WorldWideScience

Sample records for til dr slank

 1. Strategi Positioning Slank dalam Menanamkan Citra sebagai Salah Satu Grup Band di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.Ronald Reagan

  2013-12-01

  Full Text Available  Abstract: This research is aimed to analyze the positioning strategy of music group band, the Slank, that still now can exist in Indonesia.The Slank is offering some differentiation that can be identified, offering an unique selling proposition (USP that can be differentiate among their competitors. Some several findings in the research are: the Slank delivers a tagline “polos dan apa adanya” (means innocent and just be yourself which contains solid and clear messages to their audience. This message divulged in their overall activities including in how they communicate and promote to their audience. The message “polos dan apa adanya” have been emerging in various of a medium that Slank used to communicate, including music and the lyrics of the songs, video clips, their performances or life style in their daily activities, their cover and logo, Slank’s live show and Slank’s merchandises. From their lyrics of the Slank song titled Seperti Para Koruptor, the Slank gives a clear message to persuade the audiences to live with humble and just be ourselves because in the living world, happiness and peaceful is much more worthed instead of being rich and famous. With all that efforts, the Slank tries to place their image among their audience and trying to be unique and different. Positioning strategy that pertain to the Slank should be managed and controlled in order to surviving Slank among of the competitors.

 2. Græsensilage med forskellig snitlængde til drægtige og diegivende moderfår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eilersen, Rie Jasmund; Arnesson, Annika; Nadeau, Elisabet

  2009-01-01

  Forsøget viste, at får med tvilling lam der gives 0,8 kg kraftfoder pr dag, under diegivningen æder 1,5 gange mere ensilage end under drægtigheden. Snitning af ensilagen til en partikellængde på 1,3 cm medførte ikke højere optagelse af ensilage ved separat fodring. Når ensilage med denne snitlængde...... indgik i fuldfoder havde fårene en 12% større daglig foderoptagelse efter læmning sammenlignet med separat fodertildeling....

 3. Fiskeolie til humanbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Anne-Mette

  forbindelse med fremstillingen af fiskemel. I dag anvendes langt hovedparten af fiskeolien til produktion af fiskefoder. Det er dog interessant at undersøge mulighederne for at bruge olie udvundet af industrifisk til human konsum. For at få en olie, der kan anvendes i uhærdet form, enten som kosttilskud eller......, sperling, brisling, blåhvilling, lodde samt andet "blandet" fisk, til produktion af fiskeolie til human brug. Denne lovgivning er dermed hindrende for videre udvikling i denne retning. Denne rapport har dog udelukkende til formål at vurdere de markedsmæssige aspekter ved afsætning af fiskeolie til brug i...

 4. Introduktion til klassisk sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas......Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas...

 5. Fra mentee til mentor

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug.......Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug....

 6. Elforbrug til mekanisk ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olufsen, P.

  I Energi 2000 er ventilationsområdet udpeget som et af de områder, hvor der bør tages initiativ til at fremme elbesparelser. I rapporten beskrives og analyseres målinger af elforbruget til ventilation i 12 bygninger, der alle anvendes til administration eller lignende formål. På grundlag af...

 7. Fra tanke til form

  DEFF Research Database (Denmark)

  til, for at hjulene løber rundt. Bogen er en kalejdoskopisk blanding af interviews, collager og korte indlæg, forfattet af en lang række bidragydere og med mange illustrationer. Til sidst gives et bud på de fremtidige udfordringer for den uddannelse, der er groet fra lille og spæd til en voksen...

 8. Holdninger til Immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Roland Munch, Jakob; Schroll, Sanne

  2006-01-01

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger....

 9. Holdninger til immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Munch, Jakob Roland; Schroll, Sanne

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger...

 10. Musik til hjernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2002-01-01

  Når evnen til at følge en samtale, til at forklare sig med ord og til at udføre almindelige praktiske ting i hverdagen gradvist forsvinder i en fremskridende demenssygdom, så kan der være behov for helt andre måder at være sammen på. Andre ting at foretage sig. Og her er det oplagt at bruge musik...

 11. Laser Protection TIL

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Laser Protection TIL conducts research and analysis of laser protection materials along with integration schemes. The lab's objectives are to limit energy coming...

 12. Guide til Pantheon i Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ole

  2002-01-01

  Bogbidrag til efteruddannelseskurser på Danmarks Pædagogiske Universitet, til faget Arkitektur i Folkeskolen. A-3 folder til brug i artikel- og emnesamling og som arkitekturguide på studierejser...

 13. Veje til ungdomsuddannelse 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer Espersen, Laila; Eiberg-Madsen, Misja; Andersen, Dines

  Hvorfor er nogle skoler bedre end andre til at få deres elever til at tage en ungdomsuddannelse? Dette spørgsmål søges besvaret i denne rapport, som imidlertid viser, at der ikke er en klar forbindelse mellem skolens praksis og andelen af elever, der efter grundskolen fortsætter i en ungdomsuddan...

 14. Velkommen til Merkolland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Just, Sine Nørholm

  2012-01-01

  Francois Hollandes første officielle handling som Frankrigs præsident var at tage på besøg hos den tyske kansler Angela Merkel. Dermed signalerede Hollande klart, at selvom han i den franske valgkamp slog til lyd for en genforhandling af EU’s finanspagt, så ved han godt, at vejen til EU...

 15. Fra Buddha til Beckham

  DEFF Research Database (Denmark)

  Götke (red.), Poul; Havelund, Jonas; Rasmussen, Kristian

  . Antologien leverer bud på, hvordan man kan forstå karisma og suggestion med henblik på yderligere at kvalificere begreberne. Fra Buddha til Beckham byder således ind med perspektiver til belysning af karisma og suggestion. Afsættet for analyserne er dels sport og religion – to områder, hvor karisma og...

 16. Kommentar til Medicinske Nyheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalby, Rikke Beese

  2013-01-01

  Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7.......Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7....

 17. Fra Japan til Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 18. HJÆLP til eksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dorte Rudi; Nielsen, Claus Dam

  at gå til eksamen. Bogen tager udgangspunkt i Pædagoguddannelsen af 2014 og de eksamener, som er knyttet til professionsuddannelsen til pædagog. De eksamenstekniske metoder gælder dog alle mundtlige eksamener og kan derfor bruges af alle, der skal til eksamen både inden for grunduddannelser og efter-/videreuddannelsesområdet....

 19. Fra partnerskaber til partnerskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning; Klindt, Mads Peter

  Analytiske grundbegreber og antagelser samt metodisk tilgang til studiet af lokalt og regionalt samarbejde mellem repræsentanter for de beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitiske systemer...

 20. Sygepleje til trakeostomerede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Wiinholdt; Richard, René; Rydahl Hansen, Susan

  2016-01-01

  Der er ikke enighed om principperne bag plejen af trakeostomerede patienter, når de er i risiko for dysfagi og silent aspiration. Uenigheden har ført til udarbejdelse af en klinisk retningslinje med evidensbaserede anbefalinger....

 1. Fra Plan til Undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 2. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 3. Introduktion til Reguleringsteknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jannerup, Ole Erik; Sørensen, Paul Haase

  Denne lærebog i reguleringsteknik henvender sig primært til studerende på universiteter og ingeniørhøjskoler, men er også velegnet til selvstudium og som opslagsbog for ingeniører og teknikere, som arbejder med reguleringsproblemer i praksis.Bogen omhandler modelformulering, analyse og dimensione...... regulering er et væsentligt element i problemløsningen....

 4. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 5. Wind interviewet til politikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Fredag d. 29. september blev centerleder og professor ved Center for Europæisk Politik Marlene Wind interviewet til Politiken i forbindelse med det tyske forbundsvalgs betydning for EU's fremtid. Mange har spekuleret i om FDP (Freie Demokratische Partei) med deres unægtelige indflydelse på en...... kommende tysk koalition, kommer til at påvirke den tysk-franske alliance i EU-regi. Ikke hvis man spørger Marlene Wind:...

 6. Fra arabisk til latin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2014-01-01

  I løbet af det 12. århundrede fik Vesteuropa øjnene op for antikkens videnskab og filosofi gennem oversættelser til latin af arabiske oversættelser at de græske værker. Arabernes egne bidrag, som byggede på antikkens værker, blev også oversat, og dermed blev grunden lagt til renæssancens humanisme....

 7. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk....... ændrede økonomiske forudsætninger og amtskommunerne valgte i stedet at reducere sengetallet og styrke den ambulante behandlingsindsats....

 8. Guide til sand undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Lauge

  2011-01-01

  bliver præsenteret for mellem 200 og 300 siders litteratur, hvor alt selvfølgelig er lige vigtigt for det 'komplekse emne, der er dagens tema'. Disse ting skal være med til at understrege betydningen af netop ens egen undervisning. Morten Lauge Pedersen gør dog til sidst i indlægget opmærksom på, at der...

 9. Solen takker nej til atomkraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl Jakobsen, Lara

  2014-01-01

  Logo. Atomkraft? Nej tak. 1975 Design: Anne Lund for Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA)......Logo. Atomkraft? Nej tak. 1975 Design: Anne Lund for Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA)...

 10. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 11. Velkommen til produktionsuniversitetet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2015-01-01

  Universitetet er blevet en fabrik, der spytter forskning og elever ud i et sort hul til ære for ranglister og dimittendstatistikker. Tilbage står forvirrede og stressede forskere og elever, der desperate halser efter misforstået effektivitetskrav.......Universitetet er blevet en fabrik, der spytter forskning og elever ud i et sort hul til ære for ranglister og dimittendstatistikker. Tilbage står forvirrede og stressede forskere og elever, der desperate halser efter misforstået effektivitetskrav....

 12. Til minde om byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2001-01-01

  Med afsæt i et konkret udstillingseksempel gennemgår artiklen fælles kriterier for en nyere udstillingstypologi, der de seneste 10-15 år er fremkommet på museer i ind- og udland; typen kategoriseres som 'refleksiv' og defineres ud fra 5 grundkriterier, og der trækkes forbindelser til tidlige hist...

 13. Ny servicerobot til landbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben

  2005-01-01

  På DTU er der udviklet en servicerobot til landbruget – den autonome landbrugshjælper. Robotten har højpræcisions GPS (RTK), encodere, kompas og tiltsensorer for at kunne positionere sig selv og følge en specificeret rute, endvidere har robotten firhjulstræk og styring på alle fire hjul, hvilket...

 14. Inspirationsguide til god udeskolepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejbye-Ernst, Niels; Mygind, Lærke; Bentsen, Peter

  2016-01-01

  Inspirationsguide til udeskole ”Hvad er udeskole?”,”Hvorfor udeskole?” og ”Hvordan udeskole?”. Det er centrale spørgsmål denne guide belyser. Bl.a. igennem forskningsresultater, cases og refleksionsspørgsmål....

 15. Komponenter til udvendig facadeisolering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørregaard, M.; Christensen, G.; Evald, J.

  Rapporten analyserer problemerne ved fremstilling og montering af komponenter til udvendig isolering, som kan opsættes af specialarbejdere. Projektet indebærer ikke en egentlig produktudvikling, men der redegøres for grundlæggende økonomiske og tekniske forhold og bringes eksempler, der belyser n...

 16. Link til hjemmesider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bervild, Charlotte

  2015-01-01

  Link til læringsobjekter/undervisningsportalhttp://videoportal.ucc.dk/channel/10492641/charlotte-bervilds-undervisninghttp://videoportal.ucc.dk/video/8248508/3d-printer-v-lektor-charlotte-bervildFotoblog:http://charlottebervild.blogspot.dk/2008/10/fotocollager-af-charlotte-bervild.html...

 17. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  towards experimental description”. Denne definition er formuleret af Ference Marton og understreger at fænomenografien er optaget af beskrivelser af menneskers oplevelser, hvad an-går udvalgte sociale fænomener og samtidig at udpege variationer inden for disse sociale fænomener. Fænomenografi fokuserer på...... for at udfolde deres intentioner om lærerarbejde”? Det andet forskningsspørgsmål adresserede adgangsproblematikker i forhold til forskning i skolen og lød: ”Hvordan kan man få adgang til og hvordan skal man forstå skolens hverdagspraksisser”? Gennem afhandlingen er begge spørgsmål blevet diskuteret både...... var både tale om den faktiske, fysiske adgang til en skole, når man dukker op på matriklen og går omkring og ser, hvad der sker. I afhandlingen vises at der det mest af tiden ikke sker noget – der er rig mulighed for at gå omkring, med mindre man italesætter sin intention med at være der. Til eksempel...

 18. Elforbrug til IKT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Larsen, Troels Fjordbak; Christensen, Toke Haunstrup

  I denne rapport opstilles to scenarier for elforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (TV, DVD,  pillekonsoller, PC, printere, forskellige former for radioer samt alle former for telefoner mv.) i 2015 på baggrund af antagelser om, at såvel bestanden af apparater som brugen af...

 19. Betontanke til landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndum-Nielsen, T.

  Publikationen fremlægger generelle beregningsmetoder for ringforspændte elementtanke. Desuden redegøres for årsager til skader på betontanke, især konstruktive forhold, både i forbindelse med projektering og udførelse. Meget af stoffet er derfor også relevant for udformning af slapt armerede beto...

 20. Vejledninger til Onlineeksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2014-01-01

  Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc......Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc...

 1. Vejledning til Digital Eksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2016-01-01

  Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer......Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer...

 2. Branding til kritiske forbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy; Østergaard, Per

  2009-01-01

  Mange forbrugere tager idag aktivt og bevidst stilling til alle dimensioner ved brandet. Denne forbrugertype har fået betegnelsen 'den refleksive forbruger' og er karakteriseret ved hele tiden at medreflektere alle aspekter af brandarkitekturen, når han eller hun køber og forbruger brands. Den...... refleksive forbruger er udtryk for en ny, kritisk forbrugerbevidsthed, som stiller skærpede krav til, hvordan brand management kan adressere forbrugerne - men som også giver nye spillerum for en kreativ udvikling af nye brandingstrategier. Den refleksive forbruger lever nemlig med et konstant, eksistentielt...... refleksive forbruger er tværtimod dybt afhængig af produkter, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne, der bare køber alt, hvad mainstreamvirksomhederne forsøger at prakke dem på. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i...

 3. Studietur til New Zealand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Helle Høy; Hammer, Lisbet; Jepsen, Ingrid

  2016-01-01

  Forholdene for de danske og de newzealandske gravide og fødende minder på mange måder om hinanden - og dog. Tre danske jordemødre har været på studietur til New Zealand for blandt andet at studere deres måde at organisere kendt jordemoderordninger.......Forholdene for de danske og de newzealandske gravide og fødende minder på mange måder om hinanden - og dog. Tre danske jordemødre har været på studietur til New Zealand for blandt andet at studere deres måde at organisere kendt jordemoderordninger....

 4. En dramaturgi til forskel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2010-01-01

  Er film og computerspil ved at smelte sammen? Handlingen i filmen Avatar ser ud som om den foregår i et computerspils fantastiske 3D-grafiske verden. Computerspillet Heavy Rain ser ud som en film noir med direkte referencer til bl.a. Blade Runner. Men selv om der sker disse tilnærmelser, argument......Er film og computerspil ved at smelte sammen? Handlingen i filmen Avatar ser ud som om den foregår i et computerspils fantastiske 3D-grafiske verden. Computerspillet Heavy Rain ser ud som en film noir med direkte referencer til bl.a. Blade Runner. Men selv om der sker disse tilnærmelser...

 5. 'Curriculum' til fremtiden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Eva

  at tale, handle og resonere på – som særlige måder at udøve elevhed på. Afhandlingen indleveres som 4 artikler, der holdes sammen af en ramme, hvori et poststrukturalistisk teoriapparat ved Kenneth Gergen og Dorte Marie Søndergaard bearbejdes, og til dels forskydes, med henblik på at oparbejde teoretiske...... daglige levede liv i en bygning af glas og beton med særligt fokus på eleverne og deres udvikling af strategier i forhold til deres konstante synlighed i bygningen, 3) tre pigers fortællinger om at være gymnasieelever med særligt henblik på, hvilke kategorier af piger og drenge, hvilke forestillinger om...

 6. Til bunds i metropolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Kristine; Schmidt, Jeanett; Kastanje, Maj

  2012-01-01

  Dette kapitel søger at belyse hvordan vestafrikanske hjemløse, der er kommet til Danmark som arbejdsmriganter klarer sig i København. Pga. vansligheder med at komme ind på det københavnske arbejdsmarked fratages de initiativet som arbejdstagere og overlever istedet som en art moderne jæger-samler......-samler folk gennem flaskesamling og som klienter på diverse sociale tilbud. Denne deroute er forbundet med hvad Goffman har betegnet som stigma....

 7. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder, at ...

 8. Ret til dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siden 1990'erne har det flerkulturelle, det flersproglige og det flerreligiøse presset sig på som en brændende aktuel problemstilling, ikke mindst i skole- og uddannelsesmæssige sammenhænge. Ret til dansk handler om, hvor prekært og konfliktfyldt, det har vist sig at være at forsøge at opretholde...

 9. Vi er nødt til at skelne mellem prostitution og gaveøkonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Groes, Christian

  2017-01-01

  En dokumentarserie på DR3 følger en ung sugardater, hvilket har ført til en del debat om fænomenet gråzoneprostitution. Både mænd og kvinder der benytter sig af sugardating er nødt til at være bevidste om, hvad de bevæger sig ud i....

 10. Arbejdspapir til Thesis-seminar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damkjaer, Maja Sonne

  2014-01-01

  Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit....

 11. Bidrag til kapitlet: Liturgiske og poetiske tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2003-01-01

  Kommenterede oversættelser til dansk af følgende Dødehavsskrifter: "Himmellysenes Ord", "Daglige Bønner", "Sange til Sabbatsofferet", "Bønner til Højtiderne", "Velsignelser", "Min sjæl, pris Herren"...

 12. En dronning kom til byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Det er ganske rigtig et af dansk håndbolds mest dramatiske kapitler Dan Philipsen beskriver i sin bog om Anja Andersens eventyr i Slagelse: 'En dronning kom til byen'. Bogen er velskrevet, og er i sin form en velsignet god gang underholdning til natbordet. Problemet er bare, at man kan have svært...

 13. Arbejdspapir til Thesis-seminar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damkjaer, Maja Sonne

  2014-01-01

  Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit.......Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit....

 14. Stofskiftesygedomme - Fra gen til terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Trine Meldgaard; Christensen, Ernst; Schousboe, Arne

  2001-01-01

  Fejl i stofskiftet er årsag til over 500 kendte sygdomme. Kortlægningen af det humane genom har forbedret mulighederne for at opklare årsagerne til sygdommene og forstå deres biokemi. Udfordringen er nu at udvikle behandlingsmetoder....

 15. 4 trin til succesfuld samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald Larsen, Stine

  2014-01-01

  Samskabelsesprojekter mellem offentlige, frivillige og private organisationer er en vigtig kilde til innovation. Som leder af samskabelse skal du tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Læs her, hvordan du leder en forhandlingsproces i f...

 16. Introduktion til IBSE-didaktikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe

  2012-01-01

  Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/......Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/...

 17. Fra feltarbejde til fremvisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Birgitte Geert; Keissner, Michael

  2007-01-01

  Med workshoppen ”Brugerdreven Innovation i praksis – fra observation til prototype på 5 dage” har Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Århus og Designit A/S arbejdet på at tænke i nye og meget alternativ baner for at sikre trafiksikkerheden for cyklende børn. Deltagerne har gennem opgaven ”hv...... ”hvordan kan vi øge trafiksikkerheden for cyklende børn i alderen 7-14 år” gennemgået et næsten komplet brugerdreven designforløb indeholdende følgende elementer: • Feltarbejde • Behandling af empiri • Idéskabelse • Rapid prototyping......Med workshoppen ”Brugerdreven Innovation i praksis – fra observation til prototype på 5 dage” har Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Århus og Designit A/S arbejdet på at tænke i nye og meget alternativ baner for at sikre trafiksikkerheden for cyklende børn. Deltagerne har gennem opgaven...

 18. Udkast til manus – FOREBYGGELSE AF RYNKER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertram, Hanne Christine S.

  2018-01-01

  Redegørelse og input til artikel/udsendelse om rynker til en specifik youtube kanal, der hedder 'Skønhedslaboratoriet'.......Redegørelse og input til artikel/udsendelse om rynker til en specifik youtube kanal, der hedder 'Skønhedslaboratoriet'....

 19. Social service til alle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  Social service til alle - ideen om at den sociale myndighed skal ud at støtte alle borgere i at være med i samfundslivet, hvis de har problemer med det - var en revolutionerende idé for nogle årtier siden. Ideen bestod i at indbygge en kollektiv solidaritet i samfundet og give lokale statsorganer...... ansvar for gennemførelsen af denne idé. Organiseringen af ideen måtte rumme og gennemleve alle de modsætninger og konflikter, der følger, når den konkret skal tage form i opbygningen af en mere og mere omfattende social service. Det er historien om udviklingen af den sociale serviceorganisation der her...

 20. Til-pasning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøje, Jakob Ditlev; Nielsen, Steen Baagøe

  Vi fremlægger her første del af undersøgelsen af projektet Professionsbachelorisering i et vadested. Det er en undersøgelse af, hvilke orienteringer og strategier nyuddannede pædagoger (uddannet i maksimalt 1 ½ år) anlægger i forhold til at indtage og bestride deres arbejde, og hvordan sådanne...... orienteringer og strategier indgår i udviklinger, afviklinger og reproduktioner af det pædagogiske arbejde. Vi undersøger her det pædagogiske arbejde, som det foregår a) i de integrerede institutioner med de mindste børn, dvs. 0‐6 års institutioner, b) i klub og c) i SFO. I denne delrapport er det arbejdet i de...

 1. Retten til at blive glemt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Søren Sandfeld; Schaumburg-Müller, Sten

  2015-01-01

  Med afsæt i EU-Domstolens principielle dom i Google Spain analyserer artiklen begrebet retten til at blive glemt« og dettes betydning for medierne på tværs af tre regelsæt: persondatareguleringen, mediedatabaseloven og de presseetiske regler. Der argumenteres for, at retsstillingen, særligt i...... forhold til mediedatabaseloven, på flere punkter er uklar og muligvis i strid med EU-retten og EMRK....

 2. Bedre veje til en ungdomsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slotved, Mette; Hjermov, Pernille; Jensen, Vibeke Myrup

  Formålet med delopgave 2 er at identificere praksisser, der er virkningsfulde i forhold til at få unge videre i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Undersøgelsen retter således fokus på god praksis i forhold til målgruppen af unge mellem 16 og 25 år, som af faglige, personlige eller sociale år...

 3. Et farvel til terror? Indledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David; Jensen, Carsten

  2015-01-01

  Der kan være forskellige grunde til, at så mange lande, herunder Danmark, alligevel vælger at deltage i bekæmpelsen af ISIS, selvom udsigterne til en endelig succes fortaber sig i fremtidens usikkerhed. De følgende kapitler er sammensat således, at de giver en bred forståelse af de udfordringer o...

 4. Kinas nye mand vil korruptionen til livs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup Christensen, Nis

  2013-01-01

  Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til.......Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til....

 5. Norsk inspiration til uddannelse og job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; Thomsen, Rie; Buhl, Rita

  2017-01-01

  Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job......Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job...

 6. Bidrag til kapitlet: Fragmenter med forskelligt indhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren; Lemche, Niels Peter

  2003-01-01

  Kommenterede oversættelser til dansk af følgende Dødehavsskrifter: "Danielapokryfen" ("Aramaisk apokalypse"), "Nabonids Bøn", "Apokryf Salme og Bøn" ("Hyldest til Kong Jonatan"), Historiske tekster, Kalendertekster, "Det Nye Jerusalem"...

 7. Wind interviewet til Berlingske om den stigningen opbakning til EU blandt danskerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var tirsdag den 11. juli interviewet til Berlingske om den stigende opbakning til EU blandt danskerne. Wind forklarer blandt andet stigningen med de igangværende Brexit forhandlinger, men også at truslen fra Rusland er med til at forstærke opbakningen til EU...

 8. En kommentar til Becks model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Philipps, Morten; Andersen, Thomas Dyreborg

  2014-01-01

  Flipped classroom – en trend vi må forholde os til Online læringsressourcer har de sidste par år fået mange til at indse at teknologien har noget radikalt andet at byde på, og dette har skabt en populær didaktik kaldet flipped classroom som vi både ser vinde indpas i folkeskolen og på...... Professionshøjskolen Metropol hvor vi er ansat. Kommentaren her retter sig mod en tidligere bragt artikel i MONA, “Det virtuelle læringsrums topologi” af Claus Jessen. Vi argumenterer for at den didaktiske model flipped classrooms brug af video, frem for tavleundervisning, kan frigøre undervisningstid til at arbejde...

 9. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 10. Til kulturhistoriens genealogi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Damsholt

  2010-11-01

  Full Text Available Hvad er kulturhistorie? Dette retoriske spørgsmål stillede en af dansk kulturhistories faddere Troels Troels-Lund allerede på tærsklen til det 20. århundrede og gav sit eget veloplagte og polemiske svar, hvor han hyldede dagliglivets historie frem for staternes og krigenes historie. Men er dette svar - såvel som spørgsmålet - stadig relevant i det 21. århundrede? I det følgende skal vi se lidt nærmere på, hvad det særligt er kulturhistorie kan, og hvorvidt og hvordan den adskiller sigfra den almindelige historie.Abstract: The Genealogy of Cultural HistoryWhat is cultural history? The paper discusses whether cultural history still should be defined by having a specific empirical object such as the history of everyday life. Taking the point of departure in the current mainstreaming of cultural history and topics outside political history within the discipline of history after the cultural turn, it is argued that cultural history should rather be a specific analytical strategy. The paper investigates the Foucauldian notion of genealogy or "history of the present" and proposes an understanding of cultural history asan analytical strategy that seeks to destabilize a present that has forgotten its contingency and the time-bound questions that gave rise to its beliefs and practices. Genealogy is therefore about tracing the heterogeneous pathways that led to the apparent solidity of the present. A first sketch to a genealogy of cultural history in Denmark is given through a discussion of the canonized text by T. Troels-Lund, On Cultural History from 1894. The idea of everyday life as the analytical and defining object of cultural history is constituted in this text as well as in the disciplinary battles that formed the situational background for Troels-Lunds argument. Instead of taking this situated definition for a given fact cultural history is - in the tradition from Foucault - understood as a critical, destabilizing and thus self

 11. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 12. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...

 13. Fra dobbelt medlemskab til dobbelt fravalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Christian Lyhne; Madsen, Jørgen Steen; Due, Jesper Jørgen

  2011-01-01

  I de seneste 15 år er medlemstallet i fagforeninger og a-kasser faldet drastisk. Set i forhold til den danske model kan dette give næring til bogens tese om en tendens til en voksende outsidergruppe på det danske arbejdsmarked – en gruppe der står uden for den traditionelle organisering af...

 14. Large Customers (DR Sellers)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kiliccot, Sila [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States)

  2011-10-25

  State of the large customers for demand response integration of solar and wind into electric grid; openADR; CAISO; DR as a pseudo generation; commercial and industrial DR strategies; California regulations

 15. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi udgør bind 2 af rapporten fra arbejdsgruppen for Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. Antologien indeholder ti artikler og præsenterer vigtige elementer af det analysegrundlag som ligger bag arbejdsgruppens oplæg til strategi. Det enkelte essay i antologien behandler centrale probl...

