WorldWideScience

Sample records for technische gegevens wieltrekkers

 1. MDM-bedrijven leveren gegevens voor meerdere projecten

  NARCIS (Netherlands)

  Beldman, A.C.G.

  1994-01-01

  De bedrijven streven naar een verbetering van de mineralenbenutting. Daarnaast wordt nog een groot aantal technische en economische gegevens verzameld om een compleet beeld van het bedrijf te krijgen.

 2. Cultuurkoken technisch moeilijk uitvoerbaar

  NARCIS (Netherlands)

  Warmenhoven, M.G.; Weel, van P.A.

  2005-01-01

  De technische uitvoering van het cultuurkoken van Hippeastrum is technisch gezien geen eenvoudige opgave gezien de nauwe temperatuurband en de lange tijd dat deze gerealiseerd moet worden. Daarom is in een laboratoriumopstelling getest in hoeverre het haalbaar is om de bollen direct in het teeltbed

 3. IMBOD : synchronisatie van de gegevens over bodem en ondergrond

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de F.; Boorder, de N.J.; Brouwer, F.; Groot, J.J.; Kiden, P.; Leeters, E.E.J.M.; Maring, L.; Mol, G.

  2009-01-01

  In de BIS-database van Alterra en de DINO-database van TNO is veel informatie opgeslagen over de bodem en de ondergrond van Nederland. Deze databases zijn jaren geleden ontstaan vanuit verschillende achtergronden. Daardoor komen er verschillen voor bij de indelingen en terminologie voor de gegevens.

 4. Gedifferentieerde Risicobeoordeling Technisch-wetenschappelijke mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Linders JBHJ; Brouwer WWM; CSR

  1999-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de technisch-wetenschappelijke mogelijkheden om maatwerk te verrichten bij de toelating van landbouwbestrijdingsmiddelen. De diverse aspecten waarop de milieubeoordeling van deze middelen wordt beoordeeld worden aan een analyse onderworpen in hoeverre het moge

 5. Beschermde gebiedenregister : technische documentatie, Status A

  NARCIS (Netherlands)

  Schuiling, C.; Schmidt, A.M.; Rivière, la I.J.; Smidt, R.A.

  2017-01-01

  Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belangzijn om het beschermde gebiedenregister te beheren. Het is bedoeld om de processen en procedures vast teleggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus A is hierbij geen doel op zich maar is wel de

 6. Nuclear themes. Farewell speech of professor Hugo van Dam at the Delft University of Technology; Kernthema's. Afscheidsrede van professor Hugo van Dam van de Technische Universiteit Delft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dam, H. [Faculteit der Technische Natuurwetenschappen, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2003-07-01

  Farewell speech of a professor of theoretical and applied physics (reactor physics) at the Faculty of Technical Sciences of the Delft University of Technology, September 5, 2003. An overview is given of the experiences of the author in his career with respect to nuclear energy, focusing on the use of nuclear energy in weapons, ship propulsion and reactors. [Dutch] Rede uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar in the theoretische en toegepaste natuurkunde (reactorfysica) aan de Faculteit der Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft op vrijdag 5 september 2003. Er wordt een overzicht gegeven van de ervaringen van de auteur in zijn carriere m.b.t. kernenergie, met speciale aandacht voor het gebruik van kernenergie in wapens, scheepsvoortstuwing, en kerncentrales.

 7. Market segmentation end-consumers of domotica and technical control of behavior. Management summary; Marktsegmentatie eindgebruikers domotica en technische gedragssturing. Management samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P.; Van Amersfoort, I.I. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-07-01

  A qualitative and a quantitative study on the title subject were carried out. The quantitative study is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. In the qualitative study attention is paid to motives to purchase domotica applications. [Dutch] Het programma DEMOS heeft in 2001 een aantal strategische studies uitgezet die elk een aspect van domotica en technische gedragsturing nader analyseren. In deze studie wordt specifiek gekeken naar de attitude van verschillende deelsegmenten consumenten inzake energie en de potentieale interesse voor domotica en technische gedragsturing, teneinde energiebesparing te realiseren. Motivaction heeft de studie, die bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve fase, uitgevoerd. Voor het kwantitatieve deel is gebruik gemaakt van het multiclientonderzoek Socioconsult; gegevens daaruit op het gebied van energie en domotica zijn gekoppeld aan woonbelevingsgroepen. Vervolgens is een aantal domotica concepten voorgelegd aan en getoetst bij individuele consumenten in vier aparte groepsessies.

 8. De bruikbaarheid van een Reservoir-Analytische aanpak voor de Inventarisatie van Hydrogeologische Gegevens. Uitwerking voor het Gebied Zuidwending

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman; H.E.; Geluk; M.C.*; Wildenborg; A.F.B.

  1986-01-01

  Studies van de genese, en de geologische geschiedenis van laagpakketten volgens een reservoir-analytische aanpak verschaffen inzicht in de ruimtelijke verdeling van, en daarmee contrasten in, hydrogeologische karakteristieken in de 'blanke ; gebieden, waar weinig gegevens beschikbaar zijn,

 9. Een kijkje in de technische keuken van het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Koenderink, N.J.J.P.; Brakel, van R.P.; Soest, van R.

  2010-01-01

  De schatkist van een onderzoeksfaciliteit als het Restaurant van de Toekomst is gevuld met data. Het is dan ook erg belangrijk om het datamanagement goed op orde te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je de verzamelde gegevens goed opslaat en hoe kun je optimaal gebruik maken van deze gegevens? Deze vrag

 10. Technische documentatie BOPAK versie 2.1; release 1

  NARCIS (Netherlands)

  Randen, van I.J.; Heijden, van der T.G.C.

  1996-01-01

  BOPAK is een geografisch informatiesysteem (GIS) dat gebouwd is voor het verwerken van digitale bodemkundige informatie van landinrichtingsprojecten. BOPAK is gebouwd met Arc/Info als GIS-pakket en ORACLE als relationeel database-managementsysteem (RDBMS). Dit technisch document beschrijft een aanta

 11. Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes : technische en economische haalbaarheid en implicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Oever, van den M.J.A.; Bolck, C.H.; Bos, H.L.; Molenveld, K.; Zee, van der M.; Schennink, G.G.J.

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische haalbaarheid en implicaties van een verbod op dunne plastic draagtasjes in Nederland, met een eventuele uitzondering voor bioplastic draagtassen. In deze korte studie staan bioplastic draagtassen centr

 12. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologisch

 13. Research and presicion measurement. The Physikalisch-Technische Reichsanstalt between 1918 and 1948. Forschung und Praezisionsmessung. Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt zwischen 1918 und d 1948

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kern, U. (Landesmuseum fuer Technik und Arbeit, Mannheim (Germany))

  1994-01-01

  This book presents the history of the organization of the Physikalisch-Technische Reichsanstalt between 1918 and 1948. The chronological presentation is subdivided in sections dedicated to the administration periods of the presidents Emil Warburg, Walther Nerst, Friedrich Paschen, Johannes Stark and Abraham Esau. The author describes and analyses the important scientific successes, especially in the domain of atom- and nuclear physics, and low-temperature physics.

 14. VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies

  NARCIS (Netherlands)

  Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies producer

 15. Operator Load Assessment : Een evaluatie van de technische centrale van het LCF

  NARCIS (Netherlands)

  Grootjen, M.; Lindenberg, J .; Greef, T. de; Neerincx, M.A.

  2007-01-01

  De laatste twintig jaar hebben grote veranderingen gebracht in de informatietechnologie. Aan boord van marineschepen zorgt de steeds verdergaande automatisering voor een ingrijpende wijziging in de functie van de operator op de brug, in de commandocentrale en in de technische centrale.

 16. Functional description of PreSRM v1.3. Technical manual for use of PreSRM (Preprocessor Standard Calculation Methods); Functionele omschrijving PreSRM v1.3. Technische handleiding voor gebruik van PreSRM (Preprocessor Standaard RekenMethoden)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  The PreSRM software library is prescribed in The Netherlands by the government to be used in the dispersion modeling of air pollution when evaluating air quality guidelines in outside air. The code is maintained by ECN and needs to be updated annually. This technical manual describes the use of PreSRM by programmers and documents the update for the current year 2013, including all updated meteorological and air quality background information for the year 2012 [Dutch] PreSRM is een software bibliotheek voor rekenmodellen gebruikt bij de beoordeling van luchtkwaliteit. In Nederland schrijft de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) voor onder welke condities welke rekenmethodes gebruikt moeten worden om aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. In de RBL worden drie Standaard RekenMethodes (SRM's) beschreven. Tevens wordt daarin vastgesteld welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor emissies, achtergrondconcentraties, meteorologie en terreinruwheid. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit rapport is een technische handleiding voor de programmeurs en ontwikkelaars van de implementaties van standaard rekenmethoden en systeembeheerders van gebruikers en beschrijft aanpassingen in de huidige versie van de bibliotheek.

 17. Informatische Modellbildung als Dimension einer künstlerisch-technisch konzipierten Medienbildung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Reimann

  2017-04-01

  Full Text Available Heute sind nicht nur diverse gestaltungsbezogene Disziplinen gefragt, sich aktiv mit der Digitalisierung von Information und ihren Potentialen und Nebenwirkungen für Bildungsprozesse auseinander zu setzen. In Deutschland haben sich Technikdidaktik und informatische Bildung getrennt von Medienpädagogik und Mediendidaktik entwickelt und wurden entsprechend unabhängig voneinander betrieben. Dies gilt auch für die Ästhetische Bildung, die informatisch-technische Inhalte kaum je curricular in die Auseinandersetzung mit digitaler Medienkultur integriert hat, schon gar nicht systematisch. Im diesem Artikel wird, ausgehend vom Stand der Forschung (zur Integration informatischer Inhalte in die Medienbildung und den identifizierten Grundproblemen der Medienbildung zwecks Kompensation der Defizite, ein auf Gestaltung basierter Ansatz präsentiert, kontextualisiert und diskutiert, der Technikverständnis in ein Konzept integrierter Medienbildung einbezieht, dies als Bildungsziel im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses von Welt begreift und daher disziplinüberschreitend angelegt ist. Der Ansatz geht über technokratische Vorstellungen einer Technikdidaktik hinaus, die Medientechnologien isoliert von lebensbedeutsamen, ästhetisch-künstlerisch gestalteten Kontexten betrachtet und vermittelt. Im didaktischen Konzept werden die Grundlagen informatischer Modellbildung als relevante Teilbereiche einer zeitgemässen, am Subjekt orientierten, gleichermassen ästhetisch-künstlerisch und technisch-informatisch geprägten Medienbildung aufgewiesen, ihre pädagogischen Vorläufer, Forschungsprojekte und Nachbardisziplinen benannt sowie Ausblicke für eine zeitgemässe Medienbildung gegeben.

 18. De rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitie bij het begrijpend lezen van een- en meertalige leerlingen in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Steensel, R. van; Milliano, I. de; Trapman, M.; Gelderen, A.J.S. van; Hulstijn, J.; Oostdam, R.; Schooten, E.J. van; Sleegers, P.

  2015-01-01

  Die paper geeft een overzicht van de uitkomsten van drie deelstudies uit een onderzoek naar de lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen (het SALSA-project). Het paper richt zich op de rol van technisch lezen, woordenschat en mecacognicie bij de verklaring van verschillen in begrijpend lezen.

 19. Mogelijkheden ter verbetering van de resultaten van biologische vleesvarkens = Possibilities of improving performance of organic growing-finishing pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, G.P.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  2006-01-01

  Middels een inventarisatie op biologische varkensbedrijven zijn gegevens verzameld over management, bedrijfsvoering, huisvesting, voeding en verzorging enerzijds en technische resultaten, slachtkwaliteit gezondheidsproblemen anderzijds. Uit analyse van deze gegevens blijkt dat zowel een aantal aspec

 20. Surfactants for industrial applications; Mit Waschen und Reinigen unterfordert - Tenside fuer ``Technische Anwendungen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hildenbrand, T. [Huels AG, Marl (Germany); Riemer, H. [Huels AG, Marl (Germany)

  1996-03-01

  A survey is given of the broad range of technical applications of surfactants. By means of some examples it is pointed out how basic properties of surfactants (spreading, emulsifying, dispersing, foaming, clouding) can advantageously be used to develop application-possibilities for the use in the field of `non-detergents`. The application of ether carboxylic acids and end group blocked ethoxylates are discussed as examples for the solution of problems in the field of metal working and textile processing. (orig.) [Deutsch] Nach einer Uebersicht ueber das breite Spektrum technischer Anwendungen von Tensiden wird anhand einiger Beispiele aufgezeigt, wie Grundeigenschaften von Tensiden (Netz-, Emulgier-, Dispergiervermoegen, Schaumentwicklung, Truebungspunkt) vorteilhaft zur Entwicklung von Einsatzmoeglichkeiten in `Non-detergent-applications` genutzt werden konnten. Am Beispiel des Einsatzes von Ethercarbonsaeuren und endgruppenblockierten Ethoxylaten werden Problemloesungen aus den Bereichen Metallbearbeitung und Textilverarbeitung vorgestellt. (orig.)

 1. Gasification of biomass - principles and technical alternatives; Vergasung von Biomassen - Prinzipien und technische Moeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klose, E. [Technische Univ. Bergakademie, Freiberg (Germany)

  1996-12-31

  The technical principles of gasification are outlined, and a number of biomass gasification processes are presented and compared with the coal gasification process. On the basis of the knowledge gained in coal gasification, it will be easy to carry out the development work still required on small-scale biomass gasification systems in cooperation with the gas users. (orig) [Deutsch] Das technische Prinzip derVergasung und verschiedene Verfahrensweisen bei der Vergasung von Biomasse werden vorgestellt und mit der Kohlevergasung verglichen. Auf der Grundlage der technischen Erkenntnisse bei der Kohlevergasung einschliesslich der vor- und nachgeschalteten Prozessstufen sind die noch notwendigen verfahrens- und apparatetechnischen Entwicklungsarbeiten fuer vorwiegend kleine Anlagen in Zusammenarbeit mit den Gasnutzern durchfuehrbar. (orig)

 2. VD 16, 17 und 18: Retrospektive nationalbibliographische Verzeichnung vor dem Hintergrund sich verändernder technischer Rahmenbedingungen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiebke Herr

  2012-10-01

  Full Text Available Beim VD 16, 17 und 18 handelt es sich um drei retrospektive Nationalbibliographien des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Angelegt wurden die drei Verzeichnisse der im deutschen Sprachraum/Sprachbereich erschienenen Drucke zeitlich versetzt zueinander. Die gesamte Entstehungsspanne reicht dabei mittlerweile über 50 Jahre. Dass es im Laufe der Zeit zu methodischen Verschiebungen gekommen ist, erstaunt deshalb wenig. Dieser Artikel konzentriert sich gezielt auf Veränderungen, die sich durch technische Entwicklungen für den Charakter der VDs ergeben haben. Als wesentliche technische Einflussgrößen lassen sich Verzeichnisformate und Digitalisierungsmöglichkeiten beschreiben. Folgen und Chancen ergeben sich daraus vor allem für vier Bereiche: Funktionen, Erschließungsstandards und Vollständigkeit der VDs sowie die Zugriffsmöglichkeiten auf ihre Daten.

 3. Late effects of mining operations. Technical and legal aspects. Conference; Spaetfolgen des Bergbaus. Technische und rechtliche Fragen. Tagung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liese, F. (comp.)

  2000-07-01

  The problem of late effects of mining was reviewed. Solutions were found which may be interesting to other countries as well. [German] Spaetfolgen des Bergbaus - ein sowohl technisch als auch rechtlich hochbrisantes Phaenomen: Bergwerksstandorte wurden aufgegeben, andere Oberflaechennutzungsformen machten sich auf diesem Gelaende breit. Dort koennen auch noch lange nach Einstellung des Bergbaus Schaeden eintreten. Welche technischen Ursachen haben sie? Diese Problematik wird anhand der Situation in Deutschland untersucht. Die Loesungsansaetze koennen aber auch fuer andere Laender fruchtbar gemacht werden. (orig.)

 4. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 5. Effect van varkensvleesmeel in vleeskuikenvoer op technische resultaten, slachtrendementen, strooiselkwaliteit, voetzoollaesies en darmgezondheid = Effect of pork meat meal in broiler diets on performance, slaughter yields, litter quality, foot pad dermatitis and gut health

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.; Molenaar, R.J.; Veldkamp, T.

  2010-01-01

  Wageningen UR Livestock Research heeft een onderzoek verricht naar het effect van verschillende niveaus van varkensvleesmeel in vleeskuikenvoer op de technische resultaten, slachtrendementen, strooiselkwaliteit, voetzoollaesies en darmgezondheid. Vervanging van 10 procent van het totale ruw

 6. Magnetic resonance imaging of pulmonary perfusion. Technical requirements and diagnostic impact; MRT der Lungenperfusion. Technische Voraussetzungen und diagnostischer Stellenwert

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Attenberger, U.I.; Buesing, K.; Schoenberg, S.O.; Fink, C. [Klinikum Mannheim der Universitaet Heidelberg, Institut fuer Klinische Radiologie und Nuklearmedizin, Universitaetsmedizin Mannheim, Mannheim (Germany); Ingrisch, M.; Reiser, M. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Institut fuer Klinische Radiologie, Campus Grosshadern, Muenchen (Germany)

  2009-08-15

  With technical improvements in gradient hardware and the implementation of innovative k-space sampling techniques, such as parallel imaging, the feasibility of pulmonary perfusion MRI could be demonstrated in several studies. Dynamic contrast-enhanced 3D gradient echo sequences as used for time-resolved MR angiography have been established as the preferred pulse sequences for lung perfusion MRI. With these techniques perfusion of the entire lung can be visualized with a sufficiently high temporal and spatial resolution. In several trials in patients with acute pulmonary embolism, pulmonary hypertension and airway diseases, the clinical benefit and good correlation with perfusion scintigraphy have been demonstrated. The following review article describes the technical prerequisites, current post-processing techniques and the clinical indications for MR pulmonary perfusion imaging using MRI. (orig.) [German] Mit der Verfuegbarkeit leistungsfaehiger Gradientensysteme und schneller k-Raum-Akquisitionstechniken wie der parallelen Bildgebung konnten verschiedene Studien die Machbarkeit der Lungenperfusionsbildgebung in der MRT zeigen. In der Praxis haben sich dynamische kontrastverstaerkte 3D-Gradientenechosequenzen, wie sie fuer zeitaufgeloeste MR-Angiographien verwendet werden, fuer die Bildgebung der Lungenperfusion etabliert. Hiermit ist es moeglich, die Perfusion der gesamten Lunge mit ausreichend hoher zeitlicher und raeumlicher Aufloesung zu visualisieren. In mehren klinischen Studien konnte bei Patienten mit Lungenembolie, pulmonaler Hypertonie sowie Erkrankungen der Atemwege und des Lungenparenchyms der klinische Nutzen der Lungenperfusions-MRT und die gute Uebereinstimmung mit der Lungenperfusionsszintigraphie nachgewiesen werden. Der folgende Uebersichtsartikel beschreibt die technische Durchfuehrung, Bildnachverarbeitung und die klinischen Anwendungsgebiete der MRT zur Untersuchung der Lungenperfusion. (orig.)

 7. Technical boundary conditions of network access in the natural gas sector; Technische Rahmenbedingungen fuer den Netzzugang bei Erdgas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huegging, T.; Peper, F.; Wernekinck, U. [RWE Gas AG, Dortmund (Germany)

  2001-11-01

  Due to the current liberalization process the European gas business is changing rapidly. Many new problems that arise will have to be solved by practical solutions. Especially the German gas business with its very heterogeneous structure is already facing a lot of difficulties, which may also become apparent on a European level with further liberalization progress. An example is the handling of transportation for household customers on the basis of load profiles. The second amendment of the German gas association agreement encompasses technical guidelines for network access, which encompass solutions for some of the arising problems. It becomes evident that the technical guidelines are equivalent to a functional standard for third party access in the German gas market. (orig.) [German] Die europaeische Gaswirtschaft befindet sich, verursacht durch die Liberalisierung der Energiemaerkte, in einer rasanten Umbruchphase. Fuer viele neue Probleme muessen angemessene Loesungen gefunden werden; die deutsche Gaswirtschaft sieht sich wegen ihrer mehrstufigen Struktur bereits auf natioanler Ebene mit vielen Fragestellungen konfrontiert, die sich in naechster Zeit auch auf internationaler Ebene einstellen werden. Ein Beispiel hierfuer ist die Abwicklung von Gastransporten zur Belieferung nicht leistungsgemessener Kunden mittels Lastprofilen. Im Rahmen des zweiten Nachtrags zur VV Gas sind technische Rahmenbedingungen fuer den Netzzugang abgestimmt, die fuer einige dieser Probleme Loesungen darstellen. Dabei wird deutlich, dass die Regelung den Charakter einer Funktionalnorm zum Netzzugang hat. (orig.)

 8. Power Spectrum Analysis of Physikalisch-Technische Bundesanstalt Decay-Rate Data: Evidence for Solar Rotational Modulation

  CERN Document Server

  Sturrock, P A; Fischbach, E; Gruenwald, J T; Javorsek, D; Jenkins, J H; Lee, R H; Mattes, J J; Newport, J R

  2010-01-01

  Evidence for an anomalous annual periodicity in certain nuclear decay data has led to speculation concerning a possible solar influence on nuclear processes. We have recently analyzed data concerning the decay rates of Cl-36 and Si-32, acquired at the Brookhaven National Laboratory (BNL), to search for evidence that might be indicative of a process involving solar rotation. Smoothing of the power spectrum by weighted-running-mean analysis leads to a significant peak at frequency 11.18/yr, which is lower than the equatorial synodic rotation rates of the convection and radiative zones. This article concerns measurements of the decay rates of Ra-226 acquired at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Germany. We find that a similar (but not identical) analysis yields a significant peak in the PTB dataset at frequency 11.21/yr, and a peak in the BNL dataset at 11.25/yr. The change in the BNL result is not significant since the uncertainties in the BNL and PTB analyses are estimated to be 0.13/yr and 0....

 9. Erkundungen im Spannungsfeld von Pädagogik, Spielspass und technischer Machbarkeit. Gedanken zur Konzeption und Entwicklung spielbasierter digitaler Lernumgebung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florian Berger

  2009-02-01

  Full Text Available Computerspiele sind heute aus der digitalen Medienwelt nicht mehr wegzudenken. Ihre rasante technische Entwicklung sowie ihre hohe Akzeptanz in der Jugendkultur werfen Fragen nach pädagogischer Verwertbarkeit dieses Mediums auf. Auf diesem Gebiet besteht Forschungsbedarf: Für den Einsatz aktueller Spielkonzepte als Lehrmittel existieren keine fundierten Theorien oder Konzepte. Der schöpferische Umgang mit Spielen durch Anwender («Emergent Gameplay» bietet hier durch sein hohes Motivationspotential einen vielversprechenden Ansatz. Die oft wenig beachtete Rolle der digitalen Spielen zugrunde liegenden Softwaretechnik sollte stärkere Berücksichtigung finden: Es existiert einerseits ein für die Akzeptanz beim Anwender notwendiges Minimum, andererseits ist der Einsatz des aktuellen technischen «state of the art» für die Umsetzung pädagogischer und didaktischer Ambitionen durch seine enormen Anforderungen wenig zielführend. Im Ergebnis sind Idee und Spielspass das Mass auch für Anwendungen des Game Based Learn­ing.

 10. Risicoleerlingen bij technisch lezen

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Mijs, T.J.E.; Vernooy, C.G.T.; Grift, W.J.C. van der; Koekebacker, E.

  2003-01-01

  Dit project laat zien, dat verbetering van leesprestaties haalbaar is. Men zou de vraag kunnen stellen of die verbetering stand houdt, ook als de begeleiding ophoudt. Om daar zicht op te krijgen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Vaak worden er door de overheid geen financiën beschikbaar gesteld

 11. National Air Quality Monitoring Network. Technical description

  NARCIS (Netherlands)

  Elskamp HJ

  1989-01-01

  In dit rapport wordt een uitgebreide technische beschrijving van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit gegeven. Het betreft behuizing, monitoren en computerapparatuur. Geografische locatie en de omgevingskarakteristiek van de stations van het meetnet, zowel in landelijke als in stadsomgeving word

 12. De toepassing van furfurol en andere furolen in de analytische chemie

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenaar, Marius

  1932-01-01

  1e. Er werd een overzicht gegeven omtrent de bereiding en technische toepassing van het furfurol, de plaats die deze verbinding op het oogenblik in de industrie inneemt en de uitbreiding, die eventueel daaraan nog gegeven zou kunnen worden. 2e. Nagegaan werd in hoeverre het chemisch gedrag der furol

 13. Effect van grondstoffensamenstelling en aminozuurgehalte op technische resultaten van beren, borgen en zeugjes = Influence of diet composition and level of amino acids on performance of boars, barrows and gilts

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Straathof, S.B.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2012-01-01

  Op VIC Sterksel is in twee vleesvarkensproeven onderzocht wat de effecten zijn op de technische resultaten van beren, borgen en zeugjes van: 1) het op elkaar afstemmen van de grondstoffensamenstelling in startvoer, tussenvoer en eindvoer; 2) het op elkaar afstemmen van de grondstoffensamenstelling +

 14. Measurement of extrapolation curves for the secondary pattern of beta radiation Nr. 86 calibrated in rapidity of absorbed dose for tissue equivalent by the Physikalisch Technische Bundesanstalt; Medicion de curvas de extrapolacion para el patron secundario de radiacion beta Nr. 86 calibrado en rapidez de dosis absorbida para tejido equivalente por el Physikalisch Technische Bundesanstalt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez R, J.T

  1988-10-15

  The following report has as objective to present the obtained results of measuring - with a camera of extrapolation of variable electrodes (CE) - the dose speed absorbed in equivalent fabric given by the group of sources of the secondary pattern of radiation Beta Nr. 86, (PSB), and to compare this results with those presented by the calibration certificates that accompany the PSB extended by the primary laboratory Physikalisch Technische Bundesanstalt, (PTB), of the R.F.A. as well as the uncertainties associated to the measure process. (Author)

 15. Ouders met ernstige psychische aandoeningen; epidemiologische gegevens

  NARCIS (Netherlands)

  van der Ende, P.C.; van Busschbach, J.T.; Wiersma, D.; Korevaar, E.L.

  2012-01-01

  BACKGROUND: It is becoming increasingly clear that people with severe mental illness (SMI) are in need of support with parenting. So far, however, little is known about how many persons fall into this category. AIM: To estimate how many SMI patients aged 18 to 65 are parents with children and how ma

 16. Investigation and modelling of fuel utilisation in the zone near the burner of technical combustion systems. Final report; Untersuchung und Modellierung der Brennstoffumsetzung im Brennernahbereich technischer Verbrennungssysteme. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kremer, H.; Wirtz, S.

  1999-06-01

  Optimisation and development of technical combustion systems in order to generate energy efficiently and reduce pollution is an ever-increasing challenge. Mathematical and numerical simulations play a very important role in this context. This project was dedicated to the implementation and improvement of mathematical models and subsequent verification of the modelling concepts. Verification used data measured by the university department for combined cyle turbines. The focal point of interest was the reaction zone near the burner. Further points of interest: development and improvement of models for two-phase effects, fuel consumption and turbulence interaction as well as further development of the methods of numerical simulation. Simulating the combustion chamber of the combined cycle turbines was prioritised.(orig.) [German] Die Optimierung und Weiterentwicklung technischer Verbrennungssysteme mit dem Ziel einer moeglichst effizienten und schadstoffarmen Energiebereitstellung stellt eine staendig wachsende Herausforderung dar. Bei der technologischen Umsetzung dieses Ziels kommt der mathematisch-numerischen Simulation eine immer groessere Bedeutung zu. In diesem Projekt sollte die Implementierung und Verbesserung von mathematischen Modellierungsansaetzen sowie die anschliessende Verifikation der Modellierungskonzepte anhand der Messdaten des Lehrstuhls fuer Dampf- und Gasturbinen (LDuG) durchgefuehrt werden. Der Schwerpunkt lag in der brennernahen Reaktionszone. Konkrete Arbeitsschwerpunkte waren die Weiterentwicklung und Verbesserung der Modellansaetze fuer Zweiphaseneffekte, Brennstoffumsatz und Turbulenzinteraktion sowie die Weiterentwicklung der Methodik der numerischen Simulation. Dabei stand die Simulation der Brennkammer des LDuG im Vordergrund. (orig.)

 17. Technical and economical optimization of wood gasification in a circulating fluidized bed. Final report; Technische und wirtschaftliche Optimierung der Vergasung von Holz in der zirkulierenden Wirbelschicht. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ising, M.; Unger, C.; Heunemann, F.; Dinkelbach, L.

  2002-12-01

  Prozessautomatisierung und das Verbesserungspotenzial hinsichtlich Abgasemissionen am Motor. Darueber hinaus wurde eine detaillierte vergleichende betriebswirtschaftliche Bewertung des Verfahrens vorgenommen. Dabei stellte sich das neue technische Verfahren positiver als etablierte Techniken dar. (orig.)

 18. CHP biomass gasifier for the Zwarts Gerbera Nursery. Technical and economic feasibility; Biomassavergasser-WKK voor Gerberakwekerij Zwarts. Technische inpassing en economische haalbaarheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeters, S.; Hart, A. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-10-15

  ook relatieve vochtigheid en CO2. Een 'representatieve' tuinder of een tuinder met een 'gemiddelde' energiebehoefte is daarom moeilijk vast te stellen. Voor elke situatie geldt een eigen economische rentabiliteit. De uitkomsten van deze studie kunnen daarom niet zonder meer worden overgenomen voor andere projecten. Technisch is er veel mogelijk, zo blijkt uit de ingediende offertes. Van de zestien leveranciers bieden er drie een vergasser met warmtekrachtkoppeling (WKK) aan die, onder bepaalde randvoorwaarden, naast hout tevens laagwaardige reststromen aankan. Het voordeel van laagwaardige reststromen zoals bermgras, riet en miscanthus is een gunstigere prijs ten opzichte van hout. Een lage biomassaprijs heeft een positief effect op de exploitatiekosten, en daarmee op de economische rentabiliteit van de relatief kostbare installaties. De investering voor een complete vergasserWKK-installatie ligt 5 tot 10 keer hoger dan die voor een gangbare gasWKK-installatie. Ook het CO2 -gebruik heeft invloed op de economische rentabiliteit. De inkoop van CO2 is een kostbare aangelegenheid. Onderzocht is of er zowel technisch als economisch beschikbare CO2 -winning uit rookgas mogelijk is. Hiervoor zijn twee CO2 -winninginstallaties bekeken: die van Procede en Knook. Voor een vergasser-WKK-installatie met relatief klein vermogen (tot 800 kWe) is CO2-winning volgens zowel Procede als Knook economisch niet rendabel. CO2 -inkoop of -opwekking middels de bestaande aardgasgestookte ketel ligt daarom meer voor de hand. Uit de technisch-economische haalbaarheidsstudie blijkt dat door de relatief hoge investerings- en onderhoudskosten, investeren in een vergasserWKK-installatie niet rendabel is. CO2 -behoefte en de onzekerheid van de biomassaprijzen spelen daarbij parten. Maar met subsidie op duurzame energieproductie (SDE+) en subsidies op investering zoals MEI en EIA ontstaat een ander beeld. Uitgaande van de goedkopere 800 kWe installaties, een SDE+ vergoeding van 90

 19. Technical applications of new actuators. Principles, materials, design directives and potential applications; Technischer Einsatz neuer Aktoren. Grundlagen, Werkstoffe, Designregeln und Anwendungsbeispiele

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jendritza, D.J.

  1995-12-31

  For years, the so-called new actuators, the ``muscles of microelectronics``, have been gaining in importance in all fields of technology. Actuators consist of functional elements, i.e. power amplifiers, energy transducer, and gearings. They convert electrical energy into mechanical energy and switch, control or regulate technical processes. The use of new or multifunctional materials such as piezoelectric low-voltage PZT ceramics and electrorheological and magnetorheological fluids (ERF and MRF) has added many new types to the existing conventional ones. Numerous improved and new microsystems, mechatronics and adaptronics products will depend on the performance, i.e. forces, travel, actuating time, energy density, and unit volumes, of new actuators. There will be an increasing demand for multifunctional properties such as simultaneous sensor and actuator operation. This manual gives a comprehensive survey of the state of the art, the state of science, and of developments. It discusses the design of new actuators, the corresponding production technologies, the performance of actuators, and future trends. 18 sections are dedicated to the mechanical design of actuators, to actuator travel modifications, electronic triggering, and to technology and market potentials. Selected practical examples reveal the great application and product potentials of new actuators and facilitate access to design solutions. (orig.). 309 figs., 35 tabs., 412 refs. [Deutsch] Seit Jahren gewinnen sogenannte Neue Aktoren als `Muskeln der Mikroelektronik` in allen Bereichen unserer technischen Umwelt an Bedeutung. Aktoren bestehen aus den Funktionsgliedern Leistungsverstaerker, Energiewandler und Getriebe, setzen elektrische in mechanische Energie um und schalten, steuern oder regeln technische Prozesse. Durch den Einsatz neuer oder multifunktionaler Werkstoffe, wie z.B. piezoelektrische Niedervolt-PZT-Keramiken und elektro- und managetorheologische Fluessigkeiten (ERF und MRF) sind zu den

 20. Thermodynamik grundlagen und technische anwendungen

  CERN Document Server

  Baehr, Hans Dieter

  2009-01-01

  Für die aktualisierte 14. Auflage des bewährten Lehrbuchs der Technischen Thermodynamik wurde das Kapitel über Wärmekraftanlagen gründlich bearbeitet und durch einen Abschnitt zur Energiewandlung ergänzt: Die Energiebedarfsstruktur von Deutschland wird erläutert, und die möglichen Energiewandlungspfade werden diskutiert. Schwerpunkt des Buches ist die ausführliche und auch dem Anfänger verständliche Darstellung der Grundlagen der Thermodynamik mit der sorgfältigen Einführung der thermodynamischen Begriffe und den fundamentalen Bilanzgleichungen für Energie, Entropie und Exergie. Die thermodynamischen Eigenschaften reiner Fluide und fluider Gemische werden eingehend erläutert. Darauf aufbauend wird die Thermodynamik der Gemische und der chemischen Reaktionen entwickelt. Auch die thermodynamischen Aspekte wichtiger energie- und verfahrenstechnischer Anwendungen werden praxisnah behandelt: - Strömungs- und Arbeitsprozesse, - thermische Stofftrennverfahren, - Verbrennungsprozesse und Verbrennungsk...

 1. Comparative analyses of 90Sr/90Y90 decay measurements at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt and 222Rn decay measurements at the Geological Survey of Israel. Evidence of a solar influence

  CERN Document Server

  Sturrock, Peter; Fischbach, Ephraim; Parkhomov, Alexander; Scargle, Jeffrey

  2016-01-01

  Kossert and Nahle of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) have recently studied measurements from their beta-decay experiment that registers triple coincidences in a TDCR (Triple-to-Double Coincidence Ratio) system. Our analysis of the PTB data reveals evidence (which is a function of solar elevation) of an oscillation at 11 year-1, which we interpret as an influence of internal solar rotation. For comparison, we have analyzed radon beta-decay data for exactly the same time interval acquired at the Geological Survey of Israel (GSI). This analysis yields strong confirmation of the 11 year-1 rotational signal and of its dependence on solar elevation. These results are compatible with the proposition that beta decays may be stimulated by solar neutrinos.

 2. Selection of compressors and drives for natural gas storage and transport - technical and economic aspects; Auswahl von Verdichtern und Antriebsmaschinen fuer die Erdgasspeicherung und den Erdgastransport - technische und wirtschaftliche Aspekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heyer, F.; Wieke, S. [Heyer und Wieke Engineering, Muenchen (Germany)

  1998-12-31

  Selection of the proper compressor/drive combination is indispensable for optimizing natural gas storage. The contribution presents a comparison of the available systems. (orig.) [Deutsch] Fuer die Verdichtung von Erdgas fuer die Erdgasspeicherung und den Erdgastransport ist die Auswahl der fuer den jeweiligen Anwendungsfall geeigneten Verdichter-Antriebskombination eine wesentliche Voraussetzung fuer einen technisch und wirtschaftlich optimalen Betrieb. Unter Beruecksichtigung des Marktes werden die Varianten (Verdichter-Antriebskombinationen) definiert und in einem technischen Vergleich Vor- und Nachteile der einzelnen Alternativen gegenuebergestellt und bewertet. Die Einhaltung der Betriebsanforderungen und der Anforderungen der TA-Luft und TA-Laerm, der Wirkungsgrad, die Zuverlaessigkeit und Verfuegbarkeit muessen einer besonders intensiven Pruefung und Beurteilung unterzogen werden. Das Ergebnis der vergleichenden Bewertung der Varianten kann eine neue Definition der Varianten oder der Anforderungen notwendig machen. (orig.)

 3. Programme of Technical Requirements for 'Clean Air Schools'. Consequences for the climate installation; Technisch Programma van Eisen 'Frisse Scholen'. Gevolgen voor de klimaatinstallatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hooft, E. ' t [Grontmij Nederland, De Bilt (Netherlands)

  2011-11-15

  Within the framework of the project 'Fresh Schools' the NL Agency has set up a program of technical requirements for schools of primary and secondary education, where requirements for energy efficiency and indoor environment in the categories A (very good), B (good) en C (acceptable) were developed. In new construction projects basically the minimum performance requirements of category B is recommended. This article is based on a computational study at a primary school to see what the consequences are of this program of requirements (category B), with respect to the choice of the climate installation concept, the need for cooling, the energy performance and the necessary installation costs. [Dutch] Agentschap NL heeft in het kadervan het project 'Frisse Scholen' een technisch Programma van Eisen ontwikkeld voor scholen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarin zijn eisen uitgewerkt voor de energiezuinigheid en het binnenmilieu in de klassen A (zeer goed), B (goed) en C (acceptabel). Bij nieuwbouwprojecten gelden in principe minimaal de prestatie-eisen volgens klasse B. Een rekenstudie aan een basisschool laat zien wat de consequenties van dit Programma van Eisen (klasse B) zijn voor de keuze en het ontwerp van de klimaatinstallatie, de noodzaak van koeling, de energieprestatie en het benodigde budget voor de installaties.

 4. Enkele gegevens over de standplaats van Hypericum canadense L

  NARCIS (Netherlands)

  Westhoff, V.

  1971-01-01

  Hypericum canadense L. is an amphi-atlantic species, known in Europe from two localities only: Lough Mask in Ireland and northeastern Twente in the Netherlands. The habitat of the species on the western shore of Lough Mask is described with the help of four sample plots, and this site is compared wi

 5. Gegevens over medische stralingstoepassingen: van ziekenhuisenquetes tot zorgverzekeraars

  NARCIS (Netherlands)

  Meeuwsen EJ; Brugmans MJP; LSO

  2003-01-01

  Member States of the European Union are required to determine the exposure of the population to ionising radiation used in medicine. This requirement, recently been implemented in Dutch legislation, is laid down in an EU Directive on health protection of individuals against the dangers of ionising

 6. Enkele gegevens over de standplaats van Hypericum canadense L

  NARCIS (Netherlands)

  Westhoff, V.

  1971-01-01

  Hypericum canadense L. is an amphi-atlantic species, known in Europe from two localities only: Lough Mask in Ireland and northeastern Twente in the Netherlands. The habitat of the species on the western shore of Lough Mask is described with the help of four sample plots, and this site is compared

 7. SimpleBox 2.0: a nested multimedia fate model for evaluating the environmental fate of chemicals

  NARCIS (Netherlands)

  Brandes LJ; den Hollander H; van de Meent D; ECO

  1996-01-01

  Technische details worden gegeven van SimpleBox 2.0, een 'genest' multimedia boxmodel van het 'Mackay type'. Het milieu is gemodelleerd als een verzameling goed gemengde, homogene compartimenten (lucht, zoet water, zee water, sedimenten, drie bodemcompartimenten en twee vegetat

 8. Deterministic Combatmodels, Interim Report 1: Literature Research (Deterministische Gevechtsmodellen, Interim Rapport 1: Literatuur Onderzoek)

  Science.gov (United States)

  1991-12-01

  34field manuals ", technische rap- porten en historische data. De Bander-methode gebruikt gedetaulleerde tecbnische gegevens van de wapensystemen. In...schot van het blauwe systeem. Merk op dat deze methode in tegenstelling tot de firepower score methoden niet statisch van aard is, inaar dynaxnisch. De

 9. Technical and economic investigation of the combined transport of district heat and refuse by rail. Final report; Technische und wirtschaftliche Untersuchung des kombinierten Transportes von Fernwaerme und Muell mit der Bahn (KTFM). Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schleyer, A. [GEF Ingenieurgesellschaft fuer Energietechnik und Fernwaerme mbH, Leimen (Germany); Krebs, A.W. [Regional- und Energieplanung Andreas W. Krebs, Frankfurt am Main (Germany); Goeddeke, H. [Ingenieurbuero fuer Rationellen Energieeinsatz und Technologietransfer, Boppard (Germany)

  1993-03-01

  Muell`` (KTFM) mit der Bahn technisch, wirtschaftlich und oekologisch untersucht werden. Die wichtigsten Ergebnisse sind: Durch KTFM koennen die Gesamtemissionen in Ballungsraeumen verringert werde. Innerhalb des bisherigen Preisgefueges der Deutschen Bundesbahn bietet der kombinierte Transport von Fernwaerme und Muell keine Kostenvorteile gegenueber dem getrennten Transport. Guenstigere Transportkosten koennten erreicht werden, wenn in Zukunft privaten Eisenbahngesellschaften gegen Entrichtung einer ``Streckenbenutzungsgebuehr`` der Transport von Fernwaerme und Muell auf dem Streckennetz von DB und DR gestattet wuerde. So sehr KTFM aus oekologischen Gruenden wuenschenswert ist, wurde doch festgestellt, dass KTFM zu Waermekosten fuehrt, die weit oberhalb eines anlegbaren Fernwaermepreises liegen. Andererseits koennen politischen Veraenderungen, z.B. der Zwang zur Fernwaermeauskopplung aus MVA zu einer anderen Kostenbelastung der Fernwaerme fuehren. (orig.)

 10. 8 October 2013 - Rolex Director- General G. Marini in the ATLAS Control Room with CERN Director-General R. Heuer and ATLAS Collaboration Senior Physicist C. Rembser; visiting the ATLAS experimental cavern at LHC Point 1. Were also present from the Directorate: S. Lettow, Director for Administration and General Infrastructure; from the ATLAS Collaboration: Technische Universitaet Dortmund (DE) J. Jentzsch and SLAC National Accelerator Laboratory (US) G. Piacquadio.

  CERN Multimedia

  Anna Pantelia

  2013-01-01

  8 October 2013 - Rolex Director- General G. Marini in the ATLAS Control Room with CERN Director-General R. Heuer and ATLAS Collaboration Senior Physicist C. Rembser; visiting the ATLAS experimental cavern at LHC Point 1. Were also present from the Directorate: S. Lettow, Director for Administration and General Infrastructure; from the ATLAS Collaboration: Technische Universitaet Dortmund (DE) J. Jentzsch and SLAC National Accelerator Laboratory (US) G. Piacquadio.

 11. Techno-economic accompanying research the national competition ''Bioenergy Regions''. Final report funding measure 2009-2012; Technisch-oekonomische Begleitforschung des Bundeswettbewerbes ''Bioenergie-Regionen''. Endbericht Foerdermassnahme 2009-2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohnet, Sebastian; Haak, Falko; Gawor, Marek [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Thraen, Daniela [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung (UFZ), Leipzig (Germany)

  2015-07-01

  This final report describes the results of the techno-economic accompanying research of the competition of bioenergy regions. The competition was realized as a three-year funding project of the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (BMELV), wherein the DBFZ analyzed the bioenergy development in the project regions and effects for regional development. The aim of the techno-economic accompanying research was to evaluate the project regions regarding the use of bioenergy. To this end, the bioenergy plants and supply chains of bioenergy as well as the raw materials used were the focus of investigations. Hereby the comparison between the regions and classification of the national average should be made possible. It was also necessary to be able to make statements about the climate protection contribution of funding the project. Not least the DBFZ supported the office of competition and the regions in answering technical-economic issues. The report is divided into a theoretical part A and the result Part B. After a summary of the results (chapter 1) and a brief overview of important and higher-level indicators (Chapter 2) the background and objectives of the competition are in Part A, first presented (Chapter 3). This is followed by Chapter 4 of the explanation of the methodological approach. Part B contains the results of the accompanying research project. The individual chapters are based respectively on the specific questions or thematic blocks of techno-economic accompanying research (Section 5-8). The final chapter 9 takes a brief look at the second funding phase from 2012 to 2015. [German] Der vorliegende Endbericht beschreibt die Ergebnisse der technisch-oekonomischen Begleitforschung zum Wettbewerb Bioenergie-Regionen. Der Wettbewerb wurde als dreijaehriges Foerdervorhaben des Bundesministeriums fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) realisiert, bei dem das DBFZ die Bioenergieentwicklung in den Projektregionen sowie

 12. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Annual report 2014; Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Jahresbericht 2014

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-04-15

  The following topics are dealt with: Mechanics and acoustics, electricity, chemical physics and explosion protection, optics, manufacturing measurement techniques, ionizing radiation, temperature and synchrotron radiation, medical physics and metrological information techniques. (HSI)

 13. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Annual report 2015; Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Jahresbericht 2015

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-03-15

  ''PTB's central mission and the demands it places on itself are to make available an innovative metrological infrastructure at the highest international level in Germany to promote Germany's export-oriented high-tech economy, to meet the demands of a complex society and to support science that is operating at the cutting edge worldwide.'' This is what is stated in the ''Agreement on Objectives'' for the years from 2015 to 2019 between the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (Bundesministerium fuer Wirtschaft und Energie - BMWi) and PTB, which was signed on 12 January 2016 by State Secretary Machnig and me. Both this agreement and the newly developed ''Work and research program 2015 to 2017'' thus clearly define PTB's medium-term guidelines focusing on ''Innovation and industry'', ''Energy and the environment'', ''Humans and health'', ''Legal and international metrology'' as well as ''The new System of Units''.

