WorldWideScience

Sample records for trivsel samlede resultater

 1. Environmental investigations. Main road reconstruction Oslo East. Traffic pollution and noise and self reporting symptoms for health and well-being. Total results from the cross section investigations for 1987, 1994 and 1996; Miljoeundersoekelsene hovedveiomlegging Oslo Oest. Trafikkforurensning og stoey og selvrapporterende symptomer paa helse og trivsel. Samlede resultater fra tverrsnittundersoekelsene for 1987, 1994 og 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clench-Aas, Jocelyne; Bartonova, Alena

  1999-07-01

  The report describes the effects of exposure to NO{sub 2}, PM{sub 2}.5 and PM{sub 1}0 -{sub 2}.5 on symptoms of reduced health and well-being in adults living in the Vaalerenga/Gamlebyen area in Oslo. Results for some chronic diseases are also reported. In connection with measures taken in order to reduce the environmental burden in the study area, we show that reduced exposure to air pollutants (NO{sub 2} and PM{sub 2}.5) decreased the reporting of symptoms in the upper and lower airways and symptoms of general bad health. For these symptoms, dose-response functions are quantified. The effect of exposure to coarse particles is small, compared to NO{sub 2} and PM{sub 2}.5. Noise perturbs sleep significantly and leads to fatigue.

 2. Få blik for elevens læring og trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2016-01-01

  Præsentation af to digitaliserede ultra korte analoge rating skalaer til brug for Android, iphone, tablets, pc, læringsskalaen og trivselsskalaen i forbindelse med måling af læring og trivsel.......Præsentation af to digitaliserede ultra korte analoge rating skalaer til brug for Android, iphone, tablets, pc, læringsskalaen og trivselsskalaen i forbindelse med måling af læring og trivsel....

 3. Trivsel i teams - mellem organisation, relationer og faglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke

  Forskningsprojektet Trivsel i Teams TiT belyser teamarbejde, som det udfolder sig i det moderne arbejdsliv i Danmark indenfor tre forskellige felter: Psykiatrien, erhvervsskoler og de rådgivende ingeniørfirmaer. At organisere arbejdet i teams er ikke et nyt fænomen i sig selv, men i kombination med...

 4. Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winter, Søren C.; Nielsen, Vibeke Lehmann; Rosdahl, Anders

  Denne rapport afdækker sammenhænge mellem ledelse og læring samt trivsel på de danske folkeskoler. Rapporten viser, at eleverne lærer mere på de skoler, hvor ledelsen har en lederuddannelse, har høj grad af autonomi, og hvor faglighed og teamarbejde vægtes højt. Også når der korrigeres for elevsa......Denne rapport afdækker sammenhænge mellem ledelse og læring samt trivsel på de danske folkeskoler. Rapporten viser, at eleverne lærer mere på de skoler, hvor ledelsen har en lederuddannelse, har høj grad af autonomi, og hvor faglighed og teamarbejde vægtes højt. Også når der korrigeres...

 5. Trivsel i teams - mellem organisation, relationer og faglighed. Et tværfagligt forskningsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke

  I forskningsprojektet Trivsel i Teams (TiT) har vi taget udgangspunkt i de mange forestillinger, der er omkring teamarbejde: Teamarbejde skaber innovation og synergi, teamarbejde skaber læring, mening og trivsel og teamarbejde er den bedste organiseringsform, når det drejer sig om at løse komplek...

 6. Andelsselskabernes seneste udvikling og resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  Andelsselskaber har spillet - og spiller stadig - en væsentlig rolle ikke bare i landbrugs- og fødevaresektoren, men også i hele den danske samfundsøkonomi. Udviklingen gennem de seneste 10-15 år viser, at andelsselskaberne har formået at vokse og at øge deres andel af den samlede omsætning. Samt...... de danske andelsselskaber falder kun svagt, mens antallet af ansatte er svagt stigende. Det skyldes dog i vid udstrækning selskabernes internationalisering, hvorved antallet af udenlandske medlemmer og ansatte stiger....

 7. Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jørgen Theibel; Petersen, Kjeld Secher

  nyttiggøres. Blandt skolerne kan man vælge at sætte ind over for særligt udsatte grupper, men også generelt kan - og bør - der arbejdes med sund kost og motionsfremmende aktiviteter på erhvervsskolerne. Effekten på læring, motivation og trivsel er dokumenteret gennem flere enkeltundersøgelser og forsøg...... Louise Meng (Professionshøjskolen Me-tropol, Suhr’s). Projektet bygger tillige videre på erfaringerne fra et FoU-projekt med deltagelse af BEC Business samt Aarhus Tekniske Skole. Dette projekt er afsluttet efterår 2009....

 8. Den samlede dyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Michael Stenskjær

  forbundne dyders stilling i udvalgte dele af Platons forfatterskab, primært Euthyfron, Charmides, Laches, Protagoras, Gorgias, Staten og Lovene. Der argumenteres for at det er vanskeligt at betragte kardinaldyderne som en samlet enhed i de udvalgte værker, men at man kan godt kan tale om kardinaldyder i en...

 9. LED-lys til ældre: Lys, trivsel og alder - Hvordan hænger det sammen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sander, Birgit Agnes; Kessel, Line; Ahmad, Hajer

  at forbedre søvnkvaliteten og dermed øge trivsel og aktivitetsniveau. Samtidig har markedet fået helt nye lyskilder som LED. De giver langt flere muligheder, end vi har været vant til med gløde- og halogenpærer og sparepærer. Glostrup Hospitals Øjenafdeling, DTU Fotonik, Statens Byggeforskningsinstitut, Gate...

 10. Formålet er trivsel – om brain breaks i undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Lars Breum Skov; Holt, Anne-Didde

  2017-01-01

  Brain breaks, defineret som korte aktive pauser i klasseundervisningen, er en af indsatserne i Trivsel og Bevægelse i Skolen. Med brug af forskellige typer af brain breaks blev der arbejdet med at skabe øget motivation og energi, styrke fællesskabet, og give kropsligt velvære. Mange lærere...... tilkendegiver positive erfaringer med brain breaks og en oplevelse af, at brain breaks kan fremme trivslen. Andre lærere oplever, at mangel på tid og øget uro i forbindelse med gennemførelse af brain breaks er væsentlige barrierer i bestræbelserne på at indfri de faglige mål i undervisningen. Succesfuld...... integration af bevægelse i undervisningen forudsætter en klar didaktisk rammesætning såvel som en tilvænningsperiode for både lærere og elever....

 11. Effektfulde indsatser i boligområder til at øge børns trivsel og forbedre forældres kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Holger Jørgensen, Rune Christian; Kjer, Mikkel Giver

  SFI har samlet internationale studier, der viser positive effekter af indsatser, der skal øge børns trivsel og forbedre forældrenes kompetencer i udsatte boligområder. Formålet med rapporten er at bidrage med inspiration til det boligsociale arbejde i Danmark og bringe større fokus på at arbejde ...

 12. Resultats visuels et complications apres chirurgie de la cataracte ...

  African Journals Online (AJOL)

  Resultats visuels et complications apres chirurgie de la cataracte: cas de l' Hopital Ophtalmologique Saint Andre de Tinre au nord-Benin. K.M. Amedome, C.R.A. Assavedo, M Aboudou, K Vonor, N Maneh, K Nonon Saa, K Dzidzinyo, K.D. Ayena, M Banla, K Balo ...

 13. La implantació de la normativa dels relatius: els resultats en dos exercicis gramaticals

  OpenAIRE

  Costa Carreras, Joan; Labèrnia Romagosa, Aina

  2014-01-01

  En aquest article es presenten els resultats obtinguts a partir de dos exercicis enfocats a avaluar la implantació de la normativa dels relatius en discursos planificats. L’article analitza els resultats parcials d’una recerca que s’emmarca en l’ús que fa dels relatius la mostra estudiada (26 individus catalanoparlants de 1r curs de Traducció i Interpretació) i la percepció que se’n té. Els resultats han permès extreure les conclusions següents: (a) la implantació de la normativa pel ...

 14. La varicocèle de l'adulte: aspects anatomo-cliniques et resultats ...

  African Journals Online (AJOL)

  La varicocèle de l'adulte: aspects anatomo-cliniques et resultats therapeutiques au service d'urologie-andrologie du CHU de Conakry, Guinee. AB Diallo, I Bah, M Barry, TMO Diallo, MD Bah, D Kanté, D Cissé, OR Bah, MB Diallo ...

 15. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  OpenAIRE

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 16. Rene resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  livsførelse der gør den hårde disciplin nemmere at håndtere. En udbredt restitutionsteknik er brugen af vitaminer og kosttilskud i sprøjter og drop. Mens det med mellemrum at få eller selv tage en sprøjte forekommer selvfølgeligt for den erfarne rytter, udgør det selv at føre sprøjten en grænseoverskridende...... handling for den uerfarne. Det er imidlertid en overskridelse der synes at have en logisk forbin­delse til det excessive ved sportens væsen. Med evnen til at sprøjte sig selv får rytteren adgang til en praksis der gør doping til en knap så fjern mulighed, eftersom det fæno­menologisk set er med sprøjten...

 17. Distributed Energy Resources in the Liberalized Electricity Markets

  DEFF Research Database (Denmark)

  Biegel, Benjamin

  2014-01-01

  gener for beboerne. I artikel nummer 6 vises resultater fra et forsøg, hvor det samlede effektforbrug fra 54 varmepumper aggregeres og styres således, at det følger en reference. Over en 7 dages testperiode fulgte varmepumpernes samlede effektforbrug referencen med tilfredsstillende performance...

 18. First experiments results about the engineering model of Rapsodie; Premiers resultats d'essais interessant le bloc pile de rapsodie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chalot, A; Ginier, R; Sauvage, M [Association Euratom-CEA Cadarache (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1964-07-01

  This report deals with the first series of experiments carried out on the engineering model of Rapsodie and on an associated sodium facility set in a laboratory hall of Cadarache. It conveys more precisely: 1/ - The difficulties encountered during the erection and assembly of the engineering model and a compilation of the results of the first series of experiments and tests carried out on this installation (loading of the subassemblies preheating, thermal chocks...). 2/ - The experiments and tests carried out on the two prototypes control rod drive mechanisms which brought to the choice for the design of the definitive drive mechanism. As a whole, the results proved the validity of the general design principles adopted for Rapsodie. (authors) [French] Ce rapport traite des premiers essais realises sur la maquette du bloc pile de Rapsodie et sur une installation annexe de sodium, implantees dans un hall d'essais de Cadarache. Il fait part: 1/- Des difficultes eprouvees lors du montage de la maquette et rassemble les resultats des premiers essais effectues sur cette installation (chargement des assemblages, prechauffage, chocs thermiques...). 2/- Des essais realises sur deux prototypes de mecanisme de barre de controle qui ont conduit a la conception du mecanisme definitif. L'ensemble des resultats obtenus a permis de confirmer la validite des principes adoptes pour la pile Rapsodie. (auteurs)

 19. Drivsel - drift og trivsel i callcentre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Niels; Wiegman, Inger-Marie; Pedersen, Jens Voxtrup

  Bogen fortæller om resultaterne af et treårigt projekt om arbejdet i callcentre som blev afsluttet i 2006. Projektet ”Callcentre – udvikling af arbejdet” gennemførte udvikling af arbejdet, arbejdsorganiseringen og kompetencerne i tre store danske virksomheder Nykredit, Danske Bank og TDC, som har...

 20. Cooperative learning skaber trivsel i faget videnskabsteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reggelsen, Bente

  2013-01-01

  The research question is: How important is the learning method Cooperative learning on nursing students´experience of flow and well-being in connection with the traditional porductio by the internet students?......The research question is: How important is the learning method Cooperative learning on nursing students´experience of flow and well-being in connection with the traditional porductio by the internet students?...

 1. Results in pion proton scattering near the higher resonances (1961); Resultats pour la diffusion des mesons pi par les protons dans le domaine des hautes resonances (1962)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Falk-Vairant, P; Valladas, G [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1961-07-01

  We present briefly the available Information on the total cross sections for pion proton scattering in the energy region from 400 MeV to 1.5 GeV. We also have collected all results on total cross sections for particular channels like elastic scattering, inelastic scattering and charge exchange. Using new results on the total cross section for neutral events, we have plotted separately the cross section for elastic and for inelastic scattering in the T = 1/2 state. (authors) [French] On presente brievement les donnees connues concernant la section efficace totale pour la diffusion des mesons pi par les protons dans le domaine d'energie de 400 MeV a 1,5 GeV. On a egalement rassemble tous les resultats concernant les sections efficaces totales pour des canaux particuliers: diffusion elastique, diffusion inelastique et echange de charge. En partant des nouveaux resultats sur la section efficace pour la diffusion elastique et inelastique dans l'etat T = 1/2. (auteurs)

 2. MusikRgodt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Beck, Bolette Daniels; Lærke-Engelschmidt, Manuela

  2009-01-01

  Pilotundersøgelsen af trivsel og humør på arbejdspladsen i forbindelse med korsang har vist øgede positive følelser som resultat af korsang i deltagernes selvevaluering. Begrænsninger i pilotprojektet vedr. variabelkontrol og kun to korsangssessioner betyder at der ikke kan drages konklusioner vedr...

 3. Some results concerning the external photoelectric effect and secondary emission; Quelques resultats sur l'effet photoelectrique externe et l'emission secondaire

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lenouvel, F [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires; Ecole normale superieure, 75 - Paris (France)

  1967-01-01

  The characteristics and limiting possibilities of the various constituent parts of a photoelectric detector are considered. Two methods for illuminating the cathode are described and discussed. The few scattered results concerning the maximum output of cathodes and dynodes are collected together and a tentative explanation is put forward. A comparison is made of three methods for measuring very low light fluxes. (author) [French] Nous degageons les caracteristiques et les possibilites limites des divers elements constitutifs d'un detecteur photoelectrique. Deux solutions d'illumination de la cathode sont decrites et discutees. Les quelques resultats epars sur la limite de debit des cathodes et des dynodes sont rassembles et une interpretation provisoire est esquissee. Trois moyens de mesure des tres faibles flux lumineux sont compares. (auteur)

 4. Results of concentration measurements of artificial radioactive aerosols in the lower atmosphere; Resultats des mesures de concentration, dans la basse atmosphere, des aerosols radioactifs artificiels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ardouin, B; Jehanno, C; Labeyrie, J; Lambert, G; Tanaevsky, O; Vassy, E [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1963-07-01

  This report gives the results of the measurements of artificial gross-{beta}-radioactivity in aerosols in the lower atmosphere; these measurements have been made by the Electronic Physics Service of the Electronic Department, and by the Atmospheric Physics Laboratory of the Paris Science Faculty. The measurements were begun in September 1956 and were continued in an increasing number of stations both in France and in the rest of the world. The present report deals with the period up to the end of august 1961, that is up to the end of the nuclear moratorium. After recalling the constitution and the properties of radioactive aerosols present in the atmosphere, the authors describe the measurement methods, estimate their accuracy and discuss various aspects of the results. (authors) [French] Ce rapport contient les resultats des mesures de radioactivite {beta} globale d'origine artificielle des aerosols dans la basse atmosphere, effectuees conjointement par le Service d'Electronique Physique du Departement d'Electronique et le Laboratoire de Physique de l'Atmosphere de la Faculte des Sciences de Paris. Les mesures ont commence en septembre 1956 et ont ete poursuivies dans un nombre croissant de stations, tant en France que dans le reste du monde. Le present rapport s'arrete a la fin aout 1961, c'est-a-dire au moment de la reprise des essais nucleaires. Apres avoir rappele la constitution et les proprietes des aerosols radioactifs presents dans l'atmosphere, les auteurs indiquent les methodes de mesure utilisees, evaluent leur precision et discutent les differents aspects des resultats de leurs mesures. (auteurs)

 5. The treatment of irradiated uranium fuel. Results obtained while operating the pilot plant at Fontenay-aux-Roses; Le traitement de l'uranium irradie. Resultats d'exploitation de l'usine-pilote de Fontenay-aux-Roses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Regnaut, P; Faugeras, P; Brut, A; Helou, R; Redon, A [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1958-07-01

  In this paper the results obtained from four years operation of the pilot plant when using bars of increasing activity, are summarised and compared with the results of parallel studies carried out in the laboratory. As a conclusion to the article, the optimum conditions for the different phases of a process based on solvent extraction are given. (author)Fren. [French] Cette conference resume les resultats obtenus durant quatre annees de fonctionnement de l'Usine-Pilote, avec des barreaux d'activite croissante et les compare aux resultats d'etudes conduites parallelement en laboratoire. En conclusion sont donnees les conditions optima pour les differentes phases d'un procede base sur l'extraction par solvant. (auteur)

 6. Results and interpretation of spectral indices measurements made with AQUILON; Resultats et interpretation de mesures d'indices de spectre dans aquilon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frichet, J P; Mougey, J N; Naudet, R; Taste, J [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1965-07-01

  This report deals with a set of spectral indices measurements made in the heavy water reactor Aquilon on lattices constituted by massive fuel elements of dia. 29,2 mm. The fuel elements were made either of natural uranium or of slightly depleted or slightly enriched uranium, or of an uranium-plutonium alloy. The measurements were carried out for various lattice pitches (square pitch from 110 to 210 mm) and in certain cases for various temperatures (from 20 to 80 deg. C). The results are compared to calculated values obtained by using the latest advances of the thermalization theory developed at Saclay applied to the moderation by heavy water. (authors) [French] Ce rapport est consacre a un ensemble de mesures d'indices de spectre realisees dans la pile a eau lourde Aquilon sur des reseaux d'elements combustibles pleins, de 29,2 mm de diametre. Ces combustibles se composaient ou bien d'uranium naturel, ou bien d'uranium tres legerement appauvri ou enrichi, ou bien d'un alliage uranium plutonium. Les mesures ont ete effectuees pour toute une serie de pas de reseaux (pas carre 110 a 210 mm), certaines d'entre elles a plusieurs temperatures (20 a 80 deg. C). Les resultats des mesures sont compares a des valeurs calculees obtenues en utilisant les plus recents developpements de la theorie de la thermalisation mise au point a Saclay, appliques au cas de la moderation par l'eau lourde. (auteurs)

 7. Sparring på evaluering af Destination Trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulz, Anette

  , konklusion – hvor udsagn fra elever i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen indledningsvist behandles separat og deskriptivt. Efterfølgende er data analyseret med afsæt i en kryds-case-analyse, hvor der på baggrund af den deskriptive analyse koblet til de respektive målgrupper er udledt en...

 8. Schema.org, la millora de la visualització dels resultats en els cercadors i molt més

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sulé Duesa, Andreu

  2015-06-01

  Full Text Available Es descriuen les principals característiques de l'Schema.org, el vocabulari creat el 2011 per Google, Bing, Yahoo! i Yandex per marcar el contingut de les pàgines web i, d'aquesta manera, fer recognoscibles i comprensibles les seves dades als cercadors. Se n'exposa la principal aplicació avui dia, l'enriquiment de la informació que mostren els cercadors de cada pàgina web en els seus resultats, així com els fonaments de la seva estructura (entitats, propietats, valors, etc. i dels formats de codificació que accepta. També s'explica com marcar el contingut d'una pàgina web amb l'Schema.org, qui fa servir avui dia aquest vocabulari, i qui el manté i desenvolupa. Finalment, es valora breument la conveniència o no d'utilitzar l'Schema.org, així com les possibles aplicacions d'aquest vocabulari en la millora de les cerques i dels resultats dels cercadors (més precisió, més funcionalitats, etc., en el desenvolupament del web semàntic i, fins i tot, en el posicionament de les pàgines web en els cercadors (SEO.Se describen las principales características de Schema.org, el vocabulario creado en 2011 por Google, Bing, Yahoo! y Yandex para marcar el contenido de las páginas web y, de este modo, hacer reconocibles y comprensibles sus datos a los buscadores. Se expone su principal aplicación a día de hoy, el enriquecimiento de la información que muestran los buscadores de cada página web en sus resultados, así como los fundamentos de su estructura (entidades, propiedades, valores, etc. y de los formatos de codificación que acepta. También se explica cómo marcar el contenido de una página web con Schema.org, quién usa actualmente este vocabulario, y quién lo mantiene y desarrolla. Por último, se valora brevemente la conveniencia o no de utilizar Schema.org, así como las posibles aplicaciones de este vocabulario para mejorar las búsquedas y los resultados de los buscadores (más precisión, más funcionalidades, etc., en el

 9. Processing radioactive effluents with ion-exchanging resins: study of result extrapolation; Traitement des effluents radioactifs par resines echangeuses d'ions: etude de l'extrapolation des resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wormser, G.

  1960-05-03

  As a previous study showed the ion-exchanging resins could be used in Saclay for the treatment of radioactive effluents, the author reports a study which aimed at investigating to which extent thus obtained results could be extrapolated to the case of higher industrial columns. The author reports experiments which aimed at determining extrapolation modes which could be used for columns of organic resin used for radioactive effluent decontamination. He notably studied whether the Hiester and Vermeulen extrapolation law could be applied. Experiments are performed at constant percolation flow rate, at varying flow rate, and at constant flow rate [French] Plusieurs etudes ont ete faites dans le but d'examiner les possibilites d'emploi des resines echangeuses d'ions pour le traitement des effluents radioactifs. Dans un rapport preliminaire, nous avons montre dans quelles limites un tel procede pouvait etre utilise au Centre d'Etudes Nucleaires de Saclay. Les essais ont ete effectues sur des petites colonnes de resine au laboratoire; il est apparu ensuite necessaire de prevoir dans quelle mesure les resultats ainsi obtenus peuvent etre extrapoles a des colonnes industrielles, de plus grande hauteur. Les experiences dont les resultats sont exposes dans ce rapport, ont pour but de determiner les modes d'extrapolation qui pourraient etre employes pour des colonnes de resine organique utilisees pour la decontamination d'effluents radioactifs. Nous avons en particulier recherche si la loi d'extrapolation de Hiester et Vermeulen qui donne de bons resultats dans le cas de fixation d'ions radioactifs en presence d'un ion macrocomposant sur des terres, pouvait etre appliquee. Les experiences, en nombre limite, ont montre que la loi d'extrapolation de Hiester et Vermeulen pouvait s'appliquer dans le cas de l'effluent considere quand les debits de percolation sont tres faibles; quand ils sont plus forts, les volumes de liquide percoles, a fixation egale, sont proportionnels aux

 10. Alecto - results obtained with homogeneous critical experiments on plutonium 239, uranium 235 and uranium 233; Alecto - resultats des experiences critiques homogenes realisees sur le plutonium 239, l'uranium 235 et l'uranium 233

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruna, J G; Brunet, J P; Caizegues, R; Clouet d' Orval, Ch; Kremser, J; Tellier, H; Verriere, Ph [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1965-07-01

  In this report are given the results of the homogeneous critical experiments ALECTO, made on plutonium 239, uranium 235 and uranium 233. After a brief description of the equipment, the critical masses for cylinders of diameters varying from 25 to 42 cm, are given and compared with other values (foreign results, criticality guide). With respect to the specific conditions of neutron reflection in the ALECTO experiments the minimal values of critical masses are: Pu239 M{sub c} = 910 {+-} 10 g, U235 M{sub c} = 1180 {+-} 12 g and U233 M{sub c} = 960 {+-} 10 g. Experiments relating to cross sections and constants to be used on these materials are presented. Lastly, kinetic experiments allow to compare pulsed neutron methods to fluctuation methods. [French] On presente dans ce rapport les resultats des experiences critiques homogenes ALECTO, effectuees sur le plutonium 239, l'uranium 235 et l'uranium 233. Apres avoir rappele la description des installations, on donne les masses critiques pour des cylindres de diametres variant entre 25 et 42 cm, qui sont comparees avec d'autres chiffres (resultats etrangers, guide de criticite). Dans les gammes des diametres etudies pour des cuves a fond plat reflechies lateralement, la valeur minimale des masses critiques est la suivante: Pu239 M{sub c} = 910 {+-} 10 g, U235 M{sub c} = 1180 {+-} 12 g et U233 M{sub c} 960 {+-} 10 g. Des experiences portant sur les sections efficaces et les constantes a utiliser sur ces milieux sont ensuite presentees. Enfin des experiences de cinetique permettent une comparaison entre la methode des neutrons pulses et la methode des fluctuations. (auteur)

 11. Inventari faunístic dels mol·luscs continentals de la serra de Collserola (Barcelona, NE de la península ibèrica: resultat d'una revisió bibliogràfica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bros, V.

  2009-01-01

  Full Text Available Abstract Faunistic inventary of continental molluscs from the Collserola mountains (Barcelona, NE Iberian peninsula: results from a bibliographic review.- Following the bibliographic review of articles published between 1868 and 2004 a preliminary inventary of 99 species of the malacologic fauna on the Collserola mountains was compiled. The geographic area studied is one of the natural Iberian spaces with the most bibliographic references for land and fresh water molluscs. However, much remains to be resolved concerning some of the taxa. In particular, recent locations of several species have to be verified in the Collserola Park. These include several catalogued species of great interest, such as Xerocrassa betulonensis (Bofill, 1879, Zonitoides jaccetanicus (Bourguignat, 1870 and Montserratina martorelli (Bourguignat, 1870. This bibliographic review shows the significant contribution of the malacofauna to the biodiversity of the Collserola mountains and also demonstrates its value as a useful tool for their management. Key words: Inventary, Continental mollluscs, Gasteropodes, Bivalves, Biodiversity, Collserola Park, Barcelona. Resum Inventari faunístic dels mol·luscs continentals de la serra de Collserola (Barcelona, NE de la península ibèrica: resultat d'una revisió bibliogràfica.- Mitjançant una revisió bibliogràfica de publicacions editades des de 1868 fins a 2004, s'ha elaborat un inventari preliminar de la fauna malacològica de la serra de Collserola, amb 99 espècies. L'àrea geogràfica estu­diada és un dels espais naturals ibèrics amb més referències bibliogràfiques de mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Tanmateix, resten per resoldre moltes llacunes sobre alguns dels tàxons. En concret, manquen localitzacions recents de diverses espècies per verificar que actualment són presents dins l'àmbit del parc de Collserola. Entre les espècies catalogades destaquen alguns elements endèmics de gran interès com

 12. The main characteristics of the Saclay proton synchrotron, and the results obtained at the time of its setting in operation; Les caracteristiques principales du synchrotron a protons de Saclay et les resultats obtenus lors de la mise en route

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruck, H; Debraine, P; Levy-Mandel, R; Lutz, J; Maillet, R; Podliasky, I; Prevot, F; Taieb, J; Winter, S D [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1958-07-01

  This paper consists on the one hand of a brief outline of the chief advantages of some characteristics peculiar to Saturne, particularly: the separation of the pole pieces from the body of the magnet, the structure of the vacuum chamber, the system of electrostatic deflectors of the injection optics and the HF cavity; and on the other hand of the difficulties encountered since starting up to improve the number of particles supplied by an induction electrode. The results obtained are also given, as for example the photographs taken in the propane chamber. (author)Fren. [French] La presente communication comporte d'une part un bref apercu des principaux avantages de quelques caracteristiques propres a Saturne et en particulier: la separation des pieces polaires de la masse de l'aimant, la structure de la chambre a vide, le systeme de deflecteurs electrostatiques de l'optique d'injection et la cavite HF; d'autre part, les difficultes rencontrees depuis la mise en route pour ameliorer le nombre de particules donne par une electrode d'induction, ainsi que les resultats obtenus comme par exemple les photographies prises dans la chambre a propane. (auteur)

 13. Results of the irradiation of mixed UO{sub 2} - PuO{sub 2} oxide fuel elements; Resultats d'irradiation d'elements combustibles en oxyde mixte UO{sub 2} - PuO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mikailoff, H.; Mustelier, J.P.; Bloch, J.; Ezran, L.; Hayet, L. [Commissariat a l' Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1966-07-01

  gaine en acier inoxydable etait compris entre 0,06 et 0,27 mm. Les puissances specifiques ont varie de 1230 a 2700 W/cm{sup 3} et la temperature de la gaine etait situee entre 450 et 630 C, Le taux de combustion maximal atteint a ete de 22000 MWj/t. L'examen des aiguilles (metrologie, radiographie et spectrographie {gamma}) a revele certaines modifications macroscopiques, et l'evolution du combustible a ete mise en evidence par la micrographie. On a utilise ces observations, avec les resultats des mesures de flux, pour calculer la repartition des temperatures a l'interieur du combustible. Le volume des gaz de fission degages a ete mesure dans certaines aiguilles: les resultats sont interpretes en liaison avec la repartition des temperatures dans l'oxyde et le taux de combustion atteint. Enfin on a examine d'une part, le comportement d'un element combustible dont la partie centrale etait fondue pendant l'irradiation, et d'autre part, l'action du sodium entre dans certaines aiguilles dont la gaine s'etait rompue. (auteur)

 14. Results of the irradiation of mixed UO{sub 2} - PuO{sub 2} oxide fuel elements; Resultats d'irradiation d'elements combustibles en oxyde mixte UO{sub 2} - PuO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mikailoff, H; Mustelier, J P; Bloch, J; Ezran, L; Hayet, L [Commissariat a l' Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1966-07-01

  inoxydable etait compris entre 0,06 et 0,27 mm. Les puissances specifiques ont varie de 1230 a 2700 W/cm{sup 3} et la temperature de la gaine etait situee entre 450 et 630 C, Le taux de combustion maximal atteint a ete de 22000 MWj/t. L'examen des aiguilles (metrologie, radiographie et spectrographie {gamma}) a revele certaines modifications macroscopiques, et l'evolution du combustible a ete mise en evidence par la micrographie. On a utilise ces observations, avec les resultats des mesures de flux, pour calculer la repartition des temperatures a l'interieur du combustible. Le volume des gaz de fission degages a ete mesure dans certaines aiguilles: les resultats sont interpretes en liaison avec la repartition des temperatures dans l'oxyde et le taux de combustion atteint. Enfin on a examine d'une part, le comportement d'un element combustible dont la partie centrale etait fondue pendant l'irradiation, et d'autre part, l'action du sodium entre dans certaines aiguilles dont la gaine s'etait rompue. (auteur)

 15. Experimental results concerning the metabolism of ingested iodine-131 in adult sheep under lactation; Resultats experimentaux relatifs au metabolisme de l'iode 131 ingere chez la brebis adulte en lactation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daburon, F.; Capelle, A.; Tricaud, Y.; Nizza, P. [Commissariat a l' Energie Atomique, 92 - Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires. Departement de la Protection Sanitaire, Laboratoire-etable de Radiobiologie Appliquee

  1967-07-01

  The authors give the results of a series of experiments on metabolism of ingested iodine-131 in adult sheep under lactation; the measurement were carried out over a number of years from 1961 to 1966. The work was concerned initially with the fixation of iodine 131 in the thyroid gland, with the calculation of radiation doses absorbed and with ways of showing up any possible radiation damage in the gland. The modes of absorption of iodine 131 and its elimination through milk, urine and the faeces were then considered. Finally, a last chapter is devoted to changes in the radioactivity of the blood and of the milk, to variations of the PBI level of the blood serum as to different methods for measuring this level. (authors) [French] Les auteurs rapportent les resultats d'une serie d'experimentations relatives au metabolisme de l'iode 131 ingere chez la brebis adulte en lactation, et qui se sont etalees sur plusieurs annees, de 1961 a 1966. Les etudes ont porte d'abord sur les aspects de la fixation de l'iode 131 dans la thyroide, avec le calcul des doses de rayonnements absorbees et les moyens de mettre en evidence les radiolesions eventuelles de la glande. Ensuite ont ete traitees les modalites de l'absorption de l'iode 131 et de son elimination par le lait, les urines et les feces. Enfin un dernier chapitre a ete consacre a l'evolution de la radioactivite du sang et du lait, aux variations ainsi qu'aux divers moyens d'evaluation du taux de PBI du serum sanguin. (auteurs)

 16. Sub-critical installations for continuous evaporations of up to 200 litres/hour - description and experimental results; Installations sous-critiques d'evaporation continue jusqu'a 200 litres/heure - description et resultats experimentaux

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Auchapt, P; Bouzou, G C; Sautray, R R; Jacquotte, M C [Commissariat a l' Energie Atomique, Marcoule (France). Centre de Production de Plutonium de Marcoule

  1965-07-01

  In this report are given a detailed technological description and the test results obtained with two continuous evaporation units, one of 16 l/hr, the other of 65 l/hr. These installations are sub-critical with multiplication factors (k{sub eff}) for total reflection of 0.73 and 0.77. A third evaporator of 200 litres, also sub-critical (k{sub eff} = 0.90), is given as the limiting possible case. A description is also given of simple devices without regulator for maintaining a constant level in an extra flat, separator thus making it possible to operate without supervision in perfect safety at any concentration factor. The liberal thermal characteristics and the simple operational principles constitute a sure guarantee for operation in {alpha} and {gamma} conditions. (authors) [French] Dans ce rapport, on trouvera la description technologique detaillee et les resultats obtenus au cours des essais, de deux installations d'evaporation en continu, l'une de 16 l/h, l'autre de 65 l/h. Ces installations sont sous-critiques avec des facteurs de multiplication (k{sub eff}) en reflexion totale de 0,73 et 0,77. Un troisieme evaporateur, de 200 l/h, egalement sous-critique (k{sub eff} = 0,90), est donne comme cas limite realisable. On trouvera aussi la description de dispositifs simples, sans regulateur, permettant de garder un niveau constant dans un separateur extra-plat, ce qui permet une marche sans surveillance, en toute securite, a tous les facteurs de concentration. Les caracteristiques thermiques non poussees et les principes de fonctionnement simples, sont une garantie certaine pour l'exploitation en milieu {alpha} et {gamma}. (auteurs)

 17. Experimental results concerning the metabolism of ingested iodine-131 in adult sheep under lactation; Resultats experimentaux relatifs au metabolisme de l'iode 131 ingere chez la brebis adulte en lactation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daburon, F; Capelle, A; Tricaud, Y; Nizza, P [Commissariat a l' Energie Atomique, 92 - Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires. Departement de la Protection Sanitaire, Laboratoire-etable de Radiobiologie Appliquee

  1967-07-01

  The authors give the results of a series of experiments on metabolism of ingested iodine-131 in adult sheep under lactation; the measurement were carried out over a number of years from 1961 to 1966. The work was concerned initially with the fixation of iodine 131 in the thyroid gland, with the calculation of radiation doses absorbed and with ways of showing up any possible radiation damage in the gland. The modes of absorption of iodine 131 and its elimination through milk, urine and the faeces were then considered. Finally, a last chapter is devoted to changes in the radioactivity of the blood and of the milk, to variations of the PBI level of the blood serum as to different methods for measuring this level. (authors) [French] Les auteurs rapportent les resultats d'une serie d'experimentations relatives au metabolisme de l'iode 131 ingere chez la brebis adulte en lactation, et qui se sont etalees sur plusieurs annees, de 1961 a 1966. Les etudes ont porte d'abord sur les aspects de la fixation de l'iode 131 dans la thyroide, avec le calcul des doses de rayonnements absorbees et les moyens de mettre en evidence les radiolesions eventuelles de la glande. Ensuite ont ete traitees les modalites de l'absorption de l'iode 131 et de son elimination par le lait, les urines et les feces. Enfin un dernier chapitre a ete consacre a l'evolution de la radioactivite du sang et du lait, aux variations ainsi qu'aux divers moyens d'evaluation du taux de PBI du serum sanguin. (auteurs)

 18. Heat exchange and pressure drop of herring-bone fin surfaces. Experimental cell results at constant wall temperature; Echange de chaleur et perte de charge de surfaces a ailettes en chevrons. Resultats experimentaux en cellule a temperature de paroi constante

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1968-07-01

  The increase in the specific power of nuclear reactors of the gas-graphite type has necessitated the use of high performance exchange surfaces for canning the fuel (natural uranium). For this, experiments were carried out on cans fitted with herring-bone fins, at constant wall temperature; a flow of water at 100 deg. C passes inside the can which is cooled externally by a flow of CO{sub 2} at 15 bars pressure. This experimental set-up makes it possible to compare the aero-thermal performances of the different cans with an accuracy of 5 per cent. This report presents the results obtained in the form of a friction coefficient f{sub 0} and mean Margoulis number m{sub 0} as a function of the Reynolds number Re{sub 0}, this latter varying from 3 x 10{sup 5} to 9 x 10{sup 5}. (authors) [French] L'augmentation de la puissance specifique des reacteurs nucleaires de la filiere graphite-gaz a necessite l'utilisation de surfaces d'echange a hautes performances pour gainer le combustible (uranium naturel). Dans cette optique, des gaines munies d'ailettes disposees en chevron ont ete experimentees a temperature de paroi constante: un courant d'eau a 100 deg. C circule a l'interieur de la gaine qui est refroidie exterieurement par un ecoulement de CO{sub 2} sous une pression de 15 bars. Cette methode experimentale permet de situer les performances aerothermiques des gaines les unes par rapport aux autres a 5 pour cent pres. Ce rapport presente les resultats obtenus sous la forme d'un coefficient de frottement f{sub 0} et d'un nombre de Margoulis moyen m{sub 0} en fonction du nombre de Reynolds Re{sub 0}, ce dernier pouvant varier de 3. 10{sup 5} a 9. 10{sup 5}. (auteurs)

 19. Possibility of using radioactivity control measurements for determining contamination paths in nutritional vectors; Etude des possibilites d'utilisation des resultats de la surveillance de la radioactivite pour la recherche des trajectoires d'evolution de la contamination des vecteurs alimentaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garnier, A [Commissariat a l' Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1966-07-01

  The object of the report is to study the possibility of using results of radioactivity controls for determining the paths followed by contamination in nutritional vectors; these are necessary for calculating protection norms. Radioactive contamination of a nutritional vector is expressed in terms of parameters which suggest that a certain number of criteria may be used for choosing the results which are to be exploited. An actual example of a 'vertical' study based on results of measurements made purely for control purposes shows the difficulties which may be encountered. A list of the results obtained by the control networks set up in the Community Countries, either for the atmosphere, for milk, or for other foodstuffs, shows that these networks are not at the present organised in such a way as to make such a study possible. It appears desirable that a large part of the work carried out by the control Services be oriented in such a way as to yield the complementary information required for experimental studies of radioactive contamination transfers. (author) [French] L'objet du rapport est l'examen des possibilites d'utilisation des resultats de la surveillance de la radioactivite pour la recherche des trajectoires d'evolution de la contamination des vecteurs alimentaires, necessaires au calcul des niveaux de protection. La contamination radioactive d'un vecteur alimentaire s'exprime en fonction de parametres, qui suggerent de retenir un certain nombre de criteres pour la selection des resultats a exploiter. Un exemple concret d'etude 'verticale' basee sur des resultats de mesures faites uniquement dans un but de controle met en evidence les difficultes rencontrees. L'inventaire des resultats obtenus par les reseaux de controle des differents Pays de la Communaute, soit pour l'atmosphere, soit pour le lait, soit pour d'autres aliments, montre que ces reseaux ne sont pas actuellement organises de facon a permettre de telles etudes, Il parait souhaitable qu

 20. New results concerning the behaviour of fission gases in in-pile UO{sub 2} at high temperatures; Resultats nouveaux sur le comportement des gaz de fission a haute temperature dans l'UO{sub 2} en pile

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soulhier, R; Schurenkamper, A [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1964-07-01

  The authors consider in the first part the various phenomena giving rise to the production of fission gases towards the exterior of nuclear fuels. The following aspects are dealt with: diffusion, for which is considered the influence of the predecessors of the radioactive gases, the fission recoil, atom expulsion along the fission paths and the evaporation. In the second part the authors present the results obtained on UO{sub 2} samples subjected to irradiation at temperatures of between 150 and 2000 deg C: - At low temperatures the variation of the amount produced as a function of the half-life of the isotopes studied shows that recoil is hot the only cause of gas production. - Above 1800 deg C, a weight loss by evaporation has been observed and the influence of this phenomenon on gas liberation has been studied; thus the fraction of {sup 135}Xe liberated at 2000 deg C by processes other than evaporation is of the order of 10 per cent. - The influence of the various mechanism on the overall effect as a function of temperature is discussed. (authors) [French] Dans une premiere partie, les auteurs etudient les differents phenomenes pouvant donner lieu au degagement des gaz de fission hors d'un combustible. Sont traites successivement: la diffusion, pour laquelle on discute l'influence des predecesseurs des gaz radioactifs, le recul de fission, l'expulsion des atomes le long des trajets de fission et l'evaporation. Dans une deuxieme partie ils exposent les resultats obtenus sur des echantillons d'UO{sub 2} portes sous irradiation a des temperatures comprises entre 150 deg C et 2000 deg C: - A basse temperature la variation de la quantite degagee suivant la periode des isotopes etudies montre que le recul n'est pas la seule cause du degagement des gaz. - Au-dessus de 1800 deg C on a note une perte de poids par evaporation et on a evalue l'influence de ce phenomene sur la liberation des gaz: ainsi la fraction du {sup 135}Xe liberee a 2000 deg C par d'autres processus

 1. Annual results 2004; Resultats annuels 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  This 2004 annual evaluation of the french RTE company (electric power transport network) provides information on the 2004 results on: institutional information, financial results, customers and market, industrial resources, environment and consultation, human resources and international aspects. (A.L.B.)

 2. Resultater efter primaer stapedotomi ved otosklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wanscher, Jens; Grøntved, Aksel; Faber, Christian

  2009-01-01

  performed using small-fenester-technique in the period 1996-2005. Five experienced ear surgeons performed the operations. The surgeons were still in the learning phase with regard to otosclerosis surgery. RESULTS: A significant improvement was found regarding the air-conduction pure tone average (PTA) (52.......8 dB to 31.4 dB), the bone conduction PTA (25.2 dB to 23,1 dB), air-bone gap (27.6 dB to 8.3 dB), and the speech reception threshold (44.8 dB to 22.5 dB). One operation (0.6%) resulted in severe sensory-neural hearing loss, while other types of complications were seen after 7,2% of the operations...

 3. Bevægelse kan fremme elevernes sundhed, trivsel og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted

  2017-01-01

  Forskning understøtter i stigende grad de gavnlige effekter af motion og bevægelse. Men valget af bevægelsesaktiviteter; varigheden, kvaliteten, intensiteten, organiseringen mv. er langt fra ligegyldig, hvis formålet med motion og bevægelse skal kunne indfries. Artiklen bidrager med et overblik o...

 4. Dårlig trivsel blandt hospitalsbehandlede 0-2-årige børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Else Marie; Johannsen, Trine Holm; Moltesen, Bodil

  2002-01-01

  Failure to thrive, defined as insufficient weight gain according to age, is a well-known condition among infants and toddlers. The aim of the study was to investigate the prevalence of diagnosed failure to thrive and possible comorbidity in hospitalised 0-2 year-old children in the County...

 5. Anerkendende arbejde i skoler -at skabe fælles trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen handler om at arbejde med hele klasser , skoler og nærsamfund og bruge interview og systemisk konstruktionistiske teorier og AI til konkret praksis også imod mobning. Bogen har dansk forord og noter, der er tilpasset den danske kontekst....

 6. Instrumenter til at måle små børns trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Maiken W.; Niss, Nete Krogsgaard

  validerede instrumenter til det sociale område. Rapporten peger særligt på tre velegnede instrumenter. De har alle form af spørgeskemaer, der er letlæselige og kan udfyldes af udfyldes af forældre eller andre omsorgspersoner på under 10 min. De tre redskaber er 1) Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional...... (ASQ-SE), 2) Devereux Early Childhood Assessment for Infants and Toddlers (DECA-I/T), og 3) Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM™), Research Edition. -...

 7. 3F og alle de andre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Jesper Jørgen; Madsen, Jørgen Steen

  Spørgsmålene stiller sig i kø, når man skal prøve at forklare den helt ekstraordinære forskel, der er på stemmeafgivningen om mæglingsforslaget i 3F sammenlignet med alle de øvrige omfattede LO-forbund. Det kan være svært at forstå, at 62 pct. af 3F's medlemmer, der deltog i afstemningen, vendte...... tommelfingeren ned, mens eksempelvis 66 pct. af Metals medlemmer, 65 pct. af TIB's medlemmer og 78 pct. af HK's medlemmer stemte ja til det samlede resultat af OK 2007....

 8. Determination of the food consumption in eleven regions of the european community with a view to studying the radioactive contamination level: Methods used. Results of family enquiries; Determination des regimes alimentaires des populations de onze regions de la communaute europeenne en vue de l'etude des niveaux de contamination radioactive: Methodologie. Resultats des enquetes familiales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cresta, M; Lacourly, G [Commissariat a l' Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1966-07-01

  In the present report are given the results obtained from food surveys carried out during the period 1963-1965 and involving 9000 families living in eleven regions spread out over the six European Community countries. A partial analysis of the results obtained covers a reduced sample of 3725 families; it makes it possible to fix the composition of the mean individual, monthly and annual food consumptions for each of the eleven regions. Details of the organisation of the survey, of the data processing methods and of the method of presenting the results are given in the first part of the report. the second part presents, in numerical table form, the consumption of various foodstuffs and the feeding principles for each region covered by the survey. Tables summarizing the data make it possible to compare the mean individual consumptions in the various regions studied. (author) [French] Dans le present rapport sont rassembles les premiers resultats des enquetes alimentaires effectuees pendant la periode 1963-1965, aupres de 9000 familles, dans onze regions reparties dans les six pays de la Communaute Europeenne. L'exploitation partielle des donnees obtenues porte sur un echantillon reduit a 3725 familles et permet d'etablir la composition du regime alimentaire moyen individuel, mensuel et annuel de chacune des onze regions. L'organisation des enquetes, la methode de traitement des donnees et l'expression des resultats sont exposees dans la premiere partie du rapport. La seconde reunit, sous forme de tableaux numeriques, les consommations des differents aliments et principes alimentaires par region d'enquetes. Des tableaux recapitulatifs permettent, en outre, une comparaison des consommations moyennes, individuelles des differentes regions etudiees. (auteur)

 9. Determination of the food consumption in eleven regions of the european community with a view to studying the radioactive contamination level: Methods used. Results of family enquiries; Determination des regimes alimentaires des populations de onze regions de la communaute europeenne en vue de l'etude des niveaux de contamination radioactive: Methodologie. Resultats des enquetes familiales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cresta, M.; Lacourly, G. [Commissariat a l' Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1966-07-01

  In the present report are given the results obtained from food surveys carried out during the period 1963-1965 and involving 9000 families living in eleven regions spread out over the six European Community countries. A partial analysis of the results obtained covers a reduced sample of 3725 families; it makes it possible to fix the composition of the mean individual, monthly and annual food consumptions for each of the eleven regions. Details of the organisation of the survey, of the data processing methods and of the method of presenting the results are given in the first part of the report. the second part presents, in numerical table form, the consumption of various foodstuffs and the feeding principles for each region covered by the survey. Tables summarizing the data make it possible to compare the mean individual consumptions in the various regions studied. (author) [French] Dans le present rapport sont rassembles les premiers resultats des enquetes alimentaires effectuees pendant la periode 1963-1965, aupres de 9000 familles, dans onze regions reparties dans les six pays de la Communaute Europeenne. L'exploitation partielle des donnees obtenues porte sur un echantillon reduit a 3725 familles et permet d'etablir la composition du regime alimentaire moyen individuel, mensuel et annuel de chacune des onze regions. L'organisation des enquetes, la methode de traitement des donnees et l'expression des resultats sont exposees dans la premiere partie du rapport. La seconde reunit, sous forme de tableaux numeriques, les consommations des differents aliments et principes alimentaires par region d'enquetes. Des tableaux recapitulatifs permettent, en outre, une comparaison des consommations moyennes, individuelles des differentes regions etudiees. (auteur)

 10. Determination of plateau slope and activity using filter measurement results and W. Chauvenet's criterion (Mage II and Fortran IV calculation programmes); Determination de pente de palier et d'activite a partir de resultats de mesure filtres selon le critere de W. Chauvenet (programmes de calcul en Mage II et Fortran IV)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, A [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires, Departement d' Electronique Generale, Laboratoire de Metrologie de la Radioactivite

  1967-10-01

  In order to permit (at least partially) the objective comparison of plateau characteristics of gas-ionisation counters, plateaus which are obtained when each radioactive sample from normal LMR production is measured, a programme has been drawn up (on an electronic computer) comprising a processing section using least squares for obtaining the corrected plateaux and energies. With a view to an automatic operation of radio-measurement chains, the programme also comprises a preliminary section in which the statistical considerations of B. Peirce have been applied in the version better known as Chauvenet's criterion; this has been done with a view to eliminate measurement results which are dubious and even totally wrong. (author) [French] Pour rendre possibles (au moins partiellement) des comparaisons objectives entre paliers de caracteristiques de compteurs a ionisation gazeuse, paliers traces lors de la mesure de chaque etalon radioactif de la production courante du L.M.R., il a ete ecrit un programme (sur machine a calculer electronique) comportant une partie de traitement par les moindres carres en vue de la determination de pentes et d'activites corrigees. En prevision d'une exploitation automatique de cha es de radio-mesure, le programme comporte en outre une partie preliminaire dans laquelle des considerations statistiques dues a B. Peirce ont ete appliquees dans leur version plus connue sous le nom de critere de Chauvenet et ce dans le but d'une elimination des resultats de mesure suspects et meme veritablement aberrants. (auteur)

 11. Alecto 1 - criticality experiment on a solution of plutonium and of uranium 235. Experimental results and calculations on tank number 2 ({phi} 300 mm); Alecto 1 - experience de criticite sur une solution de plutonium et d'uranium enrichi a 90 pour cent. Resultats experimentaux et calculs concernant la cuve no. 2 ({phi} = 300 mm)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruna, J G; Brunet, J P; Clouet D' Orval, Ch; Kremser, J [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1964-07-01

  Experiments on plutonium and 90 pour cent enriched uranium solutions have been made in the Alecto reactor with a tank of external diameter 300 mm. Various geometries Lave been tested, for variable concentrations of fissionable salts. The critical mass was studied as a function of the concentration in various reflector conditions (water, concrete, wood) and the experimental values were compared with calculated values. The effects of cadmium as a reflector and of the stainless steel tank were also studied. Lastly were carried out measurements of {beta}/{tau}, ratio of the effective fraction of delayed neutrons to the average lifetime of the neutrons in the reactor. (authors) [French] Des experiences sur des solutions de plutonium et d'uranium enrichi a 90 pour cent ont ete effectuees dans le reacteur Alecto, avec une cuve de diametre exterieur 300 mm. Diverses configurations geometriques ont ete realisees, pour des concentrations variables du sel fissile. On a etudie la masse critique en fonction de la concentration, dans plusieurs conditions de reflexion (eau, beton, bois), et on a compare les resultats experimentaux aux valeurs donnees par le calcul. On a egalement etudie l'influence du cadmium comme reflecteur et celle de la cuve d'acier inoxydable. Enfin on a effectue des mesures de {beta}/{tau}, rapport de la proportion effective des neutrons retardes au temps de vie moyen des neutrons dans la pile. (auteurs)

 12. Some Results of the Research Work on the Biological Effect of Neutrons and Protons; Quelques Resultats des Etudes sur les Effets Biologiques des Neutrons et des Protons; Nekotorye itogi izucheniya biologicheskogo dejstviya nejtronov i protonov; Algunos Resultados del Estudio de los Efectos Biologicos de los Neutrones y Protones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moskalev, Ju. I. [Institut Biofiziki AMN SSSR, SSSR (Russian Federation)

  1964-03-15

  The author correlates and analyses the experimental data obtained over the past two or three years regarding the biological effects of neutrons and high-energy protons, and shows that it is a matter of prime concern for present-day radiobiology to investigate the relative biological effectiveness of the various types of radiation under various irradiation conditions and the reasons for the qualitative differences in their effect on the animal organism. Attention is drawn to the need for more research into the combined effect of various types of radiation and other agents. Specific examples are cited to demonstrate the main progress achieved in studying the prophylaxis of radiation injury induced by neutrons or high-energy protons and to show the contribution such research can make towards understanding the specific way in which various types of radiation act. (author) [French] L'auteur generalise les resultats des recherches experimentales qui ont ete faites au cours des deux ou trois dernieres annees sur les effets biologiques des neutrons et protons de haute energie. Il montre qu'une des taches importantes de la radiobiologie moderne est d'etudier a la fois l'efficacite biologique relative des divers types de rayonnements dans des conditions d'irradiation differentes et les differences qualitatives que presente leur action sur l'organisme vivant. Le memoire souligne qu'il est indispensable de developper les recherches sur l'effet combine des divers facteurs: rayonnements et autres. En partant d'exemples concrets, l'auteur expose les principaux resultats des recherches-sur la prophylaxie des radiolesions provoquees par les neutrons et les protons de haute energie; il montre egalement a quel point ces travaux sont necessaires pour mieux comprendre le caractere specifique de l'e ffet des divers types de rayonnements. (author) [Spanish] En esta memoria se generalizan los resultados de los estudios experimentales efectuados en los ultimos dos o tres anos en materia de

 13. Levels of Tritium in a Variety of New Zealand Waters and Some Tentative Conclusions from these Results; Concentration du tritium dans diverses eaux de Nouvelle-Zelande et conclusions provioires tirees des resultats obtenus; Urovni tritiya v razlichnykh vodakh novoj Zelandii i predvaritel'noe zaklyuchenie po etim rezul'tatam; Concentraciones de tritio en diferentes aguas de Nueva Zelandia y conclusiones provisionales basadas en los resultados obtenidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bainbridge, A E; O' Brien, B J [Institute of Nuclear Sciences, Gracefield (New Zealand)

  1962-01-15

  A wide variety of natural waters was selected for study in the determination of tritium abundance. Results of a series of measurements of tritium from the Akatarawa Stream, near Wellington, from April 1956 to December 1960 are given to show any evidence of bomb tritium in the rains falling on New Zealand. A comparison of these tritium levels with measurements made on tap water at the Institute of Nuclear Sciences was used in an estimate of the storage time of the Hutt Valley Artesian Reservoir. A limited number of results of measurement of tritium in geothermal bore waters, oceanic waters, Wellington rainwater and alpine snows are presented. (author) [French] Les auteurs ont choisi un grand nombre d'eaux naturelles pour determiner leur concentration en tritium. Le memoire contient les resultats de mesures de la teneur isotopique des eaux de l'Akatarawa (pres de Wellington), effectuees entre avril 1956 et decembre 1960; ces resultats montrent si les pluies qui tombent sur la Nouvelle-Zelande contiennent du tritium provenant des essais de bombes. Les auteurs les ont compares aux resultats des mesures faites sur l'eau de ville a l'Institut des sciences nucleaires, pour evaluer le temps d'emmagasinage de l'eau dans le reservoir artesien de la Hutt Valley. Le memoire contient aussi quelques resultats de mesures de la teneur en tritium des eaux de forages geothermiques, d'eaux de mer, d'eaux de pluie recueillies a Wellington, et de neiges de montagne. (author) [Spanish] A fin de determinar su contenido de tritio, se han seleccionado para su estudio aguas naturales de muy diversa indole. Se indica una serie de mediciones de tritio realizadas con muestras tomadas del rio Akatarawa, cerca de Wellington, entre abril de 1956 y diciembre de 1960, que demuestran la presencia, en las aguas de lluvia caidas sobre Nueva Zelandia, de tritio procedente de explosiones nucleares. Se ha establecido una comparacion entre estos niveles de tritio y las mediciones realizadas en aguas de

 14. Idealet om det glade og afstemte barn: Pædagogers blik for trivsel i børnehaven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Boye Koch

  2012-12-01

  Full Text Available Abstract: Danish early childhood professionals (pedagogues are responsible for the well-being of all children in their care, but it is not clear what well-being implies. The article presents an analysis showing how pedagogues observe and categorize the well-being in children. Well-being is a state that pedagogues recognize by using special' seeing-techniques', related to their ideas of how children are supposed to behave in a certain context. The body of a child is culturally created, depending on the indoor or outdoor surroundings. The ideal of a happy child is an attuned child, who is able to adapt to adult expectations, while the physical surroundings are co-determining what the pedagogues 'see'.

