WorldWideScience

Sample records for tidlig eller sen

 1. Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter undersøger de tidlige kristne forsvarsskrifter fra 2. århundrede og begyndelsen af 3. århundrede i deres samtidige kontekst. Bogens bidrag er inddelt i fire. I del I introduceres læseren til begreberne apologi og apologetik i antikken og...

 2. Energioptimering VAV eller CAV?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærn, Martin Ryhl; Barky, Tarek; Andersen, Dan Bomholt

  2008-01-01

  Når et HVAC-anlæg projekteres, vælges der oftest mellem fortrængnings- og opblandingsventilation. Herefter vælges hvorvidt luftfl owet skal være variabelt eller konstant – det vil sige, om der skal vælges. VAV eller CAV. Dette valg mellem VAV eller CAV bør foretages på baggrund af en vurdering af...

 3. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Grimsmo

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDebutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har visammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommenesom begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen sombegynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon tilnormer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et ritualesom gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommensalkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

 4. For det kommende i det tidlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Niels

  2008-01-01

  . Man kan sige at fortroligheden er enten medieret - fx gennem sprog, skrift, håndtering af værktøj osv., eller opstår i og med de stabile formationer - som fx det vi i fremskredne stadier kender som vaner. Vaner kan opfattes som stabile formationer, som mønstre; men det kan de 'medierede fortroligheder......' også, hvis man i stedet for at lægge vægten på værktøjet eller mediet, lægger den på teknikken - og dermed på en praksis eller en kunnen. I min afhandling fører det til et radikalt materiale-begreb: 'egentligt' materiale kan ikke være nærværende - nærværende véd vi ikke andet om det end at der er noget...... Udgangspunktet for afhandlingens kulturkritiske dimension, er dén påstand eller dobbelt-tese at: 1) kulturen (for tiden) foretrækker visse teknikker frem for andre. Her er min overordnede påstand at epistemet er kendetegnet af en orientering mod tegnene - hvilket egentlig vil sige: mod sit kulturelle indre. Et...

 5. Menneske eller borger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Komischke-Konnerup, Leo

  Menneske eller borger er en almenpædagogisk indføring i spørgsmålet om skolens pædagogiske og politiske opgave: Er skolen og dens pædagogiske praksis til for det frie menneske eller den forpligtede borger? Dette pædagogiske grundproblem belyses gennem studiet af tre centrale pædagogiske tænkeres ...... teorier: J.-J. Rousseau, W. von Humboldt og D. Benner. Bogens tre studier er forsynet med studiespørgsmål. Bogen afsluttes med et didaktisk appendix af lektor ved læreruddannelsen N. Leding Olsen....

 6. Beskyttelse eller overbeskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh-Müller, Grethe

  2008-01-01

  Det fremhæves tit i den offentlige debat, at moderne danske forældre er overbeskyttende og forkæler deres børn. Men er beskyldningen rimelig - eller er det snarere udtryk for at børn i dag har behov for ekstra omsorg i en mere og mere kompleks verden? Udgivelsesdato: 20-06-08...

 7. Branding eller kunst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  forsøges indlejret i en autentisk kulturel kontekst, som ikke er inficeret af marketing (eller i hvert fald ikke var det, før der kom en kreativ reklamemand forbi). Samtidig er reklamens henvendelsesform også blevet mindre styrende og mere åben for modtagernes egne individuelle fortolkninger. Genren er...

 8. Til lykke eller Rita

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2012-01-01

  Med Rita og Lykke har den satiriske sædekomedie fået en renæssance. Sædekomedien lever af at udstille normbrud og satirisere over menneskenes omgangsformer og kommunikation eller mangel på samme. Det er netop det, der sker i Rita og Lykke, hvor det outrerede eksponeres for at latterliggøres....

 9. Faktorer af betydning for tidlig og sen indlaeggelse af patienter med apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Berit H; Germer, Ulla; Kammersgaard, Lars Peter

  2003-01-01

  predictors of early admission. DISCUSSION: Patients with stroke or TIA in a Danish metropolitan area arrive at hospital a median of 2.6 hours after the stroke. Admission by ambulance after calling emergency was associated with the shortest onset to admission time. Udgivelsesdato: 2003-Jan-13...

 10. Sammenhæng mellem luftvejssygdomme i den tidlige barndom og astma hos unge. International forskning, udvalgt og kommenteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, P.A.

  1994-01-01

  Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994......Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994...

 11. S P Sen Gupta

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Bulletin of Materials Science. S P Sen Gupta. Articles written in Bulletin of Materials Science. Volume 24 Issue 2 April 2001 pp 173-180. Particle fracture and plastic deformation in vanadium pentoxide powders induced by high energy vibrational ball-mill · Partha Chatterjee S P Sen Gupta Suchitra Sen.

 12. Totalitarisme - videnskabeligt eller politisk begreb?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Peter

  2007-01-01

  Bogens abstract Er du ven eller fjende? Efter terrorangrebet i New York d. 11.9. blev det klart, ingen kan undslå sig det spørgsmål. Totalitarisme beskriver, hvordan et knivskarpt skel mellem civilisation og barbari, venskab og fjendskab går igen i de tre klassiske totalitarismer: fascisme, nazisme...

 13. Tidlig literacy på tværs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Lene Illum

  for at børns tidlige literacy bringes ind i klasseværelset. Forskning peger på vigtigheden af, at børnene i denne overgangsproces er aktive deltagere med mulighed for at tage direkte afsæt i de erfaringer, de medbringer (Ackesjö, 2014). Præsentationen bygger på et konkret forsknings- og udviklingsprojekt...... mellem UC Syddanmark og Varde kommune. Projektet har haft fokus på det tværprofessionelle samarbejde mellem dagtilbud og SFO/skole med henblik på at understøtte børns tidlige literacy i overgangen mellem dagtilbud og skole. I sådan et tværprofessionelt samarbejde er der brug for fælles...... Brostrøm, S. & Jensen, A.S. (2013): Sproghistorier – en alsidig literacy-pædagogik i børnehave, SFO og indskoling, Frederikshavn: Dafolo Clark, A & Moss, P (2001): Listening to Young Children: The Mosaic Approach. London: National Children’s Bureau. Cope, B. & Kalantzis, M. (2015): "The Things You Do...

 14. Departementalitet eller gouvernementalitet - organisationsledelsens semantiske historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2010-01-01

  gennemgår organisationsteorier og organisatorisk praksis fra begyndelsen af den højmiddelalderlige kirkes organisation til i dag. Bag bureaukratiets historie tilbage til slutningen af 1600-tallet kortlægges udviklinger, der fører fra organisationskulturers corporate spirit over tidlig moderne forvaltningers...

 15. Det tidlige sprog hos børn med autisme - en afgørende udviklingsfaktor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia; Eigsti, Inge-Marie

  2010-01-01

  bidrage til teorier om normaludviklingen. Denne artikel fokuserer på en afgørende faktor for prognosen ved autisme: den tidlige sprogudvikling. De tidlige sprogfærdigheder er en afgørende prædiktor for senere fungeren, såvel på kort som på langt sigt. Højtfungerende autisme (HFA) og Aspergers syndrom (AS......Autisme er en heterogen diagnose. Den er karakteriseret ved en betydelig spredning inden for intelligens og sprog, og ikke mindst: ved prognostisk heterogenitet. En bedre forståelse af beskyttende og risikofaktorer ved autisme sætter os i stand til at intervenere mere effektivt og kan desuden...

 16. Køn og kærlighed i Den Hebraiske Bibel og tidlig rabbinsk litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  De religiøse grundlæggertekster synes optaget af at sikre kulturens videreførelse gennem entydiggørelse af køn og kærlighed, men den hebræiske bibel og den tidlige rabbinske litteratur skildrer lige så ofte i de mest dramatiske og poetiske passager køn og kærlighed som komplekse, sammensatte, for...

 17. Tidlig struktureret mobilisering og træning af kritisk syge patienter på et dansk intensivafsnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup Sørensen, Katrine; Hvid, Sidsel; Rolving, Nanna

  2015-01-01

  derimod anvendelig i forhold til at tilpasse niveauet for mobilisering og træning. Relevans for klinisk praksis: Tidlig mobilisering og træning er mulig at indføre med en simpel algoritme, dog med hensyntagen til individuelle screeningskriterier fra sted til sted, da disse åbenbart ikke er nemme...

 18. On the Sen limit squared

  OpenAIRE

  Fullwood, James; Wang, Dongxu

  2018-01-01

  We introduce a class of F-theory vacua whose smooth elliptic fibers admit a vanishing $j$-invariant, and construct a weak coupling limit associated with such vacua which we view as the `square' of the Sen limit. We find that while Sen's limit is naturally viewed as an orientifold theory, the universal tadpole relation which equates the D3 charge between the associated F-theory compactification and the limit we construct suggests that perhaps the limiting theory is in fact an oriented theory c...

 19. Københavns gader i den tidlige enevælde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik

  2016-01-01

  Artiklen analyserer fremstillingsform og formål i to barokdigte der har gadelivet i enevældens København som deres tema. Intentionen i analysen er at gøre rede for i hvilket omfang teksterne kan ses som nøgterne beskrivelser af gadelivet, eller om der er lagt holdninger og forvrængende elementer...

 20. Indkøringsvanskeligheder eller fejlinvestering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Lars

  2007-01-01

  ressourcer til at sikre systemets driftssikkerhed. Derudover er tre test blevet udskudt et år for at opnå en bedre kvalitet. Men er der blot tale om indkøringsvanskeligheder, der kan rettes op gennem øgede investeringe i et projekt, eller er valget af adaptive it-baserede test snarere en fejlinvestering......De nationale it-baserede test udgør en central brik i regeringens bestræbesler på at styrke fagligheden i folkeskolen. Testene kom ikke godt fra start, da de for alvor skulle stå deres prøve i foråret 2007. Fra ministeriets side blev der talt om indkøringsvanskeligheder, og der blev afsat flere...

 1. Tidlig sprogstart

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svarstad, Lone

  2014-01-01

  From 2014 Danish school children will start their English classes from their first year of school and their second foreign language, German or French, from their fifth year of school. The teaching of foreign languages continues throughout all the school years. This, however, raises a number...... of issues that language teachers ought to consider; is it time to challenge the content dimension of the communicative competence pedagogy? Should more focus be given to how we can teach critical cultural awareness and intercultural reflection? The author argues for a stronger focus on learning objectives...... to strengthen the content in otherwise fragmented communicative activities. The author also addresses selection criteria for text and media used in class as they are central for a non-essentialist language and culture pedagogy. The author believes that teachers can find inspiration for their teaching...

 2. Quand les sens font sens : traduire le "texte" filmique

  OpenAIRE

  Bonnot, Charles; Brisset, Frédérique; Bruti, Silvia; Caschelin, Sylvain; Cerezo Merchán, Beatriz; de los Reyes Lozano, Julio; Filanti, Rita; Lievois, Katrien; Loison-Charles, Julie; Perrier, Marie; Trainor, Samuel; Zanotti, Serenella

  2017-01-01

  Ce numéro 30 de la revue Palimpsestes s’articule en trois grandes parties. La première partie est dédiée aux sens dans les transferts intersémiotiques. La deuxième s’attache à des formes plus traditionnelles de traduction audiovisuelle, le doublage de séries télévisées, puis de films d’animation pour enfants, le traitement de la voix off dans un film adapté d’un roman noir et le sous-titrage des mots tabous dans les films multilingues. La dernière partie fait intervenir des spécialistes de TA...

 3. Paradokser om stat, sundhedsvæsen, professioner, viden, sygdom og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2016-01-01

  bestemte betingelser og de betingelser bliver så at sige bygget ind i vores krop og sjæl som en matrisse for, hvordan vi læser os selv og andre og mere eller mindre agerer i den sociale verden. Habitus er dog ikke en fast struktur som determinerer handling, den gør også rede for kreativitet i handlingerne...... sundhedsvæsenet og fremstille de økonomiske, sociale og kulturelle forhold som er med til at forme samme væsen. Styrken her er at tillægge en beskrivelse og en forklaring af sociale forhold og det er ikke hensigten at bidrage med normative ideer, dvs. anbefalinger om, hvordan dette eller hint kan forbedres...... politik og regulering af ministerielle områder (finans-økonomi, arbejdsmarked, sociale-pædagogiske-sundhedsmæssige områder, uddannelse, undervisning mv.), men også gennem deltagelse i regulering og styring af videnskab, institutioner og professioner relateret til sundhed og andre områder som...

 4. Bifurcated SEN with Fluid Flow Conditioners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Rivera-Perez

  2014-01-01

  Full Text Available This work evaluates the performance of a novel design for a bifurcated submerged entry nozzle (SEN used for the continuous casting of steel slabs. The proposed design incorporates fluid flow conditioners attached on SEN external wall. The fluid flow conditioners impose a pseudosymmetric pattern in the upper zone of the mold by inhibiting the fluid exchange between the zones created by conditioners. The performance of the SEN with fluid flow conditioners is analyzed through numerical simulations using the CFD technique. Numerical results were validated by means of physical simulations conducted on a scaled cold water model. Numerical and physical simulations confirmed that the performance of the proposed SEN is superior to a traditional one. Fluid flow conditioners reduce the liquid free surface fluctuations and minimize the occurrence of vortexes at the free surface.

 5. Diætetikkens væsen og uvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  Afhandlingens emne er, som titlen afslører, diætetikkens væsen og uvæsen. Afhandlingen har karakter af en filosofisk kritik af en dystopisk tendens ved den klassiske diætetik. Det er således om denne tendens, afhandlingens problemstilling, hovedtese og argumentation kredser. Dens problemstilling ...

 6. Amartya Sen's Capability Approach and Education

  Science.gov (United States)

  Walker, Melanie

  2005-01-01

  The human capabilities approach developed by the economist Amartya Sen links development, quality of life and freedom. This article explores the key ideas in the capability approach of: capability, functioning, agency, human diversity and public participation in generating valued capabilities. It then considers how these ideas relate specifically…

 7. Erasmus Mundus SEN: The Inclusive Scholarship Programme?

  Science.gov (United States)

  Grinbergs, Christopher J.; Jones, Hilary

  2013-01-01

  The Erasmus Mundus MA/Mgr in Special Education Needs (EM SEN) was created as a Masters Course funded by the European Commission's Erasmus Mundus Programme (EMP) to challenge and educate students in inclusive policy and practice in education. Yet, it is debatable the extent to which this programme embodies the values of an inclusive approach,…

 8. Beacon-teknologi - fremtidens kundebehandling eller en trussel for personvernet?

  OpenAIRE

  Jyrkinen, Anna; Kamås, Kamilla

  2016-01-01

  Smarttelefoner har blitt en naturlig del av våre liv. Alt man gjør på smarttelefonen, blir lagret som såkalte “big data”. Dette er verdifull informasjon for bedrifter, da de får mer detaljert bilde av hva forbrukere ser, eller holder på med i det virkelige liv. Det kan oppstå et dilemma ved hvor langt selskapene er villige til å strekke seg, for å samle inn informasjon om sine kunder. Beacons er en ny teknologiform og fungerer via små apparater som kommuniserer med kunder gjenn...

 9. Revising Amartya Sen's Capability Approach to Education for Ethical Development

  Science.gov (United States)

  Mok, Kwangsu; Jeong, Wongyu

  2016-01-01

  The purpose of this paper is to examine whether Amartya Sen's capability approach can suggest an appropriate theory of education for ethical development. Many advocates of Sen's capability approach insist that his approach is superior to rival theories of education, including the human capital theory. This is because Sen emphasizes the purpose and…

 10. Thermodynamic products for Sen black hole

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pradhan, Parthapratim [Vivekananda Satavarshiki Mahavidyalaya (Affiliated to Vidyasagar University), Department of Physics, Manikpara, West Bengal (India)

  2016-03-15

  We investigate the properties of inner and outer horizon thermodynamics of Sen black hole (BH) both in Einstein frame (EF) and string frame (SF). We also compute area (or entropy) product, area (or entropy) sum of the said BH in EF as well as SF. In the EF, we observe that the area (or entropy) product is universal, whereas area (or entropy) sum is not universal. On the other hand, in the SF, area (or entropy) product and area (or entropy) sum don't have any universal behaviour because they all are depends on Arnowitt-Deser-Misner (ADM) mass parameter. We also verify that the first law is satisfied at the Cauchy horizon as well as event horizon (EH). In addition, we also compute other thermodynamic products and sums in the EF as well as in the SF. We further compute the Smarr mass formula and Christodoulou's irreducible mass formula for Sen BH. Moreover, we compute the area bound and entropy bound for both the horizons. The upper area bound for EH is actually the Penrose like inequality, which is the first geometric inequality in BHs. Furthermore, we compute the central charges of the left and right moving sectors of the dual CFT in Sen/CFT correspondence using thermodynamic relations. These thermodynamic relations on the multi-horizons give us further understanding the microscopic nature of BH entropy (both interior and exterior). (orig.)

 11. Johannes C. Sens 1928 – 2008

  CERN Multimedia

  2009-01-01

  Johannes C. Sens working on the magnet of the first g-2 experiment in 1959. Johannes C. Sens, a physicist and engineer with a long association with CERN passed away from complications of surgery on 3 November 2008 in Nice, France. J.C. Sens, often known as "Hans", was considered one of the pioneers of the first muon g-2 experiments at CERN and an instrumental figure in the discovery of the fifth quark. Born in the Netherlands, Hans obtained a degree in engineering at the Technical University of Delft in 1953. He then enrolled at the University of Chicago and studied under Enrico Fermi. After Fermi’s passing, Hans gained his PhD working on muons with Valentin Telegdi at the University of Chicago. He came to CERN in 1958 at the same time as Leon Lederman and both worked on a study of the methods of measuring the muon g-2. In 1966, after working on various experiments with muons, Hans left CERN to join the Foundation for Fundament...

 12. Mentaaliharjoittelu osana pianonsoittoa ja sen opetusta

  OpenAIRE

  Hippeläinen, Lauri

  2008-01-01

  Pedagogisessa opinnäytetyössä tutustutaan kuinka mentaaliharjoittelua pystytään soveltamaan pianonsoitossa ja sen opetuksessa. Työssä käsitellään mitä mentaaliharjoittelu on ja miten sitä voidaan hyödyntää pianon soittamisessa. Mentaaliharjoittelukokemuksista raportoidaan harjoituspäiväkirjan pohjalta. Osallistumalla eri-ikäisten oppilaiden soittotunneille kartoitetaan miten mentaaliharjoittelua hyödynnetään opetuksessa. Työssä esitellään harjoituksia, joiden avulla lukija voi kokeilla harjoi...

 13. RSA-salaus ja sen lukuteoreettinen pohja

  OpenAIRE

  LARJA, PEKKA

  2011-01-01

  Tämä tutkielma käsittelee RSA-salausta ja sen lukuteoreettista perustaa. RSA-salaus on varmasti yksi yleisimmin käytetyistä (ellei yleisin) julkisen avaimen salakirjoitusjärjestelmistä. Nykyisen viestintätekniikan kehityksen mukana salakirjoitusjärjestelmistä on tullut keskeisiä välineitä modernissa yhteiskunnassa. RSA-salaus perustuu eräisiin lukuteorian keskeisiin tuloksiin ja on perusidealtaan hämmästyttävän yksinkertainen. Tutkielman luvussa 2 tarkastellaan RSA-salauksen käyttämiä luk...

 14. Constructing a justice model based on Sen's capability approach

  OpenAIRE

  Yüksel, Sevgi; Yuksel, Sevgi

  2008-01-01

  The thesis provides a possible justice model based on Sen's capability approach. For this goal, we first analyze the general structure of a theory of justice, identifying the main variables and issues. Furthermore, based on Sen (2006) and Kolm (1998), we look at 'transcendental' and 'comparative' approaches to justice and concentrate on the sufficiency condition for the comparative approach. Then, taking Rawls' theory of justice as a starting point, we present how Sen's capability approach em...

 15. Fortid eller framtid? (Lingvistisk kompetansebygging i fremmedspråksfagene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Petter Helland

  2014-09-01

  Full Text Available Hvilken plass har grammatikk i moderne fremmedspråksundervisning? Vi tar utgangspunkt i Læreplanen i fremmedspråk fra Kunnskapsløftet 2006 og diskuterer de tre hovedområdene med vekt på Kommunikasjon. På grunnlag av Heimark (2013 ser vi på hvilket syn fremmedspråkslærere tillegger grammatikken i en moderne praktisk-kommunikativ tilnærming. Deretter presiserer vi hva slags (implisitt definisjon av grammatikk-termen lærerne legger til grunn. To varianter (svak og sterk av det kommunikative paradigmet undersøkes og vi viser hvordan form-komponenter har fått en gjenvunnet plass i nyere teorier med et ganske nytt innhold. Deretter ser vi på grammatikk-termen i lys av teorier om mellomspråk (eller interlanguage. Resultatet vi kommer fram til er en ny retning for fremmedspråksundervisning som integrerer elementer fra lingvistisk teori, innlæringsteorier og didaktisk teori.

 16. Capability through Participatory Democracy: Sen, Freire, and Dewey

  Science.gov (United States)

  Glassman, Michael; Patton, Rikki

  2014-01-01

  This paper explores possible important relationships and sympathies between Amartya Sen's Capabilities Approach framework for understanding the human condition and the educational ideas of John Dewey and Paolo Freire. All three focus on the importance of democratic values in a fair, well-functioning society, while Sen and Freire especially…

 17. Sen and Moral Choice: Merging development and existentialism ...

  African Journals Online (AJOL)

  Development as freedom, in the words of Amartya Sen (1999), a renowned Indian political economist and philosopher, means that development is not reducible to income satisfaction. Rather, it is about what people are “able to do and be”. But beyond Sen, this paper makes the argument that human development, based on ...

 18. Amartya Sen and the Math- ematics of Collective Choice

  Indian Academy of Sciences (India)

  Sen's work on the causes of famines, gender dis- crimination and social and economic issues deal- ing with upliftment of the poor is .... viewed as attempts to see whether consistent .... Perhaps, this motivated Sen and others to pursue another ...

 19. Séraphine de Senlis - kas esimene hipi? / Maris Meiessaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Meiessaar, Maris

  2009-01-01

  Prantsuse naivistlikust maalikunstnikust Séraphine Louis', kunstnikunimega Séraphine de Senlis, tema loomingust ning Prantsusmaa- Belgia 2008. a. eluloofilmist "Séraphine", režissöör Martin Provost, nimiosas Yolande Moreau

 20. Entropy of the Kerr–Sen black hole

  Indian Academy of Sciences (India)

  We study the entropy of Kerr–Sen black hole of heterotic string theory beyond semiclas- ... differentials of black hole entropy, from the first law of thermodynamics with three param- eters. ..... Finally, note that the third term in the expansion.

 1. Significance of Amartya Sen for the church's response to poverty

  African Journals Online (AJOL)

  2016-06-02

  Jun 2, 2016 ... Sen's entitlement approach and capability approach can assist in the reconstruction .... and healthy water sources, access to adequate sanitation and household ... [T]o identify appropriate norms to provide the benchmarks of.

 2. Does Exposure to Returning SEN Students Harm Peers’ Outcomes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rangvid, Beatrice Schindler

  Returning SEN (special educational needs) students from segregated settings to regular class rooms may have spill-over effects on their peers. Using a combination of survey data and data from administrative registers from Denmark, I investigate whether becoming exposed to returning SEN students a...... themselves finds that while reading results are unaffected, returners experience large improvements in math achievement of roughly 65% of a standard deviation over a three year period. Intermediate and advanced math skills are more affected than basic skills....

 3. Amartya Sen: ethics and economics Amartya Sen. Ética y economía

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernández Andrés

  1998-12-01

  Full Text Available This essay presents two contributions of the Amartya Sen to the debates over ethics and economics. First, his break with utilitarianist and welfarist ethics -the foundation of normative economics- and his call to modify the metrics of utility, the only 'field of information' that these normative traditions use to judge individual and social welfare, that is, people's opportunities, the impact of public policies and the
  success of social organizations. Second, his proposal for a valorization scheme that transcends the narrow conception of utilitarianism, which does not fall into ethical relativism and which incorpora tes the analysis of real rights and freedoms without taking refuge in deontological moral reasoning. With that, he demonstrates that one of his greatest contributions
  to normative economics is his effort to construct a framework
  for pluralist and consequentialist (based on consequences moral evaluation, which abandons the criterion of utility, allows the evaluation of the level of people's real freedom, and admits the possibility of a moral 'objective' sensitive to the life plans of individuals and to the achievement or fail of their rights.Este ensayo presenta dos aportes de Amartya Sen a las discusiones sobre ética y economía. Primero su ruptura con la ética utilitarista y bienestarista -fundamento de la economía normativa- y su llamado a modificar la métrica de la utilidad, unico 'ambito de información' que estas tradiciones normativas usan para juzgar el bienestar individual y social, es decir, las oportunidades de las personas, el impacto de las politicas públicas y el éxito de las organizaciones sociales. Segundo, su propuesta de un esquema de valoración que trascienda la concepción estrecha del utilitarismo, que no caiga en el relativismo ético y que incorpore el análisis de los derechos y las libertades reales sin acojer al razonamiento moral deontológico. Con ello se muestra que una de sus mayores

 4. Amartya Sen, premio nobel de economía 1998

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sen Amartya Kumar

  1998-12-01

  Full Text Available

  Entrevista

  El economista Amartya Sen, de 64 años, fue galardonado el pasado miércoles con el Premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre el hambre en el mundo y su relación entre la democracia y la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos. Casado en terceras nupcias, Sen ha sido profesor en universidades de Asia, América del Norte y Europa. Actualmente enseña en el Trinity College, de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

 5. Osakeyhtiön sopimusvapaus ja sen rajat osakassopimuksissa

  OpenAIRE

  Griffel, Greete

  2015-01-01

  Tutkielma käsittelee osakeyhtiön sopimusvapautta ja sen rajoja osakassopimuksissa. Yhtiö otetaan usein osakassopimuksen osapuoleksi, koska sen katsotaan ratkaisevan ongelman osakkeenomistajien keskinäisen osakassopimuksen sitovuudesta yhtiöön nähden. Osakeyhtiölain säännökset rajoittavat kuitenkin osakassopimuksen kohteena olevan yhtiön oikeutta pätevästi sitoutua useisiin osakassopimuksen ehtoihin. Tutkimuksen kohteena on se, minkälaisiin osakassopimuksen velvoitteisiin osakassopimuksen koht...

 6. Man kan ikke dumpe til folkeskolens afgangsprøve – eller kan man?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2016-01-01

  Indførelse af karakterkravet 2 som adgangsgivende til de erhversfaglige uddannelser har forvandlet 9. klasses prøven i dansk og matematik til en ”high-stakes-eksamen”, altså en vind-eller-forsvind-prøve. Hvad betyder det for de elever, der ligger på grænsen? Og hvor ”sikker” er en sådan sortering...

 7. Er Foucault en middelalderlige skamfuld eller ukritisk tænker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Raffnsøe, Sverre

  2018-01-01

  Ifølge Per Aage Brandt indeholder et ikke før udgivet interview med Foucault nøglen til den franske filosofs værk, som »ingen har kunnet finde hoved eller hale på«. Men hvem er det, der ikke kan det? Hvilken form for kritik kræver det at lære noget nyt? Og kan man undgå at begynde i fordommen...

 8. Er Foucault en middelalderlig, skamfuld eller ukritisk tænker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raffnsøe, Sverre; Staunæs, Dorthe

  2018-01-01

  Ifølge Per Aage Brandt indeholder et ikke før udgivet interview med Foucault nøglen til den franske filosofs værk, som »ingen har kunnet finde hoved eller hale på«. Men hvem er det, der ikke kan det? Hvilken form for kritik kræver det at lære noget nyt? Og kan man undgå at begynde i fordommen?...

 9. Reasoning about Development: Essays on Amartya Sen's Capability Approach

  NARCIS (Netherlands)

  T.R. Wells (Thomas)

  2013-01-01

  textabstractOver the last 30 years the Indian philosopher-economist Amartya Sen has developed an original normative approach to the evaluation of individual and social well-being. The foundational concern of this ‘capability approach’ is the real freedom of individuals to achieve the kind of lives

 10. A qualitative application of Amartya Sen's 'development as freedom ...

  African Journals Online (AJOL)

  choices” in Sen's sense. In-depth interviews conducted with social grants recipients' in this study provided evidence that social grants reduce poverty, both in terms of helping grants recipients to meet basic needs, and enabling them to make more ...

 11. Entropy of the Kerr–Sen black hole

  Indian Academy of Sciences (India)

  We study the entropy of Kerr–Sen black hole of heterotic string theory beyond semiclassical approximations. Applying the properties of exact differentials for three variables to the first law of thermodynamics, we derive the corrections to the entropy of the black hole. The leading (logarithmic) and non-leading corrections to ...

 12. Glaube in der multireligiösen Gesellschaft: Zur Bildungskompetenz ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Anrede zu verweigern, “weil sie dies als Frauen nicht verdienten”. 3. Konflikte und Spannungen dieser Art sind an den Schulen Österreichs und. Deutschlands schon lange kein Einzelfall mehr. Sie resultieren aus einer zunehmenden religiösen und kulturellen Pluralisierung unserer Gesellschaft. Deren Ursachen sind ...

 13. Amartya Sen o prawach człowieka [Sen on human rights

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Guczalska

  2014-12-01

  Full Text Available The article discusses the idea of ‘human rights’ and the Amartya Sen’s reflections on that topic. By assumption, Sen does not present a catalogue of human rights, yet he claims that the language of human rights can be used to talk about the so-called human capabilities (the main concept of Sen’s theory. The aporia that exists in the current paradigm of human rights consists in the fact that it has been based on a few (liberal foundations, while, on the other hand, it has been extended into a broad system of individual rights/entitlements conflicting with their foundation. Each of those systems of rights entails a specific vision of social life. The liberal tradition postulates the existence of a minimal state, which guards freedom, life and property. In the leftist tradition, in contrast, there is postulated the existence of a welfare state, which satisfies people’s ever growing needs, based on an extensive bureaucracy and high taxes – under the patronage of the idea of social justice. Those social visions cannot be reconciled – they lead to conflicts. In this text, I present the problem of inconsistency and tension within the ‘human rights’, contrasting Amartya Sen’s theory with classical liberalism of John Locke. I claim that assessment of the contemporary ‘human rights’ theory should depend on whether a given theory is capable of proper determination and – at least to some extent – solving the problem of incoherence and tensions present in the Western ‘human rights’ paradigm. It seems that Sen’s conception cannot meet that challenge.

 14. Er prenatale eller postnatale forhold viktigst for voksen helse? Eksemplet forhøyet blodtrykk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Magne Gravseth

  2009-10-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i to forskjellige forklaringsmodeller for voksen sykdom: programmering og livsløpstilnærming. Programmering innebærer en påvirkning i en tidlig kritisk fase som resulterer i en varig skade, mens en livsløpstilnærming er studien av langsiktige effekter av påvirkninger gjennom alle livsfaser. Disse to måtene å forklare voksen sykdom på blir demonstrert ved å bruke eksemplet forhøyet blodtrykk. Vi oppsummerer funn i nyere studier som belyser hvordan determinanter i ulike livsfaser, særlig i de første leveår, kan påvirke senere blodtrykk.Man finner gjennomgående en svak invers sammenheng mellom fødselsvekt og senere blodtrykk, og det er vist en svak gunstig effekt på blodtrykket av å bli brysternært. Tidlig innhentingsvekst er hovedsakelig vist å ha en uheldig virkning på senere blodtrykk; det kan imidlertid være fordelaktig i utviklingsland. BMI er sterkt assosiert med blodtrykk hos både voksne og barn. Enkelte har også funnet en interaksjon mellom fødselsvekt og voksen BMI, med sterkest invers sammenheng mellom fødselsvekst og senere blodtrykk hos de med en høy voksen BMI. Siden både blodtrykk og BMI sporer fra barndom til voksen alder, er tidlig forebygging viktig. Blant voksne er det tendens til en sosial gradient i blodtrykket, i hovedsak mediert gjennom tradisjonelle risikofaktorer.Ensidig fokusering på så vel programmering som på voksenlivets risikofaktorer har ofte begrenset forklaringsverdi. I en livsløpstilnærming, som har kommet som en respons på dette, tar man hensyn til både programmering, livsstilsfaktorer og sosiale forhold. The paper describes two different explanation models for adult disease: programming and the life course approach. In programming, there is a stimulus or insult at an early critical period of development that has lasting significance, whereas a life course approach is the study of long-term effects of exposures during all stages of life. These two

 15. Cost-effectiveness of the SEN-concept: Specialized Emergency Nurses (SEN treating ankle/foot injuries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  van Tulder Maurits W

  2007-10-01

  Full Text Available Abstract Background Emergency Departments (EDs are confronted with progressive overcrowding. As a consequence, the workload for ED physicians increases and waiting times go up with the risk of unnecessary complications and patient dissatisfaction. To cope with these problems, Specialized Emergency Nurses (SENs, regular ED-nurses receiving a short, injury-specific course, were trained to assess and treat minor injuries according to a specific protocol. Methods An economic evaluation was conducted alongside a randomized controlled trial comparing House Officers (HOs and SENs in their assessment of ankle and foot injuries. Cost prices were established for all parts of healthcare utilization involved. Total costs of health care utilization were computed per patient in both groups. Cost-effectiveness was investigated by comparing the difference in total cost between groups with the difference in sensitivity and specificity between groups in diagnosing fractures and severe sprains. Finally, cost-effectiveness ratios were calculated and presented on a cost-effectiveness plane. Results No significant differences were seen between treatment groups for any of the health care resources assessed. However, the waiting times for both first assessment by a treatment officer and time spent waiting between hearing the diagnosis and final treatment were significantly longer in the HO group. There was no statistically significant difference in costs between groups. The total costs were € 186 (SD € 623 for patients in the SEN group and € 153 (SD € 529 for patients in the HO group. The difference in total costs was € 33 (95% CI: – € 84 to € 155. The incremental cost-effectiveness ratio was € 27 for a reduction of one missed diagnosis and € 18 for a reduction of one false negative. Conclusion Considering the benefits of the SEN-concept in terms of decreased workload for the ED physicians, increased patient satisfaction and decreased waiting times

 16. Multidimensional Decomposition of the Sen Index: Some Further Thoughts

  OpenAIRE

  Stéphane Mussard; Kuan Xu

  2006-01-01

  Given the multiplicative decomposition of the Sen index into three commonly used poverty statistics – the poverty rate (poverty incidence), poverty gap ratio (poverty depth) and 1 plus the Gini index of poverty gap ratios of the poor (inequality of poverty) – the index becomes much easier to use and to interpret for economists, policy analysts and decision makers. Based on the recent findings on simultaneous subgroup and source decomposition of the Gini index, we examine possible further deco...

 17. Arrow y Sen: el rescate del individuo y de las instituciones Arrow and Sen: rescuing the individual and institutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cante Freddy

  1998-12-01

  Full Text Available La teoría de la elección social que propone Arrow y Sen es una ruptura con los desarrollos hegemónicos de la microeconomía y de la macroeconomía en dos sentidos: rescata la diversidad de gustos y valores de cada individuo en oposición a los conceptos agregados; además, muestra que la conducta racional es quizás lo menos importante con lo que abre un diálogo con la economía institucional.The theory of social choice proposed by Arrow and Sen breaks with the hegemonic developments of microeconomics and macroeconomics in two senses: it rescues the diversity of tastes and values of each individual as opposed to aggregated concepts, and in addition it shows that rational behavior is perhaps the least important kind, which opens up a dialogue with institutional economics.

 18. Non-Homogenous Moral Space (from Bentham toSen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr (Peter Boltuc

  2013-12-01

  Full Text Available The notion of moral space covers all thin (universal and thick (particular characteristics that may plausibly be seen as morally relevant. In this paper, I investigate certain properties of moral space so defined. These properties are not easily visible if we analyze moral characteristics individually, but become clear once we consider them collectively. In particular, following Amartya Sen, I claim that the value of moral properties is, in part, a function of positional characteristics. I call this notion the non-homogeneity of moral space.

 19. Sen2-Agri country level demonstration for Ukraine

  Science.gov (United States)

  Kussul, N.; Kolotii, A.; Shelestov, A.; Lavreniuk, M. S.

  2016-12-01

  Due to launch of Sentinel-2 mission European Space Agency (ESA) started Sentinel-2 for Agriculture (Sen2-Agri) project coordinated by Universite catholique de Louvain (UCL). Ukraine is selected as one of 3 country level demonstration sites for benchmarking Sentinel-2 data due to wide range of main crops (both winter and summer), big fields and high enough climate variability over the territory [1-2]. Within this county level demonstration main objectives are following: i) Sentinel's products quality assessment and their suitability estimation for the territory of Ukraine [2]; ii) demonstration in order to convince decision makers and state authorities; iii) assessment of the personnel and facilities required to run the Sen2-Agri system and creation of Sen-2 Agri products (crop type maps and such essential climatic variable as Leaf Area Index - LAI [3]). During this project ground data were collected for crop land mapping and crop type classification along the roads within main agro-climatic zones of Ukraine. For LAI estimation we used indirect non-destructive method which is based on DHP-images and VALERI protocol. Products created with use of Sen2-Agri system deployed during project execution and results of neural-network approach utilization will be compared. References Kussul, N., Lemoine, G., Gallego, F. J., Skakun, S. V., Lavreniuk, M., & Shelestov, A. Y. Parcel-Based Crop Classification in Ukraine Using Landsat-8 Data and Sentinel-1A Data. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing , 9 (6), 2500-2508. Kussul, N., Skakun, S., Shelestov, A., Lavreniuk, M., Yailymov, B., & Kussul, O. (2015). Regional scale crop mapping using multi-temporal satellite imagery. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 40(7), 45-52. Shelestov, A., Kolotii, A., Camacho, F., Skakun, S., Kussul, O., Lavreniuk, M., & Kostetsky, O. (2015, July). Mapping of biophysical parameters based on high

 20. Viestintä ja sen vaikutus palveluun opiskelijaravintolassa

  OpenAIRE

  Ilvonen, Satu

  2015-01-01

  Sain ajatuksen opinnäytetyöhön huomatessani puutteita useiden opiskelijaravintoloiden tiedottamisessa. Tavoitteena oli löytää keinoja parantaa palvelun laatua vaikuttamalla asiakkaiden valintoihin ja käyttäytymiseen toimivalla viestinnällä. Työn teoriaosuus kertoo viestinnästä ja tiedottamisesta. Viestinnän merkitys on suuri ja sen puuttuminen kokonaan tai osittain voi aiheuttaa suurtakin vahinkoa. Palveluyrityksessä sisäinen viestintä on elinehto ja siihen tulisi panostaa jo tuottavuusnä...

 1. Hidden and generalized conformal symmetry of Kerr–Sen spacetimes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghezelbash, A M; Siahaan, H M

  2013-01-01

  It is recently conjectured that generic non-extremal Kerr black hole could be holographically dual to a hidden conformal field theory (CFT) in two dimensions. Moreover, it is known that there are two CFT duals (pictures) to describe the charged rotating black holes which correspond to angular momentum J and electric charge Q of the black hole. Furthermore these two pictures can be incorporated by the CFT duals (general picture) that are generated by SL(2,Z) modular group. The general conformal structure can be revealed by looking at charged scalar wave equation in some appropriate values of frequency and charge. In this regard, we consider the wave equation of a charged massless scalar field in the background of Kerr–Sen black hole and show that in the ‘near region’, the wave equation can be reproduced by the Casimir operator of a local SL(2,R) L ×SL(2,R) R hidden conformal symmetry. We find the exact agreement between macroscopic and microscopic physical quantities like entropy and absorption cross section of scalars for Kerr–Sen black hole. We then find an extension of vector fields that in turn yields an extended local family of SL(2,R) L ×SL(2,R) R hidden conformal symmetry, parameterized by one parameter. For some special values of the parameter, we find a copy of SL(2,R) hidden conformal algebra for the charged Gibbons–Maeda–Garfinkle–Horowitz–Strominger black hole in the strong deflection limit. (paper)

 2. Cosmic censorship conjecture in Kerr-Sen black hole

  Science.gov (United States)

  Gwak, Bogeun

  2017-06-01

  The validity of the cosmic censorship conjecture for the Kerr-Sen black hole, which is a solution to the low-energy effective field theory for four-dimensional heterotic string theory, is investigated using charged particle absorption. When the black hole absorbs the particle, the charge on it changes owing to the conserved quantities of the particle. Changes in the black hole are constrained to the equation for the motion of the particle and are consistent with the laws of thermodynamics. Particle absorption increases the mass of the Kerr-Sen black hole to more than that of the absorbed charges such as angular momentum and electric charge; hence, the black hole cannot be overcharged. In the near-extremal black hole, we observe a violation of the cosmic censorship conjecture for the angular momentum in the first order of expansion and the electric charge in the second order. However, considering an adiabatic process carrying the conserved quantities as those of the black hole, we prove the stability of the black hole horizon. Thus, we resolve the violation. This is consistent with the third law of thermodynamics.

 3. Justiça e desenvolvimento no pensamento de Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas H. Kang

  2011-09-01

  Full Text Available This article aims to present an overview of Amartya Sen's thought, relating to his writings on political philosophy and his contributions to the field of development economics. This paper shows how justice and development are highly related in Sen's approach based on the concept of capability. Along with this paper, we will present some debates between Sen and John Rawls, beside other critics. This is done to explain the complex theoretical system elaborated by him. In concluding, the paper shows that the objective of Sen is to find a satisfactory concept of development that is explicit in its ethical presumptions.

 4. Justiça distributiva: a crítica de Sen a Rawls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vita Álvaro de

  1999-01-01

  Full Text Available It is discussed to what extent Amartya Sen's normative approach to socioeconomic inequalities represents an improvement with respect to John Rawls's approach. Sen's critique of the equalisandum of Rawls's theory (the so-called "primary goods" and Sen's arguments for equality of capability are examined. It is argued that though Sen's metric seems particularly fitted to deal with poverty and destitution, this is not the case when inequalities above a minimally decent level of "capability to function" are in question. For the latter purpose, Rawls' metric of primary goods is preferable.

 5. Att sluta eller inte sluta : En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder

  OpenAIRE

  Bjellman, Karin

  2007-01-01

  Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Bjellman, K. Tobaksbruket har en lång historia, och de tobaksrelaterade sjukdomarna kostar samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall varje år. Andelen rökare minskar stadigt i Sverige, idag röker ca 15 procent av befolkningen. Resultaten från olika metoder för tobaksavvänjning är tämligen blygsamma, och ugefär nittio procent av de som slutar röka gör det på egen hand. Syftet med denna studie var...

 6. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 7. Franchising-yrittäjyys ja sen mahdollisuudet Lapissa

  OpenAIRE

  Mukku, Veera; Heikkilä, Nadja

  2017-01-01

  Opinnäytetyömme aiheena on franchising-yrittäjyys ja sen mahdollisuudet Lapissa. Työn tavoitteena on esitellä franchising-yrittäjyyden teoriaperusta, yrittäjyyden riskejä ja niiden hallintaa, esitellä pohjoista toimintaympäristöä sekä pohtia franchising-yrittäjyyden tulevaisuudennäkymiä. Työssä on teoriaosuus, joka käsittää tiedot franchising-yrittäjyyden perustasta, yrittäjyyden riskeistä sekä niiden hallinnasta. Teoriaosuus käsittää myös esittelyn Lapista toimintaympäristönä sekä esittel...

 8. "Serious game" i dansk sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knoke, Elke; Mortensen, Karen Rask

  2014-01-01

  Inspirationen til dette projekt kommer fra dansk sygehuspraksis. Formålet er at finde, vurdere og redesigne et fagligt relevant læringsspil (“serious game”) indenfor akutmedicin. Med udgangspunkt i det hollandske abcdeSIM er det formålet at undersøge, om og hvordan det kan bruges til uddannelse og...... økonomiske fordele i form af kvalitetssikring og effektivisering af uddannelsen ved at implementere et “serious game” i en akutafdeling. abcdeSIM kan reducere ressourcerne, som skal bruges til træning af personalet og til at øge og vedligeholde vidensniveauet i det danske sundhedsvæsen, og det kan dermed i...

 9. Amartya Sen's Capability Approach and the Brokering of Learning Provision for Young Adults

  Science.gov (United States)

  Harreveld, Roberta E.; Singh, Michael J.

  2008-01-01

  This paper argues that Amartya Sen's ("Development as freedom," New York: Random House, 1999) concept of "capabilities" provides a useful framework for interpreting the brokering of learning provisions that emerged as a key feature of reforms to education and training in Queensland (Australia) for young people. Sen's capability…

 10. SenThIS - Sentinels of Thuringian information systems

  Science.gov (United States)

  Naue, Sandra; Krause, Peter

  2016-04-01

  Decision-making for sustainable environmental resource management or risk prevention is facing the problem of constantly changing conditions related to the projected changes of climate, demography and socio-economy. Herefore, adaptable tools and methods which can reflect such changes are needed for an efficient management. The need to improve existing tools is a challenge the departments of German environmental authorities at state and federal level are facing at this time. Additionally the increasing demands for work process optimization due to financial cutbacks are coming into play. Consequently the need for suitable adaptation measurements for short and long term changes of environmental state variables is growing. The importance of spatio-temporal data, providing continuous observation about the state of the environmental system and its changes, is therefore increasing in order to elaborate adaptation strategies. In this case earth observation is a useful source for the required data. With the new Sentinel fleet, ESA's Copernicus Program is providing a possibility to obtain such information free in high temporal and spatial resolution. The BMVI funded project SenThIS, a collaborative project by the Thuringian State Institute for Environment and Geology (TLUG), the Thuringian Forest Department and two SMEs EOS GmbH and Feiffer consult is aiming at utilizing Copernicus data and services for operational tasks on a federal level. It addresses this aforementioned deficit through the development and implementation of a processing chain for synergetic and automated application of remote sensing data and products to accomplish operational state tasks. The product development is characterized by the synergetic application of remote sensing data and suitable models. Design and calibration of the models base on Sentinel 1/2 data and additional information (e.g. meteorological data, in-situ measurements). This results in products of highly temporal and spatial resolution

 11. Behandling ved tidlig Hodgkin's sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Specht, L K; Carde, P; Mauch, P

  1993-01-01

  indicate that we still do not definitively know whether or not the early addition of prophylactic chemotherapy improves survival. Arguments in favour of early chemotherapy are: that laparotomy may be avoided, that radiation fields and doses may perhaps be reduced, and that the stress of experiencing...... a relapse is avoided in many patients. The major argument against early chemotherapy is: that by careful staging and selection of patients and by careful radiotherapy techniques the number of patients exposed to potentially toxic chemotherapy may be kept at a minimum. Recently, trials have been carried out...

 12. Behandling ved tidlig Hodgkin's sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Specht, L K; Carde, P; Mauch, P

  1993-01-01

  indicate that we still do not definitively know whether or not the early addition of prophylactic chemotherapy improves survival. Arguments in favour of early chemotherapy are: that laparotomy may be avoided, that radiation fields and doses may perhaps be reduced, and that the stress of experiencing...

 13. Transplant Buccaneers: P.K. Sen and India's First Heart Transplant, February 1968.

  Science.gov (United States)

  Jones, David S; Sivaramakrishnan, Kavita

  2018-01-10

  On 17 February 1968, Bombay surgeon Prafulla Kumar Sen transplanted a human heart, becoming the fourth surgeon in the world to attempt the feat. Even though the patient survived just three hours, the feat won Sen worldwide acclaim. The ability of Sen's team to join the ranks of the world's surgical pioneers raises interesting questions. How was Sen able to transplant so quickly? He had to train a team of collaborators, import or reverse engineer technologies and techniques that had been developed largely in the United States, and begin conversations with Indian political authorities about the contested concept of brain death. The effort that this required raises questions of why. Sen, who worked at a city hospital in Bombay that could not provide basic care for all its citizens, sought a technology that epitomized high-risk high-cost, health care. To accomplish his feat, Sen navigated Cold War tensions and opportunities, situating his interests into those of his hospital, municipal authorities, Indian nationalism, Soviet and American authorities, the Rockefeller Foundation, and others. The many contexts and interests that made Sen's work possible created opportunities for many different judgments about the success or failure of medical innovation. © The Author(s) 2018. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 14. Duchamp, o sensível, a indiscernibildiade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Martins

  2007-08-01

  Full Text Available Nos inventários da arte do século XX, o trabalho de Marcel Duchamp é com freqüência compreendido apenas em sua dimensão conceitual, ignorando-se uma possível presença do sensível em sua obra. Partindo do conceito da obra de arte como “um ser de sensação” criado por Gilles Deleuze e Félix Guattari, proponho, nesse trabalho problematizar tanto o lugar reservado a Duchamp pela história da arte, quanto os limites da definição de arte formulada por aqueles filósofos. Para explorar a possibilidade de se pensar uma poética duchampiana este texto se vale estrategicamente de duas referências: as teses de Rosalind Krauss a respeito da materialidade e do erotismo na obra do artista e os conceitos de duração, memória hábito e reconhecimento atento formulados pelo filósofo Henri Bergson.

 15. Om dass-sætninger som afficeret eller efficeret objekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holsting, Alexandra

  2013-01-01

  Temaet for nærværende artikel er en diskussion af muligheden for at fastlægge en tysk dass-sætnings semantiske funktion som afficeret eller efficeret objekt , når den optræder i rollen som komplement for verber, der har såvel en afficerende som en efficerende betydningsvariant, hvorved dass......-sætningen i det første tilfælde betegner et forhold, matrixsætningens subjektsreferent reagerer på, og i det andet indholdet af en ytring, der fremsættes af matrixsætningens subjektsreferent. Jeg går i artiklen særligt ind i diskussionen om, hvorvidt dass-sætningens modus kan tjene som formel indikation på...... den semantiske funktion, dvs. om en dass-sætning i konjunktiv utvetydigt kan tilskrives en funktion som efficeret objekt for matrixsætningsverbet....

 16. Amartya Sen o prawach człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Guczalska

  2014-12-01

  Full Text Available The article discusses the idea of ‘human rights’ and the Amartya Sen’s reflections on that topic. By assumption, Sen does not present a catalogue of human rights, yet he claims that the language of human rights can be used to talk about the so-called human capabilities (the main concept of Sen’s theory. The aporia that exists in the current paradigm of human rights consists in the fact that it has been based on a few (liberal foundations, while, on the other hand, it has been extended into a broad system of individual rights/entitlements conflicting with their foundation. Each of those systems of rights entails a specific vision of social life. The liberal tradition postulates the existence of a minimal state, which guards freedom, life and property. In the leftist tradition, in contrast, there is postulated the existence of a welfare state, which satisfies people’s ever growing needs, based on an extensive bureaucracy and high taxes – under the patronage of the idea of social justice. Those social visions cannot be reconciled – they lead to conflicts. In this text, I present the problem of inconsistency and tension within the ‘human rights’, contrasting Amartya Sen’s theory with classical liberalism of John Locke. I claim that assessment of the contemporary ‘human rights’ theory should depend on whether a given theory is capable of proper determination and – at least to some extent – solving the problem of incoherence and tensions present in the Western ‘human rights’ paradigm. It seems that Sen’s conception cannot meet that challenge.

 17. Development and quality of life: a critique of Amartya Sen's Development as freedom.

  Science.gov (United States)

  Navarro, V

  2000-01-01

  Presented here is a critical analysis of some of the major theses of Amartya Sen, as presented in his seminal work Development As Freedom. The author suggests that Sen's work, while representing a major break with the dominant neoliberal position reproduced in most national and international development agencies, is insufficient to explain the key relationship between freedom and development. The absence of an analysis of the power relations that cause and reproduce underdevelopment through national and international political institutions leaves Sen's work wanting. The author shows how Sen's interpretation of events and the conclusions derived from them, such as an explanation of famine in Bangladesh, are insufficient--when not faulty. The author also critically analyzes the United Nations Development Program reports, which, while documenting the nature and consequences of underdevelopment, barely touch on the political context in which underdevelopment occurs.

 18. Lernen und Problemlösen: Deweys Psychologie im bildungshistorischen Kontext

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jürgen Oelkers

  2016-07-01

  Full Text Available Karl Popper hat eine seiner letzten Essaysammlungen überschrieben mit Alles Leben ist Problemlösen (deutsch 1994. Die Geschichte des Problemlösens berührt er dabei nicht. Sein vierstufiges Modell des Problemlösens aber ist deutlich antizipiert in John Deweys How We Think (1910, eine pragmatische Denkpsychologie, die vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Didaktik verstanden werden kann. Der Artikel diskutiert zwei dieser Ansätze, nämlich die ökologischen «nature studes» und William Kilpatricks «Projektmethode». Deweys Theorie des Problemlösens wird bis heute vor allem mit der Projektmethode in Verbindung gebracht. Der Artikel zeigt, dass die rein didaktische Inanspruchnahme Deweys Theorie nicht gerecht wird und Popper sie vermutlich deswegen nicht beachtet hat.

