WorldWideScience

Sample records for technologii pri ich

 1. VEDENJSKE MOTNJE PRI OTROCIH

  OpenAIRE

  Jaušovec, Špela

  2015-01-01

  Osnovni namen magistrskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju motenj vedenja pri otrocih in mladostnikih ter obravnavati vpliv motenj vedenja na otrokovo funkcioniranje in vedenje. O motnjah vedenja je napisanega že veliko, še več pa ostaja neraziskanega in nerazumljenega. Magistrsko delo je zasnovano teoretično. S pomočjo strokovne literature in virov tako poskuša podrobno opredeliti motnje vedenja, njihove varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, definirati družinsko in šolsko...

 2. Tilapia show immunization response against Ich

  Science.gov (United States)

  This study compares the immune response of Nile tilapia and red tilapia against parasite Ichthyophthirius multifiliis (Ich) using a cohabitation challenge model. Both Nile and red tilapia showed strong immune response post immunization with live Ich theronts by IP injection or immersion. Blood serum...

 3. Presence of pRI1:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Migura, Lourdes Garcia; Hasman, Henrik; Jensen, Lars Bogø

  2009-01-01

  This study focused on the molecular characterization of a small cryptic, mobilizable plasmid (6038 bp) sequenced from an E. faecium 9631160-1 of poultry origin. Sequence analysis of pRI1 revealed seven open reading frames. pRI1 contained an IS 100% identical to ISEfa4. This insertion element...... almost identical to the repA from the pEFNP1 and pKQ10 plasmids from E. faecium was also identified. Presence of the pRI1 replication initiation gene (rep) was analyzed in a panel of 159 E. faecium isolates of human and animal origin from different European countries, of which 60 tested positive...... for the presence of pRI1-rep. Conjugation experiments verified transfer of the pRI1 together with conjugative plasmids harboring resistance to vancomycin and streptogramin. The presence of pRI1 in enterococcal isolates geographically separated and from different origin demonstrates the ability of enterococci...

 4. Uporaba hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj

  OpenAIRE

  Radić, Janja

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu predstavljam tehniko hipnoze kot metodo za izboljšanje spomina pri pričah in žrtvah kaznivih dejanj. Posvetim se pojmovanju in uporabi hipnoze skozi zgodovino, nato pa podam še njeno definicijo in tehnike. Poleg načina uporabe hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj, predstavim tudi njene prednosti in slabosti, opišem potek hipnotiziranja ter vlogo in funkcijo hipnotizerja. V zadnjih dveh poglavjih pojasnim vpliv spomina na hipnotične informacije ter predstavim pravn...

 5. Enabling ICH Q10 Implementation--Part 1. Striving for Excellence by Embracing ICH Q8 and ICH Q9.

  Science.gov (United States)

  Calnan, Nuala; O'Donnell, Kevin; Greene, Anne

  2013-01-01

  This article is the first in a series of articles that will focus on understanding the implementation essentials necessary to deliver operational excellence through a International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) Q10-based pharmaceutical quality system (PQS). The authors examine why, despite the fact that the ICH Q10 guideline has been with us since 2008, the transformation of the traditional Quality Management Systems QMS in use within the pharmaceutical industry is a work in progress for only a few forward-thinking organisations. Unfortunately, this transformation remains a mere aspiration for the majority of organisations. We explore the apparent lack of progress by the pharmaceutical sector in adopting six sigma and related quality management techniques to ensure the availability of high-quality medicines worldwide. The authors propose that the desired progress can be delivered through two key shifts in our current practices; by embodying the principles of operational excellence in every aspect of our business and by learning how to unlock the scientific and tacit knowledge within our organisations. It has been ten years since The Wall Street Journal revealed the pharmaceutical industry's "little secret" comparing the perceived level of manufacturing expertise in the industry as lagging far behind those of potato-chip and laundry-soap makers. Would you consider the quality and manufacturing strategies in place today in your organisation to be more efficient and scientifically based than those of 2003? If so, what evidence exists for you to draw any conclusion regarding enhanced performance? Do your current practices drive innovation and facilitate continual improvement and if so, how? Ultimately, can you confidently affirm that patient-related risks associated with the product(s) manufactured by your organisation have been reduced due to the quality assurance program now applied

 6. Opisno ocenjevanje pri predmetu Šport

  OpenAIRE

  Pirih Tavčar, Ksenija

  2016-01-01

  Opisno ocenjevanje je oblika ocenjevanja, kjer se v stavkih izraža mnenje o otrokovem znanju ali izdelku. V mnenju je poudarjeno, kaj otrok zna ali obvlada, česa še ne obvlada in kaj je treba storiti, da bo pomanjkljivosti odpravil. Z opisnim ocenjevanjem se učenčevo delo vrednoti glede na zastavljene učne cilje. V opisno oceno pri športu učitelj zapiše vse, kar je pri urah športa posredoval in utrjeval z učenci. Za lažje ocenjevanje in sporočilno opisno oceno potrebuje učitelj vnaprej izd...

 7. Návrh Rail-to-Rail operačního zesilovače v technologii CMOS

  OpenAIRE

  Cvešper, Stanislav

  2016-01-01

  Práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB v technologii CMOS I3T25. Práce začíná úvodem do CMOS tranzistorů, následuje rozbor struktur operačního zesilovače, jeho návrh a simulace v návrhovém prostředí Cadence, popsány jsou také různé metody pro minimalizaci napěťové symetrie. Hlavním cílem práce je dosažení rail-to-rail vstupního i výstupního rozsahu operačního zesilovače pracujícího ve třídě AB, s minimální napěťovou nesymetrií, včetně návrhu topologie navrženéh...

 8. POMEMBNOST PRI REVIDIRANJU, IZGOVOR ALI DEJSTVO?

  OpenAIRE

  Šobernik, Sara

  2015-01-01

  V procesu revizije mora revizor podati mnenje, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja. Da lahko revizor izrazi to mnenje, mora pridobiti sprejemljivo zagotovilo, da računovodski izkazi kot celota ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Revizor mora za pridobitev zagotovila v fazi načrtovanja revizije opredeliti pomembnost pri revidiranju, katere izračun pa z Mednarodnimi standardi revidir...

 9. Subjektivni dejavniki odpora pri spremembah poslovnih procesov

  OpenAIRE

  Krapež, Aleš

  2016-01-01

  Uvajanje sprememb v poslovne procese vzbuja pri posameznikih različne odzive. Nekateri spremembe sprejemajo (odprtost do sprememb), drugi jim nasprotujejo (odpor do sprememb). Nasprotovanje prinaša dodaten napor, podaljša čas uvajanja sprememb in povečuje stroške. Intenzivnost nasprotovanja je lahko tako izrazita, da postane uvajanje sprememb nesmiselno. Nosilci sprememb morajo poznati subjektivne dejavnike odpora do sprememb, če ga hočejo obvladovati. V ta namen smo s pomočjo statistične ana...

 10. Uporaba pametnega telefona pri upravljanju avtodoma

  OpenAIRE

  FINK, ALJAŽ

  2015-01-01

  Namen diplomskega dela je predstavitev delovanja sistema upravljanja ter bodočega posodobljenega sistema za krmiljenje električnih naprav v avtodomu preko pametnega telefona. V podjetju Adria Mobil je aplikacija za upravljanje električnih naprav avtodoma še v razvojni fazi, pri tem pa se raziskuje tudi različne mogoče načine uporabe pametnega telefona. Eden od mogočih načinov uporabe je tudi ta, da izkoristimo senzorje pametnega telefona. V diplomskem delu je predstavljena realizacija pro...

 11. VLOGA ODRASLIH OSEB PRI SPODBUJANJU BRALNE MOTIVACIJE

  OpenAIRE

  Kralj, Saša

  2010-01-01

  Branje je pomembna dejavnost, ki vpliva na osebnostni razvoj posameznika, učenje in učno uspešnost. Vse pozitivne plati branja se vse bolj pozabljajo ob hitrem tempu življenja. Učitelji in knjižničarji imajo velik pomen pri spodbujanju branja. S svojim znanjem o dobrobiti branja, z uporabo različnih metod in oblik dela lahko pritegnejo starše in skupaj spodbujajo učence k branju ter tako skušajo vzgojiti bralca za vse življenje. Namen diplomskega dela je osvetliti pomen branja, bralne pismeno...

 12. Investigating the Role of Helicobacter pylori PriA Protein.

  Science.gov (United States)

  Singh, Aparna; Blaskovic, Dusan; Joo, Jungsoo; Yang, Zhen; Jackson, Sharon H; Coleman, William G; Yan, Ming

  2016-08-01

  In bacteria, PriA protein, a conserved DEXH-type DNA helicase, plays a central role in replication restart at stalled replication forks. Its unique DNA binding property allows it to recognize and stabilize stalled forks and the structures derived from them. PriA plays a very critical role in replication fork stabilization and DNA repair in E. coli and N. gonorrhoeae. In our in vivo expression technology screen, priA gene was induced in vivo when Helicobacter pylori infects mouse stomach. We decided to elucidate the role of H. pylori PriA protein in survival in mouse stomach, survival in gastric epithelial cells and macrophage cells, DNA repair, acid stress, and oxidative stress. The priA null mutant strain was unable to colonize mice stomach mucosa after long-term infections. Mouse colonization was observed after 1 week of infection, but the levels were much lower than the wild-type HpSS1 strain. PriA protein was found to be important for intracellular survival of epithelial cell-/macrophage cell-ingested H. pylori. Also, a priA null mutant was more sensitive to DNA-damaging agents and was much more sensitive to acid and oxidative stress as compared to the wild-type strain. These data suggest that the PriA protein is needed for survival and persistence of H. pylori in mice stomach mucosa. © 2016 John Wiley & Sons Ltd.

 13. Development of the ITER ICH Transmission Line and Matching System

  Science.gov (United States)

  Rasmussen, D. A.; Goulding, R. H.; Pesavento, P. V.; Peters, B.; Swain, D. W.; Fredd, E. H.; Hosea, J.; Greenough, N.

  2011-10-01

  The ITER Ion Cyclotron Heating (ICH) System is designed to couple 20 MW of heating power for ion and electron heating. Prototype components for the ITER Ion Cyclotron Heating (ICH) transmission line and matching system are being designed and tested. The ICH transmission lines are pressurized 300 mm diameter coaxial lines with water-cooled aluminum outer conductor and gas-cooled and water-cooled copper inner conductor. Each ICH transmission line is designed to handle 40-55 MHz power at up to 6 MW/line. A total of 8 lines split to 16 antenna inputs on two ICH antennas. Industrial suppliers have designed coaxial transmission line and matching components and prototypes will be manufactured. The prototype components will be qualified on a test stand operating at the full power and pulse length needed for ITER. The matching system must accommodated dynamic changes in the plasma loading due to ELMS and the L to H-mode transition. Passive ELM tolerance will be performed using hybrid couplers and loads, which can absorb the transient reflected power. The system is also designed to compensate for the mutual inductances of the antenna current straps to limit the peak voltages on the antenna array elements.

 14. Idiopathic Chondrolysis of the Hip ( ICH: Report of three Cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Dechosilpa

  2014-11-01

  Full Text Available Idiopathic Chondrolysis of the Hip (ICH is a rare condition, occurring mostly in black female adolescence. It is characterized by the rapidly progressive destruction of articular cartilage in the hip joint resulting in premature degeneration and subsequent joint arthrosis. We report three cases of ICH: a 13-year old boy presented with left knee pain, an 11-year old girl with right hip pain and a 12-year old girl with right thigh pain. All of them had the same characteristic radiographic findings. The initial treatment was started conservatively. Surgical treatment was performed in one patient in order to confirm diagnosis and correct deformity.

 15. Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina

  OpenAIRE

  Žibert, Maja

  2015-01-01

  Diplomska naloga z naslovom Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina v veliki meri preverja izvajanje vsebine dokumenta Strateško akcijski načrt pri vzpostavitvi destinacije Mirnska dolina na terenu. Vsebina dokumenta se dotika posameznih prioritet trajnostnega razvoja destinacije. Na terenu smo preko intervjujev s posameznimi deležniki vseh treh sektorjev, ki sestavljajo destinacijo želeli izvedeti, kako oni doživljajo prioritete razvoja. V diplomski nalogi je ...

 16. „Blended Learning” jako przykład wdrożenia nowoczesnych technologii w proces nauczania języków obcych

  OpenAIRE

  Basińska, Ewelina

  2014-01-01

  Celem modelu "Blended Learning" jest skuteczne wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces nauczania i uczenia się języków obcych. Podejście to pozwala na stworzenie dogodnych warunków uczenia się, zbliżonych do naturalnego środowiska użytkownika i uzależnionych od jego preferencji — a więc tradycyjnych zajęć z nauczycielem, jak również kształcenia na odległość. Model "Blended Learning" umożliwia podejście indywidualne, wspiera doskonalenie umiejętności ję...

 17. Edukacyjne implikacje technologii cyfrowych

  OpenAIRE

  Kąkolewicz, Mariusz

  2011-01-01

  W ciągu minionych trzech dekad świat radykalnie się zmienił. Jesteśmy świadkami transformacji od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Jeśli chcielibyśmy określić tą zmianę jednym słowem byłoby nim: cyfryzacja. Początkiem było wynalezienie cyfrowego komputera, a później wszystkie stare analogowe formy medialne (tekst, dźwięk, obraz, film) reprezentowane poprzez ciągłe (analogowe) sygnały zostały zastąpione przez nowe postaci cyfrowe. Pojęcie cyfrowy oznacza, że dowolne ...

 18. VLOGA ETIKE PRI PREPREČEVANJU NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Sambolec, Katja

  2013-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo z naslovom Vpliv etike pri preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu. Tema o nadlegovanju na delovnem mestu, je aktualna že desetletja in glede na gospodarsko krizo, ki ji še ni videti konca, je aktualna še danes. Zaradi prenasičenosti trga s ponudniki iste branže, se posledično v posameznih podjetjih izvajajo pritiski na zaposlene, ki v različnih situacijah vodijo do nadlegovanja. Pri pisanju diplomskega seminarja smo se najprej osredotoči...

 19. Levkemija pri otroku in problemi prehranjevanja in pitja

  OpenAIRE

  Šinkovec, Sara

  2017-01-01

  Uvod: Podhranjenost in kaheksija sta pogosta pri otrocih z levkemijo in sta pokazatelja slabše prognoze. Slabo prehransko stanje otroka je povezano z večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, s slabšim odzivom na zdravljenje in krajšim preživetjem. Funkcionalno stanje otrok in kakovost njihovega življenja sta slabša. Namen: Namen diplomskega dela je opisati problem prehranjevanja in pitja pri otroku z levkemijo. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s kr...

 20. PRiFi Networking for Tracking-Resistant Mobile Computing

  Science.gov (United States)

  2017-11-01

  communication path. We show that PriFi meets these goals by showing that it provides equivocation protection and disruption protection. The former means ...Latency and Tracking-Resistant Protocol for Local-Area Anonymous Communication ...the Dissent project at Yale and UT Austin, a major effort in tracking-resistant communication funded by DARPA under the SAFERWarfighters program

 1. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  Full Text Available Straußeneimondaber ich finde nichts mehrnichts mehr an Buchstaben im Wortmache so ähnlichwie Luftgang ohne Seiles fällt nichts mehraber nichts ist eben auchZaungrenzeund LebenMittelstelzengangder Strauß legt seine Eier in den Himmelfast Massenproduktionkugelrunde Stundenmit Haut auf wirren ÜberzugHände greifen leerwenn nicht duaber das kann nicht –Angsttauchen mit Höhengangund die Hand als Schalewer fängt, – verliert!Mjesec od nojevog jajetaali nema ničeg višeničeg više u slovima riječičinim sličnokao hod po zraku bez konopcaništa više ne padaali i ništa jestgranica od ogradei životsredinom na štulamanoj liježe svoja jaja u nebogotovo masovna proizvodnjasati okrugli poput loptes kožom na neurednoj presvlaciruke posežu u praznoako nisi tiali to ne može –uron u strah s letom u visinei ruka poput ljusketko ulovi, – izgubi!Prevođenje poezije oduvijek se smatralo osobitom temom unutar ionako složenog područja književnog prevođenja. Budući da poezija predstavlja književni oblik u kojem su sadržaj i forma nerazdvojno povezani, jasno je zašto ona predstavlja najzahtjevniji oblik prevoditeljske aktivnosti. Problematičnu točku pri prevođenju poezije predstavlja činjenica da ona daje izrazito “zgusnutu” i kompaktnu formu te da jezik poezije uglavnom počiva na konotacijama, a ne na denotacijama. Noviji pristupi prevođenju prepoznaju da su nekadašnja protivljenja prevođenju poezije, to jest isticanja njezine neprevodivosti, zapravo bila usmjerena na nemogućnost potpunog prenošenja svih aspekata izvornog poetskog djela u ciljni jezik i njegovu kulturu i tradiciju (neprevodivost poezije isticali su, primjerice, T. S. Eliott: “[poezija je] stalni podsjetnik na sve ono što se može reći samo na jednom jeziku”, Roman Jakobson: “poezija je po definiciji neprevodiva” ili Nabokov: “pjesma ne može biti prevedena, reproducirana ni iznova oblikovana na ciljnom jeziku” (svi navedeni citati te citati

 2. Návrh rail-to-rail operačního zesilovače s nízkým ofsetem v technologii CMOS

  OpenAIRE

  Vrba, Adam

  2008-01-01

  Předkládaná práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače v technologii CMOS07 s využitím návrhového prostředí Cadence. Hlavní důraz práce je kladen na dosažení co nejmenší hodnoty náhodného a systematického vstupního offsetu. Práce obsahuje různé techniky kompenzace obou typů vstupního offsetu. Dále se práce zaměřuje na dosažení rail-to-rail vstupního rozsahu operačního zesilovače použitím obou typů diferenčních párů. This work deals with design rail-to-rail operational ampli...

 3. Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Uchańska

  2011-05-01

  Full Text Available Specyfika mediów polega na tym, że z jednej strony odgrywają szczególną rolę w systemie społecznym i politycznym, kształtując opinie społeczeństwa i biorąc udział w dyskusji na istotne tematy, z drugiej strony funkcjonują na zasadzie rynkowej. Z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa działające w branży medialnej prowadzą działalność gospodarczą nastawioną na zysk. Ich zadanie nie polega więc tylko na dostarczeniu społeczeństwu informacji i rozrywki, ale także na sprostaniu ostrej konkurencji na rynku. Przedsiębiorstwa medialne funkcjonują zatem na dwóch rynkach, będących podstawowymi źródłami ich przychodów – pierwszym z nich jest rynek odbiorców, czyli czytelników, słuchaczy, widzów, użytkowników Internetu czy nowych mediów, z drugiej zaś rynek reklamowy. Efektem ich działalności są dualne produkty medialne, przeznaczone dla odbiorców (treść oraz dla reklamodawców (powierzchnia reklamowa. Szczególnym typem przedsiębiorstwa medialnego jest wydawnictwo prasowe, które ze względu na obecną trudną sytuację na rynku prasy musi znaleźć właściwą formę działalności, aby odpowiedzieć na wyzwanie także ze strony Internetu oraz coraz bardziej popularnych nowych mediów. Dotychczasowy model działalności przedsiębiorstwa prasowego polegał przede wszystkim na wydawaniu prasy drukowanej, a jego rozwój obejmował poszerzanie portfolio o nowe tytuły i unowocześnianie procesów biznesowych oraz rozbudowę zaplecza produkcyjnego, a także inwestowanie w inne media (przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Dodatkową możliwością była ekspansja zagraniczna, w postaci sprzedaży licencji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć z lokalnym wydawcą lub zakładanie własnych spółek na obcych rynkach. Internacjonalizacja oraz koncentracja wertykalna i horyzontalna przyczyniły się do powstania konglomeratów medialnych, o dużym znaczeniu mi

 4. Engineering design and fabrication of ICH antenna on KSTAR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bae, Y. D.; Hong, B. G.; Hwang, C. K.; Yoon, F. S.; Wang, S. J

  1999-08-01

  Engineering design of 6 MW ICH (Ion cyclotron heating) system for the plasma heating and current drive in KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) tokamak is carried out and a proto-type antenna is domestically fabricated. the proto-type antenna is installed on RF test chamber, and its mutual coupling and vacuum impedance will be measure. Furthermore, high voltage and current behavior under no-plasma load conditions will be studied using 100 kw of 30 MHz RF power. A vacuum feed through is designed and fabricated using two ceramic cylinder, which has power rating of 1.5 MW and pulse length of 300 sec. Its RF characteristics will be tested using 100 kw RF transmitter. (Author). 19 refs., 8 tabs., 46 figs.

 5. Engineering design and fabrication of ICH antenna on KSTAR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bae, Y.D.; Hong, B.G.; Hwang, C.K. [Korea Atomic Energy Research Institute, Taejon (Korea)

  1999-08-01

  Engineering design of 6MW ICH(Ion Cyclotron Heating) system for the plasma heating and current drive in KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) tokamak is carried out and a proto-type antenna is domestically fabricated. The proto-type antenna is installed on RF test chamber, and its mutual coupling and vacuum impedance will be measured. Furthermore, high voltage and current behavior under no-plasma load conditions will be studied using 100 kW of 30 MHz RF power. A vacuum feedthrough is designed and fabricated using two ceramic cylinder, which has power rating of 1.5 MW and pulse length of 300 sec. Its RF characteristics will be tested using 100 kW RF transmitter. 19 refs., 46 figs., 8 tabs. (Author)

 6. Canopy Level Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth M.; Cheng, Yen-Ben; Corp, Lawrence A.; Campbell, Petya K. E.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Kustas, William P.

  2012-01-01

  Two bio-indicators, the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (SIF), were derived from directional hyperspectral observations and studied in a cornfield on two contrasting days in the growing season. Both red and far-red SIF exhibited higher values on the day when the canopy in the early senescent stage, but only the far-red SIF showed sensitivity to viewing geometry. Consequently, the red/far-red SIF ratio varied greatly among azimuth positions while the largest values were obtained for the "hotspot" at both growth stages. This ratio was lower (approx.0.88 +/- 0.4) in early July than in August when the ratio approached equivalence (near approx.1). In concert, the PRI exhibited stronger responses to both zenith and azimuth angles and different values on the two growth stages. The potential of using these indices to monitor photosynthetic activities needs further investigation

 7. PSIHOLOŠKI VIDIKI BARV PRI IZDELAVI LOGOTIPA

  OpenAIRE

  Bauman, Anja

  2015-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni učinki ter značilnosti. Empirični del diplomske naloge pa se ukvarja z analizo obstoječih in izdelanih logotipov.

 8. Razvoj orodja za presojo sistema varnosti in zdravja pri delu

  OpenAIRE

  Bajc, Simon

  2016-01-01

  Namen magistrskega dela je izdelava avtorskega teoretičnega modela in praktičnega orodja za presojo stanja dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bo kot motivacijski vzvod vodilo podjetja v izboljšave in uspešnost. Mikro in majhna podjetja so izjemno pomemben nosilec gospodarske rasti, inovativnosti in zaposlovanja. Eno izmed glavnih navodil članicam Evropske unije je načelo »Najprej pomisli na mala podjetja!«. Še posebej manjši poslovni subjekti so pod stalnim vplivom raz...

 9. Uporaba BIM pri projektiranju prenove in vzdržljivosti

  OpenAIRE

  Kotnik, Matic

  2017-01-01

  V nalogi predstavljamo uporabo pristopa BIM za upravljaje informacij o vzdržljivosti elementov. Z informacijami o vzdržljivosti lahko hkrati ugodimo zahtevam investitorja glede želene stopnje vzdržljivosti, projektantu omogočimo optimalno izbiro elementov, upravljavcem stavb pa uporabo sistema za vpogled o stanju elementov stavbe. Odločanje na podlagi parametrov vzdržljivosti nam lahko pomaga racionalizirati porabo sredstev v javnih naročilih za gradnjo in pri upravljanju javnih stavb, o...

 10. Hydrogen inhalation ameliorated mast cell mediated brain injury after ICH in mice

  Science.gov (United States)

  Manaenko, Anatol; Lekic, Tim; Ma, Qingyi; Zhang, John H.; Tang, Jiping

  2012-01-01

  OBJECTIVE Hydrogen inhalation was neuroprotective in several brain injury models. Its mechanisms are believed to be related to anti-oxidative stress. We investigated the potential neurovascular protective effect of hydrogen inhalation especially effect on mast cell activation in a mouse model of intracerebral hemorrhage (ICH). DESIGN Controlled in vivo laboratory study. SETTING Animal research laboratory SUBJECTS 171, 8 weeks old male CD-1 mice were used. INTERVENTIONS Collagenase-induced ICH model in 8 weeks old, male, CD-1 mice was used. Hydrogen was administrated via spontaneous inhalation. The blood-brain barrier (BBB) permeability and neurological deficits were investigated at 24 and 72 hours after ICH. Mast cell activation was evaluated by Western blot and immuno-staining. The effects of hydrogen inhalation on mast cell activation were confirmed in an autologous blood injection model ICH. MEASURMENT AND MAIN RESULTS At 24 and 72 hours post-ICH, animals showed BBB disruption, brain edema, neurological deficits, accompanied with phosphorylation of Lyn kinase and release of tryptase, indicating mast cell activation. Hydrogen treatment diminished phosphorylation of Lyn kinase and release of tryptase, decreased accumulation and degranulation of mast cells, attenuated BBB disruption and improved neurobehavioral function. CONCLUSION Activation of mast cells following ICH contributed to increase of BBB permeability and brain edema. Hydrogen inhalation preserved BBB disruption by prevention of mast cell activation after ICH. PMID:23388512

 11. Draft Genome Sequence of the Antagonistic Rhizosphere Bacterium Serratia plymuthica Strain PRI-2C

  NARCIS (Netherlands)

  Garbeva, P.; van Elsas, J.D.; de Boer, W.

  Serratia plymuthica strain PRI-2C is a rhizosphere bacterial strain with antagonistic activity against different plant pathogens. Here we present the 5.39-Mb (G+C content, 55.67%) draft genome sequence of S. plymuthica strain PRI-2C with the aim of providing insight into the genomic basis of its

 12. Mikrotoponymy of the village Ugljare near Priština

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jašović Golub M.

  2010-01-01

  Full Text Available The paper makes the analysis of micro-toponyms registered in the area of the Village of Ugljari, Serbian settlement on the riversides of the Prištevka, located within the Municipality of Kosovo Polje. Based on semantics and structure, recorded micro names of the subject settlement are classified in two groups. The first group includes micro-toponyms of appellative origin, while the other group includes micro-toponyms of anthroponymic origin. Recorded names are further classified to: micro names which have developed from other toponyms, micro-toponyms of phytonomic and zoonimic origin, while the names of foreign origin and hydro-names designating running and still water in the rural area of the place (wells, swamps, rivers, creeks are sorted out in a special group. Dictionary of micro-toponyms with around a hundred and fifty micro names is the integral part of the Paper.

 13. Evidence that cyclophosphamide can to induce exchanges in the sister chromatids (ICH) through secondary injuries; Evidencia de que la ciclofosfamida puede inducir intercambios en las cromatidas hermanas (ICH) a traves de lesiones secundarias

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morales R, P.; Rodriguez R, R. [Instituto Nacional de Investigaciones nucleares, A.P. 18-1027, 11801 Mexico D.F. (Mexico)

  1997-07-01

  By means of the use of destination protocol of ICH inductive injuries (DLI-ICH), it was studied if interchanges in the sister chromatids (ICH) induced by cyclophosphamide (CP), in the second post-treatment division (ICH-2) are produced by secondary injuries or by fresh injuries. For discard between these possibilities it was administered CP at different periods before of the first post-treatment division, taking as reference the administered time for high dose of bromodeoxyuridine (BrdU ) which was approximately at the beginning of this division. The ICH frequencies that occur in the first, the second and the third synthesis stages (S) were determined. It was observed that when the administered CP was four hours before BrdU , the ICH frequencies of the second and the third S were reduced. The frequency of the first ICH increased lightly in relation to those of the normal protocol (0.5 h before BrdU ) and that the supplying of CP six hours before caused almost a total reduction of ICH of second and third S and an important increment of ICH of first S.This was interpreted as evidence that the ICH-2 are product of secondary injuries. (Author)

 14. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Ljubič

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1 vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2 vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3 vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

 15. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja

  OpenAIRE

  Zaner, Tamara

  2017-01-01

  Kot socialni pedagogi in pedagoginje se pri svojem delu nenehno srečujemo z mladimi. Ti se v sodobni družbi, srečujejo z negotovostjo, dvomi in posledično tudi stiskami, ki segajo v vse dimenzije njihovega življenja. Pri svojem delu sem temeljila na Beckovem pojmovanju današnje družbe, pri razumevanju položaja mladih pa izhajala iz koncepta življenjske usmerjenosti, socialnega pedagoga Hansa Thierscha. Namen raziskovalnega dela je preveriti, kako s pomočjo kreativnih medijev prispevati k opol...

 16. Analiza elastičnega zravnavanja pri procesu upogibanja pločevine

  OpenAIRE

  Avguštin, Gregor

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je najprej opisan postopek preoblikovanja pločevine-upogibanje. Postopek upogibanja se pojavlja skoraj v vsaki proizvodnji in predstavlja pomemben proces pri izdelavi nekega izdelka. Pri postopku upogibanja se pojavi fenomen-elastično zravnavanje, kar pomeni, da se pločevina po oblikovanju nekoliko povrne proti začetnemu stanju in je pomemben faktor pri merski točnosti nekega izdelka. V diplomski nalogi so predstavljeni ključni faktorji, ki vplivajo na elastično zravnavanje...

 17. Revision of the ICH guideline on detection of toxicity to reproduction for medicinal products: SWOT analysis.

  Science.gov (United States)

  Barrow, Paul

  2016-09-01

  SWOT analysis was used to gain insights and perspectives into the revision of the ICH S5(R2) guideline on detection of toxicity to reproduction for medicinal products. The current ICH guideline was rapidly adopted worldwide and has an excellent safety record for more than 20 years. The revised guideline should aim to further improve reproductive and developmental (DART) safety testing for new drugs. Alternative methods to animal experiments should be used whenever possible. Modern technology should be used to obtain high quality data from fewer animals. Additions to the guideline should include considerations on the following: limit dose setting, maternal toxicity, biopharmaceuticals, vaccines, testing strategies by indication, developmental immunotoxicity, and male-mediated developmental toxicity. Emerging issues, such as epigenetics and the microbiome, will most likely pose challenges to DART testing in the future. It is hoped that the new guideline will be adopted even outside the ICH regions. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Structure and Function of the PriC DNA Replication Restart Protein.

  Science.gov (United States)

  Wessel, Sarah R; Cornilescu, Claudia C; Cornilescu, Gabriel; Metz, Alice; Leroux, Maxime; Hu, Kaifeng; Sandler, Steven J; Markley, John L; Keck, James L

  2016-08-26

  Collisions between DNA replication complexes (replisomes) and barriers such as damaged DNA or tightly bound protein complexes can dissociate replisomes from chromosomes prematurely. Replisomes must be reloaded under these circumstances to avoid incomplete replication and cell death. Bacteria have evolved multiple pathways that initiate DNA replication restart by recognizing and remodeling abandoned replication forks and reloading the replicative helicase. In vitro, the simplest of these pathways is mediated by the single-domain PriC protein, which, along with the DnaC helicase loader, can load the DnaB replicative helicase onto DNA bound by the single-stranded DNA (ssDNA)-binding protein (SSB). Previous biochemical studies have identified PriC residues that mediate interactions with ssDNA and SSB. However, the mechanisms by which PriC drives DNA replication restart have remained poorly defined due to the limited structural information available for PriC. Here, we report the NMR structure of full-length PriC from Cronobacter sakazakii PriC forms a compact bundle of α-helices that brings together residues involved in ssDNA and SSB binding at adjacent sites on the protein surface. Disruption of these interaction sites and of other conserved residues leads to decreased DnaB helicase loading onto SSB-bound DNA. We also demonstrate that PriC can directly interact with DnaB and the DnaB·DnaC complex. These data lead to a model in which PriC acts as a scaffold for recruiting DnaB·DnaC to SSB/ssDNA sites present at stalled replication forks. © 2016 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 19. Affecting Factors and Recent Improvements of the Photochemical Reflectance Index (PRI for Remotely Sensing Foliar, Canopy and Ecosystemic Radiation-Use Efficiencies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chao Zhang

  2016-08-01

  Full Text Available Accurately assessing terrestrial gross primary productivity (GPP is crucial for characterizing the climate-carbon cycle. Remotely sensing the photochemical reflectance index (PRI across vegetation functional types and spatiotemporal scales has received increasing attention for monitoring photosynthetic performance and simulating GPP over the last two decades. The factors confounding PRI variation, especially on long timescales, however, require the improvement of PRI understanding to generalize its use for estimating carbon uptake. In this review, we summarize the most recent publications that have reported the factors affecting PRI variation across diurnal and seasonal scales at foliar, canopy and ecosystemic levels; synthesize the reported correlations between PRI and ecophysiological variables, particularly with radiation-use efficiency (RUE and net carbon uptake; and analyze the improvements in PRI implementation. Long-term variation of PRI could be attributed to changes in the size of constitutive pigment pools instead of xanthophyll de-epoxidation, which controls the facultative short-term changes in PRI. Structural changes at canopy and ecosystemic levels can also affect PRI variation. Our review of the scientific literature on PRI suggests that PRI is a good proxy of photosynthetic efficiency at different spatial and temporal scales. Correcting PRI by decreasing the influence of physical or physiological factors on PRI greatly strengthens the relationships between PRI and RUE and GPP. Combining PRI with solar-induced fluorescence (SIF and optical indices for green biomass offers additional prospects.

 20. Pharmacovigilance-related topics at the level of the International Conference on Harmonisation (ICH).

  Science.gov (United States)

  Bahri, Priya; Tsintis, Panos

  2005-06-01

  Marketing authorisations for medicines need to be based on the universal criteria quality, safety and efficacy, whilst taking into account local public health needs. With view to using resources efficiently and avoiding delay in access to medicines, scientific standards for investigating quality, safety and efficacy should be universal too. A major step to achieve this was taken in 1990 when the International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) was established between authorities and industry in the European Union (EU), Japan and the United States. Since then more than 50 ICH Guidelines have been published, out of which six are specific to pharmacovigilance. They refer to management and expedited reporting of individual adverse drug reaction (ADR) cases, including electronic formats, periodic reporting of worldwide data and planning of pharmacovigilance. Their development has to be seen in the context of initiatives taken in the three ICH Regions to strengthen pharmacovigilance. Most recently this involves making use of risk management concepts, reflecting new thinking of proactivity in pharmacovigilance. Moreover, consideration is given to regional and international cooperation beyond the ICH Regions.

 1. O obrazech a snech: Jindřich Štyrský (1899 – 1942)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Winter, Tomáš

  2007-01-01

  Roč. 3, č. 29 (2007), s. 8-9 ISSN 1801-4542 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : Jindřich Štyrský * surrealism * Czech art of 20th century Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 2. Technology and language: Learning to say mouse in K'iche' | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  When children as young as kindergarten sit down for their first experience with computers using software in their native Mayan language, K'iche', the lessons learned go far beyond mastering basic computer skills. Students are learning that their indigenous language and culture are a vital part of their society.

 3. Spectral Similarity and PRI Variations for a Boreal Forest Stand Using Multi-angular Airborne Imagery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent Markiet

  2017-09-01

  Full Text Available The photochemical reflectance index (PRI is a proxy for light use efficiency (LUE, and is used in remote sensing to measure plant stress and photosynthetic downregulation in plant canopies. It is known to depend on local light conditions within a canopy indicating non-photosynthetic quenching of incident radiation. Additionally, when measured from a distance, canopy PRI depends on shadow fraction—the fraction of shaded foliage in the instantaneous field of view of the sensor—due to observation geometry. Our aim is to quantify the extent to which sunlit fraction alone can describe variations in PRI so that it would be possible to correct for its variation and identify other possible factors affecting the PRI–sunlit fraction relationship. We used a high spatial and spectral resolution Aisa Eagle airborne imaging spectrometer above a boreal Scots pine site in Finland (Hyytiälä forest research station, 61°50′N, 24°17′E, with the sensor looking in nadir and tilted (off-nadir directions. The spectral resolution of the data was 4.6 nm, and the spatial resolution was 0.6 m. We compared the PRI for three different scatter angles ( β = 19 ° , 55 ° and 76 °, defined as the angle between sensor and solar directions at the forest stand level, and observed a small (0.006 but statistically significant (p < 0.01 difference in stand PRI. We found that stand mean PRI was not a direct function of sunlit fraction. However, for each scatter angle separately, we found a clear non-linear relationship between PRI and sunlit fraction. The relationship was systematic and had a similar shape for all of the scatter angles. As the PRI–sunlit fraction curves for the different scatter angles were shifted with respect to each other, no universal curve could be found causing the observed independence of canopy PRI from the average sunlit fraction of each view direction. We found the shifts of the curves to be related to a leaf structural effect on canopy

 4. Diurnal and Directional Responses of Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth; Cheng, Y. B.; Corp, L.; Campbell, P.; Kustas, W.

  2010-01-01

  Determining the health and vigor of vegetation using high spectral resolution remote sensing is an important goal which has application to monitoring agriculture and ecosystem productivity and carbon exchange. Two spectral indices used to assess whether vegetation is performing near-optimally or exhibiting symptoms of environmental stress (e.g., drought or nutrient deficiency, non-optimal temperatures, etc.) are the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (Fs). Both the PRI and Fs capture the dynamics of photoprotection mechanisms within green foliage: the PRI is based on the association of the reflected radiation in the green spectrum with the xanthophyll cycle, whereas Fs measures the emitted radiation in the red and far-red spectrum. Fs was determined from retrievals in the atmospheric oxygen absorption features centered at 688 and 760 nm using a modified Fraunhofer Line Depth (FLD) method. We previously demonstrated diurnal and seasonal PRI differences for sunlit vs. shaded foliage in a conifer forest canopy, as expressed in the hotspot and darkspot of the Bidirectional Reflectance Function (BRF). In a USDA-ARS experimental field site located in Beltsville, MD, USA, measurements were acquired over a corn crop from a nadir view in 2008 with an ASD FieldSpec Pro (Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, CO, USA) to study the behavior of the PRI for sunlit and shaded foliage as captured in reflectance variations associated with the BRF, in a I m tall canopy in the vegetative growth stage. Those observations were compared to simulations obtained from two radiative transfer models. Measurements were then acquired to examine whether the PRI and Fs were influenced by view zenith and azimuth geometries at different times of day. Those measurements were made in 2010 with the Ocean Optics USB4000 Miniature Fiber Optic Spectrometer (Ocean Optics Inc., Dunedin, Florida, USA) at several times during the day on

 5. PriLive: Privacy-preserving real-time filtering for Next Generation Sequencing.

  Science.gov (United States)

  Loka, Tobias P; Tausch, Simon H; Dabrowski, Piotr Wojciech; Radonic, Aleksandar; Nitsche, Andreas; Renard, Bernhard Y

  2018-03-06

  In Next Generation Sequencing (NGS), re-identification of individuals and other privacy-breaching strategies can be applied even for anonymized data. This also holds true for applications in which human DNA is acquired as a by-product, e.g. for viral or metagenomic samples from a human host. Conventional data protection strategies including cryptography and post-hoc filtering are only appropriate for the final and processed sequencing data. This can result in an insufficient level of data protection and a considerable time delay in the further analysis workflow. We present PriLive, a novel tool for the automated removal of sensitive data while the sequencing machine is running. Thereby, human sequence information can be detected and removed before being completely produced. This facilitates the compliance with strict data protection regulations. The unique characteristic to cause almost no time delay for further analyses is also a clear benefit for applications other than data protection. Especially if the sequencing data are dominated by known background signals, PriLive considerably accelerates consequent analyses by having only fractions of input data. Besides these conceptual advantages, PriLive achieves filtering results at least as accurate as conventional post-hoc filtering tools. PriLive is open-source software available at https://gitlab.com/rki_bioinformatics/PriLive. RenardB@rki.de. Supplementary data are available at Bioinformatics online.

 6. Mass spectrometric investigation of neutral and charged constituents in saturated vapor over PrI3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Motalov, V.B.; Vorobiev, D.E.; Kudin, L.S.; Markus, T.

  2009-01-01

  The Knudsen effusion mass spectrometric technique was used to study vapor species over praseodymium triiodide. The monomer, PrI 3 , and dimer, Pr 2 I 6 , molecules and the negative ions, PrI 4 - and Pr 2 I 7 - , were observed in saturated vapor in the temperature range from 856 K to 1048 K. The partial vapor pressures of neutral constituents were determined and the enthalpies of sublimation obtained using the second and the third laws of thermodynamics (Δ s H deg. (298.15 K) = 291 ± 4 kJ mol -1 for PrI 3 , and Δ s H deg. (298.15 K) = 400 ± 30 kJ mol -1 for Pr 2 I 6 ). The equilibrium constants for various ion molecular reactions were measured and the enthalpies of reactions obtained. The enthalpies of formation, Δ f H deg. (298.15 K) kJ mol -1 , of gaseous molecules and ions were calculated and are as follows: -374 ± 6 (PrI 3 ), -929 ± 30 (Pr 2 I 6 ), -867 ± 30 (PrI 4 - ), -1432 ± 50 (Pr 2 I 7 - )

 7. Prediction and prognostication of neurological deterioration in patients with acute ICH

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, Christian; Christensen, Anders Fogh; Havsteen, Inger

  2015-01-01

  OBJECTIVE: Patients with intracerebral haemorrhage (ICH) are at high risk of neurological deterioration (ND). We aimed at establishing predictors of early ND (END) as well as late ND (LND) and at exploring the impact of neurological stability during the first week on long-term prognosis. DESIGN: We...... conducted this study as a retrospective cohort study. ND was evaluated based on the consciousness and severity of neurological symptoms. ND during the first 24 h after admission was defined as early ND and from 24 h to 7 days as LND. Patients were followed up until February 2015. PARTICIPANTS: We included...... 300 patients with acute ICH (≤4.5 h from symptom onset) who were admitted to our institution from March 2009 to January 2015. SETTING: Section of Acute Neurology, Department of Neurology, Bispebjerg Hospital is a specialised referral centre receiving patients with acute stroke from the entire capital...

 8. Analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu

  OpenAIRE

  Kozole, Rok

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu. Obrambna formacija 5:1 je po obrambi 6:0 druga najpogosteje uporabljena obrambna formacija, katere se poslužujejo tako ekipe iz vrhunskega rokometa kot tudi ekipe, ki tekmujejo v ligah nižje kakovosti. V skladu s hitrim razvojem rokometne igre se je razvijala tudi obramba 5:1. Obrambna formacija 5:1 se pri mlajših rokometaših uporablja tudi kot prehodna obramba oz. temelj za prehod iz bolj globokih (...

 9. Pomembnost ponazoril pri pouku geometrije v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju

  OpenAIRE

  Mešinović, Sanela; Cotič, Mara; Felda, Darjo

  2015-01-01

  Piaget je ugotavljal, da je v začetku otrokovega kognitivnega razvoja pomembna konkretno-izkustvena raven. Pri matematiki je pouk naravnan k iskanju poti in strategij reševanja problemov, zato so dejavnosti, ki temeljijo na nazornem in ne abstraktnem razumevanju dobra osnova za prehod na simbolno raven. Pri tem prehodu, od konkretnega k simbolnemu razumevanju osnovnih matematičnih pojmov pa tudi matematičnih problemov, so otroku v pomoč različni didaktični pripomočki. Učitelji razredne stopnj...

 10. Classification of Different Degrees of Disability Following Intracerebral Hemorrhage: A Decision Tree Analysis from VISTA-ICH Collaboration.

  Science.gov (United States)

  Phan, Thanh G; Chen, Jian; Beare, Richard; Ma, Henry; Clissold, Benjamin; Van Ly, John; Srikanth, Velandai

  2017-01-01

  Prognostication following intracerebral hemorrhage (ICH) has focused on poor outcome at the expense of lumping together mild and moderate disability. We aimed to develop a novel approach at classifying a range of disability following ICH. The Virtual International Stroke Trial Archive collaboration database was searched for patients with ICH and known volume of ICH on baseline CT scans. Disability was partitioned into mild [modified Rankin Scale (mRS) at 90 days of 0-2], moderate (mRS = 3-4), and severe disabilities (mRS = 5-6). We used binary and trichotomy decision tree methodology. The data were randomly divided into training (2/3 of data) and validation (1/3 data) datasets. The area under the receiver operating characteristic curve (AUC) was used to calculate the accuracy of the decision tree model. We identified 957 patients, age 65.9 ± 12.3 years, 63.7% males, and ICH volume 22.6 ± 22.1 ml. The binary tree showed that lower ICH volume (27.9 ml), older age (>69.5 years), and low Glasgow Coma Scale (tree showed that ICH volume, age, and serum glucose can separate mild, moderate, and severe disability groups with AUC 0.79 (95% CI 0.71-0.87). Both the binary and trichotomy methods provide equivalent discrimination of disability outcome after ICH. The trichotomy method can classify three categories at once, whereas this action was not possible with the binary method. The trichotomy method may be of use to clinicians and trialists for classifying a range of disability in ICH.

 11. Riziko ICHS v české populaci hodnocené podle projektu SCORE

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tomečková, Marie; Grünfeldová, H.; Peleška, Jan; Hanuš, P.; Marušiaková, Miriam

  2006-01-01

  Roč. 52, č. 12 (2006), s. 1231-1231 ISSN 0042-773X. [Kongres o ateroskleróze /10./. 07.12.2006-09.12.2006, Špindlerův Mlýn] R&D Project s: GA AV ČR 1ET200300413 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : riziko ICHS * SCORE Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 12. Oldřich John - vzestup a pád politika

  OpenAIRE

  Pácl, Bohumil

  2017-01-01

  This bachelor thesis deals with Oldřich John, the first chairman od The National Assembly of the Czechoslovakian republic after February 1948, as the top representative of social democracy who participated in mergering the social democracy and Communist Party of Czechoslovakia and therefore in development of totalitarian regime, which led into his political descent, also with careluf contribution of State Security. Author of the thesis establishes the key theory, that such a man, who is due t...

 13. Prospects for developmental immunotoxicity guidance and an update on ICH S8.

  Science.gov (United States)

  Hastings, Kenneth L

  2005-10-01

  Potential adverse effects of drug exposure on the developing immune system had been a relatively neglected area of toxicology until fairly recently. However, with the recent regulatory emphasis on evaluation of drugs for use in pediatric patients, juvenile animal studies have been considered in much more detail than in the past in order to enable clinical trials. Assessment of immunotoxicity potential in these juvenile animal studies has been a natural consequence of drug development for pediatric patients. Unfortunately, the efforts to evaluate developmental immunotoxicity studies have not kept pace with the writing of an immunotoxicology guidance for the International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Human Pharmaceuticals (ICH). This document has recently reached Step 4 in the approval process: it is thus likely that juvenile animal studies for immunotoxicity would be recommended based on considerations enumerated in the ICH Safety Number 8 (S8) guidance. Sufficient flexibility exists in this document to cover the issue of developmental immunotoxicity. ICH S8 advocates a weight-of-evidence approach, which should be interpreted to indicate that immunotoxicity testing would be conducted based on identified cause(s) for concern rather than as a routine screening method. The presentation reflecting these issues, as presented to attendees of the Pharmaceutical Education Associates workshop on Innovative Methods and Applications for Risk Assessment in Pharmaceutical Development is summarized herein.

 14. Impact analysis of ICH S9 on non-clinical development of anticancer drugs.

  Science.gov (United States)

  Bonelli, Milton; Di Giuseppe, Francesca; Beken, Sonja

  2015-10-01

  Cancer presents a major healthcare challenge worldwide, with several millions new cases a year, and represents a therapeutic area with a high need for new drugs. To respond to this, the parties of the International Conference for Harmonization agreed in 2007 to develop a guideline on nonclinical requirements for oncology therapeutics' development (ICH S9), which came into effect in early 2010. This guideline includes recommendations to facilitate and accelerate the development and marketing of cancer therapeutic agents for serious and life threatening malignancies and aims to address this need through a refinement and a reduction in the use of experimental animals, following the 3Rs principles. To assess the impact of ICH S9 on drug development and reduction of animal use, we performed an analysis of Marketing Authorization Applications at the European Medicines Agency relevant to the period in which the development of the guideline was approaching the final steps and its early implementation period. From the analysis performed, a consistent trend towards a decrease in the average number of non-clinical studies performed (-40.7%) and number of animals used per development program (-58.1%) for new chemical entities has been detected, highlighting increasing compliance by companies to the recommendations of ICH S9. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. ESRD QIP - In- Center Hemodialysis Consumer Assessment Of Healthcare Providers And Services Systems ( ICH CAHPS) Survey - Payment Year 2018

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This dataset include facility details, performance rate, measure score, and the state and national average scores for each of the ICH CAHPS survey metrics that are...

 16. Demonstrating FLAVOUR: Friendly Location-aware conference Assistant with priVacy Observant architectURe

  NARCIS (Netherlands)

  Kavitha Muthukrishnan, K.; Meratnia, Nirvana; Koprinkov, G.T.; Lijding, M.E.M.; Havinga, Paul J.M.; Dustdar, S.

  2005-01-01

  In this paper, we describe an implementation of FLAVOUR (Friendly Location-aware conference Assistant with priVacy Observant architectURe), in which people/infrastructure resources act as individual service providers offering their location as a service. By subscribing to this service, in the one

 17. Photosynthetic Efficiency of Northern Forest Ecosystems Using a MODIS-Derived Photochemical Reflectance Index (PRI)

  Science.gov (United States)

  Middleton, E. M.; Huemmrich, K. F.; Landis, D. R.; Black, T. A.; Barr, A. G.; McCaughey, J. H.

  2016-01-01

  This study evaluates a direct remote sensing approach from space for the determination of ecosystem photosynthetic light use efficiency (LUE), through measurement of vegetation reflectance changes expressed with the Photochemical Reflectance Index (PRI). The PRI is a normalized difference index based on spectral changes at a physiologically active wavelength (approximately 531 nanometers) as compared to a reference waveband, and is only available from a very few satellites. These include the two Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometers (MODIS) on the Aqua and Terra satellites each of which have a narrow (10-nanometer) ocean band centered at 531 nanometers. We examined several PRI variations computed with candidate reference bands, since MODIS lacks the traditional 570-nanometer reference band. The PRI computed using MODIS land band 1 (620-670 nanometers) gave the best performance for daily LUE estimation. Through rigorous statistical analyses over a large image collection (n equals 420), the success of relating in situ daily tower-derived LUE to MODIS observations for northern forests was strongly influenced by satellite viewing geometry. LUE was calculated from CO2 fluxes (moles per moles of carbon absorbed quanta) measured at instrumented Canadian Carbon Program flux towers in four Canadian forests: a mature fir site in British Columbia, mature aspen and black spruce sites in Saskatchewan, and a mixed deciduous/coniferous forest site in Ontario. All aspects of the viewing geometry had significant effects on the MODIS-PRI, including the view zenith angle (VZA), the view azimuth angle, and the displacement of the view azimuth relative to the solar principal plane, in addition to illumination related variables.Nevertheless, we show that forward scatter sector views (VZA, 16 degrees-45 degrees) provided the strongest relationships to daily LUE, especially those collected in the early afternoon by Aqua (r squared = 0.83, RMSE (root mean square error) equals 0

 18. I-Ching, dyadic groups of binary numbers and the geno-logic coding in living bodies.

  Science.gov (United States)

  Hu, Zhengbing; Petoukhov, Sergey V; Petukhova, Elena S

  2017-12-01

  The ancient Chinese book I-Ching was written a few thousand years ago. It introduces the system of symbols Yin and Yang (equivalents of 0 and 1). It had a powerful impact on culture, medicine and science of ancient China and several other countries. From the modern standpoint, I-Ching declares the importance of dyadic groups of binary numbers for the Nature. The system of I-Ching is represented by the tables with dyadic groups of 4 bigrams, 8 trigrams and 64 hexagrams, which were declared as fundamental archetypes of the Nature. The ancient Chinese did not know about the genetic code of protein sequences of amino acids but this code is organized in accordance with the I-Ching: in particularly, the genetic code is constructed on DNA molecules using 4 nitrogenous bases, 16 doublets, and 64 triplets. The article also describes the usage of dyadic groups as a foundation of the bio-mathematical doctrine of the geno-logic code, which exists in parallel with the known genetic code of amino acids but serves for a different goal: to code the inherited algorithmic processes using the logical holography and the spectral logic of systems of genetic Boolean functions. Some relations of this doctrine with the I-Ching are discussed. In addition, the ratios of musical harmony that can be revealed in the parameters of DNA structure are also represented in the I-Ching book. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Shielding optimisation of the ITER ICH&CD antenna for shutdown dose rate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, Andrew; Leichtle, Dieter; Lamalle, Philippe; Levesy, Bruno; Meunier, Lionel; Polunovskiy, Eduard; Sartori, Roberta; Shannon, Mark

  2015-01-01

  Highlights: • Neutronics analysis on the ITER ICH&CD system conducted to reduce shutdown dose rate. • Several designs for shielding the port plug gaps were modelled. • Shielding significantly reduced interspace dose rate but still exceed project requirements. • Design optimisation of the ICH port is continuing. • Significant contributions from other ports require an integrated modelling approach. - Abstract: The Ion Cyclotron Heating and Current Drive (ICH&CD) system will reside in ITER equatorial port plugs 13 and 15. Shutdown dose rates (SDDR) within the port interspace are required to be less than 100 μSv/h at 10 6 s cooling. A significant contribution to the SDDR results from neutrons streaming down gaps around the port frame, and the mitigation of this streaming is the main subject of these analyses. An updated MCNP model of the antenna was created and integrated into an ITER reference model. Shielding plates were defined in the port gaps, and scoping studies conducted to assess their effectiveness in several configurations, based on which a front dog-leg arrangement was selected for high resolution 3-D activation analysis using MCR2S. It was concluded that the selected configuration reduced the SDDR from ∼500 μSv/h to 220 μSv/h but were still in excess of dose rate requirements. Approximately 30% of this was due to cross-talk from neighbouring ports. In addition, increased dose rates were observed in the port interspace along the lines of sight of the removable vacuum transmission lines. Design optimisation is continuing, however an integrated approach is needed with regard to ITER port plug design and the shielding of surrounding systems.

 20. Shielding optimisation of the ITER ICH&CD antenna for shutdown dose rate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turner, Andrew, E-mail: andrew.turner@ccfe.ac.uk [CCFE, Culham Science Centre, Abingdon, Oxon OX14 3DB (United Kingdom); Leichtle, Dieter [Fusion for Energy, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3, 08019 Barcelona (Spain); Lamalle, Philippe; Levesy, Bruno [ITER Organization, Route de Vinon-sur-Verdon, CS 90 046, 13067 St., Paul-lez-Durance (France); Meunier, Lionel [Fusion for Energy, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3, 08019 Barcelona (Spain); Polunovskiy, Eduard [ITER Organization, Route de Vinon-sur-Verdon, CS 90 046, 13067 St., Paul-lez-Durance (France); Sartori, Roberta [Fusion for Energy, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3, 08019 Barcelona (Spain); Shannon, Mark [CCFE, Culham Science Centre, Abingdon, Oxon OX14 3DB (United Kingdom)

  2015-10-15

  Highlights: • Neutronics analysis on the ITER ICH&CD system conducted to reduce shutdown dose rate. • Several designs for shielding the port plug gaps were modelled. • Shielding significantly reduced interspace dose rate but still exceed project requirements. • Design optimisation of the ICH port is continuing. • Significant contributions from other ports require an integrated modelling approach. - Abstract: The Ion Cyclotron Heating and Current Drive (ICH&CD) system will reside in ITER equatorial port plugs 13 and 15. Shutdown dose rates (SDDR) within the port interspace are required to be less than 100 μSv/h at 10{sup 6} s cooling. A significant contribution to the SDDR results from neutrons streaming down gaps around the port frame, and the mitigation of this streaming is the main subject of these analyses. An updated MCNP model of the antenna was created and integrated into an ITER reference model. Shielding plates were defined in the port gaps, and scoping studies conducted to assess their effectiveness in several configurations, based on which a front dog-leg arrangement was selected for high resolution 3-D activation analysis using MCR2S. It was concluded that the selected configuration reduced the SDDR from ∼500 μSv/h to 220 μSv/h but were still in excess of dose rate requirements. Approximately 30% of this was due to cross-talk from neighbouring ports. In addition, increased dose rates were observed in the port interspace along the lines of sight of the removable vacuum transmission lines. Design optimisation is continuing, however an integrated approach is needed with regard to ITER port plug design and the shielding of surrounding systems.

