WorldWideScience

Sample records for ved juvenil idiopatisk

 1. Biologisk terapi ved juvenil idiopatisk artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlin, Troels

  2008-01-01

  In recent years the treatment of juvenile idiopathic arthritis (JIA) has undergone marked changes. There is substantial evidence that inhibitors of tumor necrosis factor alpha (TNFalpha) like etanercept, infliximab and adalimumab show significant efficacy when standard therapy fails, and long-ter...

 2. Smerte og smertemestring ved juvenil idiopatisk artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlin, Troels; Thastum, Mikael

  2008-01-01

  Pain is one of the primary symptoms of juvenile idiopathic arthritis (JIA). JIA patients have reduced pain tolerance and pain threshold compared to healthy controls. In children with JIA the greater use of coping strategies such as problem-solving, positive self-statements and distraction consist...

 3. Juvenil idiopatisk arthritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlin, Troels

  2002-01-01

  The new classification of juvenile idiopathic arthritis (JIA) is described in this review. Clinical characteristics divide JIA in to subtypes: systemic, oligoarticular (persistent and extended type), RF-positive and--negative polyarticular, enthesitis-related arthritis and psoriatic arthritis...

 4. Juvenil idiopatisk arthritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlin, Troels

  2002-01-01

  . In addition to the clinical characteristics, genetic and biochemical differences suggest that JIA could be regarded as a general term covering various diseases. Complications described are uveitis, temporomandibular joint affection and growth disturbances. The therapeutic strategy should be planned...... shown a promising effect in severe polyarticular JIA refractory to methotrexate treatment. Udgivelsesdato: 2002-Aug-19...

 5. Computertomografi anvendt ved retsmedicinske obduktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Christoffersen, Søren

  2008-01-01

  Introduktion: Billeddiagnostiske metoder er ved at vinde indpas ved retsmedicinske obduktioner. Her redegøres for vores erfaringer med computertomografi (CT) ved retslægelige dødsfald. Materiale og metoder: Retrospektiv dobbeltblindet undersøgelse af 150 afdøde mennesker som blev CT-scannet og ob...

 6. Hastigt progredierende synstab ved idiopatisk intrakraniel hypertension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skau, Maren; Jensen, Rigmor; Milea, Dan

  2009-01-01

  Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is a condition of increased intracranial pressure of unknown aetiology. Slowly progressing visual defects secondary to papilloedema are well-known complications. Rapidly progressing visual loss is rare. A case of acute and rapidly progressing visual loss...... in idiopathic intracranial hypertension is presented. Rapid recognition and treatment of IIH is important, and may occasionally prompt acute surgical treatment....

 7. Hastigt progredierende synstab ved idiopatisk intrakraniel hypertension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skau, Maren; Jensen, Rigmor; Milea, Dan

  2009-01-01

  Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is a condition of increased intracranial pressure of unknown aetiology. Slowly progressing visual defects secondary to papilloedema are well-known complications. Rapidly progressing visual loss is rare. A case of acute and rapidly progressing visual loss...... in idiopathic intracranial hypertension is presented. Rapid recognition and treatment of IIH is important, and may occasionally prompt acute surgical treatment. Udgivelsesdato: 2009-Jan...

 8. Sundhedsorganisatorisk læreprocesser ved IKT-implementering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Præsenteret d. 15 november 2005 ved reception for Kroghstræde 1 og E-Learning Lab: Center for brugerdreven Innovation, design and Learning. Institut for Kommunikation, Det humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet......Præsenteret d. 15 november 2005 ved reception for Kroghstræde 1 og E-Learning Lab: Center for brugerdreven Innovation, design and Learning. Institut for Kommunikation, Det humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet...

 9. Ideudvikling ved kreativ innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sejer Jakobsen, Henning; Rebsdorf, S.O.

  og brugbar forståelse af hele skabelsesprocessen. Idestigen med Tanke - Ide - Løsning er hele grundlaget, og med introduktionen til Creative Idea Solution (CIS) gives læseren en konkret model for, hvordan en proces på grænsen af kaos kan blive til en kontrolleret forandringsproces. Det normative......Med begrebsdefinitioner og en solid videnskabsteoretisk fundering viser "Ideudvikling ved kreativ innovation" både hvorfor kreativitet og innovation er vigtigt, men også hvordan systematisk ideudvikling er muligt. Begreberne perspektiveres ved en historisk og normativ anskuelse, der giver en bred...... udgangspunkt er garant for at bogen aldrig bliver uvedkommende eller kan afskrives som endnu en publikation med overforbrug af buzzwords. Bogen efterlader læseren med en følelse af lige at være vågnet, og det nyopdagede potentiale skal nu udnyttes systematisk....

 10. Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones......Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones...

 11. Halsgreb ved kampsport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2015-01-01

  ”, hvor en person lægger armen rundt om halsen bagfra og presser underarmen vinkelret ind mod halsens forside. ”Carotid sleeper” har sit navn, fordi det medfører bevidstløshed, som indtræder indenfor 10 sekunder. Bevidstheden gen-vindes indenfor 10-20 sekunder. Halspulsårerne kan aflukkes ved et tryk på...

 12. Omkommet ved Brand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

    Afhandlingen består af tre delundersøgelser. Den første undersøgelse er en hypotesegenererende case-only undersøgelse af branddødsfald i hele landet i 1953-57 og 1988-92. I de to perioder omkom henholdsvis136 og 362 personer ved brandulykker. Mange af de omkomne var alkoholpåvirkede eller...

 13. Etiske betragtninger ved supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard; Agerskov, Kirsten

  2007-01-01

  Kapitlet præsenterer nogle etiske betragtninger ved supervision. Mens der længe har eksisteret etiske retningslinjer for psykoterapeutisk arbejde, har der overraskende nok manglet tilsvarende vejledninger på supervisionsområdet. Det betyder imidlertid ikke, at de ikke er relevante. I kapitlet gøres...

 14. Bivirkninger ved brintpiller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Rasmus Zink; Klerke, Asbjørn; Christensen, Claus H.

  2008-01-01

  Hvad nu? Indrømmer forskerne fra DTU nu selv, at der er bivirkninger ved de brintpiller, som er blevet så berømte? Svaret er Ja. Faktisk er der en væsentlig bivirkning, som på kort sigt kan få større betydning, end brintpillernes evner til at lagre brint. Det forholder sig nemlig så heldigt, at b...

 15. Pressestivhed ved Verikal Belansning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Withen, Carsten; Marstrand, Jonas

  Dette projekt er udarbejdet som et polyteknisk midtvejsprojekt på Institut for Produktion og Ledelse. Det indgår som en del af EU-projektet Impress [1.], der drejer sig om at bestemme produktionspressers udbøjning under forskellige belastninger. Grundlaget for dette er, at man ved at kende en...

 16. Strømmålinger for ny forbindelse over Limfjorden i Lindholmlinien ved Aalborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Hans F.; Larsen, Torben

  På foranledning af "Undersøgelsesgruppen af 1. maj 1975", repræsenteret ved Rambøll og Hannemann A/S, Nørresundby har laboratoriet i november og december udført en række strømmålinger i området mellem Egholm og jernbanebroen i Limfjorden ved Aalborg med henblik på at fremskaffe et grundlag...... for vurderingen af besejlingsforholdene ved en kommende ny forbindelse over limfjorden ved lindholmlinien. Ved undersøgelsens planlægning har medvirket civilingeniør J. C. Schmidt, Rambøll og Hannemann A/S, ingeniørdocent H. F. Burchart og civilingeniør Torben Larsen. Herværende rapport er udarbejdet af Torben...

 17. Ansvar for mangler ved salg af nedlagte landbrugsejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  1999-01-01

  I artiklen redegøres for, at loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. som udgangspunkt ikke gælder for fast ejendom undergivet landbrugspligt, og reglerne for, i hvilke tilfælde og hvornår landbrugspligten bortfalder, gennemgås. Dernæst vurderes muligheden for, at sælger...... af nedlagte landbrugsejendomme alligevel kan aftale med købere, at loven skal gælde, således at sælgerne opnår ansvarsfrihed for faktiske mangler ved bygningerne, selv om landbrugspligten (endnu) ikke er bortfaldet....

 18. Cyberangreb vil blive ved med at koste kassen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørholst, Henrik

  2018-01-01

  Klumme. Oprydningen kostede næsten to mia. kr., da A.P. Møller-Mærsk sidste år blev udsat for et cyberangreb. En stribe andre virksomheder blev også ramt. Den ikoniske virksomhed klarede sig ved bl.a. at bruge WhatsApp og andre kommunikationskanaler.......Klumme. Oprydningen kostede næsten to mia. kr., da A.P. Møller-Mærsk sidste år blev udsat for et cyberangreb. En stribe andre virksomheder blev også ramt. Den ikoniske virksomhed klarede sig ved bl.a. at bruge WhatsApp og andre kommunikationskanaler....

 19. Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Magelssen

  2011-10-01

  Full Text Available Omfanget av helsepersonells reservasjonsrett har nylig vært gjenstand for debatt i Norge. Vi spør om leger bør ha reservasjonsrett ved utførelse og henvisning til assistert befruktning, og drøfter argumenter for og imot ved hjelp av et rammeverk med sju kriterier for vurdering av reservasjon. Reservasjonsrettens grunnleggende dilemma er hvordan to viktige hensyn, henholdsvis pasientens rett til behandling og hensynet til helsepersonellets moralske integritet, best kan ivaretas. Det argumenteres for at leger bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning generelt hvis begrunnelsen er hensynet til befruktede eggs moralske verdi. Videre finner vi at leger også kan ha en moralsk rett til reservasjon mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning for likekjønnede, men da på nærmere spesifiserte vilkår.Nøkkelord: reservasjonsrett, assistert befruktning, samvittighet, moralsk integritetEnglish summary: Should physicians have the right to conscientiously object to assisted reproduction?The extent of the healthcare worker's right to conscientious objection has recently been debated in Norway. This article asks whether physicians should have a right to conscientious objection to the performance of, and referral for, assisted reproduction, and discusses arguments for and against the same, utilizing a framework of seven criteria for the evaluation of conscientious objection. The fundamental dilemma of conscientious objection is how two important considerations can be reconciled: the patient's right to treatment, and the protection of the healthcare worker's moral integrity. It is argued that physicians should have the right to object to performing, assisting with, and referring for assisted reproduction generally when the objection is grounded in the moral value of the embryo. Furthermore, physicians may also have a moral right to object to performing, assisting with, and

 20. Epidemiologi ved systemisk lupus erythematosus (SLE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge-Margrethe Gilboe

  2009-10-01

  Full Text Available Det er utført få epidemiologiske studier av SLE i Norge. De studier som er utført viser liknende hyppighet og forekomst av SLE i Norge som i de øvrige nordiske land og forekomst av mild sykdom med en lav andel av alvorlig indre organ manifestasjoner. Insidens og prevalens er kartlagt i Nord-Norge visende en lavere insidens enn i de øvrige nordiske land, mens prevalensen er sammenliknbar. Tall fra Sverige tyder på stabil insidens, men økende prevalens, forenelig med økt overlevelse. Norske og nordiske studier viser høy kvinneandel og sammenliknbar alder ved diagnose. Studiene tyder på en høyere alder ved diagnose i Skandinavia enn i USA og England. Ut fra de nordiske studier er overlevelsen ved SLE god, selv om den er lavere enn i den generelle befolkningen. Overlevelse i de nordiske og europeiske land er sammenliknbare.Selv om overlevelsen ved SLE er betydelig bedret over tid utgjorde aktiv SLE og infeksjoner 50% av dødsårsakene i den danske mortalitetsstudien. Aterosklerotisk hjerte-karsykdom var en hyppig dødsårsak i alle studiene. Kardiovaskulær sykdom som hovedårsak til død ved SLE er påvist i den store internasjonale studien hvor pasienter fra Island og Sverige deltok og i andre europeiske og internasjonale studier. Betydelig økt risiko for hjerteinfarkt hos unge SLE-kvinner i Sverige er også påvist tidligere i internasjonale studier og styrker teorien om at SLE per ce er en selvstendig risikofaktor for aterosklerose. Det er ønskelig med flere epidemiologiske studier av SLE i Norge.There has been few studies on the epidemiology of SLE in Norway. The studies that have been conducted show similar frequency and occurence of SLE in Norway in comparison to the other Nordic countries, and mainly occurence of mild disease with only a low proportion suffering severe internal organ involvement. Studies on incidence and prevalence in the northern part of Norway show a lower incidence than in other Nordic countries, but a

 1. Oprensning af forureningen på depotet ved Høfde 42 ved hjælp af nul-valent jern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjordbøge, Annika Sidelmann; Kjeldsen, Peter; Petersen, Peter Alfred

  Rapporten beskriver forsøg med nul-valent jern på forurenet vand og sediment fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Resultaterner viser, at parathion og malathion hurtigt og fuldstændigt bliver omdannet til langt mindre toksiske forbindelser, og endvidere nedbrydes mange af de tilstedeværende...

 2. Bedre ældrepleje - ved hjælp af Marte Meo metoden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Helle; Schjoldager, Helle Højbo

  Projektet (forløb efteråret 2008 - foråret 2009) havde til formål at give personalet ved boformer for borgere med demens indsigt i og redskaber til at kommunikere med borgeren på en for begge parter anerkendende måde - ved hjælp af Marte Meo metoden. Det konkluderes at implementering af Marte Meo...... metoden har medført, at personalet har udviklet deres samspil og kommunikation med borgerne på en måde, der synes at fremme borgerens trivsel, værdighed og livsglæde og dermed bidrage til en øget livskvalitet. En række faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer implementeringen af Marte Meo metoden...

 3. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 4. Behandlingsmuligheder ved xerostomi og hyposalivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Siri Beier; Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2011-01-01

  Behandlingsmuligheder ved nedsat spytsekretion og xerostomi For at kunne iværksætte adækvat lindring og behandling af nedsat spytsekretion og xerostomi bør det tilstræbes, at den tilgrundliggende årsag i videst muligt omfang er forsøgt diagnosticeret. I en del tilfælde er det dog ikke muligt at u...... infektioner, særlig oral candidose. Hvis det drejer sig om lægemiddelinduceret xerostomi og nedsat spytsekretion, kan en effektiv, lindrende behandlingsstrategi være af stor betydning for at sikre overholdelse af lægemiddelindtagelsen....

 5. Adfærdsændringer og omkostninger ved FFT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer; Lindberg, Malene Rudolf

  2018-01-01

  Implementering af en ny indsats indebærer en afvejning af gevinster og omkostninger. Denne sammenfatning beskriver unges og voksnes udvikling henover et indsatsforløb med FFT og vurderer omkostningerne ved at implementere og drive et FFT-team. Dette er sammenfatning del I. Her opsummeres resultat...

 6. ABC and VED Analysis of the Pharmacy Store of a Tertiary Care Teaching, Research and Referral Healthcare Institute of India.

  Science.gov (United States)

  Devnani, M; Gupta, Ak; Nigah, R

  2010-04-01

  The ABC and VED (vital, essential, desirable) analysis of the pharmacy store of Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh, India, was conducted to identify the categories of items needing stringent management control. The annual consumption and expenditure incurred on each item of pharmacy for the year 2007-08 was analyzed and inventory control techniques, i.e. ABC, VED and ABC-VED matrix analysis, were applied. The drug formulary of the pharmacy consisted of 421 items. The total annual drug expenditure (ADE) on items issued in 2007-08 was Rs. 40,012,612. ABC analysis revealed 13.78%, 21.85% and 64.37% items as A, B and C category items, respectively, accounting for 69.97%, 19.95% and 10.08% of ADE of the pharmacy. VED analysis showed 12.11%, 59.38% and 28.51% items as V, E, and D category items, respectively, accounting for 17.14%, 72.38% and 10.48% of ADE of the pharmacy. On ABC-VED matrix analysis, 22.09%, 54.63% and 23.28% items were found to be category I, II and III items, respectively, accounting for 74.21%, 22.23% and 3.56% of ADE of the pharmacy. The ABC and VED techniques need to be adopted as a routine practice for optimal use of resources and elimination of out-of-stock situations in the hospital pharmacy.

 7. Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1997

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, P.; Riget, F.; Asmund, G.

  Produktionen i bly-zink minevirksomheden i Maarmorilik ophørte i 1990. Miljøtilstanden i området er siden blevet undersøgt årligt ved indsamling og analyse for bly og zink i havvand samt lav og dyr fra området. Denne rapport præsenterer resulta-terne af de undersøgelser, som blev udført i 1997. I...... forhold til tidligere år var undersøgelserne i 1997 af mindre omfang, idet nogle elementer i det undersøgelsesprogram, som er planlagt udført efter minens lukning, ikke udføres hvert år. Spredning af bly og zink med støv fra minevirksomheden er undersøgt ved at indsamle og analysere lavarten Cetraria...... fleste tilfælde tydeligt lavere end i det lav, der naturligt vokser på den pågældende station. Forklaringen herpå er sandsynligvis, at det bly og zink der måles i naturligt voksende lav er akkumuleret i lavet over flere år, mens det der måles i transplanteret lav fortrinsvis repræsenterer det metal, der...

 8. Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann

  Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og e...

 9. Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westergaard, Claus; Lemming, Gitte; Janniche, Gry Sander

  På Sortebrovej 26 i Tommerup blev der i 2006 gennemført afværgeforanstaltninger ved stimuleret reduktiv deklorering (SRD) ved injektion af donor og bakterier i kildeområdet med henblik på at oprense en forurening med TCE. Kildeområdet befinder sig 10-20 m u. t. i sandet og opsprækket moræneler...... gunstige forhold for nedbrydning af de klorerede ethener ved reduktiv deklorering. Der ses da også en klar dominans af nedbrydningsprodukterne DCE og VC samt ethen og ethan i grundvandet. I nogle boringer, ses dog en stagnerende omsætning af TCE og DCE i grundvandet. Årsagen her til kan være, at donoren...... da også fordoblet fra 2008 til 2010. Der er observeret zoner med betydelig omsætning af TCE, hvor cis-DCE dominerer, og der ses generelt VC og ethen centralt i disse zoner. Koncentrationsniveauet af fermenteringsprodukter er aftaget og består ved en sandslire (B370 K1) alene af acetat og methan...

 10. Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1999-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, P.; Asmund, G.; Johansen, P.

  I rapporten dokumenteres og vurderes forureningstilstanden ved den nedlagte blyzinkmine i Maarmorilik på baggrund af prøveindsamling i området i 1999 og 2000. Undersøgelserne viser, at der stadig frigives bly og zink fra kilder i området, men at miljøpåvirkningen efter minens lukning er betydeligt...

 11. Helbredsrelateret livskvalitet ved kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønvold, Mogens

  2008-01-01

  I denne artikel gennemgås metoder, erfaringer og resultater fra livskvalitetsforskningen på kræftområdet, og der opstilles anbefalinger. Forskningen har omfattet deskriptive undersøgelser, endemål i kliniske undersøgelser, prognostiske studier og klinisk anvendelse af livskvalitetsskemaer. Der vu...... vurderes at være behov for yderligere livskvalitetsundersøgelser ved alle kræftformer og -behandlinger, men de bør kun foretages, når de tilstrækkelige resurser er til stede, da kun velgennemførte studier er af værdi. Udgivelsesdato: 2008-Mar-3...

 12. Fair values ved første indregning i regnskabet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  Denne artikel fortsætter gennemgangen og vurderingen af argumentationen, i  IASBs  diskussions-rapport (DP) om mulige målegrundlag, der kan benyttes ved første indregning. DP'et peger entydigt på, at aktiver og forpligtelser bør måles til fair values, såfremt disse kan opgøres tilstrækkeligt...

 13. Genetablering af skov på stormfaldsarealer ved naturlig foryngelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunner, Andreas; Petersen, Flemming Rune

  foryngelse i forsøget blev registreret intensivt de første fire år efter stormfaldet i 1999. Resultaterne er foreløbige på grund af den korte tidshorisont, men viser, at det er muligt at genetablere skov på stormfaldsarealer ved hjælp af naturlig foryngelse. Foryngelsen kan i vid udstrækning bygge på de...

 14. Beretning for Bulbrogård 2013 (BU2013), aristokratisk kompleks. NM I journalnr. 7701/94 Store Fuglede sogn, Ars herred, (Holbæk Amt) Region Sjælland. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 102 Kort nr. 1413 III NØ Beretning for undersøgelse aristokratisk kompleks fra det 6. – 7. årh. ved Bulbrogård ved Tissø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bican, Josefine Franck

  Undersøgelserne er en fortsættelse af de afsluttende undersøgelser ved Bulbrogård fra 2012 og er en del af forskningsprojektet Førkristne Kultpladser ved forskningsprofessor Lars Jørgensen, Nationalmuseet. Lokaliteten blev opdaget i 1995 i forbindelse med forundersøgelsen på bopladsområdet ved Ti...

 15. ABC-VED analysis of expendable medical stores at a tertiary care hospital.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Sushil; Chakravarty, A

  2015-01-01

  The modern system of medicine has evolved into a complex, sophisticated and expensive treatment modality in terms of cost of medicines and consumables. In any hospital, approximately 33% of total annual budget is spent on buying materials and supplies including medicines. ABC (Always, Better Control)-VED (Vital, Essential, Desirable) analysis of medical stores of a large teaching, tertiary care hospital of the Armed Forces was carried out to identify the categories of drugs needing focused managerial control. Annual consumption and expenditure data of expendable medical stores for one year was extracted from the drug expense book, followed by classification on its annual usage value. Subsequently, the factor of criticality was applied to arrive at a decision matrix for understanding the need for selective managerial control. The study revealed that out of 1536 items considered for the study, 6.77% (104), 19.27% (296) and 73.95% (1136) items were found to be A, B and C category items respectively. VED analysis revealed that vital items (V) accounted for 13.14% (201), essential items (E) for 56.37% (866) and desirable accounted for 30.49% items (469). ABC-VED matrix analysis of the inventory reveals that only 322 (21%) items out of an inventory of 1536 drugs belonging to category I will require maximum attention. Scientific inventory management tools need to be applied routinely for efficient management of medical stores, as it contributes to judicious use of limited resources and resultant improvement in patient care.

 16. Energi- og miljøvurdering ved renovering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holleris Petersen, E.

  En afprøvning af pc-værktøjet BEAT 2000's viser, at BEAT 2000 er et velegnet værktøj, der umiddelbart kan anvendes til energi- og miljøvurdering af renoveringssager. BEAT 2000 er afprøvet dels på renovering med energibesparende foranstaltninger i form af solfangere, solvægge og ventilationsanlæg...... med varmegenvinding, dels på mere traditionel renovering af små, utidssvarende lejligheder. En udbygning af datagrundlaget, især for alternative energibesparende løsninger og de materialer, der indgår, vil kunne reducere tidsforbruget ved definition af de utraditionelle og usædvanlige bygningsdele...

 17. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/Ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldenkærne, Steen; Greve, Mogens Humlekrog

  Sammenfatning: Rapporten beskriver hvordan man kan beregne ændringen i drivhusgasemissionen ved omlægning af landbrugsjord til naturarealer. Rapporten er primært rettet mod tilskudsordningen vedr. udtagning af organiske lavbundsjorde, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Rapporten anvender de...

 18. Consciousness, Cognition and the Cognitive Apparatus in the Vedānta Tradition

  Science.gov (United States)

  Balasubramanian, R.

  2011-01-01

  A human being is a complex entity consisting of the Self (also known as Consciousness), mind, senses and the body. The Vedānta tradition holds that the mind, the senses and the body are essentially different from the Self or Consciousness. It is through consciousness that we are able to know the things of the world, making use of the medium of the mind and the senses. Furthermore, the mind, though material, is able to reveal things, borrowing the light from consciousness. From the phenomenological point of view, we have to answer the following questions: how does one know the mind/the mental operations/the cogitations of the mind? Does the mind know itself? Is it possible? There is, again, the problem of the intentionality of consciousness. Is consciousness intentional? According to Vedānta, consciousness by its very nature is not intentional, but it becomes intentional through the mind. The mind or the ego is not part of the consciousness; on the contrary, it is transcendent to consciousness. It is difficult to spell out the relation between consciousness and the mind. How does consciousness, which is totally different from the mind, get related to the mind in such a way that it makes the latter capable of comprehending the things of the world? The Vedānta tradition provides the answer to this question in terms of the knower-known relation. Consciousness is pure light, self-luminous by its very nature, that is, although it reveals other objects, it is not revealed by anything else. When Sartre describes it as nothingness, bereft of even ego, it is to show that it is pure light revealing objects outside it. PMID:21694962

 19. Akutte dødsfald ved tvangsfastholdelse af svært hyperaktive personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Thomsen, Jørgen Lange

  2012-01-01

  må henføres til et syndrom som betegnes excited delirium syndrome (EDS), en akut indsættende tilstand karakteriseret ved en hyperaktiv og voldelig adfærd, næsten overmenneskelig styrke og immunitet for smerte. Obduktion viser ikke forandringer som kan forklare dødsfaldet. Årsagen til EDS er ukendt...

 20. Juvenile angiofibroma

  Science.gov (United States)

  Nasal tumor; Angiofibroma - juvenile; Benign nasal tumor; Juvenile nasal angiofibroma; JNA ... Juvenile angiofibroma is not very common. It is most often found in adolescent boys. The tumor contains many blood ...

 1. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 2. Epidemiologi ved juvenil systemisk lupus erythematosus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Vinje

  2009-10-01

  Full Text Available We have previously described the impact of Apgar scores on later major and minor disabilities. According to these and other studies, children with low Apgar scores have to show symptoms of neonatal encephalopathy in the first week of life to be at risk of developing later disabilities. Information on neonatal encephalopathy has traditionally been less accessible than Apgar scores in The Medical Birth Registry of Norway (MBRN. In the present study the possibility of extracting information on neonatal encephalopathy from the new notification form to the MBRN, which was introduced in late 1998, was investigated. The introduction of specific and generally accepted definitions of neonatal diagnoses combined with more comprehensive reports to MBRN from the neonatal departments may render registry based studies on neonatal encephalopathy possible in the future

 3. Hvad ved vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  fokus på professionslæring og kompetenceudvikling i et livslangt læringsperspektiv. DEtte kan gøres ved at man i kommunerne tænker i tre forskellige former for mentoring de første to år.: en til en menoring, supervision og transparen det første år og gruppementoring det andet år efterfulgt af peer......-group mentoring de følgende år som led i dels den kommunale skoleudvikling, dels i lærernes fortsatte professionelle udvikling....

 4. Juvenile rheumatoid arthritis

  Science.gov (United States)

  ... joints. This form of JIA may turn into rheumatoid arthritis. It may involve 5 or more large and ... no known prevention for JIA. Alternative Names Juvenile rheumatoid arthritis (JRA); Juvenile chronic polyarthritis; Still disease; Juvenile spondyloarthritis ...

 5. Infiltrationsanæstesi som postoperativ smertebehandling ved hoftenær femurfraktur - et igangværende studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Rune Dueholm

  2008-01-01

  pertrochantær femurfraktur og collum femoris fraktur inkluderes. 50 patienter indgår i hver af de to diagnose-grupper (to delstudier). Ved randomisering tildeles patienterne hhv. Ropivacain eller placebo (NaCl), der gives som 1 peroperativ og 6 postoperative bolusinstillationer via et kateter, som fjernes efter...

 6. Conceptualizing juvenile prostitution as child maltreatment: findings from the National Juvenile Prostitution Study.

  Science.gov (United States)

  Mitchell, Kimberly J; Finkelhor, David; Wolak, Janis

  2010-02-01

  Two studies were conducted to identify the incidence (Study 1) and characteristics (Study 2) of juvenile prostitution cases known to law enforcement agencies in the United States. Study 1 revealed a national estimate of 1,450 arrests or detentions (95% confidence interval [CI]: 1,287-1,614) in cases involving juvenile prostitution during a 1-year period. In Study 2, exploratory data were collected from a subsample of 138 cases from police records in 2005. The cases are broadly categorized into three main types: (a) third-party exploiters, (b) solo prostitution, and (c) conventional child sexual abuse (CSA) with payment. Cases were classified into three initial categories based on police orientation toward the juvenile: (a) juveniles as victims (53%), (b) juveniles as delinquents (31%), and (c) juvenile as both victims and delinquents (16%). When examining the status of the juveniles by case type, the authors found that all the juveniles in CSA with payment cases were treated as victims, 66% in third-party exploiters cases, and 11% in solo cases. Findings indicate law enforcement responses to juvenile prostitution are influential in determining whether such youth are viewed as victims of commercial sexual exploitation or as delinquents.

 7. Fair values ved første indregning i regnskabet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  IASB har publiceret en diskussionsrapport, i hvilken mulige målegrundlag, der kan anvendes ved første indregning i regnskabet, bliver afvejet i forhold til hinanden. Rapporten konkluderer, at fair values så vidt muligt bør anvendes, såfremt disse værdier kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt. I...... modsat fald skal virksomhederne vælge et målegrundlag som substitut for fair values, der kan opgøres pålideligt. Substituttet skal være mest mulig konsistent med fair values, og anvendes på en måde, som bedst muligt afspejler det, som en måling til fair value sigter efter (the fair value measurement...

 8. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 9. Juvenile Arthritis

  Science.gov (United States)

  Juvenile arthritis (JA) is arthritis that happens in children. It causes joint swelling, pain, stiffness, and loss of motion. It can affect any joint, but ... of JA that children get is juvenile idiopathic arthritis. There are several other forms of arthritis affecting ...

 10. Business information literacy: informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigrid Gimse

  2010-07-01

  Full Text Available For å bli en informasjonskompetent student innenfor en internasjonal akademisk handelshøgskole, er det spesielle ferdigheter man må opparbeide seg. Det er ikke de samme kravene til hva en må kunne ved Odontologisk fakultet som ved BI, så heller ikke i bibliotekets sfære. De ferdighetene vi er på jakt etter å utvikle hos våre studenter er generiske for handelshøyskoler verden over, men allikevel er begrepet ”Business Information Literacy” et ganske nytt begrep, og som så mye annet hentet fra USA. Vi synes det er et spennende begrep, all den tid det definerer hva som er kravene, utover den enkelte handelshøyskoles sfære. Vi tror at det kommer til å etableres en standard for denne kompetansen i USA snart, men før dette er klart har vi sett på hva begrepet betyr for oss. Det har nemlig ledet oss mot en særegen undervisnings- og bibliotekpedagogikk. Tilføyelsen ”Business” til begrepet informasjonskompetanse kommer selvsagt på toppen av den generelle definisjonen, som vi også ”bekjenner” oss til og prøver å utvikle hos våre studenter og faglige. Begrepet springer ut av BIs fagområder der kravene til ”Business Information Literacy” kan innebære: • Kunne innhente emnespesifikk fag- og forskningslitteratur i relevante bibliografiske kilder • Kunne innhente makroøkonomiske data nasjonalt og internasjonalt • Kunne innhente forbrukerdemografiske data • Kunne innhente data typiske for markedsanalyse • Kunne innhente data innen bedrifts- industri- og bransjeanalyse • Kunne innhente finansielle data • Kunne bruke juridiske kilder • Kunne inkorporere funn i egne oppgaver etter akademisk standard Hva gjør vi for å utvikle disse ferdighetene hos våre studenter? Hvilke tiltak setter vi verk? Hva gjør handelshøyskoler verden over? Mange bibliotek utvikler i dag elæringsmateriale for å kunne nå det store antall studenter. Dette er også underveis hos oss.

 11. What Is Juvenile Arthritis?

  Science.gov (United States)

  ... Initiative Breadcrumb Home Health Topics English Español Juvenile Arthritis Basics In-Depth Download Download EPUB Download PDF What is it? Points To Remember About Juvenile Arthritis Juvenile arthritis is the term used to describe ...

 12. Juvenile Firesetting.

  Science.gov (United States)

  Peters, Brittany; Freeman, Bradley

  2016-01-01

  Juvenile firesetting is a significant cause of morbidity and mortality in the United States. Male gender, substance use, history of maltreatment, interest in fire, and psychiatric illness are commonly reported risk factors. Interventions that have been shown to be effective in juveniles who set fires include cognitive behavior therapy and educational interventions, whereas satiation has not been shown to be an effective intervention. Forensic assessments can assist the legal community in adjudicating youth with effective interventions. Future studies should focus on consistent assessment and outcome measures to create more evidence for directing evaluation and treatment of juvenile firesetters. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...

 14. Karpaltunnelsyndrom: Prognostiske og økonomiske forhold ved endoskopisk operation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meldgaard, Anette

  Formål: At identificere prognostiske faktorer for genoptagelse af arbejde og normalisering af funktions¬niveau efter endoskopisk operation for karpaltunnelsyndrom. At vurdere de økonomiske konse¬kvenser i forhold til traditionel åben operation i en cost-effectiveness analyse med sparede syge......-tions¬tilfredshed samt symptom- og funktionsscore blev udfyldt. Udfra en simpel erhvervskorrigeret OR blev de signifikante prognostiske faktorer identificeret ved multipel logistisk regression. Her-udover blev der gennemført en cost-effectiveness analyse af endoskopisk operation i forhold til kon-ventionel åben...... operation. Effekten beregnedes som et vægtet gennemsnit af forskellen i antal post-operative sygedage estimeret i randomiserede kliniske undersøgelser af endoskopisk operation versus åben operation. Resultater: Den gennemsnitlige funktionsscore faldt fra 2,3 til 1,4 postoperativt (SD 0,8) og den gen...

 15. Juvenile Court Statistics - 1972.

  Science.gov (United States)

  Office of Youth Development (DHEW), Washington, DC.

  This report is a statistical study of juvenile court cases in 1972. The data demonstrates how the court is frequently utilized in dealing with juvenile delinquency by the police as well as by other community agencies and parents. Excluded from this report are the ordinary traffic cases handled by juvenile court. The data indicate that: (1) in…

 16. Juvenile Court Statistics, 1974.

  Science.gov (United States)

  Corbett, Jacqueline; Vereb, Thomas S.

  This report presents information on juvenile court processing of youth in the U.S. during 1974. It is based on data gathered under the National Juvenile Court Statistical Reporting System. Findings can be summarized as follows: (1) 1,252,700 juvenile delinquency cases, excluding traffic offenses, were handled by courts in the U.S. in 1974; (2) the…

 17. Numerisk modellering af formfyldning ved støbning i selvkompakterende beton

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spangenberg, Jon

  dækker over mange emner. I denne afhandling er der fokuseret på tre af dem ved hjælp af Finite Difference Method (FDM) / Finite Volume Method (FVM) baserede Computational Fluid Dynamics (CFD) modeller udviklet i både FLOW-3D og MATLAB. Den første undersøgelse fokuserer på de komplikationer der er knyttet...... til at forudse separation under fyldning i SKB støbninger. De to FDM/FVM baserede CFD modeller afviger fra hinanden via deres tilslags repræsentation, som var en diskret metode (envejs momentum kobling) for den første og en skalar metode for den anden. Det viste sig, at det var mindst omfattende...

 18. Life and consciousness - The Vedāntic view.

  Science.gov (United States)

  Shanta, Bhakti Niskama

  2015-01-01

  In the past, philosophers, scientists, and even the general opinion, had no problem in accepting the existence of consciousness in the same way as the existence of the physical world. After the advent of Newtonian mechanics, science embraced a complete materialistic conception about reality. Scientists started proposing hypotheses like abiogenesis (origin of first life from accumulation of atoms and molecules) and the Big Bang theory (the explosion theory for explaining the origin of universe). How the universe came to be what it is now is a key philosophical question. The hypothesis that it came from Nothing (as proposed by Stephen Hawking, among others), proves to be dissembling, since the quantum vacuum can hardly be considered a void. In modern science, it is generally assumed that matter existed before the universe came to be. Modern science hypothesizes that the manifestation of life on Earth is nothing but a mere increment in the complexity of matter - and hence is an outcome of evolution of matter (chemical evolution) following the Big Bang. After the manifestation of life, modern science believed that chemical evolution transformed itself into biological evolution, which then had caused the entire biodiversity on our planet. The ontological view of the organism as a complex machine presumes life as just a chance occurrence, without any inner purpose. This approach in science leaves no room for the subjective aspect of consciousness in its attempt to know the world as the relationships among forces, atoms, and molecules. On the other hand, the Vedāntic view states that the origin of everything material and nonmaterial is sentient and absolute (unconditioned). Thus, sentient life is primitive and reproductive of itself - omne vivum ex vivo - life comes from life. This is the scientifically verified law of experience. Life is essentially cognitive and conscious. And, consciousness, which is fundamental, manifests itself in the gradational forms of all

 19. THE STUDY OF FEATURES OF GUILT OF JUVENILE OFFENDERS IN THE CONTEXT OF JUVENILE JUSTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalija Vladimirovna Galkina

  2015-08-01

  Full Text Available The article is devoted to the results of empirical studies of the experiences of guilt of juvenile offenders in the context of juvenile justice where a minor appears as the subject of legal relations. Restorative approach of juvenile justice is based on an admission of guilt to the victim. In connection with it, the research of features of the guilt of minors who have committed an offence and the conditions for the development of the subjectivity will enhance understanding of the possibilities of restorative juvenile justice system in the prevention of juvenile delinquency.Thus, the results of empirical research presented in the article are important for determining of the psychological bases of realization of rehabilitation programs in the context of juvenile justice. In particular, the results are important for the organization and conduct of psychological work to overcome the psychological barriers in the behavior of juveniles having inherently maladaptive guilt and destructive psychological defense mechanisms.

 20. Juvenile Justice in Mexico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martha Frías Armenta

  2014-08-01

  Full Text Available The first tribunal in Mexico was established in the central state of San Luis Potosi in 1926. The Law Regarding Social Prevention and Juvenile Delinquency for the Federal District and Mexican territories was promulgated in 1928. In 2005, Article 18 of the Mexican Constitution was modified to establish a comprehensive system (“Sistema Integral de justicia” in Spanish of justice for juveniles between 12 and 18 years old who had committed a crime punishable under criminal law. Its objective was to guarantee juveniles all the due process rights established for adults, in addition to the special ones recognized for minors. The constitutional reform also provides a framework that includes special tribunals as well as alternative justice options for juveniles. With these reforms, institutionalization of minors was to be considered an extreme measure applicable only to felonies and to juveniles older than 14. In 2006, all states within the Mexican federation enacted the “Law of justice for adolescents”. This system, at both the federal and state levels, formalizes a new global paradigm with regard to the triangular relationship between children, the State and the Law. It recognizes that children are also bearers of the inherent human rights recognized for all individuals, instead of simply objects in need of protection. However, despite formally aligning Mexican juvenile justice law with the Convention on the Rights of the Child (CRC, issues of actual substantive rights remained and new ones have appeared. For example, juveniles younger than 14 who have not committed a felony are released from institutions without any rehabilitation or treatment options, and alternative forms of justice were included without evaluating their possibilities of application or their conditions for success. In addition, the economic status of most juvenile detainees continues to be one of the most important determining factors in the administration of justice

 1. Juvenile mammary papillomatosis; Papilomatosis juvenil mamaria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez, M.; Jimenez, A. V. [Hospital Reina Sofia. Cordoba (Spain)

  2001-07-01

  Juvenile mammary papillomatosis is a benign proliferative disease of young patients, generally under 30 years of age. The most frequent clinical presentation is the existence of an elastic and mobile lymph node of the breast. Anatomopathologically, it is characterized because it presents ductal epithelial hyperplasia, sometimes with marked atypia, and there are numerous cysts having different sizes among the findings. It has been associated with an increase in the incidence of breast cancer, both in the patient herself as well as her family. We review the literature on the subject and present the mammographic and ultrasonographic findings of a 22 year old woman diagnosed of juvenile mammary papillomatosis. (Author) 12 refs.

 2. Implementering af e-læring ved danske universiteter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Heiberg

  2005-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 6: Organisering af e-læring, oktober - december 2005, red. Jørgen Gomme, Birgitte heiberg, Jens Dørup og Ambrosia Hansen. ISSN 1603-5518.

  Lige siden de første computere kom til landet har der været projekter, som tilsigtede at understøtte undervisning og læring ved hjælp af IKT. Understøttelsen har varieret som en bred vifte af forskellige former for medieanvendelse og grader af interaktion. Tilsvarende er diverse former for IKT-støttet undervisning og læring med forskellige betegnelser dukket op: Computer-Based Training (CBT, Computer Assisted Learning (CAL, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL, Web-based Learning (WBL, blended learning, online læring, fleksibel læring, fjernundervisning, distribueret og åben uddannelse, m. fl.

 3. Internationale kommunikationseffekter ved fremsendelse af danske vidensregnskaber på engelsk til kunder i Storbritannien og Tyskland: Forskningsbaggrund og -design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaates, Maria Anne

  2003-01-01

  Formålet med dette Working Paper er at fastlægge en metodologi for et kommende studium af de internationale kommunikationseffekter ved fremsendelse af danske vidensregnskaber på engelsk til kunder i Storbritannien og Tyskland. I det følgende afsnit vil der derfor blive redegjort generelt for, hvad...

 4. Juvenile giant fibroadenoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vipul Yagnik

  2011-07-01

  Full Text Available Fibroadenomas are benign solid tumor associated with aberration of normal lobular development. Juvenile giant fibroadenoma is usually single and >5 cm in size /or >500 gms in weight. Important differential diagnoses are: phyllodes tumor and juvenile gigantomastia. Simple excision is the treatment of choice.

 5. Juvenile Idiopathic Arthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kenan Barut

  2017-04-01

  Full Text Available Juvenile idiopathic arthritis is the most common chronic rheumatic disease of unknown aetiology in childhood and predominantly presents with peripheral arthritis. The disease is divided into several subgroups, according to demographic characteristics, clinical features, treatment modalities and disease prognosis. Systemic juvenile idiopathic arthritis, which is one of the most frequent disease subtypes, is characterized by recurrent fever and rash. Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis, common among young female patients, is usually accompanied by anti-nuclear antibodie positivity and anterior uveitis. Seropositive polyarticular juvenile idiopathic arthritis, an analogue of adult rheumatoid arthritis, is seen in less than 10% of paediatric patients. Seronegative polyarticular juvenile idiopathic arthritis, an entity more specific for childhood, appears with widespread large- and small-joint involvement. Enthesitis-related arthritis is a separate disease subtype, characterized by enthesitis and asymmetric lower-extremity arthritis. This disease subtype represents the childhood form of adult spondyloarthropathies, with human leukocyte antigen-B27 positivity and uveitis but commonly without axial skeleton involvement. Juvenile psoriatic arthritis is characterized by a psoriatic rash, accompanied by arthritis, nail pitting and dactylitis. Disease complications can vary from growth retardation and osteoporosis secondary to treatment and disease activity, to life-threatening macrophage activation syndrome with multi-organ insufficiency. With the advent of new therapeutics over the past 15 years, there has been a marked improvement in juvenile idiopathic arthritis treatment and long-term outcome, without any sequelae. The treatment of juvenile idiopathic arthritis patients involves teamwork, including an experienced paediatric rheumatologist, an ophthalmologist, an orthopaedist, a paediatric psychiatrist and a physiotherapist. The primary goals

 6. Modulbaserte kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet, UiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hege Folkestad

  2010-07-01

  Full Text Available Universitetsbiblioteket i Bergen har utarbeidd eit modulbasert kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet. Biblioteket har samarbeidd med fakultetet om innhald, tidspunkt og annonsering, for i størst mogeleg grad å nå studentane og tilpasse til deira behov. Kurset er ikkje obligatorisk, men anbefalast sterkt av fakultetet, som vektlegg overførbare ferdigheiter hjå doktorandane. Evalueringane så langt er svært gode, og kurset vidareførast derfor i noverande form. Generell teori er skilt ut, og presentert i tre plenumssesjonar over til saman 5 timar: 1 Strukturelle trekk ved vitskapleg litteratur, generell søketeknikk, reiskapar for søk og gjenfinning, oppdateringstenester og evaluering av skriftleg materiale 2 Siteringsstatistikk 3 Publisering, inklusive opphavsrettslege problemstillingar, Open Access, sjølvarkivering og institusjonelle arkiv. Stoff som knyttast til praktiske ferdigheiter vert presentert i workshop-form for mindre grupper i kursrom med PC-tilgang. Vi tilbyr såleis valfrie, separate, 1-2 t workshops i databasesøking, inndelt etter plattform (i.e. alle Thomson-Reutersbasane samla, alle CSA-basane samla osb.. Vidare tilbyr vi 2 t workshops i referansehandtering (EndNote. For nye brukarar vektleggast innlegging av referansar, val av stil, generering av referanselister og bruk av EndNote med Word, for erfarne brukarar vektleggast fulltekstnedlasting, oppretting av bibliografi frå fleire dokument, samarbeid om EN-bibliotek og oppretting av nye stilar. Med modulbasert kurs står studentane fritt til å stå over kjent stoff, kombinere databasekurs eller EndNote-nivå, eller kome tilbake for modular som er meir relevante seinare i løpet. I denne presentasjonen leggast vekta på plenumssesjon 1 og workshop-modulane.

 7. Idiopatiske skolioser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M O; Andersen, G R; Christensen, S B

  1993-01-01

  The article summarizes the current theories on the aetiology, natural history, diagnosis and treatment of adolescent idiopathic scoliosis. Much remains unknown concerning the genesis of scoliosis. The current treatment with bracing or spinal fusion is effective.......The article summarizes the current theories on the aetiology, natural history, diagnosis and treatment of adolescent idiopathic scoliosis. Much remains unknown concerning the genesis of scoliosis. The current treatment with bracing or spinal fusion is effective....

 8. Life and consciousness – The Vedāntic view

  Science.gov (United States)

  Shanta, Bhakti Niskama

  2015-01-01

  In the past, philosophers, scientists, and even the general opinion, had no problem in accepting the existence of consciousness in the same way as the existence of the physical world. After the advent of Newtonian mechanics, science embraced a complete materialistic conception about reality. Scientists started proposing hypotheses like abiogenesis (origin of first life from accumulation of atoms and molecules) and the Big Bang theory (the explosion theory for explaining the origin of universe). How the universe came to be what it is now is a key philosophical question. The hypothesis that it came from Nothing (as proposed by Stephen Hawking, among others), proves to be dissembling, since the quantum vacuum can hardly be considered a void. In modern science, it is generally assumed that matter existed before the universe came to be. Modern science hypothesizes that the manifestation of life on Earth is nothing but a mere increment in the complexity of matter — and hence is an outcome of evolution of matter (chemical evolution) following the Big Bang. After the manifestation of life, modern science believed that chemical evolution transformed itself into biological evolution, which then had caused the entire biodiversity on our planet. The ontological view of the organism as a complex machine presumes life as just a chance occurrence, without any inner purpose. This approach in science leaves no room for the subjective aspect of consciousness in its attempt to know the world as the relationships among forces, atoms, and molecules. On the other hand, the Vedāntic view states that the origin of everything material and nonmaterial is sentient and absolute (unconditioned). Thus, sentient life is primitive and reproductive of itself – omne vivum ex vivo – life comes from life. This is the scientifically verified law of experience. Life is essentially cognitive and conscious. And, consciousness, which is fundamental, manifests itself in the gradational forms of all

 9. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’, hvor video filmet med smartphone direkte kan uploades til, og med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres...... observations- og interviewda-ta for at belyse den kommunikation, der foregår ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens...

 10. Ved du, hvad der er i dine varer, når du handler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Phillip, Anja; Smith, Viktor

  2016-01-01

  I supermarkedet på vej hjem køber du ind til madpakken. Ved kølemontren med pålæg ser du en pakke Gårdlykke Hønsesalat. ... Måske vælger du den uden at tænke nærmere over hvorfor, eller fordi emballagen og navnet får hønsesalaten til at fremstå lokal, hjemmelavet eller økologisk. ... Alt dette ba...... bakkes op af resultaterne fra årelang forskning på CBS, hvor universitetets forskergruppe Fair-Speak har undersøgt emballagernes måde at påvirke forbrugerne til at købe produktet....

 11. Juvenile angiofibromer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Anne Daugaard; Jakobsen, John; Nepper-Rasmussen, Jørgen

  2005-01-01

  Juvenile angiofibroma is a rare, benign, rich vascular tumor, and approximately one new case is diagnosed in Denmark each year. It sits in the foramen sphenopalatinum and occurs in boys from 14 to 25 years of age. The most frequent initial symptoms are nasal obstruction and epistaxis. Through...... the years, the treatment of juvenile angiofibroma has included many methods, including surgical excision, electrocoagulation, interstitial or external radiation therapy, cryosurgery, hormone administration and chemotherapy. Radiation, chemotherapy and surgery have proven to be the most effective treatments...

 12. Parenting and juvenile delinquency

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeve, M.

  2008-01-01

  Juvenile delinquency is a noteworthy problem. This thesis addressed the association between parenting and juvenile delinquency by analyzing the concepts of parenting adopted in family research in relation to criminological concepts and measures of delinquent behavior. Four studies were conducted.

 13. Juvenile delinquency and correctional treatment in Britain

  OpenAIRE

  堀尾, 良弘; ホリオ, ヨシヒロ; Yoshihiro, Horio

  2006-01-01

  Japanese modernistic culture is influenced not a little from Britain. In looking at the Juvenile Law and the history of correctional treatment in Britain, understanding of today's juvenile delinquency and treatment deepen. Moreover, the background and issue of juvenile delinquency in Britain are also discussed. As a feature of the juvenile delinquency in Britain, the common field with Japan and the field peculiar to Britain became clear in each. It is common to the world that the juvenile del...

 14. Juvenile prison in parallel legislation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lutovac Mitar

  2016-01-01

  Full Text Available The need for punishment of juveniles occurred from the time when there was no clear line separating them from the adult criminal population. At the same time, the evolution of the juvenile punishment is not in itself involve substantial changes to their criminal status. On the contrary, the status of minors in society did not show serious differences regarding the status of young adults, as well as the adult elderly. On the other hand, on the ground of their punishment is recorded deviations that go in the direction of application of mild corporal punishment. Closing the minor was performed in a physically separate parts of the general penal institutions with the use of a lower degree of restrictions while serving juvenile prison. Due to the different treatment of minors during the evolution of their criminal status leads to their different treatment in comparative law. That is why we are witnessing the existence of numerous differences in the juvenile punishment in some countries in the world. On the European continent there is a wide range of different legal solutions when it comes to punishing juveniles. There are considerable differences in the procedure pronouncing juvenile prison and in particular penal treatment of juveniles in penitentiary institutions. For these reasons, the author has decided to show the basic statutory provisions in the part that relates to the issue of punishment of minors in the legislation of individual countries.

 15. Bilateral, independent juvenile nasopharyngeal angiofibroma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørkenborg, Marie-Louise; Frendø, M; Stavngaard, T

  2015-01-01

  BACKGROUND: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a benign, vascular tumour that primarily occurs in adolescent males. Despite its benign nature, aggressive growth patterns can cause potential life-threatening complications. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is normally unilateral, originating...... from the sphenopalatine artery, but bilateral symptoms can occur if a large tumour extends to the contralateral side of the nasopharynx. This paper presents the first reported case of true bilateral extensive juvenile nasopharyngeal angiofibroma involving clinically challenging pre-surgical planning...... embolisation. Radical removal performed as one-step, computer-assisted functional endoscopic sinus surgery was performed. The follow-up period was uncomplicated. CONCLUSION: This case illustrates the importance of suspecting bilateral juvenile nasopharyngeal angiofibroma in patients presenting with bilateral...

 16. Criminal Profiles of Violent Juvenile Sex and Violent Juvenile Non-Sex Offenders: An Explorative Longitudinal Study

  Science.gov (United States)

  van Wijk, Anton Ph.; Mali, Bas R. F.; Bullens, Ruud A. R.; Vermeiren, Robert R.

  2007-01-01

  Few studies have longitudinally investigated the criminal profiles of violent juvenile sex and violent juvenile non-sex offenders. To make up for this lack, this study used police records of juveniles to determine the nature of the criminal profiles of violent sex offenders (n = 226) and violent non-sex offenders (n = 4,130). All offenders…

 17. Juvenile morphology in baleen whale phylogeny.

  Science.gov (United States)

  Tsai, Cheng-Hsiu; Fordyce, R Ewan

  2014-09-01

  Phylogenetic reconstructions are sensitive to the influence of ontogeny on morphology. Here, we use foetal/neonatal specimens of known species of living baleen whales (Cetacea: Mysticeti) to show how juvenile morphology of extant species affects phylogenetic placement of the species. In one clade (sei whale, Balaenopteridae), the juvenile is distant from the usual phylogenetic position of adults, but in the other clade (pygmy right whale, Cetotheriidae), the juvenile is close to the adult. Different heterochronic processes at work in the studied species have different influences on juvenile morphology and on phylogenetic placement. This study helps to understand the relationship between evolutionary processes and phylogenetic patterns in baleen whale evolution and, more in general, between phylogeny and ontogeny; likewise, this study provides a proxy how to interpret the phylogeny when fossils that are immature individuals are included. Juvenile individuals in the peramorphic acceleration clades would produce misleading phylogenies, whereas juvenile individuals in the paedomorphic neoteny clades should still provide reliable phylogenetic signals.

 18. Larval, pre-juvenile and juvenile development of Diapterus peruvianus (Perciformes: Gerreidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylvia Patricia Adelheid Jiménez Rosenberg

  2003-06-01

  Full Text Available The development of Diapterus peruvianus (Sauvage 1879 is based on 60 larvae collected in superficial tows made in Bahía Concepción, and on 16 prejuvenile and juvenile organisms collected in Bahía de La Paz, B. C. S., México, using a standard plankton net and a rectangular epibenthonic net, respectively. Larvae of D. peruvianus show three large blotches on the dorsum of the gut that can fuse together and give the appearance of one large continuous blotch. There are two to three pre-anal pigments and 16 post-anal pigments in the ventral midline; cephalic pigments are present from the postflexion stage, as well as a serrated preoperculum. The prejuvenile and juvenile organisms are distinguished by their body depth, the analfin formula, the serrated preoperculum and the base pigments in the dorsal and anal fins.El desarrollo de Diapterus peruvianus se analizó con base en 60 larvas recolectadas en Bahía Concepción y 16 pre-juveniles y juveniles recolectados en la Ensenada de La Paz, B. C. S. México, usando respectivamente, una red estándar de plancton en arrastres superficiales y una red epibentónica para arrastres de plancton. Las larvas presentan desde la pre-flexión tres manchas alargadas sobre la superficie dorsal de la masa visceral, que pueden unirse y dar apariencia de pigmentación continua, observándose hasta 16 pigmentos post-anales en la línea media ventral y de dos a tres pigmentos pre-anales; la pigmentación cefálica así como la forma aserrada del pre-opérculo característica del género, aparecen a partir de la post-flexión. Los organismos pre-juveniles y juveniles se distinguen por la profundidad del cuerpo, la fórmula de la aleta anal, la fina forma aserrada del pre-opérculo y la pigmentación en la base de las aletas dorsal y anal.