 14. Technische Regeln Oelanlagen - TROel (technical rules for oil heating systems); Technische Regeln Oelanlagen - TROel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-02-15

  This publication of Institut fuer wirtschaftliche Oelheizung (IWO) is the first practically oriented and nationally valid publication with information on the construction of petroleum systems. It is addressed first of all to craftsmen in this field, who are given support in their everyday work. The book describes specifications for projecting and installation, from filler nozzles to exhaust line mouths, on the basis of which oil heating systems can be installed that meet all relevant criteria. It is the first comprehensive compendium containing the current technical rules reflecting the state of the art, as well as all relevant legal regulations and explanations and information for practical work. Specific legal regulations of individual German states, ordinances and directives for protection of water and for fire protection are included as well. This is especially useful for those craftsman's shops that work in different German states and must work in compliance with divergent regulations. Some of the most relevant legal regulations are also presented in excerpts for quick reference to the original text. (orig.)

 15. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Annual report 2016; Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Jahresbericht 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-03-15

  The following topics are dealt with: Quality management, legal metrology, technology transfer, technical cooperation, mechanics and acoustics, chemical physics and explosion protection, optics, manufacturing measurement techniques, ionizing radiation, temperature and synchrotron radiation, medical physics and metrological information techniques. (HSI)

 16. Persistent chlorinated hydrocarbons (PHC) - end products and intermediate products of technical synthesis processes in surface water of the Rhine region. Vol. 5: Site profiles of persistent chlorinated hydrocarbons - source-oriented monitoring in aquatic media; Persistente chlorierte Kohlenwasserstoffe (PCKW) - End- und Zwischenprodukte technischer Synthesen in Gewaessern der Rheinregion. Band 5 der Reihe: Standortprofile persistenter chlorierter Kohlenwasserstoffe - ursachenorientiertes Monitoring in aquatischen Medien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinisch, E.; Kettrup, A.; Bergheim, W.; Wenzel, S.

  2003-07-01

  Schwebstoffen, die in 20 zumeist Landesinstitutionen z. T. im Zeitraum von 1984-2002 erhoben worden waren, wurde der Versuch unternommen, die Belastungshoehen und Stoffmusterprofile fuer Probenahmelokalitaeten am Rhein und Fluessen in BW, Hess, RP und NRW kenntlich zu machen. Die untersuchten Verbindungen waren die isomeren Di-, Tri- und Tetrachlorbenzene, Penta- und Hexachlorbenzen, Ochtachlorstyren (OCS), Hexachlorbutadien (HCBD) sowie die 6 DIN-(IUPAC-, Ballschmiter)Kongenere der PCB, Substanzen, die zumeist im Sinne von REACH als PBT-, z. T. als vPvB-Stoffe bezeichnet wurden bzw. als ''prioritaer gefaehrliche Stoffe'' (PCBz, HCB, HCBD) eingestuft sind. Die statistisch verrechneten Einzeldaten wurden zu Streckenprofilen und Zeitreihen verarbeitet, mit dem Ziel, lokale oder regionale Immissionen, Hinweise zu ihrer Entstehung und gegenwaertigen Bedeutung kenntlich zu machen. Hintergrund dieser Bestrebungen ist, dass Fachpublikationen ueber technische Synthesen oder Zwangsanfall der Verbindungen nach Art, Menge und Zeitraum nicht vorliegen, was als Defizit zu betrachten ist. Besonders Tetrachlorbenzen (hauptsaechlich das 1,2,4,5-TeCBz) und das HCBD konnten als Indikatorsubstanzen fuer historische und rezente technische Synthesen chlororganischer Verbindungen sichtbar gemacht werden. Die hoeher chlorierten PCB-Kongenere Nr. 138, 153 und 180 (HPCB) erwiesen sich als ausserordentlich persistent. Die Chemiestandorte im Umfeld der Probenahmelokalitaeten Rheinfelden, Grenzach, Lampertheimer Altrhein, Biebesheimer Rhein, Muendung Schwarzbach, Bischofsheim und Griesheim (Main), Hitdorf, Duisburg-Homberg und Huels (Lippe) konnten durch Maxima und spezielle Stoffmusterverteilungen transparent gemacht werden. (orig.)

 17. 大学与企业交替作用促进学生自我塑造--德国达姆斯塔特工业大学的办学启示%On the Promotion of Students' Self-development by the Alternate Action of University and Enterprise:The Edu- cational Implications of Technische Universität Darmstadt

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  丁敬芝

  2014-01-01

  Technische Universität Darmstadt is a famous German technical university whose graduates are preferred by German enterprises. Its training program was analyzed in this paper to show the positive alternate action of university and enterprise on the self-development of the students. Then three suggestions were made for the Chinese higher education of engineering. The first is to let the enterprises participate more in the higher educa-tion by making new rules;the second is to employ different levels of teachers who have more industrial experiences;the third is to avoid the habit that teachers are busy with students' duty and the students obey only.%德国达姆斯塔特工业大学是一所毕业生深受德国企业界欢迎的著名大学。文章通过分析其机械系的培养方案展示了大学与企业交替性发挥作用帮助学生通过自主性学习走向独立工作的过程,给正在改革的中国工程教育提出了几点改善学生自我塑造环境的建议:一是通过建立制度让企业更多地参与;二是聘用具有更多企业经历的、多层次的高校教师;三是要避免教师代替学生忙碌的现象。

 18. Monitoring priority waste streams, data 1997; Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhagen, H.; Van den Brink, R.M.M.; Elzenga, H.E.; Elzenga, J.G.; Joosten, J.M.; Kamphuis, Ch.; Meijer, P.J.; Stein, D.

  1999-07-01

  The report presents the results for the year 1997 of the monitoring programme on priority waste streams in the Netherlands. This programme is being carried out by RIVM by order of the Directorate of Waste Management Policy of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. Basic data and additional information on the quantities, specified into origin and method of disposal, as well as the composition, are presented in a standard format for 27 priority waste streams. The sources of information and procedures used to determine the data are outlined.

 19. Ongevallen met zware voertuigen : een vergelijking van gegevens uit Nederland, Europa en de Verenigde Staten.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M.

  1988-01-01

  As stated in an earlier report autobuses and lorries are important and often very necessary transport vehicles, but they are the most dangerous for other road users (see irrd 288526). The following factors can in theory be responsible for accidents in which heavy lorries are involved: (a) vehicle de

 20. Dutch wastes in figures. Data 2006-2010; Nederlands afval in cijfers. Gegevens 2006-2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  The progress of the implementation of the National Waste Management Plan 2009-2021 (LAP2) is presented in two separate reports: this monitoring report, with detailed justification of the numerical monitoring, and the progress report LAP, containing a representation of the implementation of the LAP and the state of affairs with regard to the policy objectives set out in the LAP [Dutch] De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) wordt gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een verantwoording van de getalsmatige monitoring, en de voortgangsrapportage LAP, met daarin een weergave van de uitvoering van het LAP en de stand van zaken met betrekking tot de in het LAP gestelde beleidsdoelen.

 1. Enige gegevens over de veervormige Sphacelaria-soorten in Nederland (Bruinwieren)

  NARCIS (Netherlands)

  Prud’Homme van Reine, W.F.

  1968-01-01

  The pinnate specimens of Sphacelaria, found along the coast of the Netherlands, have been recorded incorrectly as Chaetopteris plumosa (Lyngbye) Kutzing. They belong to Sphacelaria plumigera Holmes or S. plumula Zanardini. S. plumigera is not uncommon in the province of Zeeland. The plurilocular zoi

 2. Hormonen in importvlees. Een evaluatie van recente gegevens over gehalten aan van nature voorkomende hormonen

  NARCIS (Netherlands)

  Kootstra PR; Rossum HJ van; Zoontjes PW; Schwillens PLWJ; Wubs KL; Herbold HA; Stephany RW; Sterk SS; Ginkel LA van; ARO

  2005-01-01

  Consumption of meat imported from South America, mainly Argentina and Brazil, does not result in the intake of exogenous hormones. In addition, there are no indications for the intake of elevated amounts of endogenous (natural) hormones. Testing for the illegal use of growth promoting compounds with

 3. Behoefte aan gegevens over verkeersongevallen : literatuurstudie. In opdracht van TNO Beleidsstudies en Advies.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1996-01-01

  This report gives an description of the history of accident registration in the Netherlands and the development of an Integrated Traffic Accident Registration System (INVORS). The report defines the following user groups of accident-related data: the Central Statistical Bureau (CBS); insurers; the

 4. Informatieverstrekking bij vergiftigingen door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum gebaseerd op gegevens van 1985-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstee AWM; Meulenbelt J; Savelkoul TJF

  1990-01-01

  In this report the Dutch National Poison Control Centre (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, NVIC) gives a review of the nature of calls for information about intoxications and their frequency in the Netherlands in the period 1985 - 1989. The NVIC is the only poison control centre in the N

 5. Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Glas, G.H.

  1986-01-01

  The present distribution of bats (Chiroptera) in The Netherlands is documented and discussed. For each species a map is given illustrating the distribution before and after 1970. Where available, data are presented on migration, population trends, nursing colonies, roosts and hibernation sites, repr

 6. Geen effect aujeszky-enting op de technische resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.

  1991-01-01

  Op dit moment worden alleen gl-negatieve vaccins gebruikt. Dit om onderscheid te kunnen maken tussen de antistoffen gemaakt door het vaccin en het veldvirus, dat de ziekte van Aujeszky veroorzaakt. Het onderzoek is toen uitgevoerd op het Varkensproefbedrijf te Sterksel om de gevolgen van de

 7. Software for technical computer calculation applications. Software technische rekenapplicaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henselmans, J.H.M. (Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf Nederland IMK, Hoofddorp (Netherlands)); Van Weele, A.M. (Stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het Gebied van Gebouwinstallaties ISSO, Rotterdam (Netherlands)); Van Dam, P.R. (Vereniging voor Automatisering in de Bouw- en Installatietechniek VABI, Delft (Netherlands)); Sloof, G.W.; Qualm, M.J. (STABIPLAN Informatietechniek, Bodegraven (Netherlands)); Plokker, W. (Afdeling Bouwfysica, Binnenmilieu en Installaties, TNO Bouw, Delft (Netherlands)); diepeveen-rio, J.H. (Forum Systeemhuizen Bouw, Ede (Netherlands)); Venhorst, A.H.J. (Gastec, Apeldoorn (Netherlands)); Wijsman, A.J.Th.M. (TNO Bouw, Delft (Netherlands)); Van Steenis, H.

  1994-12-01

  In eight articles and one tabular survey an overview is given of software for technical computer calculation applications, that can be used by building system installation businesses. Also attention is paid to the development of the so-called Uniform Environment project, that started in 1993 in order to realize an information technical infrastructure for the installation sector, and the DUS-GRID project (DUS-GRID is a Dutch abbreviation and stands for data exchange system of graphical installation technical information and designs). How different calculation applications can be integrated in one project is illustrated for COMBINE (Computer Models for the Building Industry in Europe), a European project for the integration of building design systems. Briefly, the aims and activities of the association for software developers and suppliers, Forum Systeemhuizen Bouw, are outlined. In the last two articles two computer programs are discussed: (1) GIGANT (Dutch abbreviation that stands for Guide for GAVO, New Technology. GAVO are the regulations for natural gas installations, NEN 1078); and (2) the building simulation program VA114, that predicts the thermal and dynamic performance of buildings and installations. In the tabular overview characteristics of several calculation programs are listed

 8. Biogas systems: Five technical variants; Biogasanlagen: Fuenf technische Varianten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2000-04-01

  Solid and liquid manure, waste food and biological waste are biomass with a high energy content which should not be dumped but used in biogas production plants. They offer an economically efficient renewable energy source for farmers and communities. [German] Ob Festmist, Guelle, Essensreste oder Bioabfall- diese Biomasse enthaelt reichlich Energie, die auf keinen Fall ungenutzt auf Feldern oder Deponien landen sollte. Eine wirtschaftlich zu nutzende regenerative Energie fuer Landwirte und Kommunen. (orig.)

 9. Technical membranes in biotechnology. Technische Membranen in der Biotechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kula, M.R.; Schuegerl, K.; Wandrey, C.

  1986-01-01

  The 25 papers comprised in this book are to give the reader an idea of the wide range of applications of technical membranes in biotechnology, e.g. in the cultivation of organisms, in the processing of bioproduct, in materials conversion, or in process control. The authors report on the progress made in established technologies (ultrafiltration for protein concentration, microfiltration for separation of microbial impurities, etc.) and on the state of the ast in membrane gassing systems, enzyme/membrane reactors, and pervaporation. Polymers used as membrane are described as well as the possibilities of chemical modification. There are separate records for nine of the papers.

 10. Technische Werke der Stadt Stuttgart AG. 1994 annual report; Technische Werke der Stadt Stuttgart AG. Geschaeftsjahr 1994

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-12-31

  The tasks and activities of this commkunal and regional German utility are described including a number of finalcial data (balance sheet, profit-and-loss account, etc.). the utility supplies electric power, gas, water and district heat (in an interconnected regional grid) and also serves the Stuttgart telecommunication network. (UA) [Deutsch] Es wird eine Beschreibung der Aufgaben und Aktivitaeten dieses kommunalen/regionalen deutschen Energieversorgungsunternehmens gegeben, wobei der Jahresabschluss 1994 zahlreiche finanzielle Daten (Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung etc.) offenlegt. Zweck des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizitaet, Gas, Wasser und Fernwaerme (Querverbund) sowie die Erfuellung von Aufgaben des Fernmeldewesens der Stadt Stuttgart. (UA)

 11. Energy options?; Energie opties?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Sark, W. (ed.)

  2006-05-15

  March 2006 the so-called Options Document was published by the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP). The document is an overview of technical options to reduce energy consumption and emission of greenhouse gases up to 2020. Next to a brief summary of the document a few reactions and comments on the contents of the document are given. [Dutch] Maart 2006 publiceerde het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) het zogenaamde Optiedocument energie en emissies 2010-2020. Daarin wordt een overzicht gegeven van de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen tot 2020. Naast een korte samenvatting van het document worden enkele reacties gegeven op de inhoud.

 12. Compressors for natural refrigerants; Compressoren voor natuurlijke koudemiddelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Infante Ferreira, C.A. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2012-03-15

  A brief overview is given of a number of subjects discussed at the Gustav Lorentzen Conference, which was held at the Delft University of Technology, June 25-27, 2012, with regard to compressors for carbon dioxide systems, for hydrocarbon systems and for ammonia systems. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van een aantal onderwerpen die zijn besproken op de Gustav Lorentzen Conferentie met betrekking tot compressoren voor kooldioxide systemen, voor koolwaterstof systemen en voor ammoniak systemen. De conferentie werd gehouden in de Technische Universiteit Delft van 25-27 juni 2012.

 13. Green (as) gas. An analysis of the green gas chain; Groen (als) gas. Een analyse van de groen-gasketen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tempelman, D.G. [Rijksuniversiteit Groningen RUG, Groningen (Netherlands)

  2012-07-15

  For over twenty years, biogas has been upgraded to natural gas quality (green gas) and fed into the natural gas grid on a small scale. This article provides an overview of the legal and technical aspects in relation to the green gas chain [Dutch] Al ruim twee decennia wordt biogas opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit (groen gas) en op kleinschalig niveau ingevoed in het aardgasnet. Er wordt een overzicht gegeven van de juridische en technische aspecten die samenhangen met de 'groen gas keten'.

 14. Determining offshore wind supply and yields; Bepaling offshore windaanbod en opbrengsten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Coelingh, J. [Ecofys, Utrecht (Netherlands)

  2011-02-15

  The estimated average annual yield in kWh is valuable information when developing a wind park. This yield is calculated based on the average wind speed at the location and the technical specifications of the wind turbine. Combining datasets, site information, technical specifications and models should yield a high quality, transparent and acceptable result. [Dutch] Bij de ontwikkeling van een windpark is de geschatte gemiddelde jaaropbrengst in kWh belangrijke informatie. Deze opbrengst wordt op basis van de gemiddelde windsnelheid op de locatie en de technische specificaties van de windturbines berekend. Een combinatie van datasets, terreininformatie, technische specificaties en modellen moet een resultaat worden gegeven dat kwalitatief goed, transparant en acceptabel is.

 15. Bijdrage van leefstijlfactoren aan kanker : SECUNDAIRE ANALYSE VAN NEDERLANDSE GEGEVENS VOOR 2010 MET EEN VOORSPELLING VOOR 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, C.I.; de Vroome, E.M.M.; Elias, S.G.; v.d. Brandt, P.A.; van Leeuwen, F.E.; Kampman, E.; Kiemeny, L.A.; Peeters, P.H.M.; de Vries, E.; Bausch-Goldbohm, S.

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To calculate the proportion of cancer cases in the Netherlands in 2010 that were attributable to lifestyle factors by using the most recent data. DESIGN: Secondary analysis. METHOD: Lifestyle risk factors studied were tobacco smoking, alcohol consumption, overweight, lack of physical

 16. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VIII: Brucella abortus

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F. van; Weiss; J.W.

  1986-01-01

  Brucellose bij de mens heeft meestal een weinig specifiek, griepachtig beeld. In Nederland is de voornaamste verwekker Brucella abortus, waar toe het literatuuronderzoek zich dan ook beperkt. Bij dieren is het rund de voornaamste gastheer en leidt een infectie bij drachtige dieren tot abortus.

 17. Verkeersongevallen van Nederlanders in het buitenland : een indicatie op basis van gegevens van één verzekeringsmaatschappij.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1995-01-01

  Based on the number of claims submitted to a single insurance company, a calculation of the proportion of injury accidents involving Dutch vehicles abroad has been made. The figures represent an indication only, because it is not known to what extent the group of insured parties from the single

 18. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie XIII Bacillus anthracis

  NARCIS (Netherlands)

  Bos JM; Engel HWB; Groothuis DG; Knapen F van; Noorle Jansen LM van; Weiss JW

  1989-01-01

  Bacillus anthracis, de verwekker van anthrax (miltvuur), komt mondiaal voor. Zowel mens als dier zijn in meer of mindere mate gevoelig voor infectie met deze bacterie. Bij dieren komen ziektebeelden voor varierend van peracute sterfte tot een meer chronisch beeld met locale laesis en aangetaste

 19. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. V. Pasteurella multocida

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Infecties bij de mens manifesteren zich voornamelijk als wondinfecties of luchtwegaandoeningen. Predisponerende (weerstandverminderende) factoren zijn in de meeste gevallen echter noodzakelijk voor het aanslaan van een infectie. Het microorganisme komt momenteel voor bij tal van zoogdieren en

 20. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VII: Clostridium perfringens

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Weiss; J.W.

  1986-01-01

  Besmettingen met Clostridium perfringens kunnen bij de mens leiden tot uiteenlopende ziektebeelden. Deze kunnen varieren van necrotiserende wondinfecties en necrotiserende enteritis met toxinemie tot relatief milde zelflimiterende enteritis. E.e.a. hangt af van de plaats van infectie en de

 1. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VI: Yersinia enterocolitica

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Yersinia enterocolitica kan bij de mens aanleiding geven tot verschillende ziektebeelden. Het meest wordt de acute enterocolitis beschreven, vooral bij zeer jonge kinderen, maar daarnaast zijn ook de acute mesenteriale lymfadenitis en terminale ileitis (pseudoappendicitis) bekend. Dragerschap zo

 2. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VIII: Brucella abortus

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F. van; Weiss; J.W.

  1986-01-01

  Brucellose bij de mens heeft meestal een weinig specifiek, griepachtig beeld. In Nederland is de voornaamste verwekker Brucella abortus, waar toe het literatuuronderzoek zich dan ook beperkt. Bij dieren is het rund de voornaamste gastheer en leidt een infectie bij drachtige dieren tot abortus.

 3. Toekomstvisie op Verstrekking en Ontwikkeling van Kleding op Basis van Scangegenereerde Gegevens (Scan Based Distribution and Development of Clothing)

  Science.gov (United States)

  2006-07-01

  kleding) bruikbaar zijn. Bekende normen hierin zijn: "* ISO 7250 - Basic human body measurements for technological design [ISO 1996]; "* ISO 8559...kunnen worden. Ten derde worden de eerder genoemde normen ISO 7250 en ISO 8559 niet meer als toereikend gezien in de kleding: reikte het doel vroeger...aangeduid met de term ’clothometry’, ziet er anders uit dan hetgeen is vastgelegd in ISO- normen over antropometrische maten. Bovendien is bij bet

 4. Technische universiteiten en duurzame ontwikkeling in Afrika: een interfacultair studenten onderzoeksproject voor het 33e lustrumsymposium van de Technische Universiteit Delft

  NARCIS (Netherlands)

  De Vries, G.; Wessels, R.

  2007-01-01

  In 2007, Delft University of Technology celebrates its 165th birthday. This unique occasion is celebrated with several activities revolving around the subject "Sustainable Solutions, with a focus on Africa". For the interdisciplinary course "Technical Universities and Sustainable development of Afri

 5. KWL Lingen nuclear plant. Technical annual report 2016; KWL Kernkraftwerk Lingen. Technischer Jahresbericht 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-07-01

  The technical annual report 2016 for KWL (Lingen nuclear plant) covers the following sections: dismantling project management and operation, monitoring and clearance; waste management, technical qualification, security and safety, central tasks; licensing and supervision procedures, operational data, radiation monitoring, radioactive materials, in-service inspections.

 6. Technical highlights of the C-Class Sports Coupe; Technische Highlights des C-Klasse Sportcoupes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Claar, K.P.; Colmsee, H.; Dannenberg, M.; Grevener, C. [DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Germany)

  2001-05-01

  In mid-March 2001, a newcomer joined the 203-series model family: the new C-Class Sports Coupe. This new model is sportier and more compact in design than the 203 series Saloon. The new exterior styling required a full-scale redesign of all visible body parts including the doors, bonnet, bumper trim, headlamps, rear lights and windows. The substructure of the passenger cell and front end on the other hand was adopted unchanged from the Saloon. (orig.) [German] Mitte Maerz 2001 fuehrte Daimler-Chrysler das neue Sportcoupe der C-Klasse ein, das die Modellfamilie der Baureihe 203 erweitert. Im Vergleich zur Limousine der Baureihe 203 ist es sportlicher und kompakter konzipiert. Die neue aeussere Form erforderte eine vollstaendige Neukonstruktion aller Beplankungsteile einschliesslich der Tueren, Motorhaube, Stossfaengerverkleidungen, Scheinwerfer, Rueckleuchten und Scheiben. Die Bodenanlage der Limousine blieb jedoch im Bereich der Fahrgastzelle und des Vorbaus unveraendert. (orig.)

 7. KWL Lingen nuclear plant. Technical annual report 2015; KWL Kernkraftwerk Lingen. Technischer Jahresbericht 2015

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-07-01

  The technical annual report 2015 on the Lingen nuclear plant covers the following issues: report on the segments operation, process engineering, safety engineering, licensing and supervising procedures, operational data, radiation protection, radioactive materials, and in-service inspections.

 8. Physical and technical aspects of cryomedicine. Physikalische und technische Aspekte der Kryomedizin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spoerl, E. (Medizinische Akademie, Dresden (Germany)); Krantz, H. (Medizinische Akademie, Dresden (Germany))

  1993-01-01

  Some of the functional principles of cryomedical device engineering, the special features of heat transmission at the tissue surface and a model for calculating treatment parameters are presented for a discussion of focal cold application dosed according to indication. The elaboration of the physico-technical basics of cryotherapy has contributed to the development of this originally empirically oriented method to a safe and widely accepted therapeutic procedure. (orig.)

 9. Eindrapportage praktijksanering "In Situ Biorestauratie" te Asten; een evaluatie van de technische en financiele haalbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Scheuter AJ; Berg R van den; Wever D; LBG

  1997-01-01

  Na zes jaar is de praktijksanering, die in Asten (N.Br.) uitgevoerd werd in het kader van het project 'in situ biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem', afgesloten. Dankzij de lange saneringsduur zijn goede resultaten geboekt. Ten opzichte van de beginhoeveelheid is 97% va

 10. Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht): Onderzoek naar effecten van stopzetting grondwaterontrekking DSM Delft - Technisch rapport

  NARCIS (Netherlands)

  Roelofsen, F.; Goorden, N.

  2008-01-01

  Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in

 11. A safer road environment for cyclists. Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD.

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, P.

  2013-01-01

  This thesis focuses on the question of how the road environment (road design and network characteristics) affects road safety for cyclists through effects on risk and exposure to risk. In this thesis, the term ‘road design’ is used to denote the location level (e.g. intersection design) while the te

 12. The Technische Universitat Hamburg-Harburg and the Elbe Bay Area.

  Science.gov (United States)

  Danielmeyer, H. G.

  1984-01-01

  The establishment of the Technical University of Hamburg-Harburg is unique in that its justification was based less on educational need than on the need to enhance research and technology transfer capacity. The university's structure is also unconventional in Germany, and considerable emphasis is placed on collaboration with industry. (Author/MSE)

 13. Building simulation program VA114. Gebouwsimulatie programma VA114; Deel 2: Technische documentatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plokker, W.; Wijsman, A.

  1989-07-01

  Based on real models a new model to calculate heat- and cold-demandand exceeding of the temperature in rooms has been developed. The modelis a multi-room model which also takes into account the interactionbetween next-door rooms. After a short description of the model adetailed description of the subroutines is given with regard topreliminary operations, calculation loops and output of calculatedresults. The appendices present data on the applicated co-ordinatedsystems, listings of the most important parts of the program, anexample of the two most important input files and an example of theoutput. 4 apps.

 14. Innovationen in der druckbaren Elektronik: Von der Idee zur Produktion. Eine technische und wirtschaftliche Analyse.

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Die druckbare Elektronik ist noch eine junge Technologie, der großes Potential vorhergesagt wird. So wird für die druckbare Elektronik mittel- bis langfristig ein globales Marktvolumen von mehreren hundert Milliarden Euro prognostiziert. Druckbare Elektronik beschreibt eine Technologie, die mit angepassten Materialien in Kombination mit adaptierten Fertigungstechnologien, neuartige Anwendung ermöglicht, die der konventionellen Elektronik bisher nicht zugänglich waren. Beispiele für diese neue...

 15. Technical bio-oils. Fundamentals - products - framework conditions; Technische Biooele. Grundlagen - Produkte - Rahmenbedingungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-03-27

  The Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (Guelzow-Pruezen, Federal Republic of Germany) and the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (Bonn, Federal Republic of Germany) report on technical bio-oils. The contribution under consideration consists of the following chapters: Fundamentals, technical properties, applications, environmental aspects, legal framework conditions, funding measures; market of biological lubricants, economic operation with biological lubricants.

 16. Eindrapportage praktijksanering "In Situ Biorestauratie" te Asten; een evaluatie van de technische en financiele haalbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Scheuter AJ; Berg R van den; Wever D; LBG

  1997-01-01

  The six-year long case study forming part of the research project 'in situ bioremediation of oil-polluted soil', in the Dutch town of Asten in the province of Noord-Brabant, was set up to realise clean-up according to target values for soil and groundwater. Although these target values were not met

 17. New high-speed line Nuremberg - Ingolstadt - Electrical engineering equipment; Neubaustrecke (NBS) Nuernberg - Ingolstadt - Technische Ausruestung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krems, S. [Balfour Beatty Rail GmbH, Berlin (Germany); Matthes, U. [DB Projektbau GmbH, Nuernberg (Germany)

  2007-07-01

  The Bavarian fast railway line Nuremberg - Ingolstadt is equipped with most recent railway infrastructure for a 300 km/h fast high-speed traffic. The electrical engineering installations were implemented within a seven years period. Since December 2006 the line has been integrated into scheduled services and operated with high-speed trains. So far, the installations complied fully with all the requirements. (orig.)

 18. PIE-EXCEL Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen. Technische beschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsen A; Wijngaart RA van den; Daniels BW; ECN; KMD; ECN

  2005-01-01

  The information system, platform on integral energy and emission surveys (PIE), described here has been developed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), and the Netherlands Research Centre of the Netherlands(ECN), two centres in the Netherlands whose activities show

 19. Technical documentation of plant-related information. Technische Dokumentation anlagenbezogener Informationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farber, G.; Hoepfner, K.A.; Keusenhoff, J.; Meinlschmidt, G.; Riedel, U.; Rose, J.

  1994-03-01

  The BMU project SR 2026 - a continuation of former project SR 118/3 - addresses the task carried out by GRS regarding collation, expert processing and central electronic storage and accessibility of any technical data and documents that are important to BMU and GRS for evaluating the operating experience and safety of German and foreign nuclear power plants. The present report describes the activities and results for the contractual period from January 1991 through December 1993. (orig.)

 20. Rotoresect zur blutungsarmen transurethralen Resektion der Prostata: technische Konzeption und erste klinische Ergebnisse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel MS

  1999-01-01

  Full Text Available Bei der instrumentellen Therapie der benignen Prostatahyperplasie wird eine hohe Gewebeabtragerate bei geringer Blutungsrate angestrebt. Mit den bisher verfügbaren Hochfrequenzstromelektroden mußte jedoch entweder eine hohe Blutungsrate (Standardschlinge oder eine stark reduzierte Gewebeablation (Elektrovaporisation in Kauf genommen werden. Zur Optimierung der TUR-P wurde Rotoresect entwickelt. Rotoresect besteht aus einem speziellen Arbeitselement, bei dem eine Gewebefräskopfelektrode durch einen Mikromotor aktiv angetrieben wird. Im Anschluß an eine Phase 1-Studie mit 20 Patienten wurde in einer Phase 2-Studie an 20 Patienten eine transurethrale Rotoresektion der Prostata durchgeführt. Das durchschnittliche Prostatavolumen (TRUS betrug 44,0 ± 15,4 ml. Die rotierende Gewebefräskopfelektrode ermöglicht eine Gewebekoagulation, -vaporisation und eine zusätzliche mechanische Ablation. Während der Resektion konnten keine signifikanten Blutungen beobachtet werden. Daraus resultierend konnten keine signifikanten Änderungen von prä- und postoperativer Hämoglobin- (1,0 ± 0,8 g/dl sowie Natriumkonzentration (2,6 ± 3,1 mmol/l festgestellt werden. Die postoperative Katheterzeit betrug durchschnittlich 1,5 ± 1 Tage. Der Uroflow konnte von durchschnittlich 9,1 ± 3,4 auf 22,0 ± 6,33 ml/sec. gesteigert, der Restharn von durchschnittlich 170,9 ± 117,7 auf 29,1 ± 17,6 ml gesenkt, der IPSS um durchschnittlich 17 Punkte (22,0 ± 8,5 auf 4,9 ± 2,9 und der Quality of life-Index um durchschnittlich 3 Punkte (4,2 ± 3,1 auf 0,9 ± 0,8 gesenkt werden. Rotoresect kombiniert die Vorteile der aktiv angetriebenen Gewebefräskopfelektrode zur Geweberesektion mit den Vorteilen der Koagulation und Vaporisation zur exzellenten Haemostasis. Beim transurethralen Einsatz zur Therapie der benignen Prostatahyperplasie sind die initialen postoperativen Ergebnisse vielversprechend.

 1. Begetting machinery II – Evolutionärer Algorithmus und technische Evolution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rothenhäusler, Andie

  2011-10-01

  Full Text Available In the 1970s and 1980s two new approaches to an evolutionary explanation of technology emerged: While a new generation of sociobiologists increasingly started to view animal and human artifacts as an ,extended phenotype’ of humankind historians and sociologists of technology found in an evolutionary genesis of technology a third way between technological determinism and a social construction of technology. This evolution of technology seemed able to explain multi-causal coherences in the genesis of technology applicably by using allegedly simple rules.

 2. SPECT/CT - Technical aspects and optimization possibilities; SPECT/CT - Technische Aspekte und Optimierungsmoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roemer, W. [Klinikum Passau, Klinik fuer Nuklearmedizin, Passau (Germany)

  2012-07-15

  In contrast to positron emission tomography/computed tomography (PET/CT), the currently available single photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) systems are very heterogeneous. On the side of the gamma cameras, dual-head systems are established, which are not very different from one manufacturer to the other. For the CT component, there are low dose tubes on the one side and flat detector-based cone beam CT and multislice-CT on the other. The CT image data can be used for anatomic correlation of suspicious findings as well as for attenuation correction of SPECT data. Attenuation correction enables on the one hand enhancement of SPECT image quality and on the other hand quantification of the radioactivity concentration becomes possible. Modern iterative reconstruction algorithms allow scatter correction and attenuation correction of SPECT data using the density values from CT. It still has to be shown to what extent attenuation-corrected whole body SPECT/CT studies will be able to improve the sensitivity of scintigraphy studies. As SPECT/CT primarily aims at morphologic correlation and not detection of additional lesions, an attempt should be made to balance the necessary anatomic information and the additional radiation exposure. Besides SPECT-guided CT all technical possibilities for dose reduction should be exhausted. (orig.) [German] Im Gegensatz zur Positronenemissionstomographie/Computertomographie (PET/CT) sind die auf dem Markt angebotenen Single-photon-emission-computed-tomography/CT(SPECT/CT)-Systeme sehr heterogen. Auf der Seite der Gammakameras sind Zweikopfsysteme etabliert, die sich bei den verschiedenen Wettbewerbern nur unwesentlich unterscheiden. Hingegen reicht bei der CT-Komponente die Palette von der einfachen Niedrigdosisroentgenroehre ueber die flachdetektorbasierte Cone-beam-CT-Technologie bis hin zum Mehrzeilenspiral-CT. Die CT-Bilddaten werden dabei zum einen zur anatomischen Korrelation funktionell auffaelliger Befunde verwendet, koennen aber auch fuer eine Schwaechungskorrektur der SPECT-Daten herangezogen werden. Neben einer qualitativen Verbesserung der SPECT-Bilder eroeffnet sich damit nunmehr die Moeglichkeit der Quantifizierung der Radioaktivitaetskonzentration. Moderne iterative Rekonstruktionsalgorithmen erlauben unter Verwendung der Dichteinformation aus den CT-Daten eine Streu- und Schwaechungskorrektur der SPECT-Daten. Inwiefern sich die Sensitivitaet szintigraphischer Untersuchungen durch den Einsatz schwaechungskorrigierter Ganzkoerper-SPECT/CT-Aufnahmen erhoehen laesst, muss erst in entsprechenden Studien gezeigt werden. Da bei der SPECT/CT nicht das Auffinden zusaetzlicher Radionuklidspeicherungen, sondern die morphologische und damit verbunden die artdiagnostische Zuordnung das primaere Ziel darstellt, sollte auf die Ausgewogenheit notwendiger morphologischer Information und erforderlicher zusaetzlicher Strahlenexposition geachtet werden. Neben der SPECT-gefuehrten CT sollten auch alle technischen Moeglichkeiten der Dosisreduktion ausgeschoepft werden. (orig.)

 3. Documentation system for technical components of a gas supply network; Dokumentationssystem fuer technische Anlagen eines Gasversorgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edler, D. [Untergrundspeicher- und Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde (Germany); Froebel, J. [DBI GUT GmbH, Leipzig (Germany); Hofmann, V. [GDM mbH Leipzig (Germany); Ressler, M. [Verbundnetz Gas AG, Leipzig (Germany)

  2000-07-01

  The VNG-Verbundnetz Gas AG (VNG) operates the biggest supraregional gas supply network in East Germany. Its customers are regional and communal utilities, industrial users and power plants. The documentation for all these plants comprises about 300,000 document of different sizes, types and degrees of validity. In the mid-nineties, first attempts were made to improve the handling of the technical documents by introducing a computer-assisted plant documentation system (ADS). [German] Die VNG-Verbundnetz Gas AG (VNG) betreibt das groesste ueberregionale Ferngasnetz in den neuen Bundeslaendern und versorgt regionale und kommunale Energieversorgungsunternehmen sowie industrielle Abnehmer und Kraftwerke. Fuer diese Anlagen existieren ca. 300.000 Dokumente, die entsprechend ihrem Erzeugungsdatum in verschiedener Groesse, Ausfertigung und Gueltigkeit vorliegen. Ausgehend von der Bedeutung der Dokumentation fuer die Betriebsfuehrung der Anlagen wurden Mitte der 90er Jahre erste Schritte zur durchgaengigen Verbesserung des Umgangs mit der technischen Anlagendokumentation eingeleitet und mit der Einfuehrung eines EDV-gestuetzten Anlagendokumentationssystems (ADS) begonnen. (orig.)

 4. Cluster of the Technische Universität Dresden for greenhouse gas and water fluxes

  Science.gov (United States)

  Moderow, Uta; Eichelmann, Uwe; Grünwald, Thomas; Prasse, Heiko; Queck, Ronald; Spank, Uwe; Bernhofer, Christian

  2017-04-01

  How different land uses change CO2-fluxes under similar climatic conditions is a core question concerning the estimation of carbon sinks. Here, the TUD-cluster forms an excellent basis since it provides long-term measurements of Eddy-Covariance fluxes for different land uses. Measurements started at the Anchor Station Tharandter Wald (Spruce) in 1996. Since then the TUD-cluster has been successively complemented by continuous greenhouse gas flux observatories at Grillenburg (grassland), Klingenberg (crop rotation) and Spreewald (wetland), which have been operated since 2002, 2004 and 2010. The results of the TUD-cluster have been shared internationally in research frameworks such as EUROFLUX and subsequent research frameworks and is now part of ICOS-D (Integrated Carbon Observation System), the German branch to ICOS Europe. This contribution focuses on the presentation of the different sites with comparatively similar climatic conditions but different CO2-fluxes, water fluxes and energy fluxes. Influences of management and climatic conditions will be shown which are apparent in long-term data as well as interesting aspects of distinct land uses.

 5. Technische aspecten omtrent aanwezigheid en gebruik van hoofdsteunen : een studie uitgevoerd ten behoeve van de RAI.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1995-01-01

  This report gives an account of a study into the technical aspects of head rests. Measurements of new cars were performed at car dealers. Surveys were carried out in public parking places. The field study was supplemented by a technical study. At present, head rests in cars are not compulsory in the

 6. Prenzlau geothermal heat exchanger - technical concept and performance; Erdwaermetiefensonde Prenzlau - technisches Konzept und Betriebserfahrungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, D. [KEMA-IEV GmbH, Dresden (Germany); Brossmann, E.; Wetzel, H. [VEAG Berlin (Germany)

  1997-12-01

  The geothermal heat exchanger transfers heat geothermal heat through the metal wall of the outer pipe to the circulating water. The clean water heats up on its way down and is then pumped up again through the insulated inner riser pipe. The heated water is used for district heating. Drilling started on 26 March 1994, and the system was commissioned on 10 November 1994. Today, it supplies heat and warm water to about 1100 apartments. During its first year of operation the Prenzlau geothermal heat exchanger, which is 2800 m deep, covered more than 20 % of the heat demand of the Prenzlau-West district heating grid. The seasonal performance factor in continuous operation of the 500 kW system is between 8 and 12 % of the weather-dependent peak load, with hourly peaks of more than 700 kW. (orig./AKF) [Deutsch] Die Erdwaermetiefensonde nutzt die Waermeuebertragung vom warmen Erdreich durch die Metallwand des Aussenrohrs zum darin zirkulierenden Wasser. Das eingeleitete saubere Wasser erwaermt sich an der aeusseren Rohrwandung auf dem Weg nach unten und wird dann im inneren waermeisolierten Steigrohr an die Oberflaeche befoerdert. Das erwaermte Waser wird in Prenzlau ueber eine Waermepumpe zu Fernwaermezwecken benutzt. Am 26.3.1994 begannen die Bohrarbeiten, und am 10.11.1994 ging die gesamte Anlage in Betrieb, die heute ca. 1100 Wohnungen mit Waerme und Warmwasser versorgt. Die Erdwaermetiefensonde Prenzlau mit einer Tiefe von 2800 m deckte in den ersten beiden Betriebsjahren ueber 20 % des Waermebedarfs des Fernwaermenetzes Prenzlau-West. Die Jahresdauerleistung der Erdwaermetiefensonde mit 500 kW liegt bei 8-12 % der witterungsbedingten Jahreshoechstlast. Die Sonde gestattet Spitzenleistungen im Stundenbereich von mehr als 700 kW. (orig./AKF)

 7. Opening van vier nieuwe laboratoria van de Afdeling der Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Delft

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, E.F.; Boot, J.; Vahl, L.; Van Eldik Thieme, H.C.A.; Blok, H.

  1959-01-01

  Samenvatting van de toespraak door Prof.ir, R. van Hasselt bij de officiele opening van vier nieuwe laboratoriavan de Afdeling der Werktuigbouwkunde Boon, E.F. en Boot, J.: het Laboratorium voor Chemische Werktuigen Vahl, L.: het Laboratorium voor Koudetechniek Van Eldik Thieme, H.C.A.: het

 8. PIE-EXCEL Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen. Technische beschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsen A; Wijngaart RA van den; Daniels BW; ECN; KMD; ECN

  2005-01-01

  The information system, platform on integral energy and emission surveys (PIE), described here has been developed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), and the Netherlands Research Centre of the Netherlands(ECN), two centres in the Netherlands whose activities show

 9. Technical Scientific Attaches and domotics. A special issue; Technisch Wetenschappelijk Attaches en domotica. Special

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kleinenberg, R.A. [Ministerie van Economische Zaken, The Hague (Netherlands); Uythof, B.H. [Invenit, Domotica Platform Nederland, Amsterdam (Netherlands); Benedetti, D [Ufficio Tecnico-Scientifico, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, Rome (Italy); Van Wijngaarden, W.L. [Buero fuer Wissenschaft und Technologie, Kgl. Niederlaendische Botschaft, Bonn (Germany); Leniger, H.D.F. [Bureau du Conseiller Scientifique et Technique, Ambassade des Pays-Bas, Paris (France); Kieboom, J.P. [Office for Science and Technology, Royal Netherlands Embassy, Singapore (Singapore); Van Kooij, E.H. [Netherlands Office for Science and Technology, Royal Netherlands Embassy, Tokyo (Japan); Schuurmans, H.J.A. [Netherlands Office for Science and Technology, San Mateo, CA (United States)

  2000-04-01

  In this Dutch magazine Dutch businesses and institutes are informed about technological developments in industrialized countries (USA, Canada, Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, Germany, France and Italy). In this special issue attaches in the different countries present information on developments and trends with respect to domotics, building automation, home networks, etc.

 10. Vision on energy transition pathways in horticulture; Visievorming rond energietransitiepaden in de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buurma, J.S.; Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2011-02-15

  While collecting technical data for the 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw' (Energy monitor of the Dutch greenhouse horticulture) the Dutch research institute LEI also asked the informants about their interests, visions and ambitions with regard to the transition pathways of the program 'Kas als Energiebron' (greenhouse as a source of energy). This document shows the motives of the interviewed parties, which collaboration and/or knowledge they seek and which barriers they encounter on the transition pathways [Dutch] Gelijktijdig met het verzamelen van technische gegevens voor de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw heeft het LEI de informanten gevraagd naar hun belangen, visies, wensen en ambities rond de transitiepaden van het programma Kas als Energiebron. De nota laat zien wat de drijfveren van de geinterviewde partijen zijn, welke medewerking en/of kennis zij zoeken en welke belemmeringen zij tegenkomen bij de onderscheiden transitiepaden.

 11. Verzamelen van gegevens over de aanwezigheid van (dwerg)cicaden in en rond een aantal percelen met hyacinten in de Zuidelijke Bollenstreek : Voortgezet diagnostisch onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.; Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.J.D.; Weijden, v.d. B.; Groot, R.

  2010-01-01

  In het broeiseizoen 2007, 2008 en 2009 zijn bij Diagnostiekservice van PPO geregeld monsters hyacint gebracht voor diagnostisch onderzoek waarbij sprake bleek van een besmetting met fytoplasma’s. Deze ziekteverwekker wordt overgebracht door dwergcicaden waarvan tot nu toe wordt aangenomen dat ze in

 12. De energiecrisis en de verkeersveiligheid in november en december 1973 : onderzoek naar het effect van de eind oktober 1973 genomen maatregelen en gegeven adviezen. (2 delen)

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A. & Deth, A. van

  1974-01-01

  A chronological review is given of measures taken during the energy crisis, 1973, and of their effect on traffic safety. It is stated that there are not sufficient data available to draw conclusions regarding the measures taken during the energy crisis in 1973 - except as regards the automobile -

 13. Globale beschrijving van de definitie verkeersongevallen-gegevens over het gehele jaar 1980. Consult ten behoeve van de Permanente Contactgroep Verkeersveiligheid (PCGV) (Subgroep Statistiek).

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A. & Maas, M.W.

  1981-01-01

  The number of fatal accidents in 1980 as 1997 which is an increase of 1% as compared with 1979. The number of injured people was 56623 which is almost the same as in 1979. It is difficult to compare the data for 1979 and 1980, due to the bad weather circumstances during the first quarter of 1979.

 14. Verantwoording van gegevens en procedures voor de 1e tranche interventiewaarden: van RIVM-rapporten naar de Notitie Interventie-waarden bodemsanering

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg R; LBG

  1997-01-01

  In 1994 is de Notitie Interventiewaarden Bodemsanering aangeboden aan de Tweede Kamer en zijn na goedkeuring door de Tweede Kamer de interventiewaarden van kracht geworden. Tijdens het proces van de eerste rapportage van zowel de humaan-toxicologische als ecotoxicologische onderbouwing van voorstel

 15. Verantwoording van gegevens en procedures voor de 1e tranche interventiewaarden: van RIVM-rapporten naar de Notitie Interventie-waarden bodemsanering

  NARCIS (Netherlands)

  Berg R van den; LBG

  1997-01-01

  In 1994 the Memorandum on the Intervention values for soil clean-up was presented to the Lower House of the Dutch government. These intervention values for soil clean-up became operative after approval by the Lower House. In the process occurring between the first human-toxicological and ecotoxicolo

 16. De verkeersonveiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsers binnen de bebouwde kom in cijfers. Een statische beschrijving van de landelijke gegevens betreffende verkeersongevallen en verkeersslachtoffers.

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A.