 1. Establishing best practise in the application of expert review of mutagenicity under ICH M7.

  Science.gov (United States)

  Barber, Chris; Amberg, Alexander; Custer, Laura; Dobo, Krista L; Glowienke, Susanne; Van Gompel, Jacky; Gutsell, Steve; Harvey, Jim; Honma, Masamitsu; Kenyon, Michelle O; Kruhlak, Naomi; Muster, Wolfgang; Stavitskaya, Lidiya; Teasdale, Andrew; Vessey, Jonathan; Wichard, Joerg

  2015-10-01

  The ICH M7 guidelines for the assessment and control of DNA reactive (mutagenic) impurities in pharmaceuticals allows for the consideration of in silico predictions in place of in vitro studies. This represents a significant advance in the acceptance of (Q)SAR models and has resulted from positive interactions between modellers, regulatory agencies and industry with a shared purpose of developing effective processes to minimise risk. This paper discusses key scientific principles that should be applied when evaluating in silico predictions with a focus on accuracy and scientific rigour that will support a consistent and practical route to regulatory submission. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Post-operative re-bleeding in patients with hypertensive ICH is closely associated with the CT blend sign.

  Science.gov (United States)

  Wu, Guofeng; Shen, Zhengkui; Wang, Likun; Sun, Shujie; Luo, Jinbiao; Mao, Yuanhong

  2017-07-06

  Intracranial post-operative re-haemorrhage is an important complication in patients with hypertensive intracerebral haemorrhage (ICH). The purpose of the present study was to determine the value of the computed tomography (CT) blend sign in predicting post-operative re-haemorrhage in patients with ICH. A total of 126 patients with ICH were included in the present study. All the patients underwent standard stereotactic minimally invasive surgery(MIS) to remove the ICH within 24 h following admission. There were 41 patients with a blend sign on initial CT and 85 patients without a blend sign on the initial CT. Multivariable logistic regression analyses were performed to assess the relationship between the presence of the blend sign on the non-enhanced admission CT scan and post-operative re-haemorrhage. Post-operative re-haemorrhage occurred in 24 of the 41 patients with the blend sign, and in 9 of the 85 patients without the blend sign. The incidence of re-haemorrhage was significantly different between the groups. The multivariate logistic regression analysis demonstrated that the initial Glasgow coma scale score (p = 0.002) and blend sign (P sign for predicting post-operative re-haemorrhage were 72.7, 81.7, 58.5 and 89.4%, respectively. The presence of the blend sign on the initial CT scan is closely associated with post-operative re-haemorrhage in patients with ICH who undergo stereotactic MIS.

 3. Lexicology of pigeon fanciers from Ugljare village near Priština

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jašović Golub M.

  2014-01-01

  Full Text Available This paper deals with pigeon fancier's lexicology and terminology used in Ugljare village which is situated on the right bank of Prištevka River, in the area between Kosovo Polje and Priština. Terminology and lexics of pigeon fanciers were recorded after the Kosovo and Metohija occupation in 1999. Research materials were mainly collected from local pigeon fanciers. Certain amount of the answers was collected with the use of questionnaires specifically made for this research. We have also conducted lexical, semantical and pronunciation analyses of the recorded materials. A dictionary of registered names has also been made. Materials were classified within nine semantical groups. Dictionary contains one hundred and thirty units.

 4. Remote detection of water stress conditions via a diurnal photochemical reflectance index (PRI) improves yield prediction in rainfed wheat

  Science.gov (United States)

  Magney, T. S.; Vierling, L. A.; Eitel, J.

  2014-12-01

  Employing remotely sensed techniques to quantify the existence and magnitude of midday photosynthetic downregulation using the photochemical reflectance index (PRI) may reveal new information about plant responses to abiotic stressors in space and time. However, the interpretation and application of the PRI can be confounded because of its sensitivity to several variables changing at the diurnal (e.g., irradiation, shadow fraction) and seasonal (e.g., leaf area, chlorophyll and carotene pigment concentrations, irradiation) time scales. We explored different techniques to correct the PRI for variations in canopy structure and relative chlorophyll content (ChlR) using highly temporally resolved (frequency = five minutes) in-situ radiometric measurements of PRI and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) over eight soft white spring wheat (Triticum aestivum L.)field plots under varying nitrogen and soil water conditions over two seasons. Our results suggest that the influence of seasonal variation in canopy ChlR and LAI on the diurnally measured PRI (PRIdiurnal) can be minimized using simple correction techniques, therefore improving the strength of PRI as a tool to quantify abiotic stressors such as daily changes in soil volumetric water content (SVWC), and vapor pressure deficit (VPD). PRIdiurnal responded strongly to available nitrogen, and linearly tracked seasonal changes in SVWC, VPD, and stomatal conductance (gc). Utilizing the PRI as an indicator of stress, yield predictions significantly over greenness indices such as the NDVI. This study provides insight towards the future interpretation and scaling of PRI to quantify rapid changes in photosynthesis, and as an indicator of plant stress.

 5. Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole

  OpenAIRE

  Kavčič, Manca

  2017-01-01

  Namen magistrskega dela je preizkus uporabe EPoC testa za oceno ustvarjalnega potenciala v slovenski osnovni šoli in ugotavljanje morebitnega doprinosa EPoC testa k nadaljnjemu ugotavljanju ustvarjalnega potenciala in prepoznavanju nadarjenih učencev pri vsakodnevnem delu učiteljev v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. V teoretičnem delu je skozi spoznanja različnih avtorjev predstavljen pojem ustvarjalnosti, merjenje ustvarjalnosti, odnos med ustvarjalnostjo in nadarjenostjo in vpliv...

 6. Photochemical Reflectance Index (PRI) as a proxy of Light Use Efficiency (LUE) and transpiration in Mediterranean crop sites

  Science.gov (United States)

  LE Dantec, V.; Chebbi, W.; Boulet, G.; Merlin, O.; Lili-Chabaane, Z.; Er Raki, S.; Ceschia, E.; Khabba, S.; Fanise, P.; Zawilski, B.; Simonneaux, V.; Jarlan, L.

  2016-12-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is based on the short term reversible xanthophyll pigment changes accompanying plant stress and therefore of the associated photosynthetic activities. Strong relationships between PRI and Light Use Efficiency (LUE) were shown at leaf and canopy scales and over a wide range of species (Garbulsky et al., 2011). But very few previous works have explored the potential link with plant water status. In this study, we have first analyzed the link between PRI and LUE at canopy scale on two different crops in terms of canopy structure and crop management: olive grove (Tunisia) and wheat grown under different water regimes (irrigated or rainfed) and climate zones (France, Morocco). We have investigated the daily and seasonal dynamics of PRI; linking its variations to meteorological factors (global radiation and sun angle effects, soil water content, relative air humidity …) and plant processes. The highest correlations were mainly observed in clear skies conditions. We have found, whatever site, linear negative relationships between PRI and LUE using data acquired in midday (i.e. in solar zenithal angle condition). Linear link between PRI and sapflow measurements was also revealed. This correlation was obtained over periods characterized by a moderate soil water deficit, i.e. by when transpiration rate was mainly control by Vapor Pressure Deficit. We will then briefly presented alternative and complementary approaches to this index, to detect different level of water stress using thermal infrared emissions.

 7. Responses of the reflectance indices PRI and NDVI to experimental warming and drought in European shrublands along a north–south climatic gradient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mänd, Pille; Hallik, Lea; Peñuelas, Josep

  2010-01-01

  NDVI680 [780 nm; 680 nm] using red spectral region, and NDVI570 [780 nm; 570 nm] using the same green spectral region as PRI. All three reflectance indices were significantly related to green LAIe and were able to detect changes in shrubland vegetation among treatments. In general warming treatment...... increased PRI and drought treatment reduced NDVI values. The significant treatment effect on photochemical efficiency of plants detected with PRI could not be detected by fluorescence measurements. However, we found canopy level measured PRI to be very sensitive to soil reflectance properties especially...

 8. The ICH S8 immunotoxicity guidance. Immune function assessment and toxicological pathology: autonomous or synergistic methods to predict immunotoxicity?

  Science.gov (United States)

  Spanhaak, Steven

  2006-07-01

  The new ICH S8 guideline on Immunotoxicology Studies for Human Pharmaceuticals indicates that additional, functional testing of pharmaceuticals is not mandatory to screen for unintended immunotoxicity. The usefulness of conventional parameters like clinical pathology, organ weights and histopathology as measured in Standard Toxicity Studies (STS) to screen for potential unintended immunotoxicity was investigated in an ICH survey. Data of this survey appear to support the notion that properly evaluated STS endpoints would be sufficient for the detection of the majority of unintended immunosuppression by investigational pharmaceutical compounds. Thus the ICH S8 guideline was based on a cause for concern approach using a weight of evidence review of various factors like: findings from STS, pharmacological properties of the drug, intended patient population, structural similarities to known immunomodulators, drug disposition and/or clinical information. Overall the S8 guideline allows for more flexible approaches, and requires a weight of evidence review for which there is no given set of rules. For a proper use this asks for a sensible, realistic and above all a responsible approach both from Industry and Regulators. Some examples regarding the use of clinical pathology parameters like immunoglobulin levels and lymphocyte phenotyping have been included to illustrate this. In conclusion, to detect and evaluate potential immunotoxic effects of human pharmaceuticals the ICH S8 guideline allows for a more flexible, scientifically sound approach. For a proper evaluation of potential immunotoxic effects integration of data from standard toxicological parameters like clinical pathology, histopathology and functional assays are important.

 9. Duration of Acute and Chronic Toxicity Testing in Animals (ICH S4A and S4B)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spindler, Per; Van Cauteren, Herman

  2013-01-01

  To support approval of pharmaceuticals for long term use in humans it is required that product safety is supported by acute and chronic toxicity studies in rodents and non-rodents. The duration of acute toxicity studies (S4A) and chronic rodent studies (S4B) were harmonised between the three ICH ...

 10. Vloga medicinske sestre pri primarni artroplastiki kolčnega sklepa

  OpenAIRE

  Lešek, Urška

  2017-01-01

  Uvod: Artroza je degenerativna sklepna bolezen in se kaže s propadom sklepnega hrustanca, ki povzroči oženje sklepne špranje. Najpogosteje prizadene ljudi srednjih let in starejše. Zaradi bolečin je vedno bolj oteženo gibanje, s čimer se slabša kvaliteta življenja obolelih. Kadar bolečine ne moremo več lajšati s konzervativno terapijo, se odločimo za vstavitev totalne kolčne endoproteze. Pri obravnavi ortopedskega pacienta ima v interdisciplinarnem timu pomembno vlogo tudi medicinska sestra, ...

 11. UPORABA VZORCEV NA GRAFIKONIH S SVEČNIKI PRI TRGOVANJU S POGODBAMI ZA RAZLIKO

  OpenAIRE

  Bordelius, Michel

  2012-01-01

  Pri trgovanju z izvedenim finančnim instrumentom, pogodba za razliko ali CFD (angl. Contract For Difference), se trgovci poslužujejo različnih orodij tehnične analize trga vrednostnih papirjev. Zaradi narave CFD, ki so špekulativni finančni instrument s finančnim vzvodom (angl. leverage), je trgovanje z njimi smiselno v kratkoročnem časovnem obdobju (od nekaj ur do največ nekaj mesecev). Trgovec sklene s ponudnikom pogodbo za razliko, s katero se zaveže, da bo poravnal razliko med nakupn...

 12. PREMAGOVANJE STRESA PRI DELU V PODJETJU MIKROGRAFIJA D.O.O.

  OpenAIRE

  Jesenek, Matej

  2009-01-01

  V diplomskem delu smo znotraj področja stres predstavili povzročitelje stresa, načine premagovanja stresa in posledice stresa, tako v privatnem življenju, kot tudi na delovnem mestu. Opredelili smo pojme stres in njegove vplive pri delu, stresna reakcija ter posledice stresa. V podjetju Mikrografija d.o.o. smo analizirali trenutno prisotnost stresa na delovnem mestu, njegove vplive na zaposlene in načine s katerimi zaposleni in organizacija stres premagujejo. Rezultati ankete so pokazali,...

 13. Simbolika dogajalnega prostora v Matkovi Tini, Sreči in Krstu pri Savici:

  OpenAIRE

  Božič, Zoran

  2000-01-01

  The typical settings in Matkova Tina, Sreča (Happiness) and Krst pri Savici (The Baptism by the Savica) is locations near a water. Water symbolically bathes away guilt of the central characters, i.e. the innkeeper's Tina, Strežkova Tinka and Črtomir, who all yearned for love but ended up as outcasts and doers of action with fatal consequences. Tina, Tinka and Črtomir did the stations along the river Soča. The river is marked by the figure of the Christian saint John Nepomuce, protector agains...

 14. Prepričanja strokovnih delavcev v vrtcu o razvoju dvojezičnosti pri otrocih

  OpenAIRE

  Grbec, Lara

  2016-01-01

  V diplomskem delu je obravnavana tematika dvojezičnosti otrok z vidika strokovnih delavcev v vrtcu. Teoretični del je sestavljen iz štirih poglavij. V prvem poglavju so obravnavane razlage govornega razvoja enojezičnih otrok, v drugem poglavju pa so opisani dejavniki govornega razvoja. V tretjem poglavju je narejen pregled govornega razvoja pri dvojezičnih otrocih ter primerjava razvoja govora enojezičnih in dvojezičnih otrok. Zadnje poglavje teoretičnega dela se približa tematiki vrtca, saj ...

 15. Model sustava za klasifikaciju trošenja alata pri obradi tokarenjem

  OpenAIRE

  Antić, Aco; Šimunović, Goran; Šarić, Tomislav; Milošević, Mijodrag; Ficko, Mirko

  2013-01-01

  Prikupljanje kvalitetnih i pravovremenih informacija o stanju alata u realnom vremenu predstavlja nužan uvjet za identifikaciju stupnja istrošenosti alata čime se u značajnoj mjeri poboljšava postojanost i kvaliteta procesa obrade. Ovaj rad se bavi definiranjem modela sustava za klasifikaciju istrošenosti alata uz poseban osvrt na modul za prikupljanje i obradu signala ubrzanja vibracija primjenom diskretnih "wavelet" transformacija (DWT) pri dekomponiranju signala. U radu je prikazan model r...

 16. Miselni procesi pri tekačih na ultramaratonskih preizkušnjah

  OpenAIRE

  Ahac, Urška

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izluščiti glavne miselne vzorce in vodila rekreativnih tekačev na dolge proge. Pri razdaljah, ki segajo v dvakratni maraton in več, je potrebna izdatna mera samomotivacije, slednja pa lahko izvira iz pozitivnih prepričanj ali pa negativnih preteklih travm posameznika. Vsi, ki tečejo na daljše razdalje, imajo za seboj močan psihološki vzvod in naš namen je bil slednje poiskati ter podrobneje opisati. V tem projektu so povzeti rezultati nekaterih raziskav, ki so...

 17. Explaining the variability of Photochemical Reflectance Index (PRI): deconvolution of variability related to Light Use Efficiency and Canopy attributes.

  Science.gov (United States)

  Merlier, Elodie; Hmimina, Gabriel; Dufrêne, Eric; Soudani, Kamel

  2014-05-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) was designed as a proxy of the state of xanthophyll cycle which is used as a response of plants to excess of light (Gamon et al., 1990; 1992). Strong relationships between PRI and LUE were shown at leaf and canopy scales and over a wide range of species (Garbulsky et al., 2011). However, its use at canopy scale was shown to be significantly hampered by effects of confounding factors such as the PRI sensitivity to leaf pigment content (Gamon et al. 2001; Nakaji et al. 2006) and to canopy structure (Hilker et al. 2008). Several approaches aimed at correcting such effects and recent works focused on the deconvolution of LUE related and LUE unrelated PRI variability (Rahimzadeh-Bajgiran et al. 2012).In this study, the PRI variability at canopy scale is investigated over two years on three species (Fagus sylvatica, Quercus robur and Pinus sylvestris) growing under two water regimes. At daily scale, PRI variability is mainly explained by radiation conditions. As already reported at leaf scale in Hmimina et al. (2014), analysis of PRI responses to incoming photosynthetically active radiation over seasonal scale allowed to separate two sources of variability : a constitutive variability mainly related to canopy structure and leaf chlorophyll content and a facultative variability mainly related to LUE and soil moisture content. These results highlight the composite nature of PRI signal measured at canopy scale and the importance of disentangling its sources of variability in order to accurately assess ecosystem light use efficiency. Gamon JA, Field CB, Bilger W, Björkman O, Fredeen AL, Peñuelas J. 1990. Remote sensing of the xanthophyll cycle and chlorophyll fluorescence in sunflower leaves and canopies. Oecologia 85, 1-7. Gamon JA, Field CB, Fredeen A AL, Thayer S. 2001. Assessing photosynthetic downregulation in sunflower stands with an optically-based model. Photosynthesis Research 67, 113-125. Gamon JA, Peñuelas J, Field CB

 18. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi Ting-Yan

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background MicroRNA (miRNA-related single nucleotide polymorphisms (SNPs may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. Methods In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Results We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015. However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566 on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. Conclusions The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings.

 19. Attachment to Caregivers and Type 1 Diabetes in Children / Navezanost Na Starše in Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drobnič Radobuljac Maja

  2015-03-01

  Full Text Available Navezanost je vedenjski in fiziološki sistem, ki posamezniku omogoča dinamično prilagajanje na okolje. Navezanost se razvija pri sovplivu med dojenčkom in materjo, igra pomembno vlogo pri razvoju otrokovih možgan in vpliva na kvaliteto posameznikovih socialnih odnosov vse življenje.

 20. Hematoma shape, hematoma size, Glasgow coma scale score and ICH score: which predicts the 30-day mortality better for intracerebral hematoma?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chih-Wei Wang

  Full Text Available To investigate the performance of hematoma shape, hematoma size, Glasgow coma scale (GCS score, and intracerebral hematoma (ICH score in predicting the 30-day mortality for ICH patients. To examine the influence of the estimation error of hematoma size on the prediction of 30-day mortality.This retrospective study, approved by a local institutional review board with written informed consent waived, recruited 106 patients diagnosed as ICH by non-enhanced computed tomography study. The hemorrhagic shape, hematoma size measured by computer-assisted volumetric analysis (CAVA and estimated by ABC/2 formula, ICH score and GCS score was examined. The predicting performance of 30-day mortality of the aforementioned variables was evaluated. Statistical analysis was performed using Kolmogorov-Smirnov tests, paired t test, nonparametric test, linear regression analysis, and binary logistic regression. The receiver operating characteristics curves were plotted and areas under curve (AUC were calculated for 30-day mortality. A P value less than 0.05 was considered as statistically significant.The overall 30-day mortality rate was 15.1% of ICH patients. The hematoma shape, hematoma size, ICH score, and GCS score all significantly predict the 30-day mortality for ICH patients, with an AUC of 0.692 (P = 0.0018, 0.715 (P = 0.0008 (by ABC/2 to 0.738 (P = 0.0002 (by CAVA, 0.877 (P<0.0001 (by ABC/2 to 0.882 (P<0.0001 (by CAVA, and 0.912 (P<0.0001, respectively.Our study shows that hematoma shape, hematoma size, ICH scores and GCS score all significantly predict the 30-day mortality in an increasing order of AUC. The effect of overestimation of hematoma size by ABC/2 formula in predicting the 30-day mortality could be remedied by using ICH score.

 1. Influence of I-ching (Yijing, or The Book Of Changes) on Chinese medicine, philosophy and science.

  Science.gov (United States)

  Lu, Dominic P

  2013-01-01

  I-Ching or Yi-Jing ([see text] also known as The Book of Changes) is the earliest classic in China. It simply explained the formation of the universe and the relationship of man to the universe. Most, if not all, branches of various knowledge, including traditional Chinese medicine, can be traced back its origin to this Book in which Fu Shi ([see text] 2852 B.C.) theorized how the universe was formed, through his keen observation of environment and orbits of sun, moon and stars. He used symbols to represent his views. The essence of I-Ching is basically the expression and function of Yang symbolized as "--" (from ) and Yin symbolized "- -" (from -->origin, Tai-Chi. Fu Shi believed Yin and Yang were the two opposite background force and energy that make the universe as what it is. Yang and Yin manifest in great variety of phenomena such as mind and body, masculine and feminine, sun and moon, hot and cold, heaven and earth, positive and negative electricity etc. The entire theory of Chinese medicine is based on the theories of Yin and Yang as well as that of 5 Element Cycles which are also related to the orderly arrangement of 8 trigrams ([see text]) by King Wen ([see text]1099-1050 B.C.). The 5 Elements Theory explains the "check and balance" mechanism created by the background force of Yin and Yang Qi and illustrated the relationships that are either strengthened or weakened by "acting and controlling" among the 5 elements. I-Ching has exerted profound influences on some well- known European philosophers and scientists, notably Leibnitz and Hegel. Between I-Ching and modern cosmology and the physics of sub-atomic particles, there are some basic theories in common.

 2. Testing for suspected ingestion of addictive substances among primary school pupils in Jindřichův Hradec

  OpenAIRE

  NEDVĚDOVÁ, Ludmila

  2011-01-01

  "Testing for suspected ingestion of addictive substances among primary school pupils in Jindřichův Hradec" thesis deals with the issue of addictive substances consumption among primary school pupils and the possibility in resolving this problem by schools itself. Theoretical part provides information about addiction causes, risks, which endanger youth in case of drugs consumption. Thesis also provides literature references and opportunity to look for different types of addictive substances. F...

 3. β -carotene effect the induction of the sister chromatid exchanges (ICH) by gamma radiation in mouse radiosensibilized osseous marrow cells In vivo

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morales R, P.; Cruz V, V.L.

  1997-01-01

  The effect of β- carotene over the ICH radioinduction in radiosensibilized with BrdU osseous marrow cells of mouse was determined In vivo. The treatment with 50 μg β carotene per se induces a significant increment in the ICH frequency and the pre or post-treatment with the same dose causes an additive effect in the ICH frequency produced by 0.62 Gy of gamma radiation. This implies that β- carotene does not have radioprotective activity, under conditions which was developed this experiment. (Author)

 4. AFM ve farmaceutické technologii 3.

  OpenAIRE

  Ščuryová, Veronika

  2015-01-01

  Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Student: Veronika Ščuryová Supervisor: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Title of thesis: AFM in Pharmaceutical Technology 3 The theoretical part deals first with the construction of AFM microscope, the principle of the method, determining the surface topography and regimes which can be used. Described therein are distinct advantages over previous traditional methods but also its pitfalls. ...

 5. Remote sensing of plant emissions of volatile isoprenoids with PRI. Prospects for upscaling (Invited)

  Science.gov (United States)

  Penuelas, J.

  2013-12-01

  Josep Peñuelas*1,2, Giovanni Marino1,2,3,4, Joan LLusia1,2, Catherine Morfopoulos1,2,5, Gerard Farre-Armengol1,2, Shawn Kefauver, Alex Guenther6 , Francesca Rapparini7 , Roger Seco1,2,6, Marc Estiarte1,2, Mónica Mejia-Chang1,2, Romà Ogaya1,2, Jordi Sardans1,2 , Andrew Turnipseed6, Peter Harley6, Osvaldo Facini7, Rita Baraldi7, Jim Greenberg6 , Iolanda Filella1,2 1 CSIC, Global Ecology Unit CREAF-CEAB-UAB, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 2 CREAF, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 3 Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise, Contrada Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS), Italy 4 Institute for Plant Protection, National Research Council, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy 5 Division of Ecology and Evolution, Imperial College, Silwood Park, Ascot, SL5 7PY, UK 6 Atmospheric Chemistry Division, National Center for Atmospheric Research, P.O. Box 3000, Boulder, CO 80307-3000, USA 7 Biometeorology Institute, IBIMET-CNR, Via P. Gobetti 101, Bologna, Italy Abstract Terrestrial plants re-emit around 1-2% of the carbon they fix as isoprene and monoterpenes. These emissions play major roles in the ecological relationships among living organisms and in atmospheric chemistry and climate, and yet their actual quantification at the ecosystem level in different regions is far from being resolved. Phenomenological models are used to estimate the emission rates, but the limited understanding of the function and regulation of these emissions leads to large uncertainties in such estimations. Many measurements have been made at the foliar but few at the ecosystem level, and those that do exist are limited in space and time. We here provide evidence that a simple remote sensing index, the photochemical reflectance index (PRI), which is indicative of light use efficiency (LUE), is a good indirect estimator of foliar isoprenoid emissions and therefore can be used to sense them remotely. These results open

 6. Planerski in urbanistični projekti – neavtorski pristop in vprašanje sinergije pri sodelovanju

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liljana Jankovič Grobelšek

  2005-01-01

  Full Text Available V prispevku je predstavljen pogled na neavtorski pristop pri urbanističnih in planerskih projektih. Vodja projekta vodi celotno delovno skupino, vendar so pomembni tudi koordinatorji vseh sodelujočih, medtem ko je samo avtorstvo pri prostorskem načrtovanju (v nasprotju z avtorstvom pri arhitekturnem projektiranju mnogokrat ali celo vedno povsem deljeno. Ne samo zato, ker se lahko prostorski projekti skozi postopke sprejemanja precej spremenijo, ampak tudi zato, ker je k sodelovanju pritegnjenih veliko akterjev (projektanti, naročniki in/ali investitorji itn., ki prispevajo k projektu in ga sooblikujejo. Neavtorski pristop je po izkušnjah osnova za dobro vodenje projekta, za ustvarjanje pogojev za konstruktivno sodelovanje interdisciplinarne delovne skupine in vseh preostalih sodelujočih pri projektu. Predstavljena sta dva konkretna primera. Posebno zanimiva je njuna primerjava, saj je v prvem primeru projekt zaradi dobrega sodelovanja med naročniki, investitorji in projektanti ter zaradi kooperativne zainteresirane javnosti pridobil kakovost, v drugem pa je (zaradi in tudi na škodo javnosti precej izgubil. Za tolikokrat omenjeno nujnost participacije javnosti v projektih ocenjujemo, da je je pravzaprav dovolj. Za sodelovanje javnosti v urbanističnih in planerskih projektih ni ovir, če le javnost pokaže interes. Problem je pogosto na drugi strani – kako pred eno javnostjo (npr. sosedje, neposredno prizadeti zavarovati skupni, javni interes.

 7. Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah

  OpenAIRE

  Žitko, Urša

  2017-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. V teoretičnem delu so predstavljene domače naloge: njihova zgodovina, namen in več klasifikacij vrst domačih nalog. Domače naloge so namenjene učencem, da z njimi usvojijo in utrdijo obravnavano snov. Domača naloga učencem omogoča učenje uporabe postopkov, ki jih že poznajo, in pridobivanje novih spretnosti za nadaljnje razumevanje snovi. Z rednim pisanjem domačih nalog se učenci naučijo vestnega in sam...

 8. The Escherichia coli Clamp Loader Can Actively Pry Open the β-Sliding Clamp*

  Science.gov (United States)

  Paschall, Christopher O.; Thompson, Jennifer A.; Marzahn, Melissa R.; Chiraniya, Ankita; Hayner, Jaclyn N.; O'Donnell, Mike; Robbins, Arthur H.; McKenna, Robert; Bloom, Linda B.

  2011-01-01

  Clamp loaders load ring-shaped sliding clamps onto DNA. Once loaded onto DNA, sliding clamps bind to DNA polymerases to increase the processivity of DNA synthesis. To load clamps onto DNA, an open clamp loader-clamp complex must form. An unresolved question is whether clamp loaders capture clamps that have transiently opened or whether clamp loaders bind closed clamps and actively open clamps. A simple fluorescence-based clamp opening assay was developed to address this question and to determine how ATP binding contributes to clamp opening. A direct comparison of real time binding and opening reactions revealed that the Escherichia coli γ complex binds β first and then opens the clamp. Mutation of conserved “arginine fingers” in the γ complex that interact with bound ATP decreased clamp opening activity showing that arginine fingers make an important contribution to the ATP-induced conformational changes that allow the clamp loader to pry open the clamp. PMID:21971175

 9. Vloga samospoštovanja pri razvijanju izobraževalne poti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petra Stepišek

  2003-12-01

  Full Text Available Avtorica v članku teoreticno opredeljuje in isce povezavo med osebnimi vzgibi na ravni samospostovanja pri razvijanju izobrazevalne poti posameznika. Izobrazevanje povzroci rekonstrukcijo posameznikove identitete, zaradi cesar je pricakovati, daje tudi dosezena stopnja izobrazbe eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo samospostovanje in obratno. Prikazuje razlicne motive za razvoj izobrazevalne poti odraslih. Le-ti so razlicni: zajemajo spodbude, zelje, interese in potrebe. Ugotavlja, da so povezani z motivacijo, predstavo o sebi, svojih socialnih vlogah in z druzbenoekonomskim polozajem človeka. V članku so prikazani taka motivi za razvoj izobrazevalne poti kot tudi vzroki za njeno prekinitev, ki se med posamezniki z razlicnimi stopnjami izobrazbe mocno razlikujejo. Avtorica ugotavlja, da se razlike v samospostovanju večajo glede na razpon med stopnjami izobrazbe. Z nenehnim izobrazevanjem in ucenjem pridobiva posameznikovo samospostovanje nove razseznosti- visjo stopnjo izobrazbe kot je dosegel, širše dimenzije v zaznavanju sebe ima.

 10. [Pediatric drug development: ICH harmonized tripartite guideline E11 within the United States of America, the European Union, and Japan].

  Science.gov (United States)

  Pflieger, M; Bertram, D

  2014-10-01

  To address the lack of appropriate pediatric drugs available on the global market, in 2000 the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) issued the ICH E11 guideline regarding the Clinical Investigation of Medicinal Products in the Pediatric Population. This guideline considerably changes the environment of drug development for children. It has been written specifically to harmonize, promote, and facilitate high-quality and ethical clinical research for children within the ICH regions, i.e., the United States of America (USA), the European Union (EU), and Japan. This article details the various regulations applicable in each ICH region following the publication of the guideline. The framework of rewards, incentives, and obligations for pharmaceutical companies established for the development of pediatric drugs are compared. It appears that the USA and the EU have both developed specific regulations for pediatric drug development while Japan has not. However, in Japan, pharmaceutical companies (PCs) are encouraged to develop pediatric drugs voluntarily, and they may be granted additional months of market exclusivity or the postponement of the drug re-examination deadline. In both the USA and the EU, regulations aimed to increase the number of clinical studies conducted in children, in order to ensure that the necessary data are generated, determining the conditions in which a drug may be authorized to treat the pediatric population. PCs are encouraged to develop pediatric assessment, including pediatric clinical trials, which is described in a pediatric plan submitted to the relevant authorities. A system of rewards for PCs submitting an application for marketing authorization containing pediatric use information has been put in place to cover the additional investment for testing drugs in children. Subject to conditions, these rewards consist in a 6-month extension of the patent or

 11. Priča lude babe u smrtopisu obitelji Périer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Šarić

  2012-12-01

  Full Text Available Recepcija romana Les Champs d'honneur (1990. Jeana Rouauda redovito se svodi na isticanje dviju njegovih komponenata: autobiografske i povijesne. Naime, u romanu je riječ o osobnoj i obiteljskoj priči, odnosno nedaćama koje su zatekle jednu skromnu obitelj iz francuske provincije 60-ih godina 20. stoljeća, ali i o zbivanjima iz Prvog svjetskog rata koja su toj priči prethodila. Tomu da romaneskni diskurs vuče na autobiografski pridonijela je usporedba, odnosno analogije iz života autora, Jeana Rouauda, s događajima iz romana, ali i brojne autorove paratekstualne napomene u drugim njegovim djelima gdje on te analogije dodatno naglašava i objašnjava. Riječ je, dakle, o samom po sebi kontradiktornom žanru autobiografskog romana s jedne strane te povijesnom romanu s druge, ako se, pak, takvim može nazvati roman čije se tek jedno jedino poglavlje izravno dotiče prave povijesne materije. Rouaud zapravo subverzira autobiografski i historiografski diskurs u romanu, a na trećoj razini tomu treba nadodati i intencionalno poigravanje literarnom tradicijom. Naime, književna kritika naziva Rouauda inherentnim „teoretičarem književnosti” (Lantelme, 122 jer je u cjelokupnom njegovu opusu prisutno promišljanje književnosti preko metadiskursa i kroz uvođenje autora među glavne likove. Autopoetičko seciranje vlastitog rada i njegovo stavljanje u suodnos s književnim prethodnicima nadalje je konstanta Rouaudova djela.

 12. Błędy kształtu, porowatość wewnętrzna, dokładność wymiarów liniowych staliwnych odlewów precyzyjnych w aspekcie ekologii ich wytwarzania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Tomasik

  2012-12-01

  Full Text Available Dokonano kompleksowej oceny jakości odlewów precyzyjnych przez badanie warstwy wierzchniej, ocenę błędu kształtu, dokładnościwymiarów liniowych. Badania wykonano w oparciu o nowoczesną aparaturę, miedzy innymi zastosowano maszynę pomiarową ZeissCalypso.Otrzymane wyniki badań pozwolą na zastosowanie optymalnej technologii wytwarzania odlewów w procesie wytapianych modeliw aspekcie ekologii.

 13. A kinetic and spectroscopic study of the CH3I-Cl and ICH2I-Cl adducts.

  Science.gov (United States)

  Gravestock, T J; Blitz, M A; Heard, D E

  2008-10-02

  Laser-induced fluorescence from the CH3I-Cl and ICH2I-Cl adducts formed in association reactions between chlorine atoms and CH3I and CH2I2 has been observed for the first time. The LIF excitation and dispersed fluorescence spectra have been measured in the range 345-375 nm and 380-480 nm, respectively, at 204 and 296 K. The excitation spectra exhibit vibrational fine structure, and a semiquantitative analysis of the spectra yields a similar binding energy for both adducts of approximately 60 kJ mol(-1). The adduct fluorescence is efficiently quenched by N2 and exhibits a zero-pressure lifetime of approximately 25-30 ns. Using LIF excited from the CH3I-Cl and ICH2I-Cl adducts, the kinetics of the reactions of atomic chlorine with methyl iodide and diiodomethane have been investigated, the results showing that both reactions proceed via two independent channels, an association reaction to form the adduct and a bimolecular abstraction reaction. At T approximately 200 K, the association reaction is predominant, and CH3I-Cl formation is irreversible, with rate coefficients for adduct formation found to be pressure-dependent and in reasonable agreement with the literature. At approximately 200 K, removal of the adduct is dominated by reaction with radical species (CH3 and ClSO) and by self-reaction, which proceed at close to the gas kinetic limit. At 296 K, CH3I-Cl formation is reversible, and the equilibrium constant, K(p) = (70.9 +/- 27.4) x 10(3) atm(-1), was determined, which is in excellent agreement with the literature, and the adduct does not significantly react with CH3I. The uncertainty is at the 95% confidence level (2sigma) and includes systematic errors. At approximately 200 K, the ICH2I-Cl adduct is again stabilized, with pressure-dependent rate coefficients reaching the high pressure limit at lower pressures than for the Cl + CH3I reaction. At room temperature, the ICH2I-Cl adduct is removed via an additional unimolecular decomposition channel, which

 14. PRI 3.1: Electrolyte membrane fuel cells (Co-PACEM), final report (july 2002 to june 2004); PRI 3.1: Coeurs de piles a combustible a electrolyte membrane (Co-PACEM), rapport final (juillet 2002 a juin 2004)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lamy, C.

  2004-07-01

  The researches realized in the PRI Co-PACEM aim to improve the operating of the core of the electrolyte membrane fuel cells, at low temperature in order to minimize the high voltage of the electro-chemical reactions, to decrease the cost of the membrane, to improve the properties (conductivity, mechanical and thermal stability...) and to optimize the transport of heat and reactive. The document presents the research programs. (A.L.B.)

 15. ¿Por qué perdió el PRI en Yucatán? Las transiciones de este año en bastiones priístas, caída de una imagen distorsionada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Fernando Pacheco Bailón

  2001-01-01

  Full Text Available El pasado domingo 27 de mayo, a eso de las 5:30 de la tarde, los mexicanos nos enteramos a través de los medios de comunicación de televisión abierta y pagada de la ventaja que tenía el candidato a la gubernatura de Yucatán, a través de la coalición PAN, PRD, PVEM, PT, Patricio Patrón Laviada, con respecto al candidato del PRI, Orlando Paredes Lara. Más tarde, de aquella llamada telefónica que hiciera el presidente Vicente Fox para felicitar al candidato que aventajaba al del tricolor, al hacer referencia a las encuestas de salida llevadas a cabo por empresas como Consulta Mitovsky, Garo y otras más. Hay muchas metodologías para poder analizar procesos electorales, así como distintas formas de abordar el problema del por qué perdió el PRI en Yucatán. Para efectos de estudio se planteará las condiciones preelectorales que se dieron, el propio momento electoral del pasado 27 de mayo, así como la visión futura de PRI como organización política en tiempos transitorios.

 16. Impact of the Prezervative «PriMix-Forsil” on the Chemical Composition and the Nutritive Value of Wet Cereals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  larisa caisin

  2016-05-01

  Full Text Available The purpose of the investigation was to study the chemical composition and the organoleptic parameters of wet cereals preserved in the biological preservative “PriMix-Forsil” (new microbiological preservative, which is a synergistic association of strains of Lactobacillus acidophilus - 2х109 CFU/g, Lactobacillus plantarium - 1х109 CFU/g,  Lactobacillus fermentum  - 5х109 CFU/g  and  Bifidobacterium bifidum - 3х109 CFU/g. The preservation of some wet cereals, namely corn, barley and wheat in different quantities of the preparation “PriMix-Forsil” has not negatively affected the physical appearance of the grain. The chemical analysis concerning the content of crude nutrients (protein, fat, cellulose and NEF showed a lower content of these substances in the preserved grain, in comparison with the control sample.

 17. {beta} -carotene effect the induction of the sister chromatid exchanges (ICH) by gamma radiation in mouse radiosensibilized osseous marrow cells In vivo; Efecto del {beta}- caroteno la induccion de intercambios en las cromatidas hermanas (ICH) por radiacion gamma en celulas radiosensibilizadas de la medula osea de raton In vivo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morales R, P.; Cruz V, V.L. [Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, A.P. 18-1027, 11801 Mexico D.F. (Mexico). Dept. de Biologia

  1997-07-01

  The effect of {beta}- carotene over the ICH radioinduction in radiosensibilized with BrdU osseous marrow cells of mouse was determined In vivo. The treatment with 50 {mu}g {beta} carotene per se induces a significant increment in the ICH frequency and the pre or post-treatment with the same dose causes an additive effect in the ICH frequency produced by 0.62 Gy of gamma radiation. This implies that {beta}- carotene does not have radioprotective activity, under conditions which was developed this experiment. (Author)

 18. Translation of noncoding RNAs: Focus on lncRNAs, pri-miRNAs, and circRNAs.

  Science.gov (United States)

  Li, Lian-Ju; Leng, Rui-Xue; Fan, Yin-Guang; Pan, Hai-Feng; Ye, Dong-Qing

  2017-12-01

  Mammalian genome is pervasively transcribed, producing large number of noncoding RNAs (ncRNAs), including long noncoding RNAs (lncRNAs), primary miRNAs (pri-miRNA), and circular RNAs (circRNAs). The translation of these ncRNAs has long been overlooked. Increasing studies, however, based on ribosome profiling in various organisms provide important clues to unanticipated translation potential of lncRNAs. Moreover, a few functional peptides encoded by lncRNAs and pri-miRNAs underline the significance of their translation. Recently, several novel researches also evidence the translation of endogenous circRNAs. Given the functional significance exemplified by peptides translated by some ncRNAs and their pervasive translation, it is not too far-fetched to image that abnormal translation of ncRNAs may contribute to human diseases. Through challenging, deciphering ncRNA translation is required for comprehensive understanding of biology and medicine. In this review, we firstly present evidence concerning translation potential of lncRNAs and go on to introduce a few functional short peptides encoded by lncRNAs. Then, salient observations showing translation of pri-miRNAs and circRNAs are described in detail. We end by discussing the impact of ncRNA translation beyond producing peptides and referring briefly to the potential role of abnormal ncRNA translation in human diseases. Copyright © 2017. Published by Elsevier Inc.

 19. Significance of the expression of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in brain tissue of rat models of experimental intracerebral haemorrhage (ICH)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu Jiami; Liu Shengda

  2005-01-01

  Objective: To study the relationship between the brain tissue expression of MMP-9 and brain water content in rat models of experimental ICH. Methods: Rat models of ICH were prepared with intracerebral (caudate nuclei) injection of autologous noncoagulated blood (50 μl). Animals were sacrificed at 6h, 12h, 24h, 48h, 72h, 120h, lw, 2w and the MMP-9 expressions at the periphery of intracerebral hematoma were examined with immunohisto chemistry. The brain water content was also determined at the same time. Control models were prepared with intracerebral sham injection of normal saline. Results: (1) In the ICH models, the number of MMP-9 positive capillaries at the periphery of hematoma began to rise at 6h (vs that of sham group, P < 0.01 ) with peak at 48h, then gradually dropped. At lwk, the number was still significantly higher than that in the sham group (P <0.01 ). However, there were no expression at 2wk. (2) The brain water content in the ICH group was significantly increased at 12h (vs sham group, P < 0.05) with peak at 72h. At lwk, the brain water content was still significantly higher in the ICH group (P <0.01 ) but at 2wk, the brain water content was about the same in both groups. (3) Animals injected with different amounts of blood (30 μl, 50 μl, 100 μl) showed increased expression of MMP-9 along with the increase of dose (P<0.01). (4) The MMP-9 expression was positively correlated with the brain water content (r=0.8291, P<0.05). Conclusion: In the rat models, MMP-9 expression was activated after ICH. The increase paralleled that of the amount of haemorrhage and brain water content. It was postulated that MMP-9 enhanced development of brain edema through degrading of the blood brain barrier component substances. (authors)

 20. Użyteczność metody k-średnich w klasyfikacji przedsiębiorstw według ich kondycji finansowej

  OpenAIRE

  Joanna Dyczkowska

  2010-01-01

  Otoczenie i warunki rynkowe, w jakich działają przedsiębiorstwa budowlane, mają klu-czowy wpływ na podejmowane przez te podmioty decyzje, znajdujące odzwierciedlenie w ich sprawozdaniach finansowych. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa budowlanego z za-miarem zdiagnozowania kryzysu nie powinna odbywać się w oderwaniu od sytuacji rynkowej. W artykule dokonano klasyfikacji przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych według ich pozycji konkure...

 1. Results of tectonic measurements in the Lunan Stone forest, China: Rezultati tektonskih meritev v "Kamnitem gozdu" pri Lunanu, Kitajska:

  OpenAIRE

  Šebela, Stanka

  1996-01-01

  The main tectonic trending in the Lunan Stone Forest is from 315 to 330° (NW-SE), followed by a trending 45 to 60° (NE-SW) and by 285 to 300° (NW-SE). The layers of Permian limestones stike towards NW and W dipping by an angle of 5 to 20° and are slightly folded into several smaller anticlines and synclines V Kamnitem gozdu pri Lunanu so glavne smeri tektonskih razpok 315-330° (SZ-JV), sledi smer 45-60° (SV-JZ) in smer 285-300° (SZ-JV). Plasti permijskih apnencev vpadajo proti SZ in Z pod ...

 2. Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

  OpenAIRE

  Jagodnik, Sabina

  2017-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabo...

 3. Pravna razmerja pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju (primerjalno pravna ureditev po slovenskem in avstrijskem pravu)

  OpenAIRE

  Koser Dolenc, Martina

  2016-01-01

  Magistrska naloga celovito analizira pravna razmerja pri pogodbi o nepremičniskem posredovanju po slovenskem in avstrijskem pravu. Poudarek je v podrobni predstavitvi in opisu pravic in obveznosti strank, ki izhajajo iz posredniške pogodbe. V Sloveniji je posredniška pogodba urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ) in sicer v členih od 837. do 850. Posredniška pogodba je dvostranska obvezna, odplačna, neoblična pogodba. Pravna pravila v zvezi s posredniško pogodbo po OZ so večinoma dispoziti...

 4. Wie viel muss ich wissen, um global handeln zu können? Verantwortung für Weltarmut und das Problem der epistemischen Überforderung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weber-Guskar Eva

  2015-12-01

  Full Text Available Was heißt es, sich in unserer globalisierten Welt als eine vollverantwortliche Person zu verstehen und zu verhalten? Einerseits scheint es richtig, dass wir global verantwortlich sind, d.h. dass wir auch gegen entferntes Leid etwas tun sollten; andererseits aber ist wegen vielfacher Überforderungsproblemen unklar ist, wie man diese Verantwortung tatsächlich übernehmen können soll – was wiederum dagegen spricht, dass wir diese Verantwortung berechtigtermaßen zuschreiben können. Um einen Aspekt dieses großen Themas zu behandeln, konzentriere ich mich in diesem Aufsatz auf den Anwendungsbereich von extremer Armut und argumentiere in folgenden Schritten. Zuerst spitze ich das Thema zu auf ein Problem, das Samuel Scheffler in diesem Zusammenhang konstatiert hat, nämlich einen Widerstreit zwischen dem, was Verantwortung unter den Bedingungen der Globalisierung bedeutet und dem, wie wir uns grundsätzlich als Handelnde zu verstehen gewohnt sind. Dann zeige ich erstens, dass dem Thema einer epistemischen Überforderung dabei entscheidendes Gewicht zugesprochen wird, zweitens jedoch, dass sich, genauer besehen, dieses Problem gar nicht in dieser Art stellt. Dafür schlage ich eine Analyse des Verantwortungsbegriffs vor, die es ermöglicht, Kriterien zu identifizieren, anhand derer gewisse Grenzen gezogen werden können, so dass die Zuschreibung der Verantwortung gerechtfertigt werden kann.

 5. The clinical epidemiology of spontaneous ICH in a sub-Sahara African country in the CT scan era: a neurosurgical in-hospital cross-sectional survey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amos Olufemi Adeleye

  2015-08-01

  Full Text Available Background There is paucity of data-driven scientific reports from sub-Saharan Africa on the burden of spontaneous intracerebral haemorrhage (sICH. We have maintained a prospective consecutive in-hospital data base of cases of sICH referred for neurosurgical intervention over a 5-year period. Methods This is a cross-sectional descriptive study of the clinical epidemiology and brain-CT characterization of sICH from the data base in this region in the current era. Results There were 63 subjects, 38 (60.3% males, aged 28 to 85 years, mean 55.7 (SD, 12.7, the modal age distribution being the sixth decade. Uncontrolled hypertension was the main predisposition in the study: present, premorbid, in 79% but uncontrolled in 88% of these known cases, and exhibited malignant derangements of blood pressure in more than half. The clinical ictus to in-hospital presentation was delayed, median 72 hours; was in severe clinical state in 70%; 57% was comatose, and was complicated with fever in 57% and respiratory morbidity also in 55.6%. The main clinical symptomatology was hemiparesis, headache, vomiting and aphasia. The sICH was supratentorial on brain CT in 85.7%, ganglionic in 50.8% and thalamic in 58.3% of the latter. The bleed had CT evidence of mass effect and intraventricular extension in more than half. Twenty three patients (36.5% underwent operative interventionsConclusions In this patient population, sICH is mainly ganglionic and thalamic in location with significant rate of associated IVH. In-hospital clinical presentation is delayed and in critical state, and, the bleeding is uncontrolled hypertension related in >95%.

 6. Dysfunctional Presynaptic M2 Receptors in the Presence of Chronically High Acetylcholine Levels: Data from the PRiMA Knockout Mouse.

  Science.gov (United States)

  Mohr, Franziska; Krejci, Eric; Zimmermann, Martina; Klein, Jochen

  2015-01-01

  The muscarinic M2 receptor (M2R) acts as a negative feedback regulator in central cholinergic systems. Activation of the M2 receptor limits acetylcholine (ACh) release, especially when ACh levels are increased because acetylcholinesterase (AChE) activity is acutely inhibited. Chronically high ACh levels in the extracellular space, however, were reported to down-regulate M2R to various degrees. In the present study, we used the PRiMA knockout mouse which develops severely reduced AChE activity postnatally to investigate ACh release, and we used microdialysis to investigate whether the function of M2R to reduce ACh release in vivo was impaired in adult PRiMA knockout mice. We first show that striatal and hippocampal ACh levels, while strongly increased, still respond to AChE inhibitors. Infusion or injection of oxotremorine, a muscarinic M2 agonist, reduced ACh levels in wild-type mice but did not significantly affect ACh levels in PRiMA knockout mice or in wild-type mice in which ACh levels were artificially increased by infusion of neostigmine. Scopolamine, a muscarinic antagonist, increased ACh levels in wild-type mice receiving neostigmine, but not in wild-type mice or in PRiMA knockout mice. These results demonstrate that M2R are dysfunctional and do not affect ACh levels in PRiMA knockout mice, likely because of down-regulation and/or loss of receptor-effector coupling. Remarkably, this loss of function does not affect cognitive functions in PRiMA knockout mice. Our results are discussed in the context of AChE inhibitor therapy as used in dementia.

 7. Visible Light Excited Catalysis and Reusability Performances of TiO2@Pr:Y2SiO5 Upconversion Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yan Jiao

  2017-01-01

  Full Text Available To get high efficiency photodegradation on pollutants under visible light, Pr(III doped Y2SiO5 upconversion materials and anatase TiO2 nanofilm coated Pr:Y2SiO5 composite have been prepared by using a sol-gel method. XRD and SEM test results indicated that TiO2 nanofilm was well coated on Pr:Y2SiO5 to form TiO2@Pr:Y2SiO5 composite particles with the sizes of 0.5–1.0 μm. To avoid secondary pollution resulting from incomplete recovery of catalyst particles, TiO2@Pr:Y2SiO5 was loaded on the glass fiber filters by using a dip-coating method. It is found that the catalyst particles were embedded into the carrier firmly, even after having been reused for 6 times. The luminescence intensities of TiO2@Pr:Y2SiO5 were getting down sharply with the coating contents of TiO2 increased, which was attributed to the adsorption of the luminescence by the TiO2 film in situ. As a result, TiO2@Pr:Y2SiO5 with 4% TiO2, which presented lowest luminescence intensity, showed the highest efficiency on the photodegradation of nitrobenzene wastewater. The catalysts loaded on glass fiber filters showed excellent reusability on the photodegradation of nitrobenzene and presented a photodegradation rate of 95% at the first time and up to 75.9% even after 6 times of reusing by the treatment time of 12 h.

 8. Child-Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE): A Randomized Trial of a Parent Training for Child Behavior Problems.

  Science.gov (United States)

  Schilling, Samantha; French, Benjamin; Berkowitz, Steven J; Dougherty, Susan L; Scribano, Philip V; Wood, Joanne N

  Child-Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE) is a 6-session group parent training designed to teach positive parenting skills. Our objective was to measure PriCARE's impact on child behavior and parenting attitudes. Parents of children 2 to 6 years old with behavior concerns were randomized to PriCARE (n = 80) or control (n = 40). Child behavior and parenting attitudes were measured at baseline (0 weeks), program completion (9 weeks), and 7 weeks after program completion (16 weeks) using the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) and the Adult Adolescent Parenting Inventory 2 (AAPI2). Linear regression models compared mean ECBI and AAPI2 change scores from 0 to 16 weeks in the PriCARE and control groups, adjusted for baseline scores. Of those randomized to PriCARE, 43% attended 3 or more sessions. Decreases in mean ECBI intensity and problem scores between 0 and 16 weeks were greater in the PriCARE group, reflecting a larger improvement in behavior problems [intensity: -22 (-29, -16) vs -7 (-17, 2), P = .012; problem: -5 (-7, -4) vs -2 (-4, 0), P = .014]. Scores on 3 of the 5 AAPI2 subscales reflected greater improvements in parenting attitudes in the PriCARE group compared to control in the following areas: empathy toward children's needs [0.82 (0.51, 1.14) vs 0.25 (-0.19, 0.70), P = .04], corporal punishment [0.22 (0.00, 0.45) vs -0.30 (-0.61, 0.02), P = .009], and power and independence [0.37 (-0.02, 0.76) vs -0.64 (-1.19, -0.09), P = .003]. PriCARE shows promise in improving parent-reported child-behavior problems in preschool-aged children and increasing positive parenting attitudes. Copyright © 2016 Academic Pediatric Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. High heat flux testing of ITER ICH&CD antenna beryllium faraday screen bars mock-ups

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Courtois, X., E-mail: xavier.courtois@cea.fr [CEA, IRFM, F-13108 Saint-Paul-Lez-Durance (France); Meunier, L. [Fusion for Energy, 08019 Barcelona (Spain); Kuznetsov, V. [Efremov Institute, FSUE NIIEFA, St. Petersburg, 196641 (Russian Federation); Beaumont, B.; Lamalle, P. [ITER Organization, Route de Vinon sur Verdon, CS 90 046, 13067 St Paul Lez Durance (France); Conchon, D. [ATMOSTAT Co, F-94815 Villejuif (France); Languille, P. [CEA, IRFM, F-13108 Saint-Paul-Lez-Durance (France)

  2016-11-01

  Highlights: • ITER ICH&CD antenna beryllium faraday screen bars mock-ups were manufactured. • The mock-ups are submitted to high heat loads to test their heat exhaust capabilities. • The mock-ups withstand without damage the design limit load. • Lifetime is gradually reduced when the heat load is augmented beyond the design limit. • Thermal and mechanical behavior are reproducible, and coherent with the calculation. - Abstract: The Faraday Screen (FS) is the plasma facing component of ITER ion cyclotron heating antennas shielding. The requirement for the high heat exhaust, and the limitation of the temperatures to minimize strain and thus offer sufficient resistance to fatigue, imply the need for high conductivity materials and a high cooling flow rate. The FS bars are constructed by a hipping process involving beryllium tiles, a pure copper layer, a copper chrome zirconium alloy for the cooling channel and a stainless steel backing strip. Two FS bars small scale mock-ups were manufactured and tested under high heat flux. They endured 15,000 heating cycles without degradation under nominal heat flux, and revealed growing flaws when the heat flux was progressively augmented beyond. In this case, the ultrasonic test confirms a strong delamination of the Be tiles.

 10. What Sequences on High-Field MR Best Depict Temporal Resolution of Experimental ICH and Edema Formation in Mice?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mingchang Li

  2012-01-01

  Full Text Available Background and Purpose. Pilot study to examine the use of T1-, T2-, and T2*-weighted images for evaluating hematoma size and extent of edema in mouse brain at high field. Methods. Following collagenase-induced intracerebral hemorrhage, nine mice were imaged at 4.7 T using T1-, T2-, and T2*-weighted images for hematoma and edema quantitation on days 1, 3, 10, and 21 after surgery. Values were compared with morphometric analysis of cryosections at the time of final MR imaging. Results. For hematoma quantitation, the Spearman correlation coefficient ( between T1 signal change and histology was 0.70 (<0.04 compared with =0.61 (<0.09 for T2*. The extent of perihematomal edema formation on cryosections was well reflected on T2 with =0.73 (<0.03. Conclusions. Within the limits of our pilot study, MR imaging on 4.7 T appears to approximate the temporal changes in hematoma and edema sizes in murine ICH well, thus laying the groundwork for longitudinal studies on hematoma resorption and edema formation.

 11. Transcriptional, post-transcriptional and chromatin-associated regulation of pri-miRNAs, pre-miRNAs and moRNAs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nepal, Chirag; Coolen, Marion; Hadzhiev, Yavor

  2015-01-01

  MicroRNAs (miRNAs) play a major role in the post-transcriptional regulation of target genes, especially in development and differentiation. Our understanding about the transcriptional regulation of miRNA genes is limited by inadequate annotation of primary miRNA (pri-miRNA) transcripts. Here, we...... used CAGE-seq and RNA-seq to provide genome-wide identification of the pri-miRNA core promoter repertoire and its dynamic usage during zebrafish embryogenesis. We assigned pri-miRNA promoters to 152 precursor-miRNAs (pre-miRNAs), the majority of which were supported by promoter associated post......-translational histone modifications (H3K4me3, H2A.Z) and RNA polymerase II (RNAPII) occupancy. We validated seven miR-9 pri-miRNAs by in situ hybridization and showed similar expression patterns as mature miR-9. In addition, processing of an alternative intronic promoter of miR-9-5 was validated by 5' RACE PCR...