 19. Juvenile Residential Facility Census, 2010: Selected Findings. Juvenile Offenders and Victims: National Report Series. Bulletin NCJ 241134

  Science.gov (United States)

  Hockenberry, Sarah; Sickmund, Melissa; Sladky, Anthony

  2013-01-01

  This bulletin is part of the "Juvenile Offenders and Victims National Report Series." The "National Report" offers a comprehensive statistical overview of the problems of juvenile crime, violence, and victimization and the response of the juvenile justice system. During each interim year, the bulletins in the "National…

 20. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 1. Juvenile Confinement in Context

  Science.gov (United States)

  Mendel, Richard A.

  2012-01-01

  For more than a century, the predominant strategy for the treatment and punishment of serious and sometimes not-so-serious juvenile offenders in the United States has been placement into large juvenile corrections institutions, alternatively known as training schools, reformatories, or youth corrections centers. America's heavy reliance on…

 2. Juvenile Angiofibroma: Evolution of Management

  Science.gov (United States)

  Nicolai, Piero; Schreiber, Alberto; Bolzoni Villaret, Andrea

  2012-01-01

  Juvenile angiofibroma is a rare benign lesion originating from the pterygopalatine fossa with distinctive epidemiologic features and growth patterns. The typical patient is an adolescent male with a clinical history of recurrent epistaxis and nasal obstruction. Although the use of nonsurgical therapies is described in the literature, surgery is currently considered the ideal treatment for juvenile angiofibroma. Refinement in preoperative embolization has provided significant reduction of complications and intraoperative bleeding with minimal risk of residual disease. During the last decade, an endoscopic technique has been extensively adopted as a valid alternative to external approaches in the management of small-intermediate size juvenile angiofibromas. Herein, we review the evolution in the management of juvenile angiofibroma with particular reference to recent advances in diagnosis and treatment. PMID:22164185

 3. Juvenile Angiofibroma: Evolution of Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piero Nicolai

  2012-01-01

  Full Text Available Juvenile angiofibroma is a rare benign lesion originating from the pterygopalatine fossa with distinctive epidemiologic features and growth patterns. The typical patient is an adolescent male with a clinical history of recurrent epistaxis and nasal obstruction. Although the use of nonsurgical therapies is described in the literature, surgery is currently considered the ideal treatment for juvenile angiofibroma. Refinement in preoperative embolization has provided significant reduction of complications and intraoperative bleeding with minimal risk of residual disease. During the last decade, an endoscopic technique has been extensively adopted as a valid alternative to external approaches in the management of small-intermediate size juvenile angiofibromas. Herein, we review the evolution in the management of juvenile angiofibroma with particular reference to recent advances in diagnosis and treatment.

 4. VEDS-Automated system for inspection of vehicles and containers for explosives and other threats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gozani, T.; Liu, F.; Sivakumar, M.

  2004-01-01

  Many parts of national infrastructures around the world are very vulnerable to terrorist threats in the form of large vehicle bombs. The larger bomb, the larger is the damage and its extent. The number of containers and vehicles crossing land or sea ports of entry is huge. Tough the probability is low, any vehicle may contain a threat. Any system addressing these enormous security tasks should obviously be based on excellent human intelligence to focus the attention on a much smaller number of high-risk containers and vehicles. These containers must then be subjected to a thorough and reliable inspection for the threats.Viable security system must incorporate a credible and effective inspection to achieve its purposes. It should have high performance and be operationally acceptable. This means the system must possess high detection capabilities, low false positive rate, fast response and provide automatic decision eliminating the need for human interpretation. Ancore has developed a range of new inspection devices, which are highly suitable for the above tasks. All the systems are automatic, material specific, high performance for a wide range and type of threats. Some of them are also highly modular, and compact. Some of the systems are fixed, other are relocatable, or fully mobile. The presentation will discuss Ancore's VEDS (Vehicle Explosive Detection System) which detects bulk explosives (expandable also to radiological and nuclear threats)) in marine containers, trucks and cars. The compact and rugged nature of the VEDS sensor makes it suitable for many forms of conveyance: mobile (van mounted), portal, forklift mounted, or mounted on container unloading rig. The physics principles of the system and some recent applications and results will be presented

 5. Juvenile polyposis syndrome

  OpenAIRE

  Hsiao, Yi-Han; Wei, Chin-Hung; Chang, Szu-Wen; Chang, Lung; Fu, Yu-Wei; Lee, Hung-Chang; Liu, Hsuan-Liang; Yeung, Chun-Yan

  2016-01-01

  Abstract Background: Juvenile polyposis syndrome, a rare disorder in children, is characterized with multiple hamartomatous polyps in alimentary tract. A variety of manifestations include bleeding, intussusception, or polyp prolapse. In this study, we present an 8-month-old male infant of juvenile polyposis syndrome initially presenting with chronic anemia. To the best of our knowledge, this is the youngest case reported in the literature. Methods: We report a rare case of an 8-month-old male...

 6. Undersøgelse af Magnuseffekten på en cylinder ved brug af dimensionsanalyse og empirisk data

  OpenAIRE

  Lauritzen, Ann Katrine Toft; Clarke, Danijel Charles; Ajslev, Mikkel Zielinski; Victor, David Eklund; Bisgaard, Stefan; Thomsen, Malina Masik Talita Isaksen; Larsen, Emil Ellegaard

  2016-01-01

  Projektet har til formal at undersøge tværkraften, der optærder på en roterende cylinder, sombevæger sig relativt til et fluid. Tværkraften kender man som Magnuskraften, og er oftest beskreveti forhold til en roterende sfære. En mangel på viden om Magnuskraftens opførsel på cylindrehar inspireret os til projektet. Dette emne undersøges gennem dimensionsanalyse og ved brugaf empirisk data. Der indledes med et kapitel om grundlæggende teori indenfor fluiddynamikfor at give en kvalitativ forståe...

 7. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Skole er et spørreskjema som skal fylles ut av lærere eller førskolelærere for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpe...

 8. Social and psychological aspects of criminal juvenile justice in the world practice (Anglo-Saxon model of juvenile justice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.S. Oshevsky

  2013-10-01

  Full Text Available The article is the final part of the review of existing foreign models of juvenile criminal justice system. We analyze the principles of juvenile justice in the criminal trial: protective orientation, personalization and social richness of the trial, the emphasis on educational influences. We present the foreign experience of incorporating social, psychological and clinical special knowledge into specialized justice concerning juvenile offenders. We analyze modern trends in the development of juvenile justice in the United States and Canada. We present material related to methods of risk assessment of re-offending among adolescents. We highlight approaches to complex long-term follow-up of juvenile offenders in Anglo-Saxon juvenile justice. We describe some aspects of the probation service using the method of case management. In the context of the accepted “National Strategy for Action for the Benefit of Children for 2012-2017”, the prospects for the development of specialized criminal justice for young offenders in the Russian Federation are discussed

 9. Juvenile polyposis syndrome

  Science.gov (United States)

  Hsiao, Yi-Han; Wei, Chin-Hung; Chang, Szu-Wen; Chang, Lung; Fu, Yu-Wei; Lee, Hung-Chang; Liu, Hsuan-Liang; Yeung, Chun-Yan

  2016-01-01

  Abstract Background: Juvenile polyposis syndrome, a rare disorder in children, is characterized with multiple hamartomatous polyps in alimentary tract. A variety of manifestations include bleeding, intussusception, or polyp prolapse. In this study, we present an 8-month-old male infant of juvenile polyposis syndrome initially presenting with chronic anemia. To the best of our knowledge, this is the youngest case reported in the literature. Methods: We report a rare case of an 8-month-old male infant who presented with chronic anemia and gastrointestinal bleeding initially. Panendoscopy and abdominal computed tomography showed multiple polyposis throughout the entire alimentary tract leading to intussusception. Technetium-99m-labeled red blood cell (RBC) bleeding scan revealed the possibility of gastrointestinal tract bleeding in the jejunum. Histopathological examination on biopsy samples showed Peutz-Jeghers syndrome was excluded, whereas the diagnosis of juvenile polyposis syndrome was established. Results: Enteroscopic polypectomy is the mainstay of the treatment. However, polyps recurred and occupied the majority of the gastrointestinal tract in 6 months. Supportive management was given. The patient expired for severe sepsis at the age of 18 months. Conclusion: Juvenile polyposis syndrome is an inherited disease, so it is not possible to prevent it. Concerning of its poor outcome and high mortality rate, it is important that we should increase awareness and education of the parents at its earliest stages. PMID:27631205

 10. Acupuntura em adolescentes com fibromialgia juvenil Acupuntura en adolescentes con fibromialgia juvenil Acupuncture in adolescents with juvenile fibromyalgia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marialda Höfling P. Dias

  2012-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Descrever a utilização da acupuntura em adolescentes com fibromialgia juvenil. MÉTODOS: Estudo retrospectivo realizado em pacientes com fibromialgia juvenil (critérios do Colégio Americano de Reumatologia submetidos a, pelo menos, 11 sessões semanais de acupuntura. As avaliações antes e após acupuntura incluíram dados demográficos, características da dor musculoesquelética, número de pontos dolorosos (NPD, escala visual analógica (EVA de dor, algiometria e índice miálgico (IM. Durante o estudo, os pacientes puderam usar analgésicos, amitriptilina e foram orientados a praticar atividade física aeróbica. Os resultados antes e após acupuntura foram comparados pelo teste não paramétrico de Wilcoxon. RESULTADOS: Dos 38 pacientes com fibromialgia juvenil acompanhados em oito anos consecutivos, 13 tinham todas as informações nos prontuários e nas fichas de acupuntura e foram avaliados. Destes 13, sete obtiveram melhora nos três parâmetros analisados (número de pontos dolorosos, EVA de dor e IM. As medianas do número de pontos dolorosos e da EVA de dor foram significativamente maiores antes do tratamento quando comparados ao final do tratamento com as sessões de acupuntura [14 (11-18 versus 10 (0-15, p=0,005; 6 (2-10 versus 3 (0-10, p=0,045; respectivamente]. Em contraste, a mediana do IM foi significativamente menor antes do tratamento [3,4 (2,49-4,39 versus 4,2 (2,71-5,99, p=0,02]. Nenhum dos pacientes com fibromialgia juvenil apresentou eventos adversos associados à acupuntura. CONCLUSÕES: Acupuntura é uma modalidade de Medicina Tradicional Chinesa que pode ser utilizada nos pacientes pediátricos com fibromialgia. Futuros estudos controlados serão necessários.OBJETIVO: Describir el uso de acupuntura en adolescentes con fibromialgia juvenil. MÉTODOS: Estudio retrospectivo realizado en pacientes con fibromialgia juvenil (criterios del Colegio Americano de Reumatología sometidos a al menos 11 sesiones

 11. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  OpenAIRE

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 12. Juvenile dispersal in Calomys venustus (Muridae: Sigmodontinae)

  Science.gov (United States)

  Priotto, José; Steinmann, Andrea; Provensal, Cecilia; Polop, Jaime

  2004-05-01

  Both spacing behaviour and dispersal movement are viewed as hierarchical processes in which the effects may be expressed at spatial scale. This research was carried out to examine the hypothesis that the presence of parents promotes the dispersal of juveniles from their natal nest and their father or mother home-range, in Calomys venustus.The study was carried out in four 0.25 ha fences (two controls and two experimentals), in a natural pasture. This study had two periods: Father Removal (FR) (August and December 1997; year one) and Mother Removal (MR) (August 1998 and January 1999; year two). For the FR treatment fathers were removed after juveniles were born, but in the MR treatment mothers were removed after the juveniles were weaned. The effect of parents on the dispersal distance of juveniles was analysed with respect to their natal nest and their mother and father home-range. Dispersal distance from the nest of C. venustus was independent of either male or female parent. Juveniles were more dispersing in relation to the centre of activity of their mothers than to that of their fathers, and females were more dispersing than males. Female juveniles overlap their home-range with their parents less than male juveniles do. The differences observed between female and male juveniles would be related to their different sexual maturation times, as well as to the female territoriality.

 13. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale – IV Hjemmeversjon (ADHD-RS-IV Hjemme)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Hjemme er et spørreskjema som skal fylles ut av mor, far, verge eller besteforeldre for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på ...

 14. Essential habitat for sardine juveniles in Iberian waters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sílvia Rodríguez-Climent

  2017-09-01

  Full Text Available In a period when the Iberian sardine stock abundance is at its historical minimum, knowledge of the sardine juvenile’s distribution is crucial for the development of fishery management strategies. Generalized additive models were used to relate juvenile sardine presence with geographical variables and spawning grounds (egg abundance and to model juvenile abundance with the concurrent environmental conditions. Three core areas of juvenile distribution were identified: the Northern Portuguese shelf (centred off Aveiro, the coastal region in the vicinity of the Tagus estuary, and the eastern Gulf of Cadiz. Spatial differences in the relationship between juvenile presence and egg abundances suggest that essential juvenile habitat might partially differ from the prevailing spawning grounds. Models also depicted significant relationships between juvenile abundance, temperature and geographical variables in combination with salinity in the west and with zooplankton in the south. Results indicate that the sardine juvenile distribution along the Iberian Peninsula waters are an outcome of a combination of dynamic processes occurring early in life, such as egg and larva retention, reduced mortality and favourable feeding grounds for both larvae and juveniles.

 15. Juvenile offenders: competence to stand trial.

  Science.gov (United States)

  Soulier, Matthew

  2012-12-01

  This article details the legal background and assists the reader in the preparation and practical conduct of evaluations regarding juvenile adjudicative competency. The material is presented to be useful as a guide to direct questions of competency and covers aspects of evaluation that include: legal standard for competency to stand trial, developmental immaturity, current practice in juvenile competency to stand trial, forensic evaluation of juvenile competency to stand trial, organizing the evaluation, collateral sources of information, psychiatric evaluation of juvenile adjudicative competency, assessment of mental disorder and intellectual disability, assessment of developmental status, assessment of functional abilities for adjudicative competence, and reaching the forensic opinion. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Parenting and juvenile delinquency

  OpenAIRE

  Hoeve, M.

  2008-01-01

  Juvenile delinquency is a noteworthy problem. This thesis addressed the association between parenting and juvenile delinquency by analyzing the concepts of parenting adopted in family research in relation to criminological concepts and measures of delinquent behavior. Four studies were conducted. The first study addressed a meta-analysis on parenting characteristics and styles in relation to delinquency. In this meta-analysis, previous manuscripts were systematically analyzed, computing mean ...

 17. PSYCHOSOCIAL PROFILE OF JUVENILE DIABETES

  Science.gov (United States)

  Dass, Jyoti; Dhavale, H.S.; Rathi, Anup

  1999-01-01

  A study of the complex relationships between the patient characteristics, family and environmental influences, physician's behaviour and the demands of the disease with its management in Juvenile Diabetics was taken up at a general hospital. 90 subjects were selected for the study and grouped into three. Group A consisted of 30 Juvenile Diabetics, Group B of 30 Adult Diabetics and Group C of 30 Normal healthy adolescents. The impact of the illness was measured on the Diabetes Impact Measurement Scale (DIMS), the behavioural deviations and the parental attitudes towards child rearing on the Fallstrom's Questionnaire (FQ) and the family environment on the Family Climate Scale (FCS). Psychiatric morbidity was assessed using DSM-IV criteria. Group A & B were compared on the DIMS and Group A & C on FQ & FCS. Adult diabetics had a greater impact of diabetes. Juvenile diabetics had significantly higher frequency of behavioural deviations as compared to controls. Also there was a higher number of responses on questions indicating an overprotecting attitude amongst parents of juvenile diabetics. There was an increased incidence of psychiatric morbidity in juvenile diabetics as compared to normal adolescents irrespective of the family environment. The results are discussed in relation to current literature. PMID:21430802

 18. Juvenile Prostitution.

  Science.gov (United States)

  Csapo, Marg

  1986-01-01

  Recent research and Canadian government committee reports concerning juvenile prostitution are reviewed. Proposals are made in the realms of law and social policy; and existing programs are described. (DB)

 19. Imágenes juveniles, medios y nuevos escenarios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oscar Aguilera Ruiz

  2015-01-01

  Full Text Available Este artículo nace del análisis de los discursos radiales producidos exclusivamente para jóvenes en Santiago de Chile. Aborda además las categorías comprensivas de la vida juvenil, la vida juvenil de los años 90, el imaginario juvenil des-simbolizado, hacia una comprensión de lo juvenil, dinámica social propuesta por los medios y estrategias comunicacionales.

 20. Risici ved ophævelsen af kvotebekendtgørelsen for NOx og SO2 for kraftværkerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole-Kenneth; Nielsen, Malene

  Rapporten belyser de mulige konsekvenser ved ophævelse af ”Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker”, nr. 885 af 18. december 1991. (Herefter kvotebekendtgørelsen). Det er foretaget en basisfremskrivning af NOx-emissionen frem til 2025 for de vær...

 1. Vegetative propagation of mature and juvenile northern red oak

  Science.gov (United States)

  James J. Zaczek; K. C. Steiner; C. W., Jr. Heuser

  1993-01-01

  Rooting trials were established to evaluate rooting success of cuttings from mature and juvenile, grafted and ungrafted northern red oak (NRO). Buds from 4 mature NRO ortets and juvenile seedlings were grafted onto juvenile and mature rootstock. Cuttings were collected from the grafts and from juvenile and mature shoots developed in situ and...

 2. Antibodies in juvenile-onset myositis.

  Science.gov (United States)

  Tansley, Sarah L

  2016-11-01

  Juvenile-onset myositis is a highly heterogeneous disease. Myositis-specific and associated autoantibodies provide a potential means of subdividing patients into clinically homogenous subgroups. Given the increasing availability of autoantibody testing, this review explores the phenotypes associated with different autoantibodies in juvenile-onset myositis and the potential clinical utility of autoantibody testing. Autoantibodies can be identified in 60-70% of children with myositis and the recent discovery of novel myositis-associated autoantibodies in adult patients suggests this may increase in the near future. Detailed phenotype descriptions are now known for several autoantibodies commonly identified in juvenile-onset disease. Whilst there is insufficient evidence to recommend a differential treatment approach based on autoantibody status, it is becoming increasingly clear that some autoantibody subgroups are often treatment resistant and may benefit from a more aggressive approach. The validation of nonspecialised methods for myositis-specific autoantibody detection should lead to more widely available testing. In juvenile-onset disease, this will provide detailed prognostic information and in the future may also influence approach.

 3. REFORMATIONS IN ZIMBABWE'S JUVENILE JUSTICE SYSTEM

  African Journals Online (AJOL)

  Mugumbate

  1996-05-23

  May 23, 1996 ... The article is based on a desk review of existing literature on juvenile crime in the country. ... that Zimbabwe's juvenile justice system is transforming from being ... recommendations include expanding the Pre-trial Diversion ...

 4. A Practical Approach to Juvenile Dermatomyositis and Juvenile Scleroderma.

  Science.gov (United States)

  McCann, Liza J; Pain, Clare E

  2016-02-01

  Juvenile dermatomyositis and juvenile scleroderma are rare multisystem autoimmune disorders. Although they share some pathognomonic hallmarks with adult onset myositis or scleroderma, there are significant differences in presentation, characteristics and associated features when the diseases present in childhood. In view of this, and the rarity of the conditions, it is important for care to be led by teams with expertise in pediatric rheumatology conditions. Prognosis has improved significantly in the West; likely due to early diagnosis and aggressive treatment with immunosuppressive medications. However, this trend is not replicated in the developing world. Early recognition of these diseases is crucial to achieve rapid and sustained remission and prevent disease or medication associated complications. This article aims to provide a practical overview for recognition, diagnosis and treatment of these conditions.

 5. Adolescent neglect, juvenile delinquency and the risk of recidivism.

  Science.gov (United States)

  Ryan, Joseph P; Williams, Abigail B; Courtney, Mark E

  2013-03-01

  Victims of child abuse and neglect are at an increased risk of involvement with the juvenile justice and adult correctional systems. Yet, little is known about the continuation and trajectories of offending beyond initial contact with law enforcement. Neglect likely plays a critical role in continued offending as parental monitoring, parental rejection and family relationships are instrumental in explaining juvenile conduct problems. This study sought to determine whether neglect is associated with recidivism for moderate and high risk juvenile offenders in Washington State. Statewide risk assessments and administrative records for child welfare, juvenile justice, and adult corrections were analyzed. The sample was diverse (24 % female, 13 % African American, 8 % Hispanic, 5 % Native American) and included all moderate and high risk juvenile offenders screened by juvenile probation between 2004 and 2007 (n = 19,833). Official records from child protection were used to identify juvenile offenders with a history of child neglect and to identify juvenile offenders with an ongoing case of neglect. Event history models were developed to estimate the risk of subsequent offending. Adolescents with an ongoing case neglect were significantly more likely to continue offending as compared with youth with no official history of neglect. These findings remain even after controlling for a wide range of family, peer, academic, mental health, and substance abuse covariates. Interrupting trajectories of offending is a primary focus of juvenile justice. The findings of the current study indicate that ongoing dependency issues play a critical role in explaining the outcomes achieved for adolescents in juvenile justice settings. The implications for improved collaboration between child welfare and juvenile justice are discussed.

 6. Do juveniles bully more than young offenders?

  Science.gov (United States)

  Ireland, Jane L

  2002-04-01

  This study compares bullying behaviour among juvenile and young offenders and incorporates two different methods to measure bullying. Ninety-five male juvenile and 196 male young offenders completed two questionnaires, one that measured bullying directly and one that measured behaviours indicative of "being bullied" or of "bullying others". Juveniles perceived a higher extent of bullying than young offenders. Juveniles reported significantly more physical, psychological or verbal and overall direct forms of bullying behaviour than young offenders. A number of differences were found between juveniles and young offenders with regard to the types of prisoners likely to become victims, who they would advise a victim to speak to and how bullying could be prevented. The results are discussed in relation to developmental theories of aggression and how bullying behaviour can be defined and measured among prisoners. Copyright 2002 The Association for Professionals in Services for Adolescents. Published by Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

 7. An unusual presentation of juvenile lupus nephritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malleshwar Bottu

  2016-01-01

  Full Text Available The incidence of juvenile lupus varies widely ranging between 4 and 250 per 100,000 population. Most common organ involvement in juvenile lupus is kidney. Neurological, cutaneous and hematological involvements are also involved. Skeletal muscle involvement in the form of myositis is rare. Myositis as presenting manifestation in juvenile lupus is also unusual. Herein, we report one such case wherein myositis preceded the onset of lupus nephritis

 8. Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  2003-09-01

  Full Text Available Findes der generelle aspekter ved receptionen af medieprodukter, som det kan være analytisk frugtbart at orientere sig efter, og som man altid bør belyse, når man analyserer kvalitative receptionsdata – og måske også allerede når man skal planlægge det empiriske feltarbejde i et em- pirisk receptionsprojekt? Denne artikel bygger på, at dette spørgsmål kan besvares bekræftende, og fremlægger et bud på, hvordan en multi- dimensional model for kvalitativ receptionsanalyse kunne se ud.

 9. Laser capture microdissection of gonads from juvenile zebrafish

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anne; Nielsen, John; Morthorst, Jane Ebsen

  2009-01-01

  was adjusted and optimised to isolate juvenile zebrafish gonads. Results: The juvenile zebrafish gonad is not morphologically distinguishable when using dehydrated cryosections on membrane slides and a specific staining method is necessary to identify the gonads. The protocol setup in this study allows......Background: Investigating gonadal gene expression is important in attempting to elucidate the molecular mechanism of sex determination and differentiation in the model species zebrafish. However, the small size of juvenile zebrafish and correspondingly their gonads complicates this type...... of investigation. Furthermore, the lack of a genetic sex marker in juvenile zebrafish prevents pooling gonads from several individuals. The aim of this study was to establish a method to isolate the gonads from individual juvenile zebrafish allowing future investigations of gonadal gene expression during sex...

 10. Extending juvenility in grasses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaeppler, Shawn; de Leon Gatti, Natalia; Foerster, Jillian

  2017-04-11

  The present invention relates to compositions and methods for modulating the juvenile to adult developmental growth transition in plants, such as grasses (e.g. maize). In particular, the invention provides methods for enhancing agronomic properties in plants by modulating expression of GRMZM2G362718, GRMZM2G096016, or homologs thereof. Modulation of expression of one or more additional genes which affect juvenile to adult developmental growth transition such as Glossy15 or Cg1, in conjunction with such modulation of expression is also contemplated. Nucleic acid constructs for down-regulation of GRMZM2G362718 and/or GRMZM2G096016 are also contemplated, as are transgenic plants and products produced there from, that demonstrate altered, such as extended juvenile growth, and display associated phenotypes such as enhanced yield, improved digestibility, and increased disease resistance. Plants described herein may be used, for example, as improved forage or feed crops or in biofuel production.

 11. Law & psychiatry: punishing juveniles who kill.

  Science.gov (United States)

  Appelbaum, Paul S

  2012-10-01

  Punishment of juvenile murderers forces policy makers to weigh the developmental immaturity of adolescents against the heinousness of their crimes. The U.S. Supreme Court has progressively limited the severity of punishments that can be imposed on juveniles, holding that their impulsivity, susceptibility to peer pressure, and more fluid character render them less culpable for their actions. Having eliminated the death penalty as a punishment, the Court recently struck down mandatory life sentences without prospect of parole. The decision is interesting for its emphasis on rehabilitation, opening the door to further restrictions on punitive sentences for juveniles-and perhaps for adults too.

 12. "Toore puuga kütmine on raiskamine ..." = "Att elda med sur ved är slöseri ..." : [luuletused] / Gunnar D. Hansson ; tlk. Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Hansson, Gunnar D.

  2004-01-01

  Sisu: "Toore puuga kütmine on raiskamine ..." = "Att elda med sur ved är slöseri ..."; "Esimest päeva rändab tuul ..." = "Första dagen vandrar vinden ..."; "Päike tuli lähemale ..." = "Solen kom närmare ..."; "Nagu oleks kõik möödas ..." = "Som om allt vore över ..."

 13. Development of consensus treatment plans for juvenile localized scleroderma: a roadmap toward comparative effectiveness studies in juvenile localized scleroderma.

  Science.gov (United States)

  Li, Suzanne C; Torok, Kathryn S; Pope, Elena; Dedeoglu, Fatma; Hong, Sandy; Jacobe, Heidi T; Rabinovich, C Egla; Laxer, Ronald M; Higgins, Gloria C; Ferguson, Polly J; Lasky, Andrew; Baszis, Kevin; Becker, Mara; Campillo, Sarah; Cartwright, Victoria; Cidon, Michael; Inman, Christi J; Jerath, Rita; O'Neil, Kathleen M; Vora, Sheetal; Zeft, Andrew; Wallace, Carol A; Ilowite, Norman T; Fuhlbrigge, Robert C

  2012-08-01

  Juvenile localized scleroderma (LS) is a chronic inflammatory skin disorder associated with substantial morbidity and disability. Although a wide range of therapeutic strategies has been reported in the literature, a lack of agreement on treatment specifics and accepted methods for clinical assessment has made it difficult to compare approaches and identify optimal therapy. Our objective was to develop standardized treatment plans, clinical assessments, and response criteria for active, moderate to high severity juvenile LS. A core group of pediatric rheumatologists, dermatologists, and a lay advisor was engaged by the Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance (CARRA) to develop standardized treatment plans and assessment parameters for juvenile LS using consensus methods/nominal group techniques. Recommendations were validated in 2 face-to-face conferences with a larger group of practitioners with expertise in juvenile LS and with the full membership of CARRA, which encompasses the majority of pediatric rheumatologists in the US and Canada. Consensus was achieved on standardized treatment plans that reflect the prevailing treatment practices of CARRA members. Standardized clinical assessment methods and provisional treatment response criteria were also developed. Greater than 90% of pediatric rheumatologists responding to a survey (66% of CARRA membership) affirmed the final recommendations and agreed to utilize these consensus plans to treat patients with juvenile LS. Using consensus methodology, we have developed standardized treatment plans and assessment methods for juvenile LS. The high level of support among pediatric rheumatologists will support future comparative effectiveness studies and enable the development of evidence-based guidelines for the treatment of juvenile LS. Copyright © 2012 by the American College of Rheumatology.

 14. The semantic sphere of juvenile offenders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oshevsky D.S.

  2017-01-01

  Full Text Available The article presents the results of a preliminary empirical study aimed to identify features of the semantic sphere of adolescents who have committed illegal, including aggressive acts. The study included 50 male juveniles aged of 16 - 17 years. The first group consisted of adolescents convicted of aggressive and violent crimes; the second – of property socially dangerous acts (SDA. It is shown that evaluation of such adolescents is generally categorical and polar, the semantic field is subdifferentiable, less hierarchic, and has not enough realistic structure of meanings. Developed structure of motives and meanings is the basis of voluntary regulation of socially significant behavior. Thus, assessing the semantic sphere of juvenile offenders we can highlight its characteristics as risk factors of unlawful behavior, as well as the resource side, that will contribute to addressing issues of prevention and correction of unlawful behavior. Key words: juvenile offenders, semantic field of juvenile offenders, unlawful behavior.

 15. Differential heritability of adult and juvenile antisocial traits.

  Science.gov (United States)

  Lyons, M J; True, W R; Eisen, S A; Goldberg, J; Meyer, J M; Faraone, S V; Eaves, L J; Tsuang, M T

  1995-11-01

  Studies of adult antisocial behavior or criminality usually find genetic factors to be more important than the family environment, whereas studies of delinquency find the family environment to be more important. We compared DSM-III-R antisocial personality disorder symptoms before vs after the age of 15 years within a sample of twins, rather than comparing across studies. We administered the Diagnostic Interview Schedule Version III-revised by telephone to 3226 pairs of male twins from the Vietnam Era Twin Registry. Biometrical modeling was applied to each symptom of antisocial personality disorder and summary measures of juvenile and adult symptoms. Five juvenile symptoms were significantly heritable, and five were significantly influenced by the shared environment. Eight adult symptoms were significantly heritable, and one was significantly influenced by the shared environment. The shared environment explained about six times more variance in juvenile anti-social traits than in adult traits. Shared environmental influences on adult antisocial traits overlapped entirely with those on juvenile traits. Additive genetic factors explained about six times more variance in adult vs juvenile traits. The juvenile genetic determinants overlapped completely with genetic influences on adult traits. The unique environment (plus measurement error) explained the largest proportion of variance in both juvenile and adult antisocial traits. Characteristics of the shared or family environment that promote antisocial behavior during childhood and early adolescence also promote later antisocial behavior, but to a much lesser extent. Genetic causal factors are much more prominent for adult than for juvenile antisocial traits.

 16. Juveniles' Motivations for Remaining in Prostitution

  Science.gov (United States)

  Hwang, Shu-Ling; Bedford, Olwen

  2004-01-01

  Qualitative data from in-depth interviews were collected in 1990-1991, 1992, and 2000 with 49 prostituted juveniles remanded to two rehabilitation centers in Taiwan. These data are analyzed to explore Taiwanese prostituted juveniles' feelings about themselves and their work, their motivations for remaining in prostitution, and their difficulties…

 17. DERMATOMIOSITIS JUVENIL Y EMBARAZO

  OpenAIRE

  Evans M,Gregorio; Poulsen R,Ronald; Blanco R,Romiely; Luna V,Viviana

  2002-01-01

  La dermatomiositis juvenil es un desorden inflamatorio crónico multisistémico del tejido conectivo. Tiene una incidencia de 2-3/100.000/año. Con la disminución en la mortalidad experimentada en los últimos decenios, la atención está cifrada en la morbilidad a largo plazo y en las alteraciones funcionales. Con un tratamiento agresivo los niños con dermatomiositis juvenil generalmente tienen un futuro promisorio, sin incapacidad o con incapacidad mínima. La mortalidad actualmente se estima cerc...

 18. AFSC/ABL: Juvenile rockfish DNA species identification

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Many pelagic juvenile rockfish (Sebastes) were collected in juvenile salmonid surveys in the Gulf of Alaska (GOA) from 1998 to 2002. Often species identification of...

 19. "Scared Straight" and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency.

  Science.gov (United States)

  Petrosino, A; Turpin-Petrosino, C; Buehler, J

  2002-01-01

  'Scared Straight' and other programmes involve organised visits to prison by juvenile delinquents or children at risk for criminal behavior. programmes are designed to deter participants from future offending through first-hand observation of prison life and interaction with adult inmates. These programmes remain in use world-wide despite studies and reviews questioning their effectiveness. To assess the effects of programmes comprising organised visits to prisons by juvenile delinquents (officially adjudicated or convicted by a juvenile court) or pre-delinquents (children in trouble but not officially adjudicated as delinquents), aimed at deterring them from criminal activity. Handsearching by the first author in identifying randomised field trials 1945-1993 relevant to criminology was augmented by structured searches of 16 electronic data bases, including the Campbell SPECTR database of trials and the Cochrane CCTR. Experts in the field were consulted and relevant citations were followed up. Studies that tested the effects of any program involving the organised visits of juvenile delinquents or children at-risk for delinquency to penal institutions were included. Studies that included overlapping samples of juvenile and young adults (e.g. ages 14-20) were included. We only considered studies that randomly or quasi-randomly (i.e. alternation) assigned participants to conditions. Each study had to have a no-treatment control condition with at least one outcome measure of "post-visit" criminal behavior. We report narratively on the nine eligible trials. We conducted one meta-analysis of post-intervention offending rates using official data. Information from other sources (e.g. self-report) was either missing from some studies or critical information was omitted (e.g. standard deviations). We examined the immediate post-treatment effects (i.e. "first-effects") by computing Odds Ratios (OR) for data on proportions of each group re-offending, and assumed both fixed and

 20. Preventing Juvenile Delinquency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina dos Reis

  2016-04-01

  Full Text Available This article aims to problematize discourses about protection and care that have surrounded compulsory hospitalization by evidencing its use as a control and punishment mechanism that increases the social vulnerability of young drug users. For such, we analyze lawsuits involving juveniles who were consigned to psychiatric institutions for drug addiction treatment as a protection measure in the state of Rio Grande do Sul, in Brazil. The analysis of the materials has evidenced discourses that have circumscribed young drug users and constructed this population as potentially dangerous subjects as well as a population category at risk. In this sense, we point out how compulsory hospitalization has emerged out of the lawsuits as a tool for prevention of juvenile delinquency.

 1. The World of Juvenile Justice According to the Numbers

  Science.gov (United States)

  Rozalski, Michael; Deignan, Marilyn; Engel, Suzanne

  2008-01-01

  Intended to be an instructive, yet sobering, introduction to the complex and disturbing nature of the juvenile justice system, this article details the "numbers," including selected percentages, ratios, and dollar amounts, that are relevant to developing a better understanding of the juvenile justice system. General statistics about juvenile and…

 2. HIV testing among non-incarcerated substance-abusing juvenile offenders.

  Science.gov (United States)

  Tolou-Shams, Marina; Conrad, Selby; Louis, Alaina; Shuford, Sarah Hart; Brown, Larry K

  2015-11-01

  Juvenile offenders are a subgroup of adolescents at particular risk for HIV/STI infection. Although HIV prevalence among these youth is low (justice system, which is known to have an extremely high rate of HIV infection. US constitutional mandates provide HIV/STI testing for incarcerated juveniles, but close to 80% of juvenile arrestees are never detained. Moreover, although they engage in similar HIV risk behaviors as those detained, they have limited access to available HIV/STI testing services. Thus, our study examined rates of lifetime HIV testing among a pilot sample of 60 court-involved, substance-using juveniles monitored in the community to explore rates of testing and the reasons related to lifetime testing among a high-risk, yet understudied US juvenile population.

 3. A Giant Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma

  Science.gov (United States)

  Yüce, Salim; Uysal, İsmail Önder; Doğan, Mansur; Polat, Kerem; Şalk, İsmail; Müderris, Suphi

  2012-01-01

  Juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) are locally growing highly vascular tumours. They are treated primarily by surgical excision ranging from open approach to endoscopic approach. We presented a 20-year-old male with a giant nasopharyngeal juvenile angiofibroma obliterating the pterygopalatine fossa bilaterally, invasing the sphenoid bone and extending to the left nasal passage. His complaints were epistaxis and nasal obstruction. After embolization, the patient was treated surgically with endoscopic approach and discharged as cured without any complication. PMID:23714961

 4. Combination of Juvenile Papillomatosis, Juvenile Fibroadenoma and Intraductal Carcinoma of the Breast in a 15-Year-old Girl.

  Science.gov (United States)

  Sedloev, Theophil; Bassarova, Assia; Angelov, Kostadin; Vasileva, Mariela; Asenov, Yavor

  2015-09-01

  The association of juvenile papillomatosis with carcinoma is proven, but very rare, as there exist several reported cases. A 15-year-old girl with no family history of breast cancer presented with two masses in the left breast. The excisional biopsy on both lumps revealed juvenile fibroadenoma and juvenile papillomatosis epithelial proliferation multiple cystic expanded channels. In some of these channels, cytological features of intraductal carcinoma were observed. We performed a full immunohistochemical examination of the juvenile papillomatosis. The patient refused any further surgical or adjuvant treatment. There are no signs of recurrence in the 15 year follow-up. This case is a diagnostic and therapeutic challenge, taking into account the patient's age and the controversial treatment recommendations. Good collaboration between surgeons and pathologists is essential for an accurate diagnostic process and aims to avoid under- or overtreatment. Copyright© 2015 International Institute of Anticancer Research (Dr. John G. Delinassios), All rights reserved.

 5. Challenges and prospects of the juvenile justice administration in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Juvenile justice administration in Nigeria is weak and has been given very little priority, despite Nigeria being signatory to the major international instruments relevant to the administration of juvenile justice. This is attributable to the history of the penal system of Nigeria, with laws guiding juvenile justice administration having ...

 6. A new mass mortality of juvenile Protoceratops and size-segregated aggregation behaviour in juvenile non-avian dinosaurs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David W E Hone

  Full Text Available BACKGROUND: Monodominant bonebeds are a relatively common occurrence for non-avian dinosaurs, and have been used to infer associative, and potentially genuinely social, behavior. Previously known assemblages are characterized as either mixed size-classes (juvenile and adult-sized specimens together or single size-classes of individuals (only juveniles or only adult-sized individuals within the assemblage. In the latter case, it is generally unknown if these kinds of size-segregated aggregations characterize only a particular size stage or represent aggregations that happened at all size stages. Ceratopsians ("horned dinosaurs" are known from both types of assemblages. METHODS/PRINCIPAL FINDINGS: Here we describe a new specimen of the ceratopsian dinosaur Protoceratops andrewsi, Granger and Gregory 1923 from Mongolia representing an aggregation of four mid-sized juvenile animals. In conjunction with existing specimens of groups of P. andrewsi that includes size-clustered aggregations of young juveniles and adult-sized specimens, this new material provides evidence for some degree of size-clustered aggregation behaviour in Protoceratops throughout ontogeny. This continuity of size-segregated (and presumably age-clustered aggregation is previously undocumented in non-avian dinosaurs. CONCLUSIONS: The juvenile group fills a key gap in the available information on aggregations in younger ceratopsians. Although we support the general hypothesis that many non-avian dinosaurs were gregarious and even social animals, we caution that evidence for sociality has been overstated and advocate a more conservative interpretation of some data of 'sociality' in dinosaurs.

 7. A new mass mortality of juvenile Protoceratops and size-segregated aggregation behaviour in juvenile non-avian dinosaurs.

  Science.gov (United States)

  Hone, David W E; Farke, Andrew A; Watabe, Mahito; Shigeru, Suzuki; Tsogtbaatar, Khishigjav

  2014-01-01

  Monodominant bonebeds are a relatively common occurrence for non-avian dinosaurs, and have been used to infer associative, and potentially genuinely social, behavior. Previously known assemblages are characterized as either mixed size-classes (juvenile and adult-sized specimens together) or single size-classes of individuals (only juveniles or only adult-sized individuals within the assemblage). In the latter case, it is generally unknown if these kinds of size-segregated aggregations characterize only a particular size stage or represent aggregations that happened at all size stages. Ceratopsians ("horned dinosaurs") are known from both types of assemblages. Here we describe a new specimen of the ceratopsian dinosaur Protoceratops andrewsi, Granger and Gregory 1923 from Mongolia representing an aggregation of four mid-sized juvenile animals. In conjunction with existing specimens of groups of P. andrewsi that includes size-clustered aggregations of young juveniles and adult-sized specimens, this new material provides evidence for some degree of size-clustered aggregation behaviour in Protoceratops throughout ontogeny. This continuity of size-segregated (and presumably age-clustered) aggregation is previously undocumented in non-avian dinosaurs. The juvenile group fills a key gap in the available information on aggregations in younger ceratopsians. Although we support the general hypothesis that many non-avian dinosaurs were gregarious and even social animals, we caution that evidence for sociality has been overstated and advocate a more conservative interpretation of some data of 'sociality' in dinosaurs.

 8. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 9. Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Niels

  laboratoriet ved forskellige temperaturer med godt resultat. En mindre afprøvning under dambrugsforhold har også givet gode resultater. Før det kan komme på tale bruge vaccinen ude, skal den dog godkendes af sundhedsmyndighederne. Egtvedsyge findes i flere lande i Europa og er kendt som en meget tabsvoldende......Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne...... koder for virusets overfladeprotein. Når plasmidet sprøjtes ind i en fisks rygmuskel, vil det blive optaget af en del af muskelcellerne på injektionsstedet, dog uden at plasmidets gener kommer ind i cellernes egne kromosomer. Fidusen er, at disse muskelceller herefter kan lave virusproteinet på samme...

 10. Sports Participation and Juvenile Delinquency: A Meta-Analytic Review.

  Science.gov (United States)

  Spruit, Anouk; van Vugt, Eveline; van der Put, Claudia; van der Stouwe, Trudy; Stams, Geert-Jan

  2016-04-01

  Participation in sports activities is very popular among adolescents, and is frequently encouraged among youth. Many psychosocial health benefits in youth are attributed to sports participation, but to what extent this positive influence holds for juvenile delinquency is still not clear on both the theoretical and empirical level. There is much controversy on whether sports participation should be perceived as a protective or a risk factor for the development of juvenile delinquency. A multilevel meta-analysis of 51 published and unpublished studies, with 48 independent samples containing 431 effect sizes and N = 132,366 adolescents, was conducted to examine the relationship between sports participation and juvenile delinquency and possible moderating factors of this association. The results showed that there is no overall significant association between sports participation and juvenile delinquency, indicating that adolescent athletes are neither more nor less delinquent than non-athletes. Some study, sample and sports characteristics significantly moderated the relationship between sports participation and juvenile delinquency. However, this moderating influence was modest. Implications for theory and practice concerning the use of sports to prevent juvenile delinquency are discussed.

 11. Moral development of solo juvenile sex offenders

  NARCIS (Netherlands)

  van Vugt, E.; Stams, G.J.; Dekovic, M.; Brugman, D.; Rutten, E.; Hendriks, J.

  2008-01-01

  This study compared the moral development of solo juvenile male sex offenders (n = 20) and juvenile male non-offenders (n = 76), aged 13-19 years, from lower socioeconomic and educational backgrounds. The Moral Orientation Measure (MOM) was used to assess punishment- and victim-based moral

 12. Orofacial pain, jaw function, and temporomandibular disorders in adult women with a history of juvenile chronic arthritis or persistent juvenile chronic arthritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bakke, M.; Zak, M.; Jensen, B.L.

  2001-01-01

  Orofacial pain, jaw function, temporomandibular disorders, adult women persistent juvenil chronic arthritis......Orofacial pain, jaw function, temporomandibular disorders, adult women persistent juvenil chronic arthritis...

 13. Juvenile Obesity, Physical Activity, and Lifestyle Changes.

  Science.gov (United States)

  Bar-Or, Oded

  2000-01-01

  Because many obese children become obese adults, the recent rapid increase in juvenile obesity poses a major public health challenge. Enhanced physical activity is a cornerstone in a multidisciplinary approach to preventing and treating juvenile obesity. Giving exercise recommendations focused for obese youth is critical. Cutting down on sedentary…

 14. Preliminary evidence of altered biomechanics in adolescents with juvenile fibromyalgia.

  Science.gov (United States)

  Sil, Soumitri; Thomas, Staci; DiCesare, Christopher; Strotman, Daniel; Ting, Tracy V; Myer, Gregory; Kashikar-Zuck, Susmita

  2015-01-01

  Juvenile fibromyalgia (FM) is characterized by chronic musculoskeletal pain and marked reduction in physical activity. Despite recommendations for exercise to manage juvenile FM pain, exercise adherence is poor. Because of pain and activity avoidance, adolescents with juvenile FM are at risk for altered joint mechanics that may make them susceptible to increased pain and reduced tolerance for exercise. The primary aim of this study was to assess functional deficits in patients with juvenile FM compared to healthy controls using objective biomechanical assessment. Female adolescent patients with juvenile FM (n = 17) and healthy controls (n = 14) completed biomechanical assessments, including gait analysis and tests of lower extremity strength (isokinetic knee extension/flexion and hip abduction) and functional performance (drop vertical jump test) along with self-reported measures of disability (Functional Disability Inventory), pain intensity, depressive symptoms (Children's Depression Inventory), and fear of movement (Tampa Scale of Kinesiophobia). Patients with juvenile FM demonstrated mild deficiencies in walking gait and functional performance (P < 0.05 for both) and significantly lower left knee extension and flexion strength (18-22% deficit) and bilateral hip abduction strength (34-38%) compared with healthy controls (P < 0.008 for all). Patients with juvenile FM reported significantly higher functional disability, pain intensity, depressive symptoms, and fear of movement relative to controls (P < 0.01 for all). This study showed that adolescents with juvenile FM exhibited objective alterations in biomechanics and self-reported fear of movement that may have reinforced their activity avoidance. Interventions for juvenile FM should include a focus on correcting functional deficits and instilling greater confidence in adolescents with juvenile FM to engage in exercise to improve functional outcomes. Copyright © 2015 by the American College of Rheumatology.

 15. Examination of the influence of juvenile Atlantic salmon on the feeding mode of juvenile steelhead in Lake Ontario tributaries

  Science.gov (United States)

  Johnson, James H.; Waldt, Emily M.

  2014-01-01

  We examined diets of 1204 allopatric and sympatric juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) and steelhead (Oncorhynchus mykiss) in three tributaries of Lake Ontario. The diet composition of both species consisted primarily of ephemeropterans, trichopterans, and chironomids, although juvenile steelhead consumed more terrestrial invertebrates, especially at the sympatric sites. Subyearlings of both species consumed small prey (i.e. chironomids) whereas large prey (i.e. perlids) made up a higher percentage of the diet of yearlings. The diet of juvenile steelhead at the allopatric sites was more closely associated with the composition of the benthos than with the drift, but was about equally associated with the benthos and drift at the sympatric sites. The diet of both subyearling and yearling Atlantic salmon was more closely associated with the benthos than the drift at the sympatric sites. The evidence suggests that juvenile steelhead may subtly alter their feeding behavior in sympatry with Atlantic salmon. This behavioral adaptation may reduce competitive interactions between these species.

 16. Intelligence Score Profiles of Female Juvenile Offenders

  Science.gov (United States)

  Werner, Shelby Spare; Hart, Kathleen J.; Ficke, Susan L.

  2016-01-01

  Previous studies have found that male juvenile offenders typically obtain low scores on measures of intelligence, often with a pattern of higher scores on measures of nonverbal relative to verbal tasks. The research on the intelligence performance of female juvenile offenders is limited. This study explored the Wechsler Intelligence Scale for…

 17. Penalty responsibility of juveniles in the Republic of Srpska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grbić-Pavlović Nikolina

  2011-01-01

  Full Text Available The youngest members of organized society, more intensive than ever enter the circle of those whose behavior is deviant. Juvenile delinquency is a social problem, which recently experienced an expansion in all modern countries, including Bosnia and Herzegovina and the Republic of Srpska. Considering the fact that juvenile delinquency includes lighter criminal conducts, such as, for example misdemeanors, in this paper a position of juveniles when they are a perpetrators of misdemeanors will be analyzed. Also, the paper will statistically show the number of misdemeanors in the field of public peace and order that juveniles conducted in the Republic of Srpska in the period 2004-2009.

 18. Delincuencia y responsabilidad penal juvenil en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Montalvo Velásquez

  2011-01-01

  Full Text Available ResumenEl término «delincuencia juvenil» fue acuñado en Inglaterra en el año 1815, “Se entiende por delincuencia juvenil el conjunto de delitos, contravenciones o comportamientos socialmente reprochables, que cometen las personas consideradas como jóvenes por la ley”1 . Cada Estado está sujeto a su propio sistema jurídico, para algunos es delincuente juvenil el adolescente que comete acciones sancionadas por la ley sin importar su gravedad, otros Estados sólo consideran como delincuente juvenil al joven que comete un acto delictivo grave.El fenómeno de la delincuencia juvenil es algo que se inscribe en los espacios de una sociedad en la cual su estructura material, y su formación social consecuente, se halla en una profunda crisis. Que jóvenes conformen bandas de delincuencia organizada nos está indicando que son el resultado de la misma criminalidad general que se ha apoderado de la sociedad en la perspectiva de lograr sobrevivir materialmente. El capitalismo no es sólo acumulación de riqueza sino concentración de la misma en muy pocas manos; y todo el sistema institucional y legal tiende a favorecer ese fenómeno porque éste constituye la supra estructura del modo de producción capitalista. Así como los adultos se organizan para delinquir, lo hacen los niños y los jóvenes a partir de una edad en la cual pueden percibir que la sociedad no es sana y no tienen porvenir humano en ella. Abandonados y sujetos a la violencia que engendra el sistema, ellos simplemente responden en una manifestación de reflejos condicionados que sostienen la sobrevivencia en forma instintiva; “los niños no saben de normas legales sino de formas de sobrevivir a semejante situación; el instinto de sobrevivencia no tiene edades ni la normatividad puede incidir en él”.Palabras ClavesDelincuencia juvenil, Jóvenes, Criminalidad, Familia, Factores, Acto delictivo, Responsabilidad Penal.AbstractThe term “juvenile delinquency” was coined in

 19. Evolution of Juvenile Ankylosing Spondylitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ye.V. Prohorov

  2013-02-01

  Full Text Available Evolution of juvenile ankylosing spondylitis tend to follow a more frequent involvement in the pathological process of elbow and ankle joints, development of enthesiopathies, changes of intraarticular meniscal horns, forming of Baker’s cysts, cartilage flaps and systemic osteoporosis, and total value of all these signs 13 times exceeds thereof in patients with with the debut of disease in adulthood, but for juvenile ankylosing spondylitis vertebral lesion is less common. Age dimorphism of the use of certain groups of drugs and physiotherapy facilities is observed.

 20. Yolo Bypass Juvenile Salmon Utilization Study 2016—Summary of acoustically tagged juvenile salmon and study fish release, Sacramento River, California

  Science.gov (United States)

  Liedtke, Theresa L.; Hurst, William R.

  2017-09-12

  The Yolo Bypass is a flood control bypass in Sacramento Valley, California. Flood plain habitats may be used for juvenile salmon rearing, however, the potential value of such habitats can be difficult to evaluate because of the intermittent nature of inundation events. The Yolo Bypass Juvenile Salmon Utilization Study (YBUS) used acoustic telemetry to evaluate the movements and survival of juvenile salmon adjacent to and within the Yolo Bypass during the winter of 2016. This report presents numbers, size data, and release data (times, dates, and locations) for the 1,197 acoustically tagged juvenile salmon released for the YBUS from February 21 to March 18, 2016. Detailed descriptions of the surgical implantation of transmitters are also presented. These data are presented to support the collaborative, interagency analysis and reporting of the study findings.

 1. Prevalence of traumatic brain injury in juvenile offenders: a meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Farrer, Thomas J; Frost, R Brock; Hedges, Dawson W

  2013-01-01

  Studies of traumatic brain injury (TBI) among adult populations demonstrate that such injuries can lead to aggressive behaviors. Related findings suggest that incarcerated individuals have high rates of brain injuries. Such studies suggest that traumatic brain injury may be related to the etiology and recidivism of criminal behavior. Relatively few studies have examined the prevalence of TBI using a delinquent juvenile sample. In order to assess the relationship between TBI and juvenile offender status, the current study used meta-analytic techniques to examine the odds of having a TBI among juvenile offenders. Across 9 studies, we found that approximately 30% of juvenile offenders have sustained a previous brain injury. Across 5 studies that used a control group, a calculated summary odds ratio of 3.37 suggests that juvenile offenders are significantly more likely to have a TBI compared to controls. Results suggest that the rate of TBIs within the juvenile offender population is significant and that there may be a relationship between TBIs and juvenile criminal behavior.

 2. Miastenia gravis juvenil Juvenile myasthenia gravis

  OpenAIRE

  Oscar Papazian; Israel Alfonso; Nayle Araguez

  2009-01-01

  La miastenia gravis juvenil (MGJ) es un trastorno crónico auto inmune en el cual existen anticuerpos séricos que al unirse a los receptores de acetilcolin nicotínicos de la membrana muscular de la placa motora alteran la transmisión neuromuscular. El resultado es fatiga muscular precoz con progresión a la parálisis durante estados de contracción muscular iterativos (movimientos) o sostenidos (posturas) y más raramente parálisis permanente durante el reposo. Los músculos inervados por los nerv...

 3. Juvenile xanthogranuloma of the corneoscleral limbus.

  Science.gov (United States)

  Yanoff, M; Perry, H D

  1995-07-01

  Juvenile xanthogranuloma is a rare and usually benign skin disease of unknown cause that occurs in infants and young children. We studied a case of juvenile xanthogranuloma of the corneoscleral limbus in a 17-year-old black boy, who presented with a 5-month history of a lump in the right eye. The lesion extended from the superior limbus, fanning out as it proceeded posteriorly for 6 mm with a width of 9 mm and a height of 2 to 3 mm. This yellow-orange mass was vascular and firmly fixed to the underlying tissue. The lesion was diagnosed as a dermoid and observed for 7 months without documented growth before an uneventful excisional biopsy was performed. The pathologic diagnosis showed the characteristic picture of juvenile xanthogranuloma with numerous Touton giant cells. Lipid stains provided further confirmation.

 4. Modelling population effects of juvenile offshore fish displacement towards adult habitat

  DEFF Research Database (Denmark)

  van de Wolfshaar, K.E.; Tulp, I.; Wennhage, H.

