WorldWideScience

Sample records for rovn ozen posdek

 1. Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci

  OpenAIRE

  Příhodová, Petra

  2014-01-01

  The bachelor thesis is focused on the issue of equal opportunities for men and women at the Municipal Office Šternberk. It focuses on the views of individual employees to equal opportunities. The theoretical part deals with legislation, the definitions of basic concepts such as equality and discrimination, gender and gender stereotypes, strategies promoting equal opportunities (gender mainstreaming, gender analysis, gender budgeting and gender audit). The bachelor thesis is also interested in...

 2. Rovní a rovnější. Malá skica z dějin zahraničního cestování, rekreací a trávení volného času vrcholné komunistické nomenklatury post-stalinské éry (1954-1968)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mücke, Pavel

  2017-01-01

  Roč. 25, č. 2 (2017), s. 154-170 ISSN 1211-9768 R&D Projects: GA ČR GA15-08130S Institutional support: RVO:68378114 Keywords : travelling * tourism * nomenklatura Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 3. Zu einem Fürstengrab aus der Späthallstattzeit mit zweirädrigem Wagen und Bronzegefässen bei Rovná (okr. Strakonice) in Südböhmen. Ein Vorbericht

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chytráček, Miloslav; Chvojka, O.; Egg, M.; John, J.; Kyselý, René; Michálek, J.; Ritter, S.; Stránská, Petra

  2015-01-01

  Roč. 45, č. 1 (2015), s. 71-89 ISSN 0342-734X Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201 Program:M Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Czech Republic * Southern Bohemia * Hallstatt period * wagon grave * princely grave * bronze vessels Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 4. Výstupy 2. národní konference o ženách ve vědě. Gender jako sociální inovace: rovné příležitosti v měnícím se akademickém prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Červinková, Alice; Pavlík, P.; Linková, Marcela; Tenglerová, Hana; Vohlídalová, Marta

  2011-01-01

  Roč. 19, č. 2 (2011), s. 70-71 ISSN 1210-6658. [2. národní konference o ženách ve vědě. Praza, 22.09.2011] R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender equality * science * policy Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 5. 2. národní konference o ženách a vědě. Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tenglerová, Hana

  2011-01-01

  Roč. 12, č. 2 (2011), s. 99-106 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender and science * research assessment * feminism Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.genderonline.cz

 6. Final Report: BaBar Detector and Experimental at SLAC, September 30, 1998 - September 29, 1999

  International Nuclear Information System (INIS)

  Judd, Dennis J.

  2000-01-01

  The Prairie View AandM University High Energy Physics Group with its contingent of three undergraduates physics majors, joined the BaBar Collaboration at SLAC in September 1994. BaBar is the experiment and detector running in the PEP-II ring at SLAC as part of the Asymmetric B Factory project there to study CP violation and heavy flavor physics. The focus of our effort before this year was with the Muon/Neutral Hadron Detector/Instrumented Flux Return (IFD) subgroup within the BaBar collaboration, and particularly with the GEANT simulation of the IFR-. With the GEANT3 simulation essentially FR-ozen, and the GEANT4 full simulation of the IFR- done, we have decided to redirect our efforts toward other areas

 7. Final Report BaBar Detector and Experimental at SLAC, September 30, 1998 - September 29, 1999

  CERN Document Server

  Judd, D J

  2000-01-01

  The Prairie View AandM University High Energy Physics Group with its contingent of three undergraduates physics majors, joined the BaBar Collaboration at SLAC in September 1994. BaBar is the experiment and detector running in the PEP-II ring at SLAC as part of the Asymmetric B Factory project there to study CP violation and heavy flavor physics. The focus of our effort before this year was with the Muon/Neutral Hadron Detector/Instrumented Flux Return (IFD) subgroup within the BaBar collaboration, and particularly with the GEANT simulation of the IFR-. With the GEANT3 simulation essentially FR-ozen, and the GEANT4 full simulation of the IFR- done, we have decided to redirect our efforts toward other areas.

 8. Riziková analýza vodovodu obecního typu

  OpenAIRE

  Potyšová, Petra

  2012-01-01

  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická podpora nežádoucích stavů. Rovněž byl proveden podrobný průzkum obce Klobouky u Brna. Přidanou hodnotou diplomové práce byla konzultace s provozním technikem ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o zdroji vody a úpravně vody, ze které se voda přebírá pro obec Klobou...

 9. Metodika RUP a testování

  OpenAIRE

  Randová, Libuše

  2008-01-01

  Bakalářská práce se zabývá testováním z pohledu metodiky Rational Unified Process. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem softwaru podle metodiky RUP a s úlohou, kterou v tomto procesu hraje testování. V úvodní části teoretické části je poskytnut pohled na historii metodiky RUP a popis šesti klíčových principů, které v nedávné době nahradily předchozích šest nejlepších praktik. Další kapitola je věnována popisu jednotlivých fází vývoje softwaru. V této části jsou rovněž zmíněny další disci...

 10. Genderové mzdové rozdíly v mezinárodním kontextu

  OpenAIRE

  Činčalová, Simona

  2016-01-01

  Článek se zaměřuje na konkurenceschopnost podniků a zabývá se vybraným faktorem ovlivňujícím úspěšnost podniků, genderovým auditem. Genderový audit je souhrn přístupů a metod, jejichž společným cílem je analyzovat aktuální stav genderové rovnosti v podniku a poskytnout management podklady pro jeho další fungování v souladu s principy rovných příležitostí žen a mužů. Příspěvek prezentuje sekundární údaje, které jsou získány studiem dostupných zdrojů a zkoumá možná řešení v dané oblasti. Cílem ...