 15. Hvad så? Unge hørehæmmede trivsel og livskvalitet i et sociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Unge hørehæmmedes situation har længe været ubelyst. Dette råder denne afhandling bod på. Med udgangspunkt i et omfattende empirisk materiale - heriblandt en stor kvantitativ undersøgelse - beskrives unge hørehæmmedes livssituation i en række forskellige sociale arenaer, såsom folkeskolen, arbejd...

 16. En kvalitativ undersøkelse om trivsel og motivasjon i høyere utdanning: Et selvbestemmelsesteoretisk perspektiv

  OpenAIRE

  Kristensen, Kjell Daniel Berg

  2017-01-01

  In a self-determination theory perspective (Deci & Ryan, 1985), the quality of the interaction between students and the context can be a crucial factor for the student’s well-being and motivation. Central to the theory are the three basic psychological needs for autonomy, competence and relatedness. Self-determination theory argues that the satisfaction or thwarting of these needs may have a significant impact on well-being and autonomous motivation. To investigate factors in the learning...

 17. Forholdet mellem opdragelse og folkeskolens krav til læring og trivsel - set i et forældreperspektiv

  OpenAIRE

  Snedker, Ea; Olsen, Camilla Faurskov; Neergård, Julie

  2017-01-01

  This project seeks to examine how different parents raise their children. Subsequently, it is examined how this parenting interacts with the demands of learning and well-being from the Danish public schools from the parents’ perspective. In order to approach this qualitative semi structured interviews were used. The project bases its analysis on the theory of Pierre Bourdieu and his terms ‘habitus’ and ‘capitals’. In addition to this, the term negotiating families (forhandlingsfamilier) by Di...

 18. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna; Mehlsen, Line; Bengtsson, Steen

  , som kan bistå borgeren efter forløbets afslutning. Konklusion/resultater: Overordnet set viser evalueringen, at borgerne profiterer af CTI-indsatsen. Der sker en statistisk signifikant forbedring af CTI-gruppens mentale trivsel fra første måling til 9-måneders-målingen. Borgernes funktionsniveau er...... blevet målt på tre livsområder: arbejde/uddannelse, socialt liv og familieliv/hjemlige forpligtelser. Resultaterne viser, at borgerne udvikler sig signifikant i positiv retning (oplever færre begrænsninger) efter 9 måneders forløb sammenholdt med ved forløbets opstart. Derudover viser resultaterne fra....... Indsatsborgerne oplevede forbedret psykisk trivsel, forbedret funktionsevne samt fik et stærkere socialt netværk. Baggrund: Evalueringen af metoden Critical Time Intervention (CTI), er udarbejdet som led i satspuljeinitiativet ’Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser...

 19. Contribution to the geochemical knowledge of the uranium-radium and thorium families in the southern Vosges. Applications of some results in the prospecting of uranium deposits; Contribution a la connaissance geochimique des familles uranium-radium et du thorium dans les Vosges meridionales. Application de certains resultats en prospection des gisements d'uranium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurain, G [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1962-07-01

  This work's aim is to lead to a more accurate knowledge of the geochemistry of the Uranium-Radium and Thorium families in the Southern Vosges and to apply some of the results to the prospecting of uraniferous deposits: It has been showed: a bond between Calcium-Magnesium and Uranium-Thorium in the calco-alkaline granites. The host minerals of Uranium and Thorium are hornblende, biotite, titanite and epidote. a concentration of Uranium, at present time with secular disequilibrium in a thermal zone where the satellite mineralizations form an epithermal paragenesis. a disequilibrium of the Uranium-Radium family in the supergene minerals of the lead (phosphate and vanadate) showing the present circulations of Uranium. a bond between the radon grade of the spring waters and Uranium-Radium of the rocks. Such a relation allow to realize a prospecting method based on the determination of radioactive gases from the cold spring-waters of a common country. (author) [French] L'etude presentee ici a pour but de conduire a une connaissance plus precise de la geochimie des familles Uranium-Radium et Thorium dans les Vosges meridionales et d'appliquer certains resultats a la prospection des gites uraniferes. Il a ete mis en evidence: une liaison Calcium-Magnesium et Uranium-Thorium dans des granites calco-alcalins. Les mineraux hotes de l'Uranium et du Thorium sont: la hornblende, la biotite, le sphene, l'epidote. une concentration actuelle de l'Uranium en desequilibre seculaire dans une zone thermale ou les mineralisations satellites constituent une paragenese epithermale. un desequilibre de la famille Uranium-Radium dans des mineraux supergenes du plomb (phosphates et vanadates) prouvant les circulations actuelles de l'Uranium. une liaison entre la teneur en Radon des eaux de sources et celle en Uranium-Radium des roches. Une telle liaison permet de realiser une methode de prospection fondee sur le dosage du gaz radioactif des eaux de sources froides d'une region quelconque

 20. Contribution to the geochemical knowledge of the uranium-radium and thorium families in the southern Vosges. Applications of some results in the prospecting of uranium deposits; Contribution a la connaissance geochimique des familles uranium-radium et du thorium dans les Vosges meridionales. Application de certains resultats en prospection des gisements d'uranium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurain, G. [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1962-07-01

  This work's aim is to lead to a more accurate knowledge of the geochemistry of the Uranium-Radium and Thorium families in the Southern Vosges and to apply some of the results to the prospecting of uraniferous deposits: It has been showed: a bond between Calcium-Magnesium and Uranium-Thorium in the calco-alkaline granites. The host minerals of Uranium and Thorium are hornblende, biotite, titanite and epidote. a concentration of Uranium, at present time with secular disequilibrium in a thermal zone where the satellite mineralizations form an epithermal paragenesis. a disequilibrium of the Uranium-Radium family in the supergene minerals of the lead (phosphate and vanadate) showing the present circulations of Uranium. a bond between the radon grade of the spring waters and Uranium-Radium of the rocks. Such a relation allow to realize a prospecting method based on the determination of radioactive gases from the cold spring-waters of a common country. (author) [French] L'etude presentee ici a pour but de conduire a une connaissance plus precise de la geochimie des familles Uranium-Radium et Thorium dans les Vosges meridionales et d'appliquer certains resultats a la prospection des gites uraniferes. Il a ete mis en evidence: une liaison Calcium-Magnesium et Uranium-Thorium dans des granites calco-alcalins. Les mineraux hotes de l'Uranium et du Thorium sont: la hornblende, la biotite, le sphene, l'epidote. une concentration actuelle de l'Uranium en desequilibre seculaire dans une zone thermale ou les mineralisations satellites constituent une paragenese epithermale. un desequilibre de la famille Uranium-Radium dans des mineraux supergenes du plomb (phosphates et vanadates) prouvant les circulations actuelles de l'Uranium. une liaison entre la teneur en Radon des eaux de sources et celle en Uranium-Radium des roches. Une telle liaison permet de realiser une methode de prospection fondee sur le dosage du gaz radioactif des eaux de sources

 1. Enova results and activities report 2008; Resultat- og aktivitetsrapport 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-07-01

  Enova's results in 2008 was 2,15 TWh in saved and produces renewable energy. Totally Enova has contributed by activate environmental friendly energy projects equivalent 11,6 TWh up to 2009. This is a good step towards Enova's long-term goal and corresponding to an amount of approximately 10 % of Norway's united consumption of energy throughout a year. (AG). refs., figs., tabs., ills

 2. First half 2005 financial results; Resultats du 1. semestre 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  With manufacturing facilities in over 40 countries and a sales network in over 100, AREVA offers customers technological solutions for nuclear power generation and electricity transmission and distribution. The group also provides interconnect systems to the telecommunications, computer and automotive markets. This document presents the first half 2005 financial results of the group: 1 - overall performance: sales revenue, operating income, consolidated net income, operating cash flow, balance sheet; 2 - outlook; 3 - performance by business division: front-end division, reactors and services division, back end division, transmission and distribution division, connectors division.

 3. AREVA 2010 annual results; AREVA resultats annuels 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-07-01

  Areva's 44-billion euro backlog at the end of 2010 gives the group excellent visibility, enabling it to confirm its outlook for 2012: 12 billion euros in revenue, double-digit operating margin and significantly positive free operating cash flow. Revenue rose by 575 million euros in 2010, or 6.7%, in comparison to 2009 and operating income excluding particular items improved by 201 million euros, nearly 2 points of revenue. In the past two years, Areva has raised 7.1 billion euros and secured its liquidity to ensure its development. In 2011, Areva is going to simplify the group's capital structure by listing ordinary shares of AREVA. At that time, the group may launch the employee share-holding plan, something it has ardently sought for several years as a way for its employees to share in AREVA's growth. The consolidated backlog stood at 44.204 billion euros at December 31, 2010, up 2.0% compared with that at December 31, 2009. The group's consolidated revenue came to 9.104 billion euros in 2010, up 6.7% on a reported basis and 5.1% like-for-like compared with 2009. Excluding particular items, operating income rose by 1.9 point, going from 3.9% in 2009 to 5.8% in 2010, giving operating income of 532 million euros (331 million euros in 2009). Net income attributable to equity owners of the parent came to 883 million euros in 2010, an increase of 331 million euros compared with 2009. Operating cash flow before capex was 923 million euros, an increase of 548 million euros compared with 2009, when it was 375 million euros, due to the visible improvement in EBITDA and working capital requirement. The change in gross capex (excluding acquisitions) from 1.780 billion euros in 2009 to 1.966 billion euros in 2010 is due to the ramp-up of construction programs, particularly in Enrichment. In 2010, almost 60% of the group's capital spending was on sites in France. The acquisitions made in Renewable Energies in 2010 in the amount of 210 million euros (100% of Ausra and the remaining 49% of Multibrid) bring total gross capex to 2.176 billion euros, compared with 1.808 billion euros in 2009. Net capex came to 2.013 million euros in 2010, compared with 1.294 billion euros in 2009, reflecting asset disposals of 163 million euros in 2010 (mainly from the sale of 2% of the Georges Besse II plant), compared with 514 million euros in 2009. Free operating cash flow before tax went from -919 million euros in 2009 to -1.090 billion euros in 2010. Part of the increase in net capex is financed by the improved EBITDA and working capital requirement. The group's net financial debt comes to 3.672 billion euros at December 31, 2010 (based on the 2007 valuation of the debt to Siemens i.e. 2.049 billion euros, plus accrued interest) compared with 6.193 billion euros at December 31, 2009. The 2.521-billion euro reduction is due to the cash generated by the disposal of the Transmission and Distribution business (3.124 billion euros), by the transactions on Safran securities in the amount of 636 million euros, and by the 900-million euro capital increase, which helped largely offset the free operating cash flow described above, as well as the payment of dividends for 2009 to AREVA SA shareholders in the amount of 250 million euros. These amounts should be compared with equity of 9.578 billion euros at December 31, 2010, compared with 7.574 billion at year-end 2009. The group's gearing thus went from 45% in 2009 to 28% in 2010, illustrating the notable strengthening of the group's balance sheet. As part of this process, AREVA's Supervisory Board will not propose to the Annual General Meeting of Shareholders the payment of a dividend for 2010. In addition, the group's liquidity was reinforced in 2010 by a fourth bond issue of 750 million euros. Excluding the debt to Siemens, the group has no major reimbursement due before 2016

 4. Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  of vocational training at upper secondary level. Despite this increasing interest, Danish upper secondary education still remains to some extent the ‘poor relation’ of the other educational levels (primary, lower secondary and tertiary) in terms of the attention devoted to it with respect to policy development...

 5. Klasseledelse, uro og mobning: Resultater fra TIMSS 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Emil; Reimer, David

  2018-01-01

  This article studies classroom management and disciplinary climate drawing on the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011. Relations between classroom management, disciplinary climate and academic achievement are analysed based on 2,800 Danish fourth grade students usin...

 6. Consolidated results 2000. Forecasts 2001; Resultats consolides 2000. Perspectives 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  This document presents an economic analysis of the Group Gaz De France consolidated results for the year 2000. The main topics are the evolution of the energy market, the great economic growth for the five businesses of the Group (exploration-production, trade, transport, distribution and services), financial results affected by the supply costs increase, the position reinforcement among the gas leaders in Europe and the highlights of 2000. (A.L.B.)

 7. Framatome announces its 1997 results; Framatome annonce ses resultats 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-05-18

  This press dossier presents the 1997 financial year of Framatome group: turnover and key-numbers, results, sectoral analysis (nuclear engineering (nuclear realizations, fuels, services and equipments); connectors engineering (automotive, electrical, electronic, interconnection and microelectronic industries), industrial equipments). Then, the 1998 objectives are presented with the strategy of the group (Chinese, central and eastern Europe nuclear programs, French-German joint EPR project, services and nuclear fuels, connectors engineering, industrial equipments, manpower, research and development programs). This part is followed by a presentation of some 1997 events and by the text of the press conference from May 18, 1998 which presented the activities of the group, its competences and know-how in the nuclear domain. (J.S.)

 8. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys, and dietary surveys. Food supplies have been publishedannually since 1952. Household consumption surveys among random nation-wide samples of privatehouseholds have been performed annually by Statistics Norway since 1975. Dietary surveys were includedon a regular basis in the surveillance system in 1993 when the first Norwegian nation-wide dietary surveysamong students 13 and 18 years old and the general population aged 16-79 years were conducted. Thesecond dietary survey among the general population was made in 1997, and the first survey among infantswas performed in 1998-99. The second survey among children 5-13 years is planned for 2000-2001. TheNorwegian surveillance system has been considerably improved during the 1990s. However, the collectionof dietary data is still modest compared to what is done in the USA and Great Britain. The system isdeveloping, and will be adjusted and supplemented. Quality assurance of methods will be given priority.2000; 10 (1: 31-42.

 9. RTE annual results 2005; RTE resultats annuels 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  This annual report presents the results of the RTE (Electric power Transport Network). The year 2005 is marked by the new status of RTE, as a limited company. The financial good performances, the market, the open network, the environmental policy, the human resources and the european and international relations are discussed. (A.L.B.)

 10. Cochleaimplantationer hos voksne. Resultater og betydning for kommunikation og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, C E; Grøntved, A M

  2000-01-01

  The aim of this study was to assess the benefits and complications from cochlear implantation and to evaluate the average implant usage per day. Ten profoundly deaf adults were implanted during the period April 1994 to September 1997. The patients answered questionnaires one year or more after...... receiving their cochlear implants. The average implant usage per day was 16 hours. The patients would again opt for a cochlear implant and would recommend a cochlear implant for a deaf friend. A paired comparison showed that the implants led to statistically significant improvement in a number of factors...

 11. Perkutan indsaettelse af aortaklap - initiale erfaringer og resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Lene Kjaer; Engstrøm, Thomas; Wachtell, Kristian

  2009-01-01

  University Hospital in the period November 2007 to September 2008. RESULTS: The procedural success was 100% and 30-day mortality was 5%, none of which was due to cardiac death. The treatment resulted in a considerable relief of symptoms. The aortic valve area showed a significant increase from 0.8 +/- 0.2 cm......-up. CONCLUSION: Implantation of a percutaneous aortic valve can be achieved in patients with inoperable AS and may become a very important therapeutic modality for this group of patients. These first results from Copenhagen University Hospital are promising and in concordance with international experience...

 12. Results. Building integrated energy supply; Resultater. Bygningsintegreret energiforsyning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, Rasmus L.; Noergaard, J.; Daniels, O.; Justesen, R.O.

  2011-08-15

  In the future, buildings will not only act as consumers of energy but as producers as well. For these ''prosumers'', energy production by use of solar panels, photovoltaics and heat pumps etc will be essential. The objective of this project was to find the most optimal combinations of building insulation and use of renewable energy sources in existing buildings in terms of economics and climate impacts. Five houses were analyzed based on different personal load, consumption profiles, solar orientation and proposed building envelope improvements and use of combinations of renewable energy systems. The analysis was conducted by making a large number of simulations of which the best combinations were selected. The final result takes form of a single top-50 list with the best combinations of energy systems according to CO{sub 2} emission, energy consumption and economics. The present report contains the conclusions of and comments on the project's results. (ln)

 13. Areva - 2011 Annual results; Areva - Resultats annuels 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marie, Patricia; Briand, Pauline; Michaut, Maxime; Scorbiac, Marie de; Repaire, Philippine du

  2012-03-01

  Areva's backlog established at 45.6 billion euros at the end of 2011, significantly increasing at the end of a year marked by the Fukushima accident, confirms the commercial dynamism of the group alongside its customers and reinforces the visibility on its future business level. In a difficult context, the slight decline in revenue in 2011 demonstrates the robustness of Areva's integrated model, resting mainly on recurring business generated in relation to Areva's customers' nuclear installed base, and benefiting from the development of Areva's renewable energies operations. Free operating cash flow before tax, although down over the whole year in 2011, improved in the second half, showing the first effects of Areva's stronger focus on cash generation and debt management. After the success of Areva's bond issue in September 2011, the Group's liquidity remains high at the end of 2011. The Areva teams are now dedicating all of their efforts to the deployment of the 'Action 2016' strategic action plan, which had already yielded its first positive results at the end of 2011, with an improvement in the cost structure of Areva's operations, an increase in order intake, and the launch of several disposals of minority interests. Summary of the 2011 financial results: - Backlog: euro 45.6 bn, +3.1% vs. 2010, i.e +6.7% over 3 months; - Revenue: euro 8.872 bn, i.e -2.6% vs. 2010; - Operating income: - euro 1.923 bn; - Net income attributable to equity owners of the parent: - euro 2.424 bn; - EBITDA: euro 1.068 bn ( euro 420 m excluding Siemens impact); - Free operating cash flow before tax: - euro 2.397 bn (- euro 1.366 bn excluding Siemens impacts), improvement over the second half; - Decrease in net debt of euro 124 m for the year; - Significant drop in general and administrative expenses, with a noticeable reduction between the first and the second half; - Launch of several disposals of minority interests

 14. Enova results report 2006; Enovas resultat- og aktivitetsrapport for 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-07-01

  Energy was high on the agenda in 2006. The higher than normal electricity prices, Norway's strong dependence on electricity, and the increased focus on climate change resulted in a lot of interest in environmentally friendly energy solutions. For Enova this meant an exciting and demanding year. At the same time it has been important to take into account the long-term perspective of the activities. Enova is supposed to be a driving force for future oriented energy solutions and to contribute to a lasting change in Norway's generation and use of energy. During the past year better knowledge about what is happening to our world has had a positive effect on our efforts. This increased attention has provided Enova with the opportunity to demonstrate that energy efficiency and renewable energy are the keys to a sustainable energy future. Moreover, the general focus on energy has enabled Enova to more effectively provide business and industry, households and the public authorities with good energy advice. refs., figs., tabs., ills

 15. Optical Density Control of Autoradiographs After Photographic Processing (Preliminary Results); Controle de la Densite Optique des Autoradiogrammes Apres Developpement Photographique. (Resultats Preliminaires); Regulirovanie opticheskoj plotnosti avtoradiogramm posle fotoobrabotki; Control de la Densidad Optica de las Autorradiografias Despues del Tratamiento Fotografico. (Resultados Preliminares)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baptista, A. M. [Comissao de Estudos de Energia Nuclear, Instituto de Alta Cultura, Lisbon (Portugal); Terrinha, A. [Instituto Portugues de Oncologia, Lisbon (Portugal)

  1965-10-15

  In many applications of photographic emulsions it would be desirable to control the optical density after the photographic processing. This would be useful for instance in certain problems of photographic dosimetry and particularly in many applications of autoradiography in medicine and biology. It would then be possible to recover information lost by overexposure as it frequently occurs unavoidably particularly in cases where important grain density variations are observed in the same autoradiograph specimen. The authors report the first results of an attempt to control the grain density after development and fixation of the photographic material by attacking the processed emulsion with diluted solutions of trypsin. By changing concentrations and temperature the attack can be made to proceed at any desirable speed so the trypsin solution acts like an ultra microtome removing very thin layers of the photographic emulsion. More important, the process could be followed continuously under the microscope by using a suitable chamber. Results are presented which suggest that this technique can give a rough idea of the incorporation with time of the radionuclide in the biological structure under observation. (author) [French] Dans diverses applications d'emulsions photographiques, il serait souhaitable de controler la densite optique apres avoir procede au developpement. Cette methode serait utile, par exemple pour resoudre certains problemes de dosimetrie photographique, et notamment dans maintes applications medicales et biologiques de l'autoradiographie. Il serait alors possible de recuperer les indications perdues en raison d'une surexposition, souvent inevitable, surtout dans les cas ou la densite du grain varie tres sensiblement dans un meme specimen autoradiographique. Les auteurs signalent les premiers resultats qu'ils ont pu obtenir en cherchant a controler la densite du grain, apres developpement et fixation de la substance photographique, en attaquant l

 16. Determination of diets for the populations of eleven regions of the European community to be used for obtaining radioactive contamination levels. First results concerning the food consumption of individuals classified in nine age-groups; Determination des regimes alimentaires des populations de onze regions de la Communaute Europenne et vue de l'etude des niveaux de contamination radioactive. Premiere serie de resultats concernant la consommation alimentaire des individus groupes en neuf classes d'ages

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ledermann, S; Lacourly, G; Garnier, A; Cresta, M; Lombardo, E [Commissariat a l' Energie Atomique, 92 - Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1968-07-01

  The present document continues the report CEA-R--2979 - EUR--2768-f. The processing of the data given by the family food enquiry carried out in eleven regions of the European Community, has permitted to determine the food consumption of individuals classified in nine age-groups, in order to study the radioactive contamination levels in the food-chain. The used statistical method is described, and the obtained results are presented in form of double-entry tables giving for each region and for each age-group the mean weekly food-consumption and the contribution of each diet in nutrition principles, in minerals, vitamins, trace elements and calories. (authors) [French] Ce rapport fait suite au rapport CEA-R--2979 - EUR--2768-f. Le traitement de l'information apportee par les enquetes alimentaires familiales realisees dans onze regions de la Communaute Europeenne a permis de determiner les consommations alimentaires des individus groupes en neuf classes d'age, en vue de l'etude des niveaux de contamination radioactive dans les chaines alimentaires. La methode statistique employee est decrite et les resultats obtenus sont presentes sous forme de tableaux a double entree donnant pour chacune des regions etudiees et pour chacune des neuf classes d'age, les consommations moyennes hebdomadaires, ainsi que les apports en principes nutritifs, mineraux, vitamines et oligo-elements, et calories de chaque regime. (auteurs)

 17. Rapport fra VIOL-projektet, Del 2: Technological literacy som udfordring for professioner og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rapporten ”Technological literacy som udfordring for professioner og uddannelse” er del af den samlede afrapportering af projektet ”Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring” (VIOL). VIOL-projektet er gennemført i et samarbejde mellem University College Sjælland (UCSJ) og Roskilde Universitet...... (RUC) og er støttet af Den Europæiske Socialfond. Projektet er gennemført i perioden januar 2013 til og med februar 2015. Rapporten ”Technological literacy - analyser og erfaringsopsamling på tværs af professioner” samler og formidler en tværgående analyse af projektets erfaringer og resultater med...... særligt fokus på analyser og fortolkninger af ”technological literacy” på tværs af professioner og ud-dannelser....

 18. First Results of a Systematic Study of Internal Contamination Due to Fall-Out; Premiers Resultats d'une Etude Systematique des Contaminations Internes Consecutives aux Retombees Radioactives; 041f 0415 0420 0414 ; Resultados Iniciales de un Estudio Sistematico de las Contaminaciones Internas Debidas a la Precipitacion Radiactiva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pellerin, P.; Moroni, J. P.; Remy, M. L. [Travail du Service Central de Protection Contre les Rayonnements Ionisants, Ministere de la Sante Publique, Paris (France)

  1964-11-15

  infer a maximum value for the isotope. (author) [French] Depuis septembre 1.961, plus de-500 examens a l'anthropoeamma- metre.ont ete pratiques par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants. De nombreuses personnes sont soumises a des examens trimestriels ou semestriels et des radioanalyses urinaires sont frequemment associees a ces examens; une exploration systematique de l'echantillon d'urine par spectrometrie {gamma} precede en general l'etude radiochimique. L'etude comparative des resultats de ces divers examens permet de degager certains faits relatifs a la contamination interne due aux retombees radioactives: 1. Le cesium 137 est le seul radioisotope artificiel constamment retrouve par examen a l'anthropogamma- metre. L'evolution de la charge totale moyenne peut etre suivie durant toute la periode de temps couverte par l'ensemble des examens. On peut constater accessoirement la variation, par ailleurs classique, de la charge radioactive selon le sexe. 2. Les auteurs ont pu etudier, pour les faibles activites habituellement rencontrees, le rapport entre l'excretion urinaire du cesium-137 et la charge corporelle totale de ce radioisotope. Les resultats paraissent'confirmer les relations etablies par d'autres auteurs pour des contaminations plus importantes. 3. En ce qui concerne les produits de fission a vies moyennes, les zirconium 95 + niobium 95 en particulier (et plus accessoirement le ruthenium 103), leur presence a pu etre constatee de facon transitoire a certaines periodes. 4. La connaissance de la charge corporelle totale de strontium 90 serait une donnee capitale, mais la mesure directe de ce radioisotope a Tanthropogammametre ne peut etre realisee pour de faibles activites. Les auteurs ont donc tente d'evaluer l'ordre de grandeur de cette charge par deux voies differentes: tout d'abord, l'etude du cesium 137, dont le pourcentage dans les retombees radioactives evolue de facon sensiblement parallele a celui du strontium 90, permet

 19. The Estimation of Internal Contamination with Uranium from Urine Analysis Results; Evaluation de la Contamination Interne par l'Uranium a Partir des Resultats de l'Analyse d'Urines; 041e 0426 0414 ; Evaluacion de la Contaminacion Interna con Uranio a Partir de los Resultados del Analisis de Orina

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jackson, S. [Authority Health and Safety Branch, Radiological Protection Division, United Kingdom Atomic Energy Authority, Harwell, Berks. (United Kingdom)

  1964-11-15

  The most common cause of internal contamination with uranium is inhalation of uranium dust. Soluble uranium compounds are rapidly absorbed from the lungs, and most of the uranium entering the circulation is rapidly excreted in the urine. The intake of soluble uranium at work can be estimated from the uranium content of urine samples taken immediately afterwards. It is a special feature of soluble compounds of natural uranium that the primary consideration is not radiological but toxicological due to chemical effects of uranium deposited in the kidneys. Some uranium is also deposited in the skeleton, but the irradiation of bone is less critical, in the case of natural uranium, than the toxicity to kidney. For soluble compounds of highly-enriched uranium with its high specific activity, the primary concern is radiological; the chemical effects on the kidneys are less limiting than the irradiation of bone, which thus becomes the critical organ. In this case, it is better to attempt to assess the retained body burden rather than the intake of uranium. This may be done by analysing urine samples taken not immediately after exposure but when some time has elapsed. Samples taken after a holiday are probably the best material available in practice, but it may be necessary to accept samples after only a week-end of removal from uranium work. (author) [French] Evaluation de la contamination interne par l'uranium a partir des resultats de l'analyse d'urines. La cause la plus frequente de contamination interne par l'uranium est l'inhalation de poussieres d'uranium. Les composes solubles de l'uranium sont rapidement absorbes au niveau des poumons et la plus grande partie de l'uranium qui passe dans le sang est rapidement rejetee avec l'urine. La quantite d'uranium soluble actif qui est absorbee peut etre determinee a partir de la teneur en uranium d'echantillons preleves immediatement apres. Les composes solubles de l'uranium naturel ont une particularite en ce sens que la

 20. Comparison of Spin Wave Theory with Neutron Scattering Results for MnF{sub 2}; Comparaison entre la Theorie de l'Onde de Spin et les Resultats Obtenus par la Diffusion des Neutrons dans MnF{sub 2}; Sravnenie teorij spinovoj volny s rezul'tatami rasseyaniya nejtronov dlya MnF{sub 2}; Estudio Comparativo, en el MnF{sub 2}, de la Teoria Ondulatoria del Spin y de los Resultados de la Dispersion Neutronica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Low, G. G. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berks (United Kingdom)

  1965-04-15

  l'onde de spin dans MnF{sub 2}, a 4,2 Degree-Sign K et a des temperatures superieures approchant le point de Neel. Les resultats obtenus a basse temperature, completes par des donnees sur les caracteristiques magnetiques, ont permis d'evaluer les diverses constantes d'echange dans MnF{sub 2} avec une certaine precision. En utilisant ces constantes, l'auteur a employe le formalisme de l'onde de spin pour substances antiferromagnetiques, decrit par Oguchi, pour prevoir theoriquement comment varie la dispersion de l'onde de spin en fonction de la temperature. Aucun des parametres mis enjeu n'est superflu, et les courbes theoriques de dispersion peuvent etre comparees aux resultats experimentaux pour des temperatures plus elevees en vue de verifier la theorie de l'onde de spin. L'auteur a evalue numeriquement les energies d'onde de spin et integre sur la zone de Brillouin, evitant ainsi tout developpement en serie selon la temperature. Ils a tenu compte des interactions dynamiques entre paires d'ondes de spin, mais il a neglige les effets cinematiques. Les energies d'onde de spin ont fait l'objet d'une renormalisation. C'est la un facteur important pour T/T{sub N} Greater-Than-Or-Equal-To Vulgar-Fraction-One-Half . La concordance entre la theorie et les resultats experimentaux demeure, en fait, remarquable jusqu'a des temperatures correspondant a environ 90% du point de NeeL II serait dangereux d'extrapoler ces resultats en vue de les utiliser pour des systemes a spin plus faible, car les effets cinematiques joueraient probablement un role beaucoup plus important dans ces cas. En ce qui concerne MnF{sub 2}, ou S= 5/2, une evaluation grossiere laisse supposer que les effets cinematiques seront peu importants jusqu'a M/M{sub O}-20%, ce qui ne se produit que dans les limites d'un degre environ du point de Neel, L'auteur discute brievement les consequences que peut avoir un terme d'echange biquadratique dans MnF{sub 2}; il conclut que, si cet echange existe, il est tres

 1. The Design and Performance of a Large High resolution Focusing Collimator; Etude d'un Grand Collimateur a Focalisation et Fort Pouvoir de Resolution: Resultats; Konstruktsiya i kharakteristika krupnogo fokusiruyushchego kollimatora s vysokoj stepen'yu razresheniya; Diseno y Funcionamiento de un Gran Colimador Enfocado de Alto Poder de Resolucion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harris, C. C.; Bell, P. R.; Satterfield, M. M.; Ross, D. A.; Jordan, J. C. [Oak Ridge National Laboratory, TN (United States)

  1964-10-15

  by 1/4 in from a |- in diam. source about 50 times more intense. (author) [French] Le collimateur a focalisation a pour principal avantage de permettre l'emploi d'un grand detecteur pour augmenter le taux de comptage sans diminuer la resolution dans l 'espace. Un grand nombre d 'orifices etant orientes vers un point unique, on obtient une sorte d'effet ' d e focalisation ' Etant donne que les parois entre les orifices sont obligatoirement minces, la penetration de ces parois par les rayons gamma provoque une diminution de la resolution dans l'espace. Afin d'attenuer cette penetration, on a utilise, au lieu de plomb, le tungstene et l 'or pour les detecteurs de 7,5 cm de diametre. A moins d'utiliser aussi un plus grand detecteur, le fait d'utiliser un collimateur en plomb plus long pour reduire la penetration compromet l 'objectif essentiel de l 'etude de l 'appareil; qui est d'augmenter le taux de comptage. Les auteurs ont etudie et construit un collimateur en plomb, a 91 orifices, destine a etre utilise avec un detecteur a NaI(Tl) de 13,5 cm sur 7,5 cm. Le foyer est a 24 cm detecteur, et l'angle solide d'acceptation est le meme que pour les collimateurs a focalisation utilises couramment avec des detecteurs de 7,5 cm. La longueur maximum est de 16,5 cm; la longueur normale de l 'appareil etudie est de 14 cm. A ces longueurs, les 'cercles de resolution'optiques sont de 1,2 cm et 0,77 cm, respectivement. Les resultats de l 'etude sont les suivants: a) distance focale plus longue et augmentation de l 'efficacite de comptage, grace a l'emploi d'un scintillateur de plus grandes dimensions; b) collimateur en plomb, avec resolution comparable a c elle de collimateurs en or, plus courts (sur le scintigramme, l'image d'une source ponctuelle de Cs-{sup 137}Ba ne mesure que 7 mm de diametre); c) collimateur a fort pouvoir de resolution, pour la scintigraphie de l'homme et des petits animaux; d) ensemble standard destine a etre utilise avec des collimateurs a plus grand angle

 2. Brain Tumour Scintigraphy with {sup 99m}Tc-Pertechnetate, {sup 99m}Tc-Fe(II) Complex and {sup 131}I-Labelled Macroaggregated Albumin - Comparison of Results; La Scintigraphie des Tumeurs Cerebrales a l'Aide de Pertechnetate Marque au {sup 99m}Tc, de Complexe {sup 99m}Tc-Fe-II et de Macroagregats d'Albumine Marques au {sup 131}I. Comparaison des Resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haas, J. P.; Dietz, H.; Schmidt, K. J.; Doerr, F.; Brod, K. H.; Wolf, R. [Institut de Radiologie Clinique et Clinique de Neurochirurgie, Universite de Mayence, Federal Republic of Germany (Germany)

  1969-05-15

  from a wide selection of case studies. (author) [French] Aujourd'hui le {sup 99m}Tc, sous forme de pertechnetate, a trouve sa place dans la scintigraphie cerebrale.' Selon les experiences des auteurs du memoire ainsi que celles d'autres auteurs, sa valeur diagnostique est egale a celle des substances marquees au mercure ou a l'iode. Tout en utilisant le pertechnetate marque au {sup 99m}Tc les auteurs ont cherche a elargir le diagnostic isotopique par deux methodes; l'injection intra-arterielle de macro-agregats d'albumine, et l'injection, par voie intraveineuse, d'une nouvelle substance, le complexe {sup 99m}Tc-Fe-II. Les auteurs ont publie en 1966 les resultats obtenus a l'aide de la premiere methode; ils presentent maintenant le bilan de leurs experiences sur un grand nombre de patients, plus de cent, souffrant de tumeurs cerebrales. Comparee a la scintigraphie au pertechnetate marque au {sup 99m}Tc apres injection par voie intraveineuse, la nouvelle methode donne des informations complementaires qui facilitent souvent grandement le diagnostic neuroradiologique clinique. La plupart des cas furent verifies par l'operation ou l'autopsie. La methode donne pour la premiere fois la possibilite de visualiser par la scintigraphie le reseau arteriel du cerveau. Les auteurs ont ete amenes a utiliser la deuxieme methode pour la detection des tumeurs cerebrales en raison de la facilite de mise en oeuvre de la scintigraphie cerebrale apres injection par voie intraveineuse, et parce qu'ils disposaient des resultats d'experiences effectuees avec le complexe {sup 99m}Tc-Fe-H sur la scintigraphie des reins ainsi que d'une breve communication parue dans la litterature americaine. Les premieres experiences montrent que cette substance est nettement superieure a toutes celles qui ont ete utilisees jusqu'ici par voie intraveineuse. Elle unit les avantages incontestables du {sup 99m}Tc, en ce qui concerne surtout la dose d'irradiation du patient, a la nettete extraordinaire de

 3. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  and by the number of smokers at home. Smoking was associated with poor health, fatigue, school tiredness, school performance below the average, frequent contacts with friends outside school and at night, difficulties in discussion with parents, ease in discussions with friends, and with having close friends...... of smokers were 3%, 8%, and 29%, and the proportions of daily smokers were 0%, 2% and 6%. More girls than boys were smokers but there was almost no difference if place of residence, social class, or family type were considered. Almost the entire variation could be explained by best friends' smoking habits...

 4. The distribution of a pure beta-emitter in the human body. Problems and preliminary results of Bremsstrahlung measurements in vivo; La repartition d'un emetteur beta pur dans l'organisme humain. Problemes poses par les mesures in vivo du rayonnement de freinage et premiers resultats obtenus; Raspredelenie chistogo beta-izluchatel ya v chelovecheskom organizme Problemy i predvaritel'ny e rezul'taty izmerenij tormoznogo izlucheniya v zhivom organizme; Distribucion de un emisor beta puro en el organisme humano. Problemas planteados por las mediciones in vivo de la radiacion de frenado y resultados preliminares obtenidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mehl, H G [Strahleninstitut der Freien Universitaet, Berlin (Germany)

  1959-07-01

  In vivo measurements of the distribution of a pure beta-emitter in the human body were previously limited to the localization of radioactivity in superficial tissues only, owing to the short range of the beta particles in tissue. During die last few years the analysis has been extended by means of bremsstrahlung measurements to activities in deep-lying tissues. The present paper deals with problems and results of this new technique. On the basis of an analysis of the physical nature of this radiation, the construction of suitable detection devices is discussed. The theoretical and experimental work done in this field are reviewed. In order to make a proper interpretation of the results obtained, it is necessary to analyse the various factors involved. These include particularly the area ''seen'' by the detector, the specific activity of the tissue seen and the depth of the organ under consideration, A discussion of the results of such measurements already published will permit an assessment of the present situation and of the nature of the problems still unsolved. (author) [French] Les mesures in vivo de la repartition d'un emetteur beta pur dans l'organisme humain se limitaient autrefois a la localisation de la radioactivite dans les tissus superficiels, en raison du faible parcours des particules beta dans l'organisme. Depuis quelques armees, il est possible, grace aux mesures du rayonnement de freinage, d'etudier egalement la radioactivite dans les tissus profonds. L'auteur examine les problemes poses par cette technique nouvelle et les resultats qu'elle permet d'obtenir. Il indique des procedes de detection fondes sur les caracteristiques physiques de ce rayonnement. Il decrit les recherches theoriques et experimentales qui ont ete faites dans ce domaine. Pour interpreter correctement les resultats obtenus, il importe d'analyser les differents facteurs qui interviennent, notamment la surface par le detecteur, l'activite specifique du tissu observe et

 5. The Determination of Components of Radioactive Decay Mixtures by Computer Analysis of Count-Rate Data; Determination des Composants de Melanges Radioactifs en Decroissance par Analyse a l'Ordinateur des Resultats du Comptage; Opredelenie komponentov smesej radioaktivnogo raspada posredstvom analiza dannykh skorostej scheta s pomoshch'yu schetno-reshayushchego ustrojstva; Determinacion de los Componentes de Mezclas Radiactivas por Analisis de los Datos de Recuento Mediante Calculadoras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Airman, W. D.F.; Tyler, S. A.; Dipertand, M. H.; Sedlet, J. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1965-10-15

  detection, calculer la quantite de chaque precurseur effectivement present a un moment zero fixe a l'avance. En outre, le programme iournit les quantites de precurseurs et de produits de filiation presents a tous les moments ob des mesures sont faites. D'abord applique a des specimens biologiques et a des echantillons du milieu ambiant, le programme est essentiellement destine a l'analyse des taux de comptage fournis par les mesures non spectroscopiques des rayonnements alpha ou beta. Toutefois, ce programme devrait permettre de traiter l'ensemble des donnees relatives aux rayonnements gamma et des donnees spectroscopiques pourvu que les gammes d'energie dans lesquelles les mesures sont effectuees permettent d'etablir une correlation entre les donnees obtenues et les taux de decroissance et de croissance totales. Les auteurs decrivent la mise au point du programme et analysent les resultats des essais qui ont ete effectues, a partir de donnees theoriques et de donnees experimentales, pour en verifier l'efficacite. (author) [Spanish] Es posible determinar los componentes de una mezcla de n isotopos radiactivos basandose en la variacion temporal de la actividad, siempre que la actividad de n-1, por lo menos, de los componentes, varfe apreciablemente durante el periodo de observacion, bien por desintegracion directa o bien por acumulacion de los productos de desintegracion. Fundandose en consideraciones tales como el origen, los antecedentes de la mezcla y los metodos de separacion quimica y de recuento aplicados, es posible predecir para cada mezcla una. serie de componentes posibles. Si esas consideraciones se aplican correctamente, la serie de posibles componentes comprendera todos los componentes reales de la mezcla. Entonces pueden formularse las ecuaciones pertinentes de crecimiento y/o desintegracion y resolverse simultaneamente para obtener cada componente, o bien se puede resolver la mezcla graficamente por extrapolacion de las partes lineales de la curva global de

 6. Sante et resultats scolaires des ecoliers de la Commune III de ...

  African Journals Online (AJOL)

  Class first pupils had their breakfast (97.6%) and were living in a" bi-parenteral regime" (84.26%). The fathers (7.5%) and the mothers (none) of class last pupils had a higher education level. Conclusion. The health state of the pupils is susceptible to affect their school performance. A medical follow-up aiming at detecting ...

 7. First half 2006 financial results; Resultats du 1er semestre 2006 Groupe Areva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-09-15

  Areva provides technological solutions for highly reliable nuclear power generation and electricity transmission and distribution. The group is the world leader in nuclear power and the only company to cover all industrial activities in this field. This Press release presents the first half 2006 financial results: the overall performance and the performance by division (front end, reactors and services, back end, transmission and distribution). (A.L.B.)

 8. Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottar Nygård

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTotal homocystein (tHcy er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanterav plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statenshelseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved kliniskundersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møttetil undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C →T mutasjonen i genetfor metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personermed svært høye tHcy verdier ( ≥ 40 μmol/L. Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland harvist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcynivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy ≥40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73% av homozygositet for 677C →T mutasjonen i MTHFRgenet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- ogkarsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE. Homocysteine and lifestyle. The HordalandHomocysteine Study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 221-224.ENGLISH SUMMARYTotal homocysteine (tHcy concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studieddeterminants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in WesternNorway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereascobalamin intake, physical activity, blood pressure and total cholesterol level are weaker determinants. Useof multivitamins or B-vitamin supplements are associated with particularly low tHcy levels. In patients withseverely elevated tHcy ( ≥ 40 μmol/L, n=67, the combination of homozygosity for the 677C→T mutation inthe methylenetetrahydrofolate gene and low plasma folate levels is a dominant finding whereas a minorproportion has overt cobalamin deficiency. We conclude that lifestyle and established cardiovascular riskfactors are important determinants of the plasma tHcy level in an adult Norwegian population.

 9. Ensenyar amb casos audiovisuals en l'entorn virtual: metodologia i resultats

  OpenAIRE

  Triadó i Ivern, Xavier Ma.; Aparicio Chueca, Ma. del Pilar (María del Pilar); Jaría Chacón, Natalia; Gallardo-Gallardo, Eva; Elasri Ejjaberi, Amal

  2010-01-01

  Aquest quadern pretén posar i donar a conèixer les bases d'una metodologia que serveixi per engegar experiències d'aprenentatge amb casos audiovisuals en l'entorn del campus virtual. Per aquest motiu, s'ha definit un protocol metodològic per utilitzar els casos audiovisuals dins l'entorn del campus virtual a diferents assignatures.

 10. Enova's industrial activities with results from 2006; Enovas industriaktiviteter med resultater fra 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-07-01

  During 2006 Enova has been monitoring the energy consumption of the industries connected with Enova's group for industry. The industries activities, statistical numbers for energy consumption and bench-marketing number are included

 11. Areva first half 2008 financial results; Areva - Resultats du 1. semestre 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-07-01

  Operating income: 539 million euros; net income attributable to equity holders of the parent: up 465 million euros to 760 million euros, i.e. 21.45 euros per share; net debt of 2.385 billion euros, i.e. 30.1% of equity (26.2% at 12/31/2007). For 2008 as a whole, the group confirms its outlook for a sharp increase in backlog and in revenue and rising operating income. The backlog rose to 38.123 billion euros at June 30, 2008, up 13.6% compared with the 33.553 billion euros recognized at June 30, 2007. In Nuclear, contributors to growth were the Reactors and Services division (+36%) and the Front End division (+11%). The Transmission and Distribution division posted growth of 41%. First half 2008 revenue rose to 6.168 billion euros, for 14.8% reported growth and 16.0% organic growth. In the nuclear businesses, organic growth was 18.6%, including 31.3% growth in Reactors and Services as new power plant construction projects moved forward and 12.0% growth in Transmission and Distribution business. The group's operating income rose to 539 million euros in the first half of 2008, for a margin rate of 8.7%, compared with 207 million euros in the first half of 2007 and a margin rate of 3.9%. This 332 million euro increase includes: - the strong volume increase in our commercial and industrial operations and the positive impact this had on profitability for all of our divisions; - a substantial operational gain in the Front End division, including a significant dilution gain related to acquisition by Suez of an equity interest in the GB II enrichment plant; - an additional provision on the OL3 contract, made necessary by: cost overruns generated by the use of additional resources needed to meet the schedule and offset the customer's operating practices; and the difficulties and risks on operations managed by some subcontractors. Operating income for the Back End division rose to 400 million euros, an increase of 177 million euros compared with the first half of 2007. The Reactors and Services division had an operating loss of 258 million euros, compared with a loss of 230 million euros in the first half of 2007. The Back End division recorded operating income of 175 million euros up from 95 million euros in the first half of 2007. Operating income for the Transmission and Distribution division was up sharply, by 45%, from 175 million euros in the first half of 2007 to 253 million euros in the first half of 2008. The group's consolidated net income rose to 760 million euros in the first half of 2008, up 465 million euros from the 295 million euros of the first half of 2007. The group's free operating cash flow came to -521 million euros in the first half of 2008. The group's net debt rose to 2.385 billion euros from 1.953 billion euros at the end of 2007. For the full year of 2008, the group confirms its perspectives: A strong increase in revenue and backlog; Increased operating income; Continuation of its capital expenditure program.

 12. 1. half results 2003 - AREVA group; Resultats du 1. semestre 2003 - groupe AREVA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-10-01

  This financial presentation of the Areva group, the world nuclear industry leader, results for the first half 2003 highlights the good level of activity, the negotiations with URENCO in final stages concerning the enrichment, the revision of estimates and negotiations underway concerning the dismantling and the operating income positive in Q2 2003 concerning the connectors division. (A.L.B.)

 13. Presentation of RTE results 2003; Presentation des resultats 2003 de RTE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  For RTE, the financial year 2003 was marked by a number of achievements: our financial performances registered a clear improvement, above objectives, with turnover growing strongly; net income reached levels almost three times higher than those recorded in 2002; the economic rate of return rose to 7.1%; and debt was reduced by 470 Meuros. These results are explained by the substantial improvement in productivity, which has risen by 5% per year on average over the last three years.

 14. Diagnostic des cancers colo-rectaux et resultats de la prise en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Une survie à deux ans a été notée chez 17 patients (34,6%). Conclusion: Le diagnostic des cancers colorectaux est souvent tardif au CHU Sylvanus Olympio avec des formes compliquées dans près de la moitié des cas. Les efforts dans la prise en charge doivent porter sur le diagnostic précoce et les traitements adjuvants.

 15. Hearing Protection - Needs, Technologies and Performance (Protection de l’ouie - besoins, technologies et resultats)

  Science.gov (United States)

  2010-11-01

  Hearing Protection Selection Considerations 6-1 6.1 Education, Training and Motivation 6-1 6.2 Overprotection 6-1 6.3 Localization and...be carefully chosen to minimize the risk of hearing damage without overprotecting and reducing situational awareness. For many operators the major...performance of the hearing protector itself. 6.2 OVERPROTECTION Hearing protectors must limit the noise exposure for the user, without reducing the

 16. Aula Virtual. Evolució del maquinari i millora de resultats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paloma Moreno Clari

  2009-07-01

  Full Text Available Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC han contribuido al desarrollo de plataformas e.learning de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, la mayoría de universidades cuentan con algún tipo de sistema de gestión del aprendizaje (en inglés, LMS. El óptimo uso de estas plataformas requiere que integren las aplicaciones preexistentes de forma transparente. Esto se consigue con el uso de una arquitectura robusta. En este artículo expondremos la implementación y arquitectura del LMS integrado de la Universitat de València y la evolución de su hardware para adecuarse de manera óptima a las necesidades de la universidad.

 17. Aula Virtual. Evolució del maquinari i millora de resultats

  OpenAIRE

  Paloma Moreno Clari; Agustín López Bueno; Salvador Roca Marquina

  2009-01-01

  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han contribuido al desarrollo de plataformas e.learning de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, la mayoría de universidades cuentan con algún tipo de sistema de gestión del aprendizaje (en inglés, LMS). El óptimo uso de estas plataformas requiere que integren las aplicaciones preexistentes de forma transparente. Esto se consigue con el uso de una arquitectura robusta. En este artículo expondremos la implementació...

 18. Areva - first half 2007 financial results; Areva - resultats du 1. semestre 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  This document presents the financial statements of Areva group for the first half of 2007 as submitted by the Executive Board: Sales revenue: euro 5.373 billion, up by 6.7%; Operating income: euro 207 million, i.e. 3.9% operating margin, up 1.6 point compared with H1 2006; Consolidated net income: euro 295 million, i.e. euro 8.31 per share in H1 2007 against euro 6.92 per share in H1 2006, a 20% increase. All Group performance indicators were up the first half of 2007. Growth was robust and profitability strengthened significantly in terms of both operating income and net income. Consolidated sales revenue rose 6.7% for the first half of 2007 alone, after growth of more than 7% in 2006. This positive trend will continue: the backlog grew by 31% in the first half to more than euro 33 billion, compared with euro 26 billion six months ago and euro 21 billion at year-end 2005. Business is up sharply in the Transmission and Distribution division, which had operating margin of 8.7% in the first half of the year.

 19. 2003 annual results of EdF group; Resultats annuels 2003 du groupe EDF

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-03-01

  The Electricite de France (EdF) group Board of Directors, meeting on March 11, 2004, under the Chairmanship of Francois Roussely, reviewed the audited consolidated financial statements for the year ended 12/31/2003. This document presents the consolidated results of EdF group for 2003: consolidated financial statements, highlights of the year, focus on 2003 events, commercial results, EDF in Europe and worldwide, EDF France highlights, key figures. (J.S.)

 20. Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 1. Areva group. Result, first half 2004; Resultats du 1. semestre 2004. Groupe Areva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-09-01

  Areva, a world nuclear industry leader, provides by this document information and key data on the performance and detailed financial data of the first half 2004. The transmission and distribution integration plan 2004-2006 is also detailed. (A.L.B.)

 2. MM96.61 Resultater fra projektet "Nordisk audit af koordinatmålmaskiner"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  1996-01-01

  Results from the project "Nordic audit of coordinate measuring machines". Presentation at the 4th seminar on coordinate metrology september 1997 LEGO, Billund.......Results from the project "Nordic audit of coordinate measuring machines". Presentation at the 4th seminar on coordinate metrology september 1997 LEGO, Billund....

 3. The observatories for the radioactivity. results of measures; Les observatoires de la radioactivite. resultats des mesures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  This IPSN's report on the monitoring of the radioactivity in France provides many graphs and tables of measures results recorded during the year 2000. The graphs show the activity levels (Bq or Bq fraction, per mass or volume unit) of many radionuclides in selected indicators and for levels upper than the detection limits. The metrology and the selected samples are presented. These samples are different for the three types of observatories: atmospheric, coast and terrestrial observatories. A chronological account of the results from 1959 to 2000 is also provided for the Cesium 137 and the beryllium 7 in the aerosols. (A.L.B.)

 4. Medical audit om laboratoriemedicin. En beskrivelse af forløbet og nogle resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandbæk, Annelli

  1995-01-01

  the clinical/chemical departments of Funen. During three weeks the participants registered all clinical problems which would result in one or more laboratory tests. APO performed computer registrations and analyses of the results where upon each participant received a reply letter indicating the results of his...... own as well as the group's registrations. At a subsequent meeting the participants discussed the conception of "good general practice" as regards the use of laboratory medicine within defined clinical problems. The course of the audit demonstrated that the APO method is suitable for identification...... of a number of professional problems related to general practitioners' use of laboratory medicine and to reveal the variation in general practitioners' handling of laboratory medicine. Furthermore, the project showed that continuous quality development demands profound study of and research...

 5. Resultat du traitement d'un craniopharyngiome kystique par de la ...

  African Journals Online (AJOL)

  Introduction Le craniopharyngiome est une tumeur bénigne qui provient de nids épithéliaux ou de zones de métaplasies squameuses liées à l'embryogenèse hypophysaire. Touchant surtout l'enfant, peut être potentiellement agressive et caractérisée par un taux élevé de récidive après traitement chirurgical. La bléomycine ...

 6. Hospitalsomkostninger og nytte af screening for abdominalt aortaaneurisme. Resultater fra en randomiseret screeningsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes Sanddal; Juul, Svend; Fasting, Helge

  2003-01-01

  The hospital costs and benefits of screening older males for abdominal aortic aneurysms (AAA) are unknown.......The hospital costs and benefits of screening older males for abdominal aortic aneurysms (AAA) are unknown....

