WorldWideScience

Sample records for technologii pri ich

 1. Od przekonywania do współdecydowania : zarządzanie konfliktami wokół ryzyka i technologii

  OpenAIRE

  Stankiewicz, Piotr

  2011-01-01

  Nowe technologie mogą wywoływać kontrowersje społeczne: po pierwsze, ich rozwój i stosowanie mogą bezpośrednio skutkować oporem społecznym i konfliktami, jak dzieje się na przykład w przypadku biotechnologii, energii atomowej, technologii in vitro, nanotechnologii; po drugie, mogą one wywoływać niepożądane skutki, takie jak zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie klimatu, rozpowszechnienie się nowych epidemii (BSE, świńska i ptasia grypa). U źródeł konfliktów społecznych powstając...

 2. Patient survey (ICH CAHPS)

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — In-Center Hemodialysis Facilites Patient evaluations from the In-Center Hemodialysis Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (ICH-CAHPS) Survey. The...

 3. Zastosowanie technologii big data w e-biznesie

  OpenAIRE

  Gamrot, Michał

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 4. Rewaloryzacja zabytkowego Gmachu Technologii Chemicznej w zespole Politechniki Warszawskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Wagner

  2018-04-01

  Full Text Available Gmach Technologii Chemicznej powstał w latach 30. XX wieku. Jest jednym z dwóch gmachów, autorstwa ówczesnego dziekana Wydziału Architektury – prof. Czesława Przybylskiego, wchodzących w skład zabytkowego zespołu Politechniki Warszawskiej. Gmach zaprojektowano z uwzględnieniem specyficznych rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych, w oparciu o najnowsze wówczas wzorce europejskie i amerykańskie. W architektonicznej formie Przybylski nawiązał do geometrycznych nurtów awangardowych. W wieloczłonowej, kaskadowo spiętrzonej bryle wydobył elementy strukturalne, potraktowane w sposób rzeźbiarski, przy jednoczesnym zachowaniu jedności funkcji i formy. Całość wpisała się w bryłowo-fakturowy warszawski funkcjonalizm nurtu „szarej cegły”. Gmach uległ znacznym zniszczeniom w czasie Powstania Warszawskiego (zniszczenia stropów, wypalenie wnętrz. Powojenna odbudowa i modernizacje nastawione były na usprawnienie i intensyfikację funkcji utylitarnych, z pominięciem odtworzeń pierwotnych układów i historycznego wystroju. Ostatnie dekady przyniosły zmianę podejścia do zabytkowych gmachów Politechniki. Jest to doskonale widoczne m.in. na przykładzie gmachu Technologii Chemicznej, gdzie od kilku lat trwają prace remontowo-modernizacyjne, mające na celu przywrócenie świetności elewacjom i adaptację wnętrz na nowoczesne laboratoria. Istotnym elementem tych działań jest rewaloryzacja holu wejściowego i głównej auli wykładowej. Przeprowadzone prace wykonano w oparciu o badania historyczno-konserwatorskie. Dzięki zachowanemu oryginalnemu projektowi prof. Czesława Przybylskiego możliwa była przestrzenna rekonstrukcja audytorium i przywrócenie pierwotnego układu wnętrzom holu wejściowego. Użycie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych nadało wnętrzom współczesny charakter, bez znamion stylizacji, przy jednoczesnym odtworzeniu cech charakterystycznych projektu prof

 5. MOTIVACIJA PRI LIKOVNI VZGOJI

  OpenAIRE

  Kerin, Tjaša

  2011-01-01

  V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljamo splošen pojem motivacije, pomen motivacije ter teoretična izhodišča. Povezujemo splošna teoretična izhodišča s poučevanjem likovne vzgoje ter artikulacijske značilnosti pri njenem pouku. Ob tem smo tudi izpostavili pomembnost motivacije pri likovni vzgoji ter navedli nekaj možnosti za uspešno realizacijo le-te. Dotaknili smo se tudi individualizacije pri likovni vzgoji ter sredstev za spodbujanje motivacije. V empiričnem delu dela predsta...

 6. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE BIOMASY OTRZYMANEJ W NOWEJ TECHNOLOGII PRZETWARZANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH „BIONOR SLUDGE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  January BIEŃ

  2016-06-01

  Full Text Available Obecny stan prawny w pewien sposób generuje poszukiwania i rozwój nowoczesnych technologii pozwalających na rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce nie tylko dla dużych obiektów, ale przede wszystkim dla instalacji małych i średnich, ponieważ to z nich głównie osady ściekowe obecnie trafiają na składowiska odpadów. Celem pracy jest ocena funkcjonowania prototypowej linii technologicznej do przetwarzania osadów ściekowych i ocena uzyskanej z tej technologii biomasy. Technologia Bionor Sludge stanowi rozwiązanie przeznaczone dla gminnych oczyszczalni o przepustowości do 1000 m3*d-1. Powstające osady ściekowe odpowiednio przetworzone w instalacji mogą zostać zagospodarowane dwojako: jako kompost lub jako wsad do instalacji termicznej, gdzie mogą stanowić biomasę zgodnie z ustawą o OZE. W pracy przedstawiono materiały pozwalające na wstępną ocenę jakości uzyskiwanego produktu pod kątem potencjału nawozowego i energetycznego. Bionor Sludge to technologia, która polega na przekierowaniu, w możliwie największym stopniu, energii chemicznej zgromadzonej w ściekach komunalnych do osadów stanowiących rezerwuar substancji organicznej. Cały układ technologiczny oczyszczania ścieków i przeróbki osadów charakteryzuje się również wysoką efektywnością i elastycznością pracy przy modułowej zabudowie. Możliwe i w pełni zasadne jest zastosowanie wybranych elementów omawianej instalacji w ramach modernizacji istniejących obiektów. Technologia Bionor Sludge dzięki swej innowacyjności i założeniom o możliwie najlepszym wykorzystaniu zasobów nawozowych i energetycznych, umożliwia racjonalne funkcjonowanie oczyszczalni i tym samym znaczące odciążenie budżetu gmin i ostatecznie ich mieszkańców.

 7. VEDENJSKE MOTNJE PRI OTROCIH

  OpenAIRE

  Jaušovec, Špela

  2015-01-01

  Osnovni namen magistrskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju motenj vedenja pri otrocih in mladostnikih ter obravnavati vpliv motenj vedenja na otrokovo funkcioniranje in vedenje. O motnjah vedenja je napisanega že veliko, še več pa ostaja neraziskanega in nerazumljenega. Magistrsko delo je zasnovano teoretično. S pomočjo strokovne literature in virov tako poskuša podrobno opredeliti motnje vedenja, njihove varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, definirati družinsko in šolsko...

 8. Dieta pri hiperholesterolemiji

  OpenAIRE

  Čerček Vilhar, Emanuela

  2017-01-01

  Holesterol je maščobna molekula, ki v telesu opravlja mnogo funkcij. Njegova biosinteza in pot po telesu kot nepolarna molekula je izredno zapletena. Pri tem se vključuje v lipoproteine in prehaja v jetra, kjer poteka glavna pot presnavljanja ter tvorba žolčnih soli. Značilno je, da holesterol v našem organizmu izvira iz dveh virov. Eno tretjino ga zaužijemo s hrano, preostanek pa ga tvorimo sami iz predhodne molekule acetil-CoA. Ljudje se v današnjem času čedalje pogosteje srečujejo s poviša...

 9. Ich spreche Deutsch: A User's Report

  Science.gov (United States)

  Glassar, Sheila

  1969-01-01

  The textbook under discussion, "Ich spreche Deutsch" by Heinz Griesbach and Dora Schulz (London-Harlow: Longmans-Hueber, 1966), is intended to be a one-year introduction to German, particularly for less academic pupils and students. (FWB)

 10. ICH/FWCD system design for KSTAR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bae, Young Dug; Kwak, J. G.; Han, J. M.; Ju, M. H.; Hong, B. G.

  1997-07-01

  The ICH/FWCD system for KSTAR shall initially be configured to provide 6 MW power to the plasma with one antenna. The system can be upgraded to provide 12 MW of power to the plasma with the addition of a second system that is duplicate of the first. The initial KSTAR ion cyclotron system consist of one port-mounted antenna that have four current straps. Each strap, using appropriate tuning, matching, and decoupling circuitry will be driven by an independent rf power source. The goal of this ICH/FWCD system is to deliver up to 6 MW of power to the plasma under a variety of plasma conditions. In this report, the plasma loading for various plasma conditions is computed by RANT3D code; electric property of antenna, i.e. inductance, capacitance and mutual coupling are examined; and then a brief description of the overall ICH/FWCD system is given. (author). 3 refs., 4 tabs., 25 figs.

 11. ICH/FWCD system design for KSTAR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bae, Young Dug; Kwak, J. G.; Han, J. M.; Ju, M. H.; Hong, B. G.

  1997-07-01

  The ICH/FWCD system for KSTAR shall initially be configured to provide 6 MW power to the plasma with one antenna. The system can be upgraded to provide 12 MW of power to the plasma with the addition of a second system that is duplicate of the first. The initial KSTAR ion cyclotron system consist of one port-mounted antenna that have four current straps. Each strap, using appropriate tuning, matching, and decoupling circuitry will be driven by an independent rf power source. The goal of this ICH/FWCD system is to deliver up to 6 MW of power to the plasma under a variety of plasma conditions. In this report, the plasma loading for various plasma conditions is computed by RANT3D code; electric property of antenna, i.e. inductance, capacitance and mutual coupling are examined; and then a brief description of the overall ICH/FWCD system is given. (author). 3 refs., 4 tabs., 25 figs

 12. Uporaba hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj

  OpenAIRE

  Radić, Janja

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu predstavljam tehniko hipnoze kot metodo za izboljšanje spomina pri pričah in žrtvah kaznivih dejanj. Posvetim se pojmovanju in uporabi hipnoze skozi zgodovino, nato pa podam še njeno definicijo in tehnike. Poleg načina uporabe hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj, predstavim tudi njene prednosti in slabosti, opišem potek hipnotiziranja ter vlogo in funkcijo hipnotizerja. V zadnjih dveh poglavjih pojasnim vpliv spomina na hipnotične informacije ter predstavim pravn...

 13. Presence of pRI1:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Migura, Lourdes Garcia; Hasman, Henrik; Jensen, Lars Bogø

  2009-01-01

  This study focused on the molecular characterization of a small cryptic, mobilizable plasmid (6038 bp) sequenced from an E. faecium 9631160-1 of poultry origin. Sequence analysis of pRI1 revealed seven open reading frames. pRI1 contained an IS 100% identical to ISEfa4. This insertion element...... almost identical to the repA from the pEFNP1 and pKQ10 plasmids from E. faecium was also identified. Presence of the pRI1 replication initiation gene (rep) was analyzed in a panel of 159 E. faecium isolates of human and animal origin from different European countries, of which 60 tested positive...

 14. Uporaba BIM pri projektiranju cestne infrastrukture

  OpenAIRE

  Svetina, Gregor

  2018-01-01

  Magistrsko delo obravnava uporabo informacijskega modeliranja gradenj (angl. Building Information Modeling, kratica BIM) v infrastrukturnih projektih. Pri tem je kot primer uporabljen projekt Druge cevi predora Karavanke, pri katerem je bil BIM dejansko uporabljen. Naredili smo modele cest, ki se bodo uporabljale za odvoz materiala na deponije. Najprej je predstavljenih nekaj osnov o BIM-u, vključno s predstavitvami lastnosti 3D, 4D, 5D in 6D modelov, ovrednotenjem BIM-a, stopnjami podrobn...

 15. Enabling ICH Q10 Implementation--Part 1. Striving for Excellence by Embracing ICH Q8 and ICH Q9.

  Science.gov (United States)

  Calnan, Nuala; O'Donnell, Kevin; Greene, Anne

  2013-01-01

  This article is the first in a series of articles that will focus on understanding the implementation essentials necessary to deliver operational excellence through a International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) Q10-based pharmaceutical quality system (PQS). The authors examine why, despite the fact that the ICH Q10 guideline has been with us since 2008, the transformation of the traditional Quality Management Systems QMS in use within the pharmaceutical industry is a work in progress for only a few forward-thinking organisations. Unfortunately, this transformation remains a mere aspiration for the majority of organisations. We explore the apparent lack of progress by the pharmaceutical sector in adopting six sigma and related quality management techniques to ensure the availability of high-quality medicines worldwide. The authors propose that the desired progress can be delivered through two key shifts in our current practices; by embodying the principles of operational excellence in every aspect of our business and by learning how to unlock the scientific and tacit knowledge within our organisations. It has been ten years since The Wall Street Journal revealed the pharmaceutical industry's "little secret" comparing the perceived level of manufacturing expertise in the industry as lagging far behind those of potato-chip and laundry-soap makers. Would you consider the quality and manufacturing strategies in place today in your organisation to be more efficient and scientifically based than those of 2003? If so, what evidence exists for you to draw any conclusion regarding enhanced performance? Do your current practices drive innovation and facilitate continual improvement and if so, how? Ultimately, can you confidently affirm that patient-related risks associated with the product(s) manufactured by your organisation have been reduced due to the quality assurance program now applied

 16. VLOGA DIGITALNIH POTRDIL PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU

  OpenAIRE

  Zorman, Tjaša

  2010-01-01

  Uporaba elektronskega poslovanja je danes v svetu in pri nas zelo razširjena. Število uporabnikov elektronskega bančništva kot elementa elektronskega poslovanja se je od leta 2000 do leta 2008 povečalo skoraj za 30-krat. Vedno večje število uporabnikov kaže na pomembnost in uporabnost elektronskega bančništva pri nas. Del uspešnosti elektronskega bančništva lahko pripišemo njegovi varnosti, ki s svojimi elementi sodi v sam vrh kakovosti. Uporabniki elektronskega bančništva se zavedajo, d...

 17. Návrh Rail-to-Rail operačního zesilovače v technologii CMOS

  OpenAIRE

  Cvešper, Stanislav

  2016-01-01

  Práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB v technologii CMOS I3T25. Práce začíná úvodem do CMOS tranzistorů, následuje rozbor struktur operačního zesilovače, jeho návrh a simulace v návrhovém prostředí Cadence, popsány jsou také různé metody pro minimalizaci napěťové symetrie. Hlavním cílem práce je dosažení rail-to-rail vstupního i výstupního rozsahu operačního zesilovače pracujícího ve třídě AB, s minimální napěťovou nesymetrií, včetně návrhu topologie navrženéh...

 18. PriBots: Conversational Privacy with Chatbots

  OpenAIRE

  Harkous, Hamza; Fawaz, Kassem; Shin, Kang G.; Aberer, Karl

  2016-01-01

  Traditional mechanisms for delivering notice and enabling choice have so far failed to protect users’ privacy. Users are continuously frustrated by complex privacy policies, unreachable privacy settings, and a multitude of emerging standards. The miniaturization trend of smart devices and the emergence of the Internet of Things (IoTs) will exacerbate this problem further. In this paper, we propose Conversational Privacy Bots (PriBots) as a new way of delivering notice and choice through a two...

 19. Idiopathic Chondrolysis of the Hip ( ICH: Report of three Cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Dechosilpa

  2014-11-01

  Full Text Available Idiopathic Chondrolysis of the Hip (ICH is a rare condition, occurring mostly in black female adolescence. It is characterized by the rapidly progressive destruction of articular cartilage in the hip joint resulting in premature degeneration and subsequent joint arthrosis. We report three cases of ICH: a 13-year old boy presented with left knee pain, an 11-year old girl with right hip pain and a 12-year old girl with right thigh pain. All of them had the same characteristic radiographic findings. The initial treatment was started conservatively. Surgical treatment was performed in one patient in order to confirm diagnosis and correct deformity.

 20. The Focus Antipassive in K'iche' Mayan.

  Science.gov (United States)

  Pye, Clifton

  1989-01-01

  This analysis shows how the Government and Binding (GB) framework of Chomsky may be extended to the focus antipassive construction in K'iche', a Mayan language spoken in the central highland region of Guatemala. The GB model previously has been successfully extended to a number of Romance languages and has shown that a wide range of differences…

 1. VLOGA ODRASLIH OSEB PRI SPODBUJANJU BRALNE MOTIVACIJE

  OpenAIRE

  Kralj, Saša

  2010-01-01

  Branje je pomembna dejavnost, ki vpliva na osebnostni razvoj posameznika, učenje in učno uspešnost. Vse pozitivne plati branja se vse bolj pozabljajo ob hitrem tempu življenja. Učitelji in knjižničarji imajo velik pomen pri spodbujanju branja. S svojim znanjem o dobrobiti branja, z uporabo različnih metod in oblik dela lahko pritegnejo starše in skupaj spodbujajo učence k branju ter tako skušajo vzgojiti bralca za vse življenje. Namen diplomskega dela je osvetliti pomen branja, bralne pismeno...

 2. G-Quadruplexes influence pri-microRNA processing.

  Science.gov (United States)

  Rouleau, Samuel G; Garant, Jean-Michel; Bolduc, François; Bisaillon, Martin; Perreault, Jean-Pierre

  2018-02-01

  RNA G-Quadruplexes (G4) have been shown to possess many biological functions, including the regulation of microRNA (miRNA) biogenesis and function. However, their impact on pri-miRNA processing remains unknown. We identified G4 located near the Drosha cleavage site in three distinct pri-miRNAs: pri-mir200c, pri-mir451a, and pri-mir497. The folding of the potential G4 motifs was determined in solution. Subsequently, mutations disrupting G4 folding led to important changes in the mature miRNAs levels in cells. Moreover, using small antisense oligonucleotides binding to the pri-miRNA, it was possible to modulate, either positively or negatively, the mature miRNA levels. Together, these data demonstrate that G4 motifs could contribute to the regulation of pri-mRNA processing, a novel role for G4. Considering that bio-informatics screening indicates that between 9% and 50% of all pri-miRNAs contain a putative G4, these structures possess interesting potential as future therapeutic targets.

 3. Tuning and matching of the BPX ICH system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swain, D.W.

  1991-01-01

  Two methods of tuning and matching the ion cyclotron heating (ICH) antennas for the Burning Plasma Experiment (BPX) to the BPX plasma have been analyzed. Both appear to provide adequate tuning and matching capabilities. However, there are trade-offs between the frequency range that can be covered and the compactness of the high-voltage region of the transmission lines that makes up of the matching network. 4 refs., 5 figs

 4. Synthesis and Biological Activity of Diastereomeric and Geometric Analogs of Calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, Against Human HL-60 Leukemia and MCF-7 Breast Cancer Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Kutner

  2013-10-01

  Full Text Available Diastereomeric and geometric analogs of calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, were synthesized as advanced intermediates from vitamin D C-22 benzothiazoyl sulfones and side-chain aldehydes using our convergent strategy. Calcitriol, calcipotriol (PRI-2201 and tacalcitol (PRI-2191 were used as the reference compounds. Among a series of tested analogs the diastereomeric analog PRI-2202 showed the strongest antiproliferative activity on the human breast cancer cell line MCF-7, whereas the geometric analog PRI-2205 was the weakest. Both analogs were less potent in antiproliferative activity against HL-60 cells compared to the reference compounds. The ability to potentiate antiproliferative effect of cisplatin or doxorubicin against HL-60 cells or that of tamoxifen against the MCF-7 cell line was observed at higher doses of PRI-2202 or PRI-2205 than those of the reference compounds. The proapoptotic activity of tamoxifen, expressed as the diminished mitochondrial membrane potential, as well as the increased phosphatidylserine expression, was partially attenuated by calcitriol, PRI-2191, PRI-2201 and PRI-2205. The treatment of the MCF-7 cells with tamoxifen alone resulted in an increase in VDR expression. Moreover, a further increase in VDR expression was observed when the analogs PRI-2201 or PRI-2205, but not PRI-2191, were used in combination with tamoxifen. This observation could partially explain the potentiation of the antiproliferative effect of tamoxifen by vitamin D analogs.

 5. Synthesis and Biological Activity of Diastereomeric and Geometric Analogs of Calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, Against Human HL-60 Leukemia and MCF-7 Breast Cancer Cells.

  Science.gov (United States)

  Milczarek, Magdalena; Chodyński, Michał; Filip-Psurska, Beata; Martowicz, Agnieszka; Krupa, Małgorzata; Krajewski, Krzysztof; Kutner, Andrzej; Wietrzyk, Joanna

  2013-10-31

  Diastereomeric and geometric analogs of calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, were synthesized as advanced intermediates from vitamin D C-22 benzothiazoyl sulfones and side-chain aldehydes using our convergent strategy. Calcitriol, calcipotriol (PRI-2201) and tacalcitol (PRI-2191) were used as the reference compounds. Among a series of tested analogs the diastereomeric analog PRI-2202 showed the strongest antiproliferative activity on the human breast cancer cell line MCF-7, whereas the geometric analog PRI-2205 was the weakest. Both analogs were less potent in antiproliferative activity against HL-60 cells compared to the reference compounds. The ability to potentiate antiproliferative effect of cisplatin or doxorubicin against HL-60 cells or that of tamoxifen against the MCF-7 cell line was observed at higher doses of PRI-2202 or PRI-2205 than those of the reference compounds. The proapoptotic activity of tamoxifen, expressed as the diminished mitochondrial membrane potential, as well as the increased phosphatidylserine expression, was partially attenuated by calcitriol, PRI-2191, PRI-2201 and PRI-2205. The treatment of the MCF-7 cells with tamoxifen alone resulted in an increase in VDR expression. Moreover, a further increase in VDR expression was observed when the analogs PRI-2201 or PRI-2205, but not PRI-2191, were used in combination with tamoxifen. This observation could partially explain the potentiation of the antiproliferative effect of tamoxifen by vitamin D analogs.

 6. Učinkovitost terapevtskega ultrazvoka pri zmanjševanju bolečine pri artrozi kolena

  OpenAIRE

  Blas, Marjeta

  2018-01-01

  Uvod: Artroza je degenerativni proces, ki lahko privede do deformacije kolenskega sklepa ter predvsem pri starejših povzroči težave pri vsakodnevnih opravilih in zmanjša kakovost njihovega življenja. Glavni simptom je bolečina. Pomembno vlogo pri zdravljenju ima fizioterapija. Inštrumentalna fizioterapija, kot je ultrazvok, se pogosto uporablja za zmanjševanje bolečine ali kot predpriprava na vadbo. Namen: Namen diplomskega dela je na osnovi pregleda objavljene strokovne in znanstvene literat...

 7. Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina

  OpenAIRE

  Žibert, Maja

  2015-01-01

  Diplomska naloga z naslovom Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina v veliki meri preverja izvajanje vsebine dokumenta Strateško akcijski načrt pri vzpostavitvi destinacije Mirnska dolina na terenu. Vsebina dokumenta se dotika posameznih prioritet trajnostnega razvoja destinacije. Na terenu smo preko intervjujev s posameznimi deležniki vseh treh sektorjev, ki sestavljajo destinacijo želeli izvedeti, kako oni doživljajo prioritete razvoja. V diplomski nalogi je ...

 8. Evidence that cyclophosphamide can to induce exchanges in the sister chromatids (ICH) through secondary injuries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morales R, P.; Rodriguez R, R.

  1997-01-01

  By means of the use of destination protocol of ICH inductive injuries (DLI-ICH), it was studied if interchanges in the sister chromatids (ICH) induced by cyclophosphamide (CP), in the second post-treatment division (ICH-2) are produced by secondary injuries or by fresh injuries. For discard between these possibilities it was administered CP at different periods before of the first post-treatment division, taking as reference the administered time for high dose of bromodeoxyuridine (BrdU ) which was approximately at the beginning of this division. The ICH frequencies that occur in the first, the second and the third synthesis stages (S) were determined. It was observed that when the administered CP was four hours before BrdU , the ICH frequencies of the second and the third S were reduced. The frequency of the first ICH increased lightly in relation to those of the normal protocol (0.5 h before BrdU ) and that the supplying of CP six hours before caused almost a total reduction of ICH of second and third S and an important increment of ICH of first S.This was interpreted as evidence that the ICH-2 are product of secondary injuries. (Author)

 9. Engineering design and fabrication of ICH antenna on KSTAR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bae, Y.D.; Hong, B.G.; Hwang, C.K. [Korea Atomic Energy Research Institute, Taejon (Korea)

  1999-08-01

  Engineering design of 6MW ICH(Ion Cyclotron Heating) system for the plasma heating and current drive in KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) tokamak is carried out and a proto-type antenna is domestically fabricated. The proto-type antenna is installed on RF test chamber, and its mutual coupling and vacuum impedance will be measured. Furthermore, high voltage and current behavior under no-plasma load conditions will be studied using 100 kW of 30 MHz RF power. A vacuum feedthrough is designed and fabricated using two ceramic cylinder, which has power rating of 1.5 MW and pulse length of 300 sec. Its RF characteristics will be tested using 100 kW RF transmitter. 19 refs., 46 figs., 8 tabs. (Author)

 10. Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Uchańska

  2011-05-01

  Full Text Available Specyfika mediów polega na tym, że z jednej strony odgrywają szczególną rolę w systemie społecznym i politycznym, kształtując opinie społeczeństwa i biorąc udział w dyskusji na istotne tematy, z drugiej strony funkcjonują na zasadzie rynkowej. Z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa działające w branży medialnej prowadzą działalność gospodarczą nastawioną na zysk. Ich zadanie nie polega więc tylko na dostarczeniu społeczeństwu informacji i rozrywki, ale także na sprostaniu ostrej konkurencji na rynku. Przedsiębiorstwa medialne funkcjonują zatem na dwóch rynkach, będących podstawowymi źródłami ich przychodów – pierwszym z nich jest rynek odbiorców, czyli czytelników, słuchaczy, widzów, użytkowników Internetu czy nowych mediów, z drugiej zaś rynek reklamowy. Efektem ich działalności są dualne produkty medialne, przeznaczone dla odbiorców (treść oraz dla reklamodawców (powierzchnia reklamowa. Szczególnym typem przedsiębiorstwa medialnego jest wydawnictwo prasowe, które ze względu na obecną trudną sytuację na rynku prasy musi znaleźć właściwą formę działalności, aby odpowiedzieć na wyzwanie także ze strony Internetu oraz coraz bardziej popularnych nowych mediów. Dotychczasowy model działalności przedsiębiorstwa prasowego polegał przede wszystkim na wydawaniu prasy drukowanej, a jego rozwój obejmował poszerzanie portfolio o nowe tytuły i unowocześnianie procesów biznesowych oraz rozbudowę zaplecza produkcyjnego, a także inwestowanie w inne media (przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Dodatkową możliwością była ekspansja zagraniczna, w postaci sprzedaży licencji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć z lokalnym wydawcą lub zakładanie własnych spółek na obcych rynkach. Internacjonalizacja oraz koncentracja wertykalna i horyzontalna przyczyniły się do powstania konglomeratów medialnych, o dużym znaczeniu mi

 11. POGODBENA IN IZVENPOGODBENA RAZMERJA MSP-JEV PRI MEDNARODNIH POSLIH

  OpenAIRE

  Vindiš, Jure

  2011-01-01

  Problem, katerega si bomo postavili v ospredje, je, kako so urejena pogodbena razmerja pri mednarodnih poslih malih in srednje velikih podjetij. Skušali bomo ugotoviti, v kolikšni meri so pogodbe pri poslovanju doma in mednarodni menjavi determinirane, in kateri so mehanizmi, s katerimi se podjetja zavarujejo, da se pogodbeni partner drži pogodbe. Osnovo za raziskovalna izhodišča bomo jemali iz študije iz leta 1963 z naslovom Preliminarna študija izvenpogodbenih razmerij v pos...

 12. Levkemija pri otroku in problemi prehranjevanja in pitja

  OpenAIRE

  Šinkovec, Sara

  2017-01-01

  Uvod: Podhranjenost in kaheksija sta pogosta pri otrocih z levkemijo in sta pokazatelja slabše prognoze. Slabo prehransko stanje otroka je povezano z večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, s slabšim odzivom na zdravljenje in krajšim preživetjem. Funkcionalno stanje otrok in kakovost njihovega življenja sta slabša. Namen: Namen diplomskega dela je opisati problem prehranjevanja in pitja pri otroku z levkemijo. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s kr...

 13. PRiFi Networking for Tracking-Resistant Mobile Computing

  Science.gov (United States)

  2017-11-01

  conjunction with other relevant services, including Tor for tracking-resistant inter-organizational communication, distributed protocols for the...is a hardened, fully deployable PriFi implementation that can be used in conjunction with other relevant services, including Tor for tracking

 14. Hydrogen inhalation ameliorated mast cell mediated brain injury after ICH in mice

  Science.gov (United States)

  Manaenko, Anatol; Lekic, Tim; Ma, Qingyi; Zhang, John H.; Tang, Jiping

  2012-01-01

  OBJECTIVE Hydrogen inhalation was neuroprotective in several brain injury models. Its mechanisms are believed to be related to anti-oxidative stress. We investigated the potential neurovascular protective effect of hydrogen inhalation especially effect on mast cell activation in a mouse model of intracerebral hemorrhage (ICH). DESIGN Controlled in vivo laboratory study. SETTING Animal research laboratory SUBJECTS 171, 8 weeks old male CD-1 mice were used. INTERVENTIONS Collagenase-induced ICH model in 8 weeks old, male, CD-1 mice was used. Hydrogen was administrated via spontaneous inhalation. The blood-brain barrier (BBB) permeability and neurological deficits were investigated at 24 and 72 hours after ICH. Mast cell activation was evaluated by Western blot and immuno-staining. The effects of hydrogen inhalation on mast cell activation were confirmed in an autologous blood injection model ICH. MEASURMENT AND MAIN RESULTS At 24 and 72 hours post-ICH, animals showed BBB disruption, brain edema, neurological deficits, accompanied with phosphorylation of Lyn kinase and release of tryptase, indicating mast cell activation. Hydrogen treatment diminished phosphorylation of Lyn kinase and release of tryptase, decreased accumulation and degranulation of mast cells, attenuated BBB disruption and improved neurobehavioral function. CONCLUSION Activation of mast cells following ICH contributed to increase of BBB permeability and brain edema. Hydrogen inhalation preserved BBB disruption by prevention of mast cell activation after ICH. PMID:23388512

 15. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  Full Text Available Straußeneimondaber ich finde nichts mehrnichts mehr an Buchstaben im Wortmache so ähnlichwie Luftgang ohne Seiles fällt nichts mehraber nichts ist eben auchZaungrenzeund LebenMittelstelzengangder Strauß legt seine Eier in den Himmelfast Massenproduktionkugelrunde Stundenmit Haut auf wirren ÜberzugHände greifen leerwenn nicht duaber das kann nicht –Angsttauchen mit Höhengangund die Hand als Schalewer fängt, – verliert!Mjesec od nojevog jajetaali nema ničeg višeničeg više u slovima riječičinim sličnokao hod po zraku bez konopcaništa više ne padaali i ništa jestgranica od ogradei životsredinom na štulamanoj liježe svoja jaja u nebogotovo masovna proizvodnjasati okrugli poput loptes kožom na neurednoj presvlaciruke posežu u praznoako nisi tiali to ne može –uron u strah s letom u visinei ruka poput ljusketko ulovi, – izgubi!Prevođenje poezije oduvijek se smatralo osobitom temom unutar ionako složenog područja književnog prevođenja. Budući da poezija predstavlja književni oblik u kojem su sadržaj i forma nerazdvojno povezani, jasno je zašto ona predstavlja najzahtjevniji oblik prevoditeljske aktivnosti. Problematičnu točku pri prevođenju poezije predstavlja činjenica da ona daje izrazito “zgusnutu” i kompaktnu formu te da jezik poezije uglavnom počiva na konotacijama, a ne na denotacijama. Noviji pristupi prevođenju prepoznaju da su nekadašnja protivljenja prevođenju poezije, to jest isticanja njezine neprevodivosti, zapravo bila usmjerena na nemogućnost potpunog prenošenja svih aspekata izvornog poetskog djela u ciljni jezik i njegovu kulturu i tradiciju (neprevodivost poezije isticali su, primjerice, T. S. Eliott: “[poezija je] stalni podsjetnik na sve ono što se može reći samo na jednom jeziku”, Roman Jakobson: “poezija je po definiciji neprevodiva” ili Nabokov: “pjesma ne može biti prevedena, reproducirana ni iznova oblikovana na ciljnom jeziku” (svi navedeni citati te citati

 16. Safety assessment of biotechnology-derived pharmaceuticals: ICH and beyond.

  Science.gov (United States)

  Serabian, M A; Pilaro, A M

  1999-01-01

  Many scientific discussions, especially in the past 8 yr, have focused on definition of criteria for the optimal assessment of the preclinical toxicity of pharmaceuticals. With the current overlap of responsibility among centers within the Food and Drug Administration (FDA), uniformity of testing standards, when appropriate, would be desirable. These discussions have extended beyond the boundaries of the FDA and have culminated in the acceptance of formalized, internationally recognized guidances. The work of the International Committee on Harmonisation (ICH) and the initiatives developed by the FDA are important because they (a) represent a consensus scientific opinion, (b) promote consistency, (c) improve the quality of the studies performed, (d) assist the public sector in determining what may be generally acceptable to prepare product development plans, and (e) provide guidance for the sponsors in the design of preclinical toxicity studies. Disadvantages associated with such initiatives include (a) the establishment of a historical database that is difficult to relinquish, (b) the promotion of a check-the-box approach, i.e., a tendancy to perform only the minimum evaluation required by the guidelines, (c) the creation of a disincentive for industry to develop and validate new models, and (d) the creation of state-of-the-art guidances that may not allow for appropriate evaluation of novel therapies. The introduction of biotechnology-derived pharmaceuticals for clinical use has often required the application of unique approaches to assessing their safety in preclinical studies. There is much diversity among these products, which include the gene and cellular therapies, monoclonal antibodies, human-derived recombinant regulatory proteins, blood products, and vaccines. For many of the biological therapies, there will be unique product issues that may require specific modifications to protocol design and may raise additional safety concerns (e.g., immunogenicity

 17. Canopy Level Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth M.; Cheng, Yen-Ben; Corp, Lawrence A.; Campbell, Petya K. E.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Kustas, William P.

  2012-01-01

  Two bio-indicators, the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (SIF), were derived from directional hyperspectral observations and studied in a cornfield on two contrasting days in the growing season. Both red and far-red SIF exhibited higher values on the day when the canopy in the early senescent stage, but only the far-red SIF showed sensitivity to viewing geometry. Consequently, the red/far-red SIF ratio varied greatly among azimuth positions while the largest values were obtained for the "hotspot" at both growth stages. This ratio was lower (approx.0.88 +/- 0.4) in early July than in August when the ratio approached equivalence (near approx.1). In concert, the PRI exhibited stronger responses to both zenith and azimuth angles and different values on the two growth stages. The potential of using these indices to monitor photosynthetic activities needs further investigation

 18. Sistem DACUM pri sestavljanju strokovnih izobraževalnih programov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jindra Kulich

  1996-12-01

  Full Text Available DACUM je razmeroma nov sistem logično razvrščenih postopnih korakov, ki jih je mogoče uporabiti za večjo učinkovitost pri strokovnem izobraževanju delavcev. Sistem DACUM je sestavljen iz petih zaporednih korakov. Prva dva obsegala analizo delovnih nalog in določanje storilnostnih ciljev. Pri naslednjih treh korakih mentor določi izpeljavo izobraževanja, izbira postopek vrednotenja, učne metode in izobraževalna sredstva. Izobraževalni program sestavljajo sploš­ ne naloge, delne naloge in posamezne naloge. Glede na te tri ravni je kot primer razčlenjeno usposabljanje natakarja.

 19. PSIHOLOŠKI VIDIKI BARV PRI IZDELAVI LOGOTIPA

  OpenAIRE

  Bauman, Anja

  2015-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni učinki ter značilnosti. Empirični del diplomske naloge pa se ukvarja z analizo obstoječih in izdelanih logotipov.

 20. Donava in Sava pri Strabonu in v napisih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Šašel Kos

  2010-12-01

  Full Text Available V članku so zbrana in komentirana tista mesta v Strabonovi 7. knjigi, kjer piše o Donavi in Savi. Že Herodot je Donavo opredelil kot najpomembnejšo njemu znano reko; pri grških piscih se je zanjo uveljavilo tračansko ime Istros, ki se je tudi pozneje uporabljalo za spodnji tok Donave. Zgornji tok se je imenoval Danuvius/Danubius, ime je verjetno keltsko. Kot božanstvu so Danuviju postavljali oltarje; blizu sotočja Drave in Donave so skupaj z njim počastili tudi boga Drava. Savo je poosebljal bog Savus, ki so ga častili ob zgornjem, nevarnejšem toku reke do Siscije. Skupaj z Adsaluto sta imela svetišče nad brzicami pri Podkraju nasproti Hrastnika, blizu območja nevarnih slapov. Strabon poleg drugih rek dvakrat omenja sicer neznani Noar, ki so ga enačili s celo vrsto rek, med drugim tudi z Odro, vendar je natančna analiza Strabonovega besedila pokazala, da gre lahko le za spodnji tok Save. Izviri Save Dolinke v Zelencih pri Podkorenu so bili sveti kraj, kjer so častili Saverkno.

 1. Evidence that cyclophosphamide can to induce exchanges in the sister chromatids (ICH) through secondary injuries; Evidencia de que la ciclofosfamida puede inducir intercambios en las cromatidas hermanas (ICH) a traves de lesiones secundarias

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morales R, P.; Rodriguez R, R. [Instituto Nacional de Investigaciones nucleares, A.P. 18-1027, 11801 Mexico D.F. (Mexico)

  1997-07-01

  By means of the use of destination protocol of ICH inductive injuries (DLI-ICH), it was studied if interchanges in the sister chromatids (ICH) induced by cyclophosphamide (CP), in the second post-treatment division (ICH-2) are produced by secondary injuries or by fresh injuries. For discard between these possibilities it was administered CP at different periods before of the first post-treatment division, taking as reference the administered time for high dose of bromodeoxyuridine (BrdU ) which was approximately at the beginning of this division. The ICH frequencies that occur in the first, the second and the third synthesis stages (S) were determined. It was observed that when the administered CP was four hours before BrdU , the ICH frequencies of the second and the third S were reduced. The frequency of the first ICH increased lightly in relation to those of the normal protocol (0.5 h before BrdU ) and that the supplying of CP six hours before caused almost a total reduction of ICH of second and third S and an important increment of ICH of first S.This was interpreted as evidence that the ICH-2 are product of secondary injuries. (Author)

 2. ICH guidelines--implementation of the 3Rs (refinement, reduction, and replacement): incorporating best scientific practices into the regulatory process.

  Science.gov (United States)

  Ohno, Yasuo

  2002-01-01

  An overview of the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) is described. ICH was established through cooperation of the regulatory agencies and industrial parties of three main regions involved in pharmaceuticals: the European Union, the United States, and Japan. The purpose of the ICH is to make recommendations to achieve greater harmonization regarding interpretation and application of technical guidelines and requirements for product registration in an effort to reduce or obviate the need to duplicate the testing carried out during the research and development of new medicines. The main purpose of ICH was not to foster the 3Rs per se; however, harmonization of guidelines has eliminated duplications of similar tests to satisfy the specific requirements of each region. The ICH process has contributed to mutual understanding of the regulatory requirements and has decreased the number of unnecessary animal experiments. Specific examples of the contributions of ICH harmonization to the 3Rs are described.

 3. Revision of the ICH guideline on detection of toxicity to reproduction for medicinal products: SWOT analysis.

  Science.gov (United States)

  Barrow, Paul

  2016-09-01

  SWOT analysis was used to gain insights and perspectives into the revision of the ICH S5(R2) guideline on detection of toxicity to reproduction for medicinal products. The current ICH guideline was rapidly adopted worldwide and has an excellent safety record for more than 20 years. The revised guideline should aim to further improve reproductive and developmental (DART) safety testing for new drugs. Alternative methods to animal experiments should be used whenever possible. Modern technology should be used to obtain high quality data from fewer animals. Additions to the guideline should include considerations on the following: limit dose setting, maternal toxicity, biopharmaceuticals, vaccines, testing strategies by indication, developmental immunotoxicity, and male-mediated developmental toxicity. Emerging issues, such as epigenetics and the microbiome, will most likely pose challenges to DART testing in the future. It is hoped that the new guideline will be adopted even outside the ICH regions. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. SODOBNE REŠITVE PRI UPORABI NAKUPOVALNIH VREČK

  OpenAIRE

  Zupanc, Simona

  2016-01-01

  Diplomska naloga opisuje velik problem sodobne družbe - prenasičenost z odpadnimi plastičnimi vrečkami, ki zelo obremenjujejo okolje in potrebujejo izjemno veliko časa za razgradnjo. Naloga se ukvarja tudi z možnimi alternativnimi rešitvami za to pereče vprašanje. V prvem poglavju je predstavljena problematika plastične embalaže. Pri tem smo se predvsem osredotočili na problem plastičnih vrečk HDPE (polietilen visoke gostote- vrečke, katere se uporabljajo za sadje, zelenjavo in mesne izde...

 5. POMEN MEDNARODNE OBDAVČITVE PRI POSAMZNIH VRSTAH DOHODKOV

  OpenAIRE

  Lipovčić, Dijana

  2013-01-01

  Med dohodke iz kapitala spadajo obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Države svoje rezidente obdavčujejo po načelu svetovnega dohodka, nerezidente pa glede na vir dohodka. Problem pri mednarodni obdavčitvi je možnost dvojnega obdavčevanja, saj je lahko davčni zavezanec obdavčen v tujini, kjer je dohodek dosegel, in tudi v državi rezidentstva. Države zato sklepajo sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V diplomskem seminarju smo primerjali obdavčitev dohodkov iz kapitala v Slo...

 6. PREPOZNAVNOST PLESNEGA LJUDSKEGA IZROČILA PRI OSNOVNOŠOLCIH

  OpenAIRE

  Žižek, Tamara

  2016-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Prepoznavnost plesnega ljudskega izročila pri osnovnošolcih sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili ples na splošno ter ljudski ples, osredotočili smo se bolj podrobno na en slovenski ljudski ples, ki se imenuje štajeriš. Predstavili smo tudi poučevanje ljudskih plesov, kaj je pomembno za vodenje folklorne skupine, opisali oblačila, ki se imenujejo narodne noše, ter na kratko predstavili nekaj izbranih šeg in navad naših prednikov...

 7. Three causes of variation in the photochemical reflectance index (PRI) in evergreen conifers.

  Science.gov (United States)

  Wong, Christopher Y S; Gamon, John A

  2015-04-01

  The photochemical reflectance index (PRI) reflects diurnal xanthophyll cycle activity and is also influenced by seasonally changing carotenoid : Chl pigment ratios. Both changing pigment pools and xanthophyll cycle activity contribute to photoprotection in evergreen conifers exposed to boreal winters, but they operate over different timescales, and their relative contribution to the PRI signal has often been unclear. To clarify these responses and their contribution to the PRI signal, leaf PRI, pigment composition, temperature and irradiance were monitored over 2 yr for two evergreen conifers (Pinus contorta and Pinus ponderosa) in a boreal climate. PRI was affected by three distinct processes operating over different timescales and exhibiting contrasting spectral responses. Over the 2 yr study period, the greatest change in PRI resulted from seasonally changing carotenoid : Chl pigment ratios, followed by a previously unreported shifting leaf albedo during periods of deep cold. Remarkably, the smallest change was attributable to the xanthophyll cycle. To properly distinguish these three effects, interpretation of PRI must consider temporal context, physiological responses to evolving environmental conditions, and spectral response. Consideration of the separate mechanisms affecting PRI over different timescales could greatly improve efforts to monitor changing photosynthetic activity using optical remote sensing. © 2014 The Authors New Phytologist © 2014 New Phytologist Trust.

 8. 'Mastspuit met sensoren brengt middel effectiever aan' (onderzoek praktijkproeven PRI en PPO)

  NARCIS (Netherlands)

  Engels, A.; PPO BBF Boomkwekerij,; PRI,; Nieuwenhuizen, A.T.

  2011-01-01

  In mei 2011 starten Plant Research International (PRI), PPO Boomkwekerij en Damcon de eerste praktijkproeven met sensoren op de mastspuit. Dit prototype spuit alleen als het bladeren detecteert. Projectleider Ard Nieuwenhuizen van PRI is ervan overtuigd dat kwekers met zo'n type spuit middelen

 9. Draft Genome Sequence of the Antagonistic Rhizosphere Bacterium Serratia plymuthica Strain PRI-2C

  NARCIS (Netherlands)

  Garbeva, P.; van Elsas, J.D.; de Boer, W.

  Serratia plymuthica strain PRI-2C is a rhizosphere bacterial strain with antagonistic activity against different plant pathogens. Here we present the 5.39-Mb (G+C content, 55.67%) draft genome sequence of S. plymuthica strain PRI-2C with the aim of providing insight into the genomic basis of its

 10. O obrazech a snech: Jindřich Štyrský (1899 – 1942)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Winter, Tomáš

  2007-01-01

  Roč. 3, č. 29 (2007), s. 8-9 ISSN 1801-4542 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : Jindřich Štyrský * surrealism * Czech art of 20th century Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 11. Prediction and prognostication of neurological deterioration in patients with acute ICH

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, Christian; Christensen, Anders Fogh; Havsteen, Inger

  2015-01-01

  OBJECTIVE: Patients with intracerebral haemorrhage (ICH) are at high risk of neurological deterioration (ND). We aimed at establishing predictors of early ND (END) as well as late ND (LND) and at exploring the impact of neurological stability during the first week on long-term prognosis. DESIGN: ...

 12. Managing Ich infections of walleye cultured in a surface water supply with copper sulfate

  Science.gov (United States)

  Ichthyophthirius multifiliis infests walleye during growout at Rathbun Fish Hatchery (RFH). Daily flow-through formalin treatments (45-50 ppm for 9 h) were applied to prevent Ich outbreaks, and this contributed to 25% ($35,000) of fish production costs during the grow-out period. Research to decre...

 13. Correcting the relationship between PRI and shadow fraction for the blue sky effect

  Science.gov (United States)

  Mõttus, Matti

  2016-04-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is defined as the normalized difference ratio of leaf reflectance at two specific wavelengths in the green spectral region. Its value depends on the status of leaf carotenoid content, and especially that of the xanthophyll cycle pigments. Due to the dependence on the xanthophyll cycle, when the photosynthetic apparatus of green leaves is close to the saturation limit, their PRI becomes dependent on light conditions. Therefore, by measuring the PRI of leaves in the same canopy under different local irradiance conditions on a sunny day, it should be possible to determine the saturation level of the leaves. In turn, this gives information on the light use efficiency (LUE) of the vegetation canopy. The average light conditions of visible foliage elements are often quantified with the shadow fraction -- the fraction of visible foliage not lit by direct sunlight. The dependence of PRI on the shadow fraction has been used to remotely measure canopy LUE on clear days. Variations in shadow fraction have been achieved with multiangular measurement. However, besides photosynthetic downregulation, the dependence of canopy PRI on shadow fraction is affected by the blue sky radiation caused by scattering in the atmosphere. To quantify this effect on remotely sensed PRI, we present the underlying definitions relating leaf and canopy PRI and perform the required calculations for typical midsummer conditions in Central Finland. We demonstrate that the effect of blue sky radiation on the variation of PRI with canopy shadow fraction is similar in shape and magnitude to that of LUE variations reported in literature. Next, we propose a new method to assess these PRI variations in structured vegetation. We investiagate this blue sky effect on the PRI -- shadow fraction relationship with high spatial (60 cm) and spectral (9.8 nm) resolution airborne imaging spectroscopy data from Hyytiälä, Finland. We evaluate the spectral irradiance in

 14. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Ljubič

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1 vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2 vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3 vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

 15. Pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti pri osnovnošolcih

  OpenAIRE

  Smole, Valentina

  2014-01-01

  V diplomskem delu Pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti pri osnovnošolcih so predstavljene smernice zdravega prehranjevanja pri otrocih, pomen zdrave prehrane in redne telesne aktivnosti za zdravje osnovnošolskih otrok ter vloga medicinske sestre pri promociji zdrave prehrane in telesne aktivnosti. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jo izvedli med otroci osmega in devetega razreda osnovne šole. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen je odnos osnovnošolcev d...

 16. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja

  OpenAIRE

  Zaner, Tamara

  2017-01-01

  Kot socialni pedagogi in pedagoginje se pri svojem delu nenehno srečujemo z mladimi. Ti se v sodobni družbi, srečujejo z negotovostjo, dvomi in posledično tudi stiskami, ki segajo v vse dimenzije njihovega življenja. Pri svojem delu sem temeljila na Beckovem pojmovanju današnje družbe, pri razumevanju položaja mladih pa izhajala iz koncepta življenjske usmerjenosti, socialnega pedagoga Hansa Thierscha. Namen raziskovalnega dela je preveriti, kako s pomočjo kreativnih medijev prispevati k opol...

 17. Classification of Different Degrees of Disability Following Intracerebral Hemorrhage: A Decision Tree Analysis from VISTA-ICH Collaboration.

  Science.gov (United States)

  Phan, Thanh G; Chen, Jian; Beare, Richard; Ma, Henry; Clissold, Benjamin; Van Ly, John; Srikanth, Velandai

  2017-01-01

  Prognostication following intracerebral hemorrhage (ICH) has focused on poor outcome at the expense of lumping together mild and moderate disability. We aimed to develop a novel approach at classifying a range of disability following ICH. The Virtual International Stroke Trial Archive collaboration database was searched for patients with ICH and known volume of ICH on baseline CT scans. Disability was partitioned into mild [modified Rankin Scale (mRS) at 90 days of 0-2], moderate (mRS = 3-4), and severe disabilities (mRS = 5-6). We used binary and trichotomy decision tree methodology. The data were randomly divided into training (2/3 of data) and validation (1/3 data) datasets. The area under the receiver operating characteristic curve (AUC) was used to calculate the accuracy of the decision tree model. We identified 957 patients, age 65.9 ± 12.3 years, 63.7% males, and ICH volume 22.6 ± 22.1 ml. The binary tree showed that lower ICH volume (27.9 ml), older age (>69.5 years), and low Glasgow Coma Scale (tree showed that ICH volume, age, and serum glucose can separate mild, moderate, and severe disability groups with AUC 0.79 (95% CI 0.71-0.87). Both the binary and trichotomy methods provide equivalent discrimination of disability outcome after ICH. The trichotomy method can classify three categories at once, whereas this action was not possible with the binary method. The trichotomy method may be of use to clinicians and trialists for classifying a range of disability in ICH.

 18. Riziko ICHS v české populaci hodnocené podle projektu SCORE

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tomečková, Marie; Grünfeldová, H.; Peleška, Jan; Hanuš, P.; Marušiaková, Miriam

  2006-01-01

  Roč. 52, č. 12 (2006), s. 1231-1231 ISSN 0042-773X. [Kongres o ateroskleróze /10./. 07.12.2006-09.12.2006, Špindlerův Mlýn] R&D Projects: GA AV ČR 1ET200300413 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : riziko ICHS * SCORE Subject RIV: FA - Cardiovascular Disease s incl. Cardiotharic Surgery

 19. ESRD QIP - In- Center Hemodialysis Consumer Assessment Of Healthcare Providers And Services Systems ( ICH CAHPS) Survey - Payment Year 2018

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This dataset include facility details, performance rate, measure score, and the state and national average scores for each of the ICH CAHPS survey metrics that are...

 20. Závislost ceny a lhůty výstavby vybraného stavebního objektu na použité technologii

  OpenAIRE

  Jandová, Renáta

  2015-01-01

  Diplomová práce se zabývá závislostí ceny se lhůtou vybraného stavebního objektu, konkrétně silničního mostu na použité technologii. Porovnány jsou tři technologie výstavby nosné konstrukce mostu. První dvě technologie uvažují prefabrikované tyčové nosníky a třetí monolitickou nosnou mostní desku. Technologický postup č. 1 je realizován montáží nosníků zavážecí dráhou za pomoci dvou autojeřábů, technologický postup č. 2 je charakterizován montáží nosníků autojeřábem zespod mostu a technologie...

 1. I-Ching, dyadic groups of binary numbers and the geno-logic coding in living bodies.

  Science.gov (United States)

  Hu, Zhengbing; Petoukhov, Sergey V; Petukhova, Elena S

  2017-12-01

  The ancient Chinese book I-Ching was written a few thousand years ago. It introduces the system of symbols Yin and Yang (equivalents of 0 and 1). It had a powerful impact on culture, medicine and science of ancient China and several other countries. From the modern standpoint, I-Ching declares the importance of dyadic groups of binary numbers for the Nature. The system of I-Ching is represented by the tables with dyadic groups of 4 bigrams, 8 trigrams and 64 hexagrams, which were declared as fundamental archetypes of the Nature. The ancient Chinese did not know about the genetic code of protein sequences of amino acids but this code is organized in accordance with the I-Ching: in particularly, the genetic code is constructed on DNA molecules using 4 nitrogenous bases, 16 doublets, and 64 triplets. The article also describes the usage of dyadic groups as a foundation of the bio-mathematical doctrine of the geno-logic code, which exists in parallel with the known genetic code of amino acids but serves for a different goal: to code the inherited algorithmic processes using the logical holography and the spectral logic of systems of genetic Boolean functions. Some relations of this doctrine with the I-Ching are discussed. In addition, the ratios of musical harmony that can be revealed in the parameters of DNA structure are also represented in the I-Ching book. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Shielding optimisation of the ITER ICH&CD antenna for shutdown dose rate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, Andrew; Leichtle, Dieter; Lamalle, Philippe; Levesy, Bruno; Meunier, Lionel; Polunovskiy, Eduard; Sartori, Roberta; Shannon, Mark

  2015-01-01

  Highlights: • Neutronics analysis on the ITER ICH&CD system conducted to reduce shutdown dose rate. • Several designs for shielding the port plug gaps were modelled. • Shielding significantly reduced interspace dose rate but still exceed project requirements. • Design optimisation of the ICH port is continuing. • Significant contributions from other ports require an integrated modelling approach. - Abstract: The Ion Cyclotron Heating and Current Drive (ICH&CD) system will reside in ITER equatorial port plugs 13 and 15. Shutdown dose rates (SDDR) within the port interspace are required to be less than 100 μSv/h at 10 6 s cooling. A significant contribution to the SDDR results from neutrons streaming down gaps around the port frame, and the mitigation of this streaming is the main subject of these analyses. An updated MCNP model of the antenna was created and integrated into an ITER reference model. Shielding plates were defined in the port gaps, and scoping studies conducted to assess their effectiveness in several configurations, based on which a front dog-leg arrangement was selected for high resolution 3-D activation analysis using MCR2S. It was concluded that the selected configuration reduced the SDDR from ∼500 μSv/h to 220 μSv/h but were still in excess of dose rate requirements. Approximately 30% of this was due to cross-talk from neighbouring ports. In addition, increased dose rates were observed in the port interspace along the lines of sight of the removable vacuum transmission lines. Design optimisation is continuing, however an integrated approach is needed with regard to ITER port plug design and the shielding of surrounding systems.

 3. Shielding optimisation of the ITER ICH&CD antenna for shutdown dose rate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turner, Andrew, E-mail: andrew.turner@ccfe.ac.uk [CCFE, Culham Science Centre, Abingdon, Oxon OX14 3DB (United Kingdom); Leichtle, Dieter [Fusion for Energy, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3, 08019 Barcelona (Spain); Lamalle, Philippe; Levesy, Bruno [ITER Organization, Route de Vinon-sur-Verdon, CS 90 046, 13067 St., Paul-lez-Durance (France); Meunier, Lionel [Fusion for Energy, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3, 08019 Barcelona (Spain); Polunovskiy, Eduard [ITER Organization, Route de Vinon-sur-Verdon, CS 90 046, 13067 St., Paul-lez-Durance (France); Sartori, Roberta [Fusion for Energy, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3, 08019 Barcelona (Spain); Shannon, Mark [CCFE, Culham Science Centre, Abingdon, Oxon OX14 3DB (United Kingdom)

  2015-10-15

  Highlights: • Neutronics analysis on the ITER ICH&CD system conducted to reduce shutdown dose rate. • Several designs for shielding the port plug gaps were modelled. • Shielding significantly reduced interspace dose rate but still exceed project requirements. • Design optimisation of the ICH port is continuing. • Significant contributions from other ports require an integrated modelling approach. - Abstract: The Ion Cyclotron Heating and Current Drive (ICH&CD) system will reside in ITER equatorial port plugs 13 and 15. Shutdown dose rates (SDDR) within the port interspace are required to be less than 100 μSv/h at 10{sup 6} s cooling. A significant contribution to the SDDR results from neutrons streaming down gaps around the port frame, and the mitigation of this streaming is the main subject of these analyses. An updated MCNP model of the antenna was created and integrated into an ITER reference model. Shielding plates were defined in the port gaps, and scoping studies conducted to assess their effectiveness in several configurations, based on which a front dog-leg arrangement was selected for high resolution 3-D activation analysis using MCR2S. It was concluded that the selected configuration reduced the SDDR from ∼500 μSv/h to 220 μSv/h but were still in excess of dose rate requirements. Approximately 30% of this was due to cross-talk from neighbouring ports. In addition, increased dose rates were observed in the port interspace along the lines of sight of the removable vacuum transmission lines. Design optimisation is continuing, however an integrated approach is needed with regard to ITER port plug design and the shielding of surrounding systems.

 4. Structural and functional characterization of the CAP domain of pathogen-related yeast 1 (Pry1) protein

  Science.gov (United States)

  Darwiche, Rabih; Kelleher, Alan; Hudspeth, Elissa M.; Schneiter, Roger; Asojo, Oluwatoyin A.

  2016-06-01

  The production, crystal structure, and functional characterization of the C-terminal cysteine-rich secretory protein/antigen 5/pathogenesis related-1 (CAP) domain of pathogen-related yeast protein-1 (Pry1) from Saccharomyces cerevisiae is presented. The CAP domain of Pry1 (Pry1CAP) is functional in vivo as its expression restores cholesterol export to yeast mutants lacking endogenous Pry1 and Pry2. Recombinant Pry1CAP forms dimers in solution, is sufficient for in vitro cholesterol binding, and has comparable binding properties as full-length Pry1. Two crystal structures of Pry1CAP are reported, one with Mg2+ coordinated to the conserved CAP tetrad (His208, Glu215, Glu233 and His250) in spacegroup I41 and the other without divalent cations in spacegroup P6122. The latter structure contains four 1,4-dioxane molecules from the crystallization solution, one of which sits in the cholesterol binding site. Both structures reveal that the divalent cation and cholesterol binding sites are connected upon dimerization, providing a structural basis for the observed Mg2+-dependent sterol binding by Pry1.

 5. Spectral Similarity and PRI Variations for a Boreal Forest Stand Using Multi-angular Airborne Imagery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent Markiet

  2017-09-01

  Full Text Available The photochemical reflectance index (PRI is a proxy for light use efficiency (LUE, and is used in remote sensing to measure plant stress and photosynthetic downregulation in plant canopies. It is known to depend on local light conditions within a canopy indicating non-photosynthetic quenching of incident radiation. Additionally, when measured from a distance, canopy PRI depends on shadow fraction—the fraction of shaded foliage in the instantaneous field of view of the sensor—due to observation geometry. Our aim is to quantify the extent to which sunlit fraction alone can describe variations in PRI so that it would be possible to correct for its variation and identify other possible factors affecting the PRI–sunlit fraction relationship. We used a high spatial and spectral resolution Aisa Eagle airborne imaging spectrometer above a boreal Scots pine site in Finland (Hyytiälä forest research station, 61°50′N, 24°17′E, with the sensor looking in nadir and tilted (off-nadir directions. The spectral resolution of the data was 4.6 nm, and the spatial resolution was 0.6 m. We compared the PRI for three different scatter angles ( β = 19 ° , 55 ° and 76 °, defined as the angle between sensor and solar directions at the forest stand level, and observed a small (0.006 but statistically significant (p < 0.01 difference in stand PRI. We found that stand mean PRI was not a direct function of sunlit fraction. However, for each scatter angle separately, we found a clear non-linear relationship between PRI and sunlit fraction. The relationship was systematic and had a similar shape for all of the scatter angles. As the PRI–sunlit fraction curves for the different scatter angles were shifted with respect to each other, no universal curve could be found causing the observed independence of canopy PRI from the average sunlit fraction of each view direction. We found the shifts of the curves to be related to a leaf structural effect on canopy

 6. Diurnal and Directional Responses of Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth; Cheng, Y. B.; Corp, L.; Campbell, P.; Kustas, W.

  2010-01-01

  Determining the health and vigor of vegetation using high spectral resolution remote sensing is an important goal which has application to monitoring agriculture and ecosystem productivity and carbon exchange. Two spectral indices used to assess whether vegetation is performing near-optimally or exhibiting symptoms of environmental stress (e.g., drought or nutrient deficiency, non-optimal temperatures, etc.) are the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (Fs). Both the PRI and Fs capture the dynamics of photoprotection mechanisms within green foliage: the PRI is based on the association of the reflected radiation in the green spectrum with the xanthophyll cycle, whereas Fs measures the emitted radiation in the red and far-red spectrum. Fs was determined from retrievals in the atmospheric oxygen absorption features centered at 688 and 760 nm using a modified Fraunhofer Line Depth (FLD) method. We previously demonstrated diurnal and seasonal PRI differences for sunlit vs. shaded foliage in a conifer forest canopy, as expressed in the hotspot and darkspot of the Bidirectional Reflectance Function (BRF). In a USDA-ARS experimental field site located in Beltsville, MD, USA, measurements were acquired over a corn crop from a nadir view in 2008 with an ASD FieldSpec Pro (Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, CO, USA) to study the behavior of the PRI for sunlit and shaded foliage as captured in reflectance variations associated with the BRF, in a I m tall canopy in the vegetative growth stage. Those observations were compared to simulations obtained from two radiative transfer models. Measurements were then acquired to examine whether the PRI and Fs were influenced by view zenith and azimuth geometries at different times of day. Those measurements were made in 2010 with the Ocean Optics USB4000 Miniature Fiber Optic Spectrometer (Ocean Optics Inc., Dunedin, Florida, USA) at several times during the day on

 7. Mass spectrometric investigation of neutral and charged constituents in saturated vapor over PrI3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Motalov, V.B.; Vorobiev, D.E.; Kudin, L.S.; Markus, T.

  2009-01-01

  The Knudsen effusion mass spectrometric technique was used to study vapor species over praseodymium triiodide. The monomer, PrI 3 , and dimer, Pr 2 I 6 , molecules and the negative ions, PrI 4 - and Pr 2 I 7 - , were observed in saturated vapor in the temperature range from 856 K to 1048 K. The partial vapor pressures of neutral constituents were determined and the enthalpies of sublimation obtained using the second and the third laws of thermodynamics (Δ s H deg. (298.15 K) = 291 ± 4 kJ mol -1 for PrI 3 , and Δ s H deg. (298.15 K) = 400 ± 30 kJ mol -1 for Pr 2 I 6 ). The equilibrium constants for various ion molecular reactions were measured and the enthalpies of reactions obtained. The enthalpies of formation, Δ f H deg. (298.15 K) kJ mol -1 , of gaseous molecules and ions were calculated and are as follows: -374 ± 6 (PrI 3 ), -929 ± 30 (Pr 2 I 6 ), -867 ± 30 (PrI 4 - ), -1432 ± 50 (Pr 2 I 7 - )

 8. Physiological validation of photochemical reflectance index (PRI) as a photosynthetic parameter using Arabidopsis thaliana mutants.

  Science.gov (United States)

  Kohzuma, Kaori; Hikosaka, Kouki

  2018-03-25

  Non-photochemical quenching (NPQ) is the most important photoprotective system in higher plants. NPQ can be divided into several steps according to the timescale of relaxation of chlorophyll fluorescence after reaching a steady state (i.e., the fast phase, qE; middle phase, qZ or qT; and slow phase, qI). The dissipation of excess energy as heat during the xanthophyll cycle, a large component of NPQ, is detectable during the fast to middle phase (sec to min). Although thermal dissipation is primarily investigated using indirect methods such as chlorophyll a fluorescence measurements, such analyses require dark adaptation or the application of a saturating pulse during measurement, making it difficult to continuously monitor this process. Here, we designed an unconventional technique for real-time monitoring of changes in thylakoid lumen pH (as reflected by changes in xanthophyll pigment content) based on the photochemical reflectance index (PRI), which we estimated by measuring light-driven leaf reflectance at 531 nm. We analyzed two Arabidopsis thaliana mutants, npq1 (unable to convert violaxanthin to zeaxanthin due to inhibited violaxanthin de-epoxidase [VDE] activity) and npq4 (lacking PsbS protein), to uncover the regulator of the PRI. The PRI was variable in wild-type and npq4 plants, but not in npq1, indicating that the PRI is related to xanthophyll cycle-dependent thermal energy quenching (qZ) rather than the linear electron transport rate or NPQ. In situ lumen pH substitution using a pH-controlled buffer solution caused a shift in PRI. These results suggest that the PRI reflects only xanthophyll cycle conversion and is therefore a useful parameter for monitoring thylakoid lumen pH (reflecting VDE activity) in vivo. Copyright © 2018 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. PriFi - Using a Multiple Alignment of Related Sequences to Find Primers for  Amplification of Homologs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredslund, Jakob; Schauser, Leif; Madsen, Lene Heegaard

  2005-01-01

  Using a comparative approach, the web program PriFi (http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main) designs pairs of primers useful for PCR amplification of genomic DNA in species where prior sequence information is not available. The program works with an alignment of DNA sequences from phylog...

 10. Stres pri delu v nujni medicinski pomoči - prehospitalna enota

  OpenAIRE

  Ploder, Matej

  2013-01-01

  Izhodišča: V diplomskem delu smo se lotili vprašanja, kako stres vpliva na delo reševalcev v prehospitalni enoti nujne medicinske pomoči. Reševalci in zdravniki nujne medicinske pomoči se vsakodnevno srečujejo s situacijami, ki vplivajo na njihovo nadaljnjo delo, počutje in psihično stabilnost, predvsem pa na njihovo zdravje, od tragičnih nesreč, katerim so priča, do trenutkov, ko svojega poslanstva ne bi zamenjali za nič na svetu. Pri raziskavi smo ugotavljali, kaj reševalcem sploh predstavl...

 11. Analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu

  OpenAIRE

  Kozole, Rok

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu. Obrambna formacija 5:1 je po obrambi 6:0 druga najpogosteje uporabljena obrambna formacija, katere se poslužujejo tako ekipe iz vrhunskega rokometa kot tudi ekipe, ki tekmujejo v ligah nižje kakovosti. V skladu s hitrim razvojem rokometne igre se je razvijala tudi obramba 5:1. Obrambna formacija 5:1 se pri mlajših rokometaših uporablja tudi kot prehodna obramba oz. temelj za prehod iz bolj globokih (...

 12. VPLIV LIKOVNE TEHNIKE NA IZBIRO BARV PRI PREDŠOLSKEM OTROKU

  OpenAIRE

  Marčec, Tamara

  2013-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Vpliv likovne tehnike na izbiro barv pri predšolskem otroku je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili ustvarjalnost, njene faze in faktorje ter kako spodbujamo ali zaviramo ustvarjalnost pri predšolskem otroku. Nato smo nadaljevali in opisali vlogo in pomen barve za predšolskega otroka. Predstavili smo likovna področja in vsako na kratko opisali. Kasneje smo podrobneje opisali področje slikanja, kajti naše de...

 13. "Ich soll nicht zu mir selbst kommen" : Werther, Goethe und die Formung des Subjekts in der Moderne

  OpenAIRE

  Petersdorff, Dirk von (Prof. Dr.)

  2012-01-01

  Die Leiden des jungen Werther: Sie gehen aus einem neuen Reflexions- uns Ausgleichungsbedürfnis hervor, aus der Suche nach einem konsistenten Ich. Werther erlebt die kognitiven und affektiven Veränderungen, die die Moderne heraufführt, und aus diesen Erfahrungen geht sein Verlangen nach Einheit hervor (...). Die Suche nach dem einheitlichen, festen, verläßlichen Ich hält den Briefroman zusammen, und die Gattungswahl korrespondiert mit der Fragestellung, denn das Medium des Briefes hat im 18. ...

 14. Workshop on High Power ICH Antenna Designs for High Density Tokamaks

  Science.gov (United States)

  Aamodt, R. E.

  1990-02-01

  A workshop in high power ICH antenna designs for high density tokamaks was held to: (1) review the data base relevant to the high power heating of high density tokamaks; (2) identify the important issues which need to be addressed in order to ensure the success of the ICRF programs on CIT and Alcator C-MOD; and (3) recommend approaches for resolving the issues in a timely realistic manner. Some specific performance goals for the antenna system define a successful design effort. Simply stated these goals are: couple the specified power per antenna into the desired ion species; produce no more than an acceptable level of RF auxiliary power induced impurities; and have a mechanical structure which safely survives the thermal, mechanical and radiation stresses in the relevant environment. These goals are intimately coupled and difficult tradeoffs between scientific and engineering constraints have to be made.

 15. Workshop on high power ICH antenna designs for high density tokamaks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aamodt, R.E.

  1990-01-01

  A workshop in high power ICH antenna designs for high density tokamaks was held in Boulder, Colorado on January 31 through February 2, 1990. The purposes of the workshop were to: (1) review the data base relevant to the high power heating of high density tokamaks; (2) identify the important issues which need to be addressed in order to ensure the success of the ICRF programs on CIT and Alcator C-MOD; and (3) recommend approaches for resolving the issues in a timely realistic manner. Some specific performance goals for the antenna system define a successful design effort. Simply stated these goals are: couple the specified power per antenna into the desired ion species; produce no more than an acceptable level of rf auxiliary power induced impurities; and have a mechanical structure which safely survives the thermal, mechanical and radiation stresses in the relevant environment. These goals are intimately coupled and difficult tradeoffs between scientific and engineering constraints have to be made

 16. Regulation of pri-microRNA BIC transcription and processing in Burkitt lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Kluiver, J.; van den Berg, Anke; de Jong, Doetje; Blokzijl, T.; Harms, G.; Bouwman, E.; Jacobs, Susan; Poppema, Sibrand; Kroesen, Bart-Jan

  2007-01-01

  BIC is a primary microRNA (pri-miR-155) that can be processed to mature miR-155. In this study, we show the crucial involvement of protein kinase C (PKC) and nuclear factor-kappa B (NF-kappa B) in the regulation of BIC expression upon B-cell receptor triggering. Surprisingly, Northern blot analysis

 17. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten

 18. Photosynthetic Efficiency of Northern Forest Ecosystems Using a MODIS-Derived Photochemical Reflectance Index (PRI)

  Science.gov (United States)

  Middleton, E. M.; Huemmrich, K. F.; Landis, D. R.; Black, T. A.; Barr, A. G.; McCaughey, J. H.