  2015-01-01

  consequences on population dynamics through changes in resource use and competition. To explore this, a conceptual stage-structured model was developed with 3 stages and 2 resources and allowing a move of large juveniles from the shallow to the deep habitat. Large juveniles compete with small juveniles...... in shallow waters and with adults in deeper waters. Alternative stable states occur, with one state dominated by small juvenile biomass and the other dominated by adult biomass. The model results show for both states that while large juvenile biomass responds to a change in time spent in the deep habitat...

 5. Imaging of juvenile spondyloarthritis. Part I: Classifications and radiographs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Sudoł-Szopińska

  2017-09-01

  Full Text Available Juvenile spondyloarthropathies are manifested mainly by symptoms of peripheral arthritis and enthesitis. By contrast with adults, children rarely present with sacroiliitis and spondylitis. Imaging and laboratory tests allow early diagnosis and treatment. Conventional radiographs visualize late inflammatory lesions and post-inflammatory complications. Early diagnosis is possible with the use of ultrasonography and magnetic resonance imaging. The first part of the article presents classifications of juvenile spondyloarthropathies and discusses their radiographic presentation. Typical radiographic features of individual types of juvenile spondyloarthritis are listed (including ankylosing spondylitis, juvenile psoriatic arthritis, reactive arthritis and arthritis in the course of inflammatory bowel diseases. The second part will describe changes visible on ultrasonography and magnetic resonance imaging. In patients with juvenile spondyloarthropathies, these examinations are conducted to diagnose inflammatory lesions in peripheral joints, tendon sheaths, tendons and bursae. Moreover, magnetic resonance imaging also visualizes early inflammatory changes in the axial skeleton and subchondral bone marrow edema, which is considered an early sign of inflammation.

 6. Spatial dynamics of juvenile anchovy in the Bay of Biscay

  KAUST Repository

  Boyra, Guillermo

  2016-07-08

  In autumn 2009, the implementation of two successive acoustic surveys targeting juvenile anchovy (Engraulis encrasicolus) in the Bay of Biscay allowed us to monitor the changes in the spatial distribution and aggregation patterns of juveniles of this species during 45 days under fairly stable meteorological conditions. Juvenile anchovy changed its biological condition and behavior in a different manner in two distinct areas. In the Spanish sector, the juveniles migrated 20 nautical miles (n.mi.) towards the coast, but they remained on the shelf and near the surface during the whole surveyed period. As the advance towards the shelf break progressed, their area of distribution decreased, their density increased and the juveniles spread in fewer but heavier shoals. In the French sector, the juveniles also migrated from slope waters towards the coast at a similar velocity, but they crossed the shelf break into the continental shelf, where they increased their mean depth significantly until gradually adopting the typical nyctemeral migrations of adult anchovy. The mean length of the juveniles that adopted the nyctemeral migrations was significantly higher than that of the juveniles remaining at the surface, suggesting that body size is relevant to accomplish this change. Besides, the stronger temperature gradients between the shelf and oceanic waters in the Spanish sector, favored by a narrow shelf, may have acted as a barrier influencing the distinct observed spatial patterns in the two areas. © 2016 John Wiley & Sons Ltd

 7. Spatial dynamics of juvenile anchovy in the Bay of Biscay

  KAUST Repository

  Boyra, Guillermo; Peñ a, Marian; Cotano, Unai; Irigoien, Xabier; Rubio, Anna; Nogueira, Enrique

  2016-01-01

  In autumn 2009, the implementation of two successive acoustic surveys targeting juvenile anchovy (Engraulis encrasicolus) in the Bay of Biscay allowed us to monitor the changes in the spatial distribution and aggregation patterns of juveniles of this species during 45 days under fairly stable meteorological conditions. Juvenile anchovy changed its biological condition and behavior in a different manner in two distinct areas. In the Spanish sector, the juveniles migrated 20 nautical miles (n.mi.) towards the coast, but they remained on the shelf and near the surface during the whole surveyed period. As the advance towards the shelf break progressed, their area of distribution decreased, their density increased and the juveniles spread in fewer but heavier shoals. In the French sector, the juveniles also migrated from slope waters towards the coast at a similar velocity, but they crossed the shelf break into the continental shelf, where they increased their mean depth significantly until gradually adopting the typical nyctemeral migrations of adult anchovy. The mean length of the juveniles that adopted the nyctemeral migrations was significantly higher than that of the juveniles remaining at the surface, suggesting that body size is relevant to accomplish this change. Besides, the stronger temperature gradients between the shelf and oceanic waters in the Spanish sector, favored by a narrow shelf, may have acted as a barrier influencing the distinct observed spatial patterns in the two areas. © 2016 John Wiley & Sons Ltd

 8. Using the Juvenile Justice Poster. Teaching Strategy.

  Science.gov (United States)

  Update on Law-Related Education, 2000

  2000-01-01

  Presents a lesson that can help students review and summarize what they have learned about the juvenile justice system. Explains that the students discuss how the juvenile justice system can be improved and conduct a survey on how it might be changed in the future. Provides a copy of the survey and directions. (CMK)

 9. Reformations in Zimbabwe's juvenile justice system | Ruparanganda ...

  African Journals Online (AJOL)

  Children in conflict with the law are often stigmatized and shunned by society as they are perceived as a threat to society. Historically, Zimbabwe's juvenile justice system has been retributive and focused on punishing the juvenile offender. As a result, it has been criticised from a number of viewpoints, including the need to ...

 10. Juvenile Delinquency and Teenage Pregnancy: A Comparison of Ecological Risk Profiles among Midwestern White and Black Female Juvenile Offenders

  Science.gov (United States)

  Khurana, Atika; Cooksey, Elizabeth C.; Gavazzi, Stephen M.

  2011-01-01

  The authors examined ecological risk factors associated with teen pregnancy with a sample of 1,190 court-involved female juvenile offenders between 11 and 18 years of age. Data were obtained from five Midwestern juvenile county courts using a recently developed youth risk assessment instrument called the global risk assessment device (GRAD). In…

 11. 83 CHALLENGES AND PROSPECTS OF THE JUVENILE JUSTICE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Fr. Ikenga

  Juvenile justice administration in Nigeria is weak and has been given very .... The Nigerian criminal justice system, of which the juvenile justice system is an integral part, ... as instruments of security and justice but as weapons of oppression8.

 12. Bilateral, independent juvenile nasopharyngeal angiofibroma: case report.

  Science.gov (United States)

  Mørkenborg, M-L; Frendø, M; Stavngaard, T; Von Buchwald, C

  2015-10-01

  Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a benign, vascular tumour that primarily occurs in adolescent males. Despite its benign nature, aggressive growth patterns can cause potential life-threatening complications. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is normally unilateral, originating from the sphenopalatine artery, but bilateral symptoms can occur if a large tumour extends to the contralateral side of the nasopharynx. This paper presents the first reported case of true bilateral extensive juvenile nasopharyngeal angiofibroma involving clinically challenging pre-surgical planning and surgical strategy. A 21-year-old male presented with increasing bilateral nasal obstruction and discharge. Examination revealed tumours bilaterally and imaging demonstrated non-contiguous tumours. Pre-operative angiography showed strictly ipsilateral vascular supplies requiring bilateral embolisation. Radical removal performed as one-step, computer-assisted functional endoscopic sinus surgery was performed. The follow-up period was uncomplicated. This case illustrates the importance of suspecting bilateral juvenile nasopharyngeal angiofibroma in patients presenting with bilateral symptoms. Our management, including successful pre-operative planning, enabled one-step total removal of both tumours and rapid patient recovery.

 13. Radium rentention and dosimetry in juvenile beagles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lloyd, R.D.; Jones, C.W.; Bruenger, F.W.; Atherton, D.R.; Mays, C.W.

  1983-01-01

  Retention of administered 226 Ra was substantially greater in beagles injected as 3-month-old juveniles than as 1.4-year-old adults, but the measured 222 Rn/ 226 Ra ratio in bone was significantly less in juveniles for about the first 600 days after injection. An equation that describes the total-body biological retention R in beagles injected with 226 Ra at 3 months of age at any time t (in days) after injection during the first 6.6 years is R = 0.331e/sup -0.206t/ + 0.245e/sup -0.00374t/ + 0.424e/sup -0.000114t/. The rate constant of the final term in the equation for juveniles is similar to that for young adults, suggesting that this component reflects the net turnover rate in the slowly remodeling component of adult bone. Compared to young adult beagles, animals injected as juveniles had a greater fraction of their retained 226 Ra in parts of the skeleton containing much cortical bone, such as paws, and a smaller fraction in those parts containing much trabecular bone

 14. Race and the fragility of the legal distinction between juveniles and adults.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneeta Rattan

  Full Text Available Legal precedent establishes juvenile offenders as inherently less culpable than adult offenders and thus protects juveniles from the most severe of punishments. But how fragile might these protections be? In the present study, simply bringing to mind a Black (vs. White juvenile offender led participants to view juveniles in general as significantly more similar to adults in their inherent culpability and to express more support for severe sentencing. Indeed, these differences in participants' perceptions of this foundational legal precedent distinguishing between juveniles and adults accounted for their greater support for severe punishment. These results highlight the fragility of protections for juveniles when race is in play. Furthermore, we suggest that this fragility may have broad implications for how juveniles are seen and treated in the criminal justice system.

 15. Criminal history and future offending of juveniles convicted of the possession of child pornography.

  Science.gov (United States)

  Aebi, Marcel; Plattner, Belinda; Ernest, Melanie; Kaszynski, Katie; Bessler, Cornelia

  2014-08-01

  Most child pornography is distributed online. It is estimated that 3% to 15% of child pornography consumers are juveniles. The present study analyzed a consecutive sample of 54 male juveniles convicted of the possession of child pornography. Demographic characteristics, criminal history, and subsequent offending were assessed from criminal files and official reports. Juvenile possessors of child pornography were compared to three different groups of juveniles: Juvenile possessors of other illegal pornography (n = 42), juveniles who committed a sexual contact offense against a child (n = 64), and juveniles who committed a sexual contact offense against a peer or adult (n = 104). Juvenile possessors of child pornography were found to have downloaded the illegal material more frequently and over a longer time period than juvenile possessors of other illegal pornography. Furthermore, juvenile possessors of child pornography differed from juveniles who had committed a sexual contact offense in terms of demographics and showed fewer previous and subsequent offending than juveniles who sexually offended against a peer or adult. We conclude that juvenile possessors of child pornography need a specific target intervention focusing on dysfunctional Internet use and sexually deviant arousal. © The Author(s) 2013.

 16. Growth of juvenile shrimp Metapenaeus monoceros fed with squid and mussel

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Achuthankutty, C.T.; Nair, S.R.S.; Krishnakumari, L.

  Small juveniles of both sexes and females of large juveniles of Metapenaeus monoceros attained faster growth with squid diet. Males of large juveniles registered better growth with mussel diet. No significant difference was observed in moult weights...

 17. Juvenile technologies in foreign publications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shpagina E.M.

  2012-09-01

  Full Text Available The article provides the review of foreign publications, concerning the juvenile technologies used in France, Canada, Germany and Switzerland. The paper presents legal, social and psychotherapeutic aspects of juvenile judiciary in foreign countries. The authors paid special attention to the complexity of approaches to young children and teenagers who found themselves in complicated life circumstances or got into trouble with the law. The article gives examples of using the following techniques: cognitive-behavioral intervention, mediation, family therapy (including family background and family history, relations theory, narrative practices, utilization of «emotional intelligence» resources.

 18. Corporal and capital punishment of juveniles.

  Science.gov (United States)

  Frazier, H C

  1990-01-01

  There is a previously unobserved connection between corporal punishment of public school children and capital punishment of juveniles. Both are barometers of acceptable levels of violent punishment and their elimination is a hallmark of a maturing and decent society. Within a majority of the eighteen states where school authorities most frequently strike children are housed 25 of the nation's 28 juvenile death row inmates. On average, the homicide rates of these jurisdictions are two and a half times greater than those that have abolished both state-sanctioned corporal and capital punishment or limit death sentences to those age eighteen and older at the time of their crime(s). Most of the eighteen state abolitions of corporal punishment occurred in the 1980's. The US Supreme Court has ruled both corporal and capital punishment of juveniles constitutional. Additional state legislative abolition of both is anticipated in the 1990s.

 19. 28 CFR 0.94 - Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Delinquency Prevention. 0.94 Section 0.94 Judicial Administration DEPARTMENT OF JUSTICE ORGANIZATION OF THE... Delinquency Prevention. The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention is headed by an...., relating to juvenile delinquency, the improvement of juvenile justice systems and missing children. ...

 20. Parental Low Self-Control, Family Environments, and Juvenile Delinquency.

  Science.gov (United States)

  Meldrum, Ryan C; Connolly, George M; Flexon, Jamie; Guerette, Rob T

  2016-10-01

  Research consistently finds that low self-control is significantly correlated with delinquency. Only recently, however, have researchers started to examine associations between parental low self-control, family environments, and child antisocial behavior. Adding to this emerging area of research, the current study examines associations between parental low self-control, aspects of the family environment, and officially recoded juvenile delinquency among a sample (N = 101) of juveniles processed through a juvenile justice assessment facility located in the Southeastern United States. Furthermore, it considers whether aspects of family environments, particularly family cohesion, family conflict, and parental efficacy, mediate the influence of parental low self-control on delinquency. The results of a series of analyses indicate that parental low self-control is correlated with various aspects of family environments and juvenile delinquency, and that the association between parental low self-control and juvenile delinquency is mediated by family environments. Supplementary analyses also suggest that the association between parental low self-control and the family environment may be reciprocal. © The Author(s) 2015.

 1. Temperament of juvenile delinquents with history of substance abuse.

  Science.gov (United States)

  Chang, Hsueh-Ling; Chen, Sue-Huei; Huang, Chien

  2007-01-01

  The etiological factors and interrelations of juvenile delinquents, with psychiatric morbidity and substance abuse have been continuously debated. Cloninger's Tridimensional Theory of Temperament has been reported to predict patterns of substance abuse and comorbidity. In the current study, we aimed to examine the usability of the theory in predicting juvenile delinquency and substance abuse. Sixty consecutive and newly incarcerated male delinquents with history of substance abuse were recruited from a juvenile correctional facility in northwestern Taiwan from January 2002 through December 2003. All subjects were assessed of their temperament, behavioral problems, and psychiatric disorders on an individual base. The juvenile delinquent subjects with childhood history of attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) were significantly younger, consumed less betel nuts, and had more siblings with history of drug abuse. Consistent with the results of Cloninger's studies, novelty seeking positively correlated to the amount of substance abuse, while harm avoidance inversely correlated in juvenile delinquents. Endemic trend of choice of substance abuse needs to be taken into consideration in future research projects.

 2. Prevention and Firesetting: Juvenile Justice and Intervention Strategies.

  Science.gov (United States)

  Slavkin, Michael L.

  2003-01-01

  Examines the literature on preventing firesetting behavior in preadolescents and adolescents, suggesting the need for policies and programs designed to help juveniles by providing community support and stability. Alternatives to juvenile justice interventions include making changes in the home environment, acquiring a greater sense of self, and…

 3. Dental and facial characteristics of patients with juvenile idiopathic arthritis Características dentárias e faciais de pacientes com artrite idiopática juvenil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cynthia Savioli

  2004-01-01

  Full Text Available OBJECTIVE: It has been shown that the temporomandibular joint is frequently affected by juvenile idiopathic arthritis, and this degenerative disease, which may occur during facial growth, results in severe mandibular dysfunction. However, there are no studies that correlate oral health (tooth decay and gingival diseases and temporomandibular joint dysfunction in patients with juvenile idiopathic arthritis. The aim of this study is to evaluate the oral and facial characteristics of the patients with juvenile idiopathic arthritis treated in a large teaching hospital. METHOD: Thirty-six patients with juvenile idiopathic arthritis (26 female and 10 male underwent a systematic clinical evaluation of their dental, oral, and facial structures (DMFT index, plaque and gingival bleeding index, dental relationship, facial profile, and Helkimo's index. The control group was composed of 13 healthy children. RESULTS: The mean age of the patients with juvenile idiopathic arthritis was 10.8 years; convex facial profile was present in 12 juvenile idiopathic arthritis patients, and class II molar relation was present in 12 (P = .032. The indexes of plaque and gingival bleeding were significant in juvenile idiopathic arthritis patients with a higher number of superior limbs joints involved (P = .055. Anterior open bite (5 and temporomandibular joint noise (8 were present in the juvenile idiopathic arthritis group. Of the group in this sample, 94% (P = .017 had temporomandibular joint dysfunction, 80% had decreased mandibular opening (P = 0.0002, and mandibular mobility was severely impaired in 33% (P = .015. CONCLUSION: This study confirms that patients with juvenile idiopathic arthritis a have a high incidence of mandibular dysfunction that can be attributed to the direct effect of the disease in the temporomandibular joint and b have a higher incidence of gingival disease that can be considered a secondary effect of juvenile idiopathic arthritis on oral health

 4. Neurofibromatosis Type 1 Diagnosed in a Child Based on Multiple Juvenile Xanthogranulomas and Juvenile Myelomonocytic Leukemia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jans, Sune R R; Schomerus, Eckhard; Bygum, Anette

  2015-01-01

  An association between juvenile xanthogranuloma (JXG), neurofibromatosis type 1 (NF1), and juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) has been described in the literature but has only been documented in approximately 20 cases. We diagnosed a patient with NF1 at 25 months of age, before any cutaneous...... with chemotherapy and allogenic bone marrow transplantation. With increased awareness, patients with JXG and NF1 who develop symptoms possibly related to JMML, such as paleness, skin bleeding, cough, unexplained fever, and hepatosplenomegaly, should be further evaluated. We also emphasize that multiple JXG lesions...

 5. Hvis du ikke har plads ved bordet – så tag en stol med dig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte Orr

  2017-01-01

  Sådan lød opfordringen fra sygeplejersker i høje politiske positioner på ministerie- og NGO-niveau til deltagerne på ICN 2017 kongressen i Barcelona. Hovedbudskabet var, at vi som sygeplejersker skal bruge vores faglighed, viden og magt til at skabe mere sundhed for alle verdens borgere. Sygeplej......Sådan lød opfordringen fra sygeplejersker i høje politiske positioner på ministerie- og NGO-niveau til deltagerne på ICN 2017 kongressen i Barcelona. Hovedbudskabet var, at vi som sygeplejersker skal bruge vores faglighed, viden og magt til at skabe mere sundhed for alle verdens borgere....... Sygeplejersker har både viden og faglighed til at skabe forandring og flytte sundhed på det lokale og globale plan. Desværre tager al for få sygeplejersker magten og skaber sig en plads ved det bord, hvor de store sundhedspolitiske beslutninger tages....

 6. Uveíte na artrite idiopática juvenil Uveitis in juvenile idiopathic arthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana M. Roberto

  2002-02-01

  Full Text Available Objetivo: avaliar a freqüência de uveíte anterior crônica em pacientes com artrite idiopática juvenil (AIJ e sua associação com a presença do fator antinúcleo (FAN. Casuística e métodos: foram avaliadas, retrospectivamente, 72 crianças com diagnóstico confirmado de AIJ, que tiveram avaliação oftalmológica através da biomicroscopia para exame da câmara anterior da úvea, determinação do FAN (imunofluorescência indireta e fator reumatóide (FR (prova do látex no período inicial da doença. Para os pacientes com FAN positivo, esta avaliação foi realizada a cada três meses, e, caso contrário, a cada seis meses.Resultados: dos 72 pacientes com AIJ, 40 (55,5% crianças eram do sexo masculino e 36 (50% caucasóides. A idade média de início da AIJ foi 6,4 anos (1 a 14 anos, e a idade média na época do estudo foi de 10,4 anos (1 a 19 anos. De acordo com o tipo de início da AIJ, em 32 (44,4% crianças era pauciarticular (17 meninos e 15 meninas, em 30 (41,6% era poliarticular (17 meninos e 13 meninas, e em 10 (14% era sistêmico (6 meninos e 4 meninas. A presença de uveíte anterior crônica foi detectada em cinco (6,5% crianças com idade média de 11,4 anos. Destas, quatro (80% eram do tipo de início pauciarticular (três meninas do tipo I, com FAN positivo, e um menino do tipo I, FAN negativo, e uma menina com doença poliarticular (FAN e FR negativos. Neste grupo, a idade de início da AIJ foi em média 5,1 anos (3 a 12 anos, e a idade de início da uveíte foi em média de 9 anos (4 a 16 anos. O FAN foi positivo em 3/5 pacientes (60% com uveíte. Dentre os pacientes com AIJ e sem uveíte (67 crianças, oito (12% apresentaram FAN positivo. Quanto à evolução dos pacientes com comprometimento ocular, três crianças tiveram apenas um episódio de uveíte, e duas crianças apresentaram quatro recorrências da uveíte com catarata sem atividade articular associada. A presença do FAN foi estatisticamente mais freq

 7. Juvenile Rockfish Recruitment Cruise

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — In 1983, the groundfish analysis project began a series of yearly cruises designed to assess the annual abundance of juvenile rockfish along the central California...

 8. Trofiske skift og fysiske faktorer i væksten hos Færøske torsk (Gadus morhua) undersøgt ved brug af stabile isotoper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Nielsen, Jens; Christensen, Jens Tang; Grønkjær, P.

  Projektets formål er at forstå variationen i vækst hos torsk (Gadus Morhua) ved brug af otolither (øresten), og sammenhængen med fysiske faktorer, såsom havstrømme, hav temperatur, osv på den Færøske shelf. Dette undersøges ved hjælp af, 1) en otolith vækst kronologi som dækker mere end 60 år (1948...... en mindre amplitude i variationen af ringbredde end direkte vækst målinger. Over hele vækstkronologien ses en negativ udvikling i væksten hos torsk, dog afbrudt af kortere perioder med positiv vækst. De stabile isotop prøver udtages fra hele otolitter fra 5 år gamle torsk. Fra protein delen af...... omgivelser torsken har oplevet, især den omgivende temperatur. Karbon signalet fra den uorganiske del af otolitten vil blive sammenlignet med værdierne i protein delen. De stabile isotop-værdier, samt vækst data vil blive analyseret for at se sammenhængen mellem klimaet og væksten hos torsk. Både lokalt, med...

 9. Psychotic Symptomatology in a Juvenile Court Clinic Population

  Science.gov (United States)

  Lewis, Dorothy Otnow; And Others

  1973-01-01

  This report indicating an unexpectedly high incidence of psychotic symptomatology in a population of cases referred to the Juvenile Court Psychiatric Clinic of the Second District of Connecticut, manifests the necessity for juvenile court systems to be made aware of the possibility of psychosis in our delinquent populations. (CS)

 10. Effects of Prior Experience on Shelter-Seeking Behavior of Juvenile American Lobsters.

  Science.gov (United States)

  Bayer, Skylar R; Bianchi, Katherine M; Atema, Jelle; Jacobs, Molly W

  2017-04-01

  Shelter-seeking behaviors are vital for survival for a range of juvenile benthic organisms. These behaviors may be innate or they may be affected by prior experience. After hatching, American lobsters Homarus americanus likely first come into contact with shelter during the late postlarval (decapodid) stage, known as stage IV. After the subsequent molt to the first juvenile stage (stage V), they are entirely benthic and are thought to be highly cryptic. We hypothesized that postlarval (stage IV) experience with shelter would carry over into the first juvenile stage (stage V) and reduce the time needed for juveniles to locate and enter shelters (sheltering). We found some evidence of a carryover effect, but not the one we predicted: stage V juveniles with postlarval shelter experience took significantly longer to initiate sheltering. We also hypothesized that stage V juveniles would demonstrate learning by relocating shelters more quickly with immediate prior experience. Our findings were mixed. In a maze, juveniles with immediate prior experience were faster to regain visual contact with shelter, suggesting that they had learned the location of the shelter. In contrast, there was no significant effect of immediate prior experience on time to initiate sheltering in an open arena, or in the maze after juveniles had regained visual contact. We conclude that very young (stage V) juvenile lobsters modify their shelter-seeking behavior based on prior experiences across several timescales. Ecologically relevant variation in habitat exposure among postlarval and early juvenile lobsters may influence successful recruitment in this culturally and commercially important fishery species.

 11. The Education of Juveniles in Detention: Policy Considerations and Infrastructure Development

  Science.gov (United States)

  Geib, Catherine Foley; Chapman, John F.; D'Amaddio, Amy H.; Grigorenko, Elena L.

  2011-01-01

  This article presents a discussion of the state of affairs pertaining to educating juvenile justice-involved youth. It summarizes general observations regarding the schooling of juveniles in pre-trial and post-trial incarceration settings, as well as, juveniles on probation or in community settings. The article selectively presents relevant…

 12. Juvenile myelomonocytic leukemia presenting as bilateral breast masses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edison, Michele N.; Letter, Haley P. [Florida Hospital, Department of Radiology, Orlando, FL (United States); University of Central Florida, College of Medicine, Orlando, FL (United States); O' Dell, M.C. [University of Central Florida, College of Medicine, Orlando, FL (United States); Children' s Hospital of Philadelphia, Pediatric Radiology, Philadelphia, PA (United States); Scherer, Kurt; Williams, Jennifer L. [Florida Hospital, Department of Radiology, Orlando, FL (United States); University of Central Florida, College of Medicine, Orlando, FL (United States); Florida State University, College of Medicine, Tallahassee, FL (United States)

  2017-01-15

  An 8-year-old girl presented with bilateral breast masses and was subsequently diagnosed with juvenile myelomonocytic leukemia. Juvenile myelomonocytic leukemia is a rare myelodysplastic syndrome that typically presents in boys younger than 3 years of age with splenomegaly, lymphadenopathy and skin findings. Bilateral breast masses in a child are rare and, as such, present a diagnostic dilemma due to the relative paucity of cases in the literature. We present a case of granulocytic sarcoma of the breasts in a patient with juvenile myelomonocytic leukemia. The authors hope that increased reporting and research regarding pediatric breast masses will help create awareness for such cases. (orig.)

 13. Clinical research of juvenile hyperthyroidism treatment with radioiodine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Qiu Ling; Zhang Chunying; Chen Yue

  2001-01-01

  Objective: To evaluate the effects and side effects in the radioiodine management of juvenile hyperthyroidism. Methods: 80 patients with poor effects using anti-thyroid drug were assigned to receive 131 I therapy. The follows of therapy outcome were assessed 1, 3, 6 and 12 months after the start of treatment. One follows up per 1-3 years. Results: Among 80 patients followed by 6 months, clinical response was excellent in 65 patients (81%), good in 15 (19%). There were 12 patients with hypothyroidism followed 4 years, and with no other side effects. Conclusion: The good therapeutic effect was obtained in radioiodine treatment for juvenile hyperthyroidism. Radioiodine was effective to juvenile hyperthyroidism

 14. Juvenile myelomonocytic leukemia presenting as bilateral breast masses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Edison, Michele N.; Letter, Haley P.; O'Dell, M.C.; Scherer, Kurt; Williams, Jennifer L.

  2017-01-01

  An 8-year-old girl presented with bilateral breast masses and was subsequently diagnosed with juvenile myelomonocytic leukemia. Juvenile myelomonocytic leukemia is a rare myelodysplastic syndrome that typically presents in boys younger than 3 years of age with splenomegaly, lymphadenopathy and skin findings. Bilateral breast masses in a child are rare and, as such, present a diagnostic dilemma due to the relative paucity of cases in the literature. We present a case of granulocytic sarcoma of the breasts in a patient with juvenile myelomonocytic leukemia. The authors hope that increased reporting and research regarding pediatric breast masses will help create awareness for such cases. (orig.)

 15. A social work study on family related issues influencing juvenile delinquency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Reza Iravani

  2013-07-01

  Full Text Available We present a study to investigate the impacts of various factors on juvenile delinquency. The study distributes 400 questionnaires among young people aged 19-26 who are involved with some sort of crime and analyzes their feedbacks. There are three hypotheses including family income, tendency to spirituality and religion and educational backgrounds of families and juvenile delinquency among these people. The results show that while family income and religious as well as spirituality characteristics play important role on juvenile delinquency, educational background of the parents do not statistically have any influence on juvenile delinquency. The study recommends that a better family condition could contribute society to reduce juvenile delinquency and people could guide their children through better consultations.

 16. Catch rate of juveniles Ethamatosa fimbriata , Sardinella maderensis ...

  African Journals Online (AJOL)

  We collected data on the quantity of juvenile fish and the daily duration of fishing trips in four landing sites over a two-week period Bernoulli random variables and properties of uniform distribution were used to analyze the data. Catch rates of juveniles Ethamatosa fimbriata, Sardinella maderensis, and Brachydeuterus ...

 17. Extinguishing All Hope: Life-without-Parole for Juveniles

  Science.gov (United States)

  Butler, Frank

  2010-01-01

  Sentencing juveniles to life-without-parole (JLWOP) is a practice fraught with ethical dilemmas. Through in-depth interviews with 11 men living sentences of JLWOP, their narratives of their backgrounds and experiences as juveniles were studied. Common themes were identified, and 3 general categories of cases emerged from the narratives. Ethical…

 18. Setting a minimum age for juvenile justice jurisdiction in California.

  Science.gov (United States)

  S Barnert, Elizabeth; S Abrams, Laura; Maxson, Cheryl; Gase, Lauren; Soung, Patricia; Carroll, Paul; Bath, Eraka

  2017-03-13

  Purpose Despite the existence of minimum age laws for juvenile justice jurisdiction in 18 US states, California has no explicit law that protects children (i.e. youth less than 12 years old) from being processed in the juvenile justice system. In the absence of a minimum age law, California lags behind other states and international practice and standards. The paper aims to discuss these issues. Design/methodology/approach In this policy brief, academics across the University of California campuses examine current evidence, theory, and policy related to the minimum age of juvenile justice jurisdiction. Findings Existing evidence suggests that children lack the cognitive maturity to comprehend or benefit from formal juvenile justice processing, and diverting children from the system altogether is likely to be more beneficial for the child and for public safety. Research limitations/implications Based on current evidence and theory, the authors argue that minimum age legislation that protects children from contact with the juvenile justice system and treats them as children in need of services and support, rather than as delinquents or criminals, is an important policy goal for California and for other national and international jurisdictions lacking a minimum age law. Originality/value California has no law specifying a minimum age for juvenile justice jurisdiction, meaning that young children of any age can be processed in the juvenile justice system. This policy brief provides a rationale for a minimum age law in California and other states and jurisdictions without one.

 19. The Juvenile Transition: A Developmental Switch Point in Human Life History

  Science.gov (United States)

  Del Giudice, Marco; Angeleri, Romina; Manera, Valeria

  2009-01-01

  This paper presents a new perspective on the transition from early to middle childhood (i.e., human juvenility), investigated in an integrative evolutionary framework. Juvenility is a crucial life history stage, when social learning and interaction with peers become central developmental functions; here it is argued that the "juvenile transition"…

 20. Sexual dimorphism and plumage characteristics of juvenile Cape ...

  African Journals Online (AJOL)

  Juveniles, or birds in their first year, were genetically sexed. Standardised photographs were taken of plucked juvenile breast feathers and analysed using Adobe Photoshop. Pixel counts were taken to analyse the streak coverage of a single feather. A scale from 0 to 3 was used to score streak intensity of the entire breast.

 1. Pattern of juvenile periodontitis in Lagos University Teaching ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: The aim of the survey was to study the pattern of juvenile periodontitis patients that presented at the Lagos University Teaching Hospital Dental Centre from November 1999 to March 2004. Methods: Through review of case files of patients, twenty six juvenile periodontitis patients, within the age range of 18 and 30 ...

 2. Giant Bilateral Juvenile Fibroadenoma of the Breast in Prepubescent Girl.

  Science.gov (United States)

  Khan, Salma; Khan, Momna; Rafique, Sadia

  2015-10-01

  Juvenile fibroadenoma accounts for 4% of the total fibroadenomas. Giant juvenile fibroadenoma is found in only 0.5% of all fibroadenomas. The authors report a 10-year girl presenting with progressive enlargement of both breasts for one year. Based on clinical findings and Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC), a diagnosis of bilateral giant juvenile fibroadenomas of breast was made. She underwent bilateral lumpectomy with breast conservation and made uneventful postoperative recovery.

 3. Reassessing the Anatomic Origin of the Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma.

  Science.gov (United States)

  McKnight, Colin D; Parmar, Hemant A; Watcharotone, Kuanwong; Mukherji, Suresh K

  A modern imaging review is necessary to further define the anatomic origin of the juvenile nasopharyngeal angiofibroma. After institutional review board approval, a search from January 1998 to January 2013 yielded 33 male patients (aged 10-23 years) with pathologically proven juvenile nasopharyngeal angiofibroma lesions, as well as pretreatment computed tomography/magnetic resonance imaging. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma involvement was assessed in the following regions: sphenopalatine foramen, pterygopalatine fossa, vidian canal, nasopharynx, nasal cavity, sphenoid sinus, choana, pterygomaxillary fissure/masticator space, orbit, and sphenoid bone. The choana and nasopharynx were involved in all 33 patients. In contrast, only 22 lesions involved the pterygopalatine fossa, 24 lesions involved the sphenopalatine foramen, and 28 lesions involved the vidian canal. Our results suggest that the juvenile nasopharyngeal angiofibroma origin is in the region of the choana and nasopharynx rather than the sphenopalatine foramen or pterygopalatine fossa.

 4. Crocodylus acutus (American Crocodile). Long distance juvenile movement

  Science.gov (United States)

  Crespo, Rafael; Beauchamp, Jeffrey S.; Mazzotti, Frank; Cherkiss, Michael S.

  2015-01-01

  Crocodylus acutus (American Crocodile) is the most widely distributed New World crocodilian species with its range extending from Peru in the south to the southern tip of peninsular Florida in the north. Crocodylus acutus occupies primarily coastal brackish water habitat, however it also occurs in freshwater to hypersaline habitats (Thorbjarnarson 2010. In Crocodiles. Status Survey and Conservation Action Plan. [Third Edition], American Crocodile Crocodylus acutus, pp. 46–53 S.C. Manolis and C. Stevenson. Crocodile Specialist Group, Darwin). There is limited literature on long distance movements of juvenile crocodilians worldwide and no literature on juvenile crocodiles in Florida. However, adult C. acutus in Florida have been documented to make seasonal movements of 5–15 km from preferred foraging habitat to nesting beaches (Mazzotti 1983. The Ecology of Crocodylus acutus in Florida. PhD Dissertation. The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania. 161pp), and one adult was documented making a 35 km trip from her nest site to preferred foraging habitat (Cherkiss et. al. 2006. Herpetol. Rev. 38:72–73). Rodda (1984. Herpetologica 40:444–451) reported on juvenile C. acutus movement in Gatun Lake, Panama, and found that juveniles stayed within 1 km of their nest site for the first month. Movements of juvenile Crocodylus porosus (Saltwater Crocodile) in a river system in Northern Australia showed a maximum movement of 38.9 km from a known nest site, with the majority of the crocodiles staying within 15.6 km downstream to 6.8 km upstream (Webb and Messel 1978. Aust. Wildlife Res. 5:263–283). Juvenile movement of Crocodylus niloticus (Nile Crocodile) in Lake Ngezi, Zimbabwe showed crocodiles restricted their movements from 1.0 km up to 4.5 km through the wet and dry seasons (Hutton 1989. Am. Zool. 29:1033–1049). Long distance movements of alligators were recorded for sizes ranging from 28 cm to 361 cm in a coastal refuge in Louisiana, where

 5. Musculoskeletal MRI findings of juvenile localized scleroderma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eutsler, Eric P. [Nemours Children' s Health System/Alfred I. duPont Hospital for Children, Wilmington, DE (United States); Washington University School of Medicine, Mallinckrodt Institute of Radiology, St. Louis, MO (United States); Horton, Daniel B. [Nemours Children' s Health System/Alfred I. duPont Hospital for Children, Division of Rheumatology, Department of Pediatrics, Wilmington, DE (United States); Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, Department of Pediatrics, New Brunswick, NJ (United States); Epelman, Monica [Nemours Children' s Health System/Nemours Children' s Hospital, Department of Medical Imaging, Orlando, FL (United States); Finkel, Terri [Nemours Children' s Health System/Nemours Children' s Hospital, Department of Pediatrics, Orlando, FL (United States); Averill, Lauren W. [Nemours Children' s Health System/Alfred I. duPont Hospital for Children, Wilmington, DE (United States)

  2017-04-15

  Juvenile localized scleroderma comprises a group of autoimmune conditions often characterized clinically by an area of skin hardening. In addition to superficial changes in the skin and subcutaneous tissues, juvenile localized scleroderma may involve the deep soft tissues, bones and joints, possibly resulting in functional impairment and pain in addition to cosmetic changes. There is literature documenting the spectrum of findings for deep involvement of localized scleroderma (fascia, muscles, tendons, bones and joints) in adults, but there is limited literature for the condition in children. We aimed to document the spectrum of musculoskeletal magnetic resonance imaging (MRI) findings of both superficial and deep juvenile localized scleroderma involvement in children and to evaluate the utility of various MRI sequences for detecting those findings. Two radiologists retrospectively evaluated 20 MRI studies of the extremities in 14 children with juvenile localized scleroderma. Each imaging sequence was also given a subjective score of 0 (not useful), 1 (somewhat useful) or 2 (most useful for detecting the findings). Deep tissue involvement was detected in 65% of the imaged extremities. Fascial thickening and enhancement were seen in 50% of imaged extremities. Axial T1, axial T1 fat-suppressed (FS) contrast-enhanced and axial fluid-sensitive sequences were rated most useful. Fascial thickening and enhancement were the most commonly encountered deep tissue findings in extremity MRIs of children with juvenile localized scleroderma. Because abnormalities of the skin, subcutaneous tissues and fascia tend to run longitudinally in an affected limb, axial T1, axial fluid-sensitive and axial T1-FS contrast-enhanced sequences should be included in the imaging protocol. (orig.)

 6. Musculoskeletal MRI findings of juvenile localized scleroderma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eutsler, Eric P.; Horton, Daniel B.; Epelman, Monica; Finkel, Terri; Averill, Lauren W.

  2017-01-01

  Juvenile localized scleroderma comprises a group of autoimmune conditions often characterized clinically by an area of skin hardening. In addition to superficial changes in the skin and subcutaneous tissues, juvenile localized scleroderma may involve the deep soft tissues, bones and joints, possibly resulting in functional impairment and pain in addition to cosmetic changes. There is literature documenting the spectrum of findings for deep involvement of localized scleroderma (fascia, muscles, tendons, bones and joints) in adults, but there is limited literature for the condition in children. We aimed to document the spectrum of musculoskeletal magnetic resonance imaging (MRI) findings of both superficial and deep juvenile localized scleroderma involvement in children and to evaluate the utility of various MRI sequences for detecting those findings. Two radiologists retrospectively evaluated 20 MRI studies of the extremities in 14 children with juvenile localized scleroderma. Each imaging sequence was also given a subjective score of 0 (not useful), 1 (somewhat useful) or 2 (most useful for detecting the findings). Deep tissue involvement was detected in 65% of the imaged extremities. Fascial thickening and enhancement were seen in 50% of imaged extremities. Axial T1, axial T1 fat-suppressed (FS) contrast-enhanced and axial fluid-sensitive sequences were rated most useful. Fascial thickening and enhancement were the most commonly encountered deep tissue findings in extremity MRIs of children with juvenile localized scleroderma. Because abnormalities of the skin, subcutaneous tissues and fascia tend to run longitudinally in an affected limb, axial T1, axial fluid-sensitive and axial T1-FS contrast-enhanced sequences should be included in the imaging protocol. (orig.)

 7. Musculoskeletal MRI findings of juvenile localized scleroderma.

  Science.gov (United States)

  Eutsler, Eric P; Horton, Daniel B; Epelman, Monica; Finkel, Terri; Averill, Lauren W

  2017-04-01

  Juvenile localized scleroderma comprises a group of autoimmune conditions often characterized clinically by an area of skin hardening. In addition to superficial changes in the skin and subcutaneous tissues, juvenile localized scleroderma may involve the deep soft tissues, bones and joints, possibly resulting in functional impairment and pain in addition to cosmetic changes. There is literature documenting the spectrum of findings for deep involvement of localized scleroderma (fascia, muscles, tendons, bones and joints) in adults, but there is limited literature for the condition in children. We aimed to document the spectrum of musculoskeletal magnetic resonance imaging (MRI) findings of both superficial and deep juvenile localized scleroderma involvement in children and to evaluate the utility of various MRI sequences for detecting those findings. Two radiologists retrospectively evaluated 20 MRI studies of the extremities in 14 children with juvenile localized scleroderma. Each imaging sequence was also given a subjective score of 0 (not useful), 1 (somewhat useful) or 2 (most useful for detecting the findings). Deep tissue involvement was detected in 65% of the imaged extremities. Fascial thickening and enhancement were seen in 50% of imaged extremities. Axial T1, axial T1 fat-suppressed (FS) contrast-enhanced and axial fluid-sensitive sequences were rated most useful. Fascial thickening and enhancement were the most commonly encountered deep tissue findings in extremity MRIs of children with juvenile localized scleroderma. Because abnormalities of the skin, subcutaneous tissues and fascia tend to run longitudinally in an affected limb, axial T1, axial fluid-sensitive and axial T1-FS contrast-enhanced sequences should be included in the imaging protocol.

 8. Effect of TBT on Ruditapes decussatus juveniles.

  Science.gov (United States)

  Coelho, M R; Langston, W J; Bebianno, M J

  2006-06-01

  The effects of sublethal concentrations of tributyltin (TBT) on growth of juvenile clams Ruditapes decussatus were determined during exposure to TBT concentrations of 50, 100 and 250 ng l(-1) (as Sn) for a period up to two years. Length and weight of clams increased continuously in all treatments throughout the experimental period, and, overall, rates were not significantly influenced by TBT exposure, although final length and weight were inversely related to increasing TBT concentration. Juvenile R. decussatus therefore appear to be less sensitive to TBT than larval stages. Some juveniles exposed to TBT developed abnormal shell growth, laterally, changing the typical flattened shape of clams into a more "rounded" form. This characteristic was more visible in the anterior margins of valves than posteriorly, and mainly observed in clams exposed to TBT at 50 ng l(-1) (as Sn).

 9. Change in Family Structure and Rates of Violent Juvenile Delinquency

  OpenAIRE

  Fry, Jeannie A

  2010-01-01

  This paper addresses the question: Have the changes in family structure in the U.S. become a catalyst for juvenile delinquency? For this research, I use existing statistics for my three independent variables: divorce rates, rate of working mothers with children under age 18, percent female-headed households. My dependent variable, juvenile violent crime rates, is measured using data from the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. My control variables consist of the followin...

 10. Setting a minimum age for juvenile justice jurisdiction in California

  Science.gov (United States)

  Barnert, Elizabeth S.; Abrams, Laura S.; Maxson, Cheryl; Gase, Lauren; Soung, Patricia; Carroll, Paul; Bath, Eraka

  2018-01-01

  Purpose Despite the existence of minimum age laws for juvenile justice jurisdiction in 18 US states, California has no explicit law that protects children (i.e. youth less than 12 years old) from being processed in the juvenile justice system. In the absence of a minimum age law, California lags behind other states and international practice and standards. The paper aims to discuss these issues. Design/methodology/approach In this policy brief, academics across the University of California campuses examine current evidence, theory, and policy related to the minimum age of juvenile justice jurisdiction. Findings Existing evidence suggests that children lack the cognitive maturity to comprehend or benefit from formal juvenile justice processing, and diverting children from the system altogether is likely to be more beneficial for the child and for public safety. Research limitations/implications Based on current evidence and theory, the authors argue that minimum age legislation that protects children from contact with the juvenile justice system and treats them as children in need of services and support, rather than as delinquents or criminals, is an important policy goal for California and for other national and international jurisdictions lacking a minimum age law. Originality/value California has no law specifying a minimum age for juvenile justice jurisdiction, meaning that young children of any age can be processed in the juvenile justice system. This policy brief provides a rationale for a minimum age law in California and other states and jurisdictions without one. Paper type Conceptual paper PMID:28299968

 11. Marine nurseries and effective juvenile habitats: concepts and applications.

  NARCIS (Netherlands)

  Dahlgren, C.P.; Kellison, G.T.; Adams, A.J.; Gillanders, B.M.; Kendall, M.S.; Layman, C.A.; Ley, J.A.; Nagelkerken, I.; Serafy, J.E.

  2006-01-01

  Much recent attention has been focused on juvenile fish and invertebrate habitat use, particularly defining and identifying marine nurseries. The most significant advancement in this area has been the development of a standardized framework for assessing the relative importance of juvenile habitats

 12. 75 FR 70293 - Meeting of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice

  Science.gov (United States)

  2010-11-17

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Office of Justice Programs [OJP (OJJDP) Docket No. 1532] Meeting of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice AGENCY: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs, Justice. ACTION: Notice of Meeting. SUMMARY: The Office of Juvenile...

 13. Juvenile delinquency in Russia: Ccriminal justice, trends, key issues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kovačević Milica

  2015-01-01

  Full Text Available In the literature, as well as in international statistical surveys, we can rarely find more detailed information on juvenile delinquency in the Russian Federation, as well as on the criminal reaction towards juvenile offenders. Due to the turbulent conditions and great social turmoil which took place in the last few decades in this country, there should be a greater interest in the problem of juvenile delinquency. For Serbia, the experience of the Russian Federation could be especially important if one bears in mind that our country is still going through a transition, population stratification and through economic crisis, and also that Serbia and the Russian Federation share some cultural and religious similarities. Therefore, the aim of this paper is to present, in the summary way, the basic features of juvenile delinquency and the criminal justice system, and thereby build a basis for future research and comparison.

 14. Radioangiography in diagnosis of juvenile angiofibroma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kalantarov, K.D.; Anyutin, R.G.; Ashikhmina, I.G.

  1979-01-01

  To study the blood supply of juvenile angiofibroma of the nasopharynx 10 patients were examined (2 of them were examined twice). Four patients with the deseases of the nose and the nasopharynx of a nonvascular nature were in the control group. The authors used sup(99m)Tc for radioangiography. The investigations were made on the gamma-chamber ''Nuclear-Chicago'' connected to the computer ''Cina-200''. Ten patients with juvenile angiofibroma of the nasopharynx showed rapid accumulation of the radioactive substance at the site of the tumour exceeding its concentration in the carotic arteries by 4-10 times. In unilateral localization of angiofibroma, its blood supply was provided mainly through the external carotic artery at the affection site or evenly through the both external carotic arteries. The data on dynamic distribution of the radioactive substance, scintiphotograms and clinical observations allow a distinct differentiation between juvenile angiofibroma of the nasopharynx the adenoid tissue or any other tumour to determine the angiofibroma size as well as to follow the results of surgical and radiation treatment

 15. Social skills training for juvenile delinquents : post-treatment changes

  NARCIS (Netherlands)

  van der Stouwe, Trudy; Asscher, Jessica J.; Hoeve, Machteld; van der Laan, Peter H.; Stams, Geert Jan J M

  2016-01-01

  Objectives: To examine the post-treatment effectiveness of an outpatient, individual social skills training for juvenile delinquents in the Netherlands and to conduct moderator tests for age, gender, ethnicity, and risk of reoffending. Methods: The sample consisted of juveniles who received Tools4U,

 16. Social Skills Training for Juvenile Delinquents: Post-Treatment Changes

  NARCIS (Netherlands)

  van der Stouwe, Trudy; Asscher, J.J.; Stams, G.J.J.M.; Hoeve, M.; van der Laan, Peter H.

  2016-01-01

  Objectives: To examine the post-treatment effectiveness of an outpatient, individual social skills training for juvenile delinquents in the Netherlands and to conduct moderator tests for age, gender, ethnicity, and risk of reoffending. Methods: The sample consisted of juveniles who received Tools4U,

 17. Social skills training for juvenile delinquents : Post-treatment changes

  NARCIS (Netherlands)

  van der Stouwe, T.; Asscher, J.J.; Hoeve, M.; van der Laan, P.H.; Stams, G.J.J.M.

  2016-01-01

  Objectives To examine the post-treatment effectiveness of an outpatient, individual social skills training for juvenile delinquents in the Netherlands and to conduct moderator tests for age, gender, ethnicity, and risk of reoffending. Methods The sample consisted of juveniles who received Tools4U, a

 18. Tracking from the tropics reveals behaviour of juvenile songbirds on their first spring migration.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emily A McKinnon

  Full Text Available Juvenile songbirds on spring migration travel from tropical wintering sites to temperate breeding destinations thousands of kilometres away with no prior experience to guide them. We provide a first glimpse at the migration timing, routes, and stopover behaviour of juvenile wood thrushes (Hylocichla mustelina on their inaugural spring migration by using miniaturized archival geolocators to track them from Central America to the U.S. and Canada. We found significant differences between the timing of juvenile migration and that of more experienced adults: juveniles not only departed later from tropical wintering sites relative to adults, they also became progressively later as they moved northward. The increasing delay was driven by more frequent short stops by juveniles along their migration route, particularly in the U.S. as they got closer to breeding sites. Surprisingly, juveniles were just as likely as adults to cross the Gulf of Mexico, an open-water crossing of 800-1000 km, and migration route at the Gulf was not significantly different for juveniles relative to adults. To determine if the later departure of juveniles was related to poor body condition in winter relative to adults, we examined percent lean body mass, fat scores, and pectoral muscle scores of juvenile versus adult birds at a wintering site in Belize. We found no age-related differences in body condition. Later migration timing of juveniles relative to adults could be an adaptive strategy (as opposed to condition-dependent to avoid the high costs of fast migration and competition for breeding territories with experienced and larger adults. We did find significant differences in wing size between adults and juveniles, which could contribute to lower flight efficiency of juveniles and thus slower overall migration speed. We provide the first step toward understanding the "black box" of juvenile songbird migration by documenting their migration timing and en route performance.

 19. Martial arts participation and externalizing behavior in juveniles : A meta-analytic review

  NARCIS (Netherlands)

  Gubbels, J.; van der Stouwe, T.; Spruit, A.; Stams, G.J.J.M.

  2016-01-01

  Martial arts are very popular among juveniles all over the world, but the relation between martial arts and externalizing behavior in juveniles remains unclear. The current multilevel meta-analysis of 12 studies, including 94 effect sizes and N = 5949 juveniles, was conducted to examine the relation

 20. CORRELATION BETWEEN FAMILY COMMUNICATION PATTERNS AND JUVENILE DELINQUENCY IN JUNIOR HIGH SCHOOL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zurriyatun Thoyibah

  2017-08-01

  Full Text Available Background: Adolescents who are in transition period have high risk behavior of juvenile delinquency. Communication between parents and adolescents effectively and openly could help adolescents to avoid delinquency behavior. Objective: This study aims to examine the relationship between family communication patterns and juvenile delinquency in Junior High School. Methods: This research employed a cross-sectional design with correlation description approach. There were 243 students selected using simple random sampling from the 7th and 8th grade students of Junior High School. A questionnaire of juvenile delinquency and family communication pattern were used in this study. Data were analyzed using Chi Square test. Result: The research showed that the majority juvenile delinquency category was low (65% and the majority of communication pattern was in functional category (73.3%. There was a significant relationship between family communication pattern and juvenile delinquency (p<0.05. Conclusion: Communication pattern within family have significant association with juvenile delinquency.

 1. Cardiac juvenile xanthogranuloma in an infant presenting with pericardial effusion.

  Science.gov (United States)

  Kobayashi, Daisuke; Delius, Ralph E; Debelenko, Larisa V; Aggarwal, Sanjeev

  2013-01-01

  Juvenile xanthogranuloma is a rare histiocytic disorder of childhood mainly affecting skin and rarely deep soft tissues and viscera. We report a 2-month-old infant who presented with respiratory distress secondary to a large pericardial effusion associated with an epicardial mass. Excisional biopsy was performed and the mass was diagnosed as juvenile xanthogranuloma. The child is well without evidence of disease 8 months following the excision. The corresponding literature on juvenile xanthogranuloma with cardiac manifestations is reviewed. © 2012 Wiley Periodicals, Inc.

 2. Angiofibroma juvenil nasofaríngeo Juvenile nasopharyngeal angiofibroma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Gualberto Lescaille Torres

  2012-06-01

  Full Text Available Se presenta el caso de un angiofibroma juvenil nasofaríngeo, en un paciente del consultorio médico No. 9, que pertenece al Policlínico Integral Docente "Carlos Manuel Portuondo" de Marianao. Se reconoce la importancia de realizar una historia clínica detallada, así como un minucioso examen físico, por el médico de familia y el otorrinolaringólogo del área de salud, que incluyó la rinoscopia posterior, para poder llegar al diagnóstico de esa patología, y realizar la extirpación precoz del angiofibroma, mediante el proceder quirúrgico. Se concluyó que el diagnóstico clínico se correspondió con el histopatológico, y que la conducta quirúrgica temprana es resolutiva en la afección.It is presented a case of juvenile nasopharyngeal angiofibroma in a patient with this pathology, from the clicial practice No. 9, in Comprehensive Teaching Polyclinic "Carlos Manuel Portuondo" in Marianao. It recognizes the importance of a thorough clinical history and careful physical examination by the family physician and the otolaryngologist in this health area, including a posterior rhinoscopy, to diagnose this disease and to achieve early removal of the angiofibroma, by a surgical procedure. It was concluded that the clinical diagnosis corresponded to the histopathological diagnosis, and that early surgical treatment is resolute in this condition.

 3. Naevoxanthoendothelioma (Synonym: Juvenile Xanthogranuloma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F Handa

  1978-01-01

  Full Text Available A case of naevoxanthoendothelioma juvenile xanthogranuloma is reported with rare features like late onset of the disease, involvement of liver and diffuse cutaneous lesions including cafe au lait spots and pigmented naevus. Final diagnosis could be achieved only on histopathology report.