 19. Comet Methy-sens and DNMTs transcriptional analysis as a combined approach in epigenotoxicology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessio Perotti

  2015-05-01

  In conclusion, our data demonstrate that Comet Methy-sens, in combination with the analysis of transcriptional levels of DNA methyl transferases, represents a simple and multifunctional approach to implement biomonitoring studies on epigenotoxicological effects of known and unknown xenobiotics.

 20. Türkiye'de Politik Ritüeller Political Rituals In The Turkish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kürşat ÖNCÜL

  2013-07-01

  first steps of a riot among a crowd. Withthe frame of stated knowledges, it is tried to given the basic acceptanceof the persons that holding the power and in and after the period ofTurkish Republic’s foundation in this study.And also the place and the meaning of ceremony in mythology andfinally with the reference of the stated knowledges the political rituals inTurkey are mentioned in this study. Ritüel, devlet ya da din kurumları oluşmadan önceki zamanlardan başlayarak insan hayatının önemli bir parçası olmuştur. Erken dönemlerde yalnızca kutsal olanla ilişkilendirilen ritüeller, ilerleyen süreçte ortak bir değerler dizgesinin oluşumunun getirdiği milletleşmeye paralel biçimde ayırt edici unsurlar kazanarak sistemleşmiştir. Milletleşmenin getirdiği birliktelik duygusu tarihsel arka planı olan ritüellerin yaşamasına olanak verirken yeni sosyal ve siyasal kabuller, aynı misyonu kendi amaçlarına uyarlamak üzere yeni törenler ve bu törenlerde uygulanan ritüeller oluşturmuştur. Aynı kültür dairesinden olmakla birlikte farklı siyasal görüşlere mensup kitlelerin belirli zamanlar içerisinde farkındalıklarını göstermek, ortak bir öğe üzerinde birleşmeyi sağlamak gibi amaçlarla var ettikleri tören ve ritüeller siyasalı oluşturanların ilkesel birlikteliği süresince devam etmiş ve etmektedir.Osmanlı İmparatorluğu sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti de doğal olarak yukarıda temel unsurları belirtilen genel çerçeveye uygun bir şekilde gerek resmi gerekse gayrı resmi tören ve bağlı ritüellerin gerçekleştirildiği bir politik ve sosyal yapıya sahiptir. İktidar sahiplerinin, anayasaları içerisinde belirtilenler dışındaki her tür eylem ve hareketliliği sıcak karşılamamaları ve içinde bulundukları iç ve dış politik şartlar doğrultusunda esnek/katı kurallarla müdahale ettikleri bu tür organizasyonlar geçmişten geleceğe taşınan siyasal bir duruşun yansımalarıdır. T

 1. Molecular characterization of Torque teno virus and SEN virus co-infection with HIV in patients from Southern Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aliyar Pirouzi

  2014-06-01

  Full Text Available Introduction Torque teno virus (TTV and SEN virus are circular single-stranded DNA viruses that cause blood-borne infections. The SEN virus (SEN-V was originally detected in the serum of an injection drug user infected with human immunodeficiency virus (HIV. Recently TTV was discovered as a potential causative agent of non-A-E hepatitis. The aim of this study was to investigate the prevalence of the SEN-V-D/H and TTV in HIV patients and healthy blood donors in Iran. Methods One hundred and fifty HIV patients with a mean age of 50.46 ± 18.46 years and 150 healthy blood donors with a mean age of 48.16 ± 13.73 years were included in this study. TTV and SEN-V were detected by the PCR and were quantitatively assayed by competitive PCR (nested and semi-nested PCR. Restriction fragment length polymorphisms (RFLPs were used to determine the heterogeneity of TTV. Results TTV and SEN-V were detected 96 (64% and 84 (56% of 150 HIV patients respectively. These rates were 34% (n=51 and 37.33% (n=56 in healthy blood donors (significant, p<0.05. PCR detected SEN-V/TTV DNA from 32 of the healthy blood donors (21.33%, while 65 (43.33% of HIV patients were positive for SEN-V/TTV DNA. Of 150 HIV patients, 32.66% and 23.33% were positive for SEN-V-H and SEN-V-D, respectively and 18.66% (n=28 were co-infected with SEN-V-D/H. Conclusions The prevalence of SEN-VD/H and TTV is higher in HIV patients than in healthy blood donors in Southern Iran. Our results suggest that TTV and SEN-V might play a role in the development of liver disease in patients with immunodeficiency diseases.

 2. Att vara eller icke vara ansvarsfull : En fallstudie om en kommunikationsbyrås samhällsansvar

  OpenAIRE

  Odén, Sofie; Larsson, Anna

  2016-01-01

  Title: Att vara eller icke vara ansvarsfull - En fallstudie om en kommunikationsbyrås samhällsansvar Authors: Anna Larsson, Sofie Odén Number of pages: 65 This study propose to increase the understanding of how a communication agency is working in relation to Corporate Social Responsibility. To narrow the field of study this thesis was conducted from a stakeholder perspective. The empirical material has been acquired through a qualitative study. To get a clear and valid view of the given resu...

 3. Characterization of putative virulence factors of Serratia marcescens strain SEN for pathogenesis in Spodoptera litura.

  Science.gov (United States)

  Aggarwal, Chetana; Paul, Sangeeta; Tripathi, Vishwas; Paul, Bishwajeet; Khan, Md Aslam

  2017-02-01

  Two Serratia marcescens strains, SEN and ICC-4, isolated from diseased insect cadavers were observed to differ considerably in their virulence towards Spodoptera litura. The present study was aimed to characterize the possible virulence factors present in the virulent Serratia marcescens strain SEN. Both the S. marcescens strains were evaluated for the presence of various lytic enzymes such as chitinase, lipase, protease and phospholipase. The virulent S. marcescens strain SEN was observed to possess considerably higher activity of chitinase and protease enzymes; activity of phospholipase enzyme was also higher. Although, all the three toxin genes shlA, phlA and swr could be detected in both the S. marcescens strains, there was a higher expression of these genes in the virulent strain SEN. S. marcescens strain ICC-4 showed greater reduction in overall growth yield in the post-exponential phase in the presence of midgut juice and hemolymph of S. litura larvae, as compared to S. marcescens strain SEN. Proliferation of the S. marcescens strain SEN was also considerably higher in foregut, midgut and hemolymph of S. litura larvae, as compared to strain ICC-4. Peritrophic membrane treated with broth culture of the S. marcescens strain SEN showed higher damage as compared to strain ICC-4. The peritrophic membrane of larvae fed on diet treated with the virulent strain showed considerable damage while the peritrophic membrane of larvae fed on diet treated with the non-virulent strain showed no damage. This is the first report documenting the fate of ingested S. marcescens in S. litura gut and the relative expression of toxin genes from two S. marcescens strains differing in their virulence towards S. litura. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. Osteoporose – risikofaktor eller sykdom? Definisjon, utbredelse, årsaker, diagnostisering og forebyggende tiltak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGVi vet foreløpig lite om utbredelsen av osteoporose i Norge – dvs. bentetthet (BMD minst 2,5 standardavvikunder gjennomsnittet for unge kvinner. Vi vet heller ikke om det har vært noen økning de siste 10-årene.Denne artikkelen gir en oversikten over emnet osteoporose – med vekt på risikofaktorer og forebyggendetiltak, og drøfter WHOs definisjon av osteoporose. I henhold til denne er osteoporose både en risikofaktor forbrudd – og en betegnelse på en tilstand som forutsetter minst ett brudd (etablert osteoporose. Definisjoneninnebærer at diagnosen osteoporose avhenger av det normalmaterialet man sammenliker med, og medfører aten meget stor andel av norske kvinner over 70 år vil få diagnosen osteoporose. En slik medikalisering vilkunne føre til hyppige legekontroller, angst og lavere fysisk aktivitet av redsel for å falle. Osteoporose erasymptomatisk før man har fått brudd, og har ingen automatiske behandlingsmessige konsekvenser. Man kanlikevel frykte at WHOs definisjon vil tvinge frem krav om medikamentell forebyggende behandling. Dette erproblematisk fordi det er stor overlapping i bentetthet mellom de som får brudd og de som ikke får. Måling avBMD er imidlertid den beste metoden vi i dag har for å forutsi brudd – og er like god som blodtrykksmåling ertil å forutsi slag. For å vurdere individuell risiko, bør imidlertid flere risikofaktorer for brudd kombineres. Deviktigste risikofaktorene for lav bentetthet er: lav kroppsvekt/lav relativ vekt, vektreduksjon, lavt inntak avkalsium/D-vitamin, røyking, tidlig menopause, inaktivitet, høyt alkoholkonsum og genetiske faktorer. Tiltakmed fokus på noen av disse har vist positiv effekt på BMD.Søgaard AJ. Osteoporosis – risk factor or disease? Definition, distribution, aetiology, diagnosis and  ENGLISH SUMMARYAt present we do not know the distribution of osteoporosis in the Norwegian population – i.e. bone mineraldensity (BMD below 2.5 standard

 5. Colombie: une guerre privée de sens?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2000-01-01

  Full Text Available Voilà plus de vingt ans que la Colombie connaît des phénomènes de violence collective singulièrement aigus et complexes. Depuis le début de la décennie 80, l’intensification de la confrontation entre forces armées, guérillas et paramilitaires a été telle que cette dernière domine désormais le panorama général de la violence. L’intensification du conflit, surtout à l’encontre des populations civiles, a suscité un nombre croissant d’analyses, de commentaires et de réactions diverses. La plupart de ces interprétations privilégient une approche en termes d’irrationalité et de violences éruptives privées de sens. Le propos de cet article est précisément de discuter et confronter cette vision avec une lecture plus rationnelle des faits afin de voir dans quelle mesure la confrontation armée parvient à se structurer dans une trame explicative beaucoup plus intelligible. COLOMBIA: ¿UNA GUERRA SIN SENTIDO?. Desde hace más de veinte años, Colombia conoce fenómenos de violencia colectiva particularmente agudos y complejos. A partir de la década de los 80, la intensificación de la confrontación entre fuerzas armadas, guerrillas y paramilitares ha sido tan significativa que ésta domina ahora el panorama general de la violencia. La intensificación del conflicto, sobre todo contra las poblaciones civiles, ha suscitado un número creciente de análisis, comentarios y reacciones diversas. La mayoría de estas interpretaciones han privilegiado una lectura en términos de irracionalidad y de violencias eruptivas como si el conflicto estuviese privado de cualquier significado. El propósito del artículo es precisamente discutir y confrontar esta visión con un enfoque más racionalista para ver en qué medida la confrontación armada logra estructurarse en una trama explicativa mucho más inteligible. COLOMBIA: A SENSELESS WAR?. For more than two decades now, Colombia has faced the acute and complex phenomena of collective

 6. Satisfaction Level of Special Education Teachers Training Program toward Southeast Asia Organized by SEAMEO SEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohd Anis Bin Abdul Razak

  2017-03-01

  Full Text Available The aims of the research is to study the level of satisfaction among the Special Education Teachers of Southeast Asia countries who attended the 4 weeks training on Co-curricular Activities for SEN Children that was conducted by SEAMEO Regional Center for Special Education (SEAMEO SEN. The aspects studied included the teachers’ satisfaction on the facilities and services provided by SEAMEO SEN, training content, training methods and the evaluation on the facilitators. The study involved 25 participants who are Special Education Teachers whom attended the 4 weeks training course. This is a survey to gain quantitative data using survey as the method of research. The data was analysed descriptively. Silver (1981 Model of Training and Maslow (1954 were used as the foundation to see the relations in the studied constructs. The findings of the research showed that the level of satisfaction of the participants towards services and facilities provided is at min = 4.48, satisfaction towards training content is min= 4.44, training method is min=4.31, quality of facilitator is min= 4.34. Overall, the findings indicated the level of satisfactory is high with overall min is = 4.40 and thus can be summarized that the Special Education Teachers are very satisfied with the training organized by SEAMEO SEN. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji tahap kepuasan Guru Pendidikan Khas Asia Tenggara (GPKAT terhadap program latihan Regular Course: Co-Curricular Activities for SEN Children yang dianjurkan oleh SEAMEO Regional Center for Special Education (SEAMEO SEN. Aspek yang diberi perhatian dalam kajian ini merangkumi tahap kepuasan GPKAT terhadap kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh SEAMEO SEN, isi kandungan latihan, kaedah latihan dan penilaian GPKAT terhadap kualiti fasilitator. Kajian ini melibatkan seramai 25 orang GPKAT yang menghadiri kursus 4 minggu di SEAMEO SEN. Ini adalah kajian tinjauan untuk mendapatkan data kuantitatif dengan menggunakan

 7. VineSens: An Eco-Smart Decision-Support Viticulture System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josman P. Pérez-Expósito

  2017-02-01

  Full Text Available This article presents VineSens, a hardware and software platform for supporting the decision-making of the vine grower. VineSens is based on a wireless sensor network system composed by autonomous and self-powered nodes that are deployed throughout a vineyard. Such nodes include sensors that allow us to obtain detailed knowledge on different viticulture processes. Thanks to the use of epidemiological models, VineSens is able to propose a custom control plan to prevent diseases like one of the most feared by vine growers: downy mildew. VineSens generates alerts that warn farmers about the measures that have to be taken and stores the historical weather data collected from different spots of the vineyard. Such data can then be accessed through a user-friendly web-based interface that can be accessed through the Internet by using desktop or mobile devices. VineSens was deployed at the beginning in 2016 in a vineyard in the Ribeira Sacra area (Galicia, Spain and, since then, its hardware and software have been tested to prevent the development of downy mildew, showing during its first season that the system can led to substantial savings, to decrease the amount of phytosanitary products applied, and, as a consequence, to obtain a more ecologically sustainable and healthy wine.

 8. VineSens: An Eco-Smart Decision-Support Viticulture System.

  Science.gov (United States)

  Pérez-Expósito, Josman P; Fernández-Caramés, Tiago M; Fraga-Lamas, Paula; Castedo, Luis

  2017-02-25

  This article presents VineSens, a hardware and software platform for supporting the decision-making of the vine grower. VineSens is based on a wireless sensor network system composed by autonomous and self-powered nodes that are deployed throughout a vineyard. Such nodes include sensors that allow us to obtain detailed knowledge on different viticulture processes. Thanks to the use of epidemiological models, VineSens is able to propose a custom control plan to prevent diseases like one of the most feared by vine growers: downy mildew. VineSens generates alerts that warn farmers about the measures that have to be taken and stores the historical weather data collected from different spots of the vineyard. Such data can then be accessed through a user-friendly web-based interface that can be accessed through the Internet by using desktop or mobile devices. VineSens was deployed at the beginning in 2016 in a vineyard in the Ribeira Sacra area (Galicia, Spain) and, since then, its hardware and software have been tested to prevent the development of downy mildew, showing during its first season that the system can led to substantial savings, to decrease the amount of phytosanitary products applied, and, as a consequence, to obtain a more ecologically sustainable and healthy wine.

 9. Successful management of severe cow's milk allergy with omalizumab treatment and CD-sens monitoring.

  Science.gov (United States)

  Nilsson, Caroline; Nordvall, Lennart; Johansson, S G O; Nopp, Anna

  2014-10-01

  Food allergy is common in children and young adults and may be difficult to diagnose and is at present treated with avoidance of the food in question. The aim of this report is to share our clinical experiences monitoring omalizumab treatment by basophil allergen threshold sensitivity, CD-sens. Five children, 6-16 years of age, with a severe milk allergy including episodes of anaphylaxis and IgE-antibodies, between 30 and 160 kUA/L to casein and alpha-lactalbumin (milk proteins), were treated with omalizumab. CD-sens, was tested prior to and after 4 months of omalizumab and if turned negative, it was followed by an oral milk challenge. All children became negative in CD-sens and had a negative milk challenge, but one child required doubling of the omalizumab dose to achieve a negative CD-sens before a challenge was done. Omalizumab appears useful in treatment of severe food allergy, e.g., anaphylaxis to milk, and CD-sens monitoring may decide when and how to perform a food challenge.

 10. Chancen und Herausforderungen der religiösen Bildung im Lebensraum Schule aus muslimischer Perspektive

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sule Dursun

  2016-06-01

  Full Text Available Dieser Beitrag basiert – mit dem Hinweis auf die zunehmende Präsenz der herkunftsorientierten religiösen Einrichtungen in Europa – auf dem Argument, dass die islamisch-religiöse Bildung in den Schulen Europas überdacht werden muss und ihr eine entscheidende Rolle zukommt. Neben den herkunftsorientierten religiösen Einrichtungen in Europa wird in diesem Beitrag die Bedeutung des islamischen Religionsunterrichts aus dem Blickwinkel des kontextualisierten Islams beleuchtet. Mittels Fallbeispielen zur religiösen Bildung am religiösen Markt (= religiöse Institutionen außerhalb des Schulraums wird in diesem Beitrag aufgezeigt, dass der islamische Religionsunterricht im Gegensatz zu den religiösen Institutionen keine Monopolkirche sein darf, in der vorwiegend eine Art Volksfrömmigkeit vermittelt wird. Opportunities and Challenges of Religious Education in Schools – A Muslim Perspective This contribution is based on the argument that the role of Islamic religious education at schools should be reconceived in relation to the growing presence of origin-oriented religious institutions in Europe. In addition to the origin-oriented religious institutions in Europe, this paper aims to present the importance of Islamic religious education from the perspective of contextualized Islam. Based on case studies for religious education in the religious market (outside the education area this paper shows that the Islamic religious education cannot offer Church`s monopoly and act like origin-oriented religious institutions to mediate popular piety.

 11. Endring av helsevaner – for helsens skyld eller for å gå ned i vekt?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørg Berge Skåra

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDenne tverrsnittsundersøkelsen viste en klar positiv sammenheng mellom forsøk på å endre spise- ogtrimvaner og kroppsmasseindeks. Serumkolesterol viste en svak positiv sammenheng med forsøk på å spisesunnere, men det var ingen konsistent sammenheng for gitt nivå av kroppsmasseindeks. Det var helleringen signifikant sammenheng mellom serumkolesterol og forsøk på endring av mosjonsvaner etterjustering for andre variable. Flere kvinner enn menn oppga at de har forsøkt å endre helsevaner til detbedre både når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. Personer som hadde forsøkt å endre spise- og/ellertrimvaner, oppgav hyppigere at de ikke brukte fett på brød eller brukte lettmargarin enn de som ikke haddegjort slike forsøk. De oppgav også i større grad at de drev hard fysisk aktivitet i fritiden. Denne undersøkelsentyder på at overvekt er en sterkt motiverende faktor for det å forsøke å spise sunnere og trimme mer, ogvelge gunstigere levevaner.Skåra BB, Graff-Iversen S. Changing health habits – to improve health or to loose weight? Reportedefforts of 40-42-years-old in Buskerud county, Norway, to change health habits in 1996.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBased on data from the cardiovascular screening programme performed by the National Health ScreeningService in Buskerud County 1996, the participants' effort of changing their health habits are described. Thedata show clear associations between effort of changing habits of diet and exercise, and body mass index.Serum cholesterol showed a weak correlation with attempt to change habits of diet, however, there was noconsistent correlation for a given level of body mass index. There was no significant association betweenlevel of serum cholesterol and effort to change habits of exercise after adjusting for other variables. Morewomen than men said they had tried to improve their habits of diet and exercise. Persons who had tried tochange habits of diet and

 12. Liberdade e Poder em Amartya Sen: uma Leitura Crítica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valter Lúcio de Oliveira

  2007-01-01

  Full Text Available As evidenced in the title, this article presents a critical analysis of several proposals developed by Amartya Sen. It makes two central critiques of Sen’s work; highlighting the absence of arguments that take into account relationships of power, as well as the lack of an emphasis on the relationship between the individual and society. At the same time, evidence will be presented that Sen’s perspective is not an alternative to the dominant economic discourse, neither in its analytic intent or its normative orientation. One can conclude that his proposals are presented, more appropriately, as a sophisticated theory of the principles that presently govern liberalism. Therefore, his formulations do not differ much from those that are currently being implemented in the majority of countries.

 13. Business Process Re-engineering- Neotaylorisme, Konsulenthyldevare eller styrkelse af lønmodtagerne ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Christian

  1998-01-01

  -konceptet identificeres. BPRs betydning for arbejdslivet dækkes via udenlandske bidrag. Der er elementer i strategien som vender næsen henimod tayloristiske tankegange: arbejdet skal kortlægges og kan omlægges, som om det er fuldt logisk strukturerbart. Men der tales der også om målstyring fremfor regelstyring......, procesorientering og teams. Elementer, der kan føre til forbedring af arbejdet. Der er store forskelle på centrale punkter imellem danske promoteres forståelse af BPR. Forskelle, der antyder, at der kan komme frugtbare resultater ud af at kende de sociale formningsmekanismer: Det er ikke ligegyldigt for fremtidens...... arbejdsliv hvilke visioner og forståelser, der indgår i koncepterne. Og koncepterne kan ændres. Dermed åbnes en vej for nye alliancer i strategier for at udvikle arbejdet. Logikken bag de nye koncepter må tages alvorligt. En hel sektor -rådgiverne- lever af at produktudvikle nye koncepter, og koncepterne vil...

 14. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsvæsen

 15. Mangan historia : Japanilainen sarjakuva, sen kehittyminen, merkitys ja valinta kirjastojen kokoelmiin

  OpenAIRE

  Nyman, Jani

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on mangan historia ja kehittyminen Japanissa, sekä tarkemmin, mikä sen historia on Suomessa. Sen on tarkoitus myös antaa ohjeita kirjastonhoitajille mangan valinnassa kirjastoihin. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön pääasiallinen tehtävä on kertoa mangan pitkästä historiasta maailmalla ja Suo-messa, sekä ohjeistaa kirjastonhoitajia mangan valinnassa kirjastojen kokoelmiin. Tästä syystä opinnäytetyöhön on liitetty kirja...

 16. A focus on educational choice in the light of Sen's capability approach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte

  This presentation demonstrates that in Denmark there is considerable focus on educational and career choices during the last year of lower-secondary school, and investigates the possibility of using Amartya Sen?s capability approach as a lens to analyse this focus. It is argued that attention...... to the processes occurring before choices are made is of central importance, as these help to give students a genuine opportunity to choose from a broader range of options. This consideration is important from a social-justice perspective even if students end up choosing what they would have chosen without broader...

 17. Partilha do sensível na comunidade: interseções entre psicologia e teatro

  OpenAIRE

  Rocha,Tatiana Gomes da; Kastrup,Virginia

  2008-01-01

  O objetivo deste artigo é promover uma discussão sobre psicologia e teatro, buscando compreender algumas relações e efeitos possíveis quando ambos se aproximam e se voltam para a produção de subjetividade nas comunidades populares. Um conceito central é o de partilha do sensível, formulado por Jacques Rancière. O texto discute as formas que a partilha do sensível configura tanto no teatro quanto na psicologia comunitária quando estes se propõem a ser vetores da transformação social, e aponta ...

 18. Styrket færdighedstræning eller afsporende forstyrrelse? Digitalisering af undervisning i øvelseslaboratorier på professionsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kathrine; Nielsen, Marianne

  2014-01-01

  I arbejdet med tilegnelse af praktiske færdigheder i professionsuddannelser, er værdien af digitalisering omdiskuteret. Der hersker således uenighed om digitalisering blot medfører passiv iagttagelse af udførelsen af færdigheder, eller om digitalisering kan medvirke til at styrke de studerendes...

 19. Is a modified Senning with pericardial patch associated with less complications and better prognosis?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Mohamed

  2016-08-01

  Conclusion: The modified Senning procedure using autologous pericardial patch augmentation, showed less incidence of late PVPS, and higher incidence of restoration of sinus rhythm at the time of discharge in comparison to the published results of the standard technique in the literature. It had a low mortality and comparatively better survival.

 20. Is Sen's Capability Approach an Adequate Basis for Considering Human Development

  NARCIS (Netherlands)

  D.R. Gasper (Des)

  2002-01-01

  markdownabstractAbstract Sen's capability approach (SCA) has suppo1ied valuable work on Human Development (HD), bringing attention to a much wider range of information on people's freedoms and well-being than in most earlier economie planning, but has troubling features and requires

 1. Teachers' Perspectives Surrounding ICT Use amongst SEN Students in the Mainstream Educational Setting

  Science.gov (United States)

  Abed, Mohaned Ghazi

  2018-01-01

  At the present time, ICT (Information and Communication Technology) is recognised as a pressing consideration in educational establishments worldwide. Accordingly, the present research proved to be valuable to teaching staff, teachers in (Special Educational Needs) SEN and leaders in schools. This work's aim was centred on explaining and examining…

 2. Sen and the Art of Motorcycle Maintenance: Adaptive Preferences and Higher Education

  Science.gov (United States)

  Watts, Michael

  2009-01-01

  Adaptive preferences are both a central justification and continuing problem for the use of the capability approach. They are illustrated here with reference to a project examining the choices of young people who had rejected higher education. Jon Elster, Amartya Sen and Martha Nussbaum have all criticised utilitarianism on the grounds that a…

 3. Social Justice and the Philosophical Foundations of Critical Peace Education: Exploring Nussbaum, Sen, and Freire

  Science.gov (United States)

  Snauwaert, Dale

  2011-01-01

  The purpose of this paper is to philosophically explore a "realization-focused" capabilities theory of social justice, as articulated by AmartyaSen and Martha Nussbaum, as foundational to a theory of critical peace education. Paulo Freire's philosophy of critical pedagogy has had and continues to have a profound influence on the theory and…

 4. Examining Key Issues Underlying the Audit Commission Reports on SEN Policy Paper 1 (5th Series)

  Science.gov (United States)

  Norwich, Brahm; Beek, Chris; Richardson, Penny; Gray, Peter

  2004-01-01

  This book is the first publication in the fifth series of seminars organised by the SEN Policy Options Steering Group to examine policy issues to do with special educational needs. The aim of the seminar was to examine in depth several underlying issues raised by the recent Audit Commission Reports on special educational needs. The seminar…

 5. Skolutveckling, Problemlösning eller Muntration? : En innehållsanalys av några texter om fortbildning

  OpenAIRE

  Boman, Petter; Pedersen, Frank

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka talet om fortbildning i en fortbildningskatalog som riktar sig till språklärare på gymnasienivå. Vi har fokuserat kurser som riktar sig till lärare med engelska som undervisningsämne. Utgångspunkten för vår studie är frågan om vilken syn på fortbildning och kunskap som kommer till uttryck i materialet och vem som vinner mest på fortbildningen: den enskilde individen eller kollektivet? Vi tror att det sätt på vilket ett fortbildningsmaterial presentera...

 6. Krig på kniven eller på kvaliteten - den danske TV-dokumentarisme i konkurrencealderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Fritze

  1992-08-01

  Full Text Available I 90´ernes faktaformidling er TV-dokumentarismen et væsentligt omdrej- ningspunkt - da genren på både TV2 og DR med flagskibe som Fak2'eren, Reportageholdet, Søndagsdokumentaren, DR-Feature og DR-Dokumentar er genstand for en udpræget satsning, og desuden, direkte eller indirekte udtrykt, opfattes som eksempel til efterfølgelse for en faktaformidling på den halvkommercielle mediestrukturs betingelser. Således udgør genren med sin særlige institutionelle rolle et væsentligt spor til konkurrencealderens omdefinerede public service-begreb, og den kan derfor også være med til at pejle faktaformidlingens fremtidige udvikling.

 7. Sediment accumulation owing to backwater effect in the lower reach of the Stung Sen River, Cambodia

  Science.gov (United States)

  Nagumo, Naoko; Kubo, Sumiko; Sugai, Toshihiko; Egashira, Shinji

  2017-11-01

  We examined channel bars at two sites in the lower reach of the Stung Sen River, which flows into Lake Tonle Sap, Cambodia, to identify sediment transport and accumulation processes during monsoon-related flood events and to investigate how sediment transport capacity changes as a result of enhanced backwater effect of the lake. Channel bars in the lower reach of the Stung Sen River that emerge in the dry season were classified into type A (lateral bars), type B (point bars), type C (concave-bank benches) and type D (diagonal and island bars, or fluvial dunes) based on Nagumo et al.'s previous study. Type B, type C, and type D channel bars were at our study sites of SEN-01 and SEN-02, about 83 and 77 km from the river mouth respectively. Computation of water surface profiles showed that sediment transport capacity of the Stung Sen River decreased abruptly after the peak flow stage because of the backwater effect from Lake Tonle Sap during the decreasing flow stage. Our observations suggest that alternating layers of sand and silt to clay layers accumulate to form type C channel bars, corresponding to changes in sediment transport capacity controlled by backwater effects from Lake Tonle Sap and by changes in flow depths and associated slackwater systems. The accumulation of alternating silt and sand layers of type B channel bars results from lateral sediment transportation that is accelerated with an increase of secondary flow, whereas development of type D channel bars is related to bedload mobility.

 8. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Graff-Iversen

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGFormålet med denne artikkelen var å studere brukerne av kombinerte antikonsepsjonsmidler, regimer med progesteronalene og østrogensubstitusjon blant norske 40-åringer. Var det først og fremst lavrisikogrupper – friske ogrøykfrie kvinner – som brukte p-piller av kombinasjonstype, slik gjeldende anbefalinger råder til? Var progesteronbrukerneet utvalg av særlig helsebevisste kvinner? Hvor utbredt var bruken av østrogen i denne aldersgruppen?Var det tegn til at østrogenbrukerne er en “healthy selection”, slik utenlandske studier har vist?Materialet er fra 40-åringsundersøkelser i 11 norske fylker i tiden 1997-99. Resultatene viser at 3,5% avkvinnene brukte kombinerte antikonseptiva og at disse utgjorde et “sunt utvalg” med lave andeler røykere og godhelse. De 9,4% av kvinnene som brukte progesteron alene, skilte seg derimot lite fra premenopausale kvinner utenhormonbruk. De 2,4% av kvinnene som brukte østrogen, hadde mindre god helse, høyere andel røykere og lavereutdanningsnivå, sammenlignet med premenopausale kvinner. Men sammenligning innen gruppen av post- og perimenopausalekvinner viste ingen vesentlig forskjell mellom østrogenbrukerne og andre. Resultatet fra den førstekontrollerte studien av østrogen og hjertesykdom kom i 1998, men førte ikke til noen påviselig forskjell i seleksjonentil østrogenbruk fra 1997 til 1999.Konklusjonen er at kvinnene som brukte kombinerte antikonseptiva i 40-årsalderen var en “sunn seleksjon” itråd med det som blir anbefalt, mens de som brukte progesteron alene skilte seg lite ut fra kvinner som ikke bruktehormoner. Kvinner som brukte østrogen i denne unge alderen, sto fram som en helsemessig risikogruppe imaterialet som helhet, men skilte seg lite ut fra andre antatt post- eller perimenopausale kvinner i 40-årsalderen.Graff-Iversen, S. 40-year old female sex hormone users: healthy selections or risk groups? Results fromhealth surveys in 11 Norwegian

 9. Community-managed Data Sharing, Curation, and Publication: SEN on SEAD

  Science.gov (United States)

  Martin, R. L.; Myers, J.; Hsu, L.

  2017-12-01

  While data publication in support of reuse and scientific reproducibility is increasingly being recognized as a key aspect of modern research practice, best practices are still to be developed at the level of scientific communities. Often, such practices are discussed in the abstract - as community standards for data plans or as requirements for yet-to-be-built software - with no clear path to community adoption. In contrast, the Sediment Experimentalist Network, supported through the National Science Foundation's (NSF) EarthCube initiative, has encouraged an iterative, practice-based approach within its community that has resulted in the publication of dozens of datasets, comprised of millions of files totaling more than 4 TB in size, and the documentation of more than 100 experimental procedures, instruments, and facilities, by multiple research teams. A key element of SEN's approach has been to leverage cloud-based data services that provide robust core capabilities with community-based management and customization capabilities. These services - data sharing, curation, and publication services developed through the NSF-supported Sustainable Environment - Actionable Data (SEAD) project and the wiki-based SEN Knowledge Base (KB) - have allowed the SEN team to ground discussions in reality and leverage the practical questions arising as researchers publish data to drive discussion and evolve towards better practices. In this presentation we summarize how SEN interacts with researchers, the best practices that have been developed, and the capabilities of SEAD and the SEN KB that support them. We also describe issues that have arisen in the community - related, for example, to recommended and required metadata, individual, project and community branding, and data version and derivation relationships - and describe how SEN's outreach activities, collaboration with the SEAD team, and the flexible design of the data services themselves have, in combination, been able to

 10. Health-related quality of life research and the capability approach of Amartya Sen.

  Science.gov (United States)

  Verkerk, M A; Busschbach, J J; Karssing, E D

  2001-01-01

  Standardised health-related quality of life questionnaires play an increasing role as measures of outcome in the evaluation of health care interventions. However, problems can arise when the selected functions or dimensions of such standardised measures are not in line with the intervention that is the focus of the research. Furthermore, the subjective element of quality of life makes standardised questionnaires vulnerable to the coping mechanism, thereby decreasing their sensitivity. The capability approach of the economist and philosopher Amartya Sen offers a descriptive concept that contributes to a better understanding of these problems. This article provides an introduction to the ideas of Sen for researchers who wish to go beyond the traditional framework of measuring health-related quality of life.

 11. Vammaisten henkilöiden osallisuus ja sen monet tasot : "saa olla osallinen arjessa"

  OpenAIRE

  Liinamaa, Piia

  2016-01-01

  TIIVISTELMÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISUUS JA SEN MONET TASOT “Saa olla osallinen arjessa” Piia Liinamaa Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ohjaaja: YTT Kari Ilmonen Syksy 2016 Sivumäärä: 87 sivua, 3 liitettä ____________________________________________________________________________ Tämä kvalitatiivinen pro gradu -tutkimus liittyy vammaisten henkilöiden o...

 12. Isolation of a human intestinal anaerobe, Bifidobacterium sp. strain SEN, capable of hydrolyzing sennosides to sennidins.

  OpenAIRE

  Akao, T; Che, Q M; Kobashi, K; Yang, L; Hattori, M; Namba, T

  1994-01-01

  A strictly anaerobic bacterium capable of metabolizing sennosides was isolated from human feces and identified as Bifidobacterium sp., named strain SEN. The bacterium hydrolyzed sennosides A and B to sennidins A and B via sennidin A and B 8-monoglucosides, respectively. Among nine species of Bifidobacterium having beta-glucosidase activity, only Bifidobacterium dentium and B. adolescentis metabolized sennoside B to sennidin B, suggesting that the sennoside-metabolizing bacteria produce a nove...

 13. SensInDenT-Noncontact Sensors Integrated Into Dental Treatment Units.

  Science.gov (United States)

  Teichmann, Daniel; Teichmann, Maren; Weitz, Philippe; Wolfart, Stefan; Leonhardt, Steffen; Walter, Marian

  2017-02-01

  This paper presents the first system design (SensInDenT) for noncontact cardiorespiratory monitoring during dental treatment. The system is integrated into a dental treatment unit, and combines sensors based on electromagnetic, optical, and mechanical coupling at different sensor locations. The measurement principles and circuits are described and a system overview is presented. Furthermore, a first proof of concept is provided by taking measurements in healthy volunteers under laboratory conditions.

 14. Tietohallintolaki ja sen vaikutukset sähköisen asioinnin kokonaisarkkitehtuuriin

  OpenAIRE

  Lindblad-Ahonen, Anne

  2013-01-01

  Tutkielman tavoitteena on tutkia miten uusi tietohallintolaki sekä sen asettamat vaatimukset vaikuttavat julkishallinnon (yhteisten) tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Vaikutusta pyritään selvittämään tutkimalla miten eri kaupungit ovat kuvanneet toimintojaan kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta, varsinkin varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin osalta. Tietohallintolaki edellyttää, että julkisen hallinnon viranomaisen on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdoll...

 15. Analytical study of a Kerr-Sen black hole and a charged massive scalar field

  Science.gov (United States)

  Bernard, Canisius

  2017-11-01

  It is reported that Kerr-Newman and Kerr-Sen black holes are unstable to perturbations of charged massive scalar field. In this paper, we study analytically the complex frequencies which characterize charged massive scalar fields in a near-extremal Kerr-Sen black hole. For near-extremal Kerr-Sen black holes and for charged massive scalar fields in the eikonal large-mass M ≫μ regime, where M is the mass of the black hole, and μ is the mass of the charged scalar field, we have obtained a simple expression for the dimensionless ratio ωI/(ωR-ωc) , where ωI and ωR are, respectively, the imaginary and real parts of the frequency of the modes, and ωc is the critical frequency for the onset of super-radiance. We have also found our expression is consistent with the result of Hod [Phys. Rev. D 94, 044036 (2016), 10.1103/PhysRevD.94.044036] for the case of a near-extremal Kerr-Newman black hole and the result of Zouros and Eardly [Ann. Phys. (N.Y.) 118, 139 (1979), 10.1016/0003-4916(79)90237-9] for the case of neutral scalar fields in the background of a near-extremal Kerr black hole.

 16. Logical and historical determination of the Arrow and Sen impossibility theorems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boričić Branislav

  2007-01-01

  Full Text Available General classification of mathematical statements divides them into universal, those of the form xA , and existential ЭxA ones. Common formulations of impossibility theorems of K. J. Arrow and A. K. Sen are represented by the statements of the form "there is no x such that A". Bearing in mind logical equivalence of formulae ¬ЭxA and x¬A, we come to the conclusion that the corpus of impossibility theorems, which appears in the theory of social choice, could make a specific and recognizable subclass of universal statements. In this paper, on the basis of the established logical and methodological criteria, we point to a sequence of extremely significant "impossibility theorems", reaching throughout the history of mathematics to the present days and the famous results of Arrow and Sen in field of mathematical economics. We close with specifying the context which makes it possible to formulate the results of Arrow and Sen accurately, presenting a new direct proof of Sen’s result, with no reliance on the notion of minimal liberalism. .

 17. Palliative Senning in the Treatment of Congenital Heart Disease with Severe Pulmonary Hypertension

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliano Gomes da Penha

  2015-01-01

  Full Text Available Background:Transposition of the great arteries (TGA is the most common cyanotic cardiopathy, with an incidence ranging between 0.2 and 0.4 per 1000 live births. Many patients not treated in the first few months of life may progress with severe pulmonary vascular disease. Treatment of these patients may include palliative surgery to redirect the flow at the atrial level.Objective:Report our institutional experience with the palliative Senning procedure in children diagnosed with TGA and double outlet right ventricle with severe pulmonary vascular disease, and to evaluate the early and late clinical progression of the palliative Senning procedure.Methods:Retrospective study based on the evaluation of medical records in the period of 1991 to 2014. Only patients without an indication for definitive surgical treatment of the cardiopathy due to elevated pulmonary pressure were included.Results:After one year of follow-up there was a mean increase in arterial oxygen saturation from 62.1% to 92.5% and a mean decrease in hematocrit from 49.4% to 36.3%. Lung histological analysis was feasible in 16 patients. In 8 patients, pulmonary biopsy grades 3 and 4 were evidenced.Conclusion:The palliative Senning procedure improved arterial oxygen saturation, reduced polycythemia, and provided a better quality of life for patients with TGA with ventricular septal defect, severe pulmonary hypertension, and poor prognosis.

 18. La inversión social y el índice de Sen en Ecuador

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MERY ESPERANZA RUIZ

  2018-03-01

  Full Text Available La pobreza es un problema en la medida en que los bajos ingresos crean problemas para quienes no son pobres y esto puede constituirse en verdadera tragedia. De ello nace la preocupación por parte de los gobiernos de turno por gestionar una inversión social saludable, equitativa y visionaria que disminuya la pobreza y equipare los niveles de vida. El objetivo del presente trabajo es determinar la incidencia de la Inversión Social (Educación, Salud, Trabajo, Vivienda y Bienestar Social en la pobreza,  utilizando como indicador el Índice de Sen en Ecuador en un periodo de 10 años, a través de un modelo econométrico lineal con Mínimos Cuadrados Ordinarios.  Al establecer la incidencia de los sectoriales de la inversión social (Educación, Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, Trabajo en el Índice de Sen, cumpliendo con un modelo óptimo  la mayoría de los sectoriales a excepción del Bienestar Social, tienen incidencia en el Índice de Sen del Ecuador

 19. SenSafe: A Smartphone-Based Traffic Safety Framework by Sensing Vehicle and Pedestrian Behaviors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhenyu Liu

  2016-01-01

  Full Text Available Traffic accident involving vehicles is one of the most serious problems in the transportation system nowadays. How to detect dangerous steering and then alarm drivers in real time is a problem. What is more, walking while using smartphones makes pedestrian more susceptible to various risks. Although dedicated short range communication (DSRC provides the way for safety communications, most of vehicles have not been deployed with DSRC components. Even worse, DSRC is not supported by the smartphones for vehicle-to-pedestrian (V2P communication. In this paper, a smartphone-based framework named SenSafe is developed to improve the traffic safety. SenSafe is a framework which only utilizes the smartphone to sense the surrounding events and provides alerts to drivers. Smartphone-based driving behaviors detection mechanism is developed inside the framework to discover various steering behaviors. Besides, the Wi-Fi association and authentication overhead is reduced to broadcast the compressed sensing data using the Wi-Fi beacon to inform the drivers of the surroundings. Furthermore, a collision estimation algorithm is designed to issue appropriate warnings. Finally, an Android-based implementation of SenSafe framework has been achieved to demonstrate the application reliability in real environments.

 20. Problématique de négociation du sens dans la traduction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Farnaz Sassani

  2017-09-01

  Full Text Available Le traducteur cherche toujours à transmettre le mieux possible le sens d’un texte, en faisant des paraphrases et expliquant le sens. Il essaie de recréer le texte de départ dans une autre langue et de négocier avec l’auteur pour rester fidèle dans la transmission du sens car la traductibilité absolue est impossible. La traduction représente un domaine créatif particulier des procédures de langue et elle consiste à produire dans la langue d’arrivée l’équivalent naturel le plus proche du message de la langue de départ, d’abord quant à la signification puis quant au style. Umberto Eco en évoquant les grands problèmes de la traduction insiste sur l’importance de la signification avant toute chose : la forme, le style et l’expression. Ainsi dans l’activité traduisante, ce qui est privilégié, c’est la transmission du sens du texte source dans le texte cible. Dans cet article nous essaierons, en premier lieu, de situer la question de la négociation dans la traduction d’après les recherches d’Eco. Dans une deuxième partie, nous soulignerons les différentes procédures concernant l’interprétation et la négociation du sens afin d’expliciter les aspects fondamentaux de la problématique abordée pour démontrer que l’étude des processus de signification dans la traduction aide le traducteur à mettre au jour les différences et les convergences de chaque langue car la traduction et en même temps un dialogue entre la culture de l’auteur et celle du lecteur.

 1. Towards a Capability Approach to Careers: Applying Amartya Sen's Thinking to Career Guidance and Development

  Science.gov (United States)

  Robertson, Peter J.

  2015-01-01

  Amartya Sen's capability approach characterizes an individual's well-being in terms of what they are able to be, and what they are able to do. This framework for thinking has many commonalities with the core ideas in career guidance. Sen's approach is abstract and not in itself a complete or explanatory theory, but a case can be…

 2. Políticas sociais e luta de classes: uma crítica a Amartya Sen = Social policies and the class struggle: criticizing Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mendonça, Luiz Jorge V. Pessoa de

  2012-01-01

  Full Text Available O artigo desenvolve o argumento de que as políticas econômicas e sociais adotadas pelo Banco Mundial, tal como desenvolvida por Amartya Sen, não resolvem o problema da pobreza dos países subdesenvolvidos. Os pressupostos dessa teoria e as condições de vida das populações envolvidas acabam por justificar moralmente tais políticas, não se constituindo numa alternativa verdadeira de políticas sociais. Além disso, reproduz-se uma opção ideológica e política que desconhece a exploração capitalista e suas principais características. A alternativa marxista coloca-se, portanto, como uma alternativa de interpretação

 3. The Criticism of Hegelian Mediation in Kierkegaard's Second Volume of Enter-Eller (Either/Or. A Social Critique?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Assalone

  2014-06-01

  Full Text Available In the present paper we address the criticism of the Hegelian doctrine of mediation (Vermittlung developed by Kierkegaard in the second volume of the book Enten-Eller (Either/Or. First we analyze the kind of opposition that Kierkegaard is not willing to relativize through the use of the dialectical mediation. For that purpose the contributions made by Shannon Nason to the understanding of relative opposites in Hegel and in Kierkegaard are applied. Next we indicate the place where the concept of mediation is located in Kierkegaard’s approach, namely, within the “sphere of thought”. Afterwards we approach Theodor W. Adorno’s criticism of the Kierkegaardian attempt to develop a “dialectics without mediation”. In the last section we approach both the criticism and the limitation of the concept of mediation made by Kierkegaard as well as the objections raised by Adorno against them. We also present some reflections on the criticism of mediation made by Kierkegaard and the young Marx as an expression of social critique which remains implicit in the former and that is explicit in the latter.

 4. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Magne Aakre

  2013-09-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

 5. THE SUSTAINABLE ARCHITECTURAL VALUES OF ECLECTIC STYLE SHOPHOUSES CASE STUDY: SUN YAT SEN MUSEUM PENANG, MALAYSIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akram Zwain

  2017-07-01

  Full Text Available The Sun Yat Sen shophouse in Penang is a small private Museum, which was converted from a shophouse or townhouse situated in the Armenian Street heritage area of George Town. The building is an example of embraces of the architectural heritage of George Town which is an extraordinarily beautiful example of Straits Settlements merchant's shophouse. Historically, it is associated with the global historical personality of Dr. Sun Yat Sen and his revolutionary. This city was added to the UNESCO's world heritage list in 2008 to acknowledge its rich cultural heritage that constitutes of unique architectural and cultural townscape along the Straits of Melaka. This paper investigates the architectural plan of a shophouse and the values of cultural heritage buildings which eventually was converted into a Museum in George Town, Penang. Classified as an eclectic style shophouse, it is rich in design and art components featured in its architecture that are still sustaining until today. This building has an interesting mixture of architectural and cultural inspirations adapted from the Chinese origin, with the local Malay ethnicity and the European influences that colonised the region. The introduction of new non related architectural components into the southern Chinese (eclectic style style in shophouses in George Town has resulted in the disappearance of this unique style of architecture. This investigation employs a qualitative research approach by documenting evidence and understanding the architectural as well as cultural influences of the southern Chinese eclectic style by studying the Sun Yat Sen Museum as a case study. The findings of the research point towards an understanding of the architectural and cultural influences that govern the design of the shophouse and its architectural character. Key words: sustainable architectural values, George Town, eclectic style, shophouses

 6. Isolation of a human intestinal anaerobe, Bifidobacterium sp. strain SEN, capable of hydrolyzing sennosides to sennidins.

  Science.gov (United States)

  Akao, T; Che, Q M; Kobashi, K; Yang, L; Hattori, M; Namba, T

  1994-01-01

  A strictly anaerobic bacterium capable of metabolizing sennosides was isolated from human feces and identified as Bifidobacterium sp., named strain SEN. The bacterium hydrolyzed sennosides A and B to sennidins A and B via sennidin A and B 8-monoglucosides, respectively. Among nine species of Bifidobacterium having beta-glucosidase activity, only Bifidobacterium dentium and B. adolescentis metabolized sennoside B to sennidin B, suggesting that the sennoside-metabolizing bacteria produce a novel type of beta-glucosidase capable of hydrolyzing sennosides to sennidins. PMID:8161172

 7. Captol konsernin henkilöstön osaamisen nykytila ja sen kehittäminen

  OpenAIRE

  Vetoniemi, Kirsi

  2014-01-01

  Tämän kehittämistehtävän ja sen osana toteutetun Captol konsernin osaamiskartoituskyselyn tavoitteena on saada vastaus tutkimusongelmaan: Mikä on Captol konsernin tämän hetkinen henkilöstön osaamisen taso ja miten sitä voidaan kehittää osaamisen johtamisen menetelmin? Kehittämistehtävässä paneudutaan henkilöstöresurssien kartoitukseen osaamisen osalta sekä osaamisen kehittämiseen, huomioiden konsernin strategia. Edellä mainitun analyysin lisäksi tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, ...

 8. Identidad Social en Amartya Sen: vinculando libertad y responsabilidad en democracia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carvajal Muñoz, María Rosario

  2015-10-01

  Full Text Available Social identity is plural, ambiguous, chosen, neither inherited nor merely discovered, and coexists harmoniously with other identities (Sen, 2001, p. 319. Identities related to capabilities, an aspect of freedom understood as the individual’s willingness to choose from among the substantive opportunities that exist (Sen, 2004, p. 520. At present, some identities are being constructed and reinforced, but others are being weakened, such as those relating to work. This text insists on the need to think about the connection between identity, freedom and responsibility. Identity without freedom is a chimera, but it is also impossible for identity and freedom to be present without responsibility, because identity is an option that is chosen, and as an action, needs both individual responsibility as well as responsibility to others. This enables the substantive opportunities that make it effective. This work is relevant because the existing literature does not stop to analyse these relationships explicitly.La identidad social es plural, no unívoca, elegida, no heredada ni meramente descubierta, y en convivencia armónica con otras identidades (Sen, 2001, p. 319. Las identidades remiten al término de capacidad, un aspecto de la libertad entendido como la disposición a elegir de los individuos a partir de la existencia de oportunidades sustantivas (Sen, 2004, p. 520. En la actualidad se construyen y refuerzan algunas identidades, pero también se debilitan otras, como las que afectan al ámbito laboral. Este texto insiste en la necesidad de reflexionar en la vinculación existente entre identidad, libertad y responsabilidad. La identidad sin libertad se hace quimera, pero la presencia de identidad y libertad sin responsabilidad se hace también imposible. Porque la identidad como opción que se elige, y que implica una acción, necesita tanto de la responsabilidad individual como de la responsabilidad para con otros posibilitando oportunidades

 9. Vacuum-field solutions of Ross and Sen-Dunn theories of gravitation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krori, K.D.; Nandy, D.

  1978-01-01

  Vacuum-field solutions of Ross (Phys. Rev.; D5:284 (1972)) and Sen-Dunn (J. Math. Phys.; 12:578 (1971)) theories of gravitation have been obtained with the aid of a Friedmann-type metric. Non-static solutions are found showing that the Birkhoff theorem holds for neither theory. It has been observed that the two theories have a limited scope for vacuum solution as against the Brans-Dicke theory. Mach's principle, however, holds for both the theories. (author)

 10. Influence of Se/N Codoping on the Structural, Optical, Electronic and Photocatalytic Properties of TiO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yelda Y. Gurkan

  2017-03-01

  Full Text Available Se4+ and N3− ions were used as codopants to enhance the photocatalytic activity of TiO2 under sunlight irradiation. The Se/N codoped photocatalysts were prepared through a simple wet-impregnation method followed by heat treatment using SeCl4 and urea as the dopant sources. The prepared photocatalysts were well characterized by X-ray diffraction (XRD, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS, UV-diffuse reflectance spectroscopy (UV-DRS, scanning electron microscopy (SEM and Raman spectroscopy. The codoped samples showed photoabsorption in the visible light range from 430 nm extending up to 580 nm. The photocatalytic activity of the Se/N codoped photocatalysts was evaluated by degradation of 4-nitrophenol (4-NP. The degradation of 4-NP was highly increased for the Se/N codoped samples compared to the undoped and single doped samples under both UV-A and sunlight irradiation. Aiming to determine the electronic structure and dopant locations, quantum chemical modeling of the undoped and Se/N codoped anatase clusters was performed using Density Functional Theory (DFT calculations with the hybrid functional (B3LYP and double-zeta (LanL2DZ basis set. The results revealed that Se/N codoping of TiO2 reduces the band gap due to mixing of N2p with O2p orbitals in the valence band and also introduces additional electronic states originating from Se3p orbitals in the band gap.

 11. New energy vision of the Sen'nan city area. Outline; 2001 nendo Sen'nan shi chiiki shin energy vision (Gaiyo ban)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-02-01

  For the purpose of promoting the introduction of new energy and enhancing the awareness of it in Sen'nan City, Osaka Prefecture, a new energy vision was worked out, and a version of the outline was made. The policy on new energy introduction was described as follows: to make a great use of solar energy; to promote the spread of low-emission car and other new energy; to construct a system for spread that is connected to cooperation with citizen and education/enlightenment. Concretely, the following were cited: introduction of photovoltaic power generation to the city office/elementary school/junior high school; study of preferential treatment for introduction of solar energy; introduction of low-emission car to official vehicle; study of preferential treatment for introduction of low-emission car; promotion of car sharing by low-emission car; introduction of natural gas cogeneration and fuel cell to the city office; installation of street light using small wind power generation; potential study of small- and medium-size power generation; support for class for new energy experience at elementary/junior high school; potential study of utilization of biomass energy such as bamboo charcoal; study of preferential treatment for new energy to be given to citizen and enterprises in the city; construction/support of energy utilization system using waste, etc. (NEDO)

 12. Long-Term Outcome of Mustard/Senning Correction for Transposition of the Great Arteries in Sweden and Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejlstrup, Niels; Sørensen, Keld; Mattsson, Eva

  2015-01-01

  and leaves the right ventricle as the systemic ventricle. The Mustard and Senning cohort is now well into adulthood and we begin to see the long-term outcome. METHODS AND RESULTS: All the 6 surgical centers that performed Mustard and Senning operations in Sweden and Denmark identified all operated TGA...... patients. Information about death was obtained in late 2007 and early 2008 from the Danish and Swedish Centralised Civil Register by using the patients' unique national Civil Registration Numbers. Four hundred sixty-eight patients undergoing the atrial switch operation were identified. Perioperative 30-day...... of long-term outcome (hazard ratio, 1.90; 95% confidence interval, 1.05-3.46, P=0.04), once the TGA patient has survived the perioperative period. The risk of reoperation was correlated to the presence of associated defects and where the first Mustard/Senning operation was performed. CONCLUSIONS: The long...

