WorldWideScience

Sample records for som paavirker omsetning

 1. Factors affecting the conversion of Zn, Cu, Pb, and Cd in soils - the system of plants in forest; Faktorer som paavirker omsetning av Zn, Cu, Pb og Cd i jord - plantesystemet i skog

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berthelsen, B.O.

  1996-01-01

  The conference paper relates the factors affecting the conversion of long-range transported heavy metals in soils with the focus on the system of forest plants. The paper discusses themes like the mobility of metals in forest soils under the influence of artificial acidification, contribution from metal accumulation in ectomycorrhiza to metal levels in organic surface soils, importance of cutting areas for accumulation and transport of metals in surface soils, concentration of metals in forest vegetation in relation to temporal and geographic differences in the atmospheric precipitation of metals. 6 refs., 5 figs.

 2. Ironi som effektiv kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2013-01-01

  Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen.......Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen....

 3. Kultur som praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Søren; Jespersen, Astrid Pernille; Mellemgaard, Signe

  samfundsstrukturer i fortid såvel som nutid, og med hvilke begreber og kategorier? Hvad er ’individet’, ’samfundet’, ’vores fælles historie’ eller ’sammenhængskraften’ gjort af? Gennem bogens fire kapitler giver forfatterne såvel kulturanalytiske som kulturteoretiske svar på, hvilke betydninger nøglebegreber som...

 4. Valgdagen som socialt ritual

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jonas Hedegaard; Hansen, Kasper Møller; Levinsen, Klaus

  2017-01-01

  Valg i Danmark er forbundet med en række vaner, normer, traditioner og rutiner, der kan ses som en slags sociale ritualer i lighed med andre begivenheder og mærkedage som eksempelvis juleaften og nytår eller som grundlovsdag eller 1. maj. Det karakteristiske for denne type begivenheder er...

 5. Mobning som socialt begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...... domineret feltet. Jeg undersøger tre definition af mobning: 1) mobning som en form for individuel aggression, 2) mobning som en slags samfundsmæssig vold og 3) mobning som en form for dysfunktionel gruppedynamik og kommer med et forslag til en ny definition....

 6. Lederen som teamcoach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du f...... en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases....

 7. Lederen som teamcoach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases.......I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du får...

 8. Gymnasiet som inkluderende institution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Bech Lukassen

  2016-03-01

  betegnes af Sara som ”Sort Sol”1. Sort sol er i denne sammenhæng en metafor for depression, fortvivlelse samt en oplevelse af ikke at opleve sig som en del af et fællesskab, men Sort sol er ligeledes noget, der forsvinder igen, når omgivelserne accepterer én som ligeværdig deltager i fællesskabet.

 9. Yoga som terapeutisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 10. Podcast som eksamensform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindelof, Anja Mølle

  2011-01-01

  Artiklen undersøger inddragelsen af digital teknologi i forbindelse med undervisning og eksamen ud fra et enkeltstående forsøg med podcast som eksamensform. Artiklen argumenterer for, at inddragelsen af digitale medier i undervisning og evaluering skal forstås som en naturlig konsekvens af det...

 11. Design som kreativ proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teorikurset Design som kreativ proces. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver. Næst-bagest i kompendiet er der instruktioner til øvelser, der er tænkt som en hjælp til at komme i gang...

 12. Intelligent design som videnskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 13. Tidssans som dannelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

  Ud fra Niklas Luhmanns systemteori kan man dannelse for det første forstås som et begreb, hvis iagttagelsesform skal reducere saglig/faglig kompleksitet f.eks i form af almen viden. Dannelse kan for det andet forstås som en iagttagelsesform der skal reducere social kompleksitet, f.eks. i form af...... høflighed, rolleforståelse etc. For det tredje kan dannelsens iagttagelsesform reducere tidslig kompleksitet, som når vi tale om tidssans, situationssans. Artiklen undersøger tidssans som et andet forhold en stedssans. Luhmanns teoriudvikling har som ingen anden samfundsteori og de færreste filosofiske...

 14. Rektor som pedagogisk leder

  OpenAIRE

  Bergum, Trine Lise

  2015-01-01

  Oppgaven tar for seg rektors rolle som skoleutvikler. Hensikten med studien er å få en dypere forståelse av hvordan rektorer på mindre skoler, som ikke har et formelt ledelsesteam rundt seg, håndterer kravet i nasjonal skolepolitikk om å etablere skolen som en lærende organisasjon. Norsk skole har blitt påvirket av internasjonale forvaltningstrender med økt grad av mål og resultatstyring. En endring i styringslogikken og økt grad av ansvarlighet til kommunene og den enkelte skole har også før...

 15. Performancedesign som internationalt felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svabo, Connie

  2017-01-01

  , som det udspiller sig i den engelsktalende forsknings- og uddannelsesverden. Artiklen tager udgangspunkt i en gennemgang af forskningsartiklerne i det nye forskningstidsskrift Theatre and Performance Design og tegner det internationale forskningsfelt med udgangspunkt i tidsskriftets forskningsartikler...

 16. Designkultur som analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2015-01-01

  Introduktion til antologien Designkulturanalyser med fokus fagfeltets udvikling i internationalt og nationalt perspektiv samt præsentation af bogens individuelle bidrag og fælles træk som fokus på virksomheder, mediering og historisering....

 17. Komponist som kirkefader?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2016-01-01

  En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet.......En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet....

 18. Design som Gesamtkunstwerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie.......Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie....

 19. Ferie som batterioplader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  2017-01-01

  Ferie er tid til oplevelser og tid til selv at bestemme, hvad der skal bruges tid på. Det er også tid til slet ikke at lave noget som helst og til bare at lade tiden glide stille forbi. Mange bruger også ferietidens overskud af tid til at håndtere det underskud af energi, som flere måneders arbejde...

 20. Podcast som eksamenform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Mølle Lindelof

  2011-12-01

  Full Text Available I efteråret 2010 indgik podcast-produktion som en del af eksamen i kurset “Analyse og dokumentation” på Performance-design, RUC. Forsøget udsprang af en grundlæggende interesse for at inddrage digital teknologi i undervisningen og et ønske om at udforske mulighederne i eksamensformen ’aktiv deltagelse’. Nærværende artikel diskuteres baggrunden for og evalueringen af forsøget for dels at bidrage med konkrete erfaringer og dels at illustrere de mange fordele ved at lave sådanne forsøg, som tager udgangspunkt i et ønske om at inddrage digital teknologi i undervisningen på en måde, som kan kombinere faglige og pædagogiske ambitioner med pragmatiske hensyn.

 1. Portfolio som undervisningsmedie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2009-01-01

  .   Portfolios baserer sig altovervejende på skrift-sproglig medieret kommunikation. Dette fokus på sprogligt medierede iagttagelser har uddannelsesmæssige og læringsmæssige implikationer, uanset om de tager form som mundtligt refleksivitet (fx i vejledningssituationer) eller skriftlig refleksivitet (fx i...... logbøger og portfolios). Viden er, hvad angår mennesker, ikke sproglig. I det øjeblik viden gives sproglig form - uanset om det er viden som forholdsvis let udtrykkes i sproglig form eller om det er viden som kun vanskeligt lader sig forme til sproglige udtryk - reduceres denne viden i forhold til dens......-intenderede konsekvenser, og at uddannelse og undervisning - modsat den etablerede portfolio-litteratur - må have blik for begge....

 2. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?......Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 3. Vidensmedier som kommunikative handlinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schreiber, Trine

  2011-01-01

  Artiklens formål er at vise hvordan man kan analysere vidensmedier som kommunikative handlinger. Hermed betones vidensmediers ikke-neutrale egenskaber. To webbaserede tutorials i informationskompetence er valgt ud som konkrete eksempler på vidensmedier. De to tutorials tillægges et videns- og et...... bestemte versioner af ´den studerende´s sociale identitet og hvad ´viden´ er for en størrelse. Artiklen konkluderer at den valgte teori får sat fokus på de pågældende vidensmediers valg af konstruktioner og dermed også på deres fravalg....

 4. Forskning som vare?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2015-01-01

  Anmeldelsen præsenterer og diskuterer "Pædagogisk sociologi" med kortfattede eksempler fra bidragene. Desuden rejses nogle spørgsmål om vidensamfund, viden som vare og hvordan vi kan forstå nutidens samfund set i dette lys......Anmeldelsen præsenterer og diskuterer "Pædagogisk sociologi" med kortfattede eksempler fra bidragene. Desuden rejses nogle spørgsmål om vidensamfund, viden som vare og hvordan vi kan forstå nutidens samfund set i dette lys...

 5. Dion som kommunalpolitiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2007-01-01

  Dion af Prusa, der levede i slutningen af første og begyndelsen af andet århundrede e.Kr., efterlod sig firs taler, de fleste af dem om filosofiske og højtsvævende emner, men også en god halv snes taler fra hans tid som aktiv kommunalpolitiker i den lilleasiatiske provinsby Prusa ad Olympum. Heri...

 6. Diagnosen som problematiseringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hamre, Bjørn

  2011-01-01

  Diagnosticering af skoleelever betragtes i artiklen som en problematiseringsproces. Det empiriske materiale udgøres af 77 skolepsykologiske journaler over elever på Frederiksberg i 1930-40’erne. Formålet er at synliggøre de måder, hvorpå afvigelse og differentiering konstrueres i skolens, skoleps...

 7. Bogen som ting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanderup, Sara

  2016-01-01

  Artiklen sætter fokus på en nylig materiel vending i litteraturen; en ny opmærksomhed mod litteraturens materielle diensioner som præger både litteraturkritikken olitteraturen selv. Med udgangspunkt i litterære materialitetsteorier af bl.a. Bill Brown og N. Katherine Hayles undersøger jeg, hvorda...

 8. Erfaringens enhed som system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Esther Oluffa

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer betydningen af Kants første indledning til Kritik af dømmekraften, som først blev udgivet i sin fulde længde i 1918. Det eftervises at denne indledning sammen med den officielle indledning giver et væsenligt indblik i Kants begreb om formålsmæssighed. Med dette begreb udvikler...

 9. Dada som spontaneitetens Gesamtkunstwerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2008-01-01

  Dada er kendetegnet ved en opløsning af alle traditionelle kunstformer og -udtryk. Men Hugo Ball havde sin oprindelig inspiration fra Wassily Kandinsky og dennes scenekompositioner som bud på en ny, levende monumentalkunst. Derfor er det rimeligt at spørge efter, i hvilken hans ambition med...

 10. Insulin som trickster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 11. Sprog som musikalsk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Artiklen behandler sprogbrug som supplement til noderne fra barokken og frem; Fluxus og Scratch Orchestra; den engelske Verbal Anthology; Stockhausens brug af verbal notation før tekst-samlingerne; detaljerede analyser af de to samlinger. Der konkluderes bla. om forskellige grader af fastlæggelse...

 12. Krisen som udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Om Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbådes innovative bidrag til en samlet indsats for at sikre kystfiskeriet i Skagerrak fra åben strand som en levende og håndværksbåret kystkultur i Danmark. Den venturekapitalistiske højkonjunktur, regeringens privatiseringsp...

 13. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært...

 14. Lysets rytme som belysningsarkitektonisk element

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2007-01-01

  I afhandlingen "Lysets rytme som belysningsarkitektonisk element" optræder lysstofrør, neonrør, billygter og LED som lyskilder, der markerer et sted ved hjælp af et rytmisk tema. Motivationen for afhandlingen var at indkredse lyskilders rytmiske optræden som et arkitektonisk potentiale og udvide...... opfattelsen af belysningsarkitekturens virkefelt. Ofte betragtes arkitektonisk belysning som et element, der 'modulerer' - former - et stykke arkitektur visuelt, så det fremstår tydeligt i mørket. Her er lyskilden en stille statist, der sørger for at belyse omgivelserne. I den rytmiske tilgang til...... arkitektonisk belysning betragtes lyskilder, dagslys som kunstige, som agerende elementer i et landskab hvor en iagttager interagerer med lyset fra lyskilden. Denne tilgang giver mulighed for ikke kun at betragte arkitektonisk belysning som visuel repræsentation af omgivelserne, men også som en sammensætning af...

 15. Studerende som co-creators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  2017-01-01

  En kogebog blev udviklet med studerende som co-creators på 3 moduler om innovation, skriftlig kommunikation og praktik med redigering. Healeys model om student-partnerships blev anvendt som fundament......En kogebog blev udviklet med studerende som co-creators på 3 moduler om innovation, skriftlig kommunikation og praktik med redigering. Healeys model om student-partnerships blev anvendt som fundament...

 16. Fantasy som religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning.......Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 17. Arkitektur som integreret design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudstrup, Mary-Ann

  2005-01-01

  byggeriets arkitektoniske formsprog, hvis disse tekniske parametre indarbejdes allerede fra analysefasen. Endvidere vil jeg komme ind på dilemmaet for den Integrerede Design Proces i PBL hvor kursusaktiviteten i den didaktiske model kæmper med den tid og ro til fordybelse og kreativitet samt tilegnelse af......Denne artikel fokuserer på den Integrerede Design Metode, der er udviklet og anvendt til integreret bygningsdesign på Arkitektur specialet på Arkitektur & Design, og som samtidig er integreret i den problembaserede læringsmetode (PBL) som anvendes på Aalborg Universitet. Der arbejdes på Arkitektur...... specialet med Integreret Design, hvor hensigten er at integrerer det arkitektoniske, formgivningsmæssige, funktionelle, energi - og klimatekniske og konstruktive, når der skabes et nyt byggeri med væsentlig arkitektonisk kvalitet. En integration der kan have stor betydning for udformningen af byggeriet og...

 18. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 19. Artikelskrivning som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Domino Østergaard

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka­demiske kompetencer. Vi tager udgangspunkt i en række teoretiske over­vejelser, der knytter den summative evaluering til begreber som autentiske rammer, kompetenceudvikling og motivation. Disse overvejelser supplerer vi med resultaterne af en konkret undersøgelse af et pilotforsøg gen­nem­ført ved 2. semester på kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Uni­versitet. I relation til to kursusmoduler har de studerende udarbejdet en videnskabelig artikel med afsæt i indsamlet empiri. Undersøgelsen viser, at de studerende i altovervejende grad er positive over for artikelskrivning som udgangspunkt for deres evaluering. Undersøgelsen viser videre, at de studerende oplever en følelse af motivation ved bl.a. at arbejde med selv­valgte problemstillinger. Hvorvidt de studerende faktisk udviklede kom­­petencer i forløbet, som de ikke kunne udvikle ved andre evalueringsformer, er fortsat ikke afdækket men vil være et naturligt næste genstandsfelt for undersøgelse.     In this paper we discuss how setting students a scientific paper to write as part of their course module summative assessment may help motivate students and contribute to their academic competencies. We depart from theoretical considerations that connect summative evaluation to concepts of authentic frameworks, competence development and motivation, and instead argue that writing a scientific paper as part of evaluation may be both motivational to students and provide a framework for developing competencies. We supplement these observations by presenting the results from a study conducted in a 2nd semester master programme in sport science at Aalborg University, Denmark

 20. Kulturanalyse som kulturkamp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2005-01-01

  hvordan de sidste 20 års diskussion af det moderne og det postmoderne hos Jürgen Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty og Richard Shusterman arver forestillingen om kulturanalytikeren som kulturel og politisk aktør. Samtidig diskuterer jeg teoretikernes grænsedragninger i to veletablerede......I artiklen diskuterer jeg sammenhængen mellem samtidsanalysen og ønsket om at gøre en politisk og/eller kulturel forskel i denne samtid – kort sagt mellem kulturanalyse og kulturkamp. Jeg ser på, hvordan sammenhængen mellem kulturanalyse og kulturforandring etableres i Kants oplysningstænkning, og...... tredelin­ger mellem videnskab, moral og kunst og mellem det individuelle, sociale og universelle. Derigennem er det muligt at præcisere, hvor den kulturelle og politiske forandring kan komme fra, og hvor kulturkampens fronter går. Det er nemlig ikke så enkelt, som det ofte fremstilles, at den moderne...

 1. Feedback som tredjeordensiagttagelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ane Qvortrup

  2013-09-01

  Full Text Available Feedback tilskrives stor betydning for læring, men trods intensiv forskning på området synes det svært at fange, hvori feedbacks særlige potentiale består. I forsøgene på at gøre dette knyttes an til en række faktorer eller parametre, der fremhæves som centrale. En af disse faktorer er tid, hvor der kredses om forskellen mellem umiddelbar og forsinket feedback samt om fordele og ulemper ved hver af de to. I denne artikel knyttes der an til en forståelse af feedback som tredjeordensiagttagelse, og der sættes herfra fokus på, hvordan man i en praktisk undervisningssituation kan imødekomme tidsfaktoren knyttet til feedback. Med udgangspunkt i et undervisningsforløb på bachelorniveau, hvor der er arbejdet systematisk med feedback understøttet af Wikis, belyses det, hvordan et sådant arbejde synes at have potentiale for understøttelse af såvel læring som undervisning. En sådan teoretisk reflekteret belysning kan udgøre et refleksionsprogram for fremtidig planlægning af og løbende refleksion over undervisning.     The article investigates the effect of feedback on learning. Feedback has been shown to be one of the most powerful influences on achievement in education. But, in spite of much research on the matter, there is no agreement on how the special potential of feedback can be described, and consequently no agreement on what is good and bad feedback. This article sets out to rectify this omission by seeking a new theoretical framework that is sensitive to the complexity of the impact of feedback. The author propose a system theoretical frame and through its use identifies significant didactical issues. Although feedback is described as an internal, system-relative construction, when seen through a system theoretical lens different teaching environments create diverse conditions for feedback constructions. The final section of the paper explores this idea in relation to wikis.

 2. Lysets rytme som belysningsarkitektonisk element

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2009-01-01

  I den rytmiske tilgang til arkitektonisk belysning betragtes lyskilder som agerende elementer i et landskab, hvor en iagttager interagerer med lyset fra lyskilden.......I den rytmiske tilgang til arkitektonisk belysning betragtes lyskilder som agerende elementer i et landskab, hvor en iagttager interagerer med lyset fra lyskilden....

 3. Køn som infrastruktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2011-01-01

  I artiklen 'Køn som infrastruktur' af Beate Sløk-Andersen er det en politisk og administrativ struktur, som tages under behandling. Sløk-Andersen diskuterer CPR-nummerets betydning for transkønnedes hverdag, og viser hvordan CPR-nummeret ligger til grund for velfærdssamfundet, men samtidig er...

 4. Auto-fotografi som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 5. Filosofisk terapi som social atilpasning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 6. Harry Potter som transmedia storytelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waade, Anne Marit; Toft-Nielsen, Claus

  2015-01-01

  Hvordan kan vi begribe og analysere store blockbustere som f.eks. Ringenes Herre og Star Wars? Hvordan kan vi forholde os analytisk til populære tv-serier som f.eks. Sex and the City, LOST, Game of Thrones og Walking Dead? Hvordan kan vi forstå og analysere den hype som disse store megahit illust...... Potter. Afslutningsvis diskuteres tekstanalysens styrker og begrænsninger i forhold til transmedia fortællinger, og hvordan den evt. kan kombineres med empiriske afsender og modtageranalyser....

 7. Rwanda - eller hvor som helst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Charlotte Kærgaard; Weis, Rikke Lise

  2010-01-01

  Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda.......Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda....

 8. De som avvek och en som gick in

  OpenAIRE

  Abdulla, Trifa

  2016-01-01

  I mitt reportage De som avvek och en som gick in berättar krigsvägraren William Males, desertören Steve David Kinnaman och veteranen Bill Ray i porträttform om hur de på olika sätt undkom kriget som rasade i Vietnam mellan åren 1955-1975. En vägrade i initialt skede att delta i kriget. En var halvvägs till Vietnam innan han avvek. Den tredje upplevde krigets fasor och överlevde. Gemensamt för dem alla är att Sverige blev deras andra hem från 1960-talet och framåt, en fristad undan kriget och...

 9. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...... metodens fremtidige perspektiver - set i lyset af de mange nye metoder, der 'kæmper' om de samme målgrupper i vejledningslandskabet så som f.eks. coaching, debriefing og mentoring....

 10. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 11. Boligen som ramme for trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudstrup, Mary-Ann; Møller, Kurt

  2008-01-01

  De boligmæssige rammer som ældre bor i, har betydning for deres trivsel. I kapitlet fremlægges forskningsbaseret viden om, hvordan beslutningsprocessen ved plejeboligbyggeri finder sted, og herunder hvordan de boligmæssige forholds betydning for trivslen hos ældre mennesker indgår i beslutningern...

 12. Portfolioen som undervisning og evalueringsmedium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ane Qvortrup

  2017-05-01

  Full Text Available De seneste år har portfolioen som lærings- og undervisnings-/evalueringsmedium været et omdrejningspunkt både på mange forskellige niveauer i uddannelsessystemet og i uddannelsesforskningen. Portfolioen er for de lærende et medium til at reflektere over deres læring, og for underviseren beskrives den som et medium, der giver indsigt i de lærendes læringsproces og –udbytte. Denne artikel genbeskriver portfolioen som undervisnings- og evalueringsmedium fra et systemteoretisk perspektiv samt reflekterer og eksemplificerer, hvad denne genbeskrivelse tilbyder eksisterende beskrivelser af portfolioens funktion. Genbeskrivelsen giver mulighed for at beskrive portfolioen som et medium, der understøtter observation af læring, af progression og af progression i progression, hvilket giver nye muligheder for refleksion og refleksivitet. Dermed tilbyder den nye perspektiver på spørgsmålet om portfolioens didaktiske muligheder og begrænsninger ift. at iagttage og reflektere over læring, og den understøtter iagttagelse og kommunikation om samme.

 13. Operationssygeplejersken som assistent til robotkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersson, Jane; Laursen, Birgitte Schantz

  Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever ...

 14. Queer eller manden som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjørup, Karen

  2016-01-01

  Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver....

 15. Økonomistyring som ledelsesinformationssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  Økonomistyring og økonomistyringssystemer fungerer i dag som et moderne ledelsesinformationssystem via edb, hvor alle typer af informationer ligger. Via de Moderne Cost Management metoder (ABC, ABM, TQM etc.) er der derfor mulighed for at anvende specifikke metoder til løsning af virksomhedens...

 16. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 17. Brug computeren som kreativt musikinstrument

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vognæs, Stig Peter; Just, Morten

  2008-01-01

  et andet forhold til musik end udelukkende at være forbruger. Projektet viste også, at musikken samlede børnene. Pigerne var også med ved computeren. Og nogle børn, som ofte havde det svært med de andre, blev pludselig centrale personer. Pædagoguddannelsen i Odense står bag projektet, der kørte fra...

 18. Basisindkomst som et transkulturelt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydesen, Christian; Christensen, Erik

  2013-01-01

  Tanken om en ubetinget basisindkomst til alle, der hidtil især har været præget af en vestlig økonomisk tænkning, er i sammenhæng med globalisering og den verdensøkonomiske krise i stigende grad blevet set som et element i en kriseløsning; ikke kun i den vestlige verden. Faktisk er forskellige pr...

 19. Hur studenter som använder Facebook uppfattar Facebook som ett grupprogram

  OpenAIRE

  Löfvenborg, Viktor; Ståhl, Mikaela

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad studenter som använder Facebook och som studerar vid Uppsala universitet uppfattar att vissa grupprocesser (kommunikation, samarbete och koordination) stöds av Facebook och hur det i sin tur påverkar gruppen och det arbete den utför. Undersökningen är baserad på en enkät som besvarats av studenter på Uppsala universitet som använder Facebook och kvantitativa data som samlades in har legat som grund för undersökningen. Resultatet av un...

 20. Libanonprosjektet som mastertema i musikkpedagogikk

  OpenAIRE

  Storsve, Vegar R.; Johansen, Geir

  2013-01-01

  Masterstudiene på Norges musikkhøgskole favner bredt og har mange nedslagsfelt. Masterarbeid om musikkformidling har vært utført både innenfor musikkpedagogikk (Sætre, 1994) og studieretningen for utøving med teoretisk fordypning i det utøvende masterstudiet, tidligere kalt utøving med fordypningsemne (se f.eks. Monsen, 1997). Her ble den første avhandlingen levert i 1993. I musikkterapi ble den første avhandlingen levert i 2003 og blant de ca 70 avhandlingene som har vært innlevert i period...

 1. E-tiviteter som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 2. Evaluering som kvalitetsstøtte og mål som guide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin Tweddell; Sørensen, Birgitte Holm

  2017-01-01

  Dette kapitel omhandler sammenhængen mellem det didaktiske design og evalueringspraksisser som aktivite der understøtter elevernes læring både som proces og produkt. Først gøres der rede for de anvendte begreber, og der argumenteres for, at formative og summative evalueringer kan forstås som...

 3. LæremiddelLAB som metodisk ramme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Peter

  Denne rapport sammenfatter resultater og udbytte af det, som udviklingsprojektet LæremiddelLAB som metodisk ramme har resulteret i. Med laboratoriekonceptet er der gennemført en række undersøgelser i perioden 2010-2012. Hvilke erfaringer og hvilken indsigt i laboratoriemetoden har vi nu? Hvem kan...

 4. Sociale medier som læringsredskaber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 5. Mangfoldighedsledelse som social ansvarlighed eller organisationsudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  Mangfoldighedsledelse som begreb er et amerikansk inspireret ledelseskoncept, som opstod tidligt i 1980'erne. Til at begynde med tog den udgangspunkt i en positiv særbehandling af forskellige minoriteter, men har siden udviklet sig til i stigende grad også at indbefatte et argument om mulige forr...

 6. Sociale medier som læringsredskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingstad, Lill; Pals Svendsen, Lisbet; Mondahl, Margrethe

  2011-01-01

  Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogs)tilegnelsen? Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk....

 7. CPL - Den Kreative Platform som didaktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mette Yde; Velling, Louise Ærthøj

  2014-01-01

  Denne undersøgelse har som mål haft, at se på CPL, som bygger på principperne bag Den Kreative Platform (Byrge & Hansen, 2009) og hvordan denne didaktik kan anvendes på videregående undervisningsniveau. Vi har kigget på tre undersøgelsespunkter: Hvor meget udvikler de studerende deres faglighed? ...

 8. Introduktionslæger som vejledere - hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Anne Marie; Ringsted, Charlotte Vibeke

  2004-01-01

  Statusartiklen har til hensigt at beskrive det pædagogiske rationale for at anvende introduktionslæger som vejledere, holdningen blandt introduktionslæger og speciallæger til at bruge introduktionslæger som vejledere, og hvilke ulemper der kan identificeres, og hvordan de eventuelt kan overvindes...

 9. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 10. Design som metode til innovation og samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Trine

  2017-01-01

  Kapitel 6 handler om design som metode til innovation og samskabelse. Kapitlet er skrevet af Trine Møller, og det beskriver, hvordan designfagligheden - som en væsentlig anderledes faglighed end den sundhedsfaglige - kan være med til at igangsætte en innovationsproces. Designeren anvender...

 11. Tekster til Designteori: Design som kreativ proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teorikurset Design som kreativ proces (tidligere kendt under navnet ”Refleksiv praksis”). Ud over almen orientering om kurset kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet instruktioner til øvelser, der er tænkt som en...

 12. Soil Organic Matter (SOM): Molecular Simulations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersen, Amity

  2017-01-12

  Molecular simulation is a powerful tool used to gain an atomistic, molecular, and nanoscale level understanding of the structure, dynamics, and interactions from adsorption on minerals and assembly in aggregates of soil organic matter (SOM). Given the importance of SOM fate and persistence in soils and the current knowledge gaps, applications of atomistic scale simulations to study the complex compounds in SOM and their interactions in self-assembled aggregates composed of different organic matter compounds and with mineral surfaces of different types common in soils are few and far between. Here, we describe various molecular simulation methods that are currently in use in various areas and applicable to SOM research, followed by a brief survey of specific applications to SOM research and an illustration with our own recent efforts in this area. We conclude with an outlook and the challenges for future research in this area.

 13. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...

 14. Hållbarhet som strategi : En kvalitativ studie om hur fondbolag utnyttjar sitt inflytande som investerare.

  OpenAIRE

  Kristina, Pejcic; Marcus, Eriksson

  2016-01-01

  Socialt ansvarstagande investeringar har upplevt en substantiell ökning i popularitet de senaste åren i såväl den akademiska som den finansiella världen. Fondbolag har i sin position som investerare både möjlighet och incitament att förändra ett bolag inifrån och de kan välja att påverka detta bolag till en hållbar eller icke-hållbar riktning. Det saknas ett utomstående perspektiv som analyserar de strategier som fondbolagen tillämpar för att påverka som investerare, samt vilka incitament som...

 15. Møder som ramme for forbedring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Sørensen, Ole Henning

  2008-01-01

  Hvordan møder om psykisk arbejdsmiljø kan forstås som en reflektion over hvad der skaber problemer i dagligdagen og hvilke muligheder der er for at etablere en anden og fælles målsætning for forandring. Møder som læreproces og møder, der afstemmer forskellige forventninger og herigennem skaber ge...

 16. Biblioteket som strategisk faktor i byudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jochumsen, Henrik; Skot-Hansen, Dorte; Hvenegaard, Casper

  2011-01-01

  Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator.......Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator....

 17. Byen som bevægelsesgrund?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 18. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 19. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 20. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 1. Det principielle nederlag som hermeneutisk udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2004-01-01

  Artiklen udvinder to former for principielt nederlag af henholdsvis Kants og Hegels tænkning, hvilket giver mulighed for at oprette en kritisk dialog imellem Sartres og Gadamers hermeneutikker, der begge funderes i et begreb om nederlag som forudsætning for forståelse. Igennem en omfattende...... udlægning af et begreb om transcendental frihed hos Sartre, fremhæves den interne negation som et væsensmoment i forståelsesprocessen, hvilket leder til en diskussion med Gadamer om, hvorvidt hans hermeneutik betænker frihedens og viljens rolle for forståelsen. Udgivelsesdato: Sommer...

 2. Korlederen som kreativ kulturaktør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saltofte, Margit

  2010-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i et antropologisk feltarbejde på Den Jyske Sangskole, hvor fælles læreprocesser og udtryksformer indenfor korsang undersøges. Jeg er i udgangspunktet optaget af at undersøge, hvordan Csikszentmihalyis (1996) forståelse af kreativitet som relateret til et sociokul......Denne artikel tager udgangspunkt i et antropologisk feltarbejde på Den Jyske Sangskole, hvor fælles læreprocesser og udtryksformer indenfor korsang undersøges. Jeg er i udgangspunktet optaget af at undersøge, hvordan Csikszentmihalyis (1996) forståelse af kreativitet som relateret til et...

 3. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 4. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...

 5. Værdibasering som kommunal praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 6. Perception som forståelsens grundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 7. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 8. Askese som social/politisk mobilisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2016-01-01

  Der flere historiske eksempler på askese som middel til social og politisk mobilisering. Gandhis brug af faste og seksuel afholdenhed i sin kamp for national selvstændighed er et kendt eksempel fra nyere tid. Joseph Alters bog Gandhi’s Body: Sex, Diet, and the Politics of Nationalism fra 2000 er ...

 9. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 10. Bæredygtighed som demokratisk forandringshorisont

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egmose, Jonas

  2015-01-01

  civile initiativer, forskning og institutionelle dagsordener? Og hvordan styrkes og forankres drøftelser af mulige bæredygtige fremtider som demokratiske samfundsanliggender? Det har været centrale omdrejningspunkter for de seneste års forskning inden for bæredygtighed og demokrati ved Center...

 11. Læringssamtalen som grep og begrep

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen- Høines, Marit; Alrø, Helle

  2013-01-01

  Forskningsprosjektet Læringssamtalen i matematikkfagets praksis (LIMP) studerer kvaliteter ved samtaler i relasjon til kvaliteter ved matematikklæring. Analyser skal gi grunnlag for å kvalifisere samtaler som læringssamtaler. Dette kapitlet diskuterer relasjoner mellom kommunikasjon og læring. He...

 12. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...

 13. Re-comfortization som anti-radikaliseringsstrategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Lars

  2015-01-01

  Danmarks mentorforløb. Oplevelsesturen beskrives som forløb, der bringer deltagerne ud af deres comfort-zone og skaber rammer for at afprøve nye identitetsformer og adfærdspraksisser, der fører til re-comfortization blandt turens deltagere. Artiklen konkluderer, at det foreliggende projekt var socialt...

 14. Amatørfilmen som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2010-01-01

  I 1960ernes overskridelse af de traditionelle grænser mellem populærkulturen og kunsten og mellem de forskellige genrer og kunstarter blev filmen et vigtigt medie. Artiklen kortlægger Bjørn Nørgaards tilgang til eksperimentalfilmen ud fra hans valg af amatørfilmen som bevidst kunstnerisk strategi...

 15. Schelling og Nietzsche som kritikere af Descartes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2008-01-01

  Idéhistorisk kan Descartes' indvirkning på tiden, der fulgte, næppe forestilles vid nok i sin udbredelse, fastslår Hegel, der af samme grund opfatter Descartes som en historisk 'Hero, der endnu engang startede sagen helt forfra og konstituerede filosofien på ny'. Schelling er for så vidt enig, men...... også mere kritisk: 'Jeg tvivler, jeg tænker, altså er jeg! / [...] Descartes' berømte Cogito ergo sum [...] har virket som en magisk formular', noterer han i sine forelæsninger "Om den nyere filosofis historie". Mens Thales af Milet havde spurgt efter det første i naturen, spurgte Descartes nu kun...... på, at 'eftersom Descartes formulerer cogito-argumentet sprogligt, kan det ikke være nogen umiddelbar, første erkendelse'. Nietzsche antager nemlig, at Descartes selv fejlagtigt betragtede cogito-argumentet som en umiddelbar vished - altså strengt taget ikke som et argument. Men Descartes blev...

 16. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 17. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 18. Poster som et pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Kelly, Hélène

  2008-01-01

  Som undervisere har vi gode erfaringer med, at de studerende anvender posters som redskab for formidling af viden. Posterne bruges som udgangspunkt for en mundtlig formidling af faglige perspektiver til de øvrige studerende. Formålet med at anvende formidling ved hjælp af en poster i...

 19. Implementering af tablets som supplerende og alternativ kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lisbeth; Stubben, Thomas Waring

  2017-01-01

  Denne artikelsamling har et dobbelt formål. Dels redegør den for aktionsforskningsprojektet Implementering af Tablets som Supplerende og Alternativ Kommunikation (IT-SAK), og dels beskriver den aktionsimplementeringsstrategien meget konkret, så denne kan anvendes som redskab i andre pædagogiske...... omhandler de konkrete resultater af forskningen og implementeringen af tablets som supplerende og alternativ kommunikation....

 20. Sæbeopera som forestillingsgenererende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 1. Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2007-01-01

  At lære matematik i folkeskolen kan betragtes som læring af et "fremmedsprog". Måden, der tales og skrives på, og måden ord og begreber bliver anvendt på, adskiller sig fra den måde, de samme ord bliver brugt på i danskundervisningen. At eleverne skal udvikle deres kommunikative kompetencer igenn...

 2. Farvel til globaliseringen som vi kendte den

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Vi er endt med en krise, som rækker langt ud over det globale monetære system, fordi den ideologiske ortodoksi, der skabte den, har ført til udflytning af millioner af arbejdspladser, tæring af nationalstaternes sammenhængskraft og overgreb på naturen. Kronikken refererer bl.a. til John Maynard...... Keynes og en artikel af økonomen Robert Skidelsky i The American Prospect. Udgivelsesdato: 12. januar 2009...

 3. IKT som empowerment af lærer og elever!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny...

 4. Interannual rainfall variability and SOM-based circulation classification

  Science.gov (United States)

  Wolski, Piotr; Jack, Christopher; Tadross, Mark; van Aardenne, Lisa; Lennard, Christopher

  2018-01-01

  Self-Organizing Maps (SOM) based classifications of synoptic circulation patterns are increasingly being used to interpret large-scale drivers of local climate variability, and as part of statistical downscaling methodologies. These applications rely on a basic premise of synoptic climatology, i.e. that local weather is conditioned by the large-scale circulation. While it is clear that this relationship holds in principle, the implications of its implementation through SOM-based classification, particularly at interannual and longer time scales, are not well recognized. Here we use a SOM to understand the interannual synoptic drivers of climate variability at two locations in the winter and summer rainfall regimes of South Africa. We quantify the portion of variance in seasonal rainfall totals that is explained by year to year differences in the synoptic circulation, as schematized by a SOM. We furthermore test how different spatial domain sizes and synoptic variables affect the ability of the SOM to capture the dominant synoptic drivers of interannual rainfall variability. Additionally, we identify systematic synoptic forcing that is not captured by the SOM classification. The results indicate that the frequency of synoptic states, as schematized by a relatively disaggregated SOM (7 × 9) of prognostic atmospheric variables, including specific humidity, air temperature and geostrophic winds, captures only 20-45% of interannual local rainfall variability, and that the residual variance contains a strong systematic component. Utilising a multivariate linear regression framework demonstrates that this residual variance can largely be explained using synoptic variables over a particular location; even though they are used in the development of the SOM their influence, however, diminishes with the size of the SOM spatial domain. The influence of the SOM domain size, the choice of SOM atmospheric variables and grid-point explanatory variables on the levels of explained

 5. Empowerment som frigørelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 6. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-01-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 7. Fænomenologisk dekonstruktion som udspørgning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Kurt Dauer

  Merleau-Ponty skelner udspørgning (interrogation) fra de dominerende opfattelser af refleksion, dialektik og intuition. Udspørgning må betragtes som hans bud på den begrebs- og traditionskritik, Heidegger kaldte ”destruktion”, og som Derrida førte videre under den mere adækvate betegnelse...

 8. Elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin Tweddell

  2017-01-01

  Kapitlet introducerer til elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere, som er bogens omdrejningspunkter. Først introduceres til det 21. århundredes kompetencer, der sammen med sociologen Manuel Castells’ forståelse af transformationen til netværkssamfundet står centralt i den...

 9. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...

 10. The missing link - prototypiske situationer som didaktisk kategori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2011-01-01

  denne artikel ”the missing link” i den argumentation som denne type curriculum-logikker udfolder; the missing link består i fokus på menneskelig handlen i prototypiske situationer. Prototypiske situationer er typificerede beskrivelser af situationer som de opvoksende generationer kan forventes...

 11. Domænemodellering som grundlag for terminologier og ontologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Birthe

  2011-01-01

  Indlægget omhandler hvordan et sæt grundlæggende ontologiske og epistemiske kategorier, udviklet af I. Dahlberg til brug for et universelt klassifikationssystem, ICC, kan bruges som udgangspunkt for en checkliste bestående generelle spørgsmål til et givet domæne som grundlag for indledende afgræn...

 12. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  NARCIS (Netherlands)

  Balkema, Wietse; van der Heijden, Ferdinand

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM

 13. Tv-fiktion som tværmedial oplevelsesdesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2010-01-01

  konstrueres og et bestemt handlingsforløb simuleres, fra de mere kulørte og parapsykologisk funderede fremgangmetoder i serier som The Profiler og Medium, til mere realistiske praksiser som i Rejseholdet og CSI. Og jeg vil endvidere lave en sammenlignende analyse med virkelighedens gerningsstedsefterforskning...

 14. Lyd som grensesnitt: Når dataspillets lyd bliver funksjonell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristine Jørgensen

  2006-06-01

  Full Text Available Lyd i dataspill har en større rolle enn å være en atmosfæreskaper. Den har også en viktig funksjonell rolle ved å gi informasjon som er relevant for såvel proaktive som reaktive spillerhandlinger. Denne artikkelen har til hensikt å diskutere lydens funksjonelle rolle i spill. Som analyseeksempler blir stealthspillet Hitman Contracts og real-time strategispillet Warcraft III brukt, og disse vil bli belyst av begreper fra to teoretiske retninger. Filmteoretiske ideer som forholdet mellom diegetisk og ekstradiegetisk lyd, samt Chions forståelse av forskjellige lyttemåter er sentrale for en videre forståelse av lydens rolle, mens HCI-studier kan si noe om lydens rolle i datamaskinbaserte miljøer og hvilke teknikker som benyttes når lyd brukes til informative formål.

 15. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS).

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rigali, Mark J.; Stewart, Thomas Austin

  2016-01-01

  Sandia National Laboratories has collaborated with Pleasanton Ridge Research Company (PRRC) to determine whether Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) and modified SOMs materials can be synthesized in large batches and produced in granular form. Sandia National Laboratories tested these SOMS and its variants based in aqueous chemical environments for an application-based evaluation of material performance as a sorbent. Testing focused primarily on determining the distribution coefficients (K d ) and chemical selectivity SOMs for alkali earth (Sr) ions in aqueous and dilute seawater solutions. In general the well-crystallized SOMS materials tested exhibited very high K d values (>10 6 ) in distilled water but K d values dropped substantially (%7E10 2 -10 3 ) in the dilute seawater (3%). However, one set of SOMS samples (1.4.2 and 1.4.6) provided by PRRC yielded relatively high K d (approaching 10 4 ) in dilute seawater. Further examination of these samples by scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of at least two phases at least one of which may be accounting for the improved K d values in dilute seawater. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) January 20, 2016

 16. SA-SOM algorithm for detecting communities in complex networks

  Science.gov (United States)

  Chen, Luogeng; Wang, Yanran; Huang, Xiaoming; Hu, Mengyu; Hu, Fang

  2017-10-01

  Currently, community detection is a hot topic. This paper, based on the self-organizing map (SOM) algorithm, introduced the idea of self-adaptation (SA) that the number of communities can be identified automatically, a novel algorithm SA-SOM of detecting communities in complex networks is proposed. Several representative real-world networks and a set of computer-generated networks by LFR-benchmark are utilized to verify the accuracy and the efficiency of this algorithm. The experimental findings demonstrate that this algorithm can identify the communities automatically, accurately and efficiently. Furthermore, this algorithm can also acquire higher values of modularity, NMI and density than the SOM algorithm does.

 17. Én at bli' som

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kamilla

  2011-01-01

  til forskellige emner (i dette tilfælde dan- nelsesidealer) læses frem. I kapitel 4 præsenteres oplysningstidens pædagogiske idealer hos John Locke og Jean-Jacques Rousseau. Her fremhæves, hvorledes deres ideal om, hvordan barnet skal udvikle sig, i høj grad hænger sammen med samfundsintegration. Det......, repræsenteret af Charles Dickens. Heri ses, hvordan den engelske romantik følger en mere pragmatisk linje fra John Locke og fremhæver den sociale integration på bekostning af individets potentiale. Samtidig trækkes tråde til nyere pædagogisk teori med John Dewey, som forsøger at finde balancen mellem individ...... to the ‘scheme of the text’ – where the textual attitude towards different subjects are stated. In chapter 4 the Enlightment and the pedagogical ideas of John Locke and Jean- Jacques Rousseau are presented. It is emphasized how their idealism of a child’s development is closely connected to integration...

 18. Film som forteller: Fight Club som litterær adapsjon

  OpenAIRE

  Hustad, Jonas Langset

  2014-01-01

  På papiret virker Fight Club [1999] som et sikkert stikk. En litterær adapsjon utført av en kjent regissør (David Fincher) med solide stjernenavn på plakaten(Brad Pitt, Edward Norton). Men Chuck Palahniuks debutroman fra 1996 er et vanskelig verk, preget av mørk satire, flere lag med ironi og radikal subjektivitet. For å oversette en slik fortelling til film trengs ikke bare dristigheten til å fortelle om kontroversielle tema, men også oppfinnsomheten til å oversette en utpreget psykologisk r...

 19. Tro som støtte under livstruende sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2014-01-01

  Når vi nærmer os døden, vil de fleste af os blive tvunget til at overveje, hvad der er meningsfuldt i vores liv. Det gælder, hvad enten det er vores egen eller en nærtståendes død, som vi bliver konfronteret med. For manges vedkommende vil de svare, at det er kærlighedsrelationerne, der er...... med andre ord fungerer som en støtte, når en person oplever en mangelfuldhed i sine nærmeste relationer, som det kan være tilfældet under svær sygdom. Artiklen vil belyse denne problemstilling ved en case om en kvindelig kræftpatient, der døde som troende men uden at have forliget sig med visse af...