  2016-01-01

  This study evaluates a direct remote sensing approach from space for the determination of ecosystem photosynthetic light use efficiency (LUE), through measurement of vegetation reflectance changes expressed with the Photochemical Reflectance Index (PRI). The PRI is a normalized difference index based on spectral changes at a physiologically active wavelength (approximately 531 nanometers) as compared to a reference waveband, and is only available from a very few satellites. These include the two Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometers (MODIS) on the Aqua and Terra satellites each of which have a narrow (10-nanometer) ocean band centered at 531 nanometers. We examined several PRI variations computed with candidate reference bands, since MODIS lacks the traditional 570-nanometer reference band. The PRI computed using MODIS land band 1 (620-670 nanometers) gave the best performance for daily LUE estimation. Through rigorous statistical analyses over a large image collection (n equals 420), the success of relating in situ daily tower-derived LUE to MODIS observations for northern forests was strongly influenced by satellite viewing geometry. LUE was calculated from CO2 fluxes (moles per moles of carbon absorbed quanta) measured at instrumented Canadian Carbon Program flux towers in four Canadian forests: a mature fir site in British Columbia, mature aspen and black spruce sites in Saskatchewan, and a mixed deciduous/coniferous forest site in Ontario. All aspects of the viewing geometry had significant effects on the MODIS-PRI, including the view zenith angle (VZA), the view azimuth angle, and the displacement of the view azimuth relative to the solar principal plane, in addition to illumination related variables.Nevertheless, we show that forward scatter sector views (VZA, 16 degrees-45 degrees) provided the strongest relationships to daily LUE, especially those collected in the early afternoon by Aqua (r squared = 0.83, RMSE (root mean square error) equals 0

 19. Duration of Acute and Chronic Toxicity Testing in Animals (ICH S4A and S4B)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spindler, Per; Van Cauteren, Herman

  2013-01-01

  regions in 1991; whereas the process of harmonising the duration of non-rodent studies was initiated. The US FDA originally required studies of at least 12 months duration, whereas in Japan and EU studies of 6 months duration were considered acceptable as an ICH objective. In this chapter, the background...

 20. Dimeric structure of the N-terminal domain of PriB protein from Thermoanaerobacter tengcongensis solved ab initio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liebschner, Dorothee [National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); Brzezinski, Krzysztof [National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); University of Bialystok, 15-399 Bialystok (Poland); Dauter, Miroslawa [Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); Dauter, Zbigniew, E-mail: dauter@anl.gov [National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); Nowak, Marta; Kur, Józef; Olszewski, Marcin, E-mail: dauter@anl.gov [Gdansk University of Technology, 80-952 Gdansk (Poland); National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States)

  2012-12-01

  The N-terminal domain of the PriB protein from the thermophilic bacterium T. tengcongensis (TtePriB) was expressed and its crystal structure has been solved at the atomic resolution of 1.09 Å by direct methods. PriB is one of the components of the bacterial primosome, which catalyzes the reactivation of stalled replication forks at sites of DNA damage. The N-terminal domain of the PriB protein from the thermophilic bacterium Thermoanaerobacter tengcongensis (TtePriB) was expressed and its crystal structure was solved at the atomic resolution of 1.09 Å by direct methods. The protein chain, which encompasses the first 104 residues of the full 220-residue protein, adopts the characteristic oligonucleotide/oligosaccharide-binding (OB) structure consisting of a five-stranded β-barrel filled with hydrophobic residues and equipped with four loops extending from the barrel. In the crystal two protomers dimerize, forming a six-stranded antiparallel β-sheet. The structure of the N-terminal OB domain of T. tengcongensis shows significant differences compared with mesophile PriBs. While in all other known structures of PriB a dimer is formed by two identical OB domains in separate chains, TtePriB contains two consecutive OB domains in one chain. However, sequence comparison of both the N-terminal and the C-terminal domains of TtePriB suggests that they have analogous structures and that the natural protein possesses a structure similar to a dimer of two N-terminal domains.

 1. Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli

  OpenAIRE

  Benedičič, Andrej

  2015-01-01

  V zadnjih nekaj letih se je pouk v osnovnih in srednjih šolah pri nas in po svetu močno spremenil, k čemur je pripomogel tudi razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Dandanes si pouka brez uporabe IKT pri vseh učnih predmetih skoraj ne moremo več predstavljati. V šole so tako prišle elektronske table, interaktivne table, tablice, glasovalne naprave in ostale elektronske naprave, ki lahko ob ustrezni uporabi pripomorejo k večji aktivnosti učencev med poukom in izb...

 2. Remote detection of water stress conditions via a diurnal photochemical reflectance index (PRI) improves yield prediction in rainfed wheat

  Science.gov (United States)

  Magney, T. S.; Vierling, L. A.; Eitel, J.

  2014-12-01

  Employing remotely sensed techniques to quantify the existence and magnitude of midday photosynthetic downregulation using the photochemical reflectance index (PRI) may reveal new information about plant responses to abiotic stressors in space and time. However, the interpretation and application of the PRI can be confounded because of its sensitivity to several variables changing at the diurnal (e.g., irradiation, shadow fraction) and seasonal (e.g., leaf area, chlorophyll and carotene pigment concentrations, irradiation) time scales. We explored different techniques to correct the PRI for variations in canopy structure and relative chlorophyll content (ChlR) using highly temporally resolved (frequency = five minutes) in-situ radiometric measurements of PRI and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) over eight soft white spring wheat (Triticum aestivum L.)field plots under varying nitrogen and soil water conditions over two seasons. Our results suggest that the influence of seasonal variation in canopy ChlR and LAI on the diurnally measured PRI (PRIdiurnal) can be minimized using simple correction techniques, therefore improving the strength of PRI as a tool to quantify abiotic stressors such as daily changes in soil volumetric water content (SVWC), and vapor pressure deficit (VPD). PRIdiurnal responded strongly to available nitrogen, and linearly tracked seasonal changes in SVWC, VPD, and stomatal conductance (gc). Utilizing the PRI as an indicator of stress, yield predictions significantly over greenness indices such as the NDVI. This study provides insight towards the future interpretation and scaling of PRI to quantify rapid changes in photosynthesis, and as an indicator of plant stress.

 3. PriFi - Using a Multiple Alignment of Related Sequences to Find Primers for  Amplification of Homologs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredslund, Jakob; Schauser, Leif; Madsen, Lene Heegaard

  2005-01-01

  Using a comparative approach, the web program PriFi (http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main) designs pairs of primers useful for PCR amplification of genomic DNA in species where prior sequence information is not available. The program works with an alignment of DNA sequences from...... of a procedure for developing general markers serving as common anchor loci across species. To accommodate users with special preferences, configuration settings and criteria can be customized....

 4. Načrtovani preventivni hišni obisk pri nosečnici

  OpenAIRE

  Hofinger Mihelič, Špela

  2009-01-01

  Rojstvo zdravega otroka je nedvomno eden izmed najpomembnejših dogodkov v življenju posameznika in družine. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti v kolikšni meri se pri nosečnicah vključuje v preventivo patronažna medicinska sestra (PMS) in kaj nosečnice pričakujejo od njenega hišnega obiska. Cilj je bil oceniti želje nosečnic po hišnem obisku PMS in ugotoviti kje dobijo nosečnice največ informacij o nosečnosti in zdravem načinu življenja ter ugotoviti koliko so nosečnice poučene o pravicah...

 5. La mort d’un couple : prière(s) et vie publiques

  OpenAIRE

  Touzeil-Divina, Mathieu

  2009-01-01

  Si, avant la Loi du 5 décembre 1905, les Eglises et l’Etat concrétisaient matériellement leurs liens étroits par des rites officiels nommés prières publiques, ceux-ci sont censés avoir été supprimés depuis. C’est l’histoire de cette suppression (après en avoir retenu une définition) qui est ici envisagée à travers trois secteurs cardinaux de l’action administrative : la vie universitaire, parlementaire et judiciaire. Dans ces trois hypothèses les prières publiques ont été supprimées de façon ...

 6. VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU UNICREDIT BANKE SLOVENIJE D.D.

  OpenAIRE

  Horvat, Metod

  2010-01-01

  Diplomsko delo predstavlja vlogo operativnega managementa pri razvoju Unicredit Banka Slovenije d.d. Operativni management predstavlja ključen kader, ki s svojim znanjem, sposobnostjo in pripravljenostjo lahko pripelje do realizacije ciljev in razvoja banke. V teoretičnem delu gre za pregled strokovne literature na področju organizacije, managerja, managementa, operativnega managementa, operativnega managementa v Unicredit Banki Slovenije d.d. V empiričnem delu je predstavljena raziskav...

 7. SOCIAL PRACTICE PERFORMED BY BALINESE SCULPTORS IN DISTRICTS OF UBUD AND SUKAWATI TO PRY INTO THE LAW OF PHORNOGRAPHY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Ketut Sudita

  2013-02-01

  Full Text Available Balinese sculptors in districts of Ubud and Sukawati, Gianyar, Bali pry into the Law of Pornography. Those who agree state that the law is needed to maintain the morality which has been getting worse, and those who disagree state that it may emasculate their freedom and creativities. This study gives answers to (1 what social practices were performed by the Balinese sculptors to pry into the Law of Pornography?, (2 why did they pry into the application of the law?, and (3 what was the meaning of their prying? Several relevant critical theories such as the theory of structuration, the theory of hegemony, and the theory of aesthetics were eclectically used in this study. The data needed were collected through observation, in-depth interview, documentation study, and library research. The result of the study showed that the Balinese sculptors showed their resistance to the application of the law by making adaptation, changing profession, and still producing pornographic works. The sanction which might be imposed upon them, the consumers of pornographic works decreased, and they were eliminated from exhibitions scared them when they pried into the law. What they did could not be separated from economic, political, ideological, moral, and ethic factors. The meaning of their prying was that it caused them to lose their idealism, their consumers went down, and the number of pornographic works dropped as well.

 8. Photochemical Reflectance Index (PRI) as a proxy of Light Use Efficiency (LUE) and transpiration in Mediterranean crop sites

  Science.gov (United States)

  LE Dantec, V.; Chebbi, W.; Boulet, G.; Merlin, O.; Lili-Chabaane, Z.; Er Raki, S.; Ceschia, E.; Khabba, S.; Fanise, P.; Zawilski, B.; Simonneaux, V.; Jarlan, L.

  2016-12-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is based on the short term reversible xanthophyll pigment changes accompanying plant stress and therefore of the associated photosynthetic activities. Strong relationships between PRI and Light Use Efficiency (LUE) were shown at leaf and canopy scales and over a wide range of species (Garbulsky et al., 2011). But very few previous works have explored the potential link with plant water status. In this study, we have first analyzed the link between PRI and LUE at canopy scale on two different crops in terms of canopy structure and crop management: olive grove (Tunisia) and wheat grown under different water regimes (irrigated or rainfed) and climate zones (France, Morocco). We have investigated the daily and seasonal dynamics of PRI; linking its variations to meteorological factors (global radiation and sun angle effects, soil water content, relative air humidity …) and plant processes. The highest correlations were mainly observed in clear skies conditions. We have found, whatever site, linear negative relationships between PRI and LUE using data acquired in midday (i.e. in solar zenithal angle condition). Linear link between PRI and sapflow measurements was also revealed. This correlation was obtained over periods characterized by a moderate soil water deficit, i.e. by when transpiration rate was mainly control by Vapor Pressure Deficit. We will then briefly presented alternative and complementary approaches to this index, to detect different level of water stress using thermal infrared emissions.

 9. Hematoma shape, hematoma size, Glasgow coma scale score and ICH score: which predicts the 30-day mortality better for intracerebral hematoma?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chih-Wei Wang

  Full Text Available To investigate the performance of hematoma shape, hematoma size, Glasgow coma scale (GCS score, and intracerebral hematoma (ICH score in predicting the 30-day mortality for ICH patients. To examine the influence of the estimation error of hematoma size on the prediction of 30-day mortality.This retrospective study, approved by a local institutional review board with written informed consent waived, recruited 106 patients diagnosed as ICH by non-enhanced computed tomography study. The hemorrhagic shape, hematoma size measured by computer-assisted volumetric analysis (CAVA and estimated by ABC/2 formula, ICH score and GCS score was examined. The predicting performance of 30-day mortality of the aforementioned variables was evaluated. Statistical analysis was performed using Kolmogorov-Smirnov tests, paired t test, nonparametric test, linear regression analysis, and binary logistic regression. The receiver operating characteristics curves were plotted and areas under curve (AUC were calculated for 30-day mortality. A P value less than 0.05 was considered as statistically significant.The overall 30-day mortality rate was 15.1% of ICH patients. The hematoma shape, hematoma size, ICH score, and GCS score all significantly predict the 30-day mortality for ICH patients, with an AUC of 0.692 (P = 0.0018, 0.715 (P = 0.0008 (by ABC/2 to 0.738 (P = 0.0002 (by CAVA, 0.877 (P<0.0001 (by ABC/2 to 0.882 (P<0.0001 (by CAVA, and 0.912 (P<0.0001, respectively.Our study shows that hematoma shape, hematoma size, ICH scores and GCS score all significantly predict the 30-day mortality in an increasing order of AUC. The effect of overestimation of hematoma size by ABC/2 formula in predicting the 30-day mortality could be remedied by using ICH score.

 10. Hematoma Shape, Hematoma Size, Glasgow Coma Scale Score and ICH Score: Which Predicts the 30-Day Mortality Better for Intracerebral Hematoma?

  Science.gov (United States)

  Wang, Chih-Wei; Liu, Yi-Jui; Lee, Yi-Hsiung; Hueng, Dueng-Yuan; Fan, Hueng-Chuen; Yang, Fu-Chi; Hsueh, Chun-Jen; Kao, Hung-Wen; Juan, Chun-Jung; Hsu, Hsian-He

  2014-01-01

  Purpose To investigate the performance of hematoma shape, hematoma size, Glasgow coma scale (GCS) score, and intracerebral hematoma (ICH) score in predicting the 30-day mortality for ICH patients. To examine the influence of the estimation error of hematoma size on the prediction of 30-day mortality. Materials and Methods This retrospective study, approved by a local institutional review board with written informed consent waived, recruited 106 patients diagnosed as ICH by non-enhanced computed tomography study. The hemorrhagic shape, hematoma size measured by computer-assisted volumetric analysis (CAVA) and estimated by ABC/2 formula, ICH score and GCS score was examined. The predicting performance of 30-day mortality of the aforementioned variables was evaluated. Statistical analysis was performed using Kolmogorov-Smirnov tests, paired t test, nonparametric test, linear regression analysis, and binary logistic regression. The receiver operating characteristics curves were plotted and areas under curve (AUC) were calculated for 30-day mortality. A P value less than 0.05 was considered as statistically significant. Results The overall 30-day mortality rate was 15.1% of ICH patients. The hematoma shape, hematoma size, ICH score, and GCS score all significantly predict the 30-day mortality for ICH patients, with an AUC of 0.692 (P = 0.0018), 0.715 (P = 0.0008) (by ABC/2) to 0.738 (P = 0.0002) (by CAVA), 0.877 (Phematoma shape, hematoma size, ICH scores and GCS score all significantly predict the 30-day mortality in an increasing order of AUC. The effect of overestimation of hematoma size by ABC/2 formula in predicting the 30-day mortality could be remedied by using ICH score. PMID:25029592

 11. The Quantification Process for the PRiME-U34i

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hwang, Mee-Jeong; Han, Sang-Hoon; Yang, Joon-Eon

  2006-01-01

  In this paper, we introduce the quantification process for the PRIME-U34i, which is the merged model of ETs (Event Trees) and FTs (Fault Trees) for the level 1 internal PSA of UCN 3 and 4. PRiME-U34i has one top event. Therefore, the quantification process is changed to a simplified method when compared to the past one. In the past, we used the text file called a user file to control the quantification process. However, this user file is so complicated that it is difficult for a non-expert to understand it. Moreover, in the past PSA, ET and FT were separated but in PRiMEU34i, ET and FT were merged together. Thus, the quantification process is different. This paper is composed of five sections. In section 2, we introduce the construction of the one top model. Section 3 shows the quantification process used in the PRiME-U34i. Section 4 describes the post processing. Last section is the conclusions

 12. Intracerebral hemorrhage (ICH) evaluation with a novel magnetic induction sensor: a preliminary study using the Chinese head model.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Ziyi; Liu, Peiguo; Zhou, Dongming; Zhang, Liang; Lei, Hengdong

  2014-01-01

  Biomedical magnetic induction measurement is a promising method for the detection of intracerebral hemorrhage (ICH), especially in China. Aiming at overcoming the problem of low sensitivity, a magnetic induction sensor is chosen to replace the conventional sensors. It uses a two-arm Archimedean spiral coil as the exciter and a circular coil as the receiver. In order to carry out high-fidelity simulations, the Chinese head model with real anatomical structure is introduced into this novel sensor for the first time. Simulations have been carried out upon early stage ICH measurements. By calculating the state sensitivity and time sensitivity of the perturbation phase of two types of sensors using the electromagnetic software, we conclude that the primary signal received can be largely reduced using the novel sensor, which could effectively increase the time and state sensitivity simultaneously.

 13. β -carotene effect the induction of the sister chromatid exchanges (ICH) by gamma radiation in mouse radiosensibilized osseous marrow cells In vivo

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morales R, P.; Cruz V, V.L.

  1997-01-01

  The effect of β- carotene over the ICH radioinduction in radiosensibilized with BrdU osseous marrow cells of mouse was determined In vivo. The treatment with 50 μg β carotene per se induces a significant increment in the ICH frequency and the pre or post-treatment with the same dose causes an additive effect in the ICH frequency produced by 0.62 Gy of gamma radiation. This implies that β- carotene does not have radioprotective activity, under conditions which was developed this experiment. (Author)

 14. Influence of I-ching (Yijing, or The Book Of Changes) on Chinese medicine, philosophy and science.

  Science.gov (United States)

  Lu, Dominic P

  2013-01-01

  I-Ching or Yi-Jing ([see text] also known as The Book of Changes) is the earliest classic in China. It simply explained the formation of the universe and the relationship of man to the universe. Most, if not all, branches of various knowledge, including traditional Chinese medicine, can be traced back its origin to this Book in which Fu Shi ([see text] 2852 B.C.) theorized how the universe was formed, through his keen observation of environment and orbits of sun, moon and stars. He used symbols to represent his views. The essence of I-Ching is basically the expression and function of Yang symbolized as "--" (from ) and Yin symbolized "- -" (from --><--), and [see text] Yin and Yang as interaction and circulation of Yang and Yin. Both Yin and Yang were derived from the same origin, Tai-Chi. Fu Shi believed Yin and Yang were the two opposite background force and energy that make the universe as what it is. Yang and Yin manifest in great variety of phenomena such as mind and body, masculine and feminine, sun and moon, hot and cold, heaven and earth, positive and negative electricity etc. The entire theory of Chinese medicine is based on the theories of Yin and Yang as well as that of 5 Element Cycles which are also related to the orderly arrangement of 8 trigrams ([see text]) by King Wen ([see text]1099-1050 B.C.). The 5 Elements Theory explains the "check and balance" mechanism created by the background force of Yin and Yang Qi and illustrated the relationships that are either strengthened or weakened by "acting and controlling" among the 5 elements. I-Ching has exerted profound influences on some well- known European philosophers and scientists, notably Leibnitz and Hegel. Between I-Ching and modern cosmology and the physics of sub-atomic particles, there are some basic theories in common.

 15. Accelerated Stability Testing of a Clobetasol Propionate-Loaded Nanoemulsion as per ICH Guidelines.

  Science.gov (United States)

  Ali, Mohammad Sajid; Alam, Mohammad Sarfaraz; Alam, Nawazish; Anwer, Tarique; Safhi, Mohammed Mohsen A

  2013-01-01

  The physical and chemical degradation of drugs may result in altered therapeutic efficacy and even toxic effects. Therefore, the objective of this work was to study the stability of clobetasol propionate (CP) in a nanoemulsion. The nanoemulsion formulation containing CP was prepared by the spontaneous emulsification method. For the formulation of the nanoemulsion, Safsol, Tween 20, ethanol, and distilled water were used. The drug was incorporated into an oil phase in 0.05% w/v. The lipophilic nature of the drug led to the O/W nanoemulsion formulation. This was characterized by droplet size, pH, viscosity, conductivity, and refractive index. Stability studies were performed as per ICH guidelines for a period of three months. The shelf life of the nanoemulsion formulation was also determined after performing accelerated stability testing (40°C ± 2°C and 75% ± 5% RH). We also performed an intermediate stability study (30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH). It was found that the droplet size, conductivity, and refractive index were slightly increased, while the viscosity and pH slightly decreased at all storage conditions during the 3-month period. However, the changes in these parameters were not statistically significant (p≥0.05). The degradation (%) of the optimized nanoemulsion of CP was determined and the shelf life was found to be 2.18 years at room temperature. These studies confirmed that the physical and chemical stability of CP were enhanced in the nanoemulsion formulation.

 16. [Pediatric drug development: ICH harmonized tripartite guideline E11 within the United States of America, the European Union, and Japan].

  Science.gov (United States)

  Pflieger, M; Bertram, D

  2014-10-01

  To address the lack of appropriate pediatric drugs available on the global market, in 2000 the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) issued the ICH E11 guideline regarding the Clinical Investigation of Medicinal Products in the Pediatric Population. This guideline considerably changes the environment of drug development for children. It has been written specifically to harmonize, promote, and facilitate high-quality and ethical clinical research for children within the ICH regions, i.e., the United States of America (USA), the European Union (EU), and Japan. This article details the various regulations applicable in each ICH region following the publication of the guideline. The framework of rewards, incentives, and obligations for pharmaceutical companies established for the development of pediatric drugs are compared. It appears that the USA and the EU have both developed specific regulations for pediatric drug development while Japan has not. However, in Japan, pharmaceutical companies (PCs) are encouraged to develop pediatric drugs voluntarily, and they may be granted additional months of market exclusivity or the postponement of the drug re-examination deadline. In both the USA and the EU, regulations aimed to increase the number of clinical studies conducted in children, in order to ensure that the necessary data are generated, determining the conditions in which a drug may be authorized to treat the pediatric population. PCs are encouraged to develop pediatric assessment, including pediatric clinical trials, which is described in a pediatric plan submitted to the relevant authorities. A system of rewards for PCs submitting an application for marketing authorization containing pediatric use information has been put in place to cover the additional investment for testing drugs in children. Subject to conditions, these rewards consist in a 6-month extension of the patent or

 17. Povezanost modulacije refleksa H pri prehodu iz leže v stojo in mejami stabilnosti v stoji pri baletnih plesalcih

  OpenAIRE

  Lešnik, Tjaša

  2017-01-01

  Da bi ugotovili povezanost modulacije refleksa H in mej stabilnosti pri baletnih plesalcih, smo izmerili amplitudo refleksa H in izvedli štirismerni test mej stabilnosti. Refleks H je bil izmerjen osmim profesionalnim baletnim plesalcem, aktivnim članom baletnega ansambla Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana in Maribor (1 moški in 7 žensk, povprečna starost: 25±4,2 let, povprečna višina: 169,25±5,4 cm in povprečna teža: 56,45± 10,1 kg). Vsi merjenci so zaključili najmanj 10 let plesnega...

 18. Prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM): A new frontier at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Jie; Du, Xuewen; Xu, Bing

  2015-01-01

  Formed by non-covalent interactions and not defined at genetic level, the assemblies of small molecules in biology are complicated and less explored. A common morphology of the supramolecular assemblies of small molecules is nanofibrils, which coincidentally resembles the nanofibrils formed by proteins such as prions. So these supramolecular assemblies are termed as prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM). Emerging evidence from several unrelated fields over the past decade implies the significance of PriSM in biology and medicine. This perspective aims to highlight some recent advances of the research on PriSM. This paper starts with description of the intriguing similarities between PriSM and prions, discusses the paradoxical features of PriSM, introduces the methods for elucidating the biological functions of PriSM, illustrates several examples of beneficial aspects of PriSM, and finishes with the promises and current challenges in the research of PriSM. We anticipate that the research of PriSM will contribute to the fundamental understanding at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology and ultimately lead to a new paradigm of molecular (or supramolecular) therapeutics for biomedicine.

 19. Responses of the reflectance indices PRI and NDVI to experimental warming and drought in European shrublands along a north–south climatic gradient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mänd, Pille; Hallik, Lea; Peñuelas, Josep

  2010-01-01

  NDVI680 [780 nm; 680 nm] using red spectral region, and NDVI570 [780 nm; 570 nm] using the same green spectral region as PRI. All three reflectance indices were significantly related to green LAIe and were able to detect changes in shrubland vegetation among treatments. In general warming treatment...... increased PRI and drought treatment reduced NDVI values. The significant treatment effect on photochemical efficiency of plants detected with PRI could not be detected by fluorescence measurements. However, we found canopy level measured PRI to be very sensitive to soil reflectance properties especially...

 20. AFM ve farmaceutické technologii 3.

  OpenAIRE

  Ščuryová, Veronika

  2015-01-01

  Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Student: Veronika Ščuryová Supervisor: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Title of thesis: AFM in Pharmaceutical Technology 3 The theoretical part deals first with the construction of AFM microscope, the principle of the method, determining the surface topography and regimes which can be used. Described therein are distinct advantages over previous traditional methods but also its pitfalls. ...

 1. Manuscritos freudianos inéditos: das ich und das es

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Cosentino

  2013-04-01

  Full Text Available Apresentamos aqui uma leitura crítica e comparada entre o rascunho e a forma final de O ego e o id, no momento em que nasce uma dissimetria entre o inconsciente reprimido e o material inconsciente que permanece não reconhecido. Partimos do capítulo "Os dois tipos de pulsão". O próprio Freud nos lembra que as questões aí levantadas retomam pensamentos iniciados em 1920. A partir da redefinição do Inconsciente e, mais tarde, com a reformulação da ideia de pulsão de morte, tais considerações permanecem mais perto da psicanálise que do texto Além.... Não obstante, o que denomina "nossa especulação" retorna nas conclusões do capítulo IV sobre o pressuposto da pulsão de morte. Com a irrupção do não-ligado, quais são os propósitos da pulsão de morte, em 1923, quando esta tem as mãos livres? Em 1924, constata que não-toda a pulsão está inscrita na representação. Intervém o silêncio da pulsão: essa fronteira, onde o id fala, o id goza e nada sabe.Freudian unpublished manuscripts: das Ich und das Es. This is a critical and comparative reading of the manuscripts of The Ego and the Id. We can read in this work a dissymmetry between the repressed unconscious and the material that remains unknown. We depart from chapter IV, "The two kinds of Drives". As Freud announces, the matters he displays resume thoughts from his writings of 1920. So, starting with the redefinition of Ucs and afterwards, with the reformulation of the idea of Todestrieb, they remain much closer to psychoanalysis than Beyond the pleasure principle. But what he calls, "our speculation" returns in the conclusions of chapter IV about the assumption of the Todestrieb. With the breaking through of the not bound: what are the purposes the Todestrieb serves, when, as he says in 1923, it has its hands free? In 1924 he confirms that not-all the drive is inscribed in the representation. The silence of the drive intervenes: this border, where id speaks, id enjoys

 2. STRATEGIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA PRI DELU V MERCATORJU D.D.

  OpenAIRE

  Črnila, Marija

  2009-01-01

  V prvem delu naloge je prikazan poklic prodajalca pri nas. Delo se osredotoči na zdravstvene izostanke z dela v Sloveniji. V tem kontekstu so predstavljena posamezna teoretična izhodišča. Nakazane so ločnice med zdravstvenimi izostanki z dela in delodajalci. V osrednjem delu naloge je predstavljena strategija za promocijo zdravja v delovnem okolju, možnosti za zniževanje bolniškega staleža, Luksemburška deklaracija. Osvetljeno je vprašanje dimenzij zdravega življenjskega sloga. Z delom ...

 3. IZRAŽANJE NEPRIJETNIH ČUSTEV PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

  OpenAIRE

  Kumer, Monika

  2012-01-01

  V diplomskem delu Izražanje neprijetnih čustev pri predšolskih otrocih so podrobneje predstavljena naslednja neprijetna čustva: jeza, strah, žalost, sram, ljubosumje, gnus. V teoretičnem delu sem najprej opredelila čustva kot del duševnih procesov, pojem čustva definirala glede na različne avtorje in različne teorije ter opisala osnovne značilnosti čustev. Navedla sem, kako lahko čustva med seboj razlikujemo (afekti in razpoloženja, osnovna in sestavljena čustva oz. temeljna in kompleksna ...

 4. KRMILJENJE MIKROKRMILNIŠKEGA MODULA ARDUINO IN NJEGOVA UPORABA PRI KOMUNIKACIJI Z OSTALIMI NAPRAVAMI

  OpenAIRE

  Ekart, Matej

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali mikrokrmilniški modul Arduino. Opisali smo strojno opremo modela Uno, ki ga uporabljamo v praktičnem delu, ter predstavili osnovne karakteristike ostalih modelov. V nadaljevanju smo spoznali odprtokodno razvojno okolje Arduino in Arduino programski jezik. V praktičnem delu smo preverili, kako se odprtokodna platforma Arduino izkaže v praksi. Razvili smo avtomatski sistem za samodejno zalivanje, pri čemer smo uporabili številne dodatne komponente, ki smo ji...

 5. UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN MOBILNIH APLIKACIJ PRI OPAZOVANJU NEBA

  OpenAIRE

  Rogač, Vida

  2015-01-01

  Astronomija je veda, ki je spremljala že pračloveka. Ljudje so se že od nekdaj orientirali po zvezdah. Dandanes astronomije, razen znanstvenih raziskovanj, ne uporabljamo več v tovrstne namene, ampak je ta za večino le hobi. Ljudje se ozirajo v nebo in poskušajo prepoznati objekte, ki jih lahko opazijo na nebu. Pri tem si lahko s pomočjo novih tehnologij pomagamo kar sami. Poiščemo ustrezen računalniški program ali mobilno aplikacijo, ki nam točno poimenuje svetlo piko na nočnem nebu, ki jo o...

 6. Simbolika dogajalnega prostora v Matkovi Tini, Sreči in Krstu pri Savici:

  OpenAIRE

  Božič, Zoran

  2000-01-01

  The typical settings in Matkova Tina, Sreča (Happiness) and Krst pri Savici (The Baptism by the Savica) is locations near a water. Water symbolically bathes away guilt of the central characters, i.e. the innkeeper's Tina, Strežkova Tinka and Črtomir, who all yearned for love but ended up as outcasts and doers of action with fatal consequences. Tina, Tinka and Črtomir did the stations along the river Soča. The river is marked by the figure of the Christian saint John Nepomuce, protector agains...

 7. Vloga medicinske sestre pri skrbi za otroka z očesno protezo

  OpenAIRE

  Lukić, Maja

  2017-01-01

  Uvod: Retinoblastom je najpogostejši maligni tumor, ki se velikokrat pojavi v otroški dobi. Bolezen je sicer redka, a zelo nevarna, saj lahko uniči tako otrokovo oko kot tudi njegov vid. Pomembna je hitra prepoznava tega nevarnega tumorja, takojšna diagnostika in zdravljenje. Večje tveganje za nastanek retinoblastoma obstaja pri otrocih, katerih bolezen se je v družini že pojavila. Namen: Namen diplomskega dela je s pomočjo pregleda literature ugotoviti, na kakšen način in kako lahko medicins...

 8. Uporaba animiranih filmov in risank pri poučevanju naravoslovnih tematik

  OpenAIRE

  Jeraj, Tina; Susman, Katarina

  2017-01-01

  Otroci se z risankami srečujejo že zelo zgodaj, tako v domačem kot v učnem okolju. Uporaba animiranih filmov pri pouku predstavlja motivacijsko orodje, poleg tega pa se ob premišljenem izboru risanke in spremljevalnih dejavnosti učenci tudi učijo. V prispevku je predstavljena raziskava o zastopanosti naravoslovnih tematik in naravoslovnih spodrsljajev (napak, ki so v nasprotju z realnostjo) v naboru risank, ki so trenutno aktualne med učenci. V okviru pedagoške raziskave smo v skupini tretješ...

 9. Miselni procesi pri tekačih na ultramaratonskih preizkušnjah

  OpenAIRE

  Ahac, Urška

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izluščiti glavne miselne vzorce in vodila rekreativnih tekačev na dolge proge. Pri razdaljah, ki segajo v dvakratni maraton in več, je potrebna izdatna mera samomotivacije, slednja pa lahko izvira iz pozitivnih prepričanj ali pa negativnih preteklih travm posameznika. Vsi, ki tečejo na daljše razdalje, imajo za seboj močan psihološki vzvod in naš namen je bil slednje poiskati ter podrobneje opisati. V tem projektu so povzeti rezultati nekaterih raziskav, ki so...

 10. Vías de señalización en enfermedades priónicas

  OpenAIRE

  Rodríguez Fernández, Agustí

  2007-01-01

  Las enfermedades priónicas, también conocidas como EETs (Encefalopatías Espongiformes Transmisibles), son un grupo de enfermedades neurodegenerativas fatales que, debido a su transmisibilidad potencial han tenido un gran impacto social, político y económico en las últimas décadas. Las EETs afectan a los humanos y a algunos grupos de animales, presentan largos períodos de incubación y producen la muerte pocos meses después de la aparición de la sintomatología clínica. Su origen se atribuye a ...

 11. Combination of Intra-Hematomal Hypodensity on CT and BRAIN Scoring Improves Prediction of Hemorrhage Expansion in ICH.

  Science.gov (United States)

  VanDerWerf, Joshua; Kurowski, Donna; Siegler, James; Ganguly, Taneeta; Cucchiara, Brett

  2018-02-06

  Hematoma expansion (HE) occurs in 1/3 of ICH patients and is associated with poor outcome. Intra-hematomal hypodensity (IHH) on CT has been reported to predict HE, as has the "BRAIN" score. We sought to assess the predictive value of these markers alone and in combination. We performed a retrospective single-center study of ICH patients with CT IHH on initial CT. Two HE definitions were examined: > 6 ml and > 6 ml or > 33%. Multivariable logistic regression was used to determine the relationship between IHH and HE. Predictive value of the BRAIN score alone and integrated with IHH was assessed. In 122 included patients, median ICH volume was 13 ml, median time to CT 2.0 h; HE > 6 ml occurred in 31% and > 6 ml/> 33% in 43% of subjects. IHH were identified in 61% of patients with moderate inter-rater agreement (κ = 0.59). In multivariable analysis, IHH was associated with HE using > 6 ml definition (OR 8.3, 95% CI, 2.6-32.8, P  6 ml/> 33% definition (OR 1.9, 95% CI 0.84-4.3, P = 0.12). Rate of HE (> 6 ml) increased across increasing BRAIN score quartiles (Q1:11%, Q2:23%, Q3:43%, Q4:57%, P for trend  6 ml in patients with BRAIN score ≥ 10 and IHH was 55%, with either alone was 33%, and with neither was 3%. Combining IHH on non-contrast CT and a simple clinical BRAIN score is a potentially powerful way to predict those patients at very high and very low risk of HE.

 12. Solution structure of the N-terminal domain of a replication restart primosome factor, PriC, in Escherichia coli

  Science.gov (United States)

  Aramaki, Takahiko; Abe, Yoshito; Katayama, Tsutomu; Ueda, Tadashi

  2013-01-01

  In eubacterial organisms, the oriC-independent primosome plays an essential role in replication restart after the dissociation of the replication DNA-protein complex by DNA damage. PriC is a key protein component in the replication restart primosome. Our recent study suggested that PriC is divided into two domains: an N-terminal and a C-terminal domain. In the present study, we determined the solution structure of the N-terminal domain, whose structure and function have remained unknown until now. The revealed structure was composed of three helices and one extended loop. We also observed chemical shift changes in the heteronuclear NMR spectrum and oligomerization in the presence of ssDNA. These abilities may contribute to the PriC-ssDNA complex, which is important for the replication restart primosome. PMID:23868391

 13. {beta} -carotene effect the induction of the sister chromatid exchanges (ICH) by gamma radiation in mouse radiosensibilized osseous marrow cells In vivo; Efecto del {beta}- caroteno la induccion de intercambios en las cromatidas hermanas (ICH) por radiacion gamma en celulas radiosensibilizadas de la medula osea de raton In vivo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morales R, P.; Cruz V, V.L. [Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, A.P. 18-1027, 11801 Mexico D.F. (Mexico). Dept. de Biologia

  1997-07-01

  The effect of {beta}- carotene over the ICH radioinduction in radiosensibilized with BrdU osseous marrow cells of mouse was determined In vivo. The treatment with 50 {mu}g {beta} carotene per se induces a significant increment in the ICH frequency and the pre or post-treatment with the same dose causes an additive effect in the ICH frequency produced by 0.62 Gy of gamma radiation. This implies that {beta}- carotene does not have radioprotective activity, under conditions which was developed this experiment. (Author)

 14. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shi, Ting-Yan; Cheng, Xi; Wu, Xiaohua; Wei, Qingyi; Chen, Xiao-Jun; Zhu, Mei-Ling; Wang, Meng-Yun; He, Jing; Yu, Ke-Da; Shao, Zhi-Ming; Sun, Meng-Hong; Zhou, Xiao-Yan

  2013-01-01

  MicroRNA (miRNA)-related single nucleotide polymorphisms (SNPs) may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015). However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566) on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings

 15. Prières et service public Prayers and the civil service

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilles J. Guglielmi

  2009-04-01

  Full Text Available La marque de la séparation des Eglises et de l’Etat semble en France suffisamment forte pour que les points de contact entre service public et prière soient rares et plutôt indirects, à partir de comportements qui n’ont en général pas pour objet d’opposer le seul acte de prière aux normes juridiques et sociales environnantes. Néanmoins à partir des systèmes juridiques et des pratiques d’autres pays d’Europe, les arrêts pragmatiques de la Cour européenne des droits de l'homme révèlent une retenue comparable, même si leur fondement est nécessairement différent.Dans son ensemble, la jurisprudence de la Cour permet de constater que les Etats membres du Conseil de l’Europe ont parfois à l’égard de la prière des attitudes restrictives qui dépendent soit d’une sorte de protection de la religion dominante par rapport aux cultes minoritaires, soit d’un refus implicite de l’athéisme. En revanche, la notion de service public, n’étant pas universellement reconnue en Europe, ne fournit pas un cadre de raisonnement juridique signifiant dans les arrêts, ce qui ne permet d’identifier les rapports entre prières et service public que par le biais du contexte dans lequel se produisent les actes de prière.The mark of the separation between the Church and the State seems sufficiently strong in France so that the points of contact between the civil service and prayer are rare and rather indirect, starting with behaviours which do not have in general aim to oppose the sole act of prayer to the legal and social standards surrounding (First part. Nevertheless the legal systems and practices of other countries of Europe reveal the pragmatic judgements of the European Court of Human Rights and their comparable reserve, even if their base is necessarily different (Second part.As a whole, the decisions of the Court make it possible to note that the Member States of the Council of Europe sometimes have restrictive attitudes

 16. Significance of the expression of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in brain tissue of rat models of experimental intracerebral haemorrhage (ICH)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu Jiami; Liu Shengda

  2005-01-01

  Objective: To study the relationship between the brain tissue expression of MMP-9 and brain water content in rat models of experimental ICH. Methods: Rat models of ICH were prepared with intracerebral (caudate nuclei) injection of autologous noncoagulated blood (50 μl). Animals were sacrificed at 6h, 12h, 24h, 48h, 72h, 120h, lw, 2w and the MMP-9 expressions at the periphery of intracerebral hematoma were examined with immunohisto chemistry. The brain water content was also determined at the same time. Control models were prepared with intracerebral sham injection of normal saline. Results: (1) In the ICH models, the number of MMP-9 positive capillaries at the periphery of hematoma began to rise at 6h (vs that of sham group, P < 0.01 ) with peak at 48h, then gradually dropped. At lwk, the number was still significantly higher than that in the sham group (P <0.01 ). However, there were no expression at 2wk. (2) The brain water content in the ICH group was significantly increased at 12h (vs sham group, P < 0.05) with peak at 72h. At lwk, the brain water content was still significantly higher in the ICH group (P <0.01 ) but at 2wk, the brain water content was about the same in both groups. (3) Animals injected with different amounts of blood (30 μl, 50 μl, 100 μl) showed increased expression of MMP-9 along with the increase of dose (P<0.01). (4) The MMP-9 expression was positively correlated with the brain water content (r=0.8291, P<0.05). Conclusion: In the rat models, MMP-9 expression was activated after ICH. The increase paralleled that of the amount of haemorrhage and brain water content. It was postulated that MMP-9 enhanced development of brain edema through degrading of the blood brain barrier component substances. (authors)

 17. Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah

  OpenAIRE

  Žitko, Urša

  2017-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. V teoretičnem delu so predstavljene domače naloge: njihova zgodovina, namen in več klasifikacij vrst domačih nalog. Domače naloge so namenjene učencem, da z njimi usvojijo in utrdijo obravnavano snov. Domača naloga učencem omogoča učenje uporabe postopkov, ki jih že poznajo, in pridobivanje novih spretnosti za nadaljnje razumevanje snovi. Z rednim pisanjem domačih nalog se učenci naučijo vestnega in sam...

 18. Wie viel muss ich wissen, um global handeln zu können? Verantwortung für Weltarmut und das Problem der epistemischen Überforderung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weber-Guskar Eva

  2015-12-01

  Full Text Available Was heißt es, sich in unserer globalisierten Welt als eine vollverantwortliche Person zu verstehen und zu verhalten? Einerseits scheint es richtig, dass wir global verantwortlich sind, d.h. dass wir auch gegen entferntes Leid etwas tun sollten; andererseits aber ist wegen vielfacher Überforderungsproblemen unklar ist, wie man diese Verantwortung tatsächlich übernehmen können soll – was wiederum dagegen spricht, dass wir diese Verantwortung berechtigtermaßen zuschreiben können. Um einen Aspekt dieses großen Themas zu behandeln, konzentriere ich mich in diesem Aufsatz auf den Anwendungsbereich von extremer Armut und argumentiere in folgenden Schritten. Zuerst spitze ich das Thema zu auf ein Problem, das Samuel Scheffler in diesem Zusammenhang konstatiert hat, nämlich einen Widerstreit zwischen dem, was Verantwortung unter den Bedingungen der Globalisierung bedeutet und dem, wie wir uns grundsätzlich als Handelnde zu verstehen gewohnt sind. Dann zeige ich erstens, dass dem Thema einer epistemischen Überforderung dabei entscheidendes Gewicht zugesprochen wird, zweitens jedoch, dass sich, genauer besehen, dieses Problem gar nicht in dieser Art stellt. Dafür schlage ich eine Analyse des Verantwortungsbegriffs vor, die es ermöglicht, Kriterien zu identifizieren, anhand derer gewisse Grenzen gezogen werden können, so dass die Zuschreibung der Verantwortung gerechtfertigt werden kann.

 19. The clinical epidemiology of spontaneous ICH in a sub-Sahara African country in the CT scan era: a neurosurgical in-hospital cross-sectional survey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amos Olufemi Adeleye

  2015-08-01

  Full Text Available Background There is paucity of data-driven scientific reports from sub-Saharan Africa on the burden of spontaneous intracerebral haemorrhage (sICH. We have maintained a prospective consecutive in-hospital data base of cases of sICH referred for neurosurgical intervention over a 5-year period. Methods This is a cross-sectional descriptive study of the clinical epidemiology and brain-CT characterization of sICH from the data base in this region in the current era. Results There were 63 subjects, 38 (60.3% males, aged 28 to 85 years, mean 55.7 (SD, 12.7, the modal age distribution being the sixth decade. Uncontrolled hypertension was the main predisposition in the study: present, premorbid, in 79% but uncontrolled in 88% of these known cases, and exhibited malignant derangements of blood pressure in more than half. The clinical ictus to in-hospital presentation was delayed, median 72 hours; was in severe clinical state in 70%; 57% was comatose, and was complicated with fever in 57% and respiratory morbidity also in 55.6%. The main clinical symptomatology was hemiparesis, headache, vomiting and aphasia. The sICH was supratentorial on brain CT in 85.7%, ganglionic in 50.8% and thalamic in 58.3% of the latter. The bleed had CT evidence of mass effect and intraventricular extension in more than half. Twenty three patients (36.5% underwent operative interventionsConclusions In this patient population, sICH is mainly ganglionic and thalamic in location with significant rate of associated IVH. In-hospital clinical presentation is delayed and in critical state, and, the bleeding is uncontrolled hypertension related in >95%.

 20. PRI 3.1: Electrolyte membrane fuel cells (Co-PACEM), final report (july 2002 to june 2004); PRI 3.1: Coeurs de piles a combustible a electrolyte membrane (Co-PACEM), rapport final (juillet 2002 a juin 2004)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lamy, C.

  2004-07-01

  The researches realized in the PRI Co-PACEM aim to improve the operating of the core of the electrolyte membrane fuel cells, at low temperature in order to minimize the high voltage of the electro-chemical reactions, to decrease the cost of the membrane, to improve the properties (conductivity, mechanical and thermal stability...) and to optimize the transport of heat and reactive. The document presents the research programs. (A.L.B.)

 1. Developmentally regulated expression and complex processing of barley pri-microRNAs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kruszka Katarzyna

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background MicroRNAs (miRNAs regulate gene expression via mRNA cleavage or translation inhibition. In spite of barley being a cereal of great economic importance, very little data is available concerning its miRNA biogenesis. There are 69 barley miRNA and 67 pre-miRNA sequences available in the miRBase (release 19. However, no barley pri-miRNA and MIR gene structures have been shown experimentally. In the present paper, we examine the biogenesis of selected barley miRNAs and the developmental regulation of their pri-miRNA processing to learn more about miRNA maturation in barely. Results To investigate the organization of barley microRNA genes, nine microRNAs - 156g, 159b, 166n, 168a-5p/168a-3p, 171e, 397b-3p, 1120, and 1126 - were selected. Two of the studied miRNAs originate from one MIR168a-5p/168a-3p gene. The presence of all miRNAs was confirmed using a Northern blot approach. The miRNAs are encoded by genes with diverse organizations, representing mostly independent transcription units with or without introns. The intron-containing miRNA transcripts undergo complex splicing events to generate various spliced isoforms. We identified miRNAs that were encoded within introns of the noncoding genes MIR156g and MIR1126. Interestingly, the intron that encodes miR156g is spliced less efficiently than the intron encoding miR1126 from their specific precursors. miR397b-3p was detected in barley as a most probable functional miRNA, in contrast to rice where it has been identified as a complementary partner miRNA*. In the case of miR168a-5p/168a-3p, we found the generation of stable, mature molecules from both pre-miRNA arms, confirming evolutionary conservation of the stability of both species, as shown in rice and maize. We suggest that miR1120, located within the 3′ UTR of a protein-coding gene and described as a functional miRNA in wheat, may represent a siRNA generated from a mariner-like transposable element. Conclusions Seven of the

 2. ¿Por qué perdió el PRI en Yucatán? Las transiciones de este año en bastiones priístas, caída de una imagen distorsionada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Fernando Pacheco Bailón

  2001-01-01

  Full Text Available El pasado domingo 27 de mayo, a eso de las 5:30 de la tarde, los mexicanos nos enteramos a través de los medios de comunicación de televisión abierta y pagada de la ventaja que tenía el candidato a la gubernatura de Yucatán, a través de la coalición PAN, PRD, PVEM, PT, Patricio Patrón Laviada, con respecto al candidato del PRI, Orlando Paredes Lara. Más tarde, de aquella llamada telefónica que hiciera el presidente Vicente Fox para felicitar al candidato que aventajaba al del tricolor, al hacer referencia a las encuestas de salida llevadas a cabo por empresas como Consulta Mitovsky, Garo y otras más. Hay muchas metodologías para poder analizar procesos electorales, así como distintas formas de abordar el problema del por qué perdió el PRI en Yucatán. Para efectos de estudio se planteará las condiciones preelectorales que se dieron, el propio momento electoral del pasado 27 de mayo, así como la visión futura de PRI como organización política en tiempos transitorios.

 3. Vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procesui

  OpenAIRE

  Jakimavičiūtė, Judita

  2013-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procese, iškeltos vartotojų elgsenos problemos, susiję su vartotojo sprendimu pirkti bei pateikti siūlymai, kaip šias problemas spręsti. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriama vartotojų elgsenos samprata, pateikiamos skirtingos Lietuvos bei užsienio autorių nuomonės apie vidinių ir išorinių veiksnių įtaką vartotojų elgsenai bei vartotojų sprendimo priėmimo procesui. Antroje...

 4. Izvedljivost testa stoje na eni nogi na pritiskovni plošči pri dejavnih starejših

  OpenAIRE

  Podvratnik, Jerica

  2018-01-01

  Uvod: Ravnotežje je potrebno za vzdrževanje stabilnega položaja med gibanjem, pri prehodih v različne položaje in med izvajanjem vsakodnevnih dejavnosti. Med teste za ocenjevanje sistemov ravnotežja spada modificiran test senzorične interakcije. S postopkom stabilometrije se s pomočjo pritiskovne plošče zabeleži gibanje središča pritiska. Za uporabno meritev je potrebno, da preiskovanec vzdržuje položaj vsaj 30 sekund. Namen: Z meritvami časa in gibanja središča pritiska pri testu stoje na en...

 5. Vloga medicinske sestre pri nefarmakološki obravnavi otrok in mladostnikov z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo

  OpenAIRE

  Močnik, Anja

  2017-01-01

  Uvod: Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo spada v skupino vedenjskih in čustvenih motenj. Odkrita je pri približno 3 do 5 % šoloobveznih otrok. Trije osnovni simptomi so pomanjkljiva in zlahka odvrnljiva pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost. Med dejavnike nastanka štejemo biokemične, genetske in nevrološke, diagnosticiranje pa poteka na podlagi simptomov. Kompleksnost problema zahteva celosten pristop, zavračanje farmakološkega zdravljenja s strani nekaterih posameznikov pa nas spodbuja...

 6. mirEX: a platform for comparative exploration of plant pri-miRNA expression data.

  Science.gov (United States)

  Bielewicz, Dawid; Dolata, Jakub; Zielezinski, Andrzej; Alaba, Sylwia; Szarzynska, Bogna; Szczesniak, Michal W; Jarmolowski, Artur; Szweykowska-Kulinska, Zofia; Karlowski, Wojciech M

  2012-01-01

  mirEX is a comprehensive platform for comparative analysis of primary microRNA expression data. RT-qPCR-based gene expression profiles are stored in a universal and expandable database scheme and wrapped by an intuitive user-friendly interface. A new way of accessing gene expression data in mirEX includes a simple mouse operated querying system and dynamic graphs for data mining analyses. In contrast to other publicly available databases, the mirEX interface allows a simultaneous comparison of expression levels between various microRNA genes in diverse organs and developmental stages. Currently, mirEX integrates information about the expression profile of 190 Arabidopsis thaliana pri-miRNAs in seven different developmental stages: seeds, seedlings and various organs of mature plants. Additionally, by providing RNA structural models, publicly available deep sequencing results, experimental procedure details and careful selection of auxiliary data in the form of web links, mirEX can function as a one-stop solution for Arabidopsis microRNA information. A web-based mirEX interface can be accessed at http://bioinfo.amu.edu.pl/mirex.

 7. Dynamics of electron solvation in I(-)(CH3OH)n clusters (4 ≤ n ≤ 11).

  Science.gov (United States)

  Young, Ryan M; Yandell, Margaret A; Neumark, Daniel M

  2011-03-28

  The dynamics of electron solvation following excitation of the charge-transfer-to-solvent precursor state in iodide-doped methanol clusters, I(-)(CH(3)OH)(n = 4-11), are studied with time-resolved photoelectron imaging. This excitation produces a I···(CH(3)OH)(n)(-) cluster that is unstable with respect to electron autodetachment and whose autodetachment lifetime increases monotonically from ~800 fs to 85 ps as n increases from 4 to 11. The vertical detachment energy (VDE) and width of the excited state feature in the photoelectron spectrum show complex time dependence during the lifetime of this state. The VDE decreases over the first 100-400 fs, then rises exponentially to a maximum with a ~1 ps time constant, and finally decreases by as much as 180 meV with timescales of 3-20 ps. The early dynamics are associated with electron transfer from the iodide to the methanol cluster, while the longer-time changes in VDE are attributed to solvent reordering, possibly in conjunction with ejection of neutral iodine from the cluster. Changes in the observed width of the spectrum largely follow those of the VDEs; the dynamics of both are attributed to the major rearrangement of the solvent cluster during relaxation. The relaxation dynamics are interpreted as a reorientation of at least one methanol molecule and the disruption and formation of the solvent network in order to accommodate the excess charge.

 8. High heat flux testing of ITER ICH&CD antenna beryllium faraday screen bars mock-ups

  International Nuclear Information System (INIS)

  Courtois, X.; Meunier, L.; Kuznetsov, V.; Beaumont, B.; Lamalle, P.; Conchon, D.; Languille, P.

  2016-01-01

  Highlights: • ITER ICH&CD antenna beryllium faraday screen bars mock-ups were manufactured. • The mock-ups are submitted to high heat loads to test their heat exhaust capabilities. • The mock-ups withstand without damage the design limit load. • Lifetime is gradually reduced when the heat load is augmented beyond the design limit. • Thermal and mechanical behavior are reproducible, and coherent with the calculation. - Abstract: The Faraday Screen (FS) is the plasma facing component of ITER ion cyclotron heating antennas shielding. The requirement for the high heat exhaust, and the limitation of the temperatures to minimize strain and thus offer sufficient resistance to fatigue, imply the need for high conductivity materials and a high cooling flow rate. The FS bars are constructed by a hipping process involving beryllium tiles, a pure copper layer, a copper chrome zirconium alloy for the cooling channel and a stainless steel backing strip. Two FS bars small scale mock-ups were manufactured and tested under high heat flux. They endured 15,000 heating cycles without degradation under nominal heat flux, and revealed growing flaws when the heat flux was progressively augmented beyond. In this case, the ultrasonic test confirms a strong delamination of the Be tiles.

 9. Adherence of non-pharmaceutically sponsored oncology trial protocols to the International Conference on Harmonization (ICH) guidelines in an academic institution outside the ICH jurisdictions and the impact of IRB implementation on this adherence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zeeneldin, A.A.

  2013-01-01

  Purpose: To assess adherence of non-pharmaceutically sponsored trials (non-PSTs) to ICH protocol structure guidelines and to estimate the effect of implementing Institutional Review Boards (IRB) review on this adherence. Methods: This is a retrospective exploratory study where 60 non-PST clinical trial protocols (CTPs) were reviewed and halved to IRB-reviewed CTPs (IRCTPs) and non-lRB-reviewed CTPs (non-lRCTPs). Adherence score (AS) was calculated as the number of fulfilled items or sub-items divided by their total number. Results: Three adherence patterns were encountered: (1) items consistently present in both groups e.g. general and background information, objectives, inclusion criteria and intervention details, (2) items consistently absent in both groups and included contact information of investigators and trial sites, product accountability, randomization codes management, interim analyses and many other statistical aspects, and (3) items variably present in both groups where the effect of IRB was verifiable. Trial site details, potential benefits, discontinuation and exclusion criteria, and follow up for adverse events were more encountered in IRCTPs than non-IRCTPs. Withdrawal criteria monitoring of treatment compliance showed a reverse pattern (p < 0.05 for all). The total AS, administrative AS and ethics AS for IRCTPs was 43%, 22% and 70% compared to 38%, 16% and 33% for non-IRCTPs (p < 0.003, <0.001, 0.004), respectively. The scientific AS was 54% for both groups (p = 0.87). Conclusions: IRB-implementation at NCl-Egypt improved ethical and administrative sections of academic protocols. However, this improvement is modest and needs further actions including adoption of protocol templates. Scientific sections were as good after IRB-implementation as they were before that

 10. Marketingová situační analýza BK Lions Jindřichův Hradec

  OpenAIRE

  Hron, Patrik

  2014-01-01

  The aim of this bachelor thesis is to carry out an analysis of each part of marketing mix and the environment in which the BK Lions Jindřichův Hradec basketball club is situated. Suitable and applicable recommendations are suggested to make the marketing mix more effective based on analysis of marketing situation. The first part is focused on describing the marketing mix and marketing situational analysis at a theoretical level. The practical part describes particular marketing tools which ar...

 11. Do I still want to take this? Soll ich das wirklich schlucken? Uncertainty avoidance in English and German PILs - a contrastive study

  OpenAIRE

  Verplaetse, Heidi; Wermuth, Cornelia

  2013-01-01

  Do I still want to take this? Soll ich das wirklich schlucken? Uncertainty avoidance in English and German PILs - a contrastive study Aim and focus The current study aims to compare the linguistic means used in German and English patient information leaflets (PILs) for patients’ understanding and behaviour concerning medicine intake. We focus on the expression of uncertainty avoidance. Background Three studies and a European guideline lie at the basis of the current study. ...

 12. Kein Mensch ist ein Ich-Land [No man is an island]. The metaphorof an island in reflections on friendship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Roszak

  2010-01-01

  Full Text Available In her essay, the author recalls literary contexts (including John Donne, Michel Houellebecq and Ernest Hemingway and philosophical and anthropological contexts (including Aristotle, Thomas Merton, Maurice Blanchot, Jean-Paul Sartre and Gilles Deleuze presenting the poetic “I’s” various ways of approaching friendship. The quotation from a German translation of John Donne’s poem used in the title of the article is in itself a meaningful phonetic wordplay: “Kein Mensch ist ein Ich-Land” (no man is an “I” land, no man is an island. The main part of the essay includes an interpretation of the television series Lost — Joanna Roszak investigates philosophical references in the series and indicates biblical contexts (“Am I my brother’s keeper?”. A very apt comment to many episodes in the series is, according to the author, the formula told by Z. Herbert’s Fortinbras: Ani nam witać się ani żegnać żyjemy na archipelagach/ A ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą” [It is not for us to greet each other or bid farewell we live on archipelagos/ and that water these words what can they do what can they do prince]. It is a similar defencelessness in which the main characters of Lost try to struggle the reality, even if they live together, and die all alone. Collective memory has become a safeguard for the community in the world, which is to be destined for homelessness and forlornness. The other person though becomes a reference point — it is him or her that makes it possible to find the way home.

 13. Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

  OpenAIRE

  Jagodnik, Sabina

  2017-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabo...

 14. Uporaba JavaEE mikrostoritev pri razvoju celovite rešitve za upravljanje s spletnimi oglasi

  OpenAIRE

  ANDREJC, GAŠPER

  2017-01-01

  Diplomska naloga govori o procesu razvijanja celovite rešitve za sledenje in upravljanje s spletnimi oglasi, kot pomoč uporabniku pri nakupu želenega izdelka. Končni izdelek diplomske naloge je rešitev, ki je sestavljena iz spletne aplikacije, mobilne aplikacije, razširitve v spletnem brskalniku ter zalednega sistema. Diploma poleg idejne zasnove predstavlja tudi uporabo JavaEE mikrostoritev in ostalih tehnologij ter argumentira, zakaj so izbrani okvirji najprimernejši za takšno rešitev. Cilj...

 15. Povezanost barv in čustev pri učencih v 4. razredu osnovne šole

  OpenAIRE

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  V magistrski nalogi se dotikamo področja barv, ki imajo lahko močan učinek na človeško telo in emocije. Že kot otroci uporabljamo barve tako v domačem okolju kot šoli. Po mnenju strokovnjakov naj bi ravno uporaba posameznih barv razodevala otrokovo emocionalno življenje. Pri tem je pomembno poudariti, da se barvno izražanje otrok skozi njihov razvoj spreminja, nadgrajuje, spreminja se otrokova uporaba in odnos do barv. Raziskave, ki so bile opravljene na tem področju, kažejo, da lahko ravno n...

 16. Pravna razmerja pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju (primerjalno pravna ureditev po slovenskem in avstrijskem pravu)

  OpenAIRE

  Koser Dolenc, Martina

  2016-01-01

  Magistrska naloga celovito analizira pravna razmerja pri pogodbi o nepremičniskem posredovanju po slovenskem in avstrijskem pravu. Poudarek je v podrobni predstavitvi in opisu pravic in obveznosti strank, ki izhajajo iz posredniške pogodbe. V Sloveniji je posredniška pogodba urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ) in sicer v členih od 837. do 850. Posredniška pogodba je dvostranska obvezna, odplačna, neoblična pogodba. Pravna pravila v zvezi s posredniško pogodbo po OZ so večinoma dispoziti...

 17. Properties of Waste from Coal Gasification in Entrained Flow Reactors in the Aspect of Their Use in Mining Technology / Właściwości odpadów ze zgazowania węgla w reaktorach dyspersyjnych w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych

  Science.gov (United States)

  Pomykała, Radosław

  2013-06-01

  przedstawiono analizę możliwości wykorzystania ubocznych produktów zgazowania, jako materiałów do podsadzki hydrauliczne (wg normy PN-93/G-11010), podsadzki zestalanej oraz mieszaniny do doszczelniania zrobów (wg normy PN-G-11011:1998) - technologii stosowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Podstawowe badania ubocznych produktów zgazowania obejmowały takie właściwości jak gęstość, wilgotność, skład ziarnowy, wymywalność zanieczyszczeń chemicznych oraz zawartość radionuklidów. Wybrane właściwości fizyczne ubocznych produktów zgazowania oraz ich oznaczenie zestawiono w tabeli 1. Składy ziarnowe żużli ze zgazowania, analizowanych pod kątem zastosowania w podsadzce hydraulicznej przedstawiono na rys. 1, a materiałów dla technologii zawiesinowej, czyli popiołu lotnego A2 oraz zmielonych żużli oznaczonych, jako S1m, S2m oraz S3m - na rys. 2. Żużle ze zgazowania zawierają nie więcej niż 6% ziaren mniejszych niż 0,1 mm, co odpowiada wymaganiom dla materiałów podsadzkowych I klasy. Analiza wymywalności zanieczyszczeń chemicznych wykazała przekroczenia wymagań jednej lub obu przywołanych norm w zakresie pH i/lub niklu dla próbek żużli S1 i S2 oraz popiołu A2 (tab. 2). Zwraca uwagę bardzo niska wartość pH oraz bardzo wysoka zawartość niklu dla żużla S1. Jest to rzecz nietypowa dla krajowych odpadów energetycznych powstających ze spalania węgla kamiennego. W zakresie zawartości radionuklidów wszystkie materiały spełniają nie tylko wymagania norm podsadzkowych, ale również wymagania stawiane materiałom budowlanym (tab. 3). Ściśliwość żużli ze zgazowania kształtuje się na poziomie 11÷14%, co pozwala zakwalifikować je do materiałów podsadzkowych III klasy. Aby uzyskać materiał wyższej klasy, konieczne jest zmieszanie żużli z piaskiem podsadzkowych. W zakresie wodoprzepuszczalności wszystkie żużle kwalifikują się, jako materiał podsadzkowy klasy I (rys. 5, tab. 4). W normie PN-G-11011

 18. A comparative study of ICH validated novel spectrophotometric techniques for resolving completely overlapping spectra of quaternary mixtures

  Science.gov (United States)

  Ali, Nouruddin W.; Abdelwahab, Nada S.; Abdelkawy, M.; Emam, Aml A.

  2016-02-01

  A pharmaceutically marketed mixture of Yohimbine, Alpha-tocopheryl acetate, Niacin, and Caffeine co-formulated as a promising therapy for erectile dysfunction. Simultaneous determination of the aforementioned pharmaceutical formulation without prior separation steps was applied using mean centering of ratio spectra and triple divisor spectrophotometric methods. Mean centering of ratio spectra method depended on using the mean centered ratio spectra in three successive steps which eliminated the derivative steps and so the signal to noise ratio was improved. The absorption spectra of the prepared solutions were measured in the wavelength range of 215-300 nm in the concentration ranges of 1-15, 3-15, 1-20, and 3-15 μg mL- 1 for Yohimbine, Alpha-tocopheryl acetate, Niacin, and Caffeine, respectively. The amplitudes of the mean centered third ratio spectra were measured at 250 nm and 268 nm for Yohimbine and Alpha-tocopheryl acetate, respectively and at peak to peak 272-273 and 262-263 nm for Niacin and Caffeine, respectively. In triple divisor method each drug in the quaternary mixture was determined by dividing the spectrum of the quaternary mixture by a standard spectrum of a mixture containing equal concentrations of the other three drugs. First derivative of these ratio spectra was obtained where determination could be achieved without any interference from the other three drugs. Amplitudes of 1-15, 3-15, 1-15, and 3-15 μg mL- 1 were used for selective determination of Yohimbine, Alpha-tocopheryl acetate, Niacin, and Caffeine, respectively. Laboratory prepared mixtures were analyzed by the developed novel methods to investigate their selectivity also, Super Act® capsules were successfully analyzed to ensure absence of interference from additives. The developed methods were validated according to the ICH guidelines. The proposed methods were statistically compared with each other and with the reported methods; using student t-test, F-test, and one way ANOVA

 19. Visible Light Excited Catalysis and Reusability Performances of TiO2@Pr:Y2SiO5 Upconversion Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yan Jiao

  2017-01-01

  Full Text Available To get high efficiency photodegradation on pollutants under visible light, Pr(III doped Y2SiO5 upconversion materials and anatase TiO2 nanofilm coated Pr:Y2SiO5 composite have been prepared by using a sol-gel method. XRD and SEM test results indicated that TiO2 nanofilm was well coated on Pr:Y2SiO5 to form TiO2@Pr:Y2SiO5 composite particles with the sizes of 0.5–1.0 μm. To avoid secondary pollution resulting from incomplete recovery of catalyst particles, TiO2@Pr:Y2SiO5 was loaded on the glass fiber filters by using a dip-coating method. It is found that the catalyst particles were embedded into the carrier firmly, even after having been reused for 6 times. The luminescence intensities of TiO2@Pr:Y2SiO5 were getting down sharply with the coating contents of TiO2 increased, which was attributed to the adsorption of the luminescence by the TiO2 film in situ. As a result, TiO2@Pr:Y2SiO5 with 4% TiO2, which presented lowest luminescence intensity, showed the highest efficiency on the photodegradation of nitrobenzene wastewater. The catalysts loaded on glass fiber filters showed excellent reusability on the photodegradation of nitrobenzene and presented a photodegradation rate of 95% at the first time and up to 75.9% even after 6 times of reusing by the treatment time of 12 h.

 20. Možnosti prihrankov električne energije pri cestni razsvetljavi, ki se prilagaja količini prometa

  OpenAIRE

  BAVČAR, JERNEJ

  2018-01-01

  V diplomskem delu sem predstavil način in predlog, kako zmanjšati stroške porabe električne energije in svetlobno onesnaževanje z javno razsvetljavo. Pri analizi podatkov sem si pomagal s programom MATLAB. Dobljene vrednosti sem nato obdelal v programskem orodju MS Excel. Na začetku najprej preletim zgodovino razvoja umetne razsvetljave in razvoja javne razsvetljave v Sloveniji in svetu. Za tem opišem veljavne zahteve glede javne razsvetljave in elemente, ki so upoštevani pri načrtovanju n...

 1. Child-Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE): A Randomized Trial of a Parent Training for Child Behavior Problems.

  Science.gov (United States)

  Schilling, Samantha; French, Benjamin; Berkowitz, Steven J; Dougherty, Susan L; Scribano, Philip V; Wood, Joanne N

  Child-Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE) is a 6-session group parent training designed to teach positive parenting skills. Our objective was to measure PriCARE's impact on child behavior and parenting attitudes. Parents of children 2 to 6 years old with behavior concerns were randomized to PriCARE (n = 80) or control (n = 40). Child behavior and parenting attitudes were measured at baseline (0 weeks), program completion (9 weeks), and 7 weeks after program completion (16 weeks) using the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) and the Adult Adolescent Parenting Inventory 2 (AAPI2). Linear regression models compared mean ECBI and AAPI2 change scores from 0 to 16 weeks in the PriCARE and control groups, adjusted for baseline scores. Of those randomized to PriCARE, 43% attended 3 or more sessions. Decreases in mean ECBI intensity and problem scores between 0 and 16 weeks were greater in the PriCARE group, reflecting a larger improvement in behavior problems [intensity: -22 (-29, -16) vs -7 (-17, 2), P = .012; problem: -5 (-7, -4) vs -2 (-4, 0), P = .014]. Scores on 3 of the 5 AAPI2 subscales reflected greater improvements in parenting attitudes in the PriCARE group compared to control in the following areas: empathy toward children's needs [0.82 (0.51, 1.14) vs 0.25 (-0.19, 0.70), P = .04], corporal punishment [0.22 (0.00, 0.45) vs -0.30 (-0.61, 0.02), P = .009], and power and independence [0.37 (-0.02, 0.76) vs -0.64 (-1.19, -0.09), P = .003]. PriCARE shows promise in improving parent-reported child-behavior problems in preschool-aged children and increasing positive parenting attitudes. Copyright © 2016 Academic Pediatric Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Diurnal and Seasonal Responses of High Frequency Chlorophyll Fluorescence and PRI Measurements to Abiotic Stress in Almonds

  Science.gov (United States)

  Bambach-Ortiz, N. E.; Paw U, K. T.

