WorldWideScience

Sample records for trivsel samlede resultater

 1. Mobile unge - mobil trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stald, Gitte Bang

  2013-01-01

  Digital trivsel – en antologi om børn og unges onlineliv - Nettet, Facebook og mobilen er blevet en selvfølgelig del af unges dagligdag og sociale liv. Derfor bør det digitale også være et fokuspunkt i det pædagogiske arbejde. Men det er lettere sagt end gjort. For hvilke særlige koder og problem...

 2. Environmental investigations. Main road reconstruction Oslo East. Traffic pollution and noise and self reporting symptoms for health and well-being. Total results from the cross section investigations for 1987, 1994 and 1996; Miljoeundersoekelsene hovedveiomlegging Oslo Oest. Trafikkforurensning og stoey og selvrapporterende symptomer paa helse og trivsel. Samlede resultater fra tverrsnittundersoekelsene for 1987, 1994 og 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clench-Aas, Jocelyne; Bartonova, Alena

  1999-07-01

  The report describes the effects of exposure to NO{sub 2}, PM{sub 2}.5 and PM{sub 1}0 -{sub 2}.5 on symptoms of reduced health and well-being in adults living in the Vaalerenga/Gamlebyen area in Oslo. Results for some chronic diseases are also reported. In connection with measures taken in order to reduce the environmental burden in the study area, we show that reduced exposure to air pollutants (NO{sub 2} and PM{sub 2}.5) decreased the reporting of symptoms in the upper and lower airways and symptoms of general bad health. For these symptoms, dose-response functions are quantified. The effect of exposure to coarse particles is small, compared to NO{sub 2} and PM{sub 2}.5. Noise perturbs sleep significantly and leads to fatigue.

 3. Få blik for elevens læring og trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2016-01-01

  Præsentation af to digitaliserede ultra korte analoge rating skalaer til brug for Android, iphone, tablets, pc, læringsskalaen og trivselsskalaen i forbindelse med måling af læring og trivsel.......Præsentation af to digitaliserede ultra korte analoge rating skalaer til brug for Android, iphone, tablets, pc, læringsskalaen og trivselsskalaen i forbindelse med måling af læring og trivsel....

 4. Følgeforskning i Projekt LOMA-lokal mad. Deltrapport 1. Kvantitativ del. Foreløbige resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Puck, Morten Rasmus; Hansen, Thomas Illum

  Resultater fra følgeforskning i LOMA, Lokal Mad – en innovativ model for læring og næring til skoleelever (LOMA)’s LOMA15-intervention indikerer, at de deltagende elever har udviklet komponenter i en mad- og sundhedsrelateret handlekompetence i form af viden, færdighed, motivation, trivsel......, samarbejdsevne og erfaring med virkelighedsnære situationer. I nærværende interventionsstudie indgår data fra elevernes svar på survey ved baseline- og endline-deltagelse i LOMA15. Specielt for resultater i forhold til øget viden om grøntsager og råvarer er der en positiv udvikling fra baseline til endline. Der...

 5. Trivsel og bevægelse i skolen”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smedegaard, Søren; Lund-Cramer, Pernille; Christiansen, Lars Breum Skov

  Posteren præsenterer studiet ”Trivsel og bevægelse i skolen” som er et forskningsprojekt, der har fokus på at udvikle, afprøve og implementere en flerstrenget skolebaseret fysisk aktivitetsindsats. Formålet er at øge børns motivation for og glæde ved bevægelse – for på den måde at styrke deres fy...... aktivitet i skolen. Faserne er guide via MRC(Medical Research Council) samt ’Knowledge to Action’ frameworket....

 6. Giv plads til negative resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drachen, Thea Marie; Dorch, Bertil F.

  2015-01-01

  Den videnskabelige litteratur afspejler ikke nødvendigvis den forskning, der faktisk udføres. For “negative” resultater bliver i stort omfang frasorteret, hvilket koster tid, penge og i værste fald menneskeliv.......Den videnskabelige litteratur afspejler ikke nødvendigvis den forskning, der faktisk udføres. For “negative” resultater bliver i stort omfang frasorteret, hvilket koster tid, penge og i værste fald menneskeliv....

 7. Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jørgen Theibel; Petersen, Kjeld Secher

  nyttiggøres. Blandt skolerne kan man vælge at sætte ind over for særligt udsatte grupper, men også generelt kan - og bør - der arbejdes med sund kost og motionsfremmende aktiviteter på erhvervsskolerne. Effekten på læring, motivation og trivsel er dokumenteret gennem flere enkeltundersøgelser og forsøg...... Louise Meng (Professionshøjskolen Me-tropol, Suhr’s). Projektet bygger tillige videre på erfaringerne fra et FoU-projekt med deltagelse af BEC Business samt Aarhus Tekniske Skole. Dette projekt er afsluttet efterår 2009....

 8. Den samlede dyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Michael Stenskjær

  forbundne dyders stilling i udvalgte dele af Platons forfatterskab, primært Euthyfron, Charmides, Laches, Protagoras, Gorgias, Staten og Lovene. Der argumenteres for at det er vanskeligt at betragte kardinaldyderne som en samlet enhed i de udvalgte værker, men at man kan godt kan tale om kardinaldyder i en...

 9. Resultats du traitement chirurgical de l'otospongiose notre ...

  African Journals Online (AJOL)

  Resultats du traitement chirurgical de l'otospongiose notre experience a propos de 310 cas. R Mani, T Makhlouf, W Kermani, M Bellakhdhar, I Harrabi, I Zeglaoui, M Ben Ali, M Abdelkefi, M Belcadhi, K Bouzouita ...

 10. Effektfulde indsatser i boligområder til at øge børns trivsel og forbedre forældres kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Holger Jørgensen, Rune Christian; Kjer, Mikkel Giver

  SFI har samlet internationale studier, der viser positive effekter af indsatser, der skal øge børns trivsel og forbedre forældrenes kompetencer i udsatte boligområder. Formålet med rapporten er at bidrage med inspiration til det boligsociale arbejde i Danmark og bringe større fokus på at arbejde ...

 11. Resultater af brug af LP-modellen i danske folkeskoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Aasen, Ann Margaret; Sunnevåg, Anne-Karin

  Den foreliggende rapport analyserer og opsummerer den udvikling, der har været i de danske folkeskoler, som startede arbejdet med LP-modellen i 2008. Analyserne bygger på data fra cirka 30.000 elever og deres lærere gennem målinger på to tidspunkter, efterår 2008 og efterår/vinter 2010/11. Målet...... for arbejdet med LP-modellen er at etablere gode læringsmiljøer i skolen, så der er hensigtsmæssige betingelser for både skolefaglig og social læring og udvikling hos eleverne. Denne rapport formidler skolernes resultater på baggrund af de to målinger. Der er således kortlagt og analyseret mulige ændringer på...

 12. Moderne ledelse og trivsel

  OpenAIRE

  Ittaouil, Ismail Benjamin; Nielsen, Rasmus Brabæk Bødker; Knutzen, Tine; Kaas, Louise Patrzalek

  2016-01-01

  This project primarily focuses on how leadership can contribute to employees’ wellbeing. Studies show that employees with many sick days often describe themselves as victims of bad leadership. This project has a goal of analyzing how different modern leadership theories affects the wellbeing of employees. The theories we analyze are as follows: self-leadership, value based leadership and situational based leadership. The analysis is a critique of these leadership theories using Martin Seligma...

 13. Trivsel i folkeskolen

  OpenAIRE

  Sellebjerg, Josefine Eggers; Rosenbaum, Sofie Meidahl; Ahlstrand, Sophie Myhre; Malmstrøm, Frederik Olaf Bøøk; Reitzel, Kristian Moltke

  2014-01-01

  The following case study from a first term project group on Roskilde University will analyse how the positioning theory affects parent-teacher cooperation in relation to students’ social relation-ships, conflicts, bullying, and how the communication between the school and parents affects the general welfare of its students. The case study is based on semi-structured interviews from par-ents, teachers and a headmaster, which are all connected to the same state school. The case study will mainl...

 14. Rene resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  ­manistiske dopingforskning og forskningen om cykelsportens kultur, præ­senteres. Som baggrund for de følgende analyser, indledes anden del med en redegørelse for mo­derne cykelsports struktur og organisation. Tre historiske faser afgrænses, og for hver af disse skildres ud­vik­lingen indenfor holdorganisation og...

 15. Hvordan vurderer patienterne de praktiserende læger? Danske resultater fra et europæisk studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mainz, Jan; Vedsted, Peter; Olesen, Frede

  2000-01-01

  Introduktion: Formålet med denne artikel var at belyse patienters vurderinger af ydelser i almen praksis. Metode: Danske resultater fra en international spørgeskemaundersøgelse i ti lande. Seksogtredive praksis blev udvalgt fra hele landet, fordelt efter geografisk beliggenhed samt praksisstørrelse...

 16. Cooperative learning skaber trivsel i faget videnskabsteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reggelsen, Bente

  2013-01-01

  The research question is: How important is the learning method Cooperative learning on nursing students´experience of flow and well-being in connection with the traditional porductio by the internet students?......The research question is: How important is the learning method Cooperative learning on nursing students´experience of flow and well-being in connection with the traditional porductio by the internet students?...

 17. MusikRgodt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Beck, Bolette Daniels; Lærke-Engelschmidt, Manuela

  2009-01-01

  Pilotundersøgelsen af trivsel og humør på arbejdspladsen i forbindelse med korsang har vist øgede positive følelser som resultat af korsang i deltagernes selvevaluering. Begrænsninger i pilotprojektet vedr. variabelkontrol og kun to korsangssessioner betyder at der ikke kan drages konklusioner ve...

 18. Nye OECD-retningslinjer for transfer pricing dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rossing, Christian Plesner

  2015-01-01

  Formålet med denne artikel er at give et overblik over det foreløbige resultat vedrørende udvikling af nye retningslinjer for transfer pricing dokumentation, der indgår som en del af OECD's samlede ‘Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS). Disse retningslinjer skal, når de formelt...

 19. Estudi sobre la concordança de resultats entre diferents mètodes clínics per a la determinació subjectiva de la fòria en visió propera

  OpenAIRE

  Buera Potau, Marta

  2014-01-01

  OBJECTIU: Realitzar un estudi sobre la concordança de resultats entre diferents mètodes de mesura per a la determinació de la fòria horitzontal en visió propera. MÈTODE: Vam avaluar una mostra de 54 subjectes, estudiants de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, mitjançant sis mètodes de mesura de fòries horitzontals en visió propera, comparant els resultats obtinguts entre tots els mètodes. Els mètodes utilitzats van ser: von Graefe amb foròpter amb una línia de lletre...

 20. Schema.org, la millora de la visualització dels resultats en els cercadors i molt més

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sulé Duesa, Andreu

  2015-06-01

  Full Text Available Es descriuen les principals característiques de l'Schema.org, el vocabulari creat el 2011 per Google, Bing, Yahoo! i Yandex per marcar el contingut de les pàgines web i, d'aquesta manera, fer recognoscibles i comprensibles les seves dades als cercadors. Se n'exposa la principal aplicació avui dia, l'enriquiment de la informació que mostren els cercadors de cada pàgina web en els seus resultats, així com els fonaments de la seva estructura (entitats, propietats, valors, etc. i dels formats de codificació que accepta. També s'explica com marcar el contingut d'una pàgina web amb l'Schema.org, qui fa servir avui dia aquest vocabulari, i qui el manté i desenvolupa. Finalment, es valora breument la conveniència o no d'utilitzar l'Schema.org, així com les possibles aplicacions d'aquest vocabulari en la millora de les cerques i dels resultats dels cercadors (més precisió, més funcionalitats, etc., en el desenvolupament del web semàntic i, fins i tot, en el posicionament de les pàgines web en els cercadors (SEO.Se describen las principales características de Schema.org, el vocabulario creado en 2011 por Google, Bing, Yahoo! y Yandex para marcar el contenido de las páginas web y, de este modo, hacer reconocibles y comprensibles sus datos a los buscadores. Se expone su principal aplicación a día de hoy, el enriquecimiento de la información que muestran los buscadores de cada página web en sus resultados, así como los fundamentos de su estructura (entidades, propiedades, valores, etc. y de los formatos de codificación que acepta. También se explica cómo marcar el contenido de una página web con Schema.org, quién usa actualmente este vocabulario, y quién lo mantiene y desarrolla. Por último, se valora brevemente la conveniencia o no de utilizar Schema.org, así como las posibles aplicaciones de este vocabulario para mejorar las búsquedas y los resultados de los buscadores (más precisión, más funcionalidades, etc., en el

 1. Sparring på evaluering af Destination Trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulz, Anette

  , konklusion – hvor udsagn fra elever i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen indledningsvist behandles separat og deskriptivt. Efterfølgende er data analyseret med afsæt i en kryds-case-analyse, hvor der på baggrund af den deskriptive analyse koblet til de respektive målgrupper er udledt en...

 2. MEATOTOMIE MOYENNE : INDICATIONS ET RESULTATS ...

  African Journals Online (AJOL)

  The Journal of laryngology and otology 1989; 103:492-501. 13) Chambers DW, Davis WE, Cook PR, Nishioka GJ, Rudman DT. Long-term outcome analysis of functional endoscopic sinus surgery: Correlation of symptoms with endoscopic examination findings and potential prognostic variables. Laryngoscope 1997; 107: ...

 3. Opfølgning på skoleprogrammet Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Peter Rohde; Jensen, Vibeke Myrup; Christoffersen, Mogens

  2017-01-01

  I dette notat analyserer vi, hvordan skoleprogrammet ”Positiv Adfærd i Læring og Samspil” (PALS) har påvirket elevernes trivsel i form af reduceret fravær og elevernes faglighed. I 2008 begyndte 11 danske skoler at implementere og arbejde med PALS, og flere er kommet til sidenhen. I 2014 var der 61...... fraværsdata eller nationale test for eleverne. Den danske version af PALS retter sig mod læringsmiljøet og i særlig grad elevernes trivsel. Vi finder ikke noget tegn på, at PALS bidrager til at reducere elevernes fravær eller påvirker elever-nes faglige resultater i positiv retning. Vores overordnede resultat...

 4. Experimental results concerning the metabolism of ingested iodine-131 in adult sheep under lactation; Resultats experimentaux relatifs au metabolisme de l'iode 131 ingere chez la brebis adulte en lactation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daburon, F.; Capelle, A.; Tricaud, Y.; Nizza, P. [Commissariat a l' Energie Atomique, 92 - Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires. Departement de la Protection Sanitaire, Laboratoire-etable de Radiobiologie Appliquee

  1967-07-01

  The authors give the results of a series of experiments on metabolism of ingested iodine-131 in adult sheep under lactation; the measurement were carried out over a number of years from 1961 to 1966. The work was concerned initially with the fixation of iodine 131 in the thyroid gland, with the calculation of radiation doses absorbed and with ways of showing up any possible radiation damage in the gland. The modes of absorption of iodine 131 and its elimination through milk, urine and the faeces were then considered. Finally, a last chapter is devoted to changes in the radioactivity of the blood and of the milk, to variations of the PBI level of the blood serum as to different methods for measuring this level. (authors) [French] Les auteurs rapportent les resultats d'une serie d'experimentations relatives au metabolisme de l'iode 131 ingere chez la brebis adulte en lactation, et qui se sont etalees sur plusieurs annees, de 1961 a 1966. Les etudes ont porte d'abord sur les aspects de la fixation de l'iode 131 dans la thyroide, avec le calcul des doses de rayonnements absorbees et les moyens de mettre en evidence les radiolesions eventuelles de la glande. Ensuite ont ete traitees les modalites de l'absorption de l'iode 131 et de son elimination par le lait, les urines et les feces. Enfin un dernier chapitre a ete consacre a l'evolution de la radioactivite du sang et du lait, aux variations ainsi qu'aux divers moyens d'evaluation du taux de PBI du serum sanguin. (auteurs)

 5. Heat exchange and pressure drop of herring-bone fin surfaces. Experimental cell results at constant wall temperature; Echange de chaleur et perte de charge de surfaces a ailettes en chevrons. Resultats experimentaux en cellule a temperature de paroi constante

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1968-07-01

  The increase in the specific power of nuclear reactors of the gas-graphite type has necessitated the use of high performance exchange surfaces for canning the fuel (natural uranium). For this, experiments were carried out on cans fitted with herring-bone fins, at constant wall temperature; a flow of water at 100 deg. C passes inside the can which is cooled externally by a flow of CO{sub 2} at 15 bars pressure. This experimental set-up makes it possible to compare the aero-thermal performances of the different cans with an accuracy of 5 per cent. This report presents the results obtained in the form of a friction coefficient f{sub 0} and mean Margoulis number m{sub 0} as a function of the Reynolds number Re{sub 0}, this latter varying from 3 x 10{sup 5} to 9 x 10{sup 5}. (authors) [French] L'augmentation de la puissance specifique des reacteurs nucleaires de la filiere graphite-gaz a necessite l'utilisation de surfaces d'echange a hautes performances pour gainer le combustible (uranium naturel). Dans cette optique, des gaines munies d'ailettes disposees en chevron ont ete experimentees a temperature de paroi constante: un courant d'eau a 100 deg. C circule a l'interieur de la gaine qui est refroidie exterieurement par un ecoulement de CO{sub 2} sous une pression de 15 bars. Cette methode experimentale permet de situer les performances aerothermiques des gaines les unes par rapport aux autres a 5 pour cent pres. Ce rapport presente les resultats obtenus sous la forme d'un coefficient de frottement f{sub 0} et d'un nombre de Margoulis moyen m{sub 0} en fonction du nombre de Reynolds Re{sub 0}, ce dernier pouvant varier de 3. 10{sup 5} a 9. 10{sup 5}. (auteurs)

 6. Annual results 2004; Resultats annuels 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  This 2004 annual evaluation of the french RTE company (electric power transport network) provides information on the 2004 results on: institutional information, financial results, customers and market, industrial resources, environment and consultation, human resources and international aspects. (A.L.B.)

 7. Resultater efter primaer stapedotomi ved otosklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wanscher, Jens; Grøntved, Aksel; Faber, Christian

  2009-01-01

  .8 dB to 31.4 dB), the bone conduction PTA (25.2 dB to 23,1 dB), air-bone gap (27.6 dB to 8.3 dB), and the speech reception threshold (44.8 dB to 22.5 dB). One operation (0.6%) resulted in severe sensory-neural hearing loss, while other types of complications were seen after 7,2% of the operations...... performed using small-fenester-technique in the period 1996-2005. Five experienced ear surgeons performed the operations. The surgeons were still in the learning phase with regard to otosclerosis surgery. RESULTS: A significant improvement was found regarding the air-conduction pure tone average (PTA) (52....... After thirteen operations (8.4%), reoperation was subsequently needed. CONCLUSION: Patients undergoing primary otosclerosis surgery gained a significant hearing improvement. The results of this survey matched those of larger international and Danish studies. Experienced ear surgeons can perform...

 8. Determination of the food consumption in eleven regions of the european community with a view to studying the radioactive contamination level: Methods used. Results of family enquiries; Determination des regimes alimentaires des populations de onze regions de la communaute europeenne en vue de l'etude des niveaux de contamination radioactive: Methodologie. Resultats des enquetes familiales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cresta, M.; Lacourly, G. [Commissariat a l' Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1966-07-01

  In the present report are given the results obtained from food surveys carried out during the period 1963-1965 and involving 9000 families living in eleven regions spread out over the six European Community countries. A partial analysis of the results obtained covers a reduced sample of 3725 families; it makes it possible to fix the composition of the mean individual, monthly and annual food consumptions for each of the eleven regions. Details of the organisation of the survey, of the data processing methods and of the method of presenting the results are given in the first part of the report. the second part presents, in numerical table form, the consumption of various foodstuffs and the feeding principles for each region covered by the survey. Tables summarizing the data make it possible to compare the mean individual consumptions in the various regions studied. (author) [French] Dans le present rapport sont rassembles les premiers resultats des enquetes alimentaires effectuees pendant la periode 1963-1965, aupres de 9000 familles, dans onze regions reparties dans les six pays de la Communaute Europeenne. L'exploitation partielle des donnees obtenues porte sur un echantillon reduit a 3725 familles et permet d'etablir la composition du regime alimentaire moyen individuel, mensuel et annuel de chacune des onze regions. L'organisation des enquetes, la methode de traitement des donnees et l'expression des resultats sont exposees dans la premiere partie du rapport. La seconde reunit, sous forme de tableaux numeriques, les consommations des differents aliments et principes alimentaires par region d'enquetes. Des tableaux recapitulatifs permettent, en outre, une comparaison des consommations moyennes, individuelles des differentes regions etudiees. (auteur)

 9. 3F og alle de andre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Jesper Jørgen; Madsen, Jørgen Steen

  Spørgsmålene stiller sig i kø, når man skal prøve at forklare den helt ekstraordinære forskel, der er på stemmeafgivningen om mæglingsforslaget i 3F sammenlignet med alle de øvrige omfattede LO-forbund. Det kan være svært at forstå, at 62 pct. af 3F's medlemmer, der deltog i afstemningen, vendte ...... tommelfingeren ned, mens eksempelvis 66 pct. af Metals medlemmer, 65 pct. af TIB's medlemmer og 78 pct. af HK's medlemmer stemte ja til det samlede resultat af OK 2007....

 10. Anerkendende arbejde i skoler -at skabe fælles trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen handler om at arbejde med hele klasser , skoler og nærsamfund og bruge interview og systemisk konstruktionistiske teorier og AI til konkret praksis også imod mobning. Bogen har dansk forord og noter, der er tilpasset den danske kontekst....

 11. Dårlig trivsel blandt hospitalsbehandlede 0-2-årige børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Else Marie; Johannsen, Trine Holm; Moltesen, Bodil

  2002-01-01

  Failure to thrive, defined as insufficient weight gain according to age, is a well-known condition among infants and toddlers. The aim of the study was to investigate the prevalence of diagnosed failure to thrive and possible comorbidity in hospitalised 0-2 year-old children in the County...

 12. Gratisarbeid –et tegn på trivsel og motivasjon?

  OpenAIRE

  Hurlen, Bjørn, Kjetil

  2017-01-01

  Erfaringsbasert master, 90 studiepoeng. Jeg har i denne studien benyttet meg av en kvantitativ metode for å bekrefte følgende hypotese: Ansatte på lavt nivå i Forsvaret har en arbeidsmoral som kommer til uttrykk gjennom et ønske om å prestere på høyt nivå i sitt daglige virke. Her er lavt nivå i Forsvaret definert og begrenset til vernepliktsavdelinger på kompaninivå i Brigade Nord. Jeg har samlet empiri gjennom en spørreundersøkelse til et tilfeldig utvalg samt gjenbrukt empiri fra Forsva...

 13. Contribution to the geochemical knowledge of the uranium-radium and thorium families in the southern Vosges. Applications of some results in the prospecting of uranium deposits; Contribution a la connaissance geochimique des familles uranium-radium et du thorium dans les Vosges meridionales. Application de certains resultats en prospection des gisements d'uranium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurain, G. [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1962-07-01

  This work's aim is to lead to a more accurate knowledge of the geochemistry of the Uranium-Radium and Thorium families in the Southern Vosges and to apply some of the results to the prospecting of uraniferous deposits: It has been showed: a bond between Calcium-Magnesium and Uranium-Thorium in the calco-alkaline granites. The host minerals of Uranium and Thorium are hornblende, biotite, titanite and epidote. a concentration of Uranium, at present time with secular disequilibrium in a thermal zone where the satellite mineralizations form an epithermal paragenesis. a disequilibrium of the Uranium-Radium family in the supergene minerals of the lead (phosphate and vanadate) showing the present circulations of Uranium. a bond between the radon grade of the spring waters and Uranium-Radium of the rocks. Such a relation allow to realize a prospecting method based on the determination of radioactive gases from the cold spring-waters of a common country. (author) [French] L'etude presentee ici a pour but de conduire a une connaissance plus precise de la geochimie des familles Uranium-Radium et Thorium dans les Vosges meridionales et d'appliquer certains resultats a la prospection des gites uraniferes. Il a ete mis en evidence: une liaison Calcium-Magnesium et Uranium-Thorium dans des granites calco-alcalins. Les mineraux hotes de l'Uranium et du Thorium sont: la hornblende, la biotite, le sphene, l'epidote. une concentration actuelle de l'Uranium en desequilibre seculaire dans une zone thermale ou les mineralisations satellites constituent une paragenese epithermale. un desequilibre de la famille Uranium-Radium dans des mineraux supergenes du plomb (phosphates et vanadates) prouvant les circulations actuelles de l'Uranium. une liaison entre la teneur en Radon des eaux de sources et celle en Uranium-Radium des roches. Une telle liaison permet de realiser une methode de prospection fondee sur le dosage du gaz radioactif des eaux de sources

 14. FV-projektet - model til Forebyggende Virksomhedsstrategier i SMV’er (også kaldet Produktivitet og Trivsel - projektet)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ipsen, Christine; Poulsen, Signe; Gish, Liv

  planlægning, skarpe deadlines og projektledelse, der udgør de væsentligste problemer. Begge virksomhedsgrupper peger på, at udfordringerne kan lede til arbejdsrelateret stress, øget sygefravær, nedsat produktivitet med mere. Ændringerne i Arbejdsmiljøloven i oktober 2010 lægger op til, at virksomhederne kan...... anvende i forebyggelsen af stress. Modellen var baseret på tidligere forskningsprojekterfaringer fra ”Videnarbejde og Stres – mellem begejstring og belastning” (Projektnummer 4-2006-04) projektet samt teorier om organisatoriske interventioner med deltagelse af medarbejdere og ledere. Resultatet af...... anvendt i fire case virksomheder i en eller flere specifikke afdelinger. Med støtte fra forskerteamet udviklede hver afdeling, over en seks måneders periode, konkrete forebyggelsesindsatser med afsæt i organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer. Forskerteamet kom på jævnlige besøg undervejs i forløbet...

 15. Forholdet mellem opdragelse og folkeskolens krav til læring og trivsel - set i et forældreperspektiv

  OpenAIRE

  Snedker, Ea; Olsen, Camilla Faurskov; Neergård, Julie

  2017-01-01

  This project seeks to examine how different parents raise their children. Subsequently, it is examined how this parenting interacts with the demands of learning and well-being from the Danish public schools from the parents’ perspective. In order to approach this qualitative semi structured interviews were used. The project bases its analysis on the theory of Pierre Bourdieu and his terms ‘habitus’ and ‘capitals’. In addition to this, the term negotiating families (forhandlingsfamilier) by Di...

 16. Hvad så? Unge hørehæmmede trivsel og livskvalitet i et sociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Unge hørehæmmedes situation har længe været ubelyst. Dette råder denne afhandling bod på. Med udgangspunkt i et omfattende empirisk materiale - heriblandt en stor kvantitativ undersøgelse - beskrives unge hørehæmmedes livssituation i en række forskellige sociale arenaer, såsom folkeskolen, arbejd...

 17. Cochleaimplantationer hos voksne. Resultater og betydning for kommunikation og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, C E; Grøntved, A M

  2000-01-01

  The aim of this study was to assess the benefits and complications from cochlear implantation and to evaluate the average implant usage per day. Ten profoundly deaf adults were implanted during the period April 1994 to September 1997. The patients answered questionnaires one year or more after...... receiving their cochlear implants. The average implant usage per day was 16 hours. The patients would again opt for a cochlear implant and would recommend a cochlear implant for a deaf friend. A paired comparison showed that the implants led to statistically significant improvement in a number of factors...

 18. Prevalence De La Migraine A Madagascar : Resultats D\\'une ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objectif Les données épidémiologiques sur la migraine, chez les Malgaches, sont rares ou discordantes. D\\'où l\\'intérêt de cette enquête de prévalence en population générale. Méthodes L\\'étude a été menée dans le « Grand Antananarivo », du 1er Juin 2001 au 31 Décembre 2001. Ont été incluses, les personnes des ...

 19. Klasseledelse, uro og mobning: Resultater fra TIMSS 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Emil; Reimer, David

  2018-01-01

  This article studies classroom management and disciplinary climate drawing on the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011. Relations between classroom management, disciplinary climate and academic achievement are analysed based on 2,800 Danish fourth grade students using...

 20. Areva - 2011 Annual results; Areva - Resultats annuels 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marie, Patricia; Briand, Pauline; Michaut, Maxime; Scorbiac, Marie de; Repaire, Philippine du

  2012-03-01

  Areva's backlog established at 45.6 billion euros at the end of 2011, significantly increasing at the end of a year marked by the Fukushima accident, confirms the commercial dynamism of the group alongside its customers and reinforces the visibility on its future business level. In a difficult context, the slight decline in revenue in 2011 demonstrates the robustness of Areva's integrated model, resting mainly on recurring business generated in relation to Areva's customers' nuclear installed base, and benefiting from the development of Areva's renewable energies operations. Free operating cash flow before tax, although down over the whole year in 2011, improved in the second half, showing the first effects of Areva's stronger focus on cash generation and debt management. After the success of Areva's bond issue in September 2011, the Group's liquidity remains high at the end of 2011. The Areva teams are now dedicating all of their efforts to the deployment of the 'Action 2016' strategic action plan, which had already yielded its first positive results at the end of 2011, with an improvement in the cost structure of Areva's operations, an increase in order intake, and the launch of several disposals of minority interests. Summary of the 2011 financial results: - Backlog: euro 45.6 bn, +3.1% vs. 2010, i.e +6.7% over 3 months; - Revenue: euro 8.872 bn, i.e -2.6% vs. 2010; - Operating income: - euro 1.923 bn; - Net income attributable to equity owners of the parent: - euro 2.424 bn; - EBITDA: euro 1.068 bn ( euro 420 m excluding Siemens impact); - Free operating cash flow before tax: - euro 2.397 bn (- euro 1.366 bn excluding Siemens impacts), improvement over the second half; - Decrease in net debt of euro 124 m for the year; - Significant drop in general and administrative expenses, with a noticeable reduction between the first and the second half; - Launch of several disposals of minority interests

 1. Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  , media awareness and research. This book seeks to remedy the last of these issues by addressing two broad research questions. The first relates to quality. Are Danish upper secondary programmes capable of providing students with the knowledge and skills they need to enter the labour market or to go...... such as trends over time in the allocation of resources, the perception of bureaucracy among school managers and other staff, conditions of employment, management structure and style, and the relationships of managers and other staff to the workplace. In order to place the analyses in a broader perspective...

 2. Premiers Resultats Sur L'intensification Ecologique Et Demarche ...

  African Journals Online (AJOL)

  L'intensification écologique (IE) constitue une voie intéressante pour accroitre durablement la production agricole en substituant à des facteurs de productions industriels, des processus biologiques. La littérature nous enseigne que les légumineuses jouent un rôle important dans l'amélioration des systèmes de culture.

 3. Klasseledelse i risikosamfunnet - resultater fra et ekspert- og observasjonsstudium

  OpenAIRE

  Nyhamn, Ingrid

  2015-01-01

  Master i Undervisningsvitenskap Denne masteravhandlingen setter fokus på lærerens klasseledelse i risikosamfunnet. Klasseledelse har i økende grad blitt satt på dagsorden i lærer- og videreutdanning. Kompetanse på området er høyaktuelt. Å se klasseledelse og risiko i sammenheng er derimot et lite utforsket område. Problemstillingen vektlegger betydningen av lærerens klasseledelse - for elevenes liv i risikosamfunnet. Temaet belyses ved hjelp av teoretiske og empiriske undersøkelser. De teo...

 4. Resultats du traitement des fractures ouvertes de membres par ...

  African Journals Online (AJOL)

  Introduction: The limits of the caster immobilization and the internal osteosynthesis as management of the open fracture type II or III of CAUCHOIX and DUPARC were shown. The discussion remains the use of the kind of external fixation as means of stabilization of the fractures and osteosynthesis. The purpose of this study ...

 5. Intravaskulaer ultralyd og perkutan transluminal angioplastik. Praeliminaere resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vogt, K C; Rasmussen, John Bøje Grønvall; Just, S R

  1995-01-01

  PTA. Comparing IVUS with angiography revealed an acceptable agreement in quantifying stenoses before the intervention but not after. We conclude that IVUS is a feasible method to evaluate stenosis in blood vessels before and after PTA. By supplying additional information to angiography, it may improve...

 6. First half 2005 financial results; Resultats du 1. semestre 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  With manufacturing facilities in over 40 countries and a sales network in over 100, AREVA offers customers technological solutions for nuclear power generation and electricity transmission and distribution. The group also provides interconnect systems to the telecommunications, computer and automotive markets. This document presents the first half 2005 financial results of the group: 1 - overall performance: sales revenue, operating income, consolidated net income, operating cash flow, balance sheet; 2 - outlook; 3 - performance by business division: front-end division, reactors and services division, back end division, transmission and distribution division, connectors division.

 7. Consolidated results 2000. Forecasts 2001; Resultats consolides 2000. Perspectives 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  This document presents an economic analysis of the Group Gaz De France consolidated results for the year 2000. The main topics are the evolution of the energy market, the great economic growth for the five businesses of the Group (exploration-production, trade, transport, distribution and services), financial results affected by the supply costs increase, the position reinforcement among the gas leaders in Europe and the highlights of 2000. (A.L.B.)

 8. AREVA 2010 annual results; AREVA resultats annuels 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-07-01

  Areva's 44-billion euro backlog at the end of 2010 gives the group excellent visibility, enabling it to confirm its outlook for 2012: 12 billion euros in revenue, double-digit operating margin and significantly positive free operating cash flow. Revenue rose by 575 million euros in 2010, or 6.7%, in comparison to 2009 and operating income excluding particular items improved by 201 million euros, nearly 2 points of revenue. In the past two years, Areva has raised 7.1 billion euros and secured its liquidity to ensure its development. In 2011, Areva is going to simplify the group's capital structure by listing ordinary shares of AREVA. At that time, the group may launch the employee share-holding plan, something it has ardently sought for several years as a way for its employees to share in AREVA's growth. The consolidated backlog stood at 44.204 billion euros at December 31, 2010, up 2.0% compared with that at December 31, 2009. The group's consolidated revenue came to 9.104 billion euros in 2010, up 6.7% on a reported basis and 5.1% like-for-like compared with 2009. Excluding particular items, operating income rose by 1.9 point, going from 3.9% in 2009 to 5.8% in 2010, giving operating income of 532 million euros (331 million euros in 2009). Net income attributable to equity owners of the parent came to 883 million euros in 2010, an increase of 331 million euros compared with 2009. Operating cash flow before capex was 923 million euros, an increase of 548 million euros compared with 2009, when it was 375 million euros, due to the visible improvement in EBITDA and working capital requirement. The change in gross capex (excluding acquisitions) from 1.780 billion euros in 2009 to 1.966 billion euros in 2010 is due to the ramp-up of construction programs, particularly in Enrichment. In 2010, almost 60% of the group's capital spending was on sites in France. The acquisitions made in Renewable Energies in 2010 in the amount of 210 million euros (100% of Ausra and the remaining 49% of Multibrid) bring total gross capex to 2.176 billion euros, compared with 1.808 billion euros in 2009. Net capex came to 2.013 million euros in 2010, compared with 1.294 billion euros in 2009, reflecting asset disposals of 163 million euros in 2010 (mainly from the sale of 2% of the Georges Besse II plant), compared with 514 million euros in 2009. Free operating cash flow before tax went from -919 million euros in 2009 to -1.090 billion euros in 2010. Part of the increase in net capex is financed by the improved EBITDA and working capital requirement. The group's net financial debt comes to 3.672 billion euros at December 31, 2010 (based on the 2007 valuation of the debt to Siemens i.e. 2.049 billion euros, plus accrued interest) compared with 6.193 billion euros at December 31, 2009. The 2.521-billion euro reduction is due to the cash generated by the disposal of the Transmission and Distribution business (3.124 billion euros), by the transactions on Safran securities in the amount of 636 million euros, and by the 900-million euro capital increase, which helped largely offset the free operating cash flow described above, as well as the payment of dividends for 2009 to AREVA SA shareholders in the amount of 250 million euros. These amounts should be compared with equity of 9.578 billion euros at December 31, 2010, compared with 7.574 billion at year-end 2009. The group's gearing thus went from 45% in 2009 to 28% in 2010, illustrating the notable strengthening of the group's balance sheet. As part of this process, AREVA's Supervisory Board will not propose to the Annual General Meeting of Shareholders the payment of a dividend for 2010. In addition, the group's liquidity was reinforced in 2010 by a fourth bond issue of 750 million euros. Excluding the debt to Siemens, the group has no major reimbursement due before 2016

 9. Results. Building integrated energy supply; Resultater. Bygningsintegreret energiforsyning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, Rasmus L.; Noergaard, J.; Daniels, O.; Justesen, R.O.

  2011-08-15

  In the future, buildings will not only act as consumers of energy but as producers as well. For these ''prosumers'', energy production by use of solar panels, photovoltaics and heat pumps etc will be essential. The objective of this project was to find the most optimal combinations of building insulation and use of renewable energy sources in existing buildings in terms of economics and climate impacts. Five houses were analyzed based on different personal load, consumption profiles, solar orientation and proposed building envelope improvements and use of combinations of renewable energy systems. The analysis was conducted by making a large number of simulations of which the best combinations were selected. The final result takes form of a single top-50 list with the best combinations of energy systems according to CO{sub 2} emission, energy consumption and economics. The present report contains the conclusions of and comments on the project's results. (ln)

 10. RTE annual results 2005; RTE resultats annuels 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  This annual report presents the results of the RTE (Electric power Transport Network). The year 2005 is marked by the new status of RTE, as a limited company. The financial good performances, the market, the open network, the environmental policy, the human resources and the european and international relations are discussed. (A.L.B.)

 11. La stenose du canal lombaire : resultats chirurgicaux et fonctionnels ...

  African Journals Online (AJOL)

  Les renseignements cliniques et l'imagerie ont permis de poser le diagnostic puis les indications opératoires. Les variables étudiées étaient les données socio démographiques, les signes cliniques, l'imagerie et l'évolution post opératoire. Résultats Durant la période de l'étude, 178 cas de sténose du canal lombaire opéré ...

 12. RA – beskeden genetisk disposition - resultater fra nyt dansk tvillingstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anders Jørgen

  2010-01-01

  undersøgelse af RA hos danske tvillinger underbygger vores tidligere observationer, der indikerer, at den genetiske disposition til den gruppe af polyartritter, der samles under betegnelsen reumatoid arthrit, er beskeden. De senere års forskning tyder på, at sygdommen i klinisk, behandlingsmæssig, men også i...

 13. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna; Mehlsen, Line; Bengtsson, Steen

  , som kan bistå borgeren efter forløbets afslutning. Konklusion/resultater: Overordnet set viser evalueringen, at borgerne profiterer af CTI-indsatsen. Der sker en statistisk signifikant forbedring af CTI-gruppens mentale trivsel fra første måling til 9-måneders-målingen. Borgernes funktionsniveau er...... blevet målt på tre livsområder: arbejde/uddannelse, socialt liv og familieliv/hjemlige forpligtelser. Resultaterne viser, at borgerne udvikler sig signifikant i positiv retning (oplever færre begrænsninger) efter 9 måneders forløb sammenholdt med ved forløbets opstart. Derudover viser resultaterne fra....... Indsatsborgerne oplevede forbedret psykisk trivsel, forbedret funktionsevne samt fik et stærkere socialt netværk. Baggrund: Evalueringen af metoden Critical Time Intervention (CTI), er udarbejdet som led i satspuljeinitiativet ’Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser...

 14. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 schoolchildren aged 11, 13 and 15 years answered an anonymous questionnaire in 1988 on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction and health behaviour. The proportions who had tried to smoke were 24%, 51%, and 66% in the three age groups; the proportions...

 15. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 schoolchildren aged 11, 13 and 15 years answered an anonymous questionnaire in 1988 on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction and health behaviour. The proportions who had tried to smoke were 24%, 51%, and 66% in the three age groups; the proportions...... and by the number of smokers at home. Smoking was associated with poor health, fatigue, school tiredness, school performance below the average, frequent contacts with friends outside school and at night, difficulties in discussion with parents, ease in discussions with friends, and with having close friends...

 16. Hva skjer i naturfagklasserommet? – resultater fra en videobasert klasseromsstudie; PISA+

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne Ødegaard

  2010-04-01

  Full Text Available The aim of the PISA+ project is to pursue problematic findings in the international PISA survey. Through in-depth studies of classroom processes we wish to gain insight in how to understand and interpret the Norwegian results. The PISA+ project is a qualitative video study using observations and interviews. It includes six ninth grade classes followed for three weeks each in math, Norwegian and science. This paper focuses on the science lessons, and seeks to scrutinize which learning activities thestudents are offered, how the students can influence the lessons and to which extent they can learn science through own experience and talking science. We conclude that science teachers are quite open to student initiatives, and that the dominating learning activity is going through new subject matter in dialogue with the students. However, we saw very little inquiry science where students used practical experiments as a basis to actively talk science.

 17. Les resultats du traitement chirurgical des fractures de la patella : a ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... de retard de consolidation, et deux pseudarthroses ont été notés. Une arthrose femoro patellaire est apparue à deux ans. A quatre(4) ans de recul moyen, on retrouvait selon le score de Bosman 26,09% d'excellents résultats 65,22% de bons résultats et 8,69% de mauvais résultats. Conclusion: Le traitement des fractures ...

