WorldWideScience

Sample records for technische gegevens wieltrekkers

 1. Flora en fauna van 'Holt und Haar'; gegevens uit een Weichseliën-groeve gecombineerd

  NARCIS (Netherlands)

  van Geel, B.; van de Steeg, J.F.; Meijer, H.J.M.

  2006-01-01

  De paleontologische gegevens, in combinatie met de palynologische analyse van twee sedimentsmonsters uit de groeve Holt und Haar (Duits-Nederlands grensgebied; Weichseliën Midden-Pleniglaciaal) leiden tot een gedetailleerd beeld van landschap en vegetatie. De invloed van herbivoren op de

 2. Market segmentation end-consumers of domotica and technical control of behavior. Management summary; Marktsegmentatie eindgebruikers domotica en technische gedragssturing. Management samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P.; Van Amersfoort, I.I. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-07-01

  A qualitative and a quantitative study on the title subject were carried out. The quantitative study is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. In the qualitative study attention is paid to motives to purchase domotica applications. [Dutch] Het programma DEMOS heeft in 2001 een aantal strategische studies uitgezet die elk een aspect van domotica en technische gedragsturing nader analyseren. In deze studie wordt specifiek gekeken naar de attitude van verschillende deelsegmenten consumenten inzake energie en de potentieale interesse voor domotica en technische gedragsturing, teneinde energiebesparing te realiseren. Motivaction heeft de studie, die bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve fase, uitgevoerd. Voor het kwantitatieve deel is gebruik gemaakt van het multiclientonderzoek Socioconsult; gegevens daaruit op het gebied van energie en domotica zijn gekoppeld aan woonbelevingsgroepen. Vervolgens is een aantal domotica concepten voorgelegd aan en getoetst bij individuele consumenten in vier aparte groepsessies.

 3. Technische Planologie in beweging, naar een hoge kwaliteit in onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ike, P.

  2008-01-01

  In de oratie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de opleiding Technische Planologie en de daarmee samenhangende internationalisering. Tevens wordt het onderwijs-kwaliteitszorg-systeem zoals dat vanaf 2008 binnen de RUG zal worden opgezet nader belicht.

 4. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 5. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 6. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 7. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 8. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 9. Ammoniakemissie-arme huisvestingssystemen voor vleeskuikens en het effect van vloerverwarming op emissie en technische resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1995-01-01

  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van emissiearme stalsystemen voor vleeskuikens en het effect van het gebruik van vloerverwarming op de technische resultaten, strooiselkwaliteit en ammoniakemissie.

 10. Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes : technische en economische haalbaarheid en implicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Oever, van den M.J.A.; Bolck, C.H.; Bos, H.L.; Molenveld, K.; Zee, van der M.; Schennink, G.G.J.

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische haalbaarheid en implicaties van een verbod op dunne plastic draagtasjes in Nederland, met een eventuele uitzondering voor bioplastic draagtassen. In deze korte studie staan bioplastic draagtassen

 11. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 12. Technische analyse houtskeletbouw: aanzet, horizontale en verticale stabiliteit, funderingsvoordelen en EPB

  OpenAIRE

  Kilic, Oguz; Kilic, Cengizhan

  2014-01-01

  In drie delen wordt in deze thesis enerzijds de lezer meer informatie verschaft over de methodes en manieren van funderingsaanzet van houtskeletbouw en anderzijds ook een idee gegeven van de impact van het kleiner eigengewicht van deze constructie. Hiertoe worden in deel 1 de mogelijke manieren en materialen van het aanzetten van HSB elementen besproken. Dit wordt gedaan aan de hand van wrijvingsproeven, uittrekproeven en berekeningen. Ook wordt gecontroleerd of de bouwknopen EPB-aanvaard zij...

 13. Vrouwen weg van techniek : waarom verlaten technisch opgeleide vrouwen de techniek?

  NARCIS (Netherlands)

  Sjiera de Vries; I.A. Strijker; Rabia Çoban

  2015-01-01

  1.1 Techniek verliest talent Verschillende branches in de technische sector kampen met een tekort aan personeel en de verwachting is dat deze tekorten ook in de komende jaren zullen blijven bestaan (ROA, 2013). Om de tekorten op te vangen wordt hard gewerkt aan het motiveren van jongeren om een

 14. De bijdrage van Direct Manipulations Enviroments aan de ontwikkeling van technische geletterdheid in de basisschool

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.A.M.P.; Keulen, van Hanno; Jochems, W.M.G.; Keulen, van H.; Walma van der Molen, J.

  2009-01-01

  Om goed te kunnen participeren in de huidige maatschappij moeten mensen in zekere mate 'technische geletterd' zijn. Dat wil zeggen: ze moeten inzicht en enige interesse hebben in de rol en impact van wetenschap en techniek, een basisniveau aan (gebruiks)kennis en vaardigheid in de praktische

 15. VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies

  NARCIS (Netherlands)

  Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies

 16. Functional description of PreSRM v1.3. Technical manual for use of PreSRM (Preprocessor Standard Calculation Methods); Functionele omschrijving PreSRM v1.3. Technische handleiding voor gebruik van PreSRM (Preprocessor Standaard RekenMethoden)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  The PreSRM software library is prescribed in The Netherlands by the government to be used in the dispersion modeling of air pollution when evaluating air quality guidelines in outside air. The code is maintained by ECN and needs to be updated annually. This technical manual describes the use of PreSRM by programmers and documents the update for the current year 2013, including all updated meteorological and air quality background information for the year 2012 [Dutch] PreSRM is een software bibliotheek voor rekenmodellen gebruikt bij de beoordeling van luchtkwaliteit. In Nederland schrijft de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) voor onder welke condities welke rekenmethodes gebruikt moeten worden om aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. In de RBL worden drie Standaard RekenMethodes (SRM's) beschreven. Tevens wordt daarin vastgesteld welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor emissies, achtergrondconcentraties, meteorologie en terreinruwheid. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit rapport is een technische handleiding voor de programmeurs en ontwikkelaars van de implementaties van standaard rekenmethoden en systeembeheerders van gebruikers en beschrijft aanpassingen in de huidige versie van de bibliotheek.

 17. Het effect van grondontsmetting en organische bemesting op het bouwplan in de Veenkolonien : een technisch-economische analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Groenwold, J.G.

  1990-01-01

  In dit deelonderzoek van het project "Veranderingen in de Veenkoloniale Akkerbouw" wordt aandacht besteed aan de technische en economische gevolgen van vermindering van grondontsmetting in de aardappelteelt en de haalbaarheid van dierlijke mest en groenbemesters. Berekeningen zijn uitgevoerd met en

 18. Air-cooled recirculation cooling systems. Technical and economic comparison; Luftgekuehlte Rueckkuehlsysteme. Technisch wirtschaftlicher Vergleich

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dierks, G. [Fa. Jaeggi/Guentner (Schweiz) AG, Trimbach (Switzerland)

  2000-03-01

  There are several air-cooled forced-circulation cooling systems for heat removal from refrigeration systems. Optimum solutions should not be selected on the basis of the cost factor alone; an integrative approach should be used instead. An exemplary investigation is presented. [German] Fuer die Waermeabfuhr aus kaeltetechnischen Anlagen stehen verschiedene luftgekuehlte, zwangsbelueftete Rueckkuehlsysteme zur Verfuegung. Die Auswahl des Systems ist oft von kurzfristigem Kostendenken gepraegt, was in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht aber nicht immer der optimalen Loesung entspricht. Erst die genauere Kenntnis der verschiedenen Systeme und eine ganzheitliche Betrachtungsweise ermoeglichen die optimale Wahl fuer den einzelnen Fall. Die hier praesentierte Untersuchung wird anhand eines konkreten Falls dargestellt, wobei Preise und technische Produktdaten auf realen Anfragen beruhen. Der Autor ist um objetive Bewertung bemueht, der Leser moege aber selbst urteilen. (orig./AKF)

 19. Informatische Modellbildung als Dimension einer künstlerisch-technisch konzipierten Medienbildung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Reimann

  2017-04-01

  Full Text Available Heute sind nicht nur diverse gestaltungsbezogene Disziplinen gefragt, sich aktiv mit der Digitalisierung von Information und ihren Potentialen und Nebenwirkungen für Bildungsprozesse auseinander zu setzen. In Deutschland haben sich Technikdidaktik und informatische Bildung getrennt von Medienpädagogik und Mediendidaktik entwickelt und wurden entsprechend unabhängig voneinander betrieben. Dies gilt auch für die Ästhetische Bildung, die informatisch-technische Inhalte kaum je curricular in die Auseinandersetzung mit digitaler Medienkultur integriert hat, schon gar nicht systematisch. Im diesem Artikel wird, ausgehend vom Stand der Forschung (zur Integration informatischer Inhalte in die Medienbildung und den identifizierten Grundproblemen der Medienbildung zwecks Kompensation der Defizite, ein auf Gestaltung basierter Ansatz präsentiert, kontextualisiert und diskutiert, der Technikverständnis in ein Konzept integrierter Medienbildung einbezieht, dies als Bildungsziel im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses von Welt begreift und daher disziplinüberschreitend angelegt ist. Der Ansatz geht über technokratische Vorstellungen einer Technikdidaktik hinaus, die Medientechnologien isoliert von lebensbedeutsamen, ästhetisch-künstlerisch gestalteten Kontexten betrachtet und vermittelt. Im didaktischen Konzept werden die Grundlagen informatischer Modellbildung als relevante Teilbereiche einer zeitgemässen, am Subjekt orientierten, gleichermassen ästhetisch-künstlerisch und technisch-informatisch geprägten Medienbildung aufgewiesen, ihre pädagogischen Vorläufer, Forschungsprojekte und Nachbardisziplinen benannt sowie Ausblicke für eine zeitgemässe Medienbildung gegeben.

 20. Seminar series on `Technical building installations`. The example of refrigeration technology for air conditioning plants. Practice-oriented advanced training at Technische Akademie Esslingen training centre. Seminar series on `Technical building installations`; Lehrgangsreihe ``Technische Gebaeudeausruestung``. Beispiel: Kaeltetechnik in Klimaanlagen. Praxisnahe Fortbildung am Weiterbildungszentrum Technische Akademie Esslingen. Lehrgangsreihe ``Technische Gebaeudeausruestung``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1995-04-01

  The advanced training on ``Technical Building Installations`` at the Technische Akademie Esslingen has been held regularly over a period of 18 years now. The training lasts several days and comprises a total of 12 courses on the subjects: ventilation and air-conditioning, stages A-D; refrigeration, stage A; refrigeration in air conditioning glants; energy concepts for buildings and industry, stages A and B; heating in old and new buildings; sanitation, stages A and B; and, sanitation in old and new buildings. In the present article the structure of the training is illustrated for the example of refrigeration in air conditioning plants. The article also discusses questions concerning the assessment of the training and its benefit to the participants. (BWI) [Deutsch] Seit nunmehr 18 Jahren wird an der Technischen Akademie Esslingen TAE die mehrtaegige Fortbildungsveranstaltung ``Technische Gebaeudeausruestung`` durchgefuehrt. Insgesamt werden in diesem gesamten Themenkomplex 12 Lehrgaenge angeboten: Raumlufttechnik, Teil A-D; Kaeltetechnik Teil A - Kaeltetechnik in Klimaanlagen, Energiekonzepte fuer Gebaeude und Industrie, Teil A und B, Heiztechnik in Neu- und Altbauten, Sanitaertechnik Teil A und B. Am Beispiel des Themenbereiches Kaeltetechnik in Klimaanlagen wird die Lehrgangsausrichtung dargestellt. Ferner werden Fragen der Lehrgangsbewertung und der Nutzen fuer die Teilnehmer diskutiert. (BWI)

 1. 3D pilot. Eindrapport werkgroep technische specificaties voor de opbouw van de 3D IMGeo-CityGML

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer, J.; Goos, J.; Ledoux, H.; Penninga, F.; Reuvers, M.; Stoter, J.E.; Vosselman, M.G.

  2012-01-01

  Deze notitie is de eindrapportage van Activiteit 3 van de zes 3D Pilot NL Fase II activiteiten: Technische specificaties bestekteksten voor de opbouw van IMGeo-CityGML. De 3D Pilot is een initiatief van het Kadaster, Geonovum, de Nederlandse Commissie voor Geodesie en het Ministerie van

 2. Gasification of biomass - principles and technical alternatives; Vergasung von Biomassen - Prinzipien und technische Moeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klose, E. [Technische Univ. Bergakademie, Freiberg (Germany)

  1996-12-31

  The technical principles of gasification are outlined, and a number of biomass gasification processes are presented and compared with the coal gasification process. On the basis of the knowledge gained in coal gasification, it will be easy to carry out the development work still required on small-scale biomass gasification systems in cooperation with the gas users. (orig) [Deutsch] Das technische Prinzip derVergasung und verschiedene Verfahrensweisen bei der Vergasung von Biomasse werden vorgestellt und mit der Kohlevergasung verglichen. Auf der Grundlage der technischen Erkenntnisse bei der Kohlevergasung einschliesslich der vor- und nachgeschalteten Prozessstufen sind die noch notwendigen verfahrens- und apparatetechnischen Entwicklungsarbeiten fuer vorwiegend kleine Anlagen in Zusammenarbeit mit den Gasnutzern durchfuehrbar. (orig)

 3. Gasification of biomass - principles and technical alternatives; Vergasung von Biomassen - Prinzipien und technische Moeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klose, E [Technische Univ. Bergakademie, Freiberg (Germany)

  1997-12-31

  The technical principles of gasification are outlined, and a number of biomass gasification processes are presented and compared with the coal gasification process. On the basis of the knowledge gained in coal gasification, it will be easy to carry out the development work still required on small-scale biomass gasification systems in cooperation with the gas users. (orig) [Deutsch] Das technische Prinzip derVergasung und verschiedene Verfahrensweisen bei der Vergasung von Biomasse werden vorgestellt und mit der Kohlevergasung verglichen. Auf der Grundlage der technischen Erkenntnisse bei der Kohlevergasung einschliesslich der vor- und nachgeschalteten Prozessstufen sind die noch notwendigen verfahrens- und apparatetechnischen Entwicklungsarbeiten fuer vorwiegend kleine Anlagen in Zusammenarbeit mit den Gasnutzern durchfuehrbar. (orig)

 4. Late effects of mining operations. Technical and legal aspects. Conference; Spaetfolgen des Bergbaus. Technische und rechtliche Fragen. Tagung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liese, F. (comp.)

  2000-07-01

  The problem of late effects of mining was reviewed. Solutions were found which may be interesting to other countries as well. [German] Spaetfolgen des Bergbaus - ein sowohl technisch als auch rechtlich hochbrisantes Phaenomen: Bergwerksstandorte wurden aufgegeben, andere Oberflaechennutzungsformen machten sich auf diesem Gelaende breit. Dort koennen auch noch lange nach Einstellung des Bergbaus Schaeden eintreten. Welche technischen Ursachen haben sie? Diese Problematik wird anhand der Situation in Deutschland untersucht. Die Loesungsansaetze koennen aber auch fuer andere Laender fruchtbar gemacht werden. (orig.)

 5. Präparation spezieller Biokatalysatoren für die chemisch-technische Nutzung zur Bereitstellung von Aromaten und chiralen α-Hydroxyketonen

  OpenAIRE

  Bieler, Nora Christiane

  2011-01-01

  Teil 1 Bereitstellung der Biokatalysatoren LAC, LiP und MnP für deren chemisch-technische Nutzung Die drei Oxidoreduktasen Laccase (LAC), Lignin- und Manganperoxidase (Li- und MnP) aus Weißfäulepilzen sind technisch sehr interessant, da sie unter Anderem Lignin abbauen können. Vor allem deren zeitaufwändige Produktion in den ligninolytischen Organismen limitiert jedoch industrielle Anwendungen. Daher wurden Möglichkeiten zur Bereitstellung dieser Biokatalysatoren überprüft. So war es Ziel, di...

 6. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 7. Duties of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in connection with radioactive waste safeguarding and ultimate storage

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roethemeyer, H.

  1977-01-01

  An outline of the history and duties of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) is to illustrate that the new duties of the PTB in connection with radioactive substance safeguarding and ultimate storage fit in very well with the range of duties of the PTB. The organisatory and technical accomplishment of these duties in cooperation with a building and operating company and with industry is explained. The department of the PTB for the 'safeguarding and ultimate storage of radioactive wastes' has an examining, appraising and licensing function in connection with construction, operation and shutdown of safety facilities. Methods for the safeguarding and ultimate storage of all the radioactive wastes in the Federal Republic of Germany are described. (HS) [de

 8. Experiences with a technically oriented plant management system; Erfahrungen mit einem technisch orientierten Betriebs-Management-System

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmann, E. [GiS Gesellschaft fuer integrierte Systemplanung mbH, Erlangen (Germany)

  2000-07-01

  This contribution first deals with the duality of mercantile and technical plant management systems. The following aspects are considered: reasons for and history of this duality; different approaches taken by mercantile and technical plant management systems; differences in the standardisability of mercantile and technical tasks. Dissolution of the duality through coordinated interplay. The author then goes on to explain the most important components of technically oriented maintenance management. These include the collection of technical plant data (with maintenance-relevant data and relations); the establishment of recurring tasks, the commissioning method (involving occupational safety, packaging and evaluation), compilation of manuals, reporting and accompanying plant documentation. The following tools are useful for DP-assisted maintenance: depiction of organisational and operational structures (authorisation system + IBFS application); workflow systems; modelling (data and object models); navigators; form and dialogue generators; integration of external software (project planning, CAD and Office); interface to mercantile systems. Some highlights of the C/S-IBFS were demonstrated in practice at the symposium. [German] Das Referat behandelt zunaechst die Dualitaet von kaufmaennischen und technischen Betriebs-Management-Systemen anhand folgender Aspekte: - Gruende und Historie dieser Dualitaet, - unterschiedliche Loesungsansaetze von kaufmaennischen und technischen Betriebs-Management-Systemen, - unterschiedliche Standardisierbarkeit von kaufmaennischen und technischen Aufgabenstellungen, - Aufloesung der Dualitaet durch koordniertes Zusammenwirken. Sodann werden wichtige Bausteine eines technisch orientierten Instandhaltungs-Managements erlaeutert. Dazu gehoeren die technische Anlagenerfassung (mit instandhaltungsrelevanten Daten und Relationen), die Einrichtung wiederkehrender Aufgaben, das Arbeitsauftragsverfahren (mit Arbeitssicherheit, Paketierung und

 9. Measuring instruments of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt for realization of the units of the dosimetric quantities standard ion dose, photon-equivalent dose and air-kerma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Engelke, B.A.; Oetzmann, W.; Struppek, G.

  1988-08-01

  The realization of the units of the dosimetric quantities exposure, air-kerma and photon-equivalent dose is an important task of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt. The report describes the measuring instruments and other technical equipment as well as the determination of the numerous corrections needed. All data and correction factors required for the realization of the units mentioned above are given in many diagrams and tables. (orig.) [de

 10. Modelation and simulation of technical systems. An introduction close to practice; Modellierung und Simulation technischer Systeme. Eine praxisnahe Einfuehrung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nollau, Reiner [HAWK Hochschule fuer Angewandte Wissenschaft und Kunst - FH Hildesheim/Holzminden/Goettingen, Goettingen (Germany). Fakultaet Naturwissenschaften und Technik

  2009-07-01

  There is a growing trend towards using calculation programmes to design and optimise technical systems. Such programmes simulate the systems' dynamic behaviour on the basis of mathematical models. This book first presents the methods used for model identification and model description. A widely applicable basic algorithm has been derived by means of these methods. Creating an overview block diagram of the system under study constitutes an important step of model development. The methods elaborated by the author are applied to numerous examples ordered in a sequence of growing complexity and hence difficulty. The examples each end with calculations on the model's behaviour, the results of which the reader can verify. Using the applied basic algorithm as a basis the reader can efficiently examine other systems not addressed in the book. [German] Technische Systeme werden immer staerker mit Hilfe von Rechnerprogrammen entworfen und optimiert. Die Programme simulieren das dynamische Verhalten der Systeme auf der Basis von mathematischen Modellen. In diesem Buch wird zunaechst die Methodik der Modellermittlung und -beschreibung dargelegt, aus welcher ein breit anwendbarer Grundalgorithmus abgeleitet worden ist. Eine wichtige Stufe der Modellentwicklung ist das Gesamt-Blockschaltbild des untersuchten Systems. Die vom Autor erarbeitete Methodik wird auf zahlreiche Beispiele wachsender Komplexitaet und damit wachsenden Schwierigkeitsgrades angewendet. Diese Beispiele enden mit Berechnungen des Verhaltens dieser Modelle, deren Ergebnisse der Leser nachpruefen kann. Der Leser kann auf der Grundlage des angewendeten Grundalgorithmus zielstrebig andere, im Buch nicht behandelte, Systeme untersuchen. (orig.)

 11. Requirements of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) for therapy dosemeters with ionization chambers submitted for calibration and approval

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1983-01-01

  Therapy dosemeters are subject to calibration as from January 1, 1983 according to section 3 of the second ordinance concerning the obligation to calibrate measuring instruments (in the version of the ordinance concerning the amendment of the second and third ordinance about the obligation to calibrate measuring instruments of December 21, 1979, Federal Gazette I p 2347). Section 4 subsection 2 of this ordinance determines a transitional period until December 31, 1985. In this transitional period those therapy dosemeters may be used without calibration which were already in use on January 1, 1983. The requirements of the PTB correspond to the established rules of technology. They specify and complete the provisions of the standardization regulations and establish terms and conditions of the test. They passed the general assembly of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt concerning calibration and measurement of 1982. The requirements of the PTB stipulate the admissible limits for effects of numerous influencing factors and other properties of the equipment and tolerances of calibration and handling. (orig.) [de

 12. Erkundungen im Spannungsfeld von Pädagogik, Spielspass und technischer Machbarkeit. Gedanken zur Konzeption und Entwicklung spielbasierter digitaler Lernumgebung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florian Berger

  2009-02-01

  Full Text Available Computerspiele sind heute aus der digitalen Medienwelt nicht mehr wegzudenken. Ihre rasante technische Entwicklung sowie ihre hohe Akzeptanz in der Jugendkultur werfen Fragen nach pädagogischer Verwertbarkeit dieses Mediums auf. Auf diesem Gebiet besteht Forschungsbedarf: Für den Einsatz aktueller Spielkonzepte als Lehrmittel existieren keine fundierten Theorien oder Konzepte. Der schöpferische Umgang mit Spielen durch Anwender («Emergent Gameplay» bietet hier durch sein hohes Motivationspotential einen vielversprechenden Ansatz. Die oft wenig beachtete Rolle der digitalen Spielen zugrunde liegenden Softwaretechnik sollte stärkere Berücksichtigung finden: Es existiert einerseits ein für die Akzeptanz beim Anwender notwendiges Minimum, andererseits ist der Einsatz des aktuellen technischen «state of the art» für die Umsetzung pädagogischer und didaktischer Ambitionen durch seine enormen Anforderungen wenig zielführend. Im Ergebnis sind Idee und Spielspass das Mass auch für Anwendungen des Game Based Learn­ing.

 13. Magnetic resonance imaging of pulmonary perfusion. Technical requirements and diagnostic impact; MRT der Lungenperfusion. Technische Voraussetzungen und diagnostischer Stellenwert

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Attenberger, U.I.; Buesing, K.; Schoenberg, S.O.; Fink, C. [Klinikum Mannheim der Universitaet Heidelberg, Institut fuer Klinische Radiologie und Nuklearmedizin, Universitaetsmedizin Mannheim, Mannheim (Germany); Ingrisch, M.; Reiser, M. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Institut fuer Klinische Radiologie, Campus Grosshadern, Muenchen (Germany)

  2009-08-15

  With technical improvements in gradient hardware and the implementation of innovative k-space sampling techniques, such as parallel imaging, the feasibility of pulmonary perfusion MRI could be demonstrated in several studies. Dynamic contrast-enhanced 3D gradient echo sequences as used for time-resolved MR angiography have been established as the preferred pulse sequences for lung perfusion MRI. With these techniques perfusion of the entire lung can be visualized with a sufficiently high temporal and spatial resolution. In several trials in patients with acute pulmonary embolism, pulmonary hypertension and airway diseases, the clinical benefit and good correlation with perfusion scintigraphy have been demonstrated. The following review article describes the technical prerequisites, current post-processing techniques and the clinical indications for MR pulmonary perfusion imaging using MRI. (orig.) [German] Mit der Verfuegbarkeit leistungsfaehiger Gradientensysteme und schneller k-Raum-Akquisitionstechniken wie der parallelen Bildgebung konnten verschiedene Studien die Machbarkeit der Lungenperfusionsbildgebung in der MRT zeigen. In der Praxis haben sich dynamische kontrastverstaerkte 3D-Gradientenechosequenzen, wie sie fuer zeitaufgeloeste MR-Angiographien verwendet werden, fuer die Bildgebung der Lungenperfusion etabliert. Hiermit ist es moeglich, die Perfusion der gesamten Lunge mit ausreichend hoher zeitlicher und raeumlicher Aufloesung zu visualisieren. In mehren klinischen Studien konnte bei Patienten mit Lungenembolie, pulmonaler Hypertonie sowie Erkrankungen der Atemwege und des Lungenparenchyms der klinische Nutzen der Lungenperfusions-MRT und die gute Uebereinstimmung mit der Lungenperfusionsszintigraphie nachgewiesen werden. Der folgende Uebersichtsartikel beschreibt die technische Durchfuehrung, Bildnachverarbeitung und die klinischen Anwendungsgebiete der MRT zur Untersuchung der Lungenperfusion. (orig.)

 14. Measurement of extrapolation curves for the secondary pattern of beta radiation Nr. 86 calibrated in rapidity of absorbed dose for tissue equivalent by the Physikalisch Technische Bundesanstalt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alvarez R, J.T.

  1988-10-01

  The following report has as objective to present the obtained results of measuring - with a camera of extrapolation of variable electrodes (CE) - the dose speed absorbed in equivalent fabric given by the group of sources of the secondary pattern of radiation Beta Nr. 86, (PSB), and to compare this results with those presented by the calibration certificates that accompany the PSB extended by the primary laboratory Physikalisch Technische Bundesanstalt, (PTB), of the R.F.A. as well as the uncertainties associated to the measure process. (Author)

 15. Risicoleerlingen bij technisch lezen

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Mijs, T.J.E.; Vernooy, C.G.T.; Grift, W.J.C. van der; Koekebacker, E.

  2003-01-01

  Dit project laat zien, dat verbetering van leesprestaties haalbaar is. Men zou de vraag kunnen stellen of die verbetering stand houdt, ook als de begeleiding ophoudt. Om daar zicht op te krijgen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Vaak worden er door de overheid geen financiën beschikbaar gesteld

 16. Stenting und technische Stentumgebung

  Science.gov (United States)

  Hoffstetter, Marc; Pfeifer, Stefan; Schratzenstaller, Thomas; Wintermantel, Erich

  In hoch entwickelten Industrieländern stehen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) Herz-Kreislauf-Erkrankungen und speziell die Koronare Herzkrankheit (KHK) an erster Stelle der Todesursachen. In Deutschland betrug die Zahl der erfassten, an KHK erkrankten Personen ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer allein im Jahre 2001 über 473.000. Die KHK war im Jahre 2003 mit 92.673 erfassten Todesfällen immer noch die häufigste Todesursache, obgleich in Deutschland die Häufigkeit der Koronarinterventionen zur Behandlung der KHK zwischen 1984 und 2003 um fast das 80fache von 2.809 auf 221.867 Eingriffe pro Jahr gestiegen ist [1]. Neben der hohen Zahl an Todesfällen haben die betroffenen Personen durch chronische Schmerzen und eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit zusätzlich eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität [2].In Folge dessen wird die erkrankte Person häufig zum Pflegefall was neben den gesundheitlichen Aspekten auch eine sozioökonomische Komponente in Form der fehlenden Arbeitskraft und den auftretenden Pflegekosten nach sich zieht. Die Kosten für die Behandlung der KHK in Deutschland beliefen sich im Jahre 2002 laut Statistischem Bundesamt auf rund 6,9 Mrd. €. Verglichen mit ähnlichen Zahlen der USA dürfte sich der entstandene Schaden für die deutsche Volkswirtschaft im zwei- bis dreistelligen Milliardenbereich bewegen [3].

 17. Measurement of extrapolation curves for the secondary pattern of beta radiation Nr. 86 calibrated in rapidity of absorbed dose for tissue equivalent by the Physikalisch Technische Bundesanstalt; Medicion de curvas de extrapolacion para el patron secundario de radiacion beta Nr. 86 calibrado en rapidez de dosis absorbida para tejido equivalente por el Physikalisch Technische Bundesanstalt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez R, J.T

  1988-10-15

  The following report has as objective to present the obtained results of measuring - with a camera of extrapolation of variable electrodes (CE) - the dose speed absorbed in equivalent fabric given by the group of sources of the secondary pattern of radiation Beta Nr. 86, (PSB), and to compare this results with those presented by the calibration certificates that accompany the PSB extended by the primary laboratory Physikalisch Technische Bundesanstalt, (PTB), of the R.F.A. as well as the uncertainties associated to the measure process. (Author)

 18. Was ein Wort bedeutet, kann ein Satz nicht sagen: Zur Bedeutung der Terminologiearbeit für die Technische Kommunikation und das Fachtextübersetzen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus-Dirk Schmitz

  2010-05-01

  Full Text Available Einleitung: Dieser Beitrag geht von einem Zitat des österreichisch-britischen Philosophen Ludwig Wittgenstein aus und bezeiht sich auf seine Aussagen über Wörter und Sätze. Zielsetzung: Analyse und Diskussion der Relevanz von WittgensteinsAussage für die Terminologiearbeit in der Technischen Kommunikation und beim Fachübersetzen. Methode: Kritische Analyse und Betrachtung. Ergebnis: Neben den terminologischen Grundbegriffen Begriff, Benennung und Gegenstand werden vor allem die Definition als Begriffsbeschreibung sowie die Kriterien zur Bildung von Benennungen untersucht. Schlussfolgerung: Das Zitat von Wittgenstein lässt viele Interpretationen zu. Für die Technische Kommunikation und das Fachübersetzen muss aber die Definition (Satz den Begriff hinter der Benennung (Wort erklären. Idealerweise ist aber die Benennung so transparent, dass dadurch schon die Begriffsklärung erfolgt.

 19. Investigation and modelling of fuel utilisation in the zone near the burner of technical combustion systems. Final report; Untersuchung und Modellierung der Brennstoffumsetzung im Brennernahbereich technischer Verbrennungssysteme. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kremer, H.; Wirtz, S.

  1999-06-01

  Optimisation and development of technical combustion systems in order to generate energy efficiently and reduce pollution is an ever-increasing challenge. Mathematical and numerical simulations play a very important role in this context. This project was dedicated to the implementation and improvement of mathematical models and subsequent verification of the modelling concepts. Verification used data measured by the university department for combined cyle turbines. The focal point of interest was the reaction zone near the burner. Further points of interest: development and improvement of models for two-phase effects, fuel consumption and turbulence interaction as well as further development of the methods of numerical simulation. Simulating the combustion chamber of the combined cycle turbines was prioritised.(orig.) [German] Die Optimierung und Weiterentwicklung technischer Verbrennungssysteme mit dem Ziel einer moeglichst effizienten und schadstoffarmen Energiebereitstellung stellt eine staendig wachsende Herausforderung dar. Bei der technologischen Umsetzung dieses Ziels kommt der mathematisch-numerischen Simulation eine immer groessere Bedeutung zu. In diesem Projekt sollte die Implementierung und Verbesserung von mathematischen Modellierungsansaetzen sowie die anschliessende Verifikation der Modellierungskonzepte anhand der Messdaten des Lehrstuhls fuer Dampf- und Gasturbinen (LDuG) durchgefuehrt werden. Der Schwerpunkt lag in der brennernahen Reaktionszone. Konkrete Arbeitsschwerpunkte waren die Weiterentwicklung und Verbesserung der Modellansaetze fuer Zweiphaseneffekte, Brennstoffumsatz und Turbulenzinteraktion sowie die Weiterentwicklung der Methodik der numerischen Simulation. Dabei stand die Simulation der Brennkammer des LDuG im Vordergrund. (orig.)

 20. Technical and economic practicability of novel flywheel mass storage systems in electricity supply networks; Technisch-wirtschaftliche Realisierbarkeit von neuartigen Schwungmassenspeicher-Systemen (SMSS) in elektrischen Netzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bornemann, H J; Baeumer, U; Kaiser, A; Gruener, A; Gutt, H J; Hampel, R; Heyder, B; Kleimaier, M; Radtke, U; Sachse, H; Schlechter, V; Schrepfer, W; Worlitz, F

  1998-12-31

  Efficient storage of electrical energy is an increasing need. New developments in high-power electronics, high-strength materials and magnetic bearings have made efficient reliable flywheel mass storage systems in the range of 1-5 MfW/50-150 kWh conceivable. According to a first assessment, these systems may provide energy to the supply grid in a range of seconds and thus ensure frequency maintenance and compensation of short interruptions. The authors present first results of a preliminary study preparatory to a feasibility study on the technical and economic practicability of flywheel mass storage systems. (orig.) [Deutsch] Das Thema effiziente Speicherung von elektrischer Energie gewinnt immer mehr an Bedeutung. Durch neuere Entwicklungen in der Leistungselektronik und bei der Herstellung hochfester Werkstoffe sowie durch Fortschritte bei der Entwicklung von beruehrungsfreien Lagern im Bereich der aktiven Magnetlager (AML) und insbesondere supraleitenden Magnetlager (SML) sind effiziente und sichere Schwungmassenspeicher-Systeme (SMSS) bis in die Bereiche 1-5 MW/50-150 kWh denkbar. Nach einer ersten Einschaetzung eignen sich solche Anlagen, um im Sekundenbereich Energie in das Netz abzugeben und somit zur Frequenzstuetzung und zur Kompensation von Kurzunterbrechungen beizutragen. Praesentiert werden erste Ergebnisse einer Untersuchung zur Vorbereitung einer Machbarkeitsstudie ueber die technisch-wirtschaftliche Realisierbarkeit von Schwungmassenspeicher-Systemen. (orig.)

 1. Technical and economical optimization of wood gasification in a circulating fluidized bed. Final report; Technische und wirtschaftliche Optimierung der Vergasung von Holz in der zirkulierenden Wirbelschicht. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ising, M.; Unger, C.; Heunemann, F.; Dinkelbach, L.

  2002-12-01

  Prozessautomatisierung und das Verbesserungspotenzial hinsichtlich Abgasemissionen am Motor. Darueber hinaus wurde eine detaillierte vergleichende betriebswirtschaftliche Bewertung des Verfahrens vorgenommen. Dabei stellte sich das neue technische Verfahren positiver als etablierte Techniken dar. (orig.)

 2. CHP biomass gasifier for the Zwarts Gerbera Nursery. Technical and economic feasibility; Biomassavergasser-WKK voor Gerberakwekerij Zwarts. Technische inpassing en economische haalbaarheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeters, S.; Hart, A. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-10-15

  ook relatieve vochtigheid en CO2. Een 'representatieve' tuinder of een tuinder met een 'gemiddelde' energiebehoefte is daarom moeilijk vast te stellen. Voor elke situatie geldt een eigen economische rentabiliteit. De uitkomsten van deze studie kunnen daarom niet zonder meer worden overgenomen voor andere projecten. Technisch is er veel mogelijk, zo blijkt uit de ingediende offertes. Van de zestien leveranciers bieden er drie een vergasser met warmtekrachtkoppeling (WKK) aan die, onder bepaalde randvoorwaarden, naast hout tevens laagwaardige reststromen aankan. Het voordeel van laagwaardige reststromen zoals bermgras, riet en miscanthus is een gunstigere prijs ten opzichte van hout. Een lage biomassaprijs heeft een positief effect op de exploitatiekosten, en daarmee op de economische rentabiliteit van de relatief kostbare installaties. De investering voor een complete vergasserWKK-installatie ligt 5 tot 10 keer hoger dan die voor een gangbare gasWKK-installatie. Ook het CO2 -gebruik heeft invloed op de economische rentabiliteit. De inkoop van CO2 is een kostbare aangelegenheid. Onderzocht is of er zowel technisch als economisch beschikbare CO2 -winning uit rookgas mogelijk is. Hiervoor zijn twee CO2 -winninginstallaties bekeken: die van Procede en Knook. Voor een vergasser-WKK-installatie met relatief klein vermogen (tot 800 kWe) is CO2-winning volgens zowel Procede als Knook economisch niet rendabel. CO2 -inkoop of -opwekking middels de bestaande aardgasgestookte ketel ligt daarom meer voor de hand. Uit de technisch-economische haalbaarheidsstudie blijkt dat door de relatief hoge investerings- en onderhoudskosten, investeren in een vergasserWKK-installatie niet rendabel is. CO2 -behoefte en de onzekerheid van de biomassaprijzen spelen daarbij parten. Maar met subsidie op duurzame energieproductie (SDE+) en subsidies op investering zoals MEI en EIA ontstaat een ander beeld. Uitgaande van de goedkopere 800 kWe installaties, een SDE+ vergoeding van 90

 3. Technical description of the test section SUCOT to investigate a water/steam two-phase flow; Technische Beschreibung der Testanlage SUCOT zur Untersuchung Wasser/Wasserdampf Zweiphasenstroemung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daubner, M.; Janssens-Maenhout, G.; Knebel, J.U.

  2002-02-01

  Within the POOLTHY Project of the European Union (Euratom Fourth Framework Programme contract FJ4J-CT95-0003) an active/passive concept (SUCO-Programme) was investigated which controls the heat removal after a potential core melt-down accident in an evolutionary light water reactor by spreading and stabilising the core melt in the reactor sump and flooding the melt with sump water from above. The experiments were performed in the test facility SUCOT which was designed and erected at the Institute for Nuclear and Energy Technologies (IKET). The report gives an overview on the SUCO-Programme and the scaling analysis, which was applied to design the test facility SUCOT. A detailed technical description of the test facility SUCOT is given, in which the natural circulation driven two-phase flow within the reactor sump and relevant phenomena such as flow boiling, disperse bubbly flow with and without mass transfer, and geysering are investigated. The major components of the test facility, the three-loop system and the instrumentation are described. Finally, a perspective for future application of the gained knowledge is given. (orig.) [German] Im Rahmen des POOLTHY Projekts der Europaeischen Union (Euratom Fourth Framework Programme Kennzeichen FJ4J-CT95-0003) wurde ein aktiv/passives Konzept (SUCO-Programm) zur Beherrschung der Nachwaermeabfuhr nach einem potenziellen Kernschmelzunfall in einem evolutionaeren Leichtwasserreaktor untersucht. Das Konzept sieht eine stabile Ausbreitung der Kernschmelze im Reaktorsumpf und deren Kuehlung von oben mit Sumpfwasser vor. Die experimentellen Arbeiten wurden in der dafuer entwickelten und am Institut fuer Kern- und Energietechnik (IKET) gebauten Testanlage SUCOT durchgefuehrt. Der Bericht gibt einen Ueberblick ueber das SUCO-Programm und die Aehnlichkeitsskalierung, die zur Auslegung der Testanlage SUCOT verwendet wurde. Es wird eine detaillierte technische Beschreibung der Testanlage SUCOT gegeben, die zur Untersuchung der durch

 4. Comprehensive understanding of mole concept subject matter according to the tetrahedral chemistry education (empirical study on the first-year chemistry students of Technische Universität Dresden)

  Science.gov (United States)

  Prabowo, D. W.; Mulyani, S.; van Pée, K.-H.; Indriyanti, N. Y.

  2018-05-01

  This research aims to apprehend: (1) the shape of tetrahedral chemistry education which is called the future of chemistry education, (2) comprehensive understanding of chemistry first-year students of Technische Universität Dresden according to the chemistry education’s tetrahedral shape on mole concept subject matter. This research used quantitative and qualitative; paper and pencil test and interview. The former was conducted in the form of test containing objective test instrument. The results of this study are (1) learning based on tetrahedral shape of chemistry education put the chemical substance (macroscopic), symbolic representation (symbol), and its process (molecular) in the context of human beings (human element) by integrating content and context, without emphasis on one thing and weaken another, (2) first-year chemistry students of Technische Universität Dresden have comprehensively understood the mole concept associated with the context of everyday life, whereby students are able to find out macroscopic information from statements that are contextual to human life and then by using symbols and formulas are able to comprehend the molecular components as well as to interpret and analyse problems effectively.

 5. Thermodynamik grundlagen und technische anwendungen

  CERN Document Server

  Baehr, Hans Dieter

  2009-01-01

  Für die aktualisierte 14. Auflage des bewährten Lehrbuchs der Technischen Thermodynamik wurde das Kapitel über Wärmekraftanlagen gründlich bearbeitet und durch einen Abschnitt zur Energiewandlung ergänzt: Die Energiebedarfsstruktur von Deutschland wird erläutert, und die möglichen Energiewandlungspfade werden diskutiert. Schwerpunkt des Buches ist die ausführliche und auch dem Anfänger verständliche Darstellung der Grundlagen der Thermodynamik mit der sorgfältigen Einführung der thermodynamischen Begriffe und den fundamentalen Bilanzgleichungen für Energie, Entropie und Exergie. Die thermodynamischen Eigenschaften reiner Fluide und fluider Gemische werden eingehend erläutert. Darauf aufbauend wird die Thermodynamik der Gemische und der chemischen Reaktionen entwickelt. Auch die thermodynamischen Aspekte wichtiger energie- und verfahrenstechnischer Anwendungen werden praxisnah behandelt: - Strömungs- und Arbeitsprozesse, - thermische Stofftrennverfahren, - Verbrennungsprozesse und Verbrennungsk...

 6. De variabiliteit van Veronica hederifolia L. in Nederland. Aanvullende gegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Jongh, de S.E.; Kern, J.H.

  1973-01-01

  An additional study on chromosome numbers of 41 specimens of Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia and subsp. lucorum (Klett. & Richt.) Hartl. by W. M. Luyt (Laboratory for Experimental Plant taxonomy, Leiden) revealed, that 2n=54 and 2n=36 respectively for most specimens from the Netherlands;

 7. Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra : gegevens en beschouwingen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoedt, T.G.E.

  1930-01-01

  Highland crops was here used of tropical perennial crops (cinchona, coffee, rubber, tea), cultivated mainly in mountain districts. These crops were grown on estates, owned by western companies and managed by European staff. The organization of the highland plantation industry in Java and Sumatra,

 8. Additieven in Nederlandse tabaksproducten : analyse van de gegevens over 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Schenk E; Kienhuis AS; Talhout R; VTS; PRS; V&Z

  2013-01-01

  Tabaksfabrikanten voegen additieven aan tabaksproducten toe om het product te verbeteren. Additieven worden meestal toegevoegd als smaakstof, ze kunnen de eigenschappen van een product optimaliseren (zoals de houdbaarheid) en het product een eigen karakter geven. Daarmee maken ze het tabaksproduct

 9. Selection of compressors and drives for natural gas storage and transport - technical and economic aspects; Auswahl von Verdichtern und Antriebsmaschinen fuer die Erdgasspeicherung und den Erdgastransport - technische und wirtschaftliche Aspekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heyer, F.; Wieke, S. [Heyer und Wieke Engineering, Muenchen (Germany)

  1998-12-31

  Selection of the proper compressor/drive combination is indispensable for optimizing natural gas storage. The contribution presents a comparison of the available systems. (orig.) [Deutsch] Fuer die Verdichtung von Erdgas fuer die Erdgasspeicherung und den Erdgastransport ist die Auswahl der fuer den jeweiligen Anwendungsfall geeigneten Verdichter-Antriebskombination eine wesentliche Voraussetzung fuer einen technisch und wirtschaftlich optimalen Betrieb. Unter Beruecksichtigung des Marktes werden die Varianten (Verdichter-Antriebskombinationen) definiert und in einem technischen Vergleich Vor- und Nachteile der einzelnen Alternativen gegenuebergestellt und bewertet. Die Einhaltung der Betriebsanforderungen und der Anforderungen der TA-Luft und TA-Laerm, der Wirkungsgrad, die Zuverlaessigkeit und Verfuegbarkeit muessen einer besonders intensiven Pruefung und Beurteilung unterzogen werden. Das Ergebnis der vergleichenden Bewertung der Varianten kann eine neue Definition der Varianten oder der Anforderungen notwendig machen. (orig.)

 10. Praktische kengetallen over fokkerij, huisvesting, voeding, lichaamssamensteiling, urine- en fecesproductie en toediening van diergeneesmiddelen bij het varken

  NARCIS (Netherlands)

  Berende, P.L.M.

  1997-01-01

  In dit rapport worden de omstandigheden beschreven waaronder de Nederlandse varkens gehouden worden, alsmede gebruikte rassen en kruisingen. Daarnaast zullen enkele kengetallen m.b.t. de technische resultaten gegeven worden. Verder wordt aandacht besteed aan de lichaamssamenstelling van varkens en

 11. 8 October 2013 - Rolex Director- General G. Marini in the ATLAS Control Room with CERN Director-General R. Heuer and ATLAS Collaboration Senior Physicist C. Rembser; visiting the ATLAS experimental cavern at LHC Point 1. Were also present from the Directorate: S. Lettow, Director for Administration and General Infrastructure; from the ATLAS Collaboration: Technische Universitaet Dortmund (DE) J. Jentzsch and SLAC National Accelerator Laboratory (US) G. Piacquadio.

  CERN Multimedia

  Anna Pantelia

  2013-01-01

  8 October 2013 - Rolex Director- General G. Marini in the ATLAS Control Room with CERN Director-General R. Heuer and ATLAS Collaboration Senior Physicist C. Rembser; visiting the ATLAS experimental cavern at LHC Point 1. Were also present from the Directorate: S. Lettow, Director for Administration and General Infrastructure; from the ATLAS Collaboration: Technische Universitaet Dortmund (DE) J. Jentzsch and SLAC National Accelerator Laboratory (US) G. Piacquadio.

 12. Gedifferentieerde Risicobeoordeling Technisch-wetenschappelijke mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Linders JBHJ; Brouwer WWM; CSR

  1999-01-01

  This document contains an overview of the technical and scientific possibilities for performing a tailored assessment of the environmental risks in the registration of pesticides in the Netherlands. Various components of this environmental assessment were analyzed to show to what extent, for

 13. Technisch lego met een Duplo-interface

  NARCIS (Netherlands)

  Pimentel, A.; Schipper, D.

  2008-01-01

  Daedalus is een ontwerpflow op systeemniveau waarmee techneuten snel kunnen experimenteren met verschillende multiprocessorarchitecturen tijdens de vroege stadia van het ontwerptraject. Het is het resultaat van tien jaar onderzoek en ontwikkeling binnen de Progress-projecten Artemis en Artemisia.