  1978-01-01

  A statistical description is given of Dutch national data of traffic accidents and traffic victims. The purpose of the study was to review the magnitude and development of the traffic unsafety of pedestrians, cyclists and moped riders.

 17. De energiecrisis en de verkeersveiligheid in november en december 1973 : onderzoek naar het effect van de eind oktober 1973 genomen maatregelen en gegeven adviezen. (2 delen)

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A. & Deth, A. van

  1974-01-01

  A chronological review is given of measures taken during the energy crisis, 1973, and of their effect on traffic safety. It is stated that there are not sufficient data available to draw conclusions regarding the measures taken during the energy crisis in 1973 - except as regards the automobile - f

 18. Cloud physical properties retrieval for climate studies using SEVIRI and AVHRR data = Afleiden van fysische eigenschappen van wolken voor klimaatstudies met behulp van SEVIRI en AVHRR gegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Roebeling, R.A.

  2008-01-01

  Accurate and long term information on the physical properties of clouds is required to increase our understanding on the role of clouds in the current climate system, and to better predict the behavior of clouds in a changing climate. This thesis investigates if retrievals of cloud physical

 19. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen gea

 20. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platychthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2004-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen gea

 1. Comparison between numerical building simulation models and experimental data on dwelling level; Vergelijking tussen numerieke gebouwsimulatiemodellen en experimentele gegevens op woningniveau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Romer, J.C.; Jong, M.J.M.; Bakker, E.J. Helden van W.G.J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands); Maassen, W. [TNO-Bouw, Delft (Netherlands); Berben, J. [EBM Consult, Arnhem (Netherlands)

  2002-11-01

  Numerical building simulation models are applied as tools for the design of energy efficient buildings. In this report experimental data are compared with results of calculations with several simulation models: TRNSYS, ESPr, Energy10, and VA114. The experimental data are collected from a complex of 4 test houses on the premises of the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) in Petten, Netherlands. [Dutch] Numerieke gebouwsimulatiemodellen worden in toenemende mate gebruikt als hulpmiddel bij het ontwerpen van (zeer) energiezuinige gebouwen. Er kunnen grote verschillen optreden tussen de vooraf berekende gebouwprestaties en de prestaties die na realisatie van een gebouw worden gemeten. Dit ondanks het feit dat de werking van genoemde gebouwsimulatiemodellen vaak gevalideerd is onder strikt omschreven randvoorwaarden. De alledaagse praktijk van het bouwen brengt met zich mee dat veel randvoorwaarden die in een numeriek model als bekend worden verondersteld, behept zijn met een zekere onbepaaldheid. Bovendien kunnen het gedrag van regelingen en bewoners tot totaal andere randvoorwaarden leiden. Dit project heeft tot doel om te onderzoeken wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de resultaten van numerieke gebouwsimulaties en daadwerkelijk gemeten gebouwprestaties. De vergelijking tussen modellering en praktijk is uitgevoerd aan enkele testwoningen, die zijn gerealiseerd op het terrein van ECN in Petten. Het uitgebreide meetsysteem in de woningen maakt het mogelijk om tot in detail de gemeten temperaturen en warmtestromen vast te leggen en te gebruiken voor toetsing van enkele gebouwsimulatiemodellen. Deze modellen zijn TRNSYS, ESPr, VA114 en Energy10, in samenwerking toegepast door respectievelijk ECN, TN0 en EBM-consult. Uit de vergelijkingen tussen model en experiment voor de woning met natuurlijke toevoer van ventilatielucht is naar voren gekomen dat een goede beschrijving van deze natuurlijke ventilatie noodzakelijk is voor een goede validatie. Na correctie voor fouten in de regeling en instelling van de verwarmingsinstallatie werd met TRNSYS voor woning B een afwijking van 6% gevonden tussen berekende en gemeten warmtevraag. Het berekende temperatuurverloop voor de verschillende verdiepingen volgde redelijk het verloop zoals gemeten. Dit resultaat is bereikt in omstandigheden waarin gedetailleerde meetgegevens ter beschikking stonden en het tot op redelijk hoog niveau mogelijk was om fouten in uitvoering of meting te achterhalen en te corrigeren. Onder minder gecontroleerde, 'praktijk' omstandigheden zal de afwijking tussen model en werkelijkheid zeker groter zijn.

 2. De verkeersonveiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsers binnen de bebouwde kom in cijfers. Een statische beschrijving van de landelijke gegevens betreffende verkeersongevallen en verkeersslachtoffers.

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A.

  1978-01-01

  A statistical description is given of Dutch national data of traffic accidents and traffic victims. The purpose of the study was to review the magnitude and development of the traffic unsafety of pedestrians, cyclists and moped riders.

 3. Omvang, aard en ernst van ongevallen met auto’s te water : een analyse van gegevens tot en met 2000. In opdracht van de Raad voor de Transportveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van

  2003-01-01

  This study is the first phase of research into the outcome of road accidents in which a car end up in the water. Accident and injury data for 1983-2000 from the road accident registration of the Basic Data Department of the Transport Research Centre (AVV-BG) was analysed. This to determine the

 4. Management of biogas projects. Legal, technical and economic aspects; Management von Biogas-Projekten. Rechtliche, technische und wirtschaftliche Aspekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boettcher, Joerg (ed.)

  2013-08-01

  Which requirements must be met in order to implement a biogas projects successfully? Legal enforceability and reliability of contracts as well as technical reliability are prerequisites for a successful financial and economic viability. Under this aspect, the book under consideration offers the first comprehensive overview of the technical, legal and economic aspects of biogas projects. Renowned experts from research and practice consider various aspects.

 5. Hydrothermal carbonization of organic municipal solid waste. Scientific and technical principles; Wissenschaftlich-technische Grundlagen der Hydrothermalen Carbonisierung organischer Siedlungsabfaelle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ramke, Hans-Guenter; Bloehse, Dennis [Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Hoexter (Germany). Fachgebiet Abfallwirtschaft und Deponietechnik; Lehmann, Hans-Joachim

  2012-09-15

  Hydrothermal Carbonization (HTC) is a process which converts biomass of vegetal origin into a material comparable to brown coal. The HTC process is performed with biomass suspensions in a pressure vessel under temperatures of 180-250 C and just needs some hours. Starting with an overview of the present state of knowledge about HTC reactions the paper presents the results of a research project funded by the DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) which has shown the suitability of the HTC-process for a broad spectrum of organic municipal wastes. In particular wastes and residues of high water content are predestined for conversion via HTC. HTC-Biocoals show a high calorific value and can be energetically utilised accordingly. A basic advantage is seen in the excellent dewatering properties of these biocoals. Reaction temperature, reaction time and process management can determine yield and properties of HTC-Biocoals to a certain degree. Practical implementation of HTC has to consider aspects like utilisation of the exothermic nature of the process, process water treatment and concentration of contaminants in different HTC-product phases.

 6. Investments in Renewable Energies. Eonomic, technical and fiscal funding opportunities; Investitionen in Erneuerbare Energien. Wirtschaftliche, technische und steuerliche Foerdermoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drysch, Michael; Rosarius, Lothar

  2013-02-01

  The first part of the book under consideration analyses the actual market situation for renewable energies, presents alternative forms of use of renewable energies, summarizes decision-relevant criteria and points out possible promotions of investment. Specialist terms are explained understandable. The consciousness becomes aware of the renewable energy resources. The calculation of profitability is presented by means of a case example. The second part of the book establishes tax basics and presents individual problem areas such as turnover tax liability or commerciality. Fiscal funding opportunities with respect to decisions on investment are explained in detail such as tax-exempt income or special amortizations. Fiscal opportunities are discussed with a particular emphasis on tax pitfalls.

 7. Clearance flow-generated transverse forces at the rotors of thermal turbomachines. Ph.D. Thesis - Technische Univ., 1975

  Science.gov (United States)

  Urlichs, K.

  1983-01-01

  Self-excited rotor whirl represents a serious hazard in the operation of turbomachines. The reported investigation has, therefore, the objective to measure the lateral forces acting on the rotor and to determine the characteristic pressure distribution in the rotor clearance area. A description is presented of an approach for calculating the leakage flow in the case of an eccentric rotor position on the basis of empirical loss coefficients. The results are reported of an experimental investigation with a turbine stage, taking into account a variation of the clearance characteristics. The pressure data measured are consistent with the theoretical considerations.

 8. Deelproject 1: Nader identificeren van indicatoren, databronnen en problemen en mogelijkheden van integratie in ERDSS Technisch rapport

  NARCIS (Netherlands)

  Schelvis-Smit, A.A.M.

  2010-01-01

  In het beleidsondersteunend project BO “Emerging Risk in de Nederlandes Voedselketen”is een prototype voor een systeem ontwikkeld voor het vroegtijdig identificeren van voedselveiligheidsrisico’s (Emerging Risk Detection Support System (ERDSS)). Dit systeem is ontwikkeld voor de zalmproductieketen

 9. Influence of waste managemental and technical planning parameters on plant costs; Einfluss abfallwirtschaftlicher und technischer Plannungsgroessen auf die Anlagenkosten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckmann, R. [Inst. fuer Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik e.V., Oberhausen (Germany)

  1998-09-01

  The probable future costs of thermal waste treatment depend on a great number of influencing factors. One of the essential aims of the present contribution is to elaborate and present the sensitivity of costs to various parameters. [Deutsch] Die zukuenftig zu erwartenden Kosten der thermischen Abfallbehandlung haengen von einer Vielzahl von Einflussgroessen ab. Im Rahmen des Beitrags besteht daher ein wesentliches Ziel darin, die Sensitivitaet der Kosten hinsichtlich verschiedenster Parameter herauszuarbeiten und darzustellen. (orig./SR)

 10. Solarthermische Kraftwerksentwicklung (STKE) - development of solar thermal power plants. Technical aspects. Final report; Solarthermische Kraftwerksentwicklung (STKE). Technischer Teil. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pitz-Paal, R.

  2000-01-01

  This project started on 1 January 1996 with DM 3.7 million funds from the BMFT. Originally scheduled for three years, it was extended by a further 11 months for various reasons. Its intention was to reduce the cost of future solar thermal power plants. Particular emphasis was given to the parabolic trough technology asit is closest to commercialisation. Three strategies were involved: 1. Further development and qualification of components for the parabolic trough collector (WG PAREX); 2. Development of instruments for measuring radiation flux distribution in parabolic trough collectors (WG PARMESAN); 3. Development, verification and application of software tools for analysing the complex dynamic response of solar thermal power plants (WG SISTA). [German] Das hier dargestellte Projekt begann am 1.1.1996 und wurde vom Bundesministerium fuer Forschung und Technologie (BMFT) mit etwa 3,7 Mio. DM gefoerdert. Es hatte eine geplante Laufzeit von drei Jahren, wurde aber aufgrund von unterschiedlichen Verzoegerungen (Mitarbeiterwechsel, Defekte an Versuchsanlagen) kostenneutral um 11 Monate verlaengert. Gesamtziel des Projekts war es, zur Kostensenkung bei zukuenftigen solarthermischen Kraftwerken beizutragen. Dabei stand insbesondere die Parabolrinnentechnik im Vordergrund, da sie im Vergleich zu anderen solarthermischen Technologien einer weiteren kommerziellen Vermarktung derzeit am naechsten steht. Es wurden drei Schwerpunkte verfolgt: 1. Die Weiterentwicklung und Qualifizierung von Komponenten fuer den Parabolrinnenkollektor (Arbeitspaket 'Parabolrinnenexperimente', kurz PAREX) 2. Die Entwicklung von Messtechnik zur Bestimmung von Strahlungsflussverteilung bei Parabolrinnenkollektoren (AP 'Parabolrinnen-Messanlage', kurz PARMESAN) 3. Die Erstellung, Verifikation und Anwendung von Softwarewerkzeugen zur Analyse des komplexen dynamischen Verhaltens von solarthermischen Kraftwerken (AP 'Simulation solarthermischer Anlagen', kurz SISTA) (orig.)

 11. Mechatronics. Fundamentals and applications of technical systems. 2. upd. and enl. ed.; Mechatronik. Grundlagen und Anwendungen technischer Systeme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czichos, Horst

  2008-07-01

  The book directs to college students and engineers in practice. Presentation of practical applications like e.g. CD-players, industry robots, automobile sensorics. THe actual edition was completed by medicinal engineering. The main topics are: fundamentals on data processing; technical communication; test engineering; quality management; materials engineering; mechanical systems; production of mechanical systems; fundamentals on electrical engineering; electric machines and devices; control systems; remote systems in automation engineering; mechatronic systems and their installation, commissioning and maintenance. (GL) [German] Dieses Fachbuch beschreibt mit aussagekraeftigen Abbildungen kurz und praegnant die Grundlagen und Anwendungen der Mechatronik: von der Makro- und Mikrotechnik bis hin zur Nanotechnik. Erstmalig wird durchgaengig eine ganzheitlich-systemtechnische Behandlung mechatronischer Systeme vorgenommen. Ein Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Praxisanwendungen wie z. B. CD-Player, Industrieroboter, Automobilsensorik. Die aktuelle Auflage wurde um die Entwicklungsmethodik fuer mechatronische Systeme und ein neues Kapitel Medizintechnik ergaenzt. Ausserdem wurden die Grundlagen vertieft (z. B. Magneto- und Optoelektronik in der Mechatronik) sowie die Anzahl der Anwendungsbeispiele erweitert. Aus dem Inhalt Teil A Grundlagen: Uebersicht - Einfuehrung in die systemtechnische Methodik - Modellbildung mechatronischer Systeme - Regelung und Steuerung - Sensorik - Aktorik Teil B Anwendungen: Maschinenbau - Positionierungstechnik und Robotik - Produktionstechnik - Feinwerktechnik - Audio-Video-Technik - Computertechnik - Fahrzeugtechnik - Medizintechnik - Bauliche Anlagen. (orig.)

 12. Renewable wind and solar energy. Future technical development; Erneuerbare Energien Wind und Sonne. Wo geht es technisch hin?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wagner, Hermann-Josef [Bochum Univ. (Germany). Inst. fuer Energietechnik

  2015-05-01

  Germany is an international leader in the development and introduction of renewable energy, i.e. wind and solar (photovoltaic) energy. Both technologies already contribute more than 13 % to national electricity generation. The political support of renewable energies resulted in a variety of different technologies the development of which has not yet been exhausted. The paper describes the state of the art of these technologies as well as selected development tendencies. New technologies can be introduced in a highly developed society only if questions according to their environmental impact are also answered.

 13. Decentralized generation in the low voltage grid. Technical and economical developments; Dezentrale Energieeinspeisung ins Niederspannungsnetz. Technische und wirtschaftliche Entwicklungsloesungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bendel, C.; Nestle, D. [Institut fuer Solare Energieversorgungstechnik (ISET), Kassel (Germany); Malcher, S. [EUS Gesellschaft fuer Innovative Energieumwandlung und -Speicherung mbH, Dortmund (Germany)

  2005-07-01

  Currently decentralized electrical generation units (DG units) are connected to the network in Europe with an increasing number and generation capacity. Currently the operator of a DG unit or the availability of fluctuation primary energy determines the power and time of the generation fed into the grid. The distribution system operator (DSO) is blind'' towards the current power of the DG units in his grid because of the lack of observability and controllability of these generators in the low voltage level. Therefore a new strategy for the integration of DG units into grid operation will be required. This strategy will include energy management with controllable generators as well as controllable loads. In the concept developed in the project DINAR the point of common coupling (PCC), which acts as the technical as well as legal interface between grid operator on the one side and operator of the generator on the other side, will be extended by a communication interface. This allows a technically efficient design of an energy management system and avoids fundamental organizational changes to the current grid regime. The design of such a bidirectional energy management interface as a new implementation of the PCC is also presented within the article. (orig.)

 14. Decentralized generation in the low voltage grid. Technical and economical developments; Dezentrale Energieeinspeisung ins Niederspannungsnetz. Technische und wirtschaftliche Entwicklungsloesungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bendel, C.; Nestle, D. [Institut fuer Solare Energieversorgungstechnik (ISET), Kassel (Germany); Malcher, S. [EUS Gesellschaft fuer Innovative Energieumwandlung und -Speicherung mbH, Dortmund (Germany)

  2005-07-01

  Currently decentralized electrical generation units (DG units) are connected to the network in Europe with an increasing number and generation capacity. Currently the operator of a DG unit or the availability of fluctuation primary energy determines the power and time of the generation fed into the grid. The distribution system operator (DSO) is ''blind'' towards the current power of the DG units in his grid because of the lack of observability and controllability of these generators in the low voltage level. Therefore a new strategy for the integration of DG units into grid operation will be required. This strategy will include energy management with controllable generators as well as controllable loads. In the concept developed in the project DINAR the point of common coupling (PCC), which acts as the technical as well as legal interface between grid operator on the one side and operator of the generator on the other side, will be extended by a communication interface. This allows a technically efficient design of an energy management system and avoids fundamental organizational changes to the current grid regime. The design of such a bidirectional energy management interface as a new implementation of the PCC is also presented within the article. (orig.)

 15. Technical monitoring of 80 photovoltaic systems in Apeldoorn, Netherlands; Technische monitoring van 80 PV-systemen te Apeldoorn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Borg, N.J.C.M.; Jansen, M.J. [ECN Zon, Petten (Netherlands)

  2001-02-01

  The title monitoring programme concerns 94 photovoltaic (PV) systems which are installed on houses in the urban area 'Het Woudhuis' in Apeldoorn, Netherlands. The houses are subdivided into four groups which differ in the design of the PV-systems or orientation of the roofs. In this report the results of the technical monitoring of 80 PV-systems of the groups 2, 3 and 4 are presented. The results of group 1 are published in a previous report 5 refs.

 16. 2010 ANNUAL MEETING ON NUCLEAR TECHNOLOGY. Pt. 3. Section reports; JAHRESTAGUNG KERNTECHNIK 2010. T. 3. Sektionsberichte Technische Sitzungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnold, Uwe; Baumann, Erik [AREVA NP GmbH, Erlangen (Germany); Fischer, Ulrich; Bohnstedt, Angelika [Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen (Germany); Gehring, Michael [Babcock Noell GmbH, Wuerzburg (Germany); Roedig, Manfred [Forschungszentrum Juelich GmbH (Germany); Willschuetz, Hans-Georg [E.ON Kernkraft GmbH, Hannover (Germany); Goers, Stefan [TUEV NORD SysTec GMbH und Co. KG, Hamburg (Germany); Schoenfelder, Christian [AREVA NP GmbH, Offenbach (Germany)

  2010-12-15

  Summary report on these 6 - out of 12 - Sessions of the Annual Conference on Nuclear Technology held in Berlin on May 3 to 6, 2010: - Decommissioning of Nuclear Installations (Session 7), - Fusion Technology (Session 8), - Energy Industry and Economics (Session 10), - Radiation Protection (Session 11), - New Build and Innovations (Session 12), and - Education, Expert Knowledge, Know-how-Transfer (Session 13). The other Sessions: - Reactor Physics and Methods of Calculation (Session 1), - Thermodynamics and Fluid Dynamics (Session 2), - Safety of Nuclear Installations - Methods, Analysis, Results (Session 3), - Front End and Back End of the Fuel Cycle, Radioactive Waste, Storage (Session 4), - Front End of the Fuel Cycle, Fuel Elements and Core Components (Session 5), - Operation of Nuclear Installations (Session 6) have been covered in atw issues 10 and 11 (2010). (orig.)

 17. Computerized tomography of the head. Technical fundamentals - interpretation - clinical aspects. Computertomographie des Kopfes. Technische Grundlagen - Interpretation - Klinik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radue, E.W.; Kendall, B.E.; Moseley, I.F.

  1980-01-01

  To begin with, an outline is given of the physical fundamentals, the data processing procedure, and the structure of the various scanning systems. The authors give only general information on these as detailed descriptions are offered by the producers. Practical hints are given on positioning of patients and on data documentation which have been tried with good results at the authors' institutions. As regards the description of normal anatomical structures, only one planigraphic angle is described as there are atlases presenting all possible planigraphic planes and angles. However, the changes in shape of anatomical structures are described for different angles. The chapter on interpretation is based on the information to be recognized on the pictures. Considerations for differential diagnoses are listed for every single parameter. A diagnosis of probability ought to be possible merely on the basis of the data, without any clincial information. Anamnesis and clinical findings are required to increase diagnostic reliability. In the last chapter, the CT pictures of intraeranial, neurological diseases are presented. Besides typical pictures, also non-typical and infrequent findings are given.

 18. Methodische und technische Weiterentwicklung der 3-He-MRT im Hinblick auf erweiterte lungendiagnostische Anwendungsmöglichkeiten

  OpenAIRE

  Hiebel, Stefan

  2007-01-01

  Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Limitierungen der MR-Lungenbildgebung mit hyperpolarisiertem 3-He bei gegenüber üblichen Magnetfeldstärken reduzierten magnetischen Führungsfeldern. Dabei werden insbesondere auch die funktionellen Bildgebungstechniken (dynamische Bildgebung, diffusionsgewichtete Bildgebung und Bestimmung des Sauerstoff-Partialdrucks) berücksichtigt. Experimentell geschieht dies durch in vivo Messungen an einem 0.1 T-Ganzkörpertomographen. Zur systema...

 19. Technical and economical further development in the photovoltaic: Strategies and projects; Technische und oekonomische Weiterentwicklung der Photovoltaik: Strategie und Projekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nick-Leptin, J. [Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin (Germany). Referat Kl III 5

  2008-07-01

  In the future, the price pressure and cost pressure clearly will strengthen in the case of photovoltaic. On the one hand, this is due to an intensified degression which is intended in the context of the novella of the Renewable Energy Resources Act. On the other hand, the competition clearly will intensify with increasing availability of silicon. In this background, the technological development must be further accelerated energetically by research activities of enterprises just by the application oriented research promotion of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Dessau, Federal Republic of Germany) and the fundamental oriented promotion of the Federal Ministry of Education and Research (Berlin, Federal Republic of Germany). Germany is set up excellently according to the launching instruments on the one hand and in national comparison on the other hand.

 20. Gesellschaft fuer angewandte Mathematik und Mechanik, Scientific Annual Meeting, Technische Universitaet Wien, Vienna, Austria, Apr. 5-9, 1988, Reports

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1989-01-01

  Recent investigations in applied mathematics and mechanics are examined in reviews and reports. Topics addressed include mathematical techniques for determining the earth's gravitational field; many-body systems; rods, shells and plates; eigenvalue problems in mechanical systems; parametric, flow-excited, and nonlinear vibrations; bifurcation theory and Liapunov stability; rail- and road-vehicle dynamics; robot dynamics and control; and numerical methods in mechanics. Consideration is given to stochastics in mechanics, linear elastostatics, variational principles in E theory, creep and yield, bodies with microstructure, compound problems in viscoplasticity, fracture mechanics, friction wear and rolling contact, elastoplastic hardening, and elastic and EM waves.

 1. State of art and potentials of Diesel-/gas engines; Technischer Stand und Potentiale von Diesel-/Gasmotoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mohr, H. [Motorenanlagenbau der Blohm und Voss Industrie GmbH, Hamburg (Germany)

  1997-03-01

  Sparked off by the demand on the gas engine sector, Diesel-/gas engines are increasingly developed and offered by many engine manufacturers. This engine type offers in contrast to the gas-Otto-engine many advantages with regard to the use of the most different burnable gases. (orig.) [Deutsch] Ausgeloest durch die Nachfrage auf dem Gasmotorensektor werden von vielen Motorenherstellern vermehrt Diesel-Gasmotoren entwickelt und angeboten. Dieser Motortyp bietet bei der Nutzung unterschiedlichster Brenngase gegenueber dem Gas-Otto-Motor viele Vorteile. (orig.)

 2. Economic and technical aspects the decarbonisation of the heat sector; Wirtschaftliche und technische Aspekte der Dekarbonisierung des Waermesektors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rohrig, Kurt; Hoffmann, Clemens; Gerhardt, Norman [Fraunhofer IWES, Kassel (Germany); Schmidt, Dietrich; Schumacher, Patrick [Fraunhofer IBP, Stuttgart (Germany); Henning, Hans Martin; Palzer, Andreas [Fraunhofer ISE, Freiburg (Germany); Lechtenboehmer, Stefan [Wuppertal Institut fuer Klima, Umwelt, Energie GmbH, Wuppertal (Germany)

  2016-05-15

  The transformation of the energy system to a de-carbonized energy supply requires a coordinated interaction between the sectors electricity, heat and transport. Thereby, the coupling of the electricity sector with the heating sector is one of the key measures in the transformation. The inclusion of wind and solar energy in the grid can be optimized by exact feed in forecasts, the coupling to the heat sector by means of heat pumps and power-to-heat (heater) allows more flexibilisation of the demand side. This interaction is made possible by intelligent solutions of systems engineering and power management. The development of appropriate incentives, market mechanisms and business models is also required, to make this coupling also economic successful. The contribution present die 80% scenario for the year 2050 created in the research project ''Interaction RES electricity, heat and transport'' and gives examples of future requirements and developments on this topic. [German] Die Transformation des Energieversorgungssystems zu einer de-karbonisierten Energiebereitstellung bedingt ein koordiniertes Zusammenspiel der Sektoren Strom, Waerme und Verkehr. Dabei ist die Kopplung des Stromsektors mit dem Waermesektor eine der entscheidenden Massnahmen bei der Transformation. Die Aufnahme von Wind- und Sonnenenergie in das Netz kann durch genaue Einspeiseprognosen optimiert werden, die Kopplung zum Waermesektor mittels Waermepumpen und Power-to-Heat (Heizstab) ermoeglicht die weitere Flexibilisierung der Nachfrageseite. Diese Interaktion wird durch intelligente Loesungen der Systemtechnik fuer das Energie- und Netzmanagement ermoeglicht. Die Entwicklung von entsprechenden Anreizsystemen, Marktmechanismen und Geschaeftsmodellen ist ebenfalls erforderlich, um diese Kopplung auch wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten. Der Beitrag stellt das im Forschungsvorhaben ''Interaktion EE-Strom, Waerme und Verkehr'' erstellte 80 %-Szenario fuer das Jahr 2050 vor und zeigt anhand von Beispielen zukuenftige Anforderungen und Entwicklungen zu dieser Thematik auf.

 3. Reactivation of a small hydropower plant in Aathal-Seegraeben; Aathal-Seegraeben (ZH) - Reaktivierung KW Unteraathal - Bauprojekt - Technischer Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eichenberger, P.; Scherrer, I.

  2008-10-15

  This technical report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) reports on a project for the reactivation of a small hydropower installation originally built in 1915 in an old spinning mill in Aathal-Seegraeben, Switzerland. The report reviews the existing installations, including weir, headwater channel, machine house and tailwater channel as well as the existing electrical installations. The reactivation project is presented and the work involved is discussed. The economic viability of the project is looked at and contributions from the Swiss cost-covering remuneration scheme for power from renewable sources of energy are noted. Environmental aspects are reviewed and the preservation of the historical buildings is discussed. The report is completed with a selection of attachments concerning the project.

 4. Report of Research at Technische Universitaet Darmstadt on Ultrahard Materials in the B-C-N-Si System

  Science.gov (United States)

  2015-06-01

  used as an abrasive for machining of ferrous alloys . Cubic BN (c-BN) exhibits greater thermal stability and is the superabrasive of choice for...stability (superior to those of diamond)10, and would therefore be indispensable abrasive materials for high- speed machining of ferrous alloys . Even though... alloy as a catalyst starting from graphite a) or mixtures of graphite and h-BN with stoichiometries of b) C0.98(BN)0.02; c) C0.9(BN)0.1; d) C0.9(BN

 5. Chain reversion with Essent Netwerk Noord; Ketenomkering bij Essent Netwerk Noord. Van technische perfectie naar top down-risicomanagement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wijnia, Y.; Te Meerman, W.; De Croon, J.

  2003-08-01

  Essent Netwerk Noord has decided to adopt a radically different approach for maintenance and new construction of its power grids. The grid company is now trying to analyse the risks it runs before actually starting a project. Since all risks are known simultaneously, the grid company is able to select those projects yielding the greatest risk reduction per euro. [Dutch] Essent Netwerk Noord heeft het onderhoud en de nieuwbouw van zijn netten over een radicaal andere boeg gegooid. Het netwerkbedrijf probeert nu eerst te achterhalen welke risico's het loopt alvorens een project te starten. Omdat alle risico's tegelijkertijd bekend zijn, kan het netwerkbedrijf die projecten selecteren die de grootste risicoreductie per euro opleveren. Daarvoor moet het management wel eerst aangeven welke risico's aanvaardbaar zijn, terwijl ook een forse investering in informatietechnologie nodig is.

 6. Inventory of data, monitoring and model requirements for reporting for the EU Nitrates Directive in 2008; Inventarisatie van de gegevens-, monitor- en modelbehoefte voor de EU-Nitraatrichtlijnrapportage 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fraters, B.; Doze, J. [Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA, Lelystad (Netherlands); Hotsma, P.H. [Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit LNV, Den Haag (netherlands); Langenberg, V.T. [Rijksinstituut voor Kust en Zee RIKZ, Den Haag (Netherlands); Van Leeuwen, T.C. [WUR Landbouw Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Olsthoorn, C.S.M. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Voorburg/Heerlen (Netherlands); Willems, W.J. [Milieu- en Natuur Planbureau MNP, Bilthoven (Netherlands); Zwart, M.H. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2007-07-01

  RIVM has drawn up a manual in order to report the amount of nitrate in surface water and shallow groundwater. The Netherlands have to report this, like all other EU-countries, every four years, in accordance with the European Nitrate Directive. The next report is due in 2008. The manual contains a survey of the tasks and actions that must be followed up to round up all available information from the different parties in time and as a whole. Goal of this report is to facilitate a fast and efficient reporting process. [Dutch] Het RIVM heeft een handleiding opgesteld voor de rapportage over de hoeveelheid nitraat in oppervlaktewater en de bovenste grondwaterlaag. Nederland moet daarover, net als alle andere EU-lidstaten, elke vier jaar verslag uitbrengen, conform de Europese Nitraatrichtlijn. De volgende rapportage vindt in 2008 plaats. In de handleiding staan de taken en acties beschreven die betrokken partijen moeten uitvoeren om de beschikbare informatie tijdig aan te leveren, af te stemmen en tot een geheel te smeden. Het doel is een snel en efficient rapportagetraject mogelijk te maken.

 7. Wind turbines on or alongside flood defenses. A knowledge inventory; Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vergouwen, M.; Schelfhout, H. [Deltares, Delft (Netherlands); Kok, M. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands)

  2011-05-15

  Locating wind turbines on (primary) flood defenses may involve a risk to these flood defenses and to safety according to the operators. A study has been conducted of possible additional costs of future dike reinforcements and the consequences for management of placing wind turbines on or near the flood defense. An overview is provided of possible channels of thought and possible white spots in technical knowledge. This document may offer a first step towards an integral vision on how to deal with wind turbines on dikes [Dutch] Het plaatsen van windturbines op (primaire) waterkeringen kan volgens de beheerders een gevaar zijn voor de waterkeringen en de veiligheid. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke extra kosten bij toekomstige dijkversterkingen en consequenties voor het beheer als er windturbines op of bij de waterkering staan. Een overzicht wordt gegeven van mogelijke denkrichtingen en eventuele witte vlekken in technische kennis. Dit document kan een eerste aanzet zijn tot een integrale visie hoe om te gaan met windmolens op dijken.

 8. Effective use of energy saving ventilators; Effectief gebruik van energiebesparende ventilatoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jackman, H. [Guentner AG and Co, Fuerstenfeldbruck (DE)

  2011-06-15

  This article addresses energy saving ventilators. Techical developments and growing insight improve the efficiency of the electronic engine and the fan blades. The extent of this efficiency improvement depends on the state of the art that it is compared to. The type of ventilator and its operation must be optimized before additional energy costs can be saved using high-tech motor and blade solutions. This article addresses the blade and engine efficiency, static and dynamic pressure, total efficiency, drive power and energy use, optimization of energy costs and a comparison of different speed drives. [Dutch] Uitleg wordt gegeven over energiebesparende ventilatoren. Technische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht verbeteren de efficientie van de elektromotor en de ventilatorschoepen. De omvang van die efficientieverbetering hangt af van de stand van de techniek waarmee deze wordt vergeleken. Het ventilatortype en de werking ervan moeten worden geoptimaliseerd voordat er extra energiekosten kunnen worden bespaard met behulp van een hightech motor en schoepoplossingen. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan schoep- en motorrendement, statische en dynamische druk, totaal rendement, aandrijfvermogen en energiegebruik, optimalisatie van de energiekosten, en er worden verschillende toerenregelingen met elkaar vergeleken.

 9. Improving sustainability of bio-cogeneration in horticulture; Verbetering duurzaamheid (bio)WKK in de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koolwijk, E.; Peeters, S.; Schlatmann, S. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-12-15

  Combined Heat and Power (CHP) generating gas engines have become an inseparable part of greenhouses. An overview is given of the technical developments in CHP that could result in cost effectiveness, clean and sustainable operation of the CHP installation. This can be achieved by improving existing or new cogeneration systems: e.g. increasing the electrical or thermal efficiency and reduce emissions. Also attention is paid to alternatives for the gas engine: gas turbine and fuel cell. Finally, the options and state of affairs concerning biofuels, related techniques and potential use of 'green' CO2 were investigated [Dutch] WKK op basis van gasmotoren is de laatste 10 jaar uitgegroeid tot een onlosmakelijk operationeel onderdeel van de hedendaagse glastuinbouw. Een overzicht wordt gegeven van de technische ontwikkelingen rond WKK die er toe kunnen leiden dat WKK kosteneffectiever/rendabeler, schoner en duurzamer bedreven kan worden. Dit kan onder andere door verbeteringen van de bestaande of nog te plaatsen WKK's: verhogen van het elektrisch of thermisch rendement en verlagen van de emissies. Ook is gekeken naar de mogelijke alternatieven voor de gasmotor: gasturbine en brandstofcel. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden en stand zaken rond biobrandstoffen, de daarbij behorende technieken en mogelijke toepassing van 'groene' CO2.

 10. Wind turbines on or alongside flood defenses. A knowledge inventory; Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vergouwen, M.; Schelfhout, H. [Deltares, Delft (Netherlands); Kok, M. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands)

  2011-05-15

  Locating wind turbines on (primary) flood defenses may involve a risk to these flood defenses and to safety according to the operators. A study has been conducted of possible additional costs of future dike reinforcements and the consequences for management of placing wind turbines on or near the flood defense. An overview is provided of possible channels of thought and possible white spots in technical knowledge. This document may offer a first step towards an integral vision on how to deal with wind turbines on dikes [Dutch] Het plaatsen van windturbines op (primaire) waterkeringen kan volgens de beheerders een gevaar zijn voor de waterkeringen en de veiligheid. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke extra kosten bij toekomstige dijkversterkingen en consequenties voor het beheer als er windturbines op of bij de waterkering staan. Een overzicht wordt gegeven van mogelijke denkrichtingen en eventuele witte vlekken in technische kennis. Dit document kan een eerste aanzet zijn tot een integrale visie hoe om te gaan met windmolens op dijken.

 11. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 12. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 13. Schat uw gasverbruik tijdens winterweer

  NARCIS (Netherlands)

  Ravensbergen, P.; Benninga, J.; Vernooy, C.J.M.

  2002-01-01

  Dit artikel helpt telers om het gasverbruik per uur van hun kas tijdens koude omstandigheden te schatten. Om de contractcapaciteit te kunnen vaststellen met de leverancier van aardgas heeft men deze gegevens nodig. In een tabel wordt een voorbeeldberekening gegeven

 14. De RUDA-bank : een bestand met praktijkgegevens t.b.v. onderzoek voor de rundveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Kooper, H.G.; Wilmink, J.B.M.

  1983-01-01

  Beschrijving van een gecomputeriseerd gegevensbestand ("RUDA-bank"), waarin van ruim 1000 Nederlandse melkveehouderijbedrijven ten behoeve van praktijkonderzoek de volgende gegevens worden opgeslagen: bedrijfsregistraties, dierregistraties, lactatiegegevens, gegevens van afzonderlijke proefmelkingen

 15. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 16. Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates

  NARCIS (Netherlands)

  Keizer-Vlek, H.E.

  2014-01-01

  Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische monitoring. Het belangrijkste doel van dit proefschri

 17. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht

 18. Fact Finding Nuclear Energy; Fact Finding Kernenergie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Lako, P. [ECN-Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Blom, F.J.; Van Gemert, F. [Sociaal-Economische Raad SER, Den Haag (Netherlands)

  2007-09-15

  Facts and figures on nuclear energy are presented to enable a discussion on the role of nuclear power in the transition to a sustainable energy supply for the Netherlands. The following issues are presented: Nuclear technology, safety and security (including non-proliferation and protection against terrorism); Environmental aspects (including greenhouse gas emissions of the nuclear energy lifecycle); Nuclear power and the power market (including impact of nuclear power on electricity market prices); Economic aspects (including costs of nuclear power and external costs and benefits); Policy issues (including sustainable development); Social acceptance of nuclear energy; Knowledge infrastructure for nuclear energy in the Netherlands; and Nuclear power in long term energy scenarios for the Netherlands and Europe. Using two long-term energy scenarios the report also presents a social impact analysis of an increasing share of nuclear power in the Dutch electricity supply. [Dutch] In dit onderzoek zijn feiten en gegevens over kernenergie verzameld op basis van bestaande inzichten en een veelheid aan literatuur (fact finding). Voor technologische expertise heeft ECN zich laten bijstaan door de Nucleair Research and consultancy Group (NRG). Op basis van de fact-finding studie bereidt de SER een advies voor over de rol van kernenergie in de toekomstige nationale elektriciteitsproductie. In de eerste acht hoofdstukken worden feiten en gegevens gepresenteerd over verschillende onderwerpen die bij kernenergie van belang zijn. In Hoofdstuk 2 wordt de kernenergietechnologie beschreven, inclusiefde veiligheid van kernenergie besproken, omdat die nauw met de technologie samenhangt. Hierbij gaat het om de technische veiligheid van de installaties, maar ook om beveiliging tegen misbruik van technologie en nucleair materiaal, waaronder beveiliging tegen terrorisme. De milieuaspecten door radioactiviteit en door emissies van kooldioxide die met het gebruik van kernenergie samenhangen

 19. Technical analysis of a 400 W{sub p} solar Stirling plant; Technische Analyse einer 400 W{sub p} Solar-Stirling-Anlage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Reinhard; Rackwitz, Axel [Hochschule fuer Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK), Markkleeberg (DE). Fakultaet Maschinenbau und Energietechnik (Montenegro)

  2012-07-01

  It is advisable to analyse different alternatives of the generation and supply of electrical energy and thermoelectricity with renewable forms of energy, because the demand of fuels (e.g. coal and oil) and the energy costs rise continuously. Technical optimization and cost-effectiveness of the different alternatives are the most important points of tests. This was the reason why at the Department of Mechanical and Energy Engineering of the Leipzig University of Applied Science a test ground ''renewable forms of energy'' has been built up step by step for thirteen years including two photovoltaic systems with different tracking systems, two wind-mills, an air-water-heat-pump and a dish-stirling-system. (orig.)

 20. Groei en begrazing van mosselzaad, primaire productie en picoplankton in de Waddenzee: Technisch Rapport project Meerjarig effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westerlijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Kamermans, P.; Jak, R.G.; Jacobs, P.; Riegman, R.

  2014-01-01

  In het kader van het project: “Meerjarige effectmetingen aan MZI’s in de Westelijke Waddenzee en de Oosterschelde”, uitgevoerd door IMARES in opdracht van het Ministerie van LNV (thans EZ), zijn er in 2010 tot en met 2013 veldmetingen verricht bij een MZI. Centrale vraag binnen deelproject 1 betreft

 1. Drivages by blasting at RAG Anthrazit Ibbenbueren GmbH; Sprengvortriebe der RAG Anthrazit Ibbenbueren GmbH. Technische Entwicklungen und Prozessoptimierungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beimdieck, Juergen [RAG Anthrazit Ibbenbueren GmbH, Ibbenbueren (Germany)

  2011-08-15

  55% of all roads at RAG are driven by drilling and blasting operations. The Ibbenbueren mine is an exception, because 100 % of all roads are driven by drilling and blasting operations. The combined support type A has been adopted to an increasing extent in support technology in the last ten years. The Ibbenbueren mine is also a pioneer in this respect because the first drivage with Combi support type A was undertaken 25 years ago and in addition to exclusively bolted supports Combi support type A is currently introduced for 95 % of the supports. The standardised drivage and support system at the Ibbenbueren mine is described, optimisation potentials in the blasting operations, but also in bolting technology by means of the Lean Processing Improvement programme being indicated. (orig.)

 2. Subsurface extensions of natural gas storage caverns Empelde. Technical challenges; Technische Herausforderungen bei der untertaegigen Erweiterung des Erdgas-Kavernenspeichers Empelde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pawlitza, P.; Drewes, F. [GHG - Gasspeicher Hannover GmbH, Ronnenberg (Germany); Walden, S. [ESK GmbH (Germany)

  2013-11-15

  The gas cavern storage facility in Empelde came into operation with three caverns between the early and the middle nineteen-eighties and is subject to a surface and subsurface extension since 2004. The subsurface extension comprises the construction of two new caverns (K4 is operated since 2009, K5 in leaching process since 2010) and the leaching extension as well as repair works of both existing caverns K2 (since 2012 in gas operation again) and K1 (is being re-leached since the end of 2012). The volumetric extension process of cavern K2 took place in three steps: flooding, releaching, gas re-filling. The flooding with water through a 4 1/2'' tubing were implemented discontinuously alternating with phases of gas withdrawal through the annulus 4 1/2'' x 9 5/8'' in order to minimize the risk of hydrate formation. The length of the individual phases mainly depended on the gas demand/consumption of the storage users. Water injection has been made in a gas well-head pressure range above the hydrostatic pressure of the water column in order to keep it stable at any time and to keep the cavern pressure high. The cavern volume increased by 12% because of the flooding. For the re-leaching process the existing 9 5/8'' tubing was pulled out and the permanent packer was milled. By using leaching strings 6 5/8'' x 10 3/4'' a maximum leaching rate of 300 m{sup 3}/h was realized and within 10 months an additional volume of 212,500 m{sup 3} was created according to the evaluation of the leaching process. Due to the geological affected development of the cavern shape the 6 5/8'' leaching string had to be pulled from sump level to the middle of the cavern height. In the course of the repair process and the new completion of cavern K2 with considerable time consumption the lower 33 m of the 13 3/8'' casing were milled for integrity purposes and the packer with the 9 5/8'' welded tubing was correspondingly set at a higher level. The gas re-filling went without any difficulties apart from the contact of the leaching string with the sump at the beginning of the re-filling process. The produced volume of brine, as expected, was far above the volume of the sonar measurement (+76,500 m{sup 3}) and only slightly higher than the volume of the evaluation of the leaching process (+17,000 m{sup 3}), which is due to the irregular cavern shape caused by hard salt layers (Kieserite). (orig.)

 3. Techno-economic optimization of flexible biogas concepts in the context of EEG; Technisch-oekonomische Optimierung von flexiblen Biogaskonzepten im Kontext des EEG

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barchmann, Tino; Lauer, Markus [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany)

  2014-08-01

  Due to the introduction of direct marketing and flexibility premium of renewable energy by the Renewable Energy Act 2012 (EEG 2012), incentives were created to favour a more demand-oriented power supply from biogas plants (BGA). The decision for such an operational mode depends on on-site conversion units on the economic outcome of the plants throughout the whole operating time. To install new plants or transfer existing plants into a flexible mode of operation, investments in additional and more efficient combined heat and power plants (CHP), in additional gas and/or heat storage and other technical components are necessary. The analyses show that the flexibility premium, as an extra of the market premium model, creates the greatest incentive for a more flexible generation of electricity from biogas. In addition, an intelligent management optimization can generate additional revenues on EPEX SPOT SE and balancing energy market. The additional revenues of more demand-oriented power supply from biogas plants are highly dependent on plant-specific conditions. From an economic perspective, a duplication of the installed electrical capacity seems to be the most beneficial option for a transition to a demand-driven operation mode of an average biogas model plant under the current legal framework (EEG 2012).

 4. Rehabilitation of former East German mining districts: Technical, economic, legal, and political aspects; Wiedernutzbarmachung ehemaliger ostdeutscher Bergbaugebiete - technische, wirtschaftliche, rechtliche und politische Aspekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-12-31

  The conference papers focus on the following main aspects involved in activities relating to the rehabilitation or decommissioning and safe post-shutdown operation of former uranium ore, potash or surface brown coal mining sites: regional development planning, Land development planning, water resources management and rehabilitation, soil mechanics and related problems, radiation protection issues in connection with the former uranium ore mining districts, geotechnical and hydrological aspects to be considered with underground mines. Separate subject analyses and abstracts of twelve of the conference papers are available in the ENERGY database. (orig/CB) [Deutsch] Die Sanierung und Verwahrung ehemaliger Bergwerke in den Bereichen Braunkohletagebau, Uran-und Kalibergbau betreffend werden folgende Schwerpunktthemen behandelt: Raumordnung, Landesplanung, Sanierung des Wasserhaushalts, Probleme der Bodenmechnik, Strahlenschutzprobleme bei der Sanierung der Uranerzbergbaugebiete, geotechnische und hydrologische Aspekte bei der Verwahrung untertaegiger Bergwerke sowie Wirtschaft und Umwelt. Es wurden 12 Beitraege separat fuer die Datenbank Energy aufgenommen.

 5. Technical, economic and legal boundary conditions of district heating. Pt. 2; Technische, wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen der Fernwaermewirtschaft. T. 2. Besondere Rechtslage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, Norman [AGFW - Der Energieeffizienzverband fuer Waerme, Kaelte und KWK e.V., Frankfurt am Main (Germany)

  2011-04-15

  It is a common misconception that legal regulations of the electricity and gas industry can also be applied to district heating. However, the technical, economic and legal boundary conditions of district heating are quite different. The first part of this article explained the concept of district heating and analyzed its economic boundary conditions. This contribution explains the heat market and its legal boundary conditions.