 20. Den monofone lyrik: puisque som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ægidius, Adam

   Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....... Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....

 1. "Har andre plejebørn det som mig?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 2. Brands som ideologiske parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og...

 3. Knowledge Management in Edaphology Using Self Organizing Map (Som)

  OpenAIRE

  Meenakshi, A.; Mohan, V

  2012-01-01

  In this paper, we propose a proficient method for knowledge management in Edaphology using self organizing map (SOM). The method will assist the edaphologists and those related with agriculture in a big way by finding out the plants apt for the input query. The method has three phases namely dataset processing, neuron training and testing phase. The input data is first converted and normalized in the data processing phase. The SOM is constructed from the processed dataset after the neuron tr...

 4. Dynamic Object Identification with SOM-based neural networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksey Averkin

  2014-03-01

  Full Text Available In this article a number of neural networks based on self-organizing maps, that can be successfully used for dynamic object identification, is described. Unique SOM-based modular neural networks with vector quantized associative memory and recurrent self-organizing maps as modules are presented. The structured algorithms of learning and operation of such SOM-based neural networks are described in details, also some experimental results and comparison with some other neural networks are given.

 5. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2002-01-01

  En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil.......En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil....

 6. Virtuelle verdener som læringsarena: Second Life som 3D-plattform for fjernundervisning og samarbeidslæring

  OpenAIRE

  Sayadian, Atrisa

  2016-01-01

  Ulike utdanningsinstitusjoner og bedrifter har i de siste årene vist en økende interesse for å bruke tredimensjonale virtuelle verdener som læringsplattform som støtter opp for læring, utvikling, kommunikasjon og samarbeid. Disse verdener er sosiale arenaer som tillater brukere som befinner seg på ulike geografiske steder å møtes og samhandle i en felles omgivelse i sanntid. Multi User Virtual Environment (MUVE) som Second Life er en plattform som er konstruert for å støtte distribuert samarb...

 7. The influence of selected pathological states on the somatostatin-like immunoreactive (SOM-LI endocrine cells in the mucosal layer of the porcine descending colon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Gonkowski

  2012-12-01

  Full Text Available This study reports on changes in the number of somatostatin-like immunoreactive (SOM-LI endocrine cells in the porcine descending colon, caused by chemically driven inflammation, axotomy and proliferative enteropathy (PE. The distribution pattern of SOM-LI endocrine cells has been studied using the routine single-labelling immunofluorescence technique. Semi-quantitative evaluation of the number of the SOM-immunostained endocrine cells within the mucosal layer of the porcine descending colon has been based on counting of all endocrine cells immunoreactive to SOM per unit area (0,1 mm². Under physiological conditions the number of SOM-LI endocrine cells has been shown to constitute 3,30±0,22. All applied pathological processes resulted in changes in the SOM-like immunoreactivity, which varied in particular processes studied. The number of SOM-LI endocrine cells increased to 6,28±0,31 and 4,43±0,35 during chemically driven inflammation and proliferative enteropathy, respectively, and decreased to 1,17%±0,16 after axotomy. The obtained results suggest that SOM-LI endocrine cells may participate in various pathological states within porcine descending colon and their functions probably depend on the type of pathological factor.

 8. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 9. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2004-01-01

  En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur.......En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur....

 10. Arkiv som metafor, struktur og form hos de tre danske samtidskunstnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ann Lumbye

  2013-01-01

  Artiklen undersøger hvordan samtidskunstnere anvender arkiv- og arkivbegreber i deres praksis i et spænd mellem arkiv som sted og arkiv som metafor udfra især Jacques Derrida og hans Archive Fever. Arkiv og samling som erindringsmetaforer og autenticitetsmarkører.......Artiklen undersøger hvordan samtidskunstnere anvender arkiv- og arkivbegreber i deres praksis i et spænd mellem arkiv som sted og arkiv som metafor udfra især Jacques Derrida og hans Archive Fever. Arkiv og samling som erindringsmetaforer og autenticitetsmarkører....

 11. Udflytning og nedarvning som formidlingsstrategi i ordbøger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2018-01-01

  , med henholdsvis ØMO, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og Den Danske Ordbog (DDO) som eksempler), og jeg vil sætte strategien i forhold til forskellige kontekstuelle forhold, fx den konkrete ordbogs funktion og format og den enkelte brugers forhåndskendskab til konventionaliserede typer af...

 12. Introduktion til diskussionsforum som læringsplatform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Rasmus Bysted

  2016-01-01

  Denne artikel argumenterer for brugen af diskussionsforum på den elektroniske platform Blackboard som en effektiv studenteraktiverende undervisningsform. Argumentationen er baseret på relevant læringsteori og konkrete erfaringer med denne form for ’Educational IT’ i tilknytning til et kursus i...

 13. Globalisering som spørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise; Nielsen, Gritt

  2012-01-01

  Kapitlet belyser, hvordan konkurrerende forestillinger om ’globaliseringen’ aktuelt bruges til at promovere en række divergente uddannelsespolitiske tiltag. Med eksempel i Bologna-processen viser kapitlets forfattere, hvordan man fra national og international side bruger ’globaliseringen’ som...

 14. Hjelmkamera som opmærksomhedsunderstøttende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøhm, Mikkel; Hagedorn-Rasmussen, Peter; Nickelsen, Niels Christian

  2016-01-01

  konfigurationen af beredskabsindsatsen og det sociale samspil herunder ignorance og fejl. Optagelserne fra hjelmkameraet analyseres i dialogiske sessioner, hvor indsatslederen sammen med forskeren analyserer indsatslederens opmærksomhed, deltagelse og ”ramthed” gennem ”reflective” såvel som ”reflexive dialogues...

 15. Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansson, Michael

  2008-01-01

  Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle de...

 16. Æstetisk erfaring som kulturpolitisk mål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Louise Ejgod

  2008-01-01

  Med udgangspunkt i en analyse af teaterforestillingen Mungo Park - manden bag navnet diskuterer artiklen begrebet æstetisk erfaring, og hvordan det kan forstås som et centralt begreb i en kulturpolitik forankret diskussion af kunstnerisk kvalitet og af kunstens samfundsmæssige værdi....

 17. Pave Benedikt XVI som social kritiker og moderniseringsteoretiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2013-01-01

  former for kritik af det moderne projekt, en kritik som deler mange lighedspunkter med Frankfurterskolen. Disse ligheder kom blandt andet til syne i Kardinal Ratzingers berømte debat med Habermas, men ligeledes i nogle af hans seneste skrifter, især hans meget omtalte tredje encyklik, Caritas in Veritate...

 18. CAS-potentialer realiseret som fleksibilitet i matematiske begreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andresen, Mette

  2006-01-01

  En række af de læringsmæssige gevinster som brugen af laptops i højniveau undervisningen i gymnasiet kan give, kan sammenfattes under betegnelsen fleksibilitet i de matematiske begreber der arbejdes med. Denne fleksibilitet omfattet både beherskelse af skift mellem forskellige repræsentationer og...

 19. Translating feedforward neural nets to SOM-like maps

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zwaag, B.J.; Spaanenburg, Lambert; Slump, Cornelis H.

  A major disadvantage of feedforward neural networks is still the difficulty to gain insight into their internal functionality. This is much less the case for, e.g., nets that are trained unsupervised, such as Kohonen’s self-organizing feature maps (SOMs). These offer a direct view into the stored

 20. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...

 1. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 2. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...

 3. Digital portfolio som metode og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 4. Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv‐modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

 5. Corporate film som værktøj til employer branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 6. Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2005-01-01

  at dette arbejde består af praktiske teorier (efter Durkeim) for 'den gode evaluering', og som praktiske teorier tilbyder forskningen ikke analytiske redskaber, men må i stedet konstrueres som del af det analyserede objekt, evalueringernes praktik. Som et analytisk greb konstrueres præliminært et (sub...

 7. Parameterless-Growing-SOM and Its Application to a Voice Instruction Learning System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takashi Kuremoto

  2010-01-01

  Full Text Available An improved self-organizing map (SOM, parameterless-growing-SOM (PL-G-SOM, is proposed in this paper. To overcome problems existed in traditional SOM (Kohonen, 1982, kinds of structure-growing-SOMs or parameter-adjusting-SOMs have been invented and usually separately. Here, we combine the idea of growing SOMs (Bauer and Villmann, 1997; Dittenbach et al. 2000 and a parameterless SOM (Berglund and Sitte, 2006 together to be a novel SOM named PL-G-SOM to realize additional learning, optimal neighborhood preservation, and automatic tuning of parameters. The improved SOM is applied to construct a voice instruction learning system for partner robots adopting a simple reinforcement learning algorithm. User's instructions of voices are classified by the PL-G-SOM at first, then robots choose an expected action according to a stochastic policy. The policy is adjusted by the reward/punishment given by the user of the robot. A feeling map is also designed to express learning degrees of voice instructions. Learning and additional learning experiments used instructions in multiple languages including Japanese, English, Chinese, and Malaysian confirmed the effectiveness of our proposed system.

 8. Som man råber i skoven - praktisk kommunikation fra ide til deadline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Hanne; Borup, Helle

  "Som man råber i skoven.." henvender sig til mennesker, der ikke har kommunikation og formidling som deres primære fagområde, men som i kraft af deres job eller studie alligevel skal lære noget om kommunikation både i tale og på skrift. Bogen er skrevet med udgangspunkt i kommunikationsteorierne...

 9. Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme - opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv

  OpenAIRE

  Haugen, Anders Lund; Tangen, Steffen

  2010-01-01

  Begrunnelse for valg av tema: Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden, og WHO omtaler dette som en epidemi som må behandles og forebygges. Overvekt og fedme gir forringet livskvalitet for den enkelte og har en betydelig samfunnskostnad med tanke på tapt arbeidskapasitet og sykdomsbehandling. Behovet for å finne behandlingstiltak som fungerer, øker i tråd med utviklingen av problemet. Konservativ behandling har varig livsstilsendring som mål og retter seg mot forhold som kostho...

 10. SNOEZELEN - en kulturpizza? Betraktninger fra personer med utviklingshemming om Snoezelen som fritidsaktivitet

  OpenAIRE

  Solum, Gunn Eva

  2007-01-01

  I denne kvalitative undersøkelsen, ønsket jeg å se nærmere på den Andres deltakelse i fritidsaktiviteter og hjelperens personlige kompetanse med Snoezelen som innfallsvinkel. Det var to forhold som jeg ønsket å se nærmere på. Det ene var å få tak i hvordan personer med utviklingshemming beskriver hva som oppleves som det sentrale i aktiviteter generelt, og undersøke om hjelperes holdninger til kultur og egne opplevelser påvirker hvilke aktivitets og kulturtilbud som personer med utviklingshem...

 11. Med troen som fællesnævner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tina Wilchen

  2010-01-01

  Artiklen vil belyse de mekanismer, der ligger til grund for et velfungerende fællesskab i en af Indre Missions ungdomsforeninger i Århus. Troen har på forskellige måder en central position i fællesskabet, og denne artikel vil argumentere for de unges tro som en social identitet, idet deres habitus...... synes at have en afgørende betydning for den og deres oplevelse af det religiøst funderede fællesskab. Artiklen vil også belyse, hvordan Biblen og dens fortællinger udgør den fortolkningsramme, som de unge er opvokset med og forstår livet igennem. Artiklen viser desuden den rolle, det kollektive samvær...

 12. Adversary phase change detection using SOMs and text data.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Speed, Ann Elizabeth; Doser, Adele Beatrice; Warrender, Christina E.

  2010-05-01

  In this work, we developed a self-organizing map (SOM) technique for using web-based text analysis to forecast when a group is undergoing a phase change. By 'phase change', we mean that an organization has fundamentally shifted attitudes or behaviors. For instance, when ice melts into water, the characteristics of the substance change. A formerly peaceful group may suddenly adopt violence, or a violent organization may unexpectedly agree to a ceasefire. SOM techniques were used to analyze text obtained from organization postings on the world-wide web. Results suggest it may be possible to forecast phase changes, and determine if an example of writing can be attributed to a group of interest.

 13. Musik som værk og handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  Denne bog handler om den nye musik som både har værkkarakter men også en udpræget handlingskarakter. Her sys på symaskiner og smadres violiner, men hvad gør det ved værkkarakteren? ved værkanalysen ? og ved 'musikken'? På baggrund af disse spørgsmål tilbyder bogen en grundlagsteoretisk gentænkning...

 14. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø; Juul Jensen, Christina

  2015-01-01

  teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfordringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne....

 15. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 16. Feedback som indgang til læringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  Feedback har til formål at forbedre dine studerendes færdigheder i et fag. Feedback skal tage udgangspunkt i den studerendes nuværende færdigheder og inkludere anvisninger på, hvordan den studerende fremadrettet kan arbejde for at opfylde et ønsket læringsmål. Måden hvorpå du som underviser...

 17. Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreassen, Pernille

  Fyns Amt iværksatte i 2005 projektet Motion som Medicin med tilbuddene Motion på Recept og Motion i Håndkøb. Deltagerne i Motion på Recept gennemfører i alt fire måneder med superviseret træning, rådgivning og vejledning i forhold til motionsvaner. Deltagerne i Motion i Håndkøb modtager udelukkende...... rådgivning og vejledning. Projektet afsluttes af Region Syddanmark i slutningen af 2007. Denne evaluering fokuserer på organisatoriske aspekter og motionsformidling i forbindelse med Motion som Medicin. Evalueringen er baseret på personlige og telefoniske interviews med Motion i Håndkøb- og Motion på Recept......-deltagere. Derudover blev der foretaget deltagerobservation ved en række indledende og opfølgende motionsformidlingssamtaler. Der blev udført en spørgeskemaundersøgelse blandt Motion som Medicin-deltagerne, hvor hver respondent besvarede i alt fire skemaer henholdsvis 0, 4, 10 og 16 måneder inde i interventionen...

 18. Klædt på som online-underviser - kommunikation som barriere for netstøttet undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Levinsen

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. På flere uddannelsesinstitutioner begynder det i disse år at blive et krav, at dele af undervisningen skal udbydes som rene online-forløb eller som kombinerede fremmøde- og online-forløb.Artiklen præsenterer et overblik over IKT-kompetencer og univeritetspædagogik og beskriver undervisernes læreproces, når man skal lære kommunikative kompetencer på ny, ved hjælp af Dreyfus’ og Dreyfus’ taksonomiske begreber. Endelig analyseres et konkret IKT-kursusforløb for undervisere med specielt fokus på kommunikationens rolle i teknologistøttet undervisning og samarbejde.

 19. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 20. John Deweys pædagogik som filosofisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Oplægget stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske...... livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?...

 1. Workshop som metode til brugerinvolvering i udvikling af informationsarkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bente; Weimann, Susanne

  2009-01-01

  'ens betydning for informationsadfærden. Den empiriske del af undersøgelsen tager udgangspunkt i to pilotundersøgelser: En workshop med brugere af Det Administrative Bibliotek (DAB) og en undersøgelse af e-mail-henvendelser fra brugerne til DAB. Resultaterne fra de to undersøgelser sammenlignes for at vurdere...... workshop som metode og af DAB's brugeres work tasks og informationsbehov. Der angives konkrete forslag til dele af en IA samt forslag til en styrkelse af relationerne mellem DAB og dets brugere....

 2. Dynamisk assessment som interventionsværktøj

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiberg, Misja; Andersen, Luna Kragh; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  anbragte børn kan støttes til bedre skolegang. Denne rapport redegør for resultaterne af et kontrolleret forsøg med udredningsmetoden dynamisk assessment. Formålet med forsøget er at afdække, om en kortlægning af barnets faglige, kognitive og sociale styrker og vanskeligheder, som inkluderer dynamisk...... assessment, kan bibringe viden, der kan medvirke til at skabe mere målrettede og mere effektive skolestøttende interventioner, sammenlignet med konventionelle udredningsmetoder. I rapporten undersøges forskelle i effekten på børnenes kognitive, sociale og faglige udbytte af en individuel, skolebaseret......, der har fået et udredningsforløb med ”dynamisk assessment”, kombineret med kortlægning med de samme konventionelle statiske test, som er anvendt i gruppe 1. LUKoP-indsatsen blev igangsat i slutningen af 2014 og forløb over cirka 18 måneder. I forsøget deltog 100 anbragte børn i alderen 6-14 år, deres...

 3. Overflademodifikation af rustfast stål som forbehandling til limning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jellesen, Morten Stendahl

  2003-01-01

  Indholdet af denne rapport er resultatet af et studium i overflademodifikation af rustfast stål som forbehandling til limning. I studiet er i alt ni forbehandlinger som bl.a. affedtning, bejdsning, sandblæsning, syreætsninger, kobberplettering og brugen af silan primer undersøgt. For at kunne......, samt adhæsionsarbejdet, der evt. kan give fingerpeg om limsamlingernes langtidsholdbarhed i vand. Kemisk ætsning, kobberplettering eller brugen af silan primer er forbehandlingsmetoder, der er interessante at undersøge nærmere og evt. benytte som alternativ til affedtning og sandblæsning som...

 4. Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme - opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv

  OpenAIRE

  Haugen, Anders Lund; Tangen, Steffen

  2010-01-01

  En kombinert studie, med innhenting av både kvalitative og kvantitative data. Har som formål å få innsikt i hvordan friluftsliv oppleves blant mennesker som er til behandling for sykelig fedme ved en behandlingssinstitusjon. Begrunnelse for valg av tema: Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden, og WHO omtaler dette som en epidemi som må behandles og forebygges. Overvekt og fedme gir forringet livskvalitet for den enkelte og har en betydelig samfunnskostnad med tanke på tapt...

 5. Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann-Louise Petersen

  2016-09-01

  Full Text Available The principal of a Swedish school is among other duties the responsibility for the pedagogical development of the school. This article analyses how the principals act as pedagogical leaders in a collaborative ICT project (Information and Communication Technology. The analysis is based on a case study of an EU funded Nordic school development project where the goal was to develop cross-boarder educational models between the national education systems in the three participating countries Sweden, Denmark and Norway. The project was based on virtual communication between the schools using digital technology. The study investigated how the teachers from two schools involved in the project experienced the leadership of the principals in ICT related matters. The teachers were interviewed to find out how they perceived the support they had received from the principals on pedagogical issues, technical equipment and ICT competence.  The interviews were analysed using Dexter’s three basic features, “setting direction”, “developing people” and “making the organisation work”.  Two kinds of leadership were found. The first resembled a team-based leadership, or what is known as distributed leadership, in which the principal worked closely with teachers and ICT managers. The second resembled more a formal leadership approach in which principals had a positive attitude towards ICT development but conventional organisational roles were retained. In development projects where ICT will be integrated into teaching requires different types of skills and experience, and hence also between different professional competencies. The project as a working method can in the study be seen as a model for developing distributed leadership.Keywords: computing, distributed leadership, ICT leadership, team-based school leadership, school development project.SammandragI artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd åt lärarna i

 6. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 7. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 8. Introduktion til diskussionsforum som læringsplatform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rasmus Bysted Møller

  2016-10-01

  Full Text Available Denne artikel argumenterer for brugen af diskussionsforum på den elektroniske platform Blackboard som en effektiv studenteraktiverende undervisningsform. Argumentationen er baseret på relevant læringsteori og konkrete erfaringer med denne form for ’Educational IT’ i tilknytning til et kursus i Sport og Etik’ ved Sektion for Idræt. This article introduces the idea of using a discussion board on the electronic platform Blackboard as an educational tool to activate student learning between classroom hours. The article references relevant learning theory and includes concrete experiences with this form of Educational IT when used with student cohorts on a Sport and Ethics course within a Sport Science programme.

 9. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 10. Krigens fjendebilleder: Kosovokrisen 1998-99 som informationskrig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karsten Fledelius

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen er en kritisk historisk analyse af, hvordan NATOs krigsmæssige indsats mod Serbien-Montenegro i foråret 1999 blev ledsaget af en medie- mæssig offensiv, der satte vestlige nyhedsmedier under pres for at bakke op om krigen. Medierne viste sig at have begrænset modstandskraft, og en klodset serbisk mediestrategi gjorde sit til, at det lykkedes at få hovedpar- ten af presse, tv og radio i de vestlige lande til at acceptere den uerklærede krig som legitim, ja, endda legal – selvom tilgængelige oplysninger burde have skabt en mere analytisk og kritisk holdning til NATOs informations- strategi.

 11. Mailings som hypertekst - komplekse kohærensstrukturer i en kompleks genre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Martin

  2003-01-01

  Arbejdspapiret præsenterer et forskningsprojekt, der har sat sig for at se på tekstgenren mailing fra en lingvistisk, kontrastiv og empirisk vinkel. En mailing er en kompleks tekstgenre, som langt fra er entydigt defineret i faglitteraturen. Forfatteren foreslår at anskue mailingen som en hyperte...... (business-to-consumer vs. business-to-business)....

 12. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 13. Konflikt, kamera - käy! : En scen regisserad med konflikten som utgångspunkt

  OpenAIRE

  Sallinen, Artur

  2012-01-01

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur jag fungerar som regissör då jag regisserar en scen. Vidare är syftet med detta arbete även att skapa en handbok som skulle kunna fungera som en slags guide som blivande registuderande samt blivande regissörer kan använda och utnyttja under förproduktionens lopp. Med hjälp av en fallstudie, en scen ur min egen examensproduktion, dokumenterar jag hur jag går till väga då jag som regissör tolkar ett manus och överför den till film. Med hjälp av skrif...

 14. Kommunikasjon i et flerkulturelt miljø, finnes det et ”språk” som fremmer inkludering?

  OpenAIRE

  Moan, Ann-Bjørg Raunskov

  2009-01-01

  NORSK: Denne masteroppgave omhandler temaet interkulturell kommunikasjon og hvordan den virker inn i helsearbeideres hverdag. Teoretisk ståsted i oppgaven vil være Professor Øivind Dahls kulturfiltermodell og respondenter er ansatte ved 3 helsestasjoner i samme fylke. Oppgaven bygges opp som en kvalitativ studie med bruk av semistrukturerte gruppeintervjuer som verktøy og bruk av hermeneutikk som vitenskapsteoretisk ståsted. Oppgaven har fokus på elementer som hemmer og fremmer kommu...

 15. Deep SOMs for automated feature extraction and classification from big data streaming

  Science.gov (United States)

  Sakkari, Mohamed; Ejbali, Ridha; Zaied, Mourad

  2017-03-01

  In this paper, we proposed a deep self-organizing map model (Deep-SOMs) for automated features extracting and learning from big data streaming which we benefit from the framework Spark for real time streams and highly parallel data processing. The SOMs deep architecture is based on the notion of abstraction (patterns automatically extract from the raw data, from the less to more abstract). The proposed model consists of three hidden self-organizing layers, an input and an output layer. Each layer is made up of a multitude of SOMs, each map only focusing at local headmistress sub-region from the input image. Then, each layer trains the local information to generate more overall information in the higher layer. The proposed Deep-SOMs model is unique in terms of the layers architecture, the SOMs sampling method and learning. During the learning stage we use a set of unsupervised SOMs for feature extraction. We validate the effectiveness of our approach on large data sets such as Leukemia dataset and SRBCT. Results of comparison have shown that the Deep-SOMs model performs better than many existing algorithms for images classification.

 16. Kulturen som brobygger og arena for livsutfoldelse. Erfaringer fra et musikkprosjekt i en flyktningleir i Libanon

  OpenAIRE

  Storsve, Vegar

  2012-01-01

  Erfaringer fra et musikkprosjekt i en flyktningleir i Libanon. Musikk har mange verdier som alle barn bør få nyte godt av. Ved å dele kompetanse med musikere, lærere, sosialarbeidere og organisasjonsledere i palestinske flyktningleirer i Libanon, kan vi bidra til at også palestinske barn kan få et tilskudd til å utvikle sin selvfølelse. Gjennom de siste årene er det mange som har engasjert seg i utvidelsen av prosjektet, som i utgangspunktet var, og fortsatt er, en del av NORWACs Mental helse...

 17. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2015-03-01

  Full Text Available Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne.  MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

 18. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2015-03-01

  Full Text Available Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne. MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

 19. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 20. 'It Takes Two to Tango' - dans som kulturteoretisk figuration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Damsholt

  2016-07-01

  Full Text Available ’It takes two to tango’ – siger man ofte, når man vil understrege, at hele ansvaret for en konflikt sjældent hviler på en enkelt person, men oftest er fordelt på flere. Og samtidig understreger man, at tango (eller konflikt ikke bare er en ’ting’ eller et stabiliseret faktum, men et mønster der må praktiseres. Spørgsmålet er, om det er en ren tilfældighed, at det netop er fra dansen, man henter en figur for distribueret og kollektivt ansvar og for praktisering af mønstre? Det kunne også være, at der i brugen af dans som metafor ligger et potentiale for at understrege særlige dimensioner, der oven i købet matcher nye udviklinger indenfor kulturteorien. I dette bidrag skal vi se nærmere på, hvilke dimensioner og betydninger det i så fald kunne være, at dansefiguren tilbyder kulturteorier og kulturanalyser.

 1. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...... vil komme til at elske om to år, den funktionelle kantinemand, som vi ikke kan forestille os, eller den nutrigenomics-baserede specialkost, som vil tillade os at forene nydelse, helse og slankhed. Udgivelsesdato: 1. juni...

 2. Storytelling som marknadsföringsmetod : Case: Restaurang Pub Niska Åbo

  OpenAIRE

  Olin, Christa

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om storytelling som markadsföringsmetod. Syftet med examensarbetet är att marknadsföra restaurang Pub Niska Åbo samt förmedla dess historia. Pub Niska är ett pizzakoncept som bygger sin verksamhet runt den kände smugglaren Algoth Niskas livshistoria. Michael Björklund, som skapat konceptet, är bland annat känd från TV- programmen ”Strömsö”, ”Mat så in i Norden” och ”Strandhugg” och har utsetts till Årets Kock i både Finland och Sverige. Som metod att marknadsfö...

 3. Stabilization of microbial biomass in soils: Implications for SOM formation and xenobiotics degradation

  Science.gov (United States)

  Miltner, A.; Kindler, R.; Achtenhagen, J.; Nowak, K.; Girardi, C.; Kästner, M.

  2012-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays an important role in soils. It is the carbon source and the habitat of many soil microorganisms, its quality and quantity thus affect soil microbial activity. Therefore, the amount and composition of SOM determines soil quality, but SOM formation and stabilization are not yet sufficiently understood. Recently, microbial biomass residues could be identified as a significant source of SOM. We incubated 13C-labelled bacterial cells for 224 days in an agricultural soil and traced the fate of the 13C label of bacterial biomass in soil by isotopic analysis. The data were combined to a mass balance, and the biomass residues were visualized by scanning electron microscopy (SEM). A high percentage of the biomass-derived carbon (in particular from proteins) remained in soil, mainly in the non-living part of SOM, after extended incubation. The SEM micrographs only rarely showed intact cells. Instead, organic patchy fragments of 200-500 nm size were abundant. These fragments were associated with all stages of cell envelope decay and fragmentation, indicating specific disintegration processes of cell walls. Similar fragments developed on initially clean and sterile in situ microcosms during exposure in groundwater, thus providing clear evidence for their microbial origin. Microbial cell envelope fragments thus contribute significantly to SOM formation. A significant contribution of cell envelope fragments to SOM formation provides a simple explanation for the development of the small, nano-scale patchy organic materials observed in soil electron micrographs. It also suggests that microstructures of microbial cells and of small plant debris provide the molecular architecture of SOM attached to particle surfaces. This origin and macromolecular architecture of SOM is consistent with most observations on SOM, e.g. the abundance of microbial-derived biomarkers, the low C/N ratio, the water repellency and the stabilization of microbial biomass. The

 4. Interactive effects of C, organic N, and inorganic N on SOM mineralization

  Science.gov (United States)

  Mason-Jones, Kyle; Schmücker, Niklas; Kuzyakov, Yakov

  2017-04-01

  The processes governing soil organic matter (SOM) mineralization are not yet fully understood, despite considerable interest in the topic. Mechanistic theories of microbial activity often point to interactions between carbon (C) pools and other nutrients, notably nitrogen (N). The N-mining hypothesis is a well-known example, which claims that N-limited microorganisms mineralize SOM to access the N contained within. This could elegantly explain why an increase in available carbon often accelerates mineralization of SOM, i.e. the priming effect. The hypothesis predicts a robust positive relationship between priming and C:N ratio of the added organic substances, and we therefore tested this expectation. Soil samples from an agricultural Luvisol were incubated in a three-week, full factorial experiment, amended with organic carbon sources (glucose, alanine and no addition), at three levels of C addition (none, 25% and 50% of extractable MBC), and three levels of inorganic N to match the organic N provided by alanine. Isotopic labelling (14C and 15N) was used to trace added C and N in the evolved CO2, soil solution and microbial biomass. Both glucose and alanine induced accelerated SOM mineralization. Alanine's low C:N ratio did not prevent it from causing priming, and inorganic N forms had little effect on SOM mineralization. Our results were therefore inconsistent with the predictions of the N-mining hypothesis. Instead, the dynamics of the observed priming indicated that other mechanisms were more important, closely related to the mineralization of the added substances. Co-metabolism of SOM and apparent priming by pool substitution were more consistent the observed priming effects. These new experimental results are supported by an analysis of literature. We demonstrate that the simple C:N stoichiometric theory of N mining is insufficient to explain the role of N in SOM mineralization. Other mechanisms must be included in explanations of SOM priming.

 5. Kortlægning og evaluering af toksikologiske data for organiske fibre, der anvendes som isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport om kortlægning og evaluering af toksikologiske data for organiske fibre, der anvendes som isoleringsmaterialer, udarbejdet af Dansk Toksikologi Center under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om kortlægning og evaluering af toksikologiske data for organiske fibre, der anvendes som isoleringsmaterialer, udarbejdet af Dansk Toksikologi Center under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 6. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  Ideen om at skizofreni er en hjernesygdom er udbredt både i psykiatrien, i media og i den brede offentlighed. Men hvad er egentlig belægget for denne ide? Og hvilke implikationer har den for psykiatrisk praksis? I artiklen ser jeg på idéen om skizofreni som en hjernesygdom som en Fortælling, og...... undersøger den kritisk ved at trække på flere forskellige perspektiver og forskningstraditioner. For det første trækker jeg på neurovidenskabelig forskning for at problematisere den sejlivede psykiatriske forestilling om hjernen som statisk, og ideen om skizofreni som stammende fra en biologisk defekt...... distriktspsykiatrien for at undersøge de implikationer som Fortællingen Om Skizofreni Som En Hjernesygdom får for psykiatrisk praksis og psykiatriske patienter. Jeg argumenterer for at der ud fra både videnskabelige og terapeutiske hensyn er behov for et nyt paradigme for at forstå psykotiske oplevelser - og jeg giver...

 7. "Alla är inte som jag?" : En diskussion kring kommunikation och samarbete som aktuella kompetenser för restonomen i turistbranschen utifrån en förståelse för personlighetstyper

  OpenAIRE

  Björkgren, Emilia

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att diskutera kommunikation och samarbete som aktuella sociala kompetenser för restonomen i turistbranschen. I diskussionen kommer personlighetsformuläret Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) presenteras som ett verktyg för restonomen att utveckla sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter. En del av syftet är även att anordna en temadag för restonomstuderande som behandlar och främjar dessa kompetenser. Metoden som använts är litteraturgenomgång. Teor...

 8. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sutanate Saelao

  2016-08-01

  Full Text Available This study evaluates the safety of kung-som which was distributed in local markets and using PCR-DGGE technique to identify microflora in kung-som. Lactic acid bacteria (LAB were found at counts of more than 7 log CFU g-1 in all samples and the total viable counts were about 5-8 log CFU g-1 . Bacillus cereus and yeasts were detected at around 2 log CFU g-1 and 5-6log CFU g-1, respectively. For DGGE analysis, LAB and coagulase negative staphylococci (CNS bacteria dominated over other microorganisms. The sequencing of the DNA bands from DGGE gels corresponding to kung-som samples showed the presence of LAB as the major microflora in the products, namely: Lactobacillus farciminis, Lactobacillus plantarum, Lactococcus garvieae, Tetragenococcus halophilus and Weissella thailandensis. In addition, Staphylococcus carnosus was detected in kung-som as minor microflora. These dominant strains would allow the development of defined starter cultures for improving the quality of kung-som.

 9. SOM neural network fault diagnosis method of polymerization kettle equipment optimized by improved PSO algorithm.

  Science.gov (United States)

  Wang, Jie-sheng; Li, Shu-xia; Gao, Jie

  2014-01-01

  For meeting the real-time fault diagnosis and the optimization monitoring requirements of the polymerization kettle in the polyvinyl chloride resin (PVC) production process, a fault diagnosis strategy based on the self-organizing map (SOM) neural network is proposed. Firstly, a mapping between the polymerization process data and the fault pattern is established by analyzing the production technology of polymerization kettle equipment. The particle swarm optimization (PSO) algorithm with a new dynamical adjustment method of inertial weights is adopted to optimize the structural parameters of SOM neural network. The fault pattern classification of the polymerization kettle equipment is to realize the nonlinear mapping from symptom set to fault set according to the given symptom set. Finally, the simulation experiments of fault diagnosis are conducted by combining with the industrial on-site historical data of the polymerization kettle and the simulation results show that the proposed PSO-SOM fault diagnosis strategy is effective.

 10. SOM Neural Network Fault Diagnosis Method of Polymerization Kettle Equipment Optimized by Improved PSO Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jie-sheng Wang

  2014-01-01

  Full Text Available For meeting the real-time fault diagnosis and the optimization monitoring requirements of the polymerization kettle in the polyvinyl chloride resin (PVC production process, a fault diagnosis strategy based on the self-organizing map (SOM neural network is proposed. Firstly, a mapping between the polymerization process data and the fault pattern is established by analyzing the production technology of polymerization kettle equipment. The particle swarm optimization (PSO algorithm with a new dynamical adjustment method of inertial weights is adopted to optimize the structural parameters of SOM neural network. The fault pattern classification of the polymerization kettle equipment is to realize the nonlinear mapping from symptom set to fault set according to the given symptom set. Finally, the simulation experiments of fault diagnosis are conducted by combining with the industrial on-site historical data of the polymerization kettle and the simulation results show that the proposed PSO-SOM fault diagnosis strategy is effective.

 11. Ledende spørgsmål og interviews som ledende kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmholdt, Claus

  2005-01-01

  jeg argumentere for at alle spørgsmål må forstås som ledende i relation til bestemte kontekster. Begrebet kontekst anvendes i bred betydning som reference til forhold i interviewet udover den spørgetekniske form og indhold. Herunder interviewets sociokulturelle, institutionelle og fysiske rammer......, interviewer/interviewpersons stil, køn, erfaringer, forventninger, kropssprog og dynamikken i interviewsituationen. Der gives tre eksempler på interviews som ledende kontekst: (1) Politiinterviews af neutrale vidner; (2) Det dialogiske konsulent interview; (3) Det aktivt konfronterende forskningsinterview...... bestemte former for interviewer og interviewee adfærd. På den baggrund argumenteres for, at interviewerens og interviewpersonens fænomenologiske oplevelser er væsentlige kilder til information om hvilken opfordringskarakter der tolkes ind i situationen, og dermed kilder til information om de sociale...

 12. MUSIKLYTNING OG INDRE BILLEDER SOM KLINISK VURDERINGSREDSKAB Assessment i receptiv gruppemusikterapi med ambulante psykiatriske patienter.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2011-05-01

  Full Text Available Kan en patients indre forestillingsbilleder under lytning til et kort stykke musik give information om patientens indre verden og om hendes muligheder for at få positivt udbytte af et receptivt gruppemusikterapiforløb? Hvis svaret på dette spørgsmål er ja, betyder det så, at en enkelt session, hvor patienten lytter til et kort stykke musik og fortæller musikterapeuten om sin oplevelse, kan fungere som assessment? I artiklen her, som indgår i rapporteringen fra projektet ”Musiklytning og indre billeder som gruppeterapi for ambulante psykiatriske patienter”, præsenteres først den teoretiske begrundelse for denne form for assessment, hvorefter materiale fra 17 patienter analyses og diskuteres.

 13. Knowledge extraction from a nitrification denitrification wastewater treatment plant using SOM-NG algorithm.

  Science.gov (United States)

  Machón-González, Iván; Rodríguez-Iglesias, Jesús; López-García, Hilario; Castrillón-Peláez, Leonor; Marañón-Maison, Elena

  2017-06-01

  SOM-NG is a hybrid algorithm that is able to carry out visualization of process data, nonlinear function approximation, classification and clustering. The supervised version of SOM-NG produces a new type of 2D lattices called gradient planes which are useful to determine the dynamics of a target variable according to the remaining training variables. In this way, it is an interesting tool for data mining in order to extract knowledge from databases for nonlinear systems. The main objective of this work is to analyze data from an industrial wastewater treatment plant using SOM-NG algorithm in order to investigate relationships between the process variables. The data used proceeds from a biological wastewater treatment plant. This plant is based on an activated sludge treatment including nitrification and denitrification processes. A direct relation between the nitrification efficiency and the operating temperature was found, and also between the ammonia loading rate and the nitrification denitrification efficiency.

 14. Gummiklipp som skyddslager i en vägkonstruktion i ett fullskaleprojekt

  OpenAIRE

  Edeskär, Tommy

  2004-01-01

  Gummiklipp från uttjänta bildäck har använts som konstruktionsmaterial i anläggningstekniska sammanhang i 30 år, främst i Nordamerika. Gummiklipp har intressanta tekniska egenskaper som låg densitet, hög dränerande kapacitet och hög tjälisolerande förmåga. I Europa är erfarenheterna få avseende användande av materialet vid markbyggande. I detta projekt har gummiklipp använts som material i skyddslager i en provsträcka vid ombyggnation av väg 686 i Bodens kommun. Provsträckan består av tre del...

 15. Sobre o som no cinema de horror: padrões recorrentes de estilo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Carreiro

  2011-07-01

  Full Text Available

  Este artigo procura listar alguns recursos estilísticos recorrentes no som do cinema de horror, examinando e discutindo algumas razões pelas quais essas ferramentas narrativas se tornaram populares entre cineastas, compositores e sound designers. Assim, partimos de uma definição estável do horror como gênero e analisamos a recorrência de certas técnicas narrativas em cada componente do som no cinema – voz, música e efeitos sonoros – em filmes que encaixam nessa definição.

 16. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 17. Forskeres arbejde med oplevelser af børns tegninger som forskningsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  at gøre rede for hvordan forskerens sanselige og æstetiske oplevelser af børns tegninger kan gøres transparente ved at tegninger betragtes som ’æstetiske objekter’ som led i forskningsprocessen. In art and drawing children can visually express phenomena in their mind such as feelings, emotions......, experiences, intentions and engagement that may be difficult to articulate verbally. Research can include children’s art and drawings to study phenomena such as children’s feelings, emotions, experiences, intentions and engagements. Transparency of the ways in which art and drawings in specific ways...

 18. Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Lehmann Nielsen

  2012-03-01

  Full Text Available Selvom de mandlige universitetsstuderende ikke klarer sig bedre end kvinderne frem til specialet, får de gennemsnitligt bedre specialekarakterer. Artiklens analyser viser, at det hverken handler om specialevejlederens køn eller om typen af universitetsstudium. Mulige forklaringer, som det er værd for kommende forskning at forfølge, er dels generel diskrimination af kvindelige specialestuderende og dels de studerendes møde med specialet, hvor kønnenes livssituation og/eller deres reaktioner på rollen som specialestuderende kan være forskellige.

 19. SOM Stability under Long-term Recovery from Acidic Deposition in a Northern Hardwood Forest

  Science.gov (United States)

  Marinos, R.; Bernhardt, E. S.; Groffman, P. M.; Likens, G.; Rosi-Marshall, E. J.

  2016-12-01

  Forested ecosystems in the Northeast U.S.A. are currently recovering from decades of acidic deposition that decreased soil pH, leached base cations, and increased soluble aluminum (Al) in soils. Because most research examining SOM dynamics in these ecosystems has taken place against a background of acidic deposition, it remains poorly understood how SOM pools will change as a result of the long-term trajectory of recovery from acidic deposition throughout the region. These potential changes may alter soil fertility status as well as the chemistry of receiving freshwater bodies. Watershed-scale experiments that increase soil pH and base cation status may provide insight into how SOM pools in these recovering ecosystems will respond on timescales of decades to centuries, but results from these experiments have been equivocal. At Hubbard Brook Experimental Forest in New Hampshire, a watershed-scale acid remediation treatment of calcium silicate caused a 40% decline of SOM pools in the humic (Oa) soil horizon, in addition to increasing soil pH and base saturation. We sought to understand the mechanisms driving this substantial loss of SOM. We found that, in the Oa horizon of the treatment watershed, respiration and nitrogen (N) mineralization were significantly, positively correlated with exchangeable calcium (Ca) and uncorrelated with soil pH; in a linear regression, exchangeable Ca explained 76% of the variation in respiration and 74% of the variation in nitrogen mineralization in the treatment soils. These metrics were uncorrelated in soils from a nearby reference watershed, where Ca is uniformly low. This suggests that the rate and magnitude of soil Ca changes during recovery from acid deposition may provide an important long-term control on the stability of SOM in these ecosystems. Additionally, we found substantially enhanced in-stream biotic uptake of the inorganic N released from this enhanced SOM decomposition, with growing-season N flux from the treatment

 20. Problembaseret læring som pædagogisk ide og strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riemenschneider, Anni Vester; Kobbelgaard, Lis; Kloppenborg, Kamma Møldrup

  2005-01-01

  Rapporten beskriver et udviklingsarbejde i relation til at tænke problembaseret læring (PBL) som pædagogisk ide og strategi i forbindelse med undervisning i sygeplejefagområdet "Sygeplejeprocessen" på 1. semester på Sygeplejeskolen i Silkeborg.......Rapporten beskriver et udviklingsarbejde i relation til at tænke problembaseret læring (PBL) som pædagogisk ide og strategi i forbindelse med undervisning i sygeplejefagområdet "Sygeplejeprocessen" på 1. semester på Sygeplejeskolen i Silkeborg....

 1. Spelberoendets problematik : En hermeneutisk studie om hur människor som har ett spelberoende upplever sig avvikande i vardagslivet

  OpenAIRE

  Bienkowski, Allan

  2016-01-01

  Detta arbete har tagit upp frågan om hur personer som har ett spelberoende upplever sig i vardagslivet. Syftet med studien var att studera ifall personer som har ett spelberoende upplever sig avvikande i vardagslivet och i sådant fall hur. 

 2. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 3. Det ufaglærte arbejde som ramme for udvikling af læringsidentitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondrup, Sissel

  2014-01-01

  Denne artikel sætter fokus på, hvordan man kan forstå og analysere det ufaglærte arbejdsliv som en særlig ramme for medarbejdernes udvikling af læringsidentitet. Dette gøres ved at undersøge relationen mellem konkrete arbejdslivserfaringer og orienteringer mod uddannelse. Artiklen bygger på en...

 4. Helskoleforsøg som ramme om organisatorisk læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Erik

  2009-01-01

  Artiklen forsøger at indfange og begrebsliggøre nogle centrale aspekter af de rammer og betingelser, som omfattende udviklingsprojekter skaber for læring i organisationer. det empiriske grundlag er fire helskoleforsøg inden for det almene gymnasiumm i Danmark. De fire forløb danner grundlag for g...

 5. SOM clustering of 21-year data of a small pristine boreal lake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Voutilainen Ari

  2017-01-01

  Full Text Available In order to improve our understanding of the connections between the biological processes and abiotic factors, we clustered complex long-term ecological data with the self-organizing map (SOM technique. The available 21-year long (1990–2010 data set from a small pristine humic lake, in southern Finland, consisted of 27 meteorological, physical, chemical, and biological variables. The SOM grouped the data into three categories of which the first one was the largest with 12 variables, including metabolic processes, dissolved oxygen, total nitrogen and phosphorus, chlorophyll a, and taxonomical groups of plankton known to exist in spring. The second cluster comprised of water temperature and precipitation together with cyanobacteria, algae, rotifers, and crustacean zooplankton, an association emphasized with summer. The third cluster was consisted of six physical and chemical variables linked to autumn, and to the effects of inflow and/or water column mixing. SOM is a useful method for grouping the variables of such a large multi-dimensional data set, especially, when the purpose is to draw comprehensive conclusions rather than to search for associations across sporadic variables. Sampling should minimize the number of missing values. Even flexible statistical techniques, such as SOM, are vulnerable to biased results due to incomplete data.