 14. Techno-economic accompanying research the national competition ''Bioenergy Regions''. Final report funding measure 2009-2012; Technisch-oekonomische Begleitforschung des Bundeswettbewerbes ''Bioenergie-Regionen''. Endbericht Foerdermassnahme 2009-2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohnet, Sebastian; Haak, Falko; Gawor, Marek [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Thraen, Daniela [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung (UFZ), Leipzig (Germany)

  2015-07-01

  This final report describes the results of the techno-economic accompanying research of the competition of bioenergy regions. The competition was realized as a three-year funding project of the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (BMELV), wherein the DBFZ analyzed the bioenergy development in the project regions and effects for regional development. The aim of the techno-economic accompanying research was to evaluate the project regions regarding the use of bioenergy. To this end, the bioenergy plants and supply chains of bioenergy as well as the raw materials used were the focus of investigations. Hereby the comparison between the regions and classification of the national average should be made possible. It was also necessary to be able to make statements about the climate protection contribution of funding the project. Not least the DBFZ supported the office of competition and the regions in answering technical-economic issues. The report is divided into a theoretical part A and the result Part B. After a summary of the results (chapter 1) and a brief overview of important and higher-level indicators (Chapter 2) the background and objectives of the competition are in Part A, first presented (Chapter 3). This is followed by Chapter 4 of the explanation of the methodological approach. Part B contains the results of the accompanying research project. The individual chapters are based respectively on the specific questions or thematic blocks of techno-economic accompanying research (Section 5-8). The final chapter 9 takes a brief look at the second funding phase from 2012 to 2015. [German] Der vorliegende Endbericht beschreibt die Ergebnisse der technisch-oekonomischen Begleitforschung zum Wettbewerb Bioenergie-Regionen. Der Wettbewerb wurde als dreijaehriges Foerdervorhaben des Bundesministeriums fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) realisiert, bei dem das DBFZ die Bioenergieentwicklung in den Projektregionen sowie

 15. Specification of a technically justified limiting value for sulphur concentrations in heating oil in order to enhance the use of high-efficiency boiler technology in oil heating systems; Ermittlung eines technisch begruendeten Grenzwertes fuer Schwefelgehalte im Heizoel zur Foerderung des Einsatzes von Brennwerttechnologie in Oelheizungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bellingen, E.-M.; Kuechen, C. [Institut fuer Wirtschaftliche Oelheizung e.V., Hamburg (Germany); Haase, F.; Wilckens, H. [Deutsche Shell AG, Hamburg (Germany); Sinnen, H.D. [VEBA AG, Duesseldorf (Germany)

  2002-04-01

  Different oil condensing boilers, which were available on the German market, have been investigated in order to determine the relevant limit for sulphur content in domestic heating oil. Up to now, the condensate from oil condensing boilers has to be neutralized in many cases due to local legislation. The composition of the condensates from oil boilers came out to be similar to the condensate from gas condensing boilers, as long as the sulphur content of heating oil is below 100 mg/kg. As the neutralization of condensate from gas condensing boilers is usually not required up to 200 kW-boilers, there should be no technical reason for neutralization, as long as the sulphur content is below 100 mg/kg. However, boiler manufactures are convinced, that only if the sulphur content is as low as 50 mg/kg, it will be possible to develop reliable oil condensing boilers for a reasonable price. Calculations of the total energy consumption came to the result, that primary energy can be saved. The increase of efficiency on the boiler side has more influence than the energy needed for desulphurization. (orig.) [German] Zur Bestimmung eines technisch begruendeten Schwefelgrenzwertes fuer ein neues 'schwefelarmes' Heizoel EL wurden Untersuchungen mit Heizoelen unterschiedlichen Schwefelgehaltes an verschiedenen auf dem Markt verfuegbaren Oelbrennwertgeraeten durchgefuehrt. Zur Zeit wird durch das ATV Arbeitsblatt A-251 eine Neutralisation von Kondensaten aus Oelbrennwertanlagen gefordert. Die Untersuchungen zeigen, dass bei Schwefelgehalten unter 100 mg/kg die Kondensate aehnliche Zusammensetzungen aufweisen wie Kondensate aus Gasbrennwertgeraeten. Die Voraussetzung fuer eine Befreiung von der Neutralisationsverpflichtung bei der Verwendung dieser Brennstoffe ist damit aus technischer Sicht gegeben. Fuer die Entwicklung von neuen, kompakten und preiswerten Oelbrennwertgeraeten wird von der Heizgeraeteindustrie ein Schwefelgehalt von max. 50 mg/kg fuer notwendig gehalten

 16. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Annual report 2015; Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Jahresbericht 2015

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-03-15

  ''PTB's central mission and the demands it places on itself are to make available an innovative metrological infrastructure at the highest international level in Germany to promote Germany's export-oriented high-tech economy, to meet the demands of a complex society and to support science that is operating at the cutting edge worldwide.'' This is what is stated in the ''Agreement on Objectives'' for the years from 2015 to 2019 between the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (Bundesministerium fuer Wirtschaft und Energie - BMWi) and PTB, which was signed on 12 January 2016 by State Secretary Machnig and me. Both this agreement and the newly developed ''Work and research program 2015 to 2017'' thus clearly define PTB's medium-term guidelines focusing on ''Innovation and industry'', ''Energy and the environment'', ''Humans and health'', ''Legal and international metrology'' as well as ''The new System of Units''.

 17. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Annual report 2016; Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Jahresbericht 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-03-15

  The following topics are dealt with: Quality management, legal metrology, technology transfer, technical cooperation, mechanics and acoustics, chemical physics and explosion protection, optics, manufacturing measurement techniques, ionizing radiation, temperature and synchrotron radiation, medical physics and metrological information techniques. (HSI)

 18. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 19. Dutch wastes in figures. Data 2006-2010; Nederlands afval in cijfers. Gegevens 2006-2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  The progress of the implementation of the National Waste Management Plan 2009-2021 (LAP2) is presented in two separate reports: this monitoring report, with detailed justification of the numerical monitoring, and the progress report LAP, containing a representation of the implementation of the LAP and the state of affairs with regard to the policy objectives set out in the LAP [Dutch] De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) wordt gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een verantwoording van de getalsmatige monitoring, en de voortgangsrapportage LAP, met daarin een weergave van de uitvoering van het LAP en de stand van zaken met betrekking tot de in het LAP gestelde beleidsdoelen.

 20. Gegevens voor aanmelding van mariene Habitatrichtlijngebieden: Doggerssbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, O.G.; Dijkman, E.M.; Cremer, J.S.M.

  2008-01-01

  Nederland kent een aantal gebieden met bijzondere natuurwaarden op zee, die beschreven zijn in het Alterra/RIKZ rapport van Lindeboom et al. (2005). In het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015) (Anonymus 2005) is aangekondigd dat vier van deze gebieden aangemeld zullen worden als

 1. Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Glas, G.H.

  1986-01-01

  The present distribution of bats (Chiroptera) in The Netherlands is documented and discussed. For each species a map is given illustrating the distribution before and after 1970. Where available, data are presented on migration, population trends, nursing colonies, roosts and hibernation sites,

 2. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 3. Nieuwe gegevens over de sectie Rubus uit het genus Rubus L. in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de A.

  2005-01-01

  In dit artikel worden een nieuwe serie en enkele nieuwe soorten van het genus Rubus (Braam) beschreven. Nieuwe series: Gypsocaulon (P.J. Mueller ex Sudre) Watson ex A.Beek. Nieuwe soorten: Rubus kolmariensis (Spribille) A.Beek; R. desarmatus A.Beek; R. nelliae A.Beek; R. calothyrsus A.Beek; R.

 4. Informatieverstrekking bij vergiftigingen door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum gebaseerd op gegevens van 1985-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstee AWM; Meulenbelt J; Savelkoul TJF

  1990-01-01

  In this report the Dutch National Poison Control Centre (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, NVIC) gives a review of the nature of calls for information about intoxications and their frequency in the Netherlands in the period 1985 - 1989. The NVIC is the only poison control centre in the

 5. Solarthermie 2000. Sub-programme 2: Solar thermal demonstration projects in public buildings in East Germany - Scientific and technical studies accompanying construction and operation of solar thermal demonstration plants in the states of south western Germany. Final report; Solarthermie 2000. Teilprogramm 2: Solarthermische Demonstrationsanlagen fuer oeffentliche Gebaeude mit Schwerpunkt in den neuen Bundeslaendern - Wissenschaftlich-technische Begleitung der solarthermischen Demonstrationsanlagen in den suedwestlichen Bundeslaendern. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollin, E.; Himmelsbach, S.; Klingenberger, U.M.

  2002-06-01

  Exemplary solar thermal power systems with a minimum collector surfaces of 100 square metres are presented, improved and optimized. Their competitive strength is to be improved by reducing the specific system cost and raising the specific useful power generation. [German] Im Programm 'Solarthermie-2000' Teilprogramm 2 soll anhand von Beispielloesungen fuer groessere solarthermische Anlagen mit einer Mindestkollektorflaeche von 100 m{sup 2} an unterschiedlich genutzten Gebaeuden nachgewiesen werden, dass im Bereich der thermischen Solarenergienutzung technisch gute Loesungen zur Verfuegung gestellt werden koennen. Diese Systemloesungen sollen weiter verbessert und angepasst werden. Zugleich soll erreicht werden, dass die wirtschaftliche Konkurrenzfaehigkeit gesteigert wird, indem durch Reduzierung der spezifischen Systemkosten und Erhoehung des spezifischen Nutzenergieertrages die solaren Nutzwaermekosten gesenkt werden. (orig.)

 6. Persistent chlorinated hydrocarbons (PHC) - end products and intermediate products of technical synthesis processes in surface water of the Rhine region. Vol. 5: Site profiles of persistent chlorinated hydrocarbons - source-oriented monitoring in aquatic media; Persistente chlorierte Kohlenwasserstoffe (PCKW) - End- und Zwischenprodukte technischer Synthesen in Gewaessern der Rheinregion. Band 5 der Reihe: Standortprofile persistenter chlorierter Kohlenwasserstoffe - ursachenorientiertes Monitoring in aquatischen Medien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinisch, E.; Kettrup, A.; Bergheim, W.; Wenzel, S.

  2003-07-01

  Schwebstoffen, die in 20 zumeist Landesinstitutionen z. T. im Zeitraum von 1984-2002 erhoben worden waren, wurde der Versuch unternommen, die Belastungshoehen und Stoffmusterprofile fuer Probenahmelokalitaeten am Rhein und Fluessen in BW, Hess, RP und NRW kenntlich zu machen. Die untersuchten Verbindungen waren die isomeren Di-, Tri- und Tetrachlorbenzene, Penta- und Hexachlorbenzen, Ochtachlorstyren (OCS), Hexachlorbutadien (HCBD) sowie die 6 DIN-(IUPAC-, Ballschmiter)Kongenere der PCB, Substanzen, die zumeist im Sinne von REACH als PBT-, z. T. als vPvB-Stoffe bezeichnet wurden bzw. als ''prioritaer gefaehrliche Stoffe'' (PCBz, HCB, HCBD) eingestuft sind. Die statistisch verrechneten Einzeldaten wurden zu Streckenprofilen und Zeitreihen verarbeitet, mit dem Ziel, lokale oder regionale Immissionen, Hinweise zu ihrer Entstehung und gegenwaertigen Bedeutung kenntlich zu machen. Hintergrund dieser Bestrebungen ist, dass Fachpublikationen ueber technische Synthesen oder Zwangsanfall der Verbindungen nach Art, Menge und Zeitraum nicht vorliegen, was als Defizit zu betrachten ist. Besonders Tetrachlorbenzen (hauptsaechlich das 1,2,4,5-TeCBz) und das HCBD konnten als Indikatorsubstanzen fuer historische und rezente technische Synthesen chlororganischer Verbindungen sichtbar gemacht werden. Die hoeher chlorierten PCB-Kongenere Nr. 138, 153 und 180 (HPCB) erwiesen sich als ausserordentlich persistent. Die Chemiestandorte im Umfeld der Probenahmelokalitaeten Rheinfelden, Grenzach, Lampertheimer Altrhein, Biebesheimer Rhein, Muendung Schwarzbach, Bischofsheim und Griesheim (Main), Hitdorf, Duisburg-Homberg und Huels (Lippe) konnten durch Maxima und spezielle Stoffmusterverteilungen transparent gemacht werden. (orig.)

 7. Energy options?; Energie opties?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Sark, W. (ed.)

  2006-05-15

  March 2006 the so-called Options Document was published by the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP). The document is an overview of technical options to reduce energy consumption and emission of greenhouse gases up to 2020. Next to a brief summary of the document a few reactions and comments on the contents of the document are given. [Dutch] Maart 2006 publiceerde het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) het zogenaamde Optiedocument energie en emissies 2010-2020. Daarin wordt een overzicht gegeven van de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen tot 2020. Naast een korte samenvatting van het document worden enkele reacties gegeven op de inhoud.

 8. Fluid mechanics. An introduction. Technische Stroemungslehre. Eine Einfuehrung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalide, W

  1980-01-01

  Originally written for students in the field of engineering, this book may also be of use in the engineering practice. The subject is presented with a view to practice. Fundamental theorems of fluid mechanics are presented without going too much into theory. The chapter on supersonic flow has been extended in the fifth edition as this is a field of great importance in engineering. The new chapter on gas dynamics takes account of these processes in turbine and compressor construction and aeronautical engineering. There is an appendix with material data, characteristic values, flow resistance coefficients, diagrams and two tables with rated pressure loss values for pipeline flow.

 9. Technical progress safeguards future. Technischer Fortschritt sichert die Zukunft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1985-01-01

  'Technical progress safeguards future', the guiding theme of the 1985 conference of German engineers, calls for discussion. In five lectures representatives of the subdivisions of 'VDI' issued their statements from the viewpoints of their special fields. These lectures were completed by reports on the part of the remaining VDI subdivisions, which are published together with the lectures in this volume. The complex guiding theme is meant to stimulate discussion, which should be conducted also with representatives of other sciences and the public. The volume contains a.o. contributions regarding future prospects, given certain modifications in construction engineering and user behaviour in the sector heating and air-conditioning, regarding the development of new construction techniques to protect the environment, and regarding clean air as an international concern of engineers. For these three contributions separate entries were made. Other presentations relate to: automobile production technology; energy supply as an engineering task; information, invention, innovation as stages of technical progress; progress in materials technology; noise of motor vehicles - current state and future prospects. (orig./HSCH).

 10. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Annual report 2015

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-03-01

  ''PTB's central mission and the demands it places on itself are to make available an innovative metrological infrastructure at the highest international level in Germany to promote Germany's export-oriented high-tech economy, to meet the demands of a complex society and to support science that is operating at the cutting edge worldwide.'' This is what is stated in the ''Agreement on Objectives'' for the years from 2015 to 2019 between the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (Bundesministerium fuer Wirtschaft und Energie - BMWi) and PTB, which was signed on 12 January 2016 by State Secretary Machnig and me. Both this agreement and the newly developed ''Work and research program 2015 to 2017'' thus clearly define PTB's medium-term guidelines focusing on ''Innovation and industry'', ''Energy and the environment'', ''Humans and health'', ''Legal and international metrology'' as well as ''The new System of Units''.

 11. Technische Feuchtgebiete zur Nachreinigung von Abwasser:Stickstoff, Abwasserdesinfektion, Spurenstoffe

  OpenAIRE

  Rühmland, Sabine

  2015-01-01

  Stickstoff, Spurenstoffe und Krankheitserreger können auch in geringen Mengen Schäden in Gewässern bzw. beim Menschen verursachen. In dieser Arbeit soll geklärt werden, inwieweit das naturnahe Abwasserreinigungsverfahren der technischen Feuchtgebiete zur Nachreinigung von Abwasser geeignet ist. Dafür wurden in Berlin sieben bewachsene Bodenfilter und Abwasserteiche im techni-schen Maßstab einer Kläranlage mit Nährstoffelimination nachgeschaltet. Ein Sandfilter, ein Sandfilter mit Lehm und...

 12. Technische Documentatie en Handleiding voor MEI 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot MMP van; Linders D; LAE

  2001-01-01

  The main purpose of this technical documentation is to clearly establish the key ideas and methods used during development of the MEI-model. This document introduces in this way the technical set-up of the model for application developers and administrators. In describing how MEI (version 2) works

 13. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Annual report 1994

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-03-01

  The annual report presents general information on the institution's activities and the various departments, and reports on scientific work in the field of metrology and safety engineering. Brief scientific accounts refer to work in the domains of mechanics and acoustics, electricity, heat, optics, industrial metrology, atomic physics, technical and scientific services, collection and disposal of radioactive waste. (orig.) [de

 14. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Annual report 2006

  International Nuclear Information System (INIS)

  2007-03-01

  The following topics are dealt with: Mechanics and acoustics, electricity, chemical physics and explosion protection, optics, manufacturing measureing techniques, ionizing radiation, temperature and synchrotron radiation, medical physics and metrological information techniques, the German calibration service, quality management. (HSI)

 15. Communication of technical building systems. Fundamentals; Kommunikation technischer Gebaeudesysteme. Grundlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kranz, H.R. [Siemens AG, Karlsruhe (Germany)

  1995-12-31

  In chapter 17 of the anthology about building control the communication between and with technical building systems is described. The following aspects are discussed: From the matrix cable to the standard bus, data transmission, communication terms, components of communication systems, type of data transmission, types of connection, networks, protocols, the ISO/OSI reference model, application of automation in the field of communication, services and profiles, communication objects. (BWI) [Deutsch] Kapitel 17 des Sammelbandes ueber Building Control ist dem Thema der Kommunikation zwischen und mit technischen Gebaeudesystemen gewidmet. In diesem Zusammenhang werden folgende Themen angesprochen: Vom Matrixkabel zum Standard-Bus; Daten-Transport; Kommunikations-Begriffe; Komponenten der Kommunikations-Systeme; Art der Datenuebertragung; Verbindungsarten, Netze, Protokolle; Das ISO/OSI Referenzmodell; Automation als Anwendung in der Kommunikation; Dienste und Profile; Kommunikationsobjekte. (BWI)

 16. Bijdrage van leefstijlfactoren aan kanker : SECUNDAIRE ANALYSE VAN NEDERLANDSE GEGEVENS VOOR 2010 MET EEN VOORSPELLING VOOR 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, C.I.; de Vroome, E.M.M.; Elias, S.G.; v.d. Brandt, P.A.; van Leeuwen, F.E.; Kampman, E.; Kiemeny, L.A.; Peeters, P.H.M.; de Vries, E.; Bausch-Goldbohm, S.

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To calculate the proportion of cancer cases in the Netherlands in 2010 that were attributable to lifestyle factors by using the most recent data. DESIGN: Secondary analysis. METHOD: Lifestyle risk factors studied were tobacco smoking, alcohol consumption, overweight, lack of physical

 17. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VIII: Brucella abortus

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F. van; Weiss; J.W.

  1986-01-01

  Brucellose bij de mens heeft meestal een weinig specifiek, griepachtig beeld. In Nederland is de voornaamste verwekker Brucella abortus, waar toe het literatuuronderzoek zich dan ook beperkt. Bij dieren is het rund de voornaamste gastheer en leidt een infectie bij drachtige dieren tot abortus.

 18. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VI: Yersinia enterocolitica

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Yersinia enterocolitica kan bij de mens aanleiding geven tot verschillende ziektebeelden. Het meest wordt de acute enterocolitis beschreven, vooral bij zeer jonge kinderen, maar daarnaast zijn ook de acute mesenteriale lymfadenitis en terminale ileitis (pseudoappendicitis) bekend. Dragerschap

 19. Technische universiteiten en duurzame ontwikkeling in Afrika : Een interfacultair studenten onderzoeksproject voor het 33e lustrumsymposium van de Technische Universiteit Delft

  NARCIS (Netherlands)

  Duijvestein, C.A.J.; de Vries, G.; Bos, M.; Cozijnse, K.; Findlater, J.W.; Fremouw, M.; Jonkman, J.; Oijevaar, K.; Peters, S.; van Rattinghe, K.; Sack-van Straaten, K.; De Vries, G.; Wessels, R.

  2007-01-01

  In 2007, Delft University of Technology celebrates its 165th birthday. This unique occasion is celebrated with several activities revolving around the subject "Sustainable Solutions, with a focus on Africa". For the interdisciplinary course "Technical Universities and Sustainable development of

 20. Study on the market for heat pump systems. Long-list of projects. Appendix D2; Studie marktrijpheid warmtepompsystemen. Projectenlijst. Bijlage D2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ravelli, R.; Bosselaar, L.; Van der Kooij, D.; Molenaar, R. [Techniplan Adviseurs, Rotterdam (Netherlands); Van Aarssen, M.M.; De Zwart, B. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Dingenouts, M.W.L.; Schorel, J.S. [New-Energy-Works, Utrecht (Netherlands)

  2005-04-15

  An overview is given of the market for heat pumps in utility buildings in the Netherlands. The results of the study provide information based on which the energy performance coefficient (EPC) for new buildings in 2007 can be determined. In this appendix an overview is given of heat pump projects specifying 332 projects in the Netherlands. [Dutch] Deze studie rapporteert over de toetsing van de marktrijpheid van warmtepompen in de utiliteitsbouw. De resultaten leveren de informatie die nodig is om te beslissen over de mogelijkheden voor eventuele aanscherping van de energieprestatie-eisen voor nieuwe utiliteitsgebouwen in 2007. Onderzocht is de ontwikkeling van de marktinfrastructuur voor warmtepompen, het technisch functioneren in de praktijk, eventuele belemmeringen vanuit de wet en regelgeving en het stadium van marktintroductie van de warmtepompen. Daarnaast zijn concrete kentallen verzameld die nodig zijn voor berekeningen welke aanscherping van de EPC mogelijk is. In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van warmtepompprojecten in Nederland (332)

 1. Vision on energy transition pathways in horticulture; Visievorming rond energietransitiepaden in de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buurma, J.S.; Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2011-02-15

  While collecting technical data for the 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw' (Energy monitor of the Dutch greenhouse horticulture) the Dutch research institute LEI also asked the informants about their interests, visions and ambitions with regard to the transition pathways of the program 'Kas als Energiebron' (greenhouse as a source of energy). This document shows the motives of the interviewed parties, which collaboration and/or knowledge they seek and which barriers they encounter on the transition pathways [Dutch] Gelijktijdig met het verzamelen van technische gegevens voor de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw heeft het LEI de informanten gevraagd naar hun belangen, visies, wensen en ambities rond de transitiepaden van het programma Kas als Energiebron. De nota laat zien wat de drijfveren van de geinterviewde partijen zijn, welke medewerking en/of kennis zij zoeken en welke belemmeringen zij tegenkomen bij de onderscheiden transitiepaden.

 2. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platychthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2004-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 3. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 4. Onderzoek aan spiering als oorzaak van het voorkomen van groepsgewijs vissende meeuwen in de Waddenzee, met systematische en populatie-dynamische gegevens over de spiering

  NARCIS (Netherlands)

  Krijgsman, J.A.

  1971-01-01

  From 1-8-70 till 31-3-71 research was done on the cause of the phenomenon of fishing seagulls taking place in the Wadden Sea and on the systematic and population-dynamic aspects of the smelt from the Wadden Sea and the Ysel Lake. The phenomenon of fishing in groups of the black-headed gull, turned

 5. De verkeersonveiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsers binnen de bebouwde kom in cijfers. Een statische beschrijving van de landelijke gegevens betreffende verkeersongevallen en verkeersslachtoffers.

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A.

  1978-01-01

  A statistical description is given of Dutch national data of traffic accidents and traffic victims. The purpose of the study was to review the magnitude and development of the traffic unsafety of pedestrians, cyclists and moped riders.

 6. Photon and electron dosimetry at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reich, H.

  1983-12-01

  The PTB is charged by the government to prepare the legal control for dosimeters used in radiotherapy and radiation protection by setting up requirements for type approvals and by developing the technical prerequisites for performing type tests. Based on international recommendations, the change of units had to be connected with a change of quantities. The exposure had to be changed either to kerma or to absorbed dose or to dose equivalent. (DG)

 7. Annual report on research and development 1980 of the Institut fuer Technische Physik

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-06-01

  Progress of the following working areas of the institute is reported: magnets for fusion technology (TESPE experiment, the Large Coil Task (LCT)); components and technology (development of high field superconductors (Nb 3 Sn, Nb 3 Al)), cooling techniques (HELITEX experiment); system studies on fusion reactor components; magnets for research and technology; basic research related to superconductivity; cryo-energy technology; the cryogenic engineering infrastructure of the institute. (GSCH)

 8. Germany: Overview of activities on Neutron Imaging (NI) and Cultural Heritage (CH) studies - Technische Universitaet Muenchen

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schillinger, Burkhard

  2012-01-01

  The ANTARES facility for neutron imaging is currently completely refurbished and will restart operation in summer 2012. ANTARES will again provide the combination of highest flux and highest resolution worldwide in neutron imaging. Additional methods include energy-dependent measurements (Bragg edges) for the identification of different elements and phases as well as (soon) phase gratings for linear phase contrast. With the collaboration partners The University of Queens (Canada), The Archäologisches Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen, Germany, and Archäologische Staatssammlung of Bavaria, Germany, research at ANTARES will focus on the examination of organic materials in combination with metal artefacts

 9. Results of research and development work in 1982 of the Institut fuer Technische Physik

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-02-01

  The works in the Institute for Technical Physics (ITP) concentrated in 1982 upon the application of high current superconductivity in the fields of energy engineering and fusion. Moreover, the magnet technology for use in other fields of research and technology is advanced. Fundamental investigations on cryogenics and superconductors as well as studies go along with the technical research program. The magnetic fields of stationary and quasi-stationary fusion reactors with magnetic confinement have to be produced by superconductivity. The aim of the magnet developments in the KfK is therefore to make available the technology of superconductivity for large-scale experiments in plasma physics and the later fusion reactors, which is performed in co-operation with industry as part of the European fusion program. (orig./GG) [de

 10. Technical safety ingas supply - prevention of manipulations; Technische Sicherheit in der Gasversorgung - Manipulationsabwehr

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guther, F. [Ingenieurbuero Guther, Hausham (Germany)

  2000-07-01

  Most accidents in gas supply are gas explosions wilfully caused for the purpose of suicide, killing, stealing gas, or causing damage to property. The gas industry attempts to minimize these manipulations by means of practicable technical, organisational and communicative measures. [German] Die vorsaetzliche Herbeifuehrung von Gasexplosionen mit der Absicht der Selbsttoetung, der Toetung Dritter, des Gasdiebstahls oder der Sachbeschaedigung stellt die schwerwiegendste Unfallursache in der oeffentlichen Gasversorgung dar. Dem Gasfach kommt damit noch staerker als bisher die Aufgabenstellung zu, mit praktikablen technischen und eventuell organisatorischen wie auch kommunikativen Moeglichkeiten diese Manipulationsfaelle auf ein Mindestmass zu reduzieren. (orig.)

 11. Über die Gefügeausbildung technischer Magnesiumlegierungen in industriellen Gießprozessen

  OpenAIRE

  Klaus, Gerald

  2011-01-01

  The demand for lightweight constructions and light weight materials is probably as old as the transportation of people and goods. The aspiration in gaining even better light weight materials with increased mechanical properties is an old, but still actual topic. At this point magnesium alloys can be applied to fullfill this demand. Actually available commercial alloys have to be improved regarding their mechanical properties, especially for increased temperatures. This work aims to gain a bet...

 12. Technical measurement of pressure and force; 2. new rev. and enl. ed.; Technische Druck- und Kraftmessung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bonfig, K.W. [Siegen Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Inst. fuer Messtechnik; Bill, B. [Kistler Instrumente AG, Winterhthur (Switzerland); Haase, H.J. [Siemens AG, Karlsruhe (Germany); Kloucek, F.; Martini, K.H. [Kistler Instrumente AG, Winterhthur (Switzerland); Mueller, R. [Schenck (C.) AG, Darmstadt (Germany); Paetow, J. [Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt (Germany)

  1995-12-31

  The methods used in the field of technical measurement of pressure and force which employ an electric, pressure-proportional output signal have been increasingly applied over the last years. Methods with inductive and capacitative transducers or wire strain gauge transducers have been continuously further developed and perfected. Transducers which use piezoelectrical or piezoresistive methods are also widely applied. This book describes a large number of typical applications and solutions to problems in the fields of research, development, manufacturing and project development. (orig./GL). 135 figs, 3 tabs., 126 refs. [Deutsch] Auf dem Gebiet der technischen Druck- und Kraftmessung haben die Verfahren, bei denen ein elektrisches, druckproportionales Ausgangssignal abgegeben wird, in den letzten Jahren eine staendig zunehmende Anwendung gefunden. So sind die Verfahren mit induktiven und kapazitiven Aufnehmern ebenso wie die mit Dehnungsmessstreifen-Aufnehmern staendig weiterentwickelt und vervollkommnet worden. Daneben haben auch die Messwertaufnehmer, die nach dem piezoelektrischen oder dem piezoresistiven Verfahren arbeiten, starke Verbreitung gefunden. Ausserdem werden Ausfuehrungen fuer spezielle industrielle Einsatzfaelle dargestellt. Besonderes Gewicht wird bei den einzelnen Beitraegen auf die Darstellung von typischen Anwendungsbeispielen und Problemloesungen in Forschung, Entwicklung, Fertigung und Projektierung gelegt. (orig./GL)

 13. Prenzlau geothermal heat exchanger - technical concept and performance; Erdwaermetiefensonde Prenzlau - technisches Konzept und Betriebserfahrungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, D [KEMA-IEV GmbH, Dresden (Germany); Brossmann, E; Wetzel, H [VEAG Berlin (Germany)

  1997-12-01

  The geothermal heat exchanger transfers heat geothermal heat through the metal wall of the outer pipe to the circulating water. The clean water heats up on its way down and is then pumped up again through the insulated inner riser pipe. The heated water is used for district heating. Drilling started on 26 March 1994, and the system was commissioned on 10 November 1994. Today, it supplies heat and warm water to about 1100 apartments. During its first year of operation the Prenzlau geothermal heat exchanger, which is 2800 m deep, covered more than 20 % of the heat demand of the Prenzlau-West district heating grid. The seasonal performance factor in continuous operation of the 500 kW system is between 8 and 12 % of the weather-dependent peak load, with hourly peaks of more than 700 kW. (orig./AKF) [Deutsch] Die Erdwaermetiefensonde nutzt die Waermeuebertragung vom warmen Erdreich durch die Metallwand des Aussenrohrs zum darin zirkulierenden Wasser. Das eingeleitete saubere Wasser erwaermt sich an der aeusseren Rohrwandung auf dem Weg nach unten und wird dann im inneren waermeisolierten Steigrohr an die Oberflaeche befoerdert. Das erwaermte Waser wird in Prenzlau ueber eine Waermepumpe zu Fernwaermezwecken benutzt. Am 26.3.1994 begannen die Bohrarbeiten, und am 10.11.1994 ging die gesamte Anlage in Betrieb, die heute ca. 1100 Wohnungen mit Waerme und Warmwasser versorgt. Die Erdwaermetiefensonde Prenzlau mit einer Tiefe von 2800 m deckte in den ersten beiden Betriebsjahren ueber 20 % des Waermebedarfs des Fernwaermenetzes Prenzlau-West. Die Jahresdauerleistung der Erdwaermetiefensonde mit 500 kW liegt bei 8-12 % der witterungsbedingten Jahreshoechstlast. Die Sonde gestattet Spitzenleistungen im Stundenbereich von mehr als 700 kW. (orig./AKF)

 14. A safer road environment for cyclists. Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD.

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, P.

  2013-01-01

  This thesis focuses on the question of how the road environment (road design and network characteristics) affects road safety for cyclists through effects on risk and exposure to risk. In this thesis, the term ‘road design’ is used to denote the location level (e.g. intersection design) while the

 15. Technical bio-oils. Fundamentals - products - framework conditions; Technische Biooele. Grundlagen - Produkte - Rahmenbedingungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-03-27

  The Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (Guelzow-Pruezen, Federal Republic of Germany) and the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (Bonn, Federal Republic of Germany) report on technical bio-oils. The contribution under consideration consists of the following chapters: Fundamentals, technical properties, applications, environmental aspects, legal framework conditions, funding measures; market of biological lubricants, economic operation with biological lubricants.

 16. Absolute Measurement of Radioactive Materials at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weiss, H. M.

  1960-01-01

  A short report is given about the routine methods of standardization of radionuclides. The measurements are done by 4 π β proportional counters, 4 π β-γ coincidence counting and for secondary standardization of γ emitters by 4 π γ ionization chamber. The equipments used and the procedures of source preparation are described. (author) [fr

 17. District heating service connections. Technical recommendations. 4. ed. Hausanschluesse an Fernwaermenetze. Technische Richtlinien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1986-01-01

  The fourth edition of the 'Technical regulations - district heating service connections' constitutes a completely revised version answering to the considerable developments and changes the house service sector experienced between 1975 and 1985. Analyses and practical experiences have proved to show that precision thermostats which, depending on the mode of lines and layout of the service system allow to spare central temperature control systems, still have a decisive influence on the design of district heating service stations. The revised chapter on steam line service connections focuses on problems concerning the metering of condensates and the connection of secondary water heating networks to steam lines. The reader finds an updated selection of diagrams as well as a revised appendix listing the AGFW codes of practice and recommendations, relevant DIN standards and relevant VDE/VDI recommendations.

 18. Thermodynamics. An introduction into its bases and technical applications. 14. ed.; Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baehr, Hans Dieter [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Thermodynamik; Kabelac, Stephan [Helmut-Schmidt-Univ., Univ. der Bundeswehr Hamburg (Germany). Inst. fuer Thermodynamik

  2009-07-01

  The actualized 14th edition covers now a further chapter on energy conversion: the structure of energy demand in Germany is discussed and patterns of energy conversion highlighted. Furtheron practical application on combustion processes, thermal power plants, carbon dioxide and power generation, heating systems and refrigerating machinery are completed. The concepts of exergy and energy are introduced by postulates instead of being constructed on the basis of certain theorems; this is to give the students easier access to the fundamental balance equations which are the basic elements in the quantitative statements of the two basic laws of thermodynamics and are indispensable for their application. The balance equations are expressed in as general a form as possible taking account also of transient processes of open systems and of the special case of steady flow processes. (orig./GL) [German] die aktualisierte 14. Auflage des bewaehrten Lehrbuchs der Technischen Thermodynamik wurde das Kapitel ueber Waermekraftanlagen gruendlich bearbeitet und durch einen Abschnitt zur Energiewandlung ergaenzt: Die Energiebedarfsstruktur von Deutschland wird erlaeutert, und die moeglichen Energiewandlungspfade werden diskutiert. Schwerpunkt des Buches ist die ausfuehrliche und auch dem Anfaenger verstaendliche Darstellung der Grundlagen der Thermodynamik mit der sorgfaeltigen Einfuehrung der thermodynamischen Begriffe und den fundamentalen Bilanzgleichungen fuer Energie, Entropie und Exergie. Die thermodynamischen Eigenschaften reiner Fluide und fluider Gemische werden eingehend erlaeutert. Darauf aufbauend wird die Thermodynamik der Gemische und der chemischen Reaktionen entwickelt. Auch die thermodynamischen Aspekte wichtiger energie- und verfahrenstechnischer Anwendungen werden praxisnah behandelt: - Stroemungs- und Arbeitsprozesse, - thermische Stofftrennverfahren, - Verbrennungsprozesse und Verbrennungskraftanlagen, - thermische Kraftwerke, - CO2-Emissionen der Stromerzeugung, - Heizsysteme und Kaelteanlagen. (orig.)

 19. Technical Scientific Attaches and domotics. A special issue; Technisch Wetenschappelijk Attaches en domotica. Special

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kleinenberg, R.A. [Ministerie van Economische Zaken, The Hague (Netherlands); Uythof, B.H. [Invenit, Domotica Platform Nederland, Amsterdam (Netherlands); Benedetti, D [Ufficio Tecnico-Scientifico, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, Rome (Italy); Van Wijngaarden, W.L. [Buero fuer Wissenschaft und Technologie, Kgl. Niederlaendische Botschaft, Bonn (Germany); Leniger, H.D.F. [Bureau du Conseiller Scientifique et Technique, Ambassade des Pays-Bas, Paris (France); Kieboom, J.P. [Office for Science and Technology, Royal Netherlands Embassy, Singapore (Singapore); Van Kooij, E.H. [Netherlands Office for Science and Technology, Royal Netherlands Embassy, Tokyo (Japan); Schuurmans, H.J.A. [Netherlands Office for Science and Technology, San Mateo, CA (United States)

  2000-04-01

  In this Dutch magazine Dutch businesses and institutes are informed about technological developments in industrialized countries (USA, Canada, Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, Germany, France and Italy). In this special issue attaches in the different countries present information on developments and trends with respect to domotics, building automation, home networks, etc.

 20. Physical and technical aspects of cryomedicine. Physikalische und technische Aspekte der Kryomedizin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spoerl, E. (Medizinische Akademie, Dresden (Germany)); Krantz, H. (Medizinische Akademie, Dresden (Germany))

  1993-01-01

  Some of the functional principles of cryomedical device engineering, the special features of heat transmission at the tissue surface and a model for calculating treatment parameters are presented for a discussion of focal cold application dosed according to indication. The elaboration of the physico-technical basics of cryotherapy has contributed to the development of this originally empirically oriented method to a safe and widely accepted therapeutic procedure. (orig.)

 1. Integral risk assessment. Technical, ethical and social aspects. Ganzheitliche Risikobetrachtungen. Technische, ethische und soziale Aspekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chakraborty, S; Yadigaroglu, G [eds.

  1991-01-01

  The series of lectures which forms the basis of this book and took place in the winter of 1989/90 at the ETH in Zuerich were held for the purpose of discussing the stage of development of our system of ethics in view of the extremely fast pace of technological progress and the risks which accompany it. Legal, psychological and political aspects of the problem were examined, but the emphasis was placed on ethical aspects. The effects which are examined in conventional risk analyses can be considered as a part of the ethical and social aspects involved, and in turn, the consideration of ethical and social aspects can be viewed as an extension of the conventional form of risk analysis. In any case, among risk experts, the significance of ethical and social factors is uncontested, especially as regards activities which can have far-reaching repurcussions. Some objective difficulties interfere with this goal, however: - No generally acknowledged set of ethical values exists. - Cultural influences and personal motives can interfere. - Normally a risk assessment is carried out in reference to individual facilities and within a small, clearly defined framework. Under certain circumstances, generalizations which are made for complete technological systems can lead to completely different conclusions. One contribution deals with integral views of the risks of atomic energy from an ethical and social perspective. (orig.).

 2. Biochar. Production and technical fields of application; Biokohle. Erzeugung und technische Einsatzmoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Quicker, Peter; Schulten, Marc [RWTH Aachen (Germany). Lehr- und Forschungsgebiet Technologie der Energierohstoffe TEER

  2012-09-15

  Although it is a familiar subject, biochar is highly topical. The reasons are climate protection measures and the security of resources. Both the energy-intensive primary industries, such as steel, cement- and lime plants, as well as the operators of fossil-fueled power plants, particularly coal-fired power stations, have a fundamental and economically motivated interest in climate-neutral and competitively priced energy resources. For economical causes and in relevance to the climate, the focus of biochar production should be on the use of biogenic waste material. In principle, two different methods are applied to produce biochar. One is through pyrolysis, meaning heating and devolatilization of the material under the exclusion of air, and the other one is through hydrothermal treatment of biomasses in aqueous phase under high pressure and elevated temperatures. Basically, biochar with high carbon content and a low amount of volatile matter is suitable for almost every industrial process, in which coal or coke are used as reducing agents, e.g. metallurgical processes, such as iron and steel production. In order to use biochar as a fuel, a lower level of quality is sufficient. In this case, the main aim of the thermal treatment is to increase the energy density of biomass.

 3. Begetting machinery II – Evolutionärer Algorithmus und technische Evolution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rothenhäusler, Andie

  2011-10-01

  Full Text Available In the 1970s and 1980s two new approaches to an evolutionary explanation of technology emerged: While a new generation of sociobiologists increasingly started to view animal and human artifacts as an ,extended phenotype’ of humankind historians and sociologists of technology found in an evolutionary genesis of technology a third way between technological determinism and a social construction of technology. This evolution of technology seemed able to explain multi-causal coherences in the genesis of technology applicably by using allegedly simple rules.

 4. KWL Lingen nuclear plant. Technical annual report 2016; KWL Kernkraftwerk Lingen. Technischer Jahresbericht 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-07-01

  The technical annual report 2016 for KWL (Lingen nuclear plant) covers the following sections: dismantling project management and operation, monitoring and clearance; waste management, technical qualification, security and safety, central tasks; licensing and supervision procedures, operational data, radiation monitoring, radioactive materials, in-service inspections.

 5. Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht) : Onderzoek naar effecten van stopzetting grondwaterontrekking DSM Delft - Technisch rapport

  NARCIS (Netherlands)

  Buma, J.; Van Gessel, S.; Goes, B.; De Lange, G.; Van Meerten, H.; Van Oostrom, N.; Oude Essink, G.; Weiland, F.S.; Veldkamp, H.; Vergroesen, T.; Verkaik, J.; Gehrels, H.; Roelofsen, F.; Goorden, N.

  2008-01-01

  Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in

 6. Kijken is grijpen : zelfbedieningswinkels, technische dynamiek en boodschappen doen in Nederland na 1945

  NARCIS (Netherlands)

  Sluijter, B.

  2007-01-01

  The history of food self-service shops in the Netherlands has only recently been linked explicitly to the field of history of technology. The main question posed in this research is how food self-service shops arose in the Netherlands, how they developed and what explanations could be given for

 7. Vorming en aanpassingsvermogen van intersectorale technologisch georiënteerde onderzoeksconsortia : Analyse technische kokerview

  NARCIS (Netherlands)

  Cuijpers, Y.; Lokhorst, C.; Bos, A.P.

  2008-01-01

  ASG werkt samen met een breed scala aan partijen aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe generaties draadloze sensornetwerken. In de consortia LOFAR en WASP werken bedrijven, instituten en universiteiten samen in de toepassingsgebieden landbouw, ouderenzorg, automobielindustrie, astronomie en

 8. Communication of technical building systems. Interfaces, protocols and solutions; Kommunikation technischer Gebaeudesysteme. Schnittstellen, Protokolle und Loesungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kranz, H.R. [Siemens AG, Karlsruhe (Germany)

  1995-12-31

  In chapter 18 of the anthology about building control the communication between and with technical building systems is described. After the basics have been explained in the previous chapter interfaces, protocols and solutions are presented in this part. The following aspects are discussed: homogeneous and heterogeneous building automation systems, communication in the field of building automation, demands and characteristic numbers, open communication between heterogeneous systems, announcement and award procedures, protocol selection, FND - firm neutral data transmission system, PROFIBUS, ISP (InterOperable Systems Project) and Fieldbus Foundation with ``profile``; EIB (European Installation Bus), the standard bus for building system technology, BACNet (Building Automation Control Network) and EcheLON, open systems for building automation. (BWI) [Deutsch] Kapitel 18 des Sammelbandes ueber Building Control geht auf das Thema der Kommunikation zwischen und mit technischen Gebaeudesystemen ein. Nachdem im vorherigen Kapitel die Grundlagen besprochen wurden, wird im vorliegenden Teil auf Schnittstellen, Protokolle und Loesungen eingegangen. In diesem Zusammenhang werden folgenden Themenbereiche angesprochen: Homogene und heterogene GA-Systeme; Kommunikation in der Gebaeudeautomation; Anforderungen und Kennwert; offene Kommunikation heterogener Systeme; Ausschreibungs- und Vergabeprozeduren; Protokollauswahl; FND, das firmenneutrale Datenuebertragungsprotokoll; PROFIBUS, ISP und Fieldbus Foundation mit `Profil`; EIB, der Standardbus fuer die Gebaeudesystemtechnik; BACNet und EcheLON; Offene Systeme fuer die Gebaeudeautomation. (BWI)

 9. Right, laws, regulations and technical building systems; Recht, Gesetze, Verordnungen und Technische Gebaeudesysteme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kranz, H.R. [Siemens AG, Karlsruhe (Germany)

  1995-12-31

  Chapter 23 of the anthology about building control gives an overview of the laws and regulations in the field of technical building systems. The following fields are discussed: license regulations in the field of building trade, communication law, environmental responsibility law, building right, European directives, laws and regulations of the Federal Government and the Laender. (BWI) [Deutsch] Kapitel 23 des Sammelbandes ueber Building Control gibt einen Ueberblick ueber Recht, Gesetze und Verordnungen im Bereich der Technischen Gebaeudesysteme. In diesem Zusammenhang kommen folgende Bereiche in Frage: Lizenzrecht im Bauwesen; Fernmelderecht; Umwelthaftungsgesetz; Baurecht; Europaeische Richtlinien; Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Laender. (BWI)

 10. Building control. Technical building systems: Automation and management; Building Control. Technische Gebaeudesysteme: Automation und Bewirtschaftung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kranz, H.R.; Baenninger, M.; Bieler, P.; Brettschneider, J.P.; Damnig, A.; Fassbender, H.W.; Friedrichs, K.; Gauchel, J.; Hegewald, B.; Kaelin, W.; Lezius, A.; Markert, H.; Oehler, A.; Otto, J.; Puettmer, M. Jr.; Rohrbacher, H.; Schuerdt, K.; Vogt, D.; Wittling, J.

  1995-12-31

  Cost-optimised management and maintenance of buildings can no longer be carried out without electronic data processing. The present anthology gives a comprehensive overview of the planning and operation of building automation systems. The following topics are discussed: ecological cooling and facade concepts, facility management, jeopardy alarm technology, building automation, communication technology, open communication and networks, building system technology, norms and directives, building right and law. A special abstract has been prepared for each of the 23 chapters. (BWI). 260 figs., 161 refs. [Deutsch] Kostenoptimiertes Management, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebaeuden sind ohne EDV nicht mehr denkbar. Das vorliegende Buch gibt einen umfassenden Ueberblick ueber Planung und Betrieb von Gebaeudeautomationssystemen. Es wird dabei auf folgende Themenkomplexe eingegangen: Oekologische Kuehl- und Fassadenkonzepte; Facility Management, Gefahrenmeldetechnik, Gebaeudeautomation; Kommunikationstechnik, offenen Kommunikation und Netzwerke; Gebaeudesystemtechnik und Installationsbus; Energiemanagement; Betreibererfahrungen; Normen und Richtlinien; Baurecht und Gesetz. Fuer alle 23 Einzelkapitel wurde eine gesonderte inhaltliche Erschliessung durchgefuehrt. (BWI)

 11. Productie- en handelsdata voor fytosanitair beleid : inventarisatie ten behoeve van risicomanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.; Hennen, W.H.G.J.; Galen, van M.A.

  2008-01-01

  Ter onderbouwing van fytosanitair risicomanagement zijn betrouwbare gegevens noodzakelijk. In dit onderzoek is aangegeven welke gegevens gewenst zijn in relatie tot bepaalde vragen met fytosanitaire achtergrond, waar deze gegevens te vinden zijn en aan welke eisen de gegevens voldoen. In grote

 12. Procedures for Computing Transonic Flows for Control of Adaptive Wind Tunnels. Ph.D. Thesis - Technische Univ., Berlin, Mar. 1986

  Science.gov (United States)

  Rebstock, Rainer

  1987-01-01

  Numerical methods are developed for control of three dimensional adaptive test sections. The physical properties of the design problem occurring in the external field computation are analyzed, and a design procedure suited for solution of the problem is worked out. To do this, the desired wall shape is determined by stepwise modification of an initial contour. The necessary changes in geometry are determined with the aid of a panel procedure, or, with incident flow near the sonic range, with a transonic small perturbation (TSP) procedure. The designed wall shape, together with the wall deflections set during the tunnel run, are the input to a newly derived one-step formula which immediately yields the adapted wall contour. This is particularly important since the classical iterative adaptation scheme is shown to converge poorly for 3D flows. Experimental results obtained in the adaptive test section with eight flexible walls are presented to demonstrate the potential of the procedure. Finally, a method is described to minimize wall interference in 3D flows by adapting only the top and bottom wind tunnel walls.

 13. Influence of waste managemental and technical planning parameters on plant costs; Einfluss abfallwirtschaftlicher und technischer Plannungsgroessen auf die Anlagenkosten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckmann, R. [Inst. fuer Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik e.V., Oberhausen (Germany)

  1998-09-01

  The probable future costs of thermal waste treatment depend on a great number of influencing factors. One of the essential aims of the present contribution is to elaborate and present the sensitivity of costs to various parameters. [Deutsch] Die zukuenftig zu erwartenden Kosten der thermischen Abfallbehandlung haengen von einer Vielzahl von Einflussgroessen ab. Im Rahmen des Beitrags besteht daher ein wesentliches Ziel darin, die Sensitivitaet der Kosten hinsichtlich verschiedenster Parameter herauszuarbeiten und darzustellen. (orig./SR)

 14. Reactivation of a small hydropower plant in Aathal-Seegraeben; Aathal-Seegraeben (ZH) - Reaktivierung KW Unteraathal - Bauprojekt - Technischer Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eichenberger, P.; Scherrer, I.