 11. Cluster World

  OpenAIRE

  Delong, Marek

  2015-01-01

  Ve své práci se zabývám především všudypřítomností internetu a informačních technologií, zhroucením fyzického prostoru v síťové kultuře a nekonečnou reprodukovatelností a proměnlivostí digitálních materiálů, nicméně i jejich zpětným aplikováním do výstavního prostoru. Věnuji se rovněž změně podstaty autorství, tedy situací, kdy se poté, co se umění zaznamená a vystaví na internetu, stává „materiálem v oběhu“. Autorství díla je takřka nedohledatelné, stejně jako jeho původní kontext. Umělecký ...

 12. Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci

  OpenAIRE

  Majerčíková, Andrea

  2014-01-01

  Cílem diplomové práce je analyzovat strategii vybrané soukromé organizace v oblasti slaďování pracovního a osobního života a navrhnout opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Práce specifikuje pojmy jako konflikt rolí v rámci pracovního a osobního života, gender a politika rovných příležitostí, koncept „flexicurity“ a dále nastiňuje různorodá opatření napomáhající slaďování pracovního a soukromého života. V rámci analýzy bylo využito dotazníkového šetření a rozhovoru s manažerkou vybrané orga...

 13. Consolidated Financial Statements

  OpenAIRE

  Kolářová, Pavla

  2014-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na sestavení konsolidované účetní závěrky za českou část skupiny podniků. Druhá část se zabývá analýzou výkonnosti sestavené konsolidované účetní závěrky a jednotlivých společností finančními ukazateli. Práce rovněž obsahuje návrhy na zlepšení ekonomické situace holdingu či jednotlivých společností. Master's thesis deals with the consolidation of the financial statement...

 14. Nová základní pomůcka ke studiu řeckého Nového zákona: 28. vydání Nestle-Aland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ladislav Tichý

  2014-12-01

  Full Text Available The article tries to characterize the features of the 28th edition of the Nestle- -Aland (2012. It describes the main alterations and differences in comparison with the earlier editions, which are both in the Greek text (in the Catholic Letters and in the critical apparatus. It mentions other important alterations in this edition, too. It then also evaluates the significance of this critical edition of the Greek New Testament for the contemporary biblical studies. Článek se snaží uvést charakteristické rysy 28. vydání Nestle-Aland (2012. Popisuje hlavní změny a rozdíly ve srovnání s dřívějšími vydáními, které jsou jak v řeckém textu (v katolických epištolách, tak v kritickém aparátu. Uvádí také další důležité změny v tomto vydání. Potom rovněž hodnotí význam tohoto kritického vydání řeckého Nového zákona pro současnou biblickou vědu.

 15. NVGClient - Programový systém pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS

  OpenAIRE

  Přenosil Václav; Františ Petr; Hodický Jan; Havelka Ladislav

  2012-01-01

  Program NVGClient je určený k přenosu taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do použitého vizualizačního programu. Při přenosu taktických průsvitek dochází k rozdělení jednotlivých grafických elementů (taktických značek) do určených kategorií a rovněž dochází k převodu symbolů (taktických značek) v přenášených průsvitkách dle kódu APP6B do jeho grafické podoby. Zároveň jsou taktické značky jednotek doplněny informacemi z příslušné databáze o jejich stavu (množství pohonný...

 16. Autobiographical and episodic memory deficits in mild traumatic brain injury.

  Science.gov (United States)

  Wammes, Jeffrey D; Good, Tyler J; Fernandes, Myra A

  2017-02-01

  Those who have suffered a concussion, otherwise known as a mild traumatic brain injury (mTBI), often complain of lingering memory problems. However, there is little evidence in the behavioral literature reliably demonstrating memory deficits. Thus, in the present study, cognitive profiles including measures of general executive functioning and processing speed, as well as episodic and semantic memory were collected in younger and older adult participants with or without a remote (>1year prior to testing) mTBI. We first investigated whether there were observable episodic and autobiographical memory impairments associated with mTBI within an otherwise healthy young group. Next, because previous work had demonstrated some overlap in patterns of behavioral impairment in normally aging adults and younger adults with a history of mTBI (e.g. Ozen, Fernandes, Clark, & Roy, 2015), we sought to determine whether these groups displayed similar cognitive profiles. Lastly, we conducted an exploratory analysis to test whether having suffered an mTBI might exacerbate age-related cognitive decline. Results showed the expected age-related decline in episodic memory performance, coupled with a relative preservation of semantic memory in older adults. Importantly, this pattern was also present in younger adults with a history of remote mTBI. No differences were observed across older adult groups based on mTBI status. Logistic regression analyses, using each measure in our battery as a predictor, successfully classified mTBI status in younger participants with a high degree of specificity (79.5%). These results indicate that those who have had an mTBI demonstrate a distinct cognitive signature, characterized by impairment in episodic and autobiographical memory, coupled with a relative preservation of semantic memory. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Is general anesthesia a risk for myocardium? Effect of anesthesia on myocardial function as assessed by cardiac troponin-i in two different groups (isofluran+N2O inhalation and propofol+fentanyl iv anesthesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demet Dogan Erol