 4. En liten høyskole som tenker stort: tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen Nierenberg

  2010-07-01

  Full Text Available Høgskolen i Hedmark har satt i gang en del tiltak mot fusk og plagiat, og vi vil gjerne dele våre ressurser og erfaringer med andre undervisningsinstitusjoner. Dette er relevant til to av konferansens temaer: fagreferentens rolle og undervisning i biblioteket. HH's tiltak mot fusk og plagiat inkluderer: • Undervisning i informasjonskompetanse - Høgskolebiblioteket • Kurs i kildebruk og plagiat, "Kilder og kildebruk" • Søkekurs • Synliggjøring av bibliotekressurser/-kurs • Brosjyre til ansatte • Bibliotekets websider om informasjonskompetanse • Nettressurser • Bibliotekets websider • Eksempelsamlingen i APA-standard • "Skriving av faglige tekster - En guide for studenter" • Webside om plagiat og opphavsrett • Fronter • Videoforelesning - "Kilder og kildebruk" • PowerPoint - "Kilder og kildebruk" • Tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus • Vurdering • Elektronisk prøve • Obligatorisk skriveoppgave • Rutinebeskrivelse for tiltak mot fusk og plagiat på Høgskolen • Oppfølging av ikke-møtte studenter på "Kilder og kildebruk" • Vurdering i etterkant av kurset • Bruk av Ephorus • Konsekvenser for fusk Høgskolens tiltak skal forebygge fusk og plagiat ved å gi alle nye studenter tilstrekkelig informasjon om kravene for riktig kildebruk og om konsekvensene for fusk. Høgskolebiblioteket har en sentral rolle i dette arbeidet. Vår Informasjonskompetansegruppe har utarbeidet mange nyttige ressurser, blant annet to-timers kurset "Kilder og kildebruk". Målet med kurset er å lære nye studenter å kritisk vurdere forskjellige typer kilder og bruke dem på korrekt måte i skriftlig arbeid. Kurset blir holdt av bibliotekarer på høgskolens fire campus, og etterfølges av et søkekurs tilpasset det enkelte studium. Antall plagiatsaker på HH har økt de siste årene, men dette kan skyldes bruk av Ephorus. Etter hvert som våre tiltak blir tatt i bruk ved alle studier, håper vi at antall saker blir

 5. Beretning for Bulbrogård 2012 (BU2012), aristokratisk kompleks. NM I journalnr. 7701/94 Store Fuglede sogn, Ars herred, (Holbæk Amt) Region Sjælland. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 102 Kort nr. 1413 III NØ Beretning for undersøgelse aristokratisk kompleks fra det 6. – 7. årh. ved Bulbrogård ved Tissø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bican, Josefine Franck

  De afsluttende undersøgelser på Bulbrogård 2012 bød på nye og overraskende resultater: Bulbrogård har fået en ny fase. Som det nogle gange sker, bliver man mere forvirret end oplyst ved at få mere viden – dette er også tilfældet her. Den ny hal (hus 7) kan være det manglende arkitektoniske bindel...

 6. The Impact of Banning Juvenile Gun Possession.

  OpenAIRE

  Marvell, Thomas B

  2001-01-01

  A 1994 federal law bans possession of handguns by persons under 18 years of age. Also in 1994, 11 states passed their own juvenile gun possession bans. Eighteen states had previously passed bans, 15 of them between 1975 and 1993. These laws were intended to reduce homicides, but arguments can be made that they have no effect on or that they even increase the homicide rate. This paper estimates the laws' impacts on various crime measures, primarily juvenile gun homicide victimizations and suic...

 7. Effect of moderate exercise on peritoneal neutrophils from juvenile rats.

  Science.gov (United States)

  Braz, Glauber Ruda; Ferreira, Diorginis Soares; Pedroza, Anderson Apolonio; da Silva, Aline Isabel; Sousa, Shirley Maria; Pithon-Curi, Tania Cristina; Lagranha, Claudia

  2015-09-01

  Previous studies showed that moderate exercise in adult rats enhances neutrophil function, although no studies were performed in juvenile rats. We evaluated the effects of moderate exercise on the neutrophil function in juvenile rats. Viability and neutrophils function were evaluated. Moderate exercise did not impair the viability and mitochondrial transmembrane potential of neutrophils, whereas there was greater reactive oxygen species production (164%; p < 0.001) and phagocytic capacity (29%; p < 0.05). Our results suggest that moderate exercise in juvenile rats improves neutrophil function, similar to adults.

 8. Modelling Aṣṭādhyāyī: An Approach Based on the Methodology of Ancillary Disciplines (Vedāṅga)

  Science.gov (United States)

  Mishra, Anand

  This article proposes a general model based on the common methodological approach of the ancillary disciplines (Vedāṅga) associated with the Vedas taking examples from Śikṣā, Chandas, Vyākaraṇa and Prātiśā khya texts. It develops and elaborates this model further to represent the contents and processes of Aṣṭādhyāyī. Certain key features are added to my earlier modelling of Pāṇinian system of Sanskrit grammar. This includes broader coverage of the Pāṇinian meta-language, mechanism for automatic application of rules and positioning the grammatical system within the procedural complexes of ancillary disciplines.

 9. MR imaging of arthropathies of juvenile arthritis and hemophilia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yulish, B.S.; Lieberman, J.; Mulopoulos, G.P.; Strandjord, S.; Newman, A.; Goodfellow, D.; Bryan, P.J.; Modic, M.T.

  1986-01-01

  The arthropathies of juvenile arthritis and hemophilia have in common abnormal hyperplastic synovium leading to marginal bone erosion, articular cartilage destruction, subchondral bone exposure, and dissolution and ultimately collapse of the affected joint. The authors examined children and young adults with juvenile arthritis and hemophilia by MR imaging and found that they could identify hyperplastic synovium, articular cartilage lesions, bone erosions, and joint effusions. This has therapeutic implications since identification of progressive synovial hyperplasia and/or early cartilage or marginal bone erosion may lead to earlier synovectomy in patients with hemophilia or switch to second line drugs in patients with juvenile arthritis, in an attempt to prevent progressive joint destruction

 10. Juvenile Fibromyalgia: A Multidisciplinary Approach to Treatment.

  Science.gov (United States)

  Tesher, Melissa S

  2015-06-01

  A 14-year-old boy presented with months of severe widespread musculoskeletal pain. He was profoundly fatigued and unable to attend school. Laboratory evaluation, including complete blood count, comprehensive metabolic panel, inflammatory markers, and thyroid function, was unrevealing. Physical examination was also normal except for multiple tender points. The patient was diagnosed with juvenile primary fibromyalgia syndrome and referred for multidisciplinary treatment including physical therapy, exercise, and counseling, and his daily functioning gradually improves. Juvenile fibromyalgia is a complex syndrome that often severely limits patients' activities and can impede normal adolescent development. Effective treatment requires an understanding of the biologic, psychologic, and social factors contributing to the perpetuation of chronic pain. The author reviews the diagnostic criteria, pathophysiology, and treatment of juvenile fibromyalgia. Medications, particularly antidepressants and anticonvulsants, can be useful adjuncts to therapy. However, multimodal pain management including intensive physical therapy, exercise, counseling, and sleep hygiene is most effective in treating fibromyalgia. Copyright 2015, SLACK Incorporated.

 11. The Juvenile Addiction Risk Rating: Development and Initial Psychometrics

  Science.gov (United States)

  Powell, Michael; Newgent, Rebecca A.

  2016-01-01

  This article describes the development and psychometrics of the Juvenile Addiction Risk Rating. The Juvenile Addiction Risk Rating is a brief screening of addiction potential based on 10 risk factors predictive of youth alcohol and drug-related problems that assists examiners in more accurate treatment planning when self-report information is…

 12. Federal Juvenile Delinquency Programs: First Analysis and Evaluation. Volumes One and Two.

  Science.gov (United States)

  National Inst. for Juvenile Justice and Delinquency Prevention (Dept. of Justice/LEAA), Washington, DC.

  This publication outlines the activities of the Office of Juvenile Justice since its creation. It also reports on the entire Federal effort in delinquency prevention and juvenile justice. An introductory section describes the history and purpose of the Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act of 1974 (Public Law 93-415). Other sections…

 13. Evolution of recidivism risk, using the YLS/CMI Inventory in a population of juvenile offenders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keren Cuervo Gómez

  2017-05-01

  Full Text Available Risk assessment in juvenile recidivism allows understanding the specific factors that drives the juvenile to the commission of offences. Most of these juveniles will have a punctual relation with the justice system and only a small percentage will persist in this type of conducts. However, it seems that society perceives these juveniles as high risk offenders with high rates of recidivism. Hence, with the aim to clarify this topic, the objective of this paper is to explore the general risk of recidivism and the areas with higher risk, examining the risk of recidivism in a follow up period. Participants in this research were juveniles with a criminal record in the Juvenile Court of Castellón (N = 210. The Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI was administered to the juveniles along the follow up period of two years. Results show a majoritary profile of low risk juveniles, and a punctual relation with justice, rejecting the belief of dangerousness on juvenile offenders. On the contrary, juvenile recidivists with long criminal trajectories are in fact characterized by a high risk that would increase throughout the follow up period.

 14. Youth Drug Offenders: An Examination of Criminogenic Risk and Juvenile Recidivism

  OpenAIRE

  Papp, Jordan; Campbell, Christina; Onifade, Eyitayo; Anderson, Valerie; Davidson, William; Foster, Dawn

  2016-01-01

  Understanding the criminogenic risk factors and treatment needs of juvenile drug offenders is important because of the myriad negative outcomes that befall juveniles that are involved in drugs. A widely used juvenile risk assessment tool, the Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) was utilized to explore criminogenic risk factors and treatment needs to predict recidivism. Demographic differences between drug and nondrug offenders were also examined. Results ...

 15. Juvenile psammomatoid ossifying fibroma: An unusual case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nidhi Yadav

  2013-01-01

  Full Text Available Ossifying fibromas are well-demarcated benign fibro-osseous tumors of craniofacial skeleton most often in the jaws. It has two types, conventional and juvenile ossifying fibroma (JOF. JOF is considered a separate entity from ossifying fibroma due to its locally aggressive behavior and tendency to occur at a young age. Two subtypes of JOF, i.e., juvenile psammomatoid ossifying fibroma (JPOF and juvenile trabecular ossifying fibroma have been identified on the basis of histology 70% of the JPOF occur in the paranasal sinuses, 20% in the maxilla and only 10% in the mandible. Here, we report a case of JPOF in a 14-year-old girl causing an asymptomatic expansile swelling in the right mandibular posterior region, which is a rare site for this tumor.

 16. Juvenile idiopathic arthritis – an update on its diagnosis and ...

  African Journals Online (AJOL)

  2015-12-03

  Dec 3, 2015 ... Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common form of chronic arthritis in children and the most ... A swollen knee and uveitis in a young girl, for instance, is ..... Methotrexate for treating juvenile idiopathic arthritis.

 17. Dependent vs. independent juvenile survival: contrasting drivers of variation and the buffering effect of parental care.

  Science.gov (United States)

  Dybala, Kristen E; Gardali, Thomas; Eadie, John M

  2013-07-01

  Juvenile survival is often found to be more sensitive than adult survival to variation in environmental conditions, and variation in juvenile survival can have significant impacts on population growth rates and viability. Therefore, understanding the population-level effects of environmental changes requires understanding the effects on juvenile survival. We hypothesized that parental care will buffer the survival of dependent juveniles from variation in environmental conditions, while the survival of independent juveniles will respond more strongly to environmental variation and, in turn, drive the overall variation in annual juvenile survival. We tested this parental-care hypothesis using a 30-year mark-recapture data set to model the survival of juvenile Song Sparrows (Melospiza melodia) during the dependent and independent stages. We examined the effects of weather, density, and cohort mean fledge date and body mass on annual variation in survival during the first 12 weeks after fledging, as well as effects of individual fledge date and body mass on individual variation in survival. The primary driver of annual variation in juvenile survival was precipitation during the previous rainy season, consistent with an effect on food availability, which had a strong positive effect on the survival of independent juveniles, but no effect on dependent juveniles. We also found strong support for effects of body mass and fledge date on individual survival probability, including striking differences in the effect of fledge date by stage. Our results provided evidence that different mechanisms influence juvenile survival during each stage of fledgling development, and that parental care buffers the survival of dependent juveniles from variation in environmental conditions. Consequently, variation in juvenile survival was driven by independent juveniles, not dependent juveniles, and studies focused only on survival during the dependent stage may not be able to detect the

 18. How body mass and lifestyle affect juvenile biomass production in placental mammals.

  Science.gov (United States)

  Sibly, Richard M; Grady, John M; Venditti, Chris; Brown, James H

  2014-02-22

  In mammals, the mass-specific rate of biomass production during gestation and lactation, here called maternal productivity, has been shown to vary with body size and lifestyle. Metabolic theory predicts that post-weaning growth of offspring, here termed juvenile productivity, should be higher than maternal productivity, and juveniles of smaller species should be more productive than those of larger species. Furthermore because juveniles generally have similar lifestyles to their mothers, across species juvenile and maternal productivities should be correlated. We evaluated these predictions with data from 270 species of placental mammals in 14 taxonomic/lifestyle groups. All three predictions were supported. Lagomorphs, perissodactyls and artiodactyls were very productive both as juveniles and as mothers as expected from the abundance and reliability of their foods. Primates and bats were unproductive as juveniles and as mothers, as expected as an indirect consequence of their low predation risk and consequent low mortality. Our results point the way to a mechanistic explanation for the suite of correlated life-history traits that has been called the slow-fast continuum.

 19. The Juvenile Hafnium Isotope Signal as a Record of Supercontinent Cycles

  Science.gov (United States)

  Gardiner, Nicholas J.; Kirkland, Christopher L.; van Kranendonk, Martin J.

  2016-12-01

  Hf isotope ratios measured in igneous zircon are controlled by magmatic source, which may be linked to tectonic setting. Over the 200-500 Myr periodicity of the supercontinent cycle - the principal geological phenomenon controlling prevailing global tectonic style - juvenile Hf signals, i.e. most radiogenic, are typically measured in zircon from granites formed in arc settings (crustal growth), and evolved zircon Hf signals in granites formed in continent-collision settings (crustal reworking). Interrogations of Hf datasets for excursions related to Earth events commonly use the median value, however this may be equivocal due to magma mixing. The most juvenile part of the Hf signal is less influenced by crustal in-mixing, and arguably a more sensitive archive of Earth’s geodynamic state. We analyze the global Hf dataset for this juvenile signal, statistically correlating supercontinent amalgamation intervals with evolved Hf episodes, and breakup leading to re-assembly with juvenile Hf episodes. The juvenile Hf signal is more sensitive to Pangaea and Rodinia assembly, its amplitude increasing with successive cycles to a maximum with Gondwana assembly which may reflect enhanced subduction-erosion. We demonstrate that the juvenile Hf signal carries important information on prevailing global magmatic style, and thus tectonic processes.

 20. [Sex-linked juvenile retinoschisis].

  Science.gov (United States)

  François, P; Turut, P; Soltysik, C; Hache, J C

  1976-02-01

  About 13 observations of sexe linked juvenile retinoschisis, the authors describe the ophthalmoscopic, fluorographic and functional aspects of the disease whose caracteristics are:--its sexe linked recessive heredity; --its clinical characterestics associating: a microcystic macular degeneration, peripheral retinal lesions, vitreous body alterations, --an electroretinogram of the negative type.

 1. The Content Validity of Juvenile Psychopathy: An Empirical Examination

  Science.gov (United States)

  Lynam, Donald R.; Derefinko, Karen J.; Caspi, Avshalom; Loeber, Rolf; Stouthamer-Loeber, Magda

  2007-01-01

  This study examined the content validity of a juvenile psychopathy measure, the Childhood Psychopathy Scale (CPS; D. R. Lynam, 1997), based on a downward translation of an adult instrument, the Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; R. D. Hare, 1991). The CPS was compared with two other indices of juvenile psychopathy: (a) an index derived…

 2. Juvenile Dermatomyositis in a Nigerian Girl: a Case Report ...

  African Journals Online (AJOL)

  Juvenile Dermatomyositis in a Nigerian Girl: a Case Report. MG Mustapha, MG Ashir, AA Mayun, Y Machoco, AB Ibrahim. Abstract. A case of Juvenile dermatomyositis (JDM) in a 10 year old Nigerian girl is herein reported to discuss some of the features of the disease and challenges in management of such a rare but ...

 3. Growth and Survival of Catfish ( Clarias anguillaris ) Juveniles Fed ...

  African Journals Online (AJOL)

  Juveniles of catfish, Clarias anguillaris (mean weight, 119.8g) were fed unconventional diets for ten weeks in outdoor hapas (net cages, 1m3 dimension) and the growth responses and feed utilization by the juveniles were compared. The experimental diets were (i) live maggots, (ii) live tilapia fry, (iii) commercial catfish feed ...

 4. Dating Violence and Girls in the Juvenile Justice System

  Science.gov (United States)

  Kelly, Patricia J.; Cheng, An-Lin; Peralez-Dieckmann, Esther; Martinez, Elisabeth

  2009-01-01

  The purpose of this study is to explore the prevalence and associated behaviors of dating violence among a population of girls in the juvenile justice system. A sample of 590 girls from an urban juvenile justice system completed a questionnaire assessing attitudes and self-efficacy about and occurrence of dating violence. The analysis developed a…

 5. Motivation, Prosocial and Antisocial Behaviors of Juveniles in Compare to Wellbehaved Peers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert Kupiec

  2013-12-01

  Full Text Available The article contain results of research which participants were 104 juvenile delinquent and 294 adolescents from public schools. The statistic analyses show that juveniles have similar level of prosocial motivation as their well behaving peers from schools. However, gender is significant differentiation factor because girls have higher prosocial motivation and more frequently behave prosocially than boys in both compared groups. Juveniles exhibit less prosocial behavior than antisocial to relatives and friends, compared to their peers from schools, also. This paper include discussion of results and practical recommendations how we can develope motivation and prosocial behavior among juvenile delinquents.

 6. Do burn centers provide juvenile firesetter intervention?

  Science.gov (United States)

  Ahrns-Klas, Karla S; Wahl, Wendy L; Hemmila, Mark R; Wang, Stewart C

  2012-01-01

  Juvenile firesetting activity accounts for a significant number of annual injuries and property damage, yet there is sparse information on intervention in the burn literature. To quantify juvenile firesetting intervention (JFSI) in burn centers, a 23-question survey was sent to all directors listed in the American Burn Association Burn Care Facilities Directory.Sixty-four out of 112 (57%) surveys were returned. This represents responses from 79% of currently verified burn centers. When queried on interventions provided to a juvenile firesetter admitted to their unit, 38% report having their own JFSI program and 38% refer the child to fire services. Two thirds of units without a JFSI program treat pediatric patients. Units that previously had a JFSI program report lack of staffing and funding as most common reasons for program discontinuation. Almost all (95%) stated that a visual tool demonstrating legal, financial, social, future, and career ramifications associated with juvenile firesetting would be beneficial to their unit. Many burn units that treat pediatric patients do not have JFSI and rely on external programs operated by fire services. Existing JFSI programs vary greatly in structure and method of delivery. Burn centers should be involved in JFSI, and most units would benefit from a new video toolkit to assist in providing appropriate JFSI. Study results highlight a need for burn centers to collaborate on evaluating effectiveness of JFSI programs and providing consistent intervention materials based on outcomes research.

 7. Coblation-assisted endonasal endoscopic resection of juvenile nasopharyngeal angiofibroma.

  Science.gov (United States)

  Ye, L; Zhou, X; Li, J; Jin, J

  2011-09-01

  Juvenile nasopharyngeal angiofibroma may be successfully resected using endoscopic techniques. However, the use of coblation technology for such resection has not been described. This study aimed to document cases of Fisch class I juvenile nasopharyngeal angiofibroma with limited nasopharyngeal and nasal cavity extension, which were completely resected using an endoscopic coblation technique. We retrospectively studied 23 patients with juvenile nasopharyngeal angiofibroma who underwent resection with either traditional endoscopic instruments (n = 12) or coblation (n = 11). Intra-operative blood loss and overall operative time were recorded. The mean tumour resection time for coblation and traditional endoscopic instruments was 87 and 136 minutes, respectively (t = 9.962, p angiofibroma (Fisch class I), with good surgical margins and minimal blood loss.

 8. A mutation in the receptor Methoprene-tolerant alters juvenile hormone response in insects and crustaceans.

  Science.gov (United States)

  Miyakawa, Hitoshi; Toyota, Kenji; Hirakawa, Ikumi; Ogino, Yukiko; Miyagawa, Shinichi; Oda, Shigeto; Tatarazako, Norihisa; Miura, Toru; Colbourne, John K; Iguchi, Taisen

  2013-01-01

  Juvenile hormone is an essential regulator of major developmental and life history events in arthropods. Most of the insects use juvenile hormone III as the innate juvenile hormone ligand. By contrast, crustaceans use methyl farnesoate. Despite this difference that is tied to their deep evolutionary divergence, the process of this ligand transition is unknown. Here we show that a single amino-acid substitution in the receptor Methoprene-tolerant has an important role during evolution of the arthropod juvenile hormone pathway. Microcrustacea Daphnia pulex and D. magna share a juvenile hormone signal transduction pathway with insects, involving Methoprene-tolerant and steroid receptor coactivator proteins that form a heterodimer in response to various juvenoids. Juvenile hormone-binding pockets of the orthologous genes differ by only two amino acids, yet a single substitution within Daphnia Met enhances the receptor's responsiveness to juvenile hormone III. These results indicate that this mutation within an ancestral insect lineage contributed to the evolution of a juvenile hormone III receptor system.

 9. Psychopathology and personality in juvenile sexual homicide offenders.

  Science.gov (United States)

  Myers, W C; Blashfield, R

  1997-01-01

  This project describes the psychopathology and personality findings in 14 juveniles who committed sexual homicide. These incarcerated youth were assessed using a structured interview, a personality assessment instrument, correctional files review, and an author-designed clinical interview. Nearly all of these youth met DSM-III-R conduct disorder criteria at the time of the crime. The presence of personality disorders and moderately high psychopathy scores at follow-up were common. Two-thirds of these youth reported the presence of violent sexual fantasies before their crimes. Weapons, most often knives, were used by these juvenile sexual murderers to kill known victims in a majority of the cases. They usually acted alone and selected a low risk victim. These findings suggest that juvenile sexual murderers are an emotionally and behaviorally disturbed population with identifiable psychopathology, personality disturbances, and criminal patterns.

 10. Fatores de risco associados à calcinose na dermatomiosite juvenil Risk factors associated with calcinosis of juvenile dermatomyositis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana M. E. Sallum

  2008-02-01

  Full Text Available OBJETIVO: Identificar fatores de risco associados à calcinose em crianças e adolescentes com dermatomiosite juvenil. MÉTODOS: Prontuários de 54 pacientes com dermatomiosite juvenil foram estudados. Foram avaliados dados demográficos; características clínicas: grau de força muscular (I a V do Medical Research Council, presença de comprometimentos pulmonar (distúrbio ventilatório restritivo com presença ou ausência do anticorpo anti-Jo-1, gastrointestinal (refluxo gastroesofágico e cardíaco (pericardite e/ou miocardite; exames laboratoriais: elevação de enzimas musculares (creatinoquinase, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase e desidrogenase lática e terapias utilizadas: corticoterapia isolada ou associada à cloroquina e/ou imunossupressor. Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com a presença ou ausência de calcinose e foram avaliados através de análise univariada e multivariada. RESULTADOS: Calcinose foi evidenciada em 23 (43% pacientes, sendo em seis (26% antes do diagnóstico e em 17 (74% após. A análise univariada revelou que comprometimentos cardíaco (p = 0,01 e pulmonar (p = 0,02 e necessidade da utilização de um ou mais imunossupressores (metotrexato, ciclosporina A e/ou pulsoterapia com ciclofosfamida endovenosa no tratamento da dermatomiosite juvenil (p = 0,03 foram associados com uma maior incidência de calcinose. A análise multivariada mostrou que comprometimento cardíaco (OR = 15,56; IC95% 1,59-152,2 e uso de um ou mais imunossupressores (OR = 4,01; IC95% 1,08-14,87 foram as únicas variáveis independentes associadas à presença de calcinose. CONCLUSÕES: O aparecimento da calcinose foi freqüente na dermatomiosite juvenil, habitualmente na evolução da doença. A calcinose foi associada aos casos mais graves, que apresentaram envolvimento cardíaco e necessitaram da utilização de imunossupressores no seu tratamento.OBJECTIVE: To identify risk factors associated with

 11. Statistical indicators and trends in juvenile delinquency in modern Russia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuzikhanova E.G.

  2014-12-01

  Full Text Available Statistics of juvenile delinquency in Russia for ten years, allowing to determine its current trends, is presented. It’s noted that earlier the proportion of juveniles among all criminals was about 11-12%. During the period from 2003 to 2013 the proportion of juveniles in the total number of identified offenders decreased to 6%. Despite the reduction in the number of crimes committed by this category of persons, for several years the largest criminal activity is maintained in the age group 16-17 years (70%. Smaller proportion is the age group 14-15 years, there’s a reduction in the number of committed crimes: from 49,300 in 2000 to 19,700 in 2013. Over the same period, the number of reported crimes committed by minors or with their complicity decreased almost three times. With all the ambiguity of attitude to the considered problem, the author defines the role of criminal law policy of the state in response to trends in juvenile crime taking into account its specificity, caused by the complex of interrelated factors related to age, social, psychological characteristics of juveniles as a special social group, the originality of their social status. The legislative novel is considered: the punishment in the form of arrest is not imposed on persons under the age of eighteen by the time of court verdict. It’s summarized that the problems of juvenile delinquency are only partly solved by the humanization of criminal law policy of the state in order to restore social justice, correct the convict and prevent new crimes commission.

 12. PELOLOSAN IKAN KURISI (Nemipterus japonicus MELALUI JUVENILE AND TRASH EXLUDER DEVICES PADA JARING ARAD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hufiadi Hufiadi

  2016-06-01

  Full Text Available Permasalahan utama pada perikanan jaring arad adalah banyaknya jumlah hasil tangkap sampingan berukuran kecil yang belum layak tangkap. Dalam upaya untuk mengurangi tangkapan ikan muda yang belum layak tangkap telah dilakukan observasi dan ujicoba operasi penangkapan melalui penggunaan perangkat juvenile and trash exluder devices pada alat tangkap jaring arad yang dioperasikan nelayan di Pekalongan. Perangkat juvenile and trash exluder devices yang digunakan dibedakan pada ukuran jarak antar kisi, yaitu 10,0; 17,5; dan 25,4 mm. Analisis selektivitas kisi menggunakan model kurva logistik dengan bantuan solver pada Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan juvenile and trash exluder devices pada jaring arad dapat meloloskan ikan kurisi (Nemipterus spp. berukuran kecil. Ukuran jarak antar kisi 25,4 mm mempunyai selektivitas yang paling baik terhadap ikan kurisi berdasarkan atas ukuran panjang baku dan jarak antar kisi 17,5 mm mempunyai selektivitas paling baik berdasarkan atas ukuran lingkar tubuh ikan kurisi.   The serius problem on bottom mini trawl has the large number caught of bycatch caught especially for juvenile and trash fish. Improvement to reduce catches of juvenile was conducted through observation and experimental fishing using juvenile and trash exluder devices of mini bottom trawl in Pekalongan. The juvenile and trash excluder devices (juvenile and trash exluder devices in the experimental fishing with different space bar of the juvenile and trash exluder devices i.e. 10.0; 17.5; and 25.4 mm. The selectivity analysis of logistic curve by using solver on Microsoft Excel was applied. The results showed that juvenile and trash excluder devices might reduce catches of threadfin breams juvenile. Where as 25.4 space bar had the best selectivity based on the size of threadfin breams fork length and 17.5 mm space bar had the best selectivity based on the size of threadfin breams body girth.

 13. Juvenile sucker cohort tracking data summary and assessment of monitoring program, 2015

  Science.gov (United States)

  Burdick, Summer M.; Ostberg, Carl O.; Hereford, Mark E.; Hoy, Marshal S.

  2016-09-22

  Populations of federally endangered Lost River (Deltistes luxatus) and shortnose suckers (Chasmistes brevirostris) in Upper Klamath Lake, Oregon, are experiencing long-term declines in abundance. Upper Klamath Lake populations are decreasing because adult mortality, which is relatively low, is not being balanced by recruitment of young adult suckers into known adult spawning aggregations. Previous sampling for juvenile suckers indicated that most juvenile sucker mortality in Upper Klamath Lake likely occurs within the first year of life. The importance of juvenile sucker mortality to the dynamics of Clear Lake Reservoir populations is less clear, and factors other than juvenile mortality (such as access to spawning habitat) play a substantial role. For example, production of age-0 juvenile suckers, as determined by fin ray annuli and fin development, has not been detected since 2013 in Clear Lake Reservoir, whereas it is detected annually in Upper Klamath Lake.

 14. Group Work with Juvenile Delinquents.

  Science.gov (United States)

  Zimpfer, David G.

  1992-01-01

  Reviews group work literature on juvenile delinquents. Presents overview of interventions, including positive peer culture, cognitive-behavioral treatment, psychoeducational treatment, treatment of learned behavior, action-oriented treatment, milieu therapy, parental involvement, assertiveness training, and music therapy. Discusses outcome…

 15. Do benthic sediment characteristics explain the distribution of juveniles of the deposit-feeding sea cucumber Australostichopus mollis?

  Science.gov (United States)

  Slater, Matthew J.; Jeffs, Andrew G.

  2010-10-01

  Despite the economic importance of many deposit-feeding sea cucumbers, the ecology of their juveniles is poorly understood and factors influencing juvenile habitat selection remain largely unexplained. We investigated the importance of the characteristics of the available sediment in determining the highly localised distribution of juveniles of the deposit-feeding Australasian sea cucumber Australostichopus mollis. Wild-caught juveniles were displaced to non-juvenile habitats with surface sediments characterised by lower total organic content (TOM) and nitrogen content, higher chlorophyll- a content and coarser grain size profiles compared to juvenile sites. The growth of displaced individual animals was monitored over 9 months and compared to control animals caged in the juvenile habitats. Displaced juvenile sea cucumbers had high survival rates that did not differ significantly from juvenile habitats. Displaced juveniles exhibited significantly higher specific growth rate (SGR) than those at juvenile sites ( p < 0.001), although the growth of individuals was highly variable within individual cages and among sites. The lower TOM and nitrogen content, and coarser grain size profiles at non-juvenile sites did not result in reductions in juvenile survival or growth. Higher microphytobenthic activity may have resulted in the higher growth rates observed at shallow non-juvenile sites. The SGR of juveniles over the first 6 months of the experiment ranged between 0.45% d - 1 and 0.74% d - 1 for all sites. This was followed by marked growth limitation between 6 and 9 months either as a result of increasing juvenile biomass in cages or seasonal growth limitation. A subsequent reduction in juvenile density resulted in markedly increased growth over the following 3 month period. Juvenile A. mollis show an ability to exploit a variety of benthic sediment food sources, indicating that their highly localised distribution is not due to differences in the food quality of

 16. Sonographic diagnosis of juvenile polyps in children.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yao; Li, Shi-Xing; Xie, Li-Mei; Shi, Bo; Ju, Hao; Bai, Yu-Zuo; Zhang, Shu-Cheng

  2012-09-01

  The aim of this study was to assess the diagnostic value of ultrasonography for juvenile polyps in children and their sonographic characteristics. A retrospective analysis was performed of the ultrasound findings in 27 children who were diagnosed preoperatively with juvenile polyp within the intestinal tract by ultrasonography and then confirmed by colonoscopy, laparotomy and histopathology. The ultrasonic finding common to all polyps was an isolated intraluminal nodular or massive protrusion, associated with multiple mesh-like fluid areas of different sizes. In 25 children, surrounding pedicle-like low echoes of varying lengths were seen connecting with the polyps to form "mushroom" sign. The color Doppler showed abundant blood flow signals within all polyps and pedicles in a shape of a branch or an umbrella. For seven children with an intussusception, the polyp shadow was detected in the cervical part or interior of the intussusception. Ultrasonography is, thus, considered to be a feasible method for diagnosing intestinal juvenile polyp. Copyright © 2012 World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Juvenile Toxicology: Relevance and Challenges for Toxicologists and Pathologists

  Science.gov (United States)

  Remick, Amera K.; Catlin, Natasha R.; Quist, Erin M.; Steinbach, Thomas J.; Dixon, Darlene

  2015-01-01

  The Society of Toxicologic Pathology (STP) Education Committee and the STP Reproductive Special Interest Group held a North Carolina regional meeting entitled, “Juvenile Toxicology: Relevance and Challenges for Toxicologists and Pathologists” on March 13, 2015, at the National Institute of Environmental Health Sciences/National Toxicology Program in Research Triangle Park, North Carolina. The purpose of this regional meeting was to familiarize attendees with the topic of juvenile toxicity testing and discuss its relevance to clinical pediatric medicine, regulatory perspectives, challenges of appropriate study design confronted by toxicologists, and challenges of histopathologic examination and interpretation of juvenile tissues faced by pathologists. The 1-day meeting was a success with over 60 attendees representing industry, government, research organizations, and academia. PMID:26220944

 18. Clinical presentation of juvenile Huntington disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruocco Heloísa H.

  2006-01-01

  Full Text Available OBJECTIVE: To describe the clinical presentation a group of patients with juvenile onset of Huntington disease. METHOD: All patients were interviewed following a structured clinical questioner. Patients were genotyped for the trinucleotide cytosine-adenine-guanine (CAG repeat in the Huntington Disease gene. High resolution brain MRI was performed in all patients. RESULTS: We identified 4 patients with juvenile onset of disease among 50 patients with Huntington disease followed prospectively in our Neurogenetics clinic. Age at onset varied from 3 to 13 years, there were 2 boys, and 3 patients had a paternal inheritance of the disease. Expanded Huntington disease allele sizes varied from 41 to 69 trinucleotide repeats. The early onset patients presented with rigidity, bradykinesia, dystonia, dysarthria, seizures and ataxia. MRI showed severe volume loss of caudate and putamen nuclei (p=0.001 and reduced cerebral and cerebellum volumes (p=0.01. CONCLUSION: 8% of Huntington disease patients seen in our clinic had juvenile onset of the disease. They did not present with typical chorea as seen in adult onset Huntington disease. There was a predominance of rigidity and bradykinesia. Two other important clinical features were seizures and ataxia, which related with the imaging findings of early cortical atrophy and cerebellum volume loss.

 19. Effects of Juvenile Court Exposure on Crime in Young Adulthood

  Science.gov (United States)

  Petitclerc, Amelie; Gatti, Uberto; Vitaro, Frank; Tremblay, Richard E.

  2013-01-01

  Background: The juvenile justice system's interventions are expected to help reduce recidivism. However, previous studies suggest that official processing in juvenile court fails to reduce adolescents' criminal behavior in the following year. Longer term effects have not yet been investigated with a rigorous method. This study used propensity…

 20. 78 FR 17184 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2013-03-20

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1620] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 1. 75 FR 53958 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2010-09-02

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1529] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 2. 78 FR 58288 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2013-09-23

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1634] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 3. 78 FR 65297 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2013-10-31

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1637] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 4. 78 FR 38014 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2013-06-25

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1625] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 5. 75 FR 70216 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2010-11-17

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1533] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 6. 77 FR 24687 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2012-04-25

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1587] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 7. 77 FR 3453 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2012-01-24

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1581] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 8. 77 FR 70994 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2012-11-28

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1510] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 9. 76 FR 26280 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2011-05-06

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1549] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 10. 76 FR 61672 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2011-10-05

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1570] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 11. 76 FR 39075 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2011-07-05

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1562] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 12. 75 FR 16177 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2010-03-31

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention [OJP (OJJDP) Docket No. 1514] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of...

 13. 77 FR 50486 - Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention

  Science.gov (United States)

  2012-08-21

  ... COORDINATING COUNCIL ON JUVENILE JUSTICE AND DELINQUENCY PREVENTION [OJP (OJJDP) Docket No. 1601] Meeting of the Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention AGENCY: Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 14. Juvenile hyperthyroidism: an experience.

  Science.gov (United States)

  Bhadada, S; Bhansali, A; Velayutham, P; Masoodi, S R

  2006-04-01

  To analyze the clinical profile of juvenile hyperthyroidism at presentation, their treatment outcome; predictors of remission and relapse. Retrospective analysis of medical records of 56 patients with juvenile hyperthyroidism seen over a period of 16 years. A cohort of 38 females and 18 males with mean (+/-SD) age of 14.9 +/- 3.4 years (range 3 to 18 years) was analyzed. Majority of patients was in the age group of 12-16 years. Common symptoms observed at presentation were weight loss (82.1%), excessive sweating (78.6%), heat intolerance (76.8%), increased appetite (73.2%) and diarrhea in 48.2%. In addition, accelerated linear growth was observed in 7.1% of patients. Goiter was present in 98.2% of children; 94.5% of which was diffuse and 4.8% was multinodular. The mean ((+/-SD) T3 was 4.8 +/- 3.4 ng/mL (N, 0.6-1.6), T4 was 218 +/- 98 ng/mL (N, 60-155) and TSH was 0.44 +/- 0.36 (N, 0.5-5.5 microIU/mL). TMA positivity seen in 36.9% of patients. All patients were treated with carbimazole; subsequently 4 patients required thyroidectomy and one required radioactive iodine ablation. Mean (+/-SD) duration of follow-up in our patients was 4.9 +/- 3 years, ranging between 1.6 to 16 years and mean (+/-SD) duration of treatment was 34.4 +/- 22.6 months (range 12 to 120 months). Mean (+/-SD) duration to achieve euthyroidism was 5.2 +/- 4.7 months, ranging between 1-33 months. On intention to treat analysis, remission with carbimazole was achieved in 47.6%, remaining patients failed to achieve remission with drug treatment. Graves disease is the commonest cause of juvenile hyperthyroidism. Carbimazole is safe, effective, cheap, and easily available form of therapy. It is occasionally associated with serious side effects but requires prolonged follow up.

 15. Juvenile-specific cathepsin proteases in Fasciola spp.: their characteristics and vaccine efficacies.

  Science.gov (United States)

  Meemon, Krai; Sobhon, Prasert

  2015-08-01

  Fasciolosis, caused by Fasciola hepatica and Fasciola gigantica, is one of the most neglected tropical zoonotic diseases. One sustainable control strategy against these infections is the employment of vaccines that target proteins essential for parasites' invasion and nutrition acquiring processes. Cathepsin proteases are the most abundantly expressed proteins in Fasciola spp. that have been tested successfully as vaccines against fasciolosis in experimental as well as large animals because of their important roles in digestion of nutrients, invasion, and migration. Specifically, juvenile-specific cathepsin proteases are the more effective vaccines because they could block the invasion and migration of juvenile parasites whose immune evasion mechanism has not yet been fully developed. Moreover, because of high sequence similarity and identity of cathepsins from juveniles with those of adults, the vaccines can attack both the juvenile and adult stages. In this article, the characteristics and vaccine potentials of juvenile-specific cathepsins, i.e., cathepsins L and B, of Fasciola spp. were reviewed.

 16. [Domestic violence, parenting styles and well-being of German and Turkish juveniles].

  Science.gov (United States)

  Uslucan, Haci-Halil

  2009-01-01

  This intercultural comparative study tries to identify the influences of domestic violence and parenting styles on juvenile violence and the well-being of juveniles. To this end, 304 German and 214 Turkish pupils in Berlin at the age of 13 to 16 completed a standardised questionnaire in their schools. The results show that Turkish juveniles report more harsh parenting styles than their German age-mates, but by controlling statistically the educational background of the parents, these differences disappear. Nevertheless, as a stable finding, we can hold that Turkish parents demand from their children a more cultural appropriate and disciplined behaviour. Furthermore, regarding the rates of juvenile violence, the main differences are seen in violence-legitimating attitudes and witnessing parental violence in the Turkish group. Lastly, in the relations between parenting styles and violence, there seems to be no culturally different patterns, but more differences in the intensity of disadvantaging consequences of punishing and harsh parenting on the well-being of juveniles.

 17. The Delinquencies of Juvenile Law: A Natural Law Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellis Washington

  2010-07-01

  Full Text Available This article is a substantive analysis tracing the legal, philosophical, social, historical, jurisprudence and political backgrounds of juvenile law, which is an outgrowth of the so-calledProgressive movement - a popular social and political movement of the late nineteenth and early twentieth century. I also trace how this socio-political cause célèbre became a fixture in Americanculture and society due to existential child labor abuses which progressive intellectuals used as a pretext to codify juvenile law in federal law and in statutory law in all 50 states by 1925. Moreover the dubious social science and Machiavellian political efforts that created the juvenile justice system out of whole cloth has done much more harm to the Constitution and to the children it was mandated to protect than any of the Progressive ideas initially envisioned rooted in Positive Law (separation of law and morals. Finally, I present am impassioned argument for congressional repeal of all juvenile case law and statutes because they are rooted in Positive Law, contrary to Natural Law (integration of law and morals, the original intent of the constitutional Framers and are therefore patently unconstitutional.

 18. Analysis of the Juvenile Idiopathic Arthritis Immunization Schedule

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. S. Namazova-Baranova

  2016-01-01

  Full Text Available Background: The connection between vaccination and autoimmune diseases (and rheumatic pathology in particular is still a subject of discussions. When discussing the possibility of vaccinating rheumatic patients we should take into account the ultra high dangers that infectious diseases pose for such patients, including those that can be prevented by vaccination. We should also take into account the experience of using various vaccine types in rheumatic patients, which illustrates of their high safety profile.Objective: Our aim was to study the immunization schedule in children with juvenile idiopathic arthritis.Methods: The evaluation of vaccine history and other anamnestic data in juvenile idiopathic arthritis patients was based on individual medical records (individual child’s card/preventive vaccination certificate, as well as questionnaires filled by mothers.Results: It has been determined that a significant proportion of children with vaccination schedule deviations are juvenile idiopathic arthritis patients. Almost one in four children with a confirmed rheumatic diagnosis has not been immunized against the major vaccine-preventable diseases. In one non-vaccinated group, there was a case of juvenile arthritis onset after recovering from measles. A small number of patient mothers connects the manifestation of rheumatic diseases with vaccination.Conclusion: Violations of vaccination status in JIA patients require corrections according to the results of clinical studies and the recommendations of international experts.

 19. The relationship between family functioning and juvenile delinquency at SMKN 4 Pekanbaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trio Saputra

  2017-06-01

  Full Text Available This study aims to determine the relationship between family functioning juvenile delinquency. This study used 120 subjects students in SMK N 4 Pekanbaru, research data were collected using two scales, the scale of family function and delinquency with item number 53. Sampling in this study using non probabilitis sampling techniques, data analysis using product moment, with the help of SPSS 17.0 for Windows. Based on the analysis found that there is a negative relationship between family functioning juvenile delinquency, the correlation p = -0.590 0.000. Then the hypothesis is accepted, meaning the lower the higher the family function of juvenile delinquency and conversely the higher the lower a family function of juvenile delinquency

 20. The Importance of Juvenile Root Traits for Crop Yields

  Science.gov (United States)

  White, Philip; Adu, Michael; Broadley, Martin; Brown, Lawrie; Dupuy, Lionel; George, Timothy; Graham, Neil; Hammond, John; Hayden, Rory; Neugebauer, Konrad; Nightingale, Mark; Ramsay, Gavin; Thomas, Catherine; Thompson, Jacqueline; Wishart, Jane; Wright, Gladys

  2014-05-01

  Genetic variation in root system architecture (RSA) is an under-exploited breeding resource. This is partly a consequence of difficulties in the rapid and accurate assessment of subterranean root systems. However, although the characterisation of root systems of large plants in the field are both time-consuming and labour-intensive, high-throughput (HTP) screens of root systems of juvenile plants can be performed in the field, glasshouse or laboratory. It is hypothesised that improving the root systems of juvenile plants can accelerate access to water and essential mineral elements, leading to rapid crop establishment and, consequently, greater yields. This presentation will illustrate how aspects of the juvenile root systems of potato (Solanum tuberosum L.) and oilseed rape (OSR; Brassica napus L.) correlate with crop yields and examine the reasons for such correlations. It will first describe the significant positive relationships between early root system development, phosphorus acquisition, canopy establishment and eventual yield among potato genotypes. It will report the development of a glasshouse assay for root system architecture (RSA) of juvenile potato plants, the correlations between root system architectures measured in the glasshouse and field, and the relationships between aspects of the juvenile root system and crop yields under drought conditions. It will then describe the development of HTP systems for assaying RSA of OSR seedlings, the identification of genetic loci affecting RSA in OSR, the development of mathematical models describing resource acquisition by OSR, and the correlations between root traits recorded in the HTP systems and yields of OSR in the field.

 1. A Structural Equation Modeling Analysis of Influences on Juvenile Delinquency

  Science.gov (United States)

  Barrett, David E.; Katsiyannis, Antonis; Zhang, Dalun; Zhang, Dake

  2014-01-01

  This study examined influences on delinquency and recidivism using structural equation modeling. The sample comprised 199,204 individuals: 99,602 youth whose cases had been processed by the South Carolina Department of Juvenile Justice and a matched control group of 99,602 youth without juvenile records. Structural equation modeling for the…

 2. Role of radiation therapy for 'juvenile' angiofibroma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gudea, F.; Vega, M.; Canals, E.; Montserrat, J.M.; Valdano, J. (Univ. Autonoma de Barcelona (Spain). Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Spain))

  1990-09-01

  Juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) is a rare benign neoplasm which occurs primarily in male adolescents and is characterized by aggressive local growth. The controversy concerning appropriate treatment for patients with juvenile angiofibroma persists. Radiation therapy and survival resection have both been reported to be effective to control a high proportion of these tumours. The case reported here demonstrates a locally advanced JNA controlled by radiation therapy. (author).

 3. Behandling af juvenile angiofibromer med partikelembolisering og endoskopisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Anne Daugaard; Jakobsen, John; Nepper-Rasmussen, Jørgen

  2005-01-01

  INTRODUCTION: Juvenile angiofibroma is a benign, rich vascular nasal tumor, and the biggest complication in surgery is the great loss of blood. Since 1997, Odense University Hospital (OUH) has used preoperative particle embolization and endoscopic surgery to combat this problem. MATERIALS...... and may be considered to be satisfactory. DISCUSSION: Endovascular embolization of juvenile angiofibromas followed by endoscopic surgery is considered to be the preferred treatment method today....

 4. The Challenge and Opportunity of Parental Involvement in Juvenile Justice Services.

  Science.gov (United States)

  Burke, Jeffrey D; Mulvey, Edward P; Schubert, Carol A; Garbin, Sara R

  2014-04-01

  The active involvement of parents - whether as recipients, extenders, or managers of services - during their youth's experience with the juvenile justice system is widely assumed to be crucial. Parents and family advocacy groups note persisting concerns with the degree to which successful parental involvement is achieved. Justice system providers are highly motivated and actively working to make improvements. These coalescing interests provide a strong motivation for innovation and improvement regarding family involvement, but the likely success of these efforts is severely limited by the absence of any detailed definition of parental involvement or validated measure of this construct. Determining whether and how parental involvement works in juvenile justice services depends on the development of clear models and sound measurement. Efforts in other child serving systems offer guidance to achieve this goal. A multidimensional working model developed with parents involved in child protective services is presented as a template for developing a model for parental involvement in juvenile justice. Features of the model requiring changes to make it more adaptable to juvenile justice are identified. A systematic research agenda for developing methods and measures to meet the present demands for enhanced parental involvement in juvenile justice services is presented.

 5. Long-wavelength (red) light produces hyperopia in juvenile and adolescent tree shrews.

  Science.gov (United States)

  Gawne, Timothy J; Ward, Alexander H; Norton, Thomas T

  2017-11-01

  In infant tree shrews, exposure to narrow-band long-wavelength (red) light, that stimulates long-wavelength sensitive cones almost exclusively, slows axial elongation and produces hyperopia. We asked if red light produces hyperopia in juvenile and adolescent animals, ages when plus lenses are ineffective. Animals were raised in fluorescent colony lighting (100-300 lux) until they began 13days of red-light treatment at 11 (n=5, "infant"), 35 (n=5, "juvenile") or 95 (n=5, "adolescent") days of visual experience (DVE). LEDs provided 527-749 lux on the cage floor. To control for the higher red illuminance, a fluorescent control group (n=5) of juvenile (35 DVE) animals was exposed to ∼975 lux. Refractions were measured daily; ocular component dimensions at the start and end of treatment and end of recovery in colony lighting. These groups were compared with normals (n=7). In red light, the refractive state of both juvenile and adolescent animals became significantly (Prefractions (0.6±0.3D) were normal. In red-treated juveniles the vitreous chamber was significantly smaller than normal (Plight-induced slowed growth and hyperopia in juvenile and adolescent tree shrews demonstrates that the emmetropization mechanism is still capable of restraining eye growth at these ages. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 6. Criteria for sustainable fisheries on juveniles illustrated for Mediterranean hake: control the juvenile harvest, and safeguard spawning refugia to rebuild population fecundity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John F. Caddy

  2015-09-01

  Full Text Available The paper provides a broad overview of issues relevant to management of fisheries for juvenile fish in contrast to the many stock assessments following Beverton and Holt’s (1957 approach for rational exploitation of mature fishes. A perspective on assessing these fisheries is illustrated for juvenile European hake, Merluccius merluccius, in the northwestern Mediterranean. Here, a constant natural mortality (M assumption is incorrect, as is the assumption that high fecundities are necessarily adequate for stock replacement. The high Ms-at-age for juveniles generated by the reciprocal model are shown to be a logical counterpart to the high fecundity of hake. Charnov’s criterion of intergenerational reproductive replacement is used to test for a sustainable population, analogous to a limit reference point warning of the dangers of overfishing beyond population replacement. Once peak mortality rates of age 2 hake exceed F(2=1.1-1.2, which is currently the case, reproductive replacement may be at risk. Adult exploitation by inshore trawls is low, and maturing hake surviving the fine-mesh trawl fishery migrate offshore with a reduced vulnerability to fine-mesh gears. Early research suggested that rough bottom near the shelf edge once formed a refugium protecting offshore spawners from trawling, and led to abundant recruitment of juveniles nearer shore. It may not do so if offshore fishing effort by reinforced bottom trawls, gill nets and longlines is uncontrolled. Restoring offshore refugia to protect spawners and controlling peak fishing mortality of juveniles would be a precautionary strategy aimed at restoring previous levels of recruitment to the small-mesh trawl fishery.

 7. [ABOUT JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA].

  Science.gov (United States)

  Urbain, V; Meunier, P; Otto, B

  2015-09-01

  We report the case of a young man with a juvenile nasopharyngeal angiofibroma. In this paper, we will first remind the clinical signs of this pathology and its radiological appearance (localisation and extensions). Then we will explain how radioembolisation techniques were used to facilitate the surgical intervention. Finally we will discuss the histology of this tumor.

 8. Síndrome de ativação macrofágica associada com artrite idiopática juvenil sistêmica Macrophage activation syndrome associated with systemic juvenile idiopathic arthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clovis Artur A. Silva

  2004-12-01

  Full Text Available OBJETIVO: Descrever as características da síndrome de ativação macrofágica associada a artrite idiopática juvenil. DESCRIÇÃO DOS CASOS: Foram analisados retrospectivamente os prontuários de 462 pacientes com artrite idiopática juvenil. Destes, sete (1,5% pacientes desenvolveram síndrome de ativação macrofágica; todos tinham a forma sistêmica da doença. A mediana de idade de início da artrite idiopática juvenil foi de 3 anos e 10 meses, e a mediana do tempo de duração da artrite idiopática juvenil antes da síndrome de ativação macrofágica foi de 8 anos e 4 meses. Todos os pacientes apresentaram febre, icterícia, hepatoesplenomegalia, sangramentos, pancitopenia e elevação das enzimas hepáticas e dos tempos de coagulação e bilirrubina direta. Três casos apresentaram infecções associadas e um caso desenvolveu a síndrome de ativação macrofágica 2 semanas após a introdução de sulfasalazina. Três pacientes morreram. Proliferação macrofágica e hemofagocitose foram evidenciadas em cinco. A terapêutica da síndrome de ativação macrofágica incluiu pulsoterapia com metilprednisolona em todos, ciclosporina em três, plasmaférese em dois e gamaglobulina endovenosa em dois. COMENTÁRIOS: A síndrome de ativação macrofágica é uma complicação da artrite idiopática juvenil sistêmica com alta morbidade e mortalidade.OBJECTIVE: To describe the characteristics of macrophage activation syndrome associated with juvenile idiopathic arthritis. DESCRIPTION: This is a retrospective study involving 462 patients with juvenile idiopathic arthritis. Seven (1.5% of those patients suffered from systemic onset juvenile idiopathic arthritis and developed macrophage activation syndrome. The median age of the juvenile idiopathic arthritis onset was 3 years and 10 months and the median duration of juvenile idiopathic arthritis before macrophage activation syndrome was 8 years and 4 months. All of them presented with fever

 9. THE POSITION OF JUVENILES IN THE NEW CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF SERBIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan Jovašević

  2008-01-01

  Full Text Available The new juvenile (substantive, procedural and executive criminal law came into force at the beginning of 2006 in the Republic of Serbia.. In this way, by concluding its reform of criminal law, the Republic of Serbia followed the trends of modern criminal policies of other developed European countries (France, Germany, and Croatia. Therefore, in that special, specifi c way, it determined the criminal legal status of juveniles. That specifi city is refl ected in various directions : 1 Lex specialis was brought in – a special Act on juvenile perpetrators of criminal acts and the criminal legal protection of juveniles when juveniles in their criminal legal position are completely separate from the status of adults as perpetrators of criminal acts, 2 the special authority of district courts is determined for taking action in criminal cases of juvenile perpetrators of criminal acts, 3 compulsory specialisation is provided for persons in the criminal judiciary taking part in criminal proceedings for juvenile perpetrators of criminal acts ( with previous training and issuing of licences ‘certifi cates’ and 4 besides criminal sanctions, the law has provided for juvenile perpetrators of criminal acts the possibility of sentencing specifi c measures sui generis – educational orders ( directions or recommendations – as means of restorative justice by which the commencement or carrying out of legal action is avoided. This paper precisely deals with this new criminal legal position of juvenile perpetrators of criminal acts and with the new institutions of restorative justice from theoretical, practical and comparative legal aspects.

 10. Contrasting patterns of changes in abundance following a bleaching event between juvenile and adult scleractinian corals

  Science.gov (United States)

  Álvarez-Noriega, Mariana; Baird, Andrew H.; Bridge, Tom C. L.; Dornelas, Maria; Fontoura, Luisa; Pizarro, Oscar; Precoda, Kristin; Torres-Pulliza, Damaris; Woods, Rachael M.; Zawada, Kyle; Madin, Joshua S.