  2016-12-01

  Plants have evolved to efficiently utilize light to synthesize energy-rich carbon compounds, and at the same time, dissipate absorbed but excessive photon that would otherwise transfer excitation energy to potentially toxic reactive oxygen species (ROS). Nevertheless, even the most rapidly growing plants with the highest rates of photosynthesis only utilize about half of the light their leaves absorb during the hours of peak irradiance in sun-exposed habitats. Usually, that daily peak of irradiance coincides with high temperature and a high vapor pressure deficit, which are conditions related to plant stomata closure. Consequently, specially in water stressed environments, plants need to have mechanisms to dissipate most of absorbed photons. Plants avoid photo-oxidative damage of the photosynthetic apparatus due to the formation of ROS under excess light using different mechanisms in order to either lower the amount of ROS formation or detoxify already formed ROS. Photoinhibition is defined as a reduction in photosynthetic activity due largely to a sustained reduction in the photochemical efficiency of Photosystem II (PSII), which can be assessed by monitoring Chlorophyll a fluorescence (ChlF). Alternatively, monitoring abiotic stress effects upon photosynthetic activity and photoinhibition may be possible using high frequency spectral reflectance sensors. We aim to find the potential relationships between high frequency PRI and ChlF as indicators of photoinhibition and permanent photodamage at a seasonal scale. Preliminary results show that PRI responses are sensitive to photoinhibition, but provide a poor representation of permanent photodamage observed at a seasonal scale.

 3. A multi-site comparison of in vivo safety pharmacology studies conducted to support ICH S7A & B regulatory submissions.

  Science.gov (United States)

  Ewart, Lorna; Milne, Aileen; Adkins, Debbie; Benjamin, Amanda; Bialecki, Russell; Chen, Yafei; Ericsson, Ann-Christin; Gardner, Stacey; Grant, Claire; Lengel, David; Lindgren, Silvana; Lowing, Sarah; Marks, Louise; Moors, Jackie; Oldman, Karen; Pietras, Mark; Prior, Helen; Punton, James; Redfern, Will S; Salmond, Ross; Skinner, Matt; Some, Margareta; Stanton, Andrea; Swedberg, Michael; Finch, John; Valentin, Jean-Pierre

  2013-01-01

  Parts A and B of the ICH S7 guidelines on safety pharmacology describe the in vivo studies that must be conducted prior to first time in man administration of any new pharmaceutical. ICH S7A requires a consideration of the sensitivity and reproducibility of the test systems used. This could encompass maintaining a dataset of historical pre-dose values, power analyses, as well as a demonstration of acceptable model sensitivity and robust pharmacological validation. During the process of outsourcing safety pharmacology studies to Charles River Laboratories, AstraZeneca set out to ensure that models were performed identically in each facility and saw this as an opportunity to review the inter-laboratory variability of these essential models. The five in vivo studies outsourced were the conscious dog telemetry model for cardiovascular assessment, the rat whole body plethysmography model for respiratory assessment, the rat modified Irwin screen for central nervous system assessment, the rat charcoal meal study for gastrointestinal assessment and the rat metabolic cage study for assessment of renal function. Each study was validated with known reference compounds and data were compared across facilities. Statistical power was also calculated for each model. The results obtained indicated that each of the studies could be performed with comparable statistical power and could achieve a similar outcome, independent of facility. The consistency of results obtained from these models across multiple facilities was high thus providing confidence that the models can be run in different facilities and maintain compliance with ICH S7A and B. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. Arc in a Gas Flowing Through a Magnetic Field; Duga v potoke gaza pri nalichii magnitnogo polya

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baranov, V. Ju.; Vasil' eva, I. A.; Ul' janov, K. N. [Vsesojuznyj Jelektrotehnicheskij Institut Im.V.I. Lenina, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-10-15

  The authors have previously shown that ad.c. electric arc can be used in the pre-ionizer of a non-equilibrium MHD generator. The pre-ionizer must be located immediately before the duct inlet, where the magnetic field is fairly strong and may have a substantial effect on the current in the gas flow. In the present paper they consider the behaviour of an electric arc in a gas flowing through a magnetic field. The experiments were carried out with argon, using the apparatus described in Ref. [1] of the paper. The flow was set up in a closed glass loop by means of an electromagnetic accelerator (MHD motor). By suitably treating and adjusting the loop it was possible to conduct the investigations in spectrally pure argon. The pressure varied between 1 and 100 mm Hg, and the flow velocity V{sub 0}{<=} 10{sup 4} cm/sec. The magnetic field in the accelerator (B{sub 1}) and near the arc (B{sub 2}) varied between zero and 7 x 10{sup 3} Oe. The spatial distribution of the electron concentration (n{sub e}) and the electron temperature (T{sub e}) were measured using probe and spectrum analysis methods. The gas temperature (T{sub g} ) was measured by the hot wire method and the flow velocity with the help of pitot tubes. Experiments were carried out in both decelerating and accelerating magnetic fields. (author) [Russian] Jelektricheskaja duga postojannogo toka mozhet byt' ispol'zovana v kachestve jelementa predionizatora v neravnovesnom MGDG. Predionizator dolzhen byt' raspolozhen neposredstvenno pered kanalom generatora v oblasti dostatochno sil'nogo magnitnogo polja, kotoroe mozhet sushhestvenno povlijat' na protekanie toka v potoke. Issledovano povedenie jelektricheskoj dugi v potoke pri nalichii magnitnogo polja. Jeksperimenty byli vypolneny v argone na ustanovke, opisannoj v rabote [1] . Potok v zamknutom stekljannom konture sozdavalsja pri pomoshhi jelektromagnitnogo uskoritelja (MGD dvigatelja). Sootvetstvujushhaja obrabotka i trenirovka kontura davala vozmozhnost

 5. Patient Experience Assessment is a Requisite for Quality Evaluation: A Discussion of the In-Center Hemodialysis Consumer Assessment of Health Care Providers and Systems (ICH CAHPS) Survey.

  Science.gov (United States)

  Cavanaugh, Kerri L

  2016-01-01

  Patient experience surveys provide a critical and unique perspective on the quality of patient-centered healthcare delivery. These surveys provide a mechanism to systematically express patients' voice on topics valued by patients to make decisions about choices in care. They also provide an assessment to healthcare organizations about their service that cannot be obtained from any other source. Regulatory agencies have mandated the assessment of patients' experience as part of healthcare value based purchasing programs and weighted the results to account for up to 30% of the total scoring. This is a testimony to the accepted importance of this metric as a fundamental assessment of quality. After more than a decade of rigorous research, there is a significant body of growing evidence supporting specifically the validity and use of the Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS) surveys, including a version specific to in-center hemodialysis (ICH CAHPS). This review will focus on the ICH CAHPS survey including a review of its development, content, administration, and also a discussion of common criticisms. Although it is suggested that the survey assesses activities and experiences that are not modifiable by the healthcare organization (or the dialysis facility in our case) emerging evidence suggests otherwise. Dialysis providers have an exclusive opportunity to lead the advancement of understanding the implications and serviceability of the evaluation of the patient experience in health care. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 6. Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kubiś

  2009-01-01

  Full Text Available W latach 2007-2008 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przeprowadzono badania mające określić stan zachowania przechowywanych w jej magazynach gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 pod kątem ich zakwaszenia. W tym celu zastosowano metodę stanfordzką, połączoną z badaniem pH papieru. Wytypowana do analiz kolekcja obejmowała 7014 woluminów, z których wyodrębniono 384 egzemplarze stanowiące próbę reprezentatywną. W wyniku badań ustalono, że 40% kolekcji jest w bardzo złym stanie, a dalsze 45% to egzemplarze zniszczone i wymagające naprawy. Wszystkie przebadane obiekty wydrukowane zostały na kwaśnym papierze, co więcej – dla 96% kolekcji odnotowano pH poniżej 5. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 85% kolekcji powinna zostać przeniesiona na nośniki analogowe i cyfrowe, a następnie, o ile pozwoli na to ich obecny stan zachowania, poddana procesowi odkwaszania.

 7. Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju / Oscillation of elevating group on artillery weapon during firing test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Ristić

  2005-03-01

  Full Text Available U radu su opisane oscilacije nagibnog sklopa artiljerijskog oruđa koje nastaju pri opaljenju. Nagibni sklop prikazanje kao kruto telo sa jednim stepenom slobode kretanja (rotacija u vertikalnoj ravni. Model oscilovanja upoređenje sa eksperimentalnim rezultatima realnog modela oscilovanja oruđa (oscilacije nagibnog sklopa sa više stepeni slobode kretanja. Date su razlike između proračunskog i realnog modela oscilovanja i analiza njihovih parametara. / The oscillation of elevating group on artillery weapon during firing test are described in this paper. The elevation group is represented a rigid body of DOF (rotation in vertical plane. The model oscillation is compared -with the experimental results of real model oscillation (oscillations of elevating group with more degrees of freedom. A difference sizes among simplify and real model oscillation are given, and some of their parameters are analyzed.

 8. NON-GENICULATE CORALLINE ALGAE (CORALLINALES, RHODOPHYTA FROM THE LOWER OLIGOCENE OF POLJŠICA PRI PODNARTU (NORTHERN SLOVENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUKA GALE

  2009-03-01

  Full Text Available Despite their increasing importance in sedimentology and palaeoecology, non-geniculate coralline algae remain virtually overlooked in Slovenia. Though these plants are present or even abundant in the Cretaceous and Cainozoic strata, they have never been studied in detail with notable exception of corallines from the Lower Oligocene beds in the area of Gornji Grad. Poljšica pri Podnartu is another locality where Lower Oligocene beds are exposed, considered as equivalent to the former. The studied profile consists of pebbly limestone, mudstone, sandstone and limestone. Limestones contain abundant non-geniculate coralline algae. Nine species from six genera of these corallines have been identified: Lithoporella melobesioides (Foslie Foslie, 1909, Neogoniolithon contii (Mastrorilli Quaranta et al., 2007, Spongites sp., Lithothamnion sp. 1, Lithothamnion sp. 2, Mesophyllum sp. 1, Mesophyllum sp. 2, Mesophyllum sp. 3 and Sporolithon sp. Some of these species are described from Slovenia for the first time. 

 9. VPLIV SPOMINSKEGA TRENINGA NA KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI SPOMIN PRI POSAMEZNIKIH S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO

  OpenAIRE

  Ogrizek, Tjaša

  2015-01-01

  Namen te študije je bil preveriti vpliv spominskega treninga N-back na kratko- in dolgotrajne spominske sposobnosti pri udeležencih s pridobljeno možgansko poškodbo. V ta namen sta se izoblikovali dve hipotezi, in sicer (H1) kratkotrajni spomin udeležencev se bo izboljšal ter (H2) dolgotrajni spomin udeležencev se ne bo spremenil. Udeleženci v študiji so bili trije posamezniki, stari 38, 31 ter 26 let, ki imajo pridobljeno možgansko poškodbo. Metodološki pripomočki, uporabljeni v študiji, so ...

 10. The interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with PGC and ERCC6 gene polymorphisms in gastric cancer and atrophic gastritis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Xu

  Full Text Available BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with pepsinogen C (PGC and excision repair cross complementing group 6 (ERCC6 gene polymorphisms and its association with the risks of gastric cancer and atrophic gastritis. We hoped to identify miRNA polymorphism or a combination of several polymorphisms that could serve as biomarkers for predicting the risk of gastric cancer and its precancerous diseases. METHODS: Sequenom MassARRAY platform method was used to detect polymorphisms of pri-let-7a-1 rs10739971 G → A, PGC rs4711690 C → G, PGC rs6458238 G → A, PGC rs9471643 G → C, and ERCC6 rs1917799 in 471 gastric cancer patients, 645 atrophic gastritis patients and 717 controls. RESULTS: An interaction effect of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with ERCC6 rs1917799 polymorphism was observed for the risk of gastric cancer (P interaction = 0.026; and interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with PGC rs6458238 polymorphism (P interaction = 0.012 and PGC rs9471643 polymorphism (P interaction = 0.039 were observed for the risk of atrophic gastritis. CONCLUSION: The combination of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and ERCC6 and PGC polymorphisms could provide a greater prediction potential than a single polymorphism on its own. Large-scale studies and molecular mechanism research are needed to confirm our findings.

 11. Persistent organic pollutants, heavy metals and radioactivity in the urban soil of Priština City, Kosovo and Metohija.

  Science.gov (United States)

  Gulan, Ljiljana; Milenkovic, Biljana; Zeremski, Tijana; Milic, Gordana; Vuckovic, Biljana

  2017-03-01

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), heavy metals content and radioactivity levels were measured in 27 soil samples collected from Priština, the capital of Kosovo and Metohija. The sixteen PAHs, twelve OCPs and six PCBs congeners were determined by gas chromatography system with mass spectrometry detection. Although the use of PCBs and OCPs was prohibited decades ago residues of those compounds still existed in measurable concentrations in soils of Priština. PAHs were also present in analyzed samples but their mean concentration was significantly lower than mean concentrations of PAHs previously reported in urban areas in the world. The concentrations of heavy metals (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb and Zn) were determined by the EDTA extraction protocols, along with their extractable concentrations. The activity concentrations of natural radionuclides ( 226 Ra, 232 Th and 40 K) were determined by gamma spectrometry method. The Shapiro-Wilk normality test found that activity concentrations of natural radionuclides were normally distributed. Radiological risk was estimated through the annual effective dose, gonadal dose equivalent, excess lifetime cancer risk, radium equivalent activity, external and internal hazard indexes. Spearman correlation coefficient was used for analysis of correlations between physicochemical properties, heavy metal contents and radionuclide activity concentrations. Strong positive correlation between 226 Ra and 232 Th was found, as well as among pairs of As-Cd and Co-Mn. Very strong positive correlation (0.838) at the 0.01 significance level was noted for Pb-Zn pair. Strong correlations indicate common occurrence of these elements in the nature, as well as geogenic association. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism is associated with gastric cancer prognosis and might affect mature let-7a expression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Y

  2016-07-01

  Full Text Available Ying Li, Qian Xu, Jingwei Liu, Caiyun He, Quan Yuan, Chengzhong Xing, Yuan Yuan Tumor Etiology and Screening Department of Cancer Institute and General Surgery, the First Affiliated Hospital of China Medical University, and Key Laboratory of Cancer Etiology and Prevention (China Medical University, Liaoning Provincial Education Department, Shenyang, People’s Republic of China Abstract: The relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and gastric cancer (GC risk has been reported. However, the role of this polymorphism in the prognosis of GC remains largely elusive. Sequenom MassARRAY platform method and the polymerase chain reaction (PCR-restriction fragment length polymorphism were used to investigate pri-let-7a-1 rs10739971 G→A in 334 GC patients. Real-time PCR detected expression of mature let-7a in serum and tissue. Patients with AA or GA+AA genotypes of the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism demonstrated significantly longer survival time than those with the wild GG genotype. Stratified analysis indicated that survival time was significantly longer in women with AA or GA+AA genotypes and in Borrmann type I/II patients with GA heterozygote or GA+AA genotypes. AA genotype was more frequent in the lymphatic-metastasis-negative subgroup. Serum mature let-7a expression in healthy people with the GA heterozygote and the GA+AA genotype was higher than in those with the GG genotype, and the difference remained significant in the female healthy subgroup. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might be a biomarker for GC prognosis, especially for female and Borrmann type I/II patients. The pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might affect serum mature let-7a expression, and partly explain the mechanism of the relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and GC survival. Keywords: miRNA, let-7a, polymorphism, gastric cancer, prognosis, expression

 13. La mort d’un couple : prière(s) et vie publiques Death of a couple: prayer(s) and public life

  OpenAIRE

  Mathieu Touzeil-Divina

  2009-01-01

  Si, avant la Loi du 5 décembre 1905, les Eglises et l’Etat concrétisaient matériellement leurs liens étroits par des rites officiels nommés prières publiques, ceux-ci sont censés avoir été supprimés depuis. C’est l’histoire de cette suppression (après en avoir retenu une définition) qui est ici envisagée à travers trois secteurs cardinaux de l’action administrative : la vie universitaire, parlementaire et judiciaire. Dans ces trois hypothèses les prières publiques ont été supprimées de façon ...

 14. Identification and analysis of genetic variations in pri-miRNAs expressed specifically or at a high level in sheep skeletal muscle.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei Zhang

  Full Text Available MicroRNAs (miRNAs are key regulators in miRNA-mediated gene regulatory networks and play important roles in many biological processes, such as growth and development of mammals. In this study, we used microarrays to detect 261 miRNAs that are expressed in sheep skeletal muscle. We found 22 miRNAs that showed high levels of expression and equated to 89% of the total miRNA. Genetic variations in these 22 pri-miRNAs were further investigated using polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP and sequencing. A total of 49 genetic variations, which included 41 single nucleotide polymorphisms (SNPs and 8 deletions/insertions, were identified in four sheep breeds. Three variations were further researched in a larger sample set, including five sheep breeds with different meat production performances. We found that the genotype and allele frequencies of the CCC deletion/insertion in pri-miR-133a were significantly related to the sheep meat production trait. Finally, cell assays and quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR were employed to investigate the effect of pri-miRNA genetic variation on the miRNA biogenesis process. The results confirmed that genetic variations can influence miRNA biogenesis and increase or decrease the levels of mature miRNAs, in accordance with the energy and stability change of hair-pin secondary structures. Our findings will help to further the understanding of the functions of genetic variations in sheep pri-miRNAs in skeletal muscle growth and development.

 15. Replication restart in UV-irradiated Escherichia coli involving pols II, III, V, PriA, RecA and RecFOR proteins.

  Science.gov (United States)

  Rangarajan, Savithri; Woodgate, Roger; Goodman, Myron F

  2002-02-01

  In Escherichia coli, UV-irradiated cells resume DNA synthesis after a transient inhibition by a process called replication restart. To elucidate the role of several key proteins involved in this process, we have analysed the time dependence of replication restart in strains carrying a combination of mutations in lexA, recA, polB (pol II), umuDC (pol V), priA, dnaC, recF, recO or recR. We find that both pol II and the origin-independent primosome-assembling function of PriA are essential for the immediate recovery of DNA synthesis after UV irradiation. In their absence, translesion replication or 'replication readthrough' occurs approximately 50 min after UV and is pol V-dependent. In a wild-type, lexA+ background, mutations in recF, recO or recR block both pathways. Similar results were obtained with a lexA(Def) recF strain. However, lexA(Def) recO or lexA(Def) recR strains, although unable to facilitate PriA-pol II-dependent restart, were able to perform pol V-dependent readthrough. The defects in restart attributed to mutations in recF, recO or recR were suppressed in a recA730 lexA(Def) strain expressing constitutively activated RecA (RecA*). Our data suggest that in a wild-type background, RecF, O and R are important for the induction of the SOS response and the formation of RecA*-dependent recombination intermediates necessary for PriA/Pol II-dependent replication restart. In con-trast, only RecF is required for the activation of RecA that leads to the formation of pol V (UmuD'2C) and facilitates replication readthrough.

 16. Endocrine and Metabolic Effects of Adipose Tissue in Children and Adolescents / Endokrina in Presnovna Funkcija Maščobnega Tkiva Pri Otrocih in Mladostnikih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kotnik Primož

  2015-03-01

  Full Text Available Maščobno tkivo ima vlogo pri številnih endokrinih in presnovnih procesih. Lepin je bil med prvimi odkritimi dejavniki iz maščobnega tkiva, ki delujejo avto-, para- in endokrino. Od opredelitve leptina so odkrili še številne druge dejavnike, od katerih se nekateri izločajo iz maščobnih celic, nekateri pa iz drugih celic maščobnega tkiva.

 17. Cyrillic alphabet as the designation of national identity among students of University of Priština with temporary head office in Kosovska Mitrovica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miketić Sanja D.

  2016-01-01

  Full Text Available The relationship between culture and nationality and in that sense - national identity of a particular community - is a known thing for a long time. Nationality is usually strongly connected to culture. We will only mention few of their joint characteristics: language, religion, art, customs, tradition etc. In this article special attention will be paid to one of the features of national identity - language - and we will focus on the usage of Cyrillic alphabet of our target group (students of University of Priština, with temporary head office in Kosovska Mitrovica. The study consists of two smaller researches. In the first part we explored reactions of students at University of Priština and we assumed that they will have different reactions towards Cyrillic alphabet and Latin alphabet used as stimuli-words comparing to pupils of Belgrade and Zrenjanin high schools and students of University of Belgrade, Novi Sad and Niš presented in The associative dictionary of Serbian language (Asocjativni rečnik srpskog jezika, 2005. In the second part we tried to find out if our informants prefer the usage of Cyrillic or Latin alphabet, and which one they find better in the esthetic sense. We compared attitudes of students who enroll University of Priština to attitudes of students who enroll University of Belgrade and differences between their attitudes. With both researches we wanted to see if there are formed verbal stereotypes with positive or negative connotation, and what are the attitudes on using Cyrillic alphabet among students in the age of expansion of Latin alphabet. We concluded that Cyrillic alphabet is more used and valued at University of Priština than in the rest of Republic of Serbia and the reason for that might be the stronger sense of national identity among these students.

 18. Debata o památkové péči v 60. letech 20. století. Ivo Loos, Jindřich Malátek a Transgas

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Švácha, Rostislav

  2017-01-01

  Roč. 77, č. 4 (2017), s. 361-372 ISSN 1210-5538 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Jindřich Malátek * Ivo Loos * postwar architecture * theory of architecture and heritage care * Transgas Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 19. Karel Kramář a Jindřich G. Maštálka. "Tys' nebyl přítelem heroických rozhodnutí..."

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bílek, Jan

  2009-01-01

  Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 177-199 ISSN 1210-6860. [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70900502 Keywords : Kramář, Karel * Maštálka, Jindřich Gustav Subject RIV: AB - History

 20. Annotating and quantifying pri-miRNA transcripts using RNA-Seq data of wild type and serrate-1 globular stage embryos of Arabidopsis thaliana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Lepe-Soltero

  2017-12-01

  Full Text Available The genome annotation for the model plant Arabidopsis thaliana does not include the primary transcripts from which MIRNAs are processed. Here we present and analyze the raw mRNA sequencing data from wild type and serrate-1 globular stage embryos of A. thaliana, ecotype Columbia. Because SERRATE is required for pri-miRNA processing, these precursors accumulate in serrate-1 mutants, facilitating their detection using standard RNA-Seq protocols. We first use the mapping of the RNA-Seq reads to the reference genome to annotate the potential primary transcripts of MIRNAs expressed in the embryo. We then quantify these pri-miRNAs in wild type and serrate-1 mutants. Finally, we use differential expression analysis to determine which are up-regulated in serrate-1 compared to wild type, to select the best candidates for bona fide pri-miRNAs expressed in the globular stage embryos. In addition, we analyze a previously published RNA-Seq dataset of wild type and dicer-like 1 mutant embryos at the globular stage [1]. Our data are interpreted and discussed in a separate article [2].

 1. Annotating and quantifying pri-miRNA transcripts using RNA-Seq data of wild type and serrate-1 globular stage embryos of Arabidopsis thaliana.

  Science.gov (United States)

  Lepe-Soltero, Daniel; Armenta-Medina, Alma; Xiang, Daoquan; Datla, Raju; Gillmor, C Stewart; Abreu-Goodger, Cei

  2017-12-01

  The genome annotation for the model plant Arabidopsis thaliana does not include the primary transcripts from which MIRNAs are processed. Here we present and analyze the raw mRNA sequencing data from wild type and serrate-1 globular stage embryos of A. thaliana , ecotype Columbia. Because SERRATE is required for pri-miRNA processing, these precursors accumulate in serrate-1 mutants, facilitating their detection using standard RNA-Seq protocols. We first use the mapping of the RNA-Seq reads to the reference genome to annotate the potential primary transcripts of MIRNAs expressed in the embryo. We then quantify these pri-miRNAs in wild type and serrate-1 mutants. Finally, we use differential expression analysis to determine which are up-regulated in serrate-1 compared to wild type, to select the best candidates for bona fide pri-miRNAs expressed in the globular stage embryos. In addition, we analyze a previously published RNA-Seq dataset of wild type and dicer-like 1 mutant embryos at the globular stage [1]. Our data are interpreted and discussed in a separate article [2].

 2. A Privacy Protection User Authentication and Key Agreement Scheme Tailored for the Internet of Things Environment: PriAuth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuwen Chen

  2017-01-01

  Full Text Available In a wearable sensor-based deployment, sensors are placed over the patient to monitor their body health parameters. Continuous physiological information monitored by wearable sensors helps doctors have a better diagnostic and a suitable treatment. When doctors want to access the patient’s sensor data remotely via network, the patient will authenticate the identity of the doctor first, and then they will negotiate a key for further communication. Many lightweight schemes have been proposed to enable a mutual authentication and key establishment between the two parties with the help of a gateway node, but most of these schemes cannot enable identity confidentiality. Besides, the shared key is also known by the gateway, which means the patient’s sensor data could be leaked to the gateway. In PriAuth, identities are encrypted to guarantee confidentiality. Additionally, Elliptic Curve Diffie–Hellman (ECDH key exchange protocol has been adopted to ensure the secrecy of the key, avoiding the gateway access to it. Besides, only hash and XOR computations are adopted because of the computability and power constraints of the wearable sensors. The proposed scheme has been validated by BAN logic and AVISPA, and the results show the scheme has been proven as secure.

 3. Study and ICH validation of a reverse-phase liquid chromatographic method for the quantification of the intact monoclonal antibody cetuximab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Martínez-Ortega

  2016-04-01

  Full Text Available Cetuximab (CTX is a potent chimeric mouse/human monoclonal antibody (mAb approved worldwide for treatment of metastatic colorectal cancer. Among the various biological and physical analyses performed for full study on this biopharmaceutic, the determination of the concentration preparations throughout manufacturing and subsequent handling in hospital is particularly relevant. In the present work, the study and validation of a method for quantifying intact CTX by reverse-phase high-performance liquid chromatography with diode array detection ((RPHPLC/DAD is presented. With that end, we checked the performance of a chromatographic method for quantifying CTX and conducted a study to validate the method as stability-indicating in accordance with the International Conference on Harmonization guidelines (ICH for biotechnological drugs; therefore, we evaluated linearity, accuracy, precision, detection and quantification limits, robustness and system suitability. The specificity of the method and the robustness of the mAb formulation against external stress factors were estimated by comprehensive chromatographic analysis by subjecting CTX to several informative stress conditions. As demonstrated, the method is rapid, accurate, and reproducible for CTX quantification. It was also successfully used to quantify CTX in a long-term stability study performed under hospital conditions.

 4. Characterization of Staphylococcus aureus Primosomal DnaD Protein: Highly Conserved C-Terminal Region Is Crucial for ssDNA and PriA Helicase Binding but Not for DnaA Protein-Binding and Self-Tetramerization.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yen-Hua Huang

  Full Text Available The role of DnaD in the recruitment of replicative helicase has been identified. However, knowledge of the DNA, PriA, and DnaA binding mechanism of this protein for the DnaA- and PriA-directed replication primosome assemblies is limited. We characterized the DNA-binding properties of DnaD from Staphylococcus aureus (SaDnaD and analyzed its interactions with SaPriA and SaDnaA. The gel filtration chromatography analysis of purified SaDnaD and its deletion mutant proteins (SaDnaD1-195, SaDnaD1-200 and SaDnaD1-204 showed a stable tetramer in solution. This finding indicates that the C-terminal region aa 196-228 is not crucial for SaDnaD oligomerization. SaDnaD forms distinct complexes with ssDNA of different lengths. In fluorescence titrations, SaDnaD bound to ssDNA with a binding-site size of approximately 32 nt. A stable complex of SaDnaD1-195, SaDnaD1-200, and SaDnaD1-204 with ssDNA dT40 was undetectable, indicating that the C-terminal region of SaDnaD (particularly aa 205-228 is crucial for ssDNA binding. The SPR results revealed that SaDnaD1-195 can interact with SaDnaA but not with SaPriA, which may indicate that DnaD has different binding sites for PriA and DnaA. Both SaDnaD and SaDnaDY176A mutant proteins, but not SaDnaD1-195, can significantly stimulate the ATPase activity of SaPriA. Hence, the stimulation effect mainly resulted from direct contact within the protein-protein interaction, not via the DNA-protein interaction. Kinetic studies revealed that the SaDnaD-SaPriA interaction increases the Vmax of the SaPriA ATPase fivefold without significantly affecting the Km. These results indicate that the conserved C-terminal region is crucial for ssDNA and PriA helicase binding, but not for DnaA protein-binding and self-tetramerization.

 5. Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue Prayers and the Law. Reflections of a sociologist

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Régine Azria

  2009-04-01

  Full Text Available Les points de rencontre entre prière et droit sont nombreux, y compris en France où, du fait de la Séparation, on serait fondé à considérer de telles rencontres comme illégitimes sinon impossibles, la prière se référant au religieux donc à la sphère privée et le droit à la justice donc à la sphère publique. Cet essai se propose de démontrer que dans la réalité, les cloisons entre le privé et le public sont moins étanches et les relations entre la religion et le droit plus étroites qu’il n’y paraît. Après avoir évoqué les systèmes de droit religieux (droit canon, charia, halakha produits en marge des droits nationaux, rappelé la diversité des liens juridiques entre État et religion (théocratie, monarchie de droit divin, religion d’État – avec ou sans reconnaissance de minorités religieuses tolérées –, religion de la majorité, pluralisme, Concordat, laïcité, séparation, athéisme d’État et la pluralité des niveaux et sources de normativité au sein même des systèmes religieux, l’article se concentre sur la prière et en décline les différents aspects. En effet, la prière n’est pas plus monolithique que le droit. Exercice solitaire ou pratique collective, expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l’appartenance confessionnelle, affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages. Acte social ou militant, dès lors qu’elle se risque à franchir le seuil de la sphère privée du religieux, la prière rencontre la loi.Meeting points between prayers and the law are many, including in France where, because of the separation between the Church and the State, one would be entitled to consider such junctures as illegitimate if not impossible since prayer is linked to the religious and therefore the private sphere whereas law concerns justice and therefore the public sphere. The present essay

 6. Monitoring phenology of photosynthesis in temperate evergreen and mixed deciduous forests using the normalized difference vegetation index (NDVI) and the photochemical reflectance index (PRI) at leaf and canopy scales

  Science.gov (United States)

  Wong, C. Y.; Arain, M. A.; Ensminger, I.

  2016-12-01

  Evergreen conifers in boreal and temperate regions undergo strong seasonal changes in photoperiod and temperatures, which determines their phenology of high photosynthetic activity in the growing season and downregulation during the winter. Monitoring the timing of the transition between summer activity and winter downregulation in evergreens is difficult since this is a largely invisible process, unlike in deciduous trees that have a visible budding and a sequence of leaf unfolding in the spring and leaf abscission in the fall. The light-use efficiency (LUE) model estimates gross primary productivity (GPP) and may be parameterized using remotely sensed vegetation indices. Using spectral reflectance data, we derived the normalized difference vegetation index (NDVI), a measure of leaf "greenness", and the photochemical reflectance index (PRI), a proxy for chlorophyll:carotenoid ratios which is related to photosynthetic activity. To better understand the relationship between these vegetation indices and photosynthetic activity and to contrast this relationship between plant functional types, the phenology of NDVI, PRI and photosynthesis was monitored in an evergreen forest and a mixed deciduous forest at the leaf and canopy scale. Our data indicates that the LUE model can be parameterized by NDVI and PRI to track forest phenology. Differences in the sensitivity of PRI and NDVI will be discussed. These findings have implications to address the phenology of evergreen conifers by using PRI to complement NDVI in the LUE model, potentially improving model productivity estimates in northern hemisphere forests, that are dominated by conifers.

 7. Improvement of the design and generation of highly specific plant knockdown lines using primary synthetic microRNAs (pri-smiRNAs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alves Leonardo

  2010-03-01

  Full Text Available Abstract Background microRNAs (miRNAs are endogenous small non-coding RNAs that post-transcriptionally regulate gene expression. In plants, they typically show high complementarity to a single sequence motif within their target mRNAs and act by catalyzing specific mRNA cleavage and degradation. miRNAs are processed from much longer primary transcripts via precursor miRNAs containing fold-back structures. Leaving these secondary structures intact, miRNAs can be re-designed experimentally to target mRNAs of choice. Results We designed primary synthetic miRNAs (pri-smiRNAs on the basis of the primary transcript of the Arabidopsis MIR159A gene by replacing the original miR159a and the corresponding miR159a* with novel sequences, keeping the overall secondary structure as predicted by the program RNAfold. We used the program RNAhybrid to optimize smiRNA design and to screen the complete Arabidopsis transcriptome for potential off-targets. To improve the molecular cloning of the pri-smiRNA we inserted restriction sites in the original MIR159A primary transcript to easily accommodate the smiRNA/smiRNA* DNA fragment. As a proof-of-concept, we targeted the single gene encoding chalcone synthase (CHS in Arabidopsis. We demonstrate smiRNA(CHS expression and CHS mRNA cleavage in different transgenic lines. Phenotypic changes in these lines were observed for seed color and flavonol derivatives, and quantified with respect to anthocyanin content. We also tested the effect of mismatches and excess G:U base pairs on knockdown efficiency. Conclusions RNAhybrid-assisted design of smiRNAs and generation of pri-smiRNAs using a novel vector containing restriction sites greatly improves specificity and speed of the generation of stable knockdown lines for functional analyses in plants.

 8. Thermochemical cycles for the heat and cold long-range transport. Final report of the PRI 9.2 Cold transport. Annual report of the PR 2-8; Cycles thermochimiques pour le transport de chaleur et de froid a longue distance. Rapport final du PRI 9.2. Transport de froid. Rapport annuel du PR 2-8

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luo, L.; Tondeur, D. [Laboratoire des Sciences du Genie Chimique (LSGC), 54 - Nancy (France); Mazet, N.; Neveu, P.; Stitou, D.; Spinner, B. [Institut de Science et de Genie des Materiaux et Procedes (IMP), 66 - Perpignan (France)

  2004-07-01

  This PRI deals with the use of thermochemical processes, based on solid-gas reversible transformation, to transfer heat of cold at long-range distance (> 10 km), in order to enhance the energy efficiency. Four main aspects have been studied to confirm the process feasibility: the process identification and the operating conditions, the selection of compatible reagents, the design of an auto-thermal reactor and the gas transport impact on the global performances. (A.L.B.)

 9. Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami

  OpenAIRE

  Berlot, Barbara

  2017-01-01

  Avtistične motnje sodijo med razvojno nevrološke motnje, ki trajajo celo življenje. Med težave, ki jih imajo osebe z avtističnimi motnjami na različnih področjih funkcioniranja, sodita tudi pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost komunikacije z okoljem. Ravno pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost komuniciranja z okoljem pri osebah z avtistično motnjo pomembno vplivata na uspešnost vključevanja teh oseb v različne vzgojno-izobraževalne programe. Namen kvalitativne študi...

 10. Calcite raft geochemistry as a hydrological proxy for Holocene aquifer conditions in Hoyo Negro and Ich Balam (Sac Actun Cave System), Quintana Roo, Mexico

  Science.gov (United States)

  Kovacs, Shawn E.; Reinhardt, Eduard G.; Chatters, James C.; Rissolo, Dominique; Schwarcz, Henry P.; Collins, Shawn V.; Kim, Sang-Tae; Nava Blank, Alberto; Luna Erreguerena, Pilar

  2017-11-01

  Two cores from calcite rafts deposits located in Cenote Ich Balam and Hoyo Negro were dated and analyzed for 87Sr/86Sr, δ18O, δ13C, Sr/Ca and Cl/Ca. The geochemical records show changing aquifer salinity spanning the last ∼ 8.5 cal kyrs BP and interrelationships with Holocene climate trends (wet and dry periods). During the wet mid-Holocene, the salinity of the meteoric Water Mass (WM; at 7.8-8.3 cal kyrs BP) was relatively high at 1.5-2.7 ppt and then became less saline (1.0-1.5 ppt) during the last ∼ 7000 yrs as climate became progressively drier. High salinity of the meteoric WM during the wet mid-Holocene is attributed to increased turbulent mixing between the meteoric and underlying marine WM. Increased precipitation, in terms of amount, frequency, and intensity (e.g. hurricanes) causes higher flow of meteoric water towards the coast and mixing at the halocline, a phenomenon recorded with recent instrumental monitoring of the aquifer. Conversely, during dry periods reduced precipitation and flow in the meteoric WM would result in lower salinity. Karst properties and Holocene sea-level rise also seem to have an effect on the aquifer. When the regionally extensive network of shallow cave passages (∼ 10-12 m water depth) are flooded at ∼ 8000 cal yrs BP, there is a rapid shift in salinity. This study demonstrates that calcite raft deposits can be used as paleo-environmental recorders documenting the effects of sea level and climate change on aquifer condition.

 11. Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo

  OpenAIRE

  Praček, Anja

  2017-01-01

  Magistrsko delo obravnava anksioznost šestošolcev pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo pri pouku angleščine. Pouk angleščine se v marsičem razlikuje od drugih šolskih predmetov in prav ta posebna učna situacija lahko pri učencih izzove anksioznost. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je s pomočjo literature na kratko predstavljena trenutna situacija poučevanja in učenja angleščine v slovenskih javnih...

 12. Congés… pour « prières » Prayers and days off

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudine Viard

  2009-04-01

  Full Text Available Les premiers combats de la classe ouvrière se sont portés sur la demande d’une journée de repos, qui par tradition chrétienne a été fixée le dimanche en 1906. Quatre journées de congé à caractère chrétien ont en outre été retenues par le législateur. L’exercice du culte est donc concrètement garanti pour les chrétiens. Avec l’arrivée sur le territoire de la République  de populations de confessions variées, cette organisation du travail apparaît inégalitaire, voire de nature à porter atteinte à la liberté religieuse. Il a été proposé de reconnaître les jours de prières d’autres confessions. Pour l’instant, le législateur n’a pas adopté ces propositions. Mais la question reste posée. Or, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs admet le droit de prier des fidèles des cultes minoritaires, ils peuvent prétendre à un congé lors des fêtes de leur religion dans la mesure où cela n’occasionne pas de perturbation. La consécration de cette jurisprudence souple par le législateur serait de nature à calmer le débat.At the turn of the century, the working classes fought for a day off in the week, which was granted on Sundays by the legislator in 1906. Four additional christian holidays are also legal. So the right to pray is garanteed for christians. As different populations with various faiths settled in France, this organisation has seemed to violate the principle of equality, and religious freedom. There has been a debate on the question whether some of the days of minority religions should also be observed by all the population. But so far, the legislator has not voted any of these proposals. It remains an issue. The French judge has consistently decided that the people of non christian faiths had the right to be granted a day off to pray on these special days, provided it would not cause prejudice to the organisation they work for. It might help to calm the debate if this

 13. Zeaxanthin-independent energy quenching and alternative electron sinks cause a decoupling of the relationship between the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthesis in an evergreen conifer during spring.

  Science.gov (United States)

  Fréchette, Emmanuelle; Wong, Christopher Y S; Junker, Laura Verena; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2015-12-01

  In evergreen conifers, the winter down-regulation of photosynthesis and its recovery during spring are the result of a reorganization of the chloroplast and adjustments of energy-quenching mechanisms. These phenological changes may remain undetected by remote sensing, as conifers retain green foliage during periods of photosynthetic down-regulation. The aim was to assess if the timing of the spring recovery of photosynthesis and energy-quenching characteristics are accurately monitored by the photochemical reflectance index (PRI) in the evergreen conifer Pinus strobus. The recovery of photosynthesis was studied using chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, leaf spectral reflectance, and photosynthetic pigment measurements. To assess if climate change might affect the recovery of photosynthesis, seedlings were exposed to cold spring conditions or warm spring conditions with elevated temperature. An early spring decoupling of the relationship between photosynthesis and PRI in both treatments was observed. This was caused by differences between the timing of the recovery of photosynthesis and the timing of carotenoid and chlorophyll pool size adjustments which are the main factors controlling PRI during spring. It was also demonstrated that zeaxanthin-independent NPQ mechanisms undetected by PRI further contributed to the early spring decoupling of the PRI-LUE relationship. An important mechanism undetected by PRI seems to involve increased electron transport around photosystem I, which was a significant energy sink during the entire spring transition, particularly in needles exposed to a combination of high light and cold temperatures. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the Society for Experimental Biology.

 14. PAZ, PRI, AND PROGRESS: OCTAVIO PAZ’S POLITICAL, ECONOMIC AND LITERARY STRUGGLE TO INSPIRE REFORM IN TWENTIETH-CENTURY MEXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Gene Pace

  2003-01-01

  Full Text Available Throughout most of the twentieth century; Mexico’s political and economic policies were heavily influenced by the Partido Revolucionario Institutional (PRI. The landmark 1998 victory by Vicente Fox, the first presidential candidate in seven decades to win without the official sanction of the PRI,marked an important milestone in Mexican history; Octavio Paz, an eloquent proponent of political, economic, and social reform, sought for decades to inspire change. This paper seeks to illuminate Paz’s economic philosophy, and to demonstrate how the acclaimed writer, through courageous symbolic action coupled with an inimitable and potent pen, challenged the PRI’s hegemony in Mexico and contributed to the historic election he almost lived to celebrate (an elderly Paz died shortly before the historic 1998 election.“The Aztec ritual of 2 October [1968] in the Plaza de Tlatelolco. . . convinced me to abandon the Mexican Foreign Service.”“October 2, 1968 ended the student movement. It also ended an era in thehistory of Mexico.”

 15. Nova libro pri interlingvistiko

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Rets rmt.: Blanke, Detlev. Interlinguistische Beiträge : zum Wesen und zur Plansprachen / herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main, Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang

 16. Sun-induced Chlorophyll fluorescence and PRI improve remote sensing GPP estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem

  Science.gov (United States)

  Perez-Priego, O.; Guan, J.; Rossini, M.; Fava, F.; Wutzler, T.; Moreno, G.; Carvalhais, N.; Carrara, A.; Kolle, O.; Julitta, T.; Schrumpf, M.; Reichstein, M.; Migliavacca, M.

  2015-07-01

  This study investigates the performances of different optical indices to estimate gross primary production (GPP) of herbaceous stratum in a Mediterranean savanna with different Nitrogen (N) and Phosphorous (P) availability. Sun-induced chlorophyll Fluorescence yield computed at 760 nm (Fy760), scaled-photochemical reflectance index (sPRI), MERIS terrestrial-chlorophyll index (MTCI) and Normalized difference vegetation index (NDVI) were computed from near-surface field spectroscopy measurements collected using high spectral resolution spectrometers covering the visible near-infrared regions. GPP was measured using canopy-chambers on the same locations sampled by the spectrometers. We hypothesized that light-use efficiency (LUE) models driven by remote sensing quantities (RSM) can better track changes in GPP caused by nutrient supplies compared to those driven exclusively by meteorological data (MM). Particularly, we compared the performances of different RSM formulations - relying on the use of Fy760 or sPRI as proxy for LUE and NDVI or MTCI as fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR) - with those of classical MM. Results showed significantly higher GPP in the N fertilized experimental plots during the growing period. These differences in GPP disappeared in the drying period when senescence effects masked out potential differences due to plant N content. Consequently, although MTCI was tightly related to plant N content (r2 = 0.86, p < 0.01), it was poorly related to GPP (r2 = 0.45, p < 0.05). On the contrary sPRI and Fy760 correlated well with GPP during the whole measurement period. Results revealed that the relationship between GPP and Fy760 is not unique across treatments but it is affected by N availability. Results from a cross validation analysis showed that MM (AICcv = 127, MEcv = 0.879) outperformed RSM (AICcv = 140, MEcv = 0.8737) when soil moisture was used to constrain the seasonal dynamic of LUE. However, residual analyses

 17. PRI 2.1: Basic researches on the photovoltaic: new materials (july 2002 - july 2004). Final report of the integrated research project; PRI 2.1: Recherches de base en photovoltaique: nouveaux materiaux (Juillet 2002 - Juin 2004). Rapport final du projet de recherche integre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marfaing, Y.

  2004-07-01

  The main material of the photovoltaic cells is the massive crystalline silicon. For a large scale development of the photovoltaic industry, it is necessary to use thin layers. Many materials are possible to reach this objective: different types of silicon (amorphous, mono-crystal, poly-crystal), poly-crystal of CIS type (CuInSe{sub 2}) and organic molecules and polymers. The last two types are innovative and need some researches. These research axis are presented in this PRI. (A.L.B.)

 18. Las élites gobernantes priístas del Estado de México: su conformación y redes 1942-2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Abigail Morales Gómez

  2006-01-01

  Full Text Available El análisis que se realiza a lo largo de este texto tiene como objetivo explicar la conformación de las élites gubernamentales priístas en las sucesiones del ejecutivo local del Estado de México. Lo cual se pretende demostrar a través de una revisión teórica de las élites y desde la concepción del término; misma que para el caso de estudio se llevó a cabo mediante el reconocimiento de las redes de los principales actores políticos, lo que permite mostrar que sus relaciones de amistad, familiares o laborales son las que le posibilitan ascender y formar parte de las élites gubernamentales.

 19. Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami

  OpenAIRE

  Kuplenk, Petra

  2017-01-01

  Tako otroci kot tudi odrasli se z matematiko srečujemo na vsakem koraku, pa naj bo to na poti v vrtec, službo ali pa pri delu doma. Matematika vsakodnevno vpliva na naše življenje in delo. Na delovnem mestu, v vrtcu, opažam vse večje težave otrok s posebnimi potrebami na področju razvoja občutka za števila in količine. V predšolskem obdobju je namreč nujno, da otroci razvijejo občutek za števila in količine, saj vsa nadaljnja matematična znanja temeljijo na usvojenih spretnostih. V empirič...

 20. Lower Oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Gale

  2008-12-01

  Full Text Available The Lower Oligocene Gornji Grad beds from Polj{ica pri Podnartu consist of marly limestone, mudstone, several layers of limestones and two layers of sandstones, and were deposited on a mixed carbonate-siliciclastic ramp.Especially the limestones contain rich fossil fauna and non-geniculate coralline red algae. These were systematicallycollected from four horizons and researched in thin sections under an optical microscope. Genera Lithoporella,Neogoniolithon, Spongites, Lithothamnion, Mesophyllum and Spongites were recognized. Surface area for each genus was calculated and the differences in the coralline assemblages in the four horizons were analysed. Thecorallines originate from two source areas: sandy-muddy bottom of a shallow marine environment, and small coral bioherms with its encrusters.

 1. Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

  OpenAIRE

  Senekovič, Jasna

  2017-01-01

  V magistrskem delu z naslovom Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v prvem delu predstavljamo dosedanja spoznanja o izvršilnih funkcijah in učnih težavah v osnovni šoli, še posebej učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Tako smo v teoretičnem delu najprej opredelili osnovne pojme izvršilne funkcije, samoregulacija, metakognicija, učenje učenja in učne težave, posebej še primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Podrobneje sm...

 2. La mort d’un couple : prière(s et vie publiques Death of a couple: prayer(s and public life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathieu Touzeil-Divina

  2009-04-01

  Full Text Available Si, avant la Loi du 5 décembre 1905, les Eglises et l’Etat concrétisaient matériellement leurs liens étroits par des rites officiels nommés prières publiques, ceux-ci sont censés avoir été supprimés depuis. C’est l’histoire de cette suppression (après en avoir retenu une définition qui est ici envisagée à travers trois secteurs cardinaux de l’action administrative : la vie universitaire, parlementaire et judiciaire. Dans ces trois hypothèses les prières publiques ont été supprimées de façon différente (respectivement : par désuétude, par une Loi constitutionnelle et par circulaire. On constatera, enfin, l’actualité (troublante de certains de ces rites non exclus totalement de notre vie publique … laïque.If, before the law from December 5, 1905 law, Churches and the State would concretely manifest their close links through official rites called public prayers, these rites are supposed to have since been abolished. This article deals with the history of this abolition – which it first defines – through the study of the three central sectors of the public sector’s activity: university, parliament and judiciary life. In these three hypotheses, prayers have been abolished in various ways (respectively: by obsolescence, by constitutional statute-law and by decree. It will eventually focus on the (disquieting actuality of some of these rites not entirely excluded from our « secular » public life.

 3. Evalvacija nivojskega pouka pri pouku slovenščine v 8. in 9. razredih na osnovnih šolah v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

  OpenAIRE

  Lalić, Marko

  2012-01-01

  Mnenja o učni diferenciaciji in individualizaciji pouka ter z njima povezanim nivojskim poukom so že od samega začetka predmet nasprotujočih si mnenj tako pri strokovnjakih kot pri laikih. Nivojski pouk, ki je v veljavi vse od leta 1996, je poskrbel, da proces poučevanja poteka na drugačnem učiteljevem pristopu, na večji učenčevi aktivnosti, povezovanju učnih vsebin in prilagajanju učenčevih individualnih posebnosti. Leta 2006 je bil nivojski pouk kot sistemski ukrep opuščen. Šolam pa je bilo...

 4. Impact of globalization under the ICH guidelines on the conduct of reproductive toxicity studies--report on current status in Japan, Europe and the U.S. by questionnaire survey.

  Science.gov (United States)

  Mineshima, Hiroshi; Endo, Yoshihiko; Ogasawara, Hiroyuki; Nishigaki, Keiji; Numa, Toshiaki; Hirano, Fumiya; Matsuzawa, Toshiaki

  2004-08-01

  We surveyed interpretation of the ICH guidelines concerning reproductive toxicology. Valid responses were obtained from Japan (JPN), Europe (EUR) and the U.S. The results obtained were compared to those at the time of a previous survey targeted at JPN facilities in 1995-1996 as well as compared among all three regions. Compared to the previous survey in Japan, the number of facilities performing toxicokinetics (TK) in rats has slightly increased. This result was considered to represent changes of attitude toward TK in reproductive toxicity studies. Differences in interpretation of the guidelines between JPN, EUR and the US were widely seen. Clear differences were noted in sperm examinations, postnatal tests, fetal examinations, some examinations for F1 animals after culling and TK. Researchers in the West seemed to be interpreting the ICH guidelines more flexibly from the scientific point of view. JPN researchers appeared to interpret the guidelines, including notes, as rigid requirements. Most of the parts which produced different interpretations were the notes in the guidelines. The force of mention in the notes should be defined in the future. In addition, there were doubts about some parts, including notes, which had been found to have become unsuitable for the implementation of studies because of scientific progress or from long experience in using the guidelines. Therefore, updates of the guidelines may be needed in the future as well as the remedy of interpretation by JPN researchers. In JPN, the number of reproductive toxicity studies has decreased. The scanty experience in JPN therefore raises apprehension of appropriate selection and stagnating development of methodology, and might hinder the maintenance of the guidelines. In the future, the cooperation of CROs as well as global collaboration will be essential not only to scientific developments of reproductive toxicology but also updates of the guidelines.

 5. Li tter Fall i n A Pri mary an d Two Logged -over Lowland Tropical Rainfore sts in Pasirmayang, Jam bi.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  UPIK ROSALI NA WAS R IN

  1999-01-01

  Full Text Available Litte r accu mulatio n in a prim ary and a log g ed-ove r lo wland dipterocarp fore st at Pa si rmayang, Ja mbi wa s measu red u sin g the litte r trap met hod . In the p rimary fore st , tra p s were placed in fou r d istinc t areas, reflectin g th e su ccess ion stages of the fo rest fr om building t o mat u ration. In the logged-over fo re st , litter p roduc tion w a s measured at two differe nt si tes, one cut in 197 9/1980 a nd t h e second i n 1 983/1984. In the prim ary fore st , ave rage litter production during the ob serv ation period wa s 925 g m"2yr '. In the lo gged -over f o r e st , ave rage l itte r production wa s 721 g m '2 yr1 for t h e sit e cut in 1979 /198 0 and 70 6 g m '2 yr1 f o r the site cut in 19 83/1 984 . Leave s com p ri sed the major con tri butor of litter wit h 67% of tota l litter produced in t h e pri m ary forest, 67% of total litter i n the 1979/ 1980 cut log g ed-o ver fore st, and 65 % of total li tter in the 1983/1984 cut logged-over fore st . The pu rp ose of the stu dy wa s to use litte r fa ll a s a measure of forest pro ductivi ty to a ssess the recovery of log g ed -over forests and , t o pro v ide a basi s for co mpariso n o f forest-de rived land practices for app ropriate fo re st manage ment stra tegies .

 6. Las redes sociales en las campañas de los candidatos a diputados locales del PRI , el PAN y el PRD en las elecciones de 2015 en el Estado de México / Social media in local campaigns of pri , pan and prd candidates in the 2015 State of Mexico legislative elections

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leticia Heras Gómez

  2018-01-01

  Full Text Available El objetivo del artículo es examinar la comunicación política de los partidos a través de las redes sociales (Facebook y Twitter en las elecciones de 2015 para el Congreso local del Estado de México. Con este fin, se realizó un análisis de contenido de todos los mensajes en redes sociales de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI el Partido Acción Nacional (PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD a partir de una muestra de nueve de los 45 distritos electorales uninominales, con base en una codificación que clasifica su contenido en ocho categorías relevantes. Contrario a los supuestos de la literatura sobre la posmodernización de las campañas electorales, los resultados del estudio muestran que el uso político de las redes sociales en las elecciones locales en México es todavía limitado y que los canales basados en Internet aún no han logrado desplazar a las formas tradicionales de comunicación ni de participación electoral. En general, los datos revelan que las redes sociales se utilizan esencialmente como agenda o diario de actividades de los candidatos, los cuales buscan una mayor visibilidad de su imagen, pero con escasa incidencia en los resultados electorales. / The aim of this article is to examine political party communication through social media (Facebook and Twitter in the 2015 local congressional elections of the State of Mexico. According to that purpose, we carried out a content analysis of social media messages of all congressional candidates of the PRI, PAN, and PRD from a sample of nine single-member districts out of 45, by using a coding of eight relevant categories. The results of our study show that the political use of social media in local elections in México is still quite limited and that Internet channels have not replaced traditional methods of political communication and electoral participation, which is contrary to the assumptions of post-modernization literature

 7. A Simple and High-Throughput Analysis of Amatoxins and Phallotoxins in Human Plasma, Serum and Urine Using UPLC-MS/MS Combined with PRiME HLB μElution Platform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shuo Zhang

  2016-05-01

  Full Text Available Amatoxins and phallotoxins are toxic cyclopeptides found in the genus Amanita and are among the predominant causes of fatal food poisoning in China. In the treatment of Amanita mushroom poisoning, an early and definite diagnosis is necessary for a successful outcome, which has prompted the development of protocols for the fast and confirmatory determination of amatoxins and phallotoxins in human biological fluids. For this purpose, a simple, rapid and sensitive multiresidue UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of α-amanitin, β-amanitin, γ-amanitin, phalloidin (PHD and phallacidin (PCD in human plasma, serum and urine was developed and validated. The diluted plasma, serum and urine samples were directly purified with a novel PRiME technique on a 96-well μElution plate platform, which allowed high-throughput sample processing and low reagent consumption. After purification, a UPLC-MS/MS analysis was performed using positive electrospray ionization (ESI+ in multiple reaction monitoring (MRM mode. This method fulfilled the requirements of a validation test, with good results for the limit of detection (LOD, lower limit of quantification (LLOQ, accuracy, intra- and inter-assay precision, recovery and matrix effects. All of the analytes were confirmed and quantified in authentic plasma, serum and urine samples obtained from cases of poisoning using this method. Using the PRiME μElution technique for quantification reduces labor and time costs and represents a suitable method for routine toxicological and clinical emergency analysis.

 8. Scanning in Thyroid Cancer; Exploration des tumeurs de la thyroide; Ispol'zovanie radioizotopov pri issledovanii raka shchitovidnoj zhelezy; Exploracion de los tumores tiroideos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bauer, Franz K [Radioisotope Centre, University of Southern California School of Medicine, Los Angeles, CA (United States)

  1959-07-01

  methode qui permette de suivre l'evolution de la maladie. (author) [Spanish] La exploracion de los tumores de la tiroides reviste interes para: 1. El diagnostico preoperatorio de los nodulos tiroideos; 2. La localization de metastasis del cancer de tiroides; 3. El tratamiento de los enfermos tiroidectomizados, con metastasis del cancer de la tiroides. El autor describe el aspecto de los nodulos tiroideos en el centelleograma y proporciona algunos resultados preliminares obtenidos con el empleo del fosforo radiactivo y con el recuento externo de los nodulos < inactivos > mediante un contador Geiger-Mueller. El autor describe asimismo la localizacion de las metastasis del cancer de la tiroides, destacando, especialmente, el empleo de la hormona tirotropica. Ese metodo ha permitido comprobar que las tres cuartas partes de los enfermos que padecen de tumores metastaticos de la tiroides tienen metastasis activas. Estudia detalladamente la tecnica de la ablation de los restos glandulares que suelen quedar despues de la tiroidectomia total, asi como el tratamiento de las metastasis. La exploracion de las metastasis constituye el mejor medio para observar la evolucion de la enfermedad. (author) [Russian] Primenenie radioizotopov v issledovanii raka shchitovidnoj zhelezy rekomenduetsya v sleduyushchikh sluchayakh: 1. Predoperatsionny j diagnoz uzelkovogo utolshcheniya shchitovidnoj zhelezy; 2. Lokalizatsiya metastazov raka shchitovidnoj zhelezy; 3. Lechenie bol'nykh s udalennoj shchitovidnoj zhelezoj, no s metastazami, obrazovann{sup m}i rakom ehtoj zhelezy; Opisyvaetsya vliyanie uzelkovykh utolshchenij shchitovidnoj zhelezy na etsiitigrammu. Soobshchaetsya o nekotorykh predvaritel'nykh rezul'tatakh opredeleniya < kholodnykh > utolshchenij pri pomoshchi radioaktivnog o fosfora i naruzhnogo primeneniya schetchika Gejgera-Myullera. Opisyvaetsya lokalizatsiya metastazov raka shchitovidnoj zhelezy i v osobennosti ispol'zovanie dlya ehtoj Deli gormona perednej doli gipofiza. S pomoshch

 9. Avtomatsko vodenje pri avtonomnih jadrnicah

  OpenAIRE

  ROJE, MARIN

  2016-01-01

  Avtonomne jadrnice so robotska plovila, ki brez potrebe po človekovih posegih uporabljajo veter za pogon in upravljajo z jadri in krmilom. Namen razvoja teh plovil je izdelava jadrnice brez posadke, ki omogoča popolno samostojno jadranje, varno plovbo in izvajanje dolgoročnih nalog na morju. Najpomembnejši sistemi avtonomnih jadrnic so: sistem za dolgoročno načrtovanje plovne poti v odvisnosti od vremenskih razmer, sistem za kratkoročno preusmerjanje jadrnice v odvisnosti od trenutnih pod...

 10. Primenenie piyavita pri sakharnom diabete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E V Mikhaylova

  1999-06-01

  Full Text Available Актуальность. Микроциркуляторные сосудистые нарушения при сахарном диабете (СД носят вторичный характер, но необходимость их коррекции выходит на первый план, так как они являются причиной стойких, некупируемых сахароснижающими препаратами патологических состояний (нефропатия, ретинопатия и др., ведущих к инвалидизации. Имеются данные о влиянии пиявита на реологические свойства крови, васкулярно-тромбоцитарный гемостаз, липидный обмен, атерогенез. Цель. Изучение влияния Пиявита на реологические свойства крови, васкулярно-тромбоцитарный гемостаз, липидный обмен, атерогенез. Материалы и методы Обследовано 30 человек: 22 больных сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 41 года до 67 лет и 8 больных с СД 1 типа в возрасте от 17 до 42 лет. 13 пациентов с СД 2 получали инсулин и сахароснижаюшие препараты, 9 ? только сахароснижаюшие препараты. Все больные СД 1 типа находились на инсулинотерапии. На фоне указанных методов лечения больным назначали Пиявит. Лечение пиявитом проводили в течение 3 нед. по 300 мг 2 раза в день. Результаты. Данные свидетельствуют об улучшении показателей липидного обмена: снижении уровня холестерина сыворотки крови и триглицеридов. Полученные результаты свидетельствуют о снижении гиперкогуляционного потенциала крови и усилении фибринолитической активности крови под влиянием пиявита. Выводы. На фоне лечения пиявитом у больных сахарным диабетом отмечено улучшение показателей липидного обмена и системы гемостаза. Пиявит можно рекомендовать для комплексной терапии больных сахарным диабетом 1 и 2 типа.

 11. Animal Representations on Ceremonial Objects Found in the Tumulus at Črnolica pri Šentjurju at the Foot of Rifnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iztok Vrenčur

  2013-07-01

  Full Text Available The years 1985 and 1986 saw a rescue excavation by archaeologists from the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Celje Regional Office, performed on the severely damaged Iron Age tumulus in the village of Črnolica pri Šentjurju. The village lies in the close vicinity of the Rifnik hill, the site of one of the largest known hilltop settlements in Slovenia dating from the Late Bronze and Iron Ages. The excavation in Črnolica yielded a stone grave chamber of monumental dimensions, together with fragmented and decontextualised grave goods. These included a large set of quality ceramic vessels, a considerable number of bronze vessels, glass cups, fibulae, and a horse harness. Of special importance are three bronze items fabricated in Etruria, which carry the protomas of an aquatic bird, horses, and a ram. The burial dates to the Hallstatt C2 period or the second half of the 7th century BC. Aquatic birds are positioned on all four vertexes of the presentatoio, a special type of vessel presumably used for libation rituals. Comparable items have come to light in the richest graves of the Iron Age aristocracy of Etruria, Latium Vetus and Bologna, and date to the end of the 8th and the beginning of the 7th centuries BC. The aquatic bird sculptures on the presentatoio are stylised, displaying features of the Late Italic Geometric style. This motif marks various Late Bronze and Iron Age items associated with ritual activities in the greater part of Europe, connecting them with prehistoric religious beliefs. While the assumption that they refer to the sun divinisation cult is not proven, they must have signified some prehistoric aspect of the holy or numinous. The two anthropomorphic legs with an attached horse protoma found in the Črnolica tumulus were reconstructed as a part of a tripod of small dimensions, which can be classified as a member of the so-called horse tripod family, fine products of the Italic Geometric style

 12. Anxiety, Self-Esteem and Coping With Stress in Secondary School Students in Relation to Involvement in Organized Sports / Anksioznost, Samospoštovanje In Spoprijemanje S Stresom Pri Srednješolcih V Povezavi Z Vključenostjo V Organizirano Športno Aktivnost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dolenc Petra

  2015-09-01

  Full Text Available Cilj. Namen raziskave je bil preučiti raven samospoštovanja in anksioznosti ter uporabo različnih strategij spoprijemanja s stresom pri srednješolskih mladostnikih v povezavi z vključenostjo v redno in organizirano športno vadbo.

 13. Zajištění kvality v technologii výroby piva

  OpenAIRE

  POLANECKÝ, Lukáš

  2011-01-01

  The subject of the Bachelor thesis "Ensuring quality in beer production technology" is a quality management system according to standard 9000 and food safety management system according to ISO 22000, a system of critical control points (HACCP) and legislative requirements and regulations. The work describes the characteristics of the above systems. The paper also documents the basic characteristics of the raw materials for beer production and application of the HACCP system in the brewing ind...

 14. Návrh Rail-to-Rail proudového konvejoru v technologii CMOS

  OpenAIRE

  Hudzik, Martin

  2016-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá návrhom rail-to-rail prúdového konvejora druhej generácie v technológii CMOS. Opisuje princípy funkcie jednotlivých generácii prúdových konvejorov a taktiež základný princíp návrhu prúdového konvejora druhej generácie založeného na operačnom zosilňovači. Venuje sa obvodovému riešeniu vstupného rail-to-rail stupňa a koncového stupňa v triede AB. Cieľom tejto práce je navrhnúť, charakterizovať vlastnosti a vytvoriť topológiu prúdového konvejora druhej generácie s rail...

 15. Radiation treatment of materials - elaboration bases of radiation technology; Obrobka radiacyjna materialow - zasady opracowywania technologii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Panta, P P [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The basic rules in design of radiation technologies have been presented and discussed. The recommendations for achieving of assigned goal in respect of obliged regulations have been done and explained on the example of radiation technology of adhesive materials and glue production.

 16. Perfil político de los diputados mexicanos federales del pan y pri de la LXI Legislatura: apuntes para un estudio cualitativo de los políticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Montaño Reyes

  2014-01-01

  Full Text Available El descontento ante la democracia ha pro - vocado que el estudio del capital humano que dirige las instituciones representativas cobre relevancia. En este artículo se analiza el perfil político de 382 diputados federales del Partido Acción Nacional ( pan y del Partido Revolucionario Institucional ( pri de la lxi Legislatura. El análisis contem - pla sus competencias profesionales, su trayectoria y su experiencia política. Los resultados muestran datos relevantes sobre los personajes que ejercen los puestos de representación política en México; la revisión de sus competencias personales y de su trayectoria profesional lleva a concluir que la carrera política es un factor de gran importancia para el mejor funcionamiento de la democracia representativa.

 17. Preliminary evidence for association of genetic variants in pri-miR-34b/c and abnormal miR-34c expression with attention deficit and hyperactivity disorder.

  Science.gov (United States)

  Garcia-Martínez, I; Sánchez-Mora, C; Pagerols, M; Richarte, V; Corrales, M; Fadeuilhe, C; Cormand, B; Casas, M; Ramos-Quiroga, J A; Ribasés, M

  2016-08-30

  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a prevalent neurodevelopmental disorder characterized by impairment to sustain attention and inability to control impulses and activity level. The etiology of ADHD is complex, with an estimated heritability of 70-80%. Under the hypothesis that alterations in the processing or target binding of microRNAs (miRNAs) may result in functional alterations predisposing to ADHD, we explored whether common polymorphisms potentially affecting miRNA-mediated regulation are involved in this psychiatric disorder. We performed a comprehensive association study focused on 134 miRNAs in 754 ADHD subjects and 766 controls and found association between the miR-34b/c locus and ADHD. Subsequently, we provided preliminary evidence for overexpression of the miR-34c-3p mature form in peripheral blood mononuclear cells of ADHD subjects. Next, we tested the effect on gene expression of single-nucleotide polymorphisms within the ADHD-associated region and found that rs4938923 in the promoter of the pri-miR-34b/c tags cis expression quantitative trait loci for both miR-34b and miR-34c and has an impact on the expression levels of 681 transcripts in trans, including genes previously associated with ADHD. This gene set was enriched for miR-34b/c binding sites, functional categories related to the central nervous system, such as axon guidance or neuron differentiation, and serotonin biosynthesis and signaling canonical pathways. Our results provide preliminary evidence for the contribution to ADHD of a functional variant in the pri-miR-34b/c promoter, possibly through dysregulation of the expression of mature forms of miR-34b and miR-34c and some target genes. These data highlight the importance of abnormal miRNA function as a potential epigenetic mechanism contributing to ADHD.

 18. Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Piątek

  2016-06-01

  Full Text Available Motifs of transmigration of souls and dybbuk in Jewish culture and their contemporary implementation in the works by Yona Wollach This article describes two concepts important for Jewish mysticism – dybbuk and the transmigration of soul, and goes on to present their contemporary usage in the works by Yona Wollach. The concept of the transmigration of souls (in Hebrew: gilgul neshamot describes a situation whereby the soul of a dead person returns to the this world and occupies a new body. In the case of the dybbuk (in Hebrew: dibuk, on the other hand, the body of a living person, who has his or her own soul, is possessed by the spirit of a dead person. The concepts of reincarnation and dybbuk played an important role not only in religious tradition but also in folklore and popular and high culture. Both became the focus of a number of artworks. The article presents fragments of the poems of the Israeli poet Yona Wollach (1944–1985, in which she describes psychological states similar to transmigration of souls and being captured by a dybbuk. The article aims to show that these poetic images are in close connection with Wollach`s concept of the human psyche.   Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach Artykuł przybliża dwa ważne pojęcia mistyki żydowskiej – dybuka i wędrówki dusz, a następnie ukazuje współczesne nawiązanie do nich w twórczości Jony Wolach. Pod pojęciem wędrówki dusz (hebr. gilgul neszamot rozumie się sytuację, w której dusza zmarłego wraca do świata doczesnego i zamieszkuje w nowym ciele. Natomiast w przypadku dybuka (hebr. dibuk dochodzi do zawładnięcia ciałem żywego człowieka, posiadającego już jedną duszę, przez ducha zmarłej wcześniej osoby. Pojęcia wędrówki dusz i dybuka odgrywały istotną rolę nie tylko w tradycji religijnej, ale i w folklorze oraz kulturze popularnej i wysokiej, stając się tematem wielu dzie

 19. Doenças priônicas: avaliação dos riscos envolvidos na utilização de produtos de origem bovina Prionic disease: evaluation of the risks involved in using products of bovine origin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Lupi

  2003-02-01

  Full Text Available Os príons são proteínas que se mostram capazes de auto-replicação apesar de, para isso, alterar o metabolismo celular. São responsáveis por inúmeras doenças em animais e no ser humano (doenças priônicas, todas elas fatais. Essas moléstias apresentam enorme variabilidade quanto ao período de incubação, de alguns meses a 40 anos. Os príons acumulam-se e destroem os neurônios, provocando quadros conhecidos como encefalopatias espongiosiformes. Discute-se a apresentação clínica, epidemiológica e histórica das doenças priônicas. O foco maior de discussão recai, no entanto, na possibilidade teórica da transmissão iatrogênica dos príons por meio das formulações tópicas que utilizam ceramidas (cerebrosídeos ou placenta de origem bovina, assim como pelo risco representado por alguns procedimentos dermatológicos, como transplantes da pele e implantes de colágeno.A prion is a protein that is capable of self replication, thereby altering a cell's metabolism. It is responsible for a number of human and animal diseases (prionic diseases, all of which are always lethal. These diseases have enormous variability in their incubation periods, ranging from a few months to forty years. Prions accumulate and destroy nerve cells, causing spongiform encephalopathy. We discuss the clinical picture, epidemiology, and historical background of prionic diseases. The major focus of the discussion lies, however, on the theoretical possibility of iatrogenic transmission of prion infection due to topical formulations using ceramides (cerebrosides or placenta of bovine origin, as well as the risk represented by some dermatological procedures such as skin grafts and collagen implants.