 7. Lovende resultater ved ultralydvejledt anlæggelse af nerveblokade hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lefort, Michèle Reeslev; Henneberg, Steen; Bille, Anders Bastholm

  2011-01-01

  Nerve blocks play an increasingly important role in pediatric regional anaesthesia. The benefits are numerous compared to standard pain regimens. The use of ultrasound (US) for nerve blocks lowers the volume of local anaesthetics applied, shortens the on-set time and results in higher success rates....... Furthermore, US has the potential to reduce the rate of complications. This review describes both classic and US guided techniques for the periferal nerve blocks used for pediatric abdominal and thoracic surgery and briefly discusses the advantages and disadvantages of applying US....

 8. Gastric isotopic emptying; Vidange gastrique isotopique. Acquisition des donnees - expression des resultats - principales indications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bizais, Y.; Paycha, F.

  1996-12-31

  Radionuclide evaluation is looked upon as the gold standard to study gastric emptying (GE). A radionuclide protocol is itemize, including the set up of a mixed test-meal (solid-liquid), picture acquisition and reprocessing. This protocol is optimized in order to take into account and/or to mitigate the numerous - physiological and technical - factors of variation of GE, in the perspective of standardization. The foundations and gamut of choices of GE data quantification are reviewed in a critical and comprehensive way. The aim is to make results plain to the clinician. A hierarchical checklist of relevant indications ordered in distinctive groups is conveyed. Lastly, current developments of this morpho-functional test are sketched out. (authors). 241 refs., 7 figs.

 9. Resultat och berättelser - En analys av sportnyheterna i finsk och svensk television

  OpenAIRE

  Silfverberg, Kalle

  2004-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 10. Dygtige lærere er en forudsætning for folkeskolens resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted; Egelund, Niels

  2014-01-01

  Artiklen refererer til en række internationale undersøgelser af lærere og elevers kompetencer, bl.a. PIACC, TEDS-M og TIMSS......Artiklen refererer til en række internationale undersøgelser af lærere og elevers kompetencer, bl.a. PIACC, TEDS-M og TIMSS...

 11. Comparison of airtightness retesting results. Comparaison des resultats de nouveaux tests d'etancheite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1988-01-01

  Polyethylene vapour barrier and airtight drywall are two methods used by the building industry to reduce air leakage in residential homes. Concern has been expressed that polyethylene air/vapour barriers degrade over time. This concern has led various agencies to test and retest homes for air leakage. This report is the compilation of the data collected as a result of that testing. Raw data were collected on 145 homes from various sources. Data were screened and the tests of homes were omitted from the analysis if, the fan tests were done on the same house by different firms, if the construction of the house was not sufficiently complete, or if the initial air change rate per hour (ACH) was greater than 3. With these omissions from the database, 90 homes remained to be analyzed. The 90 homes were separated into two groups, those with an intial ACH less than 1.5 and those with an initial ACH between 1.5 and 3.0. The data were recorded in two tables which included the ACH, the time in months, the percentage change, and the difference in change between the first test and each subsequent test. These data indicate a relatively minor average change in airtightness. Keeping in mind the quantity of data collected and the time period examined, there is no indication that significant problems exist that would necessitate a change to the current building practice. 2 figs., 5 tabs.

 12. La implantació de la normativa dels relatius: els resultats en dos exercicis gramaticals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joan Costa Carreras

  2014-03-01

  com a relatiu amb funció de complement indirecte. Finalment, també és destacable l’aportació d’aquest article pel que fa a la normativitat de "qui" quan fa de complement directe i va precedit de preposició: "L’home a qui vam veure continua desaparegut."

 13. Primaer brystrekonstruktion i forbindelse med mastektomi ved mammacancer. Indikation, procedure og umiddelbare operative resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Mollerup, C L; Dahlstrøm, K K

  2000-01-01

  Mastectomy and immediate reconstruction of 122 breasts were performed in 109 patients in close collaboration between plastic surgeons and general surgeons. In 56 patients reconstruction was performed using tissue expanders including 13 bilateral operations, 29 patients had a latissimus dorsi...

 14. Radical prostatectomy. Results and indications; Indications et resultats de la prostatectomie radicale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacqmin, D. [Hopitaux universitaires de Strasbourg, 67 - Strasbourg (France)

  1997-12-31

  Radical prostatectomy is the surgical curative treatment of localized prostate cancer. The survival is good in young patients (<70) with T2 N0M0 tumors and more than 10 year`s life expectancy. Side-effects are urinary incontinence, impotence and anastomosis stricture. Quality of life should be considered as an important factor for the choice of the patient between radical prostatectomy, radiotherapy and follow-up. (author)

 15. 2005 results making progress again; Resultats 2005 a nouveau en progression

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-03-15

  This document presents and analyses the financial and economical statements of the AREVA Group in 2005, for each division. The organic growth of sales revenue, the current operating income, the operating income, the net income up and the increased dividend proposed at the General Meeting of shareholders are discussed. (A.L.B.)

 16. Results from the industrial network 2002[Norway]; Resultater fra industrinettverket 2002

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  The report presents a survey of various activities within the industrial network with emphasis on energy consumption and conservation and alternative energy systems. There are sections on the Enova counselling service and auxiliary measures in the energy activities illustrated by industrial examples. (tk)

 17. Multiband discrete ordinates method: formalism and results; Methode multibande aux ordonnees discretes: formalisme et resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luneville, L

  1998-06-01

  The multigroup discrete ordinates method is a classical way to solve transport equation (Boltzmann) for neutral particles. Self-shielding effects are not correctly treated due to large variations of cross sections in a group (in the resonance range). To treat the resonance domain, the multiband method is introduced. The main idea is to divide the cross section domain into bands. We obtain the multiband parameters using the moment method; the code CALENDF provides probability tables for these parameters. We present our implementation in an existing discrete ordinates code: SN1D. We study deep penetration benchmarks and show the improvement of the method in the treatment of self-shielding effects. (author) 15 refs.

 18. Resultats D'une Enquete Sero-Epidemiologique Sur La Brucellose ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study, conducted in 2011 was aimed to evaluate the seroprevalence of brucellosis in dairy cattle farms located in periurban area of the District of Bamako and make recommendations for better control of the disease. The study has permitted to test 684 sera from 10 cattle herds whose promoters wanted a brucellosis for ...

 19. Foreløbige resultater af screening for abdominalt aortaaneurisme i Viborg Amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Fasting, H; Henneberg, E W

  1997-01-01

  The incidence of abdominal aortic aneurysms (AAA) and ruptured AAA is increasing. One to three percent of deaths among 65-80 year-old males are caused by AAA. Sixty-six to ninety-five percent of ruptured AAA are lethal, while elective resection has a 3-6% operative mortality. Most AAA's are asymp...

 20. Hospitalsomkostninger og nytte af screening for abdominalt aortaaneurisme. Resultater fra en randomiseret screeningsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes S; Juul, Svend; Fasting, Helge

  2003-01-01

  INTRODUCTION: The hospital costs and benefits of screening older males for abdominal aortic aneurysms (AAA) are unknown. MATERIAL AND METHODS: In 1994, a hospital-based screening trial of 12,658 65-73-year-old males in the County of Viborg, Denmark, was started. AAA > 5 cm were referred for surgery...

 1. Dødelighed af astma og kronisk bronkitis. 11. Delrapport fra Sundhedsministeriets Middellevetidsudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, P.A.

  Rapporten er resultat af et udvalgsarbejde, hvori der har været deltagelse fra lungemedicin, børne- og voksenallergologi, arbejdsmedicin og almen medicin. Hovedresultaterne: I Danmark dør årligt 2700 personer af kroniske luftvejssygdomme, heraf 10% af astma og næsten alle andre af kronisk bronkitis...... lidt dårligere end i en række vesteuropæiske lande, og dødeligheden lå højt. For danske kvinder var udviklingen i dødelighed af kroniske obstruktive lungesygdomme betydeligt dårligere end i disse lande, og dødeligheden var meget høj.For astma skete en 2-3 dobling af dødeligheden i alderen 10-39 år. Men...... den samlede dødelighed i den alder omfattede kun 10-30 personer årligt.Astmadødeligheden i alder over 50 år steg ifølge dødsårsagsstatistikkerne. Men der er tvivl om afgrænsningen mellem astma og kronisk bronkitis. Da forholdet mellem ældre mænds og ældre kvinders dødelighed af astma synes at være...

 2. Green energy - the road to a Danish energy system without fossil fuels. Documentation section of the overall report from the Danish Commission on Climate Change Policy; Groen energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile braendsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-09-15

  The Danish Commission on Climate Change Policy presents a proposal for how Denmark can become independent of fossil fuels and, at the same time, meet the target of reducing greenhouse gases by 80%-95% compared with 1990. In addition, 40 specific recommendations for initiatives which will contribute to the realisation of the vision are presented. The documentation section of the overall report, presents the Climate Commission's work in more detail, as well as a description of the comprehensive analyses on which the Climate Commission has based its recommendations. The background documents, which have been prepared at the request of the Climate Commission are available (in Danish) at the Commission's website, www.klimakommissionen.dk. (LN)

 3. Trivselsskala

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Ultra kort teoriforankret digitaliseret analog rating skala til brug for Android, iphone, tablets, pc, med henblik på måling af trivsel.......Ultra kort teoriforankret digitaliseret analog rating skala til brug for Android, iphone, tablets, pc, med henblik på måling af trivsel....

 4. Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det fælles omdrejningspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Aase Marie

  . Beskrivelse af den metode som er anvendt Metodisk er projektet tilrettelagt som et casestudie af et musikterapiforløb. I læringsmodellen tages afsæt i Tom Kitwoods teori og værdigrundlag om en personorienteret omsorg. Dementia Care Mapping (DCM) anvendes i læringsforløbet til at belyse de relationelle møder......, der opstår i musikterapien. Samtidig anvendes DCM som pædagogisk metode i feedbackprocessen med omsorgsgiverne, hvor der arbejdes på at give omsorgsgiverne redskaber til at bruge musik aktivt i deres interaktion med personer med demens i forskellige samværssituationer. Projektets teoretiske...

 5. Poweo half-year 2006 earnings. Positive net income, implementation of the 1. steps of the industrial plan; Poweo resultats du 1. semestre 2006. Resultat net positif, mise en oeuvre des 1. etapes du plan industriel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-09-15

  POWEO, the leading independent energy operator in France, presents in this document its key financial data and highlights for the first half of 2006: - Half-year revenue amounts to euro 119.4 m, multiplied by 3.4 compared to the same period last year; - The Energy Management activity has achieved a net margin of euro 34.3 m; - EBIT amounts to euro 6.2 m, compared to euro -2.9 m in the first half of 2005; - Net income amounts to euro 8.9 m, compared to euro -2.9 m in the first half of 2005; - Completion of the preliminary steps to the building of a first thermal power plant (CCGT) is close at hand, two other projects launched; - Strengthening of internal structures in view of the residential market opening up; - Outlook for 2006: total sales expected to reach euro 220 m and positive EBITDA; - LNG terminal building project in Le Havre.

 6. Kiropraktikkens historie i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Per

  Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie. Den har udblik til kiropraktikkens historie i USA.......Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie. Den har udblik til kiropraktikkens historie i USA....

 7. Results of cycling with battery charging management; Resultats de cyclage avec gestion de charge au niveau batterie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verniolle, J.; Fernandez, C. [European Space Research and Technology Centre, Noordwijk (Netherlands)

  1996-12-31

  In order to investigate the charging mode of an in-series assembly of lithium-carbon battery cells, a test has been performed on 5 commercial cells (18650) of 0.95 Ah nominal capacity. Results show that it is possible to cycle the cells at 80% of their output capacities during more than 2000 cycles. The management of the battery consists in maintaining a constant battery voltage as soon as a cell reaches its limit voltage during constant current charging. The initial dispersion of cells has been maintained practically constant during the cycling and the charge state of all cells has decreased progressively. (J.S.)

 8. Technical results of the French electricity supply industry 2002; Resultats techniques du secteur electrique en France 2002

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  Provisional detailed results of power flows in France in 2002, with the operating context and international comparisons. This booklet presents provisional results, expressed in rounded values because of some estimated values. Data come from measures made by RTE, completed by various actors of the power system and by estimations made by RTE: general results France; operation outlook; energy flows; exchanges with foreign countries; French consumption; French generation; network operation; access to the transmission network; development over the past 15 years; international comparisons; terminology.

 9. La cartografia de la flora del Montseny en reticle UTM d'1 km. de costat: plantejament i primers resultats

  OpenAIRE

  Panareda i Clopés, Josep M. (Josep Maria), 1945-; Nuet i Badia, Josep

  1983-01-01

  El present treball és un primer escrit sobre la cartografia corològica de les plantes vasculars en el massis del Montseny (Serralada Pre-litoral), en el qual exposem el plantejament del projecte i oferim uns primers résultats. Hi incloem també un mapa per espècie prenent com a unitat espacial el quadrat d'1 km de costat del reticle UTM. La presència de 1'espècie a cada quadrat és indicada en très graus d'abundància: espècie présent o rara, espècie fréquent i espècie abundant. L'àrea estudiada...

 10. Proserpine - plutonium 239 - Proserpine - uranium 235 - comparison of experimental results; Proserpine - plutonium 239 - proserpine - uranium 235 - comparaison de resultats experimentaux

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunet, J P; Caizergues, R; Clouet D' Orval, Ch; Kremser, J; Moret-Bailly, J; Verriere, Ph [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1964-07-01

  The Proserpine homogeneous reactor is constituted by a tank, 25 cm dia, 30 cm high, surrounded by a composite reflector made of beryllium oxide and graphite. In this tank can be made critical plutonium or 90 per cent enriched uranium solutions, the fissile substances being in the form of a dissolved salt. In varying the concentration of the solution, critical masses were studied as a function of the level of the liquid in the tank. The minimum critical mass is 256 {+-} 2 grs for plutonium and 409 {+-} 3 grs for uranium 235. In the range of the critical concentrations which were studied, the neutronic properties of fissionable solutions of plutonium and enriched uranium were compared for identical geometries. (authors) [French] Proserpine est un reacteur homogene comportant une cuve de diametre 25 cm, de hauteur 30 cm, entouree d'un reflecteur composite d'oxyde de beryllium et de graphite. On y a rendu critiques des solutions de plutonium ou d'uranium enrichi a 90 pour cent, le produit fissile se trouvant sous la forme d'un sel dissous. En faisant varier la concentration de la solution, on a etudie les masses critiques en fonction de la hauteur du liquide dans la cuve. La masse- critique minimum est, pour le plutonium de 256 {+-} 2 g, pour l'uranium 235 de 409 {+-} 3 g. Dans la gamme des concentrations critiques etudiees, on a compare, dans des conditions de geometrie identique, les proprietes neutroniques des solutions fissiles de plutonium et d'uranium enrichi. (auteurs)

 11. Technical results of the power sector in France 2001; Resultats techniques du secteur electrique en France 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  Provisional detailed results of power flows in France in 2002, with the operating context and international comparisons. This booklet presents provisional results, expressed in rounded values because of some estimated values. Data come from measures made by RTE, completed by various actors of the power system and by estimations made by RTE: general results France; operation outlook; energy flows; exchanges with foreign countries; French consumption; French generation; network operation; access to the transmission network; development over the past 15 years; international comparisons; terminology.

 12. Symbols or results?. Norway`s contribution to global climate policy; Symboler eller resultater. Norges bidrag til global klimapolitikk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haugland, Torleif; Lunde, Leiv; Vraalstad, Knut; Roland, Kjell

  1997-12-31

  The report is part of an evaluation of political climate challenges faced by Norway. The aim to stabilize CO{sub 2} emissions before the year 2000 is unrealistic. This is because (1) almost all electricity produced in Norway is hydropower, (2) more than half of the expected CO{sub 2} emissions up to 2020 comes from increased activities on the large and profitable petroleum deposits in the North Sea; these activities are hard to slow down, (3) substantial emission reductions in the process industry are expensive or impossible because of a lack of raw material without carbon, (4) reductions in the transport sector are impossible because of dispersed settlement, (5) strong economic growth and low unemployment imply increased energy consumption. All together this means that stabilizing the emissions in Norway costs more than in most of the OECD countries. The supposed gain in climate quality from measures in one country may ``leak`` out in the sense that the activities whose reduction caused the gain are moved a country that does not have an active climate policy and thus the global consequences may even be negative. Four examples are given: (1) Unlike most countries, Norway uses high-quality hydropower for heating. If Norway had instead used efficient petroleum fuels for heating and exported this electric energy to countries that generate electricity from inefficient carbon, then these countries would reduce the emission of CO{sub 2} by more than Norway would increase it. (2) Much of the emissions from the activities in the North Sea comes from electricity production in low-efficiency gas turbines. This emission could be eliminated by electricity supplied from land. But with today`s power balance in Norway, such electricity would be Danish carbon-generated. (3) CO{sub 2} tax on the energy intensive but efficient Norwegian process industry could move production to a country with more polluting production. (4) Reducing Norwegian gas export to Europe would decrease Norwegian CO{sub 2} emission. But this would be more than compensated by a rise in emissions from countries that would take Norway`s place as an exporter. 43 refs., 31 figs.

 13. Areva - 2008 results: yet another year of growth for AREVA; Areva - Resultats 2008: une nouvelle annee de croissance pour AREVA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-02-15

  This paper summarizes the 2008 financial results of the Areva group: Backlog: 48.2 billion euros, up 21.1%; Revenue: 13.2 billion euros, up 10.4%; Operating income: - Operating income excluding provision on OL3 contract in Finland: 1,166 million euros, i.e. operating margin of 8.9%; - Additional provision on OL3 contract of 749 million euros; - Operating income: 417 million euros, i.e. operating margin of 3.2%. Net income attributable to equity holders of the parent: 589 million euros, i.e. euros 16.62 per share; Net debt of 3.45 billion euros before recognition of the SIEMENS put; Dividend of euros 7.05 to be proposed during the Annual General Meeting of Shareholders of April 30, 2009. After publication of these figures Siemens announced its decision to withdraw from AREVA NP.

 14. Haemning af små abdominale aortaaneurismers ekspansion med roxithromycin. Resultater fra et randomiseret klinisk kontrolleret forsøg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vammen, Sten; Lindholt, Jes S; Østergaard, Lars J

  2002-01-01

  of 1.5 years. RESULTS: During the first year the mean annual expansion rate of AAA was reduced by 44% in the macrolid group (1.56 mm/year) compared to 2.80 mm/year after placebo (p = 0.02). During the second year the difference was only 5%. Multiple linear regression analysis showed that roxithromycin......INTRODUCTION: Macrolide treatment has been reported to reduce the risk of recurrent ischaemic heart disease. The influence of a macrolide on the expansion rate of small abdominal aortic aneurysms (AAA) is unknown at present. The aim of this study was to investigate the effect of roxithromycin...... treatment and initial AAA size were significantly related to AAA expansion when adjusted for smoking, diastolic blood pressure, and IgA level > or = 20. The logistic regression analysis confirmed a significant difference in expansion rates above 2 mm annually between the intervention and placebo groups...

 15. Resultater efter ekstrakorporal membranoxygeneringsbehandling af nyfødte og spaedbørn i Danmark 1995-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Vibeke; Helvind, Morten H; Greisen, Gorm

  2007-01-01

  of the survey. 42% of the parents reported sequels or suspicion of sequels. The primary sequels were reduced hearing, which was observed in eight infants, and chronic lung disease, which was observed in seven. Only one child was severely disabled. CONCLUSION: The underlying diagnoses, mortality and disability...

 16. Renewable energies in France: the main results in 2007; Les energies renouvelables en France: les principaux resultats en 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-07-01

  This document is a status for the year 2007 of the production and consumption of renewable energies in France. This status allows to follow and measure the advance the programs sustained by the public authorities for the use and valorization of renewable energy sources. The production includes the power generation (hydraulic, wind, solar and biofuel power plants) and the heat generation (heat pumps, biofuels and refuse fuels). The consumption concerns only the heat generation and is analyzed by sector of use. Statistical production data are summarized in tables. (J.S.)

 17. The renewable energies in France: the 2005 main results; Les energies renouvelables en France: les principaux resultats en 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  This specific evaluation proposes a synthesis of the electric and thermal productions from renewable energies, makes a list of the primary or secondary renewable energies productions when they are transformed and details the uses (electricity or heat) of each renewable energies. (A.L.B.)

 18. The renewable energies in France: the main results in 2006; Les energies renouvelables en France: les principaux resultats en 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  The main results presented in the renewable energies annual evaluation are discussed: the production of electricity from renewable energy sources, the thermal production from renewable energy sources, the consumption of thermal renewable energies and statistical data from 2004 to 2006 on the total primary energy, the hydroelectricity, the solar energy, the geothermal energy, the heat pump, the wood energy, the cogeneration, the biogas the wind energy and the biofuels. (A.L.B.)

 19. Processes for Assessing Outcomes of Multi-national Missions (Processus d’evaluation des resultats de missions multinationales)

  Science.gov (United States)

  2013-11-01

  and completeness by the interviewee before being considered final. Audio recordings were used only for in-person interviews and internal...updated? • How were assessments you produced typically presented to customers? • Visualisation methods (e.g., traffic lights)? • Text- and graphics-based

 20. Malnutrition, School Feeding and Educational Performance. Notes, Comments...No. 186 = Malnutrition, alimentation scolaire et resultats educatifs.

  Science.gov (United States)

  Levinger, Beryl

  Studies reviewed in this paper analyze the relationship between School Feeding Programme (SFP) participation and cognitive development in both developing and industralized countries. Contents concern: (1) the relationship betweeen diet and cognitive development; (2) limitations of intelligence quotient tests and the need for more adequate…

 1. AREVA. Operating and financial results for the first half of 2011; AREVA. Resultats du 1er semestre 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marie, Patricia; Briand, Pauline; Floquet-Daubigeon, Fleur; Michaut, Maxime; De Scorbiac, Marie

  2011-07-27

  The first half of 2011 was marked by the accident at the Fukushima power plant following the unprecedented natural disasters that struck Japan. AREVA drew the first consequences from these events as early as June 2011 and recorded provisions and impairment in its half-year financial statements, related in particular to the expected short-term level of activity of some facilities. Close to 200 million euros in orders were canceled out of a total in backlog of more than 43 billion euros, which was down by a little more than 1 billion euros compared with the end of 2010. The longer term consequences of these events for AREVA are being assessed. They could concern all operations in the nuclear cycle and will be included in the strategic plan to be prepared by the end of the second half of the year. The fundamentals underpinning the development of the nuclear market are unchanged: strong growth in demand for electricity in the coming decades, diminished fossil resources, the search by many countries for energy independence, and the growing need to address climate issues. Through its efficient integrated business model, AREVA is present in every segment of the nuclear chain and is positioned in high-tech renewable energies with an offering that is perfectly suited to the requirements of the world's power companies. Decisions by governments on energy policy and by the safety authorities in different countries will influence market developments and the schedule for executing certain projects. Germany announced its decision to withdraw permanently from nuclear power and Switzerland intends to do the same, while Italy has opted not to restart its program. And yet the majority of countries have confirmed their decision to pursue nuclear power programs, present and future. In the first half, the group continued to draw down debt, achieving a net debt level of less than 3 billion euros at the end of June, thanks in particular to the conclusion of the proceedings with Siemens and the sale of STMicroelectronics shares. From now to year-end, the group will also continue its commercial efforts, building on its technical expertise and its technologies, while strengthening its programs to reduce costs and control cash generation. The operating and financial results for the first half of 2011 can be summarized as follows: - Backlog of euro 43.1 bn: -euro 1.1 bn compared with December 31, 2010, - Revenue of euro 3.997 bn: -3.9% compared with first half 2010, - Operating income excluding particular items: euro 62 m, for operating margin of 1.6%, - Operating income: euro 710 m, - Net income attributable to owners of the parent: euro 351 m, - Earnings per share: euro 0.92, - Net debt of euro 2.772 bn: down euro 900 m from December 31, 2010

 2. Results and status of the Edelweiss Wimp search experiment; Experience Edelweiss de recherche directe de Wimps: resultats et perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benoit, A.; Berge, L.; Blumer, J.; Broniatowski, A.; Censier, B.; Chabert, L.; Chambon, B.; Chapellier, M.; Chardin, G.; Charvin, P.; Jesus, M. de; Drain, D.; Di Stefano, P.; Dumoulin, L.; Eitel, K.; Fesquet, M.; Firucci, S.; Gascon, J.; Gerbier, G.; Gerlic, E.; Goldbach, C.; Goyot, M.; Gros, M.; Habermahl, F.; Horn, M.; Hadjout, J.P.; Herve, S.; Juillard, A.; Kikuchi, C.; Lesquen, A. de; Luca, M.; Mallet, J.; Marnieros, S.; Martineau, O.; Mosca, L.; Navick, X.F.; Nollez, G.; Pari, P.; Riccio, C.; Sanglard, V.; Stern, M.; Vagneron, L.; Villard, V

  2005-07-01

  In the Edelweiss experiment, nuclear recoils induced by elastic collisions with WIMPs (weakly interacting massive particle) from the galactic halo are identified in low-temperature Ge detectors where the ratio of the heat and ionization signals provide an event-by-event discrimination of nuclear recoils from the dominant background coming from {gamma}-rays interactions. The Edelweiss experiment is located in the Modane underground facility in order to cut the muon flux drastically. We present here the results obtained during the first part of the experiment named Edelweiss-I that ended in the beginning of 2004. Since october 2002, 3 optimized 320 grams detectors have been simultaneously operated at a regulated temperature of 0.017 K and about 50 kg*day were added to the previous published data. These data are still under analysis but preliminary results concerning the upper limit at 90% CL (confidence level) confirm the limit already published in 2002. The first run of Edelweiss-II is due to begin during summer 2005, we are expecting to gain 2 orders of magnitude in terms of detector sensitivity and reach 0.002 events/day*kg. (A.C.)

 3. Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  , hvilket er en sjælden kombination. Vejlerne Ynglefuglene havde en god sæson, hvilket skyldtes en høj vandstand på engene. Antallet af lappedykkerne steg; det gælder både toppet og især gråstrubet lappedykker der havde det største registrede antal ynglepar. Det samme var tilfældet for rørdrum og grågås...... føde på engene, blev imidlertid set i antal over middel. Det var pibesvane og spidsand i foråret, grågås og krikand i både for- og efterår. Der blev set mange vadefugle, deriblandt stor præstekrave, i usædvanligt store antal, og hjejle samt krumnæbbet ryle i antal over middel. Langli Ynglefuglene på...

 4. Ens referenceintervaller og harmoniserede resultater inden for klinisk biokemi i de nordiske lande--der er lys forude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandslund, Ivan; Poulsen, Jørgen Hjelm; Petersen, Per Hyltoft

  2007-01-01

  Danish laboratories are introducing identical reference intervals for a number of biochemical components in accordance with a Nordic agreement and recommendations during 2007. Danish doctors will consequently experience both changes in reference interval limits as well as adjustments of patients...

 5. Results of cycling with battery charging management; Resultats de cyclage avec gestion de charge au niveau batterie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verniolle, J; Fernandez, C [European Space Research and Technology Centre, Noordwijk (Netherlands)

  1997-12-31

  In order to investigate the charging mode of an in-series assembly of lithium-carbon battery cells, a test has been performed on 5 commercial cells (18650) of 0.95 Ah nominal capacity. Results show that it is possible to cycle the cells at 80% of their output capacities during more than 2000 cycles. The management of the battery consists in maintaining a constant battery voltage as soon as a cell reaches its limit voltage during constant current charging. The initial dispersion of cells has been maintained practically constant during the cycling and the charge state of all cells has decreased progressively. (J.S.)

 6. Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Haga Gripsrud

  2015-01-01

  Full Text Available Expressive writing as a self-help tool one year after the breast cancer diagnosis – results from a Norwegian pilot study The article presents findings from a pilot study on expressive writing, a therapeutic method undescribed in a Norwegian scientific context. Objective: 1. Gain qualitative data on breast cancer women’s experiences with expressive writing. 2. Evaluate the intervention’s feasibility, based on participants’ experiences of the instruction, procedure, and circumstances for writing. Method & design: The study has an exploratory descriptive design. Data collection was achieved through in-depth interviews, followed by experiential thematic analysis of transcripts. Results: Two women enrolled, participating in writing/interviews. Analysis revealed three themes: "The experience of the writing process", "Writing as working through and work to clear the mind", "Strength and vulnerability in relation to others". Conclusion: Findings reveal that expressive writing was experienced as achievable for two breast cancer women, one year after diagnosis. Writing provided an opportunity to work through, and sort out, feelings and thoughts connected to participants’ lives and illness experiences. The instruction was evaluated as easy to understand and inspiring. The women became absorbed in electronic writing in their own homes. They both recommended expressive writing for other women with breast cancer, especially in the period after initial diagnosis.

 7. Spring ud i arbejdet med LGBT+ ligestilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis Christensen, Jannick; Voergård-Olesen, Rikke

  2017-01-01

  Det er i hele arbejdspladsens interesse, at medarbejderes trivsel sikres uanset deres kønsidentitet eller seksuelle orientering. Her er tre gode råd til, hvordan man kan skabe et mere rummeligt arbejdsmiljø....

 8. Rapport fra hovedudvalget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danmarks Miljøundersøgelser (bidragyder): Bichel-udvalget

  Bicheludvalget, Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. Rapporten er Bicheludvalgets endelige rapport til Miljø- og Energiministeren og bygger på 5 faglige baggrundsrapporter.......Bicheludvalget, Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. Rapporten er Bicheludvalgets endelige rapport til Miljø- og Energiministeren og bygger på 5 faglige baggrundsrapporter....

 9. … vandt sig Danmark al … - hvad mente Harald?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else

  2013-01-01

  Diskussion af meningen med sætningen 'vandt sig Danmark al' på den store Jellingsten. Ordet 'vandt' tolkes i retning af nudansk 'vandt' og ikke som 'samlede', hvilket tit fremføres.......Diskussion af meningen med sætningen 'vandt sig Danmark al' på den store Jellingsten. Ordet 'vandt' tolkes i retning af nudansk 'vandt' og ikke som 'samlede', hvilket tit fremføres....

 10. The electric comfort in social housing. EDF is going on. Agreements with concrete results; Le confort electrique en logement social. EDF avance. Des engagements aux resultats concrets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-11-01

  This document deals the wrap-up of the agreement signed between EDF and the HLM Union, in 1997, concerning the quality of the electric heating and warm water in social housing. The convention is described and technical solutions are discussed. The relations with the tenants and the mission of advice are also presented. (A.L.B.)

 11. EDF - Electricite de France. Results 1997. 1997: The enterprise prepares for competition; EDF - Electricite de France. Resultats 1997. 1997: L'entreprise se prepare a la concurrence

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-07-01

  In 1997 the energy production of the French Electricity Company EDF (Electricite de France) reached the value of 457.7 billion kWh, of which 82% is nuclear, 14% hydraulic and 4% classical thermal power. The management of maintenance annual intervention allowed and availability of the nuclear sector of 82.6%. The safety level was also maintained at a high value. The quality of the supplied electricity has been improved continuously: the annual average interruption duration for low voltage supply has been reduced from 1.35 h in 1996 to 1.06 h in 1997. Sale volume in France (369.9 billion kWh) is 0.7% lower than in 1996. EDF remains the first electricity exporter in Europe. The EDF has strengthened in 1997 its international development. FF 4.2 billions have been invested in Europe, Latin America and Asia. A social policy has been developed in favor of employee, particularly, young people acting toward enterprise's development, better management and working time reduction. In the frame of its relation with the state the EDF Company has signed a new contract for the period 1997-2000 which will allow reaching its ambition: becoming a public service of reference in Europe and its promotion as leader in industrial services, in the electric sector of France and on the international market. The results of this first year has confirmed the course adopted. The report contains the following seven chapters: 1. Relations with the state and the evolution of the institutional frame; 2. The financial results and administration; 3. Technical results; 4. Development in France; 5. International development; 6. Social and human resources; 7. Environment.

 12. Some results on the neutron transport and the coupling of equations; Quelques resultats sur le transport neutronique et le couplage d`equations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bal, G. [Electricite de France (EDF), Direction des Etudes et Recherches, 92 - Clamart (France)

  1997-12-31

  Neutron transport in nuclear reactors is well modeled by the linear Boltzmann transport equation. Its resolution is relatively easy but very expensive. To achieve whole core calculations, one has to consider simpler models, such as diffusion or homogeneous transport equations. However, the solutions may become inaccurate in particular situations (as accidents for instance). That is the reason why we wish to solve the equations on small area accurately and more coarsely on the remaining part of the core. It is than necessary to introduce some links between different discretizations or modelizations. In this note, we give some results on the coupling of different discretizations of all degrees of freedom of the integral-differential neutron transport equation (two degrees for the angular variable, on for the energy component, and two or three degrees for spatial position respectively in 2D (cylindrical symmetry) and 3D). Two chapters are devoted to the coupling of discrete ordinates methods (for angular discretization). The first one is theoretical and shows the well posing of the coupled problem, whereas the second one deals with numerical applications of practical interest (the results have been obtained from the neutron transport code developed at the R and D, which has been modified for introducing the coupling). Next, we present the nodal scheme RTN0, used for the spatial discretization. We show well posing results for the non-coupled and the coupled problems. At the end, we deal with the coupling of energy discretizations for the multigroup equations obtained by homogenization. Some theoretical results of the discretization of the velocity variable (well-posing of problems), which do not deal directly with the purposes of coupling, are presented in the annexes. (author). 34 refs.

 13. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003

  OpenAIRE

  Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid

  2003-01-01

  - Tobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker. Mens det var en økning fra 1995 til 1999 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk, var det en nedgang fra 1999 til 2003. En andel på fire prosent oppga i 2003 at de hadde røykt ...

 14. Projets et Resultats des Recherches sur l'Histoire des Bibliotheques en Pologne (Projects and Results of Research on the History of Libraries in Poland).

  Science.gov (United States)

  Kubow, Stefan

  The history of library science in Poland and a number of Polish research projects are reviewed in this paper. It is concluded that a considerable amount of research has been done on the history of libraries in Poland, but that this research is fragmented and separated by its focus on theory or methodology. The methodology of scientific research in…

 15. Results of the second campaign of the breast cancer detection in the Finistere; Resultats de la deuxieme campagne de depistage du cancer du sein dans le Finistere

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Muller, M.; Dupre, P.F.; Wong, N.; Pradier, O.; Collet, M. [Centre Hospitalier Universitaire, 29 - Brest (France); Foll, Y. [ADEC 29, Brest (France)

  2007-11-15

  Some number of quality indicators of the detection is to be improved: the rate of participation (R.E. > 70 %), the positive predictive value of the biopsy (R.E.=75 %) and the proportion of cancers detected without a ganglionic invasion (R.E. > 70 %). (N.C.)

 16. Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Albrektsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse avca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde avhjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn ogFjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personerfikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineærPoissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens ogkonsum av melk (glass pr. dag eller egg (antall pr. uke, men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelteassosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G. Is milk and egg consumption associated with cancerrisk? Preliminary results from a prospective study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 205-208.ENGLISH SUMMARYAssociations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospectivestudy of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linearPoisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidenceand consumption of milk (glasses per day or eggs (number per week, but some associations were observedfor specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

 17. Monitoring of air pollution in Stockholm county. Results up to September 1999; Oevervakning av luftfoeroreningar i Stockholms laen. Resultat till och med september 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia [ed.

  2000-05-01

  Swedish Environmental Research Inst. have measured deposition of air pollutants, soil water quality, and air pollution levels in forested areas in different parts of Sweden. This report treats Stockholm county and the compilation covers the period 1992-1999, with more detailed monitoring for 1998-1999.

 18. Radon in the water from drilled wells. Results from an investigation in Oerebro; Radon i vatten fraan bergborrade brunnar. Resultat fraan en undersoekning i oerebro kommun

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liden, E.; Andersson, Lennart [Regionsjukhuset, Oerebro (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Linden, A. [Svensk Geofysik AB, Falun (Sweden); Aakerblom, G. [Statens Straalskyddsinstitut, Stockholm (Sweden); Aakesson, T. [Miljoe- och haelsoskyddsfoervaltningen, Oerebro (Sweden)

  1995-09-01

  In 1991 a drilled well containing water with a radon count of about 20,000 Bq/l was found in the city of Oerebro in southern Sweden. A study was started to develop measures to decrease the radon content of water, investigate public health risks and determine the prevalence of high-radon waters in Sweden. 1991-94 various techniques were tested to reduce the concentration of radon in water. The efficiency of aerating high-radon drinking water was studied under field conditions using two modified aerators in a well, in a pressure tank, and in a column of pellets. The efficiency varied from 20 to 99%. A survey of radon in water from 269 drilled wells was conducted in the Municipality of Oerebro. In water from 78 wells, the mean concentration of radon was 1336 Bq/l. The emanation of radon during normal household activities was studied in a home supplied with water from a drilled well whose radon count was approx 20,000 Bq/l. A geological investigation revealed the presence of thin Uranium-loaded fissures in the bedrock (granite) surrounding the well. 130 refs, 16 figs, 14 tabs.

 19. Interaction innovation and competency development in the Danish energy field; Samspil, innovation og kompetenceudvikling paa det danske energiomraade - resultater af en spoergeskemaundersoegelse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nygaard Tanner, A.; Borup, M.; Dannemand Andersen, P. (Technical Univ. of Denmark, DTU Management, Kgs. Lyngby (Denmark)); Gregersen, B. (Aalborg Univ., Institut for Erhvervsstudier, Aalborg (Denmark))

  2009-09-15

  This report presents the results of a questionnaire survey on interaction, innovation and skills development among Danish companies, universities and other organizations within the energy field. The survey was conducted in 2007 and is part of a larger research project on terms of energy technology development. The report's figures compare results focusing on five technology areas: energy efficient technologies, wind, bio energy, hydrogen technologies and solar cells. Furthermore, there is a series of graphs giving the results across the various types of organizations. The report was carried out as a working tool for those who are interested in detailed insight into the results. For further conclusions and discussion of results refer to the book 'New Energy and Innovation in Denmark'.

 20. Ökad arbetstrivsel och bättre resultat genom tjänstedesign : Att skapa möjlighet för distansarbete i naturen

  OpenAIRE

  Chaudron, Tjalling

  2014-01-01

  The report contains a survey on telecommuting in nature and how concepts around that information could look like. The client for the project is Lars Sandberg, Dotank AB in Karlstad. The project is implemented in the course Bachelor of Science in Innovation and Design, MSCG22 of the faculty of health, science and technology at Karlstad University in the spring of 2014. Working flexibly and remotely in the so-called knowledge based professions is growing. That nature is an important source of r...

 1. Areva 2007 results: accelerated growth and significantly improved profitability; Areva resultats 2007: acceleration de la croissance et hausse significative de la profitabilite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-02-15

  The AREVA group recorded accelerated growth and increased profitability in 2007, meeting both of its objectives for the year. The group made strategic inroads in fast growing markets. AREVA's integrated model met with record success in China, where GGNPC acquired two EPR nuclear islands in a combined order including both the reactors and the fuel, and the creation of a joint venture in engineering. Its T and D division was awarded the largest contract of its history in Qatar, making it the leader in a region where T and D was not even present a few years ago. For more than three years, AREVA has built up its capacity to meet surging demand in the nuclear power and T and D markets through an active policy of research and development and by capitalizing on the diversity and strength of its partnerships. Areva hired 8,600 people in 2006 and 11,500 people in 2007; this represents an investment in recruitment, training and integration of approximately euro 200 million per year. For 2008, the group foresees a further increase in its backlog, sales revenue and operating income. The Areva Group financial statements for 2007 are summarized below: - Backlog: euro 39.8 billion, up 55%; - Sales revenue: euro 11.9 billion, up 9.8% (up 10.4% like-for-like); - Operating income: euro 751 million, i.e. 6.3% operating margin, up 2.6 points compared with 2006; - Net income attributable to equity holders of the parent: euro 743 million (euro 20.95 per share), up from euro 649 million in 2006 (euro 18.31 per share); - Net debt: euro 1.954 billion, linked to the acquisition of UraMin; - Dividend: euro 6.77, to be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders convening on April 17, 2008.

 2. Myocardium scintigraphy and coronaries scanner: results and respective contribution of these two examinations; Scintigraphie myocardique et scanner coronaire: resultats et apport respectif des deux examens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Songy, B.; Balestrini, V.; Sablayrolles, J.L.; Vigoni, F.; Lussato, D. [Centre cardiologique du Nord (CCN), Saint-Denis, (France); Faccio, F. [fondation San Geronimo, Santa Fe, (Argentina)

  2009-05-15

  The objective were to evaluate the results and the respective contribution of the myocardium scintigraphy and the coro-scanner. It exists an excellent correlation between a normal scanner and a normal scintigraphy (97%). 30% of patients having non tight stenosis at scanner and 60% of these ones having tight stenosis have a scintigraphy ischemia; An abnormal scanner, whatever be the the degree of stenosis must be completed by a test of myocardium ischemia. The actual limitations of the coro-scanner (64 gills) are in relation with its spatial resolution (quantification) and temporal resolution (right coronary). The choice of the diagnosis examination to realize in first intention must depend on the age and prevalence of the coronary disease. (N.C.)

 3. Diætetisk adipositasvejledning på danske apoteker. Resultater af et 12-ugers-kursus med etårsopfølgning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toubro, Søren; Dahlager, L; Hermansen, Inge Lise

  1999-01-01

  a low-fat, high carbohydrate diet. Self-reported body weight was assessed on at the pharmacy scale before and after the course and again after three, six and 12 months follow-up. One hundred and ninety-one or 71% of subjects completed the 12 week slimming programme. The average weight loss was 5.3 and 6.......2 kg among females and males, respectively. The weight loss maintenance was assessed at one year follow-up in 122 (45%) of the subjects who entered the course and was 4.0 and 6.7 kg in 118 females and four males, respectively. At one year follow-up 40 subjects (20%) of the subjects who completed...... the course had maintained a weight loss > 5 kg. In conclusion, the initial weight loss, and maintenance and drop-out rate are comparable with results from general practitioners and hospital out-patient clinics, but the costs are substantially lower....

 4. Clinical results of neurotransmission SPECT in extra-pyramidal diseases; Resultats cliniques de la TEMP de la neurotransmission en pathologie extra-pyramidale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baulieu, J.L.; Prunier, C.; Tranquart, F.; Guilloteau, D. [Centre Hospitalier Universitaire Bretonneau, Service de Medecine Nucleaire in vitro, INSERM U316, 37 - Tours (France)

  1999-12-01

  We present some methodological aspects and clinical applications of dopamine D2 receptor and transporter SPECT using new radiotracers radiolabeled with iodine 123. The gamma camera quality control and standardisation has to be adapted to the small volume and deep location of striata, where receptors and transporters are present. Phantom containing hollow spheres of different diameters which can be filled with different amounts of {sup 99m}Tc or {sup 123}I. The semi quantitation of receptor and transporter molecular concentration is based on an equilibrium binding model. According to this model, the binding potential (Bmax. Ka) is equal to the ratio between specific binding in the striatum and circulating activity in a reference region of interest in the occipital cortex. By comparing ECD and ILIS SPECT, it has been shown that striatal ILIS binding does not depend on the local perfusion. The clinical applications mainly concern the extra-pyramidal pathology: ILIS and IBZM SPECT are able to differentiate pre- and post-synaptic lesions. In Parkinson disease the nigrostriatal pathway is damaged and D2 receptors are normal or increased, as shown by normal or elevated IBZM or ILIS uptake. In other extra pyramidal degenerative diseases as progressive supra nuclear palsy or multiple system atrophy striatal D2 receptors are damaged as shown by decreased IBZM or ILIS uptake. In our experience, 88 per cent of patients are correctly classified by ILIS SPECT and 86 per cent with IBZM SPECT. Dopamine transporter SPECT with {beta}CIT and PE2I provides an evaluation of the presynaptic neuronal density in the striatum. One can expect an help for the early diagnosis and the evaluation of Parkinson disease. Another potential application of dopaminergic neurotransmission SPECT is the evaluation of neuronal loss after hypoxo-ischemia. We conclude that dopaminergic neurotransmission SPECT using specific ligands should become a useful diagnosis tool to study a large number of brain dysfunctions. (author)

 5. Influence of the knowledge representation on the results of risks calculation; Influence de la representation de la connaissance sur les resultats de calcul de risque

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baudrit, C. [Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, 31 (France); Mercat-Rommens, C.; Chojnacki, E. [Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire (DPAM/SEMIC/LMPC), Cadarache, 13 - Saint-Paul-Lez-Durance (France)

  2005-07-01

  In the field of radioecology, uncertainty was especially apprehended within a purely probabilistic framework. This report presents the various mathematical theories which make it possible to represent dubious information: theory of probabilities, theory of possibilities, theory of belief function. The influence of the choice of these various mathematical models to represent knowledge is then studied on the example of the transfer of strontium 90 from an atmospheric deposit to the man through the cow s milk consumption. (authors)

 6. Long-term growth responses of ash addition and liming - Preliminary results from a pilot study; Laangtidseffekter paa skogsproduktion efter askaaterfoering och kalkning - Preliminaera resultat fraan en pilotstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Jacobson, Staffan (Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk), Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala (Sweden)); Johansson, Ulf (Swedish University of Agricultural Sciences, The Unit for field-based forest research, Box 17, SE-310 38 Simlaangsdalen (Sweden)); Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna (Metla, P.O. Box 18, FIN-01301 Vantaa (Finland)); Holt-Hansen, Kjersti (Norsk Institutt for skog og landskap, P.B. 115, NO-1431 Aas (Norway))

  2009-04-15

  Under this pilot study with preliminary results revealed trends in the experimental material which indicated that the addition of ashes or lime in the coniferous forest on mineral soil can lead to reduced stem growth on land with low fertility, unchanged stem growth in medium productive land, while growth may increase land with high fertility. This applied to both periods of 5-15 years and in the longer term (17-23 years; lime). Hence, the hypothesis, regarding the growth being dependent on soil fertility expressed as fertility, could not be rejected. However, previously reported indications of a similar connection with the C/N ratio in the humus was not confirmed in this first evaluation of the material

 7. Executive report. From the preliminary phase to the first results of the pilot study; Rapport executif. De la phase preparatoire aux premiers resultats de l'etude pilote

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-03-01

  This report presents a status of the actions carried out since the end of 1999 to the account of the observatory of indoor air quality in the framework of the contracts and conventions signed between the scientific and technical centre of building engineering (CSTB), the French ministries of accommodation, research, health and environment, and the agency of environment and energy mastery (Ademe). The actions concern: the production of data about the indoor environment (preliminary phase, pilot-campaign on 90 residential buildings and 9 schools of 3 different regions, preparation of the operational campaign on 800 sites (720 residential buildings and 80 schools), sampling strategy, optimization/development of investigation tools), the collection of available data in France, the management and exploitation of data, the development of information and communication tools, and the quality assurance of the observatory. (J.S.)

 8. Fractionated stereotaxic radiotherapy in the treatment of the retinoblastoma: preliminary results; Radiotherapie stereotaxique fractionnee dans le traitement du retinoblastome: resultats preliminaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pica, A. [Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Service de Radiotherapie, Lausanne (Switzerland); Moeckli, R.; Do, H. [Institut de Radiophysique Appliquee, Lausanne (Switzerland); Balmer, A.; Munier, F. [Hopital ophtalmique Jules-Gonin, Lausanne (Switzerland); Chollet Rivier, M. [Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Service d' Anesthesie, Lausanne (Switzerland)

  2006-11-15

  The objective of this study is to evaluate the impact in term of morbidity at short and long term and the response to the fractionated stereotaxic radiotherapy with a micro multi slides collimator in the treatment of the retinoblastoma. (N.C.)

 9. Monitoring of radioactivity in the environment 201; Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2011. Resultat fraa Straalevernet sine Radnett- og luftfilterstasjonar og fraa Sivilforsvaret si radacmaaleteneste

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moeller, B.; Dyve, J.E.; Tazmini, K.

  2013-03-01

  The Report summarizes the data from Norwegian Radiation Protection Authority and The Norwegian Civil Defence monitoring programs for radioactivity in the environment in 2011. A short description of the systems is also presented.(Author)

 10. EDF - Electricite de France. Results 1997. 1997: The enterprise prepares for competition; EDF - Electricite de France. Resultats 1997. 1997: L'entreprise se prepare a la concurrence

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-07-01

  In 1997 the energy production of the French Electricity Company EDF (Electricite de France) reached the value of 457.7 billion kWh, of which 82% is nuclear, 14% hydraulic and 4% classical thermal power. The management of maintenance annual intervention allowed and availability of the nuclear sector of 82.6%. The safety level was also maintained at a high value. The quality of the supplied electricity has been improved continuously: the annual average interruption duration for low voltage supply has been reduced from 1.35 h in 1996 to 1.06 h in 1997. Sale volume in France (369.9 billion kWh) is 0.7% lower than in 1996. EDF remains the first electricity exporter in Europe. The EDF has strengthened in 1997 its international development. FF 4.2 billions have been invested in Europe, Latin America and Asia. A social policy has been developed in favor of employee, particularly, young people acting toward enterprise's development, better management and working time reduction. In the frame of its relation with the state the EDF Company has signed a new contract for the period 1997-2000 which will allow reaching its ambition: becoming a public service of reference in Europe and its promotion as leader in industrial services, in the electric sector of France and on the international market. The results of this first year has confirmed the course adopted. The report contains the following seven chapters: 1. Relations with the state and the evolution of the institutional frame; 2. The financial results and administration; 3. Technical results; 4. Development in France; 5. International development; 6. Social and human resources; 7. Environment.

 11. Some results of a numerical calculation of plasma dispersion curves including collisions; Quelques resultats de calcul de courbes de dispersion avec collisions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lepechinsky, D; Parlange, F [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1964-07-01

  Dispersion curves including the effect of collisions have been calculated with a 7090 IBM computer for several types of laboratory hydrogen plasmas; Te = Ti = 1 eV; Te = 1 eV, Ti = 0,1 eV; Te = 10 eV, Ti = 2 eV; Te = 50 eV, Ti 10 eV, with neutral gas pressures of 10{sup -1}, 10{sup -3} and 10{sup -4} mmHg and electron densities of 10{sup 10}, 10{sup 13} and eventually 10{sup 15} el/cc. The corresponding collision frequencies with neutrals and between electrons and ions have been derived using appropriate relationships The dispersion equations used correspond to the macroscopic treatment. The real and imaginary parts of the wave number K are presented as a function of real values of the frequency {omega}, for electrostatic and electromagnetic waves and for e.m. waves propagating parallel to a permanent magnetic field of 500 gauss and 12.5 Kgauss. (authors) [French] Des courbes de dispersion tenant compte de l'effet des collisions ont ete calculees a l'aide d'un ordinateur IBM 7090 pour differents types de plasmas d'hydrogene se presentant au laboratoire; les temperatures electroniques et ioniques envisagees ont ete les suivantes: Te = Ti = 1 Ev; Te = 1 eV, Ti 0,1 eV; Te = 10 eV, Ti = 2 eV; Te = 50 eV, Ti = 10 eV; les pressions de neutres - de 10{sup -1}, 10{sup -3} et 10{sup -4} mmHg; les densites electroniques - de 10{sup 10}, 10{sup 13} et eventuellement de 10{sup 15} el/cc. Les frequences de collision avec les neutres et entre electrons et ions ont ete evaluees en fonction de ces donnees. Les equations, de dispersion utilisees correspondant au traitement macroscopique. On presente les valeurs des parties reelle et imaginaire du nombre d'ondes K en fonction de valeurs reelles de la frequence {omega} pour les ondes electrostatiques et electromagnetiques et pour les ondes e.m. se propageant parallelement a un champ magnetique permanent de 500 gauss et de 12,5 kgauss. (auteurs)

 12. Results obtained in a spectrometry using junction detectors (1962); Resultats en spectrometrie {alpha} a l'aide de ''detecteurs jonction'' (1962)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beaumevieille, H; Fontenille, J; Lottgequeue, J P; Longequeue, N; Rabour, C [Commissariat a l' Energie Atomique, Grenoble (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1962-07-01

  Junction detectors have been used for studying {alpha} spectra obtained by nuclear reactions (p, {alpha}), the protons being produced by an electrostatic accelerator (E{sub p} varying from 100 to 600 keV). Difficulties have been encountered arising from parasitic noise from the accelerator and from the distance (60 metres) between detectors and electronic equipment. Resolution of the counter has been found to be 0.6 per cent with {alpha} from {sup 210}Po and 1.2 pour cent with {alpha} (5.8 MeV) from the reaction {sup 11}B (p, {alpha}{sub 0}). (authors) [French] Des detecteurs a jonction ont ete utilises pour l'etude de spectres {alpha} obtenus par reactions nucleaires (p, {alpha}), les protons etant acceleres par un accelerateur electrostatique (E{sub p} variant de 100 a 600 keV). Des difficultes ont ete recontrees dues aux parasites provenant de l'accelerateur et a la distance des cables (60 metres) entre detecteurs et appareils de mesure. Le pouvoir de resolution de l'ensemble a ete de 0, 6 pour cent avec les {alpha} du {sup 210}Po et de 1,2 pour cent avec les {alpha} (5,8 MeV) de la reaction {sup 11}B (p, {alpha}{sub 0}). (auteurs)

 13. The French para-petroleum industry. Results of the 2000 inquiry; L'industrie parapetroliere francaise. Resultats de l'enquete 2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Armengol, Ch.; Bensaid, B.; Saniere-Thouvay, A.

  2001-07-01

  The absence of regular statistical data about the French para-petroleum industry, which involves several companies of various size, has led the pooling of para-petroleum and gas companies (GEP), the committee for petroleum and marine studies (CEP and M) and the French petroleum institute (IFP) to start up an annual enquiry at the national scale. This document gives, first, a general overview of the international petroleum context, and then presents the results of the last inquiry which allows to precise the situation of the French para-petroleum industry in 1999 and to put forward some estimations for 2000. (J.S.)

 14. Kontrolleret, klinisk afprøvning af isoprinosin til HIV-smittede. Resultater af en dansk/svensk multicenterundersøgelse. The Scandinavian Isoprinosine Study Group

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, S; Pedersen, C; Sandström, E

  1994-01-01

  progressed to AIDS (p = 0.005; odds ratio: 2.8, 95% CI: 1.3-6.2). Intention-to-treat analysis showed identical results. No severe adverse reactions or toxicities were observed. We conclude that HIV-infected individuals without AIDS may be safely and effectively treated with isoprinosine....

 15. Degenerative dementia: nosological aspects and results of single photon emission computed tomography; Les demences degeneratives: aspects nosologiques et resultats de la tomographie d'emission monophotonique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dubois, B.; Habert, M.O. [Hopital Pitie-Salpetriere, 75 - Paris (France)

  1999-12-01

  Ten years ago, the diagnosis discussion of a dementia case for the old patient was limited to two pathologies: the Alzheimer illness and the Pick illness. During these last years, the frame of these primary degenerative dementia has fallen into pieces. The different diseases and the results got with single photon emission computed tomography are discussed. for example: fronto-temporal dementia, primary progressive aphasia, progressive apraxia, visio-spatial dysfunction, dementia at Lewy's bodies, or cortico-basal degeneration. (N.C.)