  2018-06-01

  Coral bleaching events have caused extensive mortality on reefs around the world. Juvenile corals are generally less affected by bleaching than their conspecific adults and therefore have the potential to buffer population declines and seed recovery. Here, we use juvenile and adult abundance data at 20 sites encircling Lizard Island, Great Barrier Reef, before and after the 2016 bleaching event to quantify: (1) correlates of changes in juvenile abundance following a bleaching event; (2) differences in susceptibility to extreme thermal stress between juveniles and adults. Declines in juvenile abundance were lower at sites closer to the 20-m-depth contour and higher for Acropora and Pocillopora juveniles than for other taxa. Juveniles of Acropora and Goniastrea were less susceptible to bleaching than adults, but the opposite was true for Pocillopora spp. and taxa in the family Merulinidae. Our results indicate that the potential of the juvenile life stage to act as a buffer during bleaching events is taxon-dependent.

 11. Variable expression of molecular markers in juvenile nasopharyngeal angiofibroma.

  Science.gov (United States)

  Mishra, A; Pandey, A; Mishra, S C

  2017-09-01

  Molecular categorisation may explain the wide variation in the clinical characteristics of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. Variations in molecular markers in juvenile nasopharyngeal angiofibroma in an Indian population were investigated and compared with global reports. Variable molecular marker expression was demonstrated at the regional and global levels. A wide variation in molecular characteristics is evident. Molecular data have been reported for only 11 countries, indicating a clear geographical bias. Only 58 markers have been studied, and most are yet to be validated. Research into the molecular epidemiology of juvenile nasopharyngeal angiofibroma is still in its infancy. Although the molecular variation is not well understood, data obtained so far have prompted important research questions. Hence, multicentre collaborative molecular studies are needed to establish the aetiopathogenesis and establish molecular surrogates for clinical characteristics.

 12. Effects of natal departure and water level on survival of juvenile snail kites (Rostrhamus sociabilis) in Florida

  Science.gov (United States)

  Dreitz, V.J.; Kitchens, W.M.; DeAngelis, D.L.

  2004-01-01

  Survival rate from fledging to breeding, or juvenile survival, is an important source of variation in lifetime reproductive success in birds. Therefore, determining the relationship between juvenile survival and environmental factors is essential to understanding fitness consequences of reproduction in many populations. With increases in density of individuals and depletion of food resources, quality of most habitats deteriorates during the breeding season. Individuals respond by dispersing in search of food resources. Therefore, to understand the influence of environmental factors on juvenile survival, it is also necessary to know how natal dispersal influences survival of juveniles. We examined effects of various environmental factors and natal dispersal behavior on juvenile survival of endangered Snail Kites (Rostrhamus sociabilis) in central and southern Florida, using a generalized estimating equations (GEEs) approach and model selection criteria. Our results suggested yearly effects and an influence of age and monthly minimum hydrologic levels on juvenile Snail Kite survival. Yearly variation in juvenile survival has been reported by other studies, and other reproductive components of Snail Kites also exhibit such variation. Age differences in juvenile survival have also been seen in other species during the juvenile period. Our results demonstrate a positive relationship between water levels and juvenile survival. We suggest that this is not a direct linear relationship, such that higher water means higher juvenile survival. The juvenile period is concurrent with onset of the wet season in the ecosystem we studied, and rainfall increases as juveniles age. For management purposes, we believe that inferences suggesting increasing water levels during the fledging period will increase juvenile survival may have short-term benefits but lead to long-term declines in prey abundance and possibly wetland vegetation structure.

 13. Delinquency Cases in Juvenile Court, 2002. OJJDP Fact Sheet #02

  Science.gov (United States)

  Stahl, Anne L.

  2006-01-01

  This fact sheet presents statistics on delinquency cases processed by juvenile courts in 2002. The number of delinquency cases handled by juvenile courts decreased 11 percent between 1997 and 2002. During this time, the number of person offense cases decreased 2 percent, property offense cases decreased 27 percent, drug law violation cases…

 14. Applying Roper v. Simmons in juvenile transfer and waiver proceedings: a legal and neuroscientific inquiry.

  Science.gov (United States)

  Fabian, John Matthew

  2011-08-01

  In 2005, the U.S. Supreme Court held the death penalty unconstitutional as applied to juveniles in Roper v. Simmons. The Court reasoned that juveniles were less criminally culpable than adults because they lack maturity, they are more vulnerable to peer influence, and their character is not as well formed as that of adults. Although Roper addressed the imposition of the ultimate punishment of death within the context of a juvenile's moral blameworthiness for a crime of murder, this article considers the application of the Court's reasoning in Roper to the issue of juvenile waiver. Specifically, the author asks the question whether Roper's ultimate language distinguishing juveniles from adults in capital cases should apply to the conventional practice of their trial and sentencing as adults. Despite the fact that juvenile transfer is a less serious sanction than the death penalty, this inquiry confronts the traditional objective of the juvenile court system, a system of punishment that was founded on rehabilitation rather than retribution. The author questions whether the punitive objectives of deterrence and retribution are satisfied by juvenile waiver and whether the mitigating effect of adolescence negates the trial of youth as adults.

 15. Exploring the role of the internet in juvenile prostitution cases coming to the attention of law enforcement.

  Science.gov (United States)

  Wells, Melissa; Mitchell, Kimberly J; Ji, Kai

  2012-01-01

  This exploratory analysis examines the role of the Internet in juvenile prostitution cases coming to the attention of law enforcement. The National Juvenile Prostitution Study (N-JPS) collected information from a national sample of law enforcement agencies about the characteristics of juvenile prostitution cases. In comparison to non-Internet juvenile prostitution cases, Internet juvenile prostitution cases involved younger juveniles and police were more likely to treat juveniles as victims rather than offenders. In addition, these cases were significantly more likely to involve a family or acquaintance exploiter. This analysis suggests that the role of the Internet may impact legal and social service response to juveniles involved in prostitution. In addition, it highlights the need for interventions that acknowledge the vulnerabilities of youth involved in this type of commercial sexual exploitation.

 16. Juvenile Pacific Salmon in Puget Sound

  National Research Council Canada - National Science Library

  Fresh, Kurt L

  2006-01-01

  Puget sound salmon (genus Oncorhynchus) spawn in freshwater and feed, grow and mature in marine waters, During their transition from freshwater to saltwater, juvenile salmon occupy nearshore ecosystems in Puget Sound...

 17. Strengths and Limitations of the Personality Inventory for Youth (PIY in Juvenile Delinquency Assessments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert A. Semel

  2014-11-01

  Full Text Available This article highlights and discusses the usefulness of the Personality Inventory for Youth (PIY in juvenile delinquency assessments. Psychiatric disorders have high prevalence rates among youths in the juvenile justice system. The PIY was developed to evaluate a broad range of behavioral and psychological characteristics, which may make it useful in juvenile delinquency assessment contexts. Practical and psychometric strengths and limitations of the PIY in the juvenile delinquency assessment context are presented, with reference to relevant research literature. The effectiveness of this instrument in detecting response bias, particularly under-reporting, and for identifying problems associated with delinquency is discussed. The issue of item overlap and spurious influences on scale correlations, especially between the PIY Defensiveness and Delinquency scales, is also addressed. A comparison of findings with the PIY and the Minnesota Multiphasic Personality Inventory–Adolescent (MMPI-A in juvenile justice samples helps to identify broader considerations about how youths in juvenile justice settings respond to self-report psychological inventories. Finally, the author offers some practical considerations for evaluators when using the PIY in juvenile delinquency assessments, and suggestions for future research.

 18. New solutions in the juvenile criminal law in the light of the restorative justice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovašević Dragan

  2007-01-01

  Full Text Available New criminal legislation got into force in Serbia at the beginning of 2006. In that way, Serbia got unique Criminal Code which includes all provisions of material criminal law except provisions related to the criminal position of juveniles. System of criminal sanctions for juvenile off enders, procedure for their imposition and the way, procedure and terms for their execution are regulated by the provisions of the separate law - the Law on juvenile off enders and criminal protection of juveniles. Some of the most important novelties introduced by new juvenile criminal law are system of diversion, i.e. system of diversion orders, which aim at excluding the imposition of criminal sanctions in the cases when criminal sanction is not necessary from the perspective of crime suppression. Bearing that in mind, this paper is dedicated to forms of diversion orders as a form of measures that lead to more efficient system of restorative justice within our new juvenile criminal legislation. .

 19. What is Justice for Juveniles?

  Science.gov (United States)

  Rothwell, Jennifer Truran

  1997-01-01

  Provides background information and related learning activities for three areas of inquiry involving youth and violence: (1) "Evolution of the Juvenile Justice System"; (2) "The Literature of Crime and Poverty"; (3) "Youth Crime and Public Policy." Includes a list of six recommended Web sites. (MJP)

 20. Role-Playing (Psychodrama in the Social Rehabilitation of Juveniles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Grzyb

  2015-12-01

  Full Text Available The article discusses the term of psychodrama in the aspect of the social rehabilitation process of juveniles. An important area of considerations is noting the most effective form of work in the modification of socially desirable behavior. Moreover, the identification and wider discussion of the aspect of psychodrama interaction indicates the emotional, therapeutic, and above all correctional dimension, so desired in the social rehabilitation of juveniles.

 1. Demographic Prediction of Juvenile Delinquency across and within Delinquency Levels.

  Science.gov (United States)

  Fink, Michael D.; Truckenmiller, James L.

  Demographic prediction of juvenile delinquency has been hampered by the heterogeniety of youth samples. In an attempt to correct for sampling bias in predicting juvenile delinquency, 1,689 male and female youths(aged 12 to 19, drawn from a 6 percent systematic, census tract, random sample of Pennsylvania school youths) completed the Youth Needs…

 2. Incarcerated Dutch Juvenile Sex Offenders Compared with Non-Sex Offenders

  Science.gov (United States)

  van Wijk, Anton Ph.; Vreugdenhil, Coby; van Horn, Joan; Vermeiren, Robert; Doreleijers, Theo A. H.

  2007-01-01

  There is some debate about whether or not sex offenders are similar to non-sex offenders with regard to family background (parental characteristics), personality, and psychopathology. The central aim of this study focused on the comparison of juvenile sex offenders and non-sex offenders. The sample consisted of incarcerated juvenile male sex (n =…

 3. New developments in juvenile systemic and localized scleroderma.

  Science.gov (United States)

  Foeldvari, Ivan

  2013-11-01

  Juvenile localized scleroderma (jLS) and juvenile systemic sclerosis (jSS) are both orphan diseases, with jLS around 10 times more frequent than jSS. In recent years the time gap between the appearance of symptoms and diagnosis has become significantly shorter. This review focuses on the new classifications of jSS and jLS, and on the developments and adaptations of the outcome measures for certain organ involvements whereby progress has been made regarding pediatric patients. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: Timisoara ENT Department's experience.

  Science.gov (United States)

  Iovanescu, Gheorghe; Ruja, Steluta; Cotulbea, Stan

  2013-07-01

  Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a histologically benign, but very aggressive and destructive tumor found exclusively in young males. The management of juvenile nasopharyngeal angiofibroma has changed in recent years, but it still continues to be a challenge for the multidisciplinary head and neck surgical team. The purpose of this study was to review a series of 30 patients describing the treatment approach used and studying the outcome of juvenile nasopharyngeal angiofibroma in the ENT Department Timisoara, Romania for a period of 30 years. The patients were diagnosed and treated during the years 1981-2011. All patients were male. Tumors were classified using Radkowski's staging system. Computed tomography and magnetic resonance imaging allowed for accurate diagnosis and staging of the tumors. Biopsies were not performed. Surgery represented the gold standard for treatment of juvenine nasopharyngeal angiofibroma. All patients had the tumor removed by an external approach, endoscopic surgical approach not being employed in this series of patients. All patients were treated surgically. Surgical techniques performed were: Denker-Rouge technique in 13 cases (43.33%), paralateronasal technique in 7 cases (23.33%), retropalatine technique in 5 cases (16.66%) and transpalatine technique in 5 cases (16.66%). No preoperative tumor embolization was performed. The recurrence rate was 16.66%. The follow-up period ranged from 1 year to 12 years. Management of juvenile nasopharyngeal angiofibroma remains a surgical challenge. Clinical evaluation and surgical experience are very important in selecting the proper approach. A multidisciplinary team, with an experienced surgeon and good collaboration with the anesthesiologist are needed for successful surgical treatment. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 5. Juvenile-adult habitat shift in permian fossil reptiles and amphibians.

  Science.gov (United States)

  Bakker, R T

  1982-07-02

  Among extant large reptiles, juveniles often occupy different habitats from those of adults or subadults and thus avoid competition with and predation from the older animals; small juveniles often choose cryptic habitats because they are vulnerable to a wide variety of predators. Evidence from fossil humeri and femora of Early Permian reptiles collected from sediments of several distinct habitats indicate that similar shifts in habitat occurred. Juvenile Dimetrodon seem to have favored cryptic habitats around swamp and swampy lake margins; adults favored open habitats on the floodplains. Similar patterns of habitat shift seem to be present in the reptile Ophiacodon and the amphibian Eryops and may have been common in fossil tetrapods of the Permian-Triassic.

 6. Social Support, Motivation, and the Process of Juvenile Reentry: An Exploratory Analysis of Desistance

  Science.gov (United States)

  Panuccio, Elizabeth A.; Christian, Johnna; Martinez, Damian J.; Sullivan, Mercer L.

  2012-01-01

  Many scholarly works and studies have explored the experience of reentry and desistance for adult offenders, but fewer studies have focused on these processes among juvenile offenders. Using qualitative case studies of juveniles released from secure confinement, this study explores the desistance process during juvenile reentry by examining how…

 7. [Child-juvenile prostitution: a systematic literature review].

  Science.gov (United States)

  Ribeiro, Moneda Oliveira; Dias, Aretuzza de Fátima

  2009-06-01

  The purpose of this study was to understand how infant-juvenile prostitution is being explained by researchers through an extensive bibliographical survey on national and international scientific sources. It was possible to access 20 references in full text form, which were analyzed according to the Content Analysis method. The analysis consisted in answering how infant-juvenile prostitution is represented by the author in relation to the concepts, causes, effects and solutions described in the references. It was found that the authors approached the subject as a way of survival, resulting from an unequal society, adult-centered and male chauvinist causing mental and physical diseases in children.

 8. Gas bubble disease monitoring and research of juvenile salmonids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maule, A.G.; Beeman, J.; Hans, K.M.; Mesa, M.G.; Haner, P.; Warren, J.J.

  1997-10-01

  This document describes the project activities 1996--1997 contract year. This report is composed of three chapters which contain data and analyses of the three main elements of the project: field research to determine the vertical distribution of migrating juvenile salmonids, monitoring of juvenile migrants at dams on the Snake and Columbia rivers, and laboratory experiments to describe the progression of gas bubble disease signs leading to mortality. The major findings described in this report are: A miniature pressure-sensitive radio transmitter was found to be accurate and precise and, after compensation for water temperature, can be used to determine the depth of tagged-fish to within 0.32 m of the true depth (Chapter 1). Preliminary data from very few fish suggest that depth protects migrating juvenile steelhead from total dissolved gas supersaturation (Chapter 1). As in 1995, few fish had any signs of gas bubble disease, but it appeared that prevalence and severity increased as fish migrated downstream and in response to changing gas supersaturation (Chapter 2). It appeared to gas bubble disease was not a threat to migrating juvenile salmonids when total dissolved gas supersaturation was < 120% (Chapter 2). Laboratory studies suggest that external examinations are appropriate for determining the severity of gas bubble disease in juvenile salmonids (Chapter 3). The authors developed a new method for examining gill arches for intravascular bubbles by clamping the ventral aorta to reduce bleeding when arches were removed (Chapter 3). Despite an outbreak of bacterial kidney disease in the experimental fish, the data indicate that gas bubble disease is a progressive trauma that can be monitored (Chapter 3)

 9. Infant and juvenile growth in ancestral Pueblo Indians.

  Science.gov (United States)

  Schillaci, Michael A; Nikitovic, Dejana; Akins, Nancy J; Tripp, Lianne; Palkovich, Ann M

  2011-06-01

  The present study examines patterns of infant and juvenile growth in a diachronic sample of ancestral Pueblo Indians (AD 1300-1680) from the American Southwest. An assessment of growth patterns is accompanied by an evaluation of pathological conditions often considered to be indicators of nutritional deficiencies and/or gastrointestinal infections. Growth patterns and the distribution of pathological conditions are interpreted relative to culturally relevant age categories defined by Puebloan rites of passage described in the ethnographic literature. A visual comparison of growth distance curves revealed that relative to a modern comparative group our sample of ancestral Pueblo infant and juveniles exhibited faltering growth beginning soon after birth to about 5 years of age. A comparison of curves describing growth relative to adult femoral length, however, indicated reduced growth occurring later, by around 2 years of age. Similar to previous studies, we observed a high proportion of nonsurvivors exhibiting porotic cranial lesions during the first 2 years of life. Contrary to expectations, infants and juveniles without evidence of porotic cranial lesions exhibited a higher degree of stunting. Our study is generally consistent with previous research reporting poor health and high mortality for ancestral Pueblo Indian infants and juveniles. Through use of a culturally relevant context defining childhood, we argue that the observed poor health and high mortality in our sample occur before the important transition from young to older child and the concomitant initial incorporation into tribal ritual organization. Copyright © 2011 Wiley-Liss, Inc.

 10. Differences in intermediary energy metabolism between juvenile and adult Fasciola hepatica

  NARCIS (Netherlands)

  Tielens, A.G.M.; Heuvel, J.M. van den; Bergh, S.G. van den

  A comparison of glucose catabolism by juvenile and adult liver flukes, Fasciola hepatica, showed that in the adult the cytosolic degradation of glucose via phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) was the most important route, whereas in the freshly excysted juvenile a large part was degraded via

 11. Studies on physical performance and functional ability in juvenile idiopathic arthritis

  NARCIS (Netherlands)

  Takken, T.

  2003-01-01

  There is a growing interest in the physical training possibilities of children with juvenile arthritis. In the first Chapter a brief introduction on physical fitness and physical training is given including an overview of the existing studies in juvenile arthritis patients. In Chapter 2, we

 12. La política pública de las orquestas infanto-juveniles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Villalba

  2010-01-01

  Full Text Available En este artículo me propongo abordar los proyectos de orquestas infanto-juveniles como política pública diseñada con la intención de posibilitar el proceso de integración social de grupos infanto-juveniles en situación de empobrecimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, durante el período 1998 - 2010, tomando las prácticas de algunas de las orquestas desarrolladas en el marco de los proyectos de "Orquestas Infanto-Juveniles" (POIJ y de "Orquesta Escuela" (POE respectivamente.

 13. Bayesian comparative effectiveness study of four consensus treatment plans for initial management of systemic juvenile idiopathic arthritis: FiRst-Line Options for Systemic juvenile idiopathic arthritis Treatment (FROST).

  Science.gov (United States)

  Nigrovic, Peter A; Beukelman, Timothy; Tomlinson, George; Feldman, Brian M; Schanberg, Laura E; Kimura, Yukiko

  2018-03-01

  Systemic juvenile idiopathic arthritis is a rare febrile arthritis of childhood characterized by a potentially severe course, including prolonged glucocorticoid exposure, growth failure, destructive arthritis, and life-threatening macrophage activation syndrome. Early cytokine-blocking biologic therapy may improve long-term outcomes, although some systemic juvenile idiopathic arthritis patients respond well to non-biologic treatment, leaving optimal management undefined. Consequently, treatment of new-onset systemic juvenile idiopathic arthritis by expert clinicians varies widely. To describe a pragmatic, observational comparative effectiveness study that takes advantage of diversity in the management of a rare disease: FiRst-Line Options for Systemic juvenile idiopathic arthritis Treatment (FROST), comparing non-biologic and biologic consensus treatment plans for new-onset systemic juvenile idiopathic arthritis within the 60-center Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance Registry (CARRA). FiRst-Line Options for Systemic juvenile idiopathic arthritis Treatment (FROST) is a multicenter, prospective, non-randomized study that compares four Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance (CARRA) consensus treatment plans for new-onset systemic juvenile idiopathic arthritis: (1) glucocorticoids alone, (2) methotrexate, (3) interleukin-1 blockade, and (4) interleukin-6 blockade. Patients consenting to participation in the Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance (CARRA) Registry are started on one of four Consensus Treatment Plans at the discretion of the treating physician. The outcome of primary interest is clinically inactive disease off glucocorticoids at 9 months, comparing non-biologic (Consensus Treatment Plans 1 + 2) versus biologic (Consensus Treatment Plans 3 + 4) strategies. Bayesian analytic methods will be employed to evaluate response rates, using propensity scoring to balance treatment groups for potential

 14. Autoantibodies to a 140-kd protein in juvenile dermatomyositis are associated with calcinosis.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Gunawardena, H

  2009-06-01

  OBJECTIVE: The identification of novel autoantibodies in juvenile dermatomyositis (DM) may have etiologic and clinical implications. The aim of this study was to describe autoantibodies to a 140-kd protein in children recruited to the Juvenile DM National Registry and Repository for UK and Ireland. METHODS: Clinical data and sera were collected from children with juvenile myositis. Sera that recognized a 140-kd protein by immunoprecipitation were identified. The identity of the p140 autoantigen was investigated by immunoprecipitation\\/immunodepletion, using commercial monoclonal antibodies to NXP-2, reference anti-p140, and anti-p155\\/140, the other autoantibody recently described in juvenile DM. DNA samples from 100 Caucasian children with myositis were genotyped for HLA class II haplotype associations and compared with those from 864 randomly selected UK Caucasian control subjects. RESULTS: Sera from 37 (23%) of 162 patients with juvenile myositis were positive for anti-p140 autoantibodies, which were detected exclusively in patients with juvenile DM and not in patients with juvenile DM-overlap syndrome or control subjects. No anti-p140 antibody-positive patients were positive for other recognized autoantibodies. Immunodepletion suggested that the identity of p140 was consistent with NXP-2 (the previously identified MJ autoantigen). In children with anti-p140 antibodies, the association with calcinosis was significant compared with the rest of the cohort (corrected P < 0.005, odds ratio 7.0, 95% confidence interval 3.0-16.1). The clinical features of patients with anti-p140 autoantibodies were different from those of children with anti-p155\\/140 autoantibodies. The presence of HLA-DRB1*08 was a possible risk factor for anti-p140 autoantibody positivity. CONCLUSION: This study has established that anti-p140 autoantibodies represent a major autoantibody subset in juvenile DM. This specificity may identify a further immunogenetic and clinical phenotype within the

 15. Three-dimensional migration behavior of juvenile salmonids in reservoirs and near dams

  OpenAIRE

  Li, Xinya; Deng, Zhiqun D.; Fu, Tao; Brown, Richard S.; Martinez, Jayson J.; McMichael, Geoffrey A.; Trumbo, Bradly A.; Ahmann, Martin L.; Renholds, Jon F.; Skalski, John R.; Townsend, Richard L.

  2018-01-01

  To acquire 3-D tracking data on juvenile salmonids, Juvenile Salmon Acoustic Telemetry System (JSATS) cabled hydrophone arrays were deployed in the forebays of two dams on the Snake River and at a mid-reach reservoir between the dams. The depth distributions of fish were estimated by statistical analyses performed on large 3-D tracking data sets from ~33,500 individual acoustic tagged yearling and subyearling Chinook salmon and juvenile steelhead at the two dams in 2012 and subyearling Chinoo...

 16. Juvenile xanthogranuloma of the corneoscleral limbus: case report and review of the literature.

  Science.gov (United States)

  Chaudhry, Imtiaz A; Al-Jishi, Zohair; Shamsi, Farrukh A; Riley, Fenwick

  2004-01-01

  Juvenile xanthogranuloma is a benign histiocytic cutaneous disorder mainly occurring in infants which may affect the eye. Ocular manifestations usually present in the form of iris lesions with secondary hyphema and glaucoma, but juvenile xanthogranuloma may also present as a corneoscleral limbal mass. We present the case of an 18-month-old female infant with ocular juvenile xanthogranuloma occurring as a corneoscleral limbal mass without associated cutaneous or systemic findings. The limbal mass lesion was excised by lamellar dissection and histopathological studies revealed histiocytes admixed with lymphocytes, plasma cells, and eosinophils; foreign body and Touton giant cells present throughout the specimen confirmed the diagnosis of juvenile xanthogranuloma. At 14-month follow-up, there was no recurrence of the limbal mass. The natural history of this uncommon ocular condition is discussed and the relevant literature reviewed. Juvenile xanthogranuloma should be considered in the differential diagnosis of any corneoscleral limbal mass lesion, particularly in children.

 17. Foraging behaviour of juvenile female New Zealand sea lions (Phocarctos hookeri in contrasting environments.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elaine S Leung

  Full Text Available Foragers can show adaptive responses to changes within their environment through morphological and behavioural plasticity. We investigated the plasticity in body size, at sea movements and diving behaviour of juvenile female New Zealand (NZ sea lions (Phocarctos hookeri in two contrasting environments. The NZ sea lion is one of the rarest pinnipeds in the world. Most of the species is based at the subantarctic Auckland Islands (AI; considered to be marginal foraging habitat, with a recolonizing population on the Otago Peninsula, NZ mainland (considered to be more optimal habitat. We investigated how juvenile NZ sea lions adjust their foraging behaviour in contrasting environments by deploying satellite-linked platform transmitting terminals (PTTs and time-depth recorders (TDRs on 2-3 year-old females at AI (2007-2010 and Otago (2009-2010. Juvenile female NZ sea lions exhibited plasticity in body size and behaviour. Otago juveniles were significantly heavier than AI juveniles. Linear mixed effects models showed that study site had the most important effect on foraging behaviour, while mass and age had little influence. AI juveniles spent more time at sea, foraged over larger areas, and dove deeper and longer than Otago juveniles. It is difficult to attribute a specific cause to the observed contrasts in foraging behaviour because these differences may be driven by disparities in habitat/prey characteristics, conspecific density levels or interseasonal variation. Nevertheless, the smaller size and increased foraging effort of AI juveniles, combined with the lower productivity in this region, support the hypothesis that AI are less optimal habitat than Otago. It is more difficult for juveniles to forage in suboptimal habitats given their restricted foraging ability and lower tolerance for food limitation compared to adults. Thus, effective management measures should consider the impacts of low resource environments, along with changes that can

 18. Representing the Inuit in Contemporary British and Canadian Juvenile Non-Fiction.

  Science.gov (United States)

  David, Robert G.

  2001-01-01

  Examines text and pictorial representations of the Inuit in juvenile reference books and in geographical and historical juvenile non-fiction works. Finds continuing prevalence of a wide range of stereotypes. Identifies strengths and weaknesses of a variety of such representations, aided by a discussion group of Inuit people. (SR)

 19. Juvenile social defeat stress exposure persistently impairs social behaviors and neurogenesis.

  Science.gov (United States)

  Mouri, Akihiro; Ukai, Mayu; Uchida, Mizuki; Hasegawa, Sho; Taniguchi, Masayuki; Ito, Takahiro; Hida, Hirotake; Yoshimi, Akira; Yamada, Kiyofumi; Kunimoto, Shohko; Ozaki, Norio; Nabeshima, Toshitaka; Noda, Yukihiro

  2018-05-01

  Adverse juvenile experiences, including physical abuse, often have negative health consequences later in life. We investigated the influence of social defeat stress exposure as juveniles on neuropsychological behaviors, and the causal role of glucocorticoids in abnormal behaviors and impairment of neurogenesis in mice exposed to the stress. The juvenile (24-day-old) and adult (70-day-old) male C57BL/6J mice were exposed to social defeat stress induced by an aggressive ICR mouse. Social defeat stress exposure as juveniles, even for 1 day, induced persistent social avoidance to the unfamiliar ICR mouse in the social interaction test, but that was not observed in mice exposed to the stress as adults. Social avoidance by the stress exposure as juveniles for 10 consecutive days was observed, when the target mouse was not only unfamiliar ICR but also another C57BL/J mouse, but not an absent or an anesthetized ICR mouse. The stress exposure did not induce anxiety- and depression-like behaviors in spontaneous locomotor activity, elevated plus-maze test, marble-burying test, forced swimming test, or sucrose preference test. Serum corticosterone levels increased immediately after the stress exposure. The hippocampal neurogenesis was suppressed 1 day and 4 weeks after the stress exposure. Administration of mifepristone, a glucocorticoid receptor antagonist, prior to each stress exposure, blocked the persistent social avoidance and suppression of neurogenesis. In conclusion, social avoidance induced by social defeat stress exposure as juveniles are more persistent than that as adults. These social avoidances are associated with suppression of hippocampal neurogenesis via glucocorticoid receptors. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. The effect of excluding juveniles on apparent adult olive baboons (Papio anubis) social networks

  Science.gov (United States)

  Fedurek, Piotr; Lehmann, Julia

  2017-01-01

  In recent years there has been much interest in investigating the social structure of group living animals using social network analysis. Many studies so far have focused on the social networks of adults, often excluding younger, immature group members. This potentially may lead to a biased view of group social structure as multiple recent studies have shown that younger group members can significantly contribute to group structure. As proof of the concept, we address this issue by investigating social network structure with and without juveniles in wild olive baboons (Papio anubis) at Gashaka Gumti National Park, Nigeria. Two social networks including all independently moving individuals (i.e., excluding dependent juveniles) were created based on aggressive and grooming behaviour. We used knockout simulations based on the random removal of individuals from the network in order to investigate to what extent the exclusion of juveniles affects the resulting network structure and our interpretation of age-sex specific social roles. We found that juvenile social patterns differed from those of adults and that the exclusion of juveniles from the network significantly altered the resulting overall network structure. Moreover, the removal of juveniles from the network affected individuals in specific age-sex classes differently: for example, including juveniles in the grooming network increased network centrality of adult females while decreasing centrality of adult males. These results suggest that excluding juveniles from the analysis may not only result in a distorted picture of the overall social structure but also may mask some of the social roles of individuals belonging to different age-sex classes. PMID:28323851

 1. Behavioral and neuroendocrine consequences of juvenile stress combined with adult immobilization in male rats.

  Science.gov (United States)

  Fuentes, Silvia; Carrasco, Javier; Armario, Antonio; Nadal, Roser

  2014-08-01

  Exposure to stress during childhood and adolescence increases vulnerability to developing several psychopathologies in adulthood and alters the activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, the prototypical stress system. Rodent models of juvenile stress appear to support this hypothesis because juvenile stress can result in reduced activity/exploration and enhanced anxiety, although results are not always consistent. Moreover, an in-depth characterization of changes in the HPA axis is lacking. In the present study, the long-lasting effects of juvenile stress on adult behavior and HPA function were evaluated in male rats. The juvenile stress consisted of a combination of stressors (cat odor, forced swim and footshock) during postnatal days 23-28. Juvenile stress reduced the maximum amplitude of the adrenocorticotropic hormone (ACTH) levels (reduced peak at lights off), without affecting the circadian corticosterone rhythm, but other aspects of the HPA function (negative glucocorticoid feedback, responsiveness to further stressors and brain gene expression of corticotrophin-releasing hormone and corticosteroid receptors) remained unaltered. The behavioral effects of juvenile stress itself at adulthood were modest (decreased activity in the circular corridor) with no evidence of enhanced anxiety. Imposition of an acute severe stressor (immobilization on boards, IMO) did not increase anxiety in control animals, as evaluated one week later in the elevated-plus maze (EPM), but it potentiated the acoustic startle response (ASR). However, acute IMO did enhance anxiety in the EPM, in juvenile stressed rats, thereby suggesting that juvenile stress sensitizes rats to the effects of additional stressors. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Juvenile xanthogranuloma with clonal proliferation in the bone marrow.

  Science.gov (United States)

  Mały, Ewa; Przyborska, Marta; Rybczyńska, Aleksandra; Konatkowska, Benigna; Nowak, Jerzy; Januszkiewicz, Danuta

  2012-04-01

  The triple association between juvenile xanthogranuloma (JXG), juvenile myelomonocytic leukemia and neurofibromatosis was described in literature in about 20 cases. In this paper, the case of an 11-month-old infant boy with a disseminated JXG with unusual cytogenetic representation in the bone marrow was reported. Neurofibromatosis and juvenile myelomonocytic leukemia were excluded, just the same as other leukemias. Bone marrow and peripheral blood cytogenetic analysis revealed a karyotype with many rearrangements 46,XY,-6,der(12)t(6;12)(p21;p13),del(7)(p13p22),+9 once described in the literature as a B-acute lymphoblastic leukemia case. On the contrary, in our patient immunologic testing demonstrated a high activity of T lymphocytes, however, inflammation was excluded. To the best of our knowledge this is the first described case of systemic JXG with determined karyotype representing unusual chromosomal aberrations.

 3. Genetics Home Reference: juvenile idiopathic arthritis

  Science.gov (United States)

  ... disease to fight microbial invaders and facilitate tissue repair. Normally, the body stops the inflammatory response after healing is complete to prevent damage to its own cells and tissues. In people with juvenile idiopathic arthritis , the inflammatory ...

 4. Seasonal Juvenile Salmonid Presence and Migratory Behavior in the Lower Columbia River

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carter, Jessica A.; McMichael, Geoffrey A.; Welch, Ian D.; Harnish, Ryan A.; Bellgraph, Brian J.

  2009-04-30

  To facilitate preparing Biological Assessments of proposed channel maintenance projects, the Portland District of the U.S. Army Corps of Engineers contracted the Pacific Northwest National Laboratory to consolidate and synthesize available information about the use of the lower Columbia River and estuary by juvenile anadromous salmonids. The information to be synthesized included existing published documents as well as data from five years (2004-2008) of acoustic telemetry studies conducted in the Columbia River estuary using the Juvenile Salmon Acoustic Telemetry System. For this synthesis, the Columbia River estuary includes the section of the Columbia River from Bonneville Dam at river kilometer (Rkm) 235 downstream to the mouth where it enters the Pacific Ocean. In this report, we summarize the seasonal salmonid presence and migration patterns in the Columbia River estuary based on information from published studies as well as relevant data from acoustic telemetry studies conducted by NOAA Fisheries and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) between 2004 and 2008. Recent acoustic telemetry studies, conducted using the Juvenile Salmon Acoustic Telemetry System (JSATS; developed by the Portland District of the U.S. Army Corps of Engineers), provided information on the migratory behavior of juvenile steelhead (O. mykiss) and Chinook salmon in the Columbia River from Bonneville Dam to the Pacific Ocean. In this report, Section 2 provides a summary of information from published literature on the seasonal presence and migratory behavior of juvenile salmonids in the Columbia River estuary and plume. Section 3 presents a detailed synthesis of juvenile Chinook salmon and steelhead migratory behavior based on use of the JSATS between 2004 and 2008. Section 4 provides a discussion of the information summarized in the report as well as information drawn from literature reviews on potential effects of channel maintenance activities to juvenile salmonids rearing in

 5. DNA fingerprint similarity between female and juvenile brown-headed cowbirds trapped together

  Science.gov (United States)

  Hahn, D.C.; Fleischer, R.C.

  1995-01-01

  This DNA fingerprinting study investigates whether females of the brood parasite brown-headed cowbird, Molothrus ater, associate with their own juvenile offspring at feeding sites more often than would be expected by chance. Cowbirds lay their eggs in the nests of a variety of host species and, as far as is known, leave them to the care of foster parents. Using baited walk-in funnel traps, 36 adult female-juvenile pairs (or trios) of cowbirds were trapped. Blood samples were collected from these individuals to conduct DNA fingerprinting analyses, calculate similarity indices, and to compare S-values for the 11 comparisons of juveniles and the females with which they were caught with S-values of random pairings of juveniles and the females in adjacent gel lanes with which they were not caught. Overall band-sharing was significantly higher for the individuals trapped together than for the random pairings. These associations between juvenile cowbirds and their mothers could occur as a result of female cowbirds monitoring the development of their young in the nests where they have laid. Alternatively, nestling cowbirds in the nest could become familiar visually and locally with a female parent that is frequently in their territory and could follow her when she departs for feeding grounds. In either case these data suggest that adult cowbirds associate with juveniles, in some cases their own offspring, and that offspring may learn to function as cowbirds in part from this association.

 6. Autism spectrum disorder symptoms in juvenile suspects of sex offenses.

  Science.gov (United States)

  't Hart-Kerkhoffs, Lisette A; Jansen, Lucres M; Doreleijers, Theo A; Vermeiren, Robert; Minderaa, Ruud B; Hartman, Catharina A

  2009-02-01

  To investigate autism spectrum disorder (ASD) symptoms in juvenile suspects of sex offenses. A group of 175 juvenile suspected sex offenders (all males, mean +/- SD age = 14.9 +/- 1.4 years) was compared with a matched healthy control group (N = 500, mean +/- SD age = 14.0 +/- 1.4 years) and a group of children with DSM-IV-diagnosed ASD (N = 114, mean +/- SD age = 14.2 +/- 1.9 years) with respect to autistic symptoms as measured by means of a standardized questionnaire, the Children's Social Behavior Questionnaire. Furthermore, specific subgroups of sexual offenders, i.e., child molesters, solo peer offenders, and group offenders, were compared with regard to levels of ASD symptoms. The study was conducted from May 2003 to December 2006. Significantly higher levels of ASD symptoms were found in juvenile sex offenders than in healthy controls, while levels were lower than in the ASD group (F = 148.259, p symptoms than group offenders (F = 5.127, p symptoms are higher in juvenile suspects of sex offenses as compared to the healthy population, which argues for considering specific diagnostic assessment in this population, especially in solo offenders and child molesters. Copyright 2009 Physicians Postgraduate Press, Inc.

 7. Fitness Consequences of Boldness in Juvenile and Adult Largemouth Bass.

  Science.gov (United States)

  Ballew, Nicholas G; Mittelbach, Gary G; Scribner, Kim T

  2017-04-01

  To date, most studies investigating the relationship between personality traits and fitness have focused on a single measure of fitness (such as survival) at a specific life stage. However, many personality traits likely have multiple effects on fitness, potentially operating across different functional contexts and stages of development. Here, we address the fitness consequences of boldness, under seminatural conditions, across life stages and functional contexts in largemouth bass (Micropterus salmoides). Specifically, we report the effect of boldness on (1) juvenile survivorship in an outdoor pond containing natural prey and predators and (2) adult reproductive success in three outdoor ponds across three reproductive seasons (years). Juvenile survival was negatively affected by boldness, with bolder juveniles having a lower probability of survival than shyer juveniles. In contrast, bolder adult male bass had greater reproductive success than their shyer male counterparts. Female reproductive success was not affected by boldness. These findings demonstrate that boldness can affect fitness differently across life stages. Further, boldness was highly consistent across years and significantly heritable, which suggests that boldness has a genetic component. Thus, our results support theory suggesting that fitness trade-offs across life stages may contribute to the maintenance of personality variation within populations.

 8. Just Learning: The Imperative to Transform Juvenile Justice Systems into Effective Educational Systems. A Study of Juvenile Justice Schools in the South and the Nation. Special Summary

  Science.gov (United States)

  Southern Education Foundation, 2014

  2014-01-01

  This brief summarizes the findings of the larger study, "Just Learning: The Imperative to Transform Juvenile Justice Systems into Effective Educational Systems. A Study of Juvenile Justice Schools in the South and the Nation." With awareness growing that schools are disciplining and suspending minority students at alarming rates, the…

 9. Nailfold capillaroscopy in juvenile rheumatic diseases: known measures, patterns and indications.

  Science.gov (United States)

  Gerhold, K; Becker, M O

  2014-01-01

  Nailfold capillaroscopy has become an established method in adults for the evaluation of structural abnormalities of the microcirculation associated with rheumatic disease. It is a cornerstone for the diagnostic work-up of patients with Raynaud's phenomenon and the early diagnosis of systemic sclerosis. However, this non-invasive examination may also be valuable in children and adolescents with rheumatic diseases. Based on the scarce data available, this review focuses on capillaroscopic findings in healthy children and adolescents as well as in children with juvenile systemic sclerosis, juvenile dermatomyositis, juvenile idiopathic arthritis, and Raynaud's phenomenon. In addition, it outlines the potential benefits and limitations of nailfold capillaroscopy for routine care in paediatric rheumatology.

 10. Juvenile chronic arthritis into adulthood: a long-term follow-up study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zak, M; Pedersen, F K

  2000-01-01

  To evaluate a group of 65 adults with a history of or persistent juvenile chronic arthritis (JCA), on average, 26.4 yr after disease onset.......To evaluate a group of 65 adults with a history of or persistent juvenile chronic arthritis (JCA), on average, 26.4 yr after disease onset....

 11. A comparison between nailfold capillaroscopy patterns in adulthood in juvenile and adult-onset systemic sclerosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingegnoli, Francesca; Boracchi, Patrizia; Gualtierotti, Roberta

  2015-01-01

  OBJECTIVE: Qualitative capillaroscopy patterns in juvenile- and adult-onset systemic sclerosis (SSc) were studied in adulthood using data from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) database. METHODS: Data collected between June 2004 and April 2013 were examined with focus on capillar......OBJECTIVE: Qualitative capillaroscopy patterns in juvenile- and adult-onset systemic sclerosis (SSc) were studied in adulthood using data from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) database. METHODS: Data collected between June 2004 and April 2013 were examined with focus...... on capillaroscopy. In this retrospective exploratory study, series of patients with juvenile-onset SSc were matched with series of adult-onset SSc having the same gender and autoantibody profile. RESULTS: 30 of 123 patients with juvenile-onset and 2108 of 7133 with adult-onset SSc had data on capillaroscopy...... in 61% of juvenile- and 55.5% of adult-onset SSc. The OR was 1.06 and 95% CI 0.34-3.56. CONCLUSION: This is the first exploratory study on the comparison of capillaroscopy between juvenile- and adult-onset SSc in adulthood. Juvenile-onset SSc had an increase prevalence of scleroderma pattern...

 12. Computed tomography of juvenile nasopharyngeal angiofibroma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Cheong Hee; Yoo, Shi Joon; Lee, Yul; Chang, Kee Hyun; Han, Man Chung [Seoul National University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1985-02-15

  It is well known that computed tomography (CT) is useful in detecting accurately the location, extent, erosion and relationship of angiofibroma to surrounding structures such as pterygopalation fossa. It is well known that computed tomography (CT) is useful in detecting accurately the location, sphenoid sinus, and etc. CT of 20 patients with juvenile angiofibroma, which were examined for 5 yeas from February, 1979 to May, 1984 at Department of Radiology, Seoul National University Hospital, were retrospectively analyzed. The results were as follows: 1. All 20 patients of juvenile angiofibroma had tumors in nasopharynx and posterior nasal cavity showing homogeneously dense-enhancing soft tissue mass on CT. There was extension of the tumor from nasopharynx and posterior nasal cavity into paranasal sinus (60%, 12/20), pterygopalatine fossa (55%, 11/20), infratemporal fossa (30%, 6/20), posterior orbit (10%, 2/20) and cranial cavity (15%, 3/20). 2. Angiogrpahy usually adds little diagnostic information, but is still needed to identify the precise source of blood supply to the tumor, and to perform the pre-operative embolization. The use of CT has deferred angiography until just before surgery, permitting embolization at optimal time. 3. CT is almost always necessary to reveal accurately the full extent of the tumor, especially intracranial space in the axial and coronal planes with contrast enhancement. CT is useful both in diagnosis as a guide to angiography and in planning the adequate therapy of juvenile angiofibroma.

 13. JUVENILE SCLERODERMA-what has changed in the meantime?

  Science.gov (United States)

  Adrovic, Amra; Sahin, Sezgin; Barut, Kenan; Kasapcopur, Ozgur

  2018-04-22

  Juvenile scleroderma is a rarely seen chronic connective tissue disorder characterized by stiffening of the skin. The frequency of the disease was reported as one per million. According to organ involvement, the disease is divided into two main forms: systemic and localized scleroderma. Since it is uncommon in children, many aspects of the disease remain discussable. With this review, we aimed to revise recent findings and new developments in this rare condition. Skin manifestations are most prominent feature of the systemic form, followed by musculoskeletal and vascular involvement. Cardiovascular, gastrointestinal and renal disorders are rare in childhood. Combination of disease modifying antirheumatic drugs (methotrexate, mycophenolate-mofetil, cyclosporine) and steroid reprents the first line therapy. Bosentan is used for cases with pulmonary hypertension and for extensive digital ulcerations. Biological treatment emerges as a useful treatment option in most severe form of the disease. Localized scleroderma is characterized with sclerodermatosis of the skin. Internal organ involvement is not expected. Classification of the local scleroderma is made according to the size and localization of the skin changes. There are few different therapeutical options but there is no specific therapy for the localized scleroderma. Many data regarding disease features and treatment options in juvenile scleroderma are based on studies among adults. There is a striking need for multicentric, prospective studies among children with juvenile scleroderma.Emerging biological agents and new treatment options are showing promising results. Anyhow, juvenile scleroderma remains a mystery with many aspects of the disease waiting to be solved. Copyright© Bentham Science Publishers; For any queries, please email at epub@benthamscience.org.

 14. A meta-analysis of the association between mental disorders and juvenile recidivism

  NARCIS (Netherlands)

  Wibbelink, C.J.M.; Hoeve, M.; Stams, G.J.J.M.; Oort, F.J.

  To investigate the association between mental disorders and recidivism in juveniles, a three-level meta-analysis of 20 manuscripts (17 independent studies, N = 5737 juveniles) was conducted. The study focused on internalizing disorders, externalizing disorders, and comorbid disorders (combinations

 15. An Enriched Environment Promotes Shelter-Seeking Behaviour and Survival of Hatchery-Produced Juvenile European Lobster (Homarus gammarus)

  Science.gov (United States)

  Aspaas, Stian; Grefsrud, Ellen Sofie; Fernö, Anders; Jensen, Knut Helge; Trengereid, Henrik; Agnalt, Ann-Lisbeth

  2016-01-01

  The high loss of newly released hatchery-reared European lobster (Homarus gammarus) juveniles for stock enhancement is believed to be the result of maladaptive anti-predator behaviour connected to deprived stimuli in the hatchery environment. Our objective was to learn if an enriched hatchery environment enhances shelter-seeking behaviour and survival. In the “naïve” treatment, the juveniles were raised in single compartments without substrate and shelter whereas juveniles in the “exposed” treatment experienced substrate, shelter and interactions with conspecifics. Three experiments with increasing complexity were conducted. Few differences in shelter-seeking behaviour were found between treatments when one naïve or one exposed juvenile were observed alone. When observing interactions between one naïve and one exposed juvenile competing for shelter, naïve juveniles more often initiated the first aggressive encounter. The third experiment was set up to simulate a release for stock enhancement. Naïve and exposed juveniles were introduced to a semi-natural environment including substrate, a limited number of shelters and interactions with conspecifics. Shelter occupancy was recorded three times during a period of 35 days. Exposed juveniles occupied more shelters, grew larger and had higher survival compared with naïve juveniles. Our results demonstrate that experience of environmental complexity and social interactions increase shelter-seeking ability and survival in hatchery reared lobster juveniles. PMID:27560932

 16. An Enriched Environment Promotes Shelter-Seeking Behaviour and Survival of Hatchery-Produced Juvenile European Lobster (Homarus gammarus).

  Science.gov (United States)

  Aspaas, Stian; Grefsrud, Ellen Sofie; Fernö, Anders; Jensen, Knut Helge; Trengereid, Henrik; Agnalt, Ann-Lisbeth

  2016-01-01

  The high loss of newly released hatchery-reared European lobster (Homarus gammarus) juveniles for stock enhancement is believed to be the result of maladaptive anti-predator behaviour connected to deprived stimuli in the hatchery environment. Our objective was to learn if an enriched hatchery environment enhances shelter-seeking behaviour and survival. In the "naïve" treatment, the juveniles were raised in single compartments without substrate and shelter whereas juveniles in the "exposed" treatment experienced substrate, shelter and interactions with conspecifics. Three experiments with increasing complexity were conducted. Few differences in shelter-seeking behaviour were found between treatments when one naïve or one exposed juvenile were observed alone. When observing interactions between one naïve and one exposed juvenile competing for shelter, naïve juveniles more often initiated the first aggressive encounter. The third experiment was set up to simulate a release for stock enhancement. Naïve and exposed juveniles were introduced to a semi-natural environment including substrate, a limited number of shelters and interactions with conspecifics. Shelter occupancy was recorded three times during a period of 35 days. Exposed juveniles occupied more shelters, grew larger and had higher survival compared with naïve juveniles. Our results demonstrate that experience of environmental complexity and social interactions increase shelter-seeking ability and survival in hatchery reared lobster juveniles.

 17. Lead reduces shell mass in juvenile garden snails (Helix aspersa)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beeby, Alan; Richmond, Larry; Herpe, Florian

  2002-01-01

  A high Pb diet causes differential depression of juvenile shell mass in populations of Helix. - In an earlier paper examining inherited tolerance to Pb, the shell growth of laboratory-bred offspring of Helix aspersa from contaminated sites was compared with that of juveniles from naieve populations on dosed and undosed diets. Eight-week-old snails were fed either 500 μg g -1 Pb or a control food in competitive trials between two populations. In the first series of trials, a parental history of exposure to Pb did not confer any advantage to either of two populations (BI and MI) competing with a naieve population (LE), whether Pb was present in the diet or not. However, in the analysis of their metal concentrations reported here, LE are found to retain higher levels of Pb in the soft tissues than either BI or MI. Compared to their siblings on the unleaded diet, dosed LE and BI juveniles had lower soft tissue concentrations of Ca and Mg. Although the growth in shell height is unaffected by diet, LE and BI juveniles build lighter shells on the Pb-dosed diet, achieving around 75% of the shell mass of their controls. In contrast, the shell weights of dosed MI juveniles are depressed by only 15% and show no change in the essential metal concentrations of their soft tissues. A second experiment using five populations fed only the dosed food show that the shell weight/soft tissue weight ratios are comparable to the dosed snails of the previous experiment. Building a lighter shell thus appears to be the common response of all Helix populations to a high Pb diet, at least amongst juveniles. The reduction in its mass means that less Ca and Mg is added to the shell and, along with the lowered soft tissue concentrations observed in some populations, may be a consequence of an increased effort to excrete Pb. The possibility that the MI population shows a genotypic adaptation, perhaps as some form of modification of its Ca metabolism, is briefly discussed

 18. The influence of mental health disorders on severity of reoffending in juveniles

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeve, M.; McReynolds, L.S.; Wasserman, G.A.; McMillan, C.

  2013-01-01

  The authors conducted secondary data analyses on mental health assessment and offense history data for 700 juveniles referred to juvenile justice agencies in Alabama (probation and detention). Multiple regression analysis was applied to predict subsequent offense severity by disorder profile,

 19. Health and Juvenile Delinquency: Prescriptive Policy. Analysis As a Practical Art.

  Science.gov (United States)

  Flentje, H. Edward; Penner, Maurice J.

  A case history of the development of a new Kansas state policy on juvenile delinquency illustrates the use of policy impact analysis and suggests four principles to follow in prescriptive policy analysis. A Kansas governor's task force on juvenile delinquency found evidence linking delinquency to undetected health problems (in sight, hearing,…

 20. CT appearance of juvenile angiofibroma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ueda, Jun; Hara, Kazuo (Sumitomo Hospital, Osaka (Japan)); Fukuzumi, Akio; Uchida, Hideo

  1983-06-01

  Three verified cases of juvenile angiofibroma were presented. All of them were young and adolescent male CT proved to be an ideal tool in evaluating the extension of this tumor. The appearance on plain CT was multilobulated with displacement of the adjacent bony structures. On enhancement, there was intense staining of the tumor.

 1. Juvenile European anchovy otolith microstructure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Cermeño

  2006-09-01

  Full Text Available Juvenile European anchovy (Engraulis encrasicolus has a complex incremental growth pattern that was studied using scanning electron microscope (SEM and optical microscope observations. Daily increments were identified and related to rhythmic growth patterns while double-band structures were identified as one increment. The causes of these growth patterns are discussed.

 2. Nasal juvenile angiofibroma: Current perspectives with emphasis on management.

  Science.gov (United States)

  López, Fernando; Triantafyllou, Asterios; Snyderman, Carl H; Hunt, Jennifer L; Suárez, Carlos; Lund, Valerie J; Strojan, Primož; Saba, Nabil F; Nixon, Iain J; Devaney, Kenneth O; Alobid, Isam; Bernal-Sprekelsen, Manuel; Hanna, Ehab Y; Rinaldo, Alessandra; Ferlito, Alfio

  2017-05-01

  Juvenile angiofibroma is an uncommon, benign, locally aggressive vascular tumor. It is found almost exclusively in young men. Common presenting symptoms include nasal obstruction and epistaxis. More advanced tumors may present with facial swelling and visual or neurological disturbances. The evaluation of patients with juvenile angiofibroma relies on diagnostic imaging. Preoperative biopsy is not recommended. The mainstay of treatment is resection combined with preoperative embolization. Endoscopic surgery is the approach of choice in early stages, whereas, in advanced stages, open or endoscopic approaches are feasible in expert hands. Postoperative radiotherapy (RT) or stereotactic radiosurgery seem valuable in long-term control of juvenile angiofibroma, particularly those that extend to anatomically critical areas unsuitable for complete resection. Chemotherapy and hormone therapy are ineffective. The purpose of the present review was to update current aspects of knowledge related to this rare and challenging disease. © 2017 Wiley Periodicals, Inc. Head Neck 39: 1033-1045, 2017. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 3. Comparing Male and Female Juveniles Charged with Homicide: Child Maltreatment, Substance Abuse, and Crime Details

  Science.gov (United States)

  Roe-Sepowitz, Dominique Eve

  2009-01-01

  This study examines a sample of 136 male and female juveniles charged with attempted homicide or homicide. The purpose of this study is to explore the differences between nondirect file male and female juvenile homicide offenders regarding individual, family, and crime circumstances. Findings suggest that compared to male juvenile offenders,…

 4. The ability of juvenile offenders with personality immaturity to conscious leadership by their actions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fedonkina A.A.

  2016-10-01

  Full Text Available This article discusses the characteristics of the phenomenon of personality immaturity, stand out its main features, described differences in their quantitative representation of juvenile offenders, clinical features the diagnosis of mental disorders in juvenile offenders with personality immaturity. Special attention is given to how identified characteristics of personality immaturity affects to the ability of juvenile offenders to conscious regulation of their activities, including the potential ability and current ability of minors accused to realize the significance of their actions and control them when they commit socially dangerous acts. The studied parameters are compared in samples of juvenile offenders with personality immaturity and without it.

 5. Abundance of juvenile eastern box turtles in manages forest stands

  Science.gov (United States)

  Z. Felix; Y. Wang; H. Czech; C. Schweitzer

  2008-01-01

  Between 2002 and 2005, we used drift fences and artificial pools to sample juvenile eastern box turtles (Terrapene carolina) in northeastern Alabama in forest stands experimentally treated to retain various amounts of overstory trees—clear-cuts and those with 25%–50% and 75%–100% of trees retained.We captured juvenile turtles only in clear-cut and 25%–50% retention...

