WorldWideScience

Sample records for sektoeruende kullanilabilirliginin radyolojik

 1. Intrathoracic Lipomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alper Gozubuyuk

  2014-06-01

  Full Text Available Lipomlar liposarkom, teratom ve hamartom ile benzer radyolojik özellikler gösterdigi ayirici tanida akilda bulundurulmasi gerektigi, diyaframa yakin lezyonlarin ise diyafram hernileri ile kolayca karistirilabilecegi bilinen bir konudur Ancak bilgisayarli tomografi ve manyetik rezonans görüntülüme yardimi ile diyafram hernisi ayrimi kolayca yapilabilmektedir. Ayrica yukarda belitilen diger patolojilerde bilgisayarli tomografi ile yapilan taramalarda lezyon sinirlari içinde çok daha yüksek dansiteler (>50HU saptanmakta, malign durumlarda tümörün çevre dokulara invazyonu gösterilebilmektedir. Tüm bu ileri radyolojik görüntülemelere ragmen, tani halen doku rezeksiyonu ile saglanabilmektedir. radyolojik hasta takibin de belli sorunlari vardir. Ancak video yardimli cerrahideki gelismeler bu tür lezyonlarin tani ve tedavisinde çok daha az morbid bir seçenek olarak karsimiza çikmakta, uzun süreli radyolojik takibin mali, radyoaktif etkilenme, malignite riski altindaki hastanin anksiete sorunlarindan kurtulma olanagi saglamaktadir.Bu nedenlerden dolayi radyolojik taramalarda saptanip, semptomsuz ve radyolojik malignite süphesi göstermeyen her hastaya mutlaka cerrahi önerilmesinin bir kez daha düsünülmesini ya da olanak varsa daha az invaziv olan video yardimli cerrahi seçeneginin zorlanmasinda yarar oldugu kanisindayim. Saygilarimla.

 2. Bir Buzağıda Notomeli (Notomelia) ve Pakomeli (Phocomelia) Olgusu

  OpenAIRE

  HAYAT, Ali

  2013-01-01

  Bu vaka takdiminde, 15 günlük dişi melez bir buzağıda notomeli ve pakomeli anomalisi klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Notomelie ve pakomeli olgusunun buzağılarda çok nadir görülmesi ve ilginç olmasından dolayı bu vaka rapor edilmiştir.

 3. ARDUİNO TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK TARLA İÇİN RADYASYON KAPI KONTROLÜ TASARIMI

  OpenAIRE

  KAYAALP, Kıyas; ÖZKORUCUKLU, Suat

  2015-01-01

  Günümüzde, dünyanın bazı ülkelerinde sayıları binlerle ifade edilebilen, hızlandırıcı merkezleri farklı bilim dallarına (Fizik, Tıp, Genetik, Arkeoloji, Ulusal Güvenlik, Enerji Üretimi, Madencilik, vb.) hizmet etmektedir. Hızlandırıcı merkezleri operasyonları nedeniyle ani ve dolaylı radyolojik kirlenmeye neden olduklarından, radyasyon üreten bu tesislerde radyasyon güvenliği en önemli unsurlardan birisidir. Bu çalışmada, TARLA (Ankara Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuvarı) tesisinin ra...

 4. Bir Yeşil İguana'da {İguana iguana) Saptanan Peritonitle Beraber Seyreden Oxyurid Enfestasyonu

  OpenAIRE

  KOENHEMSİ, Lora; ULUTAŞ ESATGİL, Meltem; BAYRAKAL, Alper; ERDOĞAN, Özge; GÖNÜL, Remzi

  2013-01-01

  ÖZETBu olgunun materyalini halsizlik ve iştahsızlık şikayeti ile kliniğimize getirilen 18 aylık bir iguana oluşturdu. Yapılan klinik muayene ve radyolojik incelemeler sonucunda toraks ve sölomda sıvı toplanması saptandı. Hastada yapılan aspirasyon biyopsisi sonucunda yapılan sitolojik incelemede peritonit olduğu tespit edildi. Diğer taraftan dışkısında mukus görülmesi şikayeti nedeniyle yapılan parazitolojik incelemede Pharyngodonidae ailesinden: Alaeuris sp. veya Ozolamius sp. cinslerinden h...

