WorldWideScience

Sample records for rtmiga arvud alushariduses

 1. Alushariduse kvaliteet rahvusvahelises arutelus / Tiia Õun

  Õun, Tiia

  2013-01-01

  Rahvusvahelisest EECERA 23. konverentsist, mis ühendab Euroopa alushariduse uurijaid, juhte, õpetajaid ja üliõpilasi. Konverents toimus 28.-31. aug. Tallinna Ülikoolis, Eesti-poolne peakorraldaja oli Tallinna Ülikooli professor Marika Veisson

 2. Alushariduse kvaliteet rahvusvahelises arutelus / Tiia Õun

  Õun, Tiia

  2013-01-01

  Rahvusvahelisest EECERA 23. konverentsist, mis ühendab Euroopa alushariduse uurijaid, juhte, õpetajaid ja üliõpilasi. Konverents toimus 28.-31. aug. Tallinna Ülikoolis, Eesti-poolne peakorraldaja oli Tallinna Ülikooli professor Marika Veisson

 3. Rahvusvaheline kunstikonkurss "Arvud ja numbrid ئ universaalne keel"

  1999-01-01

  Louis Franȯis nimeline UNESCO keskus Prantsusmaal Troyes' korraldab visuaalkunstikonkursi "Üks, kaks, kolm... arvud ja numbrid, universaalne keel" 3 - 25-aastastele lastele ja noortele. Töid võib esitada mistahes vallas. Info konkursi kohta. Tähtaeg 15. märts 1999.

 4. DCT alushariduses / Kristi Vinter

  Vinter, Kristi

  2008-01-01

  Euroopa üheksa riigi partnerlusprojektist DCT (Day Care Training), mille peamine ülesannne on luua elektrooniline tööriist, mis võimaldaks selgitada välja lasteaiaõpetajate koolitusvajadusi ja aidata nii tõsta koolieelsete lasteasutuste kvaliteeti

 5. Gaas arvudes ja protsentides

  2007-01-01

  Diagrammid: Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis; Maagaasi tarbimine Eestis 1996-2006; Maagaasi tarbimine kliendigruppide lõikes 2004-2006; Vedelgaasi tarbimine Eestis 1996-2006; Vedelgaasi tarbimise struktuur 2004-2006; Primaarenergia tarbimine 2005 regiooniti; Primaarenergia tarbimine maailmas 1980-2005; Maagaasi tõendatud varud maailmas 2005 aasta lõpuks; Maagaasi varude jaotumine regiooniti aastatel 85, 95 ja 2005; Maagaasi tootmine ja tarbimine regiooniti; Maagaasi varude suhe tootmismahtudesse; Maagaasi tootmine ja tarbimine riigiti 2005; Vedelgaasi nõudlus ja tootmine regiooniti. Kaardid. Graafikud

 6. Gaas arvudes ja protsentides

  2007-01-01

  Diagrammid: Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis; Maagaasi tarbimine Eestis 1996-2006; Maagaasi tarbimine kliendigruppide lõikes 2004-2006; Vedelgaasi tarbimine Eestis 1996-2006; Vedelgaasi tarbimise struktuur 2004-2006; Primaarenergia tarbimine 2005 regiooniti; Primaarenergia tarbimine maailmas 1980-2005; Maagaasi tõendatud varud maailmas 2005 aasta lõpuks; Maagaasi varude jaotumine regiooniti aastatel 85, 95 ja 2005; Maagaasi tootmine ja tarbimine regiooniti; Maagaasi varude suhe tootmismahtudesse; Maagaasi tootmine ja tarbimine riigiti 2005; Vedelgaasi nõudlus ja tootmine regiooniti. Kaardid. Graafikud