 16. The injection of TASS-tunnel. Design, implementation and results from the pre-injection; Injekteringen av TASS-tunneln. Design, genomfoerande och resultat fraan foerinjekteringen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Funehag, Johan (Chalmers university of technology, Goeteborg (Sweden)); Emmelin, Ann (Golder Associates (Sweden))

  2011-06-15

  The Swedish repository facility for spent nuclear fuel will be placed in crystalline rock at a depth of 400-500 m. In order to limit groundwater inflow to the facility, grouting is planned. To comply with the stringent material, execution and inflow restrictions, a series of research and development projects concerned with rock characterization for grouting, grouting materials and grouting design have been carried out by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). The understanding and methods developed were tested in the sealing project carried out at Aespoe Hard Rock Laboratory (Aespoe HRL), Sweden, and presented in this report. The project consisted of the construction of a short tunnel at 450 m depth, the TASS-tunnel. Grouting was conducted as pre-grouting using ordinary grouting fans outside the planned tunnel contour, as well as with grout holes entirely within the planned contour. A cement-based low-pH grout and a silica based grouting agent, silica sol, were used. The methodology used included determination of the fracture transmissivity distribution; identification of the smallest hydraulic aperture that needs to be sealed; grout selection based on fracture aperture and grout penetrability; design of grout hole geometry, grouting pressure and time in order to achieve the penetration length required; and monitoring of the actual execution based on inflow in control holes with subsequent design revision. Special concern was given to equipment and execution due to the high groundwater pressures, 3.5 MPa. Before starting the construction, inflow to core drilled holes along the tunnel position amounted to 45-90 liters/minute. The project showed that it was possible to limit the inflow to the target value 1 liter/minute per 60 m tunnel

 17. Wind power on Gabriel mountain - Follow-up of the consequences for reindeer herding, third year results; Vindkraft paa Gabrielsberget - Uppfoeljning av konsekvenserna foer rennaeringen, tredje aarets resultat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-05-15

  According to the Environmental Court's decision Gabriel Mountain the wind plant's impact on reindeer husbandry followed up by a control program. According to the Environmental Court's decision Gabrielsberget the wind plant's impact on reindeer husbandry followed up by a control program. The control program was initiated in autumn 2008. Reporting to the County Board will be made annually until the trial period ends. The construction of roads on Gabriel Mountains began in November / December 2008. No construction work was carried out, however, during the period that the reindeer were in the area (January-March 2009). The construction work started again in the summer / fall of 2009. The first 20 wind turbines began operating in January 2011. During these periods, the continuous interviews were held with reindeer herders from grazing district Byrkije. Reindeer herding utilization of the area before the wind farm been built and under construction has thus been mapped. Despite good grazing conditions Byrkije experienced difficulty in reindeer herding in and around wind power construction at Gabriel Mountain, especially during the second winter season (2010/11), when construction has been more extensive. Byrkije had to support feeding and use helicopter, something that previous seasons only was done in poor grazing conditions. The herders were also more people who worked actively with the reindeer and the working day has been longer and more strenuous compared to the seasons before the wind farm was built. The reindeer has moved more and were more spread out. The herders have also been forced to retrieve outside reindeer winter Loegdeaa land, something that has rarely happened in previous seasons. The reindeer's movement patterns and utilization of pastures have been different during the construction of the wind farm than in previous years. This report will be based on the new data over the years monitoring program runs.

 18. Control strategies for reducing consumption and pollutant emission on isolated junctions: field results; Enjeux de la regulation aux carrefours pour reduire la consommation et la polution: resultats experimentaux

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Midenet, S.; Boillot, F.; Pierrelee, J.C. [Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securite, INRETS, Lab. Genie des Reseaux de Transports et Informatique Avancee, GRETIA, 94 - Arcueil (France)

  2000-07-01

  We present experimental results dealing with traffic light control strategies for reducing CO{sub 2} emission and fuel consumption on isolated intersection. The experimental site, located near Paris, is a 400 meter area centred on an isolated junction that has been equipped with video sensors (for queue lengths and other spatial traffic measurements). A complete control device enables to actually control the junction traffic lights from our INRETS laboratory. A model has been designed to estimate emission and consumption mean costs based on video traffic measurements. The model's coefficients have been calibrated with real life kinematics profiles and corresponding instantaneous emission measurements, provided by INRETS-LTE; we ended up with coefficients for diesel, catalyst gasoline and non-catalyst gasoline passenger cars. An 8 months experimental period in 1998-1999 led to constitute a large database of one-hour traffic measurement samples, that cover the usual traffic condition ranges for each strategy applied on field. The consumption and emission costs for each strategy, along with comparative benefits have been computed on this basis. We show that the CRONOS adaptive real-time strategy based on waiting time minimization leads to important benefits on the part of the cost that is related to stops and waiting time: 14 % on average for CO{sub 2} emission. This benefit remains significant on the total cost (around 4 % for CO{sub 2}) and noticeable whatever the traffic conditions. (authors)

 19. From electroweak theory to the primordial universe. A synthesis of some experimental results; De la theorie electrofaible a l'univers primordial. Synthese de quelques resultats experimentaux

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ealet, A

  2004-12-15

  Particle physic is based on a theory which can be tested on the current large colliders. Measurements are in a very good agreement with this electroweak theory and no deviation is observed to indicate new physics. What is surprising today is that none of its results agrees with what is known from our universe, neither to explain the primordial baryogenesis, neither to explain the acceleration of the expansion of the Universe. In this work, I come back on some results obtained in the Lep collider, to test the electroweak theory (Higgs and W boson production) and on some measurements of CP violation. I compare them with what can be extrapolated in term of primordial baryogenesis and dark energy density and show that there is no possible agreement in the Standard Model. I finish by some experimental and theoretical views to answer this fundamental question. (author)

 20. Oil product sales in 2010 - Results per product and per district; Les ventes de produits petroliers en 2010 - Resultats par produit et par departement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Korman, Bernard; Lauverjat, Jean

  2011-11-15

  This document proposes tables of data corresponding to sales of different oil products (super unleaded petrol, Diesel fuel, domestic heating oil, heavy fuels) in metropolitan France in 2011, in the French districts and regions, and in the coastal districts and regions for the maritime sector (fishing activity, ships).

 1. A.P.H.E.I.S.:air Pollution and Health: A European Information System Health Impact Assessment of Air Pollution In 26 European Cities; Synthese des resultats europeens et resultats detailles des villes francaises issus du rapport paru en octobre 2002

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-10-15

  Air pollution is a public health problem, in spite of more severe norms in matter of emissions rates, a stricter surveillance of the atmospheric pollution and the decrease of levels of some atmospheric pollutants. this situation has lead to the creation of a programme A.p.h.e.i.s. in 1999, in order to supply to Europeans authorities information on air pollution. In the report are presented the results of E.I.S. (evaluation of sanitary impact) made in towns.

 2. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel er afslutningen på et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. Hæftet præsenterer forskningsprojektets hovedkonklusioner og giver desuden en række råd og ideer til, hvordan voksne kan hjælpe unge med...... at håndtere mistrivsel. Hæftet er udarbejdet af forskerne Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning. Det er den sidste publikation i forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Projektet bygger både på en...

 3. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Ozmec, Martha Nina

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal offentliggør Center for Ungdomsforskning resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når...... det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. I rapporten forfølges de unges trivsel og mistrivsel gennem to spor: 1) Et...

 4. Kunsten at integrere kunst i undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chemi, Tatiana

  Alle børn, uanset alder, køn, geografisk og social baggrund, uanset om de er velfungerende eller udviklingshæmmede, alle trives under de samme vilkår for trivsel og lærer, hvis de trives godt. De udfordringer, vores samfund oplever, gør kreativitet og trivsel til grundlæggende behov, som vi ikke ...... inspiration tilbydes både i form af beretninger om det store udbytte i integrationen af kunst i undervisningen, såsom positive emotioner og kognitiv intensitet, men også i form af konkrete anvendelige redskaber....

 5. Bekæmpelse af social dumping er også en kommunal opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2018-01-01

  Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk.......Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk....

 6. Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anne Toft; Jensen, Vibeke Myrup; Nielsen, Chantal Pohl

  Folkeskolereformen fra 2014 sigter mod at styrke elevernes faglighed, øge deres motivation for læring og sikre en høj grad af trivsel i skolen. Forskningen viser, at der er en stærk positiv sammenhæng mellem elevers faglige præstationer og deres engagement i skolen. Med det udgangspunkt analyserer...

 7. Man er mere fri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Larsen, Line Natascha

  2010-01-01

  Artiklen belyser community psykologisk praksis gennem en præsentation af det community psykologiske perspektiv i psyko-sociale programmer, der iværksættes for at fremme mental og social trivsel hos individer,i familier og i lokalsamfund og netværk. Der gives en beskrivelse og analyse af projektet...

 8. Unges liv og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Fanous, Sandrine; Wattar, Laila

  2010-01-01

  trivsel og deltagelse kan øges. De unge deltog i fokusgruppeinterviews, individuelle interviews, udfyldelse af et spørgeskema, arrangering af et borgermøde samt i overvejelser omkring undersøgelsens metode og design og analysen af data. Analysen af data pegede på en række vigtige betingelser for at øge de...

 9. Etniske minoritetsunge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liversage, Anika; Christensen, Christiane Præstgaard

  Denne rapport tegner et bredt billede af 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark i dag, sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet. Rapporten kommer rundt om en lang række emner som familieforhold og - ressourcer, uddannelse, helbred og trivsel, venner og fritidsliv, stoffer, a...

 10. Skalaer til måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keilow, Maria; Holm, Anders

  Rapporten redegør for udviklingen af skalaer for trivsel blandt erhvervsskoleelever. På baggrund af data fra eksisterende trivselsmålinger foretaget blandt erhvervsskoleelever i 2013-2014, bidrager rapporten til udvikling af skalaer og indgår således i arbejdet med fremover at foretage valide mål...

 11. Socialpædagogisk kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne; Mariager-Anderson, Kristina; Hovmand Sørensen, Sia

  2015-01-01

  Behovet for socialpædagogisk kompetence var overskriften på en artikel i Voksenuddannelses jubilæumsnummer i april 2012. I artiklen blev der stillet spørgsmålet: Kan mere fokus på kursisternes trivsel og udbytte begrænse frafald på VUC? I artiklen blev der omtalt et udviklingsarbejde, der omfatte...

 12. Everyday life and wellbeing in a care home with nursing in Copenhagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørlund, Irene Michele

  2014-01-01

  Artiklen omhandler ældrepolitikker og et case studie af et københavnsk plejehjem i et 'foodscape' perspektiv, som et tværvidensskabelig tilgang til at undersøge måltider, fysisk aktivitet, vægt og trivsel med udgangspunkt i beboernes syn på livet og deres identitet....

 13. Gør skoleledelse en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel Giver; Skov, Peter Rohde; Winter, Søren

  og trivsel blandt eleverne. De fem ledelsestemaer er forandringsledelse, kompetenceudvikling, pædagogisk ledelse af undervisningstilrettelæggelse og -metoder, ekstern ledelse samt styring og autonomi. De udvalgte undervisningspraksisser er variation i undervisningen (herunder motion og bevægelse samt...

 14. Neoadjuvant chemoradiotherapy in the advanced rectum cancers. Results of a retrospective study. Rate of sphincter preservation; Chimioradiotherapie neoadjuvante dans les cancers avances du rectum. Resultats d'une etude retrospective. Taux de preservation sphincterienne

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ayad, M.; Rabahi, K.; Mesli, S.; Boualga, K. [Centre anticancer, Blida (Algeria)

  2009-10-15

  Objectives: the concomitant chemoradiotherapy given before surgery improves the therapeutic results in the evolved cancers of the rectum v( classified T3-T4 clinically and/or N+). We report our experience for 114 patients that received a preoperative radiotherapy associated to the 5-fluoro-uracil-folinic acid (fufol) or 5-fluoro-uracil-oxaliplatin (Folfox) type chemotherapy. The other objective of this study was to determine the sphincter preservation rate for the patients suffering of a low rectal tumor. This retrospective study showed a good tolerance and an acceptable toxicity for the patient. The adjuvant chemoradiotherapy allowed a down staging and a conservation of the sphincter function for the patient suffering of a very low tumor. (N.C.)

 15. Statistical data and results obtained on irradiated transistors 2N.2221 Sesco and 2N.2907 SGS; Donnees de fiabilite et resultats statistiques obtenus sur des transistors 2n.2221 Sesco et 2n.2907 SGS irradies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blin, A; Le Ber, J

  1966-07-01

  This document provides results obtained on many samples of transistors irradiated in the laboratories of the Institut of Nuclear Physic of Lyon. The physical aspects of the irradiation,the statistical aspects of the study and the reliability under irradiation have been studied, but the accent is done on the statistical analysis. (A.L.B.)

 16. Evaluation of late effects, esthetic results and quality of life after conservative treatment of breast cancer?; Evaluation des effets tardifs, du resultat esthetique et de la qualite de vie apres traitement conservateur du cancer du sein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geffrelot, J.; Toudic-Emily, F.; Delozier, T.; Switsers, O.; Allouache, D.; Delcambre, C.; Segura, C.; Levy, C.; Dupont, M.; Joly, F. [Centre Francois-Baclesse, 14 - Caen (France)

  2009-10-15

  Purpose: to evaluate the delayed toxicity of two patterns of adjuvant radiotherapy including a breast irradiation, at the dose of 48 Gy in 20 seances and five weeks or 57.60 Gy in 24 seances and six weeks in case of majored factors of local recurrence risk. The secondary objective were the auto evaluation by the patient of the esthetic result and the influence of this last one on the quality of life. Conclusion: the delayed toxicity was dominated by the fibrosis low to moderated one, without any significant difference between the doses of 48 Gy and 57.60 Gy. The esthetic result evaluated by the patient, globally good, seemed however, damaged with the last pattern. A bad esthetic result, without affected the global quality of life was associated to more specific breast symptoms and damaged the perception of the body image. (N.C.)

 17. Rheological study of an hydrate slurry as secondary two-phase refrigerant. Experimental results and modelling; Etude rheologique d'une suspension d'hydrates en tant que fluide frigoporteur diphasique: resultats experimentaux et modelisation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Darbouret, M.

  2005-12-15

  Secondary two-phase fluids are suspensions of solid crystals. Thanks to the melting latent heat, they present a great interest for cold transportation. Moreover, they are a mean of reducing the amount of classical refrigerant. In the refrigeration field, ice slurries are already used. The goal is now to extend this technology to other temperature ranges suitable for other applications like freezing or air-conditioning. For an air-conditioning application, a TBAB (Tetra-Butyl-Ammonium Bromide) aqueous solution is studied. Under atmospheric pressure and for positive temperatures, this solution crystallizes into ice-like compounds named 'hydrates'. First, the physical properties of the aqueous solution and its crystallisation conditions were studied. Two different types of hydrates can appear. The goal of the experimental set-up is to study the rheological behaviour of two-phase fluids. Slurries are made in brushed-surface heat exchanger and pumped into pipes where flow rates and pressure drops are measured. The rheological behaviour of TBAB hydrates slurries can be described using a Bingham fluid model. We highlight that the two rheological parameters, which are the apparent viscosity and the yield shear stress, depend on the volume fraction of crystal of course, but also on the hydrate type, and on the initial concentration of the solution. The yield shear stress is interpreted as the consequence of the Van der Waals inter-particle interaction forces. Finally, possible stratification effects are modelled with a finite difference method. The principle is to calculate particle concentration and velocity profiles following the flow of the slurry. Calculations are validated with experimental velocity profiles published by P. Reghem (2002). This model underlines the influence of the particle distribution in the pipe on pressure drops. (author)

 18. Test beam results on Atlas electromagnetic end-cap calorimeter: Electrons-jets separation; Resultats des tests en faisceau sur les bouchons du calorimetre electromagnetique d'ATLAS - separation electrons-jets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Serfon, C

  2005-05-15

  ATLAS is one of the four experiments being built on the future proton-proton collider at CERN: the LHC. This experiment has a large physics program, from Standard Model to new physics. The search for the Higgs boson in two photons or in four leptons, or the search of Z' or W' needs a good energy resolution for the electromagnetic calorimeter. This thesis describes the beam tests performed on three modules of the electromagnetic end cap calorimeter. A 0.6% non-uniformity, and a 0.7% energy resolution global constant term (dominant at high energy) has been obtained. Moreover, a study on the separation between electrons and jets is also performed. This study shows that a jets rejection factor of 10{sup 5} can be obtained keeping an electron efficiency better than 78%. (author)

 19. Ambulanceudrykning i København, Odense og Ringkøbing Amt. Resultater fra Sundhedsministeriets og Amtsrådsforeningens stikprøveundersøgelse 1990. 1. Epidemiologiske data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, H; Larsen, C F

  1992-01-01

  In 1990, The Danish Ministry of Health and the County Council Association undertook a spot test investigation of the activities in connection with 3,182 emergency ambulance services (AU) in the Municipality of Copenhagen (a city), the Odense district (a large provincial town) and the County...... in the County of Ringkøbing. More than 10% of the services in all three regions did not result in transport of the patient to hospital treatment. The average age of the patients was 52 years in Copenhagen compared with 44 years in the other two regions. The age-specific frequency of AU for patients aged 0......-4 year-old was nine times as great in Copenhagen than in Odense and the County of Ringkøbing and, where patients aged more than 80 years were concerned, the frequency was 4-10 times as great. In all three regions, the activities of ambulance services were most numerous between 6-16 hours and lowest...

 20. Results of conservative treatment with surgery and radiation therapy of 132 non-palpable ductal carcinomas in situ of the breast; Resultats du traitement par chirurgie conservatrice et irradiation de 132 carcinomes canalaires in situ non palpables du sein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amalric, R.; Brandone, H.; Dubau, A.; Hans, D.; Brandone, J.M.; Robert, F.; Pollet, J.F.; Amalric, F.; Rouah, Y.; Thomassin, L.; Giraud, D.; Henric, A.; Martin, P.M.; Romain, S. [Academie mediterraneenne d`oncologie clinique, Polyclinique Clairval, 13 - Marseille (France)

  1998-01-01

  Retrospective analysis of results of treatment of 132 subclinical ductal carcinomas in situ, non-palpable. Patients were treated with limited surgery and 70 Gy radiation therapy (70 Gy). With a median follow-up of 7 years, the total recurrence rate was 6 % and the actuarial rate at 5 years 4 % and at 10 years 13 % at. These have no influence on recurrence on the specific actuarial survival rate which was 100 % at 10 years. In spite of five infiltrating recurrences of seven, no metastasis appeared 48 months after the salvage surgery. The global rate of breast. The global rate of breast preservation was 92 % at 7 years. Therapeutic indications were developed taking into account the present analysis and a literature review (2,338 in situ ductal carcinomas, palpable or not, treated with conservative surgery, with or without adjuvant radio-therapy). (author)

 1. The accelerator tube of ions of the generator Van de Graaff of the CEA. Survey of development. First results; Le tube accelerateur d'ions du generateur van de graapp du commissariat. Etude de developpement. Premiers resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruck, H.; Prevot, F. [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay(France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1953-07-01

  Rare are the Van de Graaff supplies whose tube doesn't collapse electrically to tensions and currents very lower to those that the generator can provide. We chose the general measurements: length and diameter, and put the accent on the survey of the individual element, so much to the mechanical viewpoint (installation, solidity, tightness and degassing), that to the electric viewpoint (to increase the electric rigidity of it). After modification the breakdown voltage as well as the performances of the tube have been improved greatly. (M.B.) [French] Rares sont les machines de Van de Graaff dont le tube ne s'effondre pas electriquement a des tensions et des courants bien inferieurs a ceux que le generateur peut fournir. Nous avons choisi les dimensions generales: longueur et diametre, et mis l'accent sur l'etude de l'element individuel, tant au point de vue mecanique (montage, solidite, etancheite et degazage), qu'au point de vue electrique (pour en augmenter la rigidite electrique). Apres modification la tension de claquage ainsi que les performances du tube ont ete grandement ameliorees. (M.B.)

 2. Dioxin body burden of persons living near incinerators and sintering plants: results from Belgium; Evaluation de la charge corporelle en dioxines des riverains d'incinerateurs et de la siderurgie: resultats d'une etude realisee en Belgique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fierens, S.; Bernard, A. [Universite Catholique de Louvain (UCL), Unite de Toxicologie Industrielle et de Medecine du Travail, Faculte de Medecine, Louvain-la-Neuve (Belgium); Focant, J.F.; Eppe, G.; Pauw, E. de [Liege Univ., Lab. de Spectrometrie de Masse (CART) (Belgium)

  2005-01-15

  The aim of this study was to evaluate the impact on local residents' exposure to dioxines and coplanar PCBs (polychlorinated biphenyls) of two municipal solid waste incinerators (MSWI), one in an industrial area and the other in a rural zone, and two sintering plants, all located in Wallonia (Belgium). In all, 142 volunteers subjects living around these facilities and 63 volunteer referents from an unpolluted rural area were recruited and compared. They completed a self-administered questionnaire that furnished information about dietary habits, smoking habits, anthropometric characteristics, residential history and health status. They also provided blood samples under fasting conditions so that the body burden of dioxines (17 PCDD/Fs congeners) and coplanar PCBs could be assessed. After adjustment for co-variates determined by multiple linear regression analysis, serum concentrations of dioxines and coplanar PCBs in subjects living in the vicinity of the MSWI in the industrial area and of the sintering plants were similar to those of referents. In contrast, subjects living in the vicinity of the rural MSWI had significantly higher serum levels of dioxines (geometric mean, 38 vs 24 pg TEQ/g fat, p{<=}0.0001) and coplanar PCBs (geometric mean, 10.8 vs 7.0 pg TEQ/g fat, p{<=}0.05). Age-adjusted dioxin levels in referents did not vary with local animal fat consumption, but dioxin concentrations in subjects living around the MSWIs correlated positively with their intake of local animal fat, with levels almost doubled in subjects with the highest intake. These results show that the dioxines and coplanar PCBs emitted by MSWIs can indeed accumulate in the body of residents who consume animal products of local origin. (authors)

 3. Hydrological and hydro-geological effects on wetlands and forest areas from the repository at Forsmark. Results from modelling with MIKE SHE; Hydrologiska och hydrogeologiska effekter paa vaatmarker och skogsomraaden av slutfoervarsanlaeggningen i Forsmark. Resultat fraan modellering med MIKE SHE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maartensson, Erik; Gustafsson, Lars-Goeran; Gustafsson, Ann-Marie; Aneljung, Maria; Sabel, Ulrika (DHI Sverige AB, Goeteborg (Sweden))

  2010-06-15

  This report provides background material for investigations and associated impact assessments concerning water operations in terms of withdrawal of groundwater from the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. The report presents detailed modelling results in the form of supplementary sensitivity analyses and detailed hydrological and hydrogeological analyses of specific nature objects in Forsmark. The sensitivity analyses aim to investigate the sensitivity of the modelling results to i) the meteorological conditions, ii) impervious surfaces and iii) the model description of the present SFR (final repository for short-lived radioactive waste). A number of simulation cases aim to study cumulative effects of groundwater withdrawal from an extended SFR. The simulations are evaluated with respect to the groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. The report analyses the hydrogeological and hydrological conditions for a number of selected wetland objects and forest objects. The selection of objects aims to cover different types of valuable nature objects at different geographical locations in relation to the influence area of the groundwater table drawdown. The analysis comprises groundwater levels at all nature objects, whereas wetlands with particularly high nature values have been studied in detail with respect to surface water levels, the need for water supply and object-specific water balances. These studies have been performed for different meteorological conditions in the form of a type (2006) and a statistically normal, dry and wet year, respectively, with a return period of 100 years for the dry- and wet years. All simulations for disturbed conditions with a fully open repository are done with a hydraulic conductivity of K{sub inj} = 10-7 or 10-8 m/s in the grouted zone. The results show that time-dependent precipitation and snow melt have large influence on the temporal variations of the depth to the groundwater table for undisturbed conditions. Precipitation and snow melt also have large influence on the drawdown of the groundwater table due to the groundwater withdrawal from the repository. For a normal year, based on precipitation data from the reference normal period 1961-1990, the annual average size of the influence area is 1.15 km2 for a grouting level of K{sub inj} = 10-7 m/s. Compared to the normal year, the size of the influence area is 17% larger during a dry year and 19% smaller during a wet year. The groundwater table drawdown also varies during individual years. For the type year 2006, the size of the influence area is approximately three times larger in November than in May. Implementation of the present SFR underground facility in the modelling tool MOUSE yields a groundwater inflow to SFR of 6.7 L/s, compared to a measured inflow of some 6 L/s. According to model calculations, the groundwater withdrawal from SFR causes groundwater table drawdown in an area with a size of 0.17 km2. The influence area is concentrated to the SFR pier and areas with vertical fracture zones in the rock, located north and northeast of Lake Bolundsfjaerden. The head change in the bedrock at the level 50 m b s l reaches the model boundary in the northeast. An extension of the SFR facility is planned. According to the modelling results, the extension will only yield small additional groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. For the wetland objects, even a relatively small drawdown of the groundwater table may cause vegetation changes and ultimately overgrowth. The forests are not as sensitive to a drawdown of the groundwater table. According to the model calculations, the groundwater withdrawal from the repository yields a groundwater table drawdown that exceeds 0.1 m as an annual average for a normal year in one fifth the studied wetland objects and in half of the forest objects. The fraction of objects with a groundwater table drawdown is higher during a dry year and lower during a wet year. The surface-water depth in the studied wetland objects ranges from a few centimetres to half a metre. It is judged that a number of wetland objects may require water supply in order to maintain an undisturbed water level during groundwater withdrawal from the repository. According to the modelling results, the water-supply requirements are largest during spring and autumn. In one of the wetland objects, the water requirement is 3 L/s as an annual average for the type year 2006. Object-specific water balances and particle tracking calculations show that the inflow to the wetland objects mainly takes place through the Quaternary deposits. This is in accordance with the conceptual model, according to which there is a shallow groundwater flow system with many local recharge and discharge areas. The groundwater withdrawal from the repository implies that the water balance is changed for some of the studied wetland objects.

 4. Round robin test for zirconium alloys in 400 deg C steam: results from EDF; Essais interlaboratoires de corrosion generalisee en milieu vapeur a 400 deg C d`alliages de zirconium: resultats d`EDF

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blat, M.

  1994-01-01

  The EDF Material Studies Branch has participated in the Round Robin program of uniform corrosion on zirconium alloys. The objectives of these Round Robin corrosion tests are to generate new uniform corrosion weight gain date utilizing modern zirconium alloy products and to improve the International and ASTM standards. (author). 2 tabs., 7 appendix., 2 refs.

 5. Regional energy observatory. Energy status - greenhouse effect in the Aquitaine region. First results; Observatoire regional de l'energie. Bilan energie - effet de serre de la region Aquitaine. Premiers resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-06-01

  The IDEA organization (information about the environmental development in Aquitaine region) has created an energy observatory, the mission of which is to supply regularly a reliable, objective and useful information about energy and greenhouse effect in the Aquitaine region (SW France). This document presents: the end-use energy consumption, the sectorial statuses (residential, tertiary sector, industry, agriculture, transports), the energy production and the renewable energy sources in Aquitaine region. Details are given in separate files at the end of the document for the 5 departements of Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrennees Atlantiques). (J.S.)

 6. Barometer I.R.S.N.. perception of risks and safety. Results of poll of october 2004; Barometre IRSN. Perception des risques et de la securite. Resultats du sondage d'octobre 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  The first chapter aims to establish a level of importance through actual problems, at the social level and environment. The second chapter treats the risk perception in term of risks for the society, confidence and information on risks. General opinions on experts constitute the third chapter. The perception of technological, industrial and natural risks for environment are the object of the fourth chapter. The image of nuclear energy is gathered in the fifth chapter. (N.C.)

 7. Intensity modulated radiation therapy: Analysis of patient specific quality control results, experience of Rene-Gauducheau Centre; Radiotherapie conformationnelle avec modulation d'intensite: analyse des resultats des controles precliniques, experience du centre Rene-Gauducheau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chiavassa, S.; Brunet, G.; Gaudaire, S.; Munos-Llagostera, C.; Delpon, G.; Lisbona, A. [Service de physique medicale, centre Rene-Gauducheau, CLCC Nantes Atlantique, site hospitalier Nord, boulevard Jacques-Monod, 44805 Nantes Saint-Herblain cedex (France)

  2011-07-15

  Purpose. - Systematic verifications of patient's specific intensity-modulated radiation treatments are usually performed with absolute and relative measurements. The results constitute a database which allows the identification of potential systematic errors. Material and methods. - We analyzed 1270 beams distributed in 232 treatment plans. Step-and-shoot intensity-modulated radiation treatments were performed with a Clinac (6 and 23 MV) and sliding window intensity-modulated radiation treatments with a Novalis (6 MV). Results. - The distributions obtained do not show systematic error and all the control meet specified tolerances. Conclusion. - These results allow us to reduce controls specific patients for treatments performed under identical conditions (location, optimization and segmentation parameters of treatment planning system, etc.). (authors)

 8. Certificate of fitness for the handling of industrial radiological devices - CAMARI. 2010 annual status. Organization, results and perspectives; Certificat d'aptitude a la manipulation des appareils de radiologie industrielle - CAMARI. Bilan annuel 2010. Organisation, resultats et perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Le Dirac' h, B.; Vidal, J.P.

  2011-09-26

  Since July 2008, IRSN organizes the tests of the Camari (license for using in France radiological installations for industry). This report by reminding the modalities of the examination organized by IRSN, supplies a synthesis of the results obtained by the candidates in 2010 and reviews the role of the training institutions which prepare the candidates for the examination. It also draws up the balance sheet over the period 2008-2010 and proposes axes of improvement of the modalities of the examination. (authors)

 9. The accelerator tube of ions of the generator Van de Graaff of the CEA. Survey of development. First results; Le tube accelerateur d'ions du generateur van de graapp du commissariat. Etude de developpement. Premiers resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruck, H; Prevot, F [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay(France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1953-07-01

  Rare are the Van de Graaff supplies whose tube doesn't collapse electrically to tensions and currents very lower to those that the generator can provide. We chose the general measurements: length and diameter, and put the accent on the survey of the individual element, so much to the mechanical viewpoint (installation, solidity, tightness and degassing), that to the electric viewpoint (to increase the electric rigidity of it). After modification the breakdown voltage as well as the performances of the tube have been improved greatly. (M.B.) [French] Rares sont les machines de Van de Graaff dont le tube ne s'effondre pas electriquement a des tensions et des courants bien inferieurs a ceux que le generateur peut fournir. Nous avons choisi les dimensions generales: longueur et diametre, et mis l'accent sur l'etude de l'element individuel, tant au point de vue mecanique (montage, solidite, etancheite et degazage), qu'au point de vue electrique (pour en augmenter la rigidite electrique). Apres modification la tension de claquage ainsi que les performances du tube ont ete grandement ameliorees. (M.B.)

 10. Carcinological results at five years of the prostate brachytherapy by iodine 125 implants. About 327 cases; Resultats carcinologiques a cinq ans de la curietherapie de prostate par implants d'iode 125. A propos de 327 cas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peiffert, D.; Bernier, V.; Aletti, P.; Noela, A.; Marchesi, V. [Centre Alexis-Vautrin, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France); Cormier, L.; Moreau, J.L. [CHU, Service d' Urologie, 54 - Nancy (France)

  2006-11-15

  The prostate brachytherapy by iodine 125 implants is reserved to patients damaged by a favourable prognosis cancer. The objective of this study is to present the carcinological results at five years in these indications with a technique keeping urethra. The achieving of a P.S.A. nadir inferior to 0.5 ng/ml is long. the technique used in this study keeping urethra and respecting the inclusion criteria recommended allows to get results as less equivalent as these ones of big series previously published with a low failure rate. (N.C.)

 11. Intensity-modulated radiation therapy for head and neck cancers with bilateral irradiation of the neck: preliminary results; Radiotherapie conformationnelle avec modulation d'intensite des cancers des voies aerodigestives superieures avec irradiation bilaterale du cou: resultats preliminaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lapeyre, M.; Mege, A.; Mege, P.; Racadot, S.; Marchal, C. [Centre Alexis-Vautrin, Dept. de radiotherapie, avenue de Bourgogne, Unite de radiotherapie externe, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France); Marchesi, V.; Aletti, P.; Noel, A. [Centre Alexis-Vautrin, Dept. de radiotherapie, avenue de Bourgogne, Unite de radiophysique, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France); Noel, A.; Marchal, C. [Institut National Polytechnique de Lorraine, Universite Henri-Poincare, Centre de Recherche en Automatique de Nancy, UMR CNRS 7039 Nancy-I, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France)

  2004-06-01

  Purpose. - To report preliminary results of a prospective study of intensity-modulated radiotherapy (IMRT) for head and neck squamous cell carcinoma (HNC) with bilateral irradiation of the neck. Patients and methods. - At the Alexis Vautrin Cancer Center, 23 patients have been treated with IMRT for HNC since January 2002-August 2003. The first 10 patients with a minimum follow-up of 3 months were analyzed. All tumors were oropharyngeal. There were four females and six males, with a mean age of 50 years (range 39-66). Stages were I-II in eight and III-IV in two. CTV1 was microscopic disease and N0 neck (prescribed dose: 50 Gy) and CTV2 was macroscopic disease and the volume at risk (prescribed dose: 66-70 Gy). PTV were CTV + 5 mm. Patient's immobilization consisted of a five-point head neck shoulder thermoplastic mask. Set-up verifications were done by semi-automatically matching portal images and digitized reconstructed radiographs. IMRT used dynamic multi-leaf collimation. Five patients (group A) received 50 Gy IMRT (two post-operative and three with a brachytherapy boost with a mean dose: 27.5 Gy), and five patients (group B) received 66-70 Gy IMRT (four post-operative). Acute and late normal tissue effects were graded according to the RTOG-EORTC radiation morbidity scoring criteria. Results. - With a median follow-up of 7.4 months (range 3-18.5), no patient died or had loco-regional relapse. The displacements were <4 mm in 98% cases. CTV1 and 2 received 95% of the prescribed dose in 100% of the volume. On average the mean dose to the contralateral parotid was 25.5 Gy for group A vs. 31 Gy for group B (P = 0.09). Mean doses <26 Gy were obtained in three of five patients in group A vs. zero of five patients in group B (P = 0.04). Acute skin toxicities were grade 1 in five patients, grade 2 in four and grade 3 in one. Acute mucositis cases were grade 1 in three patients, grade 2 in five and localized grade 3 in two. At 3 months, 50% of the patients had a grade 0-1 late xerostomia. Conclusion. - The 26 Gy dose limit constraint to the contralateral parotid was easier to satisfy when IMRT was prescribed at a maximum dose of 50 Gy. Acute toxicity is low. The displacements in the mask indicate that it is possible to define the PTV as CTV + 4 mm. This reduction should decrease the mean dose to the parotids. At 3 months, a 50% rate of grade 0-1 late xerostomia encourages the hope of a very low rate at 2 years. (authors)

 12. Exclusive curietherapy by permanent iodine-125 implants: selection of patients and results after eight years; Curietherapie exclusive par implants permanents d'iode-125: selection des patients et resultats a huit ans

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boutenbat, G.; Peiffert, D.; Bernier, V.; Moreau, J.L.; Boudran, G.; Noel, A.; Marchesi, V.; Huget, S. [Centre Alexis Vautrin, 54 - Vandoeuvre-Les-Nancy (France); Moreau, J.L. [Cabinet prive d' urologie, 54 - Nancy (France); Boudran, G. [Centre Hospitalier Universitaire de Brabois, 54 - Vandoeuvre-Les-Nancy (France)

  2010-10-15

  The authors report a retrospective study which assesses the results obtained over eight years and the toxicity of an exclusive curietherapy by permanent iodine-125 implants performed at the Nancy centre of struggle against cancer. More than five hundred patients have been treated between December 1999 and December 2007, a first group comprising patients suffering from a low risk cancer and a second group suffering from a medium risk cancer. The authors discuss the survival rates, the existence of side effects, and rectal toxicity results. Short communication

 13. Carcinomas results at six years after prostate brachytherapy by iodine 125 implants. About 332 cases; Resultats carcinologiques a six ans de la curietherapie de prostate par implants d'iode 125. A propos de 332 cas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peiffert, D.; Bernier, V.; Noel, A.; Marchesi, V. [Centre Alexis-Vautrin, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France); Cormier, L.; Moreau, J.L. [Centre Hospitalier Universitaire, Service d' Urologie, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France)

  2007-11-15

  Obtaining a P.S.A. nadir of less than 0.5 ng / ml is long. The technique used in this study sparing the urethra and meeting the criteria for recommended inclusion provides results at least equivalent to the major series already published with a low failure rate. (N.C.)

 14. Long-term results and prognostic factors of squamous cell carcinoma of the anal canal treated by irradiation; Resultats a long terme et facteurs pronostiques des carcinomes epidermoides du canal anal traites par irradiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tournier-Rangeard, L.; Peiffert, D.; Lafond, C.; Mege, A. [Centre Alexis-Vautrin, Dept. de Radiotherapie et Curietherapie, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France); Metayer, Y.; Marchesi, V.; Buchheit, I. [Centre Alexis-Vautrin, Dept. de Radiophysique, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France); Uwer, L.; Conroy, T.; Kaminsky, M.C. [Centre Alexis-Vautrin, Dept. d' Oncologie Medicale, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France)

  2007-06-15

  Purpose To analyze the prognostic factors of loco regional control (L.R.C.), specific survival (S.S.) and sphincter conservation (S.C.) of patients treated by curative and conservative irradiation for an epidermoid cancer of anal canal in our institution. Patients and methods From 1976 to 2005, 286 patients (pts) were treated by exclusive radiotherapy (180 pts) or chemo-radiotherapy (106 pts) followed by a brachytherapy boost (233 pts) or external beam radiotherapy boost (24 pts). Forty-three pts were stage I, 154 stage II, 31 stage IIIA and 53 stage IIIB. Results The mean follow-up was 65 months (range: 1.3-250 months). The 5-years-overall survival and S.S. rates were 66.4% and 78.1% respectively. In multivariate analysis, tumor size (? 40 mm) [R.R. = 2.1], node involvement (R.R. = 2.4), and poor response (< 75%) to first course irradiation [R.R. = 1.9], local relapse (R.R. = 4.5) and distant metastases were factors of poor prognosis for S.S.. Five-years-L.R.C. were 71.5% (88% for stage I, 69% for stage II, 77%, for stage IIIA and 60% for stage IIIB). Prognosis factors of L.C.R. were tumor size (R.R. = 2.5), response to first course of irradiation (R.R. = 2.9). S.C. was 71% at 5 years. Prognosis factors of S.C. were tumor size (R.R. = 1.9) and response to first course of irradiation (R.R. = 2.4). Conclusion The results of this series are similar to those of the literature. As well as initial tumor extension, response to first course of irradiation was found as prognostic factor on L..R., S.S., S.C.. Our results are similar to other series and brachytherapy seems not to be deleterious. Its impact to local control remains to be evaluated. (authors)

 15. Impact of climate changes on management plans for the St. Francois and Aylmer reservoirs : preliminary results; Impact des changements climatiques sur les plans de gestion des reservoirs Saint-Francois et Aylmer : resultats preliminaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turcotte, R; Fortin, L G; Pugin, S; Cyr, J F; Picard, F; Poirier, C; Lacombe, P [Centre d' Expertise Hydrique du Quebec, Quebec, PQ (Canada). Service de la Securite des Barrages; Chaumont, D; Desrochers, G; Vescovi, L; Roy, R [Ouranos, Montreal, PQ (Canada)

  2004-09-01

  Dams used for flood control, water supply, recreational activities and hydroelectricity in the province of Quebec are managed by the Centre d'Expertise Hydrique du Quebec (CEHQ). This paper addressed the issue of global warming and the changes that may occur in the hydrological regime within the next decades in response to predicted changes in climate. As a result of the changes in hydrological regime, there is a risk of losing the equilibrium between various objectives, identifiable through water management plans. The CEHQ is conducting a pilot study for the Saint-Francois and Aylmer reservoirs in order to develop a method to evaluate the adaptability of current management plans to climate change. The project is based on potential climate change scenarios as well as on deterministic and distributed hydrological models. Daily time steps are used to evaluate the hydrological impacts of climate change. CEHQ has developed a model that simulates the use of current management plans. The model makes it possible to evaluate and compare the occurrences where stream flows and water levels exceed critical values. The effectiveness of the management plans in both current and climate change scenarios can thereby be evaluated. Preliminary results suggest a possible increase in flood risk and fewer low water level occurrences. 18 refs., 4 tabs., 12 figs.

 16. Evaluation of hearings. Results from reviews of the nuclear waste issue in the Swedish site candidate municipalities; Utvaerdering av utfraagningar. Resultat fraan genomlysningar av kaernavfallsfraagan i de svenska foerstudiekommunerna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drottz-Sjoeberg, B.M. [NTNU, Trondheim (Norway). Dept. of Psychology

  2001-10-01

  The purpose of this report was to present an evaluation of the public hearings that took place in February of 2001 in the Swedish municipalities of Oesthammar, Tierp, and Aelvkarleby in Norduppland, Hultsfred and Oskarshamn in Smaaland, and Nykoeping in Soedermanland. These municipalities had participated in feasibility studies conducted by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). A company report on the results of these studies had been published shortly before the hearings (FUD-K). The regulatory authorities, i.e. the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) and the Swedish Radiation Protection Institute (SSI), organized the hearings for additional information and aid in their ongoing evaluation of the SKB report. Representatives of the municipalities participated in the planning of the events, and a large meeting in Tierp in January 2001, that also involved the authorities, consultants and interested parties, agreed on the aims and practical arrangements. The authorities furthermore ordered a report for a summary and evaluation of the events, and the results are presented here. The aim of, and the preparations for, the hearings were based on a theoretical model developed within the RISCOM project, i.e. the RISCOM-model of transparency, which postulates three basic elements, i.e. technical/scientific issues, normative issues and authenticity. These elements combine to achieve an optimal clarification on the interaction between scientific and value-laden components in decision-making. An assumption is that the quality of decisions would improve given that transparency can be increased. The hearings were designed to 'stretch' the implementer by means of asking essential questions and to clarify what was achieved and known so far in the process, as well as to clarify what matters required further attention. The content covered technical, legal and social aspects on issues of nuclear waste management and the choices involved in the process towards building a future high level nuclear waste repository. The recently published report by SKB (FUD-K) contributed the main foundation for the program content, which was structured into the two parts of (a) the choice of methodology and (b) the choice of municipalities for the forthcoming site investigations. This report is based on the content of the actual hearings, e.g. questions, answers and comments from the proceedings and group discussions, as well as responses to three questionnaires. The report states that the majority of the participants at the hearings were those already involved, in one way or another, in the municipalities organized work related to the nuclear waste issue. Thus, the hearings did not attract a large number of novices or uninitiated individuals from the general public. The wide scope of considered aspects and the high level of knowledge among the participants were reflected by the questions put to the panel. The questionnaire responses also indicated high initial involvement in the hearings, and that the participants came well prepared to the meetings. The main preparation being studies of available reports and other materials, but also e.g. participation in information seminars or in meetings organized by the municipalities. Their reasons for participation often involved a desire to learn more in relation to specifically formulated questions and / or to gain a better understanding of the work and the overall process. The participants wanted to achieve a result that outlined pros and cons of various methodologies regarding waste management, and which stated the degree of reliability regarding the proposed technological solutions. Furthermore, to reach a substantial level of clarity regarding what can be considered as established facts in contrast to what remains uncertain or problematic. The results indicated that a majority of the participants preferred the proposed KBS-3 method to other alternatives with respect to the construction of a final repository. However, the need for a continuous awareness of current research and the developments of alternative methods was underlined. The participants were generally positive to the kind of hearings they had participated in, and they concluded that they had received responses to a substantial degree to the questions they had brought. The content of the hearings had to a large extent corresponded to their expectations, and they had not significantly changed their opinions. Ratings of central actors' credibility showed that the authorities enjoyed the highest trustworthiness and the local critics groups the lowest. The report points out that this result can only be related to the groups of participants at the hearings, and since that group can be considered relatively homogeneous and consisting of interested and active persons, any generalization to the larger population of the municipalities could be erroneous. (abstract truncated)

 17. Some results on the fluorescence of gases excited by high-energy charged particles; Quelques resultats concernant la fluorescence de gaz excites par des particules chargees de grande energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koch, L; Lesureur, R [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1958-07-01

  The essential characteristics of rare gases for use as scintillators are as follows: a very brief period of luminescence, generally less than 10{sup -8} s; a linear response as a function of the energy lost by the nuclear particle in the gas, even in the case of strongly ionising particles (fission fragments). In the gaseous or condensed state therefore, they are of great interest in nuclear physics. (author) [French] Les caracteristiques essentielles des gaz rares en tant que scintillateurs sont: une duree de luminescence tres breve, inferieure a 10{sup -8} s en general; une reponse lineaire en fonction de l'energie perdue par la particule nucleaire dans le gaz, meme dans le cas de particules fortement ionisantes (fragments de fission). A l'etat gazeux ou condense, ils presentent donc un grand interet en physique nucleaire. (auteur)

 18. Unified fit of solar and atmospheric neutrinos: towards the MNSP matrix; Ajustements globaux des resultats des experiences de neutrinos solaires et atmospheriques: vers la determination de la matrice de melange des neutrinos (dite MNSP)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-01-01

  Present solar and atmospheric neutrino give a strong indication that neutrinos oscillate between the three active species. This is the first step towards the determination of their mass. But we have also to determine the 3 x 3 neutrino mixing matrix (3 angles and one or several phases linked to CP violation), called MNSP (Maki-Nakagawa-Suzuki-Pontecorvo) and similar to the quark mixing matrix, called CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa). The purpose of the colloquium (one day) is to give an overview of the present situation and what progresses are expected in the forthcoming years. 3 guidelines: pedagogical approach, critical review of the experimental situation and of the different analyses, lookout to the future. (author)

 19. Decision support system on line to minimize the NO{sub x} emission. Results from Oerebro Energi; Beslutsstoed on line foer minimering av NO{sub x}. Resultat fraan Oerebro Energi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergdahl, B G; Liao, B; Sieurin, J [EuroSim AB, Nykoeping (Sweden)

  1996-05-01

  A Decision Support System to reduce NO{sub x} emission from combustion processes with SNCR system have been developed and tested in full scale at Oerebro Energy. The boiler is a 165 MWh{sub th} CFB and have been fired with a mixture of biomass, peat and coal. The results proves that the EuroSim method works to calculate the derivative included in the Decision Support System. The Decision Support System is a tool for the operator of the plant, he will be informed of the advantage of making an increase or decrease of the ammonia flow or excess air. The trend curves that are presented to the operator includes information about the economic value to make an adjustment of the ammonia flow. The derivative dNO{sub x}/dO{sub 2} shows the advantage of making a reduction in the excess air level, concerning the fee for NO{sub x}. In this case it is important to take into consideration the risk for understoichiometric combustion and corrosion. The results from the full scale test in the Oerebro Plant shows that during some time periods it is economical to shut off the ammonia flow. The derivative dNO{sub x}/dAF is under the profitability limit. This indicate that the cost for the ammonia is higher than the fee for the NO{sub x} emission. If the ammonia flow is added in excess, the emission of ammonia and N{sub 2}O will increase. During other time periods the Decision Support System shows that it is profitable to increase the ammonia flow, the derivative is lower than -0,2. The derivative dNO{sub x}/dO{sub 2} is normally between 10 and 20 (ppm/%). This indicate that it is a great potential to reduce the NO{sub x} fee by decreasing the excess air level in the boiler. 3 refs, 23 figs

 20. Main results obtained in France in the development of the gaseous diffusion process for uranium isotope separation; Principaux resultats obtenus en France dans les etudes sur la separation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frejacques, C; Bilous, O; Dixmier, J; Massignon, D; Plurien, P [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1958-07-01

  The main problems which occur in the study of uranium isotope separation by the gaseous diffusion process, concern the development of the porous barrier, the corrosive nature of uranium hexafluoride and also the chemical engineering problems related to process design and the choice of best plant and stage characteristics. Porous barriers may be obtained by chemical attack of non porous media or by agglomeration of very fine powders. Examples of these two types of barriers are given. A whole set of measurement techniques were developed for barrier structure studies, to provide control and guidance of barrier production methods. Uranium hexafluoride reactivity and corrosive properties are the source of many difficult technological problems. A high degree of plant leak tightness must be achieved. This necessity creates a special problem in compressor bearing design. Barrier lifetime is affected by the corrosive properties of the gas, which may lead to a change of barrier structure with time. Barrier hexafluoride permeability measurements have helped to make a systematic study of this point. Finally an example of a plant flowsheet, showing stage types and arrangements and based on a minimisation of enriched product costs is also given as an illustration of some of the chemical engineering problems present. (author) [French] Les principaux problemes qui se sont poses dans l'etude de la separation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse, sont ceux relatifs a l'obtention de barrieres poreuses, ceux lies a l'utilisation de l'hexafluorure d'uranium, enfin les problemes de genie chimique relatifs au procede et a l'agencement optimum des etages et des cascades entre elles. On peut obtenir des barrieres poreuses soit par attaque de membranes pleines, soit par agglomeration de poudres de petites dimensions. Des exemples de ces deux types de barrieres seront donnes. L'etude des proprietes de texture des barrieres obtenues, necessaire pour orienter les recherches de fabrication, a conduit a adapter a ce probleme particulier une serie de methodes nouvelles. La decomposition et la corrosion par l'hexafluorure d'uranium posent les problemes technologiques les plus severes. Le premier doit etre resolu par une etancheite extremement poussee des installations, celle du compresseur etant la plus difficile a realiser. Dans le domaine de la corrosion la question la plus delicate est celle de la modification des caracteristiques de texture des barrieres du cours du temps; elle a ete etudiee systematiquement par permeametrie a l'UF{sub 6}. On donne enfin un schema de l'agencement des etages, retenu par le projet de l'usine, determine sur la base du prix de revient minimum de l'uranium enrichi. (auteur)

 1. Now we know this. Environmental impacts from wind power - results from research in the Vindval project 2005-2009; Nu vet vi det haer. Vindkraftens miljoepaaverkan - resultat fraan forskning 2005-2009 inom Vindval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-03-15

  This report, directed to the general public, summarizes five years of research on wind power environmental impact. The 20 research projects to date have been in Vindval has studied how wind affects interests of human populations, marine life and birds and bats. We know for example that few people are disturbed by noise from wind turbines, that the foundations of offshore wind power plants form reefs that provide protection and food for fish, that birds flying over the sea veer at the turbines and that bats are reluctant to hunt insects at sea in strong winds. In the report, experts compile the results from Vindvals research. Researchers, planners and administrators talk about results and experiences. There are also descriptions of ten recently started projects

 2. Executive report. From the preliminary phase to the first results of the pilot study; Rapport executif. De la phase preparatoire aux premiers resultats de l'etude pilote

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-03-01

  This report presents a status of the actions carried out since the end of 1999 to the account of the observatory of indoor air quality in the framework of the contracts and conventions signed between the scientific and technical centre of building engineering (CSTB), the French ministries of accommodation, research, health and environment, and the agency of environment and energy mastery (Ademe). The actions concern: the production of data about the indoor environment (preliminary phase, pilot-campaign on 90 residential buildings and 9 schools of 3 different regions, preparation of the operational campaign on 800 sites (720 residential buildings and 80 schools), sampling strategy, optimization/development of investigation tools), the collection of available data in France, the management and exploitation of data, the development of information and communication tools, and the quality assurance of the observatory. (J.S.)

 3. 100 kW two-staged gasification plant at the Technical University of Denmark. Results until the spring 1998; 100 kW totrinsforgasningsanlaeg paa DTU. Resultater til og med foraaret 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dall Bentzen, J.; Brandt, P.; Goebel, B.; Hindsgaul Hansen, C.; Henriksen, U.

  1998-12-31

  During many years Technical University of Denmark (DTU) has worked with thermal conversion of biomass to gas. The aim is to use the gas for production of combined heating and power. DTU has developed a process: two-staged gasification. Compared to other processes of gasification this process has higher energy efficiency and lower tar in the produced gas. This report describes the experiments performed at a 100 kW two-staged gasification. The conclusions of the results were the following: Particle measuring: the particles from the gasification consist mainly of soot; Investigations of gas purifying: a venturi scrubber removes between 60 and 90 % of particles. A simple air filter afterwards removes the rest of the particles resulting in a particle load below 5 mg/Nm{sup 3}. A small bag filter filtrated 97 % of the particles; Tar measuring: the coke bed reduces the content of tar with a factor 5-9; Gas composition: the gas composition is stable and the highest calorific value is about 6 MJ/Nm{sup 3}; Temperature: the temperature in the pyrolysis pipe depends highly of moisture content of fuel. Gas temperature up to 1400 deg. C was measured and the surface temperature of the coke bed is about 950 deg. C; Pressure: phenomenon, which has influence on understanding drop of pressure in coke bed, is propounded; Mass balance: cold gas efficiency is about 90 %; Quality of coke: the coke from the two-staged gasification is qualified as active coal. The gasification is stable and easy to regulate. (EHS) EFP-97. 25 refs.

 4. Interest of the SPECT-CT merging to detect pseudo-arthrosis after lumbar arthrodesis: preliminary results; Interet de la fusion TEMP-TDM pour la detection des pseudarthroses apres arthrodese lombaire: resultats preliminaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rager, O.; Ratib, O.; Tessitore, E. [Hopitaux universitaire de Geneve (Switzerland)

  2010-07-01

  Pseudo arthrosis is a potential complication after a lumbar arthrodesis. The symptoms are nonspecific and revision surgery is not always an effective treatment. Scintigraphy SPECT / CT with {sup 99m}Tc and CT were studied separately for the diagnosis of pseudo arthrosis before the widespread use of software fusion. It is well established that the diagnosis based on CT led to a number of false positive (10%). The purpose of this study is to evaluate the usefulness of SPECT-CT fusion imaging in the diagnosis of pseudo arthrosis. Conclusions: SPECT / CT fusion imaging may increase the specificity for the diagnosis of pseudo arthrosis at the level of inter body cages and increase sensitivity for the detection of degenerative diseases on the back joints. (N.C.)