 12. Kein Mensch ist ein Ich-Land [No man is an island]. The metaphorof an island in reflections on friendship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Roszak

  2010-01-01

  Full Text Available In her essay, the author recalls literary contexts (including John Donne, Michel Houellebecq and Ernest Hemingway and philosophical and anthropological contexts (including Aristotle, Thomas Merton, Maurice Blanchot, Jean-Paul Sartre and Gilles Deleuze presenting the poetic “I’s” various ways of approaching friendship. The quotation from a German translation of John Donne’s poem used in the title of the article is in itself a meaningful phonetic wordplay: “Kein Mensch ist ein Ich-Land” (no man is an “I” land, no man is an island. The main part of the essay includes an interpretation of the television series Lost — Joanna Roszak investigates philosophical references in the series and indicates biblical contexts (“Am I my brother’s keeper?”. A very apt comment to many episodes in the series is, according to the author, the formula told by Z. Herbert’s Fortinbras: Ani nam witać się ani żegnać żyjemy na archipelagach/ A ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą” [It is not for us to greet each other or bid farewell we live on archipelagos/ and that water these words what can they do what can they do prince]. It is a similar defencelessness in which the main characters of Lost try to struggle the reality, even if they live together, and die all alone. Collective memory has become a safeguard for the community in the world, which is to be destined for homelessness and forlornness. The other person though becomes a reference point — it is him or her that makes it possible to find the way home.

 13. NON-GENICULATE CORALLINE ALGAE (CORALLINALES, RHODOPHYTA FROM THE LOWER OLIGOCENE OF POLJŠICA PRI PODNARTU (NORTHERN SLOVENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUKA GALE

  2009-03-01

  Full Text Available Despite their increasing importance in sedimentology and palaeoecology, non-geniculate coralline algae remain virtually overlooked in Slovenia. Though these plants are present or even abundant in the Cretaceous and Cainozoic strata, they have never been studied in detail with notable exception of corallines from the Lower Oligocene beds in the area of Gornji Grad. Poljšica pri Podnartu is another locality where Lower Oligocene beds are exposed, considered as equivalent to the former. The studied profile consists of pebbly limestone, mudstone, sandstone and limestone. Limestones contain abundant non-geniculate coralline algae. Nine species from six genera of these corallines have been identified: Lithoporella melobesioides (Foslie Foslie, 1909, Neogoniolithon contii (Mastrorilli Quaranta et al., 2007, Spongites sp., Lithothamnion sp. 1, Lithothamnion sp. 2, Mesophyllum sp. 1, Mesophyllum sp. 2, Mesophyllum sp. 3 and Sporolithon sp. Some of these species are described from Slovenia for the first time. 

 14. The interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with PGC and ERCC6 gene polymorphisms in gastric cancer and atrophic gastritis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Xu

  Full Text Available BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with pepsinogen C (PGC and excision repair cross complementing group 6 (ERCC6 gene polymorphisms and its association with the risks of gastric cancer and atrophic gastritis. We hoped to identify miRNA polymorphism or a combination of several polymorphisms that could serve as biomarkers for predicting the risk of gastric cancer and its precancerous diseases. METHODS: Sequenom MassARRAY platform method was used to detect polymorphisms of pri-let-7a-1 rs10739971 G → A, PGC rs4711690 C → G, PGC rs6458238 G → A, PGC rs9471643 G → C, and ERCC6 rs1917799 in 471 gastric cancer patients, 645 atrophic gastritis patients and 717 controls. RESULTS: An interaction effect of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with ERCC6 rs1917799 polymorphism was observed for the risk of gastric cancer (P interaction = 0.026; and interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with PGC rs6458238 polymorphism (P interaction = 0.012 and PGC rs9471643 polymorphism (P interaction = 0.039 were observed for the risk of atrophic gastritis. CONCLUSION: The combination of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and ERCC6 and PGC polymorphisms could provide a greater prediction potential than a single polymorphism on its own. Large-scale studies and molecular mechanism research are needed to confirm our findings.

 15. A comparative study of ICH validated novel spectrophotometric techniques for resolving completely overlapping spectra of quaternary mixtures

  Science.gov (United States)

  Ali, Nouruddin W.; Abdelwahab, Nada S.; Abdelkawy, M.; Emam, Aml A.

  2016-02-01

  A pharmaceutically marketed mixture of Yohimbine, Alpha-tocopheryl acetate, Niacin, and Caffeine co-formulated as a promising therapy for erectile dysfunction. Simultaneous determination of the aforementioned pharmaceutical formulation without prior separation steps was applied using mean centering of ratio spectra and triple divisor spectrophotometric methods. Mean centering of ratio spectra method depended on using the mean centered ratio spectra in three successive steps which eliminated the derivative steps and so the signal to noise ratio was improved. The absorption spectra of the prepared solutions were measured in the wavelength range of 215-300 nm in the concentration ranges of 1-15, 3-15, 1-20, and 3-15 μg mL- 1 for Yohimbine, Alpha-tocopheryl acetate, Niacin, and Caffeine, respectively. The amplitudes of the mean centered third ratio spectra were measured at 250 nm and 268 nm for Yohimbine and Alpha-tocopheryl acetate, respectively and at peak to peak 272-273 and 262-263 nm for Niacin and Caffeine, respectively. In triple divisor method each drug in the quaternary mixture was determined by dividing the spectrum of the quaternary mixture by a standard spectrum of a mixture containing equal concentrations of the other three drugs. First derivative of these ratio spectra was obtained where determination could be achieved without any interference from the other three drugs. Amplitudes of 1-15, 3-15, 1-15, and 3-15 μg mL- 1 were used for selective determination of Yohimbine, Alpha-tocopheryl acetate, Niacin, and Caffeine, respectively. Laboratory prepared mixtures were analyzed by the developed novel methods to investigate their selectivity also, Super Act® capsules were successfully analyzed to ensure absence of interference from additives. The developed methods were validated according to the ICH guidelines. The proposed methods were statistically compared with each other and with the reported methods; using student t-test, F-test, and one way ANOVA

 16. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism is associated with gastric cancer prognosis and might affect mature let-7a expression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Y

  2016-07-01

  Full Text Available Ying Li, Qian Xu, Jingwei Liu, Caiyun He, Quan Yuan, Chengzhong Xing, Yuan Yuan Tumor Etiology and Screening Department of Cancer Institute and General Surgery, the First Affiliated Hospital of China Medical University, and Key Laboratory of Cancer Etiology and Prevention (China Medical University, Liaoning Provincial Education Department, Shenyang, People’s Republic of China Abstract: The relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and gastric cancer (GC risk has been reported. However, the role of this polymorphism in the prognosis of GC remains largely elusive. Sequenom MassARRAY platform method and the polymerase chain reaction (PCR-restriction fragment length polymorphism were used to investigate pri-let-7a-1 rs10739971 G→A in 334 GC patients. Real-time PCR detected expression of mature let-7a in serum and tissue. Patients with AA or GA+AA genotypes of the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism demonstrated significantly longer survival time than those with the wild GG genotype. Stratified analysis indicated that survival time was significantly longer in women with AA or GA+AA genotypes and in Borrmann type I/II patients with GA heterozygote or GA+AA genotypes. AA genotype was more frequent in the lymphatic-metastasis-negative subgroup. Serum mature let-7a expression in healthy people with the GA heterozygote and the GA+AA genotype was higher than in those with the GG genotype, and the difference remained significant in the female healthy subgroup. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might be a biomarker for GC prognosis, especially for female and Borrmann type I/II patients. The pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might affect serum mature let-7a expression, and partly explain the mechanism of the relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and GC survival. Keywords: miRNA, let-7a, polymorphism, gastric cancer, prognosis, expression

 17. A multi-site comparison of in vivo safety pharmacology studies conducted to support ICH S7A & B regulatory submissions.

  Science.gov (United States)

  Ewart, Lorna; Milne, Aileen; Adkins, Debbie; Benjamin, Amanda; Bialecki, Russell; Chen, Yafei; Ericsson, Ann-Christin; Gardner, Stacey; Grant, Claire; Lengel, David; Lindgren, Silvana; Lowing, Sarah; Marks, Louise; Moors, Jackie; Oldman, Karen; Pietras, Mark; Prior, Helen; Punton, James; Redfern, Will S; Salmond, Ross; Skinner, Matt; Some, Margareta; Stanton, Andrea; Swedberg, Michael; Finch, John; Valentin, Jean-Pierre

  2013-01-01

  Parts A and B of the ICH S7 guidelines on safety pharmacology describe the in vivo studies that must be conducted prior to first time in man administration of any new pharmaceutical. ICH S7A requires a consideration of the sensitivity and reproducibility of the test systems used. This could encompass maintaining a dataset of historical pre-dose values, power analyses, as well as a demonstration of acceptable model sensitivity and robust pharmacological validation. During the process of outsourcing safety pharmacology studies to Charles River Laboratories, AstraZeneca set out to ensure that models were performed identically in each facility and saw this as an opportunity to review the inter-laboratory variability of these essential models. The five in vivo studies outsourced were the conscious dog telemetry model for cardiovascular assessment, the rat whole body plethysmography model for respiratory assessment, the rat modified Irwin screen for central nervous system assessment, the rat charcoal meal study for gastrointestinal assessment and the rat metabolic cage study for assessment of renal function. Each study was validated with known reference compounds and data were compared across facilities. Statistical power was also calculated for each model. The results obtained indicated that each of the studies could be performed with comparable statistical power and could achieve a similar outcome, independent of facility. The consistency of results obtained from these models across multiple facilities was high thus providing confidence that the models can be run in different facilities and maintain compliance with ICH S7A and B. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Cyrillic alphabet as the designation of national identity among students of University of Priština with temporary head office in Kosovska Mitrovica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miketić Sanja D.

  2016-01-01

  Full Text Available The relationship between culture and nationality and in that sense - national identity of a particular community - is a known thing for a long time. Nationality is usually strongly connected to culture. We will only mention few of their joint characteristics: language, religion, art, customs, tradition etc. In this article special attention will be paid to one of the features of national identity - language - and we will focus on the usage of Cyrillic alphabet of our target group (students of University of Priština, with temporary head office in Kosovska Mitrovica. The study consists of two smaller researches. In the first part we explored reactions of students at University of Priština and we assumed that they will have different reactions towards Cyrillic alphabet and Latin alphabet used as stimuli-words comparing to pupils of Belgrade and Zrenjanin high schools and students of University of Belgrade, Novi Sad and Niš presented in The associative dictionary of Serbian language (Asocjativni rečnik srpskog jezika, 2005. In the second part we tried to find out if our informants prefer the usage of Cyrillic or Latin alphabet, and which one they find better in the esthetic sense. We compared attitudes of students who enroll University of Priština to attitudes of students who enroll University of Belgrade and differences between their attitudes. With both researches we wanted to see if there are formed verbal stereotypes with positive or negative connotation, and what are the attitudes on using Cyrillic alphabet among students in the age of expansion of Latin alphabet. We concluded that Cyrillic alphabet is more used and valued at University of Priština than in the rest of Republic of Serbia and the reason for that might be the stronger sense of national identity among these students.

 19. Annotating and quantifying pri-miRNA transcripts using RNA-Seq data of wild type and serrate-1 globular stage embryos of Arabidopsis thaliana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Lepe-Soltero

  2017-12-01

  Full Text Available The genome annotation for the model plant Arabidopsis thaliana does not include the primary transcripts from which MIRNAs are processed. Here we present and analyze the raw mRNA sequencing data from wild type and serrate-1 globular stage embryos of A. thaliana, ecotype Columbia. Because SERRATE is required for pri-miRNA processing, these precursors accumulate in serrate-1 mutants, facilitating their detection using standard RNA-Seq protocols. We first use the mapping of the RNA-Seq reads to the reference genome to annotate the potential primary transcripts of MIRNAs expressed in the embryo. We then quantify these pri-miRNAs in wild type and serrate-1 mutants. Finally, we use differential expression analysis to determine which are up-regulated in serrate-1 compared to wild type, to select the best candidates for bona fide pri-miRNAs expressed in the globular stage embryos. In addition, we analyze a previously published RNA-Seq dataset of wild type and dicer-like 1 mutant embryos at the globular stage [1]. Our data are interpreted and discussed in a separate article [2].

 20. Annotating and quantifying pri-miRNA transcripts using RNA-Seq data of wild type and serrate-1 globular stage embryos of Arabidopsis thaliana.

  Science.gov (United States)

  Lepe-Soltero, Daniel; Armenta-Medina, Alma; Xiang, Daoquan; Datla, Raju; Gillmor, C Stewart; Abreu-Goodger, Cei

  2017-12-01

  The genome annotation for the model plant Arabidopsis thaliana does not include the primary transcripts from which MIRNAs are processed. Here we present and analyze the raw mRNA sequencing data from wild type and serrate-1 globular stage embryos of A. thaliana , ecotype Columbia. Because SERRATE is required for pri-miRNA processing, these precursors accumulate in serrate-1 mutants, facilitating their detection using standard RNA-Seq protocols. We first use the mapping of the RNA-Seq reads to the reference genome to annotate the potential primary transcripts of MIRNAs expressed in the embryo. We then quantify these pri-miRNAs in wild type and serrate-1 mutants. Finally, we use differential expression analysis to determine which are up-regulated in serrate-1 compared to wild type, to select the best candidates for bona fide pri-miRNAs expressed in the globular stage embryos. In addition, we analyze a previously published RNA-Seq dataset of wild type and dicer-like 1 mutant embryos at the globular stage [1]. Our data are interpreted and discussed in a separate article [2].

 1. A Privacy Protection User Authentication and Key Agreement Scheme Tailored for the Internet of Things Environment: PriAuth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuwen Chen

  2017-01-01

  Full Text Available In a wearable sensor-based deployment, sensors are placed over the patient to monitor their body health parameters. Continuous physiological information monitored by wearable sensors helps doctors have a better diagnostic and a suitable treatment. When doctors want to access the patient’s sensor data remotely via network, the patient will authenticate the identity of the doctor first, and then they will negotiate a key for further communication. Many lightweight schemes have been proposed to enable a mutual authentication and key establishment between the two parties with the help of a gateway node, but most of these schemes cannot enable identity confidentiality. Besides, the shared key is also known by the gateway, which means the patient’s sensor data could be leaked to the gateway. In PriAuth, identities are encrypted to guarantee confidentiality. Additionally, Elliptic Curve Diffie–Hellman (ECDH key exchange protocol has been adopted to ensure the secrecy of the key, avoiding the gateway access to it. Besides, only hash and XOR computations are adopted because of the computability and power constraints of the wearable sensors. The proposed scheme has been validated by BAN logic and AVISPA, and the results show the scheme has been proven as secure.

 2. [Implementation of Evidence-Based Prevention Programs for Eating Disorders: PriMa and Torera in Daily School Life].

  Science.gov (United States)

  Adametz, Luise; Richter, Felicitas; Mühleck, Julia; Wick, Katharina; Strauß, Bernhard; Berger, Uwe

  2017-09-28

  Background Prevalence rates for eating disorders remained stable over the years despite the implementation of numerous prevention strategies. This may be due to discrepancies between research and practice and scientific findings are not fully applied to the care of risk groups. The school-based programs PriMa and Torera for primary prevention of eating disorders have been delivered in Thuringian schools since 2004. A current survey provides information on barriers and facilitators for a long-term implementation in the school routine. Objectives and Methods Using the "Consolidated Framework for Implementation Research", factors which impact the implementation process are discussed. Results Impeding factors for a long-term implementation are missing framework conditions, staff turnover and a lack of financial support from politicians. Possible solutions could be the establishment of extra time in the curriculum, the employment of individuals responsible for prevention and a close network between all people involved. Conclusion According to the Society for Prevention Research, discussing implementation factors builds the last part of comprehensive program evaluations. We illustrate the barriers for the integration of evidence-based prevention programs in daily school life. It is important to implement new structures prior to the implementation of resource-intensive new prevention programs in order to increase the effectiveness of said programs and enable long-term implementation. © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 3. Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kubiś

  2009-01-01

  Full Text Available W latach 2007-2008 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przeprowadzono badania mające określić stan zachowania przechowywanych w jej magazynach gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 pod kątem ich zakwaszenia. W tym celu zastosowano metodę stanfordzką, połączoną z badaniem pH papieru. Wytypowana do analiz kolekcja obejmowała 7014 woluminów, z których wyodrębniono 384 egzemplarze stanowiące próbę reprezentatywną. W wyniku badań ustalono, że 40% kolekcji jest w bardzo złym stanie, a dalsze 45% to egzemplarze zniszczone i wymagające naprawy. Wszystkie przebadane obiekty wydrukowane zostały na kwaśnym papierze, co więcej – dla 96% kolekcji odnotowano pH poniżej 5. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 85% kolekcji powinna zostać przeniesiona na nośniki analogowe i cyfrowe, a następnie, o ile pozwoli na to ich obecny stan zachowania, poddana procesowi odkwaszania.

 4. Użyteczność metody k-średnich w klasyfikacji przedsiębiorstw według ich kondycji finansowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2010-11-01

  Full Text Available Otoczenie i warunki rynkowe, w jakich działają przedsiębiorstwa budowlane, mają klu-czowy wpływ na podejmowane przez te podmioty decyzje, znajdujące odzwierciedlenie w ich sprawozdaniach finansowych. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa budowlanego z za-miarem zdiagnozowania kryzysu nie powinna odbywać się w oderwaniu od sytuacji rynkowej. W artykule dokonano klasyfikacji przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych według ich pozycji konkurencyjnych z wykorzystaniem metody k-średnich. Algorytm ten umożliwiła podział badanych podmiotów na pięć klas obiektów: o najlepszej, dobrej, przeciętnej, słabej i najsłabszej kondycji finansowej. Przeprowadzone postępowanie przyczyniło się również do ustalenia wielkości wskaźników charakteryzujących każdą grupę przedsiębiorstw. Tego typu analiza jest przydatnym narzędziem przede wszystkim dla inwestorów, gdyż infor-muje o tym, jak badane przedsiębiorstwo prezentuje się na tle podmiotów o podobnym profilu działalności.

 5. Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue Prayers and the Law. Reflections of a sociologist

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Régine Azria

  2009-04-01

  Full Text Available Les points de rencontre entre prière et droit sont nombreux, y compris en France où, du fait de la Séparation, on serait fondé à considérer de telles rencontres comme illégitimes sinon impossibles, la prière se référant au religieux donc à la sphère privée et le droit à la justice donc à la sphère publique. Cet essai se propose de démontrer que dans la réalité, les cloisons entre le privé et le public sont moins étanches et les relations entre la religion et le droit plus étroites qu’il n’y paraît. Après avoir évoqué les systèmes de droit religieux (droit canon, charia, halakha produits en marge des droits nationaux, rappelé la diversité des liens juridiques entre État et religion (théocratie, monarchie de droit divin, religion d’État – avec ou sans reconnaissance de minorités religieuses tolérées –, religion de la majorité, pluralisme, Concordat, laïcité, séparation, athéisme d’État et la pluralité des niveaux et sources de normativité au sein même des systèmes religieux, l’article se concentre sur la prière et en décline les différents aspects. En effet, la prière n’est pas plus monolithique que le droit. Exercice solitaire ou pratique collective, expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l’appartenance confessionnelle, affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages. Acte social ou militant, dès lors qu’elle se risque à franchir le seuil de la sphère privée du religieux, la prière rencontre la loi.Meeting points between prayers and the law are many, including in France where, because of the separation between the Church and the State, one would be entitled to consider such junctures as illegitimate if not impossible since prayer is linked to the religious and therefore the private sphere whereas law concerns justice and therefore the public sphere. The present essay

 6. Mass spectrometry-compatible ICH (International Conference on Harmonization) impurity analysis with a high-pH mobile phase advantages and pitfalls.

  Science.gov (United States)

  Dong, M W; Miller, G D; Paul, R K

  2003-02-14

  Recent advances in bonding chemistry and novel silica synthesis have significantly extended the pH range of silica-based HPLC columns. This extended range now enables the analysis of water-soluble basic drugs at high pH without ion-pairing reagents, thus offering an alternative approach to assay or impurity analyses. This paper describes the many advantages and potential pitfalls of using high-pH mobile phases in the development of MS-friendly LC gradient impurity analytical methods for water-soluble basic drugs under International Conference on Harmonization (ICH) guidelines. Operating at high-pH provides excellent peak shapes and retention, and accentuates selectivity differences of structurally similar impurities and degradants. However, several problems unique to the use of high-pH mobile phases, such as column lifetime, robustness of pH adjustments, peak fronting, and on-column dimerization, were encountered. Each of these problems is discussed with its respective remedy.

 7. Improvement of the design and generation of highly specific plant knockdown lines using primary synthetic microRNAs (pri-smiRNAs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alves Leonardo

  2010-03-01

  Full Text Available Abstract Background microRNAs (miRNAs are endogenous small non-coding RNAs that post-transcriptionally regulate gene expression. In plants, they typically show high complementarity to a single sequence motif within their target mRNAs and act by catalyzing specific mRNA cleavage and degradation. miRNAs are processed from much longer primary transcripts via precursor miRNAs containing fold-back structures. Leaving these secondary structures intact, miRNAs can be re-designed experimentally to target mRNAs of choice. Results We designed primary synthetic miRNAs (pri-smiRNAs on the basis of the primary transcript of the Arabidopsis MIR159A gene by replacing the original miR159a and the corresponding miR159a* with novel sequences, keeping the overall secondary structure as predicted by the program RNAfold. We used the program RNAhybrid to optimize smiRNA design and to screen the complete Arabidopsis transcriptome for potential off-targets. To improve the molecular cloning of the pri-smiRNA we inserted restriction sites in the original MIR159A primary transcript to easily accommodate the smiRNA/smiRNA* DNA fragment. As a proof-of-concept, we targeted the single gene encoding chalcone synthase (CHS in Arabidopsis. We demonstrate smiRNA(CHS expression and CHS mRNA cleavage in different transgenic lines. Phenotypic changes in these lines were observed for seed color and flavonol derivatives, and quantified with respect to anthocyanin content. We also tested the effect of mismatches and excess G:U base pairs on knockdown efficiency. Conclusions RNAhybrid-assisted design of smiRNAs and generation of pri-smiRNAs using a novel vector containing restriction sites greatly improves specificity and speed of the generation of stable knockdown lines for functional analyses in plants.

 8. Thermochemical cycles for the heat and cold long-range transport. Final report of the PRI 9.2 Cold transport. Annual report of the PR 2-8; Cycles thermochimiques pour le transport de chaleur et de froid a longue distance. Rapport final du PRI 9.2. Transport de froid. Rapport annuel du PR 2-8

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luo, L.; Tondeur, D. [Laboratoire des Sciences du Genie Chimique (LSGC), 54 - Nancy (France); Mazet, N.; Neveu, P.; Stitou, D.; Spinner, B. [Institut de Science et de Genie des Materiaux et Procedes (IMP), 66 - Perpignan (France)

  2004-07-01

  This PRI deals with the use of thermochemical processes, based on solid-gas reversible transformation, to transfer heat of cold at long-range distance (> 10 km), in order to enhance the energy efficiency. Four main aspects have been studied to confirm the process feasibility: the process identification and the operating conditions, the selection of compatible reagents, the design of an auto-thermal reactor and the gas transport impact on the global performances. (A.L.B.)

 9. Primerjava fizikalnih modelov Adblue tekočine pri SCR sistemih ter vpliv mrež različnih gostot

  OpenAIRE

  Milošič, Teo

  2013-01-01

  Diplomska naloga predstavlja primerjavo fizikalnih modelov Adblue tekočine pri SCR sistemih. AdBlue tekočina je enkrat obravnavana kot več-komponentna zmes (vodna raztopina uree – UWS), drugič kot eno-komponentna zmes (voda), primerjava pa je pokazala vpliv izbire modela na rezultate CFD simulacije. Izvedena je bila tudi primerjava računskih mrež različnih gostot in s tem predstavljen vpliv velikosti celice računske mreže na rezultate. Simulacije in analize so bile narejene s programskim pake...

 10. La declinación de la hegemonía del PRI en los gobiernos estatales de México, 1989-2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Carlos Rodríguez Montaño

  2017-04-01

  Full Text Available En este trabajo se indagó sobre la transición política mexicana en los gobiernos estatales, para lo que se planteó la pregunta: ¿qué tanto ha declinado la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en ellos? Para contestarla se revisaron tres indicadores: el partido de los gobernadores, el tamaño de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en los congresos locales y la incidencia de los gobiernos hegemónicos priistas en los estados, de 1989 a 2014. El pluralismo político ha tenido avances sustantivos, y los regímenes de hegemonía priista se han reducido significativamente. Pero, mientras que en la mayoría de los estados hay gobiernos divididos, cinco mantienen la hegemonía priista sin alternancia, y hay 17 con dominio de otros partidos. A pesar de las limitaciones propias en los análisis sobre la evolución de la democracia, aquí se pretendió tener un punto de referencia sobre la pérdida del poder político de un partido que dominó la mayoría de los congresos locales durante gran parte del siglo XX. ______ This paper inquiries about Mexican political transition among state governments and it asks the question: how much the hegemony of the Institutional Revolutionary Party (PRI has declined among state governments? To answer this question, three indicators are revised: the party of governors, the size of PRI fraction within local congresses, and the count of hegemonic state governments during the approximate 1989-2014 period. The study finds out that political pluralism has made substantive progress and that hegemonic PRI state governments have significantly declined. There is however a broad variability; while the majority of states are divided governments, five maintain hegemonic PRI governments with no alternation, and also 17 states have governments where other party is dominant. Despite of limitations in the analysis of the evolution of democracy, it was intended here to have a reference point on the

 11. Socialno pedagoško delo s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami

  OpenAIRE

  Novak, Lina

  2017-01-01

  Diplomsko delo obravnava vprašanje ustreznosti terapije s pomočjo konja kot socialno pedagoške metode dela z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ta problematika je danes naraščajoč pojav med mladostniki, kar pa socialno pedagoško stroko kliče k iskanju novih, otrokom in mladostnikom prilagojenih metod dela. V tujini obravnavano metodo že več let uspešno uporabljajo kot dopolnilno in samostojno obravnavo na pedagoškem področju, pri nas pa se v te namene počasi uveljavlj...

 12. Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami

  OpenAIRE

  Berlot, Barbara

  2017-01-01

  Avtistične motnje sodijo med razvojno nevrološke motnje, ki trajajo celo življenje. Med težave, ki jih imajo osebe z avtističnimi motnjami na različnih področjih funkcioniranja, sodita tudi pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost komunikacije z okoljem. Ravno pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost komuniciranja z okoljem pri osebah z avtistično motnjo pomembno vplivata na uspešnost vključevanja teh oseb v različne vzgojno-izobraževalne programe. Namen kvalitativne študi...

 13. Congés… pour « prières » Prayers and days off

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudine Viard

  2009-04-01

  Full Text Available Les premiers combats de la classe ouvrière se sont portés sur la demande d’une journée de repos, qui par tradition chrétienne a été fixée le dimanche en 1906. Quatre journées de congé à caractère chrétien ont en outre été retenues par le législateur. L’exercice du culte est donc concrètement garanti pour les chrétiens. Avec l’arrivée sur le territoire de la République  de populations de confessions variées, cette organisation du travail apparaît inégalitaire, voire de nature à porter atteinte à la liberté religieuse. Il a été proposé de reconnaître les jours de prières d’autres confessions. Pour l’instant, le législateur n’a pas adopté ces propositions. Mais la question reste posée. Or, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs admet le droit de prier des fidèles des cultes minoritaires, ils peuvent prétendre à un congé lors des fêtes de leur religion dans la mesure où cela n’occasionne pas de perturbation. La consécration de cette jurisprudence souple par le législateur serait de nature à calmer le débat.At the turn of the century, the working classes fought for a day off in the week, which was granted on Sundays by the legislator in 1906. Four additional christian holidays are also legal. So the right to pray is garanteed for christians. As different populations with various faiths settled in France, this organisation has seemed to violate the principle of equality, and religious freedom. There has been a debate on the question whether some of the days of minority religions should also be observed by all the population. But so far, the legislator has not voted any of these proposals. It remains an issue. The French judge has consistently decided that the people of non christian faiths had the right to be granted a day off to pray on these special days, provided it would not cause prejudice to the organisation they work for. It might help to calm the debate if this

 14. Aplikacija adaptacijskega modela Calliste Roy pri pacientu z rakom in s kronično bolečino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Majda Čaušević

  2014-04-01

  Full Text Available Uvod: Prilagajanje je ključni dejavnik za uspešno soočenje posameznika s spremembami v svojem notranjem in zunanjem okolju. Z aktivnostmi zdravstvene nege medicinske sestre pomagajo zagotoviti potrebne vire za uspešnejši proces prilagajanja. Avtorji v prispevku razpravljajo, ali bi teoretični model prilagoditve Calliste Roy ustrezal pri obravnavi in zdravstveni negi v enoti za zdravljenje bolečine. Metode: Uporabljena je triangulacija metod pregleda literature in kvalitativne metode z raziskovalno tehniko kritičnega dogodka. Pregled literature je bil narejen v vzajemni bibliografsko-kataložni bazi COBIB.SI in Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL. Pridobljenih je bilo 165 zadetkov in uporabljenih 34 znanstvenih člankov ter 7 monografij. Kriteriji izbora so bili primarni viri Calliste Roy, dostopnost, relevantnost, kritična ponazoritev teoretičnega modela. Tehnika kritičnega dogodka v treh fazah opiše incident, ga analizira ter poda možne izide. Rezultati: Adaptacijski model Calliste Roy je aplikativen, uporaben in v sedanji situaciji se dobro dopolnjuje s štirinajstimi temeljnimi življenjskimi aktivnostmi po Virginie Henderson. Model daje možnost ocene tako fizičnega kot psihosocialnega stanja. Najpomembnejše prepoznane intervencije medicinske sestre, ki pripomorejo k prilagoditvenemu procesu pacienta, so psihosocialna podpora, učenje in svetovanje. Diskusija in zaključek: Prednost obravnave pacienta z rakom in bolečino po izbranem modelu zdravstvene nege je v možnosti ocene stanja po vseh štirih ravneh prilagajanja in v prikazu načrta zdravstvene nege. Pokazalo se je kot pozitivno, da medicinska sestra lahko s psihosocialno podporo in informiranjem vpliva na kakovost življenja pacienta. Pacient in družina se soočata s kronično boleznijo, načinom življenja in pomenom poznavanja ter nadzorovanja bolečine.

 15. Zeaxanthin-independent energy quenching and alternative electron sinks cause a decoupling of the relationship between the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthesis in an evergreen conifer during spring.

  Science.gov (United States)

  Fréchette, Emmanuelle; Wong, Christopher Y S; Junker, Laura Verena; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2015-12-01

  In evergreen conifers, the winter down-regulation of photosynthesis and its recovery during spring are the result of a reorganization of the chloroplast and adjustments of energy-quenching mechanisms. These phenological changes may remain undetected by remote sensing, as conifers retain green foliage during periods of photosynthetic down-regulation. The aim was to assess if the timing of the spring recovery of photosynthesis and energy-quenching characteristics are accurately monitored by the photochemical reflectance index (PRI) in the evergreen conifer Pinus strobus. The recovery of photosynthesis was studied using chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, leaf spectral reflectance, and photosynthetic pigment measurements. To assess if climate change might affect the recovery of photosynthesis, seedlings were exposed to cold spring conditions or warm spring conditions with elevated temperature. An early spring decoupling of the relationship between photosynthesis and PRI in both treatments was observed. This was caused by differences between the timing of the recovery of photosynthesis and the timing of carotenoid and chlorophyll pool size adjustments which are the main factors controlling PRI during spring. It was also demonstrated that zeaxanthin-independent NPQ mechanisms undetected by PRI further contributed to the early spring decoupling of the PRI-LUE relationship. An important mechanism undetected by PRI seems to involve increased electron transport around photosystem I, which was a significant energy sink during the entire spring transition, particularly in needles exposed to a combination of high light and cold temperatures. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the Society for Experimental Biology.

 16. Karel Kramář a Jindřich G. Maštálka. "Tys' nebyl přítelem heroických rozhodnutí..."

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bílek, Jan

  2009-01-01

  Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 177-199 ISSN 1210-6860. [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70900502 Keywords : Kramář, Karel * Maštálka, Jindřich Gustav Subject RIV: AB - History

 17. Debata o památkové péči v 60. letech 20. století. Ivo Loos, Jindřich Malátek a Transgas

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Švácha, Rostislav

  2017-01-01

  Roč. 77, č. 4 (2017), s. 361-372 ISSN 1210-5538 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Jindřich Malátek * Ivo Loos * postwar architecture * theory of architecture and heritage care * Transgas Subject RIV: AL - Art, Architecture , Cultural Heritage

 18. Nova libro pri interlingvistiko

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Rets rmt.: Blanke, Detlev. Interlinguistische Beiträge : zum Wesen und zur Plansprachen / herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main, Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang

 19. Obvladovanje stresa pri mladostnikih

  OpenAIRE

  Muhovec, Patricija

  2017-01-01

  Teoretična izhodišča in namen: Stres je verjetno ena najbolj uporabljenih besed v današnjem času, saj ga srečujemo na vsakem koraku. Kot odrasli pa so stresu izpostavljeni tudi otroci in mladostniki, in kot bi rekli mnogi je stresno že samo odraščanje. V zaključnem delu smo predstavili stres, tehnike preprečevanja le tega, predstavili smo stres v mladostništvu, njegove vzroke in posledice, ter načine obvladovanja. Raziskovali smo kaj mladostnikom povzroča stres, kako ga prepoznajo in obvladuj...

 20. PAZ, PRI, AND PROGRESS: OCTAVIO PAZ’S POLITICAL, ECONOMIC AND LITERARY STRUGGLE TO INSPIRE REFORM IN TWENTIETH-CENTURY MEXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Gene Pace

  2003-01-01

  Full Text Available Throughout most of the twentieth century; Mexico’s political and economic policies were heavily influenced by the Partido Revolucionario Institutional (PRI. The landmark 1998 victory by Vicente Fox, the first presidential candidate in seven decades to win without the official sanction of the PRI,marked an important milestone in Mexican history; Octavio Paz, an eloquent proponent of political, economic, and social reform, sought for decades to inspire change. This paper seeks to illuminate Paz’s economic philosophy, and to demonstrate how the acclaimed writer, through courageous symbolic action coupled with an inimitable and potent pen, challenged the PRI’s hegemony in Mexico and contributed to the historic election he almost lived to celebrate (an elderly Paz died shortly before the historic 1998 election.“The Aztec ritual of 2 October [1968] in the Plaza de Tlatelolco. . . convinced me to abandon the Mexican Foreign Service.”“October 2, 1968 ended the student movement. It also ended an era in thehistory of Mexico.”

 1. Učinki predoperativne ishemične vadbe z lahkim bremenom na zmogljivost in funkcijo stegenskih mišic pri pacientih s poškodbo sprednje križne vezi

  OpenAIRE

  Petrič, Maja

  2017-01-01

  Uvod: Poškodba sprednje križne vezi (ACL) spada med najpogostejše poškodbe kolenskega sklepa, zaradi katere je pogosto potrebna tudi artroskopska rekonstrukcija ACL. Fizioterapija po poškodbi in rekonstrukciji ACL je dolgotrajna in z vidika zmogljivosti in funkcije stegenskih mišic, pogosto ni popolnoma uspešna. Ishemična vadba z lahkim bremenom se je pri zdravih osebah izkazala za učinkovito metodo krepitve mišic in bi lahko bila primerna tudi za uporabo pri osebah s poškodbo ACL. Namen: Nam...

 2. PRI 2.1: Basic researches on the photovoltaic: new materials (july 2002 - july 2004). Final report of the integrated research project; PRI 2.1: Recherches de base en photovoltaique: nouveaux materiaux (Juillet 2002 - Juin 2004). Rapport final du projet de recherche integre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marfaing, Y.

  2004-07-01

  The main material of the photovoltaic cells is the massive crystalline silicon. For a large scale development of the photovoltaic industry, it is necessary to use thin layers. Many materials are possible to reach this objective: different types of silicon (amorphous, mono-crystal, poly-crystal), poly-crystal of CIS type (CuInSe{sub 2}) and organic molecules and polymers. The last two types are innovative and need some researches. These research axis are presented in this PRI. (A.L.B.)

 3. Lower Oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Gale

  2008-12-01

  Full Text Available The Lower Oligocene Gornji Grad beds from Polj{ica pri Podnartu consist of marly limestone, mudstone, several layers of limestones and two layers of sandstones, and were deposited on a mixed carbonate-siliciclastic ramp.Especially the limestones contain rich fossil fauna and non-geniculate coralline red algae. These were systematicallycollected from four horizons and researched in thin sections under an optical microscope. Genera Lithoporella,Neogoniolithon, Spongites, Lithothamnion, Mesophyllum and Spongites were recognized. Surface area for each genus was calculated and the differences in the coralline assemblages in the four horizons were analysed. Thecorallines originate from two source areas: sandy-muddy bottom of a shallow marine environment, and small coral bioherms with its encrusters.

 4. La proteína priónica celular en el sistema nervioso central de mamíferos. Correlatos anatomoclínicos

  OpenAIRE

  Velayos, J.L.; Irujo, A.; Cuadrado-Tejedor, M.; Paternain, B.; Moleres, F.J.; Ferrer, V.

  2010-01-01

  Introducción La proteína priónica celular patógena (PrPsc) necesita de la presencia de la fisiológica (PrPc) para su propagación y replicación. Se estudia comparativamente la expresión y localización de PrPc en el sistema nervioso central (SNC) de rata, ratón, gato, vaca y humano, mediante técnicas inmunohistoquímicas y de Western blot, con el objetivo de un mejor conocimiento de las prionopatías y de la enfermedad de Alzheimer (EA). Material y métodos Se emplearon encéfalos human...

 5. Las élites gobernantes priístas del Estado de México: su conformación y redes 1942-2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Abigail Morales Gómez

  2006-01-01

  Full Text Available El análisis que se realiza a lo largo de este texto tiene como objetivo explicar la conformación de las élites gubernamentales priístas en las sucesiones del ejecutivo local del Estado de México. Lo cual se pretende demostrar a través de una revisión teórica de las élites y desde la concepción del término; misma que para el caso de estudio se llevó a cabo mediante el reconocimiento de las redes de los principales actores políticos, lo que permite mostrar que sus relaciones de amistad, familiares o laborales son las que le posibilitan ascender y formar parte de las élites gubernamentales.

 6. Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

  OpenAIRE

  Senekovič, Jasna

  2017-01-01

  V magistrskem delu z naslovom Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v prvem delu predstavljamo dosedanja spoznanja o izvršilnih funkcijah in učnih težavah v osnovni šoli, še posebej učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Tako smo v teoretičnem delu najprej opredelili osnovne pojme izvršilne funkcije, samoregulacija, metakognicija, učenje učenja in učne težave, posebej še primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Podrobneje sm...

 7. Pomen demografskih značilnosti in vloge medicinske sestre pri doživljanju žensk ob ginekološkem pregledu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušanka Zaić

  2015-06-01

  Full Text Available Uvod: Ginekološki pregled je ključnega pomena za varovanje reproduktivnega zdravja žensk. Namen raziskave je bil razložiti doživljanja žensk ob ginekološkem pregledu in pomen nekaterih demografskih značilnostih ter vlogo medicinske sestre. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metoda dela. Na nenaključnem, priložnostnem vzorcu žensk (n = 476 je bil uporabljen strukturiran spletni anketni vprašalnik, ki je bil objavljen na najbolj obiskanih slovenskih spletnih forumih. Pred uporabo je bila opravljena pilotna študija na vzorcu desetih žensk. Podatki so bili obdelani z uporabo deskriptivne statistike, t-testa, Pearsonovega in Spearmanovega korelacijskega koeficienta. Rezultati: Rezultati kažejo statistično pomembno povezanost med bivalnim okoljem (t = –2,436, p = 0,015, stopnjo dosežene izobrazbe (rs = –0,153, p = 0,001 in prisotnostjo nelagodja in strahu pred ginekološkim pregledom. Vloga medicinske sestre pri zmanjševanju nelagodja in strahu pred (t = –0,931, p = 0,352 ali med (t = –0,888, p = 0,375 ginekološkim pregledom se ni izkazala za statistično značilno. Diskusija in zaključek: Poleg demografskih značilnosti številni osebni in družbeni dejavniki oblikujejo odnos žensk do ginekološkega pregleda ter s tem povezanega nelagodja in strahu. Raziskava nakazuje, da so v bodoče potrebne kvalitativne raziskave, ki bi omogočile poglobljen vpogled v ozadje doživljanja ginekološkega pregleda pri ženskah.

 8. Calcite raft geochemistry as a hydrological proxy for Holocene aquifer conditions in Hoyo Negro and Ich Balam (Sac Actun Cave System), Quintana Roo, Mexico

  Science.gov (United States)

  Kovacs, Shawn E.; Reinhardt, Eduard G.; Chatters, James C.; Rissolo, Dominique; Schwarcz, Henry P.; Collins, Shawn V.; Kim, Sang-Tae; Nava Blank, Alberto; Luna Erreguerena, Pilar

  2017-11-01

  Two cores from calcite rafts deposits located in Cenote Ich Balam and Hoyo Negro were dated and analyzed for 87Sr/86Sr, δ18O, δ13C, Sr/Ca and Cl/Ca. The geochemical records show changing aquifer salinity spanning the last ∼ 8.5 cal kyrs BP and interrelationships with Holocene climate trends (wet and dry periods). During the wet mid-Holocene, the salinity of the meteoric Water Mass (WM; at 7.8-8.3 cal kyrs BP) was relatively high at 1.5-2.7 ppt and then became less saline (1.0-1.5 ppt) during the last ∼ 7000 yrs as climate became progressively drier. High salinity of the meteoric WM during the wet mid-Holocene is attributed to increased turbulent mixing between the meteoric and underlying marine WM. Increased precipitation, in terms of amount, frequency, and intensity (e.g. hurricanes) causes higher flow of meteoric water towards the coast and mixing at the halocline, a phenomenon recorded with recent instrumental monitoring of the aquifer. Conversely, during dry periods reduced precipitation and flow in the meteoric WM would result in lower salinity. Karst properties and Holocene sea-level rise also seem to have an effect on the aquifer. When the regionally extensive network of shallow cave passages (∼ 10-12 m water depth) are flooded at ∼ 8000 cal yrs BP, there is a rapid shift in salinity. This study demonstrates that calcite raft deposits can be used as paleo-environmental recorders documenting the effects of sea level and climate change on aquifer condition.

 9. Evalvacija nivojskega pouka pri pouku slovenščine v 8. in 9. razredih na osnovnih šolah v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

  OpenAIRE

  Lalić, Marko

  2012-01-01

  Mnenja o učni diferenciaciji in individualizaciji pouka ter z njima povezanim nivojskim poukom so že od samega začetka predmet nasprotujočih si mnenj tako pri strokovnjakih kot pri laikih. Nivojski pouk, ki je v veljavi vse od leta 1996, je poskrbel, da proces poučevanja poteka na drugačnem učiteljevem pristopu, na večji učenčevi aktivnosti, povezovanju učnih vsebin in prilagajanju učenčevih individualnih posebnosti. Leta 2006 je bil nivojski pouk kot sistemski ukrep opuščen. Šolam pa je bilo...

 10. [Frequency of verbs with psychiatric or psychological characteristics made by the Croatian prefixes po and pri in the speech of the eastern part of the Croatian Ravni Kotari region].

  Science.gov (United States)

  Pavlović, Eduard; Pavlović, Alojz; Pavlović, Jelena; Pavlović, Vlatka

  2017-12-01

  A prefix (a category of an affix) added in front of the radix or the base make together one unit, determining the significance or grammatical function of the word. Our intention is to research the verbs with psychiatric or psychological characteristics made with the Croatian prefixes po and pri in the determined linguistic types. One linguistic material (issue) of the speech of the eastern part of the Croatian Ravni Kotari region (one of the types of the Croatian štokavska ikavica dialect), which had before been collected by brothers Alojz and Eduard Pavlović, was used for this research. The first verbs with the Croatian prefixes po and pri with psychiatric or psychological characteristics were separated and after that sorted in the determined groups. The results were shown in one table and one schedule, and were analysed using the descriptive method. The 107 verbs were recorded (50 with the Croatian prefix po and 57 with the Croatian prefix pri), which indicates a similar representation of the verbs of the state and the verbs of movement. At the end, we will discuss whether principles of thecognitive linguistic science should be more used in psychiatric or psychological researches, especially in the time while our standard language has been in the certain process of devastation, and our dialects or our regional and local speeches have been disappearing.

 11. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Mentha sme stanovili veľkosť a počet „žliazok typu Lamiaceae“. Silicu sme analyzovali pomocou GC MS. Identifikovali a charakterizovali sme populacie druhov M. × piperita, M. spicata, M. spicata subsp. condensata, M. spicata var. crispa, M. spicata var. citrata, M. × gentilis, M. aquatic, M. arvensis a M. longifolia. Sledovanie veľkosti a počtu „žliazok typu Lamiaceae prispievaju k charakterizacii niektorych druhov Mentha (najma M. longifolia a M. × piperita.

 12. Agrobacterium pRi TL-DNA rolB and TR-DNA Opine Genes Transferred to the Spiny Amaranth (Amaranthus spinosus L., A Nutraceutical Crop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajantaa Pal

  2013-01-01

  Full Text Available In vitro rhizogenesis occurred with a characteristic pattern typical of transformed roots following explant (internode/leaf inoculation of Amaranthus spinosus L. with four different wild type Agrobacterium rhizogenes strains. The extent of rhizogenesis varied considerably with the explant type and source, and with the Agrobacterium strains employed; internodal segments performed better than leaves. Of the strains employed for cocultivation, A. rhizogenes LBA 9402 carrying pRi 1855 was the most virulent and infectious, causing hairy root induction in the maximum number of explants regardless of their type. Individual root clones (rhizoclones were maintained on Murashige and Skoog's basal medium without growth regulators. The physical presence of the rolB gene in the TL-DNA segment of the Ri plasmid of the infecting Agrobacterium in leaf tissues of plants regenerated from selected rhizoclones was confirmed by a positive PCR amplification. The ability of the genetically transformed plants to harbour and express TR-DNA specific opine synthase genes (man2 and ags was substantiated by PCR and opine assay respectively, demonstrating the production of characteristic opines. Such findings are implicated in the context of pharmaceutical exploitation of transformed root cultures of A. spinosus and also towards protecting this nutraceutically important crop, amaranth, against biotic stress challenges via transgenic manipulations.

 13. Support Group for Parents Coping with Children with Type 1 Diabetes / Skupina Za Starše Kot Podpora Družinam Pri Soočanju Z Otrokovo Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pate Tanja

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 je ena izmed pogostejših kroničnih bolezni v otroštvu. Optimalno vodenje in presnovna urejenost otrokove sladkorne bolezni sta povezana z aktivno vključenostjo staršev/ skrbnikov, podporo otroku pri nadzoru nad boleznijo in funkcionalnostjo družine. Raziskava predstavlja oceno zadovoljstva staršev s programom skupine za starše in njihovo doživljanje vpliva omenjenega programa na življenje otroka in spoprijemanje z njegovo SBT1.

 14. Solar freezing (-30 deg) by thermo-chemical process from a low temperature thermal source (-70 deg). Final report 2002/2004. Coordinated action ''ENERGY''. PRI 6.1: solar cold. GAT 6: accommodation; Congelation solaire (-30deg) par procede thermochimique a partir d'une source thermique solaire basse temperature (70deg). Rapport final d'activite 2002/2004. Action concertee ''ENERGIE''. PRI 6.1: Froid solaire. GAT 6: Habitat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  In the framework of the valorization of the solar energy, this PRI proposes a project to develop a solar freezing process allowing a production of cold less than - 23 C, with a low temperature (less than 70 C) for the hot source of the process. The thermo-chemical process, the simulation of the operating and results are detailed. (A.L.B.)

 15. Impact of globalization under the ICH guidelines on the conduct of reproductive toxicity studies--report on current status in Japan, Europe and the U.S. by questionnaire survey.

  Science.gov (United States)

  Mineshima, Hiroshi; Endo, Yoshihiko; Ogasawara, Hiroyuki; Nishigaki, Keiji; Numa, Toshiaki; Hirano, Fumiya; Matsuzawa, Toshiaki

  2004-08-01

  We surveyed interpretation of the ICH guidelines concerning reproductive toxicology. Valid responses were obtained from Japan (JPN), Europe (EUR) and the U.S. The results obtained were compared to those at the time of a previous survey targeted at JPN facilities in 1995-1996 as well as compared among all three regions. Compared to the previous survey in Japan, the number of facilities performing toxicokinetics (TK) in rats has slightly increased. This result was considered to represent changes of attitude toward TK in reproductive toxicity studies. Differences in interpretation of the guidelines between JPN, EUR and the US were widely seen. Clear differences were noted in sperm examinations, postnatal tests, fetal examinations, some examinations for F1 animals after culling and TK. Researchers in the West seemed to be interpreting the ICH guidelines more flexibly from the scientific point of view. JPN researchers appeared to interpret the guidelines, including notes, as rigid requirements. Most of the parts which produced different interpretations were the notes in the guidelines. The force of mention in the notes should be defined in the future. In addition, there were doubts about some parts, including notes, which had been found to have become unsuitable for the implementation of studies because of scientific progress or from long experience in using the guidelines. Therefore, updates of the guidelines may be needed in the future as well as the remedy of interpretation by JPN researchers. In JPN, the number of reproductive toxicity studies has decreased. The scanty experience in JPN therefore raises apprehension of appropriate selection and stagnating development of methodology, and might hinder the maintenance of the guidelines. In the future, the cooperation of CROs as well as global collaboration will be essential not only to scientific developments of reproductive toxicology but also updates of the guidelines.

 16. Animal Representations on Ceremonial Objects Found in the Tumulus at Črnolica pri Šentjurju at the Foot of Rifnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iztok Vrenčur

  2013-07-01

  Full Text Available The years 1985 and 1986 saw a rescue excavation by archaeologists from the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Celje Regional Office, performed on the severely damaged Iron Age tumulus in the village of Črnolica pri Šentjurju. The village lies in the close vicinity of the Rifnik hill, the site of one of the largest known hilltop settlements in Slovenia dating from the Late Bronze and Iron Ages. The excavation in Črnolica yielded a stone grave chamber of monumental dimensions, together with fragmented and decontextualised grave goods. These included a large set of quality ceramic vessels, a considerable number of bronze vessels, glass cups, fibulae, and a horse harness. Of special importance are three bronze items fabricated in Etruria, which carry the protomas of an aquatic bird, horses, and a ram. The burial dates to the Hallstatt C2 period or the second half of the 7th century BC. Aquatic birds are positioned on all four vertexes of the presentatoio, a special type of vessel presumably used for libation rituals. Comparable items have come to light in the richest graves of the Iron Age aristocracy of Etruria, Latium Vetus and Bologna, and date to the end of the 8th and the beginning of the 7th centuries BC. The aquatic bird sculptures on the presentatoio are stylised, displaying features of the Late Italic Geometric style. This motif marks various Late Bronze and Iron Age items associated with ritual activities in the greater part of Europe, connecting them with prehistoric religious beliefs. While the assumption that they refer to the sun divinisation cult is not proven, they must have signified some prehistoric aspect of the holy or numinous. The two anthropomorphic legs with an attached horse protoma found in the Črnolica tumulus were reconstructed as a part of a tripod of small dimensions, which can be classified as a member of the so-called horse tripod family, fine products of the Italic Geometric style

 17. Ocena spożycia napojów energetycznych oraz ich wpływu na zdrowie człowieka na podstawie badania wśród studentów wrocławskich uczelni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystyna Pawlas

  2017-06-01

  Full Text Available Wstęp. Popularność napojów energetycznych w Polsce rośnie odkąd zostały wprowadzone na rynek europejski w 1987 roku. Zawierają one substancje bioaktywne, takie jak kofeina i tauryna, które znacząco poprawiają wydolność organizmu. Celem pracy była ocena spożycia napojów energetycznych, a także ich wpływu na samopoczucie studentów największych wrocławskich uczelni wyższych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w miesiącach styczeń–luty 2015 roku we Wrocławiu wśród 1263 studentów w wieku 18–28 lat. W pracy wykorzystano autorski kwestionariusz internetowy, który uwzględniał płeć i uczelnię wyższą. Pytania dotyczyły częstotliwości i okoliczności stosowania napojów energetycznych, celu i efektów ich stosowania, oceny szkodliwości i skutków ubocznych. Wyniki. Ponad połowa badanych spożywała napoje energetycznie okazjonalnie (50,7%, natomiast zaledwie co szósty badany deklarował, że nie spożywa ich wcale (16,0%. Z kolei 52,2% badanych przyznało, że to sesja egzaminacyjna, a zatem czas zwiększonej ilości nauki był okresem nasilenia spożywania tych napojów. W uzasadnieniu badani argumentowali to głównie chęcią dodania sobie energii (68,3% oraz zmniejszenia senności (55,5%. Spośród badanych spożywających napoje energetyczne 54,7% zauważyło występowanie skutków ubocznych, a za najczęstsze podawali uczucie kołatania serca (63,3%, zaburzenia snu (45,3% i drżenie rąk (41,2%. Natomiast zdecydowana większość studentów spożywających napoje energetyczne uznała, że są one szkodliwe (94,5%. Wnioski. Dostępność i różnorodność napojów energetycznych powoduje, że stały się one bardzo popularne wśród studentów. W związku z występowaniem efektów ubocznych spożywania napojów energetycznych należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem ostrzeżeń o niepożądanych efektach i podawania maksymalnej dziennej dopuszczalnej dawki.

 18. Perfil político de los diputados mexicanos federales del pan y pri de la LXI Legislatura: apuntes para un estudio cualitativo de los políticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Montaño Reyes

  2014-01-01

  Full Text Available El descontento ante la democracia ha pro - vocado que el estudio del capital humano que dirige las instituciones representativas cobre relevancia. En este artículo se analiza el perfil político de 382 diputados federales del Partido Acción Nacional ( pan y del Partido Revolucionario Institucional ( pri de la lxi Legislatura. El análisis contem - pla sus competencias profesionales, su trayectoria y su experiencia política. Los resultados muestran datos relevantes sobre los personajes que ejercen los puestos de representación política en México; la revisión de sus competencias personales y de su trayectoria profesional lleva a concluir que la carrera política es un factor de gran importancia para el mejor funcionamiento de la democracia representativa.

 19. Preliminary evidence for association of genetic variants in pri-miR-34b/c and abnormal miR-34c expression with attention deficit and hyperactivity disorder.

  Science.gov (United States)

  Garcia-Martínez, I; Sánchez-Mora, C; Pagerols, M; Richarte, V; Corrales, M; Fadeuilhe, C; Cormand, B; Casas, M; Ramos-Quiroga, J A; Ribasés, M

  2016-08-30

  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a prevalent neurodevelopmental disorder characterized by impairment to sustain attention and inability to control impulses and activity level. The etiology of ADHD is complex, with an estimated heritability of 70-80%. Under the hypothesis that alterations in the processing or target binding of microRNAs (miRNAs) may result in functional alterations predisposing to ADHD, we explored whether common polymorphisms potentially affecting miRNA-mediated regulation are involved in this psychiatric disorder. We performed a comprehensive association study focused on 134 miRNAs in 754 ADHD subjects and 766 controls and found association between the miR-34b/c locus and ADHD. Subsequently, we provided preliminary evidence for overexpression of the miR-34c-3p mature form in peripheral blood mononuclear cells of ADHD subjects. Next, we tested the effect on gene expression of single-nucleotide polymorphisms within the ADHD-associated region and found that rs4938923 in the promoter of the pri-miR-34b/c tags cis expression quantitative trait loci for both miR-34b and miR-34c and has an impact on the expression levels of 681 transcripts in trans, including genes previously associated with ADHD. This gene set was enriched for miR-34b/c binding sites, functional categories related to the central nervous system, such as axon guidance or neuron differentiation, and serotonin biosynthesis and signaling canonical pathways. Our results provide preliminary evidence for the contribution to ADHD of a functional variant in the pri-miR-34b/c promoter, possibly through dysregulation of the expression of mature forms of miR-34b and miR-34c and some target genes. These data highlight the importance of abnormal miRNA function as a potential epigenetic mechanism contributing to ADHD.

 20. Návrh Rail-to-Rail proudového konvejoru v technologii CMOS

  OpenAIRE

  Hudzik, Martin

  2016-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá návrhom rail-to-rail prúdového konvejora druhej generácie v technológii CMOS. Opisuje princípy funkcie jednotlivých generácii prúdových konvejorov a taktiež základný princíp návrhu prúdového konvejora druhej generácie založeného na operačnom zosilňovači. Venuje sa obvodovému riešeniu vstupného rail-to-rail stupňa a koncového stupňa v triede AB. Cieľom tejto práce je navrhnúť, charakterizovať vlastnosti a vytvoriť topológiu prúdového konvejora druhej generácie s rail...

 1. Radiation treatment of materials - elaboration bases of radiation technology; Obrobka radiacyjna materialow - zasady opracowywania technologii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Panta, P.P. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The basic rules in design of radiation technologies have been presented and discussed. The recommendations for achieving of assigned goal in respect of obliged regulations have been done and explained on the example of radiation technology of adhesive materials and glue production.