 7. Gaas arvudes ja protsentides (Eestis ja maailmas)

  2005-01-01

  Diagrammid: Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis; Maagaasi tarbimine Eestis; Maagaasi tarbimine kliendigruppide lõikes 2002-2004; Vedelgaasi tarbimine Eestis; Vedelgaasi tarbimise struktuur Eestis 2003-2004; Maailma primaarenergia tarbimise struktuur 2002; Välisõhku eralduvate saasteainete kogused erinevate kütuseliikide põletamisel. Kaardid: Euroopa maagaasi ülekandetorustikud; Maagaas Eestis

 8. Gaas arvudes ja protsentides (Eestis ja maailmas)

  2005-01-01

  Diagrammid: Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis; Maagaasi tarbimine Eestis; Maagaasi tarbimine kliendigruppide lõikes 2002-2004; Vedelgaasi tarbimine Eestis; Vedelgaasi tarbimise struktuur Eestis 2003-2004; Maailma primaarenergia tarbimise struktuur 2002; Välisõhku eralduvate saasteainete kogused erinevate kütuseliikide põletamisel. Kaardid: Euroopa maagaasi ülekandetorustikud; Maagaas Eestis

 9. Gaas arvudes ja protsentides = Gas in figures and percentages

  2006-01-01

  Diagrammid: Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis; Maagaasi tarbimine Eestis 1995-2005; Maagaasi tarbimine kliendigruppide lõikes 2003-2005; Vedelgaasi tarbimine Eestis 1995-2005; Vedelgaasi tarbimise struktuur 2003-2005; Primaarenergia tarbimine 2004 regiooniti; Maagaasi tõendatud varud maailmas 2004 aasta lõpuks; Maagaasi varude jaotumine regiooniti aastatel 84, 94, 04; Maagaasi varude suhe tootmismahtudesse (2004); Maagaasi tootmine riigiti (2004); Maagaasi tarbimine riigiti (2004). Kaardid. Graafikud

 10. Gaas arvudes ja protsentides = Gas in figures and percentages

  2006-01-01

  Diagrammid: Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis; Maagaasi tarbimine Eestis 1995-2005; Maagaasi tarbimine kliendigruppide lõikes 2003-2005; Vedelgaasi tarbimine Eestis 1995-2005; Vedelgaasi tarbimise struktuur 2003-2005; Primaarenergia tarbimine 2004 regiooniti; Maagaasi tõendatud varud maailmas 2004 aasta lõpuks; Maagaasi varude jaotumine regiooniti aastatel 84, 94, 04; Maagaasi varude suhe tootmismahtudesse (2004); Maagaasi tootmine riigiti (2004); Maagaasi tarbimine riigiti (2004). Kaardid. Graafikud

 11. Jan Amos Komenský - tänapäeva alushariduse suur eelkäija

  2014-01-01

  Tutvustus: Jan Amos Komenský. Didactica magna : Stora undervisningsläran, Göteborg, 1989 ; Jan Amos Komenský. Orbis sensualium pictus quadrilinguis : hoc est: omnium fundamentalium, in mundo rerum & in vita actionum, pictura & nomenclatura latina, germanica, hungarica & bohemica, Praha ; Bratislava, 1958. Tallinna Ülikooli pedagoogilise seminari üliõpilased Triinu Lüüde ja Anneli Virves lugesid teoseid inglise keeles ning esinesid ettekannetega Tallinna Ülikooli pedagoogilise seminari 2. kasvatuse ajaloo konverentsil

 12. Jan Amos Komenský - tänapäeva alushariduse suur eelkäija

  2014-01-01

  Tutvustus: Jan Amos Komenský. Didactica magna : Stora undervisningsläran, Göteborg, 1989 ; Jan Amos Komenský. Orbis sensualium pictus quadrilinguis : hoc est: omnium fundamentalium, in mundo rerum & in vita actionum, pictura & nomenclatura latina, germanica, hungarica & bohemica, Praha ; Bratislava, 1958. Tallinna Ülikooli pedagoogilise seminari üliõpilased Triinu Lüüde ja Anneli Virves lugesid teoseid inglise keeles ning esinesid ettekannetega Tallinna Ülikooli pedagoogilise seminari 2. kasvatuse ajaloo konverentsil