 13. The Sensed Presence Questionnaire (SenPQ: initial psychometric validation of a measure of the “Sensed Presence” experience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph M. Barnby

  2017-03-01

  Full Text Available Background The experience of ‘sensed presence’—a feeling or sense that another entity, individual or being is present despite no clear sensory or perceptual evidence—is known to occur in the general population, appears more frequently in religious or spiritual contexts, and seems to be prominent in certain psychiatric or neurological conditions and may reflect specific functions of social cognition or body-image representation systems in the brain. Previous research has relied on ad-hoc measures of the experience and no specific psychometric scale to measure the experience exists to date. Methods Based on phenomenological description in the literature, we created the 16-item Sensed Presence Questionnaire (SenPQ. We recruited participants from (i a general population sample, and; (ii a sample including specific selection for religious affiliation, to complete the SenPQ and additional measures of well-being, schizotypy, social anxiety, social imagery, and spiritual experience. We completed an analysis to test internal reliability, the ability of the SenPQ to distinguish between religious and non-religious participants, and whether the SenPQ was specifically related to positive schizotypical experiences and social imagery. A factor analysis was also conducted to examine underlying latent variables. Results The SenPQ was found to be reliable and valid, with religious participants significantly endorsing more items than non-religious participants, and the scale showing a selective relationship with construct relevant measures. Principal components analysis indicates two potential underlying factors interpreted as reflecting ‘benign’ and ‘malign’ sensed presence experiences. Discussion The SenPQ appears to be a reliable and valid measure of sensed presence experience although further validation in neurological and psychiatric conditions is warranted.

 14. Creación de la marca, manual de identidad corporativa y mobiliario para SenSa restobar.

  OpenAIRE

  MARÍN PORRIÑO, MARTA

  2017-01-01

  Creation of the brand of SenSa restobar through a study of the competition and analysis of the same. Realization of the manual of identity corporate of the brand. And development of a specific cocktail furniture for the establishment. Creación de la marca de SenSa restobar mediante un estudio de la competencia y análisis de los mismos. Realización del manual de identidad corporativa de la marca. Y desarrollo de un mueble para coctelería específico para el establecimiento. Marín Porriño,...

 15. PEDAGOGINEN PIENRYHMÄTOIMINTA JA SEN VAIKUTUS KASVATTAJIEN TYÖHYVINVOINTIIN PUISTOLAN JA KYMINTEHTAAN PÄIVÄKODEISSA

  OpenAIRE

  Saarivirta, Johanna

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kasvatushenkilökunnan ajatuksia ja kokemuksia pedagogisen pienryhmätoiminnan vaikutuksista työhyvinvointiin Kymin-tehtaan ja Puistolan päiväkodeissa. Näille kokemuksille taustaksi selvitettiin kasvattajien käsityksiä omaa hyvinvointia ja työhyvinvointia tuottavista ja tukevista tekijöistä, pedagogisen pienryhmätoiminnan taustaa, sen erilaisia toteutusmuotoja, etuja ja haasteita sekä sitä, kuinka kasvattajat kokevat sen työhyvinvointinsa kannalta...

 16. Mustialan maanviljelysopiston ja sen lähiympäristön vanhojen omenapuiden kulttuurinen ja geneettinen monimuotoisuus

  OpenAIRE

  Ahinko, Heli

  2016-01-01

  Luonnonvarakeskuksen (Luke) Nurkkapuuhanke käynnistettiin tammikuussa 2012 keräämään ja täydentämään tarhaomenan paikallislajikkeisiin liittyvää tietoa. Opinnäytetyö on osa Nurkkapuuhanketta ja sen toimeksiantajana toimii Luonnonvarakeskus. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ja tunnistaa Tammelan kunnassa sijaitsevan Mustialan entisen Maanviljelysopiston, nykyisen Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Mustialan yksikön- sekä sen lähialueella kasvavat vanhat omenapuut. Omenapuiden tunteminen mah...

 17. Structural disorder of natural BimSen superlattices grown by molecular beam epitaxy

  Science.gov (United States)

  Springholz, G.; Wimmer, S.; Groiss, H.; Albu, M.; Hofer, F.; Caha, O.; Kriegner, D.; Stangl, J.; Bauer, G.; Holý, V.

  2018-05-01

  The structure and morphology of BimSen epitaxial layers with compositions ranging from Bi2Se3 to the Bi1Se1 grown by molecular beam epitaxy with different flux compositions are investigated by transmission electron microscopy, high-resolution x-ray diffraction, and atomic force microscopy. It is shown that the lattice structure changes significantly as a function of the beam flux composition, i.e., Se/BiSe flux ratio that determines the stoichiometry of the layers. A perfect Bi2Se3 phase is formed only with a sufficiently high additional Se flux, whereas Bi1Se1 is obtained when only a BiSe compound source without additional Se is used. For intermediate values of the excess Se flux during growth, Bi2Se3 -δ layers are obtained with the Se deficit δ varying between 0 and 1. This Se deficit is accommodated by incorporation of additional Bi-Bi double layers into the Bi2Se3 structure that otherwise exclusively consists of Se-Bi-Se-Bi-Se quintuple layers. While a periodic insertion of such Bi double layers would result in the formation of natural BimSen superlattices, we find that this Bi double-layer insertion is rather stochastic with a high degree of disorder depending on the film composition. Therefore, the structure of such epilayers is better described by a one-dimensional paracrystal model, consisting of disordered sequences of quintuple and double layers rather than by strictly periodic natural superlattices. From detailed analysis of the x-ray diffraction data, we determine the dependence of the lattice parameters a and c and distances of the individual (0001) planes dj as a function of composition, evidencing that only the in-plane lattice parameter a shows a linear dependence on composition. The simulation of the diffraction curves with the random stacking paracrystal model yields an excellent agreement with the experimental data and it brings quantitative information on the randomness of the stacking sequence, which is compared to growth modeling using Monte

 18. Observing the contour profile of a Kerr-Sen black hole

  Science.gov (United States)

  Lan, X. G.; Pu, J.

  2018-06-01

  In this paper, the shadow and the corresponding naked singularity cast by a Kerr-Sen black hole are studied. It is found that the shadow of a rotating black hole would be a dark zone surrounded by a deformed circle, and the shadow is distorted more away from a circle when the black hole approaches the extremal case. Besides, it is shown that the mean radius of the shadow decreases and distortion parameter increases with the increasing of charge, respectively. However, the mean radius and the distortion parameter vary complicatedly with the change of spin parameter. In the beginning, both observables decrease rapidly with the increasing of specific angular momentum, nevertheless, they increase slightly in the latter part. These results show that there would be a significant effect of the spin on the shadows, which would be of great importance for probing the nature of the black hole.

 19. Pobreza e desenvolvimento humano : o caso Lubango (Angola) a partir de Amartya K. Sen

  OpenAIRE

  Pinto, Faustino Afonso José

  2010-01-01

  Dissertação de mestrado em Economia Social Este trabalho tem como principal objectivo dar relevo a uma abordagem da noção de pobreza que se distingue do conceito tradicional radicado nos rendimentos. No entanto, assume-se que a pobreza, para além de privação de rendimentos, é acima de tudo privação de capacitações. Contudo, salienta-se que, de acordo com Sen, a implementação e observância de indicadores como garantia de serviços plenos, a educação, cuidados de saúde, acessos...

 20. ICT in the Education of Students with SEN: Perceptions of Stakeholders

  Science.gov (United States)

  Ribeiro, Jaime; Moreira, António; Almeida, Ana Margarida

  Portugal is experiencing a technological reform in education. Technological refurbishing of schools and training of students and teachers is a reality on the rise, enhanced by the implementation of the Education Technological Plan, which also aims at computer skills certification, by 2010, of 90% of teachers. In a School that must be adjusted to all pupils, Special Educational Needs cannot be neglected and the nature and constitution of its computer resources should obviate the support of these students. ICT training is essential to benefit all students from its use. In the case of SEN, this need for training is of paramount importance to establish itself as a facilitator for these students. ICT Coordinators are the visible face of ICT implementation in schools; their functions include the management of the schools computer facilities and to zeal for the ICT training of fellow teachers.

 1. Burnout and study engagement among medical students at Sun Yat-sen University, China

  Science.gov (United States)

  Liu, Hongchun; Yansane, Alfa Ibrahim; Zhang, Yurong; Fu, Haijun; Hong, Nanrui; Kalenderian, Elsbeth

  2018-01-01

  Abstract This study aims to investigate burnout and study engagement among medical students at Sun Yat-sen University, China. A cross-sectional survey was conducted among undergraduate medical students of Sun Yat-sen University, China. A total of 453 undergraduate students completed a self-administered, structured questionnaire between January and February, 2016. Burnout and study engagement were measured using the Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) and the UTRECHT Work Engagement Scale-Students (UWES-S), respectively. Subjects who scored high in emotional exhaustion subscale, high in cynicism subscale, and low in professional efficacy subscale simultaneously were graded as having high risk of burnout. Independent sample t tests and chi-square tests were used to compare the differences in burnout and work engagement between genders, majors, and grade levels. The means (standard deviations) of the MBI-SS subscales were 3.42 (1.45) for emotional exhaustion, 2.34 (1.64) for cynicism, and 3.04 (1.30) for professional efficacy. The means (standard deviations) of the UWES-S subscales were 3.13 (1.49) for vigor, 3.44 (1.47) for dedication and 3.00 (1.51) for absorption. Approximately 1 in 11 students experienced a high risk of burnout. There were no statistically significant gender differences in burnout and study engagement. There were also no statistically significant differences in burnout and study engagement subscales according to student major. Students in higher grades displayed increased burnout risk, higher mean burnout subscale score of cynicism, lower mean burnout subscale score of professional efficacy, and decreased mean study engagement subscale scores of dedication and absorption. There were strong correlations within study engagement subscales. Chinese medical students in this university experience a high level of burnout. Students at higher-grade level experience more burnout and decreased study engagement compared with students in lower

 2. Comparison of SensL and Hamamatsu 4×4 channel SiPM arrays in gamma spectrometry with scintillators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grodzicka-Kobylka, M., E-mail: m.grodzicka@ncbj.gov.pl; Szczesniak, T.; Moszyński, M.

  2017-06-01

  The market of Silicon Photomultipliers (SiPMs) consists of many manufacturers that produce their detectors in different technology. Hamamatsu (Japan) and SensL (Ireland) seems to be the most popular companies that produce large SiPM arrays. The aim of this work is characterization and comparison of 4×4 channel SiPM arrays produced by these two producers. Both of the tested SiPMs are made in through-silicon via (TSV) technology, consist of 16, 3×3 mm avalanche photodiode (APD) cells and have fill factor slightly above 60%. The largest difference is a single APD cell size and hence total number of APD cells (55,424 for Hamamatsu, 76,640 for SensL). In the case of SensL SiPM, its spectral response characteristics is shifted slightly toward shorter wavelengths with maximum at 420 nm (450 nm for Hamamatsu). The presented measurements cover selection of the SiPM optimum operating voltage (in respect to energy resolution), verification of the excess noise factor and check of the linearity characteristics. Moreover, the gamma spectrometry with LSO, BGO and CsI:Tl scintillators together with pulse characteristics for these crystals (rise time and fall time) is reported, as well as temperature dependence. The presented measurements show better performance of the SensL array comparing to the Hamamatsu detector.

 3. Special Teachers' Educational Responses in Supporting Students with Special Educational Needs (SEN) in the Domain of Social Skills Development

  Science.gov (United States)

  Vlachou, Anastasia; Stavroussi, Panayiota; Didaskalou, Eleni

  2016-01-01

  The acquisition of appropriate social skills is considered critical for a person's social development and personal well-being. This consideration is far more crucial in the area of inclusive education, where the development of social skills in children with SEN has been associated with academic progress, social inclusion and successful transition…

 4. A Question of Agency: Applying Sen's Theory of Human Capability to the Concept of Secondary School Student Career "Choice"

  Science.gov (United States)

  Galliott, Natal'ya; Graham, Linda J.

  2014-01-01

  In this paper, we seek to operationalize Amartya Sen's concept of human capability to guide a scholarly investigation of student career choice capability. We begin by outlining factors affecting youth labour markets in Australia; a prosperous country that is affected by a "two-speed" national economy. We then examine recent government…

 5. Disentangling the Circularity in Sen's Capability Approach: An Analysis of the Co-Evolution of Functioning Achievement and Resources

  Science.gov (United States)

  Binder, Martin; Coad, Alex

  2011-01-01

  There is an ambiguity in Amartya Sen's capability approach as to what constitutes an individual's resources, conversion factors and valuable functionings. What we here call the "circularity problem" points to the fact that all three concepts seem to be mutually endogenous and interdependent. To econometrically account for this…

 6. Sen and the Art of Educational Maintenance: Evidencing a Capability, as Opposed to an Effectiveness, Approach to Schooling

  Science.gov (United States)

  Kelly, Anthony

  2012-01-01

  There are few more widely applied terms in common parlance than "capability". It is used (inaccurately) to represent everything from the aspiration to provide opportunity to notions of innate academic ability, with everything in between claiming apostolic succession to Amartya Sen, who (with apologies to Aristotle) first developed the…

 7. Community-Involved Learning to Expand Possibilities for Vulnerable Children: A Critical Communicative, Sen's Capability, and Action Research Approach

  Science.gov (United States)

  Kim, Kyung Hi

  2014-01-01

  This research, based on a case study of vulnerable children in Korea, used a mixed methods transformative approach to explore strategies to support and help disadvantaged children. The methodological approach includes three phases: a mixed methods contextual analysis, a qualitative dominant analysis based on Sen's capability approach and critical…

 8. SenSyF Experience on Integration of EO Services in a Generic, Cloud-Based EO Exploitation Platform

  Science.gov (United States)

  Almeida, Nuno; Catarino, Nuno; Gutierrez, Antonio; Grosso, Nuno; Andrade, Joao; Caumont, Herve; Goncalves, Pedro; Villa, Guillermo; Mangin, Antoine; Serra, Romain; Johnsen, Harald; Grydeland, Tom; Emsley, Stephen; Jauch, Eduardo; Moreno, Jose; Ruiz, Antonio

  2016-08-01

  SenSyF is a cloud-based data processing framework for EO- based services. It has been pioneer in addressing Big Data issues from the Earth Observation point of view, and is a precursor of several of the technologies and methodologies that will be deployed in ESA's Thematic Exploitation Platforms and other related systems.The SenSyF system focuses on developing fully automated data management, together with access to a processing and exploitation framework, including Earth Observation specific tools. SenSyF is both a development and validation platform for data intensive applications using Earth Observation data. With SenSyF, scientific, institutional or commercial institutions developing EO- based applications and services can take advantage of distributed computational and storage resources, tailored for applications dependent on big Earth Observation data, and without resorting to deep infrastructure and technological investments.This paper describes the integration process and the experience gathered from different EO Service providers during the project.

 9. Teaching Assistants, Neuro-Linguistic Programming (NLP) and Special Educational Needs: "Reframing" the Learning Experience for Students with Mild SEN

  Science.gov (United States)

  Kudliskis, Voldis

  2014-01-01

  This study examines how an understanding of two NLP concepts, the meta-model of language and the implementation of reframing, could be used to help teaching assistants enhance class-based interactions with students with mild SEN. Participants (students) completed a pre-intervention and a post-intervention "Beliefs About my Learning…

 10. The role of the negative selection activities in securing the competence of an organization belonging to SEN units

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boruga, Carmen

  2008-01-01

  The transformation and the accommodation of National Power System (SEN) units to a new management system, own to a decentralized economy and having financial support from both native capital and foreign capital, in uncertain proportion at the moment and being in a continuous adjustment determined by the reasons and the motivations first of all political, generated conceptual changes in the so-called modern management theory. The accommodation of this theory to the concrete situation from SEN units imposed the concept of negative selection. It is a concept which represents author's desire to be created as an original contribution to the contemporary management theory. Unlike the selection at the hiring (or positive selection), the negative selection is achieved on personal already employed, in the conditions of activities of a decreased number of personnel and also of a redistribution of personnel on the other side. The negative selection, much more than the positive selection activity in this period in the SEN units (recording a drastic decrease from 90.000 employees counted by the energetic system at the end of 9th decade of the past century, to a little over 30.000 who at the moment work in the societies became independent), determines the specialist in human resources to ensure a judicious training and high competence. It concerns the knowledge of the standard systems and is also related to the method of knowledge and valuation of behavior of the organizational employees. This subject was developed on basis of the documentation and the analyses of documents but also on the basis of a set of studies and researches that were made during 1996-2006 in the SEN units. The work methods and models of negative selection used in the SEN units were analysed. This work concerns four companies which constitute currently the SEN nucleus at present at which the nuclear units with a particular status were added. One finds out that these methods and models of negative selection

 11. Supravaginal eller total hysterektomi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edvardsen, L; Madsen, E M

  1994-01-01

  There has been a decline in the rate of hysterectomies in Denmark in general over the last thirteen years, together with a rise in the number of supravaginal operations over the last two years. The literature concerning the relative merits of the supravaginal and the total abdominal operation is ...... indicate a reduced frequency of orgasm after the total hysterectomy compared with the supravaginal operation. When there are technical problems peroperatively with an increased urologic risk the supravaginal operation is recommended....

 12. Beredskab eller intern sikkerhed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2012-01-01

  form af f.eks. nationale modeller for borgerinddragelse i forskellige dimensioner. Selvom udviklingen i beredskabstænkningen har været drevet af USA ikke mindst siden 11. september 2001, så er det særligt EU som er interessant for Danmark. Dels er EU-samarbejdet forpligtende, dels fokuserer EU på...

 13. Optioner eller betingede aktier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Thorsell, Christopher

  2016-01-01

  Incitamentsaflønning – og herunder især aktieaflønning – fortsætter med at tiltrække sig stor opmærksomhed fra en lang række sider. Et spørgsmål, der ofte diskuteres, er selskabernes anvendelse af aktieaflønning, dvs. aflønning med optioner, betingede aktier o. lign. Diskussionerne har blandt andet...

 14. Kulturarv eller ej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Philipson, Karen Birgitte

  2009-01-01

  Folkebiblioteket er i sig selv kulturarv. Den opfattelse understøttes såvel af UNESCOs definition af immateriel kulturarv som af forventningerne til folkebibliotekets praksisfelter og funktion i samfundet gennem den tid, det har eksisteret. Ud fra en analyse af et specifikt folkebiblioteks...... hjemmeside diskuteres digitalisering af denne immaterielle kulturarv. Det konkluderes, at selvom praksisfelterne er taget i betragtning, er der snarere tale om en digital indgang til det fysiske bibliotek en om et digitalt bibliotek....

 15. Atomkraft - Fortid eller fremtid?

  OpenAIRE

  Katsnelson, Mathias Bang; Hofmann, Rasmus Alrø; Palsdorf-Vildrik, Lena Juul

  2017-01-01

  This project’s focus will be nuclear power, and the role it potentially has within the Nordic energy system, towards 2050. The empirical information is based on academic literature and web-based research, supplemented with conducted expert interviews. The project’s choices of theoretical approaches include technology assessment, to assess the pros and cons with nuclear power in relation to sustainable energy choices, and sustainable energy system regarding figuring out if nuclear power could ...

 16. Integration eller assimilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2017-01-01

  Det var et yderst interessant interview, avisen bragte i sidste uge med den hollandske migrationsforsker Ruud Koopmans. Han beskriver ærligt sin bevægelse fra en naiv tro på multikulturalisme som måden at integrere indvandrere på til at stille benhårde krav til dem om kompetencer, sprog og accept...

 17. Integration eller Illusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rezaei, Shahamak; Goli, Marco

  2012-01-01

  Integration or illusion – a deviance perspective Denmark experienced one of its most successful periods of economic growth in 2004–2008 with a tremendous reduction of unemployment, which in June 2008 was around. 1.5 percent, far below the expected level of structural unemployment. In the wake...... of migrants’ skills. 2. Whether there were patterns of over-education as expression of institutional and societal discrimination. The focus of the present study is, however, quite different: We examine the pattern of deviance in relation to labour market participation (not integration), and instead...... of searching for explanations for the lack of integration, we attempt to identify and explain the deviance pattern as a product of institutionally inherent possibilities and barriers on the one hand and articulating immigrants as rational actors (not victims) on the other. We argue that deviance is not only...

 18. Indie eller klassisk retro?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, Lisbeth

  2009-01-01

  Begrebet retro henviser til ting, attituder og fænomener fra en nylig forgangen tid. Modetrends og stilarter fra 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne florerer og blandes i stigende grad i begyndelsen af det 21. århundrede. Især blandt unge manifesterer "neo-stammer" deres sammenhold gennem fælles...

 19. Management eller Leadership

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  2007-01-01

  Langsomhed i billedprocessen er en beslutning, der foregår i hovedet på læreren og viser sig i graden af læringsforløbets fylde. Denne lidt kryptiske sætning udspringer af, at jeg ofte drøfter med billedkunstlærere, hvad der skal til for, at der kommer kvalitet i et billedforløb. Hvad er et godt ...

 20. Professionel eller kompetencenomade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John

  2006-01-01

  Professional or competency nomad ?How do you talk about ?professional? development in a sensible way? This article questions whether discourses on professions and/or professional development are able to capture the essential features of change that occupations like teachers and nurses are currently...

 1. Videnskabsretorik eller tom retorik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Leif Becker

  2005-01-01

  Artiklen omhandler videnskabsretorik såvel i den videnskabelige undersøgelse som i fremlæggelsen inden for forskellige paradigmer, herunder argumetnation set i lyset af Toulmins argumentationsmodel....

 2. Christiansborg eller rockerborgen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartz, Emily

  2011-01-01

  Ifølge information d. 30.09 udtaler Henrik Sass Larsen ”min fejl er, at jeg behandler ham som en hvilken som helst anden borgerhenvendelse. Og det skal jeg ikke gøre.” Men hvis kriminelle og rockere ikke skal kunne henvende sig til politikerne som enhver anden borger, så er de jo nødt til at gå...... udenfor samfundet for at få deres problemer løst. Hvis døren er lukket til Christiansborg, har de jo ikke andet valg end at banke på hos rockerborgen i stedet....

 3. Whistleblower - helt eller skurk?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gøtze, Michael

  2010-01-01

  Whistleblower, tavshedspligt, offentligt ansattes ytringsfrihed, menneskeret, forvaltnigsret, ansættelsesret......Whistleblower, tavshedspligt, offentligt ansattes ytringsfrihed, menneskeret, forvaltnigsret, ansættelsesret...

 4. Vision eller verklighet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Jonas E

  2012-01-01

  and drawing analysis. This study suggests that there is a gap between reality and visions. Despite research-based guidelines, the architecture of contemporary residential care homes relies on universal qualities that are associated with the home environment rather than with the particular conditions...

 5. Strategi eller intuition ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne; Vibæk, Kasper Sánchez

  2010-01-01

  Artiklen redegør for en forskningsbaseret strategimodel som er afprøvet undervisningen på kandidatdelen ved KA. Modellen har til hensigt at sprogliggøre og definere en række arkitektoniske designprocesser så de studerende kan beskrive deres valg og prioriteringer....

 6. Samarbejde - kooperation eller kollaboration?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.

  Med udgangspunkt i en skelnen mellem samarbejde som kooperation og kollaboration diskuteres i artiklen, hvilken form for samarbejde der egner sig bedst til læring og vidensdeling. Artiklen argumenterer for, at et kooperativt samarbejde indebærer en kognitivistisk opfattelse af læring som overførsel af viden, mens et kollaborativt samarbejde støtter en socialkonstruktivistisk opfattelse af læring som en fælles konstruktion af viden. Dernæst argumenterer artiklen for, at et kollaborativt samarbejde indebærer et højere lærings- og bevidsthedsniveau end kooperation. Endelig konkluderer artiklen, at samarbejdssystemer til støtte af kollaboration kræver et fokusskifte fra lagring og udveksling af dokumenter til støtte af de aktiviteter, hvori deltagerne i fællesskab konstruerer viden.

 7. Autismespektrumforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baun Nielsen, Elise; Bentz, Mette

  2018-01-01

  Sommetider henvises børn til børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på udredning for autisme, men anamnese og observation giver indtryk af, at der også kan være tale om oplevet omsorgssvigt og udfordringer i barnets tilknytning til omsorgspersoner. Der er fællestræk i fremtrædelsesformen af aut...

 8. Kamphund eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredholm, Merete; Sandøe, Peter

  2018-01-01

  Racelov. Det kan være vanskeligt at se på en hund, om den tilhører en ulovlig race og dermed skal aflives. Nu viser danske forskere, hvordan man kan racebestemme hunde effektivt og præcist ved hjælp af dna-analyse....

 9. Kontrol eller tillid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2013-01-01

  Lenin sagde en gang, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Men er det nu også altid sådan? F.eks. er den danske samfundsmodel en gåde, som økonomer længe har undret sig over. Hvorfor er Danmark blandt verdens rigeste lande? De fleste økonomer er her enige om, at menneskelig kapital i form af...

 10. Revolution eller evolution?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas

  2009-01-01

  Digital Natives, Google Generationen, Dot Net-generationen. Mens forskerne søger efter den rigtige term søger bibliotekerne at lægge strategier for fremtiden. Et bredt anlagt forskningsprojekt giver et bud på udviklingen og har en udløber til forskningsbibliotekerne. Kritikerne mener projektet...

 11. Distribution eller deltagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ove

  2015-01-01

  anvendelsen sociale medier i undervisningssammenhæng. Det er dog meget begrænset, hvilken forskning der ligger, både når det gælder ‘sociale medier i undervisningen’ (Gao et.al 2012), og for området ‘MOOC og pædagogik’: “At present, most MOOC discourse reflects strategic, institutional, economical, social...... and technological concerns. A deep pedagogical debate is still missing.” (Guàrdia et.al 2013 p.4)...

 12. Tilpasning eller autonomi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsén, Peter; Clausen, Christian

  2000-01-01

  I to projekter om 'humanisering af arbejdet' vises, hvordan forandringer af tayloriseret industriarbejde er både vanskelige og modsætningsfulde. I de to projekter medvirker arbejderne på forskellige måder, dels med modstand og forsvar, dels med engagement og visioner. Det diskuteres, hvordan fors...

 13. Interne eller eksterne ledere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boyd, Britta; Royer, Susanne

  2013-01-01

  built on previous research that developed the contingency model of family business succession in order to understand when family successors are preferred because of their family-specific experiential knowledge. A case study analysis from the German-Danish border region explores how a family firm has...

 14. Skoletretthet eller fagtretthet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke

  2016-01-01

  nærmere måtte betegnes som fagtrette i stedet for skoletrette. Dette spørsmålet blir undersøkt nærmere i denne kvalitative studien. Innledningsvis blir resultater fra andre undersøkelser som omhandler elevenes motivasjon for å gå på skole presentert. Deretter beskrives undersøkelsens teoretiske ramme som...... har motivasjonsbegrepet i sentrum. Undersøkelsens design blir beskrevet, analysert ved hjelp av datateknologi og diskutert. Artikkelen avsluttes med en konklusjon og didaktiske perspektiver på undersøkelsen....

 15. Stillelesing i norskfaget – pustepause for læreren eller veiledningsøkt i lesing?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingvill Krogstad Svanes

  2016-08-01

  Full Text Available Denne studien undersøker hva fire lærere på barnetrinnet gjør når elevene leser stille. Stillelesing er en vanlig aktivitet i norske klasserom, men kunnskapen om hva læreren gjør i denne tiden og hvordan hun veileder faglig, er begrenset. Studien ønsker å bidra til økt viten om dette. For å belyse lærerens rolle under stillelesing, kombinerer studien forskning på stillelesing fra amerikanske klasserom med forskning på læreres tilbakemeldinger når elevene leser. De fire lærerne arbeider på 3. trinn. De er observert i en uke hver, og materialet består av videoopptak fra stillelesingsstundene i den uka lærerne er observert. Videoopptakene analyseres i lys av de fem grunnpilarene for leseopplæring (National reading panel, 2000: fonologisk bevissthet, avkoding, ordforråd, flyt og leseforståelse. Studien viser at lærerne bruker tiden under stillelesing svært forskjellig. To av lærerne bruker det aller meste av tiden på å høre på elevene lese og veilede dem faglig. De to andre lærerne bruker den største delen av tiden på organisering eller annet forefallende arbeid der de ikke kommuniserer med elever, for eksempel å rydde i klasserommet. Gjennom næranalyser av lærernes faglige veiledning finner studien at lærerne veileder i alle de relevante grunnpilarene for leseopplæring, men i ulik grad. Lærerne varierer også i hva slags type tilbakemeldinger de gir, og de bruker både ‘endelige’ tilbakemeldinger og ‘støttende’ tilbakemeldinger. Lærerne varierer veiledningen i større grad enn tidligere klasseromsstudier tilsier. Det kan imidlertid se ut som at lærere ville tjene på en bevisstgjøring rundt stillelesing som undervisningstid, og om ulike typer tilbakemeldinger.Nøkkelord: stillelesing, muntlige tilbakemeldinger, leseopplæring, barnetrinnet, norskfagetAbstractThis study explores what four teachers in primary school do when the pupils read silently. Silent reading (independent reading is a common

 16. Overall eller progression free survival, median og hazard ratio – forstår vi egentlig vores egne endemål i onkologien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars Henrik; Dahl Steffensen, Karina; Hansen, Torben Frøstrup

  2018-01-01

  -15% flere i live i gruppen, der har fået kombinationsbehandling (gul kurve). Ved lange observationstider, hvor ”halen” af kurverne flader ud med en mere eller mindre konstant forskel, kan det være relevant at supplere med nogle milepæle. Det kan være en forskel i overlevelse ved ti år, som i ovenstående......;359:4530. 2. Grothey A, Van Cutsem E, Sobrero A, et al. Regorafenib monotherapy for previously treated metastatic colorectal cancer (CORRECT): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2013 Jan 26;381(9863):303-312. 3. Jensen LH, Trabjerg ND, Hansen TF, Jakobsen A...

 17. Directoras asiáticas en acción: Aparna Sen (1945

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandra Val Cubero

  2014-05-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2014000100008 La obra cinematográfica de la directora bengalí Aparna Sen, a pesar de su alta calidad técnica y estética, es prácticamente desconocida en Latinoamérica y en Europa. En su larga trayectoria cinematográfica, la cineasta presenta obras en las que, partiendo de hechos cotidianos (relaciones de familia y de pareja, se exponen temas que hacen referencia a las diferencias de género dentro de un panorama que aborda los conflictos étnicos o religiosos o la destrucción del medio ambiente. Conocer y difundir su obra permite dar voz a una generación de mujeres directoras nacidas en la India que, a través de sus cámaras, no solo ha criticado las relaciones de poder, sino que también ha mostrado la importancia de la solidaridad entre generaciones para conseguir un mundo más justo.

 18. Spatial Preference Modelling for equitable infrastructure provision: an application of Sen's Capability Approach

  Science.gov (United States)

  Wismadi, Arif; Zuidgeest, Mark; Brussel, Mark; van Maarseveen, Martin

  2014-01-01

  To determine whether the inclusion of spatial neighbourhood comparison factors in Preference Modelling allows spatial decision support systems (SDSSs) to better address spatial equity, we introduce Spatial Preference Modelling (SPM). To evaluate the effectiveness of this model in addressing equity, various standardisation functions in both Non-Spatial Preference Modelling and SPM are compared. The evaluation involves applying the model to a resource location-allocation problem for transport infrastructure in the Special Province of Yogyakarta in Indonesia. We apply Amartya Sen's Capability Approach to define opportunity to mobility as a non-income indicator. Using the extended Moran's I interpretation for spatial equity, we evaluate the distribution output regarding, first, `the spatial distribution patterns of priority targeting for allocation' (SPT) and, second, `the effect of new distribution patterns after location-allocation' (ELA). The Moran's I index of the initial map and its comparison with six patterns for SPT as well as ELA consistently indicates that the SPM is more effective for addressing spatial equity. We conclude that the inclusion of spatial neighbourhood comparison factors in Preference Modelling improves the capability of SDSS to address spatial equity. This study thus proposes a new formal method for SDSS with specific attention on resource location-allocation to address spatial equity.

 19. John Stuart Mill, John Rawls y Amartya Sen, los tres nombres de la equidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Teresa Lopera

  1997-07-01

  Full Text Available Tres autores como John Stuart Mill, John Rawls y Amartia Sen son objeto de análisis en este artículo que estudia el tema de la equidad en un contexto que se caracteriza por el abandono casi generalizado del estudio de los valores en relación a los grandes problemas económicos; el artículo defiende como necesaria la recuperación de las preocupaciones éticas en la ciencia económica. La segunda parte, presenta una bibliografía reciente presentada como respuesta a la obra de John Rawls a partir de 1985, cuando este autor da el llamado giro desde su teoría de la justicia como equidad hacia un reciente liberalismo político, período de gran interés para comprender las discusiones actuales de la filosofía política y el futuro de la discusión interdisciplinaria con la economía.

 20. Enfoque de capacidades y sostenibilidad Aportaciones de Amartya Sen y Martha Nussbaum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Colmenarejo

  2016-01-01

  Full Text Available La naturaleza interdisciplinar del “enfoque de las capacidades” (ca, por sus siglas en inglés ha hecho que su estudio se encuentre diseminado en un amplio espectro de revistas. Así el ca se ha asentado en las áreas de la filosofía política o la economía del desarrollo, y ha ampliado su alcance al ser utilizado como marco teórico para la creación de indicadores sobre la privación, la calidad de vida o la salud, o bien para abordar las cuestiones de la educación superior o el impacto de la tecnología en la vida de las personas. Se ofrece una visión general sobre los principales conceptos empleados en ese enfoque, buscando distinguir las propuestas de A. Sen y M. Nussbaum, con el fin de analizar la idea de sostenibilidad y su incorporación en la agenda del enfoque.

 1. Big Data, Deep Learning and Tianhe-2 at Sun Yat-Sen University, Guangzhou

  Science.gov (United States)

  Yuen, D. A.; Dzwinel, W.; Liu, J.; Zhang, K.

  2014-12-01

  In this decade the big data revolution has permeated in many fields, ranging from financial transactions, medical surveys and scientific endeavors, because of the big opportunities people see ahead. What to do with all this data remains an intriguing question. This is where computer scientists together with applied mathematicians have made some significant inroads in developing deep learning techniques for unraveling new relationships among the different variables by means of correlation analysis and data-assimilation methods. Deep-learning and big data taken together is a grand challenge task in High-performance computing which demand both ultrafast speed and large memory. The Tianhe-2 recently installed at Sun Yat-Sen University in Guangzhou is well positioned to take up this challenge because it is currently the world's fastest computer at 34 Petaflops. Each compute node of Tianhe-2 has two CPUs of Intel Xeon E5-2600 and three Xeon Phi accelerators. The Tianhe-2 has a very large fast memory RAM of 88 Gigabytes on each node. The system has a total memory of 1,375 Terabytes. All of these technical features will allow very high dimensional (more than 10) problem in deep learning to be explored carefully on the Tianhe-2. Problems in seismology which can be solved include three-dimensional seismic wave simulations of the whole Earth with a few km resolution and the recognition of new phases in seismic wave form from assemblage of large data sets.

 2. Enfoque de capacidades y sostenibilidad. Aportaciones de Amartya Sen y Martha Nussbaum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Colmenarejo

  2016-04-01

  Full Text Available La naturaleza interdisciplinar del “enfoque de las capacidades” (ca, por sus siglas en inglés ha hecho que su estudio se encuentre diseminado en un amplio espectro de revistas. Así el case ha asentado en las áreas de la filosofía política o la economía del desarrollo, y ha ampliado su alcance al ser utilizado como marco teórico para la creación de indicadores sobre la privación, la calidad de vida o la salud, o bien para abordar las cuestiones de la educación superior o el impacto de la tecnología en la vida de las personas. Se ofrece una visión general sobre los principales conceptos empleados en ese enfoque, buscando distinguir las propuestas de A. Sen y M. Nussbaum, con el fin de analizar la idea de sostenibilidad y su incorporación en la agenda del enfoque.

 3. Amartya Sen e a escolha social: uma extensão da teoria da justiça de John Rawls? Amartya Sen and the social choice: is it an extension of John Rawls's theory of justice?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange Regina Marin

  2012-12-01

  Full Text Available O objetivo é apresentar a visão de Amartya Sen quanto à possibilidade da escolha social como um exercício comparativo e reflexivo com indivíduos comprometidos, tendo como ponto de partida a justiça como equidade de John Rawls. O argumento é o de que o agir por comprometimento e as várias identidades sociais estabelecidas pelos diferentes indivíduos durante suas vidas - considerando um conceito de indivíduo que não é o racional e autointeressado da Economia tradicional - são formas de desenvolver o pensamento seniano no que se refere ao processo de escolha social via raciocínio público, sem necessitar do conceito de racionalismo estrito como proposto na Economia.This paper presents Amartya Sen's view on the possibility of social choice as a comparative and reflexing exercise with committed individuals, having as starting point John Rawls' Justice as equity. The argument is that to act by commitment and the various social identities one develops during his/her life - considering a concept of individual that is not the rational and self-interested individual of traditional Economics - are ways for developing Sen's thinking related to process of social choice through public reasoning, without to adopt the concept of restrict rationalism like is proposed in Economics.

 4. Análisis del concepto de equidad educativa a la luz del enfoque de las capacidades de Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Marta Formichella

  2011-01-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo es analizar el concepto de equidad educativa desde la perspectiva de las capacidades propuesta por Amartya Sen. Para ello, en primer lugar se realiza una revisión de la literatura sobre la noción de equidad y se plantea una discusión filosófica al respecto. En segundo lugar, se lleva dicha discusión hacia el ámbito de la educación. En tercer lugar, en concordancia con la aproximación de Sen, se define el concepto de equidad educativa como igualdad en los resultados en las habilidades que adquieren los individuos luego de participar en el sistema educativo (nivel medio. Finalmente, se concluye que bajo esta concepción es posible recomendar políticas para compensar las diferencias de origen.

 5. A fábrica do sensível: as imagens contraditórias da arte

  OpenAIRE

  da Costa - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio

  2016-01-01

  Defendendo a estética como terreno afinado com a batalha pela emancipação de novas formas da subjetividade política, Jacques Rancière ressalta o papel da arte como experiência contraditória do sensível. A experiência estética transforma e redesenha a partilha do sensível, a divisão que predetermina as formas de “ser em comum”. Mais do que criação subjetiva oposta a regras comuns, a arte diz respeito à produção de uma ideia de comunidade fundada no dissenso. Dividindo a partir do interior dete...

 6. Sen and the art of educational maintenance: evidencing a capability, as opposed to an effectiveness, approach to schooling

  OpenAIRE

  Kelly, Anthony

  2012-01-01

  There are few more widely applied terms in common parlance than ‘capability’. It is used (inaccurately) to represent everything from the aspiration to provide opportunity to notions of innate academic ability, with everything in between claiming apostolic succession to Amartya Sen, who (with apologies to Aristotle) first developed the concept. This paper attempts to warrant an adaptation of Sen’s capability theory to schooling and schooling policy, and to proof his concepts in the new setting...

 7. Synergistic Exploitation of Hyper- and Multi-Spectral Precursor Sentinel Measurements to Determine Phytoplankton Functional Types (SynSenPFT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana N. Losa

  2017-07-01

  Full Text Available We derive the chlorophyll a concentration (Chla for three main phytoplankton functional types (PFTs – diatoms, coccolithophores and cyanobacteria – by combining satellite multispectral-based information, being of a high spatial and temporal resolution, with retrievals based on high resolution of PFT absorption properties derived from hyperspectral satellite measurements. The multispectral-based PFT Chla retrievals are based on a revised version of the empirical OC-PFT algorithm applied to the Ocean Color Climate Change Initiative (OC-CCI total Chla product. The PhytoDOAS analytical algorithm is used with some modifications to derive PFT Chla from SCIAMACHY hyperspectral measurements. To combine synergistically these two PFT products (OC-PFT and PhytoDOAS, an optimal interpolation is performed for each PFT in every OC-PFT sub-pixel within a PhytoDOAS pixel, given its Chla and its a priori error statistics. The synergistic product (SynSenPFT is presented for the period of August 2002 March 2012 and evaluated against PFT Chla data obtained from in situ marker pigment data and the NASA Ocean Biogeochemical Model simulations and satellite information on phytoplankton size. The most challenging aspects of the SynSenPFT algorithm implementation are discussed. Perspectives on SynSenPFT product improvements and prolongation of the time series over the next decades by adaptation to Sentinel multi- and hyperspectral instruments are highlighted.

 8. Serial exercise testing in children, adolescents and young adults with Senning repair for transposition of the great arteries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Buys Roselien

  2012-10-01

  Full Text Available Abstract Background Patients with Senning repair for complete transposition of the great arteries (d-TGA show an impaired exercise tolerance. Our aim was to investigate changes in exercise capacity in children, adolescents and adults with Senning operation. Methods Peak oxygen uptake (peak VO2, oxygen pulse and heart rate were assessed by cardiopulmonary exercise tests (CPET and compared to normal values. Rates of change were calculated by linear regression analysis. Right ventricular (RV function was assessed by echocardiography. Results Thirty-four patients (22 male performed 3.5 (range 3–6 CPET with an interval of ≥ 6 months. Mean age at first assessment was 16.4 ± 4.27 years. Follow-up period averaged 6.8 ± 2 years. Exercise capacity was reduced (p2 (−1.3 ± 3.7 %/year; p=0.015 and peak oxygen pulse (−1.4 ± 3.0 %/year; p=0.011 was larger than normal, especially before adulthood and in female patients (p Conclusions In patients with Senning operation for d-TGA, peak VO2 and peak oxygen pulse decrease faster with age compared to healthy controls. This decline is most obvious during childhood and adolescence, and suggests the inability to increase stroke volume to the same extent as healthy peers during growth. Peak VO2 and peak oxygen pulse remain relatively stable during early adulthood. However, when RV contractility decreases, a faster decline in peak oxygen pulse is observed.

 9. The evaluation of high occupancy vehicle lanes on Sun Yat-Sen freeway in Taiwan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jou, R.C. [National Chi Nan Univ., Nantou, Taiwan (China). Dept. of Civil Engineering; Weng, M.C. [Ministry of Transportation and Communications, Taiwan (China); Chen, C.C. [National Central Univ., Taiwan (China)

  2005-06-30

  Travel demand in Taiwan, particularly intercity trips, has changed in response to the significant increase in domestic trade and economic activities. Most of Taiwan's population lives and works along the western corridor because there is a mountain range running north-south along the eastern coast. The existing transportation system includes highways, freeways, rail and aviation. The average travel time from Taipei to Koahsiung by the Sun Yat-Sen freeway can vary from 4 to 8 hours or more on weekends and holidays. The current capacity of the freeway is insufficient to accommodate the increasing travel demand. Many traffic management strategies such as ramp metering control, no tolls, and no tolls for high occupancy vehicles (HOV) have been proposed to alleviate traffic congestion. The government plans to reallocate one inner lane as an HOV lane in each direction at all times. However, this would require a preference survey to assess the drivers' decisions to use these HOV lanes at all times on the highway. In this study, 2 types of latent attributes, perceptions and attitudes were defined to analyze their effects on travelers' choice of HOV lanes. Revealed preference and stated preference data were collected and considered simultaneously to fully utilize the strength of each type. Travelers' decisions were found to be a function of socio-economic attributes, travel characteristics and perceptions of alternatives. A model system was developed to comprise a discrete choice model and the latent variable model's structural and measurement equations. It was concluded that the preferred choice was for the HOV lane to be used toll-free, by vehicles with 4 or more passengers, in which the HOV lane is separated from regular lanes with a guardrail. 8 tabs.

 10. Tetanus Seroprevalence among Pregnant Women in Ben-U Sen Health Center in Diyarbakir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Ceylan

  2011-08-01

  Full Text Available Aim: At the aim of this study was to determine the tetanus seroprevalence among pregnant women and childbearing aged woman living in the Ben-u Sen Health Center region that is in lower socio-economical level. Materials and methods: In this descriptive study, a team including the staff of health center and several volunteers visited the houses of pregnant women living in the health center coverage region and questionnaires were completed through face to face interviews. The study group included 214 pregnant women. Among them, serum samples of 197 subjects’ were studied for anti-toxic antibody for tetanus. For control, serum samples from 200 women living in the same health center region were collected. It was evaluated as partially protective, protective and longterm protection when tetanus antibody level was 0,01-<0,1 IU/ml, 0,1-<1.0 IU/ml and 1,0 IU/ml and over, respectively. Results: The mean age of the women was 26,4, mean marriage and first pregnancy ages were 17,9 and 18,9, respectively, and 40% of the subjects had never been examined or received follow up by a health center. It was revealed that 25.8% of the subjects were not protected and 74.2% had a full protection level of antibody. Within the control group, the same levels of antibodies were detected in 40.0% and 60.0% of the women, respectively. Conclusion: The study indicates that the immunity levels against tetanus are not satisfactory and every childbearing aged woman should be included in a vaccination program whenever they receive any examination in a health center. [TAF Prev Med Bull 2011; 10(4.000: 481-486

 11. Negative cancer beliefs, recognition of cancer symptoms and anticipated time to help-seeking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Forbes, Lindsay; Brain, Kate

  2018-01-01

  Tidlig diagnostik af kræftsygdomme kræver, at vi ved, hvad der kan anspore eller stå i vejen for lægesøgning hos personer med symptomer på mulig kræft. Denne undersøgelse viser, at personer med godt kendskab til kræftsymptomer og/eller få negative holdninger til kræft angiver, at de ville søge læ...

 12. Die italienische Opernsinfonia 1680-1710

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertinger, Axel Teich

  Afhandlingen undersøger italienske operaers instrumentale indledning (sinfonia) i årtierne omkring 1700 - netop den periode i hvilken sinfoniaen antager den tredelte (eller tresatsede) struktur, der bliver normen for det tidlige 18. århundredes sinfonia og får betydning for bl.a. den senere symfo...

 13. From the SAIN,LIM system to the SENS algorithm: a review of a French approach of nutrient profiling.

  Science.gov (United States)

  Tharrey, Marion; Maillot, Matthieu; Azaïs-Braesco, Véronique; Darmon, Nicole

  2017-08-01

  Nutrient profiling aims to classify or rank foods according to their nutritional composition to assist policies aimed at improving the nutritional quality of foods and diets. The present paper reviews a French approach of nutrient profiling by describing the SAIN,LIM system and its evolution from its early draft to the simplified nutrition labelling system (SENS) algorithm. Considered in 2010 by WHO as the 'French model' of nutrient profiling, SAIN,LIM classifies foods into four classes based on two scores: a nutrient density score (NDS) called SAIN and a score of nutrients to limit called LIM, and one threshold on each score. The system was first developed by the French Food Standard Agency in 2008 in response to the European regulation on nutrition and health claims (European Commission (EC) 1924/2006) to determine foods that may be eligible for bearing claims. Recently, the European regulation (EC 1169/2011) on the provision of food information to consumers allowed simplified nutrition labelling to facilitate consumer information and help them make fully informed choices. In that context, the SAIN,LIM was adapted to obtain the SENS algorithm, a system able to rank foods for simplified nutrition labelling. The implementation of the algorithm followed a step-by-step, systematic, transparent and logical process where shortcomings of the SAIN,LIM were addressed by integrating specificities of food categories in the SENS, reducing the number of nutrients, ordering the four classes and introducing European reference intakes. Through the French example, this review shows how an existing nutrient profiling system can be specifically adapted to support public health nutrition policies.

 14. Collective Hunger in the Vision of Amartya Sen as One of the Impeditive Factors of Sustainable Human Development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Torres Roberti

  2016-12-01

  Full Text Available The study aims at collective hunger in the vision of Amartya Sen as one of the impeding factors of Sustainable Human Development. In the economist's view, collective hunger goes beyond chronic hunger, involves a sudden outbreak of deprivation for a portion of the population. To eliminate hunger in the modern world, it is crucial to understand the cause of collective hunger in a broad way, and not just because of some mechanical imbalance between food and population. By illustrating the deprivation of liberty, child labor is included as one of the impediments to sustainable human development.

 15. Literature Review of the Brazilian Music History Based on the Historiographical Theory of Jörn Rüsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliane Cristina Larsen

  2016-02-01

  Full Text Available This article analyzes four narratives of the Brazilian music history, using to this purpose the typology of constitutions of meaning by Jörn Rüsen. The analysis will focus on the premises of the narrations about the Brazilian musical past. The goal is to understand the position of the authors in relation to the musical experience in Brazil, their relationship with nationalism and their concepts about music. Finally, the analysis intends to motivate reflections about the methodology of current musical historiography.

 16. Señalética como interfaz urbana: estudio de caso en Transmilenio - SITP, Bogotá

  OpenAIRE

  Chacón Chacón, Martha Estela

  2014-01-01

  Este trabajo desarrolla como idea central el rol de la señalética en Transmilenio como elemento fundamental en la relación funcional entre los sistemas de movilidad y de equipamentos planteada en el POT (2003), atendiendo al concepto de accesibilidad perceptual como articulador entre los dos sistemas. La investigación se desarrolló en tres niveles: el primer nivel desarrolla la base conceptual; el segundo nivel analiza documentos oficiales (POT 2003 y Plan Maestro de Movilidad), y bus...

 17. Amartya Sen y el estudio de la desigualdad económica y la pobreza monetaria. Colombia: 1978-1997 The contributions of Amartya Sen to the study of inequality and poverty. Colombia 1978-1997

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aguilar Ana

  1998-12-01

  Full Text Available Este artículo presenta el Índice de Pobreza y desigualdad de Amartya Sen, la familia de indicadores de Foster-Greer-Thorbecke y la forma en que se pueden utilizar uno y otra para determinar la magnitud de la pobreza y desigualdad en Colombia. Propone, además, que estos indicadores se utilicen para evaluar el incremento o la disminución de la desigualdad y la pobreza y para ajustar permanentemente las políticas económicas y sociales.This article presents Arnartya Sen's poverty and inequality index and the family of Foster-Greer-Thorbecke indicators, and the way in which they can be used to determine the magnitude of poverty and inequality in Colombia. In addition, it proposes that these indicators be used to evaluate the impact of social and economic policies on the poor population, to measure the increase or decrease in inequality and poverty, and to permanently adjust economic and social policies.

 18. Quantitative MRI comparison of systemic hemodynamics in Mustard/Senning repaired patients and healthy volunteers at rest

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laffon, Eric; Jimenez, Maria; Choussat, Alain; Latrabe, Valerie; Ducassou, Dominique; Marthan, Roger; Laurent, Francois

  2004-01-01

  The purpose of the present study was to non-invasively compare ascending aortic blood flow and cross-sectional area (CSA) variations vs time in Mustard or Senning repaired (MSR) patients against those of healthy volunteers at rest. Velocity-encoded MR imaging was performed in 10 male patients (age range 18-24 years, median age 20.5 years) late after a Mustard or Senning correction, and in 10 male healthy volunteers (age range 21-25 years, median age 22.5 years), at the upper part of the ascending aorta. Both aortic cross-sectional area (CSA) and blood-flow variations were recorded over a complete cardiac cycle, with a 30-ms time of resolution. The body-surface area (BSA), the mean CSA over the systolic phase, and the BSA-normalized systemic ventricle power and work were significantly lower in the patient series compared with those of the volunteer series. The BSA-normalized right ventricle (RV) power and work of MSR patients were equal to 87 and 83% on average of those of the left ventricle (LV) of healthy volunteers. We conclude that, at rest, the mechanical performance of the systemic RV in MSR patients is significantly lower than that of the LV in healthy volunteers. Furthermore, the significantly lower aortic CSA found in MSR patients than in healthy volunteers may reveal an increase in the vasomotor tone. (orig.)

 19. Interconnection of the Keys north of the country with the National Electro energetic System (SEN) through a submarine cable

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sánchez Yañez, Pablo

  2017-01-01

  Most of the keys of the north of the country have a high potential for tourism Sun and beach, which is why each has an associated infrastructure that allows hotels have the necessary quality standards. Within this infrastructure the continuous electrical service must have each hotel to meet the needs of tourists stands. Today the keys are isolated from the SEN and electrical service is supplied by generators. These groups feed on fuel and diesel, and generate polluting gases near where the major hotel groups are. The problems in transporting fuel and pollution they generate have led to begin to analyze different ways of providing electric service stably in the keys. One possible option to address the problems generated by power generators in an isolated system is to interconnect the cay with SEN. This connection can be made in three ways; by airlines, underground cables or submarine cables. The airlines in the tourist areas are discarded because they affect the visuality this is why variants of underground cables or submarines are almost always handled. The proposal is to interconnect the keys with submarine cable where current conditions do not allow the use of underground cables. This interconnection can meet the demand of the keys stably and more reliably than current conditions. In addition to cases where there is a tourism growth should be no more generators only have a cable with the ability to transfer all the power needed. (author)

 20. BreathSens: A Continuous On-Bed Respiratory Monitoring System With Torso Localization Using an Unobtrusive Pressure Sensing Array.