 20. Association of Average Telomere Length with Body-Mass Index and Vitamin D Status in Juvenile Population with Type 1 Diabetes / Povezava Povprečnih Dolžin Telomerov Z Indeksom Telesne Teže in Vitaminom D Pri Mladostnikih S Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tesovnik Tine

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1 je kronična avtoimunska bolezen, pri kateri hiperglikemija ter zvišana raven oksidativnega stresa in končnih produktov glikacije skupaj z genetskimi in okoljskimi dejavniki privedeta do nastanka diabetičnih zapletov. Krajše dolžine telomerov so povezane s hiperglikemičnimi epizodami in nižjimi serumskimi vrednostmi vitamina D.

 1. Cold distribution networks. Cold distribution by two-phase refrigerant fluid. Case of ice slurries; Reseaux de distribution de froid. Distribution de froid par fluide frigoporteur diphasique. Cas du coulis de glace stabilisee (2002 - 2004). Rapport final (1er juillet 2004). Programme energie. PRI 9.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lallemand, A. [Institut National des Sciences Appliquees (INSA), Centre de Thermique de Lyon (CETHIL), UMR 5008, 69 - Villeurbanne (France); Mercier, P. [CEA Grenoble, Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques (GRETH), 38 (France); Royon, L. [Paris-1 Univ., Lab. de Biorheologie et d' Hydrodynamique Physico-Chimique, 75 (France); Dumas, J.P. [L' Ecole Nationale Superieure en Genie des Technologies Industrielles, Lab. de Thermique Energetique et Procedes, 64 - Pau (France); Guilpart, J. [URGPAN/CEMAGRE, 33 - Bordeaux (France)

  2004-07-01

  This PRI aims to participate to the development of alternate solutions for refrigerant fluids, for the cold transport and more specially a two phase refrigerant fluid: the stabilized ice slurry. The research program presented three main axis: design, realization and characterization of stabilized ice slurry, experimental studies of transport and transfer properties, study of online measurement process of the solid content. A simulation has been realized to evaluate the energy efficiency of this refrigerant use. (A.L.B.)

 2. Neutron Tests at the Start-Up of EDF1; Les essais neutroniques au demarrage du reacteur EDF1; Nejtronnye izmereniya pri puske reaktora EDF1; Ensayos neutronicos efectuados durante la puesta en marcha del reactor EDF1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Teste du Bailler, A. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France); Janin, R. [Electricite de France, Paris (France)

  1963-10-15

  ehksperimental'nykh metodov, razrabotannykh na reaktorakh v Markule, byla provedena vo vremya puska reaktora EDF.1. Izmereniya kasalis' glavnym obrazom ehffektivnosti upravlyayushchikh sterzhnej pri razlichnykh p ogruzh eniyakh. Opredelyaetsya skhema pod''ema s terzhnej, kotoraya pozvolyaet poluchat' polnuyu moshchnost' prk soblyudenii opredelennykh ogranichenij v temperature obolochek i gaza. Parallel'no byli provedeny izmereniya potoka pri razlichnykh polozheniyakh kompensiruyushchikh sterzhnej i pri razlichnykh zagruzkakh poglotitelej v opredelennykh kanalakh, v zavisimosti ot predvaritel'nykh raschetov v dvukhraehmernom izmerenii. Ehti izmereniya byli polucheny putem aktivatsii tochechnykh detektorov s primeneniem obychnogo metoda otravleniya vozdukha. Pri nekotorykh urovnyakh temperatury (do 140{sup o}C) byli provedeny izmereniya koehffitsientov reaktivnosti i ehffektivnosti reguliruyushchikh sterzhnej. V to zhe vremya putem aktivatsii sootvetstvuyushchikh detektorov (uran, plutonij, lyutetsij, marganets, indij, zoloto) byli provedeny izmereniya koehffitsientov spektra. Dlya izmereniya ehffektivnosti nekotorykh kompensiruyushchikh sterzhnej byl ispol'zovan ostsillyatsionnyj metod. Nakonets, s tselyakh izucheniya zashchity i povrezhdeniya grafita byli provedeny izmereniya potoka bystrykh nejtronov. (author)

 3. Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji pt. „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji” (Toruń, 09–10.06.2015)

  OpenAIRE

  Kwiatkowska, Wioletta

  2016-01-01

  W dniach 9−10 czerwca 2015 roku odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”. Temat przewodni konferencji brzmiał: „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji”. W tej edycji konferencji poruszane były zagadnienia dotyczące nowych technologii i ich znaczenie dla edukacji. Inicjatywy o takim charakterze podejmowane od kilkunastu lat przez Katedrę Dydaktyki i Mediów w Edukacji wpisały się w tradycję Wydział...

 4. Rezension von: Thomas Martinec, Claudia Nitschke (Hg.: Familie und Identität in der deutschen Literatur. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag 2009. — Ariane Eichenberg: Familie – Ich – Nation. Göttingen: V&R unipress 2009.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Kanz

  2010-06-01

  Full Text Available Die Themen Generation und Familie gehören zu den wichtigsten Sujets literarischer Texte, insbesondere wenn diese die Herausbildung oder die Zerstörung von Identität problematisieren. Ein neuer, von Claudia Nitschke und Thomas Martinec herausgegebener Tagungsband ist der literatur- und kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesen Themen gewidmet. Sechs Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat vor allem das Genre des Generationenromans Hochkonjunktur, insbesondere Texte der dritten Generation zum Umgang der Großeltern-Generation mit dem Nationalsozialismus. Den Verfasser/-innen dieses neuen, in sich heterogenen Genres wird in der Studie von Ariane Eichenberg allerdings keine allzu große Wirkmächtigkeit bescheinigt. Im Gegenteil nährten die modischen Texte mit den Funden aus der Vergangenheit vor allem das Ich der Erzähler/-innen, deren eigene Gefühle und Selbstvergewisserung in einer von Unsicherheiten geprägten Gegenwart.

 5. Liver Scanning with Colloidal Radiogold; Exploration du foie a l'aide de l'or radioactif colloidal; Issledovanie pecheni pri pomoshchi radioaktivnogo kolloidal'nogo zolota; Exploracion del higado con oro coloidal radiactivo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donato, L; Becchini, M F; Panichi, S [Centro di Medicina Nucleate, University of Pisa (Italy)

  1959-07-01

  esquemas anatomico y funcional. (author) [Russian] Avtory soobshchayut o svoem opyte v ispol'zovanii kolloidal'nog o zolota Ah{sup 198} dlya issledovaniya pecheni. Dlya polucheniya chetkogo razgranicheniya pecheni ot sosednikh organov i okru-zhayushchikh tkanej obychno trebuetsya doza mechenykh ehlementov, sootvetstvuyushcha ya 2,5 {mu}C/Kg. Vsya protsedura issledovaniya, kotoraya nachinaetsya cherez 30 minut posle vnutrivennogo vspryskivaniya, zanimaet okolo 90 minut pri ispol'zovanii polnost'yu avtomaticheskoj apparatury. Verkhnie i bokovye kontury pecheni obychno luchshe razlichayutsya chem nizhnie. Ispol'zovanie fokusiruyushchi kh kollimatorov (poristogo tipa) znachitel'no uluchshaet poluchaemye rezul'taty. V obychnykh usloviyakh pechen' yavlyaetsya edinstvennym organom, kotoryj chetko viden na ehkrane. V nekotorykh sluchayakh pri splenomegalii i tsirroza pecheni mozhno krome togo videt' i selezenku, veroyatno v svyazi s sokrashcheniem retikulo-ehndotelialyyuj sistemy pecheni. Sudya po priobretennomu avtorami opytu, dannyj metod ves'ma maloehffektive n dlya opredeleniya nebol'shikh metastazov pecheni, kotorye ne izmenyayut ob{sup e}ma i Formy poslednej. Dazhe v sluchayakh podtverzhdennog o operatsiej nalichiya mnozhestva razbrosannykh melkikh uzelkov metastaticheskog o kharaktera issledovaniya ehtim metodom dali neyasnye rezul'taty. Ispol'zovanie radioaktivnog o zolota-198 mozhet v sluchayakh rasseyannogo ili zonal'nogo rasshireniya - nezavisimo ot prichiny - sposobstvovat' vyyasnesho, vyzvany li ehti izmeneniya rasshireniem normal'no funktsioniruyushche j tkani ili zhe nalichem v tkani pecheni patologicheski kh obrazovanij. Ochen' udalnym okazalos' sochetanie radioizotopnog o issledovaniya pecheni s issledovaniem ee konturov rentgenovskimi luchami posle provedeniya pnevmoperitoneuma, tak kak ono pozvolyaet provesti sravnenie mezhdu anatomicheskim i funktsional'ny m sostoyaniem dannogo organa. Kontury, poluchaemye na stsintigrammakh i na rentgenovskikh snimkakh

 6. Economic Criteria Applied to Nuclear Materials Management; Criteres Economiques Applicables a la Gestion des Matieres Nucleaires; Ehkonomicheskie kriterii, primenyaemye pri kontrole i uchete yadernykh materialov; Criterios Economicos Aplicados a la Administracion de Materiales Nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shelley, W. J.; Kuehn, M. N. [Mallinckrodt Chemical Works, St. Charles, MS (United States)

  1966-02-15

  procedimientos, las tecnicas, el proceso de las operaciones y la forma en que el personal lleva a cabo su cometido. Esta atencion y la voluntad de corregir los. errores permitiran asegurar el equilibrio optimo de los costos y las necesidades. (author) [Russian] Kontrol' i uchet jadernyh materialov dolzhny vsegda igrat' vspomogatel'nuju rol' pri vypolnenii osnovnoj zadachi obrabotki jadernyh materialov, t.e. vyrabotki jenergii ili proizvodstva konechnyh produktov. V svjazi s jetim otvetstvennye za kontrol' i uchet jadernyh materialov dolzhny postojanno reagirovat' na nuzhdy, svjazannye s vypolneniem osnovnoj proizvodstvennoj zadachi, i prisposablivat' neobhodimye sistemy k jetomu processu s tem, chtoby osushhestvljat' kontrol' i uchet jadernyh materialov pri optimal'nyh zatratah. V svjazi s sistemoj kontrolja i ucheta jadernyh materialov neobhodimo tshhatel'no izuchat' rjad faktorov, kotorye vlijajut na ee stoimost'. Razrabotannaja sistema kontrolja dolzhna dopolnjat' proizvodstvennyj process, obespechivaja minimal'nye rashody na soderzhanie personala, analizy i minimal'nyj pereryv proizvodstvennogo processa. Sistema kontrolja dolzhna sochetat'sja s proizvodstvnnymi potrebnostjami dlja togo, chtoby poluchennaja kolichestvennaja informacija bystro postupala licam, osushhestvljajushhim kontrol' za rabotoj. Sistema registracii i vydachi svedenij dolzhna obespechivat' maksimum dopolnitel'nyh dannyh. Ona dolzhna byt' shodnoj s sistemami, kotorye ispol'zujut postavshhiki i potrebiteli, i davat', pri vozmozhnosti, dopolnitel'nuju informaciju, svjazannuju s partijami jadernogo materiala. Dannye,poluchaemye dlja kontrolja za jadernymi materialami, dolzhny byt' tol'ko takimi, kotorye neobhodimye celjah obespechenija togo, chtoby ne bylo nikakih znachitel'nyh poter', hishhenij, nezakonnogo prisvoenija ili ispol'zovanija ne po naznacheniju jadernyh materialov. Dopolnitel'nye dannye dolzhny podvergat'sja tochno takoj zhe neobhodimoj strogoj proverke, kotoroj podvergajutsja dannye

 7. Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Kleszcz

  2018-04-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł stanowi omówienie zagadnienia trybu i sposobu prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prawnych oraz analizę skutków (pozytywnych i negatywnych wyboru poszczególnych form na sposób, w jaki prowadzone są prace projektowe oraz możliwości ekspozycji odsłoniętych reliktów. Zagadnienia te zostaną omówione głównie na przykładzie prac prowadzonych od 2015 roku na obszarze byłego szpitala im. Babińskiego przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu przez zespół badawczy pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Kmiecika oraz dr Roberta Szweda, przy współudziale dr Czesława Lasoty. Teren byłego Szpitala był zdecydowanie jednym z najciekawszych pod względem archeologiczno – architektonicznym we Wrocławiu, jednocześnie jednak również jednym z najbardziej skomplikowanych. Na stopień skomplikowania miało wpływ nie tyle nagromadzenie warstw kulturowych i spodziewanych odkryć, a samo położenie oraz nawarstwienie ciągłych przekształceń obszaru, skutkujące gęstą zabudową, a także nagromadzeniem czynnych magistrali sieciowych o znaczeniu tranzytowym, ukształtowaniem powiązań komunikacyjnych w obrębie rozległego obszaru i ukształtowaniem zieleni objętej ochroną prawną. Jednoczesne wystąpienie tylu czynników spowodowało niemożliwość oszacowania zakresu i wielkości prowadzonych prac przed ich rozpoczęciem, wymusiło elastyczność oraz konieczność zaaranżowania badań z uwzględnieniem udziału ekip budowlanych w ich trakcie. Poziom komplikacji wymuszał także pewne modyfikacje w trybie prowadzonych prac, co ukazuje konieczność weryfikacji podejścia do restrykcyjnego podziału, oraz ukazuje szereg możliwości, jakie daje ściślejsza współpraca na linii architekt-archeolog-urząd konserwatora zabytków-budowa.

 8. Scanning of Bone Marrow in Haematopoietic Disorders; Gammagraphie de la Moelle Osseuse dans les Troubles Hematopoietiques; Skennirovanie kostnogo mozga pri gematopoehticheskikh narusheniyakh; Exploracion de la Medula Osea en Casos de Trastornos Hematopoyeticos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kniseley, R. M.; Andrews, G. A.; Edwards, C. L.; Tanida, R. [Oak Ridge Institute of Nuclear Studies, TN (United States)

  1964-10-15

  individualmente las costillas. Cuando la medula esta dilatada se puede visualizar la zona de la rodilla, incluido el espacio articular. Los autores han logrado establecer una correlacion entre estos centelleogramas, los resultados de biopsias por aspiracion y centelleogramas lineales. Como se requieren dosis relativamente elevadas de oro-198, se esta estudiando la posibilidad de emplear otros isotopos. Tambien se esta ensayando un antropogammametro perfeccionado con el fin de facilitar la exploracion. (author) [Russian] Skennirovanie mozhet pomoch' pri ocenke ob{sup e}ma i raspredelenija gematopojeticheskogo kost- nogo mozga -trudnoj zadache dlja aspiracii ili biopsii. S pomoshh'ju skennera s zolotym- vol'framovym fokusirujushhim kollimatorom diametrom 61 mm v Okridzhskoj nacional'noj laboratorii posle vnutrivennogo vvedenija kolloidal'nogo zolota-198 byli polucheny chetkie ochertanija kostnogo mozga, prichem izvestno, chto retikulo-jendotelial'naja funkcija kostnogo mozga sootvetstvuet oblastjam gematopojeza. Skennirovanie provodilos' u pacientov s normal'nym gematopojezom i s raznymi narushenijami krovi, naprimer s ochagovym porazheniem kostnogo mozga, ostroj i hronicheskoj lejkemiej, istinnoj policitemiej, mielofibrozom, mnozhestvennoj mijelomoj i limfomoj. V svjazi s retikulojendotelial'noj aktivnost'ju v pecheni i selezenke izobrazhenie kostnogo mozga zatemneno v central'nom otdele. Ochercheny tela pozvonkov, mezhpozvonochnye diski, kosti taza i dlinnye kosti, a v grudnoj kletke grudina i grudnye pozvonki. Obnaruzheny takzhe ochagovye porazhenija. Otdel'nye rebra ne vidny iz-za dyhatel'nyh dvizhenij. Pri razrastanii kostnogo mozga ego mozhno videt' v kolennoj oblasti, vkljuchaja oblast' sustava . Pojavilas' vozmozhnost' svjazat' jeti skenogrammy s dannymi aspiracionnoj biopsii i s linejnymi diagrammami. V svjazi s tem, chto trebujutsja sravnitel'no bol'shie dozy zolota-198, issleduetsja vozmozhnost' primenenija drugih izotopov. Dlja poluchenija skennogramm, imejushhih bol

 9. The Prying Eye: Ethics of Photojournalism.

  Science.gov (United States)

  Mundt, Whitney R.; Broussard, E. Joseph

  A national sample of journalists, consisting of 700 television news photographers, newspaper photographers, television news directors, newspaper editors, and journalism educators, was asked to evaluate the ethical conduct in eight situations involving alleged invasion of privacy by photography. The respondents found journalistic conduct to be…

 10. UPORABA DIGITALNEGA FOTOAPARATA PRI MULTIMODALNEM NADZORU OKOLJA

  OpenAIRE

  Sedej, Gašper

  2011-01-01

  V diplomskem delu opisujemo sistem, ki smo ga razvili za multimodalni oddaljeni nadzor okolja. Sistem je sestavljen iz več komponent, med katerimi ima ključno vlogo digitalni fotoaparat. Ta je uporabljen za zajemanje žive slike in hkrati tudi fotografij z visoko ločljivostjo. Fotoaparat nadzira računalniški strežnik, ki poganja programsko opremo gPhoto. Video zajemamo preko fotoaparatovega analognega priključka in slikovnega pretvornika, ki pretvori analogni video signal v digitalnega. Strežn...

 11. Pri delezhke Tsheburashki mehh letit po storonam

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Vene ärimees ostab ameerika kompaniilt Films by Jove kollektsiooni nõukogude multifilmide (547 filmi) levitamisõigused, et anda need üle loodavale laste telekanalile Venemaal. Lähemalt laste multifilmide lemmikkangelasest Tsheburashkast, mille loojaks kirjanik Eduard Uspenski

 12. Development of Geiger-Mueller counters for operation at high temperatures; Mise au point de compteurs Geiger-Mueller fonctionnant a haute temperature; Razrabotka schetchikov Gejgera-Myullera, rabotayushchikh pri povyshennoj temperature; Contadores Geiger-Mueller que funcionan a temperaturas elevadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Draghicescu, M [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania)

  1962-04-15

  Counters of this type are necessary for radioactive logging at great depths; they have to operate normally at temperatures up to 180{sup o}C. In order to preserve their characteristics under such conditions, the work function of the cathode has been improved by a special treatment. Tests have been made on counters with graphite, copper and wolfram cathodes in a glass envelope. The method is simple, and can easily be employed in industry. (author) [French] De tels compteurs sont necessaires pour le sondage radioactif aux grandes profondeurs; ils doivent fonctionner dans des conditions normales jusqu'a la temperature de 180{sup o}C. Afin qu'ils puissent conserver leurs caracteristiques jusqu'a cette temperature, on a agi sur le travail de sortie de la cathode par un traitement adequat. On a fait l'essai sur des compteurs avec cathode de graphite, de cuivre ou de tungstene, dans un ballon de verre. La methode proposee est simple et peut etre appliquee facilement dans l'industrie. (author) [Spanish] Se requiere este tipo de contador para la determinacion de la radiactividad a grandes profundidades; debe ser capaz de funcionar normalmente a temperaturas hasta de 180{sup o}C. A fin de que sus caracteristicas se conserven inalteradas hasta tales temperaturas, se ha modificado la funcion de trabajo del catodo mediante un tratamiento adecuando. Se han ensayado contadores con catodo de grafito, de cobre o de wolframio en un balon de vidrio. El metodo propuesto es simple y puede aplicarse facilmente en la industria. (author) [Russian] Podobnye schetchiki neobkhodimy dlya radioaktivnogo karottazha na bol'shikh glubinakh; oni dolzhny funktsionirovat' v normal'nykh usloviyakh pri temperature do 180{sup o}C. Nakonets, dlya togo, chtoby oni mogli sokhranyat' svoi osobennosti pri ehtoj temperature, bylo obrashcheno vnimanie na rabotu katodnogo vykhoda pri pomoshchi sootvetstvuyushchej obrabotki. Byl proveden opyt na schetchikakh s grafitovym, mednym ili vol'framovym katodom v

 13. The Relationship between Blood Injury and Absorbed Dose in Criticality Accidents; Relations entre la Deterioration du Sang et la Dose Absorbee lors d'Accidents Dus a la Formation d'un Etat Critique; Svyaz' mezhdu velichinoj pogloshchennoj dozy pri avariyakh na reaktorakh, dostigshikh kritichnosti, i narusheniem sostava krovi; Relacion entre las Hemolesiones y la Dosis Absorbida en los Accidentes de Criticidad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dennis, J. A. [Health Physics and Medical Division, Atomic Energy Research Establishment, Harwell (United Kingdom)

  1964-03-15

  absorbidas por el tronco humano. Examina la relacion entre estas estimaciones de dosis y los valores del diagrama del recuento sanguineo basado en el sistema de valoracion propuesto por N. Wald y G. E. Thoma para las desviaciones con respecto a los indices normales de linfocitos, neutrofilos y plaquetas en la sangre periferica. Demuestra que un parametro basado en la dosis gamma absorbida superficialmente y en la actividad del {sup 24}Na en la sangre concuerda mas satisfactoriamente con el diagrama mencionado y se presta mejor para pronosticar la gravedad de una radiolesion que cualquiera de las estimaciones dosimetricas corrientes. En general, la EBR de las dosis de particulas pesadas de retroceso deducida de estas observaciones armoniza con los valores obtenidos en experimentos realizados con perros. (author) [Russian] Dlja opredelenija dozy, pogloshhennoj poverhnost'ju tela cheloveka,vychisljalis' dozy nejtronnogo i gamma-obluchenij dlja lic, podvergshihsja oblucheniju pri avarijah na reaktorah, dostigshih kritichnosti. Izuchalas' svjaz' mezhdu jetimi dozami i ''profil'nym sostavom krovi'' po metodu M. Uolda i Dzh. Toma dlja otklonenij ot normy limfocitov, nejtrofil'nyh lejkocitov i trombocitov. Pokazano, chto velichina dozy, poluchennaja pri podschete poverhnostnoj pogloshhennoj dozy gamma- obluchenija i urovnja aktivnosti natrija-24 v krovi, v bol'shej stepeni soglasuetsja s profil'nym sostavom krovi i javljaetsja bolee nadezhnym prognosticheskim priznakom pri ocenke ste peni luch ev o go porazhenija, chem standartnye metody ocenki doz obluchenija. Otnositel'naja biologicheskaja jeffektivnost' doz tjazhelyh chastic otdachi, poluchennyh pri jetih nabljudenijah, v obshhem so glasuetsja s velichinami, poluchennymi v rezul'tate jeksperimentov na sobakah. (author)

 14. Compounds Labelled with Low-Energy Gamma-Ray Emitters for Medical Isotope Scanning; Gammagraphie au Moyen de Composes Marques avec des Emetteurs Gamma de Faible Energie; Soedineniya, ispol'zuemye pri meditsinskom izotopnom skennirovanii, mechennye s pomoshch'yu gamma-izluchatelej nizkoj ehnergii; Compuestos Marcados con Emisores Gamma de Baja Energia para la Exploracion Medica Mediante Isotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, K. E.; Zum Winkel, K.; Georgi, M. [Czerny-Krankenhaus der Universitat Heidelberg, Federal Republic of Germany (Germany)

  1964-10-15

  por los tejidos del cuerpo limita la profundidad a que las lesiones pueden ser visualizadas. En organos de grandes dimensiones, como el higado, se evita la superposicion de las radiaciones procedentes de la parte posterior del organo, lo que permite detectar mejor las lesiones superficiales. El. emisor,gamma de baja energia mas importante es el {sup 125}I. Para la exploracion de la tiroides se utiliza en forma de yoduro. El Rosa Bengala marcada con {sup 125}I es un compuesto adecuado para la exploracion del higado. Tambien puede utilizarse albumina desnaturalizada por el calor, marcada con {sup 125}I. Para la exploracion del rinon se ha comprobado que el hipuran marcado con {sup 125}I da buenos resultados cuando se inyecta por via intramuscular con hialuronidasa a fin de lograr un nivel uniforme de radiactividad en este organo. Otro emisor gamma de baja energia muy util para la exploracion medica es el {sup 197}Hg que puede utilizarse en forma de cloruro para la exploracion de los rinones y el bazo. Deben tomarse precauciones especiales para evitar la superposicion del rinon y el bazo. La exploracion da mejores resultados si se utiliza {sup 197}Hg marcado con neohidrina. Este compuesto puede emplearse tambien para la localizacion de tumores del cerebro. Los autores presentan centelleogramas tipicos de tumores de la tiroides, del higado, del bazo, del rinon y del cerebro obtenidos con emisores gamma de baja energia y con nuclidos y compuestos tradicionales, y examinan las ventajas que ofrecen los primeros. (author) [Russian] Gammaizluchateli nizkoj jenergii imejut osobye preimushhestva pri ispol'zovanii ih dlja medicine - skogo scintilljacionnogo skennirovanija po dvum prichinam: 1. Svincovaja zashhita kollimatorov znachitel'no jeffektivnee. Pojetomu mozhno primenjat' tonkostennye kollimatory s mnogokratnoj fokusirovkoj, dobivajas' pri jetom naibol'shego geometricheskogo razreshenija, i v svjazi s jetim- vozmozhnosti obnaruzhenija nebol'shih porazhenij. 2. Pogloshhenie

 15. El silenciamiento de la proteína priónica celular (PrPC mediante RNA de interferencia (siRNA reduce la infección por HSV-1 y HSV-2 en células SK-SY5Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Ortega-Soto

  2012-01-01

  Full Text Available Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs son enfermedades neurodegenerativas fatales que afectan a humanos y ciertas especies animales. La hipótesis más aceptada indica que el agente infeccioso, denotado como prion y compuesto principalmente por la Proteína Priónica Scrapie (PrPSc, corresponde a una conformación anormal de una proteína codificada por el huésped denominada Proteína Priónica Celular (PrPC, cuya función es aún desconocida; sin embargo, la expresión ubicua de PrPC así como su elevado grado de conservación entre especies, sugieren un papel importante para esta proteína. En este trabajo se detectó a la PrPC en diferentes tipos celulares incluyendo un cultivo primario de células de peces (Tilapia, Oreochromis spp.. Además, basándonos en la secuencia de la PrPC humana, se diseñó un RNA de interferencia (siRNA con el fin de silenciar el gen PRNP en células neuronales SK-SY5Y. El siRNA diseñado inhibió la expresión de PrPC a lo largo de las 96 h post-transfección y las células silenciadas fueron menos susceptibles a la infección por HSV-1 y HSV-2, en comparación con células no transfectadas con el siRNA.

 16. Scanning Techniques for Brain-Tumour, Localization; Techniques Scintigraphies pour la Iocalisation des Tumeurs Cerebrales; Tekhnika skennirovaniya pri opredelenii lokalizatsii opukholej mozga; Tecnicas Centelleograficas para la Localizacion de Tumores Cerebrales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duggan, M. H.; Brice, J.; Jones, E.; Mallard, J. R.; Myers, M. L. [Department Of Medical Physics, Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, London (United Kingdom)

  1964-10-15

  facilitar la percepcion de anomalias no muy alejadas de los limites de deteccion en sistemas detectores moviles. En la memoria se estudia la posibilidad de utilizar analizadores multicanales para aplicar esas tecnicas y permitir al mismo tiempo un nuevo y util procedimiento de presentacion del centelleograma tanto en los sistemas moviles como en los estacionarios. (author) [Russian] Ustanovka dlja cvetnogo skennirovanija (Annotacija SM-51/25) ispol'zovalas' dlja sken- nirovanija dvuh vidov opuholej mozga: v odnom sluchae po pozitronnomu izlucheniju As{sup 74} , v drugom-po gamma-izlucheniju mechennogo J{sup 131} al'bumina s ispol'zovaniem fokusirujushhego kollimatora. Sravnivajutsja rezul'taty jetih dvuh vidov issledovanij. Mjet'jus,pri issledovanii opuholej u krys,pokazal, chto limonnokislyj Bi'uti javljaetsja osobenno udobnym materialom dlja opredelenija lokalizacii opuholej mozga, i v nastojashhee vremja provoditsja tret'ja serija klinicheskih issledovanij s primeneniem jetogo materiala, ispol'zovaniem gamma-detektirovanija i fokusirujushhego kollimatora. Privodjatsja predvaritel'nye rezul'taty jetih issledovanij . Fokusirujushhie kollimatory, primenennye vmeste s gamma-izluchajushhimi izotopami, imejut glubokij geometricheskij fokus; polucheny izoschetnye harakteristiki dlja tochechnyh istochnikov, ne zavisjashhie ot glubiny do 20sm. Jeksperimental'nye rezul'taty, poluchennye dlja celogo rjada kollimatorov, javilis' osnovoj dlja konstrukcii takih kollimatorov s zadannoj specifikaciej. Stacionarnoe detektornoe skennirovanie u bol'nyh s opuholjami mozga bylo provedeno s pomoshh'ju gamma-kamery s vosproizvodjashhim zapominajushhim ustrojstvom. Preimushhestva takoj apparatury zakljuchajutsja v bol'shej chuvstvitel'nosti i bolee bystroj vizualizacii kartiny raspredelenija radioaktivnosti, chto daet vozmozhnost' provedenija issledovanij v dinamike. K problemam, voznikajushhim v svjazi s jetoj apparaturoj, otnosjatsja trudnost' markirovki anatomicheskih struktur i

 17. Il’ich’s Native Land Today,

  Science.gov (United States)

  1982-09-28

  riil t". r1*1e.re taft fat 2vv**,cvq 4 t"~ ~J1 of labor by 22 April 1970. for industrial enterprises to inerease the profit in 1970 in camparios with...two minuts another vehicle moves out to carry out the exerolte. The tank which was driven n the route by a third course student, Acosoal wsaer Turly...should we meet the great date with new successes in labor , but also with serious deeds in the communist upbringing of the youth. We are living in the

 18. Design of fast tuning elements for the ITER ICH system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swain, D.W.; Goulding, R.H.

  1996-05-01

  The coupling between the ion cyclotron (IC) antenna and the ITER plasma (as expressed by the load resistance the antenna sees) will experience relatively fast variations due to plasma edge profile modifications. If uncompensated, these will cause an increase in the amount of power reflected back to the transmitter and ultimately a decrease in the amount of radio frequency (rf) power to the plasma caused by protective suppression of the amount of rf power generated by the transmitter. The goals of this task were to study several alternate designs for a tuning and matching (T ampersand M) system and to recommend some research and development (R ampersand D) tasks that could be carried out to test some of the most promising concepts. Analyses of five different T ampersand M configurations are presented in this report. They each have different advantages and disadvantages, and the choice among them must be made depending on the requirements for the IC system. Several general conclusions emerge from our study: The use of a hybrid splitter as a passive reflected-power dump [''edge localized mode (ELM)-dump''] appears very promising; this configuration will protect the rf power sources from reflected power during changes in plasma loading due to plasma motion or profile changes (e.g., ELM- induced changes in the plasma scrape-off region) and requires no active control of the rf system. Trade-offs between simplicity of design and capability of the system must be made. Simple system designs with few components near the antenna either have high voltages over considerable distances of transmission lines, or they are not easily tuned to operate at different frequencies. Designs using frequency shifts and/or fast tuning elements can provide fast matching over a wide range of plasma loading; however, the designs studied here require components near the antenna, complicating assembly and maintenance. Capacitor-tuned resonant systems may offer a good compromise

 19. Ich glaube nicht an übersinnliche Kraft hinter Naturgesetzen

  CERN Document Server

  2005-01-01

  The European Organisation for Nuclear Research CERN in Geneva is the leader in research sector of the elementary particles. And a sud-tyrolean has an essential interest in it. Südtirol Online speaks with this physicist about Universe, the smallest components in nature, and about the question: "What is behind?"

 20. ICH Guidelines-compliant HPLC-UV Method for Pharmaceutical ...

  African Journals Online (AJOL)

  NICOLAAS

  samples; (2) the method devoted to analysis of plasma samples is relying on intensive and costly ... by Saudi Food & Drug Authority Laboratories (Riyadh, Saudi. Arabia). .... The ruggedness of the method was evaluated by altering the .... PDGFRb+ perivascular progenitor cells in tumours regulate pericyte differentiation and ...

 1. Wissensmanagementsysteme in Schulen oder: wie bringe ich Ordnung ins Chaos?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Breiter

  2002-11-01

  Full Text Available Die zunehmende Ausstattung von Schulen mit digitalen Medien wird zu einer Herausforderung für die Organisationsentwicklung. Digitale Materialien der Lehrkräfte sowie Schülerarbeiten in digitalisierter Form wachsen tagtäglich an. Bisher fehlen geeignete organisatorische und technische Möglichkeiten zur Archivierung, Verteilung und Nutzung. In Unternehmen hat sich mit dem Begriff Wissensmanagement ein organsatorisches Konzept etabliert, das die Nutzung der Ressource Wissen optimieren will. Um diese Prozesse zu unterstützen, wurden und werden informations- und kommunikationstechnische Werkzeuge entwickelt, deren Übertragung auf den Schulbereich aufgrund dessen organisatorischer Komplexität aber scheitern muss. In diesem Beitrag werden diese Besonderheiten herausgestellt und die Erfahrungen mit der Entwicklung eines webbasierten Wissensmanagementsystems in Zusammenarbeit mit Schulen skizziert.

 2. ICH antenna development on the ORNL RF Test Facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gardner, W.L.; Bigelow, T.S.; Haste, G.R.; Hoffman, D.J.; Livesey, R.L.

  1987-01-01

  A compact resonant loop antenna is installed on the ORNL Radio Frequency Test Facility (RFTF). Facility characteristics include a steady-state magnetic field of ∼ 0.5 T at the antenna, microwave-generated plasmas with n e ∼ 10 12 cm -3 and T e ∼ 8 eV, and 100 kW of 25-MHz rf power. The antenna is tunable from ∼22--75 MHz, is designed to handle ≥1 MW of rf power, and can be moved 5 cm with respect to the port flange. Antenna characteristics reported and discussed include the effect of magnetic field on rf voltage breakdown at the capacitor, the effects of magnetic field and plasma on rf voltage breakdown between the radiating element and the Faraday shield, the effects of graphite on Faraday shield losses, and the efficiency of coupling to the plasma. 2 refs., 4 figs

 3. The Use Of {sup 15}N in the Study of Nitrogen Uptake and Metabolism in Plants; Primenenie azota-15 pri izuchenii vzaimodejstviya azotnykh udobrenij s pochvoj i usvoeniya ikh rasteniyami

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gyrbuchev, I.; Dinchev, D. [Institut Pochvovedenija Im.N. Pushkarova, Sofija (Bulgaria)

  1968-07-01

  sledujushhih svobodnyh aminokislotah: arginine, gistidine, lizine i amidoasparagine. V svjazannyh aminokislotah - alanine, treonine, serine i glicine - soderzhalos' naibol'shee kolichestvo 15N. Primenenie fosfora uvelichivalo kolichestvo azota v aminokislotah. Ustanovleno, chto oborot azota byl samym bol'shim v hlorofille i konstitutivnyh belkah. Pri issledovanii kachestva pshenichnyh zeren bylo ustanovleno, chto naibol'shee kolichestvo azota bylo obnaruzheno v gljutenine, zatem vo frakcijah ostatochnogo azota, prolamina i vodorastvorimyh azotnyh soedinenijah. Naimen'shee kolichestvo bylo obnaruzheno v albumine i globuline.

 4. Report of the PRI biofuel-ethanol; Rapport du PRI biocarburant-ethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This evaluation report presents three research programs in the framework of the physiological behavior of the yeast ''Saccharomyces cerevisiae'', with high ethanol content. These studies should allowed to select an efficient yeast for the ethanol production. The first study concerns the development of an enzymatic process for the hydrolysis and the fermentation. The second study deals with the molecular and dynamical bases for the yeast metabolic engineering for the ethanol fuel production. The third research concerns the optimization of performance of microbial production processes of ethanol. (A.L.B.)

 5. Report of the PRI biofuel-ethanol; Rapport du PRI biocarburant-ethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This evaluation report presents three research programs in the framework of the physiological behavior of the yeast ''Saccharomyces cerevisiae'', with high ethanol content. These studies should allowed to select an efficient yeast for the ethanol production. The first study concerns the development of an enzymatic process for the hydrolysis and the fermentation. The second study deals with the molecular and dynamical bases for the yeast metabolic engineering for the ethanol fuel production. The third research concerns the optimization of performance of microbial production processes of ethanol. (A.L.B.)

 6. Detennination Qf Optimuni on-fann Seed Pri~ing Time for Maize ...

  African Journals Online (AJOL)

  maize seed to on-far111 priming is an important development which can be used to improve ... Key words: semi-arid: crop establishment; sorghum; maize: on-farm seed priming; Zimbapwe. ... faster growth and higher yield after seed prim-, ing.

 7. Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania = Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Ćwikła

  2016-09-01

    Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use   Sandra Ćwikła1, Dominik Olejniczak2   1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: smartfon, zachowania zdrowotne, uzależnienie, internet Key words: Smartphone, Health Behavior, Addiction, Internet     Streszczenie Wprowadzenie: Badania pokazują, że smartfon staje się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Powodem, dla którego ludzie chętnie kupują i użytkują smartfony jest ich wielozadaniowość. Zadaniem aplikacji mobilnej jest niezależne od czasu i miejsca umożliwienie użytkownikom dostępu do informacji, komunikacji oraz rozrywki. Celem głównym badania własnego było określenie stopnia uzależnienia respondentów od smartfonów. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzone zostało za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kwestionariusz został wypełniony anonimowo przez 319 osób. Wyniki: Ponad 2/3 badanych deklaruje, że używa telefonu przez cały dzień bądź kilkanaście razy dziennie. Badanie własne pokazuje, że ponad połowa respondentów używa smartfony do celów służbowych (30% lub służbowych I prywatnych (41%. Ponad połowa (58% respondentów nie wyobraża sobie spędzenia tygodnia bez telefonu. Spośród wszystkich respondentów, aż 65% zaliczyłoby samych siebie do osób zależnych od smartfona. Wnioski: Praca biurowa jest często związana z używaniem telefonu komórkowego, co może być również powodem uzależnienia. Smartfony stały się nieodłącznym i niezastąpionym

 8. The Subcritical Assembly for High-Temperature Use; Assemblage Sous-Critique Pour Emploi a Haute Temperature; K voprosu o podkriticheskoj sborke dlya ispol'zovaniya pri vysokikh temperaturakh; Conjunto Subcritico para Temperatura Elevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sakurai, Y.; Sekiya, T.; Suita, T. [Osaka University (Japan); Hishida, H.; Hamada, H.; Nagashima, K. [Sumitomo Atomic Energy Industries Group (Japan)

  1964-04-15

  vysokotemperaturnoj oblasti primenjaetsja gelij. Jeti vysokotemperaturnye gazovye petli proektirujutsja takim obrazom, chto ih mozhno ispol'zovat' dlja issledovanija voprosov neposredstvennogo prevrashhenija atomnoj jenergii v jelektricheskuju. Sborki osnashhajutsja sistemami upravlenija i kontrol'no-izmeritel'nymi sistemami podobno nebol'shim atomnym reaktoram. V nastojashhee vremja izuchaetsja jeksperimental'nyj metod opredelenija laplasiana sistemy i issleduetsja nailuchshaja shema raspolozhenija istochnika impul'snyh nejtronov i detektorov. Dalee, razrabatyvaetsja unikal'nyj metod izmerenija plotnosti potokov nejtronov pri vysokoj temperature. Nakonec, predpolagaetsja izuchit' vopros o vlijanii vysokoj temperatury na parametry reaktora. (author)

 9. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Science.gov (United States)

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  minerałów miedzionośnych oraz rodzajem ich skupień i wpryśnięć. Niezwykle istotne jest właściwe rozpoznanie rudy pod względem petrograficzno-mineralogicznym. Znajomość właściwości przerabianej rudy pozwala na pełniejsze jej wykorzystanie poprzez właściwe prowadzenie i sterowanie procesami, dobór ich parametrów takich m.in. jak: czas mielenia, parametry klasyfikacji, rodzaj odczynników flotacyjnych, czas flotacji. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz mikroskopowych, analizy obrazów zdjęć skaningowych oraz procedury wykorzystania otrzymanych informacji do identyfikacji typów rud (zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania składów litologicznych). W badaniach wykorzystano rudę miedzi, pochodzącą z jednego z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Pobrane próbki rudy reprezentowały każdy z trzech typów litologicznych występujących w krajowych złożach: węglanową, łupkową oraz piaskowcową. Przeprowadzono ilościową analizę mineralogiczno-petrograficzną przy pomocy mikroskopu optycznego w świetle odbitym, a wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2. Wyniki te określają ilościowo stopień uwolnienia i zrosty dla jednego rodzaju minerału. Pokazano także przykładowe zdjęcia mikroskopowe zgładów poszczególnych typów litologicznych rud oraz próbek proszkowych tych typów (rys. 1 i 2). W kolejnym etapie badań wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy. Zdjęcia morfologii próbek uzyskane z mikroskopu elektronowego (obrazy SEM) były przedmiotem komputerowej analizy obrazu, umożliwiającej mikrostrukturalną klasyfikację ilościową typów rud. Analizowano wszystkie próbki poszczególnych typów litologicznych rudy miedzi: węglanowej, łupkowej i piaskowcowej oraz mieszanki tych typów w trzech klasach ziarnowych: 0÷45 μm, 45÷71 μm i 71÷100 μm. Celem przekształceń wykorzystanych w procedurze komputerowej analizy obrazu jest otrzymanie poprawnie posegmentowanego obrazu binarnego, kt

 10. One vision, one platform, one company – power of one. Czy nowy system biblioteczny zrewolucjonizuje bibliotekę?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2007-01-01

  Full Text Available Od momentu, gdy w polskich bibliotekach zaczęto wprowadzać zintegrowane, zautomatyzowane systemy biblioteczne – minęło już ponad dziesięć lat. W ciągu tego czasu zaobserwowano olbrzymi rozwój technologii informacyjnych powodujący upgrade bazy, nowe wersje i uaktywnianie nowych funkcji programów bibliotecznych. Użytkowników Horizona czeka wkrótce wdrożenie innowacyjnego systemu Symphony (Rome. Artykuł prezentuje jego specyfikację zaprezentowaną podczas konferencji użytkowników systemów firm Sirsi i Dynix, która odbyła się w Barcelonie w maju 2007 roku. Artykuł ma również pobudzić dyskusję – jakiego systemu bibliotecznego potrzebują biblioteki XXI wieku. W jakim programie pracować chcą bibliotekarze, jak zmodyfikować opcje modułów, by dostosowywać je do aktualnych zmian na rynku, nowych technologii oraz wciąż rosnących potrzeb bibliotek i ich użytkowników.

 11. Direct Measurement of Tritium in Biological Materials with the Liquid Scintillation Counter; Determination quantitative directe du tritium dans les substances biologiques, au moyen de compteurs a scintillations a liquides; Neposredstvennoe izmerenie kolichestva tritiya v biologicheskikh materialakh pri pomoshchi zhidkogo stsintillyatsionnogo schetchika; Determinacion cuantitativa directa del tritio en sustancias biologicas mediante contadores de centelleador liquido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Halvorsen, K [Institutt for Atomenergi, Kjeller, Lillestroem (Norway)

  1962-01-15

  muestras de tejidos de raton a los que se habia inyectado previamente timidina marcada con tritio. Despues de inyectar al raton una dosis del orden de 1 {mu}c de timidina tritiada por gramo de peso corporal, se pudieron seguir durante un mes las transformaciones metabolicas de la timidina incorporada al acido desoxirribonucleico (DISIA) de los distintos tejidos. (author) [Russian] V literature uzhe soobshchalos' o sposobakh izmereniya kolichestva tritiya v tkanyakh zhivotnykh i v izolirovannykh srezakh tkanej. Odnako pri vsekh opisyvaemykh rabotakh dlya otscheta impul'sov obraztsov primenyalsya zhidkostnyj stsintillyatsionnyj spektrometr sovpadenij. Pri vypolnenii nastoyashchej raboty dlya izmerenij byl ispol'zovan zhidkostnyj stsintillyatsionnyj schetchik s odnim fotoehlementom. Issledovalis' glavnym obrazom neposredstvennoe rastvorenie tkanej zhivotnykh v giamine 10-KH i otschet impul'sov vzvesi liofilirovannoj tkani v stsintilliruyushchikh gelyakh. Razlichnye tkani, kak naprimer, pechen', kishechnik, krov' i kozha mogut byt' neposredstvenno rastvoreny v giamine i aktivnost' ikh izmerena s tochnost'yu do 10-15 protsentov. Budut obsuzhdeny metody vvedeniya popravki na gashenie i nekotorye yavleniya fosforestsentsii, poskol'ku oni vliyayut na otschet impul'sov v schetnom ustrojstve s edinym fotoehlementom. KHotya chuvstvitel'nost' ehtogo metoda predstavlyaetsya neskol'ko men'shej, chem pri ispol'zovanii schetchika sovpadenij, odnako ehtot metod udovletvoritelen dlya mnogikh vidov primenenij. Predstavlyaemaya rabota byla provedena na obraztsakh tkanej myshi posle predvaritel'noj in{sup e}ktsii mechennogo tritiem timidina. Pri vpryskivanii v mysh' dozy priblizitel'no v 1 mikrokyuri tritirovannogo timidina na gramm vesa ee tela, metabolicheskaya sud'ba timidina, pogloshchennogo deoksiribonukleinovoj kislotoj razlichnykh tkanej, mogla byt' proslezhena v techenie tselogo mesyatsa. (author)

 12. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: zdolność do pracy zawodowej, obciążenie psychospołeczne, pielęgniarstwo. Key words: work ability, psychosocial load, nursing.       Streszczenie Wstęp. Każdego roku wśród Polaków zwiększa się odsetek osób starszych. Starzenie się społeczeństwa sprawia, że w kraju rośnie zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Tymczasem wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem w Polsce należy do najniższych w Europie. Niedobór kadr wymusza na pracujących wykonywanie większej liczby zadań w tym samym czasie, obciążając ich organizm zarówno w wymiarze fizycznym jaki i psychologicznym. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena zdolności do pracy zawodowej i zagrożeń psychospołecznych wśród personelu pielęgniarskiego .Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek. Badania prowadzono przy użyciu: Indeksu zdolności do pracy zawodowej (WAI, części D Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz autorskiej ankiety. Wyniki. Zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oceniono na umiarkowaną (44,4% oraz dobrą (44,4%. Uzyskano silną korelację ujemną pomiędzy wynikiem wskaźnika WAI a wiekiem (r=-0,68; p=0,002 oraz stażem pracy ogółem(r=-0,55; p=0,02. Istotną korelację zdolności do pracy zawodowej, tym razem dodatnią, otrzymano w zestawieniu z oceną satysfakcji zawodowej (r=0,61, p=0,007. Wnioski. Zdolność do pracy zawodowej wśród badanych pielęgniarek znajduje się na poziomie umiarkowanym oraz dobrym. Jej poziom obniża się wraz z wiekiem, stażem pracy oraz spadkiem satysfakcji zawodowej. Na stanowisku pracy pielęgniarki wykazano występowanie wielu zagrożeń psychospołecznych.   Summary Introduction. Every year an increase is observed in the percentage of the elderly Polish population. Due to the ageing of society there is a growing demand for nursing care.  However, the employment rate of nurses in direct patient

 13. Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Gierowska-Kałłaur

  2017-12-01

  ęstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła Darzony powszechnym szacunkiem przez sobie współczesnych, posługujący się wszystkimi kresowymi językami, świetny żołnierz – Stanisław Bułak-Bałachowicz jeszcze jako podkomendny Mikołaja Judenicza, starał się o przemianowanie dowodzonego przez siebie oddziału na „Armię Ludową”, inaczej ujmując, Armię Terytorialną lub Krajową. Terytorialnym rozumieniem „białoruskości”, powiązanym z atawistycznym antybolszewizmem Bałachowicza, posłużył się Józef Piłsudski w swojej nowej kombinacji politycznej. Piłsudski postanowił wykorzystać nadarzające się romantyczne marzenie Sawinkowa o Trzeciej Rosji dla własnego celu. Rosyjski Komitet Polityczny, szable Bałachowicza i oświadczenia Wiaczesława Adamowicza ojca (Mozyrz, listopad 1920 r. miały posłużyć do budowy – Białorusi dla Białorusinów. Nie „kowieńsko-berlińskiej” i nie „sowieckiej”. „Trzeciej Białorusi”. Białorusi przyjaznej Polsce. W wyniku rozmów z Sawinkowem, budowniczym „Trzeciej Rosji”, po 6 marca 1920 r. (tzw. Nota Milleranda Piłsudski zaangażował się we wspieranie (również finansowe Rosyjskiego Komitetu Politycznego. Na podstawie umowy Polskiego Naczelnego Dowództwa z B. W. Sawinkowem wszystkie formacje rosyjskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały podporządkowane politycznie B. Sawinkowowi. 27 sierpnia 1920 r. z rozkazu Naczelnego Dowództwa Bałachowicz zawarł z Sawinkowem tajną umowę. Obaj z Sawinkowem dążyć mieli do zwołania w przyszłości Zgromadzenia Ustawodawczego, ziemi dla ludu, demokracji i utworzenia Związku Narodów (federacji. W przypadku posunięcia się oddziału Bułak-Bałachowicza „w głąb terytorium rosyjskiego” miały być przy nim zorganizowane samorząd lokalny i zarząd administracyjny. Właśnie w ten sposób Bułak-Bałachowicz miał być wykonawcą kolejnego „pomysłu” J. Piłsudskiego „na Białoruś”.

 14. Metodologija postavljanja diferencijalnih jednačina pri istraživanju dinamičkih parametara konstrukcije lansirne rampe na vozilu točkašu / Methodology make of differential equations at investigation of dynamic parameters of constructions of launcher on vehicle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlado P. Đurković

  2007-07-01

  Full Text Available U radu se određuju optimalni parametri konstrukcije lansirne rampe: položaj tačke vešanja hidrocilindra na rampi, dužina i materijal rampe, koeficijent viskoznog trenja ulja u hidrocilindru, koeficijent krutosti lansirne rampe i hidrocilindra, poprečni presek rampe, itd. Radi toga postavlja se mehanički model sa tri stepena slobode kretanja i odgovarajući model u vidu sistema od tri nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda. Numeričkom analizom dobijenog matematičkog modela (primenom programskog jezika Compaq Visual Fortran, Version 6.5 dolazi se do optimalnosti pojedinih parametara. Dobijeni rezultati, predstavljeni u grafičkoj formi, mogu da budu veoma korisni projektantima raketnih lansera, kako stabilnih, tako i mobilnih, pri razvoju novih konstrukcija i modifikaciji postojećih. / This paper determines optimal construction parametrics of a missile launcher place of hydro-cylinder on launcher, length and material of ramp of launcher coefficient of the viscosity of friction oil in hydro-cylinder, coefficient of stiffness of launcher and hydro-cylinder, cross-section of launcher etc. In this purpose appointment mechanical model with three degrees of freedom motion and analogous model of system of three nonlinear differential equation second order. Numerical analysis obtained mathematical model (programming with language Compaq Visual Fortran, Version 6.5 coming to optimal parameters. Obtained results that are presented in graphical shapes can be very useful for designing stable and mobile missile launchers, both for development of new constructions and modification of existing structures.

 15. Plasma Containment and Stability in a Megajoule Theta-Pinch Experiment; Confinement et Stabilite du Plasma dans un Dispositif a Striction Azimutale de un Megajoule; Uderzhanie i ustojchivost' plazmy pri provedenii ehksperimenta s' megadzhoulevym teta-pinchem; Confinamiento y Estabilidad del Plasma en un Experimento de Estriccion Azimutal de 1 MJ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bodin, H. A.B.; Green, T. S.; Newton, A. A.; Niblett, G. B.F.; Reynolds, J. A. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Culham Laboratory, Abingdon, Berks. (United Kingdom)

  1966-04-15

  tecnicas: las principales son la interferometrta optica para evaluar el numero total de particulas capturadas, un analisis de la emision en la zona continua del espectro visible para obtener la densidad de lineas en funcion de la posicion axial, y el empleo de microsondas piezoelectricas de presion para medir el tamaflo de la abertura de perdidas. Los resultados muestran que el plasma sufre difusion del campo magnetico en las fases iniciales y enfriamiento de los electrones por irradiacion debida a impurezas o por conduccion termica a lo largo de las lineas de fuerza. Como consecuencia, el valor {beta} del plasma desciende a 0,5 aproximadamente, a la densidad magnetica maxima, con lo que se agrandan las aberturas magneticas de los extremos de la bobina, originando asi el escape axial del plasma. Los principales problemas aun pendientes de solucion se refieren al perfeccionamiento de un dispositivo de precalentamiento que permita obtener un plasma de temperatura mas elevada con un valor {beta} proximo a la unidad, y a la reduccion de la velocidad de perdida de energia delos electrones. (author) [Russian] Pri provedenii poslednih jeksperimentov po polucheniju vysokotemperaturnoj plazmy na tetatrone byla ispol'zovana bystraja megadzhoulevaja batareja kondensatorov. Odnozahodnaja katushka, dlinoj 200 sm i diametrom 10 sm, sozdaet pole intensivnost'ju 76 kg s poluperiodom 12 mksek. Dejterievyj gaz ispol'zuetsja pri nachal'nyh davlenijah v diapazone 10-50 militor. i predvaritel'no ioniziruetsja aksial'nym tokom. Posledujushhee smeshhenie plazmy k stenkam kvarcevoj razrjadnoj trubki ustranjaetsja v rezul'tate umen'shenija izgiba uderzhivajushhih magnitnyh silovyh linij s ispol'zovaniem linii parallel'nogo polosnogo propuskanija mezhdu katushkoj i kollektorom. Budet obsuzhden vopros o proishozhdenii krugovogo dvizhenija plazmy s maloj amplitudoj vokrug central'noj osi ravnovesija, tak nazyvaemogo javlenija ''kachanija''. Obshhie osobennosti razrjada analizirovalis' putem

 16. The adsorption of hydrogen on a molecular sieve at -196{sup o}C and the observation of an isotope effect; Adsorption d'hydrogene sur un tamis moleculaire a -196{sup o}C et observation d'un effet isotopique; Absorbtsiya vodoroda na molekulyarnom fil'tre pri -196{sup o} i nablyudenie rezul'tatov dejstviya izotopov; Adsorcion de hidrogeno en un tamiz molecular a -196{sup o}C y observacion de un efecto isotopico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duncombe, W G [Wellcome Research Laboratories, Beckenham, Kent (United Kingdom)

  1962-03-15

  adsorbio en el tamiz molecular cerca del 99 % del hidrogeno inicial antes de comenzar la desorcion por bombeo. Por lo tanto, parece probable que el considerable fraccionamiento observado tenga lugar principalmente durante la desorcion y que el efecto carezca de importancia cuando el tamiz se emplea para manipular pequenos volumenes de isotopos del hidrogeno ya que, por lo general, la desorcion total se efectuara por calentamiento. (author) [Russian] Ispytyvalsya molekulyarnyj fil'tr Linde 4 A v kachestve vozmozhnogo sredstva obrashcheniya s nebol'shimi ob{sup e}mami izotopov vodoroda v vakuume, vmesto primenyayushchegosya v nastoyashchee vremya nasosa Toiplera. Davlenie ravnovesiya (P) izmeryaetsya razlichnymi ob{sup e}mami (V) vodoroda, absorbiruemogo odnim grammom fil'tra pri temperature -196{sup o}. EHksperimenty s aktivirovannym drevesnym uglem pokazyvayut preimushchestvo fil'tra kak absorbenta vodoroda. Odin gramm fil'tra v sisteme s ob{sup e}mom v 500 ml absorbiruet okolo 97 % odnogo ml obraztsa vodoroda. Absorbtsiya neznachitel'na pri temperature -78{sup o}, i desorbtsiya yavlyaetsya kolichestvennoj i b'kpro protekaet pri komnatnoj temperature. Vozmozhnost' rezul'tatov dejstviya izotopa izuchalas' putem absorbirovaniya izmeryaemykh ob{sup e}mov tritiya (5 millikyuri/mol') pri ravnomernom davlenii okolo 5 mm, pri ehtom proiskhodilo vykachivanie sistemy v periode do 15 minut i izmerenie ob{sup e}ma ostatochnogo vodoroda. Poslednij prevrashchalsya kolichestvenno v vodu, zatem v butan i gaz. Udel'naya aktivnost' byla vsegda vyshe, chem aktivnost' tritiya, kotoryj prokhodil 10 tsiklov absorbtsii i desorbtsii bez promezhutochnogo vykachivaniya s tem, chtoby ne bylo nikakikh chistykh poter' gaza. EHto imelo takuyu zhe udel'nuyu aktivnost', kak u neobrabotannogo tritiya, vzyatogo iz rezervnoj kolby. Bylo obnaruzheno, chto logarifm (ostatochnyj ob{sup e}m/nachal'nyj ob{sup e}m) proportsionalen 1/logarifm (ostatochnaya udel'naya aktivnost'/ nachal'naya udel'naya aktivnost') v

 17. Možnosti vybraných kvasinkových kmenů v technologii výroby piva

  OpenAIRE

  Caltová, Jana

  2014-01-01

  In this Bachelor thesis I deal with use of yeast strains by beer production. The first part of this work is dedicated to the history of beer production and the use of the yeast strains by the influence of beer. It is explaned the diference between lower and upper fermentation. It talks about the history of beer production and its technology. In the next part of my work I deal with influence of bakterium that are used in beer industry. In the end of my work I deal with the anaerobic glycolysis...

 18. Nuclear geophysics in prospecting for ore and coal deposits; Geophysique nucleaire et prospection des gisements de charbon et autres mineraux; Yadernaya geofizika pri razvedke rudnykh i ugol'nykh mestorozhdenij; Geofisica nuclear u prospeccion de yacimientos de carbon y otros minerales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulashevich, Yu P; Voskobojnikov, G M; Muzyukin, L V

  1962-01-15

  captura de neutrones termicos del boro hace posible determinar estratos boriferos en la zona del sondeo empleando los metodos E.G.N. y E.N.N. La influencia del agua se elimina mediante sondeos inversos. Este metodo, asi como otros sistemas de exploracion por activacion neutronica, han sido aplicados tambien en diversos yacimientos de cobre, manganeso, aluminio y otros minerales. La exploracion por activacion continua esta indicada cuando el periodo de semi [Russian] Na rudnykh i ugol'nykh mestorozhdeniyakh metody yadernoj geofiziki primenyayutsya glavnym obrazom pri karotazhe razvedochnykh skvazhin. Na rudnykh i ugol'nykh mestorozhdeniyakh Sovetskogo Soyuza nakhodyat shirokoe proizvodstvennoe primenenie sleduyushchie vidy radioaktivnogo ili yadernogo karotazha (RK): plotnostnoj ili gamma-gamma karotazh (GGK) s istochnikom izlucheniya Co{sup 60}, selektivnyj gamma-gamma karotazh (SGGK) s istochnikom myagkogo izlucheniya tipa S75, nejtron-nejtronnyj karotazh (NNK) i nejtronnyj gamma karotazh s Ro-Ve istochnikom nejtronov, akti- vatsionnyj, v chastnosti nepreryvnyj, karotazh s tem zhe istochnikom, a takzhe foto-nej- tronnyj karotazh s gamma-izluchatelem Sb{sup 124}. Osnovnaya zadacha RK na rudnykh mestorozhdeniyakh - vydelenie rudnykh zon v razreze skvazhin, chto sokrashchaet intervaly oprobovaniya, i orientirovochnaya otsenka soderzhaniya poleznogo komponenta in situ. Na ugol'nykh mestorozhdeniyakh RK reshaet zadachu opredeleniya glubiny zaleganiya, moshchnosti i stroeniya ugol'nykh plastov. ' Metody GGK i SGGK osnovany na registratsii rasseyannogo gamma-izlucheniya istochnika. Pri dostatochnoj zhestkosti izlucheniya istochnika i slaboj chuvstvitel'nosti indikatora intensivnost' rasseyannogo izlucheniya zavisit tol'ko ot plotnosti porody i rasstoyaniya mezhdu istochnikom i indikatorom. EHto sluchaj GGK, kotorym ugol'nye plasty vydelyayutsya po maksimumam rasseyannogo izlucheniya. V SGGK sushchestvenna registratsiya myagkoj chasti spektra rasseyannogo izlucheniya

 19. The Formation of Polymeric Products in Reactions of Polyvalent Recoil Atoms; Formation de Polymeres lors de Reactions Provoquees par des Atomes de Recul Polyvalents; Obrazovanie polimernykh produktov pri reaktsiyakh polivalentnykh atomov otdachi; Formacion de Polimeros en las Reacciones de Atomos de Retroceso Polivalentes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dzantiev, B. G.; Stukan, R. A.; Shvedchikov, A. P.; Shishkov, A. V. [Institut Himicheskoj Fiziki AN SSSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-04-15

  mechenyh polimernyh produktov v processe himicheskoj stabilizacii atomov otdachi sery-35 i ugleroda-14, poluchajushhihsja po jadernym reakcijam Cl{sup 35} /n, p/S{sup 35} i N{sup 14}/n, p/C{sup 14} v gazovoj i zhidkoj fazah. Mozhno predpolozhit', chto v processe stabilizacii gorjachie atomy ugleroda obrazujut metilenovye biradikaly, kotorye po svoej sposobnosti vstupat' v reakciju vo mnogom napominajut povedenie atomarnoj sery. Issledovanija provodilis' kak dlja parafinovyh (CH{sub 4}, C{sub 2}H{sub 6}), tak i dlja ciklicheskih (ciklogeksan, ciklogeksen, benzol) uglevodorod. Oblucheniju podvergalis' binarnye sistemy uglevodorod-datchik gorjachih atomov S{sup 35} i C{sup 14}. V kachestve poslednego ispol'zovalis' soedinenija CCI{sub 4}, HCl i ammiak. Obluchenie provodilos' na reaktore tipa IRT-1000 pri potoke teplovyh nejtronov 10{sup 11} - 10{sup 12} neJtron/cm{sup 2}sek. Pokazano, chto dlja razlichnyh soedinenij v zhidkoj faze do 60-90% sery-35 stabilizuetsja v forme polimera, vyhod kotorogo jekstremal'no zavisit ot sostava, prohodja cherez maksimum pri sootnoshenii komponentov, blizkom k jekvimolekuljarnomu. V gazovoj faze vyhod polimera sostavljaet 30 - 40% ot obshhej aktivnosti. Metodom radiohromatografii na bumage ustanovleno, chto mechenye polimernye produkty imejut slozhnyj sostav i predstavljajut soboj smes' dvuh kachestvenno otlichnyh tipov soedinenij, vyhod kotoryh po-raznomu menjaetsja v zavisimosti ot sootnoshenija komponentov. Uvelichenie vremeni obluchenija privodit k rostu vyhoda mechenogo polimera. V sluchae zhidkofaznoj sistemy C{sub 6}H{sub 12}-CCl{sub 4} molekuljarnyj ves S{sup 35}-soderzhashhego polimera, opredeljalsja metodom diffuzii iz kapilljara i okazalsja ravnym 5000 dlja polimera odnogo tipa i 500 - 1000 dlja drugogo. Obrazovanie vysokokipjashhego mechenogo produkta nabljudalos' takzhe pri obluchenii chistogo CCI{sub 4}. Analogichnye opyty provodilis' v sisteme jetilen -ammiak v gazovoj faze pri vysokom davlenii. Pokazano, chto v jetom sluchae

 20. Materials Control in the Fabrication of Enriched Uranium Fuels; Controle des Matieres au Cours de la Fabrication des Combustibles a Base d'Uranium Enrichi; Uchet materialov pri izgotovlenii topliva na obogashchennom urane; Control de Materiales en la Elaboracion de Combustibles de Uranio Enriquecido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cardwell, Jr., R. G. [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1966-02-15

  densidad. La manipulacion de la chatarra tuvo una importante influencia en el balance de los materiales que confirmo el contenido de combustible y aseguro una buena contabilizacion. Los procedimientos de manipulacion y registro, y en particular los metodos de determinacion de las partidas y de marcacion fisica, se formularon de tal manera que constituyeron una buena ayuda para el fabricante en lo que respecta al control de la criticidad. (author) [Russian] Usilennaja dejatel'nost' v oblasti tehnologii teplovydeljajushhih jelementov, provodivshajasja v Okridzhskoj nacional'noj laboratorii na protjazhenii poslednih 15 let, privela k vyrabotke racional'nyh tehnologicheskih processov i metodov ucheta obogashhennyh materialov, kotorye sejchas shiroko primenjajutsja pri izgotovlenii teplovydeljajushhih jelementov v promyshlennom masshtabe. V hode proektirovanija i izgotovlenija prototipov teplovydeljajushhih jelementov dlja zapuska reaktora dlja ispytanija materialov, reaktora s massovoj zashhitoj ili {sup b}assejnovogo tipa{sup ,} kompaktnogo jenergeticheskogo reaktora voennogo obrazca, reaktora s bashennoj zashhitoj, pokazatel'nogo reaktora dlja Zhenevskoj konferencii, izotopnogo reaktora s potokom bol'shoj intensivnosti i jeksperimentol'nogo reaktora s gazovym ohlazhdeniem byli vyrabotany i prinjaty v kachestve ustanovlennyh norm nadezhnye metody obrashhenija s obogashhennym toplivom v vide splavov, suspenzii ili okisej. Nakoplennyj opyt posluzhil osnovoj dlja dannogo doklada, v kotorom podcherkivajutsja problemy ucheta materialov i ih razreshenie pri izgotovlenii razlichnyh sostavnyh chastej teplovydeljajushhih jelementov razlichnyh tipov na obogashhennom urane. Osnovnymi zadachami pri vyrabotke horoshej sistemy ucheta materialov javljajutsja: 1) sokrashhenie chisla edinic podotchetnogo materiala; 2) vyrabotka otdel'nyh uchetnyh dokumentov dlja kazhdoj vazhnoj stadii izgotovlenija i sostavlenie ih svodki sposobom, pozvoljajushhim s naimen'shej zatratoj truda vyjavljat' mesta

 1. Study of reactions of metals with sulphur and phosphorus compounds by pulsed temperatures; Etude des reactions entre metaux et composes du soufre et du phosphore au moyen de brusques hausses de temperature; Issledovanie reaktsii metallov s soedineniyami sery i fosfora pri regulyarnykh izmeneniyakh temperatury; Estudio de reacciones entre metales y compuestos de azufre y de fosforo empleando impulsos de temperatura

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Campbell, R B; Grunberg, L [National Engineering Laboratory, East Kilbride, Glasgow (United Kingdom)

  1962-01-15

  , los autores han tenido en cuenta la estructura de los materiales empleados y los procesos de difusion a los que se debe el progreso de la reaccion una vez iniciada esta. (author) [Russian] Protivoiznosnoe dejstvie sernykh i fosfornykh soedinenij, kotorye obychno dobavlyayutsya k mashinnym maslam, zavisit ot khimicheskikh reaktsij s metallicheskimi poverkhnostyami shesterenok. EHti reaktsii imeyut mesto kak pri osnovnoj temperature masel (primerno 100 Degree-Sign C), tak i pri vysokikh temperaturakh (priblizitel'no 600 Degree-Sign C) v techenie nebol'shogo promezhutka vremeni, kogda zubtsy shesterenok vstupayut vo vzai-modejstvie pod nagruzkoj. Temperaturnye izmeneniya sozdavalis' v apparate, v kotorom korotkie impul'sy ehlektrotoka ispol'zovalis' dlya nagrevaniya metallicheskikh provodov, pogruzhennykh v mineral'noe maslo, soderzhashchee v rastvore mechenye soedineniya sery-35 i fosfora-32. Zameryalas' voznikavshaya v provodakh radioaktivnost'. Stepen' reaktsii opredelyalas' kak funktsiya temperatury i vremeni. Rezul'taty reaktsii vyrazhalis' posredstvom osnovnykh zakonov kinetiki. Izucheniyu podverglis' voprosy izmeneniya skorosti reaktsii v zavisimosti ot nalichiya drugikh sostavov v rastvore. Bylo takzhe opredeleno vliyanie predvaritel'no obrazovannykh pokrytij poverkhnosti, soderzhashchikh seru, fosfor, khlor i/ili kislorod. Dlya ob{sup y}asneniya rezul'tatov raboty ispol'zuyutsya dannye o strukture materialov, a takzhe rassmatrivayutsya protsessy diffuzij tam, gde reaktsii vykhodili za svoi nachal'nye stadii. (author)

 2. Fyzioterapia pri paréze nervus facialis

  OpenAIRE

  DANANAJOVÁ, Lucia

  2011-01-01

  The subject of this bachelor?s thesis is physiotherapy for peripheral paralysis of a facial nerve (nervus facialis), specifically Bell?s palsy. This is a paralysis of the mimetic muscles affecting an entire half of a face. It is typified by a rapid onset, usually on waking in the morning, and normally follows a predictable course. The most notable objective symptom is a marked facial asymmetry together with a complete change in the facial expression. For most patients prognosis is good, many ...

 3. EPR - spektroskopiya pri ozhirenii i metabolicheskom sindrome u zhenshchin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A G Maksina

  2001-03-01

  Full Text Available Цель. Исследовать изменения в структуре мембран эритроцитов крови при ожирении в сочетании с другими нарушениями, характерными для метаболического синдрома. Материалы и методы. Обследованы 42 пациентки в возрасте от 23 до 50 лет с избыточной массой тела и ожирением и контрольная группа (12 женщин с применением метода спинового зонда. Результаты. У пациенток и избытком массы тела и ожирением показатель мембранной упорядоченности фосфолипидов был выше, чем в контроле. . Изменение параметра S в цельной крови и сыворотке более выражено по сравнению с таковым в эритроцитах. При ожирении с сопутствующей артериальной гипертензией параметр упорядоченности достоверно выше (р

 4. KULTURNE RAZLIKE PRI TRGOVANJU MED SLOVENIJO IN KITAJSKO

  OpenAIRE

  Potrpin, Tea

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili pojme kulture, medkulturnih razlik ter osnove poslovnega bontona. Na kratko smo predstavili splošne znamenitosti Slovenije in Kitajske, in njune gospodarske ter zgodovinske značilnosti, največ poudarka pa smo namenili poslovnemu bontonu oziroma medkulturnim razlikam. Analizirali smo dosedanje skupno poslovanje teh dveh držav ter ugotovili, da sta Slovenija in Kitajska povezani še iz časov Jugoslavije. Očitno smo uspeli dobro preučiti njihovo kulturo (in Kit...