  2007-11-01

  Full Text Available Demet Dogan Erol1, Ibrahim Ozen21Department of Anaesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey; 2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, TurkeyBackground and objectives: Peroperative myocardial infarction (MI is the most common cause of morbidity and mortality. What is the role of general anesthesia in this process? Is general anesthesia a risk for myocardial infarction? The present study was designed to determine whether the measurement of serum levels of cardiac troponin I (cTnI, a highly sensitive and specific marker for cardiac injury, would help establish the diagnosis of myocardial infarction in two different types of anesthesia.Method: Elective abdominal hysterectomy was planned with the permission of the ethic committee in 40 patients who were 20–45 years range, in ASA-I group, and have a Goldman Cardiac Risk Index-0. The patients were divided into two groups. Isoflurane + N2O was administrated to first group, and Propofol + Fentanyl to second group. cTnI levels were determined before anesthesia, after induction before surgery and 9 hours after the second period respectively.Results: There was no significant difference between the groups by the means of demographic properties, hemodynamic parameters and cTnI levels, and the cTnI levels were determined under the basal levels in all samples.Conclusion: General anesthesia is not a risk for myocardial infarction to state eliminating risk factors and protection hemodynamia cardiac.Keywords: cardiac troponin-I, myocardial infarction, isofluran + N2O inhalation anesthesia, propofol + fentanyl intravenous anesthesia.

 18. CADAQUES: Metodika pro komplexní řízení kvality dat a informací

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David

  2014-06-01

  Full Text Available Dnešní doba je charakteristická stále se zvětšujícím množstvím pořizovaných a zpracovávaných dat. Cílem tohoto článku je poukázat na různorodost současně používaných datových zdrojů, ukázat jejich specifika z pohledu řízení kvality a představit konkrétní metodiku, která umožňuje řízení kvality dat a informací napříč těmito zdroji. Hlavní součástí této metodiky je sada základních principů a činností, které je možné univerzálně aplikovat. Jedním z klíčových doporučení této metodiky je zaměření se na relativně malou sadu vlastností dat, kterou lze efektivně řídit. Součástí metodiky je rovněž model zralosti datového zdroje, který slouží pro zhodnocení míry rizika spojené s použitím konkrétního zdroje.

 19. The analysis of visual variables for use in the cartographic design of point symbols for mobile Augmented Reality applications

  Science.gov (United States)

  Halik, Łukasz

  2012-11-01

  aplikacjami tworzonymi w technologii Rozszerzonej Rzeczywistosci (egocentrycznosc). Tresci prezentowane w pracy dotycza szybko rozwijajacej sie gałezi kartografii - kartografii mobilnej. Dodatkowy nacisk połozony został na próbe implementacji załozen projektowania punktowych znaków kartograficznych na urzadzenia mobilne typu smartphone.

 20. Inkluze v zážitkové pedagogice jako strategie pro přístup k jinakosti Inclusion in experiential education as a strategy for working with differentness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2007-02-01

  Full Text Available Tento příspěvek se zaměřuje na koncept jinakosti, specifické potřeby osob se zdravotním postižením a způsoby práce s jinakostí v oblasti výchovy a vzd��lávání. Nejprve se zaměřujeme na koncepty jinakosti a rovných příležitostí z pohledu olympijských ideálů a teoretického modelu klasifikace postižení (International classification of functioning and disability of WHO, 2001. Dále se věnujeme vymezení pojmu inkluze z historického a teoretického pohledu autorů střední Evropy (Jesenský, 1998 a Vítková, 1999. Nakonec uvádíme příklady využití zážitkové pedagogiky pro pochopení a přijetí jinakosti a facilitaci plného začlenění jedinců se zdravotním postižením do společnosti. Nabízíme specifické příklady programů a aktivit, které mohou podpořit začlenění osob se zdravotním postižením ve vzdělávacím prostředí. This paper focuses on the concept of differentness and the unique needs of persons with disabilities and the ways how this concept can be used in the educational environment. At first we focus on the general concepts of differentness and equal opportunities from the perspectives of the Olympic ideals of amateurism and from the point of view of the International classification of functioning and disability of WHO (2001. Later we discuss the meaning of the term inclusion from the historical perspective and from the point of view of the theoretical approach of two central/eastern European authors (Jesenský, 1998; Vítková, 1999. Finally we explore the potential of experiential education programs in understandning differentness and enhancing full inclusion. We provide specific examples of programs and activities which can help to enhance the inclusion of persons with disabilities in the educational environment.