 6. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 7. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  tilbageholdende med at omklamre tidligere norske landsmænd som Hans Egede. Først hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte forbeholdene at smelte et efter et. Den definitive omdefinering af den dansk-norske 1700-tals patriot til national dansk kirkefyrste kom med opstillingen 1913 af hans statue ved Marmorkirken...

 8. Rewilding som planmål i Antropocæn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejrnæs, Rasmus; Bladt, Jesper; Fløjgaard, Camilla

  2017-01-01

  Der er langt fra det moderne kulturlandskab med monotone marker og netværk af bebyggelser med veje og jernbaner til det vildnis, som var biodiversitetens vugge. De arter, der udgør biodiversiteten i dag, opstod i de forhistoriske økosystemer, hvor floderne gik over bredderne, stormfald og brande ...

 9. Business case som effektivt værktøj til at realisere gevinster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ernst, Martin

  2012-01-01

  Artiklen beskriver nogle af de udfordringer, mange oplever i arbejdet med business cases. Når udfordringerne overkommes, viser business casen sig som et effektivt værktøj til at realisere projektets gevinster. Med andre ord: Business casen skal gå fra at være et passiv skuffedokument til et aktivt...

 10. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 11. Livshistorie som indgang til at forstå samspillet mellem uddannelse og arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne

  2004-01-01

  arbejdet aktiverer kompetencer udviklet i det familiære rum, er den livshistoriske vinkel central. Med to livshistoriske interviews med elever på social og sundhedshjælperuddannelsen som eksempler argumenteres for, hvorfor en subjektiv vinkel på læring også er relevant, når man vil forstå samspillet mellem...

 12. Projekt InterTværs og interprofessionalitet som det innovative match

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Cathrine Sand; Kramer, Tina

  2017-01-01

  Uddannelsesprojektet InterTværs er et bud på fremtidens velfærdsuddannelser og betragtes som et svar på omverdenens krav om sammenhængende patient-/borgerforløb. I projektet forskydes den konventionelle mono-faglighed til en interprofessionel og tværsektoriel orientering mod samarbejde omkring...

 13. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...

 14. Familien og daginstitutionen som arena for førskolebarnets mad og måltider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mulle Signe

  2016-01-01

  Beskrivelse af centrale psykologiske og sociologiske temaer om mad og måltider for børn i daginstitutioner og i deres familier. Teksten omhandler fx temaerne: 1) måltidet som udviklingsbane 2) Mad og omsorg i familien 3) Måltider og leg i daginstitutioner....

 15. Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Handler religionsfrihed om religiøses ret til at handle, som de vil - eller om accepten fra det omgivende samfund, spørger lektor Sune Lægaard og peger på diskussionerne om religiøs slagtning og omskæring af jødiske drengebørn...

 16. L'homme préhistorique de Som Ron Sen, Kompong-Leng, Cambodge

  Science.gov (United States)

  Demeter, Fabrice; Peyre, Evelyne; Coppens, Yves

  1999-01-01

  Some human remains found associated with some cultural artefacts have been discovered at the Som Ron Sen site, located at the south-east side of the Tonlé-Sap lake. This material is the only proof ever discovered and kept safe of the human biological presence in prehistoric times in Cambodia.

 17. Hale som blev til hoved og andre resultater fra Galathea3´s havslangeprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redsted Rasmussen, Arne

  2016-01-01

  Under Galathea3 ekspeditionen blev der iagttaget og indsamlet havslanger fra følgende tre områder: Broome (nord west Australien), Great Barrier Reef og Giza, Solomonøerne. Data er blandt andet blevet brugt til at, fremsætte hypoteser omkring haler som imiterer hoveder, producere nye...

 18. Unge som målgruppe i arbejdsmiljøarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Dyreborg, Johnny

  2013-01-01

  Den allerførste danske arbejdsmiljølovgivning, Fabriksloven fra 1873, var specifikt rettet mod at forbedre børn og unges arbejdsvilkår. Denne artikel viser, hvordan unge gennem historien er blevet udpeget som et særligt indsatområde i det danske arbejdsmiljøarbejde. Artiklen retter samtidig blikk...

 19. Klasseledelse som ledelse af fællesskaber på skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Kasper

  2008-01-01

  i kapitlet undersøges det, hvordan skolen i sitgende omfang udvikles til et netværk af fællessxkaber, som gennem en kombination af stramme og løse koblinger sikrer en passende balance mellem central ledelsesstyring fra skoleledelsens side og decentral selvledelse i de enkelte afdelinger, årgangs...

 20. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  Science.gov (United States)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clément

  2017-04-01

  Recirculation of nutrients from wood chip combustion by ash fertilisation of forest systems can be used to re-introduce nutrients that are otherwise lost, counteracting nutrient depletion due to whole tree harvesting. However, the effects of ash application on soil organic matter (SOM) composition, turnover and stability are unknown. The aim of the study was to investigate how ash fertilisation of forest soils affects SOM composition and stability to microbial degradation over time. O-horizon and 0-5 cm mineral soil samples were collected from two coniferous forest sites, one in Finland and one in Denmark, where ash had been spread at different times. Changes in SOM biodegradability were estimated based on an incubation experiment, expressed as percentage of initial carbon. Changes in SOM composition were characterised using thermal analysis and Fourier transform mid-infrared photoacoustic spectroscopy (FTIR-PAS) analysis of bulk soil samples. Ash fertilisation of forest soils affected SOM composition in the O-horizon, but not in the top 5 cm of the mineral soil. The pH and biodegradability of SOM were increased in the O-horizon. The changes in SOM composition consisted of enrichment of Fe- and Al-oxides/ hydroxides, depletion of carboxylic and aromatic groups and lower thermal stability in soils with older and greater ash application. Ash fertilisation increased soil pH, either right after ash application or through a buffering effect of the ash on acidification caused by decomposing needles over time. The increased pH due to ash fertilisation together with the nutrient inputs from the ash most likely stimulated SOM turnover. This in turn increased the labile fraction of SOM, whereby the thermal stability of SOM decreased as simpler compounds were formed.

 1. Högskolepedagogik som anpassning och motstånd i historia, nutid och framtid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Aldrin

  2013-01-01

  Full Text Available Denna artikel är en reflektion över högskolepedagogikens historia, nutid och framtid. I den identifieras två strategier som kan ses som syftet med en högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare: motstånd mot negativa konsekvenser av den oerhörda förändring som skett av universiteten de senaste decennierna, samt anpassning till en överlevnad och sökandet efter styrka i dessa förändringar. Artikeln för även fram en framtidsvision om en starkare skrågemenskap inom universitetslärarkåren med fokus på lärarskap genom empatisk dialog snarare än negativt ifrågasättande. På så sätt skulle de olika vetenskapsdisciplinerna tillsammans utgöra kärnan i reflektionen och agerandet för en fortsatt högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. Disciplinerna kan liknas vid dialekter inom ett språk – högskolepedagogik. På samma sätt som ingen enskild dialekt kan definiera hela språket, är det i den disciplinära mångfalden som högskolepedagogiken skapas och där den hämtar styrka för motstånd och anpassning.

 2. The New and Computationally Efficient MIL-SOM Algorithm: Potential Benefits for Visualization and Analysis of a Large-Scale High-Dimensional Clinically Acquired Geographic Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tonny J. Oyana

  2012-01-01

  Full Text Available The objective of this paper is to introduce an efficient algorithm, namely, the mathematically improved learning-self organizing map (MIL-SOM algorithm, which speeds up the self-organizing map (SOM training process. In the proposed MIL-SOM algorithm, the weights of Kohonen’s SOM are based on the proportional-integral-derivative (PID controller. Thus, in a typical SOM learning setting, this improvement translates to faster convergence. The basic idea is primarily motivated by the urgent need to develop algorithms with the competence to converge faster and more efficiently than conventional techniques. The MIL-SOM algorithm is tested on four training geographic datasets representing biomedical and disease informatics application domains. Experimental results show that the MIL-SOM algorithm provides a competitive, better updating procedure and performance, good robustness, and it runs faster than Kohonen’s SOM.

 3. Effect of high-temperature on the swellable organically-modified silica (SOMS) and its application to gas-phase hydrodechlorination of trichloroethylene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sohn, Hyuntae; Celik, Gokhan; Gunduz, Seval; Majumdar, Sreshtha Sinha; Dean, Stacey L.; Edmiston, Paul L.; Ozkan, Umit S.

  2017-07-01

  Pd catalysts supported on swellable organically-modified silica (SOMS) and high-temperature-treated swellable organically-modified silica (H-SOMS) were characterized and tested for gas-phase hydrodechlorination (HDC) of trichloroethylene (TCE) conditions. The high-temperature treatment on SOMS resulted in an increase in surface area and pore diameter as well as significant improvement of Pd dispersion on H-SOMS with smaller Pd particle sizes compared to the Pd/SOMS catalyst. Although the high-temperature treatment led to some alteration of the SOMS polysiloxane network, the hydrophobicity and organic vapor adsorption characteristics of SOMS were preserved. The reduction and oxidation characteristics of Pd on SOMS and HSOMS were investigated in situ using XANES technique. It was found that the Pd sites in the pores of SOMS was accessible to small molecules such as H2, facilitating the reduction of PdOx, whereas oxidation of metallic Pd was limited even at higher temperatures when O2 was used. This effect was only observed over Pd/SOMS catalyst. For Pd/H-SOMS, because the pores were more widely open than Pd/SOMS, both reduction and oxidation of Pd were observed. Finally, the catalytic activity of Pd/H-SOMS for gas-phase HDC of TCE was significantly better than Pd/SOMS. When water was added to the reactant stream (TCE + H2O), both Pd/SOMS and Pd/H-SOMS maintained its catalytic performances due to hydrophobic property of the supports.

 4. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland.

  Science.gov (United States)

  Gruba, Piotr; Socha, Jarosław; Błońska, Ewa; Lasota, Jarosław

  2015-07-15

  In this study we investigated the effect of fine (ϕsoils, site moisture, metal (Al and Fe) of soil organic matter (SOM) and forest species composition on the spatial distribution of carbon (C) pools in forest soils at the landscape scale. We established 275 plots in regular 200×200m grid in a forested area of 14.4km(2). Fieldwork included soil sampling of the organic horizon, mineral topsoil and subsoil down to 40cm deep. We analysed the vertical and horizontal distribution of soil organic carbon (SOC) stocks, as well as the quantity of physically separated fractions including the free light (fLF), occluded light (oLF) and mineral associated fractions (MAF) in the mineral topsoil (A, AE) horizons. Distribution of C in soils was predominantly affected by the variation in the FF content. In soils richer in the FF more SOC was accumulated in mineral horizons and less in the organic horizons. Accumulation of SOC in mineral soil was also positively affected by the degree of saturation of SOM with Al and Fe. The increasing share of beech influenced the distribution of C stock in soil profiles by reducing the depth of O horizon and increasing C stored in mineral soil. The content of FF was positively correlated with the content of C in MAF and fLF fractions. The content of oLF and MAF fractions was also positively influenced by a higher degree of metal saturation, particularly Al. Our results confirmed that Al plays an important role in the stabilization of SOM inside aggregates (CoLF) and as in CMAF fractions. We also found a significant, positive effect of beech on the CfLF and fir on the CoLF content. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. Er danske sygeplejersker "klædt på" til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita

  alternativ behandling forekommer af og til, dialogen indgår dog sjældent som et fast punkt i planlagte samtaler, ligesom langt de fleste sygeplejersker aldrig giver konkrete anbefalinger om alternativ behandling. Sygeplejersker anser alternativ behandling som et meget bredt felt, som også afspejler sig i...

 6. How the type of pyrogenic organic matter determines the SOM quality in amended soils

  Science.gov (United States)

  Merino, Agustin; Gartzia-Bengoetxea, Nahia; Morangues, Lur; Arias-Gonzalez, Ander

  2016-04-01

  Charred biomass can be used as an organic amendment and to enhance the C sink capacity of soils. There are two types of by-products containing pyrogenic OM that could be used to improve in agricultural or forestry, biochar and wood ash. Due to their different heating conditions under which it is produced (pyrolysis, combustion and different temperatures, feedstocks,..), the properties of this pyrogenic OM might be highly variable, which could affect the SOM quality and the C sink capacity of the amended soil. The purpose of this study was to assess how SOM quality is influenced by pyrogenic organic matter with different degree of carbonization. Biochar and bottom wood ash were added to two Atlantic forest soils (Pinus radiata, 12 °C, 1200 mm) with different texture, clayey loam and sandy loam. The experiment consisted in a randomized block trials, in which different doses of biochar (0, 3, 9, 18 Mh ha-1) and wood ash (0, 1.5, 4.5, and 9 Mg ha-1) were added. The Biochar applied (pH: 9.8; C: 87 %) was produced by the pyrolysis of Myscanthus sp. at 450°C in a Pyreg® pyrolysis unit. The bottom wood ash (pH: 10.6; C: 30 %) was produced by combustion in a biomass power plant. The aromatization/carbonization was lightly higher in biochar than in wood ash. This latter by-product, in addition to the black carbon, it also contained mineral ash, as well as unburnt or lightly charred plant biomass. The evolution of soil chemical and SOM properties were monitored over three years by solid state Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 13C CPMAS NMR. These techniques were applied in bulk samples and also in fractions of different densityes. The changes in microbial activity were studied by analysis of microbial biomass C and basal respiration and soil microbial community. Three years after applications the SOM content increased lightly in the treatment receiving the highest doses of biochar and wood ash, specially in the clay loam soil. SOM in the treated soils displayed a

 7. "... med adelig proces ...". Odense som centralt orienteringspunkt belyst gennem adelige bryllupper og begravelser ca. 1560-1670

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Seesko

  2017-07-01

  Full Text Available I denne artikel undersøges Odenses historiske betydning som centralt orienteringspunkt på Fyn gennem en fokus på den fynske adels bryllupper og begravelser i byen i perioden ca. 1560-1670. Der lægges særligt vægt på, hvordan den betydning en udefrakommende gruppe, som den fynske adel, tillagde et centralt orienteringspunkt som Odense, kunne afspejles i dens tilstedeværelse i byens offentlige rum.

 8. PEMANFAATAN EKSTRAK TERSTANDARDISASI DAUN SOM JAWA (Talinum paniculatum (Jacq. Gaertn DALAM SEDIAAN KRIM ANTIBAKTERI Staphylococcus aureus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wahyuning Setyani

  2016-05-01

  Full Text Available Infectious diseases have been the leading cause of morbidity and mortality because of the widespread antibacterial resistance due to existing drugs. Thus, the discovery and development of new antimicrobial agents, especially from natural resources is important to promote the human health. This research aimed to examine the antibacterial activity of som jawa (Talinum paniculatum (Jacq. Gaertn. standardized extract thus their application into cream. Extraction was done by remaceration method, then followed by phytochemical investigation to obtain the active ingredients inside extract. The result of this research showed that both som jawa standardized extract and their formula cream had antibacterial activity towards Staphylococcus aureus. This formula cream was potential as alternative herbal medicine for skin infection caused by Staphylococcus aureus.

 9. Instagrams betydelse som distributionskanal för turisten och företaget

  OpenAIRE

  Christides, Janina

  2015-01-01

  Med allt mer global aktivitet på de sociala medierna är det nödvändigt för företag att aktivera sig elektroniskt, där publiken har makten att bestämma vilka marknadsföringsmetoder som fungerar. Instagram har sedan sin isättning lyckats med sitt koncept varav miljontals anhängare dagligen är aktiva på denna smarttelefonbaserade social mediekanal. Härmed startades Instagram för företaget Hacienda Dos Olivos för att få en inblick i hurudan betydelse sociala medier har för mindre företag som en m...

 10. Adversary phase change detection using S.O.M. and text data.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Speed, Ann Elizabeth; Doser, Adele Beatrice; Warrender, Christina E.

  2011-01-01

  In this work, we developed a self-organizing map (SOM) technique for using web-based text analysis to forecast when a group is undergoing a phase change. By 'phase change', we mean that an organization has fundamentally shifted attitudes or behaviors. For instance, when ice melts into water, the characteristics of the substance change. A formerly peaceful group may suddenly adopt violence, or a violent organization may unexpectedly agree to a ceasefire. SOM techniques were used to analyze text obtained from organization postings on the world-wide web. Results suggest it may be possible to forecast phase changes, and determine if an example of writing can be attributed to a group of interest.

 11. Adversary phase change detection using S.O.M. and text data.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Speed, Ann Elizabeth; Doser, Adele Beatrice; Warrender, Christina E.

  2010-09-01

  In this work, we developed a self-organizing map (SOM) technique for using web-based text analysis to forecast when a group is undergoing a phase change. By 'phase change', we mean that an organization has fundamentally shifted attitudes or behaviors. For instance, when ice melts into water, the characteristics of the substance change. A formerly peaceful group may suddenly adopt violence, or a violent organization may unexpectedly agree to a ceasefire. SOM techniques were used to analyze text obtained from organization postings on the world-wide web. Results suggest it may be possible to forecast phase changes, and determine if an example of writing can be attributed to a group of interest.

 12. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 13. Biochar mineralization and priming effect on SOM decomposition in two European short rotation coppices

  OpenAIRE

  Ventura, Maurizio; Alberti, Giorgio; Viger, Maud; Jenkins, Joseph R.; Girardin, Cyril; Baronti, Silvia; Zaldei, Alessandro; Taylor, Gail; Rumpel, Cornelia; Miglietta, Franco; Tonon, Giustino

  2015-01-01

  As studies on biochar stability in field conditions are very scarce, the carbon sequestration potential of biochar application to agricultural soils remains uncertain. This study assessed the stability of biochar in field conditions, the effect of plant roots on biochar stability and the effect of biochar on original soil organic matter (SOM) decomposition in two (Italy and United Kingdom) short rotation coppice systems (SRCs), using continuous soil respiration monitoring and periodic isotopi...

 14. Data splitting for artificial neural networks using SOM-based stratified sampling.

  Science.gov (United States)

  May, R J; Maier, H R; Dandy, G C

  2010-03-01

  Data splitting is an important consideration during artificial neural network (ANN) development where hold-out cross-validation is commonly employed to ensure generalization. Even for a moderate sample size, the sampling methodology used for data splitting can have a significant effect on the quality of the subsets used for training, testing and validating an ANN. Poor data splitting can result in inaccurate and highly variable model performance; however, the choice of sampling methodology is rarely given due consideration by ANN modellers. Increased confidence in the sampling is of paramount importance, since the hold-out sampling is generally performed only once during ANN development. This paper considers the variability in the quality of subsets that are obtained using different data splitting approaches. A novel approach to stratified sampling, based on Neyman sampling of the self-organizing map (SOM), is developed, with several guidelines identified for setting the SOM size and sample allocation in order to minimize the bias and variance in the datasets. Using an example ANN function approximation task, the SOM-based approach is evaluated in comparison to random sampling, DUPLEX, systematic stratified sampling, and trial-and-error sampling to minimize the statistical differences between data sets. Of these approaches, DUPLEX is found to provide benchmark performance with good model performance, with no variability. The results show that the SOM-based approach also reliably generates high-quality samples and can therefore be used with greater confidence than other approaches, especially in the case of non-uniform datasets, with the benefit of scalability to perform data splitting on large datasets. Copyright 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Djævelen som Guds advokat - Nietzsche, filosofien og Paulus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Carsten

  2012-01-01

  Artiklen tegner et dobbeltportræt af Paulus og Nietzsche ud fra en række nyere diskussioner om Nietzsches syn på Paulus hos aktuelle Nietzscheforskere, men også med udblik til den Paulus-renæssance, som har fundet sted i filosofien. Med det sidste tænkes navnlig på den franske filosof Alain Badious...

 16. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 17. Biochar stability and priming effect on SOM decomposition in two European short rotation coppices

  Science.gov (United States)

  Ventura, Maurizio; Alberti, Giorgio; Viger, Maud; Jenkins, Joe; Girardin, Cyril; Baronti, Silvia; Zaldei, Alessandro; Taylor, Gail; Miglietta, Franco; Tonon, Giustino

  2014-05-01

  Biochar application to agricultural soils has been proposed as a promising strategy for carbon (C) sequestration and climate change mitigation. However, most of the knowledge on biochar stability is based on short-term lab incubation experiments, as field studies are scarce. Therefore, little is known about the interactions between biochar and roots and the related effects on biochar stability in field conditions. In two (Italy and UK) short rotation coppice systems (SRCs) the present study aimed to asses, through continuous soil respiration monitoring and δ13C periodic measurements, the stability of biochar in field conditions, the effect of plant roots on biochar stability, the effect of biochar on original soil organic matter (SOM) decomposition. The percentage of biochar-derived soil respiration (fB) varied according to the site and sampling date: at the Italian site, it was between 7% and 37%; at the UK site, it varied between 12% and 32%. At both sites, fB was generally higher in the presence of roots (Rtot) than in trenched plots (Rh) where the root growth was excluded. This suggests a positive priming effect of roots on biochar decomposition. On the other hand, a decreased decomposition rate of original SOM after soil biochar addition (-10% and -14% at Italian and UK site, respectively) was observed, suggesting a protective effect of biochar on SOM. In summary, regardless of the experimental site, biochar showed a slow decomposition and a protective effect on original SOM, confirming the carbon mitigation potential of this technology. However, the mechanisms that are behind the observed results deserve to be investigated more deeply in a long-term perspective, in order to understand the real potential of biochar as a strategy for soil C sequestration.

 18. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 19. Spatial Heterogeneity of SOM Concentrations Associated with White-rot Versus Brown-rot Wood Decay.

  Science.gov (United States)

  Bai, Zhen; Ma, Qiang; Dai, Yucheng; Yuan, Haisheng; Ye, Ji; Yu, Wantai

  2017-10-23

  White- and brown-rot fungal decay via distinct pathways imparts characteristic molecular imprints on decomposing wood. However, the effect that a specific wood-rotting type of fungus has on proximal soil organic matter (SOM) accumulation remains unexplored. We investigated the potential influence of white- and brown-rot fungi-decayed Abies nephrolepis logs on forest SOM stocks (i.e., soil total carbon (C) and nitrogen (N)) and the concentrations of amino sugars (microbial necromass) at different depths and horizontal distances from decaying woody debris. The brown-rot fungal wood decay resulted in higher concentrations of soil C and N and a greater increase in microbial necromass (i.e., 1.3- to 1.7-fold greater) than the white-rot fungal wood decay. The white-rot sets were accompanied by significant differences in the proportions of the bacterial residue index (muramic acid%) with soil depth; however, the brown-rot-associated soils showed complementary shifts, primarily in fungal necromass, across horizontal distances. Soil C and N concentrations were significantly correlated with fungal rather than bacterial necromass in the brown-rot systems. Our findings confirmed that the brown-rot fungi-dominated degradation of lignocellulosic residues resulted in a greater SOM buildup than the white-rot fungi-dominated degradation.

 20. Fra ide til form – kreativitet som grundlag for ergoterapeutisk entreprenørskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard

  2013-01-01

  I dette kapitel tages der udgangspunkt i, at kreativitet er en skabelse af noget nyt på baggrund af en erfaringsbaseret ide. For ergoterapeuter kan det for eksempel være et nyt hjælpemiddel, et nyt undersøgelsesredskab eller et nyt koncept, der privatiseres og markedsgøres – altså nye måder til...... at håndtere og udføre ergoterapeutiske ydelser i allerede kendte eller nye rammer. Endvidere anskues kreativitet i dette kapitel som frembragt med en vis mængde af intention og motivation for at løse et problem med efterfølgende omsætning af løsningen til koncepter eller produkter med potentiale...... for udbredelse til en større kreds af aftagere. Kreativitet skal i dette kapitel således ikke forstås som ubevidste, uovervejede og spontane handlinger, men nærmere som en velovervejet og begrundet spontanitet, der over tid har taget form i tankerne hos en eller flere ergoterapeuter. Kapitlet afsluttes med...

 1. Ein tekst uttrykt i to medium - "Johannes Jensen føler seg annerledes" som lydbok og bildebok

  OpenAIRE

  Mitchell, Monica G.

  2013-01-01

  Artikkelen undersøkjer lydbokas tekstomgrep. Som ein parallell til bildebokas tekstomgrep, ikonotekst, argumenterer artikkelen for å bruke fonotekst som lydbokas tekstomgrep. Dette vert gjort ved å undersøkje lydbokas meiningsberande, semiotiske ressursar - tekst og lyd - i lys av bildebokas meiningsberande ressursar. Utgangspunktet for undersøkinga er bildeboka Johannes Jensen føler seg annerledes, og lydbokadaptasjonen av same bok. Nøkkelord: adaptasjon; ikonotekst; fonotekst; semiotisk res...

 2. Eldre i sykehjem. Hvordan utøve sykepleie som ivaretar beboerens opplevelse av personlig integritet i hverdagen?

  OpenAIRE

  Knutsen, Mari; Røsåsen, Line

  2011-01-01

  NORSK: Hovedfokuset i denne studien er ivaretakelsen av personlig integritet hos eldre beboere i sykehjem. Personlig integritet beskrives som anerkjennelse og respekt for den enkelte beboer, dens unike identitet, selvforståelse og selvbestemmelse. Faktorer som kan krenke den personlige integriteten i hverdagen i sykehjem blir også omtalt. Sykepleien beskrives med fokus på betydningen av at beboere i sykehjem opplever at deres personlige integritet blir ivaretatt. Vi støtter oss til Joyce T...

 3. MOOC som studievalgsvejledning, læringsobjekt og redskab i markedsføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Heilesen

  2015-09-01

  Full Text Available Artiklen redegør for to forsøg med at anvende MOOC-formatet (Massive Open Online Course i en dansk, regional sammenhæng. Forsøgene er tænkt som et bud på en mulig vej til at nedbringe studiefrafald gennem bedre information på ungdomsuddannelserne om, hvad et universitetsstudium indebærer. De to MOOC-produkter bidrager såvel som supplement til studievalgsvejledningen, som læringsobjekt og som et middel til at markedsføre videregående uddannelser. De to produkter henvender sig endvidere til ansatte i regionens virksomheder og organisationer med formidling af viden og et tilbud om aktivt og dialogisk at sætte sig ind i et genstandsfelt. Udviklingen af konceptet rammesættes indledningsvis af en skitsering af studievalgsproblematikken, af MOOC som fænomen, samt af en oversigt over tilsvarende anvendelser af MOOC-formatet. Herefter præsenteres de to uddannelsesdesigns samt brugernes afprøvning og evaluering af dem. This paper introduces two experiments in designing a Danish regional MOOC (Massive Open Online Course. The intention is to suggest a way of reducing dropout-rates in higher education by offering high school students a realistic impression of subjects and work formats taught in a university program. The MOOC-products serve not only as a supplement to career guidance, but also as learning objects designed for the high school level, and as a means of marketing university programs. The MOOC-courses also target employees in regional companies and organizations by offering active dialogical research communications in relevant subjects. Framing the account of the design, implementation, test and evaluation of the two MOOC-courses, the paper first outlines the current problems with career choice and dropout rates, introduces the MOOC-phenomenon, and accounts for similar uses of MOOCs in qualifying for university enrollment, and for supplementing high school teaching.

 4. MOOC som studievalgsvejledning, læringsobjekt og redskab i markedsføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Heilesen

  2015-02-01

  Full Text Available Artiklen redegør for to forsøg med at anvende MOOC-formatet (Massive Open Online Course i en dansk, regional sammenhæng. Forsøgene er tænkt som et bud på en mulig vej til at nedbringe studiefrafald gennem bedre information på ungdomsuddannelserne om, hvad et universitetsstudium indebærer. De to MOOC-produkter bidrager såvel som supplement til studievalgsvejledningen, som læringsobjekt og som et middel til at markedsføre videregående uddannelser. De to produkter henvender sig endvidere til ansatte i regionens virksomheder og organisationer med formidling af viden og et tilbud om aktivt og dialogisk at sætte sig ind i et genstandsfelt. Udviklingen af konceptet rammesættes indledningsvis af en skitsering af studievalgsproblematikken, af MOOC som fænomen, samt af en oversigt over tilsvarende anvendelser af MOOC-formatet. Herefter præsenteres de to uddannelsesdesigns samt brugernes afprøvning og evaluering af dem. This paper introduces two experiments in designing a Danish regional MOOC (Massive Open Online Course. The intention is to suggest a way of reducing dropout-rates in higher education by offering high school students a realistic impression of subjects and work formats taught in a university program. The MOOC-products serve not only as a supplement to career guidance, but also as learning objects designed for the high school level, and as a means of marketing university programs. The MOOC-courses also target employees in regional companies and organizations by offering active dialogical research communications in relevant subjects. Framing the account of the design, implementation, test and evaluation of the two MOOC-courses, the paper first outlines the current problems with career choice and dropout rates, introduces the MOOC-phenomenon, and accounts for similar uses of MOOCs in qualifying for university enrollment, and for supplementing high school teaching.

 5. I folkets tjeneste - Om prætest og TV-seere som målgruppe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Davidsen-Nielsen

  1996-09-01

  Full Text Available Målgruppetænkning er i disse år ved at finde vej til Europas public ser- vice institutioner, der hermed begiver sig ind på et gebet, som de mere kampagneorienterede dele af kommunikationskampagnen længe har betrådt. Med det naturvidenskabelige faktaprogram JANUS som case beskriver Mette Davidsen-Nielsen de muligheder og problemer, som kvalitative prætest giver de programproducerende dele af en public ser- vice institution i multikanalsamfundet, som supplement til de informationer, man løbende får gennem seertalsmålinger. Ved rekruttering af respon- denter til fokusgruppeinterviews om dette program har DR´s Medieforsk- ning i stedet for demografiske kriterier benyttet livsværdisegmenterings- metoden RISC, som præsenteres og diskuteres i Henrik Dahls artikel i dette nummer. Mette Davidsen-Nielsens artikel kan derfor ses som et bud på, hvordan denne metode kan bruges ikke blot inden for markeds- føring, men også inden for anvendelsesorienteret medieforskning.

 6. Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tone Pernille Østern

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikkelen har forfatterne fokus på hvordan ulikhet mellom mennesker kan fungere som en impuls som bidrar til meningsskaping, nye oppdagelser og transformasjon i improvisasjon i dans. Artikkelen tar utgangspunkt i Østerns avhandling ”Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers” (2009. I artikkelen vever forfatterne sammen sine ulike stemmer. Tone Pernille Østerns perspektiv er som initiativtaker og tidligere koreograf-dansepedagog i Danselaboratoriet, mens Elen Øyens perspektiv er som danser i den samme gruppen. Øyen er danser og rullestolbruker. Hovedkonklusjonen i artikkelen er at gjennom å forstå ulikhet som en verdi og impuls til å møtes og skape i improvisasjon i dans, så kan deltakerne i gruppen gjennomgå kraftfulle transformative endringsprosesser når det gjelder synet på ”den andre”. Dette har en betydning som går langt ut over det konkrete, kunstneriske undervisningsrommet. ”Den andre” forstås i artikkelen som en konstruksjon som både muliggjør adskillelse og utestenging fra et fellesskap, men også som en mulighet til å forstå at ”den andre” ikke nødvendigvis er, eller skal være, som meg.

 7. Bearing performance degradation assessment based on time-frequency code features and SOM network

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yan; Tang, Baoping; Han, Yan; Deng, Lei

  2017-04-01

  Bearing performance degradation assessment and prognostics are extremely important in supporting maintenance decision and guaranteeing the system’s reliability. To achieve this goal, this paper proposes a novel feature extraction method for the degradation assessment and prognostics of bearings. Features of time-frequency codes (TFCs) are extracted from the time-frequency distribution using a hybrid procedure based on short-time Fourier transform (STFT) and non-negative matrix factorization (NMF) theory. An alternative way to design the health indicator is investigated by quantifying the similarity between feature vectors using a self-organizing map (SOM) network. On the basis of this idea, a new health indicator called time-frequency code quantification error (TFCQE) is proposed to assess the performance degradation of the bearing. This indicator is constructed based on the bearing real-time behavior and the SOM model that is previously trained with only the TFC vectors under the normal condition. Vibration signals collected from the bearing run-to-failure tests are used to validate the developed method. The comparison results demonstrate the superiority of the proposed TFCQE indicator over many other traditional features in terms of feature quality metrics, incipient degradation identification and achieving accurate prediction. Highlights • Time-frequency codes are extracted to reflect the signals’ characteristics. • SOM network served as a tool to quantify the similarity between feature vectors. • A new health indicator is proposed to demonstrate the whole stage of degradation development. • The method is useful for extracting the degradation features and detecting the incipient degradation. • The superiority of the proposed method is verified using experimental data.

 8. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 9. What’s in a name? Benämning som management-metod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Holmblad Brunsson

  2012-01-01

  Full Text Available

  Många känner vid det här laget till begreppet managementmode. Uppfattningarna om hur organisationer bör styras för att bli framgångsrika kommer och går. Knappast någon organisation vill dock bli anklagad för att införa nya styrformer som tillfälligtvis råkar vara populära. Organisationer vill tvärtom markera att de är speciella.

  Ett skäl till att det har blivit populärt med processer kan vara att de – till skillnad från procedurer – tycks förekomma naturligt och därför inte kan hänföras till något managementmode. Det hindrar inte att sammansättningar med ordet process, som processorientering, processledning eller processtyrning, kan mötas med misstro av dem som blir föremål för sådana nya styrformer och i praktiken utsätts för omorganisation och andra förändringar. Kanske blir det lättare att processorientera en verksamhet om förändringarna genomförs under en unik beteckning. Den här artikeln handlar om Lotta och Esther, framför allt om Esther.

 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde i grundskolen som transgressiv praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydesen, Christian; Andreasen, Karen Egedal

  2011-01-01

  Den pædagogiske undervisningspraksis i grundskolen er præget af stor stabilitet over tid, og synes vanskelig at forandre. Pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejder i grundskolen har gennem tiden haft som formål netop at udfordre, provokere, overskride og forandre praksis. Især de tidligste forsø....... Med afsæt i blandt andet Chris Jenks teoretiske perspektiver på transgression vil vi diskutere dette i et historisk perspektiv, idet vi inddrager træk fra udviklingen gennem 1900-tallet....

 11. Kompatibilitetstesting av TPN og legemidler gitt som Y-infusjon til barn

  OpenAIRE

  Iqbal, Herra

  2014-01-01

  Total parenteral ernæring (TPN) inneholder glukose, fett og aminosyrer i tillegg til vitaminer, sporelementer og elektrolytter. TPN er en olje-i-vann emulsjon som er stabilisert med emulgatorer. Parallellinfusjon av TPN og legemidler kan være ønskelig i tilfeller hvor det er mangel på intravenøse innganger. Ved å administrere TPN og legemiddel gjennom et Y-sett kan en muliggjøre administrering av to komponenter parallelt, men det er samtidig en risiko for inkompatibilitet mellom legemidlet og...

 12. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for begreberne velfærdsteknologi og læringsteknologi i uddannelseskontekst, hvor indførelsen af disse præges af multiple dagsordener,hvor hensigterne både er at initiere den lærendes selvansvarlighed og at øge kvaliteten af uddannelsessystemets ydelser. Artiklen sætter fokus på d...... nye uddannelsesformat MOOCs (Massive Open Online Courses), som diskuteres både i forhold til en generel moderniseringsdiskurs og i forhold til forståelse og udfoldelse af formatet....

 13. Palaeocene-early Eocene inversion of the Phuquoc-Kampot Som Basin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fyhn, Michael B. W.; Pedersen, Stig A.S.; Boldreel, Lars Ole

  2010-01-01

  /Pb analysis is used to unravel the basin history. This reveals a hitherto unknown earliest Palaeogene basin inversion associated with the Luconian suturing to SE Asia and the shutdown of palaeo-Pacific subduction underneath SE Asia. The Phuquoc–Kampot Som Basin and the Khorat Basin in Thailand constitute...... the erosional remnants of a larger basin that covered large parts of SE Asia in Late Mesozoic time, and subsequently became segregated during earliest Palaeogene inversion and erosion. Inversion was focused along the several hundred kilometres long Kampot and Khmer–Chanthaburi fold belts that confine...

 14. Tangofilmer - en genreanalyse : nærstudie av tangofilmgenren som fenomen innen den argentinske filmindustrien

  OpenAIRE

  Hjorteset, Rita

  2007-01-01

  Den argentinske tangoen gjør seg i dag gjeldende både i argentinsk og internasjonal film, noe som har vært utgangspunktet for ideen til denne oppgaven. ”Los muchachos de antes no usaban gomina” (Karene den gang brukte ikke bryl) (1937) regissert av Manuel Romero og ”Tango” (1997) regissert av Carlos Saura representerer to forskjellige eksempler fra tangofilmgenren. I denne oppgaven gjennomgås et korpus av filmer sammensatt av tre kilder i forhold til Rick Altmans 10 påstander om genre i b...

 15. Growth mindset som metode for å fremme innsats i kroppsøvingsfaget

  OpenAIRE

  Nymark, Simen

  2017-01-01

  Bacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017 Formål: Formålet med oppgaven er å se virkningen av enkle tiltak for å inspirere til innsats i kroppsøvingsfaget. Problemstilling: Hvordan kan kroppsøvingslærer inspirere til innsats ved bruk av growth mindset i kroppsøvingsfaget? Metode: Litteraturstudie av fire fagfellevurderte artikler og annet relevant pensum. Resultat: Resultatet i denne litteraturstudien er at teorien growth mindset kan brukes som en metode ...

 16. Patricia Benners teori som referenceramme for undersøgelsen af dygtige sygeplejersker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uhrenfeldt, Lisbeth

  2010-01-01

  Med sygeplejeteori som referenceramme giver svar på spørgsmålet: Hvad kan man bruge sygeplejeteori til - og hvordan? Bogens første del belyser udvikling og anvendelse af sygeplejeteori. Specielt tages der udgangspunkt i, hvad en teoretisk referenceramme er, og hvordan man arbejder stringent med s...... kendte sygeplejeteorier af Kari Martinsen, Katie Eriksson, Merry Scheel og Patricia Benner, ligesom forskningsmetoderne varierer fra kvantitativ metode til kvalitative metoder. Vægten er lagt på, hvordan teorien anvendes frem for på forskningsresultater....

 17. Mærkværdiggørelse som litteraturpædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørbech, Helle

  2008-01-01

  Artiklen tegner konturerne af en litteraturpædagogisk strategi, der tager afsæt i et af avantgardekunstens greb, det surrealistiske møde eller øjeblik. Med dette eksperiment ønsker den at argumentere for et nyt perspektiv på forholdet mellem litteraturundervisning, dannelse og fremmedhedserfaring...... og at pege på, hvordan tankemåder inden for nyere litteraturteori kunne udmøntes i en litteraturpædagogisk strategi, som fokuserer på tekstens elementer af ubestemthed og potentialitet....

 18. Automatic ROI selection in structural brain MRI using SOM 3D projection.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Ortiz

  Full Text Available This paper presents a method for selecting Regions of Interest (ROI in brain Magnetic Resonance Imaging (MRI for diagnostic purposes, using statistical learning and vector quantization techniques. The proposed method models the distribution of GM and WM tissues grouping the voxels belonging to each tissue in ROIs associated to a specific neurological disorder. Tissue distribution of normal and abnormal images is modelled by a Self-Organizing map (SOM, generating a set of representative prototypes, and the receptive field (RF of each SOM prototype defines a ROI. Moreover, the proposed method computes the relative importance of each ROI by means of its discriminative power. The devised method has been assessed using 818 images from the Alzheimer's disease Neuroimaging Initiative (ADNI which were previously segmented through Statistical Parametric Mapping (SPM. The proposed algorithm was used over these images to parcel ROIs associated to the Alzheimer's Disease (AD. Additionally, this method can be used to extract a reduced set of discriminative features for classification, since it compresses discriminative information contained in the brain. Voxels marked by ROIs which were computed using the proposed method, yield classification results up to 90% of accuracy for controls (CN and Alzheimer's disease (AD patients, and 84% of accuracy for Mild Cognitive Impairment (MCI and AD patients.

 19. Hyperbolic SOM-based clustering of DNA fragment features for taxonomic visualization and classification.

  Science.gov (United States)

  Martin, Christian; Diaz, Naryttza N; Ontrup, Jörg; Nattkemper, Tim W

  2008-07-15

  Modern high-throughput sequencing technologies enable the simultaneous analysis of organisms in an environment. The analysis of species diversity and the binning of DNA fragments of non-sequenced species for assembly are two major challenges in sequence analysis. To achieve reasonable binnings and classifications, DNA fragment structure has to be represented appropriately, so it can be processed by machine learning algorithms. Hierarchically growing hyperbolic Self-Organizing maps (H(2)SOMs) are trained to cluster small variable-length DNA fragments (0.2-50 kb) of 350 prokaryotic organisms at six taxonomic ranks Superkingdom, Phylum, Class, Order, Genus and Species in the Tree of Life. DNA fragments are mapped to three different types of feature vectors based on the genomic signature: basic features, features considering the importance of oligonucleotide patterns as well as contrast enhanced features. The H (2)SOM classifier achieves high classification rates while at the same time its visualization allows further insights into the projected data and has the potential to support binning of short sequence reads, because DNA fragments can be grouped into phylogenetic groups. An implementation of the H(2)HSOM classifier in Matlab is provided at www.techfak.uni-bielefeld.de/ags/ani/projects/HHSOMSeqData.

 20. Brand management og den refleksive forbruger - med semiotik som hjælpedisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Kritisk eftertanke er et væsentligt træk ved den refleksive forbruger - ofte parret med en vis negativitet overfor et brand, en reklame eller forbrugerisme i al almindelighed. Den refleksive forbrugertype kommer til udtryk hos for eksempel en anti-branding guru som Naomi Klein og hendes...... bestseller bog "No Logo" eller i græsrodsbevægelsen Adbusters ( https://www.adbusters.org/ ), der efterhånden i mange år har udsendt et månedsmagasin med kritik af forbrugersamfundet og al dets reklame og branding. Disse anti-forbrugs og anti-branding bevægelser udspringer af, og er identifikationspunkter...... - den refleksive forbruger skal have noget, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i endnu højere grad end - alle andre forbrugere signalerer den refleksive forbruger sin...

 1. Radon som sporgas for jordluftindtrængning til hus ved forurenet renserigrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, C.E.

  2001-01-01

  I nærværende undersøgelse anvendes radon-222, som er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som sporgas for jordluftindtrængning til et hus, der er nabo til en forurenet renserigrund. Dette er muligt, da poreluftkoncentrationen af radon i jorden underhuset er omkring 1000 gange højere end...... udeluftens koncentration, og selv en meget lille indtrængning af jordluft til huset kan derfor have stor betydning for dets radonkoncentration. Undersøgelsen bygger bl.a. på kontinuerte målinger af radon,differenstryk, atmosfæretryk, og temperaturer i indeklimaet samt spotmålinger af radon under terrændækket...... indtrængning af radon (dvs. at radon trænger ind med en trykdreven luftstrøm) fra jorden under huset, når vakuumanlægget er slukket. Under en række simplificerende antagelser kan det beregnes, atindtrængningen af luft fra det kapillarbrydende lag (dvs. "jordluft") er omkring 1 m"3/h, når vakuumanlægget er...