  Science.gov (United States)

  Liu, Jason J; Huang, Ming-Chun; Xu, Wenyao; Zhang, Xiaoyi; Stevens, Luke; Alshurafa, Nabil; Sarrafzadeh, Majid

  2015-09-01

  The ability to continuously monitor respiration rates of patients in homecare or in clinics is an important goal. Past research showed that monitoring patient breathing can lower the associated mortality rates for long-term bedridden patients. Nowadays, in-bed sensors consisting of pressure sensitive arrays are unobtrusive and are suitable for deployment in a wide range of settings. Such systems aim to extract respiratory signals from time-series pressure sequences. However, variance of movements, such as unpredictable extremities activities, affect the quality of the extracted respiratory signals. BreathSens, a high-density pressure sensing system made of e-Textile, profiles the underbody pressure distribution and localizes torso area based on the high-resolution pressure images. With a robust bodyparts localization algorithm, respiratory signals extracted from the localized torso area are insensitive to arbitrary extremities movements. In a study of 12 subjects, BreathSens demonstrated its respiratory monitoring capability with variations of sleep postures, locations, and commonly tilted clinical bed conditions.

 1. Simulation-based evaluation and optimization of a new CdZnTe gamma-camera architecture (HiSens)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robert, Charlotte; Montemont, Guillaume; Rebuffel, Veronique; Guerin, Lucie; Verger, Loick; Buvat, Irene

  2010-01-01

  A new gamma-camera architecture named HiSens is presented and evaluated. It consists of a parallel hole collimator, a pixelated CdZnTe (CZT) detector associated with specific electronics for 3D localization and dedicated reconstruction algorithms. To gain in efficiency, a high aperture collimator is used. The spatial resolution is preserved thanks to accurate 3D localization of the interactions inside the detector based on a fine sampling of the CZT detector and on the depth of interaction information. The performance of this architecture is characterized using Monte Carlo simulations in both planar and tomographic modes. Detective quantum efficiency (DQE) computations are then used to optimize the collimator aperture. In planar mode, the simulations show that the fine CZT detector pixelization increases the system sensitivity by 2 compared to a standard Anger camera without loss in spatial resolution. These results are then validated against experimental data. In SPECT, Monte Carlo simulations confirm the merits of the HiSens architecture observed in planar imaging.

 2. Medical curriculum reform in Sun Yat-sen University: implications from the results of GMER evaluation in China.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Haipeng; Xian, Liqing; Yu, Xueqing; Wang, Jianping

  2007-09-01

  Created by interlocking economies, a global language, the informatics revolution and rapid travel, globalization has penetrated all aspects of human life including science, environment, public health and medicine. Physicians are now members of a global community. The global physician should possess universal core essential competences required for medical practice throughout the world. The Institute for International Medical Education (IIME), created by the China Medical Board (CMB) of New York, has developed the " global minimal essential requirements" (GMER) that define the knowledge, skills, professional behavior and ethics that all physicians must have regardless of where they received their general medical education and training. The IIME initiated a pilot project in China in October, 2003, to evaluate the graduates of the 7- or 8-year track program of eight leading medical schools, including Medical School of Sun Yat-sen University. The results of GMER evaluation indicated strengths and areas for improvement of our school in relation to international standards, which greatly re-invigorate our enthusiasm on medical curriculum reform on the new 8-year track program in Medical School of Sun Yat-sen University. The modifications of our medical curriculum for the new 8-year track program based on the results of GMER evaluation are discussed in this paper.

 3. Operação de Senning com a utilização de tecidos do próprio paciente Senning operation with autologous tissue for atrial septum augmentation or pulmonary venous pathway enlargement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Fernando CANÊO

  1999-10-01

  Full Text Available O grande atrativo da Operação de Senning como descrita originalmente é a utilização das paredes do próprio átrio do paciente para a realização dos túneis venosos. A atrioseptostomia por balão, utilizada atualmente na grande maioria dos casos de transposição das grandes artérias (TGA, cria grandes comunicações interatriais. Com isso, é necessário a utilização de enxertos biológicos ou sintéticos (Dacron, Teflon e pericárdio bovino na septação do átrio esquerdo. Doze crianças consecutivas, com idades de 5 meses a 4 anos (média = 20 meses, foram submetidas à Operação de Senning com a utilização de tecidos do próprio paciente. O diagnóstico era de TGA em 9, TGA com comunicação interventricular (CIV em 1, TGA com estenose pulmonar valvar discreta em 1, TGA com justaposição das aurículas em 1 caso e todas as crianças foram submetidas à atrioseptostomia com balão no período neonatal. Em 5 casos foi utilizada a aurícula esquerda aberta e invertida para a septação interatrial, 1 com inversão e, em 5, inversão com abertura da aurícula esquerda e uso do próprio pericárdio in situ para a realização do túnel das veias pulmonares, devido às reduzidas dimensões do átrio direito (1 caso de justaposição das aurículas. O tempo de internação variou de 10 a 24 dias (média 15 dias, sendo que o período de pós-operatório variou de 7 a 22 dias (média 12 dias. Não houve óbitos no período de internação hospitalar. O seguimento no pós-operatório foi de 8 a 34 meses (média 23 meses e todos os pacientes apresentaram boa evolução clínica. O ecocardiograma realizado no período de internação e no seguimento pós-operatório não evidenciou sinais de obstrução ao fluxo nos túneis intracardíacos. O uso de tecidos do próprio paciente in situ, com potencial possibilidade de crescimento, resgata a vantagem principal da técnica originalmente descrita por Senning.One of the main theoretical

 4. sen 360° -datan vaikutukset Ylöjärven seurakunnan työn kehittämisprosessissa

  OpenAIRE

  Korppoo-Seppänen, Riikka

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko Ylöjärven seurakunnan työn kehittämisprosessissa hyödynnetty Jäsen 360° -dataa ja miten se on vaikuttanut työn tekemiseen ja koko seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Tarkoituksena oli myös selvittää minkälaisissa tilanteissa ja miten kehittämisprosessi on muuttanut henkilöstön toimintatapoja sekä onko Jäsen 360° -datan avulla muutettu toiminnan suuntaamista. Tutkimuksen avulla selvitettiin Jäsen 360° -datan käytön rajoitteit...

 5. Digitaalinen opas Osuuspankin työntekijöille tietoisuuden lisäämiseksi blockchain-teknologiasta ja sen hyödyistä

  OpenAIRE

  Kangasmäki, Meeri

  2016-01-01

  Opinnäytetyö on laadittu toimeksiantona Osuuspankille. Opinnäytetyön toimeksiannon tavoitteena oli tuottaa opas blockchain-teknologiasta ja sen hyödyistä Osuuspankin työntekijöille. Oppaan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä blockchain-teknologian toiminnasta ja sen käyttömahdollisuuksista. Blockchain-teknologia tulee muuttamaan finanssialaa lähitulevaisuudessa ja siksi siitä on tärkeä lisätä tietoisuutta alalla työskentelevien keskuudessa. Opinnäytetyössä esitellään blockchain-teknologian...

 6. Antibacterial resistances in uncomplicated urinary tract infections in women: ECO·SENS II data from primary health care in Austria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamenski Gustav

  2012-09-01

  Full Text Available Abstract Background Uncomplicated urinary tract infections (UTI are a frequent reason for consultation of women in primary health care. To avoid therapy failure and development of resistances, the choice of an antibiotic should be based on the knowledge of recent local resistance data but these data are scarce for the Austrian primary health care sector. Within the context of the ECO·SENS II study it was the aim to obtain appropriate and relevant local resistance data and describe the changes in the resistance pattern in comparison to the ECO·SENS study. Methods 23 GPs from different parts of Austria participated in the study between July 2007 and November 2008. According to the defined inclusion- and exclusion criteria female patients with symptoms of an uncomplicated UTI were included and a midstream urine sample was collected. In case of significant bacteriuria susceptibility testing of E. coli against 14 antibiotics was performed. Descriptive statistical methods were used. Results In 313 patients included in the study, a total of 147 E. coli isolates (47% were detected and tested. The resistance rates were in %: Mecillinam (0.0, nitrofurantoin (0.7, fosfomycin trometamol (0.7, gentamycin (1.4, cefotaxime (2.7, ceftazidime (2.7, Cephadroxil (4.1 and ciprofloxacin (4.1. Higher resistance rates were found in amoxicillin/clavulanic acid (8.9, nalidixic acid (9.6, trimethoprim/sulphamethoxazole (14.4, trimethoprim (15.8, sulphamethoxazole (21.2 and ampicillin (28.8. Additionally, the comparison of these results with the results of the ECO·SENS study demonstrated an increase in resistance rates of ampicillin, amoxicillin/clavulanic acid, nalidixic acid and ciprofloxacin. Conclusions The resistance data for E. coli in uncomplicated UTIs in women gained by this study are the most recent data for this disease in Austria at the moment. The increased resistance rates of amoxicillin/clavulanic acid, ciprofloxacin and nalidixic acid should be

 7. Organic Synthetic Advanced Materials for Optoelectronic and Energy Applications (at National Sun Yat-sen University) 

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yen, Hung-Ju [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States). Chemistry Division

  2016-11-14

  These slides cover Hung-Ju Yen's recent work in the synthesis and structural design of functional materials, which were further used for optoelectronic and energy applications, such as lithium ion battery, solar cell, LED, electrochromic, and fuel cells. This was for a job interview at National Sun Yat-sen University. The following topics are detailed: current challenges for lithium-ion batteries; graphene, graphene oxide and nanographene; nanographenes with various functional groups; fine tune d-spacing through organic synthesis: varying functional group; schematic view of LIBs; nanographenes as LIB anode; rate performance (charging-discharging); electrochromic technology; electrochromic materials; advantages of triphenylamine; requirement of electrochromic materials for practical applications; low driving voltage and long cycle life; increasing the electroactive sites by multi-step synthetic procedures; synthetic route to starburst triarylamine-based polyamide; electrochromism ranging from visible to NIR region; transmissive to black electrochromism; RGB and CMY electrochromism.

 8. SensL B-Series and C-Series silicon photomultipliers for time-of-flight positron emission tomography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  O' Neill, K., E-mail: koneill@sensl.com; Jackson, C., E-mail: cjackson@sensl.com

  2015-07-01

  Silicon photomultipliers from SensL are designed for high performance, uniformity and low cost. They demonstrate peak photon detection efficiency of 41% at 420 nm, which is matched to the output spectrum of cerium doped lutetium orthosilicate. Coincidence resolving time of less than 220 ps is demonstrated. New process improvements have lead to the development of C-Series SiPM which reduces the dark noise by over an order of magnitude. In this paper we will show characterization test results which include photon detection efficiency, dark count rate, crosstalk probability, afterpulse probability and coincidence resolving time comparing B-Series to the newest pre-production C-Series. Additionally we will discuss the effect of silicon photomultiplier microcell size on coincidence resolving time allowing the optimal microcell size choice to be made for time of flight positron emission tomography systems.

 9. USO DOS REFERENCIAIS DE AMARTYA SEN NA ANÁLISE DE INTERVENÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cyntia Meireles de Oliveira

  2007-05-01

  Full Text Available ResumoNo estudo das intervenções de desenvolvimento, Amartya Sen traz uma contribuição relevante, ao analisar que elas são construídas, de acordo com referenciais filosóficos e políticos, quais sejam ligados ao Utilitarismo, ao Libertarismo ou a Geração de Liberdades Substantivas. Segundo Sen, o Utilitarismo apresenta sua proposta de intervenção a partir da utilidade de ações e de regras propostas, sendo o foco principal a inovação; quanto ao Libertarismo, ele admite a igualdade formal de oportunidades, sendo que, para a sua concretização, há necessidade de se estabelecer o acesso dos cidadãos aos setores básicos de saúde, educação, infra-estrutura, saneamento, dentre outros; já a referência de Geração de Liberdades Substantivas evidencia que, para fins de intervenção, o espaço apropriado não seria essencialmente o das utilidades, nem tampouco o da provisão de bens primários, mas no sentido de gerar a capacidade e a oportunidade real para os indivíduos proverem seus objetivos após o término da intervenção. Assim, delimita-se uma análise para a tradução dos fundamentos das intervenções em termos operacionais, no que diz respeito, especificamente, aos objetivos, metas e estratégias. Foram estudadas cento e vinte e seis intervenções de desenvolvimento rural, dentre políticas, programas e projetos, com foco na melhoria das condições de vida das populações e na conservação dos recursos naturais, evidenciando o Estado do Pará como locus de estudo entre 1996-2005. Esta análise demonstra que, embora quase todas as intervenções tenham sido delineadas sob o pressuposto de desenvolvimento, a maior parte delas não apresenta referencial adequado para sua efetividade. ABSTRACT In the study of the development interventions, Amartya Sen brings a relevant contribution, when analyzing that they are built, in agreement with references linked to the Utilitarianism, to Formal Freedoms or, the Generation of

 10. Virus SEN: epidemiologia e sua relação com doenças hepáticas

  OpenAIRE

  Failace,Rogério; Sabino,Ester C.; Mendrone Junior,Alfredo

  2006-01-01

  Um vírus recentemente identificado e denominado como vírus SEN (SENV) tem sido considerado como um possível agente causador das hepatites não A-E. Trata-se de um DNA vírus de cadeia única, não-envelopado, pertencente à superfamília Circoviridae, com prevalência bastante variável em indivíduos saudáveis. Embora sua principal via de transmissão parece ser a parenteral, outras formas de transmissão não podem ser excluídas. Apesar da prevalência da infecção pelo SENV ser mais freqüente em pacient...

 11. A existência de "sistema sensório-motor integrado" em recém-nascidos humanos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andréa Monteiro Correia Medeiros

  2007-06-01

  Full Text Available Este artigo discute a existência de um "sistema sensório-motor integrado" a partir da infl uência do estímulo oro-gustativo na incidência dos contatos das mãos com a região oral, em recém-nascidos de até 36 horas de vida, em diferentes estados comportamentais. Fizeram parte da amostra 90 recém-nascidos, divididos em dois grupos de estímulo (sacarose e água, submetidos a testes com procedimento duplo-cego e duração de 15 minutos. O experimento foi filmado em VHS, sendo registradas a freqüência e a duração (em segundos dos Estados Comportamentais e Comportamentos Específi cos apresentados por cada recém-nascido. Observaram-no três juízes independentes, sendo aceitos os eventos registrados por pelo menos dois deles. Os dados foram tratados estatisticamente com a Análise de Variância (ANOVA, com nível de signifi cância de 5%. Os resultados obtidos evidenciaram que o grupo sacarose obteve respostas mais significantes em relação ao grupo água para os comportamentos de levar as mãos à região oral, sugerindo maior "integração sensório-motora" na presença de estímulo preferencial pelo recém-nascido. A diferença estatisticamente signifi cante entre os estímulos ocorreu apenas para comportamentos do lado direito do corpo, apontando para um maior controle manual desse lado.

 12. Burnout and study engagement among medical students at Sun Yat-sen University, China: A cross-sectional study.

  Science.gov (United States)

  Liu, Hongchun; Yansane, Alfa Ibrahim; Zhang, Yurong; Fu, Haijun; Hong, Nanrui; Kalenderian, Elsbeth

  2018-04-01

  This study aims to investigate burnout and study engagement among medical students at Sun Yat-sen University, China.A cross-sectional survey was conducted among undergraduate medical students of Sun Yat-sen University, China. A total of 453 undergraduate students completed a self-administered, structured questionnaire between January and February, 2016. Burnout and study engagement were measured using the Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) and the UTRECHT Work Engagement Scale-Students (UWES-S), respectively. Subjects who scored high in emotional exhaustion subscale, high in cynicism subscale, and low in professional efficacy subscale simultaneously were graded as having high risk of burnout. Independent sample t tests and chi-square tests were used to compare the differences in burnout and work engagement between genders, majors, and grade levels.The means (standard deviations) of the MBI-SS subscales were 3.42 (1.45) for emotional exhaustion, 2.34 (1.64) for cynicism, and 3.04 (1.30) for professional efficacy. The means (standard deviations) of the UWES-S subscales were 3.13 (1.49) for vigor, 3.44 (1.47) for dedication and 3.00 (1.51) for absorption. Approximately 1 in 11 students experienced a high risk of burnout. There were no statistically significant gender differences in burnout and study engagement. There were also no statistically significant differences in burnout and study engagement subscales according to student major. Students in higher grades displayed increased burnout risk, higher mean burnout subscale score of cynicism, lower mean burnout subscale score of professional efficacy, and decreased mean study engagement subscale scores of dedication and absorption. There were strong correlations within study engagement subscales.Chinese medical students in this university experience a high level of burnout. Students at higher-grade level experience more burnout and decreased study engagement compared with students in lower level.

 13. Parents' Involvement in Inclusive Education: An Empirical Test for the Psycho-Educational Development of Learners with Special Education Needs (SENs)

  Science.gov (United States)

  Afolabi, Olusegun Emmanuel

  2014-01-01

  There is mounting evidence that involvement paradigm is a major strategy that supports positive learning outcomes and is critically vital for educating learners with special educational needs (SENs). To illuminate the parental involvement concept and potential in a concrete context, this paper explains 1) the empirical literature that explains the…

 14. The New Special Educational Needs (SEN) Legislation in England and Implications for Services for Children and Young People with Social, Emotional and Behavioural Difficulties

  Science.gov (United States)

  Norwich, Brahm; Eaton, Andrew

  2015-01-01

  This paper analyses the first significant change to Special Educational Needs (SEN) legislation in England for over a decade, a change that promises new approaches to identification and assessment, increased parental choice and enhanced pupil outcomes. The paper aims to examine to what extent this new framework can live up to its claims in the…

 15. OIG News Release: EPA IG responds to Sen. Vitter's letter about audit report on agency's use of private and alias email accounts to conduct official business

  Science.gov (United States)

  Arthur A. Elkins Jr., Inspector General for the U.S. Environmental Protection Agency, has replied to a letter signed and released to the public February 20 byU.S. Sen. David Vitter, Ranking Member of the Senate Committee on Environment and Public Works.

 16. Uma miopia moral: A análise sensível do sertão de Miguilim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denise Ferreira de Araújo Schittine

  2017-05-01

  Full Text Available O presente artigo trata do deslocamento apontado por Merleau-Ponty do campo da razão para os caminhos do sensível através do olhar míope do personagem Minguilim, da novela “Campo Geral”, de João Guimarães Rosa. Usando como fio condutor a deficiência visual da personagem principal vamos acompanhá-lo na transição do mundo infantil para o mundo adulto. Nesse percurso do microsaber (olhar das miudezas para o macrosaber (o olhar turvo, Minguilim encontra passagens através de adultos como o alegre seu Aristeu e a contadora de histórias Siàrlinda ou do discurso do irmão Dito, que consegue conversar com os mais velhos. Em oposição ao “falar”, Minguilim desenvolve o “olhar” numa percepção do mundo que passa pela observação do detalhe. Sua mirada, que entrega ao leitor uma lupa, limita a sua visão para fora, mas a expande para dentro retornando à camada do sensível e encontrando o poder poético. Há duas travessias no texto: o luto pela perda do irmão Dito e a descoberta da beleza de Mutum através do uso dos óculos, emprestados por um estranho. É por meio de dicotomias básicas entre as cores e o negro, o perto e o longe, o visto e o não visto, a fé e o luto, o lúdico e o real que o menino realiza os seus primeiros questionamentos e a sua entrada ao universo dos adultos. Miguilim vai encontrar as respostas ao enfrentar o pai e a doença e pelo alargamento da visão e da linguagem proposto com maestria por Guimarães Rosa.

 17. Políticas públicas, pobreza e desigualdade no Brasil: apontamentos a partir do enfoque analítico de Amartya Sen = Public Policies, Poverty and Unequality in Brazil: appointments from an analytical approach of Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ribeiro, Cláudio Oliveira

  2008-01-01

  Full Text Available O artigo aborda a relação entre políticas públicas, pobreza e desigualdade no Brasil contemporâneo, identificando os elementos que, historicamente, têm implicado negativamente sobre o processo de desenvolvimento nacional. Assim, a partir dos dados elaborados pelo IBGE, no Censo Estatístico de 2000 e na Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro, atualizados até 2005, procura demonstrar que a desigualdade, e não necessariamente a pobreza, é o aspecto distintivo da sociedade brasileira. Para isso utilizamos o enfoque analítico proposto Amartya Sem, em sua obra Desenvolvimento como liberdade, por considerarmos ferramenta apropriada e eficaz para a promoção e avaliação de políticas públicas destinadas a combater a situação da pobreza e da desigualdade observada na realidade nacional. Para tanto, a introdução e a primeira parte deste texto contemplam um panorama geral da pobreza no Brasil. Em seguida, apresenta-se uma avaliação da obra de Sen, buscando destacar as principais hipóteses e variáveis empregadas por este autor e a pertinência das mesmas para a realidade brasileira. A conclusão pretende contemplar o conjunto das informações apresentadas, assegurando a linha de interpretação proposta

 18. Report on the survey for working out the new energy vision of the Sen'nan city area; 2001 nendo Sen'nan shi chiiki shin energy vision sakutei chosa hokokusho

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-02-01

  For the purpose of promoting the introduction of new energy and enhancing the awareness of it in Sen'nan City, Osaka Prefecture, an investigational study was conducted of the structure of energy demand, existence amount of new energy, project for new energy introduction, etc. The energy consumption amount of the city in FY 1999 was estimated at 4,971TJ. It consisted of 40.6% in the industrial sector, 29.7% in the transportation sector and 29.6% in the commercial/residential sector. The rate of energy source was 48.8% of petroleum, 32.1% of electric power and 19.1% of gas. As the project for new energy introduction, the following were studied: introduction of photovoltaic power generation and solar heat utilization facilities to the city office/elementary school/junior high school/municipal dwelling houses; street light combinedly using photovoltaic power generation and wind power generation; introduction of clean energy vehicle to official vehicle; preferential treatment for introduction of low-emission car for citizen; introduction of natural gas cogeneration and fuel cell to the city office, etc.; introduction of small-size wind power generation/small- and medium-size hydraulic power generation to public facilities, park, etc.; construction of the waste energy utilization system. (NEDO)

 19. ¿Qué podemos pedir a una teoría de la justicia? Algunas consideraciones acerca de un debate entre Amartya Sen y John Rawls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Biondo, Francesco

  2010-06-01

  Full Text Available In this paper I try to revise Sen’s thesis about the «transcendental» nature of Rawls’ theory of justice. According to Sen transcendental theories of justice are unnecessary. What we aim at is to justify a series of comparative judgements about two or more states of affairs.We do not strive, unlike Rawls, to form a complete system of moral principles that backs an «ideal just society». I try to show that Sen’s «comparative» account is weak. First of all, Sen does not offer a fair interpretation of Rawls’ theory. In particular, he is wrong when he depicts Rawls’ justice as fairness as a complete and transcendental moral doctrine. Secondly, Sen overlooks the fact that in order to justify comparative evaluations of states of affairs we must assume as valid a particular moral doctrine. Finally I try to solve the problem about the contrast between transcendental and comparative account by offering a transcendental outlook to questions of justice that is, at the same time, pluralist and incomplete.

  En este trabajo intento exponer las tesis de Sen sobre las características que demandamos a una teoría satisfactoria de la justicia, y sus críticas al modelo «trascendental» de teoría, que según él es lo que Rawls persigue. Según Sen, este modelo es inaceptable por ser inalcanzable e innecesario; lo que en nuestra práctica argumentativa intentamos lograr son juicios comparativos entre situaciones reales, y no sistemas completos de proposiciones acerca de ideales de la sociedad justa. Intentaré argumentar que el enfoque metaético de Sen es débil por dos razones: no ofrece una reconstrucción adecuada de la teoría de Rawls, equivocándose sobre su carácter «completo», y no explica de qué manera los juicios comparativos de valor entre dos situaciones sociales no sean el resultado de una teoría «trascendental» de la justicia. Me propongo, entonces, solucionar el problema, presentando una mirada trascendental de las

 20. Ud eller over til Thailand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2009-01-01

  Svar under rubrikken Sprogligheder på spørgsmål om brug af retningsadverbier i dansk ved Thailand og andre, fjernereliggende lokaliteter.......Svar under rubrikken Sprogligheder på spørgsmål om brug af retningsadverbier i dansk ved Thailand og andre, fjernereliggende lokaliteter....

 1. Trang eller tvang til udvikling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsén, Peter

  2012-01-01

  Siden 1980’erne i USA og siden 1990’erne i Danmark har coachingbølgen bredt sig med en utrolig gennemslagskraft. Det gælder både i hverdagslivet, i arbejdslivet og i uddannelserne. Alle synes at efterspørge coaching – og vil selv være coaches. Forfatteren kender det fra sin egen arbejdsplads......, universitetet: de studerende ønsker det inderligt. Måske ligefrem en coach til hver. Som en anmelder skrev om et beslægtet fænomen (nemlig Otto Scharmers populære teori U): Den synes at være svaret på en længsel. Men hvilken længsel? – og hvilket svar?...

 2. Stress og belastning eller effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Stress is in medical terms a condition characterized by physiological reactions and symptoms initiated by stressors. The physiological reactions increase the tone in the sympathetic nervous system, change metabolism in a catabolic direction and stimulate immunological reactions. The effect on hea...

 3. Queer eller manden som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjørup, Karen

  2016-01-01

  Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver.......Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver....

 4. Migraeneauraen--karsygdom eller neuronsygdom?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, T S; Friberg, L; Lassen, N A

  1990-01-01

  of CBF by more than 50%. In addition the low-flow area appeared to "spreading" in the same manner as that seen in SD in the rat ("spreading oligemia"). Recent studies indicate, however, that the CBF reduction in most cases, after all, is sufficient to cause ischemia and that "spreading oligemia" might...... be an artifact caused by "scattered radiation". Persistent neurological deficits, EEG abnormalities and infarcts on CT-scans are seen after MA, thus further supporting the theory of vascular dysfunction (vasospasm) and ischemia as the cause of the migraine-aura....

 5. Stress og belastning eller effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  on health is dependent on the strength and duration of the stressors, how the situation is perceived, the resources of the individual, and to what extend coping succeeds. An increase in the prevalence of reported stress in the working population in Denmark has occurred from 1987 (8%) to 2005 (12%).......Stress is in medical terms a condition characterized by physiological reactions and symptoms initiated by stressors. The physiological reactions increase the tone in the sympathetic nervous system, change metabolism in a catabolic direction and stimulate immunological reactions. The effect...

 6. Ukraine – kontakt eller isolation?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2012-01-01

  Misbrugen af retssystemet i Ukraine som argument for at undlade at implementere EU's associeringsaftale med Ukraine – for og imod......Misbrugen af retssystemet i Ukraine som argument for at undlade at implementere EU's associeringsaftale med Ukraine – for og imod...

 7. Her hjemme eller der hjemme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2006-01-01

  På det seneste har migranter fra en enklave af kurdiske landsbyer i Konya-regioen i Tyrkiet , nu primært bosat i Københavns vestlige forstæder, etableret hjemstavnsforeninger. De udgør et forsøg på at fremme solidariteten i det transnationale sociale rum, som landsbyfællesskabet i dag udgør, og d...

 8. Stress og belastning eller effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Stress is in medical terms a condition characterized by physiological reactions and symptoms initiated by stressors. The physiological reactions increase the tone in the sympathetic nervous system, change metabolism in a catabolic direction and stimulate immunological reactions. The effect...... on health is dependent on the strength and duration of the stressors, how the situation is perceived, the resources of the individual, and to what extend coping succeeds. An increase in the prevalence of reported stress in the working population in Denmark has occurred from 1987 (8%) to 2005 (12%)....

 9. Dåb eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth-Nissen, Karen Marie Sø; Trolle, Astrid Krabbe

  Fremlægger resultater fra to undersøgelser om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb: en landsdækkende YouGov online spørgeundersøgelse samt kvalitative interviews foretaget i Sydhavn sogn i København.......Fremlægger resultater fra to undersøgelser om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb: en landsdækkende YouGov online spørgeundersøgelse samt kvalitative interviews foretaget i Sydhavn sogn i København....

 10. Sproget poesi eller poesiens sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Götzsche, Hans

  2007-01-01

  emerges out of unexpected combinations of syntax, lexical semantics, phonology and prosody underpinned by the musical features of the human voice. On the background of Jakobson's insight that some words, i.e. mama and papa, may have a 'natural origin' in that the sounds the newborn baby will produce...

 11. Biologi og/eller engineering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugbjerg, Peer

  2018-01-01

  Engineering i skolen er en anvendelsesorienteret og problemløsende undervisning, hvor eleverne lærer at udvikle konkrete løsninger på praktiske problemer. I elevernes arbejde indgår faglig viden og teknologi...

 12. Depression og/eller apokalypse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frantzen, Mikkel Krause; Bjering, Jens Christian Borrebye

  2015-01-01

  The article sets out by investigating how depression is represented in Lars von Trier´s disaster movie Melancholia with the specific intent to detach mental illness from classic, somewhat romantic notions of metaphoric and epistemological connections between psychopathology and deeper “truths......” about the world. Employing what one could call a symptomatological view on the depression of the main protagonist Justine, the article concludes that her depression should be seen as a temporal disorder in the sense that she lacks the ability to project and plan a future. From here, the article turns...... to Eve Kosofsky Sedgwick´s concept of a “reparative praxis” as a possible ethico-practical way out of the depressive situation, arguing that such a reparative praxis is exactly what ends up pulling Justine out of her depression and enabling her to act. In a concluding step, the article relates depression...

 13. Brain Drain eller Brain Gain?

  DEFF Research Database (Denmark)

  D. Munk, Martin; Svend Torp, Jespersen,; Martin, Junge,

  Der tales i medierne en del om faren for hjerneflugt i takt med den øgede globalisering. Men det ser ud til, at der i virkeligheden snarere er tale om en udveksling af højtuddannede, der måske kan komme alle lande til gode. Denne rapport beskriver nogle af de forhold, der er afgørende for, om høj...

 14. Indre motivation eller ydre tvang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koudahl, Peter

  2013-01-01

  I denne artikel vil jeg diskutere, hvordan det kan være, at til trods for politisk bevågenhed og en mængde forskellige indsatser, er det stadig op imod en femtedel af en ungdomsårgang, der ender med folkeskolen som højest gennemførte uddannelse. Til trods for at der gennem årene er igangsat en mæ...

 15. Going Concern eller Concerned Going

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haraszuk, Anni; Hartmann, Stig

  2012-01-01

  Højsæsonen for revision af årsrapporter 2011 er på trapperne; men hvordan håndterer revisorer egentlig going concern i praksis - i en tid præget af stejle op- og nedture?......Højsæsonen for revision af årsrapporter 2011 er på trapperne; men hvordan håndterer revisorer egentlig going concern i praksis - i en tid præget af stejle op- og nedture?...

 16. Den onde eller det onde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 17. "Et ..." : [luuletused] / Kalle Istvan Eller

  Index Scriptorium Estoniae

  Eller, Kalle Istvan, pseud., 1940-

  2002-01-01

  Sisu: "Et ..." ; "päivämõõk lahkse päivä ..." ; "yy kirves lei mant ..." ; kuus om lõhmuse ..." ; "mägi om sattul ..." ; "obetsemägi ..." ; "härtmavitsake ..." ; "Taivast paistus veel ..." ; "soe' lätsi orgo pite ..." ; Pääsoke ; "ilm jääss ütsinda ...". Eluloolisi andmeid autori kohta lk. 366

 18. Konkrete kundskaber eller komplekse videnskompetencer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dina Dot Dalsgaard

  2011-01-01

  have negative implications for the educational profits of the students, since these profits, according to the frame of reference of this thesis, to a large degree, depend on the following two factors: formative student assessment and dialogical learning processes. The formative student assessment...... and common learning results. It is my view that the formative assessment strategies have come under pressure due to the intent of the school law to hook up the formative assessment strategies to the national testing system and the obligatory Student Plan (elevplan), which, in my opinion, is an inadequate...... platform for the formative assessment, since its principal function is to provide a continuous feedback and “feedforward” for the students in the actual teaching situation. Consequently, the present school policy initiatives can weaken the position, function and effect of the formative assessment...

 19. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie

  2012-01-01

  bedre sted, intet mindre. - Jeg frygter at de kommer til at kede sig på et reklamebureau med fx at lave kampagner og drikke champagne. Så jeg prøver at tale dem fra det. De skal finde ud af, hvem de er og hvad de gerne vil bruge deres liv på. Rådgiver for statsministeren Billy Adamsen har en phd i...

 20. Rwanda - eller hvor som helst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Charlotte Kærgaard; Weis, Rikke Lise

  2010-01-01

  Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda.......Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda....

 1. Science, Technology and Innovation as Social Goods for Development: Rethinking Research Capacity Building from Sen's Capabilities Approach.

  Science.gov (United States)

  Mormina, Maru

  2018-03-01

  Science and technology are key to economic and social development, yet the capacity for scientific innovation remains globally unequally distributed. Although a priority for development cooperation, building or developing research capacity is often reduced in practice to promoting knowledge transfers, for example through North-South partnerships. Research capacity building/development tends to focus on developing scientists' technical competencies through training, without parallel investments to develop and sustain the socioeconomic and political structures that facilitate knowledge creation. This, the paper argues, significantly contributes to the scientific divide between developed and developing countries more than any skills shortage. Using Charles Taylor's concept of irreducibly social goods, the paper extends Sen's Capabilities Approach beyond its traditional focus on individual entitlements to present a view of scientific knowledge as a social good and the capability to produce it as a social capability. Expanding this capability requires going beyond current fragmented approaches to research capacity building to holistically strengthen the different social, political and economic structures that make up a nation's innovation system. This has implications for the interpretation of human rights instruments beyond their current focus on access to knowledge and for focusing science policy and global research partnerships to design approaches to capacity building/development beyond individual training/skills building.

 2. Sensitivity (SENS), specificity (SPEC) and predictive value (PV) of CCK cholescintigraphy: Follow-up of 99 surgically proven cases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fink-Bennett, D.; DeRidder, P.; Kolozsi, W.; Gordon, R.

  1985-01-01

  To determine the SENS, SPEC and PV of CCK chole-scintigraphy (C) in the detection of acalculous biliary disease (ABD), the authors retrospectively evaluated the gallbladder ejection fraction response (GBEFR) to CCK in 99 post-cholecystectomy (Cx) patients (pts.) with pathologically proven ABD. The path criteria for chronic acalculous cholecystitis and/or the cystic duct syndrome included hypertrophy of the gallbladder wall (>1.5-2mm), diffuse hypertrophy of the muscularis propria with or without a concomitant mononuclear infiltration, serosal thickening, Aschoff-Rokitansky sinuses, foamy macrophages filling the tips of mucosal folds, yellow papillary nodule(s), fibrosis of the cystic duct, kinking or adhesions of the cystic duct seen at operation. The GBEFR to CCK indicative of ABD was defined as one in which the GBEFR was <35%. CCK C was performed after an overnight fast. Each pt. received 5 mCi of technetium-99m Hepatolite. When the GB maximally filled, .02 μg/kg CCK was administered (1-3 min.) I.V. Background corrected GBEFs were determined q.5 min. X4 by ratioing the pre-CCK GB cts minus post-CCK GB cts. to pre-CCK GB cts. The results of this clinical study are presented in this paper

 3. La libertad como relación social: Una interpretación sociológica del enfoque de las capacidades de Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guillermo OTANO JIMÉNEZ

  2015-05-01

  Full Text Available The aim of this paper is to analyze, from a sociological viewpoint, the theoretical and methodological challenges posed by Amartya Sen in his textbook Development as Freedom. The concept of freedom, according with Sen, includes what he calls the «opportunity aspect» and the «process aspect» of freedom. My argument is that the human development paradigm has been more focused in exploring the former than the latter, ignoring the relational dimension of human agency. In order to extend the reach of the capability approach in this direction, I propose to accept three complementary premises: 1 that freedom is a social relationship; 2 that the fights for equality are always constrained by power relations; 3 that the agents in these scenarios are collective actors, rather than individuals.

 4. SenStick: Comprehensive Sensing Platform with an Ultra Tiny All-In-One Sensor Board for IoT Research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yugo Nakamura

  2017-01-01

  Full Text Available We propose a comprehensive sensing platform called SenStick, which is composed of hardware (ultra tiny all-in-one sensor board, software (iOS, Android, and PC, and 3D case data. The platform aims to allow all the researchers to start IoT research, such as activity recognition and context estimation, easily and efficiently. The most important contribution is the hardware that we have designed. Various sensors often used for research are embedded in an ultra tiny board with the size of 50 mm (W × 10 mm (H × 5 mm (D and weight around 3 g including a battery. Concretely, the following sensors are embedded on this board: acceleration, gyro, magnetic, light, UV, temperature, humidity, and pressure. In addition, this board has BLE (Bluetooth low energy connectivity and capability of a rechargeable battery. By using 110 mAh battery, it can run more than 15 hours. The most different point from other similar boards is that our board has a large flash memory for logging all the data without a smartphone. By using SenStick, all the users can collect various data easily and focus on IoT data analytics. In this paper, we introduce SenStick platform and some case studies. Through the user study, we confirmed the usefulness of our proposed platform.

 5. Control of CydB and GltA1 expression by the SenX3 RegX3 two component regulatory system of Mycobacterium tuberculosis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gretta Roberts

  Full Text Available Two component regulatory systems are used widely by bacteria to coordinate changes in global gene expression profiles in response to environmental signals. The SenX3-RegX3 two component system of Mycobacterium tuberculosis has previously been shown to play a role in virulence and phosphate-responsive control of gene expression. We demonstrate that expression of SenX3-RegX3 is controlled in response to growth conditions, although the absolute changes are small. Global gene expression profiling of a RegX3 deletion strain and wild-type strain in different culture conditions (static, microaerobic, anaerobic, as well as in an over-expressing strain identified a number of genes with changed expression patterns. Among those were genes previously identified as differentially regulated in aerobic culture, including ald (encoding alanine dehydrogenase cyd,encoding a subunit of the cytochrome D ubiquinol oxidase, and gltA1, encoding a citrate synthase. Promoter activity in the upstream regions of both cydB and gltA1 was altered in the RegX3 deletion strain. DNA-binding assays confirmed that RegX3 binds to the promoter regions of ald, cydB and gltA1 in a phosphorylation-dependent manner. Taken together these data suggest a direct role for the SenX-RegX3 system in modulating expression of aerobic respiration, in addition to its role during phosphate limitation.

 6. Mr Huidong LI Deputy Chairman and Secretary-General, Rev. Committee of Chinese Nationalist Party Vice President, Sun Yat-Sen Culture Interchange Association of China Member, Committee for Internal and Judicial Affairs of the National People's Congress of China

  CERN Multimedia

  Bennett, Sophia Elizabeth

  2017-01-01

  Mr Huidong LI Deputy Chairman and Secretary-General, Rev. Committee of Chinese Nationalist Party Vice President, Sun Yat-Sen Culture Interchange Association of China Member, Committee for Internal and Judicial Affairs of the National People's Congress of China

 7. Tidlig opsporing af KOL er vigtig og mulig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Peter; Søndergaard, Jens

  2013-01-01

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is substantially underdiagnosed and under treated. The present review paper discusses the possibilities of early diagnosis by means of spirometry in the setting of Danish general practice. It is concluded that case finding of undiagnosed COPD is feasible...... by applying opportunistic spirometry in patients with relevant exposures and relevant respiratory symptoms. The potential barriers of this approach and possible solutions are discussed....

 8. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 9. Organisation og tidlige operationsresultater efter ileo-pouch-anal-anastomose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ljungmann, Ken; Bendixen, Anette; Laurberg, Søren

  2008-01-01

  . The purpose of this study was to evaluate the early outcomes (within 30 days after surgery) and organisation of IPAA surgery in Denmark between January 2001 and December 2005. MATERIALS AND METHODS: IPAA patients >18 years old were drawn from the Danish National Patient Registry from 2001 through 2005...

 10. Sen, Prof. Kalidas

  Indian Academy of Sciences (India)

  Specialization: Quantum Model Potentials, Density Functional Theory, Confined Systems, Information Theory, Statistical Complexity Address: ... Joint Statement by the Three Science Academies of India on the teaching of the theory of evolution

 11. Sen, Prof. Diptiman

  Indian Academy of Sciences (India)

  Princeton), FNA, FNASc. Date of birth: 17 January 1959. Specialization: Theoretical Condensed Matter Physics and Quantum Field Theory Address: Professor, Centre for High Energy Physics, Indian Institute of Science, Bengaluru 560 012, Karnataka

 12. Sen, Dr Ranjan

  Indian Academy of Sciences (India)

  SINP), FNA, FNASc. Date of birth: 16 November 1967. Specialization: Microbiology Address: Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Nampally, Hyderabad 500 001, A.P.. Contact: Office: (040) 2474 9428. Residence: (040) 2715 8703

 13. Globalisation and its aftermath

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars

  2007-01-01

  Artiklen udfordrer gængse fremstillinger af globaliseringen som et galloperende sen-20. århundredefænomen og argumenterer i stedet for at se globaliseringen som resultatet af en meget længere udvikling, hvis rødder går tilbage til Colombus, Vasco da Gama og den tidlige europæiske ekspansionshisto...

 14. A lack of vision: evidence for poor communication of visual problems and support needs in education statements/plans for children with SEN.

  Science.gov (United States)

  Little, J-A; Saunders, K J

  2015-02-01

  Visual dysfunction is more common in children with neurological impairments and previous studies have recommended such children receive visual and refractive assessment. In the UK, children with neurological impairment often have educational statementing for Special Educational Needs (SEN) and the statement should detail all health care and support needs to ensure the child's needs are met during school life. This study examined the representation of visual information in statements of SEN and compared this to orthoptic visual information from school visual assessments for children in a special school in Northern Ireland, UK. The parents of 115 school children in a special school were informed about the study via written information. Participation involved parents permitting the researchers to access their child's SEN educational statement and orthoptic clinical records. Statement information was accessed for 28 participants aged between four and 19 years; 25 contained visual information. Two participants were identified in their statements as having a certification of visual impairment. An additional 10 children had visual acuity ≥ 0.3 logMAR. This visual deficit was not reported in statements in eight out of these 12 cases (67%). 11 participants had significant refractive error and wore spectacles, but only five (45%) had this requirement recorded in their statement. Overall, 10 participants (55%) had either reduced visual acuity or significant refractive error which was not recorded in their statement. Despite additional visual needs being common, and described in clinical records, the majority of those with reduced vision and/or spectacle requirements did not have this information included in their statement. If visual limitations are not recognized by educational services, the child's needs may not be met during school life. More comprehensive eye care services, embedded with stakeholder communication and links to education are necessary to improve

 15. Molecular and epidemiological characterization of staphylococcal foodborne outbreak of Staphylococcus aureus harboring seg, sei, sem, sen, seo, and selu genes without production of classical enterotoxins.

  Science.gov (United States)

  Umeda, Kaoru; Nakamura, Hiromi; Yamamoto, Kaori; Nishina, Nobuko; Yasufuku, Kiyoshi; Hirai, Yuki; Hirayama, Teruo; Goto, Kaoru; Hase, Atsushi; Ogasawara, Jun

  2017-09-01

  Staphylococcal food poisoning is the result of consumption of food contaminated with staphylococcal enterotoxins (SEs) produced by Staphylococcus aureus. To date, 23 SEs and SE-like enterotoxins (SEls) have been described in the literature. They are divided into classical SEs (SEA-SEE) and new SE/SEls (SEG-SElX). Some have proved to be foodborne-inducible, but others remain unidentified. In May 2016, at an elderly group home in Osaka city, Japan, an outbreak from foodborne pathogens occurred among lunch party participants. Within 2h 30min to 4h 40min, 15 of 53 participants presented gastrointestinal symptoms of vomiting, diarrhea, and nausea. A subsequent laboratory investigation detected S. aureus from most stool samples from patients, several left-over food items, a kitchen swab, and hand swabs from two food handlers. Classical SEs was not detected from S. aureus isolates or left-over food items. From examination for the presence of SE/SEl genes of 20 kinds by PCR, seg, sei, sem, sen, seo, and selu genes were detected in almost all isolates. These isolates exhibited identical or closely related types by coagulase type (type VII), Sma I digested pulsed-field gel electrophoresis analysis and multi-locus sequence typing (MLST-CC45 lineage). These results suggest that the foodborne outbreak was caused by S. aureus harboring seg, sei, sem, sen, seo, and selu genes without production of classical SEs. Additionally, some S. aureus isolates from human nasal swabs and healthy human feces harboring seg, sei, sem, sen, seo, and selu genes without production of classical SEs were classified into CC45 lineage using MLST. These findings suggest new SE/SEls as a potential cause of foodborne outbreaks. Copyright © 2017. Published by Elsevier B.V.

 16. La transformación ética de la racionalidad económica en Amartya Sen. Una recuperación de Adam Smith

  OpenAIRE

  Pedrajas Herrero, Marta

  2006-01-01

  The aim of this article is to show the necessity of includying ethic elements in the economic rationality, that goes beyond the self-interest and egoism. From a critic of the homo oeconomicus and an exposition of the deficiencies of the egoist rationality, we see how the incorporation of ethic elements is a reflection of the real and rational behaviour of the individuals. Nowadays, Amartya Sen is the one who mainly proposes this theory, but it has in its basis the ethical recupera...

 17. Lapsen osallisuus toiminnassa ja sen suunnittelussa lasten ja kasvattajien kokemana : Näkemyksiä lasten osallisuudesta pienryhmäpedagogiikkaa harjoittavassa päiväkodissa

  OpenAIRE

  Lahti, Laura; Polvi, Kirsi; Hela, Emmi

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lapsen osallisuutta toiminnassa ja sen suunnittelussa päiväkodissa. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi pienryhmäpedagogiikkaa harjoittava päiväkoti Hattulan kunnassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella lasten ja kasvattajien näkemyksiä lapsen osallisuudesta. Tavoitteena oli saada lapsi tietoiseksi omasta osallisuudestaan sekä vaikutusmahdollisuuksistaan. Tarkoituksena oli myös lisätä kasvattajien tietoisuutta lasten osallisuuden kokemuksista ...

 18. Emotionen und Kontrollüberzeugungen beim komplexen Problemlösen : eine experimentelle Untersuchung anhand des computersimulierten Problemlöseszenarios FSYS 2.0

  OpenAIRE

  Spering, Miriam

  2001-01-01

  Diese Studie untersucht den Einfluss positiver und negativer Emotionen auf komplexes Problemlösen unter Berücksichtigung der Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen als Traits. 74 studentische männliche und weibliche Probanden bearbeiteten das computersimulierte Szenario FSYS 2.0 (Wagener & Conrad, 1997), anhand dessen sich Aussagen sowohl über die Problemlösegüte als auch das Problemlöseverhalten (z.B. Informationsmanagement) treffen lassen. Emotionen wurden vor Beginn des Szenarios und nach de...

 19. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  OpenAIRE

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 20. Fluxo de calor sensível em cultivo de feijão-caupi Sensible heat flux in cowpea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José R. de S Lima

  2011-10-01

  Full Text Available O presente trabalho objetivou comparar o fluxo de calor sensível obtido pelo método do balanço de energia-razão de Bowen (H_B e pelo método aerodinâmico (H_A, em uma área de 4 ha cultivada com feijão-caupi em Areia-PB (6º 58' 12" S e 35º 42' 15" O, 620 m. Foram coletados dados de saldo de radiação, fluxo de calor no solo, temperatura e umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar, velocidade do vento e precipitação pluvial, os quais eram lidos a cada minuto, e armazenados, em uma central de aquisição de dados, como médias a cada 30 min, com exceção da pluviometria, cujo valor foi totalizado no período. Obteve-se excelente concordância entre H_A e H_B, com um índice "d " de 0,980, um erro padrão (EP de 14,88 W m-2, e sem diferença significativa entre H_A e H_B, pelo teste t-Student. Deste modo, o método aerodinâmico pode ser usado em conjunto com medidas de saldo de radiação e de fluxo de calor no solo, para se estimar o fluxo de calor latente e, consequentemente, a evapotranspiração da cultura do feijão-caupi, para as condições edafoclimáticas do Brejo Paraibano.A study was performed to compare the bulk aerodynamic (H_A and Bowen ratio energy balance (H_B methods in the estimation of the sensible heat flux in a cowpea crop. Data of net radiation, soil heat flux, soil water content, soil temperature, air temperature, relative humidity, wind speed and rainfall were collected on 30-min time intervals in an area of 4 ha belonging to the municipality of Areia, PB (6º 58' 12" S e 35º 42' 15" W, 620 m. Results showed that there was a good agreement between H_A and H_B with an index "d" of 0.98 and standard error of estimate (SEE of 14.88 W m-2, no significant difference between H_A H_B, by the t-Student test. Thus, the bulk aerodynamic method can be used in conjunction with measurements of net radiation and soil heat flux to estimate the evapotranspiration of the cowpea under soil and climatic condition of

 1. Comparative Study of a Real-Time PCR Assay Targeting senX3-regX3 versus Other Molecular Strategies Commonly Used in the Diagnosis of Tuberculosis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rocio Sanjuan-Jimenez

  Full Text Available Nucleic acid amplification tests are increasingly used for the rapid diagnosis of tuberculosis. We undertook a comparative study of the efficiency and diagnostic yield of a real-time PCR senX3-regX3 based assay versus the classical IS6110 target and the new commercial methods.This single-blind prospective comparative study included 145 consecutive samples: 76 from patients with culture-confirmed tuberculosis (86.8% pulmonary and 13.2% extrapulmonary tuberculosis: 48.7% smear-positive and 51.3% smear-negative and 69 control samples (24 from patients diagnosed with non-tuberculous mycobacteria infections and 45 from patients with suspected tuberculosis which was eventually ruled out. All samples were tested by two CE-marked assays (Xpert®MTB/RIF and AnyplexTM plus MTB/NTM and two in-house assays targeting senX3-regX3 and the IS6110 gene.The detection limit ranged from 1.00E+01 fg for Anyplex, senX3-regX3 and IS6110 to 1.00E+04 fg for Xpert. All three Xpert, senX3-regX3 and IS6110 assays detected all 37 smear-positive cases. Conversely, Anyplex was positive in 34 (91.9% smear-positive cases. In patients with smear-negative tuberculosis, differences were observed between the assays; Xpert detected 22 (56.41% of the 39 smear-negative samples, Anyplex 24 (61.53%, senX3-regX3 28 (71.79% and IS6110 35 (89.74%. Xpert and senX3-regX3 were negative in all control samples; however, the false positive rate was 8.7% and 13% for Anyplex and IS6110, respectively. The overall sensitivity was 77.6%, 85.7%, 77.3% and 94.7% and the specificity was 100%, 100%, 90.8% and 87.0% for the Xpert, senX3-regX3, Anyplex and IS6110 assays, respectively.Real-time PCR assays targeting IS6110 lack the desired specificity. The Xpert MTB/RIF and in-house senX3-regX3 assays are both sensitive and specific for the detection of MTBC in both pulmonary and extrapulmonary samples. Therefore, the real time PCR senX3-regX3 based assay could be a useful and complementary tool in the

 2. Prediction of crack growth direction by Strain Energy Sih's Theory on specimens SEN under tension-compression biaxial loading employing Genetic Algorithms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodriguez-MartInez R; Lugo-Gonzalez E; Urriolagoitia-Calderon G; Urriolagoitia-Sosa G; Hernandez-Gomez L H; Romero-Angeles B; Torres-San Miguel Ch, E-mail: rrodriguezm@ipn.mx, E-mail: urrio332@hotmail.com, E-mail: guiurri@hotmail.com, E-mail: luishector56@hotmail.com, E-mail: romerobeatriz98@hotmail.com, E-mail: napor@hotmail.com [INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion (SEPI), Escuela Superior de Ingenieria Mecanica y Electrica (ESIME), Edificio 5. 2do Piso, Unidad Profesional Adolfo Lopez Mateos ' Zacatenco' Col. Lindavista, C.P. 07738, Mexico, D.F. (Mexico)

  2011-07-19

  Crack growth direction has been studied in many ways. Particularly Sih's strain energy theory predicts that a fracture under a three-dimensional state of stress spreads in direction of the minimum strain energy density. In this work a study for angle of fracture growth was made, considering a biaxial stress state at the crack tip on SEN specimens. The stress state applied on a tension-compression SEN specimen is biaxial one on crack tip, as it can observed in figure 1. A solution method proposed to obtain a mathematical model considering genetic algorithms, which have demonstrated great capacity for the solution of many engineering problems. From the model given by Sih one can deduce the density of strain energy stored for unit of volume at the crack tip as dW = [1/2E({sigma}{sup 2}{sub x} + {sigma}{sup 2}{sub y}) - {nu}/E({sigma}{sub x}{sigma}{sub y})]dV (1). From equation (1) a mathematical deduction to solve in terms of {theta} of this case was developed employing Genetic Algorithms, where {theta} is a crack propagation direction in plane x-y. Steel and aluminium mechanical properties to modelled specimens were employed, because they are two of materials but used in engineering design. Obtained results show stable zones of fracture propagation but only in a range of applied loading.