 16. En statholder skriver til kejseren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hinge, George Amstrup

  2005-01-01

  I sine breve til kejser Trajan følger den romerske forfatter Plinius det klassiske retoriske systems skema for den epideiktiske genre. Brevene behandler eksplicit de dyder, der var den klassiske lovtales topoi, og de bliver betonet ved hjælp af forskellige former for amplificatio. Brevsamlingen...

 17. Brug af mindfulness til facilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adriansen, Hanne Kirstine; Krohn, Simon

  2011-01-01

  Gennem de senere år er mindfulness gået fra udelukkende at være en eksistentiel praksis til også at være en behandlingsform og senest til også at blive brugt som et praktisk redskab i erhvervslivet. Denne artikel viser, at mindfulness også kan anvendes i forbindelse med facilitering. Facilitering...... er et værktøj, som bruges i arbejdslivet fx til møder og konferencer, hvor en gruppe mennesker er samlet for at lære eller udrette noget sammen. Det nye ved at kombinere mindfulness med facilitering er, at fokus hermed ændres fra individet, som er centrum for den eksistentielle fordybelse eller det...... terapeutiske forløb, til gruppen, som er udgangspunktet i facilitering. Artiklen viser, hvordan mindfulness konkret kan bruges på gruppeniveau og diskuterer samtidig hvilke problemer, der kan være forbundet hermed. Baseret på vores egne erfaringer, diskuterer vi, hvordan mindfulness kan påvirke en gruppes...

 18. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske...

 19. Kilder til output-legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Jarlbæk

  2016-01-01

  Diskussioner om legitimitet i den Europæiske Union bygger ofte på det teoretiske skel mellem output-legitimitet og andre former for legitimitet. Dette skyldes ikke mindst, at netop Unionens evne til at levere reale løsninger på reale problemer er en væsentlig – hvis ikke den væsentligste – kilde ...

 20. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 1. Calcium-Fosfat-Osteopontin-Partikler til Carieskontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlafer, Sebastian

  2014-01-01

  Carieslæsioner udvikler sig i mange tilfælde der, hvor den dentale biofilm (plaque) er svært tilgængelig for mekanisk rensning med tandbørste og tandtråd. Hvis biofilmen vokser uforstyrret og kommer hyppigt i kontakt med kulhydrater som sukrose eller glukose, falder pH-værdien på tandoverfladen...... gentagne gange, og dette kan medføre, at emaljen opløses langsomt. For at understøtte den mekaniske tandrensning markedsføres en række mundskylninger, hvis formål er at dræbe bakterier i den cariogene biofilm. Disse antibakterielle mundskylninger eliminerer dog også en betydelig del af den normale orale...... mikroflora og påvirker den mikrobielle ligevægt i mundhulen. Calcium-fosfat-osteopontin-partikler repræsenterer en ny form for cariesprofylakse. Partiklerne, som har nanometer- og mikrometerstørrelse, er allerede afprøvet på biofilm i laboratoriet, hvor de knytter sig tæt til biofilmen uden at have en...

 2. Better Clinical Efficiency of TILs for Malignant Pleural Effusion and Ascites than Cisplatin Through Intrapleural and Intraperitoneal Infusion.

  Science.gov (United States)

  Chu, Hongjin; Du, Fengcai; Gong, Zhaohua; Lian, Peiwen; Wang, Zhixin; Li, Peng; Hu, Baohong; Chi, Cheng; Chen, Jian

  2017-08-01

  To evaluate the clinical efficiency of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) compared to cisplatin for malignant pleural effusion and ascites through intrapleural and intraperitoneal infusion. Thirteen patients with malignant pleural effusion and ascites were divided into a TIL-treated group and a cisplatin-treated group. Patients were given TILs or cisplatin, through intrapleural and intraperitoneal infusion respectively, after drainage of the malignant serous effusion by thoracentesis or abdominocentesis. The overall response rate and disease control rate of the TIL-treated group (33.33% and 83.33%) were higher than that of the cisplatin-treated group (28.57% and 71.43%). The progression-free survival for the TIL-treated group was significantly longer (p=0.002) and better than that of the cisplatin-treated group (66.67% vs. 28.57%). Quality of life apparently improved in the TIL-treated group and was clearly higher than that in the cisplatin-treated group. The use of TILs has a better clinical efficiency for malignant pleural effusion and ascites than cisplatin through intrapleural and intraperitoneal infusion without severe adverse effects. Copyright© 2017, International Institute of Anticancer Research (Dr. George J. Delinasios), All rights reserved.

 3. En gave til skolernes litteraturundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ......Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ...

 4. Broen fra Berlin til Athen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, Ole Verner

  2016-01-01

  Der er mange broer til Museumsinsel i Berlin eller ”Athen am Spree”, som den også blev døbt under romantikken. To af de vigtigste broer er Friedrichsbrücke og Schlossbrücke. Fortællingen om disse to broer er også en fortælling om Tysklands storhed og fald og om den gigantiske rekonstruktion, som...

 5. inspiration til ordning med undervisningsassistenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molbæk, Mette

  2011-01-01

  Dette inspirationshæfte kan bruges som en guide, når I selv vil anvende undervisningsassistenter. Hæftet giver et overblik over, hvad I særligt skal være opmærksomme på for at få mest muligt ud af jeres lokale ordning. Formålet er at inspirere jer til, hvordan I selv kan iværksætte undervisningsa...

 6. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 7. Fra læsning til literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bo...

 8. Bøder til ordblinde men hvad med de tonedøve?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2014-01-01

  Man skulle tro, regeringen var tonedøv i sagen om bøder til sløsede patienter, der udebliver. Regeringen har siden 2004 overhørt de systematiske, advarende toner fra regioner, patientforeninger og læger. Der er meget lidt viden og alt for meget folkevid og politisk tåge, når politikerne drøfter...

 9. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 10. Drømmejobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harrebye, Silas

  2012-01-01

  Medarbejdere vil i fremtiden også kunne arbejde, mens de sover. Virksomheder tilbyder snart deres ansatte interne kurser i ‘lucid dreaming’. Disse giver mulighed for, at man i sine drømme bliver bevidst om, at man drømmer og således kan manipulere dem. Det skal nu udnyttes. Management...

 11. Dr. Dampe - Doctor Democracy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, John

  2009-01-01

  On Dr.phil. J.J.Dampe's fight for democracy in the first part of the 19th century in Denmark and his dramatic writings......On Dr.phil. J.J.Dampe's fight for democracy in the first part of the 19th century in Denmark and his dramatic writings...

 12. Internationale priser til danske pensionskasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2006-01-01

  ATP har netop fået tildelt prisen Risk Award 2006 af det internationale tidsskrift Risk Magazine. Risk Award-prisen er den seneste af en række internationale priser, som ATP har modtaget for bl.a. god forvaltning af porteføljen. I december 2005 modtog ATP fem af de internationale IPE-awards, der ...... uddeles af tidsskriftet Investment & Pensions Europe. Her blev PKA også kåret som bedst i Europa til medlemsservice og kommunikation....

 13. Er Kenya klar til valget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Henrik

  Den 17. januar begyndte nomineringen af Kenyas kommende politikere. De politikere, der efter valget skal lede Østafrikas regionale stormagt frem til 2018. Nomineringsprocessen gav flere forskellige interessante indikationer på Kenyas ”demokratiske parathed” og dermed måske også en god fornemmelse...... af, hvordan det kommende valg i marts vil forløbe. Dette brief kommer med et bud på, om Kenya kan gøre sig fri af de mørke skygger fra valget i 2007....

 14. Persondata i relation til ting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter

  2011-01-01

  En intelligent verden er under udvikling. En verden, hvor stadig flere ting har indbygget digital teknologi, der indsamler personoplysninger med henblik på at lette borgernes tilværelseog for at realisere samfundsmæssige målsætninger. Atiklen vedrører især anvendelsen af intelligente ting i relat...... relation til måling af energiforbrug m.v. Dette kan medføre en øget anvendelse af persondata, og på denne baggrund sætter artiklen fokus på, hvorledes persondataretten finder anvendelse i denne sammenhæng....

 15. Så lyt dog til kritikken af Sundhedsplatformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bansler, Jørgen P.; Søgaard, Jes

  2017-01-01

  Det er på tide, at Region Hovedstaden tager klinikernes bekymringer og kritik af Sundhedsplatformen alvorligt. Tiden er ikke inde til 'gevinstrealisering', men til at løse de alvorlige problemer, man kæmper med ude på hospitalerne...

 16. Norsk inspiration til Næstved

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan

  2007-01-01

  Udveksling er ikke et ukendt fænomen i sygeplejerskeuddannelsen – der er en livlig trafik af studerende – ikke bare i norden, men uddannelsen sender studerende ud til flere mere eller mindre eksotiske steder i verden og modtager tilsvarende studerende fra samme. Dette er til stor glæde, gavn og u...

 17. Mere kapital til systemisk vigtige finansielle institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  . Basel-komiteen har endnu ikke udformet konkrete krav til systemisk vigtige finansielle institutioner, men rammerne for de samlede regulative Basel III-kapitalkrav er i dag så langt fremme, at de schweiziske myndigheders forslag til kapitalkrav for systemiske institutioner i det følgende sammenlignes med...... Basel III....

 18. Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter undersøger de tidlige kristne forsvarsskrifter fra 2. århundrede og begyndelsen af 3. århundrede i deres samtidige kontekst. Bogens bidrag er inddelt i fire. I del I introduceres læseren til begreberne apologi og apologetik i antikken og...

 19. Design som metode til innovation og samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Trine

  2017-01-01

  Kapitel 6 handler om design som metode til innovation og samskabelse. Kapitlet er skrevet af Trine Møller, og det beskriver, hvordan designfagligheden - som en væsentlig anderledes faglighed end den sundhedsfaglige - kan være med til at igangsætte en innovationsproces. Designeren anvender...

 20. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Damsgaard, Jan

  virksomheders digitalisering. Til brug i det videre analysearbejde, gennemgår nærværende rapport de syv arketyper ud fra business canvas modellen og funktionsanalysemodellen. I rapporten er indeholdt en række danske og internationale eksempler for, at illustrere arketyperne og til eventuelt efterfølgende...

 1. Tid til eftertanke i Danske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Martin

  2013-01-01

  Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie.......Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie....

 2. Regnskabsbrugernes adgang til finansiel information via Internettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  Artiklen beskriver de børsnoterede selskabers eksisterende rapporteringspraksis via Internettet. Over halvdelen af selskaberne har et website med adgang til finansielle informationer og måned for måned kommer flere til. Selv om årsregnskabets form og indhold er under revision, tyder intet på...

 3. Studiebesøg til Skotland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Reggelsen, Bente; Værge, Merete Vahr

  2009-01-01

  Artiklen beskriver en studietur til Skotland for at opnå ny viden om Storyline. Storylines pædagogiske ide med tematisk undervisningsforløb, hvor elevens engagement og aktivitet er grundlag for læring, blev etableret i 1970’erne. Fordybelse som vejen til læring kom igennem 1990’erne i baggrunden,...

 4. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 5. Talibandræbere kommer til kort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2007-01-01

  Afghanistan. Kan NGO'er eller internationale organisationer ikke hjælpe, må regeringerne selv stille den nødvendige, civile kapacitet til rådighed. Det kunne være ved at udlicitere opgaverne til private firmaer, eller ved, som noget nyt, at opstille et egentligt, statsligt beredskab....

 6. Patwardhan, Dr Vilas Shridhar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1995 Section: Engineering & Technology. Patwardhan, Dr Vilas Shridhar Ph.D. (Purdue), FNAE. Date of birth: 13 October 1947. Specialization: Computer Simulation, Mathematical Modelling, Multiphase Reactions and Software Development and Spreadsheet Programming Address: 3, Vibha Heights, Sanewadi, ...

 7. Thiagarajan, Dr Pazhamaneri Subramaniam

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1995 Section: Mathematical Sciences. Thiagarajan, Dr Pazhamaneri Subramaniam Ph.D. (Rice), FNASc. Date of birth: 9 November 1948. Specialization: Distributed Probabilistic Systems, Hybrid Systems and Computational Systems Biology Address: Laboratory of System Pharmacology, Harvard Medical School, ...

 8. Nadkarni, Dr Vikas Madhusudan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Nadkarni, Dr Vikas Madhusudan Ph.D. (Delaware). Date of birth: 6 December 1947. Specialization: Polymer Science & Engineering, Materials Science and Chemical Engineering Address: Managing Director, Techcellence Consultancy Services, Pvt. Ltd., 5, Pushkaraj, Pushpak Park, Aundh, Pune 411 007, Maharashtra

 9. Galande, Dr Sanjeev

  Indian Academy of Sciences (India)

  , Gene Regulation, Genomics and Proteomics Address: Centre for Excellence in Epigenetics, Indian Institute of Science Education, & Research, Dr Homi Bhabha Road, Pune 411 008, Maharashtra Contact: Office: (020) 2590 8060

 10. Davis, Dr Trupapur Antony

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1979 Section: Plant Sciences. Davis, Dr Trupapur Antony Ph.D. (ISI). Date of birth: 9 February 1923. Date of death: 10 November 1989. Specialization: Plant Physiology. YouTube; Twitter; Facebook; Blog ...

 11. Deshpande, Dr A A

  Indian Academy of Sciences (India)

  Period: 1989–1993. Deshpande, Dr A A . Date of birth: 23 January 1958. Specialization: Observational Radio Astronomy Address during Associateship: Raman Research Institute, C.V. Raman Avenue, Sadashivanagar P.O, Bangalore 560 080.

 12. Mohan, Dr Viswanathan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Madras), FNASc, FNA, FRCP (London, Glasgow, Edinburgh, Ireland), FTWAS. Date of birth: 10 April 1954. Specialization: Diabetes and its Complications, Epidemiology, Genomic Studies Address: Dr Mohan's Diabetes Specialities Centre, No.

 13. Mistry, Dr Kekshushroo Bamanshaw

  Indian Academy of Sciences (India)

  D. (Delhi). Date of birth: 13 January 1936. Specialization: Soil Science, Fertilizers and Agrochemicals Address: 52, Sunshine, Dr Rajaballi Patel Lane, Mumbai 400 026, Maharashtra Contact: Residence: (022) 2351 7387, (022) 2351 0564

 14. Mishra, Dr A C

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2009 Section: Medicine. Mishra, Dr A C . Ph.D. (Pune), FNA. Date of birth: 1 July 1950. Specialization: Human Viral Infection & Zoonotic Diseases, Public Health Address: Director, Interactive Research School of Health Affairs, Bharati Vidyapeeth University, ...

 15. Agarwal, Dr Uday S

  Indian Academy of Sciences (India)

  , Dr Uday S. Date of birth: 15 June 1962. Specialization: Chemical Engineering Address during Associateship: Chemical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi 110 016. YouTube; Twitter; Facebook ...

 16. Balasubramanian, Dr Kalpattu Kuppusamy

  Indian Academy of Sciences (India)

  Balasubramanian, Dr Kalpattu Kuppusamy Ph.D. (Madras), FNA. Date of birth: 5 September 1939. Specialization: Molecular Rearrangements, Carbohydrate Chemistry, Organic Electrophotochemistry, Synthetic Organic Chemistry and Heterocyclic Chemistry Address: No. 47 (old 24), Padmanabhanagar, 5th Street, Adayar, ...

 17. Jayaraman, Dr Narayanaswamy

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2011 Section: Chemistry. Jayaraman, Dr Narayanaswamy Ph.D. (IIT, Kanpur). Date of birth: 25 May 1964. Specialization: Carbohydrate Chemistry, Dendrimer Chemistry, Synthetic Organic Chemistry Address: Department of Organic Chemistry, Indian Institute of Science, Bengaluru 560 012, Karnataka Contact:

 18. Hazarika, Dr Nabajit

  Indian Academy of Sciences (India)

  Hazarika, Dr Nabajit Ph.D. (Tezpur). Date of birth: 17 January 1986. Specialization: Remote Sensing, GIS Applications, Fluvial Geomorphology, Landuse Landcover Studies Address: Dept. of Environmental Science, Nagaland University, Lumami 798 627, Nagaland Contact: Residence: 94354 81256, 97066 71256

 19. Gopinath, Dr Chinnakonda Subramanian

  Indian Academy of Sciences (India)

  Gopinath, Dr Chinnakonda Subramanian Ph.D. (IIT, Madras). Date of birth: 4 June 1964. Specialization: Water Splitting, Materials Science, Surface Science, Heterogeneous Catalysis, Spectroscopy Address: Senior Principal Scientist, Catalysis Division, National Chemical Laboratory, Pune 411 008, Maharashtra Contact:

 20. Vijayamohanan, Dr Kunjukrishna Pillai

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2008 Section: Chemistry. Vijayamohanan, Dr Kunjukrishna Pillai Ph.D. (IISc). Date of birth: 28 May 1960. Specialization: Electrochemical Power Sources, Functional Materials, Electrochemistry, Nanotechnology and Materials Chemistry Address: Director, Central Electrochemical Research Institute, ...

 1. Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellum, Jens Christian; Pedersen, Jørgen Lund; Nielsen, Jørgen

  Rapporten henvender sig til projekterende, producenter og brugere af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Rapporten behandler de styrke,- tætheds- og holdbarhedskrav, som i henhold til gældende bestemmelser kræves opfyldt, og angiver med henvisninger til gældende norm...

 2. Trang eller tvang til udvikling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsén, Peter

  2012-01-01

  Siden 1980’erne i USA og siden 1990’erne i Danmark har coachingbølgen bredt sig med en utrolig gennemslagskraft. Det gælder både i hverdagslivet, i arbejdslivet og i uddannelserne. Alle synes at efterspørge coaching – og vil selv være coaches. Forfatteren kender det fra sin egen arbejdsplads......, universitetet: de studerende ønsker det inderligt. Måske ligefrem en coach til hver. Som en anmelder skrev om et beslægtet fænomen (nemlig Otto Scharmers populære teori U): Den synes at være svaret på en længsel. Men hvilken længsel? – og hvilket svar?...

 3. Den korteste vej til arbejdsmarkedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohnen, Pernille; Dam Mortensøn, Marie; Klitgaard, Caroline

  Gennem kvalitative interview med sagsbehandlere og ledere i seks kommuner belyser denne rapport indsatsen over for de svageste ledige. Kommunerne bakker op om lovens øgede fokus på at få de ikke-arbejdsmarkedsparate i job, og arbejdsmarkedsperspektivet er klart i deres målsætninger. Men de svageste...... ledige har også andre problemer som fx misbrug og sociale problemer, så vejen til et job kan være lang. Der er stor forskel på, hvordan jobfokuset udmøntes i konkrete indsatser i de forskellige kommuner. Forfatterne afdækker tre overordnede modeller: •Kravmodellen, hvor arbejdsmarkedsperspektivet...

 4. Introduktion til udvikling af bayesianske net

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Morten

  2007-01-01

  Bogen introducerer på let og uformelt de centrale grundbegreber i bayesianske net og introducerer til en udviklingsmetode for software, som inkluderer bayesianske net. Metoden kaldes BNAD og inkluderer aktiviteterne preprojekt, kvalitativ modellering, kvantitativ modellering samt...... applikationsudvikling og test....

 5. Tid til at optrappe i Ukraine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kristian L.

  2015-01-01

  Man redder ingen menneskeliv ved at nægte ukrainerne midler til at forsvare sig selv. Man vinder ikke en krig med tæpper, som præsident Petro Porosjenko fortalte den amerikanske kongres i september....

 6. Fra kolonistyre til afhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Birgitte

  En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side......En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side...

 7. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...... at optræde som søværnets og Danmarks repræsentant i NATO og på internationale operationer langt fra de danske farvande, som de oprindeligt var bygget til at beskytte. Som noget ganske enestående i søværnets nyere historie kom korvetterne også i krig. To gange var Olfert Fischer i den Persiske Golf...... for at forsvare danske interesser – med våbenmagt om nødvendigt. Korvettens våben blev aldrig affyret i vrede, men man var klar til at være klar og repræsenterede på denne måde på fornemste vis søværnets traditioner. Denne bog beskriver de tre skibes historie fra tilblivelsen under den Kolde Krig til deres...

 8. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 9. David, Dr Joy Caesarina

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1982 Section: Medicine. David, Dr Joy Caesarina M.B.B.S., M.S. (Madras). Date of birth: 3 May 1927. Date of death: 20 April 2004. Specialization: Neuropharmacology Last known address: 292, 4th Main, 1st Block, Koramangala, Bengaluru 560 034. YouTube; Twitter; Facebook ...

 10. Sastry, Dr Garikapati Narahari

  Indian Academy of Sciences (India)

  Sastry, Dr Garikapati Narahari Ph.D. (Hyderabad), FNASc. Date of birth: 17 January 1966. Specialization: Computational Chemistry, Theoretical Chemistry, Computer-aided Drug Design Address: Head, Centre for Molecular Modelling, Indian Institute of Chemical Technology, Uppal Road, Hyderabad 500 007, A.P.. Contact:

 11. Rao, Dr Ramachandra Raghavendra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Rao, Dr Ramachandra Raghavendra Ph.D. (Mysore), FNASc, FNA. Date of birth: 22 September 1945. Specialization: Plant Taxonomy, Ethnobotany, Phytogeography and Biodiversity & Conservation Address: No. C-303, Sharada Nivas, 15th Cross, 6th Main, Indiranagar II Stage, Bengaluru 560 038, Karnataka Contact:

 12. Abrol, Dr Yash Pal

  Indian Academy of Sciences (India)

  Abrol, Dr Yash Pal Ph.D. (Chicago), FNA, FNASc, FNAAS. Date of birth: 23 December 1935. Specialization: Agriculture: Crop Physiology, Environmental Sciences Address: Chief Patron, Society for Conservation of Nature, Room No. F4, A Block, NASC Complex, Dev Prakash Shastry Marg, P.O. Pusa, New Delhi 110 012, ...

 13. Ali, Dr Nahid

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2013 Section: Animal Sciences. Ali, Dr Nahid Ph.D. (Calcutta), FNASc, FNA, FTWAS. Date of birth: 1 August 1956. Specialization: Immunology, Parasitology Address: Indian Institute of Chemical Biology, 4, Raja SC Mullick Road, Kolkata 700 032, W.B.. Contact: Office: (033) 2499 5757. Residence: (033) 2328 0176

 14. Mishra, Dr Gyan Chandra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2005 Section: General Biology. Mishra, Dr Gyan Chandra Ph.D. (Udaipur), FNASc, FNA. Date of birth: 15 August 1947. Specialization: Immunology and Cell Biology Address: NASI Senior Scientist, National Centre for Cell Science, NCCS Complex, Ganeshkhind, Pune 411 007, Maharashtra Contact:

 15. Narayanamurti, Dr Venkatesh

  Indian Academy of Sciences (India)

  Narayanamurti, Dr Venkatesh Ph.D. (Cornell). Date of birth: 9 September 1939. Specialization: Solid State, Nanoscience, Electronic Materials, Science Policy Address: Benjamin Peirce Professor of Technology & Public Policy, Harvard University, 107D, Pierce Hall, 29, Oxford Street, Cambridge, MA 02138, USA Contact:

 16. Shankar, Dr Pattamadai Narasimhan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1992 Section: Engineering & Technology. Shankar, Dr Pattamadai Narasimhan Ph.D. (Caltech). Date of birth: 13 August 1944. Specialization: Engineering Science and Fluid Dynamics Address: 33/1, Kasturba Road Cross, Bengaluru 560 001, Karnataka Contact: Residence: (080) 2221 7404

 17. Gurjar, Dr Mukund Keshao

  Indian Academy of Sciences (India)

  Gurjar, Dr Mukund Keshao Ph.D. (Nagpur and London), FNASc. Date of birth: 28 August 1952. Specialization: Carbohydrate Chemistry and Synthetic Organic Chemistry Address: Director, R&D, Emcure Pharmaceuticals Limited, P2, ITBT Park Phase II, Hinjwadi, Pune 411 057, Maharashtra Contact: Office: (020) 3982 1350, ...

 18. Valluri, Dr Sitaram Rao

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1971 Section: Engineering & Technology. Valluri, Dr Sitaram Rao Ph.D. (Caltech). Date of birth: 25 June 1924. Specialization: Metal Fatigue Address: 'Prashanthi', 659, 100 Feet Road, Indiranagar, Bengaluru 560 038, Karnataka Contact: Residence: (080) 2525 8294. YouTube ...

 19. Kannan, Dr Kazhiur Kothandapani

  Indian Academy of Sciences (India)

  Kannan, Dr Kazhiur Kothandapani Ph.D. (IISc), FNA. Date of birth: 30 September 1939. Specialization: X-ray & Macromolecular Crystallography and Macromolecular Computer Graphics Address: F-206, Redwood, Reheja Residency, III Block, Koramangala, Bengaluru 560 034, Karnataka Contact: Residence: (080) 2550 ...

 20. Choudary, Dr Boyapati Manoranjan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1992 Section: Chemistry. Choudary, Dr Boyapati Manoranjan Ph.D. (Gujarat), FNA. Date of birth: 10 August 1946. Specialization: Homogeneous & Heterogeneous Catalysis, Flow Reactions, Nanotechnology, Nanomedicine Address: Flat No. 312, New MLA & MP Colony, Road No.

 1. Jameel, Dr Shahid

  Indian Academy of Sciences (India)

  Jameel, Dr Shahid Ph.D. (Washington State Univ.), FNASc, FNA. Date of birth: 8 August 1957. Specialization: Molecular Biology and Molecular Virology Address: Chief Executive Officer, The Wellcome Trust/DBT India Alliance, 8-2-684/3/K/19, Kaushik Society, Road NO. 12, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, A.P.. Contact:

 2. Chopra, Dr Ishwar Chander

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1962 Section: Medicine. Chopra, Dr Ishwar Chander M.R.C.S.. Date of birth: 8 January 1911. Date of death: 18 October 1996. Specialization: Pharmacology, Toxicology and Indian Medicinal Plants Last known address: C-116, Defence Colony, New Delhi 110 024. YouTube; Twitter; Facebook; Blog ...

 3. Authikesavalu, Dr Munisamy

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1948 Section: Medicine. Authikesavalu, Dr Munisamy MBBS (Madras), MS (Minneapolis), FRCS. Date of birth: 16 August 1906. Date of death: 22 September 1973. Specialization: Experimental Surgery, Ophthalmology, Otolaryngology Address: 5-C, Lavelle Cross Road, Bengaluru ...

 4. Nandicoori, Dr Vinay Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 2018 Section: General Biology. Nandicoori, Dr Vinay Kumar Ph.D. (IISc), FNASc. Date of birth: 1 March 1969. Specialization: Molecular & Cellular Biology, Cell Signalling, Cell Biology Address: National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.; Contact ...

 5. Mukhopadhyay, Dr Amitabha

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2010 Section: General Biology. Mukhopadhyay, Dr Amitabha Ph.D. (Jadavpur), FNASc, FNA. Date of birth: 5 February 1959. Specialization: Cell Biology, Host-Pathogen Interactions, Drug Delivery Address: Staff Scientist VII, National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, ...