 5. December 7, 2000. General framework: the European and French contexts. Results of the Eole 2005 program: the lessons; 7 decembre 2000. Cadrage general: les contextes europeens et francais. Resultats du programme Eole 2005: les enseignements

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bal, J.L.; Chabot, B. [Agence de l' Environnement et de la Maitrise de l' Energie, ADEME, 75 - Paris (France); Grandidier, J.Y. [Association de l' Energie Eolienne en France, 11 - Narbonne (France); Germa, Ph. [IENA Environnement, France (France); Argenson, A.; Dugue, Ch. [Cabinet GERMA, 34 - Montpellier (France); Fassi Fihri, M.A. [Office National de l' Electricite (Morocco); Wagner, A. [Enron Wind Corp. (Germany); Krogsgaard, P. [BTM Consult ApS, Ringkbing (Denmark); Gonzalvez, C.H. [Institute for Diversification and Energy Saving (IDAE), Madrid (Spain)

  2001-03-01

  This first day of conference was organized in two parts: the first part was devoted to a presentation of the French and European contexts of the development of wind power. After a general presentation of the aims of the colloquium, a round table was organized about the European context of development of wind energy with its application to France in the framework of the new organization of the electric power industry. Testimonies about the means used by governments for the sustain of wind energy development were presented with the examples of Spain and Germany. The second part of the day was devoted to the presentation of the results of the French wind energy program 'Eole 2005' and of the lessons gained: detailed presentation of the sustain program for a minimum of 5000 MW installed power in 2010, strategic analysis of the program (projects, R and D actions, companies), the economical workability of wind power projects (tariffs, point-of-view of French and European operators), the export development prospects for the 2000-2005 era and the main international markets at the 2005-2010 vista (examples of Denmark, Portugal and Morocco). (J.S.)

 6. Users, uses and potential of electric-assisted bicycles - Results of a survey in the Canton of Geneva; Usagers, usages et potentiel des velos a assistance electrique. Resultats d'une enquete menee dans le canton de Geneve

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bernardoni, S.; Iseli, A.; Munafo, S.

  2009-12-15

  The municipal, regional and national authorities wanted to assess the potential of electric-assisted bicycles in the Geneva region. A survey performed by the University of Geneva is reported. The following points were investigated: (i) Who uses an electric bicycle? (ii) How is an electric bicycle used? (iii) Why is an electric bicycle purchased? (iv) How many people could potentially use an electric bicycle in the Geneva region? (v) How much energy would be saved and what fraction of the carbon dioxide emissions would be avoided thanks to electric bicycles in the region? Some interesting results: Most current electric bicycle users are women and live in Geneva outskirts. Most users have an academic degree or equivalent and have a good job. Most of them have also a car and other bicycles without electric motor. The main uses of electric bicycles is commuting between house and job locations, leisure activities and shopping. The average annual distance per electric bicycle is about 3000 km. The majority of the electric bicycles in use are limited to 25 km/h and can be driven without any license. The users wish an extension of the bicycle track network along the roads and of the protected parking areas. The number of potential users in the City of Geneva is estimated to 9% or 15,600 new users and to 10% or 43,000 new users in the suburbs. In 2030, 7,500,000 litres-equivalent of gasoline could be annually saved in the region and more than 16,000 tons CO{sub 2} emissions avoided.

 7. Befolkningens hälsa och samhällets kostnader för vård och produktionsbortfall - resultat från ULF-studien 1996 och 2005

  OpenAIRE

  Rahmqvist, Mikael

  2007-01-01

  Public health and health care consumption is permanently of current interest as research field and an object for many studies. In this study the results from the National Living Survey, ULF, are used for the years 1996/97 and 2004/05. The choice of years is done regarding to the circumstances that these years have more questions in depth concerning health and health care consumption. Of a total of 18 940 respondents 8 600 can be counted to the years 2004 and 2005. The first part of this study...

 8. The para-petroleum industry. International context and results of the 2005 French inquiry; L'industrie parapetroliere. Contexte international et resultats de l'enquete francaise 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bensaid, B.; Sagary, C.; Saniere, A

  2005-07-01

  Oil companies rarely carry out themselves the important works planned in the framework of their investments or of the exploitation of their facilities. In most cases, they act as prime contractor and generate a huge market of equipments, services and engineering needs in which many companies of various size are involved and make the overall para-petroleum industry. The French position on this market was asserted very early thanks to the continuation of ambitious R and D programs, very often carried out in the framework of the CEP and M and of the COPREP, which have permitted to build and maintain a solid technological knowledge. In this context, the lack of regular statistical data about the French para-petroleum industry has led, since 1978, the group of para-petroleum and para-gas companies, the CEP and M and the former COPREP (now the Committee of petroleum and marine studies - CEP and M), and the French institute of petroleum (IFP), to launch an annual inquiry at the national scale. This document makes a brief overview of the international context of the petroleum industry and then presents the last results of the 2004 inquiry about the French para-petroleum industry. Some data are foreseen for 2005, based on the estimations supplied by the companies themselves. (J.S.)

 9. The IRSN 2012 barometer. The opinion on risks and security of the French population. Global results; Barometre IRSN 2012. La perception des risques et de la securite par les Francais. Resultats d'ensemble

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  El Jammal, Marie-Helene; Rollinger, Francois [Service de l' ouverture a la societe, Direction de la strategie, du developpement et des partenariats, Responsable du Service de l' ouverture a la societe, Direction de la strategie, du developpement et des partenariats IRSN, Institut de radioprotection et de surete nucleaire - IRSN, 31, avenue de la Division Leclerc, BP 17 - 92262 Fontenay-aux-Roses (France); Mur, Emmanuelle [Bureau de la communication strategique et scientifique, Direction de la strategie, du developpement et des partenariats IRSN, Institut de radioprotection et de surete nucleaire - IRSN, 31, avenue de la Division Leclerc, BP 17 - 92262 Fontenay-aux-Roses (France)

  2012-01-15

  This report presents and comments the results of a survey during which a sample of the French population has been questioned on their current concerns (what is the most concerning issue in the present society and in the environment, science within concerns), on their opinion on scientific expertise (who should control a risky installation, the role and image of experts, the access to expertise files, the perception of pluralist structures), on their opinion on 33 risk situations (risks to which French people feel exposed, confidence in authorities to protect them, truth of information on hazards, hierarchy of the 33 situations), on their opinion on the nuclear activity and industry (the nuclear risk, the credibility and expertise of interveners), and on the Fukushima accident (perception of the accident, quality of information, expectations on the assessment of nuclear power stations)

 10. Biodiversity and global change. Adaptative responses to global change: results and prospective. IFB-GICC restitution colloquium; Biodiversite et changement global. Reponses adaptatives au changement global: resultats et prospective. Colloque de restitution IFB-GICC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Despres, L; Hossaert-Mckey, M; Martin, J F; Pont, D; Valero, M; Chave, J; Benizri, E; Amiaud, B; Boury-Esnault, N; Fritz, H; Lavelle, P; Martin, F; Poulet, S; Blanchard, F; Cheddadi, R; Dupouey, J L; Hulle, M; Michaux, J; Souissi, S; Bridault, A; Dambrine, E; Gomez, B; Thevenard, F; Legendre, S; Suc, J P; Zeitoun, V; Bezancon, G; Frascaria-Lacoste, N; Ponsard, S; Bourguet, D; Vigne, J D; Doyen, L; Joly, P; Gourlet-Fleury, S; Garnier, E; Lebaron, Ph; Boulinier, Th; Chuine, I; Jiguet, F; Couvet, D; Soussana, J F; Weimerskirsch, H; Grosbois, V; Bretagnolle, V

  2006-07-01

  Global change is the consequence of the worldwide human print on ecology. The uncontrolled use of fossil fuels, the urbanization, the intensifying of agriculture, the homogenization of life styles and cultures, the homogenization of fauna and vegetation, the commercial trades, the bio-invasions, the over-exploitation of resources and the emergence of new economic powers (China, India, Brazil..) represent an adaptative dynamics of interactions which affects the overall biosphere and the adaptative capacities and the future of all species. Biodiversity is an ecological and societal insurance against the risks and uncertainties linked with global change. The French institute of biodiversity (IFB) has created a working group in charge of a study on global change and biodiversity, in particular in terms of: speed and acceleration of processes, interaction between the different organization levels of the world of living, scale changes, and adaptative capacities. 38 projects with an interdisciplinary approach have been retained by the IFB and the Ministry of ecology and sustainable development. The conclusion of these projects were presented at this restitution colloquium and are summarized in this document. The presentations are organized in 7 sessions dealing with: global changes and adaptation mechanisms; functional responses to global changes; spatial responses to global changes; temporal responses to global changes; selective answers to global changes; available tools and ecological services; scenarios and projections. (J.S.)

 11. Environmental monitoring at the nuclear power plants and Studsvik 1994. Results from measurements of radionuclide concentrations in environmental samples; Omgivningskontroll vid kaernkraftverken och Studsvik 1994. Resultat fraan maetningar av radionuklidhalter i miljoeprover

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bengtson, P.; Larsson, C.M.; Luening, M.

  1996-04-01

  As expected, marine samples from the vicinity of the power plants show detectable radionuclide concentrations, caused by the discharges from the plants. Very low concentrations are noted in the terrestrial samples. At several locations, the effects of the Chernobyl disaster still dominate. 12 refs, tabs.

 12. Phosphorus-32 in polycythemia vera with and without maintenance treatment. Intermediate follow-up results; Resultats actuels du protocole de traitement des polyglobulies vraies par le phosphore 32 avec ou sans traitement d`entretien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Najean, Y.; Rain, J.D. [Hopital Saint-Louis, 75 - Paris (France)

  1995-12-31

  Three-hundred and seventy-two patients with polycythemia vera, aged 65 years or more or with a high risk of vascular complications, were openly treated between 1979 and 1994 with {sup 32}P or a combination of {sup 32}P plus a small maintenance dose (7,5 mg/kg/day) of hydroxy urea. Although only a small number of patients was followed long enough to allow definite conclusions, some results are already significant in this intermediary study performed in November 1994. Maintenance treatment with hydroxy urea led to a significant prolongation of the intervals between {sup 32}P administrations and to a decreased annual mean dose of radiophosphorus. Median survival does not differ between to the two treatment groups, 10,7 years compared to 10,0 years. The rate of vascular complications did not differ between groups. At 10 years follow-up, the risk of developing (epithelial) cancer was increased in the group of patients who received maintenance treatment, 30% compared to 10%. Similarly, development of myelodysplasia, acute leukemia or lymphoma was more common in patients receiving hydroxy urea, 25% compared to 12%. Myeloid transformation of the spleen occurred with the same frequency. Our intermediate follow-up results show that addition of hydroxy urea to {sup 32}P treatment does not change survival or vascular complications in polycythemia vera patients, but probably increases the risk of developing cancer or leukemia. (authors). 2 refs., 4 figs.

 13. Long lines Co2. Results from over 20 years of research on Co2 capture. Thematic booklet; Lange spor CO2. Resultater fra over 20 aar med forskning paa CO2. Temahefte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  CLIMIT program aims to accelerate commercialization of carbon sequestration through economic stimulation of research, development and demonstration. This publication focuses on documenting results of research on carbon sequestration both through the CLIMIT program and other research which can be traced back to the 1980s. This publication is part of a comprehensive plan for documentation of results.(eb)

 14. Decision threshold associated with multiple measurements. Application to the synthesis of the environment monitoring results; Seuil de decision associe a des mesures multiples. Application a la synthese des resultats de surveillance de l'environnement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vivier, A. [CEA, Institut national des sciences et techniques nucleaires, Centre de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex (France); Manificat, G. [IRSN, Direction de l' environnement et de l' intervention, Service d' etude et de surveillance de la radioactivite dans l' environnement, BP 40035, 78116 Le Vesinet Cedex (France); Picolo, J.L.; Fleury, S. [IRSN, Direction de l' environnement et de l' intervention, Service de traitement des echantillons et de metrologie pour l' environnement, BP 40035, 78116 Le Vesinet Cedex (France); Mokili, M. [Laboratoire SUBATECH - UMR 6457, ecole des Mines de Nantes, IN2P3/CNRS, Universite de Nantes, 4 rue Alfred Kastler, La Chantrerie, BP 20722, 44307 Nantes Cedex 03 (France); Guo, X. [ORTEC-AMETEK Inc, 801 S. Illinois Ave., Oak Ridge, TN 37830 (United States)

  2012-01-15

  When the sample activity is measured for various reasons several times, then with each measurement can be associated an individual decision threshold and limit of detection. Each measurement can be analyzed through its own decision threshold. The whole measurements can sometimes present contradictory results, some measurements being lower than the decision threshold and other higher. The problem then arises to build a decision threshold and a detection limit taking into account all the individual results, and to decide if the radioactivity is finally detected or not. It is interesting to note that it is possible sometimes that the decision threshold taking account all results makes it possible to decide that the radioactivity is present whereas the totality of the individual results are negative in terms of individual decision threshold. The purpose of this article is to show how these thresholds and these coherent limits cumulated can be determined in way according to the experimental conditions. In a general way a rigorous method of cumulating makes it possible to systematically decrease the decision threshold and limit of detection in terms of activity. This approach has interesting applications in gamma spectrometry with multi-emitters, discharge or periodical environmental measurements. On the basis of measurements realized by the IRSN within the framework of the national monitoring of the environment, we will see the potential impact of these methods on the final assessments. (authors)

 15. Intensity modulated radiotherapy in the head and neck cancers: prescribed dose, clinical challenges and results; Radiotherapie par modulation d'intensite dans les cancers de la tete et du cou: dose prescrite, defis cliniques et resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martin, E.; Crehange, G.; Truc, G.; Maingon, P. [Centre Georges-Francois-Leclerc, Dept. de Radiotherapie, 21 - Dijon (France); Deville, C.; Bonnetain, F. [Centre Georges-Francois-Leclerc, Dept. de Statistiques, 21 - Dijon (France); Bosset, M. [Centre Hospitalier Jean-Minjoz, Dept. de Radiotherapie, 25 - Besancon (France)

  2007-11-15

  It is important to get new data to guide the clinician in one hand in the optimization of the I.M.C.R.T. use for the head and neck cancers treatment, in an other hand in the selection of patients able to receive this technique. The results should be correlated with the delayed and acute side effects. (N.C.)

 16. Balance between automation and human actions in nuclear power plant operation. Results of international cooperation; Equilibre entre automatisation et action humaine dans la conduite des centrale nucleaires, resultats de la cooperation internationale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sun, B [CEA Centre d' Etudes Nucleaires de Fontenay-aux-Roses, 92 (France). Dept. d' Analyse de Surete; Bastl, W [Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit m.b.H. (GRS), Garching (Germany); Olmstead, R [Atomic Energy of Canada Ltd, Mississauga (Canada); Oudiz, A [Electric Power Research Inst., Palo Alto, CA (United States); Jenkinson, J [Nuclear Electric PLC, Gloucester (United Kingdom); Kossilov, A [International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria)

  1990-07-01

  Automation has long been an established feature of power plants. In some applications, the use of automation has been the significant factor which has enabled plant technology to progress to its current state. Societal demands for increased levels of safety have led to greater use of redundancy and diversity and this, in turn, has increased levels of automation. However, possibly the greatest contributory factor in increased automation has resulted from improvements in information technology. Much recent attention has been focused on the concept of inherently safe reactors, which may simplify safety system requirements and information and control system complexity. The allocation of tasks between man and machine may be one of the most critical activity in the design of new nuclear plants and major retro-fits and it therefore warrants a design approach which is commensurate in quality with the high levels of safety and production performance sought from nuclear plants. Facing this climate, in 1989 the International Atomic Energy Agency (IAEA) formed an advisory group from member countries with extensive experience in nuclear power plant automation. The task of this group was to advise on the appropriate balance between manual and automatic actions in plant operation. (author) [French] L'automatisation a longtemps ete une caracteristique bien etablie des centrales nucleaires. Dans certaines applications, l'utilisation de l'automatisation a ete le facteur decisif qui a permis a la technologie des centrales de progresser jusqu'a son etat actuel. Les exigences de l'opinion publique en matiere de securite renforcee ont conduit a l'utilisation d'une plus grande redondance et a une plus grande diversification et ceci, en retour, a encore accru le niveau d'automatisation. Toutefois, il est possible que le facteur preponderant de cet accroissement de l'automatisation soit constitue par les progres effectues dans la technologie de l'information. Plus recemment, l'attention s'est portee sur le concept de reacteurs 'intrinsequement surs', ce qui pourrait simplifier les equipements de securite, et reduire la complexite des systemes d'information et de controle. La repartition des taches entre homme et machine pourrait bien etre l'une des etapes les plus critiques dans la conception d'une centrale nucleaire et l'un des progres les plus sensibles; de ce fait, elle garantit une approche dans la conception qui est commensurable en qualite avec les hauts niveaux de securite et de qualite de production recherches pour les centrales nucleaires. C'est dans ce climat que l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA) a constitue en 1989 un groupe de recherche auquel participent les pays membres, lequel groupe possede une experience etendue dans le domaine de l'automatisation des centrales nucleaires. La tache de ce groupe etait d'evaluer ou se situait le juste equilibre entre actions manuelles et automatiques dans la conduite des centrales. Se basant sur des recherches anterieures et sur l'experience de ses membres, le groupe a determine que toute solution unique, totalement deterministe, au probleme de la repartition des taches est impossible. Cependant, dans la mesure ou le role de l'operateur est appele progressivement a se transformer, avec le temps, en un role de gestionnaire du systeme, il est imperatif qu'une procedure systematique de repartition des taches soit utilisee par l'equipe chargee de la conception. Le groupe a propose une methodologie qui s'appuie sur des travaux deja publies, mais il adopte une approche pragmatique, adaptee aux besoins reels des projets. Cette methodologie caracterise un certain nombre de facteurs qui relevent des processus de prise de decision, guide une telle prise de decision, et identifie les secteurs dont il considere qu'ils doivent devenir l'objet de recherches ulterieures. (author)

 17. Impact of climate changes on management plans for the St. Francois and Aylmer reservoirs : preliminary results; Impact des changements climatiques sur les plans de gestion des reservoirs Saint-Francois et Aylmer : resultats preliminaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turcotte, R.; Fortin, L.G.; Pugin, S.; Cyr, J.F.; Picard, F.; Poirier, C.; Lacombe, P. [Centre d' Expertise Hydrique du Quebec, Quebec, PQ (Canada). Service de la Securite des Barrages; Chaumont, D.; Desrochers, G.; Vescovi, L.; Roy, R. [Ouranos, Montreal, PQ (Canada)

  2004-09-01

  Dams used for flood control, water supply, recreational activities and hydroelectricity in the province of Quebec are managed by the Centre d'Expertise Hydrique du Quebec (CEHQ). This paper addressed the issue of global warming and the changes that may occur in the hydrological regime within the next decades in response to predicted changes in climate. As a result of the changes in hydrological regime, there is a risk of losing the equilibrium between various objectives, identifiable through water management plans. The CEHQ is conducting a pilot study for the Saint-Francois and Aylmer reservoirs in order to develop a method to evaluate the adaptability of current management plans to climate change. The project is based on potential climate change scenarios as well as on deterministic and distributed hydrological models. Daily time steps are used to evaluate the hydrological impacts of climate change. CEHQ has developed a model that simulates the use of current management plans. The model makes it possible to evaluate and compare the occurrences where stream flows and water levels exceed critical values. The effectiveness of the management plans in both current and climate change scenarios can thereby be evaluated. Preliminary results suggest a possible increase in flood risk and fewer low water level occurrences. 18 refs., 4 tabs., 12 figs.

 18. Treatment of invasive bladder cancer with cisplatin, fluorouracil and concurrent radiotherapy: a pilot study; Traitement des cancers infiltrants de vessie par cisplatine, fluoro-uracile et radiotherapie concomitante: resultats d`une etude pilote

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chauvet, B.; Felix-Faure, C.; Berger, C.; Vincent, P.; Reboul, F. [Clinique Sainte-Catherine, 84 - Avignon (France); Davin, J.L. [Clinique Rhone-Durance, Avignon (France)

  1998-04-01

  Pilot study to assess treatment feasibility and results of a 2-drug chemotherapy (CT) regimen administered concurrently with radiotherapy (RT) for muscle-invasive bladder cancer. The median follow-up was 38 months. The feasibility of concurrent CT-RT was excellent: 96 % of the patients completed radiotherapy and 100 % of them received the two courses of P-FU. The acute toxicity was mild: no hematological toxicity or renal toxicity over grade II, 4 cases of bowel or rectal reversible grade III toxicity and 2 cases of reversible grade III cystitis. A complete response was achieved in 30 out of the 42 evaluable patients (65.2 %). Nine patients received an immediate salvage treatment (3TUR, 3 additional radiotherapy and 3 cystectomies). Ten patients had local failure. Projected 3-year locoregional control was 49 % for the 46 patients. Projected overall 3-year survival was 53 %. Functional results were good for disease-free patients with preserved bladder: 1 grade I, 3 grade II, and no grade III cystitis. Concurrent 2-drug chemoradiotherapy with cisplatin and 5-fluorouracil is feasible without major toxicity and offers a potentially curative and conservative treatment for patients with localized muscle-invasive bladder cancer. (authors)

 19. Method of uranium prospecting in a mining division: development and results; La methode de prospection de l'uranium dans une division miniere: sa mise au point - ses resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carrat, G. [Commissariat a l' energie atomique et aux energies alternatives - Service des Recherches a la Division Grury CEA (France)

  1959-07-01

  The main object of this report is to present the development of the prospecting method in a given region, the Morvan, carried out by the Grury Mining Division of the C.E.A.; with regard to the uraniferous mineral distribution of which the existence only came to light progressively as the work advanced. After a description of the various techniques which follow on one from the other finishing up at mine workings and the specification of a workable tonnage of uranium, an overall aspect of the Job accomplished in the last twelve years is presented. The prospecting method has been profoundly modified since the beginning of the work. Over the years it has evolved as a function of the knowledge progressively acquired, of the way the indications and the uraniferous deposits lie. In addition it has been varied by adapting to the ground in question the remarkable new technique known as radiometry or the study of surface radioactivity. lt has also made use of certain geophysical or geochemical techniques, thus producing a range of field tests which enable an advanced reconnaissance of the under soil to be made before mining is begun. However al no time has it excluded the classical and fundamental concept of geological ground sampling using the hammer and the compass. In this field an attempt has been made to use information provided by a precise geomorphological and tectonic test. Most of this work was carried out on the granitic ground of the Morvan, and the deposits considered in this study are all typically hydrothermal. Reprint of a paper published in 'Annales des Mines', March 1959 [French] Le but principal de cet expose est de presenter la mise au point de la methode de prospection d'une region determinee, le Morvan, suivie par la Division miniere de Grury du Commissariat a l' energie atomique, en fonction de la repartition de la mineralisation uranifere dont la realite n'est apparue que tres progressivement au fur et a mesure de l'avancement des travaux. Apres l'expose des diverses techniques qui se relaient pour aboutir aux travaux miniers et a l'individualisation d'un tonnage d'uranium exploitable, est presente l'aspect synthetique de l'operation realisee depuis douze annees. La methode de prospection a fait l'objet de modifications profondes depuis le debut des travaux. Au cours des annees, elle a evolue en fonction de la connaissance progressivement acquise du mode de gisement des indices et des gisements uraniferes. En outre, elle s'est diversifiee en adaptant au terrain la merveilleuse technique nouvelle que nous appelons la radiometrie ou etude des radioactivites superficielles. Elle a egalement utilise un certain nombre de techniques geophysiques ou geochimiques, realisant ainsi sur le terrain une gamme de travaux qui permettent une reconnaissance poussee du sous-sol avant le debut des travaux miniers. Mais a aucun moment elle n'a songe a abandonner la conception classique et fondamentale du leve geologique de terrain au marteau et a la boussole. Dans ce domaine, elle a tente de tirer parti des enseignements fournis par un leve geomorphologique et tectonique precis. La plupart de ces travaux ont ete effectues sur les terrains granitiques du Morvan et les gisements qui sont consideres dans cette etude sont tous typiquement hydrothermaux. Reproduction d'un article publie dans 'Annales des Mines', Mars 1959.

 20. The technical results of the Swedish nuclear weapons programme - a compilation of FOAs annual reports 1945-1972; Det svenska kaernvapenprogrammets tekniska resultat - en sammanstaellning av FOAs aarsrapporter 1945-1972

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oliver, L.; Stenholm, L

  2002-02-01

  The aim with this report is to summarise FOAs nuclear weapons related research that was performed 1945-1972. The report is a compilation of FOAs annual reports that originally were in a classified form but have now - mostly - been declassified. References to separate reports in the different research areas are included in the report.

 1. Nyheder i SAS Analytics 14.2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milhøj, Anders

  2017-01-01

  I november 2016 blev Analytical Produts i den opdaterede version 14.2 sendt på markedet. Denne opdatering indeholder opdateringer af de analytiske programpakker inden for statistik, økonometri, operationsanalyse etc. Disse opdateringer er nu løsrevet fra samtidige opdateringer af det samlede SAS-program...

 2. The Cry of the Valkyrie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parly, Nila Charlotte

  2008-01-01

  En diskussion af det feministiske koncept i Kasper Bech Holtens Copenhagen Ring (2003-2006), som det fremtrådte i live-opførelsen til premieren af den samlede cyklus (2006) versus DVD-indspilningen (2008). Med udgangspunkt i den teoretiske retning Performance Studies fokuseres der på kropslige og...

 3. Extending NetBeansTM with Dynamic Update of Active Modules

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Allan Raundahl

  ved at integrere det med NetBeans rich client Platform. Målinger af Javeleons ydeevne viser at køretidsomkostningerne for at understøtte dynamisk opdatering bidrager minimalt til den samlede køretid. Ifølge vores kendskab er der ingen tidligere mekanismer til dynamisk opdatering der opnår den samme...

 4. Capability approach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal; Kjeldsen, Christian Christrup

  Lærebogen er den første samlede danske præsentation af den af Amartya Sen og Martha Nussbaum udviklede Capability Approach. Bogen indeholder en præsentation og diskussion af Sen og Nussbaums teoretiske platform. I bogen indgår eksempler fra såvel uddannelse/uddannelsespolitik, pædagogik og omsorg....

 5. Når vi går i drift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejvig, Per

  2012-01-01

  Implementering af store forretningssystemer til CRM og ERP optager mange danske virksomheder. Denne artikel fokuserer på forandringsledelse som en meget vigtig og integreret del af den samlede implementering. Artiklen berører især tiden efter at man er gået i drift med forretningssystemet....

 6. Tillid i den finansielle sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rimmer, Nina Røhr; Nielsen, Sara Møller; Benediktsdottir, Elisabet

  2014-01-01

  , der er i kommunikation med kunden, eksempelvis at videreudvikle på definerede Touch-Points i CEM og opbyggelsen/vedligeholdelsen af kundeoplysninger i CRM systemer således, at den samlede kvalitet af ydelsen bliver så personlig som mulig, hvilket falder godt i tråd med Spar Nords værdigrundlag om dels...

 7. Arkitektur i "det offentlige billede"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  Igennem de seneste år er visuelle medier blevet en stadig større del af det samlede udtryk der møder os i byer og i bygninger. I asiatiske og i amerikanske storbyer er urbane skærme og medierede facader en almindelig del af det kommercielle og pulserende liv, mens man i Danmark, og resten af Euro...

 8. Rædsler fra Ribe og omegn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2011-01-01

  Antropologen Donald E. Brown samlede i sin bog Human Universals (1991) de adfærdsmæssige, kognitive, sproglige og samfundsmæssige træk, som er blevet fundet i samtlige kulturer i verden, og som må forstås i lyset af menneskets biologi. Blandt disse adskillige hundrede træk findes narrative. I et ...

 9. Arbejdet under forandring - forandring af arbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  I september 1966 afholdtes en nordisk konference om arbejdsliv i Danmark. der var 120 deltagere fra Finland, Norge, Svaerige og Danmark. Konferencen samlede arbejdslivshistorikere, sociologier og ingeniører til en diskussion om forandringsprocesser i arbejdslivet.I denne udgivelse, som er...

 10. Lessons Learnt from the Development of a Municipal Solid Waste NAMA in Peru

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten; Jantzen, Jan; de la Torre, Luis

  Forberedelsen af ​​en "National Apppropriate Mitigation Measures" mhp at reducere udledningen drivhusgasser i Perus kommunale sektor fast affald har ført til en forbedring af emissionsdata. En tilbundsgående beregning af de samlede affaldsemissioner beholdning solid, der anvender IPCC 2006...

 11. Brændeovne duer IKKE til opvarmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2007-01-01

  Miljøstyrelsens og den samlede regerings ambitioner med brændeovnene kritiseres som uansvarlige p.g.a. den allerede længe formodede, men i dag velanalyserede og for Danmark som helhed beskrevne  alvorlige luftforurening især med klorerede dioxiner, PAH og fine partikler. Figenbladet med den såkal...

 12. Personer med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian; Jonassen, Anders Bruun; Høgelund, Jan

  Regeringens Arbejdsmarkedskommission kommmer medio 2009 med forslag til, hvordan den samlede arbejdsindsats varigt kan øges gennem reformer på arbejdsmarkedet. En måde det kan ske på, er ved at begrænse antallet af personer, der står uden for arbejdsmarkedet som følge af helbredsproblemer. Rappor...

 13. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram - uddannelse og implementering

  DEFF Research Database (Denmark)

  VIDA-modelrapport 2 præsenterer den samlede uddannelses- og implementeringsproces, der har fundet sted i VIDA-projektet 2011-2013. Rapporten beskriver i detaljer, hvordan VIDA-uddannelsesforløbet er bygget op i tre faser samt det curriculum, uddannelsen var bygget op over. Rapporten er udarbejdet...

 14. ENTREVIS - a Spanish machine-readable text corpus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kjær

  1991-01-01

  Præsentation af første halvdel et spansk tekskorpus bestående af samtlige interviews med spaniere i de to ugeskrifter Cambio16 og Tiempo i 1990. Dette korpus er siden suppleret med samtlige interviews i de samme tidsskrifter i 1995. Korpus samlede størrelse: over 1.2 million ord...

 15. Mere om konstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wohlgemuth, Ole

  2012-01-01

  antager. Det indre verdensbillede er ifølge det konstruktivistiske princip opbygget af en selv og læring foregår gennem fortolkning af sanseindtryk, der bearbejdes på grundlag af kognitive skemaer – dvs. de samlede konstruktioner, man har i hovedet i forvejen og som Jean Piaget kalder for ”indre...

 16. Stabilisering – fra intention til indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Katja Lindskov; Engen, Torben Toftgaard

  Stabiliseringsindsatser udgør kun en mindre del af forsvarets samlede ressourcer. Ikke destomindre er stabilisering et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at imødegå udfordringer fra syd.Udfordringer, der, hvis de ikke adresseres, kan risikere at få negative konsekvenser for dansksikkerhed. Denne...

 17. Exceptions and Norms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauta, Kristian Cedervall

  2011-01-01

  Katastrofer har i dag en helt central position i den globale orden. Og ikke uden grund. Alene i 2011 blev 206 millioner mennesker berørt af naturkatastrofer. Samtidig har katastrofer aldrig kostet verdenssamfundet så mange penge som nu. De samlede udgifter for naturkatastrofer i 2011 er af FN ble...

 18. Master i Industriel Informationsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Morten

  2000-01-01

  Målgruppen for denne åbne Masteruddannelse, som udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med IT-Vest, er personer, som dagligt arbejder med teknisk IT, og som har en videregående uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen, som er 3- årig på ½ tid, startede September 1998, og det samlede optag d...

 19. Master i Industriel Informationsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Morten

  2001-01-01

  Målgruppen for denne åbne Masteruddannelse, som udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med IT-Vest, er personer, som dagligt arbejder med teknisk IT, og som har en videregående uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen, som er 3- årig på ½ tid, startede September 1998, og det samlede optag d...

 20. Transfer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne; Aarkrog, Vibe

  Bogen er den første samlede indføring i transfer på dansk. Transfer kan anvendes som praksis-filosofikum. Den giver en systematisk indsigt til den studerende, der spørger: Hvordan kan teoretisk viden bruges til at reflektere over handlinger i situationer, der passer til min fremtidige arbejdsplads?...

 1. København Befæstning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  I denne første samlede fremstilling af Københavns Befæstnings militære historie fortælles om Danmarks sikkerhedspolitiske problemer i spillet mellem stormagterne og den rivende militærteknologiske udvikling i årene op til 1. Verdenskrig, om de forsvarspolitiske overvejelser bag anlægget, om den...

 2. Mere kapital til systemisk vigtige finansielle institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  . Basel-komiteen har endnu ikke udformet konkrete krav til systemisk vigtige finansielle institutioner, men rammerne for de samlede regulative Basel III-kapitalkrav er i dag så langt fremme, at de schweiziske myndigheders forslag til kapitalkrav for systemiske institutioner i det følgende sammenlignes med...... Basel III....

 3. Ejeraftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruhl, Martin Christian

  Denne bog er den første samlede og dybdegående afhandling om ejeraftaler på dansk. Ejeraftaler (tidligere 'aktionær- eller anpartsoverenskomster') spiller i praksis en væsentlig rolle som det aftalemæssige grundlag for de indbyrdes rettigheder og forpligtelser mellem kapitalejere i små og mellems...

 4. Beregning af nitratudvaskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens; Petersen, Bjørn Molt; Blicher-Mathiesen, Gitte

  2006-01-01

  I forbindelse med kommunalreformen ønskes en ensartet forvaltning af reglerne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug, herunder beregning af nitratudvaskningen. Rapporten foreslår et beregningskoncept, der bygger på den ansøgende bedrifts samlede kv...

 5. Bystruktur og transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Alexander Sick

  2003-01-01

  Paperet præsenterer hovedkonklusionerne fra et PhD-studie af sammenhængene mellem bystruktur (særligt boliglokalisering) og transport i Aalborg. Det konkluderes at boliglokaliseringen har væsentlig betydning for transporten i det daglige. Det gælder især lokaliseringen i forhold til det samlede...

 6. Dobbeltbosætning/sekundære boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Chris; Kromann, Dorthe Salling; Nielsen, Niels Christian

  hjælp af GIS programmerne ArcGIS og Mapinfo. Resultaterne af denne del er, at dobbeltbosætning potentielt omfatter omkring 10 % af den samlede boligmasse i Vejen kommune og omkring 29 % for Langelands vedkommende. Hvis man ser på landzonen isoleret og udtræk-ker de ejendomme, der har de relevante...

 7. På vej mod ungdomskriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Stine Vernstrøm; Bach Steensgaard, Anne; Hansen, Anne Toft

  , at for at forebygge ungdomskriminalitet bør man sætte ind med en tidlig og bred indsats i børnenes familier. Ligeledes bør indsatser, der er målrettes de 11-årige, fokusere på trivsel, sociale relationer og tidlig risikoadfærd. Undersøgelsen er iværksat og finansieret af Det Kriminalpræventive Råd....

 8. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 9. Sunde, overvægtige børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie

  2015-01-01

  Vi fortæller os selv og hinanden, at fedme-epidemien hersker bredt i Danmark. Folkesundhedsmæssigt har det alvorlige, helbredsmæssige konsekvenser. De bør forebygges, for både den individuelle og den fællesskabsorienterede, samfundsøkonomiske trivsel er på spil. Rent sundhedspædagogisk har forest...

 10. Evaluering af Familiehuset i Rebild Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle; Arendt, Kasper Skou; Mehlsen, Line

  Evalueringen af Familiehuset i Rebild Kommuner viser, at børnenes trivsel forbedres, og de får færre følelsesmæssige problemer og adfærdsvanskeligheder. Samtidig falder forældrenes stressniveau i rollen som forældre. Baggrund: Rebild kommune har henvendt sig til VIVE for at få evalueret deres fam...

 11. En god arbejdsdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thoft, Eva; Sørensen, Ole H.

  I dette værktøj finder små og mellemstore metalvirksomheder gode råd og redskaber, som kan bruges til at få styr på det psykiske arbejdsmiljø. Det kaldes det også »trivsel på arbejdspladsen«, og det handler om, hvordan der skabes en god stemning på arbejdspladsen samt hvordan stress og jag undgås...

 12. Minoritetsdanske børn i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2015-01-01

  Dagtilbud skal fremme børns trivsel, sundhed, udvikling og læring, Dette er et lovmæssig krav, som gælder for alle børn i Danmark. Minoritetsdanske børn anderledes grundvilkår giver dog store udfordringer for dagtilbuddene - for hvordan sikrer man, at også børn fra kulturelle minoriteter får opti...

 13. Generation fucked up er en myte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Anne; Nielsen, Jens Christian

  2005-01-01

  Undersøgelsen ‘Det normale ungdomsliv - hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid' punkterer en række myter om, hvordan 12-18-årige danske unge lever deres hverdagsliv og oplever det at være ung i 2005. De unge viser sig at være både socialt bevidste og kompetente....

 14. Unge og gambling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 15. Peer-harassment prevalence in self-reports by primary and lower secondary school students. Statistical comparisons of samples from years 2000 and 2013, investigating traditional and cyber-harassment.

  OpenAIRE

  Hjelmen, Kari Jeanette Langseth

  2015-01-01

  Comparative investigation of traditional peer-harassment and cyber-harassment prevalence, examining first year baseline sample of a longitudinal project in a North-Norwegian setting. Thesis contributes into a main study, “Trivsel i Tromsø” (“Well-being in Tromsø”), which aims to examine psychosocial and psychiatric risk factor associations with bullying and cyberbullying, using a combination of survey tools. The thesis explore one of the three survey tools. Investigation of sample administere...

 16. Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyssegaard, Camilla Brørup; Baviskar, Siddhartha; Lausten, Mette

  Denne rapport udgør en redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2014. Den samlede undersøgelse, der går under navnet "Dokumentationsprojektet", løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013.......Denne rapport udgør en redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2014. Den samlede undersøgelse, der går under navnet "Dokumentationsprojektet", løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013....

 17. Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Estrup; Heckrath, Goswin; Thodsen, Hans

  Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P-indeks-kortlægni......Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P...

 18. Danske politibetjentes perspektiver på peberspray som magtmiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Nielsen, Josefine; Kammersgaard, Tobias

  2017-01-01

  Peberspray blev introduceret i dansk politi i 2008 med henblik på at reducere skader på borgere og betjente. Siden da er politiets brug af stav og skydevåben mindsket, men den samlede brug af magtmidler er tredoblet. Vi analyserer dette misforhold mellem hensigt og virkning ved at undersøge, hvor...... (1957) teknikker til neutralisering af normoverskridende handlinger. Keywords: use of force, pepper spray, OC spray, neutralization...

 19. 2014-reformen af EU’s fælles landbrugspolitik og implikationer for Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Kim Martin Hjorth; Kærgård, Niels; Zobbe, Henrik

  2014-01-01

  Den samlede støtte til landbruget i EU omregnet til faste priser vil efter de seneste reformer være gradvist faldende, men ikke mere end, at konsekvenserne er til at overskue. Langt større konsekvenser har udjævningen af støtten både mellem lande og internt i landene. Særligt kvægsektoren i Danmark...

 20. Klimagasudledning i kæden fra foder- til mælkeproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Lisbeth; Lund, Peter; Kristensen, Troels

  2012-01-01

  Når man skal vurdere effekten af forskellige tiltag til reduktion af klimagasudledningen, f.eks. via ændret fodersammensætning, er det vigtigt at se på den samlede effekt i hele kæden. Ellers kan man mindske udledning et sted i kæden og øge udledningen et andet sted, og samlet set ikke opnå en...

 1. Mesing Kirke

  DEFF Research Database (Denmark)

  1989-01-01

  Detaljerede opmålinger og bygningsarkæologiske undersøgelser udført i Mesing Kirke i efteråret 1978. Arbejdet er udført i samarbejde med Bendt Longmose Jakobsen og Ole Nielsen. Det samlede arbejde indgår i Nationalmuseets værk Danmarks Kirker, XVI, bind 6 (1988-89) Side: 3123 - 3147. Afsnittet om...... Mesing Kirke er skrevet og redigeret af dr. arkitekt maa Kjeld de Fine Licht...

 2. Mesing Kirke:Opmålinger og undersøgelser af Mesing Kirke udført 1978

  OpenAIRE

  Bock, Lars Nicolai; Longmose Jakobsen, Bendt; Nielsen, Ole

  1989-01-01

  Detaljerede opmålinger og bygningsarkæologiske undersøgelser udført i Mesing Kirke i efteråret 1978. Arbejdet er udført i samarbejde med Bendt Longmose Jakobsen og Ole Nielsen. Det samlede arbejde indgår i Nationalmuseets værk Danmarks Kirker, XVI, bind 6 (1988-89) Side: 3123 - 3147. Afsnittet om Mesing Kirke er skrevet og redigeret af dr. arkitekt maa Kjeld de Fine Licht

 3. Det globale marked for juice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  inden for æblejuice er Kina vigtig og står for 35 pct. af verdens samlede eksport. Den internationale handel med juice er meget omfattende, og mange lande er store både importører og eksportører. Den danske import af æblejuice kommer især fra Tyskland og Østrig, som dog også har en stor import fra Kina...

 4. Skjern Enge - en våd ørkenvandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejrnæs, Rasmus; Wind, Peter; Nygaard, Bettina

  2013-01-01

  Engene og moserne omkring Skjern Å udgør den største del af det samlede genoprettede naturareal i projektet. Engene er en nødvendig ramme for et naturligt vandløb, med tilladelse til at gå over sine bredder. Men engenes enorme udstrækning og det varierede landskab med tæt forbundne vandløb, enge...

 5. Seriedrømme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ion Wille, Jakob

  2016-01-01

  narrative indhold og karakterernes handlinger. Mange vil sikkert tænke på Sarah Lunds islandske uldsweater i tv-serien Forbrydelsen (2007-2012) som et eksempel på ikonisk design, fordi den knytter sig så tæt til hendes karakters samlede udtryk. Mindre fokuseret, men mindst lige så væsentlig for seriens...

 6. LCAbyg version 3.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Christian Grau

  2016-01-01

  LCAbyg - et værktøj til livscyklusvurdering Beregn en bygnings potentielle miljømæssige påvirkning med LCAbyg. LCAbyg er et digitalt værktøj, der kan bruges til at beregne bygningens samlede miljøprofil, fx hvor meget CO² bygningen udleder i hele dens levetid. Beregningen er en såkaldt Life Cycle...

 7. En procesorienteret miljøvurdering af F&U

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyhne, Ivar

  Miljøperformance af fremtidens energiteknologier defineres i høj grad i de tidlige F&U aktiviteter. Energinet.dk har i flere år miljøvurderet ForskEL-programmet og i dette projekt forbedres systemets nytte ved at muliggøre øgede krav til programmets samlede performance og følge op på projekternes...

 8. Results of the Accord 12/0405- prodige 2 randomized test in the rectum cancers of stage T(2) 3-4 NX M0; Resultat de l'essai randomise Accord 12/0405-prodige 2 dans les cancers du rectum de stade T(2) 3-4 NX M0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerard, J.P.; Benezery, K. [Centre Antoine-Lacassagne, 06 - Nice (France); Azria, D.; Gourgou-Bourgade, S. [CRLCC Val d' Aurelle-Paul-Lamarque, 34 - Montpellier (France); Martel-Laffay, I. [Centre Leon-Berard, 69 - Lyon (France); Hennequin, C. [Hopital St-Louis, 75 - Paris (France); Etienne, P.L. [Clinique Armoricaine de Radiologie, 22 - Saint-Brieuc (France); Vendrely, V. [CHU, 33 - Bordeaux (France); Peiffert, D. [Centre Alexis-Vautrin, 54 - Nancy (France); Montoto-Grillot, C. [FNCLCC-BECT, 75 - Paris (France)

  2009-10-15

  The Capox 50 protocol increase the early toxicity without reducing the possibilities of surgery. It does not increase neither the sphincter conservation rate nor the surgery complications. It improves noticeably the histological tumor response (ypT) and the negative circumferential margin rate. The Star Italian protocol randomized for similar patients exclusively oxaliplatin, without increasing the histological tumor response rate and with 25% of grade 3 or 4 early toxicity. In comparison between the tests Accord 12 and Star it is possible to propose as neoadjuvant treatment of these rectum cancers (stage T3-4 Mo) a Cape 50 protocol associating a 50 Gy radiotherapy in 25 fractions and five weeks and a concomitant chemotherapy (capecitabine: 1600 mg/M{sup 2}/d). The oxaliplatin can be proposed out of radiotherapy to eradicate the infra clinical metastases. (N.C.)

 9. Conservative treatment of soft tissue sarcomas of the extremities. Functional evaluation with LENT-SOMA scales and the Enneking score; Traitement conservateur des sarcomes des tissus mous des membres. Evaluation du resultat fonctionnel selon l'echelle LENT-SOMA et le score de Enneking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tawfiq, N.; Lagarde, P.; Thomas, L.; Kantor, G. [Institut Bergonie, Centre Regional de Lutte Contre le Cancer, Service de Radiotherapie, 33 - Bordeaux (France); Stockle, E. [Institut Bergonie, Centre Regional de Lutte Contre le Cancer, Service de Chirurgie, 33 - Bordeaux (France); Bui, B.N. [Institut Bergonie, Centre Regional de Lutte Contre le Cancer, Service d' Oncologie Medicale, 33 - Bordeaux (France)

  2000-12-01

  Objective. - The aim of this prospective study is the feasibility of late effects assessment by LENT-SOMA scales after conservative treatment of soft tissue sarcomas of the extremities and a comparison with the functional evaluation by the Enneking score. Patients and methods. - During the systematic follow-up consultations, a series of 32 consecutive patients was evaluated in terms of late effects by LENT SOMA scales and functional results by the Enneking score. The median time after treatment was 65 months. The treatment consisted of conservative surgery (all cases) followed by radiation therapy (29 cases), often combined with adjuvant therapy (12 concomitant radio-chemotherapy association cases out of 14). The assessment of the toxicity was retrospective for acute effects and prospective for the following late tissue damage: skin/subcutaneous tissues, muscles/soft tissues and peripheral nerves. Results. -According to the Enneking score, the global score for the overall series was high (24/30) despite four the scores zero for the psychological acceptance. According to LENT SOMA scales, a low rate of severe sequelae (grade 3-4) was observed. The occurrence of high-grade sequelae and their functional consequences were not correlated with quality of exeresis, dose of radiotherapy or use of concomitant chemotherapy. A complementarity was observed between certain factors of the Enneking score and some criteria of the LENTSOMA scales, especially of muscles/soft tissues. Conclusion. -The good quality of functional results was confirmed by the two mean scoring systems for late normal tissue damage. The routine use of LENT-SOMA seems to be more time consuming than the Enneking score (mean time of scoring: 1 3 versus five minutes). The LENT-SOMA scales are aimed at a detailed description of late toxicity and sequelae while the Enneking score provides a more global evaluation, including the psychological acceptance of treatment. The late effects assessment by the LENT-SOMA scales should be carried on in prospectives studies, especially in case of concomitant radio-chemotherapy. (author)

 10. Combination of radiotherapy and cetuximab for patients suffering from of an advanced and non operable epidermoid carcinoma of the ORL sphere: results and side effects; Association de radiotherapie et de cetuximab chez des patients atteints d'un carcinome epidermoide de la sphere ORL evolue non operable: resultats et effets secondaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Acevedo, C.; Valette, G.; Bouchekoua, M.; Marianowski, R.; Pradier, O. [CHU Morvan, 29 - Brest (France)

  2010-10-15

  The authors report a retrospective survey of a set of locally advanced epidermoid carcinomas treated by irradiation and cetuximab. They assessed the response to the treatment, the specific survival, and the global survival as well as the tolerance. The survey is based on 31 men and 5 women suffering from different stage 4 non-metastatic advanced epidermoid carcinomas of the ORL sphere. Short communication

 11. Evaluating Sealing Efficiency of Cap-rocks for CO{sub 2} Storage: an Overview of the Geocarbone-Integrity Program and Results; Evaluation de l'integrite des couvertures d'un stockage de CO{sub 2}: un apercu du programme Geocarbone-Integrite et de ses resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fleury, M. [Institut francais du petrole, IFP, 92 - Rueil-Malmaison (France); Pironon, J. [Institut National Polytechnique de Lorraine, INPL, 54 - Nancy (France); Le Nindre, Y.M. [Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, BRGM, 45 - Orleans (France); Bildstein, O. [CEA Cadarache, DEN, 13 - Saint-Paul-lez-Durance (France); Berne, P. [CEA Grenoble, LITEN, LCSN, 38 (France); Lagneau, V. [Institut de Geosciences, Ecole des Mines de Paris, ARMINES, 77 - Fontainebleau (France); Broseta, D. [Laboratoire des Fluides Complexes, LFC, 64 - Pau (France); Pichery, T. [Gaz de France, GDF, 93 - Saint-Denis La Plaine (France); Fillacier, S. [Geostock, 92 - Rueil-Malmaison (France); Lescanne, M. [Total, 64 - Pau (France); Vidal, O. [Laboratoire de Geodynamique des Chaines Alpines, LGCA, 38 - Grenoble (France)

  2010-05-15

  An overview of the three-year program and results of the Geocarbone-Integrity French project is given. It focused on the development of experimental and numerical methodologies to assess the integrity of underground CO{sub 2} storage at various scales. The primary criteria in the selection of a cap-rock formation for CO{sub 2} storage purposes are the thickness and permeability of the formation. Local and limited migration of CO{sub 2} into the cap-rock due to insufficient capillary entry pressure has been studied as a probable scenario. At a large scale, cap-rock characterization requires at least seismic profiles to identify lateral continuity. When well-logging data are available, simple rules based on clay content can be used to estimate thicknesses. For the formation considered, the geochemical reactivity to CO{sub 2} was small, making the reaction path difficult to identify. Similarly, artificial alterations of samples representing extreme situations had little impact on geomechanical properties. Finally, with realistic overpressure due to injection, shear fracture reactivation criteria are not reached and migration of CO{sub 2} either by diffusion or by two-phase flow within the first meters of the cap-rock produce mostly a decrease in porosity by precipitation, and very locally an increase in porosity by dissolution. (authors)

 12. Resultats principaux & recommandations: Le renforcement des Comités de Paix Locaux - Faciliter les débats des parties prenantes sur les choix stratégiques impliqués dans la justice transitionnelle au Burundi et en RDC

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, M. van; Nindorera, J.; Nzweve, J.-L.; Uffelen, G.-J. van; Corbijn, C.; Boer, Sanne de

  2016-01-01

  Les Comités de Paix Locaux (CPLs) sont devenus une importante stratégie d’organisations de développement pour promouvoir la justice transitionnelle dans des contextes touchés par des conflits. Dans la pratique, travailler avec les CPLs implique plusieurs choix stratégiques, y compris sur (1) la

 13. Bois-Noirs ore. Recovery of uranium of solutions from acid treatment. Results of industrial tests at the Gueugnon plant; Minerai des Bois-Noirs. Recuperation de l'uranium des solutions d'attaques acides. Resultats des essais industriels effectues a l'usine de Gueugnon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Le Bris, J

  1959-04-01

  Industrial-scale tests are reported of the efficiency of two recovery processes for the separation of uranium from sulfuric acid pickling solutions used on ore from Bois-Noirs, at the Gueugnon works. The final stage of each process is sodium uranate. The earlier part of the report deals with tests of the separation of uranium from foreign metals by fractional precipitation. The second part deals with the separation of uranium from these metals by carbonation of the solutions. (author) [French] Le present rapport concerne les essais industriels de deux procedes de recuperation de l'uranium de solutions d'attaque sulfurique du minerai des Bois-Noirs a l'usine de Gueugnon. Le stade final pour ces deux procedes etant l'uranate de sodium, une premiere partie est consacree aux essais de separation de l'uranium des metaux etrangers par precipitation fractionnee; une deuxieme partie est consacree aux essais de separation de l'uranium des metaux etrangers par carbonatation des solutions d'attaque du minerai. (auteur)

 14. Analysis method for the search for neutrinoless double beta decay in the NEMO3 experiment: study of the background and first results; Methode d'analyse pour la recherche de la double desintegration {beta} sans emission de neutrinos dans l'experience NEMO3. Etude du bruit de fond et premiers resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Etienvre, A I

  2003-04-15

  The NEMO3 detector, installed in the Frejus Underground Laboratory, is dedicated to the study of neutrinoless double beta decay: the observation of this process would sign the massive and Majorana nature of neutrino. The experiment consists in very thin central source foils (the total mass is equal to 10 kg), a tracking detector made of drift cells operating in Geiger mode, a calorimeter made of plastic scintillators associated to photomultipliers, a coil producing a 30 gauss magnetic field and two shields, dedicated to the reduction of the {gamma}-ray and neutron fluxes. In the first part, I describe the implications of several mechanisms, related to trilinear R-parity violation, on double beta decay. The second part is dedicated to a detailed study of the tracking detector of the experiment: after a description of the different working tests, I present the determination of the characteristics of the tracking reconstruction (transverse and longitudinal resolution, by Geiger cell and precision on vertex determination, charge recognition). The last part corresponds to the analysis of the data taken by the experiment. On the one hand, an upper limit on the Tl{sup 208} activity of the sources has been determined: it is lower than 68 mBq/kg, at 90% of confidence level. On the other hand, I have developed and tested on these data a method in order to analyse the neutrinoless double beta decay signal; this method is based on a maximum of likelihood using all the available information. Using this method, I could determine a first and very preliminary upper limit on the effective mass of the neutrino. (author)

 15. RTE results 2002: positive net income (+112 million euros), in keeping with forecasts, at the end of a year placed under the sign of quality; Bilan RTE 2002: un resultat net positif (+112 M d'euros), conforme aux previsions, au terme d'une annee placee sous le signe de la qualite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-03-01

  The results of RTE, the French Transmission System Operator, confirm the company's sound financial position at the end of a year placed under the sign of quality. RTE announces a net income after taxes for 2002 that is in keeping with its forecasts: +112 million euros (versus 250 million euros in 2001) for 3,657 million euros in sales revenue. 616 million euros were devoted to investments for the development and replacement of the company's transmission and interconnection networks. RTE also continued the reduction of its debt by 99 million euros. The year 2001 had experienced a cold spell at year-end, bringing with it higher-than-average revenue (+80 million euros). 2002, which was exceptionally mild at the end of the year, saw revenue fall off by 40 million euros compared with a normal year. In all, the climatic impact goes to explain a drop of 120 million euros in 2002. This drop is partially offset by additional revenue since the adoption on 1/11/02 of the network access tariff (about 30 million euros). This tariff is now substituted for the transitional price scale which was unfavourable to RTE. Operating expenses rose from 3,089 million euros to 3,316 million euros. The most significant increases are to be attributed in particular to: - the contribution of 68 million euros to the 'ETSO Fund', ETSO being the Association of European Transmission System Operators which, since 1/03/02, has ensured the compensation for network utilisation costs related to international transfers, - the gaining in momentum, with more than 80 million euros, of the network mechanical security enhancement programme decided in the wake of the storms of 1999, which aims at adapting RTE infrastructures to the new technical requirements for wind resistance. More than 720 km of power lines were erected or replaced while 12 electrical substations were connected to the RTE network in 2002. Among these projects, mention should be made of the following: the commissioning of the first French 400 kV transformer -phase shifter at La Praz (Savoie); the reconstruction of the 400 kV interconnection line linking Vigy (France) to Uchtelfangen (Germany), - Completion of the 400 kV line which connects Tavel to Tricastin. As regards services, the offer developed particularly through: base load energy block exchange notifications; the extension of the Non-guaranteed Limited Exceeding of Subscribed Demand service; the continuation between France and Great Britain of the allocation of exchange capacity, in both directions, by means of auctions; a daily allocation of capacity between France and Italy. The year 2002 was that of the total involvement of RTE in the quality approach. All of RTE's operational units and central entities have been certified ISO 9001 V 2000 since 27/12/02. RTE is readying itself in 2003 to obtain the overall certification for the company. At the same time, RTE obtained the ISO 14001 environmental certification for the entire company in 2002. It buried nearly 25% of new high voltage lines and removed 161 km of the existing network. The efforts deployed by RTE and its employees have helped increase customer satisfaction. This is the main conclusion of the survey of 400 customers conducted in 2002, which highlights a customer satisfaction rate close to 90%.

