WorldWideScience

Sample records for risikofaktorer underernaering overvaegt

 1. Basale journaloplysninger om risikofaktorer. Underernaering, overvaegt, fysisk inaktivitet, rygning og alkohol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, Hanne; Roswall, Nina; Odgaard, Mette Dissing

  2008-01-01

  and sufficient in the clinical workday. MATERIALS AND METHODS: Eleven clinical specialists participated from a broad range of departments. They performed identification and registration of malnutrition, overweight, physical inactivity, smoking and harmful alcohol consumption based on medical records from own...

 2. Osteoporose – risikofaktor eller sykdom? Definisjon, utbredelse, årsaker, diagnostisering og forebyggende tiltak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGVi vet foreløpig lite om utbredelsen av osteoporose i Norge – dvs. bentetthet (BMD minst 2,5 standardavvikunder gjennomsnittet for unge kvinner. Vi vet heller ikke om det har vært noen økning de siste 10-årene.Denne artikkelen gir en oversikten over emnet osteoporose – med vekt på risikofaktorer og forebyggendetiltak, og drøfter WHOs definisjon av osteoporose. I henhold til denne er osteoporose både en risikofaktor forbrudd – og en betegnelse på en tilstand som forutsetter minst ett brudd (etablert osteoporose. Definisjoneninnebærer at diagnosen osteoporose avhenger av det normalmaterialet man sammenliker med, og medfører aten meget stor andel av norske kvinner over 70 år vil få diagnosen osteoporose. En slik medikalisering vilkunne føre til hyppige legekontroller, angst og lavere fysisk aktivitet av redsel for å falle. Osteoporose erasymptomatisk før man har fått brudd, og har ingen automatiske behandlingsmessige konsekvenser. Man kanlikevel frykte at WHOs definisjon vil tvinge frem krav om medikamentell forebyggende behandling. Dette erproblematisk fordi det er stor overlapping i bentetthet mellom de som får brudd og de som ikke får. Måling avBMD er imidlertid den beste metoden vi i dag har for å forutsi brudd – og er like god som blodtrykksmåling ertil å forutsi slag. For å vurdere individuell risiko, bør imidlertid flere risikofaktorer for brudd kombineres. Deviktigste risikofaktorene for lav bentetthet er: lav kroppsvekt/lav relativ vekt, vektreduksjon, lavt inntak avkalsium/D-vitamin, røyking, tidlig menopause, inaktivitet, høyt alkoholkonsum og genetiske faktorer. Tiltakmed fokus på noen av disse har vist positiv effekt på BMD.Søgaard AJ. Osteoporosis – risk factor or disease? Definition, distribution, aetiology, diagnosis and  ENGLISH SUMMARYAt present we do not know the distribution of osteoporosis in the Norwegian population – i.e. bone mineraldensity (BMD below 2.5 standard

 3. Psykologiske aspekter ved overvaegt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Svend Aage; Grønbaek, Helle; Olsen, Hanne

  2006-01-01

  Although knowledge of the biological aspects of obesity is increasing very rapidly, psychological approaches are increasingly in demand. Psychological theory and research concerning the emotional and cognitive impacts of being obese, the psychological causes involved in obesity, and the psycholog......Although knowledge of the biological aspects of obesity is increasing very rapidly, psychological approaches are increasingly in demand. Psychological theory and research concerning the emotional and cognitive impacts of being obese, the psychological causes involved in obesity......, and the psychological elements of treatment and motivations for treatment are requested. There is no clear separation between the psychological factors that function as causes of obesity and the psychological effects of obesity. Rather, they appear to be related in a circle of interconnectedness. This is important...... to keep in mind when seeking ways to motivate and support obese patients....

 4. Das Alter ist der wichtigste Risikofaktor der postoperativen erektilen Dysfunktion nach radikaler nerverhaltender Prostatektomie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gruschka M

  2009-01-01

  . Der ASA-Score wird hier erstmals als Risikofaktor der erektilen Dysfunktion nach radikaler Prostatektomie beschrieben. Bei der präoperativen Aufklärung sollte die Frage nach einem Nerverhalt sowohl in Kenntnis onkologischer Daten als auch in Kenntnis der genannten Risikofaktoren beantwortet werden.

 5. Risikofaktorer for knaeartrose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Claus Lindkaer; Jacobsen, Steffen; Sonne-Holm, Stig

  2005-01-01

  The development of arthrosis is best understood paradigmatically as the result of an interaction between individual and systemic risk factors. This review of the current literature on the subject identifies overweight, occupational exposure to repeated daily lifting and the postmenopausal decline...

 6. Risikofaktorer for diabetes retinopati

  OpenAIRE

  Neset, Liv Siobhain; Dalaker, Nora Marie

  2006-01-01

  Diabetic retinopathy (DR) is the most common cause of blindness in the Western world, despite the fact that blindness from DR is preventable with timely detection and retinal photocoagulation. This thesis rewiews the current knowledge of epidemiology, screening and the risk factors for the development and progression of diabetic retinopathy. A Medline search was conducted using the keywords diabetic retinopathy and risk factors. Only rewiew articles were used. The WESDR and the DCCT st...

 7. Røyking – en viktig risikofaktor for hjerteinfarkt blant middelaldrende kvinner og menn. En 12-års oppfølging av Finnmarkundersøkelsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger Njølstad

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGFå epidemiologiske undersøkelser har undersøkt betydningen av de klassiske risikofaktorer for hjerteinfarkti begge kjønn innenfor samme studiepopulasjon. Det har ikke vært avklart om røyking er en likeviktig risikofaktor for kvinner og menn. Sammenhengen mellom røyking, serumlipider, blodtrykk oghjerteinfarkt ble undersøkt blant 11 843 menn og kvinner i alderen 35-52 år som deltok i Finnmarkundersøkelseni 1977-78 og som deretter ble fulgt i 12 år. I alt registrerte vi 495 tilfeller av førstegangshjerteinfarkt blant menn og 103 tilfeller blant kvinner. Insidensraten var 4,6 ganger høyere blant menn.Insidensen var seks ganger høyere blant kvinner og tre ganger høyere blant menn som røykte minst 20sigaretter daglig sammenlignet med aldri-røykere av samme kjønn. Daglig røyking var en sterkererisikofaktor for infarkt hos kvinner (RR 3,3; 95% KI, 2,1–5,1 enn hos menn (RR 1,9; 95% KI, 1,6–2,3etter justering for andre risikofaktorer. Blant personer yngre enn 45 år på undersøkelsestidspunktet varkjønnsforskjellen assosiert med røyking større (kvinner: RR 7,1; 95% KI, 2,6–19,1 (menn: RR 2,3;95% KI, 1,6–3,2. Serum totalkolesterol, HDL kolesterol, systolisk blodtrykk og blodtrykkbehandlingvar også signifikante prediktorer, med relativ risiko-estimater av samme størrelsesorden i de to kjønn.Njølstad I, Arnesen E, Lund-Larsen PG. Smoking – an important risk factor for myocardialinfarction among middle-aged women and men. A 12-year follow-up of the Finnmark study.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYFew epidemiological studies have investigated the relative importance of major coronary risk factors inthe two sexes within the same study population. In particular, it is not clear whether smoking carries asimilar risk for coronary heart disease in men and women. The associations between smoking, serumlipids, blood pressure and myocardial infarction were examined in a population-based prospective studyof 11 843 men

 8. Sygehusomkostninger i forbindelse med svaer overvaegt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worre-Jensen, Ann Louise; Jensen, Nicolaj Bjørn; Heitmann, Berit L

  2007-01-01

  INTRODUCTION: The prevalence of obesity and obesity-related co-morbidities in the Danish adult population is continuously rising and demands on the Danish health care system are consequently increasing. Quantitative measures of the economic costs related to obesity constitute a necessary basis fo....... The health-economic costs related to obesity in Denmark depend on the prevalence of obesity and as a consequence are expected to rise as the current obesity epidemic further develops.......INTRODUCTION: The prevalence of obesity and obesity-related co-morbidities in the Danish adult population is continuously rising and demands on the Danish health care system are consequently increasing. Quantitative measures of the economic costs related to obesity constitute a necessary basis...... for the organization of treatments, health promotion and for health policies. MATERIALS AND METHODS: On the basis of studies of the prevalence of obesity in the Danish adult population and estimates of the increased risk of co-morbidity among obese, the number (and a sensitivity-interval) of hospital contacts in 2003...