 6. Proceedings of IEEE International Conference on Nanotechnology (4th) held at the Technische Universitat Muenchen, Munich, Germany on 17-19 Aug 2004.

  Science.gov (United States)

  2004-08-01

  Nacional de Pesquisas Espaciais,C.P. 515, 12201-970 São José dos Campos - SP, Brasil, 4Laboratoire de Photonique et de Nanostructure, CNRS, route de...Forschungsgemeinschaft DFG Antragstellung | Geförderte Projekte | Sitemap | Service | Kontakt English [Aktuelles / Presse] [Förderung] [DFG-Im Profil

 7. AGFW. Main report of the district heat supply 1997; AGFW. Hauptbericht der Fernwaermeversorgung 1997. Technische Daten zur Fernwaermeversorgung in Deutschland 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-11-01

  A total of 245 district heat supply companies contributed to the main report of the district heat supply industry. 156 of which are from the old federal states to include Berlin and 89 companies are from the new federal states. The division of the companies into each federal state is represented. (orig.) [Deutsch] Am Hauptbericht der Fernwaermeversorgung beteiligten sich insgesamt 245 Fernwaermeversorgungsunternehmen (FVU), davon 156 Unternehmen aus den alten Bundeslaendern einschliesslich Berlin und 89 Unternehmen aus den neuen Bundeslaendern. Berichtet wird ueber die Fernwaermeerzeugung, -verteilung sowie Anschluss- und Kundenanlagen. (orig.)

 8. Computed tomography in multiple trauma patients. Technical aspects, work flow, and dose reduction; Polytrauma-Computertomographie. Technische Grundlagen, Workflow und Dosisreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fellner, F.A. [AKH Linz - Kepler Universitaetsklinikum/JKU, Zentrales Radiologie Institut, Linz (Austria); Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Erlangen (Germany); Krieger, J.; Floery, D. [AKH Linz - Kepler Universitaetsklinikum/JKU, Zentrales Radiologie Institut, Linz (Austria); Lechner, N. [AKH Linz - Kepler Universitaetsklinikum/JKU, Abteilung fuer Medizintechnik, Linz (Austria)

  2014-09-15

  Patients with severe, life-threatening trauma require a fast and accurate clinical and imaging diagnostic workup during the first phase of trauma management. Early whole-body computed tomography has clearly been proven to be the current standard of care of these patients. A similar imaging quality can be achieved in the multiple trauma setting compared with routine imaging especially using rapid, latest generation computed tomography (CT) scanners. This article encompasses a detailed view on the use of CT in patients with life-threatening trauma. A special focus is placed on radiological procedures in trauma units and on the methods for CT workup in routine cases and in challenging situations. Another focus discusses the potential of dose reduction of CT scans in multiple trauma as well as the examination of children with severe trauma. Various studies have demonstrated that early whole-body CT positively correlates with low morbidity and mortality and is clearly superior to the use of other imaging modalities. Optimal trauma unit management means a close cooperation between trauma surgeons, anesthesiologists and radiologists, whereby the radiologist is responsible for a rapid and accurate radiological workup and the rapid communication of imaging findings. However, even in the trauma setting, aspects of patient radiation doses should be kept in mind. (orig.) [German] Polytraumatisierte Patienten beduerfen im Rahmen der initialen Schockraumversorgung einer schnellen und exakten klinischen und bildgebenden Diagnostik. Fuer ein optimales Schockraummanagement ist heute die essenzielle Bedeutung einer zeitnah durchgefuehrten Ganzkoerper-CT unbestritten. Insbesondere durch schnelle CT-Scanner der letzten Generationen kann im Rahmen der Schockraum-CT eine aehnlich gute Bildqualitaet wie in der Routinediagnostik erzielt werden. Dieser Artikel beleuchtet den Einsatz der CT im Schockraum bei polytraumatisierten Patienten, wobei das Hauptaugenmerk auf Methoden des radiologischen Managements sowie auf den verschiedenen Moeglichkeiten der Untersuchungsdurchfuehrung im Routineeinsatz und in Spezialsituationen liegt. Ein weiterer Schwerpunkt sind Moeglichkeiten und Strategien zur Dosisreduktion der Schockraum-CT sowie der Untersuchung polytraumatisierter Kinder. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass eine fruehe Ganzkoerper-CT-Untersuchung positiv mit einer niedrigen Mortalitaet und Morbiditaet korreliert und anderen Bildgebungsverfahren deutlich ueberlegen ist. Die optimale Schockraumversorgung erfordert eine interdisziplinaere Zusammenarbeit von Unfallchirurgen, Anaesthesisten und Radiologen, wobei die Radiologie fuer einen raschen und adaequaten Einsatz der bildgebenden Verfahren und die zeitnahe Kommunikation relevanter Befunde verantwortlich ist. Daneben sollte auch im Rahmen der Schockraum-CT die Patientenstrahlendosis im Hauptaugenmerk des Radiologen stehen. (orig.)

 9. Classification of technical signals for noise diagnosis of machines and components; Klassifikation technischer Signale fuer die Geraeuschdiagnose von Maschinen und Bauteilen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tschoepe, C.; Hentschel, D.; Frankenstein, B. [Fraunhofer-Institut fuer Zerstoerungsfreie Pruefverfahren, Dresden (Germany); Hirschfeld, D. [Voice INTER connect GmbH, Dresden (Germany); Hoffmann, R. [Technische Univ., Dresden (DD)

  2005-07-01

  For analysis and evaluation of acoustical signals from technical processes different approaches are used. In the field of non-destructive testing and acoustic diagnostics signals are increasingly complex. The following paper presents approaches for the automatic classification of technical signals for typical examples. Signals with higher complexity require more performant algorithms like DTW (Dynamic Time Warping) and HMM (Hidden-Markov-Models), which are already applied successfully in speech processing.

 10. Mobile CT. Technical aspects of prehospital stroke imaging before intravenous thrombolysis; CT im Notarztwagen. Technische Aspekte der praehospitalen radiologischen Schlaganfalldiagnostik vor systemischer Thrombolyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gierhake, Daniel; Villringer, K.; Fiebach, J.B. [Charite - Universitaetsmedizin Berlin (Germany). Center for Stroke Research Berlin (CSB); Weber, J.E.; Audebert, H.J. [Charite - Universitaetsmedizin Berlin (Germany). Center for Stroke Research Berlin (CSB); Charite - Universitaetsmedizin Berlin (Germany). Klinik fuer Neurologie; Ebinger, M. [Charite - Universitaetsmedizin Berlin (Germany). Center for Stroke Research Berlin (CSB); Charite - Universitaetsmedizin Berlin (Germany). Klinik und Hochschulambulanz fuer Neurologie

  2013-01-15

  To reduce the time from symptom onset to treatment with tissue plasminogen activator (tPA) in ischemic stroke, an ambulance was equipped with a CT scanner. We analyzed process and image quality of CT scanning during the pilot study regarding image quality and safety issues. The pilot study of a stroke emergency mobile unit (STEMO) ran over a period of 12 weeks on 5 weekdays from 7a. m. to 6:30 p. m. A teleradiological service for the justifying indication and reporting was established. The radiographer was responsible for the performance of the CT scan on the ambulance. 64 cranial CT scans and 1 intracranial CT angiography were performed. We compared times from ambulance alarm to treatment decision (time of last brain scan) with a cohort of 50 consecutive tPA treatments before implementation of STEMO. 62 (95 %) of the 65 scans performed had sufficient quality for reading. Technical quality was not optimal in 45 cases (69 %) mainly caused by suboptimal positioning of patient or eye lense protection. Motion artefacts were observed in 8 exams (12 %). No safety issues occurred for team or patients. 23 patients were treated with thrombolysis. Time from alarm to last CT scan was 18 minutes shorter than in the tPA cohort before STEMO implementation. A teleradiological support for primary stroke imaging by CT on-site is feasible, quality-wise of diagnostic value and has not raised safety issues. (orig.)

 11. Electrical equipment and grid connection of offshore wind farms. An engineering challenge; Elektrotechnische Ausruestung und Netzanbindung von Offshore-Windparks. Technische Herausforderung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2001-12-03

  The new legal framework for wind turbines will bring essential changes in the requirements to be met by manufacturers and the components supplying industry. Those changes relate to: rise in output to about 5 MW per wind turbine, a mandatory mix of sizes of turbines arranged on a wind farm (from 500 MW through to 1 500 MW), safe management of the extremely difficult climatic conditions through appropriate design, minimisation of operation and maintenance requirements, safe transmission of electricity to the on-shore grid connection station, and the relevant energy management functions. (orig./CB) [German] Durch die neuen Rahmenbedingungen werden in den naechsten Jahren die Anforderungen an die Hersteller von Windenergieanlagen (WEA) und deren Zulieferer gekennzeichnet sein. Im wesentlichen sind dies die Vergroesserung der Anlagenleistung auf rd. 5 MW je WEA, die Anordnung unterschiedlicher Anlagengroessen in Windparks im Leistungsbereich zwischen 500 bis 1 500 MW, die Beherrschung der extremen Umgebungsbedingungen, die Minimierung der Aufwendungen fuer Betrieb und Wartung, der sichere Energietransport zum Netzuebergabepunkt an Land sowie das zugehoerige Energiemanagement. (orig./GL)

 12. Automation of innovative facade systems with integrated technical building equipment under consideration of comfort aspects; Automatisierung innovativer Fassadensysteme mit integrierter technischer Gebaeudeausruestung unter Beruecksichtigung von Behaglichkeitsaspekten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hasert, Anita; Becker, Martin [Hochschule Biberach (Germany). Inst. fuer Gebaeude- und Energiesysteme (IGE)

  2012-07-01

  Facades are not only a shell of the protected habitats and a boundary between the indoor climate and the environment of buildings. Facades also convert from previously passive elements to active building systems which perform various functions of the room conditioning (heating, cooling, ventilation, lighting, and so on). The associated increased demands on the system integration into facades require new solutions for the planning, implementation and operation of these innovative systems. Within the intelligent handling of increasing complexity, superior automation strategies have to be developed by means of facade automation. These automation strategies have to match the individual functions with each other, and to ensure a building sector comprehensive functionality. Furthermore, another criterion for the design of integrated facade systems is the consideration of the user's feeling with respect to comfort as well as the user's control and user's acceptance. In line with the research project AUTiFAS (= Automation of innovative facade systems), different automation strategies of the facades and room automation are considered on the basis of metrological investigations and simulation analyses. For this purpose, an innovative facade element with a decentralized ventilation unit and an integrated sunshade had to be integrated into a test room initially. The functionality and the constructional tightness of the total test stand had to be verified and matched to the requirements of the tests. With the objective to develop a standardized description of the control and regulation functions of the building sector comprehensive automation strategies, an automation library was developed based on standard structures and forms of representation using a test facade as an example. The standards DIN EN 15232, IEC 61131 as well as the guidelines VDI 3813 and VDI 3814 provide the fundamentals. The developed automation strategies form the basis for the development of new control strategies of high quality. Two approaches of highly qualitative control methods were examined in this research project. The picking up of comfort criteria in the optimized control enables the consideration of user's needs. Another approach is the predictive control which is based on characteristic line models and aims a more energy-efficient operation.

 13. Revitalization of shopping centers. Demands made on facility management and architecture; Revitalisierung von Shopping Centern. Diese Anforderungen muessen Technisches Gebaeudemanagement und Architektur erfuellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grundmann, Lutz; Behr, Wolfram [Behr Grundmann und Associate - Architekten und Ingenieure, Leipzig (Germany)

  2010-09-15

  About one third of all German shopping centers are more than 30 years old and require revitalization. The necessity of revitalization does not depend on age but on the profit made by the shopping center. It can be stated that revitalization measures must be made in ever shorter intervals, owing to the more rapidly changing wishes of the customers. Further, there are different time intervals for different service areas. (orig.)

 14. Kookboeken en koorboeken. Techniek en productie van boekvervluchting in koorboeken van het klooster Monte Oliveto Maggiore. Technische bronnen, archiefdocumenten, materieel onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Wallert, Arie

  1991-01-01

  With the use of scientific methods of examination most of the Olivetan choral books have been studied. Minute samples taken from some of the illuminations of the choral books have been compared with modern standard samples that were prepared by the autor according to recipes from Ambruogio's Ricepte

 15. CT-guided percutaneous gastrostomy: success rate, early and late complications; CT-gesteuerte perkutane Gastrostomie: Technischer Erfolg, Frueh- und Spaetkomplikationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gottschalk, A.; Voelk, M. [Radiologie, Bundeswehrkrankenhaus Ulm (Germany); Strotzer, M. [Radiologie, Klinikum Hohe Warte (Germany); Feuerbach, S.; Rogler, G. [Radiologie, Klinikum der Universitaet Regensburg (Germany); Seitz, J. [Radiologie, MVZ Dr. Neumaier und Kollegen (Germany)

  2007-04-15

  Purpose: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) and percutaneous radiologic gastrostomy (PRG) are the standard methods of ensuring long-term enteral food intake in patients with dysphagia caused by neoplasia or neurological disorders. High-grade obstructions of the upper digestive tract or inadequate transillumination can prevent PEG. CT-guided percutaneous gastrostomy (PG) represents a special technique for enabling gastrostomy in patients for whom the endoscopic method is impossible. The aim of this study was to evaluate the results and complications of CT-guided percutaneous gastrostomy. Materials and Methods: CT-guided PG was performed in 83 patients, mostly with malignancy of the upper respiratory or digestive tract. Medical records for these patients were reviewed, and the results and complications of the CT-guided PG were analyzed retrospectively. Complications were grouped into four categories: Major and minor complications as well as early and late complications. Results: In 95.2 % of all cases (79/83), CT-guided PG was successful in the first attempt. Within the first 3 days, 5 major complications including 4 tube dislocations and one case of peritonitis were found in 4/79 patients (5.1 %). One of these patients experienced two early major complications. Early minor complications, mainly local skin irritations and temporary stomachache, were observed in 31 patients (39.2 %). Three days after CT-guided PG, 4 cases of major complications were documented, yielding a total rate of major complications was 8.7 % (7/79). Hemorrhage requiring blood transfusion or perforation after gastrostomy was not observed. 29.1 % of the patients (23/79) experienced late minor complications. (orig.)

 16. Technical monitoring of PV systems in Apeldoorn, Netherlands. September 1997 - September 1999; Technische monitoring van PV-systemen te Apeldoorn. Periode september 1997 - september 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Borg, N.J.C.M.; Jansen, M.J. [ECN Zon en Wind, Petten (Netherlands)

  2000-01-01

  Under contract from a Dutch energy distribution company (NUON), ECN is carrying out a monitoring program for a number of PV systems that are installed on houses in the urban area 'Het Woudhuis' in Apeldoorn, Netherlands. It concerns four groups of houses with PV systems which differ from each other in type of PV system or the orientation of the roofs. This document is a report of the technical monitoring concerning one group, comprising of 14 PV systems, during the period from 5 September 1997 to 4 September 1999. The average yield of the PV systems, standardized for a climatological average year for the Netherlands, is 706 kWh/kW{sub p}. An expanded monitoring program was carried out for one of the systems, which has led to detailed information about the incoming radiation, the behaviour of the PV panels and the inverter. 4 refs.

 17. Biokerosene from biomethane via GtL-processes. A technical and economic analysis; Biokerosin aus Biomethan ueber GtL-Prozesse. Eine technische und oekonomische Analyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gebauer, Jan Peer; Wagner, Hannes; Kaltschmitt, Martin [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Inst. fuer Umwelttechnik und Energiewirtschaft

  2013-02-15

  To protect climate, the aviation industry is asked to reduce GHG emissions. A possible measure to achieve this goal is the increased use of biokerosene. One possible way to provide biokerosene is through liquefaction of biomethane. This biomethane can be produced by anaerobic fermentation from large variety of organic waste streams. Considering this background, an overview of the overall process chain for the production of biokerosene from biomethane is given. The starting point for the analysis is the Gasto-Liquid-process (GtL). This process is described in detail focusing on the differences between autothermal and steam reforming of biomethane. Based on this, two reference concepts are designed, modeled, and simulated. The results of this simulation are then evaluated according to predefined technical parameters. Finally, the defined concepts are analyzed economically, i.e. the production costs are assessed and the key parameters defining the results are identified.

 18. Identification, quantification and systematization of technical and behavioural potentials of electric power savings of private households; Identifikation, Quantifizierung und Systematisierung technischer und verhaltensbedingter Stromeinsparpotenziale privater Haushalte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buerger, Veit [Oeko-Institut e.V. - Institut fuer Angewandte Oekologie, Freiburg im Breisgau (Germany)

  2009-01-15

  Electricity consumption in German households accounts for more than 10% of energyrelated CO{sub 2} emissions. In spite of substantial improvements in, for example, the efficiency of household appliances, there is still a considerable electricity savings potential to be tapped in this sector. The possible contribution that the German residential sector can make to climate protection is correspondingly large. This working paper aims to structure and quantify electricity savings potentials which could be exploited in German households either through investment measures or changed user behaviour. The total theoretical potential which can be tapped through the purchase of efficient household appliances and the replacement of electrical heaters and hot water generators (i.e. by encouraging investment) amounts to approx. 90 TWh/a. This corresponds to more than 60% of the current electricity demand of all German households. By means of changed user behaviour, approx. 30 TWh of electricity could be saved according to our calculations. The assessment of energy savings potentials is an important step towards identifying those potentials which are most significant with regard to their volume, the barriers against their deployment and the design of appropriate policy. The results of the analysis give indication which areas should be dealt with as a matter of political priority in order to maximise the effects of political instruments in the area of demand side related electricity efficiency.

 19. The technical infrastructure for the use of value-added services in Smart Homes; Die technische Infrastruktur fuer den Einsatz von Mehrwertdiensten in Smart Homes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pfoh, Melanie; Burghardt, Thomas [Technische Univ. Chemnitz (Germany). Professur fuer Produktionswirtschaft und IBL

  2010-07-01

  The contribution under consideration reports on a supply of an infrastructure for the generation of a comprehensive integrated information system for tenants, landlords and providers. With the prototypical acquisition of building conditions and the input of relevant data in a local data base, technical obstacles already have been overcome. The planning and partial implementation of the local data base for the targeted and structured acquisition of inventory data supports a holistic view of all energy-related processes. The comprehensive analysis of all building management processes and future goals of information by all participants is the basis for high quality data. The system concept is designed so that a global data base is created. This database allows observations of the user behaviour, efficiency and costs, and an assessment of technical components such as durability and contribution of energy efficiency. Cross-sector relationships are revealed by means of analytical methods such as data mining.

 20. Technische hulpmiddelen voor motorvoertuigverlichting overdag : een inventarisatie van de mogelijkheden en consequenties en een formulering van de voorlopige eisen te stellen aan verlichtingsautomaten.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1990-01-01

  For daytime running lights the standard illumination of the cars can be used, but there are also special units for it. The disadvantages of using the standard system are outlined. Technical aids are developed to prevent disadvantages. Automatic illumination equipment and Daytime Running lamps are su

 1. Neue Wege in der Ausbildung technischer Übersetzer an der Wirtschaftsuniversität Aarhus - Problem-Based Learning als didaktisches Konzept

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kastberg, Peter

  2001-01-01

  I artiklen diskuteres, hvilke krav der kan stilles til en tidssvarende uddannelse af tekniske oversættere. Med Problem-based learning som referencereamme gennemgås et nyt koncept for et curriculum inden for oversætteruddannelsen, således som konceptet er implementeret ved Tysk Institut, HHÅ....

 2. Torquemotors versus gear motors. A technical comparison with regard to acceleration performance and energy efficiency; Torquemotoren versus Getriebemotoren. Ein technischer Vergleich hinsichtlich Beschleunigung und Energieeffizienz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greubel, K.; Storath, A. [Siemens AG, Bad Neustadt a.d. Saale (Germany)

  2007-07-01

  The trend to torque motors does not only continue since the beginning of a new millennium, but is still increasing at the moment. This development is essentially pushed by branches of producing industries, e.g. plastics, printing, wire drawing and machine tool industry. The replacement of hydraulic drives by electric drives e.g. with plastics machines step by step means a first essential step towards the right direction, particularly this development is seen from the angle of energy consumption. The high torques and low speeds of the hydraulic drives can be produced by gear motors for example. Meanwhile torque motors become standard program of numerous manufacturers, so that, by its application, there are not only advantages of direct propulsion technology to reach in principle, but also reductions of processing times and energy consumption. In consideration of less marginal condition the relationship of moment of inertia and accelerating values achieved by torque motors in comparison to gear motors is derived and based on performed motors the energy efficiency assuming different load cycles is compared. (orig.)

 3. Technical prerequisites for efficient drive systems - Fundamentals for SwissEnergy measures; Technische Grundlagen effizienter Antriebssysteme. Grundlagen fuer Aktionen (Massnahmen) von Energieschweiz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schnyder, G.; Ritz, Ch.

  2007-03-15

  This final report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) reports on the technical prerequisites necessary for the implementation of various measures that are to be taken to promote efficient electrical drive systems. The document defines the approach taken and describes the methodologies to be used, including market analysis, the collection of basic data, the definition of measures and the acquisition of partners. The potential for making savings is estimated. Eight areas of action are defined, including the organisation of tutorials, exchange of experience, knowledge transfer, basic consulting services, the deployment of consultants, the setting-up of an Internet portal, information transfer in conferences and the optimisation of auxiliaries in domestic installations. A comprehensive annex completes the report.

 4. Recycling-oriented development of engineered product 2000. Management of complex, conflicting targets. Conference; Recyclingorientierte Entwicklung technischer Produkte 2000. Management komplexer Zielkonflikte. Tagung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  This conference focused on practically orientated product development processes that enable efficient management of multiple conflicting targets without neglecting the recycleablility of the products. Further aspects were criteria, methods and evaluation methods as well as the practically orientated application of design rules to achieve innovative, marketable products. Subjects: Methods and instruments - recycling for added value - decision aids - analysis and evaluation - design for environment - the draft regulation VDI 2243, No. 1, 'Recycling-orientated product development'. [German] Themenschwerpunkte dieser von der VDI-Gesellschaft Entwicklung Konstruktion Vertrieb (VDI-EKV) gemeinsam mit der VDI-Koordinierungsstelle Umwelttechnik (VDI-KUT) initiierten Tagung waren zum einen neuangelegte 'praxisorientierte Produkentwicklungsprozesse' ('PEP's'), die es gestatten, vielfaeltige 'Zielkonflikte' effizient zu managen, ohne dabei die Recyclingfaehigkeit der Produkte unter den Tisch fallen zu lassen. Darueber hinaus stand die Anwendung geeigneter Kriterien, Methoden und Bewertungsansaetze sowie die praxisorientierte Umsetzung von Gestaltungsregeln in innovative und marktfaehige Produkte im Mittelpunkt der Vortragsveranstaltung. Den Tagungsrahmen bildeten die Themenschwerpunkte: - Methoden und Instrumente - Wertschoepfung durch Recycling - Entscheidungshilfen - Analyse und Bewertung - Design for Environment sowie der neue Richtlinienentwurf (Gruendruck) VDI 2243, Blatt 1 'Recyclingorientierte Produktentwicklung'. (orig.)

 5. Technical realization platform for a cross-linked market participation of prosumers in the power distribution system; Technische Realisierungsplattform zur vernetzten Marktteilnahme von Prosumern im Verteilernetz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gantert, Wolf-Christian; Neun, Guido; Boers, Dave J. [QNE GmbH und Co. KG, Oldenburg (Germany)

  2011-07-01

  The authors of the contribution under consideration present a platform for the active participation of consumers and producers at the decentralized energy market with dynamic pricing of the electricity. A profitable operation of these prosumers is a prerequisite for their widespread market participation. The authors describe in detail the technical barriers for the market participation of the prosumer and develop a possible approach for the technical realization of the integrated market access. Markets with decentralized structures require a dedicated infrastructure of communication. In this case the proven key technology of the Internet Protocol is used. This requires an IP enabled network component in decentralized systems. The Internet-based connection of consumers and producers enables an automated participation in energy markets. In order to ensure a security of supply, such a scheme has to meet real-time criteria and high security requirements. When communicating via the Internet the accessibility of each plant from everywhere can be realized. This enables a cross-regional clustering of prosumers who otherwise would be excluded by market entry barriers to an active participation in the energy market. For the creation of a market any prosumer must have the free choice of the trading platform. The authors discuss the resulting additional demands on the system architecture.

 6. Renzo Piano's NEMO. Example of integration. Decentralization of technical spaces; Renzo's Piano NEMO. Voorbeeld van integratie. Sterke decentralisatie van technische ruimten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2007-11-15

  At the time of the opening of Nemo, which was designed by the architect Renzo Piano, it was immediately the largest 'science center' of the Netherlands with 300,000 visitors annually. It started under the name NewMetropolis and is now called Nemo. Fitting in the installations requires closer collaboration between the architect and the advisor.(mk) [Dutch] Bij opening was het door de architect Renzo Piano ontworpen Nemo direct het grootste 'science-center' van Nederland met jaarlijks ruim 300.000 bezoekers. Het begon onder de naam NewMetropolis en heet nu Nemo. De inpassing van de installaties vroeg om een nauwe samenwerking tussen architect en adviseur.

 7. Stenting in the treatment of chronic mesenteric ischemia. Technical and clinical success rates; Chronische mesenteriale Ischaemie. Technische und klinische Erfolgsrate der perkutanen Stentangioplastie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heiss, P.; Zorger, N.; Kaempfe, I.; Jung, E.M.; Paetzel, C.; Feuerbach, S.; Herold, T. [Inst. fuer Roentgendiagnostik, Univ. Regensburg (Germany); Pfister, K. [Klinik und Poliklinik fuer Chirurgie, Univ. Regensburg (Germany)

  2008-10-15

  Purpose: to evaluate the technical and clinical success rates of percutaneous stent revascularization in the treatment of chronic mesenteric ischemia (CMI). Patients and methods: 17 patients (12 female) with typical symptoms of CMI were treated by percutaneous stent placement for stenoses of the splanchnic arteries (celiac trunk; superior mesenteric artery, SMA; inferior mesenteric artery, IMA). The primary and secondary technical success, primary and secondary clinical success, and the long-term clinical outcome were determined. Results: a total of 24 stents were implanted in 21 splanchnic arteries (12 stents in the celiac trunk, 11 in the SMA and 1 in the IMA). The primary technical success rate was 91% (19/21 arteries), the secondary technical success rate was 95% (21/22 arteries). Clinical follow-up was available for 16 patients. The primary clinical success rate was 81% (13/16 patients). Following two secondary interventions, the secondary clinical success rate was 94% (15/16 patients). Long-term clinical success was achieved in 15 of 16 patients (94%) with a mean follow-up of 26 months. One patient died within 30 days of the intervention and two patients demonstrated major complications (1 dissection, 1 stent dislocation). None of the patients required surgical revascularization and none of the patients died due to recurrent mesenteric ischemia. (orig.)

 8. AGFW. Main report of the district heat supply 1999; AGFW. Hauptbericht der Fernwaermeversorgung 1999. Technische Bestands- und Veraenderungsdaten zur Fernwaermeversorgung in Deutschland 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-12-01

  A total of 226 district heat supply companies contributed to the main report of the district heat supply industry. 142 of which are from the old federal states to include Berlin and 84 companies are from the new federal states. The division of the companies into each federal state is represented. (orig.) [German] Am Hauptbericht der Fernwaermeversorgung beteiligten sich insgesamt 226 Fernwaermeversorgungsunternehmen (FVU), davon 142 Unternehmen aus den alten Bundeslaendern einschliesslich Berlin und 84 Unternehmen aus den neuen Bundeslaendern. Berichtet wird ueber die Fernwaermeerzeugung, -verteilung sowie Anschluss- und Kundenanlagen. (orig.)

 9. MOLOCH. A Calculation process dealing with incompressible flows. Technical reference 1.0; MOLOCH. Ein Stroemungsverfahren fuer inkompressible Stroemungen. Technische Referenz 1.0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Muench, M. [Freie Univ. Berlin (Germany). Fachbereich Mathematik und Informatik

  2008-01-15

  Many flows relevant for climate research, weather forecasting, heating, ventilation, air-conditioning (HVAC), and fire safety are characterized by relatively small velocities compared to the speed of sound. The efficient computation of such low Mach number flows requires computational methods that avoid the Courant-Friedrich-Lewy time step restriction, based on the speed of sound. An essential issue in the context meterological flow modelling, as investigated at the Potsdam Institute for Climate Impact Research, is the construction of efficient numerical schemes for such flows that are in conservation form with respect to all physically conserved quantities, i.e., mass, momentum, and energy. Extending initial developments by Klein et. al [9, 13, 15, 19, 20], a new scheme for such flows is currently under development which accounts for flows in three space dimensions, is fully conservative, with second order accuracy and covers the entire regime 0 {<=} M {<=} 1. To transfer this scheme to practical applications, the author has created the programm code MOLOCH. This technical report collects the background theory of the scheme and describes the current state of its implementation. The code is based on a finite-volume method using a cartesian grid. Currently, the scheme is limited to Zero-Mach number. The first four chapters describe the mathematical background of the scheme. After a short presentation of the underlying set of equations, the result of a one-scale asymptotic analysis is discussed to elucidate the main problems in the context of constructing numerical simulation schemes, and to motivate the construction of the method. Chapter 5 describes the details of the numerical technique and provides additional information regarding the discretization and the implementation of boundary conditions. Chapter 6 describes the implementation of gravitational forces, necessary to run the falling droplet test case, which will be described in Chapter 7. An empirical convergence study confirms the predicted second order accuracy of the implemented scheme. Current work in progress aims at extending the scheme presented here to the meteorologically important class anelastic, instead of incompressible, flow models. The computational code structure as presented here will transfer to these applications without change. (orig.)

 10. Total renewal of a small hydro project on the Engstligenalp - Licence and construction project; Bergbahnen Engstligenalp AG - Gesamterneuerung Kleinwasserkraftwerk. Konzessions- und Bauprojekt - Technischer Bericht mit Beilagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Conrad, M.

  2009-05-15

  This report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) deals with the total renewal of a small hydro scheme operated by the Engstligenalp aerial cableway in Switzerland. The cableway operator considers itself as part of the national effort to support sustainability. The refurbished hydropower installation will produce power for around 500 homes. The hydrology of the catchment area involved, quantities of water available and residual water conditions as well as the existing installations are described and discussed. Stipulations concerning landscape conservation are noted. The renewal project is discussed and details are given on the dam, water intake, pressure pipe and regulation. The new underground facilities for the horizontal-axis turbine, generator and electrical equipment are described. Finally environmental aspects, energy production and economic viability are discussed.

 11. Development and application of neutron transport methods and uncertainty analyses for reactor core calculations. Technical report; Entwicklung und Einsatz von Neutronentransportmethoden und Unsicherheitsanalysen fuer Reaktorkernberechnungen. Technischer Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zwermann, W.; Aures, A.; Bernnat, W.; and others

  2013-06-15

  This report documents the status of the research and development goals reached within the reactor safety research project RS1503 ''Development and Application of Neutron Transport Methods and Uncertainty Analyses for Reactor Core Calculations'' as of the 1{sup st} quarter of 2013. The superordinate goal of the project is the development, validation, and application of neutron transport methods and uncertainty analyses for reactor core calculations. These calculation methods will mainly be applied to problems related to the core behaviour of light water reactors and innovative reactor concepts. The contributions of this project towards achieving this goal are the further development, validation, and application of deterministic and stochastic calculation programmes and of methods for uncertainty and sensitivity analyses, as well as the assessment of artificial neutral networks, for providing a complete nuclear calculation chain. This comprises processing nuclear basis data, creating multi-group data for diffusion and transport codes, obtaining reference solutions for stationary states with Monte Carlo codes, performing coupled 3D full core analyses in diffusion approximation and with other deterministic and also Monte Carlo transport codes, and implementing uncertainty and sensitivity analyses with the aim of propagating uncertainties through the whole calculation chain from fuel assembly, spectral and depletion calculations to coupled transient analyses. This calculation chain shall be applicable to light water reactors and also to innovative reactor concepts, and therefore has to be extensively validated with the help of benchmarks and critical experiments.

 12. Hydro-power installation at Fein-Elast Grabher AG in Lichtensteig - Preliminary study; Fein-Elast Grabher AG - Lichtensteig. Stauwehr / Schleusenbruecke / Wasserkraftanlage. Vorprojektstudie - Technischer Bericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hintermann, M.

  2008-07-01

  This technical report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) describes project variants for the replacement of a hydro-power plant on the River Thur in Lichtensteig, Switzerland. The new installation is to produce more power by using a greater volume of water than the old installation, parts of which date from 1820. The report reviews possibilities for and restrictions on the renewal of the installation and recommends one of four possible variants proposed.. Water-flow statistics and flood-protection issues are discussed. Environmental issues connected with the project are also examined. Energy production figures, cost estimates and economic viability issues are discussed. The proposed course of events involved in replacing the hydropower installation and an associated road bridge is described.

 13. Percutaneous thermoablation of lung metastases. Indication, techniques, first results, and imaging findings; Perkutane Laserablation von Lungenmetastasen. Indikation, technische Durchfuehrung, erste Ergebnisse und Bildbefunde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weigel, C.; Schuchmann, S.; Kirsch, M.; Mensel, B.; Hosten, N. [Abteilung fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Klinikum der Ernst-Moritz-Arndt-Universtiaet Greifswald (Germany)

  2004-05-01

  Not unlike thermoablation of liver metastases, thermoablation of metastases to the lungs is gaining clinical interest. Radiofrequency ablation and laser-induced interstitial thermotherapy are both used clinically. Initially it was suspected that percutaneous treatment of lung metastases would result in a rate of pneumothoraces and tissue reactions which would not be clinically acceptable. However, this did not prove true. Fear of pneumothoraces however did lead to the desire for an applicator with a maximally reduced diameter. While clinical results are not yet available, technical success rates of laser-induced interstitial thermotherapy of lung metastases are promising. The percentage of pneumothoraces does not differ significantly from that seen in diagnostic procedures. Large metastases may be treated by simultaneous use of multiple applicators or by repositioning of an applicator (pullback technique). Surgical experience is still guiding us in deciding which primaries' metastases may be successfully treated percutaneously. The literature indicates that lung metastases from colorectal primaries are especially suited. Radiotherapy is only an alternative method in cases of lung metastases if they cause symptoms (such as pain because of thorax infiltration or difficulty in breathing because of bronchial lesion). Due to the risk of radiation-induced pneumonia general radiotherapy is not to be recommended. The possibility of stereotactic ray treatment is being considered, but because breathing shifts the metastases it is not yet feasible. Therefore, percutaneous thermoablation could be used as a minimally invasive, rather riskless therapeutic option for a relatively high percentage of inoperable lung metastases. (orig.) [German] Die Thermoablation von Lungenmetastasen ist dabei, sich aehnlich erfolgreich im klinischen Alltag zu etablieren wie die heute weit verbreitete Thermoablation von Lebermetastasen. Bei beiden Metastasierungsformen kommen die Radiofrequenz-(RF-)Ablation und die laserinduzierte Thermotherapie (LITT) zum Einsatz. Befuerchtungen, dass die perkutane Behandlung von Lungenmetastasen zu nicht akzeptablen Pneumothoraxraten und nicht tolerierbaren Lungenreaktionen fuehrt, haben sich bisher nicht bestaetigt. Wegen der Gefahr eines Pneumothorax werden Zugangssysteme mit moeglichst geringem Durchmesser bevorzugt. Auch wenn klinische Ergebnisse derzeit nur in unzureichendem Masse vorliegen, existieren jedoch verlaessliche Zahlen zum technischen Erfolg der Methode. Die Pneumothoraxraten liegen insgesamt in dem Bereich, der bei diagnostischen Punktionen beobachtet werden kann. Groessere Metastasen koennen wie bei der Ablation von Lebermetastasen durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer Laserapplikatoren oder durch konsekutive Umpositionierung eines Applikators behandelt werden. Zur Beantwortung der Frage, welche Primaertumoren eine erfolgreiche Behandlung von Lungenmetastasen zulassen, kann die chirurgische Literatur herangezogen werden. Gesichertes liegt hier v. a. fuer Lungenmetastasen kolorektaler Karzinome vor. Die Strahlentherapie stellt bei Lungenmetastasen nur dann ein Alternativverfahren dar, wenn diese eine Symptomatik verursachen (z. B. Schmerzsymptomatik bei Thoraxwandinfiltration oder Luftnot bei Bronchusalteration). Eine generelle Strahlentherapie ist bei Lungenmetastasierung aufgrund der Pneumonitisgefahr nicht zu befuerworten. Die Moeglichkeit einer stereotaktischen Bestrahlung wird zwar diskutiert, ist aber aufgrund der Atemverschieblichkeit der Metastasen derzeit noch nicht praktikabel geloest. Somit koennte die perkutane Thermoablation bei einem relativ hohen Prozentsatz nichtoperabler Lungenmetastasen als minimal-invasive, komplikationsarme Therapieoption eingesetzt werden. (orig.)

 14. Technical and economic aspects of the use of fuel cells in cogeneration plants. Technische und wirtschaftliche Aspekte des Brennstoffzelleneinsatzes in Kraft-Waerme-Kopplungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drenckhahn, W.; Lezuo, A.; Reiter, K. (Siemens AG Unternehmensbereich KWU, Erlangen (Germany, F.R.))

  1991-04-01

  Fuel cells open up a new and exciting option for energy conversion at high efficiency of fossil fuels into electrical energy with the minimum emission of noise and pollutants. The fuel cells which are of interest to the power plant builder are the phosphoric acid fuel cell (PAFC), the melting carbonate fuel cell (MCFC) and also the ceramic oxide fuel cell (SOFC), since, with these, high system efficiencies in the production of electrical energy can be obtained through the opportunity to utilize waste heat. (orig.).

 15. Cheap heat pump heating system for low-energy-consumption housing -- Design handbook; Kostenguenstige Waermepumpenheizung fuer Niedrigenergiehaeuser: Technisches Handbuch: Grundlagen, Planungsvorgehen und Beispiele

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Afjei, T. [Fachhochschule beider Basel, Muttenz (Switzerland); Buehring, A. [Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, Freiburg (Germany); Duerig, M.; Keller, P.; Zweifel, G. [Fachhochschule Zentralschweiz, School of Engineering and Architecture, Lucerne (Switzerland); Huber, A.; Widmer, P. [Huber Energietechnik, Zuerich (Switzerland); Shafai, E. [Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Institut fuer Mess- und Regeltechnik, Zuerich (Switzerland)

  2000-07-01

  This final report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents a technical handbook on the principles and planning processes involved in designing and installing heating systems for low-energy and so-called passive houses with air-renewal systems and provides examples taken from practice. The manual is intended to provide guidance to architects, planners and manufacturers. In the first part of the three-part manual, the basics of energy balances, ecological assessment and modern control techniques are dealt with, the second part covers integral planning, feasibility and manufacturing techniques and the third part gives examples of three houses built to so-called 'Minergie' low-energy and 'passive house' standards. The factors to be taken into account when planning low-energy and passive houses heated with heat pumps are discussed and calculation tools aiding the dimensioning and simulation of the systems are introduced.

 16. Saisonal heat storage in mine caverns. Concepts and technical solutions. Second technical report. Saisonal heat storage of solar low temperature heat in mines. Solar mining; Saisonale Waermespeicherung in Grubenraeumen. Konzepte und technische Loesungen. 2. Technischer Fachbericht. Saisonale Speicherung solarer Niedertemperaturwaerme in Bergwerken. Solarenergiebergbau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eikmeier, B.; Mohr, M.; Unger, H.

  1999-03-01

  The Second Technical Report of the project `Saisonal Storage of Solar Low Temperature Heat in Mines` describes different concepts to realize seasonal storage in mines and suitable district heat systems. The different storage designs and concepts are presented and evaluated in detail. The fundamental differences between the use of a tunnel or a shaft are discussed as well as the storage filling with a fluid or a mineral material. Technical solutions for the integration of a seasonal storage in mines are examined. Different solutions for storage sealing stand for choice. It is shown that the use of air-placed concrete represents a particularly suitable method due to the cost advantages and the flexible operation of the procedure compared with other seal systems. An exemplary system design leads to specific investment costs of 115 DM/m{sup 3} to 300 DM/m{sup 3} for the saisonal storage depending on the boundary conditions (tightness of the surrounding rock, use of available pipework etc.). The latter amount equals the height of the costs payed for the concrete underground tanks in Hamburg-Bramfeld and Friedrichshafen. It is shown that the costs for the use of mines for saisonal storage is comparable to those of existing systems at least; in favorable cases definitely lower costs may be achievable. In any case, a specific evaluation, taking account of local boundary conditions and circumstances, is necessay. On the basis of the boundary conditions below and the situation above ground, many locations in the Ruhr area were estimated concerning their suitability for this project. Favorable locations could be found within almost all coal industry areas. The plan for house buildings at these locations is suitable for the application of a district heat network. Although the examination of seasonal heat storage in mines is not concluded up to now, the presently achieved information indicates very positive results in all sections (i.e. investment costs, technical feasibility, choice of location). (orig.)

 17. Concept for a seasonal shaft storage at General Blumenthal shaft. 6. Analysis and design of seasonal storage of solar heat in mine shafts. 1. Technical report of Arbeitsgemeinschaft Solar NRW; Technisches Nutzungskonzept fuer einen saisonalen Speicher im Schacht General Blumenthal 6. Analyse und Konzeption der saisonalen Speicherung solarer Waerme in Grubenraeumen. Erstellt im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Solar NRW als 1. Technischer Fachbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eikmeier, B.; Unger, H.

  2001-02-01

  The First Technical Report of the project 'Analysis of Seasonal Storage of Solar Heat in Mines' describes the local terms of construction and operation of a shaft storage at the 'Bergwerk General Blumenthal/Haard' in Recklinghausen. For the installation of a pilot storage the Shaft No. 6 should be chosen because of the better condition of the shaft walling and the greater diameter in comparison with Shaft No. 2. As the result of the objective of operational reliability only the leakproof metal tubbing array in the shaft should be used. In compliance with this rule, a system with a volume of 2,155 m{sup 3} is designated for the Shaft No. 6 (storage height 63 m). The storage is only insulated at the top. A gravel/water filling guarantees static strength of the site. With a vertical distance of 1.5 m, 42 pipe coils should be installed, evenly distributed across the cross section and connected to 10 temperature-dependent controllable layers. Each pipe coil consists of 100 m steel pipes with an inside diameter of 2.5 cm. Simulation calculations show that storage efficiencies higher than 80% can be expected. The efficiencies and the discharged energy considerably depend on the temperature level of the district heat netowrk. The collector area and the quantity of heat have a comparatively smaller influence on the storage operation results. The specific investment costs of the shaft storage at the location 'General Blumenthal 6' were calculated to 477 DM/m{sup 3}. A reduction of the specific costs can be achieved especially by the use of larger storage volumes in the future. (orig.) [German] Im vorliegenden Bericht werden die Rahmenbedingungen fuer den Bau und Betrieb eines Schachtspeichers am Beispiel des Standortes Bergwerk General Blumenthal/Haard in Recklinghausen konkretisiert. Da der Schacht 2 in einem deutlich schlechteren Zustand ist und einen kleineren Schachtdurchmesser aufweist, ist es sinnvoll, den Schacht 6 fuer die Installation eines Pilotspeichers zu nutzen. Aufgrund des Zieles einer moeglichst hohen Betriebssicherheit sollte fuer den Schachtspeicher der eigendichte Abschnitt mit Tuebbingausbau, der in diesem Fall bis 70 m Teufe reicht, verwendet werden. Abzueglich eines unteren Ueberlappungsbereiches und des Schachtkellers ergibt sich somit eine nutzbare Speicherhoehe von rund 63 m, was einem Volumen von etwa 2.155 m{sup 3} entspricht. Der Speicher wird nur am Kopf waermegedaemmt. Der Schachtspeicher wird mit einer Kies/Wasser-Fuellung versehen. In diese werden mit einem vertikalen Abstand von 1,5 m insgesamt 42 Rohrschlangenebenen eingebracht, die jeweils aus gleichmaessig ueber die Querschnittsflaeche verteilten Stahlrohren DN 25 mit einer Gesamtlaenge von knapp 100 m bestehen. Diese Ebenen werden zu insgesamt 10 temperaturabhaengig ansteuerbaren Schichten zusammengefasst. Durchgefuehrte Simulationsrechnungen zeigen, dass ein Grubenspeicher im quasistationaeren Zustand Nutzungsgrade von ueber 80% erreichen kann. Die Nutzungsgrade und damit die nutzbaren solaren Waermemengen haengen vor allem vom Temperaturniveau des Nahwaermenetzes ab. Die Groesse der Kollektorflaeche und die Hoehe der Waermelast der Verbraucher haben nur einen vergleichsweise geringen Einfluss auf die Leistungsfaehigkeit des Speichers. Bei positiver, aber realistischer Einschaetzung der Randbedingungen ergeben sich fuer den projektierten Pilotspeicher am Standort General Blumenthal 6 spezifische Investitionskosten in Hoehe von 477 DM/m{sup 3}. Eine Verringerung dieses Wertes ist vor allem durch die Vergroesserung des Speichervolumens bei zukuenftigen Anlagen moeglich. (orig.)

 18. Competentiegericht curriculum en cursusontwerp

  NARCIS (Netherlands)

  Firssova, Olga; Giesbertz, Wil

  2012-01-01

  Firssova, O., & Giesbertz, W. (2011, 30 mei). Competentiegericht curriculum en cursusontwerp. Presentatie gegeven tijdens de workshop van de BKO cursus Competentiegericht curriculum en cursusontwerp, Eindhoven, Nederland: Open Universiteit.

 19. Technical change incorporated in the profit function: an empirical assessment of an exogenous and an endogenous approach.

  NARCIS (Netherlands)

  Gardebroek, C.; Abler, D.G.; Thijssen, G.J.

  1998-01-01

  De invloed van technologische vooruitgang op de winstfunctie van landbouwbedrijven heeft men getracht in een econometisch model te gieten, met gebruikmaking van gegevens uit de Nederlandse landbouwsector

 20. Psychische gezondheid van 13-14-jarigen voor en na de cafébrand in Volendam; een prospectief onderzoek met gegevens van de getroffenen en van een controlepopulatie [Mental health of 13- and 14-year-old children before and after the café fire in Volendam, the Netherlands; a prospective study with data from the victims and a control population

  NARCIS (Netherlands)

  Reijneveld, S.A.; Crone, M.R.; Verhulst, F.C.; Verloove-Vanhorick, S.P.