 2. Klassisk musik som identitet. En præsentation af temaer i publicerede selvbiografier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Henrik Koudal

  2015-11-01

  Full Text Available Empirisk baserede studier af musik og identitet udføres ofte på basis af inter- views, spørgeskemaer, kliniske musikterapi-sessioner, deltagerobservation eller musikterapi-studenters korte, utrykte beretninger om musikken i deres eget liv. I denne artikel bygger forfatteren derimod på publicerede selvbiografier. Artiklen beskriver og diskuterer, hvordan trykte selvbiografier fra tre dirigenter kan forstås som udtryk for disse musikeres identitet. Hvilke temaer fra erindringen vælger de at fremdrage i selvbiografierne? Hvordan giver de deres liv mening ved at fortælle om det i en selvbiografi? Ved at kombinere en musikpsykologisk og en hermeneu- tisk-litterær tilgang når artiklen frem til, at det på basis af de tre selvbiografier er muligt at skitsere disse tre individuelle musiker-identiteter. Selvbiografiens styr- ke er i denne sammenhæng, at den er en fortælling om hele livet, der giver livet mening, formuleret af hovedpersonen. Som hovedpersonens selvrepræsentation fortjener den opmærksomhed.

 3. Application of growing hierarchical SOM for visualisation of network forensics traffic data.

  Science.gov (United States)

  Palomo, E J; North, J; Elizondo, D; Luque, R M; Watson, T

  2012-08-01

  Digital investigation methods are becoming more and more important due to the proliferation of digital crimes and crimes involving digital evidence. Network forensics is a research area that gathers evidence by collecting and analysing network traffic data logs. This analysis can be a difficult process, especially because of the high variability of these attacks and large amount of data. Therefore, software tools that can help with these digital investigations are in great demand. In this paper, a novel approach to analysing and visualising network traffic data based on growing hierarchical self-organising maps (GHSOM) is presented. The self-organising map (SOM) has been shown to be successful for the analysis of highly-dimensional input data in data mining applications as well as for data visualisation in a more intuitive and understandable manner. However, the SOM has some problems related to its static topology and its inability to represent hierarchical relationships in the input data. The GHSOM tries to overcome these limitations by generating a hierarchical architecture that is automatically determined according to the input data and reflects the inherent hierarchical relationships among them. Moreover, the proposed GHSOM has been modified to correctly treat the qualitative features that are present in the traffic data in addition to the quantitative features. Experimental results show that this approach can be very useful for a better understanding of network traffic data, making it easier to search for evidence of attacks or anomalous behaviour in a network environment. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Multi-Digit Handwritten Sindhi Numerals Recognition using SOM Neural Network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ASGHAR ALI CHANDIO

  2017-10-01

  Full Text Available In this research paper a multi-digit Sindhi handwritten numerals recognition system using SOM Neural Network is presented. Handwritten digits recognition is one of the challenging tasks and a lot of research is being carried out since many years. A remarkable work has been done for recognition of isolated handwritten characters as well as digits in many languages like English, Arabic, Devanagari, Chinese, Urdu and Pashto. However, the literature reviewed does not show any remarkable work done for Sindhi numerals recognition. The recognition of Sindhi digits is a difficult task due to the various writing styles and different font sizes. Therefore, SOM (Self-Organizing Map, a NN (Neural Network method is used which can recognize digits with various writing styles and different font sizes. Only one sample is required to train the network for each pair of multi-digit numerals. A database consisting of 4000 samples of multi-digits consisting only two digits from 10-50 and other matching numerals have been collected by 50 users and the experimental results of proposed method show that an accuracy of 86.89% is achieved.

 5. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qing Wang

  Full Text Available The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10 of soil organic matter (SOM decomposition is inversely related to organic carbon (C quality, i.e., the C quality-temperature (CQT hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm, microaggregates (MI, 53-250 μm, and mineral fractions (MF, MF>bulk soil >MI(P <0.05. The Q10 values were highest for MA, followed (in decreasing order by bulk soil, MF, and MI. Similarly, the activation energies (Ea for MA, bulk soil, MF, and MI were 48.47, 33.26, 27.01, and 23.18 KJ mol-1, respectively. The observed significant negative correlations between Q10 and C quality index in bulk soil and soil aggregates (P<0.05 suggested that the CQT hypothesis is applicable to soil aggregates. Cumulative C emission differed significantly among aggregate size classes (P <0.0001, with the largest values occurring in MA (1101 μg g-1, followed by MF (976 μg g-1 and MI (879 μg g-1. These findings suggest that feedback from SOM decomposition in response to changing temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 6. Coarse-to-fine boundary location with a SOM-like method.

  Science.gov (United States)

  Zeng, Delu; Zhou, Zhiheng; Xie, Shengli

  2010-03-01

  A coarse-to-fine boundary location with a self-organizing map (SOM)-like method is proposed in this paper. Inspired from the conventional SOM and universal gravitation, given a small quantity of supervision seeds from the desired boundaries, neurons are used to evolve to the desired boundaries in a coarse-to-fine framework. The major components of this framework are the designs of union action and evolving rate. In the course of neuron evolution, the union actions acting on these neurons will offer them the evolving directions. Also controlled by the corresponding referenced gradients, the neurons' evolving rates are adaptively adjusted at different positions. With the union actions and evolving rates, the neurons will evolve with appropriate manners to expand the set of feature points on the desired boundaries. The newly expanded feature points will cause the generation updates for feature points and neurons, and offer new information to guide the new generation of neurons to the boundaries. What is more, the proposed multiround evolution is as well a coarse-to-fine way for boundary location. Experiments and comparisons show that the proposed method performs well in complex long concavities, inhomogeneous and weak boundary location with good initialization flexibility.

 7. Praksisnær skoleudvikling og PLC som strategisk udviklingsaktør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole; Bach, Anna

  2017-01-01

  I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i skoleudvik......I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i...... skoleudviklingen. I den forbindelse er det vores erfaring, at PLC kan spille en central rolle i forbindelse med den praksisnære og lokale skoleudvikling. Erfaringerne bygger især på udviklings- og forskningsprojekter fra kommunerne Kolding, København, Roskilde og Tårnby. Der har været tale om praksisnære...

 8. Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Herrebrøden

  2014-11-01

  Full Text Available Denne artikkelen diskuterer forskning som tilsier at tester og testtilbakemeldinger kan bidra til dypere læring blant studenter. Testing har vist seg å forbedre langtidshukommelsen av innlært kunnskap sammenlignet med repetert lesing, noe som kalles for testeffekten. For at testeffekten skal optimaliseres, bør tester utformes med mål om å bidra til dyp prosessering av innlært kunnskap. Testtilbakemeldingers rolle i utdanning kan være å bidra til økt metakognitiv selvregulering blant studenter. For at selvregulering skal promoteres best mulig, bør testtilbakemeldinger inneholde utdypende informasjon. Samlet ser tester og testtilbakemeldinger ut til å være nyttige læringsverktøy og potensielle bidragsytere til dypere læring blant studenter.AbstractThis article discusses research supporting that tests and test feedback are learning tools that may promote deeper learning among students. Testing improves long-term retention of knowledge compared to repeated study, a phenomenon known as the testing effect. In order to promote the testing effect, tests should facilitate deep processing of knowledge among students. Test feedback has the potential to increase students’ metacognitive self-regulation. For this type of metacognition to be enhanced, feedback should contain elaborate information. Conclusively, tests and test feedback appear to be valuable learning tools and potential promoters of deeper learning.

 9. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2016-11-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 10. Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Håvard Skaar

  2016-10-01

  Full Text Available Young people’s reading of literature is in decline in Norway, and research shows that teacher students read less than average. To be able to address this problem adequately we investigated why teacher students read as little as they do. In a qualitative investigation informed by phenomenological hermeneutics, we got permission to analyze the assignment “My reading history” which was handed in by 163 teacher students. The reasons the students gave for reading, or not reading, suggest that at present literature reading is under pressure both within and outside teacher education institutions. A majority conveyed a high valuation of literature together with a description of no or very little reading in their personal lives. We interpret this divergence in light of the participants’ role as teacher students and the situation in which the students wrote their reading histories. These circumstances are judged to neither explain nor weaken the strong tendency among the students to evade or not prioritize reading of literature in their daily life. In addition, their explanations for lack in reading engagement make it difficult to assume they will become more eager readers in the future. Thus, the study implies that the  mother tongue subject in teacher education have an incresingly difficult task if the ambition is to compensate for all the reasons given by these students for opting out of reading literature. It seems less likely than before that students will be able to draw on a personal interest in literature as future teachers.    Key words: phenomenological hermeneutics, engagement in reading, teacher students, literature readingSammendragPå nasjonalt nivå er unge menneskers lesning av skjønnlitteratur synkende, og lærerstudenter er blant dem som leser minst. Hvordan skal lærerutdanningene forholde seg til dette? Svaret på spørsmålet forutsetter mer kunnskap om hvorfor lærerstudenter leser så lite som de gjør. Derfor samlet

 11. Using self-organizing map (SOM) and support vector machine (SVM) for classification of selectivity of ACAT inhibitors.

  Science.gov (United States)

  Wang, Ling; Wang, Maolin; Yan, Aixia; Dai, Bin

  2013-02-01

  Using a self-organizing map (SOM) and support vector machine, two classification models were built to predict whether a compound is a selective inhibitor toward the two Acyl-coenzyme A: cholesterol acyltransferase (ACAT) isozymes, ACAT-1 and ACAT-2. A dataset of 97 ACAT inhibitors was collected. For each molecule, the global descriptors, 2D and 3D property autocorrelation descriptors and autocorrelation of surface properties were calculated from the program ADRIANA.Code. The prediction accuracies of the models (based on the training/ test set splitting by SOM method) for the test sets are 88.9 % for SOM1, 92.6 % for SVM1 model. In addition, the extended connectivity fingerprints (ECFP_4) for all the molecules were calculated and the structure-activity relationship of selective ACAT inhibitors was summarized, which may help find important structural features of inhibitors relating to the selectivity of ACAT isozymes.

 12. Modebloggar som kommunikationskanal : En studie om konsumenters attityder till öppen och dold produktplacering på modebloggar

  OpenAIRE

  Tuominen, Fanny

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur konsumenter upplever modebloggar som kommunikationskanal. Undersökningen strävar till att ta reda på bloggläsares attityder till dold och öppen produktplacering som förekommer på modebloggar. Under de senaste åren har bloggars popularitet vuxit explosionsartat och därmed skapat en helt ny kanal för marknadsföring av produkter och tjänster inom så gott som alla branscher. Företag har insett möjligheten att få synlighet på bloggar genom att samarbeta...

 13. Ultra-som pulsado de baixa intensidade na regeneração nervosa periférica de ratos

  OpenAIRE

  Daiana Sganzella

  2007-01-01

  O ultra-som é uma das formas de tratamento terapêutico, não-invasivo, que pode auxiliar na regeneração nervosa periférica. Dentre todas estas técnicas não-invasivas de regeneração nervosa periférica, pouco se sabe sobre a influência do ultra-som na regeneração desse tecido. Para tanto foi realizado um trabalho experimental com o objetivo de avaliar o efeito da terapia do ultra-som pulsado de baixa intensidade após lesão por esmagamento do nervo ciático de rato. Foram utilizados 26 ratos Wista...

 14. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjælde, Ole Eggers; Najbjerg, Rasmus Brøgger

  2017-01-01

  14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et...... learning design-forløb, som en del af deres eksamen i kurset. Målet med forløbet var dels at sætte fokus på faglig formidling som en væsentlig kompetence blandt universitetsstuderende, men samtidig også at bringe værdier som kreativitet og innovation i spil. Forløbet var tilrettelagt efter principperne...

 15. Mat som egner seg til kos : en kvalitativ studie av hva barneskoleelever i Oslo mener om kosemat

  OpenAIRE

  Bremer, Torgeir

  2013-01-01

  Sammendrag Bakgrunn: Barns kosthold er viktig i et folkehelseperspektiv, ettersom et dårlig kosthold identifiseres som en av de viktigste årsakene til overvekt. I tillegg er barndommen en tid i livet hvor grunnlaget for helse og kostholdsvaner legges. Overvekt hos barn er et betydelig problem i Norge, og norske barn har et kosthold som blant annet inneholder for mye fett og sukker. Å kose seg med mat er et velkjent fenomen i det norske kostholdet, og handler tilsynelatende om å spise usunn...

 16. E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  OpenAIRE

  Meyer, Mona Elisabeth

  2014-01-01

  Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at n...

 17. Suberin-derived aliphatic monomers as biomarkers for SOM affected by root litter contribution

  Science.gov (United States)

  Kogel-Knabner, I.; Spielvogel, S.-; Prietzel, J.-

  2012-12-01

  The patchy distribution of trees and ground vegetation may have major impact on SOC variability and stability at the small scale. Knowledge about correlations between the pattern of tree and ground vegetation, SOC stocks in different soil depths and the contribution of root- vs. shoot-derived carbon to different SOC fractions is scarce. We have tested analysis of hydrolysable aliphatic monomers derived from the biopolyesters cutin- and suberin to investigate whether their composition can be traced back after decay and transformation into soil organic matter (SOM) to study SOM source, degradation, and stand history. The main objective of this study was to elucidate the relative abundance of cutin and suberin in different particle size and density fractions of a Norway spruce and a European beech site with increasing distance to stems. Soil samples, root, bark and needle/leave samples were analyzed for their cutin and/or suberin signature. Previous to isolation of bound lipids, sequential solvent extraction was used to remove free lipids and other solvent extractable compounds. Cutin- and suberin-derived monomers were extracted from the samples using base hydrolysis. Before analysis by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS), extracts were derivatized to convert compounds to trimethylsilyl derivatives. Statistical analysis identified four variables which as combined factors discriminated significantly between cutin and suberin based on their structural units. We found a relative enrichment of cutin and suberin contents in the occluded fraction at both sites that decreased with increasing distance to the trees. We conclude from our results that (i) patchy above- and belowground carbon input caused by heterogeneous distribution of trees and ground vegetation has major impact on SOC variability and stability at the small scale, (ii) tree species is an important factor influencing SOC heterogeneity at the stand scale due to pronounced differences in above- and

 18. Bearing Condition Recognition and Degradation Assessment under Varying Running Conditions Using NPE and SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaohui Zhang

  2014-01-01

  Full Text Available Manifold learning methods have been widely used in machine condition monitoring and fault diagnosis. However, the results reported in these studies focus on the machine faults under stable loading and rotational speeds, which cannot interpret the practical machine running. Rotating machine is always running under variable speeds and loading, which makes the vibration signal more complicated. To address such concern, the NPE (neighborhood preserving embedding is applied for bearing fault classification. Compared with other algorithms (PCA, LPP, LDA, and ISOP, the NPE performs well in feature extraction. Since the traditional time domain signal denoising is time consuming and memory consuming, we denoise the signal features directly in feature space. Furthermore, NPE and SOM (self-organizing map are combined to assess the bearing degradation performance. Simulation and experiment results validate the effectiveness of the proposed method.

 19. 'De digitale elever' som genstand for ledelse af læring i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenbøg, Sofie

  2016-01-01

  Mange børn er i dag allerede fra en tidlig alder erfarne teknologibrugere. Denne omstændighed har fået flere folkeskoler til at medtænke elevernes digitale erfaringer og kompetencer fra fritidslivet som centrale ressourcer i undervisningen. Kapitlet undersøger, hvordan ’de digitale elever’ på...... forskellige måder gøres til genstand for ledelse på en skole, der arbejder med at inddrage elevernes digitale erfaringer og kompetencer gennem digitalt projektarbejde. Kapitlet viser, at der knytter sig en lang række kausale antagelser og forhåbninger til de digitale elever, og at disse virker bestemmende...... for både lærerens ledelsesopgave og rollefordelingen mellem lærer og elever i det digitale projektarbejde. Disse antagelser og forhåbninger diskuteres kritisk i lyset af nyere studier af folkeskoleelevers digitale kompetencer....

 20. Manusutveckling : Rollfunktioner och frågeformulär som hjälpmedel i manusutveckling

  OpenAIRE

  Rahkonen, Joel

  2014-01-01

  I detta examensarbete utvecklar jag ett manus jag skrivit med hjälp av frågeformulär och rollfunktioner. På filmbranschen använder man oftast frågeformulär först då filmen är klar i marknadsföringssyfte och jag ville veta om man kan använda samma metod redan i manusskedet. Jag har skickat mitt manus och frågeformulär till sju proffs och lekmän och på basis av svaren analyserat manuset. Jag har även använt rollfunktionerna i Linda Segers bok Making a good script great (2010) som hjälpmedel und...

 1. Med ordet som våpen. Husittane og ålmenta

  OpenAIRE

  Øystese, Martin Berland

  2015-01-01

  I denne oppgåva har eg undersøkt korleis husittane såg på ålmenta i Bøhmen tidleg på 1400-talet. Gjennom song, talar og propaganda skapa dei ei ålmente som var særs open for si tid, og skulle stå seg mot fem krosstog send frå den katolske kyrkja. Deira lære skulle endre Bøhmens historie dei neste 200 åra. The Hussite movement occurred in a volatile period. After ending the papal schism in the Catholic Church, the Conciliar Movement searched for ways to again unif...

 2. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillian Buus

  2010-10-01

  Full Text Available I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.

 3. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Lillian

  2010-01-01

  I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfunds-videnskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA) på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere...... et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de stude-rende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages...... evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer....

 4. Hallidays socialsemiotik, APPRAISAL som stærkt semantisk analyseredskab og LCT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Kristine

  at trække på analyseredskaber med andre, om end beslægtede teoretiske afsæt. Studiet er et afsluttet ph.d.-studie, hvor redskaber fra APPRAISAL til at undersøge interpersonel betydning re-modelleres og trækkes ind som stærke tekstanalytiske redskaber til at karakterisere mønstre på registerniveau (fx Macken......-Horarik & Isaac, 2014; Thompson, 2014). Hvad kan disse semantiske analyseredskaber bidrage med i forhold til et mere rent leksikogrammatisk udgangspunkt, og hvordan udfordres brugen af dem? Et teoretisk afsæt for at trække på særligt APPRAISAL og bruge redskaber herfra til at undersøge mønstre i såvel et mindre...

 5. Replikprovning som metod för prognos av kryplivslängd.

  OpenAIRE

  Hansson, Sofia

  2016-01-01

  Replikprovning är en oförstörande provningsmetod som ofta tillämpas på komponenter i högtemperaturanläggningar i syfte att studera utveckling av krypskador. Metoden går ut på att man i fält tar en kopia, benämnd replik, av stålets ytliga mikrostruktur genom att lägga en plastfilm eller gummimassa på en noggrant preparerad yta. Genom att studera mikrostrukturen i mikroskop kan man på ett tidigt stadium upptäcka krypskador i form av kaviteter, håligheter, i korngränserna och därigenom göra en b...

 6. Færgefart som Forretning. A/S Lillebelts-Overfarten 1920-1972

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Anne Dorthe; Poulsen, Bo

  2016-01-01

  I denne artikel analyseres selskabet A/S Lillebelts-Overfarten som forretning. A/S Lillebelts-Overfarten stod for driften af færgeoverfarten mellem Assens på Vestfyn og Aarøsund på Haderslev Næs. I kølvandet på Genforeningen blev selskabet dannet i Assens i 1920, hvor købmænd og borgere tog...... fra ca. 1930 til 1946 var præget af først den verdensomspændende økonomiske krise, mens krigsårene derefter bød på minesprængning af færgen og hårde isvintre. Herefter voksede selskabets omsætning støt, og ledelsen kunne glæde sig over et fornuftigt overskud, men den forøgede biltrafik i 1950’erne...

 7. Prøvningsmetoder for isoleringsmateriale som underlag for tagpap = Testing methods for insulating material used as underlay for roofing felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nicolajsen, Asta

  Rapporten redegør for UEAtc's prøvningsmetoder til vurdering af isoleringsmaterialer som underlag for tagpap. Disse metoder er udviklet ud fra de beskrevne isoleringstykkelser, som anvendes i Centraleuropa. I rapporten vurderes i hvilket omfang prøvningsmetoderne også er egnede for danske forhold....

 8. Considerable humidity response of a well-aligned SOMS micro-wire flexible sensor by moisture-induced releasing of trapped electrons.

  Science.gov (United States)

  Chan, Kuei-Lin; Yang, Min-Han; Chiu, Hsin-Tien; Lee, Chi-Young

  2017-08-22

  Sandia Octahedral Molecular Sieves micro-wires (SOMS MWs) that exhibit ultra-high response to moisture and a short response time can be produced easily in an environmentally friendly mass production process. They are excellent candidate materials for use in humidity sensors. SOMS MWs were synthesized using niobium pentoxide as a precursor in concentrated sodium hydroxide solution. To fabricate humidity-sensing devices, electrophoresis was utilized to align the SOMS MWs on a polyethylene terephthalate (PET) substrate. The degree of alignment of SOMS MWs can be tuned by controlling the electric field during electrophoresis. Both well-aligned SOMS MWs (S-1.00) and randomly distributed SOMS MWs (S-0.00) exhibit maximum sensitivities to humidity (RRH/RDRY) of almost 104 and 107 respectively, and both exhibit short response times (34 and 38 s) and recovery times (7 and 10 s); these MWs outperform metal oxide ceramic-based materials in sensing humidity. Furthermore, the humidity response of S-1.00 exceeds that of S-0.00 by three orders of magnitude, and this result cannot be explained with reference to the Grotthuss mechanism. Therefore, the moisture-induced carriers from trapped electrons contribute significantly to the humidity response of SOMS MWs. In addition, with outstanding humidity sensing-performance under extreme bending conditions and superior durability after being bent hundreds of times, the well-aligned SOMS MW sensor is a favorable candidate for emerging multifunctional electronic-skin.

 9. Att handleda en doktorand – en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Disa Bergnéhr

  2013-03-01

  Full Text Available Handledningen är av central betydelse för en doktorands arbete och genomströmning. I föreliggande studie granskas kriterier för att handledningen ska uppnå hög kvalitet. Frågorna som står i fokus är: Vad karaktäriserar bra handledning, och hur kan handledningens kvalitet värderas och stärkas? Diskussionen baseras på tidigare forskning, styrdokument och intervjuer med några erfarna handledare. Resultaten tyder på att strukturellt och formaliserat stöd I forskningsmiljön såväl som vid handledningsträffarna gynnar handledningens kvalitet och doktorandens möjligheter att vid disputation nå examensmålen. Handledaren behöver vara flexibel och reflexiv i sitt förhållningssätt, eftersom doktoranders behov och förutsättningar skiljer sig och också förändras under utbildningens gång. Samtidigt behöver handledaren förhålla sig till olika krav, vilka kan skapa dilemman och leda till en svår balansgång i handledningen. Viktigt är att handledaren tar ansvar för att handledningen och relationen fungerar väl för samtliga inblandade parter, och uppmuntrar till samtal om problem och svårigheter när de uppstår. Samtidens krav på effektivitet och genomströmning fordrar arbetsplatsens och kollegiets stöd i handledningen, med ett kollektivt ansvar för doktorandens utbildning och utveckling.

 10. Winter climate extremes and their role for priming SOM decomposition under the snow

  Science.gov (United States)

  Gavazov, Konstantin; Bahn, Michael

  2015-04-01

  The central research question of this project is how soil respiration and soil microbial community composition and activity of subalpine grasslands are affected by extreme winter climate events, such as mid-winter snowmelt and subsequent advanced growing season date. In the scope of this talk, focus will be laid on the assumptions that (1) reduced snow cover leads to intensive freeze-thaw cycles in the soil with larger amplitudes of microbial biomass, DOC and soil CO2 production and efflux over the course of winter, and shifts peak microbial activity to deeper soil layers with limited and recalcitrant substrate; (2) causes a shift in microbial community composition towards decreased fungal/bacterial ratios; and (3) results in a stronger incorporation of labile C in microbial biomass and more pronounced priming effects of soil organic matter turnover. Our findings indicate that snow removal, induces a strong and immediate negative effect on the physiology of soil microbes, impairing them in their capacity for turnover of SOM in the presence of labile substances (priming). This effect however is transient and soil microbes recover within the same winter. The reason for that is that snow removal did not produce any measurable (PLFA) changes in soil microbial community composition. The advanced start of the growing season, as a result of snow removal in mid-winter, granted the bacterial part of the microbial community more active in the uptake of labile substrates and the turnover of SOM than the fungal one. This finding is in line with the concept for a seasonal shift towards bacterial-dominated summer microbial community composition and could bring about implications for the plant-microbe competition for resources at the onset of the growing season.

 11. Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn [Find My Family - On biology, identity and kinship on television] Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Frello

  2011-12-01

  Full Text Available During recent years, the Danish public service television station (DR has launched several documentary serials that focus on kinship and genealogy. Genealogy makes ‘good TV’ because it enables an immediate identification with the protagonist of the programme. Furthermore, the protagonist’s personal story can function as a vehicle for telling other stories. However, the way kinship is depicted in the serials presupposes that a person’s knowledge about her biological kin equals knowledge about her personal identity. The article analyses the serial Find my Family (Danish: Sporløs, discussing the naturalisation of biological kin and the possible consequences of the conceptualisation of kinship that is taken for granted in the serial.DR har i de senere år lanceret flere programserier, som har slægt og slægtsforskning som fokus. Slægtsprogrammer er ’godt fjernsyn’ i den forstand, at de giver mulighed for en umiddelbar identifikation med hovedpersonen, samtidig med at dennes historie kan bruges som løftestang for andre historier. Imidlertid anlægger programmerne en vinkel på slægten, som forudsætter, at et øget kendskab til den biologiske slægt automatisk medfører et øget kendskab til den personlige identitet. Denne selvfølgeliggørelse af den biologiske slægts betydning problematiseres i artiklen, og med udgangspunkt i Sporløs diskuteres mulige implikationer og konsekvenser af den forståelse af slægten, som programmerne tager udgangspunkt i og tager for givet.

 12. Fermentation and microflora of plaa-som, a Thai fermented fish product prepared with different salt concentrations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Müller, Christine; Madsen, M.; Sophanodora, P.

  2002-01-01

  Plaa-som is a Thai fermented fish product prepared from snakehead fish, salt, palm syrup and sometimes roasted rice. We studied the effects of different salt concentrations on decrease in pH and on microflora composition during fermentation. Two low-salt batches were prepared, containing 6% and 7...

 13. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clement

  2016-01-01

  Recirculation of nutrients from wood chip combustion by ash fertilisation of forest systems can be used to re-introduce nutrients that are otherwise lost, counteracting nutrient depletion due to whole tree harvesting. However, the effects of ash application on soil organic matter (SOM) composition...

 14. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Artiklen indkredser historisk det halvt opløste genrebegreb 'tragedie' og diskuterer det i forhold til det mere modstandsdygtige og åbne begreb om det tragiske' som en særskilt modalitet. Det sker i sidste ende for at godtgøre, at også den moderne, avancerede krimi - in casu svenske Arne Dahls Eu...

 15. Som man råber i den grønne skov får man svar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Meisner Christensn, K.; Skov, k.

  2006-01-01

  Artiklen fremstiller nogle muligheder og faldgruber, når forskellige evalueringsmetoder tages i brug. Den giver endvidere nogle konkrete bud på, hvordan evaluering kan gribes an. Her er fremstilling af farven ?grøn? valgt som rød tråd og gennemgående eksemplificering. Artiklen indledes med en cas...

 16. Bloqueios nervosos guiados por ultra-som Bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido Ultrasound-guided nerve blocks

  National Research Council Canada - National Science Library

  Pablo Escovedo Helayel; Diogo Brüggemann da Conceição; Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho

  2007-01-01

  ... formação de imagens, a anatomia ultra-sonográfica do neuroeixo e dos plexos braquial e lombossacral, os equipamentos e materiais empregados nos bloqueios, os ajustes do aparelho de ultra-som para melhorar as imagens, os planos de...

 17. Grønland som del af den bibelske fortælling - en 1700-tals studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2010-01-01

   For missionærerne i Grønland som for de fleste andre i 1700-tallet var Bibelen en historisk sand fortælling om verden, der omfattede hele verdenshistorien fra Skabelsen til de sidste tider. Bibelen var ikke bare en sand historie om fortiden, den var også en sand historie om nutiden og om fremtid...

 18. Variability Of Satellite-Observed Sea Surface Height In The Tropical Indian Ocean: Comparison Of Eof And Som Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iskhaq Iskandar

  2009-11-01

  Full Text Available Weekly sea surface height (SSH in the tropical Indian Ocean (20°S - 20°N was analyzed for the period of January 1993 - December 2007 using an empirical orthogonal function (EOF and a self-organizing maps (SOM analysis. The EOF analysis identifies four patterns and three of them are contained in the SOM patterns. The SOM, on the other hand, characterizes the sea level variability, which shows twenty-five patterns. The patterns with low (high sea surface height anomaly (SSHA in the southern (northern hemisphere associated with the monsoonal winds dominate the variation in both two methods. The SOM is also able to separate typical patterns associated with the ENSO and or the Indian Ocean Dipole (IOD events. Low SSHA occupied the western half of the basin while high SSHA loaded in the eastern basin when the La Niña event is taking place. The El Niño event is characterized by low SSHA in the northern hemisphere, along the equator and along the eastern boundary, while high SSHA in the southwestern part of the basin. The IOD event shows a dipole like pattern with low SSHA in the east and high SSHA in the west. When the IOD co-occurred with El Niño, a distinct dipole pattern is clearly observed.

 19. Forest management, litter dynamics and the altered energetic properties of soil organic matter (SOM) - Quantifying anthropogenic change with thermal analysis

  Science.gov (United States)

  Liles, G. C.; Horwath, W. R.

  2012-12-01

  Soils are an open thermodynamic system, far from equilibrium, sustained by primary productivity and the interaction between mineralogy and soil organic matter (SOM). Quantifying the effect of anthropogenic alteration of inputs (litter/roots and fertilizer) on SOM energetic properties is a valuable missing piece of C and energy cycles in all terrestrial ecosystems. Thermal analysis (TA) applied to the study of SOM has received limited attention but provides a thermodynamic framework to quantify mass and energy dynamics in soils and unify the assessment of resource flux, attenuation and use in natural and managed systems across temporal scales. Managed forests are a critical and extensive land-use across the globe and in many cases provide model conditions to develop quantitative linkage between direct anthropogenic 'disturbance' - i.e. treatment - and soil change. Our research investigated the effects of litter and fertilizer inputs on SOM energetic properties in two experimental forest plantations in Northern California. Thermogravimetry-Differential Scanning Calorimetry (TG-DSC) was used to quantify soils across the upper profiles of these two forested Ultisols (0-30 cm) and assess energy density in three primary thermal 'fractions', corresponding to the oxidation of carbohydrates and lipids (150-350 C - Exo-1), aromatic and condensed polymers (400-460 C - Exo-2) and refractory/mineral associated C (500-550 C - Exo-3). We developed model distributions of SOM thermal stability, with replicate soil samples (n=6), representing three depths (0-10, 10-20, & 20-30 cm) that received simple (pine - S) and diverse (pine+shrub - D) litter inputs with and without fertilization (F) to assess if contrasting inputs qualities and mineral properties alter SOM energetics. In surface soils (0-10 cm), SOM energetic properties are consistent across sites and treatments displaying relative thermal symmetry with proportional energy densities (percent of total energy) of Exo-1 ~ 26

 20. Potential of starter culture to reduce biogenic amines accumulation in som-fug, a Thai traditional fermented fish sausage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jirasak Kongkiattikajorn

  2015-12-01

  Full Text Available This study assessed the effects of starter cultures (Lactobacillus sakei KM5474 and Lactobacillus plantarum KM1450 on the accumulation of biogenic amines (BAs in Thai traditional fermented fish sausage. BAs formation (cadaverine, putrescine, histamine, tryptamine, phenylethylamine, and tyramine was significantly higher in som-fug fermentation without starter culture. Accumulation of these BAs in som-fug could reduce significantly by the incubation with of L. sakei KM5474 and L. plantarum KM1450. The influence of the availability of free amino acids (FAAs on BA formation during the fermentation of som-fug with and without starter culture was also investigated. The significant differences in the amount of some FAAs among batches would be partially attributed to the distinct proteolytic and BAs accumulation of specific microbiota of each batch. In general, amounts of FAA were related with their corresponding BAs. In batch control of the availability of practically all FAA precursors, BA formation could be observed. The formation of some BAs (histamine, putrescine, cadaverine, and phenylethylamine occurring in batch control was related to the amounts of FAA precursors (histidine, arginine, lysine, and phenylalanine. Starter culture L. plantarum KM1450 was more efficient in reducing BA accumulation in som-fug than that of starter culture L. sakei KM5474, while mixed starter cultures of L. sakei KM5474 and L. plantarum KM1450 showed the highest effectiveness in reducing BA accumulation during som-fug fermentation compared with the sample sausage without starter culture or with monostarter culture.

 1. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 2. Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel - mottakerbevissthet som didaktisk grep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuva Bjørkvold

  2015-10-01

  Full Text Available Sakpreget skriving i skolen bærer ofte preg av avskrift og har læreren som eneste mottaker. I denne artikkelen vises en annen praksis, der elevene gjør stoffet til sitt, fordi de har noen andre enn læreren å skrive til. I denne studien analyseres utviklingen av én elevtekst, samskrevet av åtte elever. Denne kasusstudien følger skriveprosessen til en gruppe elever på sjuende trinn som deltar i forskningskonkurransen "Nysgjerrigper". Tekstens forløp fra tegning, via avskrift til en populærvitenskapelig artikkel, blir satt inn i en kontekst gjennom videoobservasjon og elevintervjuer. Tekster i elevenes forskningsarbeid er utgangpunkt for studien. Jeg bruker en triangulering av datamateriale gjennom 14 timer videoobservasjon med helklassekamera og hodekamera på tre elever, innsamling av 53 elevtekster samt video- og tekststimulerte intervju av elever. Literacyhendelsene i hele tekstutviklingsløpet, kalt tekstbanen, analyseres ved bruk av skrivetrekanten. Funn tyder på at lærerens innføring av interne mottakere – elever på skolen, og påpeking av eksterne mottakere – juryen i forskningskonkurransen, ser ut til å påvirke elevene til å utvikle teksten. Jeg drøfter om en literacydidaktikk kan konkretiseres ved å framheve skriving som sosial praksis. Nøkkelord: Literacy, literacydidaktikk, skriving, mottakerbevissthet, tekstbane, Nysgjerrigper, kasusstudieAbstractFactual writing in school tends to consist of direct copying with the teacher as the only recipient. This article shows another praxis, with students appropriating the content because they have someone other than the teacher as audience. This case study analyses the writing process of a collectively written student text produced by eight students in grade 7. The text was produced as part of their participation in the research competition "Nysgjerrigper". The process of text production is traced, placed in context through video observation and student interviews, from

 3. Embriogénesis somática en la vid : control de la maduración de los embriones somáticos y generación de nueva variabilidad in vitro

  OpenAIRE

  Acanda Artiga, Yosvanis

  2015-01-01

  En esta tesis se establece un protocolo eficiente de regeneración de plantas mediante embriogénesis somática a partir de filamentos de estambres de vid (cv. Mencía) empleando TDZ y 2,4-D como inductores de la respuesta embriogénica. Se estudió el efecto del tamaño de inóculo en la maduración y la germinación precoz de los embriones somáticos, y se encontró que es posible controlar ambos a partir de la manipulación del tamaño de los inóculo en el medio de maduración. El análisis de los niveles...

 4. Depresjon etter slag – en undervurdert diagnose? - hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge depresjon hos pasient som har hatt apoplexia cerebri?

  OpenAIRE

  Bye, Terje; Skotte, Kjetil

  2010-01-01

  Oppgaven handler om hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge depresjon hos pasienter som har hatt apoplexia cerebri, en sykdom som for mange endrer livet radikalt. Vi ønsker med oppgaven å sette fokus på helhetlig sykepleie og på at sykepleier kan bidra til å styrke slagpasienters psykiske helse ved å være et medmenneske som tar i bruk sykepleiefaglige teknikker for å skape håp og optimisme. Først har vi kartlagt enkelt sykdomslæren rundt apoplexia cerebri. Deretter definert depresjon, r...

 5. Discrimination between Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Using SOM and PSO-SVM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shih-Ting Yang

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, an MRI-based classification framework was proposed to distinguish the patients with AD and MCI from normal participants by using multiple features and different classifiers. First, we extracted features (volume and shape from MRI data by using a series of image processing steps. Subsequently, we applied principal component analysis (PCA to convert a set of features of possibly correlated variables into a smaller set of values of linearly uncorrelated variables, decreasing the dimensions of feature space. Finally, we developed a novel data mining framework in combination with support vector machine (SVM and particle swarm optimization (PSO for the AD/MCI classification. In order to compare the hybrid method with traditional classifier, two kinds of classifiers, that is, SVM and a self-organizing map (SOM, were trained for patient classification. With the proposed framework, the classification accuracy is improved up to 82.35% and 77.78% in patients with AD and MCI. The result achieved up to 94.12% and 88.89% in AD and MCI by combining the volumetric features and shape features and using PCA. The present results suggest that novel multivariate methods of pattern matching reach a clinically relevant accuracy for the a priori prediction of the progression from MCI to AD.

 6. Multilayer SOM with tree-structured data for efficient document retrieval and plagiarism detection.

  Science.gov (United States)

  Chow, Tommy W S; Rahman, M K M

  2009-09-01

  This paper proposes a new document retrieval (DR) and plagiarism detection (PD) system using multilayer self-organizing map (MLSOM). A document is modeled by a rich tree-structured representation, and a SOM-based system is used as a computationally effective solution. Instead of relying on keywords/lines, the proposed scheme compares a full document as a query for performing retrieval and PD. The tree-structured representation hierarchically includes document features as document, pages, and paragraphs. Thus, it can reflect underlying context that is difficult to acquire from the currently used word-frequency information. We show that the tree-structured data is effective for DR and PD. To handle tree-structured representation in an efficient way, we use an MLSOM algorithm, which was previously developed by the authors for the application of image retrieval. In this study, it serves as an effective clustering algorithm. Using the MLSOM, local matching techniques are developed for comparing text documents. Two novel MLSOM-based PD methods are proposed. Detailed simulations are conducted and the experimental results corroborate that the proposed approach is computationally efficient and accurate for DR and PD.

 7. Tunable ionic-conductivity of collapsed Sandia octahedral molecular sieves (SOMS).

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pless, Jason; Nenoff, Tina Maria; Garino, Terry J.; Axness, Marlene

  2006-11-01

  This proposal focuses on the synthesis and characterization of ''tunable'' perovskite ceramics with resulting controlled strength and temperature of dielectric constants and/or with ionic conductivity. Traditional methods of synthesis involve high temperature oxide mixing and baking. We developed a new methodology of synthesis involving the (1) low temperature hydrothermal synthesis of metastable porous phases with ''tuned'' stoichiometry, and element types, and then (2) low temperature heat treatment to build exact stoichiometry perovskites, with the desired vacancy concentrations. This flexible pathway can lead to compositions and structures not attainable by conventional methods. During the course of this program, a series of Na-Nb perovskites were synthesized by calcining and collapsing microporous Sandia Octahedral Molecular Sieve (SOMS) phases. These materials were studied by various characterization techniques and conductivity measurements to better delineate stability and stoichiometry/bulk conductivity relationships. The conductivity can be altered by changing the concentration and type of the substituting framework cation(s) or by ion exchange of sodium. To date, the Na{sub 0.9}Mg{sub 0.1}Nb{sub 0.8}Ti{sub 0.2}O{sub 3-{delta}} shows the best conductivity.

 8. Implementation of Self Organizing Map (SOM) as decision support: Indonesian telematics services MSMEs empowerment

  Science.gov (United States)

  Tosida, E. T.; Maryana, S.; Thaheer, H.; Hardiani

  2017-01-01

  Information technology and communication (telematics) is one of the most rapidly developing business sectors in Indonesia. It has strategic position in its contribution towards planning and implementation of developmental, economics, social, politics and defence strategies in business, communication and education. Aid absorption for the national telecommunication SMEs is relatively low; therefore, improvement is needed using analysis on business support cluster of which basis is types of business. In the study, the business support cluster analysis is specifically implemented for Indonesian telecommunication service. The data for the business are obtained from the National Census of Economic (Susenas 2006). The method used to develop cluster model is an Artificial Neural Network (ANN) system called Self-Organizing Maps (SOM) algorithm. Based on Index of Davies Bouldin (IDB), the accuracy level of the cluster model is 0.37 or can be categorized as good. The cluster model is developed to find out telecommunication business clusters that has influence towards the national economy so that it is easier for the government to supervise telecommunication business.

 9. O ENSINO DA FÍSICA DO SOM BASEADO EM INVESTIGAÇÕES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antônio Tarciso Borges

  Full Text Available Neste trabalho, examinamos as experiências de aprendizagem de um grupo de 9 alunos do 1° e do 2° ano do ensino médio em um curso curto sobre a Física do Som em um ambiente de aprendizagem rico em representações e centrado em computador. Os estudantes, divididos em três grupos, estudaram o texto do curso em seu próprio ritmo. Ao longo do estudo os grupos resolviam exercícios de fixação e respondiam a questões abertas. Algumas questões desafiavam os grupos a planejarem atividades de investigação para resolver problemas conceituais. Os dados analisados foram construídos a partir das gravações em vídeo das sessões dos grupos no ambiente de aprendizagem e de testes de conhecimento específico aplicados antes e depois do curso. Os resultados indicam melhoria no desempenho no pós-teste comparado com o pré-teste e na compreensão dos tópicos abordados no curso.

 10. Comparative study of feature selection with ensemble learning using SOM variants

  Science.gov (United States)

  Filali, Ameni; Jlassi, Chiraz; Arous, Najet

  2017-03-01

  Ensemble learning has succeeded in the growth of stability and clustering accuracy, but their runtime prohibits them from scaling up to real-world applications. This study deals the problem of selecting a subset of the most pertinent features for every cluster from a dataset. The proposed method is another extension of the Random Forests approach using self-organizing maps (SOM) variants to unlabeled data that estimates the out-of-bag feature importance from a set of partitions. Every partition is created using a various bootstrap sample and a random subset of the features. Then, we show that the process internal estimates are used to measure variable pertinence in Random Forests are also applicable to feature selection in unsupervised learning. This approach aims to the dimensionality reduction, visualization and cluster characterization at the same time. Hence, we provide empirical results on nineteen benchmark data sets indicating that RFS can lead to significant improvement in terms of clustering accuracy, over several state-of-the-art unsupervised methods, with a very limited subset of features. The approach proves promise to treat with very broad domains.

 11. DUT som didaktisk felt – en empirisk analyse af didaktiske temaer i perioden 2006-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ane Qvortrup

  2015-08-01

  Full Text Available Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidsskriftet har været optaget af og at diskutere mulige implikationer for universitetspædagogikkens funktion i forhold til at bidrage til undervisernes didaktiske viden. Analysen viser, at bidragene altovervejende er optaget af metodespørgsmål, og inden for denne kategori stort set udelukkende har beskæftiget sig med handlingsorienterede og/eller dialogiske undervisningsformer. The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education (DUT from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to Danish research into teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively address active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction.

 12. DUT som didaktisk felt – en empirisk analyse af didaktiske temaer i perioden 2006-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Bering Keiding

  2016-04-01

  Full Text Available Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidsskriftet har været optaget af og at diskutere mulige implikationer for universitetspædagogikkens funktion i forhold til at bidrage til undervisernes didaktiske viden. Analysen viser, at bidragene altovervejende er optaget af metodespørgsmål, og inden for denne kategori stort set udelukkende har beskæftiget sig med handlingsorienterede og/eller dialogiske undervisningsformer. The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education (DUT from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to Danish research into teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively address active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction.

 13. Bedside Ipad videooptagelser som læringsredskab i klinisk psykiatri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  cecilie Fog-petersen

  2014-09-01

  Full Text Available I artiklen ser vi på potentialer og udfordringer ved at benytte iPads til at understøtte lægestuderendes læring under deres klinikophold i psykiatri. 72 studerende er blevet instrueret i at bruge iPads til at filme patientsamtaler og gennemse deres videoer med henblik på, at udvælge dele af videoen som udgangspunkt for supervision med en læge. Interviews med de studerende peger på, at supervision med udgangspunkt i videoer på iPaden giver mulighed for mere detaljeret læring, end supervision uden samme mulighed for at visualisere patientsamtalen. Dog stiller de studerede spørgsmålstegn ved, om læringsudbyttet ved at bruge iPads svarer til den tid, de bruger på at filme og se filmen igennem. De foretrækker mere klassisk supervision og feedback.