 9. ADHD - en risikofaktor i trafikken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  Tidligere undersøgelser tyder på, at personer med ADHD har større risiko for at blive involveret i et færdselsuheld, når de kører bil, end personer, der ikke har ADHD. Tidligere undersøgelsesresultater har dog været meget forskellige, ikke mindst fordi man har benyttet forskellige metoder og...... inddraget forskellige aspekter. En ny metaanalyse viser, at personer med ADHD har øget uheldsrisiko, men at risikoen er mindre end hidtil antaget....

 10. Livsstil som risikofaktor for udvikling af demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Phung, T.K.T.; Andersen, Kjeld; Kessing, Lars

  2006-01-01

  Emerging knowledge about modifiable risk factors for dementia has given rise to interventions that can potentially prevent or delay the onset of dementia and the possible target periods for intervention extend from prenatal period to old age. Factors during early life such as nutrition, education......, and parental socioeconomic status can influence the development of dementia later in life. From mid to late life, a physically, socially, and intellectually active lifestyle is associated with reduced risk for dementia. Moreover, modification of cardiovascular risk factors during this period can potentially...... reduce risk for dementia....

 11. Risikofaktorer for udvikling af affektiv lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinberg, Maj; Kessing, Lars Vedel

  2007-01-01

  There is consensus that genetic factors are the most important risk factor for both bipolar and unipolar disorders. Concerning other risk factors there seems to be complex interactions between biological, psychological and sociological factors. For bipolar disorder, suggestive findings have been ...... provided concerning pregnancy and stressful life events and female gender and stressful life events are the most reliable factors for unipolar disorder. Clinical and research recommendations are given in order to create strategies for the prevention of affective disorders....

 12. Livsstil som risikofaktor for udvikling af demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Phung, T.K.T.; Andersen, Kjeld; Kessing, Lars

  2006-01-01

  , and parental socioeconomic status can influence the development of dementia later in life. From mid to late life, a physically, socially, and intellectually active lifestyle is associated with reduced risk for dementia. Moreover, modification of cardiovascular risk factors during this period can potentially...

 13. NSAID og ulcuskomplikationer. En analyse af risikofaktorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, J M; Hallas, J; Lauritsen, Jens

  1997-01-01

  Use of NSAIDs is recognized as an important cause of peptic ulcer complications. The aim of this nested case-control study was to identify risk factors for NSAID-related ulcer complications. Cases were consecutive NSAID users admitted with an ulcer complication (n = 94), and controls were a random...... sample of all NSAID users without ulcer complication identified by a pharmaco-epidemiological database (n = 324). Risk factors for patients at start of NSAID-therapy were: high age: 60-75 yr; Odds Ratio (OR) 3.5 (95% CI: 1.8-7.0); > 75 yr: OR 8.8 (4.3-18.1); male sex: OR 1.7 (1.0-3.0); ulcer history......: OR 2.5 (1.2-5.1); steroid treatment: OR 2.0 (0.8-4.6); smoking: OR 1.6 (0.9-2.7); alcohol use: OR 1.8 (0.9-3.6). Risk factors for patients on NSAID-therapy were: high age, male sex, ulcer history, and smoking, and furthermore dyspepsia: OR 2.1 (1.0-4.2), especially NSAID-related dyspepsia: OR 8.9 (4...

 14. Rygning--en risikofaktor for udvikling af reumatoid artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Friesgaard; Lindegaard, Hanne Merete; Junker, Peter

  2008-01-01

  Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic disabling inflammatory joint disease of unknown aetiology. Genetic and environmental factors are implicated in its pathogenesis. We performed a literature search on MEDLINE, the Cochrane database and EMBASE on the interaction between smoking and RA. It is co...

 15. Risikofaktorer for selvmord hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E N; Koch-Henriksen, N J; Stenager, E

  1997-01-01

  with respect to risk factors comparisons were made for male and female suicides, and for various groups of MS suicides according to disability status. The male suicides were characterized by a tendency to commit suicide in the age interval 40-49 years, the use of a violent method, previous suicidal behaviour......The purpose of the present study was to describe risk factors for suicide in patients with multiple sclerosis (MS). The study is based on available information about MS-patients identified in the Danish MS Registry with onset of disease in the period 1950-1985. In order to characterize MS suicides......, previous mental disorder, recent deterioration of MS, and moderate disability. For women the characteristics were less distinct. Patients with a severe course of MS had been subjected to more risk factors before the suicide. Careful counselling and good information to MS-patients are advocated....

 16. Genetiske risikofaktorer for abortus habitualis og obstetriske komplikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ole Bjarne

  2010-01-01

  for a HLA-G14 basepair insertion is more frequent than in controls. In patients with a first-born boy carrying HLA class II alleles restricting recognition of HY antigens, the live-birth rate is low. Women with these risk genes also have an increased risk of delivering children with a low birth weight.......Maternal risk factors dominate among younger women with multiple miscarriages. In all patients, genetic variants associated with low plasma mannose binding lectin or thrombophilia affect the prognosis negatively. In women with secondary recurrent miscarriage, the HLA-DRB1*03 allele or homozygocity...

 17. Erhvervsbetinget blodeksposition blandt danske laeger--incidens og risikofaktorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nelsing, S; Nielsen, T L; Brønnum-Hansen, Henrik

  1997-01-01

  In a nation-wide questionnaire survey, the incidence and risk factors of percutaneous (PCE) and mucocutaneous (MCE) blood exposure among doctors in Denmark were studied. Of 9375 doctors, 6256 (67%) responded and 6005 were included for analysis. The highest incidence per person-risk-year (pry) was...

 18. Risikofaktorer for småbørns hjemmeulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, C T; Hansen, A J; Kruse, T

  1990-01-01

  The present investigation is part of an investigation concerning preschool children's accidents at home. A total of 3,011 homes with preschool children were examined with the object of reducing the number of accidents involving preschool children. Selected risk factors were registered (falls, burns...... between the physical risk factors chosen in the present investigation between the individual social status groups. Prevention of children's accidents in the home consists of increased information to families with children, to architects and manufacturers and increased attention to safety in the home...

 19. Forebyggelse af overvaegt hos børn og unge--oplaeg til strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle. C...

 20. Forebyggelse af overvaegt hos børn og unge--oplaeg til strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle...

 1. Basale journaloplysninger om risikofaktorer. Underernæring, overvægt, fysisk inaktivitet, rygning og alkohol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, Hanne; Roswall, Nina; Odgaard, Mette Dissing

  2008-01-01

  and sufficient in the clinical workday. MATERIALS AND METHODS: Eleven clinical specialists participated from a broad range of departments. They performed identification and registration of malnutrition, overweight, physical inactivity, smoking and harmful alcohol consumption based on medical records from own...

 2. 'n Eksploratiewe ondersoek na adolessente se internetgebruik en die identifisering van moontlike risikofaktore ten opsigte van hulle psigososiale welstand

  OpenAIRE

  Van Der Merwe, Petro; Jansen, Cecelia

  2015-01-01

  Nuwe digitale media, soos die internet en selfone, het 'n integrerende deel van adolessente se lewens geword. Die doel van die ondersoek waarop hierdie artikel gebaseer is, is om te bepaal watter uitwerking adolessente se gebruik van hierdie media op hulle sielkundige welstand en vlak van sosiale aanpassing het. Die betrokke hoofargument is dat kommunikasie deur middel van hierdie media ten koste van belangrike sosiale interaksie in die ware lewe plaasvind - interaksie wat noodsaaklik is om g...

 3. Udviklingen i udvalgte biologiske risikofaktorer for kardiovaskulaere sygdomme i den danske MONICA-population 1982-1992

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerdes, L U; Brønnum-Hansen, H; Madsen, Mette

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The incidence rate of a first myocardial infarction declined 3-5% annually in the Danish WHO MONICA population in the period from 1982 to 1991. The aim of this study was to investigate whether levels of the most commonly considered biological traits associated with cardiovascular risk...... mass indices in men, diastolic blood pressures in men risk factors in the Danish WHO MONICA study population did not show trends during the 1980s that contribute...

 4. Is direct marketing a risk factor? Inaccurate forecasting of power generation from renewables raises the demand for balancing power; Risikofaktor Direktvermarktung? Durch ungenaue Prognosen bei der Einspeisung von gruenem Strom steigt der Bedarf an Regelleistung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Korn, Stefan

  2012-05-15

  Since the amendment of the EEG in January 2012, enormous amounts of electric power from renewable energy sources are marketed directly, i.e. outside the control of power supply grid owners and operators that formerly sold the electric power in the stock exchange. Inaccurate prognoses made by the direct marketers as well as their marketing strategies have increased the demand for balancing power and made critical situations in the power grid even more difficult.