  2008-10-15

  This technical report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) reports on a project for the reactivation of a small hydropower installation originally built in 1915 in an old spinning mill in Aathal-Seegraeben, Switzerland. The report reviews the existing installations, including weir, headwater channel, machine house and tailwater channel as well as the existing electrical installations. The reactivation project is presented and the work involved is discussed. The economic viability of the project is looked at and contributions from the Swiss cost-covering remuneration scheme for power from renewable sources of energy are noted. Environmental aspects are reviewed and the preservation of the historical buildings is discussed. The report is completed with a selection of attachments concerning the project.

 15. Report of Research at Technische Universitaet Darmstadt on Ultrahard Materials in the B-C-N-Si System

  Science.gov (United States)

  2015-06-01

  Thin Solid Films. 1999;354(1– 2):148. 171. Horvath -Bordon E, Riedel R, McMillan PF, Kroll P, Miehe G , van Aken PA, Zerr A, Hoppe P, Shebanova O...that B is significantly more stable than A. .................................41 Fig. 2.11 g -C3N4: s-triazine-based chemical structure and TEM image of...sulfate as the catalyst (SigmaUltra, ≥99.0%, Sigma-Aldrich, Germany; 32.90 Euros for 100 g ) as shown in Scheme 1. 1 2 3 Scheme 1 The

 16. Technical mathematics for plumbers and gas-fitters. Formulas and tables; Technische Mathematik fuer Gas- und Wasserinstallateure. Formeln und Tabellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beck, H.G.; Pfau, A.; Trudwig, R.

  1996-12-31

  The book contains formulas, tables and diagrams on the following subjects: General fundamentals, materials data, pipeline laying and assembly techniques, freshwater supply, electrical installations, hot water supply, waste water technology, sanitary systems, gas technology. There are no further explanations and no calculation examples, which makes the book an appropriate tool for examinations. (HW) [Deutsch] In dem vorliegenden Buch sind Formeln, Tabellen und Diagramme zu folgenden Themen zusammengestellt: Allgemeines, Werkstoffkenngroessen, Rohrleitungs- und Montagetechnik, Trinkwasserversorgung, Elektrotechnik, Warmwasserversorgung, Abwassertechnik, sanitaere Einrichtungen, Gastechnik. Es enthaelt keine weiterfuehrenden Erlaeuterungen und keine Beispiele, so dass es in Pruefungsarbeiten eingesetzt werden kann. (HW)

 17. Technical safety management district heating; Technisches Sicherheitsmanagement (TSM) Fernwaerme. Ueberpruefung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der technischen Sicherheit von FVU

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunn, H. von [Vereinigung Deutscher Elektrizitaetswerke e.V. (VDEW), Frankfurt am Main (Germany); Herbst, A. [DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH (Germany); Hoffer, A. [EVH GmbH, Halle (Germany); Meigen, M. [Stadtwerke Leipzig (Germany); Siedler, W. [Stadtwerke Hannover AG (Germany)

  2003-08-01

  Anyone creating sources of danger in a public place must take proper precautions to prevent a hazard from actually arising. Work such as the construction or renovation of generating plants, pipe networks or district heat substations, the operation of heating installations and plants and the use of heating water and steam as media for the supply or district heating are potential sources of danger which may lead to accidents. The utility is liable for material damage and bodily harm. The only possible way of precluding liability is to prove that it has taken all possible measures for precluding risk at the outset within the organization itself, to the greatest possible extent. Not only must administration and line management be properly structured for this purpose, but administrative efficiency must also be demonstrated by a working system of delegation of tasks and responsibilities and the optimum organisation of processes and interfaces. (orig.) [German] Im AGFW-Arbeitsblatt FW 1000 'Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation des technischen Bereichs von Fernwaermeversorgungsunternehmen' werden organisatorische, personelle sowie sicherheits- und betriebstechnische Mindestanforderungen fuer die Planung den Bau und den Betrieb von Nah- und Fernwaermeversorgungsanlagen beschrieben. Zur Bestaetigung der Anforderungserfuellung ist entweder eine Selbsteinschaetzung durch das Unternehmen oder die Ueberpruefung durch die AGFW vorgesehen. Hierfuer wurde ein Zertifizierungsverfahren entwickelt, das ab sofort von der gesamten Branche genutzt werden kann. (orig.)

 18. The Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB (physical-technical Federal institution) - research institute and highest technical authority

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klages, H.

  1976-01-01

  The PTB Braunschweig and Berlin is a Federal institution for the natural sciences and engineering and the highest technical authority for measurements. It is subject to the directions of the Federal Ministry for Economic Affairs. Its main tasks are representation, maintenance and development of physical units and, in connection with this, research, examinations, and granting permissions for calibration measuring equipment, as well as examinations of building types and permissions. The types of measuring equipment are represented. Many examinations are carried out on a voluntary basis. The advisory activities and the PTB's publications are also reported on. An organizational plan informs of the structure of the PTB. (orig.) [de

 19. Review of results of research and development work carried out by the Institut fuer Technische Physik in 1983

  International Nuclear Information System (INIS)

  1984-02-01

  At the Institute for Technical Physics (ITP), the emphasis of the studies lies with the application of full-load superconductivity, the main tasks being part of the nuclear fusion project. Additionally, magnet technology for applications in other fields of research and development is advanced. The technical research programme goes together with fundamental research in the fields of cryogenics and superconductors as well as with related studies. (orig./RW) [de

 20. Comparative calculations and parametric studies using HELIOS and TRITON. Technical report; Vergleichsrechnungen und Parameterstudien mit HELIOS und TRITON. Technischer Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sommer, Fabian

  2017-05-15

  In the frame of the project ''evaluation and feasibility of a validation for computational codes for criticality and burnout calculations for the use in systems with boiling water reactor fuel'' the burnout code HELIOS for the calculation of inventories was used which allows due to the fast routines Monte-Carlo based sensitivity and uncertainty analyses. The calculated neutron multiplication factor for the HELIOS based calculations were compared with TRITON results.

 1. 2010 ANNUAL MEETING ON NUCLEAR TECHNOLOGY. Pt. 3. Section reports; JAHRESTAGUNG KERNTECHNIK 2010. T. 3. Sektionsberichte Technische Sitzungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnold, Uwe; Baumann, Erik [AREVA NP GmbH, Erlangen (Germany); Fischer, Ulrich; Bohnstedt, Angelika [Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen (Germany); Gehring, Michael [Babcock Noell GmbH, Wuerzburg (Germany); Roedig, Manfred [Forschungszentrum Juelich GmbH (Germany); Willschuetz, Hans-Georg [E.ON Kernkraft GmbH, Hannover (Germany); Goers, Stefan [TUEV NORD SysTec GMbH und Co. KG, Hamburg (Germany); Schoenfelder, Christian [AREVA NP GmbH, Offenbach (Germany)

  2010-12-15

  Summary report on these 6 - out of 12 - Sessions of the Annual Conference on Nuclear Technology held in Berlin on May 3 to 6, 2010: - Decommissioning of Nuclear Installations (Session 7), - Fusion Technology (Session 8), - Energy Industry and Economics (Session 10), - Radiation Protection (Session 11), - New Build and Innovations (Session 12), and - Education, Expert Knowledge, Know-how-Transfer (Session 13). The other Sessions: - Reactor Physics and Methods of Calculation (Session 1), - Thermodynamics and Fluid Dynamics (Session 2), - Safety of Nuclear Installations - Methods, Analysis, Results (Session 3), - Front End and Back End of the Fuel Cycle, Radioactive Waste, Storage (Session 4), - Front End of the Fuel Cycle, Fuel Elements and Core Components (Session 5), - Operation of Nuclear Installations (Session 6) have been covered in atw issues 10 and 11 (2010). (orig.)

 2. Ecobalances of technical options for the supply and utilization of bioenergy; Oekobilanzen technischer Optionen zur Bioenergiebereitstellung und -nutzung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dunkelberg, Elisa; Aretz, Astrid

  2013-05-15

  In Germany bioenergy production and consumption are promoted and encouraged by means of the Renewable Energy Law, which has as its objectives transforming the energy system and preventing climate change. In recent years several forms of bioenergy have been criticized as leading to ecological and socioeconomic risks. This study presents life cycle assessments (LCA) for existing bioenergy processes. The LCAs were conducted as a part of the Project ''Renewable Energy Regions: Socio-Ecology of Self-Sufficiency''; the objective was to assess the ecological impact of the selected bioenergy processes in order to calculate the overall ecological impact of existing bioenergy plants. The results prove that the usage of agricultural biomass such as corn and wheat for biogas production leads to negative ecological impacts such as eutrophication and acidification. If greenhouse gas emissions from land-use change are included, the net effect in comparison to the usage of fossil energies will only be small or even negative; however, when residues such as manure or materials from landscape management are used as substrates for biogas production they lead to several positive ecological impacts. Residual forest wood or wood from short-rotation coppices used in co-generation show the highest greenhouse gas reduction potential among the investigated processes. It must, however, be assumed that the potential of residual forest wood in Germany is already largely being tapped. Regions that have made bioenergy a priority thus should limit the usage of agricultural biomass for energy production to specific crops such as short-rotation coppices and floral and herbaceous perennials. Additionally, future challenges will require strategies to improve cascade utilization and gathering and efficient usage of residues.

 3. Solarthermische Kraftwerksentwicklung (STKE) - development of solar thermal power plants. Technical aspects. Final report; Solarthermische Kraftwerksentwicklung (STKE). Technischer Teil. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pitz-Paal, R.

  2000-01-01

  This project started on 1 January 1996 with DM 3.7 million funds from the BMFT. Originally scheduled for three years, it was extended by a further 11 months for various reasons. Its intention was to reduce the cost of future solar thermal power plants. Particular emphasis was given to the parabolic trough technology asit is closest to commercialisation. Three strategies were involved: 1. Further development and qualification of components for the parabolic trough collector (WG PAREX); 2. Development of instruments for measuring radiation flux distribution in parabolic trough collectors (WG PARMESAN); 3. Development, verification and application of software tools for analysing the complex dynamic response of solar thermal power plants (WG SISTA). [German] Das hier dargestellte Projekt begann am 1.1.1996 und wurde vom Bundesministerium fuer Forschung und Technologie (BMFT) mit etwa 3,7 Mio. DM gefoerdert. Es hatte eine geplante Laufzeit von drei Jahren, wurde aber aufgrund von unterschiedlichen Verzoegerungen (Mitarbeiterwechsel, Defekte an Versuchsanlagen) kostenneutral um 11 Monate verlaengert. Gesamtziel des Projekts war es, zur Kostensenkung bei zukuenftigen solarthermischen Kraftwerken beizutragen. Dabei stand insbesondere die Parabolrinnentechnik im Vordergrund, da sie im Vergleich zu anderen solarthermischen Technologien einer weiteren kommerziellen Vermarktung derzeit am naechsten steht. Es wurden drei Schwerpunkte verfolgt: 1. Die Weiterentwicklung und Qualifizierung von Komponenten fuer den Parabolrinnenkollektor (Arbeitspaket 'Parabolrinnenexperimente', kurz PAREX) 2. Die Entwicklung von Messtechnik zur Bestimmung von Strahlungsflussverteilung bei Parabolrinnenkollektoren (AP 'Parabolrinnen-Messanlage', kurz PARMESAN) 3. Die Erstellung, Verifikation und Anwendung von Softwarewerkzeugen zur Analyse des komplexen dynamischen Verhaltens von solarthermischen Kraftwerken (AP 'Simulation solarthermischer Anlagen', kurz SISTA) (orig.)

 4. Economic and technical aspects the decarbonisation of the heat sector; Wirtschaftliche und technische Aspekte der Dekarbonisierung des Waermesektors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rohrig, Kurt; Hoffmann, Clemens; Gerhardt, Norman [Fraunhofer IWES, Kassel (Germany); Schmidt, Dietrich; Schumacher, Patrick [Fraunhofer IBP, Stuttgart (Germany); Henning, Hans Martin; Palzer, Andreas [Fraunhofer ISE, Freiburg (Germany); Lechtenboehmer, Stefan [Wuppertal Institut fuer Klima, Umwelt, Energie GmbH, Wuppertal (Germany)

  2016-05-15

  The transformation of the energy system to a de-carbonized energy supply requires a coordinated interaction between the sectors electricity, heat and transport. Thereby, the coupling of the electricity sector with the heating sector is one of the key measures in the transformation. The inclusion of wind and solar energy in the grid can be optimized by exact feed in forecasts, the coupling to the heat sector by means of heat pumps and power-to-heat (heater) allows more flexibilisation of the demand side. This interaction is made possible by intelligent solutions of systems engineering and power management. The development of appropriate incentives, market mechanisms and business models is also required, to make this coupling also economic successful. The contribution present die 80% scenario for the year 2050 created in the research project ''Interaction RES electricity, heat and transport'' and gives examples of future requirements and developments on this topic. [German] Die Transformation des Energieversorgungssystems zu einer de-karbonisierten Energiebereitstellung bedingt ein koordiniertes Zusammenspiel der Sektoren Strom, Waerme und Verkehr. Dabei ist die Kopplung des Stromsektors mit dem Waermesektor eine der entscheidenden Massnahmen bei der Transformation. Die Aufnahme von Wind- und Sonnenenergie in das Netz kann durch genaue Einspeiseprognosen optimiert werden, die Kopplung zum Waermesektor mittels Waermepumpen und Power-to-Heat (Heizstab) ermoeglicht die weitere Flexibilisierung der Nachfrageseite. Diese Interaktion wird durch intelligente Loesungen der Systemtechnik fuer das Energie- und Netzmanagement ermoeglicht. Die Entwicklung von entsprechenden Anreizsystemen, Marktmechanismen und Geschaeftsmodellen ist ebenfalls erforderlich, um diese Kopplung auch wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten. Der Beitrag stellt das im Forschungsvorhaben ''Interaktion EE-Strom, Waerme und Verkehr'' erstellte 80 %-Szenario fuer das Jahr 2050 vor und zeigt anhand von Beispielen zukuenftige Anforderungen und Entwicklungen zu dieser Thematik auf.

 5. Technisch en teeltkundig onderzoek bij toepassing van rest- en afvalwarmte : projektteam Rest- en Afvalwarmte over de periode 1984 - '86

  NARCIS (Netherlands)

  Post, van der C.J.; Knies, P.; Koning, de A.N.M.

  1987-01-01

  Het onderzoek spitste zich toe op: toepassingsmogelijkheden van water met een temperatuur van 40 graden Celsius of lager bij teelten van groente- en bloemisterijgewassen in de grond; wortel- en luchttemperatuurregimes bij verwarming van potplanten via verwarmde tabletten; en warmte en

 6. Arts en ingenieur, and ever the twain shall meet: Analyse en ontwerp van de opleiding Technische Geneeskunde

  NARCIS (Netherlands)

  Miedema, Helene A.T.

  2015-01-01

  This thesis sets out the design process of the academic program Technical Medicine at the University Twente from the perspective of an overarching question of its justification that consists of the following sub-questions: an education-related question, a design question and a research question. The

 7. Energy conservation by technical means: the control systems matter.; Energiesparen durch technische Hilfsmittel: auf die Regelkreise kommt es an.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benecke, J. [Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Muenchen (Germany)

  2000-07-01

  The new German regulation on energy conservation in buildings (draft) offers certain flexibility for choosing the quality of the building envelope (thermal resistance and air tightness) and of the HV equipment (AC not considered) in order to balance and minimize the yearly heating-energy demand. Up to now, there was little consideration given to control systems which are able to assist the inhabitants in using heating and ventilation efficiently. The performance of such systems is being discussed. (orig.) [German] In Deutschland betraegt der Anteil der Raumheizenergie am Endenergieverbrauch rund 35%; ihr Anteil am Endenergieverbrauch der Haushalte und Kleinverbraucher betraegt rund 76%. Die Vorgaben der bisherigen Waermeschutzverordnungen und der geplanten Energieeinsparverordnung veranschaulichen das Energieeinsparpotential, das durch effizientere Energienutzung im Gebaeudebereich erschlossen werden kann. (orig.)

 8. Investments in Renewable Energies. Eonomic, technical and fiscal funding opportunities; Investitionen in Erneuerbare Energien. Wirtschaftliche, technische und steuerliche Foerdermoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drysch, Michael; Rosarius, Lothar

  2013-02-01

  The first part of the book under consideration analyses the actual market situation for renewable energies, presents alternative forms of use of renewable energies, summarizes decision-relevant criteria and points out possible promotions of investment. Specialist terms are explained understandable. The consciousness becomes aware of the renewable energy resources. The calculation of profitability is presented by means of a case example. The second part of the book establishes tax basics and presents individual problem areas such as turnover tax liability or commerciality. Fiscal funding opportunities with respect to decisions on investment are explained in detail such as tax-exempt income or special amortizations. Fiscal opportunities are discussed with a particular emphasis on tax pitfalls.

 9. Invloed van benzoezuur in het voer op de technische resultaten en urine-pH van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Verdoes, N.; Plagge, J.G.

  1998-01-01

  De ammoniakemissie uit varkensstallen kan aanzienlijk beperkt worden door een combinatie van huisvestings- en voedingsmaatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat door toevoeging aan het voer van een zuurmengsel dat 70% benzoëzuur bevatte, de ammoniakemissie daalde tot onder de Groen Label-norm van

 10. Mechatronics. Fundamentals and applications of technical systems. 2. upd. and enl. ed.; Mechatronik. Grundlagen und Anwendungen technischer Systeme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czichos, Horst

  2008-07-01

  The book directs to college students and engineers in practice. Presentation of practical applications like e.g. CD-players, industry robots, automobile sensorics. THe actual edition was completed by medicinal engineering. The main topics are: fundamentals on data processing; technical communication; test engineering; quality management; materials engineering; mechanical systems; production of mechanical systems; fundamentals on electrical engineering; electric machines and devices; control systems; remote systems in automation engineering; mechatronic systems and their installation, commissioning and maintenance. (GL) [German] Dieses Fachbuch beschreibt mit aussagekraeftigen Abbildungen kurz und praegnant die Grundlagen und Anwendungen der Mechatronik: von der Makro- und Mikrotechnik bis hin zur Nanotechnik. Erstmalig wird durchgaengig eine ganzheitlich-systemtechnische Behandlung mechatronischer Systeme vorgenommen. Ein Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Praxisanwendungen wie z. B. CD-Player, Industrieroboter, Automobilsensorik. Die aktuelle Auflage wurde um die Entwicklungsmethodik fuer mechatronische Systeme und ein neues Kapitel Medizintechnik ergaenzt. Ausserdem wurden die Grundlagen vertieft (z. B. Magneto- und Optoelektronik in der Mechatronik) sowie die Anzahl der Anwendungsbeispiele erweitert. Aus dem Inhalt Teil A Grundlagen: Uebersicht - Einfuehrung in die systemtechnische Methodik - Modellbildung mechatronischer Systeme - Regelung und Steuerung - Sensorik - Aktorik Teil B Anwendungen: Maschinenbau - Positionierungstechnik und Robotik - Produktionstechnik - Feinwerktechnik - Audio-Video-Technik - Computertechnik - Fahrzeugtechnik - Medizintechnik - Bauliche Anlagen. (orig.)

 11. Computerized tomography of the head. Technical fundamentals - interpretation - clinical aspects. Computertomographie des Kopfes. Technische Grundlagen - Interpretation - Klinik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radue, E W; Kendall, B E; Moseley, I F

  1980-01-01

  To begin with, an outline is given of the physical fundamentals, the data processing procedure, and the structure of the various scanning systems. The authors give only general information on these as detailed descriptions are offered by the producers. Practical hints are given on positioning of patients and on data documentation which have been tried with good results at the authors' institutions. As regards the description of normal anatomical structures, only one planigraphic angle is described as there are atlases presenting all possible planigraphic planes and angles. However, the changes in shape of anatomical structures are described for different angles. The chapter on interpretation is based on the information to be recognized on the pictures. Considerations for differential diagnoses are listed for every single parameter. A diagnosis of probability ought to be possible merely on the basis of the data, without any clincial information. Anamnesis and clinical findings are required to increase diagnostic reliability. In the last chapter, the CT pictures of intraeranial, neurological diseases are presented. Besides typical pictures, also non-typical and infrequent findings are given.

 12. Light - Controlled automatically or by pressing a button?; Licht - per Knopfdruck oder Automatik? Tageslichtgesteuerte Beleuchtungen fordern psychologisches und technisches Feingefuehl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Santner, G.

  2006-07-01

  This article discusses the psychological aspects and the technical tactfulness needed when implementing daylight-controlled lighting systems. On the basis of experience gained, the author concludes that the same amount of energy can be saved if the lighting is controlled half-automatically or when the lighting is always switched off when rooms are unoccupied. The article reviews the experience gained with automatically-dimmed lighting in a school in Zurich, Switzerland, and at the University of Zurich. The requirements placed on the control of lighting by the 'Minergie' low energy consumption standard are discussed. Control methods that have been implemented in various public buildings are looked at and the variations in the personal sensitivity of users to varying lighting levels are discussed. The placing of sensors for light-level and occupancy is discussed.

 13. Verkeerstoezicht in Friesland 1998-2001 : try-out meet- en evaluatieprogramma : opzet voor verzameling, bewerking, opslag en analyse van gegevens. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  1998-01-01

  An ambitious traffic enforcement project was launched in the Dutch province of Friesland in February 1998. This project includes an intensification of enforcement of speeding on provincial roads as well as intensified enforcement of seat belt use and driving while intoxicated. SWOV Institute for

 14. Improving sustainability of bio-cogeneration in horticulture; Verbetering duurzaamheid (bio)WKK in de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koolwijk, E.; Peeters, S.; Schlatmann, S. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-12-15

  Combined Heat and Power (CHP) generating gas engines have become an inseparable part of greenhouses. An overview is given of the technical developments in CHP that could result in cost effectiveness, clean and sustainable operation of the CHP installation. This can be achieved by improving existing or new cogeneration systems: e.g. increasing the electrical or thermal efficiency and reduce emissions. Also attention is paid to alternatives for the gas engine: gas turbine and fuel cell. Finally, the options and state of affairs concerning biofuels, related techniques and potential use of 'green' CO2 were investigated [Dutch] WKK op basis van gasmotoren is de laatste 10 jaar uitgegroeid tot een onlosmakelijk operationeel onderdeel van de hedendaagse glastuinbouw. Een overzicht wordt gegeven van de technische ontwikkelingen rond WKK die er toe kunnen leiden dat WKK kosteneffectiever/rendabeler, schoner en duurzamer bedreven kan worden. Dit kan onder andere door verbeteringen van de bestaande of nog te plaatsen WKK's: verhogen van het elektrisch of thermisch rendement en verlagen van de emissies. Ook is gekeken naar de mogelijke alternatieven voor de gasmotor: gasturbine en brandstofcel. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden en stand zaken rond biobrandstoffen, de daarbij behorende technieken en mogelijke toepassing van 'groene' CO2.

 15. SmartGrids, Effectiveness for Everybody. State of the art and lessons learned from the past (Work package 1); Smart Grids. Rendement voor Iedereen. Stand van zaken en geleerde lessen uit het verleden (Werkpakket 1)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Melle, T.; Haaksma, V.; Van Breevoort, P.; Graveland, M.; Slingerland, E.; Winkel, T.; Hoen, V.; Noach, C. [Ecofys, Utrecht (Netherlands); Boerakker, Y.; Karatay, E.; Sanberg, T.; Faasen, C.; Mulder, W.; Huibers, M.; Maandag, M. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands); Milovanovic, M.; Bolderdijk, J.W.; Steg, L. [Rijksuniversiteit Groningen RUG, Groningen (Netherlands); Kapitein, A. [Cap Gemini Consulting, Utrecht (Netherlands); Bruning, F.; Berg, R. [LomboXnet, Utrecht (Netherlands); Boumans, F. [Hogeschool Utrecht, Utrecht (Netherlands)

  2012-09-15

  The aim of the title Smart Grids project is to improve accessibility of attractiveness of renewable energy for the Utrecht region for everyone. The project aims to develop, test and implement new business cases and service concepts for medium-sized smart grids in Utrecht and Amersfoort (both in the Netherlands). The project covers a total of two hundred houses and businesses. This report presents the results of Work Package 1: technical aspects of smart grids. Attention is also paid to consumer behavior with respect to smart grids and financial concepts for smart grids. Finally, an overview is given of the lessons learned from other similar pilots in the Netherlands and outside the Utrecht region [Dutch] Het Smart Grids project wil duurzame energie in de regio Utrecht bereikbaar en aantrekkelijk maken voor iedereen. Het project heeft tot doel nieuwe business cases en dienstverleningsconcepten te ontwikkelen, te testen en te realiseren voor middelgrote smart grids in Utrecht en Amersfoort. Het betreft in totaal tweehonderd woningen en bedrijven. In dit rapport worden de resultaten van Work Package 1 besproken: technische aspecten van smart grids. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het consumentengedrag met betrekking tot smart grids, financieringsconstructies voor smart grids. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de lessen uit andere pilots in Nederland en daarbuiten op het gebied van smart grids.

 16. An Exposure/Uptake Assessment Database for Consumer Products: Design and implementation

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes GM; Veen MP van; Bremmer HJ; LBO

  1998-01-01

  Om in staat te zijn standaardwaarden te gebruiken in de blootstellingsanalyse van consumentenproducten, werden consumentenproducten in een beperkt aantal categorien gerangschikt en werd een overzicht van de beschikbare gegevens gemaakt. Gegevens hierover werden in een eerder rapport

 17. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht

 18. Fosfaatwerking ogranische meststoffen vergelijkbaar met kunstmest

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Pasterkamp, H.P.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabel: Indicatieve fosfaatgehalten en de relatieve verdeling over mineraalfosfaat en organisch gebonden fosfaat in meststoffen met per mestsoort gegevens over het totaal fosfaatgehalte, het percentage mineraal fosfaat en het percentage organisch fosfaat

 19. Technical analysis of a 400 W{sub p} solar Stirling plant; Technische Analyse einer 400 W{sub p} Solar-Stirling-Anlage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Reinhard; Rackwitz, Axel [Hochschule fuer Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK), Markkleeberg (DE). Fakultaet Maschinenbau und Energietechnik (Montenegro)

  2012-07-01

  It is advisable to analyse different alternatives of the generation and supply of electrical energy and thermoelectricity with renewable forms of energy, because the demand of fuels (e.g. coal and oil) and the energy costs rise continuously. Technical optimization and cost-effectiveness of the different alternatives are the most important points of tests. This was the reason why at the Department of Mechanical and Energy Engineering of the Leipzig University of Applied Science a test ground ''renewable forms of energy'' has been built up step by step for thirteen years including two photovoltaic systems with different tracking systems, two wind-mills, an air-water-heat-pump and a dish-stirling-system. (orig.)

 20. Batteries. Fundamentals and theory, present state of the art of technology and trends of developments. 5. ed.; Batterien. Grundlagen und Theorie, aktueller technischer Stand und Entwicklungstendenzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kiehne, H.A.; Berndt, D.; Fischer, W.; Franke, H.; Koenig, W.; Koethe, H.K.; Preuss, P.; Sassmannshausen, G.; Stahl, U.C.; Wehrle, E.; Will, G.; Willmes, H.

  2003-07-01

  This volume gives a comprehensive survey of the present state of the electrochemical power storage with special consideration of their technical characteristics of application. The volume is structured as follows: 1) Electrochemical energy storage, general fundamentals; 2) Batteries for electric-powered industrial trucks; 3) Energy supply concepts for driverless industrial trucks; 4) Batteries for electric-powered road vehicles; 5) Battery-fed electric drive from the user's point of view (=charging, maintenance); 6) Safety standards for stationary batteries and battery systems; 7) Batteries for stationary power supplies; 8) Battery operation from the user's point of view; 9) Starter batteries of vehicles; 10) High-energy batteries (e.g. Zn/Br{sub 2}-, Na/S-, Li/FeS-cells, fuel cells); 11) Solar-electric power supply with batteries; 12) Charging methods and charging technique; 13) Technology of battery chargers and current transformer, monitoring methods; 14) Standards and regulations for batteries and battery systems.

 1. Batteries. Fundamentals and theory, present state of the art of technology and trends of development. 4. compl. rev. ed.; Batterien. Grundlagen und Theorie, aktueller technischer Stand und Entwicklungstendenzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kiehne, H.A.; Berndt, D.; Fischer, W. [and others

  2000-07-01

  This volume gives a comprehensive survey of the present state of the electrochemical power storage with special consideration of their technical characteristics of application. The volume is structured as follows: 1) Electrochemical energy storage, general fundamentals; 2) Batteries for electric-powered industrial trucks; 3) Energy supply concepts for driverless industrial trucks; 4) Batteries for electric-powered road vehicles; 5) Battery-fed electric drive from the user's point of view (=charging, maintenance); 6) Safety standards for stationary batteries and battery systems; 7) Batteries for stationary power supplies; 8) Battery operation from the user's point of view; 9) Starter batteries of vehicles; 10) High-energy batteries (e.g. Zn/Br{sub 2}-, Na/S-, Li/FeS-cells, fuel cells); 11) Solar-electric power supply with batteries; 12) Charging methods and charging technique; 13) Technology of battery chargers and current transformer, monitoring methods; 14) Standards and regulations for batteries and battery systems.

 2. Heat transfer 1982. Proceedings of the Seventh International Conference, Technische Universitaet, Muenchen, Munich, West Germany, September 6-10, 1982. Volume 1 - Review and keynote papers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grigull, U.; Straub, J.

  1982-01-01

  Aspects of heat transfer are addressed. The topics considered include: heat transfer in turbulent flows, boiling mixtures, the atmosphere, rheological systems, and combustion chambers; numerical methods and visualization of heat transfer; radiative, particle, and cryogenic heat transfer; flow boiling, heat exchanger technology and prediction of transport properties related to heat transfer. Also discussed are: advanced boundary-layer theory in heat transfer, enhancement of heat transfer, nuclear safety heat transfer, free convection, influence of fouling on heat transfer, heat and mass transfer to rivers, and buoyancy effect on heat transfer in forced channel flows

 3. Operation management in the tension field between technical, commercial, and public legal demands; Betriebsfuehrung im Spannungsfeld technischer, kommerzieller und oeffentlich-rechtlicher Anforderungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stebel, H.

  1997-12-31

  Operation management is not restricted to the execution of operational measures. In order to be able to work together efficiently the different organisational units of a plant are dependent on the support of an intelligent operation management system. Such an operation management system must give the user`s working style priority over the system`s integration in the superordinate system. This is the only way to win the user`s acceptance and achieve the intended results now and over the long term. The most important thing to consider when planning the introduction of an operation management system are the likely processing costs. The one-time cost of procuring the necessary software is practically negligible. [Deutsch] Betriebsfuehrung ist keine ausschliesslich auf die Abwicklung der betrieblichen Massnahmen ausgerichtete Aufgabe. Die Organisationseinheiten des Betriebes muessen zur rationellen Bearbeitung durch ein intelligentes Betriebsfuehrungssystem unterstuetzt werden. Dieses Betriebsfuehrungssystem hat die Arbeitsweisen der Anwender vor die Integration des Systems in uebergeordnete Gesamtsysteme zu stellen. Nur so kann die Akzeptanz der Anwender erzielt sowie das geforderte Ergebnis erreicht und langfristig gesichert werden. Bei der Einfuehrung eines Betriebsfuehrungssystems sind insbesondere die langfristig zu erwartenden Bearbeitungskosten zu bewerten. Die einmaligen Anschaffungskosten der Software sind in Relation zu den Gesamtkosten praktisch ohne Bedeutung. (orig./RHM)

 4. Technical and energy economic boundary conditions for a CCS based power generation structure in Europe; Technische und energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen fuer eine CCS-basierte Erzeugungsstruktur in Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kober, Tom; Blesl, Markus [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung

  2008-07-01

  The development of the power generation in Europe substantially is characterized by the process of liberalisation and the endeavours to climate protection. The ensuring of future supply security increasingly becomes more important. In order to achieve the climatic protection goal a multiplicity of technical options in the competitively organized market is available. In order to be competitive in such a market, certain requirements have to be expected to future power plants with CCS technology (CCS = carbon Capture and storage). By means of a European energy system model the question is to answered in the contribution under consideration which requirements to the CS technology have to be expected to the CCS technology.

 5. Annual report of the working group 'fuel pin and fuel element mechanics' of the Institut fuer Reaktortechnik (IRT) of the Technische Hochschule Darmstadt for the Fast Breeder Project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fabian, H.; Humbach, W.; Lassmann, K.; Mueller, J.J.; Preusser, T.; Schmelz, K.

  1978-09-01

  This report comprises six single lectures given at an information meeting organized by the Institut fuer Reaktortechnik der Technischen Hochschule Darmstadt (IRT) in Darmstadt on April 24, 1978. The lectures are an account of work performed at IRT on the mechanics of fuel pins and fuel elements and supported by the Fast Breeder Project (PSB) of KfK. These activities can be broken down into studies of the integral fuel pin (URANUS computer code) and into multidimensional studies of the fuel pin using the finite-element method (FINEL and ZIDRIG computer codes). Moreover, a report is presented of the status of the test facility for simulation of out-of-pile cladding tube loads and of the IRT project on the simulation and analysis of radiation damage. (orig./GL) [de

 6. Smart Metering. Between technical challenge and societal acceptance - Interdisciplinary status quo; Smart Metering. Zwischen technischer Herausforderung und gesellschaftlicher Akzeptanz - Interdisziplinaerer Status Quo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Westermann, Dirk; Doering, Nicola; Bretschneider, Peter (eds.)

  2013-04-01

  The international research project RESIDENS (more efficient energy utilization by means of system technical integration of the private ultimate consumer) investigates the technology of smart metering that is the utilization of intelligent smart meters in private households. The interdisciplinary character of the RESIDENS project becomes visible by different sub-projects examining different formulations of a question from perspectives of different scientific disciplines: First of all, chapter 2 of the contribution under consideration follows up the question, what impact the media coverage on smart metering has on the perception of this technology in the population at large. Chapter 3 reports on the state of the art of the smart metering. Chapter 4 illustrates how a load control of private consumers can be performed by means of the smart meter technology. Chapter 5 reports on the impacts of the smart metering on the procurement of energy in the liberalised energy market. Chapter 6 investigates the smart metering from the customer's point of view. Concretely, the user-friendliness of an internet portal is evaluated by which the customers may follow up their consumption of electricity by means of an intelligent smart meter continuously. Chapter 7 illustrates legal aspects of smart metering from the perspective of the customer, electricity suppliers and distribution system operators. Chapter 8 presents the conception and implementation of an online gaming operation for the promotion of competency of private power customers: In line with this game, the participants may learn to handle smart metering and flexible electricity tariffs in an entertaining manner. Finally, chapter 9 reports on an expert interview in which the smart metering technology is evaluated by public utilities being involved in this project.

 7. Computed tomography in multiple trauma patients. Technical aspects, work flow, and dose reduction; Polytrauma-Computertomographie. Technische Grundlagen, Workflow und Dosisreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fellner, F.A. [AKH Linz - Kepler Universitaetsklinikum/JKU, Zentrales Radiologie Institut, Linz (Austria); Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Erlangen (Germany); Krieger, J.; Floery, D. [AKH Linz - Kepler Universitaetsklinikum/JKU, Zentrales Radiologie Institut, Linz (Austria); Lechner, N. [AKH Linz - Kepler Universitaetsklinikum/JKU, Abteilung fuer Medizintechnik, Linz (Austria)

  2014-09-15

  Patients with severe, life-threatening trauma require a fast and accurate clinical and imaging diagnostic workup during the first phase of trauma management. Early whole-body computed tomography has clearly been proven to be the current standard of care of these patients. A similar imaging quality can be achieved in the multiple trauma setting compared with routine imaging especially using rapid, latest generation computed tomography (CT) scanners. This article encompasses a detailed view on the use of CT in patients with life-threatening trauma. A special focus is placed on radiological procedures in trauma units and on the methods for CT workup in routine cases and in challenging situations. Another focus discusses the potential of dose reduction of CT scans in multiple trauma as well as the examination of children with severe trauma. Various studies have demonstrated that early whole-body CT positively correlates with low morbidity and mortality and is clearly superior to the use of other imaging modalities. Optimal trauma unit management means a close cooperation between trauma surgeons, anesthesiologists and radiologists, whereby the radiologist is responsible for a rapid and accurate radiological workup and the rapid communication of imaging findings. However, even in the trauma setting, aspects of patient radiation doses should be kept in mind. (orig.) [German] Polytraumatisierte Patienten beduerfen im Rahmen der initialen Schockraumversorgung einer schnellen und exakten klinischen und bildgebenden Diagnostik. Fuer ein optimales Schockraummanagement ist heute die essenzielle Bedeutung einer zeitnah durchgefuehrten Ganzkoerper-CT unbestritten. Insbesondere durch schnelle CT-Scanner der letzten Generationen kann im Rahmen der Schockraum-CT eine aehnlich gute Bildqualitaet wie in der Routinediagnostik erzielt werden. Dieser Artikel beleuchtet den Einsatz der CT im Schockraum bei polytraumatisierten Patienten, wobei das Hauptaugenmerk auf Methoden des radiologischen Managements sowie auf den verschiedenen Moeglichkeiten der Untersuchungsdurchfuehrung im Routineeinsatz und in Spezialsituationen liegt. Ein weiterer Schwerpunkt sind Moeglichkeiten und Strategien zur Dosisreduktion der Schockraum-CT sowie der Untersuchung polytraumatisierter Kinder. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass eine fruehe Ganzkoerper-CT-Untersuchung positiv mit einer niedrigen Mortalitaet und Morbiditaet korreliert und anderen Bildgebungsverfahren deutlich ueberlegen ist. Die optimale Schockraumversorgung erfordert eine interdisziplinaere Zusammenarbeit von Unfallchirurgen, Anaesthesisten und Radiologen, wobei die Radiologie fuer einen raschen und adaequaten Einsatz der bildgebenden Verfahren und die zeitnahe Kommunikation relevanter Befunde verantwortlich ist. Daneben sollte auch im Rahmen der Schockraum-CT die Patientenstrahlendosis im Hauptaugenmerk des Radiologen stehen. (orig.)

 8. Technische voorbereiding bedrijfswateradviezen ter stimulering van watervasthoudende maatregelen op Twentse melkveebedrijven = Technical preparations for farm water recommendations to stimulate water rentention measures

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.; Gaast, van der J.W.J.

  2004-01-01

  The impact of water retention measures on the water discharge and their repercussions on the farm’s technical management and profits were studied in two dairy farms in Twente. The measures involved removing tile drains or reinstalling them more shallowly at the same or narrower or wider spacing. The

 9. AGFW. Main report of the district heat supply 1996; AGFW. Hauptbericht der Fernwaermeversorgung 1996. Technische Daten zur Fernwaermeversorgung in Deutschland 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-11-01

  A total of 232 district heating companies participated in the main report of district heating 1996. See the table for the distribution of corporate data per federal state (orig.) [Deutsch] Die in Tafeln 1 bis 15 ausgewiesenen Zahlen beziehen sich auf Angaben, die von der AGFW direkt bei den Unternehmen erhoben wurden. Seit 1995 werden die Angaben, die im Ostteil von Berlin erhoben wurden, dem Bundesland Berlin mit der Kennziffer 11 zugeordnet. Die AGFW bedankt sich bei den Unternehmen fuer die gute Zusammenarbeit (orig.)

 10. Hydro-power installation at Fein-Elast Grabher AG in Lichtensteig - Preliminary study; Fein-Elast Grabher AG - Lichtensteig. Stauwehr / Schleusenbruecke / Wasserkraftanlage. Vorprojektstudie - Technischer Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hintermann, M.

  2008-07-01

  This technical report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) describes project variants for the replacement of a hydro-power plant on the River Thur in Lichtensteig, Switzerland. The new installation is to produce more power by using a greater volume of water than the old installation, parts of which date from 1820. The report reviews possibilities for and restrictions on the renewal of the installation and recommends one of four possible variants proposed.. Water-flow statistics and flood-protection issues are discussed. Environmental issues connected with the project are also examined. Energy production figures, cost estimates and economic viability issues are discussed. The proposed course of events involved in replacing the hydropower installation and an associated road bridge is described.

 11. Experimental facilities for calibrations at the dosimetry facility of group 6.5 'Neutron dosimetry' at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Strzelczyk, H.

  1986-07-01

  The mechanical and electrical layout of the ''Dosimetriemessplatz'', a low scattering target area at the accelerator facility is described. Monoenergetic neutrons are generated at the irradiation facility for the research on neutron detectors and dosimeters for radiation protection. The report is aimed to inform dosimetry in particular for those guest's coming from other laboratories. For that purpose a detailed description is given of the mechanical construction, of cable connections and of the monitor system. The feasibitity of data transfer from the system at the target position to the user's system and the mode of acceptance of external data are explained. (orig./HP) [de

 12. Proceedings of IEEE International Conference on Nanotechnology (4th) held at the Technische Universitat Muenchen, Munich, Germany on 17-19 Aug 2004.

  Science.gov (United States)

  2004-08-01

  Based Membranes: A Platform for Studying Nanofluidics , J.K. Holt, H.G. Park, A. Noy, T. Huser, D. Eaglesham, and O. Bakajin, (Chemistry and Materials...56122 Pisa, Italy, 2IEIIT-CNR, Pisa, Italy) TH2_3_4 How Quantum Effects and Unintentional Doping Affect the Threshold Voltage of Narrow-Width SOI...Hafnium Doped Tantalum Oxide High k Film, J. Lu and Y. Kuo, (The Thin Film Nano and Microelectronics Research Laboratory, Texas A&M University, College

 13. Technical and economic aspects of fuel cell applications in space HVAC systems; Technische und wirtschaftliche Aspekte zum Einsatz von Brennstoffzellen in der Gebaeudeversorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Handke, J; Handschin, E

  1999-12-31

  There are two different types of fuel cells for small-scale applications, li.e. polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC) and high-termperature fuel cells with ceramic solid electrolytes (SOFC). Both types of fuel cells have different advantages and shortcomings. One of the main problems, however, is the fact that research is still going on and that commercial fuel cell systems for space HVAC applications are still not available. (orig.) [Deutsch] Nach dem heutigen Stand werden zwei unterschiedliche Brennstoffzellen-Typen zum Einsatz in Kleinanlagen entwickelt. Neben der zu Klasse der Niedertemperatur-Brennstoffzellen gehoerenden Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle (PEMFC) ist dies die Hochtemperatur-Brennstoffzelle auf der Basis eines keramischen Festelektrolyten (SOFC). Beide Brennstoffzellen-Typen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile fuer den Einsatz zur Gebaeudeversorgung. Eines der Hauptprobleme, das allerdings beide Zellentypen gemeinsam haben, besteht in der noch nicht abgeschlossenen Entwicklung und - daraus resultierend - der fehlenden kommerziellen Verfuegbarkeit im Bereich der Gebaeudeversorgung. (orig./MM)

 14. More efficient resource utilization of geothermal plants. Technical possibilities and their assessment; Effizientere Ressourcenausnutzung geothermischer Anlagen. Technische Moeglichkeiten und deren Bewertung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kock, Nils; Kaltschmitt, Martin [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Inst. fuer Umwelttechnik und Energiewirtschaft

  2011-12-15

  The geological conditions in Germany allow maximum temperatures between 160 to 170 C free well head taking techno-economic constraint into consideration. This makes an electricity production for purely technical reasons possible, but only with low efficiencies due to physical constraints. That's why it assault big amounts of waste heat. For example, the existing geothermal power plants in Germany provide in average 18% of electricity and 82% of heat. This heat is use so far only to a very small degree. Even is a district heating system is operated to supply private households, this heat is used with less than 2.500 h per year. That's why the still hot thermal water is press back into the underground without any further utilization. For these reasons to achieve a technical and economic optimization it should be the aim to find different reasonable options to use this waste heat. One possibility is the coupling with a drying process at the location of the geothermal plant. Such options will be analyzed from a technical and economic point of view and some conclusions will be drawn. (orig.)

 15. Automation of innovative facade systems with integrated technical building equipment under consideration of comfort aspects; Automatisierung innovativer Fassadensysteme mit integrierter technischer Gebaeudeausruestung unter Beruecksichtigung von Behaglichkeitsaspekten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hasert, Anita; Becker, Martin [Hochschule Biberach (Germany). Inst. fuer Gebaeude- und Energiesysteme (IGE)

  2012-07-01

  Facades are not only a shell of the protected habitats and a boundary between the indoor climate and the environment of buildings. Facades also convert from previously passive elements to active building systems which perform various functions of the room conditioning (heating, cooling, ventilation, lighting, and so on). The associated increased demands on the system integration into facades require new solutions for the planning, implementation and operation of these innovative systems. Within the intelligent handling of increasing complexity, superior automation strategies have to be developed by means of facade automation. These automation strategies have to match the individual functions with each other, and to ensure a building sector comprehensive functionality. Furthermore, another criterion for the design of integrated facade systems is the consideration of the user's feeling with respect to comfort as well as the user's control and user's acceptance. In line with the research project AUTiFAS (= Automation of innovative facade systems), different automation strategies of the facades and room automation are considered on the basis of metrological investigations and simulation analyses. For this purpose, an innovative facade element with a decentralized ventilation unit and an integrated sunshade had to be integrated into a test room initially. The functionality and the constructional tightness of the total test stand had to be verified and matched to the requirements of the tests. With the objective to develop a standardized description of the control and regulation functions of the building sector comprehensive automation strategies, an automation library was developed based on standard structures and forms of representation using a test facade as an example. The standards DIN EN 15232, IEC 61131 as well as the guidelines VDI 3813 and VDI 3814 provide the fundamentals. The developed automation strategies form the basis for the development of new control strategies of high quality. Two approaches of highly qualitative control methods were examined in this research project. The picking up of comfort criteria in the optimized control enables the consideration of user's needs. Another approach is the predictive control which is based on characteristic line models and aims a more energy-efficient operation.

 16. Perspectives of bio methane as a substitute for natural gas. Economic, ecologic and technical potential; Perspektiven von Biomethan als Erdgassubstitut. Oekonomisches, oekologisches und technisches Potenzial

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sachar, Jan-Claudio

  2012-11-01

  A possibility to supply energy from gaseous biomass is the generation of biogas and bio-SNG, respectively, with a subsequent conditioning to bio methane which can be fed in into the natural gas distribution system. Under this aspect, the author of the book under consideration reports on how the conventionally used natural gas can be substituted by the biogas. It is investigated whether the transformation of biogas or bio-SNG to bio methane is worthwhile under economic and ecologic aspects. It is also investigated to what extend natural gas can be exchanged by bio methane under consideration of the technical and legal frameworks.