 16. Preliminary results of the assessment of intensity modulated radiotherapy (IMRT) for prostatic and head and neck tumors (STIC 2001); Resultats preliminaires de l'evaluation de la radiotherapie conformationnelle avec modulation d'intensite (RCMI) pour le traitement des cancers prostatiques et ORL (STIC 2001)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marchal, C.; Lapeyre, M.; Beckendorf, V.; Aletti, P.; Marchesi, V. [Centre Alexis-Vautrin, Dept. de Radiotherapie, 54 - Vandoeuvre-les-Nancy (France); Hasle, E.; Carrere, M.O. [Centre de Lutte Contre le Cancer Leon-Berard, GRESAC, UMR 5823 du CNRS, 69 - Lyon (France); Dubois, J.B.; Ailleres, N. [Centre Regional de Lutte Contre le Cancer Paul Lamarque, Service de Radiotherapie, 34 - Montpellier (France); Maigon, P.; Naudy, S. [Centre de Lutte Contre le Cancer Georges-Francois-Leclerc, Service de Radiotherapie, 21 - Dijon (France); Bensadoun, R.J.; Marcie, S.; Gerard, J.P. [Centre Antoine-Lacassagne, Service de Radiotherapie, 06 - Nice (France); Le Prise, E.; Manens, J.P. [Centre Eugene-Marquis, Service de Radiotherapie, 35 - Rennes (France); Lartigau, E.; Mazurier, J. [Centre de Lutte Contre le Cancer Oscar-Lambret, Service de Radiotherapie, 59 - Lille (France); Carrie, C.; Ginestet, C.; Pommier, P. [Centre de Lutte Contre le Cancer Leon-Berard, Service de Radiotherapie, 69 - Lyon (France); Dubray, B.; Chauvin, F. [Centre de Lutte Contre le Cancer Leon-Berard, Dept. de Sante Publique, 69 - Lyon (France)

  2004-11-01

  Introduction. - Between May 2002 and May 2004, eight French comprehensive cancer centres did a prospective non-randomized study including 200 patients, 100 with cancer of the prostate and 100 with head and neck cancers. Half of each patient group was treated by IMRT and the others by RTC 3D. This clinical study was associated with an economic study and a physics study. We report here the first results. Patients and methods. - For the clinical study, the analysis of the data of the first 88 patients irradiated for a prostatic cancer shows that 39 received RTC and 49 IMRT with a mean dose of 78 Gy at the ICRU point at 2 Gy per fraction. For H and N tumours, the preliminary analysis was done on the 87 first patients with a mean follow-up of 11.5 months (2 to 25 months) and a median of 8.4 months for the IMRT groups and 13,2 months for the RTC group. The economic study was done on the first 157 patients included during the first 18 months: 71 treated by RTC (35 for H and N and 36 for prostate) and 86 treated by IMRT (38 for H and N and 48 for prostate). The assessment of the direct costs was realized y a micro-costing technique. The physical study compared dose distributions for both techniques and has created quality control recommendations. Results. - Clinical studies of the acute reactions do not show any difference between groups, but we want to point out the short follow-up and the relatively high dose delivered to cancers of the prostate. The physics study demonstrates that IMRT is technically feasible in good clinical conditions with high quality assurance, a good reproducibility and precision. Dosimetric data show that IMRT could certainly spare organs at risk more than RTC for H and N tumours. The direct costs of 'routine' treatments for H and N tumours were 4922 euros for IMRT versus 1899 euros for RTC and for the prostatic cancers 4911 euros for IMRT versus 2357 for RTC. (authors)

 17. Purification by ion exchange resins of the heavy water of the reactors EL 1 and EL 2. A - the purifying process. Equipment and results; Purification par resines echangeuses d'ions de l'eau lourde des reacteurs EL1 et EL2. A - conduite de la purification. Installations et resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chenouard, J.; Roth, E. [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1957-07-01

  The heavy water was purified by tapping off part of the moderator over a mixed bed of anion and cation exchangers. The heavy water leaving the columns has a resistivity reaching several-meg-ohms, which allows the resistivity of the moderator to be maintained between 10{sup 5} and 10{sup 6} ohms/cm. Two methods of deuteration of the ion exchangers are described, as well as the heavy water recuperation from resins charged with radioactive products. The influence of the purity of the water on the radiolytic dissociation is investigated. An interpretation of the variations in pH and of the formation of hydrogen peroxide is given. In addition the report contains a general description of the EL1 and EL2 purification installations. (author) [French] L'epuration de l'eau lourde a ete effectuee en derivant une partie du moderateur sur un lit melange d'echangeurs d'anions et de cations. Les colonnes delivrent de l'eau lourde dont la resistivite atteint plusieurs megohms; ceci permet d'entretenir la resistivite du moderateur entre 10{sup 5} et 10{sup 6} ohms/cm. Deux procedes deuteriation des echangeurs d'ions sont decrits de meme que la recuperation de l'eau lourde partir des resines chargees de produits radioactifs. L'influence de la purete de l'eau sur sa dissociation radiolytique est etudiee. Une interpretation est donnee des variations de pH et de la formation d'eau oxygenee. Le rapport comprend en outre une description generale des installations d'epuration de EL1et EL2. (auteur)

 18. Effects of long-range transported pollutants on vegetation in boreal coniferous forests: Results from an five year investigation in the Solholmfjell area, Gjerstad, Aust-Agder; Effekter av langtransporterte luftforurensninger i boreal barskog: resultater av fem aars undersoekelser i Solhomfjell-omraadet, Gjerstad, Aust-Agder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oekland, R H

  1996-01-01

  The conference paper relates to a project on investigating the effects of long-range transported pollutants in Norway. The paper gives a brief description of the more important results obtained in the project. The aim of the project was to investigate the pollution load in vegetation, soils and trees in Norwegian forest areas of the coniferous type. The project included the collection of samples from 200 test areas in a period of five years. 11 refs.

 19. Log live high activity radioactive wastes / Researches and results law of the 30 December 1991. Separation and transmutation of long lived radionuclides; Les dechets radioactifs a haute activite et a vie longue / recherches et resultats Loi du 30 decembre 1991. Separation et transmutation des radionucleides a vie longue

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-12-15

  The law of the 30 December 1991 on the high activity long lived radioactive wastes reached the end. This synthesis final document presents the scientific and technological results, obtained still the end of 2005, on the separation and the transmutation of long lived radionuclides of high activity long lived radioactive wastes. It is organized in five chapters: a presentation of the context and the historical aspects, the researches, the objectives and the strategy of the axis 1, the researches results on the advanced separation, the researches results on the transmutation, the scenario of separation-transmutation and their environmental, technical and economical impacts. (A.L.B.)

 20. Monitoring of radioactivity in the environment 2008-2009. Results of NRPA Radnett and air filter stations and from Civil Defence radiac measure service; Overvaaking av radioaktivitet i omgivelsene 2008-2009. Resultater fra Straalevernets Radnett- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiac maaletjeneste

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moeller, Bredo; Dyve, Jan Erik

  2010-07-01

  The Report summarizes the data from Norwegian Radiation Protection Authority and The Norwegian Civil Defence monitoring programs for radioactivity in the environment in 2008 and 2009. A short description of the systems is also presented. (Author)

 1. 2005 dossier. ANDRA's researches on the geological disposal of high-level and long-lived radioactive wastes. Results and perspectives; Dossier 2005. Les recherches de l'Andra sur le stockage geologique des dechets radioactifs a haute activite et a vie longue. Resultats et perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-06-15

  This document makes a status of the researches carried out by the French national agency of radioactive wastes (ANDRA) about the geologic disposal of high-level and long-lived radioactive wastes in deep geologic formations (argilites and granites). Content: 1 - Research on deep disposal of radioactive waste: general interest task: Legislative framework, ANDRA scientific objectives, Inspections and assessments; 2 - Designing a safe and reversible disposal system: Repository safety, Reversibility: an essential requirement; 3 - Clay Research on a repository in a clay formation, A long research programme, Dossier 2005 Argile; 4 - Meuse/Haute-Marne site clay: Expected properties of the rock formation, Choice of argillite, Meuse/Haute-Marne site, Conclusions from 10 years of research at the Meuse/Haute-Marne site; 5 - Repository installations: Safe and reversible architecture, Disposal of B waste, Disposal of C waste, Possible disposal of spent fuel (CU); 6 - The disposal facility in operation: From waste packages reception to their disposal in cells, Stages of the progressive closure of engineered structures; 7 - Reversible management: Freedom of choice for future generations, Various closure stages; 8 - Long-term evolution of the repository: Apprehending the repository complexity Main evolutions expected, Slow and limited release of radioactive substances; 9 - Repository safety and impact on man: Several evolution scenarios, Normal evolution, Altered evolution; 10 - Granite Research on a repository in a granite formation: A global approach, Scientific co-operations, Dossier 2005 Granite; 11 - Characteristics of French granite formations: What properties are required for a repository?, Different types of granite formations; 12 - Repository installations: Repository design adapted to granite fractures, Clay seals to prevent water flows, Waste disposal packages ensuring long-term leak-tightness, Physical and chemical environment favourable for waste packages, Architecture limiting the effects of heat; 13 - Results Status of progress and new perspectives: Fifteen years of considerable progress in research, The feasibility of a repository in a clay formation has been established, A repository in a granite formation is conceivable, After 2006: What are the perspectives for research on clay formation?.

 2. Long term results of hypo-fractionated mammary radiotherapy as exclusive treatment of elderly patients suffering from a beast cancer; Resultats a long terme de la radiotherapie mammaire hypofractionnee comme traitement exclusif des patientes agees souffrant d'un cancer du sein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chargari, C.; Kirova, Y.; Laki, F.; Savignoni, A.; Dorval, D.; Dendale, R.; Bollet, M.; Fourquet, A.; Campana, F. [Institut Curie, 75 - Paris (France)

  2010-10-15

  The author discuss the results obtained on 29 elderly patients exclusively treated between 1995 and 1999 by mammary irradiation (32.5 Gy) in 5 fractions over 5 weeks, and then with a lower additional irradiation (13 Gy) in two fractions. They discuss the efficiency of this hypo-fractionated radiotherapy without breast conserving surgery. Short communication

 3. Analysis of Scan Records with a Recording Densitometer - The ''Re-Scanner''; Etude d'un Grand Collimateur a Focalisation et Fort Pouvoir de Resolution: Resultats; Analiz skenogramm s pomoshch'yu registriruyushchego densitometra - ''re-skenner''; Diseno y Funcionamiento de un Gran Colimador Enfocado de Alto Poder de Resolucion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harris, C. C.; Bell, P. R.; Satterfield, M. M.; Ross, D. A.; Jordan, J. C. [Oak Ridge National Laboratory, TN (United States)

  1964-10-15

  The impact of improvements in scanning equipment has not been fully felt at the clinical level, largely because of deficiencies in scan recording. In an attempt to improve visualization and contrast in scan records, various instrumental methods of analysis have been devised. We have devised a simple and comparatively inexpensive recording densitometer for ''re-scanning'' scan records. A light-sensor scans the record just as a scanner scans a patient. The output of the device is a pulse rate proportional to the opacity (or transmission) of the record, and may be used to make a new, or ''re-scan'', record. The area of the record over which information is integrated is set by sensor aperture. The wide range of output pulse-rates (zero to 15 000 parts/s) causes large and adjustable contrast amplification. A threshold control provides any ''cut-off level'' of choice. Operation is rapid, and a record can be re-scanned in a small fraction of the time required to obtain the original record. Studies on clinical scans of almost every organ or area of interest show that the re-scanner reveals information not at first evident in original scan records. It has been particularly useful in determining the statistical significance of small variations in counting rate in a scan record. In scan records of large dynamic range where no single cut-off level satisfactorily shows all regions of interest, re-scans at several cut-off levels were once necessary. A two-region sensor, that views a region of the record around the field of view of the main sensor, has been used in an attempt to overcome this difficulty. At least three modes of operation are possible with the two-region sensor: (1) ''normal'' operation; (2) ignoring general record density and responding only to small variations, thus setting its own cut-off level; and (3) reporting only abrupt changes in record density. Other modes seem to be possible. This relatively simple and inexpensive device is proving to be of valuable assistance in the interpretation of scan records. (author) [French] U s perfectionnements des appareils de scintigraphie n'ont pas eu d'effet comparable sur le plan clinique, surtout en raison des imperfections des enregistrements scintigraphiques. En vue d'ameliorer la visualisation et le contraste des scintigrammes, on a mis au point divers appareils d'analyse. Les auteurs ont concu un densitometre enregistreur, assez simple et relativement peu couteux, qui permet de 'scintigraphier' les scintigrammes. Une cellule photoelectrique explore le scintigramme, tout comme un detecteur ascintillation explore le patient. Les impulsions a la sortie de l'appareil sont proportionnelles a la densite du scintigramme et elles peuvent etre utilisees pour etablir un nouvel enregistrement. La surface du scintigramme pour laquelle on integre les informations est determinee par l'ouverture de la c ellule . La gamme etendue des impulsions a la sortie (de zero a 15 000 impulsions/s) permet d'amplifier fortement et a volonte le contraste. Un dispositif special permet de choisir a l'avance un ' seuil de coupure' L'operation est rapide, si bien qu'un scintigramme peut etre explore en une fraction du temps qui avait ete necessaire pour l'etablir. L*etude de scintigrammes cliniques de presque tous les organes ou regions interessants a permis de constater que le densitometre enregistreur revele des informations qui n'apparaissaient pas clairement sur le scintigramme. Cet appareil a ete particulierement utile pour determiner la signification statistique de legeres variations du taux de comptage dans un scintigramme. Pour les scintigrammes representant de fortes variations de la radioactivite, ou un seul seuil de coupure du densitometre ne donne pas une image satisfaisante de toutes les zones interessantes, il fallait autrefois faire plusieurs explorations avec differents seuils de coupure. Pour surmonter cette difficulte, on a eu recours a une c ellule a deux plages qui explore le scintigramme autour du champ de vision de la c ellule principale. On peut l 'utiliser d'au moins trois manieres: a) normalement; b) sans tenir compte de la densite generale du sci ntigramme, pour n 'accuser que de faibles variations de la densite (en fixant alors son propre seuil de coupure); c) pour n'enregistrer que de brusques variations de la densite du scintigramme. Il semble que d'autres modes d'utilisation soient egalement possibles. Cet appareil, relativement simple et peu couteux, se revele extremement utile pour l'interpretation des scintigrammes. (author) [Spanish] El perfeccionamiento de los aparatos de centelleografia no ha repercutido como debiera en los estudios clinicos debido, en gran parte, a las deficiencias de los centelleogramas. Para mejorar la visualizacion y acentuar el contraste se han estudiado diversos metodos instrumentales de analisis. Los autores han ideado un densitometro registrador sencillo y poco costoso para 'reexplorar' centelleogramas. Un elemento fotosensible analiza el centelleograma de la misma manera que el detector explora al paciente. Ese elemento responde con impulsos de frecuencia proporcional a la opacidad (o capacidad de transmision) del registro y puede utilizarse para hacer otro nuevo (registro de ' reexploracion'). El area del registro respecto a la cual se integra la informacion, se determina fijando la apertura del elemento fotosensible. El amplio margen de la frecuencia de los impulsos de salida (entre 0 y 15 000 impulsos/s) da lugar a un gran aumento del contraste, que es posible graduar. Un regulador de umbral permite preseleccionar cualquier ' nivel de corte' . La operacion es rapida y es posible reexplorar un registro en una pequena fraccion del tiempo que se necesito para obtenerlo. El estudio de centelleogramas clinicos de casi todos los organos o zonas de interes maestra que la reexploracion proporciona datos que no eran evidentes en los centelleogramas originales. Ese metodo resulta especialmente util para determinar la significacion estadistica de pequenas variaciones del fndice de recuento en un centelleograma. Con los centelleogramas de intervalo dinamico muy amplio, en los que un solo nivel de corte no revela todas las regiones de interes, era preciso anteriormente trabajar a diversos niveles. Para allanar esta dificultad, los autores han tratado de emplear un elemento fotosensible bizonal que analiza una region del centelleograma situada alrededor del campo de vision del elemento principal. Este dispositivo se puede emplear, por l'o menos, de tres maneras diferentes: a) de manera ' n o rm a l' ; b) prescindiendo de la densidad general del registro y respondiendo solamente a pequenas variaciones, fijando asi su propio nivel de corte; c) indicando solamente cambios bruscos de densidad. Tambien parecen posibles otros procedimientos de empleo. Ese dispositivo relativamente sencillo y poco costoso es sumamente util para la interpretacion de centelleogramas. (author) [Russian] Vlijanie usovershenstvovanij v skennirujushhem oborudovanii ne chuvstvovalos' polnost'ju na klinicheskom urovne v znachitel'noj mere vvidu nedostatkov registracii skenn ogram m. Dlja uluchshenija izobrazhenija i kontrastnosti pri skenniorovanii byli razrabotany razlichnye instrumental'nye metody analiza. Avtory sozdali prostoj i sravnitel'no nedorogostojashhij registrirujushhij densitometr dlja ''povtornogo skennirovanija'' skennogramm. Legkij chuvstvitel'nyj jelement skenniruet diagrammu tochno t akzhe, kak skenner pacienta. Moshhnost' ustrojstv a javljaetsja ravnoj kojefficientu impul'sa, proporcional'nomu neprozrachnosti (ili peredache) izobrazhenija i mozhet i sp ol' zov at' sja dlja togo, chtoby sdelat' novoe ili ''reskennirovannoe'' i zobrazhenie. Ploshhad' diagrammy, s kotoroj obobshhaetsja informacija, ustanavlivaetsja otverstiem, snabzhennym chuvstvitel'nym jelementom. Shirokij diapazon kojefficientov moshhnosti impul'sov (ot 0 do 15 000 impul'sov v sekundu) vyzyvaet znachitel'noe i reguliroemoe uvelichenie kontrastnosti. Porogovyj kontrol' d a et ljuboj ''sokrashhennyj uroven'' vybora. Rabota provoditsja bystro, i diagramma mozhet byt' reskennirovana v techenie nebol'shogo promezhutka vremeni, neobhodim ogo dlja poluchenija pervonachal'nogo izobrazhenija. Issledovanija v oblasti klinicheskogo skennirovanija pochti ljubogo organa ili rajona., predstavljajushhego interes, pokazyvajut, chto rerazvertyvatel' daet informaciju, ne vidimuju snachala na di agram mah pri pervonachal'nom skennirovanii. Jeto bylo osobenno poleznym pri opredelenii st atisticheskogo znachenija nebol'shih izmenenij v kojefficiente scheta pri skennirujushhem izobrazhenii. . Pri diagrammah, poluchennyh metodom skennirovanija, bol'shogo dinamicheskogo diapazo n a , gle nikakoj otdel'nyj sokrashhennyj urov en' udovletv orit el'no ne pokazy vaet vse rajony, predstavljajushhie interes, vnov' byli neobhodimy rerazvertyvateli na nekotoryh sokrashhennyh urovnjah. V popytke preodolet' je t u trudnost' ispol'zovalsja dvuhdiapazonnyj chuvstvitel'nyj jel em en t , kotoryj ohvatyvaet rajon registracii vokrug o bl a sti nabljudenija glavnogo chuvstvitel'nogo jel em en t a . Po krajnej m er e , vozmozhny tri vida jek s pluatacii pribora s dvuhdiapazonnym chuvstvitel'nym jelemen tom: 1) ''normal'naja'' je k s pluatacija; 2) ignorirovanie obshhej plotnosti izobrazhenija i reakcija tol'ko na nebol'shie izmenenija, ustanavlivaja takim obrazom svoj sobstvennyj sokrashhennyj uroven'; 3) soobshhenie tol'ko o vnezapnyh izmenenijah v plotnosti registracii. Po-vidimomu, vozmozhny takzhe drugie vidy. Jeto sravnitel'no prostoj i nedorogostojashhij pribor obespechivaet okazanie cennoj pomoshhi v interpretacii diagramm, proizvedennyh metodom skennirovanija. (author)

 4. Purification by ion exchange resins of the heavy water of the reactors EL 1 and EL 2. A - the purifying process. Equipment and results; Purification par resines echangeuses d'ions de l'eau lourde des reacteurs EL1 et EL2. A - conduite de la purification. Installations et resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chenouard, J; Roth, E [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1957-07-01

  The heavy water was purified by tapping off part of the moderator over a mixed bed of anion and cation exchangers. The heavy water leaving the columns has a resistivity reaching several-meg-ohms, which allows the resistivity of the moderator to be maintained between 10{sup 5} and 10{sup 6} ohms/cm. Two methods of deuteration of the ion exchangers are described, as well as the heavy water recuperation from resins charged with radioactive products. The influence of the purity of the water on the radiolytic dissociation is investigated. An interpretation of the variations in pH and of the formation of hydrogen peroxide is given. In addition the report contains a general description of the EL1 and EL2 purification installations. (author) [French] L'epuration de l'eau lourde a ete effectuee en derivant une partie du moderateur sur un lit melange d'echangeurs d'anions et de cations. Les colonnes delivrent de l'eau lourde dont la resistivite atteint plusieurs megohms; ceci permet d'entretenir la resistivite du moderateur entre 10{sup 5} et 10{sup 6} ohms/cm. Deux procedes deuteriation des echangeurs d'ions sont decrits de meme que la recuperation de l'eau lourde partir des resines chargees de produits radioactifs. L'influence de la purete de l'eau sur sa dissociation radiolytique est etudiee. Une interpretation est donnee des variations de pH et de la formation d'eau oxygenee. Le rapport comprend en outre une description generale des installations d'epuration de EL1et EL2. (auteur)

 5. Results of the Tremplin trial proposing an induction chemotherapy followed by concomitant radiotherapy with cisplatin ou cetuximab in order to protect the larynx; Resultats de l'essai Tremplin proposant une chimiotherapie d'induction suivie d'une radiotherapie concomitante avec cisplatine ou cetuximab dans le but de preserver le larynx

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pointreau, Y.; Calais, G. [Service de radiotherapie, Centre regional universitaire de cancerologie Henry-S.-Kaplan, Hopital Bretonneau, CHU de Tours, 37 (France); Pointreau, Y.; Calais, G. [Universite Francois-Rabelais de Tours, 37 (France); Pointreau, Y. [CNRS, UMR 6239 - Genetique, immunotherapie, chimie et cancer - et Laboratoire de pharmacologie-toxicologie, CHRU de Tours, 37 (France); Rolland, F.; Bardet, E. [Centre Rene-Gauducheau, 44 - Nantes (France); Alfonsi, M. [Clinique Sainte-Catherine, 84 - Avignon (France); Baudoux, A. [Clinique Sainte-Elisabeth, Namur (Belgium); Sire, G. [Centre hospitalier de Lorient, 56 (France); De Raucourt, D. [Centre Francois-Baclesse, 14 - Caen (France); Tuchais, C. [Centre Paul-Papin, 49 - Angers (France); Lefebvre, J.L. [Centre Oscar-Lambret, 59 - Lille (France)

  2010-10-15

  The authors report a randomized phase II trial which aimed at comparing over three months the laryngeal protection after a TPF-based induction chemotherapy followed by radiotherapy in combination with cisplatin or cetuximab. Over two years, 153 patients have been concerned. The TPF-based induction chemotherapy followed by radiotherapy with cetuximab seems to be the less toxic. A longer monitoring is needed to get better information in terms of laryngeal protection rate, life quality, and laryngeal functionality. Short communication

 6. Concomitant chemoradiotherapy with folfox-cetuximab in stage III oesophagus and cardia carcinomas: final results of the phase-II Erafox study of the Gercor group; Chimioradiotherapie concomitante par folfox-cetuximab dans les carcinomes du cardia et de l'oesophage de stade III: resultats definitifs de l'etude de phase II Erafox du groupe Gercor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lledo, G.; Mammar, V.; Michel, P. [Hopital Jean-Mermoz, Lyon (France); Dahan, L. [CHU Rouen, Rouen (France); Mineur, L.; Dupuis, O. [Institut Sainte-Catherine, 84000 Avignon (France); Galais, M.P. [CHU Timone, Marseille (France); Chibaudel, B. [InstitutJean-Godinot, Reims (France); Jovenin, N. [Gercor, Paris (France); Gramont, A. de [Hopital Saint-Antoine, Paris (France)

  2011-10-15

  The authors report and discuss the results of a French national multicentre study which aimed at assessing the efficiency and tolerance of a folfox- and cetuximab-based chemotherapy concomitant with a radiotherapy for the treatment of stage-III cardia and oesophagus cancers. Patients (60 men and 19 women) have been selected according to the carcinoma type, performance index, age, weight loss over the last six months. Results are discussed in terms of response, steadiness, advancement, grade 3 and 4 toxicity, and side effects. The therapeutic efficiency corresponds to an objective response rate of 77 per cent, and tolerance profile seems to be acceptable for patients suffering from locally advanced cardia and oesophagus cancer. Short communication

 7. Analysis of radioactivity levels in the surrounding of the Aube storage plant (F.M.A.-V.C.). year 2007. Presentation, results and methods; Analyse des niveaux de la radioactivite dans les environs du centre de stockage F.M.A.-V.C. de l'Aube. Annee 2007. Presentation, resultats et methodes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  The study had three objectives: to collect information that explain the impact of the Aube storage center (C.S.A.) on environment and allow to evaluate the consequences for man, secondly, to build a referential for any future inquiry or follow-up, thirdly, to allow to the local commission of information to elaborate an information towards the side residents and local actors that take into account their questions. Trees, waters, sediments, soils, grass, products of gardens and vineyards were the object of sampling, their dosimetry is given in this report. Other dosimetry measures were made along the nuclear site and the results are equally in this report. (N.C.)

 8. Conservative treatment of anal canal carcinoma with external radiotherapy and interstitial brachytherapy, with or without chemotherapy: long-term results; Traitement conservateur des cancers du canal anal par irradiation suivie de curietherapie interstitielle, avec ou sans chimiotherapie: resultats a long terme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berger, C.; Felix-Faure, C.; Chauvet, B.; Vincent, P.; Alfonsi, M.; Coudurier, P.; Plat, F.; Reboul, F. [Clinique Sainte-Catherine, 84 - Avignon (France)

  1999-12-01

  Purpose: a retrospective analysis of conservative treatment of anal canal cancers with external radiation therapy and interstitial brachytherapy with or without chemotherapy. Patients and methods: from 1986 to 1996, 69 patients were treated with external radiotherapy (40 Gy/20 fractions) and interstitial brachytherapy (20 Gy) after a mean interval of six weeks for a localized epidermoid carcinoma of the anal canal. Patients who did not complete the whole therapeutic sequence were not included. Forty-five patients received additional 5-fluorouracil- and/or mitomycin C-based chemotherapy regimen. Results: acute toxicity was acceptable. Complete response rate was 81%. Actuarial local control rate was at two and five years, 65% and 59% respectively (median follow-up: eight years). At two, five and ten years, actuarial colostomy rate was 26%, 33% and 33% respectively, and colostomy-free survival rates 61%, 47% and 37%. Overall survival at two, five and ten years was 81%, 65% and 53% respectively. Distant metastases occurred in 11 patients (16%). Prognostic factors for overall survival were performance status (PS) (79% survival at five years for patients with PS 0 versus 50% for patients with PS 1-3, P = 0.04) and tumor stage (80% at five years for T1-T2 versus 53% for T3-T4, P = 0.03). Overall treatment time less than 12 weeks and time interval between external radiotherapy and brachytherapy inferior than six weeks were associated with a better local control (P = 0.05). In multivariate analysis, these prognostic factors were not significant. Conclusion: these results confirm the efficacy of external radiotherapy and brachytherapy in the treatment of small anal canal cancers, and point out the need for improving treatment outcome of larger tumors. (author)

 9. Clinical results after ten years of the Lyon R96-02 trial: improving rectum conservation by increasing irradiation dose; Resultats cliniques a dix ans de l'essai Lyon R96-02: ameliorer la conservation du rectum en augmentant la dose d'irradiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerard, J.P. [Centre Antoine-Lacassagne, Nice (France); Ortholan, C. [Hopital Princesse-Grace, Monaco (Monaco); Chapet, O. [Centre hospitalier de Lyon-Sud, Pierre-Benite (France); Romestaing, P. [Hopital prive J.-Mermoz, Lyon (France)

  2011-10-15

  The author report and comments the results after ten years of a trial which aimed at testing the influence of a boost by pre-operative 50 kV contact radiotherapy on the sphincter or rectum conservation rate. Patient had been treated by external radiotherapy with or without this contact radiotherapy. Results are analysed in terms of complete or partial clinical response, global survival, local recurrence, and absence of colostomy. Short communication

 10. Quality in the billing cycle remote reading through radio frequency walk-by system and prepayment: technical and initial reliability results, cost vs benefit analysis, end user satisfaction; La qualite dans le cycle de facturation. Telereleve HF des compteurs et compteurs a fiches prechargees: resultats thechniques, premieres verifications de fiabilite, rapport cout - benefices, interets et satisfaction des clients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dho, V. [Gruppo Italcogim (Italy); Hensemberger, F. [Schlumberger Industries (Italy)

  2000-07-01

  This document, taking as a starting point the needs brought about by the evolution of the gas market, shows two proposals for technological innovations to be applied to company processes, to increase the quality and the opportunities supplied to clients for the gas distribution service. This article will deal with in particular the rationalization of the billing process giving a wider interpretation than the one commonly followed. As for the first proposal - the remote reading of domestic meters - the experimental project carried out on a sample of Italcogim clients is analysed in detail, as well as their related technical results regarding the efficiency and effectiveness of the technology used. An evaluation quality criteria on the suitability of the use of the new remote reading system is also highlighted. The second proposal covers the rechargeable card system, with a description of the technical and economic planning applied to the pilot project which will start in the near future. (authors)

 11. Hypo-fractionated radiotherapy of breast cancer: long term results of a set of 80 cases treated in the radiotherapy department of the Oran university hospital; Radiotherapie hypofractionnee dans le cancer du sein: resultats a long terme d'une serie de 80 cas traites dans le service de radiotherapie du centre hospitalier universitaire d'Oran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boukerche, A.; Yahia, A.; Madouri, R.; Belmiloud, H.; Dali-Youcef, A.F. [Service de radiotherapie, CHU d' Oran, Oran (Algeria)

  2011-10-15

  The authors report the assessment of the local and locoregional control and of the acute and late toxicity of adjuvant hypo-fractionated radiotherapy in breast cancer treatment. During 1998, 80 women have been treated by conservative or radical surgery and hypo-fractionated tele-cobalto-therapy (36 Gy in five fractions of 3 Gy a week, and a boost of 15 Gy in five fractions in case of conservative surgery). Results are discussed in terms of local and locoregional recurrence, tolerance, late toxicity, global survival, and tumour classification. The irradiation scheme seems perfectly achievable but a greater number of patients and a longer follow-up are required to better assess the efficiency and aesthetic results. Short communication

 12. Clinical and dosimetric results of three-dimensional image-guided and pulsed dose rate curie-therapy in locally advanced cervical cancers; Resultats cliniques et dosimetriques de la curietherapie de debit de dose pulse guidee par imagerie tridimensionnelle dans les cancers du col de l'uterus localement evolues

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mazeron, R.; Gilmore, J.; Dumas, I.; Abrous-Anane, S.; Haberer, S.; Verstraet, R.; Champoudry, J.; Martinetti, F.; Morice, P.; Haie-Meller, C. [Institut de cancerologie Gustave-Roussy, Villejuif (France)

  2011-10-15

  The authors report a review of data obtained between 2004 and 2009 on 130 women who had been treated by optimized pulsed-rate curie-therapy for a locally advanced cervical cancer. Results are discussed in terms of cancer stage, treatment (with or without concomitant chemotherapy), planning method (MRI, scanography), delivered doses in the clinical target volumes, surgery, relapse occurrence and localizations, global survival probability, local control, undesirable side effects, occurrence of intestine or urinary toxicity. It appears that the association of a concomitant chemo-radiotherapy and optimized curie-therapy results in a good local-regional control and a low toxicity level. Short communication

 13. Patients particularly exposed: first results of two studies on the premature babies and the children/adolescents suffering of cystic fibrosis;Des patients particulierement exposes: premiers resultats de deux etudes sur les prematures et les enfants/adolescents atteints de mucoviscidose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donadieu, J.; Roudier, C.; Pirard, Ph. [Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice (France); Jarreau, P.H. [Hopital Cochin, Assistance publique, 75 - Paris (France); Chiron, R. [Centre de Ressources et de Competences de la Mucoviscidose, 34 - Montpellier (France); Maccia, C. [Centre d' Assurance de Qualite des Applications Technologiques dans le Domaine de la Sante, 92 - Bourg-la-Reine (France)

  2006-04-15

  We report two studies that have explored a particular health situation among children. These studies were concerned for one of preterm infants admitted to a neonatal intensive care unit, and for other patients with cystic fibrosis. These studies were limited to a dosimetry evaluation of a existing practice. It is worth noting that such studies are exceptional in literature. They aim to provide a missing information for radiation protection of populations not in good health, but suffering from diseases. (N.C.)

 14. Preliminary results of proton therapy in choroidal melanoma at the centre de proton therapy d`Orsay (C.P.O.): 464 initial cases; Resultats preliminaires de la protontherapie du melanome de la choroide au centre de protontherapie d`Orsay (CPO): les 464 premiers cas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desjardins, L.; Levy, C.; D`hermies, F.; Frau, E.; Schlienger, P.; Habrand, J.L.; Mammar, H.; Schwartz, L.; Mazal, A.; Delacroix, S.; Nauraye, C.; Ferrand, R.; Asselain, B. [Centre de protontherapie d`Orsay, 91 - Orsay (France)

  1997-06-01

  Retrospective analysis of the treatment of choroidal melanoma with proton-therapy at the Centre de protontherapie d`Orsay, France. Between September 1991 and September 1995, 612 patients presenting with choroidal melanoma were treated by proton-therapy in Orsay. Following initial management of the first 464 patients, results were analyzed, as were results after a 1-year follow up for 305 patients, a 2-year follow-up for 169 patients, and a 3-year follow-up for 59 patients. Univariate analysis showed that the actuarial local recurrence rate was 5 %, the 3-year survival rate 88 %, and the overall metastatic rate 5%. The initial tumor volume was the most significant predictive factor for visual results and metastases. Multivariate analysis revealed that visual results were significantly related to the initial tumor volume, initial retinal detachment, and total dose delivered to the optic nerve and macula. Proton-therapy of choroidal melanoma allows in most cases conservation of the eye without modification of survival. Visual results mainly depend on the site and size of the tumor. (author) 16 refs.

 15. Results obtained from the 'Bille en tete A' Experiment. Part 1. Collisions in homogeneous magnetic field. Part 2. Collisions in magnetic mirror bottle; Resultats experimentaux sur bille en tete 'A'. Partie I: Collisions en champ magnetique homogene. Partie II: Collisions en bouteille magnetique a miroir

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Evrard, P; Jacquinot, J; Leloup, C; Poffe, J -P; Waelbroeck, F

  1966-07-01

  Collisions of plasma puffs, whose characteristics (density and velocity) were varied in a broad domain are studied in a homogeneous longitudinal magnetic field. It has been verified that the puffs meet head on. We show that collisions of dense (n{sub i} {>=} 4.10{sup 14} cm{sup -3}) and relatively slow (V{sub 0} {<=} 10{sup 7} cm. s) puffs are 'efficient', i.e. the initial kinetic energies of the puffs are converted into thermal energy of the ions in the resulting plasma. Faster and less dense puffs interact little: incomplete conversion of kinetic into thermal energy. The limit between efficient and inefficient collisions corresponds to that which is expected from the test particle model. The slowing down of our puffs is thus ensured mainly by particle-particle interactions. The use of electric probes and the examination of the evolution of the plasma produced by the collision show that this plasma does not exhibit any rapid radial-motion. In the magnetic bottle of Bille-en-tete A (mirror ratio 4000/2000- G), the collision of two low density puffs leads to the capture of one liter of plasma with a density n{sub i} {approx} 2,10{sup 13} cm{sup -3} and an ionic temperature T{sub i} {approx} 10{sup 6}. The e-folding time of the plasma diamagnetism reaches 50 to 150 {mu}s; no flute instabilities are detected. The T{sub i} evolution was measured by the Doppler broadening of the 4680 angstrom line of the He{sup +} (added to the injected D{sup +} in the proportion of 5 per cent and the relative evolution of n{sub i} by the intensity of the spectral continuum. T{sub i} decreases rapidly, reaches 5.10{sup 5} to 10{sup 5} deg. K respectively 15 and 120 {mu}s after the maximum of the collision diamagnetic signal. n{sub i} increases slowly, 25 per cent during the first 100 {mu}s after the collision. The presence of cold plasma beyond the mirrors of the bottles allows one to justify the energy losses (thermal conductivity) and the apparent stability of the plasma column. (authors) [French] Partie I: Collisions en champ magnetique homogene. Nous etudions, dans un champ magnetique longitudinal et uniforme, la collision de bouffees de plasma dont les caracteristiques de vitesse et de densite couvrent un large domaine. Apres avoir verifie que les bouffees se rencontrent de plein fouet, nous montrons que les collisions de bouffees denses (n{sub i} >= 4.10{sup 14} cm{sup -3}) et relativement lentes (V{sub 0} <= 10{sup 7} cm.s{sup -1}) sont efficaces et qu'on retrouve pratiquement toute l'energie cinetique initiale des bouffees en energie thermique ionique du plasma arrete. Les bouffees plus rapides et moins denses interagissent peu: conversion incomplete d'energie cinetique en energie thermique. La limite entre collisions efficaces et inefficaces correspond a celle qu'on attend en utilisant le modele des particules temoins. Ce sont donc les collisions entre particules qui assurent le freinage des bouffees. L'emploi des sondes electriques et l'etude de l'evolution du plasma forme par collision montrent que ce dernier ne manifeste pas de mouvements radiaux importants. Partie II: Collisions en bouteille magnetique a miroir. Dans la bouteille magnetique de Bille-en-Tete A (B{sub c}entre = 2000 G, R = 2), la collision de 2 bouffees peu denses a permis de pieger un litre de plasma dont la densite n{sub i} vaut 2.10{sup 13} cm{sup -3} et la temperature ionique Ti = 106 K. Le diamagnetisme de ce plasma persiste pendant 50 a 150 {mu}s et on ne decele pas d'instabilites en flutes. L'evolution de T{sub i} a ete mesuree par effet Doppler sur la raie 4686 Angstrom de He'+ (melange a 5 pour cent au D{sup +} injecte) et l'evolution relative de n{sub i} par l'intensite du fond continu spectral T{sub i} decroit rapidement, atteint 5.10'5 et 10'5 K, respectivement 15 et 120 {mu}s apres le maximum du signal diamagnetique de la collision. n{sub i} croit lentement de 25 pour cent pendant les 100 premieres {mu}s apres la collision. La presence de plasma froid exterieur, mais proche des extremites de la bouteille, permet de justifier les pertes d'energie par conductibilite thermique et l'apparente stabilite de la colonne. (auteurs)

 16. Strange quark and the electromagnetic structure of the nucleon: the first results from the G{sup 0} experiment; Contribution du quark etrange a la structure electromagnetique du nucleon: les premiers resultats de l'experience G{sup 0}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guillon, B

  2005-10-15

  In the framework of the Quantum Chromodynamics (QCD), the nucleon is described as being composed of three valence quarks surrounded by a sea of virtual quark-antiquark pairs and gluons. If the role of this virtual sea in the nucleon properties is inferred to be important, this contribution is still poorly understood. In this context, we study the role of the strange quarks in the nucleon since this is the lightest quark flavor of the sea with no valence contribution. We are determining its contribution to the charge and magnetization distributions in the nucleon via parity violation experiments. The measurement is performed by elastically scattering polarized electrons from nucleon target. A world wide program in which the G0 experiment takes place has been performing for a decade. The G0 experiment and the analysis of the results from its forward angles phase are the topics of this thesis. This document presents the physics case of the strangeness content of the nucleon (mass, spin, impulsion). It describes also the formalism related to the electroweak probe and the form factors, and then the principle of parity violating asymmetry measurement. The G0 experimental setup, which was built and installed in the Hall C of the Jefferson Laboratory (Usa), is detailed. This set-up was designed for the measurement of asymmetries of the order of 10{sup -6} with an overall relative uncertainty better than 10 %, over a momentum transfer range 0.1-1 (GeV/c){sup 2}. The various steps of the data analysis are exposed. They have allowed us to start from measured counting rates to reach parity violating physics asymmetries. This required a careful treatment of the various sources of systematical errors which is discussed extensively. Finally the results from the G0 forward angle measurement, its comparison with others experiments and with theoretical models, are presented. They support a non null strange quark contribution. (author)

 17. Environmental monitoring at the nuclear power plants and Studsvik 1992-1993. Results from measurements of radionuclide contents of environmental samples, and from random checks by SSI; Omgivningskontroll vid kaernkraftverken och Studsvik 1992-1993. Resultat fraan maetning av radionuklidhalter i miljoeprover, samt SSIs stickprovsmaetningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bengtson, P.; Larsson, C.M.; Simenstad, P.; Suomela, J.

  1995-09-01

  Marine samples from the vicinity of the plants show elevated radionuclide concentrations, caused by discharges from the plants. Very low concentrations are noted in terrestrial samples. At several locations, the effects of the Chernobyl disaster still dominates. Control samples measured by SSI have confirmed the measurements performed by the operators. 8 refs, 6 tabs, 46 figs.

 18. Measures and control: which mandatory regulations? which monitoring system to implement? what results to expect? which relations with the administration?; Mesures et controle: quelles obligations reglementaires? quel systeme de surveillance installer? quels resultats en attendre? quels rapports avec l`administration?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  This workshop is composed of 7 papers on air pollution monitoring and control related to combustion plants and systems: after a presentation of the regulatory framework (at the French and European levels) concerning air pollution and combustion systems, the mechanisms for a clean and efficient combustion are detailed, followed by measures for a quality combustion, pollution emission reduction techniques during combustion, air pollution monitoring and monitors for environment and pollution sources, quality assessment of monitoring systems, automatic monitoring and control of systems and relations with the administration

 19. Analysis of the extraction number 1 line operating results of La Hague obtained by simulation on an analog computer; Analyse des resultats obtenus par simulation sur calculateur analogique du fonctionnement de la batterie d'extraction no. 1 de l'usine de la Hague

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Degryse, M

  1966-07-01

  This document provides tables and charts corresponding to the perturbations for many parameters. The uranium transients, for uranium concentration variations of the supply aqueous phase, have been studied for three nominal equilibriums defining increasing saturation states of the solvent. (A.L.B.)

 20. Analysis method for the search for neutrinoless double beta decay in the NEMO3 experiment: study of the background and first results; Methode d'analyse pour la recherche de la double desintegration {beta} sans emission de neutrinos dans l'experience NEMO3. Etude du bruit de fond et premiers resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Etienvre, A.I

  2003-04-15

  The NEMO3 detector, installed in the Frejus Underground Laboratory, is dedicated to the study of neutrinoless double beta decay: the observation of this process would sign the massive and Majorana nature of neutrino. The experiment consists in very thin central source foils (the total mass is equal to 10 kg), a tracking detector made of drift cells operating in Geiger mode, a calorimeter made of plastic scintillators associated to photomultipliers, a coil producing a 30 gauss magnetic field and two shields, dedicated to the reduction of the {gamma}-ray and neutron fluxes. In the first part, I describe the implications of several mechanisms, related to trilinear R-parity violation, on double beta decay. The second part is dedicated to a detailed study of the tracking detector of the experiment: after a description of the different working tests, I present the determination of the characteristics of the tracking reconstruction (transverse and longitudinal resolution, by Geiger cell and precision on vertex determination, charge recognition). The last part corresponds to the analysis of the data taken by the experiment. On the one hand, an upper limit on the Tl{sup 208} activity of the sources has been determined: it is lower than 68 mBq/kg, at 90% of confidence level. On the other hand, I have developed and tested on these data a method in order to analyse the neutrinoless double beta decay signal; this method is based on a maximum of likelihood using all the available information. Using this method, I could determine a first and very preliminary upper limit on the effective mass of the neutrino. (author)

 1. National radiotherapy Observatory. Inquiry report: situation at the end of 2010 and evolution since 2007. Context and method, results of data from 2010, conclusion; Observatoire national de la radiotherapie. Rapport d'enquete: situation fin 2010 et evolution depuis 2007. Contexte et methode, resultats des donnees 2010, conclusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  Illustrated by data tables and graphs, this document presents and discusses the results of an inquiry made on radiotherapy centres about their equipment (linear accelerators and additional equipment, number of days opened to patients, use, quality control and maintenance duration, treatment preparation, equipment dedicated to quality control), their activities (evolution of the number of treated patients, of treatments, and of treatment sessions between 2007 and 2010, number of sessions per apparatus, dosimetry, techniques), their personnel (evolution of the number of radiotherapists, radio-physicists, operators and dosimetrists, time dedicated to training), and their practices

 2. Analysis of the Fukushima accident impact in France (mainland and overseas territories) from the results of the reinforced environmental radioactivity monitoring; Analyse de l'impact de l'accident de Fukushima en France (metropole et DROM-COM) a partir des resultats de la surveillance renforcee de la radioactivite de l'environnement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chaptal-Gradoz, N.

  2011-07-01

  The enhanced environmental radioactivity monitoring settled in France (and the country's overseas territories) following the Fukushima Dai-ichi accident detected trace levels of the main radionuclides released into the atmosphere during the accident (iodine 131, caesium 134 and 137, and smaller quantities of tellurium 132) and monitored their evolution until May. In mainland France, the various measurement results relating to air, rainwater and terrestrial products revealed that no traces of radionuclides attributable to the Fukushima accident were detected prior to 24 March. Airborne particulate iodine 131 was detected for the first time in a sample collected on 24 March at the summit of the Puy-de-Dome mountain, and this observation was confirmed nationwide with effect from 25 March. In the other compartments of the environment, the first significant results for iodine 131 were obtained over the following days. The maximum iodine 131 levels detected were of the order of: - a few milli-becquerels per cubic metre of air (mBq/m{sup 3}); - approximately 10 becquerels per kilogram (Bq/kg) of plant matter (grass or leafy vegetables); - a few becquerels per litre (Bq/L) in rainwater or milk. Caesium 137 (together with an equivalent level of caesium 134) was also detected, generally at concentrations ten times lower than those observed for iodine 131. Tellurium 132 was occasionally detected in the air in late March. The various observations revealed that all French regions were affected to the same extent, albeit with some geographic and chronological fluctuations due to the movements of air masses. These levels are consistent with the forecasts based on modelling by IRSN in association with the French meteorological institute, Meteo-France. These concentrations were between 500 and more than 1, 000 times lower than those measured in France in early May 1986, following the Chernobyl accident. The maximum potential exposures (thyroid equivalent dose in one year-old infants and effective dose in adults) by inhalation and by ingestion of iodine 131 were calculated, based on significant iodine measurements obtained from mi-March until May. The maximum dose by inhalation was 2 micro-sieverts ({mu}Sv) for one year-old infants, and 0.03 {mu}Sv for adults. The doses by ingestion were 43 {mu}Sv and 0.17 {mu}Sv, respectively. The external dose due to radioactive deposits should be less than 1.6 {mu}Sv for the first year following the accident. These assessed doses are very low; so it is confirmed that at no time did the concentrations of artificially-created radionuclides (iodine 131 and caesium 134 and 137) measured in the various compartments of the environment in mainland France and the overseas departments and territories present an environmental or health risk. At European level, airborne particulate iodine was first detected in Iceland between 19 and 20 March, and then in northern Scandinavia. Levels peaked between 28 March and 5 April, without exceeding 6 mBq/m{sup 3} of particulate iodine, and approximately 15 mBq/m{sup 3} for the particulate and gaseous forms of iodine 131. Throughout the measurement period, the majority of the iodine detected in the atmosphere was present in its gaseous form, which accounted for an average of 77% of total measured iodine. The average levels of caesium 137 and caesium 134 during the period from 20 March to 12 April were below 0.1 mBq/m{sup 3}. Over the course of April, iodine 131 concentrations gradually declined, becoming almost undetectable by early May, while atmospheric caesium 137 remained present at measurable levels but extremely low concentrations (of the order of 0.01 mBq/m{sup 3}). Five months after the accident, the ambient level of atmospheric caesium 137 (0.4 {mu}Bq/m{sup 3}) is now only double the pre-accident background level. Over the period from March to May 2011, IRSN has regularly informed the authorities, the media and the public about the radiological situation in France, in particular via its web site. The 'Critere Japon' mapping application enabled visitors to view all measurements (including IRSN measurements and data from nuclear operators) obtained as part of the enhanced monitoring program, and the Institute also issued 15 information bulletins containing these results. (authors)

 3. Radiotherapy of macular lesions in age-related macular degeneration (A.M.D.): preliminary results of a clinical study conducted in Lyon, France; Radiotherapie des degenerescences maculaires liees a l`age (DMLA): resultats preliminaires d`une etude lyonnaise

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martin, P. [Centre oncologie radiotherapie Saint-Jean, 69 - Lyon (France); Mauget, M. [Centre ophtalmologique d`imagerie, laser, 69 - Lyon (France); Gerard, J.P. [Service de radiotherapie-oncologie, CHU Lyon Sud, 69 - Pierre-Benite (France) (and others)

  1997-06-01

  To evaluate irradiation effects on functional signs and choroidal neo-vascular lesions in age-related macular degeneration (AMD) that does not respond to laser therapy. Since 1994, 250 consecutive AMD patients were treated by two radiotherapy teams for sub-foveal neo-vascular lesions. At the end of september 1996, 52 patients were evaluable with a 1-year follow-up. Group 1 (Department de Radiotherapie Oncologie, Centre Hospitalo-Universitaire Lyon Sud) included 26 patients who were treated with a lateral beam of 6 MV photons. The irradiation dose were 20 Gy in five fractions for small lesions and 28.8 Gy in eight fractions for larger lesions. Group 2 (Centre Oncologie Radiotherapie Saint-Jean) was composed of 26 patients treated with a mini-beam of 25 MV photons via lateral arc-therapy. Beam diameters (14 and 18 mm) were adapted to the lesion size. The total dose was 16 Gy in four fractions or 20 Gy in five fractions. Functional and anatomical results were assessed at 3, 6, 9 months and 1 year after radiation therapy. Stable visual acuity was observed in 44 % (23/52) of the patients and visual acuity was improved in 35 % (18/52) of the patients at 6 months. Good functional results reached 79 % (41/52) at 6 months and 74 % (17/23) at 12 months. There was no statistical difference between the two groups and dose levels. All severe complications (1 cataract, 3 dilated choroidal vessels, and 2 papillitis) occurred in group 1. Though it is too early to conclude on the best dose level, radiotherapy of sub-foveal neo-vascular lesions of AMD that cannot be treated via laser therapy provides encouraging results. The technique used must be very precise to adequately irradiate the fovea and spare surrounding sensitive areas. Further studies and trials involving patients` randomization are necessary to confirm these preliminary results. (author) 13 refs.