 18. MM96.61 Resultater fra projektet "Nordisk audit af koordinatmålmaskiner"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  1996-01-01

  Results from the project "Nordic audit of coordinate measuring machines". Presentation at the 4th seminar on coordinate metrology september 1997 LEGO, Billund.......Results from the project "Nordic audit of coordinate measuring machines". Presentation at the 4th seminar on coordinate metrology september 1997 LEGO, Billund....

 19. Dygtige lærere er en forudsætning for folkeskolens resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted; Egelund, Niels

  2014-01-01

  Artiklen refererer til en række internationale undersøgelser af lærere og elevers kompetencer, bl.a. PIACC, TEDS-M og TIMSS......Artiklen refererer til en række internationale undersøgelser af lærere og elevers kompetencer, bl.a. PIACC, TEDS-M og TIMSS...

 20. Primaer brystrekonstruktion i forbindelse med mastektomi ved mammacancer. Indikation, procedure og umiddelbare operative resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Mollerup, C L; Dahlstrøm, K K

  2000-01-01

  Mastectomy and immediate reconstruction of 122 breasts were performed in 109 patients in close collaboration between plastic surgeons and general surgeons. In 56 patients reconstruction was performed using tissue expanders including 13 bilateral operations, 29 patients had a latissimus dorsi myoc...

 1. Medical audit om laboratoriemedicin. En beskrivelse af forløbet og nogle resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandbæk, Annelli

  1995-01-01

  All general practitioners of the Danish counties of Funen, Vejle and North Jutland were invited to participate in a medical audit concerning laboratory medicine organised by the Audit Project Odense (APO) in co-operation with the Consultative Arrangement for General Practice, emanating from...... own as well as the group's registrations. At a subsequent meeting the participants discussed the conception of "good general practice" as regards the use of laboratory medicine within defined clinical problems. The course of the audit demonstrated that the APO method is suitable for identification...... of a number of professional problems related to general practitioners' use of laboratory medicine and to reveal the variation in general practitioners' handling of laboratory medicine. Furthermore, the project showed that continuous quality development demands profound study of and research...

 2. Unges museumsbrug - resultater af en målgruppeundersøgelse for Kulturarvsstyrelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2011-01-01

  Center for Museologi om at foretage en undersøgelse af barrierer og muligheder for unges museumsbrug. Denne opfølgende kvalitative undersøgelse fik til opdrag at dække aldersgruppen 15-30 år. Undersøgelsen tager udgangspunkt i eksisterende dansk og international viden på feltet og bygger på interviews...... med unge og museumsfagfolk. Undersøgelsen bekræfter megen af den viden, vi har om barrierer for museumsbrug set fra de unges perspektiv – men belyser også institutionelle forhold på museerne og viser, at barriererne mellem museer og unge går begge veje. Disse barrierer kan der arbejdes med. En...

 3. Forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom i København. Resultater fra Østerbroundersøgelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løkke, Anders; Fabricius, Peder G; Vestbo, Jørgen

  2007-01-01

  COPD is one of the leading causes of death worldwide. No recent prevalence study has been carried out in Denmark, but it is estimated that approximately 200,000 Danes have COPD. The aim of this study was to determine the prevalence of COPD in Copenhagen using data from the 4th examination of The ...... of The Copenhagen City Heart Study (CCHS from 2001-2004) and to estimate the total number of COPD patients in Denmark....

 4. Ungepaneler: Reaktioner på undersøgelsens resultater fra de unge selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Irene

  2005-01-01

  Ved unge-paneler på tre forskellige skoler i landet blev undersøgelsens vigtigste konklusioner diskuteret med henblik på at få de unges uddybninger og nuanceringer af de fund, som spørgeskemaundersøgelsen gav anledning til. Unge fra 9.klasser fra tre forskellige skoler indgik i de tre paneler....

 5. Electromagnetic Isotope Separator: Magnetic Measurement: Results; Le separateur electromagnetique d'isotopes: mesures magnetiques: resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boge, M.; Baud, A. [Commissariat a l' Energie Atomique, Grenoble (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1968-07-01

  The electromagnetic isotope separator of the University of Grenoble can produce isotope with a great purity. It has two magnets with non homogeneous field. The magnetic fields have been corrected with shims in order to obtain an accuracy of {+-}10{sup -4} in the useful region. These shims have been determined experimentally by measurements. The great enrichment factors obtained, prove the quality of this apparatus. (author) [French] Le separateur electromagnetique d'isotopes de la Faculte des Sciences de Grenoble a prouve qu'il etait capable de produire des isotopes de grande purete. Ceci a ete rendu possible en grande partie grace a la qualite des deux electro-aimants identiques a champ inhomogene places en cascade. Les champs magnetiques ont ete corriges par des shims afin d'obtenir dans la zone utile de l'entrefer une precision de champ de l'ordre de {+-}10{sup -4}. Ces shims ont ete determines experimentalement par des mesures magnetiques tres precises. Les coefficients d'enrichissement eleves obtenus font de cet appareil un precieux outil de travail. (auteur)

 6. Tobaksrygning og risiko for hoftebrud hos maend og kvinder. Resultater fra Hovedstadens Center for Prospektive Befolkningsstudier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høidrup, S; Prescott, E I; Sørensen, T I

  2001-01-01

  INTRODUCTION: In the present population-based cohort study, we prospectively determined the influence of current, previous, and cumulative smoking history on the risk of hip fracture in men and women and addressed the issue of possible gender difference in susceptibility to tobacco smoking. MATER...

 7. PREMIERS RESULTATS SUR LES COMPORTEMENTS DE SUBSISTANCE SOLUTREENS A LA GROTTE ROCHEFORT (MAYENNE, FRANCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Céline Bemilli

  2013-09-01

  Full Text Available Le site de la grotte Rochefort (Mayenne, France a livré depuis 2005 plusieurs centaines de restes fauniques issus des couches Solutréennes. Le Renne et le Cheval en sont les principales composantes et reflètent le fond commun du régime alimentaire des Solutréens. Nous présenterons ici les premiers résultats de l’analyse archéozoologique concernant l’exploitation de ces deux principaux taxons. Plusieurs recollages ont été réalisés. L’exceptionnelle conservation des restes permet, outre une excellente lecture des traces de découpe, une première reconstitution des modalités d’acquisition et d’exploitation des animaux, ainsi que leur saison d’abattage. La rareté des ensembles fauniques solutréens fouillés et étudiés récemment donne à celui de la grotte Rochefort un impact particulier et inédit.Several hundreds faunal remains were discovered since 2005 in the Solutrean‘s level at Rochefort cave (Mayenne, France. Reindeer and Horse are the main taxa identified and are the baseline of the Solutrean diet. We present here the preliminary results of the faunal analysis and discuss the exploitation of these two main taxa. A number of refits were possible. At the same time, the exceptional preservation of the artefacts together with well-defined cut marks allows to reconstruct procurement and use patterns of these animals as well as the season they were killed. Recently excavated and analysed Solutrean faunal assemblages are rare which make the yet unreported Rochefort cave faunal assemblage even more important and unprecedented.

 8. Presentation of RTE results 2003; Presentation des resultats 2003 de RTE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  For RTE, the financial year 2003 was marked by a number of achievements: our financial performances registered a clear improvement, above objectives, with turnover growing strongly; net income reached levels almost three times higher than those recorded in 2002; the economic rate of return rose to 7.1%; and debt was reduced by 470 Meuros. These results are explained by the substantial improvement in productivity, which has risen by 5% per year on average over the last three years.

 9. 2005 results making progress again; Resultats 2005 a nouveau en progression

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-03-15

  This document presents and analyses the financial and economical statements of the AREVA Group in 2005, for each division. The organic growth of sales revenue, the current operating income, the operating income, the net income up and the increased dividend proposed at the General Meeting of shareholders are discussed. (A.L.B.)

 10. First half 2006 financial results; Resultats du 1er semestre 2006 Groupe Areva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-09-15

  Areva provides technological solutions for highly reliable nuclear power generation and electricity transmission and distribution. The group is the world leader in nuclear power and the only company to cover all industrial activities in this field. This Press release presents the first half 2006 financial results: the overall performance and the performance by division (front end, reactors and services, back end, transmission and distribution). (A.L.B.)

 11. 2003 annual results of EdF group; Resultats annuels 2003 du groupe EDF

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-03-01

  The Electricite de France (EdF) group Board of Directors, meeting on March 11, 2004, under the Chairmanship of Francois Roussely, reviewed the audited consolidated financial statements for the year ended 12/31/2003. This document presents the consolidated results of EdF group for 2003: consolidated financial statements, highlights of the year, focus on 2003 events, commercial results, EDF in Europe and worldwide, EDF France highlights, key figures. (J.S.)

 12. Areva group. Result, first half 2004; Resultats du 1. semestre 2004. Groupe Areva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-09-01

  Areva, a world nuclear industry leader, provides by this document information and key data on the performance and detailed financial data of the first half 2004. The transmission and distribution integration plan 2004-2006 is also detailed. (A.L.B.)

 13. Aula Virtual. Evolució del maquinari i millora de resultats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paloma Moreno Clari

  2009-07-01

  Full Text Available Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC han contribuido al desarrollo de plataformas e.learning de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, la mayoría de universidades cuentan con algún tipo de sistema de gestión del aprendizaje (en inglés, LMS. El óptimo uso de estas plataformas requiere que integren las aplicaciones preexistentes de forma transparente. Esto se consigue con el uso de una arquitectura robusta. En este artículo expondremos la implementación y arquitectura del LMS integrado de la Universitat de València y la evolución de su hardware para adecuarse de manera óptima a las necesidades de la universidad.

 14. Areva - first half 2007 financial results; Areva - resultats du 1. semestre 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  This document presents the financial statements of Areva group for the first half of 2007 as submitted by the Executive Board: Sales revenue: euro 5.373 billion, up by 6.7%; Operating income: euro 207 million, i.e. 3.9% operating margin, up 1.6 point compared with H1 2006; Consolidated net income: euro 295 million, i.e. euro 8.31 per share in H1 2007 against euro 6.92 per share in H1 2006, a 20% increase. All Group performance indicators were up the first half of 2007. Growth was robust and profitability strengthened significantly in terms of both operating income and net income. Consolidated sales revenue rose 6.7% for the first half of 2007 alone, after growth of more than 7% in 2006. This positive trend will continue: the backlog grew by 31% in the first half to more than euro 33 billion, compared with euro 26 billion six months ago and euro 21 billion at year-end 2005. Business is up sharply in the Transmission and Distribution division, which had operating margin of 8.7% in the first half of the year.

 15. Areva first half 2008 financial results; Areva - Resultats du 1. semestre 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-07-01

  Operating income: 539 million euros; net income attributable to equity holders of the parent: up 465 million euros to 760 million euros, i.e. 21.45 euros per share; net debt of 2.385 billion euros, i.e. 30.1% of equity (26.2% at 12/31/2007). For 2008 as a whole, the group confirms its outlook for a sharp increase in backlog and in revenue and rising operating income. The backlog rose to 38.123 billion euros at June 30, 2008, up 13.6% compared with the 33.553 billion euros recognized at June 30, 2007. In Nuclear, contributors to growth were the Reactors and Services division (+36%) and the Front End division (+11%). The Transmission and Distribution division posted growth of 41%. First half 2008 revenue rose to 6.168 billion euros, for 14.8% reported growth and 16.0% organic growth. In the nuclear businesses, organic growth was 18.6%, including 31.3% growth in Reactors and Services as new power plant construction projects moved forward and 12.0% growth in Transmission and Distribution business. The group's operating income rose to 539 million euros in the first half of 2008, for a margin rate of 8.7%, compared with 207 million euros in the first half of 2007 and a margin rate of 3.9%. This 332 million euro increase includes: - the strong volume increase in our commercial and industrial operations and the positive impact this had on profitability for all of our divisions; - a substantial operational gain in the Front End division, including a significant dilution gain related to acquisition by Suez of an equity interest in the GB II enrichment plant; - an additional provision on the OL3 contract, made necessary by: cost overruns generated by the use of additional resources needed to meet the schedule and offset the customer's operating practices; and the difficulties and risks on operations managed by some subcontractors. Operating income for the Back End division rose to 400 million euros, an increase of 177 million euros compared with the first half of 2007. The Reactors and Services division had an operating loss of 258 million euros, compared with a loss of 230 million euros in the first half of 2007. The Back End division recorded operating income of 175 million euros up from 95 million euros in the first half of 2007. Operating income for the Transmission and Distribution division was up sharply, by 45%, from 175 million euros in the first half of 2007 to 253 million euros in the first half of 2008. The group's consolidated net income rose to 760 million euros in the first half of 2008, up 465 million euros from the 295 million euros of the first half of 2007. The group's free operating cash flow came to -521 million euros in the first half of 2008. The group's net debt rose to 2.385 billion euros from 1.953 billion euros at the end of 2007. For the full year of 2008, the group confirms its perspectives: A strong increase in revenue and backlog; Increased operating income; Continuation of its capital expenditure program.

 16. Pesticidrester i fødevarer 2013:Resultater fra den danske pesticidkontrol

  OpenAIRE

  Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun; Grossmann, Annette; Kousholt, Anna

  2014-01-01

  Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets har analyseret 2.429 prøver fra den danske pesticidkontrol i 2013. Analysen viser, at importeret frugt og grønt stadig indeholder flere sprøjterester end danske varer, og at der oftere findes sprøjterester i prøver af konventionelt dyrket frugt (69%) end i prøver af konventionelt dyrkede grøntsager (34%).I danskproduceret frugt er sprøjterester påvist i 49% af prøverne. I frugt fra EU lande er sprøjterester derimod fundet i 70% af prøverne, mens t...

 17. May the Kyoto protocol produce results?; Le protocole de Kyoto peut-il produire des resultats?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaureguy-Naudin, M.

  2009-07-01

  A not well managed drastic reduction of greenhouse emissions might result in significant decrease of living standards, but without such reduction efforts, climate change might have five to twenty times higher costs. Thus, while indicating estimated consequences or evolutions of greenhouse emissions and temperature, the author stresses the need of emission reduction. She discusses the role of economic instruments which can be used in policies aimed at the struggle against climate change. She recalls the emission reduction commitments specified in the Kyoto protocol, discusses the present status, operation and results of the international emission trading scheme, the lessons learned after the first years of operation, comments the involvement of emerging countries in relationship with another mechanism defined in the protocol: the Clean Development Mechanism

 18. La micro-informatique dans les ecoles quebecoises: resultats d'une enquete.

  Science.gov (United States)

  Berthelot, Jocelyn

  1987-01-01

  Study conducted in 1985 involved a sample of male and female teachers in Quebec, Canada. The study provides insight into the use of microcomputers in Quebec schools. Study underscored inequalities in the distribution of computers based on school size, town population, and administrative region. (RB)

 19. Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottar Nygård

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTotal homocystein (tHcy er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanterav plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statenshelseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved kliniskundersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møttetil undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C →T mutasjonen i genetfor metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personermed svært høye tHcy verdier ( ≥ 40 μmol/L. Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland harvist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcynivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy ≥40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73% av homozygositet for 677C →T mutasjonen i MTHFRgenet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- ogkarsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE. Homocysteine and lifestyle. The HordalandHomocysteine Study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 221-224.ENGLISH SUMMARYTotal homocysteine (tHcy concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studieddeterminants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in WesternNorway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereascobalamin intake, physical activity, blood pressure and total cholesterol level are weaker determinants. Useof multivitamins or B-vitamin supplements are associated with particularly low tHcy levels. In patients withseverely elevated tHcy ( ≥ 40 μmol/L, n=67, the combination of homozygosity for the 677C→T mutation inthe methylenetetrahydrofolate gene and low plasma folate levels is a dominant finding whereas a minorproportion has overt cobalamin deficiency. We conclude that lifestyle and established cardiovascular riskfactors are important determinants of the plasma tHcy level in an adult Norwegian population.

 20. Diagnostic des cancers colo-rectaux et resultats de la prise en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Une survie à deux ans a été notée chez 17 patients (34,6%). Conclusion: Le diagnostic des cancers colorectaux est souvent tardif au CHU Sylvanus Olympio avec des formes compliquées dans près de la moitié des cas. Les efforts dans la prise en charge doivent porter sur le diagnostic précoce et les traitements adjuvants.

 1. Primaer brystrekonstruktion i forbindelse med mastektomi ved mammacancer. Indikation, procedure og umiddelbare operative resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Mollerup, C L; Dahlstrøm, K K

  2000-01-01

  received systemic treatment and 10 local radiotherapy as well. There was no complication during systemic therapy related to reconstruction. In 10 cases local radiotherapy was performed in full, with a delay of four weeks in one patient and a need for correction of the radiation field during treatment...

 2. Sante et resultats scolaires des ecoliers de la Commune III de ...

  African Journals Online (AJOL)

  Class first pupils had their breakfast (97.6%) and were living in a" bi-parenteral regime" (84.26%). The fathers (7.5%) and the mothers (none) of class last pupils had a higher education level. Conclusion. The health state of the pupils is susceptible to affect their school performance. A medical follow-up aiming at detecting ...

 3. Tobaksrygning og risiko for hoftebrud hos maend og kvinder. Resultater fra Hovedstadens Center for Prospektive Befolkningsstudier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høidrup, S; Prescott, E I; Sørensen, T I

  2001-01-01

  INTRODUCTION: In the present population-based cohort study, we prospectively determined the influence of current, previous, and cumulative smoking history on the risk of hip fracture in men and women and addressed the issue of possible gender difference in susceptibility to tobacco smoking....... MATERIAL: A total of 13,393 women and 17,379 men, initially examined between 1964 and 1992, were followed up until 1997 for their first admission because of hip fracture. RESULTS: During follow-up, a total of 1169 hip fractures were identified. After adjustment for potential confounders, female current...... smokers had a relative risk of hip fracture of 1.36 (1.12-1.65) and male smoked 1.59 (1.04-2.43) relative to those who have never smoked. In both sexes, the relative risk of hip fracture gradually increased with current and accumulated tobacco consumption. A test for interaction between gender and smoking...

 4. Hearing Protection - Needs, Technologies and Performance (Protection de l’ouie - besoins, technologies et resultats)

  Science.gov (United States)

  2010-11-01

  la satisfaction des besoins opérationnels. Ces dernières années, une meilleure compréhension scientifique des voies de propagation du son, y...publication sont souhaitables. Si vous souhaitez recevoir une notification électronique de la disponibilité des rapports de la RTO au fur et à mesure de ...astreignantes. C’est pourquoi, il est devenu de plus en plus difficile de protéger convenablement le personnel militaire pendant la

 5. Mikrokirurgisk varicoceleoperation: en retrospektiv opgørelse af danske resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Sønksen, Jens; Mikines, Kári J

  2009-01-01

  of 132 patients were included in the study. Ten recurrences (8%) and ten complications (8%) were found (one lesion of the vas deferens, six haematomas, two hydroceles and one patient with haematoma/infection). Following surgery, two patients underwent orchiectomy due to a lack of blood flow and sustained...

 6. Hale som blev til hoved og andre resultater fra Galathea3´s havslangeprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redsted Rasmussen, Arne

  2016-01-01

  Under Galathea3 ekspeditionen blev der iagttaget og indsamlet havslanger fra følgende tre områder: Broome (nord west Australien), Great Barrier Reef og Giza, Solomonøerne. Data er blandt andet blevet brugt til at, fremsætte hypoteser omkring haler som imiterer hoveder, producere nye...

 7. Radical prostatectomy. Results and indications; Indications et resultats de la prostatectomie radicale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacqmin, D. [Hopitaux universitaires de Strasbourg, 67 - Strasbourg (France)

  1997-12-31

  Radical prostatectomy is the surgical curative treatment of localized prostate cancer. The survival is good in young patients (<70) with T2 N0M0 tumors and more than 10 year`s life expectancy. Side-effects are urinary incontinence, impotence and anastomosis stricture. Quality of life should be considered as an important factor for the choice of the patient between radical prostatectomy, radiotherapy and follow-up. (author)

 8. Resultats D'une Enquete Sero-Epidemiologique Sur La Brucellose ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study, conducted in 2011 was aimed to evaluate the seroprevalence of brucellosis in dairy cattle farms located in periurban area of the District of Bamako and make recommendations for better control of the disease. The study has permitted to test 684 sera from 10 cattle herds whose promoters wanted a brucellosis for ...

 9. Foreløbige resultater af screening for abdominalt aortaaneurisme i Viborg Amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Fasting, H; Henneberg, E W

  1997-01-01

  The incidence of abdominal aortic aneurysms (AAA) and ruptured AAA is increasing. One to three percent of deaths among 65-80 year-old males are caused by AAA. Sixty-six to ninety-five percent of ruptured AAA are lethal, while elective resection has a 3-6% operative mortality. Most AAA's are asymp...

 10. Hospitalsomkostninger og nytte af screening for abdominalt aortaaneurisme. Resultater fra en randomiseret screeningsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes Sanddal; Juul, Svend; Fasting, Helge

  2003-01-01

  The hospital costs and benefits of screening older males for abdominal aortic aneurysms (AAA) are unknown.......The hospital costs and benefits of screening older males for abdominal aortic aneurysms (AAA) are unknown....

 11. Hospitalsomkostninger og nytte af screening for abdominalt aortaaneurisme. Resultater fra en randomiseret screeningsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes S; Juul, Svend; Fasting, Helge

  2003-01-01

  INTRODUCTION: The hospital costs and benefits of screening older males for abdominal aortic aneurysms (AAA) are unknown. MATERIAL AND METHODS: In 1994, a hospital-based screening trial of 12,658 65-73-year-old males in the County of Viborg, Denmark, was started. AAA > 5 cm were referred for surgery...

 12. Results from the industrial network 2002[Norway]; Resultater fra industrinettverket 2002

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  The report presents a survey of various activities within the industrial network with emphasis on energy consumption and conservation and alternative energy systems. There are sections on the Enova counselling service and auxiliary measures in the energy activities illustrated by industrial examples. (tk)

 13. Seriedrømme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ion Wille, Jakob

  2016-01-01

  narrative indhold og karakterernes handlinger. Mange vil sikkert tænke på Sarah Lunds islandske uldsweater i tv-serien Forbrydelsen (2007-2012) som et eksempel på ikonisk design, fordi den knytter sig så tæt til hendes karakters samlede udtryk. Mindre fokuseret, men mindst lige så væsentlig for seriens...... tilbagevendende påmindelse om forbrydelsen. Alle disse billeder og rum er i samarbejde med blandt andre seriens fotografer resultater af production designerne Niels Sejers og Jette Lehmanns arbejde. Når production designet opleves mest tilfredsstillende, formår det som i de ovenstående eksempler ikke kun at skabe...... plads for fiktionens dramatiske handling, men også meningsfuldt at forbinde rumlige forløb og visuel stil med fortællingens idé og tematik. På trods af dette er production design måske en af dansk designs bedst bevarede hemmeligheder. Hvordan kan det nu være?...

 14. Green energy - the road to a Danish energy system without fossil fuels. Documentation section of the overall report from the Danish Commission on Climate Change Policy; Groen energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile braendsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-09-15

  The Danish Commission on Climate Change Policy presents a proposal for how Denmark can become independent of fossil fuels and, at the same time, meet the target of reducing greenhouse gases by 80%-95% compared with 1990. In addition, 40 specific recommendations for initiatives which will contribute to the realisation of the vision are presented. The documentation section of the overall report, presents the Climate Commission's work in more detail, as well as a description of the comprehensive analyses on which the Climate Commission has based its recommendations. The background documents, which have been prepared at the request of the Climate Commission are available (in Danish) at the Commission's website, www.klimakommissionen.dk. (LN)

 15. Poweo half-year 2006 earnings. Positive net income, implementation of the 1. steps of the industrial plan; Poweo resultats du 1. semestre 2006. Resultat net positif, mise en oeuvre des 1. etapes du plan industriel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-09-15

  POWEO, the leading independent energy operator in France, presents in this document its key financial data and highlights for the first half of 2006: - Half-year revenue amounts to euro 119.4 m, multiplied by 3.4 compared to the same period last year; - The Energy Management activity has achieved a net margin of euro 34.3 m; - EBIT amounts to euro 6.2 m, compared to euro -2.9 m in the first half of 2005; - Net income amounts to euro 8.9 m, compared to euro -2.9 m in the first half of 2005; - Completion of the preliminary steps to the building of a first thermal power plant (CCGT) is close at hand, two other projects launched; - Strengthening of internal structures in view of the residential market opening up; - Outlook for 2006: total sales expected to reach euro 220 m and positive EBITDA; - LNG terminal building project in Le Havre.

 16. Ens referenceintervaller og harmoniserede resultater inden for klinisk biokemi i de nordiske lande--der er lys forude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandslund, Ivan; Poulsen, Jørgen Hjelm; Petersen, Per Hyltoft

  2007-01-01

  Danish laboratories are introducing identical reference intervals for a number of biochemical components in accordance with a Nordic agreement and recommendations during 2007. Danish doctors will consequently experience both changes in reference interval limits as well as adjustments of patients...

 17. Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Haga Gripsrud

  2015-01-01

  Full Text Available Expressive writing as a self-help tool one year after the breast cancer diagnosis – results from a Norwegian pilot study The article presents findings from a pilot study on expressive writing, a therapeutic method undescribed in a Norwegian scientific context. Objective: 1. Gain qualitative data on breast cancer women’s experiences with expressive writing. 2. Evaluate the intervention’s feasibility, based on participants’ experiences of the instruction, procedure, and circumstances for writing. Method & design: The study has an exploratory descriptive design. Data collection was achieved through in-depth interviews, followed by experiential thematic analysis of transcripts. Results: Two women enrolled, participating in writing/interviews. Analysis revealed three themes: "The experience of the writing process", "Writing as working through and work to clear the mind", "Strength and vulnerability in relation to others". Conclusion: Findings reveal that expressive writing was experienced as achievable for two breast cancer women, one year after diagnosis. Writing provided an opportunity to work through, and sort out, feelings and thoughts connected to participants’ lives and illness experiences. The instruction was evaluated as easy to understand and inspiring. The women became absorbed in electronic writing in their own homes. They both recommended expressive writing for other women with breast cancer, especially in the period after initial diagnosis.

 18. La cartografia de la flora del Montseny en reticle UTM d'1 km. de costat: plantejament i primers resultats

  OpenAIRE

  Panareda i Clopés, Josep M. (Josep Maria), 1945-; Nuet i Badia, Josep

  1983-01-01

  El present treball és un primer escrit sobre la cartografia corològica de les plantes vasculars en el massis del Montseny (Serralada Pre-litoral), en el qual exposem el plantejament del projecte i oferim uns primers résultats. Hi incloem també un mapa per espècie prenent com a unitat espacial el quadrat d'1 km de costat del reticle UTM. La presència de 1'espècie a cada quadrat és indicada en très graus d'abundància: espècie présent o rara, espècie fréquent i espècie abundant. L'àrea estudiada...

 19. Processes for Assessing Outcomes of Multi-national Missions (Processus d’evaluation des resultats de missions multinationales)

  Science.gov (United States)

  2013-11-01

  4 4.4 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation ( UNESCO ) 4-4 4.4.1 Institute for Statistics 4-5 4.5 World Bank 4-5...Force Uruzgan UK United Kingdom UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation UIS UNESCO Institute for Statistics US...be accessed by Tables comparing countries, and in country reports.6 4.4 UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION ( UNESCO

 20. Areva - 2008 results: yet another year of growth for AREVA; Areva - Resultats 2008: une nouvelle annee de croissance pour AREVA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-02-15

  This paper summarizes the 2008 financial results of the Areva group: Backlog: 48.2 billion euros, up 21.1%; Revenue: 13.2 billion euros, up 10.4%; Operating income: - Operating income excluding provision on OL3 contract in Finland: 1,166 million euros, i.e. operating margin of 8.9%; - Additional provision on OL3 contract of 749 million euros; - Operating income: 417 million euros, i.e. operating margin of 3.2%. Net income attributable to equity holders of the parent: 589 million euros, i.e. euros 16.62 per share; Net debt of 3.45 billion euros before recognition of the SIEMENS put; Dividend of euros 7.05 to be proposed during the Annual General Meeting of Shareholders of April 30, 2009. After publication of these figures Siemens announced its decision to withdraw from AREVA NP.

 1. Symbols or results?. Norway`s contribution to global climate policy; Symboler eller resultater. Norges bidrag til global klimapolitikk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haugland, Torleif; Lunde, Leiv; Vraalstad, Knut; Roland, Kjell

  1997-12-31

  The report is part of an evaluation of political climate challenges faced by Norway. The aim to stabilize CO{sub 2} emissions before the year 2000 is unrealistic. This is because (1) almost all electricity produced in Norway is hydropower, (2) more than half of the expected CO{sub 2} emissions up to 2020 comes from increased activities on the large and profitable petroleum deposits in the North Sea; these activities are hard to slow down, (3) substantial emission reductions in the process industry are expensive or impossible because of a lack of raw material without carbon, (4) reductions in the transport sector are impossible because of dispersed settlement, (5) strong economic growth and low unemployment imply increased energy consumption. All together this means that stabilizing the emissions in Norway costs more than in most of the OECD countries. The supposed gain in climate quality from measures in one country may ``leak`` out in the sense that the activities whose reduction caused the gain are moved a country that does not have an active climate policy and thus the global consequences may even be negative. Four examples are given: (1) Unlike most countries, Norway uses high-quality hydropower for heating. If Norway had instead used efficient petroleum fuels for heating and exported this electric energy to countries that generate electricity from inefficient carbon, then these countries would reduce the emission of CO{sub 2} by more than Norway would increase it. (2) Much of the emissions from the activities in the North Sea comes from electricity production in low-efficiency gas turbines. This emission could be eliminated by electricity supplied from land. But with today`s power balance in Norway, such electricity would be Danish carbon-generated. (3) CO{sub 2} tax on the energy intensive but efficient Norwegian process industry could move production to a country with more polluting production. (4) Reducing Norwegian gas export to Europe would decrease Norwegian CO{sub 2} emission. But this would be more than compensated by a rise in emissions from countries that would take Norway`s place as an exporter. 43 refs., 31 figs.

 2. Resultater efter ekstrakorporal membranoxygeneringsbehandling af nyfødte og spaedbørn i Danmark 1995-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Vibeke; Helvind, Morten H; Greisen, Gorm

  2007-01-01

  of the survey. 42% of the parents reported sequels or suspicion of sequels. The primary sequels were reduced hearing, which was observed in eight infants, and chronic lung disease, which was observed in seven. Only one child was severely disabled. CONCLUSION: The underlying diagnoses, mortality and disability...

 3. Resultater efter ekstrakorporal membranoxygeneringsbehandling af nyfødte og spaedbørn i Danmark 1995-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Vibeke; Helvind, Morten H; Greisen, Gorm

  2007-01-01

  INTRODUCTION: In 1995 extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) was introduced in Denmark as a treatment for critically ill infants. ECMO is primarily used in infants with severe meconium aspiration, but can be used for all kinds of pulmonary and cardiac failures as well. The purpose of our work...

 4. Technical results of the French electricity supply industry 2002; Resultats techniques du secteur electrique en France 2002

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  Provisional detailed results of power flows in France in 2002, with the operating context and international comparisons. This booklet presents provisional results, expressed in rounded values because of some estimated values. Data come from measures made by RTE, completed by various actors of the power system and by estimations made by RTE: general results France; operation outlook; energy flows; exchanges with foreign countries; French consumption; French generation; network operation; access to the transmission network; development over the past 15 years; international comparisons; terminology.

 5. Technical results of the power sector in France 2001; Resultats techniques du secteur electrique en France 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  Provisional detailed results of power flows in France in 2002, with the operating context and international comparisons. This booklet presents provisional results, expressed in rounded values because of some estimated values. Data come from measures made by RTE, completed by various actors of the power system and by estimations made by RTE: general results France; operation outlook; energy flows; exchanges with foreign countries; French consumption; French generation; network operation; access to the transmission network; development over the past 15 years; international comparisons; terminology.

 6. Renewable energies in France: the main results in 2007; Les energies renouvelables en France: les principaux resultats en 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-07-01

  This document is a status for the year 2007 of the production and consumption of renewable energies in France. This status allows to follow and measure the advance the programs sustained by the public authorities for the use and valorization of renewable energy sources. The production includes the power generation (hydraulic, wind, solar and biofuel power plants) and the heat generation (heat pumps, biofuels and refuse fuels). The consumption concerns only the heat generation and is analyzed by sector of use. Statistical production data are summarized in tables. (J.S.)

 7. Annual survey of the natural gas market: 2010 results; Enquete annuelle sur le marche du gaz naturel: resultats 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Welter-Nicol, Cecile

  2011-12-15

  This document presents and briefly comments the main data of the natural gas market in France in 2010: gas production (only 2 pc of supplies), gas transit evolutions since 2007 (entry points receiving gas from various origins and export points to Spain and Switzerland), outlines the increase of imports from Norway, comments gas storage capacities, the evolution of gas distribution in France, the evolution of gas consumption, and gas sales in the different French regions and to different kinds of customers or industries

 8. Results of cycling with battery charging management; Resultats de cyclage avec gestion de charge au niveau batterie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verniolle, J.; Fernandez, C. [European Space Research and Technology Centre, Noordwijk (Netherlands)

  1996-12-31

  In order to investigate the charging mode of an in-series assembly of lithium-carbon battery cells, a test has been performed on 5 commercial cells (18650) of 0.95 Ah nominal capacity. Results show that it is possible to cycle the cells at 80% of their output capacities during more than 2000 cycles. The management of the battery consists in maintaining a constant battery voltage as soon as a cell reaches its limit voltage during constant current charging. The initial dispersion of cells has been maintained practically constant during the cycling and the charge state of all cells has decreased progressively. (J.S.)

 9. Malnutrition, School Feeding and Educational Performance. Notes, Comments...No. 186 = Malnutrition, alimentation scolaire et resultats educatifs.

  Science.gov (United States)

  Levinger, Beryl

  Studies reviewed in this paper analyze the relationship between School Feeding Programme (SFP) participation and cognitive development in both developing and industralized countries. Contents concern: (1) the relationship betweeen diet and cognitive development; (2) limitations of intelligence quotient tests and the need for more adequate…

 10. The renewable energies in France: the main results in 2006; Les energies renouvelables en France: les principaux resultats en 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  The main results presented in the renewable energies annual evaluation are discussed: the production of electricity from renewable energy sources, the thermal production from renewable energy sources, the consumption of thermal renewable energies and statistical data from 2004 to 2006 on the total primary energy, the hydroelectricity, the solar energy, the geothermal energy, the heat pump, the wood energy, the cogeneration, the biogas the wind energy and the biofuels. (A.L.B.)

 11. The renewable energies in France: the 2005 main results; Les energies renouvelables en France: les principaux resultats en 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  This specific evaluation proposes a synthesis of the electric and thermal productions from renewable energies, makes a list of the primary or secondary renewable energies productions when they are transformed and details the uses (electricity or heat) of each renewable energies. (A.L.B.)

 12. Trivselsskala

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Ultra kort teoriforankret digitaliseret analog rating skala til brug for Android, iphone, tablets, pc, med henblik på måling af trivsel.......Ultra kort teoriforankret digitaliseret analog rating skala til brug for Android, iphone, tablets, pc, med henblik på måling af trivsel....

 13. Samuel Beckett

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zangenberg, Mikkel Bruun

  "Samuel Beckett. En introduktion" giver for første gang på dansk en præsentation af Samuel Becketts samlede værk fra 1929 til 1989......."Samuel Beckett. En introduktion" giver for første gang på dansk en præsentation af Samuel Becketts samlede værk fra 1929 til 1989....

 14. Kiropraktikkens historie i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Per

  Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie. Den har udblik til kiropraktikkens historie i USA.......Bogen er den første samlede, forskningsbaserede fremstilling om kiropraktikkens danske historie. Den har udblik til kiropraktikkens historie i USA....

 15. Poesisky

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgitte Stougaard; Ringgaard, Dan; Kjerkegaard, Stefan

  2016-01-01

  Formidling af resultater fra projektet "Contemporary Poetry between Genres, Art Forms and Media".......Formidling af resultater fra projektet "Contemporary Poetry between Genres, Art Forms and Media"....

 16. Spring ud i arbejdet med LGBT+ ligestilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis Christensen, Jannick; Voergård-Olesen, Rikke

  2017-01-01

  Det er i hele arbejdspladsens interesse, at medarbejderes trivsel sikres uanset deres kønsidentitet eller seksuelle orientering. Her er tre gode råd til, hvordan man kan skabe et mere rummeligt arbejdsmiljø....

 17. Monitoring of radioactivity in the environment 201; Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2011. Resultat fraa Straalevernet sine Radnett- og luftfilterstasjonar og fraa Sivilforsvaret si radacmaaleteneste

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moeller, B.; Dyve, J.E.; Tazmini, K.

  2013-03-01

  The Report summarizes the data from Norwegian Radiation Protection Authority and The Norwegian Civil Defence monitoring programs for radioactivity in the environment in 2011. A short description of the systems is also presented.(Author)

 18. Degenerative dementia: nosological aspects and results of single photon emission computed tomography; Les demences degeneratives: aspects nosologiques et resultats de la tomographie d'emission monophotonique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dubois, B.; Habert, M.O. [Hopital Pitie-Salpetriere, 75 - Paris (France)

  1999-12-01

  Ten years ago, the diagnosis discussion of a dementia case for the old patient was limited to two pathologies: the Alzheimer illness and the Pick illness. During these last years, the frame of these primary degenerative dementia has fallen into pieces. The different diseases and the results got with single photon emission computed tomography are discussed. for example: fronto-temporal dementia, primary progressive aphasia, progressive apraxia, visio-spatial dysfunction, dementia at Lewy's bodies, or cortico-basal degeneration. (N.C.)

 19. Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Albrektsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse avca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde avhjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn ogFjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personerfikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineærPoissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens ogkonsum av melk (glass pr. dag eller egg (antall pr. uke, men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelteassosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G. Is milk and egg consumption associated with cancerrisk? Preliminary results from a prospective study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 205-208.ENGLISH SUMMARYAssociations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospectivestudy of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linearPoisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidenceand consumption of milk (glasses per day or eggs (number per week, but some associations were observedfor specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

 20. Implementation of tomo-therapy in France: clinic results over two years; Mise en oeuvre de la tomotherapie en France: resultats cliniques a deux ans

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giraud, P.; Yassa, M. [Hopital europeen Georges-Pompidou, 75 - Paris (France); Giraud, P.; Zefkili, S.; Campana, F. [Institut Curie, 75 - Paris (France); Kantor, G.; Dejean, C. [Institut Bergonie, 33 - Bordeaux (France); Lisbona, A.; Mahe, M.A. [Centre Rene-Gauducheau, 44 - Nantes (France)

  2010-10-15

  As three French centres (Curie Institute in Paris, Bergonie Institute in Bordeaux, and Rene-Gauducheau centre in Nantes) have been equipped with helical tomo-therapy in 2007, the authors discuss the results obtained after two years of operation. More than six hundred patients have been treated, mainly for head or neck, central nervous system, thorax, pelvic and abdominal cavity, and bone tumours. Session durations, acute toxicity rates, and toxicity effects are discussed. Short communication

 1. Performance of strength mis-match welded joints: Comparison of experimental and numerical results; Performance des jonctions soudees en situation de mismatching: comparaison entre resultats experimentaux et numeriques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hornet, P.; Eripret, Ch. [Electricite de France (EDF), 77 - Ecuelles (France); Kocak, M.; Junghans, E.

  1997-10-01

  It is known that the fracture behaviour of a welded structure with a weld metal or Heat Affected Zone (HAZ) crack is influenced by the mechanical properties of the neighbouring regions (weld metal, base metal and heat affected zone) the ligament size and the weld dimensions. In order to better understand those phenomena, a research programme using both numerical and experimental approaches has been conducted at EDF and GKSS research centres. Two 70 mm thick 316L austenitic stainless steel plates have been butt-welded using a TIG welding process. The weld metal yield strength is more than twice the base metal yield strength. From this overmatched weld, 25 mm thick Compact Tension, Single Edge Notched Bend and Center Cracked panels in Tension, specimens (a/W=0.5) have been prepared and tested at room temperature. The crack was located in the middle of the weld metal. Those experiments have been modeled by 3D finite element calculations using the Aster code developed at EDF/RSDD. This paper presents the comparison between the experimental and the numerical results in terms of load line displacement, crack mouth opening displacement and crack tip opening displacement measured experimentally using the {delta}-clip developed at GKSS. Moreover resistance curves determined on those various specimens are also compared, so as to investigate any geometry effect. (authors). 10 refs.

 2. Premiers resultats experimentaux sur le comportement de Tabebuia heterophylla (DC) Britton et de Hymenaea courbaril L. vis-a vis de la secheresse

  OpenAIRE

  Huc, Roland

  1985-01-01

  Deux espèces de la forêt de basse altitude d’Amérique tropicale (Antilles), Tabebebuia heterophylla (poirier-pays) et Hymenaea courbaril (courbaril), se révèlent intéressantes pour le reboisement des régions les moins arrosées. Le comportement de ces espèces vis-à-vis de la sécheresse est étudié grâce à un traitement sous forme d’arrosage différencié appliqué à des jeunes plants âgés de 1 an, en pépinière. L'évolution de l’état hydrique des plants est suivie au cours de 6 mois d’expéri...