 2. Doenças priônicas: avaliação dos riscos envolvidos na utilização de produtos de origem bovina Prionic disease: evaluation of the risks involved in using products of bovine origin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Lupi

  2003-02-01

  Full Text Available Os príons são proteínas que se mostram capazes de auto-replicação apesar de, para isso, alterar o metabolismo celular. São responsáveis por inúmeras doenças em animais e no ser humano (doenças priônicas, todas elas fatais. Essas moléstias apresentam enorme variabilidade quanto ao período de incubação, de alguns meses a 40 anos. Os príons acumulam-se e destroem os neurônios, provocando quadros conhecidos como encefalopatias espongiosiformes. Discute-se a apresentação clínica, epidemiológica e histórica das doenças priônicas. O foco maior de discussão recai, no entanto, na possibilidade teórica da transmissão iatrogênica dos príons por meio das formulações tópicas que utilizam ceramidas (cerebrosídeos ou placenta de origem bovina, assim como pelo risco representado por alguns procedimentos dermatológicos, como transplantes da pele e implantes de colágeno.A prion is a protein that is capable of self replication, thereby altering a cell's metabolism. It is responsible for a number of human and animal diseases (prionic diseases, all of which are always lethal. These diseases have enormous variability in their incubation periods, ranging from a few months to forty years. Prions accumulate and destroy nerve cells, causing spongiform encephalopathy. We discuss the clinical picture, epidemiology, and historical background of prionic diseases. The major focus of the discussion lies, however, on the theoretical possibility of iatrogenic transmission of prion infection due to topical formulations using ceramides (cerebrosides or placenta of bovine origin, as well as the risk represented by some dermatological procedures such as skin grafts and collagen implants.

 3. Cold distribution networks. Cold distribution by two-phase refrigerant fluid. Case of ice slurries; Reseaux de distribution de froid. Distribution de froid par fluide frigoporteur diphasique. Cas du coulis de glace stabilisee (2002 - 2004). Rapport final (1er juillet 2004). Programme energie. PRI 9.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lallemand, A. [Institut National des Sciences Appliquees (INSA), Centre de Thermique de Lyon (CETHIL), UMR 5008, 69 - Villeurbanne (France); Mercier, P. [CEA Grenoble, Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques (GRETH), 38 (France); Royon, L. [Paris-1 Univ., Lab. de Biorheologie et d' Hydrodynamique Physico-Chimique, 75 (France); Dumas, J.P. [L' Ecole Nationale Superieure en Genie des Technologies Industrielles, Lab. de Thermique Energetique et Procedes, 64 - Pau (France); Guilpart, J. [URGPAN/CEMAGRE, 33 - Bordeaux (France)

  2004-07-01

  This PRI aims to participate to the development of alternate solutions for refrigerant fluids, for the cold transport and more specially a two phase refrigerant fluid: the stabilized ice slurry. The research program presented three main axis: design, realization and characterization of stabilized ice slurry, experimental studies of transport and transfer properties, study of online measurement process of the solid content. A simulation has been realized to evaluate the energy efficiency of this refrigerant use. (A.L.B.)

 4. Association of Average Telomere Length with Body-Mass Index and Vitamin D Status in Juvenile Population with Type 1 Diabetes / Povezava Povprečnih Dolžin Telomerov Z Indeksom Telesne Teže in Vitaminom D Pri Mladostnikih S Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tesovnik Tine

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1 je kronična avtoimunska bolezen, pri kateri hiperglikemija ter zvišana raven oksidativnega stresa in končnih produktov glikacije skupaj z genetskimi in okoljskimi dejavniki privedeta do nastanka diabetičnih zapletov. Krajše dolžine telomerov so povezane s hiperglikemičnimi epizodami in nižjimi serumskimi vrednostmi vitamina D.

 5. [Barbie goes PriMa: formative evaluation of a school-based program for the primary prevention of anorexia nervosa developed for girls up to the age of 12].

  Science.gov (United States)

  Berger, Uwe; Ziegler, Petra; Strauss, Bernhard

  2008-01-01

  Recently, a newly developed German program for the prevention of anorexia nervosa in girls ("PriMa") was successfully tested for effectiveness in a controlled study with prepost-design in 1,006 girls from 42 Thuringian schools (Berger et al. 2007). In the present article the test of the program's effectiveness was completed by an evaluation of the program's conception and its process. Using questionnaires, protocols and phone interviews, single parts of the program (kick-off presentation, n = 400; teachers training, n = 34; lessons, n = 392) as well as single lessons (n = 87 girls and n = 14 teachers) were evaluated. All parts of the program were evaluated as being significantly positive (better than 2.5 on a six-point scale). The questionnaires used were reliable (Cronbach's alpha between .74 and .84). The survey of program users resulted in shorter research questionnaires, a more detailed teaching manual with more interactive exercises and smaller training groups (14 instead of 20 participants). The introduced work points out the need to complete the evaluation of program impact with verbal and written evaluations of direct and indirect program users. This is the only way to reveal information about the program's strengths and weaknesses to continuously adjust and improve single program parts.

 6. Are the SSB-Interacting Proteins RecO, RecG, PriA and the DnaB-Interacting Protein Rep Bound to Progressing Replication Forks in Escherichia coli?

  Science.gov (United States)

  Bentchikou, Esma; Chagneau, Carine; Long, Emilie; Matelot, Mélody; Allemand, Jean-François; Michel, Bénédicte

  2015-01-01

  In all organisms several enzymes that are needed upon replication impediment are targeted to replication forks by interaction with a replication protein. In most cases these proteins interact with the polymerase clamp or with single-stranded DNA binding proteins (SSB). In Escherichia coli an accessory replicative helicase was also shown to interact with the DnaB replicative helicase. Here we have used cytological observation of Venus fluorescent fusion proteins expressed from their endogenous loci in live E. coli cells to determine whether DNA repair and replication restart proteins that interact with a replication protein travel with replication forks. A custom-made microscope that detects active replisome molecules provided that they are present in at least three copies was used. Neither the recombination proteins RecO and RecG, nor the replication accessory helicase Rep are detected specifically in replicating cells in our assay, indicating that either they are not present at progressing replication forks or they are present in less than three copies. The Venus-PriA fusion protein formed foci even in the absence of replication forks, which prevented us from reaching a conclusion.

 7. THE INFLUENCE OF FLOOR QUALITY ON DAIRY COW BEHAVIOUR AND THEIR BODY CLEANLINESS VPLYV KVALITY PODLAHY NA SPRÁVANIE DOJNÍC A ICH ČISTOTU POVRCHU TELA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emília KUŠNÍROVÁ

  2012-03-01

  účasnosti sa využívajú voľné systémy ustajnenia s rôznymi typmi podstielok a boxov, pričom samotné podstielky ovplyvňujú dobu ležania. V praxi sa pre dojnice používajú prehĺbené ležiskové boxy podstielané prírodným materiálom ako napr. piliny, hobliny, slama, sušený maštalný hnoj, či piesok alebo vyvýšené boxy pokryté syntetickými materiálmi - matrace, rohože.

 8. Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Piątek

  2016-06-01

  Full Text Available Motifs of transmigration of souls and dybbuk in Jewish culture and their contemporary implementation in the works by Yona Wollach This article describes two concepts important for Jewish mysticism – dybbuk and the transmigration of soul, and goes on to present their contemporary usage in the works by Yona Wollach. The concept of the transmigration of souls (in Hebrew: gilgul neshamot describes a situation whereby the soul of a dead person returns to the this world and occupies a new body. In the case of the dybbuk (in Hebrew: dibuk, on the other hand, the body of a living person, who has his or her own soul, is possessed by the spirit of a dead person. The concepts of reincarnation and dybbuk played an important role not only in religious tradition but also in folklore and popular and high culture. Both became the focus of a number of artworks. The article presents fragments of the poems of the Israeli poet Yona Wollach (1944–1985, in which she describes psychological states similar to transmigration of souls and being captured by a dybbuk. The article aims to show that these poetic images are in close connection with Wollach`s concept of the human psyche.   Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach Artykuł przybliża dwa ważne pojęcia mistyki żydowskiej – dybuka i wędrówki dusz, a następnie ukazuje współczesne nawiązanie do nich w twórczości Jony Wolach. Pod pojęciem wędrówki dusz (hebr. gilgul neszamot rozumie się sytuację, w której dusza zmarłego wraca do świata doczesnego i zamieszkuje w nowym ciele. Natomiast w przypadku dybuka (hebr. dibuk dochodzi do zawładnięcia ciałem żywego człowieka, posiadającego już jedną duszę, przez ducha zmarłej wcześniej osoby. Pojęcia wędrówki dusz i dybuka odgrywały istotną rolę nie tylko w tradycji religijnej, ale i w folklorze oraz kulturze popularnej i wysokiej, stając się tematem wielu dzie

 9. Zgradba solnih žlez pri rastlinah

  OpenAIRE

  Markočič, Nejka

  2018-01-01

  Halofiti so rastline, ki so se prilagodile na življenje v ekstremno slanem okolju. Da pa lahko v takem okolju preživijo, so morali razviti razne mehanizme odpornosti. Poleg osmotske prilagoditve in ionske tolerance poznamo tudi tkivno toleranco, ki vključuje solne žleze. To so žleze, ki izločajo viške soli bodisi iz rastline bodisi sol shranjujejo v vakuolah. Poznamo štiri različne tipe solnih žlez, ki se razlikujejo po zgradbi, številu celic, debelini kutikule in načinu delovanja. Žleze so l...

 10. Prevajanje termina ratio pri Varonu in Kvintilijanu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozma Ahačič

  2000-12-01

  Full Text Available Termin (Lewandowski 1994: 1152-1153 je izraz, katerega pomen je enoznačno definiran. Vedno je v natančno opisanem razmerju z drugimi termini določene terminologije. Enopomenskost termina je, v nasprotju z običajnimi besedami, neodvisna od konteksta; lahko ga rabimo tudi izolirano. Ko postane beseda termin, zoži in specializira svoj (dotedanji pomen - tako rekoč izstopi iz svojih dotedanjih semantičnih povezav. Dobimo - če uporabimo izrazoslmje Umberta Eca - pomensko kastrirano besedo.

 11. Uporaba kamere Pixy pri vodenju robota

  OpenAIRE

  TITAN, UROŠ

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali delovanje kamere Pixy in pokazali, kako je iz podatkov, ki nam jih posreduje, mogoče izračunati razdaljo med kamero in objektom. Za programiranje robota smo v nadaljevanju v programskem okolju Lego Mindstorms EV3 Home Edition opisali funkcijske bloke, povezane s kamero. Opisali smo tudi funkcijski blok za PID regulator in pokazali, kako izračunamo njegove parametre za reguliranje motorjev Lego. V empiričnem delu smo preizkusili praktično del...

 12. Analysis of the putative Cr-Cr quintuple bond in Ar'CrCrAr' (Ar' = C6H3-2,6(C6H3-2,6-Pr(i)2)2 based on the combined natural orbitals for chemical valence and extended transition state method.

  Science.gov (United States)

  Ndambuki, Sylvester; Ziegler, Tom

  2012-07-16

  The nature of the putative Cr-Cr quintuple bond in Ar'CrCrAr' (Ar' = C(6)H(3)-2,6(C(6)H(3)-2,6-Pr(i)(2))(2)) is investigated with the help of a newly developed energy and density decomposition scheme. The new approach combines the extended transition state (ETS) energy decomposition method with the natural orbitals for chemical valence (NOCV) density decomposition scheme within the same theoretical framework. The results show that in addition to the five bonding components (σ(2)π(2)π'(2)δ(2)δ'(2)) of the Cr-Cr bond, the quintuple bond is augmented by secondary Cr-C interactions involving the Cr-ipso-carbon of the flanking aryl rings. The presence of isopropyl groups (Pr(i)) is further shown to stabilize Ar'CrCrAr' by 20 kcal/mol compared to the two Ar'Cr monomers through stabilizing van der Waals dispersion interactions.

 13. Comparison of the Method of Least Squares and the Simplex Method for Processing Geodetic Survey Results / Porovnanie Metódy Najmenších Štvorcov A Simplexovej Metódy Pri Spracovaní Výsledkov Geodetických Meran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gašincová Silvia

  2013-09-01

  Full Text Available Predložený príspevok je venovaný použitiu simplexovej metódy pri spracovaní výsledkov geodetických meraní v porovnaní so štandardne používanou metódou najmenších štvorcov (MNŠ. Minimalizačný problém je pri simplexovej metóde zvyčajne riešený tabuľkovou formou, preskupovaním stĺpcov a riadkových operácií, ktorých cieľom je nájdenie optimálneho riešenia. V príspevku je poukázané na numericky nenáročnejšiu, stabilnejšiu a efektívnejšiu cestu riešenia problému lineárneho programovania pomocou maticových vzťahov.

 14. Rezension von: Thomas Martinec, Claudia Nitschke (Hg.: Familie und Identität in der deutschen Literatur. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag 2009. — Ariane Eichenberg: Familie – Ich – Nation. Göttingen: V&R unipress 2009.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Kanz

  2010-06-01

  Full Text Available Die Themen Generation und Familie gehören zu den wichtigsten Sujets literarischer Texte, insbesondere wenn diese die Herausbildung oder die Zerstörung von Identität problematisieren. Ein neuer, von Claudia Nitschke und Thomas Martinec herausgegebener Tagungsband ist der literatur- und kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesen Themen gewidmet. Sechs Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat vor allem das Genre des Generationenromans Hochkonjunktur, insbesondere Texte der dritten Generation zum Umgang der Großeltern-Generation mit dem Nationalsozialismus. Den Verfasser/-innen dieses neuen, in sich heterogenen Genres wird in der Studie von Ariane Eichenberg allerdings keine allzu große Wirkmächtigkeit bescheinigt. Im Gegenteil nährten die modischen Texte mit den Funden aus der Vergangenheit vor allem das Ich der Erzähler/-innen, deren eigene Gefühle und Selbstvergewisserung in einer von Unsicherheiten geprägten Gegenwart.

 15. Relationship towards Kosovo and Metohija and valuation of the most important global goals of Serbia: Comparative analysis of students' attitudes of Univeristy in Priština with temporary Head Office in Kosovska Mitrovica and University in Belgrade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šuvaković Uroš V.

  2010-01-01

  Full Text Available The analysis has shown that both the students from the University in Priština with temporary head office in Kosovska Mitrovica and the University in Belgrade are almost unanimous regarding that Serbia should not recognize independence of Kosovo. They are also rather unanimous regarding that it should not be done even if this would condition inclusion of Serbia to the European Union, which correlates with the attitude of the authorities of the Republic of Serbia. However, regarding the solving of problem of Kosovo and Metohija status, the students have no unanimous answer: the solution with giving so-called 'substantial autonomy' supports the relative majority of students, completely or partly, while in this regard the 1/4 are irresolute and also 1/4 are against this. Considering this option was at one moment the main offer of the Serbian authorities, which was not so much mentioned after the change of the ruling parties but was never rejected, then the similarity with the official attitude of the Serbian authorities can be noticed regarding this question. The similar situation is repeated again regarding the so-called 'division of Kosovo': a 'thin' but still absolute majority of students of both Universities rejects this idea in comparison of 1/5 of PU students and 1/4 of BU students who has showed agreement with this idea. All this rather clearly indicates the conclusion that the students of both Universities more or less accept the attitudes of the official politics of Serbia regarding the question of Kosovo and Metohija. Regarding the evaluation of the preferred social goals of Serbia, some differences have been noticed, but also some similarities in attitudes of the students in the University in Pristine and the University in Belgrade. While the former expectedly and naturally consider that the main priority is preservation of K&M within the composition and sovereignty of Serbia, the students of the University in Belgrade rank this priority

 16. Návrh a implementace Data Mining modelu v technologii MS SQL Server

  OpenAIRE

  Peroutka, Lukáš

  2012-01-01

  This thesis focuses on design and implementation of a data mining solution with real-world data. The task is analysed, processed and its results evaluated. The mined data set contains study records of students from University of Economics, Prague (VŠE) over the course of past three years. First part of the thesis focuses on theory of data mining, definition of the term, history and development of this particular field. Current best practices and meth-odology are described, as well as methods ...

 17. El silenciamiento de la proteína priónica celular (PrPC mediante RNA de interferencia (siRNA reduce la infección por HSV-1 y HSV-2 en células SK-SY5Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Ortega-Soto

  2012-01-01

  Full Text Available Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs son enfermedades neurodegenerativas fatales que afectan a humanos y ciertas especies animales. La hipótesis más aceptada indica que el agente infeccioso, denotado como prion y compuesto principalmente por la Proteína Priónica Scrapie (PrPSc, corresponde a una conformación anormal de una proteína codificada por el huésped denominada Proteína Priónica Celular (PrPC, cuya función es aún desconocida; sin embargo, la expresión ubicua de PrPC así como su elevado grado de conservación entre especies, sugieren un papel importante para esta proteína. En este trabajo se detectó a la PrPC en diferentes tipos celulares incluyendo un cultivo primario de células de peces (Tilapia, Oreochromis spp.. Además, basándonos en la secuencia de la PrPC humana, se diseñó un RNA de interferencia (siRNA con el fin de silenciar el gen PRNP en células neuronales SK-SY5Y. El siRNA diseñado inhibió la expresión de PrPC a lo largo de las 96 h post-transfección y las células silenciadas fueron menos susceptibles a la infección por HSV-1 y HSV-2, en comparación con células no transfectadas con el siRNA.

 18. „Nein, hier bin ich fremd, ich gehöre dahin, wo ich nicht bin“. Fremdheit und Heimatsuche im Schaffen von Anna Mitgutsch

  OpenAIRE

  Jurzysta, Aneta

  2016-01-01

  The paper deals with the broad concept of strangeness in the literary work of Anna Mitgutsch, a contemporary Austrian writer. The topic of strangeness is a keynote in her rich literary output. Mitgutsch’s experience of being abroad (travelling to the Middle East and south-east Asia, living and working in Israel, England, Korea and The USA) is reflected in such novels as Das andere Gesicht, In fremden Städten or Abschied von Jerusalem. Her characters are nomads, people looking for identity and...

 19. Report of the PRI biofuel-ethanol; Rapport du PRI biocarburant-ethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This evaluation report presents three research programs in the framework of the physiological behavior of the yeast ''Saccharomyces cerevisiae'', with high ethanol content. These studies should allowed to select an efficient yeast for the ethanol production. The first study concerns the development of an enzymatic process for the hydrolysis and the fermentation. The second study deals with the molecular and dynamical bases for the yeast metabolic engineering for the ethanol fuel production. The third research concerns the optimization of performance of microbial production processes of ethanol. (A.L.B.)

 20. Wissensmanagementsysteme in Schulen oder: wie bringe ich Ordnung ins Chaos?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Breiter

  2002-11-01

  Full Text Available Die zunehmende Ausstattung von Schulen mit digitalen Medien wird zu einer Herausforderung für die Organisationsentwicklung. Digitale Materialien der Lehrkräfte sowie Schülerarbeiten in digitalisierter Form wachsen tagtäglich an. Bisher fehlen geeignete organisatorische und technische Möglichkeiten zur Archivierung, Verteilung und Nutzung. In Unternehmen hat sich mit dem Begriff Wissensmanagement ein organsatorisches Konzept etabliert, das die Nutzung der Ressource Wissen optimieren will. Um diese Prozesse zu unterstützen, wurden und werden informations- und kommunikationstechnische Werkzeuge entwickelt, deren Übertragung auf den Schulbereich aufgrund dessen organisatorischer Komplexität aber scheitern muss. In diesem Beitrag werden diese Besonderheiten herausgestellt und die Erfahrungen mit der Entwicklung eines webbasierten Wissensmanagementsystems in Zusammenarbeit mit Schulen skizziert.

 1. Design of fast tuning elements for the ITER ICH system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swain, D.W.; Goulding, R.H.

  1996-05-01

  The coupling between the ion cyclotron (IC) antenna and the ITER plasma (as expressed by the load resistance the antenna sees) will experience relatively fast variations due to plasma edge profile modifications. If uncompensated, these will cause an increase in the amount of power reflected back to the transmitter and ultimately a decrease in the amount of radio frequency (rf) power to the plasma caused by protective suppression of the amount of rf power generated by the transmitter. The goals of this task were to study several alternate designs for a tuning and matching (T ampersand M) system and to recommend some research and development (R ampersand D) tasks that could be carried out to test some of the most promising concepts. Analyses of five different T ampersand M configurations are presented in this report. They each have different advantages and disadvantages, and the choice among them must be made depending on the requirements for the IC system. Several general conclusions emerge from our study: The use of a hybrid splitter as a passive reflected-power dump [''edge localized mode (ELM)-dump''] appears very promising; this configuration will protect the rf power sources from reflected power during changes in plasma loading due to plasma motion or profile changes (e.g., ELM- induced changes in the plasma scrape-off region) and requires no active control of the rf system. Trade-offs between simplicity of design and capability of the system must be made. Simple system designs with few components near the antenna either have high voltages over considerable distances of transmission lines, or they are not easily tuned to operate at different frequencies. Designs using frequency shifts and/or fast tuning elements can provide fast matching over a wide range of plasma loading; however, the designs studied here require components near the antenna, complicating assembly and maintenance. Capacitor-tuned resonant systems may offer a good compromise

 2. Ich verstehe nur Chinesisch!“

  OpenAIRE

  Liu, Tong

  2015-01-01

  Vor dem Hintergrund der Ausspracheabweichungen, die chinesische Muttersprachler beim Erwerb der deutschen Aussprache produzieren bzw. aufweisen, widmet sich die vorliegende Arbeit einer intensiven kontrastiven phonetisch-phonologischen Analyse des Deutschen (Standardbinnendeutsch) und des Chinesischen (Putonghua) auf der segmentalphonetischen und -phonologischen, der phonotaktischen und der suprasegmentalen Ebene, um hierauf aufbauend internetbasierte Lehr- und Lernmaterialien zur deutschen A...

 3. Il’ich’s Native Land Today,

  Science.gov (United States)

  1982-09-28

  riil t". r1*1e.re taft fat 2vv**,cvq 4 t"~ ~J1 of labor by 22 April 1970. for industrial enterprises to inerease the profit in 1970 in camparios with...two minuts another vehicle moves out to carry out the exerolte. The tank which was driven n the route by a third course student, Acosoal wsaer Turly...should we meet the great date with new successes in labor , but also with serious deeds in the communist upbringing of the youth. We are living in the

 4. Ich glaube nicht an übersinnliche Kraft hinter Naturgesetzen

  CERN Document Server

  2005-01-01

  The European Organisation for Nuclear Research CERN in Geneva is the leader in research sector of the elementary particles. And a sud-tyrolean has an essential interest in it. Südtirol Online speaks with this physicist about Universe, the smallest components in nature, and about the question: "What is behind?"

 5. Design of fast tuning elements for the ITER ICH system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Swain, D.W.; Goulding, R.H.

  1996-05-01

  The coupling between the ion cyclotron (IC) antenna and the ITER plasma (as expressed by the load resistance the antenna sees) will experience relatively fast variations due to plasma edge profile modifications. If uncompensated, these will cause an increase in the amount of power reflected back to the transmitter and ultimately a decrease in the amount of radio frequency (rf) power to the plasma caused by protective suppression of the amount of rf power generated by the transmitter. The goals of this task were to study several alternate designs for a tuning and matching (T&M) system and to recommend some research and development (R&D) tasks that could be carried out to test some of the most promising concepts. Analyses of five different T&M configurations are presented in this report. They each have different advantages and disadvantages, and the choice among them must be made depending on the requirements for the IC system. Several general conclusions emerge from our study: The use of a hybrid splitter as a passive reflected-power dump [``edge localized mode (ELM)-dump``] appears very promising; this configuration will protect the rf power sources from reflected power during changes in plasma loading due to plasma motion or profile changes (e.g., ELM- induced changes in the plasma scrape-off region) and requires no active control of the rf system. Trade-offs between simplicity of design and capability of the system must be made. Simple system designs with few components near the antenna either have high voltages over considerable distances of transmission lines, or they are not easily tuned to operate at different frequencies. Designs using frequency shifts and/or fast tuning elements can provide fast matching over a wide range of plasma loading; however, the designs studied here require components near the antenna, complicating assembly and maintenance. Capacitor-tuned resonant systems may offer a good compromise.

 6. Ich bin Jugoslawe – ich zerfalle also“.Chronotopoi der Angst in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

  OpenAIRE

  Mare, Raffaella

  2015-01-01

  2012 - 2013 Questo lavoro si propone di esaminare alcune opere scelte di autori della letteratura contemporanea di lingua tedesca originariamente provenienti dai territori appartenuti alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Oggetto della ricerca sono gli scrittori che hanno vissuto le guerre jugoslave direttamente o indirettamente, e che successivamente si sono trasferiti nei Paesi di lingua tedesca (Germania, Austria o Svizzera). Del Paese di destinazione hanno i...

 7. Metodologija postavljanja diferencijalnih jednačina pri istraživanju dinamičkih parametara konstrukcije lansirne rampe na vozilu točkašu / Methodology make of differential equations at investigation of dynamic parameters of constructions of launcher on vehicle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlado P. Đurković

  2007-07-01

  Full Text Available U radu se određuju optimalni parametri konstrukcije lansirne rampe: položaj tačke vešanja hidrocilindra na rampi, dužina i materijal rampe, koeficijent viskoznog trenja ulja u hidrocilindru, koeficijent krutosti lansirne rampe i hidrocilindra, poprečni presek rampe, itd. Radi toga postavlja se mehanički model sa tri stepena slobode kretanja i odgovarajući model u vidu sistema od tri nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda. Numeričkom analizom dobijenog matematičkog modela (primenom programskog jezika Compaq Visual Fortran, Version 6.5 dolazi se do optimalnosti pojedinih parametara. Dobijeni rezultati, predstavljeni u grafičkoj formi, mogu da budu veoma korisni projektantima raketnih lansera, kako stabilnih, tako i mobilnih, pri razvoju novih konstrukcija i modifikaciji postojećih. / This paper determines optimal construction parametrics of a missile launcher place of hydro-cylinder on launcher, length and material of ramp of launcher coefficient of the viscosity of friction oil in hydro-cylinder, coefficient of stiffness of launcher and hydro-cylinder, cross-section of launcher etc. In this purpose appointment mechanical model with three degrees of freedom motion and analogous model of system of three nonlinear differential equation second order. Numerical analysis obtained mathematical model (programming with language Compaq Visual Fortran, Version 6.5 coming to optimal parameters. Obtained results that are presented in graphical shapes can be very useful for designing stable and mobile missile launchers, both for development of new constructions and modification of existing structures.

 8. One vision, one platform, one company – power of one. Czy nowy system biblioteczny zrewolucjonizuje bibliotekę?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2007-01-01

  Full Text Available Od momentu, gdy w polskich bibliotekach zaczęto wprowadzać zintegrowane, zautomatyzowane systemy biblioteczne – minęło już ponad dziesięć lat. W ciągu tego czasu zaobserwowano olbrzymi rozwój technologii informacyjnych powodujący upgrade bazy, nowe wersje i uaktywnianie nowych funkcji programów bibliotecznych. Użytkowników Horizona czeka wkrótce wdrożenie innowacyjnego systemu Symphony (Rome. Artykuł prezentuje jego specyfikację zaprezentowaną podczas konferencji użytkowników systemów firm Sirsi i Dynix, która odbyła się w Barcelonie w maju 2007 roku. Artykuł ma również pobudzić dyskusję – jakiego systemu bibliotecznego potrzebują biblioteki XXI wieku. W jakim programie pracować chcą bibliotekarze, jak zmodyfikować opcje modułów, by dostosowywać je do aktualnych zmian na rynku, nowych technologii oraz wciąż rosnących potrzeb bibliotek i ich użytkowników.

 9. Selected Properties of Flotation Tailings Wastes Deposited in the Gilów and Żelazny Most Waste Reservoirs Regarding Their Potential Environmental Management / Wybrane Właściwości Odpadów Poflotacyjnych Zdeponowanych W Zbiornikach Gilów I Żelazny Most W Aspekcie Możliwości Ich Zagospodarowania Przyrodniczego

  Science.gov (United States)

  Baran, Agnieszka; Śliwka, Małgorzata; Lis, Marcin

  2013-09-01

  Wastes originating from copper mining, particularly generated during the ore enrichment process constitute a considerable percentage of industrial wastes in Poland, which theoretically are supposed to provide a raw material base but remain wholly unmanaged. Wastes from copper flotation are deposited on the waste dumps which pose a significant eco-toxicological hazard. The paper discussed the results of analysis of selected post-floatation waste properties deposited in the Żelazny Most and Gilów reservoirs from the perspective of their environmental management. Odpady pochodzące z górnictwa miedzi, szczególnie powstające w procesie wzbogacania rudy, stanowią znaczny odsetek odpadów przemysłowych w naszym kraju, które teoretycznie zasilić mają bazę surowcową i w całości pozostają niezagospodarowane. Odpady z procesu flotacji miedzi są deponowane na składowiskach i stanowią zagrożeniem ekologicznym i ekotoksykologicznym dla środowiska przyrodniczego i człowieka. Niekorzystne oddziaływanie składowisk odpadów poflotacyjnych na środowisko to przede wszystkim deformacje terenu, zanieczyszczenia gleb zanieczyszczeń roślinności metalami ciężkimi, oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. W artykule zostały omówione niektóre właściwości fizykochemiczne oraz ekotoksykologiczne odpadów poflotacyjnych deponowanych w zbiornikach Żelazny Most i Gilów pod kątem ich biologicznego zagospodarowania. Próbki pobranych osadów, po odpowiednim przygotowaniu, poddano ocenie wybranych parametrów fizycznych, analizie chemicznej oraz serii testów ekotoksykologicznych. Właściwości ekotoksykologiczne osadów oceniono przy użyciu baterii biotestów składającej się z dwóch biotestów pracujących na pięciu organizmach (tab. 1). W teście Phytotoxkit do pomiaru toksyczności osadu wykorzystano trzy rośliny: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum i Sinapis alba. Mierzonym parametrem było zahamowanie kiełkowania nasion oraz d

 10. Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Gierowska-Kałłaur

  2017-12-01

  ęstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła Darzony powszechnym szacunkiem przez sobie współczesnych, posługujący się wszystkimi kresowymi językami, świetny żołnierz – Stanisław Bułak-Bałachowicz jeszcze jako podkomendny Mikołaja Judenicza, starał się o przemianowanie dowodzonego przez siebie oddziału na „Armię Ludową”, inaczej ujmując, Armię Terytorialną lub Krajową. Terytorialnym rozumieniem „białoruskości”, powiązanym z atawistycznym antybolszewizmem Bałachowicza, posłużył się Józef Piłsudski w swojej nowej kombinacji politycznej. Piłsudski postanowił wykorzystać nadarzające się romantyczne marzenie Sawinkowa o Trzeciej Rosji dla własnego celu. Rosyjski Komitet Polityczny, szable Bałachowicza i oświadczenia Wiaczesława Adamowicza ojca (Mozyrz, listopad 1920 r. miały posłużyć do budowy – Białorusi dla Białorusinów. Nie „kowieńsko-berlińskiej” i nie „sowieckiej”. „Trzeciej Białorusi”. Białorusi przyjaznej Polsce. W wyniku rozmów z Sawinkowem, budowniczym „Trzeciej Rosji”, po 6 marca 1920 r. (tzw. Nota Milleranda Piłsudski zaangażował się we wspieranie (również finansowe Rosyjskiego Komitetu Politycznego. Na podstawie umowy Polskiego Naczelnego Dowództwa z B. W. Sawinkowem wszystkie formacje rosyjskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały podporządkowane politycznie B. Sawinkowowi. 27 sierpnia 1920 r. z rozkazu Naczelnego Dowództwa Bałachowicz zawarł z Sawinkowem tajną umowę. Obaj z Sawinkowem dążyć mieli do zwołania w przyszłości Zgromadzenia Ustawodawczego, ziemi dla ludu, demokracji i utworzenia Związku Narodów (federacji. W przypadku posunięcia się oddziału Bułak-Bałachowicza „w głąb terytorium rosyjskiego” miały być przy nim zorganizowane samorząd lokalny i zarząd administracyjny. Właśnie w ten sposób Bułak-Bałachowicz miał być wykonawcą kolejnego „pomysłu” J. Piłsudskiego „na Białoruś”.

 11. Učinkovitost panela pri senzorskoj procjeni meda

  OpenAIRE

  Šurić, Pina

  2016-01-01

  Senzorska analiza je znanstvena disciplina koja potiče, mjeri, analizira i interpretira reakcije onih karakteristika hrane i tvari koje se zapažaju osjetilima vida, mirisa, okusa, dodira i sluha. Senzorski panel provodi senzorsku analizu. Senzorski ocjenjivači moraju biti školovani i motivirani da bi se dobila kvalitetna procjena. Program Panelcheck služi za brzu analizu jednog ili više panela. Program omogućava jednostavni grafički prikaz rezultat koji sadrže statističke podatke, a vizualizi...

 12. Vrstniški pritisk in uporaba drog pri mladostnikih

  OpenAIRE

  Tomažič, Katra

  2017-01-01

  Tema magistrskega dela je vrstniški pritisk in uporaba drog med mladostniki. Sestavljeno je iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem smo se seznanili z obdobjem odraščanja oziroma adolescence, ki velja za nekakšno prelomnico med otroštvom in odraslostjo. Nekaj besed smo namenili razlogom, zaradi katerih naj bi mladi začeli uporabljati droge, vendar smo se nekoliko bolj osredotočili na vrstniški pritisk in vrstniške skupine, saj je le-ta zavzemal bistvo našega magistrskega dela. Med ...

 13. ELEKTROPORACIJA KOT NARAVNI MEHANIZEM HORIZONTALNEGA PRENOSA GENOV PRI PROKARIOTIH

  OpenAIRE

  MARJANOVIČ, IGOR

  2015-01-01

  Več vej znanosti si še vedno prizadeva ugotoviti, kako je življenje nastalo. Čeprav so si teorije nastanka življenja na Zemlji v podrobnostih lahko močno različne, so si v grobem enotne, da se živa bitja skozi naravno selekcijo prilagajajo okolju, v katerem se nahajajo. Temu procesu prilagajanja skozi čas pa pravimo evolucija. Vemo, da so bila enocelična bitja prisotna pred večceličnimi, celice brez jedra (prokarioti) pa pred celicami z jedrom (evkarioti). Do devetdesetih let prej...

 14. Okeanos Explorer (EX1607): CAPSTONE Wake Island PRI MNM (Mapping)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Operations will include 24 hour/day mapping operations using the ship’s deep water mapping systems (Kongsberg EM302 multibeam sonar, EK60 split-beam fisheries...

 15. Presoja vplivov na zasebnost pri razvoju pametnih tehnologij

  OpenAIRE

  ZAVRL, TOMAŽ

  2016-01-01

  Informacijski sistemi, nas pogosto nezavedno spremljajo na vsakem koraku. Kolikokrat se, ob pogledu na video kamero nad pločnikom, zamislimo in vprašamo, čemu je ta kamera namenjena? Kam se prenaša slika? Kdo sedi za ekranom in spremlja dogajanje? Je slika shranjena? Ali obstaja mehanizem, ki prepozna obraz in ugotavlja, kdo in kdaj hodi po pločniku? S takimi in podobnimi vprašanji, bi se v sodobnem času moral ukvarjati vsakdo. Še posebno se morajo z njimi ukvarjati razvijalci informacijsk...

 16. DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI

  OpenAIRE

  Markovič, Polona

  2012-01-01

  Ustavno zagotovljena pravica do enakosti, brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov in različnih skupin oseb na vseh področjih družbenega življenja je neizogibno potrebna natančna zakonska opredelitev varstva pred diskriminacijo. Prepoved diskriminacije je pravno regulirana v določilih mnogih dokumentov, sprejetih na mednarodni in nacionalni ravni. Diskriminacijo lahko naj...

 17. Umetna prekinitev nosečnosti pri mladostnicah

  OpenAIRE

  Morina, Majlinda

  2014-01-01

  Mladost je izmed najlepših življenjskih obdobij. Iz mladosti izhaja veliko spominov. Ti spomini so velikokrat povezani z ljubeznijo, s spolnostjo, z odraščanjem, itd. Vsaka mladostnica doživlja mladost drugače, saj odraščajo v različnih okoliščinah, v različnih kulturah in religijah, prav tako mladostnice doživljajo nosečnost v mladosti zelo različno. Veliko jih je takšnih, ki otroka obdrži, še več pa je takšnih, ki se odloči za umetno prekinitev nosečnosti. Umetna prekinitev nosečnosti je pr...

 18. Možnosti vybraných kvasinkových kmenů v technologii výroby piva

  OpenAIRE

  Caltová, Jana

  2014-01-01

  In this Bachelor thesis I deal with use of yeast strains by beer production. The first part of this work is dedicated to the history of beer production and the use of the yeast strains by the influence of beer. It is explaned the diference between lower and upper fermentation. It talks about the history of beer production and its technology. In the next part of my work I deal with influence of bakterium that are used in beer industry. In the end of my work I deal with the anaerobic glycolysis...

 19. Od konsekwencji do antecedencji – zmiana orientacji pomiaru we współczesnej rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Łada

  2017-07-01

  Full Text Available Masowa cyfryzacja rzeczywistości gospodarczej ma ogromny wpływ na teorię i praktykę rachunkowości. Zmiany obserwowane w podejściu do pomiaru ekonomicznego, będące efektem rozwoju fenomenu big data są wielowymiarowe. Jednym z interesujących aspektów dostępności dużych cyfrowych zbiorów danych jest możliwość łączenia wyceny efektów działań biznesowych z sygnałami o ich antecedencjach. Celem artykułu jest wskazanie na pomiar antecedencji przyszłej sytuacji ekonomicznej jako ważnego obszaru współczesnej rachunkowości. Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprzyja rozszerzaniu zakresu pomiaru ekonomicznego – od konsekwencji zdarzeń gospodarczych po ich antecedencje, a to wymaga rozwoju nowych metod rachunkowości.

 20. "Ich kam unter die Schweizer": Teaching Switzerland as a Multi-Ethnic Society

  Science.gov (United States)

  Baumgartner, Karin

  2012-01-01

  This article describes a five-week module on "Switzerland as a multi-ethnic society" intended to counteract the popular image of Switzerland as a homogenous country concerned mostly with tourism, chocolate, and watches. Instead, the module treats Switzerland through topics such as the definition of identity in a multi-ethnic society, the…

 1. Přechylování jmen živočichů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Albrechtová, Barbora

  2016-01-01

  Roč. 99, č. 5 (2016), s. 243-255 ISSN 0027-8203 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2010013 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : animal names * derivation of gender opposite forms * markedness * word-formation Subject RIV: AI - Linguistics

 2. Numerical versus analytical Ic(H) patterns in Josephson junctions with periodically alternating critical current density

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lazarides, N

  2004-01-01

  An analytical expression for the magnetic-field-dependent critical current I c (H) of Josephson junctions with periodically alternating critical current density J c (x) is derived within the uniform field approximation. Comparison with numerically calculated I c (H) patterns for junctions with identical, thick, periodically arranged defects with the corresponding analytical expression reveals fair agreement for a wide range of parameters, due to increased characteristic length. Based on qualitative arguments, we give the dependence of the new characteristic length on the geometrical parameters of the junction, which is in agreement with self-consistent calculations with the static sine-Gordon equation. The analytical expression captures the observed qualitative features of the I c (H) patterns, while it is practically exact for short junctions or high fields. It also produces the shift of the major peak from the zero-field position of the standard Fraunhofer pattern to another position related to the periodicity of the critical current density in φ-junctions

 3. O škalach ekvivalentnych uslovij, charakterizujuščich vesovoje neravenstvo Stiltjesa

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gogatishvili, Amiran; Persson, L. E.; Stepanov, V.D.; Wall, P.

  2012-01-01

  Roč. 447, č. 1 (2012), s. 13-14 ISSN 0869-5652 R&D Projects: GA ČR GA201/08/0383 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : integral inequalities * Stieltjes inequality * Stieltjes transform * scales of equivalents conditions Subject RIV: BA - General Mathematics http://www.maikonline.com/maik/showArticle.do?auid=VAH8R2F8ME

 4. OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH I ICH REDUKCJI W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz BARSZCZ

  2016-03-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki zastosowania modelu SWMM do obliczenia przepływów o prawdopodobieństwach 50, 10, 2 i 1% w 8. przekrojach Potoku Służewieckiego na odcinku od km 0+000 do 6+576 oraz w 2. przekrojach Rowu Wolica. Zlewnia Potoku Służewieckiego jest zlokalizowana w południowej części Warszawy. Największe zagrożenie powodziowe występuje na odcinku Potoku Służewieckiego od km 0+000 do 3+875. Przepustowość koryta Potoku na tym odcinku kształtuje się na poziomie przepływu maksymalnego o prawdopodobieństwie 50%. Największe wartości przepływów w Potoku Służewieckim prognozowano w przekroju obliczeniowym numer V (km 4+267: Q50% = 13,863, Q10% = 23,019, Q2% = 28,825 i Q1% = 30,500 m3·s-1. Jedną z przyczyn występowania zagrożenia powodziowego w dolnym biegu Potoku Służewieckiego jest dopływ dużej ilości wód opadowych Rowem Wolica. Wartości przepływów w górnym odcinku Rowu Wolica (w przekroju VI zawierały się w granicach od 8,005 do 12,402 m3·s-1, w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia opadu obliczeniowego. W celu określenia możliwości redukcji przepływów w Rowie Wolica, przeprowadzono obliczenia w których uwzględniono zastosowanie kryzy na odcinku ujściowym kolektora do kanału otwartego. Zastosowanie kryzy w kolektorze pozwoli zredukować przepływy o prawdopodobieństwach 50, 10 i 2% odpowiednio o 61,0; 46,0 i 36,6%. Zastosowanie kryzy o stałej średnicy ϕ1,08 m, ustalonej dla przepływu o prawdopodobieństwie 2%, spowoduje znacznie mniejszą redukcję przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwach 50 i 10%.

 5. "Ich Brauche Mix-Cough": Cross-Linguistic Influence Involving German, English and Farsi

  Science.gov (United States)

  Kazzazi, Kerstin

  2011-01-01

  This paper deals with cross-linguistic influence (CLI) in early trilingualism involving the languages German, English and Farsi. The data come from the case study of the author's two children growing up in a trilingual family within a monolingual German-speaking environment. Specific types of CLI from the non-dominant language Farsi on German and…

 6. Konvertibilné obligácie a špecifiká ich hodnocovania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Božena Hrvoľová

  2013-11-01

  Full Text Available Convertible bonds belong to the group of innovations, which are connected with common features of more securities that are named hybrid or synthetic securities. This article will discuss advantages of these securities for investors and companies’ (issuers, specifics of convertible bonds valuation, conversion premium and premium for option, which are connected with convertible bonds valuation and with investors´ decision making, whether they will remain in the position of holder or whether they will convert convertible bonds into the shares of company.

 7. Bezdomovci a ich integrácia na trhu práce

  OpenAIRE

  Šprlák, Tomáš

  2009-01-01

  This thesis concerns the homelessness, which is an important problem of modern society. The problem is treated from the viewpoint of the integration of homeless people on the labour market. The theoretical part concerns the historical development of work as a factor of the social cohesion, labour market mechanisms with emphasis on the problem of the social exclusion, unemployment and homelessness. Empirical part shows the results of an inquiry realized on 23 homeless people in Prague and incl...

 8. "Ich war nicht der allmächtige Autor" / Simon Stephens ; intervjueerinud Jacqueline Bolton

  Index Scriptorium Estoniae

  Stephens, Simon, 1971-

  2012-01-01

  NO99 teatris esietendunud kolme teatri - NO99, Münchner Kammerspiele, Lyric Hammersmith Theatre - koostöös valminud lavastuse "Three Kingdoms" ("Kolm kuningriiki") teksti autor Simon Stephens räägib

 9. Creativity and mood disorders: The enigmatic case of Isaak Il'ich Levitan (1860-1900).

  Science.gov (United States)

  Lerner, Vladimir; Margolin, Jacob; Witztum, Eliezer

  2017-05-01

  Isaak Levitan (1860-1900) was one of Russia's most influential landscape artists. He lived a very short life, only 40 years, but left more than 1000 paintings. He suffered from mood fluctuations, and died as a result of serious heart disease. After an introduction related to the issue of creativity and mental disorders, a short biography of Levitan's life is outlined, followed by some examples of his mood and behavior. A section on the mood's reflection in Levitan's professional work is followed by a description of his romantic loves and disappointments and his relationship with his contemporary Russian, the writer Anton Chekhov.

 10. ICH rf system data acquisition and real time control using a microcomputer system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cary, W.P.; Allen, J.A.; Pinsker, R.I.; Petty, C.C.

  1993-10-01

  On the basis of the rapidly increasing power, speed, and decreasing cost of the personal computer (microcomputer) it was felt that a real time data acquisition and control system could be configured quickly and very cost effectively. It was further felt that by using a high level or object-oriented programming language that considerable time and expense could be saved and at the same time increase system flexibility. This paper will attempt to address the desired system requirements and performance for both the control of the high power transmitters and for the data acquisition and presentation of the information

 11. VALIDATION OF ANALYTICAL PROCEDURES: A COMPARISON OF ICH Vs PHARMACOPOEIA (USP) Vs FDA

  OpenAIRE

  Sharma Ajay; Sharma Rohit

  2012-01-01

  Method validation is the process used to confirm that the analytical procedure employed for a specific test is suitable for its intended use. Results from method validation can be used to judge the quality, reliability and consistency of analytical results; it is an integral part of any good analytical practice. When extended to analytical procedure, depending upon the application, it means that a method works reproducibly, when carried out by same or different persons, in same or different l...

 12. Zamyšlení nad odkazem našich učitelů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ošťádal, Bohuslav

  2008-01-01

  Roč. 50, č. 11 (2008), K203-K204 ISSN 0010-8650 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : heritage * medicine * physiology Subject RIV: ED - Physiology

 13. Development of data acquisition and control system for ICH & CD transmission line components test facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patel, Manoj, E-mail: manoj.patel@iter-india.org [ITER-India, Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar 382428, Gujarat (India); Jha, Akhil [ITER-India, Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar 382428, Gujarat (India); Patel, Nidhi [Department of Instrumentation & Control Engineering, Dharmsinh Desai University, Nadiad 387001, Gujarat (India); Krishna, J.V.S. Hari; Rajnish, Kumar; Soni, Dipal; Verma, Sriprakash; Patel, Hriday; Trivedi, Rajesh; Mukherjee, Aparajita [ITER-India, Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar 382428, Gujarat (India)

  2016-11-15

  Highlights: • Traveling Wave Resonator (TWR) gain achieved is 13.58 dB using 10 dB coupler. • Software module for Automatic calibration for power detector is developed and integrated. • Application module is developed using LabVIEW™ for high power RF operation of TWR. - Abstarct: India is developing a very high power test bed (∼MW level) based on concept of Travelling Wave Resonator (TWR) for testing of passive transmission line components [3]. Data acquisition and control system is required for safe and reliable operation of TWR. It includes online monitoring of input power and circulating ring power. Acquired RF signal provides information about forward and reflected RF power. For MW power level testing, system is protected against arc and thermal effect during CW operation. National Instrument make hardware and software have been used to acquire signals from RF detector, Arc detectors, IR camera and thermocouples etc. LabVIEW™ based software has been developed for calculation of RF parameters. Graphical user interface is developed for better visualization. Initial testing of the TWR setup with 10 dB coupler provides a power gain of 13.58 dB (22X). For future 3 MW TWR test bed the required power gain is ∼20 dB (100X) since the available source is ∼40 kW. This paper describes the detail design and integrated test results for data acquisition and control system for TWR test bed.

 14. Związki polifenolowe i ich suplementacja u kobiet po menopauzie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ireneusz Połać

  2011-04-01

  Full Text Available Polyphenolic compounds are a broad group of organic compounds of plant secondary metabolites, whichhave in their structure one or more aromatic rings and from one to several hydroxyl groups with acidic character.Due to their heterogeneous construction polyphenolic compounds have been classified into several groups:simple phenols, phenolic acids, coumarins, xanthones, stilbenes, lignans, anthraquinones and the largest group– flavonoids. Polyphenols are characterized by a variety of biological activity. As natural antioxidants, they mayprotect against reactive oxygen species (ROS and reactive nitrogen species (RNS. Moreover, they have theability to seal blood vessels and of vasodilatation. Polyphenolic compounds also have anti allergic, antibiotic,antibacterial, antiviral, antifungal, anti-inflammatory and anticoagulation effects. Many recent studies haveshown that a diet rich in polyphenolic compounds modulates several biomarkers of cardiovascular diseaseand cancer. Thanks to their pro-health properties, an increasing number of dietary supplements based on plantextracts are introduced for commercial use. Clinical studies confirm the effectiveness of supplementation withproducts containing polyphenolic compounds in the prevention of cardiovascular disease in postmenopausalwomen. Polyphenols also have the ability of aromatase inhibition, which means that they can be used in theprevention of breast cancer. This article describes the characteristics and biological properties of polyphenoliccompounds, as well as clinical studies conducted in postmenopausal women taking polyphenols.

 15. Filtration track membranes and their biomedical applications; Trekowe membrany filtracyjne oraz ich zastosowania biomedyczne

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buczkowski, M.; Wawszczak, D.; Starosta, W. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The characteristics of track filtration membranes has been performed. The investigation of radiation resistance has been carried out for different types of polymer foil used as a membrane material. Biomedical applications of track filtration membranes have been presented and discussed. 10 refs, 10 figs.

 16. Die heiligen Propheten, eure Apostel und ich. Metatextuelle Studien zum zweiten Petrusbrief

  NARCIS (Netherlands)

  Ruf, M.G.

  2010-01-01

  Of all New Testament writings, the Second Letter of Peter bears the most explicit witness to the varied literary activity of Early Christianity and most expressly reflects on its use of Scripture as prophecy. The present dissertation applies itself to this metatextual character of the Second Letter

 17. Technology and language: Learning to say mouse in K'iche' | IDRC ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  2011-02-08

  Feb 8, 2011 ... Implementation is gradual, as bilingualism is not the simple case of educating in two official languages but Spanish and one of 22 Mayan languages spoken by about 30% of a population of 11 million. According to Celso Chaclán, deputy minister responsible for bilingual and intercultural education, only ...

 18. Slavjane na territorii Čechii i ich kontakty v VI-VII vv

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Profantová, Naďa

  2015-01-01

  Roč. 2015, č. 5 (2015), s. 97-116 ISSN 1608-9057 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Prague-type pottery culture * contacts * archaeology and identity * palmate fibulae * Byzantine buckles Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 19. Přirozená reprodukce ryb v našich vodách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vetešník, Lukáš; Lotocki, T.

  2014-01-01

  Roč. 17, č. 6 (2014), s. 44-47 ISSN 1212-2017 R&D Projects: GA MŠk EE2.3.35.0026 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : fish reproduction * Czech Republic Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 20. Er schaut mich an und ich schaue ihn an : Phänomenologie der Liebe

  NARCIS (Netherlands)

  Wulf, Mariéle; Dobhan, Ulrich

  2018-01-01

  Der phänomenologischer Beitrag Edith Steins zur Liebe verdankt sich einer originellen Phänomenologie, die in einer aktiven Auseinandersetzung mit ihren Lehrern Edmund Husserl und Max Scheler entstanden ist und die später bereichert und vertieft wurde durch die Aufnahme religionsphilosophischer und

 1. Fotbaloví fanoušci - hooligans na našich stadionech

  OpenAIRE

  KROČÁK, Pavel

  2010-01-01

  Bachelor paper is about radical football fans (hooligans). The theory describes football hooliganism and its progress in Europe. Practical part answers the hypothesis: Number 1. most of czech people is afraid of radical football fans. Number 2. most of public depend on activity of state organs to protect againts fans criminality. The research verifies this hyphothesis in the region of South Bohemia and with a view to reality, that most of informations about hooligans are from media.

 2. Organizacija inžinjerijskih radova pri rušenju deonice puta / Organization of engineering works during demolition of a road section / Организация инженерных работ по демонтажу участков дорог

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2016-01-01

  Full Text Available Prilikom upotrebe minsko-eksplozivnih sredstava za rušenje elemenata, materijala i objekata jako je bitna organizacija izvođenja radova prilikom pripreme i u toku izvođenja samog rušenja. Za izvođenje ovih radova u Vojsci Srbije postoje specijalizovane i namenske jedinice. Radi se o jedinicama jedne od specijalnosti u okviru roda inžinjerije, pionirske specijalnosti, koje egzistiraju u okviru inžinjerijskih bataljona, odnosno brigada KoV. Organizacija inžinjerijskih radova zapravo predstavlja iznalaženje najcelishodnijeg rešenja u pogledu upotrebe pokretnih stvari, ali i naprezanja ljudstva, pri rušenju konkretnog objekta – deonice puta. Pri tome veliki problem predstavlja literatura, a posebno norme za izvođenje radova, jer izuzev nekoliko skripti za internu upotrebu, sve se svodi na literaturu iz sedamdesetih ili početak osamdesetih godina prošlog veka. Posebno je razrađena primena mera zaštite prilikom upotrebe eksploziva. / When using explosive ordnance for the demolition of elements, materials and facilities, organization is very important in the preparation of works as well as during demolition itself. In the Army of Serbia, for this kind of works, there are specialized expert units within Land Forces engineering battalions or brigades. The organization of the engineering work given in the article is a purposeful solution, regarding the use of movable property and stress imposed on people as well, when performing demolition of a concrete structure - road section. Lack of literature is a big drawback, especially lack of norms for demolition works. Except for some unofficial lectures for internal use, most of the literature dates back to the seventies or early eighties. A special emphasis in this paper is given to the application of protective measures in the use of explosives. / В процессе применения минно-взрывных средств для сноса элементов, материалов

 3. Do PRI ao sistema plural na transição mexicana From PRI's hegemony to a plural system in the mexican transition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelson Rojas de Carvalho

  1997-08-01

  Full Text Available Os resultados das eleições mexicanas de 6 de julho deste ano devem ser compreendidos à luz das políticas de ajuste e de reforma do Estado implementadas por De La Madrid e Salinas de Gortari. A reforma do Estado minou o partido de Estado: a perestroika mexicana acabou por produzir sua glasnostThe outcome of this year's Mexican elections must be understood from the perspective of the structural reform policies put into practice by presidents De La Madri and Salinas de Gortari. The reform of the State undermined the state party: the Mexican perestroika produced its own glasnost.

 4. State of technology and problems of environmental protection in coking plants on the basis of inspection conducted by the National Inspectorate for Environmental Protection. Stan technologii a problemy ochrony srodowiska w zakladach koksowniczych na podstawie wynikow kontroli PIOS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jarzebski, L.; Wolany, B.; Kubala, I. (Panstwowy Inspektorat Ochrony Srodowiska (Poland))

  1988-01-01

  Reports on the state of environmental protection at various technological operations in Polish coking plants. Overall emission of pollutants to atmospheric air is estimated to be 49.5 kg/t of dry coal charge in old coking plants, 4.4 kg/t in the Przyjazn plant, while the newest technologies permit emission to be reduced to 2.0 kg/t. Fresh water consumption, waste water dumping and clarification in coking plants are discussed. Reliability of means and methods used for emission measurements and effectiveness of the coking plant's own environmental protection service are assessed. Only two of the eleven coking plants inspected had valid legal permission for their emission levels. Most plants did not have valid permission for fresh water intake or waste water dumping. Measures are recommended to improve environmental protection in Polish coking plants. 10 refs.

 5. Konečně jsem mohl „psát“, jako jsem hrával na klavír. K technologii psaní za časů avantgardy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Piorecká, Kateřina

  2013-01-01

  Roč. 24, č. 3 (2013), s. 8-9 ISSN 0862-657X Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Czech literature * avant-garde * typewriter * new technologies Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 6. Zhodnocení rozdílů v pěstitelské technologii hybridních a liniových odrůd pšenice seté

  OpenAIRE

  MAGOČI, Jan

  2014-01-01

  The target of this bachelor thesis is to compare the main differences of both breeding and growing technology of line and hybrid cultivars of sown wheat. On the grounds of gathered data from specialized literature and also from the growers from different parts of South Bohemian region, who are concerned with hybrid wheat growing, I came to the result that hybrid wheat is more productive than line cultivars, predominantly in the conditions that are less suitable for winter wheat growing. The b...

 7. VKLJUČEVANJE SIMULACIJSKEGA OKOLJA PRI SPOZNAVANJU LOKALNIH OMREŽIJ

  OpenAIRE

  Vadlja, Sibila

  2009-01-01

  V diplomskem delu se bomo osredotočili na spoznavanje lokalnih omrežij s pomočjo simulacijskega okolja. Preučili bomo možnosti, ki jih ponuja izbrano simulacijsko orodje ter z njegovo pomočjo sestavili sistem za preverjanje poznavanja lokalnih omrežij. Podrobneje bomo preučili delovanje lokalnih omrežij na spodnjih štirih slojih OSI referenčnega modela.