 5. P-17: Profesyonel Futbolcuda Proksimal Tibiofibular Sindesmoz Yaralanması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzad Denerel

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Tibia ve fibulayı birbirine bağlayan, interosseöz membran ve anterior, posterior tibiofibular bağlardan oluşan fibröz yapı "tibiofibular sindesmoz" olarak adlandırılır. Sindesmoz yaralanması dendiğinde genellikle, ayak bileği inversiyon torsiyonu sonrası meydana gelen üst ayak bileği yaralanmaları akla gelir. Literatür incelendiğinde tibiofibular dislokasyon olmaksızın proksimal sindesmoz bağ yaralanmasının oldukça ender rastlanan bir durum olduğu görülmektedir. Burada, Türkiye Süper Liginde mücadele eden profesyonel bir futbol oyuncusunda meydana gelmiş proksimal sindesmoz yaralanması sunulmaktadır.OLGU: 26 yaşında erkek futbol oyuncusu, maç sırasında rakibinin yaptığı müdahale sonucu oyuna devam edememiştir. İlk muayene neticesinde menisküs ve bağ testlerinin normal olduğu gözlenmiş ancak fibula başı düzeyinde ödem, palpasyon ile ağrı ve perküsyon ile tinel bulgusu saptanmıştır. Ayrıca fibula başının mobilitesinde artış olduğu gözlenmiştir. Sırasıyla bilateral diz grafisi, EMG, BT ve diz MRG tetkikleri yapılmıştır. EMG sonucunun normal olması ile superfisyal peroneal sinir yaralanması ekarte edilmiş olup görüntüleme tetkikleri neticesinde sol fibula başının sağa kıyasla posterolaterale deviye olduğu ancak disloke olmadığı, interosseöz membranda intensite değişiklikleri olduğu rapor edilmiştir. Sporcuya, fizik muayene ve radyolojik görüntüleme tetkikleri sonucunda "Proksimal Sindesmoz Sprain Evre-2" tanısı koyulmuş ve 4-6 hafta iyileşme süresi öngörülmüştür. Sporcu, rehabilitasyon süreci neticesinde 30 gün sonra takımla birlikte çalışmaya başlamıştır. TARTIŞMA: Klasik ortopedi ve spor hekimliği ders kitaplarında Proksimal tibiofibular eklem (PTFE yaralanmalarını açıklayacak spesifik klinik test ve radyolojik belirtilerle ilgili bilgi olmadığı görülmektedir. Bu nedenle oldukça ender görülen PTFE

 6. Doğu Karadeniz Bölgesinin Doğal Kaynak Sularındaki Toplam Alfa ve Toplam Beta Aktivite Dağılımlarının Bulanık Mantık Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve Haritalandırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cafer Mert YEŞİLKANAT

  2016-11-01

  Full Text Available Özet: Bu çalışmada bulanık mantık yaklaşımı kullanarak, Doğu karadeniz bölgesindeki doğal kaynak sularından ölçülen toplam alfa ve toplam beta aktivite konsantrasyonlarının genel dağılımı belirlenmiş ve ölçüm alınmayan noktalar için tahmin değerleri hesaplanarak, haritalandırılması gerçekleştirilmiştir. Ölçümler Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt olmak üzere toplam 7 ilde belirlenen 40 istasyondan elde edilmiştir. Bu istasyonların tamamından ölçülen toplam alfa ve toplam beta aktivite değerleri bulgularından yararlanarak çalışma alanının genel yapısı için bulanık kümeler ve kural tabanları oluşturulmuştur. Bu çalışmada Doğu-Batı X koordinatı, Güney-Kuzey Y koordinatı ve yükseklik verileri ile birlikte toplam alfa ve toplam beta konsantrasyonları bulanık kümeler ile gösterilmiş ve bulanık kurallar ile tahminlerde bulunulmuştur. Bulanık modelin performans değerlendirmesi ise çapraz doğrulama diyagramları ile değerlendirilmiştir. Bu diyagramlardan toplam alfa ve toplam beta için pearson’s r katsayıları sırasıyla 0.74 ve 0.80 olarak bulunmuştur.Çalışmanın sonucunda ölçüm alınmayan tüm noktalar için bulanık mantık modellemesi tahminlerinde bulunulmuş ve sonuçlar radyolojik dağılım haritaları olarak gösterilmiştir. Bu çalışma ile radyolojik dağılımın bulanık mantık yaklaşımları kullanılarak tespit edilebileceği ve ölçüm alınmayan noktalar için tahmin değerlerinin belirli güven aralığında hesaplanabileceği gösterilmiştir.Anahtar Sözcükler: Bulanık Mantık Modellemesi, Çevresel Radyoaktivite, Doğal kaynak suyu, Doğu Karadeniz bölgesiAbstract: In the study, drawing upon the fuzzy logic approach, the general distribution of gross alpha and gross beta concentrations measured from the natural spring waters in the Eastern Black Sea region was identified, and the predicted values were