 3. Radon in the water from drilled wells. Results from an investigation in Oerebro; Radon i vatten fraan bergborrade brunnar. Resultat fraan en undersoekning i oerebro kommun

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liden, E.; Andersson, Lennart [Regionsjukhuset, Oerebro (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Linden, A. [Svensk Geofysik AB, Falun (Sweden); Aakerblom, G. [Statens Straalskyddsinstitut, Stockholm (Sweden); Aakesson, T. [Miljoe- och haelsoskyddsfoervaltningen, Oerebro (Sweden)

  1995-09-01

  In 1991 a drilled well containing water with a radon count of about 20,000 Bq/l was found in the city of Oerebro in southern Sweden. A study was started to develop measures to decrease the radon content of water, investigate public health risks and determine the prevalence of high-radon waters in Sweden. 1991-94 various techniques were tested to reduce the concentration of radon in water. The efficiency of aerating high-radon drinking water was studied under field conditions using two modified aerators in a well, in a pressure tank, and in a column of pellets. The efficiency varied from 20 to 99%. A survey of radon in water from 269 drilled wells was conducted in the Municipality of Oerebro. In water from 78 wells, the mean concentration of radon was 1336 Bq/l. The emanation of radon during normal household activities was studied in a home supplied with water from a drilled well whose radon count was approx 20,000 Bq/l. A geological investigation revealed the presence of thin Uranium-loaded fissures in the bedrock (granite) surrounding the well. 130 refs, 16 figs, 14 tabs.

 4. Dewatering of ashes from mixed fuels. Experiences and results from Tekniska Verken in Linkoeping; Avvattning av aska fraan blandbraenslen. Erfarenheter och resultat fraan Tekniska Verken i Linkoeping

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlson, Ulf; Fredriksson, Anders; Lindahl, Inge [Tekniska Verken i Linkoeping AB (Sweden); Arevius, Anna; Sjoeblom, Rolf [AaF-Energikonsult AB, Stockholm (Sweden)

  2003-12-01

  Unit 3 at Tekniska Verken i Linkoeping (TVL) has a grid type furnace. During the firing season 2000 - 2001, the fuel has been comprising 45 % recovered wood chip, 45 % bark and 10 % recovered plastic material. The outfeed has been wet, and flyash and bottom ash have been mixed in the process. During 1999, about 19,000 tonnes of ash with a water content of about 50 % have been generated. The procedure has implied drawbacks in the form of handling of sludge and disposal of material with a high water content. The purpose of the work carried out has been to provide a basis for design of a handling in which these drawbacks have been eliminated, and which supports other destinations for the bottom ash than disposal. The search for information showed that a number of reactions, in particular hydratisation and recrystallisation, take place when ash is in contact with water. The process is strongly dependent on the chemical composition of the ash. The result is influenced not only by the chemical reactions that occur but also by the order in which they take place. Fly ash is very reactive while bottom ash is relatively inert. The experiments in the laboratory scale showed that bottom ash drained well while fly ash as well as different mixtures of fly ash and bottom ash are relatively impermeable to water. The ageing experiments which were carried out did not indicate any particular alteration in the permeability. Tests on a reduced scale clearly showed that bottom ash drains rapidly without the aid of vacuum and that the field capacity (the relative amount of water which does not drain) is low. Mixtures of bottom ash and fly ash drained more when vacuum was applied. However, such mixtures cured within a few hours and this lead to a substantial decrease in permeability. Tests on a pilot scale were conducted using three different methods of dewatering. The tests on self-percolation showed that most of the drainage water appeared during the first few hours where after the dewatering decreased rapidly. Experiments with equipment of different types for forced dewatering gave on one hand solid residues with a significantly lower water contents, but on the other hand significant volumes of water containing fines. In the solid residue, the fraction of elements like arsenic, lead and zinc decreased with a factor of about five. Measurements of heavy metals in the different ash fractions showed that the contents of them in bottom ash is relatively low. The conclusions are as follows. For the firing season 2001 - 2002, TVL intends to use wet outfeeding only for the bottom ash which will then loose most of its water immediately on exiting. This implies the following: - Disposal of more material than necessary is avoided - Handling of sludge with a high water content is avoided - Risk of instability in deposited material is eliminated - The ash can be utilised as a friction material and/or for drainage purposes at the disposal site - The ash may be given other destinations than disposal, e.g. geotechnical applications. For the firing season 2001 - 2002, TVL intends to outfeed flyash in a dry state where after is is moisted to a low water content. This implies the following: - Disposal of more material than necessary is avoided - The ash can be handled without the risk of dust formation - Risk of instability in deposited material is eliminated or decreased significantly - It is conceivable that the ash might be used for water tightening purposes at a disposal site. It is assessed that the results can be applied in a similar manner to other grid furnaces even if differences in the composition of the fuel gives rise to differences in the properties of the ashes generated. Partially different ash fractions are generated in fluidised bed furnaces. Bottom ashes and cyclon ashes can, however, be assumed to be significantly more draining than ('pure') fly ashes or mixtures of fly ashes and other ashes. The methodology developed in the present study can be used for development of the basis needed for assessments and decisions on strategies for ash management.

 5. Influence of the knowledge representation on the results of risks calculation; Influence de la representation de la connaissance sur les resultats de calcul de risque

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baudrit, C. [Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, 31 (France); Mercat-Rommens, C.; Chojnacki, E. [Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire (DPAM/SEMIC/LMPC), Cadarache, 13 - Saint-Paul-Lez-Durance (France)

  2005-07-01

  In the field of radioecology, uncertainty was especially apprehended within a purely probabilistic framework. This report presents the various mathematical theories which make it possible to represent dubious information: theory of probabilities, theory of possibilities, theory of belief function. The influence of the choice of these various mathematical models to represent knowledge is then studied on the example of the transfer of strontium 90 from an atmospheric deposit to the man through the cow s milk consumption. (authors)

 6. Realisation d'un Centre de Fonderie dans l'Etat de Minas Gerais, Bresil. Resultats du projet et recommandations en decoulant.

  Science.gov (United States)

  United Nations Development Programme, Geneva (Switzerland).

  The document reports the findings and suggestions produced by a study of the needs for on-the-job training of foundry workers and for management development in foundries in Brazil. The researchers propose the creation of working foundries to serve as vocational training centers and laboratories, where experienced workers could upgrade their…

 7. Forbrugernes vurdering af nogle udvalgte kvalitetsmærkninger for hakket oksekød: Undersøgelsens design, gennemførelse og resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl, Hans Jørn; Høg, Esben; Poulsen, Carsten Stig

  2000-01-01

  segmenter af forbrugere, der tillægger mærkningsordningerne vidt forskellig værdi, og som derfor må forventes at bearbejde den information, der kan afledes af en mærkningsordning på vidt forskellig måde. Det vil være af afgørende betydning at have kendskab til disse segmenters eksistens og deres størrelse...

 8. EDF - Electricite de France. Results 1997. 1997: The enterprise prepares for competition; EDF - Electricite de France. Resultats 1997. 1997: L'entreprise se prepare a la concurrence

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-07-01

  In 1997 the energy production of the French Electricity Company EDF (Electricite de France) reached the value of 457.7 billion kWh, of which 82% is nuclear, 14% hydraulic and 4% classical thermal power. The management of maintenance annual intervention allowed and availability of the nuclear sector of 82.6%. The safety level was also maintained at a high value. The quality of the supplied electricity has been improved continuously: the annual average interruption duration for low voltage supply has been reduced from 1.35 h in 1996 to 1.06 h in 1997. Sale volume in France (369.9 billion kWh) is 0.7% lower than in 1996. EDF remains the first electricity exporter in Europe. The EDF has strengthened in 1997 its international development. FF 4.2 billions have been invested in Europe, Latin America and Asia. A social policy has been developed in favor of employee, particularly, young people acting toward enterprise's development, better management and working time reduction. In the frame of its relation with the state the EDF Company has signed a new contract for the period 1997-2000 which will allow reaching its ambition: becoming a public service of reference in Europe and its promotion as leader in industrial services, in the electric sector of France and on the international market. The results of this first year has confirmed the course adopted. The report contains the following seven chapters: 1. Relations with the state and the evolution of the institutional frame; 2. The financial results and administration; 3. Technical results; 4. Development in France; 5. International development; 6. Social and human resources; 7. Environment.

 9. From electroweak theory to the primordial universe. A synthesis of some experimental results; De la theorie electrofaible a l'univers primordial. Synthese de quelques resultats experimentaux

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ealet, A

  2004-12-15

  Particle physic is based on a theory which can be tested on the current large colliders. Measurements are in a very good agreement with this electroweak theory and no deviation is observed to indicate new physics. What is surprising today is that none of its results agrees with what is known from our universe, neither to explain the primordial baryogenesis, neither to explain the acceleration of the expansion of the Universe. In this work, I come back on some results obtained in the Lep collider, to test the electroweak theory (Higgs and W boson production) and on some measurements of CP violation. I compare them with what can be extrapolated in term of primordial baryogenesis and dark energy density and show that there is no possible agreement in the Standard Model. I finish by some experimental and theoretical views to answer this fundamental question. (author)

 10. Areva 2007 results: accelerated growth and significantly improved profitability; Areva resultats 2007: acceleration de la croissance et hausse significative de la profitabilite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-02-15

  The AREVA group recorded accelerated growth and increased profitability in 2007, meeting both of its objectives for the year. The group made strategic inroads in fast growing markets. AREVA's integrated model met with record success in China, where GGNPC acquired two EPR nuclear islands in a combined order including both the reactors and the fuel, and the creation of a joint venture in engineering. Its T and D division was awarded the largest contract of its history in Qatar, making it the leader in a region where T and D was not even present a few years ago. For more than three years, AREVA has built up its capacity to meet surging demand in the nuclear power and T and D markets through an active policy of research and development and by capitalizing on the diversity and strength of its partnerships. Areva hired 8,600 people in 2006 and 11,500 people in 2007; this represents an investment in recruitment, training and integration of approximately euro 200 million per year. For 2008, the group foresees a further increase in its backlog, sales revenue and operating income. The Areva Group financial statements for 2007 are summarized below: - Backlog: euro 39.8 billion, up 55%; - Sales revenue: euro 11.9 billion, up 9.8% (up 10.4% like-for-like); - Operating income: euro 751 million, i.e. 6.3% operating margin, up 2.6 points compared with 2006; - Net income attributable to equity holders of the parent: euro 743 million (euro 20.95 per share), up from euro 649 million in 2006 (euro 18.31 per share); - Net debt: euro 1.954 billion, linked to the acquisition of UraMin; - Dividend: euro 6.77, to be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders convening on April 17, 2008.

 11. Long-term growth responses of ash addition and liming - Preliminary results from a pilot study; Laangtidseffekter paa skogsproduktion efter askaaterfoering och kalkning - Preliminaera resultat fraan en pilotstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Jacobson, Staffan (Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk), Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala (Sweden)); Johansson, Ulf (Swedish University of Agricultural Sciences, The Unit for field-based forest research, Box 17, SE-310 38 Simlaangsdalen (Sweden)); Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna (Metla, P.O. Box 18, FIN-01301 Vantaa (Finland)); Holt-Hansen, Kjersti (Norsk Institutt for skog og landskap, P.B. 115, NO-1431 Aas (Norway))

  2009-04-15

  Under this pilot study with preliminary results revealed trends in the experimental material which indicated that the addition of ashes or lime in the coniferous forest on mineral soil can lead to reduced stem growth on land with low fertility, unchanged stem growth in medium productive land, while growth may increase land with high fertility. This applied to both periods of 5-15 years and in the longer term (17-23 years; lime). Hence, the hypothesis, regarding the growth being dependent on soil fertility expressed as fertility, could not be rejected. However, previously reported indications of a similar connection with the C/N ratio in the humus was not confirmed in this first evaluation of the material

 12. Control strategies for reducing consumption and pollutant emission on isolated junctions: field results; Enjeux de la regulation aux carrefours pour reduire la consommation et la polution: resultats experimentaux

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Midenet, S.; Boillot, F.; Pierrelee, J.C. [Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securite, INRETS, Lab. Genie des Reseaux de Transports et Informatique Avancee, GRETIA, 94 - Arcueil (France)

  2000-07-01

  We present experimental results dealing with traffic light control strategies for reducing CO{sub 2} emission and fuel consumption on isolated intersection. The experimental site, located near Paris, is a 400 meter area centred on an isolated junction that has been equipped with video sensors (for queue lengths and other spatial traffic measurements). A complete control device enables to actually control the junction traffic lights from our INRETS laboratory. A model has been designed to estimate emission and consumption mean costs based on video traffic measurements. The model's coefficients have been calibrated with real life kinematics profiles and corresponding instantaneous emission measurements, provided by INRETS-LTE; we ended up with coefficients for diesel, catalyst gasoline and non-catalyst gasoline passenger cars. An 8 months experimental period in 1998-1999 led to constitute a large database of one-hour traffic measurement samples, that cover the usual traffic condition ranges for each strategy applied on field. The consumption and emission costs for each strategy, along with comparative benefits have been computed on this basis. We show that the CRONOS adaptive real-time strategy based on waiting time minimization leads to important benefits on the part of the cost that is related to stops and waiting time: 14 % on average for CO{sub 2} emission. This benefit remains significant on the total cost (around 4 % for CO{sub 2}) and noticeable whatever the traffic conditions. (authors)

 13. Monitoring of air pollution in Oestergoetland county. Results up to September 1999; Oevervakning av luftfoeroreningar i Oestergoetlands laen. Resultat till och med september 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hallgren Larsson, Eva [ed.

  2000-04-01

  Swedish Environmental Research Inst. have measured deposition of air pollutants, soil water quality, and air pollution levels in forested areas in different parts of Sweden. This report treats the Oestergoetland county and the compilation covers the period 1991-1999, with more detailed monitoring for 1998-1999.

 14. The electric comfort in social housing. EDF is going on. Agreements with concrete results; Le confort electrique en logement social. EDF avance. Des engagements aux resultats concrets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-11-01

  This document deals the wrap-up of the agreement signed between EDF and the HLM Union, in 1997, concerning the quality of the electric heating and warm water in social housing. The convention is described and technical solutions are discussed. The relations with the tenants and the mission of advice are also presented. (A.L.B.)

 15. Myocardium scintigraphy and coronaries scanner: results and respective contribution of these two examinations; Scintigraphie myocardique et scanner coronaire: resultats et apport respectif des deux examens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Songy, B.; Balestrini, V.; Sablayrolles, J.L.; Vigoni, F.; Lussato, D. [Centre cardiologique du Nord (CCN), Saint-Denis, (France); Faccio, F. [fondation San Geronimo, Santa Fe, (Argentina)

  2009-05-15

  The objective were to evaluate the results and the respective contribution of the myocardium scintigraphy and the coro-scanner. It exists an excellent correlation between a normal scanner and a normal scintigraphy (97%). 30% of patients having non tight stenosis at scanner and 60% of these ones having tight stenosis have a scintigraphy ischemia; An abnormal scanner, whatever be the the degree of stenosis must be completed by a test of myocardium ischemia. The actual limitations of the coro-scanner (64 gills) are in relation with its spatial resolution (quantification) and temporal resolution (right coronary). The choice of the diagnosis examination to realize in first intention must depend on the age and prevalence of the coronary disease. (N.C.)

 16. Validation logics for a reactive two-phase code and first results; Logique de validation d'un code diphasique reactif et premiers resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dupays, J.

  1998-07-01

  The development of a reactive two-phase code devoted to the simulation of unstationary phenomena requires a pragmatic validation approach based on test cases with an increasing complexity. In this aim, the propagation of an acoustic wave inside a standing reactive two-phase medium is a first necessary step. The theoretical formalism on which this test case is based is explained first. Then a first theory-simulation comparison is presented. This study stresses on the destabilizing property of droplets evaporation and gives a way to estimate the critical frequency-diameter couples. Finally, a validation logics centered on specific problems raised by the simulation of reactive flows in solid propellant engines is proposed. (J.S.)

 17. Wind power on Gabriel mountain - Follow-up of the consequences for reindeer herding, third year results; Vindkraft paa Gabrielsberget - Uppfoeljning av konsekvenserna foer rennaeringen, tredje aarets resultat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-05-15

  According to the Environmental Court's decision Gabriel Mountain the wind plant's impact on reindeer husbandry followed up by a control program. According to the Environmental Court's decision Gabrielsberget the wind plant's impact on reindeer husbandry followed up by a control program. The control program was initiated in autumn 2008. Reporting to the County Board will be made annually until the trial period ends. The construction of roads on Gabriel Mountains began in November / December 2008. No construction work was carried out, however, during the period that the reindeer were in the area (January-March 2009). The construction work started again in the summer / fall of 2009. The first 20 wind turbines began operating in January 2011. During these periods, the continuous interviews were held with reindeer herders from grazing district Byrkije. Reindeer herding utilization of the area before the wind farm been built and under construction has thus been mapped. Despite good grazing conditions Byrkije experienced difficulty in reindeer herding in and around wind power construction at Gabriel Mountain, especially during the second winter season (2010/11), when construction has been more extensive. Byrkije had to support feeding and use helicopter, something that previous seasons only was done in poor grazing conditions. The herders were also more people who worked actively with the reindeer and the working day has been longer and more strenuous compared to the seasons before the wind farm was built. The reindeer has moved more and were more spread out. The herders have also been forced to retrieve outside reindeer winter Loegdeaa land, something that has rarely happened in previous seasons. The reindeer's movement patterns and utilization of pastures have been different during the construction of the wind farm than in previous years. This report will be based on the new data over the years monitoring program runs.

 18. Dosimetric control: report of French submarine forces from 1989 to 1999; Surveillance dosimetrique: resultats des equipages des forces sous-marines de 1989 a 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laroche, P.; Rousset, J.; Amabile, J.C.; Roe, H. [Service de Sante des Armees, 29 - Brest Naval (France)

  2001-09-01

  We report on the Ile Longue strategic site and describe the medical and dosimetric monitoring of nuclear submarine crews. Over the past eleven years, dosimetric results of nuclear submarine crews have been gathered. We have compared these results to those of workers employed by outside enterprises and the directorate of naval constructions. During this period, neither the crew members nor the workers have been over-exposed. Considering each group, we show a more or less distinct diminution of equivalent doses. (authors)

 19. Transmutation program: preliminary measurements about the production of spallation neutrons; Programme transmutation: resultats des mesures elementaires sur la production de neutrons de spallation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leray, S. [Laboratoire National Saturne - Centre d`Etudes Nucleaires de Saclay, 91 - Gif-sur-Yvette (France); Beau, M. [CEA Centre d`Etudes de Bruyeres-le-Chatel, 91 (France); Boudard, A. [CEA Centre d`Etudes de Saclay, 91 - Gif-sur-Yvette (France). Dept. d`Astrophysique, de la Physique des Particules, de la Physique Nucleaire et de l`Instrumentation Associee] [and others

  1996-12-31

  The programme to measure the double differential cross-sections for the production of neutrons induced by protons and deuterons on various targets is presented. Two different experimental techniques are used for these measurements: for the low energy part of the neutron spectrum, time-of-flight is employed between the incident tagged proton and a NE213-scintillator detecting the neutron. At high energies, the neutron energy spectrum is obtained through the detection of recoil protons in a magnetic spectrometer, after scattering in a liquid hydrogen convector. The first results are discussed. The Phase 2 in which the experimental set-up will be modified to allow for the measurement of complete angular distributions and the study of neutron energy spectra from thick targets is also presented. (authors) 13 refs.

 20. Oversikt over påviste pesticider i perioden 1995-2006. Resultater fra JOVA: Jord- og vannovervåking i landbruket i Norge

  OpenAIRE

  Ludvigsen, Gro Hege; Lode, Olav

  2008-01-01

  Rapporten presenterer resultatene av overvåkingen av pesticider i perioden 1995-2006. Resultatene er presentert for ett pesticid om gangen og oppsummerer funn av pesticider i bekker, elver, grunnvann, grøftevann, episodestudier, nedbør og sediment. Resultatene er presentert i tabeller og med en kort tekst som oppsummerer de viktigste resultatene og midlenes egenskaper.

 1. The French para-petroleum industry. Results of the 2000 inquiry; L'industrie parapetroliere francaise. Resultats de l'enquete 2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Armengol, Ch.; Bensaid, B.; Saniere-Thouvay, A.

  2001-07-01

  The absence of regular statistical data about the French para-petroleum industry, which involves several companies of various size, has led the pooling of para-petroleum and gas companies (GEP), the committee for petroleum and marine studies (CEP and M) and the French petroleum institute (IFP) to start up an annual enquiry at the national scale. This document gives, first, a general overview of the international petroleum context, and then presents the results of the last inquiry which allows to precise the situation of the French para-petroleum industry in 1999 and to put forward some estimations for 2000. (J.S.)

 2. Nytteomkostningsanalyse af populationsscreening for abdominalt aortaaneurisme baseret på fem års resultater af en randomiseret hospitalsbaseret screeningsundersøgelse--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes S; Juul, Svend; Fasting, Helge

  2006-01-01

  or for controls. There were 75% fewer emergency operations (P pounds sterling (4,034-13,782) per saved living year, expected to decrease to about 1,860 pounds sterling after 10 years. Screening of Danish men...

 3. Clinical results of neurotransmission SPECT in extra-pyramidal diseases; Resultats cliniques de la TEMP de la neurotransmission en pathologie extra-pyramidale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baulieu, J.L.; Prunier, C.; Tranquart, F.; Guilloteau, D. [Centre Hospitalier Universitaire Bretonneau, Service de Medecine Nucleaire in vitro, INSERM U316, 37 - Tours (France)

  1999-12-01

  We present some methodological aspects and clinical applications of dopamine D2 receptor and transporter SPECT using new radiotracers radiolabeled with iodine 123. The gamma camera quality control and standardisation has to be adapted to the small volume and deep location of striata, where receptors and transporters are present. Phantom containing hollow spheres of different diameters which can be filled with different amounts of {sup 99m}Tc or {sup 123}I. The semi quantitation of receptor and transporter molecular concentration is based on an equilibrium binding model. According to this model, the binding potential (Bmax. Ka) is equal to the ratio between specific binding in the striatum and circulating activity in a reference region of interest in the occipital cortex. By comparing ECD and ILIS SPECT, it has been shown that striatal ILIS binding does not depend on the local perfusion. The clinical applications mainly concern the extra-pyramidal pathology: ILIS and IBZM SPECT are able to differentiate pre- and post-synaptic lesions. In Parkinson disease the nigrostriatal pathway is damaged and D2 receptors are normal or increased, as shown by normal or elevated IBZM or ILIS uptake. In other extra pyramidal degenerative diseases as progressive supra nuclear palsy or multiple system atrophy striatal D2 receptors are damaged as shown by decreased IBZM or ILIS uptake. In our experience, 88 per cent of patients are correctly classified by ILIS SPECT and 86 per cent with IBZM SPECT. Dopamine transporter SPECT with {beta}CIT and PE2I provides an evaluation of the presynaptic neuronal density in the striatum. One can expect an help for the early diagnosis and the evaluation of Parkinson disease. Another potential application of dopaminergic neurotransmission SPECT is the evaluation of neuronal loss after hypoxo-ischemia. We conclude that dopaminergic neurotransmission SPECT using specific ligands should become a useful diagnosis tool to study a large number of brain dysfunctions. (author)

 4. Climate and energy efficiency policies: synthesis of France commitments and results; Politiques climat et efficacite energetique. SynthEse des engagements et resultats de la France

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  After a brief recall of the definitions of energy efficiency, of direct and indirect emissions, of total emissions, and of the main French commitments (first climate plan, energy policy orientations in the POPE law, Grenelle de l'Environnement, national action plan for energy efficiency, Grenelle laws), this document briefly presents the current situation and predictions in terms of energy consumption and greenhouse gas emissions. For different sectors, it presents key measures and evokes actual or expected results. These sectors are: energy production, housing and office building, transports, industry, State and local communities, agriculture and forest, information and education, wastes

 5. Oil product sales in 2010 - Results per product and per district; Les ventes de produits petroliers en 2010 - Resultats par produit et par departement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Korman, Bernard; Lauverjat, Jean

  2011-11-15

  This document proposes tables of data corresponding to sales of different oil products (super unleaded petrol, Diesel fuel, domestic heating oil, heavy fuels) in metropolitan France in 2011, in the French districts and regions, and in the coastal districts and regions for the maritime sector (fishing activity, ships).

 6. Kontrolleret, klinisk afprøvning af isoprinosin til HIV-smittede. Resultater af en dansk/svensk multicenterundersøgelse. The Scandinavian Isoprinosine Study Group

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, S; Pedersen, C; Sandström, E

  1994-01-01

  progressed to AIDS (p = 0.005; odds ratio: 2.8, 95% CI: 1.3-6.2). Intention-to-treat analysis showed identical results. No severe adverse reactions or toxicities were observed. We conclude that HIV-infected individuals without AIDS may be safely and effectively treated with isoprinosine....

 7. Breast cancer: results and side effects of radiotherapy after mastectomy; Cancer du sein: resultats et toxicite de l'irradiation locoregionale apres mastectomie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cutuli, B. [Centre de Radiotherapie et Oncologie, Polyclinique de Courlancy, 51 - Reims (France)

  2000-12-01

  The locoregional control is a crucial step in the achievement of a cancer cure. After mastectomy, the locoregional irradiation clearly reduces the chest wall and nodal relapses, especially with initial lesions more than 5 cm or with nodal involvement and/or large lymphatic or vascular emboli. Two recent randomized trials confirmed the benefit of well-adapted locoregional irradiation. In the Danish trial, including pre-menopausal 'high-risk' women treated by mastectomy and chemotherapy (CMF protocol), the radiotherapy reduced the locoregional relapses from 32 to 9% (P< 0.001) and increased the 10-year survival rates from 45 to 54% (P< 0.001). These results are now also confirmed in a postmenopausal group, with an increased 10-year survival rate of 36 to 45% (P< 0.001). In the Canadian trial, locoregional relapse rate decreased from 25 to 13% and 10-year survival rate increased from 56 to 65%. The meta-analysis published in 1995 by the Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group (EBCTCG) showed only a modest benefit due to locoregional irradiation in breast cancer. However, when small trials and older trials started before 1970 are excluded due to imperfect methodologies and for inadequate irradiation techniques, the benefit of the 'modern' radiotherapy appears significant in the 7,840 patients selected in this way. Thus, since the locoregional irradiation can avoid some metastatic evolutions developed only after 'local' or 'nodal' relapse, it must be integrated in a multidisciplinary strategy. Nevertheless, this treatment must be safe and this is possible by the use of new techniques, including the definition of anatomical volumes and provisional dosimetry. The most important point concerns the treatment of the internal mammary nodes, especially when previous chemotherapy including anthracycline was performed. The use of a direct field, with at least 40% of the dose delivered by electrons in an alternating scheme, is recommended to ensure very good protection of the heart and lungs. (author)

 8. Annual survey on the natural gas market: 2008 main results; Enquete annuelle sur le marche du gaz naturel: principaux resultats 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-09-15

  This document presents and briefly comments the main data of the natural gas market in France in 2008: gas production, gas transit (entry points receiving gas from various origins and export points to Spain and Switzerland), gas storage, gas distribution, gas sales in the different French regions and to different kinds of customers or industries.

 9. Monitoring of air pollution in Stockholm county. Results up to September 1999; Oevervakning av luftfoeroreningar i Stockholms laen. Resultat till och med september 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia [ed.

  2000-05-01

  Swedish Environmental Research Inst. have measured deposition of air pollutants, soil water quality, and air pollution levels in forested areas in different parts of Sweden. This report treats Stockholm county and the compilation covers the period 1992-1999, with more detailed monitoring for 1998-1999.

 10. The injection of TASS-tunnel. Design, implementation and results from the pre-injection; Injekteringen av TASS-tunneln. Design, genomfoerande och resultat fraan foerinjekteringen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Funehag, Johan (Chalmers university of technology, Goeteborg (Sweden)); Emmelin, Ann (Golder Associates (Sweden))

  2011-06-15

  The Swedish repository facility for spent nuclear fuel will be placed in crystalline rock at a depth of 400-500 m. In order to limit groundwater inflow to the facility, grouting is planned. To comply with the stringent material, execution and inflow restrictions, a series of research and development projects concerned with rock characterization for grouting, grouting materials and grouting design have been carried out by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). The understanding and methods developed were tested in the sealing project carried out at Aespoe Hard Rock Laboratory (Aespoe HRL), Sweden, and presented in this report. The project consisted of the construction of a short tunnel at 450 m depth, the TASS-tunnel. Grouting was conducted as pre-grouting using ordinary grouting fans outside the planned tunnel contour, as well as with grout holes entirely within the planned contour. A cement-based low-pH grout and a silica based grouting agent, silica sol, were used. The methodology used included determination of the fracture transmissivity distribution; identification of the smallest hydraulic aperture that needs to be sealed; grout selection based on fracture aperture and grout penetrability; design of grout hole geometry, grouting pressure and time in order to achieve the penetration length required; and monitoring of the actual execution based on inflow in control holes with subsequent design revision. Special concern was given to equipment and execution due to the high groundwater pressures, 3.5 MPa. Before starting the construction, inflow to core drilled holes along the tunnel position amounted to 45-90 liters/minute. The project showed that it was possible to limit the inflow to the target value 1 liter/minute per 60 m tunnel

 11. Rapport fra hovedudvalget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danmarks Miljøundersøgelser (bidragyder): Bichel-udvalget

  Bicheludvalget, Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. Rapporten er Bicheludvalgets endelige rapport til Miljø- og Energiministeren og bygger på 5 faglige baggrundsrapporter.......Bicheludvalget, Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. Rapporten er Bicheludvalgets endelige rapport til Miljø- og Energiministeren og bygger på 5 faglige baggrundsrapporter....

 12. Deleøkonomi i transport: udvikling, trends og potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haustein, Sonja; Nielsen, Thomas Alexander Sick

  befolkningen, og undersøgelser peger på, at delebiler kan være med til at reducere bilparkens størrelse, den samlede kørsel og CO2- emissionen. Den samlede effekt afhænger dog af i hvor høj grad det lykkes at tiltrække nuværende bilejere til delebilordninger som alternativ til egen bil. Det privatøkonomiske...

 13. Et kapløb med de tabte ansigter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vagnby, Bo

  2007-01-01

  De kuldsejlede planer for opførelse af Musikkens Hus på Aalborg Havnefront kalder på tid og overvejelser om hvordan et musikhusprojekt bør indgå i de samlede havnefrontplaner. Politikerne tænker for meget i 'mørtel og mursten' og for lidt i de økonomiske konsekvenser og indpasning i den samlede...

 14. CATALOGUE collected films 1995-2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meldgaard, Morten

  2016-01-01

  samlede film 1995-2009 kim, 93. 2009 højre hånd, 24. 2003 declaration of love, 24. 2002 udflugt til bjergene, 16. 2001 memory of a future, 8. 1997 essen, 12. 1995 funktion, 19. 1995......samlede film 1995-2009 kim, 93. 2009 højre hånd, 24. 2003 declaration of love, 24. 2002 udflugt til bjergene, 16. 2001 memory of a future, 8. 1997 essen, 12. 1995 funktion, 19. 1995...

 15. A.P.H.E.I.S.:air Pollution and Health: A European Information System Health Impact Assessment of Air Pollution In 26 European Cities; Synthese des resultats europeens et resultats detailles des villes francaises issus du rapport paru en octobre 2002

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-10-15

  Air pollution is a public health problem, in spite of more severe norms in matter of emissions rates, a stricter surveillance of the atmospheric pollution and the decrease of levels of some atmospheric pollutants. this situation has lead to the creation of a programme A.p.h.e.i.s. in 1999, in order to supply to Europeans authorities information on air pollution. In the report are presented the results of E.I.S. (evaluation of sanitary impact) made in towns.

 16. Sådan skaber vi mønsterbrydere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2017-01-01

  Treårigt forskningsprojekt viser, at pædagoger og medhjælpere kan undersøtte alle børns trivsel og udvikling og dermed styrke udsatte børns ressourcer. det vil kjælpe med at bryde den sociale arv og forhindre, at vi reproducerer ulighed.......Treårigt forskningsprojekt viser, at pædagoger og medhjælpere kan undersøtte alle børns trivsel og udvikling og dermed styrke udsatte børns ressourcer. det vil kjælpe med at bryde den sociale arv og forhindre, at vi reproducerer ulighed....

 17. Test beam results on Atlas electromagnetic end-cap calorimeter: Electrons-jets separation; Resultats des tests en faisceau sur les bouchons du calorimetre electromagnetique d'ATLAS - separation electrons-jets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Serfon, C

  2005-05-15

  ATLAS is one of the four experiments being built on the future proton-proton collider at CERN: the LHC. This experiment has a large physics program, from Standard Model to new physics. The search for the Higgs boson in two photons or in four leptons, or the search of Z' or W' needs a good energy resolution for the electromagnetic calorimeter. This thesis describes the beam tests performed on three modules of the electromagnetic end cap calorimeter. A 0.6% non-uniformity, and a 0.7% energy resolution global constant term (dominant at high energy) has been obtained. Moreover, a study on the separation between electrons and jets is also performed. This study shows that a jets rejection factor of 10{sup 5} can be obtained keeping an electron efficiency better than 78%. (author)

 18. Rheological study of an hydrate slurry as secondary two-phase refrigerant. Experimental results and modelling; Etude rheologique d'une suspension d'hydrates en tant que fluide frigoporteur diphasique: resultats experimentaux et modelisation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Darbouret, M.

  2005-12-15

  Secondary two-phase fluids are suspensions of solid crystals. Thanks to the melting latent heat, they present a great interest for cold transportation. Moreover, they are a mean of reducing the amount of classical refrigerant. In the refrigeration field, ice slurries are already used. The goal is now to extend this technology to other temperature ranges suitable for other applications like freezing or air-conditioning. For an air-conditioning application, a TBAB (Tetra-Butyl-Ammonium Bromide) aqueous solution is studied. Under atmospheric pressure and for positive temperatures, this solution crystallizes into ice-like compounds named 'hydrates'. First, the physical properties of the aqueous solution and its crystallisation conditions were studied. Two different types of hydrates can appear. The goal of the experimental set-up is to study the rheological behaviour of two-phase fluids. Slurries are made in brushed-surface heat exchanger and pumped into pipes where flow rates and pressure drops are measured. The rheological behaviour of TBAB hydrates slurries can be described using a Bingham fluid model. We highlight that the two rheological parameters, which are the apparent viscosity and the yield shear stress, depend on the volume fraction of crystal of course, but also on the hydrate type, and on the initial concentration of the solution. The yield shear stress is interpreted as the consequence of the Van der Waals inter-particle interaction forces. Finally, possible stratification effects are modelled with a finite difference method. The principle is to calculate particle concentration and velocity profiles following the flow of the slurry. Calculations are validated with experimental velocity profiles published by P. Reghem (2002). This model underlines the influence of the particle distribution in the pipe on pressure drops. (author)

 19. Interest of the SPECT-CT merging to detect pseudo-arthrosis after lumbar arthrodesis: preliminary results; Interet de la fusion TEMP-TDM pour la detection des pseudarthroses apres arthrodese lombaire: resultats preliminaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rager, O.; Ratib, O.; Tessitore, E. [Hopitaux universitaire de Geneve (Switzerland)

  2010-07-01

  Pseudo arthrosis is a potential complication after a lumbar arthrodesis. The symptoms are nonspecific and revision surgery is not always an effective treatment. Scintigraphy SPECT / CT with {sup 99m}Tc and CT were studied separately for the diagnosis of pseudo arthrosis before the widespread use of software fusion. It is well established that the diagnosis based on CT led to a number of false positive (10%). The purpose of this study is to evaluate the usefulness of SPECT-CT fusion imaging in the diagnosis of pseudo arthrosis. Conclusions: SPECT / CT fusion imaging may increase the specificity for the diagnosis of pseudo arthrosis at the level of inter body cages and increase sensitivity for the detection of degenerative diseases on the back joints. (N.C.)

 20. Executive report. From the preliminary phase to the first results of the pilot study; Rapport executif. De la phase preparatoire aux premiers resultats de l'etude pilote

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-03-01

  This report presents a status of the actions carried out since the end of 1999 to the account of the observatory of indoor air quality in the framework of the contracts and conventions signed between the scientific and technical centre of building engineering (CSTB), the French ministries of accommodation, research, health and environment, and the agency of environment and energy mastery (Ademe). The actions concern: the production of data about the indoor environment (preliminary phase, pilot-campaign on 90 residential buildings and 9 schools of 3 different regions, preparation of the operational campaign on 800 sites (720 residential buildings and 80 schools), sampling strategy, optimization/development of investigation tools), the collection of available data in France, the management and exploitation of data, the development of information and communication tools, and the quality assurance of the observatory. (J.S.)

 1. Results of the quality control treatments plans in volume arc therapy modulated for thirty treated patients; Resultats du controle de qualite des plans de traitements en arctherapie volumique modulee pour 30 patients traites

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fenoglietto, P.; Ailleres, N.; Simeon, S.; Santoro, L.; Dubois, J.B.; Azria, D. [IRCM, Institut de Recherche en Cancerologie de Montpellier, 34 - Montpellier (France)

  2009-10-15

  The intensity modulated radiotherapy (I.M.R.T.) provided by voluminal arc therapy was implemented at the Val d'Aurelle regional center against cancer in november 2008. In May 2009 more than 30 patients have benefited from this technique in our institution and for each of them, the dosimetry planing has been checked under the accelerator before the treatment. The analysis of these results of measures under accelerators equipped of 120 leave collimators and for optimizations realised with the Rapid-arc computer code from Varian. The issue of a treatment in intensity modulation by voluminal arc therapy gives satisfying results falling within the range of those previously found in conventional I.M.R.T.. Besides, the quality control is faster because of lesser number of beams to verify. (N.C.)

 2. Fractionated stereotactic radiotherapy: results in pituitary adenomas, acoustic neuromas and cavernous meningiomas; Radiotherapie stereotaxique fractionnee: resultats dans les adenomes hypophysaires, les neurinomes de l`acoustique et les meningiomes du sinus caverneux

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colin, P.; Redon, C. [Polyclinique Courlancy, 51 - Reims (France); Scavarda, D.; Delemer, B.; Nakib, I.; Caron, J.; Bazin, A.; Bernard, M.H.; Peruzzi, P.; Scherpereel, B.; Rousseaux, P. [Centre Hospitalier Universitaire, 51 - Reims (France); Fauchon, V. [Centre de Hautes Energies, 06 - Teymeinade (France); Delannes, M. [Centre Claudius-Regaud, 31 - Toulouse (France)

  1998-03-01

  In order to optimize cerebral benign tumor irradiation, fractionated stereotactic radiotherapy allows a focused-volume irradiation (2.1 cm{sup 3}, 16 mm diameter) under standard fractionation conditions. Results of a retrospective and multicentric analysis are presented. For these benign tumors, the focused target volume obtained by the fractionated stereotactic radiotherapy seems to be better adapted to the treatment of limited benign tumors than standard radiotherapy. The use of standard fractionation reduces the risk of severe normal tissue damage, sometimes observed for radiosurgery and inherent in the use of single fraction. (authors)

 3. Biodiversity and global change. Adaptative responses to global change: results and prospective. IFB-GICC restitution colloquium; Biodiversite et changement global. Reponses adaptatives au changement global: resultats et prospective. Colloque de restitution IFB-GICC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Despres, L.; Hossaert-Mckey, M.; Martin, J.F.; Pont, D.; Valero, M.; Chave, J.; Benizri, E.; Amiaud, B.; Boury-Esnault, N.; Fritz, H.; Lavelle, P.; Martin, F.; Poulet, S.; Blanchard, F.; Cheddadi, R.; Dupouey, J.L.; Hulle, M.; Michaux, J.; Souissi, S.; Bridault, A.; Dambrine, E.; Gomez, B.; Thevenard, F.; Legendre, S.; Suc, J.P.; Zeitoun, V.; Bezancon, G.; Frascaria-Lacoste, N.; Ponsard, S.; Bourguet, D.; Vigne, J.D.; Doyen, L.; Joly, P.; Gourlet-Fleury, S.; Garnier, E.; Lebaron, Ph.; Boulinier, Th.; Chuine, I.; Jiguet, F.; Couvet, D.; Soussana, J.F.; Weimerskirsch, H.; Grosbois, V.; Bretagnolle, V

  2006-07-01

  Global change is the consequence of the worldwide human print on ecology. The uncontrolled use of fossil fuels, the urbanization, the intensifying of agriculture, the homogenization of life styles and cultures, the homogenization of fauna and vegetation, the commercial trades, the bio-invasions, the over-exploitation of resources and the emergence of new economic powers (China, India, Brazil..) represent an adaptative dynamics of interactions which affects the overall biosphere and the adaptative capacities and the future of all species. Biodiversity is an ecological and societal insurance against the risks and uncertainties linked with global change. The French institute of biodiversity (IFB) has created a working group in charge of a study on global change and biodiversity, in particular in terms of: speed and acceleration of processes, interaction between the different organization levels of the world of living, scale changes, and adaptative capacities. 38 projects with an interdisciplinary approach have been retained by the IFB and the Ministry of ecology and sustainable development. The conclusion of these projects were presented at this restitution colloquium and are summarized in this document. The presentations are organized in 7 sessions dealing with: global changes and adaptation mechanisms; functional responses to global changes; spatial responses to global changes; temporal responses to global changes; selective answers to global changes; available tools and ecological services; scenarios and projections. (J.S.)