  2003-01-01

  Objective. To examine the effects of a catastrophe on the mental health of adolescents using prospective data from before and after the catastrophe. Design. Prospective, comparative. Method. The Volendam café fire wounded about 250 adolescents, of whom 14 died. In September and October 1999, 15

 1. Prevalentie van schisis in Nederland en Noord-Nederland in 1997-2007: Trendanalyse van gegevens uit drie Nederlandse registraties [ The prevalence of cleft in the Netherlands and Northern Netherlands in 1997-2007: Trend analysis of data from three Dutch registries

  NARCIS (Netherlands)

  Rozendaal, A.M.; Mohangoo, A.D.; Luijsterburg, A.J.M.; Bakker, M.K.; Ongkosuwito, E.M.; Vermeij-Keers, C.

  2011-01-01

  Objective. To investigate the prevalence of oral cleft live births in the Netherlands, we analyzed time-trends in the Netherlands and Northern Netherlands (NNL) over the period 1997-2007 and stratified these trends by cleft category (cleft lip/alveolus ± cleft palate: CL±P; cleft palate only: CP). M

 2. Twee jaar Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV 1990 en Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer BABW : een terugblik naar aanleiding van de applicatiedagen RVV 1990/BABW in oktober 1993 door het Politie Verkeersinstituut PVI te Apeldoorn gegeven. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Vis, A.A.

  1994-01-01

  On November, 1, 1991, the revised Traffic Regulations and Road Traffic Signs Code (RVV 1990) and a new Administrative Provisions for Road Traffic Order (BABW) were introduced in the Netherlands. About 350 persons working in the field of the RVV 1990 and BABW had participated in the refresher courses

 3. //Rondje Zilverling: COMMIT/TimeTrails

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, van Maurice; Graaff, de Victor; Zhu, Zhemin; By, de Rolf; Wombacher, Andreas; Flokstra, Jan

  2013-01-01

  Het TimeTrails-project3 gaat over data mining in grote hoeveelheden gegevens over gebeurtenissen in ruimte en tijd, d.w.z. met coördinaten en time-stamps. Dergelijke gegevens worden doorgaans vergaard door mensen, sensoren en wetenschappelijke observaties. Gegevensanalyse richt zich vaak op de vier

 4. Risk Assessment and Risk Management of Dioxins and PCBs in Food

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogenboom LAP; Kramer HJ; Jansen EHJM; Mengelers MJB; van Klaveren JD; van Dooren M; Traag WA; Kuiper HA; Konemann WH; TOX; RIKILT/DLO

  1995-01-01

  In dit rapport wordt in het kort een overzicht gegeven van de stand van zaken op het gebied van PCBs en dioxines in voedsel. Achtergrondblootstelling en de manier waarop deze achtergrondblootstelling ontstaat wordt besproken. In de risicobeoordeling wordt een overzicht gegeven van de toxicologisch

 5. International marine and aviation bunker fuel: trends, ranking of countries and comparison with national CO2 emission

  NARCIS (Netherlands)

  Olivier JGJ; Peters JAHW; LAE

  1999-01-01

  In dit rapport worden het brandstofgebruik en de CO2-emissies van internationaal transport samengevat en geanalyseerd. Deze analyse is gebaseerd op de best-beschikbare gegevens uit internationale energiestatistieken, die verzameld zijn door het International Energy Agency (IEA). Met deze gegeven

 6. Genetische en niet-genetische invloeden op de worpgrootte van Texelaarooien = Genetic and non-genetic influences on littersize of Texel ewes

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, de F.; Visscher, A.H.; Broek, van den H.

  1985-01-01

  Voor dit onderzoek zijn de gegevens van 45.506 worpen uit de jaren 1981, 1982 en 1983 onderzocht. Belangrijke effecten van invloed op de worpgrootte blijken de leeftijd en de pariteit van de ooi, de werpdatum en het bedrijf. Met de verkregen gegevens zijn correctiefactoren ontwikkeld, om tot een

 7. Verzuim door ziekte en ongevallen 1990-1991 : trends, risicogroepen, personeelsverloop, ongevallen

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwland, J.J. van

  1992-01-01

  Dit rapport vormt de tiende van een reeks van publicaties over ziekteverzuimcijfers uit het informatiesysteem (ZVIS) van het NIA. Voor de tweede keer wordt ook een overzicht gegeven van bedrijfsongevallen naar bedrijfstak. De gegevens zijn afkomstig uit het Ongevallenregistratiesysteem (Ongis) van h

 8. Emissies en bestrijdingsmaatregelen van ammoniak

  NARCIS (Netherlands)

  Laurier; M.B.H.M.

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van ammoniakemissies en van rendementen en kosten van maatregelen om deze te bestrijden. Op basis van gegevens van het Centraal Planbureau is een project voor 1990 en 2000 gemaakt van de mestproduktie en daarmee samenhangde ammoniakuitworp op landelijke

 9. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en afkoms

 10. Effecten van hakhoutbeheer op de vlinders van hellingbossen.

  NARCIS (Netherlands)

  Wallis de Vries, M.F.; Prick, M.J.M.

  2012-01-01

  In 2009 vond een verkennend onderzoek plaats naar de invloed van hakhoutbeheer op dag- en nachtvlinders in het Oombos en het Schaelsbergerbos bij Schin op Geul. Hierbij werden gedurende zeven nachten gegevens over nachtvlinders verzameld en op vier dagen gegevens over dagvlinders. Daarbij vertoonden

 11. Databases Nederlands milieubeleid

  NARCIS (Netherlands)

  R.F.T. Aalbers (Rob); H.R.J. Vollebergh (Herman)

  2003-01-01

  textabstractIn deze studie is nagegaan hoe zowel het proces van gegevensverzameling van emissies naar de lucht als de verdere verwerking van de gegevens voor de milieubalans tot stand komen. De verzameling van deze gegevens vindt plaats door de Nederlandse Organisatie voor Toegepast

 12. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 13. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandse bastaardschorpioenen (Arachnida, Pseudoscorpionida)

  NARCIS (Netherlands)

  Hammen, van der L.

  1969-01-01

  Over de bastaardschorpioenen van Nederland zijn slechts enkele verspreide gegevens gepubliceerd ; deze gegevens moeten bovendien bijna alle nog eens op juistheid van determinatie worden gecontroleerd. Ik meen dat een naamlijst die als basis kan dienen voor verder faunistisch onderzoek (afgezien van

 14. Arbobalans 2007/2008 : kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Gouw, P.; Hooftman, W.; Bakhuys Roozeboom, M.; Houtman, I.; Klein Hesselink, J.

  2008-01-01

  De Arbobalans is een jaarlijks verschijnende publicatie waarin cijfers en gegevens zijn opgenomen die het resultaat zijn van "arbomonitoring", het systematisch verzamelen van gegevens over veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek. In deze Arbobalans zijn de meest recente cijfers over de on

 15. Domotics. Comfortable and energy efficient?; Domotica. Comfortabel en energiezuinig?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wolferen, H.; Hendriksen, L.; Traversari, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2003-02-01

  Insight is given into the added value of domotics (home automation) in the handling and control of comfort installations, focusing on comfort and energy consumption. Costs are indicated. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de toegevoegde waarde van domotica bij de bediening en regeling van comfortinstallaties. Hierbij wordt de meeste aandacht gegeven aan comfort en energiegebruik. De kosten worden alleen indicatief besproken.

 16. Technical benchmarking of fossil energy sources to regenerative substitute fuels for medium speed for-stroke diesel engines; Technisches Benchmark fossiler Energietraeger zu regenerativen Substitutbrennstoffen fuer mittelschnelllaufende 4-Takt Dieselgeneratoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schillings, Hubert

  2010-07-01

  Diesel engines were actually designed for fossil fuels. For this reason an operation with substitute fuels poses a special challenge. For example native oils/fats are elements comprising a range of more than 5000 chemically different substances. Each of these has individual characteristics which have to be considered during operation. Hence, an adapted operation is necessary. Typical damages include: 1. Cavitation pitting in the fuel injection system. 2. Precipitation of combustion residues in inlet and outlet. 3. Engine damages caused by lube oil dilution. 4. Engine damages caused by agglutination of lube oil. 5. Plugging of fuel conduit and filter systems caused by polymerization reactions. Practice has shown that the operational mode of engines are not generally reproducible. It is a fact that engines of the same type and manufacturer show a different operating performance. This is due to catalytic effects which can be traced back to the consistence of the material grade. Traditionally the material grades of these engines are designed for basic fuels. In contrast to that most of the substitute fuels (oils/fats) have distinctive acidic characteristics. The question in how far the catalytically active surfaces boost or avoid polymerization is part of current researches. (orig.)

 17. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 18. Solar wash dryer, an environment-friendly alternative. Study of technical, architectural and societal aspects. Final report; Zonnewasdroger, een milieuvriendelijk alternatief. Onderzoek naar technische, bouwkundige en maatschappelijke aspecten. Eindrapportage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Israels, E.; Elema, K.; Bouwens, C.; Duijvestein, A.; Van der Eerden, E.; Van Putten, W.; Woltmeijer, E.

  1995-10-01

  The use of electric tumble dryers in the Netherlands increases at a great pace. Holland Energy Systems (HES) developed a prototype solar wash dryer in which the advantages of open air drying and electric drying are combined. The dryer consists of a transparent plate with an air cavity behind it. On the innerside of the air cavity is a metal dark-colored plate, the absorber. Behind this solar collector is the actual drying space, equipped with mobile racks for the laundry. If the sun does not produce enough heat the outside air will be heated electrically. The dryer also contains a flat water tank to store heat at the bottom of the drying compartment. In this report attention is paid to the architectural implementation possibilities of the solar wash dryer and the adjustments that might be made in the design of a house. Next to architectural aspects also juridical and societal aspects are discussed, in particular concerning the fitting-in of the housing construction. figs., tabs., 5 appendices, 11 refs.

 19. Transitional Boundary Layers Under the Influence of High Free Stream Turbulence, Intensive Wall Cooling and High Pressure Gradients in Hot Gas Circulation. Ph.D. Thesis - Technische Hochschule, Karlsruhe, 1985

  Science.gov (United States)

  Rued, Klaus

  1987-01-01

  The requirements for fundamental experimental studies of the influence of free stream turbulence, pressure gradients and wall cooling are discussed. Under turbine-like free stream conditions, comprehensive tests of transitional boundary layers with laminar, reversing and turbulent flow increments were performed to decouple the effects of the parameters and to determine the effects during mutual interaction.

 20. Die Integration eines computerbasierten Anatomie-Lernprogramms im Curriculum der Ausbildung Medizinisch-technischer Assistenten der Fachrichtung Radiologie [The integration of a computer-based tutorial in anatomy into an educational curriculum for student radiographers/technicians

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niewald, Marcus

  2009-11-01

  Full Text Available [english] Purpose: Anatomy is an important subject in the education of radiographers and radiotherapy technicians. The enormous amount of information may render efficient learning more difficult and lead to sub-optimal results. The purpose of this study was to test whether the introduction of a computer-based tutorial enhances learning success in anatomy. Methods: A commercially available tutorial in anatomy especially adapted to the requirements of the education of radiographers and which facilitated and structured the frequent repetition of the material was introduced into the conventional curriculum. The tutorial was used during normal lessons, and work with it was obligatory. The students could learn anatomical structures and landmarks repeatedly as well as test themselves. The scores obtained in the final examinations two years prior to introduction of this tutorial were compared with those obtained two years after introduction. Results: Students’ knowledge in anatomy could be markedly improved. Conclusion: An efficient and time-saving method of learning became possible. It was important to integrate the tutorial into the normal curriculum. The test results show the feasibility of this educational concept. [german] Zielsetzung: In der MTA-Ausbildung nimmt Anatomie einen wichtigen Platz ein. Die große Stofffülle erschwert jedoch ein effizientes zeitsparendes Lernen und führt auch bei motivierten Schülern oft zu mangelndem Lernerfolg. Es sollte geprüft werden, ob dieser durch Einführung computerbasierten Lernens verbessert werden kann. Methodik: Ein auf die Erfordernisse der MTRA-Ausbildung von den Autoren angepasstes kommerzielles Anatomie-Lernprogramm, das den Schülern das notwendige häufige Wiederholen des Materials erleichtert und strukturiert, wurde im Rahmen des Pflichtunterrichtes den Schülern zur Verfügung gestellt. Diese konnten damit anatomische Sachverhalte sich einprägen, beliebig oft wiederholen und ihr Wissen testen. Die Examensergebnisse jeweils zweier Jahrgänge vor und nach der Einführung des Programms wurden verglichen. Ergebnisse: Durch die Einführung des Programms konnten die Anatomiekenntnisse von MTA-Schülern bei gleichem Zeitaufwand deutlich verbessert werden. Schlussfolgerung: Durch gezieltes Üben derjenigen Elemente, die noch nicht ausreichend im Langzeitgedächtnis verankert sind, war eine effiziente und zeitsparende Art des Lernens möglich. Wichtig ist eine Einbettung des eLearning-Tools in den normalen Unterrichtsablauf. Die deutlich besseren Examensergebnisse nach Einführung unserer Anatomie-Lernplattform sprechen für die Richtigkeit des Konzeptes.

 1. Long-term perspectives of technical and social development in Germany. Visions for research and technology policy; Langfristige Perspektiven technischer und gesellschaftlicher Entwicklung in Deutschland. Visionen fuer die Forschungs- und Technologiepolitik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baron, W.; Zweck, A.

  1995-12-01

  This publication contains six contributions discussing the medium- and long-term perspectives of technical, social and economic development in Germany. (UA) [Deutsch] Die vorliegende Publikation enthaelt 6 Vortraege, die sich mit mittel- und langfristigen Perspektiven der technischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland befassen. (UA)

 2. Intelligent and efficient use of renewable energy sources in Saxonia and Czech Republic. Technical, economic and legal aspects; Intelligenter und effizienter Einsatz von (er)neu(erbar)en Energien in Sachsen und Tschechien. Technische, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gramlich, Ludwig; Orantek, Kerstin (eds.)

  2011-07-01

  Within the meeting in Oberwiesenthal (Federal Republic of Germany) between 30th September and 02nd October, 2011, the following lectures were held: (a) Utilization of renewable energy sources in Czech Republic (Martin Neruda); (b) Scenarios of energy and ecology development in the next 20 years (Behumir Stedron); (c) Climatic protection and emission trading (Rainer Wolf); (d) Nuclear energy - suicide mission or glimmer of hope (Michael Hietschold); (e) Energetic questions in areas near to the area (Martin Maslaton); (f) Climatic protection and renewable energy sources in the Vogtland district - State of the art and problems (Tobias Pohl); (g) Complex reconstruction of plate buildings - economic and energetic potential (Jan Antonin); (h) Ecologic forms of traffic and their preferential treatment in metropolises (Jana Halirova); (i) Utilization of renewable energy sources in air traffic (Rosina Kasica); (j) Smart Metering - on the way to an economical technology? (Uwe Goetze); (k) Integration of an enhanced number of electric vehicles in the low voltage network (Jens Teuscher); (l) Intelligent electric cars and the concept of green energy (Zdenek Votruba); (m) Smart grids under the conditions of Czech Republic (Petr Marecek); (n) Possibilities of utilization of nuclear power plants as a source for a central heat supply of neighbouring agglomerations - with focus on Czech Republic (Tomas Kralik).

 3. Technological options in regard to reducing harmful environmental effects of road traffic. Fuel cell technology compared with combustion engines; Technische Optionen zur Verminderung der Verkehrsbelastungen. Brennstoffzellenfahrzeuge im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolke, R. [comp.

  1999-05-01

  The German Umweltbundesamt (federal environmental agency) commissioned a cost-benefit analysis to be made, testing the practical performance of fuel cell-driven automobiles, for state-of-the-art assessment of their benefits and drawbacks as compared to other available automotive fuel systems. Results available so far of calculations based on the cost-benefit analysis show that the targets involved, such as cutback of emissions and conservation of resources, can be realised within the foreseeable future at much lesser expense through the use of fuel consumption-optimized Otto engines offering lowest emission levels (of the type ULEV, ultra-low emission vehicle, or EURO 4 standard), as compared to the relevant contributions to emission reduction and other targets offered by the fuel cell-driven automobiles.(orig./CB) [Deutsch] Das Umweltbundesamt hat die Brennstoffzellentechnik im Verkehr einer Kosten-Nutzen-Betrachtung unterzogen, um zu ermitteln, welche Vor- und Nachteile sie im Vergleich zu anderen Antriebskonzepten im Verkehr nach derzeitigem Wissensstand hat. Nach den bisherigen Berechnungen am Beispiel einer Kosten-Nutzen-Analyse zeichnet sich ab, dass Emissionsminderungen und Ressourcenschutz fuer die absehbare Zeit wesentlich kostenguenstiger durch verbrauchsoptimierte Fahrzeuge mit Ottomotor mit niedrigsten Abgasemissionen (ULEV-`Ultra Low Emission Vehicle` oder EURO 4-Standard) realisiert werden koennen als durch Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb. (orig.)

 4. Evaluation of technical solutions for the enhancement of distribution networks with a high degree of distributed generation; Bewertung technischer Loesungen fuer den Ausbau von Verteilungsnetzen mit einem hohen Grad an EEG-Einspeisung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Holger; Ramold, Mathias; Ettinger, Andreas [Siemens AG, Erlangen (Germany)

  2012-07-01

  The share of distributed renewable generation is dramatically growing since years in Germany due to the existing subsidies for renewable energy sources. As a consequence the existing distribution networks and primarily the low-voltage (LV) networks have to change to maintain the same degree of power quality and security of supply. This paper described resulting new challenges, which will have a major impact on the distribution networks. To solve the problems today utilities are mainly focussing on conventional measures, like network extension or adding new substation. Compared to this classical measures new solutions and technologies are described. These solutions shall enable the distribution network operators (DSO) to optimize the necessary investment costs. Finally the main described solutions will be evaluated and compared to the conventional measures using three typical and realistic LV networks. For each network the share of renewable energy is adjusted in different steps and the impact on the network is assessed taking into account the technical as well as the economic behaviour. (orig.)

 5. Technical and economic assessment of a network controller in comparison to the grid extension due to EEG; Technische und wirtschaftliche Betrachtung eines Netzregelgeraetes im Vergleich zu einem Netzausbau aufgrund EEG

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wanner, Ulrich; Aigner, Andreas [LEW Netzservice GmbH, Augsburg (Germany); Finkel, Michael [Hochschule Augsburg (Germany)

  2011-07-01

  For the transition to a sustainable energy supply Germany anchored basic cornerstones in the EEG. In paragraph 2(2) of the EEG, the priority purchase, transmission and distribution of the electric energy by the network operator is controlled. From this for the Lechwerke AG results a completely new environment. The legal framework requires costly network expansion projects, especially in the network periphery in rural areas. For the distribution system operator the traditional grid extension is costly and time consuming. In search of alternative options, the use of ''network controller'' and ''950-V-lines'' is compared to the conventional grid extension. The measurements showed that the 20 kV grid upgrade is the ideal solution from a technical aspect. The improvement of the network situation is clearly evident in all measurements in accordance with DIN 50160. In turn, network expansion is the most expensive alternative and the costs often do not outweigh the benefits. Also the high costs for maintenance and operation have to be considered. Furthermore, often power reserves are created that may not be used. The 950-V line is a measure that improves the network situation. Considering the costs, this variant is the cheapest option, but only a maximum power of 30 kVA can be transmitted. The follow-up costs for maintenance and operation are significantly lower. The increase of the nominal voltage by the factor 2.3,8 in theory the short circuit power should increase by the factor (2.38){sup 2}. However this is not the case, since through the added impedance of the transformer the voltage increase in the cable pushes down the effect. The short circuit power is improved only by the factor 1.36. The power controller controls the voltage level (10-minute averages) quite well. However, flicker and voltage imbalance are increased. Harmonics are increased if they are caused by customers behind the power controller. The development of overvoltages due to the behavior of the controller under severe voltage dips have to be evaluated critically. If the electrical load is reduced or to the end of a power failure voltage values, which amount to well over 110% of the nominal voltage are caused by over-compensating of the controller. This can cause damage to equipment in customer installations and thus lead to demands for regress. In order to minimize these overvoltages at least for a fault in the MV and HV power grid, the response time of the network controller must be matched to the settings of the network protection devices. Thus, in these cases the occurrence of the overvoltages can be reduced, but cannot be avoided. Therefore, in practice the network controller can be used only in very limited cases, but in certain cases it is technically a good solution and can be implemented very quickly. Here, the current and future demand of electrical energy of the customers is crucial. The follow-up costs are also low. Finally, it should be noted that there exists no universal approach due to the advantages and disadvantages of each network expansion option. Yet for every network situation the appropriate network expansion option can be selected by considering the environmental conditions. If a single customer is connected via a long supply line and with low short circuit power then the 950-V-line is a feasible solution. If the criteria are sufficiently short-circuit power and customer-cased flicker and harmonics are small, the network controller can be used without difficulty. The network controller can also be considered for small local networks, due to the different offered devices. Are very isolated estates to supply, often the only possibility is a connection to the medium-voltage grid. (orig.)

 6. Technical seminar on photovoltaic systems. Day 1: Technical fundamentals - quality - performance. Day 2: Legal aspects - financing - taxation - warranties - insurance. Proceedings; Fachseminar Photovoltaik-Anlagen. 1. Tag: Technische Grundlagen - Qualitaet - Ertraege / 2.Tag: Recht - Finanzierung - Steuern - Garantie - Versicherung. Seminarband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  The proceedings volume contains the manuscripts of this two-day seminar, during which two different aspects of PV systems were gone into. The first day covered technical fundamentals, quality and performance aspects: (1) Site selection; (2) Plant construction and power supply to the public grid; (3) Technical rules and regulations; (4) Quality assurance; (5) Energy yield. The second day was dedicated to legal and financial aspects, taxation, warranties and insurance: (a) Economically efficient operation of PV systems, reimbursement contracts; (b) Financing and taxation; (c) Insurance problems; (d) Warranty aspects. The manuscripts of the first day are in the form of reproduced overhead slides and four other fulltext contributions. (orig.)

 7. Renewable energies. Overall survey of engineering insurers within the German Insurance Association (GDV) on the level of technological development and the technical hazard potential; Erneuerbare Energien. Gesamtueberblick der Technischen Versicherer im GDV ueber den technologischen Entwicklungsstand und das technische Gefaehrdungspotenzial

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Land, Thorsten (comp.)

  2010-03-15

  In 2009, important processes have been initiated which impact on the development of renewable energies in a long-term run. Two of these projects are the Desertic Industrial Initiative and the construction of a 2-GW solar power station in the People's Republic of China. The Desertec Industrial Initiative intends to cover 15 % of the european electricity requirement by means of about 400 billion Euro. It is the largest ever proposed project of renewable energy. In order to document the current knowledge and to make it available, the project group 'Renewable Energies' of the engineering insurer in the German Insurance Association has prepared this publication. This publication provides a current overview of the state of the art and the technical potential threat for the conversion of solar energy, wind energy, hydropower, geothermal energy and biomass into usable energy.

 8. After the M/441 and the M/490 mandate. Technical solutions for smart metering and testing their data models; Nach dem M/441 und M/490. Technische Loesungen im Smart Metering und ihre Testbarkeit und Datenmodelle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uslar, Mathias [TUeV SUeD AG, Muenchen (Germany). Embedded Systems; Hahn, Royth von [OFFIS, Oldenburg (Germany). Gruppe Interoperabilitaet und Standardisierung

  2012-07-01

  This contribution focuses on the overview on how the current trends in smart metering influencing todays market in both Germany and Europe. With the mandates on smart grid and smart meters, M/490 respectively M/441 and their results, the technical view on the future of grid automation has become more clear. However, different aspects still have to be discussed which will be introduced in this contribution. (orig.)

 9. Technical and economic assessment of different modes of operation of miniature CHPsystems in domestic power supply; Technisch-wirtschaftliche Bewertung verschiedener Betriebsweisen von Mini-BHKW in der Hausenergieversorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pielke, Magnus; Kurrat, Michael [TU Braunschweig (Germany). Inst. fuer Hochspannungstechnik und Elektrische Energieanlagen; Wissing, Carsten [OFFIS Institut fuer Informatik, Oldenburg (Germany)

  2009-01-15

  After several years of low acceptance, miniature CHP systems are rapidly gaining ground in domestic power supply. Apart from the established technology of gas-fuelled CHP systems, there are also new incentives from legal regulations, e.g. the Reimbursement Act, the Act on Combined Heat and Power Generation of 2009, and the Act on Renewable Energy Sources. The contribution analyses the various modes of operation of miniature CHP systems in a low-voltage grid in an attempt to show the effects of enhanced decentral power generation on the public power supply grids. (orig.)

 10. CO{sub 2} capture and storage - only an interim solution. Possible impacts, potential and requirements; Technische Abscheidung und Speicherung von CO{sub 2} - nur eine Uebergangsloesung. Positionspapier des Umweltbundesamtes zu moeglichen Auswirkungen, Potenzialen und Anforderungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blohm, Michael; Erdmenger, Christoph; Ginzky, Harald (and others)

  2006-08-15

  Climate change constitutes a huge challenge for humankind. Greenhouse gas emissions are still continuing to increase on a global scale. In order to limit the risks of global climate change, global average temperature must not rise more than 2 C above pre-industrial levels by the end of this century. If this target is to be achieved globally, Germany - like the other industrialised countries - must reduce its emissions of greenhouse gases by 40% by 2020 and by 80% by 2050 compared to 1990 levels. The German Federal Environment Agency (Umweltbundesamt, in short ''UBA'') banks on a sustainable climate protection policy through emission prevention and is therefore demanding that, as a priority, the change initiated in German energy policy - away from fossil fuels towards renewable energy sources and a marked increase in energy efficiency - should be consistently implemented and intensified, i.e. that emissions be addressed before they occur. For a limited time, there may also be a need to take end-of-pipe measures to reduce CO{sub 2} emissions. This may include certain forms of capture and storage of the most important greenhouse gas, carbon dioxide, often referred to as CO{sub 2} ''sequestration''. Although CO{sub 2} capture and storage does not prevent continued generation of greenhouse gases, it does promise to prevent their escaping into the atmosphere and, thus, their climate impact for extended periods of time. The Federal Environment Agency takes the view that for the use of such methods it is essential to also take into account their impact on other spheres of the environment and health issues. The Agency has developed a detailed opinion on these issues in a comprehensive position paper, which is available from October 2006 in German on the internet website of the German Federal Environment Agency www.umweltbundesamt.de/energie. This summary outlines the major conclusions. Both national and international aspects need to be considered in the discussion. Where national aspects are concerned, the Federal Environment Agency focuses on the situation in Germany, e.g. in addressing the question of available storage capacity for captured CO{sub 2}. This paper deals only with CO{sub 2} capture and storage, and not with biological (''terrestrial'') sequestration through, for example, forestation. (orig.)

 11. Technical requirements and general recommendations for the disposal of meat and bone meal and tallow; Technische Anforderungen und allgemeine Empfehlungen fuer die Entsorgung von Tiermehl und Tierfett in Verbrennungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nottrodt, A.; Wandschneider, J.; Gutjahr, M.; Chibiorz, J. [Wandschneider und Gutjahr Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg (Germany)

  2001-02-19

  In December 2000 and January 2001 the current state of knowledge and experience of the combustion of meat and bone meal (MBM) and tallow was compiled and examined. Taken into account the existing regulations and recommendations, this report was written in order to provide guidance on techniques and standards for the thermal mal treatment of these materials. It is supposed to assist both operators of incineration plants and authorities to evaluate the suitability of a process and determine the necessary prerequisites. Lacks of knowledge are identified, and recommendations for gathering further information and experience are given in the report. The preparation of this report involved extensive discussions with representatives of incineration plants, governmental departments and MBM processing plants. The report includes physical and chemical data on MBM and tallow. It compiles the current experience with the combustion of MBM and offers requirements and recommendations. (orig.) [German] Im Dezember 2000 und Januar 2001 wurde der aktuelle Stand des Wissens und der Erfahrungen bei der Verbrennung von Tiermehl, Tierfett und sonstigen bei der Tierkoerperbeseitigung anfallenden Stoffe zusammengetragen und gesichtet. Auf dieser Grundlage, und gestuetzt auf die einschlaegige neuere Literatur sowie auf bereits bestehende Empfehlungen und Regelwerke, wurden Handlungshilfen abgeleitet, um schnellstens bundesweit den Betreibern von geeigneten industriellen thermischen Prozessen und Abfallverbrennungsanlagen sowie den beteiligten Genehmigungs- und Ueberwachungsbehoerden einen einheitlichen Handlungsrahmen fuer die thermische Behandlung dieser Stoffgruppe zur Verfuegung zu stellen. Es wurden auch Wissens- und Erfahrungsdefizite identifiziert; dazu werden im Bericht entsprechende Hinweise und Empfehlungen gegeben. Die Arbeitsplanung sah eine enge inhaltliche Diskussion mit den einschlaegigen Unternehmensverbaenden der Betreiber von thermischen Behandlungsanlagen einerseits und den beteiligten Bundesministerien und Bundesaemtern sowie der Tierkoerperbeseitigungsindustrie andererseits vor. Der Bericht liefert Angaben ueber Stoffdaten von Tiermehl und Tierfett, stellt aktuelle Erfahrungen bei der Verbrennung dieser Stoffe zusammen und formuliert Anforderungen sowie Empfehlungen. (orig.)

 12. The energetic concept in the administration building of the Federal Environmental Agency in Dessau. Technical innovation for a sustainable operation; Das energetische Konzept im Dienstgebaeude des Umweltbundesamtes in Dessau. Technische Innovationen fuer einen nachhaltigen Betrieb

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The new office building of the Federal Environmental Agency (Dessau-Rosslau, Federal Republic of Germany) was implemented as a pilot project for environmentally sustainable construction with high-energy targets. In order to reduce the consumption of fossil fuels significantly, the building should have a very low power consumption and enable a sustainable operation. A mostly compact form of the building and a highly insulated building envelope are a first prerequisite.

 13. Heat transfer 1982; Proceedings of the Seventh International Conference, Technische Universitaet Muenchen, Munich, West Germany, September 6-10, 1982. Volume 4 - General papers: Pool boiling, flow boiling, measuring techniques

  Science.gov (United States)

  Grigull, U.; Straub, J.; Hahne, E.; Stephan, K.

  Papers are presented on nucleate pool boiling in a microgravity environment; the influence of diameter on nucleate boiling outside tubes; burnout during flow across a small cylinder influenced by parallel cylinders; and the application of the swollen polymer technique to the study of heat transfer on film-cooled surfaces. Other topics include homogeneous nucleation in transient boiling; the heat transfer characteristics of the two-phase closed thermosyphon (wickless heat pipe); boiling heat transfer in annular flow; and the effect of rod bundle geometry (even-odd) on burnout. Attention is also given to wall temperature fluctuation of the evaporating tube at the dryout region, to the flow boiling of ethanol/cyclohexane mixtures, and to capillary flows around hemispherical bubbles. For individual items see A83-42758 to A83-42781

 14. Technical feasibility and economics of tertiary oil recovery combined with hydrogen recovery from the resulting petroleum gas. Vol. 1. Technical aspects. Technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der kombinierten Tertiaeroelfoerderung mit Wasserstoffgewinnung aus dem anfallenden Erdoelgas. Bd. 1. Technik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1987-06-01

  The report investigates the technical feasibility of using the HTR modular reactor for steam supply to tertiary oil recovery, and for hydrogen recovery from the resulting petroleum gas. The report focusses on the design of the two main components, HTR modular reactor with a steam generator, and HTR modular reactor with a steam reformer, and on explaining the alternative system concepts feasible by varying the mode of combination of the two main components. Also, the design concept of a system for heat transport using nuclear long-distance energy (ADAM and EVE) is explained. The technical aspects of the required water treatment system and of the gas production unit for hydrogen recovery are discussed. (orig.).

 15. Budgets of substances as a basis for the technical, economic and ecological assessment of production processes and products; Stoffbilanzen als Grundlage fuer die technische, oekonomische und oekologische Beurteilung von Produktionsprozessen und Produkten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eyerer [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Kunststoffpruefung und Kunststoffkunde; Schuckert, M. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Kunststoffpruefung und Kunststoffkunde; Pfleiderer, I. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Kunststoffpruefung und Kunststoffkunde; Bohnacker, A. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Kunststoffpruefung und Kunststoffkunde; Kreissig, J. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Kunststoffpruefung und Kunststoffkunde; Harsch, M. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Kunststoffpruefung und Kunststoffkunde; Saur, K. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Kunststoffpruefung und Kunststoffkunde

  1996-12-31

  At the end of the 20th century, environmental destruction, climate change and forest die-back demonstrate that ecological issues, besides economic and technical ones, need to be considered in political and economic decision-making as criteria of equal rank. Complete budgeting, which takes into account all three aspects, by following up the entire life cycle of a product or span of a process can deal with this field of tension. Complete budgeting projects require budgets of individual substances, which are given here for various materials. All the same, this paper can only provide an overview; detailed, product-specific data are beyond its scope. (orig.) [Deutsch] Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts zeigen Umweltzerstoerung, Klimaveraenderungen und Waldsterben, dass oekologische Fragestellungen neben oekonomischen und technischen Problemstellungen als gleichartige Kriterien in die Entscheidungen von Politik und Wirtschaft miteinbezogen werden muessen. Die Ganzheitliche Bilanzierung als ein Instrument, das alle drei Punkte gleichermassen beruecksichtigt, hat durch die detaillierte Behandlung des gesamten Lebenszykluses eines Produktes oder eines Verfahrens die Moeglichkeit, dieses Spannungsfeld zu loesen. Eine Voraussetzung zur Durchfuehrung von Ganzheitlichen Bilanzierungen sind Stoffbilanzen, die hier im naeheren fuer verschiedene Werkstoffe beschrieben werden. Es ist dabei allerdings nur an einen Ueberblick gedacht, da detaillierte lieferantenspezifische Angaben den Rahmen hier sprengen wuerden. (orig.)

 16. Physiological and technical limitations of functional magnetic resonance imaging (fMRI) - consequences for clinical use; Physiologische und technische Grenzen der funktionellen Magnetresonanztomographie und die damit verbundenen Konsequenzen fuer die klinische Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuestenberg, T. [Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin (Germany); Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin, Schumannstrasse 20/21, 10117, Berlin (Germany); Jordan, K. [Institut fuer Psychologie II, Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg (Germany); Giesel, F.L. [Abteilung fuer onkologische Diagnostik und Therapie, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (Germany); Villringer, A. [Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin (Germany)

  2003-07-01

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is the most common noninvasive technique in functional neuroanatomy. The capabilities and limitations of the method will be discussed based on a short review of the current knowledge about the neurovascular relationship. The focus of this article is on current methodical and technical problems regarding fMRI-based detection and localization of neuronal activity. Main error sources and their influence on the reliability and validity of fMRI-methods are presented. Appropriate solution strategies will be proposed and evaluated. Finally, the clinical relevance of MR-based diagnostic methods are discussed. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ist eines der wichtigsten Verfahren der funktionellen Neuroanatomie. Aufbauend auf einer kurzen Darstellung des aktuellen Wissensstands bzgl. des Zusammenhangs zwischen lokaler neuronaler Aktivitaet und haemodynamischer Reaktion werden ausgewaehlte Moeglichkeiten und Grenzen des Verfahrens fuer die klinische Anwendung diskutiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung der derzeitigen methodischen und technischen Einschraenkungen hinsichtlich einer fMRT-basierten Detektion und Lokalisierung neuronaler Aktivitaet. Es werden die Hauptfehlerquellen und ihre Auswirkungen auf die Reliabilitaet und Validitaet des Verfahrens erlaeutert und aktuelle Loesungsansaetze diskutiert. Abschliessend erfolgt eine Bewertung der aktuellen klinischen Relevanz funktioneller MR-Diagnosemethoden. (orig.)

 17. Development of new methods for the modeling of technical systems and result evaluation for reactor safety simulation codes. Modeling, simulation models; Entwicklung neuer Methoden zur Modellierung technischer Systeme und zur Ergebnisauswertung fuer Simulationsprogramme der Reaktorsicherheit. Modellierung, Simulationsprogramme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cester, Francesco; Deitenbeck, Helmuth; Kuentzel, Matthias; Scheuer, Josef; Voggenberger, Thomas

  2015-04-15

  The overall objective of the project is to develop a general simulation environment for program systems used in reactor safety analysis. The simulation environment provides methods for graphical modeling and evaluation of results for the simulation models. The terms of graphical modeling and evaluation of results summarize computerized methods of pre- and postprocessing for the simulation models, which can assist the user in the execution of the simulation steps. The methods comprise CAD (''Computer Aided Design'') based input tools, interactive user interfaces for the execution of the simulation and the graphical representation and visualization of the simulation results. A particular focus was set on the requirements of the system code ATHLET. A CAD tool was developed that allows the specification of 3D geometry of the plant components and the discretization with a simulation grid. The system provides inter-faces to generate the input data of the codes and to export the data for the visualization software. The CAD system was applied for the modeling of a cooling circuit and reactor pressure vessel of a PWR. For the modeling of complex systems with many components, a general purpose graphical network editor was adapted and expanded. The editor is able to simulate networks with complex topology graphically by suitable building blocks. The network editor has been enhanced and adapted to the modeling of balance of plant and thermal fluid systems in ATHLET. For the visual display of the simulation results in the local context of the 3D geometry and the simulation grid, the open source program ParaView is applied, which is widely used for 3D visualization of field data, offering multiple options for displaying and ana-lyzing the data. New methods were developed, that allow the necessary conversion of the results of the reactor safety codes and the data of the CAD models. The trans-formed data may then be imported into ParaView and visualized. The application of 3D visualization shows advantages in transient analyses with very detailed discretization. This is especially true for the analysis of phenomena with strong local differences and the validation of multi-dimensional models.

 18. SOFC high-temperature fuel cell for decentralised energy supply - state of the art and first operating experiences; Die Hochtemperatur Brennstoffzelle SOFC in der dezentralen Energieversorgung - Technischer Stand und erste Betriebserfahrungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blum, L. [Siemens AG Energieerzeugung KWU, Erlangen (Germany); Sukkel, J. [NUON Milieubedrijf, Arnheim (Netherlands)

  1999-07-01

  Due to its high efficiency and environmental friendliness, which is accounted for by its perfect adaptability to natural gas, the SOFC high-temperature fuel cell is especially well suited for decentralised power and heat supply systems. While the planar SOFC version is still largely in the development stage, with units of up to 10kW under study at various research institutions, the pipe version of Siemens Westinghouse has already reached a more advanced technical stage. A first 100 kW demonstration plant is being operated in the Netherlands by the Dutch/Danish EDB/ELSAM consortium. Despite certain starting difficulties the first 6,000 operating hours showed a very satisfactory behaviour. Net electrical efficiency reached 46%, a globally unrivalled achievement for a plant of this size. Using this concept as a starting point Siemens plans to put demonstration plants of up to 3 MW into operation in the course of the next three years. [German] Die Hochtemperatur-Brennstoffzelle SOFC ist aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades und ihrer Umweltfreundlichkeit und durch den problemlosen Einsatzes von Erdgas besonders gut fuer die dezentrale Versorgung mit Strom und Waerme geeignet. Waehrend sich die planare SOFC noch weitgehend im Entwicklungsstadium von Einheiten bis 10 kW befindet und in Deutschland vorwiegend an Forschungseinrichtungen untersucht wird hat das Roehrenkonzept von Siemens Westinghouse bereits einen fortgeschrittenen technischen Stand erreicht. Eine erste 100 kW Demo-Anlage wird in den Niederlanden von dem hollaendisch/daenischen Konsortium EDB/ELSAM betrieben. Trotz einiger Startschwierigkeiten zeigten die ersten 6000 Betriebsstunden ein sehr zufriedenstellendes Verhalten. Mit 46% elektrischem Nettowirkungsgrad wurde ein fuer Anlagen dieser Groessenordnung bislang weltweit einmaliger Wert erreicht. Die Siemens AG plant, basierend auf diesem Konzept, in den naechsten drei Jahren Demonstrationsanlagen bis 1 MW in Betrieb zu nehmen. (orig.)

 19. Energy usage and lactating sow and piglet performance in farrowing compartments with a lowered set point of the room temperature; Energiegebruik en technische resultaten van zeugen en biggen bij verlagen van de instelling van de ruimtetemperatuur in kraamafdelingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geurts, P.J.W.M.; Binnendijk, G.P.; Huijben, J.J.H.; Swinkels, J.W.G.M.

  1998-05-01

  Heating costs form the main part of the total energy cost of commercial sow operations. Within a commercial sow farm, most of the energy usage occurs in the farrowing compartment, because the temperature requirement is high for the suckling piglets. It was examined whether a reduction in temperature setting of 2C in combination with an adequate micro-climate for suckling piglets can contribute both to energy savings and improvement of lactating sow performance. In total, 96 sows were used in this study. The study was conducted in four naturally ventilated farrowing compartments (six sows per compartment) with a combination of indirect and direct air-inlet during November 1996 and May 1997. In the compartment with the standard temperature setting (control), the `set point for heating` and `set point for ventilation` were set at 21C and 23C, respectively, when all sows in the compartment had produced their litter. In the experimental compartment, both set points were reduced with 2C. A hoover with local heating was installed in each pen of the experimental compartments to provided the suckling piglets with an appropriate micro-climate. In total eight batches of sows were followed in the winter period. After each batch, the control and experimental treatments were switched between compartments. In each of the eight batches, a difference in room temperature was realised between the compartment with the standard and reduced temperature settings. The room temperature was on average 1.1C lower in the compartment with the reduced temperature setting. The reduction in room temperature had no effect on lactating sow and piglet performance. In conclusion it is possible to reduce the room temperature in naturally ventilated farrowing barns, where the air-inlet is direct and the optimum micro-climate of the suckling piglets can be guaranteed using a hoover. Energy savings in the compartments with reduced temperature settings mounted to DFI 3 per sow and year, without negative effects on lactating sow and piglet performance. The increased cost for electricity (DFl 3.50 per sow and year) can be avoided when using floor heating and letting the call light in the hoover burn for only a few days after farrowing. 5 refs.

 20. Scientific-technical and juridical rationality - a contradiction? Comments to the judgement o the VGH Baden-Wuerttemberg according to waste incineration; Naturwissenschaftlich-technische und juristische Rationalitaet - ein Widerspruch? Anmerkungen zum Urteil des VGH Baden-Wuerttemberg zur Abfallverbrennung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baars, B.A. [KUHBIER Rechtsanwealte, Hamburg (Germany); Nottrodt, A.

  2007-07-01

  In the Federal Republic of Germany, the long-term discussion on an adequate differentiation of utilization and removal of wastes in incineration plants and other combustion plants has ended in dead-ends. Actually, wastes energetically are used in an incineration plant. Theoretically, in the jurisdiction and in the literature this possibility is denied. The general expectation that the actual change of the waste framework directive of the European Union points a way out of this dead-end threatens to be disappointed. The reason is the proposal of an energy efficiency criterion and the necessary calculation parameter for this. Both do not lead to a measurable result. Instead of this, different percentages are calculated as energy efficiency criterion. The solution of this dilemma may be the differentiation between the facts level and the legal consequence level for the differentiation decision. The statement whether the combustion of certain wastes in a combustion plant represents a utilization or not, is a fact question. On the legal consequence side, the possibility should be granted of modifying the legal consequences attached to the utilization. By it, the conflict between engineering science and jurisprudence only can be avoided.

 1. Scientific and technical programme parallel to the 'Solarthermie 2000' research and demonstration programme. Final report; Wissenschaftlich-technische Programmbegleitung im Demonstrations- und Forschungsprogramm Solarthermie 2000. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goering, J.; Freitag, T.; Schirmer, U.

  2000-07-01

  The programme 'Solarthermie 2000' aimed at the testing and optimization of active solar systems, especially for service water heating. Sub-programme 2 was to provide the technical fundamentals and achieve a certain degree of standardization in order to make the technology economically competitive. This necessitated long-term monitoring of a representative number of systems. [German] Im Rahmen des Foerder- und Demonstrationsprogramms Solarthermie 2000, Teilprogramm 2 erfolgt durch die Foerderung von bis zu 100 solarthermischer Anlagen mit Schwerpunkt in den neuen Bundeslaendern eine umfassende Erprobung und Optimierung von Systemen zur aktiven thermischen Sonnenenergienutzung vorwiegend zur Brauchwassererwaermung. Mit dem Teilprogramm 2 sollen die technischen Voraussetzungen fuer einen kuenftigen wirksamen Beitrag der Solarthermie zur Energieversorgung geschaffen und durch Systemstandardisierung die wirtschaftliche Konkurrenzfaehigkeit dieser Anlagen verbessert werden. Ausreichende Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Systemkombinationen koennen nur dann gesammelt werden, wenn eine repraesentative Anzahl der diversen Anlagenvarianten errichtet, ueber einen laengeren Zeitraum betrieben und gleichzeitig intensiv beobachtet und analysiert werden. (orig.)