 1. Somatometrické charakteristiky skokanů do výšky Somatometric characteristics of high jumpers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Langer

  2007-02-01

  Full Text Available Význam somatických předpokladů je u skoku do výšky zřejmý. V průběhu našeho hodnocení byla potvrzena významná závislost tělesné stavby a výkonu, a to u všech skupin žen a mužů věnujících se skoku do výšky s vysokými průměrnými výkony. Měření probíhalo v období od r. 1983 do r. 2005. Všechny tyto skupiny se vyznačovaly relativně velkou homogenností většiny somatických ukazatelů. Měření, která používáme za základ v následujících částech příspěvku, probíhala v průběhu více než dvou desetiletí. Zahrnují jednoduchý průřezový průzkum skupin žen a mužů (n = 117 a také průběžné monitorování vybraných jednotlivců. V souladu s tělesným vývojem žen a mužů věnujících se skoku do výšky byly měřené skupiny voleny samozřejmě záměrně a lze je označit za "částečně zvolené skupiny" s ohledem na výkon i tělesnou stavbu. V průběhu našeho průzkumu lze u všech skupin pozorovat změny v tělesné stavbě způsobené výběrem a následně specific kou tréninkovou zátěží a rovněž samotnou náročnou atletickou disciplínou. The significance of somatic prerequisites for the high jump is evident. In the course of our evaluation, a significant dependence of the physique on performance was confirmed with all the groups of female and male high jumpers having high average performances, which were measured over the period from 1983 to 2005. All these groups were characterized by relatively large homogeneity in most somatic indicators. The measurements we use as a base in the following parts of this paper were carried out over the course of more than two decades. They include single cross-section examinations of the groups of female and male high jumpers (n = 117 as well as longitudinal monitoring of selected individuals. In accordance with the physical development of female and male high jumpers, it is obvious that the groups measured were chosen

 2. Trénink ve výškovém prostředí a jeho vliv na změny ve vybraných fyziologických ukazatelích reprezentantů Slovenské republiky v závodní chůzi Training in high altitude environments and its influence on the changes in selected physiological indicators of a Slovak Republic representative in walking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Pupiš

  2005-02-01

  Full Text Available Příprava ve střední a vysoké nadmořské výšce je dlouhodobou součástí přípravy slovenských reprezentantů v závodní chůzi. Martin Pupiš je jedním z těch atletů, kteří pravidelně využívají tento systém. V tomto příspěvku popisujeme jeho přípravu ve čtyřech vysokohorských kempech v přípravných fázích v letech 1998/1999–2001/2002. Části roku, ve kterých se kempy odehrávaly, byly velmi podobné. Doba trvání byla rovněž stejná od 26 do 36 dnů. Průměrné množství závodní chůze a běhu bylo v rámci jednoho dne přibližně stejné během všech čtyř kempů. Poměr závodní chůze v kilometrech se zvýšil ze 70% na 80%. Podíl oblastí pro chůzi se měnil v závislosti na aktuální specializaci s nejvyšším počtem kilometrů ve vytrvalosti tempa. Reakce na přípravu ve vyšší nadmořské výšce byla velmi dobrá; když jsme analyzovali krevní složky – hematokrit, hemoglobin, erytocyty, střední množství erytocytů – zaznamenali jsme pozitivní změny; pouze u leukocytů nastal pokles. Middle and high altitude preparation is a longterm part of the preparation of our Slovak race walking representatives. Martin Pupiš is one of those athletes whose regularly makes use of this system. In our paper we report his preparation at four high altitude camps, in preparation phases in the years 1998/99–2001/02. The period of the year when the camps took place were very similar. Also the duration was from 26 days to 36 days. The average amount of racewalking and running was, for one day, approximately the same during all four camps. The proportion of race walking in kilometres increased from 70% to 80%. The proportion of walking zones changed depending on the current specialisation with the highest number of km in tempo endurance. The reaction to high altitude preparation was very good, when in analysed blood components – hematocrit, haemoglobin, erythrocytes, and a medium quantity

 3. Analýza novinových reportáží o sportovních akcích z pohledu nerovnosti pohlaví Analysis of newspaper reports on sporting events from the aspect of gender inequality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Doupona Topič

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem slovinská média referují o sportovních akcích. Zvláště nás zajímalo, zda převládají zprávy o sportovcích a zda existují rozdíly ve způsobu, počtu a stylu článků o sportovcích a sportovkyních. Analyzovali jsme dva deníky a porovnávali rozsah, počet článků a fotografie. Články jsme rozřadili do tří skupin: články o sportovcích, články o sportovkyních a články o obojích současně. Podrobněji jsme sledovali jejich styl. Velkou úlohu rovněž hrají fotografie. Srovnávali jsme proto množství, typ, velikost a statický/dynamický charakter fotografií. Výsledky této studie potvrzují některé z předběžných závěrů o tom, že noviny sportovkyním poskytují méně místa, publikují o nich méně článků a věnují jim menší pozornost. Zkoumáním fotografií jsme došli k závěru, že fotografie sportovců jsou lépe umisťovány a že jsou častěji barevné. Sportovkyně jsou zobrazovány tak, aby vynikal jejich tělesný vzhled a nikoli sportovní role. The aim of our research was to establish how Slovene media report on sporting events. We were especially interested if there is a prevalence of reports about male athletes, and if there are differences in manner, amount and style of reporting between the articles about male and female athletes. We analysed two daily newspapers and compared the size, the number of articles, and the photographs. We have classified the articles into three groups; articles about male athletes, articles about female athletes and articles about both. We took a closer look at the style of writing. The photographs also play an important role. Therefore, we also compared the amount, type, size and static/dynamics of photographs. The results of this study confirm some of the preliminary conclusions that the newspapers offer less space, publish less articles and pay less attention to female athletes. By

 4. Příklad e-learningové komunity v celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy An example of an e-learning community for lifelong learning by physical education teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Kolenc