 5. Surveillance of hospital-acquired infections in women having undergone caesarean section in the County of Aarhus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Rita Andersen

  informationer fra både elektroniske databaser, medicinske journaler samt fra kvindernes selvudfyldte spørgeskemaer. Formålene med studierne var at undersøge: 1) kejsersnit som en risikofaktor for postpartum bakteriæmi (BSI), urinvejsinfektion (UVI) og postoperativ sårinfektion (PSI) sammenlignet med vaginal...... kejsersnit i forhold til vaginal fødsel, dels en øget infektionsrisiko efter akut kejsersnit i forhold til elektivt kejsersnit. Fedme og Type 1 diabetes er risikofaktorer for infektion efter kejsersnit og kombinationen af overvægt og diabetes øger risikoen for infektion yderligere. En elektronisk overvågning...

 6. Association between Risk Factors and Overnight Albumin/Creatinine Ratio - even in its Normal Range

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olivarius, Niels de Fine; Andreasen, A.H.; Mogensen, C.E.

  1994-01-01

  I denne lille artikel påvises det, at selv en ganske let forøget udskillelse af albumin i urinen forekommer hyppigere hos aldersdiabetikere med (andre) risikofaktorer såsom hypertension, hyperlipidæmi, hyperglykæmi etc. Udgivelsesdato: 1994...

 7. På vej mod ungdomskriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Rikke Fuglsang; Dahl, Karen Margrethe; Poulsen, Maria Hedemark

  . 7-, 11-, 15- og 18-årsalderen. Den giver omfattende og detaljeret viden, om hvilke risikofaktorer, man i et forebyggelsesperspektiv skal være opmærksom på, når man vil identificere unge, der kan have gavn af kriminalitetsforebyggende indsatser. Samtidig fremhæves de beskyttende faktorer, som kan...

 8. Levekår i dansk landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andrade, Stefan Bastholm

  Denne rapport analyserer sammenhængen mellem alvorlige dyreværnssager og risikofaktorer i dansk landbrug. Rapporten undersøger de sociale konsekvenser af udviklingen i landbruget over en længere historisk periode. Formålet er at identificere og forklare, hvilke landmænd der er i stand til at tilp...

 9. An international measure of awareness and beliefs about cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simon, Alice E; Forbes, Lindsay J L; Boniface, David

  2012-01-01

  Dette studie understøtter brugen af et særligt spørgeskema til at måle befolkningens viden og holdning til symptomer på kræft, deres forventede aktion ved symptomer, oplevelse af risikofaktorer samt holdning til det at få og have kræft. For at sundhedsvæsenet kan bidrage konstruktivt til, at befo...

 10. Knowledge and awareness of risk factors for cardiovascular disease in the Ga-Rankuwa community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Yuqiu

  2008-11-01

  gepaardgaande veranderende dieetgewoontes en lewenstyl, is die verwagting dat die voorkoms van risikofaktore in swartmense sal verhoog en daarmee saam ook die gevolglike morbiditeit en mortaliteit aan kardiovaskulêre siektes. Hipertensie is die eerste ‘westerse siekte’ vanweë die natuurlike verloop van kardiovaskulêre siektes en is meer algemeen in die swart gemeenskap. Kennis en bewustheid van die risikofaktore is ‘n noodsaaklike komponent om die nodige gedragsverandering te bewerkstellig, maar min inligting is oor die vlak van kennis en bewustheid van kardiovaskulêre siektes in die Ga-Rankuwa-gemeenskap beskikbaar. Die doel van die studie was dus om die kennis en bewustheid van risikofaktore vir kardiovas-kulêre siektes in ‘n werksouderdom groep persone (18-40 jaar oud in Ga-Rankuwa te bepaal. ‘n Kwantitatiewe opname is uitgevoer. ‘n Sensussteekproef is vanuit sone 1, 2, 4, and 16 in Ga-Rankuwa getrek om die voorkoms van risikofaktore vir kardiovaskulêre siektes te bepaal (n=604. ‘n Subgroep persone, slegs dié wat met ‘n risikofaktor vir kardiovaskulêre siektes diagnoseer is, is in die opname ingesluit (n=551. Die data is vanaf Julie tot Oktober 2005 deur middel van selfrapportering en ‘n gestruktureerde vraelys ingesamel en is deur beskrywende statistiek ontleed. Die resultate dui daarop dat daar oor die algemeen ‘n lae vlak van kennis en bewustheid van die risikofaktore vir kardiovaskulêre siektes in die Ga-Rankuwa-gemeenskap is.

 11. Die oorsake van en bydraende faktore tot eensaamheid: 'n literatuuroorsig

  OpenAIRE

  Doman, LCH; le Roux, A

  2010-01-01

  'n Groot deel van die bevolking ervaar gereeld eensaamheid en dit word as 'n algemene verskynsel in die menslike bestaan beskou. Verskeie studies dui daarop dat jong mense veral vatbaar is vir eensaamheid. Eensaamheid word ook beskou as 'n risiko-faktor vir 'n wye verskeidenheid probleme wat 'n potensiële gevaar vir die mens se gesondheid inhou. Verskeie faktore wat 'n invloed op die mate van eensaamheid het, is ook kenmerkend van die Suid-Afrikaanse konteks. Rokach se model van eensaamheidsv...

 12. Redegørelse om whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønnberg, Frank

  Begrebet whiplash anvendes ofte som om, der er tale om en velafgrænset sygdomsenhed, hvilket ikke er tilfældet. Whiplash er medicinsk set ikke en lidelse eller en diagnose, men en potentiel skadesmekanisme/risikofaktor uden et specifikt symptombillede. Der er ingen sikker sammenhæng imellem...... påvirkning, vævslæsion og symptombillede. Psykologiske faktorer påvirker symptomer og sygdomsoplevelse efter whiplash, ligesom sociokulturelle faktorer har indflydelse på forekomsten af længerevarende symptomer. Relevant klinisk undersøgelse tidligt i forløbet anbefales, aktivering synes at have fordele frem...

 13. Cancer awareness and socio-economic position

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvidberg, Line; Pedersen, Anette Fischer; Wulff, Christian Nielsen

  2014-01-01

  Formålet med dette studie var at undersøge ”cancer awareness”, dvs. kendskabet til symptomer på kræft, risikofaktorer for kræft og 5-års overlevelsen for fire kræfttyper, i en dansk population. Derudover ses der nærmere på sammenhænge mellem socio-økonomisk position og ”cancer awareness......”. Resultaterne viser, at der er en stærk social gradient i ”cancer awareness”. Personer med et lavt uddannelsesniveau og en lav husstandsindkomst var mindre tilbøjelige til at genkende symptomer på kræft og risikofaktorer for kræft end personer med et højt uddannelsesniveau og en høj husstandsindkomst....... Resultaterne viser dog ingen klar sammenhæng mellem socio-økonomisk position og kendskabet til 5-års overlevelsen af kræft. Studiet bygger på data fra i alt 3.000 tilfældigt udvalgte danskere (på mindst 30 år), som besvarede den danske version af spørgeskemaet ”Awareness and Beliefs about Cancer”. Da ”cancer...

 14. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 15. Impact of early detection and treatment of diabetes on the 6-year prevalence of cardiac autonomic neuropathy in people with screen-detected diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Charles, Morten; Fleischer, J; Witte, Daniel Rinse

  2013-01-01

  Baggrund: Der er begrænset viden om hvordan tidlig multifaktoriel behandling forbedrer konsekvenser af diabetes. Kardiel autonom neuropati (KAN) hos personer med diabetes indikerer omfattende skade på det autonome nervesystem og er relateret til mortalitet og livskvalitet. I dette studie fra...... ADDITION Danmark undersøgte vi effekten af tidlig opsporing og efterfølgende intensive behandling af type 2 diabetes i almen praksis på hyppigheden af kardiel autonom neuropati 6 år efter diagnose. Resultater: Prævalensen af tidlig KAN var 15,1% i rutine behandlingsgruppen (RG) og 15.5% i intensive...... kardiovaskulære risikofaktorer er således ikke nok til at forebygge at mange diabetes patienter udvikler KAN....

 16. Det tidlige sprog hos børn med autisme - en afgørende udviklingsfaktor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia; Eigsti, Inge-Marie

  2010-01-01

  bidrage til teorier om normaludviklingen. Denne artikel fokuserer på en afgørende faktor for prognosen ved autisme: den tidlige sprogudvikling. De tidlige sprogfærdigheder er en afgørende prædiktor for senere fungeren, såvel på kort som på langt sigt. Højtfungerende autisme (HFA) og Aspergers syndrom (AS......Autisme er en heterogen diagnose. Den er karakteriseret ved en betydelig spredning inden for intelligens og sprog, og ikke mindst: ved prognostisk heterogenitet. En bedre forståelse af beskyttende og risikofaktorer ved autisme sætter os i stand til at intervenere mere effektivt og kan desuden...