 17. MOLOCH. A Calculation process dealing with incompressible flows. Technical reference 1.0; MOLOCH. Ein Stroemungsverfahren fuer inkompressible Stroemungen. Technische Referenz 1.0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Muench, M. [Freie Univ. Berlin (Germany). Fachbereich Mathematik und Informatik

  2008-01-15

  Many flows relevant for climate research, weather forecasting, heating, ventilation, air-conditioning (HVAC), and fire safety are characterized by relatively small velocities compared to the speed of sound. The efficient computation of such low Mach number flows requires computational methods that avoid the Courant-Friedrich-Lewy time step restriction, based on the speed of sound. An essential issue in the context meterological flow modelling, as investigated at the Potsdam Institute for Climate Impact Research, is the construction of efficient numerical schemes for such flows that are in conservation form with respect to all physically conserved quantities, i.e., mass, momentum, and energy. Extending initial developments by Klein et. al [9, 13, 15, 19, 20], a new scheme for such flows is currently under development which accounts for flows in three space dimensions, is fully conservative, with second order accuracy and covers the entire regime 0 {<=} M {<=} 1. To transfer this scheme to practical applications, the author has created the programm code MOLOCH. This technical report collects the background theory of the scheme and describes the current state of its implementation. The code is based on a finite-volume method using a cartesian grid. Currently, the scheme is limited to Zero-Mach number. The first four chapters describe the mathematical background of the scheme. After a short presentation of the underlying set of equations, the result of a one-scale asymptotic analysis is discussed to elucidate the main problems in the context of constructing numerical simulation schemes, and to motivate the construction of the method. Chapter 5 describes the details of the numerical technique and provides additional information regarding the discretization and the implementation of boundary conditions. Chapter 6 describes the implementation of gravitational forces, necessary to run the falling droplet test case, which will be described in Chapter 7. An empirical convergence study confirms the predicted second order accuracy of the implemented scheme. Current work in progress aims at extending the scheme presented here to the meteorologically important class anelastic, instead of incompressible, flow models. The computational code structure as presented here will transfer to these applications without change. (orig.)

 18. Partitioning and transmutation of transuranium elements under nuclear phase-out conditions. Technically reliable?; Transmutation von Transuranen unter den Randbedingungen des Kernenergieausstiegs. Technisch machbar?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merk, Bruno; Rohde, Ulrich [Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden (Germany)

  2016-04-15

  The German government has decided for the nuclear phase out, but a decision on a strategy for the management of the highly radioactive waste is not defined yet. Partitioning and Transmutation (P and T) could be considered as a technological option in the process of management of highly radioactive waste management, therefore a wide study has been conducted. In this group objectives for P and T and the boundary conditions of the phase out have been discussed. The fulfillment of the given objectives is analyzed using simulations of molten salt reactors with fast neutron spectrum. It is shown that the efficient transmutation of all existing transuranium isotopes would be possible in 3 to 4 reactors in a time frame of 45 to 60 years. Further on a detailed balance of different isotopic inventories is given to allow a deeper understanding of the processes during transmutation.

 19. Automation of technical facilities in buildings. Is standardization a utopia or is it becoming reality? Special issue; Automatisering van technische voorzieningen in gebouwen. Themanummer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Halmos, G.G.B. [Halmos Adviseurs, The Hague (Netherlands); Harmsen, J.G. [Unica Regeltechniek, Zwolle (Netherlands); Koetsier, H.A. [HiTECHnologies, IJsselstein (Netherlands); Bessems, P.J.J. [Nederlands Normalisatie Instituut NNI, Delft (Netherlands); Van der Neut Kolfschoten, J.A. [Honeywell, Amsterdam (Netherlands)

  1998-02-01

  In five articles an impression is given of the lectures that were presented during the symposium on the title subject (21 October 1997). The main subjects concern the need for standardization of communication between the different systems (mainly indoor climate systems) and disciplines in a building

 20. Total renewal of a small hydro project on the Engstligenalp - Licence and construction project; Bergbahnen Engstligenalp AG - Gesamterneuerung Kleinwasserkraftwerk. Konzessions- und Bauprojekt - Technischer Bericht mit Beilagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Conrad, M.

  2009-05-15

  This report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) deals with the total renewal of a small hydro scheme operated by the Engstligenalp aerial cableway in Switzerland. The cableway operator considers itself as part of the national effort to support sustainability. The refurbished hydropower installation will produce power for around 500 homes. The hydrology of the catchment area involved, quantities of water available and residual water conditions as well as the existing installations are described and discussed. Stipulations concerning landscape conservation are noted. The renewal project is discussed and details are given on the dam, water intake, pressure pipe and regulation. The new underground facilities for the horizontal-axis turbine, generator and electrical equipment are described. Finally environmental aspects, energy production and economic viability are discussed.

 1. Techno-economic optimization of flexible biogas concepts in the context of EEG; Technisch-oekonomische Optimierung von flexiblen Biogaskonzepten im Kontext des EEG

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barchmann, Tino; Lauer, Markus [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany)

  2014-08-01

  Due to the introduction of direct marketing and flexibility premium of renewable energy by the Renewable Energy Act 2012 (EEG 2012), incentives were created to favour a more demand-oriented power supply from biogas plants (BGA). The decision for such an operational mode depends on on-site conversion units on the economic outcome of the plants throughout the whole operating time. To install new plants or transfer existing plants into a flexible mode of operation, investments in additional and more efficient combined heat and power plants (CHP), in additional gas and/or heat storage and other technical components are necessary. The analyses show that the flexibility premium, as an extra of the market premium model, creates the greatest incentive for a more flexible generation of electricity from biogas. In addition, an intelligent management optimization can generate additional revenues on EPEX SPOT SE and balancing energy market. The additional revenues of more demand-oriented power supply from biogas plants are highly dependent on plant-specific conditions. From an economic perspective, a duplication of the installed electrical capacity seems to be the most beneficial option for a transition to a demand-driven operation mode of an average biogas model plant under the current legal framework (EEG 2012).

 2. Development and application of neutron transport methods and uncertainty analyses for reactor core calculations. Technical report; Entwicklung und Einsatz von Neutronentransportmethoden und Unsicherheitsanalysen fuer Reaktorkernberechnungen. Technischer Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zwermann, W.; Aures, A.; Bernnat, W.; and others

  2013-06-15

  This report documents the status of the research and development goals reached within the reactor safety research project RS1503 ''Development and Application of Neutron Transport Methods and Uncertainty Analyses for Reactor Core Calculations'' as of the 1{sup st} quarter of 2013. The superordinate goal of the project is the development, validation, and application of neutron transport methods and uncertainty analyses for reactor core calculations. These calculation methods will mainly be applied to problems related to the core behaviour of light water reactors and innovative reactor concepts. The contributions of this project towards achieving this goal are the further development, validation, and application of deterministic and stochastic calculation programmes and of methods for uncertainty and sensitivity analyses, as well as the assessment of artificial neutral networks, for providing a complete nuclear calculation chain. This comprises processing nuclear basis data, creating multi-group data for diffusion and transport codes, obtaining reference solutions for stationary states with Monte Carlo codes, performing coupled 3D full core analyses in diffusion approximation and with other deterministic and also Monte Carlo transport codes, and implementing uncertainty and sensitivity analyses with the aim of propagating uncertainties through the whole calculation chain from fuel assembly, spectral and depletion calculations to coupled transient analyses. This calculation chain shall be applicable to light water reactors and also to innovative reactor concepts, and therefore has to be extensively validated with the help of benchmarks and critical experiments.

 3. Technical, economic and legal boundary conditions of district heating. Pt. 1; Besondere Rechtslage. Technische, wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen der Fernwaermewirtschaft. T. 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, Norman [AGFW Der Energieeffizienzverband fuer Waerme, Kaelte und KWK e.V., Frankfurt am Main (Germany)

  2011-03-15

  Often, legal regulations governing the electricity and gas industries are thought prematurely to apply to district heating as well. The author shows that the technical and economic boundary conditions of district heating are quite different in many respects. He starts by explaining the concept of district heating and analyzing its economic boundary conditions. The next instalment will follow in the next issue of EuroHeat and Power and will focus on the heat market and its legal boundary conditions.

 4. Technical, economic and legal boundary conditions of district heating. Pt. 2; Technische, wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen der Fernwaermewirtschaft. T. 2. Besondere Rechtslage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, Norman [AGFW - Der Energieeffizienzverband fuer Waerme, Kaelte und KWK e.V., Frankfurt am Main (Germany)

  2011-04-15

  It is a common misconception that legal regulations of the electricity and gas industry can also be applied to district heating. However, the technical, economic and legal boundary conditions of district heating are quite different. The first part of this article explained the concept of district heating and analyzed its economic boundary conditions. This contribution explains the heat market and its legal boundary conditions.

 5. Gesellschaft fuer angewandte Mathematik und Mechanik, Annual Scientific Meeting, Technische Universitaet Berlin, Berlin, West Germany, April 8-11, 1980, Reports. Parts 1 & 2

  Science.gov (United States)

  1981-04-01

  The main topics discussed were related to nonparametric statistics, plane and antiplane states in finite elasticity, free-boundary-variational inequalities, the numerical solution of free boundary-value problems, discrete and combinatorial optimization, mathematical modelling in fluid mechanics, a survey and comparison regarding thermodynamic theories, invariant and almost invariant subspaces in linear systems with applications to disturbance isolation, nonlinear acoustics, and methods of function theory in the case of partial differential equations, giving particular attention to elliptic problems in the plane.

 6. CT-guided percutaneous gastrostomy: success rate, early and late complications; CT-gesteuerte perkutane Gastrostomie: Technischer Erfolg, Frueh- und Spaetkomplikationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gottschalk, A.; Voelk, M. [Radiologie, Bundeswehrkrankenhaus Ulm (Germany); Strotzer, M. [Radiologie, Klinikum Hohe Warte (Germany); Feuerbach, S.; Rogler, G. [Radiologie, Klinikum der Universitaet Regensburg (Germany); Seitz, J. [Radiologie, MVZ Dr. Neumaier und Kollegen (Germany)

  2007-04-15

  Purpose: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) and percutaneous radiologic gastrostomy (PRG) are the standard methods of ensuring long-term enteral food intake in patients with dysphagia caused by neoplasia or neurological disorders. High-grade obstructions of the upper digestive tract or inadequate transillumination can prevent PEG. CT-guided percutaneous gastrostomy (PG) represents a special technique for enabling gastrostomy in patients for whom the endoscopic method is impossible. The aim of this study was to evaluate the results and complications of CT-guided percutaneous gastrostomy. Materials and Methods: CT-guided PG was performed in 83 patients, mostly with malignancy of the upper respiratory or digestive tract. Medical records for these patients were reviewed, and the results and complications of the CT-guided PG were analyzed retrospectively. Complications were grouped into four categories: Major and minor complications as well as early and late complications. Results: In 95.2 % of all cases (79/83), CT-guided PG was successful in the first attempt. Within the first 3 days, 5 major complications including 4 tube dislocations and one case of peritonitis were found in 4/79 patients (5.1 %). One of these patients experienced two early major complications. Early minor complications, mainly local skin irritations and temporary stomachache, were observed in 31 patients (39.2 %). Three days after CT-guided PG, 4 cases of major complications were documented, yielding a total rate of major complications was 8.7 % (7/79). Hemorrhage requiring blood transfusion or perforation after gastrostomy was not observed. 29.1 % of the patients (23/79) experienced late minor complications. (orig.)

 7. Fracking. Technical aspects in the spotlight; Fracking. Technische Aspekte im Fokus. Von Exxon in Auftrag gegebene Studie schaetzt die Gefahren des Frackings als beherrschbar ein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lengsdorf, Gerd

  2012-11-01

  The statement is not new, but is repeatedly a tropical subject. Further technological developments permit advances, e.g. in medicine, production, communication or energy supply. This is particularly clear from the example of natural gas. As with other fossil energy sources the resources are also limited in this case, which is all the more painful, because natural gas is an ideal product in the creation of the energy revolution. In this situation it is highly appropriate that with a special method it is possible to exploit deposits, which could not be developed economically until a few decades ago. (orig.)

 8. Conference report "Stoffwechsel. Histories of metabolism", workshop organized by Mathias Grote at Technische Universität Berlin, November 28-29th, 2014.

  Science.gov (United States)

  Grote, Mathias; Keuck, Lara

  2015-06-01

  Historical analyses of what metabolism has been conceived of, how concepts of metabolism were related to disciplines such as nineteenth-century nutritional physiology or twentieth-century biochemistry, and how their genealogies relate to the current developments may be helpful to understand the various, at times polemic, ways in which the boundaries between metabolism and heredity have been re-drawn. Against this background, a small number of scholars gathered in Berlin for a workshop that equally aimed at bringing new stories to the fore, and at considering seemingly known ones in a new light. Some aspects of the discussions are summarized in this paper.

 9. Shock tubes and waves; Proceedings of the Sixteenth International Symposium, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Federal Republic of Germany, July 26-31, 1987

  Science.gov (United States)

  Groenig, Hans

  Topics discussed in this volume include shock wave structure, propagation, and interaction; shocks in condensed matter, dusty gases, and multiphase media; chemical processes and related combustion and detonation phenomena; shock wave reflection, diffraction, and focusing; computational fluid dynamic code development and shock wave application; blast and detonation waves; advanced shock tube technology and measuring technique; and shock wave applications. Papers are presented on dust explosions, the dynamics of shock waves in certain dense gases, studies of condensation kinetics behind incident shock waves, the autoignition mechanism of n-butane behind a reflected shock wave, and a numerical simulation of the focusing process of reflected shock waves. Attention is also given to the equilibrium shock tube flow of real gases, blast waves generated by planar detonations, modern diagnostic methods for high-speed flows, and interaction between induced waves and electric discharge in a very high repetition rate excimer laser.

 10. Technical prerequisites for efficient drive systems - Fundamentals for SwissEnergy measures; Technische Grundlagen effizienter Antriebssysteme. Grundlagen fuer Aktionen (Massnahmen) von Energieschweiz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schnyder, G.; Ritz, Ch.

  2007-03-15

  This final report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) reports on the technical prerequisites necessary for the implementation of various measures that are to be taken to promote efficient electrical drive systems. The document defines the approach taken and describes the methodologies to be used, including market analysis, the collection of basic data, the definition of measures and the acquisition of partners. The potential for making savings is estimated. Eight areas of action are defined, including the organisation of tutorials, exchange of experience, knowledge transfer, basic consulting services, the deployment of consultants, the setting-up of an Internet portal, information transfer in conferences and the optimisation of auxiliaries in domestic installations. A comprehensive annex completes the report.

 11. How to find technical information. Pt. 2. Wie finde ich technische Informationen. T. 2. Elektrotechnik, Elektronik, Datenverarbeitung, Mess-, Steuerungs- und Reglungstechnik, Bauingenieurwesen, Architektur, Umweltschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joswig, W

  1981-01-01

  This introduction into the finding and ordering of technical literature addresses both students and doctoral candidates as well as engineers which are already practising their profession. The first chapter - library science - gives a basic description of bibliographic research in an average scientific library: reading rooms and their function, structure of catalogues, structure of the reference library as well as lending and interlibrary lending methods. The technical information systems are described in detail. Finally, translation services and technical information and documentation centres are named. The second chapter - bibliographic research - lists the most important aids in finding technical references. Chapter three outlines the topical complex of scientific work. It provides information on how to organize written scientific publications in a formally correct way, how to quote and to list the references. Chapter four contains an index of terms from library and bibliographic science which is to help the beginner to understand the technical terms which cannot completely be excluded from this orientation aid.

 12. A comparison of maximum entropy and maximum likelihood estimation

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Lansink, A.G.J.M.

  1999-01-01

  Gegevens betreffende het ondernemerschap op Nederlandse akkerbouwbedrijven zijn in 2 benaderingsmethodes verwerkt, welke onderling op voorspellende nauwkeurigheid en op prijs-elasticiteit zijn vergeleken

 13. Psychische gezondheid van 13-14-jarigen voor en na de cafébrand in Volendam; een prospectief onderzoek met gegevens van de getroffenen en van een controlepopulatie [Mental health of 13- and 14-year-old children before and after the café fire in Volendam, the Netherlands; a prospective study with data from the victims and a control population

  NARCIS (Netherlands)

  Reijneveld, S.A.; Crone, M.R.; Verhulst, F.C.; Verloove-Vanhorick, S.P.

  2003-01-01

  Objective. To examine the effects of a catastrophe on the mental health of adolescents using prospective data from before and after the catastrophe. Design. Prospective, comparative. Method. The Volendam café fire wounded about 250 adolescents, of whom 14 died. In September and October 1999, 15

 14. Validity of REACH risk limits in the Dutch policy framework on priority chemicals : Road-map Quality standard setting

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar CWM; Smit CE; Post M; van Helmond CAM; van Luit M; MSP; NAT; M&V; M&V

  2013-01-01

  REACH is de Europese regelgeving om risico's van schadelijke stoffen te beperken. Producenten en distributeurs leveren hiervoor zelf de gegevens aan over grenzen waaronder het gebruik van een stof veilig is. Het RIVM heeft in een steekproef van ruim 200 stoffen onderzocht in hoeverre REACH-gegevens

 15. Excursieverslagen van FLORON-kampen in 2001

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  2002-01-01

  Mede dankzij de gebiedsdekkende inventarisatie door de provincie Zeeland in de jaren zeventig en tachtig zijn er omtrent de Zeeuwse flora in de loop der jaren al veel gegevens op papier gezet. Nu, zo’n twintig jaar later, beginnen deze gegevens aardig gedateerd te raken. Bovendien zijn er ondanks

 16. Arbobalans 2007/2008 : kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Gouw, P.; Hooftman, W.; Bakhuys Roozeboom, M.M.C.; Houtman, I.L.D.; Klein Hesselink, J.

  2008-01-01

  De Arbobalans is een jaarlijks verschijnende publicatie waarin cijfers en gegevens zijn opgenomen die het resultaat zijn van "arbomonitoring", het systematisch verzamelen van gegevens over veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek. In deze Arbobalans zijn de meest recente cijfers over de

 17. Exploratory Report Parathion

  NARCIS (Netherlands)

  Hesse JM; Bont PHF; Slooff W; Booij H; CSR; ECO; LAE

  1999-01-01

  Dit document rapporteert gegevens over ethyl en methyl parathion betreffende bronnen, emissies, blootstellingsnivo's en risico's voor mens en ecosystemen. Op basis van beperkte gegevens is geconcludeerd dat de orale en inhalatoire risico's van ethyl en methyl parathion voor de

 18. Facebook: Goudmijn voor sociologen?

  NARCIS (Netherlands)

  Sipma, T.

  2017-01-01

  Miljoenen gebruikers van sociale media laten hun gegevens achter op het web. Zijn deze gegevens interessant voor sociale wetenschappers? En welke vragen kunnen zij ermee beantwoorden. Promotie: Bart Hofstra (15 december 2017), Online social networks: Essays on membership, privacy, and structure.

 19. Domotics. Comfortable and energy efficient?; Domotica. Comfortabel en energiezuinig?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wolferen, H.; Hendriksen, L.; Traversari, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2003-02-01

  Insight is given into the added value of domotics (home automation) in the handling and control of comfort installations, focusing on comfort and energy consumption. Costs are indicated. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de toegevoegde waarde van domotica bij de bediening en regeling van comfortinstallaties. Hierbij wordt de meeste aandacht gegeven aan comfort en energiegebruik. De kosten worden alleen indicatief besproken.

 20. Severity of pertussis: paediatric surveillance and notification study in the Netherlands in 1997

  NARCIS (Netherlands)

  Neppelenbroek SN; de Melker HE; Schellekens JFP; Rumke HC; Suijkerbuijk AWM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LIS

  1999-01-01

  Doel: Inzicht verkrijgen in de ernst van kinkhoest in relatie tot de vaccinatiestatus en leeftijd. Methoden: In 1997 werd met behulp van pediatrische surveillance gegevens verzameld van ziekenhuisopnamen. Ook werden in 1997 additionele gegevens verzameld van aangiften bij de Inspectie van de

 1. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 2. Welzijnsbeleid in de lokale samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  W. Wiertsema; L.A.J. Cordia; A.A.M. van Egeraat; J.E. Heikoop; M.H. Kwekkeboom; A.W. van der Pennen; V. Veldheer

  1993-01-01

  Een omschrijving wordt gegeven van het begrip 'welzijn'. Aandacht wordt geschonken aan de taak die de overheid in de huidige tijd vervult ten aanzien van het welzijn. Nadat de opzet van het onderzoek wordt aangegeven, wordt een beschrijving gegeven van het monitoring-systeem waarmee de

 3. 2015 Laser Diagnostics in Combustion Gordon Research Conference and Gordon Research Seminar

  Science.gov (United States)

  2015-10-20

  Lewis College Poster Presenter Registered Pareja Restrepo, Jhon Alexander Technische Universitaet Darmstadt Poster Presenter Registered...Registered O’Hagan, Seamus K University of Oxford Poster Presenter Registered Pareja Restrepo, Jhon Alexander Technische Universitaet Darmstadt

 4. Architecture of instruction and delight : a socio-historical analysis of World Exhibitions as a didactic phenomenon (1798-1851-1970)

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemael, van P.J.V.

  2001-01-01

  Vert. en bew. van het proefschrift Technische Universiteit Delft: Architectuur van instructie en vermaak : een maatschappij-historische analyse van de wereldtentoonstelling als didactisch verschijnsel (1798-1851-1970). - Delft : Publicatiebureau Bouwkunde, Faculteit der Bouwkunde, Technische

 5. Electric batteries. Fundamental principles and theory, present state of the art of technology and trends of development. 3. rev. and enlarged ed. Batterien. Grundlagen und Theorie, aktueller technischer Stand und Entwicklungstendenzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kiehne, H.A.; Berndt, D.; Boettger, K.; Fischer, W.; Franke, H.; Friedheim, G.; Koethe, H.K.; Krakowski, H.; Middendorf, E.; Preuss, P.

  1988-01-01

  This volume gives a comprehensive survey of the present state of the electrochemical power storage with special consideration of their technical characteristics of application. The volume is structured as follows: 1) Electrochemical energy storage, general fundamentals; 2) Batteries for electric-powered industrial trucks; 2a) Energy supply concepts for driverless industrial trucks; 3) Batteries for electric-powered road vehicles; 4) Battery-fed electric drive from the user's point of view (=charging, maintenance); 5) Secured power supply with electric batteries; 6) Batteries for stationary power supplies; 7) Operation and use of batteries for a large-scale consumer (emergency power supplies for communication equipment of the Deutsche Bundespost); 8) Starter batteries of vehicles; 9) High-energy batteries (e.g. Zn/Cl/sub 2/-, Na/S-, Li/FeS-cells, fuel cells); 10) Solar-electric power supply with batteries; 11) Charging methods and charging technique; 12) Technology of battery chargers and current transformer, monitoring methods; 13) Standards and regulations for batteries and battery systems. (MM) With 192 figs.

 6. Technological options in regard to reducing harmful environmental effects of road traffic. Fuel cell technology compared with combustion engines; Technische Optionen zur Verminderung der Verkehrsbelastungen. Brennstoffzellenfahrzeuge im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolke, R. [comp.

  1999-05-01

  The German Umweltbundesamt (federal environmental agency) commissioned a cost-benefit analysis to be made, testing the practical performance of fuel cell-driven automobiles, for state-of-the-art assessment of their benefits and drawbacks as compared to other available automotive fuel systems. Results available so far of calculations based on the cost-benefit analysis show that the targets involved, such as cutback of emissions and conservation of resources, can be realised within the foreseeable future at much lesser expense through the use of fuel consumption-optimized Otto engines offering lowest emission levels (of the type ULEV, ultra-low emission vehicle, or EURO 4 standard), as compared to the relevant contributions to emission reduction and other targets offered by the fuel cell-driven automobiles.(orig./CB) [Deutsch] Das Umweltbundesamt hat die Brennstoffzellentechnik im Verkehr einer Kosten-Nutzen-Betrachtung unterzogen, um zu ermitteln, welche Vor- und Nachteile sie im Vergleich zu anderen Antriebskonzepten im Verkehr nach derzeitigem Wissensstand hat. Nach den bisherigen Berechnungen am Beispiel einer Kosten-Nutzen-Analyse zeichnet sich ab, dass Emissionsminderungen und Ressourcenschutz fuer die absehbare Zeit wesentlich kostenguenstiger durch verbrauchsoptimierte Fahrzeuge mit Ottomotor mit niedrigsten Abgasemissionen (ULEV-`Ultra Low Emission Vehicle` oder EURO 4-Standard) realisiert werden koennen als durch Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb. (orig.)

 7. Scientific and technical programme parallel to the 'Solarthermie 2000' research and demonstration programme. Final report; Wissenschaftlich-technische Programmbegleitung im Demonstrations- und Forschungsprogramm Solarthermie 2000. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goering, J.; Freitag, T.; Schirmer, U.

  2000-07-01

  The programme 'Solarthermie 2000' aimed at the testing and optimization of active solar systems, especially for service water heating. Sub-programme 2 was to provide the technical fundamentals and achieve a certain degree of standardization in order to make the technology economically competitive. This necessitated long-term monitoring of a representative number of systems. [German] Im Rahmen des Foerder- und Demonstrationsprogramms Solarthermie 2000, Teilprogramm 2 erfolgt durch die Foerderung von bis zu 100 solarthermischer Anlagen mit Schwerpunkt in den neuen Bundeslaendern eine umfassende Erprobung und Optimierung von Systemen zur aktiven thermischen Sonnenenergienutzung vorwiegend zur Brauchwassererwaermung. Mit dem Teilprogramm 2 sollen die technischen Voraussetzungen fuer einen kuenftigen wirksamen Beitrag der Solarthermie zur Energieversorgung geschaffen und durch Systemstandardisierung die wirtschaftliche Konkurrenzfaehigkeit dieser Anlagen verbessert werden. Ausreichende Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Systemkombinationen koennen nur dann gesammelt werden, wenn eine repraesentative Anzahl der diversen Anlagenvarianten errichtet, ueber einen laengeren Zeitraum betrieben und gleichzeitig intensiv beobachtet und analysiert werden. (orig.)

 8. Technical and economic assessment of a network controller in comparison to the grid extension due to EEG; Technische und wirtschaftliche Betrachtung eines Netzregelgeraetes im Vergleich zu einem Netzausbau aufgrund EEG

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wanner, Ulrich; Aigner, Andreas [LEW Netzservice GmbH, Augsburg (Germany); Finkel, Michael [Hochschule Augsburg (Germany)

  2011-07-01

  For the transition to a sustainable energy supply Germany anchored basic cornerstones in the EEG. In paragraph 2(2) of the EEG, the priority purchase, transmission and distribution of the electric energy by the network operator is controlled. From this for the Lechwerke AG results a completely new environment. The legal framework requires costly network expansion projects, especially in the network periphery in rural areas. For the distribution system operator the traditional grid extension is costly and time consuming. In search of alternative options, the use of ''network controller'' and ''950-V-lines'' is compared to the conventional grid extension. The measurements showed that the 20 kV grid upgrade is the ideal solution from a technical aspect. The improvement of the network situation is clearly evident in all measurements in accordance with DIN 50160. In turn, network expansion is the most expensive alternative and the costs often do not outweigh the benefits. Also the high costs for maintenance and operation have to be considered. Furthermore, often power reserves are created that may not be used. The 950-V line is a measure that improves the network situation. Considering the costs, this variant is the cheapest option, but only a maximum power of 30 kVA can be transmitted. The follow-up costs for maintenance and operation are significantly lower. The increase of the nominal voltage by the factor 2.3,8 in theory the short circuit power should increase by the factor (2.38){sup 2}. However this is not the case, since through the added impedance of the transformer the voltage increase in the cable pushes down the effect. The short circuit power is improved only by the factor 1.36. The power controller controls the voltage level (10-minute averages) quite well. However, flicker and voltage imbalance are increased. Harmonics are increased if they are caused by customers behind the power controller. The development of overvoltages due to the behavior of the controller under severe voltage dips have to be evaluated critically. If the electrical load is reduced or to the end of a power failure voltage values, which amount to well over 110% of the nominal voltage are caused by over-compensating of the controller. This can cause damage to equipment in customer installations and thus lead to demands for regress. In order to minimize these overvoltages at least for a fault in the MV and HV power grid, the response time of the network controller must be matched to the settings of the network protection devices. Thus, in these cases the occurrence of the overvoltages can be reduced, but cannot be avoided. Therefore, in practice the network controller can be used only in very limited cases, but in certain cases it is technically a good solution and can be implemented very quickly. Here, the current and future demand of electrical energy of the customers is crucial. The follow-up costs are also low. Finally, it should be noted that there exists no universal approach due to the advantages and disadvantages of each network expansion option. Yet for every network situation the appropriate network expansion option can be selected by considering the environmental conditions. If a single customer is connected via a long supply line and with low short circuit power then the 950-V-line is a feasible solution. If the criteria are sufficiently short-circuit power and customer-cased flicker and harmonics are small, the network controller can be used without difficulty. The network controller can also be considered for small local networks, due to the different offered devices. Are very isolated estates to supply, often the only possibility is a connection to the medium-voltage grid. (orig.)

 9. Diepgaand-onderzoek verkeersongevallen (DOVO) : bijdrage aan een methodologische verkenning. SWOV-bijdrage aan "Diepgaand onderzoek van verkeersongevallen : ontwerp van een onderzoeksprotocoll", Werkgroep DOVO in opdracht van de Raad voor Verkeersveiligheid, Technische Hogeschool Delft, 1984.

  NARCIS (Netherlands)

  Oppe, S.

  1984-01-01

  When a severe traffic accident occurs, in which many vehicles are involved and many persons are killed or severely injured, when it can be called a disaster which shocks society, there should be a thorough investigation of the accident. The whole accident process, not just the outcome must be

 10. Development of new methods for the modeling of technical systems and result evaluation for reactor safety simulation codes. Modeling, simulation models; Entwicklung neuer Methoden zur Modellierung technischer Systeme und zur Ergebnisauswertung fuer Simulationsprogramme der Reaktorsicherheit. Modellierung, Simulationsprogramme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cester, Francesco; Deitenbeck, Helmuth; Kuentzel, Matthias; Scheuer, Josef; Voggenberger, Thomas

  2015-04-15

  The overall objective of the project is to develop a general simulation environment for program systems used in reactor safety analysis. The simulation environment provides methods for graphical modeling and evaluation of results for the simulation models. The terms of graphical modeling and evaluation of results summarize computerized methods of pre- and postprocessing for the simulation models, which can assist the user in the execution of the simulation steps. The methods comprise CAD (''Computer Aided Design'') based input tools, interactive user interfaces for the execution of the simulation and the graphical representation and visualization of the simulation results. A particular focus was set on the requirements of the system code ATHLET. A CAD tool was developed that allows the specification of 3D geometry of the plant components and the discretization with a simulation grid. The system provides inter-faces to generate the input data of the codes and to export the data for the visualization software. The CAD system was applied for the modeling of a cooling circuit and reactor pressure vessel of a PWR. For the modeling of complex systems with many components, a general purpose graphical network editor was adapted and expanded. The editor is able to simulate networks with complex topology graphically by suitable building blocks. The network editor has been enhanced and adapted to the modeling of balance of plant and thermal fluid systems in ATHLET. For the visual display of the simulation results in the local context of the 3D geometry and the simulation grid, the open source program ParaView is applied, which is widely used for 3D visualization of field data, offering multiple options for displaying and ana-lyzing the data. New methods were developed, that allow the necessary conversion of the results of the reactor safety codes and the data of the CAD models. The trans-formed data may then be imported into ParaView and visualized. The application of 3D visualization shows advantages in transient analyses with very detailed discretization. This is especially true for the analysis of phenomena with strong local differences and the validation of multi-dimensional models.

 11. Technical dictionary power plant engineering. Vol. 1. German - English. - Pt. 1: Dictionary. Pt. 2: Abbreviations. 4. rev. and enlarged ed. Technisches Woerterbuch Kraftwerkstechnik. Bd. 1. Deutsch - Englisch. - T. 1: Woerterbuch. T. 2: Abkuerzungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1987-01-01

  This dictionary is a compilation of German and English technical terms of power plant engineering as far as power plants, turbine-generators and assembly engineering are concerned. It is the result of a joint effort by the Kraftwerk Union AG (KWU) and Utility Power Corp. (UPC). The entire content has been revised and approx. 6000 new terms have been added. The dictionary is meant to form a basis for uniform terminology on technical documents as well as correspondence between KWU, UPC and licensees. This computer aided dictionary is printed in capital/low case letters. Only nouns, terms with an article and proper names are capitalized in German. Some terms are written differently in American and British English and are marked with (US) or (GB).

 12. Long-term perspectives of technical and social development in Germany. Visions for research and technology policy; Langfristige Perspektiven technischer und gesellschaftlicher Entwicklung in Deutschland. Visionen fuer die Forschungs- und Technologiepolitik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baron, W; Zweck, A

  1995-12-01

  This publication contains six contributions discussing the medium- and long-term perspectives of technical, social and economic development in Germany. (UA) [Deutsch] Die vorliegende Publikation enthaelt 6 Vortraege, die sich mit mittel- und langfristigen Perspektiven der technischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland befassen. (UA)

 13. Technical, economic and environmental aspects of regional waste management networks - the example of thermal disposal of sewage sludge; Zur technisch-wirtschaftlichen und umweltgerechten Ausgestaltung von standort- und betriebsuebergreifenden Entsorgungsnetzwerken - Konkretisiert am Beispiel der thermischen Klaerschlammentsorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sasse, H.

  2000-07-01

  The author attempted to develop a tool for economic and ecological design of regional waste management networks. His investigation was based on the current attempts at developing regional solutions at minimal cost, which are modified to meet the desired goal and will include a method for regional environmental assessment. [German] Neben der Wirtschaftlichkeit ist entsprechend der im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verankerten Regelungen auch die Umweltvertraeglichkeit von Verwertung, Abfallbeseitigung und Abfallvermeidung gefordert. Zur Entscheidungsunterstuetzung bei der strategischen Planung zukuenftiger Entsorgungskonzepte sind somit Instrumente erforderlich, die es ermoeglichen, auf regionaler Ebene firmenuebergreifende Entsorgungsstrukturen zu entwickeln sowie diese oekonomisch und oekologisch im Sinne des KrW/-AbfG zu optimieren und zu bewerten. Derartige umfassende Planungsinstrumente zum Stoffstrommanagement stehen derzeit nicht oder nur in Ansaetzen zur Verfuegung. Fuer die vorliegende Arbeit wurde die Entsorgung von kommunalem Klaerschlamm in Baden-Wuerttemberg als Untersuchungsgegenstand ausgewaehlt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Planungsinstrument zur oekonomischen und oekologischen Ausgestaltung standortuebergreifender Entsorgungsnetzwerke zu entwickeln. Ausgangspunkt dafuer sind bisherige Ansaetze zur Entwicklung kostenminimaler regionaler Gesamtloesungen, die an die geschilderte Problematik angepasst und die in geeigneter Weise um eine Methodik zur umweltbezogenen Bewertung erweitert werden sollen. (orig.)

 14. Uterine fibroid embolization with spheric micro-particles using flow guiding: safety, technical success and clinical results; Uterusmyomembolisation mit sphaerischen Mikropartikeln unter Flusssteuerung: Sicherheit, technischer Erfolg und klinische Ergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Richter, G.M.; Radeleff, B.; Kauffmann, G.W. [Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg, Abt. fuer Radiodiagnostik, Radiologische Universitaetsklinik (Germany); Rimbach, S. [Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg, Univ.-Frauenklinik (Germany); RWTH Aachen, Univ.-Frauenklinik (Germany)

  2004-11-01

  Materials and Methods: Twenty of the first 26 consecutive patients referred for potential UFE were enrolled in the study. Pre-interventional MRI was used to assess morphologic contraindication to UFE. The embolization procedures were performed from a unilateral femoral approach using 4F selective catheters in straight vessels, >2 mm in diameter, and micro-catheters in smaller and tortuous arteries. The endpoint of the 'flow guided' embolization was defined by reaching the angiography 'pruned tree' appearance and sluggish flow in the main stem of the uterine artery. Assessment of morphologic mid term success was done by MRI 10 days, 3 months, 6 months, 9 months and 1 year after UFE. The clinical mid term success was assessed by having questionaires completed for menstrual bleeding, retention of clinical (symptomatic) benefit and quality of life. Results: Technical success was 100%, with 8 minor (2 post-interventional collapses, 2 hematomas, 4 relevant post-embolizations syndromes, 1 spontaneous expulsion of a submucous myoma) and 3 major complications (1 hysterectomy because of vaginal bleeding for 5 weeks, 1 transient amenorrhea and 1 spontaneous expulsion of myoma with transient bleeding requiring admission). In 17 of 19 patients, MRI showed total fibroid devascularization throughout the entire follow-up. The average shrinkage of the dominant fibroid was 71.3% at one year. The menstrual bleeding record in the cohort group fell from an average of 501.6 before treatment to 76.2 points at one year. At the same time, the clinical symptoms significantly improved. The patient satisfaction with the applied therapy was >95% at 1 year. One patient with residual fibroid perfusion underwent a second procedure, which achieved complete devascularization and adequate clinical success at one year. The second patient with incomplete devascularization had a persistent clinical benefit. (orig.)

 15. Technical and economical analysis of concepts for using the heat of biogas plants in rural areas; Technische und betriebswirtschaftliche Analyse von Konzepten zur ganzjaehrigen Nutzung der Abwaerme einer Biogasanlage im dezentralen laendlichen Raum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaths, Friederike Annette

  2012-08-15

  Since the implementation of the EEG in Germany the biogas production becomes an independent branch of industry in the agriculture. At this time more than 90 percent of the biogas plants work with co-generation plant for heat and power with a thermal engine efficiencies of more than 50 percent. Because of the location in the rural area heat costumers with a continuous demand of heat over the whole year are rare. This research had a closer look how to use the heat of biogas production efficiently and also generating profit. The aim of the study was to use heat over the whole year, a profitable heat concept without counting the KWK-bonus and an added value on the farm. During the study the following concepts were analyzed: asparagus production using soil heating, drying equipment for different products, the production of fish in aquaculture, the poultry production and the heated production of tomatoes. The results showed different concepts using heat of biogas plants as efficient for farmers. However with only one concept the aims - to use the heat over the whole year, generating a profitable heat concept without counting the KWK-bonus, add an value on the farm - mostly can not be achieved. The combination of different heat concepts is necessary. In this analysis the poultry production in combination with the dryer can be considered as the most efficient concept. Bearing in mind the benefit which can be generated with a heat concept as well as the higher income and the higher technical efficiency of biogas plants operators should implement an individual concept for their heat.

 16. Development of performance, behavior and gut health in laying hens in relation to dietary protein source = Ontwikkeling van technische resultaten, gedrag en darmgezondheid van leghennen in relatie tot eiwitbron in het voer

  OpenAIRE

  Krimpen, van, M.M.; Veldkamp, T.; Binnendijk, G.P.; Veer, de, R.

  2010-01-01

  From this study, it can be concluded that addition of protein of animal origin to a layer diet will not guarantee for a reduction in feather pecking behavior and an improvement of gut health. Despite this, feather pecking behavior and percentage of wet litter area were reduced in two (Daka-40 and Sonac-50) of four treatments with protein of animal origin.

 17. Comparative evaluation of alternative technical equipment of residential buildings and analysis of its influence on building and operating costs. Vergleichende Betrachtung alternativer technischer Wohngebaeudeausstattungen und Analyse ihres Einflusses auf Gebaeude- und Betriebskosten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1991-01-01

  In this study energy conservation measures and operating experience in the housing sector are discussed. Five areas are investigated: 1. Water (water-saving fittings and flushings, cold water meters, rain water systems), 2. sewage (grey water plants, compost toilets, plant sewage treatment works), 3. electric power (block heat and power plants, photovoltaic stations, wind turbines, battery storage, energy-saving lamps), 4. heating/hot water (heat pumps, solar collectors, thermal insulation, condensing boilers, stoves, heating systems), 5. ventilation (ventilation control, dust extraction systems). (HW).

 18. Technical-economic-ecological analysis of hydrothermal carbonisation (HTC) of green waste and subsequent use options; Technisch-oekonomisch-oekologische Analyse der hydrothermalen Carbonisierung (HTC) von Gruenschnitt und sich anschliessender Nutzungsoptionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeymer, Martin [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Meisel, Kathleen; Clemens, Andreas

  2015-07-01

  Hydrothermal Carbonisation (HTC) is an innovative process to convert biogenic residual materials from municipalities into high-quality biogenic solid fuels (charcoal). However, this entails increasing fuel costs. Especially high capital costs and a lower capacity factor of innovative processes as well as the pelletising of the charcoal are the main cost drivers. Hence an on-site utilisation of the charcoal without pelletising, e.g. for heat generation, has a high cost reduction potential. Due to the higher capital costs of solid fuel boilers and fuel storage compared to oil and gas boilers, a high degree of capacity utilisation should be pursued to reduce the fixed cost share and, by this means, lower the levelised costs of heat. Currently, the Hydrothermal Carbonisation conversion process is expensive. Therefore, using the charcoal for heat production is not competitive compared to other fossil or biofuels. The high development and cost reduction potential of this innovative process may have a positive economic impact on future utilisation.

 19. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 20. Analyses and results of the OECD/NEA WPNCS EGUNF benchmark phase II. Technical report; Analysen und Ergebnisse zum OECD/NEA WPNCS EGUNF Benchmark Phase II. Technischer Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hannstein, Volker; Sommer, Fabian

  2017-05-15

  The report summarizes the performed studies and results in the frame of the phase II benchmarks of the expert group of used nuclear fuel (EGUNF) of the working party of nuclear criticality safety (WPNCS) of the nuclear energy agency (NEA) of the organization for economic co-operation and development (OECD). The studies specified within the benchmarks have been realized to the full extent. The scope of the benchmarks was the comparison of a generic BWR fuel element with gadolinium containing fuel rods with several computer codes and cross section libraries of different international working groups and institutions. The used computational model allows the evaluation of the accuracy of fuel rod and their influence of the inventory calculations and the respective influence on BWR burnout credit calculations.

 1. TIG welding of pure titanium with an TiAl6V4 alloy; Schweissen von technisch reinem Titan. WIG-Schweissen mit der Titanlegierung TiAl6V4

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karaaslan, A. [Techn. Univ. Yildiz (Turkey). Sektion fuer Metallurgie und Werkstofftechnik

  2004-07-01

  The present contribution describes the Tig welding process of pure Titanium with an high strength Titanium Aluminium alloy. The characterization of the metallurgical properties of the welds was carried out by hardness measurements and by tensile testing. Parallel to the results of light microscopic investigations of the microstructure the metallurgical and physical background will be highlighted. (orig.)

 2. Exploitation of political and technical scopes for free play. Energy conservation in buildings - part of a future-oriented energy policy; Politische und technische Handlungsspielraeume nutzen. Energieeinsparung im Gebaeudebereich - Teil einer zukunftsweisenden Energiepolitik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ehm, H. [Bundesministerium fuer Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Berlin (Germany)

  1999-09-01

  In April of this year, the section of architecture of the University of Kassel conferred on Professor Dr. Herbert Ehm, department head at the federal building ministry, the title of honorary doctor for his achievements in the sector of energy-saving construction. In his address given at the awarding ceremony, entitled 'Energy conservation in buildings - part of a future-oriented energy policy', the recipient underlined the necessity of energy conservation measures in buildings because of the current high energy consumption and outlined approaches. (orig.) [German] Im April dieses Jahres verlieh der Fachbereich Architektur der Universitaet/GSH Kassel Professor Dr. Herbert Ehm, Abteilungsleiter im Bundesbauministerium, die Ehrendoktorwuerde fuer seine Verdienste um das energiesparende Bauen. In seinem Festvortrag 'Energieeinsparung im Gebaeudebereich - Teil einer zukunftsweisenden Energiepolitik' unterstrich der Geehrte wegen des erheblichen Verbrauchs die Notwendigkeit der Sparmassnahmen im Wohnungsbau und skizzierte Loesungswege. (orig.)

 3. Effect van grondstoffensamenstelling en aminozuurgehalte op technische resultaten van beren, borgen en zeugjes = Influence of diet composition and level of amino acids on performance of boars, barrows and gilts

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Straathof, S.B.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2012-01-01

  At Pig Innovation Centre Sterksel two experiments were done to find out what the effects are on the performance of boars, barrows and gilts of: 1) fine-tuning the composition of raw materials in starter, grower, and finisher diets; 2) fine-tuning the composition of raw materials plus extra amino

 4. Effect van varkensvleesmeel in vleeskuikenvoer op technische resultaten, slachtrendementen, strooiselkwaliteit, voetzoollaesies en darmgezondheid = Effect of pork meat meal in broiler diets on performance, slaughter yields, litter quality, foot pad dermatitis and gut health

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.; Molenaar, R.J.; Veldkamp, T.

  2010-01-01

  Wageningen UR Livestock Research has conducted an experiment to determine the effect of inclusion of graded levels of pork meat meal (PMM) in broiler diets on performance, processing yields, litter quality, foot pad lesions and gut health. Inclusion of PMM in broiler diets corresponding to 10% of

 5. Green house gas emissions in German agriculture. Sources and technical reduction capacities under special consideration of biogas; Treibhausgas-Emissionen in der deutschen Landwirtschaft. Herkunft und technische Minderungspotenziale unter besonderer Beruecksichtigung von Biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wegener, Jens-Karl

  2006-12-15

  This monograph is concerned with different aspects of green house gas (GHG) emissions in agriculture. The first part summarizes the total amount of GHG emissions and analyses them regarding their composition. A differentiation is made between the emissions which are already linked to agriculture (source group agriculture: ''digestion'', ''manure-management'' and ''agricultural soils'') within the ''National Report on GHG Emissions'' and those which can be counted primarily in addition to agriculture (''energy'' and ''land use and land use change''). Depending on which database is used, agriculture is participating in emitting green house gases with 6.3% or 11.1% of total German GHG emissions in 2004. This means that agriculture is an important polluter. The development of GHG emissions in agriculture compared to the year 1990 is -18.5% for the source group agriculture. This means that the source group has reduced more emissions than the average (-17.5%) over all domains published within the National Report. Regarding the sources ''energy'' and ''land use and land use change'' in addition emission reduction is -16.4% in the same period and thus worse than the average. Moreover, realized emission reductions are predominantly based on structural changes, less on systematical measures. This fact raises the question how agriculture can make a contribution to the reduction of GHG emissions in future particularly with regard to higher aims in climate politics. For this reason the second part of the monograph identifies capacities for the reduction of GHG emissions by using available agricultural biomass for energetic purposes. Due to the heterogeneity of biomass and the variety of its possible products, a lot of technical processes concerning the conversion of biomass into energy exist in practice. Since all of them have different emission factors the derivation of realistic reduction capacities is a nontrivial problem. This work restricts the problem by combining existing biomass with those technologies which provide largest benefit concerning the reduction of GHG emissions. Thereby it is possible to evaluate the maximum contribution of GHG reductions from biomass usage in agriculture in Germany, which aggregates up to 50,341 Gg CO{sub 2}-equivalent. This means that 78.3% of the emissions from the source group agriculture in 2004 could be compensated if biomass was used within those technologies which produce the largest benefit. In this regards the subsidy of energy crops in biogas plants based on the ''Erneuerbare Energien Gesetz'' (renewable energy law) in Germany should be reviewed because there they do not produce the largest benefit. Energy crops should be applied to replace solid fuels instead. Since in practice several biogas plants are already using energy crops as input material without having an option for alternatives, the question raises how this fact can be improved for the future regarding climate protection. Therefore the third part of this monograph analyses the possible emission reductions of different technologies for converting biogas into energy. Objects of investigation are existing technologies like block heat and power plants or direct gas feeding into public gas distribution system as well as future technologies like the application of biogas in different types of fuel cells. Although direct gas feeding has a better ratio concerning the conversion of primary to secondary energy the GHG reduction capacity is much less compared to technologies of cogeneration. The reason for this is that the production of electricity has much more effect on GHG emissions than the production of heat. This is to be seen when comparing the emission factors of certain reference systems used in this part like condensing boilers running with natural gas (253 gCO{sub 2}/kWhheat), gas steam power plants (432 gCO{sub 2}/kWhel) and the average emissions factor of German power production (653 gCO{sub 2}/kWhel). The more electricity is produced by a conversion technology based on biogas, the higher is its GHG reduction capacity. Direct gas feeding is not the most efficient way of using biogas in matters of climate protection considering that only 13% of the natural gas in Germany is used for electric purposes and considering that replacing natural gas by biogas means that the part of fossil fuels with lowest emissions is replaced. Direct gas feeding is not even then the most efficient way of using biogas if there is a consumer at the other end of the public gas distribution system who theoretically uses the injected biogas for running cogeneration systems. The conditioning of biogas in order to feed public distribution combined with additional heat source for running the fermenter of the biogas plant is worse for efficiency. Considering ecological standpoints local heat and power production next to the fermenter is the most efficient way of using biogas in matters of climate protection. This can only be improved by using more efficient systems like fuel cells instead of existing block heat and power plants. (orig.)