 13. Gaas arvudes ja protsentides (Eestis ja maailmas) = Gas in figures and percentages (in Estonia and in the world)

  2003-01-01

  Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis, maailmas; maa-, vedelgaasi tarbimine ja struktuur Eestis, maailmas; välisõhku eralduvate saasteainete kogused erinevate kütuseliikide põletamisel. Diagrammid. Kaart: Maagaas Eestis

 14. Gaas arvudes ja protsentides (Eestis ja maailmas) = Gas in figures and percentages (in Estonia and in the world)

  2004-01-01

  Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis, maailmas; maa- ja vedelgaasi tarbimine ning struktuur Eestis; välisõhku eralduvate saasteainete kogused erinevate kütuseliikide põletamisel. Diagrammid. Kaart: Maagaas Eestis.

 15. Gaas arvudes ja protsentides (Eestis ja maailmas) = Gas in figures and percentages (in Estonia and in the world)

  2004-01-01

  Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis, maailmas; maa- ja vedelgaasi tarbimine ning struktuur Eestis; välisõhku eralduvate saasteainete kogused erinevate kütuseliikide põletamisel. Diagrammid. Kaart: Maagaas Eestis.

 16. Gaas arvudes ja protsentides (Eestis ja maailmas) = Gas in figures and percentages (in Estonia and in the world)

  2003-01-01

  Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis, maailmas; maa-, vedelgaasi tarbimine ja struktuur Eestis, maailmas; välisõhku eralduvate saasteainete kogused erinevate kütuseliikide põletamisel. Diagrammid. Kaart: Maagaas Eestis

 17. Kuidas ma entusiasmist pakatasin / Irina Kalso

  Kalso, Irina

  2015-01-01

  Küsimusele, kas ja mil määral teie omavalitsus lapsehoiuteenust hüvitab, vastavad Pärnu haridus-ja kultuuriosakonna alushariduse peaspetsialist Marga Napp, Tartu linnavalitsuse haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti sotsiaalhoolekande ja terviseosakonna peaspetsialist Anna Zolin ja Saku vallavalitsuse hariduse peaspetsialist Heli Veersalu

 18. Lasteaiaõpetajate väike palk viib nad muule tööle / Rebekka Lotman

  Lotman, Rebekka

  2005-01-01

  Oma arvamuse esitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi alushariduse spetsialist Heda Kala, Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Marga Napp, Tartu valla sotsiaalnõunik Jaana Puur ja Tallinna Ülikooli üliõpilased Katrin Kivistik ja Kaire Västrik

 19. Rahvaarvu kasv tekitab probleeme ka Eestis

  2005-01-01

  Prognoosi kohaselt võib Viimsi valla elanike hulk teatud tingimustel tulevikus suureneda kolm korda. Statistikaameti kogumikust "Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures"

 20. Õppekava tööversioon sai tagasisidet / Piret Arendi

  Arendi, Piret

  2006-01-01

  Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava projekti tööversioonile andsid tagasisidet Tartumaa, Harjumaa, Jõgevamaa, Pärnumaa, Põlva, Räpina, Pärnu; Tartu ja Tallinna lasteaednikud ning Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus ja Eesti Lasteaednike Liit

 1. "Oh, homme on jälle kunst! Mida ma küll tunnis teen?" / Edna Vahter

  Vahter, Edna

  2002-01-01

  Kunstiõpetusest alushariduses. Rmt. : Vahter, Edna. Kinnipüütud lehesadu : [kunstiõpetuse vihik]. - [Tallinn] : Avita, 2001; Vahter, Edna. Lumisem lumeaeg : [kunstiõpetuse vihik]. - [Tallinn] : Avita, 2001