 3. Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes : sens et échec du décisionnisme politique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emmanuel Tuchscherer

  2005-06-01

  Full Text Available Présenté en 1938, le Der Leviathan de Carl Schmitt clos un ensemble de réflexions que le juriste et politologue allemand a consacré au décisionnisme politique. Au long de son commentaire sur Hobbes, Schmitt aboutit toutefois à un résultat inattendu. Naguère loué comme « le cas classique de la pensée décisionniste », Hobbes s’est métamorphosé à son insu en « ancêtre spirituel » de l’État législateur et libéral-constitutionnel. Schmitt a trouvé chez son allié le plus précieux les germes d’une pensée qu’il n’a cessé d’éreinter sous toutes ses formes, qu’on la décline dans sa version techniciste, positiviste, constitutionnaliste bourgeoise et libérale, individualiste ou pluraliste. C’est en ce sens que le Der Leviathan résume à bien des égards le sens et l’échec du décisionnisme politique.

 4. Quantitative MRI comparison of pulmonary hemodynamics in mustard/senning-repaired patients suffering from transposition of the great arteries and healthy volunteers at rest

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laffon, Eric; Latrabe, Valerie; Jimenez, Maria; Ducassou, Dominique; Laurent, Francois; Marthan, Roger

  2006-01-01

  In Mustard/Senning-repaired (MSR) patients, the right and left ventricles (RV, LV) act as the systemic and pulmonary ventricle, respectively. The purpose of the study was to compare non-invasively, at rest, pulmonary ventricle systolic function and hemodynamics in MSR patients with those of healthy volunteers. Velocity-encoded MR imaging was performed at the level of the main pulmonary artery (MPA) in ten male patients late after a Mustard/Senning correction performed early in infancy and in ten male volunteers. Both blood flow and MPA cross-sectional area variations were recorded over a complete cardiac cycle. MPA distensibility, body surface area (BSA)-normalized pulmonary ventricle systolic power and work were significantly lower in the MSR patients compared to volunteers. In particular, BSA-normalized LV systolic power and work in MSR patients were equal to 82 and 77% on average of those of the RV in volunteers (0.32 vs. 0.39 W/m 2 and 0.10 vs. 0.13 J/m 2 ), respectively. We conclude that in MSR patients at rest two unrelated findings were observed: (1) a reduced MPA distensibility and (2) a significantly lower systolic mechanical performance of the pulmonary LV compared to that of the RV in healthy volunteers. The latter quantification indirectly confirms the lowest systemic RV systolic mechanical performance previously published. (orig.)

 5. Prediction of crack growth direction by Strain Energy Sih's Theory on specimens SEN under tension-compression biaxial loading employing Genetic Algorithms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodriguez-MartInez R; Lugo-Gonzalez E; Urriolagoitia-Calderon G; Urriolagoitia-Sosa G; Hernandez-Gomez L H; Romero-Angeles B; Torres-San Miguel Ch

  2011-01-01

  Crack growth direction has been studied in many ways. Particularly Sih's strain energy theory predicts that a fracture under a three-dimensional state of stress spreads in direction of the minimum strain energy density. In this work a study for angle of fracture growth was made, considering a biaxial stress state at the crack tip on SEN specimens. The stress state applied on a tension-compression SEN specimen is biaxial one on crack tip, as it can observed in figure 1. A solution method proposed to obtain a mathematical model considering genetic algorithms, which have demonstrated great capacity for the solution of many engineering problems. From the model given by Sih one can deduce the density of strain energy stored for unit of volume at the crack tip as dW = [1/2E(σ 2 x + σ 2 y ) - ν/E(σ x σy)]dV (1). From equation (1) a mathematical deduction to solve in terms of θ of this case was developed employing Genetic Algorithms, where θ is a crack propagation direction in plane x-y. Steel and aluminium mechanical properties to modelled specimens were employed, because they are two of materials but used in engineering design. Obtained results show stable zones of fracture propagation but only in a range of applied loading.

 6. Partilha do sensível na comunidade: interseções entre psicologia e teatro Sharing the sensible in the community: intersections between psychology and theater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana Gomes da Rocha

  2008-08-01

  Full Text Available O objetivo deste artigo é promover uma discussão sobre psicologia e teatro, buscando compreender algumas relações e efeitos possíveis quando ambos se aproximam e se voltam para a produção de subjetividade nas comunidades populares. Um conceito central é o de partilha do sensível, formulado por Jacques Rancière. O texto discute as formas que a partilha do sensível configura tanto no teatro quanto na psicologia comunitária quando estes se propõem a ser vetores da transformação social, e aponta entraves quando estes se limitam à representação convencional dos conflitos sociais. Outro aspecto considerado é a necessidade de dar mais relevo aos processos de produção de desejo na comunidade.This essay aims to discuss psychology and theater, their relations and possible effects when they are both involved with the production of subjectivity in popular communities. One main concept is the distribution of the sensible, created by Jacques Rancière. The text analyses the distribution of the sensible performed by the theater and by community psychology when they search social transformation. This study's conclusions indicate that the persistence of the conventional representation of the social conflicts constitutes an obstacle shared by psychology and theater, and point to the necessity of giving more relevance to the production of desire in the community.

 7. Clínica sensível à cultura popular na atenção ao sofrimento psíquico grave

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ileno Izídio da Costa

  2013-12-01

  Full Text Available Este estudo problematiza a atenção em saúde mental, resgatando a cultura popular como forma de encontro afetivo, cuidado e criação na clínica do sofrimento psíquico grave. Por meio de reflexão teórica, articularemos o conceito de cultura popular à noção de presença sensível e ambiente suficientemente bom. Compreendemos a cultura popular, no campo da saúde mental, pelo jogo do conformismo e da resistência frente à cultura hegemônica. Ressaltamos a importância de uma atenção sensível aos modos de expressão da cultura popular no cotidiano dos serviços de saúde mental, a partir de uma postura ética e estética frente ao sofrimento psíquico grave.

 8. Thermal remote sensing from Airborne Hyperspectral Scanner data in the framework of the SPARC and SEN2FLEX projects: an overview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Q. Shen

  2009-11-01

  Full Text Available The AHS (Airborne Hyperspectral Scanner instrument has 80 spectral bands covering the visible and near infrared (VNIR, short wave infrared (SWIR, mid infrared (MIR and thermal infrared (TIR spectral range. The instrument is operated by Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA, and it has been involved in several field campaigns since 2004.

  This paper presents an overview of the work performed with the AHS thermal imagery provided in the framework of the SPARC and SEN2FLEX campaigns, carried out respectively in 2004 and 2005 over an agricultural area in Spain. The data collected in both campaigns allowed for the first time the development and testing of algorithms for land surface temperature and emissivity retrieval as well as the estimation of evapotranspiration from AHS data. Errors were found to be around 1.5 K for land surface temperature and 1 mm/day for evapotranspiration.

 9. Du rôle de la prosodie dans la co-construction du sens : analyse de deux extraits de discours à visée formative

  OpenAIRE

  Hunziker Felix, Crista

  2012-01-01

  Ce travail de mémoire vise à saisir de quelle manière certains paramètres prosodiques pourraient contribuer à la construction du sens dans un discours à visée formative. Il propose l'analyse de deux extraits de discours dispensés chacun par un enseignant de l'Université de Genève. Cette dernière porte d'une part sur la manière dont les deux auteurs de discours construisent la cohérence thématique dans le vif immédiat de leur production orale et d'autre part sur la façon dont leurs accentuatio...

 10. O conceito de igualdade na filosofia política contemporânea: Um debate entre Rawls, Dworkin e Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabio Alves Gomes de Oliveira

  2013-12-01

  Full Text Available Uma das questões mais interessantes do debate contemporâneo sobre a justiça, no âmbito da teoria política normativa, diz respeito sobre qual foco deveria ocupar a posição central de uma visão igualitarista: igualdade baseada em satisfação de necessidades básicas, bens primários como propõe Rawls, igualdade de recursos como defende Dworkin ou, como quer Amartya Sen, igualdade de capacidades? Com o que, afinal, os igualitaristas deveriam se preocupar? Este trabalho tem o objetivo de analisar criticamente essas três perspectivas.

 11. Amartya Sen e a escolha social: uma extensão da teoria da justiça de John Rawls?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange Regina Marin

  2012-12-01

  Full Text Available O objetivo é apresentar a visão de Amartya Sen quanto à possibilidade da escolha social como um exercício comparativo e reflexivo com indivíduos comprometidos, tendo como ponto de partida a justiça como equidade de John Rawls. O argumento é o de que o agir por comprometimento e as várias identidades sociais estabelecidas pelos diferentes indivíduos durante suas vidas - considerando um conceito de indivíduo que não é o racional e autointeressado da Economia tradicional - são formas de desenvolver o pensamento seniano no que se refere ao processo de escolha social via raciocínio público, sem necessitar do conceito de racionalismo estrito como proposto na Economia.

 12. Is poverty a matter of perspective? Significance of Amartya Sen for the church’s response to poverty: A public practical theological reflection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noah K. Tenai

  2016-06-01

  Full Text Available Poverty continues to present an enormous challenge to the well-being of humanity. Different frameworks on poverty tend to identify different persons as poor, impacting on efforts to fight poverty. The church as a role player in the public domain needs a framework that can assist it in its task of working for salvation and liberation in the face of overwhelming poverty. Acombined framework, from Amartya Sen’s entitlement approach and capability approach, is amalgamated and suggested as an integrated framework that could act as a lens or a viewpoint from which the church could venture to conceptualise, quantify and respond to instances of poverty.   Keywords: Poverty; Church; Well-being; Amartya Sen; Entitlement Approach; Capability Approach

 13. Mikrodenetleyici Kontrollü, Termoelektrik Kaynaklı Kablosuz ve Sensörsüz Yüksek Sıcaklık Duyum Devresi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet KÜÇÜKKÖMÜRLER

  2014-07-01

  Full Text Available Sürdürülebilir enerjinin her geçen gün daha da önemli bir konu olduğu günümüzde, enerji üretmenin farklı yöntemleri araştırılmakta ve denenmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi de atıl ısıdan elektrik enerjisi üretmektir. Termoelektrik malzeme, iki yüzeyi arasında sıcaklık farkı meydana gelmesi durumunda elektriksel bir gerilim üreten malzemelerdir. Bu çalışmada termoelektrik malzeme ile atıl ısı elektrik enerjisine çevrilerek, RF (Radyo Frekansı alıcı-verici kullanımı ile yüksek sıcaklık kablosuz ve sensörsüz duyum devresi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen bu devrede TMG-450-0.8-1.0 termoelektrik üreteç, ATX-34 RF verici, ARX-34 radyo frekans alıcı ve 8051 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Sistem, laboratuar ortamında test edilmiş ve otomotiv alanında kablosuz ve sensörsüz yüksek sıcaklık ölçüm uygulamaları için simülasyon ve deneysel sonuçlar elde edilerek bu sonuçların doğruluğu gösterilmiştir.

 14. Correção cirúrgica para reversão de operação de Senning em caso de falência ventricular direita Surgical correction for atrial inversion in Senning operation in case of right ventricular dysfunction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adib D Jatene

  1991-04-01

  Full Text Available Os autores apresentam uma nova proposta para tratar disfunção do ventrículo direito no pós-operatório tardio da transposição das grandes artérias associada a grande comunicação interventricular e que tenha sido tratada pela inversão em nível atrial. Apresentam o caso de um paciente com 12 anos de idade, que havia sido submetido a operação de Senning associada a fechamento de comunicação interventricular e alivio de estenose pulmonar há 8 anos. A operação de Senning foi desfeita, restabelecendo-se a concordância atrioventricular, o remendo que fechava a comunicação interventricular foi ressecado, conectando-se a aorta com o ventrículo esquerdo. A artéria pulmonar foi seccionada transversalmente, próximo ao plano valvar. O coto proximal foi suturado e o distai, conectado ao ventrículo direito através de tubo valvulado de pericárdio bovino. A evolução foi satisfatória, revertendo-se a situação do paciente do grupo funcional IV para grupo I/II.A new proposal for the treatment of right ventricular dysfunction in late postoperative period of patients submitted to Senning operation is presented. The technique could be used in cases originally with transposition of the great arteries associated with pulmonary stenosis and a large VSD. A 12-year-old patient, who had been submitted, 8 years before, to an atrial inversion associated with closure of a large VSD and relieve of a pulmonary stonosis was submitted to this new operation. Senning operation was undone thus reestablishing atrio-ventricular concordance; the patch used for closure of VSD was removed, and the aorta was connected to the left-ventricle. Pulmonary artery was cut transversally, adjacent to the valvar horizontal plane. The proximal extremity was sutured and the distal was connected to the right ventricle through a valvar tube graft of bovine pericardium. The clinical course was uneventful and the patient improved from functional class IV to I/II.

 15. La crítica de la mediación hegeliana en el segundo volumen de Enten-Eller (O lo uno o lo otro de Søren Kierkegaard. ¿Una crítica social?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EDUARDO ASSALONE

  2014-06-01

  Full Text Available En el presente trabajo se aborda la crítica a la doctrina hegeliana de la mediación (Vermittlung que Kierkegaard desarrolla en el segundo volumen de Enten-Eller (O lo uno o lo otro. El trabajo comienza con un análisis del tipo de oposición que Kierkegaard no está dispuesto a relativizar por vía del recurso a la mediación dialéctica. Para ello se aplican los aportes realizados por Shannon Nason para la comprensión de los opuestos relativos en Hegel y en Kierkegaard. Luego se señala el lugar que le confiere este último filósofo al concepto de mediación en su posición propia, a saber, dentro de la “esfera del pensamiento”. Posteriormente se aborda la crítica de Theodor W. Adorno al intento kierkegaardiano de desarrollar una “dialéctica sin mediación”. En el último apartado se evalúa, en conjunto, la crítica y limitación del concepto de mediación realizadas por Kierkegaard, así como las objeciones elevadas por Adorno contra las mismas. Asimismo, se presentan algunas reflexiones sobre la crítica de la mediación por parte de Kierkegaard y del joven Marx como expresión de una crítica social que permanece implícita en el primero y se muestra explícitamente en el segundo.

 16. Proposta de um instrumento para avaliação da autonomia do idoso: o Sistema Sênior de Avaliação da Autonomia de Ação (SysSen A new technique for elderly independence evaluation: the Senior System (SysSen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo de Tarso Veras Farinatti

  2000-12-01

  Full Text Available O texto descreve uma nova técnica de avaliação da autonomia do idoso, o Sistema Sênior de Avaliação da Autonomia de Ação(SysSen, bem como as estratégias adotadas para sua validação. O sistema é formado por um questionário de atividades físicas (Questionário Sênior de Atividades Físicas - QSAP e de um teste de campo (Teste Sênior de 'Caminhar e Transportar' - TSMP. O QSAP visa quantificar as necessidades dos idosos para uma vida autônoma, em termos de força de membros superiores (FO e de capacidade cardiorrespiratória (PA, através de uma entrevista em quatro partes. A primeira considera as atividades cotidianas no domicílio, profissionais e de tempo livre. A segunda avalia o contexto ambiental. A terceira aprecia as dificuldades para tarefas cotidianas e os sentimentos quanto às atividades que se gostaria de fazer e/ou retomar. A quarta considera o ponto de vista do entrevistador sobre as informações recolhidas. Obtém-se um índice para o conjunto das necessidades reveladas pelas partes do questionário (Índice de Autonomia Exprimida - IAE. No TSMP o indivíduo marcha 800m de forma acelerada, transportando pesos específicos segundo o sexo. Calcula-se um índice representativo do potencial de realização das tarefas que dependem da interação funcional da FO e PA (Índice de Autonomia Potencial - IAP. Cruzando as informações obtidas, estabelece-se uma razão autonomia potencial/exprimida (IAP/IAE - Índice Sênior da Autonomia de Ação (ISAC. A pertinência do SysSen foi verificada por meio da comparação com outros instrumentos de avaliação e pela observação da coerência interna e estrutural dos índices obtidos (validade de estrutura, conteúdo e critério. A fidedignidade inter e intraclasse foi investigada através de teste-reteste. A estabilidade das equações de regressão dos índices IAE e IAP foi testada por validação cruzada. Os resultados indicam que os instrumentos que compõem o SysSen são v

 17. Sen Aydınlatırsın Geceyi İsimli Filmin Göstergebilimsel Çözümlemesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ümit Hüseyin Girgin

  2017-12-01

  Full Text Available Sinema, onun üzerine düşünenler ve yaratıcıları için; roman, fotoğraf,resim, tiyatro, müzik, dans, mimari gibi bir çok sanat dalından yararlanılarak oluşturulan karma bir oluşumdur. Badiou’nun saf olmayan saf bir sanat olarak nitelendirdiği Sinema sanatı bir çok farklı sanat biçiminden yararlanarak kendi sınırlılıkları çerçevesinde bir film dili, bu film dilini oluşturan öğelerin bir araya gelmesi ile de bir anlam üretimi sağlamaktadır. Görsel ve işitsel öğelerin bir araya gelmesi ile oluşan hikayeler, film diline ait olan göstergeleri ortaya çıkarır. Bu göstergeler ise göstergebilim kuramı tarafından incelenerek bilimsel bir bağlam içerisinde ele alınabilir. Roland Barthes’in anlamlandırma yöntemi, Saussure'ün göstergebilimsel anlayışı ve  Greimas'ın eyleyenler yöntemi ve göstergebilimsel dörtgen modelinin temel alındığı bu çalışmada sinemada anlamı oluşturan göstergeler Onur Ünlü'nün Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi örnek alınarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı göstergebilim ve sinema ilişkisini temel alarak öykü, zaman, mekan, karakter ve film diline ait göstergelerin Sen Aydınlatırsın Geceyi isimli filmde anlatımın kurulmasına ve anlamın inşa edilmesine nasıl bir katkıda bulunduğunu incelemektir.

 18. Segredos do coração: a escola como espaço para o olhar sensível

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosvita Kolb-Bernardes

  Full Text Available Nesse artigo apresentamos a experiência da construção, na escola, de um espaço para o afeto. Em tal espaço, através da atividade artística, torna-se possível trabalhar perdas, cultivar segredos, sonhos e desejos. Espaço-lugar que permite a construção de um olhar sensível para as histórias de cada um e para a memória coletiva. A dinâmica envolvida na proposta expressa uma dimensão do ensino de arte na atualidade, como espaço de atuação entre a objetividade e a subjetividade no trabalho com os alunos. Nesta sintonia, durante as aulas de arte que configuraram a experiência aqui analisada, alinhávamos histórias dos participantes com os fios da experiência estética, cruzando referências das culturas africana e indígena com a tradição das bordadeiras, que tecem a sua história de vida com fios e panos. Na composição de todos esses elementos, criamos na escola um lugar de acolhimento das individualidades, das subjetividades de cada um de nós, verdadeiros tesouros segredados.

 19. 孙中山的媒体功能观及意义%Media Function and Significance of Sun Yat-sen

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孙信茹; 杨星星

  2012-01-01

  媒介功能指称的是媒介与社会的关联性,具体表现为媒体与政治、经济和文化等相互作用关系。孙中山在其革命实践与传播实践活动中,形成了革命工具论、民主手段论和社会整合论三大认识。尽管在孙中山的新闻思想中三者并没有明确体现为一个清晰演进的结构系统,但这些论述对于我们深化媒介化社会语境中媒体功能认识,有着重要的认识价值和借鉴意义。%The function of media refers to media and social relevance, specific performance for the media and political, economic and cultural interaction. Sun Yat-sen,in his revolutionary practice and communication practice, formed three big understandings, i.e.the revolutionary tool theory, democratic means theory and social integration. In Sun Yat-sen’s news thought,the three did not explicitly represent as a clear evolution of the structure of the system, but these discourses have important value and significance for us to aware media function in the medium social context.

 20. The role of outside-school factors in science education: a two-stage theoretical model linking Bourdieu and Sen, with a case study

  Science.gov (United States)

  Gokpinar, Tuba; Reiss, Michael

  2016-05-01

  The literature in science education highlights the potentially significant role of outside-school factors such as parents, cultural contexts and role models in students' formation of science attitudes and aspirations, and their attainment in science classes. In this paper, building on and linking Bourdieu's key concepts of habitus, cultural and social capital, and field with Sen's capability approach, we develop a model of students' science-related capability development. Our model proposes that the role of outside-school factors is twofold, first, in providing an initial set of science-related resources (i.e. habitus, cultural and social capital), and then in conversion of these resources to science-related capabilities. The model also highlights the distinction between science-related functionings (outcomes achieved by individuals) and science-related capabilities (ability to achieve desired functionings), and argues that it is necessary to consider science-related capability development in evaluating the effectiveness of science education. We then test our theoretical model with an account of three Turkish immigrant students' science-related capabilities and the role of outside-school factors in forming and extending these capabilities. We use student and parent interviews, student questionnaires and in-class observations to provide an analysis of how outside-school factors influence these students' attitudes, aspirations and attainment in science.

 1. Unusually short chalcogen bonds involving organoselenium: insights into the Se-N bond cleavage mechanism of the antioxidant ebselen and analogues.

  Science.gov (United States)

  Thomas, Sajesh P; Satheeshkumar, K; Mugesh, Govindasamy; Guru Row, T N

  2015-04-27

  Structural studies on the polymorphs of the organoselenium antioxidant ebselen and its derivative show the potential of organic selenium to form unusually short Se⋅⋅⋅O chalcogen bonds that lead to conserved supramolecular recognition units. Se⋅⋅⋅O interactions observed in these polymorphs are the shortest such chalcogen bonds known for organoselenium compounds. The FTIR spectral evolution characteristics of this interaction from solution state to solid crystalline state further validates the robustness of this class of supramolecular recognition units. The strength and electronic nature of the Se⋅⋅⋅O chalcogen bonds were explored using high-resolution X-ray charge density analysis and atons-in-molecules (AIM) theoretical analysis. A charge density study unravels the strong electrostatic nature of Se⋅⋅⋅O chalcogen bonding and soft-metal-like behavior of organoselenium. An analysis of the charge density around Se-N and Se-C covalent bonds in conjunction with the Se⋅⋅⋅O chalcogen bonding modes in ebselen and its analogues provides insights into the mechanism of drug action in this class of organoselenium antioxidants. The potential role of the intermolecular Se⋅⋅⋅O chalcogen bonding in forming the intermediate supramolecular assembly that leads to the bond cleavage mechanism has been proposed in terms of electron density topological parameters in a series of molecular complexes of ebselen with reactive oxygen species (ROS). © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 2. Evaluation of the new AmpliSens multiplex real-time PCR assay for simultaneous detection of Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, and Trichomonas vaginalis.

  Science.gov (United States)

  Rumyantseva, Tatiana; Golparian, Daniel; Nilsson, Christian S; Johansson, Emma; Falk, My; Fredlund, Hans; Van Dam, Alje; Guschin, Alexander; Unemo, Magnus

  2015-10-01

  In this study, we performed an evaluation of the new CE-marked multiplex real-time AmpliSens N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium/T.vaginalis-MULTIPRIME-FRT PCR assay compared to APTIMA tests, i.e., APTIMA COMBO 2 assay, APTIMA Trichomonas vaginalis assay (FDA-approved), and two different APTIMA Mycoplasma genitalium assays (research use only; one of them only used for discrepancy analysis). Vaginal swabs (n = 209) and first-void urine (FVU) specimens from females (n = 498) and males (n = 554), consecutive attendees (n = 1261) at a dermatovenerological clinic in Sweden, were examined. The sensitivity of the AmpliSens PCR assay for detection of C. trachomatis (6.3% prevalence), M. genitalium (5.7% prevalence), N. gonorrhoeae (0.3% prevalence), and T. vaginalis (0.08% prevalence) was 97.5% (95% confidence interval (CI): 91.2-99.6%), 81.9% (95% CI: 70.7-89.7%), 100% (95% CI: 40.2-100%) and 100% (95% CI: 16.5-100%), respectively. The specificity of the AmpliSens PCR assay was 100% (95% CI: 99.6-100%) for all agents. The analytical sensitivity and specificity for N. gonorrhoeae detection was excellent, i.e., 55 international gonococcal strains detected and 135 isolates of 13 non-gonococcal Neisseria species were negative. In conclusion, the multiplex real-time AmpliSens N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium/T.vaginalis-MULTIPRIME-FRT PCR assay demonstrated high sensitivity and excellent specificity for the detection of C. trachomatis, N. gonorrhoeae, and T. vaginalis, and excellent specificity but suboptimal sensitivity for M. genitalium detection. © 2015 APMIS. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 3. Algumas Críticas de Amartya Sen em relação a Uma Teoria de Justiça de John Rawls: a Questão da Imparcialidade Fechada e a Imparcialidade Aberta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heloisa Allgayer

  2017-02-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo analisar a imparcialidade em Amartya Sen como um dos fundamentos para sua ideia de justiça, sendo essa a principal crítica a teoria da justiça de John Rawls. Nesse sentido serão descritos e explicados a imparcialidade fechada (Rawls e a aberta (Sen, e qual os seus devidos papéis na construção de uma sociedade justa. Amartya Sen defende uma ideia de justiça que não seja definitiva, que propicie as abordagens e as argumentações que se dediquem a partir de uma razão prática a redução das injustiças e a construção de melhorias tendo uma visão mais pragmática do que a desenvolvida por Rawls em sua teoria da justiça.

 4. Validation of Geno-Sen's scrub typhus real time polymerase chain reaction kit by its comparison with a serological ELISA Test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Velmurugan Anitharaj

  2017-01-01

  Full Text Available Background: In the recent past, scrub typhus (ST has been reported from different parts of India, based on Weil-Felix/enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA/indirect immunofluorescence assay (IFA. Molecular tests are applied only by a few researchers. Aims: Evaluation of a new commercial real time polymerase chain reaction (PCR kit for molecular diagnosis of ST by comparing it with the commonly used IgM ELISA is our aim. Settings and Design: ST has been reported all over India including Puducherry and surrounding Tamil Nadu and identified as endemic for ST. This study was designed to correlate antibody detection by IgM ELISA and Orientia tsutsugamushi DNA in real time PCR. Materials and Methods: ST IgM ELISA (InBios Inc., USA was carried out for 170 consecutive patients who presented with the symptoms of acute ST during 11 months (November, 2015– September, 2016. All 77 of these patients with IgM ELISA positivity and 49 of 93 IgM ELISA negative patients were subjected to real time PCR (Geno-Sen's ST real time PCR, Himachal Pradesh, India. Statistical Analysis: Statistical analysis for clinical and laboratory results was performed using IBM SPSS Statistics 17 for Windows (SPSS Inc., Chicago, USA. Chi-square test with Yates correction (Fisher's test was employed for a small number of samples. Results and Conclusion: Among 77 suspected cases of acute ST with IgM ELISA positivity and 49 IgM negative patients, 42 and 7 were positive, respectively, for O. tsutsugamushi 56-kDa type-specific gene in real time PCR kit. Until ST IFA, the gold standard diagnostic test, is properly validated in India, diagnosis of acute ST will depend on both ELISA and quantitative PCR.

 5. Epidemiologic characteristics of oral cancer: single-center analysis of 4097 patients from the Sun Yat-sen University Cancer Center.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Ji; Gao, Fan; Yang, An-Kui; Chen, Wen-Kuan; Chen, Shu-Wei; Li, Huan; Zhang, Xing; Yang, Zhong-Yuan; Chen, Xin-Lin; Song, Ming

  2016-03-03

  Oral cancer is a common type of head and neck cancers. Knowing its epidemiologic characteristics is crucial to preventing, diagnosing, and treating this cancer. This study aimed to explore the epidemiologic characteristics of oral cancer in South China. We retrospectively analyzed data from 4097 oral cancer patients treated at the Sun Yat-sen University Cancer Center between 1960 and 2013. We compared the age of onset, sex ratio, pathologic type, and primary tumor location among three subcultural areas (Guangfu, Hakka, and Chaoshan) and between an economically developed region and a less-developed one in Guangdong. Overall, oral cancer had a male-to-female ratio of approximately 2:1, and this ratio decreased over time. Oral cancer occurred mostly in patients of 45-64 years old (54.5%), and the percentage of older patients gradually increased over time. The most common tumor location was the tongue. Squamous cell carcinoma was the predominant pathologic type. The percentage of blood type O in oral cancer patients was lower than that in the healthy population. The male-to-female ratio in the Chaoshan area was higher than that in the Guangfu and Hakka areas, whereas the age of disease onset in Guangfu was higher than that in Hakka and Chaoshan. The male-to-female ratio was lower and the age of disease onset was higher in the economically developed region than in the less-developed region. The incidence of oral cancer in South China presents typical characteristics to which doctors should pay attention when diagnosing and treating oral cancer patients.

 6. RACIONALIDAD, ÉTICA Y BIENESTAR: Estudios de ética de la economía en la perspectiva de Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Arturo Chaves

  2001-12-01

  Full Text Available Amartya Sen, se considera a sí mismo como “uno más” de los economistas de la corriente principal quien, tan sólo, ha intentado llamar la atención del resto de sus colegas sobre la existencia de problemas a los que pocas veces dedican su análisis (Swedberg, 1990: 259. Sin embargo, al recorrer las páginas de sus numerosos libros y artículos nos llama la atención un tratamiento de la disciplina económica que no es, para nada, reflejo de la imagen habitual de los profesionales de la tendencia dominante en la economía. No que no maneje los conceptos y la lógica fundamental de ésta. Todo lo contrario. Su exquisita formación demuestra conocimiento de la tradición neoclásica, una capacidad en el uso de la formalización matemática, y un dominio de la econometría, que no le dejan a la zaga de ningún otro economista de los que definen el panorama actual de la profesión.Sin embargo, lo sorprendente en él, es que no se limita a moverse en el ámbito definido por los intereses de la corriente principal, sino que se pasea con comodidad en el conocimiento de los clásicos y trasciende los límites habitualmente considerados como fronteras de la economía, para utilizar instrumentos analíticos de lo que algunos pudieran considerar sociología, así como para profundizar en el campo filosófico.

 7. Boko Haram: The Development of a Militant Religious Movement in Nigeria Boko Haram: Die Entwicklung einer militanten religiösen Bewegung in Nigeria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Loimeier

  2012-01-01

  Full Text Available Since 2009, the radical Muslim movement in northern Nigeria known as Boko Haram has become widely known in Western media for both its militant actions and its ultra-fundamentalist programme. This analysis examines Boko Haram from a historical perspective, viewing the movement as a result of social, political and generational dynamics within the larger field of northern Nigerian radical Islam. The contribution also considers some of the theological dimensions of the dispute between Boko Haram and its Muslim opponents and presents the different stages of militant activity through which this movement has gone so far. The article shows that movements such as Boko Haram are deeply rooted in northern Nigeria’s specific economic, religious and political development and are thus likely to crop up again if basic frame conditions such as social injustice, corruption and economic mismanagement do not change.Seit 2009 wurde die unter dem Namen Boko Haram bekannte radikale muslimische Bewegung in Nordnigeria in westlichen Medien für ihre militanten Aktionen und ihr ultrafundamentalistisches Programm bekannt. Der vorliegende Beitrag untersucht die Bewegung aus historischer Perspektive und sieht die Entstehung von Boko Haram als Ergebnis sozialer, politischer und generationsbezogener Dynamiken innerhalb des radikalen Islam im Norden Nigerias. Der Autor verweist zudem auf theologische Dimensionen der Auseinandersetzung zwischen der Bewegung und ihren muslimischen Gegnern und stellt die verschiedenen Phasen militanter Aktionen Boko Harams dar, die bislang erkennbar sind. Der Beitrag belegt, dass Bewegungen wie Boko Haram tief in den spezifischen ökonomischen, religiösen und politischen Bedingungen im Norden Nigerias verwurzelt sind und daher immer wieder entstehen können, sollten sich wesentliche Rahmenbedingungen – wie soziale Ungerechtigkeit, Korruption und ökonomisches Missmanagement – nicht ändern.

 8. Experiencias acerca de la utilización de un selector de contingencia en la planificación de la operación del SEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Barroso Baeza

  2011-02-01

  Full Text Available Se muestra la utilidad de un selector de contingencias en tareas de planificación de la operación de lossistemas eléctricos de potencia, especialmente en sistemas longitudinales en los cuales es necesarioprever desde la etapa de planificación la seguridad de la operación con especial interés, dadas lasconsecuencias que pueden acarrear diversas contingencias. El selector forma parte de un paquete deprogramas empleado actualmente en el Despacho Nacional de Carga (DNC, para la planificación de laoperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN, se utiliza diariamente para los estudios de lascontingencias más críticas que pueden suceder en el sistema en diversos regímenes, con ello se logra elanálisis de la factibilidad de otorgar vías libres o garantizar que los operadores se encuentren bajo alertaante la ocurrencia de algunas contingencias que pudieran provocar serias violaciones a la seguridad delsistema.  This work shows the contingencies selector use in order to do the power system operation planning tasks,especially in longitudinal systems where is necessary to prevent from the planning level the security ofthe operation with very special interest because of the contingencies consequences. The selector belongto the programs package that is using to planning the National Electric Power System operation in theNational Control Center actually. The more critical contingencies can be study with this tools and becauseof that the feasibility of the permission over one transmission element of the system is analyzed. Thismethodology permit to refuse the permission or to put the operator in alert front some contingencies thatcould attempt versus the system security.

 9. Interaktivitet - moteord eller passord til fremtidens pedagogikk?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Søby

  2001-01-01

  Full Text Available Will interactive digital media promote the construction of intelligent communities in which our social and learning potential can be mutually developed and enhanced? The author points out that trendy phrases are like metaphors captured in a time capsule. In particular he looks at several definitions of interactivity, which he points out is a synthesis of several complex relations between man and digital medias. The paper questions whether interactivity phrases are generated by information technologyıs development prior to learning theoriesı development. He draws on Castellıs use of the word interactivity. He builds further on Engelbartıs definition of how interactive technology can be understood as an intellectual prosthesis as well as Levyıs development of Engelbartıs view of the relationship between knowledge and technology. Time will show whether the term was a password to a new interdisciplinary field for digitalisation and learning or whether we end up in an alley called Hype.

 10. En hat er vel en hat ... eller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøilerehauge, Dorrit

  2007-01-01

  Mens vi kører i høj fart på "the information highway" - i den helt store bus midt på vejen - glemmer vi ofte noget meget vigtigt i vores glæde over, at verden tilsyneladende åbner sig for os, og vi kan kommunikere med hele verden med ét klik. Vi glemmer, at selvom trafikskilte som oftest er ens -...... - så er selve trafikken og forventningerne blandt medtrafikanterne helt forskellige fra det, vi er vant til. Udgivelsesdato: Februar...

 11. E-bogen - revolution eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  2002-01-01

  På baggrund af en sammenligning mellem på den ene side transitionen fra trykte til digitale medier og på den anden side overgangen fra håndskrift til print midt i 1500-tallet argumenteres der for at e-bogen kan betragtes som en moderne version af inkunablen....

 12. Mening eller måling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruse, Tove Elisabeth

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer med udgangspunkt i regeringens universitetspolitiske strategi og tiltag , hvad der motiverer mennesker, der arbejder på et universitet, og hvad der giver deres arbejdsliv mening, og argumenterer for, at de stadigt mere udbredte præstationsmålinger, der ensretter og sammenligne...

 13. Kaks õpikut, mis toetavad edasiminejat / Lia Eller

  Index Scriptorium Estoniae

  Eller, Lia

  2002-01-01

  Rets. rmt. : Kallas, Roman. Kõik on korras! = эстонский язык : практический курс и грамматика. J. Sarapuu, 2001.Metsa, Antidea ; Jänese, Anne. Sulle, õpetaja! : eesti keele suhtlusõpik kesktasemele. - Tallinn : TEA Kirjastus, 2000.

 14. Galdevejsatresi. Hepatoportoenteroanastomose og/eller levertransplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvist, N E; Thorup, Jørgen Mogens

  1993-01-01

  Long-term survival of biliary atresia patients after Kasai hepatoportoenterostomy is being increasingly reported. Favorable prognostic factors are: 1) Young age at operation (max. 60 days). 2) Few incidents of postoperative cholangitis. Jaundice-free long-term survival is achieved in one-fourth t......Long-term survival of biliary atresia patients after Kasai hepatoportoenterostomy is being increasingly reported. Favorable prognostic factors are: 1) Young age at operation (max. 60 days). 2) Few incidents of postoperative cholangitis. Jaundice-free long-term survival is achieved in one...

 15. Skolens brugere er tilfredse - eller er de?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2009-01-01

  Brugerundersøgelser bruges i stigende grad af kommunerne som redskab til at sikre kvaliteten på folkeskoleområdet. De kan rette sig mod at udvikle kvalitet, for eksempel gennem dialogorienterede undersøgelser; men de fleste af dem retter sig mod at kontrollere, hvor godt serviceydelserne lever op...

 16. Penge, (ud)dannelse, forbindelser eller brains?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Anders; Jæger, Mads Meier

  2004-01-01

  kognitiv kapital. Analysen indikerer, at kulturel kapital er af størst betydning for, om unge vælger akademisk orienterede, videregående uddannelser, mens social kapital er af betydning for, om man opnår en faglig uddannelse. Omfanget af økonomisk og kognitiv kapital i opvækstmiljøet synes ikke at spille...

 17. Egoist-tv eller bare mere tv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2008-01-01

  Formålet med artiklen er, at give nogle indsigter i brugernes mediebrug i forhold til implementering af digitalt terrestrisk TV, og se på hvilke fordele og ulemper brugerne mener og oplever de interaktive tjenester har via tv-mediet. Artiklen giver således nogle svar på, hvad der sker når digitalt...... terrestrisk tv (med de øgede interaktive muligheder) vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold, og vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres...

 18. Bestyrelse eller tilsynsråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen analyserer de juridiske konsekvenser af, at danske aktieselskaber nu vil kunne vælge en tostrenget ledelsesstruktur, hvor direktionen har både den daglige og den overordnede ledelse, mens et tilsynsråd udøver kontrol med direktionen samt antager og afskediger denne. Det søges fastlagt, h...

 19. Django Unchained - en western eller en southern?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2013-01-01

  Om de forskellige traditioner, som Tarantino bruger og misbruger – og om nogle af de kontroverser, der er fulgt i kølvandet på den voldelige film.......Om de forskellige traditioner, som Tarantino bruger og misbruger – og om nogle af de kontroverser, der er fulgt i kølvandet på den voldelige film....

 20. Er Frank rationel demokrat eller naiv fetichist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2014-01-01

  Artiklen er en diskussion af demokrati-begrebet i Rune Lykkebergs Alle har ret. Over for Lykkebregs demokrati-begreb sætter den Rancières og Zizeks forståelse af demokratiet som en åbning for det, den sociale orden ikke kan rumme. Det fører til en kritik af Lykkebergs anvendelse af begreberne om...

 1. Industriledernes historie som socialhistorie eller kulturhistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Marianne Rostgård

  2002-01-01

  discusses what has constituted the boundaries between these historical sub-disciplines in terms of basic questions asked and methods used. The article is concluded with a discussion of how an approach derived from "the new social history" may be applied to an analysis of Danish industrial managers......The article has its origin in a research project about the identity, legitimacy and social role of industrial managers in Danish society c. 1880 - 1930. The research project crosses some of the traditional boundaries between economic, social and cultural history, and in line with this the article...

 2. A Contraditória Relação entre Livre-Mercado e Desenvolvimento Humano: Possíveis Soluções a partir do Conceito de Capacidades em Amartya Sen / The Contradictory Relationship between Free Market and Human Development: Possible Solutions from the Concept of Capabilities in Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Veras Castro Melo

  2017-01-01

  Full Text Available Resumo: Investiga-se, por meio desse artigo, a relação entre livre-mercados e desenvolvimento humano, na perspectiva de coadunar tais mecanismos, com ênfase no pensamento de Amartya Sen. A metodologia aplicada é descritivo-analítica, além de qualitativa. Para tanto, parte da análise do mercado livre, com seu conceito e implicações, além da visão pautada no desenvolvimento. Sublinha-se a competência do mercado em promover o crescimento. Demonstra que o livre-mercado é a possibilidade de as pessoas realizarem trocas livremente, sem ingerência do Estado. Observa que tais interferências estatais na economia, muitas vezes, prejudicam o desenvolvimento, pois os agentes de mercado têm mais perícia para realizarem os cálculos econômicos. Empós, são estudadas as críticas ao livre-mercado, notadamente a sua incapacidade de combater as mazelas sociais sozinho, especialmente o desemprego, a fome, a pobreza e outros tipos de privação. Aborda a necessidade de coadunar o livre-mercado e o crescimento econômico com desenvolvimento humano, com o fito de proporcionar aos agentes envolvidos no processo de desenvolvimento a participação nos ganhos econômicos, revertendo-os em conquistas sociais. Nessa perspectiva, apresenta a análise de Amartya Sen para essa relação e se enumera os dois polos por meio da concepção de capacidades. Por fim, avalia-se, por intermédio do autor, se o livre-mercado é o melhor meio de crescimento econômico e conclui-se pela incapacidade do mercado, sem a conjunção da atuação estatal, de resolver o desequilíbrio econômico-social. Enfatiza-se a necessidade de uma perspectiva que consiga concatenar livre-mercado e desenvolvimento humano, pelo incremento das capacidades humanas.   Abstract: This article aims to address the issue of relationship between free markets and human development, especially in view of the possibilities of such consistent mechanisms, emphasizing the thought of Amartya Sen

 3. Sens et enjeux d’un interdit alimentaire dans le judaïsme Food taboos in Judaism: the example of Ashkenazi Jews in London

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurence Faure

  2010-12-01

  Full Text Available Cet article porte sur la manière dont la prohibition de mêler nourritures lactées et carnées dans le judaïsme se matérialise par les objets de la cuisine et leurs usages quotidiens, à partir d’une recherche réalisée à Londres auprès de couples juifs ashkénazes qui se définissent presque tous comme orthodoxes (modern orthodox et dont la scolarisation dans des écoles juives a parfois pu contribuer à revivifier les pratiques religieuses. Par delà la diversité des habitudes culinaires et de leurs formes (ex : végétarisme, par delà les éventuelles variations individuelles de l’observance religieuse au cours du cycle de vie, l’interdit alimentaire de mêler lait et viande est respecté par l’ensemble des personnes rencontrées. Il s’agit alors d’en comprendre le sens et la portée. Les conséquences matérielles de cet interdit alimentaire permettent de saisir l’importance de la religion dans le logement et les activités de tous les jours. Elles conduisent à articuler le plan matériel et le plan symbolique en suggérant une interprétation anthropologique de cette prohibition, en lien avec les écrits bibliques et les analyses déjà menées sur le sujet.This article is based upon research on Ashkenazi Jewish families living in London. It deals with the way, in Judaïsm, the prohibition of eating meat and dairy foods together is materialised through the use of kitchen utensils on a day to day basis. Material consequences of this dietary law allow us to understand the importance of religion in the Jewish home and in everyday life. Consequences which lead to the linking of material uses and their symbolic significance by suggesting an anthropological interpretation of this dietary law in accordance with Biblical writings.

 4. Estudo comparativo do desenvolvimento sensório-motor de recém-nascidos prematuros da unidade de terapia intensiva neonatal e do método canguru - doi:10.5020/18061230.2005.p191

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciana Andrade da Mota

  2012-01-01

  Full Text Available O Método Canguru é uma alternativa ao método tradicional de assistência a bebês prematuros de baixo peso, que preconiza o contato pele a pele precoce, entre mãe e filho, 24 horas por dia, garantindo-lhes estímulos sensoriais e motores e maior participação dos pais no cuidado de seu bebê. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI Neonatal é destinada ao tratamento de recém-nascidos prematuros com algum problema ao nascer. Objetivou-se comparar o desenvolvimento sensório-motor de recém-nascidos prematuros (RNPt da UTI Neonatal e do Método Canguru. Realizou-se um estudo comparativo, prospectivo e observacional, no Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza – CE, de agosto a outubro de 2004, com 14 RNPt, sendo 07 de cada grupo, com peso inferior a 2000g e idade gestacional entre 30 e 37 semanas. A avaliação foi semanal até a alta hospitalar ou até completarem a idade corrigida de 40 semanas, pelo método Dubowitz e Amiel-Tison, com análise de tônus muscular, respostas sensório-motoras, ganho de peso e tempo de internação. Como resultado, observou-se que os bebês do Método Canguru apresentaram melhores respostas sensório-motoras, comprovadas a partir da constatação de um menor grau de estresse, melhores respostas reflexas, movimentação espontânea e tônus muscular, e menor tempo de internação, permanecendo mais tempo em estado de alerta e interagindo bem com o ambiente e a mãe. Conclui-se que o Método Canguru mostrou-se uma alternativa mais eficaz de assistência a RNPt de baixo peso, pois proporcionou melhores resultados quanto às atividades sensório-motor dos bebês, se comparados à UTI Neonatal.

 5. A utilização da chupeta e o desenvolvimento sensório motor oral Pacifier's use and oral motor sensory development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudia Marina Tavares de Araújo

  2009-06-01

  Full Text Available OBJETIVOS: verificar parâmetros do desenvolvimento sensório motor oral de lactentes no terceiro mês de vida, com e sem o hábito de chupar chupeta, além de identificar a frequência do uso da chupeta entre crianças em aleitamento materno e crianças que iniciaram o desmame. MÉTODOS: estudo observacional com corte transversal, envolvendo 74 bebês que nasceram e estavam realizando acompanhamento no Serviço de Puericultura de uma maternidade da rede pública, Recife-PE. Os dados foram obtidos por meio de entrevista com as mães e observação das crianças. RESULTADOS: as que não utilizavam chupeta apresentaram frequentemente padrão postural global simétrico, melhores respostas aos reflexos orais e língua mais posteriorizada (p=0,034. CONCLUSÃO: constatou-se que as crianças que não utilizaram chupeta apresentaram melhor postura das estruturas orais, como também melhores respostas em relação aos reflexos orais. Nas crianças em aleitamento materno exclusivo foi predominante o não uso da chupeta, havendo associação estatisticamente significante entre o aleitamento materno exclusivo e o não uso da chupeta (p=0,001. Por outro lado, entre as crianças que já haviam iniciado o desmame, o uso da chupeta foi mais frequente.PURPOSE: to check the parameters of breastfed babies' oral motor sensory development in their third month of life, with and without the pacifier use and identify the periodicity of pacifier use amongst infants being exclusively breastfed and those who already started weaning. METHODS: an observational study with transversal cut, involving 74 babies born at the Public Maternity, in Recife-PE, and being followed by the Child Welfare Service entity. Data were obtained through interviews with the mothers, followed by observation of the infants during their routine out-patient consultations. RESULTS: in this study, the Infants who do not regularly use pacifier, showed standard symmetric global posture, better response

 6. Entre o conformismo e o sonho: percepções de mulheres em situação de vulnerabilidade social à luz das concepções de Amartya Sen Between conformism and dreams: perceptions of women in social vulnerability situations from the perspective of Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kelly Alves Magalhães

  2011-12-01

  Full Text Available O estudo objetivou analisar a percepção de mulheres em situação de vulnerabilidade social, sobre seus sonhos e as formas de enfrentamento das adversidades presentes em seu cotidiano, buscando perceber como a situação de pobreza, segundo as concepções de Amartya Sen, interferiam em sua atitude perante a vida. Trata-se de um estudo qualitativo, realizado em agosto e setembro de 2007, no município de Paula Cândido-MG. Foram entrevistadas 110 mulheres (10% cadastradas no Programa Bolsa Família, selecionadas aleatoriamente. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado e analisados por meio da técnica de análise temática. Verificou-se que o desejo por uma "vida melhor" foi, em última instância, o maior sonho das mulheres entrevistadas, sendo o conjunto "educação-trabalho-dinheiro" o meio mais citado para se alcançar uma vida digna. Contudo, a baixa escolaridade, o trabalho precário e informal e a má remuneração constituíram obstáculos à realização de seus sonhos. Diante de tais adversidades, a atitude das entrevistadas variou desde o conformismo e desesperança até o autorreconhecimento de sua situação como sujeito no mundo, capaz de sonhar e acreditar na possibilidade de realização de suas aspirações, utilizando suas habilidades e recursos para lutar por uma "vida melhor". Ressalta-se que uma política de combate à pobreza - como o PBF - deve buscar a expansão das capacidades humanas, articulando-se com ações estruturais, a fim de atingir o objetivo último do referido programa: a emancipação sustentada das famílias beneficiadas e sua inclusão social.The study aimed to analyze the perception of women in situations of social vulnerability, about their dreams and ways of coping with adversities in their daily lives, trying to see how poverty, according to the concepts of Amartya Sen, interfered in their attitude towards life. It is a qualitative study, conducted in August and September

 7. Crítica a las bases éticas de la teoría neoclásica en la propuesta del bienestar social de Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Germán Darío Valencia

  1999-07-01

  Full Text Available Este artículo, intenta presentar las principales críticas que el Premio Nobel de Economía en 1998, Amartya Sen, ha hecho a las bases éticas y metodológicas de las teorías utilitaristas de las ciencias económicas. En la primera parte del trabajo, se esbozan los conceptos que fundamentaron las teorías del bienestar neoclásicas, haciendo un recorrido rápido desde la escuela desde la escuela utilitarista hasta llegar a su hija mayor, la escuela neoclásica (teoría dominante hoy en el mundo. Se parte de Bernard Mandeville hasta llegar a Vilfredo Pareto, pasando por Adam Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, y Francis Edgeworth, autores que fundamentaron los supuestos conductuales neoclásicos. En la segunda parte se resumen las críticas que importantes economistas y filósofos contemporáneos han realizado a la teoría del bienestar individual, destacando las que hace el economista hindú Amartya Sen, con su propuesta del bienestar social.

 8. Registration, Evaluation, Authorisation, Categorisation and Tools to Evaluate Nanomaterials – Opportunities and Weaknesses (REACT NOW)

  OpenAIRE

  Hansen, Steffen Foss

  2018-01-01

  Uanset om vi er klar over det eller ej, er nanoteknologi og nanomaterialer i det seneste årti blevet en integreret del af vores liv. Vi er gået ind i en fase, hvor den tidlige hype om fordelene ved denne – mildt sagt forbløffende – teknologi er forbi. Siden nanoteknologiens spæde begyndelse er der blevet rejst tvivl om de eventuelle negative miljø- og sundhedseffekter af nanomaterialer. Men som tiden er gået, er der blevet mere og mere stille omkring disse. Det er ikke, fordi vi har løst udfo...

 9. Evidens om effekten af indsatser for ledige seniorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach, Henning Bjerregaard; Mehlsen, Line; Høgelund, Jan

  evidens for, at samtaler har en positiv effekt for ledige seniorers overgang til beskæftigelse - indikation for, at tidlige indsatser har en positiv effekt for ledige seniorers overgang til beskæftigelse - stærk evidens for tilstedeværelsen af positive motivationseffekter, som fremkommer ved en generel...... forpligtigelse for ledige seniorer til at deltage i den almindelige aktiveringsindsats for ledige eller dokumenteret jobsøgning. Denne oversigt er en i rækken af litteraturoversigter, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har taget initiativ til....

 10. Implementering af ny standard for forebyggelse af delir i forhold til ældre svagelige patienter > 65 år med hoftefraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Rehder, Bente; Pedersen, Niels

  2013-01-01

  Baggrund: Pro-hip er et inter-regionalt projekt www.prohip.eu der blandt andet har til formål at evidensbasere den rehabiliterende sygepleje til hoftepatienten i forhold til indsatsområderne; ernæring, urinretention/UVI, delir og tryksår. Delirium er et hyppigt forekommende problem blandt patienter...... standard. Intentionen er således at udvikle en evidensbaseret standard eller instruks, der har til formål at opspore tidlige symptomer på konfusion og dermed forebygge udviklingen af deliriøs tilstand hos patienten med hoftefraktur. Metode: Der er udarbejdet et systematisk review med henblik på...

 11. Vyresniųjų paauglių, besigydančių sanatorijoje, emocinių būsenų kitimas, taikant C. A. Raimundo „Gyvenimo žaidimas“ terapijos metodą

  OpenAIRE

  Kepalaitė, Albina; Jakimavičiūtė, Aušra

  2009-01-01

  Empiriniais stebėjimais bei tyrimais nustatyta, kad sergantys vaikai pasižymi pablogėjusia emocine būsena, menkesne saviverte, didesniu nerimu, kurie dar intensyvesni vaikų, besigydančių sanatorijose ir reabilitacijos ligoninėse. Iškyla būtinybė suteikti jiems priimtiną psichologinę pagalbą, kuri aktyvintų jų prisitaikymo resursus. Vienu iš tokios pagalbos būdų galėtų būti žaidimų terapija. Šio tyrimo tikslas – atskleisti emocinių būsenų kitimą dėl žaidimų terapijos taikymo paaugliams, besigy...

