Leben, Werk und Rezeption der Künstlerin. Das Interesse an der Inszenierung des fragmentierten weiblichen Körpers im Kontext kultureller Hybridität verbindet die einzelnen Aufsätze – was leider im Titel des Bandes nicht ganz deutlich wird.

 1. Sarah Dellmann: Widerspenstige Körper. Körper, Kino, Sprache und Subversion in Tod Brownings FREAKS und Filmen mit Lon Chaney. Marburg: Schüren Verlag 2009.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabian Tietke

  2010-11-01

  Full Text Available Im vorliegenden Band werden Filme des in den 1920er und 1930er Jahren sehr erfolgreichen Regisseurs Tod Browning analysiert, insbesondere sein heute bekanntestes Werk Freaks. Mithilfe historischer Kontextualisierungen und eines filmwissenschaftlichen Instrumentariums untersucht Dellmann die These, dass sich in diesem Werk Spuren eines heute verloren gegangenen Körperverständnisses finden lassen – vor allem andere Repräsentationen von Behinderung und behinderten männlichen Körpern.The present anthology analyzes several movies of the director Tod Browning (who was very successful in the 1920s and 1930s, particularly the movie Freaks which, today, is his most well-known work. Using historical contextualizations and a Film Studies background, Dellmann explores the thesis that this work shows traces of an understanding of the body that today no longer exist, above all the representation of disabilities and disabled male bodies.

 2. 49th report of the Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V.. Annual report 1992

  International Nuclear Information System (INIS)

  1992-01-01

  The annual report of the Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke (ARW) discusses the following subjects: (1) ARW report on water quality; (2) the problem of herbicides and pesticides; (3) Duesseldorf-Flehe Rhine river monitoring station - construction and performance; (4) observations concerning the aerobic degradation capacity of the river banks as a functional of the seasonal temperature variations of the Rhine; (5) results of Rhine water analyses of GEW-Werke Koeln AG in 1992; (6) statistical methods of generating groundwater levels in ground water aquifers under the influence of outfall ditches. The appendix contains the analyses of the year 1992, the data acquired by GEW-Werke Koeln AG for 1992, the 1993 monitoring programme, and a survey of the organisational structure of the Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. (orig./BRR) [de

 3. Leipoldt in 1980*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. M. Viljoen

  1980-03-01

  Full Text Available Oor Leipoldt se veelsydigheid hoef daar nie veel gésê te word nie. Hy was digter, dramaturg, romanskrywer, joemalis, geneesheer, kos- en wynkenner, filantroop, wêreldburger, maar bly tog vir ons in die eerste plek digter. Ons beeld van Leipoldt so oeuvre kan verander - daar is vanjaar al twee “nuwe” werke van hom ontdek - maar as daar iets van Leipoldt behoue sal bly, sal dit eerder sy poësie as sy drama, prosa, joemalistieke werk of kookboeke wees; so lyk dit altans op die oomblik. Daarom beperk ek my to t sy poësie en sal ek nie probeer om u totaalbeeld van sy ryk maar erg ongelyke oeuvre te gee nie.

 4. Optimal management of the power distribution network. A novel network information system; Optimale Verwaltung des Versorgungsnetzes. Ein neues Netzinformationssystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kiesel, U. [HEW AG, Hamburg (Germany); Korri, P. [Tekla Qyj, Eschborn (Germany). Energieversorgung

  2000-12-01

  In June 200, the German electric utility Hamburgische Electricitaets-Werke AG (HEW) has bought and installed a high-performance, PC-based information system for all purposes of distribution network management tasks for their medium and low-voltage grids. The standard software Xpower of the Finnish software house Tekla Oyj has been streamlined with the requirements of the utility and is described with respect to the applications on site. (orig./CB) [German] Mit der Einfuehrung eines Netzinformationssystems (NIS) steht der Hamburgischen Electricitaets-Werke AG (HEW) seit Juni 2000 ein leistungsstarkes PC-basiertes Informationssystem zur Verfuegung, das langfristig die Projektierung und die Betriebsfuehrung der Mittel- und Niederspannungsnetze unterstuetzt und dokumentiert. Die Standardsoftware Xpower des finnischen Spezialisten Tekla Oyj wurde an die Anforderungen der HEW angepasst. (orig./CB)

 5. Working with impairments

  OpenAIRE

  Maroesjka Versantvoort; Patricia van Echtelt

  2012-01-01

  Original title: Belemmerd aan het werk The Netherlands was long known as a country with high sickness absenteeism rates and a burgeoning group of people who were unfit for work. In response to this, many policy measures have been introduced in recent decades which attempt to limit the benefit volume and foster the reintegration of people with health impairments. What is the position of the Netherlands today in this regard? The main trends in sickness absenteeism, degree of incapacity for work...

 6. Erving Goffmans Kaderanalyse: een Negatie van Herbert Blumers Symbolisch Interactionisme

  OpenAIRE

  Verhoeven, Jef

  1983-01-01

  Goffmans sociologie wordt dikwijls symbolisch interactionistisch genoemd. Om dit probleem te onderzoeken werd het werk van Goffman vergeleken met de visie van Blumer over het symbolisch interactionisme. Er wordt aangetoond dat Goffmans kaderanalyse, uitgewerkt in Frame Analysis (1974), reeds in zijn vroegere werken aanwezig was en dat deze benadering een andere bedoeling heeft dan het symbolisch interactionisme. In het artikel wordt verduidelijkt dat beide auteurs vertrekken van een ged...

 7. The month of August - an Annales approach to the history of the Kowie: August 1881 to August 1914.

  OpenAIRE

  Hummel, H C

  1985-01-01

  • Opsomming: Die analities-historiese denkrigting in Frankryk, bekend as die Annalesskool, is deur Lucien Febvre en Marc Bloch tot stand gebring en meesterlik deur Fernand Braudel in sy klassieke werk oor die Middellandse Seegebied (1949) toegepas. Hierdie benadering geniet reeds wêreldwye aansien en navolging omdat dit die klem hoofsaaklik laat val op die soort geskiedenis wat nie op die tradisionele vlak of in gebaande weë lê nie. Gevolglik bied dit 'n uiters geskikte m...

 8. Problem Definition Study on TAX (1-acetylhexahydro-3,5-dinitro-1,3,5- triazine), SEX (1-acetyloctahydro-3,5,7-trinitro-1,3,5,7-tetrazocine), Lead Salicylate and Lead Beta-Resorcylate 2-Nitrodiphenylamine and Ethyl Centralite

  Science.gov (United States)

  1979-07-01

  IV-14 IV-3. Nuclear Magnetic Resonance Spectrum of 2-Nitrodiphenylamine ................. IV-15 IV-4. Map of Radford Army Amumunition Plant...Chemie GmbH Chemische Werke Munchen Otto Barlocher CmbH Metallgesellschaft AG ITALY Stabilital SpA SPAIN Industrias Quimicas de Parets. SA UNITED KINGDOM...abnormal cristae and matrix, and disrupted nuclear membrane. The mitochrondria seemed to be the organelle most frequently affected. Thus, it was shown that

 9. The Bril (De Bril)

  Science.gov (United States)

  2005-11-01

  instructies betreffende de uitvoering en controleert de uitvoering. 3 Standaardisatie van werkprocessen. De inhoud van bet werk is beschreven ( IKEA ...R., Bolt6, B., & Jones, D. G. (2003). Designing for Situation Awareness: An Approach to User-Centered Design . London: Taylor & Francis. Endsley, M... design of work teams. In J. W. Lorsch (Ed.), Handbook of organizational behavior (pp. 315-342). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Harrison, M.A. (1990

 10. Molecular clusters of the main group elements

  CERN Document Server

  Driess, Matthias

  2008-01-01

  ""To summarize, Molecular Clusters of the Main Group Elements is certainly not a popular science book, nor is it a textbook; it is a very good, up-to-date collection of articles for the specialist. Als Fazit bleibt: Molecular Clusters of the Main Group Elements ist sicher kein populissenschaftliches Werk, auch kein Lehrbuch, aber eine gelungene, hoch aktuelle Zusammenstellung fen interessierten Fachmann."" -Michael Ruck, TU Dresden, Angewandte Chemie, 2004 - 116/36 + International Edition 2004 - 43/36

 11. The Role of Preferences in the Decision-making Behaviour of Food Producers and Consumers in Flanders

  OpenAIRE

  Vandermersch, Mieke

  2006-01-01

  De rode draad in deze doctoraatsthesis is het zoeken naar een verklaring voor de besluitvorming van producenten enerzijds en consumenten anderzi jds. Als verklarende variabelen worden ook socio-demografische variabele n onderzocht, maar het hoofdaandeel van dit werk gaat over het belang va n ‘voorkeuren’ als verklarende variabelen voor besluitvorming. De beslis singen die worden onderzocht zijn beslissingen met betrekking tot de ont wikkeling van het landbouwbedrijf en het inkomen op het land...

 12. Een instrument (leren) bespelen?: Hoe oud je ook bent: oefenen moet je toch!

  OpenAIRE

  Hendriks, Linda

  2016-01-01

  Met een consortium van muziekdocenten die zich gespecialiseerd hebben in ouderen en muziek voerde het lectoraat Lifelong Learning in Music van 2010-2012 onderzoek uit naar het leren bespelen van een instrument op oudere leeftijd. Maar hoe is het om voor het eerst een instrument te leren bespelen in de drukste levensfase in combinatie met kinderen en werk. Linda Hendriks leerde klarinet te spelen in deze levensfase en reflecteerde op de uitkomsten van eerder onderzoek naar muziekbeoefening doo...

 13. Ongelijk leven, ongelijk sterven

  OpenAIRE

  Lecq, Fieke

  2001-01-01

  textabstractOverlappende generaties-modellen zijn een prachtig instrument voor economen, omdat ze via inzichtelijke mechanismen interessante uitkomsten opleveren. In deze modellen worden meerdere generaties gemodelleerd, die elk een voorraad geld of goederen bij geboorte meekrijgen, deze hoeveelheid tijdens hun leven veranderen door inkomen uit werk en uitgaven wegens consumptie en aan het eind van hun leven het restant nalaten aan de volgende generatie. Zolang mensen niet weten hoe oud ze pr...

 14. Die Kindfrau Lolita im Wandel der Zeit : vergleichende Betrachtung des Romans von Vladimir Nabokov mit den Verfilmungen von Stanley Kubrick und Adrian Lyne

  OpenAIRE

  Fries, Stefanie

  2010-01-01

  Im Zentrum des folgenden Artikels stehen der Themenkomplex der Kindfrau sowie der damit verbundene Mythos. Zu Beginn erfolgt eine historisch-systematische Untersuchung des Phänomens, daran anschließend wird der Roman Lolita (1955) von Vladimir Nabokov mit seinem Entwurf der Kindfrau in Bezug auf die Verfilmung des Werkes durch Stanley Kubrick (Lolita 1962) und Adrian Lyne (Lolita 1997) analysiert. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf der Konstruktion Lolitas durch den Erzähler und Protag...

 15. Social inclusion in diverse work settings

  OpenAIRE

  Jansen, W.S.

  2015-01-01

  Het ervaren van sociale inclusie op het werk is essentieel voor het welbevinden en presteren van werknemers. Echter, terwijl inclusie relatief gemakkelijk te bewerkstelligen is wanneer collega’s demografisch gezien op elkaar lijken, is dit moeilijker wanneer collega's sterk van elkaar verschillen. Dit proefschrift tracht een begrip te creëren van hoe inclusie in demografisch diverse werkomgevingen bewerkstelligd kan worden. Hiertoe is allereerst vastgesteld wat inclusie precies is en hoe dit ...

 16. Voorwoord

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.F.M. Strauss

  2011-06-01

  Full Text Available Om ’n Festschrift ter ere van die akademiese werk van ’n kollega en medewetenskaplike te publiseer, is sekerlik een van die mees lonende intellektuele gebeurtenisse wat so ’n akademikus kan ervaar. Dit is daarom ook ’n besondere voorreg om die taak opgedra te word om ’n Voorwoord vir hierdie Festschrift te skryf.

 17. In der Suche nach eigenem Sprachstandards

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lada Badurina

  1992-01-01

  Full Text Available Im Artikl wird dreifache Lösungsmöglichkeit des burgenländrich-kroatischen Sprachkomplexes vor-gesehen: Stützung auf den deutschen schriftsprachlichen Ausdruck, Übernahme des südlichen kroatischen Standards oder Aufbau eigener Sprachnorm. Neulich veröffentlichtes Werk Gradis6anskohrvatski-hrvatsko-nim§ki rjeönik zeugt über die Anbahnung der schwierigten aber zugleich annehmbarsten Lösung: Standardisierung der eigenen Sprache.

 18. Auhagen, Axel; Ermer, Klaus; Mohrmann, Rita (Hrsg.): Landschaftsplanung in der Praxis

  OpenAIRE

  Weihrich, Dietmar

  2013-01-01

  Die Landschaftsplanung hat den Auftrag, die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes für den jeweiligen Planungsraum darzustellen. Sie ist seit mehr als 25 Jahren ein fester Bestandteil des Bundesnaturschutzgesetzes. In dieser Zeit erweiterte sich das fachlich-methodische Instrumentarium stark, aber es fehlte lange eine Publikation, welche die zur Verfügung stehenden Methoden übersichtlich und praxisorientiert darstellt. Das vorliegende Werk wirkt diesem Defizit entgegen.

 19. Wer sich den Göttern widersetzt, der stirbt jung : Untersuchung der Unvermeidbarkeit des Suizids in Die Leiden des jungen Werthers hinsichtlich der Strömung des „Sturm und Drang“

  OpenAIRE

  Andersson, Rasmus

  2015-01-01

  Der Ausgang des Romans Die Leiden des Jungen Werther (1774, von Johann Wolfgang von Goethe) wird beim ersten Anblick oft als tragische Folge einer unglücklichen und unerwiderten Liebe zu Lotte angesehen. In dieser vorliegenden Arbeit wird der weit erforschten Frage der Unvermeidbarkeit des Suizids im Werk eine alternative Deutung geliefert. Diese ist außerhalb des Romans angesiedelt, und zeigt, dass der Suizid schon in der Epoche angelegt ist.

 20. Besondere körperliche Merkmale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Vec

  2003-01-01

  Full Text Available Rezensierte Werke:Simon A. Cole, Suspect Identities. A History of Fingerprinting and Criminal Identification, 2. Aufl., Cambridge: Harvard University Press 2002 (erste Aufl. ebenda 2001, 400 S., ISBN 0-674-00455-8; Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World, hg. von Jane Caplan, John Torpey, Princeton University Press 2001, VII, 415 S., ISBN 0-691-00911-2

 1. Deutsche Literatur von Frauen – Jetzt auch digital!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corinna Heipcke

  2002-07-01

  Full Text Available Die Digitale Bibliothek hat eine CD-Rom ediert, auf der ein Querschnitt durch die Werke von Autorinnen aus vier Jahrhunderten enthalten ist. Die Volltexte sind integriert in ein Bearbeitungsprogramm, das quellentreues Zitieren und Volltextrecherchen ermöglicht. Damit ist ein ausgesprochen praktisches Hilfsmittel für Germanistinnen und Germanisten entstanden. An ihre Grenzen gelangt die Sammlung allerdings bei der nicht unproblematischen Textauswahl.

 2. Völker strafen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henning Radtke

  2004-01-01

  Full Text Available Rezensierte Werke:William A. Schabas, Der Genozid im Völkerrecht, Hamburg: Hamburger Edition HIS 2003, 792 S., ISBN 3-930908-88-3; Gerhard Werle, Völkerstrafrecht (unter Mitarbeit von Florian Jeßberger, Wulf Burchards, Barbara Lüders, Stephan Meseke, Volker Nerlich, Tübingen: Mohr Siebeck 2003, 553 S., ISBN 3-16-148087-2

 3. Vrouwen bij de Koninklijke Landmacht: Een Onderzoek naar de Maatregelen die het Behoud en de Doorstroom van Vrouwelijke Militairen Verbeteren (Women in the Royal Netherlands Army: Measures for Retention and Career Development)

  Science.gov (United States)

  2007-02-01

  onderzoek naar de maatregelen die het behoud en de doorstroomn van vrouwelijke militairen verbeteren Datum febniari 2007 Auteur (s) drs. I.E. van...de Auteur (s) maatwerk mogeli~jk te maken in bet invloed die de maatregelen op elkaar drs. I.E. van Bemnmel hebben. drs. G. van Sloten drs. M...Sloten, Van de Ven, 2005). Deeltijd werk is in theorie mogelijk voor veel functies binnen de KL. Uit de praktijk blijkt echter dat bet realiseren van een

 4. Kulturmorphologie als Zivilisationskritik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2010-01-01

  Der Untergang des Abendlandes wird oft als dasjenige Werk betrachtet, das am tiefsten die national gefärbte Gegenüberstellung von Kultur und Zivilisation in der Zwischenkriegszeit geprägt und propagiert hat. Wie auch bei anderen Autoren der Konservativen Revolution, vor allem bei Thomas Mann und...... Arthur Moeller van den Bruck, tritt der Begriff ‚Kultur’ bei Spengler als normativer Wertbegriff auf, der im Kontrast zu einer degenerierten und seelenlosen Zivilisation steht....

 5. Official announcement concerning the conclusion of an agreement between the Federal Republic of Germany and utilities of the electric power industry for implementing the EC transboundary guideline of October 29, 1990

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  The Federal Republic of Germany, Badenwerk AG, Bayernwerk AG, Berliner Kraft- und Licht-AG, Energie-Versorgung Schwaben AG, Hamburgische Electricitaets-Werke AG, Preussen Elektra AG, RWE Energie AG and Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG have concluded an agreement on 7 October 1991 in order to implement the EC Council's guideline of 29 October 1990 concerning transboundary transmission of electric power via large-scale power grids. (orig./HP) [de

 6. Introdução ao Projeto de um Sistema da Filosofia da Natureza ou Sobre o Conceito da Fí­sica Especulativa e a Organização interna de um Sistema desta Ciência 1799

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Friedrich W. J. Schelling

  2011-05-01

  Full Text Available Traduçáo do original alemáo: Schelling, F. W. J. "Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie oder über den Begriff der speculativen Physik und die innere Organisation eines Systems dieser Wissenschaft". In: Schelling, K. F. A. (Org.. Sämmtliche Werke. 14 Bdn. 1 Abt. I-X; 2 Abt. I-IV, Stuttgart/Augsburg: Cota, 1856-1861.

 7. Predictive factors for the development and disease course of rheumatoid arthritis

  OpenAIRE

  Krabben, Annemarie

  2014-01-01

  Het werk beschreven in dit proefschrift richt zich op het identificeren van voorspellende factoren voor het ontwikkelen van reumatoïde artritis en het ziekte beloop van reumatoïde artritis. Allereerst wordt er gekeken naar voorspellende factoren voor het krijgen van reumatoïde artritis in vroege artritis patiënten, patienten met ongeclassificeerde artritis en artralgie patiënten (patiënten met gewrichtspijn zonder gewrichtsontsteking). Daarna wordt er gekeken naar voorspellende factoren voor ...

 8. Über die normativen Implikationen des Ordoliberalismus für die moderne Wirtschaftsethik

  OpenAIRE

  Klump, Rainer; Wörsdörfer, Manuel

  2009-01-01

  "Bei der Rezeption der ordoliberalen Freiburger Schule wurde bislang die wirtschaftsethische Perspektive weitgehend vernachlässigt. Der Aufsatz gibt vertiefte Einblicke in das ethisch-normative Denken des Ordoliberalismus am Beispiel des Werkes von Walter Eucken. Dabei wird es neben der Bestimmung der Sozialen Marktwirtschaft als funktionsfähige und menschenwürdige Ordnung um Euckens an Kant angelehntes Freiheitsverständnis gehen sowie um eine Einordnung Euckens in die moderne Wirtschafts- un...

 9. Wilhelm Wundts Nachlass. Eine Übersicht.

  OpenAIRE

  Fahrenberg, Jochen

  2016-01-01

  Wilhelm Wundts Publikationen bilden wahrscheinlich das umfangreichste, zweifellos aber das vielseitigste Werk eines Psychologen. Auch sein wissenschaftlicher Nachlass an Manuskripten, Exzerpten und Korrespondenz hat einen ungewöhnlichen Umfang. Während es an guten Digitalisaten seiner Publikationen noch mangelt, ist der allergrößte Teil des Wundt-Nachlasses seit Ende 2015 dokumentiert und digitalisiert (Meyer, 2015). Die Übersicht hat 12 Abschnitte: (1) Wundts Publikationen, Bibliographie...

 10. Change and Continuity in Librarianship: Approaching the Twenty-First Century. Proceedings of the 40th Military Librarians Workshop, 20-22 November 1996, Annapolis, Maryland,

  Science.gov (United States)

  1996-11-01

  Novembecr 1996 Arinarolis, Maryland1 rDIO QUALMTY DZEOTN I VIBYKUTON UrtAIK=yg A Change and Continuity in Librarianship : Approaching the Twenty-first...speakers Walt Crawford (Keynote), speaking on "Millennial Librarianship ;" Dr. Keith Swigger, Dean of the Graduate School of Library and Information...1 --Richard Hume Werking Millennial Librarianship : Maintaining the Mix and Avoiding the Hype .................. 2 --Walt Crawford

 11. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking: participatiemonitor 2007.

  OpenAIRE

  Hoogen, P. van den; Cardol, M.; Speet, M.; Spreeuwenberg, P.; Rijken, M.

  2008-01-01

  Hoe doen mensen met een beperking mee in de maatschappij? Mensen met een lichamelijke beperking wonen en werken meestal net als iedereen, en ook zij zijn niet altijd tevreden met hun werk. Mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken vaak in een speciale omgeving. Het overheidsbeleid is erop gericht dat iedereen – dus ook mensen met een beperking – zoveel mogelijk ‘gewoon mee kan doen’ in de maatschappij. Bijvoorbeeld werken bij een gewone werkgever, schoolgaan op een gewone school...

 12. Blinde alfabet: ʼn Moedswillige Willem Boshoff reken af met meerderwaardigheid – ʼn neo-Marxistiese interpretasie

  OpenAIRE

  Swanepoel, Rita

  2013-01-01

  In heelwat van sy taalgebaseerde konseptuele installasies moedig die kunstenaar Willem Boshoff aanskouers van sy werke tot gesprekvoering aan. Die doel van die gesprekke is hoofsaaklik om die dominasie van sogenaamde meerderwaardiges as "superieur" en die "norm" te ondermyn. Hy doen dit deur die bemagtiging van die "afwykendes" of "abnormales" om die betekenis van die kunswerk aan die "meerderwaardiges" te verduidelik. Hierdie aanslag van Boshoff ondersoek en illustreer ek in hierdie artikel ...

 13. „Ohne Anfang, ohne Ende, ohne Mitte“ – Gedanken zum Verhältnis von Sprache und Musik in Hans Zenders Shir hashirim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Revers

  2006-12-01

  Full Text Available Hans Zenders abendfüllendes Werk Shir hashirim lässt sich als ein Komplex mehrerer, außerordentlich differenzierter Lesarten des Hoheliedes interpretieren. Dabei bilden textliche und musikalische Kohärenz (im Sinne syntaktischer und intertextueller Bezugsfelder eine ebenso wichtige Rolle wie deren Sprengung durch die Aufsplitterung von Worten und Textteilen und die Exponierung von primär klanglicher und lautsprachlicher Sonanz.

 14. Anfangen, sich die Welt anders vorzustellen Beginning to Imagine the World Differently

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine Fuchs

  2006-11-01

  Full Text Available Der Sammelband Butler Matters bezeugt Judith Butlers außerordentliche Bedeutung für feministische und queere Studien und Forschung. In elf Beiträgen wird Butlers (frühes Werk von Gender Trouble und Bodies That Matter über Excitable Speech bis zu The Psychic Life of Power betrachtet und sein weit reichender Einfluss quer durch die wissenschaftlichen Disziplinen nachgewiesen. Dargestellt werden auch die kontroverse Rezeption von Butlers Werk sowie die politischen Wirkungen von Butlers Denken. Besonders anregend ist ein zweiteiliges Interview mit Judith Butler, in dem sie auf ein breites Spektrum von Fragen eingeht, die auch wichtige Themen ihrer aktuelleren Werke betreffen.The collected volume Butler Matters testifies to Judith Butler’s extraordinary importance for feminist and queer studies and for gender research. The eleven contributions examine Butler’s (early work—including Gender Trouble, Bodies that Matter, Excitable Speech, and The Psychic Life of Power—and prove its expansive influence across scholarly disciplines. The volume also portrays the controversial reception of Butler’s work as well as the political ramifications of her thinking. A two-part interview with Judith Butler, in which she approaches questions on a broad spectrum including important themes concerning her recent work, is particularly inspiring.

 15. Stimmen des Leis, schillernde Gewebe / Christoph Schlüren

  Index Scriptorium Estoniae

  Schlüren, Christoph

  1995-01-01

  Baltische Werke für Streichorchester: Vol. 1: Balakauskas: Ostrobothnian Symphony, Vasks: Symphonie "Stimmen", Narbutaite: Opus Lugubre; Vol. 2: Kutavicius: Nothern Gates, Vasks: Cantabile, Tüür: Insula Deserta, Rekasius: Music for strings, Werke von Urbaitis und Juozapaitis; Ostrobothnian Chamber Orchestra, Dirigent: Juha Kangas; Finlandia / east-west CD-s 4509-97892-2 und 4509-97893-2. Vasks: Cantabile, Englischhorn-Konzert, Botschaft, Musica dolorosa, Lauda; Riga Philarmonic Orchestra, Dirigent: Kriss Rusmanis; Confer / BMG 75605-51236-2. Eller: Morgenrot, Abendrot, 5 Stücke für Streicher, Geister, Im Schatten und im Sonnenlicht, Elegia; Estonian Symphony Orchestra, Dirigent: Peeter Lilje; Forte FD 0020/2. Tubin: 11. Symphonie, Elegie für Streicher, Raid: 2. Symphonie; Estnisches Staatliches Symphonieorchester, Dirigent: Arvo Volmer; Koch 3-7291-2 H1. Sumera: Symphonien 1-3; Malmö Symphony Orchestra, Dirigent: Paavo Järvi; BIS/Disco-Center 660. Sumera: Klavierkonzert, 4. Symphonie, Musica tenera; Malmö Symphony Orchestra, Dirigent: Paavo Järvi; BIS/Disco-Center 690. Tormis: Werke für Männerchor; Estnischer Nationaler Männerchor, Dirigent: Olev Oja; Forte CDs FD 0011/2 und FD 0019/2 Tutvustatakse uusi heliplaate Baltimaade heliloojate loomingust.

 16. Dichtung als Blüte der Wahrheit Fiction as Blossom of Truth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Gramatzki

  2006-03-01

  Full Text Available Kaum eine andere Schriftstellerin hat so konsequent – man ist versucht, zu sagen: so ernsthaft – mit fremden Identitäten gespielt wie Else Lasker-Schüler, die sich selbst als Tino von Bagdad oder Prinz Jussuf von Theben imaginierte und ihren Freunden erfindungsreiche Namen beilegte. Realität und Phantasie flossen in ihrem Leben und Werk stets zusammen. Sigrid Bauschinger, ehemalige Professorin an der University of Massachusetts und bereits 1980 mit einer umfangreichen Studie über Else Lasker-Schüler hervorgetreten (Else Lasker-Schüler. Ihr Werk und ihre Zeit, hat es nun unternommen, auf Grundlage bisher unveröffentlicher Dokumente eine neue Biographie der bedeutenden Wuppertaler Autorin zu verfassen.Almost no other female author has played with foreign identities as consistently—one could almost say as seriously—as Else Lasker-Schüler, who fashioned herself as Tino von Baghdad or Prince Jussuf von Theben and affixed her friends with imaginative names. Reality and fantasy were intertwined in her life and work. Sigrid Bauschinger, formerly professor at the University of Massachusetts, already presented a comprehensive study of Else Lasker-Schüler in 1980 (Else Lasker-Schüler. Ihr Werk und ihre Zeit/Else Lasker-Schüler. Her Work and Her Time. She has now written a new biography of the Wuppertal author based on previously unpublished documents.

 17. Beats on the Table: Beat Writing in the Chicago Review and Big Table

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaap van der Bent

  2012-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Kleine literaire tijdschriften, zogenaamde little magazines, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de doorbraak, in de loop van de jaren vijftig, van de Amerikaanse Beat Generation. Aangezien grotere uitgeverijen en de gevestigde tijdschriften lange tijd terugschrokken voor de zowel inhoudelijk als formeel van de norm afwijkende uitingen van de Beats, verscheen hun werk aanvankelijk vooral in kleinere tijdschriften als de twee waaraan in dit artikel aandacht wordt besteed: de Chicago Review en Big Table. Aan de hand van een beschrijving van de inhoud van deze twee tijdschriften wordt geprobeerd duidelijk te maken hoe het werk van de Beat Generation zich in deze tijdschriften gaandeweg een eigen plaats verwierf. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol van de redacteuren Irving Rosenthal en Paul Carroll; door zijn uitgekiende strategie om voor het omstreden werk van Beat-auteur William S. Burroughs geleidelijk een steeds grotere plaats in te ruimen, bepaalde vooral Rosenthal het veranderende karakter van de Chicago Review. De veranderingen bij dat tijdschrift verliepen niet zonder slag of stoot en waren voor de eigenaar ervan, de University of Chicago, op een gegeven moment aanleiding om de Chicago Review aan censuur te onderwerpen. Ook deze censuur en de reactie erop, de oprichting van Big Table, worden in het artikel belicht.

 18. ‘Op de wijze van Kavafis’: Die voorbeeld van die digter uit Alexandrië

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Phil van Schalkwyk

  2014-12-01

  Full Text Available Die Griekse digter K.P. Kavafis (1863–1933 word wêreldwyd deur lesers sowel as skrywers besonder hoog geag. Hy het nie net van die grootste twintigste-eeuse skrywers beïnvloed nie,maar is vanweë die buitengewone vertaalbaarheid van sy werk ook betreklik sterk teenwoordig in die letterkunde van meer tale as slegs Grieks en Engels. Vir baie – veral gay lesers, skrywers en kunstenaars – besit Kavafis ’n voorbeeldstatus, ten opsigte van die letterkunde sowel asdie lewe. W.H. Auden het beweer dat dit wat Kavafis onderskei, sy stemtoon is, een wat ’n persoon met ’n unieke perspektief op die wêreld openbaar. Hierdie bydrae, wat deel is van ’nnavorsingsprojek oor idiolektiese skrywersidentiteit, is daarop gerig om die onderskeidende kenmerke van Kavafis se werk, sowel in terme van vorm as inhoud, opnuut te ondersoek. Dit word gedoen binne die raamwerk van die breë kritiese diskoers oor Kavafis en met verwysing na enkele manifestasies/voorbeelde van Nederlandse en Afrikaanse kritiese en kreatieweperspektiewe op sy poësie, met die doel om spesifiek lig te werp op die besondere soortwysheid wat in Kavafis se werk oorgedra word.