 6. What is consumer behaviour? Technical and behaviour oriented models with regard to home heating energy consumption; Was ist Nutzerverhalten? Technische und verhaltensorientierte Sichtweisen am Beispiel des Heizenergieverbrauchs von Wohngebaeuden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Casties, M.

  2000-07-01

  The lecture presents various approaches to describe and analyze consumer behaviour with regard to home heating energy consumption. Models from both a technical as well as an economic, socio-economic and psychological perspective are taken into consideration. The possibilities and problems of these approaches in forcasting heating energy consumption are discussed. (orig.)

 7. Methodological approaches and postoperative morbidity of intraoperative radiotherapy for soft-tissue sarcomas; Heidelberg series 6/91-9/92. Methodik, technische Voraussetzungen und postoperative Morbiditaet der intraoperativen Radiotherapie (IORT) bei Weichteilsarkomen; Heidelberger Krankengut 6/91-9/92

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eble, M.J. (Abt. Klinische Radiologie, Radiologische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany)); Quentmeier, A. (Chirurgische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany)); Ewerbeck, V. (Orthopaedische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany)); Herfarth, C. (Chirurgische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany)); Wannenmacher, M. (Abt. Klinische Radiologie, Radiologische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany))

  1993-09-01

  From June 1991 to 9/92 a total of 28 patients suffering from peripheral (n=20) or centrally (n=8) located soft tissue sarcomas were treated. Tumor resection with negative margins was performed in 20 patients, positive margins remained in 5 patients, and gross macroscopic residual disease in 3 patients. Combined intraoperative and external beam radiotherapy was applied in 22 patients, using IORT doses of 10-20 Gy and an external beam dose of 26-50 Gy. Three patients were irradiated intraoperatively twice with a time interval of 24 h. After a median follow-up of 9.9 months, 20 patients are disease free. Two patients died 4 and 5 months after the end of the therapy with rapidly progressive distant metastases. So far, there have been no IORT infield failures. Mild sensory neuropathy occurred in 1 patient 7 months after treatment. Overall only mild and reversible postoperative and posttherapeutic complications were seen. Based on the retrospective analysis of the target volumes chosen during this working period, a set of horse-shoe-shaped cones was designed, which permitted circular and longitudinal target volumes with a homogeneous dose to be delivered as well. With this dedicated IORT facility simple and safe application of a high boost dose is possible. Further, a clear definition of the target volume, followed by an exact verification and at least integration of this target volume in a three-dimensional treatment plan, is necessary. (orig./Mg)

 8. Investigations of the technical possibilities for the use of fly ash: the concrete industry as a market. Marktbeschrijving betonwarenindustrie ten behoeve van het onderzoek naar de technische mogelijkheden van het gebruik van vliegas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1982-01-01

  Desk research (analysis of the production figures of concrete) and field research (personal discussions with producers and merchants) are carried out to investigate whether the application of fly ash in the production of concrete is feasible. The introduction of fly ash depends on the properties of the final product and of the properties during the process of curing, and these depend on a large number of factors such as cement/sand ratio, quality of cement, specifications of the final product. Products such as paving stones, tiles and blocks are favourable for the application of fly ash in concrete. Building elements, pipes and floor elements are not. Market structure in The Netherlands is outlined and mapped, and the present use of fly ash in the concrete industry is discussed. (In Dutch)

 9. CO{sub 2} capture and storage - only an interim solution. Possible impacts, potential and requirements; Technische Abscheidung und Speicherung von CO{sub 2} - nur eine Uebergangsloesung. Positionspapier des Umweltbundesamtes zu moeglichen Auswirkungen, Potenzialen und Anforderungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blohm, Michael; Erdmenger, Christoph; Ginzky, Harald (and others)

  2006-08-15

  Climate change constitutes a huge challenge for humankind. Greenhouse gas emissions are still continuing to increase on a global scale. In order to limit the risks of global climate change, global average temperature must not rise more than 2 C above pre-industrial levels by the end of this century. If this target is to be achieved globally, Germany - like the other industrialised countries - must reduce its emissions of greenhouse gases by 40% by 2020 and by 80% by 2050 compared to 1990 levels. The German Federal Environment Agency (Umweltbundesamt, in short ''UBA'') banks on a sustainable climate protection policy through emission prevention and is therefore demanding that, as a priority, the change initiated in German energy policy - away from fossil fuels towards renewable energy sources and a marked increase in energy efficiency - should be consistently implemented and intensified, i.e. that emissions be addressed before they occur. For a limited time, there may also be a need to take end-of-pipe measures to reduce CO{sub 2} emissions. This may include certain forms of capture and storage of the most important greenhouse gas, carbon dioxide, often referred to as CO{sub 2} ''sequestration''. Although CO{sub 2} capture and storage does not prevent continued generation of greenhouse gases, it does promise to prevent their escaping into the atmosphere and, thus, their climate impact for extended periods of time. The Federal Environment Agency takes the view that for the use of such methods it is essential to also take into account their impact on other spheres of the environment and health issues. The Agency has developed a detailed opinion on these issues in a comprehensive position paper, which is available from October 2006 in German on the internet website of the German Federal Environment Agency www.umweltbundesamt.de/energie. This summary outlines the major conclusions. Both national and international aspects need to be considered in the discussion. Where national aspects are concerned, the Federal Environment Agency focuses on the situation in Germany, e.g. in addressing the question of available storage capacity for captured CO{sub 2}. This paper deals only with CO{sub 2} capture and storage, and not with biological (''terrestrial'') sequestration through, for example, forestation. (orig.)

 10. Advancement of the methodology for automated integration of external hazards into level 1 PSA modeling. Technical report; Weiterentwicklung der Methodik zur automatisierten Integration uebergreifender Einwirkungen in PSA-Modelle der Stufe 1. Technischer Fachbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berner, Nadine; Herb, Joachim

  2017-03-15

  In the course of the research and development project RS1539 funded by the German Federal Ministry for Economics and Energy (BMWi) the methodology for the automated integration of hazards in Level 1 PSA models has been enhanced. Thereby, the analysis tool pyRiskRobot provides the methodological framework for mapping a generic spectrum of internal and external hazards onto complex PSA plant models. The reimplementation of the software tool via the programming language python extends the applicability and facilitates the handling of pyRiskRobot in comparison to the previous Ruby-based version RiskRobot. Moreover, the development of functions to perform the topological modelling of fault trees and the probabilistic specification of modified fault tree elements have been continued. Due to the reimplementation and further developments, the tool enables to systematically generate fault trees of varying complexity, to flexibly integrate fault trees in existing PSA models and to automatically duplicate interconnected topologies. Thus, pyRiskRobot allows the efficient and traceable realization of hazard specific, usually laborious modifications of PSA models. In addition, pyRiskRobot has been extended to serve as a functional interface between the data compilations comprising the potential influences of hazards on PSA relevant components and the data base of a PSA plant model. Based on this conceptual design, additional analyses of the data can be carried out prior to the integration within the PSA model topology. The reimplemented functionalities of pyRiskRobot have been validated with respect to reference applications, such as the modelling of an internal fire scenario, against the previous version RiskRobot. The existing method collection for the automated modification of fault tree topologies has been extended based on the requirements for further applications, among others the modelling of an external flooding scenario. The deduced hazard specific modelling approaches have been used to pursue a continuous convergence towards methodologically structured function classes. The performed developments provide the framework to investigate relevant scenarios that need to be addressed in the context of periodic safety reviews and that may require an adequate modelling at a high level of detail. The analysis tool pyRiskRobot provides the necessary methods and practical strategies in order to integrate hazards and hazard combinations in PSA plant models of realistic complexity.

 11. Treatment of solid wastes. Preventing waste production, recovery, waste collection, waste disposal, sanitation. Procedures, technical processes, legal foundations. 2. rev. ed. Behandlung fester Abfaelle. Vermeiden, Verwerten, Sammeln, Beseitigen, Sanieren. Verfahrensweise, technische Realisierung, rechtliche Grundlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sattler, K.; Emberger, J.

  1990-01-01

  The book 'Treatment of Solid Wastes' was compiled by the group 'Environmental Protection/Waste Disposal' and looks at disposal methods and processes. The initial chapters deal with technical methods of environmental protection, describe laws and legal regulations pertaining to waste disposal, explain the quantities and composition of the waste matter and give an overview of the treatments which are available. Methods and technical process of waste collection, transport, sorting, recapturing of valuable matter, biochemical and thermal conversion and depositing. Treatment of poisonous wastes and old sites are dealt with in the final chapters. (orig./EF).

 12. Physiological and technical limitations of functional magnetic resonance imaging (fMRI) - consequences for clinical use; Physiologische und technische Grenzen der funktionellen Magnetresonanztomographie und die damit verbundenen Konsequenzen fuer die klinische Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuestenberg, T. [Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin (Germany); Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin, Schumannstrasse 20/21, 10117, Berlin (Germany); Jordan, K. [Institut fuer Psychologie II, Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg (Germany); Giesel, F.L. [Abteilung fuer onkologische Diagnostik und Therapie, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (Germany); Villringer, A. [Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin (Germany)

  2003-07-01

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is the most common noninvasive technique in functional neuroanatomy. The capabilities and limitations of the method will be discussed based on a short review of the current knowledge about the neurovascular relationship. The focus of this article is on current methodical and technical problems regarding fMRI-based detection and localization of neuronal activity. Main error sources and their influence on the reliability and validity of fMRI-methods are presented. Appropriate solution strategies will be proposed and evaluated. Finally, the clinical relevance of MR-based diagnostic methods are discussed. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ist eines der wichtigsten Verfahren der funktionellen Neuroanatomie. Aufbauend auf einer kurzen Darstellung des aktuellen Wissensstands bzgl. des Zusammenhangs zwischen lokaler neuronaler Aktivitaet und haemodynamischer Reaktion werden ausgewaehlte Moeglichkeiten und Grenzen des Verfahrens fuer die klinische Anwendung diskutiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung der derzeitigen methodischen und technischen Einschraenkungen hinsichtlich einer fMRT-basierten Detektion und Lokalisierung neuronaler Aktivitaet. Es werden die Hauptfehlerquellen und ihre Auswirkungen auf die Reliabilitaet und Validitaet des Verfahrens erlaeutert und aktuelle Loesungsansaetze diskutiert. Abschliessend erfolgt eine Bewertung der aktuellen klinischen Relevanz funktioneller MR-Diagnosemethoden. (orig.)

 13. The energetic concept in the administration building of the Federal Environmental Agency in Dessau. Technical innovation for a sustainable operation; Das energetische Konzept im Dienstgebaeude des Umweltbundesamtes in Dessau. Technische Innovationen fuer einen nachhaltigen Betrieb

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The new office building of the Federal Environmental Agency (Dessau-Rosslau, Federal Republic of Germany) was implemented as a pilot project for environmentally sustainable construction with high-energy targets. In order to reduce the consumption of fossil fuels significantly, the building should have a very low power consumption and enable a sustainable operation. A mostly compact form of the building and a highly insulated building envelope are a first prerequisite.

 14. Development of performance, behavior and gut health in laying hens in relation to dietary protein source = Ontwikkeling van technische resultaten, gedrag en darmgezondheid van leghennen in relatie tot eiwitbron in het voer

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Veldkamp, T.; Binnendijk, G.P.; Veer, de R.

  2010-01-01

  From this study, it can be concluded that addition of protein of animal origin to a layer diet will not guarantee for a reduction in feather pecking behavior and an improvement of gut health. Despite this, feather pecking behavior and percentage of wet litter area were reduced in two (Daka-40 and

 15. Intelligent and efficient use of renewable energy sources in Saxonia and Czech Republic. Technical, economic and legal aspects; Intelligenter und effizienter Einsatz von (er)neu(erbar)en Energien in Sachsen und Tschechien. Technische, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gramlich, Ludwig; Orantek, Kerstin (eds.)

  2011-07-01

  Within the meeting in Oberwiesenthal (Federal Republic of Germany) between 30th September and 02nd October, 2011, the following lectures were held: (a) Utilization of renewable energy sources in Czech Republic (Martin Neruda); (b) Scenarios of energy and ecology development in the next 20 years (Behumir Stedron); (c) Climatic protection and emission trading (Rainer Wolf); (d) Nuclear energy - suicide mission or glimmer of hope (Michael Hietschold); (e) Energetic questions in areas near to the area (Martin Maslaton); (f) Climatic protection and renewable energy sources in the Vogtland district - State of the art and problems (Tobias Pohl); (g) Complex reconstruction of plate buildings - economic and energetic potential (Jan Antonin); (h) Ecologic forms of traffic and their preferential treatment in metropolises (Jana Halirova); (i) Utilization of renewable energy sources in air traffic (Rosina Kasica); (j) Smart Metering - on the way to an economical technology? (Uwe Goetze); (k) Integration of an enhanced number of electric vehicles in the low voltage network (Jens Teuscher); (l) Intelligent electric cars and the concept of green energy (Zdenek Votruba); (m) Smart grids under the conditions of Czech Republic (Petr Marecek); (n) Possibilities of utilization of nuclear power plants as a source for a central heat supply of neighbouring agglomerations - with focus on Czech Republic (Tomas Kralik).

 16. Project ANSICHT. Final repository concept and backfilling and sealing concept for the final repository site model SUeD; Projekt ANSICHT. Endlagerkonzept sowie Verfuell- und Verschlusskonzept fuer das Endlagerstandortmodell SUeD. Technischer Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jobmann, Michael; Lommerzheim, Andree

  2015-08-03

  In the frame of ANSICHT the methodology for the demonstration of safe enclosure for high-level heat generating radioactive wastes is described. The report is based on the safety requirements for final repository concepts and shows a first backfilling and sealing concept that was developed for the final repository site model SUeD. The final repository model SUeD is based on a horizontal line storage concept, the Gorleben (VSG) and ERATO container concept and the mine layout were adopted and adapted to the given conditions. The backfill and sealing concept includes migration barriers, line closures and shaft closures in the frame of a redundant and diverse enclosure system. For all technical and geotechnical barrier components the long-term functional requirements were defined. The backfilling concept of underground cavities considers the variety of possible cavities in the line and infrastructure areas.

 17. Heat and power from solar energy. Documentation on the technical use of solar energy for heat and power generation. 8. rev. ed. Waerme und Strom aus Sonnenenergie. Dokumentation ueber die technische Nutzung der Sonnenenergie zur Waerme- und Stromgewinnung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weik, H; Engelhorn, H

  1990-01-01

  Powerful solar modules from monocristalline silicium which are the basic components on the sector of photovoltaics are described; the 53 W{sub P}-module is used as a basis for model calculations for the planning and designing of plants. Power supply to the mains is given more attention than in earlier editions as it is only through improved mains-linked photovoltaics which uses the available roof space of our houses that we can make a noticeable solar contribution to the supply of electric energy and the protection of our environment. (orig./ORU).

 18. Energy conservation. Concerted action between dwelling and occupant. Analysis of the module WoON 2012; Energiebesparing. Een samenspel van woning en bewoner. Analyse van de module Energie WoON 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tigchelaar, C. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Leidelmeijer, K. [RIGO research en Advies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-08-15

  Results are presented of the analysis on the WoON energy module, which they performed on behalf of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK). Since 1995, BZK has been performing an elaborate study on the energy performance of the Dutch housing stock. This energy module is part of the WoON survey, which collects data on a wide range of topics related to housing and living. In 2012, this survey was carried out again. The data of 4,800 audits and questionnaires have been collected in a dataset that is linked to external data. The combined datasets offer unique and detailed insight in the fundamentals of energy consumption in dwellings. Due to the survey's long history, trends are now becoming visible in technical characteristics of dwellings as well as in behaviour. Among other things, the report describes trends in energy labels, energy measures, energy behaviour, energy consumption, living expenses, investments and saving potentials. Based on this information, general conclusions and policy recommendations are drawn [Dutch] Sinds 1995 wordt door het ministerie van BZK elke 5 tot 6 jaar een uitgebreid onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad uitgevoerd als onderdeel van de kwalitatieve Woning Registratie (KWR) en later het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het ministerie heeft in 2012 veldwerk laten uitvoeren voor de module Energie 2012. De gegevens van 4.800 woningopnames en daaraan gekoppelde enquêtes zijn vastgelegd in een analysebestand en gekoppeld aan andere gegevensbronnen. De opname en de enquête samen geven een unieke, gedetailleerde inkijk in de achtergronden van het energiegebruik in woningen. Door de lange historie zijn trends in zowel technische eigenschappen van de woning als ook in gedrag goed zichtbaar. In deze publicatie geven ECN en RIGO een weergave van de analyses die zij in opdracht van het ministerie van BZK hebben uitgevoerd op de energiemodule. Hierbij komen alle facetten van het Wo

 19. Network protocols. Special issue; Netwerkprotocollen. Themanummer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jansen, G.A. [RTB Van Heugten, Nijmegen (Netherlands); Rooijakkers, G.W.J. [GTI Building Automation, Amsterdam (Netherlands); Peterse, A. [Regel Partners, Hoevelaken (Netherlands); Smits, P. [Konnex Nederland, Valkenswaard (Netherlands); Hamers, E.P. [Van Dorp Installaties, Breda (Netherlands); Van der Velden, J.A.J. [Kropman, Rijswijk (Netherlands); Van Lingen, G.; Wijn, D.M. [Engineer Johnson Controls, Gorinchem (Netherlands); Deckere, W.J.M.A. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Driessen, B. [Saia Burgess, Gouda (Netherlands); Van Olst, K. [K en R Consultants, Deventer (Netherlands); Mosterman, F. [Wago Building Technology, Harderwijk (Netherlands); Staub, R. [BUS-House, Zuerich (Switzerland); Meiring, O.B.; Hut, W.H. [Sauter Building Control Nederland, Amsterdam (Netherlands); Tukker, A. [Webeasy Products, Sliedrecht (Netherlands); Bakker, L.G.; Soethout, L.L.; Elkhuizen, P.A. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Haeseler, U. [TAC GmbH, Berlin (Germany); Kerdel, J.F. [Siemens Building Technologies, Zoetermeer (Netherlands); Lugt, G.L.; Draijer, G.W.

  2007-11-15

  In 20 articles attention is paid to several aspects of network protocols by means of which building automation systems can exchange data: building automation and management, history of technical installations management, the open communication standard BACnet (Building Automation and Control network), the so-called ISO/IEC domotics and communication standard KNX or Konnex, the integration of electrotechnical and engineering installations by the LonWorks technology, other standard protocols as Modbus, M-bus, OPC (OLE for Process Control), an outline of TCP/IP, smart design of networks, automation and networks and building owners, the use of BACnet and Ethernet in a renovated office building, the use of an open management network in buildings, wireless open integrated systems, terminology in network communication, the use of BACnet in combination with KNX, the impact of BACnet on building automation, the role of the installation sector in the ICT-environment, knowledge of building automation and management, regulations with respect to building automation, and BACnet MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) [Dutch] In 20 artikelen wordt in dit themanummer aandacht besteed aan diverse aspecten m.b.t. netwerkprotocollen waarmee verschillende automatiseringssystemen gegevens met elkaar uitwisselen: gebouwautomatisering en beheer, geschiedenis van technisch installatie beheer, de open communicatie standaard BACnet (Building Automation and Control network), de zogenaamde ISO/IEC domotica en communicatie standaard KNX of Konnex, de integratie van electrotechnische en werktuigbouwkundige installaties met behulp van de LonWorks technologie, andere standaard protocollen zoals Modbus, M-bus, OPC (OLE for Process Control), uitleg over TCP/IP, slim ontwerpen van netwerken, gebouweigenaren over automatisering en netwerken, het gebruik van BACnet en Ethernet in een tot kantoorgebouw gerenoveerd monumentaal gebouw, het gebruik van een open management netwerk in gebouwen, draadloos met

 20. The possible tightening of five demands in the Decree on Emission Regulations for Medium-sized Combustion Installations; De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P.; Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Van Berkel, L.; Burgers, W.; Hermans, L.; Groot, M.; Simonse, W. [Kenniscentrum InfoMil, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Den Haag (Netherlands); Kruithof, P.; Taal, M.; Van Bergen, J.; Walthaus, H. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  To control local air quality and to prevent greenhouse gas emissions, the Dutch government has established legislation to restrict such emissions from medium-sized stationary gas engines and heating installations, the so-called Bems legislation. These medium-sized stationary engines, turbines, boilers and other installations are mainly in use in the industry, greenhouse horticulture and services sector. When the Bems legislation entered into force, five possible emission limit values (ELVs) were discussed but not implemented at that time, partly due to the limited availability of knowledge at that time within the market about the required technical measures to meet these ELVs. On request of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, the current available knowledge on these five ELVs with respect to NOx, dust and methane emissions, has been explored and the results are discussed in this report. To that purpose, technical knowledge, foreign environmental legislation, potential emission reductions and costs have been analyzed. The ELVs discussed here are set at an O2 concentration of 3% in the flue gas according to Bems legislation. The indicated ELVs have no official status and have a recommendatory meaning to the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment. The Ministry decides on implementation and the value of the discussed ELVs [Dutch] Stookinstallaties kleiner dan 50 MWth dienen aan emissienormen te voldoen, volgens het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems). De Bems-wetgeving is sinds 1 april 2010 van kracht en is sinds 1 januari 2013 integraal verplaatst naar het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.1. Bij de invoering van Bems zijn een vijftal mogelijke aanscherpingen uitgesteld, voornamelijk vanwege onvoldoende kennis rondom beschikbare technische maatregelen om aan deze eisen te voldoen. Er is toen besloten om bij evaluatie van de Bems-wetgeving deze mogelijke aanscherpingen opnieuw te inventariseren. Het Ministerie

 1. Nanomaterials under REACH. Nanosilver as a case study

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk MEJ; Wijnhoven SWP; Bleeker EAJ; Heugens EHW; Peijnenburg WJGM; Luttik R; Hakkert BC; SEC; SIR; LER

  2009-01-01

  Om de risico's van nanomaterialen te kunnen inschatten en beheersen, zijn enkele aanpassingen nodig in de Europese chemicalienwetgeving REACH. De gegevens over stoffen waar REACH standaard om vraagt, zijn namelijk onvoldoende om de specifieke eigenschappen van nanomaterialen te bepalen. Hetzelfde

 2. Toepassing van finite difference- en finite element methoden voor het oplossen van een aantal stationaire grondwaterstromingsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, J.G.

  1977-01-01

  In dit verslag worden de oplossingsmethoden met de bijbehorende zelfontwikkelde FORTRAN computerprogramma's van de volgende stationaire grondwaterstromingsgevallen gegeven: - Analyse van de grondwaterstroming in een horizontaal vlak over een gedeelte van de Astense Aa, waar van plaats tot plaats

 3. Deeltjesemissie door wegverkeer: emissiefactoren, deeltjesgrootteverdeling en chemische samenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; LAE

  1996-01-01

  In deze literatuurstudie werden zowel gegevens over uitlaatgas-deeltjesemissie alsook over deeltjesemissie als gevolg van slijtage van banden, remvoering en wegdek ge-inventariseerd. Daarnaast werd aandacht besteed aan deeltjesemissie als gevolg van, door rijdend verkeer, opgewerveld stof. Naast

 4. Governmental support for the energy-neutral construction market; Rijk ondersteunt markt bij stappen richting energieneutraal bouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dijk, D. [Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag (Netherlands)

  2012-04-15

  An overview of instruments and measures that the Dutch government can use to support energy-neutral construction. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de instrumenten en maatregelen waarmee de Nederlandse overheid de stappen richting energieneutraal bouwen ondersteunt.

 5. Frustrated magnets : non-collinear spin textures, excitations and dynamics

  NARCIS (Netherlands)

  Artyukhin, Sergey

  2012-01-01

  Moderne datacentra gebruiken magnetische harde schijven om gegevens op te slaan. De technologie voor het uitlezen van de opgeslagen magnetische informatie verbeterde aanzienlijk na de ontdekking van giant magnetoresistance, waarvoor in 2007 de Nobelprijs is toegekend. Het proefschrift van Sergey

 6. Literatuuronderzoek HPLC-methoden voor vitamine E

  OpenAIRE

  Altena, A.; Hollman, P.C.H.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het inventariseren van HPLC-methoden voor vitamine E, eventueel in combinatie met vitamine A, in levensmiddelen. Een overzicht van de in de literatuur beschreven HPLC-methoden vanaf ca. 1977 wordt gegeven.

 7. Environment-friendly sustainable construction of houses; Duurzaam bouwen kan milieuvriendelijker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klunder, G. [Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2003-02-01

  An overview is given of the most important results of a study on the environmental effects of sustainable construction of residential buildings. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van duurzaam bouwen.

 8. Centaur, 1945-1948: een koers tussen herstel en vernieuwing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sophie Levie

  1998-06-01

  Full Text Available Een index van Centaur, voorafgegaan door een korte introductie waarin informatie wordt gegeven over de inhoud, de redactie en de signatuur van dit tijdschrift, dat tot nu toe schromelijk is verwaarloosd door de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving.

 9. Diagnostische mogelijkheden van pathologische laesies bij pluimvee voor het opsporen van uitbraken tijdens de klassieke vogelpest epidemie in Nederland in 2003 = Diagnostic possibilities for pathological lesions in poultry to trace disease outbreaks of classical fowl pest in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Kamps, B.; Koch, G.

  2005-01-01

  Gegevens uit de vogelpestepidemie van 2003 zijn gebruikt om de bruikbaarheid van pathologische bevindingen bij sectie te beoordelen voor het opsporen van uitbraken. Daarvoor werden de pathologische uitkomsten van pluimvee van 123 verdachte bedrijven nog eens op een rijtje gezet

 10. Assurance en Risk Appetite : Een botsing tussen theorie en praktijk die veel energie oplevert

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild

  2015-01-01

  Presentatie over Risk Appetite: een belangrijk onderdeel van het risicomanagementsysteem. Gegeven aan de Erasmus School of Accounting and Assurance op 10 april 2015 door dr. Arie F. de Wild, lector Gedragseconomie bij Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van Hogeschool Rotterdam.

 11. Crisis! Re/Constructing Europe

  NARCIS (Netherlands)

  Coumans, Anke

  2014-01-01

  Elk jaar wordt een afgelegen locatie, zoals een eiland, getransformeerd tot een internationale ontmoetingsplaats waar workshops over kunst, media, gaming, wetenschap, technologie en duurzame innovatie worden gegeven. De uitwisselingsweek is transdisciplinair en stimuleert dialoog en actieve

 12. Derivation of conversion factors to estimate an indicative chronic NOAEL from short-term toxicity data

  NARCIS (Netherlands)

  Kramer HJ; van den Ham WA; Slob W; Pieters MN; TOX; CWM

  1995-01-01

  Voor de normstelling van chemische stoffen, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een Aanvaarde Dagelijkse Inname (ADI) of Toelaatbare Dagelijkse Inname (TDI), zijn gegevens over de chronische toxiciteit noodzakelijk. Vaak zijn echter slechts acute en sub-acute toxiciteitsgegevens beschikbaar. Om

 13. Business Model Canvas

  NARCIS (Netherlands)

  D'Souza, Austin

  2013-01-01

  Presentatie gegeven op 13 mei 2013 op de bijeenkomst "Business Model Canvas Challenge Assen".
  Het Business Model Canvas is ontworpen door Alex Osterwalder. Het model werkt zeer overzichtelijk en bestaat uit negen bouwstenen.

 14. Rapport over een inventarisatie van- en een studie over de entomofauna van het C.R.M. reservaat Broekhuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Peerdeman, M.P.

  1976-01-01

  Inventarisatie van het terrein rondom het kasteel te Broekhuizen/Leersum. De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen.

 15. Glucosetolerantie, insulinereserve en micro-angiopathie. Een onderzoek bij prediabetes, acromegalie en hypertriglyceridemie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, Ouwe de

  1975-01-01

  In hoofdstuk I wordt een literatuuroverzicht gegeven van de kennis van de insuline-afgifte, in nuchtere toestand en na stimulatie, bij controlepersonen, bij patienten met diabetes mellitus en bij genetisch belaste personen rret een normale glucosetolerantie. ... Zie: Samenvatting

 16. Building technology. Curse or blessing?; Woontechnologie. Vloek of zegen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Puts, H. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Vringer, K. [Milieu- en Natuurplanbureau MNP, RIVM, Bilthoven (Netherlands); Hekkert, M. [Departement Innovatie- en Milieuwetenschappen, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands)

  2003-11-01

  A brief overview is given of the effects of intelligent building technology (domotics) on energy consumption. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van de effecten van het gebruik van intelligente woontechnologie (domotica) op het energieverbruik.

 17. Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever- en wateronkruiden in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Franke, A.C.; Lotz, L.A.P.

  2008-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. De gepresenteerde informatie betreft vooral onderzoek+ en

 18. Sociaal-economische aspecten van het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid. Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming, deelrapport Economie 1

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bremmer, J.; Gaag, van der D.J.; Linden, van der T.; Meer, van der R.W.; Netjes, A.; Spruijt, J.; Wal, van der E.

  2006-01-01

  In het deelproject economie wordt de economische doelstelling van de nota Duurzame Gewasbescherming geëvalueerd. Op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden aangetoond dat Nederlandse telers concurrentienadeel ondervinden van nationaal gewasbeschermingsbeleid. Telers staan redelijk positief

 19. Celwandpolymeren bij mucor mucedo

  NARCIS (Netherlands)

  1977-01-01

  In dit proefschrift worden enkele aspecten van de structuur, synthese en interacties van celwandpolymeren bij Mucor mucedo beschreven. In het eerste Hoofdstuk worden enkele inleidende beschouwingen gegeven over celwanden en celwandpolymeren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan interacties

 20. Is met Predictive Policing de heilige graal gevonden?

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, S.K.; Vries, A. de

  2016-01-01

  Het politiewerk gaat ingrijpend veranderen door de invoering van Predictive Policing. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data over eerdere incidenten – en die hoeveelheid gegevens neemt alleen maar toe – kan de politie straks misdaden voorspellen.

 1. Verloskundige uitkomsten tienerzwangerschappen in Nederland [Obstetric data on teenage pregnancies in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Buitendijk, S.E.; Enk, A. van; Oosterhout, R.; Ris, M.

  1993-01-01

  Doel. Vergelijking van zwangerschappen en bevallingen tussen tieners en vrouwen van 20-29 jaar. Opzet. Observationeel. Plaats. Nederland. Methode. Met behulp van gegevens van de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR) van 1989 werden 4500 tienerzwangerschappen bestudeerd. Onderzocht werd of

 2. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Koffijberg, K.; Boer, de P.; Hustings, F.; Kleunen, van A.; Oosterbeek, K.; Cremer, J.S.M.

  2015-01-01

  Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal
  karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht
  voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet kustbroedvogels

 3. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Kleunen, van A.; Koffijberg, K.; Oosterbeek, K.; Nienhuis, J.; Jong, de M.L.; Smit, C.J.; Roomen, M.; Boer, P.

  2012-01-01

  Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet Waddenzee wordt uitgevoerd

 4. Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in het grondwater van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters B; Boumans LJM; Prins HP; LBG

  2002-01-01

  Er worden achtergrondconcentraties gegeven van 17 sporenmetalen in het grondwater in Nederland. De drie typen achtergrondconcentraties die onderscheiden worden, zijn: natuurlijk, semi-natuurlijk en regionaal. De natuurlijke achtergrondconcentratie is de concentratie zoals die gemeten zou worden op

 5. De morbiditeit van astma en COPD in Nederland; een inventariserend onderzoek ten behoeve van de beleidsondersteuning van het Nederlands Astma Fonds

  NARCIS (Netherlands)

  Smit HA; Beaumont M; CZE

  2000-01-01

  In opdracht van het Nederlands Astma Fonds is een inventarisatie gemaakt van beschikbare kennis over de morbiditeit van astma en COPD in Nederland. De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Inventarisatie: welke gegevensbronnen zijn beschikbaar, welke gegevens zijn daarin aanwezig? In

 6. Dimensionering van de Uniqfill chemischer wasser met lamellen

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.

  2006-01-01

  In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven tot de modellering van een kruisstroom chemische wasser met lamellen. Met behulp van bestaande metingen is de stofoverdrachtscoëfficiënt afgeschat, waarna scenario's voor nieuwe wassers doorgerekend konden worden.

 7. Tijdsduur van beeldschermwerk en Workpace-gebruik in de Banksector : een onderzoek bij ABN AMRO, Fortis en ING

  NARCIS (Netherlands)

  Douwes, M.; Kraker, H. de; Blatter, B.M.

  2005-01-01

  De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische

 8. New feedstocks for biofuels. Alternative 1st generation of energy crops; Nieuwe Grondstoffen voor Biobrandstoffen. Alternatieve 1e Generatie Energiegewassen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elbersen, W. [Agrotechnology and Food Sciences Group, WUR-AFSG, Wageningen (Netherlands); Oyen, L. [Plant Resources of Tropical Africa, WUR-PROTA, Wageningen (Netherlands)

  2009-08-15

  A brief overview is provided of a number of alternative crops that can supply feedstocks for 1st generation biofuels and a brief analysis is conducted of the option for renewable biofuel production. [Dutch] Er wordt een kort overzicht gegeven van een aantal alternatieve gewassen die grondstoffen voor 1e generatie biobrandstoffen kunnen leveren en wordt er een korte analyse gegeven van de mogelijkheid voor duurzame biobrandstofproductie.

 9. Green gas. Gas of natural gas quality from biomass. Update of the 2004 study; Groen Gas. Gas van aardgaskwaliteit uit biomassa. Update van de studie uit 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Welink, Jan-Henk; Dumont, M.; Kwant, K. Datum januari 2007

  2007-01-15

  ) het verschaffen van inzicht in de economie van groen gas projecten en in de onrendabele top van de productie van groen gas; (b) inzicht en uitspraak over de meest efficiente inzet van biogas (omzetten in elektriciteit of direct invoer in het gasnet); en (c) randvoorwaarden die de markt nodig heeft om tot ontwikkeling te komen (omvang van de markt en tijdsspanne); (3) het toekomstige potentieel van groen gas. Op basis van de huidige ontwikkelingen van de boven beschreven punten worden de knelpunten aangegeven en adviezen verstrekt over de stimuleringswijze. Op basis van literatuur en gesprekken met leveranciers zijn beschrijvingen gegeven van verschillende systemen die biogas opwerken tot groen gas. Van de in het rapport van 2004 beschreven projecten die momenteel biogas opwerken tot groen gas, zijn de projectleiders geinterviewd. Om inzicht te krijgen in het afzetten van groen gas op het gasnet zijn initiatiefnemers en verschillende EDB's geinterviewd. Met behulp van gegevens die door leveranciers verstrekt zijn, heeft ECN - met dezelfde methode die is gehanteerd bij het bepalen van de MEP-tarieven - enkele cases voor groen gas doorgerekend. De onrendabele topberekeningen zijn verkennend van aard. De berekeningen kunnen op dit moment niet worden gebaseerd op werkelijke projecten, maar zijn afgeleid uit projecten voor de productie van elektriciteit (en warmte). Marktverkenningen zijn uitgevoerd, maar uitgebreide marktconsultaties hebben niet plaatsgevonden. Het betreft een indicatieve exercitie ten behoeve van de beleidsvorming. In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op opwerkingssystemen voor biogas, technische aspecten bij het leveren van groen gas aan het aardgasnet en de bedrijfstechnische ervaringen die initiatiefnemers hebben in Nederland en Europa. In hoofdstuk 3 wordt de productie van groen gas vergeleken met andere duurzame energieopties. ECN heeft met de methodiek die ook voor de onderbouwing van de MEP-tarieven is gehanteerd de onrendabele top

 10. Effectiviteit van een klassieke Crew Resource Management training in de Intensive Care: een gecontroleerde studie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kemper, P.F.; Bruijne, M. de; Dyck, C. van; So, K.L.; Tangkau, P.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Achtergrond: Er is een toenemende bewustwording dat onbedoelde zorg gerelateerde schade in de gezondheidszorg vaker voortvloeit uit problemen met niet-technische vaardigheden, dan door een gebrek in technische, of klinische, vaardigheden. Dit is vooral van belang in de Intensive Care (IC), waar

 11. Basic concepts and estimated maximum possible employment effects of a consistent development of renewable energy systems in Nordrhein-Westfalen. 1st technical report; Konzeptionelle Grundlagen und Abschaetzung zukuenftig maximal moeglicher Bruttobeschaeftigungseffekte beim Ausbau erneuerbarer Energiesysteme in Nordrhein-Westfalen. 1. Technischer Fachbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mohr, M.; Ziegelmann, A.; Unger, H.

  1995-12-01

  In the First Technical Report the fundamental ideas for the realization of this project are presented and the future possible maximum gross employment effects of an expansion of renewable energy systems in North-Rhine-Westphalia with consideration of the present-day cost structure are quantified in an initial stage. In this connection gross employment effects are defined as exclusive positive job effects without consideration of possible negative employment effects on the basis of less investments in other sectors of the economy. Based on a subdivided presentation of the intended course of the project and a formulation of its main objectives, a detailed description of the theoretical background of the applied methods of input-output analysis is provided. After the presentation of some different methods and the necessary assumptions, the analysis takes the so-called `Keynesian income multiplier` into account to accommodate the effects of an increase in national income. To use a known investment distribution, grouped in 21 sub-divisions according to categories of applications, within the scope of an input-output-analysis, the investments are converted. After the determination of the matrices, necessary to quantify employment effects, the maximum possible gross effects concerning the future job market of the Federal Republic of Germany will be assessed with consideration of the fluctuations in productivity on sector level. A total of 700.000 new jobs can be expected, of which about 27% are due to the increase of personal disposable income and the resulting rise in consumer spending respectively. (orig./UA) [Deutsch] Im vorliegenden 1. Technischen Fachbericht werden konzeptionelle Grundlagen zur Realisierung des Vorhabens eroertert und es wird eine erste Abschaetzung der potentiellen Bruttobeschaeftigungswirkungen eines Ausbaus erneuerbarer Energiesysteme in Nordrhein-Westfalen durchgefuehrt. Unter Bruttobeschaeftigungswirkungen werden dabei ausschliesslich positive Arbeitsplatzwirkungen ohne Beruecksichtigung moeglicher negativer Beschaeftigungseffekte aufgrund von Minderinvestitionen in anderen Wirtschaftsbereichen verstanden. Im Anschluss an die gegliederte Darstellung des geplanten Projektablaufs und Formulierung der einzelnen Zielsetzungen wird die fuer die Untersuchung notwendige Methode der Input-Output-Analyse vorgestellt. Neben der Erlaeuterung verschiedener Modelle und der notwendigen Annahmen wird die gewaehlte Analysemethode um den sogenannten `Keynes`schen Einkommensmultiplitkator` erweitert, um auch Auswirkungen eines erhoehten privaten Konsums zu beruecksichtigen. Eine nach 21 verschiedenen Nutzungsarten gegliederte Investitionsverteilung wird daran anschliessend zusammengefasst und fuer die Verwendung im Rahmen einer Input-Output-Analyse umgerechnet. Nach der Bestimmung der fuer die Quantifizierung der Beschaeftigungswirkungen notwendigen Berechnungsmatrizen koennen schliesslich die fuer den bundesdeutschen Arbeitsmarkt zu erwartenden Bruttobeschaeftigungseffekte in erster Naeherung ermittelt werden, wobei sektorielle Produktivitaetsaenderungen bis zum Zeitpunkt der Investitionen beruecksichtigt werden. Es ergeben sich insgesamt rund 700.000 neue Arbeitsplaetze, von denen etwa 27% auf die Erhoehung der verfuegbaren Einkommen bzw. den damit verbundenen Anstieg des privaten Konsums zurueckzufuehren sind. (orig./UA)

 12. Decentralized heat and power supply from biogenic solid fuels. A technical and economic evaluation of the gasification in comparison to combustion. 2. ed.; Dezentrale Strom- und Waermeerzeugung aus biogenen Festbrennstoffen. Eine technische und oekonomische Bewertung der Vergasung im Vergleich zur Verbrennung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vogel, A.

  2007-04-15

  The previous technologies for the development of the decentralized combined heat and power generation are based on various concepts with different ripeness. Gasification is regarded as an energetically promising technology, which is not yet marketable. Under this aspect, the author of the contribution under consideration reports on an economic evaluation of the decentralized power and heat production by gasification of biogenic solid fuels and on a comparison with existing alternative technologies of combustion. In particular, the author examines the following central issues: (a) Which technologies of gasification can be regarded as promising with respect to a decentralized application?; (b) How are the technologies of gasification to be evaluated with respect to the alternative technologies of combustion from technical and economic view? For the comparative view of these different techniques, an electrical output of 500 W is specified as a uniform characteristic value of performance according to the decentralized gasification and combustion.

 13. Technical and legal application possibilities of the compulsory labelling of the standby consumption of electrical household and office appliances - Project No. 53/03. Final report for the Federal Ministry of Economics and Labour; Technische und rechtliche Anwendungsmoeglichkeiten einer verpflichtenden Kennzeichnung des Leerlaufverbrauchs strombetriebener Haushalts- und Buerogeraete - Dienstleistungsvorhaben Nr. 53/03. Abschlussbericht an das Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlomann, B.; Cremer, C.; Friedewald, M. [Fraunhofer-Institut fuer Systemtechnik und Innovationsforschung, Karlsruhe (DE)] (and others)

  2005-04-27

  The standby consumption of electrical households and office appliances continues to be significant world-wide since the number of products with standby componen ts is constantly increasing. For Germany, a recent assessment of the Fraunhofer ISI (Cremer et al. 2003) for 2001 arrived at an electricity demand of almost 15 TWh for household and office appliances in standby mode. i.e. in standby and off -mode. This represents almost 40% of the total consumption of these appliances and around 3% of the total electricity demand of the final energy sectors in Ge rmany. The standby share in electricity demand is over 80 or even 90% for numer ous appliances. The Federal Environmental Agency calculated that every year stan dby losses in German households and offices are responsible for wasted electrici ty amounting to 3.5 billion Euro (UBA 2004). For the OECD countries, field studi es show that between 3 and 13% of the electricity consumption of households can be ascribed to standby losses (IEA 2001). Without energy policy measures on bot h national and international levels, there is a great risk that a further increa se in standby consumption will occur. Many studies dealing with this subject hav e already been conducted and have shown that low standby consumption is technica lly feasible and usually achievable at a reasonable cost. One possible energy po licy measure to reduce the standby consumption of electrical household and offic e appliances is the introduction of mandatory consumption labelling. In principl e, a high degree of effectiveness is attributed to such regulatory/command-and-c ontrol measures with regard to influencing the energy efficiency of devices. Com pulsory energy labels to identify and, where necessary, to classify electricity consumption produce greater market transparency and offer buyers an additional d ecision criterion. In this way they promote indirectly the development, producti on and supply of energy-efficient products. When combined with comparatively low implementation costs, the cost-benefit ratio is also relatively good compared w ith other measures. Up until now, compulsory energy labels have been used global ly mainly to indicate the consumption in normal operating mode, primarily for la rge electrical domestic appliances and other devices used predominantly in house holds such as water heaters, lighting or air conditioning devices. (orig.)

 14. Nuclear safety assessment of nuclear power plants and nuclear risk in Eastern Europe and other regions. Scientific-technical cooperation with nuclear regulatory authorities and technical support organizations (TSOs); Einschaetzung der nuklearen Sicherheit von Kernkraftwerken sowie nuklearer Risiken in Osteuropa und anderen Regionen. Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit atomrechtlichen Behoerden und deren Sachverstaendigenorganisationen (TSO)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolff, Holger

  2014-09-15

  The BMUB/BfS project 3611I01512 formed the frame of the GRS for the scientifictechnical cooperation with Technical Support Organisations and Nuclear Regulatory Authorities in the field of nuclear safety of NPPs and for the evaluation of nuclear risks in Eastern Europe and other regions for the period from September 2011 till June 2014. In the present final report main results of the project are described. The project comprised the following technical topics: - Record status of NPP modernisation programs, Monitoring and evaluation of modernisation programs; - Design basis and severe accident analyses for NPP with PWR (WWER-440, WWER-1000); - Cooperation with INSC partner countries on DBA, BDBA and severe accident analyses for WWER plants of generation 3+ and on building NRA and safety evaluation capacities; - Decommissioning of nuclear facilities and disposal of radioactive waste; - Evaluation of new reactor concepts and their safety design; Panels at regulatory level. The work results are preceded by a summary on the activities related to the project management and to the planning of the bilateral work.

 15. Accuracy of spiral CT and 3D reconstruction in the detection of acute pulmonary embolism - development of an animal model using porcine lungs and technical specimens. Development of an animal model using porcine lungs and technical specimens; Diagnostik der akuten Lungenembolie mittels Spiral-CT und 3D-Rekonstruktion. Entwicklung eines Tiermodells und technischer Probekoerper im Ex-vivo-Experiment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ries, B.G. [Klinik und Poliklinik fuer Radiologie, Univ. Mainz (Germany); Klinik fuer Radiologische Diagnostik, RWTH Aachen (Germany); Kauczor, H.U.; Thelen, M. [Klinik und Poliklinik fuer Radiologie, Univ. Mainz (Germany); Konerding, M.A. [Anatomisches Inst., Mainz Univ (Germany)

  2001-02-01

  Purpose: To develop a model for simulation the CT morphologic situation of acute pulmonary embolism, to evaluate the accuracy of spiral CT and 3D reconstruction in the detection of artificial emboli and to investigate the influence of the orientation of emboli depending on z-axis orientation. Materials and Methods: Standardized artificial emboli made of wax and of defined size and shape were positioned into the pulmonary arteries of porcine lungs. Castings of the embolized pulmonary arterial trees were made by injection of a special opaque resin. After performance of spiral CT the data sets of the emboli and the pulmonary arteries were post-processed. The 3D segmentations were compared with the anatomic preparation to evaluate the accuracy of spiral CT/3D reconstruction-technique. Technical specimens simulating CT-morphology of acute embolized vessels underwent spiral CT in six different positions with respect to the z-axis. The CT data were reconstructed using a standardized and a contrastadapted method with interactive correction. The 3D emboli were analysed under qualitative aspects, and measurements of their extent were done. Results: In nearly 91%, there was complete agreement between CT and the corresponding findings at the anatomical preparation. Measurements of the 3D reconstructed technical specimens showed discrepancies of shape and size in dependence of the size of the original preparation, orientation and reconstruction technique. Overestimation up to 4 mm and underestimation to 2,2 mm were observed. Measurements of preparations with heights from 14 to 26 mm showed variances of {+-}1,5 mm ({proportional_to}6-11%). Conclusion: The presented models are suitable to simulate CT morphology of acute pulmonary embolism under ex-vivo conditions. Accuracy in the detection of artificial emboli using spiral CT/3D reconstruction is affected by localization, size and orientation of the emboli and the reconstruction technique. (orig.) [German] Ziel: Die Entwicklung von Modellen zur Evaluierung der Spiral-CT und 3D-Rekonstruktion im Nachweis der akuten Lungenembolie (LE) im Ex-vivo-Experiment. Material und Methoden: Standardisierte kuenstliche Emboli definierter Groesse und Geometrie wurden in Schweinelungen eingebracht. Ausguesse der embolisierten Gefaessbaeume mit roentgenkontrastgebendem Kunstharz simulierten das CT-morphologische Vollbild einer Lungenembolie. Die Bilddaten wurden dreidimensional rekonstruiert und die Exaktheit der detektierten Emboluslokalisation durch Korrelation mit dem Originalpraeparat verifiziert. Messungen an technischen Probekoerpern mit eingeschlossenen Emboli definierter Groesse sollten die Messgenauigkeit der kombinierten Spiral-CT-/3D Rekonstruktion in Abhaengigkeit von deren Orientierung zur z-Achse und von der Rekonstruktionstechnik (standardisiert und kontrastadaptiert) aufzeigen. Ergebnisse: Fuer die Detektion und Lokalisation ergab sich eine Uebereinstimmung zwischen Spiral-CT-/3D-Rekonstruktion und dem Originalpraeparat von {proportional_to}91%. Die Messungen der technischen Probekoerper ergaben deutliche Abweichungen in Abhaengigkeit von der Groesse, der Orientierung zur z-Achse und der Rekonstruktionstechnik. Hierbei traten Ueberschaetzungen von bis zu 4 mm, Unterschaetzungen von bis zu 2,2 mm auf. Bei Praeparaten mit Hoehen von 14-26 mm traten Schwankungen in einer Groessenordnung von ca. {+-}1,5 mm ({proportional_to}6-11%) auf. Schlussfolgerung: Die vorgestellten Ex-vivo-Modelle sind zur Simulation der akuten Lungenembolie gut geeignet. Die Genauigkeit der Embolusdetektion wird durch Lokalisation, Groesse, Orientierung und Rekonstruktionstechnik beeinflusst. (orig.)