 8. Primjena umjetnih neuronskih mreža pri identificiranju i vođenju procesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerbić, I.

  2006-11-01

  Full Text Available During the development of intelligent systems inspired by biological neural system, in the last two decades the researchers from various scientific fields have created neural networks for solving a series of problems from pattern recognition, prediction, diagnostic, software sensor, modelling and identification, control and optimization. In this paper a review of neural network application in the field of chemical engineering with emphasis on identification and process control is given.The neural networks have been proven usefull in the applications which include complex chemical and biochemical reactions. In such a processes use of standard methods of process modelling and control structure are frequently not suitable. The ability of neural network to model dynamics of nonlinear process makes them an important tool for implementation in model-based control. Due to intensively theory development and many practical applications, there are numerous neural network structures and algorithms.In this paper neural networks are categorized under three major control schemes: model-base predictive control, inverse model-based control, and adaptive control. The major applications are summarized. It reveals prospect of using neural networks in process identification and control.The future of neural network application lies not only in their explicite use, but in cross connecting to other advanted technnologies as well. Fusion of neural networks and fuzzy logic in the form of neural-fuzzy network is one of the possibilites. Other important field is hibrid modelling and identification methods which supplement simplified mechanistic models. Software sensors and their application, especially in controlling of bioprocesses, present a very promising field.

 9. Optimizatsiya i intensifikatsiya insulinoterapii pri sakharnom diabete 2 tipa (klinicheskie rekomendatsii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I I Dedov

  2010-12-01

  Full Text Available По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом, на 1 января 2009 года в России сахарный диабет (СД выявлен более чем у 3 миллионов человек, из них 2,7 миллиона приходится на 2 тип. Последние 15-20 лет интерес к выбору оптимальной терапии на всех этапах развития СД 2 типа возрастает. Это связано с одной стороны с появлением новых научных данных, а с другой стороны со всё увеличивающимися возможностями фармакологического воздействия у этой категории больных. В настоящее время специалисты выделяют 9 групп таблетированных и инъекционных препаратов. Эти данные представлены в одном из самых важных опубликованных за последнее время международных документов – совместном консенсусе Американской Диабетической Ассоциации (ADA и Европейской Ассоциации по исследованию диабета (EASD, а также в недавно опубликованном Консенсусе Американской Ассоциации Клинических Эндокринологов (AACE/ Американской Коллегии Эндокринологов (ACE. В этом обзорном документе специально оговаривается сравнение различных препаратов в виде следующего заявления: «В настоящее время недостаточно данных, чтобы поддержать рекомендацию по какому-то конкретному классу сахароснижающих препаратов или их комбинации в отношении влияния на предупреждение осложнений. Поэтому, справедливо судить и сравнивать сахароснижающие агенты, так же, как и их сочетание, в первую очередь по их способности снижать и поддерживать уровень HbA1c, а также по их безопасности, специфическим побочным эффектам, переносимости, удобстве в применении». Далее в документе подчеркивается особая роль инсулина в лечении СД, обосновывая это следующим: • инсулин является самым мощным сахароснижающим препаратом; • своевременное начало инсулинотерапии обеспечивает оптимальный контроль гликемии и, соответственно, улучшает прогноз СД 2 типа, замедляя развитие в организме необратимых изменений; • доказано влияние интенсивной инсулинотерапии на предупреждение развития сосудистых осложнений при диабете; • по мере прогрессирования диабета заболеванием труднее управлять; в этом плане инсулин даёт дополнительные преимущества, поскольку его действие не зависит от остаточной секреторной активности бета-клеток. В настоящих рекомендациях будут затронуты все этапы инсулинотерапии СД 2 типа: начало, оптимизация и интенсификация.

 10. Student Scientific Conference PriF UK 2011. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2011-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (336 contributions); (ii) Chemistry (56 contributions); (iii) Didactics (6 contributions); (iv) Environmental Science (30 contributions); (v) Geography (38 contributions); (vi) Geology (50 contributions); Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 11. VRIJEDNOST KARBOKSITERAPIJE PRI LIJEČENJU KRONIČNE RANE POTKOLJENICE

  OpenAIRE

  KOVAČEVIĆ, JADRANKA; SINOŽIĆ, TAMARA

  2015-01-01

  Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili subkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem Bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimuliraju ibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. Brojna su područja primjene karboksiterapije: od liječenja kroničnih rana, bolesti ...

 12. Legislativní problematika zpracování pryžového odpadu

  OpenAIRE

  Harant, Petr

  2011-01-01

  This diploma thesis deals with the issue of rubber waste legislative focusing on waste tyres. The aim of the thesis is a thorough analysis of current legislative including newly prepared alterations with emphasis on specific lingering problems. A project of secondary material recycling, which has been created in current legal conditions, will be introduced. The project is assessed in terms of project managment methodology and the thesis concludes by suggesting an ideal project managment appro...

 13. Mere zaštite pri eksploataciji mašina i opreme za aplikaciju pesticida

  OpenAIRE

  Dimitrovski, Zoran; Kukutanov, Risto; Gligorevic, Kosta; Oljaca, Mico

  2016-01-01

  Direktiva 2009/128/EC Evropskog parlamenta određuje okvir za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana u svakoj državi, koji se odnosi na održljivoj upotrebi pesticida. Jedan deo directive dierktno uređuje upotrebu mašina i opreme za aplikaciju pesticida kao i njihovo pravilno i bezbedno korištenje. Imajuči u vidu da u Republici Makedoniji inspekcija i obuka farmera za pravilno i bezbedno korištenje ovih mašina nisu obavezne, javljaju se problemi oko održavanja mašina i trovanj...

 14. Opredelenije obščego zemnogo ellipsoida pri uslovii V.V.Brovara

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burša, Milan; Vatrt, V.; Kouba, J.; Šíma, Zdislav; Jurkina, M. I.

  č. 11 (2002), s. 6-9 ISSN 0016-7126 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1003909 Keywords : Earth's ellipsoid * determination * semimajor axis Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

 15. Seventh national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-01-01

  This publication contains the papers delivered at the 7th national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held on the 10th and 11th November 1983 in Johannesburg. This papers cover information on the various applications of rubber and plastic and other organic polymers. One of this papers look at studies in cross-linking PVC footwear soling compounds using gamma-irradiation

 16. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja

  OpenAIRE

  Zaner, Tamara

  2017-01-01

  Working as social pedagogues, we constantly meet young people. In a modern society, the youth face insecurity, doubts, and consequently, also distress that affects all aspects of their lives. The present paper is based upon Beck’s conceptualisation of the modern society. To understand the position of the young within the society I part from the concept of “life orientation”, developed by the social pedagogue Hans Thiersch. The present thesis has two purposes. One of them is to check how creat...

 17. Testikulárna degenerácia pri Huntingtonovej chorobe

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bohuslavová, Božena; Mačáková, Monika

  2015-01-01

  Roč. 25, č. 1 (2015), s. 8-10 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0124; GA MŠk(CZ) 7F14308 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : Huntington´s disease * testes * sperm Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 18. Sensor4PRI: a sensor platform for the protection of railway infrastructures.

  Science.gov (United States)

  Cañete, Eduardo; Chen, Jaime; Díaz, Manuel; Llopis, Luis; Rubio, Bartolomé

  2015-02-27

  Wireless Sensor Networks constitute pervasive and distributed computing systems and are potentially one of the most important technologies of this century. They have been specifically identified as a good candidate to become an integral part of the protection of critical infrastructures. In this paper we focus on railway infrastructure protection and we present the details of a sensor platform designed to be integrated into a slab track system in order to carry out both installation and maintenance monitoring activities. In the installation phase, the platform helps operators to install the slab tracks in the right position. In the maintenance phase, the platform collects information about the structural health and behavior of the infrastructure when a train travels along it and relays the readings to a base station. The base station uses trains as data mules to upload the information to the internet. The use of a train as a data mule is especially suitable for collecting information from remote or inaccessible places which do not have a direct connection to the internet and require less network infrastructure. The overall aim of the system is to deploy a permanent economically viable monitoring system to improve the safety of railway infrastructures.

 19. Sensor4PRI: A Sensor Platform for the Protection of Railway Infrastructures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Cañete

  2015-02-01

  Full Text Available Wireless Sensor Networks constitute pervasive and distributed computing systems and are potentially one of the most important technologies of this century. They have been specifically identified as a good candidate to become an integral part of the protection of critical infrastructures. In this paper we focus on railway infrastructure protection and we present the details of a sensor platform designed to be integrated into a slab track system in order to carry out both installation and maintenance monitoring activities. In the installation phase, the platform helps operators to install the slab tracks in the right position. In the maintenance phase, the platform collects information about the structural health and behavior of the infrastructure when a train travels along it and relays the readings to a base station. The base station uses trains as data mules to upload the information to the internet. The use of a train as a data mule is especially suitable for collecting information from remote or inaccessible places which do not have a direct connection to the internet and require less network infrastructure. The overall aim of the system is to deploy a permanent economically viable monitoring system to improve the safety of railway infrastructures.

 20. ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRI ULTRAZVOČNO VODENI LASERSKI SKLEROZACIJI VEN SPODNJIH OKONČIN

  OpenAIRE

  Kamenik, Klavdija

  2011-01-01

  Varikozne vene spodnjih okončin predstavljajo enega izmed najbolj pogostih zdravstvenih problemov, ki prizadene številne paciente. Zdravljenje varikoznih ven vključuje različne metode, med katerimi so se v zadnjem desetletju ob že znanih metodah zdravljenja kronične venske insuficience razvile tudi nove metode, ki omogočajo krajšo zdravstveno obravnavo, boljše rezultate zdravljenja in hkrati tudi boljše estetske rezultate za paciente. Problem raziskovanja v diplomskem delu je zdravstvena n...

 1. Prison Inmate Information System: The Case of Yola Central Pri1son ...

  African Journals Online (AJOL)

  The development in technology has brought about using computer system to solve practical problems in various fields of work. This advancement leads to automation of system processes. This paper studied the manual processing of Prisoners Information in Yola Prison of Adamawa state, with a view to developing an ...

 2. Bodo znanstveniki priče vnovičnemu stvarjenju sveta?

  CERN Multimedia

  Skerl, Jure

  2007-01-01

  V podzemlju blizu Ženeve bodo prihodnje leto opravili najpomembnejši fizikalni poskus, odkar je bila na začetku prejšnjega stoletja potrjena Einsteinova relativnostna teorija - Nekateri znanstveniki so tako vznemirjeni, da ponoči ne zatisnejo več oči. (1/2 page)

 3. Uporaba CAD/CAM orodij pri izdelavi zahtevnih elementov iz pločevine

  OpenAIRE

  Kolar, Zvonko

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni postopki izdelave plašča vrat blagajne Starpim. Ti zajemajo konstruiranje tridimenzionalnega modela in izdelavo tehniškega načrta s CAD/CAM programskim orodjem Pro/ENGINEER, razrez pločevine na CNC laserskem rezalnem stroju in upogibanje na CNC upogibalnem stroju. V diplomskem delu je bil z upogibalnimi preizkusi vzorčnih profilov kar najbolj natančno določen koeficient upogibanja K za toplo valjano pločevino kvalitete S235JR-N, debeline 3 mm. S tem bo v nad...

 4. Trudovye resursy poslevoennoj Litvy i ih ispol'zovanie pri vosstanovlenii Klajpedy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kretinin G. V.

  2014-05-01

  Full Text Available This article focuses on the issues of post-WWII economic restoration effort in the Soviet Lithuania. German occupation of the republic caused significant damage to its industry and agriculture. Pre-war Lithuania was an agrarian state aspiring to embark on an industrial-agrarian path of development. After the war, this aspiration did not only persist, but was intensified. To reach this objective, however, Lithuania required qualified workforce. Before the war, hardly any attention was paid to the training of workers for industrial-scale production and construction. Then, a considerable decrease in population during the war aggravated the already substantial labour shortage. The attempts of the republic’s leadership to solve the problems of labour shortage through organised labour migration and labour mobilisation yielded no significant results. The appeals to the Centre with the request to send a substantial number of specialists and workers to Lithuania were heard, but a state ravaged by war did not have sufficient human resources. One of the solution was the use of labour of German prisoners of war. A network of prisoner-of-war camps was established in Lithuania. In a matter of two to three years, PWs completed a significant amount of work aimed at the rebuilding of important infrastructural objects. The case of Klaipeda is used to demonstrate the opportunities of the region and Centre in organising workforce in the Lithuanian SSR. The study uses the data obtained by modern historiography and documents kept in the Lithuanian State Central Archive.

 5. Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purkyne) v nasadu pri Postojni

  OpenAIRE

  Bambič, Sebastian

  2017-01-01

  Omorika (Picea omorika (Panč.) Purk.) predstavlja malo izkoriščen potencial. Namen raziskave je ugotoviti, kako primerna je za pogozdovanje kot morebitna alternativa navadni smreki (Picea abies (L.) H. Karst.). Raziskavo smo izvedli na nasadu omorike pod vrhom hriba Počivalnik med Uncem in Postojno. Drevesa so bila posajena leta 1988 in so zdaj v fazi drogovnjaka. Sistematično smo izmerili prsni premer in ocenili zdravstveno stanje vseh dreves. Izračunali smo deleže dreves različnih zdravstve...

 6. Toplotna bilanca potapljača pri potapljanju v hladni vodi

  OpenAIRE

  Klemenčič, Eva

  2012-01-01

  V diplomskem seminarju obravnavamo toplotno bilanco potapljača v hladni vodi. Naredili smo teoretično oceno toplotne bilance posameznega dela telesa. Teoretične ocene smo primerjali z eksperimentalnimi podatki, ki smo jih pridobili z merjenjem temperature z IR kamero. Preverili smo, kateri tip potapljaške obleke najboljše izolira telo potapljača pred izgubo toplote.

 7. Obrazovanie Vzroslykh pri Probleme Dosuga (Adult Education and the Problem of Leisure)

  Science.gov (United States)

  Darinskii, Anatolii V.

  1969-01-01

  Adult education in the Soviet Union must find flexible new methods, preferably including tourism or other elements of recreation, to raise adults' cultural standards and intellectualize their free time while helping them improve their work qualifications and professional skills. (Author/LY)

 8. Student Scientific Conference PriF UK 2017. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.; Bobovska, A.

  2017-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (132 contributions); (ii) Chemistry (52 contributions); (iii) Geology (33 contributions); (iv) Geography (15 contributions); (v) Didactics (4 contributions); (vi) Environmental Science (9 contributions);) Contributions relevant of INIS interest (42 contributions) has been inputted to INIS.

 9. Terapija s pomočjo konja pri motnjah avtističnega spektra

  OpenAIRE

  Purgaj, Natalija

  2014-01-01

  Motnja avtističnega spektra je biološko utemeljena, pervazivna razvojna motnja v različno težkih oblikah. Prisotno je nenormalno ali moteno vedenje, ki se kaže pred tretjim letom starosti. Težave so značilne na socialnem področju, v interakciji, komunikaciji, pojavlja se utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje. Prisotne so lahko tudi druge nespecifične težave. Motnja avtističnega spektra ni ozdravljiva, lahko pa se blažijo njeni simptomi z raznimi edukacijami, modifikacijskimi vedenji...

 10. PROSUDBA KVALITETE I KVANTITETE DOBIVENE KOSTI UPORABOM BIFAZNOG ß-TRIKALCIJFOSFATA/ HIDROKSILAPATITA PRI PODIZANJU DNA SINUSA

  OpenAIRE

  Jelušić, Damir

  2014-01-01

  Razvoj dentalne implantologije unaprijedio je različite kirurške metode regeneracije kosti, a jedna od njih jest i podizanje dna sinusa. Svrha ovoga rada bila je provedba kliničkog istraživanja u kojemu su se koristila dva različita sintetska koštana nadomjestka te analiza njihovih svojstava s obzirom na biokompatibilnost, uspješnost regeneracije kosti i utjecaj na stabilnost ugrađenih implantata. Zbog toga je obavljeno 60 zahvata podizanja dna sinusa kod 43 pacijenta podj...

 11. P.A. Mbenzi and D.N. Iithete. English-Oshindonga Dictionary for Pri-

  African Journals Online (AJOL)

  Although the above statement by Tshali Iithete in the preface of this dictionary might be considered as somewhat extravagant, it is without a doubt true that the dictionary does make a valuable contribution to the language learning aids available to primary school learners and teachers in Namibia. Since English is the only ...

 12. Prying the Gates Wide Open: Academic Freedom and Gender Equality at Brown University, 1974-1977

  Science.gov (United States)

  Porwancher, Andrew

  2013-01-01

  In 1974, Brown University's Department of Anthropology denied tenure to assistant professor Louise Lamphere. Convinced that her dismissal was the product of sex discrimination, Lamphere filed suit against Brown. Lamphere and three other female scholars who joined her suit successfully pressed Brown into an out-of-court settlement in 1977.…

 13. Uporabnost hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Kepic, Rebeka

  2013-01-01

  Hipnoza je že star fenomen, čeprav se širša javnost tega ne zaveda. Uporabljali so jo že pred par tisočletji. Uporabljali so na veliko področjih, še posebej pa v zdravstvu, kjer so jo uporabljali kot anestezijo, zdravljenje bolečin ali pa tudi za odpravljanje fobij in slabih navad. Hipnoza je relativno nezapleten poseg v našo zapleteno duševnost, ki je manj škodljiv in precej učinkovitejši kot drugi psihoterapevtski postopki. Je spremenjeno stanje zavesti, ki vsebuje usmerjeno pozornost, pove...

 14. Novi pristopi pri proučevanju prsti v pokrajini = New approaches in Slovenian soil geography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaž Repe

  2006-01-01

  Full Text Available In Slovenia, soil research of a given landscape is often neglected in physical geography studies. Despite the fact of an equivalent position of soil geography within the science system of Slovene geography. Reasons can be found in time consuming fi eld research, expensive laboratory analysis and soil data and also the lack of its own methodology. The drawbacks could be partially replaced by different approaches of research and especially to establish links with other physical elements of the environment. The use of easily accessible digital and cartographic data, basic field techniques, in combination with simple GIS tools and quantitative methods overcomes many of the financial or time constraints.

 15. Glasbena terapija pri otrocih in mladostnikih z motnjami vedenja in osebnosti

  OpenAIRE

  Pepelnak-Arnerić, Marija

  2015-01-01

  People have many definitions of music. It was used systematically since prehistoric times. Music was applied systematically in curative and preventative use. The use of music in caring for people with developmental disabilities has a long tradition too. Music can often be an effective tool for establishing inirial contact with behaviour disordered or emotionally disturbed children or adolescent. The process of developing effective music therapy treatment plans includes five major steps. Many ...

 16. Prison Inmate Information System: The Case of Yola Central Pri son ...

  African Journals Online (AJOL)

  PROF. OLIVER OSUAGWA

  Management Information System in Yola. Central Prison is to assist management in making administrative decision. Therefore, this project aims at developing Prison inmate information system which will handle processes involved in keeping records for Prisoners such as those under awaiting trials, warrant return date and ...

 17. Student Scientific Conference PriF UK 2015. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.; Sevcovicova, A.

  2015-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (154 contributions); (ii) Chemistry (52 contributions); (iii) Geology (27 contributions); (iv) Geography (29 contributions); (v) Didactics (6 contributions); (vi) Environmental Science (27 contributions);) Contributions relevant of INIS interest has been inputted to INIS.

 18. Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

  OpenAIRE

  Majcen, Borut

  2016-01-01

  Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na p...

 19. Različni vidiki motenj hranjenja pri ženskah

  OpenAIRE

  Pandel Mikuš, Ruža

  2015-01-01

  The purpose of this article is to present eating disorders in women as a multiplex phenomenon in society from the sociological, medical and psychosocial aspects. It discusses the influence of contemporary society and mass media on eating patterns, staling that nutrition is a determining factor in shaping of personal identities. The article presents different kinds of eating disorders and their aetiology thoroughly explored. The models of the development of eating disorders are explained in th...

 20. Spatial soil moisture mapping through multi-temporal analysis of ERS-SAR pri data

  OpenAIRE

  Verhoest, N.; Troch, P. A.; Deckmyn, J.; Paniconi, C.; De Troch, François

  1997-01-01

  La dispersión de microondas de suelo depende de varias características de superficie, como la rugosidad, la vegetación y el contenido de humedad de la capa superior. El conocimiento de la distribución temporal y espacial de este último parámetro es de gran importancia para hidrológico, meteorológico y climatológico de modelado. Sin embargo las mediciones precisas de la distribución espacial de la humedad del suelo con métodos clásicos siempre han sido una tarea difícil. Debido a su dependenci...

 1. DOLŽNOSTI POSAMEZNIKA PRI URESNIČEVANJU PRAVIC V ZDRAVSTVU - PACIENT V ZOBOZDRAVSTVU

  OpenAIRE

  Bajec, Milena

  2010-01-01

  Pravice in dolžnosti posameznika kot pacienta, obravnavane v medicini in v pravu, imajo skupno točko. Obe področji, tako medicina kot pravo, obravnavata in proučujeta posameznika kot celoto, kot subjekt in objekt delovanja. Po drugi strani razvoj pacientovih pravic v zadnjem času na obeh področjih znanosti počasi, a intenzivno prehaja iz obravnavanja pacienta pretežno kot objekta v subjekt delovanja v procesu izboljšanja ali povrnitve zdravja. V vnemi po priznanju in uresničevanju pacientove ...

 2. Fungal volatile compounds induce production of the secondary metabolite Sodorifen in Serratia plymuthica PRI-2C

  NARCIS (Netherlands)

  Schmidt, R.L.; de Jager, V.C.L.; Zühlke, D.; Wolff, C.; Bernhardt, J.; Cankar, Katarina; Beekwilder, J.; van Ijcken, W.; Sleutels, Frank; De Boer, W.; Riedel, K.; Garbeva, P.V.

  2017-01-01

  The ability of bacteria and fungi to communicate with each other is a remarkable aspect of the microbial world. It is recognized that volatile organic compounds (VOCs) act as communication signals, however the molecular responses by bacteria to fungal VOCs remain unknown. Here we perform

 3. Student Scientific Conference PriF UK 2013. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2013-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (154 contributions); (ii) Chemistry (60 contributions); (iii) Geology (15 contributions); (iv) Geography (32 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest has been inputted to INIS.

 4. Student Scientific Conference PriF UK 2014. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2014-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (159 contributions); (ii) Chemistry (54 contributions); (iii) Geology (25 contributions); (iv) Geography (35 contributions); (v) Didactics (7 contributions); (vi) Environmental Science (28 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 5. Ninth national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-01-01

  This publication contains the papers of the ninth national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held at Johannesburg on the 22nd and 23rd October 1987. The papers cover the different applications of polymers and two seminars particularly discuss the chemical radiation effects on polymers

 6. Student Scientific Conference PriF UK 2012. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2012-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (139 contributions); (ii) Chemistry (48 contributions); (iii) Geology (31 contributions); (iv) Geography (38 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 7. "Über Ihre Bewerbung habe ich mich gefreut!" : zu den Emotionen in den deutschen Absageschreiben auf Bewerbungen

  OpenAIRE

  Szczęk, Joanna

  2014-01-01

  The unique situation in which job seekers and employers find themselves results in the necessity to formulate and accept refusal letters. Employers frequently express their emotions in such letters. They are, however, in the form of clichés which apparently do not contain any genuine emotions. The subject of this analysis is genuine German refusal letters collected in the years between 2000 and 2012. Our objective is to indicate the types of emotions verbalized in the analyzed text type and t...

 8. AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW I ICH WNIKLIWOŚĆ NA HOSPITACJACH LEKCJI PRÓBNYCH

  OpenAIRE

  Skulimowska, Agnieszka

  1997-01-01

  After a pedagogical experiment the author compares the activity of primary teaching students, during experimental lessons and while discussing them afterwards, lessons taught in traditional ways and those recorded and watched on video. The students' insight during the experimental and traditional classes was also discussed.

 9. Obsahové látky Lilium candidum L. a ich antioxidačná aktivita

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mučaji, P.; Haladová, M.; Eisenreichová, E.; Šeršeň, F.; Ubik, Karel; Grančai, D.

  2007-01-01

  Roč. 56, č. 1 (2007), s. 27-29 ISSN 1210-7816 Grant - others:VEGA(SK) 1/4289/07; VEGA(SK) 1/3411/06 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : Lilium candidum L. * isorhamnetin-3-O-rutinoside * DPPH * antioxidative activity Subject RIV: FR - Pharmacology ; Medidal Chemistry

 10. ‘Wo soll ich hinfliehen vor diesem Mensch?’: Een luisteroefening in Ludwig Hofacker (1797−1828

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-09-01

  Full Text Available De aanwezigheid van de levende God in preken kunnen wij niet terzijde stellen of verontachtzamen. Waar dit wel gebeurt, daar wordt verkondiging een voordracht, zonder de volmacht. Orthodoxie komt in ademnood wanneer exegese en dogmatiek opgaan in een aantal meningen en waarbij het getuigenis van de Bijbel op de achtergrond komt. Ludwig Hofacker (1798–18281 was een prediker die in bijbelonderzoek en prediking zijn oor te luisteren legde aan de Bron. Het Woord van God was voor hem hét homiletisch magazijn. Dat nu nog steeds, in de 21e eeuw, zijn preken gelezen worden, geeft aan dat zijn erfenis een opmerkelijke is. Hij pakte het probleem van de geestelijke dorheid op in een tijd gekenmerkt door het opkomend klimaat van het humanistisch rationalisme. Hofackers prediking geeft weer waar het werkelijk om gaat: Christus alleen. Deze preken laten ook de prediker zelf zien. Zijn stem roept op wat de Reformatie zo na aan het hart lag, en de cadenzen van het sola gratia, sola Scriptura, en het sola fide zijn in elke preek te horen. Het religieuze eigene van Hofacker sluit grote missionaire bewogenheid in. In sermons we cannot disregard the presence of the living God, otherwise preaching will become a performance, without divine authority. Orthodoxy will be gasping for breath when exegesis and dogmatic theology are wholly absorbed in a number of opinions, causing biblical testimony to recede into the background. Ludwig Hofacker (1798–1828, was a preacher who in Bible study and preaching put his ears to the Fountain. The Word of God was his sole homiletic storehouse. Today, in our 21st century, his sermons are still being read. This indicates that he left us a remarkable body of work. He tackled the problem of spiritual dearth in a time of emerging humanistic rationalism. Hofacker’s preaching reflected his core belief: Christ only. His sermons also reflect the preacher himself. His voice clearly recalls what was held so dear in the Reformation, and the cadences of the sola gratia, sola Scriptura and sola fide are heard in every sermon. His religious individuality included a strong motivation for missions.

 11. Root disease in the IDF and ICH zones of the southern interior: A problem analysis. Research memo No. 212

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1992-01-01

  Root diseases are endemic in nearly all biogeoclimatic zones of British Columbia. The reduction in harvestable volume that they bring about and the mortality that they cause make them a serious threat to efficient forest management and timber production. Two of the most damaging root diseases are caused by Armillaria ostoyae and Phellinus weirii. The objectives of this problem analysis are to summarize what is known about P. weirii and A. ostoyae in the southern interior; and to identify deficiencies in knowledge which limit our ability to manage root-diseased stands.

 12. Básník a lid. Bedřich Václavek mezi literaturou a folklorem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Feinberg, Joseph Grim

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 6 (2017), s. 823-845 ISSN 0009-0468 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-23955S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Marxism * interwar literary criticism * literary criticism * folklore studies * avant-garde Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Literary theory

 13. Teórie vrodenosti a ich vzťah k vede (Innateness Theories and their Relation to Science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarína Hrnčiarová

  2013-03-01

  Full Text Available The aim of my contribution will be to describe how the contemporary philosophy of mind and philosophy of language are connected with the knowledge of modern science while meeting the problem of innateness. However strong their relation is, we can still call these approaches philosophical, not scientific in essence. The relation between philosophy and science of those problems is not only the issue of contemporary philosophy, but it has been developing since Modern times when the innateness theories were connected to the contemporary physics and optics. Nowadays, this relation is transferred to relation with other sciences, such as neurobiology. The contemporary philosophy is inconceivable without the cooperation with science regarding the problem of innateness.

 14. The Parent-Child Relationship and it’s Legal Contexts [Relacje rodzice – dziecko i ich prawne konteksty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata DYRDÓŁ

  2017-11-01

  Full Text Available The subject of the dissertations in the article is law regulations relating to parents and their children, referring to parental authority on one hand and children’s rights on the other. The starting point for these dissertations is study of the parent–child relationship, including its types and ways of expression, cultural diversity and transformations through which this relationship has undergone. It is pointed out in the article how the perception of parental authority has changed and how it’s understood in the modern world (mainly in Poland. Basic principles on exercising parental authority are described including the principle of children’s sake and the public interest, the necessity of respecting children’s subjectivity and taking into account children’s age and maturity when making decisions which concern them. Attributes of parental authority were listed and custody over the child described. When discussing on institution of parental authority it was emphasized that this term is often misunderstood as well as the term “children’s sake” causing ambiguities. Parental authority is linked legally with children’s rights as natural rights, not given rights. The historical context of those rights is shown in the text with the emphasis put on children’s personal rights. In discussing the legal contexts of parent-child relationship it was highlighted that the law is only of ancillary importance for the adjustment of these relations. It is described how regulations refer to upbringing and partnership in interactions between adults and children. The text ends by pointing out the significance of knowledge and beliefs (of parents and their children on children’s rights and parental authority for developing a parent– child relationship. Consequently, this significance results in the need to study this knowledge and these beliefs.

 15. Wenn ich nur wüsste, ob…: Der beamtenrechtliche Aufstieg im deutschen Bibliothekswesen am Beispiel des Freistaates Bayern

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kathrin Schwärzel

  2015-12-01

  Full Text Available Mit dem Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Bayern hat der bayerische Gesetzgeber im Jahre 2010 das Laufbahnrecht grundlegend reformiert. Als Kernstück der Reform gilt der Regelungskomplex zum beamtenrechtlichen Aufstieg, insbesondere zur sogenannten modularen Qualifizierung, mit dem der Landesgesetzgeber einen modernen Weg im Personalmanagement einschlägt. Der Beitrag ordnet die Regelungen in ihren laufbahnrechtlichen Kontext ein und stellt das neue Instrument der Personalentwicklung näher vor. In 2010, the Bavarian legislator introduced a fundamental public employment law reform. Emphasis was put on professional advancement through modular training as a new approach to human resource management in public administration. This article takes a closer look at this new personnel development instrument and its regulation.

 16. Chřástal polní - a jeho tajemný hlas našich luk

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brlík, V.; Koleček, Jaroslav

  2014-01-01

  Roč. 2014, č. 3 (2014), s. 14-15 ISSN 1803-0092 R&D Projects: GA MŠk EE2.3.35.0026 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : agri-environmental schemes * conservation management * intensification * succession Sub ject RIV: EG - Zoology

 17. Die Kritik am transzendentalen Ich: Zu Sartres und Ricœurs Heidegger-Lektüren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yvanka B. Raynova

  2015-08-01

  According Otto Pöggeler Heidegger's main brake with Husserl consists in his rejection of the tran-scendental constitution conceived as the life of an "absolute Cogito," replaced by Heidegger by the "factual life" from which phenomenology should always begin. The author of this paper argues that the problem about the starting point of phenomenology also appears later in the debates between Heidegger and Sartre, as well as in Ricoeur's Heidegger interpretation. Thus, the aim of the article is to analyze to what extent the positions of Heidegger, Sartre, and Ricoeur contradicts or even exclude each other, and to what extent they cross or eventually complement each other. The inquiry shows that Heidegger's accusation of Sartre's forgetting of the question about the sense of being of Dasein is unjustified. Equally untenable is Sartre's critique of Heidegger, that he had bypassed the Cogito as a starting point of the existential analysis, because Sartre's transcendence of the Cogito, which pretends to involve the transphenomenal Being, cannot be derived from it and risks to fall again in the trap of "phenomenalism," which Sartre reproached to Husserl. Ricoeur's Heidegger interpretation brings clarity to this discussion by pulling together the decentration of the subject and the limits of apodicticity of the Cogito. But his elaboration of the hermeneutics of the Self contains the risk of a hyperbolization of the role of language.

 18. Vybrané modely zásob a ich riešenie v MS Excel

  OpenAIRE

  Fabian, Martin

  2011-01-01

  Supplies are in the economy seen as wastage. Economic subject are therefore trying to create conditions in which inventory level is as low as possible. The area of inventory control includes many models for calculation of the optimal values of the ordered quantity, minimum costs etc. For example price discount model or model with the possibility of temporary lack of inventory in store. The computational complexity of these models is not difficult, because there are many simple formulas. The t...

 19. Organization of engineering works in deploying a bridge crossing point made of class 20 pontoon material / Организация инженерных работ при устройстве понтонного моста класса 20 на месте перехода / Organizacija inžinjerijskih radova pri uspostavljanju mosnog mesta prelaska od pontonskog materijala klase 20

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2017-10-01

  -мостового батальона, являющегося частью Речной флотилии (объединение - бригада. Описанная в данной статье организация инженерных работ представляет собой целесообразную разработку всех процессов, задействованных в области переправы через водные преграды, в том числе распределение нагрузки на понтеров при устройстве понтонномостовых переправ, грузоподъемностью 20 тонн. Одной из насущных проблем, с которой сталкиваются военные инженеры при оформлении основной документации по устройству ПМП, является отсутствие современной литературы (существующая литература относится к 70-80-ым годам прошлого века, таким образом, разработчики вынуждены опираться исключительно на практический опыт как в оформлении проектной документации, так и в самом процессе производства работ. / Prilikom upotrebe pontonskog materijala za uspostavljanje mosnog i/ili neke druge vrste prelaska preko vodene prepreke (skelskog, desantnog, vrlo je važna organizacija izvođenja radova prilikom pripreme, u toku uspostavljanja, ali i pri dezangažovanju jedinica i pontonskog materijala za uspostavu i održavanje mesta prelaska. Za izvođenje ovih radova u Vojsci Srbije postoje specijalizovane ( namenske jedinice. To su jedinice jedne od specijalnosti u okviru roda inžinjerije , pontonirske specijalnosti, koje egzistiraju u okviru pontonirskih bataljona, odnosno u okviru Re

 20. FDM 3D Printing Technology in Manufacturing Composite Elements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dudek P.

  2013-12-01

  Full Text Available W ostatnich latach technologia FDM (Fused Deposition Modelling stała się jedną z najszerzej i najczęściej stosowanych metod szybkiego prototypowania, stosowanych w różnych aplikacjach. Jest to metoda oparta na osadzaniu topionego włók- na materiału na opuszczanej platformie, oferującej możliwość opracowywania i wprowadzania nowych materiałów, również kompozytowych. Materiałem najczęściej stosowanym w tej technologii jest ABS. jak również PC. PLA. PPSF. ULTEM9085 oraz ich mieszanki. W ostatnich latach pojawiły się prace nad możliwością zastosowania również mieszanek ABS - proszki stali, aluminium czy też np. pyłu drewnianego. Niestety większość nowoczesnych komercyjnych systemów jest zamkniętych, blokujących możliwość zastosowania innych materiałów niż producenta. Z tego powodu, w Katedrze Systemów Wytwarzania AGH, została zakupiona drukarka przestrzenna z podawaniem materiału z zasobników szpulowych, co umożliwia zastosowanie również innych materiałów. Dodatkowo, w ramach prac KSW, został opracowany system wytwarzania materiału wsadowego dla drukarki oraz rozpoczęto prace nad wytworzeniem nowych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem ceramiki.

 1. Zastosowanie frakcji pylistych pochodzących z mechanicznego przerobu zgarów aluminiowych do produkcji żużli syntetycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Czech

  2012-12-01

  Full Text Available Zgary aluminiowe należy traktować nie tylko jako odpad ekologicznie niebezpieczny, lecz również jako surowiec, który w swoimskładzie zawiera 30-70% możliwego do odzysku aluminium metalicznego oraz tlenki. Zgary, po ich wstępnej przeróbce, poddawane sąprocesom mechanicznym w celu wyodrębnienia poszczególnych frakcji. Mechaniczny przerób zgarów polega na rozdrobnieniui rozdzieleniu tego odpadu na frakcję grubo i drobno ziarnistą. Frakcja gruboziarnista zawiera znaczną ilość metalicznego aluminium.Frakcje drobnoziarniste zawierają niewielkie ilości aluminium metalicznego i stanowią problem dla firm zajmujących się przeróbkązgarów. Jedną z firm w Polsce, która zajmuje się kompleksowym przerobem zgarów aluminiowych jest firma HERMEX. Część tychdrobnoziarnistych frakcji wykorzystywana jest do produkcji granulowanego żużla syntetycznego o właściwościach silnie upłynniających i odtleniających, stosowanego w procesach rafinacji i w metalurgii wtórnej stali. Przy rosnącej produkcji aluminium wtórnego wzrasta również ilość tego rodzaju odpadów, dlatego poszukuje się nowych technologii, które umożliwią w pełni wykorzystanie i zagospodarowanie tych drobnoziarnistych odpadów.

 2. PRI-CAT: a web-tool for the analysis, storage and visualization of plant ChIP-seq experiments.

  NARCIS (Netherlands)

  Muino, J.M.; Hoogstraat, M.; Ham, van R.C.H.J.; Dijk, van A.D.J.

  2011-01-01

  Although several tools for the analysis of ChIP-seq data have been published recently, there is a growing demand, in particular in the plant research community, for computational resources with which such data can be processed, analyzed, stored, visualized and integrated within a single,

 3. Vloga finančnih omejitev pri poslovanju na tujih trgih = The Role of Financial Constraints on Foreign Markets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Crt Kostevc

  2006-12-01

  Full Text Available The Role of Financial Constraints on Foreign MarketsAbstract: Recent research on the role of foreign activities and their impact on firm characteristics has, with few exceptions, confirmed the existence of persistently large differences between exporters and non-exporters in terms of size, investments, innovative activity etc. In spite of the mounting evidence on the advantages of exporters over firms focused solely on their domestic markets, the source of these differences is yet to be explained. The present contribution attempts to analyze the role of financial constraints as one of the factors determining which firms will export and which will not. Through a survey of the existing literature, the role of financial constraints that limit foreign market access to only a subset of the firms, will be revealed. It is shown that financial constraints – even when other factors are explicitly considered (such as firm size, productivity, capital intensity, . . . – to a large extent determine the firms that will be able to enter into foreign markets, and also mean that financially constrained firms end up exporting less frequently and in smaller quantities than could otherwise be expected.

 4. Úloha cyklín-dependentnej kinázy 1 pri meiotickom dozrievaní oocytov

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ferencová, Ivana; Šolc, Petr

  2015-01-01

  Roč. 25, č. 3 (2015), s. 65-67 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0124 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : cyclin dependent kinase 1 * meiosis resumption * CDC25 phosphatase Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 5. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE): implications for public health and drug policy

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons) and psychiatric (26 French prisons) units was conducted using a postal questionnaire and a phone interview mainly focusing on access to prevention interventions, i.e. bleach, opioid substitution treatment (OST), HBV vaccination and post-exposure prophylaxis (PEP) for French prisoners. Two scores were built reflecting adherence to national and WHO international guidelines, ranging from 0 (no adherence) to 10 (maximum adherence) and 0 to 9 respectively. Results A majority (N = 113 (66%)) of the 171 prisons answered the questionnaires, representing 74% coverage (46,786 prisoners) of the French prison population: 108 were medical units and 12 were psychiatric units. Inmate access to prevention was poor. The median[IQR] score measuring adherence to national guidelines was quite low (4.5[2.5; 5.5]) but adherence to WHO guidelines was even lower 2.5[1.5; 3.5]; PEP was absent despite reported risky practices. Unsuitable OST delivery practices were frequently observed. Conclusions A wide gap exists between HIV prevention policies and their application in prisons. Similar assessments in other countries may be needed to guide a global policy reform in prison settings. Adequate funding together with innovative interventions able to remove structural and ideological barriers to HIV prevention are now needed to motivate those in charge of prison health, to improve their working environment and to relieve French prisoners from their currently debilitating conditions. PMID:21619573

 6. Priedų bei skirtingų gamybos technologijų įtaka kepinių kokybei

  OpenAIRE

  Duobienė, Lina

  2015-01-01

  Goal of the research: to analyse quality parameters of different types of bread, produced with or without improvers, also to evaluate intensity of microbiological spoilage of bread during storage. Results and findings: Different bread technologies have influence on bread quality parameters and in all cases bread improvers have positive influence on bread quality: „Lietuviškas ragaišis“ (Lithuanian whole wheat bread) using improvers the higher specific volume (21.27%) and porosity (9.02%...

 7. A Multimethod Assessment of Juvenile Psychopathy: Comparing the Predictive Utility of the PCL:YV, YPI, and NEO PRI

  Science.gov (United States)

  Cauffman, Elizabeth; Kimonis, Eva R.; Dmitrieva, Julia; Monahan, Kathryn C.

  2009-01-01

  The current study compares 3 distinct approaches for measuring juvenile psychopathy and their utility for predicting short- and long-term recidivism among a sample of 1,170 serious male juvenile offenders. The assessment approaches compared a clinical interview method (the Psychopathy Checklist: Youth Version [PCL:YV]; Forth, Kosson, & Hare,…

 8. Paleolitické osídlenie jaskyne Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kaminská, Ľ.; Kozlowski, J. K.; Svoboda, Jiří

  2005-01-01

  Roč. 53, č. 1 (2005), s. 1-26 ISSN 1335-0102 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80010507 Keywords : west Slovakia * Middle and Upper Paleolithic, industry * Upper Pleistocene fauna Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 9. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE: implications for public health and drug policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blanche Jerôme

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons and psychiatric (26 French prisons units was conducted using a postal questionnaire and a phone interview mainly focusing on access to prevention interventions, i.e. bleach, opioid substitution treatment (OST, HBV vaccination and post-exposure prophylaxis (PEP for French prisoners. Two scores were built reflecting adherence to national and WHO international guidelines, ranging from 0 (no adherence to 10 (maximum adherence and 0 to 9 respectively. Results A majority (N = 113 (66% of the 171 prisons answered the questionnaires, representing 74% coverage (46,786 prisoners of the French prison population: 108 were medical units and 12 were psychiatric units. Inmate access to prevention was poor. The median[IQR] score measuring adherence to national guidelines was quite low (4.5[2.5; 5.5] but adherence to WHO guidelines was even lower 2.5[1.5; 3.5]; PEP was absent despite reported risky practices. Unsuitable OST delivery practices were frequently observed. Conclusions A wide gap exists between HIV prevention policies and their application in prisons. Similar assessments in other countries may be needed to guide a global policy reform in prison settings. Adequate funding together with innovative interventions able to remove structural and ideological barriers to HIV prevention are now needed to motivate those in charge of prison health, to improve their working environment and to relieve French prisoners from their currently debilitating conditions.

 10. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE): implications for public health and drug policy

  OpenAIRE

  Michel, Laurent; Jauffret-Roustide, Marie; Blanche, Jerôme; Maguet, Olivier; Calderon, Christine; Cohen, Julien; Carrieri, Patrizia M

  2011-01-01

  Abstract Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons) and psychiatri...

 11. Izbrani kazalci obremenjenosti okolja pri študijah ranljivosti okolja = Selected environmental pollution indicators in environmental vulnerability studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan Cigale

  2002-01-01

  Full Text Available One of the components of the environmentalvulnerability studies is also the evaluation of the pollution of theenvironment. In the article, the analysis of the selected indicators of theachieved degree of the total and integral pollution is presented. In theframework of the environmental vulnerability studies on the spatial levelof landscape-ecological types for this purpose the following indicatorswere selected: population density, density of working places, trafficintensity and percentage of forests.

 12. Razvoj in uporaba didaktičnih iger pri izvedbi prometno-varnostnih vsebin v 4. razredu

  OpenAIRE

  Lebar, Tjaša

  2017-01-01

  Didaktična igra je igra, ki ima zastavljene določene cilje iz nacionalnega učnega načrta in je lahko zelo v pomoč v učnem procesu. Učenci so bolj motivirani in vključeni v poučevanje. O prometu je veliko napisanega, vendar se premalo zavedamo, kako pomembni smo v prometu, še posebej otroci. Da bi jih spodbudili k razmišljanju o tem, kako se pravilno vesti v prometu, smo jim pripravili štiri različne didaktične igre s prometno-varnostnimi vsebinami. V teoretičnem delu smo najprej opredelili...

 13. 7 CFR 14.6 - Criteria for determining the pri- mary purpose of payments with respect to potential exclusion...

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... deterioration. (2) Soil deterioration refers to impairments of the physical or chemical properties of soil that... the productive capacity of the soil are forms of soil deterioration. (b) Water conservation. (1) Water.... (3) Habitat includes, but is not limited to, the food supply, water supply, and nesting and escape...

 14. Využitie informačných technológií pri strategickom rozhodovaní

  OpenAIRE

  Zagorsek, Branislav

  2011-01-01

  New ways of strategic approach are available due to information technologies. New dimensions in business experiments are possible. Company can now meet its research needs much more efficient. It takes less money and less time to come to similar results with business experiments as with traditional market research methods. The strategy can be more precise because of the large amount of real time data. Profit can be significantly enlarged if the product price is set on the upper section of pric...

 15. Ayer, Hoy y Mañana, La Teoría del Prión.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Toro González

  2004-03-01

  Full Text Available

  (Reproducido con autorización de Acta Neurológica Colombiana Vol. 18 No. 4, 2002.

  Introducción

  La creencia mejor respaldada actualmente nos indica que existe un grupo de enfermedades causadas por anormalidades en el procesamiento de las proteínas. En la década 1950-1960 D. Carleton Gajdusek y Vincent Zigas comenzaron a estudiar en Nueva Guinea una enfermedad fatal del sistema nervioso que se conoce con el nombre de Kuru que estaba diezmando a la tribu Fore, comunidad de unos 12.000 nativos (Figura 1. Gajdusek y Zigas observaron que el Kuru no correspondía a ningún modelo genético conocido y con la colaboración del antropólogo R. Glasse pensaron que el canibalismo ritual practicado por los Fore podría ser la causa de la transmisión de esta enfermedad, lo cual resultó cierto porque el Kuru prácticamente desapareció tras tres décadas de abolidos estos hábitos.

  Desde el primer momento se notó que el Kuru tenía características comunes con el Scrapie y que había semejanza entre estas dos entidades y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ, una demencia de progresión rápida, no limitada geográficamente, descrita a principios del siglo XX, las tres aparentemente causadas por infecciones virales lentas con largos períodos de incubación medibles en años y un avance irreversible de los síntomas.

  Este pensamiento, por supuesto, se apoyaba en la afirmación formulada en 1939 por Mc Farlane Burnet de un posible mecanismo de acción lenta o temperada, inicialmente ejemplificada en los virus Herpes y en la propuesta que unos 15 años más tarde hiciera el veterinario islandés B. Sigurdsson de llamar Enfermedades Virales Lentas a las entidades que exhibieran tal comportamiento. Philip Duffy y colaboradores en la Universidad de Columbia, en 1974 comunican la primera observación de transmisión de la demencia de Creutzfeldt –Jakob de humano a humano a través de un injerto de córnea y a esta se sumaron otras posibilidades de transmitir el agente causal, entre ellas electrodos contaminados, hormona de crecimiento, transplante de duramadre. Pese a esta demostración de transmisibilidad la teoría viral desde el comienzo encontró fuerte oposición; lo cual no impidió que la comunidad científica comprendiera el alcance de esta ejemplarizante investigación y concediera por ella a DC Gajdusek el Premio Nobel de Medicina en 1976.

  El punto de partida de este monumental trabajo fue entregado a la comunidad científica desde 1981 en el libro cuya carátula vemos en la Figura 2. En 1970 J.S. Griffith y R. Latarget plantean que estos agentes infecciosos carentes de ácidos nucléicos en vez de estructura viral podrían tener naturaleza esencialmente protéica..

 16. The Effect o f Twelve - Week Recreation Act i v ities on the Anxiety Level of Female Pri soners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zekiye B AŞARAN

  2015-07-01

  Full Text Available T h e a i m o f t h e s t u d y w a s to examine the effect of twelve - weeks recreation activities on the trait anxiety level of female prisoners in the prisons. The sampling of this study consists of 45 female prisoners who are in the Open Prison in Kandira, 22 of whom are in the experimental group and 23 of whom are in the control group. Different activities, such as music, dance, meditatio n, sportive activities, movies and videos, fun and entertainment activities and competitions, were performed one and half hours a day and two days a week. This lasted for twelve weeks. The data were collected by pre - tests and post - tests that were given bo th at the beginning and at the end of this program. Personal information form and Spielberger anxiety inventory were used as the data collecting tool. The reliability coefficient (Cronbach Alpha was calculated as ,873. The data were analysed with SPSS Win dows 18 programme. Descriptive statistics and Wilcoxon test were conducted. A si gnificant statistical correlation was determined between the prisoners’ pre - tests and post - tests scores in the experimental group (p <0.05. A s c o n c l u s i o n , a positive impact on trait anxiety levels of prisoners w a s f o u n d a f t e r 12 weeks o f recreational activities.

 17. Otroci in mlajši mladoletniki kot vir informacij : zanesljivost pričanja otrok in mladoletnikov

  OpenAIRE

  Debevec, Tim

  2012-01-01

  Magistrsko delo vsebuje prikaze nekaterih metod dela z otroki in mlajšimi mladoletniki. V želji po čim boljšem delu na tem področju in optimizaciji metod, smo omenil običajne pa tudi morda nekoliko manj običajne metode dela. Prikazane so osnove razvojne psihologije, osnove aserativne in nesugestivne komunikacije, rezultati raziskav ter neverbalni znaki, ki lahko opozarjajo na otroku škodljivo dogajanje. Bežno smo se dotaknili zakonodaje ter nekaj vrstic namenili tudi željam otrok. Prikazali s...

 18. PROJECTION OF PENETRATION OF THE BROKER IN HOME BRAZILIAN CAPITAL MARKET THROUGH LINEAR, GOMPERTZ AND FISHER – PRY MODELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Kawamoto

  2010-09-01

  Full Text Available This paper aims to discuss the theories of internationalization and competitiveness, the positioning of a Brazilian company from agribusiness industry, exporting meat and food that has become a major global player in this industry JBS - Friboi. This company has been internationalized very fast in recent years and become a global leader in beef production, the second to the production of chicken meat and third largest producer of pork in the U.S. (JBS, 2010. The case is emblematic of JBS when analyzed under the concept of Porter's diamond applied to Brazil. This company gained scale and competitiveness with the access to natural resources of prodution (condition factor, but now it is necessary for maintenance its leading position, it requires a strategy grounded in innovation beyond just scale and operational excellence.

 19. UPORABA EKSPERIMENTALNEGA NAČRTA PRI RAZBARVANJU ODPADNIH TEKSTILNIH VOD Z NAPREDNIM OKSIDACIJSKIM H2O2/UV POSTOPKOM

  OpenAIRE

  Gornik, Nina

  2010-01-01

  Voda kot ključni sestavni del okolja predstavlja življenjski prostor velikemu številu živali in rastlin. Prav tako je tudi sestavni del vsakega živega bitja, kateremu omogoča normalno delovanje. V odpadni vodi so prisotne snovi, ki lahko ogrožajo naravno ravnotežje, zato jih je potrebno iz nje odstraniti. Eden večjih onesnaževalcev vode je tekstilna industrija, saj so tekstilne odpadne vode trenutno najkompleksnejše med vsemi odpadnimi vodami, saj poleg barvil vsebujejo še različne dodatke, k...

 20. AVTIZEM Z DODATNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI MLADOSTNIKIH V ZUDV DR. MARIJANA BORŠTNERJA DORNAVA

  OpenAIRE

  Gomilšak, Marjeta

  2009-01-01

  Otroški avtizem danes strokovnjaki pojmujejo kot razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže v verbalni in neverbalni komunikaciji, tipičnih vedenjskih motnjah ter nenormalni čustveni in socialni odzivnosti. Strokovnjaki lahko postavijo diagnozo glede na tipične psihične znake najkasneje v tretjem letu otrokove starosti. Tipičnih znakov pa je kar nekaj deset in se lahko med seboj različno kombinirajo. V času otrokovega razvoja nekateri izzvenijo, lahko se pojavijo novi ali drugačni. Na splošno še ...

 1. Navedennaja seismičnosť pri dobyče uglja lavami v šachtach Čehii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holub, Karel

  -, č. 1 (2007), s. 37-44 ISSN 0015-3273 R&D Projects: GA ČR GA205/03/0999 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : Seismicity * rockbursts in coal mines * Czech Republic Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

 2. Različni vidiki motenj hranjenja pri ženskah: 1. del: Different aspects of eating disorders in women:

  OpenAIRE

  Pandel Mikuš, Ruža

  2003-01-01

  The purpose of this article is to present eating disorders in women as a multiplex phenomenon in society from the sociological, medical and psychosocial aspects. It discusses the influence of contemporary society and mass media on eating patterns, staling that nutrition is a determining factor in shaping of personal identities. The article presents different kinds of eating disorders and their aetiology thoroughly explored. The models of the development of eating disorders are explained in th...

 3. Viga on öelda, et me ei vaja PRi / Roger Hayes, Alasdair Sutherland ; interv. Tiiu Värbu

  Index Scriptorium Estoniae

  Hayes, Roger

  2001-01-01

  Eesti Suhtekorraldajate Liidu 5. aastapäeva seminaril osalevad Rahvusvahelise Kommunikatsiooni Instituudi direktor R. Hayes ja maailma ühe juhtiva suhtekorraldusfirma Manning, Selvage & Lee asepresident A. Sutherland

 4. Návrh a realizace aircraft interface device

  OpenAIRE

  Jankech, Tomáš

  2015-01-01

  Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia rozhrania leteckých zberníc. Práca rozoberá problematiku zariadení Aircraft Interface Device a popisuje najpoužívanejšie typy avonických zberníc. Zaoberá sa teoretickým návrhom dizajnu modulu PCI/104–Express. Pri návrhu sa využíva modularita pre dosiahnutie maximálnej konfigurovateľnosti zariadenia. Práca ďalej približuje výber vhodných komponentov a ich použitie vo výslednom návrhu. Posledná časť popisuje architektúru firmware. The aim of this...

 5. The prospective IQ-CSRC trial: A prototype early clinical proarrhythmia assessment investigation for replacing the ICH E14 thorough QTc (TQT) study.

  Science.gov (United States)

  Cavero, Icilio; Holzgrefe, Henry; Clements, Mike

  2016-01-01

  Early clinical Phase I ECG investigations designed to replace the currently applied thorough QT (TQT) study are reviewed to examine how they could complement and verify the conclusions of nonclinical investigations and, in particular, the Comprehensive in vitro Proarrhythmia Assay (CiPA). The IQ-CSRC trial is a prospective ascending multiple-dose first in human (FIH) type investigation performed as a possible replacement for the thorough QT study (TQT). Designed in accordance with the results of a simulation study by the FDA QT Interdisciplinary Review Team (IRT), it succeeded in correctly categorizing 5/5 established QTc-prolonging agents free of notable heart rate effects (dofetilide, dolasetron, moxifloxacin, ondansetron, and quinine) and the QTc-negative drug, levocetirizine. The positive results obtained with the IQ-CSRC study require additional confirmation with threshold QTc-positive and negative drugs and established QTc prolongers producing both increases and decreases in heart rate. In the future, similar studies should also adopt and validate innovative proarrhythmic metrics, in addition to, or instead of, the traditional proarrhythmic surrogate of QTc, to assess the proarrhythmic safety of candidate drugs. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch? (Is Money a Source of Happiness in our lives?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otakar Horák

  2013-06-01

  Full Text Available This paper begins by referring to the research which distinguishes two different aspects of subjective well-being, namely 1. experiences of happiness – measured by frequency and intensity of joy, stress, anger, worry and sadness we experience at a certain moment and 2. life satisfaction. Survey shows that beyond an annual household income of $75 000 there is no increase in the experiences of happiness. The paper then refers to the psychological mechanisms and factors – namely hedonic adaptation, social comparison and stress as a result of a raise – that lower the capacity of money to buy us the experiences of happiness. Not only we get quickly used to the things we buy, money also puts us into stressful situations and makes us build barriers between people. The paper then specifies strategies of economic decision-making that contribute to the maximization of happiness, such as purchase of the experiences instead of the things, interrupted and postponed consumption, or prosocial spending. The research indicates that prosocial spending has higher causal impact on promoting happiness than personal spending. As a matter of fact, this phenomenon is not culturally limited to the West. Concluding assertion – expressed only in the form of hypothesis – says that prosocial spending which is a form of prosocial behavior strengthens – through production of happiness – mutual relations in the society (cooperation.

 7. "Ich hab' es getragen sieben Jahr..." Balladen im Unterricht fur Deutsch als Fremdsprache ("I Have Suffered Seven Years..." Ballads for Teaching German as a Foreign Language).