 4. December 7, 2000. General framework: the European and French contexts. Results of the Eole 2005 program: the lessons; 7 decembre 2000. Cadrage general: les contextes europeens et francais. Resultats du programme Eole 2005: les enseignements

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bal, J.L.; Chabot, B. [Agence de l' Environnement et de la Maitrise de l' Energie, ADEME, 75 - Paris (France); Grandidier, J.Y. [Association de l' Energie Eolienne en France, 11 - Narbonne (France); Germa, Ph. [IENA Environnement, France (France); Argenson, A.; Dugue, Ch. [Cabinet GERMA, 34 - Montpellier (France); Fassi Fihri, M.A. [Office National de l' Electricite (Morocco); Wagner, A. [Enron Wind Corp. (Germany); Krogsgaard, P. [BTM Consult ApS, Ringkbing (Denmark); Gonzalvez, C.H. [Institute for Diversification and Energy Saving (IDAE), Madrid (Spain)

  2001-03-01

  This first day of conference was organized in two parts: the first part was devoted to a presentation of the French and European contexts of the development of wind power. After a general presentation of the aims of the colloquium, a round table was organized about the European context of development of wind energy with its application to France in the framework of the new organization of the electric power industry. Testimonies about the means used by governments for the sustain of wind energy development were presented with the examples of Spain and Germany. The second part of the day was devoted to the presentation of the results of the French wind energy program 'Eole 2005' and of the lessons gained: detailed presentation of the sustain program for a minimum of 5000 MW installed power in 2010, strategic analysis of the program (projects, R and D actions, companies), the economical workability of wind power projects (tariffs, point-of-view of French and European operators), the export development prospects for the 2000-2005 era and the main international markets at the 2005-2010 vista (examples of Denmark, Portugal and Morocco). (J.S.)

 5. Conservation program of fuelwood in Cambodia : the looming of a network of skills with encouraging results; Programme economie de bois de feu au Cambodge : emergence d'un reseau de competences avec des resultats encourageants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rozis, J.-F.; Rondet, M.; Vitou, S.

  2000-06-01

  Some studies indicate that the deforestation process initiated in Kompong Chnang Province, in Cambodia has led to the loss of 59 per cent of the thick forest between 1985 and 1993, mainly to fuelwood. The first two years of this study were aimed at laboratory and field testing of different basic models aimed at reducing the consumption of fuelwood while adapting to the acquisition possibilities of users. The first axis concerned domestic cooking. The introduction of baked clay stockpots based on an Indonesian model for the rural communities and a coal-burning Thai model for the urban communities. Field experiments indicated a reduction of 25 to 30 per cent of fuelwood. The production of sugar palm also utilized large quantities of fuelwood, approximately 6 per cent of all fuelwood utilized in the province. The substitution of single stockpot by double stockpot with chimney led to a gain in time, better boiling and a better taste since the smoke was not returning in the stockpot. The successes encountered encouraged decision-makers for the program to establish a network of skills, from the training of professionals, technicians, popular science writers, stockpot manufacturers,etc.. This network was established on March 14, 2000 and comprised 40 government and non-government agencies. The next phase planned involves the development of a national policy on fuelwood, the formation of technicians, the advising of decision-makers, as well as the development of a research and development program.

 6. Radiation test results on COTS components needed for the large hadron collider at CERN; Resultats de tests aux radiations de composants COTS necessaires pour le large hadron collider au CERN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rausch, R.; Tavlet, M. [CERN Conseil Europeen pour la recherche nucleaire, Lab. europeen pour la physique des particules, Geneve (Switzerland)

  1999-07-01

  Calculations have shown that the level of absorbed radiation dose inside the tunnel of the future LHC will be between 1 and 10 Gy pro year. This level of radiation allows the use of industry standard commercial-off-the-shelf (COTS) devices. For some COTS to be used at the LHC, on-line testing have started in a typical proton-accelerator radiation-field; mainly gammas and neutrons, plus some high-energy particles. After irradiations at about 100 Gy and a few 1.10{sup 12} n.cm{sup -2} (eq. 1 MeV-Si), fatal faults and important upset rates appear.

 7. Results of the Joule II program, energy audit and air quality in office buildings; Resultats du programme joule II audit energie, qualite de l`air d`immeubles de bureaux

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kirchner, S.; Riberon, J.; Cochet, C. [Centre Scientifique et Technique du Batiment, (CSTB), 77 - Marne-la-Vallee (France); Bluyssen, P. [TNO, Building and Construction Research, Dept of Indoor Environment, Building Physics and Systems, Delft (Netherlands)

  1995-10-01

  56 office buildings in nine european countries have been audited during the 1993-1994 heating period, according to the same methodology as defined by the Joule II EEC program ``European audit project to optimize indoor quality and energy consumption in office buildings``. The main objective of the program was to develop a common multidisciplinary investigation procedure for air quality, with evaluation of ventilation and indoor air pollution sources, taking into consideration occupant perception, effects on health and energy consumption. Results show that air quality is generally perceived as poor, although ventilation rates were correct; enhancement of air quality should be provided through air pollution abatement (the main pollutant sources are identified as building materials, cleaning products and ventilation system components), rather than by increasing ventilation rates

 8. Ambulanceudrykning i København, Odense og Ringkøbing Amt. Resultater fra Sundhedsministeriets og Amtsrådsforeningens stikprøveundersøgelse 1990. 1. Epidemiologiske data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, H; Larsen, C F

  1992-01-01

  In 1990, The Danish Ministry of Health and the County Council Association undertook a spot test investigation of the activities in connection with 3,182 emergency ambulance services (AU) in the Municipality of Copenhagen (a city), the Odense district (a large provincial town) and the County...... in the County of Ringkøbing. More than 10% of the services in all three regions did not result in transport of the patient to hospital treatment. The average age of the patients was 52 years in Copenhagen compared with 44 years in the other two regions. The age-specific frequency of AU for patients aged 0......-4 year-old was nine times as great in Copenhagen than in Odense and the County of Ringkøbing and, where patients aged more than 80 years were concerned, the frequency was 4-10 times as great. In all three regions, the activities of ambulance services were most numerous between 6-16 hours and lowest...

 9. The technical results of the Swedish nuclear weapons programme - a compilation of FOAs annual reports 1945-1972; Det svenska kaernvapenprogrammets tekniska resultat - en sammanstaellning av FOAs aarsrapporter 1945-1972

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oliver, L.; Stenholm, L

  2002-02-01

  The aim with this report is to summarise FOAs nuclear weapons related research that was performed 1945-1972. The report is a compilation of FOAs annual reports that originally were in a classified form but have now - mostly - been declassified. References to separate reports in the different research areas are included in the report.

 10. The IRSN 2012 barometer. The opinion on risks and security of the French population. Global results; Barometre IRSN 2012. La perception des risques et de la securite par les Francais. Resultats d'ensemble

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  El Jammal, Marie-Helene; Rollinger, Francois [Service de l' ouverture a la societe, Direction de la strategie, du developpement et des partenariats, Responsable du Service de l' ouverture a la societe, Direction de la strategie, du developpement et des partenariats IRSN, Institut de radioprotection et de surete nucleaire - IRSN, 31, avenue de la Division Leclerc, BP 17 - 92262 Fontenay-aux-Roses (France); Mur, Emmanuelle [Bureau de la communication strategique et scientifique, Direction de la strategie, du developpement et des partenariats IRSN, Institut de radioprotection et de surete nucleaire - IRSN, 31, avenue de la Division Leclerc, BP 17 - 92262 Fontenay-aux-Roses (France)

  2012-01-15

  This report presents and comments the results of a survey during which a sample of the French population has been questioned on their current concerns (what is the most concerning issue in the present society and in the environment, science within concerns), on their opinion on scientific expertise (who should control a risky installation, the role and image of experts, the access to expertise files, the perception of pluralist structures), on their opinion on 33 risk situations (risks to which French people feel exposed, confidence in authorities to protect them, truth of information on hazards, hierarchy of the 33 situations), on their opinion on the nuclear activity and industry (the nuclear risk, the credibility and expertise of interveners), and on the Fukushima accident (perception of the accident, quality of information, expectations on the assessment of nuclear power stations)

 11. Hydrological and hydro-geological effects on wetlands and forest areas from the repository at Forsmark. Results from modelling with MIKE SHE; Hydrologiska och hydrogeologiska effekter paa vaatmarker och skogsomraaden av slutfoervarsanlaeggningen i Forsmark. Resultat fraan modellering med MIKE SHE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maartensson, Erik; Gustafsson, Lars-Goeran; Gustafsson, Ann-Marie; Aneljung, Maria; Sabel, Ulrika (DHI Sverige AB, Goeteborg (Sweden))

  2010-06-15

  This report provides background material for investigations and associated impact assessments concerning water operations in terms of withdrawal of groundwater from the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. The report presents detailed modelling results in the form of supplementary sensitivity analyses and detailed hydrological and hydrogeological analyses of specific nature objects in Forsmark. The sensitivity analyses aim to investigate the sensitivity of the modelling results to i) the meteorological conditions, ii) impervious surfaces and iii) the model description of the present SFR (final repository for short-lived radioactive waste). A number of simulation cases aim to study cumulative effects of groundwater withdrawal from an extended SFR. The simulations are evaluated with respect to the groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. The report analyses the hydrogeological and hydrological conditions for a number of selected wetland objects and forest objects. The selection of objects aims to cover different types of valuable nature objects at different geographical locations in relation to the influence area of the groundwater table drawdown. The analysis comprises groundwater levels at all nature objects, whereas wetlands with particularly high nature values have been studied in detail with respect to surface water levels, the need for water supply and object-specific water balances. These studies have been performed for different meteorological conditions in the form of a type (2006) and a statistically normal, dry and wet year, respectively, with a return period of 100 years for the dry- and wet years. All simulations for disturbed conditions with a fully open repository are done with a hydraulic conductivity of K{sub inj} = 10-7 or 10-8 m/s in the grouted zone. The results show that time-dependent precipitation and snow melt have large influence on the temporal variations of the depth to the groundwater table for undisturbed conditions. Precipitation and snow melt also have large influence on the drawdown of the groundwater table due to the groundwater withdrawal from the repository. For a normal year, based on precipitation data from the reference normal period 1961-1990, the annual average size of the influence area is 1.15 km2 for a grouting level of K{sub inj} = 10-7 m/s. Compared to the normal year, the size of the influence area is 17% larger during a dry year and 19% smaller during a wet year. The groundwater table drawdown also varies during individual years. For the type year 2006, the size of the influence area is approximately three times larger in November than in May. Implementation of the present SFR underground facility in the modelling tool MOUSE yields a groundwater inflow to SFR of 6.7 L/s, compared to a measured inflow of some 6 L/s. According to model calculations, the groundwater withdrawal from SFR causes groundwater table drawdown in an area with a size of 0.17 km2. The influence area is concentrated to the SFR pier and areas with vertical fracture zones in the rock, located north and northeast of Lake Bolundsfjaerden. The head change in the bedrock at the level 50 m b s l reaches the model boundary in the northeast. An extension of the SFR facility is planned. According to the modelling results, the extension will only yield small additional groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. For the wetland objects, even a relatively small drawdown of the groundwater table may cause vegetation changes and ultimately overgrowth. The forests are not as sensitive to a drawdown of the groundwater table. According to the model calculations, the groundwater withdrawal from the repository yields a groundwater table drawdown that exceeds 0.1 m as an annual average for a normal year in one fifth the studied wetland objects and in half of the forest objects. The fraction of objects with a groundwater table drawdown is higher during a dry year and lower during a wet year. The surface-water depth in the studied wetland objects ranges from a few centimetres to half a metre. It is judged that a number of wetland objects may require water supply in order to maintain an undisturbed water level during groundwater withdrawal from the repository. According to the modelling results, the water-supply requirements are largest during spring and autumn. In one of the wetland objects, the water requirement is 3 L/s as an annual average for the type year 2006. Object-specific water balances and particle tracking calculations show that the inflow to the wetland objects mainly takes place through the Quaternary deposits. This is in accordance with the conceptual model, according to which there is a shallow groundwater flow system with many local recharge and discharge areas. The groundwater withdrawal from the repository implies that the water balance is changed for some of the studied wetland objects.

 12. Round robin test for zirconium alloys in 400 deg C steam: results from EDF; Essais interlaboratoires de corrosion generalisee en milieu vapeur a 400 deg C d`alliages de zirconium: resultats d`EDF

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blat, M.

  1994-01-01

  The EDF Material Studies Branch has participated in the Round Robin program of uniform corrosion on zirconium alloys. The objectives of these Round Robin corrosion tests are to generate new uniform corrosion weight gain date utilizing modern zirconium alloy products and to improve the International and ASTM standards. (author). 2 tabs., 7 appendix., 2 refs.

 13. Electricity in France: statistical results for the year 2007; L'electricite en France: les resultats statistiques de l'electricite pour l'annee 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-07-01

  This document presents in a series of tables and graphics the evolution of electricity generation and consumption in France over the last decades and up to 2007: national production, trades, domestic consumption, raw production per energy source, end-use consumption per sector, net production of nuclear origin. The results for 2007 are analyzed separately: total domestic consumption, total production and status of trades. (J.S.)

 14. Evaluation of hearings. Results from reviews of the nuclear waste issue in the Swedish site candidate municipalities; Utvaerdering av utfraagningar. Resultat fraan genomlysningar av kaernavfallsfraagan i de svenska foerstudiekommunerna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drottz-Sjoeberg, B.M. [NTNU, Trondheim (Norway). Dept. of Psychology

  2001-10-01

  The purpose of this report was to present an evaluation of the public hearings that took place in February of 2001 in the Swedish municipalities of Oesthammar, Tierp, and Aelvkarleby in Norduppland, Hultsfred and Oskarshamn in Smaaland, and Nykoeping in Soedermanland. These municipalities had participated in feasibility studies conducted by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). A company report on the results of these studies had been published shortly before the hearings (FUD-K). The regulatory authorities, i.e. the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) and the Swedish Radiation Protection Institute (SSI), organized the hearings for additional information and aid in their ongoing evaluation of the SKB report. Representatives of the municipalities participated in the planning of the events, and a large meeting in Tierp in January 2001, that also involved the authorities, consultants and interested parties, agreed on the aims and practical arrangements. The authorities furthermore ordered a report for a summary and evaluation of the events, and the results are presented here. The aim of, and the preparations for, the hearings were based on a theoretical model developed within the RISCOM project, i.e. the RISCOM-model of transparency, which postulates three basic elements, i.e. technical/scientific issues, normative issues and authenticity. These elements combine to achieve an optimal clarification on the interaction between scientific and value-laden components in decision-making. An assumption is that the quality of decisions would improve given that transparency can be increased. The hearings were designed to 'stretch' the implementer by means of asking essential questions and to clarify what was achieved and known so far in the process, as well as to clarify what matters required further attention. The content covered technical, legal and social aspects on issues of nuclear waste management and the choices involved in the process towards building a future high level nuclear waste repository. The recently published report by SKB (FUD-K) contributed the main foundation for the program content, which was structured into the two parts of (a) the choice of methodology and (b) the choice of municipalities for the forthcoming site investigations. This report is based on the content of the actual hearings, e.g. questions, answers and comments from the proceedings and group discussions, as well as responses to three questionnaires. The report states that the majority of the participants at the hearings were those already involved, in one way or another, in the municipalities organized work related to the nuclear waste issue. Thus, the hearings did not attract a large number of novices or uninitiated individuals from the general public. The wide scope of considered aspects and the high level of knowledge among the participants were reflected by the questions put to the panel. The questionnaire responses also indicated high initial involvement in the hearings, and that the participants came well prepared to the meetings. The main preparation being studies of available reports and other materials, but also e.g. participation in information seminars or in meetings organized by the municipalities. Their reasons for participation often involved a desire to learn more in relation to specifically formulated questions and / or to gain a better understanding of the work and the overall process. The participants wanted to achieve a result that outlined pros and cons of various methodologies regarding waste management, and which stated the degree of reliability regarding the proposed technological solutions. Furthermore, to reach a substantial level of clarity regarding what can be considered as established facts in contrast to what remains uncertain or problematic. The results indicated that a majority of the participants preferred the proposed KBS-3 method to other alternatives with respect to the construction of a final repository. However, the need for a continuous awareness of current research and the developments of alternative methods was underlined. The participants were generally positive to the kind of hearings they had participated in, and they concluded that they had received responses to a substantial degree to the questions they had brought. The content of the hearings had to a large extent corresponded to their expectations, and they had not significantly changed their opinions. Ratings of central actors' credibility showed that the authorities enjoyed the highest trustworthiness and the local critics groups the lowest. The report points out that this result can only be related to the groups of participants at the hearings, and since that group can be considered relatively homogeneous and consisting of interested and active persons, any generalization to the larger population of the municipalities could be erroneous. (abstract truncated)

 15. Ground water chemistry in SFR. Results from a sampling and analysis campaign year 2000[SFR (Final repository for radioactive operational waste)]; Grundvattenkemi i SFR. Resultat av provtagnings- och analyskampanj under aar 2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Ann-Chatrin [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Dept. of Chemistry

  2002-02-01

  The ground water chemistry is regularly controlled at four observation points/boreholes within the control program for the operational stage in SFR. Initially, samples were taken twice a year, but after a revision of the control program in 1996, it was limited to yearly sampling with a more comprehensive sampling from several boreholes every fifth year. Such a comprehensive program was performed in year 2000. In three boreholes tests were made using a mobile field laboratory for 'on-line' analysis of pH-value, redox potential, conductivity, free oxygen and temperature. Gas analysis and determination of microbes were also made. In the other boreholes with sufficient flow, manual samples were taken. In this report the new results are presented together with a complete compilation of chemistry data since the start of the control program in 1989.

 16. Decision threshold associated with multiple measurements. Application to the synthesis of the environment monitoring results; Seuil de decision associe a des mesures multiples. Application a la synthese des resultats de surveillance de l'environnement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vivier, A. [CEA, Institut national des sciences et techniques nucleaires, Centre de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex (France); Manificat, G. [IRSN, Direction de l' environnement et de l' intervention, Service d' etude et de surveillance de la radioactivite dans l' environnement, BP 40035, 78116 Le Vesinet Cedex (France); Picolo, J.L.; Fleury, S. [IRSN, Direction de l' environnement et de l' intervention, Service de traitement des echantillons et de metrologie pour l' environnement, BP 40035, 78116 Le Vesinet Cedex (France); Mokili, M. [Laboratoire SUBATECH - UMR 6457, ecole des Mines de Nantes, IN2P3/CNRS, Universite de Nantes, 4 rue Alfred Kastler, La Chantrerie, BP 20722, 44307 Nantes Cedex 03 (France); Guo, X. [ORTEC-AMETEK Inc, 801 S. Illinois Ave., Oak Ridge, TN 37830 (United States)

  2012-01-15

  When the sample activity is measured for various reasons several times, then with each measurement can be associated an individual decision threshold and limit of detection. Each measurement can be analyzed through its own decision threshold. The whole measurements can sometimes present contradictory results, some measurements being lower than the decision threshold and other higher. The problem then arises to build a decision threshold and a detection limit taking into account all the individual results, and to decide if the radioactivity is finally detected or not. It is interesting to note that it is possible sometimes that the decision threshold taking account all results makes it possible to decide that the radioactivity is present whereas the totality of the individual results are negative in terms of individual decision threshold. The purpose of this article is to show how these thresholds and these coherent limits cumulated can be determined in way according to the experimental conditions. In a general way a rigorous method of cumulating makes it possible to systematically decrease the decision threshold and limit of detection in terms of activity. This approach has interesting applications in gamma spectrometry with multi-emitters, discharge or periodical environmental measurements. On the basis of measurements realized by the IRSN within the framework of the national monitoring of the environment, we will see the potential impact of these methods on the final assessments. (authors)

 17. The para-petroleum industry. International context and results of the 2005 French inquiry; L'industrie parapetroliere. Contexte international et resultats de l'enquete francaise 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bensaid, B.; Sagary, C.; Saniere, A

  2005-07-01

  Oil companies rarely carry out themselves the important works planned in the framework of their investments or of the exploitation of their facilities. In most cases, they act as prime contractor and generate a huge market of equipments, services and engineering needs in which many companies of various size are involved and make the overall para-petroleum industry. The French position on this market was asserted very early thanks to the continuation of ambitious R and D programs, very often carried out in the framework of the CEP and M and of the COPREP, which have permitted to build and maintain a solid technological knowledge. In this context, the lack of regular statistical data about the French para-petroleum industry has led, since 1978, the group of para-petroleum and para-gas companies, the CEP and M and the former COPREP (now the Committee of petroleum and marine studies - CEP and M), and the French institute of petroleum (IFP), to launch an annual inquiry at the national scale. This document makes a brief overview of the international context of the petroleum industry and then presents the last results of the 2004 inquiry about the French para-petroleum industry. Some data are foreseen for 2005, based on the estimations supplied by the companies themselves. (J.S.)

 18. Retrospective study of the local control and the cosmetic result of 147 face carcinomas after interstitial brachytherapy; Etude retrospective du controle local et du resultat cosmetique de 147 carcinomes de la face apres curietherapie interstitielle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ducassou, A.; David, I.; Bonnet, J.; Delannes, M. [Institut Claudius-Regaud, Service de Radiotherapie, 31 - Toulouse (France)

  2009-10-15

  The purpose was to evaluate retrospectively the local control rate and the cosmetic results for patients that received an interstitial brachytherapy for a base or spino-cellular carcinoma of face orifices areas. The interstitial brachytherapy by iridium 192 is an excellent alternative to surgery in the skin carcinomas of the face, as well at the level of local control as the cosmetic and functional results. (N.C.)

 19. Unified fit of solar and atmospheric neutrinos: towards the MNSP matrix; Ajustements globaux des resultats des experiences de neutrinos solaires et atmospheriques: vers la determination de la matrice de melange des neutrinos (dite MNSP)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-01-01

  Present solar and atmospheric neutrino give a strong indication that neutrinos oscillate between the three active species. This is the first step towards the determination of their mass. But we have also to determine the 3 x 3 neutrino mixing matrix (3 angles and one or several phases linked to CP violation), called MNSP (Maki-Nakagawa-Suzuki-Pontecorvo) and similar to the quark mixing matrix, called CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa). The purpose of the colloquium (one day) is to give an overview of the present situation and what progresses are expected in the forthcoming years. 3 guidelines: pedagogical approach, critical review of the experimental situation and of the different analyses, lookout to the future. (author)

 20. Press travel Marcoule. Researches on radioactive wastes: '' efficient tools for significant results''; Voyage de presse Marcoule. Recherches sur les dechets nucleaires: ''des outils performants pour des resultats significatifs''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-09-01

  In the framework of a sustainable development of the energy, the use of the nuclear energy needs to study the sanitary impact of nuclear utilities. Associated to the CNRS, the CEA is working since many years on the radioactive wastes. The competence and the equipment necessary for the research programs management on radioactive wastes conditioning and storage are going to be put at Marcoule site. This paper presents the Marcoule facilities and the corresponding research programs. Especially studies on the forced separation process are analyzed, as the wastes conditioning, the long-dated evolution and the Atalante installation. (A.L.B.)

 1. Retrospective analysis of results of treatment of 91 cancers of the oral cavity (1982-1992); Analyse retrospective des resultats du traitement de 91 cancers de la cavite buccale de 1982 a 1992

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pradier, O.; Hess, C.F.; Hummers-Pradier, E. [Gottingen Universitat, (Germany); Gaci, Z.; Jadaud, D.; Germain, T.; Daban, A.; Descrozailles, J.M. [Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, 86 (France); Gesta, P. [Centre Hospitalier de Niort, 79 (France)

  2000-02-01

  Between 1982 and 1992, 61 patients with carcinoma of the floor of the mouth and 30 with tongue cancer (25 stage I, nine stage II, 28 Stage III, 29 STAGE IV) were treated in the radiotherapy department of Poitiers. Nine patients with stage I tumours were treated with 70 Gy low-dose rate brachytherapy only, without nodal dissection. Stages II and III were treated with combined surgery with neck dissection; and radiotherapy of stage II with nodal metastasis and for all stage III cases. Stage IV is cases were treated either surgically if possible, or with combined chemotherapy and radiation.The five-year overall survival rate was 87.3% for stage I, 68.5 % for stage II, 45.3% for stage III, and 0% for stage for stage IV patients. Most relapses appeared in the first two years after treatment. Eight patients (32%) with stage I cancer developed nodal relapses, isolated in five cases. Complications of radiotherapy were acceptable. Four cases of osteonecrosis were observed after radiotherapy. All of these appeared simultaneously with a local relapsed. These results are comparable with reports in the literature. The remarkable observation of our study is the high incidence of nodal recurrences after local treatment of stage I tumours. Therefore, local treatment is insufficient for early-stage tumours. The questions of neck dissection for the early stage is discussed. (author)

 2. Environmental monitoring at the nuclear power plants and Studsvik 1994. Results from measurements of radionuclide concentrations in environmental samples; Omgivningskontroll vid kaernkraftverken och Studsvik 1994. Resultat fraan maetningar av radionuklidhalter i miljoeprover

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bengtson, P.; Larsson, C.M.; Luening, M.

  1996-04-01

  As expected, marine samples from the vicinity of the power plants show detectable radionuclide concentrations, caused by the discharges from the plants. Very low concentrations are noted in the terrestrial samples. At several locations, the effects of the Chernobyl disaster still dominate. 12 refs, tabs.

 3. Hand-held gamma radioimmunodetection. Feasibility study by phantom simulating: clinic results; Radioimmunodetection per-operatoire. Etude de faisabilite par simulation a l`aide d`un fantome, resultats cliniques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Curtet, C.; Giacalone, F.; Bardies, M.; Peltier, P.; Thedrez, P.; Chatal, J.F. [Institut de Biologie, 44 - Nantes (France); Daniel, G.; Regnard, P. [CEA Centre d`Etudes de Saclay, 91 - Gif-sur-Yvette (France). Dept. des Applications et de la Metrologie des Rayonnements Ionisants

  1994-05-01

  The purpose of this work was to study the detection feasibility of small tumoral (colon carcinoma and thyroid medullary cancer) or non tumoral targets (osteoid osteoma) using an hand-held gamma probe. Patients have been injected with a radiotracer ({sup 111}In or {sup 99m}Tc, labelled or non labelled to monoclonal antibody). Clinical results are reported comparing hand-held gamma probe results with biodistribution studies after specimen resection. In order to improve this attractive method it is necessary to enhance ratios between the signal/background and counts between tumoral tissues/normal tissues. Complementary study has been performed with an abdominal phantom simulating different tumor sizes and liver and vascular background. (authors). 3 figs., 8 refs.

 4. Users, uses and potential of electric-assisted bicycles - Results of a survey in the Canton of Geneva; Usagers, usages et potentiel des velos a assistance electrique. Resultats d'une enquete menee dans le canton de Geneve

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bernardoni, S.; Iseli, A.; Munafo, S.

  2009-12-15

  The municipal, regional and national authorities wanted to assess the potential of electric-assisted bicycles in the Geneva region. A survey performed by the University of Geneva is reported. The following points were investigated: (i) Who uses an electric bicycle? (ii) How is an electric bicycle used? (iii) Why is an electric bicycle purchased? (iv) How many people could potentially use an electric bicycle in the Geneva region? (v) How much energy would be saved and what fraction of the carbon dioxide emissions would be avoided thanks to electric bicycles in the region? Some interesting results: Most current electric bicycle users are women and live in Geneva outskirts. Most users have an academic degree or equivalent and have a good job. Most of them have also a car and other bicycles without electric motor. The main uses of electric bicycles is commuting between house and job locations, leisure activities and shopping. The average annual distance per electric bicycle is about 3000 km. The majority of the electric bicycles in use are limited to 25 km/h and can be driven without any license. The users wish an extension of the bicycle track network along the roads and of the protected parking areas. The number of potential users in the City of Geneva is estimated to 9% or 15,600 new users and to 10% or 43,000 new users in the suburbs. In 2030, 7,500,000 litres-equivalent of gasoline could be annually saved in the region and more than 16,000 tons CO{sub 2} emissions avoided.

 5. Para-petroleum industry. International context and results of the 2004 French inquiry; L'industrie parapetroliere. Contexte international et resultats de l'enquete francaise 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This document makes a brief overview of the international petroleum context, and then presents the results of the last inquiry allowing to precise the situation of the French para-petroleum industry in 2003 and to propose some estimations for 2004 according to the data supplied by companies. Content: 1 - international context: exploration-production (investments, investments evolution since 25 years, geophysics sector, drilling sector, sector of construction of offshore production equipments, regional analysis in the exploration-production domain, conclusions), refining and petrochemistry (economic context, refining industry, petrochemical industry, conclusions); 2 - the French para-petroleum industry: evolution of the global turnover, turnover share by sector of activity, offshore activity, foreign activity, manpower, conclusions. (J.S.)

 6. Barometer I.R.S.N.. perception of risks and safety. Results of poll of october 2004; Barometre IRSN. Perception des risques et de la securite. Resultats du sondage d'octobre 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  The first chapter aims to establish a level of importance through actual problems, at the social level and environment. The second chapter treats the risk perception in term of risks for the society, confidence and information on risks. General opinions on experts constitute the third chapter. The perception of technological, industrial and natural risks for environment are the object of the fourth chapter. The image of nuclear energy is gathered in the fifth chapter. (N.C.)

 7. Long lines Co2. Results from over 20 years of research on Co2 capture. Thematic booklet; Lange spor CO2. Resultater fra over 20 aar med forskning paa CO2. Temahefte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  CLIMIT program aims to accelerate commercialization of carbon sequestration through economic stimulation of research, development and demonstration. This publication focuses on documenting results of research on carbon sequestration both through the CLIMIT program and other research which can be traced back to the 1980s. This publication is part of a comprehensive plan for documentation of results.(eb)

 8. Intensity-modulated radiotherapy after prostatectomy: preliminary results of a pilot study; Radiotherapie avec modulation d'intensite apres prostatectomie: resultats preliminaires d'une etude pilote

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Riou, O.; Fenoglietto, P.; Azria, D.; Moscardo, C.L.; Hay, M.H.; Ailleres, N.; Dubois, J.B. [CRLC Val d' Aurelle, 34 - Montpellier (France)

  2010-10-15

  The authors discuss the results obtained on 64 patients treated by image-guided and intensity-modulated conformational irradiation (IMRT) after prostatectomy. After a while, the conventional IMRT has been replaced by a dynamic volumetric arc therapy. The treatment appeared to be feasible and well tolerated without any grade-4 severe toxicity. A longer monitoring is still necessary as far as carcinologic results and late toxicity are concerned. Short communication

 9. Man er mere fri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Larsen, Line Natascha

  2010-01-01

  Artiklen belyser community psykologisk praksis gennem en præsentation af det community psykologiske perspektiv i psyko-sociale programmer, der iværksættes for at fremme mental og social trivsel hos individer,i familier og i lokalsamfund og netværk. Der gives en beskrivelse og analyse af projektet...

 10. Personlige livsbarrierer blandt unge i Nuuk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jones, Sheila; Callesen, Mette Buhl; Pedersen, Michael Mulbjerg

  2017-01-01

  I forskning knyttes psykisk trivsel typisk til internaliserende problemer såsom angst, depression og ensomhed, hvorimod eksternaliserende problemer såsom manglende selvkontrol, impulsivitet og konfliktsøgende adfaerd ofte overses. Fælles for dem er dog, at disse problemer begraenser individets...

 11. Gør skoleledelse en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel Giver; Skov, Peter Rohde; Winter, Søren

  Denne rapport afdækker, hvilken betydning skoleledelsen har for implementering af reformen i skolens undervisning og for elevernes læring og trivsel. Rapportens analyser trækker på flere typer data: spørgeskemaundersøgelser blandt ledere, lærere og elever på skolerne, interviews og dokumentanalyse...

 12. Mind the gap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2015-01-01

  Problemformulering Hvordan kan vejledning, funderet i en empowerment-tilgang, støtte studerendes kollektive refleksion og handling i forhold til individuelle og strukturelle barrierer for trivsel og gennemførelse af deres uddannelse? Hvilke dilemmaer og diskussioner kan empowerment tilgangen forv...

 13. God smag og bordskik er den bedste slankekur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2011-01-01

  Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhæ...

 14. Etniske minoritetsunge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liversage, Anika; Christensen, Christiane Præstgaard

  Denne rapport tegner et bredt billede af 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark i dag, sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet. Rapporten kommer rundt om en lang række emner som familieforhold og - ressourcer, uddannelse, helbred og trivsel, venner og fritidsliv, stoffer, a...

 15. Skalaer til måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keilow, Maria; Holm, Anders

  Rapporten redegør for udviklingen af skalaer for trivsel blandt erhvervsskoleelever. På baggrund af data fra eksisterende trivselsmålinger foretaget blandt erhvervsskoleelever i 2013-2014, bidrager rapporten til udvikling af skalaer og indgår således i arbejdet med fremover at foretage valide mål...

 16. Unges liv og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Fanous, Sandrine; Wattar, Laila

  2010-01-01

  trivsel og deltagelse kan øges. De unge deltog i fokusgruppeinterviews, individuelle interviews, udfyldelse af et spørgeskema, arrangering af et borgermøde samt i overvejelser omkring undersøgelsens metode og design og analysen af data. Analysen af data pegede på en række vigtige betingelser for at øge de...

 17. ENTREVIS - a Spanish machine-readable text corpus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kjær

  1991-01-01

  Præsentation af første halvdel et spansk tekskorpus bestående af samtlige interviews med spaniere i de to ugeskrifter Cambio16 og Tiempo i 1990. Dette korpus er siden suppleret med samtlige interviews i de samme tidsskrifter i 1995. Korpus samlede størrelse: over 1.2 million ord...

 18. Mere kapital til systemisk vigtige finansielle institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  . Basel-komiteen har endnu ikke udformet konkrete krav til systemisk vigtige finansielle institutioner, men rammerne for de samlede regulative Basel III-kapitalkrav er i dag så langt fremme, at de schweiziske myndigheders forslag til kapitalkrav for systemiske institutioner i det følgende sammenlignes med...... Basel III....

 19. Poesiens ekspansion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  første samlede fremstilling af den nordiske lyrik efter 2000. I otte kapitler diskuteres en lang række aspekter ved samtidslyrikken, der ikke før har været behandlet i bogform. Det gælder samtidslyrikkens forhold til den poetiske genre, internettet, kanoniseringsprocessen, kønnet, den visuelle kunst og...

 20. Specialoperationer - luftkapaciteters centrale rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars H. Ehrensvärd

  Briefet fokuserer på specialoperationers værnsfælles (joint) natur, og argumenterer ud fra dette faktum, at flykapaciteter bør opfattes som en integreret del af Danmarks samlede specialoperationskapacitet. Dette har hidtil ikke været tilfældet, idet både beslutningstagerniveauet og den brede offe...

 1. Gruppekonflikternes kreative potentialer - anti-gruppen i projektarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gerd

  2017-01-01

  teori om anti-gruppen og Bions teori om grundantagelsesaktivitet, som fænomener, der eksisterer i alle grupper, og som rummer gruppemedlemmernes samlede frustrationer ved læring og udvikling. I værste fald kan anti-gruppen være destruktiv for gruppens liv og føre til eksklusion af gruppemedlemmer. Men...

 2. Extending NetBeansTM with Dynamic Update of Active Modules

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Allan Raundahl

  ved at integrere det med NetBeans rich client Platform. Målinger af Javeleons ydeevne viser at køretidsomkostningerne for at understøtte dynamisk opdatering bidrager minimalt til den samlede køretid. Ifølge vores kendskab er der ingen tidligere mekanismer til dynamisk opdatering der opnår den samme...

 3. Brændeovne duer IKKE til opvarmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2007-01-01

  Miljøstyrelsens og den samlede regerings ambitioner med brændeovnene kritiseres som uansvarlige p.g.a. den allerede længe formodede, men i dag velanalyserede og for Danmark som helhed beskrevne  alvorlige luftforurening især med klorerede dioxiner, PAH og fine partikler. Figenbladet med den såkal...

 4. LESSONS LEARNED FROM 20 NON-RESIDENTIAL BUILDING RENOVATIONS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salvesen, Fritjof; Lyseid Authen, Mari; Dankl, Claudia

  2015-01-01

  Bygninger er ansvarlige for op til 35% af det samlede energiforbrug i de lande som deltaer i IEA-projektet. EU-Parlamentet godkendte i april 2009 en anbefaling om, at medlemsstaterne skal sætte delmål for eksisterende bygninger for at fastsætte et minimum af bygninger til at være energineutrale i...

 5. Lessons Learnt from the Development of a Municipal Solid Waste NAMA in Peru

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten; Jantzen, Jan; de la Torre, Luis

  Forberedelsen af ​​en "National Apppropriate Mitigation Measures" mhp at reducere udledningen drivhusgasser i Perus kommunale sektor fast affald har ført til en forbedring af emissionsdata. En tilbundsgående beregning af de samlede affaldsemissioner beholdning solid, der anvender IPCC 2006 retnin...

 6. Minimally invasive or open surgery for lung cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Morten

  opereret ved VATS teknik sammenlignet med traditional torakotomi. Denne forskel er mest udtalt i de to første postoperative dage. Selvom vi så signifikant bedre score svt. “role function”, “physical function” og ” emotional function” i VATS gruppen, påvirkede det ikke den samlede livskvalitet (Global Qo...

 7. Produktion og eksport af stiklinger flytter til Afrika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2013-01-01

  Den internationale konkurrence og arbejdsdeling stiger i takt med den øgede globalisering. Det gør sig også gældende i jordbrugssektoren - og også i gartneribranchen. De arbejdskraftintensive og løntunge dele af produktionen flytter til lavomkostningslande, hvorved den samlede konkurrenceevne for...

 8. Bystruktur og transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Alexander Sick

  2003-01-01

  Paperet præsenterer hovedkonklusionerne fra et PhD-studie af sammenhængene mellem bystruktur (særligt boliglokalisering) og transport i Aalborg. Det konkluderes at boliglokaliseringen har væsentlig betydning for transporten i det daglige. Det gælder især lokaliseringen i forhold til det samlede...

 9. Ejeraftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruhl, Martin Christian

  Denne bog er den første samlede og dybdegående afhandling om ejeraftaler på dansk. Ejeraftaler (tidligere 'aktionær- eller anpartsoverenskomster') spiller i praksis en væsentlig rolle som det aftalemæssige grundlag for de indbyrdes rettigheder og forpligtelser mellem kapitalejere i små og mellems...

 10. Næste generation af transportforskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2011-01-01

  I juni 2011 samledes 63 europæiske transportforskere på DTU til 3 intensive og inspirerende dage i transportforskningens tegn. Anledningen var Young Researchers Seminar 2011. Seminaret var en stor succes med et højt fagligt niveau, engagerede præsentationer, konstruktive diskussioner, højt humør ...

 11. Lessons Learnt from the Development of a Municipal Solid Waste NAMA in Peru

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten; Jantzen, Jan; de la Torre, Luis

  Forberedelsen af ​​en "National Apppropriate Mitigation Measures" mhp at reducere udledningen drivhusgasser i Perus kommunale sektor fast affald har ført til en forbedring af emissionsdata. En tilbundsgående beregning af de samlede affaldsemissioner beholdning solid, der anvender IPCC 2006...

 12. Mere om konstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wohlgemuth, Ole

  2012-01-01

  antager. Det indre verdensbillede er ifølge det konstruktivistiske princip opbygget af en selv og læring foregår gennem fortolkning af sanseindtryk, der bearbejdes på grundlag af kognitive skemaer – dvs. de samlede konstruktioner, man har i hovedet i forvejen og som Jean Piaget kalder for ”indre...

 13. Bekæmpelse af social dumping er også en kommunal opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2018-01-01

  Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk....

 14. Fra gen til funktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kossmann, J.

  2001-01-01

  En af de største landvindinger, der er gjort inden for bioteknologien, er muligheden for at bestemme rækkefølgen af baser i genomet, det vil sige organismens samlede arvemasse. Midlet er DNA-sekvensering. 2000 blev således året, hvor den fuldstændigesekvens af genomerne for de vigtige dyre- og pl...

 15. Exceptions and Norms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauta, Kristian Cedervall

  2011-01-01

  Katastrofer har i dag en helt central position i den globale orden. Og ikke uden grund. Alene i 2011 blev 206 millioner mennesker berørt af naturkatastrofer. Samtidig har katastrofer aldrig kostet verdenssamfundet så mange penge som nu. De samlede udgifter for naturkatastrofer i 2011 er af FN ble...

 16. The Cry of the Valkyrie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parly, Nila Charlotte

  2008-01-01

  En diskussion af det feministiske koncept i Kasper Bech Holtens Copenhagen Ring (2003-2006), som det fremtrådte i live-opførelsen til premieren af den samlede cyklus (2006) versus DVD-indspilningen (2008). Med udgangspunkt i den teoretiske retning Performance Studies fokuseres der på kropslige og...

 17. Capability approach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal; Kjeldsen, Christian Christrup

  Lærebogen er den første samlede danske præsentation af den af Amartya Sen og Martha Nussbaum udviklede Capability Approach. Bogen indeholder en præsentation og diskussion af Sen og Nussbaums teoretiske platform. I bogen indgår eksempler fra såvel uddannelse/uddannelsespolitik, pædagogik og omsorg....