 6. Gangal, Dr Sharad Vishwanath

  Indian Academy of Sciences (India)

  Gangal, Dr Sharad Vishwanath Ph.D. (Mumbai), FNASc. Date of birth: 2 May 1937. Specialization: Allergy, Immunology and Biochemistry Address: Lakshmi Niwas, Opp. Santoshi Mata Temple (B Cabin), Sane Guruji Path, Naupada, Thane 400 602, Maharashtra Contact: Residence: (022) 2537 6961. Mobile: 93249 24307

 7. Gangal, Dr Sudha Gajanan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Gangal, Dr Sudha Gajanan Ph.D. (Mumbai), FNA Council Service: 1995-97. Date of birth: 25 August 1934. Specialization: Cancer & Basic Immunology, Cell Biology and Genetic Diseases Address: 4, Mahavishnu Apartments, Dahanukar Colony A, Kothrud, Pune 411 029, Maharashtra Contact: Residence: (020) 2538 4382, ...

 8. Shivanna, Dr Kundaranahalli Ramalingaiah

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1985 Section: Plant Sciences. Shivanna, Dr Kundaranahalli Ramalingaiah Ph.D. (Delhi), FNA, FNAAS, FNASc. Date of birth: 30 June 1940. Specialization: Pollen Biology, Reproductive Ecology and Conservation Biology Address: Odekar Farms, Nandihalli, via Thovinakere, Tumkur 572 138, Karnataka Contact:

 9. Bhandari, Dr Nita

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2015 Section: Medicine. Bhandari, Dr Nita Ph.D. (JNU), FAMS. Date of birth: 9 November 1955. Specialization: Nutrition-Infection Interaction, Child Health, Nutritional Interventions, Clinical Evaluation of Vaccine Address: President & Director, Centre for Health R&D Society for Applied Studies, 45, Kalu Sarai, New ...

 10. Obituary: Dr Dimitri Tassiopoulos

  African Journals Online (AJOL)

  2017-06-22

  Jun 22, 2017 ... the Tourism and Events Educators Chamber of South Africa. (TEECSA), an association representing higher education travel, tourism and events related programme providers. Dr Tassiopoulos successfully supervised post-graduate mini- theses/theses/dissertations and served as an external examiner.

 11. Yusuf, Dr Seikh Mohammad

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2017 Section: Physics. Yusuf, Dr Seikh Mohammad Ph.D. (Mumbai), FNASc. Date of birth: 3 March 1965. Specialization: Magnetism, Advanced Magnetic Materials, Neutron Scattering, Condensed Matter Physics Address: Solid State Physics Division, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Mumbai 400 085, ...

 12. Mukhopadhyay, Dr Sangita

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2013 Section: Medicine. Mukhopadhyay, Dr Sangita Ph.D. (Utkal), FNASc. Date of birth: 1 January 1966. Specialization: Immunology, Cell Signalling, Communicable Diseases Address: Group Leader, Molecular Cell Biology, Centre for DNA Fingerprinting & Diagnostics, Nampally, Hyderabad 500 001, A.P.. Contact ...

 13. Shaha, Dr Chandrima

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2005 Section: General Biology. Shaha, Dr Chandrima Ph.D. (Calcutta), FNASc, FNA Council Service: 2013-15. Date of birth: 14 October 1952. Specialization: Cell Biology and Biochemistry Address: Professor of Eminence, National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact:

 14. Chakraborty, Dr Tushar Kanti

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2003 Section: Chemistry. Chakraborty, Dr Tushar Kanti Ph.D. (IIT, Kanpur), FNASc, FNA. Date of birth: 10 April 1957. Specialization: Peptides & Peptidomimetics, Organic Synthesis Address: Department of Organic Chemistry, Indian Institute of Science, Bengaluru 560 012, Karnataka Contact: Office: (080) 2293 ...

 15. Budhani, Dr Ramesh Chandra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Budhani, Dr Ramesh Chandra Ph.D. (IIT, Delhi), FNASc, FNA. Date of birth: 3 February 1955. Specialization: Renewable Energy, Nanoscale Systems, Experimental Condensed Matter Physics, Superconductivity and Magnetism Address: Department of Physics, Lasers & Photonics, Indian Institute of Technology, Kanpur 208 ...

 16. Chatterjee, Dr Ambar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship; Associateship. Associate Profile. Period: 1986–1989. Chatterjee, Dr Ambar. Date of birth: 25 October 1952. Specialization: Physics of Nuclear Reactions Address during Associateship: Nuclear Physics Division, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Mumbai 400 085. YouTube; Twitter; Facebook ...

 17. Sahni, Dr Girish

  Indian Academy of Sciences (India)

  Sahni, Dr Girish Ph.D. (IISc), FNASc, FNA. Date of birth: 2 March 1956. Specialization: Protein Engineering, Molecular Biology, Biotechnology and Enzymology Address: Director General, Council of Scientific & Industrial Research, Anusandhan Bhavan, 2, Rafi Marg, New Delhi 110 001, U.T.. Contact: Office: (011) 2371 0472 ...

 18. Shastry, Dr B Sriram

  Indian Academy of Sciences (India)

  Shastry, Dr B Sriram Ph.D. (Mumbai), FNA, FNASc, FTWAS. Date of birth: 26 November 1950. Specialization: Strongly-Correlated Fermi Systems, Quantum Integrable Systems Address: Distinguished Professor, Department of Physics, University of California, Santa Cruz, CA 95064, USA Contact: Office: (+1-831) 459 5849

 19. Dr Satish R. Shetye

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1992 Section: Earth & Planetary Sciences. Shetye, Dr Satish Ramnath Ph.D. (Washington), FNA, FNASc. Council Service: 1998-2003. Date of birth: 25 October 1950. Specialization: Physical Oceanography Address: Vice Chancellor, Goa University, Taleigao Plateau 403 206, Goa Contact: Office: (0832) 651 9001

 20. Khush, Dr Gurdev Singh

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1991 Section: Plant Sciences. Khush, Dr Gurdev Singh Ph.D. (UC, Davis), FNA, FRS, FNASc. Date of birth: 22 August 1935. Specialization: Plant Genetics & Breeding and Biotechnology Address: 39399, Black Hawk Place, Davis, CA 95616-7008, USA Contact: Office: (+1 530) 750 ...

 1. Galande, Dr Sanjeev

  Indian Academy of Sciences (India)

  Specialization: Epigenetics, Chromatin Biology, Gene Regulation, Genomics and Proteomics Address: Centre for Excellence in Epigenetics, Indian Institute of Science Education, & Research, Dr Homi Bhabha Road, Pune 411 008, Maharashtra Contact: Office: (020) 2590 8060. Mobile: 99233 63737. Fax: (020) 2025 1566

 2. Watve, Dr Milind Gajanan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Date of birth: 12 December 1957. Specialization: Wildlife Ecology & Animal Cognition, Evolutionary Biology, Computational Biology and Microbial Diversity Address: Professor, Biology, Indian Institute of Science Education & Research, Dr Homi Bhabha Road, Pashan, Pune 411 008, Maharashtra Contact: Office: (020) 2590 ...

 3. Chattopadhyay, Dr Dhrubajyoti

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2004 Section: General Biology. Chattopadhyay, Dr Dhrubajyoti Ph.D. (Calcutta), FNASc. Date of birth: 11 May 1954. Specialization: Enzyme Biotechnology, Transcription, Molecular Virology and Oxidative Stress Response Address: Vice Chancellor, Amity University, New Town, Kolkata 700 135, W.B.

 4. Ramachandran, Dr Sundaresan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1974 Section: Engineering & Technology. Ramachandran, Dr Sundaresan D.Sc. (MIT). Date of birth: 17 August 1930. Specialization: Alloy & Stainless Steel Making and Process Metallurgical Design & Development Address: 'Vidya Theertha Kripa', No. 1, Siva Sundar Avenue, Thiruvanmiyur, Chennai 600 041, T.N.

 5. Santhanam, Dr Vaidyanathaswamy

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1974 Section: Plant Sciences. Santhanam, Dr Vaidyanathaswamy Ph.D. (Madras). Date of birth: 31 July 1925. Specialization: Plant Breeding & Genetics, Research Management and Cotton Development Address: 'Shri Abhirami', 107, Venkataswamy Road West, R S Puram Post, Coimbatore 641 002, T.N.. Contact:

 6. Sharma, Dr Ram Swaroop

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1989 Section: Earth & Planetary Sciences. Sharma, Dr Ram Swaroop Ph.D. (Basel), FNA. Date of birth: 10 July 1937. Specialization: Metamorphic Petrology, Mineralogy and Precambrian Geology Address: 70/36, Pratapnagar, Sector 7, Sanganer (RHB), Jaipur 302 033, Rajasthan

 7. Shetye, Dr Satish Ramnath

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1992 Section: Earth & Planetary Sciences. Shetye, Dr Satish Ramnath Ph.D. (Washington), FNA, FNASc. Council Service: 1998-2003. Date of birth: 25 October 1950. Specialization: Physical Oceanography Address: Yashoda, C-14/162, Tonca, Caranzalem, Panaji 403 002, Goa

 8. Ramadas, Dr Trivandrum Ramakrishnan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1998 Section: Mathematical Sciences. Ramadas, Dr Trivandrum Ramakrishnan Ph.D. (Mumbai). Date of birth: 30 March 1955. Specialization: Geometry and Mathematical Physics Address: Professor, Chennai Mathematical Institute, H-1, SIPCOT IT Park, Siruseri, Kelambakkam, Chennai 603 103

 9. Sengupta, Dr Sagar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Sengupta, Dr Sagar Ph.D. (IISc), FNA, FNASc. Date of birth: 23 June 1968. Specialization: Cancer Biology, Cell Signalling, Mytochondrial Biology Address: National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact: Office: (011) 2670 3786. Residence: (0124) 422 7107. Mobile: 93131 05470

 10. Arunachalam, Dr Vallampadugai Srinivasaraghavan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1979 Section: Engineering & Technology. Arunachalam, Dr Vallampadugai Srinivasaraghavan Ph.D. (Wales), F.R.Engg. (UK), FNA, FNASc, FNAE, D.Engg. (h.c.), D.Litt. (h.c.) Council Service: 1983-85. Date of birth: 10 November 1935. Specialization: Materials Science & Engineering, Energy Technologies, ...

 11. Nayak, Dr Shailesh

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2014 Section: Earth & Planetary Sciences. Nayak, Dr Shailesh Ph.D. (Baroda). Date of birth: 21 August 1953. Specialization: Remote Sensing, Coastal & Ocean Processes, Oceanography Address: Distinguished Scientist, Ministry of Earth Sciences, Prithvi Bhavan, Lodi Road, New Delhi 110 003, U.T.

 12. Ranganathan, Dr Darshan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1991 Section: Chemistry. Ranganathan, Dr Darshan Ph.D. (Delhi), FNA. Date of birth: 4 June 1941. Date of death: 4 June 2001. Specialization: Organic Chemistry, Bio-Organic Chemistry and Supramolecular Chemistry Last known address: Scientist, Indian Institue of Chemical, Technology, Uppal Road, Hyderabad ...

 13. Amarjit Singh, Dr

  Indian Academy of Sciences (India)

  Amarjit Singh, Dr Ph.D. (Harvard). Date of birth: 19 November 1924. Specialization: Millimeter Wave Tubes, Microwave Tubes and Microwave Electronics Address: 12, Auburn Court, Vernon Hills, IL 60061, USA Contact: Residence: (+1-847) 247 9260. Email: amarjitsingh@ieee.org. YouTube; Twitter; Facebook; Blog ...

 14. Brahmayya Sastry, Dr Podila

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1978 Section: Medicine. Brahmayya Sastry, Dr Podila Ph.D. (McGill). Date of birth: 24 May 1913. Date of death: 28 May 1993. Specialization: Physiology, Neurophysiology and Placental Physiology Last known address: Sitaramanilayam, Plot No. 9, Doctors Co-Operative Housing Colony, Waltair, Visakhapatnam ...

 15. Thakur, Dr Vikram Chandra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1991 Section: Earth & Planetary Sciences. Thakur, Dr Vikram Chandra Ph.D. (London). Date of birth: 15 January 1940. Specialization: Structural Geology, Tectonics of Himalayan Geology and Active Tectonics Address: 9/12 (Lane 9), Ashirwad Eclave, Dehra Dun 248 001, Uttarakhand Contact:

 16. Bapat, Dr Sharmila Avadhut

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2015 Section: Medicine. Bapat, Dr Sharmila Avadhut Ph.D. (Pune), FNASc. Date of birth: 20 November 1965. Specialization: Cancer Biology & Stem Cells Address: National Centre for Cell Science, NCCS Complex, University Campus, Ganeshkhind, Pune 411 007, Maharashtra Contact: Office: (020) 2570 8089

 17. Chandrasekaran, Dr Chidambara

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1945 Section: Mathematical Sciences. Chandrasekaran, Dr Chidambara Ph.D. (London) 1962-64. Date of birth: 30 October 1911. Date of death: 4 January 2000. Specialization: Statistics, Public Health and Demography Last known address: 'Sri Kripa', 79/3, Benson Cross Road, Bengaluru 560 046. YouTube ...

 18. Mandal, Dr Asit Baran

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mandal, Dr Asit Baran Ph.D. (Jadavpur), FRSC. Date of birth: 13 January 1952. Specialization: Electrochemistry, Thermodynamics, Ionic Liquids, Biophysical Chemistry, Organised Self-Assemblies and Nanomaterials Address: Central Glass & Ceramic Research Institute, 196, Raja SC Mullick Road, Jadavpur, Kolkata 700 ...

 19. Das, Dr Amitava

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2010 Section: Chemistry. Das, Dr Amitava Ph.D. (Jadavpur), FNASc, FNA. Date of birth: 24 December 1959. Specialization: Molecular Reactions, Supramolecular Chemistry, Assembly Photo-included Processes Address: Director, Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, GB Marg, Bhavnagar 364 002, ...

 20. Agrewala, Dr Javed Naim

  Indian Academy of Sciences (India)

  Agrewala, Dr Javed Naim Ph.D. (Agra), FNA, FNASc. Date of birth: 14 May 1961. Specialization: Immunology, Vaccine, Drug Discovery Address: Chief Scientist, Immunology Laboratory, Institute of Microbial Technology, Sector 39A, Chandigarh 160 036, U.T.. Contact: Office: (0172) 666 5261. Residence: (0172) 666 5514

 1. Dube, Dr Anuradha

  Indian Academy of Sciences (India)

  Dube, Dr Anuradha Ph.D. (Kanpur), FNA, FNASc. Date of birth: 27 November 1955. Specialization: Parasite (Leishmania), Immunobiology, Drug Vaccine Development Address: INSA Senior Scientist, Central Drug Research Institute, P.B. No. 173, New Campus, Sector 10, Sitapur Road, Janakipuram Vistar, Lucknow 226 ...

 2. Chakraborty, Dr Subhra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Chakraborty, Dr Subhra Ph.D. (JNU). Date of birth: 25 September 1964. Specialization: Nutritional & Stress Genomics, Plant proteomics, Molecular Biology, Biotechnology Address: Staff Scientist VII, National Institute of Plant Genome Research, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact: Office: (011) 2673 5186

 3. Anil, Dr Arga Chandrashekar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 2015 Section: Earth & Planetary Sciences. Anil, Dr Arga Chandrashekar Ph.D. (Karnatak). Date of birth: 23 January 1959. Specialization: Biological Oceanography, Marine Ecology, Marine Biology Address: Chief Scientist, National Institute of Oceanography, Dona Paula 403 004, ...

 4. Mukherjee, Dr Sunil Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mukherjee, Dr Sunil Kumar Ph.D. (Calcutta), FNASc, FNA. Date of birth: 5 January 1950. Specialization: Molecular Biology, Extra Chromosomal DNA Replication and Viral Pathogenesis & RNAi. Address: NASI Senior Scientist, Department of Genetics, University of Delhi South Campus, Benito Juarez Road, New Delhi 110 ...

 5. Sethunathan, Dr Nambrattil

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1986 Section: Plant Sciences. Sethunathan, Dr Nambrattil Ph.D. (Madras), FNA, FNAAS, FNASc. Date of birth: 2 June 1937. Specialization: Environmental Microbiology Address: Flat No. 103, Ushodaya Apartments, Sri Venkateswara Officers' Colony, Ramakrishnapuram, Secunderabad 500 056, A.P.

 6. Gore, Dr Anil Purushottam

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1997 Section: Animal Sciences. Gore, Dr Anil Purushottam Ph.D. (Kentucky). Date of birth: 10 August 1947. Specialization: Analysis of Clinical Trials, Non-parametric Inference and Statistical Ecology Address: Bakul, 40, Empress Garden Society, Sopan Baug, Pune 411 001, Maharashtra Contact:

 7. Amritkar, Dr Ravindra Eknath

  Indian Academy of Sciences (India)

  Amritkar, Dr Ravindra Eknath Ph.D. (Bangalore), FNASc. Date of birth: 19 August 1951. Specialization: Nonlinear Phenomena, Chaos and Statistical Physics Address: Visiting Professor, Institute of Infrastructure, Technology, Research, and Management (IITRAM), Near Khokhara Circle, Ahmedabad 380 026, Gujarat Contact ...

 8. Bal, Dr Dattatreya Vaman

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1943 Section: Animal Sciences. Bal, Dr Dattatreya Vaman Ph.D. (Liverpool). Date of birth: 25 August 1905. Date of death: 1 April 1999. Specialization: Marine Zoology, Oceanography. Fisheries and Aquaculture Last known address: 104, Swaroop Complex, Karve Road, Pune 411 ...

 9. Chandrashekar, Dr Tavarekere Kalliah

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2000 Section: Chemistry. Chandrashekar, Dr Tavarekere Kalliah Ph.D. (IISc), FNASc, FNA, FTWAS Council Service: 2013-15. Date of birth: 1 January 1956. Specialization: Bio-inorganic Chemistry, Synthetic Inorganic Chemistry and Catalysis Address: Senior Professor, School of Chemical Sciences, ...

 10. Kulkarni, Dr Mohan Gopalkrishna

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1996 Section: Engineering & Technology. Kulkarni, Dr Mohan Gopalkrishna Ph.D. (Mumbai), FNAE. Date of birth: 14 November 1950. Specialization: Polymer Science & Engineering, Intellectual Property Address: Emeritus Scientist, Unit for R&D of Information Products, Tapovan, NCL Campus, Pashan Road, Pune ...

 11. Sharma, Dr Surinder Mohan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Sharma, Dr Surinder Mohan Ph.D. (Bombay), FNASc. Date of birth: 15 April 1952. Specialization: Condensed Matter Physics under High Pressures, Synchrotron Beamlines, Molecular Dynamics and First Principles Calculations Address: Distinguished Scientist, DAE, Head, High Pressure Physics Division, Bhabha Atomic ...

 12. Sharma, Dr Ram Prakash

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1987 Section: Chemistry. Sharma, Dr Ram Prakash Ph.D. (Aligarh and London). Date of birth: 5 January 1939. Specialization: Natural Products Chemistry and New Synthetic Methods Address: E-45, DGS Housing Society, Sector 22, Plot No. 6, Dwaraka, New Delhi 110 045, U.T.

 13. Krishnan, Dr Raghavan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Specialization: Monsoon & Climate Dynamics, Atmosphere-Ocean-Land System, Monsoon Hydrological Cycle Address: Acting Director, Indian Institute of Tropical Meteorology, Dr Homi Bhabha Road, Pashan, Pune 411 008, Maharashtra Contact: Office: (020) 2590 4301. Residence: (020) 2589 8886. Mobile: 98817 37976

 14. Gahalaut, Dr Vineet Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2018 Section: Earth & Planetary Sciences. Gahalaut, Dr Vineet Kumar Ph.D. (Roorkee). Date of birth: 26 September 1966. Specialization: Seismology, Tectonic Geodesy, Geodynamics Address: National Centre for Seismology, Ministry of Earth Sciences, IMD Complex, Lodi Road, New Delhi 110 003, U.T.. Contact:

 15. Bhawalkar, Dr Dilip Devidas

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1986 Section: Physics. Bhawalkar, Dr Dilip Devidas Ph.D. (Southampton), FNA, FNASc. Date of birth: 16 October 1940. Specialization: Lasers and laser Instrumentation Address: 26, Paramanu Nagar, Indore 452 013, M.P.. Contact: Office: (0731) 232 2707. Residence: (0731) 232 0031. Mobile: 93032 ...

 16. Babu, Dr Cherukuri Raghavendra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1990 Section: Plant Sciences. Babu, Dr Cherukuri Raghavendra D.Phil. (Calcutta). Date of birth: 30 June 1940. Specialization: Biosystematics, Ecology and Population Genetics Address: Professor Emeritus, CEMDE, School of Environmental Studies, University of Delhi, Delhi 110 007, U.T.. Contact:

 17. Brahm Prakash, Dr

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1972 Section: Engineering & Technology. Brahm Prakash, Dr Ph.D. (Panjab), FNA 1974-76. Date of birth: 21 August 1912. Date of death: 3 January 1984. Specialization: Metallurgy. YouTube; Twitter; Facebook; Blog ...

 18. Yadav, Dr Ram Ratan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Yadav, Dr Ram Ratan Ph.D. (Lucknow), FNASc. Date of birth: 5 January 1956. Specialization: Palaeoclimatology, Tree Ring Analysis, Climate Change, Biodiversity Address: CSIR Emeritus Scientist, Wadia Institute of Himalayan Geology, 33, Gen. Mahadev Singh Road, Dehra Dun 248 001, Uttrakhand Contact: Residence: ...

 19. Ram Sagar, Dr

  Indian Academy of Sciences (India)

  Ram Sagar, Dr Ph.D. (Gorakhpur), FNASc. Date of birth: 1 July 1952. Specialization: Astronomy & Astrophysics and High Energy Physics Address: NASI Senior Scientist, Indian Institute of Astrophysics, Sarjapur Road, Koramangala, Bengaluru 560 034, Karnataka Contact: Office: (080) 2254 1221. Residence: (080) 2571 ...

 20. Ganguly, Dr Chaitanyamoy

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1994 Section: Engineering & Technology. Ganguly, Dr Chaitanyamoy Ph.D. (Calcutta), FNA, FNAE, FNASc. Date of birth: 31 December 1946. Specialization: Fuel Cycle, Advanced Ceramics, Powder Metallurgy and Uranium, Thorium & Plutonium Fuels Address: Caladia 703, The Botanika, Kondapur, ...

 1. Asundi, Dr Moodalagiri Kushalrao

  Indian Academy of Sciences (India)

  Asundi, Dr Moodalagiri Kushalrao Ph.D. (London). Date of birth: 1 May 1930. Date of death: 1 December 2003. Specialization: Physical Metallurgy and Structural & Mechanical Properties of Materials Last known address: Consulting Metallurgist, No. 44, 'VIBHA', Ramakrishna Paramahamsa Marg, Bandra East, Mumbai 400 ...

 2. Mishra, Dr Rakesh K

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mishra, Dr Rakesh K Ph.D. (Allahabad), FNASc, FNA. Date of birth: 14 April 1961. Specialization: Genomics, Chromatin, Epigenetics Address: Director, Centre for Cellular & Molecular Biology, Uppal Road, Hyderabad 500 007, A.P.. Contact: Office: (040) 2719 2600. Residence: (040) 2720 6400. Mobile: 94419 02188

 3. Mahalakshmi, Dr Radhakrishnan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mahalakshmi, Dr Radhakrishnan Ph.D. (IISc). Date of birth: 8 April 1980. Specialization: Membrane Protein Biophysics, Protein Folding, Spectroscopy Address during Associateship: MBL, Dept. of Biological Sci., Indian Institute of Science Edn. &, Research, Bhauri, Bhopal 462 066, M.P.. Contact: Office: (0755) 669 2562

 4. Ram Sagar, Dr

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2001 Section: Physics. Ram Sagar, Dr Ph.D. (Gorakhpur), FNASc. Date of birth: 1 July 1952. Specialization: Astronomy & Astrophysics and High Energy Physics Address: NASI Senior Scientist, Indian Institute of Astrophysics, Sarjapur Road, Koramangala, Bengaluru 560 034, Karnataka Contact:

 5. Ghosh, Dr Balaram

  Indian Academy of Sciences (India)

  Ghosh, Dr Balaram Ph.D. (Calcutta), FNASc, FNA. Date of birth: 23 November 1955. Specialization: Immunology, Genomics, Gene Regulation Address: Distinguished Professor, Institute of Genomics & Integrative Biology, Mall Road, Delhi 110 007, U.T.. Contact: Office: (011) 2766 2580. Residence: (011) 2786 0108

 6. Pradhan, Dr Trilochan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Pradhan, Dr Trilochan Ph.D. (Chicago). Date of birth: 3 January 1929. Specialization: Elementary Particles & High Energy Physics, Plasma Physics and Atomic Physics Address: Emeritus Professor, Institute of Physics, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar 751 005, Orissa Contact: Office: (0674) 230 1058. Residence: (0674) ...

 7. Dastidar, Dr Pranab Rebatiranjan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1975 Section: Engineering & Technology. Dastidar, Dr Pranab Rebatiranjan B.E., Ph.D. (Manchester). Date of birth: 10 July 1933. Specialization: Electronics, Controls and Nuclear Power Address: F-3, Rajkunj Co-op. Housing Society, Wadhavli, Chembur, Mumbai 400 074., Maharashtra Contact:

 8. Khanna, Dr Navin Chandra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2017 Section: Medicine. Khanna, Dr Navin Chandra Ph.D. (AIIMS), FNASc. Date of birth: 1 April 1956. Specialization: Dengue Subunit Vaccine, Dengue Botanical Drug, Recombinant Proteins of Medical Use Address: International Centre for Genetic Engineering, and Biotechnology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi ...

 9. Chandy, Dr Jacob

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1961 Section: Medicine. Chandy, Dr Jacob MBBS (Madras), FRCS (c) Council Service: 1962-70. Date of birth: 23 January 1910. Date of death: 23 June 2007. Specialization: Neurology, Neurosurgery and Medical Education Last known address: Paarra, Matteethra, Kottayam 686 ...

 10. Nageswara Rao, Dr Gullapalli

  Indian Academy of Sciences (India)

  Nageswara Rao, Dr Gullapalli M.D. (Opthal.) (AIIMS), FAMS, FACS, FRCS, FNASc. Date of birth: 1 September 1945. Specialization: Cornea, Community Eye Health and Eye Care Policy & Planning Address: Distinguished Chair of Eye Health, LV Prasad Eye Institute, LV Prasad Marg, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, A.P.

 11. Bhagwat, Dr Wasudeo Vithal

  Indian Academy of Sciences (India)

  Date of birth: 10 October 1906. Date of death: 28 January 2000. Specialization: Physical Chemistry Last known address: c/o Dr V W Bhagwat, F 2/17 University Campus, Vikram University,, Kothi Road, Ujjain 456 010. YouTube; Twitter; Facebook; Blog ...

 12. Majumdar, Dr Subeer Suhash

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2014 Section: Animal Sciences. Majumdar, Dr Subeer Suhash Ph.D. (nagpur), FNA, FNASc. Date of birth: 21 May 1961. Specialization: Animal Biotechnology, Transgenic Animals, Endocrinology Address: Director, National Institute of Animal Biotechnology, Gopan Pally, Hyderabad 500 046, A.P.