 7. S-29: Osgood Schlatter Olan ve Olmayan Adölesan Sporcularda; Patellar Yüksekliğin İzokinetik Sonuçlara Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Canan Gönen Aydın

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞAraştırmamızın amacı;os good schlatter tanısı olan ve patella yüksekliği bulunan adölesan sporcuların izokinetik kas kuvvetlerinin değerlendirmek.Biz patella yüksekliğinin kas gücünü etkileyeceğini düşünmekteyiz. GEREÇ ve YÖNTEMÇalışmamıza 73 sporcu, 146 diz dahil edildi. (yaş ortalaması 13,6 ± 1,8, body mass index 20,6± 3,3 kg/m2 Dizleri; OGS olan(n=95 ve olmayan( WOGS n=51 olarak ikiye ayırdık. Ayrıca Caton-Deschamps metodu kullanarak PA olanları tespit ettik.Sporcuların dizlerinin Cybex norm (CSMI Humac Norm, ABD izokinetik dinamometre ile değerlendridik.(Resim 1BULGULAROGS ve WOGS dizlerin kas kuvveti değerlendirmesinde; 60 ° / s açısal hızda peak torque flexion ve ekstansiyonda (PT p=0,01 daha kuvvetli olduğunu tespit ettik.(tablo 1 PA olan grupla PA olmayan dizlere baktığımızda ise; PTF (60°/s ve total work flexion (180°/s anlamlı bir farklılık vardı.(p=0,01 Fakat peak torque/body weight (PT/BW değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.TARTIŞMA / SONUÇÇalışmamız; radyolojik olarak yüksekte olan patellaların; izokinetik değerlendirmeyi etkilemediğini ortaya koymuştur. PA'li sporcuların daha güçlü kuadriseps kasına sahip olabileceğini ve sonuç olarak OGS'ye yol açtığını varsaydık. Ancak OGS ile dizde kas kuvveti ve PA varlığı arasında herhangi bir ilişki bulamadık.OGS veWOGS lerin demografik özellikleri.İzokinetik değerlendirmeleriOGSMean±SSWithoutOGSMean±SSpn9551Age13,2 ±1,814,2±1,70,002*BMI (kg/m220,3±321,2±3,70,12PTE 60°/s (Nm92 ± 35111 ± 490,01*PT/BW E 60°/s (Nm157 ± 55171 ± 540,14PTF 60°/s (Nm53 ±2065 ±310,01*PT/BWF 60°/s (Nm88 ±2997 ±360,13F/E ratio 60°/s (Nm60 ±1759 ±160,71TWE 180°/s (Nm685±286771±3310,12TW/BW E 180°/s (Nm1171±4841182±4540,88TWF 180°/s (Nm427±220510±2100,05TW/BWF180°/s (Nm717±352807±3460,14F/E ratio 180°/s (Nm67±3171±270,5BMI= body mass index. PTE = peak torque