 12. Influência da estimulação sensório-motora-oral em recém-nascidos pré-termo Influence of sensory-motor-oral stimulation on preterm newborns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Pereira Costa

  2011-08-01

  Full Text Available OBJETIVO: verificar a influência da estimulação sensório-motora-oral em recém-nascidos pré-termo. MÉTODOS: a amostra constou de 28 recém-nascidos pré-termo internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um Hospital Universitário. Os sujeitos foram alocados em dois grupos, o estimulado e o controle. O grupo estimulado recebeu estimulação sensório-motora-oral duas vezes por dia. Realizaram-se duas avaliações, mensurando frequência respiratória e cardíaca, taxa de transferência, tempo de transição entre sonda e via oral plena, bem como incremento de peso. Os resultados foram analisados por meio do software STATA (10, comparando-se os grupos com o Teste T Student independente (pPURPOSE: to evaluate the influence of a sensory-motor-oral stimulation in preterm newborns. METHODS: twenty-eight preterm newborns in a neonatal intensive care unit of a University Hospital were randomly placed into stimulated and control groups. The stimulated group received a sensory-motor-oral stimulation twice a day. There were two ratings, measuring respiratory rate and heart rate, transfer tax, transition time between tube and oral feeding and weight increase. The results were analyzed through STATA 10 software, and the groups were compared through the Independent T Student Test (p<0,05. RESULTS: no statistically significant difference was found between the groups. CONCLUSION: there was no influence of sensory-motor-oral stimulation on the evaluated parameters.

 13. Tidlig epileptisk encefalopati forårsaget af CDKL-5-mutation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalmgrim, Helle; Hansen, Lars Kjærsgaard; Ousager, Lilian Bomme

  2014-01-01

  Two girls suffering from early-onset epileptic encephalopathy are described. Both girls had changes involving the gene CDKL5. They both had seizures in the first weeks of life and normal EEG interictally. Both developed infantile spasms and severe developmental defect. The epilepsy was difficult...

 14. Tidlig invasiv undersøgelse af koronarkar er indiceret ved non-ST-elevationsmyokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsted Sørensen, Jacob; Stengaard, Carsten; Okkels Jensen, Lisette

  2013-01-01

  Today there is solid evidence that high-risk patients with acute myocardial infarction without ST-elevation should undergo routine invasive treatment, preferably with a very short delay. Evidence suggests that acute coronary occlusions are present in many of these patients. Nevertheless, so far n...... no studies have been powered to evaluate the impact of primary percutaneous coronary intervention on outcome in this patient population. With the advanced, prehospital, diagnostic possibilities available today it would be possible to investigate this issue further....

 15. Procalcitonin til tidlig diagnostik af bakteriaemi hos børn med cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chawes, Bo Lund; Rechnitzer, Catherine; Schmiegelow, Kjeld

  2007-01-01

  INTRODUCTION: Fever and infections are common complications in children with cancer during chemotherapy. The purpose of this study was to investigate the usefulness of procalcitonin (PCT) in the identification of children with bacteraemia at time of admission with febrile episodes. Furthermore, w...

 16. Selvværd og for tidlig fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kold Madsen, Mette; Aagaard, Hanne

  2015-01-01

  , unknown and unexpected world, where both the infant and the role as a mother is different from expected. The premature birth and thus the interrupted pregnancy creates an alteration in the maternal identity, which can influence on her thoughts and feelings about herself – her self-esteem. The aim...... of the study was to gain insight of how mothers, giving birth before the 32nd gestanionelweek, experience their self-esteem. Four mothers participated in the study. The interviews was analysed and interpreted inspired by Paul Ricoeur's analysis and interpretation theory. The findings indicate......, that the characteristics of the self-esteem change in the new role as a mother compared to the self-esteem before pregnancy and birth. The change depends on contextual, individual and interpersonal aspects. The study contribute to clinical practice with a new approach to create an understanding of the mother...

 17. Barrierer for tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niss, Nete Krogsgaard; Kierkgaard, Anemone; Højen-Sørensen, Anna-Katharina

  Rapporten undersøger, hvilke barrierer der er medvirkende til, at børn i familier med alkoholproblemer ikke opspores tidligere og hyppigere af fx pædagoger, skolelærere, sundhedsplejersker, jordemødre og praktiserende læger. Alkoholproblemer er en kompleks problemstilling med mange gråzoner, som ...

 18. Tidlige erfaringer med duplexovervågning af femoropopliteale og -krurale vene-bypass

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tina G; von Jessen, Frants; Schroeder, T V

  1993-01-01

  Identification and correction of graft stenoses in femoropopliteal and -crural vein bypasses can prevent reconstruction failure. Sixty six consecutive vein bypasses entered a postoperative surveillance protocol, which implied clinical assessment, measurement of ankle blood pressure and duplex...... could not be reestablished. Of the 34 bypasses with normal duplex-scans only 2 (6%) thrombosed (p blood pressure measurement could reliably predict graft failure. This study indicates that duplex......-scanning effectively identifies grafts at risk and can be expected to improve long-term patency of infrainguinal vein bypasses....

 19. Biomarkører ved diagnostik af Alzheimers sygdom i tidlig fase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Kristian S; Hasselbalch, Steen; Law, Ian

  2015-01-01

  Alzheimer's disease is responsible for 40-50% of dementia cases. Future treatment may include disease-modifying compounds unlikely to be efficient if administered late in the course, thus necessitating early diagnosis. Furthermore, revised diagnostic research criteria that include biomarkers...

 20. Patientaktivitet og indlaeggelsestid efter hoftealloplastik med balanceret smertebehandling og tidlig mobilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møiniche, S; Hansen, B L; Christensen, S E

  1992-01-01

  Thirteen consecutive patients were submitted to hip-replacement by Müller's method under epidural analgesia and were treated for postoperative pain with balanced analgesia by means of continuous epidural infusion of a mixture of bupivaine (0.625 mg/ml) and morphine (0.05 mg/ml) 4 ml hourly for 96...... hours and supplemented by 600 mg ibuprofen every eight hour orally. The analgesic treatment was combined with intensive mobilization regime and altered postoperative care as regards early normalization of daily activities and reduced duration of hospitalization. The patients were found to be effectively...... relieved of pain during rest and also during mobilization and, together with suitable care and rehabilitation, this had the result that more than half of the patients were mobilized from bed for more than eight hours from the second postoperative day and that all of the patients were able to carry out...

 1. Tidlig identifikation og behandling af kredsløbssvigt ved svær sepsis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haase, Nicolai; White, Jonathan; Perner, Anders

  2010-01-01

  Severe sepsis is a leading cause of death characterised by infection-induced endothelial and cardiac dysfunction leading to hypovolaemia, maldistribution of flow, tissue ischaemia and organ failure. A clinical approach with focus on cardiovascular diagnostics and rational goal-directed therapy...

 2. Desventuras de un pobre en el mundo económico: la Economía ortodoxa, sus límites en el análisis de la pobreza y la propuesta de Amartya Sen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Mira

  2004-07-01

  Full Text Available Este artículo utiliza una narración literaria para mostrar de qué manera la teoría ortodoxa o tradicional, especialmente el pensamiento de la escuela neoclásica, deja de lado el concepto de pobreza, al considerar el bienestar como la simple obtención de utilidades; además se presenta la propuesta del economista Amartya Sen, que postula la teoría de las capacidades humanas. Esta teoría establece como importante todo aquello que una persona es capaz de hacer o ser para conseguir sus objetivos y sus fines, permitiendo así, incluir y ampliar la visión de la pobreza. Al final se concluye que, a pesar de que la pobreza debe ser estudiada por la Economía, ésta se ha visto avocada a una imposibilidad de plantear soluciones para que aquella disminuya y, en gran medida, ello se debe a los limitantes que presenta la teoría ortodoxa.

 3. أور في زمـن المـــلك (آبـي _ سيـن 2028 – 2004 ق.م Or in the time of King (Abe _ Sen 2028 - 2004 BC.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Najee Sabba أحمد ناجي سبع

  2012-12-01

  Full Text Available The king Abe Sen is considered (2028 - 2004 the fifth and last king of Third Dynasty of Ur, and sources indicate cuneiform he was crowned king on the throne of the state of Ur III in the tenth month of the ninth year of the rule of his father, King Chusein (2037 - 2029 BC., And indicate sources also said that he was young when he was crowned on the throne. The sources said that some of the kings belonging to the authority of Ur III has rushed glorifying King Abe O, where raises sources cuneiform to the existence of a number of texts which concluded in the name of King Abe Sen texts still dated for years to rule Chusein, and this was confirmed by one of the texts that go back the Kododo writer son of Uma governor.

 4. A Universalidade da Democracia no Enfoque da Cultura Argumentativa para a Emancipação Humana: a Complementaridade entre a Abordagem Pragmática de Amartya Sen e Pragmática Formal de Habermas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Marcos Miné Vanzella

  2015-12-01

  Full Text Available O presente ensaio tem por objetivo contribuir com o debate sobre o valor e universalidade da democracia para a emancipação humana. Propõe pensar a compreensão da universalidade da democracia no enfoque abrangente da cultura argumentativa, a partir de Amartya Sen e Jürgen Habermas. Entende que as abordagens metodológicas, pragmática de um e pragmática formal do outro dos autores são complementares. Nesta perspectiva procura demonstrar que a democracia, além de suas raízes institucionais modernas, vincula-se também a expressões culturais da Índia, África e América pré-colombiana. Portanto não é mera expressão de domínio cultural e político ocidental, mas desenvolvimento de uma tendência profunda de governo mediante a discussão e razão pública. O que permite recepcionar de um ponto de vista mais amplo a contribuição do pensamento de Habermas que explicita o nexo interno entre Justiça, Direitos Humanos e Democracia, na perspectiva procedimental de uma esfera pública  crítica  com  uma  racionalidade  pública  que  inclui  a  todos.  Apresenta  o desenvolvimento das capacidades políticas e sociais, bem como o papel instrumental da democracia, na construção da compreensão dos direitos e da cultura que permitem o aprendizado, a emancipação e o desenvolvimento da própria identidade.

 5. Le sens du travail dans un contexte de dérégulation : le cas des cadres d’entreprise The Meaning of Work in a Context of Deregulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olivier Cousin

  2011-03-01

  Full Text Available La loyauté a longtemps défini le lien particulier qui unissait les cadres à leur entreprise. Ce principe s’affaiblit aujourd’hui et laisse la place à une autre logique où la défection domine, ce qui suppose que les cadres deviennent les acteurs et les sujets de leur histoire. Comment vivent-ils ce changement et quel sens donnent-ils à leur travail ? À partir du récit qu’ils font de leur expérience du travail, on peut analyser leur rapport au travail selon trois dimensions : l’intégration à l’entreprise, la nature de l’activité et la construction d’une image de soi qui se matérialise par la gestion de sa carrière. Chacune de ces dimensions donne un rapport particulier au travail qui, pour les cadres, demeure un élément de construction de soi positif mais empreint de très fortes incertitudes.Loyalty long defined the peculiar link between managers and their company. Now on the wane, this principle is being replaced by a logic where defection dominates, making of managers actors of their own lot. How do the concerned feel about this and what impact does it have on their work ? Thanks to life histories three attitudes to work emerge : integrating with the company, the kind of work done and self-imaging via career construction. Each relates in its own way to work which despite its uncertainties contributes to self esteem

 6. Développement durable et agriculture durable : sens du concept de « durabilité » à travers la presse régionale et le discours des agriculteurs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lise Bihannic

  2011-12-01

  Full Text Available Cette étude porte sur la question du sens des concepts de développement durable et d’agriculture durable à travers, d’une part, une analyse de contenu de leur diffusion dans la presse régionale (presse spécialisée en milieu agricole et presse généraliste. D’autre part, elle s’intéresse à l’appropriation de ces concepts par les agriculteurs. Pour ce faire, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de ces acteurs en prise avec ces questions de « durabilité ». L’objectif est de mettre en parallèle ces deux formes de contenu et de mettre en lumière les représentations sociales liées à ces objets en partant du postulat que ces dernières, en tant que forme de connaissance socialement élaborées, sont un guide pour l’action et que celles-ci se forment, se transmettent, et évoluent au cœur de la communication (Moscovici, 1976.This study focuses on the meaning of the concepts of sustainable development and sustainable agriculture. First, this study deals with a content analysis of their circulation in the regional papers (specialized in agriculture and popular newspaper. Second, it is interested in the appropriation of theses concepts farmers. Semi-structured interviews were carried out with these stakeholders concerned with these issues. The aim of the study is to compare these two content analyses and to highlight the social representations of these concepts. We postulate that these representations are a form of knowledge which is socially constructed. They are a guide to action and that they take shape, they are transmitted and they evolve in the heart of communication (Moscovici, 1976.

 7. Fatores associados à pneumonia em crianças Yanomami internadas por condições sensíveis à atenção primária na região norte do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Voges Caldart

  2016-05-01

  Full Text Available Resumo Em países em desenvolvimento, a pneumonia é a principal causa de adoecimento e morte na infância, principalmente em grupos vulneráveis. O objetivo deste estudo foi analisar os fatores associados à pneumonia em crianças Yanomami internadas por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP. As internações foram divididas em dois grupos: i pneumonias e ii demais causas, de acordo com a lista brasileira de ICSAP. Foram estimadas taxas ajustadas de ICSAP e utilizou-se a regressão logística não condicional para analisar fatores associados. Mais de 90% dos registros foram considerados ICSAP. A taxa padronizada de ICSAP foi 18,6/1.000. As chances de internação por pneumonia foram 2,7 (IC: 1,3-5,4 vezes maiores em crianças de 0,1 a 5,9 meses; 1,9 (IC: 1,1-3,3 vezes maiores nas crianças que tiveram a duração da hospitalização variando de 8 a 14 dias; e 3,0 (IC: 1,2-7,5 vezes maiores nas crianças com diagnóstico secundário de desnutrição. O excesso de internações evitáveis é um forte indício da baixa qualidade das ações em terras indígenas e do limitado acesso à atenção primária, contrariando o modelo assistencial proposto pelo subsistema de saúde indígena no Brasil que, em tese, deveria privilegiar tecnologias assistenciais ancoradas na atenção primária.

 8. Study design and rationale of the 'Balloon-Expandable Cobalt Chromium SCUBA Stent versus Self-Expandable COMPLETE-SE Nitinol Stent for the Atherosclerotic ILIAC Arterial Disease (SENS-ILIAC Trial) Trial': study protocol for a randomized controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Choi, Woong Gil; Rha, Seung Woon; Choi, Cheol Ung; Kim, Eung Ju; Oh, Dong Joo; Cho, Yoon Hyung; Park, Sang Ho; Lee, Seung Jin; Hur, Ae Yong; Ko, Young Guk; Park, Sang Min; Kim, Ki Chang; Kim, Joo Han; Kim, Min Woong; Kim, Sang Min; Bae, Jang Ho; Bong, Jung Min; Kang, Won Yu; Seo, Jae Bin; Jung, Woo Yong; Cho, Jang Hyun; Kim, Do Hoi; Ahn, Ji Hoon; Kim, Soo Hyun; Jang, Ji Yong

  2016-06-25

  The self-expandable COMPLETE™ stent (Medtronic) has greater elasticity, allowing it to regain its shape after the compression force reduces, and has higher trackability, thus is easier to maneuver through tortuous vessels, whereas the balloon-expandable SCUBA™ stent (Medtronic) has higher radial stiffness and can afford more accurate placement without geographic miss, which is important in aortoiliac bifurcation lesions. To date, there have been no randomized control trials comparing efficacy and safety between the self-expanding stent and balloon-expandable stent in advanced atherosclerotic iliac artery disease. The purpose of our study is to examine primary patency (efficacy) and incidence of stent fracture and geographic miss (safety) between two different major representative stents, the self-expanding nitinol stent (COMPLETE-SE™) and the balloon-expanding cobalt-chromium stent (SCUBA™), in stenotic or occlusive iliac arterial lesions. This trial is designed as a prospective, randomized, multicenter trial to demonstrate a noninferiority of SCUBA™ stent to COMPLETE-SE™ stent following balloon angioplasty in iliac arterial lesions, and a total of 280 patients will be enrolled. The primary end point of this study is the rate of primary patency in the treated segment at 12 months after intervention as determined by catheter angiography, computed tomography angiography, or duplex ultrasound. The SENS-ILIAC trial will give powerful insight into whether the stent choice according to deployment mechanics would impact stent patency, geographic miss, or stent fracture in patients undergoing stent implantation in iliac artery lesions. National Institutes of Health Clinical Trials Registry (ClinicalTrials.gov identifier: NCT01834495 ), registration date: May 8, 2012.

 9. Evaluation of the NucliSens EasyQ v2.0 assay in comparison with the Roche Amplicor v1.5 and the Roche CAP/CTM HIV-1 Test v2.0 in quantification of C-clade HIV-1 in plasma.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maximilian Muenchhoff

  Full Text Available Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1 genetic diversity poses a challenge to reliable viral load monitoring. Discrepancies between different testing platforms have been observed, especially for non-clade-B virus. Therefore we compare, in antiretroviral therapy (ART-naïve South African subjects predominantly infected with HIV-1 clade-C, three commercially available assays: the COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test version 2.0 by Roche (CAP/CTM v2.0, the BioMérieux NucliSens Version 2.0 Easy Q/Easy Mag (NucliSens v2.0 and the Roche COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test Version 1.5 (Amplicor v1.5. Strong linear correlation was observed and Bland-Altman analyses showed overall good agreement between the assays with mean viral load differences of 0.078 log cp/ml (NucliSens v2.0 - Amplicor v1.5, 0.260 log cp/ml (CAP/CTM v2.0 - Amplicor v1.5 and 0.164 log cp/ml (CAP/CTM v2.0 - NucliSens v2.0, indicating lower mean viral load results for the Amplicor v1.5 and higher mean readings for the CAP/CTM v2.0. Consistent with observations following previous comparisons of CAP/CTM v2.0 versus Amplicor v1.5, the CAP/CTM v2.0 assay detected low-level viremia (median 65 cp/ml in more than one-third of those in whom viremia had been undetectable (<20 cp/ml in assays using the NucliSens platform. These levels of viremia are of uncertain clinical significance but may be of importance in early detection of ART resistance in those on treatment. Overall the three assays showed good comparability of results but with consistent, albeit relatively small, discrepancies for HIV-1 clade-C samples, especially in the low-viremic range that should be taken into account when interpreting viral load data.

 10. Les sens du musée

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurent Grison

  1999-09-01

  Full Text Available Cet article, fondé sur l'exemple de la National Gallery de Londres, porte sur l'intégration dans le cadre urbain, l'aménagement et les dynamiques spatiales du lieu muséal. Sur le même thème, nous relatons un exercice réalisé avec des lycéens.

 11. Ashoke Sen and S-Duality

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  QCD, grand unified theories, magnetic monopoles and string theory. a flavour of some of these works in this article. ..... gular momentum of the charged particle due to the mag- netic field .... put to good use for testing duality. He showed that if.

 12. L’agronomie au sens large

  OpenAIRE

  Denis, Gilles

  2013-01-01

  L’agronomie comme champ disciplinaire large regroupant l’ensemble des sciences agricoles n’a pas la même identité selon les pays, entre certains, notamment la France, où son autonomie institutionnelle et socioculturelle est forte, et d’autres, tels les États-Unis, où cette autonomie est faible, les sciences agricoles étant beaucoup plus éclatées institutionnellement, très généralement inscrites dans le cadre des universités. C’est donc avant tout dans un pays comme la France que faire l’histo...

 13. Sen udvikling af carotisdissektion efter trafikuheld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Mathias; Ljungberg, Merete; Jakobsen, Linda

  2011-01-01

  This case study discusses the clinical manifestations of carotid dissection in a 58-year-old male admitted with minor injuries after a traffic accident. Within 24 hours the patient developed Horner syndrome, hoarseness and possible facial nerve palsy. A CT-angiogram showed dissection of the left...

 14. Ashoke Sen and S-Duality

  Indian Academy of Sciences (India)

  Resonance – Journal of Science Education. Current Issue : Vol. 23, Issue 4 · Current Issue Volume 23 | Issue 4. April 2018. Home · Volumes & Issues · Categories · Special Issues · Search · Editorial Board · Information for Authors · Subscription ...

 15. It’s not what it looks to be! : Déconnexion entre forme et sens dans les énoncés avec verbe de perception à emploi dit “copule”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christelle LACASSAIN-LAGOIN

  2012-03-01

  Full Text Available Cet article a pour objet l’analyse de la déconnexion entre forme et sens dans les énoncés où figurent les verbes de perception à emploi dit copule (look, sound, smell, taste et feel. L’origine de ces verbes est sujette à débat et il est avancé ici une hypothèse sur l’origine nominale de ces verbes, ainsi que sur leur comportement syntaxique et sémantique unique. Il apparaît que, dans ce type d’énoncés, le sujet grammatical n’est pas le sujet logique du verbe, qui a un emploi modalisant en ce qu’il exprime un jugement sur les apparences perceptuelles. Ce conflit apparent entre syntaxe et sémantique transparaît également au niveau de certains types d’attributs du sujet (les syntagmes nominaux, les syntagmes prépositionnels introduits par OF et les propositions en AS IF / AS THOUGH. L’étude montre que tous les attributs renvoient nécessairement à des propriétés gradables, ce qui n’est pas le cas avec le verbe copule be. Ainsi, ces énoncés copulatifs, où le verbe de perception a un emploi modalisant, présentent tous, à plusieurs titres et de diverses manières, un phénomène de compression syntaxique et sémantique motive par l’application d’un principe d’économie langagière.This paper aims at analysing the disconnection between form and meaning in sentences involving copular perception verbs (look, sound, smell, taste and feel. The origin of these verbs is a controversial issue, and in this article, it is argued that they have a nominal origin and that they have identical syntactic and semantic features. It appears that, in these copulative sentences, the grammatical subject does not coincide with the underlying subject of the verb, which has a modalising use as it expresses a judgment concerning sensory appearances. This surface conflict between syntax and semantics also shows in certain types of subject complements – nominal phrases, OF-prepositional phrases and AS IF/AS THOUGH-clauses. This

 16. Neuroendokrine forstyrrelser ved anorexia nervosa - primoere eller sekundoere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Støving, R K; Hansen-Nord, M; Hangaard, J

  1996-01-01

  Anorexia nervosa is associated with multiple endocrine abnormalities. Hypothalamic neuropeptides and monoamines are involved in the regulation of human appetite, and they are changed in several ways in anorexia nervosa. But it remains to be clarified whether these alterations are secondary...... or etiologic. Feeding behaviour in anorexia nervosa is characterised by a strong ambivalence and not by loss of appetite. Hypothalamic amenorrhea is a diagnostic criterion, and is not only secondary as it often precedes the weight loss and persists for a long time after weight and motor activity have returned...... to normal. Hypersecretion of corticotropin releasing hormone seems to be secondary to starvation, but at the same time it may keep up and intensify the anorexia, physical hyperactivity and amenorrhea. Low production of insulinlike growth factor-I and high growth hormone secretion reflects the nutritional...

 17. Science Camp - lystigt eller lærerigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Linda; Albrechtsen, Thomas S. R.

  2013-01-01

  I oplægget vil vi undersøge fænomenet Science Camps nærmere ved at fortælle om dets historiske udvikling og ikke mindst lægge op til en diskussion af en definition. Derudover vil vi præsentere en case, hvor der med udgangspunkt i et aktuelt ph.d.-projekt er blevet undersøgt, hvad deltagerne får ud...... af at deltage i en science camp: Kan man både vække begejstring og medvirke til læring?...

 18. "Konfettaskar" och "typografiska läckerbitar" eller funktionalistisk formgivning?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Druker, Elina

  2011-03-01

  Full Text Available Eva Billow as picture book artist and graphic designerThe 1940’s and 50’s was a dynamic period for the Nordic picture book. There is a general aspiration to explore picture book aesthetics, a need to find imagery and expressions capturing a new era. In my article, I will discuss how these ideas are expressed in the illustrator and graphic artist Eva Billow’s picture books. Her illustration style is originated in a modernist tradition of simplicity, clarity and typographic precision. Also, an idea about books as an art form is evident through her production. Eva Billow’s production covers a wide field of graphic design, from picture books, cartoons and illustrations to book art, posters and advertisements. I will discuss Billow’s use of aesthetics that can be related to functionalist ideas and will further place this approach in a larger context in the history of Swedish graphic design. The general interest in graphic design and new printing techniques among picture book illustrators can also be seen as a part of a tendency within Nordic Modernism where the artist aspired to make arts a part of the society. But the appeal for the picture book among the young Nordic artists and authors, prior and after the Second World War, also expresses an inter-artistic tendency, where the limits between different forms of art are explored.

 19. Publikumsudvikling – strategier for inddragelse eller institutionel udvikling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindelof, Anja Mølle

  2014-01-01

  it frames specific forms of audience engagement and the inherent and diverging understandings of participation. This article shows how the discourse developed about audience development reduces the discussion to either legitimizing existing cultural policy practice or to strategies for arts marketing......The term ‘audience development’ is currently employed in cultural policy and within art institutions in order to address questions concerning cultural participation. It centers on two parallel discussions: On the one hand it addresses participation as a democratic ideal, and on the other hand......, and it suggests that other important perspectives from e.g. performance studies are overlooked in the discussion of art institutions and their current dilemmas. The article presents a model that sums up four parallel discussions unfolding about audience development: cultural practices, aesthetic strategies...

 20. Teknologien i historien eller blade fra en historikers historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje, Per

  2002-01-01

  succeeded in doing so by using the professional typewriting secretaries, who were at the disposal of every student in those days. Financial restraints, however, put an end to these services, and he had to acquaint himself with the typewriter and other technical devices. In 1972 the computer opened a whole...... it is able to meet the needs of the true historian, who has always wanted to collaborate, find new information, and to read and write. In their search for efficiency and excellence the historians at Aalborg University as historians elsewhere have soon realized that the latest technology has become party...

 1. Den barokke guldalder - eller "Flaskens Længsel efter Proppen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linnet, Ragni

  2015-01-01

  Artiklen undersøger forholdet mellem det idealistiske, hegelinspirerede billedsyn, Heiberg gør sig til talsmand for i sine kunstteoretiske tekster og de værker, som kommer til syne når man følger hans smagsdomme op: et svulstigt, sanseligt og livsbekræftende, beskuerinddragende univers, langt fra...

 2. Bureaukrati: ven eller fjende af (offentlig sektor) innovation?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Mads Leth

  2013-01-01

  Det er en udbredt forestilling, at bureaukrati hæmmer mulighederne for innovation i den offentlige sektor. Det er argumentet i denne artikel, at dette er en alt for unuanceret forestilling. Nogle elementer af bureaukrati som arbejdsdeling og specialisering synes at fremme innovation, andre...... elementer som formalisering betyder tilsyneladende ikke så meget, mens elementer som centralisering synes at hæmme innovation. Artiklen er baseret på en gennemgang af både de væsentligste teoretiske argumenter for, hvordan bureaukrati påvirker innovation, samt resultaterne i fem udvalgte empiriske...

 3. Iran : Præstestyret - under udvikling eller afvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahigh-Aghsan, Ali

  2010-01-01

  Man hører ikke længere om gadeprotester i Teheran. Efter de voldsomme kampe i Teheran først på året, er det tilsyneladende lykkedes den Islamiske Republik at tvinge oppositionen til tavshed. Ifølge lederen af 'den grønne bevægelse' og tidligere præsidentkandidat, Mousavi, er det islamiske regimes...

 4. Neuroæstetik eller kunst på hjernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Neuroæstetikken kombinerer hjerneforskning, æstetikforskning og eksperimentel psykologi -- alt sammen for at forstå en af Homo sapiens' mest bizarre hobbyer: kunst. Forskning i kunstens neurobiologi griber om sig.......Neuroæstetikken kombinerer hjerneforskning, æstetikforskning og eksperimentel psykologi -- alt sammen for at forstå en af Homo sapiens' mest bizarre hobbyer: kunst. Forskning i kunstens neurobiologi griber om sig....

 5. Teenagepigers idrætsdeltagelse - problemtid eller pausetid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilgaard Jensen, Maja Kærup; Ibsen, Bjarne

  2015-01-01

  Mens mange drenge fortsætter med de samme idrætsaktiviteter i teenageårene og ind i voksenalderen, ændrer pigers idrætsvaner sig markant. Måske ligger en af årsagerne til pigers frafald fra idrætten i teenageårene i de ændrede idrætsvaner......Mens mange drenge fortsætter med de samme idrætsaktiviteter i teenageårene og ind i voksenalderen, ændrer pigers idrætsvaner sig markant. Måske ligger en af årsagerne til pigers frafald fra idrætten i teenageårene i de ændrede idrætsvaner...

 6. Det digitale hysteri - eller kunsten at synge i kor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente

  2010-01-01

  Salget af ordbøger, leksika og "andre af de faste indbyggere i familien Danmarks reoler gennem generationer er styrtdykket" - internettet har gjort dem overflødige. Således er udlægningen af bogmarkedets tilstand i Politikens kultursektion den 6. marts 2010 i en artikel, der bygger på et intervie...

 7. Tre gordiske knuder eller bare bump på vejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nana Wesley; Mailand, Mikkel

  I notatet analyseres forventningerne til OK2018, der særligt byder på tre udfordringer. Det gælder uenighed om privatlønsværn og løngab, samarbejdsproblemer på statens område (herunder spørgsmålet om den betalte frokostpause) og spørgsmålet om lærernes arbejdstid. Notatet understreger den særlige...

 8. Løb – godt, hot eller not?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lars Henrik

  2011-01-01

  Stadigt flere mennesker er mere aktive og stadigt flere er mere inaktive. Blandt andet derfor er der behov for at sætte løb på dagsordenen med mange forskellige mål og i denne artikel highlightes løbestilsanalyse ud fra et teknisk, biomekanisk og træningsrelateret synspunkt med hovedfokus. Den pe...

 9. Mælkepris - høj eller lav?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2013-01-01

  Der er undertiden en heftig debat om mælkepriserne - i Danmark, i forhold til udlandet og i hele værdikæden fra mælkeproducent til forbruger. Det stigende spænd mellem landmandspriser og forbrugerpriser har også medført både undren og kritik. Det er dog ikke overraskende, at landmandens mælkepriser...

 10. ”Det monitorerede mig – empowerment eller patologisering?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kappelgaard, Lisbeth Højbjerg

  2015-01-01

  the "monitored me” and hereafter discuss how these self-interpretations position the user. Is “the monitored me” an opportunity for liberating autonomy – for empowerment? Or does it contribute to individualization or pathologization? Keywords: Ethics, humanistic health research, self-monitoring, Ecological...... arbejdsmiljø bør være? Nøgleord: Etik, humanistisk sundhedsforskning, selvmonitorering, Ecological Momentary Storytelling English summary: The Monitored Me - empowerment or pathologization? Healthcare apps have become a major industry. We can freely download thousands of apps, that enable us to monitor...

 11. Notes Inégales: Pynt eller princip?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wierød, Lea Maria Lucas

  2010-01-01

  Notes inégales (den ulige udførelse af de lige noterede toner på underdelingsplan) var en i de 17. og 18. århundreder bredt anvendt praksis i Frankrig, og også andre europæiske landes kilder fra denne periode taler om lignende artikulationsformer. Flere forskere har iagttaget ligheder mellem denn...

 12. Blinde børn - integration eller isolation?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Cayuelas Mateu, Nuria; Høst, Anders

  Blinde børn har i de senere årtier været integreret i den almindelige skole. Men betyder det, at de bliver bedre forberedt til et integreret liv som voksne? Det er langt fra sikkert, viser denne undersøgelse af blinde børn. Skolen sørger for, at de blinde børn har en støttelærer, så de får det he...

 13. Moderne fællesgoder eller postmoderne kynisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas; Jensen, Uffe Juul

  2010-01-01

  Udvikling af en statskritisk analyse, der i kapitlet benyttes til at belyse kontrasten og brydningen imellem velfærdsstatslige fællesgoder og konkurrencestatslig praksis eksemplificeret med to sektorer under stærk governance: sundhedssektoren og fiskerisektoren....

 14. Maian Kärmas teeb alguse Jõulujazzile Tartus / Lia Eller

  Index Scriptorium Estoniae

  Eller, Lia

  2003-01-01

  Jõulujazzi üritustest Tartus: Maian Kärmase kontserdist Sadamateatris "Tuigutuled", Arne Oidi 75. sünniaastapäeva tähistavast kontserdist Vanemuise kontserdisaalis 4. dets., ameerika ansambli Gold Company Sextet kontserdist 15. detsembril

 15. Diagnose eller typeeksemplar? - Botaniske artsnavne mellem essentialisme og empiri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib

  2008-01-01

  Plantenavne har siden 1753 været betegnet med toledede videnskabelige navne, Linnés nomina trivialia. Men for Linné var diagnoserne de rette artsnavne der angiver artens essens. Konserveret materiale var blot eksempler på artens fremtrædelsesform. Men siden 1930 er de toledede plantenavne formelt...

 16. Criminal man, eller Lombroso revisited

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2010-01-01

  her et fremragende hjælpemiddel til at nedkøle de potentielle gerningsmænd – indtil en person med netop denne defekt hacker sig ind i det skjulte system, hvorefter han begynder at myrde disse potentielle kriminelle. Drømmen om det rene samfund og drømmen om den kriminelles visuelle, kødelige kendetegn...

 17. Armeringsstål, Klasse A eller Klasse B

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian

  2007-01-01

  Notatet giver en redegørelse for anvendelsesmuligheder for armeringsstål i klasse A, der er mindre duktilt end klasse B stål, og derfor generelt ikke så anvendeligt i bygningskonstruktioner, der beregnes under udnyttelse af plasticitetsteorien...

 18. Indespærring eller frigørelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Morten Timmermann

  2015-01-01

  I denne artikel præsenteres inklusionsprojektet som en politisk invasion af barndommen og skolen. Artiklen tager sit udgangspunkt i Hannah Arendts pædagogiske og politiske tænkning. Arendt adskiller det pædagogiske og det politiske og argumenterer for, at skolen som institution skal holdes skarpt...

 19. Kampen om Kinas medier: Fri presse eller socialistisk propaganda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dombernowsky, Laura Møller

  2012-01-01

  Mens unge kinesere sætter deres lid til, at kommercielle medier vil øge den journalistiske frihed, råber kritikere vagt i gevær. De frygter, at de socialistiske idealer ryger i svinget. ANALYSE af Laura Dombernowsky, Beijing, Kina...

 20. En klassiker - død eller levende?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Hans Henrik

  2003-01-01

  række centrale begreber og teser hos Max Weber fører til den konklusion, at de i dag i betydeligt omfang har tabt deres relevans. Men Weber forbliver central også for den moderne sociologi, fordi hans tilgang konsekvent reflekterer den grundlæggende spænding mellem vilje og nødvendighed, og fordi den...

 1. Messedeltagelse: Til nytte eller besvær?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kåre

  2000-01-01

  Nytten af messedeltagelse skal vurderes på flere parametre end salg. Profilering og opbygning af relationer opfattes af udstillerne som det vigtigste ved at deltage på messer. Og for at opnå dette kræves der planlægning, erfaring og engagement både før, under og efter messen. Det er hovedbudskabet...

 2. Ortopædkirurgernes storhedsvanvid – myte eller mobning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gundtoft, Per Hviid; Brand, Eske; Klit, Jakob

  2016-01-01

  INTRODUCTION: It is a general impression in the world of medicine that orthopaedic surgeons differ from doctors of other specialities in terms of intellect and self-confidence. The purpose of this study was to evaluate the self-confidence of orthopaedics. MATERIALS AND METHODS: We asked doctors...... from 30 different specialities to fill out a questionnaire. In addition to this, the participating orthopaedics were asked to rate their self-perceived surgical skills. RESULTS: In all, 120 orthopaedics and 416 non-orthopaedic doctors completed the questionnaire. There was no difference in GSE scores...... as one of the least important specialities in the world of medicine (p = 0.001). CONCLUSION: Orthopaedic surgeons in general are not more self-confident than other doctors or the average population, but young orthopaedic surgeons have a very high level of confidence in their own operation skills. FUNDING...

 3. Filologi eller formalisme. Litteraturvidenskaben mellem Skylla og Karybdis?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birthe

  Artiklen er en diskussion af forskellige veje til forståelsen af litteratur, som af historiske og institutionelle grunde i vid udstrækning har været adskilt i Danmark. Efter et historisk rids følger et forsøg på at forene den formalistiske og den filologiske tilgang i en analyse af J. W. v. Goethes...

 4. Síndrome nefrótica córtico-sensível e diabetes mellitus tipo 1 de início simultâneo Simultaneous onset of steroid-sensitive nephrotic syndrome and type 1 diabetes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo A. Rego Filho

  2003-11-01

  Full Text Available OBJETIVO: Apresentação de um caso de ocorrência simultânea de síndrome nefrótica córtico-sensível e diabetes mellitus tipo 1. A raridade da associação dessas duas doenças, os sintomas clínicos e os exames laboratoriais que confirmaram o diagnóstico, bem como as dificuldades no tratamento com corticóides, tornam este caso de grande interesse. DESCRIÇÃO: Um menino de 3 anos e 11 meses iniciou edema progressivo até anasarca. Confirmado diagnóstico de síndrome nefrótica, iniciou tratamento com prednisona 2 mg/kg/dia. Após três semanas de tratamento, observaram-se importante perda de peso, de 23 kg para 16 kg, poliúria, polidipsia e apatia. Exames laboratoriais evidenciaram hiperglicemia, 657 mg/dl, glicosúria sem proteinúria, acidemia e cetonúria. Com o diagnóstico de cetoacidose diabética, iniciou-se insulinoterapia associada a prednisona. Permaneceu com dose diária de NPH. Aos quatro anos e um mês, apresentou novo episódio de cetoacidose associado a infecção das vias aéreas superiores e sem proteinúria. Teve recaída da síndrome nefrótica aos quatro anos e quatro meses, com boa resposta a prednisona. Nova recaída após três meses, durante retirada de prednisona, optando-se por iniciar ciclofosfamida diária associada a prednisona em dias alternados, com normalização da proteinúria. Permanece em remissão, atualmente com cinco anos e seis meses, recebendo insulina diariamente. Outros exames revelaram C3 e C4 séricos normais, função renal normal, hematúria microscópica ocasional, anticorpos anti-GAD (descarboxilase glutâmica normais; anticorpos antiilhotas positivos. A tipagem HLA classes I e II forneceu os seguintes resultados: A2; B44, B52; DR4, DR8, DR53. COMENTÁRIOS: A ocorrência simultânea de síndrome nefrótica córtico-sensível e diabetes mellitus tipo 1 é muito rara. Os autores discutem os dados de literatura, o padrão familiar e os estudos de HLA.OBJECTIVE: We describe the case of a boy

 5. Actitudes, creencias y prácticas desarrolladas en comunidades rurales del Urabá antioqueño con relación a las serpientes y su mordedura Municipio de Necoclí, Población Campesina y Comunidad Indígena Senú

  OpenAIRE

  Cubides Cubillos, Sergio Daniel

  2016-01-01

  Actitudes, creencias y prácticas desarrolladas en comunidades rurales del Urabá antioqueño frente a las serpientes y su mordedura, es una investigación de corte cualitativo realizada dentro de la comunidad indígena Senú - resguardo del Volao (Necoclí – Antioquia), con el objetivo de describir las construcciones simbólicas e imaginarios de vida de un pueblo indígena con relación a una de las especies de reptiles (serpientes u ofidios) más importantes desde el punto de vista biomédico, debido a...

 6. Perda auditiva sensório-neural na otite média crônica supurativa em pacientes com e sem colesteatoma Sensorineural hearing loss in chronic suppurative otitis media with and without cholesteatoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre Fernandes de Azevedo

  2007-10-01

  Full Text Available Perda auditiva sensório-neural (PASN relacionada a otite média crônica supurativa (OMCS foi estudada para esclarecer a participação do colesteatoma nesse contexto. OBJETIVO: Avaliar ocorrência de PASN na OMCS, correlacionando com colesteatoma, duração da doença e idade. CASUÍSTICA E MÉTODOS: Estudo retrospectivo de 115 pacientes com OMCS com e sem colesteatoma submetidos à cirurgia. Incluíram-se pacientes com doença unilateral, orelha contralateral normal e idade inferior a 60 anos. RESULTADOS: Idade média foi de 26 anos, sendo 58 homens e 57 mulheres. Tempo médio de duração da doença otológica de 12,4 anos. Limiar auditivo médio foi de 40 dB na orelha com OMCS e 22dB na orelha normal (P=0,002. Observou-se colesteatoma em 78 dos 115 casos. Na orelha com OMCS, ocorreram 15 (13% casos de PASN, sendo 7 associadas à colesteatoma e 8 não associadas. Seis casos de PASN foram severa/profunda, correlacionando-se com idade ajustada (P=0,003, ausência de colesteatoma (P=0,01, mas não com duração da doença (P=0,458. CONCLUSÃO: PASN ocorreu em 13% dos pacientes com OMCS, correlacionando-se com o aumento da idade, mas não com a presença de colesteatoma ou com maior duração da doença otológica.Sensorineural hearing loss (SNHL related to chronic suppurative otitis media (CSOM was studied to clarify the involvement of cholesteatomas in this context. AIM: to evaluate SNHL related to CSOM and its association with cholesteatomas, disease duration and patients’ ages. METHODS: Retrospective analysis of 115 patients with CSOM with and without cholesteatoma submitted to surgical treatment. Inclusion criteria were active unilateral disease, normal contralateral ear and age below 60 years. RESULTS: The average age was 26.3 years, 58 males and 57 females. The duration of ear disease was, in average, 12.4 years. The average threshold of hearing was 40 dB in CSOM ear and 22 dB in the normal contralateral ear (P=0.002. CSOM with

 7. NON - SENS OU BON SENS? FLOIRE ET BLANCHEFLEUR, UNE IDYLLE SANGLANTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brînduşa Grigoriu

  2017-05-01

  Full Text Available To a modern reader, Robert d’Orbigny’s romance is probably one of the most challenging idylls of the Middle Ages: the young beautiful heroes Floire and Blanchefleur, happily married and ready to found a Christian family (and conceive Berthe, Charlemagne’s mother, become, in two verses at the end of the romance, the proficient perpetrators of genocide (ms. A, v. 3331-3332. Converted through love and empathy, as soon as he is proclaimed Spain’s king, Floire completes a mass conversion through crime and baptism, moved by his tender feelings for Blanchefleur. Jean-Luc Leclanche, editor of the “aristocratic” version of the text, insists on the banality of this form of conversion at that time, and presents the Conte as a pacifist sample of clerical writing. Our paper invites to a new interpretation of this widely circulated story, exploring the emerging ideology of happy ending stories through the concept of “emotional intelligence”.

 8. Mislæste Luther vitterlig Paulus? Arvesynd og filosofi i tidlig jødisk eksegese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch-Hansen, Gitte

  2017-01-01

  subscribing to The New Perspective on Paul has been that Luther (1483 – 1546) misunderstood the apostle: He read Paul’s letters through a fine-mashed Augustinian filter. Especially Luther’s use of the concept ‘original sin’ in his exegesis of Pauls’ letters has been condemned as an illegitimate eis...

 9. Tidlig intensiv rehabilitering efter meget svaer traumatisk hjerneskade. Opfølgning seks måneder efter udskrivelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebach, Annette; Nordenbo, Annette Mosbaek; Engberg, Aase Worsaae

  2007-01-01

  In September 2000 the Brain Injury Unit at Hvidovre Hospital was established, offering subacute intensive rehabilitation to patients with severe traumatic brain injury. Uptake area: Eastern part of Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Outcome 6 months after discharge is presented for patient...

 10. Myten om H.C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kihl, Preben; Gregersen, K.; Sterum, N.

  2002-01-01

  -4%). A methodologically independent reliability study confirmed these figures. Andersen's error percentages in poems and letters from age 11 to 19 display a typical initial part of a learning curve that, together with the results from the diaries, gave a life span curve of his spelling development. The diaries, letters...... and poems contain only insignificant syntactic errors. Andersens spelling in the above studies is compared with that of his contemporaries and with data from modern studies. His mean error percentages at different ages are equal to or better than the figures from non-disabled subject's, but between 2 to 15...... times lower than the mean percentages in studies of dyslexic spelling. A structural analysis of HCA's spelling errors shows that they are mainly phonologically plausible from age 11 to 70 and that the proportions of phonologically plausible/implausible errors match those of normal achievers...

 11. Sociale Interventioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  først bliver social, når de mennesker, der berøres af indgrebet, også bliver inddraget i processen. »Interventioner virker! Men kun hvis de er meningsfulde. Det er helt afgørende for sociale interventioner, at de opleves som meningsfulde af de mennesker, som interventionerne omfatter«, fremhæver Jo...... Krøjer, lektor og leder af Sociale Interventionsstudier på RUC, og Katia Dupret, lektor i socialpsykologi på RUC. Hermed udvider bogens forfattere den videnskabelige forståelse af sammenhængen mellem de væsentligste aspekter i social intervention: velfærdsstat, viden og deltagelse. Forfatterne viser...... rettet mod marginaliserede eller udsatte mennesker. Bogens kapitler rummer med deres empiriske eksempler flere forskellige versioner og forståelser af social intervention, og de dykker bl.a. ned i emner som tidlig indsats og Barnets Reform....

 12. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 13. Spiseforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Gehrt, Charlotte Astrid; Vammen, Katrine Schjødt

  2017-01-01

  Spiseforstyrrelser er blandt de mest alvorlige sygdomme blandt unge kvinder. Tidlig igangsættelse af behandling er afgørende for prognosen. Dette vanskeliggøres imidlertid af, at personer med en spiseforstyrrelse ofte ikke har erkendt eller skjuler deres sygdom. Da orale komplikationer som dental...... erosion og hævede spytkirtler ofte er eneste objektive tegn på en spiseforstyrrelse, kan tandlægen i nogle tilfælde være den første sundhedsprofessionelle, der får en mistanke om, at en patient lider af en spiseforstyrrelse. Italesættelse af mistanken om en spiseforstyrrelse er vanskelig, og patienten bør...

 14. Amartya Kumar Sen, La démocratie des autres. Pourquoi la liberté n’est pas une invention de l’Occident, traduit de l’américain par Monique Bégot, Paris, Payot et Rivages (Manuels Payot, 85 p., 10 euros.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muriel Gilardone

  2006-04-01

  Full Text Available La démocratie est certainement le fil conducteur de l’ensemble de l’œuvre – a priori épars – de l’économiste et philosophe Amartya Sen. D’une part, sa foi en la démocratie apparaît comme la raison première de sa volonté de défier le « théorème d’impossibilité » établi par Kenneth Arrow au début des années cinquante, et comme une ligne directrice dans sa recherche en théorie du choix social. D’autre part, dans ses analyses de problèmes sociaux plus empiriques, comme la famine ou les inégalités...

 15. "Noctem sideribus inlustrem...” (Tacite, Ann. XIV, 5, l). Quel est le sens exact de ce passage et qu’apporteil au récit de Ia mort d’Agrippine et a l’écriture de Tacite?

  OpenAIRE

  José Mambwini Kivuila-Kiaku

  1999-01-01

  Meditação sobre a tragédia humana, as narrativas tacitianas tendem não somente a ordenar e a expor os fatos mas tambám, e sobretudo, a sugerir planos de fundo psicológicos que se escondem por detrás da realidade sensível. Tacito – sabe-se – organiza suas narrativas com a finalidade de provocar na consciência de seu leitor uma série de emoções capazes de engendrar um estado de sensibilidade que o predispõe a compreender melhor as causas dos acontecimentos que Roma conheceu e que precipitaram s...

 16. Reversion by calcium of a yeast-like development to the original filamentous form, of the 10V10 5-fluorocytosine-sensitive mutant of Aspergillus niger Reversão pelo cálcio de um desenvolvimento leveduriforme para a forma filamentosa original em um mutante sensível a 5-fluorocitosina na linhagem 10V10 de Aspergillus niger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosangela de Carvalho Goulart

  2005-09-01

  Full Text Available Some filamentous fungi present the phenomenon of dimorphism, their morphological structure alterations being capable of inducing metabolism changes. The Aspergillus niger strain 10v10, a producer of citric acid, was submitted to the mutagenic action of ultraviolet irradiation which respectively selects mutants sensitive or resistant to the antifungi agent 5 fluorocytosine (5-FC. 5-FC sensitive mutants presented a morphological alteration to a yeast-like form. The effects of pH changes, addition of salts (KH2PO4, NH4NO3, MgSO4 and MgCl2, the presence of osmotic stabilizers, as well as of calcium chloride, on morphological reversal and acid production were studied. Morphological reversal to the filamentous form was observed only in the presence of CaCl2 (500mM for the mutants strains 1 and 2, while the acid production occurred in both, yeast-like and filamentous forms.Alguns fungos filamentosos apresentam o fenômeno de dimorfismo, sendo que as alterações da estrutura morfológica podem induzir alterações metabólicas. A linhagem de Aspergillus niger 10v10, produtora de ácido cítrico foi submetida à ação mutagênica da radiação ultravioleta selecionando mutantes sensíveis ou resistentes ao antifúngico 5-fluorocitosina (5-FC. Os mutantes selecionados como sensíveis a 5-FC apresentaram uma alteração morfológica com desenvolvimento leveduriforme. Nestes mutantes foram avaliados o efeito da alteração de pH, a adição de sais (KH2PO4, NH4NO3, MgSO4e MnCl2, a presença de estabilizadores osmóticos, cloreto de cálcio, e o seu efeito sobre a reversão morfológica e a produção de ácido. A reversão morfológica para a forma filamentosa ocorreu apenas na presença de CaCl2 (500mM para as linhagens mutantes 1 e 2, enquanto que a produção de ácido ocorreu nas duas formas, leveduriforme e filamentosa.

 17. Brasilien bygger sit eget internet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kenneth; Føhns, Henrik

  2014-01-01

  Den brasilianske præsident Dilma Rousseff har sat blus under landets planer om at lave et internet, der ikke løber gennem USA, og hvor brasilianske borgeres data bliver på servere i Brasilien – også selvom de ligger hos Google eller Facebook. Hun vil også have det nationale postvæsen til at tilbyde...

 18. Evaluering af tre projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram - Resultatresumé

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Luna Kragh; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  2018-01-01

  ADHD og ADHD-lignende udfordringer er nogle af de mest udbredte former for psykiske proble-mer hos børn og unge (Dick & Ferguson, 2015). Forskning finder, at diagnosen kan stilles hos mindst 5 pct. af en børneårgang, hvilket svarer til 1-2 børn i hver skoleklasse (Polanczyk m.fl., 2007, 2014......; Thomas m.fl., 2015; Willcutt, 2012). Samtidig er ADHD og ADHD-lignende udfordrin-ger forbundet med negative konsekvenser, som har både en personlig pris og en samfundsmæs-sig pris, som fx behov for ekstra støtte i skolen eller særlige skoletilbud, forøget brug af sundhedsydelser og sociale ydelser og...... arbejdsmarkedet, et problempræget forhold til egne børn samt angst, depression og tidlig død (Loeber & Burke, 2011; Skogen & Torvik, 2013). I dag betragtes ADHD som en langvarig eller kronisk sygdom, men mestringsfremmende indsatser kan hjælpe forældre, børn og unge til bedre at håndtere symptomer på ADHD samt...

 19. "Noctem sideribus inlustrem...” (Tacite, Ann. XIV, 5, l. Quel est le sens exact de ce passage et qu’apporteil au récit de Ia mort d’Agrippine et a l’écriture de Tacite?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Mambwini Kivuila-Kiaku

  1999-12-01

  Full Text Available Meditação sobre a tragédia humana, as narrativas tacitianas tendem não somente a ordenar e a expor os fatos mas tambám, e sobretudo, a sugerir planos de fundo psicológicos que se escondem por detrás da realidade sensível. Tacito – sabe-se – organiza suas narrativas com a finalidade de provocar na consciência de seu leitor uma série de emoções capazes de engendrar um estado de sensibilidade que o predispõe a compreender melhor as causas dos acontecimentos que Roma conheceu e que precipitaram sua decadência. Para atingir esse fim ele recorre a apresentação poética. Esta, ao mesmo tempo em que dá à narrativa de Tácito certa beleza, participa da estratégia de persuasão, tocando a imaginação dos leitores. Assim, a frase dos Anais XIV, 5, 1 e, sem dúvida, um exemplo entre tantos outros que mostram que, em Tácito, a poesia tem um conteúdo de pensamento que exprime ou aproxima a verdade histórica. E também um belo exemplo que, na literatura latina, mostra como é difícil a tarefa de um historiador pós-clássico, de unir a realidade histórica ao cuidado com o belo e ao respeito a complexidade dos acontecimentos históricos. Nas narrativas de Tácito, frequentemente marcada pela dimensão dramática, a apresentação poética dos acontecimentos entra na estratégia da persuasão que incita os leitores a melhor apreender o sentido oculto da história.