 14. Bedside Ipad videooptagelser som læringsredskab i klinisk psykiatri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  cecilie Fog-petersen

  2014-10-01

  Full Text Available I artiklen ser vi på potentialer og udfordringer ved at benytte iPads til at understøtte lægestuderendes læring under deres klinikophold i psykiatri. 72 studerende er blevet instrueret i at bruge iPads til at filme patientsamtaler og gennemse deres videoer med henblik på, at udvælge dele af videoen som udgangspunkt for supervision med en læge. Interviews med de studerende peger på, at supervision med udgangspunkt i videoer på iPaden giver mulighed for mere detaljeret læring, end supervision uden samme mulighed for at visualisere patientsamtalen. Dog stiller de studerede spørgsmålstegn ved, om læringsudbyttet ved at bruge iPads svarer til den tid, de bruger på at filme og se filmen igennem. De foretrækker mere klassisk supervision og feedback.

 15. Clustering self-organizing maps (SOM) method for human papillomavirus (HPV) DNA as the main cause of cervical cancer disease

  Science.gov (United States)

  Bustamam, A.; Aldila, D.; Fatimah, Arimbi, M. D.

  2017-07-01

  One of the most widely used clustering method, since it has advantage on its robustness, is Self-Organizing Maps (SOM) method. This paper discusses the application of SOM method on Human Papillomavirus (HPV) DNA which is the main cause of cervical cancer disease, the most dangerous cancer in developing countries. We use 18 types of HPV DNA-based on the newest complete genome. By using open-source-based program R, clustering process can separate 18 types of HPV into two different clusters. There are two types of HPV in the first cluster while 16 others in the second cluster. The analyzing result of 18 types HPV based on the malignancy of the virus (the difficultness to cure). Two of HPV types the first cluster can be classified as tame HPV, while 16 others in the second cluster are classified as vicious HPV.

 16. Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helene Hagel

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel zoomer ind på debatten om innovation ved kritisk at diskutere og undersøge, hvilke innovationsbegreber der optræder i den politologiske undervisning i dag, og hvordan disse begreber om innovation på hver sin måde definerer forholdet mellem universitet og samfund. Med udgangspunkt i den forskningspolitiske debat om innovation og innovative kompetencer blandt universitetskandidater, diskuterer artiklen pædagogikkens rolle som ’fortolker’ af forholdet mellem universitet og samfund. Vi argumenterer for, at der på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opereres med to begreber om innovation: ét som betoner politikkens uforudsigelighed og ét, som i højere grad forholder sig til politik som en rumlig afgrænset sfære. Disse begreber beskriver, på hver sin måde, forholdet mellem universitetet og samfundet. Sidst diskuterer artiklen, hvordan forskellige læringsstrategier støtter disse forskelige begreber om innovation.     This article discusses the various ways in which the societal demand for innovation edifies the role of university pedagogies. By zooming in on the discipline of political science and the learning outcomes defined at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article argues that there are two contemporary conceptions of innovation in current university teaching practice: one that emphasizes innovation as the management of the unpredictable future and one that relates to politics as a spatially delimited sphere. While the former puts premium on the creative ability to seize the future, the latter stresses the importance of past experiences for the accumulation of knowledge. These concepts, the article argues, evoke two different understandings of the relationship between university education and social innovation. The article concludes with a discussion of how different learning strategies support these two views of innovation.

 17. Florence Nightingale som symbolsk overgangsfigur i lærebøger for sygeplejersker - et lille stykke sygeplejehistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Emmy Brandt

  2009-01-01

  Artiklen er et lille indlæg om, hvordan man har anvendt Florence Nightingale i danske lærebøger for sygeplejersker som en legitimeringsfigur i forbindelse med forandringer inden for det danske hospitalsvæsen. Perioden, der behandles, er tiden før og efter skiftet til den kliniske medicin i Danmar....... Skiftet fra den klassifikatoriske til den kliniske medicin sker i Danmakr i midten af 1800-tallet. Analysen er inspireret af den franske filosof Michel Foucault....

 18. Cuerpo y subjetividad en Latinoamérica: resistencia a la cultura somática del capitalismo

  OpenAIRE

  Manuel Roberto Escobar C.

  2015-01-01

  A partir de la comprensi n del cuerpo como un campo disputado por distintas fuerzas que producen al sujeto en Colombia, y las investigaciones sobre el tema, el art culo identi ca dos construcciones corporales que se resisten a la cultura som tica de la modernidad en su ver- si n capitalista: el cuerpo mestizo y el cuerpo barroco, que tienen en com n su oposici n a las prescripciones que las culturas euroc ntricas han tratado de imponerles...

 19. Præstationsløn som element i værdikædeoptimering i byggebranchen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian; Thyssen, Mikael

  2004-01-01

  Akkordsystemet er meget udbredt i byggeriet, hvilket nok mest hænger sammen med den lange tradition i branchen for uafhængige arbejdssjak, der tager hyrer på projekter rundt omkring i landet samt muligheden for en høj timeløn. Den beskæftigelsesmæssi-ge andel, som er ansat på akkord, svinger mell...

 20. Kommuneplanens samfunnsdel som forankringsredskap i lokalt folkehelsearbeid : case-studie av en planprosess i en norsk kommune

  OpenAIRE

  Bagge, Cecilie Merethe

  2016-01-01

  Folkehelseloven fra 2012 styrker kommunenes ansvar for folkehelsearbeidet, og har et mål om at folkehelsearbeidet skal foregå i alle etater, ikke bare i helsesektoren. Plan- og bygningsloven fra 2008 styrker kommuneplanleggingen, med kommuneplanens samfunnsdel som retningsgivende for kommuneorganisasjon og -samfunn. Det systematiske folkehelsearbeidet skal styrke koblingen mellom planlegging og folkehelse, og innebærer at oversikt over helsetilstand skal ligge til grunn for fastsetting av fol...

 1. Et kommune-Norge i endring: Rådmannens rolle som endringsleder i en sammenslåingsprosess

  OpenAIRE

  Skarpmo, Bjarne; Larsen, Mathias

  2015-01-01

  Tema for denne bacheloroppgaven er endringsledelse i kommunal sektor. Vi ønsker å se på hvordan endringsmotstand kan oppstå, hvordan endringslederen kan håndtere denne motstanden, og hvordan organisasjonskultur og makt spiller inn i organisasjonsendringer. Endringsledelse i kommunal sektor har i den siste tiden blitt spesielt dagsaktuelt med initiativet fra den sittende regjering. Ekspertutvalget nedsatt av regjeringen som ble ledet av Signy I. Vabo, heretter kalt Vabo-utvalget, har sett p...

 2. Assessing medically unexplained symptoms: evaluation of a shortened version of the SOMS for use in primary care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fleming Manuela

  2010-05-01

  Full Text Available Abstract Background To investigate the validity and stability of a Portuguese version for the Screening for Somatoform Symptoms-2 (SOMS-2 in primary care (PC settings. Methods An adapted version of the SOMS-2 was filled in by persons attending a PC unit. All medically unexplained symptoms were further ascertained in a clinical interview and by contacting the patient's physicians and examining medical records, attaining a final clinical symptom evaluation (FCSE. An interview yielded the diagnosis of Clinical Somatization (CS and the diagnosis of current depressive and anxiety disorders. Results From the eligible subjects, 167 agreed to participate and 34.1% of them were diagnosed with somatization. The correlation between the number of self-reported and FCSE symptoms was 0.63. After excluding symptoms with low frequency, low discriminative power and not correlated with the overall scale, 29 were retained in the final version. A cut-off of 4 symptoms gave a sensitivity of 86.0% and a specificity of 95.5% on the FCSE and 56.1% and 93.6% at self-report. Stability in the number of symptoms after 6 months was good (k = 0.57. Conclusions The 29 symptoms version of the SOMS-2 with a cut-off of 4 showed a high specificity and sensitivity, being reliable as a referral tool for further specialized diagnosis.

 3. Yttria stabilized zirconia membrane stability in molten fluoride fluxes for low-carbon magnesium production by the SOM process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milshtein J.

  2013-01-01

  Full Text Available The Solid Oxide Membrane (SOM process for magnesium production involves the direct electrolysis of magnesium oxide for energy efficient and low-carbon magnesium production. In the SOM process, magnesium oxide is dissolved in a molten oxy-fluoride flux. An oxygen-ion-conducting SOM tube, made from yttria stabilized zirconia (YSZ, is submerged in the flux. The operating life of the electrolytic cell can be improved by understanding degradation processes in the YSZ, and one way the YSZ degrades is by yttria diffusion out of the YSZ. By adding small amounts of YF3 to the flux, yttria diffusion can be controlled. The diffusion of yttria into the flux was quantified by determining the yttria concentration profile as a function of immersion time in the flux and distance from the flux-YSZ interface. Yttria concentrations were determined using x-ray spectroscopy. The diffusion process was modeled using a numerical approach with an analytic solution to Fick’s second law. These modeling and experimental methods allowed for the determination of the optimum YF3 concentration in the flux to minimize yttria diffusion and improve membrane stability. Furthermore, the effects of common impurities in magnesium ores, such as calcium oxide, silica, and sodium oxide/sodium peroxide, on YSZ stability are being investigated.

 4. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Eggers Bjælde

  2016-11-01

  Full Text Available 14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et learning design-forløb, som en del af deres eksamen i kurset. Målet med forløbet var dels at sætte fokus på faglig formidling som en væsentlig kompetence blandt universitetsstuderende, men samtidig også at bringe værdier som kreativitet og innovation i spil. Forløbet var tilrettelagt efter principperne for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact.

 5. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Magne Aakre

  2013-09-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

 6. Nitrogenfiksering som en episodisk proces i opstrømnings-området i det østlige tropiske Stillehav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang

  for forekommende, men på G3 blev aktiv nitrogenfiksering påvist gennem inkubationsforsøg. Inkubation med mærket kvælstof viser dog kun nitrogenfiksering, når den aktivt forekommer. Nitrogenfiksering sætter imidlertid også et fingeraftryk på de stabile kvælstof-isotoper i organisk materiale og på kvælstof- og ilt-isotoper...... i nitrat som gør, at processen kan påvises i en vandmasse, efter den har fundet sted. Vi har undersøgt næringsstof-omsætning og forskydninger i stabile isotoper i dette opstrømningsområde. De direkte målte rater for nitrogenfiksering kan sammen med den målte primærproduktion ikke forklare de...... fingeraftryk, som nitrogenfikseringen og nitratassimilering afsætter på nitratpuljen og dens fordeling af kvælstof- og ilt-isotoper. Tilførslen af fikseret N må være større. En mulig forklaring herpå kan være, at nitrogen-fikseringen foregår i korte opblomstringer af fikserende organismer, som kan være svære...

 7. Implementering af digital multiple choice questions (MCQ) som eksamensform med nye feedback og læringsmuligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; Simonsen, Eivind Ortind; Krogh, Kristian

  2013-01-01

  at modtage feedback på deres bestræbelser i form af en karakter eller et bestået/ikke bestået som svar på deres præstation. De digitale MCQ eksamener på AU Health afholdes hvert semester, og aktuelt går ca. 1500 studerende årligt til denne form for digital eksamen. Digitalisering af MCQ eksamen giver en lang......, kan den i den digitale prøveform med relativt få administrationstimer gives som feedback til flere hundrede studerende indenfor kort tid. Det kan f.eks. være i form af en individualiseret rapport opdelt på emneområder, der differentierer besvarelsen på emneområder, hvilket faciliterer en fremadrettet...... kvalificeret refleksion hos den enkelte studerende. Ydermere har digitaliseringen også synliggjort en række kvalitetsparametre, som man tidligere har accepteret, ikke blev analyseret eller videreformidlet. Feedback om eksempelvis spørgsmålskvalitet eller fejl i svarmulighederne. Med udviklingen af en digital...

 8. Analysing a large dataset on long-term monitoring of water quality and plankton with the SOM clustering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Voutilainen A.

  2012-11-01

  Full Text Available The Self-Organizing Map (SOM proved to be the method of choice for analysing a large heterogeneous ecological dataset. In addition to distributing the data into clusters, the SOM enabled hunting for correlations between the data components. This revealed logical and plausible relationships between and within the environment and groups of organisms. The main conclusions derived from the results were: (i the structure of early summer plankton community significantly differed from that of late summer community in Lake Pyhäselkä and (ii plankton community in late summer was characterized by two functional groups. The first group was formed mainly by phytoplankton, rotifers, and small cladocerans, such as Bosmina spp., and driven by water temperature. The second group was formed by small copepods and the abundant generalist herbivorous cladocerans Daphnia cristata and Limnosida frontosa, which, in turn, associated with chlorophyll a concentration. Biomasses of Bosmina spp. and D. cristata showed decreasing monotonic trends during a 20-year study period supposedly due to oligotrophication. Versatile possibilities to cluster data and hunt for correlations between data components offered by the SOM decisively helped to reveal associations across the original variables and draw conclusions. The results would have been undetectable solely on the basis of unorganised values.

 9. Udvikling af lærerens digitale kompetencer med iPad’en som læringsressource

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin Tweddell; Holm, Madeleine Rygner

  2017-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i et forskningsprojekt på en dansk folkeskole i årene 2012-2015. Projektet handlede om implementeringen af iPads på begyndertrinnet og artiklen præsenterer de tilknyttede læreres kompetenceudvikling, ift. både digitale- og didaktiske kompetencer. Artiklens formål er...... at beskrive og analysere hvordan læreres kompetenceudvikling kan organiseres med udgangspunkt i iPad’en som læringsressource i et didaktisk perspektiv. Lærernes kompetenceudvikling er organiseret i en struktur, der tager udgangspunkt i specifikt udvalgte fokusområder fra undervisningen som udvikles over...... fokuspunkter fra projektet. En af artiklens hovedpointer er, at en praksisnær kompetenceudvikling er frugtbar, når lærerne arbejder med specifikt udvalgte fokusområder relateret til iPad’en som læringsressource og på baggrund af dette arbejde udvikler nye design for læring i læringsfællesskaber....

 10. Sinéreses cromossômicas: projeto de complementaridade semiósica entre som e cor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eufrásio Prates

  2008-11-01

  Full Text Available O trabalho de Basbaum transita, transdisciplinarmente, pelos campos da neurologia cognitiva, arte, fí­sica, matemática, tecnologia, misticismo e teosofia, trazidos à baila para compor a teia da sinestesia ontológica do cromo-som, complexo indissociável e simultâneo de som e cor, como busca de interconexões originárias entre som e cor a partir da esfera da primeiridade peirciana, da constituição mesma do fenômeno sinestésico. Palavras-chave Sinestesia, primeiridade. Abstract The work of Basbaum as a research on the originary interconnections between sound and color based upon the Peircian firstness sphere concern, the constitution of the synesthesic phenomenon itself , goes transdisciplinarly through the fields of cognitive neurology, arts, physics, mathematics, technology, mysticism and theosophy, all of them with regard to the weaving of the ontological; synesthesia of the chromosound, an indissociable and simultaneous complex ofsound and color. Keywords Synesthesic phenomenon, Peircian firstness.

 11. A experiência de discursos na dança e na educação somática

  OpenAIRE

  Fortin, Sylvie; Vieira, Adriane; Tremblay, Martyne

  2010-01-01

  Uma pesquisa-ação constituída de aulas de educação somática num programa de bacharelado em dança mostrou como os dançarinos negociam o discurso dominante da dança e o discurso marginal da educação somática em relação às complexidades das questões de corpo e saúde. Una investigación-acción constituida de clases de educación somática en un programa de bachillerato en danza ha mostrado cómo los danzarines negocian el discurso dominante de la danza y el discur- so marginal de la educación somá...

 12. Spindeln i det sociala nätet : Hur svenska PR-byråer arbetar med utmaningar som medföljer strategin influencer marketing

  OpenAIRE

  Andersson, Sofie; Johansson, Anna

  2017-01-01

  Denna uppsats ämnar ge en ökad förståelse och förklara hur influencer marketing som marknadsföringsstrategi berör svenska PR-byråers arbete som marknadsförare. Författarna ämnar med hjälp av teorier som förklarar influencer marketings uppbyggnad, att kunna identifiera eventuella utmaningar för att öka förståelsen för hur PR-byråer bemöter strategin. Studien visar att PR-byrån hanterar utmaningar som berör 1) deras oförmåga att styra influencers, 2) konsekvenserna av konstant informationssprid...

 13. Primeira transferência: afastar a sugestão do somático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François Villa

  2008-12-01

  Full Text Available Além da simpatia, da empatia, na origem da neurose de transferência, há um ponto central, ponto de antipatia, em que psicanalista e psicanalisando apreendem o real do corpo. Além do corpo psíquico, se entrevê o fundo das coisas: a carne em sofrimento que nunca é vista. Nesse momento do tratamento ouve-se a força de atração do recalcamento orgânico. O autor volta a um momento princeps da invenção freudiana: o sonho "da injeção de Irmã", para examinar sua hipótese de que o trabalho do sonho revela uma das funções do psíquico - afastar a sugestão do somático.First transference: des-suggesting the somatic. In the origin of transference neurosis, beyond sympathy and empathy, we can meet an umbilical point, which is an antipathy point where patient and analyst encounter the real of the body. Beyond the psychic body, we can see "the bottom of things": the suffering flesh, which is never seen. This moment of cure is the one where can be heard the strength of attraction from the organic repression. In order to explore this hypothesis, the author goes back to a moment of Freudian finding: the dream of Irma. He suggests that the work of the dream shows a function of the psychic, which is the desuggestion of somatic.

 14. Soft supervised self-organizing mapping (3SOM) for improving land cover classification with MODIS time-series

  Science.gov (United States)

  Lawawirojwong, Siam

  Classification of remote sensing data has long been a fundamental technique for studying vegetation and land cover. Furthermore, land use and land cover maps are a basic need for environmental science. These maps are important for crop system monitoring and are also valuable resources for decision makers. Therefore, an up-to-date and highly accurate land cover map with detailed and timely information is required for the global environmental change research community to support natural resource management, environmental protection, and policy making. However, there appears to be a number of limitations associated with data utilization such as weather conditions, data availability, cost, and the time needed for acquiring and processing large numbers of images. Additionally, improving the classification accuracy and reducing the classification time have long been the goals of remote sensing research and they still require the further study. To manage these challenges, the primary goal of this research is to improve classification algorithms that utilize MODIS-EVI time-series images. A supervised self-organizing map (SSOM) and a soft supervised self-organizing map (3SOM) are modified and improved to increase classification efficiency and accuracy. To accomplish the main goal, the performance of the proposed methods is investigated using synthetic and real landscape data derived from MODIS-EVI time-series images. Two study areas are selected based on a difference of land cover characteristics: one in Thailand and one in the Midwestern U.S. The results indicate that time-series imagery is a potentially useful input dataset for land cover classification. Moreover, the SSOM with time-series data significantly outperforms the conventional classification techniques of the Gaussian maximum likelihood classifier (GMLC) and backpropagation neural network (BPNN). In addition, the 3SOM employed as a soft classifier delivers a more accurate classification than the SSOM applied as

 15. Temperature effect on mineralization of SOM, plant litter and priming: modified by soil type?

  Science.gov (United States)

  Azzaroli Bleken, Marina; Berland Frøseth, Randi

  2015-04-01

  The purpose of this study was to provide improved temperature response functions to be used in models of soil organic carbon (SOC) and litter mineralization, with focus on the winter period. Our working hypothesis were: 1) decomposition of SOM and plant residue occurs also at temperature close to the freezing point; 2) the effect of temperature on SOC decomposition is stronger in clayey than in sandy soil; 3) decomposition and response to temperature of added plant litter is not affected by soil type. A silty clay loam (27% clay, 3% sand) and a sandy loam (6% clay, 51% sand) with similar weather and cultivation history were pre-incubated at about 15° C for about 4.5 months. Clover leaves labelled with 13C were added to half of the samples, and soil with and without clover was incubated for 142 days at 0, 4, 8.5 or 15 °C. Mineralization of SOC and clover leaves was observed also at 0° C. In the absence of added plant material, SOC decomposition followed a first order reaction which was twice as fast in the sandy soil as in the clay soil. The decomposition rate of clover leaves was also higher in the sandy soil than in the clay soil. However, the influence of temperature on SOC and on clover decomposition was the same in both soils. In presence of plant material, there was a positive priming effect on SOC, which initially correlated with decomposition of plant litter. There was a progressively lower priming effect at higher temperatures, particularly in the sandy soil, that could be understood as substrates exhaustion in a restricted volume of influence around the added clover leaves. We provide parameterised Arrhenius and alternative modifying linear temperature functions together with decay rates at reference temperature, which can be used for predicting decay rates of SOC per se and of the labile pool of clover leaves. We also show the superiority of these functions compared to the use of Q10 as temperature factor. Further, we suggest approaches for modelling

 16. Biochar mineralization and priming effect on SOM decomposition. Results from a field trial in a short rotation coppice in Italy

  Science.gov (United States)

  Ventura, Maurizio; Alberti, Giorgio; Panzacchi, Pietro; Delle Vedove, Gemini; Miglietta, Franco; Tonon, Giustino

  2016-04-01

  Biochar application to soil has been proposed as a promising strategy for carbon (C) sequestration and climate change mitigation, helping at the same time to maintain soil fertility. However, most of the knowledge on biochar stability is based on short-term lab incubation experiments, as field studies are scarce. Therefore, little is known about the interactions between biochar and roots and the related effects on biochar stability in field conditions. The present study aimed to assess the stability of biochar, its effect on original soil organic matter (SOM) decomposition, and the effect of plant roots on biochar stability in field conditions in Northern Italy, for a three-year monitoring period within the EuroChar project. The experiment was conducted in a poplar short rotation coppice (SRC). Biochar produced from maize (δ13C = -13.8‰) silage pellets in a gasification plant was applied in a poplar short rotation coppice (SRC) plantation in Northern Italy. Root exclusion subplots were established using the trenching method to measure heterotrophic respiration. Total (Rtot) and heterotrophic (Rh) respiration were measured every 2 hours in control and biochar-treated soil, with a closed dynamic soil respiration system. δ13C of the soil-emited CO2 was periodically measured using the Keeling plot method. The percentage of biochar-derived soil respiration (fB), was calculated using an isotopic mass balance. Results showed that fB varied between 7% and 37% according to the sampling date, and was generally higher in the presence of roots than in trenched plots where the root growth was excluded. Without roots, only the 14% of the carbon originally added with biochar was decomposed. In the presence of roots, this percentage increased to 21%, suggesting a positive priming effect of roots on biochar decomposition. On the other hand, biochar decreased the decomposition of original SOM by about 17%, suggesting a protective effect of biochar on SOM.

 17. Uso do ultra-som para punção venosa central em paciente obeso com adenomegalia cervical

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaderson Wollmeister

  2008-08-01

  Full Text Available JUSTIFICATICA E OBJETIVOS: As técnicas clássicas para punção venosa central são realizadas com base em referências anatômicas de superfície e conhecimento da anatomia vascular da região em que se realizará a punção. O uso do ultra-som permite a realização da punção sob visão direta das estruturas vasculares, peri-vasculares e da agulha de punção. O objetivo deste relato foi descrever o uso do ultra-som no auxílio de acesso venoso central em paciente obeso e com adenomegalias. RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, branco, 28 anos, 1,70 m, 120 kg, com diagnóstico de linfoma de Hodgkin esclerose nodular. Solicitado ao Serviço de Anestesiologia do Hospital Governador Celso Ramos, punção de veia jugular interna direita guiada por ultra-som devido à presença de gânglio supraclavicular que prejudicava a referência anatômica de punção e à obesidade do paciente. Após a obtenção da melhor imagem a veia jugular interna esquerda foi puncionada e colocado um cateter venoso de triplo lúmen. A punção foi única, com progressão fácil do cateter e realizada sem complicações. CONCLUSÕES: O uso da ultra-sonografia para punção venosa central pode evitar complicações tornando o procedimento mais seguro para o paciente.

 18. Embriogênese somática do caquizeiro Somatic embryogenesis of japanese persimmon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayse Cristina de Carvalho

  2004-08-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi o estabelecimento de um protocolo para a embriogênese somática do caquizeiro. Como explantes, foram utilizados embriões zigóticos em diversos estádios de desenvolvimento, retirados de frutos coletados de plantas adultas a campo, a partir de quatro semanas após o pleno florescimento até 22 semanas. O meio básico para os experimentos foi o MS½NO3. O meio inicial de indução foi suplementado com 20µM de 2,4-D e 2µM de cinetina. Os calos escuros obtidos foram repicados para outro meio de indução, com concentrações 10 ou 20 µM de 2,4-D e 2 µM de cinetina. Os calos com massas pró-embriogênicas obtidos foram transferidos para meio de manutenção e multiplicação com 2 µM de cinetina e 2,4-D nas concentrações 2,5; 5,0 e 10 µM. As massas embriogênicas formadas foram transferidas para meio de maturação suplementado com 0,5 µM de AIB e as concentrações 5; 10 e 20 µM de 2-iP. Os embriões formados foram isolados em dois meios de conversão, sendo o primeiro com 5 µM de 2-iP, 5 µM de AG3 e 0,5 µM de AIB e o segundo com 0,5 µM de AG3 e BAP, nas concentrações 0; 0,25; 0,5 e 1,0 µM. Como resultados, obteve-se o padrão indireto de embriogênese somática a partir de embriões zigóticos maduros, com mais de 22 semanas de formação, quando cultivados em meio de cultura com 10 µM de 2,4-D combinado com 2 µM de cinetina. A manutenção e a multiplicação das culturas embriogênicas foram mais eficientes com 5 µM de 2,4-D, na qual os pró-embriões avançaram para o estádio globular. Na fase de maturação, as concentrações de 2-iP testadas atuaram promovendo os embriões globulares a estádios mais avançados da ontogenia como cordiforme, torpedo e cotiledonar. A suplementação do meio de cultura com 1 µM de BAP e 0,5 µM de AG3 gerou a formação de plantas mais desenvolvidas, com maior número e tamanho de folhas.The goal of this work was to develop a protocol for persimmon cloning

 19. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  OpenAIRE

  Bjørn Magne Aakre

  2013-01-01

  Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å s...

 20. Internprissättning inom offentlig verksamhet – en kvalitativ studie om internprissättning som styrverktyg

  OpenAIRE

  Neziri, Burim

  2012-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning implementeras internprissättningen inom Karlskrona kommun samt vilken roll har internprissättningen för organisationen. I min studie har jag kommit fram till att inom en offentlig verksamhet som är en divisionaliserad organisation, är internprissättningen ett viktigt styrverktyg. Detta bidrar till att offentliga organisationer underlättas till att följa upp resultatenheterna inom organisationen, man får en rättvis kostnadsfördeln...

 1. Veni, Vidi, Vermi... II. EARTHWORMS IN ORGANIC FIELDS RESTORE SOM & H2O AND FIX CO2

  OpenAIRE

  Blakemore, R. J.

  2017-01-01

  Earthworm proliferations of 57–122% (mean +78.5%) under adjacent (i.e., same soil/climate) organic vs. conventional fields related to improved soil quality and higher yields of 16–80% (mean +39.1%) in winter wheat, tropical paddy rice and sugarcane. Soil moisture differences ranged -11–41% (mean +12.0%) while soil carbon in SOM humus ranged 26–128% (mean +64.9%). Correlation (r >0.835) of earthworms is with crop yield and both soil H2O & C storage hence atmospheric CO2 reduction via photosy...

 2. Cuerpo y subjetividad en Latinoamérica: resistencia a la cultura somática del capitalismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Roberto Escobar C.

  2015-01-01

  Full Text Available A partir de la comprensi n del cuerpo como un campo disputado por distintas fuerzas que producen al sujeto en Colombia, y las investigaciones sobre el tema, el art culo identi ca dos construcciones corporales que se resisten a la cultura som tica de la modernidad en su ver- si n capitalista: el cuerpo mestizo y el cuerpo barroco, que tienen en com n su oposici n a las prescripciones que las culturas euroc ntricas han tratado de imponerles. As , de maneras m ltiples y creativas el cuerpo despliega una potencia de recreaci n de la existencia, articulada a subjetividades que sobreviven al capitalismo.

 3. Understanding the emergence of microbial consciousness: From a perspective of the Subject-Object Model (SOM).

  Science.gov (United States)

  Reddy, J Shashi Kiran; Pereira, Contzen

  2017-01-01

  Microorganisms demonstrate conscious-like intelligent behaviour, and this form of consciousness may have emerged from a quantum mediated mechanism as observed in cytoskeletal structures like the microtubules present in nerve cells which apparently have the architecture to quantum compute. This paper hypothesises the emergence of proto-consciousness in primitive cytoskeletal systems found in the microbial kingdoms of archaea, bacteria and eukarya. To explain this, we make use of the Subject-Object Model (SOM) of consciousness which evaluates the rise of the degree of consciousness to conscious behaviour in these systems supporting the hypothesis of emergence and propagation of conscious behaviour during the pre-Cambrian part of Earth's evolutionary history. Consciousness as proto-consciousness or sentience computed via primitive cytoskeletal structures substantiates as a driver for the intelligence observed in the microbial world during this period ranging from single-cellular to collective intelligence as a means to adapt and survive. The growth in complexity of intelligence, cytoskeletal system and adaptive behaviours are key to evolution, and thus supports the progression of the Lamarckian theory of evolution driven by quantum mediated proto-consciousness to consciousness as described in the SOM of consciousness.

 4. Penerapan Metode Self-Organizing Map (SOM Untuk Visualisasi Data Geospasial Pada Informasi Sebaran Data Pemilih Tetap (DPT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yunus Anis

  2016-01-01

  Full Text Available A Self-Organizing Map (SOM is a neural network method that has been introduced by Professor Teuvo Kohonen since 1980, as an artificial neural network topology without supervision (Unsupervised ANN, in which the learning process does not require supervision or target output. In this paper, the implementation methods of SOM is used to perform data clustering voters (DPT in the General Election Governor level. The results of the clustering process then used to perform data classification air-geographical references (geo-referenced that integrates visualization of the output space through a cartographic representation of the color settings, and explore the use of line width between the boundary-water element geographic reference, calculated according to the distance in the input space is best between locations. Clustering results is then used as the basis for determining the color criteria in the development of the Web-GIS application based on interval number of voters.   Keywords : Self-organizing map; Unsupervised ANN; Clustering; Geo-referenced; Cartographics representation

 5. Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskriving? Studie av 8. klasse elevers tekstskaping i samfunnsfag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Kristine Øgreid

  2016-01-01

  Full Text Available Bruk av formmønster blir jevnlig diskutert som støtte i skriveopplæringen. Hensikten med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom lærerens undervisning der bruk av skriveramme inngår, og elevtekster i et skriveprosjekt i en 8. klasse i samfunnsfag. Skriveprosessen er studert og beskrevet gjennom observasjonsnotater og video-opptak, og elevenes tekster er samlet inn som sluttprodukt og tolket i lys av prosesssen rundt skriverammen. Med utgangspunkt i måten skriverammen er realisert i elevenes tekster, kan tekstene sorteres i fire kategorier: 1 Rammen er integrert, 2 Rammen er uthevet, 3 Rammen overskrides og 4 Ingen ramme. Gjennom å sammenligne tekster der rammen ikke synes å ha hatt betydning for tekstskapingen, kategori 4, med de andre kategoriene, diskuteres rammens støtte både ut fra skrivepedagogisk og historiefaglig perspektiv. Undersøkelsen av tekstene i de tre første kategoriene tyder på skriverammen har fungert som støtte, ikke bare i forbindelse med tekstoppbygging, men også som en katalysator for innholdsgenerering og faglig forståelse. Bruk av rigide rammer i skriveopplæringen er kritisert for å fremme en instrumentell og sjangerformalistisk skrivepedagogikk kjennetegnet av reproduksjon og imitasjon av tekstmønstre. Dette ser her ut til å motvirkes av lærerens innramming av skriverammen i en skriveprosess som er kjennetegnet av sterk lærerstyring, steg-for-steg-metodikk og gjennomgående dialog mellom lærer og elever.Nøkkelord: fagspesifikk literacy, literacydidaktikk, skriving i samfunnsfag, skriverammeAbstractTeaching form and the use of models are frequently discussed as a means of supporting school writing instruction. This study investigates the relation between teaching which incorporates the use of writing frames and student texts produced in a writing project conducted in a 8th grade Social Studies classes in a Norwegian lower secondary school. The writing process is examined and described

 6. Efeitos do som basal em fendas glóticas Effects of vocal fry incomplete glottal closure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geovana de Paula Bolzan

  2008-01-01

  Full Text Available TEMA: som basal em fendas glóticas. PROCEDIMENTOS: participaram desta pesquisa dois sujeitos do sexo feminino, com idades entre 20 e 40 anos e diagnóstico otorrinolaringológico de fenda em ampulheta. Houve gravação da emissão sustentada da vogal /a/ e exame videolaringoestroboscópico, imediatamente a seguir, os sujeitos realizaram o som basal em três séries de 15 repetições, e foram submetidos a novo exame laríngeo e gravação da vogal. Os dados pré e pós-realização do som basal foram submetidos às analises acústica, perceptivo-auditiva e videolaringoestroboscópica, realizadas por juízes (três fonoaudiólogas e três otorrinolaringologistas, respectivamente. RESULTADOS: em ambos os sujeitos, houve melhora no fechamento glótico e amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora no tipo de voz; aumento das medidas de ruído e de Jitter. CONCLUSÃO: o som basal promoveu redução das fendas glóticas e aumento da amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora do tipo de voz, que ficou mais ruidoso; aumento das medidas de ruído e de Jitter, sugerindo irregularidade vibratória, provavelmente devido ao efeito do ajuste do som basal ao mobilizar intensamente a mucosa.BACKGROUND: vocal fry in incomplete glottal closure. PROCEDURE: two individuals aged between 20 and 40 years old presenting an otolaryngological diagnosis of ampoule chink were part of the study. A recording of the sustained emission of /a/ vowel took place, as well as a videostroboscopic examination. Right after, the individuals completed the vocal fry in three series of 15 repetitions, being submitted to a new laryngeal examination and to the vowel’s recording. Both pre-vocal and post vocal fry data were assessed through acoustic, perceptive-auditive and videostroboscopic analysis, carried out by judges (three speech and language pathologists and three otolaryngologists, respectively. RESULTS: for both individuals, there was an improvement

 7. Hur skall man egentligen vara som lärare? : En studie om lärares disciplin och makt i skolan

  OpenAIRE

  Karlsson, Carl Michael

  2016-01-01

  Denna uppsats är utbildningsfilosofisk studie i Foucaults anda om lärare och elevers uppfattning om vilka egenskaper, kompetenser och befogenheter som lärare behöver i sitt arbete för att skapa ordning och reda i klassrummet.Syfte är att undersöka vilka faktorer som, enligt lärare och elever, bidrar till upprätthållandet av ordning i skolan. Jag har undersökt två skolor, både lärare och elever och ställt frågor om hur läraren uppnår ordning i klassrummet. Frågeställningen som undersökts har v...

 8. Att vara, eller inte vara, föräldraledig : En kvantitativ studie om faktorer som styr mäns föräldraledighet

  OpenAIRE

  Zambon, Nathalie

  2017-01-01

  Den här uppsatsens syfte är att undersöka faktorer som verkar ha en betydande effekt på huruvida män är föräldralediga eller inte. Teorin och den tidigare forskning som presenteras utgår från både ett ekonomiskt perspektiv samt ett genusperspektiv. Frågeställningarna som vägleder uppsatsen är: Är de relativa resurserna avgörande för föräldraledighetsuttag? Hur påverkar könsvärderingar mäns uttag av föräldraledighet? Utifrån ett ekonomiskt perspektiv på tidigare forskning och teori är jag int...

 9. In situ visualisation and characterisation of the capacity of highly reactive minerals to preserve soil organic matter (SOM) in colloids at submicron scale.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Jian; Wen, Yongli; Li, Huan; Hao, Jialong; Shen, Qirong; Ran, Wei; Mei, Xinlan; He, Xinhua; Yu, Guanghui

  2015-11-01

  Mineral-organo associations (MOAs) are a mixture of identifiable biopolymers associated with highly reactive minerals and microorganisms. However, the in situ characterization and correlation between soil organic matter (SOM) and highly reactive Al and Fe minerals are still unclear for the lack of technologies, particularly in the long-term agricultural soil colloids at submicron scale. We combined several novel techniques, including nano-scale secondary ion mass spectrometry (NanoSIMS), X-ray absorption near edge structure (XANES) and confocal laser scanning microscopy (CLSM) to characterise the capacity of highly reactive Al and Fe minerals to preserve SOM in Ferralic Cambisol in south China. Our results demonstrated that: (1) highly reactive minerals were strongly related to SOM preservation, while SOM had a more significant line correlation with the highly reactive Al minerals than the highly reactive Fe minerals, according to the regions of interest correlation analyses using NanoSIMS; (2) allophane and ferrihydrite were the potential mineral species to determine the SOM preservation capability, which was evaluated by the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fe K-edge XANES spectroscopy techniques; and (3) soil organic biopolymers with dominant compounds, such as proteins, polysaccharides and lipids, were distributed at the rough and clustered surface of MOAs with high chemical and spatial heterogeneity according to the CLSM observation. Our results also promoted the understanding of the roles played by the highly reactive Al and Fe minerals in the spatial distribution of soil organic biopolymers and SOM sequestration. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. Musikern som varumärke : En kvalitativ studie om hur frilansande folkmusiker   lanserar sig själva

  OpenAIRE

  Lindblom, Hanna

  2010-01-01

  Denna uppsats syftar till att få en inblick i hur frilansande folkmusiker i Sverige gör för att lansera sig själva som artister, vilka redskap som används samt vilken funktion dessa redskap fyller. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med fyra frilansmusiker inom den folkmusikaliska genren. Musikbranschens förändrade förutsättningar, ställda i relation till Lundberg, Malm & Ronströms (2000) begrepp görare, vetare och makare, utgör de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen....

 11. Dosedekning til uterus i pasienter med cervix cancer som gjennomgår ekstern stråleterapi: VMAT vs. 4 felts boksteknikk

  OpenAIRE

  Vidaurre, Francisca Belen Correas

  2013-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å undersøke den interfraksjonelle organbevegelsenav øvre del av uterus i pasienter med intakt uterus som gjennomgår eksternstråleterapi som en del av den kurative behandlingen mot cervix cancer. Ovre delav uterus antas å være den mest mobile delen av organet.Det kliniske målvolumet (CTV) for stråleterapi inneholder hele uterusvolumet.Organbevegelsen av den øvre delen av uterus kan dermed degradere nøyaktighetenav behandlingen avhengig av behandlingsteknikk. Det...

 12. Stop-motion i filmen ”Du som inte fanns” : En processbeskrivning av den visuella stilen och användandet av stop-motion

  OpenAIRE

  Lönnberg, Christer

  2012-01-01

  I mitt examensarbete berättar jag om processen bakom den visuella stilen i dokumentär-filmen ”Du som inte fanns”. Jag behandlar teorierna och bakgrunden till de inspel-ningsmetoder jag valt till filmen. De inspelninsmetoder jag valt för att skapa den visuella stilen grundar sig på stillbilder tagna med stillbildkamera och kallas för stop-motion. Det finns olika typer av stop-motion och i filmen ”Du som inte fanns” använde jag mig av pixilation och timelapse. I detta examensarbete går jag ocks...

 13. Preliminary results on the influence of mineralogy on the turnover rates of SOM from different Hungarian soils

  Science.gov (United States)

  Zacháry, Dóra; Szalai, Zoltán; Jakab, Gergely; Németh, Tibor; Sipos, Péter; Filep, Tibor

  2016-04-01

  Fine textured soils generally considered containing more microbial biomass, and having a lower rate of biomass turnover and organic matter decomposition than coarse textured soils. In spite of this, several recent studies have shown contradicting trends. For example, the relative importance of different clay minerals for stabilizing SOM remains an open question. The aim of this study is to evaluate soil mineralological effect on the turnover of SOM by identifying and quantifying soil phyllosilicates. Our samples are derived from C3 forests and C3 croplands from different sites of Hungary. C4 maize residues are added to the soils in order to get natural 13C enrichment as tracer for the young carbon. Bulk samples of the soils from 0 to 20 cm depth were collected. The samples were dried at room temperature and preincubated in the dark for 4 months at 20 °C. The basic soil properties (pH, cation exchange capacity) were analysed after 2 mm sieving and homogenization. The amount of total C and N in the soils and maize residues were analysed using NDIR-chemiluminescent analyzer (Tekmar Dohrman Apollo 9000N). Particle size distribution was determined by laser diffraction (Fritsch Analysette MicroTec 22 plus) and particle imaging method (Malvern Morphologi G3-ID). The mineralological composition of the samples was determined by X-ray diffraction (Philips PW 1730 X-ray diffractometer). Moist soil equivalent to 400 g dry soil mixed with 2 g maize leaves is kept in air tight glass chambers for 183 days at 20°C. The leaves had previously been dried at 60 °C, were cut into pieces and sieved through a 2 mm mesh. The evolved CO2 is trapped by 10 mL 2 M NaOH, which is exchanged on day 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 28 and subsequently every 31 days. The fractional abundance of 13C of the soils, the plant material and the evolved CO2 is measured with isotope ratio mass spectrometer (Thermo Scientific Delta V IRMS). Our work show the preliminary results on the link between phyllosilicate

 14. Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Wilchen Christensen

  2010-12-01

  Full Text Available Artiklen vil belyse de mekanismer, der ligger til grund for et velfungerende fællesskab i en af Indre Missions ungdomsforeninger i Århus. Troen har på forskellige måder en central position i fællesskabet, og denne artikel vil argumentere for de unges tro som en social identitet, idet deres habitus synes at have en afgørende betydning for den og deres oplevelse af det religiøst funderede fællesskab. Artiklenvil også belyse, hvordan Biblen og dens fortællinger udgør den fortolkningsramme, som de unge er opvokset med og forstår livet igennem. Artiklen viser desuden den rolle, det kollektive samvær spiller i de unges konstruktion af Gud og egen identitet som kristen.Faith as common ground- community feeling among young evangelicals in DenmarkThe aim of this article is to demonstrate the mechanisms that underlie a youth association in the so-called Home Mission, a branch of the Evangelical Lutheran Church of Denmark. It is the result of anthropological research focusing on the sense of community among members aged between 15 and 27. In a number of ways faith plays a central role in the community, and the main argument of the article is that the young people's faith constitutes a social identity, since their habitus seems to have a decisive impact on their experience of the faith-based community. The article further demonstrates how the Bible and its narratives form the framework of interpretation with which the young people have grown up, and which, in their present life as adults, continues to mould their understanding and view of life, as well as the role that collective interaction plays in the young people's construction of God and their own identity as Christians. A core argument in the article is that faith is a socialization into a structure which results in all participants having the same frame of reference and therefore experiencing a strong feeling of community with one another within this particular wing of the Church

 15. E-Læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Elisabeth Meyer

  2014-02-01

  Full Text Available Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB, oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at nettoppgavene ble mye brukt, og at studentene mente de ga et godt læringsutbytte. Nettoppgaver med umiddelbar feedback gir stor studentaktivitet og «time-on-task». Testene kan tette hullet mellom det studentene forventes å kunne og det de faktisk kan, og egner seg til faktafag som m å pugges og forstås. E-læring kan gi god hjelp til studenters strukturering av tid, læringsstrategier og selvregulering.Læringsutbyttet av nettester diskuteres i lys av nytten av umiddelbar feedback i et pedagogisk perspektiv.AbstractThe starting point of the study is that the natural sciences, particularly anatomy, physiology and biochemistry (collectively known as APB, are often difficult subjects for nursing students. The aim was to investigate whether e-learning tools, in terms of web services, can be an effective educational tool and affect learning outcomes in APB.First year students in the Bachelor's degree program in nursing at Akershus University College of Applied Sciences received a questionnaire with 23 questions, which were answered anonymously.The results of the student survey showed that online tasks were widely used, and that students felt they resulted in good learning outcomes. Online training with immediate feedback shows great student activity and “time-on-task.” These tests can close the gap between what the students are expected to know and what they actually do, and is suitable for factual subjects requiring both memorization and

 16. Skryter bäst som skryter tyst! : Impression managements förlust, meriters vinst i CV.

  OpenAIRE

  Blomberg, Helena; Karlsson, Sara

  2015-01-01

  Impression management (IM) handlar om enmedveten eller omedveten process att styra intrycken av sig själv som ges tillomgivningen i syfte att imponera och söka erkännande. Tidigare forskning har istor utsträckning berört anställningsrekommendation utifrån intervjuer och demest framgångsrika resultaten har visat sig vara självförbättrande IM taktik.Studiens syfte vara att undersöka hur självförbättrande IM taktik i personligtbrev, två kvalitéer av meriter, påverkar ett beslut omanställningsrek...