 17. Depressive Symptoms and Risk of New Cardiovascular Events or Death in Patients with Myocardial Infarction: A Population-Based Longitudinal Study Examining Health Behaviors and Health Care Interventions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Karen Kjær; Christensen, Bo; Søndergaard, Jens

  2013-01-01

  Mange mennesker rammes af depression efter en blodprop i hjertet (AMI), og denne kombination er forbundet med en dårligere prognose. Dette studie er det første, der viser, at depression udgør en selv-stændig risikofaktor for tidlig død hos patienter med blodprop i hjertet. Undersøgelsen tyder dog...... bruges til at skærpe opmærksomheden over for denne patientgruppe hos de praktiserende læger, hvor op mod 90 % af alle patienter med depression bliver diagnosticeret og behandlet. Background: Depressive symptoms is associated with adverse cardiovascular outcomes in patients with myocardial infarction (MI......), but the underlying mechanisms are unclear and it remains unknown whether subgroups of patients are at a particularly high relative risk of adverse outcomes. We examined the risk of new cardiovascular events and/or death in patients with depressive symptoms following first-time MI taking into account other secondary...

 18. Fetal lung development on MRI. Normal course and impairment due to premature rupture of membranes; Fetale Lungenentwicklung in der MRT. Normaler Verlauf und Beeintraechtigung durch vorzeitigen Blasensprung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kasprian, G. [Medizinische Universitaet Wien (Austria). Klinik fuer Radiodiagnostik; Zentrum fuer Anatomie und Zellbiologie der Medizinischen Universitaet Wien (Austria). Arbeitsgruppe Integrative Morphologie; Brugger, P.C. [Zentrum fuer Anatomie und Zellbiologie der Medizinischen Universitaet Wien (Austria). Arbeitsgruppe Integrative Morphologie; Helmer, H.; Langer, M. [Medizinische Universitaet Wien (Austria). Klinik fuer Frauenheilkunde; Balassy, C.; Prayer, D. [Medizinische Universitaet Wien (Austria). Klinik fuer Radiodiagnostik

  2006-02-15

  A well-organized interplay between many molecular factors as well as mechanical forces influence fetal lung development. At the end of this complex process a sufficiently sized and structurally mature organ should ensure the postnatal survival of the newborn. Besides prenatal ultrasonography, magnetic resonance imaging (MRI) can now be used to investigate normal and pathological human lung growth in utero. Oligohydramnios, due to premature rupture of membranes (PROM), is an important risk factor for compromised fetal lung growth. In these situations MR volumetry can be used to measure the size of the fetal lung quite accurately. Together with the evaluation of lung signal intensities on T2-weighted sequences, fetuses with pulmonary hypoplasia can be readily detected. (orig.) [German] Die fetale Lungenentwicklung wird einerseits durch eine Vielzahl molekularer Faktoren und andererseits durch mechanisch-physiologische Kraefte beeinflusst. Ein geordnetes Zusammenspiel dieser Mechanismen fuehrt zu einem ausreichend grossen und strukturell reifen Organ, das sofort nach der Geburt das Ueberleben des Neugeborenen sicherstellt. Neben der praenatalen Ultraschalluntersuchung bietet nun auch die Magnetresonanztomographie (MRT) die Moeglichkeit, die normale und pathologische fetale Lungenentwicklung zu untersuchen. Ein wesentlicher Risikofaktor fuer eine Beeintraechtigung der Lungenentwicklung ist die verminderte Fruchtwassermenge nach vorzeitigem Blasensprung. In diesen Faellen kann die MR-Volumetrie dazu eingesetzt werden, die Groesse der fetalen Lungen relativ genau zu bestimmen. Gemeinsam mit der Beurteilung der MR-Signalintensitaeten des Lungengewebes auf T2-gewichteten Sequenzen koennen Feten mit hypoplastischen Lungen mit zunehmender Sicherheit bereits praenatal identifiziert werden. (orig.)

 19. Humant papillomavirus i orale lidelser med malignt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørlig, Xenia; Waage Brinch, Arendse; Kongsmark Madsen, Jonas

  2016-01-01

  – At belyse prævalensen af HPV i OLMP og diskutere betydningen af HPV for malign udvikling af disse forandringer. Materiale og metode – På baggrund af litteratursøgning beskrives, hvordan HPV associeres til OLMP, herunder specifikt leukoplaki, erytroplaki og oral lichen planus samt forekomsten af HPV i sund......Introduktion – Humant papillomavirus (HPV) er i dag anerkendt som den vigtigste enkelte ætiologiske faktor til cervixcancer, og det er nu blevet klart, at der også findes en sammenhæng mellem HPV og undergrupper af hoved-halscancer. Sammenhængen mellem HPV og en andel af orale cancere er også...... undersøgt, særligt grundet den stigende incidens af oral cancer på trods af et fald og en stagnering i forbruget af risikofaktorer som tobak og alkohol. Tandlægen ser ofte orale lidelser med malignt potentiale (OLMP) i mundslimhinden, og mellem 20-50 % af orale cancere menes at forudgås af OLMP. Formål...

 20. Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottar Nygård

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTotal homocystein (tHcy er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanterav plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statenshelseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved kliniskundersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møttetil undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C →T mutasjonen i genetfor metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personermed svært høye tHcy verdier ( ≥ 40 μmol/L. Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland harvist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcynivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy ≥40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73% av homozygositet for 677C →T mutasjonen i MTHFRgenet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- ogkarsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE. Homocysteine and lifestyle. The HordalandHomocysteine Study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 221-224.ENGLISH SUMMARYTotal homocysteine (tHcy concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studieddeterminants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in WesternNorway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereascobalamin intake, physical activity

 1. Er prenatale eller postnatale forhold viktigst for voksen helse? Eksemplet forhøyet blodtrykk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Magne Gravseth

  2009-10-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i to forskjellige forklaringsmodeller for voksen sykdom: programmering og livsløpstilnærming. Programmering innebærer en påvirkning i en tidlig kritisk fase som resulterer i en varig skade, mens en livsløpstilnærming er studien av langsiktige effekter av påvirkninger gjennom alle livsfaser. Disse to måtene å forklare voksen sykdom på blir demonstrert ved å bruke eksemplet forhøyet blodtrykk. Vi oppsummerer funn i nyere studier som belyser hvordan determinanter i ulike livsfaser, særlig i de første leveår, kan påvirke senere blodtrykk.Man finner gjennomgående en svak invers sammenheng mellom fødselsvekt og senere blodtrykk, og det er vist en svak gunstig effekt på blodtrykket av å bli brysternært. Tidlig innhentingsvekst er hovedsakelig vist å ha en uheldig virkning på senere blodtrykk; det kan imidlertid være fordelaktig i utviklingsland. BMI er sterkt assosiert med blodtrykk hos både voksne og barn. Enkelte har også funnet en interaksjon mellom fødselsvekt og voksen BMI, med sterkest invers sammenheng mellom fødselsvekst og senere blodtrykk hos de med en høy voksen BMI. Siden både blodtrykk og BMI sporer fra barndom til voksen alder, er tidlig forebygging viktig. Blant voksne er det tendens til en sosial gradient i blodtrykket, i hovedsak mediert gjennom tradisjonelle risikofaktorer.Ensidig fokusering på så vel programmering som på voksenlivets risikofaktorer har ofte begrenset forklaringsverdi. I en livsløpstilnærming, som har kommet som en respons på dette, tar man hensyn til både programmering, livsstilsfaktorer og sosiale forhold. The paper describes two different explanation models for adult disease: programming and the life course approach. In programming, there is a stimulus or insult at an early critical period of development that has lasting significance, whereas a life course approach is the study of long-term effects of exposures during all stages of life. These two

 2. Potenzielle Arzneimittelwechsel-wirkungen und unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei stationären dermatologischen Patienten.