 13. Pal, Dr Gaya Prasad

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1994 Section: Medicine. Pal, Dr Gaya Prasad M.B.B.S. and M.S. (Indore), D.Sc. (S. Gujarat), FNASc, FAMS. Date of birth: 7 June 1950. Specialization: Human Anatomy, Clinical Anatomy and Biomechanics of Spine Address: FASI Director, Modern Institute of Medical Sciences, Kanadia, Near Bypass ...

 14. Sirsat, Dr Satyavati Motiram

  Indian Academy of Sciences (India)

  Sirsat, Dr Satyavati Motiram Ph.D. (Mumbai). Date of birth: 7 October 1925. Date of death: 10 July 2010. Specialization: Medical Research (Cancer) & Ultrastructural Pathology and Hospice Care of the Dying Last known address: Bhagirathi Sadan, 17th Road, Khar, Mumbai 400 052. YouTube · Twitter · Facebook · Blog ...

 15. Chandrasekharan, Dr Komaravolu

  Indian Academy of Sciences (India)

  Chandrasekharan, Dr Komaravolu Ph.D. (Madras), FNA. Date of birth: 21 November 1920. Date of death: 13 April 2017. Specialization: Analysis and Theory of Numbers Last known address: Professor Emertius, Eidg. Technische Hochschule, Mathematik, ETH Zentrum, 8092 Zurich, Switzerland. YouTube; Twitter; Facebook ...

 16. Chandy, Dr Jacob

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1961 Section: Medicine. Chandy, Dr Jacob MBBS (Madras), FRCS (c) Council Service: 1962-70. Date of birth: 23 January 1910. Date of death: 23 June 2007. Specialization: Neurology, Neurosurgery and Medical Education Last known address: Paarra, Matteethra, Kottayam 686 004. YouTube; Twitter; Facebook ...

 17. Chitnis, Dr Chetan Eknath

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 2009 Section: Medicine. Chitnis, Dr Chetan Eknath Ph.D. (UC, Berkeley), FNA. Date of birth: 3 April 1961. Specialization: Molecular Parasitology, Vaccine Development for Malaria and Molecular & Cell Biology Address: Head, Malaria Parasite Biology & Vaccine, Institut Pasteur, 28, ...

 18. Gupta, Dr Chhitar Mal

  Indian Academy of Sciences (India)

  Gupta, Dr Chhitar Mal Ph.D. (Agra), FNA, FNASc, FAMS, FTWAS Council Service: 1998-2000. Date of birth: 1 September 1944. Specialization: Membrane Biology, Bio-organic Chemistry and Molecular Biophysics Address: Distinguished Professor and Infosys Chair, Institute of Bioinformatics & Applied Biotechnology, Room ...

 19. Mohanty, Dr Debasisa

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 2012 Section: General Biology. Mohanty, Dr Debasisa Ph.D. (IISc), FNASc, FNA. Date of birth: 30 November 1966. Specialization: Bioinformatics, Computational & Structural Biology, Biophysics Address: National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, ...

 20. Amarjit Singh, Dr

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1974 Section: Engineering & Technology. Amarjit Singh, Dr Ph.D. (Harvard). Date of birth: 19 November 1924. Specialization: Millimeter Wave Tubes, Microwave Tubes and Microwave Electronics Address: 12, Auburn Court, Vernon Hills, IL 60061, USA Contact: Residence: (+1-847) 247 9260

 1. Prakash, Dr Vishweshwaraiah

  Indian Academy of Sciences (India)

  Prakash, Dr Vishweshwaraiah Ph.D. (Mysore), FNASc, FNAE, FRSC,FNAAS. Date of birth: 23 November 1951. Specialization: S&T Policy, Physical Biochemistry, Chemistry of Macromolecules, Biophysics of Proteins, Enzymes & Thermodynamics, Food Chemistry, Nutrition, Food Biotechnology and Food Science Address: ...

 2. Gupta, Dr Pradeep Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2007 Section: Physics. Gupta, Dr Pradeep Kumar Ph.D. (Heriot Watt University), FNASc. Date of birth: 16 August 1954. Specialization: Lasers, Biomedical Applications of Lasers, Nonlinear Optics, Laser Materials Address: Visiting Professor, Department of Physics, Indian Institute of Technology, New Delhi 110 016, ...

 3. Choudary, Dr Boyapati Manoranjan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1992 Section: Chemistry. Choudary, Dr Boyapati Manoranjan Ph.D. (Gujarat), FNA. Date of birth: 10 August 1946. Specialization: Homogeneous & Heterogeneous Catalysis, Flow Reactions, Nanotechnology, Nanomedicine Address: Flat No. 312, New MLA & MP Colony, Road No. 10C, Jubilee Hills ...

 4. Nagaraj, Dr Ramakrishnan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1992 Section: General Biology. Nagaraj, Dr Ramakrishnan Ph.D. (IISc), FNA, FNASc. Date of birth: 10 February 1953. Specialization: Peptide Conformation; Membrane Biochemistry, Host-Defence Peptides, Protein Nanostructures Address: NASI Senior Scientist, Centre for Cellular and Molecular ...

 5. Bhaduri, Dr Sumit

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1989 Section: Chemistry. Bhaduri, Dr Sumit Ph.D. (Cambridge), FNA. Date of birth: 22 October 1948. Specialization: Organometallic Chemistry and Catalysis Address: 562, Adenwala Road, Rustom Mansion, Mumbai 400 019, Maharashtra Contact: Residence: (022) 2415 0255

 6. Rai, Dr Shyam Sundar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Date of birth: 16 March 1954. Specialization: Geophysics, Data Analysis & Modelling Deep Earth Exploration Address: Chair, Earth & Climate Science, Indian Institute of Science Education & Research, Dr Homi Bhabha Road, Pashan, Pune 411 008, Maharasdhtra Contact: Office: (020) 2590 8255. Mobile: 98903 22705

 7. Nair, Dr Gopinath Balakrish

  Indian Academy of Sciences (India)

  Nair, Dr Gopinath Balakrish Ph.D. (Annamalai), FNA, FNASc, FTWAS. Date of birth: 5 January 1954. Specialization: Clinical Microbiology, Molecular Epidemiology, Diarrhoeal Diseases Address: Ag. Regional Adviser, World Health Organisation, Mahatma Gandhi Marg, Indraprastha Estate, New Delhi 110 002, U.T.. Contact:

 8. Kinger, Dr Asha K

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship; Associateship. Associate Profile. Period: 1993–1997. Kinger, Dr Asha K. Date of birth: 30 April 1962. Specialization: Biotechnology Address during Associateship: Department of Biotechnology, All India Inst. of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi 110 029. YouTube; Twitter; Facebook; Blog ...

 9. Dey, Dr Gautam Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Dey, Dr Gautam Kumar Ph.D. (BHU), FNAE. Date of birth: 8 June 1957. Specialization: Phase Transformations in Metals & Alloys, Electron Microscopy and Metallic Glasses & Nanocrystalline Materials Address: Head, Materials Science Division, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Mumbai 400 085, Maharashtra

 10. Brahm Prakash, Dr

  Indian Academy of Sciences (India)

  ... Meetings · Public Lectures · Lecture Workshops · Refresher Courses · Symposia · Live Streaming. Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1972 Section: Engineering & Technology. Brahm Prakash, Dr Ph.D. (Panjab), FNA 1974-76. Date of birth: 21 August 1912. Date of death: 3 January 1984. Specialization: Metallurgy.

 11. Brahmachari, Dr Samir Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1991 Section: General Biology. Brahmachari, Dr Samir Kumar Ph.D. (IISc), FNA, FNASc, FNAE, FTWAS. Date of birth: 1 January 1952. Specialization: Functional Genetics and Genome Informatics Address: Institute of Genomics & Integrative Biology, Mathura Road, New Delhi 110 020, U.T.. Contact:

 12. Panda, Dr Subrat Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Panda, Dr Subrat Kumar M.B.B.S. (Utkal), M.D. (Path.) (AIIMS), FNA. Date of birth: 18 November 1954. Specialization: Liver Pathology, Viral Hepatitis and Molecular Biology/Virology Address: Professor, Department of Pathology, All India Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi 110 029, U.T.. Contact:

 13. Sharma, Dr Surendra Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2010 Section: Medicine. Sharma, Dr Surendra Kumar Ph.D. (AIIMS), MD (PGIMER, Chandigarh), FNASc, FNA. Date of birth: 22 February 1951. Specialization: Environmental Medicine, Infectious Diseases, Internal Medicine, Pulmonary & Critical Care and Sleep Medicine Address: B-5/3, B Block, Sector 13, RK ...

 14. Parnaik, Dr Veena Krishnaji

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2008 Section: Animal Sciences. Parnaik, Dr Veena Krishnaji Ph.D. (Ohio State), FNA. Date of birth: 22 August 1953. Specialization: Cell Biology, Molecular Biology, Lamins and Nuclear Organisation Address: INSA Senior Scientist, Centre for Cellular & Molecular Biology, Uppal Road, Hyderabad 500 007, A.P.

 15. Sengupta, Dr Sagar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2017 Section: General Biology. Sengupta, Dr Sagar Ph.D. (IISc), FNA, FNASc. Date of birth: 23 June 1968. Specialization: Cancer Biology, Cell Signalling, Mytochondrial Biology Address: National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi 110 067, U.T.. Contact: Office: (011) 2670 3786

 16. Salunke, Dr Dinakar Mashnu

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2001 Section: General Biology. Salunke, Dr Dinakar Mashnu Ph.D. (IISc), FNASc, FNA, FTWAS. Date of birth: 1 July 1955. Specialization: Structural Biology, Macromolecular Crystallography and Immunology Address: Director, International Centre for Genetic Engineering, & Biotechnology, Aruna Asaf ...

 17. Basu, Dr Sandip Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1992 Section: General Biology. Basu, Dr Sandip Kumar Ph.D. (Calcutta), FNASc, FNA, FTWAS Council Service: 1995-97. Date of birth: 1 January 1944. Specialization: Cell Biology, Molecular Biology and Microbial Genetics Address: FD-426, Sector 3, Bidhan Nagar, Kolkata 700 106, W.B.. Contact:

 18. Adhya, Dr Samit

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1999 Section: General Biology. Adhya, Dr Samit Ph.D. (New York), FNA. Date of birth: 29 September 1953. Specialization: Mitochondrial Biology, Molecular Genetics of Parasites, Intracellular RNA Trafficking and DNA Diagnostics Address: CSIR Emeritus Scientist, Indian Inst. of Chemical Biology, 4, Raja S.C. ...

 19. Mandal, Dr Chitra

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mandal, Dr Chitra Ph.D. (IISc), FNASc, FNA, FTWAS, FAMS. Date of birth: 15 September 1951. Specialization: Glycobiology, Immunobiology and Glycoimmunology Address: Distinguished Biotechnology Research Professor, Indian Institute of Chemical Biology, 4, Raja SC Mullick Road, Jadavpur, Kolkata 700 032, W.B.

 20. Apte, Dr Shree Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2008 Section: General Biology. Apte, Dr Shree Kumar Ph.D. (Gujarat), FNA, FNASc, FNAAS. Date of birth: 18 October 1952. Specialization: Molecular Biology & Biotechnology, Physiology and Stress Biology of Bacteria & Plants Address: Emeritus Professor, Homi Bhabha National Institute, Anushakti Nagar, ...

 1. Barua, Dr Asok Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1987 Section: Physics. Barua, Dr Asok Kumar Ph.D. (Calcutta). Date of birth: 1 July 1936. Specialization: Solid State Materials, Thin Film Technology and Thin Film Solar Cells Address: Honorary Emeritus Professor, Indian Institute of Engineering Science & Technology, Shibpur, Howrah 711 103, W.B.. Contact:

 2. Jena, Dr Prafulla Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Jena, Dr Prafulla Kumar Ph.D. (Utkal). Date of birth: 27 December 1931. Specialization: Extractive Metallurgy, Mineral Processing, Environmental Engineering and Materials Processing Address: Chairman, Institute of Advance Technology and Environmental Studies, 80A-831A Lewis Road, Bhubaneswar 751 002, Orissa

 3. Ghosh, Dr Pushpito Kumar

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 2010 Section: Chemistry. Ghosh, Dr Pushpito Kumar Ph.D. (Princeton). Date of birth: 29 May 1954. Specialization: Processes Research, Water Purification, Renewable Energy, R&D Management Address: A-604, Punit Park, Plot No. 182/C, Sector 17, Merol, Navi Mumbai 400 706, ...

 4. Chandrasekaran, Dr Chidambara

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1945 Section: Mathematical Sciences. Chandrasekaran, Dr Chidambara Ph.D. (London) 1962-64. Date of birth: 30 October 1911. Date of death: 4 January 2000. Specialization: Statistics, Public Health and Demography Last known address: 'Sri Kripa', 79/3, Benson Cross Road, Bengaluru 560 046.

 5. Mukerji, Dr Mitali

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2014 Section: Medicine. Mukerji, Dr Mitali Ph.D. (IISc). Date of birth: 13 November 1967. Specialization: Functional Genomics, Population Genomics, Ayurgenomics Address: Sr Principal Scientist, Genomics & Molecualr Medicine, Institute of Genomics & Integrative Biology, Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi ...

 6. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 7. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 8. Introduktion til Modul 12 på Ergoterapeutuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Fungerer som de studerendes forberedelse til introduktionen, samt til at arbejde interaktivt. De studerende arbejder interaktivt i de 3 lektioner som undervisningen forløber over, mhp. at inddrage de studerende i viden om modulets indhold....

 9. Naturfag til alle i Region Syddanmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Linda; Auning, Claus; Andersen, Beth W.

  Posteren vil præsentere projektet ProjektSyd - fra børnehave til phd, som er et udviklingsprojekt i Region Syddanmark, Danmark. Udviklingsprojektet udspringer af den vigende interesse for naturfag, som opleves hos både danske og nordiske unge (Schreiner, C., & Sjøberg, S. (2004). ProjektSyd - fra...... undervisningsmaterialer og forløb, der omhandler en bred vifte af aspekter og problematikker i naturfag. I Region Syddanmark er der i forbindelse med projektet foretaget en behovsanalyse. Her præsenteres resultaterne af denne. Behovsanalysen er tæt knyttet til både den aktuelle undervisningspraksis i natur, teknik og...... didaktik, Resultaterne af disse analyser vil vise den eksisterende udvikling indenfor natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark og samtidig belyse undervisernes fremadrettede ønsker. Udviklingsarbejdet involverer underviserne selv, hvilket skal denne basis for en lettere adgang til forsat, at ændre på...

 10. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne...... rapport ser på, hvad der karakteriserer dagpengemodtagere i aktivering og på overgangen fra aktivering til beskæftigelse. Rapporten fokuserer blandt andet på de aktiveredes lønniveau og valg af branche efter endt aktivering. Rapporten, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet...

 11. Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Melander, Preben; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003...... relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også...

 12. Bliver big data til big business?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2015-01-01

  Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge.......Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge....

 13. En analyse knyttet til bruk av cookies.

  OpenAIRE

  Hørthe, Stine

  2012-01-01

  Cookies er små informasjonskapsler som Internettaktører legger igjen på en slutt-brukers datamaskin ved surfing på nettsider. Bruken av cookies på nettsider har fåttøkt oppmerksomhet de siste årene. I tillegg til å muliggjøre flere nyttige funksjonerfor en tjenestetilbyder, som for eksempel brukerrettet reklame og informasjonsinn-henting, har det den siste tiden blitt rettet en del kritiske spørsmål rundt bruken avcookies samt spørsmål knyttet til personvern og juridiske aspekt. Denne oppgave...

 14. Motivation til studiegennemførsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paaske Nielsen, Liselotte; Stelter, Reinhard

  2015-01-01

  Hvordan kan coaching anvendes som motivation, udvikling af studiekompetence, selvværd, selvtillid, sammenhold, studiemiljø og studieglæde, så den studerendes mulighed for fastholdelse og gennemførsel af uddannelsen optimeres og den studerende mestrer study-life balance. Gennemførsel af studiet på...... – eller den forekommer, når studievejlederen har indkaldt til samtale ved manglende studieaktivitet eller en ikke bestået prøve. Gruppevejledninger forekommer ved studieudviklende samtaler til fremme af motivation, studiekompetence og studiemiljø samt ved valgprocesser i studiet. Gruppevejledninger...

 15. Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Nicholai Friis; Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  2013-01-01

  Med afsæt i en case om udviklingen af en mobilapplikation til at understøtte specialestuderendes proces argumenterer artiklens forfattere for, at der eksisterer et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at udvikle læringsunderstøttende apps til smartphones, ikke mindst når det gælder...

 16. Fri til at vælge friheden fra?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Ryan

  2010-01-01

  Artiklen undersøger frihed som begreb, værdi og valg i relation til selvledelse. Fokus på de mulige negative konsekvenser af at opfatte friheden som et gode, alle gerne vil have mere af. Handlingsanvisende i forhold til at afklare medarbejderes ønskede frihedsgrader i relation til selvledelse....

 17. Gaia DR1 documentation

  Science.gov (United States)

  van Leeuwen, F.; de Bruijne, J. H. J.; Arenou, F.; Comoretto, G.; Eyer, L.; Farras Casas, M.; Hambly, N.; Hobbs, D.; Salgado, J.; Utrilla Molina, E.; Vogt, S.; van Leeuwen, M.; Abreu, A.; Altmann, M.; Andrei, A.; Babusiaux, C.; Bastian, U.; Biermann, M.; Blanco-Cuaresma, S.; Bombrun, A.; Borrachero, R.; Brown, A. G. A.; Busonero, D.; Busso, G.; Butkevich, A.; Cantat-Gaudin, T.; Carrasco, J. M.; Castañeda, J.; Charnas, J.; Cheek, N.; Clementini, G.; Crowley, C.; Cuypers, J.; Davidson, M.; De Angeli, F.; De Ridder, J.; Evans, D.; Fabricius, C.; Findeisen, K.; Fleitas, J. M.; Gracia, G.; Guerra, R.; Guy, L.; Helmi, A.; Hernandez, J.; Holl, B.; Hutton, A.; Klioner, S.; Lammers, U.; Lecoeur-Taïbi, I.; Lindegren, L.; Luri, X.; Marinoni, S.; Marrese, P.; Messineo, R.; Michalik, D.; Mignard, F.; Montegriffo, P.; Mora, A.; Mowlavi, N.; Nienartowicz, K.; Pancino, E.; Panem, C.; Portell, J.; Rimoldini, L.; Riva, A.; Robin, A.; Siddiqui, H.; Smart, R.; Sordo, R.; Soria, S.; Turon, C.; Vallenari, A.; Voss, H.

  2017-12-01

  We present the first Gaia data release, Gaia DR1, consisting of astrometry and photometry for over 1 billion sources brighter than magnitude 20.7 in the white-light photometric band G of Gaia. The Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC) processed the raw measurements collected with the Gaia instruments during the first 14 months of the mission, and turned these into an astrometric and photometric catalogue. Gaia DR1 consists of three parts: an astrometric data set which contains the positions, parallaxes, and mean proper motions for about 2 million of the brightest stars in common with the Hipparcos and Tycho-2 catalogues (the primary astrometric data set) and the positions for an additional 1.1 billion sources (the secondary astrometric data set). The primary set forms the realisation of the Tycho-Gaia Astrometric Solution (TGAS). The second part of Gaia DR1 is the photometric data set, which contains the mean G-band magnitudes for all sources. The third part consists of the G-band light curves and the characteristics of 3000 Cepheid and RR Lyrae stars observed at high cadence around the south ecliptic pole. The positions and proper motions in the astrometric data set are given in a reference frame that is aligned with the International Celestial Reference Frame (ICRF) to better than 0.1 mas at epoch J2015.0, and non-rotating with respect to the ICRF to within 0.03 mas yr^-1. For the primary astrometric data set, the typical standard error for the positions and parallaxes is about 0.3 mas, while for the proper motions the typical standard error is about 1 mas yr^-1. Whereas it has been suggested in Gaia Collaboration et al. (2016a) that a systematic component of ∼0.3 mas should be 'added' (in quadrature) to the parallax uncertainties, Brown (2017) clarifies that reported parallax standard errors already include local systematics as a result of the calibration of the TGAS parallax uncertainties by comparison to Hipparcos parallaxes. For the subset of

 18. Selen og vitamin E til søer og pattegrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, H. E.; Danielsen, V.; Simesen, M. G.

  1977-01-01

  Formålet med dette forsøg var at undersøge virkningen af foderets selen- og vitamin E indhold på søernes frugtbarhed og pattegrisenes levedygtighed og vækst. Endvidere at undersøge koncentrationen af selen (Se) og vitamin E i råmælk, somælk og blod i relation til foderet. Der forekom enkelte...... dødsfald blandt grisene, som kunne sættes i forbindelse med enten lavt Se-indhold eller lavt vitamin E indhold i foderet. Der blev desuden konstateret flere brunst- og drægtighedsproblemer hos søer, derfik foder med det lave indhold af vitamin E end hos søer i de andre grupper. En forøgelse af Se......-indholdet fra 30 til 60 µg pr. kg foder gav en fordobling af indholdet i råmælk og i somælk. En forøgelse af vitamin E indholdet i foderet fra ca. 20 mg til ca. 45 mg pr. kg foder gav 4 gange forøgelse i råmælk og somælk. Der blev konstateret tilsvarende virkninger af Se og vitamin E i foderet på indholdet i...

 19. "Retten til at blive glemt"- og forholdet til medierne og informationsfriheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Søren Sandfeld; Schaumburg-Müller, Sten

  2015-01-01

  Med afsæt i EU-Domstolens principielle dom i Google Spain-sagen analyserer artiklen begrebet "retten til at blive glemt" og dette betydning for medierne og dansk medieregulering.......Med afsæt i EU-Domstolens principielle dom i Google Spain-sagen analyserer artiklen begrebet "retten til at blive glemt" og dette betydning for medierne og dansk medieregulering....

 20. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 1. Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2013-01-01

  , hvor mening og værdiskabende processer er i centrum. De centrale grunddimensioner for denne form for coachende dialog ligger i et fokus på værdier, i muligheder for meningsskabelse og i det narrativ-samskabende perspektiv. På dette grundlag kan tredje generations coaching være inspiration i forhold til...

 2. Fekvensomformerbaseret design af hydraulikenhed til laboratorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Georg Kronborg; Schroll, Esbjørn

  1999-01-01

  Konceptuelt design af en ferkvensomformerbaseret hyraulisk power supply til IKS. Sammenligning af traditionelt pumpedesign med varaiabelt deplacement og en konstant-pump drevet af en AC-motor med frekvensomformer. Frekvensomformer-løsningen er et interressant alternativ for fremtidige power supply's....

 3. Evaluering af ny processeringsmetode til LAWR

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jesper Ellerbæk; Thorndahl, Søren Liedtke; Rasmussen, Michael R.

  LAWR-radaren har i flere sammenhænge demonstreret problemer med at måle nedbøren tilfredsstillende. Radaren har udvist problemer med at beskrive intensitetsforløbets dynamik således, at radaren generelt har tendens til enten at underestimere de høje intensiteter eller overestimere de lave...

 4. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 5. Har vi sat retssikkerheden til salg?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Hartz, Emily; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Den offentlige forvaltning er i højere grad end tidligere underlagt økonomisk styring og økonomiske målsætninger. Det skal dokumenteres, hvad borgernes skattepenge bruges til, og der stilles krav om løbende effektivisering. I artiklen diskuteres de mulige indirekte konsekvenser dette økonomiske f...

 6. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 7. Mentoring - et bidrag til bedre samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kim

  2004-01-01

  Diskussion af mentoring som bidrag til at understøtte og styrke samspillet mellem efteruddannelse og arbejde. Artiklen inddrager erfaringer fra konkret forløb med mentoring og diskuterer forløbene i lyset af teorier om mentoring baseret på international litteratur. Artiklen udspringer af arbejde...

 8. Wind interviewet til Ritzau om Brexit forhandlingerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder ved Centerfor Europæisk Politik Marlene Wind, er mandag d. 27. interviewet til Ritzau. Interviewet handler om Brexit forhandlingerne, der onsdag blev skudt i gang, mellem EU og Storbritannien. Her pointerede Marlene Wind, at EU har de bedste vilkår for forhandlingerne, da...

 9. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 10. GIS i folkeskolen - fra ide til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten; Horn, Finn

  2006-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i et konkret dilemma, hvis konsekvens bliver et stort gab mellem projektansøgningens intentioner og de opnåede mål med hensyn til elevernes læring.Artiklen anlyserer dilemmaet og kommer med bud på årsager dertil....

 11. Til Sans og Samling - Dyr og Drift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønstrup, Ansa

  2012-01-01

  I vores æstetiske relationer til film er lyd som medialitet ofte akademisk og analytisk underbelyst. Denne artikel undersøger æstetiseringen af lyd og lytning i Lars von Triers film AntiChrist med fokus på lydmaterialet, dets funktion og effekt, herunder dets direkte deltagelse i den filmiske...

 12. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 13. Ny teknologi til effektiv rensning af hospitalsspildevand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langerhuus, Alice Thoft; Lindholst, Sabine; Andersen, Henrik Rasmus

  2015-01-01

  Hospitalerne står over for krav om at begrænse udledningen af lægemidler. Nyt projekt udnytter MBBR-teknologi med efterfølgende kemisk oxidation til at rense hospitalsspildevandet for miljøfremmede stoffer billigere end alternative teknologier...

 14. Centrale parametre til karakterisering af bygningers indeklima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen; Clausen, Geo; Bekö, Gabriel

  Denne rapport omhandler arbejdet med identifikation af de parametre, der i vores indeklima påvirker vores komfort og/eller sundhed. Rapporten skal ses som en afrapportering af de overvejelser og valg, der er truffet forud for identifikationen af de centrale parametre, som kommer til at danne...

 15. Skal vi give krigsrobotter lov til at dræbe?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerdes, Anne

  2014-01-01

  Militære robotter og avancerede autonome våbensystemer er i fremmarch, og snart kan de træffe beslutninger om liv og død med sparsom eller slet ingen menneskelig indblanding. USA fremlægger åbent fremtidsplaner (roadmaps, the Future Combat System project), mens andre stater, som Israel og Kina, s...

 16. Drømmebilleder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2014-01-01

  Bogen beskriver i en række intense analyser forbindelsen mellem ydre og indre billeder: altså mellem de moderne mediers billedverden og drømmens og erindringens indre billeder. I fokus for undersøgelsen er desuden kønnet, altså hvordan billeder viser, omformer eller skjuler kønnet, 'det andet', s...... about understanding the images that seek us from within (in dreams and memories) - and a book that sharpens sight of the interaction between external and internal images, and why we are looking at the first and is visited by the last....... and internal images of dreams and memories. The focus of the study is also gender, i.e. how the pictures show converter or conceal the sex, 'the other', which is requested and considered and displaced. It is a book of becoming conscious of what we see - for example in the media. However, it is also a book...

 17. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 18. Når kommunikationsarbejde bliver til administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Bidraget undersøger effekter af institutionaliseringen af arbejdet med kommunikation på det offentlige hospital. Gennem en empirisk undersøgelse udforskes det organisatoriske maskinrum, hvor kommunikationsarbejde integreres i hospitalet: Hvordan gøres arbejdet med kommunikation til en organisator......Bidraget undersøger effekter af institutionaliseringen af arbejdet med kommunikation på det offentlige hospital. Gennem en empirisk undersøgelse udforskes det organisatoriske maskinrum, hvor kommunikationsarbejde integreres i hospitalet: Hvordan gøres arbejdet med kommunikation til en...... organisatorisk opgave, der kan kvalificeres adskilt fra den sundhedsfaglige kerneopgave? Argumentet er, at samfundets kalden på bedre kommunikation i sundhedsvæsnet besvares med institutionaliseringer af kommunikation, der iværksætter administrative praksisser....