 2. Õppekava tööversioon sai tagasisidet / Piret Arendi

  Arendi, Piret

  2006-01-01

  Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava projekti tööversioonile andsid tagasisidet Tartumaa, Harjumaa, Jõgevamaa, Pärnumaa, Põlva, Räpina, Pärnu; Tartu ja Tallinna lasteaednikud ning Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus ja Eesti Lasteaednike Liit

 3. Tallinna lasteaiad arenevad / Imbi Viisma, Anne Targem, Marika Pettai, Pille Kibur...[jt.

  2003-01-01

  Tallinna lasteaianduse hetkeseisu arutasid vestlusringis linna haridusameti alushariduse peaspetsialist Imbi Viisma, vanemspetsialistid Anne Targem ja Marika Pettai, Tallinna Mahtra Lasteaia juhataja Pille Kibur ning Kadrioru Lasteaia juhataja Larissa Kot℗تatova / vahendas Anu Mõttus.

 4. Linn 2 viigi ja 2 oosiga = Gorod s 2 zalivami i 2 grjadami / Veronika Nuter

  Nuter, Veronika

  2008-01-01

  Haapsalu elamumajandusest. Nõukogude ajal lõpetamata jäänud majakarpidest ümberehitatud korterelamutest Kastani 28 ja 35 (arhitektuurne lahendus: AB Muru & Pere). Lisa: Haapsalu tegudes & arvudes

 5. USA pensionisüsteem vajab kiiret reformimist / Raivo Sormunen

  Sormunen, Raivo, 1976-

  2005-01-01

  Ameerika Ühendriikide pensionisüsteem vajab reformimist, kuna alates 2017. aastast tuleb USA pensionikindlustussüsteemil maksta pensionideks välja rohkem raha kui maksudena laekub. Tabel: USA sotsiaalkindlustussüsteem arvudes

 6. New York vaatab alati tulevikku / Neeme Raud

  Raud, Neeme, 1969-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 11. sept. lk. 2. New York pärast 2001. aasta 11. sept. terrorirünnakut. Lisa: 11. septembri tagajärjed arvudes; Saatuslikud lennukid: 11. septembri hommik 2001

 7. Tuleval aastal algab agar passivahetus / Madis Filippov

  Filippov, Madis

  2011-01-01

  Järgmisel aastal tuleb välja vahetada kehtivusaja lõpu tõttu üle poole miljoni passi ja ID-kaardi, järgnevatel aastatel arvud suurenevad. Kodakondsus- ja migratsiooniosakondades plaanitavad muudatused

 8. Linn 2 viigi ja 2 oosiga = Gorod s 2 zalivami i 2 grjadami / Veronika Nuter

  Nuter, Veronika

  2008-01-01

  Haapsalu elamumajandusest. Nõukogude ajal lõpetamata jäänud majakarpidest ümberehitatud korterelamutest Kastani 28 ja 35 (arhitektuurne lahendus: AB Muru & Pere). Lisa: Haapsalu tegudes & arvudes

 9. Kibemagusad kirjavoed / Jaan Puhvel

  Puhvel, Jaan, 1932-

  2007-01-01

  Arvustus: Kangro, Bernard. Eesti kirjakuulutaja eksiilis : biblio- ja biograafiline teatmik aastaist 1944-1986 : kirjanduse lugu andmetes, arvudes ja piltides. Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1989. Ilmunud: World Literature Today, 1991, nr. 65, lk. 151, pealkirjata

 10. Tuleval aastal algab agar passivahetus / Madis Filippov

  Filippov, Madis

  2011-01-01

  Järgmisel aastal tuleb välja vahetada kehtivusaja lõpu tõttu üle poole miljoni passi ja ID-kaardi, järgnevatel aastatel arvud suurenevad. Kodakondsus- ja migratsiooniosakondades plaanitavad muudatused

 11. New York vaatab alati tulevikku / Neeme Raud

  Raud, Neeme, 1969-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 11. sept. lk. 2. New York pärast 2001. aasta 11. sept. terrorirünnakut. Lisa: 11. septembri tagajärjed arvudes; Saatuslikud lennukid: 11. septembri hommik 2001