 5. APLIKACIJA NAČEL VITKE PROIZVODNJE PRI IZDELAVI KOMPRESORJEV

  OpenAIRE

  Vergot, Leonida

  2012-01-01

  V današnjem času, času hude konkurence, v hitro razvijajočem se okolju, ki ga narekujejo odprti trgi, globalizacija in rastoče zahteve kupcev, morajo podjetja na vsakem koraku izbrati rešitve za izboljšanje svojih procesov, da lahko dosežejo konkurenčno prednost, jo obdržijo in povečujejo. Za izboljšanje procesov v naši proizvodnji in dvig produktivnosti smo izbrali koncept vitke proizvodnje. Diplomsko delo na teoretičnih in praktičnih primerih opisuje uvajanje načel vitke proizvodnje...

 6. Nebesedno komuniciranje pri prodaji izdelkov blagovne znamke "HAPPENING"

  OpenAIRE

  Šuhel, Kristina

  2009-01-01

  Komuniciranje spremlja človeka skozi vso njegovo življenje. Glede nato, da skoraj tretjino življenja preživimo v službi, velik del komunikacij poteka prav na delovnem mestu. Podjetje komunicira z obstoječimi, možnimi uporabniki, z zaposlenimi … Komuniciranje poteka z namenom, saj želimo od prejemnika sporočila določen odziv. Največji del komuniciranja zajema prav nebesedno komuniciranje, s katerim želi izvajalec marketinga ustvariti sliko o sebi in pripraviti javnost do aktivnosti, npr. do...

 7. Okeanos Explorer (EX1607): CAPSTONE Wake Island PRI MNM (Mapping)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Operations will include 24 hour/day mapping operations using the ship’s deep water mapping systems (Kongsberg EM302 multibeam sonar, EK60 split-beam fisheries...

 8. Kalman Filter Predictor and Initialization Algorithm for PRI Tracking

  National Research Council Canada - National Science Library

  Hock, Melinda

  1998-01-01

  .... The algorithm uses a Kalman filter for prediction combined with a preprocessing routine to determine the period of the stagger sequence and to construct an uncorrupted data set for Kalman filter initialization...

 9. Prying into the Prion Hypothesis for Parkinson's Disease.

  Science.gov (United States)

  Brundin, Patrik; Melki, Ronald

  2017-10-11

  In Parkinson's disease, intracellular α-synuclein inclusions form in neurons. We suggest that prion-like behavior of α-synuclein is a key component in Parkinson's disease pathogenesis. Although multiple molecular changes are involved in the triggering of the disease process, we propose that neuron-to-neuron transfer is a crucial event that is essential for Lewy pathology to spread from one brain region to another. In this review, we describe key findings in human postmortem brains, cultured cells, and animal models of disease that support the idea that α-synuclein can act as a prion. We consider potential triggers of the α-synuclein misfolding and why the aggregates escape cellular degradation under disease conditions. We also discuss whether different strains of α-synuclein fibrils can underlie differences in cellular and regional distribution of aggregates in different synucleinopathies. Our conclusion is that α-synuclein probably acts as a prion in human diseases, and a deeper understanding of this step in the pathogenesis of Parkinson's disease can facilitate the development of disease-modifying therapies in the future. Dual Perspectives Companion Paper: Parkinson's Disease Is Not Simply a Prion Disorder, by D. James Surmeier, José A. Obeso, and Glenda M. Halliday. Copyright © 2017 the authors 0270-6474/17/379808-11$15.00/0.

 10. UPORABA HEIJUNKA TEHNIKE PRI PLANIRANJU PROIZVODNJE AVTOMOBILSKIH DELOV

  OpenAIRE

  Narat, Jernej

  2012-01-01

  Cilj diplomskega dela je poiskati in preveriti ustreznost metode s pomočjo katere bi lahko planirali proizvodnjo v kovinarskem podjetju z čim manjšimi zalogami končnih izdelkov. V diplomskem delu smo ugotovili, da je rešitev našega problema vpeljava Heijunka tehnike. Planiranje in vodenje proizvodnje z rešitvami, ki jih ponuja Heijunka tehnika vodi uporabnika do zmanjšanja zalog končnih izdelkov brez ogrožanja dobav kupcu. Učinek zmanjšanja zalog se zaradi uporabe Heijunka tehnike pre...

 11. Primena metoda ekspertskog ocenjivanja pri oceni profesionalnog rizika

  OpenAIRE

  Zoran Novaković

  2007-01-01

  Osnovni cilj utvrđivanja ocene profesionalnog rizika je preventivno delovanje u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, tj. preduzimanje opštih i posebnih mera zaštite na radu radi eliminisanja opasnosti ili štetnosti, ili smanjivanja vremena ekspozicije zaposlenog određenim faktorima rizika u sredinama gde je ustanovljena njihova prisutnost. U mnogim slučajevima raspoloživi podaci o prethodnim štetnim događajima su nepotpuni ili nisu dovoljno statistički relevantni...

 12. BOL I SUZBIJANJE BOLI PRI KRONIČNOJ RANI

  OpenAIRE

  PERSOLI-GUDELJ, MARIJANA; LONČARIĆ-KATUŠIN, MIRJANA

  2015-01-01

  U ovom preglednom članku opisan je patomehanizam nastanka bolnog osjeta i put njegovog širenja od mjesta ozljede do korteksa s posebnim osvrtom na pojavu boli kod kronične rane i važnosti njenog pravodobnog i pravovaljanog liječenja Istaknuto je značenje nociceptora (prihvatača bolnih podražaja) i kemijskih posrednika (neurotransmitera) te alogenih tvari koje se oslobađaju na mjestu ozljede i podražuju nocicepcijske neurone. U liječenju je naglašena primjena farmakoterapije (analgetici). Kao ...

 13. Zagotavljanje kakovosti projektov razvoja programske opreme pri zunanjih dobaviteljih

  OpenAIRE

  Kolar, Alenka

  2006-01-01

  This thesis is about software development in enterprises such as the public company Elektro-Slovenija d.o.o. whose core business is not software development. What is also common to these enterprises is that they are publicly owned and that they must follow public procurement laws. These enterprises have usually a department or a sector dedicated to information technology (IT). IT departments provide to other departments IT support, both computer hardware and software. User applications for th...

 14. Sistema angiogeneza v norme i pri sakharnom diabete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anastasia Sergeevna Severina

  2004-12-01

  Full Text Available Ангиогенез представляет собой сложный морфогенетический процесс, который играет ключевую роль в эмбриогенезе и является физиологическим процессом образования кровеносных капилляров из капиллярных отростков и их организации в сосудистую сеть. Факт участия VEGF в развитии сосудистых осложнений при СД не вызывает сомнений. Однако, учитывая противоречивые результаты исследований, требуется дальнейшее детальное изучение роли VEGF при этих осложнениях с целью поиска принципиально новых подходов к профилактике и лечению сосудистых осложнений сахарного диабета.

 15. Oprijemljivi vmesniki pri učenju prostorske orientacije

  OpenAIRE

  KOMPARA, ROK

  2015-01-01

  Diplomsko delo zajema vse faze procesa izdelave oprijemljivega uporabniškega vmesnika in aplikacije za učenje prostorske orientacije predšolskih otrok. Poleg tehničnega dela je teorija podkrepljena tudi s pedagoškimi pogledi na tehnologijo in njeno uporabno vrednost kot pripomoček za učenje. Praktičen del obsega načrtovanje, prototipiranje in izdelavo oprijemljivega vmesnika, ki je podprt z rezultati testiranja, opravljenega v enem izmed vrtcev v Novi Gorici. Končni izdelek z imenom Moj...

 16. Determination of Fallout Radionuclides in Environmental Samples by Gamma-Ray Spectrometry; Mesure Spectrometrique Gamma des Radionucleides de Retombee Presents dans des Echantillons du Millieu; Opredelenie radioizotopov radioaktivnykh osadkov v probakh iz okruzhayushchej sredy pri pomoshchi spektrometrii gamma-luchej; Determinacion, por Espectrometria Gamma, de los Radionuclidos de Precipitaciones en Muestras del Medio Ambiente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ward, G. M.; Johnson, J. E.; Wilson, D. W. [Department of Animal Science, Colorado State University, Fort Collins, CO (United States)

  1965-10-15

  vremeni na universitetskoj ferme sobrali znachitel'noe kolichestvo prob iz okruzhajushhej sredy dlja izuchenija dvizhenija cezija-137 v znachitel'noj chasti pishhevoj ce- pochki cheloveka. Vse proby imeli maluju udel'nuju aktivnost', i izmerenija proizvodili pri pomoshhi spektrometricheskogo ustrojstva dlja gamma-luchej nizkogo urovnja, sostojashhego iz kristalla NaJ (T1) diametrom 8 i tolshhinoj 4 djujma, prichem jetot kristall byl zashhishhen ot fona stal'noj kameroj s tolshhinoj stenok 5 djujmov i soedinen s 400-kanal'nym anali- zatorom amplitudy impul'sov. Otschet nabivok vozdushnyh fil'trov i krupnyh prob ( 1kg) suhogo furazha, zerna i pometa krupnogo rogatog o skota proizvodili neposredstvenno v postojannoj geometrii. Proby osadkov koncentrirovali propuskaniem ih cherez kationo- obmennye kolonki, zapolnennye doveksom-50. Radioaktivnost' moloka, mjasa i mochi pod- schityvali v bol'shih kol'ceobraznyh kontejnerah iz ljucita. V moloke, mjase i moche ob- naruzhivajutsja v chisle gamma-izluchajushhih radioizotopov lish' cezij-137, kalij-40, jod-131, barij-140 i lantan-140, poskol'ku oni javljajutsja edinstvennymi produktami delenija, po- gloshhaemymi v znachitel'nyh kolichestvah. Pomimo jetogo, drugie proby soderzhali cezij-141, cezij-144, sur'mu-125, rutenij-103, rutenij-106, cirkonij-95, niobij-95 i marganec-54. V probah, sobrannyh v 1962 i 1963 godah, pri pomoshhi'gamma-spektrometrii udalos' oprede- lenno obnaruzhit' lish' cirk{sup n}ij-95 i niobij-95 vvidu ih otnositel'nogo obilija; jeto bylo prodelano priblizitel'no za 6 mesjacev posle sbora prob. Fotopiki cezija-137, marganca-54 i sur'my-125 byli sovershenno rasplyvchatymi, a radioizotopy bolee malyh jenergij (cezij-141, cezij-144 i rutenij-103) imeli znachitel'nye komptonovskie vklady ot radio- izotopov bolee vysokih jenergij. Pri nedostatochno jasnyh fotopikah posledovatel'noe vydelenie produktov delenija iz spektrov ne javljaetsja nadezhnym. Kogda vlijanie drugih radioizotopov delaet nevozmozhnym

 17. Drift Instabilities and Electron Cyclotron Oscillations for Arbitrary Plasma Pressure; Instabilites de Derive et Oscillations Cyclotroniques des Electrons pour des Pressions de Plasma Arbitraires; Drejfovaya neustojchivost' i ehlektronno-tsiklotronnye kolebaniya pri proizvol'nom davlenii plazmy; Inestabilidades de Deriva y Oscilaciones Ciclotronicas de los Electrones en un Plasma de Presion Arbitraria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krall, N. A.; Pearlstein, L. D. [General Atomic Division, General Dynamics Corporation, San Diego, CA (United States)

  1966-04-15

  radiar si estan acoplados a ondas transversales; con {beta} = 0 este acoplamiento se producan la superficie o en una inhbmogeneidad local. Puesto que un efecto notable de {beta} finito es el de acoplar ondas longitudinales y transversales, los autores calculan el espectro y el acoplamiento de oscilaciones ciclotronicas de los electrones para valores de {beta} arbitrarios. (author) [Russian] Bol'shaja chast' izvestnyh drejfovyh neustoj- chivostej {l_brace}zhelobkovaja, universal'naja i t . d . ) byla rasschitana v predele {beta} = (plazmennoe dav- lenie)/(magnitnoe davlenie)= 0. V jetom predele vozmushhennoe jelektricheskoe pole javljaetsja jelektrostaticheskim i uravnenie Vlasova maksimal'no uproshheno.- Predel'noe {beta}, pri kotorom eshhe spravedlivo jelektrostaticheskoe priblizhenie, zavisit ot rassmatrivaemoj formuly kolebanij, i mnogie sovremennye jeksperimenty vyhodjat za jetot diapazon. Dva horosho izvestnyh nizkochastotnyh vida drejfovyh neustojchivostej issledujutsja pri proizvol'nom {beta}; opredeljaetsja rezhim nulevogo {beta}, i vyvodjatsja kriteriiustojchivosti dlja bol'shih znachenij {beta}. Krome togo, issleduetsja vlijanie konechnogo {beta} na izuchenie na jelektronno-ciklotronnoj garmonike. Vnachale rassmatrivaetsja zhelobkovaja neustojchivost' s konechnym larmorovskim radiusom (R), vyzyvaemaja kriviznoj magnitnogo polja zerkal. Pugajushhie bol'shie chleny samyh nizkih porjadkov, obratno proporcional'nye R{sup 2}, sokrashhajutsja vo vseh porjadkah po {beta}. Glavnye chleny zatem ne zavisjat ot R i vkljuchajutsja v zadachu o sobstvennyh znachenijah; poluchajutsja kriterii ustojchivosti dlja razlichnyh diapazonov {beta}. Dalee rassmatrivaetsja universal'naja neustojchivost' E (vozmushhennoe) = E(exp ik{sub Up-Tack }r{sub Up-Tack })(exp ik{sub II}r{sub II}) v odnorodnom magnitnom'pole B = B{sub 0}i{sub II} s kriviznoj polja, imitirovannoj fiktivnoj siloj tjazhesti. V jetom sluchae predel nulevogo {beta} zavisit ot dliny voln.' Esli {beta}<(massa jelektrona

 18. Narusheniya v sisteme gemostaza pri sakharnom diabete i puti ikh korrektsii pri naznachenii kombinirovannoy terapii Diabetonom MV i metforminom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Sergeevich Ametov

  2007-09-01

  Full Text Available Для больных сахарным диабетом характерно атеротромботическое состояние, обусловленное множественными нарушениями в системе гемостаза. Гемостатические нарушения у больных сахарным диабетом являются обычно комплексными и включают активацию естественных механизмов системы коагуляции, подавление фибринолитической активности, а также различные нарушения функции тромбоцитов

 19. Comparative Study of the Methods Used for the Computer Resolution of Composite Gamma-Ray Spectra; Etude Comparative des Methodes Utilisees pour la Resolution de Spectres Gamma Complexes au Moyen d'un Ordinateur; Sravnitel'noe izuchenie metodov razresheniya sostavnykh gamma-spektrov pri pomoshchi schetno-reshayushchego ustrojstva; Estudio Comparativo de los Metodos Aplicados para Resolver Espectros Gamma Complejos Mediante Calculadoras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  DeHaan, A. Jr.; Leventhal, L.; Benson, P. [Tracerlab, Richmond, CA (United States)

  1965-10-15

  diferentes metodos, prestando especial atencion a las muestras de baja actividad. Se han estudiado los metodos matematicos de uso mas corriente para resolver en sus componentes un espectro gamma complejo. Con arreglo a ellos, la concentracion de los diferentes emisores gamma se calcula por uno de los siguientes procedimientos: 1. Eliminacion sucesiva de radionuclidos con fotopicos de energia elevada sustrayendo el espectro puro del espectro complejo, hasta su resolucion. 2. Resolucion por picos sin sustraccion, 3. Establecimiento y resolucion de un sistema de ecuaciones lineales simultaneas del mismo grado que el numero de radionuclidos de la muestra. 4. Calculo de las concentraciones por cuadrados minimos, segun el metodo clasico o el ponderado. 5. Combinacion de los metodos estadistico y de cuadrados minimos con regresion lineal multiple gradual, lo que constituye una tentativa de introducir en el analisis los procesos determinantes. Se expone, para cada metodo analitico aplicado a mezclas compuestas por varios radionuclidos, el calculo estadistico de los errores inherentes a las concentraciones halladas. (author) [Russian] Razreshenie slozhnyh smesej gamma-izluchatelej bylo uskoreno blagodarja ispol'zovaniju ochen' slozhnyh gamma- spektrometrov sovmestno s cifrovymi schetno-reshajushhimi ustrojstvami. Jeti pribory poluchili v nastojashhee vremja shirokoe rasprostranenie i stali dostupnymi dlja tehnicheskih laboratorij. Daetsja opisanie metodov, primenjaemyh v laboratorii izotopnyh indikatorov dlja opredelenija koncentracii otdel'nyh gamma-izluchajushhih radioizotopov v probah radioaktivnyh osadkov, i sravnivajutsja rezul'taty, poluchennye s sostavnymi probami na osnovanii razlichnyh matematicheskih metodov. Poluchennye pri pomoshhi schetno-reshajushhego ustrojstva dannye sravnivajutsja s rezul'tatami, poluchennymi posredstvom radiohimicheskogo analiza proby. Opisyvaemymi nizhe sposooami snachala izucheny oinarnye smesi, a zatem rezul'taty jetogo analiza rasprostraneny na

 20. Progress towards phosphorus-33 production: studies on the enrichment of sulphur-33 by means of anion exchangers; Mise au point d'une methode de production du phosphore-33: etudes sur l'enrichissement du soufre-33 au moyen d'echangeurs anioniques; Uspekhi v poluchenii fosfora-33: izuchenie obogashcheniya sery-33 pri pomoshchi anionnykh obmennikov; Progresos on la produccion de fosforo-33: estudios realizados sobre el enriquecimiento del azufre-33 por medio de intercambiadores anionicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forberg, S; Westermark, T [Division of Physical Chemistry, Kungl. Tekniska Hogskolan, Stockholm 70 (Sweden)

  1962-01-15

  {sup 33}S mediante intercambio quimico entre el HSO{sub 3}{sup -} y el H{sub 2}SO{sub 3} para la produccion del {sup 33}P, por ser el metodo que mejores perspectivas ofrece. Encontraron que el desplazamiento mediante HCl del HSO{sub 3}{sup -} fijado en los intercambiadores anionicos constituye un metodo excelente para lograr condiciones de contracorriente y de reflujo total en este sistema. Destacan algunos inconvenientes del metodo, que derivan de la necesidad de trabajar con un reflujo muy intenso. En el instituto de tecnologia de Estocolmo se ha construido una instalacion en que se aplica este proceso, y la memoria indica los parametros obtenidos y la experiencia adquirida durante su funcionamiento, asi como los resultados experimentales. El enriquecimiento obtenido, muy inferior al calculado segun los resultados de laboratorio, se atribuye a la formacion de una ''cola'' de H{sub 2}SO{sub 3} en la fase HCl. Los autores han investigado este problema y encuentran que quiza se pudiera resolver empleando disolventes organicos en vez de soluciones acuosas. (author) [Russian] V kachestve naibolee perspektivnogo sposoba polucheniya P{sup 33} bylo vybrano obogashchenie S{sup 33} khimicheskim obmenom mezhdu HSO{sub 3} i H{sub 2}SO{sub 3}. Vytesnenie HSO{sub 3} pri pomoshchi HCl iz anionnykh obmennikov okazalos' ochen' udobnym metodom dlya polucheniya protivotecheniya i sozdaniya massovogo potoka flegmy dlya ehtoj sistemy. Ukazyvayutsya nekotorye prisushchie sisteme nedostatki, svyazannye s trebovaniyami intensivnogo potoka flegmy. Dlya osushchestvleniya ehtogo protsessa pri institute byla sozdana osobaya ustanovka, v doklade izlagayutsya poluchennye parametry, operativnyj opyt i rezul'taty. Blagodarya obrazovaniyu H{sub 2}SO{sub 3} pri vytesnenii HSO{sub 3} s pomoshch'yu HCl dostigalos' znachitel'no men'shee obogashchenie, chem ehto predpolagalos' pri provedenii laboratornykh rabot. Bylo provedeno izuchenie ehtoj problemy, i vozmozhnym putem, veroyatno

 1. Self-Absorption Studies with a 4 {pi} {beta}-Proportional Flow Counter; Etudes sur l'autoabsorption avec un compteur {beta} 4 {pi} proportionnel a courant; Izuchenie samopogloshcheniya pri pomoshchi {beta} proportsional'no-potochnogo 4 {pi} schetchika; Estudios sobre autoabsorcion con un contador de flujo proporcional {beta}4 {pi}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yaffe, L; Fishman, J B [Radiochemistry Laboratory, Dept. of Chemistry, McGill University, Montreal, Quebec (Canada)

  1960-06-15

  entre 0,018 y 1,7 MeV) recogiendolos sobre finas peliculas de resina vinilica (VYNS) y han determinado las caracteristicas de autoabsorcion. Presentan una serie de curvas, obtenidas experimentalmente, que relacionan la E{sub max} el espesor de la fuente y la autoabsorcion. Les datos referentes a la autoabsorcion han sido sometidos a un analisis teorico, para contadores de angulo pequeno y 4 {pi}. Las curvas de autoabsorcion determinadas experimentalment e para contadores 4 {pi} estan comprendidas entre las curvas teoricas que corresponden a los angulos solidos pequenos y las curvas determinadas mediante contador de geometria 4 {pi}. (author) [Russian] Izuchenie samopogloshcheni {beta} izluchatelej provodilos' pri pomoshchi priemov, izlozhennykh Pejtom i YAffe v kanadskom khimicheskom zhurnale [Can. J. Chem. 34, 265 (1956]. Letuchie soedineniya H{sup 3}, S{sup 14}, So{sup 60}, Hg{sup 203}, As{sup 77} i P{sup 32} (E{sub max} ot 0,018 do 1,7 MeV) peregonyalis' na tonkie VYNS ustanovki i opredelyalas' kharakteristik a samopogloshcheniya . Privodyatsya serii s ehmpiri- cheskim opredeleniem krivykh, otnosyashchikhsya k E{sub max}, tolshchine istochnika i samopogloshchenie . Dannye samopogloshcheni ya podvergalis' teoreticheskom u analizu na schetchikakh s malym uglom i na 4 {pi} geometricheski kh schetchikakh. EHksperi- mental'no opredelennye krivye samopogloshcheni ya s pomoshch'yu 4 {pi} geometricheskikh schetchikov nakhodyatsya mezhdu krivymi, poluchennymi s pomoshch'yu schetchikov s teoreticheski malymi uglami i s pomoshch'yu 4 {pi} geometricheskikh schetchikov. (author)

 2. Use of the Scintigraphic Method In Morphological Exploration of the Liver during Amoebiasis; Application de la Methode Scintigraphique a l'Exploration Morphologique du Foie au Cours de l'Amibiase; Primenenie stsintigraficheskogo metoda dlya morfologicheskogo issledovaniya pecheni pri amebiaze; Aplicacion de la Centelleografia a la Exploracion Morfologica del Higado en Casos de Amibiasis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gongora, R.; Jammet, H. [Fondation Curie, Paris (France)

  1964-10-15

  de los examenes que han efectuado y las conclusiones correspondientes. Describen la tecnica de examen considerando, sucesivamente: a) el problema de la eleccion de los productos (Rosa Bengala marcadb con {sup 131}I; {sup 198}Au en solucion coloidal) senalando sus ventajas e inconvenientes; b) los aparatos empleados, insistiendo en el problema de la colimacion; c) el desarrollo del examen, que comprende un examen funcional y la centelleografia propiamente dicha efectuada, necesariamente, desde varias proyecciones; d) la repeticion del examen a intervalos de varios meses. A continuacion, los autores tratan de la semiologia centelleograueca de las amibiasis hepaticas, analizan las imagenes anormales elementales, examinan su topografia y describen las asociaciones de esas imagenes en el caso de la hepatitis y en el de los abscesos amibianos. Estudian la evolucion temporal de esas imagenes y dan informacion sobre un cierto numero de casos en que el examen centelleografico se repitio a intervalos de varias semanas o de varios meses. Por ultimo, senalan en que casos esta indicado este metodo, que facilita datos esenciales para precisar el diagnostico positivo de los abscesos hepaticos amibianos y su diagnostico topografico y morfologico, particularmente interesante desde el punto de vista quirurgico, y que permite seguir la evolucion de la enfermedad y apreciar la curacion de los abscesos despues del tratamiento medico. (author) [Russian] Scintigraficheskij metod nahodit vse bole;e shirokoe primenenie pri morfologicheskom issledovanii amebnogo zabolevanija pecheni v svjazi s chastotoj pechenochnyh lokalizacij amebiaza i trudnostjami klinicheskogo i paraklinicheskogo diagnoza amebnogo abscessa pecheni. V dannoj oblasti metod daet vozmozhnost' poluchat' ves'ma interesnye dannye. Privoditsja statistika provedennyh opytov, predlagajutsja sootvetstvujushhie vyvody. Izlozhenie metoda issledovanija daetsja v sledujushhem porjadke: Problema vybora indikatora (Bengal'skaja roza

 3. A Method of Identification and Inspection for Inventory Control of Irradiated Fuel Elements; Methode d'Identification et d'Inspection Permettant de Proceder a l'Inventaire des Elements Combustibles Irradies; Metod identifikatsii i proverki pri inventarnom kontrole obluchennykh toplivnykh ehlementov; Metodos de Identificacion e Inspeccion para el Control de las Existencias de Elementos Combustibles Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kinderman, E. M.; Mills, J. S. [Stanford Research Institute, Menlo Park, CA (United States)

  1966-02-15

  neobhodimo proverjat' pri ljuboj polnoj inventarnoj proverke special'nyh jadernyh materialov. Jeto, odnako, svjazano s osobymi trudnostjami s tochki zrenija fiziki, s kotorymi .stalkivaetsja kontroler'ili rukovoditel' operacii po provedeniju inventarnogo kontrolja. V jetih mestah rasstojanie mezhdu ob{sup e}ktom i nabljudatelem i plohoe osveshhenie i iskazhenie sveta, vyzyvaemoe sredoj zashhity (voda, svincovoe steklo), delajut provedenie inventarnoj proverki eshhe bolee trudnoj. Chtoby preodolet' jeti trudnosti i sozdat' sistemu, kotoraja oblegchit opoznavanie vygruzhaemogo topliva iz reaktora, razrabotana kompaktnaja i udobnaja sistema opticheskoj proverki s primeneniem nepodvizhnoj stancii proverki, periskopa, teleskopa i kamery. Jeta sistema proverena v bassejne dlja obluchenija kobal'ta putem izuchenija probnyh obrazcov s razlichnoj markirovkoj, kotorye obrabatyvali v petle s gorjachej cirkulirujushhej vodoj. V sisteme proverki primenjali napolnennyj vodoj periskop dlinoju 11 futov, katadioptricheskij teleskop, raspolozhennyj v 16 futah ot periskopa, i 35 mm kameru dlja registracii nabljudenij. Teleskop, kamera i sborki vsegda mozhno peredvinut', poskol'ku oni vse vmeste vesjat menee 22 funtov i imejut maksimal'nyj razmer 29 djujmov. Fotograficheskie nabljudenija za proverochnymi tablicami razreshenija v vozduhe na rasstojanii 20 futov ot linzy ob{sup e}ktiva teleskopa pokazali, chto sistema mozhet davat' razreshenie 22 mikrona v shirinu. Jeto sootvetstvuet razresheniju 0,8 sek dugi. Predvaritel'nye ispytanija, provedennye s vodnoj sistemoj, pokazali, chto razreshajushhaja sposobnost' jetoj sistemy na rasstojanii 20 futov luchshe 50 mikron. Jeto sootvetstvuet razresheniju priblizitel'no 1 sek dugi. Jasno, odnako, chto razreshajushhaja sposobnost' vodnoj sistemy nikogda ne mozhet byt' luchshe vozdushnoj. V ljubom sluchae nyneshnjaja sistema, primenjaemaja pri inventarnoj proverke topliva, dolzhna nadlezhashhim obrazom vosproizvodit' ljubye inventarnye otmetki. (author)

 4. Obrazowania niskopułapowe w badaniach krajobrazu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogdan Jankowicz

  2015-06-01

  Full Text Available Bezpieczeństwo technologii (lotów fotogrametrycznych, podniesienie ich jakości oraz obniżenie nakładów pracy i kosztów, również dotyczących późniejszych opracowań i aktualizacji, będących ich rezultatem – to problemy zawsze aktualne. Możliwość zastosowania w modelowaniu 3D dla analiz przestrzennych obrazów terenu z lotów na niskich pułapach, kilkadziesiąt metrów nad terenem, bezzałogowych, małych platform lotniczych (BŚL, wyposażonych w niewielkie kamery cyfrowe wydaje się godna uwagi. W niniejszej pracy przedstawiono próbę zastosowania do modelowania 3D terenu obrazów definiowanych jako niskopułapowe, czyli obrazów rejestrowanych z bezzałogowych środków (platform lotniczych (BŚL z niskich pułapów lotniczych, tj. wysokości lotu nie przekraczającej 100 metrów nad średnim poziomem obrazowanego terenu.

 5. Performance Characteristics of the Experimental Boiling Water Reactor from 0 to 100 MW(t); Performances de l'EBWR de 0 a 100 MW; Rabochaya kharakteristika ehksperimental'nogo kipyashchego reaktora EBWR pri moshchnosti 0 - 100 mgvt.; Rendimiento del reactor experimental de agua hirviente (EBWR) entre 0 y 100 MW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iskenderian, A.; Lipinski, W. C.; Petrick, M.; Wimunc, E. A. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1963-10-15

  .d. Rabochaya kharakteristika reaktora EBWR opredelyalas' pochti isklyuchitel'no po vydeleniyu para v osadok v spusknoj trube, po unosu zhidkosti ehfluentom para i kosvenno, putem lokalizatsii dejstvitel'noj poverkhnosti razdela v korpuse reaktora. Vydelenie para v osadok bylo dominiruyushchim faktorom v diapazone bolee nizkikh ehnergij. Pri moshchnosti svyshe 65 mgvt rabochaya kharakteristika reaktora rezko menyalas'. Skorost' otdeleniya para dostigla 33 sm/sek i vysota parovogo prostranstva umen'shilas' do 1 m. Pri takikh usloviyakh proiskhodil unos zhidkosti, kotoryj bystro uvelichivalsya s uvelicheniem moshchnosti. Reaktor bol'she ne vel sebya kak kipyashchij reaktor s pryamym tsiklom; v nekotorom rode on vel sebya kak reaktor s dvojnym tsiklom estestvennoj tsirkulyatsii. (author)

 6. The Effect of Kinetic Energy on the Reactions of Nucleogenic Carbon Atoms with Hydrocarbons; Effet de l'Energie Cinetique sur les Reactions des Atomes de Carbone Nucleogeniques avec des Hydrocarbures; Ehffekt kineticheskoj ehnergii pri reaktsiyakh atomov yadernogenichesko- go ugleroda s uglevodorodami; Efecto de la Energia Cinetica en las Reacciones de Atomos Nucleogenos de Carbono con Hidrocarburos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dubrin, J.; Rosenberg, H.; Wolfgang, R. [Sterling Chemistry Laboratory, Yale University, New Haven, CT (United States); MacKay, C. [Haverford College, Haverford, PA (United States)

  1965-04-15

  -etileno se discuten en funcion de dos mecanismos de insercion previamente propuestos, a saber, la insercion del atomo de carbono en los enlaces C = C y C-H para formar compuestos de adicion C-C{sub 2}H{sub 4}. Al aumentar la concentracion de neon no desaparece ningun producto, pero los rendimientos relativos sufren modificaciones considerables. Los productos tales como el acetileno y el vinil-acetileno que pueden formarse a partir de los compuestos iniciales de adicion C-C{sub 2}H{sub 4}, en virtud de procesos que requieren gran cantidad de energia, disminuyen en importancia, mientras que aumenta el rendimiento de los productos formados por procesos que exigen poca energia, tales como los compuestos C{sub 5}. Algo semejante sucede con el etano. Los estudios por degradacion han mostrado que la distribucion intramolecular de {sup 11}C en el aleno y el metilacetileno formados a partir de etileno es afectada por el efecto moderador del neon. Ello implica la participacion de los enlaces C = C y C-H en la formacion de estos productos, asi como una relacion de dependencia entre la razon de ataque en esos dos tipos de enlace y la energia cinetica del atomo de carbono que interviene en la reaccion. Otros estudios con indicadores dobles acerca de la formacion de acetileno a partir de moleculas sencillas tales como CH{sub 2}CD{sub 2}, CH{sub 3}CH{sub 2}D, CD{sub 3}CDH{sub 2} y a partir de varias mezclas de otros alcanos y alquenos marcados indican que la perdida de energia cinetica por el atomo de carbono ejerce escaso efecto en el indice relativo de ataque en varios tipos de enlace C-H. (author) [Russian] Osnovnaja metodika izuchenija jeffekta kineticheskoj jenergii pri reakcijah atomov ugleroda, obrazuemyh v rezul'tate jadernyh preobrazovanij, svjazana s ispol'zovaniem horosho izvestnogo metoda zamedlenija s pomoshh'ju inertnyh gazov. Odnako jetot metod mozhet sochetat'sja s drugoj metodikoj, kak, naprimer, 1) ispol'zovanie akceptorov radikalov dlja obnaruzhenija processov

 7. Investigations on the structure of complex compounds by radioisotope exchange. The structure of cyanonitrosyl complexes; Recherches sur la structure des complexes par echange de radioisotopes - Structure des complexes cyanonitrosyliques; Issledovanie struktury slozhnykh soedinenij pri pomoshchi radioizotopnogo obmena - struktura slozhnykh tsianonitrozilovykh soedinenij; Estudio de la estructura de complejos por intercambio radioisotopico - Estructura de los complejos cianonitrosilicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jezowska-Trzeblatowska, B; Ziolkowski, J [University of Wroclaw (Poland)

  1962-03-15

  central y la capa p del atomo de nitrogeno. (author) [Russian] V kachestve slozhnogo svyazuyushchego zvena nitrozilovaya gruppa predstavlyaet osobyj interes kak po svoej strukture, tak i blagodarya svoemu svojstvu obrazovyvat' gruppy NO{sup -} i NO{sup +}. Dlya issledovaniya ehlektronnoj struktury K{sub 3}Mn(CN){sub 6} i K{sub 3}Mn(CN){sub 6}NO, valentnosti metalla i kharaktera soedinenij byli proizvedeny issledovaniya pri pomoshchi metoda radioizotopnogo obmena, a takzhe i drugikh fiziko-khimicheskikh metodov. Bylo obnaruzheno, chto dobavlenie nitrozilovoj gruppy k ionam geksatsionata znachitel'no uvelichivaet ustojchivost' soedineniya kak v tverdom sostoyanii, tak i v rastvore. EHto nablyudenie bylo podtverzhdeno issledovaniem kinetiki obmena v sistemakh: (I) K{sub 3}Mn(CN){sub 6} + KC{sup 14}N; (II) K{sub 3}Mn(CN){sub 5}NO + KC{sup 14}N. V oboikh sluchayakh reaktsii obmena v funktsii vremeni yavlyayutsya reaktsiyami pervogo poryadka, no oni znachitel'no otlichayutsya drug ot druga po skorosti. EHnergii aktivatsii ehtikh reaktsij ravny E{sub 1}=8,5 kilokalorij na molekulu i E{sub 11}=22,8 kilokalorij na molekulu. Anion Mn(CN){sub 5}NO{sub 3} svetochuvstvitelen, tak chto reaktsiya obmena nosit fotokhimicheskij kharakter. Sootnoshenie postoyannykh skorostej obmena v temnote i pri standartizirovannom osveshchenii ravno 1:100. Pervaya reaktsiya obmena (I) proiskhodit po tipu assotsiatsii, togda kak vtoraya reaktsiya (II) sleduet slozhnomu mekhanizmu assotsiatsii i dissotsiatsii. Analiz raspredeleniya aktivnosti mezhdu tsianistymi gruppami, podvergayushchimisya obmenu v sostoyanii izotopnogo ravnovesiya, obnaruzhil identichnost' po men'shej mere chetyrekh tsianistykh grupp. Bol'shaya ustojchivost' nitrozilovykh soedinenij po sravneniyu s geksatsianatami, a takzhe otsutstvie vtorichnykh dissotsiatsij byli podtverzhdeny razlichnymi metodami. Vse ehto ukazyvaet na strukturu NO{sup -} kompleksa. Predydushchie issledovaniya pokazali, chto nitrozilovaya gruppa koordiniruetsya v

 8. Patterns of Lethality and Absorbed Dose Distributions in Mice for Monoenergetic Neutrons; Letalite et Distribution de la Dose Absorbee chez la Souris pour des Neutrons Monoenergetiques; Letal'nost' i raspredelenie pogloshchennoj dozy pri obluchenii myshej monoehnergeticheskimi neitronami; Letalidad y Distribucion de las Dosis Absorbidas por el Raton para Neutrones Monoenergeticos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frigerio, N. A.; Jordan, D. L. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1964-03-15

  retroceso. Determinaron las distribuciones energeticas de los neutrones con unos espectrometros especiales de {sup 10}B, {sup 3}He y {sup 6}Li. Con camaras de recuento Ne/Ar midieron los aportes de rayos {gamma}. Estas determinaciones demostraron que la contribucion de los rayos {gamma} es inferior al 0,8% mientras que la contribucion de los neutrones termicos y epitermicos en conjunto es inferior al 0,01% de la dosis total, expresada en rad. Los sujetos se expusieron a dosis medias en el eje central que variaban entre 180 y 1200 rad, en correspondencia con energias neutronicas comprendidas entre 396 y 658 keV {+-} 50 keV, a fin de abarcar la region de las resonancias del N y del O. Se comprobo que la letalidad varia pronunciadamente con la energia neutronica, siendo igualmente funcion pronunciada, pero independiente de la distribucion de la dosis. Sin embargo, sea cual fuere la dosis, la energia o la distribucion todos los animales que sobrevivieron S dias llegaron a sobrevivir por lo menos 144 dias muriendo luego a consecuencia de los habituales efectos diferidos. Esto indica que los neutrones rapidos monoenergeticos, exentos de contaminacion gamma y de neutrones epitermicos, causan casi exclusivamente la llamada 'muerte intestinal' precoz. (author) [Russian] Nalichie sil'nyh S, Nh O-rezonansov v diapazone jenergij ot 100 do 1500 kjev pozvolilo izuchit' specificheskie vzaimodejstvija nejtrona s jadrom, vlijajushhie na le ta l'nost ' , maksimal'nuju OBJe i t .d . Pri 62 mka na uskoritele Van-de-Graafa protony s jenergiej 1882 - 2738 kjev obrazujut monojenergeticheskie nejtrony v rezu l'tate reakcii L i{sup 7}(p, n)Be{sup 7}. Samok myshej linii CF-1 obluchali v celuloidnyh kapsulah monojenergeticheskimi nejtronami na rasstojanii 3,1 - 11,3 sm ot istochnika pod u gl om ot 0 do 1 radiana. Obluchenie bylo dvustoronnim i proizvodilos' odnovremenno vo vremja dvizhenija po cirkuljarnym ili jellipticheskim orbitam perpendikuljarno k osi puchka. Takim obrazom osushestvljalsja

 9. Adsorption studies at ionized surface layers by means of hot atoms; Etude, a l'aide d'atomes excites, de l'adsorption dans des couches superficielles ionisees; Issledovanie pri pomoshchi goryachikh atomov adsorbtsii na ionizirovannykh poverkhnostnykh sloyakh; Estudios, con ayuda de atomos excitados, de la adsorcion en capas superficiales ionizadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Avrahami, Menashe; Steiger, Naftali H [Department of Chemistry, Technion - Israel Institute of Technology, Haifa (Israel)

  1962-03-15

  poverkhnostnogo izbytka pri pomoshchi nadlezhashchim obrazom izmenennoj izotermy Gibbsa, udalos' opredelit' adsorbtsiyu Bi{sup +++} i Pb{sup ++} po otnosheniyu k adsorbtsii Na{sup +} i H{sub 3}O{sup +} i tem samym ustanovit' stepen' ionnogo obmena v adsorbirovannom sloe. Tak kak ehtot metod pozvolyaet izmeryat' adsorbtsiyu zaryazhennykh chastits, to mozhno bylo prosledit' za poverkhnostnymi reaktsiyami, prevrashchayushchimi pervichnye pogloshchennye organicheskie aniony v neionnoe sostoyanie. Iz ehtogo mozhno bylo vyvesti zaklyuchenie otnositel'no obrazovaniya neionizirovannogo kislotnogo myla na poverkhnosti i otnositel'no obrazovaniya nitselly v masse rastvora pri razlichnykh ehksperimental'nykh usloviyakh. (author)

 10. Renal Scintiscanning with Hg{sup 209}-Neohydrin in Urologic Diseases; Scintigraphy du Rein dans les Maladies des Voies Urin Aires au Moyen de Neohydrine Marquee avec {sup 203}Hg; Stsintillyatsionnoe skennirovanie pochek s pomoshch'yu neogidrina,mechennogo Rtut'yu-203, pri urologicheskikh zabolevaniyakh; Exploracion Centelleografica del Rinon con Neohydrina - {sup 203}hg en las Afecciones Urologicas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollini, V.; Tori, G. [Radiology Institute of the University of Bologna (Italy)

  1964-10-15

  kolebljutsja v sootvetstvii s harakterom pochechnoj struktury i ee narushenij vsledstvie razlichnyh patologicheskih processov: opuholej, kist, gidronefroza, tuberkuleza i t.d. U zdorovyh ljudej obychno poluchajut odnorodnye scintigrammy, hotja poluchenie bolee chetkoj oblasti vorot organa ne javljaetsja redkim sluchaem. Kakoe-libo ogranichennoe umen'shenie scintigraficheskoj plotnosti vne vorot predstavljaet soboj funkcionirujushhuju menee aktivno zonu. Pri bolee krupnyh razmerah pochek, po sravneniju s normal'nymi, sleduet otlichat' odnorodnye skennogrammy, kotorye ukazyvajut na kompensatornuju gipertrofiju, neodnorodnyh i imejushhih nepravil'nuju formu. Izobrazhenija jetih poslednih ukazyvajut na nalichie krupnyh uchastkov gidronefroza, opuholej ili mnozhestvennyh kist. Pri pochechnyh sosudistyh zabolevanijah opredelenie haraktera pogloshhenija v obeih pochkah predstavljaet bol'shuju cennost' dlja ocenki snizhenija ih funkcii i dlja razgranichenija odnostoronnih i dvustoronnih porazhenij. Takim obrazom, scintilljacionnoe skennirovanie pochek obeshhaet dat' poleznye klinicheskie metody, osobenno v sochetanii s radiologicheskim issledovaniem pochek tradicionnymi sredstvami (urografija, voshodjashhaja pijelografija, retropnevmoperitoneum, tomografija, aorto- grafija it.d,),. (author)

 11. Non-Destructive Testing in Reactor Pressure-Vessel Fabrication; Essais non Destructifs dans la Fabrication des Caissons Etanches de Reacteurs; Nedestruktivnoe ispytanie pri izgotovlenii reaktornykh bakov vysokogo davleniya; Ensayo no Destructivo Durante la Fabricacion de Recipientes de Presion para Reactores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McGonnagle, W. J. [Fluids Dynamics Research, Iit Research Institute, Chicago, IL (United States)

  1965-09-15

  'nyj, rentgenovskij i gamma-radiografiju, ul'trazvuk, magnitnye chasticy i proniknovenie zhidkosti. Programma nedestruktivnyh ispytanij vkljuchaet proverku materiala plastiny, shtampovki, otlivki, obolochki i svarnyh shvov. Obsuzhdajutsja.opredelennye problemy, s kotorymi stalkivajutsja pri izgotovlenii jadernyh bakov vysokogo davlenija. Privodjatsja primery i obsuzhdajutsja specificheskie metody nedestruktivnyh ispytanij bakov vysokogo davlenija i ih komponentov. Izlagajutsja dejstvujushhie pravila i specifikacii, naprimer instrukcija po jekspluatacii kotlov i drugih sosudov vysokogo davlenija, izdannaja Amerikanskim obshhestvom inzhenerov-mehanikov, a takzhe instrukcii drugih rasporjaditel'nyh organov. Obsuzhdajutsja voprosy, kakim obrazom ispytanie bez razrushenija mozhet sodejstvovat' sobljudeniju specifikacij i trebovanij, predusmotrennyh razlichnymi rasporjaditel'nymi organami, a takzhe voprosy dostatochnosti i prigodnosti standartov, kotorye ispol'zujutsja pri takom primenenii. Predlagajutsja realistichnye i vmeste s tem otvechajushhie trebovanijam kriterii dlja priemki i brakovki. Daetsja opisanie procedury, kotoraja okazhet pomoshh' personalu, zanimajushhemusja nedestruktivnymi ispytanijami, dolzhnym obrazom vypolnjat' svoi objazannosti v sootvetstvujushhee vremja v processe izgotovlenija. Rassmatrivaetsja vzaimosvjaz' mezhdu gruppoj, provodjashhej nedestruktivnye ispytanija, i drugimi gruppami, svjazannymi s izgotovleniem sosudov vysokogo davlenija. (author)

 12. The Use of Technetium-99m as a Clinical Scanning Agent for Thyroid, Liver and Brain; Utilisation du {sup 99m}Tc comme Agent d'Exploration Clinique de la Thyroide, du Foie et du Cerveau; Ispol'zovanie Tc{sup 99m} kak klinicheskogo agenta pri skennirovanii shchitovidnoj zhelezy, pecheni i mozga; Empleo del {sup 99m}Tc como Agente para la Exploracion Clinica de la Tiroides, el Higado y el Cerebro

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harper, P. V.; Lathrop, K. A.; McCardle, R. J.; Andros, G. [Argonne Cancer Research Hospital and Department of Surgery, University of Chicago Hospitals and Clinics, Chicago, IL (United States)

  1964-10-15

  selectivamente por la tiroides, el estomago y las glandulas salivales. Los datos facilitados por la excrecion indican que su periodo biologico es de unos 2 d. Con una dosis de irradiacion calculada en 100 mrad para la glandula y en 5 mrad para el cuerpo entero, se pueden efectuar exploraciones tiroideas de muy buena calidad entre meedia hora y una hora despues de administrar 1 me de esta sustancia lo que representa una gran ventaja sobre el {sup 131}I. El TcO{sub 4} no atraviesa libremente la barrera hematoencefalica, lo que ha permitido obtener excelentes imagenes del cerebro con un tiempo de exploracion de 2 a 5 min aprovechando el elevado fndice de recuento correspondiente a dosis de 5 a 10 me de {sup 99m}Tc. Como el tiocianap pentavalente se disuelve en una emulsion de grasa, gran parte del {sup 99m}Tc se localiza en el higado; en este caso el elevado fndice de recuento permite tambien proceder a una rapida exploracion de esta glandula con un'mayor poder de resolucion. Es muy probable que este tipo de mejores resultados aun utilizando sondas mas eficaces y adaptando los parametros biologicos y quimicos a condiciones optimas. (author) [Russian] Pri poiskah ''ideal'nogo'' izotopa dlja skennirovanija tehnecij-99m, povidimomu, imeet mnogo preimushhestv. Jeto veshhestvo javljaetsja chistym gamma-izluchatelem s jenergiej 140 kjev (9% konveosija) otsutstvii izluchenija chastic, imeet shestichasovoj fizicheskij period poluraspada, umerennuju stoimost', javljaetsja dostupnym dochernim produktom molibdena-99 s periodom poluraspada 2,7 dnja, ot kotorogo on legko otdeljaetsja na kolonke s okis'ju aljuminija. V obychnoj forme (Tc{sup 99m}O{sub 4}{sup -}) on raspredeljaetsja v organizme tak zhe kak CIO{sub 4}{sup -} i J, bystro rasprostranjajas' vo vnekletochnom prostranstve, izbiratel'no zahvatyvaetsja shhitovidnoj zhelezoj, zheludkom i sljunnymi zhelezami. 5 sootvetstvii s dannymi vydelenija period poluvyvedenija sostavljaet priblizitel'no dva dnja. Chetkie skennogrammy shhitovidnoj

 13. Radioactive rare earths from fallout for study of particle movement in the sea; Etude du mouvement des particules dans la mer a l'aide de terres rares radioactives provenant de retombees; Ispol'zovanie osazhdayushchikhsya pri vypadenii radioaktivnykh redkikh zemel' dlya issledovaniya dvizheniya chastits v more; Estudio del movimiento de las particulas en el mar con ayuda de tierras raras radiactivas procedentes de las precipitaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugihara, Thomas T [Clark University, Worcester, MA (United States); Bowen, Vaughan T [Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA (United States)

  1962-01-15

  'interpreter les resultats de cette etude dans le cadre general de la geochimie marine des cations trivalente, et de mettre en evidence les aspects particuliers et l'utilite generale de cet essai d'utilisation des retombees comme indicateurs. (author) [Spanish] En el marco de un vasto estudio sobre la distribucion en el oceano Atlantico de los raclionuclidos de periodo largo procedentes de precipitaciones radiactivas, se han efectuado numerosas mediciones de la concentracion del cerio-144 y del promecio-147. Una comporacion de las variaciones horizontales y verticales de estas concentraciones con las concentraciones del estroncio-90, que fueron medidas al mismo tiempo, demuestra que las tierras rasas suelen abundar menos en las aguas superficiales que los nuclidos que se sabe son solubles. Esta observacion, unida al hecho de que se ha observado a menudo un enriquecimiento de las aguas profundas en tierras raras, permite afirmar que esos elementos experimentan un rapido transporte vertical al fijarse a particulas en vias de sedimentacion. Esta hipotesis es perfectamente compatible con el comportamiento ''radiocoloidal'' caracteristico de las tierras raras al pH del agua de mar. En la memoria se procura interpretar este estudio en el contexto de las propiedades generales de los cationes trivalentes en geoquimica marina; asimismo, se ponen de manifiesto los aspectos caracteristicos y la utilidad general de este ensayo de utilizacion de las precipitaciones como indicadores radiactivos. (author) [Russian] V kachestve chasti podrobnogo issledovaniya raspredeleniya dolgozhivushchikh radioizotopov, osevshikh pri vypadenii v Atlanticheskom okeane, bylo prodelano znachitel'noe chislo zamerov kontsentratsii tseriya-144 i prometiya-147. Sopostavlenie ehtikh kontsentratsij po mere ikh izmeneniya kak v gorizontal'nom, tak i v verti-kal'nom napravleniyakh s odnovremenno zamerennymi kontsentratsiyami strontsiya-90 pokazyvaet, chto redkie zemli nakhodyatsya obychno v men'shikh kolichestvakh na

 14. The use of radioactive inserts in the study of metal deformation during tube-making processes; Emploi de fils metalliques radioactifs pour l'etude des deformations des metaux pendant la fabrication de tubes; Ispol'zovanie radioaktivnykh vtulok dlya izucheniya deformatsii metallov pri protsesse izgotovleniya trub; Empleo de insertos radiactivos en el estudio de la deformacion de los metales durante la fabricacion de tubos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Davison, W H.T. [Tube Investments Research Laboratories, Cambridge (United Kingdom)

  1962-01-15

  experimental, que es aplicable a los estudios sobre deformacion de los metales en general. En este metodo es preciso localizar el inserto radiactivo con un error no mayor de un milimetro, lo que exige un poder de resolucion superior al que requieren normalmente las tecnicas de exploracion medica. Se examinan los problemas correspondientes en terminos de energia gamma, diseno del colimador y discriminacion de energias. (author) [Russian] V nastoyashchej rabote rassmatrivaetsya vopros ob ispol'zovanii radio- aktivnykh vtulok pri izuchenii deformatsii stali v pirsing-protsesse s pomoshch'yu goryachego rotatsionnogo metoda. ZHeleznaya ili stal'naya provoloka aktiviruetsya v reaktore, pomeshchaetsya v truby, pro- sverlennye v zheleznykh ili stal'nykh zagotovkakh, kotorye zatem podvergayutsya obrabotke v normal'nykh proizvodstvennykh usloviyakh. Tshchatel'noe nablyudenie pokazyvaet, chto radiatsionnoe obluchenie i zagryazneniya ustanovki sovershenno neznachitel'ny. Posle okhlazhdeniya zagotovki podvergayutsya analizu v laboratorii putem primeneniya kollimirovannogo stsintillyatsionnogo schetchika, raspolozhennogo perpendikulyarno k poverkhnosti prosverlennoj zagotovki; krivye izodoz pokazyvayut formu deformiro- vannoj radioaktivnoj vtulki, raspolozhennoj pod pryamym uglom k poverkhnosti truby. Drugoj grafik poluchaetsya ot podobnogo roda razvertki uchastka, nakhodyashchegosya pod pryamym uglom k osi truby; pri pomoshchi dvukh poluchennykh grafikov poluchaetsya kartina v trekh izmereniyakh. V dokumente privodyatsya nekotorye rezul'taty, no osnovnoe vnimanie v nem udelyaetsya metodam provedeniya ehksperimentov, kotorye shiroko ispol'zuyutsya pri izuchenii defor- matsii metallov. Vtulki dolzhny byt' raspolozheny na rasstoyanii millimetra ili okolo ehtogo, dlya chego trebuetsya bolee vysokaya razreshayushchaya sposobnost' po sravneniyu s normal'nymi metodami issledovaniya, primenyaemymi v meditsine. Problemy dostizheniya ehtogo ras- smatrivayutsya v nastoyashchem doklade v zavisimosti

 15. Total Counting and Spectroscopy in the Assessment of Alpha Radioactivity in Human Tissues; Determination de la Radioactivite Alpha des Tissus Humains par Dosage de l'Activite Globale et Spectroscopie; Obshchee izmerenie i spektroskopiya pri opredelenii al'fa-radioaktivnosti tkanej cheloveka; Evaluacion de la Actividad Alfa en los Tejidos Humanos por Recuento Global y Espectroscopia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayneord, W. V.; Hill, C. R. [Physics Department, Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital, Clifton Avenue, Belmont, Surrey (United Kingdom)

  1964-10-15

  atmosfera y se citan ejemplos de los resultados de las mediciones de aire ligeramente contaminado por esa sustancia. Se describen asimismo procedimientos de medicion del {sup 239}Pu en tejidos humanos normales y se exponen algunos resultados. Se estudia la contribucion aportada por el {sup 210}Po a la dosis de irradiacion natural proveniente del medio ambiente en el esqueleto y en los organos reproductores del hombre. Se demuestra que esa aportacion puede constituir una fraccion significativa de la dosis total recibida. (author) [Russian] Daetsja kratkij obzor programmy po izmereniju al'fa- radioaktivnosti. Vypolnenie programmy, kotoroe pervonachal'no osnovyvalos' na ispol'zovanii prostyh i chuvstvitel'nyh metodov podscheta s pomoshh'ju tonkih cink-kadmij-sul'fidnyh jekranov teper' vkljuchaet ispol'zovanie metoda al'fa-spektroskopii, razrabotannogo dlja bol'shogo kolichestva istochnikov s nizkoj specificheskoj aktivnost'ju. S pomoshh'ju jetih metodov mozhno izmerjat' urovni specificheskoj aktivnosti vplot' do 10{sup -13} kjuri/g i v nekotoryh sluchajah poluchat' razreshenie jenergii porjadka 40 kjev narjadu s nezavisimoj identifikaciej, osnovannoj na izmerenii perioda poluraspada. Daetsja opisanie dvuh al'fa-spektrometrov, ispol'zovannyh pri izmerenii bol'shogo kolichestva obrazcov, vzjatyh u ljudej, i materialov okruzhajushhej sredy. Osoboe vnimanie udeljalos' izucheniju Po{sup 210} , kotoryj, kak izvestno, prisutstvuet v rjade pishhevyh produktov i tkanjah chelovecheskogo organizma. Opisany metody issledovanija Pu{sup 239} v atmosfere i privedeny primery rezul'tatov izmerenija zagrjaznenija vozduha malymi kolichestvami jetogo materiala. Opisany metody izmerenija Pu{sup 239} v normal'nyh tkanjah u cheloveka i privedeny nekotorye rezul'taty. Obsuzhdaetsja rol' Ro{sup 210} v povyshenii urovnja estestvennogo fonovogo obluchenija kostej i reproduktivnyh organov cheloveka. Pokazano, chto jeta dolja mozhet sostavljat' znachitel'nuju chast' obshej poluchennoj dozy. (author)

 16. The use of Kr{sup 85} for the measurement of leaks in hermetically sealed components; Emploi du krypton-85 pour la detection des fuites dans les pieces hermetiquement scellees; Opredelenie utechki germeticheski izolirovannykh komponentov pri pomoshchi Kr''8''5; Empleo del {sup 85}Kr para la deteccion de fugas en piezas hermeticamente selladas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berry, P F; Cameron, J F [Wantage Research Laboratory (A. E. R. E.), Wantage, Berks. (United Kingdom); Wilson, E J [Radiochemical Centre, Amersham, Bucks. (United Kingdom)

  1962-01-15

  los poros del material constituye el principal factor que limita la sensibilidad del primer metodo; los autores tratan de la gravedad de este efecto al estudiar la aplicacion de este metodo a la deteccion de fugas en cartuchos para transistores. La introduccion de gas radiactivo en la pieza antes de cerrarla presenta la ventaja de que es posible controlar el contenido de la pieza durante un largo periodo de tiempo. Con esto se elimina la posibilidad de que el orificio por el que se produce la fuga se obture pasajeramente en el momento en que se aplican la presion o el vacio, obteniendose ademas un valor integrado de la magnitud de la fuga, esto es, un dato de mayor utilidad. (author) [Russian] Radioaktivnye gazy obespechivayut metod opredeleniya utechki germeticheski izolirovannykh komponentov, kotoryj v osobykh sluchayakh mozhet byt' bolee chuvstvitel'nym na neskol'ko poryadkov moshchnosti, nezheli obychnye metody opredeleniya utechki. Dlya ehtoj tseli v nastoyashchem doklade privoditsya opisanie ispol'zovaniya Kg{sup 85}. Gaz mozhno ispol'zovat' dvumya putyami. V pervom sluchae komponent pogruzhaetsya v gaz pri kontroliruemykh usloviyakh davleniya i vremeni, a ego prosochivsheesya kolichestvo pod davleniem izmeryaetsya posleduyushchim kontrolirovaniem radiatsii, pronikshej cherez stenki komponenta. Vo vtorom sluchae nekotoroe kolichestvo aktivnogo gaza vvoditsya do izolyatsii, a posleduyushchaya poterya aktivnosti yavlyaetsya meroj skorosti utechki. Vybor metoda zavisit ot razmerov komponenta i ego naznacheniya. Osnovnym ogranicheniem chuvstvitel'nosti v pervom metode yavlyaetsya zarazhenie poverkhnosti, blagodarya proniknoveniyu gaza v pory materiala komponenta; razmery ehtogo proniknoveniya obsuzhdayutsya v primenenii metoda po opredeleniyu utechki v obolochkakh poluprovodnikovykh triodov. Predvaritel'noe zapolnenie komponenta aktivnym gazom do germetizatsii imeet preimushchestvo v tom, chto dlitel'nyj kontrol' nad soderzhaniem komponenta vozmozhen. EHto

 17. Radioautography in the Study of Radioisotopically-Tagged Substances in Insect Control; L'autoradiographie dans l'etude de substances marquees au moy en de radioisotopes utilisees dans la lutte contre les insectes; Primenenie radioavtografii pri izuchenii substantsij, mechennykh radioizotopami, v bor'be s nasekomymi; La autorradiografia en el estudio de las sustancias marcadas con radioisotopos utilizadas en la lucha contra los insectos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joftes, D. L. [New England Deaconess Hospital, Boston, MA (United States)

  1963-09-15

  histologicos corrientes. Un ligero desplazamiento ascendente del foco pone de relieve los detalles de la autorradiografia que, de este modo, se puede estudiar en relacion con el tejido. En la memoria se describen en detalle las tecnicas recomendadas y el sencillo equipo necesario, que suele encontrarse en todos los laboratorios. (author) [Russian] Pri otnositel'no nebol'shikh zatratakh truda bolee novye,uproshchenie metody radioavtografii obespechivayut bol'shuyu chuvstvitel'nost' i tochnost' na mikroskopicheskom urovne vo mnogikh fazakh issledovanij odnokratno i dvukhkratno mechennykh radioizotopami insektitsidov, naprimer pri issledovanii pogloshcheniya, peremeshcheniya, metabolizma i opredelenii ostatkov insektitsidov v rasteniyakh, u nasekomykh i tavotnykh. Fiziologiya i biokhimiya obluchennykh nasekomykh yavlyayutsya drugimi oblastyami primeneniya radioavtografii. Vozdejstvie oblucheniya, osobenno na generativnye organy, izuchaetsya s pomoshch'yu mechennogo tritiem timidina. V to vremya kak metody scheta dayut mnogo informatsii o nalichii i kolichestve radioizotopov, s pomoshch'yu radioavtografii mozhno poluchit' dannye o fakticheskikh mestakh ikh otlozheniya v tkanyakh ili dazhe v chastyakh kletok. Poluchenie takoj razreshayushchej sposobnosti vozmozhno na obychnykh postoyannykh gistologicheskikh preparatakh, v to vremya kak pri primenenii metodov scheta dlya polucheniya tochnogo rezul'tata trebuetsya razrushenie obraztsa. Standartnaya radioavtografiya osobenno udobna dlya proslezhivaniya malykh kolichestv izotopov, sostavlyayushchikh doli mikrokyuri, ochen' slabykh izluchatelej, takikh, kak radioaktivnyj uglerod (C{sup 14}) i tritij (H{sup 3}), togda kak dlya rabot s ochen' slabymi izluchatelyami s primeneniem metodov scheta trebuyutsya ochen' dorogie i slozhnye pribory. Metod ne imeet ogranichenij v otnoshenii izotopov, primenyaemykh dlya mecheniya, tak kak dazhe izlucheniya tritiya i C''1''4 budut fiksirovat'sya na yadernoj fotoehmul'sii. Dejstvitel'no, tritij i C''1

 18. Data Evaluation Problems in the Pulsed Neutron Source Method; Problemes d'Evaluation des Donnees dans les Applications de la Methode de la Source Pulsee; Problemy otsenki dannykh pri primenenii metoda istochnika impul'snykh nejtronov; Problemas de Evaluacion de Datos en el Metodo de la Fuente de Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pal, L.; Bod, L.; Szatmary, Z. [Central Research Institute for Physics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Hungary)

  1965-08-15

  muy importante determinar directamente el parametro caracteristico del fondo, partiendo de los datos de desin tegracion obtenidos empleando diversas demoras. Los parametros de difusion se calcularon con el metodo de los cuadrados minimos ponderados, empleando las constantes de desintegracion de desviacion tipo minima obtenidas segun la funcion de maxima probabilidad. Como no se conocian los valores del recorrido libre medio de transporte para los materiales investigados, se ideo un procedimiento de iteracion rapidamente convergente para determinarlo. Con la calculadora se pudieron determinar los coeficientes de orden B{sup 6} y los terminos superiores de la constante de desintegracion. Los parametros de difusion de los materiales hidrogenados investigados se calcularon con la formula de Radkowsky, partiendo de la variacion de las secciones eficaces integrales de dispersion en funcion de la energia. Los calculos demuestran que la formula de Radkowsky proporciona un metodo empirico muy util para evaluar el recorrido libre medio de transporte en gran numero de materiales hidrogenados. (author) [Russian] Dlja opredelenija diffuzionnyh parametrov teplovyh nejtronov uzhe bolee desjati let primenjaetsja impul'snyj metod. Jetot metod okazalsja ves'ma podhodjashhim dlja issledovanija gidrogennyh zamedlitelej. Soobshhajutsja rezul'taty izmerenij v vode, benzole, toluole, ksilon-ciklogeksane, n-geksane i difenile; obsuzhdajutsja metody, s po- moshh'ju kotoryh na osnovanii izmerennyh dannyh s naimen'shej pogreshnost'ju mozhno opre- delit' parametry diffuzii, predstavljajushhie interes. Vvidu togo, chto pri issledovanii zamedlitelej pri vysokih temperaturah vstrechajutsja zatrudnenija tehnicheskogo haraktera iz-za projavlenija vozdejstvija vremeni proleta, chto oka- zyvaet vlijanie na velichinu konstanty raspada, to jeto javlenie podrobno issleduetsja kak teoreticheski, tak i jeksperimental'no; ukazyvajutsja geometricheskie uslovija, dajushhie voz- mozhnost' obespechit

 19. The use of radioactive tracers in lubrication and wear research; Emploi des indicateurs radioactifs dans les recherches sur la lubrification et l'usure; Ispol'zovanie mechenykh atomov pri issledovanii voprosov smazki i iznosa; Utilizacion de los indicadores radiactivos en los estudios sobre la lubricacion y el desgaste

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Campbell, R B; Grunberg, L; Milne, A A; Wright, K H.R. [Lubrication, Wear and Mechanical Engineering Aspects of Corrosion Division, National Engineering Laboratory, Thorntonhall, Glasgow (United Kingdom)

  1962-01-15

  , se insertan en las camisas de un motor diesel varillas de fundicion que contienen iridio-192, y se mide la radiactividad de las muestras de aceite. Se utilizan particulas radiactivas de hierro y de oxido de hierro para estudiar su influencia en los procesos de desgaste. Empleando acido estearico marcado con carbono-14 y azufre-35 en solucion, se investiga la reactividad de las superficies del metal sometido a tensiones. Por otra parte, se esta estudiando la velocidad de reaccion de los aditivos lubricantes de engranajes haciendo pasar impulsos breves de corriente electrica a traves de hilos metalicos sumergidos en soluciones de compuestos marcados con azufre-35 y fosforo-32. Se investiga la formacion de peliculas antidesgaste en la superficie de los dientes de los engranajes en funcion de la carga, de la velocidad y del tiempo de funcionamiento. En muchas de estas aplicaciones se tropieza con la dificultad de tener que calcular las cantidades absolutas de materiales presentes en las peliculas que se forman en la superficie, o en las particulas originadas por el desgaste, a partir de la actividad medida. Con tal objeto se han elaborado metodos de calibracion. (author) [Russian] Vo mnogikh problemakh smazki i iznosa sleduet izuchat' protsessy, vstrechayushchiesya v ochen' malykh masshtabakh. Pri ehtom uspeshno ispol'zovalas' bol'shaya chuvstvitel'nost' indikatornykh metodov. Nekotorye primery podobnogo ispol'zovaniya ehtikh metodov dayutsya iz raboty otdela smazki i amortizatsii Natsional'noj tekhnicheskoj laboratorii Velikobritanii. Kolichestvennoe sootnoshenie mezhdu metallicheskoj peredachej i poverkhnost'yu treniya izuchaetsya kak funktsiya skorosti proskal'zyvaniya nerovnosti poverkhnosti i nalichiya smazochnykh materialov. Dlya togo, chtoby proanalizirovat' raspredelenie iznosa, chugunnye probki, soderzhashchie iridij-192, vstavlyayutsya v prokladki dizelya. Radioaktivnost', imeyushchayasya vo vzyatykh obraztsakh masla, zameryaetsya. Radioaktivnoe zhelezo i

 20. Carcinogenesis by Fast Neutrons Relative to X-Rays in Mice; Carcinogenese chez les Souris sous l'Effet des Neutrons Rapides et des Rayons X; Sravnitel'naya chastota vozniknoveniya rakovykh opukholej u myshej pri obluchenii bystrymi nejtronami i rentgenovskimi luchami; Accion Carcinogenica Comparada de los Neutrones Rapidos y de los Rayos X en el Raton

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cole, L. J.; Nowell, P. C. [Division of Biological and Medical Sciences, U.S. Naval Radiological Defense Laboratory, San Francisco, CA (United States); Department of Pathology, School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA (United States)

  1964-05-15

  jetih novoobrazovanij pri primenenii nejtronnogo obluchenija i ispol'zovanii specificheskih proliferativnyh raz drazhitelej. Dannye pokazyvajut, chto potencial'nyj faktor so stavlja et priblizitel'no 2 dlja nejtronov delenija otnositel'no rentgenovskih luchej s pikovym naprjazheniem 250 kv dlja vozniknovenija opuholej pochek u myshej. Chto kasaetsja razvitija limfomn, to u myshej, podvergnutyh nejtronnomu oblucheniju, chastota ih vozniknovenija okazalas. (author)

 1. Ankündigung und Projektbeschreibung: Ich zeig es Dir - HOCH 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Schön

  2012-12-01

  Full Text Available Haben Sie schon mal mit einem Kurzvideo gelernt? Die Praxis zeigt, dass sich kurze Videos ideal für das Lehren und Lernen in Peer-to-Peer-Kontexten eignen. Seit Mitte Oktober 2012 produzieren Jugendliche zwischen 9 und 13 Jahren Unterrichtsvideos. Dieser Beitrag gibt einen kurzen Einblick in das laufende Projekt.Did you ever use short videos for teaching and learning? The project that is presented in this paper shows how young people from 9 to 13 years are producing short videos for teaching and learning in peer-to-peer contexts.

 2. Technology and language: Learning to say mouse in K'iche' | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Students are learning that their indigenous language and culture are a vital part of ... until the late 1990s, actively discouraged the use of Indigenous languages in the ... quality computer and Internet training for rural Indigenous communities.

 3. Numerical versus analytical Ic(H) patterns in Josephson junctions with periodically alternating critical current density

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lazarides, N

  2004-01-01

  An analytical expression for the magnetic-field-dependent critical current I c (H) of Josephson junctions with periodically alternating critical current density J c (x) is derived within the uniform field approximation. Comparison with numerically calculated I c (H) patterns for junctions with identical, thick, periodically arranged defects with the corresponding analytical expression reveals fair agreement for a wide range of parameters, due to increased characteristic length. Based on qualitative arguments, we give the dependence of the new characteristic length on the geometrical parameters of the junction, which is in agreement with self-consistent calculations with the static sine-Gordon equation. The analytical expression captures the observed qualitative features of the I c (H) patterns, while it is practically exact for short junctions or high fields. It also produces the shift of the major peak from the zero-field position of the standard Fraunhofer pattern to another position related to the periodicity of the critical current density in φ-junctions

 4. Konvertibilné obligácie a špecifiká ich hodnocovania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Božena Hrvoľová

  2013-11-01

  Full Text Available Convertible bonds belong to the group of innovations, which are connected with common features of more securities that are named hybrid or synthetic securities. This article will discuss advantages of these securities for investors and companies’ (issuers, specifics of convertible bonds valuation, conversion premium and premium for option, which are connected with convertible bonds valuation and with investors´ decision making, whether they will remain in the position of holder or whether they will convert convertible bonds into the shares of company.