 18. Nærhed og distance. Lars von Trier: en performativ og (para)moderne auteur?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lisbeth Overgaard

  2006-01-01

  Lars von Trier er en performativ auteur, som ikke kun iscenesætter sine film, men også sig selv som auteur. Det samlede værk, der opstår herfra, kan karakteriseres af en legende dobbelthed og modsatrettede strategier og inkluderer såvel fiktionsproduktionen som instruktørens iscenesættelser i det...

 19. OK 13 - mellem NPM og NPG?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raae, Peter Henrik; Jørgensen, Karl-Henrik

  2013-01-01

  tiltagende problematisk, og i stedet peger overenskomsten på tætte dialoger og tillid mellem lærere og ledere som alternativ – en opskrivning af et individualiseret ledelsesforhold. OK-reformen analyseret som styringstiltag synes dog i sig selv særdeles modsætningsfuld og får den samlede styring til at pege...

 20. BASIC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Pelle Guldborg; Schmidt, Karsten

  2017-01-01

  BPP. Tilgangen består dels af den overordnede proces-model BASIC og dels af et iboende framework, ABCD, der er en model for systematisk adfærdsanalyse, udvikling, test og implementering af adfærdsrettede løsningskoncepter. Den samlede model gør det muligt for forskere såvel som offentligt ansatte...

 1. Penge som stridspunkt i reformationstiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2008-01-01

  Luthers angreb på kirkens pengepolitik. De tidlige danske reformatorers stærke sociale engagement og angreb på kirkens indkrævede penge og gaver, de kirkelige lederes rigdomme. Christian d. 3.´s beslaglæggelse af det samlede bispegods og synet på kirkens penge i den danske reformationskirke fra...

 2. Acrylamid i fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Granby, Kit; Frandsen, H.; Kaack, K.

  2004-01-01

  Foreløbige resultater af et forskningssamarbejde mellem blandt andre DFVF, Fødevareindustrien og Levnedsmiddelcentret viser muligheder for at reducere acrylamidindholdet i fremstillingsprocesser og under forbrugertilberedning....

 3. Everyday life and wellbeing in a care home with nursing in Copenhagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørlund, Irene Michele

  2014-01-01

  Artiklen omhandler ældrepolitikker og et case studie af et københavnsk plejehjem i et 'foodscape' perspektiv, som et tværvidensskabelig tilgang til at undersøge måltider, fysisk aktivitet, vægt og trivsel med udgangspunkt i beboernes syn på livet og deres identitet.......Artiklen omhandler ældrepolitikker og et case studie af et københavnsk plejehjem i et 'foodscape' perspektiv, som et tværvidensskabelig tilgang til at undersøge måltider, fysisk aktivitet, vægt og trivsel med udgangspunkt i beboernes syn på livet og deres identitet....

 4. Unge og gambling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 5. Evaluering af Familiehuset i Rebild Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle; Arendt, Kasper Skou; Mehlsen, Line

  Evalueringen af Familiehuset i Rebild Kommuner viser, at børnenes trivsel forbedres, og de får færre følelsesmæssige problemer og adfærdsvanskeligheder. Samtidig falder forældrenes stressniveau i rollen som forældre. Baggrund: Rebild kommune har henvendt sig til VIVE for at få evalueret deres fam...

 6. Åbenhed i adoption og betydningen heraf

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Warming, Hanne

  2017-01-01

  I denne rapport undersøges betydningen af forskellige aspekter af åbenhed for adopterede børns trivsel ud fra barnets perspektiv. Dette gøres på grundlag af 40 kvalitative interview med børn, unge og voksne adopterede og der lokaliseres på det grundlag fem former for åbenhed samt en integrerende ...

 7. En god arbejdsdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thoft, Eva; Sørensen, Ole H.

  I dette værktøj finder små og mellemstore metalvirksomheder gode råd og redskaber, som kan bruges til at få styr på det psykiske arbejdsmiljø. Det kaldes det også »trivsel på arbejdspladsen«, og det handler om, hvordan der skabes en god stemning på arbejdspladsen samt hvordan stress og jag undgås...

 8. Peer-harassment prevalence in self-reports by primary and lower secondary school students. Statistical comparisons of samples from years 2000 and 2013, investigating traditional and cyber-harassment.

  OpenAIRE

  Hjelmen, Kari Jeanette Langseth

  2015-01-01

  Comparative investigation of traditional peer-harassment and cyber-harassment prevalence, examining first year baseline sample of a longitudinal project in a North-Norwegian setting. Thesis contributes into a main study, “Trivsel i Tromsø” (“Well-being in Tromsø”), which aims to examine psychosocial and psychiatric risk factor associations with bullying and cyberbullying, using a combination of survey tools. The thesis explore one of the three survey tools. Investigation of sample administere...

 9. NAKUUSA - vi vil og vi kan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else

  Det Grønlandske Selvstyre er begyndt at arbejde med nye tanker inden for det sociale og økonomiske område. En væsentlig ting er, at alle skal til at tage mere socialt ansvar for både sin egen og andre menneskers trivsel og til at deltage mere aktivt i løsningen af sociale problemer. Rapporten bel...

 10. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 11. Generation fucked up er en myte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Anne; Nielsen, Jens Christian

  2005-01-01

  Undersøgelsen ‘Det normale ungdomsliv - hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid' punkterer en række myter om, hvordan 12-18-årige danske unge lever deres hverdagsliv og oplever det at være ung i 2005. De unge viser sig at være både socialt bevidste og kompetente....

 12. Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyssegaard, Camilla Brørup; Baviskar, Siddhartha; Lausten, Mette

  Denne rapport udgør en redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2014. Den samlede undersøgelse, der går under navnet "Dokumentationsprojektet", løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013.......Denne rapport udgør en redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2014. Den samlede undersøgelse, der går under navnet "Dokumentationsprojektet", løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013....

 13. Muligheder for reduceret udledning af drivhusgasser fra dansk landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Petersen, Søren O

  2012-01-01

  landbrugsmæssige arealanvendelse. Der gives i rapporten scenarier for emissionsreduktio-ner i perioden 2013-2020. Der opereres med to scenarier for reduktioner: et moderat scenarie og et ambitiøst scenarie. I det moderate scenariet fordeler de samlede emissionsreduktioner sig med 362.000 t CO2-ækv. fra reduceret...... metan og lattergas og 360.000 t CO2-ækv. fra øget kulstoflagring i jorden. I det ambitiøse scenarie fordeler de samlede emissionsreduktioner sig med 1.182.000 t CO2-ækv. fra reduceret metan og lattergas og 752.000 t CO2-ækv. fra øget kulstoflagring i jorden. Da visse tiltag kan påvirke effekten af andre...

 14. Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Estrup; Heckrath, Goswin; Thodsen, Hans

  Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P-indeks-kortlægni......Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P...

 15. 2014-reformen af EU’s fælles landbrugspolitik og implikationer for Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Kim Martin Hjorth; Kærgård, Niels; Zobbe, Henrik

  2014-01-01

  Den samlede støtte til landbruget i EU omregnet til faste priser vil efter de seneste reformer være gradvist faldende, men ikke mere end, at konsekvenserne er til at overskue. Langt større konsekvenser har udjævningen af støtten både mellem lande og internt i landene. Særligt kvægsektoren i Danmark...

 16. Ny kandidatuddannelse i Bæredygtig Energi på Risø DTU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryde, M.

  2007-01-01

  I september 2008 vil de første studerende begynde på en ny kandidatuddannelse med basis på Risø DTU. Det samlede studieforløb er normeret til to år, og de studerende er således godt i gang med deres studium når FN’s klimakonference afholdes i København2009...

 17. Den Europæiske union er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor (EPSAS)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam

  2013-01-01

  I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (European Public Sector Stardards' EPSAS), som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union. Konfererencen, som ...... blev holdt i Bryssel, samlede internationale organisatoner såsom International Federation of Accountants (FAC), Verdensbanken og International Monetary Fund (IMF) samt interessenter og beslutningstagere fra EU's medlemslande....

 18. Træfacader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Bjarne Lund

  Håndbogen er den første samlede anvisning om træfacader fra Træinformaiton. Bogen vejleder om træbeklædningers opbygning og beskyttelse mod vejrliget, samt om gældende materialekrav og udvalgte træarters egnethed. Bogen behandler de mest anvendte former for bræddebeklædninger både til træskelethu...

 19. Energineutralt Byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brand, Marek; Christensen, Christian Holm; Galiotto, Nicolas

  Danmarks målsætning er i følge Regeringens klimaplan fra 2013 at være et samfund uafhængig af fossile brændstoffer efter 2050. Det kalder på betydelig energieffektivisering og forøgelse af den vedvarende energiproduktion. Byggeriet udgør, jf Energistyrelsens energistatistik, 35 % af det samlede e...

 20. Forskydningens kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Ring

  2008-01-01

  Artiklen redegør for Øivind Nygårds kunstneriske udgangspunkt i det skulpturelle nybrud i 1980ernes danske kunst. Som det første samlede studie af Nygårds kunstneriske produktion fra 1980erne frem til de seneste år påviser artiklen at hans produktion igennem alle årene er koncentreret omkring tre...

 1. Nærhed og distance. Lars von Trier: en performativ og (para)moderne auteur?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lisbeth Overgaard

  2006-01-01

    Den danske filminstruktør Lars von Trier er en nyskabende og eksperimenterende filmkunstner, der iscenesætter ikke kun sine egne værker, men også sig selv som auteur. Det samlede værk, der opstår herfra, inkluderer både fiktionsproduktionen og instruktørens iscenesættelser i det kulturelle...

 2. Lokal kapacitet for bæredygtig transport politik og planlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carsten Jahn

  2000-01-01

  Dette paper præsenterer en række analytiske punkter til komparation af transportmiljø-politik og -planlægning i Lund (S), Aalborg (DK) og Groningen (NL). Disse analytiske punkter har udgangspunkt i policy-analyse og kan anvendes til at forstå og diskutere betydende faktorer i . Paperet præsentere......-samlede data fra Aalborg og Groningen. lokalsamfunds kapacitet for miljømæssigt bæredygtige transportløsninger...

 3. Modélisation des Données de La Pauvreté par La Famille Singh ...

  African Journals Online (AJOL)

  Nous abordons la modelisation des donnees de la pauvrete, en particulier, celles des bases de donnees senegalaises de 1996 a 2001, par la famille des fonctions de repartition de Singh-Maddala. Les resultats sont bien meilleurs que l'ajustage classique Lognormal. Ces resultats permettent le calcul able des indicateurs ...

 4. Elastic and electric properties of North Sea Chalk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Casper

  bjergartsfysiske modeller til forudsigelse af Biot’s koefficient ud fra porøsitet og én lydhastighed og hans resultater tyder på at Berryman’s udbredte ”Selfconsistent Model” er mindre velegnet til det formål, mens at de simplere Isoframe og Bound-averaging metoder giver bedre resultater. Dvorkin’s partikel...

 5. La mobilite internationale des facteurs de production en situation de chomage et de libre-echange commercial: une revue de la problematique.

  OpenAIRE

  Tremblay, R.

  1996-01-01

  Cet article fait un recensement des analyses theoriques et empiriques concernant les effets possibles de la mobilite internationale des facteurs de production. les resultats et les recommendations du modele de base sont etablis quand prevalent le plein-emploi et l'ajustement complet des marches. les resultats des diverses analyses, dans un contexte de chomage structurel, sont ensuite identifies.

 6. Open Access publicering på Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Azbi, Trine; Larsen, Bente; Møbjerg, Anna Christine Meinertz

  Resultater af en afdækning og analyse af Open Access (OA) publicering på Professionshøjskolen Metropol......Resultater af en afdækning og analyse af Open Access (OA) publicering på Professionshøjskolen Metropol...

 7. Almen og praksisnær kompetenceudvikling for voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Marianne Kemeny; Keller, Hanne Dauer; Rasmussen, Annette

  Rapporten sammenfatter og diskuterer erfaringer og resultater fra forskningsdelen i projektet KOM-UD (Kompetenceudvikling i udkantsområder). Rapportens kapiteler behandler forskellige aspekter af arbejdet med praksisnær (og oftest virksomhedsrettet) almen voksenundervisning med brug af resultater...

 8. An integrated TQM-model for continuous cost, process and product improvement. Konferencebidrag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kongsberg, Flemming

  Paperet beskriver hvorledes de tre teknikker: kvalitetsomkostningssystemer, target costing og benchmarking kan anvendes til at skabe bedre resultater i forbindelse med TQM.......Paperet beskriver hvorledes de tre teknikker: kvalitetsomkostningssystemer, target costing og benchmarking kan anvendes til at skabe bedre resultater i forbindelse med TQM....

 9. Kvæg og klima

  DEFF Research Database (Denmark)

  og perspektiver fra igangværende forskning som arbejder med problemstillingen ud fra flere forskellige perspektiver. Rapporten er udarbejdet, mens projekterne stadig er i gang, så der vil løbende komme en række yderligere resultater. Der er dog allerede nu resultater der kan bidrage til en samlet...

 10. Præstationsløn og motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning

  2013-01-01

  Individualiseret løndannelse kommer ofte til at erodere indre motivation. Fælles rammer og indsats giver de bedste resultater.......Individualiseret løndannelse kommer ofte til at erodere indre motivation. Fælles rammer og indsats giver de bedste resultater....

 11. Samarbejdsformer og Facilities Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Kresten

  Resultater fra en surveyundersøgelse om fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer indenfor Facilities Management fremlægges.......Resultater fra en surveyundersøgelse om fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer indenfor Facilities Management fremlægges....

 12. Teatervaner og teaterstatistik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarl, Stig

  2015-01-01

  frekvenser for oplevelse af teater og anden scenekunst, hvilket for det s.k. overordnede teaterbegreb (skuespil, opera, ballet/dans, musicals/teaterkoncert, dukketeater) giver et resultat på mellem 7 og 12 mio. (afhængigt af om man vælger det ene eller andet niveau af svarintervallerne). Dette resultat...

 13. Indførelse af Lean principper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balmer, Christian; Michelsen, Aage U

  2004-01-01

  I artiklen beskrives, hvorledes lean-principper er indført i en forsikringsvirksomhed samt de opnåede resultater.......I artiklen beskrives, hvorledes lean-principper er indført i en forsikringsvirksomhed samt de opnåede resultater....

 14. Forældreinvolvering i Vida-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Kousholt, Dorte

  2012-01-01

  Kapitlet redegør for resultater af og diskuterer den del af et VIDA-survey, der omhandler forældresamarbejde og -involvering (VIDA-Basis+). Kapitlet præsenterer resultater vedrørende ændringer i forældresamarbejdets karakter, omfang og prioritering i de deltagende dagtilbud. Derudover foretages en...

 15. Resultats principaux & recommandations: Le renforcement des Comités de Paix Locaux - Faciliter les débats des parties prenantes sur les choix stratégiques impliqués dans la justice transitionnelle au Burundi et en RDC

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, M. van; Nindorera, J.; Nzweve, J.-L.; Uffelen, G.-J. van; Corbijn, C.; Boer, Sanne de

  2016-01-01

  Les Comités de Paix Locaux (CPLs) sont devenus une importante stratégie d’organisations de développement pour promouvoir la justice transitionnelle dans des contextes touchés par des conflits. Dans la pratique, travailler avec les CPLs implique plusieurs choix stratégiques, y compris sur (1) la

 16. Monitoring of radioactivity in the environment 2008-2009. Results of NRPA Radnett and air filter stations and from Civil Defence radiac measure service; Overvaaking av radioaktivitet i omgivelsene 2008-2009. Resultater fra Straalevernets Radnett- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiac maaletjeneste

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moeller, Bredo; Dyve, Jan Erik

  2010-07-01

  The Report summarizes the data from Norwegian Radiation Protection Authority and The Norwegian Civil Defence monitoring programs for radioactivity in the environment in 2008 and 2009. A short description of the systems is also presented. (Author)

 17. Log live high activity radioactive wastes / Researches and results law of the 30 December 1991. Separation and transmutation of long lived radionuclides; Les dechets radioactifs a haute activite et a vie longue / recherches et resultats Loi du 30 decembre 1991. Separation et transmutation des radionucleides a vie longue

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-12-15

  The law of the 30 December 1991 on the high activity long lived radioactive wastes reached the end. This synthesis final document presents the scientific and technological results, obtained still the end of 2005, on the separation and the transmutation of long lived radionuclides of high activity long lived radioactive wastes. It is organized in five chapters: a presentation of the context and the historical aspects, the researches, the objectives and the strategy of the axis 1, the researches results on the advanced separation, the researches results on the transmutation, the scenario of separation-transmutation and their environmental, technical and economical impacts. (A.L.B.)

 18. Results of the Tremplin trial proposing an induction chemotherapy followed by concomitant radiotherapy with cisplatin ou cetuximab in order to protect the larynx; Resultats de l'essai Tremplin proposant une chimiotherapie d'induction suivie d'une radiotherapie concomitante avec cisplatine ou cetuximab dans le but de preserver le larynx

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pointreau, Y.; Calais, G. [Service de radiotherapie, Centre regional universitaire de cancerologie Henry-S.-Kaplan, Hopital Bretonneau, CHU de Tours, 37 (France); Pointreau, Y.; Calais, G. [Universite Francois-Rabelais de Tours, 37 (France); Pointreau, Y. [CNRS, UMR 6239 - Genetique, immunotherapie, chimie et cancer - et Laboratoire de pharmacologie-toxicologie, CHRU de Tours, 37 (France); Rolland, F.; Bardet, E. [Centre Rene-Gauducheau, 44 - Nantes (France); Alfonsi, M. [Clinique Sainte-Catherine, 84 - Avignon (France); Baudoux, A. [Clinique Sainte-Elisabeth, Namur (Belgium); Sire, G. [Centre hospitalier de Lorient, 56 (France); De Raucourt, D. [Centre Francois-Baclesse, 14 - Caen (France); Tuchais, C. [Centre Paul-Papin, 49 - Angers (France); Lefebvre, J.L. [Centre Oscar-Lambret, 59 - Lille (France)

  2010-10-15

  The authors report a randomized phase II trial which aimed at comparing over three months the laryngeal protection after a TPF-based induction chemotherapy followed by radiotherapy in combination with cisplatin or cetuximab. Over two years, 153 patients have been concerned. The TPF-based induction chemotherapy followed by radiotherapy with cetuximab seems to be the less toxic. A longer monitoring is needed to get better information in terms of laryngeal protection rate, life quality, and laryngeal functionality. Short communication

 19. Analysis of radioactivity levels in the surrounding of the Aube storage plant (F.M.A.-V.C.). year 2007. Presentation, results and methods; Analyse des niveaux de la radioactivite dans les environs du centre de stockage F.M.A.-V.C. de l'Aube. Annee 2007. Presentation, resultats et methodes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  The study had three objectives: to collect information that explain the impact of the Aube storage center (C.S.A.) on environment and allow to evaluate the consequences for man, secondly, to build a referential for any future inquiry or follow-up, thirdly, to allow to the local commission of information to elaborate an information towards the side residents and local actors that take into account their questions. Trees, waters, sediments, soils, grass, products of gardens and vineyards were the object of sampling, their dosimetry is given in this report. Other dosimetry measures were made along the nuclear site and the results are equally in this report. (N.C.)

 20. Captopril renal scintigraphy (CRS) in renovascular hypertension (RVH). Results of a national inquiry of SFBN uro-nephrology group; La scintigraphie renale au captopril (SRC) dans l`hypertension renovasculaire (HRV). Resultats de l`enquete nationale du groupe uro-nephrologie de la SFBMN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ramackers, J.M. [CHU E Herriot, Lyon (France); Siles, S. [Hopital Nord Marseille (France); Le Cloirec, J. [Centre E Marquis, Rennes (France); Prigent, A. [CHU Bicetre, LE KREMLIN BICETRE (France)

  1997-12-31

  The objective of this study was to establish the CRS methodology, on one hand, and its place in the RVH diagnosis strategy adopted in 1996, on the other hand. The questionnaire was addressed both to the nuclear physician and prescribers and allowed obtaining a global rate of exploitable responses of 55% coming from 56 centres. The CRS prescribers are mainly nephrologists (38%) and cardiologists (28%). The CRS is the most often prescribed after clinico-biologic selection of patients (80% of responses), rarely prescribed as first intention of finding out the renal arterial stenosis (RAS) (13% of responses) and as a diagnosis, in which case the Echo-Doppler technique and arteriography are often associated. On the other hand, the CRS appeared as a first intention examination for the RVH diagnosis in 85% of the centers and for 100% of the centers which had at their disposal specialized consulting expertise in arterial hypertension (20 centers). The CRS methodology is relatively homogeneous both for preparation of patients (ceasing of certain anti-hypertensors, salt regime, hydratation), for the captopril dose (50 mg for 78% of centers) and for the interpretation of the test based on referential criteria. The CRS is generally achieved in two steps beginning most often by a basal examination followed by an examination under captopril; 23% of the centers only initiate systematically by the examination under captopril. The impact of CRS in the diagnosis strategy for RVH is established in case of the test-positivity (high probability of RVH) since it leads to an arteriography with angioplasty, as a general rule. On the other hand, in case of negativity (low probability RVH) it stops the continuation of the general examination in case of half of centers. Finally, it is not repeated usually for the surveillance of the tentative RAS correction

 1. RTE results 2002: positive net income (+112 million euros), in keeping with forecasts, at the end of a year placed under the sign of quality; Bilan RTE 2002: un resultat net positif (+112 M d'euros), conforme aux previsions, au terme d'une annee placee sous le signe de la qualite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-03-01

  The results of RTE, the French Transmission System Operator, confirm the company's sound financial position at the end of a year placed under the sign of quality. RTE announces a net income after taxes for 2002 that is in keeping with its forecasts: +112 million euros (versus 250 million euros in 2001) for 3,657 million euros in sales revenue. 616 million euros were devoted to investments for the development and replacement of the company's transmission and interconnection networks. RTE also continued the reduction of its debt by 99 million euros. The year 2001 had experienced a cold spell at year-end, bringing with it higher-than-average revenue (+80 million euros). 2002, which was exceptionally mild at the end of the year, saw revenue fall off by 40 million euros compared with a normal year. In all, the climatic impact goes to explain a drop of 120 million euros in 2002. This drop is partially offset by additional revenue since the adoption on 1/11/02 of the network access tariff (about 30 million euros). This tariff is now substituted for the transitional price scale which was unfavourable to RTE. Operating expenses rose from 3,089 million euros to 3,316 million euros. The most significant increases are to be attributed in particular to: - the contribution of 68 million euros to the 'ETSO Fund', ETSO being the Association of European Transmission System Operators which, since 1/03/02, has ensured the compensation for network utilisation costs related to international transfers, - the gaining in momentum, with more than 80 million euros, of the network mechanical security enhancement programme decided in the wake of the storms of 1999, which aims at adapting RTE infrastructures to the new technical requirements for wind resistance. More than 720 km of power lines were erected or replaced while 12 electrical substations were connected to the RTE network in 2002. Among these projects, mention should be made of the following: the commissioning of the first French 400 kV transformer -phase shifter at La Praz (Savoie); the reconstruction of the 400 kV interconnection line linking Vigy (France) to Uchtelfangen (Germany), - Completion of the 400 kV line which connects Tavel to Tricastin. As regards services, the offer developed particularly through: base load energy block exchange notifications; the extension of the Non-guaranteed Limited Exceeding of Subscribed Demand service; the continuation between France and Great Britain of the allocation of exchange capacity, in both directions, by means of auctions; a daily allocation of capacity between France and Italy. The year 2002 was that of the total involvement of RTE in the quality approach. All of RTE's operational units and central entities have been certified ISO 9001 V 2000 since 27/12/02. RTE is readying itself in 2003 to obtain the overall certification for the company. At the same time, RTE obtained the ISO 14001 environmental certification for the entire company in 2002. It buried nearly 25% of new high voltage lines and removed 161 km of the existing network. The efforts deployed by RTE and its employees have helped increase customer satisfaction. This is the main conclusion of the survey of 400 customers conducted in 2002, which highlights a customer satisfaction rate close to 90%.

 2. Analysis method for the search for neutrinoless double beta decay in the NEMO3 experiment: study of the background and first results; Methode d'analyse pour la recherche de la double desintegration {beta} sans emission de neutrinos dans l'experience NEMO3. Etude du bruit de fond et premiers resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Etienvre, A.I

  2003-04-15

  The NEMO3 detector, installed in the Frejus Underground Laboratory, is dedicated to the study of neutrinoless double beta decay: the observation of this process would sign the massive and Majorana nature of neutrino. The experiment consists in very thin central source foils (the total mass is equal to 10 kg), a tracking detector made of drift cells operating in Geiger mode, a calorimeter made of plastic scintillators associated to photomultipliers, a coil producing a 30 gauss magnetic field and two shields, dedicated to the reduction of the {gamma}-ray and neutron fluxes. In the first part, I describe the implications of several mechanisms, related to trilinear R-parity violation, on double beta decay. The second part is dedicated to a detailed study of the tracking detector of the experiment: after a description of the different working tests, I present the determination of the characteristics of the tracking reconstruction (transverse and longitudinal resolution, by Geiger cell and precision on vertex determination, charge recognition). The last part corresponds to the analysis of the data taken by the experiment. On the one hand, an upper limit on the Tl{sup 208} activity of the sources has been determined: it is lower than 68 mBq/kg, at 90% of confidence level. On the other hand, I have developed and tested on these data a method in order to analyse the neutrinoless double beta decay signal; this method is based on a maximum of likelihood using all the available information. Using this method, I could determine a first and very preliminary upper limit on the effective mass of the neutrino. (author)

 3. Hypo-fractionated radiotherapy of breast cancer: long term results of a set of 80 cases treated in the radiotherapy department of the Oran university hospital; Radiotherapie hypofractionnee dans le cancer du sein: resultats a long terme d'une serie de 80 cas traites dans le service de radiotherapie du centre hospitalier universitaire d'Oran

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boukerche, A.; Yahia, A.; Madouri, R.; Belmiloud, H.; Dali-Youcef, A.F. [Service de radiotherapie, CHU d' Oran, Oran (Algeria)

  2011-10-15

  The authors report the assessment of the local and locoregional control and of the acute and late toxicity of adjuvant hypo-fractionated radiotherapy in breast cancer treatment. During 1998, 80 women have been treated by conservative or radical surgery and hypo-fractionated tele-cobalto-therapy (36 Gy in five fractions of 3 Gy a week, and a boost of 15 Gy in five fractions in case of conservative surgery). Results are discussed in terms of local and locoregional recurrence, tolerance, late toxicity, global survival, and tumour classification. The irradiation scheme seems perfectly achievable but a greater number of patients and a longer follow-up are required to better assess the efficiency and aesthetic results. Short communication

 4. Evaluating Sealing Efficiency of Cap-rocks for CO{sub 2} Storage: an Overview of the Geocarbone-Integrity Program and Results; Evaluation de l'integrite des couvertures d'un stockage de CO{sub 2}: un apercu du programme Geocarbone-Integrite et de ses resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fleury, M. [Institut francais du petrole, IFP, 92 - Rueil-Malmaison (France); Pironon, J. [Institut National Polytechnique de Lorraine, INPL, 54 - Nancy (France); Le Nindre, Y.M. [Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, BRGM, 45 - Orleans (France); Bildstein, O. [CEA Cadarache, DEN, 13 - Saint-Paul-lez-Durance (France); Berne, P. [CEA Grenoble, LITEN, LCSN, 38 (France); Lagneau, V. [Institut de Geosciences, Ecole des Mines de Paris, ARMINES, 77 - Fontainebleau (France); Broseta, D. [Laboratoire des Fluides Complexes, LFC, 64 - Pau (France); Pichery, T. [Gaz de France, GDF, 93 - Saint-Denis La Plaine (France); Fillacier, S. [Geostock, 92 - Rueil-Malmaison (France); Lescanne, M. [Total, 64 - Pau (France); Vidal, O. [Laboratoire de Geodynamique des Chaines Alpines, LGCA, 38 - Grenoble (France)

  2010-05-15

  An overview of the three-year program and results of the Geocarbone-Integrity French project is given. It focused on the development of experimental and numerical methodologies to assess the integrity of underground CO{sub 2} storage at various scales. The primary criteria in the selection of a cap-rock formation for CO{sub 2} storage purposes are the thickness and permeability of the formation. Local and limited migration of CO{sub 2} into the cap-rock due to insufficient capillary entry pressure has been studied as a probable scenario. At a large scale, cap-rock characterization requires at least seismic profiles to identify lateral continuity. When well-logging data are available, simple rules based on clay content can be used to estimate thicknesses. For the formation considered, the geochemical reactivity to CO{sub 2} was small, making the reaction path difficult to identify. Similarly, artificial alterations of samples representing extreme situations had little impact on geomechanical properties. Finally, with realistic overpressure due to injection, shear fracture reactivation criteria are not reached and migration of CO{sub 2} either by diffusion or by two-phase flow within the first meters of the cap-rock produce mostly a decrease in porosity by precipitation, and very locally an increase in porosity by dissolution. (authors)

 5. Patients particularly exposed: first results of two studies on the premature babies and the children/adolescents suffering of cystic fibrosis;Des patients particulierement exposes: premiers resultats de deux etudes sur les prematures et les enfants/adolescents atteints de mucoviscidose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donadieu, J.; Roudier, C.; Pirard, Ph. [Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice (France); Jarreau, P.H. [Hopital Cochin, Assistance publique, 75 - Paris (France); Chiron, R. [Centre de Ressources et de Competences de la Mucoviscidose, 34 - Montpellier (France); Maccia, C. [Centre d' Assurance de Qualite des Applications Technologiques dans le Domaine de la Sante, 92 - Bourg-la-Reine (France)

  2006-04-15

  We report two studies that have explored a particular health situation among children. These studies were concerned for one of preterm infants admitted to a neonatal intensive care unit, and for other patients with cystic fibrosis. These studies were limited to a dosimetry evaluation of a existing practice. It is worth noting that such studies are exceptional in literature. They aim to provide a missing information for radiation protection of populations not in good health, but suffering from diseases. (N.C.)

 6. Strange quark and the electromagnetic structure of the nucleon: the first results from the G{sup 0} experiment; Contribution du quark etrange a la structure electromagnetique du nucleon: les premiers resultats de l'experience G{sup 0}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guillon, B

  2005-10-15

  In the framework of the Quantum Chromodynamics (QCD), the nucleon is described as being composed of three valence quarks surrounded by a sea of virtual quark-antiquark pairs and gluons. If the role of this virtual sea in the nucleon properties is inferred to be important, this contribution is still poorly understood. In this context, we study the role of the strange quarks in the nucleon since this is the lightest quark flavor of the sea with no valence contribution. We are determining its contribution to the charge and magnetization distributions in the nucleon via parity violation experiments. The measurement is performed by elastically scattering polarized electrons from nucleon target. A world wide program in which the G0 experiment takes place has been performing for a decade. The G0 experiment and the analysis of the results from its forward angles phase are the topics of this thesis. This document presents the physics case of the strangeness content of the nucleon (mass, spin, impulsion). It describes also the formalism related to the electroweak probe and the form factors, and then the principle of parity violating asymmetry measurement. The G0 experimental setup, which was built and installed in the Hall C of the Jefferson Laboratory (Usa), is detailed. This set-up was designed for the measurement of asymmetries of the order of 10{sup -6} with an overall relative uncertainty better than 10 %, over a momentum transfer range 0.1-1 (GeV/c){sup 2}. The various steps of the data analysis are exposed. They have allowed us to start from measured counting rates to reach parity violating physics asymmetries. This required a careful treatment of the various sources of systematical errors which is discussed extensively. Finally the results from the G0 forward angle measurement, its comparison with others experiments and with theoretical models, are presented. They support a non null strange quark contribution. (author)

 7. Effects of long-range transported pollutants on vegetation in boreal coniferous forests: Results from an five year investigation in the Solholmfjell area, Gjerstad, Aust-Agder; Effekter av langtransporterte luftforurensninger i boreal barskog: resultater av fem aars undersoekelser i Solhomfjell-omraadet, Gjerstad, Aust-Agder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oekland, R.H.

  1996-01-01

  The conference paper relates to a project on investigating the effects of long-range transported pollutants in Norway. The paper gives a brief description of the more important results obtained in the project. The aim of the project was to investigate the pollution load in vegetation, soils and trees in Norwegian forest areas of the coniferous type. The project included the collection of samples from 200 test areas in a period of five years. 11 refs.

 8. Preliminary results of proton therapy in choroidal melanoma at the centre de proton therapy d`Orsay (C.P.O.): 464 initial cases; Resultats preliminaires de la protontherapie du melanome de la choroide au centre de protontherapie d`Orsay (CPO): les 464 premiers cas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desjardins, L.; Levy, C.; D`hermies, F.; Frau, E.; Schlienger, P.; Habrand, J.L.; Mammar, H.; Schwartz, L.; Mazal, A.; Delacroix, S.; Nauraye, C.; Ferrand, R.; Asselain, B. [Centre de protontherapie d`Orsay, 91 - Orsay (France)

  1997-06-01

  Retrospective analysis of the treatment of choroidal melanoma with proton-therapy at the Centre de protontherapie d`Orsay, France. Between September 1991 and September 1995, 612 patients presenting with choroidal melanoma were treated by proton-therapy in Orsay. Following initial management of the first 464 patients, results were analyzed, as were results after a 1-year follow up for 305 patients, a 2-year follow-up for 169 patients, and a 3-year follow-up for 59 patients. Univariate analysis showed that the actuarial local recurrence rate was 5 %, the 3-year survival rate 88 %, and the overall metastatic rate 5%. The initial tumor volume was the most significant predictive factor for visual results and metastases. Multivariate analysis revealed that visual results were significantly related to the initial tumor volume, initial retinal detachment, and total dose delivered to the optic nerve and macula. Proton-therapy of choroidal melanoma allows in most cases conservation of the eye without modification of survival. Visual results mainly depend on the site and size of the tumor. (author) 16 refs.

 9. Radiotherapy of macular lesions in age-related macular degeneration (A.M.D.): preliminary results of a clinical study conducted in Lyon, France; Radiotherapie des degenerescences maculaires liees a l`age (DMLA): resultats preliminaires d`une etude lyonnaise

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martin, P. [Centre oncologie radiotherapie Saint-Jean, 69 - Lyon (France); Mauget, M. [Centre ophtalmologique d`imagerie, laser, 69 - Lyon (France); Gerard, J.P. [Service de radiotherapie-oncologie, CHU Lyon Sud, 69 - Pierre-Benite (France) (and others)

  1997-06-01

  To evaluate irradiation effects on functional signs and choroidal neo-vascular lesions in age-related macular degeneration (AMD) that does not respond to laser therapy. Since 1994, 250 consecutive AMD patients were treated by two radiotherapy teams for sub-foveal neo-vascular lesions. At the end of september 1996, 52 patients were evaluable with a 1-year follow-up. Group 1 (Department de Radiotherapie Oncologie, Centre Hospitalo-Universitaire Lyon Sud) included 26 patients who were treated with a lateral beam of 6 MV photons. The irradiation dose were 20 Gy in five fractions for small lesions and 28.8 Gy in eight fractions for larger lesions. Group 2 (Centre Oncologie Radiotherapie Saint-Jean) was composed of 26 patients treated with a mini-beam of 25 MV photons via lateral arc-therapy. Beam diameters (14 and 18 mm) were adapted to the lesion size. The total dose was 16 Gy in four fractions or 20 Gy in five fractions. Functional and anatomical results were assessed at 3, 6, 9 months and 1 year after radiation therapy. Stable visual acuity was observed in 44 % (23/52) of the patients and visual acuity was improved in 35 % (18/52) of the patients at 6 months. Good functional results reached 79 % (41/52) at 6 months and 74 % (17/23) at 12 months. There was no statistical difference between the two groups and dose levels. All severe complications (1 cataract, 3 dilated choroidal vessels, and 2 papillitis) occurred in group 1. Though it is too early to conclude on the best dose level, radiotherapy of sub-foveal neo-vascular lesions of AMD that cannot be treated via laser therapy provides encouraging results. The technique used must be very precise to adequately irradiate the fovea and spare surrounding sensitive areas. Further studies and trials involving patients` randomization are necessary to confirm these preliminary results. (author) 13 refs.

 10. Results 2005 of the surveillance of the artificial radioactivity levels of aquatic ecosystems in the basin of Seine-Normandy. Riviere 2005; Resultats 2005 de la surveillance des niveaux de la radioactivite artificielle d'ecosystemes aquatiques appartenant au bassin Seine-Normandie. Riviere 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  Set up in 2004 by the A.C.R.O. the citizens network of radioecological surveillance, information and evaluation (R.I.V.I.E.R.E.) aims at making a follow-up of the radioactive contamination of the aquatic ecosystems on the scale of the Seine-Normandy pond: from Nogent-on-Seine to La Hague and from the Mont-Saint-Michel to the Treport. The peculiarity of this network, which also makes its strength is to associate strictly all those who wish to appropriate the knowledge of the radioactivity levels around to them. With R.I.V.I.E.R.E., the citizen is at the same moment an author and an actor of the surveillance of his environment as his information. An approach defended by the A.C.R.O. since about 20 years and which has no equivalent anywhere else. This project has four main objectives: to know the levels and the tendencies of the present radioactivity in the main aquatic ecosystems of the Seine-Normandy widened pond, and so feed a data base including more than 3000 analysis (limited to the gamma radioactivity and to the tritium); to allow the citizens who put a lot to appropriate the knowledge and the indispensable references to understand the radioactivity of their environment; to establish a support in the public information about the radioactivity in environment; to supply data to the national network of measures of the radioactivity in environment, network established by decree recently and in charge of the evaluation of the public exposure. (N.C.)

 11. Thyroid medullary carcinoma and PET/CT with {sup 18}F-DOPA in the post surgery follow up: preliminary results; Carcinome medullaire de la thyroide et TEP/TDM a la {sup 18}F-DOPA dans le suivi post-chirurgical: resultats preliminaires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keomany, J.; Rust, E.; Constantinesco, A.; Imperiale, A. [CHU de Strasbourg, Service de biophysique et medecine nucleaire, 67 (France); Detour, J. [CHU de Strasbourg, Service de radiopharmacie, 67 (France); Chabrier, G.; Goichot, B. [CHU de Strasbourg, Service de medecine interne, endocrinologie et nutrition, 67 (France); Schneegans, O. [FNCLCC Paul-Strauss, 67 - Strasbourg (France)

  2010-07-01

  Purpose: to study the contribution of the PET/CT with {sup 18}F DOPA in the therapy follow-up of patients with a history of medullary thyroid carcinoma and biological suspicion of residual disease or recurrence. Conclusions: The preliminary results show the interest of the PET/CT with {sup 18}F DOPA in the therapy follow-up and the management of patients suffering of medullary thyroid carcinoma in biological relapse. (N.C.)

 12. Results of an isotopic treatment of a thyroid cancer associated to an anuric end-stage renal disease (E.S.R.D.); Resultats d'un traitement isotopique d'un cancer thyroidien associe a une insuffisance renale terminale anurique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mansouri, F.; Bali, I.; Slougui, F.; Boughaba, S. [CHU Dr-Benbadis, Service de medecine nucleaire, Constantine (Algeria); Bouafia, S. [CHU Dr-Benbadis, Service de medecine interne, Constantine (Algeria); Aboua, A. [EHS Daksi, service de nephrologie, Constantine (Algeria)

  2010-07-01

  Purpose: The metastatic differentiated thyroid cancer represents an indication of isotopic treatment by an ablative dose of iodine 131, but the coexistence of an anuric renal failure poses very serious problems and requires adequate logistics. Conclusions: Surgical treatment is the rule, isotope treatment is less in a number of cases. The initial staging of the disease of our patient has imposed an additional treatment based on {sup 131}I, but complicated by anuria which is the elimination path. Interdisciplinary cooperation allowed to stabilize the case of this patient. (N.C.)

 13. Measures and control: which mandatory regulations? which monitoring system to implement? what results to expect? which relations with the administration?; Mesures et controle: quelles obligations reglementaires? quel systeme de surveillance installer? quels resultats en attendre? quels rapports avec l`administration?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  This workshop is composed of 7 papers on air pollution monitoring and control related to combustion plants and systems: after a presentation of the regulatory framework (at the French and European levels) concerning air pollution and combustion systems, the mechanisms for a clean and efficient combustion are detailed, followed by measures for a quality combustion, pollution emission reduction techniques during combustion, air pollution monitoring and monitors for environment and pollution sources, quality assessment of monitoring systems, automatic monitoring and control of systems and relations with the administration

 14. Environmental monitoring results from the third periodic evaluation of progress towards the objective of the OSPAR radioactive substances strategy; Resultats de la surveillance de l'environnement - Troisieme evaluation periodique de la progression dans le sens de la realisation de l'objectif de la strategie substances radioactives d'OSPAR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gwynn, J.P. [Norwegian Radiation Protection Authority, Tromso (Norway)

  2010-07-15

  The general objective of the OSPAR radioactive substances strategy is to prevent pollution of the maritime area from ionising radiation through progressive and substantial reductions of discharges, emissions and losses of radioactive substances, so that concentrations in the environment are close to background for naturally occurring radioactive substances and close to zero for artificial radioactive substances. The third periodic evaluation of progress towards the objective of the OSPAR radioactive substances strategy concludes that, due to issues concerning the availability of reported data, it is not possible to come to firm conclusions as to whether the aims of the OSPAR radioactive substances strategy are currently being delivered. However, in general there is an indication of a reduction in average marine concentrations of selected radionuclides associated with the nuclear industry, while doses arising from these selected radionuclides in the OSPAR maritime area to humans are well within internationally recommended limits and are below the lowest levels at which any effects are likely to occur for marine biota. (author)

 15. Assessment of the radiological status of the French environment in 2008: synthesis of the results of the IRSN's watch networks; Bilan de l'etat radiologique de l'environnement francais en 2008. Synthese des resultats des reseaux de surveillance de l'IRSN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-07-01

  This report presents the data obtained in 2008 within the frame of the follow-up by the IRSN of the levels of radioactivity on the French national territory. After having recalled the objectives of this radiological watch of the environment and its organization, the report describes the methodology adopted for the choice of the watch stations, the choice of the environmental matrices, the analysis plans, the sample preparation and packing. It presents the various radionuclides which are naturally or artificially present in the French environment. Then, it presents the results obtained by the different station networks by watching the atmosphere, rivers and soils, or coasts. The report recalls and comments the different radiological events which occurred in 2008, i.e. the detection of different radionuclides in different environments: nuclear plants, nuclear research centres, nuclear sites, nuclear industries, nuclear waste storage sites, nuclear marine bases, rivers.