 16. Absolute Measurement of Radioactive Materials at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt; Mesure absolue des substances radioactives a l'Institut federal de physique appliquee; Absolyutnoe izmerenie radioaktivnykh veshchestv v fiziko-tekhnicheskom federal'nom institute; Determinacion absoluta de la actividad de sustancias radiactivas en el Instituto Federal de Fisica Aplicada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weiss, H M [Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig (Germany)

  1960-06-15

  A short report is given about the routine methods of standardization of radionuclides. The measurements are done by 4 {pi} {beta} proportional counters, 4 {pi} {beta}-{gamma} coincidence counting and for secondary standardization of {gamma} emitters by 4 {pi} {gamma} ionization chamber. The equipments used and the procedures of source preparation are described. (author) [French] L'auteur presente un rapport succinct sur les methodes courantes de normalisation des radionuclides. Les mesures sont effectuees au moyen de compteurs proportionnels 4 {pi} {beta}, par voie de comptage par coincidences 4 {pi}{beta}-{gamma} et, en ce qui concerne la normalisation secondaire des emetteurs de rayons {gamma}, au moyen d'une chambre d'ionisation 4 {pi} {gamma}. Le memoire contient une description du materiel utilise et des procedes employes pour la preparation des sources. (author) [Spanish] En la memoria se describen brevemente los metodos corrientes de calibracion de radionuclidos. Las mediciones a que se refiere se han efectuado con contadores proporcionales {beta} 4 {pi}, contadores de coincidencias {beta}-{gamma} 4{pi}l; para la calibracion secundaria de emisores {gamma} se ha utilizado una camara de ionizacion {gamma} 4 {pi}. Se describen los aparatos empleados y los procedimientos de preparacion de las fuentes. (author) [Russian] Privoditsya kratkij doklad po obychnym metodam standartizatsi i radioizotopov. Izmereniya osushchestvlyalis {beta}-proportsional'nym i schetchikami na 4 {pi}, schetchikami {beta}-{gamma} sovpadenij i {gamma}-ioniziruyushche j kameroj na 4 i dlya vtorichnoj standartizatsi i {gamma}-izluchatelej . Privoditsya opisanie, ispol'zuemogo oborudovaniya i protsedura podgotovki istochnika. (author)

 17. Scientific-technical studies on the nuclear safety and effectiveness of regulatory systems abroad (particularly in Eastern Europe and at INSC partners). Reactor construction lines and knowledge networks (LV-2); Wissenschaftlich-technische Untersuchungen zur nuklearen Sicherheit und Wirksamkeit regulatorischer Systeme im Ausland (insbesondere in Osteuropa und bei INSC-Partnern). Reaktorbaulinien und Wissensnetze (LV-2)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Richter, Wolfgang; Tosch, B.; Teske, H.; and others

  2017-06-15

  Within the BMUB project 3614R01520 with a term from 01.12.2014 to 31.05.2017, GRS has continued its work on the analysis and evaluation of nuclear safety, radiation protection and the effectiveness of regulatory systems abroad. This was done both by means of our own scientific and technical investigations as well as by our participation in international activities on questions of nuclear safety abroad as well as by tracking the development of selected new reactor concepts and the regulatory framework. The collection, elaboration, further development and maintenance of the necessary knowledge with regard to of nuclear safety abroad (particularly in Eastern Europe and INSC partners) was systematically continued. Other work packages were focused on the adaptation and pilot application of modern analytical methods and GRS programs to reactor plants of Russian design, as a rule together with competent partner organizations from the respective countries, as well as on the conceptual development of knowledge management methods and cooperation platforms. This work also included the pilot testing of selected suitable instruments for knowledge management. The present final report summarizes the results obtained in the 17 work packages of the project.

 18. An overview of possible High Temperature Gas-cooled Reactors - Gas Turbine (HTGR-GT) systems for the production of electricity and heat. Includes a technical assessment of the suitability for a small Dutch cogeneration plant; Een overzicht van mogelijke HTGR-GT systemen voor produktie van elektriciteit en warmte. Met technische beoordeling van geschiktheid voor een kleine Nederlandse W/K centrale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kikstra, J.F

  1997-06-01

  There is a large number of different configurations for the combination of a closed cycle gas turbine (CCGT) system and a high-temperature gas-cooled reactor (HTGR). Based on the results of a literature survey an overview of such configurations is presented and a comparison is made for their appropriateness for a small cogeneration system (<60 MWt) to be used in the Netherlands. However, most cycles can only be applied for large-scale energy production or supply heat on a too low temperature level. The direct, recuperated cycle is the only suitable cycle, while that cycle is a simple system and shows an acceptable electric and total efficiency. Calculations were carried out for the co-production of hot water (75-125C and 40-70C) and for steam (10 bar, 220C). By means of a static model and an optimizer the feasible efficiencies for different heat demand are determined. The maximum electric efficiency is 42% for the co-production of hot water and 38% for the co-production of steam. 28 refs.

 19. Technical note: subclavian artery misplacement of a 12F Shaldon catheter: percutaneous repair with a local closure device under temporary balloon tamponade; Technische Mitteilung: Entfernung eines fehlplatzierten 12F Shaldon Katheters aus der A. subclavia und Abdichtung mittels Verschlusssystem bei temporaerer Ballonblockade

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildberger, J.E.; Katoh, M.; Guenther, R.W. [Klinik fuer Radiologische Diagnostik, RWTH Aachen (Germany); Fussen, R. [Anaesthesiologische Klinik, Medizinisches Zentrum Kreis Aachen GmbH (Germany)

  2006-06-15

  A case of subsequent percutaneous repair using a local closure device with a collagen block (VasoSeal {sup registered}) and temporary balloon tamponade after inadvertent subclavian artery misplacement of a 12F Shaldon catheter is reported. Balloon occlusion safely prevented displacement of collagen into the vascular lumen by occluding the 12F entry site. Furthermore, collagen-induced coagulation was facilitated. (orig.)

 20. Work together on work or…? An examination of employers’ intention to cooperate with local governments by providing unemployed people with a job

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenhuis, Hilbrand; Polstra, Louis

  Waarom willen werkgevers samenwerken met sociale diensten ten behoeve van de arbeidsre-integratie van bijstandsgerechten? Het antwoord heeft implicaties voor het werkgeverscontacten van sociale diensten. Met digitale enquête hebben we gegevens verkregen van 197 kleine, 156 middelgrote en 61 grote

 1. Vragen aan de huisarts over hiv and aids van 1988-2004.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.

  2005-01-01

  Sinds 1988 worden er door de continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland, een landelijk netwerk van huisartsen, gegevens verzameld over contacten tussen huisartsen en patiënten waarbij vragen over aids of bezorgdheid over besmetting met hiv zijn besproken. De registratie wil inzicht

 2. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 3. Moleculaire karakterisering van Cercospora beticola en zijn naaste verwanten

  NARCIS (Netherlands)

  Groenewald, M.

  2007-01-01

  In het onderzoek beschreven in dit proefschrift worden kweekkarakteristieken en moleculair-phylogenetische gegevens gebruikt om soorten behorend tot het C. apii soortencomplex beter te onderscheiden. Cercospora beticola, één van de soorten behorend tot het C. apii complex, veroorzaakt de Cercospora

 4. Een bijdrage tot de kennis van de experimentele tuberculeuze super-infectie bij de cavia

  NARCIS (Netherlands)

  Goslinga, Jan

  1960-01-01

  Er werd een beschrijving gegeven van een in 1954 in het sanatorium "de KLOKKENBERG" te Breda verricht onderzoek, waarbij 37 caviae achtereenvolgens enkele malen met virulente, tegen bepaalde stoffen selectief resistent gekweekte tuberkelbacteriën, afgeleid van &n bepaalde, bij een van de patienten

 5. Late effecten van kankerbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, Nelia E.

  2004-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de lange termijn effecten van kanker op de kinderleeftijd. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste late gevolgen die kunnen optreden na een oncologische behandeling met radio- en/of chemotherapie toegepast in de kinderleeftijd. Er wordt kort

 6. Marine Gastropods from Curaçao, Aruba and Bonaire

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de K.M.; Coomans, H.E.

  1988-01-01

  The present study is based on the well-known publication “Caribbean Seashells” by Warmke & Abbott (1961); its data are not repeated here, but a large number of mainly small species were added. Most data from “Gegevens over Mariene Gastropoden van Curaçao” by De Jong & Kristensen (1965) have been

 7. Een economische en juridische analyse van franchising tegen de achtergrond van een property rights- en transactiekostenbenadering

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers-Heijnert, Elizabeth Mary

  1988-01-01

  Deze studie is een economische en juridische analyse van het verschijnsel franchising. Nagegaan is waarom ondernemers (franchisegevers) voor deze samenwerkingsvorm kiezen en hoe zij die samenwerkingsvorm met de franchisenemers in een contract gestalte hebben gegeven. Bij de vraag waarom partijen een

 8. Aanvullende inventarisaties van vogels met vaste nesten, amfibieën en vleermuizen in de wijken Groot Oosterhout, Laauwik en Citadel in het ontwikkelingsgebied de Waalsprong te Nijmegen

  NARCIS (Netherlands)

  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Stumpel, A.H.P.; Verboom, B.; Blitterswijk, van H.

  2008-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een update van beschermde soorten in de wijken ‘Groot Oosterhout’, ‘Laauwik’ en ‘Citadel’ in het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt recente gegevens voor vogels met vaste nesten, vleermuizen en amfibieën. In

 9. Waarschuwingssystemen Phytophthora in aardappelen : vergelijking van vier systemen met een praktijk-spuitschema

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Wander, J.G.N.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Overzicht algemene proefveldgegevens per locatie (2000); 2) Aantal bespuitingen (preventief/ curatief) per locatie in 1999; 3) Datum eerste bespuiting van de vier waarschuwingssystemen per locatie in 2000; 4) Aantal bespuitingen (Shirlan, Curzate M en Tattoo C) kg

 10. Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Laar MJW van de; Haks K; Coenen AJJ; CIE

  2001-01-01

  Bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) wordt door sociaal-verpleegkundigen ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers ten behoeve van een SOA-hulpvraag of HIV-testverzoek. De gegevens van deze registratie worden landelijk

 11. Continue morbiditeits registratie peilstations Nederland 1993.

  NARCIS (Netherlands)

  Bartelds, A.I.M.

  1994-01-01

  Het jaarverslag 1993 van de CRM-Peilstations bevat een beschrijving van de methodiek van deze sinds 1970 bestaande registratie en de uitkomsten voor het jaar 1993. Gegevens zijn verzameld over influenza(-achtige aandoeningen), het maken van een uitstrijkje van de baarmoedermond door de huisarts, de

 12. Prions: Risks to man and animal - Report of a workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Geertsma RE; Asten JAAM van; LGM

  1996-01-01

  Om de Nederlandse overheid op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen op het gebied van prionen, werd een workshop georganiseerd. De informatie die tijdens de workshop werd gepresenteerd, aangevuld met relevante gegevens uit de literatuur werd samengebracht in dit rapport. Prionen,

 13. Statistiek in de chemometrie : deel 1: theoretisch gedeelte

  NARCIS (Netherlands)

  Ruig, de W.G.; Vries, de P.H.U.; Jansen, A.A.M.; Oude Voshaar, J.H.; Huf, F.A.

  1990-01-01

  In april - juni 1990 werd op het RIKILT een interne cursus over de toepassing van statistiek in de chemometrie gegeven. De cursus bestond uit een theoretisch gedeelte en de behandeling van praktische toepassingen met behulp van SPSS. Cursusleider voor het theoretische deel was dr. W.G. de Ruig, voor

 14. Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 3. Tandartsbezoek en mondhygiënisch gedrag tussen 1987 en 1999 [Oral health care in young people insured by a health insurance fund 3. Dental attendance and oral hygiene habits in the Netherlands between 1987 and 1999

  NARCIS (Netherlands)

  Kalsbeek, H.; Poorterman, J.H.; Eijkman, M.A.; Verrips, G.H.

  2002-01-01

  In 1987, 1993 en 1999 werden bij ziekenfondsverzekerden van 5, 11, 17 en 23 jaar aan de hand van vragenlijsten gegevens verzameld over tandartsbezoek en mondhyginisch gedrag. Tevens werd klinisch onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van tandplaque en tandsteen. Het percentage 5-jarigen dat

 15. Meer informatie halen uit je lesbezoeken: een analysetechniek en observatiemethode

  NARCIS (Netherlands)

  van der Lans, Rikkert; van de Grift, Willem; van Veen, Klaas

  We meten veel in het onderwijs, maar we hebben nauwelijks technieken die de kwaliteit van het lesgeven meten. Er zijn wel veel observatie-instrumenten, maar nadien dat alle criteria op de observatielijst zijn gescoord kan het lastig zijn uit deze gegevens informatie te halen die waardevol is voor de

 16. Factoren die de insuline gevoeligheid beinvloeden

  NARCIS (Netherlands)

  Numan, Witte

  1980-01-01

  Volgens de gegevens uit de literatuur die in hoofdstuk 1 worden besproken, is glucose de belangrijkste prikkel voor de insuline afgifte. Na orale toediening van glucose worden hogere insuline spiegels gevonden dan na het toedienen van glucose intraverneus. Het gastric inhibitory polypeptide is van

 17. Handleiding MEBOT onderwijs 2.03 : MEBOT onderwijs 2.0 : milieutechnisch, economisch bedrijfsmodel open teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, V.J.C.; Reeuwijk, van P.

  2010-01-01

  In deze handleiding staat informatie over het installeren van MEBOT en een algemene uitleg van het programma. Daarnaast staat hierin informatie over het invoeren van gegevens in MEBOT en hoe rapportages gemaakt kunnen worden. Het Milieutechnisch, Economie Bedrijfsmodel Open Teelten (MEBOT) is

 18. Veel water vergroot kans op kurkvoetjes

  NARCIS (Netherlands)

  Geels, F.P.

  2001-01-01

  Effect van teeltmaatregelen bij de bestrijding van kurkvoet, een bacterieziekte. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Verloop van de ontwikkeling van het aantal kurkvoetjes over drie weken plukken bij standaard watergift tijdens de eerst proef (16 liter per vierkante meter voor op vocht sproeien en 20

 19. Opmerkingen over nomenklatuur en determinatie van Chironomidae

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.

  1990-01-01

  In het onderstaande worden enkele aanvullingen gegeven op de determinatietabellen voor larven van Nederlandse Chironomidae (Moller Pillot, 1984a; 1984b). Tanypodinae Tanypus. Imagines van T. kraatzi en T. punctipennis zijn tot op heden door iedereen onjuist gedetermineerd. Fittkau zal het enige

 20. Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden III (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.

  2009-01-01

  De fauna van de Nederlandse waddeneilanden telde volgens het laatste overzicht 336 soorten. Een opsomming wordt gegeven van 158 nieuwe eilandrecords, waaronder 26 soorten, die voor het eerst voor de waddeneilanden worden vermeld. De miride Capsus pilifer wordt van de lijst afgevoerd. In totaal zijn

 1. Wantsen van de Nederlandse Waddeneilanden IV (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.; Chen, P-p.; Nieser, N.

  2012-01-01

  Het laatste overzicht van de wantsen van de Nederlandse waddeneilanden dateert van 2004 met aanvullingen in 2009. Een opsomming wordt gegeven van 144 nieuwe eilandrecords, waaronder 12 soorten die voor het eerst op de waddeneilanden zijn waargenomen. Pachycoleus pusillimus (Dipsocoridae) is nieuw

 2. Onkruidbestrijding op bestrating.

  NARCIS (Netherlands)

  Ree, C.M.

  1998-01-01

  2. Milieugedrag van glyfosaat Glyfosaat is weinig vluchtig en lost goed op in water. Tijdens het spuiten in de open lucht kan een deel van het middel in het milieu terechtkomen. De gegevens over de afbraaksnelheden van glyfosaat in bodem en (oppervlakte)water zijn beperkt en lopen sterk uiteen. De

 3. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.M.A.; Beek, van C.G.E.M.; Boesten, J.J.T.I.; Leistra, M.; Meinardi, C.R.; Puijker, L.M.

  1999-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de omzettingssnelheid

 4. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beek CGEM van; Boesten JJTI; Leistra M; Meinardi CR; Puijker LM; LBG

  1994-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de

 5. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken

 6. Organic Rankine Cycles. Old wine in new bottles; Organic Rankine Cycles. Oude wijn in nieuwe zakken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Hartog, T.L.B. [Cumae, Arnhem (Netherlands)

  2007-05-15

  An overview is given of the renewed interest for the Organic Rankine Cycle technology and new developments with regard to this power generating technology. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de hernieuwde belangstelling voor de Organic Rankine Cycle (ORC) technologie en nieuwe ontwikkeling m.b.t. deze vorm van elektriciteitopwekking.

 7. Ciguatera fish poisoning: a review

  NARCIS (Netherlands)

  Fouw JC de; Egmond HP van; Speijers GJA; CSR

  2001-01-01

  Het overzicht van ciguatera visvergiftiging bevat informatie over de ciguatera vergiftigingen en de veroorzakers (CTXs) en gambiertoxine-4b (GTX-4 B), van welke CTX-1 de belangrijkste component is aan het eind van de voedsel keten (roofvissen). Gegevens over chemische structuren, detectie

 8. De humane eiwitbehoefte en eiwitconsumptie en de omzetting van plantaardig eiwit naar dierlijk eiwit = Human protein requirements and protein intake and the conversion of vegetable protein into animal protein

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.J.; Temme, E.H.M.

  2009-01-01

  In deze notitie wordt allereerst beschreven hoe aan het begrip ‘eiwitbehoefte van de mens’ inhoud wordt gegeven, hoeveel dierlijk eiwit er in Nederland geconsumeerd wordt, welke mogelijkheden er zijn om dierlijk eiwit te vervangen door plantaardig eiwit en onder welke voorwaarden deze vervanging kan

 9. Continuum description of thermodynamic processes in porous media: Fundament als and Applications

  NARCIS (Netherlands)

  Hassanizadeh SM

  1987-01-01

  Dit is de tekst van een aantal lezingen die door de auteur zijn gegeven bij de afdeling civiele techniek van de Universiteit van Notre Dame te Indiana, U.S.A. Uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen aan de beschrijving van de continue poreuze media worden gepresenteerd en

 10. Verbeter Hibiscus met voeding

  NARCIS (Netherlands)

  Aendekerk, T.G.L.

  2003-01-01

  Onderzoek naar de invloed van pH en de voedingsoplossing op groeiafwijkingen bij Hibiscus. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gebruikte voedingsoplossingen (waarden in mmol/l); 2) Beoordeling bij gebruikte voedingsoplossingen; 3) Optimale voedingsoplossingen (waarden in mmol/l) in twee periodes; 4)

 11. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 12. Effectiviteit van facultatief aansluitonderwijs wiskunde in de transitie van voortgezet naar hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelaar, D.T.; Rienties, B.; Kaper, W.; Giesbers, B.; Gastel, van L.J.; Vrie, van de E.M.; Kooij, van der H.; Cuypers, H.

  2011-01-01

  Samenvatting Wat is het effect van vrijwillig aansluitonderwijs, zoals het remediërend wiskundeonderwijs dat op veel instellingen voor hoger onderwijs wordt gegeven ter verbetering van de doorstroom? Bepaling van de doelmatigheid van dit onderwijs wordt bemoeilijkt door selectie-effecten die kunnen

 13. Onderzoek doen met vragenlijsten : Een praktische handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Wil; Ongena, Yfke; Loosveldt, Geert

  Bij onderzoek naar meningen, opvattingen en verwachtingen van mensen, of naar gedragingen en gebeurtenissen uit het verleden, ligt het voor de hand om mensen daarnaar te vragen. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat het ondervragen van personen de meest gangbare methode is om gegevens te

 14. Werken aan inclusie : Lessen uit zeven proeftuinen

  NARCIS (Netherlands)

  Jeroen Knevel; Prof. dr. Jean Pierre Wilken

  2016-01-01

  Inclusie is een begrip met een hoog ideëel gehalte, waaraan verschillende interpretaties gegeven worden. Een van de meest concrete omschrijvingen vinden we bij Schuurman en Nass (2015) die onder inclusie verstaan: ‘De situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de

 15. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1992-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke invoering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en

 16. Vitamine C, bijnier en adaptatie : enige onderzoekingwn over de invloed van vitamine C op het leverglycogeengehalte van een koude blootgestelde normale en bijnierloze nier

  NARCIS (Netherlands)

  Wied, David de

  1952-01-01

  Allereerst werd een overzicht gegeven van de bestaande literatuur betreffende de relatie tussen vitanine C en de bijnierschors. Het doel van ons onderzoek was, na te gaan, of vitamine C van belang is bij de reactie van het lichaam op een schadelijke prikkel en, meer in het bijzonder, in hoeverre

 17. UV-straling in de kas: mogelijkheden en grenzen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffmann, S.

  2000-01-01

  Effect van UV-straling op kleuring van Coleus Blumei 'Wizzard Velvit Red'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Indeling optische straling; 2) Transmisse voor UV-straling van verschillende dekmaterialen (folie UV, glas UV, glas normaal, folie normaal, folie UV-blok

 18. Tweede externe audit van de Basisregistratie Kadaster

  NARCIS (Netherlands)

  Storm, M.H.; Meijer, M.; Knotters, M.

  2015-01-01

  De kadasterwet stelt dat er elke drie jaar een audit moet plaatsvinden op de kwaliteit van de authentieke gegevens van de Basisregistratie Kadaster In 2015 heeft Alterra voor de tweede maal deze audit uitgevoerd d.m.v. interviews en literatuurstudie. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen

 19. Over kokkels, hamsters en woelmuizen : de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Verschuuren, J.M.

  2001-01-01

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de implementatie van de Vogel- en Habitat-richtlijn in Nederland, resp. Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de Vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en

 20. Exchange interactions in iron and dilute iron alloys

  NARCIS (Netherlands)

  Schurer, Pier Jouke

  1972-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven dat tot doel had meer inzicht te verschaffen in de oorsprong van het ferromagnetische gedrag van ijzer en verdunde ijzerlegeringen. Op grond van verschillende experimentele gegevens kan men vermoeden dat het ferromagnetisme in ijzer een tweeslachtig

 1. De neutrale waterstof in orion

  NARCIS (Netherlands)

  Woerden, Hugo van

  1962-01-01

  Doel van dit onderzoek was, gedetailleerde gegevens te verkrijgen over de structuur en beweging van wolken van waterstofgas in de ruimte tussen de sterren, in een gebied dat - beschouwd in verhouding tot de grootte van het Melkwegstelsel - in de nabijheid van de zon ligt....... Zie: Samenvatting

 2. Process mining : business intelligence software wordt eindelijk intelligent

  NARCIS (Netherlands)

  Aalst, van der W.M.P.

  2007-01-01

  Business Intelligence is een begrip dat verwijst naar software die gebruikt kan worden om gegevens over operationele bedrijfsprocessen te verzamelen en deze vervolgens te analyseren. Het doel van BI software is het verkrijgen van meer kennis en inzicht, welke gebruikt kunnen worden om processen

 3. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe

 4. Terrorisme en democratie

  NARCIS (Netherlands)

  Boekestijn, A.J.

  2006-01-01

  De neoconservatieven in Amerika hadden het mooi bedacht. De aanval op 11 september impliceerde dat de status quo in het Midden Oosten niet meer acceptabel was. De Amerikaanse steun aan dictatoriale regimes in het Midden Oosten had Bin Laden immers vleugels gegeven. De enige manier om het terrorisme

 5. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 6. Selectie en genetische variatie in een fokprogramma

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenbroek, Kor; Maurice - Van Eijndhoven, Myrthe

  2015-01-01

  In drie voorgaande artikelen in deze serie zijn achtereenvolgens het fokdoel, de registratie van gegevens en de basisprincipes van de erfelijkheid besproken. In dit laatste artikel wordt het belang van genetische variatie en de selectie van ouderdieren besproken. Twee belangrijke elementen in het

 7. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  NARCIS (Netherlands)

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 8. Antiperinucleaire factor; een nieuwe serologische reactie voor de diagnostiek van reumatoide arthritis

  NARCIS (Netherlands)

  Nienhuis, Roelof Lydius Fokke

  1965-01-01

  SAMENVATTING In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven dat werd verricht naar de aard en het voorkomen van een tot dusver onbekende factor in het serum van bepaalde patienten, In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de gebruikte methoden en materialen. De uitvoering van de

 9. Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Maas IAM; VTV

  1994-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de actuele stand van de kennis omtrent etiologie, determinanten en mogelijkheden voor preventie voor chronische aspecifieke luchtwegaandoeningen (CARA). De nadruk ligt in dit rapport op de rol van leefstijlfactoren (roken, voeding en lichamelijke

 10. De land- en tuinbouw in Teteringen : een landinrichtingsgebied ten noorden van Breda

  NARCIS (Netherlands)

  Heeres, H.J.

  1987-01-01

  Op basis van gegevens van meitellingen en aanvullende informatie worden de veranderingen in de structuur van de land- en tuinbouw in de periode 1980-'85 geanalyseerd. Hierbij is extra aandacht besteed aan de effecten van de melkcontingentering en de mestwetgeving op de bedrijfsvoering. Daarnaast

 11. Vier kleine voorzetsels

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van vier Italiaanse voorzetsels die net buiten de acht frequentste vallen, namelijk contro, lungo, oltre en verso. De beschrijving is uitgevoerd op grond van het materiaal uit een corpus. RIASSUNTO In questo capitolo si fa una

 12. Recidive na werkstraffen en na gevangenisstraffen : een gematchte vergelijking

  NARCIS (Netherlands)

  Wermink, H.; Blokland, A.; Nieuwbeerta, P.; Tollenaar, N.

  2009-01-01

  Het doel van dit artikel is het vergelijken van de recidive van werkgestrafte met de recidive van gevangenisgestrafte volwassen daders in Nederland. We maken gebruik van longitudinale, justitiële gegevens om de recidive over een maximumperiode van acht jaar van daders die een werkstraf kregen

 13. IPv6 Monitoring in Nederland : De Nulmeting

  NARCIS (Netherlands)

  Boen-Leo, M.; Holtzer, A.; Tijmes, M.R.; Smets, R.

  2010-01-01

  In dit document wordt de mate van uitrol van IPv6 in Nederland per april 2010 beschreven. De 'nulmeting' is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Ecnomische Zaken en is de eerste van twee metingen die in 2010 worden uitgevoerd. Allereerst wordt een korte uitleg gegeven over IPv6 en het

 14. GM : Kun je dat eten? Gezondheidsrisico’s van gentech voedsel.

  NARCIS (Netherlands)

  Tiggelen, Bas van

  2004-01-01

  Genetische modificatie kan onbedoeld resulteren in producten met allergene eigenschappen,verhoogde toxiciteit, of verlies aan voedingswaarde. Dit zijn theoretische risico’s, over de hoogte waarvan weinig valt te zeggen wegens gebrek aan gegevens. Een deel van de mogelijke risico’s van GM-voedsel

 15. Stabilisatie en samenstelling van het glycosidenmengsel van Folia digitalis

  NARCIS (Netherlands)

  Tattje, Derk Hendrik Evert

  1952-01-01

  Na een korte inleiding wordt een omschrijving van het begrip stabilisatie gegeven en besproken hoe deze stabilisatie, dit is het irreversibel inactiveren van de enzymen, in het algemeen tot stand kan worden gebracht. Tevens wordt nagegaan of ook door verschillende oplosmiddelen reeds bij gewone

 16. Uncertainty Analysis of the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES): Example Calculations

  NARCIS (Netherlands)

  Jager DT; ECO

  1995-01-01

  UBS, het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (in het engels: USES), is een beslissingsondersteunend gereedschap voor risico-analyse van chemische stoffen. In een eerder rapport is reeds een kader gegeven voor onzekerheidsanalyse van UBS 1.0. In dit rapport worden voorbeeldberekeningen

 17. Uitwerking Richtsnoer 'Enuresis nocturna' voor kinderen met hardnekkige klachten [Further development of 'Enuresis nocturna' guidelines for children with persistent problems

  NARCIS (Netherlands)

  Hirasing, R.A.; Leerdam, F.J.M. van; Sukhai, R.N.; Capelle, J.W. van; Froeling, F.M.J.A.; Vijverberg, M.A.W.

  2004-01-01

  Om een kind met hardnekkige klachten van enuresis nocturna droog te krijgen, is het van belang om na te gaan welke factoren een rol spelen bij het bedplassen en waarom eerdere behandeling is mislukt. Het gebruik van een mictielijst is hierbij onmisbaar. De behandeling moet op maat worden gegeven. De

 18. Facility management in kinderschoenen : Facility management in de kinderopvang

  NARCIS (Netherlands)

  Ronald Beckers

  2008-01-01

  Begin dit jaar heft Academie Diedenoort FM aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, tijdens een studiemiddag een toelichting gegeven op het vakgebied facility management aan een aantal financiële managers van organisaties die zich bezighouden met kinderopvang. In die branche staat het fm-vakgebid

 19. Een theoretische exercitie over de zorgverantwoordelijkheid van jonge mantelzorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Deirdre Beneken genaamd Kolmer; Gert Evers

  2014-01-01

  In het recent gepubliceerde boek “Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden” wordt antwoord gegeven op de vraag “In hoeverre is het wenselijk dat jonge mantelzorgers zorgen voor naaste familieleden?” Om deze vraag te beantwoorden is allereerst een literatuurstudie

 20. Environmental risk evaluation of difficult substances in USES 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  van Beelen P; ECO

  1998-01-01

  Het 'Uniform System for the Evaluation of Substances' (USES) wordt gebruikt om de risico's van aangemelde stoffen te evalueren op basis van een beperkte set gegevens. Het computermodel USES is ontworpen om de risico's van neutrale organische verbindingen te analyseren. De

 1. Integraal economisch en ecologisch toetsingskader voor de Nederlandse boomkorvisserij (ECOTOETS) Fase 2: relaties tussen visbestanden, CPUE en winst Fase 3: analyse secundaire indicatoren en boomkor AMOEBE

  NARCIS (Netherlands)

  Oostenbrugge, van H.; Quirijns, F.; Poos, J.J.; Hoof, van L.; Pastoors, M.A.

  2003-01-01

  Het onderzoeksprogramma EcoToets heeft tot doel geïntegreerde economische, visserijbiologische en ecologische indicatoren voor beleidsmatig gebruik te ontwikkelen. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (namens Directie Noordzee) en Directie Visserij (LNV) hebben het LEI en RIVO opdracht gegeven een

 2. Watervogels en zwemwaterkwaliteit : hoe kan het beter?

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Lammertsma, D.R.; Keizer-Vlek, H.E.; Haan, de M.

  2013-01-01

  Veel zwemplassen zijn vervuild met bacteriën uit uitwerpselen. Mogelijke bronnen zijn mensen, honden, paarden en watervogels. De herkomst van fecale bacteriën is echter nog niet traceerbaar. Om toch vast te stellen of vogelpoep belangrijk is voor de zwemwaterkwaliteit, verzamelde Alterra gegevens

 3. Getijcentrale in de Brouwersdam : De proefcentrale Brouwerssluis

  NARCIS (Netherlands)

  Mooyaart, L.F.; Vrijling, J.K.; Van Duivendijk, J.

  2008-01-01

  DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. In het Eindrapport betreffende

 4. Enige toepassingservaringen met de methode van meerdimensionaal ontvouwen in het openluchtrecreatie - onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Klinkers, P.M.A.

  1988-01-01

  Meerdimensionaal ontvouwen is een analyse techniek uit de psychometrie. Zij is bedoeld voor de verwerking en analyse van onderzoeksgegevens, b.v. bij het ontdekken van structuur in gegevens zonder een vooraf vastgelegd categorieensysteem. Aan de hand van een voorbeeld wordt aangetoond dat de analyse

 5. Naar publiek rapporteren over scholen : juridische aspecten

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2000-01-01

  Het project beoogde na te gaan in hoeverre het publiek rapporteren van gegevens omtrent verschillende aspecten van de scholen noodzakelijk en verantwoord is om scholen op hun kwaliteit te kunnen vergelijken. Het desbetreffende onderzoek, uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Universiteit

 6. Subtiele verleiders inzetten voor studiesucces : Nudging the student

  NARCIS (Netherlands)

  J.M. Kreeft; I. van den Donker; dr. A.F. de Wild; D. van der Waal

  2013-01-01

  Subtiele prikkels in de omgeving van mensen zijn in staat om hun gedrag voorspelbaar te veranderen. Dit gegeven, bekend vanuit de psychologie en sociologie, biedt kansen voor het hoger onderwijs. Subtiele interventies (nudges) in het onderwijsproces leiden studenten namelijk onbewust tot

 7. De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten : ingedeeld naar herkomst en bestemming 1984 t.o.v. 1983

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.

  1985-01-01

  Overzicht van de Nederlandse agrarische in- en uitvoer in 1983 en 1984. Per produktgroep wordt de ontwikkeling in volume en waarde van de handel met een aantal belangrijke landen en landengroepen weergegeven. De tabellen zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek

 8. Fungal resistance to polyene antibiotics with regard to the use of natamycin as a preservative on cheese

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd; C.E.; Klingeren; B.van

  1985-01-01

  Op verzoek van Ned. autoriteiten op het gebied van de gezondheidszorg (HIL) is het gebruik van natamycine als schimmelwerend middel op kaas nogmaals geevalueerd. Zowel uit oude als recente gegevens in de literatuur kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde toepassing van natamycine bij

 9. Bodembreed interreg : deel 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem : deel 2: Bodemleven

  NARCIS (Netherlands)

  Zanen, M.; Belder, P.; Cuijpers, W.J.M.; Bos, M.

  2011-01-01

  Deze literatuurstudie is het resultaat van de eerste fase van het project 'Functionele agrobiodiversiteit in de bodem' in het kader van Bodembreed. In deze studie wordt een overzicht gegeven van wat we verstaan onder bodemkwaliteit en de rol van bodemleven daarin. Aan de hand van bedreigingen voor

 10. Televisiekijken en enkele eetgewoonten bij Amsterdamse 6-14-jarigen; een transversaal onderzoek [Television watching and some eating habits of 6-14-year-old children in Amsterdam, the Netherlands; a cross-sectional study

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C.M.; Henneman, L.; Timmermans, D.R.M.; Hirasing, R.A.

  2004-01-01

  Doel. Nagaan hoeveel tijd 6-14-jarige Amsterdamse kinderen op een doordeweekse dag voor de televisie doorbrengen en het bestuderen van factoren die hiermee samenhangen. Opzet. Dwarsdoorsnede-vragenlijstonderzoek. Methode. Gegevens werden verzameld tijdens een meningokokken-C-vaccinatiecampagne in

 11. Behavioural Determinants of Dental Health Behaviour : a Meta-Analytical Review

  NARCIS (Netherlands)

  Janneke Scheerman

  2014-01-01

  Op 28 augustus 2014 heb ik een 'oral presentation' gegeven op het European Health Psychology Society congres te Innsbruck. De abstract van het artikel die ik gepresenteerd heb is gepubliceerd op de website van EHPS (zie bijgevoegd de link) The aim was to quantify the relationship between

 12. 'Zaadoverdracht pepino onwaarschijnlijk' (interview met René van der Vlugt)

  NARCIS (Netherlands)

  Verheul, J.; Vlugt, van der R.A.A.

  2008-01-01

  Onderzoekers van Plant Research International (PRI) hebben een verdere toelichting gegeven op de eerdere uitkomsten van onderzoek naar het pepino mozaiekvirus in tomaat dat binnen het EU onderzoeksproject Pepeira plaatsvindt. Over de mogelijkheid van overdracht via zaad is een verkeerd beeld

 13. Stalboekje varkens : natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Kleijer-Ligtenberg, G.; Asseldonk, van T.

  2014-01-01

  Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens

 14. Hoe vaak verkoopt u uw naam? Bescherming van privacy op het Internet

  NARCIS (Netherlands)

  Custers, B.H.M.

  2001-01-01

  Informatie is goud waard voor ondernemingen. KPN geeft je extra beltegoed als je een formuliertje opstuurt met je gegevens. Albert Heijn en Edah geven je productkorting als je met hun klantenkaart je koopgedrag laat registreren. Internet service providers verlenen je gratis toegang tot het Internet

 15. Chaos out of order in our new Floras?

  NARCIS (Netherlands)

  Stace, Clive C.A.

  2009-01-01

  In dit artikel worden de gevolgen van moleculaire gegevens en de daaruit voortkomende interpretaties in de vorm van nieuwe classificaties besproken vanuit het gezichtspunt van de Floraschrijver. Die is voor een bijzonder moeilijk dilemma komen te staan, omdat hij een balans moet zien te vinden

 16. Uienrassenkeuze 2004 - rassenonderzoek biologische zaaiuien

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.

  2004-01-01

  Gegevens over het aanbod van biologisch uitgangsmateriaal voor ui in 2004, en de resultaten van het rassenonderzoek biologische zaaiuien teelt 2001 en 2002 en bewaring 2002 en 2003. Voor belangrijke gewas- en bewaareigenschappen lijkt de rasvolgorde niet te veranderen wanneer uien gangbaar of

 17. Staatsvorming in Guiné-Bissau

  NARCIS (Netherlands)

  Schoenmakers, H.; African Studies Centre, Leiden

  1985-01-01

  Literatuuronderzoek over politieke ontwikkelingen in dit land. Er werd gekozen voor een beperkt aantal cruciale staatsinstanties, gegeven het historische feit dat bij het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de staat Guiné-Bissau de politieke partij PAIGC een dominerende rol heeft gespeeld en dat

 18. Selectie van Italiaanse werkwoordsvormen op basis van frequentieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst

 19. Verslag BTS 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Boois, de I.J.; Bol, R.A.

  2009-01-01

  In 2009 is de beam trawl survey (BTS) uitgevoerd met de Tridens II en de Isis in opdracht van het ministerie van LNV. In dit rapport staan de resultaten van de survey alsmede de reisverslagen van de reizen op beide schepen. De gegevens van de BTS worden onder andere gebruikt in de

 20. Open data and beyond : Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Kulk, S.; Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Bij de selectie van welke datasets als open data kunnen worden aangeboden wordt privacy vaak genoemd als aandachtspunt. Dat is terecht want aandacht voor privacy is noodzakelijk bij het aanbieden van open data. Privacy is een van de mogelijke argumenten om voor bepaalde gegevens geen open data

 1. Open data and beyond : Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport inleiding open data

  NARCIS (Netherlands)

  Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Netwerkbedrijf Alliander was begin 2011 zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid om haar gegevens als open data ter beschikking te stellen aan een ieder. Echter wat open data nu precies is, welke mogelijke knelpunten moeten worden opgelost om open data te implementeren, de impact die open data

 2. The management of hyperbilirubinemia in preterm infants

  NARCIS (Netherlands)

  Vader-van Imhoff, Deirdre Elisabeth

  2013-01-01

  Alle intensive care units in Nederland waar te vroeg geboren baby’s worden behandeld, gebruiken vanaf nu dezelfde richtlijn en behandelgrenzen voor de behandeling van geelzien. Hiermee is gevolg gegeven aan een van de aanbevelingen uit het promotieonderzoek van Deirdre Vader-Van Imhoff. Het stellen

 3. Zwangerschapsverlof voor boerinnen en tuindersvrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, U.P.; Hoek, van den J.M.

  1989-01-01

  Onderzoek in 2 fasen naar de behoefte aan en de mogelijkheden tot zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meewerkende echtgenotes in de agrarische sector: in de 1e fase zijn via een schriftelijke enquete onder 515 jonge meewerkende echtgenotes gegevens verzameld over de mate van meewerken op het

 4. A dynamic usage-based approach to second language teaching

  NARCIS (Netherlands)

  Nguyen, Thi Phuong Hong

  2013-01-01

  Hoe kunnen studenten aan de Universiteit van Catho in Vietnam het beste Engels leren? Met een methode waar veel geoefend wordt met spreken en uitleg wordt gegeven over de grammatica of met een methode waarin een populaire film getoond wordt en alleen begrijpend luisteren centraal staat? De laatste

 5. Onderwijs, een riskante investering

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, J.; Boonstra, W.; Groeneveld, H.; Versteegh, E.

  2014-01-01

  Piet Moerland heeft een imponerend voorbeeld gegeven van kennisoverdracht tussen wetenschap en praktijk. Nagenoeg vanaf het begin van zijn carrière heeft hij beide werelden met elkaar verbonden, als een bevlogen hommel die uit de ene bloem zijn nectar zuigt en haast ongemerkt aan de andere zijn

 6. Een overzicht van de timemanagementliteratuur

  NARCIS (Netherlands)

  van Eerde, W.

  2014-01-01

  Timemanagement is een verzamelnaam voor verschillende strategieën die mogelijk helpen om de tijd onder controle te krijgen. In dit overzicht wordt een theoretische inbedding gegeven, waarna recente ontwikkelingen in het onderzoek naar timemanagement worden besproken. Er bestaat relatief weinig

 7. Management control en innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeeten, F.H.M.

  2014-01-01

  Het NBA-VRC Jaarcongres op 2 oktober aanstaande heeft als thema ‘disruptive innovation’. In een eerder artikel (Verbeeten, 2007) is in dit blad al eens ingegaan op de relatie tussen control en innovatie. In de afgelopen jaren is een aantal academische artikelen op dit gebied verschenen die - gegeven

 8. Baten innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied

  NARCIS (Netherlands)

  Loon-Steensma, van J.M.; Henkens, R.J.H.G.; Groot, de A.V.

  2014-01-01

  In dit rapport worden de generieke baten van de kansrijke innovatieve dijken beschreven, en worden voor de dijkvakken langs de Waddenkust voor zover mogelijk nadere specificaties omtrent de mogelijke baten gegeven. Samen met deskundigen uit de kenniswereld en uit de regio is een relevante set

 9. Het groene hart van burgers : het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, de H.C.M.; Koppen, van C.S.A.; Vader, J.

  2007-01-01

  In deze longitudinale studie wordt op basis van een publieksenquête een beeld gegeven van het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid en de trends die hierbij zijn waar te nemen. Het draagvlak wordt aan de hand van drie invalshoeken in kaart gebracht: beelden en waarderingen van

 10. CO2 niet meer dan genoeg: Teelt van Tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de A.; Warmenhoven, M.G.; Dieleman, J.A.; Klapwijk, P.; Baar, van P.H.

  2014-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft met financiering van Kas als Energiebron en Samenwerken aan Vaardigheden onderzoek gedaan naar efficienter gebruik van CO2. In een kasproef bij GreenQ/Improvement Centre is een CO2 doseerstrategie getest, waarbij iets meer CO2 wordt gegeven dan er op basis van de

 11. Nieuwe technieken om spuiwater te zuiveren zijn veelbelovend (interview met o.a. Erik van Os)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Os, van E.A.

  2012-01-01

  TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben samen een proefproject gedaan met twee veelbelovende technieken om spuiwater te zuiveren: omgekeerde osmose en membraandestillatie. Deze test vond plaats bij Olij Rozen in De Kwakel. Technisch gezien voldoen beide technieken.

 12. Environmental risk limits for antimony

  NARCIS (Netherlands)

  van Leeuwen LC; Aldenberg T; SEC; mev

  2012-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor antimoon in (grond)water, sediment, en bodem. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor antimoon zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU

 13. From cybercrime to cyborg crime : An exploration of high-tech cybercrime, offenders and victims through the lens of Actor-Network Theory

  NARCIS (Netherlands)

  van der Wagen, Wytske

  2018-01-01

  Universiteiten die worden gehackt, computersystemen die worden gegijzeld of tot ‘zombies’ gemaakt, servers van Internetproviders die worden gebombardeerd, we worden bijna dagelijks wel geconfronteerd met cybercrime en haar gevolgen. Deze meer technische vormen van criminaliteit wijken op

 14. Environmental risk limits for acrolein

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar CWM; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor acroleine in (grond)water, bodem en lucht. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor acroleine zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU

 15. Ontology matchmaking of product ramp-up knowledge in manufacturing industries - How to transfer a cake-baking recipe between bakeries

  OpenAIRE

  Willmann, Roland

  2016-01-01

  von Roland Willmann Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprueft Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Technische Universität Wien, Univ., Dissertation, 2016

 16. Ab-initio Rechnungen für Th dotiertes Kalziumfluorid (CaF2)

  OpenAIRE

  Dessovic, Philipp

  2016-01-01

  von Philipp Dessovic Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprueft Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Technische Universität Wien, Univ., Diplomarbeit, 2016

 17. An international intercomparison of passive dosemeters, electronic dosemeters and dose rate meters used for environmental radiation measurements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøtter-Jensen, L.; Thompson, I.M.G.

  1995-01-01

  during 1994. The intercomparison was organised by the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, Germany, and by the Riso National Laboratory, Roskilde, Denmark. This paper describes the intercomparison experiments performed at the newly established Riso Natural Environmental Radiation...

 18. Wolframcarbid/Silber-Kontaktwerkstoffe durch Gasdruckinfiltration

  OpenAIRE

  Stadler, Thomas

  2017-01-01

  von Thomas Stadler Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprueft Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Technische Universität Wien, Univ., Diplomarbeit, 2017

 19. Goal Driven Software Project Risk Management: Design eines COSO II-ERM-basierten Domain Models

  OpenAIRE

  Schiessl, Christoph

  2016-01-01

  von Christoph Schiessl Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprueft Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Technische Universität Wien, Univ., Diplomarbeit, 2016

 20. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 1. BAUHAUS MUSEUM DESSAU

  OpenAIRE

  Malík, Andrej

  2016-01-01

  von Andrej Malík Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprueft Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Technische Universität Wien, Univ., Diplomarbeit, 2016

 2. Perspectieven in de robotica : Overzicht van samenwerkende disciplines

  NARCIS (Netherlands)

  Horne, C.; De Wolf, S.; Abd El Ghany, M.; Dumay, A.

  1986-01-01

  Symposium gehouden op 20 juni 1986 in het gebouw van de afdeling der Elektrotechniek, Technische Hogeschool Delft, georganiseerd door de IEEE Student Branch Delft, in samenwerking met IEEE Benelux Section NERG en KIvI

 3. Herkommer zum Hinschauen

  OpenAIRE

  Schilling, Jörg

  2011-01-01

  Tagung: Moderne Architektur exemplarisch. Hans Herkommer (1887-1956). Technische Universität Kaiserslautern, Lehrgebiet Geschichte und Theorie der Architektur. Prof. Dr. phil. Matthias Schirren. 28.-29. Oktober 2010

 4. FttH-investeringen glashelder beoordelen : kosten model maakt glasvezelaanleg inzichtelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Phillipson, F.