 19. Ingeborg Drewitz im literarischen und politischen Feld Ingeborg Drewitz in the Field of Literature and Politics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina Schleicher

  2007-03-01

  Full Text Available Der aus einer Berliner Tagung im November 2003 hervorgegangene Band „Von der Unzerstörbarkeit des Menschen“ versammelt zahlreiche interessante Beiträge zu Leben und Werk der Autorin Ingeborg Drewitz. Der erste Teil des Bandes ist unter dem Titel „Vita activa“ vor allem dem vielfältigen politischen Engagement der Autorin gewidmet, während „Themen und Schreibweisen“ ihres literarischen Werks in einem sehr umfangreichen zweiten Teil behandelt werden. Insgesamt zeichnen die Texte in dem Band ein sehr differenziertes Bild von Ingeborg Drewitz als engagierter Schriftstellerin und von ihrem Werk.The volume “On Human Indestructibility” (“Von der Unzerstörbarkeit des Menschen“, which is based on a conference held in Berlin in November 2003, contains numerous interesting contributions on the life and work of the author Ingeborg Drewitz. The first part of the volume, which is entitled “Vita activa,” is dedicated to the author’s numerous political engagements, while the expansive second section, “Themes and Syntax,” approaches her literary work. In total, the texts in the volume draw a differentiated image of the politically engaged author Ingeborg Drewitz and of her work.

 20. The Hausa Lexicographic Tradition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roxana Ma Newman

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: Hausa, a major language of West Africa, is one of the most widely studied languagesof Sub-Saharan Africa. It has a rich lexicographic tradition dating back some two centuries. Sincethe first major vocabulary published in 1843 up to the present time, almost 60 lexicographic works— dictionaries, vocabularies, glossaries — have been published, in a range of metalanguages, fromEnglish to Hausa itself. This article traces the historical development of the major studies accordingto their type and function as general reference works, specialized works, pedagogical works, andterminological works. For each work, there is a general discussion of its size, accuracy of the phonological,lexical, and grammatical information, and the adequacy of its definitions and illustrativematerial. A complete list of the lexicographic works is included.

  Keywords: ARABIC, BILINGUAL LEXICOGRAPHY, DIALECTAL VARIANTS, DICTIONARIES,ENGLISH, ETYMOLOGIES, FRENCH, GERMAN, GLOSSARIES, GRAMMATICALCATEGORIES, HAUSA, LANGUAGE LEARNING, LOANWORDS, NEOLOGISMS, NIGER,NIGERIA, ORTHOGRAPHY, PHONETIC TRANSCRIPTION, PHONOLOGY, RUSSIAN, STANDARDDIALECT, STANDARDIZATION, TERMINOLOGY, VOCABULARIES, WEST AFRICA.

  Opsomming: Die leksikografiese tradisie in Hausa. Hausa, 'n belangrike taal vanWes-Afrika, is een van die tale van Afrika suid van die Sahara wat die wydste bestudeer word. Dithet 'n ryk leksikografiese tradisie wat ongeveer twee eeue oud is. Van die eerste groot woordeboekwat in 1843 gepubliseer is tot die hede is ongeveer 60 leksikografiese werke — woordeboeke,naamlyste, woordelyste — gepubliseer in 'n reeks metatale van Engels tot Hausa self. Hierdie artikelgaan die historiese ontwikkeling van die groter studies aan die hand van hulle tipe en funksieas algemene naslaanwerke, gespesialiseerde werke, opvoedkundige werke, en terminologiesewerke na. Vir elke werk is daar 'n algemene bespreking oor sy grootte, akkuraatheid van die fonologiese,leksikale en

 1. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 2. Internationalization of Bachelor’s programmes in Social Work in Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Hendriks

  2016-03-01

  Full Text Available Internationalization of Bachelor’s programmes in Social Work in EuropeThis article presents the results of a survey on the internationalization of Bachelor’s education in social work, which was carried out at 33 schools of social work across Europe. Many universities are seeking to “internationalize” their social work curriculum. However, although many social work educators are convinced of the importance of cross-border exchange, others are sceptical about the added value of internationalization for a professional career in social work. The aim of this study is to contribute to the discussion about the significance of internationalizing the curriculum of Bachelor’s programmes in social work. Since internationalization in itself is an ideological endeavour, educators must reflect on and formulate their own ideological motives and aspirations. To this end, representatives of schools of social work completed a questionnaire concerning the aim of internationalization, the structure of the curriculum, student and staff mobility, international policies and challenges. This study demonstrates that all universities have added an international dimension to their curricula. Many educators believe that internationalizing the social work curriculum contributes to qualitatively better future professionals “at home”. However, most of the respondents are dissatisfied with what has actually been achieved in terms of their universities’ international ambitions. This is due to a lack of language skills and facilities. Above all, we think, that this dissatisfaction is related to the underlying debate on universalism and indigenization in social work practice and education.  SAMENVATTINGDe internationalisering van de bachelors sociaal werk in EuropaIn dit artikel worden de uitkomsten gepresenteerd van een survey naar internationalisering van het sociaal werk bachelor onderwijs, uitgevoerd onder 33 opleidingen sociaal werk, verspreid over Europa

 3. What employers may learn from English higher education institutions: A fortigenic approach to occupational stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Y. Tytherleigh

  2003-10-01

  Full Text Available Whilst there is no denying that levels of occupational stress in staff working in universities and colleges are increasing, academic staff, in particular, continue to maintain a level of satisfaction from their jobs. A stratified random sample of staff working in 14 higher education institutions in England was used. The results showed that, whilst commitment was lower and levels of occupational stress were significantly higher with regard to work relationships, control and resources and communication, compared to the normative data, staff reported significantly lower levels of stress relating to work-life balance, overload, and job dissatisfaction. Compared to normative data, participants reported significantly lower levels of physical ill-health and psychological outcomes of stress. The results support previous findings identifying a protective effect of job satisfaction against the negative consequences of workplace stress. Opsomming Terwyl dit nie ontken word dat die vlak van werkstres van personeel wat in universiteite en kolleges werk, verhoog nie, ervaar akademiese personeel steeds tevredenheid met hul werk. ’n Gestratifiseerde ewekansige steekproef van personeel wat by 14 hoër opvoedkundige instellings in Engeland werk, is geneem. Die resultate het aangetoon dat hoewel verbondenheid laer en werkstres beduidend hoër was ten opsigte van werksverhoudinge, kontrole en bronne en kommunikasie vergeleke met normatiewe data, personeel beduidend laer vlakke van stres ten opsigte van werklewe balans, oorlading en werkstevredenheid getoon het. Deelnemers het ook beduidend laer vlakke van fisieke ongesondheid en psigologiese uitkomstes van stres gerapporteer. Die resultate ondersteun vorige bevindings wat ’n beskermende effek van werkstevredenheid teen die negatiewe uitkomstes van stres identifiseer.

 4. The relationship between work-family conflict and central life interests amongst single working mothers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taryn Wallis

  2003-10-01

  Full Text Available This study explored the experiences of work-family conflict amongst a group of twenty single working mothers with pre-school age children. Dubin’s (1992 theory of Central Life Interests was utilised to fully understand how the differential importance of the roles played by the women informed the level and nature of the conflict experienced. A two-phase research design was employed in which questionnaire responses from the first phase formed the basis for the second phase of in-depth qualitative interviews. Results indicated that participants viewed motherhood as their Central Life Interest and that this priority could lead them to experience greater conflict between work and family demands. Although work was rated second in importance when compared to family, it was still seen as being of great significance, not only for instrumental reasons, but also for the intellectual stimulation that it provided and opportunities to exercise independence and responsibility. Opsomming Die werk-en-familie konflik-ervarings van twintig werkende enkel-moeders met voorskoolse kinders is ondersoek in hierdie projek. Dubin (1992 se teorie van sentrale lewensbelangstellings is gebruik om te bepaal hoe die belangrikheid van die twee rolle die vlak en aard van die konflik bepaal het. Die navorsing is in twee fases gedoen: ‘n vraelys in die eerste fase, opgevolg deur in-diepte kwalitatiewe onderhoude. Resultate het gewys dat die deelnemers moederskap as hul sentrale lewensbelangstelling beskou het, en dat hierdie prioriteit kon lei tot groter konflik tussen die eise van werk en familie. Alhoewel werk as ondergeskik aan familie beoordeel is, was dit nogtans van groot belang. Aan die een kant was dit vir instrumentele redes, maar dit het ook intellektuele stimulasie verskaf en geleenthede gegee om onafhanklik en verantwoordelik op te tree.

 5. Remediation of the Lermontov mining site in Russia; Sanierung des Bergbaustandortes Lermontov in Russland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krotkov, V.V. [Atomredmetzoloto, Moscow (Russian Federation)

  2001-07-01

  For 40 years, uranium mines were operated in the direct vicinity of the spas of Mineralnyje Wody, Pjatigorsk, Kislowodsk, Jessentuki and Shelesnowodsk by the Almaz company. Now that the mines have been abandoned, the spa region is surrounded by contaminated land. Remedial measures are projected in accordance with radiation protection standards. [German] 40 Jahre lang wurde Uranerzbergbau und -aufbereitung in unmittelbarer Naehe der Kurorte Mineralnyje Wody, Pjatigorsk, Kislowodsk, Jessentuki und Shelesnowodsk durch das Unternehmen Almaz betrieben. Gegenwaertig sind die Aktivitaeten des Unternehmens vollstaendig eingestellt. Als Folge entstanden im Gebiet der Kaukasischen Mineralbaeder uranhaltige Halden am Berg Beschtau mit einer Flaeche von 36,0 ha und am Berg Byk mit einer Flaeche von 18,4 ha. Im hydrometallurgischen Werk sind 44,5 ha Betriebsgelaende kontaminiert, wo sich Bauten fuer die Grund- und Hilfsproduktion, Erzlager, das werkseigene Chemielabor und das Heizkraftwerk befinden. Die IAA liegt 1,5 km vom Betriebsgelaende des hydrometallurgischen Werks entfernt und besteht aus fuenf Becken, wo von 1954 bis 1991 Rueckstaende der Uranproduktion eingelagert wurden. Seit 1991 gelangte dorthin Phosphorgips als Abprodukt der Verarbeitung von Apatit. Das sechste Becken ist fuer die Aufnahme von Wasser bei Stoerfaellen in den Hauptbecken bestimmt. Die IAA mit den angrenzenden Flaechen soll saniert werden. Vorrangig gilt es, geschaedigte Flaechen wiederherzustellen und die Situation im Bereich der IAA entsprechend den Normen des Strahlenschutzes sicher zu gestalten. Der Massnahmenkomplex fuer die Sanierung des Territoriums beinhaltet - Stillegung der abgearbeiteten Schlammbecken der IAA, - Rekultivierung der geschaedigten Flaechen im Bergbaugebiet, - Dekontamination der anliegenden kontaminierten Flaechen mit Background-{gamma}+20 {mu}R/h, - Schutz der Grundwaesser vor Kontamination durch eingelagerte Tailings des hydrometallurgischen Werks, - gesteurte Ableitung der

 6. Das Meer im Recht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Damler

  2010-01-01

  Full Text Available Rezensierte Werke:Jack P. Greene, Philip D. Morgan (Hg., Atlantic History. A Critical Appraisal, Oxford: Oxford University Press 2009, 371 S., ISBN 978-0-19-532034-2; John H. Elliott, Empires of the Atlantic world. Britain and Spain in America 1492–1830, New Haven, London: Yale University Press 2006, 546 S., ISBN 0-300-11431-1; Bernard Bailyn, Atlantic History. Concept and Contours, Cambridge (MA, London: Harvard University Press 2005, 149 S., ISBN 0-674-01688-2; Horst Pietschmann (Hg., Atlantic History. History of the Atlantic System 1580–1830, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2002, 556 S., ISBN3-525-86318-7

 7. Rezension zu: Julia Kristeva: Das weibliche Genie – Melanie Klein. Gießen: Psychosozial-Verlag 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilli Gast

  2009-07-01

  Full Text Available Julia Kristeva widmet sich im zweiten Teil ihrer Trilogie über das weibliche Genie dem Leben und Werk von Melanie Klein, die mit ihren Arbeiten über die früheste Verfasstheit des Psychischen das psychoanalytische Denken für die Psychosen und den Wahn aufschloss und die Rolle des Mütterlichen im psychoanalytischen Diskurs neu definierte. In ihrer Auseinandersetzung mit Klein gelingt Kristeva nicht nur eine ausgesprochen gelungene Einführung in Kleins Denken, sondern auch eine Analyse weiblicher Intellektualität im 20. Jahrhundert. Zudem werden die Schnittstellen im Denken Kleins und Kristevas sichtbar.

 8. PV systems: Things are improving again. Medium-sized enterprises are getting into the solar module business; Photovoltaik: Nach Talfahrt wieder aufwaerts. Mittelstaendische Firmen steigen ins Solarmodulgeschaeft ein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemme, H.

  1996-06-25

  At the 11th `Symposium for Photovoltaic Solar Energy Conversion`, which was held at Banz Monastery, the drastic decline of the German solar celll production was discussed. Especially the closing down of ASE Wedel gave rise to dark speculations. However, some experts think the problem will be solved now that several medium-sized enterprises have entered the solar market. (HW) [Deutsch] Auf dem elften `Symposium photovoltaische Solarenergie` im Kloster Benz wurde der drastische Rueckgang der deutschen Solarzellenproduktion diskutiert. Insbesondere bereitete die Schliessung des Wedeler ASE-Werkes einige Sorgen. Nach Meinung verschiedener Fachleute scheint sich das Problem jedoch zu loesen, nachdem mehrere mittelstaendische Betriebe auf dem Solarsektor eingestiegen sind. (HW)

 9. Rezension : Wissen um den Wahn. Foucaults Geschichte der Psychiatrie ; zu "Foucaults Geschichte der Psychiatrie"

  OpenAIRE

  Krause, Robert

  2006-01-01

  Aus dem umfangreichen Werk des französischen Philosophen und Sozialhistorikers Michel Foucault (1926-1984) ist ein weiteres Buch auf Deutsch erschienen. Der Band „Die Macht der Psychiatrie" geht auf eine Reihe von Vorlesungen zurück, die Foucault im Wintersemester '73/'74 am Collège de France gehalten hat. Die in Frankreich bereits im Jahr 2003 veröffentlichten 12 Vorlesungen sind der Geschichte der Psychiatrie gewidmet und konzentrieren sich vor allem auf ihre Frühphase. Wesentlich gestützt ...

 10. Rezension von: Andrea Büchler, Michelle Cottier: Legal Gender Studies. Rechtliche Geschlechterstudien. Baden-Baden: Nomos Verlag 2012.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrike Lembke

  2014-07-01

  Full Text Available Die vorliegende Sammlung ist eine Pionierinnenarbeit. Zwar gibt es für den deutschsprachigen Raum einige Einführungen in die Legal Gender Studies resp. rechtlichen Geschlechterstudien, die sich teilweise auch auf dieselben Autor*innen oder Konzepte beziehen, doch fehlte es bisher an einer gemeinsamen Quellengrundlage. Andrea Büchler und Michelle Cottier haben ein in Qualität wie Quantität beeindruckendes Werk vorgelegt, durch welches der Stand rechtlicher Geschlechterstudien im deutschsprachigen Raum dokumentiert, notwendige rechtswissenschaftliche Beiträge zu den Geschlechterstudien geleistet und ein geschlechtertheoretisch inspirierter Zugang zu einer reflektierten und kommunikationsfähigen Rechtswissenschaft eröffnet werden.

 11. O Atlas e as Passagens: a rarefação do eu diante do arquivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kelvin dos Santos

  2013-06-01

  Full Text Available This essay attempts to trace, in the work of Aby Warburg and Walter Benjamin, the emergence of a new paradigm regarding critical thinking and historiography. The hypothesis is that, since the advent of the Warburg's Mnemosyne Atlas, and Walter Benjamin's Passagen-Werk, rises an axis of critical-artistic force, covering the entire twentieth century and surviving as primordial event to the contemporary scene. The main feature of this paradigm lies in its particular blend of individual choice and documentary work, which ends in a context of works endowed with multiple affiliations, ethical, political and aesthetic.

 12. Antonín Dvořák a Německo - aktuálně

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kachlík, Jan

  2009-01-01

  Roč. 2009, č. 1 (2009), s. 32-33 ISSN 1210-9525. [Das Schaffen Antonín Dvořáks aus der Perspektive der heutigen Musikphilologie – Werk, Aufführung, Überlieferung. Mainz, 26.06.2008-28.06.2008] R&D Projects: GA ČR GA408/08/1020 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : Antonín Dvořák * The New Dvořák Edition * International Music ological Symposium * music philology Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 13. Die pastorale sielkundige as diakonale pastor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Smuts

  1985-08-01

  Full Text Available In die bedieningspatroon van die Ned. Geref. Kerk het die pastorale sielkundige die afgelope aantal jare steeds meer op die voorgrond begin tree. Hy is egter 'n problematiese figuur, wie se identiteit van meer as een kant onder bespreking is. In ander lande, selfs in die VSA waar die kerk veel gebruik maak van die sielkunde, is dit moeilik om 'n presiese parallel vir hom te vind. Sowel binne as buite die kerk word hy deur sommige bevraagteken. Daarom is dit noodsaaklik om vanuit die teologie te kyk na die werk wat hy doen.

 14. Erschriebenes Leben:Fortgesetzte Erinnerung und Identitätssuche in der Literatur Michel del Castillos

  OpenAIRE

  Hilbers, Antonis

  2001-01-01

  Die vorliegende Dissertation schließt eine doppelte Forschungslücke: zum einen wird erstmals im Bereich der deutschsprachigen Romanistik dem Werk des 1933 in Madrid geborenen und seit 1957 im französischen Literaturbetrieb fortwährend präsenten Autors Michel del Castillo eine monographische Studie gewidmet. Zum anderen handelt es sich um die erste Arbeit überhaupt, die das Frühwerk (den Hypotext "Tanguy", 1957) mit dem Spätwerk del Castillos (den Hypertexten "Le crime des pères", 1993 und "Ru...

 15. Wertherschriften

  OpenAIRE

  Jäger, Georg

  2009-01-01

  Das Erscheinen von Goethes Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers" 1774 wurde zum Medienereignis und Skandalon. Es erschienen Rezensionen, die das Werk überschwenglich lobten oder – vor allem als Verteidigung des Rechtes auf Freitod – skandalisierten, es kamen Nachbildungen, Umbildungen und Parodien auf den Markt, die Geschichte wurde zum Stoff von Gedichten und Dramen, Non-books – wie man heute sagen würde – ergänzten das Angebot: Werther in Bildern als Wandschmuck, auf Porzellan, als Fe...

 16. Kriminologie und Kriminalistik im Zugriff der Geschichtswissenschaft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter-Alexis Albrecht

  2007-01-01

  Full Text Available Rezensierte Werke:Silviana Galassi, Kriminologie im Deutschen Kaiserreich. Geschichte einer gebrochenen Verwissen­schaftlichung, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2004, 452 S., ISBN 3-515-08352-9; Peter Becker, Dem Täter auf der Spur. Eine Geschichte der Kriminalistik, Darmstadt: Primus Verlag 2005, 287 S., ISBN 3-89678-275-4; Peter Becker, Richard F. Wetzell (Hg., Criminals and their Scientists. The History of Criminology in International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2006, 492 S., ISBN 0-521-81012-4

 17. Auf den Fluren von Ausländerbehörden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin Groebner

  2002-01-01

  Full Text Available Rezensierte Werke:John Torpey, The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship, and the State, Cambridge: Cambridge University Press 2000, 212 S., ISBN 0-521-63249-8 Andreas Fahrmeir, Citizens and Aliens. Foreigners and the Law in Britain and in the German States 1789–1870, New York und Oxford: Berghahn 2000, 258 S., ISBN 1-57181-717-4 Dieter Gosewinkel, Einbürgern und Ausschließen. Die Nationalisierung der Staatsangehörigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001, 472 S., ISBN 3-525-35165-8

 18. On the Concept of Causality in the Criminal Law

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adolf Reinach

  2009-08-01

  Full Text Available Adolf Reinach (1883–1917 was a German phenomenologist and legal theorist. This is a previously-unpublished translation (by Dr. Berit Brogaard of Reinach’s 1905 dissertation for his PhD earned under Theodor Lipps at the University of Munich, which was published as “Über den Ursachenbegriff im geltenden Strafrecht” (Leipzig: J. A. Barth 1905, and reprinted in Adolf Reinach, Sämtliche Werke. Textkritische Ausgabe [Collected Works: Critical Edition], Karl Schuhmann & Barry Smith, eds., 2 vols. (Munich: Philosophia Verlag, 1989, pp. 1–43.

 19. „Powergirls“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriele Schmölzer

  2003-11-01

  Full Text Available Dieses Werk präsentiert die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Mädchen und Gewalt: Eine Untersuchung zum jugendgruppentypischen Umgang mit Gewalt“ am Deutschen Jugendinstitut (DJI, das – im Wesentlichen – von den beiden Verfasserinnen in den Jahren 1998 bis 2001 durchgeführt wurde. Ziel des Projektes und des Bandes ist es, eine geschlechterdifferenzierte Gewaltprävention, an der es vielfach mangelt, wissenschaftlich zu fundieren. Dies ist den Autorinnen durch eine ebenso lebensnahe wie praxisbezogene soziologische Forschung gelungen.

 20. Kalevipoeg tänapäeval - ühe tulevase Euroopa kultuuri document humain : psühholoogilis-antropoloogilisi aspekte / Peter Petersen ; tõlkinud Krista Räni

  Index Scriptorium Estoniae

  Petersen, Peter, 1933-

  2003-01-01

  Lisa 1. William Butler Yeats. Ta igatseb endale taevakangaid / tõlkinud Märt Väljataga, lk. 2587 ; Lisa 2. Novalis. Neue Fragmente. Nr. 393 (Novalis. Werke und Briefe. Stuttgart ; Hamburg : Deutscher Bücherbund, 1962), lk. 2587-2588 ; Lisa 3. Tabel väärtuste kohta, mida Kalevipoja-eeposes esile tuuakse, lk. 2588. Bibl. lk. 2589-2590. Tõlgitud käsikirjast: "Kalevipoeg heute - document humain einer künftigen Kultur Europas: psychologisch-anthropologische Aspekte"

 1. Pornographie ist langweilig! Die „Lustmaschinen“ der Philosophie Pornography is Boring! Philosophical “Machines of Desire”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pascal Eitler

  2007-11-01

  Full Text Available Die vorliegende Studie bietet eine überaus ambitionierte philosophische Erörterung der Problematik des modernen Subjekts und seiner Beziehung zur Pornographie. Svenja Flaßpöhler widmet sich in diesem Zusammenhang insbesondere dem Werk des Marquis de Sade und setzt dieses in Beziehung zur aufgeklärten Selbstreflexion einerseits und zum Pornofilm der Gegenwart anderseits.The study at hand is a very ambitious philosophical exposition on the modern subject in relation to pornography. It approaches specifically the work of the Marquis de Sade and places it in relation to enlightened reflections on the self and to contemporary porno films.

 2. Saving energy with paint. Coating with ceramic globules; Energie besparen met verf. Coating met keramische bolletjes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Willemse, R. [Coateq Coatings, Haarlem (Netherlands)

  2011-07-01

  The special paint coating of ThermoShield saves energy. The coating consists for 50% of hollow, vacuum ceramic globules. The waterborne damp-open coating with capillary function resists rain water and removes redundant water in case of draught and it reflects sunlight. [Dutch] Met de speciale verfcoating ThermoShield kan energie worden bespaard. De coating bestaat voor 50% uit holle, vacuum getrokken keramische bolletjes. De watergedragen damp-open coating met capillaire werking stoot bij regen water af en voert bij droogte overtollig vocht af en reflecteert zonlicht.

 3. Maarten’t Hart bestaat niet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Werhnan

  1992-05-01

  Full Text Available Maarten 't Hart werd in 1944 geboren in het Nederlandse stadje Maasshuis. Daar spelen verscheidene van zijn autobiografische romans, een teken dat hij verknocht is aan zijn geboortegrond. In zijn eerste romans Stenen voor een ransuil (1971 en Ik had een wapenbroeder (1973 staat het thema van de homoseksualiteit centraal. In zijn latere werk spelen de liefde tussen man en vrouw en de liefde voor de natuur en de muziek een grote rol. Veel van zijn werk, vooral zijn beroemdste roman Een vlucht regenwulpen, staat in het teken van de gewenste eenzaamheid. Behalve zeventien romans en verhalenbundels (de meest recente roman Onder de korenmaat verscheen in 1991 publiceerde Maarten 't Hart een tienlal boeken met populair-welenschappelijke studies en essays. In Ratten (1973 gaat het over zijn voorliefde voor een gediscrimineerd dier, in De som van misverstanden (1978 beschrijfl hij zijn liefde voor de literatuur, in De vrouw bestaat niel trekt hij len strijde tegen het feminisme en in Een dasspeld uit Toela (1990 rekent hij af met de literatuurcritici. Maarten't Hart is een uitnemend en gevoelig verteller Waarschijnlijk is het aan zijn nogal slordige stijl en zijn afkeer van het experiment in de romankunst te wijten dal hij na de Multatuliprijs-1975 voor zijn verhalenbundel Het vrome volk (1974 geen enkele lileraire prijs meer heeft gekregen. Wei halen zijn boeken hoge oplagen en is hij ereburger van Maasshuis.

 4. Uta Felten, Tanja Schwan (Hg.: Frida Kahlo. Berlin: edition tranvía – Verlag Walter Frey 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tabea Huth

  2009-07-01

  Full Text Available Im vorliegenden Sammelband bemühen sich die Autor/-innen um eine Neubewertung des Werks der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907–1954 im Kontext aktueller theoretischer Debatten und stellen die Frage nach der Verortung der Künstlerin in der zeitgenössischen mexikanischen und europäischen Kunstszene. Unter der Verwendung von theoretischen Ansätzen aus der Erforschung von Intermedialität, Gender, Performanz und Hybridität sowie Inspirationen aus der postkolonialen Theorie analysieren die Autoren/-innen das Zusammenspiel von Leben, Werk und Rezeption der Künstlerin. Das Interesse an der Inszenierung des fragmentierten weiblichen Körpers im Kontext kultureller Hybridität verbindet die einzelnen Aufsätze – was leider im Titel des Bandes nicht ganz deutlich wird.The authors of the collected volume at hand attempt a reassessment of the work of the Mexican artist Frida Kahlo (1907–1954 in the context of current theoretical debates. They question how to best locate the artist within the contemporary Mexican and European art scene. The authors analyze the interplay between life, work, and reception of the artist by utilizing theoretical approaches from research on intermediality, gender, performance, and hybridity as well as inspirations from postcolonial theory. The interest in the staging of the fragmented female body in the context of cultural hybridity ties the individual essays together. This is unfortunately not made clear in the title of the volume.

 5. Slavery, religion, and abolition in Suriname

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Postma

  1997-07-01

  Full Text Available [First paragraph] "Om werk van jullie te hebben": Plantageleven in Suriname, 1730-1750. RUDI OTTO BEELDSNIJDER. Utrecht: Vakgroep Culturele Antropologie - Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse Samenlevingen, 1994. xii + 351 pp. (Paper NLG 35.00 Surinaams contrast: Roofbouw en overleven in een Caraibische plantagekolonie 1750-1863. ALEX VAN STIPRIAAN. Leiden: KITLV Press, 1995. xiii + 494 pp. (Paper NLG 60.00 Strijders voor het Lam: Leven en werk van Herrnhutter broeders en zusters in Suriname, 1735-1900. MARIA LENDERS. Leiden: KITLV Press, 1996. xii + 451 pp. (Paper NLG 65.00 Fifty Years Later: Antislavery, Capitalism and Modernity in the Dutch Orbit. GERT OOSTINDIE (ed.. Leiden: KITLV Press, 1995; Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1996. viii + 272 pp. (Paper NLG 45.00, US$ 22.50, Cloth US$ 45.00 The publication of the books under review is evidence of a growing scholarly interest in the history of Dutch activities in the Atlantic. Three of them are doctoral dissertations on Suriname history; the fourth contains the published proceedings of a conference held in 1993 that focused on the abolition of slavery in the Dutch colonies. Three were published by the Royal Institute of Linguistics and Anthropology (KITLV, which exhibits an increasing interest in publishing scholarly books about Dutch overseas history.

 6. An early career in the military: A developmental-contextual perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. E. Kotze

  1999-06-01

  Full Text Available Young professional military officers' experience of their internal career development was studied longitudinally from a life-span, life-space approach. Significant transitions between the life roles of worker, student and leisurite, with concomitant changes in their value system, away from traditional military values towards occupationalism, were confirmed. Gender differences were found for the work and community roles as well as in the developmental patterns of the need for authority, creativity, cultural identity, physical activities, social relationships and variety. Significant differences between the career development profiles of military and civilian students with regard to life roles were revealed. Opsomming Jong militere beroepsoffisiere se belewenis van hulle interne loopbaanontwikkeling is longitudinaal uit 'n lewenspan-Iewensruimte benadering bestudeer. Beduidende oorgange tussen die werk-, studie- en ontspanningsrolle met gepaardgaande veranderinge in hulle waardestelsel, weg van tradisionele militere waardes in die rigting van 'n beroepsgeoriënteerde waardestelsel, is bevestig. Geslagsverskille is gevind wat betref die werk- en gemeenskapsrolle sowel as in die volgende ontwikkelingspatrone: 'n behoefte aan outoriteit, kreatiwiteit, kulturele identiteit, fisiese aktiwiteite, sosiale verhoudings en verskeidenheid. Beduidende verskille met betrekking tot lewensrolle het in die loopbaanontwikkelingsprofiele van militere en burgerlike studente aan die lig gekom.

 7. How should we deal with ethics in student supervision?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen Hooyberghs

  2012-06-01

  Dat supervisie essentieel is binnen het beroep van sociaal werk, daar zijn sociaal werkers het al langer over eens. Supervisie krijgt binnen de opleiding sociaal werk dan ook een belangrijke plaats. In supervisie leren studenten (eerste werkervaringen te analyseren, eigen indrukken en gevoelens te onderzoeken en hun visie op het werkveld te verruimen en dit onder begeleiding van een supervisor. Studenten leren tevens de reeds verworven theorie om te zetten in de praktijk. Voor het merendeel van de studenten is dit geen eenvoudige klus. Zij hebben dan vele morele en ethische vragen over hun handelen. Aangezien de waarden en normen binnen het sociaal werkveld niet statisch en eenduidig zijn, is het soms ook erg verwarrend wat nu juist “juist” handelen is. Binnen een supervisiegroep kunnen hier bij de verschillende studenten en supervisor meerdere meningen over bestaan. Daarom wordt de methodiek “Ethische cirkels in sociaal werk” toegelicht in dit artikel. Deze methode kan een houvast bieden voor studenten en supervisor om aan de slag te gaan met ethische vragen.