 5. Die heiligen Propheten, eure Apostel und ich. Metatextuelle Studien zum zweiten Petrusbrief

  NARCIS (Netherlands)

  Ruf, M.G.

  2010-01-01

  Of all New Testament writings, the Second Letter of Peter bears the most explicit witness to the varied literary activity of Early Christianity and most expressly reflects on its use of Scripture as prophecy. The present dissertation applies itself to this metatextual character of the Second Letter

 6. Zmarli mówią - dialogi elizejskie, najwybitniejsi twórcy i ich utwory

  OpenAIRE

  Urbańska, Monika

  2005-01-01

  The study deals with the history of development of the genre dialogues of the dead. Most authors of the dialogues drew inspiration from creation of a poet Lukian from Samosat. The genre especially flourished in XVIIIth century France. The greatest French authors of dialogues were: Boileau, Fontenelle and Fénelon. Boileau was the author of the first significiant dialogues U's Heros de roman, dialogue á la maniere de iMcien which was published in 1773. Fontenclle made his débu...

 7. OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH I ICH REDUKCJI W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz BARSZCZ

  2016-03-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki zastosowania modelu SWMM do obliczenia przepływów o prawdopodobieństwach 50, 10, 2 i 1% w 8. przekrojach Potoku Służewieckiego na odcinku od km 0+000 do 6+576 oraz w 2. przekrojach Rowu Wolica. Zlewnia Potoku Służewieckiego jest zlokalizowana w południowej części Warszawy. Największe zagrożenie powodziowe występuje na odcinku Potoku Służewieckiego od km 0+000 do 3+875. Przepustowość koryta Potoku na tym odcinku kształtuje się na poziomie przepływu maksymalnego o prawdopodobieństwie 50%. Największe wartości przepływów w Potoku Służewieckim prognozowano w przekroju obliczeniowym numer V (km 4+267: Q50% = 13,863, Q10% = 23,019, Q2% = 28,825 i Q1% = 30,500 m3·s-1. Jedną z przyczyn występowania zagrożenia powodziowego w dolnym biegu Potoku Służewieckiego jest dopływ dużej ilości wód opadowych Rowem Wolica. Wartości przepływów w górnym odcinku Rowu Wolica (w przekroju VI zawierały się w granicach od 8,005 do 12,402 m3·s-1, w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia opadu obliczeniowego. W celu określenia możliwości redukcji przepływów w Rowie Wolica, przeprowadzono obliczenia w których uwzględniono zastosowanie kryzy na odcinku ujściowym kolektora do kanału otwartego. Zastosowanie kryzy w kolektorze pozwoli zredukować przepływy o prawdopodobieństwach 50, 10 i 2% odpowiednio o 61,0; 46,0 i 36,6%. Zastosowanie kryzy o stałej średnicy ϕ1,08 m, ustalonej dla przepływu o prawdopodobieństwie 2%, spowoduje znacznie mniejszą redukcję przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwach 50 i 10%.

 8. ICH rf system data acquisition and real time control using a microcomputer system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cary, W.P.; Allen, J.A.; Pinsker, R.I.; Petty, C.C.

  1993-10-01

  On the basis of the rapidly increasing power, speed, and decreasing cost of the personal computer (microcomputer) it was felt that a real time data acquisition and control system could be configured quickly and very cost effectively. It was further felt that by using a high level or object-oriented programming language that considerable time and expense could be saved and at the same time increase system flexibility. This paper will attempt to address the desired system requirements and performance for both the control of the high power transmitters and for the data acquisition and presentation of the information

 9. "Ich war nicht der allmächtige Autor" / Simon Stephens ; intervjueerinud Jacqueline Bolton

  Index Scriptorium Estoniae

  Stephens, Simon, 1971-

  2012-01-01

  NO99 teatris esietendunud kolme teatri - NO99, Münchner Kammerspiele, Lyric Hammersmith Theatre - koostöös valminud lavastuse "Three Kingdoms" ("Kolm kuningriiki") teksti autor Simon Stephens räägib

 10. Slavjane na territorii Čechii i ich kontakty v VI-VII vv

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Profantová, Naďa

  2015-01-01

  Roč. 2015, č. 5 (2015), s. 97-116 ISSN 1608-9057 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Prague-type pottery culture * contacts * archaeology and identity * palmate fibulae * Byzantine buckles Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 11. Skutki nowych form organizacyjnych dla pracy mistrzów w ich ocenie

  OpenAIRE

  Paul, Jadwiga

  1987-01-01

  Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 12. "Ich kam unter die Schweizer": Teaching Switzerland as a Multi-Ethnic Society

  Science.gov (United States)

  Baumgartner, Karin

  2012-01-01

  This article describes a five-week module on "Switzerland as a multi-ethnic society" intended to counteract the popular image of Switzerland as a homogenous country concerned mostly with tourism, chocolate, and watches. Instead, the module treats Switzerland through topics such as the definition of identity in a multi-ethnic society, the…

 13. Development of data acquisition and control system for ICH & CD transmission line components test facility

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patel, Manoj, E-mail: manoj.patel@iter-india.org [ITER-India, Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar 382428, Gujarat (India); Jha, Akhil [ITER-India, Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar 382428, Gujarat (India); Patel, Nidhi [Department of Instrumentation & Control Engineering, Dharmsinh Desai University, Nadiad 387001, Gujarat (India); Krishna, J.V.S. Hari; Rajnish, Kumar; Soni, Dipal; Verma, Sriprakash; Patel, Hriday; Trivedi, Rajesh; Mukherjee, Aparajita [ITER-India, Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar 382428, Gujarat (India)

  2016-11-15

  Highlights: • Traveling Wave Resonator (TWR) gain achieved is 13.58 dB using 10 dB coupler. • Software module for Automatic calibration for power detector is developed and integrated. • Application module is developed using LabVIEW™ for high power RF operation of TWR. - Abstarct: India is developing a very high power test bed (∼MW level) based on concept of Travelling Wave Resonator (TWR) for testing of passive transmission line components [3]. Data acquisition and control system is required for safe and reliable operation of TWR. It includes online monitoring of input power and circulating ring power. Acquired RF signal provides information about forward and reflected RF power. For MW power level testing, system is protected against arc and thermal effect during CW operation. National Instrument make hardware and software have been used to acquire signals from RF detector, Arc detectors, IR camera and thermocouples etc. LabVIEW™ based software has been developed for calculation of RF parameters. Graphical user interface is developed for better visualization. Initial testing of the TWR setup with 10 dB coupler provides a power gain of 13.58 dB (22X). For future 3 MW TWR test bed the required power gain is ∼20 dB (100X) since the available source is ∼40 kW. This paper describes the detail design and integrated test results for data acquisition and control system for TWR test bed.

 14. Technology and language: Learning to say mouse in K'iche' | IDRC ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  2011-02-08

  Feb 8, 2011 ... Students are learning that their indigenous language and culture are a ... Evolving from project to organizational status, Enlace Quiché is part of a ... The department of Quiché, where Enlace Quiché is based, was one of the ...

 15. Związki polifenolowe i ich suplementacja u kobiet po menopauzie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ireneusz Połać

  2011-04-01

  Full Text Available Polyphenolic compounds are a broad group of organic compounds of plant secondary metabolites, whichhave in their structure one or more aromatic rings and from one to several hydroxyl groups with acidic character.Due to their heterogeneous construction polyphenolic compounds have been classified into several groups:simple phenols, phenolic acids, coumarins, xanthones, stilbenes, lignans, anthraquinones and the largest group– flavonoids. Polyphenols are characterized by a variety of biological activity. As natural antioxidants, they mayprotect against reactive oxygen species (ROS and reactive nitrogen species (RNS. Moreover, they have theability to seal blood vessels and of vasodilatation. Polyphenolic compounds also have anti allergic, antibiotic,antibacterial, antiviral, antifungal, anti-inflammatory and anticoagulation effects. Many recent studies haveshown that a diet rich in polyphenolic compounds modulates several biomarkers of cardiovascular diseaseand cancer. Thanks to their pro-health properties, an increasing number of dietary supplements based on plantextracts are introduced for commercial use. Clinical studies confirm the effectiveness of supplementation withproducts containing polyphenolic compounds in the prevention of cardiovascular disease in postmenopausalwomen. Polyphenols also have the ability of aromatase inhibition, which means that they can be used in theprevention of breast cancer. This article describes the characteristics and biological properties of polyphenoliccompounds, as well as clinical studies conducted in postmenopausal women taking polyphenols.

 16. Filtration track membranes and their biomedical applications; Trekowe membrany filtracyjne oraz ich zastosowania biomedyczne

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buczkowski, M; Wawszczak, D; Starosta, W [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The characteristics of track filtration membranes has been performed. The investigation of radiation resistance has been carried out for different types of polymer foil used as a membrane material. Biomedical applications of track filtration membranes have been presented and discussed. 10 refs, 10 figs.

 17. Přechylování jmen živočichů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Albrechtová, Barbora

  2016-01-01

  Roč. 99, č. 5 (2016), s. 243-255 ISSN 0027-8203 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2010013 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : animal names * derivation of gender opposite forms * markedness * word -formation Subject RIV: AI - Linguistics

 18. O škalach ekvivalentnych uslovij, charakterizujuščich vesovoje neravenstvo Stiltjesa

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gogatishvili, Amiran; Persson, L. E.; Stepanov, V.D.; Wall, P.

  2012-01-01

  Roč. 447, č. 1 (2012), s. 13-14 ISSN 0869-5652 R&D Projects: GA ČR GA201/08/0383 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : integral inequalities * Stieltjes inequality * Stieltjes transform * scales of equivalents conditions Subject RIV: BA - General Mathematics http://www.maikonline.com/maik/showArticle.do?auid=VAH8R2F8ME

 19. Fotbaloví fanoušci - hooligans na našich stadionech

  OpenAIRE

  KROČÁK, Pavel

  2010-01-01

  Bachelor paper is about radical football fans (hooligans). The theory describes football hooliganism and its progress in Europe. Practical part answers the hypothesis: Number 1. most of czech people is afraid of radical football fans. Number 2. most of public depend on activity of state organs to protect againts fans criminality. The research verifies this hyphothesis in the region of South Bohemia and with a view to reality, that most of informations about hooligans are from media.

 20. Influence of Aerosol Properties and the Respiratory Pattern upon Hazards Evaluation following Inhalation Exposure; Influence des Caracteristiques des Aerosols et du Regime de la Respiration sur l'Evaluation des Risques, a la Suite d'une Exposition par Inhalation; Vliyanie svojstv aehrozolej i obraztsa respiratora na otsenku opasnosti oblucheniya pri vdykhanii radioaktivnykh veshchestv; Influencia de las Propriedades de los Aerosoles y de su Esquema Repiratorio en la Evaluacion de los Riesgos Consecutivos a una Exposicion por Inhalacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomas, R. G. [Lovelace Foundation for Medical Education and Research, Albuquerque, NM (United States)

  1964-10-15

  diferentes caracteristicas fisicas y quimicas de las particulas inhaladas y las tres variables biologicas antes mencionadas. Se presentan datos acerca de la cantidad y localizacion de la sustancia depositada, determinados en funcion del tamano de las particulas inhaladas, en el caso de un compuesto soluble en los tejidos (cloruro de cesio) y en el caso de un compuesto insoluble en los tejidos (Cloruro de torio). Asimismo, se facilita informacion encaminada a explicar las variaciones que se producen en la distribucion de un elemento en los tejidos y en su excrecion, segun su forma fisicaca y quimica al ser inhalado. Se exponen datos proporcionados por los experimentos realizados con aerosoles de muchas sustancias, entre ellas las ya mencionadas, para poner de manifiesto la peculiar correlacion existente entre la carga corporal y la excrecion por via fecal durante los primeros dias consecutivos a la exposicion. Se demuestra la ventaja de efectuar a la vez analisis de orina y de heces para determinaciones biologicas. Utilizando los anteriores datos como ejemple, se ponen de relieve los errores inherentes a los actuales metodos de evaluacion practica de riesgos, basados en el analisis de muestras de aire y de sustancias biologicas. (author) [Russian] Imeetsja tri vazhnyh biologicheskih parametrov, neobhodimyh dlja ocenki opasnosti v rezul'tate popadanija soedinenij v organizm ljubym putem. K nim otnosjatsja: 1) kolichestvo otlozhivshegosja v organizme veshhestva; 2) raspredelenie i kinetika peremeshhenij v organizme; 3) skorost' vyvedenija veshhestva. Pri sluchajnom obluchenii v celom otsutstvujut dostatochnye kolichestvennye dannye po jetim punktam. V doklade izlagajutsja dannye jeksperimental'nyh issledovanij na zhivotnyh, pokazyvajushhie sootnoshenie mezhdu razlichnymi fizicheskimi i himicheskimi harakteristikami vdyhaemyh chastic i upomjanutymi vyshe tremja biologicheskimi peremennymi. Predstavleny dannye o kolichestve i lokalizacii otlozhivshegosja materiala kak funkcii

 1. The Pulsed Neutron Technique Applied to Fast Non-Multiplying Assemblies; Application de la Methode des Neutrons Pulses aux Assemblages Non Multiplicateurs a Neutrons Rapides; Primenenie metoda impul'snykh nejtronov pri izuchenii povedeniya bystrykh nejtronov v nerazmnozhayushchikh sborkakh; Aplicacion de la Tecnica de los Neutrones Pulsados a Conjuntos Rapidos de Materiales No Multiplicadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beghian, L. E.; Wilensky, S. [Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (United States)

  1965-10-15

  mozhno opredelit' putem izmerenija postojannoj spada v zavisimosti ot razmera sborki. Predstavlen teoreticheskij vyvod dlja rascheta doli uprugogo rassejanija v chlene utechki i, sledovatel'no, mozhno opredelit' sechenie neuprugogo rassejanija. Teoreticheskaja traktovka dlja rascheta vklada uprugogo rassejanija proverena jeksperimental'nym putem. Sechenie neuprugogo rassejanija zheleza izmereno s pomoshh'ju jetogo metoda dlja pervichnoj jenergii nejtronov v diapazone 0,8 -1,5 Mjev. Vysheopisannyj metod impul'snogo istochnika nejtronov byl ispol'zovan dlja. izmere nija postojannoj spada v otnoshenii svincovyh plastin. Jeksperimental'nye dannye primerno soglasujutsja s predpolozhenijami, kotorye obychno delajut pri reshenii bol'cmanovskogo uravnenija perenosa s vremennoj zavisimost'ju (t.e. odnomernoe, odnoskorostnoe). Postojannye spada izmereny dlja svincovyh plastin razmerom 28x32 djujma i tolshhinoj 2; 4; b i 8 djujmov. Posle vnesenija popravki na poterju jenergii i konechnye razmery sborki rezul'taty sravnivajutsja s priblizitel'nymi reshenijami bol'cmanovskogo uravnenija perenosa. (author)

 2. Automatic Sample and Data Processing in Studies of Calcium Metabolism in Rats; Traitement Automatique des Echantillons et des Donnees dans l'Etude du Metabolisme Calcique chez le Rat; Avtomaticheskaya obrabotka obraztsov i dannykh pri izuchenii obmena kal'tsiya u krysy; Tratamiento Automatico de las Muestras y de los Datos en el Estudio del Metabousmo del Calcio en la Rata

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Onkelinx, C.; Richelle, L. J.; Debras, J. [Universite de Liege (Belgium)

  1965-10-15

  , s odnoj storony, izuchenija jevoljucii indikatornoj dozy kal'cija-45, vvedennoj vnutrivenno, a s drugoj -izmerenija himicheskogo i radiohimicheskogo balansa. Sochetanie jetih dvuh tipov informacii i ih matematicheskaja obrabotka vedet k resheniju voprosa o sozdanii obshhej modeli obmena kal'cija, chto daet vozmozhnost' znat' kolichestvo obmenivaemyh kletok i velichinu razlichnyh faktorov, takih kak pogloshhenie v kishechnike, vydelenie iz pochek i kishechnika, otlozhenie kal'cija v kostjah i vyhod kal'cija iz kostej. Nashi raboty byli oblegcheny primeneniem avtomaticheskih metodov izmerenija obrazcov i obrabotki dannyh, kotorye i sostavljajut predmet nastojashhego doklada. Obrabotka obrazcov. Izmerenija radioaktivnosti proizvodili na obrazcah plazmy nebol'shogo ob'ema (20 - 40 {lambda}), kotorye brali povtorno iz prob mochi i fekalij, vzjatyh v opredelennoe vremja. Izmerenie aktivnosti provodili na schetchike antisovpadenij so olabym fonovym shumom, vkljuchajushhim avtomaticheskoe ustrojstvo dlja otbora prob i jelektronnuju ustanovku, izmerenija kotoroj registrirovalis' pechatajushhim ustrojstvom. Obsuzhdajutsja original'nye metody podgotovki obrazcov i ih izmerenija, v chastnosti statisticheskie uslovija scheta, vyverennye na vychislitel'noj mashine pri kazhdom izmerenii. Obrabotka dannyh. Proizvoditsja na jelektronnoj vychislitel'noj mashine IBM 7040, kotoroj zadajut raschetnuju programmu i ispol'zujut nabor neobrabotannyh dannyh ob jeksperimente v vide perforirovannyh kartochek na kazhdoe zhivotnoe otdel'no. Dannye obrabatyvajutsja v tri jetapa: 1) preobrazovanie neobrabotannyh dannyh i raschet standartnogo otklonenija izmerenij kazhdogo obrazca; 2) analiz krivoj udel'noj radioaktivnosti plazmy v zavisimosti ot vremeni i raschet ego matjomaticheskogo vyrazhenija; vyverka na tochnost' teoreticheskoj krivoj s pomoshh'ju jeksperimental'nyh izmerenij; 3) reshenie polnoj modeli po raschetu razlichnyh parametrov. Poluchennye rezul'taty byli otpechatany obychnym

 3. Pathogenesis of Intrapulmonary Haemorrhage in Dogs Exposed to Pulsed Fission-Spectrum Neutrons; Pathogenese de l'Hemorragie Intrapulmonaire chez des Chiens Exposes a des Neutrons de Fission Pulses; Patogenez vnutrilegochnykh krovoizliyanij u sobak pri obluchenii impul'snymi nejtronami spektra deleniya; Patogenesis de la Hemorragia Intrapulmonar en Perros Expuestos a Neutrones de Fision Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, R. K.; Engel, R. E.; Godden, W. R. [Kirtland AFB, New Mexico (United States)

  1964-05-15

  v et vej legochnoj arterii ot vorot legkih do poverhnosti plevry. Samye rannie gistologicheskie izmenenija v le gk i h nabljudalis' na + 5 -j den' i s o stojali iz fokusnyh, horosho ogranichennyh uchastkov giperemirovannyh a l'v eo l , otechnost' kletok jendotileja kapilljarov i vyhozhdenija jeritrocitov v nebol'shom kolichestve v polosti a l'veol. Jeti izmenenija stanovilis' generalizovannymi k + 9 -m u dnju i, krome t o go , nabljudalis' fokusnye uchastki peribronhial'nyh krovoizlijanij s vovlecheniem levogo i prav ogo glavnogo bronhov. Pri vskrytii zhivotnyh na 13-j den' posle obluchenija obnaruzheny obshirnye perivaskuljarnye krovoizlijanija s vovlecheniem krupnyh i melkih legochnyh arterial'nyh so sudov. Krov' pojavljalas' v adventicial'noj soedinitel'noj tkani i periarteri- al'nyh limfaticheskih prostranstvah. Otek jendotelija byl rezko vyrazhen v porazhennyh sosudah, no v sredinnoj obolochke zametnyh izmenenij ne bylo. Obnaruzhivalis' takzhe peribronhial'nye krovoizlijanija v sochetanii s porazheniem vetvej le gochn oj arterii. Patogenez jetih povrezhdenij, po-vidimomu, svjazan s pervichnym porazheniem jendotelija, vyzvannym impul'snymi nejtronami spektra delenija. Dopolnitel'nym faktorom, vozmozhno, javljaetsja trombocitopenija, poskol'ku okazalos', chto kolichestvo megakariocitov v kostnom m o z gu bylo obratno proporcional'no tjazhesti vnutrilegochnyh krovoizlijanij. (author)

 4. Method of obtaining concentrated preparations of Cl{sup 36} and Br{sup 82} by recoil nuclei under exposure to high-density neutron fields; Preparation de composes du chlore-36 et du brome-82 de haute activite specifique, par exposition de noyaux de recul a des champs neutroniques intenses; Poluchenie kontsentrirovannykh preparatov Cl{sup 36} i Br{sup 82} metodom yader otdachi pri obluchenii v nejtronnykh polyakh vysokoj plotnosti; Obtencion de compuestos de cloro-36 y de bromo-82 de alta actividad especifica por retroceso de nucleos en campos neutronicos intensos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurchatova, L N; Kurchatov, B V

  1962-01-15

  resultado de la superposicion de toda una serie de procesos : formacion de atomos de cloro radiactivo, separacion radiolitica del haluro, difusion de los productos obtenidos en la red cristalina del carbono, su sorcion en la superficie y su recombinacion en distintos centros. La extraordinaria variedad de condiciones en que se forman e interaccionan los productos de irradiacion con el esqueleto carbonico y su superficie depende de un gran numero de factores, a saber : la estructura ultramicroscopica, la naturaleza de los nuevos compuestos, que estan relacionados con el tipo de compuestos superficiales, la existencia en la superficie del carbono de centros con un espectro continuo de energia de sorcion, la probable formacion de diversos centros estacionarios de recombinacion por irradiacion del carbono, etc. Por ello, las tecnicas utilizadas ofrecen la posibilidad de realizar una gran variedad de experimentos a fin de establecer las condiciones optimas de enriquecimiento. (author) [Russian] Klassicheskij metod polucheniya kontsentrirovannykh radioaktivnykh preparatov Stsilarda-CHalmersa obychno rassmatrivaetsya kak malo ehffektivnyj pri ispol'zovanii bol'shikh integral'nykh potokov nejtronov iz-za znachitel'nogo razlozheniya obluchaemogo soedineniya pod dejstviem radiatsii. Avtorami najdeny soedineniya broma i khlora s uglerodom, pozvolyayushchie poluchat' sushchestvennoe obogashchenie radioaktivnymi izotopami khlora i broma metodom yader otdachi pri obluchenii v nejtronnykh potokakh poryadka 10{sup 13} nejtr./sek-cm{sup 2}. EHti soedineniya otvechayut formule C{sub n}X, gde X-Cl ili Br, N = 10 + 20 dlya soedineniya khlora i 25 + 70 -dlya soedinenij broma. Oni dostatochno ustojchivy termicheski i khimicheski. Soedinenie sostava C{sub 30}Br vyderzhivaet nagrevanie do 300{sup o}C v atmosfere argona bez otshchepleniya broma; ono razlagaetsya polnost'yu pri temperature 600{sup o}C. Ukazannoe soedinenie broma s uglerodom prakticheski ustojchivo k vozdejstviyu vodnykh rastvorov

 5. The Role of Exponential and PCTR Experiments at Hanford in the Design of Large Power Reactors; Roles Respectifs des Experiences Exponentielles et du Reacteur d'Etude des Constantes Physiques de Hanford dans les Etudes de Grands Reacteurs de Puissance; Znachenie ehksponentsial'nykh opytov i opytov na reaktore PCTR pri proektirovanii bol'shikh ehnergeticheskikh reaktorov v khehnforde; Papel de los Experimentos Exponenciales y del Reactor PCTR de Hanford en el Proyecto de Grandes Reactores de Potencia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heineman, R. E. [General Electric Company, Richland, WA (United States)

  1964-02-15

  introduccion de cambios en el manejo de los reactores ya existentes, como instrumentos de investigacion en la esfera de la fisica de los reactores y como medio de ensenanza. Compara tambien los capitales invertidos en esas instalaciones y los gastos de explotacion. Describe el perfeccionamiento de nuevas tecnicas experimentales que estas instalaciones permiten aplicar con miras a satisfacer la demanda de nuevos datos experimentales. Es menester tener presentes todos estos datos para poder predecir la evolucion de las necesidades y las tendencias futuras en el empleo de estas instalaciones para los estudios de los reactores de potencia. La memoria describe sucintamente el reactor para el estudio de constantes fisicas e indica la manera en que se piensa utilizarlo en el marco de esa evolucion. (author) [Russian] V Hjen- fordskih laboratorijah v techenie pochti 15 let provodjatsja jeksponencial'nye reaktornye iz- merenija na grafito-uranovyh reshetkah. Hotja rezul'taty jetih opytov ispol'zovalis' dlja opredelenija laplasianov predlagaemyh proizvodjashhih reaktorov, oni takzhe sodejstvovali razvitiju ponimanija fiziki reaktorov jetih sistem. Davno priznano, chto poleznost' kri- ticheskogo opyta ogranichena vvidu ego bol'shogo masshtaba i nedostatochnoj chuvstvitel'nosti v otnoshenii nebol'shih lokalizovannyh narushenij sistemy. Zatem mysl' byla napravlena na sozdanie cel'nogo opytnogo reaktora, v kotorom bylo by svedeno do minimuma kolichest- vo materialov, neobhodimyh dlja poluchenija nuzhnyh dannyh. Jeta popytka privela k postrojke usovershenstvovannoj kriticheskoj ustanovki s neskol'kimi zonami reaktora dlja izmerenija fizicheskih konstant PCTR. Ustanovka ispol'zuetsja dlja okazanija sodejstvija pri razrabot- ke proekta po fizike reaktorov dlja neskol'kih jenergeticheskih reaktorov. Krome togo,re- aktor RSTNjavljaetsja ustanovkoj obshhego naznachenija dlja provedenija izmerenij poperechnyh sechenij na reaktore i dlja opredelenija differencial'nyh i integral'nyh fizicheskih para

 6. Determination on Mice and other Organisms of the RBE of High-Energy Protons and Electrons; Efficacite Biologique Relative sur la Souris et d'Autres Organismes des Protons et des Electrons De Haute Energie; Opredelenie obeh pri obluchenii myshej i drugikh organizmov protonami i ehlektronami vysokikh ehnergij; Determinacion de la Eficacia Biologica Relativa de los Protones y de los Electrones de Elevada Emergia en el Raton y en Otros Organismos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bonet-Maury, P.; Baarli, J.; Kahn, T.; Dardenne, G.; Frilley, M.; Deysine, A. [Institut du Radium, Paris (France)

  1964-03-15

  {sub 50}, supervivencia media, reduccion del timo y de los testiculos) es proxima a 1; esta EBR corresponde al valor medio de la transferencia lineal de energia (TLE) de las particulas y, en el caso de los protones, no parece que sufra aumento alguno por efecto del valor local mas elevado del TLE de las 'estrellas' de espalacion. (author) [Russian] Izuchalis' obshhie jeffekty pri obluchenii myshej letal'nymi dozami protonov s jenergiej 157 i 592 Mjev i jelektronov s jenergiej 150 i 950 Mjev. {gamma} obluchennyh zhivotnyh nabljudalis te zhe obshhie simptomy, chto i posle rentgenovskogo i gamma-obluchenija. S pomoshh'ju primenennyh biologicheskih testov ne bylo o b naruzheno nikakih fenomenov, specifichnyh dlja chastic vysokih jenergij. Ustanovlennaja po chetyrem pokazateljam OBJe (LD-50, srednjaja vyzhivaemost', umen'shenie zobnoj zhelezy i semennikov) malo otklonjaetsja ot 1 ; jeta OBJe so o tvetstvue t srednej LPE chastic, i dlja protonov ne kazhetsja uvelichennoj za schet povyshenija mestnogo LPE zvezd raspada. (author). (author)

 7. Diagnosis of Intracranial Lesions by Gamma-Encephalography using Human Serum Albumin Labelled with Iodine-131; Diagnostic des lesions intracraniennes par la gamma-encephalographie a l'aide de la serumalbumine humaine marquee a l'iode 131; Diagnoz vnutricherepnykh povrezhdenij putem gamma-ehntsefalografii pri pomoshchi mechenoj iodom-131 albuminovoj syvorotki cheloveka; Diagnostico de las lesiones intracraneanas por gammaencefalografia mediante sero- albumina humana marcada con yodo-131

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Planiol, Therese [Institut National d' Hygiene, Paris (France)

  1959-07-01

  reconocimiento son tumores de los hemisferios y la otra mitad, tumores de la fosa posterior y pinealomas. Con este metodo pueden observarse los abcesos, los hematomas y los aneurismas cirsoides. Los accidentes cerebro-vasculares han originado en la tercera parte de los casos anomalias en los graficos; la mitad de los graficos anormales presenta el aspecto caracteristico de los reblandecimientos (o trombosis), lo cual permite su diagnoestico; el resta de los graficos es semejante a los graficos tumorales, siendo la unica diferencia que, en caso de accidente vascular, las anomallas desaparecen despues de algunas semanas; las dos terceras partes de estas lesiones dan un gammaencefalogram a negativo. Los aneurismas arteriales, los centros epileptoegenos no tumorales y las distintas afecciones puramente neurologicas presentan resultados normales en el 96 por ciento de los casos. La exploration del cerebro mediante albumina radiactiva puede suministrar informaciones de gran valor, no solo respecta de la existencia de una lesion neuro-quirurgica y su localizacion exacta, sino tambien respecto de su naturaleza. En particular, facilita grandemente el diagnostico de un meningeoma, de un glioblastoma o de metastasis. Esta, ademas de las informaciones relativas al diagnoestico positivo y topografico, hace que este procedimiento sea uno de los metodos mas interesantes de diagnostico neurologico. Por otra parte, la gammaencefalografia constituye uno de los medios mas seguros de descubrir la reaparicion de estas enfermedades y de observar los efectos de una terapeutica medica o de un tratamiento radioterapico. (author) [Russian] 600 chelovek bylo podvergnuto obsledovaniyu pri pomoshchi albuminovoj syvorotki, mechenoj iodom-131, prichem izmerenie radioaktivnosti provodilos' soedinennymi s cherepnoj korobkoj stsintyalitsionnym ischetchikami v dva priema: sperva spustya dva chasa i zatem dvadtsat' chetyre chasa posle radioaktivnoj in{sup e}ktsii. Iz sta semidesyati pyati vnutricherenykh opukholej

 8. Optimalizace svařovacích parametrů pro technologii svařování horkým elementem u vybraných termoplastů

  OpenAIRE

  BRŮHA, Stanislav

  2009-01-01

  The topic object of this bachelor work was to find the optimal welding parameters for hot plate welding of specified thermoplastics. In the theoretical part there was a summary of variants for hot plate welding, the main process parameters, the welding and testing machinery in property of RBCB. The main effort was focused on a precisely planed, verified and evaluated experiment. In the practical part, the welding parameters were optimised by using Design of Experiment tool. After-wards those ...

 9. Analýza závislosti výkonnosti žacích strojů z kategorie malé mechanizace na technologii pracovní činnosti a technických parametrech.

  OpenAIRE

  STAVÁREK, Tomáš

  2014-01-01

  This bachelor thesis based on the Performance analysis of mowers from category of small mechanization on work technology and technical parameters deals with maintenance of lawns, mowers, which are used for maintenance and performace evaluation of mowers and factors affecting performace.

 10. Konečně jsem mohl „psát“, jako jsem hrával na klavír. K technologii psaní za časů avantgardy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Piorecká, Kateřina

  2013-01-01

  Roč. 24, č. 3 (2013), s. 8-9 ISSN 0862-657X Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Czech literature * avant-garde * typewriter * new technologies Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 11. Organizacija inžinjerijskih radova pri rušenju deonice puta / Organization of engineering works during demolition of a road section / Организация инженерных работ по демонтажу участков дорог

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2016-01-01

  Full Text Available Prilikom upotrebe minsko-eksplozivnih sredstava za rušenje elemenata, materijala i objekata jako je bitna organizacija izvođenja radova prilikom pripreme i u toku izvođenja samog rušenja. Za izvođenje ovih radova u Vojsci Srbije postoje specijalizovane i namenske jedinice. Radi se o jedinicama jedne od specijalnosti u okviru roda inžinjerije, pionirske specijalnosti, koje egzistiraju u okviru inžinjerijskih bataljona, odnosno brigada KoV. Organizacija inžinjerijskih radova zapravo predstavlja iznalaženje najcelishodnijeg rešenja u pogledu upotrebe pokretnih stvari, ali i naprezanja ljudstva, pri rušenju konkretnog objekta – deonice puta. Pri tome veliki problem predstavlja literatura, a posebno norme za izvođenje radova, jer izuzev nekoliko skripti za internu upotrebu, sve se svodi na literaturu iz sedamdesetih ili početak osamdesetih godina prošlog veka. Posebno je razrađena primena mera zaštite prilikom upotrebe eksploziva. / When using explosive ordnance for the demolition of elements, materials and facilities, organization is very important in the preparation of works as well as during demolition itself. In the Army of Serbia, for this kind of works, there are specialized expert units within Land Forces engineering battalions or brigades. The organization of the engineering work given in the article is a purposeful solution, regarding the use of movable property and stress imposed on people as well, when performing demolition of a concrete structure - road section. Lack of literature is a big drawback, especially lack of norms for demolition works. Except for some unofficial lectures for internal use, most of the literature dates back to the seventies or early eighties. A special emphasis in this paper is given to the application of protective measures in the use of explosives. / В процессе применения минно-взрывных средств для сноса элементов, материалов

 12. Pointing Out Main Factors from Design, Construction and Operating Experience of Existing Nuclear Plants for Assisting in Shaping Future Nuclear Power Programmes; Les principaux criteres degages de l'etude, de la construction et de l'exploitation des centrales nucleaires existantes et leur interet pour l'elaboration des futurs programmes d'energie d'origine nucleaire; Ukazanie osnovnykh faktorov proektirovaniya, stroitel'stva i opyta ehkspluatatsii sushchestvuyutsikh atomnykh ehlektrostantsij, chto dolzhno pomoch' pri sostavlenii budushchikh programm atomnoj ehnergetiki; Principales consideraciones relativas al diseno, construccion y explotacion de centrales nucleares, encaminadas a facilitar la preparacion de programas futuros de energia nucleoelectrica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dalla Volta, F. [Comitato Nazionale per l' Energia Nucleare, Rome (Italy)

  1963-10-15

  de tipo bien conocido, la memoria estudia en que medida estas instalaciones pueden construirse sin dificultades y satisfacer la demanda de la red; tambien en este aspecto se refiere al creciente papel que cabe atribuir en Italia a la energia nucleoelectrica. Por ultimo, la memoria re calca hasta que punto el acopio y la interpretacion de los datos relativos a las tres centrales nucleares que ahora comienzan a funcionar en Italia facilitarian el proyecto de instalaciones futuras. Alude a la posibilidad de establecer desde ya ciclos de combustible mas extensos. (author) [Russian] Rassmatrivayutsya naibolee vazhnye tekhnicheskie i ehkonomicheskie faktory, kotorye vyyavilis' pri proektirovanii, stroitel'stve i ehkspluatatsii pervykh promyshlennykh atomnykh ehlektrostantsij i kotorye mogut byt' ochen' poleznymi pri sozdanii v budushchem novykh atomnykh ehlektrostantsij, uchityvaya osoben-nosti uslovij v Italii. Nyneshnee sostoyanie tekhnologii proizvodstva i ee postoyannoe razvitie v khode osushchestvleniya proektov pokazali sushchestvovanie opredelennoj tendentsii k snizheniyu kak stoimosti toplivnogo tsikla, tak i stoimosti komponentov stantsii. Ehtomu takzhe blagopriyatstvuyut vozrastayushchaya tendentsiya k uvelicheniyu razmerov ehlektrostantsii i tot fakt, chto analiz ehnergeticheskogo prognoza ehnergosistemy govorit o nalichii blagopriyatnykh uslovij dlya stroitel'stva ehlektrostantsij bol'shej moshchnosti na yadernom toplive vmesto stantsij na obychnom toplive, iskhodya iz predskazannykh izmenenij v stoimosti proizvodstva ehnergii, obuslovlennykh uvelicheniem kolichestva atomnykh ehlektrostantsij. Rassmatrivayutsya osnovnye faktory, kotorye dolrsny byt' uchteny v budushchem pri planirovanii ehlektrostantsij s uchetom takzhe grafikov stroitel'stva i ispytaniya. Opredelennyj upor sdelan na problemu protivoavarijnoj obolochki s uchetom takzhe spetsificheskikh uslovij Italii v otnoshenii nekotorykh aspektov ehtoj problemy; v rezul'tate udobnogo razmeshcheniya

 13. A Contribution to the Study of the Oxidation of Uranium Monocarbide in Carbonic Anhydride at High Temperatures; Contribution a l'etude de l'oxydation du monocarbure d'uranium dans l'anhydride carbonique aux temperatures elevees; Vklad v izuchenie voprosa okisleniya monokarbida urana v ugol'nom angidride pri povyshennykh temperaturakh; Contribucion al estudio de la oxidacion del monocarburo de uranio en anhidrido carbonico a temperaturas elevadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desrues, R; Paidassi, J.; Darras, R. [Centre d' Etudes Nucleaires, Saclay (France)

  1963-11-15

  monocarburo, sea que provengan del uranio o bien del dicarburo, disminuye la resistencia de este compuesto a la oxidacion; ello puede atribuirse sobre todo al hecho de que aquellas sufren una oxidacion muy seria, especialmente a raiz de las tensiones mecanicas que causa. 3. En todos los casos, el proceso de oxidacion puede caracterizarse por una energia de activacion igual a 29 000 cal/M, valor muy proximo al correspondiente a la oxidacion del uranio metalico en el mismo gas y a la difusion del oxigeno en el oxido de uranio (UO{sub 2}) que se forma. (author) [Russian] Obraztsy monokarbida urana, poluchennogo dvumya razlichnymi metodami, i obraztsy ker- meta sostava 96,7 ves% U-3,3 ves% S podvergalis' dejstviyu ugol'nogo angidrida, tshchatel'no ochishchennogo ot kisloroda i vodyanykh parov, v intervalakh 350 - 600 deg. C, i nablyudalos' ikh okislenie odnovremenno mikrograficheskim i gravimetricheskim sposobami pri pomoshchi termovesov Ehjro. Bylo otmecheno sleduyushchee: 1) Krivye vyrazhayut uvelichenie vesa kak funktsiyu vremeni i vnachale nosyat yarko vyrazhennyj linejnyj kharakter, zatem bystro vozrastayut, chto ob{sup y}asnyaetsya, v osnovnom,progressivnym razlozheniem obraztsov. Vprochem, poluchennye dannye uvelicheniya vesa yavlyayutsya bolee nizkimi chem te, kotorye byli opublikovany do nastoyashchego vremeni, chto sleduet, ochevidno, pripisat' bolee vysokoj chistote upotreblennogo ugol'nogo angitrida i ochen' neznachitel'noj poristosti ispol'zovannogo monokarbida urana. 2) Nalichie vklyuchenij v monokarbid, kotorye sootvetstvuyut uranu ili dikarbidu, umen'shaet stojkost' ehtogo materiala k okisleniyu, chto sleduet pripisat', glavnym obrazom,katastroficheskomu okisleniyu samikh vklyuchenij iz-za mekhanicheskikh svyazej. 3) Vo vsekh sluchayakh protsess okisleniya mozhet byt' okharakterizovan ehnergiej aktivatsii, ravnoj 29 000 kal/mol', velichinoj, ochen' blizkoj k toj, kotoraya sootvetstvuet okisleniyu metallicheskogo urana v tom zhe gaze i diffuzii kisloroda v okisi

 14. Preparation of C{sup 14}-labelled tetrazolium salts and tracer study of the tetrazene-formazan rearrangement; Preparation de sels de tetrazolium marques au carbone-14 et etude de la transposition tetrazene-formazan, au moyen d'indicateurs radioactifs; Izgotovlenie mechennykh C{sup 14} solej tetrazosoedinenij i issledovanie pri pomoshchi indikatorov peregruppirovok tetrazona-formazana; Preparacion de sales de tetrazolio marcadas con {sup 14}C y estudio de la transposicion tetraceno-formazan con ayuda de trazadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marton, Joseph; Meisel, Julia [Central Research Institute for Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Hungary); Gosztonyi, Thomas [Institute of Organic Chemical Technology, Technical University, Budapest (Hungary)

  1962-03-15

  etre isole dans des conditions appropriees. On a etudie cette transformation en utilisant du benzaldehyde-phenylhydrazone marque au carbone-14, et l'on a pu verifier ainsi qu'il s'agit d'une reaction intramoleculaire. (author) [Spanish] Partiendo del benzaldehido-(1-{sup 14}C), el autor ha sintetizado el TTC-(5-{sup 14}C), el NT-(5, 5'-di-{sup 14}C) (neotetrazolio) y el BT- (5, 5'-di-{sup 14}C) (azul de tetrazolio). Las sales de mono- o ditetrazolio se obtienen con buen rendimiento y se logran productos de elevada actividad especifica. El autor determino la pureza de las muestras por cromatografia sobre papel. En las sales de ditetrazolio encontro algunas impurezas, que consiguio determinar cuantitativamente; asimismo establecio algunas caracteristicas de sus estructuras. Por otra parte, elaboro un metodo para obtener sales de ditetrazolio marcadas con {sup 14}C de elevada pureza. En la sintesis del formazan, el precursor de la sal de tetrazolio, se obtiene un producto intermedio inestable cuya estructura es similar a la del tetraceno. Este compuesto sufre una rapida transposicion en medio alcalino para dar lugar al formazan. Es posible aislar el producto intermedio si se trabaja en condiciones adecuadas. El autor estudia la transposicion utilizando la fenilhidrazona del benzaldehido marcado con {sup 14}C, y ha podido comprobar que se trata de una reaccion intramolecular. (author) [Russian] Iskhodya iz benzal'degida - [1-C{sup 14}] udalos' izgotovit' [5-C{sup 14}]-TTC, [5,5'di-C{sup 14}]-NT (neoterazolij) [5,5'di-C{sup 14}]-BT (sinij tetrazolij). Vykhody kak dlya monotetrazoliya, tak i dlya ditetrazoliya dostatochno znachitel'ny i produkty mogut byt' polucheny s bol'shoj udel'noj aktivnost'yu. Stepen' chistoty obraztsov byla issledovana pri pomoshchi khromatograficheskoj bumagi. V solyakh ditetrazoliya bylo obnaruzheno nekotoroe kolichestvo primesej, chto pozvolilo vyvesti zaklyucheniya otnositel'no ikh struktury i kolichestva. Byl vyrabotan metod mechennykh C{sup 14

 15. Plasma Equilibrium in a Torus with High-Frequency Fields and Plasma Heating Resulting from the Development of a Powerful Beam of ''Escaping Electrons''; Plasma Torique: Stabilisation au Moyen de Champs de Haute Frequence et Chauffage par Formation d'un Flux Intense d'Electrons 'Emballes'; Ehksperimental'noe issledovanie ravnovesiya plazmy v tore pri nalichii vysokochastotnykh polej i nagreva plazmy za schet razvitiya moshchnogo puchka ''ubegayushchikh ehlektronov''; Equilibrio del Plasma en un Toro, en Presencia de Campos de Alta Frecuencia, y Calentamiento del Plasma por el Desarrollo de un Haz Potente de 'Electrones Desbocados '

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Demirkhanov, R. A.; Kirov, A. G.; Stotland, M. A.; Malykh, N. I.; Horasanov, G. L.; Vishnevskij, N. K.; Gutkin, T. I.; Jampol' skij, I. R. [Fiziko-Tehnicheskij Institut Gosudarstvennogo Komiteta po Ispol' zovaniju Atomnoj Ehnergii SSSR, Sukhumi, SSSR (Russian Federation)

  1966-04-15

  la corriente, es decir, en 1 {mu}s, aproximadamente, es de unos 20 J, lo que indica que la conductividad del plasma es anormalmente pequena. Cuando el calentamiento se efectua por un campo electrico intenso, se observa una fuerte emision de rayos X, cuya energfa es del orden de 100 keV, acompanada por radiacion parasita de microondas, de frecuencias proximas a la del plasma. (author) [Russian] Daetsja opisanie jeksperimentov, provedennyh na ustanovke ''RT-0''. Ustanovka predstavljaet soboj tor s bol'shim diametrom 100 sm i malym - 10 sm. Vdol' kamery sozdaetsja toroidal'noe magnitnoe pole velichinoj okolo 6 * 10{sup 3} je. Plazma podzhigaetsja pri davlenii R Greater-Than-Or-Equal-To 5 * 10{sup -4} tor posredstvom prodol'nogo vihrevogo jelektricheskogo polja (f = 8,3 Mgc). Imeetsja vrashhajushheesja po malomu diametru vysokochastotnoe (f = 540 kgc) kvadrupol'noe pole s H{sub {phi}} =200 je u stenok kamery. Pri razrjade batarei maloinduktivnyh kondensatorov na vitki, ulozhennye vdol' tora, v ob{sup e}me kamery mozhet generirovat'sja vihrevoe jelektricheskoe pole zatuhajushhego tipa s maksimal'noj naprjazhennost'ju E{sub z} =200 v/sm pri dlitel'nosti poluperioda okolo 1 mksek. Cel'ju jeksperimentov javljaetsja: 1) vyjasnenie ravnovesija i stabilizacii plazmy v kvazipostojannom toroidal'nom magnitnom pole s pomoshh'ju vrashhajushhihsja mul'tipol'nyh vysokochastotnyh polej, predpolagaja, chto sila toroidal'nogo drejfa, ravnaja Tilde-Operator (r/R)nkT dolzhna kompensirovat'sja davleniem jelektromagnitnoj volny H{sup 2}/8{pi} 2) issledovanie nagreva plazmy za schet dissipacii ''puchkovoj'' neustojchivosti, vozbuzhdaemoj moshhnym potokom 'ubegajushhih jelektronov' pri jelektricheskih poljah v plazme E{sub z} >> E{sub c} Na ustanovke provodilis': a) mikrovolnovye izmerenija plotnosti plazmy s pomoshh'ju interferometra s dlinoj volny {lambda} = 2 mm i nabljudenie granicy plazmy po otrazhennomu signalu na volne {lambda} = 17 mm; b) registracija provedenija linii vo vremeni i

 16. The analysis of visual variables for use in the cartographic design of point symbols for mobile Augmented Reality applications

  Science.gov (United States)

  Halik, Łukasz

  2012-11-01

  The objective of the present deliberations was to systematise our knowledge of static visual variables used to create cartographic symbols, and also to analyse the possibility of their utilisation in the Augmented Reality (AR) applications on smartphone-type mobile devices. This was accomplished by combining the visual variables listed over the years by different researchers. Research approach was to determine the level of usefulness of particular characteristics of visual variables such as selective, associative, quantitative and order. An attempt was made to provide an overview of static visual variables and to describe the AR system which is a new paradigm of the user interface. Changing the approach to the presentation of point objects is caused by applying different perspective in the observation of objects (egocentric view) than it is done on traditional analogue maps (geocentric view). Presented topics will refer to the fast-developing field of cartography, namely mobile cartography. Particular emphasis will be put on smartphone-type mobile devices and their applicability in the process of designing cartographic symbols. Celem artykułu było usystematyzowanie wiedzy na temat statycznych zmiennych wizualnych, które sa kluczowymi składnikami budujacymi sygnatury kartograficzne. Podjeto próbe zestawienia zmiennych wizualnych wyodrebnionych przez kartografów na przestrzeni ostatnich piecdziesieciu lat, zaczynajac od klasyfikacji przedstawionej przez J. Bertin’a. Dokonano analizy stopnia uzytecznosci poszczególnych zmiennych graficznych w aspekcie ich wykorzystania w projektowaniu znaków punktowych dla mobilnych aplikacji tworzonych w technologii Rzeczywistosci Rozszerzonej (Augmented Reality). Zmienne poddano analizie pod wzgledem czterech charakterystyk: selektywnosci, skojarzeniowosci, odzwierciedlenia ilosci oraz porzadku. W artykule zwrócono uwage na odmienne zastosowanie perspektywy pomiedzy tradycyjnymi analogowymi mapami (geocentrycznosc) a

 17. The Role of Non-Destructive Testing in Test-Reactor Operation at the National Reactor Testing Station; Role des Essais Non Destructifs dans l'Exploitation des Reacteurs d'Essai au Centre National d'Essais de Reacteurs; Rol' nedestruktivnykh ispytanij pri ehkspluatatsii ispytatel'nykh reaktorov na natsional'noj stantsii po ispytaniyam reaktorov; Papel de los Metodos No Destructivos en la Explotacion de los Reactores de la National Reactor Testing Station

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Francis, W. C.; Brown, E. S.; Burdick, E. E.; Gibson, G. W.; Tingey, F. H. [Phillips Petroleum Company, Atomic Energy Division, Idaho Falls, Idaho (United States)

  1965-10-15

  corrientes de Foucault. Otras tecnicas que han demostrado su utilidad son la inspeccion por penetracion de liquidos, los ensayos con nitrogeno liquido para detector grietas superficiales, los ensayos de recocido termico para determinar ampollas, y la exploracion gamma de placas irradiadas. Muestras de elementos combustibles tomadas estadisticamente se ensayan por metodos hidraulicos para confirmar su integridad estructural, especialmente la estabilidad de la union entre la placa combustible y la placa lateraL Constantemente se intenta mejorar las tecnicas actuales y perfeccionar nuevos procedimientos de inspeccion de caracter no destructivo. (author) [Russian] Bol'shie kapitalovlozhenija (bolee 100 mln. doll. ) v jadernye opytnye reaktory pri Nacional'noj labo- ratorii po ispytaniju reaktorov i neobhodimost' jekspluatirovat' ih bezopasno trebujut vyso- kokachestvennogo kontrolja za reaktorami i opytnymi komponentami v osobennosti za topli- vom i upravljajushhimi sterzhnjami. Pojetomu nedestruktivnye ispytanija igrajut ochen' vazhnuju rol' v opredelenii kachestva jetih komponentov do togo , kak oni ispol'zujutsja na opytnyh reaktorah. Hotja mnogie iz jetih opytov provodjatsja po horosho otrabotannym programmam, tem ne menee bylo razrabotano mnogo unikal'nyh sposobov i shiroko ispol'zuetsja obychnoe oborudovanie. Dolgoe vremja ispol'zovalis' ul'trazvukovye metody v celjah obnaruzhenija rakovin, nediffuzioznosti teplovydeljajushhih jelementov i vnutrennih treshhin. V poslednee vremja jeta rabota byla rasprostranena na avtomaticheskoe skennirovanie krivyh plastin i dlja o b - sledovanija obluchennyh toplivnyh plastin v kanalah dlja hranenija. Ves'ma interesnaja rabota byla provedena v dele primenenija ul'trazvuka dlja obnaruzhenija razryva hrupkih aktivnyh zon, kotoryj mozhet vozniknut' v prcesse izgotovlenija. Metod gamma-skennirovanija dlja opredelenija soderzhanija urana-235 v toplivnyh jele- mentah okazalsja nastol'ko nadezhnym, chto on javljaetsja osnovoj dlja podscheta

 18. Composition and Vacancy Flux Effects in Tracer Diffusion in Silver-Gold Alloys; Effets de la Composition et du Flux de Lacunes sur la Diffusion des Indicateurs dans les Alliages d'Or et d'Argent; Vliyanie sostava i potoka vakansij pri diffuzii indikatorov v splavakh serebra i zolota; Efectos de la Composicion y del Flujo de Huecos Sobre la Difusion de Indicadores en Aleaciones Plata-Oro

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, R. O.; Slifkin, L. [University of North Carolina, Chapel Hill, NC (United States)

  1966-02-15

  desplazamiento del centro de masas correspondiente a la distribucion del indicador oro, la cual no sufre deformacion alguna puesto que D es practicamente independiente de la posicion. El indicador inerte, de particulas finas, permite localizar la interfase original con precision de algunos micrones. Los resultados obtenidos hasta febrero de 1965 senalan que el centro correspondiente a la distribucion del indicador oro se desplaza unos 20 {mu}m hacia el extremo rico en plata. (author) [Russian] Izuchenie samodiffuzii v splavah serebra s zolotom pokazy- vaet, chto jenergii aktivacii monotonno umen'shajutsja s uvelicheniem koncentracii zolota. Rezul'taty jetih issledovanij nel'zja ob{sup j}asnit' ishodja iz teorij, osnovannyh na sootvetst- vujushhih sostojanijah, vlijanii razmera ili teplote rastvorenija; odnako razvitaja Leklerom jelektrostatisticheskaja teorija Lazara pozvoljaet poluchit' polukolichestvennoe soglasie. Umen'shenie predjeksponencial'nyh faktorov s uvelicheniem koncentracii zolota ukazyvaet na to, chto jentropija vakansij dlja migracii linejno umen'shaetsja s izmeneniem sosta- va na 1,5 ROT chistogo serebra do chistogo zolota. V otnoshenii kazhdogo indikatora pri postojannoj temperature kojefficient diffuzii DE zavisimosti ot sostava pokazyvaet shirokij minimum. S pomoshh'ju jetih dannyh, ispol'zuemyh dlja proverki teorij vzaimodejst- vija mezhdu vakansiej i primes'ju, ustanavlivaetsja, chto tol'ko dannye Manninga i Lidiarda dajut udovletvoritel'nye i neprotivorechivye rezul'taty. Pribavlenie bolee podvizhnogo serebra k menee podvizhnomu zolotu fakticheski umen'shaet Bdlja oboih indikatorov; analiz pokazyvaet, chto prisutstvie atoma serebra, smezhnogo s vakansiej, i atoma zolota umen'- shaet chastotu skachka atoma zolota priblizitel'no na velichinzg 0,4. Nalichie shirokogo minimuma na grafike zavisimosti DOT sostava pozvoljaet issledo- vat' vlijanie potoka vakansii na diffuziju indikatora. Para Kirkendalla prigotovljaetsja iz sostavov, simmetrichno smeshhennyh

 19. Ab initio NMR parameters of BrCH3 and ICH3 with relativistic and vibrational corrections

  Science.gov (United States)

  Uhlíková, Tereza; Urban, Štěpán

  2018-05-01

  This study is focused on two effects identified when NMR parameters are calculated based on first principles. These effects are 1. vibrational correction of properties when using ab initio optimized equilibrium geometry; 2. relativistic effects and limits of using the Flygare equation. These effects have been investigated and determined for nuclear spin-rotation constants and nuclear magnetic shieldings for the CH3Br and CH3I molecules. The most significant result is the difference between chemical shieldings determined based on the ab initio relativistic four-component Dirac-Coulomb Hamiltonian and chemical shieldings calculated using experimental values and the Flygare equation. This difference is approximately 320 ppm and 1290 ppm for 79Br and 127I in the CH3X molecule, respectively.

 20. Samoocena pracowników w instytucjach edukacyjnych i pomocowych a ich działalność zawodowa

  OpenAIRE

  Krakowiak, Piotr; Łukaszewska, Barbara

  2016-01-01

  Self-esteem plays an important role in every activity associated with interpersonal interaction. It is one of the most important components of the personalities of employees working in helping professions include educational and pedagogical activities. The self-esteem of the educator is a significant starting point that builds relationship teaching or assistance. Formation of self-esteem is the recognition and acceptance of an individual human personality. Self-esteem is one of many structure...

 1. Application of ICH Q9 Quality Risk Management Tools for Advanced Development of Hot Melt Coated Multiparticulate Systems.

  Science.gov (United States)

  Stocker, Elena; Becker, Karin; Hate, Siddhi; Hohl, Roland; Schiemenz, Wolfgang; Sacher, Stephan; Zimmer, Andreas; Salar-Behzadi, Sharareh

  2017-01-01

  This study aimed to apply quality risk management based on the The International Conference on Harmonisation guideline Q9 for the early development stage of hot melt coated multiparticulate systems for oral administration. N-acetylcysteine crystals were coated with a formulation composing tripalmitin and polysorbate 65. The critical quality attributes (CQAs) were initially prioritized using failure mode and effects analysis. The CQAs of the coated material were defined as particle size, taste-masking efficiency, and immediate release profile. The hot melt coated process was characterized via a flowchart, based on the identified potential critical process parameters (CPPs) and their impact on the CQAs. These CPPs were prioritized using a process failure mode, effects, and criticality analysis and their critical impact on the CQAs was experimentally confirmed using a statistical design of experiments. Spray rate, atomization air pressure, and air flow rate were identified as CPPs. Coating amount and content of polysorbate 65 in the coating formulation were identified as critical material attributes. A hazard and critical control points analysis was applied to define control strategies at the critical process points. A fault tree analysis evaluated causes for potential process failures. We successfully demonstrated that a standardized quality risk management approach optimizes the product development sustainability and supports the regulatory aspects. Copyright © 2016 American Pharmacists Association®. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Teórie vrodenosti a ich vzťah k vede (Innateness Theories and their Relation to Science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarína Hrnčiarová

  2013-03-01

  Full Text Available The aim of my contribution will be to describe how the contemporary philosophy of mind and philosophy of language are connected with the knowledge of modern science while meeting the problem of innateness. However strong their relation is, we can still call these approaches philosophical, not scientific in essence. The relation between philosophy and science of those problems is not only the issue of contemporary philosophy, but it has been developing since Modern times when the innateness theories were connected to the contemporary physics and optics. Nowadays, this relation is transferred to relation with other sciences, such as neurobiology. The contemporary philosophy is inconceivable without the cooperation with science regarding the problem of innateness.

 3. Sociálne benefity v nezamestnanosti vo vybraných krajinách EU a ich porovnanie

  OpenAIRE

  Pastírik, Tomáš

  2013-01-01

  The main aim of this thesis is to compare particular systems of social benefits in selected counties of European union and uncover the potencial connection between different european social models. In other words, if countries which belongs to a concrete social model have also similar systems of social benefits. The work is divided into two parts. The theoretical part is focused on theoretical knowledge related to unemployment and social policies that are fundamental for understanding this is...

 4. Die häufigsten Fehler bei der FMEA-Anwendung und wie ich sie vermeiden kann

  OpenAIRE

  Schloske, Alexander

  2010-01-01

  Die FMEA stellt heutzutage eines der wichtigsten Werkzeuge des präventiven Risikomanagements dar. Die universell anwendbare Vorgehensweise des VDA hat sich dabei in der Industrie etabliert. Der Beitrag beschreibt aus der Sicht von 20 Jahren FMEA-Erfahrung, wie die FMEA zielführend erstellt wird und mit welchen Tipps und Tricks eine effiziente und effektive FMEA-Erstellung ermöglicht wird.

 5. Wenn ich nur wüsste, ob…: Der beamtenrechtliche Aufstieg im deutschen Bibliothekswesen am Beispiel des Freistaates Bayern

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kathrin Schwärzel

  2015-12-01

  Full Text Available Mit dem Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Bayern hat der bayerische Gesetzgeber im Jahre 2010 das Laufbahnrecht grundlegend reformiert. Als Kernstück der Reform gilt der Regelungskomplex zum beamtenrechtlichen Aufstieg, insbesondere zur sogenannten modularen Qualifizierung, mit dem der Landesgesetzgeber einen modernen Weg im Personalmanagement einschlägt. Der Beitrag ordnet die Regelungen in ihren laufbahnrechtlichen Kontext ein und stellt das neue Instrument der Personalentwicklung näher vor. In 2010, the Bavarian legislator introduced a fundamental public employment law reform. Emphasis was put on professional advancement through modular training as a new approach to human resource management in public administration. This article takes a closer look at this new personnel development instrument and its regulation.

 6. Chřástal polní - a jeho tajemný hlas našich luk

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brlík, V.; Koleček, Jaroslav

  2014-01-01

  Roč. 2014, č. 3 (2014), s. 14-15 ISSN 1803-0092 R&D Projects: GA MŠk EE2.3.35.0026 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : agri-environmental schemes * conservation management * intensification * succession Subject RIV: EG - Zoology

 7. "Über Ihre Bewerbung habe ich mich gefreut!" : zu den Emotionen in den deutschen Absageschreiben auf Bewerbungen

  OpenAIRE

  Szczęk, Joanna

  2014-01-01

  The unique situation in which job seekers and employers find themselves results in the necessity to formulate and accept refusal letters. Employers frequently express their emotions in such letters. They are, however, in the form of clichés which apparently do not contain any genuine emotions. The subject of this analysis is genuine German refusal letters collected in the years between 2000 and 2012. Our objective is to indicate the types of emotions verbalized in the analyzed text type and t...

 8. Dynamics of electron solvation in I-(CH3OH)n clusters (4 ≤n≤ 11)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Young, Ryan M.; Yandell, Margaret A.; Neumark, Daniel M.

  2011-01-01

  The dynamics of electron solvation following excitation of the charge-transfer-to-solvent precursor state in iodide-doped methanol clusters, I - (CH 3 OH) n=4-11 , are studied with time-resolved photoelectron imaging. This excitation produces a I ... (CH 3 OH) n - cluster that is unstable with respect to electron autodetachment and whose autodetachment lifetime increases monotonically from ∼800 fs to 85 ps as n increases from 4 to 11. The vertical detachment energy (VDE) and width of the excited state feature in the photoelectron spectrum show complex time dependence during the lifetime of this state. The VDE decreases over the first 100-400 fs, then rises exponentially to a maximum with a ∼1 ps time constant, and finally decreases by as much as 180 meV with timescales of 3-20 ps. The early dynamics are associated with electron transfer from the iodide to the methanol cluster, while the longer-time changes in VDE are attributed to solvent reordering, possibly in conjunction with ejection of neutral iodine from the cluster. Changes in the observed width of the spectrum largely follow those of the VDEs; the dynamics of both are attributed to the major rearrangement of the solvent cluster during relaxation. The relaxation dynamics are interpreted as a reorientation of at least one methanol molecule and the disruption and formation of the solvent network in order to accommodate the excess charge.

 9. "in dem moment wo ich es dann erkenne dann ist es auch gleich wieder weg" – Salienzeffekte in der Sprachperzeption

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina Ada Anders

  2014-06-01

  Full Text Available In context of the first study on folk linguistic concepts in the German language area carried out by the Kiel DFG research project "perceptual dialectology", this article looks at how salient features could be surveyed and categorized by a stimulus-response-test. After a definition of salience, the study design including the stimulus-response-test is presented. The test was created and modified during the project as a guessing game by the Institute for German Language (IDS Mannheim. The central question in this article is which linguistic features stimulate the informants to locate a speech sample on a map with predetermined cities and hence which salient features trigger the regional identification. In a second step, the speech samples are analyzed by the variables 'pleasantness' and 'correctness' defined by Dennis R. Preston. The central question here is: Are speech samples with a high pleasure value also automatically considered correct? Finally, an interpretation of metalinguistic comments in the speech examples will give more insight into folk linguistic concepts and the role of salient features in this regard.

 10. Influenceri na sociálnych sieťach a ich využitie v marketingu

  OpenAIRE

  Petrovčíková, Lucia

  2017-01-01

  This diploma thesis called "Influencers in Social media and their Use in Marketing" deals with the new current trend in which, instead of well-known celebrities, star just ordinary people. Despite of this, they managed to conquer the masses through social networks thanks to their unique personality and authenticity. The first chapter focuses on online marketing and explains the basic concept of it, its tools and communication mix, along with data on the structure of the Czech Internet populat...

 11. ‘Wo soll ich hinfliehen vor diesem Mensch?’: Een luisteroefening in Ludwig Hofacker (1797−1828

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-09-01

  Full Text Available De aanwezigheid van de levende God in preken kunnen wij niet terzijde stellen of verontachtzamen. Waar dit wel gebeurt, daar wordt verkondiging een voordracht, zonder de volmacht. Orthodoxie komt in ademnood wanneer exegese en dogmatiek opgaan in een aantal meningen en waarbij het getuigenis van de Bijbel op de achtergrond komt. Ludwig Hofacker (1798–18281 was een prediker die in bijbelonderzoek en prediking zijn oor te luisteren legde aan de Bron. Het Woord van God was voor hem hét homiletisch magazijn. Dat nu nog steeds, in de 21e eeuw, zijn preken gelezen worden, geeft aan dat zijn erfenis een opmerkelijke is. Hij pakte het probleem van de geestelijke dorheid op in een tijd gekenmerkt door het opkomend klimaat van het humanistisch rationalisme. Hofackers prediking geeft weer waar het werkelijk om gaat: Christus alleen. Deze preken laten ook de prediker zelf zien. Zijn stem roept op wat de Reformatie zo na aan het hart lag, en de cadenzen van het sola gratia, sola Scriptura, en het sola fide zijn in elke preek te horen. Het religieuze eigene van Hofacker sluit grote missionaire bewogenheid in. In sermons we cannot disregard the presence of the living God, otherwise preaching will become a performance, without divine authority. Orthodoxy will be gasping for breath when exegesis and dogmatic theology are wholly absorbed in a number of opinions, causing biblical testimony to recede into the background. Ludwig Hofacker (1798–1828, was a preacher who in Bible study and preaching put his ears to the Fountain. The Word of God was his sole homiletic storehouse. Today, in our 21st century, his sermons are still being read. This indicates that he left us a remarkable body of work. He tackled the problem of spiritual dearth in a time of emerging humanistic rationalism. Hofacker’s preaching reflected his core belief: Christ only. His sermons also reflect the preacher himself. His voice clearly recalls what was held so dear in the Reformation, and the cadences of the sola gratia, sola Scriptura and sola fide are heard in every sermon. His religious individuality included a strong motivation for missions.

 12. Básník a lid. Bedřich Václavek mezi literaturou a folklorem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Feinberg, Joseph Grim

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 6 (2017), s. 823-845 ISSN 0009-0468 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-23955S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Marxism * interwar literary criticism * literary criticism * folklore studies * avant-garde Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Literary theory

 13. Die Kritik am transzendentalen Ich: Zu Sartres und Ricœurs Heidegger-Lektüren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yvanka B. Raynova

  2015-08-01

  According Otto Pöggeler Heidegger's main brake with Husserl consists in his rejection of the tran-scendental constitution conceived as the life of an "absolute Cogito," replaced by Heidegger by the "factual life" from which phenomenology should always begin. The author of this paper argues that the problem about the starting point of phenomenology also appears later in the debates between Heidegger and Sartre, as well as in Ricoeur's Heidegger interpretation. Thus, the aim of the article is to analyze to what extent the positions of Heidegger, Sartre, and Ricoeur contradicts or even exclude each other, and to what extent they cross or eventually complement each other. The inquiry shows that Heidegger's accusation of Sartre's forgetting of the question about the sense of being of Dasein is unjustified. Equally untenable is Sartre's critique of Heidegger, that he had bypassed the Cogito as a starting point of the existential analysis, because Sartre's transcendence of the Cogito, which pretends to involve the transphenomenal Being, cannot be derived from it and risks to fall again in the trap of "phenomenalism," which Sartre reproached to Husserl. Ricoeur's Heidegger interpretation brings clarity to this discussion by pulling together the decentration of the subject and the limits of apodicticity of the Cogito. But his elaboration of the hermeneutics of the Self contains the risk of a hyperbolization of the role of language.

 14. SPOŁECZNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W ŁODZI – ROZWÓJ, ZASOBY MIESZKANIOWE I ICH UŻYTKOWNICY

  OpenAIRE

  Dzieciuchowicz, Jerzy

  2011-01-01

  Functioning of the public housing industry in Łód is an object of this paper, with special returning the attention to his development and diversifying the housing stock and their users. Conducted examinations showed that the public construction constituted the peculiar form of the housing industry, functioning on distinct legal grounds. Development of this construction, intended for families about lower incomes, took place in Poland only in the period of a systemic transformat...

 15. Investigations of the chemical states of carrier-free phosphorus-32 as extracted into water from pile-irradiated sulphur; Recherches sur les etats chimiques du phosphore-32 sans entraineur obtenu par extraction aqueuse a partir de soufre irradie dans un reacteur; Issledovanie khimicheskogo sostoyaniya svobodnogo ot nositelya fosfora-32 pri izvlechenii ego v vodu iz obluchennoj v yadernom reaktore sery; Estudio de los estados quimicos del fosforo-32 libre de portador que se obtiene por extraccion acuosa del azufre irradiado en un reactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahl, J B; Birkelund, O R [Institutt for Atomenergi, Kjeller, Lillestrom (Norway)

  1962-01-15

  nastoyashchem doklade dayutsya svedeniya otnositel'no khimicheskogo sostoyaniya fosfora-32 v vodnykh rastvorakh na razlichnykh stadiyakh prinyatogo v praktike protsessa polucheniya ehtogo ehlementa. Byli rassmotreny takzhe izmeneniya khimicheskogo sostoyaniya slozhnykh soedine- nij fosfora-32 v konechnykh produktakh v funktsii ot vremeni khraneniya. Bylo obnaruzheno, chto glavnym sostavlyayushchim veshchestvom yavlyaetsya fosfor-32, svyazan- nyj v vide ortofosfata. Po mere khimicheskoj obrabotki kolichestvo ortofosfata uvelichi- los' priblizitel'no s 70% pri nachale izvlecheniya i priblizitel'no do 98% v konechnom produkte svobodnogo ot nositelya fosfora-32. Ostatok sostoyal iz smesi piro-, tri-, tetra- i polifosfatov s dlinnoj tsep'yu (chislo P {>=} 5). Ni vo vremya obrazovaniya, ni vo vremya khraneniya v rastvorakh ne bylo obnaruzheno (kol'tseobraznykh) metafosfatov. EHti rezul'taty pokazyvayut, chto polifosfornye slozhnye soedineniya obrazovalis' v materiale misheni vo vremya oblucheniya. Osoboe vnimanie bylo obrashcheno na adsorbtsiyu svobodnogo ot nositelya fosfora-32 steklyannoj laboratornoj posudoj pri sushchestvuyushchikh ehksperimental'nykh usloviyakh. (author)

 16. Fungal volatile compounds induce production of the secondary metabolite Sodorifen in Serratia plymuthica PRI-2C

  NARCIS (Netherlands)

  Schmidt, R. (Ruth); V. de Jager (Victor); Zühlke, D. (Daniela); Wolff, C. (Christian); J. Bernhardt (Jörg); Cankar, K. (Katarina); Beekwilder, J. (Jules); W.F.J. van IJcken (Wilfred); F. Sleutels (Frank); De Boer, W. (Wietse); Riedel, K. (Katharina); Garbeva, P. (Paolina)

  2017-01-01

  textabstractThe ability of bacteria and fungi to communicate with each other is a remarkable aspect of the microbial world. It is recognized that volatile organic compounds (VOCs) act as communication signals, however the molecular responses by bacteria to fungal VOCs remain unknown. Here we perform

 17. Fungal volatile compounds induce production of the secondary metabolite Sodorifen in Serratia plymuthica PRI-2C

  NARCIS (Netherlands)

  Schmidt, R.L.; de Jager, V.C.L.; Zühlke, D.; Wolff, C.; Bernhardt, J.; Cankar, Katarina; Beekwilder, J.; van Ijcken, W.; Sleutels, Frank; De Boer, W.; Riedel, K.; Garbeva, P.V.