 16. Evaluation of the radiological situation of the French environment in 2007. Synthesis of the I.R.S.N. surveillance networks; Bilan de l'etat radiologique de l'environnement francais en 2007. Synthese des resultats des reseaux de surveillance de l'IRSN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-07-01

  After a reminder of the objectives and the organisation of the radiological surveillance, the radiological events detected in 2007 are given: high tritium activity in a water sampling (Saclay), detection of alpha emitters in aerosols sampling (Pierrelatte), detection of cobalt 60 in an aerosol sampling (Somanu Areva), increase of a global beta activity in aerosols (north-east and center of France), detection of uranium in water (Pithiviers). We find then the results of the surveillance of fuel cycle sites, the results of the surveillance of the research centers and naval base, the results of the surveillance of radioactive release of nuclear medicine services, the results of the general surveillance of the territory (and the different Internet sites that give these data). This report ends with notions about radioactivity and ionizing radiations as well as radiation protection basic knowledge. (N.C.)

 17. Radiological assessment of the French environment in 2008. Synthesis of the IRSN's surveillance networks; Bilan de l'etat radiologique de l'environnement francais en 2008. Synthese des resultats des reseaux de surveillance de l'IRSN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chaptal-Gradoz, N.; Chevreuil, M.; D' amico, D.; Debayle, Ch.; Leprieur, F.; Manificat, G.; Peres, J.M.; Pierrard, O.; Tournieux, D.; Veran-Viguie, M.P.; Renaud, Ph.; Roussel-Debet, S.; Masson, O.; Pourcelot, L.; Fayolle, C.; Loyen, J.; Robe, M.Ch.; Picolo, J.L.; Gallerand, M.O

  2009-07-01

  While providing many maps, graphs and tables, this report presents and comments the very large amount of data acquired in 2008 within the frame of the control by the IRSN of radioactivity levels on the French national territory by means of its different surveillance networks. After a presentation of these networks (objectives, organization, sample collection, analysis, and preparation methodologies) and of the different radionuclides present in the French environment, results are presented by installation type (electricity production nuclear centres, nuclear fuel reprocessing centres, nuclear medicine centres, nuclear waste storage centres, research centres, nuclear naval bases, etc.) and environment component (air, water ways, rain waters, continental or coastal environment, biological media, etc.)

 18. Contribution of the pectin in the cesium elimination in organism. results of analysis on Belarus children; Du role de la pectine dans l'elimination du cesium dans l'organisme. Resultats d'analyses sur des enfants bielorusses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  The results make appear that the cesium 137 would be eliminated less quick than what the ICRP considered for its models. Pectin would accelerate the cesium elimination but less quick than what is announced by its promotors. Politically speaking, the pectin is ignored by the officials of medicine and radiation protection at the pretext that its efficiency is not proved but no study is made. (N.C.)

 19. The use of diagnostic x-ray among veterinarians. Results from a survey et guidance to regulations for veterinarian's use of diagnostic x-ray; Roentgenbruk blant veterinaerer. Resultater fra kartleggingsprosjekt og veileder for veterinaerers bruk av roentgen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solberg, M.

  2010-12-15

  The use of diagnostic X-ray equipment by veterinarians in Norway is regulated by the Radiation Protection Act (Stralevernloven) as well as the Regulation for Radiation Protection and Use of Radiation (Stralevernforskriften). A revised regulation was accepted by the Norwegian government 29/10/2010; revisions relevant to veterinarians will come to force 01/01/2011. Many X-ray machines are used in veterinary clinics in Norway, and the Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) has therefore undertaken a study to assess their use of X-ray equipment. The main objective has been to study occupational exposure to ionizing radiation. This report summarizes data collected during a web-based survey as well as data collected from 13 inspections at veterinary clinics, including in situ measurements of scattered radiation and measurements of compliance between light field and irradiation field at a selection of veterinary clinics. The report also includes guidance to regulations that are specific for the practice of radiology in veterinary medicine. The Norwegian organization for veterinarians (Den Norske Veterinarforening) is gratefully acknowledged for distributing the web-based survey among their members and thereby enabling a large number of responses to be collected. Of 441 completed surveys, 276 (63 %) confirmed that X-ray equipment was used in their clinic. The results from the survey and inspections generally show a good approach and satisfactory daily routines with regard to the use of X-ray machines, especially concerning occupational health aspects. However, nearly 50 % of the respondents were not familiar with the regulations. During the inspection round, certain regulatory requirements were found to be less than satisfactory in most clinics. Such requirements included reporting the use of X-ray machines to the NRPA and the proper use of radiation warning symbols in rooms where X-ray equipment was situated. About 50 % of the veterinary surgeons who used X -ray equipment carried dosimeters. The number of X-ray exposures performed at the studied clinics each month was reported as between one to 1000. Therefore the total number of exposures (images) taken in veterinary clinics in Norway has been estimated to be approximately 202 100 in 2007. The average (occupational) dose due to scattered radiation, during a standard, single-exposure X-ray examination on a large dog ascertained from measurements taken during inspections, was found to be 2.5 muSv. Two different methods have been used to estimate collective doses to personnel working in veterinary clinics: One based upon personal dosimeter measurements and the other from measured doses due to scattered radiation. Resultant collective doses were 0.04 manSv and 0.5 manSv, respectively. Several uncertainties with regard to these estimates are discussed in the report, though it is concluded that 0.5 manSv should be regarded as the maximum value for collective dose to veterinary personnel in Norway. (Author)

 20. 2005 dossier. ANDRA's researches on the geological disposal of high-level and long-lived radioactive wastes. Results and perspectives; Dossier 2005. Les recherches de l'Andra sur le stockage geologique des dechets radioactifs a haute activite et a vie longue. Resultats et perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-06-15

  This document makes a status of the researches carried out by the French national agency of radioactive wastes (ANDRA) about the geologic disposal of high-level and long-lived radioactive wastes in deep geologic formations (argilites and granites). Content: 1 - Research on deep disposal of radioactive waste: general interest task: Legislative framework, ANDRA scientific objectives, Inspections and assessments; 2 - Designing a safe and reversible disposal system: Repository safety, Reversibility: an essential requirement; 3 - Clay Research on a repository in a clay formation, A long research programme, Dossier 2005 Argile; 4 - Meuse/Haute-Marne site clay: Expected properties of the rock formation, Choice of argillite, Meuse/Haute-Marne site, Conclusions from 10 years of research at the Meuse/Haute-Marne site; 5 - Repository installations: Safe and reversible architecture, Disposal of B waste, Disposal of C waste, Possible disposal of spent fuel (CU); 6 - The disposal facility in operation: From waste packages reception to their disposal in cells, Stages of the progressive closure of engineered structures; 7 - Reversible management: Freedom of choice for future generations, Various closure stages; 8 - Long-term evolution of the repository: Apprehending the repository complexity Main evolutions expected, Slow and limited release of radioactive substances; 9 - Repository safety and impact on man: Several evolution scenarios, Normal evolution, Altered evolution; 10 - Granite Research on a repository in a granite formation: A global approach, Scientific co-operations, Dossier 2005 Granite; 11 - Characteristics of French granite formations: What properties are required for a repository?, Different types of granite formations; 12 - Repository installations: Repository design adapted to granite fractures, Clay seals to prevent water flows, Waste disposal packages ensuring long-term leak-tightness, Physical and chemical environment favourable for waste packages, Architecture limiting the effects of heat; 13 - Results Status of progress and new perspectives: Fifteen years of considerable progress in research, The feasibility of a repository in a clay formation has been established, A repository in a granite formation is conceivable, After 2006: What are the perspectives for research on clay formation?.

 1. CT exposure from pediatric M.D.C.T.: results from the 2007-2008 S.F.I.P.P./I.S.R.N. survey; Niveaux d'exposition en tomodensitometrie multicoupes pediatrique: resultats de l'enquete dosimetrique SFIPP/IRSN 2007-2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brisse, H.J. [Institut Curie, Dept. d' Imagerie, 75 - Paris (France); Aubert, B. [Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire (IRSN), Unite d' Expertise en Radioprotection Medicale, 92 - Clamart (France)

  2009-02-15

  Purpose. To evaluate current exposure levels from pediatric MDCT examinations in order to issue recommendations for the routine clinical practice that may be used for establishing future diagnostic reference levels (DRL). Materials and methods. A survey was conducted at hospital sites affiliated with the SFIPP (Societe Francophone d'Imagerie Pediatrique et Prenatale). Tube potential and volume computed tomography dose index (CTDI) vol. values were obtained for three age groups (1, 5 and 10 years) for typical scanning indications of eight anatomical regions. Results. Twenty of 29 sites provided us with a copy of their protocols. All ages groups combined, 97% of protocols used a tension level {<=} 120 kVp. For age groups 1, 5 and 10 years respectively, the 75. percentiles of dose distributions were: 31, 39.5 and 49.5 mGy for the 'head' protocol; 24, 22 and 24 mGy for 'head and neck'; 11, 11, and 11 mGy for 'paranasal sinuses'; 46, 71 and 87 mGy for 'petrous bone'; 3, 3.5 and 5.5 mGy for 'chest'; 2, 3 and 4 mGy for 'low dose lung'; 4, 4.5 and 7 mGy for 'abdomen-pelvis'; 7,11 and 12 mGy for 'bone'. The inter-center discrepancy for doses were still high. Conclusion. This study provided an evaluation of current practices in reference centers for pediatric imaging and allowed readjustment of MDCT dose recommendations. It could help in the development of DRLS for pediatric MDCT. (author)

 2. Concurrent split-course chemotherapy and radiotherapy for unresectable stage 3 non-small cell lung cancer: results of a preliminary phase 2 study; Chimioradiotherapie en split course dans les carcinomes bronchiques non a petites cellules de stade 3: resultats preliminaires d'une etude de phase 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benchalal, M.; Elgard Maitre, A.M.; Pignol, J.P.; Noirclerc, M.; Prevot, G. [Service d' oncoradiotherapie de Mulhouse, 68 (France); Bourderont, D. [Hopital du Hasenrain, 68 - Mulhouse (France); Salze, P. [Hopital Pasteur, 68 - Colmar (France); Bombaron, P.; Neidhardt, A.C.; Sizaret, O.; Newinger, G.; Zipper, J.M. [Centre Hospitalier de Mulhouse, 68 (France); Lambert, J.; Baumann, J.; Sabountchi, M. [Centre Medical Lalance, 68 - Lutterbach (France)

  1999-12-01

  Purpose: we initiated at Hospital de Mulhouse a prospective phase II study to assess a split-course concurrent radio-chemotherapy in locally advanced non-small cell lung cancer. Materials and methods: from March 1996 to December 1997, 28 patients were included in our study. All patients had a stage III cancer. The chemotherapy scheduled included vinorelbine (20 mg/m{sup 2}/d, d1 and d5), cisplatin (20 mg/m{sup 2}/d, from d1 to d5), and 5-Fluorouracil (350 mg/m{sup 2}/d, from d1 to d5 by continuous infusion). The planned irradiation dose was 12.5 Gy per week with one daily fraction of 2.5 Gy from d1 to d5. Cycles were repeated every four weeks, for four cycles (50 Gy). Patients with a partial or complete response were proposed a fifth cycle. Results: of the 28 patients of the study, only 27 were analysed; one patient had a metastatic disease at diagnosis. Major hematologic toxicity occurred in 26% of the patients. One to five cycles of chemoradiotherapy were administrated per patient (median: four). Four patients had received fewer than three cycles and their responses were not assessable. Of the 23 patients assessed, 12 responses (52%) were observed, three CR (13%) and nine PR (39%). Median follow-up was 14 months, and median survival 13.5 months. One- and two-year survival rates were respectively 63%, and 14%. Local control rates was 11%, and 44% of the patients had a metastatic evolution. Conclusion: very preliminary results of this phase II study are disappointing, and quite inferior to the published results using chemoradiotherapy with conventional or hyperfractionated radiotherapy. Hematologic toxicity is restrictive. This type of chemoradiotherapy cannot be recommended. (author)

 3. Preliminary results for E.O.R.T.C. trial 22911: radical prostatectomy followed by postoperative radiotherapy in prostate cancers with a high risk of progression; Resultats preliminaires de l'essai EORTC 22911: prostatectomie radicale suivie ou non de radiotherapie postoperatoire dans les cancers de la prostate a haut risque de recidive

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bolla, M. [Centre Hospitalier Universitaire 1-Michallon, Dept. de Cancerologie-radiotherapie, Hopital Albert-Michallon, 38 - Grenoble (France); Van Poppel, H. [Universitaire Ziekenhuis, Gasthuisberg, Dept. d' Urologie, Louvain (Belgium); Collette, L. [European Organization for Treatment and Research on Cancer, Bruxelles (Belgium)

  2007-11-15

  Purpose: Local failure after radiotherapy can arise with cancer extending beyond the capsule and/or involvement of seminal vesicles or positive surgical margins. Methodology After undergoing radical prostatectomy 1005 patients were randomly assigned (1999 001) to a wait and see policy or an immediate postoperative irradiation (60 Gy delivered over 6 weeks); eligible patients had pN0 M0 tumors and one or more pathological risk factors mentioned above. The main end-point was 5-year biochemical progression free survival. Results: After a median follow-up of 5-year biochemical progression free survival was significantly improved in the irradiated group (74%, 98% CI: 68.7 9.3 vs 52.6%, 98% CI: 46.6 8.5; P < 0.0001) Clinical progression free survival was also significantly improved (P < 0.0009). The cumulative rate of loco-regional failure was also significantly improved (P < 0.0009). Grade 2 or 3 late effects were significantly more frequent in the postoperative irradiation group (P = 0.0005), but severe toxicity (grade 3 or higher) were rare with a 5-year rate of 2.6% in the wait-and-see group and 4.2% in the postoperative irradiation group (P = 0.07). Conclusion: Immediate external irradiation after radical prostatectomy improves biochemical progression free survival and local control in patients with positive surgical margin or pT3 prostate cancer who are at high risk of progression. Further follow-up is needed to assess the impact on overall survival. (authors)

 4. Friluftsliv i landskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tvedt, Tilde; Jensen, Frank Søndergaard

  Friluftsliv har stor betydning for vores fysiske og psykiske velbefindende og dermed for vores trivsel og livskvalitet. Landskabet spiller en afgørende rolle for friluftslivet, og især strande og skove besøges flittigt. Derfor to Skov- og Naturstyrelsen og Forskningscentret for Skov & Landskab i...... 1994 initiativ til at undersøge, hvordan befolkningen bruger landskabet til friluftsliv og hvilke ønsker, de har til det. Hæftet formidler resultaterne til alle der beskæftiger sig med friluftsliv, f.eks. kommunalpolitikere, embedsmænd, skovejere, landmænd og aktive i foreningslivet....

 5. Den eksterne coach - neutral eller allieret med hvem?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, Marie Isolde; Elmholdt, Claus Westergård

  2015-01-01

  Denne artikel bygger på kvalitative interviews med fire eksterne professionelle coaches fra fire forskellige danske konsulentvirksomheder, der alle har coaching som en central ydelse. Salgsmaterialet på de fire virksomheders hjemmesider fortæller, at kunderne kan forvente en række positive effekter...... af samarbejdet med en ekstern professionel coach. Ved hjælp af coaching kan du opnå en bedre ledelse, bedre trivsel, større kvalitet i løsningen af kerneopgaven, mindre stress, bedre karriere, større robusthed, bedre selvværd, mere modstandsdygtighed over for forandring, større selvforståelse og...

 6. Simple principper for livet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knoop, Hans Henrik

  2010-01-01

  Så hvad er da kriteriet for »et godt nok princip« i skolen? Er der overhovedet noget generelt svar på det? Jeg vover at svare bekræftende, for vi er som mennesker på mange måder så ens, at ganske mange principper vil kunne understøtte alles trivsel og præstationer samtidig. Her er et enkelt eksem...... overveje, hvordan det vil være at leve med den. Det er lidt ligesom det engelske kofanger-slogan: »If you think education is expensive, try ignorance«....

 7. Minihusfellesskap som verkemiddel i stadsutvikling av Undredal

  OpenAIRE

  Underdal, Brita

  2017-01-01

  Små bygdesamfunn i Noreg slit med nedgang i folketalet, og det går ut over utvikling, handel og trivsel hjå dei som vert verande i bygda. I verste fall blir bygdene heilt fråflytta, husa forfell og naturressursane går til spille. Dette kan vere framtidsbiletet til Undredal om ikkje noko vert gjort. På 20 år har folketalet gått ned frå 130 innbyggjarar til 70. Dersom utviklinga ikkje stagnerer, vil bygda snart vere tom for fastbuande. Oppgåva stiller difor spørsmålet: Korleis kan ein auk...

 8. Teknologi og det fysiske miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  2008-01-01

  Kapitlet indeholder en generel introduktion til indeklima, komfort og teknologiens betydning for ældres trivsel. Det indeholder tillige en beskrivelse af, hvordan mennesker opfatter det fysiske miljø og de karakteristika, der giver komfort og et godt indeklima, ligesom ældre og plejekrævendes spe...... individuel behovsstyring gennemgåes. Smart-home teknologien beskrives sammen med de muligheder denne giver for opførelse af en intelligent ældrebolig, der både sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt er tilpasset den ældres behov....

 9. Living in history: When historical events affect the organization of autobiographical memory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brown, Norman R.; Hansen, Tia G. B.; Lee, Peter J.

  2008-01-01

  Præsenterer Living-in-History paradigmet og resultater fra de første 10 samples samt diskuterer selvbiografisk hukommelses-effekt af hverdagsinvasive hhv. emotionelt/politisk berørende samfundsbegivenheder....

 10. New Religions and Globalization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen er en antologi af bidrag fra en konference under Research Network on New Religions (RENNER). Med bidrag fra specialister i nye religioner og globalisering fra hele verden introduceres empiriske resultater samt teoretiske og metodiske reflektioner over emnet....

 11. Architecture for Humanitarian Emergencies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lobos, Jorge; Gomez-Guillamon, Maria; Thake, Vicki

  2011-01-01

  Bogen dokumenterer viden og projekter som resultat af udviklingsarbejdet og workshoppen om Humanitarian Disaster tilrettelagt på Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Planlægning. Baggrundsviden om katastrofernes geografi, typer og arkitektoniske udfordringer belyst med cases fra Mozambique...

 12. Bestyrelsen og Budgettet - er budgetstyring fortsat relevant?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandalgaard, Niels; Ravn, Niels

  2009-01-01

  Publikationen ser nærmere på anvendelsen af og kritikken mod traditionelle budgetter, sammenholder dette med empiriske resultater på området og diskutere det i forhold til bestyrelsens brug af budgettet....

 13. Fondens virke for kultur og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Anker Brink

  2017-01-01

  Ved Copenhagen Business School støtter Tuborgfondet anvendelsesorienteret forskning i private og offentlige fondes virke og virkninger. I efteråret 2016 blev de første resultater offentliggjort i bogen Dansk Fondshistorie....

 14. Discrepancy in HbA1c Measurements Performed at Different Local Laboratories and a Selected Central Reference Laboratory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, O.N.; Olivarius, Niels de Fine; Petersen, P.H.

  1993-01-01

  De aktuelle meget store praktiske problemer med laboratoriernes forskellige normalområder for Hæmoglobin A1c er illustreret vha. resultater fra projektet Diabetesomsorg i almen praksis. Udgivelsesdato: 1994...

 15. African Journal of Neurological Sciences - Vol 23, No 1 (2004)

  African Journals Online (AJOL)

  CERVICAL SPONDYLOTIC MYELOPATHY WITH FUNCTIONAL DISABILITY. LONG TERM RESULTS CONCERNING 18 PATIENTS OPERATED ON BY ANTERIOR APPROACH IN GABON MYELOPATHIES CERVICARTHROSIQUES INVALIDANTES. RESULTATS A LONG TERME DE 18 PATIENTS OPERES PAR VOIE ...

 16. African Journal of Neurological Sciences - 2009 Vol. 28 No 1

  African Journals Online (AJOL)

  African Journal of Neurological Sciences. 2008 - Vol. 27, No 2. CLINICAL STUDIES / ETUDES CLINIQUES. SPINAL NEURINOMAS AND NEUROFIBROMAS DIAGNOSIS AND RESULTS OF SURGICAL. MANAGEMENT IN YAOUNDE. NEURINOMES ET NEUROFIBROMES SPINAUX DIAGNOSTIC ET RESULTATS DU ...

 17. Strength-based learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  Posteren viser PhD-projektet Styrkebaseret læring - børns karakterstyrker som veje til læringspotentialet med teoretisk fundament, forskningsmetoder og måleredskaber samt de første resultater herfra....

 18. Anbringelser af børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else

  For ca. halvdelen af de børn, der anbringes uden for hjemmet, betegnes anbringelsens resultat som positivt. Kriteriet for et positivt resultat er blandt andet, at barnet under anbringelsen har udviklet positive relationer til en eller flere voksne på anbringelsesstedet. Anbringelsesstedets faglig...... børnene selv, med deres forældre, med sagsbehandlerne og med plejeforældre eller ansatte på de institutioner, hvor børnene er anbragt....

 19. Statistical Signal Processing in Humanitarian Mine Clerance Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlsen, Brian; Sørensen, Helge Bjarup Dissing; Larsen, Jan

  2002-01-01

  Denne artikel beskriver kortfattet metoder og resultater relateret til clutterreduktion (clutter: uønskede reflekterede signaler) i jordradar- (eng. ground penetrating radar, GPR) signaler vha. statistiske signalbehandlingsmetoder baseret på Independent Component Analysis (ICA). Formålet ved denne...... form for clutterreduktion er at dekomponere GPR signaler i clutter og clutterreducerede underrum. Ved kun at anvende de clutterreducerede underrum kan man reducere clutter i GPR signaler. Metoderne giver gode resultater ved detektering af landminer....

 20. Cloud Governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthing, Hans Henrik

  Denne præsentation beskriver fordele og værdier ved anvendelse af Cloud Computing. Endvidere inddrager resultater fra en række internationale analyser fra ISACA om Cloud Computing.......Denne præsentation beskriver fordele og værdier ved anvendelse af Cloud Computing. Endvidere inddrager resultater fra en række internationale analyser fra ISACA om Cloud Computing....

 1. Miljøvenlige fodringsstrategier - kvier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Martin Tang; Hellwing, Anne Louise Frydendahl; Sørensen, Pia

  2015-01-01

  ikke den senere mælkeydelse. Dette resultat tyder på, at både proteinforsyningen og kviernes tilvækst kan være relativ lav i denne periode, uden at det påvirker den senere mælkeydelse. Vi anser det dog for sandsynligt, at dette resultat er afhængig af, at kvierne i den efterfølgende periode fra 13...

 2. Metternich and China's Post-Cold War Grand Strategy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odgaard, Liselotte

  Liselotte Odgaard argumenterer i dette brief for, at Kinas samlede sikkerhedsstrategi siden den kolde krig, er baseret på at undgå en rolle som en sekundær magt i det internationale system. Kinas bestræbelse på at undgå rollen som sekundær magt sammenlignes med strategien som den østrigske udenri...... af Napoleonskrigene. Denne sammenligning fokuserer på hvordan Kina, trods en relativ svag international profil, har været i stand til at udøve betydelig indflydelse på internationale sikkerhedsaftaler....

 3. At tænke med Heidegger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke

  2009-01-01

  To bøger om den tyske filosof Martin Heidegger er i 2008 udkommet på det århusianske forlag Klim. Det drejer sig om bogen 'Heidegger i relief' redigeret af Thomas Schwarz Wentzer og Peter Aaboe Sørensen, der rummer i alt ni bud på problematikker, der ligger i Heideggers filosofi, samt om bogen...... 'Martin Heidegger', K.E. Løgstrups Heideggerindføring, der indleder udgivelsen af Løgstrups samlede værker fra forlaget klim. Udgivelsesdato: 12.11.09...

 4. Dento-alveolær kirurgi på børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Anni Birgitte; Pedersen, Flemming; Haubek, Dorte

  2015-01-01

  Erfaringer med dento-alveolær kirurgi på børn og unge Dento-alveolær kirurgi på børn og unge forudsætter, at det samlede team besidder børnekompetence, dvs. den nødvendige odontologiske indsigt, høj kompetence indenfor kommunikation med børn og forældre samt en positiv holdning til børn og foræld...

 5. Offshore Wind Turbine Foundation Design

  OpenAIRE

  Passon, Patrik; Branner, Kim; Larsen, Søren Ejling; Hvenekær Rasmussen, Jørgen

  2015-01-01

  Offshore vindenergi er i høj grad modnet i det seneste årti med en årligt installeret kapacitet på mere end1 GW. En vigtig faktor for den videre udvikling af offshore vindenergi i stor målestok, er en reduktion af de samlede udgifter til produceret energi. I betragtning af for eksempel faldet i olieprisen siden sommeren 2014 og dens fortsatte fald ind i 2015, er det endnu vigtigere at sænke omkostningerne til etablering af vedvarende energikilder såsom offshore vindenergi, for at nå frem til ...

 6. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud-modelprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente; Kristoffersen, Kristina; Steiner Rasmussen, Ove

  VIDA-modelrapport 2 præsenterer den samlede uddannelses- og implementeringsproces, der har fundet sted i VIDA-projektet 2011-2013. Rapporten beskriver i detaljer, hvordan VIDA-uddannelsesforløbet er bygget op i tre faser samt det curriculum, uddannelsen var bygget op over. Rapporten er udarbejdet...... som del af forskningsserien knyttet til projektet. Målgruppe for rapporten er ministerier, kommuner, professionshøjskoler og andre, som ønsker at arbejde videre ud fra VIDA-modelprogrammets principper og implementere hele programmet...

 7. Informationskompetence - et spørgsmål om kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Eli

  2002-01-01

  Informationskompetence er det sæt færdigheder,der gør en person i stand til dels at erkende situationsbestemte behov for information, dels at formå at finde, bedømme og bruge den nødvendige information effektivt. Association of College & Research Libraries (ACRL)identificerer med Information...... Literacy Competency Standards for Higher Education, de færdigheder, der er nødvendige for at udnytte den samlede informationsmængde bedst muligt, herunder at producere ny information....

 8. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjælde, Ole Eggers; Najbjerg, Rasmus Brøgger

  2017-01-01

  14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et...... for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact....

 9. Origin of elements of the Uranium-235 family observed in the Ellez river near the EL-4 experimental nuclear reactor in dismantling (Monts d'Arree- Finistere department); Origine des elements de la famille de l'uranium-235 observes dans la riviere Ellez a proximite du reacteur nucleaire experimental EL4 en cours de demantelement (Mont d'Arree - departement du Finistere). Resultats et premiers constats annee 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  In a previous study which concerned the catchment basin of the harbour of Brest, the A.C.R.O. put in evidence a marking by artificial radioelements around the power plant of Brennilis which can be imputed without ambiguities to the nuclear installation. It also put in evidence abnormalities concerning the natural radioactivity which justifies this new study. In the area of the Monts d'Arree, actinium 227 ({sup 227}Ac), non born by its ascendents which are {sup 235}U and {sup 231}Pa is observed. This phenomenon is characterized by mass activities superior to these ones of {sup 235}U and able to reach these ones of {sup 238}U. Its presence corresponds with the drainage of the Ellez river since the former channel of radioactive effluents releases from the nuclear power plant EL-4 up to the reservoir Saint-Herblot situated 6 km downstream. The strongest values of radioactivity are registered near the disused power plant, at this place a relationship exists between the level of actinium 227 and this one of the artificial radioactivity as it exists a relationship with the decay products of radon exhaled from the subsoil ({sup 210}Pb). But its presence is not limited to a part of the Ellez river, it is equally observed in terrestrial medium, in places in priori not influenced by the direct liquid effluents of the power plant. This place is situated at more than 4 km and without any connection with the Ellez waters. At this stage of the study, it is not possible to answer with certainty the question of the origin of this phenomenon. A new reorientation is considered indispensable to clarify definitively the origin of this unknown phenomenon in the scientific publications and the environmental monitoring. (N.C.)

 10. Citizen surveillance of the radioactivity in Normandy. Synthesis of gamma analysis results of the first semester 2004 from the Citizen network of watching, information and radioecological evaluation (R.I.V.I.E.R.E.); Surveillance citoyenne de la radioactivite en Normandie. Synthese des resultats d'analyse gamma du premier semestre 2004 du Reseau Citoyen de Veille, d'Information et d'Evaluation RadioEcologique (RIVIERE)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-03-15

  Around nuclear installations of La Hague, it is principally cesium{sup 137} that is found. The concentration is a few becquerels by kilogram of dry matter and comes from the fallout of nuclear tests before Chernobylsk accident. An excess of cesium is visible in the Sainte-Helene river where the levels go over the usual levels of a factor 10 then, in the presence of others elements such cobalt 60 (Co{sup 60}) or ruthenium-rhodium 106 (RuRh{sup 106}), iodine 129 (I{sup 129}) is also found. These pollutants find their origin in the gaseous releases of reprocessing plants. Between Granville and Saint Valery-en-Caux, along 500 kilometers of coast, four radioelements are systematically detected: cobalt 60, iodine 129, cesium 137, americium 214. Near the reprocessing plant of La Hague, the artificial radioactivity level increases with the presence of ruthenium-rhodium 106. The radiological situation is near this one of previous semesters, we can speak of stationary state, which improved with the years. It emphasize that the impact of nuclear power plants releases near the coast is not discernible. (N.C.)

 11. Study of the local induction in the superconductor YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 7-{delta}} by Moessbauer spectroscopy using the probe {sup 170}Yb{sup 3+}: methodology and results; Etude de l`induction locale dans le compose supraconducteur YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 7-{delta}} par spectroscopie mossbauer sur la sonde {sup 170}Yb{sup 3+}: methodologie et resultats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vaast-Paci, Ch

  1997-12-09

  This thesis is concerned with the measurement of the local induction in the anisotropic type II superconductor YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 7-{delta}} in presence of an applied field. In this compound, the field penetrates in the form of vortices whose characteristics are governed by both intrinsic (critical fields, anisotropy, penetration lengths,...) and extrinsic parameters (such as pinning centers). We have developed a new microscopic technique to measure the local fields using Moessbauer probes {sup 170}Yb{sup 3+} dilutes for Y{sup 3+}. The measurements are based on the field dependence (size and direction) of the Moessbauer transitions between the electronuclear levels of the probe. These probes are distributed randomly over the sample so the measurements provide both the size and the direction of the internal field distribution over the whole sample. The possible measurement range extends from below 50 Oe to about 4000 Oe, for temperatures up to 60 deg.K. Measurements were made at T4.2 deg. K, for sintered pellets with different oxygen amount and for optimally doped ci-axis oriented single crystals. The penetration length measurements showed that the density of the superconducting condensate increases progressively with carrier doping. Field penetration measurements furnished the microscopic lower penetration field H{sub cl}, and enabled us to propose a model describing the profile of the flux distribution which is controlled by the pinning centers. The measurements also evidenced an anomalous penetration in small sized single crystals. In additions, we obtained the average direction of the vortices when the applied field is titled from the c axis and we showed that the vortex direction depends on the way the field is applied (ZFC or FC configuration) and that there exists a competition between the pinning forces and the intrinsic anisotropy. (author) 94 refs.

 12. Radiological consequences of floods in december 2003 in small Camargue at the place known as the Claire Farine. Results of the assessment realised at the demand of the C.L.I. of the Gard; Consequences radiologiques des inondations de decembre 2003 en petite Camargue au lieu dit Claire Farine. Resultats de l'expertise realisee a la demande de la CLI du Gard

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eyrolle, F.; Duffa, C.; Leprieur, F.; Rolland, B.; Antonelli, C.; Marquet, J.; Saleun, G.; Renaud, Ph

  2004-05-15

  The levels of activities measured in the market gardening are not significantly different from these ones measured in the similar samples that did not received the floods in december 2003. The results of chemical analysis do not show contamination of soils and market gardening. In conclusion, the results of assessment show that the floods of december 2003 in small Camargue at the place called 'Claire Farine) had no significant radiological and chemical consequences. (N.C.)

 13. Open Access kortlægning 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Mikael; Hansen, Tove Juul; Larsen, Asger V.

  Denne rapport viser, at det faglige domæne er en meget stærk faktor i forhold til, hvor stor en andel af forskningsoutputtet, der er open access. Rapporten viser, at der er forskelle mellem universiteterne som ikke alene kan forklares med faglige faktorer, men forklaringerne må findes andre steder......, det kunne være lokale procedurer, kultur eller strukturer (politikker). Dette tager rapporten dog ikke stilling til. Andelen af gylden open access ligger relativt stabilt på tværs af universiteterne, med en andel mellem 6 – 10 % af den samlede publicering i peer reviewede tidsskrifter. Dermed er grøn...... open access den væsentligste faktor som adskiller universiteternes samlede open access andel. Endvidere viser rapporten, at der er et meget stort uudnyttet open access potentiale på alle universiteterne. Faktisk kunne mere end 5.000 flere BFI-pointgivende artikler være open access, dvs. at 71 % af det...

 14. Contribuições da investigação de díades de terapeutas e clientes portugueses

  OpenAIRE

  Pereira Soares, Maria Luísa

  2007-01-01

  En el sentit de contribuir al desenvolupament de la recerca en l'àrea del procés i el resultat terapèutic a nivell nacional, aquest estudi ha observat característiques del terapeuta i del client, així com varis aspectes del procés i el resultat terapèutics: i) l'estil de terapeuta i l'estil de coping, grau de resistència i motivació del client per a la teràpia; al nivell del procés, ii) l'aliança terapèutica i, al nivell del resultat terapèutic, iii) ha avaluat el benestar general i la condic...

 15. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 16. Klimakrisen kalder på en ny æra for uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2009-01-01

  Jeppe Læssøe leder tænketanken International Alliance of Leading Education Institutes´ tværgående forskningsprojekt i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og præsenterer i artiklen nogle af projektets resultater. Udgivelsesdato: September 2009......Jeppe Læssøe leder tænketanken International Alliance of Leading Education Institutes´ tværgående forskningsprojekt i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og præsenterer i artiklen nogle af projektets resultater. Udgivelsesdato: September 2009...

 17. Skole i verdensklasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2013-01-01

  Kronikken er en kommentar og ros til de gode danske PIRLS og TIMSS resultater offentliggjort i december 2012. Der argumenteres for at der tages hensyn til den registrerede fremgang i de igangværende reformprocesser vedr folkeskole og læreruddannelse.......Kronikken er en kommentar og ros til de gode danske PIRLS og TIMSS resultater offentliggjort i december 2012. Der argumenteres for at der tages hensyn til den registrerede fremgang i de igangværende reformprocesser vedr folkeskole og læreruddannelse....

 18. Aplicació web de generació i autoavaluació d'exàmens tipus test basat en el criptosistema knapsack

  OpenAIRE

  Fernández-Baldor Font, Xavier

  2012-01-01

  Creació d'una aplicació web que genera exàmens tipus test agafant les preguntes d'un banc de preguntes. Genera una versió per cada alumne del mateix exàmen, amb les preguntes desordenades i les opcions també desordenades. A cada resposta se li associa un número. El resultat de l'exàmen és la suma de les repostes. Mitjançant el criptosistema Knapsack ficant a l'aplicació el número resultat de l'exàmen s'obté la nota.

 19. Forskere giver opskriften på den perfekte lærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Et tæt forhold til den enkelte elev. Evnen til at lede en klasse. Og et vist mål faglig dygtighed. Det er ingredienserne i den gode lærer, der får gode resultater hos eleverne. Interview med professor Sven Erik Nordenbo. Udgivelsesdato: Juni......Et tæt forhold til den enkelte elev. Evnen til at lede en klasse. Og et vist mål faglig dygtighed. Det er ingredienserne i den gode lærer, der får gode resultater hos eleverne. Interview med professor Sven Erik Nordenbo. Udgivelsesdato: Juni...

 20. De amerikanske vælgere stemte som utilfredse kunder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2016-01-01

  Så er det amerikanske valg overstået, og Donald Trump bliver den 45. præsident af USA. Mens mange siger, at dette er et overraskende resultat, må jeg insistere på, at denne påstand bare viser manglende markedsforståelse......Så er det amerikanske valg overstået, og Donald Trump bliver den 45. præsident af USA. Mens mange siger, at dette er et overraskende resultat, må jeg insistere på, at denne påstand bare viser manglende markedsforståelse...

 1. Bulldog-paradokset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter

  2017-01-01

  Hidtil har det været en udbredt opfattelse, at problemer med usunde racehunde alene skyldes kyniske avlere. Resultater fra en dansk undersøgelse peger dog på, at ansvaret for problemet også ligger hos dem, der efterspørger de usunde recahunde.......Hidtil har det været en udbredt opfattelse, at problemer med usunde racehunde alene skyldes kyniske avlere. Resultater fra en dansk undersøgelse peger dog på, at ansvaret for problemet også ligger hos dem, der efterspørger de usunde recahunde....

 2. Målstyring udfordrer lærerenes sociale talent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mellon, Karsten

  2014-01-01

  Lærere er talentfulde, når det gælder sociale relationer. Socialt talent skal dog ikke ses som en medfødt egenskab eller et resultat af flid og hård træning, snarere som evnen til vilje, kritisk forholden og mentalisering.......Lærere er talentfulde, når det gælder sociale relationer. Socialt talent skal dog ikke ses som en medfødt egenskab eller et resultat af flid og hård træning, snarere som evnen til vilje, kritisk forholden og mentalisering....

 3. Study of cerenkov radiation. Production of {gamma} rays by electron accelerators; Etude du rayonnement de freinage. Production de rayons {gamma} par des accelerateurs d'electrons

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bernard, J. [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1961-07-01

  This study is a critical comparison of the theories of Bremsstrahlung. Experimental results obtained by the production of {gamma} radiation with electron accelerators are compared to the theoretical results in order to estimate the extent to which the various theories are valid. (author) [French] Cette etude est une synthese des theories du rayonnement de freinage. Des resultats experimentaux, obtenus par la production de rayonnements {gamma} avec des accelerateurs d'electrons, sont compares aux resultats theoriques afin d'evaluer les domaines de validite des diverses theories. (auteur)

 4. Bistand for utvikling. Effekten av handelsrelatert bistand på økonomisk utvikling i land sør for Sahara

  OpenAIRE

  Bjerke, Marielle Veneranda

  2015-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke effekten av handelsrelatert bistand på økonomisk utvikling. Problemstillingen er som følger: Har den direkte effekten av handelsrelatert bistand en positiv effekt på økonomisk utvikling i land sør for Sahara, eller er effekten betinget av institusjonell kvalitet? Resultatene fra analysen ga signifikante resultater på den direkte effekten av handelsrelatert bistand på økonomisk utvikling. Det er ingen signifikante resultater i forholdet mellom de be...

 5. Essays on inequality and intergenerational mobility

  OpenAIRE

  Rauh, Christopher

  2014-01-01

  En aquesta tesi s'analitza com les desigualtats econòmiques sorgeixen i persisteixen. La desigualtat ha augmentat en el món desenvolupat durant les últimes dècades. La tesi no només es centra en la desigualtat de resultats ja que estudia, sobretot, la desigualtat d'oportunitats. Una gran part de la desigualtat d'ingressos és conseqüència de la desigualtat en resultats educatius. Per tant, és important entendre en quines etapes educatives s'eixamplen les diferències i si l'accés a l'educació ...

 6. Enseignement du français les apports de la recherche en linguistique

  CERN Document Server

  Avanzi, Mathieu; Corminboeuf, Gilles; Gachet, Frederic

  2014-01-01

  Cet ouvrage propose une reflexion collective sur la maniere dont l'enseignement du francais peut tirer profit (des resultats) de la recherche en linguistique. Le passage de la recherche a l'enseignement pose des questions fondamentales : comment traduire les travaux de recherche vers les contenus d'enseignement ? Comment choisir parmi les resultats de la recherche ceux qui ont vocation a etre adaptes utilement pour les besoins des apprenants ? Comment traiter le decalage souvent evoque entre le contenu des moyens d'enseignement et l'etat du savoir sur la langue ?