 8. Review: Gerd Jüttemann (Hrsg. (2013. Die Entwicklung der Psyche in der Geschichte der Menschheit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uwe Krebs

  2015-03-01

  Full Text Available Der Vorbereitungsband für die Reihe "Die Psychogenese der Menschheit" – ein Sammelband aus 32 Beiträgen, betitelt "Die Entwicklung der Psyche in der Geschichte der Menschheit" und 2013 herausgegeben von Gerd JÜTTEMANN – wird in dieser Besprechung in mehreren Schritten vorgestellt und bewertet. Zunächst wird kontextuell argumentiert, dass die bewährte, empirisch-experimentelle Methodologie der Psychologie zur Vernachlässigung weiterer Erkenntnisverfahren führte, die bei Themen wie dem hier zu besprechenden Werk allein verbleiben und die kurz angesprochen werden. Sodann wird das Werk im Überblick knapp dargestellt und die außergewöhnliche Heterogenität in Inhalten und Methoden betont. Die Besprechung einzelner Beiträge, die nach dem Gesichtspunkt großer Unterschiedlichkeit ausgewählt wurden, schließt sich an. Die abschließende Gesamtbewertung betont den lückenhaften Forschungsstand, die Notwendigkeit der allein verbleibenden qualitativen Methodik mit ihren verschiedenen Möglichkeiten und nennt Desiderata künftigen Vorgehens für diesen thematisch und methodisch interessanten Auftakt-Band, der insbesondere durch Dichte und Verschiedenheit der Beiträge beeindruckt. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1502219

 9. The interrelationship between the work experience of distance education students, job satisfaction, andacademic achievement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Welman

  1995-06-01

  Full Text Available In terms of the cooperative education strategy of technikons, students are expected to do subject-relevant work in the industry/commerce to gain practical experience. The degree of subject-relevant work performed by 166 distance education students, and how this is related to their academic performance, was investigated. It was found that in contrast to older Afrikaans- and English-speaking male students, it was mainly students who speak a black language who do not gain subject-relevant work experience, have minimal job satisfaction and do not earn high marks in the third-year subject (Organizational Behaviour. It is suggested that the State integrate the issues of work provision, education and training for the success of cooperative education in South Africa. Opsomming  Volgens die kooperatiewe onderwysstrategie van technikons word daar van studente verwag om vakrelevante werk in die bedryf/handel te doen om praktykervaring op te doen. Die graad van vakrelevante werk wat 166 afstandsonderrigstudente doen en die verband daarvan met hul akademiese prestasie is ondersoek. Daar is gevind dat in teenstelling met ouer, manlike, Afrikaans- en Engelssprekende studente/ dit veral swarttaalsprekende studente is wat nie vakrelevante werkservaring opdoen nie, 'n lae graad van werkstevredenheid beleef/ en nie hoe punte in die derdejaarvak (Organisasiegedrag verdien nie. Daar word voorgestel dat die Staat die kwessies van werkverskaffing, onderwys en opieiding integreer ten einde kooperatiewe onderwys in Suid-Afrika te laat slaag.

 10. Accounting for religieus sensibilities in social intervention: A supplement to Donkers’ models of change

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timothy Schilling

  2006-06-01

  Full Text Available In deze bijdrage wordt nagegaan in hoeverre de drie veranderkundige modellen van Donkers adequaat zijn als het gaat om de positionering van sociale interventies die zijn geïnspireerd door het geloof. Aan de hand van het werk van de Brothers of the Christians Schools in Manhattan, betoogt de auteur dat het sociaal-technologische model, het persoongeoriënteerde model en het maatschappijkritische model ontoereikend zijn om dit soort werk te plaatsen. In geen van deze modellen wordt namelijk plaats ingeruimd voor een ervaringshorizon die verder reikt dan de persoon in relatie tot de maatschappij. Terwijl voor een gelovige een horizon van de eeuwigheid of het concept van God een belangrijke rol vervult in de motivatie, het doel en het begrip van een sociale interventie. Via gebed wordt God betrokken in de relatie tussen werker en cliënt en in het veranderingsproces. De auteur stelt daarom een vierde, op het geloof gebaseerd model voor dat, zo hoopt hij, een goed interpretatiekader kan vormen voor vanuit religieuze achtergrond ingezette sociale interventies. Op die manier kan wellicht meer inzicht worden verkregen in hoe en waarom het geloof werkzaam is in de inzet voor sociale veranderingen, niet alleen het christelijk geloof, waar zijn casus betrekking op heeft, maar mogelijk ook andere religies.

 11. Experience with the operation of a solar central heating system in Friedrichshafen/Wiggenhausen-Sued; Betriebserfahrungen mit der solaren Nahwaermeversorgung in Friedrichshafen/Wiggenhausen-Sued

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stanzel, B.; Gawantka, F. [Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen (Germany)

  1998-12-31

  The ideas, concepts and pilot plants for solar central heating systems developed by the Institute for Thermodynamics and Thermal Engineering of Stuttgart University were implemented by the Steinbeis-Transfer Centre for Energy, Building and Solar Engineering. In order to improve the economic efficiency of solar central heating with long-term storage a pilot plant with a heat storage tank of 12,000 cubic metres was built in Wiggenhausen-Sued. The `Technische Werke Friedrichshafen` (TWF) is in charge of the project `Solar City Wiggenhausen-Sued`. This company built the plant and also operates and maintains it. (orig.) [Deutsch] Die Ideen, Konzepte und erste Pilotanlagen zur solaren Nahwaerme werden seit Mitte der achtziger Jahre vom Institut fuer Thermodynamik und Waermetechnik (ITW) der Universitaet Stuttgart entwickelt und vom Steinbeis-Transferzentrum Energie-, Gebaeude- und Solartechnik umgesetzt. Um die solare Nahwaermeversorgung mit Langzeit-Waermespeicher der Wirtschaftlichkeit etwas naeher zu bringen, wurde eine Pilotanlage mit einem 12.000 m{sup 3} grossen Waermespeicher in Wiggenhausen-Sued gebaut. Mit diesem Pilotprojekt soll neben der technischen Durchfuehrbarkeit die Kostendegression durch steigende Anlagengroesse nachgewiesen werden. Als Energiedienstleistungsunternehmen hat die Technische Werke Friedrichshafen GmbH (TWF) die technische und kaufmaennische Durchfuehrung des Projektes `Solarstadt Wiggenhausen-Sued` uebernommen. Sie errichtete, betreibt und wartet die Anlage. (orig.)

 12. Role salience of dual-career women managers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anthony V Naidoo

  2002-10-01

  Full Text Available This study examines and contrasts the level of role participation, commitment and value expectation that dual career women invest in contending work and family roles. While the 162 married women managers were found to participate significantly more in the work role, they indicated greater commitment to and value expectation from the home and family role. A significant positive correlation between the commitment to the work role and commitment to the home and family role suggests that dual-career women may experience work and home as complimentary rather than conflicting roles. For dual-career women, work salience and career salience were found to be moderately correlated. Opsomming In hierdie studie word die vlakke van rol-deelname, rol-toegewydheid en rol-waardeverwagting wat dubbelloopbaan vroue onderskeidelik in die werk-en familierol investeer, gekonstrasteer. Terwyl dit geblyk het dat 162 getroude vroulike bestuurders beduidend meer deelneem in die werkrol, het hulle hoër toegewydheid en waardeverwagtings teenoor die huis-en-familie rol getoon. ‘n Beduidende positiewe korrelasie is gevind tussen toegewydheid tot die werksrol en toegewydheid tot die huis-en-familierol. Hierdie bevinding suggereer dat dubbelloopbaan vroue hulle werk en familie-rolle as komplimenterend eerder as konflikterend ervaar. Dit het verder geblyk dat werkrolbelangrikheid en loopbaanbelangrikheid matig gekorreleer is.

 13. Generationen weiblicher Dichter um 1700 in Altenburg. Anna Carrdus legt eine sorgfältige Textedition vor Generations of Female Poets Around 1700 in Altenburg—Anna Carrdus Presents a Careful Edition of Texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mechthilde Vahsen

  2006-03-01

  Full Text Available Es lässt sich nicht sagen, dass mit Margaretha Susanna von Kuntsch alles anfing, aber die in Altenburg um 1700 ansässige Frau ist intensiv mit dem geistigen und kulturellen Leben der aufstrebenden Stadt verbunden. Ebenso wie 16 andere Frauen, größtenteils aus ihrem Verwandten- und Freundeskreis. Sie alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie Gedichte verfassen, die nun in einer hervorragend edierten und kommentierten Ausgabe vorliegen. Damit werden Werke von Autorinnen der Frühen Neuzeit der literarisch interessierten, breiten Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht: Ein existentiell wichtiger Beitrag zur Geschlechtergeschichte, der sich dem Werk und der Wiederentdeckung von Autorinnen widmet.It is impossible to claim that everything began with Margaretha Susanna von Kutsch, however this woman who lived in Altenburg around 1700 is integrally connected to the intellectual and cultural life of the aspiring city. This is also the case for 16 other women, the majority of whom were part of her family or circle of friends. Each of these women wrote poetry, which is now presented in an excellently edited and commented volume. Texts by female authors of the early modern period are thus now made accessible to a wide literary public. The volume is an important contribution to gender history that devotes itself to the work and rediscovery of female authors.

 14. Die anderen Ausdrucksweisen: subtile Offensiven Different Modes of Expression: Subtle Offensives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ella Jasiowka

  2002-03-01

  Full Text Available Was passiert, wenn der „Herrscher des filmischen Blickes“ eine Frau ist? Anhand zweier jeweils sehr unterschiedlicher Beispiele „weiblicher“ Filmkunst zeigt die Autorin, dass es nötig ist, herkömmliche Interpretationsmuster zu überwinden, um dem Filmschaffen einzelner Künstler und Künstlerinnen auf den Grund zu gehen. Da es nicht die „feministische Kunst“ an sich gibt, muß man für das Werk so unterschiedlicher Künstlerinnen wie Sally Potter und Jane Campion jeweils unterschiedliche Schlüssel suchen, um ihnen gerecht zu werden. Dies tut Radkiewicz in ihrem Werk – aus feministischer Perspektive. Sie holt jeweils verschieden weit aus, wenn es darum geht, künstlerische Herkunft, Biographie, Vorbilder und Ziele der Künstlerinnen zu deren Werk in Bezug zu setzten. Ohne zu bahnbrechend neuen Erkenntnissen zu kommen, gelingt es ihr doch, ein komplexes Bild der von ihr behandelten Filmemacherinnen und den Filmen zu entwerfen, das einen umfassenden Gesamteindruck vermittelt. Die Kürze des Buches bringt dabei eine Konzentration mit sich, die zu einer Weiterbeschäftigung und Vertiefung einlädt.What happens if the filmmaker directing the audience’s gaze is a woman? Radkiewicz uses two very different examples of “female” film art to portray the two directions into which this kind of undertaking can lead. In so doing, she demonstrates that traditional methods of analysis no longer suffice to thoroughly examine the work of an artist. Since there is no neatly defined category of “feminist art,” one has to take into consideration different kinds of approaches in order to do justice to the work of film directors like Jane Campion and Sally Potter. Radkiewicz does exactly that in her work, and thus provides an analysis that is informed by a feminist perspective. She includes the filmmakers’ artistic trajectory, background, biography, and goals into her interpretation of Campion’s and Potter’s films. While Radkiewicz does

 15. Deelnemende bestuur as funksie van bestuurders se selfkonsep en mensbeskouing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. P. Visser

  1997-06-01

  Opsomming Die literatuur toon 'n leemte aan navorsing betreffende individuele attribute wat 'n persoon tot deelnemende bestuur mag predisponeer. Met hierdie studie is ondersoek ingestel na die verband tussen twee suike attribute, naamlik selfkonsep en mensbeskouing enersyds, en gewilligheid tot deelnemende bestuur andersyds. 'n Instrument gebaseer op McGregor se teorie, is ontwikkel om mensbeskouing binne werkkonteks te meet. Met behulp van faktorontleding is twee faktore onttrek wat onderskeidelik intrinsieke en ekstrinsieke aspekte van 'n persoon se beskouing van ander se houding teenoor werk meet. 'n Gelykkansige steekproef uit 233 toesighouers van 'n openbare versorgingsonderneming het 196 bruikbare vraelyste opgelewer. 'n Beduidende verband tussen selfkonsep en mensbeskouing enersyds, en gewilligheid tot deelnemende bestuur andersyds, is met behulp van kanoniese korrelasie gevind (r =0,601; p < 0,01. Die bevinding bied steun vir McGregor se teorie dat 'n gunstige mensbeskouing tot 'n deelnemende bestuurstyl lei.

 16. Nostalgia for transcendence: on its meaning in B. Strauß' work

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fritz Wefelmeyer

  2013-06-01

  Full Text Available Botho Strauß hat die Frage der Sehnsucht nach Transzendenz von verschiedenen Gesichtspunkten aus immer wieder in seinem Werk behandelt. Da ist zunächst der Punkt, wie Gesellschaftstheorien und Weltbilder, denen er ursprünglich selbst gefolgt ist, diese Sehnsucht in eine falsche Richtung gelenkt und die wirkliche Rolle von Technologie unbehandelt gelassen haben. Strauß' eigene Analyse, die Überlegungen vor allem aus den Naturwissenschaften aufnimmt, vernachlässigt aber die Bedeutung schöpferischer Aktivität. Ein weiterer Gesichtspunkt ergibt sich aus Strauß' Darstellung des unglücklichen Bewusstseins des modernen Individuums und den Versuchen, dieses zu transzendieren. In einem letzten Punkt wird dann Strauß' eigener Versuch erörtert, im Kunstwerk Transzendenz zu schaffen. Der Artikel macht hier erneut auf die unterbelichtete Rolle schöpferischer Aktivität aufmerksam.

 17. Job Satisfaction of a selected group of hospital dietitians

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonie E. Van Heernden

  1976-11-01

  Full Text Available Research on the job satisfaction of a selected group of hospital dietitians is reported in an attempt to explain the interrelationship of various aspects contributing to such satisfaction. General job satisfaction, satisfaction with specific aspects of the job and personality profiles of a newly developed Job Factor scale. The study is a further contribution to the understanding of job satisfaction of professional women in a specific work environment - in this case professional dietitians in hospitals. Opsomming Die werkstevredenheid van hospitaaldieetkundiges word ondersoek na aanleiding van die interverwantskap van verskillende aspekte wat tot 'n beter verklaring daarvan kan lei. Die algemene werkstevredenheid, werkstevredenheid met spesifieke aspekte van die werk en persoonlikheidstrekke van dieetkundiges word met bestaande skale en ‘n ontwikkelde meetmiddel ondersoek. Die studie is 'n bydrae tot die verdere verklaring en moontlike bevraagtekening van die werkstevredenheid van professionele vroue in 'n bepaalde werksomgewing - in hierdie geval professionele dieetkundiges in hospitale.

 18. Dimensies van onafhankelijkheid: de Surinaamse ervaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Meel

  2002-01-01

  Full Text Available J. Trommelen, Dwars door Suriname. Drie Guyana's in een tegendraads portret H. Breeveld, Jopie Pengel 1916-1970. Leven en werk van een Surinaamse politicus J. Jansen van Galen, J.A. Jansen, Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij J. Jansen van Galen, Het Suriname-syndroom. De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo M. van Kessel, H. van der Vlist, Tussen twee huizen. Het leven van de Surinaamse Nederlander Jan Veldema G. Oostindie, I. Klinkers, Knellende koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, I, 1940-1954, II, 1954-1975, III, 1975-2000 R. Tjin, C. Buma, J. Reichert, Suriname onafhankelijk. 25 November 1975. Srefidensi sranan = Suriname free. 25 November 1975

 19. Why atomic energy affects Civil Law

  International Nuclear Information System (INIS)

  Knieper, R.

  1980-01-01

  Based on the decision of July 20, 1979 by the Amtsgericht Stuttgart, which dismissed the complaint filed by the Technische Werke der Stadt Stuttgart (public utility) against electricity boycotters as being unfounded for the time being, the author states that a political function is due to Civil Law. The concrete question is whether political considerations have surpassed the limits of laws and interpretations bound by the basic rights. The relationship between a customer depending on power supply and the supply monopolist exceeds contractual relationship by far since it is a social relationship: it is inescapably embraced by the customer's dependence on power supply and by the customer being subject to research work. Atomic energy is being introduced into law of contract by means of dogmatic crutches - breach of additional obligation under a contract. However, in Civil Law, there are a great number of such means enabling solutions to be corrected which seem to be inadequate. (HSCH) [de

 20. Nuclear heat generating plants - technical concepts and market potentials. Chapter 11

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hasenkopf, O.; Erhard, W.D.; Nonnenmacher, A.; Hanselmann, M.

  1988-01-01

  Within the framework of a case study under the Federal Ministry of Research and Technology project 'Nuclear heat generating plants - technological concepts and market potentials', the possible applications of such plants were studied giving the district heat supply network of the Technische Werke der Stadt Stuttgart AG (Technical Works of the City of Stuttgart, Inc.) as an example. The use of district heating systems concentrated specifically on areas identified for economical supply because of their topographical position, existing heat density, distance from power plants, and a reasonable delimination from the available gas network. Based on the results of optimization calculations made by the Stuttgart Institute for Nuclear Technology and Energy Conversion, the required investment capital can be estimated as a function of the amount of fuel savings under the Stuttgart case study. (orig./UA) [de

 1. Ein Mythos wird besichtigt. Le deuxième sexe von Simone de Beauvoir unter dem Mikroskop der Genderforschung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lieselotte Steinbrügge

  2005-11-01

  Full Text Available Aus Anlass des 50jährigen Jubiläums der Erstausgabe von Das andere Geschlecht haben namhafte Wissenschaftlerinnen aus den Gebieten Philosophie, Biologie, Soziologie, Psychoanalyse, Geschichte und Literatur das fast tausendseitige Standardwerk des Feminismus einer akribischen Lektüre unterzogen und dabei versucht, jene Fragen zu rekonstruieren, auf die das Werk bei seinem Erscheinen im Jahr 1949 eine Antwort gab. Die zeitlos scheinende Formel von der Konstruiertheit weiblicher Identität sollte wieder in ihren ursprünglichen Entstehungszusammenhang gestellt, die Autorin aus der mythischen Ferne in die kritische Nähe gerückt werden. Diese kritischen Lektüren sind insgesamt gut dokumentiert und erlauben meines Wissens zum ersten Mal einen Einblick in die Beauvoirsche Werkstatt. Ein weiterer – ebenfalls von Ingrid Galster herausgegebener – Band dokumentiert die Reaktionen, die unmittelbar nach Erscheinen von Le deuxième sexe in der französischen Presse erschienen sind.

 2. Big changes in prevention of legionellae. New Drinking Water legislation; Grote veranderingen voor Legionellapreventie. Nieuwe Drinkwaterwetgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Blom, E. [Uneto-VNI, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-09-15

  In the Netherlands, July 1st 2011, the new potable water legislation came into force. This resulted in major changes in Legionella prevention at priority installations. But this is not the only impact on the installation sector and building owners and users. For materials, more stringent requirements came into force, also for the use of grey water. Potable water companies have a legal obligation to deliver a certain amount of water under a certain pressure. [Dutch] Per I juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwetgeving in werking getreden. Dit heeft grote veranderingen meegebracht voor de Legionellapreventie bij prioritaire installaties. Maar dit is niet het enige dat impact heeft op de installatiesector en gebouweigenaren en gebruikers. Er gelden strengere eisen voor materiaalgebruik, net als bij de toepassing van huishoudwater. Drinkwaterbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om altijd een bepaalde hoeveelheid water te leveren onder een bepaalde druk.

 3. ESCo for mutual benefit and free energy saving. White paper 1. Including five cases and tips from experts; ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing. White paper 1. Inclusief vijf cases en experttips

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-01-15

  This white paper provides insight into the operation, options and restrictions of ESCo's (Energy Service Companies). The different variants of a relatively simple ESCo-product to an advanced ESCo-project are described and illustrated with examples from practice. Tips from experts can help with the assessment whether entering into a partnership with an ESCo is attractive enough [Dutch] Deze whitepaper geeft inzicht in de werking, mogelijkheden en beperkingen van ESCo's (Energy Service Companies). De verschillende varianten, van een relatief eenvoudige product-ESCo tot een geavanceerde project-ESCo worden beschreven en geillustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Tips van expert helpen met de inschatting of het aangaan van een samenwerkingsverband met een ESCo aantrekkelijk is.

 4. Expertise and humanity: the supportive professional relationship from the perspective of clients in drug treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leila Billquist

  2012-09-01

  In onderzoek op het gebied van psychotherapie en sociaal werk wordt het belang van de relatie tussen professional en cliënt onderstreept. Het doel van dit artikel is om de kenmerken van ondersteunende professionele relaties vanuit het perspectief van cliënten binnen de verslavingszorg in kaart te brengen. Het onderzoek vond plaats in Zweden en omvatte kwalitatieve interviews en focusgroepsgesprekken met cliënten in vier residentiele instellingen. Uit de analyse van dit kwalitatieve materiaal kwamen vijf interactieve en elkaar deels overlappende thema’s, tezamen kenmerkend voor een ondersteunende professionele relatie, naar voren: (1 “De perfecte match” – de professional als persoon; (2 Fysieke en psychische aanwezigheid; (3 Net als vriendschap – maar toch niet helemaal; (4 Betrouwbare samenwerking; (5 Een voertuig voor flexibele en meervoudige ondersteuning.

 5. Subversives Schreiben und rebellische Liebe: Lesbische Autorinnen und das britische Empire Crosswriting and Deviant Sexualities: Lesbian Authors and the British Empire

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Bischoff

  2002-11-01

  Full Text Available In Lesbian Empire vergleicht Gay Wachman die Werke Sylvia Townsend Warners mit ausgewählten Texten anderer lesbischer Autorinnen, die nach Ende des Ersten Weltkrieges erschienen und in denen deviante Sexualitäten dargestellt wurden. Das Ziel ihrer Analyse ist es, die Einflüsse imperialistischer Ideologie auf diese literarischen Texte aufzuzeigen. Es handelt sich dabei um Repräsentationen, die eine zentrale Rolle im Prozess der Ausbildung lesbischer Identität(en am Beginn des 20. Jahrhunderts spielten.Lesbian Empire compares the literary work of Sylvia Townsend Warner to select texts of fellow lesbian authors depicting deviant sexualities, all of which were published after WWI. Wachman’s analysis of these texts aims to show influences of imperial ideology on these literary representations, which played a crucial role in the process of forming lesbian identities at the beginning of the 20th century.

 6. Beyond experimentation. Online strategies in social services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Beelen

  2010-12-01

  Jongeren in Vlaanderen zijn een groot deel van hun tijd online en een toenemend aantal hulpverleningsinstellingen verkent de mogelijkheid om via sociale media deze doelgroep te bereiken. Toegankelijke jeugdhulpverlening is cruciaal in de strijd tegen sociale exclusie. Dit artikel, dat zich baseert op ervaringen in de hulpverleningspraktijk, gaat nader in op de vraag of en hoe een toegankelijke hulpverlening gerealiseerd kan worden met behulp van sociale media. De auteurs beschrijven aan de hand van ontwikkelingen bij de JAC’s (Jongeren Advies Centra hoe ICT wordt gebruikt als een strategie om drempels weg te nemen en de toegankelijkheid van de centra voor jongeren te vergroten. Zij sluiten af met een oproep tot verder onderzoek dat de effecten van het gebruik van ICT in het sociaal werk evalueert, opdat sociaal werkpraktijken daarmee geïnspireerd en vernieuwd kunnen worden.

 7. Rezension zu: Isabelle Stauffer: Weibliche Dandys, blickmächtige Femmes fragiles. Köln u.a.: Böhlau Verlag 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens F. Heiderich

  2009-07-01

  Full Text Available Stauffer legt eine hervorragende Studie zu ironischen Inszenierungen geschlechtsspezifischer Topoi vor. Literaturgeschichtlich präzise werden die Geschlechterverwirrungen im Fin de Siècle unter besonderer Berücksichtigung der Werke Annette Kolbs und Franziska zu Reventlows kontextualisiert und mit Hilfe eines eigens entwickelten methodologischen Ansatzes analysiert. Überzeugend kann Stauffer darlegen, dass den Ironisierungen der Femme fragile und der Femme fatale, des Décadents und des Dandy die Funktion zukommt, Geschlecht als Konstruktion zu enthüllen. Avant la lettre werde dadurch Judith Butlers Theorie der subversiven Performativität bestätigt. Für die Beschreibung der damit verbundenen Konstruktionsverfahren hält Stauffer allerdings den Begriff der Ironie für treffender als den von Butler u. a. favorisierten Begriff der Parodie.

 8. Kaizen - continuous improvement of high voltage products; Kaizen - kontinuierliche Verbesserung bei Hochspannungsprodukten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwarz, M. [ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, Hanau-Grossauheim (Germany); Goessmann, T. [ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, Mannheim (Germany)

  1999-07-12

  In the actual global competition only the company can survive who cares for the continuous improvement of all business activities. The ABB Calor Emag Schaltanlagen AG at his production site in Hanau-Grossauheim has installed a specific improvement programm called KVP what is based on the ideas of Kaizen. Aim is the improvement of processes, mainly in production, concerning quality, dates, costs and environment by activating all colleagues. (orig.) [Deutsch] Im heutigen globalen Wettbewerb kann sich nur der behaupten, der sich kontinuierlich in allen Unternehmensbereichen weiterentwickelt. Die ABB Calor Emag Schaltanlagen AG hat in ihrem Werk Hanau-Grossauheim nach den Ideen des Kaizen ein werkspezifisches Programm zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse in der Fertigung eingefuehrt. Ziel ist die stetige Verbesserung von Fertigungsparametern, wie Qualitaet, Termine, Kosten und Umwelt unter Einbeziehung aller Mitarbeiter. (orig.)

 9. Prices and pricing in the energy sector. From calculation to implemention of prices for electricity, gas, district heating, water and CO{sub 2}; Preise und Preisgestaltung in der Energiewirtschaft. Von der Kalkulation bis zur Umsetzung von Preisen fuer Strom, Gas, Fernwaerme, Wasser und CO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zenke, Ines [BBH Becker Buettner Held, Berlin (Germany); Hochschule fuer nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) (Germany); Wollschlaeger, Stefan [Becker Buettner Held, Hamburg (Germany).; Eder, Jost (ed.) [BBH Becker Buettner Held, Berlin (Germany)

  2015-07-01

  Hardly a question in the energy sector is currently so great discussion subject, such as the pricing of energy prices. The work provides practical answers to all questions. After a systematic introduction to the subject specialists and practitioners give an introduction to the specific rules applicable to each sector or value chain. Given is a comprehensive overview on the subject of prices in the energy sector as well as numerous practical examples, notes, options for action and formulating proposals. [German] Kaum eine Frage in der Energiewirtschaft ist derzeit so grossen Diskussionen unterworfen, wie die Preisgestaltung von Energieversorgungspreisen. Das Werk bietet praxisbezogene Antworten auf alle Fragen. Nach einer systematischen Einfuehrung in die Thematik fuehren ausgewiesene Fachleute und Praktiker in die fuer jede einzelne Sparte bzw. Wertschoepfungskette geltenden Besonderheiten ein. Gegeben wird ein umfassender Ueberblick zum Thema Preise in der Energiewirtschaft sowie zahlreiche praxisnahe Beispiele, Hinweise, Handlungsoptionen und Formulierungsvorschlaege.

 10. Benjamin and Koolhaas: History's Afterlife

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frances Hsu

  2016-05-01

  Full Text Available Dialectical images are at the core of the methods suggested by two books written four decades apart yet published around the same time. The Arcades Project (first published as Das Passagen-Werk in 1981 and Delirious New York (1978 use images to critique established modes of historical interpretation. Each proposes a methodology of historical speculation based on the interpretation of fragmentary visual phenomena. Both construct alternative historical narratives about the impact of technology, mass culture and economy on the city. This essay contrasts and compares the similarities and differences between the respective authors’ treatments of the nineteenth century arcade and the Manhattan skyscraper to examine how the strategies and definitions suggested by Benjamin and Koolhaas address the function of images as tools for critical architectural analysis and knowledge.

 11. Strategieë gebruik in die vertaling van vaste uitdrukkings in tydskrifte: ’n Vergelyking van geselekteerde tekste met Afrikaans as brontaal en Suid-Afrikanse Engels as doeltaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alan Murdoch

  2017-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel sal kyk na die vertaling van idiome en ander vorme van vaste uitdrukkings uit Afrikaans (die brontaal na Suid-Afrikanse Engels (die doeltaal, van geselekteerde tekste in Huisgenoot en You. Dit was deel van ’n studie wat oor ’n tydperk van tien weke (van 18 Julie 2013 tot 19 September 2013 uitgevoer is. Die artikel begin deur te kyk na die probleme wat betref die definisie van idiome en ander vorme van vaste uitdrukkings, en put hier veral uit die werk van Rosamund Moon. Dit gebruik dan die strategieë vir die vertaling van idiome (en ander vorme van vaste uitdrukkings in Mona Baker se In Other Words om ’n stel van 70 sulke uitdrukkings te kategoriseer en sluit af deur te kyk of ekwivalensie verkry word.

 12. Pionierinnenarbeit für eine bessere Rechtsstellung der Frau Pioneer Work for Improved Legal Rights of Women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrike Aichhorn

  2008-11-01

  Full Text Available Tanja-Carina Riedel hat mit ihrer veröffentlichten Dissertation Gleiches Recht für Frau und Mann ein Werk vorgelegt, das Rechtsgeschichte und Geschlechterforschung verbindet, indem es die Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB aus dem Blickwinkel der bürgerlichen Frauenbewegung betrachtet. Durch die beeindruckende Darstellung der oft nur schwer zugänglichen Quellen wird eine Seite des BGB erschlossen, die kaum bekannt ist.In the publication of her dissertation Equal Rights for Woman and Man (Gleiches Recht für Frau und Mann, Tanja-Carina Riedel combines legal history with gender research by examining the origins of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch or BGB from the perspective of the middle-class women’s movement. Her impressive presentation of the sources, which are often hard to approach, gives us access to a side of the BGB that is almost unknown.

 13. Reflections on the Academic Status of Lexicography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Tarp

  2011-10-01

  bespreek sommige van die argumente van die tweede kamp en redeneer dat die leksikografie as 'n onafhanklike wetenskaplike dissipline beskou behoort te word. Die redenasie is gebaseer op die feit dat die onderwerpsveld van die leksikografie verskillend is van onderwerpsvelde van enige ander dissipline, insluitende die linguistiek. Hiervolgens is die konsep van 'n leksikografiese werk breër as die meer beperkte konsep van 'n woordeboek. Leksikografiese werke, insluitende woordeboeke, word beskou as kulturele artefakte en nutsgereedskap geskep om aan die onmiddellike inligtingsbehoeftes te voldoen wat in die gemeenskap vasgestel is. Op hierdie manier het hulle gedurende die millenniums byna alle sfere van menslike bedrywigheid en kennis gedek. Die teorie en wetenskap van die leksikografie behoort nie te fokus op die verskille wat betref die spesifieke inhoud van al hierdie werke nie, maar op aspekte wat hulle verenig en algemeen aan hulle almal is. In hierdie verband word sommige van die kerneienskappe van die leksikografie as 'n onafhanklike dissipline bespreek saam met sy komplekse verwantskap aan ander dissiplines. Leksikografiese teorie word verstaan as 'n sistematiese reeks stellings oor sy onderwerpsveld. Ten slotte redeneer die artikel dat die feit dat hierdie teorie te abstrak en moeilik kan lyk vir sommige praktiserende leksikograwe, nie sy onafhanklike wetenskaplike status ongeldig maak nie, alhoewel 'n noue verwantskap tussen teorie en praktyk aanbeveel word.