  2017-01-01

  The ability of bacteria and fungi to communicate with each other is a remarkable aspect of the microbial world. It is recognized that volatile organic compounds (VOCs) act as communication signals, however the molecular responses by bacteria to fungal VOCs remain unknown. Here we perform

 18. Hyperfine structure investigations of Pr-I lines in the region 4200-4450 A

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Siddiqui, Imran; Khan, Shamim; Tanweer Iqbal, Syed; Windholz, Laurentius [Institute of Experimental Physics, Graz University of Technology, Petersgasse 16, A 8010 Graz (Austria)

  2012-07-01

  Praseodymium I spectral lines were investigated using laser induced fluorescence spectroscopy in a hollow cathode discharge lamp. The investigations led to the discovery of new Pr I energy levels of even and odd parity. A high resolution Fourier transform (FT) spectrum was used to extract promising excitation wavelengths. In the FT spectrum the investigated line 4375.53 A shows up as a narrow peak hfs with a weak SNR. Nevertheless, the line was excited and fluorescence signals were observed on 6 lines (4163 A, 4816 A, 5091 A, 5164 A, 5209 A, 5233 A). The hfs of the line was recorded by scanning the laser frequency and was fitted to obtain angular momentum J and hf constant A of the combining levels. We got J{sub up}=5/2, A{sub up}=1028.30 MHz, J{sub lo}=7/2 and A{sub lo}=861.46 MHz (the subscripts refer to upper and lower level). Assuming an unknown upper level, a known lower level was searched among the known levels having sufficient values of J and A. The level 7617.440 cm{sup -1}, even parity, J{sub lo}=7/2 and A{sub lo}=868 MHz fulfils these requirements. Using the center of gravity wave number of the line 4375.53 A and the energy of the lower level, the unknown upper level was calculated to have 30465.424 cm{sup -1}, odd parity, J{sub up}=5/2 and A{sub up}=1033(6) MHz.

 19. Bakteriološka zagađenost alginatnih otisaka i dimenzionalna stabilnost pri dezinfekciji

  OpenAIRE

  Broz, Mira; Romić, Željko; Omrčen, Ante; Fridrih, Sandra; Ropac, Darko

  1989-01-01

  Istraživanje mikrobiološke zagađenosti alginatnih otisaka nametnulo je potrebu primjene dezinficijensa prije slanja otisaka u laboratorij. Kao praktično zadovoljavajuće pokazalo se petminutno potapanje otisaka u razrjeđenju od 1:50 klorheksidin-glukonata. Postavljen je problem točnosti uzetog otiska nakon dezinfekcije s obzirom na mogućnost utjecaja dezinfeciejnsa na volumen otiska. Originalnom metodom mjerenja otisne mase dokazano je da promjena volumena i površine alginata nije značajna te ...

 20. Opredelenije obščego zemnogo ellipsoida pri uslovii V.V.Brovara

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burša, Milan; Vatrt, V.; Kouba, J.; Šíma, Zdislav; Jurkina, M. I.

  č. 11 (2002), s. 6-9 ISSN 0016-7126 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1003909 Keywords : Earth's ellipsoid * determination * semimajor axis Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

 1. Protection during work with ionizing radiation sources; Ochrana pri praci se zdroji ionizujiciho zareni

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The publication has been set up as a textbook for training courses dealing with health protection during work with ionizing radiation, designed for supervisory staff and persons directly responsible for activities which involve the handling of ionizing radiation sources. The book consists of a preface and the following chapters: (1) Fundamentals of ionizing radiation physics; (2) Quantities and units used in ionizing radiation protection; (3) Principles of ionizing radiation dosimetry; (4) Biological effects of ionizing radiation; (5) An overview of sources of public irradiation; (6) Principles and methods of health protection against ionizing radiation; (7) Examples of technical applications of sources of ionizing radiation; (8) Personnel and working environment monitoring; (9) Documentation maintained at sites with ionizing radiation sources; (10) Methods of personnel protection against external irradiation and internal radionuclide contamination; (11) Radiation incidents and accidents; (12) Health care of personnel exposed to the ionizing radiation risk; (12) Additional radiation protection requirements in handling radioactive substances other than sealed sources; (13) Measurement and metrology. (P.A.).

 2. UPORABA SPLOŠNIH PRAVIL CIVILNEGA PRAVA PRI SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITVI

  OpenAIRE

  Poredoš Tropenauer, Nataša

  2011-01-01

  Zgodovinsko gledano, je bilo delovno pravo del civilnega prava. Uveljavljeno je bilo stališče, da delovno razmerje nastane s službeno pogodbo, s katero se je ena stranka za plačilo, zavezala drugi stranki nekaj dati, storiti, dopustiti. Z razvojem kapitalizma pa je postala pomembna tudi delavčeva osebnost, prav tako se je v delovno razmerje začela vmešavati država. Delovno pravo je postalo del javnega in ne več samo zasebnega prava. Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem nastane ...

 3. Biological dosimetry in case of combined radiation injuries. Biologicheskaya dozimetriya pri kombinirovannykh radiatsionnykh porazheniyakh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vladimirov, V G; Teslenko, V M

  1990-11-01

  The state of biological dosimetry methods and prospects for their development are considered. Attention is paid to biological indicators of radiation injuries caused by nuclear weapons. It is noted, that determination of the number of lymphocytes in the blood in case of combined radiation injuries should be concerned with great care and in each case the analysis results should reffered to critically and supported by the data from other investigations. Promissing are the methods related to dermination of reticulocyte number in the peripheral blood within the irradiation dose range, causing bone marrow form of radiation syndrome, method of leukocyte adhesion and some other methods based on the change of biophysical caracteristics of cell membranes. To increase the information efficiency it is necessary to combine these methods with the methods, based on genetic change registration, and to develop a combined method.

 4. VIDEOIGRE KOT DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK PRI POUKU SLOVENSKEGA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI

  OpenAIRE

  Čeh, Aleš

  2016-01-01

  Videoigre so trenutno najpomembnejši medij v zabavni industriji 21. stoletja. Njihova pot je bila tlakovana s številni težavami in neprilikami, zlasti v splošni družbeni recepciji, saj jih je strokovna in splošna javnost dolgo časa (in jih ponekod še) obravnavala kot nekoristne, občasno celo škodljive. Slednje seveda ni absolutno res, ni pa tudi popolnoma ovrgljivo. Videoigre so prav tako kot drugi mediji izjemno širok pojem, med njimi najdemo tako estetsko izjemno dovršene umetniške naslove,...

 5. Testikulárna degenerácia pri Huntingtonovej chorobe

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bohuslavová, Božena; Mačáková, Monika

  2015-01-01

  Roč. 25, č. 1 (2015), s. 8-10 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0124; GA MŠk(CZ) 7F14308 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : Huntington ´s disease * testes * sperm Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 6. ODPADNI MATERIALI PRI LIKOVNIH DEJAVNOSTIH S PODROČJA KIPARSTVA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

  OpenAIRE

  Pejčić, Lidija

  2014-01-01

  Živimo v času tehnološkega napredka in rasti svetovnega prebivalstva, ki hkrati za svoj obstoj ustvarjata v okolju neugodne posledice. Sedanje ekološko stanje nas spodbuja k razmišljanju in reševanju položaja, v katerega je zabredel človek s sodobnim, a za naravo ogrožajočim načinom življenja. Narava je izčrpana od posegov vanjo, okolje pa je prepolno z negativnimi vplivi materialnega obilja. Človek mora najti zagon in poti, da bo izboljšal kakovost življenja zase in za prihodnje rodov...

 7. IKONIČNE REPREZENTACIJE NEKATERIH MATEMATIČNIH POJMOV PRI OSNOVNOŠOLCIH

  OpenAIRE

  Podgoršek, Manja

  2015-01-01

  Ikonične reprezentacije so reprezentacije, ki predstavljajo prehod med enaktivnimi in simbolnimi reprezentacijami. Ikonične reprezentacije matematičnih pojmov na razredni stopnji so v veliki večini primerov grafične. V magistrski nalogi smo s pomočjo preizkusa znanja želeli ugotoviti, na kakšen način učenci od 5. do 8. razreda osnovne šole grafično ponazarjajo vnaprej podane matematične pojme (odštevanje s prehodom, številski izraz z oklepaji, izraz dela celote in potenca). Zanimalo nas je tu...

 8. Complex urbarchitectonic structures of Priština and Novi Pazar cities

  OpenAIRE

  Beganović Džemila

  2014-01-01

  Contemporary urban development has changed the traditional cities all over the world. In our region, the typical Balkan cities of oriental origin, structure and outlook were almost totally transformed in the second half of the 20th century. Modern movement brought new models of urban organization, different communication concepts and a variety of concepts of modern buildings. Among others, the idea of complex urbarchitectonic structures in urban tissue spre...

 9. VRIJEDNOST KARBOKSITERAPIJE PRI LIJEČENJU KRONIČNE RANE POTKOLJENICE

  OpenAIRE

  KOVAČEVIĆ, JADRANKA; SINOŽIĆ, TAMARA

  2015-01-01

  Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili subkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem Bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimuliraju ibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. Brojna su područja primjene karboksiterapije: od liječenja kroničnih rana, bolesti ...

 10. Student Scientific Conference PriF UK 2011. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2011-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (336 contributions); (ii) Chemistry (56 contributions); (iii) Didactics (6 contributions); (iv) Environmental Science (30 contributions); (v) Geography (38 contributions); (vi) Geology (50 contributions); Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 11. Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

  OpenAIRE

  Majcen, Borut

  2016-01-01

  Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na p...

 12. Uporaba načel vitke proizvodnje pri proizvodnji žarometov

  OpenAIRE

  Šverko, Marko

  2012-01-01

  Magistrsko delo obravnava možnost uvajanja principov vitkosti v proizvodnji avtomobilskih žarometov. Uvodoma so strnjeno obdelani nekateri sodobni koncepti modeliranja in vodenja proizvodnih procesov. Podana je primerjava glavnih poudarkov in identificirane so stične točke med njimi. Vitka proizvodnja je v nadaljevanju obravnavana bolj poglobljeno. Opisani so glavni gradniki sistema vitke proizvodnje in priporočeni pristopi k uvajanju vitkosti v organizacije. Glavno vodilo vit...

 13. Student Scientific Conference PriF UK 2014. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2014-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (159 contributions); (ii) Chemistry (54 contributions); (iii) Geology (25 contributions); (iv) Geography (35 contributions); (v) Didactics (7 contributions); (vi) Environmental Science (28 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 14. Student Scientific Conference PriF UK 2017. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.; Bobovska, A.

  2017-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (132 contributions); (ii) Chemistry (52 contributions); (iii) Geology (33 contributions); (iv) Geography (15 contributions); (v) Didactics (4 contributions); (vi) Environmental Science (9 contributions);) Contributions relevant of INIS interest (42 contributions) has been inputted to INIS.

 15. Student Scientific Conference PriF UK 2013. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2013-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (154 contributions); (ii) Chemistry (60 contributions); (iii) Geology (15 contributions); (iv) Geography (32 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest has been inputted to INIS.

 16. Student Scientific Conference PriF UK 2016. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.; Sevcovicova, A.; Bobovska, A.

  2016-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (122 contributions); (ii) Chemistry (62 contributions); (iii) Geology (25 contributions); (iv) Geography (14 contributions); (v) Didactics (5 contributions); (vi) Environmental Science (12 contributions);) Contributions relevant of INIS interest (53 contributions) has been inputted to INIS.

 17. Student Scientific Conference PriF UK 2015. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.; Sevcovicova, A.

  2015-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (154 contributions); (ii) Chemistry (52 contributions); (iii) Geology (27 contributions); (iv) Geography (29 contributions); (v) Didactics (6 contributions); (vi) Environmental Science (27 contributions);) Contributions relevant of INIS interest has been inputted to INIS.

 18. GEODETSKE MERITVE IN ČASOVNO PLANIRANJE MONITORINGA PRI GRADNJI GARAŽNE HIŠE

  OpenAIRE

  Žižek, Marko

  2011-01-01

  Diplomska naloga pokriva problematiko geodetskih kontrolnih meritev (monitoringa) med gradnjo. Glavni cilj diplomske naloge je prikazati metode monitoringa in različne metode geodetskega merjenja. Podrobno sta opisani merski metodi niveliranja in tahimetrije, kot tudi instrumenti, ki jih uporabljamo. Predstavljena je metoda niveliranja na konkretnem primeru in sicer gra za objekt garažne hiše v centru mesta Maribor. V nalogi je tudi predstavljen terminski plan samih meritev. Plan je prikazan ...

 19. Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih z različnimi duševnimi motnjami:

  OpenAIRE

  Groleger, Urban; Strah-Trotovšek, Darja; Tomori, Martina

  1996-01-01

  In the present study, depression and anxiety were evaluated in a sample of 81 secondary school-aged adolescents, hospitalised at the Adolescent Department, Centre for Mental Health, Ljubljana. The results were compared with those obtained in a control group of 122 secondary school students. The purpose of the study was to identify risk factors for adolescent anxiety and depressive disorders. Data were collected using a clinical interview, the Beck DepressionInventory - BDT and the State and T...

 20. Hazard of radioactive releases resulted from coal burning; Opasnost` vysvobozhdeniya radioaktivnykh produktov pri szhiganii uglya

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gabbard, V

  1995-09-01

  Consideration is given to the data, pointing to the fact, that coal-burning power plants release of radioactive substances, contained in gaseous wastes, is not less, than the same one of nuclear power plants. The necessity of regulating emission of these substance in atmosphere by analogy with nuclear power industry is shown. 1 fig.

 1. Seventh national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-01-01

  This publication contains the papers delivered at the 7th national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held on the 10th and 11th November 1983 in Johannesburg. This papers cover information on the various applications of rubber and plastic and other organic polymers. One of this papers look at studies in cross-linking PVC footwear soling compounds using gamma-irradiation

 2. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja

  OpenAIRE

  Zaner, Tamara

  2017-01-01

  Working as social pedagogues, we constantly meet young people. In a modern society, the youth face insecurity, doubts, and consequently, also distress that affects all aspects of their lives. The present paper is based upon Beck’s conceptualisation of the modern society. To understand the position of the young within the society I part from the concept of “life orientation”, developed by the social pedagogue Hans Thiersch. The present thesis has two purposes. One of them is to check how creat...

 3. Sprendimų priėmimo samprata ir tyrimų tradicijos

  OpenAIRE

  Šarkutė, Ligita

  2009-01-01

  This article aims to analyse the process of decision making which is the object of interdisciplinary research. The definition of decision making is presented and the stages, limitations and simplification strategies of decision making are also discussed. This paper also deals with the scientific disciplines which examines decision making and with research paradigms widely used in decision making analysis. These paradigms are rational decision making and naturalistic decision making. The artic...

 4. Zaznana povezanost med komponentami zavarovalne storitve pri uporabnikih dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

  OpenAIRE

  Šebjan, Urban

  2015-01-01

  V prispevku proučujemo odnose med komponentami storitve dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (DPZZ), ki jim uporabniki pripisujejo različno vlogo. Raziskovalni model s štirimi konstrukti (pomembnost kakovosti, dodatnih kritij, cenovnih popustov storitve dpzz in ugleda zavarovalnice) in indikatorjem pomembnost zavarovalne premije dpzz smo preverili z modeliranjem strukturnih enačb (SEM) na vzorcu 300 slovenskih uporabnikov storitve DPZZ. Ugotovili smo, da se pomen komponente storitv...

 5. Zaznana povezanost med komponentami zavarovalne storitve pri uporabnikih dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja:

  OpenAIRE

  Šebjan, Urban

  2013-01-01

  V prispevku proučujemo odnose med komponentami storitve dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (DPZZ), ki jim uporabniki pripisujejo različno vlogo. Raziskovalni model s štirimi konstrukti (pomembnost kakovosti, dodatnih kritij, cenovnih popustov storitve dpzz in ugleda zavarovalnice) in indikatorjem pomembnost zavarovalne premije dpzz smo preverili z modeliranjem strukturnih enačb (SEM) na vzorcu 300 slovenskih uporabnikov storitve DPZZ. Ugotovili smo, da se pomen komponente storitv...

 6. Prison Inmate Information System: The Case of Yola Central Pri son ...

  African Journals Online (AJOL)

  PROF. OLIVER OSUAGWA

  inmates. There are two major types of convict ... This includes type of disposals like ..... Text. Table 1: Input Specification Guide. Detail Design. The designed system consist of different modules ... package: such as spread sheet, word processor.

 7. Effektivnost' dipiridamola pri diabeticheskoy retinopatii u bol'nykh insulinnezavisimym sakharnym diabetom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamara Miroslavovna Milen'kaya

  1999-06-01

  Full Text Available Актуальность. Одним из препаратов, тормозящих агрегацию тромбоцитов и препятствующих образованию тромбов в сосудах, является дипиридамол. Цель. Оценка эффективности применения дипиридамола при диабетической ретинопатии у больных ИНСД. Материалы и методы В зависимости от методов лечения пациенты бы ли разделены на 4 группы: 1-ю группу составили 17 больных, которым проводилось сочетанное лечение - лазерная аргоновая коагуляция и дипиридамол (курантил N75, во 2-ю группу вошли 15 больных, которым проводили только лазерную аргоновую коагуляцию сетчатки; 3-я группа (16 больных получала только дипиридамол; 4-я группа (контрольная - 14 больных без лечения. Результаты. В 1-й группе улучшение отмечено у 3 (21,4% больных. Во 2-й группе больных (только лазерное лечение улучшение отмечено у 2 (16,7%, у 4 (33,3% больных отмечено ухудшение процесса, что связано с увеличением по площади и высоте отека сетчатки, возможны новые кровоизлияния. В 3-й группе больных, которые получали только дипиридамол, улучшение отмечено у 2 (15,4% Выводы. У больных ИНСД с выраженными сосудистыми изменениями на глазном дне необходимо проводить лечение препаратом дипиридамол в сочетании с лазерной коагуляцией сетчатки.

 8. Vozmozhnosti sokhraneniya nizhney konechnosti pri kriticheskoy ishemii u bol'nykh sakharnym diabetom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A V Pokrovskiy

  2002-12-01

  Full Text Available Поражение магистральных артерий нижних конечностей при сахарном диабете (СД наблюдается в 3-5 раз чаще, чем при изолированном атеросклерозе. Высказывается мнение, что существует тесная генетическая связь между СД типа 2 и атеросклеротическими процессами в артериях. Течение атеросклероза при диабете гораздо агрессивнее, у больных диабетом частота встречаемости критической ишемии примерно в 5 раз выше, чем в остальной популяции; трофические нарушения развиваются у 10% пациентов с СД в пожилом возрасте. При выявлении критической ишемии пациент с диабетом оказывается перед альтернативой потери конечности в ближайшие 6 мес. ? около 40-50% ампутаций нижних конечностей по поводу периферической артериальной недостаточности выполняется у больных диабетом. Результаты исследования Basle показали, что высокие? ампутации выполняются в 11 раз чаше при СД, чем у остальных пациентов, причем ампутации требуются у более молодых людей.

 9. Seimo narių informacinė elgsena sprendimų priėmimo procese

  OpenAIRE

  Blagnienė, Renata

  2013-01-01

  Decisions of the highest authorities condition the welfare of society. Therefore, the issue of the racionalisation of their decisions is very important. The need to reveal the grounds of the decisions of lawmakers calls for investigating their information behaviour, i.e. their behaviour in the process of information seeking, its optimization and application in the process of decision-making. The lack of research of information behaviour (from the point of view of lawmakers rather than of info...

 10. Vyuziti pocitacove simulace pri navrhu klimatizace nove galerie v objektu Sovovych mlynu

  NARCIS (Netherlands)

  Lain, M.; Bartak, M.; Drkal, F.; Hensen, J.L.M.

  2001-01-01

  Simulation in engineering the ventilation and air-conditioning of a new art gallery in Sovovy mlýny. The paper attempts to outline the current state-of-the-art in the Czech Republic regarding the use of integrated building performance simulation as a design tool. This is illustrated by a recent

 11. Ninth national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-01-01

  This publication contains the papers of the ninth national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held at Johannesburg on the 22nd and 23rd October 1987. The papers cover the different applications of polymers and two seminars particularly discuss the chemical radiation effects on polymers

 12. Vpliv osebnosti na vedenje pri igranju računalniških iger

  OpenAIRE

  Grudina, Rok

  2017-01-01

  Razvoj računalnikov je od konca 20. in na začetku 21. stoletja strmo narasel. Računalnike danes uporabljamo na vseh področjih. Mladostniki jih največkrat uporabljajo med preživljanjem prostega časa za igranje računalniških iger. Tako kot računalniki so se tudi računalniške igre skozi čas razvijale, da bi zadovoljile potrebe najbolj zahtevnih uporabnikov. Tako lahko danes vsak dobi igro po svojem okusu. Igre, ki so grafično izjemne, igre z zanimivo zgodbo in izzivi. Omogočajo vživetje v virtua...

 13. BOL I SMJERNICE ZA SUZBIJANJE BOLI PRI KRONIČNOJ RANI

  OpenAIRE

  PERSOLI-GUDELJ, MARIJANA; LONČARIĆ-KATUŠIN, MIRJANA; MIŠKOVIĆ, PETAR

  2016-01-01

  U ovom preglednom članku opisan je patomehanizam nastanka bolnog osjeta sa posebnim osvrtom na pojavu boli kod kronične rane. Prikazane su smjernice (preporuke) za njeno liječenje. U liječenju je stavljen naglasak na farmakoterapiju (analgetici). Kao temelj racionalne primjene analgetika preporuča se »trostupanjska» ljestvica SZO-e. Istaknuta je potreba kombinacije farmakoterapije s nefarmakološkim postupcima (kirurški, fi zikalni). Posebno je istaknut pozitivni učinak VIP svjetla na ubrza...

 14. Obrazovanie Vzroslykh pri Probleme Dosuga (Adult Education and the Problem of Leisure)

  Science.gov (United States)

  Darinskii, Anatolii V.

  1969-01-01

  Adult education in the Soviet Union must find flexible new methods, preferably including tourism or other elements of recreation, to raise adults' cultural standards and intellectualize their free time while helping them improve their work qualifications and professional skills. (Author/LY)

 15. Bodo znanstveniki priče vnovičnemu stvarjenju sveta?

  CERN Multimedia

  Skerl, Jure

  2007-01-01

  V podzemlju blizu Ženeve bodo prihodnje leto opravili najpomembnejši fizikalni poskus, odkar je bila na začetku prejšnjega stoletja potrjena Einsteinova relativnostna teorija - Nekateri znanstveniki so tako vznemirjeni, da ponoči ne zatisnejo več oči. (1/2 page)

 16. Prison Inmate Information System: The Case of Yola Central Pri1son ...

  African Journals Online (AJOL)

  This advancement leads to automation of system processes. ... storage of data, easy access and retrieval of information to authorized users, ... In addition, there is provision to search and view reports of both current and discharged prisoners.

 17. Razvoj mikrostrukture pri izdelavi gradientnega materiala H13-Cu s tehnologijo LENS

  OpenAIRE

  Artiček, Uroš

  2014-01-01

  Tehnologija LENS predstavlja sodobno dodajalno tehnologijo nanašanja kovinskih materialov. Prikazana je idejna zasnova uporabe visokotehnoloških materialov v orodjih za brizganje umetnih mas ter orodjih za tlačno litje lahkih kovin in njihovih zlitin, izdelanih z omenjeno tehnologijo. V praksi se pogosto zgodi, da pride med strjevanjem do odstopanj dimenzijskih in oblikovnih toleranc izdelka zaradi neenakomerne porazdelitve temperature v orodju ter posledično v izdelku med ohlajanjem. Hkrati ...

 18. Gammametry of sea bottom in prospecting for minerals. Gammametriya morskogo dna pri poiskakh poleznykh iskopaemykh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shatsov, A N [Vsesoyuznyj Nauchno-Issledovatel' skij Inst. Yadernoj Geofiziki i Geokhimii, Moscow (USSR)

  1977-01-01

  The main aspects of study of the natural gamma field in the geological investigations of sea bottom are considered. Problems of development of sea scintillation radiometers for continuous (in profiles) and discrete, in (in stations) measurements of the natural gamma-radiation of the superficial layer of modern sea sediment and rock of sea bottom in conditions of natural occurence are discussed. The significance of gammametry of shallow-water zones, in the Caspian, Baltic, Black and Japan seas for the study of the geological structure of the sea bottom and its mineral base is shown. Geophysical methods are briefly described which must be used in combination with gammametry of the sea bottom. According to the Soviet and foreign sources the future of using spectrometry of natural and also induced and captured gamma radiation is shown for the study of ferro-manganese and phosphorus concretions, depressions in the sea bottom, filled by highly mineralized brines and silts.

 19. The role of radiotherapy in breast conserving treatment; Uloha radioterapie pri prsnik zachovavajucej liecbe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mardiak, J.; Mego, M.; Palacka, P.; Rajec, J.; Liskova, S.; Chovanec, M. [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Bratislava (Slovakia)

  2012-07-01

  This book offers chapters on diagnosis and treatment of breast cancer. The text is intended for physicians preparing for Clinical Oncology attestation. The attention is mostly paid to systemic treatment. The chapters dealing with the diagnosis, surgical treatment and radiotherapy are focused only on the aspects which are necessary for medical oncologist [Slovak] Kniha predklada kapitoly z diagnostiky a liecby karcinomu prsnika. Text je urceny pre lekarov pripravujucich sa na atestaciu z klinickej onkologie. Vacsia pozornost bola venovana systemovej liecbe. Kapitoly zaoberajuce sa diagnostikou, chirurgickou liecbou a radioterapiou su zamerane iba na tie aspekty uvedenych kapitol, ktore su potrebne pre pracu klinickeho onkologa.

 20. Chasing halorespirers: High throughput multiplex detection of dechlorinating bacteria using Pri-Lock probes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maphosa, F.; Doorn, R. van; Vos, W. de; Cor Schoen, C.; Smidt, H.

  2009-07-01

  Bioremediation management strategies for sites contaminated with chlorinated compounds require monitoring technologies that enable simultaneous detection and quantification of a wide range of microorganisms involved in reductive dechlorination. Many multiplex, quantitative detection methods available suffer from compromises between the level of multiplexing, throughput and accuracy of quantification. (Author)

 1. Chalk effect on PVC cross-linking under irradiation; Vliyanie mela na sshivanie PVKh pri obluchenii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chudinova, V V; Guzeev, V V; Mozzhukhin, V B; Pomerantseva, Eh G; Nozrina, F D; Zhil` tsov, V V; Zubov, V P

  1994-12-31

  Effect of nonmodified and modified chalk on curing degree of polymer matrix was studied under-irradiation of PVC-compositions. Films of the compositions (100 mass part 7 PVC, 0-100 mas.part of chalk, 2.5 - lead sulfate, 1.5 - lead stearate and 0.3 - glycerin) were irradiated up to absorbed dose 0.1 MGy in an inert medium. Content of gel-fraction after boiling in THF was determined with use of IR spectroscopy. It was established, that intensive dehydrochlorination and polymer curing took place on chalk particle surface. Network fixed strongly chalk particles. However, chalk inhibited processes of dehydrochlorination and PVC curing, increasing amount of noncured PVC in polymer matrix.

 2. PROSUDBA KVALITETE I KVANTITETE DOBIVENE KOSTI UPORABOM BIFAZNOG ß-TRIKALCIJFOSFATA/ HIDROKSILAPATITA PRI PODIZANJU DNA SINUSA

  OpenAIRE

  Jelušić, Damir

  2014-01-01

  Razvoj dentalne implantologije unaprijedio je različite kirurške metode regeneracije kosti, a jedna od njih jest i podizanje dna sinusa. Svrha ovoga rada bila je provedba kliničkog istraživanja u kojemu su se koristila dva različita sintetska koštana nadomjestka te analiza njihovih svojstava s obzirom na biokompatibilnost, uspješnost regeneracije kosti i utjecaj na stabilnost ugrađenih implantata. Zbog toga je obavljeno 60 zahvata podizanja dna sinusa kod 43 pacijenta podj...

 3. Legislativní problematika zpracování pryžového odpadu

  OpenAIRE

  Harant, Petr

  2011-01-01

  This diploma thesis deals with the issue of rubber waste legislative focusing on waste tyres. The aim of the thesis is a thorough analysis of current legislative including newly prepared alterations with emphasis on specific lingering problems. A project of secondary material recycling, which has been created in current legal conditions, will be introduced. The project is assessed in terms of project managment methodology and the thesis concludes by suggesting an ideal project managment appro...

 4. FLAVOUR: Friendly Location-aware conference Assistant with priVacy Observant architectURe

  NARCIS (Netherlands)

  Kavitha Muthukrishnan, K.; Meratnia, Nirvana; Lijding, M.E.M.

  Context-aware applications are emerging on the daily basis and location information proves to be one of the key components to develop context-aware applications upon. This stems from the fact that location information enables and facilitates reasoning about what users are doing (user’s behavioural

 5. Prying the Gates Wide Open: Academic Freedom and Gender Equality at Brown University, 1974-1977

  Science.gov (United States)

  Porwancher, Andrew

  2013-01-01

  In 1974, Brown University's Department of Anthropology denied tenure to assistant professor Louise Lamphere. Convinced that her dismissal was the product of sex discrimination, Lamphere filed suit against Brown. Lamphere and three other female scholars who joined her suit successfully pressed Brown into an out-of-court settlement in 1977.…

 6. Glasbena terapija pri otrocih in mladostnikih z motnjami vedenja in osebnosti

  OpenAIRE

  Pepelnak-Arnerić, Marija

  2015-01-01

  People have many definitions of music. It was used systematically since prehistoric times. Music was applied systematically in curative and preventative use. The use of music in caring for people with developmental disabilities has a long tradition too. Music can often be an effective tool for establishing inirial contact with behaviour disordered or emotionally disturbed children or adolescent. The process of developing effective music therapy treatment plans includes five major steps. Many ...

 7. Novi pristopi pri proučevanju prsti v pokrajini = New approaches in Slovenian soil geography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaž Repe

  2006-01-01

  Full Text Available In Slovenia, soil research of a given landscape is often neglected in physical geography studies. Despite the fact of an equivalent position of soil geography within the science system of Slovene geography. Reasons can be found in time consuming fi eld research, expensive laboratory analysis and soil data and also the lack of its own methodology. The drawbacks could be partially replaced by different approaches of research and especially to establish links with other physical elements of the environment. The use of easily accessible digital and cartographic data, basic field techniques, in combination with simple GIS tools and quantitative methods overcomes many of the financial or time constraints.

 8. P.A. Mbenzi and D.N. Iithete. English-Oshindonga Dictionary for Pri-

  African Journals Online (AJOL)

  The front matter of the dictionary consists of a preface and three paragraphs on how to use ... understanding of other subjects such as History, Science, Geography, etc." An .... mar description, assist the user in providing clues as to the existing differences ... "He uses chalk to write on the blackboard", while the accompanying.

 9. Spatial soil moisture mapping through multi-temporal analysis of ERS-SAR pri data

  OpenAIRE

  Verhoest, N.; Troch, P. A.; Deckmyn, J.; Paniconi, C.; De Troch, François

  1997-01-01

  La dispersión de microondas de suelo depende de varias características de superficie, como la rugosidad, la vegetación y el contenido de humedad de la capa superior. El conocimiento de la distribución temporal y espacial de este último parámetro es de gran importancia para hidrológico, meteorológico y climatológico de modelado. Sin embargo las mediciones precisas de la distribución espacial de la humedad del suelo con métodos clásicos siempre han sido una tarea difícil. Debido a su dependenci...

 10. DOLŽNOSTI POSAMEZNIKA PRI URESNIČEVANJU PRAVIC V ZDRAVSTVU - PACIENT V ZOBOZDRAVSTVU

  OpenAIRE

  Bajec, Milena

  2010-01-01

  Pravice in dolžnosti posameznika kot pacienta, obravnavane v medicini in v pravu, imajo skupno točko. Obe področji, tako medicina kot pravo, obravnavata in proučujeta posameznika kot celoto, kot subjekt in objekt delovanja. Po drugi strani razvoj pacientovih pravic v zadnjem času na obeh področjih znanosti počasi, a intenzivno prehaja iz obravnavanja pacienta pretežno kot objekta v subjekt delovanja v procesu izboljšanja ali povrnitve zdravja. V vnemi po priznanju in uresničevanju pacientove ...

 11. Student Scientific Conference PriF UK 2012. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Galambos, M.; Dzugasova, V.

  2012-01-01

  The conference included the following sections: (i) Biology (139 contributions); (ii) Chemistry (48 contributions); (iii) Geology (31 contributions); (iv) Geography (38 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 12. Relative Biological Effectiveness of 14-MeV Fast Neutrons to Co{sup 60} Gamma-Rays in Einkorn Wheat; Efficacite Biologique Relative des Neutrons Rapides de 14 MeV par Rapport aux Rayons Gamma de {sup 60}Co sur l'Engrain; Otnositel'naya biologicheskaya ehffektivnost' bystrykh nejtronov s ehnergiej 14 MeV i gamma-luchej CO{sup 60} pri ikh dejstvii na pshenitsu odnozernyanku; EBR de los Neutrones Rapidos de 14 MeV y de los Rayos Gamma del {sup 60}Co en el Trigo Escanda Menor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fujii, T. [National Institute of Genetics, Misima (Japan)

  1964-05-15

  , sobrevivio entre 60 y 80% de las plantulas y en los grupos tratados con rayos gamma, la supervivencia fue del 100%. En cambio, en el grupo sometido a la irradiacion neutronica con la dosis mas elevada, solo sobrevivio un 4% de las plantulas. No se observaron mutaciones en el grupo testigo y el numero de plantas que presentaba retonos rayados crecio al aumentar la dosis de ambos tipos de radiacion. Se observaron retoflos con mutaciones en un 15% de las plantas sobrevivientes tratadas con la dosis inferior de neutrones y la misma frecuencia se registro para la dceis mayor de rayos gamma. Al parecer, la EBR de los neutrones de 14 MeV con respecto a los rayos gamma de {sup 60}Co, para la mutacion somatica, es 20 como minimo. (author) [Russian] Avtor izuchal OBJe nejtronov s jenergiej 14 Mjev i gamma-luchej Sobo pri ih dejstvii na pshenicu odnozernjanku s pomoshh'ju special'nogo lokusnogo metoda. Dlja opyta ispol'zovalis' semena generacii F{sub 1} gibrida mezhdu ishodnym sortom i mutantom Chlorina (mutant Chlorina byl poluchen kak edinstvennyj recessivnyj rentgenomutant; ot stadii sejanca do nastuplenija spelosti on byl odnorodno svetlozelenym s otnositel'no vysokoj vyzhivaemost'ju i urozhajnost'ju). U rastenij F{sub 1} byla normal'naja zelenaja okraska i normal'nyj harakter rosta. Pokojashhiesja semena Ft obluchali bystrymi nejtronami v dozah 0,5, 1,0 i 1,4 krad i gamma-luchami v dozah 4,3 8,6 i 12,9 krad. Mutacii ot dominantnyh normal'nyh zelenyh do Chlorina nabljudalis' posle oboih vidov obluchenija i pojavljalis' v list'jah i stebljah geterozigotnyh rastenij X{sub 1} v vide prodol'nyh polos. Okolo 80% semjan vzoshlo na kontrol'nyh uchastkah i na uchastkah posle obluchenija ca- mymi nizkimi dozami nejtronov i gamma-luchej, procent vshozhesti postepenno snizhalsja s povysheniem dozy pri oboih vidah obluchenija. Krome togo, takaja zhe tendencija nabljudalas' i na rannih stadijah rosta sejancev, kotoryj postepenno tormozilsja s povysheniem dozy. Soglasno jetim dannym nejtronnoe

 13. Improved Techniques for Low-Flux Measurement of Prompt Neutron Lifetime, Conversion Ratio and Fast Spectra; Methodes Perfectionnees de Mesure de la Duree de Vie des Neutrons Instantanes, du Rapport de Conversion et des Spectres de Neutrons Rapides, dans un Reacteur a Bas Flux; Usovershenstvovannye metody izmereniya vremeni zhizni mgnovennykh nejtronov, koehffitsienta konversii i spektra bystrykh nejtronov pri slabykh potokakh nejtronov; Tecnicas Perfeccionadas para la Determinacion del Periodo de los Neutrones Inmediatos, la Razon de Conversion y los Espectros de Neutrones Rapidos, con Flujos Reducidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Armani, R. J.; Bennett, E. F.; Brenner, M. W.; Bretscher, M. M.; Cohn, C. E.; Huber, R. J.; Kaufmann, S. G.; Redman, W. C. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1964-02-15

  medir este valor en un reactor de flujo reducido, pero se estan estudiando algunos que pueden servir a ese fin. Los autores resefian tres de las tecnicas que ofrecen mejores perspectivas. Los estudios realizados con el proposito de construit un espectrometro pequeflo para neutrones rapidos con buenas caracteristicas de estabilidad, poder de resolucion y sensibilidad, destinado a la medicion de espectros neutronicos dentro del reactor, en el intervalo energetico de las decenas o centenares de kilovoltios, se han concentrado en el empleo del analisis de la forma de los impulsos (con el fin de rechazar los sucesos iniciados por los rayos gamma en los contadores proporcionales de retroceso de hidtogeno) y el empleo de la colimacion en los detectores tipo sandwich, a base de {sup 6}LiF en un material solido, a fin de aumentar el poder de resolucion. Se ha construido cierto ndmero de instrumentes de este tipo y se esta estudiando la forma en que se comportan frente a los neutrones monocineticos y los neutrones de un reactor. Recurriendo a la tecnica de rechazo de los rayos gamma, se ha podido reducir varios cientos de veces la sensibilidad del contador de retroceso frente a dichos rayos y de esta manera, el limite inferior de aplicacion del instrumente se ha extendido por lo menos hasta los 30 keV. En cuanto a los instrumentes de semiconductors a base de {sup 6}Li, se han observado poderes de resolucion de hasta 70 keV de amplitud total en correspondencia con la mitad del maximo (1,5%) para la suma de los impulsos, en la irradiaeion con neutrones termicos. (author) [Russian] Pri osushhestvlenii programmy issledovanija reak- tora nulevoj moshhnosti (ZPR) primenjalis' razlichnye statisticheskie metody izmerenija ot- noshenija vremeni zhizni mgnovennyh nejtronov k doze zapazdyvajushhih nejtronov. Odin metod, a imenno analiz ''shuma'' reaktora s pomoshh'ju polosovogo fil'tra byl razrabotan v laboratorii, a drugie, naprimer izmerenie chastoty zapazdyvajushhih sovpadenij impul

 14. The Radioisotopic Determination of Diffusion Coefficients and Currents in Natural Waters. Surface Collection of Radioactive Fall-Out on a Large Alpine Lake; Determination par detection nucleaire des coefficients de diffusion et des courants dans les eaux naturelles. Evolution de la surface de collection d'un grand lac alpin pour les retombees radioactives; Opredelenie koehffitsienta diffuzii i skorosti techeniya estestvennykh vod pri pomoshchi yadernogo detektirovaniya. Ehvolyutsiya poverkhnosti sbora radioaktivnykh osadkov na bol'shom al'pijskom ozere; Determinacion por deteccion nuclear de los coeficientes de difusion y de las corrientes en las aguas naturales evolucion de la superficie de captacion de un gran lago alpino para las precipitaciones radiactivas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chesselet, R.; Nordemann, D. [Service d' Electronique Physique, Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France); Dussart, B. [Centre de Recherches Hydrobiologiques, CNRS, Gif-sur-Yvette (France)

  1963-08-15

  radioaktivnykh produktov v usloviyakh diffuzii i vstrechnykh potokov. Ispol'zovanie diffuzii radioaktivnykh produktov v ochen' nebol'shikh kolichestvakh i razlichnye metody obnaruzheniya pri pomoshchi yadernykh izmerenij vysokoj chuvstvitel'nosti mogut privesti v nastoyashchee vremya k nailuchshemu ponimaniyu diffuzii Tin situ'' i dvizheniyu mass prirodnykh vod. (author)

 15. The Determination of Sub-Microgram Quantities, of Amino Acids with H{sup 3}- and C{sup 1}4-Labelled 1-Fluoro-2.4 Dinitrobenzene; Determination d'acides amines en quantites inferieures au microgramme a l'aide de 1-fluoro-2,4-dinitrobenzen e marque au {sup 3}H et au {sup 14}C; Podschet submikrogrammnykh kolichestv aminokislot pri pomoshchi 2 : 4 dinitroftor'enzola, mechennogo H{sup 3} i C{sup 14}; Determinacion de cantidades de aminoacidos inferiores al microgramo por medio de 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno marcado con {sup 3}H y {sup 14}C

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beale, D; Whitehead, J K [Middlesex Hospital Medical School, London (United Kingdom)

  1962-01-15

  satisfactoriament con los valores que suministra el analisis por derivacion empleando anhidrido acetico marcado con {sup 3}H y con {sup 14}C, y con los que se obtienen mediante cromatografia de intercambio ionico. (author) [Russian] Opisyvaetsya metod izotopnogo derivatsionnogo analiza dlya opredeleniya aminokislot pri nizkom urovne v 10{sup -5} mikro-mol' v gidrolizatakh proteina. 2:4 djnitroftorbenzola-H{sup 3} (G) byl sintezirovan iz ' brombenzola-H{sup 3}(G) i 2 : 4 dinitroftorbenzola-C{sup 14}(G), kotoryj byl poluchen iz khlorbenzola-C{sup 14}(G). Metod analiza vklyuchaet obrabotku smesi amino-kislot tritirovannym reaktivom (udel'naya aktivnost' 12.8 mikro kyuri/mikro ehkvijalent) v shchelochnoj rastvore, k kotoromu prisoedinyaetsya primes' s izvestnoj aktivnost' (6000 raspadov v minutu) proizvodnykh 2 : 4 dinitrofenila , mechennogo S14. Posle rastvoryayushchej ehkstraktsii smeshannaya reaktsiya vydelyaet iz svoego sostava proizvodnye dinitrofinila dvumya putyami khromatografii na bumage i soderzhanie H''3 i C''1''4 kazhdoj kapli opredelyaetsya szhiganiem i gazovym podschetom. Podschet H''3 daet kolichestvo, ravnoe proizvodnoj DNK iz aminokisloty, otdelennoj ot osnovnoj smesi, a schet C''1''4 ukazyvaet na velichinu poter', poluchivshikhsya vo vremya analiza. Itogi, poluchennye v rezul'tate analiza 1 mikrogramma gidrolizovannogo insulina polnost'yu soglasuyutsya s velichinami, poluchennymi v rezul'tate derivatsionnogo analiza s ispol'zovaniem uksusnogo angidrida, mechennogo H{sup 3} i C{sup 14} i s pomoshch'yu khromotografii ionnogo obmena smol. (author)

 16. Organization of engineering works in deploying a bridge crossing point made of class 20 pontoon material / Организация инженерных работ при устройстве понтонного моста класса 20 на месте перехода / Organizacija inžinjerijskih radova pri uspostavljanju mosnog mesta prelaska od pontonskog materijala klase 20

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2017-10-01

  -мостового батальона, являющегося частью Речной флотилии (объединение - бригада. Описанная в данной статье организация инженерных работ представляет собой целесообразную разработку всех процессов, задействованных в области переправы через водные преграды, в том числе распределение нагрузки на понтеров при устройстве понтонномостовых переправ, грузоподъемностью 20 тонн. Одной из насущных проблем, с которой сталкиваются военные инженеры при оформлении основной документации по устройству ПМП, является отсутствие современной литературы (существующая литература относится к 70-80-ым годам прошлого века, таким образом, разработчики вынуждены опираться исключительно на практический опыт как в оформлении проектной документации, так и в самом процессе производства работ. / Prilikom upotrebe pontonskog materijala za uspostavljanje mosnog i/ili neke druge vrste prelaska preko vodene prepreke (skelskog, desantnog, vrlo je važna organizacija izvođenja radova prilikom pripreme, u toku uspostavljanja, ali i pri dezangažovanju jedinica i pontonskog materijala za uspostavu i održavanje mesta prelaska. Za izvođenje ovih radova u Vojsci Srbije postoje specijalizovane ( namenske jedinice. To su jedinice jedne od specijalnosti u okviru roda inžinjerije , pontonirske specijalnosti, koje egzistiraju u okviru pontonirskih bataljona, odnosno u okviru Re

 17. Photophysical processes of ionic crystals exitation at photosorption and photocatalysis. Fotofizicheskie protsessy vozbuzhdeniya ionnykh kristallov pri fotovozbuzhdenii i fotokatalize

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryabchuk, V K; Burukina, G V [Leningradskij Gosudarstvennyj Univ., Leningrad (Russian Federation). Nauchno-Issledovatel' skij Fizicheskij Inst.

  1991-06-01

  Processes of photoexcitation of wide-band oxides and alkali-halide crystals (AHC) within intrinsic absorption range, of impurity absorption and surface states and photoinduced colour centers resulting in development of centers of photosorption and photocatalysis are considered. Mechanisms of effect of photosorption of O[sub 2], H[sub 2], CH[sub 4] and other molecules on photostimulated defect formation in oxides and AHC as well as atomic and ionic processes in photosorption and photocatalysis are dicussed.

 18. Izbrani kazalci obremenjenosti okolja pri študijah ranljivosti okolja = Selected environmental pollution indicators in environmental vulnerability studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan Cigale

  2002-01-01

  Full Text Available One of the components of the environmentalvulnerability studies is also the evaluation of the pollution of theenvironment. In the article, the analysis of the selected indicators of theachieved degree of the total and integral pollution is presented. In theframework of the environmental vulnerability studies on the spatial levelof landscape-ecological types for this purpose the following indicatorswere selected: population density, density of working places, trafficintensity and percentage of forests.

 19. Paleolitické osídlenie jaskyne Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kaminská, Ľ.; Kozlowski, J. K.; Svoboda, Jiří

  2005-01-01

  Roč. 53, č. 1 (2005), s. 1-26 ISSN 1335-0102 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80010507 Keywords : west Slovakia * Middle and Upper Paleolithic, industry * Upper Pleistocene fauna Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 20. Ecological and economic interests in design process of thermal power plant; Ekoloski i gospodarstveni izazovi pri projektiranju energetskih postrojenja

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sander, M [Elektroprojekt, Zagreb (Croatia)

  1997-12-31

  In design process of thermal power plant various ecological and economic contradictory interests are brought in focus. Requests on environmental protection written in laws, standards and international treaties are increasing investment costs and energy production costs. In a design phase there is a task to reconcile these contradictory requests. The paper presents relationship between technology and environmental protection with a focus on air pollution. Air pollution and human health is considered taking in account the role of design phase in thermal power plants project and human health problems. International laws and standards are presented with moral dilemmas concerning low investment costs and high environmental standards. (author). 6 tabs., 2 figs., 13 refs.

 1. Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli: doktorska disertacija:

  OpenAIRE

  Blažić, Milena

  2000-01-01

  The thesis presents the meaning and role of creative writing in teaching literature in elementary school. The first theoretical part discusses contemporary cognitive theory in which writing itself is a process as important as the text. Since the traditional conception of writing was centered on the result of the writing process – the text. The cognitive writing model is composed of three parts: 1. task environment; 2.the writers’ long term memory and 3. writing process. In addition two writin...

 2. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE): implications for public health and drug policy

  OpenAIRE

  Michel, Laurent; Jauffret-Roustide, Marie; Blanche, Jerôme; Maguet, Olivier; Calderon, Christine; Cohen, Julien; Carrieri, Patrizia M

  2011-01-01

  Abstract Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons) and psychiatri...

 3. Úloha cyklín-dependentnej kinázy 1 pri meiotickom dozrievaní oocytov

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ferencová, Ivana; Šolc, Petr

  2015-01-01

  Roč. 25, č. 3 (2015), s. 65-67 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0124 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : cyclin dependent kinase 1 * meiosis resumption * CDC25 phosphatase Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 4. Systems of amonium polyborates - monoammonium phosphate -water at 25 deg C. Sistemy poliboraty ammoniya - monoammonijfosfat - voda pri 25 grad S

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skvortsov, V G; Sadetdinov, Sh V; Polenov, A D; Mikhajlov, V I [Chuvashskij Gosudarstvennyj Pedagogicheskij Inst., Cheboksary (Russian Federation)

  1992-11-01

  It is established by solubility and refractometry methods at 25 deg C that systems of ammonium tetraborate (pentaborate) monoammonium phosphate-water refer to sumple eutonic type. The ammonium borates and monoammoniumphosphate exert salting effect over each other. It is found that phosphate borate compositions on the basis of ammonium salts are characterized by lower inhibitor properties as compared to sodium salts.

 5. Uvođenje programa osiguranja kvalitete pri mamografskom pregledu u Kliničkoj bolnici Osijek: prvi rezultati

  OpenAIRE

  Faj, Dario; Ivković, Ana; Štimac, Damir; Posedel, Dario; Kotromanović, Zdenka; Ivezić, Zdravko; Belaj, Nenad; Tomaš, Ilijan; Kubelka, Dragan

  2009-01-01

  Mamografija je najvažnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje tumora dojke. Cilj je radiologa imati najbolju moguću dijagnostičku informaciju uz prihvatljivu dozu zračenja za bolesnika. Kakvoća slike i doza zračenja ovisi o velikom broju čimbenika kao što su brzina i kontrast filma, razvijanje filma, napon i automatski nadzor ekspozicije mamografskoga uređaja, te veličina i gustoća dojke. Uz to, uvjeti gledanja slike mogu značajno utjecati na točnost mamografske informacije. S obzirom na ...

 6. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE: implications for public health and drug policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blanche Jerôme

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons and psychiatric (26 French prisons units was conducted using a postal questionnaire and a phone interview mainly focusing on access to prevention interventions, i.e. bleach, opioid substitution treatment (OST, HBV vaccination and post-exposure prophylaxis (PEP for French prisoners. Two scores were built reflecting adherence to national and WHO international guidelines, ranging from 0 (no adherence to 10 (maximum adherence and 0 to 9 respectively. Results A majority (N = 113 (66% of the 171 prisons answered the questionnaires, representing 74% coverage (46,786 prisoners of the French prison population: 108 were medical units and 12 were psychiatric units. Inmate access to prevention was poor. The median[IQR] score measuring adherence to national guidelines was quite low (4.5[2.5; 5.5] but adherence to WHO guidelines was even lower 2.5[1.5; 3.5]; PEP was absent despite reported risky practices. Unsuitable OST delivery practices were frequently observed. Conclusions A wide gap exists between HIV prevention policies and their application in prisons. Similar assessments in other countries may be needed to guide a global policy reform in prison settings. Adequate funding together with innovative interventions able to remove structural and ideological barriers to HIV prevention are now needed to motivate those in charge of prison health, to improve their working environment and to relieve French prisoners from their currently debilitating conditions.

 7. Accident analysis of RB reactor dependent on the lattice pitch; Akcidentalna analiza reaktora ''RB'' pri promeni koraka resetke

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lolic, B; Lazarevic, B [Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1963-07-01

  This analysis was concerned with reactor core with 52-56 fuel rods, lattice pitch being, 8, 10, 12, 16, 18, and 20 cm. Measured values of excess reactivity above critical level of 3.85 cm, total anti reactivity of regulating rod, reactivity changes caused by pumping heavy water and reactivity variations due to movement of control rod were used. Three types of accidents were analyzed: movement of regulating rod to the position of zero reactivity worths, increase of heavy water level at rate of 2.5 cm/min, combination of two previous accidents.

 8. Report on operation of nuclear facilities in 1991; Porocilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1991

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1992-06-15

  The Slovenian Nuclear Safety Administration (SNSA) prepared a report on nuclear safety in the republic of Slovenia in 1991 as part of its regular practice of reporting on its work to the Government and the National Assembly of the Republic of Slovenia. The report is divided into three thematic chapters covering the activities of the SNSA, the operation of nuclear facilities in Slovenia, the activity of international missions in Slovenia and the operation of nuclear facilities around the world.

 9. A Multimethod Assessment of Juvenile Psychopathy: Comparing the Predictive Utility of the PCL:YV, YPI, and NEO PRI

  Science.gov (United States)

  Cauffman, Elizabeth; Kimonis, Eva R.; Dmitrieva, Julia; Monahan, Kathryn C.

  2009-01-01

  The current study compares 3 distinct approaches for measuring juvenile psychopathy and their utility for predicting short- and long-term recidivism among a sample of 1,170 serious male juvenile offenders. The assessment approaches compared a clinical interview method (the Psychopathy Checklist: Youth Version [PCL:YV]; Forth, Kosson, & Hare,…

 10. Viga on öelda, et me ei vaja PRi / Roger Hayes, Alasdair Sutherland ; interv. Tiiu Värbu

  Index Scriptorium Estoniae

  Hayes, Roger

  2001-01-01

  Eesti Suhtekorraldajate Liidu 5. aastapäeva seminaril osalevad Rahvusvahelise Kommunikatsiooni Instituudi direktor R. Hayes ja maailma ühe juhtiva suhtekorraldusfirma Manning, Selvage & Lee asepresident A. Sutherland

 11. Vyriausybės sprendimų priėmimo proceso analizė: Lietuvos atvejis

  OpenAIRE

  Marcinkevičius, Gediminas

  2018-01-01

  The relevance of the research. Decision making is the daily routine of politicians and the public sector institutions. The government is one of the main political institutions that takes important decisions at the state level. Nowadays, the decision-making process is becoming more complex and more difficult to manage. The decision-making process is influenced by the rapid development of information technology and the challenges posed by globalization. In such circumstances, a situation arises...

 12. PRI-CAT: a web-tool for the analysis, storage and visualization of plant ChIP-seq experiments.

  NARCIS (Netherlands)

  Muino, J.M.; Hoogstraat, M.; Ham, van R.C.H.J.; Dijk, van A.D.J.

  2011-01-01

  Although several tools for the analysis of ChIP-seq data have been published recently, there is a growing demand, in particular in the plant research community, for computational resources with which such data can be processed, analyzed, stored, visualized and integrated within a single,

 13. PROJECTION OF PENETRATION OF THE BROKER IN HOME BRAZILIAN CAPITAL MARKET THROUGH LINEAR, GOMPERTZ AND FISHER – PRY MODELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Kawamoto

  2010-09-01

  Full Text Available This paper aims to discuss the theories of internationalization and competitiveness, the positioning of a Brazilian company from agribusiness industry, exporting meat and food that has become a major global player in this industry JBS - Friboi. This company has been internationalized very fast in recent years and become a global leader in beef production, the second to the production of chicken meat and third largest producer of pork in the U.S. (JBS, 2010. The case is emblematic of JBS when analyzed under the concept of Porter's diamond applied to Brazil. This company gained scale and competitiveness with the access to natural resources of prodution (condition factor, but now it is necessary for maintenance its leading position, it requires a strategy grounded in innovation beyond just scale and operational excellence.

 14. Time-resolved fluoroimmunoassay of phytoviruses by monoclonal antibodies. Vremenno-razreshennyj fluoroimmunoanaliz fitovirusos pri pomoshchi monoklonal'nykh antitel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saarma, M Yu; Yarvekyul' g, L V; Andreeva, E G; Siniyarv, R K

  1989-01-01

  Monoclonal antibodies (MAbs) to potato viruses were labelled with lanthanides and used for time-resolved fluoroimmunoassay (TRFIA) of these viruses. TRFIA of potato leafroll virus (PLRV) had the sensitivity less than 1 ng/ml and was therefore approx 10 times more sensitive than ELISA. Possibility of simultaneous quantitative detection of several viruses by different MAbs labelled with europium, samarium and terbium provides TRFIA of fundamental advantage. Data on simultaneous sensitive detection of two viruses - PLRV and PVX (0,5 ng/ml of both) and three viruses - PLRV, PVX and PVM are given.

 15. Dinamika klyuchevykh mediatorov insulinorezistentnosti u bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa pri primenenii metformina (Formin Pliva?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikhail Ivanovich Balabolkin

  2004-12-01

  Full Text Available Цель. Изучение влияния формина (метформина не только на состояние углеводного, но и липидного обмена, динамику содержания лептина, его растворимого рецептора и альфа-фактора некроза опухолей (альфа-ФНО в сыворотке крови у больных СД 2. Материалы и методы. Обследовано 262 больных. Общий анализ крови и мочи проводили через каждый месяц наблюдения, а биохимический анализ крови, включая содержание общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП и ЛПОНП и ХС ЛПВП, мочевины, креатинина, печеночных ферментов, проводили на 1-м и 4-м визитах. Лечение формином проводилось в течение не менее 12 нед. и изучалось при этом его влияние на состояние углеводного и липидного обмена у больных СД 2. Из общего числа обследованных у 26 больных на фоне терапии формином изучалось содержание лептина, растворимого рецептора к лептину и альфа-ФНО. Результаты. На фоне лечения формином у больных отмечалось улучшение углеводного обмена, которое сопровождалось статистически достоверным снижением гликемии натощак. Компенсация углеводного обмена у больных также сопровождалась статистически достоверным уменьшением индекса мас? сы тела с 34,02+0,33 кг/м2 до 32,73+0,33 кг/м2. У больных на фоне лечения формином наблюдается недостоверное снижение содержания лептина, растворимого рецептора к лептину и статистически достоверное снижение альфа-ФНО в сыворотке крови. Выводы. проведенные исследования показывают, что формин обладает выраженным антигипергликемическим эффектом, способствует улучшению компенсации углеводного обмена, что сопровождается статистически достоверным снижением гликемии и уровня гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови. Наряду с этим на фоне терапии формином отмечается снижение уровня холестерина ЛПНП и повышение содержания холестерина ЛПВП, при практически неизмененных показателях содержания общего холестерина в сыворотке крови. Кроме того, лечение формином способствует статистически достоверному снижению содержания альфа-ФНО и умеренному понижению уровня лептина и его растворимого рецептора в сыворотке крови.

 16. Cavourography in children with large and giant omphalocele; Kavaurografiya u detej pri bol'shikh i gigantskikh omfalotsele

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mazur, V G [Sannkt-Peterburgskaya Pediatricheskaya Meditsinskaya Akademiya, Kafedra Luchevoj Diagnostiki i Luchevoj Terapii, S.-Peterburg (Russian Federation)

  1995-12-01

  The paper presents the results of using a cavourographic procedure in 37 children with large and giant omphalocele prior to the radical operation displacement of organs from hernial protrusion into the abdominal cavity. High percentages (54 and 96 %) of changes in the vena cava und urinary tract, respectively, make the author recommend this procedure for all children with this congenital anomaly. The findings help surgeons choose treatment policy and avoid undesirable complications.

 17. Analitična primerjava filmskih žanrov pri spremembi stilističnih elementov medija

  OpenAIRE

  Kompare, Rok

  2017-01-01

  Filmi dandanes predstavljajo velik del zabavne industrije. Ker so ljudje različni, so jim posledično všeč različni filmi, različne filmske zvrsti oziroma filmski žanri. Le te se nanašajo na strukturo stilističnih in narativnih elementov, ki gradijo filmsko formo medija. Kot primeri so: drama, akcija, grozljivka, komedija, znanstvena fantastika itd. Problem, s katerim se srečujejo režiserji je, kako in na kakšen način uprizoriti posamezno zgodbo, s katero tehniko pristopiti, kakšne barve upora...

 18. Ayer, Hoy y Mañana, La Teoría del Prión.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Toro González

  2004-03-01

  Full Text Available

  (Reproducido con autorización de Acta Neurológica Colombiana Vol. 18 No. 4, 2002.

  Introducción

  La creencia mejor respaldada actualmente nos indica que existe un grupo de enfermedades causadas por anormalidades en el procesamiento de las proteínas. En la década 1950-1960 D. Carleton Gajdusek y Vincent Zigas comenzaron a estudiar en Nueva Guinea una enfermedad fatal del sistema nervioso que se conoce con el nombre de Kuru que estaba diezmando a la tribu Fore, comunidad de unos 12.000 nativos (Figura 1. Gajdusek y Zigas observaron que el Kuru no correspondía a ningún modelo genético conocido y con la colaboración del antropólogo R. Glasse pensaron que el canibalismo ritual practicado por los Fore podría ser la causa de la transmisión de esta enfermedad, lo cual resultó cierto porque el Kuru prácticamente desapareció tras tres décadas de abolidos estos hábitos.

  Desde el primer momento se notó que el Kuru tenía características comunes con el Scrapie y que había semejanza entre estas dos entidades y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ, una demencia de progresión rápida, no limitada geográficamente, descrita a principios del siglo XX, las tres aparentemente causadas por infecciones virales lentas con largos períodos de incubación medibles en años y un avance irreversible de los síntomas.

  Este pensamiento, por supuesto, se apoyaba en la afirmación formulada en 1939 por Mc Farlane Burnet de un posible mecanismo de acción lenta o temperada, inicialmente ejemplificada en los virus Herpes y en la propuesta que unos 15 años más tarde hiciera el veterinario islandés B. Sigurdsson de llamar Enfermedades Virales Lentas a las entidades que exhibieran tal comportamiento. Philip Duffy y colaboradores en la Universidad de Columbia, en 1974 comunican la primera observación de transmisión de la demencia de Creutzfeldt –Jakob de humano a humano a través de un injerto de córnea y a esta se sumaron otras posibilidades de transmitir el agente causal, entre ellas electrodos contaminados, hormona de crecimiento, transplante de duramadre. Pese a esta demostración de transmisibilidad la teoría viral desde el comienzo encontró fuerte oposición; lo cual no impidió que la comunidad científica comprendiera el alcance de esta ejemplarizante investigación y concediera por ella a DC Gajdusek el Premio Nobel de Medicina en 1976.

  El punto de partida de este monumental trabajo fue entregado a la comunidad científica desde 1981 en el libro cuya carátula vemos en la Figura 2. En 1970 J.S. Griffith y R. Latarget plantean que estos agentes infecciosos carentes de ácidos nucléicos en vez de estructura viral podrían tener naturaleza esencialmente protéica..

 19. Kinetics of the U-1% Mo alloy transformation during continual cooling; Kinetika transformacije legura U-1% Mo pri kontinuiranom hladjenju

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mihajlovic, A; Djuric, B; Tepavac, P [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-11-15

  Study of continuous cooling of the U-1% Mo alloy is significant if it could be used as fuel in the nuclear reactor. Previous studies were dealing with relatively low cooling rate up to 3 deg C/s{sup 1}, which produced alpha + gamma structure. This task was devoted to testing the U-1% Mo alloy properties at higher cooling rates in order to discover whether bainite reaction and favourable alpha grain could be achieved under certain conditions.

 20. The Effect of Service Quality on Patient loyalty: a Study of Pri-vate Hospitals in Tehran, Iran

  OpenAIRE

  E Zarei; A Rahimi Forushani; A Rashidian; SM Ghazi Tabatabaei; M Arab

  2012-01-01

  Background: Service quality is perceived as an important factor for developing patient's loyalty. The aim of this study was to determine the hospital service quality from the patients' viewpoints and the relative importance of quality dimensions in predicting the patient's loyalty. Methods: A cross-sectional study was conducted in 2010.The study sample was composed of 943 patients selected from eight private general hospitals in Tehran. The survey instrument was a questionnaire included 24 it...

 1. Reliability of the seismic characteristics in the nuclear power plant location; Pouzdanost seizmickih karakteristika pri lociranju nuklearne elektrane

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marsicanin, B [Institut za Nuklearne Nauke Boris Kidric, Belgrade (Yugoslavia)

  1982-07-01

  Seismic characteristics for a nuclear power plant location are partly obtained from the analysis of past earthquakes. Data from older history concern damages, the newer data are in the form of seismic records. These two sources are often had to correlate, and the data dissipation is very large. Therefore these, rather unreliable data are not a convenient base for the precise anti-seismic analysis. A redistribution of efforts in order to get more reliable basic data seems necessary. (author)

 2. AVTIZEM Z DODATNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI MLADOSTNIKIH V ZUDV DR. MARIJANA BORŠTNERJA DORNAVA

  OpenAIRE

  Gomilšak, Marjeta

  2009-01-01

  Otroški avtizem danes strokovnjaki pojmujejo kot razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže v verbalni in neverbalni komunikaciji, tipičnih vedenjskih motnjah ter nenormalni čustveni in socialni odzivnosti. Strokovnjaki lahko postavijo diagnozo glede na tipične psihične znake najkasneje v tretjem letu otrokove starosti. Tipičnih znakov pa je kar nekaj deset in se lahko med seboj različno kombinirajo. V času otrokovega razvoja nekateri izzvenijo, lahko se pojavijo novi ali drugačni. Na splošno še ...

 3. 7 CFR 14.6 - Criteria for determining the pri- mary purpose of payments with respect to potential exclusion...

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... conservation includes actions that, for a given level of water supply, reduce the demand for or use of water by... reuse of water, thereby making existing supplies available for other current or future uses; or (iv) Improving land management practices for the purpose of reducing water use, loss, waste, increasing the...

 4. Disfunktsiya endoteliya i narusheniya trombotsitarno-koagulyatsionnogo gemostaza v razvitii diabeticheskoy nefropatii pri sakharnom diabete 2 tipa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V I Sizikov

  2007-03-01

  Full Text Available Цель. Изучить функциональное состояние эндотелия и коагуляционно-тромбоцитарного гемостаза у больных с впервые выявленным СД 2 типа. Материалы и методы. Для исследования было сформировано 3 группы пациентов (сопоставимых по возрасту, полу, степени ожирения и АГ: 1 больные с впервые выявленным СД 2 типа с ДН на стадии МАУ (33 человека, 2 с впервые выявленным СД 2 типа без ДН (28 человек, 3 группа контроля ? лица без нарушения углеводного обмена (34 человека с ожирением и АГ I-II степени. Определялся гликированный гемоглобин, МАУ. Производилась оценка тромбоцитарного звена гемостаза. Определяли число тромбоцитов и уровень фибриногена; фактор Виллебранда (ФВ, протромбиновое отношение (ПО и время рекальцификации. Функцию эндотелия оценивали на плечевой артерии (ПА. Результаты. У больных СД 2 и ДН на стадии МАУ дисфункция эндотелия оказалась более выраженной. Концентрация HbA1c в группе с ДН была на 0,6% выше, чем в группе с СД 2 без МАУ. Выделение белка с мочой у пациентов с ДН была на 90,9% (в 11 раз выше, чем у больных с СД без ДН У больных СД выявлена отрицательная корреляция между уровнем метаболитов NO в плазме и МАУ. Выводы. У больных с впервые выявленным СД 2 ответ ПА на РГ при наличии ДН на стадии МАУ меньше, чем у больных без ДН. СД 2 характеризуется изменениями тромбоцитарно-коагуляционного гемостаза, что проявляется повышением количества тромбоцитов с увеличением их спонтанной агрегации. Тромбоцитарно-коагуляционные измененияя наиболее выражены у больных СД 2 с ДН на стадии МАУ. Уровень метаболитов NO у больных с ожирением и АГ без СД 2 типа выше, чем при СД 2. Это может указывать на снижение выработки эндотелием NO при хронической гипергликемии.

 5. Increasing the effectiveness of purification of wash water discharge during placer mining. Povyshenie effekitivnosti ochistki promstokov pri razrabotke rossypei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Volkova, V M; Matveev, A A

  1981-01-01

  In the book research results are generalized for processes of water supply and purification of wash water discharges from dredge mining of placer deposits. Aspects of the geological and mineralogical structure of the solid phase of dredge waste waters and regularities in its influence on the sedimentation capacity of the suspended matter are examined. On the basis of a study of distinctive features in the hydrodynamic processes occurring in dredge sludge-settling tanks, a method is proposed for calculation of the settling tank parameters, allowing their areas of application for wash water discharge clarification to be determined reliably. Results are reported for a study of methods of intensification of the deposition of suspended clay particles in dredge waste waters, (methods) based on the use of both a series of coagulants and flocculants producible by industry and various production wastes. Aspects of the theory and practice of organizing circulating water supply for dredges are examined. The influence of wash water discharges forming during placer mining on the environment is assessed.

 6. Využitie informačných technológií pri strategickom rozhodovaní

  OpenAIRE

  Zagorsek, Branislav

  2011-01-01

  New ways of strategic approach are available due to information technologies. New dimensions in business experiments are possible. Company can now meet its research needs much more efficient. It takes less money and less time to come to similar results with business experiments as with traditional market research methods. The strategy can be more precise because of the large amount of real time data. Profit can be significantly enlarged if the product price is set on the upper section of pric...