  Science.gov (United States)

  Koch, Lukas; Kränke, Birger; Aberer, Werner

  2016-11-01

  Informationen zur Häufigkeit von Arzneimittelwechselwirkungen und unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu präsentieren und Hilfestellung zu leisten, wie diese wichtigen Probleme in der pharmakologischen Behandlung stationärer dermatologischer Patienten minimiert werden können. Die Medikation von 1 099 stationären dermatologischen Patienten wurde retrospektiv mittels einer Internet-basierten Software für Medikamenteninteraktionen (Diagnosia ® Check) auf Arzneimittelwechselwirkungen und unerwünschte Arzneimittelwirkungen analysiert. Wir beschreiben eine Gesamthäufigkeit relevanter Arzneimittelwechselwirkungen von 51,7 % mit durchschnittlich 3,2 Interaktionen pro betroffenem stationären Patienten. Arzneimittelkombinationen, die gemieden werden sollten, wurden bei 5,7 % der Studienpopulation festgestellt. Der wichtigste Risikofaktor war die Gesamtzahl der verabreichten Medikamente. Die Arzneimittelgruppen, die bei der Mehrzahl der Wechselwirkungen beteiligt waren, waren Analgetika, Herz-Kreislauf-Medikamente und gerinnungshemmende Medikamente sowie Antidepressiva. Das Risiko unerwünschte Arzneimittelwirkungen auszubilden wurde bei 53,1 % der stationären Patienten als "hoch" eingestuft. Die fünf wichtigsten unerwünschten Nebenwirkungen in dieser Patientengruppe waren Blutungen, Obstipation, anticholinerge Effekte, Sedierung und orthostatische Effekte. Potenzielle Arzneimittelwechselwirkungen sowie unerwünschte Arzneimittelwirkungen sind bei stationären dermatologischen Patienten alarmierend häufig. Bei jedem zweiten Patienten besteht die Gefahr, derartige Wechselwirkungen oder unerwünschte Nebenwirkungen zu erleiden und jeder zwanzigste Patient erhält eine Arzneimittelkombination, die nicht verabreicht werden sollte. Erhöhte Wachsamkeit ist erforderlich, um die gefährdeten Patienten zu erkennen. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 3. Abdominal fat-evaluation by use of single scan computed tomography; Computertomographische Bestimmung des intraabdominellen Fettvolumens mittels Einschicht-Messung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacobi, V. [Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Frankfurt am Main (Germany). Inst. fuer Allgemeine Roentgendiagnostik; Steinkamp, M. [Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Frankfurt am Main (Germany). Inst. fuer Allgemeine Roentgendiagnostik; Kirchner, J. [Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Frankfurt am Main (Germany). Inst. fuer Allgemeine Roentgendiagnostik; Fischer, H. [Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Frankfurt am Main (Germany). 2. Medizinische Klinik; Diedrich, C.F. [Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Frankfurt am Main (Germany). 2. Medizinische Klinik; Kollath, J. [Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Frankfurt am Main (Germany). 2. Medizinische Klinik

  1997-02-01

  Purpose: Several studies emphasised the importance of the relationship between intraabdominal and total body adipose tissue as a risk factor for the development of metabolic or cardiovascular diseases. Therefore, the aim of the present study was to examine whether a single scan computed tomography is able to determine the whole intraabdominal fat volume with high accuracy and reproducibility. Materials and methods: Regions of interests (ROIs) were drawn manually for measuring intraabdominal fat in 51 unsuspicious abdominal CT. Results: The sexual differentiation of adipose tissue already described in a lot of studies could be confirmed in this study. Fat still predominates in females in lower half of the body (gynoid obesity). In men it predominates in the upper half (android obesity). Significant correlation concerning measuring the whole intraabdominal fat volume could be found in L1-level in women (r=0.992) and in L2-level in men (r=0.992). Measurement of a single scan enables us to assess whole intraabdominal fat volume due to a special formula. Conclusion: The determination of intraabdominal fat measured by a single scan computed tomography is a procedure associated with high accuracy and reproducibility. (orig.) [Deutsch] Ziel: Da in zahlreichen Studien hervorgehobene Bedeutung des intraabdominellen Fettgewebes gegenueber dem Gesamtkoerperfett als Risikofaktor fuer die Entwicklung metabolischer und kardiovaskulaerer Erkrankungen fordert ein Verfahren zur annaehernd exakten Bestimmung des intraabdominellen Fettgewebes. Ziel der vorliegenden Studie war zu pruefen, ob mit genuegender Genauigkeit die Verwendung einer Einschicht-Methode einen gezielten Einsatz der Computertomographie ermoeglicht und welche Lokalisation der zu waehlenden Schicht die aussagekraeftigste Messung ermoeglicht. Material und Methode: Anhand von 51 Computertomographien des Abdomens anderer Indikation (Normalbefunde) wurde das gesamte intraabdominelle Fettvolumen semiautomatisch mittels ROI

 4. Risk profile for osteoradionecrosis of the mandible in the IMRT era

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Studer, Gabriela; Glanzmann, Christoph [University Hospital Zurich, Department of Radiation Oncology, Head Neck Cancer Center, Zurich (Switzerland); Bredell, Marius; Studer, Stephan [University Hospital Zurich, Department of Craniomaxillofacial and Oral Surgery, Head Neck Cancer Center, Zurich (Switzerland); Huber, Gerhard [University Hospital Zurich, Department of Otorhinolaryngology, Head Neck Cancer Center, Head and Neck Surgery, Zurich (Switzerland)

  2016-01-15

  The risk for osteoradionecrosis (ORN) of the mandible is positively related to bone volume exposed to >∝ 60 Gy. We hypothesized that in combined treatment, surgery may also be a risk factor. The impact of mandibular surgery on ORN in locally disease-free IMRT cohorts was retrospectively analyzed. Between October 2002 and October 2013, 531 of 715 patients with oral cavity cancer (OCC), mesopharyngeal cancer (MC), or salivary gland tumor were treated with the mandible bone exposed to ∝> 60 Gy (mean follow-up, 38 months; 7-143 months). Of the 531 patients, 36 developed ORN (7 %; 1.5 % with grade 3-4). The ORN rate in definitive IMRT MC (16/227) and in postoperative IMRT OCC patients with no mandibular surgery (3/46) was 7 % each; in OCC patients with mandibular surgery the rate was 29 % (15/60, p = 0.002). Marginal or periosteal bone resection was found to be a high risk factor (39 %, vs. 7 % followed by segmental or no resection, p < 0.0001). Marginal or periosteal bone resection of the mandible was identified as the highest ORN risk factor in our IMRT cohort. (orig.) [German] Das Risiko fuer die Entwicklung einer Kiefernekrose nach Radiotherapie (Osteoradionekrose, ORN) korreliert bekanntlich mit dem Knochenvolumen, das einer Dosis von ∝> 60 Gy ausgesetzt wurde. Hypothese war, dass die Chirurgie bei kombinierten Therapien ebenfalls einen Risikofaktor darstellt. Der Einfluss chirurgischer Interventionen am Kiefer auf das Risiko einer ORN wurde in unserem lokal krankheitsfreien IMRT-Kollektiv retrospektiv analysiert. Zwischen Oktober 2002 und Oktober 2013 wurden 531/715 Patienten mit Mundhoehlenkarzinomen (OCC), Mesopharynxkarzinomen (MC) oder Speicheldruesentumoren mit Dosen > 60 Gy am Kieferknochen behandelt (mittlere Beobachtungszeit 38 Monate; Spanne 7-143 Monate). Von 531 Patienten entwickelten 36 eine ORN (7 %; 1,5 % mit Grad 3-4). Die ORN-Rate nach definitiver IMRT bei MC (16/227) und nach postoperativer IMRT bei OCC ohne chirurgischen Eingriff am

 5. Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hedvig Nordeng

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKvinnelig kjønn er blitt identifisert som risikofaktor for legemiddelrelaterte bivirkninger både i primærhelsetjenestenog under sykehusopphold. Hyppigere forekomst av bivirkninger kan forklares delvis,men ikke fullstendig, av at kvinner som gruppe konsumerer oftere og flere legemidler. Videre har legemiddelbrukhos kvinner i mange tilfeller tilknytning til biologiske tilstander som menstruasjon, graviditetog menopause, og den øker med alderen. Det er viktig å ta i betraktning kulturelle forskjeller hoskvinner og menn som kan være med på å overestimere kjønnsforskjellene i bivirkningsforekomsten.Kvinner bruker helsevesenet hyppigere og rapporterer oftere bivirkninger. Høyere bivirkningsfrekvenshos kvinner kan også være resultat av at kvinner generelt får høyere dose per kg enn menn fordikvinner veier mindre. Kjønnsforskjeller i bivirkninger kan i tillegg være knyttet til forskjellig aktivitet ileverenzymene cytochrom P450, som metaboliserer de fleste legemidler. Strukturelle og funksjonellekjønnsforskjeller finnes også i nyrer, lunger, hjerte/kar- og mage/tarmsystemet, og påvirker i varierendegrad effekt og sikkerhet av legemidler.Nordeng H. Gender differences in the occurrence of adverse drug events.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBoth pharmacoepidemiological and clinical studies have identified female gender as a risk factor foradverse events of drugs, both in primary care and in a hospital setting. Frequent occurrence of adverseevents can partly, but not totally, be explained by the fact that women as a group consume more drugsthan men. Women’s drug consumption can to a certain degree be related to menstruation, pregnancyand menopause, and increases with age. It is essential to take into account cultural differences that cancontribute to an overestimation of the gender effect of adverse drug events. Women use the health caresystem more frequently and report more often and more willingly adverse events. Higher