  2008-01-01

  Operators en investeerders zijn bijzonder geinteresseerd in de kosten die bij de uitrol van glasvezelnetwerken, zoals Fiber-to-the-Home, komen kijken. Een kostenmodel voor de langetermijnkosten van dergelijke netwerken maakt het mogelijk om diverse technische oplossingen onder verschillende

 5. Absorption of formaldehyde in water

  NARCIS (Netherlands)

  Winkelman, Jozef Gerhardus Maria

  2003-01-01

  Deze dissertatie beschrijft theoretisch en experimenteel werk aan de absorptie van formaldehyde in water. Met resultaten hiervan zijn chemisch-technische modellen ontwikkeld voor de beschrijving en optimalisatie van industriële formaldehydeabsorbeurs. Deze samenvatting geeft eerst algemene

 6. Environmental risk limits for imidacloprid

  NARCIS (Netherlands)

  Posthuma-Doodeman CJAM; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide imidacloprid in water. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die is voorgeschreven

 7. How Blockchain technology and other innovations change(d) the future of banking

  OpenAIRE

  Semenchenko, Mariia

  2016-01-01

  von Mariia Semenchenko Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprueft Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Technische Universität Wien, Univ., Masterarbeit, 2016

 8. The Role of Trust in Participatory Processes

  OpenAIRE

  Dobrova, Anna

  2017-01-01

  von Anna Dobrova Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprueft Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Technische Universität Wien, Univ., Diplomarbeit, 2017

 9. Environmental risk limits for lambda-cyhalothrin

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen LC van; Vos JH; Mensink BJWG; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide lambda-cyhalothrin in water en sediment. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die

 10. Situated cognitive engineering: Developing adaptive track handling support for naval command and control centers

  NARCIS (Netherlands)

  Neerincx, M.A.; Brake, G.M. te; Ven, J.G.M. van de; Arciszewski, H.F.R.; Greef, T.E. de; Lindenberg, J.

  2008-01-01

  Dit artikel presenteert een 'situated cognitive engineering' (SCE) methode voor het verkrijgen van een theoretisch en empirisch onderbouwde Requirements Baseline, waarin operationele, human factors, en technische eisen in samenhang naar voren komen. De methode wordt toegelicht met een ontwerp van

 11. Stochastic Control Theory, Nonlinear Structural Mechanics and Applied Combinatorics

  Science.gov (United States)

  1989-05-12

  More specifically: (") x 3 PAS and Steiner triple systems; (") x 4 PAS and Steiner triple systems which can be nested; and (’) x 5 PAS and Steiner ...am Rudolf Wille CONCEPTUAL SCALING Technische Hochschule Darmstadt Abstract: Scaling of empirical data uses formal patterns to lead to a better...of Arizona Jan 18 - 22 Wille, Rudolf Technische Hochschule Darmstadt Jan 17 - 23 21 APPLICATIONS OF COMBINATORICS AND GRAPH THEORY TO THE BIOLOGICAL

 12. Simulation of spray phenomena using the containment code system COCOSYS. 1{sup st} Technical report.Validation and interpretation of selected models and of the coupling of the system codes ATHLET-CD and COCOSYS (VAMKoS); Simulation von Spruehstrahlphaenomenen mit dem Containment Code System COCOSYS. 1. Technischer Fachbericht. Validierung und Analyse ausgewaehlter Modelle sowie der Kopplung der Systemcodes ATHLET-CD und COCOSYS (VAMKoS)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Risken, Tobias; Koch, Marco K.

  2014-12-15

  The present report is the first Technical Report within the research project ''Validation and interpretation of selected models and of the coupling of the system codes ATHLET-CD and COCOSYS'', funded by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi 1501465) and projected at the Reactor Simulation and Safety Group, Chair of Energy Systems and Energy Economics (LEE) at the Ruhr-Universitaet Bochum (RUB). This report deals with the simulation of spray phenomena with the containment code system COCOSYS, which is developed by the German Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH. First, post-test calculations of the OECD THAI-2 tests HD-30 and HD-31 are presented. The simulation results are compared to experimental values and thereby assessed. The analysis focuses an the assessment of the simultaneous use of the COCOSYS models IVO (spray model) and FRONT (combustion model) as well as a spray entrainment model developed at RUB regarding the simulation of the phenomena related to the interaction of spray and combustion processes. The simulation results show the necessity to consider the induced turbulences. The simulation of these turbulences is performed by modifying the FRONT input parameters leading to an improvement of the simulation results. The consideration of the entrainment positively influences the simulated flow pattern. Subsequently, the simulation of the entrainment of interacting sprays, as occurring in containment spray systems, is considered. The entrainment of interacting sprays is influenced by droplet collisions and changes of the drag between the droplets and the atmosphere. For the simulation an entrainment factor, which has to be determined externally, is implemented into COCOSYS. Exemplary simulations of the OECD SETH-2 ST3 tests show, that in general the use of entrainment factors enables the calculation of alternated gas distributions.

 13. Simulation of the BWR experiments CORA-17 and CORA-28 using ATHLET-CD and assessment of BWR modelling. 1{sup st} Technical report. Validation and interpretation of the ATHLET-CD model basis; Simulation der SWR-Versuche CORA-17 und CORA-28 mit dem Programmsystem ATHLET-CD und Bewertung der SWR-Modellbasis. 1. Technischer Fachbericht. Validierung und Interpretation der ATHLET-CD Modellbasis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffmann, M.; Gremme, F.; Koch, M.K.

  2013-08-15

  The 1st Technical Report was prepared for the research project ''Validation and Interpretation of the ATHLET-CD Model Basis'' funded by the Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi1501385) and carried out at the Chair of Energy Systems and Energy Economics at Ruhr-Universitaet Bochum (RUB). This report provides results of the simulation of the Boiling Water Reactor (BWR) experiments CORA-17 and -28 with ATHLET-CD Mod. 2.2A. The system code ATHLET-CD (Analysis of Thermal-hydraulics of Leaks and Transients - Core Degradation) is developed by the German Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH. Code results are compared to measurements in order to assess and to analyze the capabilities of the current code version with regard to the modeling of BWR components. The CORA test series was carried out between the years 1987 and 1993 at the former Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK), now Karlsruhe Institute of Technology (KIT). The investigations provided experimental data regarding the material behavior during the early phase of core degradation in Light Water Reactors (LWR). The tests CORA17 and -28 represented a typical BWR arrangement of the fuel rod bundle and provided insights about the bundle behavior during the quenching process (CORA-17) and regarding the influence of a preoxidized bundle (CORA-28), respectively. The simulation results are analyzed and discussed in terms of the thermal bundle behavior, the zirconium oxidation in steam and the resulting hydrogen generation as well as the material relocation. In particular, the recently extended modeling capabilities of the code in terms of the relocation of BWR components like the absorber blade and the canister wall are assessed. The analysis shows that the code captures the thermal behavior in good agreement in both experiments. An even enhanced reproduction of the test CORA-28 is obtained in comparison to a calculation using the previous code version ATHLET-CD Mod. 2.1A. Hydrogen regeneration calculated for CORA-28 agrees well to the measurements, too. In contrast, the hydrogen production in CORA-17 is underestimated during the quenching phase. Possible reasons for these discrepancies are the underestimation of melt oxidation as well as the oxidation of the absorber material B4C since an adequate modeling of these phenomena is not yet implemented in the code. The simulated material relocation of the fuel rods as well as of the BWR components provides plausible results compared to the experiments.

 14. Energy-dispersive study of the interaction of fast neutrons with matter. Common final report of the DFG projects GR 1674/2 and FR 575/5 together with the institute for nuclear and particle physics, technical university Dresden; Energiedispersive Untersuchung der Wechselwirkung schneller Neutronen mit Materie. Gemeinsamer Abschlussbericht der DFG Projekte GR 1674/2 und FR 575/5, zusammen mit dem Institut fuer Kern- und Teilchenphysik, Technische Universitaet Dresden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Altstadt, E.; Beckert, C. [Forschungszentrum Rossendorf e.V. (FZR) (Germany). Inst. fuer Sicherheitsforschung; Beyer, R. [Forschungszentrum Rossendorf e.V. (FZR), Dresden (DE). Inst. fuer Kern- und Hadronenphysik] [and others

  2005-04-01

  In this final report on the research project ''Energy-dispersive study of the interaction of fast neutrons with matter, especially materials for fusion and materials from fission reactors the status reached after three years promotion is described. The aim of this project is the construction and first usage of a very complex time-of-flight system for the study of the interaction of fast neutrons with construction materials for fusion and fission reactors as well as with long-lived radioisotopes. Furthermore astrophysically relevant experiments on problems of the element synthesis shall be performed. The whole project is devided into two sections: 1. Development, construction and test of a pulsed photoneutron source at the ELBE accelerator of the FZ Rossendorf, 2. Application of the photoneutron sources for measurements of cross sections induced by fast, energy-selected neutrons.

 15. Scientific-technical exchange of experiences between Germany and the GUS, the Baltic and MOE states, and central Asia and other regions. Workshop and establishment of a common knowledge base for nuclear safety and security. Final report; Wissenschaftlich-technischer Erfahrungsaustausch Deutschlands mit der GUS, den Baltischen und den MOE-Staaten sowie Laendern Zentralasiens und anderer Regionen. Arbeitstreffen und Schaffung gemeinsamer Wissensbasen fuer nukleare Sicherheit und Sicherung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dabrowski, Anna

  2017-03-15

  The report on the workshop concerning scientific-technical exchange of experiences between Germany and the GUS, the Baltic and MOE states, and central Asia and other regions includes the following issues: Results an d success of know-how transfer from West to East, topical issues for mutual exchange of experience, scope of the project, concept of the realization of mutual exchange of experiences. The emphasis of the workshop covered the following issues: emergency preparedness, international requirements concerning nuclear safety and radiation protection, transport of radioactive wastes and communication in nuclear technology.

 16. Scientific-technical cooperation with foreign (esp. Europe and INSC partner countries) nuclear regulatory authorities and their technical support organizations in the fields of nuclear safety of operating nuclear power plants and on the concept evaluation of generation 3+ plants. Final report; Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit (WTZ) mit auslaendischen (insbesondere in Europa und INSC-Partnerstaaten) atomrechtlichen Behoerden und deren Sachverstaendigenorganisationen zur nuklearen Sicherheit in Betrieb befindlicher Kernkraftwerke und zur Konzeptbewertung von Generation-3+-Anlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolff, Holger

  2016-09-15

  The BMUB/BfS-Project 3614I01512 forms the frame of the GRS for the scientific-technical cooperation with Technical Support Organisations and Nuclear Regulatory Authorities in the field of nuclear safety in operating NPPs and for the concept evaluation of generation 3{sup +} plants in Europe and INSC Partner Countries. In the present final project report results are described which were gained within the project duration 15.10.2014 up to the 30.09.2016 in the following working packages: Investigations following the catastrophe of Fukushima Daiichi, Evaluation of selected National Action Plans, DBA and severe accident analyses for NPP with PWR (WWER-440, WWER-1000), cooperation with INSC partner countries on DBA, BDBA and severe accident analyses for WWER plants of generation 3{sup +} and building NRA and safety evaluation capacities and decommissioning of nuclear facilities and disposal of radioactive waste. The results are preceded by an outline on the activities related to the project management and to the planning of the bilateral work.

 17. Development of scientific and technological basis for the fabrication of thin film solar cells on the basis of a-Si:H and {mu}c-Si:H using the 'hot-wire' deposition technique. Final report; Entwicklung wissenschaftlicher und technischer Grundlagen fuer die Herstellung von Duennschichtsolarzellen auf der Basis des a-Si:H und {mu}c-Si:H mit der 'Hot-Wire'-Depositionstechnik. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schroeder, B.

  2002-01-22

  Two new deposition systems were realized enabling the entire and respectively, large area deposition of a-Si:H based solar cells using the so called 'hot-wire' (HW) CVD. The deposition conditions for appropriate n- and p-doped a-Si:H and {mu}c-Si:H layers have been developed. For the first time in the world a-Si:H based pin solar cells were entirely deposited by the HWCVD method. A maximum initial conversion efficiency of {eta}{sub initial}=8.9% was obtained. After the development of a suitable p/n-tunnel/recombination junction pin-pin tandem structures with a-Si:H absorbers could be entirely fabricated by the HWCVD for the first time in the world, too. A conversion efficiency of {eta}=7% was measured for the tandem cell, after some structural degradation took place. In general, the stability of the HWCVD solar cells is not satisfactory, what could be attributed to a structural instability of the HWCVD-p-layers. For the first time we have deposited nip solar cells on stainless steel substrates entirely by HWCVD ({eta}{sub initial}>6%). The incorporation of {mu}c-Si:H absorber layers by HWCVD or ECWR-PECVD into pin solar cells was not successfull until now. Large area deposition of a-Si:H films has been performed in a simple vacuum vessel. Under consideration of appropriate filament and gas supply geometry as well as simulation calculations a good electronic quality and a film thickness uniformity of {delta}d={+-}2.5% of the material was obtained. i-layers for small area solar cells on an area of 20 x 20 cm{sup 2} have been deposited which could be completed to solar cells with very uniform conversion efficiencies of {eta}{sub initial} = 6,1{+-}0.2%. This result represents a proof of concept for the large area deposition of a-Si:H based solar cells using the HWCVD. Also for the first time the HWCVD was used for the deposition of emitter layers on c-Si-wafers to realize hetero solar cells. Hetero solar cells with amorphous, microcrystalline and epitaxial n- and p-type emitters have been fabricated. After a very short development time conversion efficiencies have been obtained ({eta}{sub max} = 15.2%) which are reported for PECVD emitters. (orig.) [German] Zwei neue Anlagen zur vollstaendigen bzw. grossflaechigen Abscheidung von a-Si:H basierenden Solarzellen mit der sog. 'Hot-Wire (HW)' CVD wurden aufgebaut. Die Abscheidebedingungen fuer geeignete n- und p-dotierte a-Si:H- bzw. {mu}c-Si:H-Schichten wurden ermittelt. Weltweit wurde erstmals eine a-Si:H-pin-Zelle vollstaendig mit der HWCVD-Methode hergestellt, ein Anfangswirkungsgrad von {eta}{sub initial} = 8,9% wurde erreicht. Nach Entwicklung eines p/n-Tunnel- bzw. Rekombinationsueberganges ist es weltweit ebenfalls erstmals gelungen, pin-pin-Tandemstrukturen mit a-Si:H-Absorbern vollstaendig mit der HWCVD-Methode abzuscheiden. Nach Teilalterung wurden noch Wirkungsgrade von {eta}{approx}7% ermittelt. Generell ist die Stabilitaet der all-HWCVD-Zellen noch unbedriedigend, was auf strukturell instabile p-Schichten zurueckgefuehrt werden konnte. Erste nip-Solarzellen auf Edelstahlsubstraten wurden ebenfalls vollstaendig mit der HWCVD praepariert ({eta}{sub initial}>6%). Der Einbau von {mu}c-Si:H-Absorberschichten die mit HWCVD bzw. ECWR-PECVD hergestellt wurden, in pin-Solarzellen war bisher wenig erfolgreich. In einer Anlage zur grossflaechigen HWCVD-Abscheidung wurden a-Si:H-Schichten mit guter Qualitaet und einer Schichtdickenuniformitaet von {delta}d = {+-}2,5% hergestellt. Fuer sog. 'Huepfzellen', nur die i-Schicht wurde in der Anlage abgeschieden, wurden auch sehr uniforme Anfangswirkungsgrade {eta}{sub initial}=6,1{+-}0,2% fuer kleinflaechige Zellen auf einer Flaeche von 20 x 20 cm{sup 2} erreicht. Diese Ergebnisse koennen als 'proof of concept' fuer die grossflaechige HWCVD-Abscheidung fuer a-Si:H-basierende Solarzellen betrachtet werden. Erstmals wurde die HWCVD zur Abscheidung von Emitter-Schichten fuer Hetero-Solarzellen auf c-Si-Wafer-Basis eingesetzt. Es wurden Hetero-Solarzellen mit amorphen, mikrokristallinen und epitaktischen n- und p-Typ-Emittern hergestellt. Die Wirkungsgrade erreichten auf Anhieb Werte ({eta}{sub max}=15,2%), wie sie nach laengerer Entwicklungszeit fuer PECVD-Emitter berichtet wurden. (orig.)

 18. Effects of diffuse light in cultivation of roses; Effecten van diffuus licht in de rozenteelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schapendonk, A. [Plant-Dynamics, Englaan 8, 6703 EW Wageningen (Netherlands); Rappoldt, K. [EcoCurves, Kamperfoelieweg 17, 9753 ER Haren (Netherlands)

  2011-09-15

  An overview is given of the effects of diffuse glass and the rose production and the interactions with light, CO2 and Relative Humidity. Diffuse glass prevents peaks in the horizontal distribution of light and increases the average use of light [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de effecten van diffuus glas op de opbrengst van roos en de interacties met licht, CO2, en RV. Diffuus glas voorkomt pieken in de horizontale lichtverdeling en verhoogt de gemiddelde lichtbenutting.

 19. Connecting CO2. Feasibility study CO2 network Southwest Netherlands; Connecting CO2. Haalbaarheidsstudie CO2-netwerk Zuidwest-Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rutten, M.

  2009-06-10

  An overview is given of supply and demand of CO2 in the region Southwest Netherlands and the regions Antwerp and Gent in Belgium. Also attention is paid to possible connections between these regions [Dutch] Een inventarisatie wordt gegeven van vraag en aanbod van CO2 in de regio Zuidwest- Nederland en de regios Antwerpen en Gent in Belgie. Ook worden mogelijke koppelingen tussen de regios besproken.

 20. Freewheelers, solo- en social competers: een driewegsclassificatie van heavy gamers op basis van een vijfdimensionele gameflow-schaal

  OpenAIRE

  Van Looy, Jan; Schuurman, Dimitri; De Moor, Katrien; De Marez, Lieven; Courtois, Cédric

  2010-01-01

  De voorbije decennia is videogaming uitgegroeid van een niche tot een mainstream entertainmentvorm. Het gamerpubliek is daarbij in toenemende mate gediversifieerd (De Pauw et al., 2008). Desondanks staat het wetenschappelijke onderzoek hiernaar nog in zijn kinderschoenen. Bartles classificatie van gebruikers van Multi-User Dungeons (2001) in ‘achievers’, ‘explorers’, ‘socializers’ en ‘killers’ was in dit verband baanbrekend. Utz (2000) en Bekhtina (2002) werkten verder op dit gegeven en Cole ...

 1. Milking systems and milking robots. Insight in energy consumption; Melksystemen en melkrobots. Inzicht in energiegebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wientjes, H.; Rougoor, C. [DLV Rundvee Advies, Uden (Netherlands)

  2012-03-15

  Insight is given in the energy consumption during milking and how much energy can be saved. The goal is to reduce greenhouse gas emissions, produce renewable energy and the minimization of energy consumption in the dairy industry [Dutch] Inzicht wordt gegeven in het energieverbruik bij de melkwinning en de vraag welke energiebesparing hierbij nog haalbaar is. Het doel is vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, productie van duurzame energie en de minimalisatie van het energieverbruik in de melkveehouderij.

 2. Patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg: een eerste verkenning naar zorggerelateerde onbedoelde schade.

  OpenAIRE

  Peeters, M.; Langelaan, M.; Kok, I.; Wagner, C.

  2009-01-01

  Ook in GGZ en Verslavingszorg gaat het soms onbedoeld mis. Het Trimbos-instituut en het NIVEL hebben een eerste stap gezet naar patiëntveiligheidsonderzoek in deze sector. Veiligheidsonderzoek is al langer geaccepteerd en ingevoerd in de ziekenhuizen. In de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is dat nog niet het geval. Via het Landelijk Actieprogramma Kwaliteit in de GGZ/VZ van ZonMw werd subsidie gegeven voor een eerste verkennend onderzoek, analoog aan eerder onderzoek naar de om...

 3. Green Gas. An overview od innovative techniques and suppliers; Groen Gas. Een overzicht van innovatieve technieken en leveranciers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dorp, R.

  2013-04-15

  An overview is given of all (innovative) techniques in the whole biogas chain, from biomass to the use of biogas or green gas. Each technique is supplemented with a list of suppliers and links to websites [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van alle (innovatieve) technieken over de gehele biogasketen, van biomassa tot toepassing van biogas of groen gas. Elke techniek is aangevuld met een lijst van leveranciers en links naar websites.

 4. Werken aan inclusie: Lessen uit zeven proeftuinen

  OpenAIRE

  Knevel, Jeroen; Wilken, Jean Pierre

  2016-01-01

  Inclusie is een begrip met een hoog ideëel gehalte, waaraan verschillende interpretaties gegeven worden. Een van de meest concrete omschrijvingen vinden we bij Schuurman en Nass (2015) die onder inclusie verstaan: ‘De situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de samenleving en specifieke maatregelen voor mensen met een beperking vrijwel niet nodig zijn. Het betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie er als vanzelfsprekend bij hoort, ervaa...

 5. Energy efficient datahotels by free cooling. Energy conservation and ICT, more with less; Vrije koeling maakt datahotels energiezuiniger. Energiebesparing en ICT, meer met minder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijpheer, N. [ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten, Petten (Netherlands)

  2008-11-15

  An overview is given of current options to efficiently manage energy in the ICT branch. This article addresses the application of free cooling for energy efficient cooling installations. [mk]. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de huidige mogelijkheden om efficient om te gaan met energie binnen de ICT-branche. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de toepassing van vrije koeling voor energiezuinige koelinstallaties.

 6. Cooling of computer rooms, a chance for savings. Energy conservation in the ICT-sector; Computerruimten koelen, een kans voor besparing. Energiebesparing in de ICT-sector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijpheer, N.C. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2004-08-01

  An overview is given of the demand for electricity in the information and (tele)communication sector in the Netherlands and how electricity can be saved in a simple way and by means of proven technology. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de vraag naar elektriciteit in de ICT-sector in Nederland en hoeveel elektriciteit op een eenvoudige wijze en met bewezen technieken kan worden bespaard.

 7. Impact of lighting on humans; Invloed van licht op de mens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  A brief overview is given of scientific research showing that there is not only a demonstrable relationship between lighting and visual performance, but also between light and perception, wellbeing, productivity and health. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van wetenschappelijk onderzoek waarin wordt aangetoond dat er niet alleen een aantoonbare relatie is tussen verlichting en visuele prestatie, maar ook tussen verlichting en beleving, welbevinden, productiviteit en gezondheid.

 8. Passive house demand for own installation design. Part 3; Passiefhuizen vragen eigen installatie-ontwerp. Deel 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, J. [TNO, Delft (Netherlands)

  2013-07-15

  In three articles insight is given in the do's and don'ts of designing passive houses. The focus should be on a good ventilation technique and prevention of overheating [Dutch] In drie artikelen wordt inzicht gegeven in de do's en don'ts van het ontwerpen van passiefhuizen. De nadruk moet liggen op een goede ventilatietechniek en het voorkomen van oververhitting.

 9. Passive house demand for own installation design; Passiefhuizen vragen eigen installatie-ontwerp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, J. [TNO, Delft (Netherlands)

  2013-05-15

  In three articles insight is given in the do's and don'ts of designing passive houses. The focus should be on a good ventilation technique and prevention of overheating [Dutch] In drie artikelen wordt inzicht gegeven in de do's en don'ts van het ontwerpen van passiefhuizen. De nadruk moet liggen op een goede ventilatietechniek en het voorkomen van oververhitting.

 10. Passive house demand for own installation design. Part 2; Passiefhuizen vragen eigen installatie-ontwerp. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, J. [TNO, Delft (Netherlands)

  2013-06-15

  In three articles insight is given in the do's and don'ts of designing passive houses. The focus should be on a good ventilation technique and prevention of overheating [Dutch] In drie artikelen wordt inzicht gegeven in de do's en don'ts van het ontwerpen van passiefhuizen. De nadruk moet liggen op een goede ventilatietechniek en het voorkomen van oververhitting.

 11. De taalvaardigheid van 800 instromende studenten in het Vlaamse hoger onderwijs in kaart gebracht

  OpenAIRE

  Van Houtven, Tine; Peters, Elke

  2010-01-01

  Taal en taalachterstand zijn actuele thema’s in het hoger onderwijs en steeds vaker wordt de vraag gesteld of instromende studenten talig wel over voldoendestartcompetenties beschikken. Hoewel heel wat instellingen voor hoger onderwijs de laatste jaren instaptaaltoetseninvoeren, bestaan er weinig gemeten gegevens over de taalvaardigheid van instromende studenten. We rapporteren over een studie waarbij 800 Vlaamse eerstejaarsstudenten op hun taalvaardigheid werden getest. In deze poster lichte...

 12. Conceptontwerp nieuwe slaapmatten (Concept Design of Sleeping Mattresses)

  Science.gov (United States)

  2008-11-01

  Datum november 2008 Auteur (s) drs. P.A. Reffeltrath ing. M.G. Brandsma M.G.M. Weghorst Rubricering rapport Ongerubriceerd TK9 TNO-rapport...slaapmatten in combinatie met de gegevens van objectieve metingen. In theorie maakt het conceptontwerp het mogelijk om tegen minder gewicht en pakvolume...making a mattress that is lighter, has less packing volume, is more comfortable and more durable than the currently available mattresses. In theory

 13. High and dry skating in Inzell, Austria; Hoog en nu ook droog schaatsen in Inzell

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berends, E. [GEA Grenco Refrigeration, Den Bosch (Netherlands)

  2011-03-15

  In March 2010 work started on a roof to cover the ice rink in Inzell, Austria. This article provides a brief overview of the design (roof Construction), the air conditioning and the freezer installation. [Dutch] In maart 2010 is begonnen met de overkapping van de ijsbaan in Inzell, Oostenrijk. In dit artikel wordt kort een overzicht gegeven van het ontwerp (dakconstructie), de luchtbehandeling en de vriesinstallatie.

 14. Besparen op kali-bemesting bij kropsla

  NARCIS (Netherlands)

  Neuvel, J.J.; Weijers, G.; Titulaer, H.H.H.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Opbrengst krop (ton/ha) bij 4 kalitoestanden en een gift van 240 kg/ha K20; 2) Opbrengst krop (ton/ha) bij een gift van 0,60, 120, 240, en 480 kg/ha K2O; 3) Kali-opname in de krop (kg K20 per ha); 4) K-opname van de krop (kg K2O per ha) bij 4 kalitiestanden en een

 15. Advice on Sustainable Use of the Underground for Heat and Cold Storage; Advies Duurzaam Gebruik van de Bodem voor WKO

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oomes, J.

  2009-09-15

  Insights and ideas are given and discussed with regard to sustainable use of soil and underground for heat and cold storage. Also attention is paid to the marginal conditions for the application of heat and cold storage [Dutch] Inzichten en ideeen worden gegeven en besproken over duurzaam gebruik van de bodem voor warmte- koudeopslag (WKO). Daarnaast worden ook de randvoorwaarden van WKO in kaart gebracht.

 16. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 17. ICT in a straight flow. Survey on electricity consumption of the ICT-sector and ICT equipment; ICT stroomt door. Inventariserend onderzoek naar het elektriciteitsverbruik van de ICT-sector en ICT-apparatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clevers, S.H.; Verweij, R.

  2007-10-25

  The use of ICT equipment and ICT services in the past ten years shows a huge development. However, there are little or no current data on the total consumption of electricity. Therefore, in this study an outline is given of the current electricity consumption of ICT equipment in households, the ICT equipment in offices, and the ICT infrastructure (data centers, mobile and fixed networks). There is also a forecast for the year 2010 and a forecast is made for use of electricity in the year 2020. [Dutch] Het gebruik van ICT-apparatuur en ICT-diensten heeft in de afgelopen tien jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn echter weinig tot geen actuele gegevens van het totale elektriciteitsverbruik beschikbaar. In deze studie is daarom het actuele elektriciteitsverbruik in kaart gebracht van de ICT-apparatuur in de huishoudens; de ICT-apparatuur in de kantoren; en de ICT-infrastructuur (datacenters, mobiel- en vastnetwerk). Daarnaast is er een prognose gegeven voor het jaar 2010 en is een verwachting gegeven voor het verbruik in het jaar 2020.

 18. Dual vehicle - Development, construction and testing of a dual vehicle for passenger transport on roads and railways. Final report; Zweiwegefahrzeug - Entwicklung, Bau und Erprobung eines Zweiwegefahrzeuges zur Personenbefoerderung Strasse/Schiene. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  This feasibility study investigated a prototype dual vehicle for railways and roads. Technical problems, acceptance specifications, legal and economic aspects were gone into. [German] Zielstellung fuer das Vorhaben war die Untersuchung ausgewaehlter technischer Fragestellungen hinsichtlich der Machbarkeit der Entwicklung und Erprobung eines Prototypes fuer ein Zweiwegefahrzeug fuer den Personenverkehr, das fuer den Einsatz auf der Schiene und der Strasse vorgesehen und dafuer entsprechend technisch ausgestattet ist. Damit erbringt das Vorhaben technisch-konstruktive Loesungsansaetze fuer ein vollstaendig neues Fahrzeuggrundkonzept und traegt hinsichtlich eines solchen zukuenftigen Fahrzeugtyps - zur Klaerung technischer Fragen (statische Zusammenbauuntersuchungen, geometrische und massliche Bedingungen sowie Konzipierung, Leistungsanforderungen der Komponenten, Konzept fuer Ein- und Ausspuren sowie fuer Ein- und Ausstieg), - zur Pruefung der technischen Zulassungsfaehigkeit des Fahrzeuges, - zur Klaerung von Rechtsfragen fuer die Sicherung des Betriebes des Fahrzeuges - sowie zum Nachweis des wirtschaftlicheren Betriebes des Fahrzeuges bei. Das Vorhaben unterbreitet unter Beruecksichtigung sicherheitstechnischer, gesetzlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen Loesungsvorschlaege fuer die konstruktive Konzipierung des Fahrgestells und ein technisches Konzept fuer das Ein- und Ausspuren fuer einen neuen Fahrzeugtyp, der sowohl fuer die Strassenbenutzung als auch fuer den Schienenverkehr zugelassen ist. (orig.)

 19. A Focus of Discoveries

  CERN Document Server

  Huebener, Rudolf Peter

  2008-01-01

  In 1887, the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) was originally founded as the Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR) in Berlin in order to promote basic research in physics. It subsequently developed into the largest research center worldwide as a place where scientists could concentrate exclusively on their research subject, and served as a model for similar institutes established in other countries.Within a very short time, the PTR produced extremely important scientific results that cemented its international position at the top, such as Max Planck's radiation law and energy q

 20. Waste management in underground mining. Colloquium; Abfallentsorgung im Bergbau unter Tage. Tagung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frenz, W.; Martens, P.N.; Pretz, T. (eds.)

  2001-07-01

  The problem of underground waste management is reviewed from various aspects. Technical, legal and ecological problems are outlined with particular emphasis on the aspect of long-term safety. [German] Ziel unserer Veranstaltung ist, die Problematik der untertaegigen Abfallentsorgung aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu beleuchten. Sowohl die technische als auch die rechtliche wie auch die oekologische Sichtweise werden aufgezeigt. In technischer Hinsicht werden der aktuelle Stand der Methoden und Fortentwicklungsmoeglichkeiten dargestellt und anhand konkreter Beispiele erlaeutert. Besondere Bedeutung hat dabei die Frage der Langzeitsicherheit. (orig.)

 1. Classified directory of the field of refrigeration and air conditioning technology 2006. Register of the expert companies in the field of refrigeration and air conditioning plants craft including a supply and service list - register of the suppliers in the field of refrigeration and air conditioning technology including the complete ranges of material groups offered - register of expert schools, technical experts, technical expert information and norms; Branchenbuch der Kaelte- und Klimatechnik 2006. Verzeichnis der Fachbetriebe des Kaelte- und Klimaanlagenbauerhandwerks mit Liefer- und Leistungsangebot - Verzeichnis der Lieferanten von Kaelte- und Klimatechnik mit vollstaendigem Warengruppenangebot - Verzeichnis von Fachschulen, Sachverstaendigen u.v.a. - Technische Fachinformationen und Normen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  The present edition of the ''Classified directory of the field of refrigeration and air conditioning technology'' 2006 contains useful addresses, data and facts of the field: (a) approximately 1.500 addresses of expert companies in the field of refrigeration and air conditioning technology; (b) a register of suppliers and material groups in the field of refrigeration and air conditioning technology; (c) a technical part containing the most important norms of the field, laws and regulations in order to inform the reader for his daily work. The reference book is supposed to provide a good overview for the work in the field of technical building equipment. (orig./AKF)

 2. Effects of biomass chains on land use and soil quality in the Netherlands. Development and application of a framework for testing; Effecten van biomassaketens op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland. Ontwikkeling en toepassing van een toetsingskader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanegraaf, M.C.; Moolenaar, S.W.; Elbersen, H.W.; Annevelink, E. [Nutrienten Management Instituut NMI, Oosterbeek (Netherlands)

  2007-03-15

  toenemende bioenergievraag op wereldschaalniveau onafwendbaar. De vrees bestaat dat de stijgende vraag naar biomassa voor bio-energie leidt tot extra druk op de bodem en daarmee tot een achteruitgang van de bodemkwaliteit bij onzorgvuldig beheer. De Technische commissie bodembescherming heeft daarom een studie laten uitvoeren naar de mogelijke positieve en negatieve effecten van bio-energie op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland. Voor de productie van energie uit biomassa is een aantal hoofdroutes beschikbaar (elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen). Bovendien kunnen verschillende organische stofbronnen (energiegewassen, bijproducten en geimporteerde biomassa) worden gebruikt. Uit een beschrijving van de ontwikkeling van de ketens en de bijbehorende biomassavraag blijkt dat die ontwikkeling vooral bepaald wordt door de technologische mogelijkheden en het aanbod van biomassa. In de bio-energiesector is een duurzaamheidsdiscussie gaande, die aan het thema 'bodem' beperkt aandacht besteedt. Een toetsingskader is opgesteld om de effecten van bio-energie op landgebruik en bodemkwaliteit te beoordelen. Basis voor het toetsingskader zijn een denkmodel 'duurzaamheid bio-energie' en een overzicht van bruikbare indicatoren voor bodemkwaliteit (zoals landgebruik/landschap, biodiversiteit, organische stof, nutrientenvoorziening, mineralenoverschot, bodemstructuur, bioremediatie en bodemverontreiniging). De illustratie brengt de onderzoeksvraag in beeld zoals die in deze studie is opgevat. In deze studie is de onderzoeksvraag uitgewerkt als organische stofbalans op perceels- en regionaal schaalniveau. Het gebruik van het toetsingskader is geillustreerd voor de ketens 'groene elektriciteit' en 'biotransportbrandstoffen'. Daarbij is een kwalitatieve beschouwing gegeven voor de indicatoren organische stof, mineralen en landgebruik. Uit deze eerste uitwerking van het toetsingskader is geconcludeerd dat bio-energie kansen biedt op een

 3. Optimalisatie performance van vleeskuikens bij mobiel voer- en drinksysteem (scanFeeder) op praktijkbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.; Veldkamp, T.

  2007-01-01

  Het gebruik van de Ridder ScanFeeder, een mobiel voer- en drinksysteem met strooiselbeluchting voor vleeskuikens, geeft een betere strooiselkwaliteit (ruller en droger strooisel) en minder voetzoolaandoeningen. De technische resultaten bij dit systeem blijven echter achter bij die van een

 4. 'Uytnemende Schilder van Antwerpen' : Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden

  NARCIS (Netherlands)

  Leeflang, Micha

  2007-01-01

  Joos van Cleve (ca. 1480-1541) was een van de meest invloedrijke Antwerpse schilders in de eerste helft van dezestiende eeuw. Hij kreeg belangrijke opdrachten voor portretten en altaarstukken van onder anderen de Franse koning Frans I. Micha Leeflang onderzocht met name de materieel-technische

 5. Communicatie-architectuur PLC’s en Unity

  NARCIS (Netherlands)

  J.L. Scholte

  2017-01-01

  Voor het afronden van de studie Technische Informatica aan de Haagse Hogeschool te Delft is het noodzakelijk om een afstudeeropdracht uit te voeren. In de loop van zeventien weken is deze opdracht uitgevoerd bij het bedrijf JB Systems te Vlaardingen en Delft door de afstudeerder Jordy Scholte. Dit

 6. PAES: Positron annihilation induced Auger electron spectrometer

  OpenAIRE

  Hugenschmidt, Christoph

  2015-01-01

  Positron annihilation induced Auger electron spectroscopy (PAES) is a newly developed application for surface studies with high elemental selectivity and exceptional surface sensitivity. The instrument is operated by the Technische Universität München and is located at NEPOMUC.

 7. PAES: Positron annihilation induced Auger electron spectrometer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christoph Hugenschmidt

  2015-08-01

  Full Text Available Positron annihilation induced Auger electron spectroscopy (PAES is a newly developed application for surface studies with high elemental selectivity and exceptional surface sensitivity. The instrument is operated by the Technische Universität München and is located at NEPOMUC.

 8. Analysis of potential energy saving strategies in a Bangkok school building. With CD-ROM; Analyse von Energieeinsparpotentialen am Beispiel einer Schule in Bangkok

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Temming, H.V.

  2000-05-01

  In cooperation with the Gesellschaft fuer technische Zusammenarbeit GTZ, a school building in Thailand was selected for an analysis of potentials for energy saving. The selected school was the New International School of Thailand (NIST) in Bangkok. Energy-relevant data were acquired by measurements, and solutions for more efficient energy supply were developed. Recommendations were made on this basis. This dissertation is also available on CD-ROM. [German] In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft fuer technische Zusammenarbeit GTZ wurde als Beispielobjekt eine thailaendische Schule, die New International School of Thailand (NIST) in Bangkok ausgewaehlt. An diesem Objekt wurden die verschiedenen energetischen Messungen durchgefuehrt. Diese wurden bedarfsgerecht ausgewertet. Auf der Basis der Ergebnisse wurden Loesungsmoeglichkeiten fuer eine effizientere Energieversorgung der Schule konstruiert und diese Alternativen wie oben beschrieben bewertet, woraus sich entsprechende Empfehlungen ergeben. Der Aufbau dieser Arbeit stellt sich nun folgendermassen dar: Nachdem in einem ersten Schritt die fuer diesen Kontext wichtigsten Parameter Thailands und des Untersuchungsobjektes dargestellt werden, schliesst sich hieran die Vorstellung verschiedener technische Alternativen zur Erzeugung von Kaelte an, da hier ein Fokus fuer moegliche Energieeinsparungen gesetzt wird. Anschliessend werden einige in der Arbeit verwandte Berechnungsverfahren fuer energetische oder wirtschaftliche Zuammenhaenge sowie eine ausfuehrliche Beschreibung der energetischen 1st-Situation des Untersuchungsobjektes dargestellt. Darauf aufbauend folgt nun die Vorstellung der verschiedenen Energieeinsparpotentiale durch technische und verhaltensinduzierte Optimierungsmassnahmen. Diese Arbeit endet mit der Bewertung aller aufgedeckten Potentiale und einem Gesamtfazit aus der Untersuchung. (Diese Diplomarbeit liegt auch in Form einer CD-ROM vor.) (orig./AKF)

 9. Meer of minder licht

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, A. van der; Steentjes, A.

  2000-01-01

  Interview Wout van Bommel, informatie over DYNO onderzoek van Alferdinck en Hogema bij TNO Technische Menskunde De natuur heeft 'recht op duisternis', zegt de milieubeweging, en daarom moet de verlichting op wegen worden teruggedrongen. De overheid wil dat ook, want de kosten moeten omlaag.

 10. Uitdagend en waardevol

  NARCIS (Netherlands)

  Van Hal, J.D.M.

  2008-01-01

  Uitdagend en waardevol Intreerede Uitgesproken op 7 mei 2008 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft door Prof. Dr. Ir. J.D.M. van Hal.

 11. Failure Models of Thin-walled Steel Sheeting and Structural-spatial Design Process

  NARCIS (Netherlands)

  Hofmeyer, H.

  2009-01-01

  This presentation is the first on 20 years of research on the failure mechanisms of sheeting subjected to combined concentrated load and bending moment, performed at Technische Universiteit Eindhoven. The aim of this research is to develop accurate, insight providing design rules using simple

 12. Applying PLM in a formula student racing car design process

  NARCIS (Netherlands)

  Pels, H.J.; van Dongen, P.; Bouras, A.

  2008-01-01

  Field research on PLM application is difficult, because companies don't like scientists to play with their system or with their processes. At Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) the University Racing Eindhoven (URE) team decided to use the Siemens PLM Teamcenter license of the university to

 13. Regional costs and benefits of alternative post-Kyoto climate regimes: Comparison of variants of the Multi-stage and Per Capita Convergence regimes

  NARCIS (Netherlands)

  Vuuren DP van; Elzen MGJ den; Berk MM; Lucas P; Eickhout B; Eerens H; Oostenrijk R; KMD

  2003-01-01

  Deze studie verkent de technische, economische en milieu implicaties van verschillende zogenaamde post-Kyoto regimes voor de verdeling van regionale reductie doelstellingen die leiden tot stabilisatie van de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer op 550 en 650 ppmv CO2-equivalenten (het S550e

 14. The physics of big sample instrumental neutron activation analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Overwater, R.M.W.

  1994-01-01

  Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft, op gezag van de Rector Magnificus Prof.ir. K.F. Wakker, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een commissie, door het College van Dekanen aangewezen, op maandag 14 november 1994 te 16.00 uur.

 15. Progress report on reversal and substitute element technique for thread calibration on CMMs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carmignato, Simone; Larsen, Erik; Sobiecki, Rene

  . For this project, the Centre for Geometrical Metrology (CGM) at the Technical University of Denmark (DTU) takes care of thread measurements, in collaboration with Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale (DIMEG) - University of Padova - Italy, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig (PTB...

 16. Feasibility of the reversal and substitute element technique for thread calibration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Erik; Carmignato, Simone; De Chiffre, Leonardo

  . For this project, the Centre for Geometrical Metrology (CGM) at the Technical University of Denmark (DTU) takes care of thread measurements, in collaboration with Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale (DIMEG) - University of Padova - Italy, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig (PTB...

 17. Annual report 1978. [Natural gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1979-05-01

  In the 1978 annual reports of the Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), the Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW), and the Technische Vereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. (FIGAWA), the activities of organisations and Laender groups are dealt with, as well as tasks, work, and sales promotion measures.

 18. Voermaatregelen sorteerden geen positief effect bij vleeseenden

  NARCIS (Netherlands)

  Buisonjé, de F.E.; Getkate, J.A.; Enting, H.

  1997-01-01

  In een Spelderholt-proef is gekeken naar mogelijkheden om via voermaatregelen het optreden van pootproblemen bij Peking-eenden te verminderen. Deze maatregelen betroffen de verschijningsvorm, beschikbaarheid en samenstelling van het voer. Tevens is het effect van deze aanpassingen op technische

 19. CONFERENCE What happened at AMCO 7?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1985-01-15

  The 7th International Conference on Atomic Masses and Fundamental Constants (AMCO-7), organized by the Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI) and Technische Hochschule Darmstadt, was held in September at Seeheim, near Darmstadt. 150 participants from 19 countries met to discuss the progress in the field of measuring and calculating atomic masses as well as in related fields.

 20. (Distributed) Denial-of-Service : deel 2

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2013-01-01

  Het geblokkeerd raken van een dienstverlening wordt in het Engels vaak aangeduid met de term Denial-of-Service (afkort: DoS). Al wordt de term veelal gebruikt in de cyberspace-omgeving, is deze feitelijk generieker, DoS kan zowel een technische oorzaak hebben, als bewust worden veroorzaakt door

 1. CONFERENCE What happened at AMCO 7?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1985-01-01

  The 7th International Conference on Atomic Masses and Fundamental Constants (AMCO-7), organized by the Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI) and Technische Hochschule Darmstadt, was held in September at Seeheim, near Darmstadt. 150 participants from 19 countries met to discuss the progress in the field of measuring and calculating atomic masses as well as in related fields

 2. Meer proeven nodig om effect van hogere F-scatterwaarde te achterhalen : diffuus glas komt in de fase van fine-tuning (interview met Silke Hemming en Tom Dueck)

  OpenAIRE

  Kierkels, T.; Hemming, S.; Dueck, T.A.

  2014-01-01

  Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard. Wie nu nieuw bouwt, heeft veel goede redenen om voor diffuus te kiezen en vrijwel geen om het te laten, zeggen Silke Hemming en Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw. De inzichten in het nut van diffuus licht én de technische ontwikkelingen schrijden nog elk jaar voort. Een update.

 3. Meer proeven nodig om effect van hogere F-scatterwaarde te achterhalen : diffuus glas komt in de fase van fine-tuning (interview met Silke Hemming en Tom Dueck)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Hemming, S.; Dueck, T.A.

  2014-01-01

  Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard. Wie nu nieuw bouwt, heeft veel goede redenen om voor diffuus te kiezen en vrijwel geen om het te laten, zeggen Silke Hemming en Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw. De inzichten in het nut van diffuus licht én de technische ontwikkelingen

 4. Physik gestern und heute: Visualisierung mit der Schlierenmethode

  Science.gov (United States)

  Heering, Peter

  2006-07-01

  Der Name des österreichischen Forschers Ernst Mach ist heute noch mit der Schallgeschwindigkeit verbunden. Diese Auszeichnung resultiert aus Machs Untersuchungen, wie sich Projektile mit Überschallgeschwindigkeit durch die Luft bewegen. Gerade in jüngster Zeit hat die Anwendung derartiger Methoden durch technische Modifikationen wieder einen Aufschwung erfahren.

 5. Nikola Tesla: een biografie

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing. Ruud Thelosen

  2015-01-01

  De Technische uitvinder Tesla heeft 700 patenten op zijn naam staan als hij overlijdt. Zijn uitvindingen hebben de wereld in de 20e eeuw volledig veranderd. Zijn wisselstroom generator hebben heel de VS van elektriciteit voorzien. Radioverkeer , remote control werd mogelijk dankzij Tesla. Volgens

 6. Integrating Experimentation into Control Courses

  NARCIS (Netherlands)

  Molengraft, van de M.J.G.; Steinbuch, M.; Kraker, de A.

  2005-01-01

  The Department of Mechanical Engineering at the Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands, aims to provide a stimulating educational environment that emphasizes the role of hands-on experiments. To achieve this goal, the Department integrated an experimentation program with courses in the

 7. Accelerated degeneration testing for flowmeter sensors. Evaluation and constancy against measuring; Beschleunigte Abnutzungspruefung fuer Durchflusssensoren. Abschaetzung der Messbestaendigkeit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rose, Juergen; Fenske, Helmut; Gerdes, Oda [Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Berlin (Germany). Fachbereich Waerme

  2009-01-15

  Test specifications for flow sensors state that a fatigue test should be carried out for 2400 h. The PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), in cooperation with industrial organisations, developed a faster fatigue test for mechanical and static sensors which requires only 600 h. (orig.)

 8. Integral Building Design workshops : a concept to structure communication

  NARCIS (Netherlands)

  Savanovic, P.; Zeiler, W.; Tzou, H.S.; Jalili, N.

  2007-01-01

  Following the developments in (Dutch) building practice, where besides specialist skills a design approach is increasingly being asked, the Building Services chair of the Faculty of Architecture, Building and Planning of Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) initiated in academic year 2005/06 a

 9. Doorslaan in veld emissie

  NARCIS (Netherlands)

  Abelmann, Leon; le Fèbre, A.J.