 2. Uterine fibroid embolization with spheric micro-particles using flow guiding: safety, technical success and clinical results; Uterusmyomembolisation mit sphaerischen Mikropartikeln unter Flusssteuerung: Sicherheit, technischer Erfolg und klinische Ergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Richter, G.M.; Radeleff, B.; Kauffmann, G.W. [Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg, Abt. fuer Radiodiagnostik, Radiologische Universitaetsklinik (Germany); Rimbach, S. [Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg, Univ.-Frauenklinik (Germany); RWTH Aachen, Univ.-Frauenklinik (Germany)

  2004-11-01

  Materials and Methods: Twenty of the first 26 consecutive patients referred for potential UFE were enrolled in the study. Pre-interventional MRI was used to assess morphologic contraindication to UFE. The embolization procedures were performed from a unilateral femoral approach using 4F selective catheters in straight vessels, >2 mm in diameter, and micro-catheters in smaller and tortuous arteries. The endpoint of the 'flow guided' embolization was defined by reaching the angiography 'pruned tree' appearance and sluggish flow in the main stem of the uterine artery. Assessment of morphologic mid term success was done by MRI 10 days, 3 months, 6 months, 9 months and 1 year after UFE. The clinical mid term success was assessed by having questionaires completed for menstrual bleeding, retention of clinical (symptomatic) benefit and quality of life. Results: Technical success was 100%, with 8 minor (2 post-interventional collapses, 2 hematomas, 4 relevant post-embolizations syndromes, 1 spontaneous expulsion of a submucous myoma) and 3 major complications (1 hysterectomy because of vaginal bleeding for 5 weeks, 1 transient amenorrhea and 1 spontaneous expulsion of myoma with transient bleeding requiring admission). In 17 of 19 patients, MRI showed total fibroid devascularization throughout the entire follow-up. The average shrinkage of the dominant fibroid was 71.3% at one year. The menstrual bleeding record in the cohort group fell from an average of 501.6 before treatment to 76.2 points at one year. At the same time, the clinical symptoms significantly improved. The patient satisfaction with the applied therapy was >95% at 1 year. One patient with residual fibroid perfusion underwent a second procedure, which achieved complete devascularization and adequate clinical success at one year. The second patient with incomplete devascularization had a persistent clinical benefit. (orig.)

 3. Green house gas emissions in German agriculture. Sources and technical reduction capacities under special consideration of biogas; Treibhausgas-Emissionen in der deutschen Landwirtschaft. Herkunft und technische Minderungspotenziale unter besonderer Beruecksichtigung von Biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wegener, Jens-Karl

  2006-12-15

  This monograph is concerned with different aspects of green house gas (GHG) emissions in agriculture. The first part summarizes the total amount of GHG emissions and analyses them regarding their composition. A differentiation is made between the emissions which are already linked to agriculture (source group agriculture: ''digestion'', ''manure-management'' and ''agricultural soils'') within the ''National Report on GHG Emissions'' and those which can be counted primarily in addition to agriculture (''energy'' and ''land use and land use change''). Depending on which database is used, agriculture is participating in emitting green house gases with 6.3% or 11.1% of total German GHG emissions in 2004. This means that agriculture is an important polluter. The development of GHG emissions in agriculture compared to the year 1990 is -18.5% for the source group agriculture. This means that the source group has reduced more emissions than the average (-17.5%) over all domains published within the National Report. Regarding the sources ''energy'' and ''land use and land use change'' in addition emission reduction is -16.4% in the same period and thus worse than the average. Moreover, realized emission reductions are predominantly based on structural changes, less on systematical measures. This fact raises the question how agriculture can make a contribution to the reduction of GHG emissions in future particularly with regard to higher aims in climate politics. For this reason the second part of the monograph identifies capacities for the reduction of GHG emissions by using available agricultural biomass for energetic purposes. Due to the heterogeneity of biomass and the variety of its possible products, a lot of technical processes concerning the conversion of biomass into energy exist in practice. Since all of them have different emission factors the derivation of realistic reduction capacities is a nontrivial problem. This work restricts the problem by combining existing biomass with those technologies which provide largest benefit concerning the reduction of GHG emissions. Thereby it is possible to evaluate the maximum contribution of GHG reductions from biomass usage in agriculture in Germany, which aggregates up to 50,341 Gg CO{sub 2}-equivalent. This means that 78.3% of the emissions from the source group agriculture in 2004 could be compensated if biomass was used within those technologies which produce the largest benefit. In this regards the subsidy of energy crops in biogas plants based on the ''Erneuerbare Energien Gesetz'' (renewable energy law) in Germany should be reviewed because there they do not produce the largest benefit. Energy crops should be applied to replace solid fuels instead. Since in practice several biogas plants are already using energy crops as input material without having an option for alternatives, the question raises how this fact can be improved for the future regarding climate protection. Therefore the third part of this monograph analyses the possible emission reductions of different technologies for converting biogas into energy. Objects of investigation are existing technologies like block heat and power plants or direct gas feeding into public gas distribution system as well as future technologies like the application of biogas in different types of fuel cells. Although direct gas feeding has a better ratio concerning the conversion of primary to secondary energy the GHG reduction capacity is much less compared to technologies of cogeneration. The reason for this is that the production of electricity has much more effect on GHG emissions than the production of heat. This is to be seen when comparing the emission factors of certain reference systems used in this part like condensing boilers running with natural gas (253 gCO{sub 2}/kWhheat), gas steam power plants (432 gCO{sub 2}/kWhel) and the average emissions factor of German power production (653 gCO{sub 2}/kWhel). The more electricity is produced by a conversion technology based on biogas, the higher is its GHG reduction capacity. Direct gas feeding is not the most efficient way of using biogas in matters of climate protection considering that only 13% of the natural gas in Germany is used for electric purposes and considering that replacing natural gas by biogas means that the part of fossil fuels with lowest emissions is replaced. Direct gas feeding is not even then the most efficient way of using biogas if there is a consumer at the other end of the public gas distribution system who theoretically uses the injected biogas for running cogeneration systems. The conditioning of biogas in order to feed public distribution combined with additional heat source for running the fermenter of the biogas plant is worse for efficiency. Considering ecological standpoints local heat and power production next to the fermenter is the most efficient way of using biogas in matters of climate protection. This can only be improved by using more efficient systems like fuel cells instead of existing block heat and power plants. (orig.)

 4. Solar power: potential and limits. Physical, technical, economic and architectural strategies for solar engineering in the 21st century; Moeglichkeiten und Grenzen des Solarstroms. Physikalisch-technische, wirtschaftliche und architektonische Strategien fuer die Solarstromwirtschaft im 21. Jahrhundert

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diaz-Santanilla, G.

  2000-07-01

  The book presents strategies for solar power supply worldwide from 2030. Starting from the insolation potential, the optimisation of the solar receivers and the development of intelligent solar architecture, a detailed quantitative analysis of the solar industry is made, and future scenarios are developed with the final objective of making solar energy a world-wide substitute for fossil and nuclear fuels. The book addresses scientists, users, producers and utilities as well as students of science and engineering, architecture and economics. [German] Das Buch entwickelt Strategien fuer die weltweite Energieversorgung mit Solarstrom ab etwa dem Jahr 2030. Basierend auf dem Sonnenstrahlungspotential, auf der Optimierung des Strahlungsempfaengers und auf der Entwicklung intelligenter Solararchitektur wird eine eingehend quantitative Analyse der Solarstromwirtschaft mit Ausblick in Zukunftszenarien erarbeitet. Ziel ist die endgueltig und rentable Einfuehrung des Solarstroms fuer die globale Abloesung der fossil-nuklearen Energiewirtschaft. Das Fachbuch richtet sich an Forscher, Anwender, Produzenten und Versorger der Energiewirtschaft auf der Erde und im Weltall sowie an Studenten fortgeschrittener Semester der Natur- und Ingenieurwissenschaften, der Architektur und der Wirtschaftswissenschaften. (orig.)

 5. Diepgaand-onderzoek verkeersongevallen (DOVO) : bijdrage aan een methodologische verkenning. SWOV-bijdrage aan "Diepgaand onderzoek van verkeersongevallen : ontwerp van een onderzoeksprotocoll", Werkgroep DOVO in opdracht van de Raad voor Verkeersveiligheid, Technische Hogeschool Delft, 1984.

  NARCIS (Netherlands)

  Oppe, S.

  1984-01-01

  When a severe traffic accident occurs, in which many vehicles are involved and many persons are killed or severely injured, when it can be called a disaster which shocks society, there should be a thorough investigation of the accident. The whole accident process, not just the outcome must be stu

 6. Technical-economic-ecological analysis of hydrothermal carbonisation (HTC) of green waste and subsequent use options; Technisch-oekonomisch-oekologische Analyse der hydrothermalen Carbonisierung (HTC) von Gruenschnitt und sich anschliessender Nutzungsoptionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeymer, Martin [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Meisel, Kathleen; Clemens, Andreas

  2015-07-01

  Hydrothermal Carbonisation (HTC) is an innovative process to convert biogenic residual materials from municipalities into high-quality biogenic solid fuels (charcoal). However, this entails increasing fuel costs. Especially high capital costs and a lower capacity factor of innovative processes as well as the pelletising of the charcoal are the main cost drivers. Hence an on-site utilisation of the charcoal without pelletising, e.g. for heat generation, has a high cost reduction potential. Due to the higher capital costs of solid fuel boilers and fuel storage compared to oil and gas boilers, a high degree of capacity utilisation should be pursued to reduce the fixed cost share and, by this means, lower the levelised costs of heat. Currently, the Hydrothermal Carbonisation conversion process is expensive. Therefore, using the charcoal for heat production is not competitive compared to other fossil or biofuels. The high development and cost reduction potential of this innovative process may have a positive economic impact on future utilisation.

 7. Virtual power plants as cogeneration plants to offer balanced power. Technical and economical potential anlaysis; Virtuelle Kraftwerke aus KWK-Anlagen zur Bereitstellung von Regelleistung. Technische und wirtschaftliche Potenzialanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braun, M.

  2007-07-01

  Due to the planned phase-out of nuclear energy and the liberalisation of the energy markets decentralised energy supply system with small-scale or micro-cogeneration plants will become more important in the future. The economic success of these plants hinges on the costs that self-producers are able to avoid and on the revenue they make through feed-in compensation. The decisive success factor is a high electricity requirement of the producer himself, which he does not always have however. A conceivable option for making the use of micro cogeneration plants economically attractive also for operators without a sufficient electricity requirement of their own is to bundle unused production capacities in virtual power plants to make them available to power suppliers as a reserve in case of power plant failures or deviations from load forecasts. In this way a new potential for value creation could be tapped for micro cogeneration plants. This should lead to a more widespread use of this technology, which is distinguished by low CO{sub 2} emissions and avoidance of primary energy use.

 8. Technical and economical analysis of concepts for using the heat of biogas plants in rural areas; Technische und betriebswirtschaftliche Analyse von Konzepten zur ganzjaehrigen Nutzung der Abwaerme einer Biogasanlage im dezentralen laendlichen Raum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaths, Friederike Annette

  2012-08-15

  Since the implementation of the EEG in Germany the biogas production becomes an independent branch of industry in the agriculture. At this time more than 90 percent of the biogas plants work with co-generation plant for heat and power with a thermal engine efficiencies of more than 50 percent. Because of the location in the rural area heat costumers with a continuous demand of heat over the whole year are rare. This research had a closer look how to use the heat of biogas production efficiently and also generating profit. The aim of the study was to use heat over the whole year, a profitable heat concept without counting the KWK-bonus and an added value on the farm. During the study the following concepts were analyzed: asparagus production using soil heating, drying equipment for different products, the production of fish in aquaculture, the poultry production and the heated production of tomatoes. The results showed different concepts using heat of biogas plants as efficient for farmers. However with only one concept the aims - to use the heat over the whole year, generating a profitable heat concept without counting the KWK-bonus, add an value on the farm - mostly can not be achieved. The combination of different heat concepts is necessary. In this analysis the poultry production in combination with the dryer can be considered as the most efficient concept. Bearing in mind the benefit which can be generated with a heat concept as well as the higher income and the higher technical efficiency of biogas plants operators should implement an individual concept for their heat.

 9. Kulturelle Aspekte bei der Ubersetzung technischer Texte deutsch-portugiesisch (brasilianisch): Theorie und Praxis (Cultural Aspects of the Translation of Technical Texts from German into Portuguese (Brazilian): Theory and Practice).

  Science.gov (United States)

  Junior, Joao Azenha

  1996-01-01

  The belief in the unambiguity of specialist texts relies upon a conception of translation limited to purely linguistic levels and a central concept of "stable meanings." From the recognition that specialist texts are, to a great degree, linked to cultural and situational contexts, criteria important for the realization and evaluation of…

 10. 2015 Laser Diagnostics in Combustion Gordon Research Conference and Gordon Research Seminar

  Science.gov (United States)

  2015-10-20

  Lewis College Poster Presenter Registered Pareja Restrepo, Jhon Alexander Technische Universitaet Darmstadt Poster Presenter Registered...Registered O’Hagan, Seamus K University of Oxford Poster Presenter Registered Pareja Restrepo, Jhon Alexander Technische Universitaet Darmstadt

 11. The possible tightening of five demands in the Decree on Emission Regulations for Medium-sized Combustion Installations; De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P.; Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Van Berkel, L.; Burgers, W.; Hermans, L.; Groot, M.; Simonse, W. [Kenniscentrum InfoMil, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Den Haag (Netherlands); Kruithof, P.; Taal, M.; Van Bergen, J.; Walthaus, H. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  To control local air quality and to prevent greenhouse gas emissions, the Dutch government has established legislation to restrict such emissions from medium-sized stationary gas engines and heating installations, the so-called Bems legislation. These medium-sized stationary engines, turbines, boilers and other installations are mainly in use in the industry, greenhouse horticulture and services sector. When the Bems legislation entered into force, five possible emission limit values (ELVs) were discussed but not implemented at that time, partly due to the limited availability of knowledge at that time within the market about the required technical measures to meet these ELVs. On request of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, the current available knowledge on these five ELVs with respect to NOx, dust and methane emissions, has been explored and the results are discussed in this report. To that purpose, technical knowledge, foreign environmental legislation, potential emission reductions and costs have been analyzed. The ELVs discussed here are set at an O2 concentration of 3% in the flue gas according to Bems legislation. The indicated ELVs have no official status and have a recommendatory meaning to the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment. The Ministry decides on implementation and the value of the discussed ELVs [Dutch] Stookinstallaties kleiner dan 50 MWth dienen aan emissienormen te voldoen, volgens het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems). De Bems-wetgeving is sinds 1 april 2010 van kracht en is sinds 1 januari 2013 integraal verplaatst naar het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.1. Bij de invoering van Bems zijn een vijftal mogelijke aanscherpingen uitgesteld, voornamelijk vanwege onvoldoende kennis rondom beschikbare technische maatregelen om aan deze eisen te voldoen. Er is toen besloten om bij evaluatie van de Bems-wetgeving deze mogelijke aanscherpingen opnieuw te inventariseren. Het Ministerie

 12. Energy conservation. Concerted action between dwelling and occupant. Analysis of the module WoON 2012; Energiebesparing. Een samenspel van woning en bewoner. Analyse van de module Energie WoON 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tigchelaar, C. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Leidelmeijer, K. [RIGO research en Advies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-08-15

  Results are presented of the analysis on the WoON energy module, which they performed on behalf of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK). Since 1995, BZK has been performing an elaborate study on the energy performance of the Dutch housing stock. This energy module is part of the WoON survey, which collects data on a wide range of topics related to housing and living. In 2012, this survey was carried out again. The data of 4,800 audits and questionnaires have been collected in a dataset that is linked to external data. The combined datasets offer unique and detailed insight in the fundamentals of energy consumption in dwellings. Due to the survey's long history, trends are now becoming visible in technical characteristics of dwellings as well as in behaviour. Among other things, the report describes trends in energy labels, energy measures, energy behaviour, energy consumption, living expenses, investments and saving potentials. Based on this information, general conclusions and policy recommendations are drawn [Dutch] Sinds 1995 wordt door het ministerie van BZK elke 5 tot 6 jaar een uitgebreid onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad uitgevoerd als onderdeel van de kwalitatieve Woning Registratie (KWR) en later het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het ministerie heeft in 2012 veldwerk laten uitvoeren voor de module Energie 2012. De gegevens van 4.800 woningopnames en daaraan gekoppelde enquêtes zijn vastgelegd in een analysebestand en gekoppeld aan andere gegevensbronnen. De opname en de enquête samen geven een unieke, gedetailleerde inkijk in de achtergronden van het energiegebruik in woningen. Door de lange historie zijn trends in zowel technische eigenschappen van de woning als ook in gedrag goed zichtbaar. In deze publicatie geven ECN en RIGO een weergave van de analyses die zij in opdracht van het ministerie van BZK hebben uitgevoerd op de energiemodule. Hierbij komen alle facetten van het Wo

 13. Network protocols. Special issue; Netwerkprotocollen. Themanummer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jansen, G.A. [RTB Van Heugten, Nijmegen (Netherlands); Rooijakkers, G.W.J. [GTI Building Automation, Amsterdam (Netherlands); Peterse, A. [Regel Partners, Hoevelaken (Netherlands); Smits, P. [Konnex Nederland, Valkenswaard (Netherlands); Hamers, E.P. [Van Dorp Installaties, Breda (Netherlands); Van der Velden, J.A.J. [Kropman, Rijswijk (Netherlands); Van Lingen, G.; Wijn, D.M. [Engineer Johnson Controls, Gorinchem (Netherlands); Deckere, W.J.M.A. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Driessen, B. [Saia Burgess, Gouda (Netherlands); Van Olst, K. [K en R Consultants, Deventer (Netherlands); Mosterman, F. [Wago Building Technology, Harderwijk (Netherlands); Staub, R. [BUS-House, Zuerich (Switzerland); Meiring, O.B.; Hut, W.H. [Sauter Building Control Nederland, Amsterdam (Netherlands); Tukker, A. [Webeasy Products, Sliedrecht (Netherlands); Bakker, L.G.; Soethout, L.L.; Elkhuizen, P.A. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Haeseler, U. [TAC GmbH, Berlin (Germany); Kerdel, J.F. [Siemens Building Technologies, Zoetermeer (Netherlands); Lugt, G.L.; Draijer, G.W.

  2007-11-15

  In 20 articles attention is paid to several aspects of network protocols by means of which building automation systems can exchange data: building automation and management, history of technical installations management, the open communication standard BACnet (Building Automation and Control network), the so-called ISO/IEC domotics and communication standard KNX or Konnex, the integration of electrotechnical and engineering installations by the LonWorks technology, other standard protocols as Modbus, M-bus, OPC (OLE for Process Control), an outline of TCP/IP, smart design of networks, automation and networks and building owners, the use of BACnet and Ethernet in a renovated office building, the use of an open management network in buildings, wireless open integrated systems, terminology in network communication, the use of BACnet in combination with KNX, the impact of BACnet on building automation, the role of the installation sector in the ICT-environment, knowledge of building automation and management, regulations with respect to building automation, and BACnet MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) [Dutch] In 20 artikelen wordt in dit themanummer aandacht besteed aan diverse aspecten m.b.t. netwerkprotocollen waarmee verschillende automatiseringssystemen gegevens met elkaar uitwisselen: gebouwautomatisering en beheer, geschiedenis van technisch installatie beheer, de open communicatie standaard BACnet (Building Automation and Control network), de zogenaamde ISO/IEC domotica en communicatie standaard KNX of Konnex, de integratie van electrotechnische en werktuigbouwkundige installaties met behulp van de LonWorks technologie, andere standaard protocollen zoals Modbus, M-bus, OPC (OLE for Process Control), uitleg over TCP/IP, slim ontwerpen van netwerken, gebouweigenaren over automatisering en netwerken, het gebruik van BACnet en Ethernet in een tot kantoorgebouw gerenoveerd monumentaal gebouw, het gebruik van een open management netwerk in gebouwen, draadloos met

 14. De rol van led-licht en fytoplasma's in de broeierij (over onderzoek van Henk Gude tijdens de Kennisdag)

  NARCIS (Netherlands)

  Neefjes, H.; Gude, H.

  2010-01-01

  Led-licht is een handig stuurmiddel in de broeierij. Fytoplasma's zijn juist zeer ongewenst. Tijdens de Kennisdag van PPO in Lisse op vrijdag 12 februari 2010 werd uitleg gegeven over deze en andere onderwerpen

 15. Contrastief basislexicon Spaans-Italiaans: de adjectieven

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een systematisch overzicht gegeven van de correspondentieregels tussen Spaanse en Italiaanse cognates. Als voorbeelden worden de adjectieven uit de basiswoordenschat van Baldelli en Mazzetti gebruikt. RIASSUNTO In questo capitolo si presenta una rassegna sistemati

 16. Modellen

  NARCIS (Netherlands)

  Raffe, van J.K.; Jong, de A.

  2001-01-01

  Uitleg over het 'Informatiesysteem kostendoelrealisatie', het geheel aan kennis, gegevens en modellen bedoeld om de gevolgen van verschillende bosbeheersstrategieën door te rekenen, zowel wat betreft simulatie van de bosontwikkeling als bepaling van de functievervulling (natuur, recreatie, houtprodu

 17. Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van waren, 1999

  NARCIS (Netherlands)

  van Duynhoven YTHP; de Wit MAS; CIE

  2000-01-01

  In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 1999. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren, op standaard rapportages van onderzochte explosies van voedselinfecties en -vergiftigin

 18. Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen III (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.

  2009-01-01

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van 38 soorten nieuwe of anderszins interessante Nederlandse wantsen. Corythucha ciliata (Tingidae), Macrolophus rubi, Orthotylus ochrotrichus (Miridae), Amphiareus constrictus, Buchananiella continua, Cardiasthetus fasciiventris, Lyctocoris dimidiatus (Ant

 19. De rol die kennis van de natuurlijke levenswijze kan spelen bij het houden van konijnen.

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de M.

  1989-01-01

  De levenswijze van konijnen in het wild wordt kort beschreven. Een omschrijving wordt gegeven van een Zwitsers groepshuisvestingssyteem. In de groepshuisvesting blijken de konijnen geen gedragsafwijkingen te vertonen. Gekonkludeerd wordt dat kennis van de natuurlijke levenswijze een belangrijke rol

 20. Ontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland van 2000-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de aantalsontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland in de periode 2000-2004. Van twee populaties (Gelderse Poort en Flevoland) werden, mede met hulp van vrijwilligers, ook gegevens verzameld over voortplanting, sterfte, dispersie, bijplaatsingen, verstoringen, vraatscha

 1. Verloskundige uitkomsten tienerzwangerschappen in Nederland [Obstetric data on teenage pregnancies in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Buitendijk, S.E.; Enk, A. van; Oosterhout, R.; Ris, M.

  1993-01-01

  Doel. Vergelijking van zwangerschappen en bevallingen tussen tieners en vrouwen van 20-29 jaar. Opzet. Observationeel. Plaats. Nederland. Methode. Met behulp van gegevens van de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR) van 1989 werden 4500 tienerzwangerschappen bestudeerd. Onderzocht werd of

 2. Crisis! Re/Constructing Europe

  NARCIS (Netherlands)

  Coumans, Anke

  2014-01-01

  Elk jaar wordt een afgelegen locatie, zoals een eiland, getransformeerd tot een internationale ontmoetingsplaats waar workshops over kunst, media, gaming, wetenschap, technologie en duurzame innovatie worden gegeven. De uitwisselingsweek is transdisciplinair en stimuleert dialoog en actieve interact

 3. Atopic dermatitis : risk factors, interventions and costs

  NARCIS (Netherlands)

  Schuttelaar, Maria Louisa Anna

  2012-01-01

  Dit proefschrift beschrijft een aantal patientgebonden onderzoeken op het gebied van constitutioneel eczeem (atopisch eczeem, 'atopic dermatitis'). In hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding over constitutioneel eczeem gegeven. Constitutioneel eczeem is een ontstekingsreactie van de huid die vooral

 4. Immuunglobulinen en thymoltroebeling bij vroege syfilis : enkele aspekten van de interaktie tussen Treponema palidum en mens

  NARCIS (Netherlands)

  H.E. Menke (Henk)

  1975-01-01

  textabstractIn Hoofdstuk l wordt een literatuuroverzicht gegeven van klinische en immunologische aspekten van syfilis, een in fasen verlopende chronische granulomateuze infektieziekte, die veroorzaakt wordt door Treponema pallidum. De waarneming dat bij patienten met syfilis de thymoltroebeling vaak

 5. Comparison between high-efficiency closed hybrid medium re-coolers and open wet cooling towers; Vergelijk tussen hoogrendement gesloten hybride-mediumterugkoelers en open natte-koeltorens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huizinga, H.T. [Heat Transfer Holland, Zuidwolde (Netherlands)

  2007-12-15

  A brief overview is given of the principles in and differences of the cooling systems in the title. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van de werking van en de verschillen tussen de in de titel genoemde koelsystemen.

 6. Rapport over een inventarisatie van- en een studie over de entomofauna van het C.R.M. reservaat Broekhuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Peerdeman, M.P.

  1976-01-01

  Inventarisatie van het terrein rondom het kasteel te Broekhuizen/Leersum. De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen.

 7. Kennis van de bacterieziekte ringrot groeit

  NARCIS (Netherlands)

  Custers, J.B.M.

  2002-01-01

  Kenmerken en verspreiding van ringrot in pootaardappelen. Gegevens in bijgaande tabel: Verspreiding van de ringrotbacterie binnen en tussen partijen pootgoed tijdens machinaal poten en de invloed van voorkieming en het ontsmetten van de machine hierop

 8. Groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Blik, H.; Naaijer, Harm

  2012-01-01

  In dit rapport presenteert het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) de resultaten van het onderzoek naar groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs. In het huidige Praktijkonderwijs wordt veel individuele hulp gegeven en doorgaans weinig groepsinstructie. Di

 9. Solar collectors and balancing of solar energy. Also for people without a roof of their own?; Zonnepanelen en saldering zonne-energie. Ook voor mensen zonder eigen dak?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-08-15

  An overview is given of the results of a survey on the opinion of Dutch people on the title subject [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de resultaten van een enquete naar de mening van Nederlanders over het titel onderwerp.

 10. Orofaciale fysiotherapie bij een craniomandibulaire disfunctie

  NARCIS (Netherlands)

  Visscher, C.M.; Naeije, M.; Lobbezoo, F.

  2014-01-01

  Dit artikel belicht verschillende behandelmogelijkheden voor cmd, die gegeven kunnen worden door een orofaciaal fysiotherapeut. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling is het geven van uitleg over de aandoening en de achterliggende oorzaak, gecombineerd met adviezen over eventuele verkeerde

 11. Vroegste rooimoment vruchtbomen bijna ontdekt

  NARCIS (Netherlands)

  Louw, van der P.; Kunneman, B.

  2001-01-01

  Vruchtbomen moeten voor het rooien voldoende zijn afgehard. Onderzocht is hoe het afhardstadium kan worden gemeten en beïnvloed. Gegevens in bijgaande tabel: relatie tijdstip rondsteken en afname geleidbaarheid (EC)

 12. Voedingswaarde van planten - gewichtstoename van rupsen. Experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, T.; Loon, van J.; Hemerik, L.

  2005-01-01

  Het doel van dit experiment is het bepalen van het effect van voedseltype op gewichtstoename. Om zo’n effect vast te stellen op een wetenschappelijke manier, worden de gegevens geanalyseerd met de Wilcoxon tweesteekproeventoets

 13. Met stille trom? Nederland en de Europese lynx

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Kuipers, H.; Lammertsma, D.R.; DeSmet, K.; Petrak, M.; Eylert, J.H.

  2006-01-01

  Dit artikel geeft gegevens over nieuwe vestigingen van de Europese lynx in Midden- en West-Europa; op grond van de mogelijkheid tot gebruikmaking van ecologische verbindingszones. Gecombineerd onderzoek vanuit Wageningen, Brussel en Bonn

 14. Een experimenteel onderzoek over de werking van de aconitine op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Boomsma, Jan Pieter

  1946-01-01

  Een literatuuroverzicht werd gegeven betreffende de geschiedenis, botanie, toxicologie, chemie en pharmacologie van aconitine. Vervolgens werden de verschijnselen, die gedurende de vergiftiging met aconitine aan het hart optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende experimenten verricht: 1. Mec

 15. Een experimenteel onderzoek naar de werking van het sulfanilamide op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersma, Johan Hendrik

  1941-01-01

  Er werd een overzicht gegeven van de geschiedenis, chemie, bacteriologie, pharmacologie, toxicologie, bijwerkingen en therapie van het sulfanilamide. Vervolgens werden de verschijnselen, die tijdens de vergiftiging van het hart met sulfanilamide optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende expe

 16. Waardevolle lessen na overstromingen in Thailand

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkman, S.N.; Van der Meer, M.T.; Hardeman, B.

  2012-01-01

  Een verkenningsmissie na de overstromingen in Thailand in 2011 heeft meer inzicht gegeven in het functioneren van het waterkeringssysteem tijdens de ramp. Dijken bleken kwetsbaar door overloop, evenals de aansluitingen tussen dijken en constructies.

 17. Keratoconus : Inflammatory associations and treatment characteristics

  NARCIS (Netherlands)

  Wisse, R.P.L.

  2015-01-01

  De corneachirurgie heeft grote veranderingen ondergaan in het afgelopen decennium. Een overzicht van deze ontwikkelingen wordt gegeven in het inleidende hoofdstuk 1. Opvallend is dat de nieuwere lamellaire operaties toch minder uitgevoerd wordt dan de perforerende transplantatie, gebaseerd op data

 18. Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders – Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wardenaar, F.C.; Geelen, I.J.M.; Dool, van den R.; Witkamp, R.F.; Mensink, M.R.

  2014-01-01

  Achtergrond - Gegevens over het gebruik van sportvoedingsproducten en voedingssupplementen onder de algemene bevolking zijn zeer beperkt en onderling moeilijk vergelijkbaar. Het gebruik van voedingssupplementen onder (top)sporters is goed gedocumenteerd, maar veel producten worden waarschijnlijk ook

 19. Is met Predictive Policing de heilige graal gevonden?

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, S.K.; Vries, A. de

  2016-01-01

  Het politiewerk gaat ingrijpend veranderen door de invoering van Predictive Policing. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data over eerdere incidenten – en die hoeveelheid gegevens neemt alleen maar toe – kan de politie straks misdaden voorspellen.

 20. Contrastief basislexicon Spaans-Italiaans: de adjectieven

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een systematisch overzicht gegeven van de correspondentieregels tussen Spaanse en Italiaanse cognates. Als voorbeelden worden de adjectieven uit de basiswoordenschat van Baldelli en Mazzetti gebruikt. RIASSUNTO In questo capitolo si presenta una rassegna

 1. Maximum permissible concentrations and negligible concentrations for phthalates (dibutylphthalate and di(2-ethylhexyl)phthlate), with emphasis on endocrine disruptive properties

  NARCIS (Netherlands)

  Wezel AP van; Posthumus R; Vlaardingen P van; Crommentuijn T; Plassche EJ van de; CSR

  1999-01-01

  In dit rapport zijn maximaal toelaatbare risiconiveaus (MTRs) en verwaarloosbare risiconiveaus (VRs) afgeleid voor dibutylftalaat en di-ethylhexyl-ftalaat. Ftalaten worden vaak verdacht van endocriene verstoring. Gegevens over endocriene en reproductieve verstoring door ftalaten zijn verzameld v

 2. Duurzame energietechniek : toegepast in de bloembollensector : bijlage rapport : Afstudeerscriptie WErktuigbouwkunde De Haagse Hogeschool afdeling Delft

  NARCIS (Netherlands)

  Meij, van der M.; PPO Bloembollenteelt,

  2011-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van duurzame energietechnieken die op bloembollenbedrijven toegepast kunnen worden. De volgende technieken zijn onderzocht: zonnepanelen, windenergie, zonnedak, warmtepomp, geothermie, warmtekrachtkoppeling en houtkachel.

 3. Juridica; Habitattoets of duurzaamheidsweging?

  NARCIS (Netherlands)

  Kistenkas, F.H.

  2012-01-01

  In recente internationale juridische vakliteratuur wordt momenteel scherpe kritiek geuit op de habitattoets. Deze zou te statisch, sterk verouderd en te rigide zijn, zeker ook in tijden van klimaatverandering. Een oplossing wordt vervolgens niet gegeven. in die literatuur

 4. Gebruikershandleiding voor het programmapakket SECFLO

  NARCIS (Netherlands)

  Pennekamp, J.G.S.

  1985-01-01

  Het programmapakket berekent de intensiteit van de secundaire stroming danwel de bodemschuifspanning t.g.v. de secundaire stroming in een gegeven tweedimensionale stromingssituatie. Het pakket is bedoeld als uitbreiding op een tweedimensionale horizontale stromingssimulatie. Het is zodanig geschreve

 5. Evaluation of the applicability of the Benchmark approach to existing toxicological data. Framework: Chemical compounds in the working place

  NARCIS (Netherlands)

  Appel MJ; Bouman HGM; Pieters MN; Slob W; CSR

  2001-01-01

  Vijf stoffen in de werkomgeving waarvoor risico-evaluaties beschikbaar waren, werden geselecteerd voor analyse met de benchmark-benadering. De kritische studies werden voor elk van deze stoffen geanalyseerd. De onderzochte toxicologische parameters betroffen zowel continue als ordinale gegevens.

 6. Van SCHEP naar VEP, het voederwaarderingssysteem voor paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, G.; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der M.C.

  1997-01-01

  Veel voedermiddelen zijn geschikt voor paarden en pony's, maar niet ieder voedermiddel bevat evenveel energie, en niet ieder paard heeft een gelijke energiebehoefte. Dit gegeven houdt de vraag actueel hoeveel voer een paard dagelijks nodig heeft.

 7. Zuinig met antibiotica

  NARCIS (Netherlands)

  Kuipers, A.; Wemmenhove, H.

  2011-01-01

  Het antibioticagebruik op melkveebedrijven is in beeld gebracht. Hoe benutten we deze gegevens om zuiniger met antibiotica om te gaan en hoe denken dierenartsen hierop in te spelen? Speelt de keuze voor verschillende middelen een rol?

 8. Celwandpolymeren bij mucor mucedo

  NARCIS (Netherlands)

  1977-01-01

  In dit proefschrift worden enkele aspecten van de structuur, synthese en interacties van celwandpolymeren bij Mucor mucedo beschreven. In het eerste Hoofdstuk worden enkele inleidende beschouwingen gegeven over celwanden en celwandpolymeren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan interacties tu

 9. Werking organisch materiaal verschilt sterk

  NARCIS (Netherlands)

  Aendekerk, T.G.L.

  2001-01-01

  Onderzoek naar de stikstoflevering en de afbraak daarvan van een aantal bodemverbeterende materialen. Gegevens in bijgaande figuur: Humificatiecoëfficiënten van bodemverbeterende producten (gft-compost, veenmengsel, boomschors, heide-compost, tuinturf).

 10. Elektrische snoeischaar geeft nauwelijks klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Vrielink, H.H.E.; Looije, A.A.J.; Peppelman, G.; Hof, op t M.C.J.

  2003-01-01

  Onderzoekers van Wageningen UR hebben onderzocht welke snoeischaar de minste gezondheidsklachten geeft aan hand en arm. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Kenmerken van zeven geteste scharen; 2) Eindoordeel van zeven geteste scharen op spieractiviteit, schokbelasting, ervaren kracht, snoeiprestatie,

 11. De veranderende economische en sociale positie van de boerin in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bauwens, A.L.G.M.; Loeffen, G.M.J.

  1984-01-01

  Tegen de achtergrond van de agrarisch-strukturele ontwikkelingen in de laatste decennia wordt een schets gegeven van de huidige positie van de boerin. Tevens wordt ingegaan op mogelijke toekomstige ontwikkelingen en gevolgen hiervan voor de boerin

 12. Case note: Hof Amsterdam (Handelskamer) (nr. 106.007.228/01)

  NARCIS (Netherlands)

  Verhulp, E.

  2009-01-01

  CWI heeft aan werkgever ontslagvergunning verleend, waarna arbeidsovereenkomst met werknemer, die na reorganisatie ziek is geworden en vervolgens arbeidsongeschikt is verklaard, is opgezegd. Werknemer stelt beroep in.Kantonrechter oordeelt dat opzegging in gegeven omstandigheden kennelijk onredelijk

 13. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : secundaire hoofdelementen

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Haan, de J.J.

  2013-01-01

  Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met magnesium en calcium.

 14. Defragmentation measures and the increase of a local European badger (Meles meles) population at Eindegooi, the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, J.; Apeldoorn, van R.C.; Bekker, G.J.

  2008-01-01

  Ontsnipperingsmaatregelen en de groei van de lokale dassenpopulatie (Meles meles) op Eindegooi . Vanaf 1984 zijn gegevens verzameld op het landgoed Eindegoed en omgeving. De das koloniseerde nieuwe terreinen. In dezelfde periode zijn vele ontsnipperende maatregelen bij wegen getroffen.

 15. Overzicht van de kostprijzen van enige tuinbouwproducten (prijspeil 1947)

  NARCIS (Netherlands)

  Koppert, C.

  1948-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de kostprijsberekeningen van de voornaamste tuinbouwproducten, welke ontleend zijn aan de rapporten, die in 1947 door de Afd. Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut zijn uitgebracht.

 16. Building technology. Curse or blessing?; Woontechnologie. Vloek of zegen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Puts, H. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Vringer, K. [Milieu- en Natuurplanbureau MNP, RIVM, Bilthoven (Netherlands); Hekkert, M. [Departement Innovatie- en Milieuwetenschappen, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands)

  2003-11-01

  A brief overview is given of the effects of intelligent building technology (domotics) on energy consumption. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van de effecten van het gebruik van intelligente woontechnologie (domotica) op het energieverbruik.

 17. Schadelijke effecten van Dieldrin op voortplanting en nageslacht, anders dan via de inwerking op het erfelijk materiaal : een literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Literatuuronderzoek naar de schadelijke effecten van Dieldrin op voortplanting en nageslacht. Dierproefgegevens en humane gegevens worden geevalueerd. Aandacht wordt besteed aan blootstelling, effecten t.a.v. zwangerschap en nageslacht, effecten t.a.v. de geslachtsorganen, endocrien systeem en

 18. Evaluation of the applicability of the Benchmark approach to existing toxicological data. Framework: Chemical compounds in the working place

  OpenAIRE

  Appel MJ; Bouman HGM; Pieters MN; Slob W; CSR

  2001-01-01

  Vijf stoffen in de werkomgeving waarvoor risico-evaluaties beschikbaar waren, werden geselecteerd voor analyse met de benchmark-benadering. De kritische studies werden voor elk van deze stoffen geanalyseerd. De onderzochte toxicologische parameters betroffen zowel continue als ordinale gegevens. Het bleek dat dosis-respons modellering redelijk kon worden toegepast op de beschikbare gegevens. Kritische-effect-doseringen ('Critical Effect Doses', CEDs) werden afgeleid voor bijna alle ...

 19. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  OpenAIRE

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het gezondheidsrisico van werken met dieldrin. Er zijn aanwijzingen voor reproduktierisico's m.b.t. tot blootstelling van volwassenen. Voor vrouwen in de vru...

 20. Demand Side Management behind the meter. Estimation of the potential for preservation; Demand Side Management achter de meter. Raming verduurzamingspotentielen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kester, J.C.P.; Zondag, H.A. [ECN Energie Gebouwde Omgeving en Netten, Petten (Netherlands)

  2006-12-15

  in dwellings; (2) user educating control in dwellings; (3) automated demand response with domestic appliances; and (4) support tools for monitoring of operation and maintenance of service sector buildings. During the further development of these technologies it is important to involve users in an early stage and to reduce the autonomous energy consumption of the control systems. Both this research and practical experiences show that the performance of a building is heavily dependent from the control and use of the building. Therefore suppliers of domestic installations and appliances are recommended: (1) to increase the robustness of installations and appliances towards user behaviour by including user adaptive and user educating control systems; and (2) to systematically monitor the comfort delivered and the energy consumption in practice after introducing a new technology, and compare it to the comfort and energy performance intended. [Dutch] Inzicht wordt gegeven in het verduurzamingspotentieel voor de gebouwde omgeving van geavanceerde regelsystemen die gebruik maken van omgevingsadaptieve, gebruikersadaptieve en gebruikerseducatieve regelscenario's, inclusief geautomatiseerde vraagrespons. Hiervoor is de orde van grootte bepaald van het technische potentieel van de besparingen van het jaarlijkse primaire energiegebruik in GJp en van de bijbehorende vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot in ton CO2. Dit is zowel gedaan voor woningbouw als voor drie deelsectoren van de utiliteitsbouw, te weten: kantoren, winkels en scholen. De bepaalde potentielen zijn bedoeld voor een prioritering van het onderzoek. Ze zijn sterk afhankelijk van aannamen, die in het kader van dit onderzoek niet altijd getoetst konden worden. Bij de potentieelramingen is gebruik gemaakt van waarden uit de literatuur, modelberekeningen met een gebouwmodel en een zonnecollectormodel en berekeningen in een spreadsheet. De potentielen zijn bepaald op basis van het huidige bestand aan

 1. Specialty setting and students’ specialty choices of German universities of applied sciences:Taking Technische Hochschule Deggendorf as an example%德国应用技术大学专业设置及学生专业选择--以德国代根多夫应用技术大学为例

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  蔡彬清

  2016-01-01

  German universities of applied sciences are characterized by applied specialty setting in-tegrated deeply into the transformation and development of regional industry and flexible choice policy of students’ specialties. Taking Deggendorf Institute of Technology as an example, the prac-tices of applied specialty setting and students ’ specialty choices of German universities of applied sciences are focused. The advantages of the universities in specialty setting and the students’ spe-cialty choices are discussed. The cultivation orientation of applied professionals can be realized by three ways: establishing a talent demand forecasting and specialty early preditting system;formulating a dynamic specialty evaluation system, and promoting the construction of characteristic specialty and specialty groups that serve diversified sectors of the industry; constructing a distin-guished specialty system catered to the regional industrial development. Secondly, the innovation of the training mode of applied professionals can be promoted by two ways:formulating and implemen-ting the directors or board system participated by industry and enterprises, evaluation system of spe-cialty setting, and performance evaluation system of professionals training, strengthening industry and education integrated specialty setting. Thirdly, specialty settings can be optimized by establishing students’ specialty choice-based specialty competition mechanism.%与区域产业转型发展深度融合的应用性专业设置以及灵活的学生专业选择政策,是德国应用技术大学的显著特征。以德国代根多夫应用技术大学为例,可以得到相关借鉴与启示:第一,建立人才需求预测和专业预警机制、专业动态评估制度,推进服务产业的特色专业和专业群建设,构建契合产业发展、根植当地、特色鲜明的专业体系,以实现应用型人才培养定位。第二,制定和实施行业企业和用人单位参与的理事会(董事会)制度、专业设置评议制度、人才培养绩效评价制度等,加强产教融合的专业设置,推动应用型人才培养模式创新。第三,建立学生专业选择下的专业竞争机制,促进高校优化专业设置,提升人才培养质量。

 2. New technical aspects for operators of photovoltaic power plants {<=} 30 kWp according to paragraph 6 sect. 2 No. 2 EEG. A critical evaluation; Neue technische Vorgaben fuer Betreiber von PV-Anlagen {<=} 30 kWp gem. paragraph 6 Abs. 2 Nr. 2 EEG. Eine kritische Betrachtung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelzer, Knut [Jena Univ. (Germany). Inst. fuer Energiewirtschaftsrecht; Schneidewindt, Holger [Verbraucherzentrale NRW (Germany)

  2012-02-15

  It is narrow in some German powerdistribution networks, especially in the southern Germany, where the sun appears frequently and extensively. And it gets even more closely. With the expansion of the technical requirements in paragraph 6, paragraph 2, No. 2 EEG (Renewable Energy Law) as a prerequisite for ensuring the network stability, since 1st January, 2012, the legislature responds to the plant growths of the recent years. Not always with a sense of proportion and under acceptance of a great legal uncertainty.

 3. Decentralized heat and power supply from biogenic solid fuels. A technical and economic evaluation of the gasification in comparison to combustion. 2. ed.; Dezentrale Strom- und Waermeerzeugung aus biogenen Festbrennstoffen. Eine technische und oekonomische Bewertung der Vergasung im Vergleich zur Verbrennung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vogel, A.

  2007-04-15

  The previous technologies for the development of the decentralized combined heat and power generation are based on various concepts with different ripeness. Gasification is regarded as an energetically promising technology, which is not yet marketable. Under this aspect, the author of the contribution under consideration reports on an economic evaluation of the decentralized power and heat production by gasification of biogenic solid fuels and on a comparison with existing alternative technologies of combustion. In particular, the author examines the following central issues: (a) Which technologies of gasification can be regarded as promising with respect to a decentralized application?; (b) How are the technologies of gasification to be evaluated with respect to the alternative technologies of combustion from technical and economic view? For the comparative view of these different techniques, an electrical output of 500 W is specified as a uniform characteristic value of performance according to the decentralized gasification and combustion.

 4. Heat transfer 1982; Proceedings of the Seventh International Conference, Technische Universitaet Muenchen, Munich, West Germany, September 6-10, 1982. Volume 6 - General papers: Combined heat and mass transfer, particle heat transfer, heat exchangers, industrial heat transfer, heat transfer in energy utilization

  Science.gov (United States)

  Grigull, U.; Hahne, E.; Stephan, K.; Straub, J.

  Laboratory and operational studies of heat transfer (HT) are presented. Such topics as the irreversibility of HT and mass transfer (MT), HT in disperse systems at high temperatures, fixed-bed reactors with submerged tube bundles, HT and MT in a low-speed turbulent boundary layer with condensation, multilayer insulation blankets for spacecraft applications, HT and MT in transpiration-cooled turbine blades, and finite-element analysis of HT in a solid with radiation and ablation are discussed. Contributions are included on the design of shell-and-tube heat exchangers to avoid flow-induced vibration, HT and MT in air-conditioning cooling coils, a friction-factor correlation for the offset strip-fin matrix, convective HT in gas-turbine combustion chambers, thermal-energy storage systems, turbulent buoyant HT in enclosures containing fire sources, a phase-change dry/wet cooling system for power plants, and the effect of secondary flow on HT in solar collector tubes. For individual items see A83-43014 to A83-43024

 5. Assessment of the emission behavior of solid-fuel furnaces, and development of fueling and control components for improvement of the fueling quality; Pruefung des Emissionsverhaltens von Feuerungsanlagen fuer feste Brennstoffe und Entwicklung feuerungs- und regelungs-technischer Bauteile zur Verbesserung der Feuerungsqualitaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Launhardt, T.; Pontius, A.; Strehler, A.; Hurm, R.; Meiering, A.G.