 12. Kolledž võtab õpilasi vastu tavapärases mahus

  2016-01-01

  Tallinna ülikooli Rakvere kolledž võtab vastu 20 sotsiaalpedagoogika õppurit ja 20 alushariduse pedagoogiks soovijat. Lähipäevil allkirjastatakse tõenäoliselt vastastikuse mõistmise memorandum, mille kohaselt Rakvere kolledž ja Lääne-Viru rakenduskõrgkool liituvad

 13. 1281 krooni eest Eestit nädalas / Sten Hansson

  Hansson, Sten

  2009-01-01

  Autor tutvustab populaarset Michael Blastlandi ja Andrew Dilnot' poolt raamatus The tiger that is'nt: seeing through a world of numbers (2007) avaldatud statistikaandmete tõlgendamise meetodeid, et majandusnäitajatest paremini aru saada. Näiteid Eesti riigieelarves toodud arvude mõistmiseks

 14. Pension kasvab vaid 136 krooni? / Olev Raju

  Raju, Olev, 1948-

  2005-01-01

  Tartu Ülikooli majandusprofessori sõnul näitavad kõik arvud, et valitsus kavandabki vaid 136-kroonist pensionitõusu, kuigi peaminister Juhan Palts lubas mullu Riigikogule riigieelarvekava üle andes 250-kroonist pensionitõusu

 15. Vokzal dlja strannikov / Urmas Oja

  Oja, Urmas, 1981-2012

  2005-01-01

  Jaamahoone renoveerimisest ja sellele liitunud hotellist "Go Hotel Shnelli" (arhitektid Urmas Muru, Peeter Pere). Mõlema hoone sisearhitekt Taisi Kadarik. Kaupo Kolsar erilisest vuukimismenetlusest hotelli fassaadil. Lisa: Balti jaam arvudes ja faktides. 3 värv. ill. Vt ka lk. 22: Muru, Urmas. Rekonstruktsija kak trepanatsija tsherepa

 16. Kes kirjutaks soomepoiste ajalugu edasi? / Vello Salo

  Salo, Vello, 1925-

  2008-01-01

  Soomepoiste (Soome kaitseväe JR 200) väeosa uurimisest. Sisaldab tabelit: Soomepoisid arvudes. Juuresoleval fotol Vello Salo koos president Toomas Hendrik Ilvesega Soome Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud ajalookonverentsil 7. detsembril 2007

 17. 1281 krooni eest Eestit nädalas / Sten Hansson

  Hansson, Sten

  2009-01-01

  Autor tutvustab populaarset Michael Blastlandi ja Andrew Dilnot' poolt raamatus The tiger that is'nt: seeing through a world of numbers (2007) avaldatud statistikaandmete tõlgendamise meetodeid, et majandusnäitajatest paremini aru saada. Näiteid Eesti riigieelarves toodud arvude mõistmiseks

 18. Igas riigis omad probleemid ja omad lahendused / Herb Brody ; tõlk. Peeter Peetersoo

  Brody, Herb

  2005-01-01

  Brasiilia, Hiina, Tšiili, Saksamaa, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Hollandi ja Ameerika Ühendriikide ajakirjanikud ning Technology Review toimetajad annavad ülevaate nimetatud riikides arendatavatest tehnoloogilistest projektidest, mis on kohalikele majandustele olulisimad. Lisatud statistilised lühiülevaaded tähtsamatest tehnoloogiasektoritest. Lisa: Ülemaailmne tehnoloogia arvudes

 19. Gaz - almaz / Jekaterina Rodina

  Rodina, Jekaterina

  2008-01-01

  Venemaa Energiapoliitika Instituudi arvutuste kohaselt võib maagaasi tootmise ja nõudluse vahe ulatuda 2010. aastaks 100 miljardi kuupmeetrini, Kui maagaasi tarned Eestisse ära jäävad, saab meie riik omal jõul hakkama kõige rohkem kuu aega. Vt. samas: Gaas arvudes