  2008-01-01

  Full Text Available Současné trendy ve světě i v EU vykazují zvyšující se počet skupin, vzdělávajících se prostřednictvím e-learningu, tzv. e-learningových komunit. Tento příspěvek představuje první takovouto e-learningovou komunitu ve Slovinsku, a to v oblasti pedagogické praxe studentů – "Sportfolio.si".Pedagogové, studenti sportu, profesoři a mentoři na školách v rámci e-learningové komunity spolupracují a propojují tak "teorii a praxi". V rámci e-komunity a pomocí blogů (weblogů mohou uživatelé sdílet příklady nejlepších postupů a získávat, rozvíjet a sdílet tak profesní kompetence v oblasti tělesné výchovy. Potvrzují tak myšlenku, že "vlastní vědomosti lze rozvíjet tím, že je sdílíme s ostatními".Takové jsou rovněž trendy v EU, která od pedagogů požaduje neustále přejímat nové role (kompetence a měnit či opouštět některé role dřívější. Pedagogové se tudíž musí neustále starat o vlastní osobnostní a profesní rozvoj. Pomocí tzv. celoživotního vzdělávání se pedagogové stávají nedílnou součástí "učící se společnosti" neboli společnosti vědomostní, která představuje jeden ze zásadních cílů evropské politiky v oblasti výchovy a vzdělávání, kterého má být dosaženo do roku 2010.V budoucnosti by e-learningové komunity mohly představovat účinnou oporu při celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy a podpořit rozvoj sportů všech typů a měřítek. The contemporary trends in the world and in the EU indicate an increase in the number of e-learning communities. This paper presents an example of the first learning community in Slovenia in the field of practical pedagogical training for students, the "Sportfolio.si".The Faculty, sport students, professors, and the mentors at schools cooperate within the e-learning community and in this way interconnect "theory and practice". Within the e-community and by using blogs (web

 5. Korelace sportovní aktivity a stravovacích návyků u dětí předškolního věku a jejich rodičů The correlation of sports activity and eating habits in preschool children and their parents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jera Zajec

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem výzkumu bylo analyzovat sportovní aktivitu a stravovací návyky u dětí předškolního věku a jejich rodičů. Zajímala nás korelace mezi stravovacími návyky rodičů a dětí předškolního věku a sportovní aktivitou. Pro dotazování 93 rodičů tří až pětiletých dětí ze tří slovinských školek byl použit dotazník obsahující 32 otázek. Údaje byly zpracovány programem SPSS, který počítá frekvenci a kontingenční tabulky. Zjistili jsme, že výživa většiny dětí předškolního věku je pravidelná a vhodná, přestože některé pětileté dívky a tříletí chlapci mají zvýšený BMI (index tělesné hmotnosti. Stravovací návyky rodičů však nejsou ani zdaleka vzorné – přes 50 % má pouze 2 až 3 jídla denně. Přestože nebyla potvrzena žádná statisticky charakteristická korelace, výsledky ukazují, že děti, jejichž rodiče jsou sportovně aktivní, mají vhodnější výživu než děti, jejichž rodiče sportovně aktivní nejsou. Statisticky charakteristické je, že rodiče, kteří jsou sportovně aktivnější, zapojují své děti do sportu ve větší míře. Většina z nich rovněž tráví aktivně prázdniny. Domníváme se, že v době, kdy ještě podléhají vlivu rodičů a učitelů, by děti měly přijmout pozitivní přístup ke sportovně aktivnímu způsobu života a zdravé výživě, které představují základní podmínku normálního způsobu života bez zbytečných problémů způsobených škodlivými návyky a civilizačními chorobami. The aim of this research was to analyze sports activity and eating habits in preschool children and their parents. We were interested in the correlation between parents' and preschool childrens' eating habits and sports activity. A questionnaire consisting of 32 questions was used to interview 93 parents of three to five year old children from 3 Slovene kindergartens. The data was processed by the SPSS program

 6. Vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany u dětí na základních školách ve Slovinsku Relationship between sports activity, smoking and alcohol and marijuana abuse in elementary school children in Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rado Pišot

  2008-01-01

  Full Text Available Prevence představuje nejúčinnější prostředek proti užívání drog. Na jedné straně vytváří tělesná aktivita řadu faktorů, které vedou k přijetí zdravých stravovacích návyků, na druhé straně představuje prevenci užívání drog, protože sama o sobě určitým způsobem stimuluje tělo i mysl. Cílem provedeného výzkumu bylo stanovit stupeň obeznámenosti s návykovými látkami a jejich užíváním (například cigarety, alkohol a marihuana u dětí ve vztahu k frekvenci jejich zapojení do sportovních aktivit. Vzorek obsahoval 748 dětí, z čehož bylo 194 žáků a 189 žákyň čtvrtých tříd (jejichž průměrný věk byl 10 let ± 5 měsíců, a 201 žáků a 164 žákyň sedmých tříd (jejichž průměrný věk byl 13 let ± 4 měsíce. Uvedené údaje byly získány v rámci projektu "Tělesná/sportovní aktivita pro zdraví" probíhajícího v Ústavu kinesiologického výzkumu ve Vědeckém a výzkumném středisku Primorske univerzity ve slovinském Koperu. Použili jsme dotazník IPAQ (International Physical Activity Questionnaire, který jsme poněkud upravili pro věk a specifické vlastnosti respondentů. Pro stanovení vztahu mezi nečíselnými proměnnými jsme použili korespondenční analýzu. Pro číselné proměnné jsme použili analýzu variance a t-testy nezávislých vzorků. Všechny hypotézy byly ověřovány s 5% statistickou úrovní rizika (p = 0,05. Výsledky potvrdily u žáků statisticky významný vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany. Faktem je, že i když problém užívání drog nemůže být zcela odstraněn, mohli bychom ho zásadním způsobem redukovat. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro snižování užívání drog je proto rovněž zapojení mládeže do vhodných sportovních aktivit (zvláště ve volném čase, což by mělo být řízeno a plánováno rodiči a učiteli. Prevention is the most