  Science.gov (United States)

  Wicke, Rainer E.

  This teaching guide presents 11 classic German ballads for classroom use in the instruction of German as a foreign language. For each of the 11 ballads included in the guide, questions and exercises are provided to aid student comprehension, as well as numerous drawings and other illustrative materials. (VWL)

 8. Koncepcija stileobrazujuščich faktorov i vozmožnosti jejo modifikacii v nastojaščeje vremja

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoffmannová, Jana

  -, č. 1 (2015), s. 51-57 ISSN 2312-9751 R&D Projects: GA ČR GAP406/12/1829 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : style-forming factors * symmetry/asymmetry * institutional/non-institutional dialogue Subject RIV: AI - Linguistics

 9. Wybrane społeczne wyznaczniki jakości życia 50-letnich Polek w kontekście ich sytuacji zdrowotnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Synowiec-Piłat

  2010-12-01

  Full Text Available Nowadays, the quality of life has become one of the essential issues that come up when the health statusof particular categories or social groups are discussed. It has been empirically proved that not only the biologicalstructure of an organism influences our health, but also that, at a great range, our health is contingent by factorsof psychosocial nature. Objectives: The objective of research, performed in April 2009, was to recognize chosensocial life quality determinants in a group of mature women, in relation to their health status. Materials andMethods: 209 women – citizens of Wroclaw, aged between 50 and 60, were researched. The assessment wasdone by means of a highly standardized survey questionnaire. Results: both material and occupational status ofmost respondents might be regarded as good. It is worth mentioning that, in the opinion of more than half (57%women researched, their occupation has a negative influence on their health, although to a various degree. Generally,women in the examined group tend to relax in a passive way. What seems advantageous, it is the lengthand quality of their night dreaming. Only 1/3 of the researched evaluate their condition positively; 44% of themfeel various disorders, causing discomfort, once a time, and 14% claim to feel so bad that their health conditionmakes their normal functioning hard. As many as 72% of these women do not suffer from any terminal illness.

 10. THE RESULTS OF USING OF INDICATORS OF THE HIGH-TEST CAST IRON OF TYPE ICH STRUCTURE IN CONDITIONS OF PRODUCT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. Majorov

  2006-01-01

  Full Text Available The results of development of the indicator of highstrength pig-iron are submitted in the report. The indicator using allows to carry out the testing of the pig-iron structure in conditions of manufacture without additional preparation of the casting surface.

 11. „Warum ich nicht Diorit-Trachyt sagen soll.“ – Ein geologischer Brief Gustav Roses an Alexander von Humboldt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konstantin Treuber

  2014-08-01

  Full Text Available Zusammenfassung Gustav Rose (1798-1873 begleitete Alexander von Humboldt auf seiner Russlandreise und stand bis zu Humboldts Tod persönlich und postalisch zum ihm in Kontakt. Die Edition des vorliegenden Briefs zielt darauf ab, die Bedeutung der Person Gustav Rose in ihrer Beziehung zu Alexander von Humboldt und ihrem Einfluss auf den mineralogisch-geologischen Teil des Kosmos zu beleuchten und dem Leser dieses interessante historische Dokument zugänglich zu machen. Abstract Gustav Rose (1798-1873 accompanied Humboldt on his journey to Russia. He kept in touch with Humboldt after this expedition until Humboldt died in 1859. The edition of the letter at hand aims at highlighting Rose’s relation to Humboldt and how he influenced the geological and mineralogical part of the Kosmos. It shall also make this impressive historical document accessible to readers by providing illustrating annotations.

 12. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna I. Brzezińska

  2012-03-01

  Full Text Available Dyskurs publiczny dotyczący obniżenia wieku szkolnego prowokuje do refleksji na temat gotowości dziecka do nauki w szkole oraz gotowości szkoły do przyjęcia najmłodszych uczniów. Gotowość dziecka zdefiniowano w kategoriach współczesnej psychologii zdrowia, koncentrując się nie na deficytach, ale na zasobach dziecka, zarówno w ramach strefy aktualnego, jak i najbliższego rozwoju. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie gotowości szkolnej dzieci w pierwszej klasie, wynikające z różnego tempa i dynamiki dojrzewania funkcji psychicznych, odmiennych doświadczeń i różnej jakości treningu w zakresie kompetencji kluczowych dla podjęcia nauki w szkole. Celem artykułu jest opis specyfiki rozwoju dzieci przechodzących z przedszkola do szkoły, szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych dla nauki w szkole, oraz refleksja na temat możliwości wspierania gotowości szkolnej dziecka.

 13. "'AchJA,' Dann Kenn Ich Das Auch!" Managing Understanding and Knowledge: On Teaching Response Tokens in the German Language Classroom

  Science.gov (United States)

  Taleghani-Nikazm, Carmen

  2016-01-01

  This paper offers an instructional unit on the response token "achja" in everyday German conversation. The paper first provides a description of "achja" and its distinctive prosodic features based on empirical research in conversation analysis. The goal of the paper is to provide instructors of German with information and…

 14. Analýza procesov internej komunikácie v IT firme a návrhy na ich zlepšenie

  OpenAIRE

  Rajteková, Pavlína

  2016-01-01

  The thesis is focused on the analysis of internal communication and the proposals for its improvement in online marketing agency. The literature review discusses the theoretical approach in examining issues, forms and tools of internal communication, the use of information systems and analysis processes in internal communication. The empirical part describes the current state of internal communication and its processes, comparison of actual communication tools based on defined parameters of t...

 15. Effects of combined netupitant and palonosetron (NEPA), a cancer supportive care antiemetic, on the ECG of healthy subjects: an ICH E14 thorough QT trial.

  Science.gov (United States)

  Spinelli, Tulla; Moresino, Cecilia; Baumann, Sybille; Timmer, Wolfgang; Schultz, Armin

  2014-01-01

  Chemotherapy-induced nausea and vomiting is ranked among the worst side effects of chemotherapy. NEPA is an oral fixed-dose combination antiemetic under development, consisting of netupitant 300 mg, a highly selective NK1 receptor antagonist (RA), and palonosetron 0.5 mg, a pharmacologically and clinically distinct 5-HT3 RA. Although palonosetron is not associated with relevant ECG effects, this study evaluated cardiovascular safety of netupitant in combination with palonosetron, as well as its tolerability. This randomised, placebo- and positively controlled study in 197 subjects included 4 treatment groups: placebo, 200 mg netupitant + 0.5 mg palonosetron (NEPA200/0.5), 600 mg netupitant + 1.5 mg palonosetron (NEPA600/1.5, a supratherapeutic dose), and 400 mg moxifloxacin. Assessments included a 24-h baseline ECG recording, followed by a single dose of treatment and ECG measurements for 2 days. Mean placebo-corrected time-averaged changes from baseline were similar in NEPA200/0.5 and NEPA600/1.5 groups primarily for individually heart rate-corrected QT interval (QTcI: +4.7 and +3.6 ms, respectively) and for heart rate (HR: -3.3 bpm and -3.0 bpm), PR interval (-0.4 ms and 0.2 ms), and QRS interval (1 ms and 0.5 ms). The time-matched analysis showed no upper confidence interval >10 ms, with no suggestion of a QTc effect by pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling for parent/metabolites. Moxifloxacin showed the expected placebo-corrected change from baseline (+8.4 ms time average) and the expected profile to establish assay sensitivity. No new morphologic changes of clinical relevance were observed. Treatment-related adverse events were comparable among groups. This study showed that NEPA treatments produced no significant effects on QTcI, HR, PR interval, QRS interval, and cardiac morphology relative to placebo, even at supratherapeutic doses.

 16. New, simple, sensitive and validated spectrophotometric method for the determination of salicylhydroxamic acid in capsules and raw material according to the ICH guidelines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khaldun Mohammad Al Azzam

  2017-12-01

  Full Text Available This work was aimed to develop a rapid, simple, selective, and precise spectrophotometric method for the estimation of salicylhydroxamic acid found in both capsules and raw materials. Spectrophotometric detection was conducted at maximum absorption of 294 nm with the aids of methanol: water (1:99, v/v as solvent. The figures of merit of the newly developed method were validated for linearity, specificity, accuracy, precision, robustness, ruggedness, limit of detection (LOD, and limit of quantification (LOQ. The detector response for the salicylhydroxamic acid was linear over the concentration range studied 0.1–50 μg mL−1 with a correlation coefficient (R2 of 0.9999. Accuracy was between 99.0% and 101.7% with a mean value of 100.07%. The intra- and inter-day precisions, expressed as relative standard deviation (R.S.D., were less than 0.0.322 and 0.421%, respectively. LOD and LOQ were 0.031 and 0.098 μg mL−1, respectively. Results confirmed that the excipients in the commercial capsules did not interfere with the method and can be employed for routine quality control analysis of salicylhydroxamic acid whether in capsules or raw materials. Keywords: Salicylhydroxamic acid, Spectrophotometric, Linearity, Quality control, Formulations

 17. Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Głowacka

  2011-01-01

  Full Text Available Biblioteki pełnią różnorodne funkcje we współczesnym otoczeniu społecznym. Uczestniczą w tworzeniu kapitału intelektualnego i społecznego, wpływają na wzrost korzyści ekonomicznych użytkowników i całego społeczeństwa. W artykule omówiono główne podejścia i metody badawcze w zakresie oceny korzyści ekonomicznych płynących z funkcjonowania bibliotek. Skupiono się na metodzie analizy kosztów w stosunku do korzyści (ang. CBA – cost-benefit analysis, metodzie analizy warunkowej (ang. CVM – contigent valuation method, określaniu wartości dodanej dla użytkownika (ang. consumer surplus method i metodologii oceny stopy wzrostu z inwestycji (ang. ROI – return of investment. Przeanalizowano również różne projekty badań prowadzone na świecie w tym zakresie.

 18. ICH E14-compatible holter bin method and its equivalence to individual heart rate correction in the assessment of drug-induced QT changes.

  Science.gov (United States)

  Malik, Marek; Hnatkova, Katerina; Kowalski, Donna; Keirns, James J; Van Gelderen, E Marcel

  2014-11-01

  The Holter bin method evaluates QT interval changes in the presence of heart rate changes without correcting the QT interval. However, the method does not allow time-matched comparisons, thus contradicting available guidance and good practice. We report a modification of the methods that allows time-matched comparisons without any heart rate correction. The modified Holter bin method (a) finds matching baseline heart rates for each QT reading on treatment and (b) calculates ΔQT values from the QT intervals on baseline and on treatment that match in heart rates. The difference between ΔQT values on active treatment and placebo provides the ΔΔQT value. The method was compared with the individual correction method in the data of the mirabegron thorough QT study in which supratherapeutic doses of this β3-adrenoceptor agonist led to substantial heart rate changes. The modified Holter bin method reproduced closely the results obtained with the individual heart rate correction. At all time points of the mirabegron study, the differences between the mean ΔΔQT values by the Holter bin method and the individual correction method were below 1 millisecond. Compared to the individual correction, the Holter bin method led to slight increases in the standard deviations of ΔΔQT values, but these were on average below 0.25 millisecond. The Holter bin methodology can be modified to make it compatible with the available guidance and with good practice of clinical investigations. The results obtained with the modified Holter bin method are practically the same as with individualized heart rate corrected QT intervals. The close correspondence between the 2 methods demonstrates that the present possibilities of comparing QT interval duration in the presence of experiment-induced heart rate differences are not influenced by methodological artifacts. © 2014 Wiley Periodicals, Inc.

 19. Dějiny našich lesů - přínos Josefa Nožičky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novotný, Gustav

  2001-01-01

  Roč. 34, č. 3 (2001), s. 205-226 ISSN 0300-4414 R&D Projects: GA ČR GA409/99/0856 Institutional research plan: CEZ:AV0Z8015903 Keywords : history * forestry * agricultural archives Subject RIV: AB - History

 20. Magnetic fields of AIC-144S isochronous cyclotron measuring system and their structure analysis; System pomiarowy pol magnetycznych oraz analiza ich struktury dla izochronicznego cyklotronu AIC -144S

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Potempa, J.; Potempa, M.; Schwabe, J. [Dept. of Research and Development of Cyclic Accelerator Techniques, The H. Niewodniczanski Inst. of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1997-06-01

  The method and apparatus for fast measuring of the magnetic field structure in symmetry plane of the AIC-144S isochronous cyclotron is presented. The measuring system is controlled by a computer code. The processed data allow one to control the cyclotron beam dynamics

 1. Ich habe ihn mehr geliebt als mein Leben”. Literarische Bekenntnisse Ingeborg Bachmanns zu Paul Celan in ihrer utopischen Geschichte Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela AANEI

  2015-06-01

  Full Text Available The autobiographic novel has always represented a paradox: on one hand it reveals objective details regarding the protagonists, the fictional masks of more or less historical figures; on the other hand it remains only partly approachable for the reader, for whom the full understanding of the coded message of the text is impossible. The same case applies also in the autobiographical novel Malina written by the Austrian author Ingeborg Bachmann, novel which appears from the very beginning to be written under the sign of subjectivity and in the tragic context of the period after Celan’s death. Hence, the author’s novel is received originally as a literary reaction to the poet’s act of suicide, being nevertheless a reaction still embedded with affection for the deceased poet. The controversial relationship between the two was full of intense periods of passion as well as with emotional downfalls, and continued in this manner for almost twenty years. For that manner, in Malina and especially in the inserted story The Secrets of the Princess of Kagran, there are noticeable clues which remind of Celan’s personal history and of his personality: the details regarding the magic appearance of „the stranger” who is supposed to belong to an ancient and misterious lineage, veiled in a long, black cloak, as well as his placement in different harsh circumstances specific to the nazi torture locations give the reader a solid insight about the true destiny of the poet and Holocaust survivor Paul Celan.

 2. Cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych i ich sezonowa zmienność na przykładzie Dzierżąznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Moniewski

  2015-09-01

  Full Text Available W artykule, w oparciu o charakterystyki fizykochemiczne: temperaturę, konduktywność, odczyn, stężenie tlenu rozpuszczonego i mętność wody (mierzonew 10 punktach, przedstawiono stopień przekształcenia środowiska wodnego zlewniDzierżąznej. Na podstawie długookresowych charakterystyk (lata 2003–2013 obliczono średnie miesięczne i mediany roczne, a także wskaźniki sezonowości Markhama. Przeciętny odczyn wody i stężenie tlenu rozpuszczonego nie mają dużej zmienności przestrzennej ani czasowej (niski indeks sezonowości: IS = 2,6–13,0%, w przeciwieństwie do mętności i temperatury wody (wyższy indeks sezonowości: IS = 21,4––35,5%. Maksimum temperatury przypada na lipiec, a jej amplituda rośnie z biegiem rzek z uwagi na liczne zbiorniki wodne. Pora koncentracji pozostałych charakterystyk wypada pomiędzy początkiem kwietnia a połową maja. Maksymalne wartości konduktywności wody są obserwowane zimą w ściekach odpływających z autostrady A2 (do 21,3 mS ∙ cm–1, tak samo jak w wodach Dzierżąznej i jej dopływu Ciosenki (360–480 μS ∙ cm–1. Konduktywność wody ma także większą zmienność sezonową i przestrzenne zróżnicowanie w zlewni.

 3. „da ich mich lebhaft für sein Schiksal im Neuen Continent interessire“ A. v. Humboldt als Förderer Oscar M. Liebers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingo Schwarz

  2008-04-01

  Full Text Available article in German, Abstracts in English and GermanOscar M. Lieber (1830-1862 is today remembered as the oldest son of Francis Lieber (1800-1872 who was one of the most influential German American publicists of his time. However, Oscar, too, had a remarkable professional career in the United States. After intensive studies in Berlin, Göttingen and Freiberg (Saxony he became a successful and productive geologist. The paper reminds of the support which Oscar Lieber received from his father’s friend Alexander von Humboldt.

 4. Talianske dialekty a ich použitie v južnej Brazílii : Italian Dialects and their Use in Southern Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Fabová

  2017-07-01

  Full Text Available This article aims to describe the sociolinguistic situation of two Italian-speaking communities in Santa Catarina. It presents a sociolinguistic panorama of Nova Trento and Nova Veneza from the 19th century, emphasizing the most important aspects of the history of Italian immigrants in Brazil, as well as the main factors that affected the use of Italian language varieties, and residents’ views and attitudes regarding the languages spoken in this part of southern Brazil. From the beginning of Italian immigration to Brazil the immigrants experienced different historical circumstances that have led to the current state of their dialects, mainly the dictatorship of Getúlio Vargas. But after almost one hundred and fifty years the dialects are still spoken and they have become part of the Brazilian cultural heritage.

 5. Redefinícia mólu – pozadie zmien v SI sústave a ich vplyv na vzdelávanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Schubertová

  2015-12-01

  Full Text Available Predkladaný príspevok prepája aktuálnu diskusiu o redefinícii základných jednotiek SI sústavy s vyučovaním chémie. Plánovaná definícia mólu má byť založená na presnom stanovení Avogadrovej konštanty. Problémy, ktoré sú spojené s takýmto definovaním mólu, vychádzajú však aj zo samotnej histórie veličiny látkové množstvo. Jedným zo základných problémov tohto charakteru je, že látkové množstvo je spomedzi základných veličín jedinou diskontinuálnou veličinou, ktorej jednotka mól nebola zavedená na základe vlastností prírody, ale na základe ľudskej dohody. Je teda otázne či je mól zaradený medzi základné jednotky SI sústavy logicky správne. Aj z tohto dôvodu je veličina látkové množstvo zaujímavá taktiež z didaktického hľadiska, ktoré je v príspevku diskutované.

 6. Wäre es Dir lieber, ich würde zu Recht verurteilt? - Sokrates Bund und die Frage der Kontrolle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Kaiser-Müller

  2014-09-01

  Full Text Available Die Ablösung von zweifelhafter menschlicher Kontrolle durch eine zuverlässige Software bietet eindrucksvolle Möglichkeiten. Mit der flächendeckenden Einführung von Sokrates Bund zum Schuljahr 2014/2015 wird endlich die Identifzierung von Pisadurchschnittsverderbern möglich. Die AutorInnen diskutieren die Lage ... Die Situation war dramatisch: Ungerecht angeklagt wegen Verführung der Jugend und Gottlosigkeit, sieht Sokrates dem Tod durch den Schierlingsbecher entgegen und antwortet auf die ob des Fehlurteils durchaus verständliche Klage von Xanthippe mit der titelgebenden Frage. Anschließend verweigert er die Flucht und zieht es vor, sich dem formal korrekt gefällten falschen Urteil zu beugen. Eine legendäre Entscheidung, in der Sokrates die Gesetzestreue mit der Begründung, man müsse schlechte Gesetze ändern, dürfe sie aber nicht übertreten, über das eigene Wohl stellt.

 7. A theology of matter. The strong interaction at strong resonance at the meeting point of I and not-I. Conjectures about oscillating strings and fluctuating vacuum energy; Eine Theologie der Materie. Die starke Wechselwirkung bei starker Resonanz am Begegnungs-Ort von Ich und Nicht-Ich. Mutmassungen ueber oszillierende Strings und fluktuierende Vakuum-Energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boes, Roderick H.

  2011-07-01

  This book shows that matter and consciousness are intertwined and mutually produce. Quantum vacuum fluctuations ensure that the latent energy of each event is present as zero-point energy simultaneously at all points of the cosmos.

 8. Ich spreche anders, aber das ist auch deutsch: línguas em conflito em uma escola rural localizada em zona de imigração no sul do Brasil Ich spreche anders, aber das ist auch deutsch: languages in conflict in a rural school located in an immigration area in the south of Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maristela Pereira Fritzen

  2008-12-01

  Full Text Available O bilingüismo/multilingüismo como fenômeno social ainda é pouco reconhecido no cenário brasileiro, apesar de o tema ter conquistado espaço na academia. Em termos gerais, considera-se o Brasil um país monolíngüe, onde se fala apenas o português brasileiro. Há, no entanto, vários contextos de línguas minoritárias (grupos indígenas, grupos de imigrantes, zonas de fronteira, comunidades de surdos em que o uso de várias línguas é a regra. Nesses contextos sociolingüisticamente complexos há relações assimétricas e de conflito entre a língua hegemônica e as línguas minoritárias, em geral estigmatizadas. O presente estudo, parte dos resultados de uma pesquisa etnográfica, focaliza o conflito lingüístico presente em uma escola rural localizada numa comunidade bilíngüe/multilíngüe em zona de imigração alemã no sul do país, onde, ainda hoje, as crianças aprendem em casa a língua de herança, empregada em âmbito familiar e social. Com suporte teórico predominantemente vindo do bilingüismo visto de uma perspectiva social e dos Estudos Culturais, o objetivo principal deste artigo é problematizar a situação de contato/conflito lingüístico existente na região alvo da pesquisa e sua interface com questões de identidades construídas nos discursos hegemônicos. Além disso, discute-se como esses conflitos emergem nas relações interacionais entre os professores e entre alunos e professores, dentro da instituição escolar. Os registros sugerem que o bilingüismo da comunidade penetra na escola e que os conflitos lingüísticos e identitários ganham ainda mais força nas interações sociais entre os sujeitos que ali convivem.Bilingualism/multilingualism as a social phenomenon is still little recognized in the Brazilian scenario, despite it has gotten space in the academy. Usually, Brazil is seen as a monolingual country, where the Brazilian Portuguese is the only language spoken. There are, however, contexts of minority languages (indigenous groups, groups of immigrant, border regions, deaf communities in which the use of several languages is the rule. In these sociolinguistically complex contexts there are both asymmetric and conflicting relations between the hegemonic language and minority languages, usually stigmatized. This study develops itself from the results of an ethnographic research, focusing the language conflict that is present in a rural school located in a bilingual/multilingual community in a region of German immigration in the south of the country, where, even nowadays, children learn at home the inherited language, which is used in the familiar and social contexts. With a theoretical basis mostly acquired from bilingualism analyzed from a social perspective and from the perspective of the Cultural Studies, the main aim of this article is to problematize the language contact/conflict situation existing in the target region and its interface with identity questions built in the hegemonic discourses. Moreover, it is discussed the way these conflicts emerge in the interactional relations between teachers and among teachers and students within school. The data suggests that the community's bilingualism gets into school, and that the language and identity conflicts become even stronger within the social interactions among the individuals that live together in that space.

 9. The statistical geoportal and the ``cartographic added value'' - creation of the spatial knowledge infrastructure

  Science.gov (United States)

  Fiedukowicz, Anna; Gasiorowski, Jedrzej; Kowalski, Paweł; Olszewski, Robert; Pillich-Kolipinska, Agata

  2012-11-01

  The wide access to source data, published by numerous websites, results in situation, when information acquisition is not a problem any more. The real problem is how to transform information in the useful knowledge. Cartographic method of research, dealing with spatial data, has been serving this purpose for many years. Nowadays, it allows conducting analyses at the high complexity level, thanks to the intense development in IT technologies, The vast majority of analytic methods utilizing the so-called data mining and data enrichment techniques, however, concerns non-spatial data. According to the Authors, utilizing those techniques in spatial data analysis (including analysis based on statistical data with spatial reference), would allow the evolution of the Spatial Information Infrastructure (SII) into the Spatial Knowledge Infrastructure (SKI). The SKI development would benefit from the existence of statistical geoportal. Its proposed functionality, consisting of data analysis as well as visualization, is outlined in the article. The examples of geostatistical analyses (ANOVA and the regression model considering the spatial neighborhood), possible to implement in such portal and allowing to produce the “cartographic added value”, are also presented here. Szeroki dostep do danych zródłowych publikowanych w licznych serwisach internetowych sprawia, iz współczesnie problemem jest nie pozyskanie informacji, lecz umiejetne przekształcenie jej w uzyteczna wiedze. Kartograficzna metoda badan, która od wielu lat słuzy temu celowi w odniesieniu do danych przestrzennych, zyskuje dzis nowe oblicze - pozwala na wykonywanie złozonych analiz dzieki wykorzystaniu intensywnego rozwoju technologii informatycznych. Znaczaca wiekszosc zastosowan metod analitycznych tzw. eksploracyjnej analizy danych (data mining) i ich "wzbogacania” (data enrichment) dotyczy jednakze danych nieprzestrzennych. Wykorzystanie tych metod do analizy danych o charakterze przestrzennym, w

 10. Laser CO2 metodą z wyboru w terapii naczyniaków moszny u pacjentów z hemofilią A

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2012-11-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono przypadek 31-letniego pacjenta chorego na hemofilię A, z licznymi rozsianymi zmianami naczyniowymi na skórze moszny. Hemofilia jest chorobą dziedziczną, należącą do wrodzonych skaz osoczowych, recesywną sprzężoną z płcią (sprzężoną z chromosomem X. Chorują na nią głównie męż‑ czyźni, kobiety są nosicielkami zmutowanego genu. Częstość jej występowania w Polsce wynosi 1:16 000. Zarejestrowanych jest około 2000 chorych. Powyżej wspomniane zmiany naczyniowe moszny stanowiły istot‑ ny problem zarówno kosmetyczny, jak i psychologiczny pacjenta, dlatego wykonano ich resekcję. Kwalifika‑ cję do postępowania operacyjnego znacznie utrudniał fakt, że pacjent chorował na hemofilię A. Zwiększyła ona ryzyko krwawienia w przypadku usunięcia zmian o charakterze naczyniowym. Standardowym schema‑ tem procedury przedoperacyjnej u chorych na hemofilię jest włączenie do leczenia czynnika VIII. W celu zmniejszenia ryzyka krwawienia do usuwania zmian użyto lasera CO2 CTL 1401. W artykule opisano trzy etapy postępowania: przedoperacyjny, zabieg oraz przebieg pooperacyjny z pomyślnym wynikiem. Zastoso‑ wanie chirurgii laserowej przyczyniło się do skrócenia czasu zabiegu, który przebiegł bez powikłań. Po 4 dniach hospitalizacji pacjent został wypisany do domu w stanie ogólnym i miejscowym dobrym, bez cech krwawie‑ nia. Autorzy artykułu są zdania, że zastosowanie CO2 w chirurgii laserowej u chorych na hemofilię zajmuje ważne miejsce wśród metod nowoczesnej technologii laserowej, która zapewnia standardowe środki ostrożności i charakteryzuje się powszechną dostępnością aparaturową.

 11. Úloha EÚ pri riešení konfliktov v Južnom Osetsku a Abcházsku

  OpenAIRE

  Garbarčík, Marek

  2011-01-01

  This thesis deals with role of the European Union in the ethnic conflicts of South Caucasus, notably in South Ossetia and Abkhazia. In the first part, the author concentrates on the evolution of situation in South Ossetia and Abkhazia as well as on the role of international actors in these territories, before the outbreak of war between Russia and Georgia in August 2008. The master thesis continues with the analysis of the EU's engagement in break-away territories where author focuses on the ...

 12. Komorbidnost depresije in spolne disfunkcije pri pacientih ambulante za zdravljenje spolnih motenj: Comorbidity of depression and sexual dysfunction among patients of outpatient clinic for sexual disorders' treatment:

  OpenAIRE

  Lučovnik, Miha; Prokšelj, Tatjana

  2006-01-01

  Sexual dysfunction and depression often occur together, however the causal relation is unclear and has not been studied enough. Sexual dysfunction secondary to depression has been well studied, but less is known about prevalence of depressive symptoms among patients with sexual dysfunction. The aim of our study was to find out whether the depression was more common among young people with psychogenic sexual dysfunction waiting to be treated at the clinic for sexual disorders than among young ...

 13. Regulyaciya deyatel'nosti serdechno-sosudistoj sistemy pri normotenzivnoj reakcii na fizicheskuyu nagruzku=REGULATION OF ACTIVITIES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN RESPONSE TO NORMOTENSIVE EXERTION

  OpenAIRE

  Romanchuk,A.P.

  2015-01-01

  With use of method of spiroarterycardiorhythmografy 167 persons with normothensiv type of reaction to physical activity are surveyed. Was used the test with adjustable breath for studying of mechanisms of regulation. It is by results established, that at persons with normothensiv type of reaction in reply to the test is marked the tendency to moderate increase HR, acceleration depolarysation of warm ventricles, to shortening QRS and QT, to displacement ST above an isoline, and also to slight ...

 14. Elektrofiziologičeskaja aktivnost mozga pri upravlenii interfejsom mozg kompjuter, osnovannym na voobraženii dviženij

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Aziatskaya, G.A.; Bobrov, P.D.; Luykmanov, R. Kh.; Húsek, Dušan; Snášel, V.

  2017-01-01

  Roč. 43, č. 5 (2017), s. 17-28 ISSN 0131-1646 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : brain-computer interface, electroencephalogram, motor imagery, EEG rhythm synchronization and desynchronization, Independent Component Analysis, neurorehabilitaiton. Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 15. Doživljanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi na področju psihiatrije: Experiencing stress by psychiatric nurse practitioners:

  OpenAIRE

  Bregar, Branko; Možgan, Barbara; Peterka-Novak, Jožica

  2011-01-01

  Introduction: Individuals respond to stress in ways that may affect their psychophysical equilibrium as well as their entire personality. Work-related stress will impact the employeesć personal life on a physical, emotional, spiritual and social levels and also their relationship with patients. Methods: Qualitative research methodology was used in the present study. A questionnaire as a sole instrument for the collection of study data was developed. It is composed of four open-ended questions...

 16. Vloga vohunov pri razvoju sovjetske atomske bombe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Križan, Petra

  2013-01-01

  Človek se je že od nekdaj zavedal, da je potrebno biti v koraku pred ostalimi, če želi biti uspešen in inovativen. Toda kako vedeti, da ni nasprotnik v razmišljanju, če ne celo v dejanjih že pred tabo? Za razblinjanje teh dvomov so tukaj nastopile osebe − vohuni, o katerih govori to diplomsko delo. Poskušala sem predstaviti pomembnost delovanja vohunov, še posebej pa sem se seveda osredotočila na njihov prispevek k razvoju sovjetske atomske bombe. Na samem začetku sem opisala pojme, ki so...

 17. Vliv povrchové vrstvy Al-Si na nízkocyklovou únavu superslitiny in 713LC pri teplotě 800°C

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Juliš, M.; Obrtlík, Karel; Podrábský, T.

  2008-01-01

  Roč. 327, - (2008), s. 197-202 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materiálow i wyrobow. Svratka, 01.10.2008-03.10.2008] R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/07/1507 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * Inconel 713LC * surface treatment Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 18. Pričakovanja študentov glede na razlike v kakovosti storitev visokošolskih zavodov = Student Expectations of Higher Education Institution Services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijana Sikošek

  2011-09-01

  Full Text Available New challenges witnessed also in Slovenian higher education requirea different approach towards understanding students and their expectations,as higher education becomes increasingly market-oriented.Since research on assessing student expectations is still rare, we havedecided to establish the expectations of students regarding their studiesat the University of Primorska. With the help of factor analysis, wehave determined that these expectations are related to the followingsix factors: relationship between teaching staff and students, faculty’sreputation, faculty’s environment, employment chances, academic excellence,and staff competence and expertise. Cluster analysis has revealeda difference between the expectations of students of professionalstudy programmes and students of academic study programmes.

 19. Main errors in the IMS in studying wells by the method of reflected waves. Osnovnyye pogreshnosti IIS pri issledovaniya skvazhin metodom otrazhennykh voln

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koldobskiy, L.S.

  1983-01-01

  An examination is made of the method errors in the information-measurement system for measurement of the coefficient of reflection of ultrasonic pulses from the wall of an uncased well. It is indicated that the greatest errors in the measurements are caused by the change in temperature and hydrostatic pressure along the well shaft, as well as skewing of the well probe because of the presence of caverns, irregularities in the well walls, etc. An evaluation was made of the influence of damping of the acoustic energy in the well fluid on the measurement of the reflection coefficient.

 20. Izboljšanje javne participacije pri prostorskem načrtovanju s pomočjo orodij spleta 2.0

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Bizjak

  2012-01-01

  Full Text Available Javna participacija (ang. public participation je ena od oblik sodelovanja oziroma udeleževanja javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja, ki omogoča posameznikom in skupinam, da izrazijo svoja mnenja, dajejo pobude in aktivno sodelujejo v teh postopkih. Ker je javna participacija pogosto omejena le na dajanje pripomb na že pripravljene prostorske načrte, predvidevamo, da bi jo lahko izboljšali s pomočjo informacijskih tehnologij, in sicer z uporabo novih spletnih orodij. Ena takih novosti je splet 2.0 (ang. web 2.0, koncept, ki je bil prvič predstavljen v letu 2004 in je v svetovni splet prinesel veliko orodij, ki jih koristno uporabljajo socialna omrežja in različne spletne storitve kot participatorne storitve z velikim številom uporabnikov. V članku so analizirane možnosti za medsebojno interakcijo javne participacije in spleta 2.0. Predstavljene so zahteve javne participacije v postopkih prostorskega načrtovanja, osnovna orodja spleta 2.0 in njegove zmožnosti glede omogočanja participacije v procesih prostorskega načrtovanja. V prispevku je ugotovljeno, da so orodja spleta 2.0 zelo uporabna za vključevanje javnosti v procese prostorskega načrtovanja, vendar zahtevajo veliko predpriprav in dobro tehnično osnovo.

 1. Review of the Monograph: Seleznev Yu.V. Russkie knyaz’ya pri dvore khanov Zolotoy Ordy (Russian Princes at the Court of the Golden Horde Khans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nesin M.A.

  2017-12-01

  Full Text Available This article contains a review of the monograph by Yu.V. Seleznev published in early 2017 and dedicated to the relations of Russian princes with the Golden Horde’s khans and their status among the Golden Horde’s nobility. This work is the first comprehensive study in the historiography of this issue for all two and a half centuries of the Tartar domination. The monograph was published for the first time in 2013 and served as the basis for a doctoral dissertation, which Seleznev defended in 2015. The book was reprinted with certain changes in 2017. The book commendably contains an abundance of factual material through the use of diverse sources and strands of historiography. Seleznev examines the social terminology of Golden Horde-Russian relations, the structure of the Golden Horde’s nobility and the trips of princes to the Horde, drawing attention not only to the status of the great Vladimir and Moscow princes, but also that of other great and appanage princes. He makes a significant contribution to the resolving the debate regarding the nature of the Golden Horde’s domination in Rus’ by examining in detail the relationship of the Russian princes with the Golden Horde’s authorities in different years. The book’s author proposed to divide the Golden Horde’s “yoke” into seven periods characterized by “changes in the degree of sovereignty and jurisdiction of the khan in relation to Russian principalities”. The author of this review agrees with the main conclusions of the book under review, but at the same time he notes some reservations and criticisms, which do not, however, reduce the academic caliber of the monograph.

 2. National audit of the quality of pain relief provided in emergency departments in Aotearoa, New Zealand: The PRiZED 1 Study.

  Science.gov (United States)

  2017-04-01

  Pain is a common feature of ED presentations and the timely provision of adequate analgesia is important for patient care. However, there is currently no New Zealand data with respect to this indicator of care quality. The present study aimed to provide a baseline for the quality of care with respect to the provision of timely and adequate analgesia in New Zealand EDs. The present study is a secondary analysis of data initially collected for the Shorter Stays in Emergency Department Study, using a retrospective chart review of 1685 randomly selected ED presentations (2006-2012) from 26 New Zealand public hospital EDs. Of the 1685 charts randomly selected, 1547 (91%) were reviewed from 21 EDs. There were 866 ED presentations with painful conditions, of whom 132 (15%) did not have pain recorded, 205 (24%) did not receive pain relief and 19 (2%) did not have time of analgesia documented leaving 510 (59%) for the analysis of time to analgesia. Four hundred and fifty-seven (53%) did not have pain well documented sufficiently to assess adequacy, leaving 277 (32%) for the analysis of adequacy of analgesia. The median (interquartile range) time to analgesia was 62 (30-134) min and the provision of adequate analgesia was 141/277 (51%, 95% CI: 45-57%); however, there was some variation between hospitals for both outcomes. Although these outcomes are on a par with other countries, this baseline audit has shown both poor documentation and variation in the provision of timely and adequate pain relief in New Zealand EDs, with room for improvement with respect to this quality indicator. © 2017 Australasian College for Emergency Medicine and Australasian Society for Emergency Medicine.

 3. Preprečevanje in lajšanje težav pri krčnih žilah

  OpenAIRE

  Ostojić, Danijela

  2014-01-01

  Teoretična izhodišča: Skoraj vsak peti odrasli prebivalec srednje Evrope trpi za krčnimi žilami, ki nastanejo zaradi prizadetosti žilne stene, najpogosteje zaradi prizadetosti globokega venskega sistema. Dejavniki tveganja za nastanek krčnih žil so povišana telesna teža, službeno pogojeno pogosto stanje ali daljše sedenje, dedna obremenjenost, pogosto nošenje oprijetih hlač, previsoka obutev, nosečnost in vsesplošno pomanjkanje gibanja. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti možnosti...

 4. Correlations between maternal, breast milk, and infant vitamin B12 concentrations among mother-infant dyads in Vancouver, Canada and Pry Veng, Cambodia: an exploratory analysis

  Science.gov (United States)

  Vitamin B12 plays an essential role in fetal and infant development. In regions where animal source food consumption is low and perinatal supplementation is uncommon, infants are at risk of vitamin B12 deficiency. In this secondary analysis, we measured total vitamin B12 concentrations in maternal a...

 5. Lokalizacija istočnikov električeskoj i fokusov gemodinamičeskoj aktivnosti mozga pri voobraženii dviženij

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Mokienko, O.; Bobrov, P.; Chernikova, L.; Konovalov, R.

  2014-01-01

  Roč. 40, č. 3 (2014), s. 45-56 ISSN 0131-1646 Grant - others:GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0070; GA MŠk(CZ) EE.2.3.20.0073 Program:ED Institutional support: RVO:67985807 Keywords : brain computer interface * independent component analysis * EEG pattern classification * motor imagery * inverse EEG problem Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 6. Adhezija bakterije Streptococcus mutans na različne dentalne površine in zdravstveno vzgojna vloga medicinske sestre pri ustni higieni

  OpenAIRE

  Virant, Petra

  2017-01-01

  Uvod: Zobni karies je zelo razširjena kronična bolezen, ki je povezana z neustrezno ustno higieno in prehranskimi navadami. Karies nastane kot posledica tvorbe biofilma, v katerem prevladuje bakterija Streptococcus mutans. Na razvoj biofilma lahko vplivajo številni okoljski dejavniki in lastnosti materialov. Namen: dela je ugotoviti, kako različni dejavniki vplivajo na razvoj biofilma Streptococcus mutans na različnih dentalnih površinah. Metode dela: Pripravili smo si vzorce dentalnih površi...

 7. Vloga svetovalnega delavca pri prepoznavanju motenj hranjenja in preventivnem delovanju: The school counsellor's role in recognizing eating disorders and implementing preventive measures:

  OpenAIRE

  Berčnik, Sanja

  2012-01-01

  The present article discusses eating disorders. Eating disorders are defined as a serious health threat due to an abnormal relation to food which has become a way of coping with stress. They are also often linked to personality disorders. We have focused mainly on the three most common types of eating disorder – anorexia, bulimia, and compulsive (binge) eating – their recognizable features, the causes that lead to eating disorders, and on preventive measures practiced in ...

 8. Razvoj komunikacijskih in vodstvenih kompetenc pri vodjih tehnične stroke = The Development of Communication and Leading Competences among the Leaders of Technical Expertise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Jermanis

  2012-01-01

  Full Text Available A leader holds an important role in the communication process.His/her way of passing information and of communication continuouslyinfluences the employees as it streams their behaviour and buildsmutual trust. The purpose of this article is to show the development ofcommunication and leading competences for mid-level leaders. Furthermore,the article defines specific competences and their importancefor the efficient management of staff. 152 mid-level leaders workingfor an automotive company – a worldwide automotive supplier –were involved in the research. They completed the education programmefor mid-level leaders. Descriptive statistical techniques and factoranalysis were used for data processing.

 9. FACEBOOK IN PARTNERSKI ODNOSI: Vloga uporabe Facebooka in stilov navezanosti v partnerskih odnosih pri izražanju in doživljanju ljubosumja na Facebooku

  OpenAIRE

  Fermišek, Neja

  2017-01-01

  Popularnost Facebooka je v zadnjih nekaj letih izrazito narastla, vendar kljub temu njegov vpliv na partnerske odnose še zmeraj ostaja relativno neraziskan. Magistrsko delo ugotavlja, kako je uporaba Facebooka povezana z ljubosumjem in nadzorom partnerja na Facebooku ter z zadovoljstvom v samem partnerskem odnosu. Ker pa je romantična ljubezen proces navezanosti, se nam je prav tako zdelo pomembno, da v empiričnem delu raziščemo povezavo med različnimi stili navezanosti in ljubosumjem na Face...

 10. Cuál fue el resultado obtenido por el candidato del PRI en el 4º distrito de Yucatán, durante el proceso electoral 2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Fernando Pacheco Bailón

  2001-01-01

  Full Text Available El autor trata de analizar la eficacia electoral aplicando los conceptos expuestos en escritos referentes al origen del pensamiento político, con la finalidad de lograr un avance significativo en cuanto a este proyecto de investigación. No es la intención en este trabajo dar conclusiones debido a que en forma tal, todavía no se aplica la metodología política necesaria para hacerlo.

 11. POLOŽAJ, POMEN IN VLOGA INSTITUTA NEPREMIČNINSKE AGENCIJE PRI PROMETU Z NEPREMIČNINAMI V SLOVENSKEM PRAVNEM PROSTORU

  OpenAIRE

  Džordžević, Matej

  2017-01-01

  Skozi analiziranje pravnih virov, ki urejajo konstituiranje in delovanje nepremičninskih agencij v slovenskem pravnem prostoru sem ugotovil, da pravni viri, ki urejajo področje konstituiranja in delovanja nepremičninske družbe urejajo to področje na zelo ustrezen način in, da je možno relativno hitro, to je v nekaj tednih, ustanoviti nepremičninsko družbo in jo seveda tudi vpisati v sodni register ter jo narediti sposobno za delovanje na trgu. Hitrost je v veliki meri odvisna predvsem od prip...

 12. Razpoke odkrite pri medobratovalnem pregledu reaktorske posode in ocena njihove sprejemljivosti: The flaws detected by in-service inspection in reactor pressure vessel and assessment of their acceptability:

  OpenAIRE

  Korošec, Darko; Vojvodič-Tuma, Jelena

  1998-01-01

  By the ASME-Pressure Vessel and Boilers Code, Sec. XI and its specific requirements periodic nondestructive examination of the reactor pressure vessel is required. Reactor pressure vessel is one of the most important pressure boundaries in the pressurized water reactor type. In the present paper the ASME XI code requirements about proper flow determination regarding their size are described. The nondestructive examination on reactor pressure vessel is performed mainly using ultrasonic techniq...

 13. Developement and introduction of measures for protecting coal from wind erosion during transportation. Razrabotka, vnedrenie mer i sredstv zashchity uglei ot vetrovoi ehrozii pri transportirovanii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanov, V.M.; Radovitskii, I.V.; Sazhin, O.B.; Yakubovich, I.L.

  1985-01-01

  Ways are discussed of reducing coal losses during transportation, totalling around 10 million tons per annum (about 50% due to wind erosion). The paper reviews coal protection in USA, FRG, Japan, Czechoslovakia and German Democratic Republic, protective covers, characteristics of water-in-oil emulsions (60% water phase) and their application, results of industrial scale tests, development and principal application of devices for creating protective covering of coal in open trucks, new protective materials for prevention of coal losses (water soluble latex, waste from oil refineries, etc.). Basic physical properties of oil refinery waste are given. Tests proved that this kind of cover can reliably prevent small coal from flying away at railway speeds of 110-120 km/h. The paper describes prevention of coal losses during storage (effect of oxygen, atmospheric precipitation and wind) by special emulsion covers, devices for preparing and depositing protective covering (water saturated steam) and automation of protective covering devices. 5 references.

 14. Prepravné a logistické riešenia pri prevoze lyží z USA

  OpenAIRE

  Fraňo, Pavol

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is introduction of Icelantic Boards, a ski producing company. This thesis will also provide information on carrier possibilities for company's export overseas and useful Incoterms conditions. In the final part, there is a close look at the company's products, on import variants and finally there are recommendations for particular type of shipping overseas, as well as possibilities for increase of sales of their products on European market.

 15. Fukci vozbuždenia dlja radionuklidov 44Sc, 46Sci, 47Sc, obrazovavšichsa pri oblučenii 45Sc dejtronami i 6He

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kulko, A. A.; Skobelev, N. K.; Burjan, Václav; Hons, Zdeněk; Daniel, A.V.; Demekhina, R.; Kalpakchieva, R.; Kugler, Andrej; Mrázek, Jaromír; Penionzhkevich, Y. E.; Piskoř, Štěpán; Sobolev, Yu. G.; Šimečková, Eva

  2011-01-01

  Roč. 75, č. 4 (2011), s. 574-576 ISSN 0367-6765 R&D Projects: GA ČR GAP203/10/0310; GA MŠk LC07050 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505 Keywords : excitation functions * cross sections * radioactive beams Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

 16. Pomen izogibanja dvojnega obdavčevanja pri obdavčitvi pravnih oseb z analizo sklenjenih sporazumov z izbranimi državami

  OpenAIRE

  Angelini, Martina

  2016-01-01

  V magistrski nalogi je obravnavana problematika mednarodnega dvojnega obdavčevanja dohodkov pravnih oseb skozi analizo ukrepov za izogibanje dvojnega obdavčevanja tako na nacionalni kot bilateralni ravni. Podana je analiza določb slovenskega korporacijskega zakona, ki so relevantne za preprečevanje dvojnega obdavčevanja rezidentov na podlagi svetovnega dohodka kot tudi nerezidentov za dohodke z virom v Sloveniji. Poseben poudarek je namenjen povezanim osebam, od analize različnih zakonskih op...

 17. Využitie metód riadenia projektu pri rekonštrukcii základnej školy

  OpenAIRE

  Mikolajová, Zuzana

  2014-01-01

  This bachelor's thesis deals with an application of project management during the reconstruction of a primary building. The theoretical part is focused on basic concepts of project management, models and methods. Practical advice on how such a project can be successfully accomplished will be included. The practical part is focused on establishing a real project in project's timeline with suitable software and costs analysis attached. The timeline can be described by Gantt chart, where critica...

 18. Medosebni odnosi in vsebina dela kot dejavnika stresa pri srednjem managementu = Interpersonal Relationships and Work Content as Stress Factors among Middle Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polona Kožuh

  2011-06-01

  Full Text Available In the modern society, where importance is placed on progress, newtechnologies and economic trends, there is a lack of awareness of thesignificance of good interpersonal relations and organizational culturewithin a company. They both contribute to the better functioningof employees as well as the entire organization. The purpose of thisstudy was to determine any possible differences between the stressorslinked to the relationships within an organization and those linked tothe work of middle management. The study included 58 middle managersworking in commercial activity in the Ljubljana region. The resultshave indicated that the amount of stressors related to the relationships,and stressors related to the managers’ work, that affect themiddle managers participating in the survey is on average the same.The results have therefore shown no statistically significant differencebetween the two forms of the studied stress factors.

 19. McKenzijeva metoda pri obravnavi bolečine v križu: McKenzie method at treatment of low back pain:

  OpenAIRE

  Bulc, Mateja; Divjak, Mojca

  2008-01-01

  Introduction: The McKenzie method has been known for some time and is an established physiotherapeutic approach for patients with lower back pain. Backpain is a widespread problem, appearing even in young people, and it frequently progresses to chronic stages. Therefore, above all, the aim was to establish whether the McKenzie method is effective in decreasing the intensityof, or even eliminating back pain, as well as what possibilities it offers for quality physiotherapeutic treatment. Metho...

 20. Uporaba fluorescenčnega prahu za izboljšano spremljanje dogajanj pri preboju v balistični želatini

  OpenAIRE

  Petkovšek, Miha

  2017-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali področje ciljne balistike, ki med drugim preučuje dogajanje med prodiranjem projektila skozi tkivo in poškodbe, ki jih projektil povzroči na tkivu. Za simulant človeškega tkiva smo uporabili balistično želatino, v katero smo izvedli več strelov. Z namenom izboljšanja vidljivosti razpok, ki jih projektil povzroči v bloku balistične želatine, smo predhodno na čelno stran želatine nanesli sloj fluorescentnega prahu, ki ga je projektil ob stiku raznesel po streln...

 1. PRI 8.1: CARNOT. Analysis and research community of the new orientations of the thermodynamics. Activity report june 2002/ june 2004; PRI 8.1: CARNOT. Communaute d'Analyse et de Recherche des Nouvelles Orientations de la Thermodynamique. Rapport d'activite juin 2002/ juin 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This progress report takes stock on the CARNOT project. This project aims to standardize the different approaches or identify the application fields of each thermodynamical methodology. The cycles analysis and more generally thermodynamical machines (design, energy efficiency, new energy utilization concepts). The environmental impact is also an important topic of the project. (A.L.B.)

 2. Pri svete vetra : Tjomnõi tunnel; Kogda-to na jarmarke; Daljoki, zabõtõi...; 'Hriplõi...'; Grustnaja pessenka; Bõla bõ metla...; Kannel; 'Pri svete vetra...'; Odnazhdõ; 'Kipariss...'; 'Na starom kostrisht'e...'; 'Vot spjashtshaja ja...'; 'Ser�

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaarandi, Debora, 1916-2007

  1996-01-01

  Orig.: Tume tunnel; Vana laadalugu; Kauge unustatud; "See on..."; Kurb lauluke; Luuata; Kandlemängija; "Tuule valgel..."; Üks; "Küpress..."; "Magan tormis mis mujal..."; "Ööliblikaid halle ja maokaid..."; "naised on need..."; "Krestomaatsed luuletused..."; Sisevaade

 3. Modely výškových kriviek jedľovo-bukových porastov Východných Karpát / Models of height curves in fir-beech stands of the Eastern Carpathians

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klouček Tomáš

  2015-06-01

  Full Text Available Odvodili sa modely výškových kriviek z experimentálneho materiálu opakovaných meraní šiestich trvalých výskumných plôch na výskumnom objekte Komárnik vo Východných Karpatoch. Počas viac ako 50-ročného sledovania sa zmeralo 1 346 výšok pre buk a 1 208 pre jedľu. Výšky majú všeobecne veľkú variabilitu, ale nepreukázal sa štádiový posun výškových kriviek. Odvodili sa nelineárne regresné modely výškových kriviek pre buk a jedľu, kde výška stromu je funkciou jeho hrúbky a modelovej výšky pre zvolený hrúbkový stupeň. Ich základom je Korfova rastová krivka s tromi parametrami. Modelom je vysvetlených 90 % variability výšok pri buku a 94 % pri jedli. Modely potvrdili doterajšie poznatky, že jedľa má najmä pri hrubších stromoch vyššie výškové prírastky ako buk. V porovnaní k modelom iných autorov majú odvodené modely málo odlišný tvar výškových kriviek. Buk má väčšiu a jedľa menšiu krivosť ako porovnávané modely. Modely majú vzhľadom na obmedzený rozsah experimentálneho materiálu len lokálny charakter. Pre miestne pomery sa môžu aplikovať na bonitovanie a simulovanie vývoja zásob a prírastku nerovnovekých a viacetážových jedľovo-bukových porastov.

 4. Relationship of the demethylation of the DNA with the induction of the sister chromatid exchanges (SCE) In vivo; Relacion de la desmetilacion del ADN con la induccion de intercambios en las cromatidas hermanas (ICH) In vivo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Toribio E, E

  2005-07-01

  The methylation of the DNA is an epigenetic modification that has an important paper in the regulation of the functionality of the genome of the organisms. It can be altered by demethylation processes, either natural or experimentally induced. The 5-azacytidine (Aza) is a compound that causes the demethylation of the DNA (dm-DNA), inducing with it, expression genic and increase in the frequency of the Sister Chromatid Exchange (SCE). The SCE is a genotoxicity indicator, caused by diverse mutagens and carcinogen. Since the biological meaning and the formation mechanism of this phenomenon has not been totally illustrious, the exploration of the relation between the dm-DNA and the induction of SCE, it could offer new knowledge to explain those queries. The purpose of this work was to study in cells of the mouse bone marrow In vivo, the effect of the Aza on the induction of SCE, based on two aspects: 1) dose answer and 2) the effectiveness of multiple exhibition. To six groups of three to five animals, they are administered Aza to dose of 5, 10, 15 or 20 mg/Kg of weight; in sharp or multiple form, previously to the bromodeoxyuridine supply and 24 h was sacrificed after this; 2 h after an injection with colchicine. Preparations of those metaphases were made, those which were dyed by means of a technique of fluorescence more Giemsa. It was observed that to sharp low dose, the Aza produced an increment in the frequency of SCE that although small it was proportional and statistically significant. To sharp and multiple high doses, the Aza doesn't cause additional increments of SCE, but if toxicity at cellular level and of individuals. It is concluded that a relationship exists between the dm-DNA and the induction of SCE. It is suggested that the total demethylation of the DNA causes 2 SCE/Cell in cells of the mouse bone marrow, or that the cytotoxicity prevents to evidence a bigger induction. (Author)

 5. Adresát Jindřich Honzl. Dopisy a scénické návrhy Jindřicha Štyrského z Honzlovy pozůstalosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bydžovská, Lenka; Srp, K.

  2008-01-01

  Roč. 56, č. 6 (2008), s. 529-537 ISSN 0049-5123 R&D Projects: GA AV ČR IAA800330603 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : stage design * artificialism * surrealism Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 6. "Es ist meine Art, einen und denselben Gegenstand zu verfolgen, bis ich ihn aufgeklärt habe" Äußerungen Alexander von Humboldts über sich selbst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingo Schwarz

  2000-10-01

  Full Text Available Article in German, Abstracts in English and Spanish. Alexander von Humboldt has been characterized as the second, scientific discoverer of the New World, as the last universal scientist, Aristotle of modern times, etc. However, more or less hidden in his correspondence we find certain self-characterizations which are not that well-known. Some of them are quoted and discussed in the paper. Thus, an attempt is made to answer the question why Humboldt liked to call himself "the old man from the mountains", and whether or not he found it appropriate to be called "Aristotle of our age."

 7. Ten-vertex rhodadithiaborane chemistry:[8-{I(CH2)5}-3-(.eta.5-C5Me5)-arachno-3,7,8,-RhS2B8H9

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Marcías, R.; Barrett, S. A.; Bould, J.; Dörfler, U.; Holub, Josef; Kennedy, J. D.; Thornton-Pett, M.; Štíbr, Bohumil

  2001-01-01

  Roč. 57, č. 5 (2001), s. 520-522 ISSN 0108-2701 R&D Projects: GA MŠk LN00A028 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918 Keywords : boranes * heteroboranes * metalladithiaboranes Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry Impact factor: 0.570, year: 2001

 8. Validated column high-performance liquid chromatographic method for determination of aspirin and clopidogrel in combined tablets in the presence of degradation products formed under ICH-recommended stress conditions.

  Science.gov (United States)

  Kachhadia, Pankaj K; Doshi, Ashish S; Joshi, Hitendra S

  2009-01-01

  The development and validation of a column high-performance liquid chromatographic assay method for the determination of aspirin and clopidogrel in tablet formulation are described. The combination formulation was subjected to International Conference on Harmonization-recommended stress conditions. Separation of the drugs from the degradation products formed under stress conditions was achieved on an octasilyl (C8) column using 0.3% orthophosphoric acid-acetonitrile (65 + 35, v/v) mobile phase. The method was validated for specificity, linearity, limits of detection and quantification, precision, accuracy, and robustness. The method was found to be specific against placebo interference and during the forced degradation. The response was linear in the concentration range of 30.0-120.0 microg/mL for aspirin and 15.0-60.0 microg/mL for clopidogrel, with a correlation coefficient of 0.9999 for both. The relative standard deviation values for intra- and interday precision were aspirin and 98.20 and 100.35% for clopidogrel. Stress testing showed degradation products that were well-separated from the parent compound, confirming the stability-indicating capacity of the method.

 9. Istočniki aktivnosti mozga, značimyje i neznačimyje dlja klassifikacii patternov EEG, sootvetstvujuščich voobraženiju dviženij

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bobrov, P.; Húsek, Dušan; Korshakov, A.V.; Frolov, A. A.