  1994-12-01

  This project was dedicated to the assessment of the fueling quality of commercial domestic and agricultural furnaces. Emphasis was placed on the assessment of emissions. Certain emission reduction measures were developed, the present state of knowledge of the combustion of biogenic solid fuels was summarized, and a market analysis of furnace supplies was prepared. The three parts of this research report deal with the thermal utilization of biogenic solid fuels - literature study and market analysis of the present state of biogenic solid fuel combustion and systems engineering; the assessment of the emission behavior of solid-fuel furnaces - bench-scale stove and central heating furnace measurements; and the development of a combustion air control system which reduces the emissions of hand-fed wood-fired furnaces - development and testing of a combustion aircontrol system with flue gas sensor and fuzzy logic controller. (orig./EF) [Deutsch] Aufgabe des Vorhabens war es, die auf dem Markt angebotenen Feuerungsanlagen aus dem Hausbrand- und landwirtschaftlichen Bereich auf ihre Feuerungsqualitaet zu ueberpruefen, wobei der jeweilige Schadstoffausstoss als Hauptmerkmal zu betrachten war. Zusaetzlich sollte in gewissem Umfang Entwicklungsarbeit im Bereich emissionsmindernder Massnahmen geleistet werden. Weiterhin war eine Zusammenstellung des derzeitigen Wissensstandes ueber die Verbrennung von biogenen Festbrennstoffen sowie eine Marktanalyse ueber das Angebot von Feuerungsanlagen durchzufuehren. Der vorliegende Forschungsbericht wurde in drei Teilen mit den folgenden Einzeltiteln abgefasst: Teil I: Thermische Nutzung von biogenen Festbrennstoffen; Literaturstudium und Marktrecherche ueber den derzeitigen Stand der Verbrennungs- und Anlagentechnik von Feuerungsanlagen fuer biogene Festbrennstoffe. Teil II: Pruefung des Emissionsverhaltens von Feuerungsanlagen fuer feste Brennstoffe; Pruefstandsmessungen an Einzeloefen und Zentralheizungskesseln. Teil III: Entwicklung einer emissionsmindernden Verbrennungsluftregelung fuer handbeschickte Holzfeuerungsanlagen; Entwicklung und Erprobung einer Verbrennungsluftregelung mit Abgassensor und Fuzzy Logic-Regler. (orig./EF)

 6. Technical note: subclavian artery misplacement of a 12F Shaldon catheter: percutaneous repair with a local closure device under temporary balloon tamponade; Technische Mitteilung: Entfernung eines fehlplatzierten 12F Shaldon Katheters aus der A. subclavia und Abdichtung mittels Verschlusssystem bei temporaerer Ballonblockade

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildberger, J.E.; Katoh, M.; Guenther, R.W. [Klinik fuer Radiologische Diagnostik, RWTH Aachen (Germany); Fussen, R. [Anaesthesiologische Klinik, Medizinisches Zentrum Kreis Aachen GmbH (Germany)

  2006-06-15

  A case of subsequent percutaneous repair using a local closure device with a collagen block (VasoSeal {sup registered}) and temporary balloon tamponade after inadvertent subclavian artery misplacement of a 12F Shaldon catheter is reported. Balloon occlusion safely prevented displacement of collagen into the vascular lumen by occluding the 12F entry site. Furthermore, collagen-induced coagulation was facilitated. (orig.)

 7. Technical feasibility and economics of tertiary oil recovery combined with hydrogen recovery from the resulting petroleum gas. Vol. 2. Assessment of product cost. Technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der kombinierten Tertiaeroelfoerderung mit Wasserstoffgewinnung aus dem anfallenden Erdoelgas. Bd. 2. Ermittlung der Produktkosten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1988-05-01

  The report investigates the use of HTR modular reactors for tertiary oil recovery in the Emsland oil fields of Ruehlermoor and Georgsdorf with a view to the economic aspects of such a project. The reference plant used for the study is a HTR-2 modular reactor for combined steam and hydrogen generation. In addition, some plant variants are considered (HTR-2 and HTR-3 modular systems) also for steam generation only, in this case providing for the plants' higher steam output to be fed to the oil field, or to be used otherwise without additional cost (e.g. for electricity generation). As the Emsland oil fields are sites where the conditions of application of HTR modular systems are relatively unfavourable, the study also covers an assessment of the economic potentials of larger HTR-4 modular systems and their application at more favourable (foreign) oil fields. (orig.).

 8. Improved economical deployment of public transport with reduced environmental pollution by means of a consequent use of new technologies in busses. Stage II. Final technical report. Verbesserte Wirtschaftlichkeit des OePNV bei verringerter Umweltbelastung durch konsequenten Einsatz neuer Technologien in Linienbussen. Phase II. Technischer Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1991-05-01

  The R+D-project is subdivided into two subjects: 1. optimisation of propulsion system. Optimal steering subject to the operating levels. This was carried out by means of route profiles and variations of the gearing system depending on the load, the power of the engine and given speed limits. Savings in fuel: 2.7 l/100 km (6.8%). Amortisation of costs in 4.3 years. Other problematic areas exist with the general deployment on all routes without further programming requirements, automatic adjustment of propulsion parameters and the compatibility of the system and its ability to communicate. 2. Reduction of sound emission. Survey of sound emission at busses made of synthetic material. Numerous sound measurings and their analyses in order to realise sound causing phenomena and measures and constructive developments for minimizing the sound emissions resulting thereof. (orig./HW) With 3 refs., 17 tabs., 36 figs.

 9. Scientific-technical study on reactor safety of nuclear power plants in Eastern Europe and EU partner countries (INSC) and risk assessment; Wissenschaftlich-technische Untersuchungen zur nuklearen Sicherheit von Kernkraftwerken in Osteuropa und in EU-Partnerstaaten (INSC) sowie Einschaetzung nuklearer Risiken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tosch, Burkhard; Teske, Hartmuth; Dierschow, Frank; Ivenin, Vitaly; Kuechler, Lutz; Stransky, Sebastian

  2015-02-15

  Project 3611R0801503 of the BMUB/BfS was focused on coordination and implementation of generic technical and organisational activities for assessments of nuclear safety and effectiveness of regulatory systems in foreign countries (with focus to Eastern Europe and in INSC partner countries). To comply with the BMUB objectives and the GRS strategy, the tasks were structured taking into account the specificity of countries and nuclear design series whereas the technical knowledge and results of the analyses were provided to meet the requirements. This final documentation on the project describes the results of the activities from 04/01/2011 through 09/31/2014 on working packages ''Programme Coordination'', ''Project Management'', ''Networks and On-Site Assistance'', ''Project Documentation'', ''Knowledge Management'', ''Design Series Specific Activities'', ''Multilateral Activities'', ''Country Specific Activities'', ''International Institutions'', ''EU Panels'', ''G8 and EBRD Funds'' and ''Network Activities''. The project contributed significantly to a systematic extension and deepening of knowledge in GRS. Also, international cooperation with selected regulators and their TSOs as well as with the IAEA, the EU and representatives of multilateral bodies was intensified. As intended, this allowed to extend the information and knowledge basis for nuclear safety. The know-how gain for GRS is to be rated as high. This is true for the work in international bodies, but also for the creation, further development and usage of national and international information, knowledge and cooperation platforms. By the insights gained from the project, GRS completes and consolidates its knowledge and tools available. The status achieved in the knowledge management development and respective platforms can be estimated as exemplary.

 10. Nuclear safety assessment of nuclear power plants and nuclear risk in Eastern Europe and other regions. Scientific-technical cooperation with nuclear regulatory authorities and technical support organizations (TSOs); Einschaetzung der nuklearen Sicherheit von Kernkraftwerken sowie nuklearer Risiken in Osteuropa und anderen Regionen. Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit atomrechtlichen Behoerden und deren Sachverstaendigenorganisationen (TSO)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolff, Holger

  2014-09-15

  The BMUB/BfS project 3611I01512 formed the frame of the GRS for the scientifictechnical cooperation with Technical Support Organisations and Nuclear Regulatory Authorities in the field of nuclear safety of NPPs and for the evaluation of nuclear risks in Eastern Europe and other regions for the period from September 2011 till June 2014. In the present final report main results of the project are described. The project comprised the following technical topics: - Record status of NPP modernisation programs, Monitoring and evaluation of modernisation programs; - Design basis and severe accident analyses for NPP with PWR (WWER-440, WWER-1000); - Cooperation with INSC partner countries on DBA, BDBA and severe accident analyses for WWER plants of generation 3+ and on building NRA and safety evaluation capacities; - Decommissioning of nuclear facilities and disposal of radioactive waste; - Evaluation of new reactor concepts and their safety design; Panels at regulatory level. The work results are preceded by a summary on the activities related to the project management and to the planning of the bilateral work.

 11. Effectiviteit van een klassieke Crew Resource Management training in de Intensive Care: een gecontroleerde studie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kemper, P.F.; Bruijne, M. de; Dyck, C. van; So, K.L.; Tangkau, P.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Achtergrond: Er is een toenemende bewustwording dat onbedoelde zorg gerelateerde schade in de gezondheidszorg vaker voortvloeit uit problemen met niet-technische vaardigheden, dan door een gebrek in technische, of klinische, vaardigheden. Dit is vooral van belang in de Intensive Care (IC), waar comp

 12. Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet : een quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Hoepman, J.-H.; Koops, B.-J.; Lueks, W.

  2014-01-01

  De vraagstelling die centraal staat is: In hoeverre is het technisch, juridisch en organisatorisch mogelijk om de anonimiteit van melders te garanderen bij meldingen via Internet? Wat zijn, op technisch, juridisch en organisatorisch vlak, de mogelijke voor- en nadelen van melden via Internet voor d

 13. Eetgedrag en activiteit bij verschillende bezetting per vierkante meter en per pan

  NARCIS (Netherlands)

  Kroon, J.M.M.; Kiezebrink, M.C.

  1997-01-01

  Het PP doet onderzoek naar de effecten van verschillende bezettingsdichtheden per vierkante meter op technische resultaten. Een eerdere proef wees uit dat een hogere bezetting per vierkante meter een slechter technisch resultaat gaf, maar een beter saldo per vierkante meter. In deze oriënterende

 14. Warmtebuffering in de grond: Monitoring van de toepassing een horizontale slangenbuffer bij Teegrow

  NARCIS (Netherlands)

  Raaphorst, M.G.M.

  2013-01-01

  Van een slangenbuffer die op 4 meter diepte in de kasbodem is aangebracht om warmte tijdelijk in de bodem op te slaan, is de technische en economische rentabilteit berekend. Technisch gezien zou de slangenbuffer het grootste effect hebben bij een combinatie met een warmtepomp, maar economisch gezien

 15. Waarschuwingssystemen Phytophthora in aardappelen : vergelijking van vier systemen met een praktijk-spuitschema

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Wander, J.G.N.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Overzicht algemene proefveldgegevens per locatie (2000); 2) Aantal bespuitingen (preventief/ curatief) per locatie in 1999; 3) Datum eerste bespuiting van de vier waarschuwingssystemen per locatie in 2000; 4) Aantal bespuitingen (Shirlan, Curzate M en Tattoo C) kg

 16. Fatigue and performance in groups

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksema-van Orden, C.

  2000-01-01

  Uit het gegeven dat de aanwezigheid van ander gunstig is voor de taakprestatie mag niet zonder meer zonder meer geconcludeerd worden dat het beter is om mensen in groepsverband te laten werken. De neiging om in een groep 'de kantjes er van af te lopen' ('social loafing') wordt namelijk sterker

 17. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van de bepaling van alpha-1-foetoproteine in maternaal serum. Eindrapportage over de jaren 1977-1990

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenaars AM; LIS; AZU Utrecht; AZG Groningen Klinisch Laboratorium

  1997-01-01

  In de periode 1977-1990 werden bij 23910 zwangeren serum AFP-bepalingen uitgevoerd voor vroegtijdige opsporing van neuraalbuisdefecten in het 2e trimester van de zwangerschap. Aan de hand van post partum gegevens kon de betekenis van deze opsporingsmethode worden geevalueerd. De sera werden afge

 18. Derivation of generalized Darcy's law and Fick's law for transport of high concentration species in porous media

  NARCIS (Netherlands)

  Hassanizadeh; S.M.*

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een afleiding gegeven voor de algemene vorm van de wet van Darcy en de wet van Fick voor het transport van in water opgeloste stoffen in een poreus medium. De afleiding is gebaseerd op een algemene thermodynamische theorie.

 19. De gegeneraliseerde, exfoliatieve erythrodermieën

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, Edmond Mathildus Johan

  1934-01-01

  In dit proefschrift wordt na een historische inleiding een overzicht gegeven van de verschillende vormen van erythrodermie. In hoofdstuk III wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende intoxicaties, die een erythrodermie kunnen veroorzaken. De secundaire erythrodermieën worden in hoofdstu

 20. Searching for the optimal GnRH antagonist regimen to compare with GnRH agonists in IVF

  NARCIS (Netherlands)

  Huirne, J.A.F.

  2007-01-01

  De zoektocht naar het optimale GnRH-antagonistschema voor de vergelijking met GnRH-agonisten tijdens IVF behandelingen. Ondanks het gegeven dat in meer dan 200 klinische studies gebruik gemaakt wordt van gonadotrophine releasing hormone (GnRH) antagonisten, is het optimale GnRH- antagonistschema n

 1. Een experimenteel onderzoek over de werking van adonis vernalis op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Eerelman, Jan

  1933-01-01

  Een overzich werd gegeven van de wetenschappelijke literatuur over de pharmacologische en therapeutische werking en de chemische samenstelling van Adonis vernalis. Volgens de methode van dubbele suspensie en met behulp van den snaargalvanometer van Einthoven bestudeerde ik de verschijnselen, die na

 2. Verschillende typen van tertiaire geosynclinalen in den Indischen Archipel

  NARCIS (Netherlands)

  Umbgrove, J.H.F.

  1933-01-01

  Op menig eiland van den Indischen Archipel zijn tertiaire bekkens van sterke daling en sedimentatie geconstateerd. In de literatuur is hun veelal de naam geosynclinaal gegeven. Hun geschiedenis kan als een afzonderlijk verschijnsel en als een afgerond onderwerp beschouwd worden, zelfs indien men de

 3. Aansprakelijkheid : Een teken van kwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  van Lent, L.A.G.M.; Eken, R.C.W.

  1995-01-01

  Het vraagstuk van de aansprakelijkheid van accountants is actueler dan ooit. In het onderliggende artikel wordt een theoretische beschouwing gegeven van de economische gevolgen van het beperken van de aansprakelijkheid van accountants. De beschouwing wordt ondersteund door middel van de uitkomsten v

 4. Kannibalisme onder sardinella's

  NARCIS (Netherlands)

  Mantingh, I.T.

  2003-01-01

  Verslag van het RIVO onderzoek in Mauritanië naar de biologie van sardinella. Om de migratiepatronen van de Sardinella aurita in de Noord-west-Afrikaanse wateren te achterhalen zijn gegevens van Nederlandse trawlers en lokale kano's gebruikt. Ook ontdekte men kannibalisme onder sardinella's

 5. PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Deelcomponent postoperatieve wondinfecties II, 1997-1998

  NARCIS (Netherlands)

  Geubbels ELPE; Dieten HEM van; Mintjes-de Groot AJ; Boer AS de; Kalmeijer D; Berg JMJ van den; CIE

  1999-01-01

  De resultaten van de eerste twee surveillance-jaren voor postoperatieve wondinfecties in het PREZIES-project worden beschreven. Infectiepercentages worden gegeven voor 52 afzonderlijke ingrepen. Het effect van surveillance na ontslag wordt beschreven en voor 10 ingrepen worden de infectiepercen

 6. PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Component infecties op de Intensive Care, 1997-1998

  NARCIS (Netherlands)

  Geubbels ELPE; Mintjes-de Groot AJ; Boer AS de; Berg JMJ van den; CIE

  1999-01-01

  De resultaten van het eerste jaar van gestandaardiseerde surveillance voor infecties op de Intensive Care (IC) in het PREZIES-project worden beschreven. De surveillance werd geimplementeerd in 22 ziekenhuizen, waarvan er 10 gegevens instuurden die verwerkt zijn in deze rapportage. Voorlopige ref

 7. Monarda; grote verschillen in vatbaarheid voor meeldauw

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2001-01-01

  PPO onderzocht op drie locaties (zand, klei, veen) de gebruikswaarde van een groot aantal Monarda-cultivars (bergamotplant), waarbij de nadruk lag op de vatbaarheid voor meeldauw. In een tabel het aanbevolen sortiment met gegevens over bloemkleur, bloeitijd en hoogte, een beoordeling van groeikracht

 8. Getijcentrale in de Brouwersdam: een verkennende studie

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijling, J.K.; Van Duivendijk, J.; Jonkman, S.N.

  2008-01-01

  DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de beleidsvoorne

 9. Validering van de namen Crambo-Atriplicetum glabriusculae en Papaveretum argemones cerastietosum semidecandri

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.

  2006-01-01

  Naar aanleiding van de meest recente versie van de International Code of Phytosociological Nomenclature (3rd ed.) wordt een verbeterde typificatie gegeven van door Weeda en Jager en Schaminée genoemde soorten. Dit op verzoek van prof. H.E. Weber

 10. Global energy futures: An integrated perspective with the TIME-model

  NARCIS (Netherlands)

  Vries HJM de; Janssen MA; MNV

  1996-01-01

  In een eerder verschenen rapport werden de vijf submodellen van het energiemodel in detail beschreven. In dit rapport worden een aantal toepassingen met het (stand alone) TIME-model gepresenteerd. Het rapport beschrijft de kalibratie voor de wereld versie voor de periode 1900-1990. Gegeven de ex

 11. Targets IMage Energy Regional (TIMER) Model, Technical Documentation

  NARCIS (Netherlands)

  Vries B de; Vuuren D van; Elzen M den; Janssen M; MNV

  2002-01-01

  Er wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van het Targets IMage Energy Regional (TIMER) simulatiemodel. Het model is ontwikkeld en toegepast in nauwe relatie met het Integrated Model to Assess the Global Environment (IMAGE) 2.1-2.2. . Het TIMER model is een systeem-dynamisch simulatiemode

 12. Ulsus pepticum jujuni

  NARCIS (Netherlands)

  Wehberg, Herman Frederik Godfried Marie

  1966-01-01

  Na inleiding en historisch overzicht wordt een overzicht gegeven van de verschillende nomenciaturen, die in de literatuur worden gebruikt. De leeftijdsverdeling vertoont hetzelfde beeld als voor het primaire ulcus, met een kleine verschuiving van enkele j aren. Wat het geslacht betreft, zijn het ove

 13. UV-straling in de kas: mogelijkheden en grenzen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffmann, S.

  2000-01-01

  Effect van UV-straling op kleuring van Coleus Blumei 'Wizzard Velvit Red'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Indeling optische straling; 2) Transmisse voor UV-straling van verschillende dekmaterialen (folie UV, glas UV, glas normaal, folie normaal, folie UV-blok

 14. 'Een levend beeld van vrouwenwerk'. Een bedrijfsfilm van Philips op de tentoonstelling De vrouw

  NARCIS (Netherlands)

  Altena, Marga

  1998-01-01

  textabstractWanneer eigentijdse documentatie ontbreekt, is de datering van een vroege film een lastige zaak. Zelfs als de onderzoeker over informatie beschikt over de opdrachtgever, de productiemaatschappij of de totstandkoming, is het moeilijk om deze gegevens met zekerheid aan een overgeleverde

 15. Business spiritualiteit als kracht voor organisatievernieuwing : Op zoek naar de mystiek van het zakendoen

  NARCIS (Netherlands)

  Blot Chauvigny, de P.

  2006-01-01

  Dit boek geeft antwoord op de vraag ‘Wat is Business Spiritualiteit?’. Vanuit een wetenschappelijk verantwoord perspectief wordt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in de wijze waarop Business Spiritualiteit als krachtbron voor organisatievernieuwing ingezet kan worden. Prof. Dr

 16. Ciguatera fish poisoning: a review

  NARCIS (Netherlands)

  Fouw JC de; Egmond HP van; Speijers GJA; CSR

  2001-01-01

  Het overzicht van ciguatera visvergiftiging bevat informatie over de ciguatera vergiftigingen en de veroorzakers (CTXs) en gambiertoxine-4b (GTX-4 B), van welke CTX-1 de belangrijkste component is aan het eind van de voedsel keten (roofvissen). Gegevens over chemische structuren, detectie method

 17. Leerlingen in het Amsterdamse onderwijs : verschillende stadsdelen, verschillende schoolloopbanen?

  NARCIS (Netherlands)

  Fukkink, Ruben; Otterloo, van Sandra; Cohen, Lotje; Wouden, van der Merel; Zijlstra, Bonne

  2016-01-01

  De relatie tussen schoolloopbanen van jongeren en de buurt waar zij opgroeien is eerder onderzocht in Amerikaans en Europees onderzoek. Hieruit blijkt dat er vooral nog behoefte is aan grootschalig onderzoek waarin gecontroleerd kan worden voor de effecten van de school. Op basis van gegevens over r

 18. Basiscursus Heffingen Lokale Overheden

  NARCIS (Netherlands)

  A.P. Monsma (Anneke)

  2012-01-01

  textabstractBasiscursus Heffingen Lokale Overheden, gegeven samen met Dennis Vecht aan medewerkers van de Regionale Belastingdienst Drechtsteden. Het eerste dagdeel stond de Wet WOZ en de basisregistraties centraal, het tweede dagdeel het juridisch kader van heffingen en enkele gemeentelijke belasti

 19. Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.

  2009-01-01

  In het boek De wespen en mieren van Nederland uit 2004 wordt een overzicht gegeven van de kennis van de Nederlandse mierenfauna. In dit artikel worden de nieuwe inzichten samengevat. Zo zijn maar liefst zes nieuwe soorten voor ons land te melden en van diverse andere soorten is interessante nieuwe i

 20. Huidbescherming met barrière-crèmes : een literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Eick, A.J. van; Hooidonk, C. van

  1986-01-01

  De effectieve waarde van barrière-crèmes is nagegaan. Op basis van gegevens uit de literatuur en van producenten van deze crèmes werden de gebruikte testmethoden en resultaten geëvalueerd. De conclusie is dat de effectieve waarde van de crèmes niet is aangetoond en dat het gebruik ervan discutabel i

 1. Verwachtingen omtrent de reductie van afvalstoffen uit de doelgroep metaal-electro in de jaren 2000 en 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Smit JRK; Elzenga HE; LAE

  1994-01-01

  In dit rapport worden voor de metaalbewerkings- en elektrotechnische industrie verwachtingen gegeven voor de hoeveelheden afvalstoffen, de mogelijkheden voor preventie, hergebruik en de minimalisering van het storten van de resterende hoeveelheden in de jaren 2000 en 2010. Bij de verwachtingen i

 2. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe schimm

 3. Over het aantal oplossingen van het stelsel diophantische vergelijkingen : x 2 1 + x 2 2 + ... x 2 s= n x 1 + x 2 + ... x s= m voor s= 6 en s= 8

  NARCIS (Netherlands)

  Bronkhorst, Pieter

  1943-01-01

  In een artikel in ,,Mathematische Annalen" onderzoekt H. D. Kloosterman het aantal oplossingen t (n, m) van het stelsel diophantische vergelijkingen waarin n en m gegeven gehele getalien zijn en s een oneven natuurlijk getal, dat niet deelbaar is door een quadraat. Hij verkrijgt in het biizonder voo

 4. Next Generation Plant Breeding

  NARCIS (Netherlands)

  Goud, J.C.

  2012-01-01

  Van 11-14 november 2012 vond in de Reehorst de conferentie ‘Next Generation Plant Breeding’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen de grote uitdagingen van de toekomstige plantenveredeling aan de orde: de opkomst van nieuwe sequencing-technieken, de bijbehorende enorme hoeveelheid gegevens die gepr

 5. Lacunes in de kennis over de boommarter met betrekking tot beheer en beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Broekhuizen, S.; Wijsman, H.J.W.

  2000-01-01

  Onderzoek aan de boommarter heeft het afgelopen decennium veel gegevens opgeleverd over verspreiding, nestplaatskeuze, voortplanting, terreingebruik en verzorging van jongen. De vraag is wat er nu verder nog aan kennis nodig is om effectieve maatregelen te kunnen treffen voor het in stand houden van

 6. Fracturen van het distale deel van het femur

  NARCIS (Netherlands)

  Duyn, Cornelius Diederikus van

  1977-01-01

  ln dit proefschrift wordt een analyse gegeven van de behandeling en de daarmee bereikte resultaten van 123 patiënten die in de periode 1 januari 1958 tot en met 31 december 1972 wegens een fractuur van het distale deel van het femur werden behandeld in de Kliniek voor Heelkunde van het Academisch

 7. Prions: Risks to man and animal - Report of a workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Geertsma RE; Asten JAAM van; LGM

  1996-01-01

  Om de Nederlandse overheid op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen op het gebied van prionen, werd een workshop georganiseerd. De informatie die tijdens de workshop werd gepresenteerd, aangevuld met relevante gegevens uit de literatuur werd samengebracht in dit rapport. Prionen, hu

 8. HIV en AIDS in Nederland. 1 december 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Op de Coul ELM; van Valkengoed I; van Sighem A; de Wolf; van de Laar M; CIE

  2002-01-01

  In dit rapport worden de demografische en epidemiologische kenmerken beschreven van personen met HIV die in Nederland geregistreerd zijn binnen het ATHENA-project, de HIV registratie, de Kinderregistratie en de AIDS-registratie. Gegevens van nieuw gediagnosticeerde HIV-positieven worden sinds janua

 9. Strooisels in de paardenhouderij en arbeidsverbruik bij instrooien en uitmesten : onderzoek op het Paardenproefbedrijf te Brunssum en de Waiboerhoeve te Lelystad = Experiments on the use of litter and the labour requirement of mucking out stables in horse husbandry

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Giesen, J.H.J.

  1986-01-01

  In de paardenhouderij wordt het uitmesten als zwaar en onaangenaam werk ervaren, maar over de arbeidsbehoefte ervan zijn weinig exacte gegevens bekend. Daarom is onderzoek uitgevoerd met in totaal 60 rijpaardmerries en 12 draverruins, gehuisvest in boxen van 3 x 3 m en 1,5 x 3 m met gedeeltelijk roo

 10. Using the correlation coefficient

  NARCIS (Netherlands)

  Krijnen, Wim

  2015-01-01

  De correlatie coeffcient wordt gedefinieerd en haar eigenschappen worden samengevat. Een tweetal andere coeffcienten worden gegeven voor het geval de metingen niet normaal verdeeld zijn. Met enkele voorbeelden wordt het gebruik toegelicht. In het kort wordt uitgelegd hoe onderzoekers een uitkomst we

 11. Een economische en juridische analyse van franchising tegen de achtergrond van een property rights- en transactiekostenbenadering

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers-Heijnert, Elizabeth Mary

  1988-01-01

  Deze studie is een economische en juridische analyse van het verschijnsel franchising. Nagegaan is waarom ondernemers (franchisegevers) voor deze samenwerkingsvorm kiezen en hoe zij die samenwerkingsvorm met de franchisenemers in een contract gestalte hebben gegeven. Bij de vraag waarom partijen een

 12. Milieutechnologie: snelweg naar een duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Rulkens, W.H.

  2008-01-01

  In het onderhavige artikel, dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de ervaringen met milieutechnologie binnen de Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, wordt een schets gegeven van de betekenis van de milieutechnologie voor het ontwikkelen van een duurzame samenleving. De

 13. Rijden onder invloed in het ressort Arnhem : Verslag van het registratieproject rijden onder invloed in het ressort Arnhem tussen 1 januari en 31 maart 1982

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, J.J.A.; Kommer, M.M.

  1983-01-01

  Ten vervolge op de computerverwerking door het WODC van in het arrondissement Almelo verzamelde gegevens over strafzaken terzake van rijden onder invloed, is in de maanden januari t/m maart 1982 een speciale registratie van dergelijke zaken bijgehouden in het gehele ressort Arnhem. Hierbij zijn gege

 14. Discard sampling of the Dutch pelagic freezer fishery in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Helmond, van A.T.M.

  2011-01-01

  Jaarlijks worden aan boord van schepen van de Nederlandse pelagische visserij, die actief zijn in het noordoost Atlantische gebied, een aantal reizen door onderzoeksassistenten gemaakt. Gedurende deze reizen worden biologische monsters van zowel de vangsten als van de discards genomen. Deze gegevens

 15. Evaluatie van dataviewers voor ruimtelijke (GIS) en niet-ruimtelijke data

  NARCIS (Netherlands)

  Kragt FJ; Dagelet CJ; van den Berg J; Lips F; van der Maas CWM; van Oorschot M; Evers HW; Dekkers ALM; LWD

  1998-01-01

  In sector 5 Milieuonderzoek van het RIVM bestaat een algemene behoefte aan tools, die de toegankelijkheid van vaak centraal opgeslagen ruimtelijke (ARC/INFO) en niet-ruimtelijke gegevens (INGRES) voor informatici en niet-informatici vergroten. Dit rapport beschrijft de evaluatie van tools voor het

 16. Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Leeters, E.E.J.M.; Vrielink, J.G.

  1991-01-01

  Door vergelijking van twee vegetatiekaarten van het Speulderbos wordt een beeld gegeven van de vegetatie-veranderingen gedurende de periode 1958-1988. De vegetatie-veranderingen worden beschreven in termen van verandering van trofie-niveau. Eveneens door middel van kaartvergelijking zijn relaties on

 17. Een index voor onbehandelde ernstige cariës

  NARCIS (Netherlands)

  van Palenstein Helderman, W.H.; Monse, B.; van Amerongen, J.P.

  2011-01-01

  Er zijn nauwelijks gegevens bekend over de klinische consequenties van onbehandelde ernstige cariës omdat er geen methode bestaat om de prevalentie van orale afwijkingen als gevolg van onbehandelde cariës te kwantificeren. In de Filippijnen is een index ontwikkeld waarmee per (locatie van een) gebit

 18. De huisarts onderzocht: de Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Spanjer, M.

  1990-01-01

  Beknopte bespiegeling over en de eerste resultaten van de 'National Studie`, een onderzoek van het NIVEL naar de ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Wat betreft preventie duiden de gegevens van de studie erop dat huisartspraktijken niet actief bezig zijn met preventie. Vrijwel geen huis

 19. Using the correlation coefficient

  NARCIS (Netherlands)

  W.P. Krijnen

  2015-01-01

  De correlatie coeffcient wordt gedefinieerd en haar eigenschappen worden samengevat. Een tweetal andere coeffcienten worden gegeven voor het geval de metingen niet normaal verdeeld zijn. Met enkele voorbeelden wordt het gebruik toegelicht. In het kort wordt uitgelegd hoe onderzoekers een uitkomst

 20. De toestand van het Nederlandse ven

  NARCIS (Netherlands)

  Arts, G.H.P.; Dam, van H.; Wortelboer, F.G.; Beers, van P.W.M.; Belgers, J.D.M.

  2002-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het Nederlandse ven met betrekking tot vermesting en verzuring. Daartoe is een steekproef van 178 vennen met gegevens over chemie, kiezelwieren en plantengroei uit de periode 1990-2000 onderzocht. Eris een toetsingskader geconstrueerd dat is gebase

 1. Factoren die van invloed zijn op enkele vruchtbaarheidskenmerken van zeugen.

  NARCIS (Netherlands)

  Klaver, J.; den Hartog, L.A.

  1989-01-01

  Gegevens van meerdere worpen van 358 zeugen Groot Yorkshire en Nederlands Landras zijn gebruikt om verbanden tussen produktiekenmerken te berekenen. Ingegaan wordt op de invloed van het voerniveau tijdens de zoogperiode en tijdens het interval van spenen tot dekken op diverse variabelen, die van bel

 2. Vervroeging witte asperge in rijenteelt : foliebedekking met verwarming alleen rendabel bij hoge prijsvorming vroeg in het seizoen

  NARCIS (Netherlands)

  Poll, J.T.K.; Geven, C.G.M.; Kanters, F.M.L.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Vervroeging in dagen van de folie en verwarmingsobjecten t.a.v. onbedekte grond zonder verwarming in 1998 en 1999 voor de rassen Baclim en Thielim; 2) Totale opbrengst in t/ha van de rassen Baclim en Thielim met of zonder folie en bij opstookdata van 10 maart, 22 m

 3. EUSES Use Category Document: Automotive fuels, lubricants and additives

  NARCIS (Netherlands)

  Poel P van der; LAE

  1998-01-01

  Er wordt een aanzet gegeven voor een use category document dat emissie scenario's presenteert voor de risicobeoordeling van motorbrandstoffen, -smeermiddelen en additieven. De tabellen met emissiefactoren voor de verschillende stadia van de levenscyclus van zulke stoffen - voor zover thans

 4. Next Generation Plant Breeding

  NARCIS (Netherlands)

  Goud, J.C.

  2012-01-01

  Van 11-14 november 2012 vond in de Reehorst de conferentie ‘Next Generation Plant Breeding’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen de grote uitdagingen van de toekomstige plantenveredeling aan de orde: de opkomst van nieuwe sequencing-technieken, de bijbehorende enorme hoeveelheid gegevens die

 5. Teeltonderzoek Teff (Eragrostis tef) 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2004-01-01

  Vanwege de late(over-)zaai, in combinatie met het warme, droge weer tijdens de pluimvorming, bloei en zaadzetting zijn de Teff teeltproeven in het seizoen 2003 weinig succesvol verlopen. Drie van de zes proeven zijn in het geheel niet geoogst, en de gegevens van de twee bemestingsproeven die wel (of

 6. Het aantonen van de aanwezigheid van Solanum nigrum (zwarte nachtschade) in monsters snijmaiskuilvoeder

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.; Pinckaers, V.G.Z.

  1984-01-01

  Uit de literatuur werden gegevens verzameld over Solanum nigrum, zoals het voorkomen, de morfologie van de plant en het zaad, de toxinen in deze planten en de toxiciteit hiervan voor het vee. In een vijftal monsters snijmaiskuilvoeder werd door middel van microscopisch onderzoek nagegaan of Solanum

 7. Beyond Dutch Borders : Transnational Politics among Colonial Migrants, Guest Workers and the Second Generation

  NARCIS (Netherlands)

  Mügge, Liza

  2010-01-01

  Ondanks het heersende grote wantrouwen van het gastland, blijven migranten vaak trouw aan hun land van herkomst en blijven actief in de politiek. Door uitgebreid veldwerk te combineren met kwantitatieve gegevens vergelijkt de auteur de manier waarop transnationale politieke betrokkenheid zich heeft

 8. The management of hyperbilirubinemia in preterm infants

  NARCIS (Netherlands)

  Vader-van Imhoff, Deirdre Elisabeth

  2013-01-01

  Alle intensive care units in Nederland waar te vroeg geboren baby’s worden behandeld, gebruiken vanaf nu dezelfde richtlijn en behandelgrenzen voor de behandeling van geelzien. Hiermee is gevolg gegeven aan een van de aanbevelingen uit het promotieonderzoek van Deirdre Vader-Van Imhoff. Het stellen

 9. Nieuw kookadvies Allium en Crocus tegen krokusknolaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2007-01-01

  Om het krokusknolaaltje goed te kunnen bestrijden is een warmwaterbehandeling van minimaal 4 uur bij 45º met 24 uur voorweken noodzakelijk om een maximale bestrijding te krijgen. Wanneer de behandeling 10 dagen na rooien werd gegeven werd een goede doding verkregen. Het is aan te bevelen een aangeta

 10. Relatie recreatie en natuur : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Fontein, R.J.; Boer, de T.A.; Breman, B.C.; Goossen, C.M.; Henkens, R.J.H.G.; Luttik, J.; Vries, de S.

  2009-01-01

  Dit rapport vormt een naslagwerk bij de Natuurbalans 2009. Het geeft een overzicht van de gegevens over de relatie tussen recreatie en natuur. Alterra heeft deze relatie geïnventariseerd en geanalyseerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de Natuurbalans 2009. De aandacht

 11. Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Kulk, S.; Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Bij de selectie van welke datasets als open data kunnen worden aangeboden wordt privacy vaak genoemd als aandachtspunt. Dat is terecht want aandacht voor privacy is noodzakelijk bij het aanbieden van open data. Privacy is een van de mogelijke argumenten om voor bepaalde gegevens geen open data belei

 12. Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport inleiding open data

  NARCIS (Netherlands)

  Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Netwerkbedrijf Alliander was begin 2011 zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid om haar gegevens als open data ter beschikking te stellen aan een ieder. Echter wat open data nu precies is, welke mogelijke knelpunten moeten worden opgelost om open data te implementeren, de impact die open data z

 13. Beheersstrategie suikerrot

  NARCIS (Netherlands)

  Scholte-Wassink, G.M.

  2004-01-01

  Op basis van een overzicht van gegevens over bestrijdingsmogelijkheden van suikerrot met hierbij in het bijzonder aandacht voor Drosophila en Geotrichum, en de oorzaak van een verhoogde vatbaarheid van gerberaplanten voor de ziekte, zou een beheersstrategie ontwikkeld kunnen worden die de teler hand

 14. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 15. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen na clean-up m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) (Multimethode 12)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatie-chromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electroncaptieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 16. Kinderen in migrantengezinnen: een statistisch portret

  NARCIS (Netherlands)

  de Valk, H.A.G.; Beets, G.C.N.

  2009-01-01

  Veel migranten die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen namen partner en kinderen mee, lieten deze later overkomen of kregen hier kinderen.Om meer over deze kinderen te weten te komen, nam UNICEF het initiatief tot een onderzoek in zeven westerse landen, waaronder Nederland. Met gegevens van

 17. Determinants of disease course in rheumatoid arthritis

  NARCIS (Netherlands)

  Linn-Rasker, Suzanne Paulowna

  2006-01-01

  Reumatoide arthritis (RA) is een ernstige, chronische ontstekingsziekte van de gewrichten. Hoofdstuk 1 is een introductie in epidemiologische gegevens over RA en factoren van invloed op ziektebeloop. Hoofdstuk 2 bespreekt de voorspellende waarde van anti-CCP antistoffen bij patiënten met nog niet te

 18. The syneresis of curd. 1. General considerations and literature review

  NARCIS (Netherlands)

  Walstra, P.; Dijk, van H.J.M.; Geurts, T.J.

  1985-01-01

  In deze overzichtspublikatie is naast een algemene beschouwing een uiteenzetting gegeven van: de structuur van kaasstremsel en zure melk coagulaten in relatie tot de eigenschappen van de caseinedeeltjes en de wijze van coaguleren. Verder over methoden voor het schatten van het verloop van het coagul

 19. A comparison of Runge-Kutta modifications

  NARCIS (Netherlands)

  Praagman; N.; Vorst; J.van der; Koster; J.

  1984-01-01

  Vijf klassen van Runge-Kutta methoden voor het numeriek integreren van beginwaardeproblemen worden vergeleken. Aangetoond wordt dat de beste resultaten, bedoeld is het kleinste aantal rechterlid bewerkingen bij een gegeven tolerantie, verkregen worden met een blok Runge-Kutta methode met een

 20. Enige opmerkingen over het Agropyro-Rumicion crispi nordh.40 in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van Chr.G.

  1958-01-01

  In een mededeling over Elatine hexandra en Gratiola officinalis, in no.9 van ons Correspondentieblad, heb ik het verbond Agropyro-Rumicion ten tonele gevoerd, zonder er nadere gegevens bij te verstrekken. Met het oog daarop is het misschien wel nuttig hier de aandacht eens te vestigen op deze belang

 1. Chondropathia patellae

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnks, Johannes

  1976-01-01

  In dit proefschrift worden de resultaten vermeld van een onderzoek naar de chondropathia patellae. Tevens wordt een overzicht gegeven van de literatuurgegevens over dit onderwerp. Er is een analyse verricht van een aantal factoren die van invloed zijn op de belasting van het patellofemorale gewricht

 2. Novel Microtubule-Stabilizing Agents : Preclinical and Clinical Studies

  NARCIS (Netherlands)

  Broker-van Rens, L.E.

  2007-01-01

  In dit proefschrift worden verschillende aspecten van microtubuli-stabiliserende middelen bij kanker onderzocht, zowel bij patiënten als in het laboratorium. Een meer gedetailleerde omschrijving van dit onderzoek wordt hieronder gegeven. Het eerste deel van dit proefschrift betreft laboratoriumon

 3. Bewustzijnsverlies geinduceerd door G-krachten : preventie door training en vroegtijdige waarschuwing

  NARCIS (Netherlands)

  Marcus, J.T.; Holten, C.R. van; Mulder, H.

  1989-01-01

  In de praktijk kan de beschreven monitoring worden toegepast voor een objectieve evaluatie van G-beschermende maatregelen, waaronder de straining maneuver en assisted positive pressure breathing (APPB). Bovendien kan biofeedback worden gegeven aan de vlieger tijdens centrifuge training. De laserdopp

 4. Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen : een verkenning van de literatuur verschenen na 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Deneer, J.W.; Kruijne, R.

  2010-01-01

  In deze verkenning wordt een inventarisatie gegeven van literatuur over atmosferische depositie die na 2003 is verschenen. Er wordt getracht inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van een kwantitatief verband tussen het landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hun depositie op mi

 5. Landelijk Meetnet Flora-Aandachtsoorten van start gegaan

  NARCIS (Netherlands)

  Lemaire, Adrienne J.J.; Vreeken, Bart

  2000-01-01

  Veel floristen en terreinbeheerders hebben vorig jaar waarnemingen geleverd voor het Landelijk Meetnet Flora. Voor het meetnet worden populaties van zeldzame plantensoorten eens in de vier jaar bezocht. De gegevens zijn van belang voor de terreinbeheerders en voor het landelijke natuurbeleid. Nieuwe

 6. Beoordeling van de risico's van bodemverontreiniging met asbest

  NARCIS (Netherlands)

  Swartjes FA; Tromp PC; Wezenbeek JM; LER; TNO-MEP; Grontmij

  2003-01-01

  Er is een methodiek ontwikkeld, gebaseerd op een stapsgewijze aanpak, om de locatie-specifieke risico's van bodemverontreiniging met asbest te kunnen bepalen. Bovendien is een onderbouwing gegeven voor de interventiewaarde voor asbest, welke recentelijk werd geformaliseerd door het Ministerie

 7. Boltemperatuurbehandeling tijdens de strekkingsinductieperiode bij amaryllis (Hippeastrum) : eindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels-Schouten, C.A.M.; Doorduin, J.C.

  2002-01-01

  Bij de bloementeelt van amaryllis wordt het grootste deel van het areaal niet meer elk jaar gerooid. De noodzakelijke koudebehandeling van de bol voor inductie van de knopstrekking wordt gegeven door middel van koeling van de kasgrond of het substraatbed waarin de bollen worden geteeld. Meestal word

 8. Arbeidsplaatsverbetering in de vleesverwerkende industrie : vermindering van de fysieke belasting door ergonomische maatregelen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  1986-01-01

  Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal bezoeken aan bedrijven wordt een overzicht gegeven van de arbeidsomstandigheden in de vleesverwerkende industrie. Voor 18 werkzaamheden werd de fysieke belasting in kaart gebracht waarbij onderscheid werd gemaakt voor de belasting van armen, benen

 9. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 10. Validation of ultraviolet radiation budgets using satellite observations from the OMI instrument

  NARCIS (Netherlands)

  den Outer PN; van Dijk A; Slaper H; LSO

  2008-01-01

  UV-B gegevens afkomstig van het Ozone Monitoring Instrument (OMI) zijn op dit moment nog onvoldoende nauwkeurig voor milieu-evaluaties. Verbetering is mogelijk door lokale concentraties van stofdeeltjes in de lucht in de berekeningen te betrekken. Dit concludeert het RIVM nadat UV-B-data van het O

 11. Management control en innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeeten, F.H.M.

  2014-01-01

  Het NBA-VRC Jaarcongres op 2 oktober aanstaande heeft als thema ‘disruptive innovation’. In een eerder artikel (Verbeeten, 2007) is in dit blad al eens ingegaan op de relatie tussen control en innovatie. In de afgelopen jaren is een aantal academische artikelen op dit gebied verschenen die - gegeven

 12. Naar publiek rapporteren over scholen : juridische aspecten

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2000-01-01

  Het project beoogde na te gaan in hoeverre het publiek rapporteren van gegevens omtrent verschillende aspecten van de scholen noodzakelijk en verantwoord is om scholen op hun kwaliteit te kunnen vergelijken. Het desbetreffende onderzoek, uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Universiteit Antwerp

 13. Pijn in de kaken tijdens kauwen: diagnostiek van temporomandibulaire disfunctie (TMD)

  NARCIS (Netherlands)

  Visscher, C.; Lobbezoo, F.; Naeije, M.; Calders, P.; Geraets, J.J.X.R.; Nijs, J.; Veenhof, C.; van Wegen, E.E.H.; van Wilgen, C.P.

  2012-01-01

  De term temporomandibulaire disfunctie (TMD) is een verzamelnaam voor verschillende pijnaandoeningen en functiestoornissen van de kauwspieren en het kaakgewricht. De verschillende TMD-subdiagnoses worden gesteld op basis van gegevens uit een anamnese en een klinisch onderzoek van het kauwstelsel. In

 14. Exposure assessment of Dutch nursing infants to brominated flame retardants via breast milk

  NARCIS (Netherlands)

  de Winter-Sorkina R; Bakker MI; Baumann RA; Hoogerbrugge R; Zeilmaker MJ; SIR

  2004-01-01

  De blootstelling van Nederlandse zuigelingen aan polybroomhoudende bifenylethers (PBDEs) via moedermelk is berekend. Dit is gedaan met behulp van gemeten concentraties PBDEs in moedermelk die in 1998 bij Nederlandse vrouwen verzameld is en met gegevens over de melkinname van zuigelingen, hun lichaa

 15. Kannibalisme onder sardinella's

  NARCIS (Netherlands)

  Mantingh, I.T.