  Sleutelwoorde: LEKSIKOGRAFIE, LEKSIKOGRAFIESE TEORIE, FUNKSIETEORIE, AKADEMIESE STATUS VAN DIE LEKSIKOGRAFIE, ONAFHANKLIKE STATUS VAN DIE LEKSIKOGRAFIE, INTERDISSIPLINÊRE TAAK VAN DIE LEKSIKOGRAFIE, WOORDEBOEKE, LEKSIKOGRAFIESE WERKE, NUTSGEREEDSKAP

 14. Boekbesprekings/Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. M. Venter

  2008-03-01

  Full Text Available Enoch and Qumran origins: New light on a forgotten connection The life of a Galilean Shaman: Jesus of Nazareth in anthropological perspective Darwin’s nemesis: Phillip Johnson and the intelligent design movement The new perspective on Paul: Collected essays Slavery in Early Christianity Biblische Gestalten bei den Kirchenvätern: Adam (Biblische Gestalten bei den Kirchenvätern Lutheran questions, Lutheran answers: Exploring Christian faith Bethlehem besieged: Stories of hope in times of trouble Naar een nieuwe kerkenraad (Apeldoornse Studies, no 48 “Stärker als Männer und tapferer als Ritter”: Pilgerinnen in Spätantike und Mittelalter The end of wisdom: A reappraisal of the historical and canonical function of Ecclesiastes Verzameld Werk, deel I: De aard van de theologie (Besorgd door Dr D van Keulen Augustinus – Belydenisse: Getuienis oor ’n lewe in God Liefde is die grootste: Oor erotiek en seksualiteit

 15. Geschichtsbezogene und rechtspolitische Polonica im Bücherbestand Gottfried Lengnichs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Imańska

  2017-11-01

  Full Text Available Gottfried Lengnich, der Historiker und Syndikus der Stadt Danzig aus dem 18. Jahrhundert, hinterließ eine Büchersammlung mit über viertausend Büchern, die nach seinem Tode in zwei Auktionen im Juli und November 1774 versteigert werden sollten. Die Auktionskataloge befinden sich in der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz und sind auch online zugänglich. Wegen wissenschaftlicher Interessen Lengnichs befanden sich in seiner Bibliothek ca. 600 Polonica-Drucke, die meisten davon waren Abhandlungen im Themenfeld Geschichte, Recht und Politik. Die Analyse dieses Fragments des Bücherbestands Lengnichs bewies, dass der Syndikus eine perfekte Arbeitswerkstatt für sich schuf, indem er die Werke der meisten wichtigsten polnischen und fremden Autoren, die über die Geschichte und die Gesetzgebung Polens und Preußens schrieben, sammelte.

 16. Application of the VAW tube digester for metallurgical pressure-leaching processes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaempf, F.; Pietsch, H.B.

  1978-01-01

  Problems associated with the treatment of complex and refractory ores or concentrates, as well as those related to environmental factors, have led to increased interest in hydrometallurgy under elevated temperatures and pressures. Pressure leaching can be carried out in vertical, horizontal or spherical autoclaves equipped with mechanical agitators. If high throughput capacities are catered for, the division of a conventional plant into several units is inevitable. By contrast, the VAW (Vereinigte Aluminium-Werke Aktiengesellschaft) tube digester enables hydrometallurgical processes to be carried out under pressure and at a high temperature with the use of a basically simple technology, extremely high specific throughput and improved thermal economics being achieved. The advantages of the tube digester over vessel autoclaves are described, and details of laboratory investigations into the applicability of tube digesters to various metallurgical applications are given. Test results are given for the leaching of refractory uranium ores. (author)

 17. `Mountain Hut` promotion programme of Isar Amperwerke - interim project report; Foerderprogramm Berghuetten der Isar-Amperwerke - Projektstatus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pfeiffer, G.; Reiner, H. [Isar-Amperwerke AG, Abt. ETK, Muenchen (Germany)

  1997-12-31

  The purpose of the ``Mountain Hut`` promotion programme is to accelerate the conversion of mountain hut power supply systems to renewables. Under this programme, which exclusively promotes the installation of renewable energy systems (hydropower, solar energy, wind power, biomass), Isar Amperwerke contributes up to a maximum of 50% of the investment costs. The present article briefly reports on four projects that have already been realised. (HW) [Deutsch] Mit dem Foerderprogramm `Berghuetten` soll die Stromversorgung von Berghuetten staerker auf erneuerbare Energietraeger umgestellt werden. Die Zuschussrate der Isar-Amper-Werke betraegt dabei maximal 50%, wobei nur regenerative Energien (Wasserkraft, Solarenergie, Windkraft und Biomasse) gefoerdert werden. Der vorliegende Beitrag gibt einen Ueberblick ueber vier schon realisierte Projekte. (HW)

 18. Quantenfeldtheorie wie man beschreibt, was die Welt im Innersten zusammenhält

  CERN Document Server

  Fritzsch, Harald

  2015-01-01

  Die Geheimnisse des Mikrokosmos aufzudecken, hat die Physiker seit Jahrhunderten fasziniert. Doch obwohl in den vergangenen Jahrzehnten viele interessante Entdeckungen gemacht wurden, bleiben noch Fragen offen, die Harald Fritzsch in diesem Buch von der physikalischen und mathematischen Seite beleuchtet: - Haben die Physiker mit der Standardtheorie der Elementarteilchenphysik schon eine exakte Beschreibung der Teilchenwelt gefunden? - Gibt es wirklich eine „Große Vereinigung“ aller fundamentalen Kräfte? - Und sind die Leptonen, (wie das Elektron), oder die Bausteine der Hadronen, (die Quarks), vielleicht gar nicht wirklich punktförmig, sondern kleine eindimensionale Objekte, die man als „Strings“ bezeichnet? Dieses Buch setzt mathematische Vorbildung voraus und versteht sich als Überblick über die modernen Grundlagen der Quantenfeldtheorie und als Diskussionsbeitrag. Somit eignet sich das Werk insbesondere auch als Überblick und Wiederholung für Physiker. Harald Fritzsch ist bereits als Auto...

 19. Informal Labour Markets As A Solution For Unemployment In South Africa – A Case Study Of Car Guards In Bloemfontein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. F. Blaauw

  2003-11-01

  Die motorwag-industrie in Suid Afrika het onstaan uit die lot van die massa werkloses in die land. Weinig navorsing is al oor die industrie gedoen. Die doelwit van die artikel is eerstens om die gebrek aan navorsing aan te vul en tweedens om te bepaal of die motorwagindustrie ’n oplossing vir die probleem van werkloosheid kan bied. Motorwagte in die studie is oor die algemeen laag geskoold, swak besoldig en werksaam vir lang ure onder moeilike omstandighede. Die meeste het ’n werk in die formele sektor van die ekonomie gehad voordat hulle werkloos geword het. Om ’n motorwag te wees kan nooit ’n oplossing vir werkloosheid wees nie. Opleiding en die ontwikkeling van noodsaaklike vaardighede teen ’n agtergrond van versnelde ekonomiese groei, is uiters noodsaaklik om die gaping tussen die informele en formele sektor te oorbrug.

 20. Die Landschaft in der Geschichte, in der Kultur, in der Kunts und in der Stadtplanung: theoretische Annahmen und Erfahrungen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Coletta

  2013-01-01

  Full Text Available Das vorgeschlagene Thema hat das Ziel, dem Konzept der Landschaft eine neue Definition zu geben. Sie soll nicht nur als Umhuellung des staedtischen und laendlichen Territoriums gesehen werden, das besiedelt und produktiv ist, zivilisiet und natuerlich belassen, sondern wie ein lebender Koerper, wenn auch nicht bei bester Gesundheit, der trotz seines Altes noch den vielen Veraenderungen standhaelt. Veraenderungen durch Naturkatatrophen herforgerufen, und besonders durch die vielen Wunden die das Werk der Menschen ihm zugefuegt hat. Als lebendes Wesen leidet die Landschaft und freut sich in guten Zeiten, kleidert sich lieber arm, aber schicklich, als reich und anmassend: Zeuge guter und schlechter Haushaltsfuehrung, jedoch Erbe einer Geschichte die sie erhebt, die Geschichte, Literatur, Ausdruecke der Kunts, kreative Planung beseelt hat. All das ist zusammengefasst in dem Wort "Kultur", die es verdient hat, erworben zu werden, vertieft und den naeschsten Generationen weitergegeben, moeglicherweise noch bereichert von dem, das die heutige Kultur ausarbeiten kann, auch auf dem Weg der Stadtplanung.

 1. Energetic Bottomup in the Low Countries. Energy transition from the bottom-up. On Happy energetic civilians, Solar and wind cooperatives, New utility companies; Energieke BottomUp in Lage Landen. De Energietransitie van Onderaf. Over Vrolijke energieke burgers, Zon- en windcooperaties, Nieuwe nuts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwencke, A.M.

  2012-08-15

  This essay is an outline of the 'energy transition from the bottom-up'. Leading questions are: (1) what are the actual initiatives; (2) who is involved; (3) how does one work (organization, business models); (4) why are people active in this field; (5) what good is it; (6) what is the aim? The essay is based on public information sources (websites, blogs, publications) and interviews with people involved [Dutch] Dit essay is een verkenning van de 'energietransitie van onderaf'. Leidende vragen zijn: (1) om wat voor initiatieven gaat het nu eigenlijk?; (2) wie zijn daarbij betrokken?; (3) hoe gaat men te werk (organisatie, business modellen)?; (4) waarom is men er op die manier mee bezig?; (5) Zet het zoden aan de dijk?; (6) Waar beweegt het naar toe? Het essay baseert zich op openbare bronnen (websites, blogs, publicaties) en gesprekken met mensen uit het veld.

 2. Communication of job-related information and work family conflict in dual-career couples

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bedelia Theunissen

  2003-10-01

  Full Text Available It is known that work-family conflict is a determinant of marital dissatisfaction. The goal of this study was to determine whether inadequate communication regarding the sharing of job-related information between dual-career spouses contributes to marital dissatisfaction. The Work Perception Questionnaire (WPQ was designed and administered to obtain information on dimensions that 80 dual-career couples (married or in co-habitation perceived to contribute to marital conflict and that have an impact on the quality of their relationships. The main findings indicated that male partners experienced more marital conflict than their female partners if they did not have adequate job-related information about their partner’s work. However, the findings for the female partners were nonsignificant. The implications of the findings are discussed. Opsomming Dit is algemeen bekend dat werk- en gesinskonflik ‘n oorsaak van huweliksontevredenheid is. Die doel van hierdie studie was om te bepaal of ontoereikende kommunikasie oor werksverwante inligting tussen gades in dubbelloopbaanverhoudings ‘n bydraende faktor tot huweliksontevredenheid is. Die Werk Persepsie Vraelys (WPV is ontwerp en toegepas ten einde inligting te versamel rakende sekere dimensies wat volgens die persepsies van 80 dubbelloopbaanpare (wat getroud is of saamwoon aanleiding gee tot huwelikskonflik en wat moontlik ‘n impak op die gehalte van hul verhouding mag hê. Die belangrikste bevinding was dat manlike gades meer huwelikskonflik ervaar indien hul gades nie werksverwante inligting met hulle deel nie. Die resultate vir vroulike gades was egter nie beduidend nie. Die implikasies van die resultate word bespreek.

 3. Determining The Factors Causing Human Error Deficiencies At A Public Utility Company

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. W. Badenhorst

  2004-11-01

  Full Text Available According to Neff (1977, as cited by Bergh (1995, the westernised culture considers work important for industrial mental health. Most individuals experience work positively, which creates a positive attitude. Should this positive attitude be inhibited, workers could lose concentration and become bored, potentially resulting in some form of human error. The aim of this research was to determine the factors responsible for human error events, which lead to power supply failures at Eskom power stations. Proposals were made for the reduction of these contributing factors towards improving plant performance. The target population was 700 panel operators in Eskom’s Power Generation Group. The results showed that factors leading to human error can be reduced or even eliminated. Opsomming Neff (1977 soos aangehaal deur Bergh (1995, skryf dat in die westerse kultuur werk belangrik vir bedryfsgeestesgesondheid is. Die meeste persone ervaar werk as positief, wat ’n positiewe gesindheid kweek. Indien hierdie positiewe gesindheid geïnhibeer word, kan dit lei tot ’n gebrek aan konsentrasie by die werkers. Werkers kan verveeld raak en dit kan weer lei tot menslike foute. Die doel van hierdie navorsing is om die faktore vas te stel wat tot menslike foute lei, en wat bydra tot onderbrekings in kragvoorsiening by Eskom kragstasies. Voorstelle is gemaak vir die vermindering van hierdie bydraende faktore ten einde die kragaanleg se prestasie te verbeter. Die teiken-populasie was 700 paneel-operateurs in die Kragopwekkingsgroep by Eskom. Die resultate dui daarop dat die faktore wat aanleiding gee tot menslike foute wel verminder, of geëlimineer kan word.

 4. The Jungle as Border Zone: The Aesthetics of Nature in the Work of Apichatpong Weerasethakul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalie Boehler

  2011-01-01

  Full Text Available In Thai cinema, nature is often depicted as an opposition to the urban sphere, forming a contrast in ethical terms. This dualism is a recurring and central theme in Thai representations and an important carrier of Thainess (khwam pen Thai. The fi lmmaker Apichatpong Weerasethakul off ers a new take on this theme. Significant parts of his work are set in the jungle, a realm radically diff erent from the agricultural sphere that the mainstay of Thai representations tends to focus on. In Apichatpong’s work, the wilderness becomes a liminal space, on multiple levels. This paper focuses on how this liminality translates into Apichatpong’s aesthetics of the jungle and on how this aesthetics and the films’ narrations negotiate Thai nationhood via the perception of the spectators. ----- Im thailändischen Film wird Natur oft im Kontrast zu Urbanität gezeichnet. Dieser Gegensatz wird dabei auch auf eine moralische Ebene übertragen. Er ist ein wiederkehrendes, zentrales Motiv in thailändischen Repräsentationen und ein wichtiger Träger der sogenannten „Thainess“ (khwam pen Thai, der nationalen Identität. Der Filmemacher Apichatpong Weerasethakul nähert sich diesem Motiv anders an. Zentrale Passagen seines Werks spielen im Dschungel, der einen gänzlich anderen Bereich darstellt als die domestizierte Natur der üblichen Landschaftsdarstellungen. Im Werk Apichatpongs wird der Dschungel auf mehreren Ebenen zu einem Grenzbereich. Dieser Artikel untersucht, wie sich dieser Grenzstatus in Apichatpongs Ästhetik widerspiegelt und wie diese filmische Ästhetik und Narration das thailändische Konzept des Nationalstaates kommentieren.

 5. Competition compliant wholesale electricity prices. An examination of the regulation on the integrity and transparency of wholesale energy market; Wettbewerbskonforme Stromgrosshandelspreise. Eine Untersuchung der Verordnung ueber die Integritaet und Transparenz des Energiegrosshandelsmarkts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Konar, Selma

  2015-07-01

  setzt sich das Werk mit der REMIT-Verordnung auseinander. Dabei arbeitet die Verfasserin die fuer die Marktteilnehmer relevanten Mitteilungs- und Veroeffentlichungspflichten, die daran anknuepfenden Anforderungen an die Unternehmen sowie die nunmehr geltenden Verbote zum Marktmissbrauch und dem damit verbundenen Sanktionskatalog heraus und analysiert die neu geschaffenen Aufsichtsstrukturen im Stromgrosshandel. Dabei identifiziert das Werk auch die Schwaechen der Verordnung und zeigt hierfuer geeignete Loesungsansaetze auf.

 6. Die wet is evangelie: Die Heidelbergse Kategismus steeds aktueel na 450 jaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet Strauss

  2013-09-01

  Full Text Available In die denke van Martin Luther bestaan daar spanning tussen die wet van God en die evangelie. Vir Luther is liefde die eie werk en die wet die vreemde werk van God. Daarteenoor integreer of versoen Johannes Calvyn God se wet met die evangelie. Hy vertolk die openingswoorde van die wet byvoorbeeld as liefdevol en bevrydend en daarom evangelies. Calvyn beskou die wet as die manier waarop ’n Christen sy liefde vir God uitleef en sy dankaarheid teenoor God vir sy verlossing betoon. Calvyn se siening oor die verhouding tussen die wet en die evangelie het ’n betekenisvolle invloed op die Heidelbergse Kategismus se formulering ten opsigte van hierdie saak. Volgens die Kategismus is die wet evangelie, of die vorm wat die evangelie in die lewe van die mens aanneem. In the thought of Martin Luther tension exists between the law of God and the gospel. Luther regards love as the own work of God and the law as something strange to the Lord. John Calvin, however, integrates Gods law and the gospel to the extent that the opening words of the ten commandments are regarded as words of love and redemption and therefore evangelical. To Calvin the law becomes the way in which a converted Christian lives and shows his gratitude to God for his salvation. Calvin’s view on the relationship between law and gospel had a significant influence on the way in which the Heidelberg Cathecism formulates these two concepts. For the Cathecism the law is gospel or the form in which the gospel takes shape in human life.

 7. Ondersoek na ’n teoretiese onderskraging van boekkuns: Die toepassing van Bakhtin se dialogisme en heteroglossia op geselekteerde voorbeelde van kunstenaarsboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Paton

  2012-11-01

  Full Text Available Onlangse navorsingsprojekte en konferensies oor boekkuns het gereageer op Johanna Drucker se oproep in 2005 dat noodsaaklike navorsingswerk gedoen moet word om ’n deegliker teoretiese basis vir die terrein van boekkunsproduksie te vestig. Die deelname van kunstenaars en ander praktisyns van boekkuns veroorsaak dat gesprekke en besprekings noodwendig en voorspelbaar neig na die praktyk en weg van die teorie. In die lig van die behoefte aan die bepaling van ’n toepaslike visie waarvolgens die kunsboek meer eksplisiet, ook teoreties, ondersoek kan word, ondersoek hierdie artikel Stéphane Mallarmé en Marcel Broodthaers se Un coup de dés publikasies, Buzz Spector se simplifiserende Marcel Broodthaers, Ulises Carrion se For fans and scholars alike, en Helen Douglas en Telfer Stokes se Real fiction. Hierdie spesifieke voorbeelde, en hulle onderlinge verbande en dialoog met mekaar, word ondersoek vanuit die perspektief van die Russiese filosoof en literêre teoretikus Mikhail Bakhtin se werk oor dialogisme en heteroglossia (‘ander-tongigheid’. Hierdie begrippe demonstreer die dialogiese, multivokale en veeltongige wisselwerking tussen en binne historiese werke as kultuuruitings. Deur die analise toon ek aan dat hierde begrippe toepaslike en funksionele raamwerke uitmaak vir die analise van spesifieke aspekte wat die teenwoordigheid van kunstenaarsboeke aankondig in die wêreld: selfbewustheid en omvattende diskoers wat wederkerend toepaslik is. Ek stel voor dat Bakthin se idees oor dialogisme en heteroglossie gebruik word as die teoretiese begronding van die kunstenaarsboek as ’n dinamiese visuele taal wat in ’n netwerk van ander tekste staan en deel is van die proses van die eindelose herbeskrywing van die wêreld.

 8. Career development of SA professional women who take career breaks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. M. Geber

  2000-06-01

  Full Text Available This article reports the findings of a study of career development and return to work of a group of professional South African women with children who work in a wide range of traditional and non traditional careers. The patterns of their career breaks and return to work are investigated alongside their activities during the break. There is a significant tendency to continue academic and professional qualifications and to embark on second careers when they return to work. The implications for Human Resource professionals are noted and factors such as mother tongue, self-employment and age at the birth of the first child that help or hinder the return to work are discussed. Opsomming In hierdie artikel word die bevindinge van'n studie gerapporteer wat gehandel het oor n groep professionele Suid-Afrikaanse vroue se loopbaanontwikkeling en hulle terugkeer na die beroepswereld na n werksonderbreking weens die geboortes van hulle kinders. Die vroue se beroepe het oor n wye reeks tradisionele en nie-tradisionele werke gestrek. Die studie het spesifiek gekonsentreer op die patroon van loopbaanonderbreking, die aktiwiteite tydens die onderbreking, asook die terugkeer na die werkplek. Die bevindinge dui daarop dat professionele vroue daartoe geneig is om hulle akademiese en professionele kwalifikasies tydens hulle werksonderbreking te verbeter en dat hulle eintlik met n tweede loopbaan begin na die hervatting van hulle werks aktiwiteite. Faktore soos huistaal, ouderdom ten tye van die geboorte van die eerste kind en self-geemplojeerdheid, is van die belangrikste determinante in die bepaling of professionele vroue weer na die beroepswereld sal terugkeer. Die menslike hulpbronbestuursimplikasies van die bevindinge word ook in die artikel uitgewys.

 9. Employee-satisfaction: A triangulation approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Visser

  1997-06-01

  Full Text Available The research on employee-satisfaction was conducted in the manufacturing industry. The sample consisted of 543 employees. The methodology could be described as a "triangulation approach" where a combination of quantitative and qualitative measurements were utilised and the results of both types of measurement integrated in the study of the construct. The research confirms existing findings that although the measurement of dimensions such as equitable rewards, working conditions, supportive colleagues, job content, etc. yield results on the level of employee-satisfaction, a single question, namely, "How satisfied are you with your job?" compares favourably with the general index. The findings also suggest the advantage of complimenting the quantitative data with qualitative information. The conclusions confirm the value of a qualitative method in cross-cultural research in an African environment. Opsomming Die navorsing omtrent werknemerstevredenheid is uitgevoer in die vervaardigingsbedryf. Die steekproef het bestaan uit 543 werknemers. Die metode van ondersoek kan beskryf word as 'n "driekantige benadering" (triangulation approach waar daar van kwantitatiewe en kwalitatiewe meting gebruik gemaak is en die resultate geihtegreer is in die bestudering van die konstruk. Die navorsing bevestig bestaande bevindinge dat die meting van dimensies soos vergelykbare belonings, werkstoestande, ondersteunende kollegas, inhoud van werk, ens. resultate lewer rakende die vlak van werknemerstevredenheid, 'n enkel vraag, naamlik, "Hoe tevrede is jy met jou werk?" gunstig vergelyk met die algemene indeks. Die bevindinge dui ook op die voordele van 'n benadering waar die kwantitatiewe data gekomplimenteer word deur kwalitatiewe inligting soos verkry uit individuele onderhoude. Die gevolgtrekkings bevestig die waarde wat die kwalitatiewe navorsingsmetode inhou vir kruis-kulturele navorsing in 'n Afrika konteks.

 10. Spirituality in the workplace: An introductory overview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madelein Fourie

  2014-07-01

  Full Text Available The research was conducted from the perspective of public practical theology, which hasthe general purpose to gain a deeper understanding of the human in all facets of his orher everyday life. More specifically, practical theology wants to facilitate the experience of meaningfulness and sense outside the walls of the church for people to be able to answer existential questions. In this article, the focus was on the individual in the workplace and the meaning of work. Corporate interest in spirituality is not a fleeting tendency, but a basic movement embracing a new perspective on work in which the emphasis has shifted to the idea that work is meaningful. Organisations of the 21st century require that their employees bring their whole selves to the work − not only their physical presence and intellect, but also their spirituality. A growing number of employees are seeking more than mere financial gain in the workplace – the aim is gain in the form of inspirational and meaningful work. Sufficient proof exists that spirituality in the work place is responsible for creating a new organisational culture in which workers are more content and better achieving. In addition, employee motivation and experience of job satisfaction are enhanced. The result is an upward spiral for the benefit of the working individual and the workplace. Spiritualiteit in die werkplek: ’n Inleidende oorsig. Hierdie navorsing is vanuit ’n publieke prakties-teologiese perspektief onderneem. Dit beoog om ’n beter begrip van die mens in al sy of haar lewensfasette te verkry. Dit het ten doel om die ervaring van sin en betekenis buite die mure van die kerk te fasiliteer om mense sodoende in staat te stel om eksistensiële vrae te kan beantwoord. In hierdie artikel is die fokus spesifiek op die werkende individu en die betekenis wat aan werk geheg word, gerig. Korporatiewe belangstelling in werkplek-spiritualiteit is nie ’n vlietende tendens nie, maar ’n basiese

 11. How Rembrandt surpassed the Ancients, Italians and Rubens as the Master of ‘the Passions of the Soul'

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Jan Sluijter

  2014-06-01

  Full Text Available The passions had to be rendered through the movements of the human figure (Van Mander; however it was an Italian cliché that Netherlandish artists were not able to depict figures properly. This article demonstrates how Rembrandt from his earliest works promoted the image of being the master of the lijdingen des gemoeds. Throughout his career Rembrandt aspired to surpass the artists of antiquity and the Italians through the portrayal of the passions to arouse the strongest possible empathy in the viewer, as Huygens immediately recognised. It is argued that concepts grafted onto classical rhetoric, such as oogenblikkige beweging (a term of his pupil Van Hoogstraten; a violent movement due to a sudden reversal of emotion that involves the viewer forcefully were paramount in his earlier period, and in which one finds parallels with the Senecan-Scaligerian tragedies popular at that time. In contrast, in his later works Rembrandt avoided any movement, realising that the depiction of violent motion undermines the persuasiveness of the still image; he forces the viewer to imagine the inner conflicts in the minds of the protagonists who recognise their fate. To engage the viewer powerfully through a radical ‘from life’ ideology (situating himself in a northern tradition was for Rembrandt a central concern in his continuous competition with the greatest exponents of his art (Titian, Rubens. Hoe Rembrandt schilders uit de Oudheid, de Italianen en Rubens overtrof als meester van de ‘lijdingen des gemoeds’.De passies dienden te worden verbeeld door middel van de bewegingen van de ledematen van de menselijke figuur (Van Mander, maar het was een Italiaanse gemeenplaats dat noorderlingen slecht waren in het schilderen van figuren. In dit artikel wordt gedemonstreerd hoe Rembrandt zich vanaf zijn vroegste werk nadrukkelijk presenteerde als dé meester van de ‘lijdingen des gemoeds’ en gedurende zijn gehele carrière ernaar streefde om door middel

 12. Parcours d’un roman postcolonial francophone en France et en Allemagne : Le Cœur des enfants léopards, de Wilfried N’Sondé

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Myriam Louviot

  2010-12-01

  Full Text Available En 2007, Wilfried N’Sondé, Franco-congolais vivant à Berlin, publie en France son premier roman, Le Cœur des enfants léopards. Le livre rencontre un certain succès. Un an plus tard, la traduction allemande, Das Herz der Leopardenkinder semble faire une carrière comparable en Allemagne. On serait donc tenté de conclure qu’il n’y a pas tant de différence entre le lectorat français et le lectorat allemand. Un bon roman est un bon roman et il semble normal qu’il trouve son public des deux côtés du Rhin... Mais à y regarder de plus près, il apparaît que la réception du roman de Wilfried N’Sondé en France et en Allemagne suit des voies bien différentes. En France, les littératures postcoloniales sont essentiellement considérées à l’intérieur du cadre conceptuel de la francophonie et le roman de N’Sondé apparaît effectivement d’abord comme un roman francophone ; en Allemagne, il est plutôt rattaché à la littérature de la migration et est compris en fonction des traditions d’analyse qui s’y rattachent.2007 veröffentlicht der in Berlin lebende und aus Kongo stammende Franzose Wilfried N’Sondé, seinen ersten Roman, Le cœur des enfants léopards. Das Buch erfreut sich in Frankreich einer regen Aufmerksamkeit. Ein Jahr später scheint die deutsche Übersetzung, Das Herz der Leopardenkinder, am französischen Erfolg anzuknüpfen : ein guter Roman bleibt ein guter Roman und so scheint es nur normal dass, er auf beiden Seiten des Rheins sein Publikum findet. Dennoch wäre es falsch, daraus auf eine sehr ähnliche Leserschaft in den beiden Sprachräumen zu schließen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die Rezeption von Wilfried N’Sondés Roman in Frankreich und in Deutschland sehr unterschiedlich verläuft. Während der Roman in Frankreich im Kontext der postkolonialen Literatur in erster Linie als frankophones Werk rezipiert wird, konzentriert sich die deutsche Rezeption vornehmlich auf den

 13. Julia Kristeva: Das weibliche Genie – Melanie Klein. Gießen: Psychosozial-Verlag 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilli Gast

  2009-07-01

  Full Text Available Julia Kristeva widmet sich im zweiten Teil ihrer Trilogie über das weibliche Genie dem Leben und Werk von Melanie Klein, die mit ihren Arbeiten über die früheste Verfasstheit des Psychischen das psychoanalytische Denken für die Psychosen und den Wahn aufschloss und die Rolle des Mütterlichen im psychoanalytischen Diskurs neu definierte. In ihrer Auseinandersetzung mit Klein gelingt Kristeva nicht nur eine ausgesprochen gelungene Einführung in Kleins Denken, sondern auch eine Analyse weiblicher Intellektualität im 20. Jahrhundert. Zudem werden die Schnittstellen im Denken Kleins und Kristevas sichtbar.Julia Kristeva devotes this second installment of her trilogy on feminine genius to the life and work of Melanie Klein. Klein’s work on the early state of the psyche opened psychoanalytical thinking to psychoses, delusion, and the redefined the role of the motherly in psychoanalytical discourse. In her discussion of Klein, Kristeva provides not only a markedly insightful introduction to Klein’s thinking, but also an analysis of female intellectuality in the 20th century. Moreover, the reader clearly sees the interconnections between Klein and Kristeva’s thinking.

 14. Die Bibliothek des Medizinhistorischen Instituts und Museums der Universität Zürich [Library of the Institute and Museum of the History of Medicine Zurich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huber, Monika

  2012-09-01

  Full Text Available [english] The article first presents the history of the library and a description of the historical collection from the early modern period to the 19th century. Chronologically, 16 of the most precious books are presented. They are either especially beautifully illustrated, rare or milestones of medical research. In a second part, the article introduces a special collection of the library containing brochures of health resorts. This collection has recently been added to the catalogue.[german] Der Beitrag berichtet über die Gründungsgeschichte der Bibliothek und richtet dann das Augenmerk auf die historischen Bestände vom 15. bis 19. Jahrhundert. Chronologisch werden 16 einzelne Werke dargestellt, die entweder besonders kunstvoll ausgestattet oder selten sind oder einen wichtigen Meilenstein in der medizinischen Forschung darstellen.In einem zweiten Teil wird ein Erschließungsprojekt, das diesen Frühling abgeschlossen werden konnte, näher vorgestellt: die Broschürensammlung „Kurorte“.