 20. Características tecnológicas de mezclas de senósidos A+B con excipientes para la formulación de tabletas Technological characteristics of mixtures of sennosides A + B with excipients for tablet formulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Arce Fernández

  2008-12-01

  Full Text Available Se realizó un estudio de las propiedades tecnológicas del polvo de senósidos A+B concentrados con el fin de valorar la factibilidad de su procesamiento en la forma farmacéutica de tabletas. Las características estudiadas incluyen la compactabilidad, la presión de expulsión, el tiempo de desagregación y la velocidad de flujo del polvo. Los resultados obtenidos muestran que una mezcla de celulosa microcristalina tipo 102 con sílica coloidal sería un excipiente adecuado para aumentar hasta el doble la velocidad del flujo del polvo, hasta 4 veces la resistencia a la ruptura de las tabletas y disminuir a la mitad el tiempo necesario para la desagregación de estas. Las modificaciones en la formulación antes mencionadas no afectan de manera importante las propiedades de deslizamiento de las tabletas, al ser expulsadas desde la matriz en que se fabricaron.The technological properties of concentrates of sennosides A+B were studied with the purpose to evaluate the feasibility of its processing to the pharmaceutical form of tablets. The studied properties include the compactibility, the ejection pressure, the disintegration time and the rate of the powder flow. The obtained results show that a mixture of microcrystalline cellulose with colloidal silica is a suitable excipient to increase to the double the powder flow rate and 4 times the tablet strength and to reduce in 40 % the time necessary to disintegrate the tablets. The above mentioned formulation modifications do not affect in an important manner the gliding properties of the tablets being ejected from the die where they were compressed.

 1. Czechoznawstwo polskie – charakter i sens jednego kierunku badawczego

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pánek, Jaroslav

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 1 (2017), s. 99-113 ISSN 2084-1213 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : Czech Studies * Poland * Humanities Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 2. Sen perforation af tyndtarm efter laparoskopisk gastrisk bypass

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanager, Lene; Sigild, Ulf Henrik; Neuenschwander, Anders Ulrich

  2010-01-01

  We present two cases in which the patients were admitted to a local hospital with acute abdominal pain four or five months after having undergone laparoscopic gastric bypass. In both cases, operation revealed a perforation of the small bowel close to the distal anastomosis. In the first case......, a massive constipation of the small bowel was most likely a contributing factor. In the second case, the cause was a kink of the entero-entero anastomosis leading to obstruction and finally perforation of the biliary limp. Late perforations are among the rarely reported complications associated with gastric...

 3. Työpaikkakiusaaminen - sen seuraukset ja selviytymiskeinot

  OpenAIRE

  Päivärinta, Salla

  2014-01-01

  Opinnäytetyöni aihe on työpaikkakiusaaminen. Kiinnostus aihetta kohtaan syntyi omista kokemuksistani työpaikalla ja siitä, että olen ollut mukana luottamushenkilötoiminnassa useita vuosia. Tavoitteena on avata työpaikkakiusaamista ilmiönä, ja millaisia vakavia vaikutuksia sillä on niin työntekijään, hänen läheisiinsä, työpaikkaan ja koko yhteiskuntaan. Selvitän, mikä on ja mikä ei ole työpaikkakiusaamista ja epäasiallista häirintää. Kuvaan sitä, millaiseksi kiusaaja työpaikalla koetaan. Tutki...

 4. Monstres et murailles, Alexandre et bicornu, mythes et bon sens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Louis Bacqué-Grammont

  2009-05-01

  Full Text Available Parmi les mythes récurrents à travers les lieux et les âges, celui du bâtisseur de murailles défendant une humanité civilisée contre l'Autre, sous ses aspects les plus effrayants, a connu une durable fortune depuis le prototype d'un Alexandre le Grand légendaire jusqu'à des avatars composites, bien vivaces dans nombre de littératures islamiques.En trois points différents de cet inépuisable domaine de recherche, chacun des auteurs a procédé à un sondage sommaire. Il en ressort maint exemple de continuités, de parallélismes et de confluences complexes, mais aussi les premiers signes d'érosion des mythes sous l'effet d'un esprit critique attisé par le vent d'Occident.

 5. Glaube in der multireligiösen Gesellschaft: Zur Bildungskompetenz ...

  African Journals Online (AJOL)

  , a certain encounter among religious and cultural differences can be reflected. An obvious religious understanding should not only be in mind, but also the establishment of sensible communication within religious and cultural pluralities.

 6. Digitalisierung des Bösen: Energiewirtschaft als Cyberopfer

  Science.gov (United States)

  Bartsch, Michael; Frey, Stefanie

  Die Energieversorgung ist eine kritische Infrastruktur, da alle anderen Sektoren von der Stromversorgung abhängig sind und eine Störung katastrophale Auswirkungen mit unvorhersehbaren Kaskadeneffekten mit sich bringen würde. Das oberste Ziel der Betreiber ist daher sicherzustellen, dass Maßnahmen für eine störungsfreie Stromversorgung ergriffen werden. Cyberangriffe stellen ein hohes Risiko für die Energieversorgung dar. Dabei kann die Energiewirtschaft von Massenphänomenen wie Cybercrime betroffen sein, aber auch Gegenstand von technisch komplexer Cybersabotage werden, wie bei dem Angriff Ende 2015 auf einen ukrainischen Energieversorger. Die Stromversorgung fiel für mehrere Stunden aus und hatte weitreichende Auswirkungen für die Bevölkerung und Unternehmen.

 7. Nuorten kokema yksinäisyys ja sen yhteys tulevaisuusorientaatioon

  OpenAIRE

  Aalto-Kallio, Mervi

  2004-01-01

  The aim of this study was to examine 1) how much and how adolescents experience loneliness, 2) how they orientate to the future, 3) are loneliness experiences and future attitudes associated with self-esteem and 4) are loneliness experiences associated with future orientation. The data (n=172) was collected in September 2003 and it consisted of 9th grade students living in countryside and city. The research was quantitative questionnaire study and it was statistically analysed. So far th...

 8. A qualitative application of Amartya Sen's 'development as freedom ...

  African Journals Online (AJOL)

  Put differently, Liberals, Marxists and Anarchist view the provision of social grants as an ... president Jacob Zuma once said, that the government “cannot sustain a ..... At the end of the day, stress and worry about the future is always there ...

 9. Stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels

  2009-01-01

  sygehusenes regnskaber og produktionsværdien for indlagte og ambulante patienter vurderet vha. DRG- og DAGS systemet (der bl.a. tager hensyn til patientens diagnose). Stordrifts- og samdriftsforholdene blev estimeret ved hjælp af 2 omkostningsanalyser - regressionsanalyse og stokastisk dataindhyldningsanalyse...

 10. The active subject: Political antropology in Amartya Sen. [Spanish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Eduardo Saldarriaga Madrigal

  2010-01-01

  Full Text Available The paper presents Amartya Sen’s critique of the anthropological model that underlies the conception of neoclassical economics (especially in its utilitarian and rational choice versions, in order to present the conception of subject offered by the abilities approach and then the notion of development as freedom.

 11. Towards a capability approach to careers: Applying Amartya Sen's thinking

  OpenAIRE

  Robertson, Peter.

  2015-01-01

  Amartya Sen’s capability approach characterizes an individual’s well-being in terms of what they are able to be, and what they are able to do. This framework for thinking has many commonalities with the core ideas in career guidance. Sen’s approach is abstract and not in itself a complete or explanatory theory, but a case can be made that the capability approach has something to offer career theory when combined with a life-career developmental approach. It may also suggest ways of working th...

 12. Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset

  OpenAIRE

  Luoma, Lauri

  2013-01-01

  Insinöörityö käsittelee Metropolia Ammattikorkeakoulun Microsoft Business Intelligence (BI) ratkaisut -kurssilla käytetyn laboratoriomanuaalin MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-448) -harjoituksien siirtämistä SQL Serverille 2012. Työllä on tarkoitus osoittaa, että SQL Server 2012 BI -työkalut soveltuvat harjoituksiin. Työssä siirrytään käyttämään uudempaa työkalua, SQL Server Data Toolsia, joka korvaa SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studion. Työn alussa tutust...

 13. Esperanto (sen perspektivo? Croatian Esperantists on the International Language Esperanto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krunoslav Puškar

  2015-04-01

  Full Text Available To our knowledge, there is to date no significant number of sociological studies dealing with the Esperanto movement, and there are even fewer sociolinguistic explorations of the whole Esperanto phenomenon. Concentrating on the Croatian Esperanto movement, we conducted an extensive study of Croatian Esperantists? attitudes towards the structure of Esperanto, and their perception of the Esperanto movement and the overall Esperanto phenomenon - aspects still conspicuously missing in recent Esperantological research. This study offers invaluable insight into these under-researched interlinguistic areas, and also into the specific outlook of the traditional Croatian Esperanto movement.

 14. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Hanne Pihl; Juel Vang, Katrine

  2014-01-01

  på en tilfredsstillende måde. Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre...

 15. Sens vibratoire et sens giratoire : la fantasmatique sonore dans l’œuvre de David Lynch

  OpenAIRE

  Tomasovic, Dick

  2016-01-01

  Á l’origine était le son. Une musique ou un bruit, souvent les deux, ne formant qu’un seul registre de perception sonore. Passé le générique du film, le bourdonnement inquiétant ne s’arrête pas. Au contraire, il semble définir l’espace de la représentation, installer les personnages et instaurer d’emblée un régime sensoriel dont le spectateur devine déjà qu’il sera aussi déroutant qu’épuisant. C’est le bruit sourd dans lequel naît l’univers de Eraserhead (1976), la contamination de la délicie...

 16. Effects of a cognitive modulator in the theta and alpha asymmetry during a typewriting task: a sensorimotor integration perspective Efeitos de um modulador cognitivo na assimetria de teta e alfa durante uma tarefa de datilografia: uma perspectiva da integração sensório-motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlo Cunha

  2009-06-01

  Full Text Available This study aimed to elucidate cortical mechanisms and to identify the areas where occur such mechanisms due to interaction between bromazepam and motor learning. The sample was composed of 45 healthy subjects randomly distributed in 3 groups: placebo (n=15, bromazepam 3 mg (n=15 or bromazepam 6 mg (n=15. To perform the experimental task, subjects sat comfortably at a distance of approximately 20 cm from the typewriter. The typewriter keyboard was covered with a wooden box to avoid visual information about the hands' position. The typewriting task was performed concomitantly with EEG recording. ANOVA two-way results indicated a decreased asymmetry in sensorimotor areas in the experimental groups. Our interpretation is that moderate doses of bromazepam may improve performance on tasks with predictable elements to promote stability of psychomotor functions, but may also impair performance on tasks executed in unpredictable environments.O objetivo do estudo foi elucidar mecanismos corticais e identificar as áreas onde estas ocorrem tais mecanismos devido à interação entre bromazepam e aprendizagem motora. A amostra compreendeu 45 sujeitos hígidos distribuídos randomicamente em 3 grupos: placebo (n=15, bromazepam 3 mg (n=15 ou bromazepam 6 mg (n=15. Para a realização da tarefa experimental, sujeitos sentaram-se confortavelmente a uma distância de aproximadamente 20 cm da máquina de escrever. O teclado da máquina foi coberto com uma caixa de madeira para evitar informações visuais sobre a posição das mãos. O registro do EEGq ocorreu simultaneamente à tarefa de datilografia. Os resultados da ANOVA two-way indicaram menor assimetria em áreas sensório-motoras nos grupos experimentais. Nossa interpretação é que doses moderadas de bromazepam podem melhorar o desempenho em tarefas previsíveis por promover estabilidade das funções psicomotoras, mas pode prejudicar o desempenho em tarefas realizadas em ambientes imprevisíveis.

 17. Os efeitos da estimulação sensório motora oral na sucção nutritiva na mamadeira de recém-nascidos pré-termo The sensory-motor-oral stimulation effects on nutritive sucking of preterm infants during bottle feeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Coube de Carvalho Yamamoto

  2010-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: verificar o desempenho da sucção nutritiva, na mamadeira, em recém-nascidos pré-termo submetidos à estimulação sensório-motora-oral. MÉTODOS: pesquisa do tipo ensaio clínico controlado de intervenção. 20 recém-nascidos pré-termo foram distribuídos em grupo estimulado e grupo controle. Estes grupos foram submetidos à avaliação fonoaudiológica em dois diferentes momentos: na liberação da alimentação por via oral; e quando atingiam alimentação plena por via oral num período de 24 horas. As avaliações foram filmadas, e os resultados foram analisados pela pesquisadora. Para análise dos dados utilizou-se o Teste exato de Fishe r e o Teste "T" de Studen t do software estatístico STATA 10.0. Considerou-se p PURPOSE: to check the nutritive sucking performance in preterm infants that underwent sensory-motororal stimulation. METHODS: a controlled clinical trial of intervention was performed in 20 preterm infants divided into experimental and control group. The infants received a speech therapist evaluation in two different times: at the beginning of the oral feeding (first speech therapist evaluation and when they reached full oral feeding (second evaluation. Statistical data analyses used STATA 10 package and they were analyzed for treatment group differences with Fisher's exact Test and Student's unpaired t-test (p<0.05. RESULTS: infants in the experimental group, in the second evaluation, differed statistically in the pressure of strong sucking (p=0.003, presence of the three adaptive reflexes (p=0.001, coordination among sucking, swallowing and breathing (p=0.003, the total time for sucking (p=0.01 and of number of sucking/time (p<0.01. The total number of sucks showed a statistically significant difference (p<0.05 among the evaluations of the control group. No differences were observed among the groups as for sucking rhythm, and prescribed and ingested milk volume. CONCLUSION: in this study, sensory

 18. Internações por condições sensíveis à atenção primária em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, 2000 a 2009 Hospitalization for primary care-sensitive conditions in Campo Grande, Mato Grosso do Sul State, Brazil, 2000-2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amanda Zandonadi de Campos

  2012-05-01

  Full Text Available Este estudo analisou a correlação entre a evolução da cobertura do Estratégia Saúde da Família (ESF e a taxa das internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, no período de 2000 a 2009. O estudo de caráter ecológico foi conduzido utilizando-se os dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH, disponíveis no site do Departamento de Informática do SUS (DATASUS e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE. Na análise estatística foram utilizados o coeficiente de correlação linear de Pearson e sua significância. Campo Grande apresentou correlação inversa seguindo a tendência do país de redução das referidas internações. Na apreciação por categorias de internações observou-se uma correlação direta com a tuberculose pulmonar, a angina pectoris e as doenças relacionadas ao pré-natal e parto. Os resultados sugerem que o aumento da cobertura do ESF tem contribuído para a queda nas taxas de internações por ICSAP.This study analyzed the correlation between evolution in coverage of the Family Health Strategy (FHS and the hospital admissions rate for primary care-sensitive conditions (PCSC in Campo Grande, Mato Grosso do Sul State, Brazil, from 2000 to 2009. This was an ecological study using data from the Hospital Information System (SIH, available from the Information System of the Brazilian Unified National Health System (DATASUS and the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE. Statistical analysis used Pearson's linear correlation coefficient and its significance. Campo Grande showed an inverse correlation, following the trend for the country as a whole, with a reduction in such admissions. The analysis of categories of hospital admissions showed a direct correlation with pulmonary tuberculosis, angina pectoris, and conditions related to prenatal care and childbirth. The results suggest that increased coverage of

 19. A rapid and sensitive diagnosis of bovine leukaemia virus infection using the nested shuttle polymerase chain reaction Diagnóstico rápido e sensível da infecção com o vírus da Leucemia Bovina através de Shuttle Nested Polymerase Chain Reaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ester T. González

  1999-04-01

  Full Text Available Bovine leukaemia virus (BLV is the causative agent of enzootic bovine leukosis (EBL. In Argentina, where a program to eradicate EBL has been introduced, sensitive and reliable diagnosis has attained high priority. Although the importance of the agar gel immunodiffusion test remains unchanged for routine work, an additional diagnostic technique is necessary to confirm cases of sera with equivocal results or of calves carrying maternal antibodies.Utilizing a nested shuttle polymerase chain reaction, the proviral DNA was detected from cows experimentally infected with as little as 5 ml of whole blood from BLV seropositive cows that were nonetheless normal in haematological terms. It proved to be a very sensitive technique, since it rapidly revealed the presence of the provirus, frequently at 2 weeks postinoculation and using a two-round procedure of nested PCR taking only 3 hours. Additionally, the primers used flanked a portion of the viral genome often employed to differentiate BLV type applying BamHI digestion. It is concluded that this method might offer a highly promising diagnostic tool for BLV infection.O Vírus da leucemia bovina (BLV é o agente causal da Leucose Enzoótica Bovina (EBL. Na Argentina, iniciou-se um programa de erradicação da EBL. Neste estágio, é prioritário possuir uma ferramenta de diagnóstico confiável. Embora seja indiscutível a importância do teste de agar gel imunodifusão, empregado rotineiramente no diagnóstico serológico da EBL, faz-se necessária uma técnica de diagnóstico adicional capaz de confirmar os resultados duvidosos. Foi possivel detectar ADN proviral aplicando Nested-PCR em novilhos experimentalmente infectados com pequenas doses de sangue total (5ml obtidas de um bovino BLV soropositivo. Esta técnica, cujo procedimento leva 3 horas, demonstrou ser muito sensível, uma vez que foi capaz de detectar a presença do provirus duas semanas após a inoculação. Os primers utilizados são os que

 20. 大学的怀旧意象及其空间性建构——以中山大学为例%The Nostalgic Image and the Construction of Spatiality on Campus:A Case of Sun Yat-sen University

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  蔡晓梅; 刘晨; 朱竑

  2013-01-01

  In the Oxford English Dictionary,nostalgia means sentimental yearning for a period of the past; regretful or wistful memory of an earlier time; and severe homesickness.That is to say,nostalgia has the meaning of desire to back home.As the longing (Gr.algia) for home (nostos),nostalgia is defimed as the longing for a home that no longer exists or never existed.This feeling of loss and fantastical romance was identified in the seventeenth century as a curable disease,yet by the late 20th century it had become the incurable modern condition.Nostalgia is also shown to be spatial in its expressions as well as causes,and must be investigated using a 'dual archeology of memory and place,and a dual history of illusions and actual places'.In addition,nostalgia are both restorative and reflective,and thus aimed to both conquer and shatter space.The emergence of nostalgia is associated with various acts of spatio-temporal distanciation,from the regulation of nation-states to globalization.The locations which can call for the nostalgic motions are not only the so-called hometown,but also the places where are full of our memories of some special times,such as our campus.Therefore,the campus can be made as a kind of nostalgic space.In order to explore the nostalgic environment on the campus and discuss its spatiality,this article regards nostalgia as a spatial issue,selected Sun Yat-sen University as the study case,and its alumnus as the research objects,to describe alunnus image of Sun Yat-sen University and their construction of nostalgic space.The methodologies using to collect data are in-depth interviews and image map drawing,and the analysis method is text analysis.For doing so,we interviewed 27 alumnus and collected 35 image maps,and encoded these data.The results include:1) For the alumnus,their nostalgic images can be divided into indicated nostalgic and evaluated nostalgic images,which are shaped by their individual and collective memories,and are influenced by the

 1. Usikkert om vægtreducerende kost påvirker risikoen for tidlig død hos patienter med hypertension--en gennemgang af et Cochranereview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Køster-Rasmussen, Rasmus; Simonsen, Mette Kildevæld; de Fine Olivarius, Niels

  2012-01-01

  The Cochrane review "Long-term effects of weight-reducing diets in hypertensive patients" fails to evaluate the primary outcomes of mortality and morbidity. It is uncertain whether weight loss in general reduces the risk of cardiovascular disease and death as the relation between intentional weight...

 2. Patienter med basalcellenævussyndrom bør tilbydes tidlig interdisciplinær opfølgning og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Christiane; Ousager, Lilian Bomme; Jelsig, Anne Marie

  2016-01-01

  cerebri. Other important clinical features are skeletal abnormalities and facial dysmorphism including macrocephaly. Germ-line mutations are found in PTCH1. Management of the syndrome requires a multidisciplinary approach, and in this article management guidelines are reviewed and discussed....

 3. PET med amyloidligander bør ikke anvendesrutinemæssigt i tidlig diagnostik af Alzheimerssygdom – en gennemgang af et Cochranereview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, Steen Gregers

  2015-01-01

  's dementia. Given the evolution of Alzheimer pathology, these findings are not surprising. With current limited treatment options for MCI, (11)C-PiB-PET cannot be recommended for routine use in MCI and should be used only in selected cases where a positive scan will alter management.......Recent diagnostic criteria for Alzheimer's disease incorporate biomarkers in order to increase the diagnostic accuracy. In a recent Cochrane review the ligand (11)C-PiB showed a high sensitivity, but low specificity for detecting patients with mild cognitive impairment who would develop Alzheimer...

 4. Internações sensíveis na atenção primária como indicador de avaliação da Estratégia Saúde da Família Internaciones sensibles en la atención primaria como indicador de evaluación de la Estrategia Salud de la Familia Hospitalizations sensitive to primary care as an evaluation indicator for the Family Health Strategy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viviane Braga Lima Fernandes

  2009-12-01

  Full Text Available OBJETIVO: Identificar variáveis associadas a internações sensíveis ao cuidado primário. MÉTODOS: Inquérito de morbidade hospitalar realizado com amostra aleatória de 660 pacientes internados em enfermarias de clínica médica e cirúrgica de hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde, em Montes Claros, MG, de 2007 a 2008. Foram realizadas entrevistas com os pacientes e seus familiares utilizando formulário próprio e pesquisa aos prontuários. A definição das condições consideradas sensíveis ao cuidado primário baseou-se na lista do Ministério da Saúde. A associação entre variáveis socioeconômicas e de saúde com as internações sensíveis foi analisada utilizando-se análises bivariadas e de regressão logística múltipla. RESULTADOS: O percentual de internações sensíveis ao cuidado primário no grupo estudado foi de 38,8% (n=256. As variáveis que se mantiveram estatisticamente associadas com as condições sensíveis ao cuidado primário foram: internação prévia (OR=1,62; IC 95%: 1,51;2,28, visitas regulares a unidades de saúde (OR=2,20; IC 95%: 1,44;3,36, baixa escolaridade (OR=1,50; IC 95%: 1,02;2,20, controle de saúde não realizado por equipe de saúde da família (OR=2,48; IC 95%: 1,64;3,74, internação solicitada por médicos que não atuam na equipe de saúde da família (OR=2,25; IC 95%: 1,03;4,94 e idade igual ou superior a 60 anos (OR=2,12; IC 95%: 1,45;3,09. CONCLUSÕES: As variáveis associadas às internações sensíveis são sobretudo próprias do paciente, como idade, escolaridade e internações prévias, mas o controle regular da saúde fora da Estratégia de Saúde da Família duplica a probabilidade de internação.RESUMEN OBJETIVO: Identificar variables asociadas a internaciones sensibles al cuidado primario. MÉTODOS: Pesquisa de morbilidad hospitalaria realizada con muestra aleatoria de 660 pacientes internados en enfermerías de clínica médica y quirúrgica de hospitales

 5. Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária nos municípios em gestão plena do sistema no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil Hospitalization for primary care sensitive conditions in municipalities with full local health management control in Rio Grande do Sul State, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juvenal Soares Dias-da-Costa

  2010-02-01

  Full Text Available Avaliou-se a qualidade dos cuidados oferecidos nos municípios em gestão plena no Rio Grande do Sul, Brasil, por meio da taxa de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária, no período de 1995 a 2005. Foram consideradas as internações hospitalares por: diabetes mellitus, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doença pulmonar obstrutiva crônica e doenças imunopreveníveis em indivíduos na faixa etária de 20 a 59 anos. Verificou-se diminuição das taxas em quase todos os municípios do estado. A regressão de Poisson não mostrou tendências de diminuição das taxas após a adesão à gestão plena. Nos municípios menores, as taxas foram mais elevadas. As internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial mostraram-se indicadores de fácil operação e de baixo custo que podem produzir conhecimentos sobre os sistemas de saúde, possibilitando a melhoria de sua qualidade.We assess the quality of care provided in the cities with full health system management, in the state of Rio Grande do Sul, Brazil, by means of the rate of hospitalizations for primary care sensitive conditions, between 1995 and 2005. The following were considered as hospitalizations for sensitive conditions: diabetes mellitus, heart failure, hypertension, chronic obstructive pulmonary disease and immunopreventive diseases in individuals aged between 20 and 59 years. Findings reveal that, beginning in 2001, there has been a reduction in rates in almost all cities. Through the Poisson regression we didn't observe a lower rates after the full health system management. Among cities with full health system management, rates of hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions increased as the population size decreased. Hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions were found to be low-cost, easily-operated indicators and can produce knowledge about health systems, enabling their quality

 6. Programa Saúde da Família e condições sensíveis à atenção primária, Bagé (RS Programa Salud de la Familia y condiciones sensibles a la atención primaria, Sur de Brasil Family Health Program and ambulatory care-sensitive conditions in Southern Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fúlvio Borges Nedel

  2008-12-01

  Full Text Available OBJETIVO: Condições sensíveis à atenção primária (CSAP são problemas de saúde atendidos por ações do primeiro nível de atenção. A necessidade de hospitalização por essas causas deve ser evitada por uma atenção primária oportuna e efetiva. O objetivo do estudo foi estimar a probabilidade do diagnóstico de CSAP em pacientes hospitalizados pelo Sistema Único de Saúde. MÉTODOS: Estudo transversal com 1.200 pacientes internados entre setembro/2006 e janeiro/2007 em Bagé (RS. Os pacientes responderam a questionário aplicado por entrevistadoras, sendo classificados segundo o modelo de atenção utilizado previamente à hospitalização. As CSAP foram definidas em oficina promovida pelo Ministério da Saúde. Analisaram-se variáveis demográficas, socioeconômicas, de situação de saúde e relativas aos serviços de saúde utilizados. A análise multivariável foi realizada por modelo de Poisson, seguindo modelo teórico hierárquico de determinação da hospitalização segundo sexo e modelo de atenção. RESULTADOS: O total de 42,6% das internações foi por condições sensíveis à atenção primária. A probabilidade de que o diagnóstico principal de internação seja por uma dessas condições aumenta com as características: ser do sexo feminino, ter idade menor de cinco anos, ter escolaridade menor de cinco anos, ter sido hospitalizado no ano anterior à entrevista, ter consulta médica na emergência, estar internado no hospital universitário. Associaram-se à probabilidade de CSAP: (a mulheres: faixa etária, escolaridade, tempo de funcionamento da unidade de saúde, residir em área de saúde da família, ser usuária do Programa Saúde da Família, consulta médica na emergência no mês anterior à pesquisa e hospital de internação; (b homens: faixa etária, ter sofrido outra internação no ano anterior à entrevista e o hospital de internação. CONCLUSÕES: As condições sensíveis à atenção prim

 7. Morfologia de hidrogéis-ipn termo-sensíveis e ph-responsivos para aplicação como biomaterial na cultura de células Morphology of temperature-sensitive and ph-responsive ipn-hydrogels for application as biomaterial for cell growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adley F. Rubira

  2009-06-01

  Full Text Available No presente trabalho, foram sintetizados hidrogéis com ambas as propriedades, termo-sensíveis e pH-responsivos, pela formação de redes de alginato de cálcio (alginato-Ca dentro de redes de poli(N-Isopropil Acrilamida (PNIPAAm, resultando em um sistema IPN (sistema de redes poliméricas interpenetradas. Através das análises por microscopia de varredura eletrônica (MEV e ensaios de intumescimento foi possível observar que os hidrogéis IPN exibiram forte contração quando aquecidos acima da LCST (temperatura critica inferior de solubilização da PNIPAAm, ou seja, acima de temperaturas de 30-35 ºC. Observou-se ainda que devido à contração do hidrogel, houve uma diminuição significativa nos tamanhos de poros os quais foram observados pelas micrografias. Observou-se também que no intervalo de pH estudado os hidrogéis de IPN sofreram significativa variação da estrutura com a variação desse parâmetro. Tal efeito foi atribuído à presença de grupos químicos carregados com alginato, os quais possuem carga elétrica negativa. Os resultados indicaram que o hidrogel formado por alginato-Ca e PNIPAAm possuíram características especificas após variação de pH e temperatura, e que tais características são derivadas dos compostos individuais envolvidos na síntese. Nesse caso, as propriedades de alginato-Ca e PNIPAAm livres foram preservadas dentro do hidrogel. Tal hidrogel ficou mais resistente à aplicação de uma tensão de compressão. Como conclusão, observou-se que os hidrogéis apresentaram morfologia característica para variações controladas de pH e temperatura, podendo ser eficientemente aplicados como biomaterial na cultura de células.In the present investigation, hydrogels with pH-responsive and temperature-sensitive properties were obtained by formation of alginate-Ca network inside the PNIPAAm network resulting in an interpenetrated network system (IPN. From scanning electron microscopy (SEM images and water

 8. La ciudad de los sonidos: Una heurística de la sensibilidad en los paisajes urbanos contemporáneos A cidade dos sons: A heurística do sensível nas paisagens urbanas contemporâneas City of sounds: An heuristic of sensible aspects of public life in contemporary urban landscape

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Fortuna

  2009-12-01

  Full Text Available El análisis de los aspectos sensibles de la vida pública o, en otras palabras, el ritmanálisis de Henri Lefebvre, tiene un enorme potencial heurístico para el estudio de las ciudades y sus imágenes. Este texto sostiene que las imágenes de la ciudad también están hechas de paisajes sonoros; y que los sonidos urbanos pueden revelar no sólo la evolución urbana, sino también el modo de organización actual de los entornos sociales de las ciudades. Sin embargo, las Ciencias Sociales se han relacionado de manera irregular con esas sonoridades. Con incursiones en los dominios de la Sociología y de la Geografía, este texto sostiene la necesidad de conceder una mayor atención a los campos y paisajes sonoros de las ciudades, a fin de detectar con más rigor sus trayectorias y configuraciones sociales.A análise dos aspectos sensíveis da vida pública ou, por outras palavras, a ritmanálise de H. Lefebvre encerra um enorme potencial heurístico para a compreensão das cidades e das suas imagens. Este texto sustenta que as cidades são também feitas de paisagens sonoras e que os sons urbanos podem revelar não apenas a evolução urbana mas também o modo actual de organização dos ambientes sociais vividos nas cidades. Contudo, é irregular a forma como as Ciências Sociais se têm relacionado com estas sonoridades. Com incursões nos domínios da Sociologia e da Geografia, este texto sustenta a necessidade de se conceder maior atenção aos campos e paisagens sonoros das cidades, de modo a detectar com mais rigor as suas trajectórias e configurações sociais.The analysis of the sensible aspects of public life, or, in other words, Henri Lefebvre's rhythmanalysis, has an enormous heuristic potential for the study of cities and their images. This text argues that city images are also made of sounds and that urban sounds can reveal not only urban evolution, but also the current mode of organization of the social environments of cities

 9. Estimativa do fluxo do calor sensível utilizando o algoritmo SEBAL e imagens MODIS para a região Norte Fluminense, RJ Estimative of sensible heat flux (H in North Fluminense region, RJ, using MODIS products and SEBAL algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Mendonça

  2012-03-01

  Full Text Available Neste estudo foram utilizadas imagens do sensor MODIS e o SEBAL na avaliação de duas proposições para a estimação do fluxo de calor sensível (H, baseadas na seleção dos pixels âncoras utilizados na determinação da diferença da temperatura à superfície (dT. Denominou-se H-CLÁSSICO, a proposição que utilizou pixels com temperaturas extremas, e H-PESAGRO, aquela que adotou o pixel frio para a menor temperatura e o pixel quente para o valor de H obtido como resíduo da equação de Penman-Monteith (FAO56, estimado com dados observados em uma estação agrometeorológica. Os resultados de H estimados pelas duas proposições foram comparados com valores de H obtidos pelo Balanço de Energia (Razão de Bowen sobre uma área cultivada com cana-de-açúcar. Com os resultados obtidos pode-se concluir que a proposição H-PESAGRO necessitou de um menor número de interações para a estabilização dos valores da resistência aerodinâmica (r ah e que os resultados, estimados com a proposição H-CLÁSSICA, apresentaram valores 58,35 % mais elevados do que os estimados pela H-PESAGRO. Quando comparados com os valores de H estimados pelo método da razão de Bowen sobre o pixel da cana-de-açúcar, os coeficientes de correlação foram r = 0,54 e r = 0,71, respectivamente, para as proposições H-CLÁSSICA e H-PESAGRO.Images from the MODIS and SEBAL algorithm were used to evaluate two proposals for estimating sensible heat flux (H based on the selection of anchor pixels used to determine the surface temperature difference (dT. The proposition in which pixels with extreme temperatures were used was called H-CLASSIC. The other one H-PESAGRO adopted for cold pixels the lowest temperature and for the hot pixels the value of H as a residue of the equation of Penman-Monteith FAO 56, using observed data from agrometeorological station. The results showed that the H-PESAGRO required a smaller number of interactions for the stabilization of the

 10. Conceptual and methodological aspects in the study of hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions Aspectos conceituais e metodológicos no estudo das hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fúlvio Borges Nedel

  2011-01-01

  Full Text Available Hospitalization rates for Ambulatory Care Sensitive Conditions have been used to assess effectiveness of the first level of health care. From a critical analysis of related concepts, we discuss principles for selecting a list of codes and, taking the example of the Brazilian Family Health Program, propose a methodological pathway for identifying variables in order to inform statistical models of analysis. We argue that for the indicator to be comparable between regions, disease codes should be selected based on sensitivity and specificity principles, not on observed disease frequency. Rates of hospitalization will be determined, at a distal level, by the socio-economic environment and their effect on the social and demographic structure. Timely and effective care depends on the organization of health services, their availability and access barriers, which depend on the ways health and related technology are conceptualised and on their adherence to the biomedical model or to the Primary Health Care (PHC principles; performance indicators of the health system will be the proximal determinants. This indicator is potentially useful for primary care evaluation. The historical reconstruction of PHC improves the analysis of the indicator variability.As taxas de hospitalização por condições sensíveis à atenção primária são um indicador da efetividade do primeiro nível de atenção à saúde. Partindo de breve revisão crítica, este artigo discute princípios para a seleção de códigos de internação por essas causas e, com o exemplo do Programa Saúde da Família, propõe um modelo teórico para a seleção de variáveis para análise estatística. A comparabilidade inter-regional do indicador depende da seleção de códigos de doenças baseada em princípios de sensibilidade e especificidade, não na frequência da doença. As taxas de hospitalização serão distalmente determinadas pela situação socioeconômica e seu efeito sobre a

 11. Resposta fisiológica de clone de café Conilon sensível à deficiência hídrica enxertado em porta-enxerto tolerante Physiological response of Conilon coffee clone sensitive to drought grafted onto tolerant rootstock

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vânia Aparecida Silva

  2010-05-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar alterações fisiológicas e de tolerância à seca em clones de café Conilon (Coffea canephora contrastantes quanto à sensibilidade ao deficit hídrico. Foram avaliadas as enxertias recíprocas entre os clones 109A, sensível ao deficit hídrico, e 120, tolerante - 120/109A, 120/120, 109A/120, 109A/109A -, além de seus respectivos pés-francos. As plantas foram cultivadas em vasos de 12 L em casa de vegetação. Após seis meses, metade das plantas foi submetida ao deficit hídrico por meio da suspensão da irrigação, até que as folhas atingissem o potencial hídrico de antemanhã de -3,0 MPa. Quando o clone 120 foi usado como porta-enxerto, as plantas apresentaram sistema radicular mais profundo, mas com menor massa, retardaram por mais tempo a desidratação celular das folhas e apresentaram maior eficiência no uso da água. Sob seca severa, os teores de amido e sacarose decresceram em todos os tratamentos, enquanto os teores de glicose, frutose, aminoácidos totais e prolina aumentaram, particularmente nos tratamentos 109A pé-franco, 109A/109A e 120/109A. Essas plantas apresentaram menor eficiência no uso da água. O acúmulo de solutos não foi associado à tolerância à seca. O uso de porta-enxertos tolerantes à seca contribui para a maior tolerância das plantas ao deficit hídrico.The objective of this work was to determine alterations in physiology and those due to drought tolerance on Conilon coffee (Coffea canephora contrasting clones regarding the sensitivity to hydric stress. The reciprocal grafting between clones 109A, drought sensitive, and 120, drought tolerant, - 120/109A, 120/120, 109A/120, 109A/109A - along with their ungrafted control plants (109A and 120 were evaluated. Plants were cultivated in 12-L vases in greenhouse. Six months after grafting, half of the plants was subjected to water deficit, by suspending irrigation until leaves reached the hydric potential of -3

 12. Working in Cooperatives and Social Economy: Effects on Job Satisfaction and the Meaning of Work Travailler en coopérative et dans l’économie sociale, effets sur la satisfaction et le sens du travail Trabajar en cooperativa y en la economía social, efectos sobre la satisfacción y el sentido del trabajo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Davy Castel

  2011-11-01

  Full Text Available This study investigates the impact of social economics on job satisfaction. According to the hypothesis, the adoption of social economics’ goals and modes of work organization is a source of job satisfaction: reduction in the separation between conception and execution, increase in work’s interest and perceived usefulness, and better cohesion and coordination among workers. Semi-structured interviews were conducted with the workers in two consulting firms in sustainable development in France, one a cooperative and the other a private company. The results of the content analysis corroborate the hypothesis. The fact that social economy’s principles have positive impacts on job satisfaction in both companies also shows that social economy’s positive influence on well-being at work depends less on formal work organization than on the meaning given to work.Nous étudions les effets de l’économie sociale sur la satisfaction au travail. Selon l’hypothèse, l’adoption des finalités et des modes d’organisation du travail de l’économie sociale est source de satisfaction au travail : réduction de la séparation entre conception et exécution, augmentation de l’intérêt et de l’utilité perçue du travail, meilleure cohésion et coordination entre les travailleurs. Les résultats de l’analyse de contenu des entretiens semi-directifs menés auprès des salariés de deux entreprises exerçant dans le secteur du conseil en développement durable en France, l’une société coopérative (SCOP et l’autre entreprise privée, confirment cette hypothèse. Le fait que les principes d’économie sociale ont des conséquences positives sur la satisfaction au travail dans les deux entreprises montre par ailleurs que l’influence positive de l’économie sociale sur le bien-être au travail dépend moins des modes de structuration formels que du sens donné au travail.Este artículo estudia los efectos de la economía social sobre la

 13. Travailler en coopérative et dans l’économie sociale, effets sur la satisfaction et le sens du travail Working in a cooperative and social economics: Effects on job satisfaction and the meaning of work Trabajar en cooperativa y en la economía social, efectos sobre la satisfacción y el sentido del trabajo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annick Durand-Delvigne

  2011-11-01

  Full Text Available Nous étudions les effets de l’économie sociale sur la satisfaction au travail. Selon l’hypothèse, l’adoption des finalités et des modes d’organisation du travail de l’économie sociale est source de satisfaction au travail : réduction de la séparation entre conception et exécution, augmentation de l’intérêt et de l’utilité perçue du travail, meilleure cohésion et coordination entre les travailleurs. Les résultats de l’analyse de contenu des entretiens semi-directifs menés auprès des salariés de deux entreprises exerçant dans le secteur du conseil en développement durable en France, l’une société coopérative (SCOP et l’autre entreprise privée, confirment cette hypothèse. Le fait que les principes d’économie sociale ont des conséquences positives sur la satisfaction au travail dans les deux entreprises montre par ailleurs que l’influence positive de l’économie sociale sur le bien-être au travail dépend moins des modes de structuration formels que du sens donné au travail.This study investigates the impact of social economics on job satisfaction. According to the hypothesis, the adoption of social economics’ goals and modes of work organization is a source of job satisfaction: reduction in the separation between conception and execution, increase in work’s interest and perceived usefulness, and better cohesion and coordination among workers. Semi-structured interviews were conducted with the workers in two consulting firms in sustainable development in France, one a cooperative and the other a private company. The results of the content analysis corroborate the hypothesis. The fact that social economy’s principles have positive impacts on job satisfaction in both companies also shows that social economy’s positive influence on well-being at work depends less on formal work organization than on the meaning given to work.Este artículo estudia los efectos de la economía social sobre la

 14. Administrative stordriftsfordele ved kommunalre-formen i Danmark – sandede eller tilsandede?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kurt Houlberg

  2012-01-01

  Full Text Available

  The Danish Local Government Reform in 2007 reduced the number of municipalities from 271 to 98 and the number of Regions from 14 to 5 along with major changes in tasks, finances and the equalisation scheme. One of the objectives of the reform was to realize administrative economies of scale. Measured by administrative costs, this article concludes that the amalgamated municipalities so far have not realized the expected administrative economies of scale. It is, however, also shown that the potential economies of scale prior to the Reform was inflated in a Reform legitimating process. Before as well as after the Reform, administrative economies of scale exist if analysing on administrative costs. Technically administrative costs by decentralised agencies, however, cannot be calculated and are therefore not included in the analysis. Basing the analysis instead on administrative personnel, including administrative staff employed at schools, kindergartens etc., the conclusion is that larger municipalities do not spend less resources on administration than smaller municipalities.

 15. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød...... spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan være lakeret på matkontaktsiden med epoxylakker fremstillet af monomererne epichlorhydrin og bisphenol A. Alle...... 50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 16. För Individen, Kollektivet eller Industrin? – Om Upphovsrättens Digitala Utmaning

  OpenAIRE

  Larsson, Stefan

  2013-01-01

  The article examines the underlying conceptions of the practices of creativity embedded in the global copyright construction, and argues that there is a prevailing idealized image expressed in terms of individual and autonomous performance of “solitary geniuses”. This conception is an important part of what may be called a copyright ideology that increasingly has let the law develop into an industrial protection regulation rather than an incentive legislation for creation and innovation – des...

 17. Public Service Motivation og økonomiske incitamenter: substitutter eller fortrængning?

  OpenAIRE

  Jacobsen, Christian Bøtcher

  2011-01-01

  Motivation is probably one of the most important determinants for organizational performance, because it stimulates effort and effective behaviors among people in the organization. But what type of motivation should public managers rely on? The PSM literature has argued that public service motivation is the most important type of motivation in the delivery of public service, because it substitutes for egoistic motivation. Organizations whose members have high levels of PSM are therefore expec...

 18. Fedmerelatererede sundhedsomkostninger vurderet ud fra måling af enten BMI eller taljeomkreds--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Betina; Olsen, Kim Rose; Søgaard, Jes

  2009-01-01

  circumference (WC) and body mass index (BMI). The analyses show that the combination of BMI and WC does not improve the identification of high-risk individuals compared with the use of WC alone. The health service costs increase by 1.24% in women and 2.08% in men pr. cm increase in WC above the normal range....

 19. Fedmerelatererede sundhedsomkostninger vurderet ud fra måling af enten BMI eller taljeomkreds--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Betina; Olsen, Kim Rose; Søgaard, Jes

  2009-01-01

  circumference (WC) and body mass index (BMI). The analyses show that the combination of BMI and WC does not improve the identification of high-risk individuals compared with the use of WC alone. The health service costs increase by 1.24% in women and 2.08% in men pr. cm increase in WC above the normal range...

 20. strong>Statistik : Dokumentation eller tågeslør?strong>

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goodsite, Michael Evan; Warncke, Esbern

  2007-01-01

  Ukritisk anvendelse af statistik har bidraget til frugtbarhed i publikationsmængden, men også ofte til miskreditering af forskningens resultater - ikke mindst inden for økologi og sundhedsvidenskab. Udgivelsesdato: Februar......Ukritisk anvendelse af statistik har bidraget til frugtbarhed i publikationsmængden, men også ofte til miskreditering af forskningens resultater - ikke mindst inden for økologi og sundhedsvidenskab. Udgivelsesdato: Februar...

 1. Er frække reklamer forførende - eller bare spildte anstrengelser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Det er blevet mere og mere almindeligt at reklamebranchen prøver kræfter med konventionerne for at tiltrække sig opmærksomhed. De kontroversielle reklameudformninger giver da også ofte noget presseomtale, men hvordan virker de egentlig i forhold til forbrugerne?   I undersøgelsen af, hvordan...

 2. Ensamhet eller tvåsamhet. Om social dekontextualisering och kontextualisering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars-Christer Hydén

  2001-01-01

  Full Text Available Solitude and commonality – or ”two-ness” – are two central traditions in social scientific thinking. In much of social scientific research it is the socially isolated and lonely individual that is in focus as the given and natural theoretical starting point. Against this tradition of solitude the tradition of commonality or ”two-ness” has always been a smaller but vigorous tradition starting from the exemplar of two (or more individuals doing something together or jointly. The commonality tradition is discussed with special reference to the ideas of George Herbert Mead. Three central concepts are singled out and discussed: (1 Intersubjectivity as connected to the problem of co-ordination of actions; (2 interaction as the problem of linking actions to each other; (3 institution as the problem of concerted actions of people over time.

 3. Busig eller flamsig : En studie av genus i bilderböcker

  OpenAIRE

  Ragnarsson, Veronika

  2015-01-01

  The aim of this thesis is to analyze children’s picture books regarding whether and in what form gender stereotypes can be seen in these. The purpose is also to evaluate whether the findings correlate to the different regulatory documents libraries have to abide to.        The study comprises five books, who are part of a selection of books especially chosen by Uppsala City Library to be used by primary school children aged 6-9. The method used is the study of text as well as illustrations, a...

 4. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 5. 'Forrest eller bagerst i demo'en, aktivist i Ungdomshusbevægelsen'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tina Wilchen

  2009-01-01

  Up front in the demonstration – becoming an activist in the social movement «Ungdomshusbevægelsen»: This article is a result of an anthropological research among participants in a social movement –Ungdomshusbevægelsen – in Copenhagen. The social movement developed after a squat used mainly...

 6. Vækst og frihed som iværksætter – et enten eller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Tove; Neville, Mette

  2018-01-01

  Hvordan undgår du at miste frihed og fleksibilitet, når din virksomhed vokser? Et nyt forkningsprojekt viser vejen til, hvordan du kan skabe vækst uden at gå på kompromis med dit iværksætter-DNA....

 7.   At si myggen fra eller at sluge kamelen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steen, Oxana

  2006-01-01

  Både russisk og dansk er fulde af udtryk, som stammer fra Bibelen. Nogle udtryk er fælles, men bruges alligevel ikke helt ens. Andre udtryk har udviklet sig forskelligt i de to sptog. Artiklen indeholder en analyse af russiske og danske idiomer af evangelisk oprindelse og indeholder et alternativt...

 8. Legalt eller legitimt? Om Nordeas krisekommunikation efter lækagen ’The Panama Papers’

  OpenAIRE

  Thomsen, Nynne Emilie Vinge

  2016-01-01

  This thesis examines the way in which Nordea sought to communicate regarding the leak ”The Panama Papers” and how appropriate this turned out to be. Based on William Benoit’s image restoration theory (2015), Timothy W. Coombs’ situational crisis communication theory (2012) and Susanne Holmström’s legitimacy theory (2013), this thesis finds that Nordea mainly used a defensive crisis communication strategy, which was mainly supposed to evade responsibility and minimalize the bank’s role in the ...

 9. En rask eller lang og kronglete vei til topps? Næringslivslederes karriereforløp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trygve Gulbrandsen

  2018-01-01

  Full Text Available Det er mange studier av den sosiale bakgrunnen til toppledere i næringslivet. Et tema som har fått mindre oppmerksomhet, er hvor lang tid det tok for lederne å nå til topps. En skulle forvente at ledere med bakgrunn fra alminnelige kår brukte lenger tid opp til sine topposisjoner enn kolleger fra de øverste sosiale lag. Analysene i denne artikkelen viser imidlertid at dette ikke stemmer. Toppledere i norsk næringsliv med fedre hjemmehørende i arbeiderklassen trengte ikke flere år på å bli toppledere enn ledere med fedre som tilhørte overklassen. Derimot viser det seg at jo høyere utdanning mor hadde, desto raskere karriere hadde topplederne.

 10. Kort, konsentrert, eller intensiv kognitiv atferdsterapi ved PTSD hos barn og ungdom: En litteraturgjennomgang

  OpenAIRE

  Kristiansen, Ingvild

  2018-01-01

  Background: Having Posttraumatic stress disorder (PTSD) can be immensely devastating for children; affecting life quality, increasing the risk of comorbid mental disorders and often lasting into adulthood. Effective treatment is crucial for regaining normal functioning. This literature review aims to investigate the effect of Cognitive Behaviour Therapy (CBT) delivered in a brief, concentrated, or intensive format. Methods: A literature search was conducted with the search word...

 11. Archaeological investigations at the Toolse order castle / Tõnno Jonuks, Kahrut Eller

  Index Scriptorium Estoniae

  Jonuks, Tõnno

  2007-01-01

  2006. aasta uuringud Toolse ordulinnuses keskendusid kõige hilisemale ehitusjärgule - idapoolsele väravatornile. Väravahoone-eelsest perioodist, väravahoone perioodist, uusaegsest perioodist ja kaasaegsest perioodist

 12. Den sene Derrida, eller: Er Claus Beck-Nielsen et spøgelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2009-01-01

  This article is about hosting the ghost. In Spectres de Marx (1993) Derrida introduces the ghost which seems to condense in one figure the important themes of his late writings: the address, the other, the ethical turn, the event, the mourning, the reality of immateriality, the guest. The article...... turns to the paternal ghost from Shakespeare's Hamlet, as well as to the most ghost-like artist on the Danish contemporary art scene: Claus Beck-Nielsen, who some years ago declared himself dead. Is Claus Beck-Nielsen really a ghost? That is the question....

 13. At være eller ikke at være

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2010-01-01

  ERLEND LOE OG PETTER AMUNDSEN: EKSPEDITION SHAKESPEARE (Oversat fra norsk af Michael Lambæk Nielsen) 420 sider, 299 kr.Gyldendal Er udkommet To stjerner......ERLEND LOE OG PETTER AMUNDSEN: EKSPEDITION SHAKESPEARE (Oversat fra norsk af Michael Lambæk Nielsen) 420 sider, 299 kr.Gyldendal Er udkommet To stjerner...

 14. Er kollaborativ læring noget der findes - eller bare noget vi taler om?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Ejsing

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Hvad foregår der, når studerende arbejder i grupper? I almindelighed ved vi det ikke og kan kun bedømme resultatet i form af oplæg, opgaver, rapporter og procesbeskrivelser. Når gruppearbejdet foregår computermedieret - f.eks. som CSCL (Computer Supported Collaborative Learning - har man dog på grund af den skriftlige kommunikations permanens en enestående chance for at iagttage hvad der er foregået, og vurdere både samarbejdet og den læring, der kan spores. I artiklen undersøges samarbejde, refleksion og læring i en gruppekonference i konferencesystemet FirstClass (FC ud fra både en teoretisk og en empirisk nysgerrighed: Hvad er den læringsteoretiske baggrund for at hævde værdien af gruppearbejde, og kan man påvise et refleksivt læringspotentiale i computermedieret gruppearbejde empirisk?

 15. Skal børn være dygtige eller glade?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  De fleste vestlige forældre går mere op i barnetsbegejstring end barnets faglighed. Men dette kan meget vel give bagslag i den globale konkurrence.......De fleste vestlige forældre går mere op i barnetsbegejstring end barnets faglighed. Men dette kan meget vel give bagslag i den globale konkurrence....

 16. Dømmer jeg - eller er jeg vågen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Karen Marie

  2014-01-01

  filosofi. Fra den pædagogiske filosofi inddrages Herbart, Erling Lars Dale og Gert Biesta, og endelig inddrages et sociologisk blik på institutionel dømmekraft. Artiklen bygger på et FoU-projekt om praktik og praksislæring og en undersøgelse om lærerstuderendes udvikling af dømmekraft og skøn, som der...

 17. Er kollaborativ læring noget der findes - eller bare noget vi taler om?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Ejsing

  2003-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

  Hvad foregår der, når studerende arbejder i grupper? I almindelighed ved vi det ikke og kan kun bedømme resultatet i form af oplæg, opgaver, rapporter og procesbeskrivelser. Når gruppearbejdet foregår computermedieret - f.eks. som CSCL (Computer Supported Collaborative Learning - har man dog på grund af den skriftlige kommunikations permanens en enestående chance for at iagttage hvad der er foregået, og vurdere både samarbejdet og den læring, der kan spores. I artiklen undersøges samarbejde, refleksion og læring i en gruppekonference i konferencesystemet FirstClass (FC ud fra både en teoretisk og en empirisk nysgerrighed: Hvad er den læringsteoretiske baggrund for at hævde værdien af gruppearbejde, og kan man påvise et refleksivt læringspotentiale i computermedieret gruppearbejde empirisk?

 18. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 19. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 20. Programmerad eller Inte : programmering i skolan från ett lärarperspektiv

  OpenAIRE

  Rolandsson, Lennart

  2015-01-01

  In the intersection of technology, curriculum and intentions, a specific issue of interest is found in the gap between teachers’ intentions and implementations of curriculum. Instead of approaching curriculum and technology as something fait accompli, teachers are considered crucial in the re-discovery of what and how to teach. The thesis depicts the mind-set of teachers and their beliefs in relation to computing curriculum. Three perspectives are covered in the thesis. Based on original docu...