 7. Coordination skills in 9 to 11 years old pupils at practical elementary schools in relationship to their degree of intellectual disability [Úroveň vybraných koordinačních schopností 9-11letých žáků základních škol praktických v závislosti na stupni jejich mentálního postižení

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alena Lejčarová

  2009-12-01

  (including motivation and by the environment they live in. [VÝCHODISKA: Za jedno z hlavních kritérií nezbytné vnitřní diferenciace tělovýchovného procesu na základních školách praktických je považován stupeň mentálního postižení žáků. Doposud však dětem s mentálním postižením, resp. žákům základních škol praktických nebyl v tomto ohledu věnován dostatek pozornosti jak v oblasti výzkumného bádání, tak v tělovýchovné praxi. CÍLE: Cílem realizované studie bylo zjistit úroveň vybraných koordinačních schopností 153 žáků (ve věku 9–11 let na základních školách praktických v Praze s ohledem na stupeň jejich mentálního postižení. METODIKA: K posouzení úrovně vybraných koordinačních schopností bylo použito sedm motorických testů (rytmické, rovnováhové, kinesteticko-diferenciační schopnosti, schopnosti přestavby a sdružování. VÝSLEDKY: Téměř naprosto jednoznačně byly věcně významné rozdíly (užitím Cohenova koeficientu d prokázány mezi žáky s intelektovými schopnostmi v oblasti dolní hranice lehkého mentálního postižení a ostatními s výjimkou těch, jejichž intelektové schopnosti se pohybují na horní hranici lehkého mentálního postižení, a dále mezi těmito žáky a ostatními (hluboký intelektový podprůměr, lehký intelektový podprůměr, průměrné intelektové schopnosti - nižší průměr. Z hlediska průměrných hodnot motorických výkonů lze sledovat jejich přímou vazbu k míře mentálního postižení - klesají s jejím růstem. Nejlepší testová skóre byla překvapivě zaregistrována u žáků s lehkým intelektovým podprůměrem, a nikoliv u žáků s nejvyšší úrovní intelektových schopností. ZÁVĚRY: Rozdílné výsledky v motorických testech žáků základních škol praktických nejsou ryze kauzálně závislé pouze na stupni mentálního postižení, ale i na jeho etiologii. Rovněž je ovlivňují i specifika

 8. Jump ergometer in sport performance testing Výskokový ergometr v diagnostice sportovní výkonnosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušan Hamar

  2005-02-01

  Full Text Available The papers deals with the application of the jump ergometer in the evaluation of neuromuscular performance. Altogether 288 athletes of different sport specializations (mean age 18.9 ± 6.4 years, height 172.2 ± 4.3 cm, and weight 62.4 ± 4.9 kg underwent various tests on the jump ergometer, such as 10-, 60-, and 90-second repeated jumps, squat and countermovement jumps without and with an additional load, and drop jumps from different heights with and without bending the knees. The diagnostic system FiTRO Jumper consisting of a special contact switch mattress connected by means of an interface to a computer was used. Jump parameters (power in the active phase of take off and height of the jump were calculated from the flight and contact times. Results showed that the system may be applied for the assessment of explosive power of the lower extremities, strength endurance of the lower extremities, utilization of the stretch shortening cycle, distribution of fast twitch fibers, optimal drop jump height for plyometric training, and training effects, namely in sports such as basketball, volleyball, soccer, tennis, gymnastics, rock and roll, figure skating, track and field, ski jumping, weight lifting, etc. Práce poukazuje na možnosti uplatnění výskokového ergometru při posuzovaní odrazových schopností dolních končetin. Celkem 288 sportovců s různou specializací (průměrný věk 18,9 ± 6,4 let, výška 172,2 ± 4,3 cm, hmotnost 62,4 ± 4,9 kg absolvovalo testy na výskokovém ergometru, a to 10, 60 a 90sekundový test opakovaných snožných výskoků, výskoky bez a s protipohybem s hmotností vlastního těla, resp. s dodatečnou váhou, jakož i seskoky z různych výšek do rovných, resp. pokrčených dolních končetin. Parametry odrazových schopností (výkon v aktivní fázi odrazu a výška výskoku byly registrovány pomocí diagnostického systému FiTRO Jumper sestávajícího z odrazové doby napojené prost

 9. Korelace mezi délkou lyžařské tratě a rychlostí vrcholových slalomářů Correlation between the length of the ski track and the velocity of top slalom skiers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaž Lešnik