 15. Sustainable comfort services. The impact of a combination of comfort and environment; Duurzame gemaksdiensten. Combinatie van gemak en milieu biedt kansen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Keizer, I.; Van Swigchem, J.

  2002-03-01

  The aim of the study on the title subject is to determine the environmental impact of so-called sustainable and environment-friendly comfort services which are offered to individual consumers from a central point. The comfort services discussed in this report are a laundry service, delivery or messenger service, and a meal service or domestic caterer. [Dutch] Mensen die werk en prive(of zorg) combineren, leiden een druk bestaan, waardoor de behoefte bestaat om bijvoorbeeld huishoudelijke taken efficient in te richten. Verhoging van gemak en comfort gaat echter vaak gepaard met een toename van de milieudruk: meer apparatuur, dus hogere energieverbruik, en meer behoefte aan mobiliteit. Voor het Ministerie van VROM ligt de uitdaging in het zoeken naar kansen die zowel gemak opleveren als winst voor het milieu. en mogelijk concept hiervoor wordt gezien in zogenaamde 'duurzame gemaksdiensten', zoals een was-, boodschappen- en een maaltijdservice, die aangeboden worden op een centraal punt: het dienstenknooppunt. Elk van deze services blijkt kansen te bieden, varierend van reducties in energiegebruik (max. 36% per huishouden per jaar) tot een (forse) reductie van het aantal gereden autokilometers. oordat deze kansen echter optimaal benut kunnen worden, is een aantal aspecten van belang om verder te onderzoeken: de werkelijke vraag naar duurzame gemaksdiensten vanuit de consument, de locatie van het dienstenknooppunt en het vervoer op en rondom het knooppunt.

 16. Gegenwarts-KünstlerInnen reagieren auf Religion: Eine Horizonterweiterung für religiöse Bildung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viera Pirker

  2017-06-01

  Full Text Available Gegenwartskunst gilt als umfassend säkularisierter Diskurs der Gesellschaft. Künstlerinnen und Künstler wenden sich auch religiösen Themen und Symbolwelten zu, ohne sich jedoch von Verkündigung und Verzweckung vereinnahmen zu lassen. Für das Feld der religiösen Bildung ist es notwendig und lohnend, die Zeichen dieser aktuellen Kunst sensibel wahrzunehmen. Dieser Beitrag analysiert einige aktuelle, hoch divergierende Werke von Christoph Büchel, Danh Vo, Kudzanai Chiurai, Berlinde de Brukhyere, Lawrence Carroll und Winter/Hörbelt, die in unterschiedlichen Ausstellungskontexten gezeigt wurden. Ihnen gemeinsam ist ein Bezug auf religiöse Themenwelten. Von ihnen ausgehend stellen sich Fragen an herrschende religiöse Praktiken und theologische Deutungen. Contemporary artists react on religion: how does this affect religious education? Contemporary art is a broadly secularized discourse within today’s society. However, artists refer to religious topics, signs and symbols, whereas they always carefully avoid to be instrumentalised for religious proclamation. The field of religious education and formation is well advised to decrypt these signs of art sensitively. This article shows analyses of several recently shown pieces of contemporary art which have in common different relations to religious topics (Christoph Büchel, Danh Vo, Kudzanai Chiurai, Berlinde de Brukhyere, Lawrence Carroll, Winter/Hörbelt. They all allow posing questions about dominant religious practices and theological constructions.

 17. Foucault und das Recht: Besprechung von: Christian Schauer, Aufforderung zum Spiel. Foucault und das Recht, Böhlau (Weimar, Köln, Wien 2006, 383 Seiten.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Biebricher

  2007-04-01

  Full Text Available Der Autor rekonstruiert Foucaults Werk zwischen den Jahren 1961 und 1975 und integriert hierbei Perspektiven anderer Autoren (Derrida, Luhmann und Nietzsche, welche zu verwandten Themenkreisen arbeiten und/oder Foucaults Herangehensweise geprägt haben. Eigentliches Ziel der Arbeit ist es, Foucaults Beitrag zur Rechtsgeschichte und –soziologie zu beleuchten. Diese Thematik ist im deutschen Sprachraum bis jetzt kaum systematisch untersucht worden, und dementsprechend gebührt Schauers Studie besondere Beachtung. Der Autor betont Foucaults Ausführungen zum Verhältnis zwischen Recht und Psychiatrie. Dessen Diagnose hebt die “Kolonisierung” des Rechts durch forensisch psychiatrische Diskurse hervor, und Schauer gelingt es, die problematische Dimension dieser Tendenz mit Hinweis auf die schweizerische Rechtspraxis plausibel zu machen. Fluchtpunkt dieser Entwicklung wäre ein bis zum Extrem “vorbeugendes” Recht, das Gefahrenprävention und Risikoregulierung durch präemptive Verhaltensregulierung den Vorzug vor dem Legalitätsprinzip gewährt.

 18. Die uitbeelding van die vrou in Huisgenoot (1963 en 2013: ’n Multimodale diskoersanalise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susann H. Marais

  2017-05-01

  Full Text Available Die standpunt dat die mens en die media in ’n verhouding van wedersydse beïnvloeding staan, sowel as die studie wat die kulturele konseptualisering van vroulikheid in twee Huisgenoot-uitgawes (1953 en 2003 ondersoek, geld as uitgangspunt vir dié studie. Hierdie studie het ten doel om te bepaal of daar ’n verskil is in die uitbeelding van die vrou in die Huisgenoot uitgawes van onderskeidelik 1963 en 2013. Volgens navorsing werk die visuele beeld en geskrewe teks saam om ’n boodskap oor te dra. Multimodale diskoersanalise (MDA word juis gebruik om beide visuele beeld en geskrewe teks te bestudeer. Sodoende word die metode van intersemiotiese komplementariteit binne MDA in hierdie studie gebruik. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die uitbeelding van die ideale vrou se verantwoordelikhede uitgebrei is, maar dat die vrou se rol tóg tot sekere ruimtes beperk word, soos die sigbaarheid van die moeder-stereotipe weerspieël.

 19. Die bantering van daar-interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertaliges

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emerencia C. Steyn

  2013-02-01

  Full Text Available A comparison of sentence constructions in the soundtracks (simulcast of some television programmes indicates a general lack of a German equivalent for the multiple use of the A.frikaans daar. This naturally results in interference in the usage of German by A.frikaans speaking students, as they are inclined to construct their German sentences in accordance with the A.frikaans equivalents. This problem is mainly illustrated in either the erroneous use of a da or an inappropriate es gibt. Various exercises are submitted, aimed at obviating such errors of interference which are mainly noticeable in the spoken ·language. Soos blyk uit 'n vergelyking van segslryses in die parallelle klankbane van enkele televisieprogramme, het die veelvuldige gebruik van die Afrikaanse woord daar gewoonlik geen ekwivalensie in Duits nie. Dit lei maklik tot interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertalige studente, omdat hulle daartoe neig om hul Duitse sinne soos die in A.frikaans te konstrueer. Hierdie probleem word hoofsaaklik in die foutiewe gebruik van da geopenbaar; soms egter ook in 'n misplaaste es gibt. Verskeie oefeninge word aan die hand gedoen om sulke interferensiefoute, wat vera! in m(mdelinge werk opduik, te bekamp.

 20. On the complaint of unconstitutionality of the Stuttgart Court decisions against non-payers and part payers of electricity bills

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischerhof, H.

  1980-01-01

  In a decision dated December 20, 1979, the Federal Constitutional Court refused to accept the complaint of unconstitutionality brought by the Technische Werke (Municipal Utilities) of the city of Stuttgart (TWS) against two decisions by the Stuttgart Municipal Court in favor of non-payers and part payers of electricity bills. The reasons given for the refusal to accept the complaint state that there was every indication of the Stuttgart judgements being faulty. On the basis of this finding, TWS can continue to demand payment in full of their electricity bills. The Federal Constitutional Court maintains that civil rights could not be applied to TWS as a corporation under private law, whose activities exclusively consisted in providing the public with means of existence and whose shares were held in full by an agency with rights of jurisdiction. In a footnote, the author argues that the refusal to grant protection of civil rights to TWS was in conflict with the equal rights principle. (HSCH) [de

 1. The effectiveness of a diversity awareness training programme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colette Cavaleros

  2002-10-01

  Full Text Available The objective of this study was to assess the effectiveness of a diversity awareness training programme. A sample of 382 employees from four different departments within a large accounting firm was used to form the groups of a simulated Solomon four-group design. The impact of a two-day workshop on diversity awareness was assessed using a 68-item questionnaire designed to measure awareness of self, impact of differences, performance management, career development, teamwork, work-family needs, participation, organisational culture, relationship building, and general satisfaction with the organisation. Opsomming Die doel met hierdie studie was om die effektiwiteit van ‘n bewustheid-van-diversiteit opleidingsprogram te bepaal. Werknemers uit vier departemente van ‘n groot ouditeursfirma het die groepe van ‘n gesimuleerde Solomon viergroepontwerp gevorm (N = 382. Die impak van ‘n tweedagwerkwinkel oor bewustheid-van-diversiteit is bepaal met ‘n 68-item vraelys wat ontwikkel is om bewustheid van die self, impak van verskille, prestasiebestuur, loopbaanontwikkeling, spanwerk, werk-gesinsbehoeftes, deelname, organisasiekultuur, ontwikkeling van verhoudings, en algemene tevredenheid met die organisasie te meet.

 2. Career salience and work outcomes: A comparison of managerial and clerical employees

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. Lock

  1997-06-01

  Full Text Available The present research aimed to assess the relationships between career salience and job satisfaction, organisational commitment, and psychological well-being. In addition, the variations within these relationships between management and clerical employees were explored. Self report data was collected from 86 accounting employees at the headoffice of a large retail company in Johannesburg. Pearson product-moment correlations, t-tests and z-transformations were computed. The results indicated that there is a significant positive relationship between career salience and both job satisfaction and organisational commitment. These results were found to differ according to hierarchical level. The variable psychological well-being only yielded significant associations with career salience for the managerial group. Opsomming Die navorsing neem die verband tussen loopbaanmarkantheid en werksbevrediging, toewyding aan die organisasie, en psigologiese welstand in oënskou. Verskille in hierdie verhoudings tussen bestuur en klerklike personeel word vervolgens ondersoek. Selfrapporteringsdata is ingesamel van 86 boekhouers by die hoofkantoor van 'n vooraanstaande kleinhandelaar in Johannesburg. Pearson produk-moment korrelasies, t-toetse en z-transformasies is bereken. Die resultate het aangedui dat daar 'n beduidende positiewe verband is tussen loopbaanmarkantheid, aan die een kant, en sowel werksbevrediging as toewyding aan die organisasie aan die ander kant. Daar is verder gevind dat resultaat bemvloed word deur die hierargiese vlak waarop mense werk. Psigologiese welstand het byvoorbeeld net in die geval van bestuurders 'n beduidende korrelasie met loopbaanmarkantheid getoon.

 3. Intelligent buildings. Living and working in a high-tech building; Das intelligente Haus. Wohnen und Arbeiten mit zukunftsweisender Technik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Traenkler, H.R. [Universitaet der Bundeswehr Muenchen (Germany). Inst. fuer Sensoren und Messsysteme; Schneider, F. [Technische Univ. Muenchen (Germany). Lehrstuhl fuer Messsystem- und Sensortechnik

  2001-07-01

  Intelligent buildings (smart home, home automation, intelligent living) are characterised by technical facilities with high comfort, flexible use of rooms, central and decentralised control, communication options, environmental compatibility, low energy cost and low operating cost. This book discusses technologies, components, subsystems and general aspects of smart homes. Sensors and sensor systems are discussed in particular as they are key components. Target groups of the publication are planning authorities, architects and constructional engineers, component producers, suppliers, tradesmen and private builder-owners. [German] Die interdisziplinaere Thematik des Intelligenten Hauses bzw. der Intelligenten Hausinstrumentarisierung (Smart Home, Home Automation, Intelligent Living) gewinnt zunehmend an Interesse. Waehrend die konventionelle Elektroinstallation im privaten Haus seit Jahrzehnten lediglich auf die Verteilung und das Schalten der elektrischen Energie ausgerichtet war, haben sich die Anforderungen an eine moderne Haustechnik hinsichtlich Komfort, Moeglichkeiten flexibler Raumnutzungen, zentraler und dezentraler Steuerungen, Kommunikationsmoeglichkeiten, Umweltvertraeglichkeit sowie Energie- und Betriebskostenminimierung geaendert und erweitert.Das vorliegende Werk behandelt Technologien, Komponenten, Subsysteme und Gesamtsystemaspekte fuer das intelligente Haus. Eine Schluesselrolle nehmen dabei Sensoren und Sensorsysteme ein, da nur solche Informationen verarbeitet werden koennen, die zuverlaessig erfasst worden sind. Neue Anwendungen ermoeglichen die Schaffung von Wohnraum, der den Bewohnern angepasst werden kann (kindgerecht, seniorengerecht), der im Einklang mit der Natur steht (Passivhaus, Nullheizenergiehaus), der vorteilhaft geplant werden kann (Gebaeudegeometrie, Gebaeudeausrichtung, Baumaterial, Landschaftsbezogenheit), der die mitdenkende Haut besitzt (lichtlenkende Fassade, transluzente Waermedaemmung) und der mit selbstregulierenden Systemen

 4. Entretiens avec Tanguy Viel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephan Nowotnick

  2016-11-01

  Full Text Available Ausgehend vom Thema, zu dem Tanguy Viel im November 2015 an die Bergische Universität Wuppertal eingeladen wurde: "Un auteur français sur les pistes du roman américain", entwickelt der Autor in einem einleitenden Vortrag seine Ideen zur Intertextualität und zur Intermedialität, kommentiert eingehend seine schriftstellerische Entwicklung, die Entfaltung seines narrativen Werkes sowie den eigenen Schreibprozess. In der sich anschließenden Diskussion, in der sich Tanguy Viel mit Fragen aus dem Publikum auseinandersetzt, geht der Autor detailliert auf seine literarische Verpflichtungen, die Ästhetik und metanarrative Dimension seiner Texte und sein Verhältnis zum Leser ein. Auch die Bedeutung des Verlags Editions de Minuit als Sammelbecken einer bestimmten Ausprägung der literarischen Avantgarde in Frankreich wird beleuchtet. In der Summe eignet sich die Wiedergabe dieser "rencontre littéraire" sehr gut, um sich ein authentisches Bild von dem literarischen Selbstverständnis eines bedeutenden Autors der französischen Gegenwartsliteratur zu machen.

 5. Zur Digitalisierung historischer Wörterbücher Zur Digitalisierung historischer Wörterbücher

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Dummer

  2012-09-01

  Full Text Available

  On the digitisation of historical dictionaries

  The textual and structural characteristics of printed historical German dictionaries call for special requirements in converting these works into computer-readable form. The diverse treatment of the articles requires a great deal of follow-up manual work since the often narrative structure of the texts limits automatic processing. The following article describes a series of experiments with Moriz Heyne's "Deutsches Wörterbuch" which were conducted to illustrate the limitations (but also the possibilities of converting an historical dictionary into electronic media.

   

  Die textuellen und strukturellen Eigenschaften gedruckter historischer deutscher Wörterbücher stellen besondere Bedingungen für die Umsetzung dieser Werke in eine maschinenlesbare Form. Die differenzierte Erfassung der Artikel erfordert einen großen Anteil an manueller Nacharbeit, da die vielfach narrativen Textstrukturen eine automatische Bearbeitung nicht erlauben. Der folgende Beitrag beschreibt eine Reihe von Experimenten mit Moriz Heynes Deutschem Wörterbuch, die mit den Ziel durchgeführt wurden, Grenzen (aber auch Möglichkeiten einer Umsetzung historischer Wörterbücher ins elektronische Medium zu veranschaulichen.

   

 6. Positive and negative emotional responses to workrelated trauma of intensive care nurses in private health care facilities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diane Elkonin

  2011-04-01

  Opsomming Intensiewesorgverpleging is ‘n stresvolle beroep en verpleegsters word gedurig aan beide primêre en sekondêre trauma blootgestel. Reaksie hierop kan óf positief wees, in die vorm van empatie-tevredenheid, óf negatief, in die vorm van empatie-uitputting. Verpleegsters is egter geneig om die negatiewe impak van sekondêre trauma te ontken,wat gevolglik tot stilswye en uitbranding kan lei. Hierdie artikel ondersoek en beskryf die teenwoordigheid en verwantskap tussen hierdie emosies. ‘n Kwantitatiewe benadering met ‘n nie-waarskynlikheidsteekproefmetode is gebruik. Die steekproef het bestaan uit 30 geregistreerde verpleegsters wat in privaat-intensiewesorgeenhede in Oos-Londen in die Oos-Kaap werk. Data is met behulp van die vierde hersiening van die ’Professional Quality of Life Scale: Compassion Satisfaction and Fatigue Subscales’ en die ’Silencing Response Scale’ingevorder en verwerk met verwysing na beskrywende statistieke en korrelasiekoëffisiente. Die resultate dui op ‘n hoë risiko vir empatie-uitputting, ‘n matige risiko vir uitbranding en die stilswye-reaksie, sowel as ‘n matige potensiaal vir empatie-tevredenheid. ‘n Beduidende negatiewe verwantskap blyk tussen empatie-tevredenheid en uitbranding te bestaan, terwyl ‘n aansienlik positiewe verwantskap tussen empatie-uitputting en uitbranding en empatieuitputting en die stilswye-reaksie bestaan.

 7. INVESTIGATING OF ECO- AND ENERGY-EFFICIENT LUBRICATION STRATEGIES FOR THE DRILLING OF LIGHT METAL ALLOYS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Treurnicht

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: Energy use will be one of the main drivers for the achievement of more eco-efficient drilling processes in the automotive industry. Industry awareness of the environmental impact of used cutting emulsions, and the negative effect on worker health, has increased sharply. This has led to innovative lubrication methods such as through-spindle minimal quantity lubrication (MQL for drilling aluminium-silicon alloys. In this work the performance of MQL at different cutting speeds and feed rates has been investigated using infrared temperature measurements. The results indicate that MQL is a feasible eco-efficient alternative to conventional flood cooling when drilling aluminium-silicon alloys.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Energiebenutting maak een van die hoofdryfvere uit om eko-doeltreffendheid te behaal in boorprosesse in die motornywerheid. Nywerheidsbewustheid van die omgewingsimpak van gebruikte sny-vloeistowwe, en die negatiewe effek daarvan op werkergesondheid, het skerp toegeneem. Hierdie bewustheid het aanleiding gegee tot die ontwikkeling van smeringsmetodes soos deur-spil minimale hoeveelheid smering (Engels: Minimal Quantity Lubrication, MQL vir die boor van aluminium-silikon legerings. In hierdie werk word die prestasie van MQL ondersoek teen verskillende snyspoed- en voertempo-kondisies deur middel van infra-rooi temperatuurmeting. Die resultate dui daarop dat MQL ’n lewensvatbare eko-vriendelike alternatief tot konvensionele vloedverkoeling is, wanneer aluminium-silikon legerings geboor word.

 8. Construction, jobs and affordable energy in the north of the Netherlands; Bouwen, Banen en Betaalbare energie in Noord-Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.; Schepers, B. [CE Delft, Delft (Netherlands); Tieben, B. [SEO Economic Research, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  Additional investments to boost the energy efficiency of the housing stock in the north of the Netherlands can create a substantial number of new jobs in construction and supply industries. That is the conclusion of a pilot study carried out by CE Delft and SEO Economic Research. Depending on the energy efficiency target adopted, an annual investment of around euro 400 million would lead to some 4,500 new jobs (in the first year). This would mean over 2,000 unemployed construction workers being able to return to work. To realise these investments requires a 'quantum leap' in funding. For an efficiency improvement scenario of 2% per annum this would mean a quadrupling of present investment plans in this part of the country [Dutch] Extra investeringen in energiebesparing van bestaande woningen kunnen voor Noord-Nederland een fors aantal banen in de bouw en de toeleverende industrie op leveren. Dat is de conclusie uit een verkenning die door CE Delft en SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is uitgevoerd. Afhankelijk van de besparingsdoelstelling leiden investeringen van zo'n 400 miljoen per jaar tot zo'n 4.500 extra banen (eerste jaar). Daarmee kunnen ruim 2.000 werkloze bouwvakkers aan het werk worden geholpen. Om deze investeringen te kunnen realiseren, is een forse schaalsprong nodig in het financieringsaanbod. In het scenario van 2%+ per jaar komt dit neer op een verviervoudiging van de huidige investeringsambitie in Noord-Nederland.

 9. Inorganic chemistry. Vol. 2. Subgroup elements, lanthanoids, actinoids, transactinoids. 103. ed.; Anorganische Chemie. Bd. 2. Nebengruppenelemente, Lanthanoide, Actinoide, Transactinoide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holleman, Arnold Frederik; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils

  2017-06-01

  For decades, the ''Holleman/Wiberg '' has offered a comprehensive knowledge of inorganic and organometallic chemistry. With the 103rd edition, a new work has been created, which has been designed for the comprehensive preparation of the examination and as a reference book. This second volume comprises the parts C (''subgroups of the periodic system'', the ''d-block elements'') that of the outer transition elements (expansion of the second outermost electron shells) and in the part D (''lanthanides and actinoids''; f-block elements) of the inner transition elements (expansion of the third outermost electron shells). [German] Das ''Holleman/Wiberg'' bietet seit Jahrzehnten ein umfassendes Stoffwissen der anorganischen und metallorganischen Chemie. Mit der 103. Auflage ist nach umfangreicher Umgestaltung der Vorauflage ein neues Werk entstanden, das zur umfassenden Pruefungsvorbereitung und als Nachschlagewerk bestimmt ist. Dieser 2. Band fasst die Teile C (''Nebengruppen des Periodensystems''; ''d-Block-Elemente'') die der aeusseren Uebergangselemente (Ausbau der zweitaeussersten Elektronenschalen) und im Teil D (''Lanthanoide und Actinoide''; ''f-Block-Elemente) die der inneren Uebergangselemente (Ausbau der drittaeussersten Elektronenschalen) zusammen.

 10. Rosenzweig: A ética como "primeira filosofia" e o dever de traduzir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inácio Abdulkader

  2003-12-01

  Full Text Available Die Bedeutung und der Einfluss des Werkes von Franz Rosenzweig, jüdisch-deutscher Philosoph vom Beginn des vergangenen Jahrhunderts, werden noch immer nicht angemessen gewürdigt. Rosenzweig entwickelt in seinem Hauptwerk, der Stern der Erlösung, ausgehend von eminent theologischen Kategorien, sein philosophisches System. Dem "Monolog des Ich" der traditionellen Philosophie setzt Rosenzweig ein "Neues Denken" von existenzialistischem Gepräge entgegen, das die Mündlichkeit und den Dialog mit dem "Anderen" aufwertet und den Verstand ald Werkzeug der Reflexion ersetzt. Dieses Denken weist Korrespondenzen zur Philosophie W. Benjamins auf. Das "Neue Denken" übte einen starken Einfluss auf E. Lévinas aus, sowie auf zahlreiche interessante philosophie und theologische Ansätze nach dem "linguistic turn" und auf die postmoderne jüdische Geistigkeit. Rosenzweigs Philosophie hat andererseits in seiner Übersetzertätigkeit eine wichtige direkte Anwendung gefunden. Übersetzen erscheint Rosenzweig als Verpflichtung, die aus einer Ethik, verstanden als grundlegender Philosophie, erwächst. Der vorliegende Artikel analysiert einige Aspekte der Schriften Rosenzweigs, in denen sich eine "Philosophie der Übersetzung" abzeichnet.

 11. Contributions for the third international carbon conference CARBON '80

  International Nuclear Information System (INIS)

  Delle, W.

  1980-05-01

  This report is a compilation of 8 papers prepared by KFA Juelich GmbH for the International Carbon Conference carbon 80 in Baden-Baden. The contributions deal mainly with materials problems which arise from the application of graphite and silicon carbide in High-Temperature Gas-Cooled Reactors, HTR. Most of the results described were obtained in the framework of the HTR Projects ''Hochtemperaturreaktor-Brennstoffkreislauf'' (High Temperature Reactor Fuel Cycle), HBK, that includes the partners Gesellschaft fuer Hochtemperaturreaktor-Technik mbH, Hochtemperaturreaktor-Brennelement GmbH, Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH, Kernforschungsanlage Juelich GmbH, NUKEM GmbH and Sigri Elektrographit GmbH/Ringsdorff-Werke GmbH and ''Prototyp Nukleare Prozesswaerme'' (Prototype Nuclear Heat), PNP, for the development of procedures for the conversion of solid fossil raw materials by means of heat from High Temperature Gas-Cooled Reactors, that includes the partners Bergbau-Forschung GmbH, Gesellschaft fuer Hochtemperaturreaktor-Technik mbH, Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH, Kernforschungsanlage Juelich GmbH and Rheinische Braunkohlenwerke AG. Both projects are financed by the Federal Ministry for Research and Technology and the State of North Rhine-Westphalia. (orig./IHOE) [de

 12. Re-reading Riegl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matthew Rampley

  2011-12-01

  Full Text Available Review of: Peter Noever, Artur Rosenauer and Georg Vasold, eds, Alois Riegl Revisited. Beiträge zu Werk und Rezeption. Contributions to the Opus and its Reception. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. Michael S. Falser, Wilfried Lipp, Andrzek Tomaszewski, eds, Conservation and Preservation. Interactions between Theory and Practice. In Memoriam Alois Riegl (1858-1905. Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation and Restoration, 23-27 April 2008, Vienna. Florence: Polistampa, 2010. This review examines two recent publications concerned with the legacy of Alois Riegl. It considers these books as examples of the changing landscape of Riegl scholarship, in which the traditional concern with issues of methodology (notably the meaning and function of Riegl’s concept of the Kunstwollen has given way to an engagement with his place in the wider cultural and academic politics of the Habsburg Empire. The review examines Riegl’s engagement with disciplines such as national economy, ethnology, Islamic studies and archaeology.

 13. Research tool for the investigation of the driver/brake pedal interface; Forschungswerkzeug zur Untersuchung der Schnittstelle Fahrer/Bremspedal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bill, K.H.; Breuer, B. [Technische Hochschule Darmstadt (Germany). Fachgebiet Fahrzeugtechnik; Leber, M. [DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Germany); Becker, H. [Ford-Werke AG, Koeln (Germany)

  1999-02-01

  The driver/brake pedal interface gains increasing importance when one considers the increasing demands for driver safety and comfort in the vehicle, as well as Brake-by-Wire and braking assistance systems. The decoupling of the brake pedal from the rest of the brake system in the Brake-by-Wire power control braking system makes it necessary to give the brake pedal a specific characteristic. While this can only be slightly influenced in conventional brake systems due to the energetic coupling with the brake hydraulics, in future concepts this interface must be completely re-designed. At the Department of Automotive Engineering at the Technical University of Darmstadt (fzd), supported by the automobile producer Ford, Inc., new methods for the investigation of brake pedal feel under actual conditions with a specially designed test vehicle have been the subject of research. (orig.) [Deutsch] Mit der absehbaren Einfuehrung von Brake-by-Wire und Bremsassistenzsystemen gewinnt die Schnittstelle Fahrer / Bremspedal zunehmend an Bedeutung. Die Entkopplung des Bremspedals vom restlichen Bremssystem macht bei Brake-by-Wire-Anlagen eine gezielte Auslegung der Bremspedalcharakteristik notwendig. Waehrend diese bei konventionellen Bremssystemen infolge der energetischen Kopplung mit der Bremsenhydraulik nur in engen Grenzen beeinflusst werden kann, muss bei zukuenftigen Konzepten diese Schnittstelle vollstaendig neu ueberdacht werden. Am Fachgebiet Fahrzeugtechnik der Technischen Universitaet Darmstadt (fzd) wird, unterstuetzt durch die Ford-Werke AG, an neuen Ansaetzen zur Untersuchung des Bremspedalgefuehls unter realen Bedingungen mit einem speziell hierfuer aufgebauten Versuchstraeger geforscht. (orig.)

 14. Physik im 21. Jahrhundert Essays zum Stand der Physik

  CERN Document Server

  Röss, Dieter

  2011-01-01

  Physik ist eine höchst lebendige Wissenschaft! Einmal gewonnene Grundlagen-Erkenntnisse lassen sich auf unübersehbar viele Anwendungsbereiche anwenden. Experimentell gesichertes Detailwissen wächst heute in wenigen Dekaden lawinenartig in eine Größenordnung, die selbst für den Fachmann im Ganzen nicht mehr überschaubar ist. Dieses Werk wählt einen neuen Zugang: Beschränkung auf wenige, exemplarische Teilgebiete der modernen Physik bei Darstellung ihrer Zusammenhänge in aller Tiefe. Verfasser der Beiträge sind herausragende Wissenschaftler mit großer Lebenserfahrung, die dem Leser in ihrem Fachgebiet Zusammenhänge erschließen und Ausblicke in zukünftige Möglichkeiten eröffnen. Mit ihrer in langjähriger Lehrtätigkeit gesammelten Erfahrung formulieren sie das in einem reichen Forscherleben gesammeltes Wissen ohne Abstriche an den Erkenntniswert so, dass es von einer elementaren Basis aus zugänglich ist.

 15. Boltzmann und das Ende des mechanistischen Weltbildes

  CERN Document Server

  Renn, Jürgen

  2007-01-01

  Der Wissenschaftshistoriker und Physiker Jürgen Renn untersucht die Rolle des österreichischen Physikers und Philosophen Ludwig Boltzmann (18441906) bei der Entwicklung der modernen Physik. Boltzmann war einer der letzen Vertreter des mechanistischen Weltbildes und stand somit am Ende eines Zeitalters. Renn porträtiert den Wissenschaftler aber als einen Pionier der modernen Physik, dessen Beschäftigung mit den inneren Spannungen der klassischen Physik ihn visionär zukünftige Fragestellungen aufgreifen ließ. So befasste sich Boltzmann etwa mit den Grenzproblemen zwischen Mechanik und Thermodynamik, die ihn zur Entwicklung immer raffinierterer Instrumente der statistischen Physik antrieb, die schließlich zu Schlüsselinstrumenten der modernen Physik wurden. Boltzmanns Werk steht somit am Übergang vom mechanistischen Weltbild zur Relativitäts- und Quantentheorie. Der Aussage des viel bekannteren Physikers Albert Einstein, dass Fantasie wichtiger sei als Wissen, hält Jürgen Renn im Hinblick auf Leben ...