 17. Box vs styck : Ett beslutsunderlag till Stadium AB gällande styckhantering i distributionslagret som alternativ till boxar

  OpenAIRE

  Örtengren, Malin; Torstensson, Tobias

  2007-01-01

  Stadium AB är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper och säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. I Stadiums butiker säljs både produkter från märkesleverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken med egen design, exempelvis SOC, 4D och Everest. Stadium befinner sig i en bransch där kundernas efterfrågan ständigt förändras med mode och säsong. Detta gör branschen komplex och medför att det ställs stora krav på varuförsörjningen till butikerna ...

 18. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 19. Når livet leves som pårørende til en kronisk syg person med Parkinsons Sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise

  Baggrund: Parkinsons Sygdom er en langsom fremadskridende kronisk sygdom der med sygdomsudviklingen påvirker personens evne til at klare sig selv, hvorfor pårørende i stor udstrækning involveres i den uformelle pleje og omsorg i hverdagen. Formål: Ønsket er at skærpe opmærksomheden på de pårørendes...... sygdomme end Parkinson inde på livet i hverdagen. Materiale og metode: En fænomenologisk-hermeneutisk tekstfortolkning blev gennemført. Heri indgår individuelle og fokusgruppeinterview med pårørende til parkinsonpatienter som er bosiddende i Nuuk. Resultater: De foreløbige resultater giver indsigt i...

 20. Different chemical composition of free light, occluded light and extractable SOM fractions in soils of Cerrado and tilled and untilled fielfds, Minas Gerais, Brazil: a pyrolysis-GC/MS study

  NARCIS (Netherlands)

  Buurman, P.; Roscob, R.

  2011-01-01

  To investigate both the effect of land-use systems on SOM characteristics and the effect of occlusion in aggregates on chemical composition of the occluded fraction, SOM fractions of soils under Cerrado, no-tillage and conventional tillage, were investigated. Free light, occluded light and

 1. Desenvolvimento motor e crescimento somático de crianças com diferentes contextos no ensino infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Décio Rodrigues

  2013-09-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de diferentes contextos no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças no ensino infantil. Participaram deste estudo 50 crianças: 25 tiveram educação física com um professor da área e 25 crianças tiveram atividades com o professor responsável pela turma. Crianças foram avaliadas no início e final do ano letivo quanto a dados antropométricos, dobras cutâneas, medidas de atividade física e realizaram os subtestes do TGMD-2. No início do ano letivo, nenhuma diferença foi observada entre os grupos. No final do ano letivo, crianças que tiveram atividades com o professor da sala apresentaram redução no nível de atividade física, enquanto que crianças com educação física com o professor especialista apresentaram manutenção no nível de atividade física e melhor desenvolvimento das habilidades motoras. O envolvimento em diferentes contextos de aulas de educação física não é suficiente para promover alteração somática em crianças ao longo do ano letivo. Entretanto, educação física com o professor especialista melhora o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e promove manutenção do nível de atividade física em crianças no ensino infantil.

 2. Sygeplejerske som velfærdsudvikler - kan sommerskoler være et bud på at udvikle en "developer-identity"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Charlotte Agerby

  2013-01-01

  Artiklen giver et bidrag til forståelsen af hvorledes der kan arbejdes med at fremme studerendes innovative og entreprenante kompetencer, samtidig med at der skabes nyttige værdier for virksomheder, såvel offentlig som private. Studerende arbejde med at udvikle velfærdsteknologier, indebærer at d...

 3. Monitoring of changes in lactic acid bacteria during production of Thai traditional fermented shrimp (Kung-Som by culturing method and PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kanokwan Thongruck

  2017-02-01

  Full Text Available The lactic acid bacteria (LAB ecology of Kung-Som, a traditional Thai fermented shrimp, was investigated using culture-dependent and culture-independent methods. Kung-Som was fermented at room temperature under anaerobic condition for 7 days using autochthonous fermentation. The viable counts revealed a dominance of LAB, from the 16S rRNA gene V6-V8 sequence analysis of the isolates, Enterococcus faecalis, Enterococcus sanguinicola, Weissella cibaria, Weissella confusa, Enterococcus sp., Leuconostoc pseudomesenteroides and Lactobacillus plantarum were observed. The total microbial community was profiled without cultivation by analyzing the DNA that was directly extracted from the Kung-Som samples. The 16S rRNA gene V6-V8 regions were used as targets in the denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE, profiling of the LAB. Pediococcus argentinicus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus garvieae, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus sakei and Lact. plantarum were observed. Our results provide evidence of the necessity to combine the two methods for better description of microbial communities in Kung-Som fermentation.

 4. Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavson, Kim; Riget, Frank Farsø; Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie

  Eksponeringen og belastningen af mennesker for kontaminanter i det arktiske område har været belyst i en lang række studier (Johansen et al. 2004, Bonefeld-Jørgensen 2010). Ud fra kontaminantkoncentrationer i kostemner som hvaler, fugle, isbjørne, rensdyr, fisk, moskusokser og importerede føde-va...

 5. Skrift som illustration, illustration som skrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkvig, Henrik

  2014-01-01

  Artiklen handler om samspillet mellem ordbilleder, der er suppleret med små illustrationer eller bearbejdet til såkaldte ‘typographics’.......Artiklen handler om samspillet mellem ordbilleder, der er suppleret med små illustrationer eller bearbejdet til såkaldte ‘typographics’....

 6. Ação do paradiclorobenzeno sôbre os cromossômios somáticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cândida H. T. Mendes Conagin

  1950-01-01

  Full Text Available Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos com Coffea arabica, Allium cepa, Arachis prostrata e Aloë sp., pela aplicação do processo Meyer para o estudo dos cromossômios somáticos. Em linhas gerais, o processo consta das seguintes fases : a tratamento de raízes por uma solução saturada de paradiclorobenzeno ; b fixação em Carnoy ; c hidrólise em HCl a 10%, a 60°C durante dois minutos ; d lavagens em água destilada ; e lavagens em ácido acético a 45% ; f coloração dos esfregaços pela orceína acética. Em virtude dêsse tratamento, os cromossômios se contraem e se apresentam bem separados nas placas metafásicas, sendo facilitada a sua determinação numérica. As constrições, a duplicidade e os satélites nos cromossômios, ficam também postos em evidência. Trata-se de um processo que pode substituir, com a vantagem da rapidez, o processo lento, de exame dos cromossômios somáticos por meio de cortes de material incluído em parafina, nas espécies estudadas.The effects of a prefixation treatment with paradichlorobenzene on the somatic chromosomes of Coffea arabica, Allium cepa, Arachis prostrata and Aloë sp. have been studied. The following schedule was followed for treating root tips : a prefixation in a solution of paradichlorobenzene ; b fixation in Carnoy ; c hydrolisis in 10 per cent HCI for two minutes at 60°C ; d washing in distilled water ; e washing in 45 per cent acetic acid ; f smearing and staining in aceto-orcein. Good smears were obtained with root tips of Coffea arabica, Allium cepa and Aloe sp. The chromosomes of Coffea arabica were well scattered in the cells. The long chromosomes of Allium cepa and Aloe sp. were also well separated from each other. No difference in the chromosomes was noticed in smears made from paradichlorobenzene treated and untreated root tips of Arachis prostrata. This technique can substitute the paraffin method to advantage for counting chromosome number in root tip

 7. Ultra-som terapêutico na cicatrização tecidual Therapeutic ultrasound in the tissue healing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Débora Cristina Olsson

  2008-08-01

  Full Text Available Visando a minimizar o período de tratamento cicatricial em diversos tecidos, buscam-se alternativas à terapia convencional que colaborem com o processo reparativo criando um microambiente ideal para sua ocorrência. Dentre os inúmeros benefícios das técnicas aplicáveis à medicina regenerativa, o ultra-som terapêutico (UST é prática adjuvante cada vez mais freqüente. Os modelos experimentais de terapia sonora em animais têm propiciado informações relevantes para o tratamento de vários tipos de lesões; todavia, apesar de serem muito utilizados, ainda existem controvérsias em relação aos seus potenciaia biológicos de acordo com a modalidade e a dosimetria indicadas para cada caso. Os efeitos biofísicos do ultra-som (US sobre o reparo tecidual são pouco compreendidos, sendo seu uso muitas vezes negligenciado ou fundamentado na experiência prática, o que resulta em procedimentos errôneos. O objetivo desta revisão bibliográfica é apresentar informações sobre o UST, relatar a existência de riscos de danos celulares decorrentes da inadequada aplicação e revelar a importância de seus mecanismos de ação nos tecidos, tanto no sentido físico, como nos seus aspectos biológicos.Aiming to minimize the cicatricial treatment period, alternatives have been searched to conventional therapy, among which the therapeutic ultrasound is a practice more and more frequent. However, despite of being used in the treatment of various lesions types, there are still controversies related to its real therapeutical value and the indicated dosimetry for each case. The ultrasound effect on the tissue repair is little understood, and its use is seldom based on the practical experience, what sometimes results in wrong procedures. This review has the objective to show the therapeutic ultrasound information and to reveal the importance of its mechanisms in the tissues in the physical and biological aspects.

 8. Embriogénesis somática secundaria en el genotipo de cacao (Theobroma cacao L.) inifap 1 y su descripción histológica

  OpenAIRE

  A. Alejandro-Lázaro; A. Azpeitia-Morales; L. Sáenz-Carbonell; F . Mirafuentes Hernández

  2015-01-01

  La embriogénesis somática aplicada para la propagación clonal de plantas de cacao, aun es de baja eficiencia, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de los cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios como fuente de explante para inducir embriogénesis somática secundaria (ESS) en presencia de fitohormonas y sin estas en el genotipo de cacao inifap 1, asi como describir los eventos de la ESS desde los 30 hasta los 240 días de cultivo. El uso de l...

 9. MRA Images Identification of the Artery Blood Vessel of the Knee with SOM LVQ Neural Networks as Auxiliary.

  Science.gov (United States)

  Huang, Hung-Chun; Chien, Chia-Hung; Shih, Ting-Fang; Chong, Fok-Ching

  2005-01-01

  The ways of angiography are divided into two kinds at present: the invasive type and the non invasive type. Because the magnetic resonance angiography (MRA) has advantages of the non invasive type, thus people can accept MRA more easily. Presently, to diagnoses for the initial stage triage of the blood vessel on clinic by MRA mostly. We to be allowed to see clearly that the shape of lower limb artery which like the dendrite and the blood vessel is thick from the trunk to the thin branch, also we can see the narrow embolism and the blocked place through MRA. This study is aiming at the image of artery of blood vessel by MRA assay, and is attempting to use two-dimensional structure of SOM and LVQ to make out topologies for the shape of artery of blood vessel. We expect that MRA could be useful tools for earlier on the quick triage and auxiliary diagnosis of doctors. By actual examples truly prove that patients after peripheral arterial occlusive disease (PAOD) treatment can diagnose effectively, shorten the time of patients waiting for reports and improve the whole efficiency of the medical treatment system.

 10. Bloqueios nervosos guiados por ultra-som Bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido Ultrasound-guided nerve blocks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Escovedo Helayel

  2007-02-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As técnicas de bloqueios nervosos guiados por ultra-som são baseadas na visualização direta das estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das estruturas anatômicas adjacentes. Desta maneira, é possível depositar a solução de anestésico local precisamente em torno dos nervos e acompanhar a sua dispersão em tempo real, obtendo-se, assim, um bloqueio mais eficaz, de menor latência, menor dependência de referências anatômicas, menor volume de solução anestésica e maior segurança. CONTEÚDO: O artigo revisa os aspectos relativos aos mecanismos físicos para formação de imagens, a anatomia ultra-sonográfica do neuroeixo e dos plexos braquial e lombossacral, os equipamentos e materiais empregados nos bloqueios, os ajustes do aparelho de ultra-som para melhorar as imagens, os planos de visualização das agulhas de bloqueio e as técnicas e o treinamento em bloqueios guiados por ultra-som. CONCLUSÕES: Os passos para se obter sucesso em anestesia regional incluem a identificação exata da posição dos nervos, a localização precisa da agulha, sem lesões nas estruturas adjacentes e, finalmente, a injeção cuidadosa de anestésico local junto aos nervos. Embora a neuroestimulação forneça grande auxílio na identificação dos nervos, esta não consegue, isoladamente, preencher todas essas exigências. Por isso, acredita-se que os bloqueios guiados por ultra-som serão a técnica de eleição para anestesia regional num futuro não muito distante.JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: Las técnicas de bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido se basan en la visualización directa de las estructuras nerviosas, de la aguja de bloqueo y de las estructuras anatómicas adyacentes. De esa manera, se puede depositar la solución de anestésico local precisamente en torno de los nervios y acompañar su dispersión en tiempo real, obteniéndose así, un bloqueo más eficaz, de menor latencia, menor dependencia de

 11. Avaliação da qualidade vocal e dos efeitos da tecnica de reabilitação com som fricativo sonoro prolongado apos laringectomias parciais

  OpenAIRE

  Ana Lucia Spina

  2002-01-01

  Resumo: As laringectomias parciais são cirurgias propostas para tratamento de tumor inicial de laringe. Embora uma das intenções seja a preservação vocal, podem ser observadas alterações na qualidade da voz após estas cirurgias. Para readaptação vocal destes pacientes é importante a reabilitação fonoaudiológica. Dentre as técnicas de reabilitação vocal estão os sons de apoio. Propusemos o estudo do som de apoio Izj e designamos a técnica proposta como técnica do som fricativo sonoro prolongad...

 12. Inducción de la embriogénesis somática en mango de hilacha (Mangifera indica L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Perea Dallos Margarita

  2006-06-01

  Full Text Available En esta investigación se estudió el establecimiento de un medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos y tejido nucelar de frutos inmaduros de mango de hilacha. Se ensayaron nueve tratamientos de desinfección resultantes de la combinación de tres concentraciones de hipoclorito de sodio (2,5, 3,5 y 4,5%, aplicadas durante tres intervalos de tiempo (30, 45 ó 60 min. El medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática se estableció probando 18 medios de cultivo, cinco adicionados con 0, 0,5, 1,0, 2,0 y 3,0 mg/L de 2,4-D y 13 medios suplementados con 0, 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 mg/L de TDZ en combinación con 0, 1,0 y 2,0 mg/L de 2,4-D.  Adicionalmente, se experimentó con cuatro medios de cultivo adicionados con 0, 0,5, 1,0 y 2,0 mg/L de ácido giberélico para la germinación de los embriones somáticos. Mediante observación, se estudió la influencia de las diferentes concentraciones de ácido diclorofenoxiacético y de thidiazurom sobre los explantes utilizados; adicionalmente, se evaluó la formación de las diferentes etapas de la embriogénesis somática. Por medio de cortes histológicos, se estableció el origen de los embriones somáticos y las diferencias, a nivel celular, entre cada uno de sus estadios. Se estudió el proceso de formación del callo friable y embriogénico. Todos los tratamientos de desinfección fueron igualmente efectivos, pero se recomienda el uso de una concentración de 4,5 % de  hipoclorito de sodio, durante 60 minutos. El medio de cultivo más favorable para la inducción de la embriogénesis somática fue el que contenía 0,5 mg/L de TDZ y 1 mg/L de 2,4-D; y para la germinación, el carente de reguladores de crecimiento. En los medios de cultivo suplementados únicamente con 2,4-D se formaron embriones indirectos, mientras que en los que contenían 2,4-D más TDZ se observaron embriones directos e indirectos, de acuerdo con el regulador

 13. Aplicación de la hibridación somática a la mejora de la citricultura española.

  OpenAIRE

  PENSABENE BELLAVIA, GIOVANNI

  2011-01-01

  La hibridación somática, o fusión de protoplastos, es una herramienta biotecnológica aplicable a la mejora de los cítricos. La utilización de esta técnica permite abordar objetivos que sería imposible plantear mediante la hibridación sexual u otras técnicas de mejora, tanto a nivel de mejora de variedades y patrones ya existentes, como para la obtención de nuevos genotipos de interés. El objetivo principal de esta tesis ha sido la aplicación de la hibridación somática a necesidades específica...

 14. Aplicaciones de la embriogénesis somática para la propagación y mejora de Quercus ilex L. y Pinus spp.

  OpenAIRE

  Blasco Carlos, Miquel

  2013-01-01

  Esta tesis está enfocada a la aplicación de la embriogénesis somática para la conservación y mejora de Quercus ilex L., Pinus pinaster Aiton y Pinus pinea L., especies forestales representativas de los bosques de la Península Ibérica. La propagación clonal mediante embriogénesis somática (ES) es la herramienta más adecuada para la propagación de genotipos de élite y para la implementación de la llamada silvicultura multivarietal. Además los cultivos embriogénicos son explantos adecuados para ...

 15. Inducción de la embriogénesis somática en mango de hilacha (Mangifera indica L..

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Córdoba Sánchez Juana Marcela

  2005-07-01

  Full Text Available En esta investigación se estudió el establecimiento de un medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos y tejido nuclear de frutos inmaduros de mango de hilacha. Se ensayaron nueve tratamientos de desinfección resultantes de la combinación
  de tres concentraciones de hipoclorito de sodio (2,5, 3,5 y 4,5%, aplicadas durante tres intervalos de tiempo (30, 45 ó 60 min.. Para el establecimiento del medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática se probaron 18 medios de cultivo, cinco adicionados con 0, 0,5, 1, 2 y 3 mg/l de 2,4-D y 13 medios suplementados con 0, 0,5, 1, 1,5 y 2 mg/l de TDZ en combinación con 0, 1,0 y 2,0 mg/l de 2,4-D.  dicionalmente, se experimentó con cuatro medios de cultivo adicionados con 0, 0,5, 1 y 2 mg/l de ácido giberélico para la germinación de los embriones somáticos. Mediante observación, se estudió la influencia de las diferentes concentraciones de ácido diclorofenoxiacético y de thidiazurom sobre los explantes utilizados; adicionalmente, se evaluó la formación de las diferentes etapas de la embriogénesis somática. Por medio de cortes histológicos, se estableció el origen de los embriones somáticos y las diferencias, a nivel celular, entre cada uno de sus estadios. Se estudió el proceso de formación del callo friable y embriogénico. Todos los tratamientos de desinfección fueron igualmente efectivos, pero se recomienda el uso de una concentración de 4,5% de hipoclorito de sodio, durante 60 minutos. El medio de cultivo más favorable para la inducción de la embriogénesis somática es el que contiene 0,5 mg/l de TDZ y 1 mg/l de 2,4-D y para la germinación, el carente de reguladores de crecimiento. En los medios de cultivo suplementados únicamente con 2,4-D se formaron embriones
  indirectos, mientras que en los que contenían 2,4-D más TDZ se observaron embriones directos e indirectos, de acuerdo con el

 16. ViBlioSOM: Visualización de información bibliométrica mediante el mapeo autoorganizado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sotolongo Aguilar, Gilberto

  2002-12-01

  Full Text Available In this paper the use of a visualization tool that helps researchers discover knowledge in databases is described. The paper presents the scientific and technological maps associated with bibliometric indicators. The maps are based on the concept of Self-Organizing Maps (SOM which is a particularly robust form of unsupervised neural networks. Examples illustrating the visualization of information are included in the paper.

  En este trabajo se describe el uso de una herramienta de visualización que facilita descubrir conocimientos en bases de datos. Se presentan los mapas científico-tecnológicos asociados a los indicadores bibliométricos. Los mapas están basados en el concepto de los mapas auto-organizados (SOM, Self-Organizing Maps y basados en la tecnología de las redes neuronales no supervisadas. Se incluyen ejemplos que permiten ilustrar la visualización de los resultados.

 17. *omeSOM: a software for clustering and visualization of transcriptional and metabolite data mined from interspecific crosses of crop plants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milone Diego H

  2010-08-01

  Full Text Available Abstract Background Modern biology uses experimental systems that involve the exploration of phenotypic variation as a result of the recombination of several genomes. Such systems are useful to investigate the functional evolution of metabolic networks. One such approach is the analysis of transcript and metabolite profiles. These kinds of studies generate a large amount of data, which require dedicated computational tools for their analysis. Results This paper presents a novel software named *omeSOM (transcript/metabol-ome Self Organizing Map that implements a neural model for biological data clustering and visualization. It allows the discovery of relationships between changes in transcripts and metabolites of crop plants harboring introgressed exotic alleles and furthermore, its use can be extended to other type of omics data. The software is focused on the easy identification of groups including different molecular entities, independently of the number of clusters formed. The *omeSOM software provides easy-to-visualize interfaces for the identification of coordinated variations in the co-expressed genes and co-accumulated metabolites. Additionally, this information is linked to the most widely used gene annotation and metabolic pathway databases. Conclusions *omeSOM is a software designed to give support to the data mining task of metabolic and transcriptional datasets derived from different databases. It provides a user-friendly interface and offers several visualization features, easy to understand by non-expert users. Therefore, *omeSOM provides support for data mining tasks and it is applicable to basic research as well as applied breeding programs. The software and a sample dataset are available free of charge at http://sourcesinc.sourceforge.net/omesom/.

 18. Effekter på insulinsekresjon og endotelfunksjon av DPP-IV-hemmeren sitagliptin (Januvia®) hos pasienter som har utviklet diabetes etter nyretransplantasjon.

  OpenAIRE

  Halden, Thea Anine Strøm

  2012-01-01

  Introduksjon: Nyretransplanterte pasienter er i stor grad utsatt for kardiovaskulære sykdommer som hypertensjon, dyslipidemi, endoteldysfunksjon samt nedsatt glukosetoleranse (IGT)/nyoppstått diabetes etter transplantasjon (NODAT). Disse pasientene har en høyere risiko for prematur kardiovaskulær sykdom og død enn den generelle populasjonen. Behandling av diabetes i nyretransplanterte pasienter samt pasienter med nyresvikt representerer en utfordring. Sitagliptin (Januvia®) er en dipeptidylpe...

 19. Características agronômicas e morfológicas de cafeeiro 'Catuaí Vermelho' propagado por embriogênese somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Henrique Siqueira de Carvalho

  2011-04-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar características agronômicas e morfológicas de plantas de Coffea arabica, cultivar Catuaí Vermelho IAC 44, propagadas por embriogênese somática. O experimento foi instalado em janeiro de 2005, em delineamento experimental de blocos ao acaso, com dez repetições. As plantas foram avaliadas mensalmente quanto ao desenvolvimento vegetativo, de junho de 2005 a janeiro de 2006, e as avaliações agronômicas foram realizadas dois anos e meio após o início do experimento. A produtividade de grãos foi avaliada durante as quatro primeiras colheitas. Cafeeiros provenientes de embriogênese somática apresentam desenvolvimento inicial mais rápido do que as plantas obtidas de sementes e, aos 30 meses após plantio no campo, têm diâmetro de copa superior ao de plantas de origem seminal. O desempenho agronômico de plantas de C. arabica produzidas por embriogênese somática é semelhante ao de plantas oriundas de sementes, e não há restrições agronômicas para a sua utilização.

 20. Indução de embriogênese somática em cana-de-açúcar RB935744

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo de Oliveira Almeida

  2014-06-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta morfogênica do genótipo RB935744 à indução de embriogênese somática com subsequente regeneração dos embriões. Segmentos transversais de folhas jovens medindo 2-3 mm de espessura foram cultivados em meio MS sólido contendo três diferentes concentrações de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D para indução de calos embriogênicos. Os melhores resultados foram obtidos usando 31.5 µM L-1 de 2,4-D em 45 ou 60 dias de incubação em meio de indução, realizando de um a três subcultivos e incubando em meio de regeneração por 15 a 45 dias. Este resultado mostra que o protocolo de embriogênese somática para o genótipo RB935744 necessita de ajustes para se alcançar uma satisfatória produção de embriões somáticos.

 1. Self-organizing maps of Kohonen (SOM) applied to multidimensional monitoring data of the IEA-R1 nuclear research reactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Affonso, Gustavo S.; Pereira, Iraci M.; Mesquita, Roberto N. de, E-mail: rnavarro@ipen.b [Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP), Sao Paulo, SP (Brazil); Bueno, Elaine I., E-mail: ebueno@ifsp.gov.b [Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo (IFSP), SP (Brazil)

  2011-07-01

  Multivariate statistics comprise a set of statistical methods used in situations where many variables are database space subsets. Initially applied to human, social and biological sciences, these methods are being applied to many other areas such as education, geology, chemistry, physics, engineering, and many others. This spectra expansion was possible due to recent technological development of computation hardware and software that allows high and complex databases to be treated iteratively enabling further analysis. Following this trend, the neural networks called Self-Organizing Maps are turning into a powerful tool on visualization of implicit and unknown correlations in big sized database sets. Originally created by Kohonen in 1981, it was applied to speech recognition tasks. The SOM is being used as a comparative parameter to evaluate the performance of new multidimensional analysis methodologies. Most of methods require good variable input selection criteria and SOM has contributed to clustering, classification and prediction of multidimensional engineering process variables. This work proposes a method of applying SOM to a set of 58 IEA-R1 operational variables at IPEN research reactor which are monitored by a Data Acquisition System (DAS). This data set includes variables as temperature, flow mass rate, coolant level, nuclear radiation, nuclear power and control bars position. DAS enables the creation and storage of historical data which are used to contribute to Failure Detection and Monitoring System development. Results show good agreement with previous studies using other methods as GMDH and other predictive methods. (author)

 2. Híbridos somáticos obtenidos por fusión de protoplastos entre Solanum tuberosum L. subsp. tuberosum y la especie silvestre Solanum circaeifolium Bitter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Espejo

  2013-03-01

  Full Text Available Con la finalidad de obtener híbridos somáticos interespecíficos, se fusionaron protoplastos de la especie tetraploide Solanum tuberosum y de la especie silvestre diploide Solanum circaeifolium utilizando polietilenglicol. Los productos de fusión fueron cultivados en el medio V-KM suplementado con albúmina de suero bovino. Las primeras divisiones celulares ocurrieron a los 3 a 4 días de cultivo. Después de la formación de colonias se observó una rápida proliferación de callos, a partir de los cuales se regeneraron 19 plantas. El análisis molecular usando RAPD, confirmó que los regenerantes presentaban segmentos de ADN de ambos parentales, sugiriendo su posible naturaleza de híbridos somáticos. Las observaciones del número de cromosomas indicaron que todos los híbridos fueron aneuploides. En condiciones de invernadero, los regenerantes derivados de la fusión de protoplastos, mostraron características morfológicas intermedias entre las líneas parentales. Este estudio muestra la producción de híbridos somáticos de papa con el método de fusión presentado.

 3. Estudo comparativo do comprimento renal em ratos obtido pelo ultra-som e pelo paquímetro Rats kidney length comparative study, obtained by ultrasound and pachimeter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elaine Mika Kamigawa

  2002-03-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi comparar o comprimento renal em ratos obtido pelo ultra-som e pelo paquímetro. Foi medido o comprimento renal de 36 rins de 18 ratos Wistar, machos, adultos, com peso médio de 208 gramas. As medidas foram realizadas por dois observadores, denominados observador 1 e observador 2. Os valores obtidos por ultra-som dos observadores 1 e 2 foram, em média, respectivamente, 1.92 cm e 1.92 cm para o rim direito e 1.91 cm e 1.92 cm para o rim esquerdo. Essa diferença não foi significante. Os valores obtidos por ultra-som e por paquímetro, pelo observador 1, dos rins direito e esquerdo foram, em média, 1.92 cm e 1.80 cm. Essa diferença foi significante, mostrando que o comprimento obtido pelo ultra-som foi maior que pelo paquímetro. Concluiu-se que o comprimento renal no rato, obtido pelo ultra-som, é maior do que o observado pelo paquímetro.The aim of this experiment was to compare the kidney length in rats obtained by ultrasound and pachimeter. Length measurement was taken from 36 kidneys of 18 208-grams-average-weight Wistar male adult rats. The measurements were taken by two observers. The average values obtained by observer 1 and 2 through ultrasound were, respectively 1.92 cm / 1.92cm for the right kidney and 1.91 cm and 1.92 cm for the left kidney. This difference is not significant. The average values obtained through ultrasound and pachimeter by observer 1 were 1.92 cm for the right kidney and 1.80cm for the left kidney. This difference is significant. The conclusion is that the rat kidney length obtained through ultrasound is higher that the one observed by pachimeter.

 4. Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Dahl

  2016-01-01

  Full Text Available Denne artikkelen handler om norske engelsklæreres kompetanse i å arbeide med barn som har et annet morsmål enn norsk, og som lærer engelsk som fremmedspråk. Problemstillingene er "Hva slags utdanning og kunnskap innen flerspråklighet har engelsklærere i Norge?," "I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?" og "Hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser føler de behov for?". Vi presenterer resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse hvor i alt 176 engelsklærere deltok. I tillegg presenterer vi resultater fra fokusintervjuer med i alt fire lærere fra to skoler. Resultatene viser at selv om engelsklærerne til en viss grad føler seg forberedt på arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål, har svært få av dem utdanning som fokuserer på flerspråklighet. Svarene fra spørreundersøkelsen og fra intervjuene viser at engelsklærerne gjerne vil ha mer kompetanse på dette området. Vi vil derfor understreke betydningen av utdanning i teori og praksis om flerspråklig utvikling og flerkulturell utdanningsteori, og ikke minst betydningen av tilgang til faglig utvikling som fokuserer på flerspråklighet i skolen og i samfunnet for engelsklærere i Norge.Nøkkelord: engelsklærere, kompetanse, språkpedagogisk kunnskap,flerspråklighet, lærerutdanningAbstractThis paper examines the extent to which English teachers in Norway are prepared to work with children whose mother tongue is not Norwegian, and who are acquiring English as a foreign language. The research questions are “What type of education and knowledge in the area of multilingualism do English teachers in Norway have?,” To what extent do English teachers in Norway feel they are prepared to teach in a multicultural and multilingual classroom?,” and “What kinds of knowledge, skills and resources do they feel a need for?” We present the results of a national survey completed by 176

 5. Handicap som risikofaktor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise; Dammeyer, Jesper Herup

  2010-01-01

  Børn med handicap er generelt i større risiko for at udvikle psykopatologi. Men risikoen for fejludvikling er ikke enkelt forbundet med graden af handicappet. F.eks. oplever børn med hørehandicap næsten fire gange så hyppigt psykosociale vanskeligheder sammenlignet med hørende børn, men det er ikke...... psykopatologi etableres. I artiklen vil vi præsentere en almen model til forståelse af mennesker med handicap og deres udviklingsmuligheder – en handicappsykologisk udviklingsmodel ud fra et dialektisk kultur-historisk perspektiv (Vygotsky, (1924-31) 1993). Ved hjælp af empiriske studier vil vi eksemplificere...... forskellige typiske udviklingsmæssige problemer, der ofte opstår blandt børn med forskellige typer af handicap. At studere børn med handicap og deres psykiske udvikling kan være et vigtigt forskningsmæssigt vindue til at forstå udviklingspsykopatologi generelt....

 6. Kroppen som orakel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess; Grünenberg, Krsitina; Hillersdal, Line

  2011-01-01

  Den kinesiologiske kropsforståelse indeholder elementer, der trækker på både de bio-medicinske forklaringer af kroppens funktioner, samt på helhedsorienterede ideer om sammenhæng mellem kroppe, genstande og ikke-fysiske tilstande. Det kalejdoskopiske kropssyn gør den kinesiologiske behandling til...

 7. Hjemmesygeplejersken som konsulent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Espander, Tina; Præstegaard, Jeanette; Glasdam, Stinne

  2013-01-01

  ‘profile for community nurses’. This article presents a concept for reflection on practice which consists of a competence-developmental project. The project takes origin in Wacherhausens theory of reflection on practice, in ‘Appreciative Inquiry’, comprising appreciatory communication, and in the method...... ‘The narrative team-reflection’. The concept is about the community nurses in practicing and analyzing appreciatory communication here and now and in giving and receiving constructive mono- and interprofessional feedback. In conclusion, the developed concept for reflection on practice generates fellow...

 8. Pooh som vi spiser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith; Delmar, Charlotte

  2007-01-01

  med diabetes (type 1) og børn med overvægt er udvalgt. Kvalitative forskningsmetoder benyttes: Børnene interviewes individuelt og observeres i gruppeforløbet, tegninger og kreative udtryk inddrages i en fænomenologisk forskningstilgang med en åben og eksplorativ indgangsvinkel for at få mest mulig...

 9. Industriel patriarkalisme som moderniseringsstrategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Marianne Rostgård

  2003-01-01

  The article discusses the scope and role of paternalism in industry during the coming of age of a modern industrial society in Denmark, in the late 19th and 20th centuries. Industrial paternalism is seen as a strategy for social inclusion, based on construction and legitimation of a societal order...

 10. Film som kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Ring

  2013-01-01

  Films by artists induce scholars to work across art, film and cultural history. Accordingly, this article adopts an interdisciplinary approach to the British-Nigerian artist Yinka Shonibare’s film Un Ballo in Maschera (2004). The film is grounded in Shonibare’s unique use of African-print fabric...... in conjunction with references to European cultural and political history, but the film is also – it is alleged – rooted in Black British cinema and the transnational postcolonialism which emerged in the UK of the 1980s. The article starts with a general introduction to Shonibare’s art and the colonial...... connotations of the African-print fabric, which are also central to the critique of power in Un Ballo in Maschera. Its critical agenda is then analysed and put into historical perspective by relating the film to Black British film. A comparison with the Black Audio Film Collective’s key work Handsworth Songs...

 11. Hernier som medicinsk sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, J.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  include patients with Ehlers-Danlos, Marfans syndrome, osteogenesis imperfecta, cutis laxa, and patients with abdominal aortic aneurysms, colonic diverticula or stress urinary incontinence. Looking ahead, the perspective may be individualization of the operative technique for patients with a hernia...

 12. Charterturisme som en produkt:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2011-01-01

  Charter tourism as a product: A sociological analysis of agency in the experience economy In recent years charter tourism as a convenient and cost-effective mode of travelling has been declining. This may be related to dominating societal ideals promoting self-actualization, individual exploration...... Canaria. Results show that the charter tourists were active in navigating between a series of central dilemmas posed by the consumption of a mass product in an individualized societal context, thereby shaping their experiences to form a desirable tourist product....

 13. Adoption som retlig relation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Stine

  2014-01-01

  Artiklen analyserer det retlige forældreskab med afsæt i adoptionasaftalen. Artiklen har et børneretligt perspektiv, og adoptionsfiguren analyseres med afsæt i børns ret til at udvikle og danne egne relationer.......Artiklen analyserer det retlige forældreskab med afsæt i adoptionasaftalen. Artiklen har et børneretligt perspektiv, og adoptionsfiguren analyseres med afsæt i børns ret til at udvikle og danne egne relationer....

 14. Tvil som drivkraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Johannesen

  2013-06-01

  Full Text Available Title: Doubt as a driving forceAbstract: In this paper I explore what happens when the philosopher Emmanuel Levinas's texts encounters material from conversations with early childhood educators in two different early childhood education settings. In the conversations with the educators, I hear an approach to understanding children's expressions that are consistent with Levinas’ claims. They want to open up the children's contributions, and they want to learn. I have used the term doubt to describe the processes where the educators are opening up to the other, in this case children aged one to three and their physical expression and further to show how this may be a practice that allows the children have a real opportunity to influence and thus participate in the development of the pedagogical thinking. The early childhood educators are challenged by the children and each other, and this creates energy and commitment. On this basis I claim that the doubt is a driving force in their work to develop the pedagogical thinking.This practice may be in contrast with thoughts of the time favoring and expecting measurable results in educational establishments. This can also be seen as opposition to and criticism of the desire to map children's knowledge and skills as this mapping might reduce children to the notion we have of them, both as groups and as individuals and not open up to their contributions.

 15. Coaching som styringsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anita Monnerup

  2010-01-01

  Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om......Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om...

 16. Magt som krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  Der er tale om en præsentation af Michel Foucaults forelæsninger om krig og samfund, udgivet posthumt under titlen "Society Must be Defended". Et hovedtema er diskurser om klasse, race og magt i tidlig fransk historieskrivning.......Der er tale om en præsentation af Michel Foucaults forelæsninger om krig og samfund, udgivet posthumt under titlen "Society Must be Defended". Et hovedtema er diskurser om klasse, race og magt i tidlig fransk historieskrivning....

 17. Skam som social utopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christa Lykke

  2017-01-01

  of exclusion. Thus, the article discusses TV production for a youth audience within a public service and a commercial media system. The theoretical framework draws on Erving Goffman’s micro-sociological considerations of the social dramaturgy of face work, and is inspired by the theory of recognition by Axel...... Honneth. Analytically, the face work and interactions of the main characters of the Shame-series are used to exemplify how the drama series creates a narrative of inclusion while addressing critical issues such as face loss, emotional rejections and shame. In conclusion, the series is an example...

 18. Adoption som indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens; Hammen, Ida; Raft Andersen, Karen

  bedst på stort set alle fronter. De har en bedre fysisk udvikling og klarer sig bedre i diverse færdighedstest (fx IQ-test) end børn i andre foranstaltninger. Også deres adfærdsmæssige og mentale problemer er mindre end pleje- og institutionsanbragte børn. Dog er adoptionsalderen vigtig. Jo tidligere et...

 19. Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Stine Frydendal

  Denne afhandling belyser en udviklingsproces omhandlende en demokratisk tilgang til sundhedsfremme på en dansk gymnasieskole – Rysensteen Gymnasium i København. Formålet er at forstå ungdomskulturens perspektiver på idrætsdeltagelse og sundhed. Det fysiske aktivitetsniveau falder i teenageårene, ...

 20. Videnskabshistorie som god formidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kristian Hvidtfelt; Nielsen, Henry

  2008-01-01

  Videnskabshistorie har måske aldrig været mere populært end nu, hvilket bevidnes af de mange bøger, der fulgte i kølvandet på Dava Sobels bog Longitude (1995). I disse år bliver de mest populære videnskabshistoriebøger dog forfattet af professionelle journalister og forfattere, ikke universitetsa......Videnskabshistorie har måske aldrig været mere populært end nu, hvilket bevidnes af de mange bøger, der fulgte i kølvandet på Dava Sobels bog Longitude (1995). I disse år bliver de mest populære videnskabshistoriebøger dog forfattet af professionelle journalister og forfattere, ikke...

 1. Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Stine Frydendal; Ottesen, Laila; Thing, Lone Friis

  et kultur- og organisationssociologisk studie (Christensen et al, 2004; Danelund, 2006; Elting & Hammer, 2009; Heldbjerg et al., 2009; Bøgetoft Christensen, 2002) baseret på et samarbejde mellem Rysensteen Gymnasium og Institut for Idræt KU, der søger at tilvejebringe viden om anvendelsen af...

 2. Rejsen som gymnasieelev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gholamian, Jamshid

  2017-01-01

  kultur og etnicitet til deltagernes ytringer med det formål at undersøge, hvordan dette blikskifte kan bidrage til det interkulturelle vejledningsforskningsfelt. Teoretisk er artiklen inspireret af Mikhail Bakhtins dialogisme med fokus på to af hans begreber: Ytring og kronotop (sociokulturel...

 3. Kroppen som interaktionsredskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortbek, Karen Johanne

  in interaction. The six levels are: "Traditional input-device interaction" "2D-gestural interaction" "Tangible embodied interaction" "3D-gestural kinesthetic interaction" "Kinesthetic interaction" and "Free movement interaction". The framework focuses on how the body relates to interaction devices, and proposes......Traditional interaction techniques only challenges limited parts of the human body - usually only the eyes and the pointing finger. Recently, however, a growing interest has emerged in developing new perspectives on designing for bodily interaction. These designs function within a wide range...... as limitations that should be considered when designing. Further, empirical research from the Wisdom Well project is an example of designing bodily interaction. The Wisdom Well is an interactive floor consisting of a 12 m2 glass surface with bottom projection and camera-based tracking of limbs (e.g. foot, hand...

 4. Musik som medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  Den første bog, der beskriver bredden inden for området MusikMedicin, starter helt ved begyndelsen, ved ”cellernes sang”, og går derefter videre til at berette om et utal af undersøgelser og teorier om, hvordan musik påvirker både foster og mor, planter og dyr, krop og følelser, immunsystem og...

 5. Klassisk musik som identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koudal, Jens Henrik

  2015-01-01

  Empirisk baserede studier af musik og identitet udføres ofte på basis af interviews, spørgeskemaer, kliniske musikterapi-sessioner, deltagerobservation eller musikterapi-studenters korte, utrykte beretninger om musikken i deres eget liv. I denne artikel bygger forfatteren derimod på publicerede...... at kombinere en mysikpsykologisk og en hermeneutisk-litterær tilgang når artiklen frem til, at det på basis af de tre selvbiografier er muligt at skitsere disse tre individuelle musiker-identiteter. Selvbiografiens styrke er i denne sammenhæng, at den er en fortælling om hele livet, der giver livet mening...

 6. Madlavning som maskulin eskapisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  The boom in food television has presented a whole new gallery of celebrity chefs. It is striking that the majority are men and that many of them can be read as ways of negotiating an ‘uncertain’ masculine position through cooking. A case in point is The Naked Chef (1999–2001) in which Jamie Oliver...... summerhouse. Theoretically, the analysis is inspired by Søndergaard’s theory on post-traditional gender as constant negotiation of fluid gender boundaries. Cooking can be a way of doing this balancing project, as seen in the case of The Naked Chef. It is argued that in Spise med Price cooking is used...... to create a performative space of homosocial bonding that allows the two brothers to play with the taboos of everyday life. This homosociality is rendered ambivalent through an explicit use of irony and humour. The Naked Chef and Spise med Price can be read as different ways of using cooking to perform...

 7. Thomas Mann som bibelfortolker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2007-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med Thomas Manns reception og transformation af den gammeltestamentlige fortælling om Josef og hans brødre. Særlig interesse samler sig om de gudsbilleder, værket indeholder, herunder relationen til Satan. Det karakteristiske ved Manns gudsbillede er, at Gud ikke er tydelig...

 8. HR som business partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Birger; Jensen, André Barsøe

  2014-01-01

  De fleste af os vælger at antage, at forandringer kan styres, i hvert fald til en vis grad. Ellers ville man også kunne falde i en slags handlingslammelse, og det er ikke, hvad der efterspørges fra HR’s ansvarlige. Der kræves resultater. HR er gennem en årrække blevet langt mere strategisk, hvor ...

 9. Forandringsledelse som responsiv praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly, Asbjørn; Christensen, Tanja

  2014-01-01

  I artiklen gives et bud på ledelsens rolle i organisatorisk forandringsproces, baseret på en konkret organisatorisk forandringsproces, læst fra to forskellige teoretiske perspektiver. Dels John Kotters velkendte forandringsmodel, dels Ralph Staceys teori om complex responsive processes – en tilgang...

 10. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...

 11. Fibromyalgi som neurogen smertetilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amris, Kirstine; Jespersen, Anders

  2010-01-01

  Fibromyalgia is characterised by chronic widespread pain and mechanical hyperalgesia. It is associated with a higher pain intensity, fewer pain-free intervals and more pronounced pain-related interference in function than other musculoskeletal pain conditions. Increasing evidence supports...... an underlying augmented central pain processing which includes sensitization of pain-transmitting neurons and dysfunction of pain inhibitory pathways. If this permanent change in the function of the nociceptive system is shown to equal fibromyalgia, the condition may be considered a neuropathic pain condition....

 12. Augmented reality som wearable

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Rahn, Annette

  2015-01-01

  Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR...