  2007-02-01

  Full Text Available Teoreticky je nejlepší co nejkratší lyžařská dráha (lyžařská trať. V praxi je to však těžko proveditelné a kromě toho je to velmi riskantní. Může se proto stát pouze součástí taktiky těch nejlepších soutěžících. Pomocí kinematické analýzy byly stanoveny rozdíly mezi volbou lyžařské dráhy u jednotlivých soutěžících, a to na základě vzorku vrcholových soutěžících ve světovém poháru v Kranjske Gore. Snažili jsme se zjistit, zda soutěžící dosahovali na takové lyžařské dráze vyšší rychlosti, tedy zda dosahovali rychlejšího pohybu mezi slalomovými brankami a tudíž v konečném důsledku i lep ších časových výsledků. V první části našeho výzkumu bylo prokázáno, že žádný ze soutěžících neměl v prvních dvou po sobě následujících obratech extrémně krátkou lyžařskou dráhu. Bylo rovněž zjištěno, že soutěžící s nejkratšími lyžařskými drahami v prvním obratu měli zpravidla nejdelší lyžařské dráhy v obratu druhém a naopak. Na základě těchto zjištění bylo možno tvrdit, že za současných podmínek je mimořádně obtížné, a snad dokonce nemožné, lyžovat tak, aby lyžařský oblouk byl v několika po sobě následujících obratech velmi krátký. Druhá část našeho výzkumu se zaměřila na zjišťování korelace mezi trajektorií lyží a rychlostí lyžování. Výpočty korelací prokázaly statisticky významnou korelaci mezi průměrnou rychlostí lyžování a průměrnou vzdáleností délky lyžařské dráhy od osy y v celém měřeném úseku. Bylo zjištěno, že měřený prostor překonávali soutěžící s kratší, tedy přímější, lyžařskou dráhou rychleji. Theoretically, the shortest possible line of skiing (ski track is the best one. But in practice it is very difficult to carry this out and besides it is very risky. It can therefore be only a part of the tactics of the best competitors. With

 10. Analysis of motives for mentoring students in practical pedagogical training [Analýza důvodů k mentoringu studentů během pedagogické praxe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Kovač

  2010-06-01

  pedagogical training of students to improve its quality and promote realistic preparation for working in a real work environment.[VÝCHODISKA: Hlavním cílem inovace studijních programů ve většině členských států EU byla unifikace a modernizace těchto programů, která umožní rozvoj EU v jednu z nejsilnějších znalostních společností. Moderní studijní programy zdůrazňují vzájemné spo jení teoretických principů, které si studenti osvojují během studia, s praxí z toho důvodu, že praktická příprava je jednou z nejdůležitějších částí všech studijních programů. Rovněž účinný systém kvalitních a kompetentních školitelů má významnou roli. Tito školitelé připraví jedince ke vstupu na trh práce právě rozvojem jejich specifických dovedností v autentickém prostředí. CÍLE: Z toho důvodu, že mnoho členských států EU ještě nevytvořilo systém kompetentních a kvalitních školitelů, prezentuje tato studie systém opatření k růstu motivace učitelů pro školení studentů a lepší kvalitu školitelské činnosti. Studie zkoumá motivy pro školení studentů v praktické přípravě. METODIKA: Výzkum zahrnoval 62 učitelů, kteří vyučovali na Fakultě sportu v Ljubljani. Použitý dotazník obsahoval 26 různých motivů. Pro zpracování dat byla využita deskriptivní statistika a faktoriální analýza. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že školitelé školí studenty v pedagogické praxi za účelem rozvoje svých vlastních profesních dovedností a z důvodu kariérních motivů – profesní postup v hierarchickém žebříčku získáváním dodatečných bodů umožňujících postup na vyšší profesní úroveň. Oba tyto důvody znamenají vyšší profesní postavení v pracovním prostředí. ZÁVĚRY: Bylo zjištěno, že by bylo potřeba vytvořit model partnerské spolupráce mezi fakultou sportu a vzdělávacími školami a prostřednictvím vhodných opatření zajistit v

 11. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2012-03-01

  žitím statistického programu SPSS ve Windows. Každý statisticky významný závěr byl přijat na úrovni rizika 5%. VÝSLEDKY: Analýza výsledků ukázala, že názory předškolních učitelů a asistentů na způsob, jakým děti tráví volný čas, nebyly statisticky rozdílné. Nicméně, byly zde rozdíly týkající se hodnocení množství a kvality sportovního vybavení a rozdíly v jejich postojích k motorickým/sportovním aktivitám, a to ve prospěch předškolních učitelů, kteří navíc vykonávají motorické/sportovní aktivity častěji než asistenti. Rovněž jsme zjistili, že čím více předškolní učitelé realizují motorické/sportovní aktivity během týdne, tím častěji také realizují motorické/sportovní aktivity v mateřské škole. ZÁVĚRY: Výsledky našeho výzkumu nás vedou k tomu, abychom realizovali širší výběr seminářů v rámci profesní přípravy učitelů také pro asistenty. Zároveň také k tomu, abychom přemýšleli o poskytování rekreačních aktivit pro zaměstnance mateřských škol, které by přispěly k celkovému bio-psycho-sociálnímu postavení jednotlivce a změnily jejich životní styl ze sedavého na aktivní.