 7. Samarbejde mellem profession og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund

  2011-01-01

  Review af resultater fra 10 års publikationer i Teaching and Teacher Education i relation til samarbejde mellem profession og uddannelse i partnerskaber og forsøgsskoleregi viser, at der er bred konsensus om, at det centrale formål er alle aktørers læring gennem bedre praktik i den primære...... konkrete samarbejder mellem profession og uddannelse; FoU, der både undersøger de resultater, der opnås gennem sådanne samarbejder, og de fremmende og hæmmende faktorer for udvikling af selve samarbejdet....

 8. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter

  Posteren viser resultater fra elektrokemiske rensningsforsøg på bioasker udført i forbindelse med PSO projekt 5205 "Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker i pilotskala og vurdering af mulighederne for nyttiggørelse af behandlet aske i beton".......Posteren viser resultater fra elektrokemiske rensningsforsøg på bioasker udført i forbindelse med PSO projekt 5205 "Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker i pilotskala og vurdering af mulighederne for nyttiggørelse af behandlet aske i beton"....

 9. Positiv organisatorisk forandringskapacitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Granhof Juhl, Andreas; Elmholdt, Claus Westergård

  2013-01-01

  I denne artikel præsenteres begrebet positiv organisatorisk forandringskapacitet, der er et bud på en alternativ tilgang til håndtering af kompleksitet i organisationer. Vi viser, hvordan ledere og konsulenter, med inspiration fra nyere forskning indenfor Positive Organizational Scholarship (POS......) (Cameron, Dutton & Quinn, 2003), kan understøtte opbygningen af positiv organisatorisk forandringskapacitet, som grundlag for at skabe ekstraordinære organisatoriske resultater i forandringsprocesser. Med afsæt i to cases af organisationer, der har skabt ekstraordinære resultater, præsenteres centrale...

 10. Indeklima i skoler – Status og konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toftum, Jørn; Wargocki, Pawel; Clausen, Geo

  Det er efterhånden veldokumenteret, at børn er særligt følsomme overfor indeklimaets utallige påvirkninger og at det kan gå ud over elevernes velvære og indlæring, hvis indeklimaet i klasseværelset ikke er godt nok. Alligevel viser omfattende og aktuelle undersøgelser i danske skoler, at 56% af d...... klasseværelser sænkes under 25oC, øges præstationen med 2% til 4%. Der er således tungtvejende grunde til at tilstræbe et godt indeklima i skolernes klasseværelser til gavn for elevers og læreres trivsel, sundhed og ikke mindst elevernes indlæring....

 11. The impact of early growth patterns and infant feeding on body composition at 3 years of age

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejlerskov, Katrine Tschentscher; Christensen, Line Brinch; Ritz, Christian

  2015-01-01

  on body composition at 3 years, and whether infant feeding modified the relationship between early growth and body composition at 3 years. We studied 233 children from the prospective cohort study, SKOT (in Danish: Småbørns Kost og Trivsel). Birth weight z-scores (BWZ) and change in weight-for-age z......Early excessive weight gain is positively associated with later obesity, and yet the effect of weight gain during specific periods and the impact of infant feeding practices are debated. The objective of the present study was to examine the impact of weight gain in periods of early childhood...... of infant feeding was found for FFMI. In conclusion, high birth weight and rapid growth from 0 to 5 months were associated with increased FMI and FFMI at 3 years. Longer duration of full breastfeeding reduced the effect of birth weight and early weight gain on fat mass....

 12. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 13. Bedre ældrepleje - ved hjælp af Marte Meo metoden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Helle; Schjoldager, Helle Højbo

  Projektet (forløb efteråret 2008 - foråret 2009) havde til formål at give personalet ved boformer for borgere med demens indsigt i og redskaber til at kommunikere med borgeren på en for begge parter anerkendende måde - ved hjælp af Marte Meo metoden. Det konkluderes at implementering af Marte Meo...... metoden har medført, at personalet har udviklet deres samspil og kommunikation med borgerne på en måde, der synes at fremme borgerens trivsel, værdighed og livsglæde og dermed bidrage til en øget livskvalitet. En række faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer implementeringen af Marte Meo metoden...

 14. Veien mot nye barnehagedidaktikker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  2014-01-01

  Den nordiske barnehagen er på vei mot å etablere seg på et didaktisk grunnlag og beveger seg mot en tilstand der barnehagelæreren er didaktiker. Men spørsmålet er hvordan denne veien skal gås opp og se ut. Barnehagens didaktikk kan defineres som en intensjonell og reflektert omsorg, oppdragelse og...... undervisning med fokus på barns trivsel, læring, utvikling og dannelse. Omsorg (care) og undervisning (education) gjennomføres på en og samme gang, de inngår i en enhet og kan således betegnes som educare. Det didaktiske teorigrunnlaget kan bidra til å overskride en snever curriculumforståelse, og derfor kan...

 15. Inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten - er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentholm, Anette Lisbeth

  Goffmans teorier om Stigma (2014) og Hverdagslivets rollespil (2014). Hovedresultater og konklusioner: De igangværende analyser tyder på, at størrelsen af den sociale enhed og holddannelsen i idrætstimerne har stor indflydelse på den inkluderende proces. Idrætslærernes undervisningsmæssige og skolens...... ADHD har en udviklingsforstyrrelse, der ofte påvirker deres sociale kommunikation, kognition og motorik (Harvey & Reid, 2003). Deres trivsel og deltagelsesgrad i skolen er generelt mindre end deres jævnaldrende uden diagnoser (Christensen & Nielsen, 2015), og målgruppen synes svær at inkludere. Det...... pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune, samt Social Network Analysis for at vurdere elevernes sociale status i idrætstimerne. Empirien er indsamlet i 2015 og analyseres ud fra processociolog Norbert Elias teorier om The Civilizing process (1994) og The Established and Outsiders (1994) og mikrosociolog Erving...

 16. Forældres oplevelse af genindlæggelse af deres nyfødte barn efter ambulant fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Nilsson, Ingrid; Danbjørg, Dorthe Boe

  . telefon i døgnets 24 timer. Derudover kommer familien til ambulant opfølgning på sygehuset 48-72 timer efter fødslen. Til trods for den tætte kontakt til sundhedspersonalet, oplever stadig flere familier at blive genindlagt kort tid efter udskrivelsen grundet komplikationer vedrørende deres nyfødte barns...... fødslen og hvis nyfødte barn blev genindlagt på grund af manglende trivsel, blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Forældre, der ikke talte dansk, norsk eller svensk blev ekskluderet. Familierne blev interviewet via telefon efter de havde haft 1. sundhedsplejerskebesøg efter genindlæggelsen. Mødre...

 17. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 18. Positiv Psykiatri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Timmerby, Nina; Austin, Stephen F.; Bech, Per

  2016-01-01

  Positiv psykiatri (PP) kan beskrives som en gren inden for psykiatrien, hvor man i særlig grad interesserer sig for at fremme livskvalitet hos mennesker, der allerede har eller er i høj risiko for at få psykisk eller fysisk sygdom [1]. Denne artikel har til formål at give en introduktion til dette...... trivsel og livskvalitet [2]. Grundstenene i PP er ikke nye, men det er nyt aktivt at fokusere på begrebet »positiv mental sundhed« som en væsentlig og vigtig del af psykiatrien, og begrebets aktualitet er senest blevet markeret ved udgivelsen af en ny klinisk lærebog i psykiatri »Positive psychiatry« [3...

 19. Positiv psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2017-01-01

  mennesker ikke holder os i live i kraft af vores problemer, men i kraft af det, der trods alt lykkes. Positiv psykologi handler derfor om, hvad der får mennesker til at trives. Hvad der giver glæde, engagement, mening og måske endda lykke i livet. I dette kapitel vil der i vid udstrækning blive trukket på...... det arbejde, som den amerikanske psykolog og grundlægger af positiv psykologi, Martin Seligman, har udført, men også andre bidragydere vil blive inddraget. Kapitlet er opbygget således, at først defineres det, hvad positiv psykologi er, hvorefter en række forskellige bud på trivsel bliver gennemgået...

 20. Concomitant chemo-radiotherapy for locally advanced bronchial cancer: impact of radiotherapy quality on global survival: results of a trial by the Thoracic Cancerology French-speaking Inter-group (IFCT) and Pneumo-Cancerology French Group (GFPC) 02.01; Chimioradiotherapie concomitante pour cancer bronchique localement evolue: impact de la qualite de la radiotherapie sur la survie globale: resultats de l'essai de l'Intergroupe francophone de cancerologie thoracique (IFCT) et du Groupe francais de pneumo-cancerologie (GFPC) 02.01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martel-Lafay, I.; Montella, A.; Pommier, P. [Centre Leon-Berard, 69 - Lyon (France); Clavere, P. [CHU de Limoges, 87 - Limoges (France); Labat, J.P. [CHU de Brest, 29 - (France); Benchalal, M. [Centre Eugene-Marquis, 35 - Renne (France); Teissier, E. [Centre azureen de radiotherapie, 06 - Mougins (France); Talabard, J.N.; Fournel, P. [CHU de Saint- Etienne, 42 - Saint- Etienne (France); D' Hombres, A. [Centre hospitalier Lyon Sud, 69 - Pierre-Benite (France)

  2010-10-15

  The author report the assessment of the influence of radiotherapy quality and of its consequences on the future of 113 patients during a phase-II randomized trial of concomitant chemo-radiotherapy of bronchial cancers without stage-II non-resectable small cells. The patients have been submitted to a conformational radiotherapy and a concomitant induction of consolidation chemotherapy. Ten items are analysed: immobilisation, dose per fraction, total dose, ganglion radiotherapy, number of beams, images before and after radiotherapy, radiotherapy duration, duration without radiotherapy, dose-lung volume histogram. The study notably shows the deleterious effects of an interruption of the concomitant chemotherapy on the global survival. Short communication

 1. Virtual Compton scattering off the proton at Jefferson Lab (experiment E93050): preliminary results of the cross-sections of the reaction (ep{yields}ep{gamma}) in order to find out the generalized polarizabilities (GPs) of the proton at Q{sup 2} = 1.9 GeV{sup 2}; Diffusion compton virtuelle a jefferson lab (experience E93050): resultat preliminaire des sections efficaces (ep{yields}ep{gamma}) en vue d'extraire les polarisabilites generalisees du proton a Q{sup 2} = 1.9 GEV{sup 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaminion, St

  2000-12-01

  Virtual Compton Scattering off the proton ({gamma}{sup *}p {yields} {gamma}p) at low energy is accessible via the reaction (ep {yields} ep{gamma}), and contains 6 new observables: Generalized Polarizabilities (GPs). Their extraction needs the measurement of absolute five fold differential cross sections for photon electroproduction off the proton. The determination of GPs will put new constraints on models of nucleon structure in the non-perturbative Quantum Chromodynamics region. Following the Mainz experiment realized at four momentum transfer Q{sup 2} = 0.33 GeV{sup 2}, the E93050 experiment which was performed in the Hall A of Jefferson Lab during march-april 1998, will allow the measurement of combinations of generalized polarizabilities at Q{sup 2}=1 and 1.9 GeV{sup 2}. The final electron and proton were detected in coincidence in the Hall A high resolution spectrometers. The final photon is reconstructed like a missing particle, and all its variables can be determined. We had to optimize optics tensor of each spectrometer in order to have the best reconstruction at vertex point. We created an acceptance function, which is included in the software simulating solid angle. We determined different cuts to substract our background dominating (ep {yields} ep{gamma}) reaction. This work allows to carry out our first photon electro-production cross section measurement at Q{sup 2}=1.9 GeV{sup 2}. The results seem to indicate a measurable effect of generalized polarizabilities, which remains however to be confirmed. (author)

 2. Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse uden for hjemmet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam Mortensøn, Marie; Neerbek, Maja

  Anbragte børn og unge klarer sig dårligt i skolen. Derfor ønskes mere fokus på skoletilbuddet, når børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet. SFI har for Undervisningsministeriet undersøgt samarbejdet omkring visitation til anbringelse og undervisning på især anbringelsessteder med intern skol......, hvordan institutioner, hvor børn og unge er anbragt, samarbejder omkring skolegangen både for børn, der undervises på institutionens interne skole og for børn, der undervises andre steder. Delrapport 4 udkommer som en opsamling af undersøgelsernes samlede forskningsresultater....

 3. alkymi m.v

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2008-01-01

  Samlede bidrag ved Claus Emmeche i Filosofisk Leksikon er: alkymi (s. 22-23), analog/digital (s. 24-25), art/slægt (s. 36-37), artsbegreber (s. 37), autopoiese (s. 41-42), Bateson Gregory (s. 47-48), biologi (s. 61), biologisme (s. 61-62), biosemiotik (s. 62), Darwin (s. 87-88), darwinisme (s. 88......), Dawkins (Richard) (s. 89-90), Dennett (s. 95-96), dybdeøkologi (s. 109),  dyr (s. 110-111), eksperiment (s. 119), emergens (s. 121-22), entropi (s. 124-25), essentialisme (s. 131), eugenik (s. 135), evolution (s. 136), fortolkning (s. 149-150), fraktaler (151-152), fremskridsttanke (s. 154...

 4. Beyond the placebo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Frede

  2015-01-01

  potentiale, som kunne skåne mange patienter for sygdomsforværring og unødvendig medicinsk behandling. Artiklen peger på tre faktorer, som særligt udgør forhindringer for i øget grad præcist at bruge placebo i betydningen den samlede kontekst og ”the doctor drug”: negative videnskabelige tanker knyttet til...... termen ”placebo”, manglende viden om kontekstens rolle i det kliniske møde (herunder betydningen af lægens evne til at skabe tillid og relation til patienten) og manglen på translationel forskning fra videnskab til daglig klinik i, hvordan biologiske processer i hjernen påvirkes af kulturelle aspekter...

 5. Skovmårens biologi og levevis i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmeros, Morten; Birch, Mette Marie; Madsen, Aksel Bo

  2008-01-01

   Skovmåren er et af landets mest sjældne pattedyr. Den har været meget sjælden i de sidste 100 år, men trods en fredning allerede tilbage i 1934 har dens status ikke ændret sig væsentligt. I de seneste årtier er udbredelsen tilsyneladende gået lidt frem. Detaljeret kendskab til artens biologi og...... levevis i danske kulturlandskaber har været sparsomt. Rapporten giver det første samlede overblik over skovmårens biologi og levevis i Danmark efter undersøgelser af artens ynglebiologi og fødevalg, bestandens aldersstruktur og genetik samt territoriestørrelser og habitatvalg. Sidstnævnte blev kortlagt i...

 6. Jagtens natur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Mickey; Borkfelt, Sune; Gamborg, Christian

  2017-01-01

  Jagt kan ses som en konfrontation mellem menneskeverdenen og den vilde natur. I dag kan det dog være svært at få øje på det vilde i naturen i et land som Danmark, hvor over 60 % af det samlede areal anvendes til landbrug, og kun få pletter er overladt til sig selv. Ikke desto mindre spiller naturen...... en stor rolle for både jægerne og for de, der forholder sig kritisk til jagt. Der er stor enighed mellem disse parter om, at naturen er noget, vi skal tage vare på – men når det kommer til, hvilken natur der sigtes til, og hvordan vi skal tage vare på den, skilles vandene. Det skal bemærkes, at vi i...

 7. Avancering af maksillen ved brug af osseodistraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kristian; Svenstrup, M; Nørholt, Sven Erik

  2010-01-01

  . Gennemgangen omfatter emnerne: 1) stabilitet og recidiv, 2) peroperativ og postoperativ morbiditet samt gener, 3) ændringer af blødtvæv under distraktion, 4) ændringer af velopharynx og taleevne samt 5) psykosociale effekter af behandlingen. Resultater – De eksisterende artikler har samlet set generelle...

 8. Voksnes regnefærdigheder/numeralitet - hvordan testes det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2004-01-01

  Vi befinder os i en evalueringsbølge. Børn og voksnes viden og færdigheder bliver i disse år evalueret gang på gang, og resultaterne bliver sammenlignet og diskuteret nationalt og internationalt. Når et lands befolkning klarer sig dårligt i forhold til andre landes befolkninger, bliver resultater...

 9. Screening for diabetes: what do the results of the ADDITION trial mean for clinical practice?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Torsten; Borch-Johnsen, Knut; Davies, Melanie J

  2013-01-01

  Artiklen opsummerer de nuværende resultater fra ADDITION studiet. Forfatterne konkluderer at ADDITION studiet har skabt yderligere evidens til støtte for tidlig opsporing og behandling af patienter med uerkendt diabetes. Frem for at fokusere på populationsbaseret screening opfordre forfatterne pr...

 10. Inklusionspanelet - Statusnotat 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Mikkel; Lausten, Mette

  2014-01-01

  I dette statusnotat præsenteres centrale resultater fra Inklusionspanelets første spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 9.000 elever i 5. og 7. klasse. Via spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført i januar 2014, er hovedformålet med notatet at belyse elevernes egne oplevelser af inklusion...

 11. Augmented Reality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund; Brandt, Harald; Radmer, Ole

  2017-01-01

  Artiklen præsenterer resultater fra pilotafprøvning i 7.-klasses fysik/kemi og biologi af to Augmented Reality (AR)-apps til naturfagsundervisning. Muligheder og udfordringer ved lærerens stilladsering af elevernes undersøgende samtale og modelleringskompetence er undersøgt med interview...

 12. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Andriantseheno, OP. Vol 24, No 1 (2005) - Articles Prevalence De La Migraine A Madagascar : Resultats D\\'une Enquete Menee Dans Une Population Generale Abstract. ISSN: 1015-8618. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL · AJOL's ...

 13. Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høegh, Tina

  2012-01-01

  Artiklen forklarer den teoretiske baggrund og viser eksperiment og resultater fra udviklingen af en ny didaktik for sprog- og litteraturunderundervisning på ungdoms- og voksenniveau. Ved en klasses fælles studier af mundtlige fremførelser af en tekst og efterfølgende respons og diskussion aktiver...

 14. Læser mindre og forstår mindre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Schmidt, Karsten; Hussmann, Peter Munkebo

  2009-01-01

  denne artikel fremlægger og diskuterer forfatterne udvalgte resultater fra en empirisk undersøgelse gennemført i studieåret 2007/2008 af hvordan studerende på Danmarks Tekniske Universitet deltager i studieaktiviteter og anvender vidensresurser på det introducerende matematikkursus på civilingeni...

 15. Graphene, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Topological Insulators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Louis

  2013-01-01

  I denne afhandling præsenterer jeg resultater for graphen, polyaromatiske kulbrinter (PAH’er) og topologiske isolatorer. Hovedparten af afhandlingen fokuserer på graphen, hvor vi har undersøgt følgende: Groning af høj-kvalitets graphene på forskellige metaloverflader; Introduktion af et båndgap i...

 16. Environmental and resource management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  1996-01-01

  Artiklen bringer bl.a. de seneste resultater (i forkortet udgave) fra et igangværende flerårigt forskningsprojekt - The Danish Environmental Management Survey (DEMS) - der sigter efter løbende at analysere og vurdere den igangværende 'forgrønnelse' i erhvervslivet i et longitudinalt perspektiv...

 17. Konsortier - a rose by any other name would smell as sweet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pinborg, Jacob; Ølykke, Grith Skovgaard

  2018-01-01

  "Konsortier" er samarbejder mellem virksomheder i forbindelse med afgivelse af tilbud på offentlige kontrakter. Den konkurrenceretlige vurdering af konsortier har gennem længere tid været til debat. Som resultat heraf blev der 30. november 2017 vedtaget ændringer til konkurrenceloven....

 18. Statusrapport, Teaching Lab, 2007-2012, Læreruddannelsen i Nørre Nissum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roswall, Torben Bo

  2013-01-01

  Rapporten gør rede for det forskningsmæssige grundlag for Teaching Lab, udviklingsfaserne, den praktiske udmøntning, resultater af den løbende evaluering – herunder ”Bridging The Gap”-følgeforskning – samt en spejling af Teaching Lab i resultaterne af den nyeste, internationale forskning i...

 19. Effectiveness of a brief theory-based health promotion intervention among adults at high risk of type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Lise; Andersen, Vibeke Just; Arnoldsen, Jette

  2016-01-01

  . Interventionsgruppen rapporterede dog positive ændringer ved 3 måneders opfølgning i forhold til oplevet handlekompetence, fysisk aktivitet og energiindtag. Der er tale om interessante og positive resultater i forhold til forebyggelse af type 2-diabetes. Studiet bygger på data fra 127 borgere og er lavet i tæt...

 20. Apologetics and Apologies - some definitions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Anders-Christian

  2009-01-01

  Continuity and Discontinuity in Early Christian Apologetics indeholder bidrag til en workshop om apologetik i den tidlige kristendom, der blev afholdt i Oxford i sommeren 2007. Her deltog forskere fra Tyskland, Finland og Danmark med det formål at præsentere og diskutere nogle af de resultater og...

 1. Les manuscrits de l’expédition scientifique danoise de 1761-1767 au Yémen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2017-01-01

  Artiklen bringer en oversigt over de naturhistoriske resultater fra Yemen, som stammer fra den kongelige danske ekspedition "Den Arabiske rEjse 1761-1767" ud fra de noter, som blev skrevet af ekspeditionens naturhistoriker Peter Forsskål. Desuden bliver de håndskrifter beskrevet, som blev købt og...

 2. Self-efficacy forventning i forhold til fortsat arbejdsmarkedstilknytning hos kvinder med langvarige graviditetsrelaterede bækkensmerter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carrinna

  2007-01-01

  Crabtree, en te-oristyret metode hvor Self-efficacy var skabelonen hvormed datamaterialet blev analyseret. Resultater Kvinderne vurderede faktorer indenfor tre hovedområder som værende af betydning for deres forvent¬ning til tilbagevenden til arbejdet: Støtte, forståelse og tillid fra såvel formelle som...

 3. The UGT1A1*28 allele and disease in childhood

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jesper Padkær

  2014-01-01

  at identificere studiepopulationerne. Genotyper blev bestemt ud fra PKU kort i den Danske Neonatale Screenings Biobank. Resultater: Ingen association blev vist for UGT1A1*28 genotyper og ALL hos børn. Ingen association blev vist for UGT1A1*28 genotyper og ekstrem neonatal hyperbilirubinæmi. I den præterme kohorte...

 4. Resultatstyring omkring børsintroduktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Rasmus S.

  2000-01-01

  I En artikel i FINANS/INVEST 7/00 behandler Jan Bo Jakobsen aktiemarkedets reaktioner på danske børsintroduktioner på kort og lang sigt. Jan Bo Jakobsen refererer resultater, der viser at IPO-aktierne på lang sigt i gennemsnit underperfor- mer overfor markedet, men finder ingen forlkaring herpå. ...

 5. Grønland stiger af havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Steen; Khan, Shfaqat Abbas

  2012-01-01

  En af de varme sommernyheder er, at Grønlands bjergtinder stiger mod himmelen i takt med, at indlandsisen tynder ud. Det viser dansk forskning, som bliver bakket op af amerikanske målinger fra Nasa. Newton har besøgt Nasa på Grønland og interviewet den danske forsker bag de nye resultater....

 6. Études sur l'origine et la formation de la Chanson d'Aspremont

  NARCIS (Netherlands)

  Waard, Roelof van

  1937-01-01

  J'ai indiqne dans chacun des chapitres precedents Ies resultats auxquels je suis arrive. Je crois utile de les resumer ici en quelques propositions. 1. La legende de Charlemagne, notamment la fable d'une victoire rcmportée par le grand empereur aux environs de Reggio, ne s'est pas formée dans la

 7. M-functions for closed extensions of adjoint pairs of operators, with applications to elliptic boundary problems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grubb, Gerd; Brown, B.M.; Wood, I.G.

  2009-01-01

  I artiklen kombineres tidlige resultater om udvidelser af operatorer med en nyere teori for "boundary triples" og Weyl-Titchmarsh M-funktioner, og der udledes Krein resolvent formler i en konkret anvendelse på elliptiske randværdiproblemer. Endvidere vises hvordan M-funktionen til en vis grad, me...

 8. IT-implementering som læreproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med resultat...

 9. Hvad har de gang i?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Denne rapport er et resultat af et samarbejdet mellem Holbæk Kommune, repræsenteret ved Ungdommens Hus, og Center for Ungdomsforskning, CeFU, ved Roskilde Universitetscenter. Rapporten præsenterer og beskriver resultaterne af henholdsvis en række fokusgruppeinterviews med udsatte unge i Holbæk samt...

 10. Euforiserende stoffer og lægemidler i illegal handel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholst, Christian; Andreasen, Mette Findal; Kaa, Elisabet

  2008-01-01

  en tilsvarende undersøgelse fra 1992 og 1993.     Materialer og metoder: Undersøgelsen omfatter i alt 469 sager med materiale beslaglagt af Århus Politi i perioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2003. Desuden indgår oplysninger om 341 sigtede personer. Resultater: Heroin, kokain og amfetamin...

 11. Systemisk vaskulært lækage-syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Krista Dybtved; Rickers, Hans

  2008-01-01

  , træthed og ødemer) og biokemiske abnormiteter (hypoalbuminæmi, hæmokoncentration og monoklonalkomponent), som viste, at tilstanden var forenelig med den akutte - og potentielt letale - form af systemisk vaskulært lækage-syndrom. Ved Mayo Clinic i USA har man haft gode resultater med profylaktisk...

 12. Anskydning af vildt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Noer, H.; Madsen, J.; Hartmann, P.

  blev observeret nedlagt og opsamlet, mens 8 alvorligt anskudte gæs ikke blev opsamlet. Disse tal svarer til 0,26 alvorligt anskudt, uopsamlet gås pr. nedlagt, et tal, der er sammenligneligt med resultater fundet i USA (såkaldt 'crippled, non-retrieved loss'). Der var markante forskelle i skudafstandene...

 13. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 14. Dialogue in Business Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Grethe Julius

  Dialog i Virksomhedskommunikation. Der præsenteres resultater fra en lingvistisk analyse, som fokuserer på brugen af ordet dialog i årsrapporter fra 2008 udsendt af tyske og danske kemiske virksomheder. Det undersøges bl.a. hvor vidt og hvordan virksomhederne præsenterer sig som dialogorienterede...

 15. Sats14: Hurtig indsats over for frafaldstruede produktionsskoleelever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth; Hansen, Susanne Pihl; Andreasen, Lars Birch

  Sats 14 projektet drejede sig om at undersøge mulighederne i lokalt at tilbyde fx psykologbistand, social- eller specialpædagogisk bistand til produktionsskoleelever med særlige behov. Evalueringen fremhæver projektets resultater og vigtigste pointer: at en stor gruppe elever kan blive hjulpet til...

 16. A dog’s effect on incarcerated women in a prison workshop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda

  International forskning viser overvejende positive resultater, når det gælder indsattes muligheder for at have kontakt med dyr under straffuldbyrdelsen. Paperet diskuterer resultaterne fra et kvalitativt studie om en hunds indflydelse på kvindelige indsatte og det sociale klima i en beskæftigelse...

 17. Pooh som vi spiser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith; Delmar, Charlotte

  2007-01-01

  fortælling sin egen historie, og udarbejder nye historier, som opmuntrer og styrker. Projektet er anderledes og kreativt. Børnene uddannes ikke til kroniske patienter men dannes i stedet til livsdu- elige mennesker. Projektet forventes færdigt i 2008 og rummer kun foreløbige resultater....

 18. 2126-IJBCS- Article-Berroukche

  African Journals Online (AJOL)

  hp

  la diminution de mémoire de commande. RESULTATS. Il est à noter une évolution antagoniste des taux de NOx et Suies en fonction de la température de culasse .... l'augmentation des fumées ou suies. Les particules émises par le moteur. Diesel sont responsables de pathologies respiratoires (allergies, asthme et cancer.

 19. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesvang, Jan

  2015-01-01

  Den empirisk omstilling af uddannelsessystemet. Om bogen: Hvis vi ønsker, at vores elever skal trives i den komplekse og uforudsigelige verden, som det 21. århundrede er, er det altafgørende, at vi fokuserer på at forbedre de uddannelsesmæssige resultater. For at dette bliver muligt, er det nødve...

 20. Quality in VPL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ulla Nistrup; Hansen, Kirsten Aagaard; Andersson, Per

  2017-01-01

  Artiklen præsenterer den nordiske model for kvalitet i realkomptencer (validering) og kvalitetsbegrebet i forhold til realkompetencer Forskningsprojektets interaktive tilgang bliver kort introduceret. De foreløbige resultater fra tre casestudier i Danmark, Finland og Sverige bliver præsenteret og...

 1. Étude des caractéristiques chimiques et microbiologiques des ...

  African Journals Online (AJOL)

  Les resultats de ces analyses ont ete traites a lfaide de la classification hydrochimique basee sur le diagramme de Piper et de lfanalyse statistique multivariee. La methode statistique a fait intervenir la Classification Hierarchique Ascendante (CHA) pour lfidentification des phenomenes responsables de la mineralisation des ...

 2. Die Gestalten und das Gestalten der Welt

  NARCIS (Netherlands)

  Ierna, Carlo; Höfer, Ulf; Valent, Juta

  2017-01-01

  In seiner Kosmogonie bespricht Ehrenfels den Ursprung, die Entwicklung, und das endgültige Schicksal des Universums: die Gestalt der Welt. Einerseits ist sie ein Kosmos, ein Geschöpf des Ordnungsprinzips, andererseits ein Chaos, als Resultat des Prinzips des Zufalls und der Entropie. Diese beiden

 3. Consensus or coercion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Christian Lyhne

  Afhandlingen påviser, at kollektive overenskomstforhandlinger kan bidrage til positive resultater for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Men den peger også på de krævende institutionelle forudsætninger, der er nødvendige for at opretholde overenskomstforhandlinger i dynamiske markeder med hurti...

 4. Mentoring - biblioteksfunktionen under forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerbeck, Mai; Frederiksen, Karen

  2009-01-01

  Gennemgang af erfaringer og resultater fra projektet 'Vidensøgning og informationshåndtering. Et IKT- og mentorstøttet efteruddannelsesprojekt for ergoterapeuter og fysioterapeuter' som er et projekt lavet i samarbejde mellem otte lokale arbejdspladser i Region Midtjylland...

 5. God stil i professionsopgaver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kit Stender; Christoffersen, Ditte Dalum

  "God stil i professionsopgaver" er en vejledende bog, der sikrer dig en god arbejdsproces og det bedst mulige resultat. Du får hjælp fra start til slut, og information om alt fra hvordan du stiller et videnskabelige spørgsmål til hvordan du laver en analyse og sikrer korrekt formalia. "God stil i...

 6. Psykologiske reaktioner på screening og intervention til forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrader, Anne-Marie Voss

  blev 1948 personer mellem 30-60 år konsekutivt inkluderet. Deltagerne besvarede spørgeskemaer indeholdende en forkortet version af Symptom Check-list (SCL-90) samt spørgsmål om deltagernes holdninger til og oplevelse af at deltage. Analyser blev udført i SAS ANALYST version 8. Resultater: Umiddelbart...

 7. Ethnicitetsbegrebet i antikkens Grækenland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Handberg, Søren

  2011-01-01

  Etnicitet var et centralt emne i antikkens Grækenland, og store dele af samfundsstrukturerne var enten baseret på eller et resultat af ideer om etniske fællesskab. Konstruerede etniske fællesskaber kan identificeres på flere forskellige niveauer fra grundlæggelsen af græske kolonier i Middelhavs-...

 8. Pendlingens sociale geografi - mod en ny type pendlingsforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Vingaard; Kjems, Erik; Reinau, Kristian Hegner

  , hvorfor folk pendler, hvad de synes om det, samt hvilken sammenhæng der er mellem deres værdier, normer og holdninger og så pendling. Der er med andre ord behov for, at man supplerer viden om pendlingens geografi med en pendlingens ”sociale” geografi. Dette paper præsenterer resultater fra en større...

 9. Religion og kognition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2008-01-01

  Artiklen indleder et temanummer som er resultat af et udviklingskursus om kognition for religionslærerne arrangeret af Afdeling for Religionsvidenskab i samarbejde med Religionslærerforeningen. Artiklen indtroducerer emnet religion og kognition således at lærerne får indsigt i emnets væsentligste...

 10. Netværk og interkulturelle kompetencer - "Du skal selv gå hen til folk, for de kommer ikke hen til dig"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Bodil

  2010-01-01

  Artiklen bygger på resultater fra tre forskellige sammenhængende udviklingsprojekter gennemført på VIA University College, Pædagoguddannelsen i Gedved. Udviklingsprojekterne har resulteret i konkrete tiltag på uddannelsen - bl.a. en tværkulturel erfa-gruppe, der er et tilbud til studerende med an...

 11. Wenn „Brüder einträchtig beieinander wohnen“

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwab, Heinrich Wilhelm

  2012-01-01

  Udgangspunkt er et maleri af Johannes Voorhout med 3 personer og forskellige instrumenter og en kanon med tekst; 2 personer kan identificeres: Johann Adam Reincken og Dieterich Buxtehude. Uløst problem er: Hvem er Buxtehude? Musikikonografisk undersøgelse med et nyt resultat pga. af sammenligning...

 12. I dag handler multikulturalisme kun om problemer med muslimer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2015-01-01

  Multikulturalisme er i praksis en mærkat for diskussioner om, hvordan vi bør forholde os til muslimske indvandrere. Seneste resultat af debatten er den handlingsplan mod radikalisering, som partierne i satspuljeforliget blev enige om den 27. januar....

 13. Metapher und Wissenstransfers im informationsbezogenen Diskurs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engerer, Volkmar

  2013-01-01

  Die vorliegende Studie ist ein Versuch, Eigenschaften von Schöns generativer Metapher auf das „statische“ Resultat als Fachterminologie, entstanden durch Übertragung eines wissenschaftlichen Bereiches in einen anderen, anzuwenden. Metapher gilt in diesem Bereich als wissenstransferierendes...

 14. Aktivitetsidentitet: Betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet for voksne mennesker med misbrugsproblematikker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Line; Kristensen, Hanne Kaae

  2017-01-01

  undersøgelsesmetode. Til dataanalysen anvendes en fænomenologisk hermeneutisk tolkningsmetode inspireret af den franske filosof Paul Ricoeur. Konklusion: Undersøgelsens resultater indikerer, at der eksisterer et dynamisk forhold mellem aktivitetsidentitet og arbejdsmarkedstilknytning. Resultatet af undersøgelsen...

 15. Vandmiljø og Natur 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boutrup, S.; Bijl, Lilian van der; Nordemann Jensen, P.

  Denne rapport indeholder resultater fra 2005 og 2006 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark. Rapporten indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer og en status for tilstand i grundvand, vandløb, søer, havet, samt for overvågningen af natu...

 16. Miljøfremmede stoffer og tungemetaller i vandmiljøet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fauser, P.; Thomsen, M.; Dahllöf, I.

  Denne rapport indeholder resultater fra 1998-2003 af overvågning af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandmiljøet som en del af det nationale program for over-vågning af vandmiljø (NOVA-2003) i Danmark. Rapporten indeholder en beskrivelse af kilderne til stofferne samt deres forekomst i gru...

 17. Muskel-skeletbesvær i tandplejen: Prævalens, forebyggelse og rehabilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredslund, Gitte Hansen; Sjøgaard, Gisela

  2017-01-01

  videnskabelige oversigtsartikler (reviews), tværsnitundersøgelser og interventionsstudier (randomized controlled trials, RCT’er) indhentet via elektroniske databaser som PubMed MEDLINE, Cochrane Library og Google Scholar. Resultater/konklusion: Tandlægegerningen er et høj risikofyldt erhverv i forhold til...

 18. Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: Udvikling og implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Alice

  kilder, der udsiger ”noget” om studievejlederfunktionen, med henblik på at opstille en programteori. Data fra programteorien blev sat ind i et flow-chart for at synliggøre sammenhænge mellem indsats, proces, resultat og mål. Vi besluttede, at denne evalueringsrunde skulle fokusere på synlighed og...

 19. Interior Design and the Socratic architect

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kaare

  2006-01-01

  Dette paper har til formål at inspirere indretningsarkitekter og -designere til at udvikle deres værktøjer og metoder med henblik på at skabe bedre resultater baseret på tæt samarbejde med brugerne og ved inspiration fra andre professioner. I dette paper beskrives det forhold, at indretningsarkit...

 20. Bæredygtig pædagogik og fælles læring som community resiliens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2012-01-01

  resultater med andre undersøgelser af læring, livskvalitet og resiliens i inuit samfund. Derefter diskuteres dette i forhold til teorier om social økologi og undervisning i bæredygtig udvikling. Metoden er en form for dokument-collage, hvor der bruges både interviews og dokumenter til at belyse den...

 1. PIRLS 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejding, Jan; Rønberg, Louise Flensted-Jensen

  PIRLS er et tilbagevendende projekt hvert femte år - hver gang med læsekompetence som fokusområde. I 2011 er der kun fire lande (Hong Kong Kina, Rusland, Finland og Singapore) med resultater, som er signifikant bedre end de danske. Seks andre lande (Nordirland, USA, Kroatien, Taipei/Taiwan, Irland...

 2. Lhasa

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Katalog til udstilling på KA d. 4. - 30. september 2005. Kataloget introducerer til udstillingen Lhasa - Et studieophold på Himlens Tag. I fotografier og tegninger samt tekst fortælles om rejsens mål og resultater: Opmålinger af tempelruinen Shide og hotellet Ghorka....

 3. reponses de deux varietes de sesame a l'inoculation avec des ...

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  Mathias et Daniel, 2006). En outre, ils augmentent la résistance des plantes aux maladies (Linderman, 1994), et favorisent la nutrition hydro-minérale ce qui .... Le test de Newman-Keuls a été utilisé pour la comparaison des moyennes au seuil de 5 %. RESULTATS. EXPERIMENTATION 1. Le suivi du rythme d'apparition ...

 4. Transfer mellem uddannelse og arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne

  Rapporten sammenfatter eksisterende forskning om faktorer, der bidrager til transfer, altså faktorer som bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation. Forskningsoversigten præsenterer emririsk funderede resultater om, hvad vi ved om transfer. Den t...

 5. 'Forestillet læringsvej' i IT-baserede pædagogiske udviklingsprojekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Misfeldt, Morten

  2010-01-01

  I denne artikel indføres begrebet 'forestillet læringsvej', og det bruges til at beskrive forskellige tilgange til forholdet imellem udviklingsprojekters mål om at ændre praksis og de resultater, der kan komme ud af at undersøge denne praksisændring. Artiklen behandler det forhold, at interventio...

 6. Planlægning og udvikling af væksthusanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hindrup Andersen, B.

  Meddelelsen er resultat af en studierejse med besøg på det hollandske forskningsinstitut IMAG og i nogle af de mest avancerede væksthusanlæg. Den belyser den aktuelle forskning og udvikling, og erfaringer fra de karakteristiske hollandske blokhuse med lille spændvidde og transportable borde....

 7. Undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Albin

  2010-01-01

  Cykelryttere får for lidt energidrik - og det koster dyrt på de lange distancer. Opsigtsvækkende resultater fra en ny undersøgelse afslører at væske- og energiindtaget under langvarig cykling har stor betydning for præstationen....

 8. Den sundhedsvidenskabelige opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindahl, Marianne Pia; Juhl, Carsten Bogh

  troværdigheden af sine resultater. Bogen er opdateret, så den refererer til Microsoft Office 2013, og giver instruktioner og tips til: • Hvordan man bruger Word til hjælp med indholdsfortegnelse, overskrifter og korrektur • Hvordan man bruger Word til hjælp med diagrammer og tabeller• Hvordan man bruger Excel...

 9. Frihed og fællesskab - et diskursivt gensyn?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeuner, Lilli

  2015-01-01

  En gennemgang af begreberne om frihed og fællesskab fra Kant og Durkheim og frem gennem de nyere sociologiske tænkere. Dertil kommer empiriske resultater af undersøgelse af gymnasieelevers ideer om de samme begreber....

 10. Risø årsberetning 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  2002-01-01

  I denne årsberetning præsenteres et lille udpluk af Risøs resultater i 2001. En mere detaljeret gennemgang af Risøs projekter findes i Risøs Virksomhedsregnskab for 2001 samt i forskningsafdelingernes egne årsberetninger....

 11. Lønforskelle mellem kvinder og mænd i 2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mona

  Lønkommissionen. Undersøgelsen er baseret på data fra 2007 og indeholder resultater for hele arbejdsmarkedet, den offentlige sektor som helhed og separat for stat, regioner og kommuner. I rapporten anvendes to lønbegreber: fortjeneste pr. præsteret time og standardberegnet timefortjeneste. En af de væsentligste...

 12. Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Malene; Steffensen, Tinne; Bengtsson, Steen

  Knap hver tredje dansker har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i større eller mindre grad. Denne rapport viser, hvordan funktionsnedsættelse har betydning for dagligdag og levevilkår i form af bl.a. barrierer for deltagelse og forskelsbehandling. Rapportens resultater bygger på analyse...

 13. Goldoni tra modernismo e tradizione

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michel

  2009-01-01

      Efter en kort indledning resumerer 2 del de vigtigste resultater fra Olsen (1995): Goldonis udstrakte brug af venetiansk, hans skildring af alle samfundsklasser, iscenesættelse af familiestrukturerne, familieautoritetens betydning, kærlighedens sociale fremtræden, begrænset brug af genkendels...

 14. The influence of the hanseatic League on the cities in the North-Sea and Baltic-Sea area

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jahnke, Carsten

  2009-01-01

  Byernes opståen under 1100- og 1200tallet er et resultat af en lang udvikling som i Nordeuropa allerede har begyndt under 900tallet. Bidraget prøver at sætter idéen af an lange linje mod gamle opfattelser af en dominant tysk indflydelse på byudviklingen. Samtidig giver bidraget en ny definition a...