 4. Importance and Limitations of Scintigraphy of the Pancreas: Results of 200 Examinations involving Electronic Subtraction of the Image of the Liver; Interet et Limites de la Scintigraphie Pancreatique: Resultats de 200 Examens Pratiques avec Soustraction Electronique de l'Image du Foie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blanquet, P.; Beck, C.; Pigneux, J.; Hecquet, M. F. [Hopital Saint-Andre, Unite de Recherches INSERM, Bordeaux (France)

  1969-05-15

  In the course of routine hospital practice, the authors carried out 200 scintigraphic scans of the pancreas with suppression of the image of the liver. The examinations were made with an Anger camera, used in conjunction with the integrating memory of a 4096-channel pulse analyser. With this arrangement it was possible to subtract the data provided by heavy colloids of {sup 198}Au taken up by the liver from data relating to {sup 75}Se-labelled selenomethionine incorporated by the liver or the pancreas. The technique used is simple and requires immobilization of the patient for about one hour. Its purpose is to give an image of the pancreas free from any superimposed image of the liver and also to provide information on the rate at which the labelled compound is stored in the gland. The dose absorbed by the pancreas is minimal, owing to the short length of time that the radioisotope remains within the gland. The dose received by the whole body is not negligible and therefore the number of examinations made on subjects with a clinically normal pancreas was limited to five. Although its principle is open to criticism, the subtraction technique gave completely satisfactory results in practice. Suppression of the liver image was not always complete but in all cases the image of the pancreas was sufficiently isolated to allow interpretation of it as a whole. It should, however, be noted that the zone of projection common to the two organs is often somewhat inhomogenous after subtraction has been effected. In subjects free from pancreatic disorders, the scintigram was in all cases normal. In the cases of confirmed chronic pancreatitis the picture is unequivocal. The tumours can manifest themselves in a variety of scintigraphic images, but the definition of the images may be regarded as satisfactory since in one case the scintigram showed up a tumorous formation estimated to measure 2 cm at that time. (author) [French] Les auteurs ont pratique, en routine hospitaliere, 200 scintigraphies pancreatiques avec suppression de l'image du foie. Les examens ont ete realises a l'aide d'une camera d'Anger couplee a un analyseur a memoire integratrice de 4096 canaux. Cet ensemble a permis la soustraction des donnees fournies par les gros colloiedes d'or-198 fixes au niveau du foie de celles fournies par la selenomethionine marquee au selenium-75 fixee danslesglandeshepatiquesetpancreatiques. La technique est simple dans son execution; elle immobilise le sujet examine pendant une heure environ. Elle a pour objet la realisation d'une image pancreatique debarrassee de toute superposition hepatique et l'etude de la vitesse de stockage du produit marque dans la glande. La dose absorbee par le pancreas est minime etant donne le court sejour du radioelement dans la glande. Celle recue par l'organisme entier n'est pas negligeable; ainsi, le nombre des examens effectues chez des sujets a pancreas cliniquement normal a ete limite a cinq. Critiquable dans son principe, la technique de soustraction a donne entiere satisfaction dans la pratique. L'effacement de l'image du foie n'est pas toujours complete mais dans tous les cas l'image pancreatique est suffisamment isolee pour pouvoir etre interpretee dans son ensemble. Il faut pourtant remarquer que la zone de projection commune aux deux organes est souvent, apres soustraction, un peu inhomogene. Chez les sujets indemnes d'affection pancreatique, le scintigramme a toujours ete normal. Dans les cas de pancreatite chronique confirmee, le tableau est univoque. Les tumeurs peuvent avoir des traductions scintigraphiques variees, mais la definition des images parait satisfaisante puisqu'un des scintigrammes a mis en evidence une formation tumorale evaluee a 2 cm lors de l'intervention. (author)

 5. Tolerance and efficacy of conformal radiotherapy for hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients. Results of the French RTF1 phase 2 trial; Tolerance et efficacite de la radiotherapie de conformation en cas de carcinome hepatocellulaire chez le patient cirrhotique. Resultats de l'essai de phase II RTF1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mornex, F.; Girard, N.; Wautot, V.; Khodri, M. [Centre Hospitalier Lyon-Sud, Dept. de Radiotherapie-Oncologie, 69 - Pierre-Benite (France); Merle, P.; Kubas, A.; Trepo, C. [Hopital de l' Hotel-Dieu, Service d' hepatogastroenterologie, 69 - Lyon (France); Beziat, C. [Hopital de l' Hotel-Dieu, Dept. de Radiologie, 69 - Lyon (France)

  2005-11-15

  Purpose. - While some patients presenting with hepatocellular carcinoma (HCC) benefit from curative therapies (transplantation, surgery, percutaneous ablation), others are only candidates for palliative options such as chemo-embolization or symptomatic care. Although conventional external-beam radiotherapy of the liver is regarded as little efficient and potentially toxic in cirrhotic patients, 3-dimensional conformal radiotherapy (CRT), by decreasing the amount of normal liver included in the radiation portal, allows dose escalation to occur without increasing the risk of radiation-induced hepatitis. This trial was designed to assess the efficacy and tolerance of CRT for small-size HCC in cirrhotic patients. Patients and methods. - Prospective phase II trial including stage A/B cirrhotic patients with small-size HCC not suitable for curative treatments; CRT consisted in a standard fractionation radiation, with a total dose of 66 Gy. Results. - Twenty-seven patients were included, 15 of whom had previously been treated for HCC; mean age was 68. Among the 23 assessable patients, 18 (78%) presented with complete response, 3 (13%) with partial response, and 2 with no response. Acute complications occurred in 24 patients, and were mainly acceptable (grade 1/2: 22 patients, grade 3/4: 11 patients, 4 (15%) of whom had clinical and/or hematological toxicities). Only 2 (9%) grade 3/4 clinical and/or hematological late toxicities are reported. Conclusion. - CRT is a non-invasive curative technique highly suitable for small-size HCC in cirrhotic patients; further investigations are needed to compare it to the other available treatments, and to integrate it into the curative therapeutic algorithm of HCC. (author)

 6. Minihusfellesskap som verkemiddel i stadsutvikling av Undredal

  OpenAIRE

  Underdal, Brita

  2017-01-01

  Små bygdesamfunn i Noreg slit med nedgang i folketalet, og det går ut over utvikling, handel og trivsel hjå dei som vert verande i bygda. I verste fall blir bygdene heilt fråflytta, husa forfell og naturressursane går til spille. Dette kan vere framtidsbiletet til Undredal om ikkje noko vert gjort. På 20 år har folketalet gått ned frå 130 innbyggjarar til 70. Dersom utviklinga ikkje stagnerer, vil bygda snart vere tom for fastbuande. Oppgåva stiller difor spørsmålet: Korleis kan ein auk...

 7. Tilværelsen som gymnasieelev: en undersøgelse af, hvorvidt nutidens gymnasieelever føler sig stressede og pressede i deres gymnasietilværelse

  OpenAIRE

  Hansen, Louise Bach

  2017-01-01

  I specialeafhandlingen har jeg undersøgt tilværelsen som gymnasieelev i nutidens Danmark, samt hvorvidt eleverne føler sig henholdsvis stressede og pressede i gymnasietilværelsen. Flere kvantitative undersøgelser (#5 DGS 2013-2014, Bendtsen et al. 2014) omkring elevers trivsel i gymnasieskolen viser, at over halvdelen af de adspurgte elever i undersøgelserne tilkendegiver, at de er stressede eller pressede dagligt eller ofte i tilværelsen. Men hvad ligger til grund for elevernes svar? Er de v...

 8. Indførelse af Lean principper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balmer, Christian; Michelsen, Aage U

  2004-01-01

  I artiklen beskrives, hvorledes lean-principper er indført i en forsikringsvirksomhed samt de opnåede resultater.......I artiklen beskrives, hvorledes lean-principper er indført i en forsikringsvirksomhed samt de opnåede resultater....

 9. Balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central. Un dèficit elevat, persistent i sense comparativa internacional

  OpenAIRE

  Artadi, Elsa

  2012-01-01

  1. Introducció 2. Objectiu de la balança fiscal 3. Necessitat de neutralitzar el saldo pressupostari de l’Administració central 4. Resultats 1986‐2009 5. Valoració dels resultats 6. Raons del dèficit fiscal de Catalunya 7. Síntesi

 10. Samarbejdsformer og Facilities Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Kresten

  Resultater fra en surveyundersøgelse om fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer indenfor Facilities Management fremlægges.......Resultater fra en surveyundersøgelse om fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer indenfor Facilities Management fremlægges....

 11. An integrated TQM-model for continuous cost, process and product improvement. Konferencebidrag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kongsberg, Flemming

  Paperet beskriver hvorledes de tre teknikker: kvalitetsomkostningssystemer, target costing og benchmarking kan anvendes til at skabe bedre resultater i forbindelse med TQM.......Paperet beskriver hvorledes de tre teknikker: kvalitetsomkostningssystemer, target costing og benchmarking kan anvendes til at skabe bedre resultater i forbindelse med TQM....

 12. Barrierer for studievejledningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Alice

  2008-01-01

  Omhandler projektet Udvikling og Implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg). Kort opsummering af projektet, metoder og resultater.......Omhandler projektet Udvikling og Implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg). Kort opsummering af projektet, metoder og resultater....

 13. Elastic and electric properties of North Sea Chalk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Casper

  bjergartsfysiske modeller til forudsigelse af Biot’s koefficient ud fra porøsitet og én lydhastighed og hans resultater tyder på at Berryman’s udbredte ”Selfconsistent Model” er mindre velegnet til det formål, mens at de simplere Isoframe og Bound-averaging metoder giver bedre resultater. Dvorkin’s partikel...

 14. En sexet historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wallentin, Mikkel

  2007-01-01

  Nul-resultater. Vi har et mønster af små studier, som bekræfter hinanden, simpelthen fordi resultaterne af forsøg, der ikke bekræfter tidligere resultater, ender i skraldespanden. Udgivelsesdato: 24. august...

 15. Almen og praksisnær kompetenceudvikling for voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Marianne Kemeny; Keller, Hanne Dauer; Rasmussen, Annette

  Rapporten sammenfatter og diskuterer erfaringer og resultater fra forskningsdelen i projektet KOM-UD (Kompetenceudvikling i udkantsområder). Rapportens kapiteler behandler forskellige aspekter af arbejdet med praksisnær (og oftest virksomhedsrettet) almen voksenundervisning med brug af resultater...

 16. Open Access publicering på Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Azbi, Trine; Larsen, Bente; Møbjerg, Anna Christine Meinertz

  Resultater af en afdækning og analyse af Open Access (OA) publicering på Professionshøjskolen Metropol......Resultater af en afdækning og analyse af Open Access (OA) publicering på Professionshøjskolen Metropol...

 17. Præstationsløn og motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning

  2013-01-01

  Individualiseret løndannelse kommer ofte til at erodere indre motivation. Fælles rammer og indsats giver de bedste resultater.......Individualiseret løndannelse kommer ofte til at erodere indre motivation. Fælles rammer og indsats giver de bedste resultater....

 18. Offshore Wind Turbine Foundation Design

  OpenAIRE

  Passon, Patrik; Branner, Kim; Larsen, Søren Ejling; Hvenekær Rasmussen, Jørgen

  2015-01-01

  Offshore vindenergi er i høj grad modnet i det seneste årti med en årligt installeret kapacitet på mere end1 GW. En vigtig faktor for den videre udvikling af offshore vindenergi i stor målestok, er en reduktion af de samlede udgifter til produceret energi. I betragtning af for eksempel faldet i olieprisen siden sommeren 2014 og dens fortsatte fald ind i 2015, er det endnu vigtigere at sænke omkostningerne til etablering af vedvarende energikilder såsom offshore vindenergi, for at nå frem til ...

 19. LESSONS LEARNED FROM 20 NON-RESIDENTIAL BUILDING RENOVATIONS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salvesen, Fritjof; Lyseid Authen, Mari; Dankl, Claudia

  2015-01-01

  Bygninger er ansvarlige for op til 35% af det samlede energiforbrug i de lande som deltaer i IEA-projektet. EU-Parlamentet godkendte i april 2009 en anbefaling om, at medlemsstaterne skal sætte delmål for eksisterende bygninger for at fastsætte et minimum af bygninger til at være energineutrale i...... bæredygtig og omkostningseffektiv måde og til at identificere de vigtigste marked og politiske spørgsmål samt marketing strategier for en sådan renoveringer....

 20. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjælde, Ole Eggers; Najbjerg, Rasmus Brøgger

  2017-01-01

  14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et...... for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact....

 1. Hvilke emner mener du som praktiserende læge, at der skal forskes i?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ølgod, Jutta

  1997-01-01

  Knapt 100 alment praktiserende læger angav i en enquete, at man efterlyste forskning på en lang række felter. De tre hyppigst nævnte var "lægernes udbrændthed og manglende trivsel", "rygproblemer" og "psykosomatiske problemstillinger". Derudover udtryktes også stor interesse for "læge-patient for......Knapt 100 alment praktiserende læger angav i en enquete, at man efterlyste forskning på en lang række felter. De tre hyppigst nævnte var "lægernes udbrændthed og manglende trivsel", "rygproblemer" og "psykosomatiske problemstillinger". Derudover udtryktes også stor interesse for "læge......-patient forholdet", "definition af lægernes arbejdsområder", "rollen som forebygger og sundhedsfremmer" og "samarbejdsforhold". Resultaterne blev fremlagt på det 3. almenmedicinske forskningsseminar i Køge i 1996. Udgivelsesdato: 1997/7/15...

 2. Forskelle og ligheder i oplevelsen af arbejdsmiljøet i ældreplejen i ni kommuner fra 2005-2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Thomas; Bern, Stine Hvid; Carnelro, Isabella Gomes

  Formålet med nærværende rapport er at undersøge, hvordan arbejdsmiljø, helbred og trivsel udviklede sig blandt medarbejderne i ældreplejen i de ni kommuner, som deltog i de tre runder af spørgeskemaundersøgelsen Arbejde i ældreplejen, der blev gennemført i 2005, 2006 og 2008. I rapporten har vi...... sammenlignet udviklingen i arbejdsmiljø, helbred og trivsel blandt medarbejderne i de ni kommuner ved at se på udviklingen inden for følgende 10 områder: · Fysisk arbejdsmiljø · Smerter i bevægeapparatet · Krav i arbejdet · Ressourcer i arbejdet · Positive tilstande i arbejdet · Helbred og velbefindende...... · Plejekvalitet · Oplevelser af krænkende adfærd · Sygefravær · Forventninger om arbejdsophør. Undersøgelsen viser, at der inden for nogle af de analyserede områder af arbejdsmiljøet findes en relativt begrænset spredning mellem de ni kommuner, der har deltaget i de tre runder i undersøgelsen 'Arbejde i...

 3. National trivselsdag med fokus på bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Anne-Didde

  2016-01-01

  breaks”, skriver tre elever. Trivselsdagen gav ligeledes anledning til at dele de gode erfaringer, der indtil nu er udsprunget af ’Trivsel og Bevægelse i Skolen’ - P1 Morgen, P4 Fyn og TV-avisen bragte historier fra dagen på Glamsbjergskolen i Assens, mens P4 Midt og Vest besøgte Haldgård Skole i...... til at fordybe sig i, videreudvikle og vise omverdenen, hvordan der arbejdes med at fremme trivsel gennem bevægelse. Eleverne arbejdede bl.a. med at udvikle og afprøve brain breaks, som er små pauser med bevægelsesaktiviteter, der lægges ind i løbet af den stillesiddende undervisning. Formålet var...... for dem. ”Vi synes brain breaks er vigtige fordi med brain breaks får vi meget mere energi og fordi at man får et bedre forhold til sine klassekammerater, som man måske ikke snakker med så tit. Man kan holde til mere og det er vigtigt at få en pause til at tænke så derfor vil vi gerne have flere brain...

 4. Atmosfærisk deposition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellermann, T.; Hertel, O.; Kemp, K.

  Kvælstofdepositionen til danske havområder, fjorde, vige og bugte er for 2001 blevet beregnet til 118 ktons N, hvilket er ca. 20 % lavere end i 2000. Tilsvarende er depositionen til landområderne beregnet til 87 ktons N, hvilket svarer til deposition i 2000. Den primære årsag til den højere...... deposition for 1999-2001, i forhold til tidligere år, er ændringer i beregningsmetoden. Den samlede kvælstofdeposition til farvandene er faldet svagt i perioden 1989-2001. Depositionen til landoverflader skønnes ikke ændret betydeligt. Depositionen af svovlforbindelser til danske landområder er for 2001...... estimeret til ca. 20 ktons S. Baseret på store og signifikante fald i koncentrationer og våddeposition af svovl vurderes, at den samlede svovldeposition er faldet med ca. 50% siden 1989. For fosfor vurderes, at der ikke er sket betydelige ændringer i koncentrationer og depositioner. Depositioner og...

 5. Open Access kortlægning 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Mikael; Hansen, Tove Juul; Larsen, Asger V.

  Denne rapport viser, at det faglige domæne er en meget stærk faktor i forhold til, hvor stor en andel af forskningsoutputtet, der er open access. Rapporten viser, at der er forskelle mellem universiteterne som ikke alene kan forklares med faglige faktorer, men forklaringerne må findes andre steder......, det kunne være lokale procedurer, kultur eller strukturer (politikker). Dette tager rapporten dog ikke stilling til. Andelen af gylden open access ligger relativt stabilt på tværs af universiteterne, med en andel mellem 6 – 10 % af den samlede publicering i peer reviewede tidsskrifter. Dermed er grøn...... open access den væsentligste faktor som adskiller universiteternes samlede open access andel. Endvidere viser rapporten, at der er et meget stort uudnyttet open access potentiale på alle universiteterne. Faktisk kunne mere end 5.000 flere BFI-pointgivende artikler være open access, dvs. at 71 % af det...

 6. Synthesis of tritium measurement results performed by IRSN and CEA from November 5, 2010, to February 1, 2012, in the environment of the 2M Process company building at Saint-Maur-des-Fosses; Synthese des resultats des mesures de tritium effectuees par l'IRSN et le CEA du 5 novembre 2010 au 1er fevrier 2012 dans l'environnement de l'entreprise 2M Process a Saint-Maur-des-Fosses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-02-22

  A building of 2M Process company at Saint-Maur-des-Fosses (France) has been accidentally contaminated after the handling of a tritium contaminated device. The consequence has been a tritium release inside and in the close environment of the building. Since November 5, on request of the French nuclear safety authority (ASN), the French institute of radiation protection and nuclear safety (IRSN) has performed tritium measurements in water, air and plants sampled in the vicinity of the building in order to delimit the contaminated area and to follow its decay during and after the cleansing of the building. From March 16, 2011 onward, the IRSN's monitoring has been lightened as an answer to the complementary monitoring implemented by the CEA in the framework of the environment monitoring plan ordered by the Prefecture. The results published in previous reports have shown a strong contamination of the building and the presence of significant amounts of tritium in plant leaves and superficial waters in a 50 m radius around the 2M Process building. This note makes a synthesis of the tritium concentrations measured in plant leaves, surface waters, air, and rainwater sampled near the 2M Process building since November 5, 2010, and up to February 1, 2012. (J.S.)

 7. Locally advanced unresectable pancreatic cancer: Induction chemoradiotherapy followed by maintenance gemcitabine versus gemcitabine alone: Definitive results of the 2000-2001 FFCD/SFRO phase III trial; Cancer du pancreas localement evolue non resecable: chimioradiotherapie d'induction suivie de chimiotherapie par gemcitabine contre chimiotherapie exclusive par gemcitabine: resultats definitifs de l'etude de phase III 2000-2001de la FFCD et de la SFRO

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barhoumi, M.; Mornex, F. [EA 3738, departement de radiotherapie-oncologie, centre hospitalier Lyon-Sud, 165, chemin du Grand-Revoyet, 69310 Pierre-Benite (France); Bonnetain, F. [EA 4184, unite de biostatistiques et d' epidemiologie, centre Georges-Francois-Leclerc, 21034 Dijon cedex (France); Inserm UMR 866, faculte de medecine, 21078 Dijon cedex (France); Universite de Bourgogne, BP 27877, 21078 Dijon cedex (France); Rougier, P. [Service d' hepato-gastro-enterologie oncologie digestive, centre hospitalier Ambroise-Pare, 9, avenue Charles-de-Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt (France); Mariette, C. [Service de chirurgie digestive et generale, rez-de-jardin-aile-ouest, hopital Claude-Huriez, 59037 Lille cedex (France); Bouche, O. [CHU, 51092 Reims cedex (France); Bosset, J.F. [Service de radiotherapie, CHU de Besancon, 25030 Besancon cedex (France); Aparicio, T. [Service de gastroenterologie, hopital Avicenne, AP-HP, 93000 Bobigny (France); Mineur, L. [Service de radiotherapie oncologie digestive, institut Sainte-Catherine, 84082 Avignon cedex 2 (France); Azzedine, A. [Centre hospitalier Henri-Duffaut, 84902 Avignon (France); Hammel, P. [Service de gastroenterologie pancreatologie, hopital Beaujon, 92110 Clichy (France); Butel, J. [Hopital d' Abbeville, 80142 Abbeville (France); Stremsdoerfer, N. [Service d' hepatogastroenterologie, centre hospitalier Pierre-Oudot, 38317 Bourgoin-Jallieu (France); Maingon, P. [Departement de radiotherapie, centre Georges-Francois-Leclerc, 21079 Dijon cedex (France); Bedenne, L. [Inserm UMR 866, faculte de medecine, 21078 Dijon cedex (France); Universite de Bourgogne, 21078 Dijon cedex (France); Service d' hepatogastroenterologie, CHU Le-Bocage, 21034 Dijon cedex (France); Chauffert, B. [Inserm UMR 866, faculte de medecine, 21078 Dijon cedex (France); Universite de Bourgogne, 21078 Dijon cedex (France); Departement d' oncologie medicale, centre Georges-Francois-Leclerc, 21079 Dijon cedex (France)

  2011-06-15

  Purpose. - To compare chemo-radiation with systemic chemotherapy to chemotherapy alone in locally advanced pancreatic cancer. Patients and methods. - One hundred and nineteen patients with locally advanced pancreatic cancer, with World Health Organization performance status of zero to two were randomly assigned to either the induction chemo-radiation group (60 Gy, 2 Gy/fraction; concomitant 5-fluoro-uracil infusion, 300 mg/m{sup 2} per day, days 1-5 for 6 weeks; cisplatin, 20 mg/m{sup 2} per day, days 1-5 during weeks 1 and 5) or the induction gemcitabine group (GEM: 1000 mg/m{sup 2} weekly for 7 weeks). Maintenance gemcitabine (1000 mg/m{sup 2} weekly, 3/4 weeks) was given in both arms until disease progression or toxicity. Results. - Overall survival was shorter in the chemo-radiation than in the gemcitabine arm (median survival 8.6 [99% confidence interval 7.1-11.4] and 13 months [8,9,9-18], p = 0.03). One-year survival was, respectively, 32 and 53%. These results were confirmed in a per-protocol analysis for patients who received 75% or more of the planned dose of radiotherapy. More overall grades 3-4 toxic effects were recorded in the chemo-radiation arm, both during induction (36 versus 22%) and maintenance (32 versus 18%). Conclusion. - This intensive induction schedule of chemo-radiation was more toxic and less effective than gemcitabine alone. (authors)

 8. Postoperative intensity-modulated irradiation (IMRT) of endometrial cancers: results of the 'dummy run' quality assurance procedure for phase 2 RTCMIENDOMETRE multicentric French test; Irradiation avec modulation d'intensite (RCMI) postoperatoire des cancers de l'endometre: resultats de la procedure d'assurance de qualite -dummy run- de l'essai francais multicentrique de phase 2 RTCMIENDOMETRE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kreps, S.; Barillot, I. [CHU de Tours, 37 - Tours (France); Peignaux, K. [Centre Georges FrancoisLeclerc, 21 - Dijon (France); Nickers, P. [Centre Oscar Lambret, 59 - Lille (France); Leblanc-Onfroy, M. [Centre Rene-Gauducheau, 44 - Nantes (France); Williaume, D. [Centre Eugene-Marquis, 35 - Rennes (France); Haie-Meder, C. [Institut Gustave-Roussy, 94 - Villejuif (France); Lerouge, D. [Centre Francois Baclesse, 14 - Caen (France)

  2010-10-15

  The authors report a study which aims at assessing the impact of the intensity-modulated conformational radiotherapy on the acute intestinal toxicity of a postoperative irradiation of stage I and II endometrial cancers. Seven radiotherapy centres participated to this study. They followed a 'dummy run' procedure in order to assess their ability to respect the irradiation protocol. The authors discuss the contouring correlation for different organs. The use of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) atlas leads to a better concordance between the centres. Short communication

 9. Study of the local induction in the superconductor YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 7-{delta}} by Moessbauer spectroscopy using the probe {sup 170}Yb{sup 3+}: methodology and results; Etude de l`induction locale dans le compose supraconducteur YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 7-{delta}} par spectroscopie mossbauer sur la sonde {sup 170}Yb{sup 3+}: methodologie et resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vaast-Paci, Ch

  1997-12-09

  This thesis is concerned with the measurement of the local induction in the anisotropic type II superconductor YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 7-{delta}} in presence of an applied field. In this compound, the field penetrates in the form of vortices whose characteristics are governed by both intrinsic (critical fields, anisotropy, penetration lengths,...) and extrinsic parameters (such as pinning centers). We have developed a new microscopic technique to measure the local fields using Moessbauer probes {sup 170}Yb{sup 3+} dilutes for Y{sup 3+}. The measurements are based on the field dependence (size and direction) of the Moessbauer transitions between the electronuclear levels of the probe. These probes are distributed randomly over the sample so the measurements provide both the size and the direction of the internal field distribution over the whole sample. The possible measurement range extends from below 50 Oe to about 4000 Oe, for temperatures up to 60 deg.K. Measurements were made at T4.2 deg. K, for sintered pellets with different oxygen amount and for optimally doped ci-axis oriented single crystals. The penetration length measurements showed that the density of the superconducting condensate increases progressively with carrier doping. Field penetration measurements furnished the microscopic lower penetration field H{sub cl}, and enabled us to propose a model describing the profile of the flux distribution which is controlled by the pinning centers. The measurements also evidenced an anomalous penetration in small sized single crystals. In additions, we obtained the average direction of the vortices when the applied field is titled from the c axis and we showed that the vortex direction depends on the way the field is applied (ZFC or FC configuration) and that there exists a competition between the pinning forces and the intrinsic anisotropy. (author) 94 refs.

 10. Citizen surveillance of the radioactivity in Normandy. Synthesis of gamma analysis results of the first semester 2004 from the Citizen network of watching, information and radioecological evaluation (R.I.V.I.E.R.E.); Surveillance citoyenne de la radioactivite en Normandie. Synthese des resultats d'analyse gamma du premier semestre 2004 du Reseau Citoyen de Veille, d'Information et d'Evaluation RadioEcologique (RIVIERE)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-03-15

  Around nuclear installations of La Hague, it is principally cesium{sup 137} that is found. The concentration is a few becquerels by kilogram of dry matter and comes from the fallout of nuclear tests before Chernobylsk accident. An excess of cesium is visible in the Sainte-Helene river where the levels go over the usual levels of a factor 10 then, in the presence of others elements such cobalt 60 (Co{sup 60}) or ruthenium-rhodium 106 (RuRh{sup 106}), iodine 129 (I{sup 129}) is also found. These pollutants find their origin in the gaseous releases of reprocessing plants. Between Granville and Saint Valery-en-Caux, along 500 kilometers of coast, four radioelements are systematically detected: cobalt 60, iodine 129, cesium 137, americium 214. Near the reprocessing plant of La Hague, the artificial radioactivity level increases with the presence of ruthenium-rhodium 106. The radiological situation is near this one of previous semesters, we can speak of stationary state, which improved with the years. It emphasize that the impact of nuclear power plants releases near the coast is not discernible. (N.C.)

 11. Determination of the physical values of a plasma puff by analysis of the diamagnetic signals. 1. part: expansion model for the puff. 2. part: comparison of experimental results with the expansion model for the plasma puff; Determination des grandeurs physiques d'une bouffee de plasma par l'analyse de signaux diamagnetiques. 1. partie: modele d'expansion de bouffee. 2. partie: confrontation des resultats experimentaux et du modele d'expansion de la bouffee de plasma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacquinot, J; Leloup, Ch; Waelbroeck, F; Poffe, J P [Commissariat a l' Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1964-07-01

  The flow of a dense plasma puff, along the axis of a uniform magnetic field is examined, assuming the following hypotheses: the axial distribution of the line density can be described at any time by a gaussian function whose characteristic parameter is independent of the distance from the axis of the system; the {beta} ratio is less than 0,6. An approximate solution of the magnetohydrodynamics equations is obtained. The evolution of the characteristic properties of the plasma (local velocity, temperature and density) can be calculated from a set of equations involving 5 plasma parameters. A method leading to the determination of these parameters is described. It uses 5 informations picked up from the diamagnetic signals induced by the plasma into a set of 4 compensated magnetic loops. (authors) [French] L'ecoulement d'une bouffee dense de plasma le long des lignes de force d'un champ magnetique uniforme est etudie en faisant les hypotheses suivantes : la distribution axiale de la densite lineique est, a chaque instant, une gaussienne dont le parametre caracteristique ne depend pas de la distance a l'axe de revolution du systeme; {beta}(2 {mu}{sub 0} p/B{sup 2}{sub e}) est inferieur a 0,6. Dans ces conditions, une solution approchee des equations magneto-hydrodynamiques a pu etre trouvee. L'evolution des quantites physiques du plasma (vitesse, temperature, densite locale) est alors explicitement donnee par des equations dependant de 5 parametres. On decrit une methode permettant la determination de ces parametres. Elle necessite 5 informations prises sur les signaux diamagnetiques induits par le plasma dans un jeu de quatre boucles magnetiques compensees. (auteurs)

 12. Radiological consequences of floods in december 2003 in small Camargue at the place known as the Claire Farine. Results of the assessment realised at the demand of the C.L.I. of the Gard; Consequences radiologiques des inondations de decembre 2003 en petite Camargue au lieu dit Claire Farine. Resultats de l'expertise realisee a la demande de la CLI du Gard

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eyrolle, F.; Duffa, C.; Leprieur, F.; Rolland, B.; Antonelli, C.; Marquet, J.; Saleun, G.; Renaud, Ph

  2004-05-15

  The levels of activities measured in the market gardening are not significantly different from these ones measured in the similar samples that did not received the floods in december 2003. The results of chemical analysis do not show contamination of soils and market gardening. In conclusion, the results of assessment show that the floods of december 2003 in small Camargue at the place called 'Claire Farine) had no significant radiological and chemical consequences. (N.C.)

 13. New developments of high dust-SCR technology in the cement industry results of pilot tests in Solnhofen and development state of a full scale SCR unit; Nouveaux developpements de la technologie SCR ''High Dust'' dans l'industrie du ciment - resultats de tests pilotes a Solnhoffen et etat de developpement d'une unite pilote a l'echelle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Samant, G. [Lurgi Energie und Entsorgung GmbH, Frankfurt (Germany); Sauter, G. [Soinhofer Portland Zementwerke AG, Solnhofen (Germany); Haug, N. [Agence Federale de l' Environnement, Berlin (Germany)

  2001-07-01

  The production of clinker in the cement industry involve the formation of nitrous oxides, and the emission limits are becoming more stringent from year to year. The added up total NOx emissions from the European cement industry amounts at present approx. 450.000 Mg/year. As such it is high time for the decision to develop and implement a technology to reduce NOx-emissions. At present SCR technology which is implemented in the glass industry, waste incineration and power plants seems to be the best economical and ecological solution for cement industry. In the period time from 1997 to the end of 1999 pilot plant test work was carried out by the companies 'Solnhofer Portland Zementwerke AG' and 'mg Engineering Lurgi' in the cement plant in Solnhofen. The results of pilot plan test work show that NOx reduction rates above 90% with NH{sub 3} slip less then 5 vppm can be achieved. The results of the test work with different type of catalysts are discussed. Based on the results of the test work a suitable SCR-process for cement industry is developed. At present a High-Dust-SCR demonstration plant at 'Solnhofer Portland Zementwerke AG' with the help of German Federal Environmental Agency, UBA-Berlin, is under commissioning and going on stream. (authors)

 14. European Program 'EVEREST'. Evaluation of the elements producing the effective doses associated to a radioactive waste disposal in deep underground geological formations. Comparative study of the results obtained by IPSN concerning the sedimentary and granite formations; Programme europeen 'EVEREST'. Evaluation des elements responsables des doses efficaces associees a un stockage de dechets radioactifs en formations geologiques profondes. Etude comparative des resultats obtenus par l'IPSN concernant les formations sedimentaire et granitique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baudoin, Patrick; Serres, Christophe; Certes Catherine [Departement d' evaluation de surete, Inst. de Protection et de Surete Nucleaire, CEA Centre d' Etudes de Fontenay-aux-Roses, 92 (France)

  1996-09-01

  The European exercise EVEREST that was run from 1991 to 1995 was a means of training for IPSN, having in view the expertise studies of ANDRA on the safety of radioactive waste geological disposal. The exercise implied two fictitious waste disposal sites, one inside a granite massif and the other in a clay formation, and had as principal objective identification and establishing a hierarchy of the radiological risk parameters important after the disposal closing. The study has considered the most likely scenario for evolution of the geological environment. As computing tools three codes were utilized: MELODIE, assuming a continuous 2D water flow and transfer of radionuclides from waste disposal to biosphere; TRISEC, assuming a continuous 3D water flow and NEWSAM, assuming a transient water flow in a multi-shell geometry. Results for the water circulation in different geological environment as well as the flux curves of soluble radionuclides are presented. Twenty seven radionuclides were retained as important by their radiological impact in assessing the influential EVEREST parameters. The EVEREST exercise does not prove the feasibility of a given geological disposal. It only contributes to the comprehension of the mechanisms controlling the radionuclide migration and gives a hierarchy of the questions which IPSN must answer in approaching the safety demonstrations required by ANDRA.

 15. Origin of elements of the Uranium-235 family observed in the Ellez river near the EL-4 experimental nuclear reactor in dismantling (Monts d'Arree- Finistere department); Origine des elements de la famille de l'uranium-235 observes dans la riviere Ellez a proximite du reacteur nucleaire experimental EL4 en cours de demantelement (Mont d'Arree - departement du Finistere). Resultats et premiers constats annee 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  In a previous study which concerned the catchment basin of the harbour of Brest, the A.C.R.O. put in evidence a marking by artificial radioelements around the power plant of Brennilis which can be imputed without ambiguities to the nuclear installation. It also put in evidence abnormalities concerning the natural radioactivity which justifies this new study. In the area of the Monts d'Arree, actinium 227 ({sup 227}Ac), non born by its ascendents which are {sup 235}U and {sup 231}Pa is observed. This phenomenon is characterized by mass activities superior to these ones of {sup 235}U and able to reach these ones of {sup 238}U. Its presence corresponds with the drainage of the Ellez river since the former channel of radioactive effluents releases from the nuclear power plant EL-4 up to the reservoir Saint-Herblot situated 6 km downstream. The strongest values of radioactivity are registered near the disused power plant, at this place a relationship exists between the level of actinium 227 and this one of the artificial radioactivity as it exists a relationship with the decay products of radon exhaled from the subsoil ({sup 210}Pb). But its presence is not limited to a part of the Ellez river, it is equally observed in terrestrial medium, in places in priori not influenced by the direct liquid effluents of the power plant. This place is situated at more than 4 km and without any connection with the Ellez waters. At this stage of the study, it is not possible to answer with certainty the question of the origin of this phenomenon. A new reorientation is considered indispensable to clarify definitively the origin of this unknown phenomenon in the scientific publications and the environmental monitoring. (N.C.)

 16. Discrepancy in HbA1c Measurements Performed at Different Local Laboratories and a Selected Central Reference Laboratory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, O.N.; Olivarius, Niels de Fine; Petersen, P.H.

  1993-01-01

  De aktuelle meget store praktiske problemer med laboratoriernes forskellige normalområder for Hæmoglobin A1c er illustreret vha. resultater fra projektet Diabetesomsorg i almen praksis. Udgivelsesdato: 1994...

 17. ...it is through our senses that we can understand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thurlbourne, Chris

  2003-01-01

  Rapporten indeholder det umiddelbart tilgængelige resultat af prisopgaven. Dels 14 artikler skrevet af lærere og erhvervslivet til et introduktionsseminar for deltagere i prisopgaven og dels de studerendes opgavebesvarelser samt dommerbetænkningerne...

 18. New Religions and Globalization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen er en antologi af bidrag fra en konference under Research Network on New Religions (RENNER). Med bidrag fra specialister i nye religioner og globalisering fra hele verden introduceres empiriske resultater samt teoretiske og metodiske reflektioner over emnet....

 19. Synopsis of research conducted under the 1991/92 northern contaminants program: from a workshop in support of the technical and science managers committees on northern ecosystems and native diets, Ottawa, Ontario, March 24-25, 1992

  National Research Council Canada - National Science Library

  Murray, J. L; Shearer, R. G

  1992-01-01

  .... Ce repport stipule le resume des resultats de recherches et etudes surveilles entreprises sous les auspices de la Strategie pour l'Environnemente Arctique du Plan Vert du Canada en 1991/92 concernant...

 20. Living in history: When historical events affect the organization of autobiographical memory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brown, Norman R.; Hansen, Tia G. B.; Lee, Peter J.

  2008-01-01

  Præsenterer Living-in-History paradigmet og resultater fra de første 10 samples samt diskuterer selvbiografisk hukommelses-effekt af hverdagsinvasive hhv. emotionelt/politisk berørende samfundsbegivenheder....

 1. The liquid hydrogen cell in the EL3 Saclay reactor; Cellule a hydrogene liquide dans la pile EL3 de Saclay

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacrot, B; Lacaze, A; Weil, L [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires; [Grenoble-1 Univ., 38 (France)

  1960-07-01

  Description and results in connection with the liquid hydrogen cell, for obtaining slow neutrons, in the EL3. (author) [French] Description et resultats concernant la cellule a hydrogene liquide de EL3 utilisee pour obtenir des neutrons lents. (auteur)

 2. Strength-based learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  Posteren viser PhD-projektet Styrkebaseret læring - børns karakterstyrker som veje til læringspotentialet med teoretisk fundament, forskningsmetoder og måleredskaber samt de første resultater herfra....

 3. CERVICAL SPONDYLOTIC MYELOPATHY WITH FUNCTIONAL ...

  African Journals Online (AJOL)

  CERVICAL SPONDYLOTIC MYELOPATHY WITH FUNCTIONAL DISABILITY. LONG TERM RESULTS CONCERNING 18 PATIENTS OPERATED ON BY ANTERIOR APPROACH IN GABON MYELOPATHIES CERVICARTHROSIQUES INVALIDANTES. RESULTATS A LONG TERME DE 18 PATIENTS OPERES PAR VOIE ...

 4. strong>Statistik : Dokumentation eller tågeslør?strong>

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goodsite, Michael Evan; Warncke, Esbern

  2007-01-01

  Ukritisk anvendelse af statistik har bidraget til frugtbarhed i publikationsmængden, men også ofte til miskreditering af forskningens resultater - ikke mindst inden for økologi og sundhedsvidenskab. Udgivelsesdato: Februar......Ukritisk anvendelse af statistik har bidraget til frugtbarhed i publikationsmængden, men også ofte til miskreditering af forskningens resultater - ikke mindst inden for økologi og sundhedsvidenskab. Udgivelsesdato: Februar...

 5. Cloud Governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthing, Hans Henrik

  Denne præsentation beskriver fordele og værdier ved anvendelse af Cloud Computing. Endvidere inddrager resultater fra en række internationale analyser fra ISACA om Cloud Computing.......Denne præsentation beskriver fordele og værdier ved anvendelse af Cloud Computing. Endvidere inddrager resultater fra en række internationale analyser fra ISACA om Cloud Computing....

 6. Er KU et mobbeuniversitet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Ansatte på KU mobber hverken mere eller mindre end på andre danske arbejdspladser. Mediernes dækning af APV-undersøgelsens resultater mht. mobning er sensationalistisk og delvis vildledende.......Ansatte på KU mobber hverken mere eller mindre end på andre danske arbejdspladser. Mediernes dækning af APV-undersøgelsens resultater mht. mobning er sensationalistisk og delvis vildledende....

 7. Frihed og fællesskab - et diskursivt gensyn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeuner, Lilli

  2015-01-01

  En gennemgang af begreberne om frihed og fællesskab fra Kant og Durkheim og frem gennem de nyere sociologiske tænkere. Dertil kommer empiriske resultater af undersøgelse af gymnasieelevers ideer om de samme begreber.......En gennemgang af begreberne om frihed og fællesskab fra Kant og Durkheim og frem gennem de nyere sociologiske tænkere. Dertil kommer empiriske resultater af undersøgelse af gymnasieelevers ideer om de samme begreber....

 8. Inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten - er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentholm, Anette Lisbeth

  Goffmans teorier om Stigma (2014) og Hverdagslivets rollespil (2014). Hovedresultater og konklusioner: De igangværende analyser tyder på, at størrelsen af den sociale enhed og holddannelsen i idrætstimerne har stor indflydelse på den inkluderende proces. Idrætslærernes undervisningsmæssige og skolens...... ADHD har en udviklingsforstyrrelse, der ofte påvirker deres sociale kommunikation, kognition og motorik (Harvey & Reid, 2003). Deres trivsel og deltagelsesgrad i skolen er generelt mindre end deres jævnaldrende uden diagnoser (Christensen & Nielsen, 2015), og målgruppen synes svær at inkludere. Det...... pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune, samt Social Network Analysis for at vurdere elevernes sociale status i idrætstimerne. Empirien er indsamlet i 2015 og analyseres ud fra processociolog Norbert Elias teorier om The Civilizing process (1994) og The Established and Outsiders (1994) og mikrosociolog Erving...

 9. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 10. Forældres oplevelse af genindlæggelse af deres nyfødte barn efter ambulant fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Nilsson, Ingrid; Danbjørg, Dorthe Boe

  . telefon i døgnets 24 timer. Derudover kommer familien til ambulant opfølgning på sygehuset 48-72 timer efter fødslen. Til trods for den tætte kontakt til sundhedspersonalet, oplever stadig flere familier at blive genindlagt kort tid efter udskrivelsen grundet komplikationer vedrørende deres nyfødte barns...... fødslen og hvis nyfødte barn blev genindlagt på grund af manglende trivsel, blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Forældre, der ikke talte dansk, norsk eller svensk blev ekskluderet. Familierne blev interviewet via telefon efter de havde haft 1. sundhedsplejerskebesøg efter genindlæggelsen. Mødre...

 11. Teknologi og det fysiske miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  2008-01-01

  Kapitlet indeholder en generel introduktion til indeklima, komfort og teknologiens betydning for ældres trivsel. Det indeholder tillige en beskrivelse af, hvordan mennesker opfatter det fysiske miljø og de karakteristika, der giver komfort og et godt indeklima, ligesom ældre og plejekrævendes spe...... individuel behovsstyring gennemgåes. Smart-home teknologien beskrives sammen med de muligheder denne giver for opførelse af en intelligent ældrebolig, der både sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt er tilpasset den ældres behov....... specielle behov diskuteres. Sammenhængen mellem indeklima, bygningsudformning og tekniske installationer beskrives med fokus på de sammenhænge, der erfaringsmæssigt er problematiske. Muligheder for reduktion af energi- og ressourceforbrug ved optimal bygningsudformning, valg af tekniske installationer og...

 12. Bedre ældrepleje - ved hjælp af Marte Meo metoden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Helle; Schjoldager, Helle Højbo

  Projektet (forløb efteråret 2008 - foråret 2009) havde til formål at give personalet ved boformer for borgere med demens indsigt i og redskaber til at kommunikere med borgeren på en for begge parter anerkendende måde - ved hjælp af Marte Meo metoden. Det konkluderes at implementering af Marte Meo...... metoden har medført, at personalet har udviklet deres samspil og kommunikation med borgerne på en måde, der synes at fremme borgerens trivsel, værdighed og livsglæde og dermed bidrage til en øget livskvalitet. En række faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer implementeringen af Marte Meo metoden...

 13. Kultur og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  kunst- og kulturaktiviteter benyttes på sundhedsområdet? Antologien "Kultur og sundhed" præsenterer en bred platform af forskellige praksisser, bidrager til vidensgrundlaget og diskursen i feltet og skaber inspiration til fremtidige, sundhedsfremmende tilbud i Danmark ved at afsøge muligheder i...... krydsfeltet mellem sundhed, trivsel og kunst- og kulturaktiviteter. Bogen er opdelt i tre dele hvor den første del fokuserer på en række af de forståelser, begreber, tilgange, vidensgrundlag og mekanismer der er i spil i det tværfaglige felt. Bogens anden del er koncentreret om en bred præsentation af feltets...

 14. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 15. Monitorering af fysisk aktivitetsniveau (MOAN) hos indlagte patienter på geriatrisk afdeling - forsøgsprotokol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villumsen, Morten; Jørgensen, Martin Grønbech; Andreasen, Jane

  som et kvalitetssikrringsprojekt. Reference List (1) Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH, Counsell SR, Stewart AL, Kresevic D, et al. Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: increased vulnerability with age. J Am Geriatr Soc 2003 Apr;51......(4):451-8. (2) Potter R, Ellard D, Rees K, Thorogood M. A systematic review of the effects of physical activity on physical functioning, quality of life and depression in older people with dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2011 Oct;26(10):1000-11. (3) Årsrapport 2010 - DEN LANDSDÆKKENDE KVALITETSDATABASE...... samlede daglige tid patienten er helholdvis stående og gående. Inklusionskriterier: Mindst indlagt på geriatrisk afd. i 48 timer og henvist til fysio og/eller ergoterapi. Eksklusionskriterier: Døende. Fjerner ActivPal accellorometer fra lårets forside. Kontraindikationer, som forhindrer mobilisering til...

 16. BASIC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Pelle Guldborg; Schmidt, Karsten

  2017-01-01

  De sidste 10 år har vi været vidner til opkomsten af et nyt evidensbaseret policy paradigme, Behavioural Public Policy (BPP), der søger at integrere teoretiske og metodiske indsigter fra adfærdsvidenskaberne i offentlig politikudvikling. Arbejdet med BPP har dog båret præg af, at være usystematisk...... BPP. Tilgangen består dels af den overordnede proces-model BASIC og dels af et iboende framework, ABCD, der er en model for systematisk adfærdsanalyse, udvikling, test og implementering af adfærdsrettede løsningskoncepter. Den samlede model gør det muligt for forskere såvel som offentligt ansatte...

 17. Pandemisk influenza

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  danske myndigheder kommunikerede åbent og løbende om influenza-krisen og dens trusler. Indsatsen blev anerkendt fra alle sider og førte på intet tidspunkt til alvorlig og længerevarende kritik af myndighederne. Der var tale om en tilfredsstillende krisehåndtering, hvad angår den del, der fokuserede på...... kommunikation om denne tog en drejning i forhold til selve influenza-krisen. Myndighedernes kommunikation blev mere uklar, forvirringen voksede i befolkningen, og der blev rejst kritik i offentligheden. Forløbet rejser spørgsmålene om, den samlede håndtering af kommunikationsindsatsen kunne have været mere...

 18. Spøgelseshistorier 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2012-01-01

  Jeg læser Arne Dahls miniroman Ghost House 2.0 som et eftertrykkeligt udråbstegn, der understreger den holdning til metafysik, som Arne Dahls bøger om A-gruppen signalerer. Den samlede krimiserie inddrager gennemgående en diskussion af metafysiske rammer, men viser samtidig en refleksiv distance...... inddrager den her alligevel, fordi den er en tyk streg under den holdning til metafysik, som Dahls krimiserie udviser....... dertil. Det er denne lokkelse såvel som distance, Dahl arbejder med i Ghost House 2.0. Ydermere bruger Arne Dahl i dette tilfælde metafiktionen som et kritisk element, hvilket skaber et særligt forhold mellem metafysik og metafiktion. Fortællingen handler i dette tilfælde dog ikke om A-gruppen. Jeg...

 19. Concomitant chemo-radiotherapy for locally advanced bronchial cancer: impact of radiotherapy quality on global survival: results of a trial by the Thoracic Cancerology French-speaking Inter-group (IFCT) and Pneumo-Cancerology French Group (GFPC) 02.01; Chimioradiotherapie concomitante pour cancer bronchique localement evolue: impact de la qualite de la radiotherapie sur la survie globale: resultats de l'essai de l'Intergroupe francophone de cancerologie thoracique (IFCT) et du Groupe francais de pneumo-cancerologie (GFPC) 02.01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martel-Lafay, I.; Montella, A.; Pommier, P. [Centre Leon-Berard, 69 - Lyon (France); Clavere, P. [CHU de Limoges, 87 - Limoges (France); Labat, J.P. [CHU de Brest, 29 - (France); Benchalal, M. [Centre Eugene-Marquis, 35 - Renne (France); Teissier, E. [Centre azureen de radiotherapie, 06 - Mougins (France); Talabard, J.N.; Fournel, P. [CHU de Saint- Etienne, 42 - Saint- Etienne (France); D' Hombres, A. [Centre hospitalier Lyon Sud, 69 - Pierre-Benite (France)

  2010-10-15

  The author report the assessment of the influence of radiotherapy quality and of its consequences on the future of 113 patients during a phase-II randomized trial of concomitant chemo-radiotherapy of bronchial cancers without stage-II non-resectable small cells. The patients have been submitted to a conformational radiotherapy and a concomitant induction of consolidation chemotherapy. Ten items are analysed: immobilisation, dose per fraction, total dose, ganglion radiotherapy, number of beams, images before and after radiotherapy, radiotherapy duration, duration without radiotherapy, dose-lung volume histogram. The study notably shows the deleterious effects of an interruption of the concomitant chemotherapy on the global survival. Short communication

 20. Virtual Compton scattering off the proton at Jefferson Lab (experiment E93050): preliminary results of the cross-sections of the reaction (ep{yields}ep{gamma}) in order to find out the generalized polarizabilities (GPs) of the proton at Q{sup 2} = 1.9 GeV{sup 2}; Diffusion compton virtuelle a jefferson lab (experience E93050): resultat preliminaire des sections efficaces (ep{yields}ep{gamma}) en vue d'extraire les polarisabilites generalisees du proton a Q{sup 2} = 1.9 GEV{sup 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaminion, St

  2000-12-01

  Virtual Compton Scattering off the proton ({gamma}{sup *}p {yields} {gamma}p) at low energy is accessible via the reaction (ep {yields} ep{gamma}), and contains 6 new observables: Generalized Polarizabilities (GPs). Their extraction needs the measurement of absolute five fold differential cross sections for photon electroproduction off the proton. The determination of GPs will put new constraints on models of nucleon structure in the non-perturbative Quantum Chromodynamics region. Following the Mainz experiment realized at four momentum transfer Q{sup 2} = 0.33 GeV{sup 2}, the E93050 experiment which was performed in the Hall A of Jefferson Lab during march-april 1998, will allow the measurement of combinations of generalized polarizabilities at Q{sup 2}=1 and 1.9 GeV{sup 2}. The final electron and proton were detected in coincidence in the Hall A high resolution spectrometers. The final photon is reconstructed like a missing particle, and all its variables can be determined. We had to optimize optics tensor of each spectrometer in order to have the best reconstruction at vertex point. We created an acceptance function, which is included in the software simulating solid angle. We determined different cuts to substract our background dominating (ep {yields} ep{gamma}) reaction. This work allows to carry out our first photon electro-production cross section measurement at Q{sup 2}=1.9 GeV{sup 2}. The results seem to indicate a measurable effect of generalized polarizabilities, which remains however to be confirmed. (author)

 1. The Cyrano program. 1 - description and operation of an irradiation device 'Cyrano'. 2 - results of the experiments Cyrano 1 and 2 (study of the EL 4 first-bach pencil); measurement of the thermal conductivity integral for UO{sub 2} sintered up to 2300 deg C; evolution of fission gases at constant power; Programme Cyrano. 1 - description et exploitation d'un dispositif d'irradiation ''cyrano''. 2 - resultats des experiences cyrano 1 et 2 (etude du crayon EL4 1. jeu). Mesure de l'integrale de conductibilite thermique d'UO{sub 2} fritte jusqu'a 2300 deg C. Evolution des gaz de fission a puissance constante

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stora, J P; Chenebault, P [Commissariat a l' Energie Atomique, 91 - Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1968-07-01

  Two rods of the type 'EL 4 first score' have been irradiated in 'Cyrano' capsules which are suited for continuous measurement of the nuclear power evolved and equipped with thermocouples. The variations of the integral of conductivity of sintered 96 per cent theoretical dense UO{sub 2} has been established until 2300 deg. C; these variations are coherent with those previously measured out-of-pile. The released fission gases have been recovered at different times during the irradiation: the kinetics of release of stable gases is such that, in the experimental conditions (T{sub surface} = 610 deg. C, {integral}{sub T{sub s}}{sup T{sub c}} kdT = 34.7 W cm{sup -1}) the fraction of released gases is still widely increasing after 12 days of irradiation. Numerous observations have been made on concentrations of rare gases locally present in the irradiated fuel. (authors) [French] L'irradiation de deux crayons combustibles type EL 4, 1er jeu, a ete menee a bien dans des capsules 'Cyrano' equipees de dispositifs de mesure continue de la puissance nucleaire et de plusieurs reperes de temperatures; la variation de l'integrale de conductibilite thermique de l'oxyde d'uranium fritte (96 pour cent d. th.) a ete tracee jusqu'a 2300 deg. C; la courbe representative de ces variations est coherente avec celle obtenue precedemment hors pile. Les gaz de fission apparus hors du combustible ont ete extraits du crayon a plusieurs reprises pendant l'experience: la cinetique d'accumulation des gaz stables est telle que dans les conditions etudiees (T{sub surface} = 610 deg. C, {integral}{sub T{sub s}}{sup T{sub c}} kdT = 34.7 W cm{sup -1}) la fraction des gaz degages est encore largement croissante apres 12 jours d'irradiation. De nombreuses observations ont ete recueillies sur la nature et la concentration des gaz rares presents en differents points du combustible irradie. (auteurs)

 2. Contribuições da investigação de díades de terapeutas e clientes portugueses

  OpenAIRE

  Pereira Soares, Maria Luísa

  2007-01-01

  En el sentit de contribuir al desenvolupament de la recerca en l'àrea del procés i el resultat terapèutic a nivell nacional, aquest estudi ha observat característiques del terapeuta i del client, així com varis aspectes del procés i el resultat terapèutics: i) l'estil de terapeuta i l'estil de coping, grau de resistència i motivació del client per a la teràpia; al nivell del procés, ii) l'aliança terapèutica i, al nivell del resultat terapèutic, iii) ha avaluat el benestar general i la condic...

 3. Coneixem als nostres estudiants? Les creences epistemològiques i el sistema de valors en l'EEES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucía Inmaculada LLinares Insa

  2013-06-01

  Full Text Available L'EEES incideix en la programació per competències i el treball autònom de l'alumne. Passen, així, a primer pla les característiques cognitives de l'estudiant com a punt de partida i com resultat d'aprenentatge. El present treball analitza les creences epistemològiques i el sistema de valors de 760 estudiants de la Universitat de València des d'un enfocament descriptiu. Per a això, es va utilitzar el qu?estionari EBS (Wood i Kardash, 2002 i el Qu?estionari de Valors (Schwartz, 1992. Els resultats mostren una relativa falta d'ajust de les creences epistemològiques i del sistema de valors amb el EEES. Estos resultats aporten informació al professorat per al disseny i desenvolupament de la docència.