 6. Who eats whom, when and why? Juvenile cannibalism in fish Asian seabass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaojun Liu

  2017-01-01

  Full Text Available While juvenile cannibalism plays an important role in the evolution of organisms in natural populations, it is a serious problem in aquaculture. A number of genetic and environmental factors result in different rates of cannibalism. Whether there is kin recognition in juvenile cannibalism in fish is poorly understood. We studied cannibalism and kinship recognition in juveniles of Asian seabass using molecular parentage analysis with polymorphic microsatellites. In the three mass crosses, under an ordinary feeding scheme without size grading, the rate of juvenile loss due to cannibalism was 1.08% per day. In the group without feeding for 24 h, 2.30% ± 0.43% of offspring per day were lost within 24 h due to cannibalism. We detected that juveniles avoided cannibalizing their siblings when they were not hungry, whereas cannibalism among siblings increased when they were hungry. These data suggest that there is kin discrimination in fish cannibalism. Raising genetically closely related offspring in the same tanks and appropriate levels of feeding may reduce the rate of cannibalism. We hypothesized that the chemical cues for kin discrimination might be secreted by fish skins. To test this hypothesis, we analyzed gene expression profiles in the skins of juveniles under slightly and very hungry conditions using RNA sequencing and bioinformatics analysis. Genes differently expressed under slightly and very hungry conditions were identified. Among them, genes from the trypsin family were significantly down-regulated under starved conditions, suggesting that they may play a role in kin discrimination.

 7. Juvenile Justice: A Bibliographic Essay.

  Science.gov (United States)

  Kondak, Ann

  1979-01-01

  Provides information on the background and legal framework of the juvenile justice system, the issues that confront it, and the pressures for change, as well as noting some sources of information on the system. Available from American Association of Law Libraries, 53 West Jackson Blvd., Suite 1201, Chicago, Illinois 60604; sc $4.00. (Author/IRT)

 8. Obesidade juvenil com enfoque na promoção da saúde: revisão integrativa Obesidad juvenil con foco en la promoción de la salud: revisión integradora Juvenile obesity from a health promotion focus: integrative review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izaildo Tavares Luna

  2011-06-01

  Full Text Available Foi realizada uma revisão integrativa com o objetivo de sintetizar as contribuições das pesquisas em Enfermagem sobre obesidade juvenil com enfoque na promoção da saúde. Através do levantamento bibliográfico foram identificados 20 artigos considerando os critérios: data, idioma e os descritores Enfermagem, adolescente, obesidade e promoção da saúde. O periódico Pediatric Nursing Journal apresentou 7 (35% artigos. As publicações indexadas ocorreram, nos últimos dez anos, nos idiomas português e inglês. Os resultados evidenciaram a construção do conhecimento científico da Enfermagem para o desenvolvimento de estratégias com enfoque na promoção da saúde na obesidade juvenil e, assim, contribuir para o desenvolvimento da profissão. Consideramos que a visualização do risco cumulativo que a obesidade juvenil apresenta em tornar o sujeito um adulto obeso é um dado precioso para que o planejamento das ações de enfermagem direcionadas a essa população seja implementado e alcance resultados efetivos.Fue desarrollada una revisión integradora para sintetizar las contribuciones de las investigaciones en Enfermería sobre obesidad juvenil con foco en la promoción de la salud. A través de levantamiento bibliográfico fueron identificados 20 artículos, considerando los criterios: fecha, idioma y los descriptores Enfermería, adolescente, obesidad y promoción de la salud. El periódico Pediatric Nursing Journal mostró siete artículos (35%. Las publicaciones indexadas ocurrieron en los últimos diez años, en portugués e inglés. Los resultados evidenciaron la construcción del conocimiento científico de Enfermería para el desarrollo de estrategias con foco en la promoción de la salud en obesidad juvenil y, así, contribuir al desarrollo de la profesión. Consideramos que la visualización del riesgo cumulativo que la obesidad juvenil muestra en hacer del sujeto un adulto obeso es un dato precioso para la implementaci

 9. Family transitions and juvenile delinquency.

  Science.gov (United States)

  Schroeder, Ryan D; Osgood, Aurea K; Oghia, Michael J

  2010-01-01

  There is a large body of research that shows children from non-intact homes show higher rates of juvenile delinquency than children from intact homes, partially due to weaker parental control and supervision in non-intact homes. What has not been adequately addressed in the research is the influence of changes in family structure among individual adolescents over time on delinquent offending. Using the first and third waves of the National Youth Study, we assess the effect of family structure changes on changes in delinquent offending between waves through the intermediate process of changes in family time and parental attachment. Although prior research has documented adolescents in broken homes are more delinquent than youth in intact homes, the process of family dissolution is not associated with concurrent increases in offending. In contrast, family formation through marriage or cohabitation is associated with simultaneous increases in offending. Changes in family time and parental attachment account for a portion of the family formation effect on delinquency, and prior parental attachment and juvenile offending significantly condition the effect of family formation on offending.

 10. Juvenile Gaucher disease simulating osteomyelitis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miller, J.H.; Ortega, J.A.; Heisel, M.A.

  1981-01-01

  A case in which several imaging procedures suggested juvenile Gaucher disease in a child who presented with symptomatology of osteomyelitis is discussed. The 20-month girl was given a Technetium-99m radionuclide skeletal examination which revealed intense uptake of tracer agents along the shaft of the right femur. It was also found that the liver and spleen were dramatically Ga-67 avid. The bone pain symptomatology suggested an osteomyelitis of the femur, but skeletal scintigraphy with Tc-99m-labeled bone tracer demonstrated photopenic areas involving the femur, suggesting that the bone pain may have been due to marrow packed with Gaucher cells. This overexpansion of the marrow may lead to microfractures with remodeling seen radiographically as periosteal new bone and scintigraphically as increased periosteal deposition of tracer agent. The radiogallium study was useful to exclude an underlying osteomyelitis in the involved femurs. Although juvenile Gaucher disease is unusual, it should be considered in any child who presents with the constellation of hepatosplenomegaly and bone pain simulating osteomyelitis

 11. Juvenile Gaucher disease simulating osteomyelitis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miller, J.H.; Ortega, J.A.; Heisel, M.A.

  1981-10-01

  A case in which several imaging procedures suggested juvenile Gaucher disease in a child who presented with symptomatology of osteomyelitis is discussed. The 20-month girl was given a Technetium-99m radionuclide skeletal examination which revealed intense uptake of tracer agents along the shaft of the right femur. It was also found that the liver and spleen were dramatically Ga-67 avid. The bone pain symptomatology suggested an osteomyelitis of the femur, but skeletal scintigraphy with Tc-99m-labeled bone tracer demonstrated photopenic areas involving the femur, suggesting that the bone pain may have been due to marrow packed with Gaucher cells. This overexpansion of the marrow may lead to microfractures with remodeling seen radiographically as periosteal new bone and scintigraphically as increased periosteal deposition of tracer agent. The radiogallium study was useful to exclude an underlying osteomyelitis in the involved femurs. Although juvenile Gaucher disease is unusual, it should be considered in any child who presents with the constellation of hepatosplenomegaly and bone pain simulating osteomyelitis.

 12. Atherosclerosis in Juvenile Idiopathic Arthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Jednacz

  2012-01-01

  Full Text Available Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease of the arteries. Clinical consequences of the atherosclerotic process occur in the adult population, however atherosclerotic process begins in childhood. The classic risk factors for atherosclerosis include obesity, dyslipidaemia, age, gender or family history. In recent years, attention has been drawn to the similarity between atherosclerotic inflammatory processes and inflammatory changes in the course of systemic connective tissue disease, in particular systemic lupus etythematosus (SLE or rheumatoid arthritis (RA. There is also observed the similarity of the pathogenetic background of development of atherosclerosis and juvenile idiopathic arthritis (JIA. Elevated levels of pro-inflammatory cytokines are observed in the course of juvenile idiopathic arthritis. Also homocysteine concentrations, which may play a significant role in the development of atherosclerotic lesions, are observed higher in patients with JIA. Some studies revealed higher carotid intima-media thickness (IMT index values in children with JIA. In view of the fact that atherosclerotic process begins as early as in childhood, the introduction of appropriate preventive measures in children is a matter of utmost importance.

 13. Los Angeles County Juvenile Justice Crime Prevention Act. Fiscal Year 2009-2010 Report. Technical Report

  Science.gov (United States)

  Fain, Terry; Turner, Susan; Ridgeway, Greg

  2012-01-01

  In 2000, the California State Legislature passed what is now known as the Juvenile Justice Crime Prevention Act (JJCPA). This effort was designed to provide a stable funding source to counties for juvenile programs that have been proven effective in curbing crime among juvenile probationers and young at-risk offenders. The Corrections Standards…

 14. 76 FR 53965 - Meeting of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice

  Science.gov (United States)

  2011-08-30

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Office of Justice Programs [OJP (OJJDP) Docket No. 1556] Meeting of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice AGENCY: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs, U. S. Department of Justice. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 15. 77 FR 61641 - Meeting of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice

  Science.gov (United States)

  2012-10-10

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Office of Justice Programs [OJP (OJJDP) Docket No. 1608] Meeting of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice AGENCY: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. ACTION: Notice of meeting. SUMMARY: The...

 16. Morfea o esclerodermia localizada juvenil: caso clínico

  OpenAIRE

  Strickler, Alexis; Gallo, Silvanna; Jaramillo, Pedro; de Toro, Gonzalo

  2016-01-01

  Introducción: La morfea o esclerodermia localizada juvenil (ELJ) es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, lenta y progresiva del tejido conectivo, de causa desconocida, que afecta preferentemente la piel y los tejidos subyacentes. Objetivos: Comunicar un caso de esclerodermia localizada juvenil en una escolar, y contribuir a un diagnóstico y tratamiento oportuno de esta patología. Caso clínico: Niña de 8 años con placas induradas hipopigmentadas, de distribución lineal en la extre...

 17. Who decides? The decision-making process of juvenile judges concerning minors with mental disorders.

  Science.gov (United States)

  Cappon, Leen

  2016-01-01

  Previous research on juvenile judges' decision-making process has neglected the role of the different actors involved in judicial procedures. The decision can be considered as a result of information exchange between the different actors involved. The process of making a decision is equally important as the decision itself, especially when the decision considers minors with mental disorders. The presence and the type of interaction determine the information available to the juvenile judges to make their final decision. The overall aim of this study is to gain insight into the role of all actors, including the juvenile judge, in the juvenile judge's decision-making process in cases relating to minors with mental disorders. Semi-structured interviews were carried out with professional actors (n=32), minors (n=31) and parents (n=17). The findings indicated that the judge's decision is overall the result of an interaction between the juvenile judge, the social services investigator and the youth psychiatrist. The other professional actors, the minors and the parents had only a limited role in the decision-making process. The research concludes that the judge's decision-making process should be based on dialogue, and requires enhanced collaboration between the juvenile court and youth psychiatrists from mental health services. Future decision-making research should pay more attention to the interactions of the actors that guide a juvenile judge's decision. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. THE CURRENT STATE OF LEGAL INSTITUTIONS PROTECTING THE RIGHTS OF JUVENILES IN RUSSIA

  OpenAIRE

  Yulia Hafizovna DAVYDOVA

  2015-01-01

  The article highlights the current state of the legislation on protection of the rights of under-aged. Much attention is paid to the formation of the juvenile justice system in the Russian Federation. We present problems related to law infringements by teenagers in various fields and their solutions, highlight the work and the development of juvenile courts in Russia, sum up the results of the implementation of juvenile technologies and their significance, gives the definition of the term «co...

 19. Public Opinion regarding Juvenile Life without Parole in Consecutive Statewide Surveys

  Science.gov (United States)

  Kubiak, Sheryl Pimlott; Allen, Terrence

  2011-01-01

  Abolition of the death penalty results in life without parole (LWOP) as the most severe sanction for convicted juveniles. Although internationally the use of LWOP for juveniles is rare, 2,225 youth have been sentenced to LWOP within the United States. To address the dearth of public opinion on the issue, the authors proposed questions to the…

 20. Early-Life Stress Triggers Juvenile Zebra Finches to Switch Social Learning Strategies.

  Science.gov (United States)

  Farine, Damien R; Spencer, Karen A; Boogert, Neeltje J

  2015-08-17

  Stress during early life can cause disease and cognitive impairment in humans and non-humans alike. However, stress and other environmental factors can also program developmental pathways. We investigate whether differential exposure to developmental stress can drive divergent social learning strategies between siblings. In many species, juveniles acquire essential foraging skills by copying others: they can copy peers (horizontal social learning), learn from their parents (vertical social learning), or learn from other adults (oblique social learning). However, whether juveniles' learning strategies are condition dependent largely remains a mystery. We found that juvenile zebra finches living in flocks socially learned novel foraging skills exclusively from adults. By experimentally manipulating developmental stress, we further show that social learning targets are phenotypically plastic. While control juveniles learned foraging skills from their parents, their siblings, exposed as nestlings to experimentally elevated stress hormone levels, learned exclusively from unrelated adults. Thus, early-life conditions triggered individuals to switch strategies from vertical to oblique social learning. This switch could arise from stress-induced differences in developmental rate, cognitive and physical state, or the use of stress as an environmental cue. Acquisition of alternative social learning strategies may impact juveniles' fit to their environment and ultimately change their developmental trajectories. Copyright © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 1. 76 FR 2135 - Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Proposed Plan for Fiscal Year 2011

  Science.gov (United States)

  2011-01-12

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention [OJP (OJJDP) Docket No. 1544] Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Proposed Plan for Fiscal Year 2011 AGENCY: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs, Department of Justice...

 2. Juvenile sex offenders: Personality profile, coping styles and parental care.

  Science.gov (United States)

  Margari, Francesco; Lecce, Paola Alessandra; Craig, Francesco; Lafortezza, Elena; Lisi, Andrea; Pinto, Floriana; Stallone, Valentina; Pierri, Grazia; Pisani, Rossella; Zagaria, Giuseppina; Margari, Lucia; Grattagliano, Ignazio

  2015-09-30

  In recent years, there has been an increasing interest in juvenile sex offenders showing that this population is highly heterogeneous. The aim of the present study was to identify possible different profiles that could help understand the motivation behind offending, comparing 31 Juvenile Sexual Offenders (JSOs), 31 Juvenile Sexual Non Offenders (JSNOs) and 31 Juvenile Non Offenders (Control Group). A data collection form, the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent (MMPI-A) or Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2), the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) and the Parental Bonding Inventory (PBI) were administered to all participants. The results show that JSOs differs from JNSOs in some domains, such as living in single-parent homes, while maintain some common aspects such as academic failure and previous sexual intercourse. Moreover, JNSOs showed more abnormal personality traits, such as Authority Problems, MacAndrew Alcoholism, Acknowledgement and Alcohol-Drug Problem Proneness compared to JSOs and the Control Group, while JSOs and JNSOs use a coping strategy more oriented to Avoidance and Distraction compared to the Control group. Finally, JSOs described the relationships with fathers characterized by higher care and protection than JNSOs. These findings provide additional evidence with respect the prevention and treatment of criminal sexual behavior in adolescent. Copyright © 2015 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 3. PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA JUVENIL: ¿QUÉ DEBEN TENER LOS PROGRAMAS PARA QUE SEAN EFECTIVOS?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadjah Lexmarie Negrón Cartagena

  2016-01-01

  Full Text Available La delincuencia juvenil es un fenómeno que requiere una mirada multidisciplinaria . En esta investigación utilizamos el enfoque ecológico de Bronfenbrenner (1994 adaptado a la delincuencia juvenil por Frías - Armenta , López - Escobar y Díaz - Méndez (2003. Nuestro objetivo fue i dentificar y describir las características, factores y elementos que deben tener los programas de prevención de delincuencia juvenil efectivos , según jóvenes que participaban en programas que pretenden prevenir la deli ncuencia juvenil y profesionales expertos y expertas en el tema . Presentamos una investigación exploratoria descriptiva con método mixto. Utilizamos el cuestionario, grupo focal y la entrevista semi - estructurada que contestaron jóvenes y expertos/as en del incuencia juvenil . Presentamos resultados sobre los factores individuales , familiares y sociales que deben tener los programas. P rop onemos para Puerto Rico una política pública sobre prevención de delincuencia juvenil con los lineamientos sugeridos.

 4. Procedural protection of juvenile victims of negligence and abuse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilić Ivan

  2014-01-01

  Full Text Available Violence against children is often designated as the worst form of domestic violence, and violence in general. Such a conclusion is a result of multiple factors: children's age and vulnerability, the distinctive features in their physical and mental development which makes them inferior to adults, the kinship (blood relations] and emotional bonds between parents and children, etc. The positive trend in the evolution of the social response to violence against children is reflected in the effort to discover and prevent the abuse, to punish the offenders and to protect the child/victim from secondary victimization during the criminal proceedings. In the Republic of Serbia, the procedural measures governing the protection of juvenile victims/witnesses are set out in Part III of the Juvenile Justice Act (Act on the Juvenile Offenders and Criminal Law Protection of Minors]. However, it was soon evident that there was a need to provide a better legislative framework than the one envisaged in this Act, particularly in terms of ensuring a better protection of minors in the course of criminal proceedings involving children who are victims of abuse and neglect. For this purpose, in 2004, the legislator adopted the National Action Plan on Children in Adversity. This document envisaged the adoption of the General Protocol on the protection of children from abuse and negligence, as well as the adoption of subject-specific protocols which would further regulate the specific procedures for the protection of children-victims in particular social circumstances (health, education, justice] by different social institutions (police, social services]. In this paper, the author analyses the legal framework governing the procedural protection of juvenile victims in the course of criminal proceedings. In addition, the author also explores the statutory provisions (by-laws] adopted in order to establish specific standards and ensure a higher level of protection of

 5. Strike kinematics and performance in juvenile ball pythons (Python regius).

  Science.gov (United States)

  Ryerson, William G; Tan, Weimin

  2017-08-01

  The rapid strike of snakes has interested researchers for decades. Although most work has focused on the strike performance of vipers, recent work has shown that other snakes outside of the Viperidae can strike with the same velocities and accelerations. However, to date all of these examples focus on performance in adult snakes. Here, we use high-speed video to measure the strike kinematics and performance of 10 juvenile (pythons, Python regius. We find that juvenile P. regius strike at levels comparable to larger snakes, but with shorter durations and over shorter distances. We conclude that the juvenile P. regius maintain performance likely through manipulation of the axial musculature and accompanying elastic tissues, and that this is a first step to understanding ontogenetic changes in behavior and a potential avenue for understanding how captivity may also impact behavior. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 6. Juvenile Courts. Creation and development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Montserrat GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

  2013-11-01

  Full Text Available This paper studies the creation of Juvenile or Children's Courts in Spain, analysing their reasons and aims, as well as the ethical and political connotations present on their way of acting. Their history and the one of the institutions that complement them is built from the legislation, writings and ideas of their promoters.

 7. Learning Handicapped and Nonlearning Handicapped Female Juvenile Offenders: Educational and Criminal Profiles.

  Science.gov (United States)

  Fejes-Mendoza, Kathy E.; Rutherford, Robert B., Jr.

  1987-01-01

  Interviews with 30 female juvenile offenders were conducted to (1) describe their educational and criminal backgrounds and (2) describe a subgroup of learning handicapped juvenile female offenders. Nearly one third had received special education services prior to their incarceration with additional offenders diagnosed as handicapped upon entry…

 8. Juvenile Ossifying Fibroma of the Mandible: a Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bahar Keles

  2010-04-01

  Full Text Available Background: Fibro-osseous lesions of the jaws, including juvenile ossifying fibroma, pose diagnostic and therapeutic difficulties due to their clinical, radiological and histological variability. The aim of this study was to report the outcome of a 9 years old girl with diagnosed juvenile ossifying fibroma treatment.Methods: A 9 years old girl presented with a 6 x 8 cm sized hard fixed tumour on right ramus and corpus of the mandible. On the radiological examination tumour showed an irregular but well bordered, unilocular and expansive lesion on the right corpus and ramus of the mandible. There was no teeth displacement or teeth root resorbtion. Microscopically, the tumour had trabeculae, fibrillary osteoid and woven bone. After the clinical, radiological (panoramic radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging and histologic analysis it was diagnosed juvenile ossifying fibroma. In the history of the patient there has been an acute lymphocytic leukaemia in the remission for 3 years.Results: Because of large size of mandibular tumour, resultant expansion and destruction of mandibular cortex, the patient underwent right hemimandibulectomy using transmandibular approach. There was no recurrence or complications for two years follow-up.Conclusions: Although juvenile ossifying fibroma is an uncommon clinical entity, its aggressive local behaviour and high recurrence rate means that it is important to make an early diagnosis, apply the appropriate treatment and, especially, follow-up the patient over the long-term.

 9. Late Onset Juvenile Xanthogranuloma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Punithwavathy K

  1999-01-01

  Full Text Available A 19 year old female was seen with multiple skin coloured and hyperpigmented macules, discrete as well as grouped papules and nodules of varying sizes distributed over the face, neck, extensor and flexor aspects of both upper and lower extremities including joints. The trunk was spared. Some of the lesions showed features of spontaneous regression. Investigations confirmed the diagnosis of juvenile xanthogranuloma. Lesions regressed satisfactorily with liquid nitrogen cryotherapy.

 10. Giant juvenile fibroadenoma: a case and review of novel modalities in treatment.

  Science.gov (United States)

  Sosin, Michael; Feldman, Elizabeth

  2012-01-01

  A giant juvenile fibroadenoma is defined as a fibroadenoma greater than 5 centimeters in size occurring in the pediatric population. It frequently affects adolescents. Rapid growth of the mass may result in breast asymmetry and deformity. Varying techniques in surgical extirpation have been described in order to optimize aesthetics and minimize distortion. The advent of new methods to remove benign breast disease is in its infancy stages. Many practitioners are unaware of the novel options that are emerging in the treatment of fibroadenoma. We describe an excision of a 12 centimeter giant juvenile fibroadenoma and adjacent juvenile fibroadenoma using a strategically atypical incision that resulted in excellent cosmesis and contour of the breast without subsequent reconstruction. Multiple modalities of removing a fibroadenoma are described with a review of the associated risks, benefits, and long term implications as well as a discussion on the indication for reconstructive surgery in patients with giant juvenile fibroadenoma.

 11. EFFICACY OF ETANERCEPT IN TREATMENT OF VARIOUS TYPES OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. Yu. Konopel'ko

  2013-01-01

  Full Text Available Aim: to assess efficacy and safety of etanercept in treatment of various types of juvenile idiopathic arthritis in children under conditions of real clinical practice. Patients and methods: 52 children were included into the study, among them 16 were with systemic and 36 with juvenile idiopathic arthritis without extra-articular involvement. Results: etanercept treatment was the most efficient in patients with systemic juvenile idiopathic arthritis without extra-articular involvement. In 6 and 12 months of the treatment 50 and 70% improvement according to the ACRpedi criteria were established in 31/36 (86% and 28/36 (78% of the patients, respectively. In 24 months in 5 (29% of 17 children remained in the study remission stage of the diseases was confirmed. Conclusions: etanercept treatment was not associated with significant unfavorable effects, which allows to recommend this drug for treatment of juvenile idiopathic arthritis without extra-articular involvent and resistant to standard anti-rheumatic therapy.

 12. Exercise therapy in juvenile idiopathic arthritis

  NARCIS (Netherlands)

  Takken, T.; van Brussel, M.; Engelbert, R. H. H.; van der Net, J.; Kuis, W.; Helders, P. J. M.

  2008-01-01

  Exercise therapy is considered an important component of the treatment of arthritis. The efficacy of exercise therapy has been reviewed in adults with rheumatoid arthritis but not in children with juvenile idiopathic arthritis (JIA). To assess the effects of exercise therapy on functional ability,

 13. Best Implementation Practices: Disseminating New Assessment Technologies in a Juvenile Justice Agency

  Science.gov (United States)

  Young, Douglas; Moline, Karl; Farrell, Jill; Bierie, David

  2006-01-01

  Much has been written in recent years about advances in assessment technologies designed to aid decision making in the juvenile justice system. Adoption and implementation of this latest generation of actuarial tools, however, have lagged behind their development. Assessment in juvenile justice exemplifies the "science-practice gap" that…

 14. Simulated Impacts of Juvenile Mortality on Gulf of Mexico Sturgeon Populations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William B. Tate

  2002-01-01

  Full Text Available We used an age-structured computer model to assess the impact of changes in juvenile mortality on the Gulf of Mexico sturgeon population in the Suwannee River, Florida. We simulated population trends under four levels of annual juvenile mortality (20, 25, 30, and 35%. As the rate of mortality increased, population size decreased, and rates of population growth shifted from positive to negative. Our models indicated that juvenile survival is important to the success of gulf sturgeon populations, and mortality estimates are needed to predict population viability. We suggest that life history studies in estuaries should be conducted, and bycatch rates for commercial fisheries should be quantified to aid in the management and conservation of gulf sturgeon.

 15. TREATMENT FOR GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AMONG CHILDREN, SUFFERING FROM JUVENILE ARTHRITIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.M. Bzarova

  2007-01-01

  Full Text Available The article presents the evaluation results of esomeprazol efficacy in the complex therapy for gastroesophageal reflux disease among 152 children aged between 3 and 18, suffering from juvenile arthritis. The treatment scheme used in treatment induced the remission of gastro esophageal reflux disease among 45% of patients, conduced to considerable decrease of the esophagus affect intensity among 53% of patients, epithelized erosions of the mucous coat of esophagus among 30 of 32 children. The medication did not cause any clinically significant side responses among the cured children (even younger ones and may be applied to treat gastro esophageal reflux disease among the patients, suffering from juvenile arthritis.Key words: gastroesophageal reflux disease, children, treatment, reflux, esomeprazol, esophagitis, juvenile rheumatoid arthritis.

 16. Skeletal manifestations of juvenile hypothyroidism and the impact of treatment on skeletal system.

  Science.gov (United States)

  Gutch, Manish; Philip, Rajeev; Philip, Renjit; Toms, Ajit; Saran, Sanjay; Gupta, K K

  2013-10-01

  Thyroid hormone mediates growth and development of the skeleton through its direct effects and through its permissive effects on growth hormone. The effect of hypothyroidism on bone is well described in congenital hypothyroidism, but the impact of thyroid hormone deficiency on a growing skeleton, as it happens with juvenile hypothyroidism, is less defined. In addition, the extent to which the skeletal defects of juvenile hypothyroidism revert on the replacement of thyroid hormone is not known. A study was undertaken in 29 juvenile autoimmune hypothyroid patients to study the skeletal manifestations of juvenile hypothyroidism and the impact of treatment of hypothyroidism on the skeletal system of juvenile patients. Hypothyroidism has a profound impact on the skeletal system and delayed bone age, dwarfism, and thickened bands at the metaphyseal ends being the most common findings. Post treatment, skeletal findings like delayed bone age and dwarfism improved significantly, but there were no significant changes in enlargement of sella, presence of wormian bones, epihyseal dysgenesis, vertebral changes and thickened band at the metaphyseal ends. With the treatment of hypothyroidism, there is an exuberant advancement of bone age, the catch up of bone age being approximately double of the chronological age advancement.

 17. Genetics Home Reference: X-linked juvenile retinoschisis

  Science.gov (United States)

  ... in a decrease in or complete loss of functional retinoschisin, which disrupts the maintenance and organization of ... sides of the retina, resulting in impaired peripheral vision. Some individuals with X-linked juvenile retinoschisis do ...

 18. Migration depth and residence time of juvenile salmonids in the forebays of hydropower dams prior to passage through turbines or juvenile bypass systems: implications for turbine-passage survival.

  Science.gov (United States)

  Li, Xinya; Deng, Zhiqun D; Brown, Richard S; Fu, Tao; Martinez, Jayson J; McMichael, Geoffrey A; Skalski, John R; Townsend, Richard L; Trumbo, Bradly A; Ahmann, Martin L; Renholds, Jon F

  2015-01-01

  Little is known about the three-dimensional depth distributions in rivers of individually marked fish that are in close proximity to hydropower facilities. Knowledge of the depth distributions of fish approaching dams can be used to understand how vulnerable fish are to injuries such as barotrauma as they pass through dams. To predict the possibility of barotrauma injury caused by pressure changes during turbine passage, it is necessary to understand fish behaviour relative to acclimation depth in dam forebays as they approach turbines. A guiding study was conducted using high-resolution three-dimensional tracking results of salmonids implanted with Juvenile Salmon Acoustic Telemetry System transmitters to investigate the depth distributions of subyearling and yearling Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) and juvenile steelhead (Oncorhynchus mykiss) passing two dams on the Snake River in Washington State. Multiple approaches were evaluated to describe the depth at which fish were acclimated, and statistical analyses were performed on large data sets extracted from ∼28 000 individually tagged fish during 2012 and 2013. Our study identified patterns of depth distributions of juvenile salmonids in forebays prior to passage through turbines or juvenile bypass systems. This research indicates that the median depth at which juvenile salmonids approached turbines ranged from 2.8 to 12.2 m, with the depths varying by species/life history, year, location (which dam) and diel period (between day and night). One of the most enlightening findings was the difference in dam passage associated with the diel period. The amount of time that turbine-passed fish spent in the immediate forebay prior to entering the powerhouse was much lower during the night than during the day. This research will allow scientists to understand turbine-passage survival better and enable them to assess more accurately the effects of dam passage on juvenile salmon survival.

 19. Clinical and genetic study of a juvenile-onset Huntington disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HAO Ying

  2012-06-01

  Full Text Available Background Huntington's disease (HD is an autosomal dominant hereditary progressive neurodegenerative disorder with a distinct phenotype characterized by chorea, dementia, cognitive and affective impairment. There are selective neural cell loss and atrophy in the caudate and putamen. Dr. George Huntington firstly described the disease accurately and insightfully, which led to a widespread recognition of the inherited chorea that now bears his name. Huntington disease gene (IT15 locus on chromosome 4p16.3, and encompasses 67 exons with a trinucleotide repeat (CAG in the first exon. The CAG repeat length is highly polymorphic in the population and expanded on at least one chromosome of individuals with HD. Clinically, patient with HD are often onset in adulthood. Juvenile-onset HD is relatively rare. Adult-onset HD patients usually have a CAG expansion from 40 to 55 whereas those with juvenile-onset greater than 60 which are often inherited from the father. We investigated the clinical features of a juvenile-onset case with Huntington disease and dynamic mutation of his family. Methods The CAG repeats of IT15 gene were detected using polymerase chain reaction and capillary electrophoresis in 115 individuals with preliminary diagnosis as Huntington disease. The repeat numbers of some samples carried expanded or intermediate alleles were verified by the pMD18-T vector clone sequencing. Results Fragment analysis showed that one juvenile-onset case presenting with cognitive dysfunction and hypokinesis carried 15/68 CAG repeats of IT15. His father carried 17/37 and mother carried 15/17. Conclusion 1 The juvenile-onset case of HD presented with different clinical features compared with adult-onset cases. The typical signs of adult-onset cases include progressive chorea, rigidity and dementia. The most common sign of juvenile-onset Huntington disease is cognitive decline. 2 The dynamic mutation of IT15 gene expansion of the CAG repeats in the

 20. The effect of weather on morphometric traits of juvenile cliff swallows

  Science.gov (United States)

  Roche, Erin A.; Brown, Mary Bomberger; Brown, Charles R.

  2015-01-01

  Episodes of food deprivation may change how nestling birds allocate energy to the growth of skeletal and feather morphological traits during development. Cliff swallows (Petrochelidon pyrrhonota) are colonial, insectivorous birds that regularly experience brief periods of severe weather-induced food deprivation during the nesting season which may affect offspring development. We investigated how annual variation in timing of rearing and weather were associated with length of wing and tail, skeletal traits, and body mass in juvenile cliff swallows reared in southwestern Nebraska during 2001–2006. As predicted under conditions of food deprivation, nestling skeletal and feather measurements were generally smaller in cooler years. However, variability explained by weather was small, suggesting that morphometric traits of juvenile cliff swallows were not highly sensitive to weather conditions experienced during this study. Measurements of juvenile morphological traits were positively correlated with measurements taken as adults, meaning that any variation among juveniles in response to rearing conditions showed evidence of persisting into a bird’s first breeding season. Our results show that body size in this species is phenotypically plastic and influenced, in part, by weather variables.

 1. Grasping at ontological straws: overcoming reductionism in the Advaita Vedānta-Neuroscience dialogue.

  Science.gov (United States)

  Kaplan, Stephen

  2009-01-01

  Contemporary neuropsychology reveals that the parietal lobe contains neurons that are specifically attuned to the act of grasping and this act may be fundamental to the establishment of the phenomenal boundaries between subject and object. Furthermore, alterations to this process, such as the hypoactivation of this region during meditation or the hyperactivation associated with schizophrenia, may eliminate or confuse, respectively, the phenomenal boundaries between subject and object. Traversing disciplines, the Advaita Vedānta school of Hinduism traces some of its key terms for subject and object to the verbal root grah, to grasp. The subject is literally the grasper. Furthermore, the practice of asparśa yoga, the yoga of no-touch, is aimed at stopping, hypoactivating, the grasping process in order to transcend all subject-object boundaries. This paper will argue that while we have not uncovered an identity of thought, we have uncovered a confluence of ideas between these two disciplines. We will see that this confluence of ideas has not pitted the believer against the critic-not forced us into the great reductionism debate that has dominated so much of the interchange between religious studies and the sciences. This case study will illuminate some of the methodological ways around this reductionism battle and also the boundaries of both disciplines for the intellectual benefit of each.

 2. Juvenile salmon usage of the Skeena River estuary.

  Science.gov (United States)

  Carr-Harris, Charmaine; Gottesfeld, Allen S; Moore, Jonathan W

  2015-01-01

  Migratory salmon transit estuary habitats on their way out to the ocean but this phase of their life cycle is more poorly understood than other phases. The estuaries of large river systems in particular may support many populations and several species of salmon that originate from throughout the upstream river. The Skeena River of British Columbia, Canada, is a large river system with high salmon population- and species-level diversity. The estuary of the Skeena River is under pressure from industrial development, with two gas liquefaction terminals and a potash loading facility in various stages of environmental review processes, providing motivation for understanding the usage of the estuary by juvenile salmon. We conducted a juvenile salmonid sampling program throughout the Skeena River estuary in 2007 and 2013 to investigate the spatial and temporal distribution of different species and populations of salmon. We captured six species of juvenile anadromous salmonids throughout the estuary in both years, and found that areas proposed for development support some of the highest abundances of some species of salmon. Specifically, the highest abundances of sockeye (both years), Chinook in 2007, and coho salmon in 2013 were captured in areas proposed for development. For example, juvenile sockeye salmon were 2-8 times more abundant in the proposed development areas. Genetic stock assignment demonstrated that the Chinook salmon and most of the sockeye salmon that were captured originated from throughout the Skeena watershed, while some sockeye salmon came from the Nass, Stikine, Southeast Alaska, and coastal systems on the northern and central coasts of British Columbia. These fish support extensive commercial, recreational, and First Nations fisheries throughout the Skeena River and beyond. Our results demonstrate that estuary habitats integrate species and population diversity of salmon, and that if proposed development negatively affects the salmon populations that

 3. Sonographic appearances of juvenile fibroadenoma of the breast.

  Science.gov (United States)

  Kim, Suk Jung; Park, Young Mi; Jung, Soo Jin; Lee, Kwang Hwi; Kim, Ok Hwa; Ryu, Ji Hwa; Choi, Gi Bok; Lee, Sun Joo; Choo, Hye Jung; Jeong, Hae Woong

  2014-11-01

  The purpose of this study was to evaluate characteristic features of juvenile fibroadenoma of the breast on sonography. Our study included 34 juvenile fibroadenomas confirmed by surgical biopsy or sonographically guided 8-gauge vacuum-assisted biopsy in 23 patients (age range, 15-47 years; mean age, 25 years). Sonographic findings of the lesions were analyzed retrospectively by 2 radiologists in consensus according to the American College of Radiology Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) lexicon. The BI-RADS final assessment category was also established. On sonography, all fibroadenomas presented as masses. The mean size was 30 mm. Regarding shape, there were 29 oval, 2 round, and 3 irregular masses. The margins were circumscribed in 24, indistinct in 5, microlobulated in 4, and angular in 1. Regarding echogenicity, 16 masses were hypoechoic, 16 isoechoic, and 2 complex echoic. Posterior acoustic characteristics included posterior acoustic enhancement in 22 masses (65%), posterior shadowing in 1, and no posterior acoustic features in 9; this information was not available in 2. The lesion boundary presented as an abrupt interface in 32 and an echogenic halo in 2. The orientation was parallel in 32 and nonparallel in 2. Calcifications were present in 3 cases and absent in 31. On color Doppler sonography, the masses were usually hypervascular with vessel counts of 5 or more (87%). The BI-RADS final assessment categories were 3 in 24 and 4a in 10. The dominant sonographic presentation of juvenile fibroadenoma is a circumscribed oval hypoechoic or isoechoic mass, which resembles that of simple fibroadenoma. Juvenile fibroadenomas frequently show posterior acoustic enhancement and hypervascularity on color Doppler sonography. © 2014 by the American Institute of Ultrasound in Medicine.

 4. Homicides of Children and Youth. Crimes against Children Series. Juvenile Justice Bulletin.

  Science.gov (United States)

  Finkelhor, David; Ormrod, Richard

  This bulletin, part of the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention's "Crimes against Children Series," draws on FBI and other data to provide a statistical portrait of juvenile homicide victimization, asserting that homicide is the only major cause of childhood deaths that has increased over the past 3 decades. The bulletin…

 5. TREATMENT APPROACH FOR JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS-RELATED UVEITIS: 2012 UPDATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Zulian

  2012-01-01

  Full Text Available Chronic anterior uveitis is the most common extra-articular complication of juvenile idiopathic arthritis. It is more frequent in the early onset forms with a higher prevalence in the oligoarticular (40% than in other juvenile idiopathic arthritis subtypes (5–14%. The risk for severe visual impairment is still high due to the development of sight-threatening complications (synechiae, band keratopathy, cataract, glaucoma, cystoid macular oedema. Treatment is not standardized and requires a complex decision-making process, involving a close collaboration between paediatric ophthalmologist and rheumatologist. Topical therapy alone is often inadequate to control ocular inflammation and bulbar injections are too invasive to perform in children therefore immunosuppressive treatment is often advocated. Low dose methotrexate is the second-line agent mostly used although no controlled studies comparing effects of early to late methotrexate treatment have been reported. Mycophenolate mofetil is effective in controlling inflammation in methotrexate -refractory patients. Its efficacy, however, seems to be more relevant in intermediate or posterior uveitis, than in juvenile idiopathic arthritis uveitis and scleritis. Anti-TNFα agents, namely infliximab and adalimimab showed effectiveness in open-label studies but no wide controlled trials have been reported so far. Adalimimab is as effective as infliximab but has an easier way of administration and a better drug tolerance. Abatacept should be used in anti-TNF refractory patients with juvenile idiopathic arthritis uveitis.

 6. Juvenile groundfish habitat in Kachemak Bay, Alaska, during late summer

  Science.gov (United States)

  Abookire, Alisa A.; Piatt, John F.; Norcross, Brenda L.

  2001-01-01

  We investigated the habitat of juvenile groundfishes in relation to depth, water temperature, and salinity in Kachemak Bay, Alaska. Stations ranging in depth from 10 to 70 m and with sand or mud-sand substrates were sampled with a small-meshed beam trawl in August-September of 1994 to 1999. A total of 8,201 fishes were captured, comprising at least 52 species. Most fishes (91%) had a total length 5% of the total catch) were flathead sole Hippoglossoides elassodon, slim sculpin Radulinus asprellus, Pacific halibut Hippoglossus stenolepis, and arrowtooth flounder Atheresthes stomias. Depth accounted for most of the spatial variability in juvenile groundfish abundance, and neither temperature nor salinity was correlated with fish abundance. Juvenile groundfishes concentrated in either shallow (less than or equal to 20 m) or deep (50-70 m) water, with co-occurrence of some species between 30-40 m. Shallow fishes were the rock soles, Pacific halibut, and great sculpin Myoxocephalus polyacanthocephalus. Deep species were flathead sole, slim sculpin, spinycheek starsnout Bathyagonus infraspinatus, rex sole Glyptocephalus zachirus, tadpole sculpin Psychrolutes paradoxus, and whitebarred prickleback Poroclinus rothrocki. This 6-year study provides baseline data on relative abundance and distribution of juvenile groundfishes in Kachemak Bay and may provide a useful tool for predicting the presence of species in similar habitats in other areas of Alaska.

 7. 78 FR 43920 - Meeting (Webinar) of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice

  Science.gov (United States)

  2013-07-22

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Office of Justice Programs [OJP (OJJDP) Docket No. 1614] Meeting (Webinar) of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice AGENCY: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. ACTION: Notice of Webinar...

 8. 77 FR 39511 - Meeting (Webinar) of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice

  Science.gov (United States)

  2012-07-03

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Office of Justice Programs [OJP (OJJDP) Docket No. 1594] Meeting (Webinar) of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice AGENCY: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. ACTION: Notice of Webinar...

 9. 77 FR 20649 - Meeting (Webinar) of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice

  Science.gov (United States)

  2012-04-05

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE Office of Justice Programs [OJP (OJJDP) Docket No. 1585] Meeting (Webinar) of the Federal Advisory Committee on Juvenile Justice AGENCY: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. ACTION: Notice of meeting...

 10. Radiotherapy of the juvenile xanthogranuloma of the iris

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keinert, K; Lukassek, B; Thieme, R; Schumann, E

  1981-01-01

  A report is given on an eight months old child with a juvenile xanthogranuloma of the iris and a secondary glaucoma. After radiotherapy with 6 x 0,5 Gy under conventional deep therapy conditions, a regression of the increased intraocular pressure was observed. In case of a juvenile xanthogranuloma of the iris, this secondary glaucoma represents in any case an acute danger to the eye, so it must be treated immediately. Radiotherapy has to be considered as the method of choice; it is also discussed with regard to the risk and the avoidance of a radiation cataract which, however, has to be tolerated in certain cases in order to prevent greater troubles.

 11. Juvenile Salmonid Metrics - Ocean Survival of Salmonids

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — A study to evaluate the role of changing ocean conditions on growth and survival of juvenile salmon from the Columbia River basin as they enter the Columbia River...

 12. Juvenile Transfer and Deterrence: Reexamining the Effectiveness of a "Get-Tough" Policy

  Science.gov (United States)

  Jordan, Kareem L.; Myers, David L.

  2011-01-01

  Although research has examined the effectiveness of juvenile transfer on recidivism, there has been a lack of research done in assessing how well juvenile waiver to adult court meets the criteria necessary for deterrence to occur (i.e., certainty, severity, and swiftness of punishment). The purpose of this study is to assess how well juvenile…

 13. Simulated effects of host fish distribution on juvenile unionid mussel dispersal in a large river

  Science.gov (United States)

  Daraio, J.A.; Weber, L.J.; Zigler, S.J.; Newton, T.J.; Nestler, J.M.

  2012-01-01

  Larval mussels (Family Unionidae) are obligate parasites on fish, and after excystment from their host, as juveniles, they are transported with flow. We know relatively little about the mechanisms that affect dispersal and subsequent settlement of juvenile mussels in large rivers. We used a three-dimensional hydrodynamic model of a reach of the Upper Mississippi River with stochastic Lagrangian particle tracking to simulate juvenile dispersal. Sensitivity analyses were used to determine the importance of excystment location in two-dimensional space (lateral and longitudinal) and to assess the effects of vertical location (depth in the water column) on dispersal distances and juvenile settling distributions. In our simulations, greater than 50% of juveniles mussels settled on the river bottom within 500 m of their point of excystment, regardless of the vertical location of the fish in the water column. Dispersal distances were most variable in environments with higher velocity and high gradients in velocity, such as along channel margins, near the channel bed, or where effects of river bed morphology caused large changes in hydraulics. Dispersal distance was greater and variance was greater when juvenile excystment occurred in areas where vertical velocity (w) was positive (indicating an upward velocity) than when w was negative. Juvenile dispersal distance is likely to be more variable for mussels species whose hosts inhabit areas with steeper velocity gradients (e.g. channel margins) than a host that generally inhabits low-flow environments (e.g. impounded areas).

 14. Results of surgical treatment for juvenile myasthenia gravis.

  Science.gov (United States)

  Vázquez-Roque, F J; Hernández-Oliver, M O; Medrano Plana, Y; Castillo Vitlloch, A; Fuentes Herrera, L; Rivero-Valerón, D

  2017-04-01

  Radical or extended thymectomy is an effective treatment for myasthenia gravis in the adult population. There are few reports to demonstrate the effectiveness of this treatment in patients with juvenile myasthenia gravis. The main objective of this study was to show that extended transsternal thymectomy is a valid option for treating this disease in paediatric patients. Twenty-three patients with juvenile myasthenia gravis underwent this surgical treatment in the period between April 2003 and April 2014; mean age was 12.13 years and the sample was predominantly female. The main indication for surgery, in 22 patients, was the generalised form of the disease (Osserman stage II) together with no response to 6 months of medical treatment. The histological diagnosis was thymic hyperplasia in 22 patients and thymoma in one patient. There were no deaths and no major complications in the postoperative period. After a mean follow-up period of 58.87 months, 22 patients are taking no medication or need less medication to manage myasthenic symptoms. Extended (radical) transsternal thymectomy is a safe and effective surgical treatment for juvenile myasthenia gravis. Copyright © 2015 Sociedad Española de Neurología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 15. A Critical Appraisal of the Juvenile Justice System under Cameroon's 2005 Criminal Procedure Code: Emerging Challenges

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Tabe

  2012-03-01

  Full Text Available The objective of this article is to examine the changes introduced by the 2005 Cameroonian Criminal Procedure Code on matters of juvenile justice, considering that before this Code, juvenile justice in Cameroon was governed by extra-national laws. In undertaking this analysis, the article highlights the evolution of the administration of juvenile justice 50 years after independence of Cameroon. It also points out the various difficulties and shortcomings in the treatment of juvenile offenders in Cameroon since the enactment of the new Criminal Procedure Code. The article reveals that the 2005 Code is an amalgamation of all hitherto existing laws in the country that pertained to juvenile justice, and that despite the considerable amount of criticism it has received, the Code is clearly an improvement of the system of juvenile justice in Cameroon, since it represents a balance of the due process rights of young people, the protection of society and the special needs of young offenders. This is so because the drafters of the Code took a broad view of the old laws on juvenile justice. Also a wide range of groups were consulted, including criminal justice professionals, children’s service organisations, victims, parents, young offenders, educators, advocacy groups and social-policy analysts. However, to address the challenges that beset the juvenile justice system of Cameroon, the strategy of the government should be focussed on three areas: the prevention of youth crime, the provision of meaningful consequences for the actions of young people, and the rehabilitation and reintegration of young offenders. Cameroonian law should seek educative solutions rather than to impose prison sentences or other repressive measures on young offenders. Special courts to deal with young offenders should be established outside the regular penal system and should be provided with resources that are adequate for and appropriate to fostering their understanding of

 16. Juvenile flatfish in the northern Baltic Sea - long-term decline and potential links to habitat characteristics

  Science.gov (United States)

  Jokinen, Henri; Wennhage, Håkan; Ollus, Victoria; Aro, Eero; Norkko, Alf

  2016-01-01

  Flatfish in the northern Baltic Sea are facing multiple environmental pressures due to on-going large-scale ecosystem changes linked to eutrophication and climate change. Shallow juvenile habitats of flatfishes are expected to be especially susceptible to these environmental pressures. Using previously unpublished historical and present-state data on juvenile flatfish in nursery areas along the Finnish coast we demonstrate a drastic (up to 40 ×) decline in 1-Y-O flounder densities since the 1980s and a particularly low current occurrence of both flounders and turbots in several known juvenile habitats. As a consequence of ongoing coastal eutrophication vegetation coverage and filamentous algae have generally increased in shallow areas. We examined the predicted negative effect of vegetation/algae by exploring quantitative relationships between juvenile flatfish (flounder and turbot) occurrence and vegetation/algae among other environmental factors in shallow juvenile habitats. Despite sparse occurrence of juveniles we found a significant negative relationship between flatfish abundance and vegetation cover, implicating eutrophication as a potential major driver affecting the value of juvenile habitat. Shallow littoral habitats play a particularly central role for flatfish due to the spatial concentration of fish in these areas during the critical juvenile stage. Despite their importance, these areas have been relatively poorly studied in the northern Baltic Sea, which makes it difficult to quantify overall changes in environmental conditions and to relate these changes to flatfish recruitment. The low present-state flatfish densities recorded preclude strong inferences of the role of habitat quality to be drawn. Our study does, however, provide a baseline for future assessment. Based on existing evidence, we cannot thus establish any bottlenecks but hypothesize that the current low occurrence of juvenile flatfish, and the population decline of flounder on the

 17. Juvenile sterile granulomatous dermatitis (puppy strangle in Pekingese and German shepherd puppies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Abbaszadeh Hasiri

  2015-07-01

  Full Text Available Juvenile sterile granulomatous dermatitis is an uncommon granulomatous and pustular disorder of the face, pinnae, and submandibular lymph nodes of puppies. A 10-week-old male Pekingese and a 8-week-old female German shepherd presented with submandibular lymphadenomegaly, skin lesions on muzzle and periocular area (Papules, crusts and pustules. The case did not respond to antibiotic therapy. Results of a hemogram, biochemical panel, and urinalysis were normal. Due to skin scraping, cytology examination (impression smear, fungal and bacterial culture and response to therapy puppy strangle (juvenile cellulitis was diagnosed. The puppies made a full recovery on glucocorticoid therapy. The present case report describes the first report of juvenile sterile granulomatous dermatitis in Iran.

 18. Juvenile Osprey Navigation during Trans-Oceanic Migration.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Travis W Horton

  Full Text Available To compensate for drift, an animal migrating through air or sea must be able to navigate. Although some species of bird, fish, insect, mammal, and reptile are capable of drift compensation, our understanding of the spatial reference frame, and associated coordinate space, in which these navigational behaviors occur remains limited. Using high resolution satellite-monitored GPS track data, we show that juvenile ospreys (Pandion haliaetus are capable of non-stop constant course movements over open ocean spanning distances in excess of 1500 km despite the perturbing effects of winds and the lack of obvious landmarks. These results are best explained by extreme navigational precision in an exogenous spatio-temporal reference frame, such as positional orientation relative to Earth's magnetic field and pacing relative to an exogenous mechanism of keeping time. Given the age (<1 year-old of these birds and knowledge of their hatching site locations, we were able to transform Enhanced Magnetic Model coordinate locations such that the origin of the magnetic coordinate space corresponded with each bird's nest. Our analyses show that trans-oceanic juvenile osprey movements are consistent with bicoordinate positional orientation in transformed magnetic coordinate or geographic space. Through integration of movement and meteorological data, we propose a new theoretical framework, chord and clock navigation, capable of explaining the precise spatial orientation and temporal pacing performed by juvenile ospreys during their long-distance migrations over open ocean.

 19. Lingual structural pattern of juvenile Chameleon, Chameleo chameleon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmed A. El Mansi

  2017-06-01

  Full Text Available It is belong to the order Squamata, family, Chamaeleonidae. They have characteristic features of tongue protrusion during capturing prey attracts many research works and assay its velocity during protrusion. Yet little studies touched the anatomical and histological feature of the juvenile tongue and especially the middle tongue region involved in the tongue elongation, the present study aimed to focus on the histological structure of the mid-tongue and clarify its role in projection of the tongue as well as the glandular structure, keratinization of lingual epithelium and proliferation capacity of the fore-tongue region in relation with their feeding habits during the juvenile age. Juvenile Chameleo chameleon are collected from Abu Rawash, north of Giza Governorate, Egypt during summer 2015. Three juvenile developmental stages are used in the present study and categorized according to the gross morphological criteria of head, abdomen and limb lengths. The tongue and hyoid apparatus were removed and photographed. Histological, immunohistochemistry of cytokeratin and stem cell factor and scanning electronic microscopic investigations were carried out on the fore-tongue region, meanwhile only histological studies were done for the median tongue region. Morphometric assessments of number and length of lingual papillae and grades of cytokeratin and stem cell expression were done. Histologically, the dorsal lingual mucosa of the fore-tongue possessed different pattern of lingual papillae including finger-like, club, cubical, biforked and multi-branched papillae. The finger-like papillae are more abundant compared to the other types. The lamina propria of anterior median tongue pad are more glandular and exhibited abundant distribution of PAS-positive tubular glands and moderate alcian blue staining affinity of both alveolar and branched alveolar glands. There is no detected keratinization of the lingual epithelium. Stem cell factor appeared denser on

 20. PERSONALITY AND CLINICAL TESTS IN SPANISH FOR ASSESSING JUVENILE OFFENDERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorena Wenger

  2016-05-01

  Full Text Available The psychological assessment of offenders throughout the different stages in the juvenile justice system is essential. It ensures the adequacy of the legal and educational measures to be applied in the process. This paper reviews the main tests of psychological assessment available in Spanish, suitable for use by psychology professionals who work with young offenders in the juvenile justice services in Spanish-speaking countries. We classify these tools into three groups: a personological, i.e. generic tools, suitable for any professional context in psychology, b clinical, i.e. tools whose initial use has been limited to working with adolescents with mental health needs, and c forensic, tools that have been specially developed for use in the juvenile justice population. This last group is described in the second part of this article (which appears in this same issue. The most important instruments of proven utility are presented and reviewed for each group.

 1. Skeletal manifestations of juvenile hypothyroidism and the impact of treatment on skeletal system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manish Gutch

  2013-01-01

  Full Text Available Thyroid hormone mediates growth and development of the skeleton through its direct effects and through its permissive effects on growth hormone. The effect of hypothyroidism on bone is well described in congenital hypothyroidism, but the impact of thyroid hormone deficiency on a growing skeleton, as it happens with juvenile hypothyroidism, is less defined. In addition, the extent to which the skeletal defects of juvenile hypothyroidism revert on the replacement of thyroid hormone is not known. A study was undertaken in 29 juvenile autoimmune hypothyroid patients to study the skeletal manifestations of juvenile hypothyroidism and the impact of treatment of hypothyroidism on the skeletal system of juvenile patients. Hypothyroidism has a profound impact on the skeletal system and delayed bone age, dwarfism, and thickened bands at the metaphyseal ends being the most common findings. Post treatment, skeletal findings like delayed bone age and dwarfism improved significantly, but there were no significant changes in enlargement of sella, presence of wormian bones, epihyseal dysgenesis, vertebral changes and thickened band at the metaphyseal ends. With the treatment of hypothyroidism, there is an exuberant advancement of bone age, the catch up of bone age being approximately double of the chronological age advancement.