  2008-01-01

  Dit verhaal gaat over doorslaan. Het vertelt iets technisch over doorslag in veldemissie, maar vooral hoe een promotie-onderzoek een promovendus tot wanhoop kan drijven, en hoe een begeleider voorkomt dat hij doorslaat. Het begint allemaal bij de hard disk. Dat is een mechanisch geadresseerd

 10. Agro 13 No 3 Ready

  African Journals Online (AJOL)

  Larvicidal Activity of Aqeous Extract of Moringa oleifera Seeds on Anopheles gambiae ... development of resistance mechanisms in the mosquitoes, hence leading to the resurgence of malaria and ..... increasingly regulated world. Annual review of ... Deutsche Gesellschaft fur TechnischeZusammenarbeit (GTZ). Federal ...

 11. Ethische aspecten van big data

  NARCIS (Netherlands)

  N. (Niek) van Antwerpen; Klaas Jan Mollema

  2017-01-01

  Big data heeft niet alleen geleid tot uitdagende technische vraagstukken, ook gaat het gepaard met allerlei nieuwe ethische en morele kwesties. Om verantwoord met big data om te gaan, moet ook over deze kwesties worden nagedacht. Want slecht datagebruik kan nadelige gevolgen hebben voor

 12. Intelligent networks and energy storage; Intelligente netten en energieopslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ongkiehong, O.; Van den Berg, P.

  2012-11-15

  The emergence of decentralized generators cause electricity networks to become more complex and technically difficult to control. This article highlights the role of ICT [Dutch] Door de opkomst van decentrale opwekkers worden elektriciteitsnetten steeds complexer en moeilijker om technisch te beheersen. In dit artikel wordt de rol van ICT belicht.

 13. 3. European conference of TRIGA users. Papers and abstracts

  International Nuclear Information System (INIS)

  1974-01-01

  The Third European Conference of TRIGA Users was held October 29-31, 1974, in Neuherberg near Munich, Germany under the sponsorship of the Gesellschaft fur Strahlen and Umweltforschung mbH, Physikalischen-Technische Ableilung. The main topics were: experience in reactor operation, maintenance, measurements, fuel management and fuel performance, neutron physical experiments and other research programs

 14. Groener drogen

  NARCIS (Netherlands)

  Loman, N.G.M. (Niek)

  2012-01-01

  Auteur: N.G.M. (Niek) Loman Begeleiders: Ing. H.W. (Pim) van den Dool, Discrete Technologie en Productie Automatisering, RUG Dr.ir. I. (Ingrid) ten Have MBA, Interfac. Opleidingsinst. Technische Bedrijfskunde, RUG Drs. C.M. (Karin) Ree, Bèta Wetenschapswinkel, Science & Society Group, RUG Drs. R.W.

 15. Onderzoeksresultaten introductie CNC bij een zestal bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Mal, van H.H.; Ottink, M.S.; Peters, R.B.

  1987-01-01

  In het kader van een afstudeerproject van de faculteit bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is er een onderzoek gedaan naar het gebruik en de gevolgen van het gebruikvan CNC-bewerkings machines in industriële organisaties [1]. Het onderzoek werd uitgevoerd in een zestal bedrijven,

 16. Environmental risk limits for lambda-cyhalothrin

  OpenAIRE

  Leeuwen LC van; Vos JH; Mensink BJWG; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide lambda-cyhalothrin in water en sediment. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die is voorgeschreven in de Europese Kaderrichtlijn Water.

 17. DARMSTADT: Superconducting electron accelerator in operation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  In December, the S-DALINAC superconducting radiofrequency electron accelerator at the Nuclear Physics Institute of Darmstadt's Technische Hochschule was completed. This pioneer continuous-wave (c.w.) machine passed a major milestone several years ago when it accelerated its first low energy electron beam

 18. Jeewanu, or the

  Indian Academy of Sciences (India)

  2011-08-16

  Aug 16, 2011 ... Author Affiliations. Mathias Grote1 2. Egenis, University of Exeter, Byrne House, St. German's Road, Exeter EX4 4PJ, UK; Institut für Philosophie, Literatur, Wissenschafts- und Technikgeschichte, Technische Universität Berlin, Straße des 17.Juni 135, D-10623 Berlin, Germany ...

 19. Privacy, werk en internet of things

  NARCIS (Netherlands)

  Van Der Sype, Yung Shin; Vedder, Anton

  2016-01-01

  Technologisch zijn ondernemingen nog niet klaar voor 3.0. Hoewel reeds heel wat technische snufjes in de onderneming binnensijpelen, staat de technologie nog niet op punt om al van een Internet of Things te spreken. Dit geeft ons de tijd om ons juridisch voor te bereiden op de opkomende

 20. Experimental Investigation of the Shear Resistance of Steel Frames with Precast Concrete Infill Panels

  NARCIS (Netherlands)

  Hoenderkamp, J.C.D.; Hofmeyer, H.; Snijder, H.H.

  2010-01-01

  At the Technische Universiteit Eindhoven a research program on composite construction is underway aiming at the development of design rules for steel frames with discretely connected precast concrete infill panels subject to in-plane horizontal loading. This paper presents experimental and finite

 1. J.A. van der Kloes (1845-1935) : A professional biography of the first Dutch professor in building materials

  NARCIS (Netherlands)

  Quist, W.J.

  2015-01-01

  Prof. Jacobus Alida van der Kloes (1845-1935) was appointed teacher in building materials at the “Polytechnische school” of Delft in 1882. From 1905 until his retirement in 1915 he was promoted to full professor on the subject of knowledge and research of building materials at the “Technische

 2. Embedded Linux in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Embedded Linux wordt bij steeds meer grote bedrijven ingevoerd als embedded operating system. Binnen de opleiding Technische Informatica van Fontys Hogeschool ICT is Embedded Linux geïntroduceerd in samenwerking met het lectoraat Architectuur van Embedded Systemen. Embedded Linux is als vakgebied

 3. Jam Session reloaded: Von der Marmeladenfabrik zum Kultur- und Kreativraum : Revitalisierung und Umnutzung der Zuegg-Marmeladenfabrik am Tribusplatz in Lana, Südtirol

  OpenAIRE

  Hillebrand, Annika

  2015-01-01

  von Annika Hillebrand Zusammenfassung in englischer Sprache Parallelt. [Übers. des Autors]: Jam Session Reloaded: From the jam factory to the cultural and creative space revitalization and redevelopment of Zuegg jam factory on Tribusplatz in Lana, South Tyrol Technische Universität Wien, Univ., Diplomarbeit, 2015

 4. Waterverdamping uit dunne mest; resultaten van modelberekeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van A.V.; Verdoes, N.; Vranken, E.; Berckmans, D.

  1999-01-01

  In een geïntegreerd luchtbehandelingsysteem kunnen technische oplossingen voor de emissieproblematiek (ammoniak, geur) en de mestproblematiek worden gecombineerd. Door ventilatielucht uit de stal intensief in contact te brengen met mest kan water uit de mest verdampen. Daardoor droogt de mest. Het

 5. Leben heisst ein Kämpfer sein : zum Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit am Beispiel der modernen Eisenhüttenkunde and der Technischen Hochschule Aachen

  NARCIS (Netherlands)

  Krebs, S.

  2007-01-01

  To Live is to be Fighter - On the Relatioship of Science and Public Illustrated by the Example of Modern Ferrous Metallurgy at the Technical University Aachen. - The contribution pursues the question of how Fritz Wüst, professor of ferrous metallurgy at the Technische Hochschule Aachen (1901-1921),

 6. Saksamaal Müncheni tehnikaülikoolis / Tuuliki Tõiste, Katri Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Tõiste, Tuuliki

  2014-01-01

  Erasmuse programmi toel viibiti 28.11-02.12. 2011 koolituslähetusel Müncheni tehnikaülikooli (Technische Universität München, TUM) korraldatud rahvusvahelisel nädalal, kus raamatukogutöötajatele oli eraldi programm

 7. Spuitbeton op voorgespannen membranen

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk, A.D.C.

  2006-01-01

  Op de Technische Universiteit Eindhoven wordt bij de faculteit Bouwkunde onderzoek gedaan naar de mogelijkheden von 'spuitbeton op voorgespannen membranen '. Het onderzoek is onderdeel van een promotietraject. Deze techniek biedt uitkomst voor het maken von vormen die op een andere manier moeiijk

 8. Een biobed, geen praktische oplossing

  NARCIS (Netherlands)

  Sande-Schellekens, van de A.; Backus, G.

  1993-01-01

  De benodigde arbeid voor het laten functioneren van een biobed bedraagt 10 tot 15 minuten per varkensplaats per jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met het oplossen van storingen. De biobedden, zoals hier toegepast, zijn door de vele storingen technisch niet inpasbaar

 9. Supply chain management in Zuidoost Azië

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Marc; Wognum, P.M.

  2005-01-01

  Naast veel andere bedrijven uit de Westerse wereld en Japan zijn ook Nederlandse bedrijven actief in opkomende consumentenmarkten in andere delen van de wereld. Zij hebben dan te maken met leveranciers en klanten in die regio's. Studenten Technische Bedrijfskunde van de Universiteit Twente deden

 10. Reducing Consequences of Car Collision using Inspiration from Nature

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lenau, Torben Anker; Helten, Katharina; Hepperle, Clemens

  2011-01-01

  is a result of a project where researchers from two universities (Technical University of Denmark, DTU, and Technische Universität München, TUM) explored three different biomimetic design approaches namely the transfer checklist approach, the inspiration card approach and the interdisciplinary team approach...

 11. Tax accounting - IFRS IAS 12 : Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 12. Tax accounting - IFRS IAS 12: Voor accountants, controllers en fiscalisten

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, E.W.J.; Langendijk, H.P.A.J.

  2010-01-01

  Deel 7 van de reeks 'Tax Assurance in beeld' is een werkboek dat vraagstukken bevat om de technische aspecten van IAS 12 Income Taxes van de International Accounting Standards Board (IASB) te oefenen. Het boek is bedoeld voor accountants, controllers en fiscalisten die zich willen bekwamen in de

 13. Proceedings of the Eindhoven FASTAR Days 2004 : Eindhoven, The Netherlands, September 3-4, 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Cleophas, L.G.W.A.; Watson, B.W.

  2004-01-01

  The Eindhoven FASTAR Days (EFD) 2004 were organized by the Software Construction group of the Department of Mathematics and Computer Science at the Technische Universiteit Eindhoven. On September 3rd and 4th 2004, over thirty participants|hailing from the Czech Republic, Finland, France, The

 14. Le fabbriche del cioccolato : settore e impresa in Germania, Svizzera e Italia tra il tardo '800 e la Prima Guerra Mondiale

  OpenAIRE

  CHIAPPARINO, Francesco

  1995-01-01

  Defence date: 28 April 1995 Examining Board: Prof. Albert Carreras (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, supervisore) ; Prof. Peter Hertner (IUE, supervisore esterno) ; Prof. René Leboutte (IUE) ; Prof. Ulrich Wengenroth (Technische Universität, München) ; Prof.ssa Vera Zamagni (Università di Bologna) First made available online: 30 August 2016

 15. In Groot-Brittannië heiligt het doel de middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoof, H.A.J.M. van

  1997-01-01

  In Nederland bestaat nogal wat politieke weerstand tegen observatie met 'technische hulpmiddelen'. In Groot-Brittannië is dat anders. Daar zijn camera's in winkelstraten inmiddels een vertrouwd gezicht geworden. En de Britten gaan nog een stapje verder. Ze hebben sinds kort een database met

 16. Towards a climate-neutral water cycle; Op weg naar een klimaatneutrale waterketen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frijns, J. [KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein (Netherlands); Mulder, M.; Roorda, J. [Grontmij, De Bilt (Netherlands)

  2008-07-01

  Insight is offered in the climate footprint of the domestic water cycle. Moreover options are provided with which the water sector can reduce its own negative impact on the climate. To realize this, the sectors drinking water, sewage and waste water can separately take a large number of (energy) measures [Dutch] Inzicht wordt gegeven in de klimaatvoetafdruk van de huishoudelijke waterketen. Tevens worden mogelijkheden aangedragen om als watersector de eigen negatieve impact op het klimaat te verkleinen. Daarvoor kunnen de sectoren drinkwater, riolering en afvalwater separaat een groot aantal (energie)maatregelen nemen.

 17. Thermal analyses. Information on the expected baking process; Thermische analyses. Informatie over een te verwachten bakgedrag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijck, H. [Stichting Technisch Centrum voor de Keramische Industrie TCKI, Velp (Netherlands)

  2009-09-01

  The design process and the drying process for architectural ceramics and pottery partly determine the characteristics of the final product, but the largest changes occur during the baking process. An overview is provided of the different thermal analyses and how the information from these analyses can predict the process in practice. (mk) [Dutch] Het vormgevingsproces en het droogproces voor bouwkeramische producten en aardewerk bepalen voor een deel de eigenschappen van de eindproducten, maar de grootste veranderingen treden op bij het bakproces. Een overzicht wordt gegeven van de verschillende thermische analyses en hoe de informatie uit deze analyses het in de praktijk te verwachten gedrag kan voorspellen.

 18. Rise and fall of the NOx emissions trade; Opkomst en ondergang van NOx-emissiehandel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velde, R. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands); Van der Kolk, J. [Van der Kolk Advies, Soest (Netherlands)

  2013-04-15

  In 2005, the Netherlands started NOx emission trading. In 2014 they are terminating these activities. Are they stopping because the targets have been realized? This article provides an overview of the developments and experiences that have ultimately led to the termination of the NOx emission trade in the Netherlands [Dutch] In 2005 is Nederland begonnen in NOx-emissiehandel. In 2014 stoppen we er weer mee. Stoppen we omdat de doelen zijn gehaald? Een overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen en ervaringen die uiteindelijk hebben geleid tot beeindiging van de NOx-emissiehandel in Nederland.

 19. The energetic society. Searching for a steering philosophy for a clean economy; De energieke samenleving. Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hajer, M.

  2011-06-15

  The creativity and innovation powers of citizens and businesses in the Dutch society offer opportunities for 'green growth'. Deployment of this energetic society requires adjustment in thinking and actions of the Dutch government. This signal report offers tools for the government's new role. [Dutch] De in de maatschappij aanwezige creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven biedt kansen voor 'groene groei'. Het inzetten van deze energieke samenleving vraagt een aanpassing in het denken en doen van de Rijksoverheid. In dit signalenrapport worden handvatten gegeven voor die nieuwe rol van de overheid.

 20. Air pollution. Emission by mobile sources. 1990-2009; Luchtverontreiniging. Emissies door mobiele bronnen. 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klein, J.

  2011-06-15

  This publication provides an overview of the results and background of research into the emissions from traffic and transport and other mobile sources during the period 1990-2009. Information is given on the calculation method, the shares of the total Dutch emissions and the development of policy relevant issues. [Dutch] Deze publicatie biedt een overzicht van de resultaten en achtergronden van het onderzoek naar de emissies door verkeer en vervoer en overige mobiele bronnen gedurende de periode 1990-2009. Er wordt informatie gegeven over de rekenmethodiek, de aandelen in de totale Nederlandse emissies en het verloop van de voor het beleid relevante emissies.

 1. The Dutch footprint on the world. How big and how deep?; De Nederlandse voetafdruk op de wereld. Hoe groot en hoe diep?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oorschot, M.; Rood, T.; Vixseboxse, E.; Wilting, H.; Van der Esch, S.

  2012-08-15

  The footprint of the Dutch consumption and related ecological consequences are described. In addition, the authors present options to reduce the footprint. A set of indicators is proposed with which various aspects of the footprint can be visualized. Using the indicators policy choices can be made [Dutch] Een beschrijving wordt gegeven van de voetafdruk van de Nederlandse consumptie en de ecologische gevolgen daarvan. Daarnaast geven de auteurs opties om de voetafdruk te verkleinen. Een set indicatoren wordt voorgesteld waarmee verschillende aspecten van de voetafdruk in beeld kunnen worden gebracht. Met behulp van de indicatoren kunnen vervolgens beleidskeuzes worden gemaakt.

 2. Summary of research results 2012. Foundation 'Natuur en Milieu'. Factsheet; Samenvatting onderzoeksresultaten 2012. Stichting Natuur en Milieu. Factsheet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vegter, F.; Van der Lelij, B.

  2012-06-08

  A summary is given of a survey among 1.246 Dutch people between 16 and 70 years old on their attitude towards the environment. The following subjects were investigated: attitude towards nature and environment, ways to solve problems, tasks of environmental organizations, sustainable solutions, green reputation of politicians, well-known Dutch people and businesses [Dutch] Een samenvatting is gegeven van een enquete onder 1.246 Nederlanders tussen 16 en 70 jaar inzake hun houding tegenover natuur en milieu. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Houding tegenover het thema natuur en milieu; Oplossingsrichtingen; Taken van milieuorganisaties; Oplossingen op het gebied van duurzaamheid; Groen imago politici, bekende Nederlanders en bedrijven.

 3. Where does sustainable growth end? Inaugural speech; Waar eindigt duurzame groei? Inaugurele rede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerlagh, R.

  2010-11-15

  After a brief explanation about several characteristics of capitalism, a number of environmental issues are discussed, paying particular attention to the climate issue. In this context an answer is given to the question what sustainability means and how sustainability can be implemented. A price tag needs to be attached to the use of nature and the environment. Several examples are given in support of the value of scarce nature and how difficult it is to distribute this value evenly. Finally, insight is given in the conditions for sustainable growth as well as the main obstacles. [Dutch] Na een korte uiteenzetting van enkele kenmerken van het kapitalisme wordt een aantal milieuproblemen voor het voetlicht gebracht met speciale aandacht voor het klimaatprobleem. In deze context wordt de vraag beantwoord wat duurzaamheid betekent en hoe duurzaamheid kan worden geimplementeerd. Aan het gebruik van natuur en milieu moet een prijskaartje komen te hangen. Er worden voorbeelden gegeven waaruit blijkt hoe waardevol schaarse natuur is, en hoe moeilijk het is deze waarde eerlijk te verdelen. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de voorwaarden voor duurzame groei, en de belangrijkste obstakels.

 4. Clean energy from a reliable source. Feasibility study on the use of geothermal heat from mine water for the city park Oranje Nassau and Heerlerheide Centre, Netherlands; Schone energie uit vertrouwde bron. Onderzoek naar de haalbaarheid van het benutten van aardwarmte uit het mijnwater voor het Stadspark Oranje Nassau en Heerlerheide Centrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gommans, L.J.J.H.M. [Milieukundig Onderzoeks- en Ontwerp Buro BOOM, Maastricht (Netherlands); Kempen, G.W.P.J. [ARPAS Energy Contracting, Sittard (Netherlands); Van Tongeren, P.C.H. [Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO, Mol (Belgium)

  2003-03-26

  The aim of the study on the title subject is to gain insight into the feasibility to use water from mines as a source for renewable energy and/or energy storage in an overall energy plan for the city Heerlen in the Netherlands. [Dutch] Het doel van de voorliggende studie is om inzicht te geven in de haalbaarheid om (aard)warmte middels het gebruik van mijnwater in te zetten als bron van duurzame energie en/of energieopslag binnen het plan 'centrum noord' voor Heerlen. Er wordt van uitgegaan dat er door de voormalige mijnbouwactiviteiten ondergronds een relatief grillig, door mensen gevormd kunstmatig reservoir is ontstaan, dat gevuld is met relatief warm water. Voor een goed inzicht in het type reservoir (opbouw) en het - vermoedelijke - reservoirgedrag, wordt in deze studie een analyse gegeven van de belangrijkste onderdelen van het reservoir, alsmede van die factoren die het reservoirgedrag (mede) sterk (kunnen) beinvloeden. Zaken als verwachte porositeiten, permeabiliteiten en reservoirvolume komen hierbij aan de orde. Eveneens wordt de gevonden informatie over watertemperatuur, chemische samenstelling, e.d, behandeld. Een beperkt deel van de voormalige mijninfrastructuur is gedigitaliseerd en de digitale gegevens zijn ondergebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Tevens zijn in de rapportage enkele conceptuele mogelijkheden voor warmtewinning en/of opslag m.b.t. de lokale ondergrond aangegeven en worden bij een aantal aspecten de mogelijke risico's aangegeven.

 5. Compliance with annual obligation 2011 for renewable energy transport and obligation with regard to fuels and air pollution; Naleving jaarverplichting 2011 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  The renewable energy transport regulation is to ensure that an increasing percentage of the fuels used for road transport and mobile machinery consists of renewable energy. In the year 2011 the renewable energy obligation was 4.25% (biofuels) on an energy basis. The fuels air pollution regulation is to ensure that less CO2 is emitted throughout the chain from fuel production to combustion in the engine. For 2011 there is a reporting obligation, but is no emission reduction obligation. The year 2011 was the first year in which companies have submitted data to the Dutch Emissions Authority (NEA) on biofuels. This report was prepared on the basis of these submitted data [Dutch] De regelgeving hernieuwbare energie vervoer is erop gericht dat een steeds groter percentage van de brandstoffen die worden ingezet voor het wegverkeer en mobiele machines bestaat uit hernieuwbare energie. In 2011 bedroeg de jaarverplichting hernieuwbare energie 4,25% op energiebasis. De regelgeving brandstoffen luchtverontreiniging is erop gericht dat er steeds minder CO2 wordt uitgestoten in de gehele keten vanaf de productie van de brandstof tot en met de verbranding in de motor. Voor 2011 is er een rapportageplicht, er is geen emissiereductieverplichting. Het jaar 2011 was het eerste jaar waarin bedrijven de gegevens over hun uitgeslagen biobrandstoffen bij de NEa hebben ingediend. Dit rapport is opgesteld op basis van deze ingediende gegevens.

 6. Air quality in the Netherlands. Health effects and societal cost. A brief overview for the year 2005; Luchtkwaliteit in Nederland. Gezondheidseffecten en hun maatschappelijke kosten. Een beknopt overzicht van de stand van zaken in 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Singels, M.; Klooster, J.P.G.N. [CE, Delft (Netherlands); Hoek, G. [Environmental and Occupational Health Division, Institute for Risk Assessment Sciences IRAS, Utrecht (Netherlands)

  2005-09-15

  An overview is given of the socio-economic effects of air pollution in the Netherlands in the year 2004. The most important conclusion is that air pollution causes between 4 and 40 billion euro damage. The damage concerns mainly respiratory diseases and mortality as a result of continued exposure to particulates and ozone. [Dutch] Een actueel overzicht wordt gegeven van de stand van de wetenschap rond de gezondheidseffecten van luchtvervuiling en de maatschappelijke die deze met zich meebrengen. De belangrijkste conclusie is dat de effecten van luchtvervuiling de maatschappij per jaar minimaal 4 miljard euro (en maximaal 40 miljard) kosten. Het grootste deel daarvan is het gevolg van vroegtijdige sterfte door langdurende blootstelling aan fijn stof. Ongeveer een kwart van dit bedrag wordt bepaald door het ontstaan of de toename van ziekten en klachten als COPD (met name chronische bronchitis), ontstekingsreacties in de luchtwegen, vermindering van longfunctie en verergering van bestaande longklachten (waaronder astma-aanvallen). Ook kortdurende blootstelling kan tot vroegtijdige sterfte en ziekte leiden. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de meest recente onderzoeken over de gezondheidseffecten van met name fijn stof en ozon, en wordt in beeld gebracht welke stoffen en emissiebronnen van betekenis zijn voor voor de luchtkwaliteit. Met name verbrandingsprocessen (o.a. in wegverkeer en scheepvaart) zijn schadelijk voor de gezondheid. Tenslotte wordt toegelicht hoe de maatschappelijke kosten van de gezondheidseffecten berekend zijn. Essentie hierin is het uitdrukken van een verloren levensjaar (ofwel de vermindering van een gezonde levensduurverwachting) in termen van geld.

 7. Comparative evaluation of power generation systems with integrated gasification of biomass; Vergleich von Systemen zur Stromerzeugung mit integrierter Biomassevergasung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roesch, C [Forschungszentrum Karlsruhe (Germany); Kaltschmitt, M [Stuttgart Univ. (Germany)

  1998-09-01

  Gasification of biomass followed by power generation from the lean product gas can make a significant contribution to power generation without affecting the climate or environment. It is made even more interesting by the high efficiencies and promising pollution ratings that can be achieved. To make full use of this technology, some technical problems still require solving, and some non-technical obstacles need to be removed. (orig./SR) [Deutsch] Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Biomassevergasung mit anschliessender Verstromung des Schwachgases einen nennenswerten Beitrag zu einer umwelt- und klimavertraeglicheren Energiebereitstellung in Europa leisten kann. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der erreichbaren hohen Stromwirkungsgrade und der vielversprechenden Umweltkenngroessen, durch die diese Technik gekennzeichnet ist. Um die Vorteile der Biomassevergasung realisieren zu koennen, muessen jedoch noch verschiedene technische Probleme geloest und nicht technische Hindernisse aus dem Weg geraeumt werden. (orig./SR)

 8. Kwaliteit van gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom

  OpenAIRE

  Oosterbaan, A.; Hoogenboom, F.G.G.; Spijker, J.H.; Vries, de, E.A.

  2004-01-01

  Interactief met enkele gemeenten is een methodiek ontworpen om de kwaliteit van het gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom in beeld te brengen. Gemeenten hebben behoefte om de kwaliteit van groen te bekijken op het niveau van landschap en element. De ontwikkeling van cultuurhistorische en ecologische waarde op landschapniveau kunnen worden afgemeten aan bestaande beleidsplannen. Daarnaast moeten in het veld het functioneren en de technische staat worden van de elementen worden beoordeeld. ...

 9. Emergency Power Supply Control. The weakest link or the strongest trump; Noodstroombesturing. De zwakste schakel of de sterkste troef

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Deursen, R.; Jansen, G. [Royal Haskoning Nederland, Nijmegen (Netherlands)

  2008-12-15

  This article addresses reliable electrical energy supply in health care. Beside technical aspects, operational aspects also play an important role in this sector in the selection for emergency power management. Will tailor-made solutions be sought or standard management concepts? [mk]. [Dutch] In dit artikel aandacht voor een betrouwbare elektrische energievoorziening in de gezondheidszorg. Naast technische aspecten spelen in deze sector ook de operationele aspecten een belangrijke rol in de selectie voor noodstroombesturing. Wordt het maatwerk of een standaard besturingsconcept.

 10. Collaborative Media Streaming

  OpenAIRE

  Kahmann, Verena

  2008-01-01

  Mit Hilfe der IP-Technologie erbrachte Multimedia-Dienste wie IPTV oder Video-on-Demand sind zur Zeit ein gefragtes Thema. Technisch werden solche Dienste unter dem Begriff "Streaming" eingeordnet. Ein Server sendet Mediendaten kontinuierlich an Empfänger, welche die Daten sofort weiterverarbeiten und anzeigen. Über einen Rückkanal hat der Kunde die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Wiedergabe. Eine Weiterentwicklung dieser Streaming-Dienste ist die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen dens...

 11. Comparison of temperature standards. 800 deg C to 1500 deg C (radiation pyrometers). Pt. 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jimenez Rebagliati, M.; Hildebrand, E.; Tischler, M.

  1990-01-01

  A comparison between implementations of the temperature scale (IPTS-68) between 800 deg C to 1500 deg C was made at the Department of Physics and Metrology at INTI, using pyrometric lamps with a tungsten filament which were calibrated at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). The purpose of this analysis was the detection of possible systematic errors as well as the evaluation of the uncertainty limit. (Author) [es

 12. Evaluation of disposal possibilities and potential in the Konrad iron-ore mine based on experiments for the handling and isolation of radioactive wastes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brewitz, W.

  1984-01-01

  The Gesellschaft fuer Strahlen und Umwelftorschung (GSF) has established, at the conclusion of feasibility studies, that the suitability of the Konrad mine for the disposal of low-level waste and decommisioning waste has been proved, as well as the radiological safety of the disposal operations. On 31 August 1982, the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) submitted an application for licensing to the State Authority of Lower Saxony

 13. Authenticiteit en contracteren omtrent kunst : een rechtsvergelijkende analyse.

  OpenAIRE

  Demarsin, Bert

  2008-01-01

  JURIDISCH-TECHNISCHE TOELICHTING Dit proefschrift is opgebouwd in drie delen. Deel I biedt een interdisciplinair onderzoek naar het authenticiteitsbegrip dat niet alleen vanuit juridisch, maar ook vanuit kunsthistorisch en filosofisch oogpunt ontleed wordt. Delen II en III bouwen vervolgens verder op het aldus ontwikkelde begrippenapparaat. Deel II richt zich op de authenticiteitsproblematiek in de rechtstreekse verhouding tussen de koper en de verkoper van een kunstvoorwerp. De analyse ...

 14. Technologien rund um orthopädische Implantate: Vortrag gehalten bei Prosthesia Meet & Match; Innovate in Orthopedic Implants; Innovez dans les Implants Orthopediques; Orthopaidsche Implantate: entwickeln wir sie weiter; Thursday, March 29th 2012, Illkirch

  OpenAIRE

  Schneider, Urs

  2012-01-01

  Die Innovationstreiber alternde Gesellschaft, dynamsiche Veränderungen in der Gesundheitspolitik der Zielländer, spezielle Marktveränderungen im Gesundheitswesen, Technologietrends und Fortentwicklung orthopädischer Therapieverfahren werden diskutiert. Im Forschungsfeld neuer Materialien hat die Welt der orthopädischen Implantate mittlerweile alle anderen Medizintechnikfelder hinter sich gelassen. Neue technische Lösungen des Fraunhofer IPA und der Fraunhofer Gesellschaft werden vorgestellt....

 15. Normzahlen, Toleranzen, Passungen

  Science.gov (United States)

  Böge, Gert; Böge, Wolfgang

  Vor allem wegen der Kosten ist es sinnvoll, sich beim Festlegen von Maßen aller Art auf Vorzugszahlen zu beschränken (Baugrößen, Drehzahlen, Drehmomente, Leistungen, Drücke usw.). Man verwendet dazu eine geometrisch gestufte Zahlenfolge (siehe Teil Mathematik). Abb. 40.1 zeigt, dass bei der geometrischen Stufung die Werte im unteren Bereich fein, im oberen grob gestuft sind. Das ist nicht nur technisch sinnvoll.

 16. Grundlagen der zeichnerischen Darstellung

  Science.gov (United States)

  Döring, Peter

  Eine Technische Zeichnung muss nach DIN 6774 Teil 1 in der Weise angefertigt werden, dass sie übersichtlich, unmissverständlich, auch in verkleinertem Maßstab lesbar bleibt, kostengünstig reproduzierbar und dauerhaft archivierbar ist. Zu dem Zweck benötigt man entsprechendes Papier und angepasstes Zeichengerät. Heute ist die Anfertigung mit entsprechenden Rechnerprogrammen möglich.

 17. Utilization of the research and measurement reactor Braunschweig for neutron metrology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alberts, W.G.

  1982-01-01

  The objectives of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) with regard to neutron metrology are briefly described. The use of the PTB's Research and Measuring Reactor as neutron source for metrological purposes is discussed. Reference neutron beams are described which serve as irradiation facilities for the calibration of detectors for radiation protection purposes in the frame of the legal metrology work in the PTB. (orig.) [de

 18. Eindhoven trendsetter with Smart Light Grid; Eindhoven voorloper met Slim Light-Grid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Lieshout, M.

  2013-07-15

  The municipality of Eindhoven in the Netherlands asked the Intelligent Lighting Institute of the Technical University of Eindhoven to develop a vision and a roadmap for urban lighting for 2030 in cooperation with private partners [Dutch] De gemeente Eindhoven heeft het Intelligent Lighting Institute van de Technische Universiteit Eindhoven gevraagd een visie en een roadmap te ontwikkelen voor stedelijke verlichting voor 2030. Samen met private partners moet dit worden uitgevoerd.

 19. Activities of the TUV experts during the period of construction and commissioning of a nuclear power plant ordered by the licensing authorities of the FRG

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dommke, J.; Fendler, H.

  1977-01-01

  The inspection organisations in the Federal Republic of Germany (Technische Uberwachungs-Vereine) are independent systems grouped on a regional basis. The competent licensing authorities of the various Lander consult them concerning assessments for site selection and the design, construction, commissioning and operation of nuclear power plants. Furthermore the TUV experts inspect the manufacture of components in the suppliers' facilities and on site. (NEA) [fr

 20. Die Invariantendarstellung in der Satellitengradiometrie : theoretische Betrachtungen und numerische Realisierung anhand der Fallstudie GOCE

  OpenAIRE

  Baur, Oliver

  2007-01-01

  Die Satellitengradiometrie (Satellite Gravity Gradiometry, SGG) ist die derzeit modernste Technik zur Bestimmung und Modellierung hochauflösender Gravitationsfelder. Sie gründet auf der Beobachtung zweiter Ableitungen des Gravitationspotenzials, welche als Gravitationsgradienten (GG) bezeichnet werden und deren Gesamtheit im Gravitationstensor (oder Eötvös-Tensor) zusammen gefasst ist. Letzterer zeichnet sich durch Symmetrie und Spurfreiheit aus. Technisch realisiert wird die Gradiometrie übe...

 1. Geometrische und stochastische Modelle zur Verarbeitung von 3D-Kameradaten am Beispiel menschlicher Bewegungsanalysen

  OpenAIRE

  Westfeld, Patrick

  2012-01-01

  Die dreidimensionale Erfassung der Form und Lage eines beliebigen Objekts durch die flexiblen Methoden und Verfahren der Photogrammetrie spielt für ein breites Spektrum technisch-industrieller und naturwissenschaftlicher Einsatzgebiete eine große Rolle. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von Messaufgaben im Automobil-, Maschinen- und Schiffbau über die Erstellung komplexer 3D-Modelle in Architektur, Archäologie und Denkmalpflege bis hin zu Bewegungsanalysen in Bereichen der Strömungsmesstech...

 2. Enterprise Portals und Enterprise Application Integration - Begriffsbestimmung und Integrationskonzeptionen

  OpenAIRE

  Schelp, Joachim; Winter, Robert

  2002-01-01

  Unter den Stichworten »Enterprise Portals« und »Enterprise Application Integration« werden neue Herausforderungen an die Applikationsarchitektur der Unternehmungen gestellt. Bei beiden spielt die Integration vorhandener und das Einfügen neuer Applikationen eine große Rolle. Beiden Themen ist gemein, dass sie die Diskussion bestimmter technischer Konzepte aus den vergangenen Jahren fortsetzen: Portale stellen das moderne Frontend dar, über das die verschiedenen E-Business-Konzepte umgesetzt we...

 3. Michael Polanyi: Patriarch of Chemical Dynamics and Tacit Knowing.

  Science.gov (United States)

  Herschbach, Dudley R

  2017-03-20

  Connecting Science and the Humanities was the title of the symposium on Michael Polanyi that took place at the Technische Universität Berlin (Technical University of Berlin) in October 2016. This essay, which appraises the scientific and philosophical contributions of Michael Polanyi, is based on the presentation given by Dr. Herschbach on this occasion. In the photograph: Polanyi in 1931. © 2017 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 4. Integrative Lifecourse and Genetic Analysis of Military Working Dogs

  Science.gov (United States)

  2015-12-01

  Multhoff, Technische Universitaet Muenchen, GERMANY Received: July 22, 2015 Accepted: October 15, 2015 Published: November 11, 2015 Copyright: © 2015...MO) were used. For the monolayer model, cells were plated in 96-well black flat-clear bottom plates (Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Germany ...and oncogenic determinants of metastasis have been reported and appear to be similar in both species. Comparative analysis of deregulated gene sets or

 5. The German thoron progeny chamber-Concept and application

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roettger, Annette; Honig, Anja; Arnold, Dirk

  2009-01-01

  Following completion of the project 'Generation and characterisation of reference atmospheres of thoron decay products for the calibration of measuring devices for thoron decay products', the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) now operates a thoron progeny chamber in which 220 Rn (thoron), 222 Rn and its progenies can be made available under almost all ambient conditions. This allows all measuring systems to be calibrated under realistic climatic conditions with an accuracy unique worldwide.

 6. De strijd om de richting van de Westerse cultuur

  OpenAIRE

  Schuurman, E.

  2010-01-01

  Herbert Marcuse is de belangrijkste vertegenwoordiger van de culturele revolutie van de twintigste eeuw. Hij vertegenwoordigt de weerstand in de Westerse cultuur tegen het wetenschappelijk-technisch ideaal van de Verlichting. Zijn vrijheidsideaal heeft niettemin dezelfde wortels. Sinds de Verlichting wordt de Westerse cultuur beheerst door de strijd tussen deze twee idealen. Om de strijd te verminderen en de spanning in de cultuur te laten afnemen, is een transformatie van de cultuur noodzake...

 7. Utilisation of service water and rainwater: New technologies for rainwater management; Betriebs- und Regenwassernutzung: neue Wege im Umgang mit Regenwasser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goetsch, E.

  2005-04-01

  The new 'Holocaust Memorial' in Berlin near the Brandenburg gate has specially developed, unusual technical solutions for service water and rainwater management. Details are presented in the contribution. (orig.) [German] Nur wenige Minuten vom Brandenburger Tor entsteht in Berlin das 'Denkmal fuer die ermordeten Juden in Europa'. Fuer die Betriebswasserver- und -entsorgung wurden spezielle und aussergewoehnliche technische Loesungen gefordert, die nachfolgend naeher beschrieben werden. (orig.)

 8. Mediengestaltung im interkulturellen Vergleich. Eine Studie zu Mikroaspekten der Globalisierung

  OpenAIRE

  Vera-Stahl, Gilda

  2017-01-01

  Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem interkulturellen Vergleich von lokalen Werbespots aus Deutschland und Ecuador. Im Zentrum des Interesses steht die implizite Dimension der technisch gebundenen audiovisuellen Kommunikation, d.h. die Art und Weise, wie die Kommunikationsmedien – das Bild, die Sprache und die Musik – bei der Gestaltung der Spots verwendet werden. Ausgangspunkt der Untersuchung bildet der Ansatz von Nothnagel/Vera (2004, 2005), dass Habitusformen der Face-to-Face-...

 9. Verletzungen und Fehlbeanspruchungen im leistungsorientierten Rudersport

  OpenAIRE

  Bussian, Marc Robert

  2004-01-01

  Die Stellung der Breitensportart Rudern als gesundheitsfördernde Sportform ist in der Literatur gleichlautend positiv beschrieben. Im leistungsorientierten Rudersport müssen neben den Verletzungen und Fehlbeanspruchungen der eigentlichen Sportart die unabdingbaren Nebentrainingsformen berücksichtigt werden. In den neunziger Jahren vollzog sich ein trainingsmethodischer Wandel, die Einführung eines erschwinglichen Rudersimulators und eine technische Weiterentwicklung im Boots- und Ruderbau. Ei...

 10. Design of a liquid metal target loop for a high power spallation

  CERN Document Server

  Andreas Vetter (PSI)

  Diplomarbeit zur Erlangung des Grades Diplom-IngenieurTechnische Universität BerlinThis thesis shows the lay-out of the liquid metal loop, which is designed to evacuate 3.0 MW of thermal power. It describes the function and sizing of the piping and components. The thesis deals with the choice of the pump, the expansion tank/gas separator and the heat exchanger using water as cooling fluid as well as instrumentation.

 11. Thermal analysis of electric power generation with solar collectors at how low temperature; Analisis termico de plantas de generacion de energia electrica con la integraacion de colectores solares trabajando a bajas temperaturas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Monne, C.; Salina, P.; Leithner, R.; Aronis, N.

  2004-07-01

  The main focus of this article is how low temperature heat sources can be used for electric power generation. The paper will focus on solar energy in particular. The article shows simulation of five different cycles, with solar energy integration, by means ENBIPRO program (ENergie-BIlanz-PROgramm), that at the moment it is being developed by Institut Warme und Brennstofftechnik, Technische Universitat Braunschweig (Germany). (Author)

 12. Mechanical-biological waste treatment with thermal processing of partial fractions; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-31

  Technologies for mechanical-biological treatment of waste in the Land of Hessen were compared including thermal processes like combustion and gasification. The new and more rigid limiting values specified in the Technical Guide for Municipal Waste Treatment (Technische Anleitung Siedlungsabfall - TASI) get a special mention. [Deutsch] Verschiedene Technologien der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung im Raum Hessen wurden unter Einbezug thermischer Verfahren (Verbrennung, Vergasung) miteinander verglichen. Dabei wurden besonders auf die verschaerften Grenzwerte der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) eingegangen. (ABI)

 13. A domain specific language for the automatic generation of parsers classes for text protocols

  OpenAIRE

  Kistel, Thomas; Vandenhouten, Ralf

  2014-01-01

  ABNF ist eine Sprache zur Definition einer formalen Syntax für technische Spezifikationen und wird häufig zur Beschreibung textueller Nachrichten von Internetprotokollen eingesetzt. Die Möglichkeiten der automatischen Generierung von Parser-Klassen aus ABNF-Spezifikationen sind derzeit sehr begrenzt, da ABNF lediglich die Transfersyntax und Produktionsregeln von Textnachrichten beschreibt. Die fehlende Definition von Variablennamen innerhalb einer ABNF-Spezifikation ermöglicht es nicht, sinnv...

 14. Graph Structure Theory: Proceedings of a Joint Summer Research Conference on Graph Minors Held June 22 to July 5, 1991, at the University of Washington, Seattle. Contemporary Mathematics 147

  Science.gov (United States)

  1991-01-01

  Rudolf Miiller, A combinatorial approach to obtain bounds for stochastic project neworka, Tech. report, Technische Universitit Berlin, 1991. [Pou851 M...appear). 600 ANDRZEJ PROSKUROWSKI [201 J.A. Wald and C.J. Colbourn, Steiner trees, partial 2-trees, and minimum IFI networks, Networks 13 (1983), 159-167...Colbourn, Steiner trees, partial 2-trees and minimum IFI networks, Networks 13, (1983), 159-167. DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE, UNIVERSITY OF

 15. Experience with the operation of a solar central heating system in Friedrichshafen/Wiggenhausen-Sued; Betriebserfahrungen mit der solaren Nahwaermeversorgung in Friedrichshafen/Wiggenhausen-Sued

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stanzel, B.; Gawantka, F. [Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen (Germany)

  1998-12-31

  The ideas, concepts and pilot plants for solar central heating systems developed by the Institute for Thermodynamics and Thermal Engineering of Stuttgart University were implemented by the Steinbeis-Transfer Centre for Energy, Building and Solar Engineering. In order to improve the economic efficiency of solar central heating with long-term storage a pilot plant with a heat storage tank of 12,000 cubic metres was built in Wiggenhausen-Sued. The `Technische Werke Friedrichshafen` (TWF) is in charge of the project `Solar City Wiggenhausen-Sued`. This company built the plant and also operates and maintains it. (orig.) [Deutsch] Die Ideen, Konzepte und erste Pilotanlagen zur solaren Nahwaerme werden seit Mitte der achtziger Jahre vom Institut fuer Thermodynamik und Waermetechnik (ITW) der Universitaet Stuttgart entwickelt und vom Steinbeis-Transferzentrum Energie-, Gebaeude- und Solartechnik umgesetzt. Um die solare Nahwaermeversorgung mit Langzeit-Waermespeicher der Wirtschaftlichkeit etwas naeher zu bringen, wurde eine Pilotanlage mit einem 12.000 m{sup 3} grossen Waermespeicher in Wiggenhausen-Sued gebaut. Mit diesem Pilotprojekt soll neben der technischen Durchfuehrbarkeit die Kostendegression durch steigende Anlagengroesse nachgewiesen werden. Als Energiedienstleistungsunternehmen hat die Technische Werke Friedrichshafen GmbH (TWF) die technische und kaufmaennische Durchfuehrung des Projektes `Solarstadt Wiggenhausen-Sued` uebernommen. Sie errichtete, betreibt und wartet die Anlage. (orig.)

 16. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 17. Roadmap NRK 2012-2030; Routekaart NRK 2012-2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krebbekx, J.; Duivenvoorde, G.; De Wolf, W. [Berenschot Groep, Utrecht (Netherlands); Lenselink, J. [Energy Experts International, Huissen (Netherlands)

  2012-01-15

  This roadmap identifies how RKI companies (rubber and synthetic materials) can create new revenue opportunities: development of sustainable products, switching from petroleum to carbon chains from biobased materials, closing the material chain (reuse/recycling). Also within their own organizations more efficiency can be achieved by continuing to invest in innovation in processes and innovation in the organization itself. A selective overview is given of innovation projects [Dutch] In deze routekaart wordt aangegeven op welke wijze RKI-bedrijven (rubber en kunststoffen) nieuwe omzetkansen kunnen creeren: ontwikkelen van duurzame producten; overschakelen van aardolie naar koolstofketens uit biobased materialen; sluiten van de materiaalketen (hergebruik/recycling). Ook binnen de eigen organisatie kan er meer rendement worden behaald door te blijven investeren in innovatie in de eigen processen en innovatie in de eigen organisatie. Er is een overzicht gegeven van alle mogelijke verzamelde en geselecteerde innovatieprojecten.

 18. Sustainable enterprise in office buildings of small businesses; Duurzaam ondernemen in het kantoorhoudende MKB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bertens, C. [Panteia/EIM, Zoetermeer (Netherlands); Muizer, A. [Panteia/Consult, Zoetermeer (Netherlands)

  2012-05-15

  SMEs in the Netherlands will increasingly face stricter sustainability criteria in procurement procedures. A study has been carried out among 375 small businesses that will provide insight into the state of sustainability in office buildings of SMEs. Attention is paid to the importance of sustainability, measures taken with regard to sustainable enterprising, plans and ambitions; and required support [Dutch] Het MKB krijgt in toenemende mate te maken met strengere duurzaamheidseisen in aanbestedingsprocedures. Er is onderzoek gedaan onder 375 bedrijven waarmee inzicht wordt gegeven in de stand van zaken van duurzaam ondernemen in het kantoorhoudend MKB. Het gaat in grote lijnen om de volgende aspecten: het belang van duurzaam ondernemen; genomen maatregelen op het gebied van duurzaam ondernemen; plannen en ambities; benodigde ondersteuning.

 19. Climate installations, comfort, health and productivity; Klimaatinstallaties, comfort, gezondheid en productiviteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerstra, A.C.; Haans, L. [BBA Boerstra Binnenmilieu Advies, Rotterdam (Netherlands)

  2004-08-01

  Sometimes engineers lose sight of why both the private and business sectors are willing to spend so much money on heating and ventilation systems. The main drive for the average Dutch person's day-to-day investment in his or her indoor environment resides in the trinity of comfort, health and productivity. This article present an update on current ideas about the three unique selling points of HVAC systems. [Dutch] Soms wordt uit het oog verloren waarom zowel de particuliere als de zakelijke markt zoveel geld over heeft voor installaties. De grootste drijfveer die de gemiddelde Nederlander heeft voor zijn of haar dagelijkse binnenmilieu-investering, is te vinden in de drie-eenheid: comfort, gezondheid en productiviteit. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de laatste inzichten waar het deze drie aspecten van klimaatinstallaties betreft.

 20. Inventory and Communication of Reduction Other Greenhouse Gases. Final report; Inventarisatie en Communicatie Reductie Overige Broeikasgassen. Eindrapportage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iepema, G.; Van der Vegt, L. [Projecten LTO Noord, Drachten (Netherlands)

  2011-06-15

  This report offers an overview of initiatives in the fields of research, raising awareness and knowledge dissemination related to the emission of nitrous oxide and methane at dairy farms. The information is divided in six transition pathways: (1) Digestion; (2) Fodder; (3) Animal Manure; (4) Soil and Fertilization; (5) Animal Housing Systems; and (6) Chain and Consumer. The database contains 76 ongoing and recently finished initiatives [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van initiatieven op het gebied van onderzoek, bewustwording en kennisverspreiding die te maken hebben met de emissie van lachgas en methaan op melkveehouderijbedrijven. De informatie is onderverdeeld in zes transitiepaden: (1) Vergisting, (2) Veevoer, (3) Dierlijke Mest, (4) Bodem en Bemesting, (5) Stalsystemen, (6) Keten en Consument. De database bevat 76 lopende en recent afgeronde initiatieven.