 19. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis/hyperemesis...... gravidarum akupunkturbehandling. Udvalgt sundhedspersonale skal uddannes til at give behandlingen, og der bør tilstræbes kontinuitet i behandlingsforløbet. Yderligere studier, der undersøger evidensen for behandling af bækkenrelaterede smerter og depression/angst med akupunktur, anbefales....

 20. Kryogenbehandling: vejen til forståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stojko, Allan; Frandsen, Rasmus Berg; Somers, Marcel A.J.

  2003-01-01

  ). Dilatometri ved lave temperaturer viser at transformationen af restaustenit til martensit under kontinuert nedkøling bliver fuldendt ved ca. 160 K eller 185 K ved isotermisk omdannelse. Anløbning blev studeret med in-situ dilatometri, hvorved det blev fundet at volumenkontraktionerne i første stadie af......De mekaniske egenskaber for visse ståltyper kan påvirkes ved kryogenbehandling, dvs. en nedkøling til -196C efter austenitisering og før anløbning. Kuglelejestål, 100Cr6 (AISI E 52100), er blevet undersøgt med dilatometri, røntgendiffraktion (XRD) og transmissions elektron mikroskopi (TEM...

 1. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 2. LED til væksthuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders; Rosenqvist, Eva

  2012-01-01

  Den teknologiske udvikling indenfor Lys Emitterende Dioder (LED) går imod stadig større lysmængder og stadig større effektivitet. Kombineret med fordele som lang levetid, dæmpbarhed og ingen varmestråling gør det, at LED baserede lyskilder/lamper i stigende grad benyttes til belysningsformål og kan...

 3. Fremtidens alternativer til soja og fisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum

  2015-01-01

  af verdenen er der også enighed om, at landbrugsjord på bekostning af for eksempel rydning af regnskov i Sydamerika ikke er vejen frem for at producere soja til vores dyr. Mange mener også, at fisk, fanget med det formål at bruge dem som dyrefoder, ikke er en bæredygtig måde at producere kød på...

 4. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 5. Guide til effektiv læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elias, Stina Vrang; Holt Larsen, Henrik

  2011-01-01

  Hvordan bygger man bro mellem medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og hele virksomhedens læring og udvikling? Få indblik og inspiration i denne artikel om effektive læringsformer, der kan supplere de traditionelle kurser og uddannelser og gøre virksomhederne som helhed bedre til at lær....... Artiklen baserer sig på anbefalinger fra guiden ”Effektive læringsformer” udarbejdet af blandt andre tænketanken DEA....

 6. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 7. Mere Musik til Byens Børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Finn

  Førsteårsrapport på København Kommunes treårige projekt Mere Musik til Byens Børn - et pilotprojekt med henblik på at sikre, at flere børn i København får mulighed for at deltage i forskellige former for frivillig musikundervisning. Særligt fokuseres der på at fremme, at alle børn i hele byen...

 8. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod cor...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 9. Underviserens roller fra centrum til periferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2006-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518. Artiklen "Underviserens roller fra centrum til periferi" sætter fokus på færdighedstræning, herunder ordforråd og grammatik, og på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af digitale medier i undervisningen. Det er oplagt, at underviseren indtager en mere perifer, men ikke mindre væsentlig rolle i fremtidens lærings-orienterede (sprogundervisning, mens den lærende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser. Der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med mundtlig dialogtræning ved at inddrage forskellige elektroniske redskaber og metoder samt hvordan man kan arbejde med forskellige typer af korpora i fremmedsprogs-undervisningen til arbejde med ordforråd, grammatik og tekstforståelse.

 10. Underviserens roller fra centrum til periferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Artiklen "Underviserens roller fra centrum til periferi" sætter fokus på færdighedstræning, herunder ordforråd og grammatik, og på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af digitale medier i undervisningen. Det er oplagt, at underviseren indtager en mere perifer, men ikke mindre væsentlig rolle i fremtidens lærings-orienterede (sprogundervisning, mens den lærende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser. Der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med mundtlig dialogtræning ved at inddrage forskellige elektroniske redskaber og metoder samt hvordan man kan arbejde med forskellige typer af korpora i fremmedsprogs-undervisningen til arbejde med ordforråd, grammatik og tekstforståelse.

 11. Uddannelse til erhvervsskolelærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duch, Henriette Skjærbæk

  erhvervsskole. Lærerne har inden ansættelse på erhvervsskolen en erhvervsrettet eller professionsrettet uddannelse og erhvervserfaring, men de skal desuden have en læreruddannelse. Læreruddannelsen er siden 2010 ofte Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, DEP, som er en voksenuddannelse på niveau 6 i...... Erhvervspædagogik til undervisning på erhvervsskoler? Spørgsmålet besvares ud fra sociologisk teori baseret på den forståelse, at både strukturer og aktører har en betydning i en socialiseringsproces. Den primære teori er Bourdieus, som anvendes til analyser af det uddannelsespolitiske felt, som DEP indgår i, og...... til analyser på aktørniveau ud fra begreberne kapital og habitus. Desuden anvendes Bourdieus teori om uddannelsessystemet herunder eksamen og begrebet social reproduktion. Bernsteins sociologiske teori anvendes i analyser af DEP særligt ud fra begrebet den pædagogiske anordning, mens...

 12. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aner, Louise Glerup; Kalsø Hansen, Høgni

  I denne rapport undersøges ændringer i flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner i perioden fra 2003 til 2010. Undersøgelsen fokuserer på flyttemønstre og flyttemotiver blandt to typer af tilflyttere til land- og yderkommuner fra bykommuner, nemlig højtuddannede og socialt udsatte. Grup....... Gruppen af socialt udsatte defineres som personer på kontanthjælp eller førtidspension....

 13. Tre tilgange til inputorienteret grammatikalsk læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2004-01-01

  Artiklen belyser tre mulige indfaldsvinkler til inputorienteret grammatikalsk læring: 'bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, deduktiv modalitet'; bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, induktiv modalitet; bevidstgørelse rettet mod relationen form - betydning/funktion. Der opstilles en ny...... model for læringsmodalitet, og der stilles forslag til, hvordan man kan anvende de tre inputorienterede tilgange i forhold til hinanden....

 14. Kohti kätilön ammattia : Perehdytyskansio kätilöopiskelijoille synnytyssaliin

  OpenAIRE

  Kivioja, Eija

  2012-01-01

  Opinnäytetyöni ideointi sai alkunsa Seinäjoen keskussairaalan synnytysosaston toiveesta saada perehdytyskansio osastolle tuleville kätilöopiskelijoille. Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä perehdytyskansio kätilöopiskelijoille, joka kehittää opiskelijaperehdytystä Seinäjoen keskussairaalan synnytysosastolla. Perehdytyskansion on tarkoitus tukea suullista perehdyttämistä. Perehdytyskansion keskeisiä sisältöjä ovat yleisesittely synnytysosastosta ja käytännön asioista tiedottaminen opis...

 15. Fra kabinettskrigen til den totale krigen: Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron

  OpenAIRE

  Hobson, Rolf

  1994-01-01

  Teoriene til Carl von Clausewitz, den preussiske krigsfilosofen har vært gjenstand for mange forskjellige tolkninger over de siste 150 årene. De omfattes fortsatt med stor interesse, og det må vel kunne sies at hans innflytelse er større i dag enn noensinne. Denne studien er en oversikt over noen av de viktigste tolkningene av Clausewitz’ hovedverk, Om krigen. Den forsøker å analysere årsakene til at de kunne oppstå, og de historiske virkningene de har fått, Dette skjer innenfor en bred forto...

 16. CGM ApS Årsberetning til DANAK

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Chiffre, Leonardo

  Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler.......Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler....

 17. Dr Math at your service

  CSIR Research Space (South Africa)

  Butgereit, L

  2012-10-01

  Full Text Available investigating using AIMS French speaking tutors to assist in hurricane and earthquake devastated Haiti MXit: drmath.sa Google Chat: dr.math.rsa (at) gmail.com More Info: http://drmath.meraka.csir.co.za/drmath Photographs are descriptive not actual Dr... researching MXit ?lingo? PhD student in the USA investigating using AIMS French speaking tutors to assist in hurricane and earthquake devastated Haiti MXit: drmath.sa Google Chat: dr.math.rsa (at) gmail.com More Info: http...

 18. Dr Stanislaw Huskowski, Mayor of Wroclaw, Poland

  CERN Multimedia

  Patrice Loïez

  2002-01-01

  Dr Stanislaw Huskowski, Mayor of Wroclaw, Poland visiting the ATLAS magnet assembly hall, building 180. From l to r: Mr Carlo Lamprecht, State Councillor, Dr Stanislaw Huskowski and Dr Peter Jenni, ATLAS Spokesperson

 19. Dr Stanislaw Huskowski, Mayor of Wroclaw, Poland

  CERN Document Server

  Patrice Loïez

  2002-01-01

  Dr Stanislaw Huskowski, Mayor of Wroclaw, Poland visiting the ATLAS magnet assembly hall, building 180 with Mr Carlo Lamprecht, State Councillor, Dr Stanislaw Huskowski and Dr Peter Jenni, ATLAS Spokesperson

 20. How Dr. Pierce Promoted Himself

  Data.gov (United States)

  Department of the Interior — This article is about Dr. Raymond V Pierce who owned St. Vincent Island before it became a refuge. The doctor painted advertisements for his famous “Woman’s Tonic”...

 1. Farvel til fabriksundervisning, goddag til fremtidens fleksible læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  Erhvervslivets mantra om innovation forgrener sig langt ind i uddannelsessystemet. Den innovative skole er tidens herskende ideal, og det sætter sine tydelige spor på skolens nye fleksible og futuristiske rum. Den skal indbyde til nytænkning og gøre op med det gamle. Men skaber innovationsboomet en...

 2. Tilsætning af uorganisk og organisk kobber til smågrisefoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maribo, Hanne; Poulsen, Hanne Damgaard

  2011-01-01

  eller 90 mg/kg. Der var dog tendens til højere produktionsværdi ved anvendelse af kobberlysin sammenlignet med kobbersulfat ved en dosering på 35 mg/kg, men samme effekt blev ikke fundet ved at sammenligne de to grupper, hvor foderet indeholdt henholdsvis 35 mg/kg kobbersulfat og 50 mg/kg kobberlysin...

 3. Øresundsmetro i relation til turisme og kultur samt i relation til øresundsudviklingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyck, Lise

  I 2011 blev det meddelt, at EU vil give match-finansiering til en forundersøgelse af mulige samfundsmæssige konsekvenser af en etablering af en Øresundsmetro, det vil sige EU vil matche finansieringen fra Københavns Kommune og Malmø Stad. Forundersøgelsen omfatter en række delrapporter med relati...

 4. Sundhedspersonales holdninger til sene provokerede aborter varierer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  Internationale undersøgelser viser, at sene provokerede aborter skaber en større bekymring hos sundhedspersonale end tidlige aborter. Den største bekymring er risikoen for, at det aborterede foster udviser livstegn efter fødslen. Undersøgelser peger desuden på, at indikationen for abort, religiøs...... tilknytning og fagligt tilhørsforhold påvirker holdningerne. Antallet af sene provokerede aborter stiger i takt med, at fosterdiagnostikken udvikles, og der er derfor behov for forskning, der kan kaste lys over, hvordan det danske sundhedspersonale forholder sig til sene provokerede aborter....

 5. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle......- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber giver vi praksisnære bud på, hvordan apps på forskellig vis kan indbygges i fagundervisningen....

 6. "LICENS ER NOGET VI GIVER TIL HINANDEN"

  OpenAIRE

  Svendsen, Nana Lysbo; Birksholm, Sarah Schlander; Rosendahl, Rasmus; Albrechtsen, Nadja Loran

  2013-01-01

  This study consists of a rhetorical analysis of how the Danish Broadcasting Corporation argues for the compulsory license fee in their campaign video: ’Licens er noget vi giver til hinanden’. On the assumption that a visual product can argue on equal terms with the spoken language, the paper will look at the specific visual tools that are used in the argumentation and the portrayal of the concept of public service and the license fee. In extension to this the paper will examine if the vid...

 7. Dr Luigi Orlando, Dr Sergio Ceccuzzi, Dr. Armando Sbrana, Europa Metalli, Italy, Dr Albert Scherger, Member of KM Europa Metal AG, Osnabr ck, Germany, Prof. Filippo Menzinger, Scientific Attaché, Permanent Mission of Italy in Geneva

  CERN Multimedia

  Patrice Loïez

  2001-01-01

  Photo 01: Dr Lyn Evans and Dr Luigi Orlando Photo 04: L. to r.: Dr Lyn Evans, Dr Luigi Orlando, Prof. Luciano Maiani and Prof. Filippo Menzinger Photo 06: L. to r.: Prof. Philippo Menzinger, Dr Armando Sbrana, Prof. Luciano Maiani, Dr Albert Scherger, Dr Lyn Evans, Dr Luigi Orlando, Dr Sergio Ceccuzzi, visiting the LHC superconducting magnet test hall, SM18

 8. Er fru Ruben jødisk eller ikke? En drøfting av hennes karakter i Hamsuns Siste Kapitel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heini Mähönen

  2005-07-01

  utseende og andre klisjeer om jøder og han knytter disse opp til karakteren fru Ruben. Han konkluder med at hun må være jødisk, til tross for en slående mangel på konkret tekstlig belegg omkring karakterens religiøse og kulturelle tilknytning. På bakgrunn av Simpsons sterke påstand kombinert med mangelfull tekstlig illustrasjon, ønsker vi å drøfte fru Rubens jødiske opphav.

 9. Daginstitutioner som instrument til at bryde social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente; Barrett, Barbara Ann; Christoffersen, Mogens

  risikoen for marginalisering mindskes. Samfundets institutioner og tidlig social indsats kan betragtes som steder at sætte ind for at afhjælpe social ulighed, som består i forskelle på adgang til livsmuligheder. Kan vi gennem en bevidst fokusering på tidlig indsats og dagtilbud være med til at bryde ind i...

 10. Fra “børstemetode” til Wilbarger Program

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf; Arnsbjerg, Ingelis; Olsen, Lone

  2012-01-01

  Resumé: Artiklen har til formål at formidle kendskabet til den opdaterede behandlingsmetode betegnet Wilbarger Programmet, Comprehensive Treatment Approach, som har gennemgået store forandringer både begrebsmæssigt, teoretisk og i praktisk udførelse, siden det første Wilbarger kursus i 1991. Bagg...

 11. Introduktion til programmering (P5/JS) version 1.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Anne

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til begynderprogrammering. Materialet er baseret på P5, som er et grafisk baseret Javascript-bibliotek. Applikationen skal åbnes i Firefox.......Undervisningsmateriale til begynderprogrammering. Materialet er baseret på P5, som er et grafisk baseret Javascript-bibliotek. Applikationen skal åbnes i Firefox....

 12. Bidrag til "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians"

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Bornemann Hjelmborg, Jacob

  2009-01-01

  Bidrag til: "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians". Uddrag fra Human Genetics, vol. 119 p 1432. Udgivelsesdato: 5 september......Bidrag til: "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians". Uddrag fra Human Genetics, vol. 119 p 1432. Udgivelsesdato: 5 september...

 13. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 14. Uddannelse til entreprenørskab i sociale uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willer, Jens; Løwenstein, Kim

  koncept om ny uddannelse til SE. I en separat del i afhandlingen præsenterer et koncept om en uddannelse til SE. Uddannelsen skal fungerer gennem fortløbende eksplorativ netværksdannelse deltagere og uddannelsesinstitutioner imellem. Vi tænker SE både bredt og hybridt – både som socialøkonomiske...

 15. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 16. Didaktisk design af IKT og medier til fysioterapeutuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kim

  2012-01-01

  embodiet, sanse- og erfaringsbar frem for at bestemte måle- og observations-principper har privilegeret adgang til sand viden. Men også et valg der medierer viden med såvel reale som digitalt skabte modaliteter, objekter og fænomener, hvoraf nogle ikke er vindue til den materielle/fysiske realitet men...

 17. Mindre fosfor til køerne uden negative konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Lund, Peter; Puggaard, Liselotte

  2010-01-01

  Der er nu god dokumentation for, at fosfortildelingen til malkekøer kan reduceres i forhold til den nu værende praksis uden negativ effekt på mælkeproduktionen, reproduktionen eller køernes sundhed. Udgivelsesdato: Juni...

 18. Hvorfor sætter folk ild til sig selv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harrebye, Silas

  2011-01-01

  Mellemøsten brød i brand efter en mand satte ild til sig selv. Et bevis på revolutioner skal selvantændes?......Mellemøsten brød i brand efter en mand satte ild til sig selv. Et bevis på revolutioner skal selvantændes?...

 19. En Praktisk Stokastisk Tilgang til Activity-Based Costing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  Økonomistyringslitteraturen forudsætter som udgangspunkt en deterministisk tilgang til alle inddata. Dette gælder også i relation til ABC. Imidlertid vides, at stort alle beslutninger indeholder en mængde usikre forhold. Men hvorfor inddrage usikkerhed i beslutninger, f.eks. ved at fitte en sands...

 20. Danske lægebøger til menigmand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruse, Tove Elisabeth

  2009-01-01

  I 1500-1600 tallet ser en helt ny type bøger dagens lys i det meste af Europa og også i Danmark. Her oversættes og 'samples' - ofte med udgangspunkt i tyske forlæg - en række læge-og urtebøger henvendt til menigmand. Flere af selvhjælpsbøgerne kommer i adskillige oplag over flere århundreder og...... helt frem til 1900-talet. Bøgerne indfører i en forestillingsverden, hvor arvesynden såvel som den daglige synd er den ultimative årsag til sygdom, der konkret udløses af ubalance i kroppens væsker. Vejen til helbredelse kræver bod, anger og omvendelse til et gudvelbehageligt levned, og i anden omgang...

 1. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...... offentlige. Vi bruger ISSP 2006 Role of Government (indsamlet 2008) til at undersøge forsikrede og ikke-forsikrede borgeres holdninger til sundhedssystemet....

 2. Til forsvar for human-ismerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2015-01-01

  store klassikere som Homer, Shakespeare og Goethe og ind med diverse samfundsvidenskabelige »ismer«. Belægget finder lederskribent Klaus Wivel i en ny antologi, Kampen om disciplinerne, hvori det fremgår, at de tre mest populære teoretikere på humaniora er Foucault, Bourdieu og Latour. Som flere...... glædeligvis allerede har gjort opmærksom på, er det dog ikke nødvendigvis udtryk for, at humaniora har solgt ud til fordel for samfundsvidenskaben. For det første har både Foucault og Latour klare humanvidenskabelige rødder. For det andet viser en nærmere gennemgang af statistikken, at de tre såkaldte...... samfundsteoretikere måske slet ikke er så altdominerende i det humanistiske ismelandskab. Problematisk er imidlertid også Wivels fremstilling af Foucault, Bourdieu og Latours indtog i de humanistiske miljøer som forklaring på, »at studerende kan gå gennem et humaniorafag med blot et overfladisk kendskab til fagets...

 3. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 4. Alternative rum til læring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyngsø, Anita; Nielsen, Camilla Kirketerp

  2016-01-01

  Innovative projekter, der gennemføres som online- og spilbaseret læring på sygeplejeuddannelsen og dyrlægeuddannelsen, har intentioner om at udvikle digitale alternative læringsrum. To uafhængige igangværende etnografiske studier, der følger projekternes praktiske forløb og læringssituationer......, identificerer et interessant empirisk tematisk slægtskab: En tendens til utilsigtet skolificering. Skolificering som tema og fælles tendens er omdrejningspunktet for denne artikel. De nye alternative læringsrum skal styrke forholdet mellem teori og praksis, øge fleksibiliteten for uddannelsernes aktører, samt...... bidrage til øget grad af studenterstyret undervisning og studenteraktivitet. Analyserne viser, at de alternative læringsrum faktisk producerer nye strategier og muligheder, men at strategier kendt fra de traditionelle læringsrum også tydeligt reproduceres. Analyserne fokuserer på konflikten mellem de...

 5. Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bengt Ove Andreassen

  2008-12-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter ulike sider ved eksplisitt å åpne for konfliktperspektiver i religionsundervisningen. En slik tilnærming er faglig utfordrende, men gir innblikk i en side ved religion som i norsk religionsdidaktisk sammenheng har vært lite utforsket. Norske religionsdidaktikere er i all hovedsak rekruttert fra teologiske fagmiljøer og har hentet perspektiver fra økumenikk og religionsdidalog i stedet for å kunne utforske konflikter der religion inngår, for å lære noe om religioner. Artikkelen trekker inn bidrag fra religionsvitenskapen og legger til grunn en forståelse av religion som i noen grad skiller seg fra etablerte perspektiver i norsk religionsdidaktikk.

 6. Duplik til Nils Hybels tredje eventyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøgh, Anders

  2005-01-01

  Andet indlæg i en debat med og om lektor, dr.phil. Nils Hybel i anledning af hans bog: Danmark og Europa 750-1300, 2003. Indlægget handler mest om kildernes status i den historiske forskningsproces.......Andet indlæg i en debat med og om lektor, dr.phil. Nils Hybel i anledning af hans bog: Danmark og Europa 750-1300, 2003. Indlægget handler mest om kildernes status i den historiske forskningsproces....

 7. Tribute to Dr Jacques Rogge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bourgois, Jan G; Dumortier, Jasmien; Callewaert, Margot

  2017-01-01

  'A tribute to Dr J. Rogge' aims to systematically review muscle activity and muscle fatigue during sustained submaximal quasi-isometric knee extension exercise (hiking) related to Olympic dinghy sailing as a tribute to Dr Rogge's merits in the world of sports. Dr Jacques Rogge is not only...... of invasive needle electromyography (EMG) during a specific sailing technique (hiking) on a self-constructed sailing ergometer. Hiking is a bilateral and multi-joint submaximal quasi-isometric movement which dinghy sailors use to optimize boat speed and to prevent the boat from capsizing. Large stresses...... are generated in the anterior muscles that cross the knee and hip joint, mainly employing the quadriceps at an intensity of 30-40% maximal voluntary contraction (MVC), sometimes exceeding 100% MVC. Better sailing level is partially determined by a lower rate of neuromuscular fatigue during hiking and for ≈60...

 8. Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti Andersen Nerhus

  2011-08-01

  Full Text Available Innen fagområdet fysisk aktivitet eksisterer det en rekke sentrale begreper som har vist seg å ofte bli forveksletmed hverandre eller bli brukt synonymt selv om de har ulik betydning. Fysisk aktivitet og trening er eksempler på to begrep som i mange sammenhenger brukes om hverandre. Målet med denne artikkelen er å gi en oversikt over vanlig brukte begreper som er relatert til fysisk aktivitet og foreslå en avgrensning for åtydeliggjøre betydningen av og innholdet i hvert enkelt begrep. Femten begrep ble inkludert i artikkelen, og disse ble identifisert med utgangspunkt i både faglitteratur, offentlige publikasjoner, media og ulike typer undersøkelser. Søk i både norsk og engelsk litteratur og innspill fra personer innen offentlig forvaltning og aktuelle fagmiljø i Norge ble benyttet for å komme frem til begrepsforklaringene. De foreslåtte forklaringene er ment som anbefalinger i forhold til bruk og forståelse. Det lar seg ikke gjøre å presentere noen form forfasit som omfatter alle nyanser av et begrep tilpasset alle formål. Målet er likevel at de foreslåtte begrepene med tilhørende forklaringer skal kunne benyttes på tvers av ulike fagfelt, organisasjoner og studier slik at det blir en enhetlig forståelse av hva som menes når et bestemt begrep benyttes

 9. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... eller samfundsvidenskabernes fortrinsret, når det gjaldt fortolkningen af menneskets oprindelse, inddeling og værdi. Afhandlingen afdækker UNESCOs initiativer og vurderer deres virkningshistorie i tiden fra 1945 og frem til 1965, hvor FN vedtog sin konvention mod racediskrimination. En central opgave...... for UNESCO i perioden var at udforme en erklæring, som indeholdt en almengyldig definition af racebegrebet. Det skete i troen på, at erklæringen kunne fjerne fordomme og bringe menneskeheden tættere sammen. Filosoffen Alain Finkielkraut har karakteriseret erklæringen som et politisk projekt. Afhandlingen...

 10. Guide til gode spørgeskemaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Henning

  Spørgeskemaundersøgelser bliver ofte brugt til at dokumentere forskellige forhold og begrunde politiske beslutninger. Men resultaterne kan være forbundet med stor usikkerhed. Det kræver omhu og stor sproglig formåen at udarbejde spørgeskemaer. Seniorforsker Henning Olsen har i flere år arbejdet med...... viden om, hvordan folk forstår sproglige meddelelser og genkalder sig informationer. I guiden behandles emner som fx styrende problemstillinger og spørgsmåls fokus og neutralitet, formulering af åbne eller lukkede spørgsmål og svarkategorier, tematiske spørgeforløb, aflastning af svarpersoners...

 11. Kan vi det, der skal til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Balstrøm, Thomas; Meilby, Henrik

  2010-01-01

  Artiklen fremlægger resultaterne fra en undersøgelse, der blev gennemført hen over vinteren 2009-2010. Undersøgelsen viser bl.a., at der er en stor efterspørgsel på folk med indsigt i geografisk informationsteknologi inden for de kommende to år. Specielt efterspørges super-konsulenter, geo-business...... managers, geo-dataloger og landmålingsteknikere/landmålere. Inden for de tre førstenævnte kategorier halter udannelsesinstitutionerne efter mht. at tilpasse sig fremtidens behov, fordi der stadigvæk i et stort antal uddannes generalister med lav indsigt og mellem til høj, men klassisk indsigt i geografisk...

 12. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  UC Lillebælt har på baggrund af kommunale henvendelser udarbejdet et kursusforløb om Den motiverende samtale (DMS). I en efterfølgende evaluering af forløbet har en nedsat projektgruppe udarbejdet en guide til selvevaluering med fokus på kompetenceudvikling af kursusdeltagerne. For at sikre...... dog også andre kommunikationsmodeller, og DMS indgår i fragmenter. Det er særligt delen om ambivalens og forandringshjulet der fremhæves fra DMS. Evalueringen af SEG peger på følgende: Selvevaluering er mest meningsfyldt, når DMS jævnligt anvendes, hvorfor målgruppen for SEG med fordel kan beskrives...

 13. Tumour infiltrating lymphocytes (TILs) in breast cancer during pregnancy.

  Science.gov (United States)

  Azim, Hatem A; Vingiani, Andrea; Peccatori, Fedro; Viale, Giuseppe; Loi, Sherene; Pruneri, Giancarlo

  2015-06-01

  Tumour infiltrating lymphocytes (TILs) is one of the most exciting breast cancer biomarkers, yet no data is available on its prevalence in tumours diagnosed during pregnancy. We evaluated the prevalence of TILs (stromal and intratumoural) in pregnant and non-pregnant young breast cancer patients. 11/116 (9.6%) of the non-pregnant and 2/86 (2.3%) pregnant patients had TILs ≥ 50% (p pregnancy. The low prevalence could reflect the state of low host immunity associated with pregnancy. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3......) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980....