 2. Tried as an adult, housed as a juvenile: a tale of youth from two courts incarcerated together.

  Science.gov (United States)

  Bechtold, Jordan; Cauffman, Elizabeth

  2014-04-01

  Research has questioned the wisdom of housing juveniles who are convicted in criminal court in facilities with adult offenders. It is argued that minors transferred to criminal court should not be incarcerated with adults, due to a greater likelihood of developing criminal skills, being victimized, and attempting suicide. Alternatively, it has been suggested that the other option, housing these youth with minors who have committed less serious crimes and who are therefore adjudicated in juvenile courts, might have unintended consequences for juvenile court youth. The present study utilizes a sample of youth incarcerated in one secure juvenile facility, with some offenders processed in juvenile court (n = 261) and others processed in adult court (n = 103). We investigate whether youth transferred to adult court engage in more institutional offending (in particular, violence) and experience less victimization than their juvenile court counterparts. Results indicate that although adult court youth had a greater likelihood of being convicted of violent commitment offenses than juvenile court youth, the former engaged in less offending during incarceration than the latter. In addition, no significant differences in victimization were observed. These findings suggest that the concern about the need for separate housing for adult court youth is unfounded; when incarcerated together, those tried in adult court do not engage in more institutional violence than juvenile court youth. PsycINFO Database Record (c) 2014 APA, all rights reserved.

 3. Shortening the juvenile phase for flowering

  NARCIS (Netherlands)

  Higazy, M.K.M.T.

  1962-01-01

  Higazy tried to determine whether the duration of the juvenile phase for flowering was a fixed character or whether it could be influenced by external growth factors.

  Lunaria biennis was chosen as a cold-requiring biennial, Silene armeria as a long-day plant and Salvia

 4. The Diversity of Juvenile Sarcoidosis Symptoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. Vougiouka

  2012-01-01

  Full Text Available We report a case of juvenile sarcoidosis, emphasizing the variety of clinical manifestations. The child had uveitis, which is among the most common manifestations of the disease. However, fever of unknown origin, glomerulonephritis and lymphadenopathy were also noticed, underscoring the diversity of the clinical spectrum of the disease.

 5. Baby with neonatal systemic juvenile xanthogranuloma born within a cross-cousin marriage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hikmet Tekin Nacaroglu

  2015-12-01

  Full Text Available Juvenile xanthogranuloma is a non-Langerhans cell histiocytosis seen most commonly in childhood and adolescence. Extracutaneous involvement is rare. We report an interesting and extremely rare case of systemic (skin, lung, spleen, and colon “juvenile xanthogranuloma” in the neonatal period. Our case was the first ever reported case born to a cross-cousin marriage.

 6. Parens Patriae and Dispositions in Juvenile Courts. Discussion Paper No. 496-78.

  Science.gov (United States)

  Sosin, Michael

  This paper assesses the parens patriae orientation, which is often considered to be at the core of the operation of juvenile courts, and discovers that existing ideas concerning its role must be revised. In opposition to common theory it appears that parens patriae at best shares influence with a number of other orientations in juvenile courts,…

 7. Self-control with urinalysis in juvenile diabetes.

  Science.gov (United States)

  Ludvigsson, J; Svensson, P G

  1979-11-01

  Urinary glucose excretion reflects the blood glucose levels and is therefore recommended and used as a relevant and practical method for self-control in juvenile diabetes. The purpose of this study was to estimate the attitudes of diabetic children and their parents towards such daily urinalysis. In 1975 69 juvenile diabetics 6--18 years old and their parents were studied and three years later another 69 patients were added. Standardized interviews and questionnaires were used. Only 3 out of 138 patients refused to test their urine regularly and to write down their results in the diary. The results indicate that a great majority of the patients and the parents easily accept the self-testing method and regard it as a valuable tool in the management of the disease. Almost nobody experienced the urine tests as a psychological problem.

 8. Exposure of juvenile Danio rerio to aged TiO₂ nanomaterial from sunscreen.

  Science.gov (United States)

  Fouqueray, Manuela; Noury, Patrice; Dherret, Lysiane; Chaurand, Perrine; Abbaci, Khedidja; Labille, Jerome; Rose, Jerome; Garric, Jeanne

  2013-05-01

  The toxicity of dietary exposure to artificially aged TiO₂ nanomaterial (T-Lite) used in sunscreen cream was studied on Danio rerio. Embryolarval assays were conducted to assess the effects of TiO₂ residues of nanomaterial (RNM) on fish early life stages. Juvenile fishes were exposed by the trophic route in two experiments. During the first experiment, juvenile fishes were exposed to TiO₂ RNM for 14 days by adding RNM to commercial fish food. The second one consisted in producing a trophic food chain. Pseudokirchneriella subcapitata algae, previously contaminated with TiO₂ RNM in growth medium, was used to feed Daphnia magna neonates over a 48-h period. Daphnia were used next to feed juvenile fishes for 7 days. Accumulation of Ti, life traits (survival and growth) and biochemical parameters such as energy reserves, digestive (trypsin, esterase, cellulose and amylase) and antioxidant (superoxide dismutase and catalase) enzyme activity were measured at the end of exposures. As expected in the receiving aquatic system, TiO2 RNM at low concentrations caused a low impact on juvenile zebrafish. A slight impact on the early life stage of zebrafish with premature hatching was observed, and this effect appeared mainly indirect, due to possible embryo hypoxia. When juvenile fish are exposed to contaminated food, digestive enzyme activity indicated a negative effect of TiO₂ RNM. Digestive physiology was altered after 14 days of exposure and seemed to be an indirect target of TiO₂ RNM when provided by food.

 9. Juvenile Animal Testing: Assessing Need and Use in the Drug Product Label.

  Science.gov (United States)

  Baldrick, Paul

  2018-01-01

  Juvenile animal testing has become an established part of drug development to support safe clinical use in the human pediatric population and for eventual drug product label use. A review of European Paediatric Investigation Plan decisions showed that from 2007 to mid-2017, 229 drugs had juvenile animal work requested, almost exclusively incorporating general toxicology study designs, in rat (57.5%), dog (8%), mouse (4.5%), monkey (4%), pig (2%), sheep (1%), rabbit (1%), hamster (0.5%), and species not specified (21.5%). A range of therapeutic areas were found, but the most common areas were infectious diseases (15%), endocrinology (13.5%), oncology (13%), neurology (11%), and cardiovascular diseases (10%). Examination of major clinical indications within these therapeutic areas showed some level of consistency in the species of choice for testing and the pediatric age that required support. Examination of juvenile animal study findings presented in product labels raises questions around how useful the data are to allow prescribing the drug to a child. It is hopeful that the new ICH S11 guideline "Nonclinical Safety Testing in Support of Development of Pediatric Medicines" currently in preparation will aid drug developers in clarifying the need for juvenile animal studies as well as in promoting a move away from toxicology studies with a conventional design. This would permit more focused testing to examine identified areas of toxicity or safety concerns and clarify the presentation/interpretation of juvenile animal study findings for proper risk assessment by a drug prescriber.

 10. Predation by northern squawfish on live and dead juvenile chinook salmon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gadomski, D.M.; Hall-Griswold, J.A.

  1992-01-01

  Northern squawfish Ptychocheilus oregonensis is a major predator of juvenile salmonids Oncorhynchus spp. migrating downstream through the Columbia River. High predation rates occur just below dams. If northern squawfish selectively consume salmonids killed or injured during dam passage, previous estimates of predation mortality may be too high. We conducted laboratory experiments that indicate northern squawfish prefer dead juvenile chinook salmon O. tshawytscha over live individuals. When equal numbers of dead and live chinook salmon were offered to northern squawfish maintained on a natural photoperiod (15 h light: 9 h darkness), significantly more (P < 0.05) dead than live fish were consumed, both in 1,400-L circular tanks and in an 11,300-L raceway (62% and 79% of prey consumed were dead, respectively). When dead and live juvenile chinook salmon were provided in proportions more similar to those below dams (20% dead, 80% live), northern squawfish still selected for dead prey (36% of fish consumed were dead). In additional experiments, northern squawfish were offered a proportion of 20% dead juvenile chinook salmon during 4-h periods of either light or darkness. The predators were much more selective for dead chinook salmon during bright light (88% of fish consumed were dead) than during darkness (31% were dead)

 11. ESTIMATING A DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP BETWEEN LENGTH OF STAY AND FUTURE RECIDIVISM IN SERIOUS JUVENILE OFFENDERS*

  Science.gov (United States)

  Loughran, Thomas A.; Mulvey, Edward P.; Schubert, Carol A.; Fagan, Jeffrey; Piquero, Alex R.; Losoya, Sandra H.

  2009-01-01

  The effect of sanctions on subsequent criminal activity is of central theoretical importance in criminology. A key question for juvenile justice policy is the degree to which serious juvenile offenders respond to sanctions and/or treatment administered by the juvenile court. The policy question germane to this debate is finding the level of confinement within the juvenile justice system that maximizes the public safety and therapeutic benefits of institutional confinement. Unfortunately, research on this issue has been limited with regard to serious juvenile offenders. We use longitudinal data from a large sample of serious juvenile offenders from two large cities to 1) estimate a causal treatment effect of institutional placement, as opposed to probation, on future rate of rearrest and 2) investigate the existence of a marginal effect (i.e., benefit) for longer length of stay once the institutional placement decision had been made. We accomplish the latter by determining a dose-response relationship between the length of stay and future rates of rearrest and self-reported offending. The results suggest that an overall null effect of placement exists on future rates of rearrest or self-reported offending for serious juvenile offenders. We also find that, for the group placed out of the community, it is apparent that little or no marginal benefit exists for longer lengths of stay. Theoretical, empirical, and policy issues are outlined. PMID:20052309

 12. Metamorphosis: How Missouri Rehabilitates Juvenile Offenders

  Science.gov (United States)

  Dubin, Jennifer

  2012-01-01

  Juveniles convicted of serious offenses usually end up in large correctional facilities that focus on punishment--not rehabilitation. The state of Missouri, however, has found a better way to help end the cycle of crime: by creating a network of small facilities that provide therapy and educational opportunities, it has dramatically reduced…

 13. Molecular basis of juvenile hormone signaling

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jindra, Marek; Bellés, X.; Shinoda, T.

  2015-01-01

  Roč. 11, Oct 09 (2015), s. 39-46 ISSN 2214-5745 R&D Projects: GA ČR GA15-23681S Institutional support: RVO:60077344 Keywords : juvenile hormone * JH receptor * Drosophila melanogaster Subject RIV: ED - Physiology Impact factor: 2.719, year: 2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214574515001297

 14. Exploring the Role of the Internet in Juvenile Prostitution Cases Coming to the Attention of Law Enforcement

  Science.gov (United States)

  Wells, Melissa; Mitchell, Kimberly J.; Ji, Kai

  2012-01-01

  This exploratory analysis examines the role of the Internet in juvenile prostitution cases coming to the attention of law enforcement. The National Juvenile Prostitution Study (N-JPS) collected information from a national sample of law enforcement agencies about the characteristics of juvenile prostitution cases. In comparison to non-Internet…

 15. 75 FR 17956 - Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention; Agency Information Collection Activities...

  Science.gov (United States)

  2010-04-08

  ... and Delinquency Prevention; Agency Information Collection Activities: Proposed Collection; Comments... of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, will be submitting the... information, please contact Janet Chiancone, (202) 353-9258, Office of Juvenile Justice and Delinquency...

 16. A social work study on family related issues influencing juvenile delinquency

  OpenAIRE

  Mohammad Reza Iravani; Samaneh Salimi; Akram Fakhri Fakhramini; Ghasem Shahmoradi; Zakaria Eskandari; Mohsen Dadashi

  2013-01-01

  We present a study to investigate the impacts of various factors on juvenile delinquency. The study distributes 400 questionnaires among young people aged 19-26 who are involved with some sort of crime and analyzes their feedbacks. There are three hypotheses including family income, tendency to spirituality and religion and educational backgrounds of families and juvenile delinquency among these people. The results show that while family income and religious as well as spirituality characteri...

 17. Water Temperature, Invertebrate Drift, and the Scope for Growth for Juvenile Spring Chinook Salmon.

  Science.gov (United States)

  Lovtang, J. C.; Li, H. W.

  2005-05-01

  We present a bioenergetic assessment of habitat quality based on the concept of the scope for growth for juvenile Chinook salmon. Growth of juvenile salmonids during the freshwater phase of their life history depends on a balance between two main factors: energy intake and metabolic costs. The metabolic demands of temperature and the availability of food play integral roles in determining the scope for growth of juvenile salmonids in stream systems. We investigated differences in size of juvenile spring Chinook salmon in relation to water temperature and invertebrate drift density in six unique study reaches in the Metolius River Basin, a tributary of the Deschutes River in Central Oregon. This project was initiated to determine the relative quality and potential productivity of habitat in the Metolius Basin prior to the reintroduction of spring Chinook salmon, which were extirpated from the middle Deschutes basin in the early 1970's due to the construction of a hydroelectric dam. Variations in the growth of juvenile Chinook salmon can be described using a multiple regression model of water temperature and invertebrate drift density. We also discuss the relationships between our bioenergetic model, variations of the ideal free distribution model, and physiological growth models.

 18. Survival and Passage of Juvenile Chinook Salmon and Steelhead Passing through Bonneville Dam, 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ploskey, Gene R. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Batten, G. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Cushing, Aaron W. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Kim, Jin A. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Johnson, Gary E. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Skalski, J. R. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Townsend, Richard L. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Seaburg, Adam [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Weiland, Mark A. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Woodley, Christa M. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Hughes, James S. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Carlson, Thomas J. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Carpenter, Scott M. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Deng, Zhiqun [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Etherington, D. J. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Fischer, Eric S. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Fu, Tao [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Greiner, Michael J. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Hennen, Matthew J. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Martinez, Jayson J. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Mitchell, T. D. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Rayamajhi, Bishes [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Zimmerman, Shon A. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States)

  2013-02-15

  Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) and subcontractors conducted an acoustic-telemetry study of juvenile salmonid fish passage and survival at Bonneville Dam in 2011. The study was conducted to assess the readiness of the monitoring system for official compliance studies under the 2008 Biological Opinion and Fish Accords and to assess performance measures including route-specific fish passage proportions, travel times, and survival based upon a virtual/paired-release model. The study relied on releases of live Juvenile Salmon Acoustic Telemetry System tagged smolts in the Columbia River and used acoustic telemetry to evaluate the approach, passage, and survival of passing juvenile salmon using a virtual release, paired reference release survival model. This study supports the U.S. Army Corps of Engineers’ continual effort to improve conditions for juvenile anadromous fish passing through Columbia River dams.

 19. Juvenile Dermatomyositis in Pregnancy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anthony Emeka Madu

  2013-01-01

  Full Text Available Juvenile dermatomyositis has variable clinical presentations both in and outside of pregnancy. A literature review indicated that optimal maternal and fetal outcomes can be anticipated when the pregnancy is undertaken while the disease is in remission. Poorer outcomes are associated with flare-up of the disease in early pregnancy compared with exacerbation in the second or third trimester, when fetal prognosis is usually good. We present a case of JDM in pregnancy with disease exacerbation late in pregnancy and review of the relevant literature.

 20. Dispersal and survival of stocked juvenile hatchery-reared Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapusta Andrzej

  2016-12-01

  Full Text Available The post-stocking dispersal of juvenile Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus Mitchill in the Wis3oka River (southern Poland was investigated using biotelemetry. Thirty-five hatchery-reared juvenile A. oxyrinchus were tagged with radio or acoustic transmitters and tracked using mobile surveys and fixed receivers. Daily movement patterns were similar in 2009 and 2010. The sturgeon migrated with a mean speed of 1.42 km h-1 in 2009 and of 2.06 km h-1 in 2010. Migration rate was not regarded as being dependent on juvenile sturgeon size. The confirmed survival of individuals from the two field seasons differed slightly over the course of this study. Short-term survival of A. oxyrinchus was 86.7 and 90% in 2009 and 2010, respectively.

 1. Juvenile Solitary Confinement as a Form of Child Abuse.

  Science.gov (United States)

  Clark, Andrew B

  2017-09-01

  Placing incarcerated juveniles into solitary confinement continues to occur in certain states of the United States, despite the accumulating evidence that it may cause substantial psychological damage to the teenagers who must endure it. The practice has been widely condemned by professional and human rights organizations, amid a growing appreciation of the immaturity and vulnerability of the adolescent brain. Although several states and the federal government have been successful in abolishing or dramatically reducing the use of juvenile solitary confinement, it remains common practice in many facilities. Clinicians working in correctional facilities where juvenile solitary confinement is employed are therefore faced with difficult questions of ethics, as to how best to balance their competing duties, and how to respond to such state-sanctioned ill treatment of their patients. Given the emerging consensus around the psychological damage wrought by sustained solitary confinement, clinicians may well reach the difficult conclusion that they are both legally mandated and ethically bound to file a report of suspected child abuse. Such a report would be unlikely to be investigated for administrative reasons, but it would allow clinicians to communicate the gravity of their concern effectively. © 2017 American Academy of Psychiatry and the Law.

 2. Sentencing Juveniles to Life in Prison: The Reproduction of Juvenile Justice for Young Adolescents Charged with Murder

  Science.gov (United States)

  Singer, Simon I.

  2011-01-01

  In "Roper v. Simmons," the U.S. Supreme Court determined that the sentencing of juveniles to death violated the constitutional amendment against cruel and unusual punishment. Similarly, the Court most recently decided that life without parole for non-homicide offenses is also unconstitutional ("Graham v. Florida," 2010). Part of the reason for the…

 3. Exclusively endoscopic approach for juvenile angiofibroma in an adult – a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Gawęcki

  2010-09-01

  Full Text Available Aim: To demonstrate clinical, radiological, and diagnostic pitfalls of juvenile angiofibroma (JA in an adult.Study design: Retrospective analysis of a case report.Results: Juvenile angiofibroma in adults is a rare entity with only two cases reported in the literature, confirming thelow prevalence of the disease. We present a case of juvenile angiofibroma in an adult that preoperatively wassuspected to be a malignant disease. Effective treatment included surgical excision via an exclusively endoscopicapproach.Conclusions: Symptoms of JA in an adult may mimic a malignant process. However, in the case of unilateral epistaxis,rhinorrhea and nasal obstruction in an adult JA should be considered in the differential diagnosis.

 4. Juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis

  OpenAIRE

  Clarke, Sarah; Sen, Ethan; Ramanan, Athimalaipet

  2016-01-01

  Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common rheumatic disease of childhood, with JIA-associated uveitis its most common extra-articular manifestation. JIA-associated uveitis is a potentially sight-threatening condition and thus carries a considerable risk of morbidity. The aetiology of the condition is autoimmune in nature with the predominant involvement of CD4(+) T cells. However, the underlying pathogenic mechanisms remain unclear, particularly regarding interplay between geneti...

 5. Social interactions of juvenile brown boobies at sea as observed with animal-borne video cameras.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ken Yoda

  Full Text Available While social interactions play a crucial role on the development of young individuals, those of highly mobile juvenile birds in inaccessible environments are difficult to observe. In this study, we deployed miniaturised video recorders on juvenile brown boobies Sula leucogaster, which had been hand-fed beginning a few days after hatching, to examine how social interactions between tagged juveniles and other birds affected their flight and foraging behaviour. Juveniles flew longer with congeners, especially with adult birds, than solitarily. In addition, approximately 40% of foraging occurred close to aggregations of congeners and other species. Young seabirds voluntarily followed other birds, which may directly enhance their foraging success and improve foraging and flying skills during their developmental stage, or both.

 6. Juvenile nasopharyngeal angiofibromas in Denmark 1981-2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glad, H; Vainer, B; Buchwald, C

  2007-01-01

  CONCLUSIONS: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) is a rare tumor in young males, with a non-negligible potential for recurrence. Preoperative embolization is a safe procedure that diminishes the peroperative blood loss and the need for blood transfusion. The endoscopic approach was used...

 7. Alteracioness cognitivas en familias con Parkinson juvenil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Javier Lopera Restrepo

  2005-03-01

  Full Text Available El Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia reportó por primera vez en Colombia cuatro familias afecatas por la Enfermedad de Parkinson Familiar Juvenil portadoras de la mutación G736A en el gen Parkin.

 8. Acute Lymphoblastic Leukaemia presenting as Juvenile Idiopathic ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Acute Lymphoblastic Leukaemia in children commonly presents with osteo articular manifestations that may mimic Juvenile Idiopathic Arthritis. This may create considerable diagnostic difficulty and lead to delay in commencing appropriate treatment. Case: An eight year old boy who presented with multiple ...

 9. Impact of juvenile idiopathic arthritis on schooling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bouaddi Ilham

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background Juvenile idiopathic arthritis (JIA is the most common arthropathy of childhood. Different diseases affect school attendance to varying degrees. The aim of this study was to assess the impact of juvenile idiopathic arthritis (JIA on Moroccan children’s schooling. Methods Thirty-three children with JIA were included in this study, having been previously diagnosed according to the classification criteria of the International League of Associations for Rheumatology (ILAR. Seventy-four healthy children were recruited to serve as controls. Data was obtained for all children on their school level, educational performance, and attendance. The rate of absenteeism due to health complications was noted. Results All healthy children were able to attend school (p Conclusions Our study suggested that the schooling of children with JIA was negatively impacted due to the disorder. More studies, with a larger sample of children, are needed to confirm our findings.

 10. Comparative characterization of protease activity in cultured spotted rose snapper juveniles (Lutjanus guttatus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emyr Peña

  2015-09-01

  Full Text Available Partial characterizations of digestive proteases were studied in three life stages of spotted rose snapper: early (EJ, middle (MJ and late juvenile (LJ with corresponding average weights of 21.3 ± 2.6 g (3 months after hatching, MAH, 190 ± 4.4 g (7 MAH, and 400 ± 11.5 g (12 MAH. At sampling points, the digestive tract was dissected into the stomach (St, pyloric caeca (PC, and the intestine in three sections (proximal (PI, middle (MI and distal intestine (DI. The effect of pH and temperature and specific inhibitors were evaluated for acid and alkaline proteases. Total acid and alkaline protease activity showed a tendency to increase with juvenile life stage of fish while trypsin activity decreased. Differences were found in acid and alkaline protease activities at different pH and temperatures during juvenile stages. Pepstatin A inhibited total activity in the stomach extract in all juvenile stages. Activity in total alkaline protease inhibition was significantly higher in EJ using TLCK, PMSF, SBTI, Phen and Ovo than in MJ and LJ, while no significant differences were found with TPCK inhibition. Therefore increases in protease activities with fish growth through juvenile stages in which a substitution or diversification in the type of alkaline enzymes exist. These results lead a better comprehension of changes in digestive potential of Lutjanidae fish.

 11. Proposed outcome measures for prospective clinical trials in juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiligenhaus, Arnd; Foeldvari, Ivan; Edelsten, Clive

  2012-01-01

  To develop a set of core outcome measures for use in randomized controlled trials (RCTs) and longitudinal observational studies in juvenile idiopathic arthritis (JIA)-associated uveitis.......To develop a set of core outcome measures for use in randomized controlled trials (RCTs) and longitudinal observational studies in juvenile idiopathic arthritis (JIA)-associated uveitis....

 12. Social familiarity modulates group living and foraging behaviour of juvenile predatory mites

  Science.gov (United States)

  Strodl, Markus A.; Schausberger, Peter

  2012-04-01

  Environmental stressors during early life may have persistent consequences for phenotypic development and fitness. In group-living species, an important stressor during juvenile development is the presence and familiarity status of conspecific individuals. To alleviate intraspecific conflicts during juvenile development, many animals evolved the ability to discriminate familiar and unfamiliar individuals based on prior association and use this ability to preferentially associate with familiar individuals. Assuming that familiar neighbours require less attention than unfamiliar ones, as predicted by limited attention theory, assorting with familiar individuals should increase the efficiency in other tasks. We assessed the influence of social familiarity on within-group association behaviour, development and foraging of juvenile life stages of the group-living, plant-inhabiting predatory mite Phytoseiulus persimilis. The observed groups consisted either of mixed-age familiar and unfamiliar juvenile mites or of age-synchronized familiar or unfamiliar juvenile mites or of pairs of familiar or unfamiliar larvae. Overall, familiar mites preferentially grouped together and foraged more efficiently, i.e. needed less prey at similar developmental speed and body size at maturity, than unfamiliar mites. Preferential association of familiar mites was also apparent in the inter-exuviae distances. Social familiarity was established by imprinting in the larval stage, was not cancelled or overridden by later conspecific contacts and persisted into adulthood. Life stage had an effect on grouping with larvae being closer together than nymphal stages. Ultimately, optimized foraging during the developmental phase may relax within-group competition, enhance current and future food supply needed for optimal development and optimize patch exploitation and leaving under limited food.

 13. The participation of juvenile defendants in the youth court. A comparative study of juvenile justice procedures in Europe

  NARCIS (Netherlands)

  Rap, S.E.

  2013-01-01

  This study revolves around the issue of the participation of juvenile defendants in the youth court. The European Court of Human Rights has put forward the notion that defendants should be able to participate effectively in a court hearing. Moreover, in international children’s rights law it is

 14. Retrocalcaneal bursitis in juvenile chronic arthritis.

  OpenAIRE

  Goldenstein-Schainberg, C; Homsi, C; Rodrigues Pereira, R M; Cossermelli, W

  1992-01-01

  Retrocalcaneal bursitis has been described in various adult rheumatic diseases and septic bursitis unrelated to previous bursal disease has been reported in children. The case is reported here of a girl with juvenile chronic arthritis who developed non-septic retrocalcaneal bursitis; the diagnosis was suggested by a combination of clinical and radiographic studies and was confirmed by ultrasonography.

 15. The Influence of Treatment Motivation on Outcomes of Social Skills Training for Juvenile Delinquents.

  Science.gov (United States)

  van der Stouwe, Trudy; Asscher, Jessica J; Hoeve, Machteld; van der Laan, Peter H; Stams, Geert Jan J M

  2018-01-01

  This study examined the influence of treatment motivation on posttreatment effectiveness of an outpatient, individual social skills training for juvenile delinquents imposed as a penal sanction. Propensity score matching was used to match a control group of juveniles receiving treatment as usual ( n = 108 of total N = 354) to a treatment group of juveniles receiving Tools4U, a social skills training with a parental component ( N = 115). Treatment motivation was examined as a moderator and predictor of treatment effects on impulsivity, social perspective-taking, social problem-solving, lack of critical reasoning, developmental task-related skills, and parenting skills. Treatment effects were mostly consistent across juveniles with different levels of treatment motivation. Only one moderating effect was found on active tackling (i.e., actively addressing problems), and predictive effects were found on seeking social support, cognitive empathy, hostile intent attribution, and self-centeredness. Implications for further research are discussed.

 16. The Influence of Treatment Motivation on Outcomes of Social Skills Training for Juvenile Delinquents

  Science.gov (United States)

  van der Stouwe, Trudy; Asscher, Jessica J.; Hoeve, Machteld; van der Laan, Peter H.; Stams, Geert Jan J. M.

  2016-01-01

  This study examined the influence of treatment motivation on posttreatment effectiveness of an outpatient, individual social skills training for juvenile delinquents imposed as a penal sanction. Propensity score matching was used to match a control group of juveniles receiving treatment as usual (n = 108 of total N = 354) to a treatment group of juveniles receiving Tools4U, a social skills training with a parental component (N = 115). Treatment motivation was examined as a moderator and predictor of treatment effects on impulsivity, social perspective-taking, social problem-solving, lack of critical reasoning, developmental task-related skills, and parenting skills. Treatment effects were mostly consistent across juveniles with different levels of treatment motivation. Only one moderating effect was found on active tackling (i.e., actively addressing problems), and predictive effects were found on seeking social support, cognitive empathy, hostile intent attribution, and self-centeredness. Implications for further research are discussed. PMID:27225504

 17. Survival and Passage of Juvenile Chinook Salmon and Steelhead Passing through Bonneville Dam, 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ploskey, Gene R.; Weiland, Mark A.; Hughes, James S.; Woodley, Christa M.; Deng, Zhiqun; Carlson, Thomas J.; Kim, Jin A.; Royer, Ida M.; Batten, George W.; Cushing, Aaron W.; Carpenter, Scott M.; Etherington, D. J.; Faber, Derrek M.; Fischer, Eric S.; Fu, Tao; Hennen, Matthew J.; Mitchell, Tyler; Monter, Tyrell J.; Skalski, John R.; Townsend, Richard L.; Zimmerman, Shon A.

  2011-12-01

  Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) and subcontractors conducted an acoustic-telemetry study of juvenile salmonid fish passage and survival at Bonneville Dam in 2010. The study was conducted to assess the readiness of the monitoring system for official compliance studies under the 2008 Biological Opinion and Fish Accords and to assess performance measures including route-specific fish passage proportions, travel times, and survival based upon a single-release model. This also was the last year of evaluation of effects of a behavioral guidance device installed in the Powerhouse 2 forebay. The study relied on releases of live Juvenile Salmon Acoustic Telemetry System tagged smolts in the Columbia River and used acoustic telemetry to evaluate the approach, passage, and survival of passing juvenile salmon. This study supports the U.S. Army Corps of Engineers continual effort to improve conditions for juvenile anadromous fish passing through Columbia River dams.

 18. Survival and Passage of Juvenile Chinook Salmon and Steelhead Passing Through Bonneville Dam, 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ploskey, Gene R.; Weiland, Mark A.; Hughes, James S.; Woodley, Christa M.; Deng, Zhiqun; Carlson, Thomas J.; Kim, Jin A.; Royer, Ida M.; Batten, George W.; Cushing, Aaron W.; Carpenter, Scott M.; Etherington, D. J.; Faber, Derrek M.; Fischer, Eric S.; Fu, Tao; Hennen, Matthew J.; Mitchell, T. D.; Monter, Tyrell J.; Skalski, J. R.; Townsend, Richard L.; Zimmerman, Shon A.

  2012-09-01

  Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) and subcontractors conducted an acoustic-telemetry study of juvenile salmonid fish passage and survival at Bonneville Dam in 2010. The study was conducted to assess the readiness of the monitoring system for official compliance studies under the 2008 Biological Opinion and Fish Accords and to assess performance measures including route-specific fish passage proportions, travel times, and survival based upon a single-release model. This also was the last year of evaluation of effects of a behavioral guidance device installed in the Powerhouse 2 forebay. The study relied on releases of live Juvenile Salmon Acoustic Telemetry System tagged smolts in the Columbia River and used acoustic telemetry to evaluate the approach, passage, and survival of passing juvenile salmon. This study supports the U.S. Army Corps of Engineers continual effort to improve conditions for juvenile anadromous fish passing through Columbia River dams.

 19. Program Performance Inventory: Six Juvenile Offender Programs.

  Science.gov (United States)

  Thomalla, Terri Groff; Dougherty, Victoria J.

  This report describes the performance of 6 Connecticut juvenile justice alternative sanction programs in 14 qualitative areas: community reintegration; outcomes and evaluation; assessment methods; risk factors; escalation of criminal activity; family involvement; community involvement; work ethic and vocational training; education and life skills;…

 20. Prevalência de anticorpos contra peptídeos cíclicos citrulinados na artrite idiopática juvenil The prevalence of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in juvenile idiopathic arthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra H. Machado

  2005-12-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Avaliar a presença de anticorpos contra peptídeos cíclicos citrulinados em uma coorte de pacientes com artrite idiopática juvenil. MÉTODOS: A presença de anticorpos contra peptídeos cíclicos citrulinados foi avaliada por ensaio imunoenzimático (ELISA no soro de pacientes com artrite idiopática juvenil com idade inferior a 18 anos, acompanhados no ambulatório de reumatologia pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com tempo de diagnóstico de doença de, no mínimo, 6 meses. Também foi estudada a presença do fator reumatóide IgM e do fator antinuclear em células Hep-2 RESULTADOS: Foram analisadas amostras séricas de 45 pacientes com artrite idiopática juvenil. A presença de títulos elevados de anticorpos contra peptídeos cíclicos citrulinados foi encontrada somente no soro de uma criança (2%, a qual apresentava quadro de poliartrite com fator reumatóide reagente. CONCLUSÕES: O anticorpo contra peptídeos cíclicos citrulinados pode ser detectado em crianças com artrite idiopática juvenil, mas em freqüência muito inferior aos adultos com artrite reumatóide. Torna-se importante avaliar se anticorpos contra peptídeos cíclicos citrulinados podem identificar os pacientes com artrite idiopática juvenil com potencial de evolução para artrite reumatóide do adulto.OBJECTIVES: To assess the presence of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in a cohort of patients with juvenile idiopathic arthritis. METHODS: Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies was tested for with an enzyme linked immunoabsorbent assay (ELISA in serum samples of patients from the Hospital de Clínicas de Porto Alegre, all less than 18 years old and with previous diagnosis for at least 6 months. IgMRF (rheumatoid factor and antinuclear antibodies in Hep-2 cells were also assayed. RESULTS: Serum samples were analyzed from 45 patients. The presence of high levels of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies was found

 1. Variations in otolith patterns, sizes and body morphometrics of jack mackerel Trachurus japonicus juveniles.

  Science.gov (United States)

  Kanaji, Y; Kishida, M; Watanabe, Y; Kawamura, T; Xie, S; Yamashita, Y; Sassa, C; Tsukamoto, Y

  2010-10-01

  Variations in otolith patterns, sizes and body morphometrics of jack mackerel Trachurus japonicus juveniles were investigated. Under transmitted light, translucent (W(t)) and opaque otoliths (W(o)) were detected in juveniles collected from Wakasa Bay between July 2005 and April 2006, whereas only opaque otoliths (G(o)) were detected in Goto-nada Sea individuals between May and June 2006. Three groups of juveniles were distinguished based on differences in hatch season, otolith size and growth history, and body morphometrics. As T. japonicus has different spawning seasons according to spawning grounds, each group was estimated to hatch in different waters. Juveniles with W(t) otoliths were considered to have stayed in coastal habitat longer, as the hatch area was estimated to be near Wakasa Bay. Juveniles with W(o) and G(o) otoliths appear to recruit to coastal waters at larger size, since their hatch areas were estimated to be far from each collection area. Larger otoliths of W(t) were attributed to otolith accretion after the second growth flexion, which was observed only for W(t) . Standard length of W(t) fish at the second otolith growth flexion was estimated to correspond to recruitment size to coastal rocky reefs in Wakasa Bay. Body morphometrics were correlated with otolith size after removing body size effect, suggesting that morphological variations of T. japonicus juveniles were also associated with the timing of recruitment to coastal habitat. © 2010 The Authors. Journal compilation © 2010 The Fisheries Society of the British Isles.

 2. Post-retrieval extinction in adolescence prevents return of juvenile fear

  Science.gov (United States)

  Jones, Carolyn E.

  2016-01-01

  Traumatic experiences early in life can contribute to the development of mood and anxiety disorders that manifest during adolescence and young adulthood. In young rats exposed to acute fear or stress, alterations in neural development can lead to enduring behavioral abnormalities. Here, we used a modified extinction intervention (retrieval+extinction) during late adolescence (post-natal day 45 [p45]), in rats, to target auditory Pavlovian fear associations acquired as juveniles (p17 and p25). The effects of adolescent intervention were examined by assessing freezing as adults during both fear reacquisition and social transmission of fear from a cagemate. Rats underwent testing or training at three time points across development: juvenile (p17 or p25), adolescent (p45), and adult (p100). Retrieval+extinction during late adolescence prevented social reinstatement and recovery over time of fears initially acquired as juveniles (p17 and p25, respectively). Adolescence was the only time point tested here where retrieval+extinction prevented fear recall of associations acquired 20+ days earlier. PMID:27634147

 3. Growing up with adversity: From juvenile justice involvement to criminal persistence and psychosocial problems in young adulthood.

  Science.gov (United States)

  Basto-Pereira, Miguel; Miranda, Ana; Ribeiro, Sofia; Maia, Ângela

  2016-12-01

  Several studies have been carried out to investigate the effect of child maltreatment on juvenile justice involvement and future criminal life. However, little is known about the impact of other forms of adversity, beyond abuse and neglect, on juvenile delinquency and criminal persistence. The effect of early adversity on psychosocial problems is underexplored, particularly in juvenile delinquents. This study, using the Childhood Adverse Experiences (ACE) questionnaire, a tool accessing the exposure to different types of abuse, neglect and serious household dysfunction, explored the role of each adverse experience on juvenile justice involvement, persistence in crime and psychosocial problems during young adulthood. A Portuguese sample of 75 young adults with official records of juvenile delinquency in 2010/2011, and 240 young adults from a community sample completed ACE questionnaire and measures of psychosocial adjustment. Seven out of ten adverse experiences were significantly more prevalent in young adults with juvenile justice involvement than in the community sample, after matching the main demographic variables. The strongest predictor of juvenile justice involvement and criminal persistence during early adulthood was sexual abuse. Dimensions of child/adolescent emotional maltreatment and a mental illness in the household predicted a set of psychosocial problems in young adulthood. This study indicates that early adversity is significantly related to juvenile justice involvement, criminal persistence and psychosocial problems. This study also suggests that each experience has a different role in this process. There is an urgent need to screen, prevent and stop serious adversity. Future scientific directions and recommendations for policies are provided. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Displacement and Suicide Risk for Juvenile Justice-Involved Youth with Mental Health Issues

  Science.gov (United States)

  Kretschmar, Jeff M.; Flannery, Daniel J.

  2011-01-01

  This article examined the relationship between suicide behaviors and displacement, as defined by out-of-home placement, in a sample of juvenile-justice-involved youth with mental health issues. Participants included boys and girls between the ages of 10 and 18 who were enrolled in a juvenile justice diversion program for children with mental or…

 5. Effects of individual pre-fledging traits and environmental conditions on return patterns in juvenile king penguins.

  Science.gov (United States)

  Saraux, Claire; Viblanc, Vincent A; Hanuise, Nicolas; Le Maho, Yvon; Le Bohec, Céline

  2011-01-01

  Despite the importance of early life stages in individuals' life history and population dynamics, very few studies have focused on the constraints to which these juvenile traits are subjected. Based on 10 years of automatic monitoring of over 2500 individuals, we present the first study on the effects of environmental conditions and individual pre-fledging traits on the post-fledging return of non-banded king penguins to their natal colony. Juvenile king penguins returned exclusively within one of the three austral summers following their departure. A key finding is that return rates (range 68-87%) were much higher than previously assumed for this species, importantly meaning that juvenile survival is very close to that of adults. Such high figures suggest little juvenile dispersal, and selection occurring mostly prior to fledging in king penguins. Pre-fledging conditions had a strong quadratic impact on juvenile return rates. As expected, cohorts reared under very unfavourable years (as inferred by the breeding success of the colony) exhibited low return rates but surprisingly, so did those fledged under very favourable conditions. Juvenile sojourns away from the colony were shorter under warm conditions and subsequent return rates higher, suggesting a positive effect of climate warming. The longer the post-fledging trip (1, 2 or 3 years), the earlier in the summer birds returned to their natal colony and the longer they stayed before leaving for the winter journey. The presence of juveniles in the colony was more than twice the duration required for moulting purposes, yet none attempted breeding in the year of their first return. Juvenile presence in the colony may be important for acquiring knowledge on the social and physical colonial environment and may play an important part in the learning process of mating behaviour. Further studies are required to investigate its potential implications on other life-history traits such as recruitment age.

 6. Juvenile corals can acquire more carbon from high-performance algal symbionts

  Science.gov (United States)

  Cantin, N. E.; van Oppen, M. J. H.; Willis, B. L.; Mieog, J. C.; Negri, A. P.

  2009-06-01

  Algal endosymbionts of the genus Symbiodinium play a key role in the nutrition of reef building corals and strongly affect the thermal tolerance and growth rate of the animal host. This study reports that 14C photosynthate incorporation into juvenile coral tissues was doubled in Acropora millepora harbouring Symbiodinium C1 compared with juveniles from common parentage harbouring Symbiodinium D in a laboratory experiment. Rapid light curves performed on the same corals revealed that the relative electron transport rate of photosystem II (rETRMAX) was 87% greater in Symbiodinium C1 than in Symbiodinium D in hospite. The greater relative electron transport through photosystem II of Symbiodinium C1 is positively correlated with increased carbon delivery to the host under the applied experimental conditions ( r 2 = 0.91). This may translate into a competitive advantage for juveniles harbouring Symbiodinium C1 under certain field conditions, since rapid early growth typically limits mortality. Both symbiont types exhibited severe reductions in 14C incorporation during a 10-h exposure to the electron transport blocking herbicide diuron (DCMU), confirming the link between electron transport through PSII and photosynthate incorporation within the host tissue. These findings advance the current understanding of symbiotic relationships between corals and their symbionts, providing evidence that enhanced growth rates of juvenile corals may result from greater translocation of photosynthates from Symbiodinium C1.

 7. Who gets a second chance? An investigation of Ohio's blended juvenile sentence.

  Science.gov (United States)

  Cheesman, Fred L; Waters, Nicole L; Hurst, Hunter

  2010-01-01

  Factors differentiating blended sentencing cases (Serious Youthful Offenders or SYOs) from conventional juvenile cases and cases transferred to the adult criminal court in Ohio were investigated using a two-stage probit. Conventional juvenile cases differed from cases selected for non-conventional processing (i.e., SYO or transfer) according to offense seriousness, number of prior Ohio Department of Youth Services placements, age and gender. Controlling for probability of selection for nonconventional processing, transfers differed from SYOs according to age, gender, and race. Minorities were significantly more likely than Whites to be transfers rather than SYOs, suggesting possible bias in the decision-making process. Objective risk and needs assessments should be used to identify the most suitable candidates for blended sentences and adult transfer and enhanced services should be provided to juvenile offenders given blended sentences.

 8. Influence of environmental factors on the growth of the juvenile, maturing juvenile, and adult tropical scallop, Euvola ziczac (Pteroida: Pectinidae, in suspended culture conditions Influencia de los factores ambientales en el crecimiento de juveniles, juveniles con capacidad reproductiva y adultos de la vieira tropical Euvola ziczac (Pteroida: Pectinidae en condiciones de cultivo suspendido

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  César Lodeiros

  2012-03-01

  Full Text Available We carried out growth trials on three size groups of the scallop, Euvola ziczac, during two short-term (34-36 days periods at 8, 21, and 34 m depth in Cariaco Gulf, Venezuela, in order to evaluate the effect of environmental factors on growth. Growth was greater in juveniles (initial size: 20-22 mm shell length than in maturing juveniles (30-40 mm and adults (70-75 mm. Somatic tissue growth was more than two-fold greater in juveniles than in maturing individuals. Adult scallops showed losses of tissue mass. The first period (December-January covered the transition from a stratified water column to upwelling conditions, with initial high temperatures and low phytoplankton biomass followed by lower temperatures and greater phytoplankton biomass. The second period (February-March consisted of upwelling, characterized by low temperatures and high phytoplankton production. The greater growth of juvenile and maturing scallops during the second period, particularly at 8 m depth, was associated with the greater availability of phytoplankton, related to coastal upwelling. The first development of gonads in maturing scallops only occurred in the second period, associated with food availability, and the degree of development was correlated with the depth. Our growth trials, which were too short to permit the negative impact of the development of fouling, showed that the growth of E. ziczac was enhanced in the presence of abundant phytoplankton biomass.Se efectuaron ensayos de crecimiento en tres grupos de tallas del pectínido Euvola ziczac, durante dos periodos de corto plazo (34-36 días a 8, 21 y 34 m de profundidad, en el golfo de Cariaco, Venezuela, para evaluar el efecto de factores ambientales en el crecimiento. El crecimiento fue mayor en juveniles (talla inicial 20-22 mm en longitud de concha, que en individuos madurando (30-40 mm y adultos (70-75 mm. El crecimiento del tejido somático fue más del doble en los juveniles que en los organismos en

 9. Las telenovelas juveniles mexicanas y las adolescentas obesas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tania Meza

  2006-01-01

  Full Text Available Esta investigación analiza la opresión por cuerpo (obesidad a la que las mujeres son sometidas dentro del sistema patriarcal durante la adolescencia, específicamente a través de la representación televisiva que de las jóvenes gordas se hace en la telenovela juvenil mexicana. Los enormes niveles de audiencia que poseen las telenovelas en nuestro país hace indispensable, para los estudios de género desde las ciencias dela comunicación, estudiar el papel de las mujeres en dichas teleseries. En este análisis se pretende mostrar la triple marginación a la que son sometidas las adolescentes obesas en las telenovelas juveniles mexicanas: por ser mujeres, por ser jóvenes y por ser gordas.

 10. Police interviewing and interrogation of juvenile suspects: a descriptive examination of actual cases.

  Science.gov (United States)

  Cleary, Hayley M D

  2014-06-01

  Although empirical attention to police interrogation has gained traction in recent years, comparatively few studies have examined interrogation of juvenile suspects, and virtually none have examined actual interrogations. Despite a growing literature on youths' interrogation-related capacities, we still know very little about what actually transpires when police question youth. The present study examines electronically recorded police interviews with juveniles to describe the characteristics, processes, and outcomes that occur in actual juvenile interrogations, including interview duration, individuals present, and confessions. Fifty-seven electronic recordings from 17 police departments were analyzed using observational research software. The median juvenile interrogation lasted 46 min, though the range was extensive (6 min to nearly 5 hr). Youth frequently submitted to questioning without a parent or advocate present, and disruptions to the interview process were common. Interrogation outcomes varied and included full confessions, partially incriminating admissions, and denials of guilt. Results from this study provide context for interrogation research using other methods and suggest that youth may frequently consent to interrogation in the absence of important legal protections.

 11. Avian predation on juvenile salmonids in the Lower Columbia River; 1998 annual report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collis, Ken; Adamany, Stephanie; Roby, Daniel D.; Craig, David P.; Lyons, Donald E.

  2000-01-01

  The authors initiated a field study in 1997 to assess the impacts of fish-eating colonial waterbirds (i.e., terns, cormorants, and gulls) on the survival of juvenile salmonids in the lower Columbia River. Here the authors present results from the 1998 breeding season, the second field season of work on this project. The research objectives in 1998 were to: (1) determine the location, size, nesting chronology, nesting success, and population trajectories of breeding colonies of fish-eating birds in the lower Columbia River; (2) determine diet composition of fish-eating birds, including taxonomic composition and energy content of various prey types; (3) estimate forage fish consumption rates, with special emphasis on juvenile salmonids, by breeding adults and their young; (4) determine the relative vulnerability of different groups of juvenile salmonids to bird predation; (5) identify foraging range, foraging strategies, and habitat utilization by piscivorous waterbirds; and (6) test the feasibility of various alternative methods for managing avian predation on juvenile salmonids and develop recommendations to reduce avian predation, if warranted by the results

 12. Avian Predation on Juvenile Salmonids in the Lower Columbia River: 1998 Annual Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Collis, Ken; Adamany, Stephanie; Roby, Daniel D.; Craig, David P.; Lyons, Donald E.

  2000-04-01

  The authors initiated a field study in 1997 to assess the impacts of fish-eating colonial waterbirds (i.e., terns, cormorants, and gulls) on the survival of juvenile salmonids in the lower Columbia River. Here the authors present results from the 1998 breeding season, the second field season of work on this project. The research objectives in 1998 were to: (1) determine the location, size, nesting chronology, nesting success, and population trajectories of breeding colonies of fish-eating birds in the lower Columbia River; (2) determine diet composition of fish-eating birds, including taxonomic composition and energy content of various prey types; (3) estimate forage fish consumption rates, with special emphasis on juvenile salmonids, by breeding adults and their young; (4) determine the relative vulnerability of different groups of juvenile salmonids to bird predation; (5) identify foraging range, foraging strategies, and habitat utilization by piscivorous waterbirds; and (6) test the feasibility of various alternative methods for managing avian predation on juvenile salmonids and develop recommendations to reduce avian predation, if warranted by the results.

 13. 77 FR 70473 - Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention; Agency Information Collection Activities...

  Science.gov (United States)

  2012-11-26

  ... DEPARTMENT OF JUSTICE [OMB Number 1121-0218] Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention... Justice (DOJ), Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, will be... Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice, 810 Seventh...

 14. What Drives Juvenile Probation Officers? Relating Organizational Contexts, Status Characteristics, and Personal Convictions to Treatment and Punishment Orientations

  Science.gov (United States)

  Ward, Geoff; Kupchik, Aaron

  2010-01-01

  Data from surveys of juvenile court probation officers in four states are analyzed to understand professional orientations toward two seemingly contrasting goals of contemporary juvenile justice systems: punishment and treatment. These self-reported juvenile probation officer orientations are considered in relation to three clusters of variables…

 15. Fireogfyrre svangerskaber med idiopatisk trombocytopenisk purpura

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Tine Dalsgaard; Jønsson, Viggo; Wiik, Allan

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this project was to describe the course of pregnancy with idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) and to estimate risk factors and indications for treatment. MATERIAL AND METHODS: Birth, haematological, and neonatal files were examined retrospectively. RESULTS: Forty...

 16. Idiopatiske skolioser behandlet med Boston-korset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M O; Andersen, G R; Kruuse, A M

  1993-01-01

  It is well known that Boston bracing may stop progression in many patients with minor curves. One hundred and thirty-eight patients were treated with the Boston brace for idiopathic scoliosis. Age was 14.1 +/- 1.6 years at the time of bracing, and the length of time spent in the brace was 2.6 +/- 1...

 17. Psoralea corylifolia L. Attenuates Nonalcoholic Steatohepatitis in Juvenile Mouse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lishan Zhou

  2017-11-01

  Full Text Available Psoralea corylifolia L. (PC is a traditional Chinese herb used to treat yang deficiency of the spleen and kidney in pediatric disease. Recent studies have shown its liver protection and anti-oxidative effects. The aim of this study was to explore the effect and mechanism of PC on nonalcoholic steatohepatitis in juvenile mice. The juvenile mouse model of nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis (NAFLD/NASH was established by being fed a high-fat diet in maternal-offspring manner. PC granules were prepared and the quality was assessed. The main components were identified by high performance liquid chromatography. Then, different dosages of PC were administered for 6 weeks. Homeostatic model assessment of insulin resistance, plasma liver enzymes, hepatic morphology, hepatic superoxide anion, and triglyceride/total cholesterol levels were examined. The changes of nuclear factor-κB (NF-κB activity phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K/protein kinase B (Akt and protein kinase C-α (PKC-α/nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (NADPH oxidase signaling pathways in hepatic tissues were also determined. Our data demonstrated that PC significantly improved liver dysfunction, liver triglyceride/total cholesterol accumulation and insulin resistance in juvenile NAFLD/NASH mice. PC also alleviated hepatic steatosis, inflammatory cell infiltration, and fibroplasia in the portal area. Additionally, PC inhibited the activation of NF-κB and the mRNA expression of inflammatory factors while enhancing PI3K/Akt signaling in hepatic tissues. PC could also reduce hepatic superoxide anion levels, and NADPH oxidase activity as well as p47phox protein expression and PKCα activation in hepatic tissues. The results suggest that PC is effective in the treatment of NASH in juvenile mice. The mechanism may be related to the attenuation of hepatic oxidative stress through the PKC-α/NADPH oxidase signaling pathway.

 18. Epidemic juvenile hypothyroidism among a population of Hanford 'downwinders'

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grossman, C.M.; Nussbaum, R.H.; Nussbaum, F.D.; Kordysh, E.; Goldsmith, J.R.

  2001-01-01

  Self-defined 'downwinders' responded to questionnaires as to their health and their potential exposures to emissions from the Hanford Nuclear Facility in the U.S. The area considered was between the Cascades and the Rocky Mountains, primarily to the East and Northeast of the facility. Of 801 questionnaires, returned, 518 were from women. Of these, 210 reported that they had been diagnosed by their physicians as having hypothyroidism. 31 of the 283 men had reported being diagnosed as hypothyroid. The condition is generally found to be frequent among adult women, but is uncommon in children. 54 of the 210 cases among females were diagnosed among those less than 20 years of age, and 5 out of 31 males were found in this age range. Peak years for diagnosis among females were from 1945 to 1965, with only three juvenile cases occurring after 1970 among 80 female hypothyroid cases overall. Among males there were five juvenile cases in 1955-1960 out of 7 overall, but no juvenile cases among 24 cases at other times. The timing of the onset of this epidemic follows closely after the massive release of I 131 from the facility in 1945, so that a causal relationship is strongly suggested. The counties of residence of cases corresponds to the counties with high cumulative dose estimates in children's thyroid glands. Validation of the diagnostic criteria was checked in a sample of cases. Other types of thyroid abnormalities were also increased. One case of juvenile thyroid cancer was reported. While thyroid cancer in adults was unusually frequent, the first cases occurred in 1955 and the highest number (8) in 1985. Our findings are consistent with the clinical finding that hypothyroidism in children frequently follows radiation of the head and neck. Similarities with the Marshall Islanders exposed to the nuclear test, 'Bravo' and to those exposed near Chernobyl are discussed. (orig.)

 19. Escape/Aggression Incidence in Sexually Abused Juvenile Delinquents.

  Science.gov (United States)

  Reich, John W.; Gutierres, Sara E.

  1979-01-01

  Reports a continuation of prior research testing a theoretical model which predicts that juveniles subjected to abuse will not become aggressive but will engage in escape and social avoidance behaviors. Analysis supported the hypothesis. (Author)

 20. Seasonal growth and mortality of juveniles of Lampsilis fasciola (Bivalvia: Unionidae) released to a fish hatchery raceway

  Science.gov (United States)

  Hanlon, Shane D.; Neves, Richard J.

  2006-01-01

  Recent efforts to restore remnant or extirpated populations of freshwater mussels have focused on artificial propagation as an effective and practical conservation strategy. Although artificially cultured juveniles have been produced and released to the wild at various times of the year, no study has investigated the best time of year to release these juveniles. Newly metamorphosed juveniles of the wavyrayed lampmussel (Lampsilis fasciola) were released into a stream-fed fish hatchery raceway during March, June, and September. Growth and survival rates were measured 32, 52, 72, and 92 days post-metamorphosis. Juveniles released in June experienced the greatest growth and survival rates. Juveniles released in September and March experienced high mortality within the first month of release and exhibited poor growth in the cool water conditions typical of those seasons. Overwinter survival exhibited a size-dependent relationship.

