WorldWideScience

Sample records for standarta prasbu skaidrojums

 1. Exporting 3d objects to m3g format used for 3d graphics in mobile phones

  OpenAIRE

  Pragarauskaitė, Julija

  2009-01-01

  Šiame magistro darbe nagrinėjamas M3G standartas, skirtas 3D grafikai mobiliuose telefonuose, tiriamos 3D modelių eksportavimo į M3G formatą galimybės bei M3G standarto suderinamumas. Apžvelgiamos 3D modeliavimo bei eksportavimo priemonės bei pasirinkta modeliavimo priemonė Blender, įgalinanti pasiekti 3D modelio duomenis naudojant Python skriptus. Sukurta eksportavimo iš Blender modeliavimo priemonės į M3G formatą schema. Schema realizuojama suprogramavus eksportavimo priemonę vartojant Pyth...

 2. Ļaunuma koncepts TV seriāla "Twin Peaks" sērijās

  OpenAIRE

  Laicāne, Ieva

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Ļaunuma koncepts TV seriāla "Twin Peaks" sērijās” tiek pētīts ļaunuma koncepts 20. gadsimta 90. gadu kulta seriālā „Twin Peaks”. Pētījuma problēma ir: ar kādiem paņēmieniem ļaunums tiek attēlots konkrētajā seriālā. Darba mērķis ir atklāt, kā seriālā „Twin Peaks” tiek attēlots ļaunums. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās – apskatīta teorētiskā pieeja semiotikai, kino vaoldao un televīzijai kā īpatnējam medijam, kā arī ļaunuma skaidrojums; metodoloģiskās – apskatītas izm...

 3. Mācību saturs lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā

  OpenAIRE

  Tarasova, Renata

  2009-01-01

  Diplomdarbā tiek aplūkots mācību saturs lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā. Lasāmie teksti ir latviešu valodas apguves avots un vienlaicīgi arī iespēja apgūt apkārtējo pasauli. Diplomdarba mērķis ir pētīt un analizēt mācību saturu lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā, izstrādāt ieteikumus darba pilnveidošanai. Diplomdarbam ir trīs daļas. 1. daļā analizēta lasītprasmes būtības skaidrojums dažādās teorijās. Otrajā daļā analizēts latviešu valodas mācību...

 4. Zolitūdes traģēdijas atspoguļojums “TV3” un “LNT” ziņās

  OpenAIRE

  Pole, Agnese

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Zolitūdes traģēdijas atspoguļojums „TV3” un „LNT” ziņās”. Darba mērķis ir noskaidrot, kā Zolitūdes lielveikala „Maximas” traģēdiju atspoguļoja „TV3 ziņās” un „LNT ziņās”. Pētnieciskais jautājums: Kurš ziņu dienests, proti, „TV3 ziņas” vai „LNT ziņas” Zolitūdes traģēdijas atspoguļošanā iesaistīja vairāk resursus? Teorētiskajā daļā tiek aplūkota literatūra par ziņu (jēdziena skaidrojums, atlases kritēriji, televīzijas ziņu specifika) un mediju darbs ārkārtas situācij...

 5. Micro-grid for on-site wind-and-hydrogen powered generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suskis P.

  2014-02-01

  Full Text Available Rakstā piedāvātā mikrotīkla izpēte ir veikta ar mērķi izstrādāt autonomu, uz vēja un ūdeņraža enerģiju balstītu elektroapgādes sistēmu, kas varētu aizvietot tradicionālās fosilā kurināmā sistēmas, piemēram, mājsaimniecību dīzeļa ģeneratorus, gāzes mikroturbīnas u.c. Mikrotīkla elektroapgādes sistēmā vēja agregāta saražotā elektroenerģija tiek pārveidota atbilstoši standarta maiņsprieguma elektroapgādes parametriem un piegādāta slodzei. Pārpalikusī enerģija tiek pārveidota un uzkrāta ūdeņraža formā, izmantojot elektrolīzes iekārtu un kompozītmateriālu uzkrājēju. Ja pieejamā vēja enerģija nenosedz slodzes enerģijas patēriņu, elektroenerģijas padeves funkciju ar atbilstoša energoelektronikas pārveidotāja palīdzību pārņem ūdeņraža degvielas elements. Ja, savukārt, slodzei nav nepieciešama enerģija, no vēja saražoto enerģiju izmanto elektrolīzes iekārta un tā tiek uzkrāta ūdeņraža formā, atbilstoši uzkrājēja ietilpībai. Piedāvātajā mikrotīklā ir izmantota elektrolīzes iekārta ar netradicionāliem elektrodu pārklājumiem un barošanas bloku, kā arī zemspiediena kompozītmateriālu ūdeņraža uzkrājējs. Galvenie mikrotīkla elektriskās enerģijas pārveidošanas mezgli ir realizēti uz energoefektīvu energoelektronikas pārveidotāju bāzes. Ir izveidoti atsevišķo piedāvātās elektroapgādes sistēmas iekārtu prototipi un veiktas to eksperimantālās pārbaudes, gan atsevišķi, gan darbam kopējā sistēmā.