 6. Beskytter moderat alkoholforbruk mot hjerte-karsykdom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger Stensvold

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTre store utenlandske oppfølgingsstudier fra 1994-95 har funnet en U-formet sammenheng mellom selvrapportertalkoholinntak og dødelighet av hjerte-karsykdom. For menn er det vist at tre alkoholenheter(drinker pr. dag og for kvinner én til to, kan redusere risikoen med opptil 50%. Det synes videre som omeffekten er størst hos eldre personer (over 50 år, og de med minst én viktig koronar risikofaktor. En nyoversiktsartikkel konkluderer med at den gunstige effekten er knyttet til alkoholinnholdet og ikke til andrekomponenter for de ulike alkoholtypene. Det er presentert norske spørreskjema fra 1977 og fram til i dagvedrørende alkohol. Disse er av svært ujevn kvalitet, bl.a. uten spørsmål om mengde alkohol eller type, ogspørsmålene har variert over tid og fra fylke til fylke. Tverrsnittsdata fra Oppland (1986-88 for menn ogkvinner 40-54 år viser en positiv sammenheng mellom alkoholinntak og HDL-kolesterol for begge kjønn ogfor systolisk blodtrykk for menn, sterkest for drikkere av brennevin og øl. For kvinner er det en U-formetsammenheng mellom drikkere av vin og øl og systolisk blodtrykk. Resultater fra en dødelighetsoppfølging(hjerte-kardød viser en forhøyet risiko for menn som har drukket øl siste uke og en gunstigere risiko for desom har drukket vin/brennevin siste uke i forhold til de som ikke har svart på alkoholspørsmålene.Stensvold I. Does moderate alcohol consumption protect against cardiovascular disease?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThree large prospective population studies from 1994-95 have shown a U-shaped relationship betweenalcohol intake and mortality from cardiovascular disease. For men it was shown that three units a day and forwomen one to two units can reduce mortality risk with 50%. The effect was stronger in older people (above50 years and those at greater risk for coronary heart disease. The conclusion, in a recent review, was that thebenefit is from alcohol rather than from other

 7. Health status of an elderly population in Sharpeville, South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilna H Oldewage-Theron

  2008-11-01

  huishoudelike behoeftes gerapporteer wat dui op huishoudelike voedselin-sekuriteit. Daaglikse dieetinnames (gemiddeld± standaardafwyking [SA] van die vroue was onderskei- delik 5 395±2 946 kJ energie, 47±27 g proteïen, 28±21 g vet en 196±123 g koolhidrate in vergelyking met 8 641±3 799 kJ, 86±48 g, 49±32 g en 301±139 g vir die mans. Die meerderheid (83.6% van die vroue was oorgewig (liggaamsmassa-indeks [LMI] >25 of vetsugtig (LMI > 30 en 78% het ’n middel-bo-armomtrek (MUAC van > 21.7 cm gehad. Gemiddelde mikronutriëntinnames was laag in vergelyking met die verwysingstandaarde en serumsink was suboptimaal. Vetsug, hipertensie en verhoogde totale serumcholesterolvlakke het op ‘n verhoogde risiko van kardiovaskulêre siekte gedui. Die resultate het dus bewys dat lae inkomste, huishoudelike voedselin-sekuriteit en die risikofaktore wat met wanvoeding en leefstylsiektes geassosieer word, teenwoordig was.

 8. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 9. Epidemiologi ved systemisk lupus erythematosus (SLE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge-Margrethe Gilboe

  2009-10-01

  Full Text Available Det er utført få epidemiologiske studier av SLE i Norge. De studier som er utført viser liknende hyppighet og forekomst av SLE i Norge som i de øvrige nordiske land og forekomst av mild sykdom med en lav andel av alvorlig indre organ manifestasjoner. Insidens og prevalens er kartlagt i Nord-Norge visende en lavere insidens enn i de øvrige nordiske land, mens prevalensen er sammenliknbar. Tall fra Sverige tyder på stabil insidens, men økende prevalens, forenelig med økt overlevelse. Norske og nordiske studier viser høy kvinneandel og sammenliknbar alder ved diagnose. Studiene tyder på en høyere alder ved diagnose i Skandinavia enn i USA og England. Ut fra de nordiske studier er overlevelsen ved SLE god, selv om den er lavere enn i den generelle befolkningen. Overlevelse i de nordiske og europeiske land er sammenliknbare.Selv om overlevelsen ved SLE er betydelig bedret over tid utgjorde aktiv SLE og infeksjoner 50% av dødsårsakene i den danske mortalitetsstudien. Aterosklerotisk hjerte-karsykdom var en hyppig dødsårsak i alle studiene. Kardiovaskulær sykdom som hovedårsak til død ved SLE er påvist i den store internasjonale studien hvor pasienter fra Island og Sverige deltok og i andre europeiske og internasjonale studier. Betydelig økt risiko for hjerteinfarkt hos unge SLE-kvinner i Sverige er også påvist tidligere i internasjonale studier og styrker teorien om at SLE per ce er en selvstendig risikofaktor for aterosklerose. Det er ønskelig med flere epidemiologiske studier av SLE i Norge.There has been few studies on the epidemiology of SLE in Norway. The studies that have been conducted show similar frequency and occurence of SLE in Norway in comparison to the other Nordic countries, and mainly occurence of mild disease with only a low proportion suffering severe internal organ involvement. Studies on incidence and prevalence in the northern part of Norway show a lower incidence than in other Nordic countries, but a

 10. Pre-radiotherapy PSA progression is a negative prognostic factor in prostate cancer patients using 5-alpha-reductase inhibitors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taussky, Daniel; Lambert, Carole; Bahary, Jean-Paul; Beauchemin, Marie-Claude; Barkati, Maroie; Menard, Cynthia; Delouya, Guila [Hopital Notre-Dame, Department of Radiation Oncology, Centre Hospitalier de l' Universite de Montreal, Montreal, QC (Canada); CRCHUM-Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l' Universite de Montreal, Montreal, QC (Canada); Piotte, Julie [Hopital Notre-Dame, Department of Radiation Oncology, Centre Hospitalier de l' Universite de Montreal, Montreal, QC (Canada); Zorn, Kevin C.; Zanaty, Marc [Centre Hospitalier de l' Universite de Montreal, Section of Urology, Department of Surgery, Montreal, QC (Canada); Krishnan, Vimal [Centre Hospitalier de l' Universite de Montreal, Department of Pathology, Montreal, Quebec (Canada)

  2018-01-15

  Patienten aus einer Patientendatei mit mehr als 2500 Patienten, die entweder mit externer Strahlentherapie (EBRT) oder Brachytherapie wegen eines lokalisierten Prostatakarzinoms behandelt wurden. Alle Patienten wurden mit einem 5-ARI behandelt. Ein Tumorprogress wurde nach den folgenden Kriterien definiert: (a) Anstieg des Gleason-Score oder Zunahme des Tumorvolumens in der Biopsie, (b) erstes Auftreten eines Prostatakarzinoms in der Biopsie nach Behandlung von Miktionsproblemen mit 5-ARI, (c) Anstieg des prostataspezifischen Antigens (PSA) mit oder ohne vorangegangener Karzinomdiagnose. Ein biochemisches Rezidiv (BF) war definiert durch die Phoenix-Definition. Das Ueberleben wurde mittels Log-rank-Test ermittelt. Nach einem medianen Verlauf von 38,2 Monaten (Standardabweichung 22,2 Monate) trat bei 10 Patienten (4,9%) ein BF auf. Bezueglich Tumorprogression zeigten 52 % der Patienten keine, 37 % ein einziges und 11 % zwei Kriterien. In der univariaten Analyse waren ein PSA-Anstieg (p = 0,004) und das Auftreten einer ersten positiven Biopsie (p < 0,001) mit einer schlechteren Prognose assoziiert, ein erhoehter Gleason-Score (p = 0,3) hingegen nicht. In der multivariaten Statistik, korrigiert fuer verschiedene Faktoren der Krebsagressivitaet, waren ein PSA-Anstieg (HR 5,7; 95 %-KI 1,1-28,8; p = 0,04) und die Anzahl der positiven Progressionskriterien (HR 2,9; 95 %-KI 1,2-7,0; p = 0,02) mit einem schlechteren Ausgang assoziiert. Ein PSA-Anstieg waehrend einer 5-ARI-Behandlung vor Strahlentherapie ist ein Risikofaktor fuer ein biochemisches Rezidiv. Dies sollte bei der Therapiewahl unbedingt beruecksichtigt werden. (orig.)