 1. Juvenile obesity enhances emotional memory and amygdala plasticity through glucocorticoids.

  Science.gov (United States)

  Boitard, Chloé; Maroun, Mouna; Tantot, Frédéric; Cavaroc, Amandine; Sauvant, Julie; Marchand, Alain; Layé, Sophie; Capuron, Lucile; Darnaudery, Muriel; Castanon, Nathalie; Coutureau, Etienne; Vouimba, Rose-Marie; Ferreira, Guillaume

  2015-03-04

  In addition to metabolic and cardiovascular disorders, obesity is associated with adverse cognitive and emotional outcomes. Its growing prevalence during adolescence is particularly alarming since recent evidence indicates that obesity can affect hippocampal function during this developmental period. Adolescence is a decisive period for maturation of the amygdala and the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) stress axis, both required for lifelong cognitive and emotional processing. However, little data are available on the impact of obesity during adolescence on amygdala function. Herein, we therefore evaluate in rats whether juvenile high-fat diet (HFD)-induced obesity alters amygdala-dependent emotional memory and whether it depends on HPA axis deregulation. Exposure to HFD from weaning to adulthood, i.e., covering adolescence, enhances long-term emotional memories as assessed by odor-malaise and tone-shock associations. Juvenile HFD also enhances emotion-induced neuronal activation of the basolateral complex of the amygdala (BLA), which correlates with protracted plasma corticosterone release. HFD exposure restricted to adulthood does not modify all these parameters, indicating adolescence is a vulnerable period to the effects of HFD-induced obesity. Finally, exaggerated emotional memory and BLA synaptic plasticity after juvenile HFD are alleviated by a glucocorticoid receptor antagonist. Altogether, our results demonstrate that juvenile HFD alters HPA axis reactivity leading to an enhancement of amygdala-dependent synaptic and memory processes. Adolescence represents a period of increased susceptibility to the effects of diet-induced obesity on amygdala function. Copyright © 2015 the authors 0270-6474/15/354092-12$15.00/0.

 2. Biological agents in polyarticular juvenile idiopathic arthritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amarilyo, Gil; Tarp, Simon; Foeldvari, Ivan

  2016-01-01

  BACKGROUND AND OBJECTIVE: Although various biological agents are in use for polyarticular juvenile idiopathic arthritis (pJIA), head-to-head trials comparing the efficacy and safety among them are lacking. We aimed to compare the efficacy and safety of biological agents in pJIA using all currently...

 3. Treatment of Moderately Intellectually Disabled Delinquent Youth in a Dutch Juvenile Justice Facility with Closed and Open Units

  Science.gov (United States)

  Lodewijks, Henny P. B.

  2011-01-01

  This article will focus on a juvenile justice facility in the Netherlands, targeted at moderately intellectually disabled juveniles, who are sentenced because of serious crimes. All of the juveniles have a disruptive disorder (conduct disorder or oppositional defiant disorder) and 70% have comorbid psychiatric classifications. Treatment amounts to…

 4. Bacteriological study of juvenile periodontitis in China.

  Science.gov (United States)

  Han, N M; Xiao, X R; Zhang, L S; Ri, X Q; Zhang, J Z; Tong, Y H; Yang, M R; Xiao, Z R

  1991-09-01

  The predominant cultivable bacteria associated with juvenile periodontitis (JP) in China were studied for the first time. Subgingival plaque samples were taken on paper points from 23 diseased sites in 15 JP patients and from 7 healthy sites in 7 control subjects. Serially diluted plaque samples were plated on nonselective blood agar and on MGB agar, a selective medium for the isolation of Actinobacillus actinomycetemcomitans. Fifteen or more isolated colonies from each sample (in sequence without selection) were purified for identification. The results indicated that the microflora in healthy sulci of the 7 control subjects was significantly different from that in diseased sites of JP patients. The predominant species in healthy sulci were Streptococcus spp. and Capnocytophaga gingivalis. In JP patients, Eubacterium sp. was found in significantly higher frequency and proportion. Actinobacillus actinomycetemcomitans was not detected in any samples. It appears that this species is not associated with juvenile periodontitis in China.

 5. Organizaciones juveniles: ¿espacios de formación ciudadana?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Jair Vega Casanova

  2007-01-01

  Full Text Available El campo social de las organizaciones juveniles del Departamento del Atlántico está integrado principalmente por organizaciones articuladas a instituciones tradicionales. Pero sus miembros se muestran resistentes hacia el ejercicio tradicional de ciudadanía debido los imaginarios de desconfianza hacia el funcionamiento confiable del Estado y sus formas establecidas de participación ciudadana. Adicionalmente, esta resistencia está acompañada por indicios de sujetos sociales y ciudadanías alternativas. Sin embargo, existen dificultades para definir este campo social debido a la poca institucionalización de relaciones externas entre organizaciones juveniles, porque podría ser más acertado hablar de los campos sociales a los cuales pertenecen.

 6. Academic and Vocational Education for Incarcerated Adult and Juvenile Sex Offenders: A National Study.

  Science.gov (United States)

  Vaughn, Michael S.

  1992-01-01

  Examined adult and juvenile sex offender academic and vocational education programs. Data were collected from 103 sex offender treatment providers. Findings revealed that both adult and juvenile sex offender education programs provided wide variety of service choices in academic and vocational programs. Adult programs averaged slightly more…

 7. Regulation of renal NaPi-2 expression and tubular phosphate reabsorption by growth hormone in the juvenile rat.

  Science.gov (United States)

  Woda, Craig B; Halaihel, Nabil; Wilson, Paul V; Haramati, Aviad; Levi, Moshe; Mulroney, Susan E

  2004-07-01

  Growth hormone (GH) is an important factor in the developmental adaptation to enhance P(i) reabsorption; however, the nephron sites and mechanisms by which GH regulates renal P(i) uptake remain unclear and are the focus of the present study. Micropuncture experiments were performed after acute thyroparathyroidectomy in the presence and absence of parathyroid hormone (PTH) in adult (14- to 17-wk old), juvenile (4-wk old), and GH-suppressed juvenile male rats. While the phosphaturic effect of PTH was blunted in the juvenile rat compared with the adult, suppression of GH in the juvenile restored fractional P(i) excretion to adult levels. In the presence or absence of PTH, GH suppression in the juvenile rat caused a significant increase in the fractional P(i) delivery to the late proximal convoluted (PCT) and early distal tubule, so that delivery was not different from that in adults. These data were confirmed by P(i) uptake studies into brush-border membrane (BBM) vesicles. Immunofluorescence studies indicate increased BBM type IIa NaP(i) cotransporter (NaPi-2) expression in the juvenile compared with adult rat, and GH suppression reduced NaPi-2 expression to levels observed in the adult. GH replacement in the [N-acetyl-Tyr(1)-d-Arg(2)]-GRF-(1-29)-NH(2)-treated juveniles restored high NaPi-2 expression and P(i) uptake. Together, these novel results demonstrate that the presence of GH in the juvenile animal is crucial for the early developmental upregulation of BBM NaPi-2 and, most importantly, describe the enhanced P(i) reabsorption along the PCT and proximal straight nephron segments in the juvenile rat.

 8. Massive juvenile nasopharyngeal angiofibroma: ode to the open surgical approach.

  Science.gov (United States)

  Meher, Ravi; Arora, Nikhil; Bhargava, Eishaan Kamta; Juneja, Ruchika

  2017-08-01

  The management of juvenile nasopharyngeal angiofibroma has undergone a significant evolution, with more surgeons moving towards the minimal invasive endoscopic approaches. Although considered the standard of care by most, an endoscopic approach may not be sufficient for extensive tumours, as exemplified by the current case of a young man presenting with the largest juvenile nasopharyngeal angiofibroma described in English literature until the present that was eventually excised via an anterior external approach. © BMJ Publishing Group Ltd (unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 9. Movie portrayals of juvenile delinquency: Part II--Sociology and psychology.

  Science.gov (United States)

  Snyder, S

  1995-01-01

  The visual media, especially movies, are appealing to youth with their rapid presentation of visual images of immediate gratification and unbridled pursuit of materialism. As social class differences in America widen, movies may serve both as a reflection of the social psychology of juvenile delinquency and as an etiologic factor in the development of such wayward youth. This paper examines some current aspects of the sociology and psychology of juvenile delinquency, and presents the historical significance of movies since the 1930s as both a visual representation and causative factor in the social psychology of delinquent youth.

 10. Vaccination of free-living juvenile wild rabbits (Oryctolagus cuniculus) against myxomatosis improved their survival.

  Science.gov (United States)

  Guitton, Jean-Sébastien; Devillard, Sébastien; Guénézan, Michel; Fouchet, David; Pontier, Dominique; Marchandeau, Stéphane

  2008-04-17

  For several decades, the populations of the European wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) have declined, which is partly due to myxomatosis. Vaccination against this disease is expected to contribute to restoration of rabbit populations but the actual impact of myxomatosis is not well known and vaccination might have some negative effects. We analyzed the capture-mark-recapture data obtained in a 4-year field experiment (1991-1994) in a park near Paris, France wherein 300 out of 565 seronegative juvenile rabbits were vaccinated at first capture against myxomatosis with the nontransmissible Dervaximyxo SG33 vaccine. After accounting for weight at first capture, age-class (juvenile/adult), "trap-happiness" and season (spring/autumn) of the capture event, vaccinated rabbits had 1.8-fold greater odds of surviving than the unvaccinated rabbits. The average summer survival risk for vaccinated juveniles was 0.63 (+/-0.08 S.E.) whereas it was 0.48 (+/-0.08 S.E.) for unvaccinated juvenile rabbits.

 11. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma with skull base invasion : intratumoral direct puncture embolization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shin, Hye Young; Kim, Sun Yong; Suh, Jung Ho; Park, Kee Hyun [Ajou Univ., Suwon (Korea, Republic of). Coll. of Medicine

  1998-04-01

  The purpose of this study is to demonstrate the utility and efficacy of percutaneous direct glue embolization for juvenile nasopharyngeal angiofibromas with skull base invasion. In nine cases of juvenile nasopharyngeal angiofibromas with invasion of the skull base, embolization under general anethesia was performed. Using an 18G spinal needle, direct puncture were made via the transnasal or mandibular sciatic notch. A glue-lipiodol mixture (1:1 -1:3) was injected slowly for 15 to 30 seconds under fluoroscopic control; the number of post-embolization angiography and the distribution of embolic materials was assessed on CT within 1-3 days. The mass was surgically removed 3 to 7 days after embolization. Direct glue embolization of juvenile angiofibroma with skull base invasion appears to be a simple and safe procedure. The technique could be used for other hypervascular lesions in the base of the skull or parapharyngeal space. (author). 19 refs., 1 tab., 2 figs.

 12. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma with skull base invasion : intratumoral direct puncture embolization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shin, Hye Young; Kim, Sun Yong; Suh, Jung Ho; Park, Kee Hyun

  1998-01-01

  The purpose of this study is to demonstrate the utility and efficacy of percutaneous direct glue embolization for juvenile nasopharyngeal angiofibromas with skull base invasion. In nine cases of juvenile nasopharyngeal angiofibromas with invasion of the skull base, embolization under general anethesia was performed. Using an 18G spinal needle, direct puncture were made via the transnasal or mandibular sciatic notch. A glue-lipiodol mixture (1:1 -1:3) was injected slowly for 15 to 30 seconds under fluoroscopic control; the number of post-embolization angiography and the distribution of embolic materials was assessed on CT within 1-3 days. The mass was surgically removed 3 to 7 days after embolization. Direct glue embolization of juvenile angiofibroma with skull base invasion appears to be a simple and safe procedure. The technique could be used for other hypervascular lesions in the base of the skull or parapharyngeal space. (author). 19 refs., 1 tab., 2 figs

 13. Imaging of juvenile spondyloarthritis. Part II: Ultrasonography and magnetic resonance imaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Sudoł-Szopińska

  2017-09-01

  Full Text Available Juvenile spondyloarthropathies are mainly manifested by symptoms of peripheral arthritis and enthesitis. Early involvement of sacroiliac joints and spine is exceptionally rare in children; this usually happens in adulthood. Conventional radiographs visualize late inflammatory lesions. Early diagnosis is possible with the use of ultrasonography and magnetic resonance imaging. The first part of the article presented classifications and radiographic presentation of juvenile spondyloarthropathies. This part discusses changes seen on ultrasonography and magnetic resonance imaging. In patients with juvenile spondyloarthropathies, these examinations are conducted to diagnose inflammatory lesions in peripheral joints, tendon sheaths, tendons and bursae. Moreover, magnetic resonance also shows subchondral bone marrow edema, which is considered an early sign of inflammation. Ultrasonography and magnetic resonance imaging do not show specific lesions for any rheumatic disease. Nevertheless, they are conducted for early diagnosis, treatment monitoring and identifying complications. This article presents a spectrum of inflammatory changes and discusses the diagnostic value of ultrasonography and magnetic resonance imaging.

 14. Static terrestrial laser scanning of juvenile understory trees for field phenotyping

  Science.gov (United States)

  Wang, Huanhuan; Lin, Yi

  2014-11-01

  This study was to attempt the cutting-edge 3D remote sensing technique of static terrestrial laser scanning (TLS) for parametric 3D reconstruction of juvenile understory trees. The data for test was collected with a Leica HDS6100 TLS system in a single-scan way. The geometrical structures of juvenile understory trees are extracted by model fitting. Cones are used to model trunks and branches. Principal component analysis (PCA) is adopted to calculate their major axes. Coordinate transformation and orthogonal projection are used to estimate the parameters of the cones. Then, AutoCAD is utilized to simulate the morphological characteristics of the understory trees, and to add secondary branches and leaves in a random way. Comparison of the reference values and the estimated values gives the regression equation and shows that the proposed algorithm of extracting parameters is credible. The results have basically verified the applicability of TLS for field phenotyping of juvenile understory trees.

 15. Juvenile Delinquency in Romania: The Indirect Result of the Transition Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Fabian

  2010-11-01

  Full Text Available The general purpose of the research is to present the evolution of juvenile delinquency in Romania after 1989, with some of its social and psychological aspects. We use a comparative perspective: the general, Romanian framework will be compared with local situation occurred in Cluj county.The presentation is based on an extensive study of 420 delinquent juveniles, whose data on family situation, education, age, etc were analyzed and the youngsters were also tested with psychological tests. Looking at the data of the psychological tests (Nowicki & Strickland's Internal-External Control Scale for Children, McGuire & Priestley's Testing Your Reaction, Zuckerman-Kuhlman's Personality Questionnaire and Tucker's Inmate Dilemma Test and the descriptors of the social situation of juvenile delinquents, it looks like personality factors are associated with low school performance and school drop-out, as important determinants of delinquency. An integrative model was tested, to analyze the social and cognitive determinants of delinquency.

 16. A critical examination of "being Black" in the juvenile justice system.

  Science.gov (United States)

  Peck, Jennifer H; Jennings, Wesley G

  2016-06-01

  The current study examined the role of race in juvenile court outcomes across 3 decision-making stages. This analysis was conducted with a random sample of all delinquent referrals in a Northeast state from January 2000 through December 2010 (N = 68,188). In addition to traditional logistic regression analysis, a propensity score matching (PSM) approach was utilized to create comparable samples of Black and White youth and provide a more rigorous methodological test of the relationship between race and juvenile court processing. Results indicated that even after the use of PSM techniques, race was still found to influence the likelihood of intake (OR = 1.54; 95% C.I. = 1.48-1.62, p social control. They also reaffirm the noticeable role that selection bias can play in the research surrounding race differences in juvenile court outcomes, and highlight the importance of utilizing a more stringent statistical model to control for selection bias. (PsycINFO Database Record (c) 2016 APA, all rights reserved).

 17. Extinction and reinstatement to cocaine-associated cues in male and female juvenile rats and the role of D1 dopamine receptor.

  Science.gov (United States)

  Brenhouse, Heather C; Thompson, Britta S; Sonntag, Kai C; Andersen, Susan L

  2015-08-01

  Extinction of behaviors in response to drug-associated cues and prevention of reinstatement are integral for addiction treatment, and can reverse or ameliorate the harmful consequences of drug use. The mechanisms controlling extinction and reinstatement involve prefrontal cortical dopamine receptors, which change in expression and activity during the juvenile and adolescent transitions until they mature in adulthood. Little is known about the role that PFC D1 dopamine receptors play in extinction of drug-paired associations early in life. We used extinction of place preferences for cocaine in juvenile male and female rats following genetic, cell-specific overexpression of D1 on glutamatergic cells in the PFC. All subjects needed to demonstrate cocaine preferences for inclusion in the extinction studies. Here, male juveniles with a preference to 10 mg/kg cocaine took longer to extinguish preferences compared to both male adults and female juveniles. Female juveniles extinguished more rapidly than male juveniles at 20 mg/kg cocaine. Overexpression of D1 in juvenile males significantly facilitated extinction relative to juvenile male controls, whereas D1 prolonged expression of extinction in adults overexpressing D1 and adolescents who naturally have elevated D1 expression. These data suggest that an immature D1 profile in juveniles prevented the learning of new associations, and D1 overexpression may provide sufficient activity to facilitate extinction learning. D1 overexpression reduced reinstatement to a priming dose of cocaine in juvenile males. Together, these data show D1 expression may re-program motivational circuitry to facilitate extinction learning during juvenility that is normally unavailable to juveniles and that sex differences exist. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Extinction and reinstatement to cocaine-associated cues in male and female juvenile rats and the role of D1 dopamine receptor

  Science.gov (United States)

  Brenhouse, Heather C.; Thompson, Britta S.; Sonntag, Kai C.; Andersen, Susan L.

  2015-01-01

  Extinction of behaviors in response to drug-associated cues and prevention of reinstatement are integral for addiction treatment, and can reverse or ameliorate the harmful consequences of drug use. The mechanisms controlling extinction and reinstatement involve prefrontal cortical dopamine receptors, which change in expression and activity during the juvenile and adolescent transitions until they mature in adulthood. Little is known about the role that PFC D1 dopamine receptors play in extinction of drug-paired associations early in life. We used extinction of place preferences for cocaine in juvenile male and female rats following genetic, cell-specific overexpression of D1 on glutamatergic cells in the PFC. All subjects needed to demonstrate cocaine preferences for inclusion in the extinction studies. Here, male juveniles with a preference to 10 mg/kg cocaine took longer to extinguish preferences compared to both male adults and female juveniles. Female juveniles extinguished more rapidly than male juveniles at 20 mg/kg cocaine. Overexpression of D1 in juvenile males significantly facilitated extinction relative to juvenile male controls, whereas D1 prolonged expression of extinction in adults overexpressing D1 and adolescents who naturally have elevated D1 expression. These data suggest that an immature D1 profile in juveniles prevented the learning of new associations, and D1 overexpression may provide sufficient activity to facilitate extinction learning. D1 overexpression reduced reinstatement to a priming dose of cocaine in juvenile males. Together, these data show D1 expression may re-program motivational circuitry to facilitate extinction learning during juvenility that is normally unavailable to juveniles and that sex differences exist. PMID:25749358

 19. EFFECTIVENESS OF INFLIXIMAB IN PATIENTS WITH JUVENILE ANKYLOSING SPONDYLARTHRITIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.L. Kozlova

  2009-01-01

  Full Text Available The objective of open-labeled study was estimation of effectiveness and safety of infliximab — monoclonal antibodies to tumor necrosis factor (TNF - in treatment of 48 patients with juvenile ankylosing spondylarthritis. Duration of observation was 6 weeks — 1,5 years. Anticytokine treatment was administrated on the ground of therapy with immunosuppressive agents in 96% of patients. Infliximab was administrated in median dose 7,4 ± 3,7 mg/kg of body weight by standard scheme (0–2–6 — week and further every 8 weeks intravenously. Results of a trial showed that infliximab has evident anti-inflammatory effect. Treatment with infliximab provided development of remission of articular syndrome, decreasing and normalization of laboratory indices of activity of disease, the rate of disability, and increasing of quality of life in 84% of patients. Effect of this medication was registered after first infusion and continued during all period of follow up. Adverse effects included transfusion reactions: fever, head ache, nausea/vomiting in 10% of patients, allergic arthritis — in 2% of patients. Thus, treatment of infliximab is pathogenetically grounded, effective and safe in patients with juvenile ankylosing spondylarthritis.Key words: children, juvenile ankylosing spondylarthritis, infliximab, treatment.(Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics. 2009;8(2:20-26

 20. An empirical test of combined theory of juvenile delinquency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moshkani Z

  1998-06-01

  Full Text Available Juvenile delinquency is a social problem disturbing families, social institutions and government agencies. Delinquent juveniles lose valuable opportunities concerning their education and occupation. This paper, has undertaken a field research on the causes of delinquency among juveniles arrested in the greater Tehran. The theoretical framework was established by combining the social control theory of Hirschi and the differential association theory of Sutherland and Cressy. The resultant theory made it possible to take account of both internal and external forces leading to delinquency. From 140 boys and 15 girls of under 18 arrested in 1992 in the greater Tehran, ninety boys and all girls were randomly chosen for interview. Four variables showing delinqueint acts and 81 independent variables concerning their personal characteristics, living environment and migrations, family support, beliefs and practices, association with criminals and pass-time activities and hobbies were measured. A factor analysis were applied to reduce the size of data matrix. Thus, one factor was found as a response variable representing the intensity of youth's delinquency. The independent variables were reduced to 28 factors. A multiple regression analysis showed that only 3 factors were enough to explain the intensity of delinquency. Those factors are the "attachment", "beliefs and attitudes" and "association with criminals"

 1. Retrocalcaneal bursitis in juvenile chronic arthritis.

  Science.gov (United States)

  Goldenstein-Schainberg, C; Homsi, C; Rodrigues Pereira, R M; Cossermelli, W

  1992-01-01

  Retrocalcaneal bursitis has been described in various adult rheumatic diseases and septic bursitis unrelated to previous bursal disease has been reported in children. The case is reported here of a girl with juvenile chronic arthritis who developed non-septic retrocalcaneal bursitis; the diagnosis was suggested by a combination of clinical and radiographic studies and was confirmed by ultrasonography. Images PMID:1444631

 2. Temporal variation in the specific dynamic action of juvenile New Zealand rock lobsters, Jasus edwardsii.

  Science.gov (United States)

  Radford, Craig A; Marsden, Islay D; Davison, William

  2004-09-01

  To enhance the on-growing of Jasus edwardsii in culture, it is important to understand the feeding physiology of juveniles. In crustaceans, there is a loss of energy and an increase in oxygen consumption (specific dynamic action or SDA) associated with feeding. The present research measured the SDA of juvenile J. edwardsii fed either in the morning or at night held at 15 degrees C. Closed box respirometry was used to measure oxygen consumption (MO(2)) and ammonia excretion in juvenile lobsters. Juveniles exhibited a nocturnal rhythm in both MO(2) and ammonia excretion. The factorial rise in MO(2) (1.58+/-0.03 times) for lobsters fed in the morning was significantly less than lobsters fed at night (1.80+/-0.01 times). Lobsters fed in the morning had a significantly shorter SDA (30+/-1.2 h) response compared to lobsters fed at night (36+/-1 h). Energy loss as a result of digestion was less for lobsters fed in the morning. Therefore, if juvenile J. edwardsii are fed in the morning, they could optimise the energy content of the meal and this could result in increased growth.

 3. Anesthesia of juvenile Pacific Lampreys with MS-222, BENZOAK, AQUI-S 20E, and Aquacalm

  Science.gov (United States)

  Christiansen, Helena E.; Gee, Lisa P.; Mesa, Matthew G.

  2013-01-01

  Effective anesthetics are a critical component of safe and humane fish handling procedures. We tested three concentrations each of four anesthetics—Finquel (tricaine methanesulfonate, herein referred to as MS-222), BENZOAK (20% benzocaine), AQUI-S 20E (10% eugenol), and Aquacalm (metomidate hydrochloride)—for efficacy and safety in metamorphosed, outmigrating juvenile Pacific Lampreys Entosphenus tridentatus. The anesthetics MS-222 (100 mg/L) and BENZOAK (60 mg/L) were the most effective for anesthetizing juvenile Pacific Lampreys to a handleable state with minimal irritation to the fish. Fish anesthetized with BENZOAK also had lower rates of fungal infection than those exposed to MS-222, AQUI-S 20E, or no anesthetic. Exposure to AQUI-S 20E irritated juvenile Pacific Lampreys, causing them to leap or climb out of the anesthetic solution, and Aquacalm anesthetized fish to a handleable state too slowly and incompletely for effective use with routine handling procedures. Our results indicate that MS-222 and BENZOAK are effective anesthetics for juvenile Pacific Lampreys, but field studies are needed to determine whether exposure to MS-222 increases risk of fungal infection in juvenile Pacific Lampreys released to the wild.

 4. Comparative sensitivity of juvenile and adult Potamopyrgus antipodarum (Mollusca: Hydrobiidae) under chronic exposure to cadmium and tributyltin.

  Science.gov (United States)

  Ruppert, Katharina; Geiß, Cornelia; Ostermann, Sina; Theis, Christina; Oehlmann, Jörg

  2016-07-28

  To investigate a potential extension of a partial life cycle test protocol to a full life cycle test design, a comparative sensitivity analysis with juvenile and adult Potamopyrgus antipodarum was performed. Neonates and adult snails were exposed to the metal cadmium (Cd) and the endocrine disruptor tributyltin (TBT) at nominal concentrations ranging from 1.56 to 50 μg Cd/L and from 25 to 1,000 ng TBT-Sn/L. The experiments were performed over 28 days at 16°C in a semi-static test design. Mortality was assessed for both life stages. Juvenile snails' specific growth rate and reproduction of adults were investigated as main endpoints. We determined effects on snails' survival, juvenile growth and embryo numbers in the brood pouch of adult snails under exposure to both chemicals. Juvenile control mortality was between 25% and 30% and significantly higher than in the control groups with adult snails. A higher sensitivity of juvenile snails compared to adults was observed for the endpoint mortality. Calculated LC50 in Cd exposed snails was 38.2 μg/L for adults and 15.0 μg/L for juvenile snails. Significant effects on mortality in TBT exposed adult snails occurred at the highest test concentration only with a LC50 of 535 ng Sn/L. Juvenile survival was significantly affected at 50.8 ng Sn/L and higher concentrations. Effect concentrations for the main endpoints reproduction and juvenile growth show comparable sensitivities. For Cd exposed groups, EC50 values were 11.3 μg/L for the endpoint reproduction in adult snails and 3.82 μg/L for juvenile growth with overlapping confidence intervals. TBT also significantly affected juvenile snails' growth (EC50: 178 ng Sn /L). EC50 for embryo numbers was 125 ng TBT-Sn/L. Results indicate the manageability of a FLC test starting with newly hatched snails. Precautions have to be taken to guarantee a sufficient number of surviving snails until adulthood so that reproduction can be assessed. For final decision for the

 5. Juvenile Salmonid Necropsy Data - Ocean Survival of Salmonids

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — A study to evaluate the role of changing ocean conditions on growth and survival of juvenile salmon from the Columbia River basin as they enter the Columbia River...

 6. Juvenile Salmonid Trophic Data - Ocean Survival of Salmonids

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — A study to evaluate the role of changing ocean conditions on growth and survival of juvenile salmon from the Columbia River basin as they enter the Columbia River...

 7. Juvenile Salmonid Parasite Data - Ocean Survival of Salmonids

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — A study to evaluate the role of changing ocean conditions on growth and survival of juvenile salmon from the Columbia River basin as they enter the Columbia River...

 8. Perceived Competence of Juvenile Delinquents and Nondelinquents.

  Science.gov (United States)

  Cole, Peter G.; And Others

  1989-01-01

  Thirty male juvenile delinquents and 90 male high achievers, low achievers, and students with behavior problems were compared using an adapted version of Harter's Perceived Competence Scale for Children. The Australian students (aged 12-15) were compared on 4 different domains of perceived competence--cognitive competence, social competence,…

 9. Money Matters: Cost-Effectiveness of Juvenile Drug Court with and without Evidence-Based Treatments

  Science.gov (United States)

  Sheidow, Ashli J.; Jayawardhana, Jayani; Bradford, W. David; Henggeler, Scott W.; Shapiro, Steven B.

  2012-01-01

  The 12-month cost-effectiveness of juvenile drug court and evidence-based treatments within court were compared with traditional Family Court for 128 substance-abusing/dependent juvenile offenders participating in a 4-condition randomized trial. Intervention conditions included Family Court with community services (FC), Drug Court with community…

 10. The Effects of Two Types of Exposure on Attitudes toward Aspects of Juvenile Delinquency.

  Science.gov (United States)

  LeUnes, Arnold; And Others

  1996-01-01

  Tracks the attitude changes of a group of abnormal psychology students following a tour of a juvenile correctional facility and a presentation by four of the inmates. A 25-item semantic differential scale revealed a noticeable improvement in the students' attitudes towards juvenile delinquents after the visit. (MJP)

 11. Naive Juveniles Are More Likely to Become Breeders after Witnessing Predator Mobbing.

  Science.gov (United States)

  Griesser, Michael; Suzuki, Toshitaka N

  2017-01-01

  Responding appropriately during the first predatory attack in life is often critical for survival. In many social species, naive juveniles acquire this skill from conspecifics, but its fitness consequences remain virtually unknown. Here we experimentally demonstrate how naive juvenile Siberian jays (Perisoreus infaustus) derive a long-term fitness benefit from witnessing knowledgeable adults mobbing their principal predator, the goshawk (Accipiter gentilis). Siberian jays live in family groups of two to six individuals that also can include unrelated nonbreeders. Field observations showed that Siberian jays encounter predators only rarely, and, indeed, naive juveniles do not respond to predator models when on their own but do when observing other individuals mobbing them. Predator exposure experiments demonstrated that naive juveniles had a substantially higher first-winter survival after observing knowledgeable group members mobbing a goshawk model, increasing their likelihood of acquiring a breeding position later in life. Previous research showed that naive individuals may learn from others how to respond to predators, care for offspring, or choose mates, generally assuming that social learning has long-term fitness consequences without empirical evidence. Our results demonstrate a long-term fitness benefit of vertical social learning for naive individuals in the wild, emphasizing its evolutionary importance in animals, including humans.

 12. New Vacuum Electronic Devices for Radar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hu Yinfu

  2016-08-01

  Full Text Available Vacuum Electronic Devices (VEDs which are considered as the heart of a radar system, play an important role in their development. VEDs and radar systems supplement and promote each other. Some new trends in VEDs have been observed with advancements in the simulation tools for designing VEDs, new materials, new fabrication techniques. Recently, the performance of VEDs has greatly improved. In addition, new devices have been invented, which have laid the foundation for the developments of radar detection technology. This study introduces the recent development trends and research results of VEDs from microwave and millimeter wave devices and power modules, integrated VEDs, terahertz VEDs, and high power VEDs.

 13. Criando Caim e Abel: pensando a prevenção da infração juvenil Raising Caim and Abel: thinking on juvenile delinquency prevention

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Gonçalves de Assis

  1999-01-01

  Full Text Available Este artigo é parte de uma pesquisa que envolveu adolescentes infratores e seus irmãos não infratores, realizada nas cidades do Rio de Janeiro e Recife. O principal objetivo foi o de conhecer os motivos que levam jovens a trilhar caminhos distintos, visando à prevenção da delinqüência juvenil. Foram incluídos casos de homicídio, assalto à mão armada, lesão corporal, estupro e atentado violento ao pudor e tráfico de drogas. A técnica de história de vida foi usada em entrevistas semi-estruturadas que foram aplicadas a 61 infratores e 31 não infratores. Nelas, buscou-se conhecer a sua realidade familiar, comunitária e social. A técnica de análise de conteúdo foi utilizada nas entrevistas. Foi feita ainda uma abordagem quantitativa dos dados (estudo de concordância e de associação de variáveis com o objetivo de identificar os fatores predisponentes à infração. No presente trabalho apresenta-se um modelo teórico explicativo da gênese da delinqüência juvenil e suas formas de prevenção; uma síntese dos achados qualitativos e quantitativos da pesquisa; e um ensaio de proposta para identificação dos fatores envolvidos na rede causal da infração cometida por adolescentes.This article is part of a research with juvenile delinquents and its siblings non delinquents. It was realized in the cities of Rio de Janeiro and Recife. It has the objective of studying the reasons that take young people to choose different roads, seeking the prevention of the juvenile delinquency. Cases of homicide, armed robbery, assault, rape and indecent act using force and drug traffic were included. The technique of life history was used in semi-structured interviews that were applied to 61 offenders and 31 non offenders. It stressed themes like family, community and social reality. The technique of content analysis was used in the interviews. It was still made a quantitative analysis of the data (agreement study and of association of

 14. Testicular juvenile granulosa cell tumor in a newborn: case report and review of the literature.

  Science.gov (United States)

  Alexiev, Borislav A; Alaish, Samuel M; Sun, Chen-Chih

  2007-07-01

  Juvenile granulosa cell tumor of the testis of neonates and infants is an uncommon lesion frequently associated with abnormal sex chromosome and ambiguous genitalia. This report describes a juvenile granulosa cell tumor arising in the testis of a neonate. Chromosome analysis of the tumor showed a normal male karyotype 46 XY. Histopathology and immunohistochemical studies revealed the occurrence of 2 well-differentiated epithelial-like and smooth muscle-like components in the neoplasm. The morphologic clues leading to the correct diagnosis of juvenile granulosa cell tumor and the possible histogenesis are briefly discussed.

 15. The juvenile antisocial brain : brain imaging studies in clinically antisocial youth with nascent phychopathic traits

  NARCIS (Netherlands)

  Aghajani, M.

  2018-01-01

  The work presented in this thesis provides important new clues on the neurobiology of juvenile psychopathic traits in clinically antisocial juveniles. The data specifically shows that these traits are ostensibly underpinned by highly specific corticolimbic network dysfunctions, in which

 16. The effect of carbon dioxide on growth of juvenile Atlantic cod Gadus morhua L

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moran, Damian; Støttrup, Josianne

  2011-01-01

  A trial was undertaken to investigate how exposure to graded hypercapnia affected the growth performance of juvenile (15-80 g) Atlantic cod. Juveniles were grown at 20‰ salinity and 10 °C for 55 days under three hypercapnic regimes: low (2 ± 0.9 mg L−1 CO2, 0.6 mm Hg, 1000 μatm), medium (8 ± 0.5 mg...... experiments using marine fish species. The test concentrations were recalculated from the reported carbonate chemistry conditions, and indicated that the CO2 concentration effect threshold may have been overestimated in two of these studies. Our study suggests that juvenile Atlantic cod are more susceptible...

 17. Delinquent-Victim Youth-Adapting a Trauma-Informed Approach for the Juvenile Justice System.

  Science.gov (United States)

  Rapp, Lisa

  2016-01-01

  The connection between victimization and later delinquency is well established and most youth involved with the juvenile justice system have at least one if not multiple victimizations in their history. Poly-victimized youth or those presenting with complex trauma require specialized assessment and services to prevent deleterious emotional, physical, and social life consequences. Empirical studies have provided information which can guide practitioners work with these youth and families, yet many of the policies and practices of the juvenile justice system are counter to this model. Many youth-serving organizations are beginning to review their operations to better match a trauma-informed approach and in this article the author will highlight how a trauma-informed care model could be utilized to adapt the juvenile justice system.

 18. Eugenol as an anesthetic for juvenile common snook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurandir Joaquim Bernardes Júnior

  2013-08-01

  Full Text Available The objective of this work was to evaluate the efficacy of eugenol as an anesthetic for juvenile common snook, and to determine the minimum effective concentration for use in handling procedures. In the first trial, juvenile common snook were subjected to immersion baths at 25, 50, 75, 100, 125, and 150 mg L-1 eugenol concentrations, after which induction and recovery times were evaluated. In the second experiment, the lethal exposure time (LT50 at 75 mg L-1 was estimated. Minimum effective eugenol concentration was 50 mg L-1, andthe stage of deep anesthesia and recovery were, respectively, reached at 126.3 and 208.8 s. At 75 mg L-1, LT50 was 1,314 s, and induction time and recovery were also satisfactory; however, fish cannot tolerate over 229 s exposure.

 19. Influences of Neighborhood Context, Individual History and Parenting Behavior on Recidivism among Juvenile Offenders

  Science.gov (United States)

  Grunwald, Heidi E.; Lockwood, Brian; Harris, Philip W.; Mennis, Jeremy

  2010-01-01

  This study examined the effects of neighborhood context on juvenile recidivism to determine if neighborhoods influence the likelihood of reoffending. Although a large body of literature exists regarding the impact of environmental factors on delinquency, very little is known about the effects of these factors on juvenile recidivism. The sample…

 20. 15 CFR 23.5 - Report to the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 15 Commerce and Foreign Trade 1 2010-01-01 2010-01-01 false Report to the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 23.5 Section 23.5 Commerce and Foreign Trade Office of the Secretary... Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. The Department of Commerce will compile and submit...

 1. Juvenile Justice Paradigms and Improvement of Realization of the Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Russiay

  OpenAIRE

  Arpentieva M. R.

  2015-01-01

  The article is devoted to the problems of implementation and procedures of reconstructing model of juvenile justice system, it considers foreign and domestic experience (problems) of juvenile justice. The author compares the doctrines of juvenile justice, including the doctrine of punitive and understanding justice.

 2. A comparison between nailfold capillaroscopy patterns in adulthood in juvenile and adult-onset systemic sclerosis: A EUSTAR exploratory study.

  Science.gov (United States)

  Ingegnoli, Francesca; Boracchi, Patrizia; Gualtierotti, Roberta; Smith, Vanessa; Cutolo, Maurizio; Foeldvari, Ivan

  2015-11-01

  Qualitative capillaroscopy patterns in juvenile- and adult-onset systemic sclerosis (SSc) were studied in adulthood using data from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) database. Data collected between June 2004 and April 2013 were examined with focus on capillaroscopy. In this retrospective exploratory study, series of patients with juvenile-onset SSc were matched with series of adult-onset SSc having the same gender and autoantibody profile. 30 of 123 patients with juvenile-onset and 2108 of 7133 with adult-onset SSc had data on capillaroscopy. Juvenile-onset SSc showed scleroderma pattern more frequently than adult-onset SSc (93.3% and 88%). The OR was 2.44 and 95% CI 0.57-10.41. An active scleroderma pattern was present in 58% of juvenile- and 61% of adult-onset SSc. The OR was 0.91 and 95% CI 0.28-2.93. The late scleroderma pattern was present in 61% of juvenile- and 55.5% of adult-onset SSc. The OR was 1.06 and 95% CI 0.34-3.56. This is the first exploratory study on the comparison of capillaroscopy between juvenile- and adult-onset SSc in adulthood. Juvenile-onset SSc had an increase prevalence of scleroderma pattern, but a similar distribution of the three patterns was suggested. Further studies are needed to define this issue. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. Long-term outcome in patients with juvenile dermatomyositis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, P; Hegaard, H; Herlin, Troels

  2012-01-01

  To evaluate a group of 53 patients with juvenile dermatomyositis (JDM), on average 13.9 years after disease onset, in order to describe the long-term disease outcome and to identify disease-related parameters associated with poor disease outcome....

 4. Factors Involved in Juveniles' Decisions about Crime.

  Science.gov (United States)

  Cimler, Edward; Beach, Lee Roy

  1981-01-01

  Investigated whether delinquency is the result of a rational decision. The Subjective Expected Utility (SEU) model from decision theory was used with male juvenile offenders (N=45) as the model of the decision process. Results showed that the SEU model predicted 62.7 percent of the subjects' decisions. (Author/RC)

 5. An analysis of racial and sex differences for smoking among adolescents in a juvenile correctional center.

  Science.gov (United States)

  Cropsey, Karen L; Linker, Julie A; Waite, Dennis E

  2008-01-01

  The purpose of this study was to investigate racial and sex differences on the risk factors for smoking initiation and daily smoking among juvenile justice adolescents, a population that is traditionally ignored in school-based epidemiological samples. This study used archival data collected by juvenile justice authorities for a large sample of juvenile justice adolescents (N=4381), examining interaction terms to determine race and sex differences for risk factors. About 70% of juvenile justice adolescents reported ever having smoked cigarettes while almost half reported daily smoking. Overall predictors of ever and daily smoking included older age, being female, White, use of alcohol, cannabis, and cocaine in the past year, affiliation with smoking peers, not living with at least one parent, and a diagnosis of ADHD. While differences were seen between individual predictor models for both race and sex, the interaction terms did not add significantly to the overall model. These important racial and gender differences in this study suggest that tailored prevention messages and interventions may be needed to be most effective with adolescents in the juvenile justice system. While this study provides a basic foundation of risk factors for smoking among juvenile justice adolescents, future research is needed to assess the efficacy of treatment and prevention interventions with this high risk group of adolescent smokers.

 6. Ocean acidification reduces the crystallographic control in juvenile mussel shells.

  Science.gov (United States)

  Fitzer, Susan C; Cusack, Maggie; Phoenix, Vernon R; Kamenos, Nicholas A

  2014-10-01

  Global climate change threatens the oceans as anthropogenic carbon dioxide causes ocean acidification and reduced carbonate saturation. Future projections indicate under saturation of aragonite, and potentially calcite, in the oceans by 2100. Calcifying organisms are those most at risk from such ocean acidification, as carbonate is vital in the biomineralisation of their calcium carbonate protective shells. This study highlights the importance of multi-generational studies to investigate how marine organisms can potentially adapt to future projected global climate change. Mytilus edulis is an economically important marine calcifier vulnerable to decreasing carbonate saturation as their shells comprise two calcium carbonate polymorphs: aragonite and calcite. M. edulis specimens were cultured under current and projected pCO2 (380, 550, 750 and 1000μatm), following 6months of experimental culture, adults produced second generation juvenile mussels. Juvenile mussel shells were examined for structural and crystallographic orientation of aragonite and calcite. At 1000μatm pCO2, juvenile mussels spawned and grown under this high pCO2 do not produce aragonite which is more vulnerable to carbonate under-saturation than calcite. Calcite and aragonite were produced at 380, 550 and 750μatm pCO2. Electron back scatter diffraction analyses reveal less constraint in crystallographic orientation with increased pCO2. Shell formation is maintained, although the nacre crystals appear corroded and crystals are not so closely layered together. The differences in ultrastructure and crystallography in shells formed by juveniles spawned from adults in high pCO2 conditions may prove instrumental in their ability to survive ocean acidification. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Whole-body MRI of juvenile spondyloarthritis: protocols and pictorial review of characteristic patterns

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aquino, Michael R. [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Radiology, Cincinnati, OH (United States); Tse, Shirley M.L.; Rachlis, Alisa C. [Hospital for Sick Children, Department of Rheumatology, Toronto (Canada); Gupta, Sumeet; Stimec, Jennifer [Hospital for Sick Children, Department of Radiology, Toronto (Canada)

  2015-05-01

  Spondyloarthritides are a group of inflammatory rheumatological diseases that cause arthritis with a predilection for spinal or sacroiliac involvement in addition to a high association with HLA-B27. Juvenile spondyloarthritis is distinct from adult spondyloarthritis and manifests more frequently as peripheral arthritis and enthesitis. Consequently juvenile spondyloarthritis is often referred to as enthesitis-related arthritis (ERA) subtype under the juvenile idiopathic arthritis (JIA) classification criteria. The American College of Rheumatology Treatment Recommendations for JIA, including ERA, are based on the following clinical parameters: current treatment, disease activity and the presence of poor prognostic features. The MRI features of juvenile spondyloarthritis include marrow edema, peri-enthesal soft-tissue swelling and edema, synovitis and joint or bursal fluid. Marrow edema is nonspecific and can be seen with other pathologies as well as in healthy subjects, and this is an important pitfall to consider. With further longitudinal study and validation, however, whole-body MRI with dedicated images of the more commonly affected areas such as the spine, sacroiliac joints, hips, knees, ankles and feet can serve as a more objective tool compared to clinical exam for early detection and monitoring of disease activity and ultimately direct therapeutic management. (orig.)

 8. The effects of chronological age and size on toxicity of zinc to juvenile brown trout

  Science.gov (United States)

  A series of toxicity tests were conducted to investigate the role of chronological age and organism weight on zinc tolerance in juvenile brown trout (Salmo trutta). Four different incubation temperatures were used to control the maturation of the juveniles prior to zinc exposure...

 9. Chemical composition and natural durability of juvenile and mature heartwood of Robinia pseudoacacia L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João V.F Latorraca

  2011-09-01

  Full Text Available The aim of this study was to characterize the properties of juvenile and mature heartwood of Robinia pseudoacacia L. (black locust. The content, the composition, and subcellular localization of heartwood extractives were studied in 14 old-grown trees from forest sites in Germany and Hungary, as well as in 16 younger trees of four clone types. Heartwood extractives (methanol and acetone extraction were analysed by HPLC-chromatography. UV microspectrophotometry was used to localize the extractives in the wood cell walls. The natural durability of juvenile and mature heartwood was analysed according to the European standard EN 350-1. Growth analyses, as well as the chemical analyses, showed that in Robinia the formation of juvenile wood is restricted to the first 10-15 years of cambial growth. In the heartwood high contents of phenolic compounds and flavonoids were present, which were in high concentrations in the cell walls of the axial parenchyma and of the vessels. In the juvenile heartwood, the content of these extractives is significantly lower than in the mature heartwood. In agree, the juvenile heartwood had a lower resistance to decay by Coniophora puteana (brown rot fungus and Coriolus versicolor (white rot fungus compared to the mature.O objetivo deste estudo foi caracterizar as propriedades da região de cerne dos lenhos juvenis e adultos de Robinia pseudoacacia L. O conteúdo, a composição, bem como a localização subcelular dos extrativos foram estudados em 14 árvores de florestas de produção na Alemanha e na Hungria, assim como em 16 árvores de quatro tipos clone. Os extrativos (metanol e acetona extração foram analisados por cromatografia-HPLC. O microespectrofotômetro de ultra violeta foi utilizado para localizar os extrativos nas paredes celulares da madeira. A durabilidade natural do lenho juvenil e adulto foi analisada de acordo com a norma europeia EN 350-1. Análises do incremento, bem como as análises qu

 10. Neonatal infection produces significant changes in immune function with no associated learning deficits in juvenile rats.

  Science.gov (United States)

  Osborne, Brittany F; Caulfield, Jasmine I; Solomotis, Samantha A; Schwarz, Jaclyn M

  2017-10-01

  The current experiments examined the impact of early-life immune activation and a subsequent mild immune challenge with lipopolysaccharide (LPS; 25µg/kg) on hippocampal-dependent learning, proinflammatory cytokine expression in the brain, and peripheral immune function in juvenile male and female rats at P24, an age when hippocampal-dependent learning and memory first emerges. Our results indicate that neonatal infection did not produce learning deficits in the hippocampal-dependent context pre-exposure facilitation effect paradigm in juvenile males and females, contrary to what has been observed in adults. Neonatal infection produced an increase in baseline IL-1β expression in the hippocampus (HP) and medial prefrontal cortex (mPFC) of juvenile rats. Furthermore, neonatally infected rats showed exaggerated IL-1β expression in the HP following LPS treatment as juveniles; and juvenile females, but not males, showed exaggerated IL-1β expression in the mPFC following LPS treatment. Neonatal infection attenuated the production of IL-6 expression following LPS treatment in both the brain and the spleen, and neonatal infection decreased the numbers of circulating white blood cells in juvenile males and females, an effect that was further exacerbated by subsequent LPS treatment. Together, our data indicate that the consequences of neonatal infection are detectable even early in juvenile development, though we found no concomitant hippocampal-dependent learning deficits at this young age. These findings underscore the need to consider age and associated on-going neurodevelopmental processes as important factors contributing to the emergence of cognitive and behavioral disorders linked to early-life immune activation. © 2017 Wiley Periodicals, Inc. Develop Neurobiol 77: 1221-1236, 2017. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 11. Juvenile Justice Paradigms and Improvement of Realization of the Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Russiay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arpentieva M. R.

  2015-07-01

  Full Text Available The article is devoted to the problems of implementation and procedures of reconstructing model of juvenile justice system, it considers foreign and domestic experience (problems of juvenile justice. The author compares the doctrines of juvenile justice, including the doctrine of punitive and understanding justice.

 12. Using otolith chemical and structural analysis to investigate reservoir habitat use by juvenile Chinook salmon Oncorhynchus tshawytscha.

  Science.gov (United States)

  Bourret, S L; Kennedy, B P; Caudill, C C; Chittaro, P M

  2014-11-01

  Isotopic composition of (87) Sr:(86) Sr and natural elemental tracers (Sr, Ba, Mg, Mn and Ca) were quantified from otoliths in juvenile and adult Chinook salmon Oncorhynchus tshawytscha to assess the ability of otolith microchemistry and microstructure to reconstruct juvenile O. tshawytscha rearing habitat and growth. Daily increments were measured to assess relative growth between natal rearing habitats. Otolith microchemistry was able to resolve juvenile habitat use between reservoir and natal tributary rearing habitats (within headwater basins), but not among catchments. Results suggest that 90% (n = 18) of sampled non-hatchery adults returning to the Middle Fork Willamette River were reared in a reservoir and 10% (n = 2) in natal tributary habitat upstream from the reservoir. Juveniles collected in reservoirs had higher growth rates than juveniles reared in natal streams. The results demonstrate the utility of otolith microchemistry and microstructure to distinguish among rearing habitats, including habitats in highly altered systems. © 2014 The Fisheries Society of the British Isles.

 13. EXPERIENCE OF TREATMENT OF JUVENILE POLYARTHRITIS WITH EYES LESION WITH ADALIMUMAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.O. Lisitsin

  2008-01-01

  Full Text Available A case report of early debut and severe course of juvenile poly arthritis with eyes lesion refractory to classic immuno suppressive agents is presented in this article. Successful application of biological agent adalimumab is described: acute inflammatory alterations in affected joints were stopped by 49 the week. Range of motions in affected joints was recovered. The remission of veitis, normalization of indicators of disease activity (ESR, concentration of creactive protein in blood plasma was registered by 89 th week.Key words: children, juvenile rheumatoid arthritis, rheumatoid uveitis, adalimumab.

 14. Juvenile Penaeid Shrimp Density, Spatial Distribution and Size ...

  African Journals Online (AJOL)

  The effects of habitat characteristics (mangrove creek, sandflat, mudflat and seagrass meadow) water salinity, temperature, and depth on the density, spatial distribution and size distribution of juveniles of five commercially important penaied shrimp species (Metapenaus monoceros, M. stebbingi, Fenneropenaeus indicus, ...

 15. Social play among juvenile wild Japanese macaques (Macaca fuscata) strengthens their social bonds.

  Science.gov (United States)

  Shimada, Masaki; Sueur, Cédric

  2018-01-01

  Social play and grooming are typical affiliative interactions for many primate species, and are thought to have similar biological functions. However, grooming increases with age, whereas social play decreases. We proposed the hypothesis that both social grooming and social play in juveniles strengthen their social bonds in daily activities. We carried out field research on the social relationships among juvenile wild Japanese macaques in a troop in Kinkazan, Miyagi Prefecture, Japan, from fall 2007 to spring 2008 to investigate this hypothesis. We evaluated three relationships among juveniles, play indices (PI), grooming indices (GI), and 3-m-proximity indices (3mI) of each dyad (i.e., interacting pair), and compared these social networks based on the matrices of the indices. The play and grooming networks were correlated with the association network throughout the two research periods. The multiple network level measurements of the play network, but not the grooming network, resembled those of the association network. Using a causal step approach, we showed that social play and grooming interactions in fall seem to predict associations in the following spring, controlling for the PI and GI matrix in spring, respectively. Social play and grooming for each juvenile were negatively correlated. The results partially support our predictions; therefore, the hypothesis that the biological function of social play among immature Japanese macaques is to strengthen their social bonds in the near future and develop their social life appears to be correct. For juvenile macaques, social play, rather than grooming, functions as an important social mechanism to strengthen affiliative relationships. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 16. Juvenile Swordfish (Xiphias gladius) Specimens Collected from 1991-2002

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Juvenile swordfish caught throughout the Pacific Ocean collected by Hawaii longline observers, aboard the Thomas Cromwell research vessel, and donated by various...

 17. Measurements and Counts for Larval and Juvenile Pseudopentaceros Specimens

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Armorhead (Pseudopentaceros wheeleri) larvae and juveniles were collected in the vicinity of the Northwest and Southeast Hancock Seamounts During 1984 and 1985....

 18. Spatial distribution of juvenile and adult female Tanner crabs (Chionoecetes bairdi) in a glacial fjord ecosystem: Implications for recruitment processes

  Science.gov (United States)

  Nielsen, J.K.; Taggart, S. James; Shirley, Thomas C.; Mondragon, Jennifer

  2007-01-01

  A systematic pot survey in Glacier Bay, Alaska, was conducted to characterize the spatial distribution of juvenile and adult female Tanner crabs, and their association with depth and temperature. The information was used to infer important recruitment processes for Tanner crabs in glaciated ecosystems. High-catch areas for juvenile and adult female Tanner crabs were identified using local autocorrelation statistics. Spatial segregation by size class corresponded to features in the glacial landscape: high-catch areas for juveniles were located at the distal ends of two narrow glacial fjords, and high-catch areas for adults were located in the open waters of the central Bay. Juvenile female Tanner crabs were found at nearly all sampled depths (15–439 m) and temperatures (4–8°C), but the biggest catches were at depths <150 m where adults were scarce. Because adults may prey on or compete with juveniles, the distribution of juveniles could be influenced by the distribution of adults. Areas where adults or predators are scarce, such as glacially influenced fjords, could serve as refuges for juvenile Tanner crabs.

 19. Juvenile Court Commitment Rates: The National Picture.

  Science.gov (United States)

  Sosin, Michael

  There is less geographic variation in the commitment rate of juvenile offenders than is commonly assumed. Apparently, judges across the country develop a similar standard of what percentage of youths they face should be committed. This standard may be similar across the country because it represents broadly shared ideals. However, there is much…

 20. A Good Friend’: The Role of Peer Networks in Juvenile Treatment Courts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pamela Linden

  2009-03-01

  Full Text Available A primary goal of Juvenile Treatment Courts is participant abstention from the use of alcohol and drugs. The present paper seeks to understand the role of social networks in participant abstention by examining the accounts of peer interactions of 37 current and former youth participants in New York State. This qualitative study found that while severing deviant network ties were involved in abstention in some cases, the dominant theme was the perceived protective role of emotionally close, albeit drug using, peers in supporting abstention. Although most cognitively based adolescent chemical abuse treatment programs explore the role of social networks in youth chemical use and abuse, the findings that youth in Juvenile Treatment Court programs have continued exposure to drugs and alcohol through interaction with their social networks suggest that social network interactions also enter into the discourse taking place within Juvenile Treatment Court settings.