 15. Anand Kumar, Dr Trichnopoly Chelvaraj

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1981 Section: Animal Sciences. Anand Kumar, Dr Trichnopoly Chelvaraj Ph.D. (Rajasthan), D.Sc. (Mumbai). Date of birth: 18 June 1936. Date of death: 26 January 2010. Specialization: Human Reproduction Last known address: Chairman, Hope Infertility Clinic & Research Foundation, 33/1, Aga Abbas Ali Road, ...

 16. Dr. John Marburger visits DESY

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Dr. John Marburger, Director of the United States Office of Science and Technology Policy, visited the research center DESY in Hamburg. The American physicist wanted to inform himself about the status of the TESLA X-ray laser and the TESLA linear collider as well as the international collaboration at DESY (1/2 page).

 17. Beig, Dr Gufran-Ullah

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 2009 Section: Earth & Planetary Sciences. Beig, Dr Gufran-Ullah Ph.D. Ahmedabad. Date of birth: 24 May 1961. Specialization: Atmospheric Sciences, Global Change & Atmospheric Environment, Urban Air Pollution & Chemical-Climate Change, 2-D & 3-D Atmospheric Chemical Transport Modelling

 18. Murty, Dr Thutupalli Gopala Krishna

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2002 Section: Engineering & Technology. Murty, Dr Thutupalli Gopala Krishna Ph.D. (Adelaide). Date of birth: 11 February 1944. Specialization: Optical Engineering, Thin Film Technology, Electro-Optical Instrumentation and Atmospheric Science Technologies Address: 848, 8th B Main, 17th Cross, ISRO Layout, ...

 19. Rao, Dr Kanury Venkata Subba

  Indian Academy of Sciences (India)

  Rao, Dr Kanury Venkata Subba Ph.D. (Baroda), FNA, FNASc. Date of birth: 27 September 1958. Specialization: Synthetic Peptides, Cell Signalling, Biology of Tuberculosis Infection, Systems Biology Address: Head, DDRC, Translational Health Science & Technbology Institute, NCR Biotech, Science Cluster, Faridabad 121 ...

 20. Ali, Dr Moizuddin Abdul Salim

  Indian Academy of Sciences (India)

  ... Section: Animal Sciences. Ali, Dr Moizuddin Abdul Salim D.Sc. (Andhra), D.Sc. (h.c.), FNA. Date of birth: 12 November 1896. Date of death: 20 June 1987. Specialization: Ecology, Zoogeography, Nature Conservation, Ornithology Last known address: No. 46, Pali Hill, Bombay 400 050. YouTube; Twitter; Facebook; Blog ...

 1. Profile Interview: Dr. Sufia Dadabhai

  African Journals Online (AJOL)

  Fanuel Bickton (FB), an. MMJ intern, speaks with Dr. Sufia Dadabhai (SD) on her personal and professional background, her position as the current Director of the. Johns Hopkins Research. Project (JHP) in Malawi, the cutting-edge HIV-related studies JHP is currently undertaking, and specifically how the Project is ...

 2. Raghava, Dr Gajendra Pal Singh

  Indian Academy of Sciences (India)

  Raghava, Dr Gajendra Pal Singh Ph.D. (Chandigarh), FNASc. Date of birth: 25 May 1963. Specialization: Bioinformatics, Cancer Genomics, Immunoinformatics, Drug Design, Subunit Vaccine Design Address: Head, Centre for Computational Biology, Indraprastha Institute of Information Technology, Okhla, Phase 3, New ...

 3. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aner, Louise Glerup; Hansen, Høgni Kalsø

  Denne rapport undersøger flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner gennem en periode, som har været præget af højkonjunktur og siden af økonomiske krise. Rapporten har særligt fokus på højtuddannede personer og på socialt udsatte personer, som i undersøgelsen er defineret som personer på...... således både tendenser og mønstre i flytningerne og årsager til flytningerne. Rapportens resultater tyder på, at land- og i særlig grad yderkommuner er udfordrede, både i forhold til at tiltrække den højtuddannede arbejdskraft og i forhold til en relativt stor tilflytning af personer på offentlig...

 4. 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Katrine Jagd; Sørensen, Lea

  Anbefalingshæfte med anbefalinger til ligeværdige samarbejder i praksisnære innovationsprojekter eller andre samarbejdsdrevne innovationsprojekter mellem studerende, uddannelsesinstitutioner og offentlige eller private virksomheder....

 5. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 6. Fugemateriale til belægningssten og fliser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2004-01-01

  Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha.......Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha....

 7. Seniorforsker Ole Hertel udnævnt til adjungeret professor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.......Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet....

 8. En differentieret tilgang til total cost of ownership (TCO)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zachariassen, Frederik

  2010-01-01

  Økonomistyring er en nødvendig brik i forsøget på at kunne styre dele af eller hele forsyningskæden, og til dette bruges diverse økonomistyringsværktøjer. Denne artikel omhandler økonomistyringsværktøjet 'total cost of ownership', og hvordan dette kan bruges til at forbedre samarbejdet med...

 9. Kan lignin omdannes til flydende brændstof?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Joachim Bachmann; Jensen, Anders; Felby, Claus

  2015-01-01

  Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her...

 10. Et farvel til terror? Krigen mod ISIS 2014-2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Et farvel til terror? – Krigen mod ISIS 2014-2015 har til hensigt at belyse aspekter af håndteringen af den nye sikkerhedspolitiske situation i Mellemøsten, der er opstået i kølvandet på fremkomsten af ISIS. Gennem en række selvstændige kapitler fremføres forskellige perspektiver, der både hver i...

 11. Økologisk kvalitet fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Heine; Nielsen, Thorkild

  1997-01-01

  Når det gælder forarbejdning indeholder det økologiske regelsæt udelukkende krav af ernæringsmæssig karakter. Fra et forbrugerhensyn er det nærliggende at forvente at hensyn til miljø gælder både primærproduktion, forarbejdningsled og distribution. Der kunne formuleres en række krav til energianv...... energianvendelse, forurening, transport, emballering og arbejdsforhold....

 12. Når værk bliver til vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2008-01-01

  Artiklen undersøger hvorledes kunst, der anvendes i religionens eller den politiske ideologis tjeneste, kan føre til vold og dermed mister den åbenhed og flertydighed, der overhovedet gør den til kunst. Emnerne er den europæiske hofnar, islam og Rote Armée Fraktion. De teoretiske indfaldsvinkler ...... anlægges gennem Bakhtin, Benjamin og Habermas....

 13. Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) from patients with glioma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liu, Zhenjiang; Meng, Qingda; Bartek, Jiri

  2017-01-01

  Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) may represent a viable source of T cells for the biological treatment of patients with gliomas. Glioma tissue was obtained from 16 patients, tumor cell lines were established, and TILs were expanded in 16/16 cases using a combination of IL-2/IL-15/IL-21....... Intracellular cytokine staining (ICS, IL-2, IL-17, TNFα and IFNγ production) as well as a cytotoxicity assay was used to detect TIL reactivity against autologous tumor cells or shared tumor-associated antigens (TAAs; i.e., NY-ESO-1, Survivin or EGFRvIII). TILs were analyzed by flow cytometry, including T......-cell receptor (TCR) Vβ family composition, exhaustion/activation and T-cell differentiation markers (CD45RA/CCR7). IL-2/IL-15/IL-21 expanded TILs exhibited a mixture of CD4+, CD8+, as well as CD3+ CD4-CD8- T cells with a predominant central memory CD45RA-CCR7+ phenotype. TIL showed low frequencies of T cells...

 14. O aparato inalação de gases: a colaboração de James Watt (1736-1819) e Dr. Thomas Beddoes (1760-1808)

  OpenAIRE

  Heilbrun, Valéria

  2009-01-01

  Nesta dissertação abordamos os estudos pneumáticos, realizados por James Watt (1736-1819) que o conduziram na confecção de um aparato portátil de inalação de gases em colaboração com as terapias médicas do Dr.Thomas Beddoes (1760 - 1808). Este aparato foi utilizado no projeto pneumático do Dr.Thomas Beddoes, de investigação cientifica, o Pneumatic Medical Institution, em Bristol, sobre a potencialidade de utilização dos gases em enfermidades pulmonares. Analisando os estudos e experimentos...

 15. Dr Jan Theodoor Henrard (with portrait)

  NARCIS (Netherlands)

  Goddijn, W.A.

  1946-01-01

  On October 16th 1946 Dr J. Th. Henrard will have reached the pensionable age of sixty five years. In accordance with the legal prescriptions he is due to take leave officially as keeper of the ”Rijksherbarium“. The present director, Prof. Dr H. J. Lam, invited me to write a short biography of Dr

 16. Big Data fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Axel; Ersbøll, Bjarne Kjær; Riis, Mark Bernhard

  Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne,....... Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter......Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne...... finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste. • Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data...

 17. Data warehouse til elbilers opladning og elpriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  Denne rapport præsenterer, hvordan GPS og CAN bus målinger fra opladning af elbilerne er renset for typiske fejl og gemt i et data warehouse. GPS og CAN bus målingerne er i data warehouset integreret med priserne fra det Nordeuropæiske el spotmarked Nord Pool Spot. Denne integration muliggør...... målinger om opladningen af elbiler er sammen med priserne fra el spotmarkedet indlæst i et data warehouse, som er fuldt ud implementeret. Den logiske data model for dette data warehouse præsenteres i detaljer. Håndteringen af GPS og CAN bus målingerne er generisk og kan udvides til nye data kilder......-en-elbil projektet. Data er renset for fejl så som uventede hop i kilometertælleren, uventede hop i State of Charge (SoC) værdien og svingende SoC værdier. For hver fejltype er fejlen beskrevet med et konkret eksempel fra rå data og antal af fejl er listet. Det beskrives yderligere, hvordan hver enkelt fejl er...

 18. Chile menos volátil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Larraín B.

  2008-01-01

  Full Text Available Desde fines de 1998 la economía chilena se desaceleró mucho. Si entre 1988 y 1998 la tasa de crecimiento promedio alcanzó un 7.8%, durante el período postcrisis asiática fue de sólo un 3.7%. Sin embargo, junto con la desaceleración del crecimiento, la volatilidad de la economía se redujo prácticamente a la mitad.Este trabajo investiga, mediante un análisis empírico formal, el papel que tuvieron la introducción de la flotación cambiaria y la utilización de la regla de superávit estructural en transformar a Chile en una economía menos volátil. Nuestros resultados muestran que la introducción de la regla fiscal parece haber reducido en un tercio la volatilidad del crecimiento del PIB. Por su parte, la flotación cambiaria contribuyó a reducir esa volatilidad adicionalmente en alrededor de un cuarto. Así, en conjunto, ambas medidas aparecen como responsables de haber disminuido la volatilidad del crecimiento de la economía chilena en casi 60%. Estos resultados son robustos ante especificaciones y posibles problemas de endogeneidad en algunas de las variables explicativas.

 19. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 20. Interview with Dr Anna Matamala

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucinea Marcelino Villela

  2016-12-01

  Full Text Available In this interview, which took place in June 2016, Dr Anna Matamala described some details about her long professional experience in Audiovisual Translation, especially in dubbing from English into Catalan, and we talked about many other things like her interest in lexicography, her point of view on some contemporary topics in Audiovisual Translation Studies: the use of technology, the relation between AVT and Accessibility Studies, AVT and Filmmaking fields, the importance of keeping in touch with other countries and even continents outside Europe, and she also gave some advice to the new generation of Translation students.

 1. Interview with Dr Anna Matamala

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucinea Marcelino Villela

  2016-09-01

  In this interview, which took place in June 2016, Dr Anna Matamala described some details about her long professional experience in Audiovisual Translation, especially in dubbing from English into Catalan, and we talked about many other things like her interest in lexicography, her point of view on some contemporary topics in Audiovisual Translation Studies: the use of technology, the relation between AVT and Accessibility Studies, AVT and Filmmaking fields, the importance of keeping in touch with other countries and even continents outside Europe, and she also gave some advice to the new generation of Translation students.

 2. Kriser der dræber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stahl, Rune Møller; Ditlevsen, Kia

  2014-01-01

  Vi er vant til at se på kriser som rent økonomiske fænomener. Men de sætter sig også igennem rent fysisk – vi bliver syge og dør af dem.......Vi er vant til at se på kriser som rent økonomiske fænomener. Men de sætter sig også igennem rent fysisk – vi bliver syge og dør af dem....

 3. Fra talent til ekspert på fire semestre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stilling Olesen, Jesper

  Jeg vil holde en tale som I nok vil have haft mere nytte af for fire semestre siden. Dengang var I talenter; nu er I allerede blevet eksperter i pædagogisk antropologi. I kan lytte til talen som en kærkommen lejlighed til at se tilbage på jeres tid på uddannelsen og reflektere over, om den vej, I...... valgte gennem studiet, var den bedste, eller om I kunne have gjort det endnu bedre. Jer, der er studerende, kan derimod lytte til talen som en mulighed for at overveje, om I forvalter jeres talent på den rette måde. I kan stadig nå at justere jeres strategi som studerende, så den kommer på omgangshøjde...

 4. Min danske drøm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Unge indvandrerkvinder stormer ind på gymnasierne og derfra videre til universiteterne. De unge kvinder er ikke bare mønsterelever, men også mønsterbrydere. Hvorfor når de så langt? Er det i virkeligheden noget helt andet end forældrenes uddannelse, arbejde og indkomst, der har betydning for, hvo...

 5. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 6. Aktøranalytisk tilgang til designprocessen: Social Construction of Technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindegaard, Hanne; Yoshinaka, Yutaka

  Introduktion til den konstruktivistiske tilgang til teknologianalyse og socioteknisk design "Social Construction of Technology" (SCOT) ved Wiebe Bijker, mhp. design og innovation uddannelsen. Dækker over SCOT begreberne Relevante Sociale Grupper, Fortolkningsmæssig Fleksibilitet, Betydningstilord......Introduktion til den konstruktivistiske tilgang til teknologianalyse og socioteknisk design "Social Construction of Technology" (SCOT) ved Wiebe Bijker, mhp. design og innovation uddannelsen. Dækker over SCOT begreberne Relevante Sociale Grupper, Fortolkningsmæssig Fleksibilitet...

 7. Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk

  OpenAIRE

  Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen

  2014-01-01

  Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til god revisjonsskikk, utgjør problemstillingen som ligger til grunn for denne masteroppgaven. Anleggskontrakter er ifølge IAS 11 kontrakter som er særlig fremforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en kombinasjon av eiendeler. Denne definisjonen utdypes ...

 8. Er Web 2.0 klar til mainstream?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?......BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?...

 9. Turen går til Second Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Inger-Marie F.

  2009-01-01

  Artiklen giver et overblik over Second Life for at gøre det lettere for især nybegyndere at orientere sig og planlægge mere målrettede og dermed succesfulde besøg i den virtuelle verden. Artiklen går ikke i dybden men forsyner læseren med en indledende begrebsafklaring, fakta, praktiske oplysninger...... og links til yderligere information. Sidste del af artiklen indeholder slurls til og beskrivelser af interessant steder i Second Life, som er et besøg værd....

 10. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 11. Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Bolet, Lars

  2012-01-01

  Geografiske Informationssystemer er anvendt til at dels at dokumentere, hvilke effekter Intelligent Farttilpasning har på hastighedsoverskridelser, og dels til at undersøge, hvordan disse overskridelser kan præsenteres meningsfuldt i spatiale analyser. Analyser af effekten på kørselsadfærden er...... til at beskrive kørselsadfærden ved spatiale analyser....

 12. Fra Oklahoma! til Beauty and the Beast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen Kaargaard

  2010-01-01

  Artiklens formål er at bidrage til en belysning af Original Broadway Cast-albummets historiske udvikling til og som distinkt fonografisk undergenre i den amerikanske produktion af musical-album. På baggrund af en kort introduktion til amerikansk musical-musik som fonografisk fænomen med definition...

 13. Dr. von Braun Briefing Walt Disney

  Science.gov (United States)

  1965-01-01

  Dr. von Braun began his association with Walt Disney in the 1950s when the rocket scientist appeared in three Disney television productions related to the exploration of space. Years later, Dr. von Braun invited Disney and his associates to tour the Marshall Space Flight Center (MSFC) in Huntsville, Alabama. This photograph is dated April 13, 1965. From left are R.J. Schwinghamer from the MSFC, Disney, B.J. Bernight, and Dr. von Braun.

 14. In Memoriam: Dr. Frank John Fenner

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  2011-04-22

  This podcast reflects on one of the greatest pioneers in virology, Dr. Frank John Fenner. Dr. Frederick Murphy, a member of EID's editorial board and the Institute of Medicine, and professor of Pathology at the University of Texas Medical Branch in Galveston, shares professional and personal stories of Dr. Frank Fenner.  Created: 4/22/2011 by National Center for Emerging Zoonotic and Infectious Diseases (NCEZID).   Date Released: 4/26/2011.

 15. Live Speed Analysis, en app til hastighedsmålinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolet, Lars; Christensen, Peter Muhlig; Halskov-Sørensen, Asbjørn

  2013-01-01

  I et bachelorprojekt har tre studerende udviklet en app, som kan registrere og behandle hastigheder ved den såkaldte spejlmetode. App'en er siden videreudviklet, så registreringerne stedfæstes, tidstemples og uploades til en fæIIes database. App'en er frit tilgængelig. Den kan bruges af...

 16. Brugbarhedsevaluering af LyngsoeMobil - En applikation til hjemmeplejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Janne Jul

  blev deltagerne bedt om at udfylde et spørgeskema om demografisk profil og IT-erfaring. Ud fra testen og spørgeskemaerne er der identificeret en række styrker og svagheder ved LyngsoeMobil. Følgende områder af LyngsoeMobil fungerer tilfredsstillende eller godt: • Journal-delen, både hvad angår......Denne rapport indeholder resultaterne af en brugbarhedsevaluering af LyngsoeMobil, Lyngsoe System A/S’ applikation til hjemmeplejen. Evalueringen er gennemført i maj 2006. LyngsoeMobil er en elektronisk afløser til de eksisterende papirbaserede kørelister som anvendes i mange hjemmeplejer i dag....... LyngsoeMobil understøtter de eksisterende arbejdsgange i de papirbaserede kørelister, foruden en del ekstra funktionalitet, såsom online adgang til en borgers journal, mulighed for at følge kollegers kørelister og adgang til større mængder af information som ellers kun har været tilgængelig ude hos...

 17. TilE PARADOX OF PEDAGOGY TRANSPOSITION: Learning From ...

  African Journals Online (AJOL)

  TilE PARADOX OF PEDAGOGY TRANSPOSITION: Learning From Inhibitors to Teacher Change: Lessons from a Zimbabwean. Research Project in Environmental Education. Kathy Stiles. Definition of paradox used in this paper is "a person or thing conflicting with a preconceived notion of what is reasonable or possible" ...

 18. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  den psykoterapeutiske tradition og dermed det medicinske felt må den omformes til en egentlig eksistensanalytisk etik. Denne ambition omfatter en cirkelbevægelse fra eksistensfilosofisk og eksistensfænomenologisk refleksion over vilkårene for den menneskelige eksistens som konkret levet eksistens over...

 19. Ikke en tid til mesterværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer en diskussion af den seneste miljøorienterede kulturteori indenfor retningen Spekulativ Realisme (Graham Harman, Timothy Morton) og sætter den i en historisk kontekst gennem romantisk filosofi og antikkens begreb om genius loci. Ydermere knyttes disse begreber specifikt til...

 20. Produktion og eksport af stiklinger flytter til Afrika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2013-01-01

  Den internationale konkurrence og arbejdsdeling stiger i takt med den øgede globalisering. Det gør sig også gældende i jordbrugssektoren - og også i gartneribranchen. De arbejdskraftintensive og løntunge dele af produktionen flytter til lavomkostningslande, hvorved den samlede konkurrenceevne for...

 1. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 2. Omfang og effekt af herbicidafdrift til læhegn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Andersen, Helle Vibeke; Løfstrøm, Per

  2008-01-01

  Projektet "Vurdering af omfang og effekt af afdrift af ukrudtsmidler til danske læhegn eksemplificeret ved metsulfuron" har via praksisnære eksperimenter demonstreret, at bærproduktionen i danske læhegn er følsom over for afdrift af ukrudtsmidlet Ally (og dermed sandsynligvis også andre ukrudtsmi...

 3. Notat til Sundheds- og Ældreudvalget, Christiansborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Holck, Ulla; Jacobsen, Stine Lindahl

  2015-01-01

  indsatser, for eksempel national anbefaling af musikterapi til mennesker med autisme, psykose og demens i Norge, Sverige, England og Tyskland. Trods manglende implementering i Danmark ser vi dog spirende lokale initiativer, bl.a. støttet af Ældrepuljen. Den har gjort det muligt at ansætte flere...

 4. Om brugen af Big Data til at identificere middelalderfragmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Jakob Povl

  2015-01-01

  Søgemaskiner på internettet kan i dag anvendes til at afkode vanskeligt læsbare fragmenter fra middelalderen. Således åbnes der op for en ny verden inden for eksempelvis den digitale humaniora - the Digital Humanities....

 5. Computerlingvistik. Metoder til visualisering af regional variation i sociale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quist, Pia; Hovy, Dirk

  2018-01-01

  kvantitative analyser af data fra Twitter og Trustpilot undersøges det hvordan man kan visualisere den sproglige variation der findes i data. Det sker ved at repræsentere forskellene på kort over Danmark. I kapitlet præsenteres data-dreven metode (data-driven method) som er en induktiv, kvantitativ tilgang til...

 6. Fra kulturmøde til fragmentet og 'den anden'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2017-01-01

  Artiklen introducerer til tre postkoloniale teorier - Edward Said, Homi Bhabha og Jean Baudrillard. Med inddragelse af etnografisk materiale skrevet frem som fragmenter diskuteres hvilke konsekvenser det får for vores forståelse af kulturmøde, når det reflekteres ind i postkoloniale teoridannelser....

 7. Fra New Public Management til New Public Governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Borup; Krogstrup, Hanne Kathrine

  2017-01-01

  Konturerne i New Public Governance ikke er skarpt optegnede og dets gennemslag i praksis er uforudsigelig. I dette kapitel sættes New Public Governance i relation til New Public Management og kravet om evidensbasering af offentlige ydelser. Samskabelse præsenteres som nyt centralt begreb....

 8. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 9. Et bedre alternativ til rygmærket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2015-01-01

  DEBAT: For at kunne forebygge bandekonflikter og radikalisering, skal vi blive klogere på fænomenet "border jumping", hvor tidligere bande- og rockermedlemmer hopper til en anden voldelig gruppering, skriver Line Lerche Mørck, forsker ved Aarhus Universitet....

 10. En guide til gyset. Horror: The Film Reader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  2004-01-01

  Der er gennem tiden skrevet og teoretiseret vidt og bredt om, hvad horrorgenren er for en størrelse – og det med skiftende held. Antologien Horror: The Film Reader forsøger at levere en både bred og dybdegående introduktion til det mudrede genrefelt, som horror er. Det lykkedes langt hen af vejen....

 11. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 12. Flytning til udlandet af et dansk aktie- eller anpartsselskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer, hvordan flytning af et dansk A/S eller ApS til et andet EU-land kan ske gennem oprettelse af et datterselskab i det andet land, efterfulgt af en omvendt lodret fusion (M ophører, og  D er det fortsættende selskab). Fusionsvederlaget  er aktier i datterselskabet, der kan...

 13. Duernes brystmuskel ledte til opdagelsen af Krebs cyklus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Tobias; Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2015-01-01

  Den biokemiske forsker Hans Krebs beskrev i 1937 citronsyrecyklus ved hjælp af muskelvæv fra aflivede duer. Selvom tidsskrifter Nature ikke fandt plads til at publicere resultaterne, blev han i 1953 tildelt nobelprisen i medicin for opdagelsen af, hvad der i eftertiden er kendt som Krebs cyklus....

 14. Forsøg med brobygning til EUD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katznelson, Noemi; Görlich, Anne; Hansen, Niels-Henrik Møller

  En evaluering af 12 projekter, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat i samarbejde med Undervisningsministeriet. De 12 projekter har til hensigt at hjælpe unge på kontanthjælp i gang med en ordinær uddannelse. Der er tale om en midtvejsevaluering , hvorved målet med evalueringen er at give de...

 15. Vandmiljøplanen: Fra forhandling til symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou; Wendelboe Hansen, Michael

  Udgangspunktet er en analyse af forløbet af Vandmiljøplanens tilblivelsesproces 1987. Fortolkningsrammen er en bred gengivelse af ændringerne i det politiske og administrative system i firserne fra forhandlingspolitik/korporative og stabile strukturer til løsere netværk/opsplittede beslutningsfor...

 16. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2014-01-01

  Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige ...

 17. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2013-01-01

  Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige ...

 18. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 19. Feedback viser vejen til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldahl, Kirsten Kofod

  Feedback viser vejen til læring Dette vejledningshæfte hører tæt sammen med fire feedbackplakater (Dafolo 2014). Hæftet giver konkrete forslag til brugen af feedbackplakaterne i klasserummet og i teamsamarbejdet. Den giver en grundig indføring i John Hattie og Helen Timperleys feedbackmodel og de...... tre feedbackspørgsmål, som er rygraden i en god feedbackkultur. God feedback gives bedst på baggrund af gode læringsmål med klare succeskriterier. Derfor giver hæftet undervejs konkrete eksempler på, hvordan læringsmål og succeskriterier kan formuleres på flere niveauer. Her inddrages også forskellige...... • at styrke børnenes motivation for læring • at inddrage børnene og give dem medansvar i deres læreproces • at styrke tilliden til og respekten for folkeskolen gennem evidensbaseret undervisning. Feedback hjælper os til læring, og med feedbackplakaterne og dette vejledningshæfte er du og børnene godt på vej!...

 20. Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bhatti, Yosef; Dahlgaard, Jens Olav; Hansen, Jonas Hedegaard

  En SMS når borgerne direkte på deres mobiltelefoner, og det er efterhånden blevet helt almindeligt at få en påmindelse om ens tid hos lægen, tandlægen eller hos mekanikeren via SMS. SMS er samtidig en teknologi, som gør det muligt at nå mange hurtig og billigt. At SMS-teknologien er alment brugt og...... effektiv til at nå mange personer på en gang, gør den potentielt attraktiv med henblik på at mobilisere borgerne til at stemme. I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 i Danmark blev der sendt SMS-opfordringer til at stemme ud til unge i aldersgruppen mellem 18 og 29 år (begge inkl.......). For at teste virkningen var udsendingen gennemført som et felteksperiment. 100.791 unge modtog en SMS, mens 46.125 andre unge var placeret tilfældigt i en kontrolgruppe, som intet modtog. Den samlede effekt på valgdeltagelsen var 0,65 procentpoint. Eksperimentet testede to typer af SMS’er - en sproglig frisk...

 1. Målstyring af og frihedsgrader til de menneskelige ressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kjeld

  2010-01-01

  bevaring af arbejdspladser. I den voluntaristiske tilgang til ledelse af personale bevæger virksomhederne sig i en ”sociologisk dualisme” mellem hårde og bløde tilgange. Strukturerne på arbejdsmarkedet og kulturelle forhold i samspillet mellem samfund og virksomhed i det danske samfund betyder, at begge...