 15. Transestérification de la tributyrine catalysée par la montmorillonite ...

  African Journals Online (AJOL)

  reactionnel comparativement a lfhuile brute indique lfeffectivite de la reaction. Lfanalyse comparee des spectres de resonance magnetique nucleaire (RMN) 1H et 13C de la tributyrine et de la tributyrine transesterifiee a confirme les resultats obtenus en CCM. En RMN 1H, on observe la disparition des pics a ƒÂ = 4 ppm, ...

 16. The influence of the hanseatic League on the cities in the North-Sea and Baltic-Sea area

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jahnke, Carsten

  2009-01-01

  Byernes opståen under 1100- og 1200tallet er et resultat af en lang udvikling som i Nordeuropa allerede har begyndt under 900tallet. Bidraget prøver at sætter idéen af an lange linje mod gamle opfattelser af en dominant tysk indflydelse på byudviklingen. Samtidig giver bidraget en ny definition af...

 17. Folkeskolen, lærer- og erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brincker, Benedikte

  folkeskolens rolle og vilkår i Grønland. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet (2014-2017). Resultater og konklusioner baserer sig på undersøgelser af folkeskoler i store byer i kommunerne: Sermersooq, Kujalleq and Qaasuitsup, privatskolen i Nuuk (NIF) samt gymnasierne i Nuuk, Aasiaat og Campus Kujalleq...

 18. Depressionens negative spiral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Karen

  2006-01-01

  Artiklen formidler resultater fra en longitudinel undersøgelse af det selvforstærkende, negative samspil imellem udvikling og vedligeholdelse af alderdomsdepression via primære miljøbelastninger og via  den deprimerede ældre som belastning for miljøet, som i sin tur "svarer negativt" på lidelsen og...

 19. Velfærdsstaten fra livsformskontrakt til universalisme: Perioder og udtryksformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2010-01-01

  Præsentation af resultater fra forskningsprojektet Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej? I artiklen beskrives det livsformsorganiserede folks velfærdsstat og den universalistiske velfærdsstat der på hver deres principielt forskellige måde er syntesen af en ydre forsvarsform og en indre samfu...

 20. Symposium i Anvendt Statistik

  DEFF Research Database (Denmark)

  resultater. Symposiet er denne gang inddelt i følgende sessioner: Arbejdsmarkedsøkonometri, Market Research I-II, Industriel Statistik, Statistiske Metoder, Surveys og Internetundersøgelser, Demografi og Finan-siel økonometri. Med symposiet tilstræbes det at skabe et forum for tværfaglig inspiration og...

 1. Familien betyder alt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danneskiold-Samsøe, Sofie; Mørck, Yvonne; Sørensen, Bo Wagner

  Denne bog er et resultat af forskningsprojektet ”Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier – en kvalitativ undersøgelse med fokus på fremadrettede indsatser” udbudt af TrygFonden og Danner. Målet har været at få viden om volden og de aktuelle støttetilbud, idet omkring halvdelen af de kvinder...

 2. Journal Tunisien d'ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale - Vol 21 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Resultats du traitement chirurgical de l'otospongiose notre experience a propos de 310 cas · EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. R Mani, T Makhlouf, W Kermani, M Bellakhdhar, I Harrabi, I Zeglaoui, M Ben Ali, M Abdelkefi, M Belcadhi, K Bouzouita.

 3. Maksimal minimering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermann, Elisabeth; Lassen, Rimmy Richter; Palsbøll, Steen

  2001-01-01

  Et portofolie i tegninger og fotografier der viser et eksperimenterende studieforløb i arbejdet med et forsøgsbyggeri med ressourcebesparende byggematerialer. Studier af rum og materialers stoflighed under udførelsen og i det færdige resultat. Trykt i begrænset oplag....

 4. validering af det noninvasive terumo digital termometer 0800H5- et case control studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vamosi, Marianne

  2014-01-01

  , Parret T-test, P-værdi og BlandAltman. Statistik programmet R version. 3.0.0 er anvendt. Resultater I dette studie har analysen af Thermofocus 0800H5 og Terumo–digital c405 og vist standard deviasion (SD) på ± 0,46. ANOVA analysen viste en styrke (p værdi) p

 5. Market orientation in food and agriculture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.; Larsen, Hanne Hartvig; Madsen, Tage Koed

  Bogen præsenterer resultater, som kan hjælpe fødevarevirksomheder til at blive mere markedsorienterede. Indholdet er opdelt i to enheder: Første del handler om, hvilke metoder en virksomhed kan bruge til at indsamle nyttig information om deres kunder. Anden del handler om implementering af kompet...

 6. Coping

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Karen

  Publikationen er en ny type manual til kvalitative analyser af stressprocesser, som omfatter personlige betydninger, emotioner, copingindsatser og udviklingsmæssige resultater af forløbene. Endelig giver manualen også et bud på, hvorledes man kan foretage og analysere et livshistorisk interview f...

 7. Prekarisering og akademisk arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gleerup, Janne; Nielsen, Birger Steen; Olsén, Peter

  2018-01-01

  Artiklen fremlægger resultater fra et forskningsprojekt, der handler om de subjektive sider af prekarisering. Den empiriske del fokuserer på en udvalgt gruppe af akademikere, der er ramt af prekarisering på det danske arbejdsmarked, og hvordan de oplever og lever med midlertidige og usikre arbejd...

 8. Sammenhænge i sundhedskommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  kapitler er rubriceret under følgende tre perspektiver: 1) Det sammenhængende patientforløb og kommunikation; sammenhæng som resultat af god kommunikation. 2) Dialog, læring og relationer i situationer. 3) Kommunikative redskaber til stress-styring. Bogen er skrevet af forskere fra Det Humanistiske...

 9. China’s Counterinsurgency Strategy in Tibet and Xinjiang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odgaard, Liselotte; Nielsen, Thomas Galasz

  2011-01-01

  Hvordan håndteres Kinas oprørsbekæmpelsesstrategi i Tibet og Xinjiang? Der er en fungerende vertikal koordination, men udfordringer på de horisontale områder mellem ligestillede myndigheder. Derfor vælges militær tilgang til problemstilingerne ofte, da de giver resultat her og nu....

 10. Prefatory Notes about the Expedition to Egypt and Yemen and the Background of this Work

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib

  2010-01-01

  Værket sættes ind i en videnskabshistorisk og geografisk sammenhæng. Den specialiserede undersøgelse af de arabiske plantenavne diskuteres i forhold til offentliggørelsen af den arabiske ekspeditions andre botaniske resultater, heriblandt Hepper & Friis, The Plants of Pehr Forsskål's Flora Aegypt...

 11. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  Vol 24, No 2 (2012), Premiers Resultats Sur L'intensification Ecologique Et Demarche Participative En Zone Cotonniere A L'ouest Du Burkina Faso, Abstract PDF. K Coulibaly, E Vall, P Autfray, HB Nacro, MP Sedogo. Vol 19, No 2 (2007), Problematique De L\\'utilisation Des Engrais Mineraux Dans Les Zones De Production ...

 12. Sociale entreprenører - en kritisk indføring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hulgård, Lars

  Bogen præsenterer teorier, fortolkningsrammer og resultater om socialt entreprenørskab fra deltagelse i to store europæiske komparative forskningsprojekter samt to længerevarende forskningsophold i USA. Bogen er en undersøgelse af den betydning sociale entreprenører har i et moderne netværkssamfu...

 13. En rejse i hverdagen - de små skridt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Trine Mønsted

  Projektet konkluderer, at der er potentiale for alle små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i at arbejde aktivt med bæredygtighed som en del af deres forretningsudvikling. Rapporten indeholder resultater om, hvordan SMV'er arbejder med bæredygtighed, hvilken værdi de får ud af indsatsen og hvil...

 14. Det afviste manuskript II i Ajos-debatten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2018-01-01

  I artiklen konfronteres Højesterets domme i Skibby Supermarked-sagen (U 2015.3827 H) og Ajossagen (U 2017.824 H, som Højesteret – uanset de betydelige ligheder mellem de to sager -afgjorde meget forskelligt med hensyn til retskilder, argumentation og resultat. Der argumenteres for, at det er Høje...

 15. Evaluation of recomBead Borrelia. Quantitative analysis using 13 antigens for IgM and IgG. Do Borrelia IgM antibodies have diagnostic use in Northern Scandinavia? - A comparison of sero-reactivity of samples from Åland and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dessau, Ram; Møller, Jens Kjølseth

  2012-01-01

  Evaluering af recomBead borrelia. Ny multiplex metode. Der blev præsenteret overvejelser om hvordan man skal score den den store mængde resultater for at opnå optimal diagnostisk diskriminations evne. Disse metode overvejelser er var vigtige, da det samme kit afprøves både to steder i Sverige også...

 16. The Mondragon Co-operatives Going Global

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Gorm; Sorensen, Michael Kuur

  2009-01-01

  Mondragon ko-operativerne i Baskerlandet havde i 80'erne imponerende resultater m.h.t. väkst, produktivitet og beskäftigelse. Efter at kooperativerne i 90'erne  ändrede struktur til et transnationalt selskab synes udviklingen at havde vendt....

 17. Programa experimental de recitació i cant en cursa (EFDI21 145)

  OpenAIRE

  Galera, Antonio D.

  2015-01-01

  Treball acadèmic per a l'assignatura: Educació Física i la seva didàctica I. Curs: 2014‐15. Resultats de la recerca sobre activitats associades a la cursa econòmica per al desenvolupament de la resistència aeròbica a les edats escolars.

 18. Essere un Medico di base

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Henning Salling

  2006-01-01

  Artiklen præsenterer foreløbige resultater fra livshistorisk forskning i alment prkatiserende lægers professionsidentitet og læring i praksis. Med eksempel i medicin skitseres en analysemodel, og et empirisk eksempel fra undersøgelsen gennemgås kortfattet....

 19. System structures in architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2012-01-01

  Afhandlingen introducerer begrebet systemstruktur i den arkitektoniske designproces som en måde at indskyde et systemniveau i arkitektur og byggeri, der ligger mellem generel byggeteknik og specifikke arkitektoniske resultater. For at operationalisere en sådan systemstruktur udarbejdes en systems...

 20. Effektiv bionedbrydning af lægemidler i spildevand ved biofilmbaseret teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thoft Langerhuus, Alice; Lindholst, Sabine; Andersen, Henrik Rasmus

  2016-01-01

  Rensning af hospitalsspildevand for lægemidler kan blive et krav indenfor få år. Det betyder, at der skal udvikles en teknologi, der miljø- og energieffektivt kan fjerne lægemidlerne fra spildevandet. To nye biofilmbaserede metoder viser lovende resultater i stort forskningsprojekt....

 1. Bruken av nasjonale prøver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Poul

  2010-01-01

  Artiklen beskriver resultater fra en omfattende evaluering af brugen af de nationale prøver i norsk grundskole. De nationale prøver er blevet modtaget positivt af mange kommuner og skoleledere og i mindre grad af lærerne. Resultaterne viser også, at prøverne er styrende for undervisningen, at bru...

 2. Et godt børneliv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh-Müller, Grethe

  2008-01-01

  I artiklen fremlægges de første resultater fra forskningsprojektet "Kvalitet i daginstitutioner". Der er tale om en sammenligning af en almindelig dansk børnehave, børnehaven på Christiania og en amerikansk børnehave. Udgivelsesdato: 22-08-08...

 3. Finanskrisen - er den markedsorienterede regulering skurken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2009-01-01

  markedsorienterede opgørelse tilsyneladende skyld i bankernes dårlige resultater. I hvert fald er standardsætteren inden for international regnskabsregulering, IASB, i efteråret 2008 på rekordtid kommet de betrængte virksomheder - herunder bankerne - til undsætning med en regnskabsmæssig hjælpepakke som supplement...

 4. Væglast fra korn i en lav lagerbygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S.

  Rapporten bringer resultater af fuldskalaforsøg gennemført for at bestemme væglasten fra korn i lave lagerbygninger, fx plansiloer. Væglasten er målt for byg og hvede, for to forskellige ifyldningsmåder: indlægning i successivt voksende kegler og i vandrette lag, og for to fyldningsgrader: til va...

 5. Udvikling af strategiske alliancer, joint ventures og netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafsson, Jeppe; Henriksen, Lars Bo; Larsson, Rune

  Rapporten er et resultat af et projekt om virksomhedssamarbejde under Industri- og Handelsstyrelsens program "Ledelse af samarbejde om teknologisk fornyelse". Formålet med projektet har været at bidrage til udvikling af anvendelsesorienterede modeller vedrørende udvikling og ledelse af alliancer ...

 6. LED i Københavns Kommunes gadebelysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2016-01-01

  Artiklen i denne udgivelse formidler resultatet af en undersøgelse, hvor de visuelle forhold i Københavns Kommunes gader undersøges som resultat af gadens belysning. Der lægges vægt på metoden bag undersøgelsen og på hvordan indførelsen af LED forandrer belysningen i gaderne.......Artiklen i denne udgivelse formidler resultatet af en undersøgelse, hvor de visuelle forhold i Københavns Kommunes gader undersøges som resultat af gadens belysning. Der lægges vægt på metoden bag undersøgelsen og på hvordan indførelsen af LED forandrer belysningen i gaderne....

 7. La influencia del género en la cultura digital del estudiantado universitario

  OpenAIRE

  García, Iolanda; Gros, Begoña; Escofet, Anna

  2012-01-01

  L'objectiu fonamental d'aquest article és analitzar les diferències de gènere respecte l'ús de les TIC entre l'estudiant universitari. Presentem els resultats d'un estudi realitzat mitjançant la tècnica de l'enquesta, a una mostra de 1042 estudiants proceents de 5 universitats, sobre els usos que realitzen i la percepció que tenen en relació a les TIC a la vida qüotidiana i en la formació acadèmica. Els resultats mostren diferències entre sexes, tant respecte l'ús com a la percepció de la tec...

 8. La utilització de WebQuest i de Sistemes de Resposta Interactiva en l'assignatura Investigació de Mercats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª Dolores Delso Aranaz

  2010-12-01

  Full Text Available Aquest treball té com objectiu estudiar la importància d'implantar metodologies docents centrades en les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC, amb la finalitat de potenciar la participació de l'estudiant i de millorar els seus resultats d'aprenentatge. Concretament,aprofundirem en el disseny d'una WebQuest i en l'ús de Sistemes de Resposta Interactiva en l'assignatura Investigació de Mercats. Els resultats obtinguts serviran de base per a dissenyar les guies i metodologies docents de les assignatures de l'àrea de Comercialització i Investigació de Mercats en els nous estudis de grau.

 9. Implantació de recursos didàctics digitals en assignatures d'Organització d'Empreses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Núñez

  2013-06-01

  Full Text Available L’objectiu d’aquest article és presentar el protocol d’implantació de diverses eines didàctiques, així com el nivell de satisfacció dels estudiants que les utilitzen. Els resultats mostren, primer, que no és possible crear un únic protocol aplicable a tots els recursos, ateses les diferències en els objectius didàctics existents. Segon, la valoració que els estudiants fan de la utilització dels recursos és molt positiva, tot i que existeixen algunes diferències entre les diferents eines. Aquests resultats permeten millorar els recursos i adequar-los al perfil dels estudiants per què aquests puguin treure’n el major profit possible. 

 10. Fællesskab blandet med diversitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyssegaard, Camilla Brørup; Egelund, Niels

  2012-01-01

  Singapores uddannelsessystem er et af verdens bedste og har gennem en årrække kontinuerligt udmærket sig i de internationale benchmarkingstudier. Men hvad er det, der skaber de imponerende resultater i Singapore? Og kan vi lære noget af deres måde at drive skole på?......Singapores uddannelsessystem er et af verdens bedste og har gennem en årrække kontinuerligt udmærket sig i de internationale benchmarkingstudier. Men hvad er det, der skaber de imponerende resultater i Singapore? Og kan vi lære noget af deres måde at drive skole på?...

 11. The Use of Management Accounting and Control Systems for the Enhancement of Organisational Outcomes

  OpenAIRE

  Malagueño de Santana, Ricardo

  2011-01-01

  L'objectiu d'aquesta tesi és examinar la mesura en que l'ús i l'estil d'ús dels sistemes de comptabilitat i control de gestió (MACS) per l'alta direcció contribueixen a la consecució dels resultats desitjables de l'organització. En aquesta investigació, el concepte de resultats d'organització s’explica en termes d'innovació de productes i del rendiment financer. Sobre la base de la teoria de contingència, aquesta recerca està organitzada en un compendi de quatre articles. Un treball teòric i ...

 12. Futures of cities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen dokumenterer resultater fra den internationale kongres Futures of Cities arrangeret af IFHP International Federation of Housing and Planning, Realdania, Kunstakademiets Arkitektskole og City of Copenhagen. Kongressen blev afholdt i september 2007 i Øksnehallen og på Kunstakademiets Arkitekt......Bogen dokumenterer resultater fra den internationale kongres Futures of Cities arrangeret af IFHP International Federation of Housing and Planning, Realdania, Kunstakademiets Arkitektskole og City of Copenhagen. Kongressen blev afholdt i september 2007 i Øksnehallen og på Kunstakademiets....... Competition: Ranko Radovic Student Competition, 193 projekter fra alle verdensdele indleveret til studenterkonkurrencen. I bogen er indlagt en cd-rom med en 4 minutter lang film udgivet af bogens forfattere og redigeret af Squint/Opera Ltd, UK. Musik af Martin Bennebo og Karen Duelund Mortensen, produceret af...

 13. Strontium-90 content of human bones collected from 1962 to 1966; Teneur en strontium 90 d'os humains preleves de 1962 a 1966

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeanmaire, L. [Commissariat a l' Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1967-07-01

  The aim of this report is essentially to present results of {sup 90}Sr determination made on human bones collected in the Paris region from 1962 to 1966. The results are classified according to the year and the age-group in, two tables and one figure which show the general evolution of the contamination during this period. (author) [French] Le but de ce rapport est essentiellement de presenter les resultats des dosages de {sup 90}Sr effectues sur les os humains, preleves de 1962 a 1966 dans la region parisienne. L'ensemble des resultats a ete groupe par annee et par tranche d'age en deux tableaux et une figure, qui montrent l'evolution generale de la contamination au cours de cette periode. (auteur)

 14. Når livet leves som pårørende til en kronisk syg person med Parkinsons Sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise

  Baggrund: Parkinsons Sygdom er en langsom fremadskridende kronisk sygdom der med sygdomsudviklingen påvirker personens evne til at klare sig selv, hvorfor pårørende i stor udstrækning involveres i den uformelle pleje og omsorg i hverdagen. Formål: Ønsket er at skærpe opmærksomheden på de pårørendes...... sygdomme end Parkinson inde på livet i hverdagen. Materiale og metode: En fænomenologisk-hermeneutisk tekstfortolkning blev gennemført. Heri indgår individuelle og fokusgruppeinterview med pårørende til parkinsonpatienter som er bosiddende i Nuuk. Resultater: De foreløbige resultater giver indsigt i...

 15. Klimapolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius, Theresa; Lindberg, Malene Rudolf

  2016-01-01

  FN og verdens ledere tog et afgørende skridt på klimaområdet til COP21-mødet i Paris - men det er fortsat op til de enkelte lande at indføre de globale reduktionsmål for CO2. Danskerne vil have Folketinget til at tage ansvar, viser foreløbige resultater fra dansk undersøgelse......FN og verdens ledere tog et afgørende skridt på klimaområdet til COP21-mødet i Paris - men det er fortsat op til de enkelte lande at indføre de globale reduktionsmål for CO2. Danskerne vil have Folketinget til at tage ansvar, viser foreløbige resultater fra dansk undersøgelse...

 16. Når elever producerer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bremholm, Jesper; Hansen, Rune; Slot, Marie Falkesgaard

  2017-01-01

  Dette kapitel præsenterer centrale resultater fra studiet Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede der blandt andet rummer den første større kvantitative undersøgelse af opgavedidaktik og elevers produktive arbejde i den danske grundskole. Studiet omfatter også en kvalitativ del, og i...... undersøgelsen præsenteres og diskuteres gennem en række konkrete eksempler fra de berørte fag. I forhold til elevers produktive arbejde peger undersøgelsens resultater både på potentialer og særlige barrierer i forbindelse med at udvikle en kompetenceorienteret undervisning. I kapitlet argumenteres desuden...

 17. Declaratives i interrogatives absolutes del català en l'"Atles multimèdia de prosòdia de l'espai romànic"

  OpenAIRE

  Carrera Sabaté, Josefina; Fernández Planas, Anna; Martínez Celdrán, Eugenio

  2010-01-01

  En el marc de l’"Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic", el grup AMPERCAT desenvolupa des de la Universitat de Barcelona i des de l’any 2003, l’estudi de la variació dialectal de la prosòdia del català i del castellà en el domini lingüístic del català. Aquest treball constitueix una síntesi dels resultats principals trobats fins al dia d’avui en la majoria de punts estudiats de la nostra llengua pel que fa a l’entonació. En el diasistema oriental presentem els resultats de frase...

 18. Miroirs multicouches C/SI a incidence normale pour la region spectrale 25-40 nanometres

  Science.gov (United States)

  Grigonis, Marius

  Nous avons propose la nouvelle combinaison de materiaux, C/Si, pour la fabrication de miroirs multicouches a incidence normale dans la region spectrale 25-40 nm. Les resultats experimentaux montrent que cette combinaison possede une reflectivite d'environ ~25% dans la region spectrale 25-33 nm et une reflectivite d'environ ~23% dans la region spectrale 33-40 nm. Ces valeurs de reflectivite sont les plus grandes obtenues jusqu'a maintenant dans la region spectrale 25-40 nm. Les miroirs multicouches ont ete par la suite caracterises par microscopie electronique a transmission, par diverses techniques de diffraction des rayons X et par spectroscopies d'electrons AES et ESCA. La resistance des miroirs aux temperatures elevees a ete egalement etudiee. Les resultats fournis par les methodes de caracterisation indiquent que cette combinaison possede des caracteristiques tres prometteuses pour son application comme miroir pour les rayons X mous.

 19. Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med særlig fokus på teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone

  Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet....... Deltagerne rekrutteredes af KOL Kompetencecenter. Resultater: Resultater og perspektiver præsenteres ved konferencen. References: 1. Accelerating innovation: the power of the crowd. Global lessons in e-Health implementation d Documents/e-health-implementation Case study: UK Department of Health: Whole System......://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2007/CFF/KOL/KOLanbefalinger-resume.pdf 4. Danske regioner (2013): Bidrag til en ny sundhedspolitik http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/Marts/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Publikationer%20og%20h%C3%B8ringssvar/Bidrag%20til%20ny%20sundhedspolitik.pdf.ashx 5. A. Niesink et al. (2007...

 20. Om interesse for naturfagene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsen, Rie Nørager Popp

  2006-01-01

  Denne artikel beskriver nogle resultater fra første del af et projekt omhandlende unges interesse for naturfag. Denne første del forsøger at indkredse interessebegrebet ud fra dels en teoretiske kort- og klarlægning af begrebet og dels en empirisk undersøgelse, som tager udgangspunkt i interessens...... udtryk. Interessebegrebet foreslås præciseret i en holdningsbaseret og en handlingsbaseret interesse, hvor sidstnævnte netop tager højde for forskellige måder at udtrykke sin interesse på. Den handlingsbaserede interesse er således genstand for en livshistorisk interviewundersøgelse, hvis resultater...... tyder på 5 kategorier i de interviewedes opfattelse af, hvordan deres interesse er opstået: familie, fysiske omgivelser, kammerater, positiv opfattelse af egne evner og inspirerende lærer. Interviewdataene indikerer ligeledes, at handlingsbaseret interesse ikke er betinget af holdningsbaseret interesse...

 1. Medier i hele kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Stine Liv

  2010-01-01

  Små børn forholder sig fra en tidlig alder til både elektroniske medier, legetøj og merchandise i en kropslig og legende praksis. I denne artikel præsenteres resultater fra ph.d. afhandlingen Seere i bleer - små børns møde med medier. Artiklen vil især fokusere på, hvordan børnenes mediebrug kan...

 2. Sur la dynamique et la commande des colonnes multicomposées

  OpenAIRE

  Creff , Yann

  1992-01-01

  ON S'INTERESSE A LA COMMANDE EN QUALITE DE COLONNES A DISTILLER MULTICOMPOSEES, EN ETENDANT AUX COLONNES PSEUDO-BINAIRES DES RESULTATS RECENTS ETABLIS POUR LES COLONNES BINAIRES. ON COMMENCE PAR METTRE EN EVIDENCE LA DIFFICULTE D'ETENDRE DIRECTEMENT LES TECHNIQUES EMPLOYEES DANS LE CAS BINAIRE. ON DEMONTRE DANS CE CADRE UNE PROPRIETE VERIFIEE PAR LE JACOBIEN DES FONCTIONS D'EQUILIBRE LIQUIDE-VAPEUR ET ON AFFINE LA DESCRIPTION GEOMETRIQUE DE LA DYNAMIQUE DU FLASH. ON DEVELOPPE ENSUITE UNE TECH...

 3. Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Preben; Hounisen, Jens Peder; Asferg, Tommy

  Denne rapport sammenfatter resultater af overvågning af ynglefugle samt af et forsøg på at ophjælpe ynglebestandene af bl.a. viber ved en intensiveret bekæmpelse af ræve med henblik på at forbedre fuglenes ynglesucces. Det konkluderes, at bekæmpelsen, som den har været praktiseret, ikke har været...

 4. What do health professionals think about patient safety?

  OpenAIRE

  Hindle, Don; Haraga, Simona; Radu, Ciprian Paul; Yazbeck, Anne-Marie

  2008-01-01

  Artikkel som besrkiver en studie hvor hensikten var å undersøke helsepersonell sitt syn på pasientsikkerhet i sykehus i Romania, og sammenligne funnene med resultater fra Norge, Sverige, Singapor og Australia. Patient safety is a main determinant of the quality of healthcare services. The literature shows that the occurrence of medical errors is quite important in countries where it has been measured. Various actions like legislative measures, financial, or educational measures may help, b...

 5. Municipis contra la segregació escolar: sis experiències de política educativa local

  NARCIS (Netherlands)

  Bonal i Sarró, X.

  2012-01-01

  Municipis contra la segregació escolar recull les experiències de sis municipis catalans (Mataró, Olot, Manlleu, Terrassa, Girona i Valls) que han desplegat polítiques educatives de lluita contra la segregació escolar efectives. És el resultat del treball col·lectiu d’un grup d’experts de l’àmbit

 6. Generel populationsscreening af mentalt helbred hos småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammitzbøll, Janni; Skovgaard, Anne Mette; Kreiner, Svend

  Hovedstadsområdet. Børnene er undersøgt i alderen 9-10 måneder, af deres sædvanlige sundhedsplejerske. Resultater fra grafisk loglineære Rasch analyser viser at PUF er unidimensionalt, uden differentiel item funktion i forhold til børnenes køn, alder og apgar score. Desuden findes cut-point for psyko...

 7. Post-national Citizenship in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2009-01-01

  Som et resultat af udviklingen i den Europæiske Union har regeringerne ikke længere eksklusiv kontrol over hvem der kan arbejde og opholde sig på deres territorier. Heller ikke over hvem, der kan få de social velfærdsydelser, der normalt er øremærket til statsborgere. EF-domstolen har de seneste ...

 8. Hvordan bliver fagdidaktiske værktøjer fra læreruddannelsen til en del af læreres undervisningsfaglighed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jørgen Haagen

  2011-01-01

  undervisningsfaglighed (PCK). Resultater med afsæt i analyserede interviewdata viser at de fagdidaktiske værktøjer især gav mening hvis de blev udfoldet i en specifik faglig undervisningssammenhæng. Anerkendelse eller anbefaling fra kolleger ser ud til at spille en rolle for læreres efficacy og villighed til at afprøve...

 9. Praksis i spil i læreruddannelsens naturfaglige linjefag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund

  2009-01-01

  Et linjefagshold i geografi har arbejdet med både individuel og holdbaseret refleksion på baggrund af cases og videosekvenser fra deres praktik. Arbejdet med afsæt i disse klasserumsnarrativer er suppleret med udarbejdelse af systematiske indholdsskemaer. I artiklen bringes resultater fra evaluer...... evaluering af projektet, og der redegøres for det teoretiske afsæt i naturfagsdidaktisk forskning i udvikling af undervisningsfaglighed (Pedagogical Content Knowledge, PCK)....

 10. "SPAR PÅ FARTEN"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Klarborg, Brith

  Forsøg med Intelligent Farttilpasning (ISA) har i det seneste årti været gennemført i og udenfor Danmark. Det første danske projekt af denne type, INFATI-projektet, blev gennemført i Nordjylland i perioden 1998-2001 og viste lovende resultater. Det igangværende ISA-projekt, Spar på Farten (SPF) e...

 11. Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gitz-Johansen, Thomas; Andersen, Camilla Eline; Engen, Thor Ola

  I denne rapporten presenteres resultater fra en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i rurale strøk i sju fylker høsten 2009. 525 pedagogiske ledere og 288 styrere svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen har hatt som mål å innhente kunnskaper om hva som kjennetegner flerkulturelle barnehage...

 12. African Journal of Neurological Sciences - 2009 Vol. 28 No 1

  African Journals Online (AJOL)

  METHODOLOGIE Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur tous les cas de syringomyélie pris en charge dans le service de neurochirurgie du CHU de Fann à DAKAR au SENEGAL de janvier 2009 à Juin 2010. RESULTATS. Cas n°1. Madame C. D., 22 ans, consulte en févier 2009 pour un trismus et un larmoiement de ...

 13. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Epidémie de choléra à Douala en 2011 épidémiologie, clinique et bactériologie. Abstract · Vol 2, No 2 (2012) - Articles Financement basé sur les resultats en santé : mise en place au Littoral (Cameroun) Abstract · Vol 4, No 2 (2014) - Articles Uptake of Anti rabies vaccine by users of the Anti rabies centre Douala, Cameroon ...

 14. Den Blå Drage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  Denne publikation i serien Læselyst tjener tre formål. Den evaluerer læseprojektet Den blå drage i efteråret 2004 på Byskolen i Svendborg ? et projekt ledet af forfatteren Josefine Ottesen. Desuden gøres der rede for nogle af de teorier der støtter og begrunder arbejdsmåde og resultater i projektet...

 15. Denmark. Alcohol, Drugs and Tobacco Programme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, S.; Saunders, J.; Wutzke, S.

  1998-01-01

  Artiklen omtaler de danske resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger i 16 lande. Af de 304 besvarelser angiver 91%, at de højst behandler 2 patienter om måneden for alkoholproblemer. Læger med erfaring i alkoholbehandling, og læger, der arbejder mest, spørger oftere dere...

 16. Empiriske data fra PUIN-processen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bohn, Kim Rene; Lindgren, Peter; Sørensen, Steffen

  2002-01-01

  Kapitlet præsenterer de empiriske data og resultater, som er indsamlet under PUIN-projektet. Præsentationen er delt op i to dele. Først præsenteres resultaterne af møderækken i fokusgruppen. Derefter reflekteres der over den øvrige indsamlede empiri under projektforlø- bet, der har bestået af en...

 17. Ny jagt på pelsgener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thirstrup, Janne Pia; Labouriau, Rodrigo; Guldbrandtsen, Bernt

  2011-01-01

  Kvalitet er en sammensat egenskab, der bl.a. består af dækhårslængde (nap), dækhårstykkelse og pelsfylde. Vi har analyseret hele minkens genom (undtaget kønskromosomerne) for at finde evidens for QTL for disse egenskaber. Til denne analyse har vi benyttet et F2-design. Vores resultater påviser QTL...

 18. Aktuelt om virus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kryger, Per; Nielsen, Steen Lykke; Hansen, Lars Monrad

  2008-01-01

  DJF har i de sidste tre år arbejdet med at klarlægge forekomst af 6 bivira i Danmark. Vores resultater viser forskelle fra år til år og med årstiderne. Resultaterne har endvidere vist, at de 6 vira har begrænset holdbarhed i døde bier. I de kommende tre år vil vores fokus være på at forebygge vir...

 19. La crise de la filière cotonnière et sécurité alimentaire au Nord ...

  African Journals Online (AJOL)

  SARAH

  31 mars 2014 ... 1 Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, B.P. 1457 Yaoundé, Cameroun .... du Pôle de recherche appliquée au développement des ... RESULTATS. Effets de la crise cotonnière sur la production des céréales au Nord Cameroun : Comme dans les autres pays d'Afrique francophone ...

 20. An Operational Implementation of a CBRN Sensor-Driven Modeling Paradigm for Stochastic Event Reconstruction

  Science.gov (United States)

  2010-05-01

  du module urbanSOURCE, lequel est une mise en application operationnelle d’un paradigme novateur de modelisation deter- minee par des capteurs pour la...determine de mesures de concentration de bruit obtenues a l’aide d ’un reseau de capteurs . Le probleme est resolu grace a !’utilisation d ’un cadre...inconnue apres la detection d’un evenement par un reseau de capteurs CBRN (probleme de reconstruction de la source). Resultats principaux : Les recherches

 1. Tillid på bundlinjen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Niels; Kampmann, No Emil Sjöberg

  Bogen viser hvilket enormt potentiale, der ligger i at arbejde med tillid som et bærende princip. Den gør praktisk og konkret rede for, hvordan lederen kan gribe arbejdet med tillid an, så det kan ses på bundlinjen. En lang række offentlige virksomheder fortæller om de resultater, de har opnået ved...

 2. Mindfulness training in burnout prevention and performance enhancement in junior elite athletes. An exploration of the influence of mindfulness training on stress, school and sports performance, and athlete burnout among Norwegian Junior Elite Athletes

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien har vært å undersøke påvirkningen mindfulness trening har på stress, oppfattet skole- og idrettsprestasjon, og utbrenthet (athlete burnout) blant junior elite idrettsutøvere. Resultater av de kvantitative analysene om interaksjonen mellom de nevnte variablene, viser at høyere grad av mindfulness er assosiert med lavere nivåer av stress, høyere oppfattet skole- og idrettsprestasjoner, og lavere grad av utbrenthet.

 3. Biologisk ukrudtsbekæmpelse i kornafgrøder med forøget rumlig uniformitet og høj afgrødetæthed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jannie Maj; Griepentrog, Hans W.; Pedersen, Søren Marcus

  Rapporten præsenterer resultater fra de fire delområder som projektet har været opdelt i I) Markforsøg i lille skala (1 x 1 m parceller) er blevet udført for at bestemme en uniformitetsgrad i afgrødemønstret, hvor der opnås en tilfredsstillende undertrykkelse af ukrudt. Disse forsøg blev udført i...

 4. Environmental management in Danish manufacturing companies : attitudes and action

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  1996-01-01

  Artiklen bygger på empiriske resultater fra en tilfældigt udtaget population af danske fremstillingsvirksomheder med henblik på at undersøge miljøsituationen i produktionsvirksomheder med mere end 10 ansatte. Undersøgelsen indgår som del i en større nordisk undersøgelse med deltagelse af Norge, S...

 5. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 6. Lasersvejsning af olieforurenede emner i rustfast stål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weldingh, Jakob; Juhl, Thomas Winther

  1999-01-01

  indflydelsen af disse procesolier. Der er blevet undersøgt såvel mineralske som syntetiske procesolier. Alle svejsningerne er udført på 1 mm tykke rør af AISI 316L, der er svejst med en 2,6 kW CO2 laser i CW mode.På baggrund af de fremlagte resultater kan man konkludere, at det er muligt at opnå...

 7. Forudsigelighed i aftale med udenlandsk part

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  , og disse principper kan læres på få timer. Alle, der læser dem, vil umiddelbart forstå dem. Der er ingen faldgruber i dem. Det er dét, denne bog handler om. Den kan læses uden at have Principles ved hånden, men det bedste resultat opnås selvfølgelig, hvis man umiddelbart kan slå op i Principles...

 8. Radiolocation Techniques (Les Techniques de Radiolocalisation

  Science.gov (United States)

  1992-11-01

  des Algorithmes 33’ de Localisation A Bord des Ations Tactiques (Influence of Structural Reflections on Threat Localization Algorithms on Board...que nous dans Ia direction d’arrivee de l’onde et des lobes avons effectuecs - le tableau I priesente les angles de secondaires d’amplitude moindre...l’ouverture du lobe principal plus importante en elevation qu’en azimut. La tableau 2 indique Ia valeur des ouvertures A 3 3 RESULTATS dB calculies

 9. Underwater Ambient Noise. Proceedings of a Conference Held at SACLANTCEN on 11-14 May 1982. Volume 2. Unclassified Papers. Part 1

  Science.gov (United States)

  1982-06-15

  un traitement a bord de la bouee. Pour le reste, ayant retenu une gamme de frequences relativement etendue (20 Hz - 20 kHz) et des fil- tres...qui fait I’objet du programme. La presentation des resultats est delivree sous de nombreuses formes. Les principales sont : - tableau ...Copenhagen FRANCE Bienvenu, G. Thomson-CSF Cagnes-sur-Mer de Raigniac, B. Societe AERO Paris Laval, R. Societe AERO Paris Lucas, GERDSM

 10. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Pathologies en période néonatale précoce au CHU de Lomé, resultats à partir de 3174 naissances vivantes. Abstract · Vol 6, No 2 (2002) - Articles Ecologie bactérienne génitale au dernier trimestre de la grossesse et risque d'infection périnatale. Abstract · Vol 6, No 2 (2002) - Articles Hémolyse et insuffisance rénale aiguës ...

 11. Genesis of Infrared Decoy Flares: The Early Years from 1950 into the 1970s. First Edition

  Science.gov (United States)

  2009-01-26

  flare consists of a linen impregnated tube filled with pellets and first fire. The outside diameter is 1.94 inches. The unit weighs 1.58 pounds. After...metal sleeve was added to prevent disintegration of the linen -Micarta flare casing. It increased the unit weight to 1.67 pounds. The added result...at the Naval Research Laboratory (NRL) studied catalyzed combustion of carbon fibers from carbon fiber -resin composites. Mr. Ganjei, Dr. H. D

 12. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 13. Teneurs azotée et minérale des espèces fourragères dominantes et ...

  African Journals Online (AJOL)

  SARAH

  31 mars 2016 ... sous abri, bien aérés, sans contact direct avec le soleil. Ils doivent être compacts et durs. RESULTATS. Teneur en Matières Azotées : Les résultats des analyses de la teneur en matières azotées des espèces. Bulbostylis laniceps,. Hyparrhenia wombaliensisi, Trachypogon spicatus et Ctenium newtonii.

 14. Delrapport 1. LOMA - Lokal Mad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte

  2017-01-01

  Denne projektrapport sammenholder formål og mål fra projektbeskrivelsen fra 2014 for "Projekt LOMA - lokal mad; en innovativ og bæredygtig model for læring og næring for skoleelever" med de aktiviteter og resultater, der er opnået i løbet af projektperioden pr. november 2017. Rapporten er udarbej...

 15. Vandmiljø 2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, J. M.; Boutrup, S.; Svendsen, L. M.

  Denne rapport indeholder resultater fra 2002 af det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1008-2003. Rapporten indeholder de faglige konklusioner på status for påvirkning af og tilstanden i grundvand, vandløb, søer, atmosfæren og havet. Grundlaget for rapporten er de årlige rapporter, ...

 16. Vandmiljø og Natur 2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, J. M.; Boutrup, S.; van der Bijl, L.

  Denne rapport indeholder resultater fra 2004 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark. 2004 var det første år, hvor naturen på land indgik i overvågningsprogrammet. Rapporten indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer og en status for tils...

 17. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 18. Computerarbejde og talegenkendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ole H.; Sørensen, H.C.; Hansen, Lars Kjeld

  I denne rapport præsenteres resultater fra en undersøgelse, hvor 20 deltagere fra fire store danske virksomheder har haft mulighed for at bruge talegenkendelse i ca. et halvt år som supplement til mus og tastatur i forbindelse med computerarbejde. Det er håbet, at brug af talegenkendelse kan redu...... reducere arbejdsmiljøbelastningerne ved muse- og skærmarbejde, uden at tilføje nye problemer....

 19. Måling af inklusion - Survey 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  2016-01-01

  Måling af inklusion er en undersøgelse, der foretages hvert andet år. Målingen belyser udvikling for personer på handicap på følgende områder: • Uddannelse • Beskæftigelse • Samfundsdeltagelse. Kapitel 1 indeholder de første resultater af måling, som bygger på mere end et øjebliksbillede. Grundla...

 20. Design und Implementierung von Formfokussierungsaufgaben im interaktiven inhalts- und bedeutungsorientierten DaFT1 - Unterricht. Eine Fallstudie im Rahmen eines Aktionsforschungsprojekts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gloria Bosch-Roig

  2015-11-01

  Full Text Available Die folgende Fallstudie ist das Resultat eines Aktionsforschungsprojekts, das mit Deutschstudenten im letzten Jahr des Tourismusstudiums an der Universität der Balearen durchgeführt wurde. Die Studie geht der Frage nach, wie Formfokussierungsaufgaben im interaktiven inhalts- und bedeutungsorientierten Deutschunterricht eingesetzt und implementiert werden können, damit eine qualitativ bessere bzw. sprachlich korrektere und komplexere Lernerproduktion erreicht werden kann.