  2003-01-01

  Verslag van het RIVO onderzoek in Mauritanië naar de biologie van sardinella. Om de migratiepatronen van de Sardinella aurita in de Noord-west-Afrikaanse wateren te achterhalen zijn gegevens van Nederlandse trawlers en lokale kano's gebruikt. Ook ontdekte men kannibalisme onder sardinella's

 16. Comparison of global passenger transport models and available literature

  NARCIS (Netherlands)

  Breugem RMH; Vuuren DP van; Wee B van; MNV

  2002-01-01

  In de afgelopen jaren is wereldwijd het energieverbruik in de transport sector zeer sterk gegroeid. Het goed modelleren van transport in "integrated assessment" modellen is daarom steeds belangrijker. In deze studie wordt een overzicht gegeven van de kennis in literatuur over de

 17. Targets IMage Energy Regional (TIMER) Model, Technical Documentation

  NARCIS (Netherlands)

  Vries B de; Vuuren D van; Elzen M den; Janssen M; MNV

  2002-01-01

  Er wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van het Targets IMage Energy Regional (TIMER) simulatiemodel. Het model is ontwikkeld en toegepast in nauwe relatie met het Integrated Model to Assess the Global Environment (IMAGE) 2.1-2.2. . Het TIMER model is een systeem-dynamisch

 18. Next Generation Plant Breeding

  NARCIS (Netherlands)

  Goud, J.C.

  2012-01-01

  Van 11-14 november 2012 vond in de Reehorst de conferentie ‘Next Generation Plant Breeding’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen de grote uitdagingen van de toekomstige plantenveredeling aan de orde: de opkomst van nieuwe sequencing-technieken, de bijbehorende enorme hoeveelheid gegevens die gepr

 19. Experimenteele bijdrage tot de verklaring van het kamerelectrogram

  NARCIS (Netherlands)

  Homan, Bernhard Pieter Antoon Adriaan

  1941-01-01

  Een overzicht werd gegeven van de wetenschappelijke literatuur over de verklaringen van het electrocardiogram. Een der belangrijkste geschilpunten tusschen de aanhangers van de doublettheorie, Lewis en CRAM, en DE BOER als aanhanger van de interferentietheorie, n.l. het feit of de richting van de co

 20. Vragen aan de huisarts over hiv and aids van 1988-2004.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.

  2005-01-01

  Sinds 1988 worden er door de continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland, een landelijk netwerk van huisartsen, gegevens verzameld over contacten tussen huisartsen en patiënten waarbij vragen over aids of bezorgdheid over besmetting met hiv zijn besproken. De registratie wil inzicht ver

 1. Brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data: Resultaten behaald in het kader van “De Energieboerderij”

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuizen, A.T.; Vermeulen, B.; Verwijs, B.R.

  2011-01-01

  Binnen het project de Energieboerderij zijn brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was om betrouwbare gegevens te produceren die aangeven hoe groot de input van fossiele energie in de vorm van diesel is. Dit is uitgewerkt door brandstofverbruik te me

 2. New land, new town, new health care system: primary care based health care planning in a modern, industrialized society; a case-study evaluating the health care demonstration project in the new Dutch town of Almere.

  NARCIS (Netherlands)

  Sixma, H.J.M.

  1997-01-01

  Het NIVEL evalueerde het Experiment Almeerse Gezondheidszorg (EAG). Dit experiment was bedoeld om de gezondheidszorg efficiënter en goedkoper te maken door middel van een strikte planning waarin voorrang werd gegeven aan de eerstelijns gezondheidszorg. Begin jaren zeventig wilde de overheid de

 3. Hoe bescherm je geo-informatie?

  NARCIS (Netherlands)

  Welle Donker, F.M.

  2007-01-01

  De overheid maakt geo-informatie steeds vaker openbaar beschikbaar, onder meer via internet. De juridische bescherming van deze gegevens is echter niet altijd goed geregeld. De Amerikaanse gebruikslicenties van de non-profitorganisatie Creative Commons bieden uitkomst. Het overheidsprogramma Ruimte

 4. Survey polychlooralkanen (korte keten)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Rusina, T.; Hesselingen, van J.M.

  2008-01-01

  Chloorparaffines (polychlooralkanen, PCA’s) zijn sterk accumulerend (vergelijkbaar en zelfs sterker dan de PCB’s, afhankelijk van de ketenlengte) in biota. Gehalten in vis in historische buitenlandse studies (gegevens uit artikelen vanaf 1980 tot 2001) variëren van 82 (vis uit Atlantische Oceaan) to

 5. Bladbemesting bij hyacint

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk, A.A.; Dam, van A.M.

  2006-01-01

  Het doel van deze proef was om na te gaan of de stikstof die met een bladbemesting gegeven wordt aan hyacint (Hyacinthus Orientalis) ook daadwerkelijk door het blad opgenomen wordt. Dit onderzoek is uitgevoerd bij twee cultivars van hyacint: Anna Marie en Pink Pearl

 6. Bespuiten met calcium kan neusrot voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  Zandstra, G.B.; Marcelis, L.F.M.

  2000-01-01

  Oorzaak van neusrot bij paprika is een calciumtekort in de vrucht. Een bespuiting met calcium vlak na de bloei heeft een zeer gunstig effect. In bijgaande tabel gegevens over het effect van spuiten met calcium op het optreden van neusrot bij paprika

 7. Simulating emission of ammonia after liquid manure applicaton on arable land : Preliminary performance assessment of the Volt'air model for manure application conditions in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Huijsmans, J.F.M.; Holterman, H.J.; Vermeulen, G.D.; Stolk, A.J.; Pul, van W.A.J.

  2014-01-01

  Emissies van ammoniak bij toediening van dierlijke mest vormen ca. 40% van de totale emissies in Nederland. Simulaties met verschillende mestsamenstellingen, grondsoorten en weersomstandigheden laten zien dat de afname in emissie direct na uitrijden van de mest niet goed overeenstemt met gegevens ui

 8. Alternatieve voedergewassen : ervaringen met erwten/graan, amarinth en snijsorghum

  NARCIS (Netherlands)

  Schooten, van H.A.

  2003-01-01

  In 2002 zijn door Praktijkonderzoek Veehouderij, in samenwerking met Stimuland Overijssel, drie demo's aangelegd met alternatieve voedergewassen voor de biologische melkveehouderij. De opbrengsten en voederwaarde-gegevens voor mengteelten gerst/erwten, gerst/rode klaver en triticale/erwten, en voor

 9. A system of temporally relative modal and deontic predicate logic and its philosophical applications

  NARCIS (Netherlands)

  Eck, acobus Adrianus van

  1981-01-01

  Er wordt een korte schets gegeven van de momenteel gangbare systemen van deontische logica. Kenmerkend voor de taal van een deontische logica is dat naast de logische operatoren ook deontische operatoren 0 (voor'0ught') en P (voor'Permitted') als constanten worden geïntroduceerd. We onderscheiden tw

 10. Voeding en ADHD : Eindrapportage en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg SW; Boer JMA; Verhagen H; DCZ; V& Z

  2013-01-01

  Het is op dit moment onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd of er een verband is tussen voeding en ADHD. Daardoor kunnen er geen concrete voedingsadviezen worden gegeven om symptomen van ADHD te verminderen. Deze conclusie is gebaseerd op enkele onderzoeksactiviteiten die het RIVM in opdracht van h

 11. Safety instrumented systems in vogelvlucht

  NARCIS (Netherlands)

  Logtenberg, M.T.; Bliek, E. van den

  2003-01-01

  In deze uitgave worden in vogelvlucht de achtergrond van "safety instrumented systems" (SIS) gegeven door in te gaan op: de historie van de procesbeveiliging; de positie en rol van een SIS in de procesbeveiliging; de principes en uitvoeringvormen van SIS; de eisen die aan dergelijke systemen gesteld

 12. Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Kommer GJ; Zwakhals SLN; KZG; VZP; V& Z

  2016-01-01

  Het RIVM heeft op basis van gegevens over het jaar 2015 berekend hoeveel ambulances er in Nederland nodig zijn. Hieruit blijkt dat er overdag op werkdagen 598 ambulances nodig zijn, tien meer dan uit de vorige doorrekening, over 2012. Ook is er een toename van het aantal benodigde ambulances in de

 13. Environmental risk limits for xylene (m-xylene, o-xylene and p-xylene)

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen LC van; SEC

  2009-01-01

  Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor xylenen in water, grondwater en bodem. Deze stoffen worden gebruikt als oplosmiddel bij drukkerijen en in de rubberindustrie. De groep stoffen omvat m-xyleen, o-xyleen en p-xyleen. Voor dit onderzoek zijn actuele (eco)toxicologische gegevens gebru

 14. Vragen aan de huisarts over hiv and aids van 1988-2004.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.

  2005-01-01

  Sinds 1988 worden er door de continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland, een landelijk netwerk van huisartsen, gegevens verzameld over contacten tussen huisartsen en patiënten waarbij vragen over aids of bezorgdheid over besmetting met hiv zijn besproken. De registratie wil inzicht ver

 15. Maisteelt MDM-bedrijven milieuvriendelijker

  NARCIS (Netherlands)

  Verstraten, F.

  1994-01-01

  Op de helft van de maospercelen werd de stikstofbemesting onder het landbouwkundig advies gegeven. Hier bleek de voorraad minerale N (N-min) na de oogst in de laag van 0-100 cm het niveau van 70 kg N-min per ha niet te overschrijden.

 16. In tuinbouwketens gaat het om marktkracht : telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil

  NARCIS (Netherlands)

  Kooten, van O.

  2010-01-01

  Hoe kunnen de telers in Nederland meer geld verdienen aan die prachtige producten die ze maken? Het antwoord is makkelijker gegeven dan gedaan. Volgens Olaf van Kooten, hoogleraar Leerstoelgroep Tuinbouwketens bij Wageningen Universiteit, is er maar één manier om op den duur een mooie positie in de

 17. Reductieopties voor ammoniak- en methaanemissie uit huisvesting voor melkvee = Reduction options of ammonia and methane emissions from dairy housing

  NARCIS (Netherlands)

  Dooren, van H.J.C.; Smits, M.C.J.

  2007-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de processen en factoren die leiden tot de emissie van methaan en ammoniak uit melkveestallen en de mogelijkheden om deze emissies te verminderen. Per reductieoptie wordt een beschrijving, een overzicht van de meetresultaten gegeven en een inschatting van de gevoe

 18. Relatie tussen de beschikbaarheid van een auto van de zaak en lichaamsbeweging

  NARCIS (Netherlands)

  Koornneef, M.; Hendriksen, I.J.M.; Bernaards, C.M.

  2014-01-01

  Actief transport (zoals lopen of fietsen) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de dagelijkse lichaamsbeweging. De beschikbaarheid van een auto van de zaak maakt de keuze voor de auto makkelijker. De gegevens voor deze studie zijn afkomstig uit de enquête Ongevallen en Bewegen in Nederland. Van

 19. Cry wolf: een fenomeenonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.G.H.; van Es, A.M.D.; Vasterman, P.

  2011-01-01

  Het Cry Wolf-effect is het effect dat optreedt wanneer regelmatig waarschuwingen voor een potentiële gebeurtenis worden gegeven, waarbij de daadwerkelijke gebeurtenis (meestal) uitblijft, waardoor bij het publiek het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het waarschuwingssysteem afneemt en de

 20. Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.

  2009-01-01

  In het boek De wespen en mieren van Nederland uit 2004 wordt een overzicht gegeven van de kennis van de Nederlandse mierenfauna. In dit artikel worden de nieuwe inzichten samengevat. Zo zijn maar liefst zes nieuwe soorten voor ons land te melden en van diverse andere soorten is interessante nieuwe

 1. Factoren die de insuline gevoeligheid beinvloeden

  NARCIS (Netherlands)

  Numan, Witte

  1980-01-01

  Volgens de gegevens uit de literatuur die in hoofdstuk 1 worden besproken, is glucose de belangrijkste prikkel voor de insuline afgifte. Na orale toediening van glucose worden hogere insuline spiegels gevonden dan na het toedienen van glucose intraverneus. Het gastric inhibitory polypeptide is van d

 2. Keratoconus : Inflammatory associations and treatment characteristics

  NARCIS (Netherlands)

  Wisse, R.P.L.

  2015-01-01

  De corneachirurgie heeft grote veranderingen ondergaan in het afgelopen decennium. Een overzicht van deze ontwikkelingen wordt gegeven in het inleidende hoofdstuk 1. Opvallend is dat de nieuwere lamellaire operaties toch minder uitgevoerd wordt dan de perforerende transplantatie, gebaseerd op data v

 3. Continue morbiditeits registratie peilstations Nederland 1993.

  NARCIS (Netherlands)

  Bartelds, A.I.M.

  1994-01-01

  Het jaarverslag 1993 van de CRM-Peilstations bevat een beschrijving van de methodiek van deze sinds 1970 bestaande registratie en de uitkomsten voor het jaar 1993. Gegevens zijn verzameld over influenza(-achtige aandoeningen), het maken van een uitstrijkje van de baarmoedermond door de huisarts, de

 4. The seventeenth EURL-Salmonella workshop, 14 and 15 May 2012, Chalkida, Greece

  NARCIS (Netherlands)

  Mooijman KA; LZO; cib

  2013-01-01

  In dit rapport zijn de verslagen gebundeld van de presentaties die op 14 en 15 mei 2012 zijn gegeven tijdens de zeventiende jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella. Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het

 5. Vitamine B12- en foliumzuurdeficientie

  NARCIS (Netherlands)

  Nieweg, Hendrik Omgo

  1953-01-01

  Het ligt in de bedoeling in dit proefschrift een overzicht te geven van de indicaties en de resultaten van de toepassing van vitamine B12 en foliumzuur in de kliniek. Aan de hand van deze gegevens zullen enkele nieuwere inzichten in de pathogenese worden besproken en zal worden nagegaan, welke gevol

 6. Het gebruik van de verzamelde data: de smartphone Eating Advisor

  NARCIS (Netherlands)

  Koenderink, N.J.J.P.; Tireau, A.

  2010-01-01

  De verzamelde data in het Restaurant van de Toekomst is niet alleen te gebruiken voor consumenten-onderzoek. Ook de bezoekers van het restaurant kunnen profiteren van de gegevens voor hun persoonlijke gezondheidsmonitoring. In dit artikel een beschrijving van de smartphone Eating Advisor.

 7. HIV en AIDS in Nederland. 1 december 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Op de Coul ELM; van Valkengoed I; van Sighem A; de Wolf; van de Laar M; CIE

  2002-01-01

  In dit rapport worden de demografische en epidemiologische kenmerken beschreven van personen met HIV die in Nederland geregistreerd zijn binnen het ATHENA-project, de HIV registratie, de Kinderregistratie en de AIDS-registratie. Gegevens van nieuw gediagnosticeerde HIV-positieven worden sinds janua

 8. Naar teeltdiagrammen voor groveden

  NARCIS (Netherlands)

  Oldeman, R.A.A.; Gremmen, J.; Goudzwaard, L.

  1985-01-01

  Teeltdiagrammen beogen een brug te vormen tussen onderzoek en praktijk. In een teeltdiagram wordt zoveel mogelijk informatie voor de praktijk samengevat. De beheerder kan gegevens aan het diagram toevoegen. Hij kan er een soort opstandslegger van maken. (Preadvies Studiekring KNBV 1984 "Groveden op

 9. Bio based procurement : ontwikkelingen in NL, EU en VS

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.

  2010-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van verschillende overheidsinstrumenten voor de stimulering van de markt voor biobased producten. Dit gebeurt aan de hand van een analyse van initiatieven in Nederland, Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Traditioneel is er veel aandacht voor aanbodg

 10. Results of the SIR-C/X-SAR 1994 campaign - test site Flevoland

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, A.C. van den; Groot, J.S.

  1996-01-01

  In dit rapport wordt de analyse van SIR-C/X-SAR gegevens met betrekking tot Flevoland beschreven. Deze zijn verzameld tijdens twee missies van de space shuttle Endeavour in april en oktober 1994. We evalueren de calibratie nauwkeurigheid. Verder zijn de data bekeken met betrekking tot landbouwvelden

 11. Ventilation on demand is the trend. Energy conservation by means of comfort improvement; Ventileren naar behoefte is de trend. Energiebesparing door comfortverbetering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Willems, E.M.M. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam (Netherlands); Op ' t Veld, P.J.M. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Maastricht (Netherlands)

  2004-01-01

  A brief overview is given of new developments with regard to ventilation systems, focusing on energy saving and comfort improvement. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ventilatiesystemen met speciale aandacht voor energiebesparing en verbetering van comfort.

 12. Beta and gamma emission from oriented nuclei

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, Hans

  1960-01-01

  Naar aanleiding van schijnbaar tegenstrijdige gegevens in de mesonenfysica opperden Lee en Yang de mogelijkheid, dat de pariteit in zwakke wisselwerking tussen elementaire deeltjes, waaronder de interactie, niet behouden blijft (juni 1956). Dit gedurfde voorstel werd in januari 1957 voor de eerste k

 13. De allergene potentie van geneesmiddelen: literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  van Amsterdam JGC; Vleeming W; de Wildt DJ; van der Laan JW; de Waal EJ; van Loveren H; Garssen J; TOX; LGM; PAT

  1995-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de allergische reacties, die het gevolg zijn van geneesmiddelengebruik. De nadruk is gelegd op ernstige allergische reacties. Een overzicht -ingedeeld volgens de classificatie van Gell en Coombs wordt gegeven van geneesmiddelen met een allergene potentie. Daarn

 14. Aanvullende metingen Freesia : registratie van gewasgroei en -ontwikkeling tijdens proef 'Analyse Aircokas Freesia 2008' ten behoeve van de opzet van een groeimodel

  NARCIS (Netherlands)

  Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Om de teelt van Freesia verder te verbeteren, is meer kennis wenselijk van de effecten van klimaatfactoren op gewasgroei en -ontwikkeling. Een groeimodel kan hier meer inzicht in geven. Dit onderzoek heeft een begin gemaakt met het opzetten van een dataset hiervoor. Deze gegevens zijn verzameld tijd

 15. Confession et perversion; une exploration psychanalytique du discours pervers dans la littérature francaise moderne

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, Nathalie Marie Suzanne

  2000-01-01

  Aanleiding voor dit proefschrift was het gegeven dat zowel door psychoanalytici als literatuurwetenschappers gesuggereerd wordt dat er een nauwe relatie tussen literatuur en perversie bestaat. Zo verwijzen de analytic dikwijls naar literaire bronnen om hun theorieën over perversie te staven. En omge

 16. Dode bijen geven hun geheimen prijs

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2010-01-01

  Al jaren sturen bijenhouders ons monsters van dode bijen en bijenbroed. We kijken deze monsters na op ziekten om de doodsoorzaak na te gaan. De laatste twee jaar hebben we actief bekendheid gegeven aan deze (gratis) service, waardoor het aantal ingezonden monsters gigantisch is toegenomen. Dat lever

 17. Samenstelling en eigenschappen van beton

  NARCIS (Netherlands)

  Braam, C.R.

  1995-01-01

  In dit artikel wordt aandacht besteed aan het materiaal beton op zichzelf, waarbij vooral de samenstelling en de eigenschappen aan de orde komen. Tevens wordt praktijkadvies gegeven voor het verkrijgen van een duurzame beton, die voldoet aan de eisen die de bouwpraktijk stelt

 18. Over twee nieuwe soorten van Visschen, Amphacanthus Vulpinus en Puellus

  NARCIS (Netherlands)

  Schlegel, H.

  1852-01-01

  In het overzigt gegeven door ons en Dr. S. MÜLLER , in de Verhandelingen over de Nederl. Overzeesche bezittingen, Zoologie, Visschen, blz. 9 en verv., hebben wij dertien aan ons bekende soorten van het geslacht Amphacanthus, uit den Indischen Archipel afkomstig, opgeteld. Onder deze was reeds de een

 19. Smartphone metingen: Gebruik van logdata om consumentengedrag in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, W.A.G.A.; De Reuver, G.A.; Heerschap, N.; Van Pelt, M.

  2012-01-01

  Smartphones maken nieuwe manieren mogelijk om statistische gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van inzicht in consumentengedrag of verplaatsingen. In het najaar van 2011 is in opdracht van het CBS een pilot uitgevoerd waarbij 128 smartphone bezitters een maand lang zijn gevolgd

 20. Veiligheidsevaluaties van Opbergconcepten in Steenzout (VEOS), Scenario's en Analysemethoden (Eindrapportage, deelrapport 2)

  NARCIS (Netherlands)

  Prij J; Glasbergen P; Romer JC

  1987-01-01

  In dit rapport is weergegeven welke scenario's in de VEOS studie geanalyseerd zijn en tevens de manier waarop die is gebeurd. Allereerst wordt een literatuuroverzicht gegeven van scenariostudies. Na literatuuroverzicht wordt aangegeven welke scenario's voor VEOS gebruikt zijn. Vervolg

 1. Werkbelasting Bij Verkeers-En Gevechtsleiding. Deel 2 (Workload of Air Traffic and Air Combat Personnel. Part 2)

  Science.gov (United States)

  1989-07-31

  inzetten van meer persaneel. Over verbetering van de werkplek- ergonomie werden in het vorige rap- port reeds enkele opmerkingen gemaakt. Hoewel in...het huidige rapport de ergonomie geen onderwerp van aandacht is geweest, bleek uit mnci- dentele gegevens dat de sneiheid waarmee de computer informatie

 2. Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogstrate, A.M.; Oosterling, J.A.J.

  2011-01-01

  Hier vindt u het boek over het verspanen van moeilijk bewerkbare materialen. Het is het resultaat van het TNO kennisoverdrachtproject “Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen” Het bevat zowel achtergrondkennis als praktisch toepasbare richtlijnen en gegevens. Het is een introductie in dit onder

 3. Klimaateffecten op de Natura 2000 moerascorridor, Quick Scan in het Groene Hart

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoeven, S.; Paulissen, M.P.C.P.; Ouboter, M.; Wielen, van der S.; Wegman, R.M.A.; Masselink, L.; Goosen, H.

  2011-01-01

  Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te vinden op de volgende vraag: Welke gevolgen heeft klimaatverandering op eutrofiëring, verdroging en verzilting in acht Natura 2000 gebieden in het Groene Hart? De hydrologische gegevens zijn ontleend aan de acht gebieden: Naardermeer, Botshol, Oostelijke Bi

 4. IPv6 Monitoring in Nederland : De Nulmeting

  NARCIS (Netherlands)

  Boen-Leo, M.; Holtzer, A.; Tijmes, M.R.; Smets, R.

  2010-01-01

  In dit document wordt de mate van uitrol van IPv6 in Nederland per april 2010 beschreven. De 'nulmeting' is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Ecnomische Zaken en is de eerste van twee metingen die in 2010 worden uitgevoerd. Allereerst wordt een korte uitleg gegeven over IPv6 en het belan

 5. Toerisme in en rond Nationaal Park De Hoge Veluwe: een kwestie van duurzame ontwikkeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Cottrell, S.P.; Vaske, J.J.; Duim, van der V.R.

  2006-01-01

  Dit artikel analyseert de mate waarin vier duurzaamheidsdimensies (sociaal-cultureel, economisch, ecologisch, institutioneel) bijdragen in het voorspellen van de tevredenheid van bewoners met toerisme in en rond De Hoge Veluwe. De gegevens zijn verzameld uit de drie dorpen: Hoenderloo, Otterloo en S

 6. De Nederlandse meerval, Silurus glanis Linnaeus

  NARCIS (Netherlands)

  Boeseman, M.

  1975-01-01

  Het hierna volgende overzicht over de Nederlandse meerval werd samengesteld, naar aanleiding van een verzoek bij monde van Dr. H. G. J. Bouquet, ten behoeve van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Daar een dergelijk overzicht tot nu toe niet werd gepubliceerd, en vele gegevens van belang verspr

 7. Zelfmeting door de patiënt : Een extra dimensie in de huisartsenpraktijk?

  NARCIS (Netherlands)

  Paans, Wolter; Groot, Martijn de; Velthuijsen, Hugo

  2014-01-01

  Quantified Self (QS) is een internationale beweging van makers en gebruikers van technologie voor zelfmeting van lichamelijke gegevens. Op het moment heeft iedereen de vrije keuze om gebruik te maken van - steeds meer betaalbare - sensortechnologie om zo informatie over het eigen lichaam te verkrijg

 8. Uitwerking Richtsnoer 'Enuresis nocturna' voor kinderen met hardnekkige klachten [Further development of 'Enuresis nocturna' guidelines for children with persistent problems

  NARCIS (Netherlands)

  Hirasing, R.A.; Leerdam, F.J.M. van; Sukhai, R.N.; Capelle, J.W. van; Froeling, F.M.J.A.; Vijverberg, M.A.W.

  2004-01-01

  Om een kind met hardnekkige klachten van enuresis nocturna droog te krijgen, is het van belang om na te gaan welke factoren een rol spelen bij het bedplassen en waarom eerdere behandeling is mislukt. Het gebruik van een mictielijst is hierbij onmisbaar. De behandeling moet op maat worden gegeven. De

 9. The dose-response relation in human volunteers for gastro-intestinal pathogens

  NARCIS (Netherlands)

  Teunis PFM; van der Heijden OG; van der Giessen JWB; Havelaar AH; MGB

  1996-01-01

  Gepubliceerde gegevens omtrent infectie van humane proefpersonen met pathogene micro-organismen die gastro-enteritis veroorzaken (protozoa, bacterien en virussen), worden gebruikt om een kwantitatieve relatie vast te stellen tussen de ingenomen dosis en het risico op infectie. Voor alle bestudeerde

 10. Competentieontwikkeling in bedrijf en onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, M.

  2000-01-01

  Eerst wordt ingegaan op Human Resource Development, vervolgens op het thema competentieontwikkeling en tot slot wordt ingegaan op de rol van de onderwijskunde voor het agrarisch onderwijs. Tevens wordt een schets gegeven van de bijdrage die de onderwijskunde in Wageningen kan bieden aan het groene o

 11. Toluca nog steeds resistent tegen phytophthora (interview met o.a. Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Het biologische aardappelras Toluca is nog steeds volledig resistent tegen phytophthora. Dat in een laboratorium drie isolaten van phytophthora de resistentie hebben omzeild, is een theoretisch gegeven, vindt commercieel directeur Jan van Hoogen van Agrico. Toluca is gekweekt door Agrico en in 2007

 12. De heilzame werking van geleedpotigen en hun producten in Afrika ten zuiden van de Sahara

  NARCIS (Netherlands)

  Huis, van A.

  2002-01-01

  Door literatuurstudie en het interviewen van meer dan 300 Afrikanen uit 27 landen is een inventarisatie gemaakt van de vermeende heilzame werking van geleedpotigen en hun producten. Er worden voorbeelden gegeven uit de chirurgie, de geneeskunst en de cosmetica. Met name honing geldt in geheel Afrika

 13. Advies faunapassages oostvariant A-73; een expert view

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Niewold, F.J.J.; Vos, C.C.; Lammertsma, D.R.; Kuiters, A.T.

  2001-01-01

  Een expert view wordt gegeven op de vraag waar welke passagemogelijkheden moeten worden gecreëerd voor welke diersoorten in het oosttracé van de A73. Aangegeven wordt dat er ten minste acht robuustere kunstwerken dienen te worden gemaakt, waarvan één op het niveau van edelhert en de overige kleiner.

 14. Zzp'ers in de agrarische sector

  NARCIS (Netherlands)

  Knijff, van der A.

  2009-01-01

  Ook in de agrarische sector doet het verschijnsel zzp (zelfstandigen zonder personeel) zich steeds vaker voor en zou daar mogelijk zelfs een grote vlucht kunnen nemen. In dit artikel wordt uitleg gegeven over wat zzp'er zijn inhoudt en de voor- en andelen die een zzp'er ondervindt

 15. Case note: Rb. Amsterdam (HA ZA 13-1715: DSB Bank: DNB niet aansprakelijk voor als gevolg van faillissement van DSB geleden schade)

  NARCIS (Netherlands)

  van Praag, E.J.

  2015-01-01

  Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van DNB gaat het niet om de vraag of DNB destijds onder de gegeven omstandigheden andere of betere keuzes had kunnen maken. Voor het oordeel dat DNB onrechtmatig heeft gehandeld, is slechts ruimte indien DNB in redelijkheid niet tot de gemaakte keuzes heef

 16. Landbouwkosten van KRW-maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, N.B.P.; Reinhard, A.J.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.; Peerlings, J.H.M.

  2009-01-01

  LNV heeft het LEI opdracht gegeven voor 3 analyses van de effecten van KRW-maatregelen op de landbouw. Ten eerste is de landelijke KRW-maatregelendatabase (versie november 2008) geanalyseerd met het SMART-raamwerk. SMART staat voor de mate, waarin maatregelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realist

 17. Vier kleine voorzetsels

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van vier Italiaanse voorzetsels die net buiten de acht frequentste vallen, namelijk contro, lungo, oltre en verso. De beschrijving is uitgevoerd op grond van het materiaal uit een corpus. RIASSUNTO In questo capitolo si fa una descrizio

 18. Warm Water en Energie (WWE) in versie 7 flink opgepoetst

  NARCIS (Netherlands)

  Kanis, J.; Verstappen, J.; Nijssen, K.

  2000-01-01

  In de nieuwe versievan WWE is de invoer van gegevens flink verbeterd. Alle toelichting is nu ook tijdens de invoer te raadplegen. De nieuwe wettelijke regeling rondom EIA en VAMIL is ingebracht. Verder kan WWE nu rekenen in zowel guldens als euro's.

 19. Enige opmerkingen over het Agropyro-Rumicion crispi nordh.40 in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van Chr.G.

  1958-01-01

  In een mededeling over Elatine hexandra en Gratiola officinalis, in no.9 van ons Correspondentieblad, heb ik het verbond Agropyro-Rumicion ten tonele gevoerd, zonder er nadere gegevens bij te verstrekken. Met het oog daarop is het misschien wel nuttig hier de aandacht eens te vestigen op deze belang

 20. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  NARCIS (Netherlands)

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 1. Weet wat fosfaat doet in de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Aendekerker, T.; Ehlert, P.A.I.

  2003-01-01

  Onderzoek naar de invloed van de bodemgesteldheid (vochtniveau, bufferende vermogen van de grond, mineralisatie van organische stof) op de beschikbaarheid van fosfaat voor de plant. Gegevens in bijgaande tabel: Opgebrachte hoeveelheden bodemverbeteraars en fosfaat (P2O5) gedurende acht jaar per ha.

 2. Ergonomisch snoeien

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Vrielink, H.H.E.

  2003-01-01

  Snoeien in de fruitteelt en de boomkwekerij belast armen en handen zwaar en kan tot gezondheidsklachten leiden. Vooral elektrische snoeischaren verminderen het risico op deze klachten, zo blijkt uit een onderzoek met drie typen handscharen. Gegevens in bijgaande tabel: eindoordeel over zeven geteste

 3. Suïcides onder jongeren in de periode 1996-2012

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, L.; Boere-Boonekamp, Magdalena M.; Duijst, W.L.J.M.; Ghoncheh, R.; Sijperda, O.; Kerkhof, A.J.F.M.

  2014-01-01

  Preventie van suïcide begint bij weten. Een gedegen registratieprocedure is de basis voor analyse in wetenschappelijk onderzoek. Wij voerden een dossieronderzoek uit bij 20 van de 25 GGD-regio’s en de FARR. Van het op basis van gegevens van het CBS geschatte aantal van 1442 jongeren tot en met 23

 4. Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk, 1983-2013*

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, D.P. de; Hooiveld, M.; Kerkhof, A.J.F.M.; Korevaar, J.C.; Donker, G.A.

  2016-01-01

  Achtergrond: In Nederland is de huisarts een belangrijke poortwachter tot de zorg voor suïcidale patiënten. Opzet: Retrospectief observationeel onderzoek. Methode: Op basis van gegevens uit 1983-2013, geregistreerd door 40 huisartsenpraktijken die deel uitmaken van de peilstations van NIVEL

 5. UV-straling in de kas: mogelijkheden en grenzen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffmann, S.

  2000-01-01

  Effect van UV-straling op kleuring van Coleus Blumei 'Wizzard Velvit Red'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Indeling optische straling; 2) Transmisse voor UV-straling van verschillende dekmaterialen (folie UV, glas UV, glas normaal, folie normaal, folie UV-blok

 6. Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonschot, R.C.M.; Brugmans, Bart; Moeleker, Mieke; Verdonschot, P.F.M.

  2016-01-01

  In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In deze studie zijn de tot nu toe verzamelde gegevens o

 7. Wiersma, A. . A study of the teaching methods of high school history teachers

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, Rene

  2012-01-01

  Dit artikel is geschreven door Ashley Wiersma, docent geschiedenis op Kalamazoo Central High School in de Verenigde Staten. Het artikel beschrijft een onderzoek naar de manier waarop geschiedenislessen in het middelbaar onderwijs worden gegeven. Ze stelt dat de meeste geschiedenisdocenten nog op een

 8. Sclerosis arteriae pulmonalis primaria

  NARCIS (Netherlands)

  Zwaag, Geert Lourens van der

  1940-01-01

  In het eerste hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende opvattingen over vorm, ontstaanswijze en oorzaak der arteriosclerose in het algemeen. Tevens is hier iets medegedeeld over de vele pogingen, welke door tal van onderzoekers zijn aangewend om deze aandoening bij proefdieren

 9. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : kalk

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Geel, van W.C.A.

  2013-01-01

  In dit artikel worden adviezen gegeven voor bemesting van akkerbouwgewassen met kalk. De kalktoestand wordt uitgedrukt met de pH-KCl. Waardering van de pH-KCl en advies-pH's voor verschillende bodemtypen en bouwplannen zijn in tabellen weergegeven.

 10. ProMeV - Proactief Meten van Verkeersveiligheid : inzicht in onveiligheid vóórdat er slachtoffers vallen.

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, L.T. Dijkstra, A. & Bax, C.A.

  2014-01-01

  ProMeV helpt beleidsmakers keuzen te maken voor de inrichting van hun wegen en wegennetwerk zonder daarbij afhankelijk te zijn van gegevens over ongevallen. ProMeV is een proactief instrument dat is ontwikkeld in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het bevat vooralsnog de volgende metho

 11. Kennisleemten in de concept-kennisagenda gezien door de bril van systeeminnovatie: de Uitvoeringsagenda centraal

  NARCIS (Netherlands)

  Spoelstra, S.F.

  2010-01-01

  Een overzicht wordt gegeven van 1. beleidsondersteunend onderzoek ten behoeve van een duurzame veehouderij en 2. van initiatieven die genoemd worden in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Op basis van deze overzichten zijn de volgende kennisleemten geïdentificeerd: methodieken en uitvoering v

 12. Consistentie met MS-DOS software

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn TN

  1988-01-01

  Zonder de keuze van een zekere standaard-lijn ten aanzien van de software die men zelf gebruikt, kan nauwelijks efficient met een computer worden gewerkt. Onder UNIX en op de Macintosh is het gebruik van programma's en de uitwisseling van gegevens daartussen gestandaardiseerd. Onder MS-DOS

 13. Vergelijking van effectniveaus voor bodemorganismen met het maximaal toelaatbaar risico. Een veldstudie naar de invloed van zware metalen in een gradient te Budel

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade JRM; Schouten AJ; Kersten P; Esbroek MLP van; LBG

  1996-01-01

  Deze studie is een onderdeel van het project 'Validatie van toxiciteitsgegevens en risicogrenzen bodem'. Het project heeft tot doel de ecotoxicologische normstelling voor de bodem nader te onderbouwen. Dit gebeurt o.a. door onderzoek naar de representativiteit van laboratorium-gegevens

 14. Notitie over vangsten en discards van de pulsvisserij van de ARM25 / ARM33 / TH6

  NARCIS (Netherlands)

  Rasenberg, M.M.M.

  2014-01-01

  In 2011 en 2012 zijn Vof Zeevisserijbedrijf C. Caljouw en Zn. (ARM25), Visserijbedrijf Van Belzen vof (ARM33) en Zeevisserijbedrijf Johanna Cornelia K.J. Bout en Zn. cv. (TH6) overgeschakeld naar de pulsvisserij. De drie chepen hebben deelgenomen aan de pulskormonitoring en in dit onderzoek gegevens

 15. Verkenning paardenhouderij in Twente en de Achterhoek

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogeveen, M.W.; Calker, van K.J.

  2007-01-01

  De paardenhouderij is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Het aantal paarden en pony's, het aantal bedrijven met paardenhouderij maar ook het aantal particulieren met een paard is toegenomen. De exacte omvang is niet bekend. Dit rapport beschrijft op basis van beschikbare gegevens voor de regio's

 16. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken va

 17. Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de eeuws herbarium uit Maastricht, 1. Franquinets botanische nalatenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.

  2013-01-01

  Dit artikel gaat over een bron van oude mosvondsten die tot dusver niet effectief ontsloten is. De gegevens hebben weliswaar tot tweemaal toe hun weg naar publicaties gevonden, maar zijn ook tweemaal weer in vergetelheid geraakt. Begin 2012 besloten Rienk-Jan Bijlsma, Henk Siebel en de auteur van di

 18. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken va

 19. Vervroeging witte asperge in rijenteelt : foliebedekking met verwarming alleen rendabel bij hoge prijsvorming vroeg in het seizoen

  NARCIS (Netherlands)

  Poll, J.T.K.; Geven, C.G.M.; Kanters, F.M.L.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Vervroeging in dagen van de folie en verwarmingsobjecten t.a.v. onbedekte grond zonder verwarming in 1998 en 1999 voor de rassen Baclim en Thielim; 2) Totale opbrengst in t/ha van de rassen Baclim en Thielim met of zonder folie en bij opstookdata van 10 maart, 22

 20. Odonata, Neuroptera en Trichoptera van Terschelling, met enkele aanvullingen van andere Wadden-eilanden

  NARCIS (Netherlands)

  Geijskes, D.C.

  1969-01-01

  De hieronder volgende gegevens zijn gebaseerd op twee belangrijke zendingen insecten-materiaal van Terschelling, die beide in 1967 werden bijeengebracht. In de eerste plaats betrof dit het materiaal dat door vier preparateurs van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden was buitgemaakt tij

 1. Daglichtmanagement bij (opfok)leghennen

  NARCIS (Netherlands)

  Reuvekamp, B.F.J.; Niekerk, T.G.C.M.

  2010-01-01

  Een overzicht van de invloed van daglicht op (opfok)leghennen. Daarbij worden tevens de verschillende managementaspecten van verlichting en lichtschema's behandeld. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van daglichtlampen en lichtdoorlatende materialen om daglichtinval in de stal te realiseren.This

 2. The IMAGE 2 Hundred Year (1890 - 1990) Data Base of the Global Environment (HYDE)

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Goldewijk CGM; Battjes JJ; MTV; RUG

  1995-01-01

  Het testen met historische gegevens is een belangrijke stap tijdens de validatie van simulatiemodellen. Vanwege de brede strekking en omvang hebben 'global change' modellen een enorme behoefte aan historische data. Dit rapport presenteert de resultaten van een verzameling historische g

 3. Pemphigus vulgaris en dermatitis herpetiformis duhring. Een aetiologisch, histologisch en cytologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Nelemans, Theodorus Gerardus

  1951-01-01

  Hoofdstuk I wordt begonnen met een korte beschouwing over de ontwikkeling van het begrip pemphigus. Hierna volgen een historisch overzicht en een definitie van pemphigus vulgaris. Vervolgens wordt de indeling van de pemphigusgroep gegeven zoals enerzijds de Oostenrijk-Duits-Italiaanse school en ande

 4. Zorg op de huisartsenpost: Jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2013-2016.

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, T.; Smits, M.; Verheij, R.

  2017-01-01

  ● De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 21 huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, met een gezamenlijk verzorgingsgebied met ruim 9,9 miljoen inwoners. ● In 2016 maakte 16,5% van de Nederlanders ten

 5. De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren

  NARCIS (Netherlands)

  Mazure, J.P.

  1937-01-01

  Ter oplossing van het, aan de "Staatscommissie inzake hooge waterstanden als gevolg van de afsluiting der Zuiderzee" voorgelegde probleem, heeft de voorzitter dezer commissie, de groote natuurkundige H. A. Lorentz, als eerste een betrouwbare en practisch uitvoerbare methode gegeven tot het berekene

 6. Combat-ldentificationtechnieken

  NARCIS (Netherlands)

  Arciszewski, H.F.R.; Spaans, M.

  2008-01-01

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de problematiek rondom het thema “eigen vuur” en de mogelijke maatregelen die men kan treffen om deze problematiek te verminderen. Daarbij ligt de focus op technologische maatregelen variërend van systemen die de situational awareness bevorderen door mi

 7. Arnica montana L

  NARCIS (Netherlands)

  Andreas, Ch.H.

  1958-01-01

  Een eventuele veelvormigheid van de wolverlei, Arnica montana L., heeft in ons land, voor zover mij bekend, geen aanleiding gegeven tot een onderverdeling dezer soort. In Portugal is dat wel het geval; A. de Bolos beschreef in 1948 in het tijdschrift Agronomia Lusitanica 2 ondersoorten voor het Iber

 8. Rapportage bemesting 2006, sector Vollegrondsgroenten : Telen met toekomst : prestaties deelnemers in 2006 in relatie tot de gebruiksnormen 2007 : beoordeling Best Practices Bemesting

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijter, de F.J.

  2007-01-01

  Dit rapport geeft het resultaat van de analyse van de bemesting van het derde jaar van de kernbedrijven in Telen met toekomst, waarbij de resultaten getoetst worden tegen de gebruiksnormen 2007. Tevens wordt per sector een beoordeling gegeven van ontwikkeling in de Best Practices Bemesting

 9. ADAM in Holland? : Verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de pilot monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij de politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, Hans van den; Klerks, Peter; Otter, Paul den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerst stap naar een mogelijke Nederlandse ADAM wil het ministerie bezien in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden.

 10. ADAM in Holland? : Plan van aanpak voor de pilot monitoring drugsgebruik onder arrestanten bij politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, H. van den; Klerks, P.; Otter, P. den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerste stap naar een Nederlandse ADAM is vastgesteld in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden. Eind 1998 heeft op he

 11. Spiegelreflex : Culturele sporen van de koloniale ervaring, van Susan Legêne

  NARCIS (Netherlands)

  Wekker, G.D.

  2010-01-01

  Ik wil prof. Legêne feliciteren met dit indrukwekkende, voor de Nederlandse historiografie vernieuwende, en toegankelijk geschreven boek, waarin een impuls gegeven wordt aan een project dat van groot belang is voor een inclusiever, en dus realistischer, herschrijving van de Nederlandse cultuur en ge

 12. Technical skills, the key to succes? A study on talent development and selection of youth soccer players

  NARCIS (Netherlands)

  Huijgen, Barbara Catharina Helena

  2013-01-01

  Het proefschrift geeft inzicht in het proces van talentontwikkeling van getalenteerde jeugdvoetballers. De hoofdvraag luidt: wat zijn de verschillen tussen getalenteerde spelers die uiteindelijk profvoetballer worden en spelers die amateurvoetballer worden? Aangezien technische vaardigheden van

 13. 4,7 cent (batterijei) en 5,8 cent (scharrelei) : NOP-kostprijsberekening consumptie-eieren 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.; Horne, van P.L.M.

  2003-01-01

  De algemene-, technische- en economische uitgangspunten zijn behandeld. Samenvattend wordt gesteld dat witte hennen in een kooi de goedkoopste eieren leggen, scharrelhennen leggen de duurste. Scharrelhennen zijn duurder in aanschaf, hebben hogere huisvestingskosten en vergen meer arbeid

 14. Health economics of new and under-used vaccines in developing countries : state-of-the-art analyses for hepatitis B and rotavirus in Vietnam

  NARCIS (Netherlands)

  Tu, Hong Anh Thi

  2012-01-01

  Vietnam heeft middels het Expanded Programme on Immunization (EPI) een succesvol vaccinatieprogramma opgezet. Momenteel zijn negen vaccins in het EPI opgenomen en in de toekomst zullen nieuw ontwikkelde vaccins worden toegevoegd. Vietnam heeft hier technische ondersteuning voor gekregen van de

 15. MONNIE 2000: Milieukostenmodel RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Hanemaaijer AH; Kirkx MCAP; LAE

  2001-01-01

  MONNIE 2000 is een milieukostenmodel, waarmee de huidige en toekomstige milieukosten op macroniveau kunnen worden berekend voor Nederland. Dit rapport beschrijft MONNIE 2000, zowel inhoudelijk, betreffende de gehanteerde uitgangspunten en de toegepaste rekenregels, als technisch, in de vorm van

 16. In-situ immobilisatie van verontreinigde grond

  NARCIS (Netherlands)

  Dolfing, J.

  2000-01-01

  Er is behoefte aan nieuwe vormen van duurzame bodemsanering die betaalbaar, technisch uitvoerbaar en maatschappelijk acceptabel zijn, zoals het gebruik van zogenaamde immobilisatoren. Dit zijn stoffen die aan de bodem worden toegevoegd om anorganischeverontreinigingen, zoals zware metalen, te binden

 17. 4,7 cent (batterijei) en 5,8 cent (scharrelei) : NOP-kostprijsberekening consumptie-eieren 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.; Horne, van P.L.M.

  2003-01-01

  De algemene-, technische- en economische uitgangspunten zijn behandeld. Samenvattend wordt gesteld dat witte hennen in een kooi de goedkoopste eieren leggen, scharrelhennen leggen de duurste. Scharrelhennen zijn duurder in aanschaf, hebben hogere huisvestingskosten en vergen meer arbeid

 18. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 19. Richtlijn intermitterende (zelf)katheterisatie bij kinderen

  National Research Council Canada - National Science Library

  de Bruijn-Kempe, E; Hermsen-Heilema, L; Cobussen-Boekhorst, H

  2015-01-01

  .... Zorgverzekeraars zullen vergoedingen steeds meer baseren op evidencebased richtlijnen.Het is belangrijk om, naast het technische aspect van de katheterisatie, veel aandacht te schenken aan het leerproces zelf...

 20. Ontology matchmaking of product ramp-up knowledge in manufacturing industries - How to transfer a cake-baking recipe between bakeries

  OpenAIRE

  2016-01-01

  von Roland Willmann Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprueft Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Technische Universität Wien, Univ., Dissertation, 2016