 16. The futility of being held captive by language policy issues in applied linguistics: an argument for implementation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sinfree Makoni

  2013-02-01

  Full Text Available Some South African Applied Linguists and political language activists are currently operating in a policy mode. This paper argues that the continued interest in and preoccupation with language policy issues arises from an interplay of two factors: (I Overconfidence in the role that a new language policy could play in effecting change particularly in education (2 Overcorifidence in the beneficial impact of innovations. The paper also argues that trust in the effectiveness of language policy is misplaced because many language problems cannot readily be solved by planning unless detailed attention is paid to what is necessary for policy to be implemented and evaluated. The paper concludes by proposing how such detailed implementation could be carried out. Party Suid-Afrikaanse toegepaste taalwetenskaplikes en politieke taalaktiviste werk tans in 'n beleidsmodus. In hierdie referaat word aangevoer dat die volgehoue belangstelling en preokkupasie met taalbeleidsake voortspruit uit die wisselwerking van twee faktore: (I Oormatige vertroue in die rol wat 'n nuwe taalbeleid kan speel om verandering te bewerkstellig, vera! in die opvoedkunde (2 Oormatige vertroue in die voordelige impak van nuwighede. In hierdie referaat word oak aangevoer dat die vertroue in die effektiwiteit van taalbeleid misplaas is omdat baie taalprobleme nie geredelik deur beplanning opgelos kan word nie, behalwe as gedetailleerde aandag gegee word aan dit wat nodig is om 'n beleid te implementeer en te evalueer. Die referaat word afgesluit met voorstelle oar hoe hierdie gedetailleerde implementasie uitgevoer kan word.

 17. Gute Nerven und eine gewisse Chaosfähigkeit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine Bangert

  2006-03-01

  Full Text Available Die Hessische Landesregierung hat mit „JAMBA“ (Junge allein erziehende Mütter in der Berufsausbildung ein Modell entwickelt und erprobt, um allein erziehenden jungen Müttern ohne Berufsausbildung eine Lehre im dualen System zu ermöglichen. An dem Modellversuch haben hundert junge Frauen an zehn Standorten in Hessen teilgenommen. Ziel des Projekts war es, den Personenkreis der jungen allein erziehenden Mütter zu ermutigen und zu unterstützen, eine betriebliche Ausbildung zu absolvieren. Gleichzeitig sollten Betriebe darin bestärkt werden, allein erziehende Frauen auszubilden. Prof. Dr. Angela Paul-Kohlhoff und Dr. Uta Zybell u. a. haben dieses Modellprojekt über vier Jahre wissenschaftlich begleitet. Das zweibändige Werk präsentiert die Ergebnisse des Modellprojektes und die Konsequenzen für die praktische Politik. Es zeigt Wege auf, Benachteiligungen junger Mütter nicht nur zu beseitigen, sondern aus den Erfahrungen mit der Ausbildung junger Mütter generelle Reformoptionen für die berufliche Ausbildung in Deutschland zu begründen. Flexibilisierung und Individualisierung ohne Abstriche an der Qualität der beruflichen Ausbildung stehen damit – nicht nur für die in den vorliegenden Veröffentlichungen untersuchten Zielgruppe „junge allein erziehende Mütter“ – auf der Tagesordnung der Reformagenda.

 18. EXPLORING THE SAFE HUMAN MINDSET OF PRODUCTION LEADERS OF A PLATINUM MINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.J. Janse van Rensburg

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The aim of this research was to determine the safety mindset of managers, shift bosses, and miners as the production leaders in a South African platinum mine. The Safe Human Mindset Measuring Instrument (SHMI was administered among a purposive selected sample of managers, shift bosses and miners (N=106. Results showed significant differences between managers and miners in terms of relationship credibility, climate, trust, caring support, ownership, physical work environment, and attitude to safety. Significant differences were also found between managers and shift bosses in terms of trust and caring support, and between shift bosses and miners in terms of ownership. Practical implications are discussed and recommendations are made.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die navorsing was om die houding van bestuurders, skofbestuurders en mynwerkers as produksieleiers in ’n Suid-Afrikaanse platinummyn ten opsigte van menslike veiligheid te bepaal. Die Veilige Menslike Houdingsinstrument is onder ’n doelbewuste steekproef van bestuurders, skofbestuurders en mynwerkers afgeneem (N=106. Die resultate het getoon dat betekenisvolle verskille bestaan tussen bestuurders en mynwerkers in terme van betroubare verhoudinge, klimaat, vertroue, ondersteuning, fisiese werks-omgewing, en houding ten opsigte van veiligheid. Betekenisvolle verskille is ook gevind tussen bestuurders en skofbestuurders in terme van vertroue en ondersteuning, en tussen skofbestuurders en mynwerkers in terme van eienaarskap. Praktiese implikasies word bespreek en aanbevelings gemaak.

 19. PROFIBUS-DP. Fundamentals and hints for users; PROFIBUS-DP. Grundlagen, Tips und Tricks fuer Anwender

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Popp, M.

  1998-04-01

  PROFIBUS-DP is one of the most common field buses for industrial communication. The author provides competent help in using this technology. He describes 32 of the most common errors found in certification tests and shows how they can be remedies. Fundamentals and enhancements of PROFIBUS-DP are presented. PROFIBUS-DP telegrams for data interpretation are discussed at length, as are extensive GSD files. Particular emphasis is given to the projecting and commissioning of a system and practical guides for installation. (orig.) [Deutsch] PROFIBUS-DP gehoert zu den am haeufigsten eingesetzten Feldbussen fuer die industrielle Kommunikation. Der Autor bietet in diesem umfassenden Werk kompetente Unterstuetzung bei der Anwendung dieser Feldbustechnik. Es werden 32 der haeufigsten Fehler, die bei Zertifizierungstests festgestellt wurden, beschrieben und Wege zu ihrer Behebung dargestellt. Die Grundlagen von PROFIBUS-DP werden erlaeutert und die PROFIBUS-Erweiterungen vorgestellt. PROFIBUS-DP-Telegramme zur Interpretation des Datenverkehrs werden genauso detailliert erklaert wie eine umfangreiche GSD-Datei. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Projektierung und Inbetriebnahme einer Anlage und den praxisgerechten Aufbaurichtlinien gewidmet. (orig./GL)

 20. Knowledge creation for practical solutions appropriate to a changing world of work

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wayne F. Cascio

  2001-12-01

  Full Text Available Only one, long-term sustainable source of competitive advantage exist: the intellectual capital that resides in the minds of people. The ongoing development of people as strategic assets is essential because of three defining forces of our time: globalisation, the information revolution, and the speed of change. Each of these forces is examined in the article against the backdrop of some important changes in the psychological contract. The challenge is to create knowledge for practical solutions, appropriate to a changing world of work. Opsomming Slegs een, lang termyn, standhoudende bron van mededingendheid bestaan: die intellektuele kapitaal wat in mense weggelê is. Die deurlopende ontwikkeling van mense as strategiese bate is noodsaaklik as gevolg van drie deurslaggewende, teenswoordige kragte: globalisering, die inligtingsrevolusie, en die spoed van verandering. Elk van hierdie kragte word bespreek in die artikel teen die agtergrond van beduidende verskuiwings in die sielkundige kontrak. Die uitdaging is om kennis vir praktiese oplossings te skep wat op ’n veranderende wêreld van werk van toepassing sal wees.

 1. The physical activity and health status of two generations of Black South African professional women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cheryl M. Walter

  2011-06-01

  Opsomming Gedurende die afgelope jare het navorsing onder die Swart bevolking ʼn toename in gesondheidsrisiko’s wat met fisieke onaktiwiteit geassosieer is, getoon. Swart vroue, wat die hoogste vlakke van onaktiwiteit, oorgewig en obesiteit toon, blyk ook die grootste risiko te loop om leefstylverwante chroniese siektes te ontwikkel. Hierdie ondersoekendbeskrywende studie het die fisieke aktiwiteitspatrone en gesondheidstatus van twee generasies van Swart professionele vroue ondersoek. Die tweegenerasiesteekproef verteenwoordig voor- en na-demokrasie-ouderdomsgroepe. Kwantitatiewe meetinstrumente, naamlik die ActiGraph GT1M versnellingsmeter, Globale Fisieke Aktiwiteitsvraelys en die Gesondheidsbevorderende Leefstylprofiel is gebruik. Die steekproef het onderwysers, verpleegkundiges, maatskaplike werkers en bestuurders in die openbare sektor ingesluit. Deelnemers tussen 35 en 45 jaar is aan die ouergenerasie-toetsgroep toegewys (n = 111, terwyl dié tussen 18 en 21 jaar (studente in bogenoemde studierigtings aan die jongergenerasietoetsgroep toegewys is (n = 69. Die resultate het gewys dat die Swart professionele vroue laer as verwagte gesondheidsbevorderende gedrag, betekenisvol laer vlakke van fisieke aktiwiteit en betekenisvol hoër vlakke van oorgewig en obesiteit toon as die Suid-Afrikaanse norme. Die waarneming dat die jonger groep dieselfde gedragspatrone as die ouer vroue getoon het, is ʼn bron van kommer. ʼn Groter nakoming van gesondheidsbevorderende gedrag is onder die jonger groep vroue verwag, aangesien hulle hul opleiding in die professionele sektor van gesondheid, onderwys en maatskaplike werk ontvang. ʼn Holistiese benadering is nodig om fisieke aktiwiteit en gesondheid onder Swart Suid-Afrikaanse vrouens te bevorder.

 2. De tékhne grammatiké van Dionysius Thrax: de oudste spraakunst in het westen (übersetzt und eingeleitet von Pierre Swiggers und Alfons Wouters; Leuven-Paris 1998, Peeters, Orbis Linguarum 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matjaž Babič

  1999-12-01

  Full Text Available Wie der Untertitel des Buches mit Recht andeutet, handelt es sich bei der Tekhne grammatike um ein Werk, das für die Geschichte der Abendländischen Sprachwissen­ schaft, der Literaturwissenschaft und nicht zuletzt der Sprachdidaktik von ungeheurer Bedeutung ist. Da jedoch die klassischen Sprachen in der heutigen Schule immer mehr den modernen Sprachen weichen müssen, reicht bei manchen Sprachwissen­ schaftlern, die sich nicht speziell mit der Antike befassen, das Gymnasialgriechisch nicht aus, um ein terminologisch beladenes Buch wie dieses im Original zu lesen. Es sind demzufolge Übersetzungen angesagt, die jedoch zweien nicht immer leicht ver­ einbaren Ansprüchen genligen müssen: sie müssen auch in einer modernen Sprache lesbar, zugleich jedoch terminologisch nicht zu weit vom Original entfernt sein. P. Swiggers und A. Wouters, zwei auf diesem Feld bekannte Fachleute, haben sich eine Übersetzung ins Niederländische vorgenommen.

 3. USER SPECIFICATIONS FOR PRESSURE VESSELS AND TECHNICAL INTEGRITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K.S. Johnston

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: Specifications translated from user requirements are prescribed in an attempt to capture and incorporate best practices with regards to the design, fabrication, testing, and operation of pressure vessels. The question as to whether these requirements affect the technical integrity of pressure vessels is often a subjective matter. This paper examines typical user requirement specifications against technical integrity of pressure vessels.
  The paper draws on a survey of a convenience sample of practising engineers in a diversified petrochemical company. When compared with failures on selected pressure vessels recorded by Phillips and Warwick, the respondent feedback confirms the user specifications that have the highest impact on technical integrity.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Gebruikersbehoeftes word saamgevat in spesifikasies wat lei tot goeie praktyk vir ontwerp, vervaarding, toetsing en bedryf van drukvate. Subjektiwiteit van die gebruikersbehoeftes mag soms die tegniese integriteit van ‘n drukvat beinvloed.
  Die navorsing maak by wyse van monsterneming gebruik van die kennis van ingenieurs wat werk in ‘n gediversifiseerde petrochemiese bedryf. Die terugvoering bevestig dat bogenoemde spesifikasies inderdaad die grootste invloed het op tegniese integriteit.

 4. Nuclear fuel in water reactors: Manufacturing technology, operational experience and development objectives in the Federal Republic of Germany

  International Nuclear Information System (INIS)

  Holzer, R.; Knoedler, D.

  1977-01-01

  The nuclear fuel industry in the Federal Republic of Germany comprises the full range of manufacturing capabilities for pressurized-, boiling- and heavy-water reactor technology. The existing manufacturing companies are Reaktor-Brennelement Union (RBU) and Alkem. RBU makes natural and enriched UO 2 -fuel assemblies, starting with powder preparation. Facilities to produce UO 2 -gadolinia and UO 2 -ThO 2 fuel are also available. Alkem manufactures mixed-oxide UO 2 /PuO 2 fuel and fuel rods. Zircaloy cladding tubes are produced by Nuklearrohr-Gesellschaft (NRG) and Mannesmannroehren-Werke (MRW). Construction of a new fuel manufacturing plant has been announced by Exxon. Supplementary to quality control, an integrated quality assurance system has been established between the reactor vendor's fuel design and engineering division and the existing manufacturing companies for fuel and tubing. Operating experience with LWR and HWR fuel dates back to 1964/65 and has shown good performance. Possible reasons for a small fraction of defective rods could be identified quickly by a fast feedback system incorporating close co-operation between Kraftwerk Union (KWU) and the utilities. KWU combines fuel development, hot-cell and pool-side service facilities as well as fuel technology linked to manufacturing. The responsibility of KWU for core and fuel design, which enabled an integral optimization, was also an important reason for the successful operation and design flexibility. (author)

 5. CO{sub 2}. Separation, storage, use. Holistic assessment in the range of energy sector and industry; CO{sub 2}. Abtrennung, Speicherung, Nutzung. Ganzheitliche Bewertung im Bereich von Energiewirtschaft und Industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischedick, Manfred [Wuppertal Institut fuer Klima, Umwelt, Energie GmbH, Wuppertal (Germany); Goerner, Klaus [Duisburg-Essen Univ., Essen (Germany). Lehrstuhl fuer Umweltverfahrenstechnik und Anlagentechnik; Thomeczek, Margit (ed.) [EnergieAgentur.NRW, Gelsenkirchen (Germany)

  2015-07-01

  The technology for CO{sub 2} capture and storage (CCS) and CO{sub 2} usage (CCR) is illuminated in this reference book comprehensively and from different perspectives. Experts from research and industry present the CCS and CCR technology based on the scientific and technical foundations and describe the state-of-the-art. They compare energy balances for different techniques and discuss legal, economic and socio-political aspects. In scenario analyzes they demonstrate the future contribution of the technologies and present the views of the different stakeholder groups. The authors claim to inform value-free. They disclose the criteria for the assessment of individual perspectives. An important work on a current and controversial discussed technology. [German] Die Technologie der CO{sub 2}-Abtrennung und -Speicherung (CCS) sowie die CO{sub 2}-Nutzung (CCR) wird in diesem Fachbuches umfassend und aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet. Experten aus Forschung und Industrie stellen die CCS- und CCR-Technologie auf Basis der naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen vor und legen den Stand der Technik dar. Sie vergleichen Energiebilanzen fuer verschiedene Techniken und diskutieren rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte. In Szenarioanalysen zeigen sie den zukuenftigen Beitrag der Technologien auf und stellen die Sichtweisen der verschiedenen Stakeholder-Gruppen vor. Die Autoren haben den Anspruch, wertfrei zu informieren. Dabei legen sie die Kriterien fuer die Bewertung der einzelnen Sichtweisen offen. Ein wichtiges Werk zu einer aktuellen und kontrovers diskutierten Technologie.

 6. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2012-05-01

  Full Text Available Chie Ikeya, Refiguring women, colonialism, and modernity in Burma (Henk Schulte Nordholt Thomas J. Conners, Mason C. Hoadley, Frank Dhont, Kevin Ko (eds, Pancasila’s contemporary appeal: Relegitimizing Indonesia’s founding ethos (R.E. Elson I Nyoman Darma Putra, A literary mirror: Balinese reflections on modernity and identity in the twentieth century (Dick van der Meij Margaret Jolly. Serge Tcherkézoff and Darrell Tryon (eds, Oceanic encounters: Exchange, desire, violence (H.J.M. Claessen Rudolf Mrázek, A certain age: Colonial Jakarta through the memories of its intellectuals (Lutgard Mutsaers Jan Ovesen and Ing-Britt Trankell, Cambodians and their doctors: A medical anthropology of colonial and post-colonial Cambodia (Vivek Neelakantan Daromir Rudnyckyj, Spiritual economies: Islam, globalization and the afterlife of development (Gabrial Facal Claudine Salmon, Sastra Indonesia awal: Kontribusi orang Tionghoa (Melani Budianta Renate Sternagel, Der Humboldt von Java: Leben und Werk des Naturforschers Franz Wilhelm Junghuhn 1809-1864 (Andreas Weber Wynn Wilcox (ed., Vietnam and the West: New approaches (Hans Hägerdal Zheng Yangwen and Charles J.H Macdonald (eds, Personal names in Asia: History, culture and identity (Rosemary Gianno

 7. Papers about coated particles, graphitic and metallic materials for progressive high-temperature reactors at the Reactor Meeting 1978

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rottmann, J.

  1978-09-01

  In the contributions, questions on the development, the radiation and the high-temperature behaviour and the characterization of fuel element particles are treated. Furthermore the resistance and radiation behaviour of graphitic materials are discussed. Finally, questions on the choice of high-temperature alloys for nuclear process heat facilities are discussed and the testing-equipment of the Nuclear Research Centre as well as first results of the long-time experiments are presented. The work was performed within the frame of the projects 'HTR-Fuel Element Cycle' and 'Prototype Nuclear Process Heat', which are sponsored by the Federal Ministry of Research and Technology of the Federal Republic of Germany and of the state of North-Rhine-Westfalia. Partner firms, who participate in the two projects are Gelsenberg AG, Gesellschaft fuer Hochtemperaturreaktor-Technik mbH, Hochtemperaturreaktor-Brennelement GmbH, Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH, Kernforschungsanlage Juelich GmbH, NUKEM GmbH, SIGRI Elektrographit GmbH/Ringsdorff-Werke GmbH, Bergbauforschung GmbH und Rheinische Braunkohlenwerke AG. (orig./UA) [de

 8. Staging Memory: The Drama Inside the Language of Elfriede Jelinek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gita Honegger

  2007-01-01

  Full Text Available This essay focuses on Jelinek's problematic relationship to her native Austria, as it is reflected in some of her most recent plays: Ein Sportstück (A Piece About Sports, In den Alpen (In the Alps and Das Werk (The Plant. Taking her acceptance speech for the 2004 Nobel Prize for Literature as a starting point, my essay explores Jelinek's unique approach to her native language, which carries both the burden of historic guilt and the challenge of a distinguished, if tortured literary legacy. Furthermore, I examine the performative force of her language. Jelinek's "Dramas" do not unfold in action and dialogue, rather, they are embedded in the grammar itself. Her radically subversive vision of Austrian culture reveals her own deep roots in it and the obsessive longing to align herself with its purest and martyred voices—from Hugo von Hofmannsthal to Paul Celan. Against the exploitation by contemporary tourism of a landscape that is riddled with the undead of political and commercial crimes, against the pollution and perversion of official language, Jelinek's linguistic experiments, destructive and anti-traditional at first sight, are urgently conservative projects.

 9. Behavior practices in transition. The behavior practices method tested in two cases. Sustainable living and sustainable tourist's mobility; Gedragspraktijken in Transitie. De Gedragspraktijkenbenadering getoetst in twee gevallen. Duurzaam wonen en Duurzame toeristische mobiliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spaargaren, G.; Beckers, T.; Martens, S.; Bargeman, B.; Van Es, T.

  2002-07-01

  A cooperative of social-scientific researchers form the universities of Tilburg and Wageningen (both in the Netherlands) developed an analytical framework based on which environmental policy experts can develop favourable strategies and stimulate sustainable consumption. In chapter 1 an overview is given of existing models and results of previous studies. In chapter 2 the behavior practices method is explained, while in chapter 3 the research questions are formulated. In chapter 4 attention is paid to the results of the title case studies. [Dutch] In een samenwerkingsverband van Tilburgse en Wageningse sociaal-wetenschappelijke onderzoekers is sinds 1999 gewerkt aan de ontwikkeling van een analytisch, conceptueel kader, dat betrokkenen bij het milieubeleid in staat moet stellen kansrijke strategieen te ontwikkelen om duurzame consumptie te bevorderen. Na een kritische analyse van bestaande verklaringsmodellen werd gepleit voor een sociologisering van het wetenschappelijk en beleidsmatig benaderen van burger-consumenten, geinspireerd door het werk van Anthony Giddens en Ulrich Beck. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste resultaten van de eerdere studies en wordt de opzet van dit onderzoek uiteengezet. In hoofdstuk 2 wordt de Gedragspraktijkenbenadering nader toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat de algemene onderzoeksvragen. Hoofdstuk 4 is een samenvatting van de resultaten van de casestudies 'Duurzame toeristische mobiliteit' en 'Duurzaam wonen'. In hoofdstuk 5 komen de conclusies ten behoeve van het milieubeleid aan bod.

 10. Simmel y la cultura del consumo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JOSÉ MIGUEL MARINAS

  2000-01-01

  Full Text Available Este artículo que se encuadra en una serie de trabajos sobre los orígenes de la cultura del consumo en el principio de siglo, presenta un recorrido por los textos simmelianos relativos a la constitución de la identidad social basada no en el paradigma de la producción , sino en la relación con los objetos y procesos del consumo.Antes de la pauta del consumo de masas surge y se generaliza un modo cultural basado en el lujo y su ostentación (consumo conspicuo, según Veblen y, en general de la mediación de las mercancías y su lógica (fetichismo como formadoras de los sujetos sociales . Los elementos críticos y creativos que Simmel elabora resultarán de una enorme fecundidad en autores como Kracauer y, sobre todo, Walter Benjamin. De esta herencia en el análisis de las metrópolis de los pasajes comerciales (Passagen Werk se da cuenta detallada en la segunda parte de este trabajo.

 11. Causes of pipe ruptures in distribution lines. Evaluation of long-term observations in a metropolitan pipe network

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kottmann, A

  1978-01-01

  Pipe ruptures and their causes are examined from the viewpoints of pipe material, corrosion, traffic, internal pressure, air temperature, ground temperature, ground frost, gas or water temperature, and ground moisture level. The examination relies on 17 years of statistics (1958-74) from (1) Technische Werke der Stadt Stuttgart AG on 11,986 pipe ruptures and (2) German weather-service data on ground-moisture readings at depths down to 80 in. in the Stuttgart area. Faced with replacing up to 280 miles (450 km) of cast-iron gas-distribution lines that seemed extraordinarily prone to rupture (company records showed at least 20 breaks/month) after the conversion to natural gas, TWS authorized this study to determine the boundary conditions that make cast-iron pipe susceptible to fracture, thus minimizing the extent of the replacement program. The investigation showed that corrosion had only a slight effect upon cracking. No significant effect was found for any of the following: temperature-caused changes in material properties, internal pressure or pressure changes, fluctuations in gas temperature, changes in air temperature, and summertime changes in ground temperature. Stress loading by heavy traffic, however, doubled the fracture incidence.

 12. Politische Bildung im Kontext von Regierung, Unterricht und Zucht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Rucker

  2014-02-01

  Full Text Available Johann Friedrich Herbart (1776-1841 gilt als der Begründer der wissenschaftlichen Pädagogik. In diesem Beitrag wird zu zeigen versucht, dass Herbart die Unterstützung politischer Bildung als eine Aufgabe von Regierung, Unterricht und Zucht bestimmt und in seinem Werk wichtige „Bausteine“ für eine Theorie der politischen Bildung unter den Bedingungen von Erziehung vorlegt hat. Nach Herbart ist das politische Selbst- und Weltverhältnis auf Sachverhalte bezogen, die nicht nur die Lebensführung einzelner Menschen, sondern die Lebensführung einer Mehrzahl von Menschen betreffen. Nicht das Zusammenleben von Menschen generell ist jedoch Orientierungsgesichtspunkt des politischen Selbst- und Weltverhältnisses, sondern nur das problematisch gewordene Zusammenleben. Politik ergibt sich nach Herbart aus einem Konflikt hinsichtlich der Frage, wie das Zusammenleben von Menschen geregelt sein sollte. Während die Regierung lediglich mittelbar einen Beitrag zur politischen Bildung leistet, indem sie die Voraussetzungen für Unterricht und Zucht bereitstellt, fungieren die beiden zuletzt genannten Formen von Erziehung als die eigentlichen Medien, in denen die politische Bildung im Sinne Herbarts ihren Ort hat.

 13. Automatic control of air curtains with CHIPS technology; Automatische regeling van luchtgordijnen met CHIPS-technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cremers, B.E. [Biddle, Kloostertille (Netherlands)

  2010-03-15

  In times of drastic automation air curtains cannot lag behind. Yet, how do you control a product whose operation depends not only on own settings but also on the conditions in which it is used. This article describes the latest development in the automation of the air curtain above an open door. The automated air curtain now has the highest separation efficiency, low energy use and optimal comfort under changing circumstances without any need for manual adjustment. CHIPS refers to Corrective Heating and Impulse Prediction System. [Dutch] In een tijd van verregaande automatisering kan een luchtgordijn niet achterblijven. Maar hoe regel je een product waarvan de werking niet alleen afhangt van de eigen instellingen, maar ook van de omstandigheden waarin het wordt gebruikt? Dit artikel beschrijft de nieuwste stap in de automatisering van een luchtgordijn boven een openstaande deur. Hiermee heeft het automatisch geregelde luchtgordijn het hoogste scheidingsrendement, laag energiegebruik en optimaal comfort onder wisselende omstandigheden zonder het luchtgordijn handmatig te hoeven bijstellen. CHIPS staat voor Corrective Heating and Impulse Prediction System.

 14. CORRECTIVE ACTION IN CAR MANUFACTURING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Rohne

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: In this paper the important .issues involved in successfully implementing corrective action systems in quality management are discussed. The work is based on experience in implementing and operating such a system in an automotive manufacturing enterprise in South Africa. The core of a corrective action system is good documentation, supported by a computerised information system. Secondly, a systematic problem solving methodology is essential to resolve the quality related problems identified by the system. In the following paragraphs the general corrective action process is discussed and the elements of a corrective action system are identified, followed by a more detailed discussion of each element. Finally specific results from the application are discussed.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Belangrike oorwegings by die suksesvolle implementering van korrektiewe aksie stelsels in gehaltebestuur word in hierdie artikel bespreek. Die werk is gebaseer op ondervinding in die implementering en bedryf van so 'n stelsel by 'n motorvervaardiger in Suid Afrika. Die kern van 'n korrektiewe aksie stelsel is goeie dokumentering, gesteun deur 'n gerekenariseerde inligtingstelsel. Tweedens is 'n sistematiese probleemoplossings rnetodologie nodig om die gehalte verwante probleme wat die stelsel identifiseer aan te spreek. In die volgende paragrawe word die algemene korrektiewe aksie proses bespreek en die elemente van die korrektiewe aksie stelsel geidentifiseer. Elke element word dan in meer besonderhede bespreek. Ten slotte word spesifieke resultate van die toepassing kortliks behandel.

 15. A flame of sacred love: Mission involvement of women in the 19th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-09-01

  Vroue-sendelinge het in die negentiende eeu geleenthede vir prestasie en aanvaarding in die publieke domein gevind wat hulle andersins misgun is. Hoewel hulle die voortou geneem het met bewegings vir die kerstening en modernisering van gemeenskappe in Asië en Afrika deur middel van die evangelisasie, opvoeding en fisiese versorging van vrouens, is hulle motiewe en die manier waarop hulle te werk gegaan het, bevraagteken. Dit is dus nodig om die opoffering en toewyding van hierdie vroue, wat die negentiende e eeu uitgesonder het as die belangrikste eeu vir Christelike uitbreiding, te herontdek. Hierdie merkwaardige vroue het alles opgeoffer en vele van hulle het ’n onuitwisbare indruk gemaak het op die mense in wie se stede hulle uiteindelik tuisgegaan het. Hulle staan uit as voorbeelde vir die huidige generasie. Al het hulle soveel dinge verloor wat deur die wêreld as belangrik geag is, het hulle veel gekry uit dit wat hulle persoonlik hoog geag het. Vir hulle het die relatiewe waarde van tydelike dinge min beteken, solank hulle die ewige waardes kon vestig. Hulle het voorwaar Paulus se woorde uitgeleef: ‘Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus’ (Fil 3:14.

 16. Teilchendetektoren Grundlagen und Anwendungen

  CERN Document Server

  Kolanoski, Hermann

  2016-01-01

  In diesem Buch werden die experimentellen Grundlagen von Teilchendetektoren und ihre Anwendung in Experimenten beschrieben. Die Entwicklung von Detektoren ist ein wichtiger Bestandteil der Teilchen-, Astroteilchen- und Kernphysik und gehört daher zum Handwerk des Experimentalphysikers in diesen Gebieten. Dieses umfassende Werk beinhaltet den kompletten Stoff für entsprechende Master-Module in der experimentellen Teilchenphysik, geht aber im Inhalt auch darüber hinaus. Zielgruppe sind Studierende, die sich in die Materie vertiefen möchten, aber auch Lehrende und Wissenschaftler, die das Buch zum Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten an Detektorentwicklungen verwenden können. Zielrichtung des Buches ist, die physikalischen Grundlagen für die Detektoren und ihrer verschiedenen Ausführungen so klar wie möglich und so tiefgehend wie nötig darzustellen. Die Breite des für die Detektorentwicklung nötigen Wissens umfasst viele Bereiche der Physik und Technik, von den Wechselwirkun...

 17. Deutsche Literatur von Frauen – Jetzt auch digital! Literature by German Women—Now on CD!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corinna Heipcke

  2002-07-01

  Full Text Available Die Digitale Bibliothek hat eine CD-Rom ediert, auf der ein Querschnitt durch die Werke von Autorinnen aus vier Jahrhunderten enthalten ist. Die Volltexte sind integriert in ein Bearbeitungsprogramm, das quellentreues Zitieren und Volltextrecherchen ermöglicht. Damit ist ein ausgesprochen praktisches Hilfsmittel für Germanistinnen und Germanisten entstanden. An ihre Grenzen gelangt die Sammlung allerdings bei der nicht unproblematischen Textauswahl.The editors of the Digital Library have tackled the task of creating a library which enables one to find any work that one may be interested in looking up or reading. Five years ago, a CD Rom entitled German Literature from Lessing to Kafka which present the complete works of select authors together with a programme that assists the user in better understanding their works. In so doing, however, women were almost completely omitted, as the entire CD only featured the works of four women authors. In order to overcome this shortcoming, Mark Lehmstedt edited the above-mentioned CD which contains the select works of 62 women authors from the baroque period to the Weimar Republic. Their works are accompanied by the latest software version of the Digital Library.

 18. Quality assurance and quality control in fabrication of heat exchanger tubes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duennewald, A.