 7. The adsorption capacity of an ocher decreases arsenic intake in maize; Adsorpcna kapacita okru znizuje prijem arzenu pri kukurici

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drlickova, G; Vaculik, M; Lux, A [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra fyziologie rastlin, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  The aim of the experiment was to compare the growth of maize (Zea mays L.), hybrid Valentine, in two types of contaminated soil substrate (ocher and stacks) with different concentrations of arsenic (As) derived from an old mining site in Pernek in the Small Carpathians. Plants were grown in a greenhouse for 15 weeks. We found that although the total concentration of As in stacks was 2.6 times lower than in ocher (90.05 mg kg{sup -1} in stacks and 236.8 mg kg{sup -1} in ocher) the plants grown in stacks accumulated in their tissues more As compared to the plants growing in ocher. Moreover, plants in stacks were significantly smaller, they produced less biomass and bloomed later. This paradox can be explained by reduced mobility of As in ocher substrates characteristic by high content of hydro-oxides of Fe. These compounds are in fact capable of binding arsenates, what leads to decrease of their concentration in the soil solution, and thus the availability for the plants. (authors)

 8. New approach to the basic evaluation of raw material resources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vodzinský Vladimír

  2001-03-01

  Full Text Available V èlánku sú popísané aspekty ekonomickej analýzy pri oceòovaní zásob nerudných surovín. Tieto sú odrazom banského priemyslu na Slovensku a taktiež ich spotreby na Slovensku. Ïalej sa èlánok zaoberá adaptáciou a použitím nových progresívnych prístupov k oceòo-vaniu ložísk nerastov, s príkladom implementácie v oblasti ažkého priemyslu.

 9. LTE-Advanced/WLAN testbed

  OpenAIRE

  Plaisner, Denis

  2017-01-01

  Táto práca sa zaoberá skúmaním a vyhodnocovaním komunikácie štandardov LTE-Advance a WiFi (IEEE 802.11n/ac). Pri jednotlivých štandardoch je preskúmaný chybový parameter EVM. Pre prácu s jednotlivými štandardmi je navrhnuté univerzálne pracovisko (testbed). Toto univerzálne pracovisko slúži na nastavovanie vysielacieho a prijímacieho zariadenia a na spracovávanie prenášaných signálov a ich vyhodnocovanie. Pre túto prácu je vybrané prostredie Matlab, cez ktoré sa ovládajú použité prístroje ako...

 10. Role velikosti buněk ve změnach velikosti těla živočichů

  OpenAIRE

  Hájková, Věra

  2017-01-01

  Animals are very variable in body size. Differences in body size are visible not only at the interspecific level but also within species, whether they are differences in size during ontogeny or among individuals of the same species exposed to different environmental conditions. The size of the organism depends on the size and number of the basic units from which it is built, i.e. the cells. From this perspective body size can be changed only in three ways: by changing the cell size, by changi...

 11. Women’s health behaviors and selected determinants in breast cancer prevention / Zachowania zdrowotne kobiet i wybrane ich determinanty w profilaktyce raka piersi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ślusarska Barbara

  2016-06-01

  Full Text Available Introduction. Breast cancer is the most common malignant cancer in women in Poland. Health behaviors concerning lifestyle and breast self-examination (BSE constitute a significant element of early prevention.

 12. Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Sysko-Romańczuk

  2011-02-01

  Full Text Available In business there is an increasing conflict between the social role of a family member, who strives for satisfying needs of close relatives, and the role of an employee, who is strongly engaged in accomplishing his professional goals. Only outwardly the problem of work-life balance is not connected with functioning of the companies. The possibility of having a balanced life (work and family is highly assessed by specialist and young talents. The employees are less likely to agree that requirements connected with work are more important than individual and family needs.

 13. „…ich konnte viel über mein Leben lernen“ Soziologieunterricht an der Gymnasialen Oberstufe in Bremen – Eine „Parallelwelt“?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne Papke

  2009-12-01

  Full Text Available "Largely unnoticed by both sociology and the German educational institutions and their discourse, Bremen has been offering both Advanced Placement and standard level sociology classes in its schools in grades 11 through 13 for the last 30 years. This paper deals mainly with the relevance of the school subject of sociology as seen by about 100 students recruited from five different classes. The students discuss the difference between the school subject sociology and other social sciences related subjects taught in school. Against this background, the emergence, development and formation of the new Bremen curriculum for sociology will be presented, concluding with a tentative inquiry into the “lack of interrelation” between school and university.In der deutschen Bildungslandschaft und in der Soziologie nahezu nicht wahrgenommen gibt es in Bremen seit 30 Jahren Soziologieleistungs- und -grundkurse in der Gymnasialen Oberstufe. Dieser Aufsatz beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Bedeutung des Unterrichtsfaches Soziologie aus der Sicht von ca. 100 Schülerinnen und Schülern aus fünf Oberstufenkursen. Die Jugendlichen setzen sich mit dem Unterschied zwischen dem Fach Soziologie und anderen sozialwissenschaftlichen Fächern in der Schule auseinander. Vor diesem Hintergrund werden kurz die Entstehung und die Erarbeitung des neuen Bremer Bildungsplanes Soziologie dargestellt, um am Ende fragend auf die „Beziehungslosigkeit“ zwischen Universität und Schule hinzuweisen.

 14. Pojmowanie emocji i znaczenie działań muzycznych w ich rozwijaniu u dziecka w młodszym wieku szkolnym

  OpenAIRE

  Kłysz-Sokalska, Natalia

  2017-01-01

  Emotional education in Poland is superficial,accidental and at times intuitive. Lack of emotional education classes and the governments’ low support of teachers have a negative effect on the treatment of emotional education as important in the development of a child in an early school age. Teachers, by trial and error, try to solve problems on the basis of their effect rather than cause, which often lies in the student’s emotions. Separating emotions from “rational” thinking is a pedagogical ...

 15. Wäre es Dir lieber, ich würde zu Recht verurteilt? - Sokrates Bund und die Frage der Kontrolle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Kaiser-Müller

  2014-09-01

  Full Text Available Die Ablösung von zweifelhafter menschlicher Kontrolle durch eine zuverlässige Software bietet eindrucksvolle Möglichkeiten. Mit der flächendeckenden Einführung von Sokrates Bund zum Schuljahr 2014/2015 wird endlich die Identifzierung von Pisadurchschnittsverderbern möglich. Die AutorInnen diskutieren die Lage ... Die Situation war dramatisch: Ungerecht angeklagt wegen Verführung der Jugend und Gottlosigkeit, sieht Sokrates dem Tod durch den Schierlingsbecher entgegen und antwortet auf die ob des Fehlurteils durchaus verständliche Klage von Xanthippe mit der titelgebenden Frage. Anschließend verweigert er die Flucht und zieht es vor, sich dem formal korrekt gefällten falschen Urteil zu beugen. Eine legendäre Entscheidung, in der Sokrates die Gesetzestreue mit der Begründung, man müsse schlechte Gesetze ändern, dürfe sie aber nicht übertreten, über das eigene Wohl stellt.

 16. THE RESULTS OF USING OF INDICATORS OF THE HIGH-TEST CAST IRON OF TYPE ICH STRUCTURE IN CONDITIONS OF PRODUCT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. Majorov

  2006-01-01

  Full Text Available The results of development of the indicator of highstrength pig-iron are submitted in the report. The indicator using allows to carry out the testing of the pig-iron structure in conditions of manufacture without additional preparation of the casting surface.

 17. Not In-Service Railway Arched Bridges and Their Future/ Nieużytkowane Kolejowe Mosty Sklepione I Ich Przyszłość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juszczyk Artur

  2015-06-01

  Full Text Available Na przełomie XIX i XX wieku na terenie dzisiejszej Polski zachodniej i północnej bardzo intensywnie rozwijana była infrastruktura kolejowa. W efekcie tych działań powstała sieć dróg żelaznych o dużym zagęszczeniu. Pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia wiele z tych linii było stopniowo zamykanych. Na skutek tych przemian wiele linii oraz obiektów z nimi związanych, w tym obiekty mostowe, zostały pozostawione niekorzystnemu działaniu czasu.

 18. Preparation of TiO{sub 2} nanotubes, study of their morphology and photocatalytic properties; Priprava nanotrubiek TiO{sub 2}, studium ich morfologie a fotokatalytickych vlastnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Motola, M.; Plasch, G. [Univerzita Komenskeho, Prirodovedecka fakulta, Katedra anorganickej chemie, 84215 Bratislava (Slovakia); Satrapinskyy, L. [Univerzita Komenskeho, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra experimentalnej fyziky, 84248 Bratislava (Slovakia)

  2013-04-16

  The present paper deals with the synthesis and characterization of titanium dioxide nanotubes (TNTs) for photocatalytic applications. Nanotubes were prepared by electrochemical anodic oxidation. The samples were heat treated by annealing to become photocatalytically active. Using scanning electron microscopy morphology of the nanotubes was studied. Phase composition of samples was measured by X-ray diffraction (XRD). The photocatalytic activity of nanotubes leads to decrease of the concentration of Rhodamine B during irradiation with UV A light. The photocatalytic activity of nanotubes was compared with the photocatalytic activity of Aeroxide P25 nanocrystalline titania powder. The best photocatalytic active show the samples annealed at 400 grad C. (authors)

 19. Wybrane społeczne wyznaczniki jakości życia 50-letnich Polek w kontekście ich sytuacji zdrowotnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Synowiec-Piłat

  2010-12-01

  Full Text Available Nowadays, the quality of life has become one of the essential issues that come up when the health statusof particular categories or social groups are discussed. It has been empirically proved that not only the biologicalstructure of an organism influences our health, but also that, at a great range, our health is contingent by factorsof psychosocial nature. Objectives: The objective of research, performed in April 2009, was to recognize chosensocial life quality determinants in a group of mature women, in relation to their health status. Materials andMethods: 209 women – citizens of Wroclaw, aged between 50 and 60, were researched. The assessment wasdone by means of a highly standardized survey questionnaire. Results: both material and occupational status ofmost respondents might be regarded as good. It is worth mentioning that, in the opinion of more than half (57%women researched, their occupation has a negative influence on their health, although to a various degree. Generally,women in the examined group tend to relax in a passive way. What seems advantageous, it is the lengthand quality of their night dreaming. Only 1/3 of the researched evaluate their condition positively; 44% of themfeel various disorders, causing discomfort, once a time, and 14% claim to feel so bad that their health conditionmakes their normal functioning hard. As many as 72% of these women do not suffer from any terminal illness.

 20. Das Bin Ich. Ein Buch von mir uber mich (It's Me! A Book By and About Myself). Communicative Activities for German Immersion and Second Language Classes.

  Science.gov (United States)

  Wicke, Mariele; Wicke, Rainer

  This workbook is intended as a text for the learner of German as a foreign language. The workbook is complete with exercises that require students to provide information about themselves. Students provide information by reading questions and filling in the blanks. Questions are asked about families, friends, likes and dislikes, hobbies, and even…

 1. Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch? (Is Money a Source of Happiness in our lives?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otakar Horák

  2013-06-01

  Full Text Available This paper begins by referring to the research which distinguishes two different aspects of subjective well-being, namely 1. experiences of happiness – measured by frequency and intensity of joy, stress, anger, worry and sadness we experience at a certain moment and 2. life satisfaction. Survey shows that beyond an annual household income of $75 000 there is no increase in the experiences of happiness. The paper then refers to the psychological mechanisms and factors – namely hedonic adaptation, social comparison and stress as a result of a raise – that lower the capacity of money to buy us the experiences of happiness. Not only we get quickly used to the things we buy, money also puts us into stressful situations and makes us build barriers between people. The paper then specifies strategies of economic decision-making that contribute to the maximization of happiness, such as purchase of the experiences instead of the things, interrupted and postponed consumption, or prosocial spending. The research indicates that prosocial spending has higher causal impact on promoting happiness than personal spending. As a matter of fact, this phenomenon is not culturally limited to the West. Concluding assertion – expressed only in the form of hypothesis – says that prosocial spending which is a form of prosocial behavior strengthens – through production of happiness – mutual relations in the society (cooperation.

 2. Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

  OpenAIRE

  Sylwia Sysko-Romańczuk

  2011-01-01

  In business there is an increasing conflict between the social role of a family member, who strives for satisfying needs of close relatives, and the role of an employee, who is strongly engaged in accomplishing his professional goals. Only outwardly the problem of work-life balance is not connected with functioning of the companies. The possibility of having a balanced life (work and family) is highly assessed by specialist and young talents. The employees are less likely to agree that requir...

 3. "'AchJA,' Dann Kenn Ich Das Auch!" Managing Understanding and Knowledge: On Teaching Response Tokens in the German Language Classroom

  Science.gov (United States)

  Taleghani-Nikazm, Carmen

  2016-01-01

  This paper offers an instructional unit on the response token "achja" in everyday German conversation. The paper first provides a description of "achja" and its distinctive prosodic features based on empirical research in conversation analysis. The goal of the paper is to provide instructors of German with information and…

 4. Składniki odżywcze i ich rola w diecie sportowca = Nutrients and their role in athlete’s diet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdzisława Kalisz

  2016-08-01

              Dietary nutrients play a significant role in the normal function of the body. Life style focused on physical activity necessitates appropriately balanced diet. The goal of this study was to assess the dietary habits of a selected group of athletes. Participants of the study were 30 male football players from the Olimpia Grudziadz athletic club, who, between March and May of 2016, agreed to fill out a questionnaire pertaining to their diets. Based on the compiled data from the questionnaire, the overall diet can be considered well-balanced with minor deficiencies. Participating athletes consume a meal rich in key nutrients within an hour of their training, the optimal time necessary to replenish muscle glycogen. This study revealed, however, that the number of servings of fruit and vegetables is below the recommended daily norm, and the fruit and vegetables are not consumed daily. To maximize performance and ensure rapid recovery necessitates carefully balanced and appropriately timed diet. It is recommended that the daily dietary regimen consists of five evenly spaced meals rich in nutrients that prepare the athlete for the strenuous physical activity and replenish depleted energy stores during recovery period.

 5. Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Głowacka

  2011-01-01

  Full Text Available Biblioteki pełnią różnorodne funkcje we współczesnym otoczeniu społecznym. Uczestniczą w tworzeniu kapitału intelektualnego i społecznego, wpływają na wzrost korzyści ekonomicznych użytkowników i całego społeczeństwa. W artykule omówiono główne podejścia i metody badawcze w zakresie oceny korzyści ekonomicznych płynących z funkcjonowania bibliotek. Skupiono się na metodzie analizy kosztów w stosunku do korzyści (ang. CBA – cost-benefit analysis, metodzie analizy warunkowej (ang. CVM – contigent valuation method, określaniu wartości dodanej dla użytkownika (ang. consumer surplus method i metodologii oceny stopy wzrostu z inwestycji (ang. ROI – return of investment. Przeanalizowano również różne projekty badań prowadzone na świecie w tym zakresie.

 6. Síla sukcese. Úloha půdních živočichů v sukcesi

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rusek, Josef

  2006-01-01

  Roč. 54, č. 4 (2006), s. 174-176 ISSN 0044-4812 R&D Projects: GA AV ČR IAA6066201; GA AV ČR KSK6005114 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : soil succession * soil organisms Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 7. “Fremd bin ich eingezogen… ” − An Outsider’s Vision of Ireland in Urszula Antoniak’s Nothing Personal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Schmid

  2013-03-01

  Full Text Available The following essay analyses Urszula Antoniak’s film Nothing Personal with a view to determining how the Irish-Dutch co-production engages with previously defined ways of understanding Ireland. The film acknowledges the long tradition of representing the country as modernity’s other by drawing strongly on romantic myths about Ireland. At the same time, however, it subtly undermines the authenticity of the vision it presents and foregrounds the projections which are at work in its construction. As the film alludes to and eventually disrupts generic conventions, the foreign can be seen to explode any simplistic formula and elude the grasp of myth. Ultimately, Nothing Personal aims to situate the othering of Ireland in a wider context and to draw attention to a recurring pattern in European approaches to foreignness.

 8. Koncepcje Édouarda Séguina i ich znaczenie dla rozwoju pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie

  OpenAIRE

  Fetzki, Tomasz

  2011-01-01

  Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania Praca ma charakter interdyscyplinarny, historyczno – pedagogiczny. Jej celem była próba stworzenia pierwszej w języku polskim monografii Édouarda Séguina – twórcy pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, zawierającej w miarę pełną biografię Édouarda Séguina, ukazującą jego postać wielowymiarowo, na tle różnych prądów naukowych i społecznych epoki, w której żył, jak też prezentującej w sposób w miarę całościowy oryginalność j...

 9. How to find technical information. Pt. 2. Wie finde ich technische Informationen. T. 2. Elektrotechnik, Elektronik, Datenverarbeitung, Mess-, Steuerungs- und Reglungstechnik, Bauingenieurwesen, Architektur, Umweltschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joswig, W

  1981-01-01

  This introduction into the finding and ordering of technical literature addresses both students and doctoral candidates as well as engineers which are already practising their profession. The first chapter - library science - gives a basic description of bibliographic research in an average scientific library: reading rooms and their function, structure of catalogues, structure of the reference library as well as lending and interlibrary lending methods. The technical information systems are described in detail. Finally, translation services and technical information and documentation centres are named. The second chapter - bibliographic research - lists the most important aids in finding technical references. Chapter three outlines the topical complex of scientific work. It provides information on how to organize written scientific publications in a formally correct way, how to quote and to list the references. Chapter four contains an index of terms from library and bibliographic science which is to help the beginner to understand the technical terms which cannot completely be excluded from this orientation aid.

 10. Proceedings of the 8. Banska Stiavnica Days 2006. Measurements and analyses in environmental sciences and radioenvironmental sciences. Medium-term perspectives of energetic development in the Slovak Republic and in the European Union. Application of nuclear technologies; Zbornik 8. Banskostiavnicke dni 2006. Merania a analyzy v environmentalistike a radioenvironmentalistike. Strednedobe perspektivy rozvoja energetiky v SR a EU. Aplikacie nuklearnych technologii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lalik, V; Hybler, P; Schwarz, M [Katedra environmentalneho inzinierstva, Fakulta ekologie a environmentalistiky, Technicka univerzita Zvolen, Banska Stiavnica (Slovakia)

  2006-12-15

  Scientific conference deals with problems in environmental sciences and radio-environmental sciences. The conference proceeded in two sections: (A) Nuclear technologies; (B) Environmental engineering. Forty participants and further fifty guests took part in conference. Twenty-seven lectures and four posters were presented. Proceedings contain fifteen papers from which 8 papers deal with the scope of INIS.

 11. A theology of matter. The strong interaction at strong resonance at the meeting point of I and not-I. Conjectures about oscillating strings and fluctuating vacuum energy; Eine Theologie der Materie. Die starke Wechselwirkung bei starker Resonanz am Begegnungs-Ort von Ich und Nicht-Ich. Mutmassungen ueber oszillierende Strings und fluktuierende Vakuum-Energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boes, Roderick H.

  2011-07-01

  This book shows that matter and consciousness are intertwined and mutually produce. Quantum vacuum fluctuations ensure that the latent energy of each event is present as zero-point energy simultaneously at all points of the cosmos.

 12. Ich spreche anders, aber das ist auch deutsch: línguas em conflito em uma escola rural localizada em zona de imigração no sul do Brasil Ich spreche anders, aber das ist auch deutsch: languages in conflict in a rural school located in an immigration area in the south of Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maristela Pereira Fritzen

  2008-12-01

  Full Text Available O bilingüismo/multilingüismo como fenômeno social ainda é pouco reconhecido no cenário brasileiro, apesar de o tema ter conquistado espaço na academia. Em termos gerais, considera-se o Brasil um país monolíngüe, onde se fala apenas o português brasileiro. Há, no entanto, vários contextos de línguas minoritárias (grupos indígenas, grupos de imigrantes, zonas de fronteira, comunidades de surdos em que o uso de várias línguas é a regra. Nesses contextos sociolingüisticamente complexos há relações assimétricas e de conflito entre a língua hegemônica e as línguas minoritárias, em geral estigmatizadas. O presente estudo, parte dos resultados de uma pesquisa etnográfica, focaliza o conflito lingüístico presente em uma escola rural localizada numa comunidade bilíngüe/multilíngüe em zona de imigração alemã no sul do país, onde, ainda hoje, as crianças aprendem em casa a língua de herança, empregada em âmbito familiar e social. Com suporte teórico predominantemente vindo do bilingüismo visto de uma perspectiva social e dos Estudos Culturais, o objetivo principal deste artigo é problematizar a situação de contato/conflito lingüístico existente na região alvo da pesquisa e sua interface com questões de identidades construídas nos discursos hegemônicos. Além disso, discute-se como esses conflitos emergem nas relações interacionais entre os professores e entre alunos e professores, dentro da instituição escolar. Os registros sugerem que o bilingüismo da comunidade penetra na escola e que os conflitos lingüísticos e identitários ganham ainda mais força nas interações sociais entre os sujeitos que ali convivem.Bilingualism/multilingualism as a social phenomenon is still little recognized in the Brazilian scenario, despite it has gotten space in the academy. Usually, Brazil is seen as a monolingual country, where the Brazilian Portuguese is the only language spoken. There are, however, contexts of minority languages (indigenous groups, groups of immigrant, border regions, deaf communities in which the use of several languages is the rule. In these sociolinguistically complex contexts there are both asymmetric and conflicting relations between the hegemonic language and minority languages, usually stigmatized. This study develops itself from the results of an ethnographic research, focusing the language conflict that is present in a rural school located in a bilingual/multilingual community in a region of German immigration in the south of the country, where, even nowadays, children learn at home the inherited language, which is used in the familiar and social contexts. With a theoretical basis mostly acquired from bilingualism analyzed from a social perspective and from the perspective of the Cultural Studies, the main aim of this article is to problematize the language contact/conflict situation existing in the target region and its interface with identity questions built in the hegemonic discourses. Moreover, it is discussed the way these conflicts emerge in the interactional relations between teachers and among teachers and students within school. The data suggests that the community's bilingualism gets into school, and that the language and identity conflicts become even stronger within the social interactions among the individuals that live together in that space.

 13. „Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Nowak

  2009-01-01

  Full Text Available Poruszane w tekście zagadnienia wiążą się z problematyką budowy nowych systemów informacyjnych w nauce, które w piśmiennictwie określa się mianem e-library, library 2.0, e-science, Web 2.0 etc. Artykuł mówi o koniecznych zmianach zachowań ludzi nauki w zakresie publikowania w kontekście wspomnianych kierunków rozwoju komunikacji naukowej. Autor przewiduje, że budowa nowych systemów informacyjnych spopularyzuje samopublikację (self-publishing tekstów naukowych, która zdynamizuje rozwój repozytoriów o otwartym dostępie (open access. Zjawisko samopublikacji wpłynie także na zmianę metod oceny publikacji naukowych. Ich ocena będzie mogła się dokonywać przez automatyczne obliczanie cytowalności. Stopniem uzyskiwanych cytowań będzie można także parametryzować teksty opublikowane przez autorów w repozytoriach już po pozytywnej ocenie peer review. Ponadto, jak twierdzi autor, zjawisko samopublikacji powinno spopularyzować blogosferę w nauce, a w tym kontekście z pewnością pojawi się nawyk bezpośredniego komentowania wzmianek uczonych o własnych pracach badawczych przez specjalistów reprezentujących te same dyscypliny. Taka wymiana informacji będzie możliwa dzięki rozpowszechnieniu się samopublikacji i powinna w pełni zastąpić organizowanie drogich konferencji naukowych, w których udział bierze najczęściej tylko część środowiska. Autor uważa, że na marginesie zasygnalizowanych zmian pojawią się także zjawiska niepożądane, których przejawem z pewnością będzie „wykluczenie” najstarszych generacji uczonych, z uwagi na niemożność opanowania przez nich nowych technologii.

 14. The statistical geoportal and the ``cartographic added value'' - creation of the spatial knowledge infrastructure

  Science.gov (United States)

  Fiedukowicz, Anna; Gasiorowski, Jedrzej; Kowalski, Paweł; Olszewski, Robert; Pillich-Kolipinska, Agata

  2012-11-01

  The wide access to source data, published by numerous websites, results in situation, when information acquisition is not a problem any more. The real problem is how to transform information in the useful knowledge. Cartographic method of research, dealing with spatial data, has been serving this purpose for many years. Nowadays, it allows conducting analyses at the high complexity level, thanks to the intense development in IT technologies, The vast majority of analytic methods utilizing the so-called data mining and data enrichment techniques, however, concerns non-spatial data. According to the Authors, utilizing those techniques in spatial data analysis (including analysis based on statistical data with spatial reference), would allow the evolution of the Spatial Information Infrastructure (SII) into the Spatial Knowledge Infrastructure (SKI). The SKI development would benefit from the existence of statistical geoportal. Its proposed functionality, consisting of data analysis as well as visualization, is outlined in the article. The examples of geostatistical analyses (ANOVA and the regression model considering the spatial neighborhood), possible to implement in such portal and allowing to produce the “cartographic added value”, are also presented here. Szeroki dostep do danych zródłowych publikowanych w licznych serwisach internetowych sprawia, iz współczesnie problemem jest nie pozyskanie informacji, lecz umiejetne przekształcenie jej w uzyteczna wiedze. Kartograficzna metoda badan, która od wielu lat słuzy temu celowi w odniesieniu do danych przestrzennych, zyskuje dzis nowe oblicze - pozwala na wykonywanie złozonych analiz dzieki wykorzystaniu intensywnego rozwoju technologii informatycznych. Znaczaca wiekszosc zastosowan metod analitycznych tzw. eksploracyjnej analizy danych (data mining) i ich "wzbogacania” (data enrichment) dotyczy jednakze danych nieprzestrzennych. Wykorzystanie tych metod do analizy danych o charakterze przestrzennym, w

 15. Comparison of Clinical and Laboratory Responses in Sheep and Dogs following Whole-Body Exposures to 250-Kvp X-Rays and Fission-Spectrum Neutrons; Etude Comparee Clinique et en Laboratoire, des Reactions de Moutons et de Chiens a la Suite d'une Exposition du Corps Entier a des Rayons X de 250 Kv-Crete et a des Neutrons de Fission; Sravnenie klinicheskikh i laboratornykh dannykh o reaktsii ovets i sobak na obluchenie vsego tela rentgenovskimi luchami pri pikovom napryazhenii 250 Kv i nejtronami spektra deleniya; Estudio Comparado, Clinico y de Laboratorio, de las Reacciones de Ovejas y Perros Consecutivas a la Irradiacion del Cuerpo Entero con Rayos X de 250 KVp y Neutrones de Fision

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Quaife, M. A.; Boer, J. de; Jones, R. K.; Ichiki, A. T.; Godden, W. R.; Davis, H.; Engel, R. E. [Kirtland AFB, New Mexico (United States)

  1964-05-15

  parametro de la hematopoyesis con fines diagnosticos. Las alteraciones patologicas mas significativas se circunscribieron a los pulmones, donde se observaron extensas hemorragias perivasculares. Mediante el microscopio se confirmo que la zona hemorragica estaba situada entre el tejido conjuntivo adventicio y los vasos periarteriales. El indice de mortalidad a los 30 dias, en los perros, fue del 50% despues de la exposicion a los neutrones y del 93% despues de la exposicion a los iayos X. En cuanto a las ovejas, los neutrones ocasionaron una mortalidad de 22% y los rayos X, una de 80%. (author) [Russian] Pjatnadcat' ovec i vosem' sobak byli oblucheny dozoj 400 rad (vozdushnaja doza) pul'sirujushhih nejtronov spektra delenija, a takoe zhe kolichestvo ovec i 14 sobak -dozoj 400 rentgen (sredinnaja vozdushnaja doza) rentgenovskih luchej pri pikovom naprjazhenii 250 kv. Sem' ovec i chetyre sobaki byli ostavleny neobluchennymi dlja kontrolja. Kontrol'nye dannye poluchali v techenie dvuh nedel', predshestvovavshih oblucheniju, a takzhe reguljarno i chasto posle n ego . U ovec naibolee opredelennym klinicheskim izmeneniem bylo polnoe vypadenie shersti k 51 dnju posle obluchenija. Obnazhivshajasja kozha byla rozovogo cveta, ochen' napominajushhego slabyj rumjanec. U sobak vypadenija shersti ne bylo. Posle obluchenija u oboih vidov zhivotnyh rezko upalo soderzhanie formennyh jelementov krovi, nejtrofil'nyh lejkocitov, limfocitov i trombocitov. Primerno na 24-j den' posle obluchenija vosstanovlenie kolichestva lejkocitov bylo otmecheno to l'ko u zhivotnyh, podvergshihsja oblucheniju nejtronami. Urovni trombocitov snizilis' do bezopasno go urovnja u oboih vidov zhivotnyh, no u sobak jeto proizoshlo neskol'ko ran'she. Vosstanovlenie nastupilo na tret'ej nedele posle obluchenija u oboih vidov zhivotnyh, podvergshihsja oblucheniju nejtronami, no ne proizoshlo u zhivotnyh, obluchennyh rentgenovskimi luchami. Issledovanija gematokrita pokazali znachitel'noe sokrashhenie gemoglobina u oboih

 16. Fukci vozbuždenia dlja radionuklidov 44Sc, 46Sci, 47Sc, obrazovavšichsa pri oblučenii 45Sc dejtronami i 6He

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kulko, A. A.; Skobelev, N. K.; Burjan, Václav; Hons, Zdeněk; Daniel, A.V.; Demekhina, R.; Kalpakchieva, R.; Kugler, Andrej; Mrázek, Jaromír; Penionzhkevich, Y. E.; Piskoř, Štěpán; Sobolev, Yu. G.; Šimečková, Eva

  2011-01-01

  Roč. 75, č. 4 (2011), s. 574-576 ISSN 0367-6765 R&D Projects: GA ČR GAP203/10/0310; GA MŠk LC07050 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505 Keywords : excitation functions * cross sections * radioactive beams Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

 17. Pričakovanja študentov glede na razlike v kakovosti storitev visokošolskih zavodov = Student Expectations of Higher Education Institution Services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijana Sikošek

  2011-09-01

  Full Text Available New challenges witnessed also in Slovenian higher education requirea different approach towards understanding students and their expectations,as higher education becomes increasingly market-oriented.Since research on assessing student expectations is still rare, we havedecided to establish the expectations of students regarding their studiesat the University of Primorska. With the help of factor analysis, wehave determined that these expectations are related to the followingsix factors: relationship between teaching staff and students, faculty’sreputation, faculty’s environment, employment chances, academic excellence,and staff competence and expertise. Cluster analysis has revealeda difference between the expectations of students of professionalstudy programmes and students of academic study programmes.

 18. Finančné due diligence: teória a prax pri M&A transakciách

  OpenAIRE

  Vavrovič, Maroš

  2015-01-01

  This thesis focuses on financial due diligence within M&A transactions. In the first part, due diligence is characterized as one of the main factors of M&A failure. Due diligence process and definition is described afterwards, as well as purpose of due diligence, various types of due diligence and position of due diligence within individual phases of M&A transaction. Furthermore, financial due diligence and its main principles are defined. Essential differences between financial due diligence...

 19. Funciones de la proteína priónica celular, alfa-sinucleína y reelina en enfermedades neurodegenerativas

  OpenAIRE

  Urrea Zazurca, Laura

  2018-01-01

  Las enfermedades neurodegenerativas son una serie de trastornos del sistema nervioso caracterizadas por la pérdida de grupos neuronales específicos y por la presencia de cuerpos de inclusión proteicos, entre ellas las más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, ambas asociadas a la edad. Su etiología, en la mayoría de los casos, aún se desconoce y su manifestación clínica es progresiva y crónica. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la pérdida de ne...

 20. On the problem of radiation hazard of fuel-containing materials in conversion of object <>; O probleme yadernoj opasnosti toplivosoderzhashchikh materialov pri preobrazovanii ob`ekta << Ukrytie >>.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Badovskij, V P; Dubar, L V; Shevchenko, S V [Myizhgaluzevij Naukovo-Tekhnyichnij Tsentr ` ` Ukrittya ` ` , Natsyional` na Akademyiya Nauk Ukrayini, Chornobil` (Ukraine)

  1994-12-31

  A problem of radiation hazard of fuel-containing materials (FCM) in object << Shelter >> is discussed. A conservative approach is applied. The approach was developed with allowance for a conservative estimation of fuel distribution in FCM and errors of the FCM hazard measurements. A version of 4PB accident development is proposed. According to this version there is considerable part of fuel in 305/2 room which forms FCM with average fuel concentration in this room over 25%.

 1. Compensative-rehabilitative responses of blood-forming tissue cells after chronic irradiation.; Kompensatorno-vosstanovitel`nye reaktsii kletok krovetvornoj tkani pri khronicheskom obluchenii.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nosova, L I; Ryasenko, V I [Yinstitut Zoologyiyi, Natsyional` na Akademyiya Nauk Ukrayini, Kyiv (Ukraine); [Nauchno-Proizvodstvennoe Ob` ` edinenie Pripyat` , Chernobyl (Ukraine)

  1994-12-31

  The bone marrow eosinophils of minks and wild rats subjected to chronical irradiation are able of secreting a peroxidase system obtained by neutrophils. As a result heterophilic granulocytes appear in the peripheral blood. Intercellular transgranulation, emperiopolesis into megakaryocytes and eosinophils as peroxidase donors for neutrophils are regarded as cellular and subcellular adaptations in the mammalian bone marrow after irradiation.

 2. National audit of the quality of pain relief provided in emergency departments in Aotearoa, New Zealand: The PRiZED 1 Study.

  Science.gov (United States)

  2017-04-01

  Pain is a common feature of ED presentations and the timely provision of adequate analgesia is important for patient care. However, there is currently no New Zealand data with respect to this indicator of care quality. The present study aimed to provide a baseline for the quality of care with respect to the provision of timely and adequate analgesia in New Zealand EDs. The present study is a secondary analysis of data initially collected for the Shorter Stays in Emergency Department Study, using a retrospective chart review of 1685 randomly selected ED presentations (2006-2012) from 26 New Zealand public hospital EDs. Of the 1685 charts randomly selected, 1547 (91%) were reviewed from 21 EDs. There were 866 ED presentations with painful conditions, of whom 132 (15%) did not have pain recorded, 205 (24%) did not receive pain relief and 19 (2%) did not have time of analgesia documented leaving 510 (59%) for the analysis of time to analgesia. Four hundred and fifty-seven (53%) did not have pain well documented sufficiently to assess adequacy, leaving 277 (32%) for the analysis of adequacy of analgesia. The median (interquartile range) time to analgesia was 62 (30-134) min and the provision of adequate analgesia was 141/277 (51%, 95% CI: 45-57%); however, there was some variation between hospitals for both outcomes. Although these outcomes are on a par with other countries, this baseline audit has shown both poor documentation and variation in the provision of timely and adequate pain relief in New Zealand EDs, with room for improvement with respect to this quality indicator. © 2017 Australasian College for Emergency Medicine and Australasian Society for Emergency Medicine.

 3. Uporabnost maščobnih kislin omega-3 pri obravnavi ran na koži: Effect of omega-3 fatty acids on skin wound healing:

  OpenAIRE

  Langerholc, Tomaž; Pajnkihar, Majda; Vrbnjak, Dominika

  2015-01-01

  Introduction: The purpose of this article is to analyse the effect of omega-3 fatty acids on wound healing and to demonstrate their usefulness in the wound treatment. Methods: Databases PubMed, CINAHL, Medline and ScienceDirect were searched for the literature review and analysis. A search was performed with keywords in English: omega-3 fish oil, polyunsaturated fatty acid (PUFA), wound, wound healing, and Boolean operator AND. Experimental or randomized clinical studies published in English ...

 4. Main aspects of estimating the working capability under prolonged effect of ionizing radiation; Osnovnye aspekty otsenki rabotosposobnosti izdelij pri dlitel`nom vozdejstvii ioniziruyushchikh izluchenij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kulikov, I V

  1994-12-31

  Methodic recommendations concerning the investigation into the working capacity of products for evaluation of radiation resistance, reliability and physical aging under thermo current loads are given. Applicability of defect additive accumulation principle, radiation defect annealing kinetics and the assumed effect of the product resistance change under different values of the radiation intensity are described.

 5. POLOŽAJ, POMEN IN VLOGA INSTITUTA NEPREMIČNINSKE AGENCIJE PRI PROMETU Z NEPREMIČNINAMI V SLOVENSKEM PRAVNEM PROSTORU

  OpenAIRE

  Džordžević, Matej

  2017-01-01

  Skozi analiziranje pravnih virov, ki urejajo konstituiranje in delovanje nepremičninskih agencij v slovenskem pravnem prostoru sem ugotovil, da pravni viri, ki urejajo področje konstituiranja in delovanja nepremičninske družbe urejajo to področje na zelo ustrezen način in, da je možno relativno hitro, to je v nekaj tednih, ustanoviti nepremičninsko družbo in jo seveda tudi vpisati v sodni register ter jo narediti sposobno za delovanje na trgu. Hitrost je v veliki meri odvisna predvsem od prip...

 6. Razlike med spoloma pri nekaterih simptomih stresa ter intenzivnost doživljanja stresnih simptomov = Gender Differences in Some Stress Symptoms and Intensity of Experiencing Stress Symptoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2010-06-01

  Full Text Available The aim of this study was to identify the symptoms of stress and to establishgender differences in stress symptoms. We tried to find out ifthere are gender differences in the stress level at work, if there aregender differences in terms of stress symptoms frequency, and if thereare gender differences in terms of the intensity of experiencing stresssymptoms. In this study 85 randomly selected managers from Slovenecompanies participated. The results of the study have shown that thereare gender differences in terms of all the above mentioned factors,namely a statistically higher level of stress in women. In terms of stresssymptoms occurrence there are gender differences in some stress symptomsas well as in the intensity of experiencing stress symptoms.

 7. Review of the Monograph: Seleznev Yu.V. Russkie knyaz’ya pri dvore khanov Zolotoy Ordy (Russian Princes at the Court of the Golden Horde Khans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nesin M.A.

  2017-12-01

  Full Text Available This article contains a review of the monograph by Yu.V. Seleznev published in early 2017 and dedicated to the relations of Russian princes with the Golden Horde’s khans and their status among the Golden Horde’s nobility. This work is the first comprehensive study in the historiography of this issue for all two and a half centuries of the Tartar domination. The monograph was published for the first time in 2013 and served as the basis for a doctoral dissertation, which Seleznev defended in 2015. The book was reprinted with certain changes in 2017. The book commendably contains an abundance of factual material through the use of diverse sources and strands of historiography. Seleznev examines the social terminology of Golden Horde-Russian relations, the structure of the Golden Horde’s nobility and the trips of princes to the Horde, drawing attention not only to the status of the great Vladimir and Moscow princes, but also that of other great and appanage princes. He makes a significant contribution to the resolving the debate regarding the nature of the Golden Horde’s domination in Rus’ by examining in detail the relationship of the Russian princes with the Golden Horde’s authorities in different years. The book’s author proposed to divide the Golden Horde’s “yoke” into seven periods characterized by “changes in the degree of sovereignty and jurisdiction of the khan in relation to Russian principalities”. The author of this review agrees with the main conclusions of the book under review, but at the same time he notes some reservations and criticisms, which do not, however, reduce the academic caliber of the monograph.

 8. Solution of complex measuring problems for automation of a scientific experiment and technological processes; Reshenie slozhnykh izmeritel`nykh problem pri avtomatizatsii nauchnogo ehksperimenta i tekhnologicheskikh protsessov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gribov, A A; Zhukov, V A; Sdobnov, S I; Yakovlev, G V [Rossijskij Nauchnyj Tsentr Kurchatovskij Inst., Moskva (Russian Federation)

  1996-12-31

  Paper discusses problems linked with automation of reactor measurements. Paper describes automated system to carry out neutron-physical experiments linked with measuring of slowly varying current of ionization chambers. The system is based on the trunk-module principle with application of a specialized 16-discharge trunk. Total information capacity for one current channel constitutes 5 bytes. 4 refs.; 1 fig.

 9. Lokalizacija istočnikov električeskoj i fokusov gemodinamičeskoj aktivnosti mozga pri voobraženii dviženij

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Mokienko, O.; Bobrov, P.; Chernikova, L.; Konovalov, R.

  2014-01-01

  Roč. 40, č. 3 (2014), s. 45-56 ISSN 0131-1646 Grant - others:GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0070; GA MŠk(CZ) EE.2.3.20.0073 Program:ED Institutional support: RVO:67985807 Keywords : brain computer interface * independent component analysis * EEG pattern classification * motor imagery * inverse EEG problem Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 10. Project PriMo: sharing principles and practices of bronchodilator therapy monitoring in COPD: a consensus initiative for optimizing therapeutic appropriateness among Italian specialists.

  Science.gov (United States)

  Cazzola, Mario; Brusasco, Vito; Centanni, Stefano; Cerveri, Isa; De Michele, Fausto; Di Maria, Giuseppe; Palange, Paolo; Pellegrino, Riccardo; Polverino, Mario; Rossi, Andrea; Papi, Alberto

  2013-04-01

  Even after publication of the 2011 update of GOLD report, some fundamental questions in the management of COPD are still open and this may weaken the applicability of these guidelines in everyday clinical practice. To assess the level of consensus amongst Italian respirologists on different topics related to diagnosis, monitoring and role of bronchodilator therapy in COPD, by using the Delphi technique. A Delphi study was undertaken between July and November 2011, when two questionnaires were consecutively sent to a panel of experts to be answered anonymously. After each round, the data were aggregated at group level of question topics and structured feedback was given to the panel. A first-round questionnaire was sent to 208 pulmonologists randomly selected from different Italian regions. The 132 respondents (63% of those initially selected) were from northern (53%), central (19%) and southern (28%) Italy. A second-round questionnaire was sent to all the first-round respondents, and a response was received from 110 of them (83%). The main topics that reached the pre-defined cut off for consensus (67% or more) were: a) bronchodilator therapy with long-acting bronchodilators could be beneficial in patients with airflow limitation even in the absence of symptoms, b) in patients not fully controlled with one long-acting bronchodilator, maximizing bronchodilation (i.e. adding another bronchodilator with a different mechanism of action) is the preferable option; and c) the use of inhaled corticosteroids (ICSs) as add on therapy should be considered in severe patients with frequent exacerbations. Italian specialists agree on several aspects of the diagnosis and treatment of COPD and expert opinion could support everyday decision process in the management of COPD. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Calculated identification of the output of a refinate in furfurol purification of distillate oil fractions. Raschetnoye opredeleniye vykhoda rafinata pri ochistke furfurolom distillyatnykh maslyanykh fraktsii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okhrimenko, N.V.; Dorodnova, V.S.; Martynenko, A.G.; Shiryayeva, G.P.

  1983-01-01

  The possibility is shown of using an equation proposed by Weigl and Dvayvedi for calculated identification of the outputs of a refinate in furfurol purification of gas oil fractions as applied to the purification of distillate oil fractions (350 to 420 and 420 to 500 degrees of a mixture of Eastern Ukrainian oils from the Druzhba pipeline with a content of 43.6 and 53.8 percent aromatic hydrocarbons (ArU). The deviations between the calculated values of the refinate output and the actual do not exceed 0.5 to 1.5 percent.

 12. Vloga vohunov pri razvoju sovjetske atomske bombe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Križan, Petra

  2013-01-01

  Človek se je že od nekdaj zavedal, da je potrebno biti v koraku pred ostalimi, če želi biti uspešen in inovativen. Toda kako vedeti, da ni nasprotnik v razmišljanju, če ne celo v dejanjih že pred tabo? Za razblinjanje teh dvomov so tukaj nastopile osebe − vohuni, o katerih govori to diplomsko delo. Poskušala sem predstaviti pomembnost delovanja vohunov, še posebej pa sem se seveda osredotočila na njihov prispevek k razvoju sovjetske atomske bombe. Na samem začetku sem opisala pojme, ki so...

 13. Substantiation of operation limits of reactivity insertion during WWER-1000 reactors start-up; Obosnovanie ehkspluatatsionnykh predelov vvoda reaktivnosti pri puske reaktorov WWER-1000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boev, I; Sabitov, A; Sal` kov, V; Sudarev, O; Yakovlev, A [ATOMTECHENERGO RF, Novovoronezh (Russian Federation)

  1996-12-31

  The methods and programmes used to define the tolerable rate of reactivity insertion during WWER-1000 start-up are presented. They include calculation of the neutron source power in the core during the sub-critical stage and calculation of the relative neutron density and reactor period during the critical stage. The need for optimisation and regulation of tolerable rates is discussed along with the tool parameters affecting the reactivity during start-up. The possibility of increasing the feed rate of pure condensate into the first loop during the time needed to reach critical stage is justified. 4 refs., 3 tabs.

 14. Využitie enologických tanínov a chipsov pri výrobe vína

  OpenAIRE

  Stašová, Veronika

  2016-01-01

  The final thesis copes with use of oak tannins and wooden chips during the red winemaking. The theoretical part is dedicated to characteristics and division of polyphenolic compounds. In this thesis there are also mentioned different types of tannins and oak chips, their extraction, usage and their impact on wine. Experimental part of the final thesis was focused on practical trial with two red wines and various additions of either oak tannins or wooden chips. One sample from each wine was le...

 15. Vliv povrchové vrstvy Al-Si na nízkocyklovou únavu superslitiny in 713LC pri teplotě 800°C

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Juliš, M.; Obrtlík, Karel; Podrábský, T.

  2008-01-01

  Roč. 327, - (2008), s. 197-202 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materiálow i wyrobow. Svratka, 01.10.2008-03.10.2008] R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/07/1507 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * Inconel 713LC * surface treatment Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 16. Medosebni odnosi in vsebina dela kot dejavnika stresa pri srednjem managementu = Interpersonal Relationships and Work Content as Stress Factors among Middle Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polona Kožuh

  2011-06-01

  Full Text Available In the modern society, where importance is placed on progress, newtechnologies and economic trends, there is a lack of awareness of thesignificance of good interpersonal relations and organizational culturewithin a company. They both contribute to the better functioningof employees as well as the entire organization. The purpose of thisstudy was to determine any possible differences between the stressorslinked to the relationships within an organization and those linked tothe work of middle management. The study included 58 middle managersworking in commercial activity in the Ljubljana region. The resultshave indicated that the amount of stressors related to the relationships,and stressors related to the managers’ work, that affect themiddle managers participating in the survey is on average the same.The results have therefore shown no statistically significant differencebetween the two forms of the studied stress factors.

 17. Izboljšanje javne participacije pri prostorskem načrtovanju s pomočjo orodij spleta 2.0

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Bizjak

  2012-01-01

  Full Text Available Javna participacija (ang. public participation je ena od oblik sodelovanja oziroma udeleževanja javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja, ki omogoča posameznikom in skupinam, da izrazijo svoja mnenja, dajejo pobude in aktivno sodelujejo v teh postopkih. Ker je javna participacija pogosto omejena le na dajanje pripomb na že pripravljene prostorske načrte, predvidevamo, da bi jo lahko izboljšali s pomočjo informacijskih tehnologij, in sicer z uporabo novih spletnih orodij. Ena takih novosti je splet 2.0 (ang. web 2.0, koncept, ki je bil prvič predstavljen v letu 2004 in je v svetovni splet prinesel veliko orodij, ki jih koristno uporabljajo socialna omrežja in različne spletne storitve kot participatorne storitve z velikim številom uporabnikov. V članku so analizirane možnosti za medsebojno interakcijo javne participacije in spleta 2.0. Predstavljene so zahteve javne participacije v postopkih prostorskega načrtovanja, osnovna orodja spleta 2.0 in njegove zmožnosti glede omogočanja participacije v procesih prostorskega načrtovanja. V prispevku je ugotovljeno, da so orodja spleta 2.0 zelo uporabna za vključevanje javnosti v procese prostorskega načrtovanja, vendar zahtevajo veliko predpriprav in dobro tehnično osnovo.

 18. Komorbidnost depresije in spolne disfunkcije pri pacientih ambulante za zdravljenje spolnih motenj: Comorbidity of depression and sexual dysfunction among patients of outpatient clinic for sexual disorders' treatment:

  OpenAIRE

  Lučovnik, Miha; Prokšelj, Tatjana

  2006-01-01

  Sexual dysfunction and depression often occur together, however the causal relation is unclear and has not been studied enough. Sexual dysfunction secondary to depression has been well studied, but less is known about prevalence of depressive symptoms among patients with sexual dysfunction. The aim of our study was to find out whether the depression was more common among young people with psychogenic sexual dysfunction waiting to be treated at the clinic for sexual disorders than among young ...

 19. Disrupting the balance of natural fluid systems during the working of gas condensate deposits. Narushenie ravnovesiya prirodnykh flyuidal'nykh sistem pri razrabotke gazovykh i gazokondensatnykh mestorozhdenii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kortsenshtein, V.N.

  1980-01-01

  Natural processes that occur in the ground as a result of almost complete or partial depletion of large gas and gas-condensate deposits are analyzed. Problems concerned with the disruption of the fluid systems equilibrium are examined as represented by interstitial water and industrial gaseous and gas-condensate accumulations. Observations over a period of 20-25 years were made of the depleted deposits of North-Stavropol', Gazlin, and Shebel, whose initial hydrogeological background that serves as the basis of the reference system, has been studied in detail. Information is also presented on recently exploited water-vapor systems, such as the large Vuktyl', Orenburg, Medvezh', and Shatlyk deposits. The book is intended for a broad spectrum of geologists, hydrogeologists, and engineers interested in geology and the working of gas and gas condensate deposits. 36 references, 27 figures, 35 tables.

 20. Coherent effects in relativistic electron beams radiation in the presence of beat waves; Kogerentnye ehffekty v izluchenii relyativistskogo ehlektronnogo sgustka pri nalichii voln bienij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gevorgyan, L A; Shamamian, A N

  1992-12-31

  The problem of relativistic electron beam-laser beat waves interaction is considered. Due to interaction the electron density is changed as opposed to the case, when it interacts with still electron plasma, the change of density gets less. But it is interesting to research the coherent spontaneous radiation of the electron beam interacting with. It is shown that this interaction brings to an increase of the partial coherent effect. The radiation efficiency depends essentially on the beam parameters, i.e. on the radio of the distinctive longitudinal dimension density. The maximum amplification takes place when the beam length makes room for an odd number of wave length quarters. Since the gain factor decreases with the radiation wave length, we offer to use high-current relativistic electron beams to generate micro radio waves. 4 refs.

 1. Correlations between maternal, breast milk, and infant vitamin B12 concentrations among mother-infant dyads in Vancouver, Canada and Pry Veng, Cambodia: an exploratory analysis

  Science.gov (United States)

  Vitamin B12 plays an essential role in fetal and infant development. In regions where animal source food consumption is low and perinatal supplementation is uncommon, infants are at risk of vitamin B12 deficiency. In this secondary analysis, we measured total vitamin B12 concentrations in maternal a...

 2. Computerized tomography data on CNS affection in systemic lupus erythematosus. Porazhenie tsentral'noj nervnoj sistemy pri sistemnoj krasnoj volchanke po dannym komp'yuternoj tomografii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanova, M M; Bliznyuk, O I; Todua, F I; Tumanova, A A

  1989-01-01

  Computed tomography (CT) of the brain was employed in 40 patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Clinical cerebral pathology was obvious in 30 and absent in 10 patients. By CT cerebral symptoms were divided of 4 groups. Clinical symptom complexes of CNS defects and SLE were reflected on definite CT images correlated with focal damage to the brain. CT picture of enlarged subarachnoid space, ventricles and basal cisterns can be observed in SLE patients without neurological symptoms. This indicated likely subclinical cerebral affection.

 3. Razvoj komunikacijskih in vodstvenih kompetenc pri vodjih tehnične stroke = The Development of Communication and Leading Competences among the Leaders of Technical Expertise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Jermanis

  2012-01-01

  Full Text Available A leader holds an important role in the communication process.His/her way of passing information and of communication continuouslyinfluences the employees as it streams their behaviour and buildsmutual trust. The purpose of this article is to show the development ofcommunication and leading competences for mid-level leaders. Furthermore,the article defines specific competences and their importancefor the efficient management of staff. 152 mid-level leaders workingfor an automotive company – a worldwide automotive supplier –were involved in the research. They completed the education programmefor mid-level leaders. Descriptive statistical techniques and factoranalysis were used for data processing.

 4. Angiographyc and intraoperative assessment of the blood flow in infrainguinal arterial reconstruction; Angiografska i intraoperativna itsenka na kryvotoka pri arterialni rekonstruktsii pod ingvinalniya ligament

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cheshmedzhiev, M; Jordanov, E; Yordanov, M; Kovacheva, N [Department of Vascular Surgery, University Hospital St. Marina, Varna (Bulgaria); Velinov, T [Department of Diagnostic Imaging, University Hospital St. Marina, Varna (Bulgaria)

  2011-07-01

  The aim of this study is to define the practical application of the modified system for angiographic assessment of the run-off arteries after reconstruction below the inguinal ligament suggested by Schwierz T. 137 patients with infrainguinal arterial reconstructions were followed up for a period of 1 year. The blood volume was measured distally from the distal graft anastomosis by means of flow meter (VeriQ, Medistim, Oslo, Norway). The flowmetry was performed before and after a 5-minute Prostavasin or llomedin intragraft infusion, causing peripheral vasodilatation. The data was compared with the minimal expected debit which was assessed according to the Schwirz system. During the follow up period in the group of the non properly functioning bypasses we registered lack of coincidence in 37% between the preoperatively assessed and the intraoperatively measured minimal blood flow concerning the compromised bypasses. In the group of the properly functioning bypasses the lack of coincidence was only 6% probably due to subjective false assessment of minor collaterals. Taking into consideration the subjective pattern of the angiographic assessment system and the importance of the high quality angiographic imaging we believe that the preoperatively assessed expected blood flow is not applicable in means of long term prognosis but may be used as an additional indicator for the condition of the run-off arteries as well as the short term results of the operative treatment.

 5. Thermostimulated luminescence in KBr-In crystals after optical creation of electronic excitation. Termostimulirovannaya lyuminestsentsiya v kristallakh KBr-In pri opticheskom sozdanii ehlektronnykh vozbuzhdenij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Popov, A I [AN Latvijskoj SSR, Riga (USSR). Inst. Fiziki

  1990-01-01

  Thermal stability of the radiation defects produced in KBr-In by optical creation of the electronic excitation (optical creation of the excitons or optical ionization of In{sup +}-ions under C-band illumination) is investigated by the method of thermostimulated luminescence (TSL). A method of detection of prehistory defects, when the optical ionization of In{sup +}-ions and TSL are performed, is proposed. Quadratic dependence of V{sub 2}-center creation upon dose is shown. This dependence confirms assocative mechanism of the creation of V{sub 2}-centers from two interstitial centers.

 6. Naravovarstveniki ali privrženci modnih smernic? Kaj od narodnih parkov v Republiki Makedoniji pričakujejo mestni prebivalci?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Čihař

  2009-01-01

  Full Text Available Ta prispevek se ukvarja s tem, kako mestni prebivalci dojemajo upravljanje okolja in varovanje okolja v narodnih parkih, zlasti v Jugovzhodni Evropi, in kakšen odnos imajo do teh vprašanj. Dejavniki, ki sodobne turiste spodbujajo k obisku narodnih parkov, pogosto niso jasni. Sodobne družboslovne raziskave se jim ne posvečajo dovolj. Zato smo preučili profil in potrebe urbanih obiskovalcev narodnega parka Pelister v Republiki Makedoniji. Zanimalo nas je, v kolikšni meri je njihovo zanimanje za naravne značilnosti območja pristno oziroma površno in simbolno. Izsledki so pokazali, da je zanimanje urbanih obiskovalcev predvsem površno. To razkriva potrebo po razvoju učinkovite strategije za odnos do obiskovalcev, ki bo sestavni del splošnega upravljanja narodnih parkov.

 7. Large time asymptotics of solutions of the equations of principal chiral field. Asimptoticheskoe povedenie reshenij uravneniya glavnogo kiral'nogo polya pri bol'shikh vremenakh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sukhanov, V V [Leningradskij Gosudarstvennyj Univ., Leningrad (USSR)

  1990-07-01

  Asymptotic behaviour of solutions of the equations of principal chiral field when one of the arguments tends to infinity is investigated. Asymptotics of solutions of the corresponding spectral problem is investigated as well. explicit formulas are constructed which connect the coefficients of the asymptotic decomposition of the potential with the data of the corresponding inverse problem by means of a birational transformation.

 8. Prepravné a logistické riešenia pri prevoze lyží z USA

  OpenAIRE

  Fraňo, Pavol

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is introduction of Icelantic Boards, a ski producing company. This thesis will also provide information on carrier possibilities for company's export overseas and useful Incoterms conditions. In the final part, there is a close look at the company's products, on import variants and finally there are recommendations for particular type of shipping overseas, as well as possibilities for increase of sales of their products on European market.

 9. FACEBOOK IN PARTNERSKI ODNOSI: Vloga uporabe Facebooka in stilov navezanosti v partnerskih odnosih pri izražanju in doživljanju ljubosumja na Facebooku

  OpenAIRE

  Fermišek, Neja

  2017-01-01

  Popularnost Facebooka je v zadnjih nekaj letih izrazito narastla, vendar kljub temu njegov vpliv na partnerske odnose še zmeraj ostaja relativno neraziskan. Magistrsko delo ugotavlja, kako je uporaba Facebooka povezana z ljubosumjem in nadzorom partnerja na Facebooku ter z zadovoljstvom v samem partnerskem odnosu. Ker pa je romantična ljubezen proces navezanosti, se nam je prav tako zdelo pomembno, da v empiričnem delu raziščemo povezavo med različnimi stili navezanosti in ljubosumjem na Face...

 10. Elektrofiziologičeskaja aktivnost mozga pri upravlenii interfejsom mozg kompjuter, osnovannym na voobraženii dviženij

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Aziatskaya, G.A.; Bobrov, P.D.; Luykmanov, R. Kh.; Húsek, Dušan; Snášel, V.

  2017-01-01

  Roč. 43, č. 5 (2017), s. 17-28 ISSN 0131-1646 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : brain- computer interface, electroencephalogram, motor imagery, EEG rhythm synchronization and desynchronization, Independent Component Analysis, neurorehabilitaiton. Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 11. Report on nuclear safety on the operation of nuclear facilities in 1989; Porocilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1989

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gregoric, M; Levstek, M F; Horvat, D; Kocuvan, M; Cresnar, N [Slovenian Nuclear Safety Administration, Ljubljana (Slovenia)

  1990-07-01

  Currently Yugoslavia has one 632 MWe nuclear power plant (NPP) of PWR design, located at Krsko in the Socialist Republic (SR) of Slovenia. Krsko NPP, which is a two-loop plant, started power operation in 1981. In general, reactor safety activities in the SR of Slovenia are mostly related to upgrading the safety of our Krsko NPP and to developing capabilities for use in future units. This report presents the nuclear safety related legislation and organization of the corresponding regulatory body, and the activities related to nuclear safety of the participating organizations in the SR of Slovenia in 1989.

 12. Ag-tellurides at the site Treibolc near the village Hodrusa-Hamre; Ag-teluridy na lokalite Treibolc pri obci Hodrusa-Hamre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kozak, J [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra mineralogie a petrologie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  Ag-tellurides were described in association with galenite, sphalerite, chalcopyrite and bornite samples during examining hydrothermal mineralization of Stiavnica stratovolcano (Hodrusa-Hamre settlement) in heavily silicified sediments of Permian age. They were found and confirmed by WDS analysis. Their presence on the site is very unique with no economic use. Paragenesis originated at 250-270 grad C in the presence of fluid and zero salinity. (authors)

 13. «ICH STEIG’ AN’S LAND, NICHT OHNE FURCHT UND ZAGEN», OVVERO L’ARRIVO A VENEZIA DI AUGUST VON PLATEN E L’INIZIO DEI SONETTI VENEZIANI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serena Spazzarini

  2018-01-01

  Full Text Available In Italy, and in particular in Venice, August von Platen Hallermünde spent long periods and wrote a large number of works. In 1825 he published the Sonette aus Venedig (Sonetti Veneziani in Erlangen. The first part of the paper provides a general introduction to the relations between Platen and Italy and summarizes the «complicated» genesis of this poetical cycle. The second part focuses in more details on a linguistic and rhetorical analysis of the sequence’s first sonnet. Finally, the third part proposes a reflection on possible similarities between the narrative structure of Platen’s sonnets and Thomas Mann’s Death in Venice.

 14. Actual knowledge about some plants with radioprotective effect and about the research of possibilities their use; Aktualne poznatky o niektorych rastlinach s radioprotektivnym ucinkom a o vyskume moznosti ich vyuzitia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skalka, J [I. Interna klinika, Univerzita veterinarsneho lekarstva, Kosice (Slovakia)

  2004-06-15

  Study was undertaken to refer to me importance of radiological protection of human and animal species, especially. After the crash of nuclear power station in Chernobyl, Ukraine, an enormous natural catastrophe. The world wide research programs are dedicated to vearch for plants with radioprotective effect. Apparently representing sea vegetation, brown algae, were considered to have a radioprotective effect just as a large amount of plants representing terrestrial flora. The direction of research programs in the world continues in identification of other unknown plants having radioprotective effect. We would like to direct our research interests in this direction and use enormous possibilities of our rich and various vegetation. (author)

 15. Analýza implementácie vybraných modulov nástroja ServiceNow s ich predlohou vo forme súboru najlepšej praxe knižnice ITIL

  OpenAIRE

  Vacula, Filip

  2016-01-01

  This thesis is dedicated to the ServiceNow ITSM tool, and its comparison to ITIL. The main goal is to analyze the differences and similarities between implementation of Incident, Problem and Change Management processes in ServiceNow, and their model presented by the best practice recommendations of the ITIL library.

 16. Ich glaube, wir können es uns gar nicht leisten, nichts von Religion zu verstehen.“ Grundkompetenzen für Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helga Kohler-Spiegel

  2016-06-01

  Full Text Available Das Recht von Kindern, sich mit Religion auseinanderzusetzen, ist in den Kinderrechten der UN verankert, Friedrich Schweitzer spricht von den „großen Fragen“. Diesen Fragen Raum zu geben beinhaltet ein Begleiten der Kinder, unabhängig ihrer formalen religiösen Zugehörigkeiten. Da sich Religiöses in der Schule auf sehr vielfältige Art zeigt, bedarf es der kurzen Klärung, was darunter verstanden wird, bevor beschrieben wird, welche Grundkompetenzen Lehrpersonen brauchen, um Kinder in der Vielfalt dieser Erfahrungen und Fragen zu begleiten. „I believe we cannot afford to not understand religion.“ Basic competences for teachers in handling religion Children‘s entitlement to deal with religion is constituted in the Human Rights for Children of the UN, Friedrich Schweitzer refers to it as „The big questions“. To create space for these questions implies to shepherd the children, regardless of their formal religious affiliation. Driven by the diversity of religiousness in school, some brief clarification of this topic is required, before characterizing which basic expertise educational personnel need to have in order to guide children through the variety of these experiences and questions.

 17. Verortung des Dichtens in Der Erzählung Meine Sprache und ich von Ilse Aichinger. Kūrybos raiškos vieta Ilzės Aichinger apsakyme Mano kalba ir Aš

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inga Bartkuvienė

  2008-01-01

  Full Text Available Straipsnyje analizuojamas kūrybos lokalizacijos klausimas objektu pasirinkus Ilzės Aichinger apsa­kymą Mano kalba ir aš. Susitelkta ties kalbos raiš­kos ženklais autoreferentiniame Aichinger rašyme. Siekis – atskleisti, kaip tekste išsidėsto, kaip veikia ir kokias reikšmes įgauna kalba, rašantysis, rašymas, raštas. Teorines prieigas teikia Martino Heideggerio kalbos filosofija bei Jacques Derrida „gramatologija“.Straipsnio dalyje „Riba kaip kalbos sritis“ apta­riamos kalbos sklaidos kūryboje bei kūrybos kalboje aktualizacijos. Kalba Aichinger tekste steigiasi opo­zicinių savybių sava / svetima sandūroje. Analizė pa­rodo, jog šią opoziciją eliminuoja besiplečiantis kity­bės atverčių laukas. Personifikuotos kalbos „sienos kirtimas“, „apsistojimas prie jūros“ erdviškai žymi ribinę situaciją, kuri yra kalbos būties sąlyga.Dalyje „Kūryba rašte“ gvildenami veikiančių figūrų implikuojami balso ir rašto santykiai: balsas yra kalbančiojo subjekto savybė, antropomorfinį pa­vidalą apsakyme įgijusi kalba prabilti atsisako. Jos būties būdas yra spektriškas, daugialypis, raštiškas. „Sustingęs rašale“ rašantysis praranda subjektyvybę ir išlieka tik kaip signatūros statusas, o „sustingusi rašale kalba“ grąžinama į rašto „būties namus“.

 18. Properties of Artificial Gaseous Mixtures for their Safe Use and Support the Natural Gas Supply Networks / Własności Sztucznych Mieszanin Gazowych do Bezpiecznego ich Użytkowania i Wspomagania Zasilania Sieci Gazu Ziemnego

  Science.gov (United States)

  Łaciak, Mariusz

  2012-11-01

  The increase in natural gas consumption by the general public and industry development, in particular the petrochemical and chemical industries, has made increasing the world interest in using gas replacement for natural gas, both as mixtures of flammable gases and gas mixtures as LPG with air (SNG - Synthetic Natural Gas). Economic analysis in many cases prove that to ensure interchangeability of gas would cost less than the increase in pipeline capacity to deliver the same quantity of natural gas. In addition, SNG systems and installations, could be considered as investments to improve security and flexibility of gas supply. Known existing methods for determining the interchangeability of gases in gas gear based on Wobbe index, which determines the heat input and the burning rate tide, which in turn is related to flame stability. Exceeding the Wobbe index of a value increases the amount of carbon monoxide in the exhaust than the permissible concentration. Methods of determining the interchangeability of gases is characterized by a gas in relation to the above-described phenomena by means of quantitative indicators, or using diagrams interchangeability, where the gas is characterized by the position of a point in a coordinate system. The best known method for determining the interchangeability of gases is Delbourg method, in which the gas is characterized by the revised (expanded) Wobbe Index (Wr), the combustion potential, rate of soot formation (Ic) and the ratio of the formation of yellow ends (I). Universal way to determine the interchangeability of gas is also Weaver accounting method. It does not require determination of the reference gas. It is designed for utensils for household gas and gas pressure p = 1.25 kPa. The criteria and definition of gas interchangeability volatility in practice to the combustion in a gas gear. In the case of gas exchange in industrial furnaces, interchangeability criteria are usually not very useful because of other conditions of combustion and heat exchange. In industrial reheating furnace gas is combusted in a sealed combustion chambers. Air supply is regulated. The exhaust gases are discharged into canals and the chimney to the atmosphere. The temperature difference between load (fuel gas) and the flame is much less than in the case of gas household appliances. In the furnace heat exchange takes place mainly by radiation in 85% to 95%. The value of heat flux flowing from the gas to a heated charge is not proportional to the heat load burners. Interchangeability of gas is linked by adding to natural gas, a certain amount of gas that is a substitute for natural gas in meeting the criteria for substitution in order to ensure certainty of supply of natural gas to customers. Gases that can be used in the processes of blending and used as replacement gases are mainly a mixture of propane and propane - butane (LPG - Liquid Petroleum Gas), landfill gas or biogas (LFG - Landfill Gas) and dimethyl ether (DME). One of the more well-known gas mixtures used in many countries around the world to compensate for peak demands is a mixture containing about 75% of natural gas and approximately 25% propane / air (LPG / air). Also in Poland is prepared to amend the provisions in this regard (at this moment - oxygen in the gas network can not exceed 0.2%). In this paper, the calculations of interchangeability of gas mixtures LFG - LPG and LPG - air (SNG) for natural gas was made. It was determined whether the analyzed mixtures have similar stable flame zones regardless of the quality of LFG fuel and whether they may in whole or in part replace CH4, without any modification of equipment suction air for combustion. The obtained results will determine whether the fuel can be used as a replacement for natural gas used in such household appliances and, possibly, industrial burners. In connection with the possibility of changes in the quality of LFG, depending on such factors as storage time, as pre-treatment, will be determined the degree of interchangeability of LFG as a fuel mixed with regard to its quality.

 19. „Die Bedingungen, die ich als Frau vorfand, haben logischerweise zu meinem Ausstieg geführt“ “The Conditions that I encountered as a women obviously led to me to quit.”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anina Mischau

  2004-03-01

  Full Text Available Warum gibt es, trotz zahlreicher Maßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen oder auch zur Integration von Frauen in entsprechende Berufsfelder, nach wie vor so wenige Ingenieurinnen in Deutschland? Warum wird technische Gestaltungs- und Definitionsmacht nahezu ungebrochen mit „Männlichkeit“ oder dem Bild „des Ingenieurs“ verknüpft? Warum zeigt sich die ingenieurwissenschaftliche Fachkultur, wie die Fachkulturforschung im ingenieurwissenschaftlichen Feld selbst, als besonders „resistent“ oder „widerständig“ gegen die Kategorie Geschlecht? Diesen spannenden und politisch provokanten Fragen geht Christiane Erlemann nach. In ihrem Buch rekonstruiert sie die Hinwendung zum, die Auseinandersetzung mit dem und letztlich die Abwendung vom ingenieurwissenschaftlichen Feld anhand biographisch orientierter narrativer Interviews mit Ingenieurinnen, die ihren Beruf „an den Nagel gehängt“ haben.Why, in spite of the numerous measures to increase the number of women studying engineering and their integration into corresponding careers, are there still so few female engineers in Germany? Why is technical prowess still associated with masculinity and the images of the male engineer? Why does the dominant culture in engineering, just like the culture of research in this discipline, prove to be particularly resistant to questions of gender? These are the exciting and politically provocative questions that Christiane Erlemann pursues. Using interviews with female engineers who have left their profession, she re-examines the process of first deciding to become an engineer, pursuing such a career and, finally, deciding to quit.

 20.  Syntetyczne instrumenty finansowe i przykłady ich ujęcia w kontekście stosowania kosztu historycznego i wartości godziwej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Bielawski

  2010-11-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie koncepcji konstruowania instrumentów syntetycznych na podstawie parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży oraz modelu kosztów posiadania. Koncepcje te zostały wykorzystane do skonstruowania strategii long strangle i long straddle na rzeczywistych i syntetycznych instrumentach. Do wyceny bilansowej strategii zastosowano model mieszany wyceny, oparty na dwóch podstawowych miarach wartości instrumentów finansowych: zasadzie kosztu historycznego i kategorii wartości godziwej.