 12. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2009-10-01

  students. The great challenge is to draw up a quality indicators framework which can represent an instrument for teachers on how to organize their online course – including ways of developing the teaching methods. The 9th article is arrived to us from Tuırkey again and written by Binnur GENC ILTER on Effect Of Technology On Motivation In Efl Classrooms. The study concludes that technology was a dynamic and challenging motivating factor in EFL classrooms and there may be some suggestions focusing on the achievement of learning objectives.Next and the tenth article are written Rasit OZEN, Abant Izzet Baysal University Faculty of Education Department of Educational Sciences, BOLU, TURKEY. The paper is entitled as “Investigating the Opinions of Mone Staff about Inset Programs via Distance Education”. He presents that to investigate the opinions of the Ministry of National Education (MoNE staff about in-service training (INSET programs via distance education. During the study, the qualitative data were collected through semi-structured interviews held with the (MoNE staff by the researcher. The results of the interviews revealed the importance of needs assessment, the relationship between INSET program course content and participants’ school curriculum, support mechanism in INSET programs via distance education, the application of what is learned and providing various opportunities to them that lead to their active involvement to the application of these programs, the characteristics of learning environments for these programs, INSET instructors’ teaching competencies and skills to fulfill various roles in online learning environments, of measuring and evaluating the performance of teachers during INSET programs via distance education and of the effectiveness of INSET programs via distance education. The eleventh article arrived from Allama Iqbal Open University Islamabad, PAKISTAN, which is titled as “Study on Role of Radio For Rural Education In Pakistan

 13. Satellite Gravity Transforms Unmask Tectonic Pattern of Arabian-African Region

  Science.gov (United States)

  Eppelbaum, Lev; Katz, Youri

  2017-04-01

  Mediterranean. Tectonophysics, 346, 23-43. Bordenave, M. L., 2008. The origin of the Permo-Triassic gas accumulations in the Iranian Zagros foldbelt and contiguous offshore areas: A review of the Paleozoic petroleum system. Jour. of Petroleum Geology, 31, No. 1, 3-42. Eppelbaum, L.V., 2015. Comparison of 3D integrated geophysical modeling in the South Caucasian and Eastern Mediterranean segments of the Alpine-Himalayan tectonic belt. Izv. Acad. Sci. Azerb. Rep., Ser.: Earth Sciences, No. 3, 25-45. Eppelbaum, L. V. and Katz, Y. I., 2012. Key features of seismo-neotectonic pattern of the Eastern Mediterranean. Izvestiya Acad. Sci. Azerb. Rep., Ser.: Earth Sciences, No. 3, 29-40. Eppelbaum, L. V. and Katz, Yu. I., 2015a. Newly Developed Paleomagnetic Map of the Easternmost Mediterranean Unmasks Geodynamic History of this Region. Central European Jour. of Geosciences (Open Geosciences), 7, No. 1, 95-117. Eppelbaum, L. V. and Katz, Yu. I., 1915b. Eastern Mediterranean: Combined geological- geophysical zonation and paleogeodynamics of the Mesozoic and Cenozoic structural- sedimentation stages. Marine and Petroleum Geology, 65, 198-216. Eppelbaum, L. V. and Katz, Yu. I., 2016. Tectono-Geophysical Zonation of the Near and Middle East and Eastern Africa. International Journal of Geology, 10, 1-10. Eppelbaum, L. V., Katz, Y. I. and Ben-Avraham, Z., 2012. Israel - Petroleum Geology and Prospective Provinces. AAPG European Newsletter, No. 4, 4-9. Eppelbaum, L. V. and Khesin, B. E., 2012. Geophysical Studies in the Caucasus. Springer, Heidelberg - N.Y. - London. Eppelbaum, L.V., Nikolaev, A.V. and Katz, Y.I., 2014. Space location of the Kiama paleomagnetic hyperzone of inverse polarity in the crust of the eastern Mediterranean. Doklady Earth Sciences (Springer), 457, No. 6, 710-714. Reilinger, R. E., McClusky, S., Vernant, P., Lawrence, S., Ergintav, S., Cakmak, R., Ozener, H., Kadirov, F., Guliev, I., Stepanyan, R., Nadariya, M., Hahubia, G., Mahmoud, S., Sakr, K., ArRajehi, A., Paradissis

 14. From the Editor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ugur Demiray

  2008-01-01

  -learning courses that can capture the teacher knowledge. The underlying objective is that e-learning is a key knowledge and major resources for many universities. Therefore, the design of e-learning should be an important part of the university knowledge management process. Teachers' knowledge in any important topic or field should be managed in a way that the university can benefit from it in case of teacher leaving or retired. Hence, intellectual personal knowledge management will be explored through the development of e-learning systems. Some concepts from the Artificial Intelligence field can be used in developing such systems. The last and fifteenth article is again from Turkey. Written by Rasit OZEN Abant Izzet Baysal University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, BOLU, TURKEY. The aim of this study is to investigate primary school teachers’ opinions in relation to in-service training (INSET programs via distance education. The subjects of this study were primary school teachers (n=70 working in the city center of Bolu-Turkey in the spring semester of 2006–2007 academic year. During the study, the qualitative data were collected through semi-structured interviews held with primary school teachers by the researcher. The results of the interviews revealed that the INSET needs of the participants should be analyzed before these programs start, the instructional activities of these programs should emphasize the application of the topic areas studied during these programs, should emphasize the active participation of the participants to the program in order to meet their INSET needs and an evaluation of the program should be made when these programs are over in order to examine to what extent the objectives of the program are achieved. I this issue already I gave a place two book and one conference reviewing. The first is “Encyclopedia of Information Ethics and Security” edited by Quigley, M. (2007 (Ed.. And Published Hershey, PA: Information