  1980-01-01

  Object of this report is the manufacture of heat exchanger tubes. A comprehensive manufacturing and test program has to be established to assure and prove and equal tube quality. This requires a functionally operating quality assurance system combined with a production exactly planned in advance. A specific continuous production line for heat exchanger tubes has been erected at the Hellenthal plant of the Mannesmannroehren-Werke. All production steps and heat treatments are generally controlled by a quality control department. Non-destructive testing of each tube produced in standard length is performed on several agregates in line using ultrasonic and/or eddy current technique. All tests are generally performed in the presence of quality inspectors or surveyors. For a lot of heat exchangers the straight tubes have to be hairpin bended. To avoid the risk of stress corrosion cracking, it is recommended to procreate defined compression stresses in the outside tube surface. Prior to releasing the tubes to shipment, the completeness of the documentation as to the manufacturing steps and inspection agreed upon is thoroughly checked. (RW)

 19. ‘Listening at the threshold’ – ’n Lesing van godsdiens in ’n paar uittreksels uit drie van Iris Murdoch se boek romans: Henry and Cato, Nuns and soldiers and The unicorn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella Prozesky

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel het die godsdienstige aspekte van drie van Iris Murdoch se romans binne die raamwerk van ’n Christelike leesteorie ontleed. Die artikel het die gebruik van die Christelike leesteorie verdedig eerder as teorieë wat dekonstruksie, Marxistiese teorie of psigoanalise as vertrekpunte neem. Die argument in die artikel was dat, alhoewel Murdoch nie self ’n ortodokse Christelike geloof voorgestaan het nie, daar wel in haar werk ’n echo of the Divine, soos beskryf deur Laurence Hemming, bespeur kan word. Dit was veral duidelik wanneer sy oor godsdiens skryf in die drie romans wat in die artikel in oorweging gekom het. Hierdie geestelike weerklanke is geloofwaardig en kom ook opvallend ooreen met ortodoks Christelike spiritualiteit. Die doel van die artikel was dus om ’n paar indrukke te noteer, ’n belangrike vraag aan die orde te stel en om ’n paar antwoorde te oorweeg oor die aard van die echo of the Divine wat aangetref word in die gekose uittreksels uit hierdie drie romans.

 20. Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht! Meant Well is not the Same as Well Done!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Lewalter

  2008-07-01

  Full Text Available Der Beitrag von Manfred Becker lässt sich wohlmeinend als Plädoyer für einen pragmatischen Umgang mit dem AGG lesen. Er möchte Personaler/-innen zeigen, wie die Vorgaben des AGG im Rahmen eines Human Resources Diversity Managements positiv umgesetzt werden können. In weiten Teilen überzeugen die Ausführungen des Autors aber nicht. Gerade die Darstellung der Inhalte des AGG ist stark von seiner skeptischen Grundhaltung gegenüber dessen Zielsetzung geprägt. Auch wenn die Ausführungen zu konkreten Betriebs- und Personalmaßnahmen gelungener sind, stellt dieser Beitrag insgesamt kein überzeugendes und lesenswertes Werk dar.With the best intention, the work by Manfred Becker can be read as a plea for a pragmatic approach to the AGG. He wishes to show personnel how the guidelines of the AGG can be put into practice within the framework of Human Resources Diversity Management. However, the author’s work is often unconvincing. In particular, the presentation of the contents of the AGG is strongly influenced by his skeptical attitude toward its goals. Even when his approach to concrete company and personnel measures is more successful, the book is neither convincing nor a worthwhile read.

 1. Frauenforschung in der Behindertenpädagogik Women’s Studies in Educational Work With the Disabled

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ute Weinmann

  2001-03-01

  Full Text Available Mit dem von der Dortmunder Professorin Ulrike Schildmann und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Bettina Bretländer herausgegebenen Band „Frauenforschung in der Behindertenpädagogik“ wird bewußt ein als Arbeitsbuch (S. 7 konzipiertes Werk vorgelegt nicht nur für Studentinnen und Studenten, sondern auch für alle anderen an diesen Fragen Interessierten. Dieser in der Einleitung formulierten Intention folgend, werden fachdiskursive und auf unterschiedlichen Bearbeitungsniveaus angesiedelte Beiträge präsentiert, die Leserinnen und Leser dazu einladen sollen, „sich intensiver mit den vielfältigen Fragestellungen des Zusammenhangs von Behinderung und Geschlecht auseinander zu setzen“ (S. 7.The book, “Women’s Studies in Educational Work With the Disabled”, edited by the Dortmund professor Ulrike Schildmann and the member of academic staff Bettina Bretländer, is consciously meant to be a a book to work with. It addresses not only students but everyone interested in the questions it deals with. Following this intention, outlined in the introduction, various contributions are being presented, which are meant to invite readers to deal with the complex questions of disability and gender in a more intensive way.

 2. Literaturübersicht zur aktiven Medienarbeit in der pädagogischen Praxis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Sontag

  2014-09-01

  Full Text Available Katharina Sontags Beitrag setzt mit Bernd Schorbs Erkenntnis ein, dass es angesichts der mediatisierten Wissens- und Informationsgesellschaft nicht mehr nur um die Rezeption von medialen Inhalten geht, sondern auch um deren aktive Nutzung, weshalb schon aus diesem Grund die Option für eine handlungsorientierte bzw. praxeologische Medienpädagogik nahe liegt. Dabei geht es neben der partizipatorischen Einbeziehung der SchülerInnen auch und vor allem um ihr selbständiges und verantwortliches Handeln. Im Sinne Dieter Baackes werden dabei die Lebenswelten der Lernenden nachdrücklich als Medienwelten begriffen. Die aktive und produktive Nutzung der Medien stellt insofern einen ganzheitlichen Prozess der Weltaneignung dar, die auch im Blick auf eine demokratische Mediengesellschaft von großer Bedeutung ist. Dabei stellt Sontag im allgemeinen Rahmen der handlungsorientierten Medienpädagogik zehn exemplarische Werke bzw. Beiträge vor, die für die diesbezüglichen Diskussionen grundlegend sind.

 3. The global financial crisis: response of social workers to the financial capability of vulnerable households in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lambert Karel Engelbrecht

  2011-05-01

  De huidige mondiale financiële crisis wordt gezien als een van de meest ernstige sinds de Tweede Wereldoorlog. Traditioneel houden sociaal werkers zich bezig met sociale risico’s, en de vraag rijst of zij voldoende zijn toegerust om de financiële zelfredzaamheid van kwetsbare huishoudens te vergroten of te ondersteunen. Deze vraag ligt ten grondslag aan dit artikel en wordt beantwoord door gebruik te maken van een actuele secundaire analyse van de Zuid-Afrikaanse situatie. De Zuid-Afrikaanse sociale ontwikkelingsfilosofie, het macrokader van het maatschappelijk welzijnsbeleid, heeft ten doel om de kwaliteiten van burgers, die bij kunnen dragen aan hun sociale en economische participatie, te versterken. De vertaling van dit doel in de praktijk van het sociaal werk is nochtans controversieel, aangezien onderzoek laat zien dat slechts een klein deel van de huishoudens erin slaagt onafhankelijk te worden van bijstand, en dat de financiële kwetsbaarheid en ontwikkelingsindex van het land een neergaande beweging maakt. Het artikel sluit af met de constatering dat zowel het stimuleren van financiële inclusie, als het faciliteren van sociale interventies op microniveau essentieel zijn om een zinvolle bijdrage te leveren aan de financiële kwaliteiten en zelfredzaamheid van kwetsbare huishoudens – een reactie die goed van een Zuid-Afrikaans scenario naar een moniale context kan worden vertaald.

 4. Trust and organisational change: an experience from manufacturing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amanda Hay

  2002-10-01

  Full Text Available The introduction of new working practices in manufacturing organisations often highlight increased interdependencies and subsequently a heightened need for trust. The paper presents a study which monitors trust in an organisation that has introduced two such practices, namely team working and Just-In-Time. The study examines trust at a variety of levels at the organisation, over 21 months. It follows the progression of the new working practices, employing a combination of quantitative and qualitative methods. The results show that significant changes in trust occur over time. Further, benefits and consequences of trust to the new working practices are detailed. Opsomming Die inwerkingstelling van nuwe werkspraktyke in vervaardigingsorganisasies beklemtoon dikwels ‘n verhoogde interafhanklikheid en gevolglik ‘n verskerpte behoefte aan vertroue. Hierdie artikel bespreek die monitering van vertroue in ‘n organisasie wat twee projekte geïmplementeer het, naamlik spanwerk en net-betydse werk. Die studie ondersoek vertroue oor ‘n periode van 21 maande, in ‘n verskeidenheid van vlakke in die organisasie. Dit volg die ontwikkeling van nuwe werkspraktyke deur ‘n kombinasie van kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes. Die resultate toon dat betekenisvolle verskille in vertroue oor tyd plaasvind. Die voordele en gevolge van die nuwe werkspraktyke op vertroue word ook bespreek.

 5. Critical issues in psychological test use in the South African workplace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidi Paterson

  2005-10-01

  Full Text Available Various factors in South African workplaces, ranging from unemployment and equity considerations to rapid occupational change driven by technological inputs, have placed greater emphasis on effective selection and development of human resources. This leads to greater demands on psychological assessment in the organizational setting with respect to ensuring responsible, ethical and equitable assessment. The study aims to investigate the extent and purposes of psychological test usage, the influence of the changing world of work on assessment, equity and cross-cultural applicability of tests and competence of test users in South Africa. The results are based on twenty two structured individual interviews, which were conducted with purposively sampled stakeholders from various economic sectors. Opsomming Verskeie faktore in Suid-Afrikaanse werkomgewing, wat wissel van werkloosheid en billikheidsoorwegings tot by vinnig veranderende beroepsomstandighede as gevolg van tegnologiese ontwikkeling, plaas toenemende druk op die doeltreffende keuring en ontwikkeling van menslike hulpbronne. Dit lei tot toenemende eise wat in die organisasie konteks aan sielkundige meting gestel word om verantwoordelike, etiese en billike assessering te verseker. Hierdie studie was daarop gerig om die doel met en omvang van die gebruik van sielkundige toetse, die invloed van die veranderende wêreld van werk op die assessering, billike en kruiskulturele toepaslikheid van toetse, asook die bevoegdheid van toetsgebruikers in Suid-Afrika te ondersoek. Die resultate is gebaseer op ’n doelgerigte steekproef van twee-en-twintig gestruktureerde onderhoude wat met belanghebbers uit verskillende ekonomiese sektore, gevoer is.

 6. Solar power stations for all roofs - two enterprises combine solar power generations and franchising; Fuer jedes Dach ein Solarkraftwerk - wie zwei Unternehmer Sonnenenergie und Franchising verbinden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyeren, T. von

  1997-12-31

  A project is presented in which two partners cooperate in roof-mounted solar power units. Prospects are good: Although the German market for photovolatic systems is still not in full swing, there are good chances worldwide. (orig.) [Deutsch] `Die Zeit is reif, etwas zu tun` fanden Lothar Kuhn, Elektromeister aus Starzach in Wuerttemberg, und Alfred Ritter, Inhaber des Schokoladen-Unternehmens Ritter Sport, angesichts der Zurueckhaltung der grossen deutschen Energieunternehmen gegenueber der Solar-Energie. Sie beschlossen, sich der Energieinteressen der Menschen konstruktiv anzunehmen, der eine - Alfred Ritter - als Kapitalgeber, der andere - Lothar Kuhn - als geschaeftsfuehrender Gesellschafter der im Juni 1996 gegruendeten Sunlive Solarnetwork GmbH and Co KG, auf Schloss Weitenburg in Starzach und zugleich Experte auf dem Gebiet der Solarstrom-Erzeugung. Die Vision:Jedes Dach soll ein solares E-Werk werden. Die Chancen: Nie besser als heute. Der deutsche Photovoltaik-Markt ist unterentwickelt, Prognosen bescheinigen jedoch weltweit gross Entwicklungschancen in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht.(orig./AKF)

 7. Twee vroeë reaksies van Gereformeerde kant op Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. Engelbrecht

  1986-06-01

  Full Text Available In 1919 het die eerste uitgawe van die epogmakende “Romerbrief” van Karl Barth verskyn. Van die tweede druk in 1922 sê hy dat “kein Stein mehr auf dem andem” gelaat is nie. So opspraakwekkend was hierdie boek dat in 1929 die 5de druk van die tweede, radikaal-hersiene uitgawe verskyn het. Intussen het nog ander werke van Barth en selfs oor Barth verskyn. 0ns noem o.a. sy Der Christ in der Gesellschaft (1920; Das Wort Gottes und die Theologie (1924; Vom Christlichen Leben (1926; Auferstehung der Toten (2. Aufl. 1927, sy preke saam met Eduard Thurneysen Komm Schopfer Geist, (Dritt Aufl., 7-9 Tausend(! 1926. Maar 1927 was veral belangrik vanweë die verskyning van Barth se eerste Dogmatiekboek: “Die Christliche Dogmatik im Entwurf. 1 Die Lehre vom Worte Gottes. Prolegomena zur Christlichen Dogmatik” . Voor dié datum het dwarsoor die wêreld, maar ook in Nederland wye reaksie op sy teologie ontstaan. In 1926 skryf Max Strauch sy “Theologie Karl Barth’s”, terwyl Haitjema in Nederland ook in 1926 sy Barth boek die lig laat sien (Prof. dr. Th. L. Haitjema, Karl Barth, Wageningen 1926. Ander Nederlanders wat gereageer het, was drr. A. H. de Hartog, V. Hepp, Ph. Kohnstamm en di. D. Tromp en 0. Noordmans.

 8. „Kinder kriegen die Leute immer…“ “People will always have children…”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Benöhr-Laqueur

  2007-07-01

  Full Text Available Das Buch basiert auf Beiträgen zur internationalen Tagung „The Gender of Politics: The Example of Reproduction Policies in Austria, Finland, Portugal, Romania, Russia and the US“, die vom 13. März bis 15. März 2003 in Wien stattgefunden hat. Der Sammelband enthält vierzehn Aufsätze von Wissenschaftlerinnen aus sechs Ländern zu den Themen „Abtreibung“, „Reproduktionsmedizin“ und „Kinderbetreuung”. Vor dem Hintergrund der aktuellen bundesdeutschen Debatte um die „Kinderkrippen“ und das „Elterngeld“ ist das Werk uneingeschränkt zu empfehlen.The book is based on the international conference, “The Gender of Politics: The Example of Reproduction Policies in Austria, Finland, Portugal, Romania, Russia and the US,” which took place in Vienna on March 13-15, 2003. The collected volume contains fourteen essays by scholars from six countries and cover themes such as “abortion,” “reproductive medicine,” and “childcare.” This book is highly recommended, particularly in the context of the current debates in the Federal Republic on “daycares” and “parental benefits.”

 9. A Xhosa communicative test for senior L2 pupils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.S. Gxilishe

  2013-02-01

  Full Text Available The writer shows to what extent the aims of the Xhosa syllabus for the Senior Certificate examination (Higher and Standard Grade under the Cape Education Department are met by constructing and administering an oral proficiency test in Xhosa. The writer takes into account the two main objectives of the syllabus: to use the communication means in every day situations and to develop the listening and speaking skills of the pupils. The emphasis of the test items is not on linguistic accuracy but on the pupil's ability to function effectively through language in particular settings and contexts. The validity, reliability and practicability of the test are discussed as well as the trial test and the administration. Die skrywer wys in watter mate die doelstellings van die Xhosaleerplan vir die Senior Sertifikaat-eksamen (Hoer en Standaard Graad van die Kaapse Onderwysdepartement bereik word deur die samestelling en toepassing van 'n vaardigheidstoets in mondelinge werk. Die skrywer neem die twee hoofdoelstellings van die leerplan in ag, nl. om die bedrewenheid om te kommunikeer in alledaagse situasies te gebruik en die luister- en mondelinge vermoe van die Ieerlinge te ontwikkel. Die klem van die toetsitems val nie op taalkundige akkuraatheid nie, maar op die vermoe van die leerlinge om in spesifieke situasies en omstandighede doeltreffend te kommunikeer. Die geldigheid, betroubaarheid en uitvoerbaarheid van die toets word bespreek asook die voorlopige toets en die administrasie daarvan.

 10. Gerthsen Physik

  CERN Document Server

  2015-01-01

  Auf mehr als 1000 Seiten findet man von der Kinematik des Massenpunktes über die Quantenchromodynamik, die Fullerene, die Halbleiterlaser, die Hochtemperatur-Supraleiter bis hin zum Chaos im Kochtopf praktisch alles, was Physik heute ausmacht. ... In diesem sehr weit gespannten Bogen nimmt der Gerthsen den Platz eines echten, ja eigentlich des einzigen Kompendiums der Physik ein. Kein Physiker kommt heute noch ohne dieses Werk aus. (Physikalische Blätter) Für die Studierenden der Physik im Haupt- und Nebenfach ist der Gerthsen ein unverzichtbarer und kompetenter Begleiter durch das gesamte Studium, das jetzt in der Neuauflage noch preisgünstiger zu erwerben ist. Nahezu alle Studierenden beginnen mit dem Klassiker Gerthsen. Sämtliche Gebiete der Physik werden ausführlich und gut verständlich dargestellt. Das Buch stellt alle klassischen Themen vor - Mechanik, Wärmelehre, Elektrodynamik, Optik. Darauf aufbauende Themen der klassischen Physik wie die Nichtlineare Dynamik und die Relativitätstheorie sin...

 11. Divine empowerment: The Holy Spirit and church revitalisation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brian A. DeVries

  2015-07-01

  Full Text Available How do principles of church revitalisation correlate with the divine work of the Holy Spirit? This article argues that the Spirit is the primary agent of church revitalisation, and churchleaders should cooperate with the Spirit as he works for revitalisation. Thus the Spirit empowers church leaders who are used by him to revive, renew, and revitalise a church community. After briefly defining the Spirit’s empowerment with biblical examples, this article examines the underlying principles of empowerment for church leaders, followed by briefly considering methodology for church revitalisation. The author concludes by suggesting several signs of biblical empowerment in a local church community. Goddelike bemagtiging: Die Heilige Gees en kerkherstel. Watter plek beklee die goddelike werking van die Heilige Gees in die beginsels van kerkherstel? Hierdie artikel poneer dat die Heilige Gees die primêre agent is om nuwe lewe in die kerk te bring en kerkleiers behoort onder leiding van die Heilige Gees hulle hiervoor te beywer. Die Heilige Gees bemagtig dus die kerkleiers wat Hy gebruik om ’n kerklike gemeenskap te laat herleef, te vernuwe en hulle te besiel met lewenskragtigheid. Die Gees se bemagtiging word kortliks aan die hand van bybelse voorbeelde gedefineer, waarna die grondliggende beginsels vir die bemagtiging van die kerkleiers ondersoek word. Daarna word die metodologie om nuwe lewenskrag in die kerk te bring kortliks oorweeg. Die outeur sluit af deur verskeie tekens uit te lig wat op skriftuurlike bemagtiging van die Heilige Gees in die plaaslike kerkgemeenskap dui.

 12. 'n Moontlike model vir die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liezl Potgieter

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Woordeboeke is belangrike en noodsaaklike hulpmiddels vir vertalers, maartog het baie vertalers gemengde gevoelens veral oor tweetalige woordeboeke. Terwyl hulle aan dieeen kant nie werklik daarsonder kan werk nie, bied tweetalige woordeboeke aan die ander kantdikwels vir vertalers min of geen leiding nie. Dit blyk ook dat tweetalige woordeboeke 'n onvoldoendehulpmiddel vir professionele vertalers by die vertaling van idiome is. Die vertaling vanidiome behels meer as net die vertaling van enkelwoorde. In hierdie artikel word 'n moontlikemodel aangebied om die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke te help verbeter.

  Sleutelwoorde: IDIOOM, TWEETALIGE WOORDEBOEK, VERTAALEKWIVALWENT,ABSOLUTE EKWIVALENSIE, GEDEELTELIKE EKWIVALENSIE, DIVERGENSIE, ZERO-EKWIVALENSIE,SURROGAATEKWIVALENSIE, REGISTERVERSKILLE, ONVASTHEDE, TAALBOUSELS

  Abstract: A possible model for the treatment of idioms in bilingual dictionaries. Dictionaries are important and necessary resources for translators, but translators nevertheless have mixed feelings particularly about bilingual dictionaries. While on the one hand they cannot really work without them, bilingual dictionaries on the other hand often give translators little or no help. It also appears that bilingual dictionaries are an insufficient resource for professional translators when translating idioms. The translation of idioms entails more than just the translation of single words. In this article, a possible model is presented to help improve the treatment of idioms in bilingual dictionaries.

  Keywords: IDIOM, BILINGUAL DICTIONARY, TRANSLATION EQUIVALENT, ABSOLUTEEQUIVALENCE, PARTIAL EQUIVALENCE, DIVERGENCE, ZERO-EQUIVALENCE,SURROGATE EQUIVALENCE, DIFFERENCES IN REGISTER, VARIABLE UNITS, LANGUAGEUNITS

 13. COORDINATED LOCATION, DISTRIBUTION AND INVENTORY DECISIONS IN SUPPLY CHAIN NETWORK DESIGN: A MULTI-OBJECTIVE APPROACH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Reza Nasiri

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: This research presents an integrated multi-objective distribution model for use in simultaneous strategic and operational food supply chain (SC planning. The proposed method is adopted to allow use of a performance measurement system that includes conflicting objectives such as distribution costs, customer service level (safety stock holding, resource utilisation, and the total delivery time, with reference to multiple warehouse capacities and uncertain forecast demands. To deal with these objectives and enable the decision makers (DMs to evaluate a greater number of alternative solutions, three different approaches are implemented in the proposed solution procedure. A detailed case study derived from food industrial data is used to illustrate the preference of the proposed approach. The proposed method yields an efficient solution and an overall degree of DMs’ satisfaction with the determined objective values.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsing behandel ’n geïntegreerde multidoelwit distribusiemodel vir strategiese beplanning van ’n voedseltoevoerketting. Om met die model doelmatig te werk, moet ’n versameling van randvoorwaardes hanteer word om die saamgestelde optimiseringsdoelwit te bereik teen ’n agtergrond van uiteenlopende sienings.

 14. Computational Fluid Dynamics (CFD-Based Droplet Size Estimates in Emulsification Equipment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jo Janssen

  2016-12-01

  Full Text Available While academic literature shows steady progress in combining multi-phase computational fluid dynamics (CFD and population balance modelling (PBM of emulsification processes, the computational burden of this approach is still too large for routine use in industry. The challenge, thus, is to link a sufficiently detailed flow analysis to the droplet behavior in a way that is both physically relevant and computationally manageable. In this research article we propose the use of single-phase CFD to map out the local maximum stable droplet diameter within a given device, based on well-known academic droplet break-up studies in quasi-steady 2D linear flows. The results of the latter are represented by analytical correlations for the critical capillary number, which are valid across a wide viscosity ratio range. Additionally, we suggest a parameter to assess how good the assumption of quasi-steady 2D flow is locally. The approach is demonstrated for a common lab-scale rotor-stator device (Ultra-Turrax, IKA-Werke GmbH, Staufen, Germany. It is found to provide useful insights with minimal additional user coding and little increase in computational effort compared to the single-phase CFD simulations of the flow field, as such. Some suggestions for further development are briefly discussed.

 15. Dutch Energy Investment Allowance (EIA) 2004; Energie Investeringsaftrek 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  The purpose of the title incentive (EIA) is to stimulate energy conservation and the use of renewable energy in the Dutch industry and businesses. This brochure provides information on the changes with respect to the year 2003, how the EIA can be applied, and examples of energy investments (the so-called Energy List) [Dutch] Doel van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. In deel 1 van deze brochure vindt u de wijzigingen ten opzichte van het jaar 2003. In deel 2 treft u een uitleg aan over de werking van de EIA. In deel 3 leest u hoe u gebruik kunt maken van deze regeling. In deel 4 is een overzicht opgenomen met omschrijvingen en voorbeelden van energie-investeringen, de zogenoemde Energielijst. In deel 5 zitten bestelbonnen waarmee u brochures voor de diverse fiscale regelingen kunt aanvragen. Deel 6 is een formulier waarmee u een voorstel kunt doen om de voor u liggende Energielijst 2004 voor 2005 aan te vullen of te wijzigen.

 16. „Sprache, du heilige“: Sprachreflexionen in der deutschen Dichtung der Bukowina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petro Rychlo

  2017-12-01

  Full Text Available Der Aufsatz befasst sich mit der historischen und kulturellen Rolle der deutschen Sprache in der Bukowina, wo sie zwischen 1875 und 1918 den Status einer offiziellen Staats- und Umgangssprache hatte und sogar nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie noch eine Zeitlang auf verschiedenen Ebenen funktionierte. Das verursachte in der Bukowina und besonders in ihrer Hauptstadt Czernowitz die Herausbildung einer deutschsprachigen Literatur, deren Anfänge in die Mitte des 19. Jahrhundert fallen. Zuerst nur als „Heimatliteratur“ begriffen, entwickelte sie sich bald, vor allem auf dem Gebiet der lyrischen Dichtung, zu einem beachtlichen literarischen Phänomen, das in der Zwischenkriegszeit im Werk solcher Dichter wie Alfred Margul-Sperber, Rose Ausländer, David Goldfeld, Alfred Kittner, Moses Rosenkranz, Immanuel Weißglas, Paul Celan, Alfred Gong, Selma Meerbaum-Eisinger ihre höchste Blüte erlebte. Infolge der fortschreitenden Romanisierung des Landes und der Bedrohung des Sprachverlusts greifen um diese Zeit viele Czernowitzer deutschjüdische Dichter öfters zur Sprachproblematik, indem sie sie in ihren Gedichten im tragischen Sinne thematisieren. Nach dem Holocaust und der Emigration aus der Bukowina verwandelt sich die Muttersprache für verbannte Dichter in ein Synonym der Heimat („Mutterland Wort“. Der Artikel analysiert Sprachreflexionen der Czernowitzer Autoren als Strategie des kulturellen und existenziellen Überlebens.

 17. „Unsere tägliche Sendung von der Banalität des Bösen“. Der postmoderne Konflikt in Elfriede Jelineks und Luis Buñuels Würgeengel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline Vennemann

  2011-12-01

  Full Text Available Civilité et barbarie vont de pair. C’est ce que nous suggèrent le cinéaste espagnol Luis Buñuel et la dramaturge autrichienne Elfriede Jelinek dans leurs versions postmodernes de l’Ange exterminateur. En se réclamant de l’allégorie biblique de l’ange mortifère (Todesengel, ils esquissent une société en rupture avec la conception traditionnelle. Ce portrait d’une société que l’on pourrait qualifier de « post-civilisée » invite à repenser, à partir des deux œuvres fictionnelles, le conflit social qui résulte d’une remise en question radicale des normes sociales de l’Occident.Zivilisiertheit und Barbarei bilden einen gemeinsamen Nexus. Dies suggerieren der spanische Regisseur Luis Buñuel und die österreichische Autorin Elfriede Jelinek in ihren postmodernen Fassungen des Würgeengels. Auf die biblische Figur des Todesengels rekurrierend skizzieren sie eine Gesellschaft, die deutlich mit der traditionellen Selbstauffassung bricht. Das Porträt jener Gesellschaft, die man als „post-zivilisiert“ bezeichnen könnte, lädt dazu ein, den sozialen Konflikt, der sich aus der radikalen Infragestellung der westlichen Gesellschaftsnormen ergibt, anhand der zwei fiktionalen Werke zu überdenken.

 18. Trust as a factor in determining how to attract, motivate and retain talentT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nico Martins

  2002-10-01

  Full Text Available The aim of this study was to validate a questionnaire that can be used to determine how employees select the best company to work for. The second focus was to determine the role of trust in a relationship where employers must attract, motivate and retain employees. The confirmatory factor analysis resulted in 10 dimensions that supported most of the theoretically constructed dimensions. A second-order factor analysis was done and it became clear that there are two second-order factors underlying factor 1, namely leadership and trust. A strong correlation was found between trust and the dimensions of job satisfaction, relationships and leadership. Opsomming Die doel van die studie was om ‘n vraelys te valideer wat gebruik kon word om te bepaal hoe werknemers die beste organisasie om voor te werk kies. Die tweede fokus was om die rol van vertroue te bepaal in ‘n vertrouensverhouding waar werkgewers werknemers moet lok, motiveer en behou. ‘n Bevestigende faktorontleding het tien faktore tot gevolg gehad wat die meeste van die teoreties opgestelde dimensies ondersteun. ‘n Tweede-orde-faktorontleding van faktor een het aangetoon dat die faktor uit twee tweede-orde-faktore, leierskap en vertroue bestaan. ‘n Sterk korrelasie het voorgekom tussen vertroue en die dimensies van postevredenheid, verhoudinge en leierskap.

 19. Latviešu literārā valoda 19. gs. 80.–90. gados

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aina Blinkena

  2011-11-01

  Full Text Available LETTISCHE SCHRIFTSPRACHE IN DEN 80.–90. J. DES 20. JHZusammenfassungDie Entwicklung der lettischen Schriftsprache hat sich in ihren verschiedenen Bestehungsetappen nicht gleichartig breit erforscht geworden.Die Sprache den letzten Jahrzehnten des 19. Jh. haben die Sprachwissenschaftler weniger Aufmerksamkeit geschenkt, doch in dieser Zeit vollziehen sich aktive Prozesse, die zur heutige Sprachnorm füren.In diesen Jahren hat sich die nationale Kultur gebildet, es entsteht und entwickelt sich die Literatur verschiedener Genres und Stile, die zur Klassik der lettischen Literatur geworden ist, es entwickelt sich schnell das Buchwesen. In 1886–1900 sind mehr als 3500 Titel von Büchern herausgegeben, es bestehen 100 Verlage.Große Rolle für die Erforschung und Pflege des Lettischen hat die Wissenschaftliche Kommission des Rigaer Lettischen Vereins (gegr. 1868 gespielt, die die orthographischen Prinzipien vervollkommen hat und in den von der Kommission herausgegebenen Schriften wurden die theoretischen Forschungen über die lettischen Sprache veröffentlicht. Es bildete sich die wissenschaftliche Terminologie. Die Arbeit haben die ersten akademisch gebildeten Sprachwissenschaftler der lettischen Nation K. Mühlenbach, J. Kauliņš, J. Endzelīns, P. Šmits begonnen, deren Werke als eine Brücke zum 20. Jahrhundert führt.

 20. The Power of Iconic Memory: Iconoclasm as a Mental Marker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koenraad Jonckheere

  2016-03-01

  Full Text Available Iconoclasm has a particular effect in that it creates an image that is even more powerful than the image it has destroyed. While many physical images might have disappeared due to the iconoclasm, the mental image of all who witnessed this dramatic moment in history was indelible. This article argues that artists made conscious use of the emotional and cognitive power of such mental images to give their work meaning. De kracht van iconisch geheugen. Iconoclasme als een mentale markeringIconoclasme heeft het bijzondere effect dat het een beeld creëert dat nog sterker is dan het beeld dat het vernielt. De vele fysieke beelden mogen dan al verdwenen zijn door de Beeldenstorm, het mentale beeld werd een onuitwisbare herinnering aan een ingrijpend moment in de geschiedenis voor iedereen die er getuige van was. In dit artikel wordt beargumenteerd dat kunstenaars bewust gebruik maakten van de emotionele en cognitieve kracht van dit mentale beeld om hun werk betekenis te geven.