  -, č. 12 (2011), s. 3-15 ISSN 1999-8554 R&D Projects: GA ČR GAP202/10/0262; GA ČR GA205/09/1079 Grant - others:GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0070 Program:ED Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : brain- computer interface * independent component analysis * EEG pattern classifying * motor imagination Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7&art=9529

 10. Zagraniczne kontakty oraz ich rola w podnoszeniu jakości usług i budowaniu wizerunku biblioteki akademickiej. Doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w latach 2010-2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błach Marzena

  2017-06-01

  Full Text Available The aim of the article is to draw attention to the role of contacts with foreign institutions in the process of improving services and building the image of an academic library. Experiences of the Main Library of the Pedagogical University in Cracow show a positive influence of participation in the Erasmus programme on the professional activity (increased number of foreign interlibrary transactions and scientific studies (reports and articles, conference papers, seminars of librarians. The article discusses the cooperation of the PU Main Library with foreign institutions in the years 2010-2016, conducted within the framework of the Erasmus programme and Interlibrary Loan. Statistical data illustrate the intensity of Erasmus and interlibrary contacts. Also, based on the experience of a Main Library employee participating in the International Librarians Network, library networking forms are described.

 11. Segmentation of young consumers in terms of their market activity Segmentacja młodych konsumentów według ich aktywności rynkowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grażyna Adamczyk

  2008-09-01

  Full Text Available Children and teenagers constitute a separate market group, which is heterogeneous in terms of their behaviour, market attitudes and activity. This is the basis for distinguishing four market segments, different in terms of the demographic, economic and psychographic characteristics of young participants in the market.

 12. Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 11 u Ponědrážky (okr. Jindřichův Hradec)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šída, P.; Chvojka, O.; Pokorný, Petr; Novák, J.

  2011-01-01

  Roč. 24, - (2011), s. 5-18 ISSN 0231-8237 R&D Projects: GA AV ČR IAAX00020701 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : Mesolithic * wet site * environment al archaeology Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 13. Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 7 u Ponědrážky (okr. Jindřichův Hradec)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šída, P.; Chvojka, O.; Pokorný, Petr

  2009-01-01

  Roč. 22, - (2009), s. 5-16 ISSN 0231-8237 R&D Projects: GA AV ČR IAAX00020701 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : Mesolithic * palaeoecology * wet site Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 14. Evaluation of the persistence in the induction of Sister Chromatid Exchanges (SCE) by alkylating agents; Evaluacion de la persistencia en la induccion de Intercambio en las Cromatidas Hermanas (ICH) por agentes alquilantes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodriguez R, R.; Huerta V, C.; MOrales R, P.R. [ININ, 52045 Ocoyoacac, Estado de Mexico (Mexico)

  2006-07-01

  The persistence in the induction of sister chromatid exchanges (SCE) by the alkylating agents methyl and ethyl-methanesulfonates (MMS and EMS) was evaluated. For it, to groups of mice its were administered a dose of these agents and later its were analyzed the induced SCE's in two periods: early and late. Both agents caused high increments of SCE in the early period and small in the late one; however, the caused lately by EMS was significantly bigger. This late induction of SCE by EMS possibly is associated with an epigenetic change or with the presence of etiladucts in the phosphodiester bonds of the DNA. (Author)

 15. FEEDING OF GENETICALLY MODIFIED CROPS AND THEIR EFFECT ON THE FATTENING, CARCASS AND QUALITATIVE INDICATORS OF PIGS SKRMOVANIE GENETICKY MODIFIKOVANCH PLODN A ICH VPLYV NA VKRMOV, JATOCN A KVALITATVNE PARAMETRE OPANCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JURAJ MLYNEK

  2013-03-01

  Full Text Available In the experiment we judged the influence of genetically modified plants on the fattening-, carcass-, and pig quality parameters. We have recorded better fattening parameters in the group fed with the GM crops. We recorded statistically provable differences in the number of the test fattening days (30 100 kg, in the lifelong average daily gains, in the test fodder consumption (30 100 kg. We have recorded better carcass indicators in the group fed without the GM plants, which was statistically confirmed in the valuable meaty parts as well as thigh portions. There were no statistically provable differences found out in the meat quality indicators between the groups.

 16.  Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo-wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MAGDA CHRAŚCINA

  2015-03-01

  Full Text Available  Rezerwy stanowią instrument polityki bilansowej, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą kształtować obraz sytuacji majątkowej i finansowej. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na próbie sprawozdań finansowych spółek, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania wykazały, że czynnikami wpływającymi na poziom wykazywanych rezerw w sprawozdaniu jest jakość audytu zewnętrznego. Na poziom wykazywanych rezerw nie mają wpływu natomiast zmiany w zarządzie oraz występowanie programów motywacyjnych w formie opcji menedżerskich. Badania wskazują, że rezerwy stanowią narzędzie polityki bilansowej służące do wygładzania wyniku finansowego oraz są tworzone w celu unikania wykazywania spadku wyniku finansowego. Nie wykazano, że rezerwy są wykorzystywane w celu stosowania strategii „wielkich kąpieli” oraz w celu unikania wykazywania małej straty. Korelacja rang Spearmana oraz korelacja Tau Kendalla wskazują, że występuje istotnie statystycznie dodatnia zależność pomiędzy zmianą stanu rezerw a skorygowanym wskaźnikiem rentowności, skorygowanym wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych, skorygowanym wskaźnikiem rentowności sprzedaży oraz skorygowanym wynikiem finansowym.

 17.  Syntetyczne instrumenty finansowe i przykłady ich ujęcia w kontekście stosowania kosztu historycznego i wartości godziwej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Bielawski

  2010-11-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie koncepcji konstruowania instrumentów syntetycznych na podstawie parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży oraz modelu kosztów posiadania. Koncepcje te zostały wykorzystane do skonstruowania strategii long strangle i long straddle na rzeczywistych i syntetycznych instrumentach. Do wyceny bilansowej strategii zastosowano model mieszany wyceny, oparty na dwóch podstawowych miarach wartości instrumentów finansowych: zasadzie kosztu historycznego i kategorii wartości godziwej.

 18. Properties of Artificial Gaseous Mixtures for their Safe Use and Support the Natural Gas Supply Networks / Własności Sztucznych Mieszanin Gazowych do Bezpiecznego ich Użytkowania i Wspomagania Zasilania Sieci Gazu Ziemnego

  Science.gov (United States)

  Łaciak, Mariusz

  2012-11-01

  The increase in natural gas consumption by the general public and industry development, in particular the petrochemical and chemical industries, has made increasing the world interest in using gas replacement for natural gas, both as mixtures of flammable gases and gas mixtures as LPG with air (SNG - Synthetic Natural Gas). Economic analysis in many cases prove that to ensure interchangeability of gas would cost less than the increase in pipeline capacity to deliver the same quantity of natural gas. In addition, SNG systems and installations, could be considered as investments to improve security and flexibility of gas supply. Known existing methods for determining the interchangeability of gases in gas gear based on Wobbe index, which determines the heat input and the burning rate tide, which in turn is related to flame stability. Exceeding the Wobbe index of a value increases the amount of carbon monoxide in the exhaust than the permissible concentration. Methods of determining the interchangeability of gases is characterized by a gas in relation to the above-described phenomena by means of quantitative indicators, or using diagrams interchangeability, where the gas is characterized by the position of a point in a coordinate system. The best known method for determining the interchangeability of gases is Delbourg method, in which the gas is characterized by the revised (expanded) Wobbe Index (Wr), the combustion potential, rate of soot formation (Ic) and the ratio of the formation of yellow ends (I). Universal way to determine the interchangeability of gas is also Weaver accounting method. It does not require determination of the reference gas. It is designed for utensils for household gas and gas pressure p = 1.25 kPa. The criteria and definition of gas interchangeability volatility in practice to the combustion in a gas gear. In the case of gas exchange in industrial furnaces, interchangeability criteria are usually not very useful because of other conditions of combustion and heat exchange. In industrial reheating furnace gas is combusted in a sealed combustion chambers. Air supply is regulated. The exhaust gases are discharged into canals and the chimney to the atmosphere. The temperature difference between load (fuel gas) and the flame is much less than in the case of gas household appliances. In the furnace heat exchange takes place mainly by radiation in 85% to 95%. The value of heat flux flowing from the gas to a heated charge is not proportional to the heat load burners. Interchangeability of gas is linked by adding to natural gas, a certain amount of gas that is a substitute for natural gas in meeting the criteria for substitution in order to ensure certainty of supply of natural gas to customers. Gases that can be used in the processes of blending and used as replacement gases are mainly a mixture of propane and propane - butane (LPG - Liquid Petroleum Gas), landfill gas or biogas (LFG - Landfill Gas) and dimethyl ether (DME). One of the more well-known gas mixtures used in many countries around the world to compensate for peak demands is a mixture containing about 75% of natural gas and approximately 25% propane / air (LPG / air). Also in Poland is prepared to amend the provisions in this regard (at this moment - oxygen in the gas network can not exceed 0.2%). In this paper, the calculations of interchangeability of gas mixtures LFG - LPG and LPG - air (SNG) for natural gas was made. It was determined whether the analyzed mixtures have similar stable flame zones regardless of the quality of LFG fuel and whether they may in whole or in part replace CH4, without any modification of equipment suction air for combustion. The obtained results will determine whether the fuel can be used as a replacement for natural gas used in such household appliances and, possibly, industrial burners. In connection with the possibility of changes in the quality of LFG, depending on such factors as storage time, as pre-treatment, will be determined the degree of interchangeability of LFG as a fuel mixed with regard to its quality.

 19. «ICH STEIG’ AN’S LAND, NICHT OHNE FURCHT UND ZAGEN», OVVERO L’ARRIVO A VENEZIA DI AUGUST VON PLATEN E L’INIZIO DEI SONETTI VENEZIANI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serena Spazzarini

  2018-01-01

  Full Text Available In Italy, and in particular in Venice, August von Platen Hallermünde spent long periods and wrote a large number of works. In 1825 he published the Sonette aus Venedig (Sonetti Veneziani in Erlangen. The first part of the paper provides a general introduction to the relations between Platen and Italy and summarizes the «complicated» genesis of this poetical cycle. The second part focuses in more details on a linguistic and rhetorical analysis of the sequence’s first sonnet. Finally, the third part proposes a reflection on possible similarities between the narrative structure of Platen’s sonnets and Thomas Mann’s Death in Venice.

 20. Vom Exodus einer Töchtergeneration. Schrifstellerinnen um 1900 und das väterliche Über-Ich On the Exodus of a Generation of Daughters. Women Writers around 1900 and the Fatherly Super-Ego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annette Kliewer

  2006-11-01

  Full Text Available Die Lausanner Literaturwissenschaftlerin Vuilleumier Pechota untersucht in ihrer Dissertation an drei Texten von Schrifstellerinnen der Jahrhundertwende, wie diese die Emanzipation von Töchtern gegen die Erwartungen ihrer Väter darstellen. Dabei stellt sie Parallelen auf zwischen der Situation von Frauen und der von Juden: Von beiden sei verlangt worden, dass sie sich an die herrschende Kultur anpassen. Ziel sei die Assimilation an das „Fremde“ gewesen.In her dissertation, the Lausanne literary scholar Vuilleumier Pechota examines three texts by women writers from the turn of the century and how these texts depict the emancipation of daughters against all expectations of their fathers. In doing so, she sets up parallels between the situation of women and that of the Jews. Both were expected to conform to the dominant culture with the goal of assimilating to the “other.”

 1. Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach

  OpenAIRE

  Anna Piątek

  2016-01-01

  Motifs of transmigration of souls and dybbuk in Jewish culture and their contemporary implementation in the works by Yona Wollach This article describes two concepts important for Jewish mysticism – dybbuk and the transmigration of soul, and goes on to present their contemporary usage in the works by Yona Wollach. The concept of the transmigration of souls (in Hebrew: gilgul neshamot) describes a situation whereby the soul of a dead person returns to the this world and occupies a new body...

 2. Ich glaube, wir können es uns gar nicht leisten, nichts von Religion zu verstehen.“ Grundkompetenzen für Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helga Kohler-Spiegel

  2016-06-01

  Full Text Available Das Recht von Kindern, sich mit Religion auseinanderzusetzen, ist in den Kinderrechten der UN verankert, Friedrich Schweitzer spricht von den „großen Fragen“. Diesen Fragen Raum zu geben beinhaltet ein Begleiten der Kinder, unabhängig ihrer formalen religiösen Zugehörigkeiten. Da sich Religiöses in der Schule auf sehr vielfältige Art zeigt, bedarf es der kurzen Klärung, was darunter verstanden wird, bevor beschrieben wird, welche Grundkompetenzen Lehrpersonen brauchen, um Kinder in der Vielfalt dieser Erfahrungen und Fragen zu begleiten. „I believe we cannot afford to not understand religion.“ Basic competences for teachers in handling religion Children‘s entitlement to deal with religion is constituted in the Human Rights for Children of the UN, Friedrich Schweitzer refers to it as „The big questions“. To create space for these questions implies to shepherd the children, regardless of their formal religious affiliation. Driven by the diversity of religiousness in school, some brief clarification of this topic is required, before characterizing which basic expertise educational personnel need to have in order to guide children through the variety of these experiences and questions.

 3. Dependability issues in designing warehouse facilities and their functional areas / Zagadnienia niezawodności w projektowaniu magazynów i ich obszarów funkcjonalnych magazynów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lewczuk Konrad

  2016-10-01

  Full Text Available Niezawodność obiektu magazynowego wynika z niezawodności jego obszarów funkcjonalnych i wpływa na niezawodność całego łańcucha dostaw. Aspekty niezawodnościowe pracy magazynu powinny być uwzględniane na etapie projektu, jednakże jest to trudne ze względu na złożoność tych systemów oraz zmienność struktury jakościowej i ilościowej strumieni materiałów na wejściach. Aktualnie stosowane procedury projektowania obiektów magazynowych uwzględniają klasyczne miary niezawodności jako kryterium oceny rozwiązania jedynie w dużym uproszczeniu. W artykule podjęto próbę usystematyzowania podstawowych zagadnień badawczych związanych z niezawodnością magazynów będących elementami łańcuchów dostaw, a jednocześnie obiektami technicznymi. Na tej podstawie możliwe będzie wyspecyfikowanie miar niezawodności możliwych do określenia w oparciu o typowe parametry obiektu magazynowego. Pozwoli to na uogólnienie modelu do oceny niezawodności procesu magazynowego.

 4. European guidelines for prevention and management of influenza in hematopoietic stem cell transplantation and leukemia patients: summary of ECIL-4 (2011), on behalf of ECIL, a joint venture of EBMT, EORTC, ICHS, and ELN.

  Science.gov (United States)

  Engelhard, D; Mohty, B; de la Camara, R; Cordonnier, C; Ljungman, P

  2013-06-01

  Influenza may cause severe disease and mortality in leukemia patients and in hematopoietic stem cell transplantation recipients. The 4th European Conference of Infections in Leukemia (ECIL-4) has developed evidence-based guidelines for prevention and management of influenza infections in these patients. Real-time reverse-transcription polymerase chain reaction is the diagnostic test of choice, as it is the most sensitive and specific test for influenza. The risks for severe influenza and fatal outcome include lymphopenia, older age, influenza soon after transplantation or chemotherapy, steroid treatment, and lack of early antiviral therapy. Neuraminidase inhibitors (oral oseltamivir or inhalation of zanamivir) are currently the most effective therapeutic agents for influenza. Main preventive measures include annual vaccination of patients, household contacts, and hospital staff. This review summarizes ECIL-4's main recommendations. © 2013 John Wiley & Sons A/S.

 5. Efficiency Analysis of Solar Facilities for Building Heating and Household Water Heating Under Conditions in the Czech Republic / Analýza Efektivity Solárnych Zariadení Pre Ohrev Úžitkovej Vody A Vykurovanie Budov V Podmienkach Českej Republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pivko Michal

  2012-10-01

  Full Text Available Štúdia v tomto článku sa zaoberá efektivitou solárnych zariadení pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov v Českej republike. Česká republika je situovaná v miernom podnebnom pásme, to by malo byť brané do úvahy pri inštalácii solárnych zariadení. Efektivita solárnych zariadení je hodnotená podľa energetických a ekonomických bilancií. Analyzované sú solárne zariadenia pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov. Hlavný problém súvisí s implementáciou solárnych zariadení a ich prevádzka v miernom podnebnom pásme so striedajúcimi sa horúcimi letami a chladnými zimami.

 6. Total flotation and backfill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Villachica León

  2001-03-01

  Full Text Available Kolektívna flotácia a zavážanie (TFB boli navrhnuté ako ve¾mi výhodný technologický postup pre dosiahnutie trvalého rozvoja pri podzemnej ažbe polymetalických rúd v Peru. Táto technológia zlepšuje ekonomiku, znaène znižuje väèšinu environmentálnych problémov, ktoré súvisia s prevádzkovaním jemných odpadov, kyslými vodami a nadmerným používaním chemikálií v úpravniach.Kolektívna flotácia (TF je založená na mimoriadne hrubom mletí a flotácii sulfidov neželezných kovov s výnimkou pyritu. Získaný produkt je kolektívny koncentrát s hmotnosou 15-25 % hmotnosti vyaženej rudy. Postup umožòuje ve¾mi jednoduchú schému aplikácie flotaèného režimu a flotaèného okruhu bez stupòov triedenia, zahusovania a filtrácie. Úpravne pracujúce v TF režime sú tak malé, že ich je možné inštalova v podzemí, èím sa znaène znížia náklady a infraštruktúra potrebné pre manipuláciu s rudou a jej dopravou na povrch.Odpady z TF prevádzkovanej v podzemí sú hrubozrné takže je možné ich zavážanie bez predchádzajúceho triedenia za úèelom odstránenia jemných podielov. Tým sa znižuje množstvo odpadu, ktoré sa má èerpa na povrch až na 5-10 % hmotnosti vyaženej rudy. Kolektívny koncentrát sa èerpá na povrch, kde sa premie¾a a separuje na koncentráty Cu, Pb a Zn a pyritový koncentrát. V prípade Peru táto separaèná jednotka (SP môže by vzdialená od miesta ažby.V prípade novej baníckej technológie TFB dochádza k dramatickým zmenám pri návrhu a projektovaní banského diela. Technológiu TFB je možné tiež úspešne aplikova v jestvujúcich baniach, kde je nutné aži hlboko uložené ložiská. V tejto práci sa popisujú skúšky s TFB technológiou pre Zn-Pb ložisko ve¾kej håbky. V týchto skúškach sa dosiahli výažnosti pre Zn a Pb do 90 % pre koncentrát tvoriaci 15 % vyaženej rudy pri hrubom mletí (25 % - 200 mesh pri

 7. THE MODELING OF ECONOMIC EFFICIENCY IN SUCKLER COWS HERDS Modelovanie ekonomickej efektívnosti v stádach dojčiacich kráv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrej KOLENO

  2011-10-01

  Full Text Available The aim of this work was to evaluate the impact of selected indicators in suckler cows breeds, their model quantification and comparison of optimal (recommended parameters with achieved real natural-economic results in the monitored file of farms (n=5 in 2009. The average annual total costs in the monitored farms in 2009 were € 769 (2.1 €.FD-1 per a suckler cow and the average total costs for rearing of heifer till to calving at € 1,362 per heifer. At the model natality of 65 calves, we estimated the total revenues for calves1000 (calves with the average daily weight gain 1,000 g.pc -1 at about € 29,700 and for calves781 (calves with the average daily weight gain 781 g. pc -1 € 24,024 (€ -5,676. For maximum model natality of 95 calves have been estimated revenues for calves1000 at about € 49,500 and for calves781 € 40,039 (€ -9,461. When the actually achieved natality in monitored farms is at average 78.98% (80%, we can estimate the average revenues for 60 realized calves1000 at € 39,600 and by the calves781 at € 32,031 (€ -7,569. Economic loss due to shortening the length of calves rearing for a month represents a decrease of potential revenues per a calf on average € 72 respectively € 56 (€ -16 per month reducing the length of calves rearing. For really achieved average daily weight gain of calves 781 g.pc-1, we can estimate the potential revenues per a weaned calf at € 534 respectively for average daily weight gain 1,300 g.pc-1, revenues approximately € 833 (€ -299. In terms of length of cow productive age, we estimated that if we reject cow after the third lactation, depreciation will be at € 246 per year (0.67 €.FD-1 respectively after eleven lactation at € 67 (0.18 €.FD-1 per year.Cieľom práce bolo zhodnotenie vplyvu vybraných ukazovateľov v chove dojčiacich kráv, ich modelové vyčíslenie a komparácia optimálnych (odporúčaných ukazovateľov s reálne dosiahnutými natur

 8. La crisis de la seguridad pública y los resultados electorales en el retorno del PRI a Nuevo León. Un análisis retrospectivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Nelly Medellín Mendoza

  2016-01-01

  Full Text Available En este artículo se revisa la problemática reciente de la seguridad en la agenda pública de Nuevo León. Se destaca el efecto en los resultados electorales para el partido gobernante, tanto en elecciones intermedias como en la sucesión por la gubernatura. En ese sentido, el periodo de gobierno de 2003 a 2009 tuvo que enfrentar los altos índices delictivos con promulgación de leyes y políticas públicas, para marcar una reestructuración institucional en esta área. Se encontró evidencia de que el partido gobernante perdió espacios en los comicios intermedios en un contexto de gran inseguridad, pero esto no repercutió en la sucesión por la gubernatura, aunque los índices de homicidios por narcotráfico y la percepción de inseguridad ciudadana fueron altos hasta el término de la administración.

 9. Possibilities for increasing the purity of steel in production using secondary-metallurgy equipment: Možnosti povečanja čistosti jekla pri proizvodnji z uporabo opreme za sekundarno metalurgijo:

  OpenAIRE

  Čamek, Libor; Korbáš, Martin; Raclavský, Milan

  2014-01-01

  The possibilities for increasing the purity of steel during the production of the liquid phase using secondary metallurgy mainly relate to affecting the number of emerging occlusions, their size, morphology and chemical composition. The metallographic purity of steel during production in an electric-arc furnace (EAF), in a ladle furnace (LF) and during processing with VD caisson technology was assessed. The steel samples were processed by means of an electron microscope and were simultaneousl...

 10. Segmentácia trhu pri použití marketingových dát ako súčasť marketingovej stratégie

  OpenAIRE

  Nagyová-Tkáčová, Monika

  2013-01-01

  The thesis deals mainly with market segmentation which is very important part of marketing strategy. The theoretical part consists of general knowledge of marketing, a Customer relationship management (CRM), market segmentation and database marketing. A case study consists of the implementation of the theoretical knowledge into the practical part. The aims of the thesis are: an introduction to the issue of market segmentation, an importance of market segmentation in creating marketing strateg...

 11. SNP-SNP interactions of three new pri-miRNAs with the target gene PGC and multidimensional analysis of H. pylori in the gastric cancer/atrophic gastritis risk in a Chinese population.

  Science.gov (United States)

  Xu, Qian; Wu, Ye-Feng; Li, Ying; He, Cai-Yun; Sun, Li-Ping; Liu, Jing-Wei; Yuan, Yuan

  2016-04-26

  Gastric cancer (GC) is a multistep complex disease involving multiple genes, and gene-gene interactions have a greater effect than a single gene in determining cancer susceptibility. This study aimed to explore the interaction of the let-7e rs8111742, miR-365b rs121224, and miR-4795 rs1002765 single nucleotide polymorphisms (SNPs) with SNPs of the predicted target gene PGC and Helicobacter pylori status in GC and atrophic gastritis (AG) risk. Three miRNA SNPs and seven PGC SNPs were detected in 2448 cases using the Sequenom MassArray platform. Two pairwise combinations of miRNA and PGC SNPs were associated with increased AG risk (let-7e rs8111742 - PGC rs6458238 and miR-4795 rs1002765 - PGC rs9471643). Singly, miR-365b rs121224 and PGC rs6912200 had no effect individually but in combination they demonstrated an epistatic interaction associated with AG risk. Similarly, let-7e rs8111742 and miR-4795 rs1002765 SNPs interacted with H. pylori infection to increase GC risk (rs8111742: Pinteraction = 0.024; rs1002765: Pinteraction = 0.031, respectively). A three-dimensional interaction analysis found miR-4795 rs1002765, PGC rs9471643, and H. pylori infection positively interacted to increase AG risk (Pinteraction = 0.027). Also, let-7e rs8111742, PGC rs6458238, and H. pylori infection positively interacted to increase GC risk (Pinteraction = 0.036). Furthermore, both of these three-dimensional interactions had a dosage-effect correspondence (Ptrend < 0.001) and were verified by MDR. In conclusion, the miRNAs SNPs (let-7e rs8111742 and miR-4795 rs1002765) might have more superior efficiency when combined with PGC SNPs and/or H. pylori for GC or AG risk than a single SNP on its own.

 12. Servicio de mensajeria inalámbrica para las ciudades de Guayaquil-Milagro-Babahoyo y a la red priMaría de carreteras que las comunican

  OpenAIRE

  Alvear Rogge, Diego; Cepeda Quimi, Pedro; Mariño, Luis

  2009-01-01

  En el presente trabajo se ha presentado una alternativa al déficit de líneas telefónicas en el triángulo productivo y comercial entre Guayaquil, Milagro y Babahoyo. Un sistema de buscapersonas es la propuesta presentada; para la transmisión del flujo de información hemos empleado dos métodos: ? Un radioenlace convencional ? Un enlace empleando fibra óptica (tendido aéreo y subterráneo) Además de la parte técnica, hemos realizado un análisis del tráfico basado en un muestreo propo...

 13. Drugi pored mene. Antologija priča i eseja pisaca Jugoistočne Evrope (anthologie éditée par Ričard Švarc

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter Troch

  2009-02-01

  Full Text Available L’anthologie Drugi pored mene… (L’Autre à côté de moi. Anthologie de nouvelles et d’essais d’écrivains de l’Europe du sud-est comprend vingt et une nouvelles et essais écrits par des auteurs contemporains serbes (David Albahari, Vladimir Arsenijević, László Végel, Charles Simic, Biljana Srbljanović, Dragan Velikić, kosovars (Beqë Cufaj, croates (Slavenka Drakulić, Bora Ćosić, Miljenko Jergović, Irena Vrkljan, bulgares (Dimitré Dinev, Vladimir Zarev, bosniaques (Aleksandar Hemon, Saša Sta...

 14. Primerjava običajnih in faktorskih modelov pri statističnem strojnem prevajanju iz angleščine v slovenščino z orodjem Moses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sašo Kuntarič

  2017-05-01

  Full Text Available Machine translation is a field in computational linguistics that explores the use of software to translate text from one language to another. Factored statistical translation is an extension of statistical machine translation, where linguistic annotation is added on the word level. Words are turned into vectors in an attempt to improve translation quality. We describe the use of the open-source Moses system for factored statistical machine translation from English to Slovenian. We created several factored and non-factored language and translation models from a text corpus, containing IT-related texts. We translated two different IT-related documents. The first one was marketing-orientated with a complex structure, while the second one was technical with a simpler structure. We used two methods to compare the generated translations with two independent human translations and a translation, created by the Google Translate service. The first comparison method was the BLEU metrics and the second one were evaluations of human reviewers. The latter method expressed a subjective score, which is still very important in the machine translation field. Even though the results can’t be compared directly due to different metrics, the movement of the grades is well correlated for both texts. The only bigger difference can be seen while implementing factored models for translating the second text. In the conclusion we analysed the inter-evaluator coherence and the obtained results. We discovered that our models are more suitable for technical texts, and that factored models improve the translation of complex texts more.

 15. Remedies to Fraud in Documentary Letters of Credit: A Comparative Perspective / Opravné Opatrenia Pri Podvodoch S Dokumentárnymi Akreditívami: Komparatívna Perspektíva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alavi Hamed

  2016-06-01

  Full Text Available Article 4 of the Unified Customs and Practices of Documentary Letters of Credit establishes the notion of autonomy principle by separating credit from underlying contract between account party and beneficiary. Article 5 by recognizing the autonomy principle confirms that effectuate the payment under credit, banks only deal with documents and not with goods. As a result, while documentary letters of credit are meant to facilitate the process of international trade, their sole dependency on compliance of presented documents to bank by beneficiary to actualize the payment will increase the risk of fraud and forgery in the course of their operation. Interestingly, UCP (currently UCP600 takes a silent status regarding the problem of fraud in international LC operation and leaves the ground open for national laws to provide remedies to affected parties by fraudulent beneficiary. National Laws have different approaches to the problem of fraud in general and fraud in international LC operation in particular which makes the access of affected parties to possible remedies complicated and difficult. Current paper tries to find answer to the questions of (i what available remedies are provided to affected parties in international LC fraud by different legal systems? (ii And what are conditions for benefiting from such remedies under different legal systems? In achieving its objective, paper will be divided in two main parts to study remedies provided by intentional legal frameworks as well as the ones offered by national laws. Part one will study the position of UCP and UNCITRAL Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit (UNCITRAL Convention and remedies, which they provide to LC fraud in international trade. Part two in contrary will study available remedies to LC fraud and condition for access them under English and American legal system.

 16. Type 1 Diabetes in the Young: Organization of two National Centers in Israel and Slovenia / Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih in Mladostnikih: Organizacija Dela V Dveh Nacionalnih Centrih V Izraelu in Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratina Nataša

  2015-03-01

  Full Text Available Sladkorna bolezen tipa 1 je kronično avtoimuno obolenje, ki najpogosteje prizadene mlade ljudi. Incidenca bolezni zadnjih 50 let narašča po vsem svetu, v povprečju je letni porast incidence ocenjen na 4 %, ob tem pa starost bolnikov ob času diagnoze pada. Raziskave kažejo, da je dobra presnovna urejenost bolnikov s sladkorno boleznijo zelo pomembna, saj je s tem mogoče odložiti pozne zaplete bolezni ter izboljšati kvaliteto življenja bolnikov in njihovih družin. Neprekinjena edukacija bolnikov skupaj z možnostmi moderne tehnologije lahko prispeva k izboljšanju njihove presnovne urejenosti. Presnovno urejenost spremljamo z določanjem glikoziliranega hemoglobina (HbA1c ter s številom težkih hipoglikemij in ketoacidoz na populacijo pacientov v določenem časovnem obdobju. V prispevku sta opisana dva nacionalna referenčna centra za obravnavo otrok, mladostnikov in mladih odraslih s sladkorno boleznijo v Izraelu in Sloveniji.

 17. MEDPREPARATY, PRIMENIMYYe PRI OSTROM OTRAVLENII UGARNYM GAZOM V SHAKHTAKH. ZAMENITELI PLAZMY KROVI. GOLUBAYA KROV' [MEDICATIONS WHICH CAN BE USED IN CASE OF CARBON MONOXIDE ACUTE POISONING IN THE MINES. BLOOD PLASMA SUBSTITUTES. BLUE BLOOD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khromov A.V.

  2017-09-01

  Full Text Available Fires in the operational underground mine openings, as a rule, are catastrophic and lead to numerous victims. Due to the transfer of combustion products by the ventilation stream of the mine ventilation, they can be spread over long distances from the fire site and mortally injure miners along the course of the air stream. Essential assistance to miners in such emergency situations is provided by means of individual protection of miners, which are breathing apparatus of various types - so-called self-rescuers. There are cases anyway when they cannot protect from poisonous combustion products action. Then in the arsenal of mine rescuers there must be medical preparations capable of restoring the respiratory functions of the miners the fire victims. The purpose of this article is to familiarize mining specialists and VGSCh workers with the current state of medical preparations for carbon monoxide effect neutralization.

 18. Metodika rasčeta potěr' napora pri gidrotransportě sguščennych pul'p chvostov obogaščenija rud

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Aleksandrov, V.I.; Vlasák, Pavel

  2015-01-01

  Roč. 216, č. 18067 (2015), s. 37-43. ISBN 978-5-94211-749-8. ISSN 0135-3500 Institutional support: RVO:67985874 Keywords : pressure losses * concentration * slurry * rheological parameters Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

 19. Dosage of loading at elementary training technique of receptions of game volleyball of tall girls 13-14 years [Dozirovanie nagruzki pri nachal'nom obuchenii tekhnike priemov igry volejbol vysokoroslykh devochek 13-14 let

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selezneva O.V.

  2011-11-01

  Full Text Available Considered features of the elementary training technique basic the reception of playing volley-ball of tall girls. These intensities of implementation of exercises are resulted on physical and technical preparation. It is marked that the trainings loadings must be determined the followings indexes: intensity of work, volume (by duration of work, duration and character of intervals of rest between separate exercises. It is set that on the first stage of teaching the index of intensity of implementation of exercises makes 100-120 shots/minute. It is marked that on the second stage this index makes 120-140 shots/minute. On the third stage - 140-160 shots/minute. In this period of exercise on physical preparation must be executed with maximal intensity.

 20. Influencing speeding behaviour through preventative police enforcement. Paper presented at the VIth International Road Safety Organisation PRI World Congress on `Marketing traffic safety', 3-6 October 1994, Cape Town, South Africa.

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemann, P.

  1994-01-01

  This paper considers the effect of speed on road safety and how to influence speeding behaviour. The results that can be achieved through police enforcement combined with information campaigns are discussed with reference to projects carried out in the Netherlands. The cost implications are

 1. Rois en prière et oracle sibyllin. Une relecture de certaines scènes du reliquaire de San Millán de la Cogolla (années 1060-1070

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick HENRIET

  2016-03-01

  Full Text Available Este trabajo trata de la representación de los reyes hispánicos en oración durante la plena Edad Media. El rey no se humillaba en la tradición asturiana y luego leonesa, pero a partir de los siglos XI y XII se le representa en una actitud de sumisión delante de Dios o de sus santos: bastante más tarde, por lo tanto, que en el mundo carolingio u otoniano. Las figuras de Fernando I y de su esposa Sancha en un fresco de San Isidoro de León, o la representación de Alfonso II en el Liber testamentorum de Oviedo, son bastante conocidas. No se puede decir lo mismo respecto a lo que creemos es la primera representación peninsular de este tipo: la del rey Sancho Garcés IV de Navarra († 1076 con su esposa Placencia en el relicario de San Millán de la Cogolla, conocido como «arca antigua». La razón de ello es simple: las figuras de los reyes, descritas en el siglo XVII por Prudencio de Sandoval, han desaparecido. El estudio del texto de Sandoval permite identificar como «Canto de la Sibila» una inscripción que no había atraído mucho la atención hasta ahora. Restablecemos un texto mucho más cercano al original que la versión de Sandoval, y al mismo tiempo proponemos leer debajo de la figura de Sancho rex supplicans en lugar de rex supradictus. En conclusión, situamos el discurso navarrro sobre la realeza humillada en un contexto más amplio. Tanto en Navarra como en el reino leonés se impone una nueva concepción de la realeza, legitimada gracias a su humillación.

 2. Vyživaemost´ i vozmožnost´ adaptivnogo otveta u Eschrichia coli pri dejstviji gamma-oblučjenija, cis-diaminodichlorplatiny i nekotorych jei proizvodnych

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zhestyanikov, V. D.; Janovská, Eva; Savelyeva, G. E.; Brabec, Viktor

  2001-01-01

  Roč. 43, č. 11 (2001), s. 1067-1074 ISSN 0041-3771 R&D Projects: GA ČR GA305/99/0695; GA ČR GA301/00/0556; GA AV ČR IAA5004702 Keywords : Escherichia coli * cis-diamminedichloroplatinum * gamma-irradiation Subject RIV: BO - Biophysics

 3. O vzaimodejstvii kategorii vida s drugimi glagol'nymi kategorijami pri vyraženii posledovatel’nosti dejstvij v slučajach neograničennoj povtorjaemosti v različnych slavjanskich jazykach

  NARCIS (Netherlands)

  Barentsen, A.; Dimitrenko, S.Ju.; Zaika, I.M.

  2014-01-01

  On the interaction of aspect with other verbal categories in expressing consecutive events in cases of unbounded repetition in the various Slavic languages. The paper compares examples in the various Slavic languages expressing unbounded repetition in the past of taxis constructions with anterior of

 4. V poiskakh skhodstv i razlichiǐ mezhdu russkim, pol'skim, cheshkim i serbochorvatskim i︠a︡zykami pri vybore vida v sluchai︠a︡kh ogranichennoǐ kratnosti

  NARCIS (Netherlands)

  Barentsen, A.; Genis, R.; van Duijkeren-Hrabova, M.; Kalsbeek, J.; Lučić, R.

  2015-01-01

  The article presents some results of a comparative investigation into past tense cases of "bounded repetition" (with adverbials such as 'twice', 'three times', a couple of times' etc.) in four varieties of Slavic (Russian, Polish, Czech and Croatian/Serbian). This investigation is based on over 500

 5. Substrate-dependent post-annealing effects on the strain state and electrical transport of epitaxial La5/8-yPryCa3/8MnO3 films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu, Sixia; Wang, Haibo; Dong, Yongqi; Hong, Bing; He, Hao; Bao, Jun; Huang, Haoliang; Yang, Yuanjun; Luo, Zhenlin; Yang, Mengmeng; Gao, Chen

  2014-01-01

  Large scale electronic phase separation (EPS) between ferromagnetic metallic and charge-ordered insulating phases in La 5/8-y Pr y Ca 3/8 MnO 3 (y = 0.3) (LPCMO) is very sensitive to the structural changes. This work investigates the effects of post-annealing on the strain states and electrical transport properties of LPCMO films epitaxially grown on (001) pc SrTiO 3 (tensile strain), LaAlO 3 (compressive strain) and NdGaO 3 (near-zero strain) substrates. Before annealing, all the films are coherent-epitaxial and insulating through the measured temperature range. Obvious change of film lattice is observed during the post-annealing: the in-plane strain in LPCMO/LAO varies from −1.5% to −0.1% while that in LPCMO/STO changes from 1.6% to 1.3%, and the lattice of LPCMO/NGO keeps constant because of the good lattice-match between LPCMO and NGO. Consequently, the varied film strain leads to the emergence of metal-insulator transitions (MIT) and shift of the critical transition temperature in the electrical transport. These results demonstrate that lattice-mismatch combined with post-annealing is an effective approach to tune strain in epitaxial LPCMO films, and thus to control the EPS and MIT in the films

 6. GenBank blastx search result: AK060750 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence.|PRI PRI 2e-12 +2 ...

 7. GenBank blastx search result: AK058518 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence.|PRI PRI 1e-24 +2 ...

 8. Preserving Intangible Cultural Heritage to Facilitate a Transition towards Sustainability : A Case Study of Tibet's Tourism Industry

  OpenAIRE

  Pan, Bingbing; Shizhou, Yanni; Crone, Carl

  2007-01-01

  The purpose of this paper is to give suggestions for how to preserve intangible cultural heritage (ICH) towards sustainability. We will use Tibet as a case study. Understanding the importance of ICH for tourism, we scrutinize ICH through the lens of strategic sustainable development (SSD) and use tourism as a leverage point to enter into a real life situation. ICH is the root of all cultural expression. Without guarding ICH there is little meaning to the physical culture that remains and, ult...

 9. Behavior and sensitivity of an optimal tree diameter growth model under data uncertainty

  Science.gov (United States)

  Don C. Bragg

  2005-01-01

  Using loblolly pine, shortleaf pine, white oak, and northern red oak as examples, this paper considers the behavior of potential relative increment (PRI) models of optimal tree diameter growth under data uncertainity. Recommendations on intial sample size and the PRI iteractive curve fitting process are provided. Combining different state inventories prior to PRI model...

 10. Treatment of rectal war wounds

  NARCIS (Netherlands)

  O.J.F. van Waes (Oscar); J.A. Halm (Jens); J. Vermeulen (J.); McAlister, V.C. (V. C.)

  2014-01-01

  textabstractTreatment strategies for penetrating rectal injuries (PRI) in civilian settings are still not uniformly agreed, in part since high-energy transfer PRI, such as is frequently seen in military settings, are not taken into account. Here, we describe three cases of PRI, treated in a deployed

 11. The place of Political Risk Insurance in the political risk management strategy of multinational corporations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Violeta Iftinchi

  2016-06-01

  Full Text Available Confronted with a variety of political risks that affect their international activities, multinational corporations (MNCs can use Political Risk Insurance (PRI as a method to mitigate some of those risks. The aim of this article is to present the main characteristics of the PRI policies and participants, to highlight its benefits and to put forward three limitations that prevent MNCs in using PRI in their political risk management strategy (fluctuating capacity on the market, high premium rates and small compensation value. The recent trend in incorporating corporate social responsibility requirements as a pre-condition for providing PRI can contribute to lowering PRI premium rates.

 12. DOLOČANJE VLAGE V TALINAH S SLADKORNIMI ANALOGI Z UPORABO "NIR" TEHNOLOGIJE

  OpenAIRE

  Slana, Borut

  2011-01-01

  V diplomskem delu opisujemo eksperimentalni postopek določanja vlage v talinah s sladkornimi analogi z uporabo »NIR« tehnologije. V prvi fazi raziskav smo pri predhodno določenih optimalnih procesnih pogojih izdelali taline sladkornih analogov pri različnih tlakih. V drugi fazi raziskovalnega dela smo pri optimalnih laboratorijskih pogojih pri talinah, izdelanih pri različnih tlakih, določevali vsebnost vlage z NIR tehnologijo in Karl-Fischer-jevo metodo, katera je bila uporabljena kot r...

 13. Hydroxycinnamic derivatives content in plant organs linked to harvest time of Salvia officinalis L. cv. ‘Krajová’ / Obsah hydroxyškoricových derivátov v rastlinných orgánoch Salvia officinalis L. cv. ‘Krajová’ v závislosti od termínu zberu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekeľová D.

  2015-06-01

  Full Text Available Salvia officinalis L. (šalvia lekarska je vyznamnou silicovou liečivou rastlinou domacou v oblasti Stredomoria, pre farmaceuticke učely sa pestuje. Okrem silice sa na biologickom učinku rastliny podieľaju hlavne diterpeny, triterpeny a fenolove latky typu hydroxyškoricovych derivatov a flavonoidov. Je zname, že obsah a kvalita silice v šalvii koliše v zavislosti od rastlinnej časti, vyvinovej fazy, klimatickych a podnych podmienok. V našej praci sme sledovali kolisanie obsahu celkovych hydroxyškoricovych derivatov (THD a samotnej kyseliny rozmarinovej (RA v nadzemnych častiach šalvie lekarskej v roznych terminoch zberu. Obsah THD v suchych listoch (Salviae officinalis folium stanoveny liekopisnou metodou kolisal v jednotlivych terminoch zberu od 3,06 % do 3,52 %, najvyšši bol v listoch z vyhonkov najmladšich rastlin a z novonarastenych vyhonkov v septembri. Podobne kolisanie obsahu THD v jednotlivych zberoch bolo aj v stonkach, tie však obsahovali len 1,33 - 3,04 %. Rovnaku variabilitu obsahu sme zaznamenali pri kyseline rozmarinovej, jej obsah v listoch kolisal od 0,76 % do 1,65 % a v stonkach od 0,19 % do 0,83 %. Najvyšši obsah THD a RA bol vo vrcholovych listoch, najnižši v listoch umiestnenych v strede stonky. Počas kvitnutia rastliny sa obsah THD a RA v listoch znižil.

 14. Progress in translational research on intracerebral hemorrhage: Is there an end in sight?

  Science.gov (United States)

  Xi, Guohua; Strahle, Jennifer; Hua, Ya; Keep, Richard F.

  2013-01-01

  Intracerebral hemorrhage (ICH) is a common and often fatal stroke subtype for which specific therapies and treatments remain elusive. To address this, many recent experimental and translational studies of ICH have been conducted, and these have led to several ongoing clinical trials. This review focuses on the progress of translational studies of ICH including those of the underlying causes and natural history of ICH, animal models of the condition, and effects of ICH on the immune and cardiac systems, among others. Current and potential clinical trials also are discussed for both ICH alone and with intraventricular extension. PMID:24139872

 15. Graphite furnace atomic absorption spectrophotometry--a novel method to quantify blood volume in experimental models of intracerebral hemorrhage.

  Science.gov (United States)

  Kashefiolasl, Sepide; Foerch, Christian; Pfeilschifter, Waltraud

  2013-02-15

  Intracerebral hemorrhage (ICH) accounts for 10% of all strokes and has a significantly higher mortality than cerebral ischemia. For decades, ICH has been neglected by experimental stroke researchers. Recently, however, clinical trials on acute blood pressure lowering or hyperacute supplementation of coagulation factors in ICH have spurred an interest to also design and improve translational animal models of spontaneous and anticoagulant-associated ICH. Hematoma volume is a substantial outcome parameter of most experimental ICH studies. We present graphite furnace atomic absorption spectrophotometric analysis (AAS) as a suitable method to precisely quantify hematoma volumes in rodent models of ICH. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 16. Ice cream headache in students and family history of headache: a cross-sectional epidemiological study.

  Science.gov (United States)

  Zierz, Antonia Maria; Mehl, Theresa; Kraya, Torsten; Wienke, Andreas; Zierz, Stephan

  2016-06-01

  Headache attributed to ingestion of a cold stimulus (ICHD-3 beta 4.5.1) is also known as ice cream headache (ICH). This cross-sectional epidemiological study included 283 students (10-14-year-olds) attending a grammar school in Germany, their parents (n = 401), and 41 teachers. A self-administered questionnaire was used to analyze the prevalence and characteristics of ICH based on the ICHD classification. Additionally, the association between ICH and other headaches was investigated in students and parents. Prevalence of ICH in students was 62 % without gender difference. In adults, only 36 % of females and 22 % of males reported ICH. There was an increased risk for ICH in students when mother (OR 10.7) or father (OR 8.4) had ICH. Other headaches in parents had no influence on the prevalence of ICH in students. However, in the groups of students and parents itself there was a highly significant association between ICH and other headaches (students: OR 2.4, mothers: OR 2.9, fathers: OR 6.8). There was a decreased risk for ICH when parents and students had no headache at all (OR < 0.4). ICH in students clearly shows a familial disposition by both father and mother. There was also an association between ICH and other headaches within the student and adult groups. The absence of headache history seems to be a protective factor for ICH.

 17. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  Science.gov (United States)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  Problem of thin hard coal seams exploitation, including chosen data related with their resources in Poland, has been discussed in the introduction of the present study. On the basis of actually operated machines the assumptions, which should be satisfied by the longwall shearer used for exploitation of thin hard coal seams, have been made. A project of such longwall shearer combined with band conveyor and mechanized longwall support, including description of the machine operation technology and analysis of possible day output achievement, have been presented. Polska dysponuje stosunkowo dużymi zasobami surowców energetycznych, a ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię skłania do ich racjonalnego wykorzystywania. Jedną z możliwości takiego racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi jest eksploatacja węgla kamiennego z pokładów cienkich. W związku z wybieraniem coraz cieńszych pokładów węgla, zalegających bardzo głęboko, w trudnych warunkach górniczo-geologicznych napotyka się na duże problemy związane z uzyskaniem wymaganej wydajności wydobycia przy użyciu stosowanych aktualnie metod. Przyjmuje się, ze pokłady cienkie to takie o miąższości od 1.0 m do 1.5 m i właśnie ta niewielka wysokość wyrobiska ścianowego powoduje szereg ograniczeń związanych z efektywną eksploatacją węgla. Na podstawie dostępnych danych określono, że ilości węgla kamiennego w cienkich pokładach wynosi około 600 mln Mg. Znaczna część pokładów cienkich w ostatnich latach została przeklasyfikowana na nieprzemysłowe, co pozwala stwierdzić, że rzeczywista ilość węgla w pokładach cienkich jest znacznie większa. Na podstawie analizy wad i zalet jak i danych technicznych produkowanych obecnie maszyn, określono wytyczne i założenia do nowego rozwiązania maszyny urabiającej przeznaczonej do wydobywania węgla w ścianach niskich. Kombajn do eksploatacji cienkich pokładów powinien spełniać następujące wymagania (Bołoz, 2012

 18. 77 FR 69634 - International Conference on Harmonisation; Guidance on Q11 Development and Manufacture of Drug...

  Science.gov (United States)

  2012-11-20

  ... six ICH sponsors are the European Commission; the European Federation of Pharmaceutical Industries... Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. The ICH Secretariat, which coordinates the preparation of... years, many important initiatives have been undertaken by regulatory authorities and industry...

 19. 75 FR 40843 - International Conference on Harmonisation; Draft Guidance on Q4B Evaluation and Recommendation of...

  Science.gov (United States)

  2010-07-14

  .... The six ICH sponsors are the European Commission; the European Federation of Pharmaceutical Industries... Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. The ICH Secretariat, which coordinates the preparation of... industry associations to promote international harmonization of regulatory requirements. FDA has...

 20. Resveratrol Attenuates Neurodegeneration and Improves Neurological Outcomes after Intracerebral Hemorrhage in Mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frederick Bonsack

  2017-08-01

  Full Text Available Intracerebral hemorrhage (ICH is a devastating type of stroke with a substantial public health impact. Currently, there is no effective treatment for ICH. The purpose of the study was to evaluate whether the post-injury administration of Resveratrol confers neuroprotection in a pre-clinical model of ICH. To this end, ICH was induced in adult male CD1 mice by collagenase injection method. Resveratrol (10 mg/kg or vehicle was administered at 30 min post-induction of ICH and the neurobehavioral outcome, neurodegeneration, cerebral edema, hematoma resolution and neuroinflammation were assessed. The Resveratrol treatment significantly attenuated acute neurological deficits, neurodegeneration and cerebral edema after ICH in comparison to vehicle treated controls. Further, Resveratrol treated mice exhibited improved hematoma resolution with a concomitant reduction in the expression of proinflammatory cytokine, IL-1β after ICH. Altogether, the data suggest the efficacy of post-injury administration of Resveratrol in improving acute neurological function after ICH.

 1. Predictors of intracranial hemorrhage in adult patients on extracorporeal membrane oxygenation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fletcher Sandersjöö, Alexander; Bartek, Jiri; Thelin, Eric Peter

  2017-01-01

  BACKGROUND: Intracranial hemorrhage (ICH) is a recognized complication of adults treated with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) and is associated with increased morbidity and mortality. However, the predictors of ICH in this patient category are poorly understood. The purpose of this study...... were treated with ECMO for less than 12 h. In a comparative analysis, the primary end-points were the difference in baseline characteristics and predictors of hemorrhage occurrence (ICH vs. non-ICH cohorts). The secondary end-point was difference in mortality between groups. Paired testing and uni...... ICH. When comparing ICH vs. non-ICH cohorts, pre-admission antithrombotic therapy (p = 0.018), high pre-cannulation Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA) coagulation score (p = 0.015), low platelet count (p hemorrhage (p = 0.045) were predictors of ICH...

 2. Variation in restarting antithrombotic drugs at hospital discharge after intracerebral hemorrhage

  NARCIS (Netherlands)

  Pasquini, Marta; Charidimou, Andreas; van Asch, Charlotte J. J.; Baharoglu, Merih I.; Samarasekera, Neshika; Werring, David J.; Klijn, Catharina J. M.; Roos, Yvo B.; Al-Shahi Salman, Rustam; Cordonnier, Charlotte

  2014-01-01

  Whether intracerebral hemorrhage (ICH) survivors should restart antithrombotic drugs is unknown. We analyzed the frequency of restarting antithrombotic drugs in ICH survivors who had taken prophylactic antithrombotic drugs in atrial fibrillation or after thromboembolic disease in 5 cohorts and

 3. Clinical Manifestations of Symptomatic Intracranial Hemorrhage in Term Neonates: 18 Years of Experience in a Medical Center

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mei-Chen Ou-Yang

  2010-08-01

  Conclusion: Unexplained anemia, seizure, and cyanosis were the major presenting signs in infants with symptomatic ICH. A diagnosis of ICH should be considered in term neonates who present with one or more of these signs. Although the mortality in term infants with symptomatic ICH was low, more than half

 4. Berichtigung von P. G. Krause

  NARCIS (Netherlands)

  Krause, Paul Gustaf

  1888-01-01

  In meiner Arbeit »Ueber Tertiäre, Cretaceïsche und Aeltere Ablagerungen aus West-Borneo” (Dieser Band, Seite 169 ff.) habe ich eine neue, tertiäre Corbula- Art, Corbula borneensis nov. sp. benannt. Wie ich sogleich nach Beendigung des Druckes bemerke, habe ich übersehen, dass dieser Name bereits für

 5. Learning with Intangible Heritage for a Sustainable Future: Guidelines for Educators in the Asia-Pacific Region

  Science.gov (United States)

  Pillai, Janet; Achilles, Vanessa

  2015-01-01

  The guide provides teacher educators and teachers with an understanding of the concept of intangible cultural heritage (ICH) and explains why ICH should be integrated into the curriculum in tandem with the principles and perspectives of Education for Sustainable Development (ESD). This guide explains how the strategic incorporation of ICH elements…

 6. The absence of the CD163 receptor has distinct temporal influences on intracerebral hemorrhage outcomes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leclerc, Jenna L; Lampert, Andrew S; Loyola Amador, Claudia

  2017-01-01

  Hemoglobin (Hb) toxicity precipitates secondary brain damage following intracerebral hemorrhage (ICH). CD163 is an anti-inflammatory Hb scavenger receptor and CD163-positive macrophages/microglia locally accumulate post-bleed, yet no studies have investigated the role of CD163 after ICH. ICH...

 7. Pattern and location of intracerebral hemorrhage in Enugu, South ...

  African Journals Online (AJOL)

  Introduction: The incidence rates and location of nontraumatic intracerebral hemorrhage (ICH) have been shown to vary between population and races. Knowledge of ICH patterns may give some insight into the etiology of ICH and help reduce its burden particularly among Africans where health infrastructure is poorly ...

 8. Clinical characteristics and outcome of intracerebral hemorrhage in young adults

  NARCIS (Netherlands)

  Rutten-Jacobs, L.C.A.; Maaijwee, N.A.M.M.; Arntz, R.M.; Schoonderwaldt, H.C.; Dorresteijn, L.D.A.; Dijk, E.J. van; Leeuw, F.E. de

  2014-01-01

  Data on determinants of prognosis after intracerebral hemorrhage (ICH) in young adults are scarce. Our aim was to identify clinical determinants of prognosis after ICH in adults aged 18-50. We investigated 98 consecutive patients with an ICH, aged 18-50 years, admitted to our hospital between 1980

 9. Antiparasitic efficacy of curcumin from Curcuma longa against Ichthyophthirius multifiliis in grass carp

  Science.gov (United States)

  Ichthyophthirius multifiliis (Ich) is a ciliated parasite that elicits great economic losses in aquaculture. In the present study, a polyphenol compound, curcumin, was obtained from the rhizome of Curcuma longa by bioassay-guided isolation based on the efficacy of anti-Ich theronts. Anti-Ich efficac...

 10. Mehrsprachigkeit - Language Awareness – Sprachbewusstheit. Einführung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Angela Budde

  2016-10-01

  Ich bedanke mich bei allen AutorInnen für ihre Beiträge und für die überaus große Kooperationsbereitschaft. Diese habe ich ebenso im Herausgeberteam erfahren und auch diesem möchte ich herzlich danken.

 11. Parnassiana nova : V. Nomina collectiva

  NARCIS (Netherlands)

  Eisner, C.

  1955-01-01

  O. Bang-Haas hat sich bereits 1915 in Iris, v. XXIX p. 181-185 für den Gebrauch einheitlicher Aberrationsbenennungen von Parnassiern in der Form von nomina collectiva eingesetzt ; Bryk und ich haben dies gleichfalls getan. Immer wieder ertappe ich mich aber dabei, dass ich meinem Vorhaben, nomina

 12. Informovanost žen v produktivním věku o nebezpečí a prevenci sexuálně přenosných chorob v okrese Jindřichův Hradec

  OpenAIRE

  KOSOVÁ, Eva

  2012-01-01

  Sexually transmitted diseases that spread almost exclusively through sexuaintercourse have recently seen an increase in their occurrence. These represent a significant health problem affecting the entire population regardless of age, religion, or race. Therefore, they are justly referred to as social diseases. Sexually transmitted diseases are frequently reported to be a civilization threat affecting approximately 15 % of women in sexually active age. STDs have a negative impact on women?s fe...

 13. Ekologický potenciál rybích obsádek našich nádrží: Mohou nám okolní jezera sloužit jako referenční stavy?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubečka, Jan; Peterka, Jiří

  2009-01-01

  Roč. 59, č. 4 (2009), s. 125-126 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504; GA ČR(CZ) GA206/07/1392 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517 Keywords : water framework directive * species composition * ecological status * reservoirs classification * type-indicator species Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 14. Intergenerational dialogue of cohabiting adult children and their parents – the socio-economic perspective [Międzypokoleniowy dialog wspólnie zamieszkujących dorosłych dzieci i ich rodziców – perspektywa społeczno-ekonomiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda WIETESKA

  2017-11-01

  Full Text Available One of the developmental tasks imposed by early adulthood is autonomy expressed through residing outside the family home. This feature is more and more often shifted over time, and the phenomenon of the deferment is becoming more common among young adults. Extending the moratorium is confirmed by studies of social reality: more than 40% of people over 30 years old remain dependent on their parents. Young adults do not take on a life consistent with the perception of adulthood prospects in scientific terms: they do not move out of the family home, do not take work or they abandon it because of the unsatisfactory earnings. Among the factors favouring such choices shall be both the psychological and the emotional immaturity of young people and the economic conditions that make it a difficult start in adulthood. Allowing for the return to the childhood situation of biologically adult people involves the whole family. Parents of „immature adults” not only do not part with their children still residing with them in one house, but also increasingly assume the maintenance costs, justifying the need for a common existence by socio-economic conditions, that prevent the financial autonomy of the younger generation. Sometimes the choice is made by the young people themselves. Frustrated by the lack of jobs and prospects to forgo dreams of independence, accepting the role of „not adult adults”. In this article I present the reasons for postponing adulthood included in the conclusions from studies of young adults residing with their parents.