 8. Dergilerden Özetler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şebnem Korur Fincancı

  1999-08-01

  olguda görüldü, 6 olguda hemotoraks ile birlikteydi. 7 olguda kaburgalarda yaralanma, 4 olguda pnömomediastinum, 3 olguda pulmoner atelektazi ve 4 olguda da diyafragma rüp- türü vardı. BT’de 11 hastada spinal tutulum gözlendi ve 4 hastada D3, 3 hastada ise D5 hasarı ile 7 olguda omurilik bütünlüğünde bozulmaya ait bulgular mevcuttu. 3 olguda karaciğer, 2 olguda dalak, 3 olguda kafatası ve 10 olguda da ekstremite yaralanmaları vardı. TARTIŞMA VE SONUÇ: Toraks grafisi ateşli\tsilah yaralanmalarında kalp yaralanması ve minimal pnömotoraks dışındaki göğüs ve akciğer harabi- yetini gösterir. Batın ve kafatası yaralanmaları eşlik ettiğinde, pulmoner ve göğüs dışı yaralanmanın ağırlığını bütün olarak ve hızla belirleyebilmek için yöntem olarak BT seçilmelidir. Bu seçim gereksiz gecikmelerle hastanın daha fazla zarar görmesini önleyerek hızlı ve hedefe yönelik tedaviyi olanaklı kılacaktır. SPİNAL KANALDA GEZEN MERMİ ÇEKİRDEĞİ Wandering intraspinal bullet. Gupta S, Senger RL. Br J Neurosurg 1999 Dec;13(6:606-7. Göğsün alt kısmında sağdan tekal keseye girerek subaraknoid boşlukta serbestçe gezen bir ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması olgusu sunulmuştur. Başlangıçta nörolojik defisiti olmayan hastada yaralanmanın 3- günü düşük ayak ve idrar retansiyonu ile birlikte kök basısı bulguları gelişti. Radyolojik bulgular ve cerrahide karşılaşılan sorunlar tartışılarak nadir görülen bu durum ile ilgili kaynaklar gözden geçirildi. ATEŞLİ SİLAHA BAĞLI OMURGA YARALANMASI BULUNAN VE LAMİNEKTOMİ UYGULANAN HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prognostic factors related to gunshot wounds to the spine in patients submitted to laminectomy “Makale portekizcedir” Flores LP, Nascimento Filho J de S, Pereira Neto A, Suzuki K. Arq Neuropsiquiatr 1999 Sep;57(3B:836-42. Sivil ateşli silah yaralanmalarına bağlı spinal hasar halen ciddi bir nörolojik durum olmayı ve hemen t

 9. Dergilerden Özetler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman Eren Karpuzoğlu

  1999-12-01

  Spain. Martin-de las Heras S; Valenzuela A; Villanueva E; Marques T; Expósita N; Bohoyo JM. J Forensic Sci 1999 Mar;44(2:428-31. İçinde 56 yolcu ve şoför bulunan otobüse bir araba önden çarptı. Çarpışmadan birkaç saniye sonra, otobüs ateş aldı ve 28 kişi (15 erkek ve 13 kadın hayatlarını kaybetti. Cesetler neredeyse tamamen kül haline gelmişti. Soruşturmayı yürüten hakim tarafından, kurbanların kimliklerinin ortaya çıkarılması amacıyla multidisipliner bir Kimliklendirme Komisyonu kuruldu. Postmortem işlemler, genel dış muayene, rutin fotoğraflar, dental incelemeler, dental (intraoral ve ekstraoral ve genel radyograflar (göğüs, bilek, vs. ve kimliklendirme için tamamlayıcı biyolojik yöntemleri (örn. DNA analizi içeriyordu. Bulunabilen dental ve tıbbi kayıtları içeren antemor- tem bilgiler, INTERPOL’ün felaket kurbanı kimliklendirme formlarına geçirildi. Detaylı ante - post mortem bilgiler manuel olarak karşılaştırıldı. Bu felakette diş kimliği kurbanların %57’sinde belirlenebildiği halde, 12 yanmış kurbanın kimliklendirilmesinde diş bulguları tek başına yeterli olmadı. Odontolojik inceleme ve tamamlayıcı radyolojik işlemler bu otobüs kazasında fena halde yanmış kurbanların kimliklen- dirilmesi için yeterli, ekonomik ve hızlı yöntemler olarak bulunmuştur. ARABA YIKAMADA KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI DÖRT ÖLÜM Four deaths due to carbon monoxide poisoning in car washes. Carson H.J., Stephens P.J. Am J Forensic Med Pathol 1999 Sep;20(3:274-6. 13 aylık bir dönem içerisinde, kapalı araba yıkamalardaki üç ayrı ölümcül karbon monoksit (CO zehirlenmesi, yaşları 20 ila 36 arasında değişen 4 beyaz adamın ölümüyle sonuçlanmıştır. Her adam, karar verme, dış koşulların farkında olma ve kendini kollamasını bozabilecek, bilinç düzeyini etkileyebilecek maddelerle entoksike görünmektedir. Dördü de kış aylarında ölmüştür. Üç adam için