 20. Uurijad võtavad luubi alla internetis ässitajad / Risto Berendson

  Berendson, Risto, 1975-

  2007-01-01

  Politsei lubab võtta vastutusele inimesed, kes avaldavad internetis pronkssõduriga seotud aktsiooniga seotud politseinike fotosid, tahtes teada nende nimesid. Kaitsepolitsei algatas kriminaalmenetluse, et välja selgitada isikud, kes kutsusid venekeelsetel internetilehekülgedel moodustama relvatatud vastupanuarmeed Eesti riigivõimu kukutamiseks. Lisa: Rahutused arvudes

 1. Füüsikutele koidab peagi tõe hetk / Alo Lõhmus

  Lõhmus, Alo

  2008-01-01

  Sel nädalal käivitatud maailma suurima osakeste kiirendi LHC peamine ülesanne on kinnitada või ümber lükata standardmudel, mis võtab kokku meie arusaamad elementaarosakestest ning looduse fundamentaaljõududest. Lisa: Suur hadronite põrguti (LHC) arvudes

 2. Märulis kukkudes jala murdnud naispolitseinik pääseb koju / Agnes Kuus

  Kuus, Agnes

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke, Tallinnas seoses pronkssõduri teisaldamisega toimunud rahutuste ja röövimiste käigus vigastada saanud politseiniku Karin Kaubi arvamus vägivallatsejate käitumisest. Lisa: Rahutused arvudes. Vt. samas intervjuud politseinike Robert Kõvaski ja Anatoli Sidorenkoga: Lõuna-Eesti politseinikud seisid silmitsi sõimuga

 3. Ketiapteegid annavad eelise ühele hulgimüüjale / Erik Aru

  Aru, Erik

  2008-01-01

  Eestis on üks apteek keskmiselt 2600 inimese kohta, Euroopas keskmiselt 7000 elaniku kohta. Suurem osa kohalikke apteeke koondub Magnumi ja Tamro kätte. Konkurentsiameti kaubaturu-uuringus ilmnes tendents, et kettidesse kuuluvad apteegid tarnivad valdavalt ühelt hulgimüüjalt. Lisa: Apteegiturg arvudes

 4. McDonaldsi juht : iga klient tahab sooja sööki ... ja kiiresti! / Jenny Wiggins ; tõlk. Erik Aru

  Wiggins, Jenny

  2007-01-01

  Kiirtoiduketi tegevjuht Jim Skinner räägib iseendast, karjäärist McDonaldþsis, firma tegevusest ja edust, personalipoliitikast, juhiomadustest. Lisad: Distsipliin hakkas külge mereväes ; Arvud (McDonalds käive ja kasum 2004-2006)

 5. Märulis kukkudes jala murdnud naispolitseinik pääseb koju / Agnes Kuus

  Kuus, Agnes

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke, Tallinnas seoses pronkssõduri teisaldamisega toimunud rahutuste ja röövimiste käigus vigastada saanud politseiniku Karin Kaubi arvamus vägivallatsejate käitumisest. Lisa: Rahutused arvudes. Vt. samas intervjuud politseinike Robert Kõvaski ja Anatoli Sidorenkoga: Lõuna-Eesti politseinikud seisid silmitsi sõimuga

 6. Gaz - almaz / Jekaterina Rodina

  Rodina, Jekaterina

  2008-01-01

  Venemaa Energiapoliitika Instituudi arvutuste kohaselt võib maagaasi tootmise ja nõudluse vahe ulatuda 2010. aastaks 100 miljardi kuupmeetrini, Kui maagaasi tarned Eestisse ära jäävad, saab meie riik omal jõul hakkama kõige rohkem kuu aega. Vt. samas: Gaas arvudes

