WorldWideScience

Sample records for sabiedrisks dinanas uzmumos

 1. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu pieprasījumu analīze

  OpenAIRE

  Žuža, Evita

  2011-01-01

  Darba mērķis ir veikt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu analīzi plānotajam uzņēmumam „Saldums”. Analīzē ir iekļauti posmi, kas ļauj izvērtēt un analizēt biznesa uzsākšanu. Ir noskaidrots, ka Jaunjelgavā nav pietiekams sabiedriskās ēdināšanas un konditorejas izstrādājumu piedāvājumu klāsts. Tamdēļ tiek veikta tirgus un attīstības iespēju analīze plānotajam uzņēmumam „Saldums”. Darba ietvaros tiek iegūti rezultāti par konkurentiem, kuri ir ne tikai Jaunjelgavas vietējie uzņēmumi, bet arī ...

 2. Ziepniekkalna sasniedzamība izmantojot Rīgas sabiedrisko transportu

  OpenAIRE

  Šķiņķe, Katrīna

  2013-01-01

  Sasniedzamība ir būtisks sabiedriskā transporta un pilsētas sistēmas kvalitātes indikators. Bakalaura darbā „Ziepniekkalna sasniedzamība, izmantojot Rīgas sabiedrisko transportu” analizēta perifēro apkaimju sasniedzamība attiecībā pret centru, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu, kā etalonteritoriju izmantojot Ziepniekkalna apkaimi. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt Rīgas sabiedriskā transporta tīkla struktūru no apkaimju sasniedzamības viedokļa un sniegt iespējamos risinājumus tās ...

 3. Libānas drošība pēc Sīrijas pilsoņu kara 2011. gadā

  OpenAIRE

  Barakate, Sofija

  2013-01-01

  Darba mērķis bija izpētīt, vai Libānas drošībā ir notikušas izmaiņas kopš 2011. gada Sīrijas pilsoņu kara sākuma. Drošība tika pētīta sabiedriskajā un politiskajā sektorā. Darba uzdevumi ietvēra drošības koncepta izpēti, kā arī sabiedriskā un politiskā sektora pazīmju identificēšanu. Empīriskajā darba daļā tika izpētīta Libānas drošība pirms un pēc Sīrijas pilsoņu kara, pētot sabiedrisko grupu drošību, valsts idejas un armijas stabilitāti pirms un pēc Sīrijas pilsoņu kara. Darba gaitā apstipr...

 4. "TV3" un "LTV1" ziņu dienas kārtība un struktūra, salīdzinošā analīze

  OpenAIRE

  Ramane, Anete

  2015-01-01

  Bakalaura darba „TV3” un „LTV1” ziņu dienas kārtība un struktūra, salīdzinošā analīze mērķis ir izpētīt to, kā atšķiras komerciālās un sabiedriskās televīzijas darbības principi, precīzāk TV3 un LTV1 ziņas. Kādi ir šo atšķirību galvenie iemesli, kā tas ietekmē ziņu kvalitāti. Balstoties uz teorētisko bāzi, tiks veikta kvantitatīvā kontentanalīze, daļēji strukturētās intervijas un aptauja. Atšķirības rada finansējums, kuru katra televīzija gūst citādāk. TV3 ziņas to iegūst no reklāmas, abo...