 1. Framtidsvägen - en huvudled eller en skiljevägg?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Forsberg

  2008-01-01

  Full Text Available Path to the Future – the way forward or a fork in the road? Inthis article the upper secondary school commission’s report Path to the Future – a reformed upper secondary school is analysed with reference primarily to its attention to assessment. It is concluded that assessment forms both figure and ground in the report, and the consequences of this are discussed. With a focus on assessment as both a pedagogical device and a steering mechanism, assessment in terms of passages for entrance, passing through, exit and crossover is discussed, along with the question of whether or not the proposals put forward in Path to the Future represent the way forward or a fork in the road.

 2. Demokratisk forum eller fallit: Valgkamp i den lokale avis set gennem en lingvistisk lup

  OpenAIRE

  Frederiksen, Line

  2007-01-01

  Denne specialeafhandling undersøger indholdet af DAGBLADET Roskildes artikler om den kom-munale valgkamp i 1997, 2001 og 2005 i de tre dage før, under og efter valget. Formålet med un-dersøgelsen er at dokumentere, hvilke overordnede temaer, der ligger i teksterne og efterfølgende ridse de demokratiske konsekvenser af tematiseringen op i forhold til læserne af DAGBLADET. I dansk kontekst udgør undersøgelsesperioden, hvad Pippa Norris definerer som ’den postmo-derne fase’ i politisk kommunikat...

 3. Arbejdsmiljøindsatsen i 25 år - succes eller fiasko?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Broberg, Ole; Hvenegaard, Hans

  Denne udredning er udarbejdet af CASA på foranledning af arbejdsmiljøudvalget i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Udvalget har ønsket en indledende udredning om effekterne af den forebyggende arbejdsmiljøindsats i Danmark de sidste 25 år samt nogle bud på, hvordan denne indsats kan styrkes frem...

 4. Polyglykonat- eller polyglykolsyresutur hos patienter med forventet haemmet sårheling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osther, P J; Gjøde, P; Mortensen, B B

  1997-01-01

  A randomized study of abdominal fascial closure using interrupted polyglyconate and polyglycolic acid sutures after laparotomy was carried out in 204 consecutive patients with suspected impaired wound healing. There were no statistically significant differences between the two sutures with regard...... to development of fascial disruption and incisional hernia. Wound infection demanding surgical intervention was found in 7% of patients with polyglyconate sutures and in 16% of those with polyglycolic acid sutures (p = 0.04). Monofilament polyglyconate suture does not reduce the incidence of fascial disruption...... and incisional hernia after laparotomy in patients with suspected impaired wound healing but the incidence of wound infection may be reduced compared with that of multifilament polyglycolic acid suture. Udgivelsesdato: 1997-Feb-17...

 5. Monumentets forbandelse – eller om at ‘gøre landskab’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen Marie

  2011-01-01

  Vestvolden er et landskab formet af såvel et in-situ blik som et supra-situ; et landskab, repræsenteret ved figurerne Daidalos og Ikaros. Stedets mangfoldighed er skabt over tid og af de mange aflejringer, fortolkninger, tilegnelser og anvendelser, som den bærer spor af. Daidalos- og Ikarosblikket...

 6. Special Purpose Vehicle selskab – en »mikro fusion«, eller blot en samarbejdsmetode?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fomcenco, Alex

  2013-01-01

  Formålet med denne artikel er at undersøge, om det er korrekt at benævne det som en fusion - selvom på en mikroskala - når to selskaber optræder som initiativtagere til og stiftere af et SPV-selskab. Er bagvedliggende grunde ved oprettelsen af et SPV-selskab meget anderledes end dem i en fusion? ...

 7. Preliminary Archaeological investigation in front of Anija Manor House / Anneli Kalm, Kahrut Eller, Guido Toos

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalm, Anneli

  2013-01-01

  2012. aastal avastati Anija mõisa peahoone ees müürikatked. Suurimad leitud rajatised olid kolm loode-kagu suunalist müüri. Profiilides sai eristada vähemalt kahte eriaegset rusude ladestumist, millest alumine sisaldas ka põlemistunnuseid. Kivirajatisega otseselt seostatavaid leide ei saadud, seega võib vaid kirjalikele allikatele toetudes oletada, et mõisahoone rajati Anijale 14. või 15. sajandil

 8. Export eller joint venture? : Ett litet företags internationella expansion.

  OpenAIRE

  Hamilton, Tobias; Tenne, Fredrik

  2006-01-01

  För små till medelstora företag (SMEs) vars kännetecken är bristande resurser kan konsekvensen av ett felaktigt etableringssätt vid internationell expansion vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs (Kuo & Li 2003). Etableringar på utländska marknader kan genomföras via en rad olika etableringssätt. Två av dessa kommer att behandlas i denna uppsats; export och joint venture. Det amerikanska SME-företaget Pro Spot tillverkar svetsar till bilverkstäder och önskar expandera på den europe...

 9. Lokalisation af tumorbaerende tarmsegment ved laparoskopisk colonkirurgi. Peroperativ koloskopi eller praeoperativ tatovering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghahremanlou, Reza; Bulut, Orhan; Jess, Per

  2005-01-01

  Tumor localization may be critical in laparoscopic surgery because manual palpation may not be possible. This study focused on the need for intraoperative colonoscopy to identify the tumor site. We also present our preliminary experiences with preoperative tattoo of the resection site.......Tumor localization may be critical in laparoscopic surgery because manual palpation may not be possible. This study focused on the need for intraoperative colonoscopy to identify the tumor site. We also present our preliminary experiences with preoperative tattoo of the resection site....

 10. Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Niels

  laboratoriet ved forskellige temperaturer med godt resultat. En mindre afprøvning under dambrugsforhold har også givet gode resultater. Før det kan komme på tale bruge vaccinen ude, skal den dog godkendes af sundhedsmyndighederne. Egtvedsyge findes i flere lande i Europa og er kendt som en meget tabsvoldende......Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne...... koder for virusets overfladeprotein. Når plasmidet sprøjtes ind i en fisks rygmuskel, vil det blive optaget af en del af muskelcellerne på injektionsstedet, dog uden at plasmidets gener kommer ind i cellernes egne kromosomer. Fidusen er, at disse muskelceller herefter kan lave virusproteinet på samme...

 11. The industrial organization of the repository. Pitfall or logical?; Slutfoervarets industriella organisering. Fallgrop eller foeljdriktighet?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frostenson, Magnus (Dept. of Business Studies, Uppsala Univ., Uppsala (Sweden))

  2010-11-15

  From a systems perspective the organization of the Swedish final repository project for nuclear waste is studied. Different aspects of organization are identified in the report, covering dimensions of geographical, operative, structural, responsibility and contextual organization. Following SKB's site selection for the applications for the final repository for spent nuclear system and the closing of the surplus value agreement, issues concerning operative, structural and contextual organization tend to become particularly pressing, which is reflected in three research questions: - How will the final repository project be organized operatively and structurally over time? - Why is the final repository project organized in this way by SKB? - What kind of contextual organization takes place in the final repository project and what are the consequences of these activities? How the different industrial units of the final repository project should be run and within which structure, for example concerning ownership and integration of units, is established in the report. SKB's reasons for choosing this kind of organization are also highlighted. Apart from legal and safety-related demands that must be met together with the demands of the owners, SKB's strategic preference for insourcing conditions organizational choices. The traditional task centred operative and structural organization of SKB is also reflected in the organizational choices for the present and future units of the final depository system. Contextual organization implies deepened actor relationships between SKB's owners and SKB on the one side and the municipalities Oesthammar and Oskarshamn on the other. Through active organizing, the final repository arena 'narrows down' and the final repository issue turns into an in many respects local issue. There is a clear tendency that the roles of SKB are multiplied in order to handle the demands that central stakeholders - in particular the municipalities - place on the organization of the final repository project

 12. Hvad vil du helst have: Krig eller overvågning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Hvem læser dine private beskeder? Whatsapp har oprustet i kampen for din ret til privat kommunikation - en ny armering, der ikke huer efterretningstjenesten i kampen mod terror. Men hvad betyder det, at vi har brug for super end-to-end kryptering i beskyttelsen af private data? Og hvordan kan vi...

 13. Perikhoresis' emansipatoriske impuls eller: Bert Brecht er død – leve Bert Brecht!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tony Valberg

  2013-06-01

  Full Text Available Which similarities can be found between two such seemingly different projects as the “learning plays” (Lehrstücke Bertolt Brecht published in the period 1929-1934 and the contemporary punkrock-band Honningbarna? Most striking, perhaps, is the strong emancipatory element, a desire to develop the arts as a modus operandi for radical social change. By comparing the different strategies held by the two projects concerning the abolition of the division between performer and audience, participatory approaches in aesthetic production and strategies to explore yet unnamed relational experiences, the article gives aesthetic issues penned by Gregory Bateson, Jacques Rancière and Nicolas Bourriaud a spesific foundation in a Nordic contemporary practice.

 14. Måltidet på hospitalet - Behandling eller bespisning af ældre

  OpenAIRE

  Røjel, Terkel Søndergaard

  2016-01-01

  The purpose of this master thesis is to examine the field of research with relevance to the topic geriatric malnutrition in order to propose recommendations that can stimulate the appetite, increase food intake, and stabilize the nutritional status of the geriatric patient at risk of malnutrition. For this purpose searches were conducted in the bibliographical databases: PubMed, PsycINFO and Sociological Abstracts along with various other resources. Based on these searches an analysis of the ...

 15. Antibiotikumprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- eller knaeledsalloplastik er sjaeldent nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Holmberg; Fuursted, Kurt; Holmstrup, Palle

  2010-01-01

  A review of the literature with respect to whether antibiotic prophylaxis should be recommended in relation to dental treatment of patients with hip or knee joint prosthesis. We find no evidence for such a general recommendation. As neutropenic patients and patients with rheumatoid arthritis are ...... are generally more prone to develop periprosthetic infections it can be considered in these cases to give prophylactic antibiotics before more extensive dental treatments....

 16. Tvärvetenskap och/eller gränsöverskridanden?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jörgen Nissen

  2006-01-01

  Full Text Available INTERDISCIPLINARITY AND/OR BOUNDARY CROSSING IN HIGHER EDUCATION? Attitudestowards interdisciplinarity have changed dramatically: once so controver-sial, it is now almost a positive catchword for a dynamic university. But whatabout interdisciplinary activities? Issues of integration, or interdisciplinarity,tend to be highlighted in new activities, but neglected in traditional educa-tional programmes (for example, in training for professions, although thedegree of boundary crossing could be the same. One argument in this articleis that it might be useful to talk about boundary crossing (or integrationinstead of interdisciplinarity alone, since organizational boundaries seem tobe as important as boundaries between disciplines.

 17. NATO topmødet i Warszawa: Højdespring eller limbo?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2016-01-01

  Hvis USA fortsat skal gå forrest i afskrækkelsen af Rusland og bekæmpelsen af truslerne i syd, skal europæerne til gengæld hæve deres forsvarsudgifter. Det er hovedkompromiset, som NATO landene skal have forhandlet på plads i Warszawa. Resultatet afgør, hvor mange penge forsvaret får i næste...

 18. A geographical cluster randomised stepped wedge study of continuing medical education and cancer diagnosis in general practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toftegaard, Berit; Bro, Flemming; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  Alment praktiserende læger spiller en nøglerolle for tidlig diagnostik af kræft. Denne artikel beskriver en intervention i form af efteruddannelse af alment praktiserende læger i tidlig diagnostik af kræft. Artiklen beskriver identifikation af barrierer i almen praksis for tidlig diagnostik af...

 19. Indicadores de qualidade sensíveis aos cuidados de enfermagem em lares de idosos Indicadores de calidad sensibles a los cuidados de enfermería en asilos de ancianos Quality indicators for sensitive care in nursing homes for older people

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Telmo Aleixo

  2011-03-01

  Full Text Available Constata-se um envelhecimento da população não só em Portugal, como a nível mundial, deste modo existe a necessidade de enquadrar indicadores de qualidade dos cuidados de enfermagem em lares de idosos. Objectivo: Identificar um conjunto de indicadores de qualidade de saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem em lares de idosos. Metodologia: Foi efectuada uma pesquisa na EBSCO (CINAHL Plus with Full Text, MEDLINE with Full Text, British Nursing Index e procurados artigos em texto integral (28-01-2009, publicados entre 1998/01/01 e 2008/12/31. Foi utilizado o método de PI[C]O e seleccionados doze artigos de um total de cento e trinta e oito. Resultados: Observámos catorze indicadores de qualidade dos cuidados prestados em lares de idosos com enfermagem permanente e seleccionámos um conjunto de instrumentos científicos de avaliação da qualidade. Conclusão: Os enfermeiros proporcionam um importante contributo na melhoria da qualidade nestas organizações. Os resultados observados permitem perceber que a introdução destes profissionais, de forma contínua, tem impacto directo na diminuição do recurso aos serviços de saúde (urgências e dias de internamento, na redução do número de quedas, no controlo da dor, na prevalência do número de úlceras de pressão e no aumento da funcionalidade.Se constata un envejecimiento de la población no solo en Portugal, sino a nivel mundial, de este modo existe la necesidad de encuadrar indicadores de calidad de los cuidados de enfermería en asilos de ancianos. Objetivo: Identificar un conjunto de indicadores de calidad de salud sensibles a los cuidados de enfermería en asilos de ancianos. Metodología: Fue efectuada una investigación en la EBSCO (CINAHL Plus with Full Text, MEDLINE with Full Text, British Nursing Index y indagados artículos en texto integral (28-01-2009, publicados entre 01/01/1998 y 31/12/2008. Fue utilizado el método de PI[C]O y fueron seleccionados doce art

 20. Redução das internações por condições sensíveis à atenção primária no Brasil entre 1998-2009 Reducción de las internaciones por condiciones susceptibles a atención primaria en Brasil entre 1998-2009 Reduction of ambulatory care sensitive conditions in Brazil between 1998 and 2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Fernando Boing

  2012-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: Descrever a tendência de hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária entre 1998 e 2009 no Brasil. MÉTODOS: Estudo ecológico de séries temporais com dados secundários referentes às internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária no Sistema Único de Saúde. Os dados foram obtidos do Sistema de Informações Hospitalares. As taxas de internações por 10.000 habitantes foram padronizadas por faixa etária e sexo, considerando a população brasileira masculina recenseada em 2000 como padrão. A análise de tendência da série histórica foi realizada por regressão linear generalizada pelo método de Prais-Winsten. RESULTADOS: Houve redução média anual de internações por condições sensíveis à atenção primária de 3,7% entre homens (IC95% -2,3;-5,1 e mulheres (IC95% -2,5;-5,6 entre 1998 e 2009. A tendência variou em cada unidade federativa, porém em nenhuma houve aumento das internações. No sexo masculino e feminino as maiores reduções foram observadas nas internações por úlceras gastrintestinais (-11,7% ao ano e -12,1%, respectivamente, condições evitáveis (-8,8% e -8,9% e doenças das vias aéreas inferiores (-8,0% e -8,1%. Angina (homens, infecção no rim e trato urinário (homens e mulheres e condições relacionadas ao pré-natal e parto (mulheres apresentaram aumento nas internações. Os três grupos de doenças que mais ocasionaram internações foram gastrenterites infecciosas e complicações, internações por insuficiência cardíaca e asma. CONCLUSÕES: Houve redução substancial nas internações por condições sensíveis à atenção primária no Brasil entre 1998 e 2009, porém algumas doenças apresentaram estabilidade ou acréscimo, exigindo atenção do setor saúde.OBJETIVO: Describir la tendencia de hospitalizaciones por condiciones susceptibles a atención primaria entre 1998 y 2009 en Brasil. MÉTODOS: Estudio ecológico de series

 1. Diagnosis of depressed young people-criterion validity of WHO-5 and HSCL-6 in Denmark and Norway

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Kaj Sparle; Haugen, Wenche; Sirpal, Manjit K

  2015-01-01

  Ifølge WHO bidrager depression væsentligt til den globale sygdomsbyrde. Depressioner hos voksne har ofte deres debut i ungdomsårene. Korte, pålidelige depressionsskalaer er fremmende for tidlig identifikation af depressioner. Formålet med denne undersøgelse var at validere WHO-5 og HSCL-6...... spørgeskemaer til opsporing af depression blandt unge. Projektet blev gennemført som et multicenter-studie i almen praksis i Danmark og Norge. I alt 294 unge i alderen 14-16 år deltog ved at besvare et papir- eller webbaseret spørgeskema og gennemførte efterfølgende et Composite International Diagnostic...... Interview (CIDI), som blev brugt som diagnostisk standard. Depression blev i undersøgelsen defineret ud fra ICD-10 kriterier. Kriterievaliditeten blev undersøgt i form af Receiver Operating Curve analyser og cut-offs for depression blev beregnet ved anvendelse af Youden-indekset. Forekomsten af depression...

 2. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 3. Predictive values of GPs' suspicion of serious disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjertholm, Peter; Moth, Grete; Ingeman, Mads Lind

  2014-01-01

  Denne artikel undersøger hyppigheden af praktiserende lægers mistanke om kræft eller anden alvorlig sygdom hos patienter i konsultationen. Dertil om mistanken fører til en alvorlig diagnose og patientens brug af det øvrige sundhedsvæsen. Lægen havde mistanke i 5,7 % af alle konsultationer, og en ...... data fra KOS 2008-undersøgelsen (Kontakt- og sygdomsmønsteret i almen praksis), hvor 404 praktiserende læger registrerede 4518 konsultationer med personer over 18 år....

 4. Avaliação da estimulação sensório-motora-oral na transição da alimentação enteral para a via oral plena em recém-nascidos pré-termo Evaluation of sensory-motor-oral stimulation in the transition from gastric tube to full oral feeding in preterm newborns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda Aline Bauer

  2009-12-01

  Full Text Available OBJETIVOS: avaliar a influência da estimulação sensório-motora-oral (SMO sobre o ganho de peso, tempo para realizar a transição da sonda para a via oral e, indiretamente, sobre a alta hospitalar de pré-termos. MÉTODOS: estudo de intervenção, do tipo ensaio clínico controlado, que incluiu 24 pré-termos, internados na UTI Neonatal do Hospital Universitário de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, entre maio de 2007 e março de 2008, alocados, por sorteio, em grupo estimulado (GE e controle (GC. A análise das diferenças entre os grupos foi testada utilizando o teste t-Student independente e exato de Fisher (valor de pOBJECTIVES: to evaluate the influence of sensory-motor-oral (SMO stimulation on weight gain, the time taken to make the transition from tube-to oral feeding and, indirectly, on the duration of hospitalization of preterm infants. METHODS: a controlled clinical intervention study was carried out with 24 preterm infants hospitalized in the Neonatal ICU of the Santa Maria University Hospital in the State of Rio Grande do Sul, Brazil, between May 2007 and March 2008, divided randomly into a treatment (TG and control group (CG. The analysis of the differences between the groups was tested using Student's independent t-test and Fisher's exact test (with a p value <0.05. RESULTS: there was no statistical difference in terms of anthropometrical measurements, although the daily weight gain was higher in the TG (p=0.16. The TG group made a full transition from tube-to oral feeding on average 1.6 days earlier than the CG, 83.3% of the children in the TG making the transition within seven days, compared to only 38.9% of the control group. There was no difference in terms of the length of stay in hospital between the two groups (p=0.48. CONCLUSIONS: SMO stimulation was likely to lead to a swifter transition from tube-to oral feeding, without any adverse effect on weight gain in preterm newborns. No influence on the length of stay in

 5. El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el sentido que le otorgan los actores (Bullying. from its Causes, Origins and Manifestation to the Meaning Given to it by the Actors Involved (L'harcèlement scolaire. Les causes, l′origine et les manifestations du sens de la question selon les propres acteurs(O acosso escolar. Das causas, origem e manifestações, à pergunta pelo sentido que lhe outorgam os atores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Evelio Castillo-Pulido

  2011-12-01

  Full Text Available ResumenEste artículo desarrolla cuatro aspectos relacionados con el acoso escolar. En primer lugar, se presentan algunas conceptualizaciones sobre la violen- cia que evidencian la dificultad para definirla. En un segundo momento, se habla de los desarrollos y construcciones en torno al acoso escolar, se da a conocer su definición, la manera como este surge y se hace manifiesto, y los actores que en él intervienen, lo que muestra cómo se ha venido estudiando el fenómeno en el ámbito internacional y de manera particu- lar en Colombia. Finalmente, se argumenta la importancia que tienen los estudios sobre el acoso escolar, a partir de la pregunta por el sentido que los actores le otorgan.Abstractthis paper describes four aspects of bullying. First, some concepts on violence are introduced, demonstrating the difficulties found when trying to define the phe- nomenon. Second, the discourse on “bullying” is described, from its definition, its appearance and manifestations, to the actors and the ways it has been studied as a phenomenon internationally and in Colombia. Finally, it is argued that studies on bullying are especially important as they address the meaning the different actors give to the phenomenon.RésuméCet article développe quatre aspects liés à l′harcèlement scolaire. En premier lieu on présente quelques conceptualisations sur la violence montrant la difficulté pour trouver une définition. Dans un deuxième moment on expose les développements et les constructions en ce qui concerne l′harcèlement scolaire donc on fait connaître sa définition, la façon dont elle se produit et ses manifestations ainsi que les acteurs qui y interviennent. De cette façon on expose comment ce phénomène a été étudié au niveau international et de manière particulière en Colombie. Enfin, on argumente l′importance des études par rapport à l′harcèlement scolaire selon le sens que les acteurs l′attribuent.ResumoEste artigo

 6. Principais causas de internação por condições sensíveis à atenção primária no Brasil: uma análise por faixa etária e região The main causes of hospitalization for primary health care sensitive conditions in Brazil: an analysis by age groups and region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bárbara Laisa Alves Moura

  2010-11-01

  Full Text Available OBJETIVOS: analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária (ICSAP no Brasil, por faixa etária e região, no período de 1999 a 2006. MÉTODOS: trata-se de um estudo ecológico misto das tendências das três principais causas de ICSAP em menores de vinte anos. Os dados secundários foram provenientes do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS e do censo demográfico do ano de 2001 e projeções populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE. RESULTADOS: as três principais causas de ICSAP, em menores de 20 anos, foram as gastroenterites, asma e as pneumonias bacterianas. Houve redução das taxas de internação por gastroenterites (-12,0% e asma (-31,8% e, incremento de 142,5% nas taxas de internações por pneumonias bacterianas, tendências que ocorreram de forma distinta por faixa etária e região. CONCLUSÕES: a descrição das tendências temporais revelou mudanças positivas na evolução das taxas de internações por asma e gastroenterites infecciosas e negativas nas internações por pneumonia. Uma vez que estes problemas de saúde constituem objeto de intervenção prioritária na atenção primária, tais achados evidenciam a necessidade de se aprofundar a análise e reflexão sobre os determinantes do perfil das internações hospitalares no país.OBJECTIVES: to analyze the main reasons for admission to hospital of patients who could be treated by the Brazilian primary care system (ICSAP by age group and region between 1999 and 2006. METHODS: a mixed ecological study was carried out of the main three reasons for ICSAP in those aged under 20 years. Secondary data were gathered from the Hospital Information System (SIH-SUS and the Brazilian Institute of Geography and Statistics' 2001 population census (IBGE. RESULTS: the three main reasons for ICSAP, in those aged under twenty years, were gastroenteritis, asthma and bacterial

 7. Correlação entre os níveis de proteína C reativa ultra-sensível e as características clínicas e laboratoriais em mulheres com síndrome do ovário policístico Correlation of high sensitivity C-reactive protein levels and clinical and laboratory parameters in polycystic ovary syndrome patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mônica de Oliveira

  2007-05-01

  Full Text Available OBJETIVO: avaliar a concentração plasmática da proteína C reativa ultra-sensível (PCRus e a sua correlação com variáveis clínicas, hormonais e metabólicas em pacientes portadoras da síndrome do ovário policístico (SOP. Métodos: estudo transversal, que incluiu 46 pacientes portadoras de síndrome do ovário policístico, diagnosticadas segundo os critérios de Rotterdam (2003, e 44 pacientes controle, que foram submetidas a dosagem da PCRus. O índice de massa corporal (IMC, a idade, a circunferência abdominal e os níveis de insulina de jejum, de testosterona, do HOMA-IR (homeostasis model assessment-insulin resistance e do colesterol total, além de frações foram correlacionados aos níveis de PCR, utilizando-se análise de regressão multivariada. RESULTADOS: as portadoras da SOP apresentavam idade, IMC, circunferência abdominal, insulina de jejum, HOMA-IR, colesterol total e lipoproteína de baixa densidade (LDL em concentrações plasmáticas superiores às do controle. Houve diferença significante nos níveis da PCRus entre o grupo da SOP (2,7±2,17 mg/dL e o controle (1,6±1,49 mg/dL, pPURPOSE: to evaluate the ultra-sensitive C-Reactive Protein level (us-CRP in patients with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS, and the correlation of clinical and laboratory parameters with the us-CRP level. Methods: in this cross-sectional study, 46 women with Polycystic Ovary Syndrome, according to the Rotterdam criteria, and 44 control women have been included. Serum was analyzed for C reactive protein (CRP levels. Body mass index (BMI, age, circumference waist, HOMA-IR, total, low and high density lipoprotein cholesterol, triglycerides, glucose, testosterone and insulin levels were correlated to CRP level through a linear regression model. RESULTS: PCOS patients not only were older and had higher BMI, but their waist circumference, fasting insulin, HOMA-IR, total and LDL cholesterol were also higher, as compared to the women from the

 8. Vírus da leucemia felina: análise da classificação da infecção, das técnicas de diagnóstico e da eficácia da vacinação com o emprego de técnicas sensíveis de detecção viral Feline leukemia virus: infection outcomes, diagnostic techniques and vaccine efficacy analysis employing sensitive techniques of virus detection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreza Soriano Figueiredo

  2011-11-01

  Full Text Available O Vírus da leucemia felina (FeLV pertence à família Retroviridae, gênero Gammaretrovirus. Diferentemente de outras retroviroses, uma parcela dos gatos jovens e adultos exposta ao FeLV não apresenta antigenemia/viremia, de acordo com as técnicas convencionais de detecção viral, como isolamento em cultivo celular, imunofluorescência direta e ELISA. O emprego de técnicas de maior sensibilidade para detecção e quantificação viral, como o PCR quantitativo, permitiu a identificação de animais positivos para a presença de DNA proviral e RNA na ausência de antigenemia/viremia e, com isso, um refinamento da análise das diferentes evoluções da infecção. Assim, reclassificou-se a patogenia do FeLV em 4 categorias: infecção abortiva, regressiva, latente e progressiva. Foi possível também detectar DNA proviral e RNA em animais considerados imunes ao FeLV após vacinação. Diante disso, os objetivos desta revisão de literatura foram demonstrar as implicações da utilização de técnicas sensíveis de detecção viral na interpretação e classificação da infecção do FeLV e rever as técnicas de detecção do vírus para fins de diagnóstico. Além disso, apresentar os resultados referentes à eficácia da vacinação contra o FeLV com a utilização dessas técnicas.Feline leukemia virus (FeLV belongs to the Retroviridae family, genus Gammaretrovirus. Unlike other retroviruses, a portion of FeLV exposed animals eliminates antigenemia/viremia, according to convectional techniques of virus detection, such as isolation in cell culture, direct fluorescent antibody test and ELISA. The use of more sensitive techniques to detect and quantify viruses enabled the detection of proviral DNA and RNA in cats with undetectable antigenemia/viremia, and thus the refinement of the different infection outcomes analysis. As a result, FeLV pathogenesis was reclassified in 4 categories: abortive, regressive, latent and progressive infections. It

 9. Snow conditions and usability value of pastureland for semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus in northern boreal forest area

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jouko Kumpula

  2009-01-01

  observerte at værvariasjonen mellom år mest påvirket snødybde og snøens tetthet og hardhet. I skogslandskapet økte snødybden og tettheten med høydebeliggenheten. Tynnest og djupest snødekke fantes henholdsvis i vestlige og nordlige skråninger. Derimot syntes ikke skogsdriften å påvirke snøforholdene. Fra vår til høst utnyttet reinen hovedsakelig de høyestliggende beiteområdene. Tidlig og midt på vinteren når snøforholdene fortsatt var lette eller moderate, foretrakk reinen fortsatt høyereliggende beiter, men på seinvinteren når snøforholdene og plantetilgjengeligheten var på det vanskeligste, foretrakk reinen lavereliggende områder. Ut fra observasjonene kan vi antyde at særlig høyereliggende beiteområder blir mindre tilgjengelig for reinen om det blir økt vinternedbør i de nordlige skogsområdene som følge av globale klimaendringer. Vanligvis har de lavtliggende skogsområdene størst beiteverdi for reinen om vinteren, samtidig som disse områdene også er de mest intesivt utnyttede hogstområder for skogsindustrien.

 10. „Den Bösen sind sie los“ Überlegungen zu Mephistopheles und zum Bösen in Goethes Faust

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Eggensperger

  2004-12-01

  Full Text Available Por que o Mefistófeles no Fausto de Goethe, ao contrário de todas as expectativas, não apresenta uma natureza realmente má? Partindo desta pergunta, neste artigo discute-se a figura do diabo no imaginário europeu no sec. XVI e no Doctor Faustus de Christopher Marlowe. Em seguida são analisados alguns traços principais do diabo goethiano secularizado. O Mefistófeles de Goethe não é o demônio da mitologia cristã e tão pouco representa o grande vilão da peça. Seu autor deixa claro que a responsibilidade pelo mal produzido nas duas partes do Fausto é dos seus personagens humanos.

 11. Mechanical assessment of bovine pericardium using Müeller matrix imaging, enhanced backscattering and digital image correlation analysis.

  Science.gov (United States)

  Cuando-Espitia, Natanael; Sánchez-Arévalo, Francisco; Hernández-Cordero, Juan

  2015-08-01

  Mechanical characterization of tissue is an important but complex task. We demonstrate the simultaneous use of Mueller matrix imaging (MMI), enhanced backscattering (EBS) and digital image correlation (DIC) in a bovine pericardium (BP) tensile test. The interest in BP relies on its wide use as valve replacement and biological patch. We show that the mean free path (MFP), obtained through EBS measurements, can be used as an indicator of the anisotropy of the fiber ensemble. Our results further show a good correlation between retardance images and displacement vector fields, which are intrinsically related with the fiber interaction within the tissue.

 12. Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme

  OpenAIRE

  CEZİK, Aslıhan; ALANKA, Ömer

  2016-01-01

  Narsisizmfenomeninin ele alındığı bu çalışmada toplum, birey, kimlik, benlik gibikavramların dijital uzamdaki değişimleri tartışılmaktadır. Günümüz dünyasının geisti olarak görülen narsisizmepidemisi küresel ölçekte artarken sanal ortam narsisizm kültürününyaygınlaşmasında büyük ölçüde etkili olmaktadır. Çalışmanın anlam örgüsünün ilkbölümünü narsisizm olgusunun kadim anlam kodları ve analitik psikolojideki yerioluştururken diğer bölümünde sanal dünyanın narsistik özellikleri üzerindedurulmak...

 13. Hvem hjælper, når hunden eller katten er syg, og ejeren ingen penge har?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter

  2017-01-01

  Mange smådyrspraktiserende dyrlæger vælger at behandle syge og tilskadekomne hunde og katte, selv om ejeren ikke kan betale. Forandringer i branchen, hvor dyrlægerne i stigende grad ikke selv ejer praksis, kan dog udfordre den professionsbårne etik....

 14. Hybrid ventilation - functional technology or an ism in architecture?; Hybrid ventilation - funksjonell teknologi eller en isme i arkitekturen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amdahl, Leif

  2003-07-01

  Hybrid ventilation is launched in bold full-scale tests at many places in Norway. The article asks if this is nostalgia, like a kind of back-to-nature thinking, or does it mean innovation and sustainability? So far the insight into this type of ventilation is rather modest, and only few of the actors in the sector can be said to master the theory behind it. The author has visited a recently completed building in Levanger and describes his impression. There are three equal ventilation systems in the building, each having its own intake tower and culvert system for air supply to the individual rooms. In spite of the low intake velocity, under special weather circumstances, snow drifts all the way on to the filters. The air supply to the various rooms takes place diffusely as displacement ventilation, but the positions of the inlet valves on the external walls are dangerously close to the working places, which may cause trouble for different furnishing. The supply- and exhaust fans are pressure controlled, which works well. Heat recovery is based on water/glycol and dimensioned for 50 per cent efficiency. As a preliminary conclusion, the author considers the system as one of more ways of achieving a good indoor environment without complaints. But he does not understand why this type of ducts yields cleaner and better air than ordinary steel sheet ducts.

 15. En gemensam resa eller skilda resor. Talet om kärnämnen i gymnasieskolan 1990-2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Berggren

  2012-01-01

  Full Text Available A travel in common or separate travels – policy texts on core subjects in the Swedish upper secondary school 1990 to 2009. In this article eight policy texts from the period of 1990 to 2009 are analyzed with reference to their attention to core subjects on different programs. Questions asked to the texts are: Are students on various programs to receive the same teaching in core subjects? How are the expressed intentions legitimized? Using concepts from Lilie Chouliaraki and Norman Fairclough’s (1999 critical discourse analysis (CDA and Basil Bernstein’s (2000 concept of classification, it is concluded that during this period a shift takes place in policy, from keeping form and content of core subject teaching on different programs in common, into making a difference in the form and content of core subject teaching on different programs. Furthermore, the legitimization process and consequences of the analyzed discursive drift in policy to the positions of pupils on different programs are discussed.

 16. ``Sober or enjoying`` - Energy consumption and everyday life in Norwegian households; Noektern eller nytende. Energiforbruk og hverdagsliv i norske husholdninger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aune, Margrethe

  1998-12-31

  This Dr.polit. thesis studies the energy consumption in houses and transport in Norway and contributes to a new sociological understanding of the role of energy in everyday life. It discusses energy consumption and everyday life both individually and their interplay. Private cars provide 86% of all passenger transport. The efforts taken to influence the behaviour of the energy consumers have not been very successful as far as the measures aimed at the households are concerned. If the aim is to decrease the energy consumption in Norwegian households, for environmental protection, then clearly increased knowledge is needed about the extent and complexity of the implications of behaviour for the technological conditions. Thus the thesis examines the interrelationship between everyday life and energy consumption. 165 refs., 14 figs., 16 tabs.

 17. Konflikter, ogräs eller frön? : Arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Aarvaag, Evalinda; Lindroth, Linda

  2016-01-01

  Det gemensamma intresset för konflikter grundade idén att studera väl ansedda ledares perspektiv på arbetsplatskonflikter och hur dessa ledare löser konflikter konstruktivt. I grunden finns en undran om väl ansedda ledare har förmågor som gör att de löser konflikter mer konstruktivt. Konflikter utgör en stor del av en ledares arbetstid. Konflikter kan förmodligen inte undvikas men hur konflikter hanteras är avgörande för att en organisation och dess anställda skall mogna och utvecklas. Det ha...

 18. Symbols or results?. Norway`s contribution to global climate policy; Symboler eller resultater. Norges bidrag til global klimapolitikk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haugland, Torleif; Lunde, Leiv; Vraalstad, Knut; Roland, Kjell

  1997-12-31

  The report is part of an evaluation of political climate challenges faced by Norway. The aim to stabilize CO{sub 2} emissions before the year 2000 is unrealistic. This is because (1) almost all electricity produced in Norway is hydropower, (2) more than half of the expected CO{sub 2} emissions up to 2020 comes from increased activities on the large and profitable petroleum deposits in the North Sea; these activities are hard to slow down, (3) substantial emission reductions in the process industry are expensive or impossible because of a lack of raw material without carbon, (4) reductions in the transport sector are impossible because of dispersed settlement, (5) strong economic growth and low unemployment imply increased energy consumption. All together this means that stabilizing the emissions in Norway costs more than in most of the OECD countries. The supposed gain in climate quality from measures in one country may ``leak`` out in the sense that the activities whose reduction caused the gain are moved a country that does not have an active climate policy and thus the global consequences may even be negative. Four examples are given: (1) Unlike most countries, Norway uses high-quality hydropower for heating. If Norway had instead used efficient petroleum fuels for heating and exported this electric energy to countries that generate electricity from inefficient carbon, then these countries would reduce the emission of CO{sub 2} by more than Norway would increase it. (2) Much of the emissions from the activities in the North Sea comes from electricity production in low-efficiency gas turbines. This emission could be eliminated by electricity supplied from land. But with today`s power balance in Norway, such electricity would be Danish carbon-generated. (3) CO{sub 2} tax on the energy intensive but efficient Norwegian process industry could move production to a country with more polluting production. (4) Reducing Norwegian gas export to Europe would decrease Norwegian CO{sub 2} emission. But this would be more than compensated by a rise in emissions from countries that would take Norway`s place as an exporter. 43 refs., 31 figs.

 19. Kinakontakt – flytt eller expansion? : Så utvecklar östgötska teknikföretag sina relationer med Kina

  OpenAIRE

  Jonsson, Magnus; Nilsson, Gerda

  2006-01-01

  Att företag i Sverige påverkas av den enorma tillväxt som sker i Kina och att utvecklingen i Kina dessutom påverkas av hur svenska företag agerar borde, efter all uppmärksamhet i media, vara uppenbart. Då bilden som presenteras i media ofta är onyanserad har Teknikföretagen gett oss i uppdrag att göra en kartläggning av teknikföretags relationer med Kina. Syftet är att undersöka i vilken omfattning och varför företagen har dessa relationer samt hur företagen påverkas av dem. Undersökningens o...

 20. Intravenøs eller oral N-acetylcysteinbehandling til paracetamolforgiftede patienter. Er det tid til at revurdere behandlingsinstruksen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rolff, Hans Christian; Christensen, Hanne Rolighed; Dalhoff, Kim

  2010-01-01

  Danish paracetamol (PCM) poisoned patients are treated with N-acetylcysteine (NAC) intravenously for 36 hours. This probably leads to overtreatment. Today, patients with poor prognoses can be identified and, in addition, NAC may have serious side effects. We reviewed the literature (route...... of administration, duration and timing of treatment) and found that intravenous NAC often leads to side effects (some serious), primarily when serum paracetamol is low. These patients are often only mildly poisoned and they may therefore benefit from a shorter, orally administered regimen (equally efficient...

 1. Intravenøs eller oral N-acetylcysteinbehandling til paracetamolforgiftede patienter. Er det tid til at revurdere behandlingsinstruksen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rolff, Hans Christian; Christensen, Hanne Rolighed; Dalhoff, Kim

  2010-01-01

  Danish paracetamol (PCM) poisoned patients are treated with N-acetylcysteine (NAC) intravenously for 36 hours. This probably leads to overtreatment. Today, patients with poor prognoses can be identified and, in addition, NAC may have serious side effects. We reviewed the literature (route...

 2. Korrakaitse üldvolituse koosseis Saksa õiguses ja Eesti korrakaitseseaduse eesnõus [eelnõus] / Kaarel Eller

  Index Scriptorium Estoniae

  Eller, Kaarel

  2007-01-01

  Korrakaitseseaduse eelnõu paragrahvidega 24 ja 25 loodavast korrakaitse üldvolituse instituudist Eestis võrreldes Saksa korrakaitseõiguse üldvolitusega. Üldvolituse koosseisus nimetatud kaitsehüvedest ja ohu mõistest

 3. Prestudy Oskarshamn. Tourism in Oskarshamn with or without a repository; Foerstudie Oskarshamn. Turismen i Oskarshamn med eller utan djupfoervar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordblom, C.J.; Foghagen, C. [Hoegskolan i Kalmar (Sweden). Inst. foer samhaellsvetenskap med ekonomi

  1998-11-01

  Consequences for the tourism at Oskarshamn from siting a spent fuel repository in the community are studied. Four questionnaire/interview enquires were performed, and the analysis of the results show that no noticeable effects are expected. Still, an uncertainty about the impact of a repository is felt by the public, and more thorough information about the repository and its components is needed

 4. ``Sober or enjoying`` - Energy consumption and everyday life in Norwegian households; Noektern eller nytende. Energiforbruk og hverdagsliv i norske husholdninger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aune, Margrethe

  1997-12-31

  This Dr.polit. thesis studies the energy consumption in houses and transport in Norway and contributes to a new sociological understanding of the role of energy in everyday life. It discusses energy consumption and everyday life both individually and their interplay. Private cars provide 86% of all passenger transport. The efforts taken to influence the behaviour of the energy consumers have not been very successful as far as the measures aimed at the households are concerned. If the aim is to decrease the energy consumption in Norwegian households, for environmental protection, then clearly increased knowledge is needed about the extent and complexity of the implications of behaviour for the technological conditions. Thus the thesis examines the interrelationship between everyday life and energy consumption. 165 refs., 14 figs., 16 tabs.

 5. Organic household waste - incineration or recycling; Skal husholdningernes madaffald braendes eller genanvendes? Samfundsoekonomisk analyse af oeget genanvendelse af organisk dagrenovation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  The Danish Environmental Protection Agency has carried out a cost benefit analysis of the consequences of increasing recycling of organic household waste. In the cost benefit analysis both the economic consequences for the affected parties and the welfare-economic consequences for the society as a whole have been investigated. In the welfare-economic analysis the value of the environmental effects has been included. The analysis shows that it is more expensive for the society to recycle organic household waste by anaerobic digestion or central composting than by incineration. Incineration is the cheapest solution for the society, while central composting is the most expensive. Furthermore, technical studies have shown that there are only small environmental benefits connected with anaerobic digestion of organic waste compared with incineration of the waste. The primary reason for recycling being more expensive than incineration is the necessary, but cost-intensive, dual collection of the household waste. Treatment itself is cheaper for recycling compared to incinerating. (BA)

 6. Intravenøs eller oral N-acetylcysteinbehandling til paracetamolforgiftede patienter. Er det tid til at revurdere behandlingsinstruksen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rolff, Hans Christian; Christensen, Hanne Rolighed; Dalhoff, Kim

  2010-01-01

  of administration, duration and timing of treatment) and found that intravenous NAC often leads to side effects (some serious), primarily when serum paracetamol is low. These patients are often only mildly poisoned and they may therefore benefit from a shorter, orally administered regimen (equally efficient......Danish paracetamol (PCM) poisoned patients are treated with N-acetylcysteine (NAC) intravenously for 36 hours. This probably leads to overtreatment. Today, patients with poor prognoses can be identified and, in addition, NAC may have serious side effects. We reviewed the literature (route...

 7. Del af eller uden for fællesskabet? – Rummet som medskaber af uformelle læreprocesser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Bering Keiding

  2012-09-01

  Full Text Available Artiklen undersøger studerendes læringsoplevelser i projektorganiseret undervisning i individuelle grupperum og i åbent kontorlandskab. Den konkluderer, at de to studiemiljøer skaber vidt forskellige lærings-oplevelser. Det åbne rum tilbyder rige muligheder for inspiration og feedback og bidrager til fagligt og socialt tilhørsforhold. Endvidere synes det åbne rum at skabe bedre rammer for udvikling af lærings- og samarbejdskompetencer. De lukkede rum vanskeliggør både formel og uformel kontakt og giver mange studerende en oplevelse af at stå uden for fællesskabet. The paper examines students’ experiences with project organized teaching in two different spatial conditions: separate rooms and an open space office. It concludes that students experience the two types of spatiality to provide very different learning contexts. The advantages of multiple rooms arise from their affordance of spontaneous inspiration, feedback, and social inclusion. Further the findings suggest that the multiple group room assists in the development of competencies in the areas of collaboration and learning. In contrast the separate room challenge on both professional and informal social interaction.

 8. Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundstrøm, Terje; Wester, Knut; Enger, Martine

  2013-01-01

  BACKGROUND In 2000, the Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) published evidence-based guidelines for the management of minimal, mild or moderate head injuries. Since then, considerable new evidence has emerged on the clinical use of these guidelines and on the radiation risks associated with ...... patients and for mild head injury patients with medium to high risk. An updated information sheet on head injuries has also been compiled for patients and their relatives.CONCLUSION The SNC recommends the implementation of these guidelines in Norway....

 9. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 10. Mer eller mindre byråkratisk - en studie av organisationsförändringar inom Kronofogdemyndigheten

  OpenAIRE

  Espersson, Malin

  2010-01-01

  Extensive changes in public organizations have been carried through since the end of the 20th century as a way of achieving higher efficiency. Inspiration came from the private sector. The Swedish Enforcement Authority carried through several organizational changes during this time. The authority was during 1997-2006 organized in ten independent authorities subordinated to the National Tax Board. This thesis deals with the organizational changes within the Malmoe authority, which from 2001 or...

 11. Brugerdrevne standarder og pædagogisk ledelse: Skræddersyede teknikker eller prototypiske fortællinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Morten

  2016-01-01

  brugerdrevne. Derfra udvides billedet til mere og mere omfattende og udfordrende udgaver, og de principielle spørgsmål og perspektiver, som de rejser, bl.a. om prototypiske fortællinger og anerkendelse. Så får jeg samtidig fortalt om nogle af de pædagogiske praksisser og fællesskaber, som jeg har studeret. Til...

 12. Måling af lungefunktion hos patienter indlagt med akut forvaerring af kronisk obstruktiv lungesygdom eller astma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Peter; Rasmussen, Lisbeth Kappelgaard; Said, Nihaya Mahmoud

  2005-01-01

  Acute exacerbation of COPD or asthma leads to many acute hospital admissions every year. Even though the pathogenesis of these diseases differs, in both cases the cardinal manifestation is increased airway obstruction, which can be measured using peak expiratory flow measurement (PEF......) or measurement of forced expiratory volume in one second (FEV1)....

 13. Gränsöverskridande eller gränsbevarande? Mentorsprojekt och ledarskapssatsningar i universitetsvärlden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Meurling

  2006-01-01

  Full Text Available BOUNDARY CROSSING OR BOUNDARY MAINTENANCE? MENTORING PROJECTS ANDLEADERSHIP TRAINING IN UNIVERSITIES. In our universities, boundaries are con-stantly being drawn, for example between men and women. This articlediscusses a specific type of integrative and boundary-crossing activity, namelymentoring projects and leadership training aimed at female scholars. Suchinitiatives are needed as one of several means of promoting gender equality,but the question is whether an exclusive focus on women is fruitful.Advocates tend to say that gender-conscious programmes are fruitful, whileopponents argue that they are just another way of teaching women to beand act like men. Here I discuss such initiatives in my own faculty, in termsof Bourdieu’s concepts of field, habitus and doxa. To understand the distri-bution of power and the gender division of labour within academe, genderaspects have to be combined with aspects such as class and ethnicity. Thereare several axes of power that sometimes reinforce, sometimes oppose eachother, leading to different types of boundaries in universities.

 14. Ortopædkirurgernes storhedsvanvid – myte eller mobning? Et tværsnitsstudie af danske læger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gundtoft, Per Hviid; Brand, Eske; Klit, Jakob

  2016-01-01

  INTRODUCTION: It is a general impression in the world of medicine that orthopaedic surgeons differ from doctors of other specialities in terms of intellect and self-confidence. The purpose of this study was to evaluate the self-confidence of orthopaedics. MATERIALS AND METHODS: We asked doctors...... from 30 different specialities to fill out a questionnaire. In addition to this, the participating orthopaedics were asked to rate their self-perceived surgical skills. RESULTS: In all, 120 orthopaedics and 416 non-orthopaedic doctors completed the questionnaire. There was no difference in GSE scores...... as one of the least important specialities in the world of medicine (p = 0.001). CONCLUSION: Orthopaedic surgeons in general are not more self-confident than other doctors or the average population, but young orthopaedic surgeons have a very high level of confidence in their own operation skills. FUNDING...

 15. Iran's nuclear program - for power generation or nuclear weapons?; Irans kjernefysiske program - for kraftproduksjon eller kjernevaapen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kippe, Halvor

  2008-11-15

  This report addresses the development of a nuclear infrastructure in Iran, and assessments are made on the near-term potential this infrastructure might yield of either nuclear power or nuclear arms production. The most significant facilities are treated in a more elaborate fashion, as these are assumed to have key roles in either a true civilian programme, or in the prospect of weapons-grade fissile material production. The future potential capacity for the latter is calculated under certain presumptions, both in the case that Iran focuses its efforts on uranium-based nuclear weapons, and in the case that it should choose the plutonium path to nuclear weapons. All the conclusions and findings in this report are based on technological considerations. This means that social or political assessments have not prevailed, rather the picture of Iran's nuclear programme is drawn through descriptions and assessments of facilities and systems, and their role in the bigger context. Definite conclusions have not been made as to whether Iran's nuclear programme currently is aimed towards nuclear arms or nuclear power. The secrecy surrounding some of the most prominent nuclear sites together with more or less credible allegations of purely weapons-related activities in the past, make it hard not to conclude that Iran until the disclosures in 2002 made as great an effort as it could on its way on developing nuclear weapons covertly. The scope of today's nuclear programme seems, on the other hand, most likely to be in part to help relieve the ever-increasing need for energy, although considerable deficits to this strategy are identified, at the same time as the Iranian people are united in a giant, high-prestige project in defiance of massive international pressure. Adding to this is a much-feared ability to rapidly being able to redirect their nuclear efforts, and develop nuclear arms in perhaps as little as one year. This so-called break-out scenario, where Iran presumably would withdraw from the Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT), has generated enough concern among several of the dominant nations in the world, that they have gone to great lengths to try to dissuade Tehran from the continued pursuit of its in principle legal nuclear activities. As this report is issued, Iran still has some way ahead before its infrastructure can readily provide it with nuclear weapons on demand. But Iran seems almost to have overcome the presumably highest technological threshold, namely full-scale uranium enrichment. Today's infrastructure is far from sufficiently developed to be able to fully support Iran's planned nuclear power developments, but on the other hand the need for indigenously produced nuclear fuel is also several years ahead, as long as Iran's first self-constructed nuclear power plant is far from completion. The known and assumed uranium deposits, however, are of minute proportions compared to the stated ambitions of their nuclear power programme (20 GWe within 2030). Iran's future reactors will hardly be able to go online before they become dependent on fuel from abroad. The uranium deposits are, on the other hand, abundant for the future production of several thousands of nuclear weapons. And if the infrastructure that is arising today is actually directed towards that purpose, Iran will in theory some day be able to produce more than a hundred nuclear weapons a year. (Author)

 16. Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig undersøgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, på fødestedet og hos jordemoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Andersen, A M; Andersen, K V

  1993-01-01

  In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres. During winter 1986-1987, a nationwide investigation of antenatal care was carried ...

 17. Tidlige skoleforbindelser: Svensk-norsk ideutveksling på skolens område rundt midten av det 19. århundre og dannelsen av tekstkulturer over kjølen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merethe Roos

  2018-02-01

  Full Text Available When it comes to the development of school and education between 1814 and 1905, the relation between Norway and Sweden has only been superficially subject to previous research, even though sources can verify contact and transfer of ideas already as early as in the beginning of the 1850’s. In this article, I will argue that Norway and Sweden are connected in common textual cultures, which gives a distinctive direction for the development of the school in the following decades. A textual culture refers to the material processes and ideological formations surrounding the production, transmission, reception, and regulation of texts. It studies the interaction between these processes and formations in order to show how texts get made and how they are understood. The textual cultures will here be studied on the background of Hartvig Nissen’s articles in the newspaper Morgenbladet in 1855, as well as a discussion between the school periodicals Almueskoletidende og Den Norske Folkeskole in 1861.

 18. Sen char nsory, acteris pequ physi stics o i (Cary coche of Gree ...

  African Journals Online (AJOL)

  SAM

  Campus - GO, with 2.91% protein, 3.47% fat, 3.99% lactose,. 11.35% total ... and spoilage microorganisms, it was possible to use milk without any risk to the final ... variety of pathogenic microorganisms present in the raw material. (Fai et al.

 19. Sen char nsory, acteris pequ physi stics o i (Cary coche of Gree ...

  African Journals Online (AJOL)

  SAM

  purchase in. 1), 1% pequ .... xa Postal 66, s II da UFG, .... the exposure of consumers to high risks of contamination by a ... After the addition of the culture, the milk was kept at 42°C in .... and Robinson (1999), who studied the behavior of starter.

 20. Yläkouluikäisten käsityksiä homoseksuaalisuudesta ja sen opetuksesta

  OpenAIRE

  Suhonen, Niina

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Porin suomalaisen yhteislyseon koulun kahdeksasluokkalaisten nuorten ajatuksia ja käsityksiä homoseksuaalisuudesta. Kyselyyn vastanneet nuoret olivat iältään 14–15 –vuotiaita ja kahdeksannella vuosikurssilla heitä opiskelee kaikkiaan 78 nuorta. Tarkoituksena oli selvittää kyselyn avulla, pitääkö koulujen seksuaalikasvatusta jollain tavalla kehittää sisällöltään. Kyselyyn vastasi 51 oppilasta vastausprosentin ollessa 65%. Tutki...