 11. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  -blinded, controlled trial in nursing homes. The intervention group received10 : Vitamin D deficiency is a potential important risk factor for osteoporotic fractures. We havecarried out a trial in nursing homes residents to study if supplementation with vitamin D ENGLISH SUMMARY: Deltakelsen var lavere enn forventet idet det var betydelige vansker med å rekruttere sykehjemsbeboeretil studien, men de avdelinger som deltok fant gjennomføringen av studien lite arbeidskrevende.Totalt ble 1144 inkludert i studien.Kvaavik E, Meyer HE, Smedshaug GB, Falch JA, Tverdal A, Pedersen JI. : I alt 1144 beboere ved 51 sykehjem (av 106 forespurte i Oslo, Lier og Bergen deltok. Deltakelsenved de enkelte sykehjem varierte fra 3 til 57% av beboerne. Deltakerne var i gjennomsnitt 85 år og3/4 var kvinner. Kalsiuminntak fra ost og melk var i gjennomsnitt 450 mg/dag, 40% brukte vitamin Dtilskudddaglig mens 3% brukte kalsiumtilskudd. 1/3 av deltakerne fullførte intervensjonen, ca. 1/3 avsluttetfør 2 år pga. død og 1/3 avsluttet før 2 år av andre årsaker. De fleste avdelingslederne fant det litearbeidskrevende å gjennomføre intervensjonen.: En randomisert, dobbelt blindet, kontrollert studie på sykehjem. Intervensjonsgruppa fikk i 2 år10 : Vitamin D-mangel er en potensielt viktig risikofaktor for osteoporotiske brudd. Vi har gjennomførten studie for å teste om vitamin D SAMMENDRAG

 12. Sør-Trøndelag Aktivitets-Relaterte Tiltak (START – Samhandling for bedre helse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tommy Aune Rehn

  2011-08-01

  Full Text Available Høy forekomst av kroniske sykdommer og stigende helseutgifter representerer i lys av den kommende eldrebølgenen stor samfunnsøkonomisk utfordring. Den negative helseutviklingen er i ferd med å bli et nasjonalt problem og må få konsekvenser for fremtidig norsk helsepolitikk. Fysisk inaktivitet er en livsstilsfaktor som er sterkt assosiert med lavt nivå av kondisjon, total dødelighet og død av hjerte- og karsykdom. Studier viser at selv en liten bedring i kondisjon forventes å gi betydelig økt forventet levealder og at individer som har et bra kondisjonsnivå har opptil 15 flere leveår med god helse hvor de er selvhjulpne. Økt fysisk aktivitet har en gunstig effekt på alle risikofaktorer for kronisk sykdom og tidlig død, og vi mener derfor at man bør legge til rette for å øke det generelle fysiske aktivitetsnivået i befolkningen og bedre kunnskapen om fysisk aktivitet. Økt fysisk aktivitet vil forventes å bedre folkehelsen ved å redusere sykdomsforekomst, medisinbruk og dødelighet samt øke arbeidsevnen i populasjonen, noe som igjen vil redusere de samfunnsøkonomiske utgiftene. For å lykkes med dette, har vi tatt initiativ til prosjektet ”Sør-Trøndelag Aktivitets-Relaterte Tiltak” (START, som er tenkt å være en koordinert populasjonsbasert samhandling for bedre helse gjennom økt fysisk aktivitet rettet mot alle lag i befolkningen, fra krybbe til grav. Målet er at START skal danne grunnlag for nasjonal implementering av tiltak slik at vi oppnår en helsepolitisk bærekraftig utvikling i årene som kommer. Denne artikkelenbeskriver START og bakgrunnen for prosjektet.Rehn TA, Rognmo Ø, Ingebrigtsen JE, Vik JT, Wisløff U. Sør-Trøndelag Activity-Related Trial (START –Cooperation for better health. Nor J Epidemiol 2011; 20 (2: 209-216.ENGLISH SUMMARYHigh incidence of chronic diseases and rising health expenditure represents in light of the increasing proportion of elderly in our society a development that cannot

 13. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 14. Paradigmenwechsel in der Anti-Aging-Medizin: Hormesis, Target-of-Rapamycin-Komplex und erste Anti-Aging-Pillen // Paradigm Shift in Anti-Aging Medicine: Hormesis, Target of Rapamycin Complex and First Human Anti-Aging-Pills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Römmler A

  2016-01-01

  dieser Gesellschaften. Manche Maßnahmen der Lebensführung (z. B. kalorienreduzierte Ernährung, regelmäßiges Training verbessern die Altersgesundheit, dennoch benötigen viele zusätzlich Therapien gegen Krankheiten im Alter. Deren größter Risikofaktor ist „das Altern“ selbst.brIn Tiermodellen können durch bestimmte Substanzen und Lebensführung die gesunde Lebensspanne verlängert und das Altern verzögert werden. Dies wird durch physiologische Signalketten vermittelt, die evolutionär konserviert erscheinen. Im Mittelpunkt solcher Regulatoren steht der mTOR-Komplex („mechanistic Target of Rapamycin“. Er verknüpft Signale wie Energie-, Nahrungs- und Stressstatus mit grundlegenden Aktivitäten der Zelle, zu denen Proliferation versus Zellarrest sowie Reparatur versus Apoptose gehören.brDie Zellregulation auf solche Signale bzw. Stressoren erfolgt nicht linear, sondern biphasisch (U-förmig, glockenförmig als hormetisches Prinzip. Demnach führen milde Stress-Dosen zunächst zur Aktivierung von Reparatursystemen, womit sich die Zelle an solche „giftigen“ Reize adaptiert und widerstandsfähiger wird. Erst bei höheren Reizen kommt es zum Umkehreffekt und zu toxischer Schädigung. „Hormesis“ beschreibt plausibel die in Modellorganismen beobachteten Anti-Aging-Effekte solcher milden Reize, die sich durch verlängerte Lebensspanne bei verminderter Krankheitsinzidenz (Diabetes mellitus, Karzinome, Demenz auszeichnen.brEinige natürliche mTOR-Inhibitoren sind für humane Anwendungen bereits verfügbar. Hierzu zählen Resveratrol, Rapamycin (Sirolimus und Metformin, die von Bakterien, Pilzen oder Pflanzen jeweils als „Giftstoffe“ zur Abwehr von Fressfeinden gebildet werden. Erste Humandaten bei Diabetikern unter Metformin und bei Älteren mit Immunseneszenz unter Rapamycin zeigen bereits Anti-Aging-Effekte, was neue Perspektiven für die Altersmedizin eröffnet.

 15. Low-dose external beam radiotherapy for greater trochanteric pain syndrome. Target volume definition and treatment outcome

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaltenborn, Alexander [Federal Armed Forces Hospital Westerstede, Department of Orthopedic and Trauma Surgery, Westerstede (Germany); Hannover Medical School, Core Facility Quality Management and Health Technology Assessment in Transplantation, Integrated Research and Treatment Center Transplantation (IFB-Tx), Hannover (Germany); Carl, Ulrich Martin; Hinsche, Tanja [Center for Radiotherapy and Radiooncology Bremen and Westerstede, Westerstede (Germany); Nitsche, Mirko [Center for Radiotherapy and Radiooncology Bremen and Westerstede, Westerstede (Germany); University of Schleswig Holstein, Campus Kiel, Department of Radiotherapy, Karl-Lennert Cancer Center, Kiel (Germany); Hermann, Robert Michael [Center for Radiotherapy and Radiooncology Bremen and Westerstede, Westerstede (Germany); Hannover Medical School, Department of Radiotherapy and Special Oncology, Hannover (Germany)