 2. Er adgang til internettet en grundrettighed i EU?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Søren Sandfeld

  2013-01-01

  Med udgangspunkt i EU-teledirektivpakken behandles spørgsmålet, om adgang til internettet er en grundrettighed efter EU-retten, således at der er væsentlige begrænsninger i medlemsstaternes mulighed for at indføre restriktioner i denne adgang, fx i tilfælde, hvor borgeren misbruger internetadgangen...

 3. Fra Share of Wallet til Share of Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2015-01-01

  Den digitale og mobile revolution giver nye muligheder for arbejdet med loyalitet. Men pas på, at " nissen ikke flytter med" over på de nye platforme. Der er nemlig grund til at stoppe op og at kvalitetssikre loyalitetsarbejdet. Det handler nemlig ikke kun om teknologi, men om strategi....

 4. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se m...

 5. Dr. Francis Collins Is New NIH Director

  Science.gov (United States)

  ... that, with Dr. Collins at the helm, the Human Genome Project met its milestones ahead of schedule and under budget. The project concluded successfully in April 2003 with the complete map of the human genome, the instruction book for peoples' DNA. Dr. Collins ...

 6. Dr Andrea Granelli, Vice President, Telecom Italia

  CERN Multimedia

  Patrice Loïez

  2002-01-01

  Photo 06: Dr Andrea Granelli, Chief Executive Officer, Telecom Italia Lab (second from right) visiting the LHC superconducting magnet test hall with (from left to right) M. Cecchi , F. Gagliardi and G. Cavallari. Photo 15: Dr Andrea Granelli, Chief Executive Officer, Telecom Italia Lab (left) visiting the LHC superconducting magnet test hall with (from left to right) M. Cecchi and G. Cavallari.

 7. Hvordan får man succes med Business Intelligence anvendt til data på danske universiteter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaardboe, Rikke; Nyvang, Tom; Jensen, Erling

  Dansk universiteter anvender Business Intelligence (BI) til at indfange, gemme, tilgå og analysere data, der hjælper brugerne til at træffe bedre beslutninger. I henhold til Hartley and Seymour (2011), spiller BI en vigtig rolle til at forbedre servicen i den offentlige sektor. Selvom teknologien...

 8. Schmallenberg virus – et nyt virus hos drøvtyggere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lohse, Louise

  undersøgelser på laboratoriet, blev alle prøver i en længere periode testet negative for kendte patogener, der evt. kunne tænkes at knytte sig til disse sygdomsudbrud. Efterfølgende fandt man ved sekvensanalyse på DNA/RNA oprenset fra prøvematerialet lighed med virus fra orthobunyavirusgruppen. Disse virus er...... normalt vektorbårne og er kendt som årsag til sygdom i drøvtyggere i Australien, Asien, Afrika og Mellemøsten. Det nye virus blev kaldt Schmallenberg virus (SBV) efter stedet hvor det første tilfælde blev påvist. Siden har Schmallenberg virus spredt sig og er nu påvist i får, kvæg og geder i Tyskland......, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Spanien, Italien og Storbritannien (status april 2012). Det antages, at virus overføres med mitter og myg og inkubationstiden har fra eksperimentelle forsøg vist sig at være kort (1-4 dage). Virus cirkulerer få dage i blodet og manifesterer sig ved milde uspecifikke...

 9. An Interview with Dr. Walter Lear

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  The Editors

  2009-03-01

  Full Text Available In this issue of the English version of Social Medicine we are publishing the first of several pamphlets loaned to us by the US Health Activism History Collection. To introduce this collection we travelled to Philadelphia on June 18, 2008 to interview Dr. Walter J. Lear. Dr Lear, born in 1923, is the person responsible for the collection. In a wide-ranging interview in his home Dr. Lear discussed his personal background, the origins and purpose of the collection, the impact of the McCarthy period on the US health left, as well as his vision for the future.

 10. Sodahvede og glycerol til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvelplund, Torben; Weisbjerg, Martin Riis

  2011-01-01

  Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at glycerol kan anvendes som et alternativt fodermiddel til højtydende malkekøer. De anvendte mængder gav dog en lavere EKM ydelse end sodahvede, men øgede samtidigt mælkens proteinindhold.......Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at glycerol kan anvendes som et alternativt fodermiddel til højtydende malkekøer. De anvendte mængder gav dog en lavere EKM ydelse end sodahvede, men øgede samtidigt mælkens proteinindhold....

 11. Kan man tale sig til en ny organisationskultur?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabrielsen, Jonas; Mouton, Nicolaas T.O.

  2014-01-01

  Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog på, at lede......Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog på...

 12. Fra 1800-tals familie til den moderne familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens

  2004-01-01

  Sociologer som Talcot Parsons og William J. Goode mente, at konsekvensen af industrialiseringen også ville blive en indskrænkning af intimiteten og kontakten mellem kernefamilien og den øvrige slægt. En lang række af de funktioner, der blev varetaget af familie og slægt, blev overtaget af det...... omgivende samfund (fx børnenes uddannelse og alderdomsforsørgelsen). Nutidens samfund med en høj geografisk og social mobilitet skulle ydermere bidrage til en isolation af kernefamilien i forhold til den øvrige slægt. Andre sociologer fremhæver den individuelle frihed, som denne udvikling medfører for de...

 13. Velkommen til iværksætterselskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lilja, Troels Michael

  2014-01-01

  kapitalberedskab. Ledelsen skal sikre et tilstrækkeligt kapitalberedskab og kan stilles til ansvar, hvis den slår et større brød op, end den kan bage. Kapitalberedskabet afhænger af selskabets særlige behov, og 10 mio. kr. kan derfor være for lidt i et selskab, mens det kan være nok med 1000 kr. i et andet - denne...

 14. Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2006-01-01

  Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange o...

 15. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glerup Aner, Louise; Hansen, Høgni Kalsø

  Denne rapport undersøger flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner gennem en periode, som har været præget af højkonjunktur og siden af økonomiske krise. Rapporten har særligt fokus på højtuddannede personer og på socialt udsatte personer, som i undersøgelsen er defineret som personer p...

 16. PUMA Pædagogisk udredningsmateriale til AKT - og specialundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2011-01-01

  PUMA er et nyudviklet pædagogisk udredningsmateriale bestående af en bog samt en cd med 35 opgaver, modeller og skemaer til udskrivning på skolelicensvilkår. Materialet arbejder ud fra anerkendte teorier som systemisk konstruktionisme, selvpsykologi, samt kognitive teorier om hukommelse, analyse og...... lignende. Der kan downloades en flyer, samt supplerende materiale fra www.rkris.dk/PUMA...

 17. Elevers interesse under ekskursion til et rensningsanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Karsten Ølgaard; Dohn, Niels Bonderup

  2018-01-01

  I denne artikel beskrives en undersøgelse af elevers situationelle interesse i forbindelse med en ekskursion til et rensningsanlæg. Undersøgelsen vedrører 294 elevers besøg på KloakLab som er BIOFOS’ besøgstjeneste. Resultaterne viser at elevernes interesse var lavest i de besøgsaktiviteter som b...

 18. En introduktion til John Hatties forskning og feedbackmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kirsten Hyldahl

  John A. C. Hattie har, på baggrund af omfattende forskning, udviklet en feedbackmodel for formativ evaluering også mere populært kaldet feedback som vurdering for læring. Bogen giver en introduktion til feedbackmodellens evidensbaserede fundament, dvs. en indføring i de metaanalyser der ligger ti...... Hatties principper for Visible Learning og feedbackmodellen på et dybere teoretisk grundlag...

 19. Feedback som indgang til læringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  Feedback har til formål at forbedre dine studerendes færdigheder i et fag. Feedback skal tage udgangspunkt i den studerendes nuværende færdigheder og inkludere anvisninger på, hvordan den studerende fremadrettet kan arbejde for at opfylde et ønsket læringsmål. Måden hvorpå du som underviser...

 20. Bruk av RPAS til kartlegging av avdekket fjell

  OpenAIRE

  Arnesen, Jonas Gjersaas

  2014-01-01

  NORSK: Denne bacheloroppgaven omhandler Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) og ønsker å finne svar på om dette er et verktøy som kan benyttes til kartlegging av avdekket fjell – ”Use of RPAS for surveying revealed rocks”. Kartlegging med RPAS har mange likhetstrekk med tradisjonell flyfotografering fra fly og helikopter, og det er flybilder som er utgangspunktet for å generere de triangulerte terrengmodellene. Resultatene fra RPAS-flygningen vil bli sammenliknet med refera...

 1. Fra hjemløshed til egen bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen Stigaard, Dorte

  Tidligere hjemløse kan have meget svært ved at fastholde en tilværelse i egen bolig. Denne rapport undersøger, hvilke udfordringer de tidligere hjemløse oplever som størst ved overgangen til egen bolig, og hvilke elementer i den sociale indsats de oplever som vigtigst. Blandt de væsentligste risi...

 2. Adgang til sundhedsservice i yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Jens Fyhn Lykke; Svendsen, Gunnar Lind Haase

  Denne undersøgelse har til formål at belyse motiver bag landlig og urban bosætning. I særdeleshed fokuseres på, om udbuddet af sundhedsydelser har afgørende betydning for bosætningen og - i så fald - om anvendelsen af eHealth løsninger kan modvirke en fraflytning af borgere i egne, der er ramt af...

 3. Regninput til regnvandsdisponering i Aarhus Vands forsyningsområde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorndahl, Søren Liedtke; Løvgaard, Andreas

  . Kandidatspecialet kan hentes her: http://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/modellering-af-overfladeafstroemning-fra-groennearealer(7c90400b-5a1e-4d7b-a33f-06192cfa75c3).html Notatet beskriver det præliminære arbejde i forhold til at tage højde for afstrømningen fra grønne og ubefæstede arealer i...

 4. Abd-Allah, Dr. Adel-Gamil

  African Journals Online (AJOL)

  Abd-Allah, Dr. Adel-Gamil. Vol 12, No 4 (2000) - Articles CORRELATION BETWEEN UTERINE ARTERY FLOW VELOCITY WAVEFORMS AND ENDOMETRIAL HISTOPATHOLOGY IN WOMEN WITH PERIMENOPAUSAL AND POSTMENOPAUSAL BLEEDING. Details. ISSN: 1110-5607. AJOL African Journals Online.

 5. Raghavarao, Dr Karumanchi Srisaila Mallikarjuna S

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 2014 Section: Engineering & Technology. Raghavarao, Dr Karumanchi Srisaila Mallikarjuna S Ph.D. (Mumbai), FNAE, FNAAS. Specialization: Food Engineering, Biotechnology Address: Chief Scientist, Department of Food Engineering, Central Food Technological Research Institute, Mysore 570 020, Karnataka

 6. Fra Plan til undervisning - en evaluering af fagligt samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejgaard, Karin Løvenskjold; Madsen, Anne Grethe; Ingerslev, Gitte Holten

  Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium bestående af tre tekniske skoler, DPU og DEL. Rapporten er udarbejdet af Gitte...... har realiseret ’det faglige samspil’ som meningsfuld praksis på grundforløbet af htx. Konkret er evalueringsprojektet gennemført som et casestudie af skolernes praksis med fagligt samspil. Projektets væsentligste resultat fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene...... indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de tematiske forløb, som er en væsentlig del af studieområdet på...

 7. Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Labuz, Nadia; Bundsgaard, Jeppe; Kjertmann, Kjeld

  Projektet At skrive sig til læsning er et Videnkupon-projekt finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og firmaet Jamus. Projektet havde til formål at bidrage til viden om og kvalificere udviklingen af en app til iPad, som har til formål at støtte børn i deres skrive- og læseudvikling....... Projektet bestod konkret i diskussioner og konsulentbistand under udviklingen af app'en, og i empiriske undersøgelser af den første brug af app'en i to herboende amerikanske børnefamilier. Projektet resulterede i positiv evaluering af app'en og den praksis, der kan udvikle sig omkring brugen af den, og det...... resulterede i en række konkrete forslag til videreudvikling, samt i 10 principper for god brug af app'en....

 8. Indsats for forældre til børn med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neubert, Katja

  2012-01-01

  Et nyt review, udarbejdet af forskergruppen omkring Morris Zwi, undersøger om interventionsprogrammer til forældre til børn med ADHD er effektive, når det gælder reducering af børnenes ADHD-relaterede adfærd og associerede problemer som eksempelvis indlæringsproblemer. Reviewet peger på, at en...... indsats til forældre til børn med ADHD kan have en gavnlig effekt på børnenes adfærd. Interventionen kan også være med til at sænke stressniveauet hos forældre til disse børn, og forbedre forældrenes selvtillid....

 9. Association between HLA-DR1 and -DR3 antigens and unexplained repeated miscarriage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, O B; Ring, Mette; Rosgaard, A

  1999-01-01

  antigens--other studies have been unable to demonstrate such associations. For the present meta-analysis, 18 cross-sectional or case-control studies (published or unpublished) reporting on frequencies of HLA-DR1 and -DR3 antigens among Caucasian women with unexplained repeated miscarriage were identified...... and because patients with only two miscarriages were included in many studies; this is defined as repeated miscarriage. The odds ratios of repeated miscarriage for the HLA-DR1 and -DR3 antigens were calculated for the individual studies and subsequently the pooled odds ratios for the studies were calculated...

 10. Forebyggende behandlingsprogrammer for unge - et alternativ til anbringelse uden for hjemmet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen Møller, Sanne; Egelund, Tine

  Der er et stigende socialpolitisk ønske om at opspore og eksperimentere med behandlingsmetoder, der potentielt kan udgøre et alternativ til anbringelser uden for hjemmet. Dette skyldes såvel de stigende udgifter til anbringelser som usikkerheden overfor, om anbringelse uden for hjemmet har de øns...... adfærdsproblemer, antisocial udvikling, psykiske problemer af mere indadvendt karakter, problemer i forhold til skole/uddannelse/arbejde, misbrugsproblemer mv....

 11. TILs in Head and Neck Cancer: Ready for Clinical Implementation and Why (Not)?

  OpenAIRE

  De Meulenaere, Astrid; Vermassen, Tijl; Aspeslagh, Sandrine; Vandecasteele, Katrien; Rottey, Sylvie; Ferdinande, Liesbeth

  2016-01-01

  The assessment of tumor infiltrating lymphocytes (TILs) has recently emerged as a prognostic biomarker in several solid tumors. Quantification and subtyping of TILs reflects the immune response in the tumor microenvironment, contributing to either tumoral immune attack or escape and thereby affecting outcome. Despite the growing evidence of its value as prognosticator, TILs analysis has not yet found its way to daily clinical practice. The aim of this review is to evaluate whether the current...

 12. Anmeldelse af Kristiansen, S. (2005). Kvalitativ dataanalyse og software - en introduktion til Nvivo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  2005-01-01

  En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december......En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december...

 13. Influence of low dose ionizing radiation on amplification and antitumor activity of LAK/TIL cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Wei; Hou Dianjun; Qiao Jianwei; Shang Ximei; Li Jieqing

  2000-01-01

  Objective: To study the influence of low dose ionization on amplification and antitumor activity of LAK/TIL cells. Methods: TIL cells isolated from Lewis lung cancer tissues and LAK cells from spleen of tumor-bearing mouse were irradiated with different low doses of X-rays and were cultured after irradiation. Results: Low dose ionizing radiation improved the amplification volume of LAK/TIL cells, decreased the cell death ratio in amplification process, and increased the toxicity of LAK/TIL cells, Conclusions: Low dose ionizing radiation can result in amplification of biologically activated lymphocytes, and decreases the death ratio of the cells in amplification process

 14. Psykomotorisk fysioterapi til tenåringer - en kartleggingsstudie med fokus på mestring og utfordringer

  OpenAIRE

  Opaas, Bjørn Erik

  2012-01-01

  Masteroppgave i psykisk helse Hensikt: Studiens hensikt var å bidra til økt kunnskap om psykomotorisk fysioterapi til tenåringer. Forskningsspørsmålene var: 1. Hvor utbredt er det blant psykomotoriske fysioterapeuter å arbeide med tenåringer? 2. Hva kjennetegner psykomotoriske fysioterapeuter som arbeider med tenåringer? 3. Hva er de vanligste grunnene til at tenåringer går til psykomotorisk fysioterapi? 4. Kan psykomotorisk fysioterapi bidra til å hjelpe tenåringer til å mestr...

 15. Dræb, dræb, dræb! Nej ... liiiige et øjeblik: De machiavelliske følelser i Game of Thrones

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg om Machiavelliske følelser i HBO tv-serien Game of Thrones: "Dræb, dræb, dræb! Nej ... liiiige et øjeblik: De machiavelliske følelser i Game of Thrones"......Blogindlæg om Machiavelliske følelser i HBO tv-serien Game of Thrones: "Dræb, dræb, dræb! Nej ... liiiige et øjeblik: De machiavelliske følelser i Game of Thrones"...

 16. Dr. Wernher von Braun and Dr. Ernst Stuhlinger Sign Citizenship Certificates

  Science.gov (United States)

  1955-01-01

  The members of the Peenemuende team and their family members were awarded the United States citizenship on April 14, 1955. Pictured here is Dr. Ernst Stuhlinger (middle) and Dr. Wernher von Braun signing U.S. citizenship certificates. Martin Schilling is at left.

 17. Dr. David Syz, State Secretary for Economic Affairs, Switzerland

  CERN Multimedia

  Patrice Loïez

  2003-01-01

  Photo 01: Dr. David Syz (left) with Professor Roger Cashmore, Research Director for Collider Programmes.Photo 02: Dr. David Syz signing the VIP visitors' book, with Prof. Roger Cashmore.Photo 03: Dr. David Syz signing the VIP visitors' book.Photo 04: Handshake between Dr. David Syz (left) and Prof. Roger Cashmore.

 18. [Dr. Atanasije Puljo: pioneer of Serbian dentistry].

  Science.gov (United States)

  Jovananović, Svetlana; Milovanović, Srdjan; Zagradjanin, Danica; Milovanović, Nebojša; Puzović, Dragana

  2012-01-01

  This paper describes the life and work of Dr. Atanasije Puljo (1878-1944). He was a volunteer in the Balkan wars, an active participant in the First World War; he was the first who noted the importance of team-work of a dentist and a surgeon in the care of jaw and facial injuries. He established primacy in this field, as he came up with this brilliant idea three years before other colleagues. His method of treatment of the upper jaw neglected fractures, called the Balkan method, was recognized worldwide. Dr. Puljo is the pioneer of dental radiology in Serbia, founder of the Odontology Clinic of the Medical Faculty and main supporter of the establishment of the School of Dentistry. Merits of Dr. Atanasije Puljo, medical practitioner with a broad knowledge in different fields, remain within the academic institution that was founded by this pioneer of dentistry in Serbia.

 19. The 3XMM-DR4 Catalogue

  Science.gov (United States)

  Rosen, S.; Watson, M.; Pye, J.; Webb, N.; Schwope, A.; Freyberg, M.; Motch, C.; Ballet, J.; Carrera, F.; Page, M.; Page, C.

  2015-09-01

  The 3XMM-DR4 catalogue is the third generation catalogue of serendipitous X-ray sources from the European Space Agency's (ESA) XMM-Newton observatory, and has been created by the XMM-Newton Survey Science Centre (SSC) on behalf of ESA. Released in July 2013, 3XMM-DR4 contains 531261 detections from 372728 unique sources observed in 7427 XMM-Newton observations, about 50% more than in the preceding 2XMMi-DR3 catalogue, made public in April 2010. We review some of the key science-driven algorithmic and calibration changes to the processing pipeline adopted to enhance the scientific quality of the catalogue, such as the optimised filtering of background flares, improvements to the astrometric analysis and upgrades to the catalogue construction process. Examples of the gains obtained are illustrated.

 20. A Tribute to Dr. Willy Lens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maarten Vansteenkiste

  2016-07-01

  Full Text Available Dr. Willy Lens, born on December 10th, 1943, passed away on August 29th, 2014. With his passing, the motivation community has lost a seminal member, a mentor, and a friend. Dr. Lens – a Fellow of the Association for Psychological Science and Founding Fellow of the American Educational Research Association – made fundamental contributions to the study of motivation both through his own work and through his caring and thoughtful mentorship of a large community of scholars. With this tribute, we want to honor Dr. Willy Lens’ significance to psychology and education as well as his positive influence, both personally and professionally, on the lives of dozens of scholars. With his contagious enthusiasm and caring mentorship, Willy was an example for our academic community and with this tribute we express our gratitude for the privilege to have collaborated with him.

 1. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  penicillin, 30,2% overfor fucidin og 27,9% overfor macrolider. E. coli isolaterne var mest resistente overfor ampicillin, sulphonamider, trimethoprim, tetracykliner og streptomycin, og anhæmolytiske isolater var oftere resistente overfor tetracykliner, trimethoprim og chloramphenikol end hæmolytiske isolater......), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 2. Definitionen af CFC-indkomst og adgangen til dispensation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2014-01-01

  I artiklen kommenteres to nyere afgørelser omhandlende CFC-reglerne for selskaber. Først behandles Skatterådets afgørelse i SKM2013.649.SR, der bl.a. angik, hvorvidt et udenlandsk datterselskabs indkomst udgjorde CFC-indkomst i form af vederlag for anvendelse af immaterielle aktiver. Derpå omtale...... kendelsen SKM2014.280.LSR, hvori Landsskatteretten - modsat Skatterådet - kom frem til, at betingelserne for dispensation fra CFC-reglerne var opfyldt....

 3. Bærbar partikelmåler til luftforureningsmonitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fogde, Nickie Heitmann; Sander, Nanna; Ravelo, José Alejandro A.

  2017-01-01

  Der er en stigende bevidsthed omkring helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser af luftforurening. Dårlig luftkvalitet inden- og udendørs er medvirkende til 7-8 millioner dødsfald om året på verdensplan [1]. Selvom luftkvaliteten i dag bliver overvåget af stationære målestationer rundt omkring i...... landet, er der et stort behov for instrumenter, der kan måle personlig eksponering. I denne artikel beskriver vi konstruktion og brug af en personlig bærbar partikelmonitor - en såkaldt PM2.5 måler....

 4. tilön ammatillinen osaaminen naistentautien hoitotyössä : kysely valmistuville kätilöopiskelijoille : taustatietojen yhteys ammatilliseen osaamiseen

  OpenAIRE

  Jerrman, Anne; Kokkonen, Saija

  2008-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa eri taustamuuttujien yhteyttä kätilöopiskelijoiden ammatilliseen osaamiseen. Opinnäytetyö on osa Näyttöön perustuva kätilötyö -hanketta. Hanke toteutetaan yhteistyössä HUS Naistensairaalan kanssa, ja sen tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa toiminnan kehittämiseksi. Tämä työ on jatkoa opinnäytetyölle Kätilön ammatillinen osaaminen naistentautien hoitotyössä - kysely valmistuville kätilöopiskelijoille. Opinnäytetyön aineisto kerä...

 5. Smag for Livet - Formidling til studerende på UCSJ Ernæring og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Video Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Video kan udsendes til mange studerende......Valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Video Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Video kan udsendes til mange studerende...

 6. Anvendelse af Water FLUTe multi-level vandprøvetagning til DNAPL-karakterisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Janniche, Gry Sander; Kerrn-Jespersen, Henriette; Christensen, Anders G.

  2013-01-01

  Denne artikel omhandler erfaringer med anvendelse af en ny metode, Water FLUTe til niveauspecifik vandprøvetagning i fm. karakterisering af DNAPL i et kalkmagasin. Metoden blev anvendt i et samarbejdsprojekt mellem DTU Miljø og Region Hovedstaden om afprøvning af metoder til bestemmelse af DNAPL...

 7. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu

  DEFF Research Database (Denmark)

  introduktør til i Norden og som manifest fortolker af den praxeologiske tilgang, som Pierre Bourdieus teori og begreber genererede. Bogen er inddelt i fire hovedområder: Et område, kaldet familien, hvor Staf Callewaerts hustru Inger og to børn Agnes og Teresa skriver personligt til Gustave (Staf) Joséphe...

 8. I CAT bliver high-tech idéer til holdbare forretninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.

  2002-01-01

  CAT er en kompetent og risikovillig medspiller når højteknologisk forskning skal omsættes til holdbar forretning.......CAT er en kompetent og risikovillig medspiller når højteknologisk forskning skal omsættes til holdbar forretning....

 9. Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B.

  2014-01-01

  Ofte kæmper Facilities Managers for at få lov til at bidrage med driftserfaringer til nye byggeprojekter, men ikke på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Campus Service, hvor ”spørg driften” det sidste år er blevet et mantra ved ethvert byggeprojekt, og p.t. er der 15 byggeprojekter i gang. Men...

 10. Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport II

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Luna Kragh; Eiberg, Misja

  Forskningsprojektet ”Skolestøtte til børn i familiepleje” har afprøvet to skolestøttende interventioner, som netop har til formål at forbedre de anbragtes faglige, sociale og kognitive evner. I denne rapport undersøges implementeringen af den ene af disse interventioner, kaldet ”LUKoP-modellen”. ...

 11. Appendiks. Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiberg, Misja; Andersen, Luna Kragh; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  Dette appendiks er et supplement til rapporten Skolestøtte til børn i familiepleje – Et effektstudie, hvor effekten af to skolestøttende interventioner undersøges. Den ene intervention er skolebaseret og kaldes ”LUKoP”, hvilket er en forkortelse af Læring, Udvikling, Kognition og Pædagogik. Den a...

 12. Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiberg, Misja; Andersen, Luna Kragh

  Forskningsprojektet ”Skolestøtte til børn i familiepleje” har afprøvet to skolestøttende interventioner, som netop har til formål at forbedre de anbragtes faglige, sociale og kognitive evner. I denne rapport beskrives den mest succesfulde af de to afprøvede indsatser, kaldet ”LUKoP-modellen, som ...

 13. Introduktion til programmering (P5/JS) light version 1.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Anne

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til begynderprogrammering. Materialet er baseret på P5, som er et grafisk baseret Javascript-bibliotek. Applikationen er en "light"-udgave af Introduktion til programmering (P5/JS) version 1.0. Afsnittet om transformationer er udeladt, og resten af applikationen modificeret...

 14. De nationale mål for sundhed – en strategi til en normalisering af befolkningen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess; Præstegaard Hendriksen, Marie

  2018-01-01

  Der ses en stigende samfundsmæssig tendens til at søge efter løsninger på sociale såvel som medicinske problematikker ud fra biomedicinsk viden. Kapitlet har fokus på, hvilken betydning de nationale mål for sundhed har som strategi til en normalisering af befolkningen. Og hvilken rolle myndighede...

 15. Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda-filial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2015-01-01

  I Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda- filial sporres oprindelsen tilbage til den sovjetiske intervention i Afghanistan og udviklingen mellem direkte -og indirekte jihad personificeret ved henholdsvis ISIS’s idegrundlægger Abu Musab al-Zarqawi og den tidligere al...

 16. Center for Geometrisk Metrologi CGM ApS, Årsberetning 2001 til DANAK

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Chiffre, Leonardo

  Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2001. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, Erhvervsfremme Styrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler (Teknisk Forskrift Nr. TF4 af 2000...