 13. Transgene mus som sygdomsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schuster, Mikkel Bruhn; Porse, Bo Torben

  2003-01-01

  Transgenic animal models have proven to be useful tools in understanding both basic biology and the events associated with disease. Recent technical advances in the area of genomic manipulation in combination with the availability of the human and murine genomic sequences now allow the precise ta...... tailoring of the mouse genome. In this review we describe a few systems in which transgenic animal models have been employed for the purpose of studying the etiology of human diseases. Udgivelsesdato: 2003-Feb-17......Transgenic animal models have proven to be useful tools in understanding both basic biology and the events associated with disease. Recent technical advances in the area of genomic manipulation in combination with the availability of the human and murine genomic sequences now allow the precise...

 14. Musik som formgivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Groth, Sanne Krogh

  2012-01-01

  Heartbeat. Hjertets pulserende rytme, åndedrættets tilhørende kadence, musikken inden for og uden for vores hoveder – lyde sætter spor og strukturerer vores liv indefra og ud, udefra og ind. Anri Sala skaber filmværker, der udfolder denne sammenhæng mellem liv, lyd og billeder. Det indbyrdes sams...

 15. Empowerment som frihedsgode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2005-01-01

  Forholdet mellem leder og medarbejder bliver stadig mere personligt og følelsesmæssigt involverende. Men kan man lede en virksomhed med følelser? Asterisk har talt med sociolog Poul Poder, forfatter til ph.d.-afhandlingen ?Magtens følelser og følelsernes magt: At håndtere følelser under organisat...

 16. Elevcentrering som nutidshistoriskt problem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsson, Ulf; Petersson, Kenneth; Krejsler, John B.

  2015-01-01

  be said, have become established as dogma in the conversations, writings and thinking about ourselves, others, education, work and society. Within school and higher education concepts like learning, lifelong learning, learning targets, learning environments and situational learning have largely replaced......The purpose of this chapter is to discuss the ideas about learning and pupil centring which form the basis for contemporary narratives about school and education. This takes place against the background of the concepts of learning which during recent decades have become givens, or perhaps it could...... and superseded concepts of past dominance, such as training, teaching and education. The concepts have furthermore become part of the conversations around a range of other societal activities, such as work, relationships, life style, and leisure activities. The talk about learning environments, for instance...

 17. Arkitektur som forskningsfelt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elin Haugdal

  2015-12-01

  Full Text Available This article gives a brief overview of research on architecture by art historians at UiT The Arctic University of Norway, and addresses some challenges for research on buildings within the discipline of Art history generally, and in the northernmost parts of Scandinavia particularly. Art history’s history of monuments has during the last four to five decades been expanded by new theoretical and aesthetic perspectives on architecture, and is questioned by a more comprehensive and socially distinguished research on the built environment. Researchers on architecture in the northern areas experience  these tensions more directly, which thus provides an opportunity to question methods of writing architectural history.

 18. Fibromyalgi som neurogen smertetilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amris, Kirstine; Jespersen, Anders

  2010-01-01

  an underlying augmented central pain processing which includes sensitization of pain-transmitting neurons and dysfunction of pain inhibitory pathways. If this permanent change in the function of the nociceptive system is shown to equal fibromyalgia, the condition may be considered a neuropathic pain condition.......Fibromyalgia is characterised by chronic widespread pain and mechanical hyperalgesia. It is associated with a higher pain intensity, fewer pain-free intervals and more pronounced pain-related interference in function than other musculoskeletal pain conditions. Increasing evidence supports...

 19. Participation som organisatorisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Hans Jeppe; Jønsson, Thomas

  2009-01-01

  Hensigten med artiklen er at give et bidrag til forståelsen af begrebet organisatorisk participation både teoretisk og ud fra praksis. Det gøres ud fra analyser og tematiseringer af participationens mangfoldighed, participationssystemers konstituering, participationens substans og finalitet samt...

 20. Idrott som integration

  OpenAIRE

  Karlefors, Inger; Hertting, Krister

  2010-01-01

  Competitive sport is a global phenomenon with a common language, but at the same time locally embedded in the national culture. The global character gives competitive sport an attraction, which can create an important arena for integration when people arrive to a new country. Problems can rise when diverse expectations and images meet. To create understanding and facilitate integration for children and youth from different countries it is important to understand which images of sport that is ...

 1. Ironi som effektiv kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Definition af begrebet ironi i modsætning til sarkasme, satire, parodi, fiktion, pådutning og underforståelse.......Definition af begrebet ironi i modsætning til sarkasme, satire, parodi, fiktion, pådutning og underforståelse....

 2. Mennesket som handelsvare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  2017-01-01

  The article presents an analysis of an abolitionist text by Pierre Samuel Du Pont published in the Physiocratic journal Éphémérides du citoyen in 1771. Du Pont’s text combines economic calculation with a retelling of Jean-François de Saint-Lambert’s sentimental short story “Ziméo” in order to make...

 3. Unyttig som en rose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2011-01-01

  Artiklen diskuterer aktuel higher education research (universitetspædagogik) i lyset af "the ontological turn"(Barnett) og forbinder dannelsesbegrebet i universitetstænkning og undervisning med et eksistentiel dannelsesbegreb. Kun derved åbnes der også for en mere undringsorienteret og ontologisk...

 4. Lymfom fejltolket som osteomyelitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brand, Eske; Klit, Jakob

  2015-01-01

  Patients are admitted based on a tentative diagnosis. If that is incorrect it may have negative consequences for the patient and the system. In this case we present an eight-month elucidation with several diagnostic procedures with a tentative diagnosis of osteomyelitis. This diagnosis was kept...

 5. DUT som didaktisk felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  the scholarship of teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively deal with active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction)...

 6. Faglighed som social deltagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothuizen, Jan Jaap

  2015-01-01

  frihed ved at se bort fra sit eget engagement i verden og ved at opbygge en illusion om at være tilskuer. På den måde opbygger man ikke ligeværdige relationer. Den ligeværdige relation – mødet mellem to subjekter -– er derimod afhængig af, at man mødes i noget fælles tredje. Social deltagelse er således...

 7. Fortvivlelse som mulighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  It is a widely accepted opinion that children should not be exposed to feelings of despair or meaninglessness. Based on an analysis of two picturebooks, Shaun Tan’s The Red Tree (2001) and Lone Munksgaard Nielsen and Pia Thaulov’s The Boy Who Lost Himself (2015), this article demonstrates, however...... of becoming a human being. For Kierkegaard, despair, meaninglessness and enclosedness are precisely the feelings that can help you become who you are. The article demonstrates how the protagonists’ despair and enclosedness gives them the possibility to realize themselves as human beings. From the child...

 8. Radio som Rumforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2012-01-01

  Da radioproducenterne Peter Kristiansen og Clemens Johansen i samarbejde med forfatteren Per Højholt i 1968-69 omformede Højholts seneste digt Turbo til en radiomontage, døbte de udsendelsen Turbo. En Space-ficering af Per Højholts digt. At radioudgaven af et digt kaldtes en space-ficering, peger...

 9. Kroppen som styreform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Hans

  2015-01-01

  Afsløringerne af et vidtfavnende nationalt dopingsystem sætter streg under, hvor langt russerne vil gå for at nå til tops. Præsident Putin indgår direkte med egen krop i den nye idrætspolitik.......Afsløringerne af et vidtfavnende nationalt dopingsystem sætter streg under, hvor langt russerne vil gå for at nå til tops. Præsident Putin indgår direkte med egen krop i den nye idrætspolitik....

 10. Organisationer som leksikogrammatik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smedegaard, Flemming

  2013-01-01

  The point of view in this article is that metaphors are central to the way we read and understand organizational life and to generate a range of complementary and competing insights in how and why people interact as they do in organizations. In continuation of the tradition of Gareth Morgan......’s metaphorical approach to organization I suggest a quite new metaphor, organizations as grammar or rather as lexico-grammar, because I particularly discuss the possibilities of using inspiration from the textual, the interpersonal and the ideational lexico-grammar from the theory of the systemic functional...

 11. Mexico - Narko som subkultur?

  OpenAIRE

  Knudsen, Isabelle Bidstrup; Rasmussen, Tobias Lier; Andersen, Frederik Fuglsang; Sandberg, Laurits Viktor Mylenberg; Steffensen, Dominick Joshua; Pedersen, Katrine Venborg Taul

  2014-01-01

  Mexico is caught in a drug issue, which affects and limits the country in several contexts, especially in connection with the development of the nation. The Drug issue is also expressed in a cultural sense/manner, for example in the Mexican music culture, where it is apparent that ramifications appear. Within The Corrido genre a Narcocorrido appear. The Narcocorrido elucidates/illustrates Mexican society’s current issues, including The Drug Issue. According to The Drug issue’s huge impact on ...

 12. Ledelse som profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  2008-01-01

  Ledelse professionaliseres i disse år gennem bevidst lederudvikling og lederuddannelse. Det er en nødvendig forudsætning for at gennemføre omfattende reformer og omorganisering. At gøre ledelse til en profession ændrer også på forestillingerne om muligheder for at gøre ledelsesmæssig karriere....

 13. Politik som fiktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2017-01-01

  Hvor politisk kommunikation tidligere var domineret af tre M’er – Marketing, Meningsmåling og Massemedier - så er vi i dag trådt ind i en ny epoke domineret af tre F’er: Følelser, Fiktioner og Facebook. Med udgangspunkt i et casestudie af Trumps kampagne i 2016. og de tre begreber - politisk mark...

 14. Madlavning som maskulin eskapisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  summerhouse. Theoretically, the analysis is inspired by Søndergaard’s theory on post-traditional gender as constant negotiation of fluid gender boundaries. Cooking can be a way of doing this balancing project, as seen in the case of The Naked Chef. It is argued that in Spise med Price cooking is used...... uses cooking to balance competing discourses on masculinity in his cosmopolitan London life style. This article sets out to compare the way masculinity is performed through cooking in The Naked Chef and the popular Danish food show Spise med Price (2008– ), in which two brothers cook in an isolated...

 15. Citationsanalyse som politisk redskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Leif; Møller, Søren; Andersson, Bjarne

  2006-01-01

  Der er gået mode i forskningsevaluering og en række nye ord, der hidtil har været forbeholdt bibliotekssektoren, har hurtigt vundet indpas i evalueringsvokabularet: Citationsindekser og citations-impact, ligesom en række af evalueringsmodens andre begreber nu også anvendes i forskningsevalueringen...

 16. Fibromyalgi som neurogen smertetilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amris, Kirstine; Jespersen, Anders

  2010-01-01

  Fibromyalgia is characterised by chronic widespread pain and mechanical hyperalgesia. It is associated with a higher pain intensity, fewer pain-free intervals and more pronounced pain-related interference in function than other musculoskeletal pain conditions. Increasing evidence supports...

 17. Identitet som indpakning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nickelsen, Niels Christian

  2009-01-01

  observationer og drejer sig om, at forstå det tværfaglige arbejdes forskellige ordninger og kontroverser på et hospice, samt hvad der sker i mødet mellem fagene. Observationerne knytter sig til hvordan professionerne identificerer hinanden i forbindelse med nogle kontroverser, og hvordan dette leder til særlige...

 18. Handlekompetence som didaktisk begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingvorsen, Flemming Erichs

  2002-01-01

  My main objective in this dissertation will be to seek what I find to be the key elements in the obligations of the modern school system, in terms of social education. I have chosen to do this from a general didactic point of view. I intend to involve in this the formation of the social...... and personal education - and standing, and what this should consist of at a deeper level, and at the same time try to offer a solution as to how the school system should work to ahieve this ideal....

 19. Svindel som sportsgren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Hans

  2015-01-01

  Korruption, doping og matchfixing er daglig kost i sportens verden. Publikum lever fint med det for det er gået hen og blevet en del af fortællingen – et drama i dramaet. Men hvorfor slår myndighederne hårdt ned på multinationale Volkswagen, når de snyder med softwaren i deres biler, men ikke på ...... multinationale FIFA, når de snyder med tildelingen af slutrunder i fodbold?...

 20. Landskabet som verdensbillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wamberg, Jacob

  himle, der introduceres i oldtidens og middelalderens landskabsbilleder, findes et vidnesbyrd for, hvordan kosmos udspaltes i en kaotisk Moder Jord og en uforgængelig, maskulin himmel. Endelig påviser bogen, at landskabsbilleders indlemmelse eller udelukkelse af kultiveringsspor (fx marker, veje, hegn...

 1. Arbeidsmiljø og røyking som årsak til lungekreft: noen epidemiologiske betraktninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tom K. Grimsrud

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLungekreft er en av de hyppigst forekommende og alvorligste kreftsykdommene i verden. Etter denvoldsomme økningen i sigarettforbruket i første halvdel av dette århundret har røykevanene inntatten dominerende plass blant årsakene til lungekreft, mens yrkeseksponeringer er regnet for å væreden nest viktigste årsak. Lungekreft er den vanligste yrkesbetingete kreftsykdom i Norge. Røykevaneneer en potensiell confounder i vurderingen av yrkesmessige årsaker til lungekreft, men bådeteoretiske betraktninger og gjennomførte studier tyder på at problemet er relativt lite. Samvirkningmellom røykevaner og yrkeseksponering er best beskrevet når det gjelder asbeststøv og radon, og serut til å følge et multiplikativt mønster. For andre eksponeringer er forholdet mer ufullstendig belyst.Andelen lungekrefttilfeller som tilskrives yrkeseksponering, kan være betydelig i yrkesgrupper ellergeografiske områder hvor kreftfremkallende stoffer har vært i utstrakt bruk.Grimsrud TK. Occupational exposures and smoking as causes of lung cancer: Someepidemiological considerations. Nor J Epidemiol 1995; 5 (2: 121-127.  ENGLISH SUMMARYLung cancer is one of the the most common and most serious cancer diseases in the world. Theenormous increase in cigarette consumption during the first half of this century made smoking thedominating cause of lung cancer. Occupational exposures are considered to be the second mostimportant cause. Lung cancer is the most frequent occupational cancer in Norway. Smoking is apotential confounder in the study of occupational lung cancer. Theoretical and empirical considerationsdo however indicate that the problem is of minor magnitude. Interaction between smokingand occupational exposures is described for asbestos and radon and appears to follow a multiplicativepattern. Interaction with other occupational exposures is less well studied. The proportion oflung cancer cases attributable to occupational factors can be

 2. Influência da contagem de células somáticas sobre os componentes do leite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maike Taís Maziero Montanhini

  2013-06-01

  Full Text Available mastite é uma inflamação da glândula mamária caracterizada por alterações do tecido glandular, causando distúrbios funcionais no quarto mamário afetado. Por sua vez, estes distúrbios induzem a diminuição na produção do leite e alterações em sua composição centesimal, suas propriedades físico-químicas, bacteriológicas e sensoriais.O objetivo foi avaliar a influência da contagem de células somáticas (CCS sobre os componentes do leite. Foram avaliados os resultados de 156.465 amostras analisadas pelo laboratório da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, durante o período de julho a setembro de 2012. Foram determinadas a CCS e os teores de proteína, gordura, lactose, sólidos totais, caseína e extrato seco desengordurado (ESD. A gordura apresentou maior coeficiente de variação, seguida pelos teores de caseína, proteína, sólidos totais, ESD e, finalmente, o componente que apresentou menor variação foi a lactose. Entre as amostras avaliadas, 47,4% apresentaram ao menos um resultado em desacordo com os limites estipulados pela legislação brasileira. Para a CCS, 21,8% das amostras apresentaram resultados acima do padrão. O teor de gordura apresentou correlação positiva com a CCS. Por outro lado, o teor lactose e o ESD apresentaram correlação negativa com a CCS. O teor de proteína total não sofreu influência da CCS, no entanto, a caseína apresentou correlação positiva com a CCS. A mastite afeta a qualidade do leite, uma vez que promove alterações significativas nos seus componentes, principalmente gordura, lactose e caseína.

 3. Ultra-som terapêutico contínuo térmico em modelo experimental de ciatalgia Continuous thermic therapeutic ultrasound in sciatica experimental model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Polican Ciena

  2009-06-01

  Full Text Available O ultra-som é um recurso fisioterapêutico que pode atuar na redução dos sintomas da ciatalgia. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do ultra-som terapêutico, no modo contínuo, em duas diferentes densidades de potência (0,5 W/cm² e 1 W/cm², na redução do quadro álgico em ratos submetidos a modelo experimental de ciatalgia. Foram utilizados 20 ratos, divididos em 3 grupos: G1 (n=6 submetido à ciatalgia e a tratamento placebo; G2 (n=7 submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som com 0,5 W/cm²; e G3 (n=7 submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som com 1 W/cm². A ciatalgia foi provocada por lesão cirúrgica de compressão do nervo no membro posterior direito de todos os animais. O tratamento na região do procedimento cirúrgico, iniciado no 3º dia pós-operatório, consistiu em 10 sessões diárias de 5 minutos. Verificou-se a dor pelo do tempo de elevação da pata (TEP durante a marcha, medido pré-cirurgia e em mais cinco momentos. Os resultados mostram aumentos no TEP em todos os grupos após a lesão; e, naqueles tratados com ultra-som terapêutico, houve diminuição significativa da TEP, restaurando-se os valores iniciais, sendo mais precoce e intensa em G2. Conclui-se que a entrega na forma continua do ultra-som terapêutico foi eficaz na redução da dor ciática.Therapeutic ultrasound is a physical therapy resource for relieving sciatic pain. The aim of this study was to assess the effectiveness of continuous therapeutic ultrasound in two different power densities (0,5 W/cm² and 1 W/cm², on reducing pain in rats submitted to a sciatica experimental model. Twenty rats were used, divided into 3 groups: G1 (n=6 submitted to sciatica and placebo treatment; G2 (n=7 submitted to sciatica and treated with 0.5 W/cm² ultrasound; and G3 (n=7, submitted to sciatica and treated with 1 W/cm² ultrasound. Sciatica was provoked by surgical nerve compression on the right posterior limb of all animals. Treatment on the

 4. Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Sjöberg

  2014-11-01

  Full Text Available Att öva för att lära sig att hantera polisiära situationer utgör ett viktigt inslag i polisstudenters utbildning. Lärandet sker genom praktiska övningar t.ex. drillövningar och övningar av specifika moment men även via simuleringar där studenter agerar som polis i mera komplexa situationer. Simuleringar är inte unika för polisutbildning utan utgör ett vanligt inslag i professionsutbildning genom sin koppling till "verkliga" situationer (Peters och Vissers, 2004; Lederman, 1984. Under de senaste årtiondena har simuleringar använts för utbildning inom så skilda professionsfält som medicin och hälsovård, flyg och blåljusverksamhet. Simuleringar kan vara av skiftande karaktär t.ex. fysiska i form av rollspel men även datorbaserade. Simuleringar kan syfta till att utveckla en specifik färdighet (se t.ex. Windsor, 2009; Stefanidis, Acker, och Heniford, 2008; Wallin, Meurling, Hedman, Hedengård, och Felländer-Tsai, 2007, som t ex att lära sig hur man avläser röntgenbilder (se t.ex. Söderström, Häll, Nilsson, och Ahlqvist 2012 eller till att lära hur man ska agera i komplexa situationer (Andersson, Carlström, och Berlin, 2013; Bauman, Gohm och Bonner, 2011, t.ex. vid svåra olyckshändelser med många personer inblandade (se t.ex. McConnell och Drennan, 2006. Simuleringar av komplexa situationer med många inblandade brukar benämnas som fullskaliga (se t.ex. Andersson, Carlström, och Berlin, 2013. Simuleringar antas träna och utveckla professionell kunskap genom att förbereda studenter på att hantera komplexa och ibland farliga situationer som de kan komma att ställas inför i en kommande yrkespraktik. Användningen av simuleringar i utbildningar bygger således på ett antagande om överföring av erfarenheter och kunskaper från ett sammanhang till ett annat (se t.ex. Söderström, Åström, Anderson och Bowles, 2014. I den här artikeln utgår vi från simulering som en utbildningsresurs där deltagarna

 5. Å nedtone betydningen av paret som idé når det gjelder intime relasjoner mellom voksne: implikasjoner for familieterapiens teori og praksis

  OpenAIRE

  Sheehan, Jim

  2009-01-01

  Denne artikkelen hevder at det er på tide at familieterapifeltet gir noe oppmerksomhet til å forestille seg hvordan andre relasjonsformer enn paret kan danne ramme for enkelte individers intime og seksuelle relasjoner i dagens vestlige kultur. Artikkelen undersøker noen av de sentrale ideene som støtter opp under paret; både i religion, sosiale strukturer, i profesjonelle kulturer og knyttet til menneskets reproduksjon. Deretter undersøkes nærmere litteratur fra familieterapifeltet, og i den ...

 6. The case of the Som Imaginário band: counterculture, experimentation and the music industry between the 1960s and 1970s in Brazil

  OpenAIRE

  Moreira,Maria Beatriz Cyrino; Santos,Rafael dos

  2014-01-01

  The Brazilian band Som Imaginário was created in 1969 to accompany the musician Milton Nascimento on his tour the following year to promote his album Milton (1970). In the next years the group pursued independent projects, which resulted in three albums recorded for Odeon Label in 1970, 1971 and 1973. In this article, we articulate the group's musical production within the context of MPB (Música Popular Brasileira) in the early 1970s, marked mainly by the country's dictatorship in its most re...

 7. Long-Term Patterns in the Population Dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and Cyanobacteria in a Shallow Reservoir: A Self-Organising Map (SOM) Approach.

  Science.gov (United States)

  Wojtal-Frankiewicz, Adrianna; Kruk, Andrzej; Frankiewicz, Piotr; Oleksińska, Zuzanna; Izydorczyk, Katarzyna

  2015-01-01

  The recognition of long-term patterns in the seasonal dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and cyanobacteria is dependent upon their interactions, the water temperature and the hydrological conditions, which were all investigated between 1999 and 2008 in the lowland Sulejow Reservoir. The biomass of cyanobacteria, densities of D. longispina and L. kindtii, concentration of chlorophyll a and water temperature were assessed weekly from April to October at three sampling stations along the longitudinal reservoir axis. The retention time was calculated using data on the actual water inflow and reservoir volume. A self-organising map (SOM) was used due to high interannual variability in the studied parameters and their often non-linear relationships. Classification of the SOM output neurons into three clusters that grouped the sampling terms with similar biotic states allowed identification of the crucial abiotic factors responsible for the seasonal sequence of events: cluster CL-ExSp (extreme/spring) corresponded to hydrologically unstable cold periods (mostly spring) with extreme values and highly variable abiotic factors, which made abiotic control of the biota dominant; cluster CL-StSm (stable/summer) was associated with ordinary late spring and summer and was characterised by stable non-extreme abiotic conditions, which made biotic interactions more important; and the cluster CL-ExSm (extreme/summer), was associated with late spring/summer and characterised by thermal or hydrological extremes, which weakened the role of biotic factors. The significance of the differences between the SOM sub-clusters was verified by Kruskal-Wallis and post-hoc Dunn tests. The importance of the temperature and hydrological regimes as the key plankton-regulating factors in the dam reservoir, as shown by the SOM, was confirmed by the results of canonical correlation analyses (CCA) of each cluster. The demonstrated significance of hydrology in seasonal plankton dynamics

 8. ”Den tiltrækker os som en magnet”. En kvalitativ undersøgelse af børns barrierer for fysisk aktivitet i frikvarteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pawlowski, Charlotte Skau

  Baggrund: Det fysiske aktivitetsniveau blandt skolebørn i Danmark er faldende, og en stigende andel, specielt piger, lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at børn er aktive mindst 60 minutter dagligt. Skolegården og frikvarteret byder som institutionel ramme på en unik mulighed for ...... organiseret af lærere eller ældre elever, drenge- og pigezoner i skolegården, organisering af elev-drevet redskabsstationer samt regulativer i forhold til brug af mobiltelefon i frikvarteret....

 9. Long-Term Patterns in the Population Dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and Cyanobacteria in a Shallow Reservoir: A Self-Organising Map (SOM Approach.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrianna Wojtal-Frankiewicz

  Full Text Available The recognition of long-term patterns in the seasonal dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and cyanobacteria is dependent upon their interactions, the water temperature and the hydrological conditions, which were all investigated between 1999 and 2008 in the lowland Sulejow Reservoir. The biomass of cyanobacteria, densities of D. longispina and L. kindtii, concentration of chlorophyll a and water temperature were assessed weekly from April to October at three sampling stations along the longitudinal reservoir axis. The retention time was calculated using data on the actual water inflow and reservoir volume. A self-organising map (SOM was used due to high interannual variability in the studied parameters and their often non-linear relationships. Classification of the SOM output neurons into three clusters that grouped the sampling terms with similar biotic states allowed identification of the crucial abiotic factors responsible for the seasonal sequence of events: cluster CL-ExSp (extreme/spring corresponded to hydrologically unstable cold periods (mostly spring with extreme values and highly variable abiotic factors, which made abiotic control of the biota dominant; cluster CL-StSm (stable/summer was associated with ordinary late spring and summer and was characterised by stable non-extreme abiotic conditions, which made biotic interactions more important; and the cluster CL-ExSm (extreme/summer, was associated with late spring/summer and characterised by thermal or hydrological extremes, which weakened the role of biotic factors. The significance of the differences between the SOM sub-clusters was verified by Kruskal-Wallis and post-hoc Dunn tests. The importance of the temperature and hydrological regimes as the key plankton-regulating factors in the dam reservoir, as shown by the SOM, was confirmed by the results of canonical correlation analyses (CCA of each cluster. The demonstrated significance of hydrology in seasonal

 10. Estimativa da erodibilidade pela desagregação por ultra-som e atributos de solos com horizonte B textural

  OpenAIRE

  Sá,Marcos Aurélio Carolino de; Lima,José Maria de; Curi,Nilton; Massaroto,João Aguilar; Marques,João José Granate de Sá e Mello

  2004-01-01

  A erodibilidade de solos é um fator importante na estimativa das perdas por erosão. Este fator é uma expressão da combinação de atributos do solo, os quais possibilitam sua estimativa por meio de equações. O objetivo deste trabalho foi medir atributos químicos e mineralógicos que, combinados com índices de estabilidade de agregados determinados por ultra-som, pudessem ser utilizados como variáveis em modelos na estimativa da erodibilidade de solos com horizonte B textural do Brasil. Estes atr...

 11. Spontane strategier i innovationsnetværk: materialitetens betydning for stabiliseringen af virtuelle verdner som professionelt kommunikationsmedie [Spontaneous strategies in innovation networks: The importance of materiality in stabilising virtual worlds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Husted

  2012-09-01

  Full Text Available Megen forskning har beskæftiget sig med, hvordan sociale og organisatoriske processer ændres, når de finder sted i virtuelle rum. Denne artikel tager udgangspunkt i innovationsprocesser, hvor aktører forsøger at etablere virtuelle verdner som platform for professionel kommunikation, men i stedet for at fokusere på kommunikationsprocesser internt i virtuelle verdner vil artiklen stille spørgsmålstegn ved dikotomien mellem den fysiske og den virtuelle verden og undersøge materialitetens betydning for organiseringen af det virtuelle. Ved at anlægge et perspektiv inspireret af Aktør Netværks Teori vil artiklen argumentere for, at fysiske steder og objekter ikke blot fungerer som kontekst for innovationsprocesser, men tværtimod inddrages som strategiske ressourcer, der aktivt medskaber de virtuelle verdner. Empirisk funderes analysen i fem danske virksomheder og viser, hvordan virksomhederne benytter sig af fysiske steder og objekter som strategisk ressource i innovationsprocessen. Hermed bidrager artiklen til litteraturen omkring innovation inden for nye medier såsom virtuelle verdner.

 12. How do electricity prices affect in the general supply of modified spot price?; Hvordan paavirkes stroemprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ericson, Torgeir; Halvorsen, Bente; Hansen, Petter Vegard

  2008-07-01

  In the Nordic electricity market the prices of short-and long-term price are contract set on the common Nordic power exchange Nord Pool. Wholesale market (Nord Pool) and end-user markets are only partially integrated in the short term, since a large proportion of final consumption of electricity traded through dealers. Such sharing of power market in a power exchange and end-user markets make the market vulnerable to a shortage situations in power and energy. It is therefore important to have clarity in how the end-user prices are affected by changes in the prices of energy exchange. The purpose of this study is to analyze how power suppliers taking into account the wholesale prices in the pricing and how long it takes from changes in the prices of power exchange, turn over in changing prices to end users. (AG)

 13. Social-ecological patterns of soil heavy metals based on a self-organizing map (SOM): a case study in Beijing, China.

  Science.gov (United States)

  Wang, Binwu; Li, Hong; Sun, Danfeng

  2014-03-31

  The regional management of trace elements in soils requires understanding the interaction between the natural system and human socio-economic activities. In this study, a social-ecological patterns of heavy metals (SEPHM) approach was proposed to identify the heavy metal concentration patterns and processes in different ecoregions of Beijing (China) based on a self-organizing map (SOM). Potential ecological risk index (RI) values of Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, As, Cd and Pb were calculated for 1,018 surface soil samples. These data were averaged in accordance with 253 communities and/or towns, and compared with demographic, agriculture structure, geomorphology, climate, land use/cover, and soil-forming parent material to discover the SEPHM. Multivariate statistical techniques were further applied to interpret the control factors of each SEPHM. SOM application clustered the 253 towns into nine groups on the map size of 12 × 7 plane (quantization error 1.809; topographic error, 0.0079). The distribution characteristics and Spearman rank correlation coefficients of RIs were strongly associated with the population density, vegetation index, industrial and mining land percent and road density. The RIs were relatively high in which towns in a highly urbanized area with large human population density exist, while low RIs occurred in mountainous and high vegetation cover areas. The resulting dataset identifies the SEPHM of Beijing and links the apparent results of RIs to driving factors, thus serving as an excellent data source to inform policy makers for legislative and land management actions.

 14. Conjunction of wavelet transform and SOM-mutual information data pre-processing approach for AI-based Multi-Station nitrate modeling of watersheds

  Science.gov (United States)

  Nourani, Vahid; Andalib, Gholamreza; Dąbrowska, Dominika

  2017-05-01

  Accurate nitrate load predictions can elevate decision management of water quality of watersheds which affects to environment and drinking water. In this paper, two scenarios were considered for Multi-Station (MS) nitrate load modeling of the Little River watershed. In the first scenario, Markovian characteristics of streamflow-nitrate time series were proposed for the MS modeling. For this purpose, feature extraction criterion of Mutual Information (MI) was employed for input selection of artificial intelligence models (Feed Forward Neural Network, FFNN and least square support vector machine). In the second scenario for considering seasonality-based characteristics of the time series, wavelet transform was used to extract multi-scale features of streamflow-nitrate time series of the watershed's sub-basins to model MS nitrate loads. Self-Organizing Map (SOM) clustering technique which finds homogeneous sub-series clusters was also linked to MI for proper cluster agent choice to be imposed into the models for predicting the nitrate loads of the watershed's sub-basins. The proposed MS method not only considers the prediction of the outlet nitrate but also covers predictions of interior sub-basins nitrate load values. The results indicated that the proposed FFNN model coupled with the SOM-MI improved the performance of MS nitrate predictions compared to the Markovian-based models up to 39%. Overall, accurate selection of dominant inputs which consider seasonality-based characteristics of streamflow-nitrate process could enhance the efficiency of nitrate load predictions.

 15. Efecto del tiosulfato de plata sobre la embriogénesis somática y la semilla artificial de caña de azúcar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadina Nieves

  2007-01-01

  Full Text Available El trabajo tuvo como objetivo evaluar la influencia del tiosulfato de plata (STS sobre la embriogénesis somática y la semilla artificial de la caña de azúcar (Saccharum spp. var. CP-5243 y su relación con los mecanismos de acción del etileno. Los callos se obtuvieron a partir de segmentos de 1 cm de hojas de plantas de campo. Se aplicó 7 μmol l-1 de STS. En todas las etapas de desarrollo del embrioide, excepto en los germinados, el STS superó al control en el proceso de diferenciación, mientras que en la semilla artificial tuvo un efecto adverso sobre la calidad de la germinación de los mismos. Los niveles de acumulación de Ag3+, causados por el STS, no debieron sobrepasar el umbral de tolerancia para la embriogénesis somática, pero se acumularon en niveles tóxicos dentro de la cápsula de alginato

 16. Formación de embriones somáticos a partir de semillas inmaduras en Sorghum bicolor variedad CIAP 132-R

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mayelín Rodríguez Urquiza

  2014-08-01

  Full Text Available Existen varios protocolos de regeneración de plantas vía embriogénesis somática de Sorghum bicolor (L. Moench, sin embargo los porcentajes de formación de callos con estructuras embriogénicas y regeneración de plantas son bajos. Es por ello que esta investigación tuvo como objetivo generar embriones somáticos en sorgo rojo variedad  CIAP 132-R. Se ensayaron diferentes concentraciones de 2,4-D para la formación de callos, así como tres concentraciones de ácido ascórbico para eliminar la exudación de compuestos fenólicos por el explante. También para la formación de los embriones somáticos a partir de los callos se evaluaron diferentes concentraciones de 2,4-D y 6-BAP. El mayor porcentaje de formación de callos (57.5 % se alcanzó con 18.1 µM de 2,4-D. Con la adición al medio de cultivo de 50.0 mg.l-1 de ácido ascórbico fue posible eliminar los compuestos fenólicos en el explante y en el medio de cultivo, además permitió incrementar el porcentaje de formación de callos con estructuras embriogénicas hasta un 95 %. El número mayor de embriones somáticos por callo se alcanzó en el medio de cultivo con concentraciones de 4,52 µM de 2,4-D, combinada con 2,22 µM de 6-BAP. Por primera vez, se logró la formación eficiente de embriones somáticos a partir de los callos obtenidos de semillas inmaduras  germinadas como explante inicial en la variedad CIAP 132-R.ABSTRACTSeveral protocols of plant regeneration via somatic embryogenesis from Sorghum bicolor (L. Moench have been development, however the percentage of calluses with embryogenic structures and plant regeneration are low. Therefore this study aimed to generate somatic embryos in red sorghum variety CIAP 132-R. Different concentrations of 2,4-D for callus formation, and three concentrations of ascorbic acid to remove phenolics exudation were assayed by explant. For the formation of embryos different concentrations of 2,4-D and 6-BAP were evaluated. The highest

 17. Efeitos do ultra-som de baixa intensidade na veia auricular de coelhos Effects of low intensity ultrasound in the auricular vein of rabbits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Araújo

  2003-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Estudar a ação do ultra-som na veia auricular de coelhos. MÉTODOS: Vinte coelhos foram divididos em dois grupos de dez animais diferindo com relação ao local da aplicação, do ultra-som, o modo e o intervalo de tempo para a análise histopatológica (3 e 7 dias. Os animais foram submetidos à aplicação de ultra-som contínuo e pulsado em dois segmentos venosos da orelha previamente determinados. Cada animal foi o seu próprio controle. Empregou-se a freqüência de 3MHz, intensidade de 3W/cm² nos ciclos pulsado e contínuo por 10 minutos, de forma estacionária. O grupo I foi submetido a eutanásia após 3 dias e o grupo II em 7 dias contemplando a fase aguda do processo inflamatório. Empregou-se o teste exato de Fisher e o teste de Mc Nemar para análise estatística. RESULTADOS: Obteve-se trombose venosa e aumento de linfócitos de forma significativa (p= 0,032 nos grupos tratados com o modo contínuo. O modo pulsado não provocou efeitos deletérios. Outros achados foram congestão, edema, hemorragia e lesão da parede vascular. CONCLUSÕES: O ultra-som pulsado não provoca qualquer alteração na parede vascular nas condições do experimento.O ultra-som contínuo induz a trombose venosa e aumento dos linfócitos de forma significativa.PURPOSE: The purpose of this experimental work was evaluate the effects of low intensity in the auricular vein of rabbits. METHODS: Twenty rabbits were divided in two groups of ten animals. The groups differed about the place where the continuous and pulsed ultrasound were applied and the period that the material was collected for the morphologic examination (3 and 7 days. Acoustic coupling gel was used on marginal ear vein, each animal underwent continuous and pulsed ultrasound treatment, in segments previously marked with indelible ink. Each animal provided its own control. Ultrasound was used in the frequency of 3MHz, intensity of 3W/cm² in the pulsed and continuous modes during 10min

 18. Embriogênese somática a partir de calos de cultivares de laranja doce Somatic embryogenesis from calli of sweet orange cultivars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lívia Mendes de Castro

  2010-08-01

  Full Text Available A regeneração de plantas, por organogênese ou embriogênese somática, a partir do cultivo de células e tecidos vegetais in vitro, é a base para a utilização da biotecnologia no melhoramento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a embriogênese somática a partir de calos embriogênicos das cultivares de laranjeiras doces 'Hamlin', 'Pêra', 'Natal', 'Lima Verde' e 'Westin', em função da composição dos meios de cultura relacionada à fonte e concentração de diferentes carboidratos, utilizando-se meio de cultura MT modificado com 500mg L-1 de extrato de malte, acrescido de sacarose, galactose, glicose, sorbitol, lactose ou maltose, nas concentrações de 18, 37, 75, 110 ou 150mM à 27°C. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial cinco (cultivares x seis (fontes de carboidratos x cinco (concentrações das fontes de carboidratos no meio de cultura, com cinco repetições. A formação de embriões somáticos variou conforme a cultivar, e as laranjeiras 'Hamlin' e 'Natal' registraram o maior número de embriões, enquanto 'Lima Verde' e 'Westin' apresentaram menores números. A melhor fonte de carboidratos para indução de embriogênese somática foi a maltose, seguida pela lactose, nas concentrações de 37 e 75mM. Embriogênese somática não foi observada nos meios de cultura contendo galactose, glicose ou sorbitol para nenhuma cultivar estudada.Plant regeneration, by organogenesis or somatic embryogenesis, from cell cultures and in vitro plant tissue culture is the basis for biotechnology usage in plant breeding. This research aimed to evaluate somatic embryogenesis from embryogenic calli of 'Hamlin', 'Pêra', 'Natal', 'Lima Verde', and 'Westin' sweet orange cultivars related to culture medium composition as source and concentration of carbohydrates with the use of MT culture medium modified with 500mg L-1 of malt extract, supplemented with sucrose, galactose, glucose, maltose

 19. Vatten som smärtlindring under förlossning : En kartläggning av förutsättningarna för dusch och bad på samtliga förlossningsavdelningar i Sverige

  OpenAIRE

  Salonen, Tiina; Westergren, Agneta

  2013-01-01

  Syfte: Att kartlägga förutsättningarna för gravida kvinnor att använda dusch och bad som smärtlindring på Sveriges förlossningsavdelningar. Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie genomfördes med telefonintervjuer utifrån ett frågeformulär. Deltagare: Alla 48 Sveriges förlossningsavdelningar deltog i studien. Respondenter var chef för förlossningsavdelning alternativt barnmorska som arbetar på förlossningsavdelning. Resultat: Förutsättningarna för att nyttja dusch och bad som smärtlindring variera...

 20. A Coordenação Motora como Dispositivo para a Criação: uma abordagem somática na dança contemporânea

  OpenAIRE

  Bianchi, Paloma; Nunes, Sandra Meyer

  2015-01-01

  Resumo: O artigo parte do princípio de que a educação somática articula questões próximas aos estudos da percepção tanto das ciências cognitivas como da filosofia. Indica que as abordagens somáticas podem ampliar sua área de atuação e transbordar sua função inicial de manutenção da saúde e melhora da qualidade técnica para habitar o campo da pesquisa e da criação em dança. A fim de estreitar a relação entre educação somática e dança, busca-se abordar alguns princípios do estudo da Coordenação...

 1. Vi kan inte blunda för öronen längre : En fallstudie om ljud som kommunikationsmedium i utställningen Drömmens syster

  OpenAIRE

  Carleklev, Jan

  2008-01-01

  Ljudet är ett intressant kommunikationsmedium som utnyttjar varje individs egna erfarenheter och föreställningar där associationer får stort utrymme. Mu- seer som idag kan välja från ett stort urval av medier har mycket att vinna ge- nom att använda sig av ljud - inte enbart för att tekniken tillåter det. Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka ljudets möjligheter som kom- munikationsmedium i utställningar. Syftet är att sprida ljus över detta förhål- landevis outfor...

 2. Discursos em disputa: uma leitura alternativa acerca dos dilemas da ação internacional na Somália durante a década de 1990

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Regina Fernandez Y Garcia Moreno

  2014-01-01

  Full Text Available O artigo aborda os dilemas enfrentados pelos atores internacionais nas operações de paz levadas a cabo na Somália na década de 1990. Busca-se evidenciar as narrativas divergentes articuladas pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas vis-à-vis o "Outro" somali. Sugere-se que os principais dilemas experimentados pela ONU e pelos Estados Unidos na Somália não foram de natureza técnica, concernente a problemas de coordenação entre as principais forças envolvidas, como usualmente se argumenta. Diferentemente, argumenta-se que existiu uma disputa de natureza política entre os Estados Unidos e a ONU na Somália, amparada por discursos distintos sobre o "Outro" somali.

 3. Efecto del recuento de células somáticas sobre la aptitud quesera de la leche y en la calidad fisicoquímica y sensorial del queso campesino

  OpenAIRE

  J A Vásquez; C. F. Novoa; J. E. Carulla

  2014-01-01

  ANTECEDENTES: En Colombia, el alto recuento de células somáticas (RCS) en la leche es  un problema para la industria lechera. Altos recuentos pueden afectar de manera considerable los rendimientos y calidad final del queso. Varios países han establecido límites máximos estandarizados para el RCS a nivel de país. Colombia no lo ha hecho de manera oficial y tan solo unas pocas industrias manejan sus propios límites. OBJETIVOS: Determinar el efecto del recuento de células somáticas (RCS) sobre p...

 4. Caracterização da preferência sistemática por um som em casos de desvio fonológico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keske-Soares, Marcia

  2008-01-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi analisar o sistema fonológico de cinco crianças com preferência sistemática por um som de acordo com os estudos de Weiner (1981 e Yavas e Hernandorena (1989, 1991. A amostra está composta por cinco sujeitos (quatro meninos e uma menina, com idade de 6: 4 (S1, 4: 11 (S2, 4: 4 (S3, 5: 5 (S4 e 5: 1 (S5. Os dados de fala foram snalisados através da avaliação fonológica. Para análise da fala utilizaram-se análises contrastiva e de traços. Os sesultados obtidos na análise dos dados de fala dos cinco sujeitos são descritos e comparados aos padrões identificados pelos autores acima citados quanto à preferência sistemática por um som. O S1 apresenta preferência por /s/e/z/, afetando a classe das fricativas; S2, por /f/ e /v/, substituindo fricativas e plosivas; S3, por /t/ e /d/, afetando as fricativas; S4 por /k/ e /g/ afetando plosivas e fricativas; S5, pela global /?/, substituindo fricativas e plosivas. Conclui-se que os resultados confirmam que o nível do desvio é variável, com o sistema fonológico ininteligível devido á perda de contraste. Porém, é necessário estudar um número maior de sujeitos e saber o tipo de desordem para atentar para o diagnóstico e a terapia. Além disso, é importante que os terapeutas da fala, ao detectarem e tratarem o desvio fonológico, conheçam as características dos sistemas com preferência sistemática por um som

 5. Appendix D: Use of wave scenarios to assess potential submerged oil mat (SOM) formation along the coast of Florida and Alabama

  Science.gov (United States)

  Dalyander, P. Soupy; Long, Joseph W.; Plant, Nathaniel G.; Thompson, David M.