 7. Kas shokiteraapiast piisab? / Peter Coy

  Coy, Peter

  2008-01-01

  Maailma majanduskriisi võib süvendada valitsuste aeglane tegutsemine. Lisa: Ülemaailmne päästeaktsioon arvudes. Vt. samas: John A. Byrne'i intervjuu Chrysleri juhi Robert L. Nardelliga. Nordelli kaitsekõne päästeaktsioonile

 8. Igas riigis omad probleemid ja omad lahendused / Herb Brody ; tõlk. Peeter Peetersoo

  Brody, Herb

  2005-01-01

  Brasiilia, Hiina, Tšiili, Saksamaa, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Hollandi ja Ameerika Ühendriikide ajakirjanikud ning Technology Review toimetajad annavad ülevaate nimetatud riikides arendatavatest tehnoloogilistest projektidest, mis on kohalikele majandustele olulisimad. Lisatud statistilised lühiülevaaded tähtsamatest tehnoloogiasektoritest. Lisa: Ülemaailmne tehnoloogia arvudes

 9. Surmanuhtlusele pole kohta / Marianne Mikko

  Mikko, Marianne, 1961-

  2008-01-01

  Surmanuhtlusest kui inimõiguste rängimast rikkumisest. Lisatud: surmanuhtlus arvudes. Ilmunud ka Hiiu Leht 14. okt. 2008, lk. 2 ; Põhjarannik 16. okt. 2008, lk. 4 ; Pärnu Postimees 11. okt. 2008, lk. 19 ; Hiiu Leht : Nädalalõpp 14. nov. 2008, lk. 6, pealkiri kujul: surmanuhtlusele pole Euroopas kohta ; Meie Maa : Nädalalõpp 14. nov. 2008, lk. 6, pealkiri kujul: surmanuhtlusele pole Euroopas kohta

 10. Koos presidendiga kuningal külas / Annika Poldre

  Poldre, Annika

  2007-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese ja proua Evelin Ilvese riigivisiidist Hispaania kuningriiki 8.-11.07.2007. Külalised võtsid vastu kuningas Juan Carlos ja kuninganna Sofia. T.H. Ilves esines kõnega "El futuro de Europa" kuningliku Elcano Instituudi konverentsil, kohtus Madridi ja Barcelona linnapeadega, Hispaania peaministri ning parlamendi alamkoja spiikriga, avas äriseminari, asetas pärja Hispaania langenud sõdurite monumendi juurde. Proua Evelin Ilves külastas kuningliku gobelääni manufaktuuri ja muuseume. Vt. samas: Hispaania Kuningriigi, Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi võrdlus arvudes; Riigivisiidil käisid. Presidenti saatnud delegatsiooni koosseis; Reisimulje. Kommenteerivad: ELKE Mööbel OÜ juhatuse esimees Peeter Kangur ja ELKE GROUP ASi nõukogu esimees Vello Väinsalu

 11. Koos presidendiga kuningal külas / Annika Poldre

  Poldre, Annika

  2007-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese ja proua Evelin Ilvese riigivisiidist Hispaania kuningriiki 8.-11.07.2007. Külalised võtsid vastu kuningas Juan Carlos ja kuninganna Sofia. T.H. Ilves esines kõnega "El futuro de Europa" kuningliku Elcano Instituudi konverentsil, kohtus Madridi ja Barcelona linnapeadega, Hispaania peaministri ning parlamendi alamkoja spiikriga, avas äriseminari, asetas pärja Hispaania langenud sõdurite monumendi juurde. Proua Evelin Ilves külastas kuningliku gobelääni manufaktuuri ja muuseume. Vt. samas: Hispaania Kuningriigi, Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi võrdlus arvudes; Riigivisiidil käisid. Presidenti saatnud delegatsiooni koosseis; Reisimulje. Kommenteerivad: ELKE Mööbel OÜ juhatuse esimees Peeter Kangur ja ELKE GROUP ASi nõukogu esimees Vello Väinsalu