 17. Beregningsværktøjer til analyse af dagslysforhold i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Jens; Johnsen, Kjeld

  Denne rapport beskriver forskellige beregningsværktøjer til analyse af dagslysforhold i bygninger, fra simple håndberegningsmetoder til komplekse edb-programmer. De grundlæggende principper i metoderne er beskrevet, således at projekterende ingeniører og arkitekter kan få indsigt i, hvorledes dag...

 18. Wind interviewet til Jyllands-Posten o lækket EU dokumenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Mandag d. 22. maj blev centerleder og professor ved Center for Europæisk Politik Marlene Wind interviewet til Jyllands-Posten. Dette i forbindelse med, at et EU-dokument er blevet lækket til Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dokumentet var et refleksionspapir fra Europa-Kommissionen, hvori det frem...

 19. Jens Munk. En dansk drøm om Nordvestpassagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørnbjerg, Jakob

  2014-01-01

  I 1619 stævnede den danske konges skibskaptajn Jens Munk ud på en ekspedition i jagten på en ny søvej til Asien. Lykkedes missionen, ville det gøre Danmark-Norge til centrum for den globale verdenshandel. Is og sygdomme bremsede Munks rejse og resulterede i en af dansk søfarts største katastrofer....

 20. Prognostic value of the CD4+/ CD8+ ratio of tumour infiltrating lymphocytes in colorectal cancer and HLA-DR expression on tumour cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Diederichsen, Axel Cosmus Pyndt; Hjelmborg, J v B; Christensen, Per B

  2003-01-01

  The purpose of this study was to clarify whether HLA-DR expression of colorectal tumour cells or the CD4+/CD8+ ratio of the tumour infiltrating lymphocytes is significantly associated with the prognosis of colorectal cancer. Using flow cytometry, we studied the tumour cell expression of the HLA...... class II in 70 enzymatically dissociated colorectal cancers and the phenotype of tumour infiltrating lymphocytes (TILs) in 41 cases. There was no trend in 5-year survival between three levels (low, medium, high) of HLA-DR expression on the tumour cells. Patients with low CD4+/CD8+ ratios had a better...... clinical course, with significantly higher 5-year survival, p=0.046, independent of the Dukes stage and age. Our results have implications for tumour immunology; colorectal cancer cells might be a target for cytotoxic T-lymphocytes, however the tumour cells are not able to initiate an immune response...

 1. Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Ulla

  2014-12-01

  Full Text Available Abstrakt: This article explores knowledge related to the gaze of the kindergarten teachers. By considering performances of the eyes as aspects of professionalism, the article discusses how different arrangements of the gaze are generated in complex conditions of judgment and power. Just as the eyeballs lies deeply tied into the corpus, both the gaze and the knowledge of the kindergarten teachers are deeply tied together in a comprehensive body of knowledge. This article draws upon interviews of kindergarten teachers related to mapping of children’s skills in a Norwegian context.  However, the statements in the study bring in a larger web of judgements in kindergarten. Foucault's theories are chosen as step stones for the discussion.Samandrag: Denne artikkelen handlar om kunnskapskonstruksjonar knytte til barnehagelæraren sitt blikk, og tek føre seg korleis barnehagelæraren bruker blikket i utøvinga av profesjonen sin. Ulike ordningar av blikk kan få grobotn i samansette konstruksjonar av skjønn og makt. Slik augeepla ligg djupt kopla saman med resten av kroppen, er også blikket og kunnskapen til barnehagelæraren djupt kopla saman i ein omfattande kunnskapskropp. Artikkelen tek utgangspunkt i gruppeintervju med barnehagelærarar om kartlegging av barn i ein norsk barnehagekontekst, men utsegnene frå intervjua bringar òg inn ein større vev av vurderingsarbeid i barnehagen. Teoriane til Foucault er nytta som reiskap i drøftinga.

 2. Dr. Andrew Foster: A Literature Review

  Science.gov (United States)

  Runnels, Joel

  2017-01-01

  Often compared to Laurent Clerc, Thomas Gallaudet, and Alexander Graham Bell, Dr. Andrew Foster was a deaf African American who founded 32 schools for the deaf in 13 African nations. The 60th anniversary of his arrival in Liberia and Ghana and the 30th anniversary of his tragic death in a Rwanda airplane accident both occur in 2017. Renewed…

 3. Confessions of a Dr Math tutor

  CSIR Research Space (South Africa)

  Butgereit, L

  2015-06-01

  Full Text Available Mathematics look different on a small 3-inch screen of an inexpensive cell phone when compared to a 3-meter whiteboard in a mathematics classroom. Dr Math uses cell phone or mobile data "chat" technologies to assist primary and secondary school...

 4. dr. andries albertus odendaal snr., evangeliedraer in

  African Journals Online (AJOL)

  Phil Robinson was dosent in Sendingwetenskap aan die Universiteit van. WesKaap van 1976 tot 1997. Sedert Augustus 2004 is hy navorsingsgenoot in die Departement Sendingwetenskap aan die Universiteit van die Vrystaat. Adres: Posbus 2757, Durbanville, 7551. P. Robinson. DR. ANDRIES ALBERTUS ODENDAAL.

 5. Reminiscences by Dr. I.I. Rabi

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rabi, I.I.

  1973-01-01

  Dr. I.I. Rabi, Professor of Physics, Columbia University, Nobel Laureate, adviser to presidents and an original member of the scientific advisory committees both of the United Nations and the IAEA, delivered the following address at the Salazar Atomic Centre, Mexico, in October 1972 he spoke on 'reminiscences from scientific advisory services to governments and international organizations'. (author)

 6. Dr. Ding Hou 80 years young

  NARCIS (Netherlands)

  Baas, Pieter; Adema, Frits

  2001-01-01

  Eleven October 2001 is the 80th birthday of Dr. Ding Hou, much appreciated Honorary Staff Member of our Nationaal Herbarium Nederland. Time to reflect on the life and career of this modest but highly productive and talented botanist. Ding Hou was born in 1921 in Hsingkan, Kiangsi Province, China.

 7. Biography of Dr. Simao Nascimento de Sousa

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Sarkar, A.^red.

  and Zuari estuarine system, known as the lifeline of Goa and did his doctorate on the Chemical Characteristics of this system. Dr. de Sousa joined the National Institute of Oceanography on 1st December, 1972 as a senior scientific assistant and from...

 8. Prasada Rao, Dr Turaga Sundara Rama

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1994 Section: Engineering & Technology. Prasada Rao, Dr Turaga Sundara Rama Ph.D. (Andhra), FNAE. Date of birth: 20 January 1939. Specialization: Petroleum Refining and Heterogeneous Catalysis Address: SFS Flat No. 600, DDA/HIG Flats, Sector 13, Phase 2, Pocket B, Dwaraka, New Delhi 110 045, U.T.

 9. In Memoriam Dr. J. H. Kern

  NARCIS (Netherlands)

  Kalkman, C.

  1974-01-01

  On 29 July 1974 dr. J. H. Kern died at the age of 70. At the occasion of his official retirement from the Rijksherbarium staff (January 1969) Van Steenis and Van Ooststroom gave due recognition to his achievements in tropical botany and to his share in the progress of the knowledge of the Dutch

 10. Labour 4.0: Kompetencer til fremtidens industri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæhrens, Brian Vejrum; Lassen, Astrid Heidemann; Nørgaard, Bente

  2018-01-01

  den måde globalt skabe konkurrencedygtige og fleksible virksomheder, der i mange tilfælde med fordel igen vil kunne hjemtage produktionsopgaver fra lavtlønslande til Danmark og Nordjylland. Evnen til at omsætte Industri 4.0 potentialerne har på den måde vidtrækkende konsekvenser for Danmarks fremtid......” fokus på netop kompetencesiden af Industri 4.0 agendaen. Med udgangspunkt i allerede identificerede fremtidige kompetencebehov sætter projektet fokus på undersøgelsen af, hvorledes virksomheder arbejder strategisk med at udvikle og tilegne sig disse kompetencer. Der arbejdes ud fra en idé om, at der...... blomstrede omkring mobilindustrien i 1990´erne og siden har dannet grobund for mange nye virksomheder indenfor trådløs-/kommunikationsteknologi i mange andre industrier. Industri 4.0 bygger netop på at integrere digitalisering, automatisering og robotteknologi med traditionelle fremstillingsindustrier, og på...

 11. SciTil Detector for the PANDA experiment at FAIR

  Science.gov (United States)

  Suzuki, Ken; Gruber, Lukas; Brunner, Stefan; Marton, Johann; Orth, Herbert; Schwarz, Carsten; Scitil/Panda Collaboration

  2014-09-01

  The PANDA experiment at the Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) is a fixed-target experiment installed in a antiproton storage ring (HESR) in the energy range of 1 GeV to 15 GeV. FAIR is being build on the area of the GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt, Germany. The universal PANDA detector together with the HESR enables to study fundamental questions of hadron and nuclear physics, e.g. gluonic excitations, the physics of strange and charm quarks and nucleon structure. The SciTil detector is a barrel time-of-flight detector and is a relatively new subcomponent to the system. The demand arose in order to provide a securer event tagging at the event rates of 20-100 MHz instantaneous event rate, to improve a particle identification capability of relatively low momentum particles, and to allow a faster track finding with pattern recognition. The beam test of the SciTil prototype detector in January 2014 showed a promising result. We report the status and outlook of the project.

 12. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen......I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i en...... anset for at være en møde at håndtere truslen om influenzaen på, blev til gengæld med tiden til en større usikkerhed og skabte mere komplekse kontroverser end influenzaen selv. Artiklen peger derfor bl.a. på, at myndigheders og lægevidenskabens håndtering af influenzaen er et eksempel på en hændelse...

 13. Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eldrup, Anders; Mathiesen, Brian Vad

  2016-01-01

  energiforsyningen i 2030 være kendetegnet ved følgende forhold: • Pålidelighed, dvs. energien skal være tilgængelig og stabil, når der er behov for den, • En overkommelig pris, så befolkningerne har råd til energien, • Mængden af vedvarende energi skal øges substantielt i det globale energimiks, så energiproduktion...... let tilgængelig, billig og pålidelig energi fra fossile brændsler som kul, olie og gas. En opfyldelse af det syvende mål er derfor en udfordring, der vil kræve dybtgående ændringer i infrastrukturer, teknologier og vaner, og dermed i hele vores økonomiske fundament. Ifølge det syvende verdensmål skal...... udviklede lande og østater skal forbedres. Det er således et meget krævende mål, FN har formuleret. Der er mange grunde til, at et sådant mål om energiadgang er helt centralt. Energi er nemlig en afgørende forudsætning for, at moderne samfund kan fungere. Og derfor er dette mål også forudsætningen for...

 14. Skovflåten spreder Borrelia fra mus til menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thostrup, Lykke

  2005-01-01

  Mødet med en skovflåt bliver for nogle mennesker en alvorlig sag. Flåten kan nemlig være inficeret med bakterien Borrelia, der kan resultere i sygdommen borreliose. Borrelia-bakterien stammer fra mus, og små flåtlarver får bakterien i sig, når de første gang snupper sig et blodmåltid. Bakterien kan...... overleve i flåten op til et helt år, og kan så videregives til for eksempel fasaner, rådyr, hunde eller mennesker. På KVL – Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole forsøger en forsker at få et billede af samspillet mellem flåt og Borrelia-bakterie. Hendes jagt har ført hende forbi blodproteiner i slagtekvæg...... der er nogle dyr, der er hovedansvarlige for spredningen af Borrelia-bakterien. Udgivelsesdato: November...

 15. Dr. von Braun and Dr. Stuhlinger With a Model of the Nuclear-Electric Vehicles

  Science.gov (United States)

  2004-01-01

  In this photo, taken at the Walt Disney Studios in California, Dr. Wernher von Braun and Dr. Ernst Stuhlinger are shown discussing the concepts of nuclear-electric spaceships designed to undertake the mission to the planet Mars. As a part of the Disney 'Tomorrowland' series on the exploration of space, the nuclear-electric vehicles were shown in the last three television films, entitled 'Mars and Beyond,' which first aired in December 1957.

 16. Fra skadet barn til kriminell voksen. Hvorvidt har oppvekstsvilkår betydning for senere kriminell adferd?

  OpenAIRE

  2017-01-01

  Oppgaven baserer seg hovedsakelig på hypoteser om hvordan omsorgssvikt og uhensiktsmessige oppvekstsvilkår, kan føre til utvikling av psykiske vansker og kriminelle adferdsmønstre. Fra skadet barn til kriminell voksen, tar utgangspunkt i tidligere undersøkelser gjort blant domfelte i norske fengsler, som kan vise til at 73 prosent har tegn til personlighetsforstyrrelser og at mishandling er en risikofaktor som øker sjansen med å begå en forbrytelse med 50 prosent. I tillegg til en signifikant...

 17. Fra web 2.0 til læringsspil 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2010-01-01

  Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en skoleudviklingssammenh......Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en...... skoleudviklingssammenhæng og dernæst til et såkaldt 2.0-læringsspil, hvor deltagerne skaber læringsspillets indhold, mens de spiller spillet. Erfaringer fra brug af læringsspillet peger på, at 1) 2.0 læringsspil tager markant mere tid at anvende, 2) deltagerne udvikler en produktiv forståelse for den underliggende teori...

 18. Decommissioning of DR 1, Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauridsen, Kurt

  2006-01-15

  The report describes the decommissioning activities carried out at the 2kW homogeneous reactor DR 1 at Risoe National Laboratory. The decommissioning work took place from summer 2004 until late autumn 2005. The components with the highest activity, the core vessel the recombiner and the piping and valves connected to these, were dismantled first by Danish Decommissioning's own technicians. Demolition of the control rod house and the biological shield as well as the removal of the floor in the reactor hall was carried out by an external demolition contractor. The building was emptied and left for other use. Clearance measurements of the building showed that radionuclide concentrations were everywhere below the clearance limit set by the Danish nuclear regulatory authorities. Furthermore, measurements on the surrounding area showed that there was no contamination that could be attributed to the operation and decommissioning of DR 1. (au)

 19. [Homage to Professor Dr. Nicasio Etchepareborda].

  Science.gov (United States)

  1998-11-01

  During a solemn academic act, de Main Classroom of the Facultad de Odontologia de Buenos Aires was named after Prof. Dr. Nicasio Etchepareborda. He has been the first professor at the Escuela de Odontologia and its organizer, after having obtained his Dentistry degree at the Dental School of Paris, in 1882. The new school was founded in 1891, and its activities began the following year.

 20. Dr. Norman Bethune as a surgeon.

  Science.gov (United States)

  Rosen, I B

  1996-02-01

  Dr. Norman Bethune's recognition as a Canadian of renown resulted from his devoted work in China during the late 1930s. He had received a general surgical training, but his personal illness with tuberculosis led him to specialize in thoracic surgery. A surgical program at McGill University under Dr. Edward Archibald, a pioneer thoracic surgeon, was initially successful, but by the mid-1930s Bethune was rejected by McGill and Dr. Archibald. He became chief of thoracic surgery at the Hôpital du Sacré-Coeur outside Montreal. H developed thoracic surgical instruments and wrote numerous scientific papers. The outbreak of civil war in Spain in 1937 attracted Bethune to oppose what he viewed as fascist aggression. He went to Spain, where he established the value of mobile blood banking. On his return to Canada in 1937 he became aware of the escalating war between China and Japan. He joined the Chinese communist forces in northern China and spent 18 months doing Herculean mobile war surgery, while improving the state of medical services in primitive, depressing conditions. He died in 1939 at the age of 49 years of septicemia as a result of accidental laceration of his finger during surgery. The Chinese have venerated Norman Bethune and stimulated his memorialization in Canada. His surgical record can be viewed as mixed in quality, but overall his performance remains impressive for its achievement.

 1. Gaia DR1 documentation Chapter 6: Variability

  Science.gov (United States)

  Eyer, L.; Rimoldini, L.; Guy, L.; Holl, B.; Clementini, G.; Cuypers, J.; Mowlavi, N.; Lecoeur-Taïbi, I.; De Ridder, J.; Charnas, J.; Nienartowicz, K.

  2017-12-01

  This chapter describes the photometric variability processing of the Gaia DR1 data. Coordination Unit 7 is responsible for the variability analysis of over a billion celestial sources. In particular the definition, design, development, validation and provision of a software package for the data processing of photometrically variable objects. Data Processing Centre Geneva (DPCG) responsibilities cover all issues related to the computational part of the CU7 analysis. These span: hardware provisioning, including selection, deployment and optimisation of suitable hardware, choosing and developing software architecture, defining data and scientific workflows as well as operational activities such as configuration management, data import, time series reconstruction, storage and processing handling, visualisation and data export. CU7/DPCG is also responsible for interaction with other DPCs and CUs, software and programming training for the CU7 members, scientific software quality control and management of software and data lifecycle. Details about the specific data treatment steps of the Gaia DR1 data products are found in Eyer et al. (2017) and are not repeated here. The variability content of the Gaia DR1 focusses on a subsample of Cepheids and RR Lyrae stars around the South ecliptic pole, showcasing the performance of the Gaia photometry with respect to variable objects.

 2. Treating Cataracts: Dr. Rachel Bishop's Top Tips for Your Eyes

  Science.gov (United States)

  ... please turn JavaScript on. Feature: Treating Cataracts Dr. Rachel Bishop's Top Tips for Your Eyes Past Issues / ... exams, a healthy lifestyle, and eye protection. Dr. Rachel Bishop, chief of consult services at the National ...

 3. Dr. William C. Harris, Director-General, Science Foundation Ireland

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2002-01-01

  Photo 01: Dr William C. Harris, Director-General, Science Foundation Ireland (left) with R. Cashmore. Photos 02, 03: Dr William C. Harris, Director-General, Science Foundation Ireland signing the CERN guest book with R. Cashmore.

 4. App til smartphones om håndhygiejne

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  befolkningen dagligt en mobiltelefon og en stor del af disse mobiltelefoner udgøres af smartphones. Til smartphones kan fås diverse applikationer, og nu har to sygeplejersker og en datalog udarbejdet en gratis applikation, som omhandler håndhygiejne. Applikationens målgruppe er mennesker, som i hverdagen...... mere end 3.000 danskere, forårsager over en million sygedage og samlet set koster samfundet flere milliarder kroner (kilde: Rådet for Bedre Hygiejne). Håndhygiejne-applikationen viser blandt andet, hvordan man bør vaske sine hænder. Download applikationen fra din smartphone og tag så din smartphone med...

 5. Fra ord til handling i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2005-01-01

  Oplevelsesøkonomien blev lanceret som begreb i 1999 af amerikanerne Pine & Gilmore, og den er siden blevet refereret til som den nye magiske formel for alverdens økonomier. Herunder også den danske (Regeringen 2003). Siden er det blevet slået fast af adskillige – politikere, forskere og prak......-tikere –, at oplevelsesøkonomien er en kendsgerning (Ørnbo et al. 2004). Lund et al. (2005) spørger i bogen Følelsesfabrikken, om oplevelsesøkonomiens kejser nu også har klæder på. 234 sider senere hævder forfatterne så, at det har han faktisk. Oplevelsesøkonomien er her altså (Mossberg 2001 og 2003; O’Dell & Billing 2005), og vi...

 6. Metodik til studiet af strategiske ledelsesprocesser i organisationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Gulddahl Rasmussen

  2010-10-01

  Full Text Available Denne artikel handler om at skabe viden om en hverdagspraksis, der sjældent er sat ord på. Den behandler de ledelsesprocesser, der i virksomheder producerer strategi og omsætter sådanne strategier i produktive handlinger. Det er processer, der i små og mellemstore virksomheder er præget af intuition og af meget uformelle samspil mellem virksomhedsledere og medarbejdere. Metodikken er en videreudvikling af de metoder til produktion af kvalitative data, som FIRM-gruppen har eksperimenteret med gennem nogle år. Artiklen kan ses som en afrapportering af et flerårigt metodeudviklingsarbejde. Da erfaringer fra sådanne virksomheder viser, at strategiske processer i høj grad udvikler sig gennem uformel kommunikation, og at lederes intuition spiller en meget stor rolle, arbejder metodikken med en struktureret udviklingsdialog mellem et mindre antal virksomhedsledere med strategiske opgaver og forskere. Denne udviklingsdialog har til formål at følge og forstå de processer, der skaber ledernes egne praksisrelaterede ”teorier” for strategisk handling. Efter en præsentation af temaet gennemgås metodikkens praktiske fremgangsmåde med undersøgelser i en række virksomheder, opbygning af cases i samarbejde med ledere fra disse virksomheder, diskussion af disse og foreløbige konklusioner hen mod de næste trin i metodikken. Artiklen er skrevet samtidigt med arbejdet på et igangværende forskningsprojekt og vil derfor både være en præsentation og en udvikling af muligheder og vanskeligheder i metodikken.

 7. Enhetlig tilgang til heterogene metadatabaser: Interoperabilitet v.h.a. OAI-PMH

  OpenAIRE

  Solvang, Eskil Høyen

  2004-01-01

  Denne avhandlingen fokuserer på hvordan informasjon fra mange forskjellige samlinger kan gjøres lettere tilgjengelig for informasjonsbrukere. I dagens informasjonssamfunn finnes og produseres det store mengder digital informasjon, og mange organisasjoner og bedrifter anvender derfor beskrivende metadata til å organisere informasjonen sin i mange ulike samlinger/databaser. Dette fører til at personer som ønsker å søke etter informasjon, må forholde seg til tilsvarende mange forskjellige søkesy...

 8. Dr. Yu Wang, Director, Natural Science Division, National Science Council, Taiwan

  CERN Multimedia

  Patrice Loïez

  2001-01-01

  Photo 01: L. to r.: Dr. Philippe Bloch, CERN CMS ECAL Deputy Project Manager, Dr. Yu Wang, Dr. Etiennette Auffray, CERN, responsible of the CERN ECAL Regional Centre. Photo 02: L. to r.: Dr. Yu Wang, Dr. Philippe Bloch, Dr. Apollo GO, National Central University, Taiwan, Dr. Etiennette Auffray.

 9. Understanding anthocyanin: Researcher and educator Dr. Ron Wrolstad

  Science.gov (United States)

  This invited presentation is in honor of Dr. Ronald E. Wrolstad (Distinguished Professor Emeritus), recipient of the 2017 ACS AGFD Advancement of the Application of Agricultural and Food Chemistry Award. The talk will be a brief overview of Dr. Ronald E. Wrolstad’s research program and career; Dr. W...

 10. Dr. David Syz, State Secretary for Economic Affairs, Switzerland

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2003-01-01

  Dr. David Syz, State Secretary for Economic Affairs, Switzerland, toured the assembly hall of the ATLAS experiment on a recent visit to CERN.Photos 01, 02: Dr. Peter Jenni, spokesperson for the ATLAS experiment (second from left), explains to Dr. David Syz (fourth from left) and accompanying visitors the process of integration of a 26-metre-long coil of the barrel toroid magnet system into its coil casing.Photo 03: Dr. Peter Jenni (extreme right) with Dr. David Syz (front row, fourth from right) behind a stack of 26-metre-long 'racetrack' coils awaiting integration into their coil casings.

 11. Fra enkelt friluftsliv til adventure - refleksioner over kulturer og værdier i friluftsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, Søren

  2014-01-01

  Forståelsen af friluftsliv som fagområde og ikke mindst koblingen til idræt er ofte uklar. Friluftsliv i Danmark i dag repræsenterer en lang tradition, som rummer en række forskellige praksisformer og kulturer – fra samlingen omkring bålet i det enkle friluftsliv til kropslige udfordringer i...... adventure. Artiklen præsenterer og diskuterer udviklingen i friluftsliv, forskellige kulturer og værdier knyttet til friluftsliv og giver eksempler på pædagogisk praksis i naturen. Praksiseksemplerne spænder fra det meget kropslige til det mere stemnings-orienterede og repræsenterer dermed forskellige...

 12. Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Estrup; Heckrath, Goswin; Thodsen, Hans

  Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P-indeks-kortlægni......Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P...

 13. Veje til styrkelse af de lærerstuderendes undervisningskompetence i naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund; Pontoppidan, Birgitte Schou

  2009-01-01

  Artikelsamlingens indhold karakteriseres og kommenteres i forhold til det fælles tema: udvikling af naturfagsundervisning. Der præsenteres og diskuteres en teoretisk rammesætning Pedagogical Content Knowledge (PCK), som benyttes i flere af artiklerne.......Artikelsamlingens indhold karakteriseres og kommenteres i forhold til det fælles tema: udvikling af naturfagsundervisning. Der præsenteres og diskuteres en teoretisk rammesætning Pedagogical Content Knowledge (PCK), som benyttes i flere af artiklerne....

 14. Krav om målretning fører til tab af motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutters, Camilla

  2011-01-01

  stigende omfang også mistrives på deres studier. Ny forskning viser, at det politiske fokus på at få studerende til at målrette og planlægge deres uddannelsesforløb er med til at mindske de studerendes motivation for at uddanne sig. Samtidig gør kravet om målretning det svært for de studerende at gøre...

 15. Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiberg, Misja; Andersen, Luna Kragh; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  I denne rapport beskrives resultaterne af et randomiseret kontrolleret forsøg med to skolestøttende indsatser til familieplejeanbragte børn i den danske folkeskole i alderen 6-14 år. Gennem afprøvningen af de to indsatser har forskningsprojektet ”Skolestøtte til børn i familiepleje” undersøgt, hv...

 16. Skolestøtte til børn i familiepleje – Delrapport IV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Luna Kragh; Eiberg, Misja; Blomqvist, Emma Karolina

  2018-01-01

  Fra forskningen ved vi, at anbragte børn både har flere og mere alvorlige skoleproblemer end ikke-anbragte i forhold til indlæring, adfærd og sociale relationer, og at de ofte ikke kommer lige så langt i uddannelsessystemet som deres jævnaldrende. Derfor er der brug for ekstra skolestøtte til anb...

 17. Prisen Årets studenter start-up går til Drop Bucket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  DTU’s ny pris for årets mest innovative studerende blev ved universitetets årsfest givet til Heiða Gunnarsdóttir Nolsøe og Marie Stampe Berggreen, som står bag virksomheden Drop Bucket. Koncerndirektør for innovation og entreprenørskab, Marianne Thellersen, overakte prisen til de to innovatører s...

 18. Demonstrasjonsprosjekters rolle i overgangen til bærekraftig energi og transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitkou, Antje; Coenen, Lars; Andersen, Per Dannemand

  til å støtte prosjekter som fremstår som usikre, og de bør gi støtte til en bred portefølje av demonstrasjonsprosjekter for å kunne prøve ut forskjellige alternativer parallelt og dra nytte av læring på tvers. Programmene bør legge større vekt på læringsspredning og samarbeid mellom ulike prosjekter...

 19. Jordbrug og klimaændringer - samspil til vandmiljøplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, J. E.; Gyldenkærne, S.; Petersen, S. O.

  viser følgende tendenser for Danmark i år 2100 i forhold til 1990 for de mestanvendte udslipsscenarier. Den årlige middel-temperatur vil stige med 3-5 C. Nedbøren i vinterperioden vil stige med 20-40%, mens nedbøren i sommerperioden vil falde med 10-25%. Der vil endvidere være en tendens til flere...

 20. Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Finn; Pedersen, Kurt

  I denne bog, "Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas", belyses den økonomiske teoris udvikling fra de første spæde græske forsøg godt 400 år f. Kr. helt op til vores egen samtid med en præsentation af moderne makroteori. Samtidig forsøger fremstillingen at sætte den økonomiske...