  2013-01-01

  During the Deepwater Horizon oil spill, oil in the surf zone mixed with sediment in the surf zone to form heavier-than-water sediment oil agglomerates of various size, ranging from small (cm-scale) pieces (surface residual balls, SRBs) to large mats (100-m scale, surface residue mats, SR mats). Once SR mats formed in the nearshore or in the intertidal zone, they may have become buried by sand moving onshore or alongshore. To assist in locating possible sites of buried oil, wave scenarios previously developed by the U.S. Geological Survey (USGS) were used to determine the depths at which surface oil had the potential to mix with suspended sediment. For sediment to mix with floating oil and form an agglomerate of sufficient density to sink to the seafloor, either the water must be very shallow (e.g., within the swash zone) or sediment must be suspended to the water surface in sufficient concentrations to create a denser-than-sea water agglomerate. The focus of this study is to analyze suspended sediment mixing with surface oil in depths beyond the swash zone, in order to define the seaward limit of mat formation. A theoretical investigation of sediment dynamics in the nearshore zone revealed that non-breaking waves do not suspend enough sediment to the surface to form sinking sand/oil agglomerates. For this study, it was assumed that the cross-shore distribution of potential agglomerate formation is associated with the primary breaker line, and the presence of plunging breakers, over the time frame of oiling. The potential locations of submerged oil mats (SOMs) are sites where (1) possible agglomerate formation occurred, where (2) sediment accreted post-oiling and buried the SOM, and where (3) the bathymetry has not subsequently eroded to re-expose any mat that may have formed at that site. To facilitate identification of these locations, the range of water level variation over the time frame of oiling was also prescribed, which combined with the wave-breaking depth

 6. Uso de colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en playas de “la Costa Verde”, Lima–Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hinsby Cadillo Quiroz

  2014-06-01

  Full Text Available El presente estudio fue realizado con el objetivo de evaluar el uso de los colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en aguas recreacionales marinas. Los colifagos somáticos fueron cuantificados en 140 muestras provenientes de 5 playas del circuito de la “Costa Verde”, Lima, y correlacionados con los indicadores de contaminación fecal convencionales (Coliformes fecales, E. coli y Enterococos. Los colifagos fueron determinados por el método de “capa simple” previa aplicación de la técnica modificada de “filtración de la muestra” y utilizando a E. coli ATCC 13706 como cepa hospedero. Los Coliformes fecales (CF, E. coli (EC y Enterococos (EN fueron cuantificados por el método del Número Más Probable (NMP. Para efectos de análisis estadístico se consideró niveles de contaminación fecal en función de valores arbitrarios de <1000 CF/100 mL (“baja contaminación” y >1000 CF/100 mL (“alta contaminación”. Las playas evaluadas presentaron niveles de contaminación fecal de <3 a 2,4 x 105 CF y EC y <3 a 2,4 x 104 EN. En las muestras con “baja contaminación” fecal, el 32% de los recuentos de los colifagos fueron mayores que los de CF y EC; miemtras que en las muestras con “alta contaminación” ningún recuento de colifagos superó a los de CF o EC. Por otro lado, de acuerdo al análisis estadístico de componentes principales los colifagos y Enterococos fueron los mejores indicadores de contaminación fecal en las playas evaluadas. Asimismo, se determinó correlaciones estadísticamente significativas entre colifagos, CF y EC; siendo mayor en muestras con alta contaminación (r = 0,89 que en aquellas con baja contaminación (r = 0,43. Mediante la cuantificación de colifagos en las muestras evaluadas se determinó estadísticamente el valor de 115 UFP/100 mL como criterio calificativo de balneabilidad para las playas de la zona evaluada. De acuerdo a nuestros resultados los colifagos som

 7. Cistos subependimários diagnosticados pelo ultra-som transfontanelar Diagnosis of subependymal cysts by brain ultrasound

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saskia M.W. Fekete

  2002-10-01

  Full Text Available Objetivos: avaliar a evolução ultra-sonográfica de cistos subependimários (CSE do ângulo externo dos ventrículos laterais, e a evolução clínica dos pacientes. Comparar os pacientes com CSE isolados e os com CSE associados a outras lesões. Métodos: foram diagnosticados um a vários cistos no ângulo externo de um ou de ambos os ventrículos laterais, por meio de ultra-som transfontanelar (US de rotina, realizado nos primeiros dias de vida, caracterizando os CSE. Durante o período de 1981-2000, 66 recém-nascidos tiveram CSE evidenciados na UTI neonatal do Hospital de Port-Royal. Foram constituídos dois grupos: G-I, com CSE isolados (n=21, e G-II, com CSE associados a outras lesões (n=45. Resultados: os recém-nascidos do GI apresentaram maior maturidade, melhores condições de nascimento e menor morbidade respiratória em relação a GII. A incidência de malformações congênitas foi elevada em ambos os grupos. Houve baixa taxa de infecção bacteriana e ausência de infecção congênita. Os CSE foram uni ou bilaterais, únicos ou múltiplos (colar de pérolas, sem diferença entre os grupos estudados, e predominaram à esquerda. US seriados foram realizados em 49/66 pacientes (74%, mostrando aumento no tamanho do cisto em 21/49 (45%, no primeiro mês de vida, enquanto 12 CSE (24% desapareceram. O óbito ocorreu em dez recém-nascidos com lesões neurológica graves (quatro leucomalácias periventriculares, cinco hemorragias peri e intraventriculares, e somente um com hérnia diafragmática não apresentava outras lesões ao US transfontanelar. Conclusões: as características dos CSE não diferiram quando esses estavam associados a outras lesões. O nítido predomínio no lado esquerdo sugere uma etiologia vascular. Foi encontrada uma alta taxa de malformações associadas, alertando para a possibilidade de uma etiologia malformativa. Ambas hipóteses sugerem um desvio de desenvolvimento, e não de uma fetopatia viral

 8. Músculo tiroaritenoideo e som basal: uma revisão de literatura Thyroarytenoid muscle and vocal fry: a literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Aparecida Cielo

  2011-09-01

  Full Text Available O trabalho do fonoaudiólogo utiliza-se de exercícios vocais como o som basal (SB, que se origina da grande atividade contrátil do músculo laríngeo intrínseco tiroaritenoideo (TA. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura relacionada ao TA e ao SB. Realizou-se levantamento bibliográfico dos últimos 20 anos sobre o assunto nas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed, Web of Science e Google Scholar. Verificou-se que o feixe interno do TA apresenta fibras de contração lenta, isotônicas, resistentes à fadiga; o feixe externo apresenta fibras de contração rápida, fatigáveis, isométricas. O SB caracteriza-se pela percepção dos pulsos de vibração glótica durante a emissão nas frequências mais graves da tessitura vocal (crepitação em graves ou vocal fry, principalmente pela ação do TA, especialmente sua porção interna, que se encurta de forma evidente, soltando a mucosa em grande volume ao longo da borda livre, aumentando a pressão subglótica e os níveis de jitter, shimmer e ruído, e reduzindo o fluxo aéreo. Com base na literatura, a exercitação isométrica do TA externo ocorreria com o SB sustentado na frequência mais grave possível ao sujeito (contração máxima, durante seis segundos, de cinco a dez vezes diárias, compatível com o predomínio de fibras de contração rápida. Na exercitação isotônica do TA interno, utilizar-se-iam sons agudos para estirá-lo, alternando emissões em SB (contração concêntrica e em registro modal de cabeça ou em falsete (sons hiperagudos (contração excêntrica, com várias séries diárias de oito a 12 repetições, compatível com o predomínio de fibras de contração lenta.The work of speech-language pathologists uses exercises such as the vocal fry (VF, which originates from the great contractile activity of the intrinsic laryngeal thyroarytenoid muscle (TA. The aim of this study was to review the literature related to TA and VF. A literature review of the

 9. De virtuelle verdeners læringspotentiale – En analyse af Second Lifes egnethed som læringsplatform for et virtuelt læringsmiljø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillian Wiese

  2009-06-01

  Full Text Available Artiklen er en analyse af Second Lifes egnethed som platform for udvikling af et 3D-online læringsmiljø, der er inspireret af ideerne bag edutainment og pervasive learning. Analysen er hovedsalig baseret på en undersøgelse foretaget af studerende på multimediedesigneruddannelsens 3. semester i emnet samfund og teknologi.  De studerende fik til opgave at se på betingelserne for kommunikation, socialisering, videndeling og samarbejdsmuligheder på Second Life. I artiklen videregives essenser af de studerendes undersøgelse af Second Life, og sammenholdt med egen viden omkring undervisning og onlinelæringsmiljøer foretages en analyse, der munder ud i en samlet anvisning med inspiration til et spændende, meningsfuldt og engagerende læringsmiljø på Second Life.

 10. Detektion av “troll” i Twitterflöden med hjälp av klusteralgoritm : Metod för att detektera personer som sprider desinformation

  OpenAIRE

  Yousef, Andy; Lansner, Erik

  2016-01-01

  Sociala medier har alltid varit en plats där personer kan diskutera fritt om sina åsikter och dela nyheter med många. Lätt spridning av nyheter från alla hörn i världen kan komma vara användbart för att ha möjlighet att få opartiska nyheter. Även om det finns klara fördelar med exempelvis Twitter så kan det vara problematiskt med falska och uppgjorda nyheter. Ryktesspridning eller uppgjorda nyheter förekommer i stor utsträckning fortfarande, här testas metod(er) för att upptäcka vilka som kan...

 11. Multiplicación de Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla e Hylocereus polyrhizus (pitahaya roja vía organogénesis somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rocío Stella Suárez Román

  2014-09-01

  Full Text Available Pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus y roja (Hylocereus polyrhizus se multiplicaron vía organogénesis somática, a partir de hojas cotiledonares y fragmentos de cladodio provenientes de plántulas con 20 días de desarrollo, en medio Murashige & Skoog (MS suplementado con auxinas (ANA y citocininas (Kinetina y BAP. En el medio de cultivo M3 (BAP + Kinetina 2 mg/l se obtuvieron entre cuatro y nueve brotes enraizados de 4 cm de longitud, en un periodo de 30 días. En pitahaya roja se desarrolló mayor número de brotes. En todos los medios estudiados se observó formación de callo, siendo más alto el número en el medio con altas concentraciones de ANA. Las vitroplantas en fase de climatización alcanzaron 100% de sobrevivencia y presentaron respuestas diferenciales al sustrato empleado.

 12. A influência do afastamento por acidente de trabalho sobre a ocorrência de transtornos psíquicos e somáticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabethe Cristina Borsonello

  Full Text Available O presente estudo teve como objetivo verificar a associação entre o afastamento por acidente de trabalho e a ocorrência de ansiedade e de depressão, averiguando se houve desencadeamento de transtornos somáticos e/ou transtornos nas relações sociais dos indivíduos. Em todos os casos estudados, constatamos que houve aumento significativo de sintomas após o afastamento e que o retorno ao trabalho foi impossibilitado devido à persistência da patologia e ao desenvolvimento de outras manifestações. Assim, o afastamento pôde ser considerado um estímulo estressor, pois além de causar transtornos psíquicos provocou alterações orgânicas.

 13. O uso do ultra-som na movimentação dentária induzida The use of ultrasound in induced dental movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Gabriel do Lago Prieto

  2005-10-01

  Full Text Available Este trabalho teve por objetivo avaliar histologicamente o mecanismo de remodelação do periodonto de sustentação dos dentes caninos de cães adultos jovens, sob aplicação de forças ortodônticas com e sem a utilização do ultra-som. Oito cães sem raça definida, de ambos os gêneros, com 1 a 2 anos de idade, pesando de 10 a 15 Kg, receberam uma força de 150g estabelecida por uma mola superelástica, colocada por mesial do primeiro molar superior direito e tracionada até a face distal do canino superior direito. O grupo controle foi constituído por 4 animais e os demais representaram o grupo experimental. Estimulações de ultra-som foram aplicadas nos animais do grupo experimental, durante 20 minutos diários, sobre a região de movimentação dentária, com 200 microssegundos de largura de pulso e 1.000Hz de freqüência de repetição de pulso. Um animal de cada grupo foi sacrificado nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias. Os hemiarcos dentários foram removidos, fixados em solução de Bouin e foram obtidos cortes histológicos com coloração de Hematoxilina e Eosina e Tricrômico de Masson para análise de microscopia óptica. Os aspectos histológicos mostraram-se diferentes entre os dois grupos, sendo que os animais estimulados pelo ultra-som responderam com intensa neoformação vascular e celular no LP e osso alveolar, apresentando maior organização nas fibras colágenas e regularização dos tecidos mineralizados. Estes resultados sugerem que o ultra-som pode ser indicado na estabilização dos dentes de ancoragem, estimulando a neoformação óssea mais rápida em pacientes submetidos à cirurgia ortognática.The purpose of the present study was to evaluate differences in the mechanism of periodontium remodeling of canine teeth of young adult dogs subjected to orthodontic forces with and without the use of ultrasound stimulation. Eight dogs of both sexes, of undefined breed, aged 1-2 years and weighing 10-15kg were

 14. Att skriva som man talar : Sms- och chattspråkets påverkan på elevers skrivande i skolan

  OpenAIRE

  Johansson, Anna; Ucan, Sivan

  2017-01-01

  Syftet med studien är att undersöka förekomsten av sms-och chattspråk i elevers skriftspråk genom att undersöka 28 berättelser skriva av elever i sjätte klass. Berättelserna har analyserat utifrån bedömningsmatrisen som är kopplat till nationella provet i svenska för årskurs 6. Det har även genomförts intervjuer med grundskolelärare i svenska med lång erfarenhet för att ge en kunskap om hur elevers skriftspråk har förändrats över tid. Resultatet visar i de genomgångna berättelserna att eleve...

 15. Tarmmikrobiota som følsom indikator for biologisk relevante restkoncentrationer af kemiske pesticider i fødevarer eksemplificeret ved glyphosat (Roundup®)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene Nørby; Bohse Hendriksen, Niels; Bay Gosewinkel, Ulrich

  livstilssygdomme som fx metabolisk syndrom. Restkoncentrationer af pesticider i fødevarer kan påvirke mikrobiota da flere pesticider, heriblandt glyphosat, er kendetegnet ved også at besidde antimikrobielle egenskaber. I forbindelse med risikovurdering af pesticider og fastlæggelse af grænseværdier for indtag er...... mikrobielle påvirkninger med eventuelt negative langsigtede konsekvenser stort set ikke belyst. Formål: At undersøge påvirkningen og minimums effekt koncentrationen (MEC) af pesticidet glyphosat, samt de hjælpestoffer (adjuvanter), der er til stede i det kommercielle produkt Roundup® på tarmmikrobiotaens...... sammensætning og funktion. Hypoteser: 1. Glyphosat påvirker forskellige bakteriegrupper i menneskets tarm forskelligt, og har dermed effekt på bakteriesamfundets (tarmmikrobiotaens) overordnede sammensætning og funktion. 2. Det kommercielle produkt Roundup® påvirker mikroorganismer ved lavere koncentrationer...

 16. Genotypic and phenotypic characterization of garlic-fermenting lactic acid bacteria isolated from som-fak, a Thai low-salt fermented fish product

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Müller, Christine; Valyasevi, R.; Huss, Hans Henrik

  2002-01-01

  AIMS: To evaluate the importance of garlic for fermentation of a Thai fish product, and to differentiate among garlic-/inulin-fermenting lactic acid bacteria (LAB) at strain level. METHODS AND RESULTS: Som-fak was prepared by fermentation of a mixture of fish, salt, rice, sucrose and garlic. p......H decreased to 4.5 in 2 days, but omitting garlic resulted in a lack of acidification. LAB were predominant and approximately one third of 234 isolated strains fermented garlic and inulin (the carbohydrate reserve in garlic). These strains were identified as Lactobacillus pentosus and Lact. plantarum...... AND IMPACT OF THE STUDY: The present study indicates the role of fructans (garlic/inulin) as carbohydrate sources for LAB. Fructan fermenters may have several biotechnological applications, for example, as probiotics....

 17. Reprogramación directa de células somáticas adultas a células germinales meióticas

  OpenAIRE

  Martínez Arroyo, Ana María

  2014-01-01

  El desarrollo de la línea germinal comienza en la especie humana durante el desarrollo embrionario con la aparición de las células germinales primordiales (CGP) desde el epiblasto proximal en la semana 2 a 3 de gestación. Las CGP migran a las crestas gonadales y cambian su perfil de expresión genético y epigenético desde un patrón somático predefinido a un patrón germinal. Durante el proceso de maduración germinal que depende del sexo del embrión, la adquisición del patrón gamético permite qu...

 18. Ultra-som contínuo no tratamento da fasciíte plantar crônica Continuous ultrasound for chronic plantar fasciitis treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Graciele Zanon

  2006-01-01

  Full Text Available Neste trabalho avaliou-se a eficácia do ultra-som contínuo e alta intensidade como tratamento na fasciíte plantar. Foram avaliadas 22 pessoas, com dor a mais de seis meses, através de questionário funcional e escala visual para a dor no primeiro apoio matinal. Vinte e sete pés foram distribuídos nos grupos: grupo 1 (alongamento + ultra-som desligado e grupo 2 (alongamento + ultra-som 2 w/cm². Após 15 sessões de tratamento, foi realizada análise dos valores absolutos e das porcentagens de melhora das variáveis coletadas. Houve melhora funcional para os dois grupos, sem diferença entre eles. A análise dos valores absolutos de intensidade de dor (primeira, oitava e última sessão mostrou semelhança entre os grupos. A porcentagem de melhora nas 15 sessões não apresentou diferença entre os grupos. Esta porcentagem também foi calculada para dois períodos (antes e após a oitava sessão. Notou-se que a porcentagem de melhora das 15 sessões do grupo2 (46,5% foi inferior à porcentagem das oito primeiras sessões do grupo1 (54,6%. Portanto, o ultra-som contínuo com alta intensidade não acrescentou ganhos em relação à função e à dor; além disso, apenas a realização de alongamentos específicos foi eficaz para a redução de mais de 50% da dor na fasciíte plantar crônica.In this study, the efficiency of continuous high-power ultrasound was assessed for plantar fasciitis treatment. Twenty two individuals were assessed, reporting pain lasting more than six months, through a functional questionnaire and visual scale for pain at the first morning load. Twenty seven feet were distributed into two groups: group 1 (stretching + ultrasound turned off and group 2 (stretching + 2 w/cm² ultrasound. After 15 treatment sessions, an analysis of the absolute values and improvement percentages for collected variables was performed. A functional improvement was seen for both groups, with no difference between them. The analysis of the

 19. Sintonia somática e meio ambiente: pesquisas de campo do laboratório de performance do PPGAC/UFBA

  OpenAIRE

  Fernandes, Ciane

  2012-01-01

  p.175-183 O relato fotográfico apresenta a ementa e os princípios cênicos das atividades desenvolvidas em três pesquisas de campo realizadas em Lençóis BA em 2011 e 2012, como parte do Laboratório de Performance do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA. Estes princípios são denominados Somático-Performativos, uma vez que envolvem a prática ou realização cênica associada a experiência do corpo vivido ou soma, em integração fluida com o meio ambiente e a própria vida. Assi...

 20. Quejas somáticas atribuidas a factores ambientales: ¿es la sensibilidad química múltiple un nuevo síndrome?

  OpenAIRE

  Van-den-Ber, Omer; Universidad Católica de Lovaina (Bélgica); Winters, W.; Universidad Católica de Lovaina (Bélgica); Devriese, S.; Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)

  1999-01-01

  Muchos síndromes se caracterizan por tener una gran variedad de manifestaciones en diferentes sistemas orgánicos sin una explicación somática. Tal es el caso de la sensibilidad química múltiple, 'multiple chemical sensitivity' (MCS). Lo más característico de la MCS es que el paciente atribuye sus síntomas a factores del medio ambiente. El MCS se desarolla en dos fases: primero los síntomas se producen como una reacción a una exposición a sustancias químicas; en una etapa posterior, los síntom...

 1. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality] Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Linaa Jensen

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fem funktioner, som man tidligere skulle benytte sig af en række forskellige tjenester for at varetage: selvfremstilling, venskab, objektdeling, publicering og det, jeg vil kalde ”sjette sans”. Herigennem bidrager Facebook til at forstærke eksisterende sociale relationer, det jeg kalder en augmentering af den sociale virkelighed.This article discusses the Facebook phenomenon, using it as an example of how the most dominant social use of the Internet today is network-based rather than community-based. In the early years of the Internet, online communities were popular fora for meeting new people with related interests or opinions. Today, the dominant social use is to create and maintain relationships with your existing social network. It is also demonstrated that the success of Facebook, is dependent, among other factors, upon the fulfilment of five social functions for the users: self-presentation, friendship, object sharing, publication, and having a “sixth sense”. Thus, Facebook contributes to an enhancement of existing social relationships offline, what I call an augmentation of social reality.

 2. Learning design som systematisk alternativ til one-hit wonders – implementering af educational it i de våde fag på Aarhus Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikkel Godsk

  2016-05-01

  Full Text Available Aarhus Universitet (AU vedtog i 2011 en ambitiøs politik for educational it med en række indsatsområder, hvoraf særligt anskaffelsen og implementeringen af en fælles e-læringsplatform, uddannelse af universitetets undervisere samt udvikling af undervisningen er af højeste prioritet (Aarhus Universitet, 2011. Pga. begrænsede midler har der imidlertid været behov for en ekstraordinær systematisk og effektiv måde at håndtere implementerings- og udviklingsarbejdet på. Dette bevirkede, at Science and Technology (ST i 2013 udviklede et learning design-framework, STREAM (Godsk, 2013, til at guide transformeringen af kurser og som et omdrejningspunkt for uddannelse af undervisere på fakultetets adjunktpædagogikum. I 2015 blev STREAM endvidere adopteret af Faculty of Health (HE og her yderligere operationaliseret til et såkaldt toolkit vha. Dee Finks castle-top diagram for således at muliggøre eksplicit design af sammenhængende undervisningsforløb (Conole & Fill, 2005; Fink, 2013. En operationalisering, der betød, at learning design-tilgangen også kunne benyttes til at pædagogisk kvalificere implementeringen og ibrugtagningen af universitetets nye e-læringsplatform, Blackboard Learn. I artiklen beskriver vi vores learning design-framework, STREAM, de dertilhørende toolkits ved de våde fag (dvs. fag på HE og ST ved AU, samt tre cases omkring hvorledes framework er anvendt til såvel uddannelse af undervisere og transformering af kurser. Ydermere reflekteres der over learning design-tilgangen som metode til systematisk og effektiv implementering og udvikling af educational it ved et universitet.

 3. The "Som la Pera" intervention: sustainability capacity evaluation of a peer-led social-marketing intervention to encourage healthy lifestyles among adolescents.

  Science.gov (United States)

  Llauradó, Elisabet; Aceves-Martins, Magaly; Tarro, Lucia; Papell-Garcia, Ignasi; Puiggròs, Francesc; Prades-Tena, Jordi; Kettner, Helle; Arola, Lluis; Giralt, Montse; Solà, Rosa

  2018-02-10

  Sustainability capacity, always considered a challenge, is the ability to maintain effective long-term intervention in a community. The aim of the study was to improve the sustainability capacity of effective "Som la Pera," a school-based, peer-led, social-marketing intervention that encourages healthy diet and physical activity, in low socioeconomic adolescents from Spain. The sustainability capacity was analyzed by a "programme sustainability assessment tool (PSAT)" comprising eight domains: political support, funding stability, partnerships, organizational capacity, programme evaluation, programme adaptation, communications, and strategic planning. Each domain was evaluated from 1 (no or to a small extent) to 7 points (to a great extent). The final score for sustainability capacity was the mean of the eight domain scores. The PSAT was assessed by nine professionals (researchers, staff members, and stakeholders) at two periods during intervention implementation: end of the first year (January 2015) and end of the second year (September 2015). At the end of the first year, strategic planning (4.43 ± 1.98) and funding stability (4.38 ± 1) were considered deficient domains, and at the end of the second year, these domains had improved by 1.67 points (p =.043) and 0.59 points (p = .159), respectively. The funding stability increase was not significant because only one of the five specific items, "policies implemented to ensure sustained funding," improved by 1.08 points (p = .036). The sustainability capacity final score was 5.93 ± 1.13. The sustainability capacity assessment during the intervention allows its improvement before the programme expires, ensuring the long-term implementation of the "Som la Pera" intervention programme to encourage healthy lifestyles in adolescents. © Society of Behavioral Medicine 2018. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 4. Patologia de neonatos bovinos originados por meio da técnica de transferência nuclear de células somáticas: clonagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caio Rodrigues dos Santos

  2010-12-01

  Full Text Available Os mecanismos de morte em animais clonados a partir de células somáticas são poucos elucidados. Malformações de órgãos, alterações de tamanho e peso desses animais foram anomalias já descritas, porém em casos isolados. Desse modo, estudos nos níveis anatomo e histopatológicos são de suma importância para ajudar a compreensão dos fatores responsáveis pelos altos índices de insucessos com a utilização da TNCS (transferência nuclear de células somáticas. Assim, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de descrever, por meio de exames anatomopatológicos, as alterações presentes em um grupo de animais gerados por TNCS, que vieram a óbito entre 1 e 19 dias de vida. Esse experimento foi realizado entre os anos de 2004 e 2008 na fazenda Tambaú, cidade de Tambaú, Estado de São Paulo. No total foram gerados 21 animais da raça Nelore (Bos indicus, sendo que 11 vieram a óbito e dez apresentaram boa evolução clínica no período perinatal. Foram realizadas as necropsias dos animais e posterior análise histopatológica de tecidos alterados. Esse estudo mostrou alta prevalência de alterações cardiopulmonares, que provavelmente foram determinantes nos mecanismos de morte dos animais. Dentre essas alterações a hipertensão pulmonar e modificações hemodinâmicas diagnosticadas através do exame histopatológico foram as mais frequentes.

 5. Criopreservação e embriogênese somática de calos de Dimocarpus longan Cryopreservation and somatic embryogenesis of Dimocarpus longan calli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazumitsu Matsumoto

  2004-12-01

  Full Text Available Os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos de crioprotetores na criopreservação e da sacarose na embriogênise somática de calos de Dimocarpus longan. Após degelo os calos foram cultivados em meio de multiplicação, e a massa da matéria fresca foi determinada. Para se obter os embriões somáticos, calos e massas pro-embriônicas foram transferidos para meio de cultura contendo diferentes concentrações de sacarose. Entre os crioprotetores, a mistura de 5% de glicerol + 5% de dimetilsulfóxido proporcionou a maior quantidade de massa fresca dos calos. O maior número de embriões foi obtido no meio de cultura com 50 g L-1 de sacarose. Os resultados mostram que calos de Dimocarpus longan podem ser criopreservados e plântulas podem ser obtidas.Cryoprotectors on cryopreservation and sucrose on somatic embryogenesis of Dimocarpus longan calli were evaluated. The post-thaw calli were cultivated on multiplication medium, and the obtained fresh matter mass was measured. In order to obtain somatic embryos, calli and pro-embryonic masses were transferred into culture medium containing different concentrations of sucrose. Among the cryoprotectors, the mixture of 5% glycerol + 5% dimethylsulfoxide provided the largest quantity of calli fresh matter. The highest number of embryos was obtained on the culture medium with 50 g L-1 sucrose. The results show that Dimocarpus longan calli can be cryopreserved and plantlets be obtained.

 6. Social-Ecological Patterns of Soil Heavy Metals Based on a Self-Organizing Map (SOM: A Case Study in Beijing, China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binwu Wang

  2014-03-01

  Full Text Available The regional management of trace elements in soils requires understanding the interaction between the natural system and human socio-economic activities. In this study, a social-ecological patterns of heavy metals (SEPHM approach was proposed to identify the heavy metal concentration patterns and processes in different ecoregions of Beijing (China based on a self-organizing map (SOM. Potential ecological risk index (RI values of Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, As, Cd and Pb were calculated for 1,018 surface soil samples. These data were averaged in accordance with 253 communities and/or towns, and compared with demographic, agriculture structure, geomorphology, climate, land use/cover, and soil-forming parent material to discover the SEPHM. Multivariate statistical techniques were further applied to interpret the control factors of each SEPHM. SOM application clustered the 253 towns into nine groups on the map size of 12 × 7 plane (quantization error 1.809; topographic error, 0.0079. The distribution characteristics and Spearman rank correlation coefficients of RIs were strongly associated with the population density, vegetation index, industrial and mining land percent and road density. The RIs were relatively high in which towns in a highly urbanized area with large human population density exist, while low RIs occurred in mountainous and high vegetation cover areas. The resulting dataset identifies the SEPHM of Beijing and links the apparent results of RIs to driving factors, thus serving as an excellent data source to inform policy makers for legislative and land management actions.

 7. Embriogénesis somática secundaria en el genotipo de cacao (Theobroma cacao L. inifap 1 y su descripción histológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Alejandro-Lázaro

  2015-01-01

  Full Text Available La embriogénesis somática aplicada para la propagación clonal de plantas de cacao, aun es de baja eficiencia, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de los cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios como fuente de explante para inducir embriogénesis somática secundaria (ESS en presencia de fitohormonas y sin estas en el genotipo de cacao inifap 1, asi como describir los eventos de la ESS desde los 30 hasta los 240 días de cultivo. El uso de las fitohormonas ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D y thidiazuron (TDZ son importantes para inducir la embriogénesis somática (ES primaria en cacao. Adicionalmente para generar la ESS se han utilizado fitohormonas. En la presente investigación, fueron establecidos cuatro tratamientos con fregmentos de cotiledón, con 2,4-D y TDZ en forma combinada e independiente, incluyendo un testigo sin fitohormonas. Los resultados mostraron, que los fragmentos de cotiledón cultivados sin fitohormonas favorece la ESS, obteniendo un promedio de seis embriones somáticos secundarios (ESs a los 210 días de cultivo contra uno para el tratamiento suplementado con TDZ. El meristemo apical y radicular se presentó en un periodo de 240 días, se observaron embriones somáticos con estructuras externas como: cotiledones, ápices y raíces. Los resultados mostraron que la exclusión del 2,4-D y el thidiazuron no son importantes para inducir la ESS. El mayor número de ESs se encontró en un medio desprovisto de fitohormonas por lo que esta información es relevante, debido a que los explantes de cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios, generan mayor número de ESs en esta especie. Estos resultados constituyen el primer reporte de la inducción de la ESs sin fitohormonas.

 8. Fissura palatina reparada: fechamento velofaríngeo antes e durante o som basal Cleft palate repair: velopharyngeal closure before and during the basal tone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giseane Conterno

  2010-04-01

  Full Text Available Portadores de fissura palatina apresentam inadequado fechamento velofaríngeo (FVF, com consequente hipernasalidade vocal que pode ser diminuída com o som basal. OBJETIVO: Comparar o FVF durante a realização do som basal com a emissão em registro modal, em pacientes com fissura palatina pós-forame reparada. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de Casos com quatro homens adultos, portadores de fissura palatina pós-forame reparada. Imagens do FVF por nasofaringoscopia, durante a emissão da vogal [a] em registro modal e basal. Julgamento das imagens realizado por quatro otorrinolaringologistas. RESULTADOS: Em três sujeitos, não houve mudança no tipo de FVF entre os registros analisados; as modificações que ocorreram na maioria dos sujeitos referem-se apenas ao grau de movimentação das estruturas envolvidas, pois, em registro basal, o movimento das paredes laterais da faringe se manteve, o movimento da parede posterior da faringe estabilizou, o movimento do véu palatino diminuiu discretamente, e a Prega de Passavant se evidenciou. CONCLUSÕES: O tipo de FVF se manteve em três dos quatro sujeitos analisados, quando comparado o registro modal com o basal, havendo modificações no grau da movimentação das estruturas envolvidas, evidenciando a Prega de Passavant.Patients with palatine fissure have inadequate velopharyngeal closure (VPC, with consequent vocal hypernasality which can be reduced by a basal tone. AIM: to compare VPC during a basal tone with the emission of a modal recording, in patients with repaired post-foramen palatine fissure. MATERIALS AND METHODS: case study with four adult men, all with repaired post-foramen palatine fissure. VPC images through nasal-pharyngoscopy during the emission o f the [a] vowel in a modal and basal recording. The images were studied by four ENTs. RESULTS: in three subjects there was no change in the type of VPC considering the recordings analyzed; the changes which happened to most of the subjects

 9. Segmentation and profiling consumers in a multi-channel environment using a combination of self-organizing maps (SOM method, and logistic regression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Ali Akbar Afjeh

  2014-05-01

  Full Text Available Market segmentation plays essential role on understanding the behavior of people’s interests in purchasing various products and services through various channels. This paper presents an empirical investigation to shed light on consumer’s purchasing attitude as well as gathering information in multi-channel environment. The proposed study of this paper designed a questionnaire and distributed it among 800 people who were at least 18 years of age and had some experiences on purchasing goods and services on internet, catalog or regular shopping centers. Self-organizing map, SOM, clustering technique was performed based on consumer’s interest in gathering information as well as purchasing products through internet, catalog and shopping centers and determined four segments. There were two types of questions for the proposed study of this paper. The first group considered participants’ personal characteristics such as age, gender, income, etc. The second group of questions was associated with participants’ psychographic characteristics including price consciousness, quality consciousness, time pressure, etc. Using multinominal logistic regression technique, the study determines consumers’ behaviors in each four segments.

 10. Green Electrochemical Process Solid-Oxide Oxygen-Ion-Conducting Membrane (SOM): Direct Extraction of Ti-Fe Alloys from Natural Ilmenite

  Science.gov (United States)

  Lu, Xionggang; Zou, Xingli; Li, Chonghe; Zhong, Qingdong; Ding, Weizhong; Zhou, Zhongfu

  2012-06-01

  The direct electrochemical extraction of Ti-Fe alloys from natural ilmenite (FeTiO3) in molten CaCl2 is reported in this article. The sintered porous pellet of natural ilmenite acted as the cathode of the electrochemical system, and the carbon-saturated liquid tin contained in a solid-oxide oxygen-ion-conducting membrane (SOM) tube served as the anode of the electrolytic cell. The electrochemical process was carried out at 3.8 V, under 1223 K and 1273 K (950 °C and 1000 °C). Oxygen was ionized continuously from the cathode and discharged at the anode; solid porous Ti-Fe alloys were obtained at the cathode. The electro-deoxidation procedure of the ilmenite was characterized by analyzing partially electro-deoxidized samples taken periodically throughout the electro-deoxidation process. The findings of this study are as follows: (1) The electro-deoxidation process followed these steps: Fe2TiO5 → FeTiO3 → Fe2TiO4 → Fe, Ti (and/or Ti-Fe alloys); and TiO2 → CaTiO3 → Ti; and (2) two types of particle growth pattern are observed in the experiments. The first pattern is characterized with particle fusion and second pattern is interconnection of particles to form porous structure. A microhole oxygen-ion-migration model is suggested based on the experimental evidence.

 11. Do psíquico ao somático: notas sobre a reconfiguração do self contemporâneo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jane Russo

  Full Text Available Resumo O artigo examina a passagem de uma compreensão psicológica da pessoa para uma compreensão somática/cerebral. A discussão centra-se na dualidade que marca a cultura ocidental moderna, entre a visão iluminista e racionalista do mundo e a visão chamada de romântica. Busca demonstrar como o fisicalismo sustenta-se em uma reconfiguração da “tensão inarredável”, referida por L.F. Duarte, entre essas duas visões. Parte de exemplos nos quais intervenções biotecnológicas se articulam a forte investimento afetivo e emocional de experiências corporais, propõe a noção de um “vitalismo” contemporâneo, no qual a categoria “vida” é entendida como algo que, embora ancorado na materialidade biológica, a ultrapassa, articulando-se a categorias fluidas como “felicidade” e “bem-estar” ou a sentimentos e emoções pouco passíveis de definição objetiva.

 12. Exploration of a capability-focused aerospace system of systems architecture alternative with bilayer design space, based on RST-SOM algorithmic methods.

  Science.gov (United States)

  Li, Zhifei; Qin, Dongliang; Yang, Feng

  2014-01-01

  In defense related programs, the use of capability-based analysis, design, and acquisition has been significant. In order to confront one of the most challenging features of a huge design space in capability based analysis (CBA), a literature review of design space exploration was first examined. Then, in the process of an aerospace system of systems design space exploration, a bilayer mapping method was put forward, based on the existing experimental and operating data. Finally, the feasibility of the foregoing approach was demonstrated with an illustrative example. With the data mining RST (rough sets theory) and SOM (self-organized mapping) techniques, the alternative to the aerospace system of systems architecture was mapping from P-space (performance space) to C-space (configuration space), and then from C-space to D-space (design space), respectively. Ultimately, the performance space was mapped to the design space, which completed the exploration and preliminary reduction of the entire design space. This method provides a computational analysis and implementation scheme for large-scale simulation.

 13. Sintomas somáticos de depressão em pacientes portadores de retocolite ulcerativa idiopática Síntomas somáticos de depresión en pacientes con rectocolitis ulcerosa idiopática Somatic symptoms of depression in patients with idiopathic ulcerative colitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taís de Souza Serafim

  2009-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Identificar os sintomas depressivos mais freqüentes entre portadores da doença Retocolite Ulcerativa Idiopática (RCUI e compará-los a um grupo de controle. MÉTODO: A amostra compôs-se de 100 indivíduos adultos portadores de RCUI que freqüentavam o Ambulatório de Doenças Inflamatórias do Cólon do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que foram comparados a 100 indivíduos isentos da doença. Após os procedimentos éticos devidos todos responderam ao Inventário de Depressão de Beck. RESULTADOS: Dos 21 sintomas depressivos, seis mostraram valores estatísticos significativos para: distorção da imagem corporal, inibição para o trabalho, fadiga, perda do apetite, preocupação somática e diminuição de libido. CONCLUSÃO: Verificou-se que os doentes apresentaram com mais freqüência sintomas depressivos da esfera somática quando comparados ao grupo de controle. A similaridade dos sintomas entre a doença e os sintomas depressivos faz com que os doentes sejam freqüentemente subdiagnosticados.OBJETIVO: Identificar los síntomas depresivos más frecuentes entre portadores de la enfermedad Rectocolitis Ulcerativa Idiopática (RCUI y compararla a un grupo de control. MÉTODO: La muestra estuvo compuesta de 100 individuos adultos portadores de RCUI que frecuentaban El Consultorio Externo de Enfermedades Inflamatorias del Colon del Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo que fueron comparados con 100 individuos libres de la enfermedad. Después de los respectivos procedimientos éticos todos respondieron al Inventario de Depresión de Beck. RESULTADOS: De los 21 síntomas depresivos, seis mostraron valores estadísticos significativos para: distorsión de la imagen corporal, inhibición para el trabajo, fatiga, pérdida del apetito, preocupación somática y disminución de la libido. CONCLUSIÓN: Se verificó que los enfermos presentaron

 14. Síntomas somáticos en cuidadores de pacientes geriátricos con o sin sobrecarga, del área urbano-marginal Payet, Independencia, Lima, Perú

  OpenAIRE

  Zoila Romero; María Cuba

  2013-01-01

  Aunque es asumido que la presencia de sobrecarga del cuidador de pacientes geriátricos predispone al desarrollo de síntomas somáticos, dicho problema no ha sido estudiado en el Perú y más aún en un área urbano-marginal, por lo que se necesitan más estudios que validen esta asociación. Objetivo: Determinar la relación entre el desarrollo de síntomas somáticos y la presencia de sobrecarga en cuidadores de pacientes geriátricos del Área urbano-marginal Payet, Independencia. Material y métodos: E...

 15. O corpo no teatro de animação: contribuições da educação somática na formação do ator

  OpenAIRE

  Coelho, Marcelle Teixeira

  2011-01-01

  Esse estudo aborda possíveis contribuições da Educação Somática no trabalho corporal do ator no Teatro de Animação. A pesquisa baseou-se na prática pedagógica desenvolvida por Jo Lacrosse e Claire Heggen, professores da École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, em Charleville- Mézières, França. Ambos os professores utilizam três abordagens somáticas Método Feldenkrais, Eutonia e Técnica de Alexander como suporte para o trabalho corporal do ator animador. As teorias desenvolvida...

 16. Ekonomisk styrning för samskapande av värde : En studie om värde och vilken styrning som passar för samskapande

  OpenAIRE

  Ståhlbom, Carl; Wilhelmsson, Viktor

  2016-01-01

  Introduktion: Konceptet samskapande av värde utvecklades inom marknadsföringslitteraturen i början av 2000-talet från Prahalad och Ramaswamy (2000). Redan då betonade författarna att ett företag som strävar efter att samskapa måste anpassa sitt ekonomiska styrsystem efter det. Trots det är forskningen om vilken ekonomisk styrning som kan användas för samskapande bristfällig än idag. Det finns tydliga skillnader mellan fälten där litteraturen om ekonomisk styrning främst utgår från tillverknin...

 17. E-materialer, som de forstås og bruges – en undersøgelse af forskelle i forståelsen af e-læring i hhv. et universitets- og forskningsbiblioteks-forankret regi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2010-10-01

  Full Text Available Artiklen belyser, hvordan e-materialer, som et område inden for e-læring, omtales og forstås på tværs af universitetsrelaterede netværk. Artiklens hypotese er, at der er en forskel mellem universitetsforankret og forskningsbiblioteksforankret diskurs om e-materialer, og at denne diskrepans slører samarbejdsmuligheder og udviklingsmuligheder. Forfatterne argumenterer for at (genåbne diskursen angående e-materialer for at fremme den brede e-læring på universiteterne. I artiklen forholder forfatterne sig til artikler om e-materialer, der er publiceret i Tidsskriftet for Læring & Medier og til Statsbibliotekets e-materialer, som de præsenteres og formidles på bibliotekets hjemmeside.

 18. Padda istället för pensel : en studie av förskolebarns bildframställningmed surfplatta som rit- och målarverktyg

  OpenAIRE

  Ullert Piscator, Liselotte

  2014-01-01

  I denna studie undersöker jag vilka ritprogram som barn har tillgång till i en förskolaoch hur dessa används. Jag vill även få svar på hur barnens bildprocesser ter sig, vilkamotiv de väljer när de skapar med surfplattan dels när barnen själva får välja fritt ochdels vilka motiv de väljer under en styrande pedagogs medverkan. Studien belyserockså pedagogernas inställning till bildskapandet på surfplattorna. De traditionellapappersformat som gäller för bildframställning i skolor är oftast A4, ...

 19. Plant regeneration from proroplasts of alfalfa (Medicago sativa via somatic embryogenesis Regeneração de plantas a partir de protoplastos de alfafa (Medicago sativa via embriogênese somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariza Monteiro

  2003-12-01

  Full Text Available Alfalfa is one of the most frequently studied species from the production of tissue culture-derived embryos point of view. In this study, five alfalfa cultivars were analyzed with reference to their ability to regenerate plants from protoplast cultures via somatic embryogenesis. Plant regeneration from leaf-derived protoplasts isolated from the cultivar Rangelander was achieved using a protocol defined for alfalfa cell suspension-derived embryogenesis. Because of its high efficiency, this procedure is recommended for protoplast electroporation-mediated genetic transformation of alfalfa.A alfafa é uma das espécies mais freqüentemente estudadas do ponto de vista da produção de embriões somáticos derivados da cultura de tecidos. Neste trabalho, cinco cultivares de alfafa foram analisados com referência à capacidade de regenerar plantas a partir de culturas de protoplastos via embriogênese somática. Regeneração de plantas a partir de protoplastos isolados de folhas da cultivar Rangelander foi obtida usando-se um protocolo definido para embriogênese somática derivada de suspensões celulares de alfafa. Em função da sua alta eficiência, recomenda-se o uso deste procedimento para transformação genética de alfafa mediada por eletroporação de protoplastos.

 20. Efecto del pH, la luz y la concentración de sacarosa en la Embriogénesis somática de cacao (Theobroma cacao L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisette Valverde Cerdas

  2016-03-01

  Full Text Available Se llevó a cabo una investigación con el fin de establecer la metodología adecuada para inducir embriogénesis somática en cacao, a partir de semillas maduras. Se estudió el efecto del pH, la luz y la concentración de sacarosa sobre la respuesta embriogénica. Los dos cultivares mostraron diferente respuesta morfogénica y en ambos, estuvo influenciada por el pH, la luz y la concentración de sacarosa. La mejor respuesta embriogénica se obtuvo con un pH de 6,7. El número de embriones producidos fue mayor bajo condiciones de oscuridad que en presencia de luz. La formación de callo y la diferenciación de embriones somáticos estuvo directamente influenciada por la concentración de azúcar en el medio de cultivo. La mayor cantidad de embriones se obtuvo con niveles de sacarosa entre 4% y 6% para el híbrido UF-613xIMC-67 y niveles entre 2% y 4% de sacarosa para el cultivar CATIE-1000. Se presento una embriogénesis somática directa. Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de continuar realizando estudios con esta especie.