  2017-04-15

  therapierefraktaeren Trochanter-major-Schmerzsyndroms (GTPS) spielt die niedrig dosierte ''Reizbestrahlung'' (LD-EBRT) eine wichtige Rolle, obwohl nur wenige Studien dazu vorliegen. Deshalb analysierten wir retrospektiv die Therapieergebnisse in unseren Kollektiven. Insgesamt 60 Patienten (74 Hueften) erhielten eine Reizbestrahlung (6 x 0,5 Gy bei 29 Hueften, 6 x 1 Gy bei 45). Endpunkt war das subjektive Therapieansprechen. Verschiedene potentielle Einflussfaktoren auf das Therapieansprechen wurden untersucht. Bei Abschluss der LD-EBRT berichteten 69% eine partielle Remission, 4% eine vollstaendige Remission und 28% keine Veraenderung. Nach 3 Monaten (n = 52) waren es 37, 33 und 30 %, nach 18 Monaten (n = 47) 21, 51 und 28%. In der univariaten Analyse waren ''Einschluss des Femurkopfs in das Zielvolumen'' und ''Nachtschmerz vor LD-EBRT'' signifikant mit einem Ansprechen bei Abschluss der LD-EBRT korreliert, ''initiale Schmerzverstaerkung unter LD-EBRT'' hingegen mit einem Therapieversagen. In der multivariablen Analyse wurden ''initiale Schmerzverstaerkung'' als Risikofaktor (p = 0,007; Odds Ratio [OR] 0,209; 95%-Konfidenzintervall [KI] 0,048-0,957) und ''Nachtschmerz'' als unabhaengiger positive praediktiver Faktor (p = 0,038; OR 3,484; 95%-KI 1,004-12,6) identifiziert. ''Nachtschmerz'' und ''Einschluss des gesamten Femurhalsumfangs in das Zielvolumen'' waren 3 Monate nach LD-EBRT mit einer Remission korreliert. LD-EBRT ist eine wichtige Therapieoption fuer Patienten mit GTPS. Drei Monate nach Therapie berichten zwei Drittel der Patienten eine partielle oder vollstaendige Remission. Besonders profitieren Patienten, die zuvor unter naechtlichen Schmerzen gelitten hatten. Der Therapieerfolg schien abhaengig zu sein vom Einschluss der gesamten Zirkumferenz des Femurhalses in das Zielvolumen. (orig.)

 16. Inflammatory bowel diseases (IBD) - critical discussion of etiology, pathogenesis, diagnostics, and therapy; Chronisch entzuendliche Darmerkrankungen - Kritische Diskussion von Aetiologie, Pathogenese, Diagnostik und Therapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ochsenkuehn, T.; Sackmann, M.; Goeke, B. [Medizinische Klinik II, Klinikum der Universitaet Muenchen-Grosshadern (Germany)

  2003-01-01

  rather be adapted to the patient's individual inflammatory pattern than be oriented to schematic treatment rules.New endoscopic and radiologic techniques provide the necessary diagnostic tools. (orig.) [German] Zielsetzung Die chronisch entzuendlichen Darmerkrankungen (CED) Morbus Crohn und Colitis ulcerosa befallen ca. jeden 500.Menschen. Obwohl sich, angetrieben durch therapeutische Erfolge der Zytokinforschung, immer mehr medizinische Einrichtungen mit Fragestellungen rund um die CED beschaeftigen, stellen diese Erkrankungen fuer Patient und Arzt immer noch eine lebenslange Herausforderung dar.Die enge interdisziplinaere Zusammenarbeit zwischen Gastroenterologie, Radiologie und Chirurgie ist entscheidend fuer ein effizientes Diagnose- und Therapiekonzept, dessen Grundlagen wir in unserer Uebersichtsarbeit erlaeutern wollen.Methodik Aus der Sicht des den Patienten betreuenden Gastroenterologen werden, basierend auf aktuellen Publikationen und Erfahrungswerten einer CED-Klinik, Aspekte aus Aetiologie,Pathogenese,Diagnostik und Therapie der CED dargestellt.Ergebnisse Eine genetisch beeinflusste, ueberschiessende und anhaltende Immunreaktion gegen die eigene Darmflora scheint eine der wichtigsten Ursachen dieser Erkrankungen zu sein.Auch Umwelteinfluesse sind von Belang.So wurde z.B.lange Zeit der Einfluss des Zigarettenrauchens beim Morbus Crohn als unguenstig eingeschaetzt, nun zeigt sich sogar, dass Rauchen einen eindeutigen Risikofaktor in Genese und Unterhaltung dieser Erkrankung darstellt.Da die CED und insbesondere der Morbus Crohn als systemische Erkrankungen betrachtet werden muessen, setzen therapeutische Ueberlegungen eine genaue Kenntnis des Organbefalls voraus.So kann z.B.durch den Einsatz der MRT-Enteroklysmatechnik eine strahlungsarme Untersuchung derjenigen Teile des Verdauungstrakts erreicht werden, die bisher einer routinemaessigen Inspektion nicht zugaenglich waren,wie z.B.das untere Jejunum und das obere Ileum. Therapeutisch scheint es zu einem

 17. Sykefravær og konjunkturer – en oversikt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jon Petter Nossen

  2010-01-01

  konjunkturoppgang medfører økt belastning og stress og derved påvirker både helsetilstand og sykefravær. Denne hypotesen må sees i sammenheng med forskning som viser at både dødeligheten og helsemessige risikofaktorer er positivt korrelert med konjunkturene. Men siden sammenhengen ikke ser ut til å gjelde i aldersgruppen 30-60 år, er det tvilsomt om denne hypotesen er noen viktig forklaring på svingningene i sykefraværet. Også økt nedbemanning i konjunkturnedganger kan bidra til en sammenheng mellom sykefraværet og konjunkturene, men med motsatt fortegn. Denne effekten gjelder særlig varigheten av lengre fravær, samt forbruket av mer langsiktige trygdeytelser. Nossen JP. Sickness absence and the economic cycle: A review. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 115-125. ENGLISH SUMMARYStatistics on sickness absence tends to be positively correlated with the economic cycle, and thereby negatively correlated with the unemployment rate. In Norway this is also the case for sickness absence exceeding 16 days. The correlation was strong in Norway in 1989-1999, but after that it has only been apparent for short periods. The same relationship has been shown in other countries, and it has been particularly strong in Sweden. This article aims to review the available evidence on the relationship and possible mechanisms behind it, with special emphasis on the situation in Norway and partly Sweden.Three hypotheses that seek to explain the relationship are discussed. Although which one (or which ones is most accurate may be dependent on context, in general the evidence seems to be in favour of the disciplinary effects hypothesis. According to this explanation increases in unemployment has a disciplinary effect on the worker - or possibly on the certifying doctor - such that both the propensity to be absent and the absence duration is reduced without a corresponding change in his or her health status. This can be attributed both to a reduction in the number of illegitimate absences and

 18. Medisinsk fødselsregister, en hjørnesten i norsk epidemiologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorentz M. Irgens

  2009-10-01

  å synliggjøre miljøets rolle som årsak tilmedfødte misdannelser; som ventet er gjentakelsesrisikoen for medfødte misdannelser lavere når mor harbyttet partner, men den er enda mer redusert etter at mor har flyttet til en ny kommune.Datagrunnlaget for forskningen basert på MFR må ofte suppleres med ytterligere data både med hensyn påeksposisjon og oppfølgning. Dette er bakgrunnen for en landsomfattende kohortstudie der alle gravide i landeti en toårsperiode vil bli anmodet om å delta med å besvare tre spørreskjemaer i løpet av graviditeten og å avgito blodprøver til en biobank. Kvinnene og deres barn vil senere bli fulgt opp over lengre tid. Detteforskningsprogrammet vil gi muligheter for tallrike perinatalepidemiologiske delstudier samtidig som det vilgi muligheter for å belyse sammenhenger mellom perinatale risikofaktorer og sykdom senere i livet. I detteperspektiv vil MFR etter hvert få relevans i det meste av norsk epidemiologisk forskning.Irgens L. The Medical Birth Registry of Norway, a foundation stone in Norwegian epidemiologicalresearch . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 5-10.ENGLISH SUMMARYThe Medical Birth Registry of Norway (MBRN was established in 1967 in the wake of the thalidomidecatastrophe which caused more than 10,000 cases of reduction deformities throughout the world. The specificobjective was to detect, as soon as possible, increased rates of birth defects, and in general, to establish a basisfor epidemiological research of perinatal health problems. This dual objective, related to management andresearch, has influenced the functions of MBRN.An important management function is the epidemiological surveillance of perinatal health problems whichhas contributed to the clarification of a series of clusters and to reduce the uncertainty attached to birth defectsand the environment. So far the greatest challenge has been the surveillance after the Chernobyl accident in6L.M. IRGENS1986. However, a complex environment, involving a