 4. Magnetic phenomena in F.F.A.G. cyclotrons; Phenomenes magnetiques dans les cyclotrons F.F.A.G

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beurtey, R [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1957-07-01

  This study regroups and develops some experimental and theoretical results obtained with spiral tract cyclotrons. The method used has been studied previously by C. BLOCH, whom we thank for his helpful advice. We have tried to give the main useful results, which are also in accordance with the rather scarce experimental results obtained on spiral pole pieces. (author) [French] Cette etude regroupe et developpe des resultats experimentaux et theoriques sur les cyclotrons 'spirales'. La methode employee est celle etudiee par C. BLOCH, que nous remercions vivement pour sa bienveillance et ses conseils. Nous avons essaye de donner les resultats essentiels a la fois utilisables et compatibles avec les resultats experimentaux peu nombreux sur les pieces polaires spiralees. (auteur)

 5. Flipped Classroom al laboratori

  OpenAIRE

  Molés Bort, Jaume

  2014-01-01

  L'article presenta una experiència d'aprenentatge de la geologia mitjançant el treball en grups d'experts. Els alumnes han d'indagar i promoure el seu propi aprenentatge per a assolir un repte que se'ls proposa, i consensuar els criteris per els que avaluaran els seus propis resultats mitjançant rúbriques. L'activitat inclou aspectes artístics, TIC i matemàtics, i segueix un esquema similar al de les WebQuest. Els resultats de l'activitat es presenten juntament amb una enquesta realitzada ent...

 6. Teatervaner og teaterstatistik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarl, Stig

  2015-01-01

  frekvenser for oplevelse af teater og anden scenekunst, hvilket for det s.k. overordnede teaterbegreb (skuespil, opera, ballet/dans, musicals/teaterkoncert, dukketeater) giver et resultat på mellem 7 og 12 mio. (afhængigt af om man vælger det ene eller andet niveau af svarintervallerne). Dette resultat...... teateraktivitet, er det tilfældet for brugere af teater. Artiklen er baseret på et paper, som jeg har fremlagt på 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research – nccpr 2013 (København august 2013)....

 7. Glicogen sintasa muscular: elements de control de la distribució subcel.lular i identificació de residus crítics per a la catàlisi.

  OpenAIRE

  Cid Roldós, Emili

  2002-01-01

  La glicogen sintasa muscular és un enzim altament regulat. Aquesta tesi doctoral ha aprofondit en diversos aspectes no resolts com la descripció del seu mecanisme catalític i les relacions estructura-funció o la distribució subcel·lular de l'enzim. Així doncs aquesta tesi doctoral ha combinat diferents tècniques, ja siguin bioinformàtiques, bioquímiques i de biologia cel·lular i molecular i els resultats obtinguts es resumeixen en els següents paràgrafs. Els resultats de la comparació de les ...

 8. Enseignement du français les apports de la recherche en linguistique

  CERN Document Server

  Avanzi, Mathieu; Corminboeuf, Gilles; Gachet, Frederic

  2014-01-01

  Cet ouvrage propose une reflexion collective sur la maniere dont l'enseignement du francais peut tirer profit (des resultats) de la recherche en linguistique. Le passage de la recherche a l'enseignement pose des questions fondamentales : comment traduire les travaux de recherche vers les contenus d'enseignement ? Comment choisir parmi les resultats de la recherche ceux qui ont vocation a etre adaptes utilement pour les besoins des apprenants ? Comment traiter le decalage souvent evoque entre le contenu des moyens d'enseignement et l'etat du savoir sur la langue ?

 9. Vinduer som energifangere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, A.; Pedersen, T.

  Rapporten bringer resultater fra et demonstrationsprojekt, hvor sammenhængen mellem energiforbrug og vinduesarealer, vinduesorientering, brugervaner etc. er undersøgt på basis af målinger gennem 2 fyringssæsoner. Der er ikke konstateret nogen signifikant sammenhæng mellem vinduesareal og energifo......Rapporten bringer resultater fra et demonstrationsprojekt, hvor sammenhængen mellem energiforbrug og vinduesarealer, vinduesorientering, brugervaner etc. er undersøgt på basis af målinger gennem 2 fyringssæsoner. Der er ikke konstateret nogen signifikant sammenhæng mellem vinduesareal og...

 10. Dåb eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth-Nissen, Karen Marie Sø; Trolle, Astrid Krabbe

  Fremlægger resultater fra to undersøgelser om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb: en landsdækkende YouGov online spørgeundersøgelse samt kvalitative interviews foretaget i Sydhavn sogn i København.......Fremlægger resultater fra to undersøgelser om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb: en landsdækkende YouGov online spørgeundersøgelse samt kvalitative interviews foretaget i Sydhavn sogn i København....

 11. Study of cerenkov radiation. Production of {gamma} rays by electron accelerators; Etude du rayonnement de freinage. Production de rayons {gamma} par des accelerateurs d'electrons

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bernard, J [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1961-07-01

  This study is a critical comparison of the theories of Bremsstrahlung. Experimental results obtained by the production of {gamma} radiation with electron accelerators are compared to the theoretical results in order to estimate the extent to which the various theories are valid. (author) [French] Cette etude est une synthese des theories du rayonnement de freinage. Des resultats experimentaux, obtenus par la production de rayonnements {gamma} avec des accelerateurs d'electrons, sont compares aux resultats theoriques afin d'evaluer les domaines de validite des diverses theories. (auteur)

 12. Digital læsedidaktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen præsenterer en læsedidaktik til grundskolens mellemtrin og overbygning. Den indeholder en introduktion til teorien bag digital læsning og giver eksempler på forskellige læsedidaktiske greb. Bogen er et resultat af metoden: pædagogisk designforskning.......Bogen præsenterer en læsedidaktik til grundskolens mellemtrin og overbygning. Den indeholder en introduktion til teorien bag digital læsning og giver eksempler på forskellige læsedidaktiske greb. Bogen er et resultat af metoden: pædagogisk designforskning....

 13. Skole i verdensklasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2013-01-01

  Kronikken er en kommentar og ros til de gode danske PIRLS og TIMSS resultater offentliggjort i december 2012. Der argumenteres for at der tages hensyn til den registrerede fremgang i de igangværende reformprocesser vedr folkeskole og læreruddannelse.......Kronikken er en kommentar og ros til de gode danske PIRLS og TIMSS resultater offentliggjort i december 2012. Der argumenteres for at der tages hensyn til den registrerede fremgang i de igangværende reformprocesser vedr folkeskole og læreruddannelse....

 14. Målstyring udfordrer lærerenes sociale talent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mellon, Karsten

  2014-01-01

  Lærere er talentfulde, når det gælder sociale relationer. Socialt talent skal dog ikke ses som en medfødt egenskab eller et resultat af flid og hård træning, snarere som evnen til vilje, kritisk forholden og mentalisering.......Lærere er talentfulde, når det gælder sociale relationer. Socialt talent skal dog ikke ses som en medfødt egenskab eller et resultat af flid og hård træning, snarere som evnen til vilje, kritisk forholden og mentalisering....

 15. De amerikanske vælgere stemte som utilfredse kunder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2016-01-01

  Så er det amerikanske valg overstået, og Donald Trump bliver den 45. præsident af USA. Mens mange siger, at dette er et overraskende resultat, må jeg insistere på, at denne påstand bare viser manglende markedsforståelse......Så er det amerikanske valg overstået, og Donald Trump bliver den 45. præsident af USA. Mens mange siger, at dette er et overraskende resultat, må jeg insistere på, at denne påstand bare viser manglende markedsforståelse...

 16. Videndeling, læringskultur og digitale læringsressourcer på Absalons Skole “Projekt VILD” Af Mette Hannibal & Britta Vejen, Professionshøjskolen UCC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Mette; Vejen, Britta

  2016-01-01

  Denne rapport er resultat af et udviklingsprojekt gennemført på Absalons Skole i et samarbejde mellem skolen og de eksterne konsulenter Mette Hannibal og Britta Vejen fra Professionshøjskolen UCC i København. Projektet er støttet af folke- og skolebibliotekspuljen ved Kulturstyrelsen, nu Udviklin......Denne rapport er resultat af et udviklingsprojekt gennemført på Absalons Skole i et samarbejde mellem skolen og de eksterne konsulenter Mette Hannibal og Britta Vejen fra Professionshøjskolen UCC i København. Projektet er støttet af folke- og skolebibliotekspuljen ved Kulturstyrelsen, nu...

 17. The greening of European management education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm; Madsen, Henning

  1995-01-01

  I artiklen gives resultater fra et forskningsprojekt, der har indsamlet og analyseret data og materiale fra 4 EU lande. Analysen er baseret på adskillige tusinde siders materiale i form af kursusprogrammer, studieplaner fra de deltagende uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen inddrog 40 universi......I artiklen gives resultater fra et forskningsprojekt, der har indsamlet og analyseret data og materiale fra 4 EU lande. Analysen er baseret på adskillige tusinde siders materiale i form af kursusprogrammer, studieplaner fra de deltagende uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen inddrog 40...

 18. Samarbejde mellem profession og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund

  2011-01-01

  Review af resultater fra 10 års publikationer i Teaching and Teacher Education i relation til samarbejde mellem profession og uddannelse i partnerskaber og forsøgsskoleregi viser, at der er bred konsensus om, at det centrale formål er alle aktørers læring gennem bedre praktik i den primære...... konkrete samarbejder mellem profession og uddannelse; FoU, der både undersøger de resultater, der opnås gennem sådanne samarbejder, og de fremmende og hæmmende faktorer for udvikling af selve samarbejdet....

 19. En rejse i hverdagen - de små skridt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Trine Mønsted

  Projektet konkluderer, at der er potentiale for alle små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i at arbejde aktivt med bæredygtighed som en del af deres forretningsudvikling. Rapporten indeholder resultater om, hvordan SMV'er arbejder med bæredygtighed, hvilken værdi de får ud af indsatsen og hvil...

 20. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  Vol 24, No 2 (2012), Premiers Resultats Sur L'intensification Ecologique Et Demarche Participative En Zone Cotonniere A L'ouest Du Burkina Faso, Abstract PDF. K Coulibaly, E Vall, P Autfray, HB Nacro, MP Sedogo. Vol 19, No 2 (2007), Problematique De L\\'utilisation Des Engrais Mineraux Dans Les Zones De Production ...

 1. Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2016-01-01

  Artiklen handler om spændingen mellem det lærerstyrede undervisningsfællesskab og hemmelige netværk i en gymnasieklasse. De hemmelige netværk deler resultater og opgaver gennem lukkede Facebook-grupper. Denne aktivitet ville lærerne betegne som plagieren og altså som forbudt snyd, hvis de kendte ...

 2. Bæredygtig pædagogik og fælles læring som community resiliens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2012-01-01

  resultater med andre undersøgelser af læring, livskvalitet og resiliens i inuit samfund. Derefter diskuteres dette i forhold til teorier om social økologi og undervisning i bæredygtig udvikling. Metoden er en form for dokument-collage, hvor der bruges både interviews og dokumenter til at belyse den...

 3. Statistical Signal Processing in Humanitarian Mine Clerance Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlsen, Brian; Sørensen, Helge Bjarup Dissing; Larsen, Jan

  2002-01-01

  Denne artikel beskriver kortfattet metoder og resultater relateret til clutterreduktion (clutter: uønskede reflekterede signaler) i jordradar- (eng. ground penetrating radar, GPR) signaler vha. statistiske signalbehandlingsmetoder baseret på Independent Component Analysis (ICA). Formålet ved denne...

 4. Landskabskarakterkortlægning i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Sol Strømbo; Olafsson, Anton Stahl; Caspersen, Ole H.

  2010-01-01

  Ringsted Kommune har igangsat og delvist implementret landskabskarakterkortlægning i planlægningen og i administrationen. Dette Videnblad bringer eksempler på anvendelse af metodens resultater som input til kommuneplanarbejdet. Dette beskrives, hvordan kortlægningen er implementret i kommuneplane...

 5. Lhasa

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Katalog til udstilling på KA d. 4. - 30. september 2005. Kataloget introducerer til udstillingen Lhasa - Et studieophold på Himlens Tag. I fotografier og tegninger samt tekst fortælles om rejsens mål og resultater: Opmålinger af tempelruinen Shide og hotellet Ghorka....

 6. Inklusionspanelet - Statusnotat 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Mikkel; Lausten, Mette

  2014-01-01

  I dette statusnotat præsenteres centrale resultater fra Inklusionspanelets første spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 9.000 elever i 5. og 7. klasse. Via spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført i januar 2014, er hovedformålet med notatet at belyse elevernes egne oplevelser af inklusion...

 7. Den sundhedsvidenskabelige opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindahl, Marianne Pia; Juhl, Carsten Bogh

  troværdigheden af sine resultater. Bogen er opdateret, så den refererer til Microsoft Office 2013, og giver instruktioner og tips til: • Hvordan man bruger Word til hjælp med indholdsfortegnelse, overskrifter og korrektur • Hvordan man bruger Word til hjælp med diagrammer og tabeller• Hvordan man bruger Excel...

 8. Bulldog-paradokset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter

  2017-01-01

  Hidtil har det været en udbredt opfattelse, at problemer med usunde racehunde alene skyldes kyniske avlere. Resultater fra en dansk undersøgelse peger dog på, at ansvaret for problemet også ligger hos dem, der efterspørger de usunde recahunde....

 9. Netværk og interkulturelle kompetencer - "Du skal selv gå hen til folk, for de kommer ikke hen til dig"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Bodil

  2010-01-01

  Artiklen bygger på resultater fra tre forskellige sammenhængende udviklingsprojekter gennemført på VIA University College, Pædagoguddannelsen i Gedved. Udviklingsprojekterne har resulteret i konkrete tiltag på uddannelsen - bl.a. en tværkulturel erfa-gruppe, der er et tilbud til studerende med an...

 10. IT-implementering som læreproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med resultat...

 11. Formation of Enzyme Containing Particles by Spray Drying

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Jakob

  2008-01-01

  internt i dråben. Modellens forudsigelser af tørringsforløb for vandige opløsninger af maltodextrin og trehalose udviser god overensstemmelse med eksperimentelle resultater fra en ultralydslevitator. I lighed med den eksisterende litteratur viser modellen, at tørringsforløbet kan inddeles i to adskilte...

 12. Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høegh, Tina

  2012-01-01

  Artiklen forklarer den teoretiske baggrund og viser eksperiment og resultater fra udviklingen af en ny didaktik for sprog- og litteraturunderundervisning på ungdoms- og voksenniveau. Ved en klasses fælles studier af mundtlige fremførelser af en tekst og efterfølgende respons og diskussion aktiver...

 13. Kan fisk være skadeligt for hjertet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Røpcke, Diana Mathilde; Tøttrup, Mikkel; Kragstrup, Tue Wenzel

  2007-01-01

  Nyere studier viser en association mellem myokardieinfarkt og indtag af methylkviksølv (MeHg) via fisk i mængder, som ligger i nærheden af den nuværende grænseværdi. Resultaterne af biokemiske studier sandsynliggør associationen. Denne artikel inddrager resultater fra de nye epidemiologiske studi...

 14. Konsortier - a rose by any other name would smell as sweet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pinborg, Jacob; Ølykke, Grith Skovgaard

  2018-01-01

  "Konsortier" er samarbejder mellem virksomheder i forbindelse med afgivelse af tilbud på offentlige kontrakter. Den konkurrenceretlige vurdering af konsortier har gennem længere tid været til debat. Som resultat heraf blev der 30. november 2017 vedtaget ændringer til konkurrenceloven....

 15. Exit Prostitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Theresa Dyrvig; Mehlsen, Line; Kjær, Agnete Aslaug

  Fra 2012 til 2016 har man i Aalborg, Aarhus, København og Odense afprøvet metoden Critical Time Intervention (CTI) inden for prostitutionsområdet. Denne rapport evaluerer resultaterne. CTI har tidligere vist positive resultater i socialt arbejde med udsatte grupper, som fx hjemløse. På baggrund a...

 16. Apologetics and Apologies - some definitions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Anders-Christian

  2009-01-01

  Continuity and Discontinuity in Early Christian Apologetics indeholder bidrag til en workshop om apologetik i den tidlige kristendom, der blev afholdt i Oxford i sommeren 2007. Her deltog forskere fra Tyskland, Finland og Danmark med det formål at præsentere og diskutere nogle af de resultater og...

 17. Lønforskelle mellem kvinder og mænd i 2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mona

  Lønkommissionen. Undersøgelsen er baseret på data fra 2007 og indeholder resultater for hele arbejdsmarkedet, den offentlige sektor som helhed og separat for stat, regioner og kommuner. I rapporten anvendes to lønbegreber: fortjeneste pr. præsteret time og standardberegnet timefortjeneste. En af de væsentligste...

 18. Lærende møder og konferencer i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib; Elsborg, S.

  ? Frokost der skaber kontakter ? Plukke det bedste i plenum ? To gratis konsulenter Bogen er baseret på resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet ?Det lærende møde?. Det blev gennemført af Learning Lab Denmark ved Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Danske Bank, Rezidor SAS Hospitality...

 19. Tema og projekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Formålet med P2-projektenheden er at sætte de studerende i stand til på metodisk måde at gennemføre den problemorienterede og projektorganiserede læringsform i grupper, med tilhørende vurderinger af de opnåede resultater og en samlet konklusion....

 20. Velfærdsstaten fra livsformskontrakt til universalisme: Perioder og udtryksformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2010-01-01

  Præsentation af resultater fra forskningsprojektet Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej? I artiklen beskrives det livsformsorganiserede folks velfærdsstat og den universalistiske velfærdsstat der på hver deres principielt forskellige måde er syntesen af en ydre forsvarsform og en indre samfu...

 1. Vandfugle i Vadehavet 1996-99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, K.; Frikke, J.

  1999-01-01

  Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af he...

 2. Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, S.; Laubek, B.

  1999-01-01

  Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af he...

 3. Environmental and resource management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  1996-01-01

  Artiklen bringer bl.a. de seneste resultater (i forkortet udgave) fra et igangværende flerårigt forskningsprojekt - The Danish Environmental Management Survey (DEMS) - der sigter efter løbende at analysere og vurdere den igangværende 'forgrønnelse' i erhvervslivet i et longitudinalt perspektiv...

 4. Dialogue in Business Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Grethe Julius

  Dialog i Virksomhedskommunikation. Der præsenteres resultater fra en lingvistisk analyse, som fokuserer på brugen af ordet dialog i årsrapporter fra 2008 udsendt af tyske og danske kemiske virksomheder. Det undersøges bl.a. hvor vidt og hvordan virksomhederne præsenterer sig som dialogorienterede...

 5. Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Malene; Steffensen, Tinne; Bengtsson, Steen

  Knap hver tredje dansker har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i større eller mindre grad. Denne rapport viser, hvordan funktionsnedsættelse har betydning for dagligdag og levevilkår i form af bl.a. barrierer for deltagelse og forskelsbehandling. Rapportens resultater bygger på analyse...

 6. Decontamination tests on cotton materials; Essais de decontamination sur tissus de coton

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cohen, P; Pelletier, C [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1958-07-01

  It is shown that versene gives the best decontamination results on cotton materials soiled by a mixture of fission products. (author) [French] On a montre que le versene donne les meilleurs resultats de decontamination sur des tissus de coton souilles par un melange de produits de fission. (auteur)

 7. Evaluation of recomBead Borrelia. Quantitative analysis using 13 antigens for IgM and IgG. Do Borrelia IgM antibodies have diagnostic use in Northern Scandinavia? - A comparison of sero-reactivity of samples from Åland and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dessau, Ram; Møller, Jens Kjølseth

  2012-01-01

  Evaluering af recomBead borrelia. Ny multiplex metode. Der blev præsenteret overvejelser om hvordan man skal score den den store mængde resultater for at opnå optimal diagnostisk diskriminations evne. Disse metode overvejelser er var vigtige, da det samme kit afprøves både to steder i Sverige ogs...

 8. Undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Albin

  2010-01-01

  Cykelryttere får for lidt energidrik - og det koster dyrt på de lange distancer. Opsigtsvækkende resultater fra en ny undersøgelse afslører at væske- og energiindtaget under langvarig cykling har stor betydning for præstationen....

 9. Study of the irradiation given by cylindrical drums containing radioactive sludges; Etude de l'irradiation a proximite d'un fut cylindrique de stockage de boues radioactives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bourdrez, J.

  1960-05-13

  Some data on shielding are presented concerning irradiation given by drums containing radioactive sludge (fission products). (author) [French] Sont exposes differents resultats de calculs de protection relatifs a l'intensite d'irradiation γ donnee par un fut rempli de boues de produits de fission radioactifs. (auteur)

 10. validering af det noninvasive terumo digital termometer 0800H5- et case control studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vamosi, Marianne

  2014-01-01

  , Parret T-test, P-værdi og BlandAltman. Statistik programmet R version. 3.0.0 er anvendt. Resultater I dette studie har analysen af Thermofocus 0800H5 og Terumo–digital c405 og vist standard deviasion (SD) på ± 0,46. ANOVA analysen viste en styrke (p værdi) p

 11. Les manuscrits de l’expédition scientifique danoise de 1761-1767 au Yémen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2017-01-01

  Artiklen bringer en oversigt over de naturhistoriske resultater fra Yemen, som stammer fra den kongelige danske ekspedition "Den Arabiske rEjse 1761-1767" ud fra de noter, som blev skrevet af ekspeditionens naturhistoriker Peter Forsskål. Desuden bliver de håndskrifter beskrevet, som blev købt og...

 12. Stress – og hvad så

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Yun Katrine

  2012-01-01

  Artikel bragt i PsykologNyt. Forfatteren beskriver resultater fra forskningsprojektet COPEWORK, med fokus på det som er relevant for psykologer og andre professionelle. I COPEWORK undersøges hvad der sker på danske arbejdspladser, når en medarbejder sygemeldes med stress. Resultaterne bygger på...

 13. Interior Design and the Socratic architect

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kaare

  2006-01-01

  Dette paper har til formål at inspirere indretningsarkitekter og -designere til at udvikle deres værktøjer og metoder med henblik på at skabe bedre resultater baseret på tæt samarbejde med brugerne og ved inspiration fra andre professioner. I dette paper beskrives det forhold, at indretningsarkit...

 14. Paper- or Web-Based Questionnaire Invitations as a Method for Data Collection: Cross-Sectional Comparative Study of Differences in Response Rate, Completeness of Data, and Financial Cost

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebert, Jonas Boysen Fynboe; Huibers, Linda; Christensen, Bo

  2018-01-01

  Svarprocenten for spørgeskemaundersøgelser er faldet gennem det seneste årti. Samtidig er porto-omkostningerne steget markant. En lav svarprocent øger risikoen for, at undersøgelsens resultater giver et skævt billede af virkeligheden. Dette studie sammenligner svarprocenter og omkostninger ved at...

 15. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  C.N. Codo. Vol 17, No 3 (2015), Les resultats du traitement chirurgical des fractures de la patella : a propos d'une serie de 23 cas, Abstract. YE James, B Biramah, A Walla, A Abalo, B Bakriga, AM Dossim. Vol 18, No 4 (2016): Series B, D, E, Les splenectomies pour rate non traumatique en milieu tropical, Abstract.

 16. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 17. 'Forestillet læringsvej' i IT-baserede pædagogiske udviklingsprojekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Misfeldt, Morten

  2010-01-01

  I denne artikel indføres begrebet 'forestillet læringsvej', og det bruges til at beskrive forskellige tilgange til forholdet imellem udviklingsprojekters mål om at ændre praksis og de resultater, der kan komme ud af at undersøge denne praksisændring. Artiklen behandler det forhold, at interventio...

 18. Opmålinger 1961 af bygninger på St. Thomas & St. Croix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Thorkel; Licht, Kjeld de Fine

  Kunstakademiets Vestindienstudier har som grundlag en studierejse i 1961 til de tidligere danske øer. Rejsens formål var at måle, tegne og fotografere bygninger, som blev bygget i den danske periode 1671-1917. I bogen er gengivet rejsens resultater suppleret med oplysninger om bygningernes...

 19. Hvad stresser offentlige ledere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løkke Nielsen, Ann-Kristina; Madsen, Henning

  2007-01-01

  Arbejdsbetinget stress har gennem mange år været et tilbagevendende tema i den offentlige debat, bl.a. som resultat af ønsket om både reduktioner i arbejdstiden og en stigning i effektiviteten. Denne artikel har ikke til hensigt at definere begrebet stress men derimod at fokusere på en række forh...

 20. Folkeskolen, lærer- og erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brincker, Benedikte

  folkeskolens rolle og vilkår i Grønland. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet (2014-2017). Resultater og konklusioner baserer sig på undersøgelser af folkeskoler i store byer i kommunerne: Sermersooq, Kujalleq and Qaasuitsup, privatskolen i Nuuk (NIF) samt gymnasierne i Nuuk, Aasiaat og Campus Kujalleq...

 1. Graphene, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Topological Insulators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Louis

  2013-01-01

  I denne afhandling præsenterer jeg resultater for graphen, polyaromatiske kulbrinter (PAH’er) og topologiske isolatorer. Hovedparten af afhandlingen fokuserer på graphen, hvor vi har undersøgt følgende: Groning af høj-kvalitets graphene på forskellige metaloverflader; Introduktion af et båndgap i...

 2. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Niels Henrik

  2015-01-01

  Den empirisk omstilling af uddannelsessystemet. Om bogen: Hvis vi ønsker, at vores elever skal trives i den komplekse og uforudsigelige verden, som det 21. århundrede er, er det altafgørende, at vi fokuserer på at forbedre de uddannelsesmæssige resultater. For at dette bliver muligt, er det nødve...

 3. Sats14: Hurtig indsats over for frafaldstruede produktionsskoleelever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth; Hansen, Susanne Pihl; Andreasen, Lars Birch

  Sats 14 projektet drejede sig om at undersøge mulighederne i lokalt at tilbyde fx psykologbistand, social- eller specialpædagogisk bistand til produktionsskoleelever med særlige behov. Evalueringen fremhæver projektets resultater og vigtigste pointer: at en stor gruppe elever kan blive hjulpet til...

 4. Vindstød uden stormstyrke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nana Wesley; Mailand, Mikkel

  Overenskomstfornyelsen i 2015 gav igen økonomisk smalle forlig. Men denne gang fik man reallønsstigninger. En anden væsentlig nyhed er de aftalte ændringer i reguleringsordningen, der binder lønudviklingen i den offentlige sektor til den private sektor. Desuden opnåede man resultater i forhold ti...

 5. Zum Vorkommen von Kalkglimmern (Margarit, Cintonit) in den Schweizer Alpen

  NARCIS (Netherlands)

  Niggli, E.

  1955-01-01

  In einem ersten Abschnitt stellt der Verfasser die ihm bekannten Literaturstellen zusammen. Im zweiten Abschnitt werden eigene Untersuchungen beschrieben, die als vorläufiges Resultat ergaben, dass Clintonit in den Schweizer Alpen bislang nicht einwandfrei nachgewiesen ist, dass aber Margarit ein

 6. 'Hvis vi bare ku' få fred til at passe vores arbejde...'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsén, Peter

  2008-01-01

  Artiklen handler om mening og meningsskabelse i arbejdet - som forudsætning for de ansattes deltagelse og engagement i at forandre og forbedre deres arbejde. Resultater fra forskningsprojektet VISS præsenteres. 14 virksomheder arbejdede med at forbedre deres psykiske arbejdsmiljø, men mange misly...

 7. Pendlingens sociale geografi - mod en ny type pendlingsforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Vingaard; Kjems, Erik; Reinau, Kristian Hegner

  holdninger til pendling, hvilken korreleres til det billede, der tegnes geografisk. Data behandles i softwarepakken STATA 13 samt i QGIS. Resultater Spørgeskemadata fra 2,235 respondenter blev indsamlet af Gallup i efteråret 2015. Ud af disse opgav 1,508 respondenter adresser på henholdsvis hjem og...

 8. Religion og kognition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2008-01-01

  Artiklen indleder et temanummer som er resultat af et udviklingskursus om kognition for religionslærerne arrangeret af Afdeling for Religionsvidenskab i samarbejde med Religionslærerforeningen. Artiklen indtroducerer emnet religion og kognition således at lærerne får indsigt i emnets væsentligste...

 9. En introduktion til CARM: The Conversation Analytic Role-Play Method

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Simon Bierring

  2014-01-01

  Dette working paper er en introduktion til og kort diskussion af workshopmetoden Conversation Analytic Role-Play Method (CARM), som er en metode udviklet til at afholde workshops på baggrund af resultater fra interaktionsanalyser. Artiklen er den første introduktion til CARM-metoden på dansk, og...

 10. God stil i professionsopgaver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kit Stender; Christoffersen, Ditte Dalum

  "God stil i professionsopgaver" er en vejledende bog, der sikrer dig en god arbejdsproces og det bedst mulige resultat. Du får hjælp fra start til slut, og information om alt fra hvordan du stiller et videnskabelige spørgsmål til hvordan du laver en analyse og sikrer korrekt formalia. "God stil i...

 11. Spildesign i Serious Games

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Uhre Rahbek, Jess

  2012-01-01

  . Artiklen fremhæver udfordringerne ved at skabe koblinger mellem spillets rationalitet og logik i forhold til sammenhænge, hvor det ønskede resultat er læring. De forskellige rationaliteter skaber behovet for en flerfaglig udviklingsproces, men samtidig understreges det, at en sådan proces skaber behov...

 12. Multi-Sited Comparison of "Doing Regulation"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Estrid

  2008-01-01

  tertium comparationis. Artiklen foreslåt en multi-sited sammenligning, som ikke tager udgangspunkt i tertium comparationis, men derimod identificerer dette som sit resultat. Artiklen redegør for udviklingen af denne metode gennem en undersøgelse af medieregulering med henblik på børnebeskyttelse....

 13. Prekarisering og akademisk arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gleerup, Janne; Nielsen, Birger Steen; Olsén, Peter

  2018-01-01

  Artiklen fremlægger resultater fra et forskningsprojekt, der handler om de subjektive sider af prekarisering. Den empiriske del fokuserer på en udvalgt gruppe af akademikere, der er ramt af prekarisering på det danske arbejdsmarked, og hvordan de oplever og lever med midlertidige og usikre arbejd...

 14. Mentoring - biblioteksfunktionen under forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerbeck, Mai; Frederiksen, Karen

  2009-01-01

  Gennemgang af erfaringer og resultater fra projektet 'Vidensøgning og informationshåndtering. Et IKT- og mentorstøttet efteruddannelsesprojekt for ergoterapeuter og fysioterapeuter' som er et projekt lavet i samarbejde mellem otte lokale arbejdspladser i Region Midtjylland...

 15. Die Gestalten und das Gestalten der Welt

  NARCIS (Netherlands)

  Ierna, Carlo; Höfer, Ulf; Valent, Juta

  2017-01-01

  In seiner Kosmogonie bespricht Ehrenfels den Ursprung, die Entwicklung, und das endgültige Schicksal des Universums: die Gestalt der Welt. Einerseits ist sie ein Kosmos, ein Geschöpf des Ordnungsprinzips, andererseits ein Chaos, als Resultat des Prinzips des Zufalls und der Entropie. Diese beiden

 16. Perkutan vertebroplastik med kun få komplikationer, et retrospektivt studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rousing, Rikke

  2008-01-01

  retrospektivt. Resultater: Vi registrerede 40,4 % cement lækager (c.i. [32,6;48,5]). Ingen af disse resulterede i neurologiske symptomer. En patient fik åndenød, en atrieflimmer og en patient pådrog sig en pneumothorax under indgrebet. Frekvensen af symptomatiske komplikationer var 1,9 % (c.i. [0...

 17. FAST scan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, Anna

  introduceret, er teknikken blevet udvidet, og kan f.eks. inkludere undersøgelser med henblik på pneumoabdomen eller pneumothorax, samt pleural effusion. Som med mange andre procedurer kræves der en vis træning, for at opnå bedst mulige resultater. Selv om mange ultralydmaskiner har forudbestemte indstillinger...

 18. Sammenhængene mellem økonomi og dyrevelfærd på bedriftsniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Mogens; Henningsen, Arne; Czekaj, Tomasz Gerard

  2013-01-01

  besætningsstørrelsen. Bedrifter, der overtræder dyrevelfærdslovgivningen, har dog tendens til at have et lavere dækningsbidrag (især i integreret svineproduktion) og tendens til lavere effektivitet end de bedrifter, der overholder dyrevelfærdslovgivningen. Samlet set tyder vores resultater på, at landmænd, der har...

 19. A dog’s effect on incarcerated women in a prison workshop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda

  International forskning viser overvejende positive resultater, når det gælder indsattes muligheder for at have kontakt med dyr under straffuldbyrdelsen. Paperet diskuterer resultaterne fra et kvalitativt studie om en hunds indflydelse på kvindelige indsatte og det sociale klima i en beskæftigelse...

 20. Mange måder at lære på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2010-01-01

  Formidlingsartikel, der præsenterer resultater fra min "MMALP" (Mange måder at lære på) følgeforskning på skoler i Vejle kommune - i denne artikel med hovedvægt på effekten af ICDP-indsats (Karsten Hundeides samspilstemaer for gode relationer og kommunkation i klassen)...

 1. The influence of the hanseatic League on the cities in the North-Sea and Baltic-Sea area

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jahnke, Carsten

  2009-01-01

  Byernes opståen under 1100- og 1200tallet er et resultat af en lang udvikling som i Nordeuropa allerede har begyndt under 900tallet. Bidraget prøver at sætter idéen af an lange linje mod gamle opfattelser af en dominant tysk indflydelse på byudviklingen. Samtidig giver bidraget en ny definition a...

 2. On the stability of non-linear systems; Sur la stabilite des systemes non-lineaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guelman, M [Commissariat a l' Energie Atomique, 91 - Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires, services scientifiques

  1968-09-01

  A study is made of the absolute stability of nonlinear systems, using Liapounov's second method and taking into account the results obtained from V.M. Popov's work. The results already established are first presented, in particular concerning the frequency domain criterions for absolute stability of automatic control systems containing one single non linearity. The results have been extended to show the existence of a limiting parabola. New use is then made of the methods studied for deriving absolute stability criterions for a system containing a different type of non linearity. Finally, the results obtained are considered from the point of view of Aizerman's conjecture. (author) [French] Dans ce travail, on etudie la stabilite absolue des systemes non lineaires utilisant la deuxieme methode de Liapounov en tenant compte des resultats acquis a partir des travaux de V.M. Popov. On fait d'abord un expose des resultats deja etablis, en particulier en ce qui concerne les criteres frequentiels de stabilite absolue pour le cas d'un systeme de commande automatique comportant une seule non linearite. On a prolonge ces resultats jusqu'a l'etablissement de l'existence d'une parabole limite. On fait ensuite une nouvelle utilisation des methodes etudiees, etablissant des criteres de stabilite absolue pour un systeme comportant un type different de non linearite. On etudie enfin les resultats obtenus, dans l'optique de la conjecture de Aizerman. (auteur)

 3. Maksimal minimering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermann, Elisabeth; Lassen, Rimmy Richter; Palsbøll, Steen

  2001-01-01

  Et portofolie i tegninger og fotografier der viser et eksperimenterende studieforløb i arbejdet med et forsøgsbyggeri med ressourcebesparende byggematerialer. Studier af rum og materialers stoflighed under udførelsen og i det færdige resultat. Trykt i begrænset oplag....

 4. Command and Control Workshop: Structures and Processes for R&D Service Delivery

  Science.gov (United States)

  1996-12-01

  technique de conference d’ idees mise au point par les auteurs . Ce rapport fait etat des resultats de Ia conference quant au cadre et au processus suggeres...Prevents stagnation 9. Promote informed decision making 10. Better results 11. Faster transfer from academia/ theory to application 12. Increased

 5. Det afviste manuskript II i Ajos-debatten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2018-01-01

  I artiklen konfronteres Højesterets domme i Skibby Supermarked-sagen (U 2015.3827 H) og Ajossagen (U 2017.824 H, som Højesteret – uanset de betydelige ligheder mellem de to sager -afgjorde meget forskelligt med hensyn til retskilder, argumentation og resultat. Der argumenteres for, at det er Høje...

 6. Download this PDF file

  African Journals Online (AJOL)

  accidents et blessures telles que les piqures d'aiguilles au cour de leur activité au ... testé puis auto administré était l'outil de collecte de données. RESULTATS: Un total de 167 PS ... appropriate use of instruments and equipments, vaccination ...

 7. Udvikling af strategiske alliancer, joint ventures og netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafsson, Jeppe; Henriksen, Lars Bo; Larsson, Rune

  Rapporten er et resultat af et projekt om virksomhedssamarbejde under Industri- og Handelsstyrelsens program "Ledelse af samarbejde om teknologisk fornyelse". Formålet med projektet har været at bidrage til udvikling af anvendelsesorienterede modeller vedrørende udvikling og ledelse af alliancer ...

 8. Essere un Medico di base

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Henning Salling

  2006-01-01

  Artiklen præsenterer foreløbige resultater fra livshistorisk forskning i alment prkatiserende lægers professionsidentitet og læring i praksis. Med eksempel i medicin skitseres en analysemodel, og et empirisk eksempel fra undersøgelsen gennemgås kortfattet....

 9. Augmented Reality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund; Brandt, Harald; Radmer, Ole

  2017-01-01

  Artiklen præsenterer resultater fra pilotafprøvning i 7.-klasses fysik/kemi og biologi af to Augmented Reality (AR)-apps til naturfagsundervisning. Muligheder og udfordringer ved lærerens stilladsering af elevernes undersøgende samtale og modelleringskompetence er undersøgt med interview...

 10. Fluoroalkyl Siloxanes as Liquid-Repellent Fabric Finishes. Part 3. The Durability of the Copolymers and Comparisons with Commercially Available Finishes.

  Science.gov (United States)

  1983-09-01

  disponibles et on en a compare les resultats avec ceux qui ont 6ti obtenus dans le cas des finis expe’rimentaux. Les essais de durabilit englobaient...short sumary of these tests has been included in ref. 10. PHOSPHAIE RESISTANCE TESI The resistance of treated fabrics to wetting by organo-phosphorus

 11. African Journal of Urology - Vol 21, No 2 (2015)

  African Journals Online (AJOL)

  La varicocèle de l'adulte: aspects anatomo-cliniques et resultats therapeutiques au service d'urologie-andrologie du CHU de Conakry, Guinee · EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. AB Diallo, I Bah, M Barry, TMO Diallo, MD Bah, D Kanté, D Cissé, OR Bah, ...

 12. M-functions for closed extensions of adjoint pairs of operators, with applications to elliptic boundary problems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grubb, Gerd; Brown, B.M.; Wood, I.G.

  2009-01-01

  I artiklen kombineres tidlige resultater om udvidelser af operatorer med en nyere teori for "boundary triples" og Weyl-Titchmarsh M-funktioner, og der udledes Krein resolvent formler i en konkret anvendelse på elliptiske randværdiproblemer. Endvidere vises hvordan M-funktionen til en vis grad, me...

 13. Transfer mellem uddannelse og arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne

  Rapporten sammenfatter eksisterende forskning om faktorer, der bidrager til transfer, altså faktorer som bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation. Forskningsoversigten præsenterer emririsk funderede resultater om, hvad vi ved om transfer. Den t...

 14. 2126-IJBCS- Article-Berroukche

  African Journals Online (AJOL)

  hp

  la diminution de mémoire de commande. RESULTATS. Il est à noter une évolution antagoniste des taux de NOx et Suies en fonction de la température de culasse .... l'augmentation des fumées ou suies. Les particules émises par le moteur. Diesel sont responsables de pathologies respiratoires (allergies, asthme et cancer.

 15. Quality in VPL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ulla Nistrup; Hansen, Kirsten Aagaard; Andersson, Per

  2017-01-01

  Artiklen præsenterer den nordiske model for kvalitet i realkomptencer (validering) og kvalitetsbegrebet i forhold til realkompetencer Forskningsprojektets interaktive tilgang bliver kort introduceret. De foreløbige resultater fra tre casestudier i Danmark, Finland og Sverige bliver præsenteret og...

 16. Exchange of charges between fast ions and neutral atoms; Change de charges entre ions rapides et atomes neutres

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geller, R [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay(France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1955-07-01

  In this paper, we summarize the most significant theoretical and experimental results obtained so far on the exchange of charges between fast ions and neutral atoms. (author) [French] Dans l'expose qui suit, nous resumons les resultats theoriques et experimentaux interessants obtenus jusqu'a nos jours dans le domaine de l'echange de charges entre ions rapides et atomes neutres. (auteur)

 17. Statusrapport, Teaching Lab, 2007-2012, Læreruddannelsen i Nørre Nissum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roswall, Torben Bo

  2013-01-01

  Rapporten gør rede for det forskningsmæssige grundlag for Teaching Lab, udviklingsfaserne, den praktiske udmøntning, resultater af den løbende evaluering – herunder ”Bridging The Gap”-følgeforskning – samt en spejling af Teaching Lab i resultaterne af den nyeste, internationale forskning i...

 18. Dynamique de la nappe et qualites physico-chimiques des eaux ...

  African Journals Online (AJOL)

  resultat est conforme a celui des cartes piezo- metriques elaborees en 1993 et 2007 [19,20]; done la nappe suit le modele topographique et le lac constitue une zone de convergence des eaux. ©UBMA-2013. 88. F. Zahi et al. L' examen des cartes piezometriques montrent que les parties Sud et Sud-Est du lac Fetzara se.

 19. Risø årsberetning 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  2002-01-01

  I denne årsberetning præsenteres et lille udpluk af Risøs resultater i 2001. En mere detaljeret gennemgang af Risøs projekter findes i Risøs Virksomhedsregnskab for 2001 samt i forskningsafdelingernes egne årsberetninger....

 20. Adfærdsændringer og omkostninger ved FFT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer; Lindberg, Malene Rudolf

  2018-01-01

  Implementering af en ny indsats indebærer en afvejning af gevinster og omkostninger. Denne sammenfatning beskriver unges og voksnes udvikling henover et indsatsforløb med FFT og vurderer omkostningerne ved at implementere og drive et FFT-team. Dette er sammenfatning del I. Her opsummeres resultat...

 1. Metodologia

  OpenAIRE

  Carreras i Quilis, Josep Maria

  2009-01-01

  En aquest article s'expliciten els procediments metodològics que s'han utilitzat per determinar els 10.630 municipis urbans i les 104 aglomeracions metropolitanes europees. També s'hi fa una comparació amb els resultats amb l'edició de 2002 i amb els d'altres estudis de referència.

 2. Effectiveness of a brief theory-based health promotion intervention among adults at high risk of type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Lise; Andersen, Vibeke Just; Arnoldsen, Jette

  2016-01-01

  . Interventionsgruppen rapporterede dog positive ændringer ved 3 måneders opfølgning i forhold til oplevet handlekompetence, fysisk aktivitet og energiindtag. Der er tale om interessante og positive resultater i forhold til forebyggelse af type 2-diabetes. Studiet bygger på data fra 127 borgere og er lavet i tæt...

 3. Sociale entreprenører - en kritisk indføring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hulgård, Lars

  Bogen præsenterer teorier, fortolkningsrammer og resultater om socialt entreprenørskab fra deltagelse i to store europæiske komparative forskningsprojekter samt to længerevarende forskningsophold i USA. Bogen er en undersøgelse af den betydning sociale entreprenører har i et moderne netværkssamfu...

 4. Market orientation in food and agriculture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.; Larsen, Hanne Hartvig; Madsen, Tage Koed

  Bogen præsenterer resultater, som kan hjælpe fødevarevirksomheder til at blive mere markedsorienterede. Indholdet er opdelt i to enheder: Første del handler om, hvilke metoder en virksomhed kan bruge til at indsamle nyttig information om deres kunder. Anden del handler om implementering af kompet...

 5. Symposium i Anvendt Statistik

  DEFF Research Database (Denmark)

  resultater. Symposiet er denne gang inddelt i følgende sessioner: Arbejdsmarkedsøkonometri, Market Research I-II, Industriel Statistik, Statistiske Metoder, Surveys og Internetundersøgelser, Demografi og Finan-siel økonometri. Med symposiet tilstræbes det at skabe et forum for tværfaglig inspiration og...

 6. China’s Counterinsurgency Strategy in Tibet and Xinjiang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odgaard, Liselotte; Nielsen, Thomas Galasz

  2011-01-01

  Hvordan håndteres Kinas oprørsbekæmpelsesstrategi i Tibet og Xinjiang? Der er en fungerende vertikal koordination, men udfordringer på de horisontale områder mellem ligestillede myndigheder. Derfor vælges militær tilgang til problemstilingerne ofte, da de giver resultat her og nu....

 7. Stedets Lyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2015-01-01

  lydlige aspekt. Grundantagelsen er, at radioreportagen i kraft af dens indeksikalske lyd afspejler, reflekterer og udvikler måder hvorpå den moderne verden er blevet erfaret. Reportagens form er ikke bare et tilfældigt resultat af samspillet mellem teknologi, reporter og stof, den afspejler og producerer...

 8. Out-of-hospital cardiac arrest and placement of automated external defibrillators in the community

  DEFF Research Database (Denmark)

  Folke, Fredrik

  2010-01-01

  forskelle i patientkarakteristika afhængigt af hvor hjertestoppet forekommer (boligområde versus offentligt rum); 4) at estimere omkostnings-effektiviteten for PAD programmer i boligområder og det offentligt rum afhængigt af valgte AED placeringsstrategi. METODE OG RESULTATER I perioden 1994-2005 blev alle...

 9. Prefatory Notes about the Expedition to Egypt and Yemen and the Background of this Work

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib

  2010-01-01

  Værket sættes ind i en videnskabshistorisk og geografisk sammenhæng. Den specialiserede undersøgelse af de arabiske plantenavne diskuteres i forhold til offentliggørelsen af den arabiske ekspeditions andre botaniske resultater, heriblandt Hepper & Friis, The Plants of Pehr Forsskål's Flora Aegypt...

 10. System structures in architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2012-01-01

  Afhandlingen introducerer begrebet systemstruktur i den arkitektoniske designproces som en måde at indskyde et systemniveau i arkitektur og byggeri, der ligger mellem generel byggeteknik og specifikke arkitektoniske resultater. For at operationalisere en sådan systemstruktur udarbejdes en systems...

 11. Bruken av nasjonale prøver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Poul

  2010-01-01

  Artiklen beskriver resultater fra en omfattende evaluering af brugen af de nationale prøver i norsk grundskole. De nationale prøver er blevet modtaget positivt af mange kommuner og skoleledere og i mindre grad af lærerne. Resultaterne viser også, at prøverne er styrende for undervisningen, at bru...

 12. Study of electron groupings in the Saclay linear accelerator; Etude du groupement des electrons dans l'accelerateur lineaire de Saclay

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergere, R; Veyssiere, A; Beil, H [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1965-07-01

  The classical theory of the linear accelerator buncher does not fit the experimental measurements of the shape of the bunch of electrons performed at Saclay by the method of the energy spectrum. If the spurious effect of the mode converter at the input of the linac is taken into account the theory can fit the experimental results and also explain the variations of the phase of the bunch on the accelerating sine wave. (authors) [French] Une etude classique du groupeur en tete de l'Accelerateur Lineaire de Saclav conduit a des resultats incompatibles avec les resultats experimentaux obtenus sur le groupement des electrons par l'etude du spectre des frequences rayonnees par le faisceau d'electrons ou par l'etude des spectres en energie. Par contre si l'effet parasite du convertisseur de mode a l'entree de l'accelerateur est pris en consideration les resultats theoriques coincident bien avec les resultats experimentaux et permettent en outre d'expliquer les variations du calage en phase des paquets elementaires d'electrons. (auteurs)

 13. Simple principper for livet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knoop, Hans Henrik

  2010-01-01

  fremmer folks oplevelse af at kunne handle frit, ansvarligt, engageret og meningsfuldt - uanset hvem de er - hvilket betyder, at alle får mere energi, mere glæde, bedre processer og bedre resultater ved hjælp af princippet. Og hvis det forekommer besværligt at skulle bekæmpe meningsløsheden, kan man jo...

 14. Finanskrisen - er den markedsorienterede regulering skurken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2009-01-01

  markedsorienterede opgørelse tilsyneladende skyld i bankernes dårlige resultater. I hvert fald er standardsætteren inden for international regnskabsregulering, IASB, i efteråret 2008 på rekordtid kommet de betrængte virksomheder - herunder bankerne - til undsætning med en regnskabsmæssig hjælpepakke som supplement...

 15. Mental sundhed i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  Baggrund: Skolebørns opfattelse af sundhed har i høj grad noget med deres selvbilleder, trivsel og sociale inklusion at gøre. Det viser en lang række nyere undersøgelser, der alle peger på, at det er nødvendigt at skærpe opmærksomheden på børn og unges mentale sundhed. Internationalt er der...... udviklet og afprøvet en række pædagogiske programmer, der kan bruges til at igangsætte aktiviteter, der fremmer børn og unges mentale sundhed i skolen. Især i USA, Australien og Storbritannien har der været fokus på evidensbaseret praksis og praksisbaseret evidens i denne sammenhæng. I Danmark har man ikke...... på sammen måde tilgængelig systematiseret viden herom. Sundhedsstyrelsen har gennem de senere år prioriteret indsatser og fremskrivning af evidensgrundlag til fremme af mental sundhed højt. Betydningen af børns mentale sundhed og overvejelser om, hvilken slags evidens der er behov for på dette område...

 16. Dansk oversættelse af MiDAS, et redskab til assessment af musikterapi for personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Lykkegaard, Chris; McDermott, Orii

  2018-01-01

  Music in Dementia Assessment Scales, MiDAS, er udviklet til at vurdere ændringer i trivsel hos borgere med demens som har deltaget i musikterapi. Målingen udføres af 1) personale før og efter musikterapien for at vurdere om der er en indflydelse i hverdagssituationer efterfølgende, eller af 2......) musikterapeuten umiddelbart efter sessionen for at vurdere forandringer i selve sessionen. Der har været stor interesse for at anvende MiDAS i flere Europæiske lande, herunder Danmark. Derfor undersøgte udviklerne af MiDAS hvilke procedurer der anvendes til oversættelse og kulturel tilpasning af...... assessmentredskaber, og anbefalede på den baggrund en ti-trins procedure. Vi anvendte denne procedure til oversættelsen af MiDAS og således udviklingen af den danske MiDAS-DK. Den danske version af MiDAS er afprøvet af mere end 20 fagpersoner på baggrund af 296 udfyldte MiDAS-skemaer. Målet med artiklen er...

 17. Giver skolemad næring for læring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benn, Jette; Carlsson, Monica; Nordin, Lone Lindegaard

  Mad er del af skolens hverdag. I denne rapport, der er del af et større forskningsprojekt under ledelse af Bent Egberg Mikkelsen, Ålborg Universitet, er der sat fokus på det gratis skolemadsprojekt, som Fødevareministeriet har finansieret, ligesom de finansierede evalueringen heraf. Der var i alt...... fire delprojekter med hver deres fokus på evaluering af det gratis skolemadsforsøg. I denne delrapport beskrivesfire skolers forsøg med skolemad­ordninger, og om hvorvidt disse har haft en betydning for elevernes trivsel, for læringsmiljøet og for deres læring. Det er et stort, komplekst og aktuelt...... spørgsmål, der ikke kun er et svar på. De fire skoler er forskellige i størrelse og geografisk placering, men også i grundholdninger og prioriteringer. Det fælles for dem er, at de alle har ansøgt FødevareErhverv om midler til at gennemføre et forsøg med skolemad, der skulle evalueres. Evalueringen tog...

 18. Motivations og mestringsprojekt på en skole - set i psykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  2014-01-01

  Motivation og mestrings projekt på en skole – set i et psykologisk perspektiv. Overvejelser om hvordan man laver Danmarks bedste folkeskole, hvad der skal til for at skabe trivsel og læring for alle børn, hvordan vi arbejder med inklusion, hvordan vi gør undervisningen udbytterig for både drenge og...... piger og gør dem robuste og livsduelige var en del af de spørgsmål, som vi - skolens ledelse og jeg selv stillede på Gladsaxe Skole. Opstarten blev et mindre pilotprojekt omkring Motivation og Mestring , hvor resultaterne blev så positive, at man i skoleåret 2012/2013 valgte at involvere alle skolens...... 750 elever og 80 lærere og pædagoger i projektet og hvor nærværende artikel vil beskrive de teoretiske overvejelser omkring motivation og mestring samt uddybe et enkelt af fokusområderne nemlig det spændende arbejde med børns karakterstyrker....

 19. Vurdering af bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af EF-Habitatdirektivet (2001-2007) (Notat til By- og Landskabsstyrelsen)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Bjarne; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina

  2008-01-01

  naturtype er angivet om bevaringsstatus er gunstig, moderat ugunstig eller stærkt ugunstig. Rapporten giver det første samlede billede af tilstanden af den internationalt beskyttede natur i Danmark. Afrapporteringen er foretaget til EIONET-database i form af fact sheets for hver art og naturtyper........ Afrapportering for arter kan findes på denne link:     http://cdr.eionet.europa.eu/resultsxml?xml_schema_location=http%3A%2F%2Fbiodiversity.eionet.europa.eu%2Fschemas%2Fdir9243eec%2Fspecies.xsd&years%3Aint%3Aignore_empty=&partofyear=&country=http%3A%2F%2Frod.eionet.eu.int%2Fspatial%2F11&sort......_on=reportingdate&sort_order=reverse Afrapportering for naturtyper kan findes på denne link:   http://cdr.eionet.europa.eu/resultsxml?xml_schema_location=http%3A%2F%2Fbiodiversity.eionet.europa.eu%2Fschemas%2Fdir9243eec%2Fhabitats.xsd&years%3Aint%3Aignore_empty=&partofyear=&country=http%3A%2F%2Frod.eionet.eu.int%2...

 20. Optimized production technology (OPT), theory of constraints (TOC) og den dertil hørende økonomistyringstankegang 'Throughput Accounting (TPA)'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Hansen, Tom Albæk

  2005-01-01

  Kombinationen af økonomistyring med forskellige andre funktionsområder, f.eks., indkøb, produktion, afsætning, adfærd etc., er et vigtigt område, og udgør efterhånden en del af det pensum, som repræsenteres i diverse lærebøger indenfor cost management accounting. OPT, TOC, TPA, samt også modeller...... som Just-In-Time (JIT) og Life-Cycle-Costing (LCC) vil fremover kunne give inspiration til nye måder at anskue økonomistyringen på. TOC, JIT og LCC kombineres ofte, både i relation til de mere operative beslutninger, men også i relation til virksomhedens strategiledelse. Ideen er, at også de...... separat eller i kombination. På denne måde bør de kunne støtte virksomhedens strategi og dermed den samlede lønsomhed. Hvor OPT sætter fokus på at optimere produktionen, sætter TOC og TPA fokus på udnyttelse af produktionsapparatet og på likviditeten. TPA minder på mange måder om bidragsmodellen og den...