 15. Interakce rostlin, půdy a půdních živočichů a jejich vliv na sukcesi rostlinných a živočišných společenstev na disturbovaných územích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frouz, Jan

  2006-01-01

  Roč. 41, č. 21 (2006), s. 65-71 ISSN 1212-3323 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA526/01/1055; GA ČR(CZ) GA526/06/0728; GA AV ČR 1QS600660505 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : herbivory * nutrient availability * plants Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 16. Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center Aleny Macurové)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoffmannová, Jana

  2017-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2017), s. 21-31 ISSN 1804-3240 R&D Projects: GA ČR GA15-01116S Institutional support: RVO:68378092 Keywords : direct/indirect speech/thought * free direct/indirect speech/thought * internal monologue * perspective centre * reported speech/thought * subjectivization of the narrative Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics

 17. Erhvervsbetinget blodeksposition blandt danske laeger--incidens og risikofaktorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nelsing, S; Nielsen, T L; Brønnum-Hansen, Henrik

  1997-01-01

  ) was found in General Surgery, Neurosurgery, Obstetrics-Gynaecology and Orthopaedic Surgery (6.2-8.5 PCE/pry and 7.3-8.8 MCE/pry) followed by Anaesthesiology and Oto-rhinolaryngology (2.6-3.1 PCE/pry and 6.0-6.9 MCE/pry) and Pathology, Internal medicine, Radiology and Paediatrics (0.8-1.3 PCE/pry and 1.......3-2.9 MCE/pry). Employment as senior as compared to junior doctor was associated with a higher risk of PCE and MCE among surgeons and a higher risk of PCE in anaesthetists, but a lower risk of PCE and MCE in Internal Medicine, Radiology and Paediatrics. Only 35% adhered to the basic principles of universal...

 18. Improved plant nitrogen nutrition contributes to higher water use efficiency in tomatoes under alternate partial root-zone irrigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Andersen, Mathias Neumann

  2010-01-01

  nutrition and distribution in the canopy may indicate that PRI plants have a greater photosynthetic capacity than DI plants; this is confirmed by the observed positive linear relationship between specific leaf N content and δ13C. It is concluded that PRI improves N nutrition and optimises N distribution......Comparative effects of partial root-zone irrigation (PRI) and deficit irrigation (DI) on stomatal conductance (gs), nitrogen accumulation and distribution in tomato (Lycopersicon esculentum L.) plants were investigated in a split-root pot experiment. Results showed that both PRI and DI saved 25......% water and led to 10.0% and 17.5% decreases in dry biomass, respectively, compared with the fully irrigated (FI) controls. Consequently, water use efficiency (WUE) was increased by 18.6% and 10.8% in the PRI and DI plants, respectively. The highest WUE in the PRI plants was associated with the highest...

 19. Glivne lakaze

  OpenAIRE

  Vaukner, Maja; Ulčnik, Ajda; Tavzes, Črtomir; Pohleven, Franc

  2015-01-01

  Lakaze so zunajcelični encimi, ki spadajo med bakrove oksidaze. V naravi so prisotne pri mnogih organizmih ter opravljajo različne naloge. Pri lesnih glivah so lakaze sestavni del ligninolitičnega encimskega sistema, ki glivam omogoča razkroj lignina. Lakaze katalizirajo enoelektronske oksidacije številnih organskih substratov, obenem pa poteče redukcija molekularnega kisika do vode. Pri reakciji nastanejo kationski prosti radikali. Zaradi nespecifične oksidacijske sposobnosti so lakaze upora...

 20. Evolution of blood pressure management in acute intracerebral hemorrhage [version 1; referees: 4 approved

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stacy Chu

  2017-11-01

  Full Text Available Intracerebral hemorrhage (ICH remains a prevalent and severe cause of death and disability worldwide. Control of the hypertensive response in acute ICH has been a mainstay of ICH management, yet the optimal approaches and the yield of recommended strategies have been difficult to establish despite a large body of literature. Over the years, theoretical and observed risks and benefits of intensive blood pressure reduction in ICH have been studied in the form of animal models, radiographic studies, and two recent large, randomized patient trials. In this article, we review the historical and developing data and discuss remaining questions surrounding blood pressure management in acute ICH.

 1. Program Energy of the CNRS. Topic 10 combustion and capture of CO{sub 2}. PRI 10.1. Capture by adsorption of the CO{sub 2} in thermal power plants gas and their injection in petroleum wells. Final report period 2002-2004; Programme energie du CNRS. Theme 10 combustion et capture du CO2. PRI 10.1. Capture par adsorption du CO2 dans des gaz de centrales thermiques et leur injection en puits de petrole. Rapport final periode 2002-2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tondeur, D

  2005-07-01

  In the framework of the global warming resulting of the greenhouse gases emission increase, the carbon dioxide capture and storage in deep underground cavities of old petroleum and gas deposits, are studied. This report presents the researches realized by the CNRS (France) in the domain: technology and knowledge assessment concerning the carbon dioxide capture and storage, active coals for the CO{sub 2} capture, methodology of thermo-economical optimization of the combined cycle, global simulation of an IGCC (Integrated gasification combined cycle) with CO{sub 2} capture and integration in the process scheme, petroleum recovery-aided by CO{sub 2} injection, storage in geological deposits. (A.L.B.)

 2. Remedial sanation arthroscopy in gouty arthropathy of the knee joint

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V V Lyalina

  2007-01-01

  Zaklyuchenie. Predlozhennaya avtorami metodika sanatsionnoy artroskopii znachitel'no rasshiryaet spektr lechebnykh vozmozhnostey i pozvolyaet optimizirovat' lechebnuyu taktiku pri khronicheskom podagricheskom artrite kolennogo sustava.

 3. TRG DELA IN ISKANJE PRVE ZAPOSLITVE V REBUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Knežević, Anja

  2013-01-01

  Trg dela v Sloveniji doživlja izrazite spremembe v zadnjih nekaj letih. Vedno večja stopnja brezposelnosti je evidentirana, dosti ljudi obupano išče delo, vendar ga ne najde. Povpraševanje po delu je trenutno dosti večje kot ponudba dela sama. Težave preživetja nastopajo pri vseh starostnih skupinah - izrazito se kažejo pri upokojencih, ki živijo v stiski in pri mladih, ki ne najdejo zaposlitve in zato ostajajo doma pri starših, namesto da bi se osamosvojili. Trenutno stanje na trgu dela ...

 4. Systemic zinc protoporphyrin administration reduces intracerebral hemorrhage-induced brain injury.

  Science.gov (United States)

  Gong, Y; Tian, H; Xi, G; Keep, R F; Hoff, J T; Hua, Y

  2006-01-01

  Hemoglobin degradation products result in brain injury after intracerebral hemorrhage (ICH). Recent studies found that intracerebral infusion of heme oxygenase inhibitors reduces hemoglobin- and ICH-induced brain edema in rats and pigs. The present study examined whether systemic use of zinc protoporphyrin (ZnPP), a heme oxygenase inhibitor, can attenuate brain edema, behavioral deficits, and brain atrophy following ICH. All rats had intracerebral infusion of 100-microL autologous blood. ZnPP (1 nmol/hour/rat) or vehicle was given immediately or 6 hours following ICH. ZnPP was delivered intraperitoneally up to 14 days through an osmotic mini-pump. Rats were killed at day 3 and day 28 after ICH for brain edema and brain atrophy measurements, respectively. Behavioral tests were performed. We found that ZnPP attenuated brain edema in animals sacrificed 3 days after ICH (p ZnPP also reduced ICH-induced caudate atrophy (p ZnPP given immediately or 6 hours after ICH improved neurological deficits (p < 0.05). In conclusion, systemic zinc protoporphyrin treatment started at 0 or 6 hours after ICH reduced brain edema, neurological deficits, and brain atrophy after ICH. These results indicate that heme oxygenase may be a new target for ICH therapeutics.

 5. Prognostic Impact of Health Care-Associated Meningitis in Adults with Intracranial Hemorrhage.

  Science.gov (United States)

  Habib, Onaizah B; Srihawan, Chanunya; Salazar, Lucrecia; Hasbun, Rodrigo

  2017-11-01

  Health care-associated meningitis and ventriculitis (HCAMV) occurs in adults with intracranial hemorrhage (ICH) and is associated with high rates of morbidity and mortality, but the prognostic impact of this infectious complication in a controlled matched study of ICH is unknown. We conducted a case-control study of adult patients with ICH and HCAMV at a large tertiary care hospital in Houston, Texas, from 2003 to 2016. Cases were defined as patients with ICH and HCAMV as documented by a positive cerebrospinal fluid culture. Controls were defined as patients with ICH without evidence of HCAMV. An adverse clinical outcome was defined as a Glasgow Outcome Scale score of ≤4. This study included 120 patients with ICH; 40 patients also had HCAMV, whereas 80 patients had ICH with no evidence of HCAMV. Cases and controls were appropriately matched by age, Glasgow Coma Scale score, and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score (P > 0.05). Patients with ICH and meningitis had more comorbidities, higher rates of abnormal neurologic examination, hypoglycorrhachia, and elevated cerebrospinal fluid lactate levels (P < 0.05). Adverse clinical outcomes were greater in patients with HCAMV and ICH than in patients with ICH alone (83% vs. 30%; P < 0.001). On logistic regression analysis, independent risk factors associated with an adverse outcome were HCAMV and mechanical ventilation (P < 0.05). HCAMV has a significant prognostic impact in adults with ICH. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. [MRI semiotics features of experimental acute intracerebral hematomas].

  Science.gov (United States)

  Burenchev, D V; Skvortsova, V I; Tvorogova, T V; Guseva, O I; Gubskiĭ, L V; Kupriianov, D A; Pirogov, Iu A

  2009-01-01

  The aim of this study was to assess the possibility of revealing intracerebral hematomas (ICH), using MRI, within the first hours after onset and to determine their MRI semiotics features. Thirty animals with experimental ICH were studied. A method of two-stage introduction of autologous blood was used to develop ICH as human spontaneous intracranial hematomas. Within 3-5h after blood introduction to the rat brain. The control MRI was performed in the 3rd and 7th days after blood injections. ICH were definitely identified in the first MRI scans. The MRI semiotics features of acute ICH and their transformations were assessed. The high sensitivity of MRI to ICH as well as the uniform manifestations in all animals were shown. In conclusion, the method has high specificity for acute ICH detection.

 7. Real-Time Marketing

  OpenAIRE

  Ledzian, Paulina

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 8. Supermarket telewizji Cyfryzacja sektora audiowizualnego – wyzwanie dla edukacji medialnej

  OpenAIRE

  Drzewiecki, Piotr

  2010-01-01

  Artykuł o technologicznych i kulturowych przemianach związanych z planowanym w Europie i Polsce wprowadzeniem cyfrowej technologii nadawania przekazów telewizyjnych. Rośnie liczba abonentów telewizji cyfrowej, ale dostrzegamy również przemiany jakościowe. Rozwój telewizji cyfrowej prowadzi do powstania nowej kultury i mentalności telewidzów. Kultura telewizji cyfrowej będzie wymagać od widzów większej aktywności i orientacji w przekazach audiowizualnych. Odbiorcy będą potrzebowali wsparcia ze...

 9. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
 w systemie amerykańskiego prawa cywilnego

  OpenAIRE

  Czenko, Magdalena

  2017-01-01

  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdów autonomicznych w systemie prawnym USA. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania pojazdu autonomicznego jako pojazdu, który dzięki technologii zdolny jest do poruszania się bez kontroli lub nadzoru człowieka. Następnie przedstawione zostają poziomy automatyzacji (od 0 do 4). W dalszej części opisane są aktualne podstawy odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdu mechanicznego ze strony dwóch potencjalnie od...

 10. Kobieta zakodowana. Przedsiębiorczości kobiet a nowe technologie

  OpenAIRE

  Niedzielska, Ewelina

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 11. A Complex Use of the Materials Extracted from an Open-Cast Lignite Mine

  Science.gov (United States)

  Buryan, Petr; Bučko, Zdeněk; Mika, Petr

  2014-12-01

  produkcji elektryczności w elektrowni o cyklu mieszanym o całkowitej mocy wyjściowej 400 MW. W celu umożliwienia gazyfikacji ciekłych produktów ubocznych gazyfikacji węgla, zainstalowano na drodze przepływu generator gazu, umożliwiający przetwarzanie alternatywnych paliw ciekłych. Skoncentrowany gaz odlotowy zawierający związki siarki odprowadzany jest do instalacji odsiarczającej, gdzie produkowany jest cenny produkt H2SO4, o wysokim stopniu czystości (96%). Węgiel brunatny nadający się do produkcji brykietów jest kruszony, mielony i suszony, następnie przechodzi przez proces brykietowania w odpowiednich prasach, gdzie formowane są brykiety, poprzez ich sprasowanie pod ciśnieniem 175 MPa. Brykiety takie wykorzystywane są powszechnie jako paliwo w gospodarstwach domowych. Drobnoziarniste pyły węgla brunatnego (paliwa pyłowe) wykorzystywane są na skalę komercyjną do produkcji ciepła w paleniskach pyłowych. Pyły węglowe powstają nie tylko w trakcie suszenia węgla po procesie oddzielania w separatorach elektrostatycznych, lecz także w procesie mielenia suszonego węgla w młynach wibracyjnych. Żużel z kotłów w konwencjonalnej elektrowni, popioły z generatorów oraz te osadzające się w instalacji podlegają wysuszeniu, następnie wykorzystywane są jako wysokiej jakości materiał na podłoże w różnorodnych instalacjach. Popioły lotne wykorzystywane są przemyśle budowlanym jako częściowe zamienniki cementu. Po oddzieleni popiołu lotnego, gazy wylotowe kierowane są do instalacji odsiarczania z wykorzystaniem technologii wilgotnego wapienia, w wyniku tego procesu powstaje gips, wykorzystywany, miedzy innymi, w przemyśle budowlanym. Glinki z warstw nadkładu nad pokładami węgla wykorzystywane są powszechnie jako surowiec do produkcji sztucznego kruszywa "Liapor', wykazującego wyjątkowe właściwości termiczne i dźwiękoizolacyjne.

 12. Mineral resources of Vietnam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kušnír Imrich

  2000-06-01

  Full Text Available Vietnam je bohatý na nerastné suroviny, ktoré sa nachádzajú prevažne na severe krajiny. Ložiská bauxitov, fosfátov, vzácnych zemín (REE, majú svetový význam. Ale i zásoby celého radu ïalších surovín (ropy, uhlia, zlata, železných rúd, chromitu, cínu, ilmenitu, medi, grafitu, atï. sú významné, ekonomicky ažite¾né a ich potenciál je obrovský. Za uvedené nerastné bohatstvo je „zodpovednᓠrozmanitá geologická stavba krajiny. Taktiež i morfológia a klíma (vlhká, tropická prispeli ku vytvoreniu niektorých ložísk (bauxity v krasových priehlbniach, atï.. Súèasná produkcia, okrem ropy (3,5 Mt/rok, zahròuje: 10,7 Mt uhlia, 3,5 Mt chromitu, asi 1 000 kg zlata, grafitu, kaolínu a mnohé iné minerály. Napriek tomu, je banícky priemysel v porovnaní so surovinovou základòou slabo vyvinutý. K jeho rozvoju urèite prispeje i úèas zahranièných spoloèností, odnedávna prítomných pri prieskume a ažbe surovín urèených pre export. Okrem struèného úvodu do geológie krajiny, obsahuje tento èlánok krátky popis nerastného bohatstva Vietnamu.

 13. Difficulties with recruiting into neurosurgical clinical trials: the Surgical Trial in IntraCerebral Haemorrhage II as an example.

  Science.gov (United States)

  Kirkman, Matthew Anthony; Greenwood, Naomi; Singh, Navneet; Tyrrell, Pippa J; King, Andrew T; Patel, Hiren C

  2011-04-01

  Spontaneous supratentorial intracerebral haemorrhage (ICH) is a devastating condition with a high morbidity and mortality, and uncertainty remains regarding the role of surgery in many cases. The Surgical Trial in IntraCerebral Haemorrhage II (STICH II) was initiated to look at subjects with superficial lobar ICH, as the initial STICH trial showed the greatest benefit from early surgery in this subgroup. Our aim was to estimate how many patients with ICH referred to the Greater Manchester Neurosciences Centre (GMNC) met the inclusion and exclusion criteria of the STICH II trial. The number of patients eligible for STICH II was determined from the GMNC referral database and admissions to the stroke unit over 1 year (2008). Eligibility was determined by predefined criteria, and equipoise was agreed by two consultant neurosurgeons. One hundred and sixty-eight (38.7%) of 434 ICH referrals were lobar ICH; 53 (31.5% of lobar ICH) of these met the radiological and Glasgow Coma Scale (GCS) criteria for STICH II, but only 16 (9.5% of lobar ICH; 3.7% of all ICH) had equipoise agreed on by two neurosurgeons. Thirty-five ICH patients were admitted to the stroke unit, and 12 (34.3%) of these had lobar ICH; none were eligible for STICH II. The number of patients eligible for recruitment into STICH II is small, necessitating an aggressive recruitment approach. Recruitment should focus on neuroscience centres with neurosurgical units as opposed to stroke units.

 14. Cohort-Based Identification of Predictors of Symptomatic Intracerebral Hemorrhage After IV Thrombolysis.

  Science.gov (United States)

  Asuzu, David; Nyström, Karin; Amin, Hardik; Schindler, Joseph; Wira, Charles; Greer, David; Chi, Nai Fang; Halliday, Janet; Sheth, Kevin N

  2015-12-01

  Symptomatic intracranial hemorrhage (sICH) is a serious complication of IV rt-PA therapy after acute ischemic stroke. Independent sICH predictors have been previously derived using case-control studies. Here we utilized a novel cohort-based comparison to identify additional independent predictors of sICH. We included 210 patients receiving IV rt-PA therapy from January 2009 through December 2013 at the Yale-New Haven Stroke Center. Clinical parameters were compared using Mann-Whitney tests, two-sample tests of proportions and two-sample t tests. Logistic regression was performed using sICH as the dependent variable. Predictive ability was assessed using areas under the receiver operating characteristic (ROC) curve. sICH rates were lowest from 2010 to 2012 and comprised the low sICH cohort (2.0 % sICH), compared to the high sICH cohort from 2009 to 2013 (9.2 % sICH, P = 0.025). Patients in the low sICH cohort had significantly more visual field deficits (38.6 vs. 24.8 %, P = 0.03) and decreased levels of consciousness (62.4 vs. 39.4 %, P vs. 13.8 %, P = 0.03) and early CT hypodensities (14.9 vs. 29.4 %, P = 0.01). These four parameters together predicted sICH modestly (area under ROC curve 0.66, odds ratio 2.72, P = 0.03) CONCLUSIONS: Using a novel cohort-based approach, we identified two new independent predictors of sICH after IV rt-PA therapy: the presence of the hyperdense MCA sign and early CT hypodensities. Novel methods are needed to reduce the risk of sICH for patients receiving antithrombolytic therapy for ischemic stroke.

 15. Ideal cardiovascular health score at the ELSA-Brasil baseline and its association with sociodemographic characteristics.

  Science.gov (United States)

  Machado, Lucas B M; Silva, Bianca L S; Garcia, Ana P; Oliveira, Renata A M; Barreto, Sandhi M; Fonseca, Maria de Jesus M; Lotufo, Paulo A; Bensenor, Isabela M; Santos, Itamar S

  2018-03-01

  The American Heart Association's ideal cardiovascular health (ICH) define criteria for seven metrics, four classified as lifestyle factors (diet, physical activity, smoking and body-mass index) and four classified as health factors (smoking, blood pressure, fasting plasma glucose and total cholesterol). We aimed to analyze ICH scores at the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil) baseline assessment and the associations with sociodemographic characteristics (age, sex, race, educational level, and family income). We analyzed 13,356 ELSA-Brasil participants without cardiovascular disease using quasi-Poisson regression models to study the association between the ICH score and sociodemographic characteristics. Mean ICH scores were 2.5±1.3. Only 1047 (7.8%) participants had 5 or more ICH metrics. In adjusted models, age 65-74years was associated with lower ICH scores (-35.4%; 95% confidence interval [CI]: -37.6% to -33.1%) compared to age 35-44years. Women had higher ICH scores compared to men (+13.8%; 95%CI: +11.8% to +15.7%), mainly due to differences in the health factor ICH metrics. Participants of Black race had lower ICH scores compared to those of White race (-9.4%; 95%CI: -11.8% to -7.0%). Individuals with less than high school education had lower ICH scores than college-educated individuals (-17.2%; 95%CI: -20.0% to -14.2%). Low (<1245 USD) family income was also associated with lower ICH scores compared to those with high (≥3320 USD) family income (-4.4%, 95%CI: -7.2% to -1.6%). We found a low proportion of individuals with 5 or more ICH metrics. Age, sex, race, educational level and income were associated with ICH scores. Copyright © 2017 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 16. Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas priMarías de la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de la vía a Daule y la vía a salinas

  OpenAIRE

  Saglimbeni, Evelyn; Zurita Herrera, Gaudencio

  2009-01-01

  Esta investigación se llevó a cabo entre los meses de septiembre y octubre del año 2006, cuya Población Objetivo son las escuelas primarias que se encuentran en los sectores municipales que constituyen ciudadelas o asentamientos de la vía a Daule y la vía a Salinas, y se la estudia a través de la opinión de sus directivos y el saber de sus estudiantes del séptimo año de educación básica. El propósito de la misma es evaluar la calidad de la educación en las escuelas primarias, analizando la op...

 17. The performance and mechanisms of DLC-coated surfaces in contact with steel in boundary-lubrication conditions - a review: Pregled učinkovitosti in mehanizmov trdih prevlek iz diamantu podobnega ogljika (DLC) v stikih z jeklom pri mejnem mazanju:

  OpenAIRE

  Kalin, Mitjan; Velkavrh, Igor; Vižintin, Jože

  2008-01-01

  The importance of hard coatings in mechanical applications has been increasing rapidly for more than 20 years. The development of novel coatings, such as improved ceramic, diamond-like-carbon and advanced nano-composites, has promoted scientific research in the field of tribology and surface engineering, and at the same time it has focussed attention on micro- and nano-technologies. Diamond-like-carbon (DLC) coatings are becoming one of the most promising types of hard coatings. Their main ad...

 18. Vpliv ravni in obsega okvare hrbtenjače na funkcijski izid rehabilitacije in trajanje hospitalizacije pri bolnikih z okvaro hrbtenjače: Effect of level and extent of spinal cord injury on functional outcome and duration of in-patient rehabilitation in spinal cord injured patients:

  OpenAIRE

  Rode, Neža; Šavrin, Rajmond

  2014-01-01

  Background: The aim of the study was to investigate the effect of level and extent of spinal cord injury on the functional outcome of spinal cord injured patients in different time periods of in-patient rehabilitation, and on the length of stay at the Department for Rehabilitation of Patients with Spinal Cord Injury of the University Rehabilitation Institute in Ljubljana, Slovenia. We were also interested in the proportion of functional outcome at discharge that patients achieved after six we...

 19. POZHARNYYe RISKI I IKH VLIYANIYe NA RISK-ORIYENTIROVANNYY PODKHOD PRI ORGANIZATSII I OSUSHCHESTVLENII FEDERAL'NOGO GOSUDARSTVENNOGO POZHARNOGO NADZORA [Fire risks and their impact on the risk-oriented approach in the organization and implementation of federal state fire supervision

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fomin A.I.

  2017-09-01

  Full Text Available The essence of fire risks and risk-oriented approaches in the organization and implementation of supervisory measures to fulfill the requirements in the field of fire safety is described. In accordance with the regulatory legal acts of the Russian Federation, the criteria for the assignment of protection objects and the frequency of conducting scheduled inspections with respect to them by the bodies of the federal state fire supervision are given. The influence of various factors on the risk category is given. Measures aimed at reducing the risk category and, as a result, reducing administrative barriers to the activities of legal entities and individuals have been identified. The analysis of the parameters influencing the magnitude of fire risks, as well as the risk category of the protection object, is given. The foregoing is provided in the form of an accessible scheme for persons who do not have special knowledge in meeting the requirements of fire safety. The urgency of developing a methodology and a criterion for reducing the hazard category of fire safety surveillance facilities is determined, taking into account the fulfillment by legal entities and individuals of previously issued regulations. That means: methodology, the application of which is possible when conducting unscheduled inspections by federal fire safety authorities.

 20. Nesorodna alogenična presaditev krvotvornih matičnih celic pri zdravljenju odraslih bolnikov z akutnimi levkemijami in kronično mieloično levkemijo - 6-letne izkušnje: Unrelated allogeneic stem cell transplantation for adult patients with acute leukemias and chronic myeloid leukemia - 6 years experience:

  OpenAIRE

  Cotič-Flajs, Cvetka; Preložnik-Zupan, Irena; Pretnar, Jože; Tonejc, Mihael

  2008-01-01

  Background Allogeneic stem cell transplantation is an efficient treatment modality for adult patients with various leukemias. Due to lack of suitable family donors, stem cell transplantation with unrelated HLA identical donors is increasingly performed. In the past, such transplantation was mostly used in treatment of chronic myeloid eukemia. Today it is rarely used in this case because of the successful treatment with tyrosine kinase inhibitors, but it isbecoming more popular in the treatmen...

 1. 'ja hotela skazat eti pustõje slova, govorit, kak oskolki...'; 'oni tantsevali, oni smejalis, u nih bõli bussõ na sheje...'; 'vse mastera, vse kuznetsõ kontshajut rabotu pri utrennem...'; 'u hipohondrika bolit golova, u nego klaustrofobija...' /

  Index Scriptorium Estoniae

  Oidekivi, Kirsti

  1997-01-01

  Orig.: "tahtsin öelda neid tühiseid sõnu, rääkida, kuidas luutükid nahka..."; "nad tantsisid ja naersid, ja helmed olid kaelas..."; "kõik meistrid ja sepistajad lõpetavad töö hommiku- või mõnes muus..."; "hüpohondrikul valutab pea, sest tal on klaustrofoobia..."

 2. Program Energy of the CNRS. Topic 10 combustion and capture of CO2. PRI 10.1. Capture by adsorption of the CO2 in thermal power plants gas and their injection in petroleum wells. Final report period 2002-2004

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tondeur, D.

  2005-01-01

  In the framework of the global warming resulting of the greenhouse gases emission increase, the carbon dioxide capture and storage in deep underground cavities of old petroleum and gas deposits, are studied. This report presents the researches realized by the CNRS (France) in the domain: technology and knowledge assessment concerning the carbon dioxide capture and storage, active coals for the CO 2 capture, methodology of thermo-economical optimization of the combined cycle, global simulation of an IGCC (Integrated gasification combined cycle) with CO 2 capture and integration in the process scheme, petroleum recovery-aided by CO 2 injection, storage in geological deposits. (A.L.B.)

 3. Kombinácia optimalizačných a simulačných metód a metód vícekriteriálneho rozhodovania pri voľbe zdrojov vykurovania obytných domov

  OpenAIRE

  Murčová, Veronika

  2014-01-01

  The aim of the thesis is to select a suitable heat source for a residential building using simulation modeling and multiple-criteria decision analysis. The market is offering plenty of possibilities, thus the part of this thesis is dedicated to description of main characteristics and pros and cons of most common heat sources (e.g. coal, biomass, natural gas, electricity, heat pumps). There are many ways to decide which source is an optimal solution for a house. In this thesis, there are prese...

 4. Challenges to Public-Private Transport Infrastructure Development in Mexico

  Science.gov (United States)

  2011-10-28

  Ibid., 24. 5 Mexico’s strategic infrastructure development out to 2030. Private sector civil engineers, rather than government bureaucrats and...322 Monroy, Jorge. “PRI and PRD Slow Associations Act.” El Economista.mx. 4 October 2010. http://eleconomista.com.mx/ sociedad /2010/10/04/pri-prd

 5. 1995-1996 annual report of the Petroleum Recovery Institute

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-01-01

  Financial performance and technical achievements were highlighted in the Petroleum Recovery Institute's 1995-96 annual review, with a special review of PRI's involvement with microgravity science. A list of PRI research and technology contracts and research reports from 1995-1996 was also included

 6. 76 FR 61132 - Privacy Act; System of Records: State-77, Country Clearance Records

  Science.gov (United States)

  2011-10-03

  .... Department of State. STATE-77 SYSTEM NAME: Country Clearance Records. SECURITY CLASSIFICATION: Unclassified. SYSTEM LOCATION: Office of Management Policy, Rightsizing and Innovation (M/PRI), Department of State... MANAGER AND ADDRESS: Director, Office of Management Policy, Rightsizing and Innovation (M/PRI), 2201 C...

 7. Latin America Report No. 2672.

  Science.gov (United States)

  1983-04-28

  VOZ DEL SURESTE, Feb 83, EXCELSIOR, 22, 27 Feb 83) 61 PRI Fortification Campaign Oaxaca Among Weak Points PRI Practices Criticized ST...Campaign Tuxtla Guiterrez LA VOZ DEL SURESTE in Spanish 18 Feb 83 p 7 [Text] Oaxaca, Oax.—The state executive committee of the Institutional

 8. Crisis in Mexico: Assessing the Merida Initiative and its Impact on Us-Mexican Security

  Science.gov (United States)

  2009-04-01

  corruption within the police force. There are four main reasons for police corruption. First, they have no minimum education requirement so most...police officers are poorly educated with an elementary school education or less. The second major issue is training. Institutional support for...dominated by the Institutional Revolutionary Party (Partido Revolucionario Institucional , PRI) since 1938. The PRI was founded on a revolutionary

 9. Deconvolution of pigment and physiologically related photochemical reflectance index variability at the canopy scale over an entire growing season.

  Science.gov (United States)

  Hmimina, G; Merlier, E; Dufrêne, E; Soudani, K

  2015-08-01

  The sensitivity of the photochemical reflectance index (PRI) to leaf pigmentation and its impacts on its potential as a proxy for light-use efficiency (LUE) have recently been shown to be problematic at the leaf scale. Most leaf-to-leaf and seasonal variability can be explained by such a confounding effect. This study relies on the analysis of PRI light curves that were generated at the canopy scale under natural conditions to derive a precise deconvolution of pigment-related and physiologically related variability in the PRI. These sources of variability were explained by measured or estimated physiologically relevant variables, such as soil water content, that can be used as indicators of water availability and canopy chlorophyll content. The PRI mainly reflected the variability in the pigment content of the canopy. However, the corrected PRI, which was obtained by subtracting the pigment-related seasonal variability from the PRI measurement, was highly correlated with the upscaled LUE measurements. Moreover, the sensitivity of the PRI to the leaf pigment content may mask the PRI versus LUE relationship or result in an artificial relationship that reflects the relationship of chlorophyll versus LUE, depending on the species phenology. © 2015 John Wiley & Sons Ltd.

 10. GenBank blastx search result: AK059429 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059429 001-027-F01 S81752.1 DPH2L=candidate tumor suppressor gene {ovarian cancer critical region of delet...ion} [human, 9 week fetal and placental tissues, mRNA, 2233 nt].|PRI PRI 2e-64 +2 ...

 11. GenBank blastx search result: AK110529 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ome 20 Contains the 3' end of the ZNF343 gene for zinc finger protein 343, the SNRPB gene for small nuclear ribonucleoprotein polypep...tides B and B1 (B'), the 3' end of the TGM6 gene for transglutaminase 6 and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 4e-22 +2 ...

 12. YouTube kot platforma za prenašanje vsebin

  OpenAIRE

  Ozvatič, Maja

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela je raziskati, kakšne možnosti omogoča YouTube uporabnikom kot platforma za prenašanje vsebin. Pri tem me zanima, kaj platforma ponuja, kakšne so omejitve pri njeni uporabi, kakšen je kakovostni video

 13. Development of microstructure of steel for thermal power generation: Razvoj mikrostrukture jekel za termično generacijo energije:

  OpenAIRE

  Bevilaqua, T.; Fujda, M.; Kuskulic, T.; Kvackaj, Tibor; Pokorny, I.; Weiss, M.

  2007-01-01

  The evolution of microstructure during the reheating and cooling of steel for thermal power generation was investigated. On the basis of the microstructure produced during cooling a CCT diagram is proposed Raziskan je bil razvoj mikrostrukture pri segrevanju in ohlajanju jekel za toplotno generacijo energije. Na podlagi mikrostrukture, ki je nastala pri ohlajanju, je bil predložen CCT-diagram.

 14. GenBank blastx search result: AK105069 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK105069 001-045-C01 AB169286.1 Macaca fascicularis testis cDNA, clone: QtsA-18648, similar to human mortali...ty factor 4 like 2 (MORF4L2), mRNA, RefSeq: NM_012286.1.|PRI PRI 3e-20 +3 ...

 15. SPARK-UP; Seaweed Production And Refining of Kelp, Ulva and Palmaria

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.; Visser, de W.; Brandenburg, W.A.; Jongschaap, R.E.E.; Werf, van der A.K.; Deelman, Berth-Jan; Helmendach-Nieuwenhuize, Carola

  2016-01-01

  In het SPARK-UP project, waarin de partners Arkema, PRI-WUR en North Seaweed samenwerkten aan de ontwikkeling van toepassing van zeewier in de biobased economy, is de afgelopen jaren veel werk verzet. In een bassin op het terrein van Arkema, heeft PRI een teeltsysteem opgezet en in gebruik genomen,

 16. GenBank blastx search result: AK105716 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK105716 001-201-F04 CR457266.1 Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZP...Do834C046D for gene C20orf31, chromosome 20 open reading frame 31; complete cds, incl. stopcodon.|PRI PRI 1e-90 +1 ...

 17. GenBank blastx search result: AK059388 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059388 001-026-H03 CR457345.1 Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZP...Do834B0510D for gene C14orf137, chromosome 14 open reading frame 137; complete cds, incl. stopcodon.|PRI PRI 1e-28 +3 ...

 18. GenBank blastx search result: AK107489 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK107489 002-129-C12 CR457345.1 Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZP...Do834B0510D for gene C14orf137, chromosome 14 open reading frame 137; complete cds, incl. stopcodon.|PRI PRI 1e-14 +1 ...

 19. GenBank blastx search result: AK060852 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK060852 001-034-E10 CR457266.1 Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZP...Do834C046D for gene C20orf31, chromosome 20 open reading frame 31; complete cds, incl. stopcodon.|PRI PRI 3e-33 +3 ...

 20. GenBank blastx search result: AK058642 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058642 001-018-E05 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 2e-18 +3 ...

 1. GenBank blastx search result: AK059494 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059494 001-028-H05 AB179082.1 Macaca fascicularis testis cDNA clone: QtsA-12630, similar to human oculocer...ebrorenal syndrome of Lowe (OCRL), transcriptvariant a, mRNA, RefSeq: NM_000276.3.|PRI PRI 7e-40 +2 ...

 2. GenBank blastx search result: AK104229 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK104229 006-307-D03 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 3e-41 +3 ...

 3. GenBank blastx search result: AK106998 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK106998 002-120-B12 AB179082.1 Macaca fascicularis testis cDNA clone: QtsA-12630, similar to human oculocer...ebrorenal syndrome of Lowe (OCRL), transcriptvariant a, mRNA, RefSeq: NM_000276.3.|PRI PRI 1e-29 +3 ...

 4. GenBank blastx search result: AK061708 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK061708 001-037-F11 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 1e-41 +3 ...

 5. Biological Evaluation of Double Point Modified Analogues of 1,25-Dihydroxyvitamin D2 as Potential Anti-Leukemic Agents

  Science.gov (United States)

  Corcoran, Aoife; Nadkarni, Sharmin; Yasuda, Kaori; Sakaki, Toshiyuki; Brown, Geoffrey; Kutner, Andrzej; Marcinkowska, Ewa

  2016-01-01

  Structurally similar double-point modified analogues of 1,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2) were screened in vitro for their pro-differentiating activity against the promyeloid cell line HL60. Their affinities towards human full length vitamin D receptor (VDR) and metabolic stability against human vitamin D 24-hydroxylase (CYP24A1) were also tested. The analogues (PRI-1730, PRI-1731, PRI-1732, PRI-1733 and PRI-1734) contained 5,6-trans modification of the A-ring and of the triene system, additional hydroxyl or unsaturation at C-22 in the side chain and reversed absolute configuration (24-epi) at C-24 of 1,25D2. As presented in this paper, introduction of selected structural modifications simultaneously in two distinct parts of the vitamin D molecule resulted in a divergent group of analogues. Analogues showed lower VDR affinity in comparison to that of the parent hormones, 1,25D2 and 1,25D3, and they caused effective HL60 cell differentiation only at high concentrations of 100 nM and above. Unexpectedly, introducing of a 5,6-trans modification combined with C-22 hydroxyl and 24-epi configuration switched off entirely the cell differentiation activity of the analogue (PRI-1734). However, this analogue remained a moderate substrate for CYP24A1, as it was metabolized at 22%, compared to 35% for 1,25D2. Other analogues from this series were either less (12% for PRI-1731 and PRI-1733) or more (52% for PRI-1732) resistant to the enzymatic deactivation. Although the inactive analogue PRI-1734 failed to show VDR antagonism, when tested in HL60 cells, its structure might be a good starting point for our design of a vitamin D antagonist. PMID:26840307

 6. Biological Evaluation of Double Point Modified Analogues of 1,25-Dihydroxyvitamin D2 as Potential Anti-Leukemic Agents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aoife Corcoran

  2016-02-01

  Full Text Available Structurally similar double-point modified analogues of 1,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2 were screened in vitro for their pro-differentiating activity against the promyeloid cell line HL60. Their affinities towards human full length vitamin D receptor (VDR and metabolic stability against human vitamin D 24-hydroxylase (CYP24A1 were also tested. The analogues (PRI-1730, PRI-1731, PRI-1732, PRI-1733 and PRI-1734 contained 5,6-trans modification of the A-ring and of the triene system, additional hydroxyl or unsaturation at C-22 in the side chain and reversed absolute configuration (24-epi at C-24 of 1,25D2. As presented in this paper, introduction of selected structural modifications simultaneously in two distinct parts of the vitamin D molecule resulted in a divergent group of analogues. Analogues showed lower VDR affinity in comparison to that of the parent hormones, 1,25D2 and 1,25D3, and they caused effective HL60 cell differentiation only at high concentrations of 100 nM and above. Unexpectedly, introducing of a 5,6-trans modification combined with C-22 hydroxyl and 24-epi configuration switched off entirely the cell differentiation activity of the analogue (PRI-1734. However, this analogue remained a moderate substrate for CYP24A1, as it was metabolized at 22%, compared to 35% for 1,25D2. Other analogues from this series were either less (12% for PRI-1731 and PRI-1733 or more (52% for PRI-1732 resistant to the enzymatic deactivation. Although the inactive analogue PRI-1734 failed to show VDR antagonism, when tested in HL60 cells, its structure might be a good starting point for our design of a vitamin D antagonist.

 7. Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas - An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum / Geotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych - przykład adaptacji KWK "KATOWICE" na nowe muzeum śląskie

  Science.gov (United States)

  Cała, Marek; Ostręga, Anna

  2013-06-01

  celu: - wzmocnienie posadowienia zabytkowych obiektów i przeniesienie obciążeń na grunt poniżej dna wykopu; - umożliwienie wykonania wewnętrznego poziomu -1 poprzez pogłębienie części budynku maszynowni (MS-8) o jeden poziom; - zabezpieczenie geotechniczne ścian wykopu w rejonie historycznych budynków, - zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez okres realizacji podziemnych części Nowego Muzeum Śląskiego jak również funkcjonowania obiektu po zakończeniu procesu rewitalizacji - konstrukcje oporowe przy budynku magazynu odzieży MS-15 i wieży wyciągowej MS-79 będą pełniły rolę docelowych ścian segmentów podziemnych. W artykule zwrócono uwagę na zróżnicowaną budowę geologiczną w rejonie inwestycji, różne obciążenie naziomu, a przede wszystkim na niepewność podłoża i masywu ze względu na wcześniej prowadzone roboty górnicze. Prowadzona przez 176 lat podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego spowodowała osłabienie masywu poprzez m.in. występowanie wkładek węgla kamiennego i stref uskokowych oraz prawdopodobnie starych zrobów. W zależności od rodzaju obiektu będącego przedmiotem zabezpieczenia, jak również konieczności dostosowania technologii zabezpieczenia do zastanych warunków zastosowano kilka rodzajów konstrukcji takich jak palisady czy też bariery mikropalowe stabilizowane kotwiami lub gwoździami. Z uwagi na charakter prac zabezpieczających, dokładność rozpoznania geologiczno-inżynierskiego oraz skalę zadania, projekt zabezpieczeń geotechnicznych miał charakter aktywny. Oznacza to, że rozwiązanie projektowe dostosowywano na bieżąco do faktycznie napotkanych warunków geologicznych. Ponadto podczas realizacji wszystkich prac zabezpieczających wykonywany był monitoring geotechniczny. Ze względu na zabytkowy charakter obiektów sąsiadujących z wykopem konieczny był również monitoring ich konstrukcji. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju

 8. Imaging features of intracerebral hemorrhage with cerebral amyloid angiopathy: Systematic review and meta-analysis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neshika Samarasekera

  Full Text Available We sought to summarize Computed Tomography (CT/Magnetic Resonance Imaging (MRI features of intracerebral hemorrhage (ICH associated with cerebral amyloid angiopathy (CAA in published observational radio-pathological studies.In November 2016, two authors searched OVID Medline (1946-, Embase (1974- and relevant bibliographies for studies of imaging features of lobar or cerebellar ICH with pathologically proven CAA ("CAA-associated ICH". Two authors assessed studies' diagnostic test accuracy methodology and independently extracted data.We identified 22 studies (21 cases series and one cross-sectional study with controls of CT features in 297 adults, two cross-sectional studies of MRI features in 81 adults and one study which reported both CT and MRI features in 22 adults. Methods of CAA assessment varied, and rating of imaging features was not masked to pathology. The most frequently reported CT features of CAA-associated ICH in 21 case series were: subarachnoid extension (pooled proportion 82%, 95% CI 69-93%, I2 = 51%, 12 studies and an irregular ICH border (64%, 95% CI 32-91%, I2 = 85%, five studies. CAA-associated ICH was more likely to be multiple on CT than non-CAA ICH in one cross-sectional study (CAA-associated ICH 7/41 vs. non-CAA ICH 0/42; χ2 = 7.8, p = 0.005. Superficial siderosis on MRI was present in 52% of CAA-associated ICH (95% CI 39-65%, I2 = 35%, 3 studies.Subarachnoid extension and an irregular ICH border are common imaging features of CAA-associated ICH, but methodologically rigorous diagnostic test accuracy studies are required to determine the sensitivity and specificity of these features.

 9. Decision making under asymmetric information in markets for experience goods : empirical evidence of signaling effects on consumer perceptions

  OpenAIRE

  Kaimann, Daniel

  2015-01-01

  In vier Kapiteln beschreibe ich, wie Qualitätssignale die Wahrnehmung der Produkte im Kaufentscheidungsprozess beeinflussen. Aus meinen Ergebnissen leite ich Managementimplikationen und Vorschläge für die weitere Forschung ab. Ich konzentriere mich bei meinen Studien auf die Analyse und den Vergleich von Expertenmeinungen und Mundpropaganda und die Untersuchung des kommerziellen Erfolgs von Markenerweiterungsprodukten und Franchise-Titeln. Die vier Forschungsstudien des Entertainment-Marktes ...

 10. A Score for Risk of Thrombolysis-Associated Hemorrhage Including Pretreatment with Statins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hebun Erdur

  2018-02-01

  Full Text Available BackgroundSymptomatic intracranial hemorrhage (sICH after intravenous thrombolysis with recombinant tissue-plasminogen activator (rt-PA for acute ischemic stroke is associated with a poor functional outcome. We aimed to develop a score assessing risk of sICH including novel putative predictors—namely, pretreatment with statins and severe renal impairment.MethodsWe analyzed our local cohort (Berlin of patients receiving rt-PA for acute ischemic stroke between 2006 and 2016. Outcome was sICH according to ECASS-III criteria. A multiple regression model identified variables associated with sICH and receiver operating characteristics were calculated for the best discriminatory model for sICH. The model was validated in an independent thrombolysis cohort (Basel.ResultssICH occurred in 53 (4.0% of 1,336 patients in the derivation cohort. Age, baseline National Institutes of Health Stroke Scale, systolic blood pressure on admission, blood glucose on admission, and prior medication with medium- or high-dose statins were associated with sICH and included into the risk of intracranial hemorrhage score. The validation cohort included 983 patients of whom 33 (3.4% had a sICH. c-Statistics for sICH was 0.72 (95% CI 0.66–0.79 in the derivation cohort and 0.69 (95% CI 0.60–0.77 in the independent validation cohort. Inclusion of severe renal impairment did not improve the score.ConclusionWe developed a simple score with fair discriminating capability to predict rt-PA-related sICH by adding prior statin use to known prognostic factors of sICH. This score may help clinicians to identify patients with higher risk of sICH requiring intensive monitoring.

 11. Vyšetření pragmatických komunikačních kompetencí se zaměřením na děti s Aspergerovým syndromem

  OpenAIRE

  Bělohlávková, Lucie

  2006-01-01

  Das Ziel meiner Diplomarbeit ist die Vergleichung der Kommunikationsfähigkeiten bei den Kinder mit Asperger Syndrom und der üblichen Population. Diese Vergleichung möchte ich durch Children Communication Checklist (Bishop, 1998) realisieren. Soweit ich weiss, in der Tschechischen Republik hat es noch niemand versucht und deshalb glaube ich, dass es wirklich ein grosser Beitrag sein konnte - vor allem im Bereich der modernen Logopädie (als die Wissenschaft über gestörte Kommunikationsfahigkeit...

 12. European research priorities for intracerebral haemorrhage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steiner, Thorsten; Petersson, Jesper; Al-Shahi Salman, Rustam

  2011-01-01

  Over 2 million people are affected by intracerebral haemorrhage (ICH) worldwide every year, one third of them dying within 1 month, and many survivors being left with permanent disability. Unlike most other stroke types, the incidence, morbidity and mortality of ICH have not declined over time...... and disability. The European Research Network on Intracerebral Haemorrhage EURONICH is a multidisciplinary academic research collaboration that has been established to define current research priorities and to conduct large clinical studies on all aspects of ICH....

 13. Integrins AV and B8 Gene Polymorphisms and Risk for Intracerebral Hemorrhage in Greek and Polish Populations.

  Science.gov (United States)

  Dardiotis, Efthimios; Siokas, Vasileios; Zafeiridis, Tilemachos; Paterakis, Konstantinos; Tsivgoulis, Georgios; Dardioti, Maria; Grigoriadis, Savas; Simeonidou, Constantina; Deretzi, Georgia; Zintzaras, Elias; Jagiella, Jeremiasz; Hadjigeorgiou, Georgios M

  2017-03-01

  Α limited number of genetic variants have been linked to the development of intracerebral hemorrhage (ICH). Ιntegrin AV and/or B8-deficient mice were found to develop ICH. The present candidate gene association study was designed to investigate possible influence of integrin AV (ITGAV) and integrin B8 (ITGB8) gene region polymorphisms on the risk of ICH. 1015 participants (250 Greek and 193 Polish patients with primary ICH and 250 Greek and 322 Polish controls) were included in the study. Using logistic regression analyses, 11 tag single nucleotide polymorphisms (SNPs) for ITGAV and 11 for ITGB8 gene were tested for associations with ICH risk, lobar ICH risk and non-lobar ICH after adjustment for age, gender, history of hypertension and country of origin. Linear regression models were used to test the effect of tag SNPs on the ICH age of onset. Correction for multiple comparisons was carried out. The rs7565633 tag SNP of the ITGAV gene was independently associated with the risk of lobar ICH in the codominant model of inheritance [odds ratio (95 % confidence interval (CI)) 0.56 (0.36-0.86), p = 0.0013]. Furthermore, heterozygous individuals of the rs10251386 and the rs10239099 of the ITGB8 gene had significantly lower age of ICH onset compared to the wild-type genotypes [regression coefficient (b) -3.884 (95 % CI -6.519, -1.249), p = 0.0039 and b = -4.502 (95 % CI -7.159, -1.845), p = 0.0009, respectively]. The present study provides preliminary indication for an influence of ITGAV gene tag SNP in the development of lobar ICH and of ITGB8 gene variants in the age of ICH onset.

 14. N'oge ugbu a, q bụ ihe h[ara nnukwu ahụ [ ch[kwa na i wulite obodo ...

  African Journals Online (AJOL)

  Tracie1

  N'oge ugbu a, q bụ ihe h[ara nnukwu ahụ [ ch[kwa na i wulite obodo, n'ihi akparamaagwa ọjọ d[ iche iche nke nd[ nọ n'isi ọch[ch[ nke e nwegh[ ezi ọzụzụ na ezi ntọala n'ezinaụlọ na-ebute. Agbụrụ qbxla nwere usoro d[ mma ha si azụlite ụmụaka iji mee ka ha baa uru n'obodo. A chọpụtara na agbụrụ d[ iche iche n'ala any[ ...

 15. European research priorities for intracerebral haemorrhage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steiner, Thorsten; Petersson, Jesper; Al-Shahi Salman, Rustam

  2011-01-01

  . No standardised diagnostic workup for the detection of the various underlying causes of ICH currently exists, and the evidence for medical or surgical therapeutic interventions remains limited. A dedicated European research programme for ICH is needed to identify ways to reduce the burden of ICH-related death...... and disability. The European Research Network on Intracerebral Haemorrhage EURONICH is a multidisciplinary academic research collaboration that has been established to define current research priorities and to conduct large clinical studies on all aspects of ICH....

 16. Impressions and Conversations during the Intervals

  OpenAIRE

  Rakusa, Ilma

  2013-01-01

  Nach einem langen Tag und Gesprächen in sechsSprachen träume ich von einem Gletscher. Ich sehe ihnvon oben, aus Helikopter-Perspektive: eineweiss-braune Zunge, gescheckt, zerklüftet – undschrecklich geschrumpft. Am Morgen weiß ich,ich habe von der Sprache geträumt, Pars pro toto. The copperplate engraving projected on the wall and created by Johannes Putsch in 1537, portrays Europe as a noble virgin with Hispanic head jewelry and precious robes on which the names and symbols of European count...

 17. The value of magnetic resonance imaging for the detection of the bleeding source in non-traumatic intracerebral haemorrhages: a comparison with conventional digital subtraction angiography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lummel, Nina; Lutz, Juergen; Brueckmann, Hartmut; Linn, Jennifer [University of Munich, Department of Neuroradiology, Munich (Germany)

  2012-07-15

  Conventional digital subtraction angiography (DSA) is currently regarded as the gold standard in detecting underlying vascular pathologies in patients with intracerebral haemorrhages (ICH). However, the use of magnetic resonance imaging (MRI) in the diagnostic workup of ICHs has considerably increased in recent years. Our aim was to evaluate the diagnostic accuracy and yield of MRI for the detection of the underlying aetiology in ICH patients. Sixty-seven consecutive patients with an acute ICH who underwent MRI (including magnetic resonance angiography (MRA) and DSA during their diagnostic workup) were included in the study. Magnetic resonance images were retrospectively analysed by two independent neuroradiologists to determine the localisation and cause of the ICH. DSA was used as a reference standard. In seven patients (10.4%), a DSA-positive vascular aetiology was present (one aneurysm, four arteriovenous malformations, one dural arteriovenous fistula and one vasculitis). All of these cases were correctly diagnosed by both readers on MRI. In addition, MRI revealed the following probable bleeding causes in 39 of the 60 DSA-negative patients: cerebral amyloid angiopathy (17), cavernoma (9), arterial hypertension (8), haemorrhagic transformation of an ischaemic infarction (3) and malignant brain tumour with secondary ICH (2). Performing MRI with MRA proved to be an accurate diagnostic tool in detecting vascular malformations in patients with ICH. In addition, MRI provided valuable information regarding DSA-negative ICH causes, and thus had a high diagnostic yield in ICH patients. (orig.)

 18. Human neural stem cells over-expressing VEGF provide neuroprotection, angiogenesis and functional recovery in mouse stroke model.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hong J Lee

  Full Text Available BACKGROUND: Intracerebral hemorrhage (ICH is a lethal stroke type. As mortality approaches 50%, and current medical therapy against ICH shows only limited effectiveness, an alternative approach is required, such as stem cell-based cell therapy. Previously we have shown that intravenously transplanted human neural stem cells (NSCs selectively migrate to the brain and induce behavioral recovery in rat ICH model, and that combined administration of NSCs and vascular endothelial growth factor (VEGF results in improved structural and functional outcome from cerebral ischemia. METHODS AND FINDINGS: We postulated that human NSCs overexpressing VEGF transplanted into cerebral cortex overlying ICH lesion could provide improved survival of grafted NSCs, increased angiogenesis and behavioral recovery in mouse ICH model. ICH was induced in adult mice by unilateral injection of bacterial collagenase into striatum. HB1.F3.VEGF human NSC line produced an amount of VEGF four times higher than parental F3 cell line in vitro, and induced behavioral improvement and 2-3 fold increase in cell survival at two weeks and eight weeks post-transplantation. CONCLUSIONS: Brain transplantation of F3 human NSCs over-expressing VEGF near ICH lesion sites provided differentiation and survival of grafted human NSCs and renewed angiogenesis of host brain and functional recovery of ICH animals. These results suggest a possible application of the human neural stem cell line, which is genetically modified to over-express VEGF, as a therapeutic agent for ICH-stroke.

 19. Outcomes from intracerebral hemorrhage among patients pre-treated with statins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávio Ramalho Romero

  2011-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA reductase inhibitors, or statins, have been associated with improved clinical outcomes after ischemic stroke and subarachnoid hemorrhage, but with an increased risk of incidental spontaneous intracerebral hemorrhage (ICH. We investigated whether the statin use before ICH, was associated with functional independence, 90 days after treatment. METHOD: We analyzed 124 consecutive ICH patients with 90-day outcome data who were enrolled in a prospective cohort study between 2006 and 2009. Eighty-three patients were included in this study. Among ICH survivors, univariate Cox regression models and Kaplan-Meier plots were used to determine subject characteristics that were associated with an increased risk of recurrence. Statin usage was determined through interviewing the patient at the time of ICH and confirmed by reviewing their medical records. Independent status was defined as Glasgow Outcome Scale grades 4 or 5. RESULTS: Statins were used by 20 out of 83 patients (24% before ICH onset. There was no effect from pre-ICH statin use on functional independence rates (28% versus 29%, P=0.84 or mortality (46% versus 45%, P=0.93. CONCLUSION: Pre-ICH statin use is not associated with changes to ICH functional outcome or mortality.

 20. Tempol alleviates intracerebral hemorrhage-induced brain injury possibly by attenuating nitrative stress.

  Science.gov (United States)

  Wanyong, Yang; Zefeng, Tan; Xiufeng, Xin; Dawei, Dong; Xiaoyan, Liu; Ying, Zhao; Yaogao, Fu

  2015-09-30

  Intracerebral hemorrhage (ICH)-induced brain injury leads to irreversible disruption of the blood-brain barrier (BBB) and fatality brain edema with massive cell death. Although secondary damage could, in principle, be preventable, no effective treatment approaches currently exist for patients with ICH. Tempol, a catalytic scavenger of peroxynitrite (ONOO)-derived free radicals, has been proven to ameliorate brain injury in several types of brain insults. This study aims to investigate the potential neuroprotective effect of tempol after ICH and to explore the underlying mechanisms. Collagenase-induced ICH was performed in rats. Tempol was administered immediately after ICH. The effects of tempol on ICH were evaluated by assessing neurological deficits, BBB permeability, brain edema, and apoptotic cell death. The mechanisms of action of tempol, with its clear ability on the derivative of ONOO [3-nitrotyrosine (3-NT), ONOO, and its derivative-mediated nitration marker] and expression of tight junction protein [zonula occludens-1 (ZO-1)], were also investigated. Perihematomal 3-NT increased significantly following ICH and expressed around vessels accompanied by reduced and discontinuous expression of ZO-1. Tempol treatment significantly suppressed 3-NT formation and preserved ZO-1 levels, and led to improvement in neurological outcomes and reduction of BBB leakiness, brain edema, and apoptosis. In conclusion, tempol has neuroprotective potential in experimental ICH and may help combat ICH-induced brain injury in patients.