 1. Stress and coping strategies in a sample of South African managers involved in post-graduate managerial studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judora J. Spangenberg

  2000-06-01

  Full Text Available To examine the relationships between stress levels and, respectively, stressor appraisal, coping strategies and bio- graphical variables, 107 managers completed a biographical questionnaire. Experience of Work and Life Circumstances Questionnaire, and Coping Strategy Indicator. Significant negative correlations were found between stress levels and appraisal scores on all work-related stressors. An avoidant coping strategy explained significant variance in stress levels in a model also containing social support-seeking and problem-solving coping strategies. It was concluded that an avoidant coping strategy probably contributed to increased stress levels. Female managers experienced significantly higher stress levels and utilized a social support-seeking coping strategy significantly more than male managers did. Opsomming Om die verband tussen stresvlakke en, onderskeidelik, taksering van stressors, streshanteringstrategiee en biografiese veranderlikes te ondersoek, het 107 bestuurders n biografiese vraelys, Ervaring vanWerk- en Lewensomstandighedevraelys en Streshanteringstrategieskaal voltooi. Beduidende negatiewe korrelasies is aangetref tussen stresvlakke en takseringtellings ten opsigte van alle werkverwante stressors. 'nVermydende streshantermgstrategie het beduidende variansie in stresvlakke verklaar in n model wat ook sosiale ondersteuningsoekende en pro-bleemoplossende streshanteringstrategiee ingesluit het. Die gevolgtrekking is bereik dat n vermydende stres- hanteringstrategie waarskynlik bygedra het tot verhoogde stresvlakke. Vroulike bestuurders het beduidend hoer stresvlakke ervaar en het n sosiale ondersteuningsoekende streshanteringstrategie beduidend meer gebnnk as manlike bestuurders.

 2. Kernkraftwerk Brunsbuettel (KKB). Annual report 2001

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-04-01

  In the business year from 1 January through to 31 December 2001, Kernkraftwerk Brunsbuettel GmbH achieved a gross electric output of 6,010 GWh. The total net output transmitted to the two partner utilities Hamburger Electricitaets-Werke AG (HEW) and E.ON Kernkraft GmbH (E.ON KK) amounted to 5,764 GWh. Although the availability time ratio was 94.1 % (94.4 % previous year), the capacity factor was only 85.3 % (85.6 % previous year). This was due to postponement of the refuelling operation, spent fuel transports away from the reactor being delayed as a consequence of the political situation. The resulting considerable period of stretch-out operation with declining power output reduced the net output to 498 GWh. Otherwise, the capacity factor could have been 92.7 %. The short shutdown period of 23 days for power plant inspection inclusive of refuelling operation (20 days previous year) has had a positive impact on the operating data of the year 2001. The aggregate total gross electric output generated by the power station since it is operated by Kernkraftwerk Brunsbuettel GmbH amounts to 98,032 GWh. (orig./CB) [de

 3. Eksistensialisme in die Franse letterkunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Teurlinckx

  1966-03-01

  Full Text Available Nooit sou die Franse jeug — en die van Europa en verder — in dié mate deur die eksistensialisme be'invloed gewees het nie, indien hierdie filosofie in wysgerige traktate sou begrawe gelê het. Die eksistensialiste het die koning van die filosofiese verhaal, Voltaire, met sukses op sy Candide- en Zadig-pad gevolg en hulle teorieë in letterkundige werke, ver- hale, romans en ook toneelstukke kwytgeraak, wat baie gelees is en waaruit ook ander literatore kragte en inspirasie geput het. Omrede daarvan is daar inderdaad baie eksistensialisme in die Franse letterkunde, maar ’n eintlike eksistensialistiese letterkunde was daar nie, en ’n Eksistensialistiese Letterkun­ dige skool het nooit bestaan nie. Ook sit hierdie eksistensialiste nie langs dieselfde vuur nie. Die Christelike eksistensialis Gabriel Marcel het op 21 April van hierdie jaar uitgevaar teen die „Sartriane” na aanleiding van die opvoering van Les Paravents, Die W indskerms van Jean Genêt in ’n Paryse staatsondersteunde teater. „Mens mag seker wees”, skryf Marcel in Les Nouvelles Littéraires, „dat die hele sartriaanse parogie sal skreeu: groot meesterwerk”. Voortgaande op sy distansiëring kan die literêre eksistensialiste in drie groepe ingedeel word: 1. Die Sartriane; 2. Die Christelike Eksistensialiste; 3. Die Onafhanklikes.

 4. Elbinger Drucke in den Beständen der Kopernikus-Bücherei in Toruń (Thorn. Thematische Analyse. Provenienz (Teil 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Urbaniak

  2014-12-01

  Full Text Available Der Artikel enthält eine thematische Analyse der aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammenden Elbinger Drucke, die in den Beständen der Kopernikus-Bücherei vorhanden sind. Auch die Provenienz dieser Drucke sowie die Quelle ihrer Herkunft werden darin besprochen. Die Thematik der besprochenen alten Drucke ist ziemlich reichhaltig. Darunter befinden sich sowohl wissenschaftliche Werke wie auch schöngeistige und religiöse Literatur sowie juristisch-politische Arbeiten. Unter den Autoren dieser Arbeiten finden sich viele Lehrer des damaligen Elbinger Gymnasiums. Die meisten Autoren der besprochenen Drucke werden in dem Artikel näher vorgestellt. Die Provenienz der Elbinger alten Drucke wurde auf der Grundlage der Erfahrung des Autors des Artikels ermittelt. Die analysierten Drucke stammen sowohl aus Institutsbibliotheken als auch aus privaten Sammlungen. Fast jeder von ihnen enthält ein Exlibris des Eigentümers, ein anderes Bücherzeichen oder sogar einen handschriftlichen Eintrag. Die besprochene Sammlung umfasst 77 Drucke, die in Elbinger Verlagshäusern herausgegeben wurden.

 5. Equity and globalisation. On the necessity of equitable, sustainable global energy and resource policies; Gerechtigkeit und Globalisierung. Zur Notwendigkeit einer gerechten und nachhaltigen globalen Energie- und Ressourcenpolitik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Metzler, Anja

  2009-01-15

  - direkt oder indirekt - immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens; ausserdem werden immer mehr negative Auswirkungen der in Zusammenhang mit der Globalisierung stehenden menschlichen Praktiken spuerbar - und zwar vor allem fuer die aermeren, aber auch fuer zukuenftige Menschen. Da es ein wesentliches Charakteristikum der Globalisierung darstellt, dass sich ihr - bzw. praeziser gesagt: den negativen Auswirkungen der in ihrem Namen begangenen Handlungen - niemand zu entziehen vermag, ergibt sich daraus ein grosses, globales Gerechtigkeitsproblem. Besonders deutlich laesst sich dies am Beispiel der gegenwaertigen globalen Energie- und Ressourcenpolitik belegen. Wichtigstes Desiderat der Arbeit ist daher die Suche nach einer gerechteren und nachhaltigeren Art von Globalisierung als derjenigen, die gegenwaertig praktiziert wird. Hierfuer - so zeigt die politische Philosophie der internationalen Beziehungen - ist in erster Linie ein international verbindliches Regelwerk bzw. eine verbindliche Rahmenordnung erforderlich, da anderenfalls, so lehrt die gegenwaertige Realitaet, mit extrem geringer Wirkungskraft zu rechnen ist. Eine solche Verbindlichkeit ist bereits des oefteren gefordert worden - sie beschraenkt sich jedoch bis dato in aller Regel auf eine reine zwischenstaatliche Friedensordnung; prominentestes Werk dieser Richtung ist nach wie vor dasjenige von John Rawls. Da eine solche Theorie der komplexer gewordenen Realitaet der Globalisierung jedoch nicht mehr angemessen ist, werden von den wenigen hierueber hinausgehenden Ansaetzen die bekannteren - teils aus einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Werk von Rawls hervorgegangenen, aber bewusst auch einige weniger bekannte vorgestellt und kritisch auf ihre praktische Brauchbarkeit untersucht, so dass am Ende ein neuer Entwurf zu einer verbindlichen globalen Rahmenordnung fuer Umwelt, Wirtschaft und Frieden stehen kann. (orig.)

 6. Klärung des urheberrechtlichen Status: Wege und Perspektiven in der Deutschen Nationalbibliothek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kathrin Jockel

  2015-12-01

  Full Text Available In welcher Weise ein Digitalisat den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt werden darf, ist abhängig vom urheberrechtlichen Status des zugrunde liegenden analogen Werks. Dieses kann gemeinfrei sein, weil Urheberrechte erloschen sind, was nach deutschem Recht 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers der Fall ist, oder es kann urheberrechtlich geschützt sein, weil der Urheber oder dessen Erben noch Rechte daran halten. Grundsätzlich gilt: Je älter ein Werk, desto wahrscheinlicher ist seine Gemeinfreiheit. Aufgrund des historisch eher jungen Bestandes der Deutschen Nationalbibliothek, deren Sammlung mit dem Erscheinungsjahr 1913 einsetzt, fallen gegenwärtig weit über 90% der Publikationen in den urheberrechtlich geschützten Bereich. Die Deutsche Nationalbibliothek hat 2013 im Rahmen ihrer Digitalisierungsaktivitäten ein Verfahren zur Klärung des Rechtestatus von Werken aufgebaut. Dabei mussten verschiedene Aspekte berücksichtigt werden: neben den rechtlichen Voraussetzungen auch die Wirtschaftlichkeit und die Skalierbarkeit des Arbeitsablaufs auf größere Stückzahlen sowie die Handhabbarkeit der Dokumentation und der Verzeichnung von urheberrechtlich relevanten Informationen im Bibliothekskatalog. Der Workflow kam inzwischen bei mehreren Digitalisierungsprojekten zum Einsatz, unter anderem wurden 22.275 digitalisierte Monografien der Exilsammlungen der Deutschen Nationalbibliothek bearbeitet. Der Vortrag stellt den Workflow zur Rechteklärung anhand des Exil-Projektes vor und gibt einen Ausblick auf die Erweiterungen beispielsweise für andere Medienarten. The way in which a digital copy can be made available to users depends on the copyright status of the original analogue work. It may be public domain because the copyright has expired. Under German law this happens 70 years after the originator’s death. Or it may be copyright-protected because its originator, or his or her heirs, still holds the rights. Basically, the older a

 7. 1001 Vrouwen in perspectief. Traditie en verandering van het biografische woordenboek in Nederland en elders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mineke Bosch

  2014-03-01

  echter niet meer vandeze tijd. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn daar dan ook correcties op uitgevoerd. In Amerika verscheen bijvoorbeeld als aanvulling op de Dictionary of American Biography een biografisch woordenboek van vrouwen, de Notable American Women. De Britse Dictionary of National Biography daarentegen, besloot tot een aanvulling én algehele herschrijving van alle lemma’s, om opnieuw te verschijnen als Oxford Dictionary of National Biography. In dit werk is sprake vaneen paradigmawisseling omdat de basisvraag voor opname niet meer is wie in het verleden kwam bovendrijven, maar wie volgens hedendaagse normen van geschiedschrijving een lemma verdient. Tegen deze historische achtergrond beantwoordt Bosch vragen over hoe de relatie is tussen 1001 Vrouwen en het Biografisch Woordenboek van Nederland. Was het de bedoeling om bestaande gegenderde canoniseringsprocessen tegen te gaan? Is het werk te beschouwen als ‘herstory’ of als een ‘herschrijving’ van de geschiedenis?

 8. The impact of Christian Higher Education on the lives of students and societies in Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petria M. Theron

  2013-04-01

  persone was buitemuurse studente van Hefsiba in Mosambiek. Die impak van hierdie drie persone se studies strek verder as bloot hul persoonlike lewens. Dit is ook sigbaar in die gemeenskap waarin hulle woon en werk. Hulle het ingestem om hul verhale te vertel, beginnende by gebeure voor die aanvang van hul studies, hul ervarings tydens hul studies en hoe hul studies hul lewens, gesinne, werk en gemeenskap beïnvloed het. In hierdie artikel word die essensie, doel en inhoud van CHO aangespreek. Daar word geargumenteer dat studente se geloof en onderwys geïntegreer word deur CHO. Studente word dus nie net toegerus vir hul professies nie, maar behoort ook toegewyd te wees om konstruktief by die spirituele en materiële nood van hul gemeenskappe betrokke te raak. Dit mag moontlik ’n transformasie van die gemeenskap tot gevolg hê.

 9. Overcoming resistance to innovation: Suggestions for encouraging change in language teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weideman, Albert

  2002-12-01

  redes bevat talle punte wat die moeite werd is om oor na te dink. Hierdie artikel kyk na drie instrumente wat ’n mens sou kon gebruik om onderwysers te help om weerstand teen ’n kommunikatiewe aanpak te bowe te kom. Die eerste van die drie is deur Shaalukeni (2000 ontwikkel, vir gebruik in haar eie werk as vakadviseur in die noorde van Namibië. Die aanwending van hierdie instrument in haar aksienavorsing-ondersoek, wat daarop gemik was om leerders in Engels as tweedetaalklasse in pare te laat werk, word bespreek. Die tweede en derde instrumente wat ter sprake is, maak dit vir onderwysers moontlik om hul oortuigings oor die aanleer van taal te verwoord, asook om hulleself af te vra in watter mate hierdie oortuigings met ons kennis oor taalonderrig ooreenstem. Hierdie strategieë is weliswaar nie voldoende om verandering te waarborg nie, maar kan tog die begin wees van ’n poging om weerstand teen nuwe taalonderrigmetodes te bowe te kom.

 10. Bending stresses: imposed on underground small diameter lines in city streets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kottmann, A

  1975-05-01

  Die Technischen Werke der Stadt Stuttgart AG (TWS, Stuttgart) investigated the accuracy of available bending stress calculations to represent the actual stress exerted on underground pipelines, the effective bending intervals, and the pipe diameter required to effectively resist the expected stress. The investigation covers steel, cast iron, ductile cast iron, asbestos cement, and PVC 100. The theoretical stresses were determined by the Boussinesgne method from the effects of SLW60 vehicles on pipes buried 3.28 ft (1 m) underground. The cumulative load on the pipe was obtained as the total of the vehicle load, soil load, pipe load, and water load. Results indicate that the tensile stress from internal pipe pressure can be omitted, and that welded steel and sealed PVC pipes should account for longitudinal tensile stresses. Steel pipes are generally so oversized that they need not account for these stresses. The calculations also considered the interaction between the pipe and pipe joint as the pipe emerges from the trench for the 3 possible conditions: an overhang beam, a beam encased at one end and jointed at the other, and a beam, encased at both ends. The curves of the resisting moments varied according to the type of material and pipe diameter, with the greatest rate increase reported for asbestos cement, followed by PVC 100, cast iron, ductile cast iron, and steel. Operating data of a cast-iron underground TWS system in Stuttgart indicated that pipes with less than or equal to 4 in. ( less than or equal to 100 mm) nominal diameter were quite fragile while those with diameters >6 in. (>105 mm) sustained considerably less damage. The degree of damage was found to decrease with increasing diameters. The effect of temperature also proved important. Since it is not economically possible to reinstall the distribution lines with 8-in. (200-mm) pipes, elastic support systems such as crossing troughs are recommended to support the pipes in stress areas.

 11. De zin van het economische opnieuw beschouwd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. P. van der Kooy

  1964-03-01

  Full Text Available In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de economie aan de juridische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam aanvaard m et een rede over de zin van het economische. Sinds- dien heeft dit centiaal m elhodologisch vraagstuk van de we- tenschap der economie mij ook verder bezig gehouden. Het is voor een economist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens een wijsgerig vraagstuk is. Over het algemeen vindt de econo­ m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer begrijpelijk, w ant wijsgeren kunnen op zijn best m aar heel sum m ier kennis nem en van wat er in de vakw etenschappen omgaat, terw ijl zij, voor zover mij bekend, in den regel slechts weinig belangstelling voor de economie aan den dag leggen. Omgekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige ontwikkeling van liun eigen literatuur enigzins bij te houden afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc beslom m eringen hebben, ten gevolge waarvan zij zich niet ongestoord aan de studie kunnen wijden. Van een behoorlijk sam enspel tussen filosolen en economislen komt over het ge- heel ook niet veel terecht. Wat de wijsgerige kant van m ijn overpeizingen betreft, ben ik dus door de nood gedwongen slechts am ateur. Ik kom daar gaarne voor uit, en ik ben steeds bereid te zwichten voor het beter oordeel der wijsgeren, m its ik dat kan vatten, en in m ijn eigen w erk daar iets mee uit kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag­ m atist of operationalist te zijn om te weten dat ieder werk zijn eigen eisen stelt.

 12. On transparency and trust. Market monitor, development of the Dutch small-scale consumer market for electricity and natural gas. July 2006 - June 2007; Over transparantie en vertrouwen. Marktmonitor, ontwikkeling van de Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor Elektriciteit en Gas. Juli 2006 - juni 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Liere, M.; Postema, B.; Te Velthuis, M.

  2007-10-15

  The energy market is liberalized since 1 July 2004. The Dutch government has liberalized the energy market to stimulate competition between suppliers and to offer the consumer freedom of choice of their own energy supplier. As energy suppliers must put continuous effort in acquiring and preserving customers, the customers may expect better quality and service at relatively lower prices. In a well-functioning energy market the customer will benefit from the liberalisation. DTe (Dutch Office of Energy Regulation) is the regulator of the energy sector and supervises the energy companies adhering to the rules of the energy markets, protecting customers where needed. Moreover, DTe also monitors the developments in the energy markets. In the market monitor private consumers market DTe reports on the operating of the consumer market, also called the private consumers market. [mk]. [Dutch] Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. De Nederlandse overheid heeft de energiemarkt vrijgegeven om de concurrentie tussen leveranciers te bevorderen en de consument keuzevrijheid te geven om zelf een eigen energieleverancier te kiezen. Omdat energieleveranciers zich hierdoor telkens weer moeten inspannen om klanten te werven en te behouden, kunnen consumenten betere kwaliteit en service verwachten tegen verhoudingsgewijs lagere prijzen. In een goed werkende energiemarkt plukt de consument dus de vruchten van de liberalisering. DTe is de toezichthouder op de energiesector en ziet erop toe dat energiebedrijven zich houden aan de spelregels van de energiemarkten en beschermt consumenten waar nodig. Daarnaast heeft DTe de taak om de ontwikkelingen op de energiemarkten in de gaten te houden. In de marktmonitor kleinverbruikersmarkt rapporteert DTe over de werking van de consumentenmarkt, ook wel de kleinverbruikersmarkt genoemd.

 13. Die Dependenzgrammatik von Tesnière uno die neue slowenische Syntax

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breda Pogorelec

  1994-12-01

  Full Text Available In der Enzyklopädie der slowenischen Sprache (Toporišič 1992: 159 wird die Dependenzgrammatik unter besonderem Stichwort erklärt, in dem diese Grammatik zuerst als "eine Grammatik, die vor allem die Dependenzrelationen im Satz untersucht", definiert wird. Dann werden laut Lucien Tesnière im Satz Reza poje drei Elemente dargestellt: Reza, poje + die Verbindung dazwischen und dann werden drei Stufen des Graphs mit dem Verb als "dem Element, das die Ganzheit zusammenhält" erklärt; außerdem wird gesagt, daß die Koordination gemäß dieser Theorie durch die entsprechende Konjunktion ausgedrückt wird (aus dem graphischen Schema ist ersichtlich, daß dabei die Satzteilkoordination gemeint ist: pojeta -Tine -in -Tone. Im Kommentar wird hinzugefügt, daß auch "unsere" (= moderne slowenische Satzanalyse so aussieht, d. i. sie fängt mit dem Prädikat an, dann fragt man nach folgenden drei Hauptsatzteilen (Subjekt, Objekt, adverbiellen Prädikatbestimmungen, dann nach Attributen und deren Bestimmungen. Es wird die Methode des Unterstreichens von Satzteilen dargestellt, außerdem wird auf mehrere Arten der Dependenzgrammatik und auf verschiedene graphische Bezeichnungen der sprachlichen Erscheinungen aufgrund dieser Methode hingewiesen. -Im demselben Werk werden unter dem Stichwort translativ (Toporišič 1992: 331 zwei Bedeutungen gezeigt, von denen die erste auf einen entfernten Zusammenhang mit der Theorie von Tesnière hinweist, obwohl diese nicht erwähnt ist, lediglich bei der Definition selbst, nicht aber bei den Beispielen; translativ ist nach dieser Enzyklopädie "was aus einem Zustand in den anderen übertragen wird". Aber aus den Beispielen kann man sehen, das geht es um die Translation und nicht um Translativ als Instrument dieser Translation.

 14. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 15. Activating welfare recipients with health complaints: Reasons for failure of a cognitive training programme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Bramsen

  2011-03-01

  Een groeiende nadruk op de activering van uitkeringsgerechtigden heeft in veel Westerse verzorgingsstaten geleid tot de ontwikkeling van interventies die gericht zijn op uitkeringsgerechtigden met gezondheidsklachten. Vormen van dwang, zoals verplichte participatie, worden meer en meer toegepast binnen dit activeringsbeleid. Een voorbeeld hiervan is het Nederlandse project “Gezond aan de Slag”, dat een interventie ontwikkelde en evalueerde waarin een fysiek trainingsprogramma gecombineerd wordt met cognitieve training. Hoewel HtW als “best practice” gold, liet een randomized trial geen positieve effecten van de interventie zien. Omdat het cognitieve trainingsprogramma, gebaseerd op rationeel-emotieve therapie, niet eerder afzonderlijk werd bestudeerd, werd een diepgaande kwalitatieve studie uitgevoerd. Getracht werd om de oorzaken van het falen van het programma in kaart te brengen. Zes, gericht geselecteerde, trainers werden geïnterviewd. De resultaten lieten zien dat de trainers problemen hadden met de heterogeniteit van de deelnemersgroep en op andere problemen, verwachtingen en arbeidsmarktobstakels stuitten dan vooraf verwacht. De verplichte aard van HtW had een negatief effect op de motivatie van zowel deelnemers als trainers. In de discussieparagraaf van dit artikel worden vraagtekens geplaatst bij de veronderstelling dat de coping stijl en cognities van uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen de belangrijkste hindernissen zijn voor het vinden van werk, en worden vraagtekens geplaatst bij het beleid om fysieke beperkingen van deelnemers te negeren. De auteurs suggereren dat met betrekking tot dit complexe praktijkprobleem, verbetering kan worden bereikt door aanpassen en leren van de interventie gedurende de toepassing daarvan toe te staan, en door expliciet te reflecteren op de normatieve aspecten van de interventie, en de perspectieven van de uitkeringsgerechtigden zelf.

 16. Kinematografische Propaganda und Zensur in Österreich-Ungarn von 1914–1918 als gescheitertes kybernetisches Modell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Winkler

  2014-12-01

  Full Text Available (Medien-Pädagogik, verstanden als Medienverbund zur programmierten "Unterrichtung" einer breiten Masse wurde bereits vor 1914 erfahren. Zweifelsohne kam es jedoch während dem Ersten Weltkrieg zu einer intensiven Orchestrierung der zur Verfügung stehenden Medien. Die angestrebte Volkserziehung kann dabei als kybernetisches Regelkreismodell betrachtet werden. Als ganz spezielles systemimmanentes Instrument, stellte sich dabei das Kino heraus. Anfangs etwas zögerlich, verstand man es mit Verlauf des Krieges auch in der Donaumonarchie, die Möglichkeiten der bewegten Bilder immer umfassender auszunützen. Das Kino sollte als Regler, dem Publikum Führungsgrößen vor Augen führen und das einzelne Individuum gleichzeitig zu einer Art Selbstregulation auffordern. Vorstellungs- und Wertewelten der Menschen sollten homogenisiert werden und das System in dieser Weise stabilisieren. Offenes Feedback war unerwünscht; Grundstimmungen und Diskurse innerhalb der Bevölkerung blieben jedoch nicht unbemerkt und wurden auf der Leinwand bearbeitet, wobei begründete Befürchtungen, Zweifel und Ängste, zu entkräften versucht wurden. Mit fortschreitender Kriegsdauer taten sich Zensur und Propaganda immer schwerer, ein geschöntes Bild der Situation glaubhaft darzustellen. Schließlich vermochte das Flimmern der Leinwände, die Botschaften des Systems nicht mehr zu vermitteln. Das kybernetische Modell der Volkserziehung über Kamera und Leinwand, welches die Gesellschaft militärisch überprägte, Überlegenheit predigte, Gewalt normalisierte und das kriegsbedingte Sterben humanisierte, musste letztlich scheitern. Der vorliegende Artikel soll einen kurzen Einblick in den Aufbau dieses – letztlich gescheiterten – regulativen Werkes der kinematografischen Propaganda und Zensur in Österreich-Ungarn geben, wobei der Fokus auf der dokumentarischen Berichterstattung vom Krieg liegt, die eine vermeintliche Realität repräsentieren sollte.

 17. The prevalence of resilience in a group of professional nurses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena P. Koen

  2011-11-01

  Opsomming Die literatuur en praktyk dui daarop dat baie professionele verpleegkundiges emosioneel uitgeput is, werksontevredenheid ervaar en dikwels die beroep verlaat. Paradoksaal kies sommige verpleegkundiges om in die beroep te bly, en floreer selfs ten spyte van hul unieke en moeilike werksomstandighede. Dit is egter nie bekend wat die voorkoms van veerkragtigheid in verpleegkundiges is nie, of wat die invloed van werk in privaat versus die openbare omgewing op veerkragtigheid is nie. Die doelwitte van die studie was om die voorkoms van veerkragtigheid in ‘n groep professionele verpleegkundiges te bepaal, om die rol van privaat versus openbare omgewings in veerkragtigheid te bepaal, en om ‘n aanduiding van deelnemers se siening oor hul professie en veerkragtigheid daarin, te bekom. ‘n Dwarsdeursnit ontwerp was gebruik waarin professionele verpleegkundiges (N = 312 werksaam in openbare of privaat hospitale in Suid-Afrika vrywillig vraelyste oor psigososiale welstand as aanduiders van die vlak van veerkragtigheid, voltooi het. Hulle het ook drie oop-einde vrae oor hul beroep beantwoord. Bevindinge het op matige tot hoë korrelasies tussen skale gewys wat dui op konseptuele koherensie tussen die indikatore van veerkragtigheid. Veerkragtigheid is bereken deur normalisering van die gemiddelde tellings vir die meetinstrumente van al die skale. Die totale waarde van genormaliseerde gemiddeldes was as ‘n fraksie (0−1 uitgedruk. Drie vlakke van veerkragtigheid het gemanifesteer, 10% van die deelnemers het met lae veerkragtigheid gemanifesteer, 47% met matige veerkragtigheid en 43% met hoё veerkragtigheid. Verpleegkundiges in privaat gesondheidsorg het beduidende (klein praktiese waarde hoёr vlakke van veerkragtigheid getoon as verpleegkundiges in openbare gesondheidsorg.

 18. Altern als Widerstand Aging as Resistance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberta Maierhofer

  2005-07-01

  Full Text Available Gullettes kulturwissenschaftliche Untersuchung Aged by Culture ist wie bereits ihre zwei vorangehenden Werke, die sich mit Altern beschäftigen – Safe at Last in the Middle Years: The Invention of the Midlife Progress Novel (1988 und Declining to Decline. Cultural Combat and the Politics of the Middle (1997 –, von großem persönlichen Engagement und durch ein politisches Anliegen motiviert. Sowohl die Dringlichkeit als auch der Widerstand, den Gullette, die sich als „age critic“ definiert, als moralische und politische Notwendigkeit postuliert, werden in der Zweiteilung der Abhandlung angesprochen: „Cultural Urgencies“ und „Theorizing Age Resistantly“. Während Gullette den Begriff „aged by culture“ bereits in Declining to Decline einführt, stellt sie ihn nun in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Das Buch ist einerseits einer gesellschaftspolitischen Analyse der USA gewidmet, andererseits wird eine Theorie des Widerstands gegenüber Altersdiskriminierung entwickelt.Gullette’s cultural studies based analysis Aged by Culture is marked by great personal engagement and motivated by political goals, as are her two previous texts that deal with aging: Safe at Last in the Middle Years: The Invention of the Midlife Progress Novel (1988 and Declining to Decline. Cultural Combat and the Politics of the Middle (1997. Both the urgency as well as the resistance that Gullette, who defines herself as an “age critic,” postulates as a moral and political necessity are addressed in the two parts of the text: “Cultural Urgencies” and “Theorizing Age Resistantly.” Whereas Gullette had already introduced the concept “aged by culture” in Declining to Decline, now she has placed it at the center of her examination. On the one hand, the book is devoted to a sociopolitical analysis of the USA; on the other hand, it develops a theory of resistance to age discrimination.

 19. Structural elements of mechanical engineering 2. Power train elements. 6. ed.; Konstruktionselemente des Maschinenbaus 2. Grundlagen von Maschinenelementen fuer Antriebsaufgaben

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steinhilper, W. [Kaiserslautern Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Maschinenelemente und Getriebetechnik; Sauer, B. (eds.) [Technische Univ. Kaiserslautern (Germany). Lehrstuhl fuer Maschinenelemente und Getriebetechnik

  2008-07-01

  The Steinhilper/Roeper textbooks have become standard textbooks of German technical universities. This is the 6th edition, published under the new name 'Structural elements of mechanical engineering' by Steinhilper/Sauer, a renowned team of expert authors, has been completely revised and re-edited. In Vol. 2, the standard chapters on friction, wear, lubrication, bearings, sliding bearings, rolling bearings, and seals, have been completely updated. There are new chapters on: Power train systems, transmission systems and brakes, toothed gears and toothed gear drives, traction drives, friction transmission, sensors and actuators. The two-volume textbook covers the whole spectrum of typical elements of mechanical engineering. The information, much of which goes deeper than just basic knowledge, addresses students of universities and technical universities. This makes the book also a useful reference manual for the daily work of practical engineers. (orig.) [German] Die Baende der Maschinen- und Konstruktionselemente von Steinhilper/Roeper haben sich als Standard-Lehrbuecher an Technischen Hochschulen durchgesetzt. Unter dem Titel Steinhilper/Sauer: Konstruktionselemente des Maschinenbaus wurde das Werk von einem ausgewiesenen Autorenteam aktualisiert und grundlegend ueberarbeitet. Im vorliegenden Band 2 sind die bisherigen Kapitel Reibung, Verschleiss und Schmierung, Lagerungen, Gleitlager und Waelzlager sowie Dichtungen komplett ueberarbeitet. Neu hinzu gekommen sind: Einfuehrung in Antriebssysteme, Kupplungen und Bremsen, Zahnraeder und Zahnradgetriebe, Zugmittelgetriebe, Reibradgetriebe sowie Sensoren und Aktoren. Die 6. Auflage stellt eine aktualisierte und berichtigte Fassung dar. Die beiden Baende des Lehrwerks umfassen das gesamte Spektrum der typischen Konstruktions- und Maschinenelemente. Die Inhalte sind auf die Ausbildung an Universitaeten und Technischen Hochschulen abgestimmt und gehen teilweise ueber das Grundlagenwissen hinaus. So stellen die

 20. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.