WorldWideScience

Sample records for retningslinier om alkohol

 1. Har sundhedsstyrelsens ændrede retningslinier om alkohol i graviditeten ændret gravide kvinders alkoholforbrug?

  Andersen, Anne-Marie Nybo; Olsen, Jørn; Grønbæk, Morten

  2001-01-01

  alcohol every day. AIM: By means of data from the Danish National Birth Cohort, to monitor changes in pregnant women's reporting of alcohol drinking before and after the change in policy. METHODS: From October 1, 1997, to September 30, 1999, a total of 30,899 pregnant women were interviewed by the end.......12). The proportion of women having one or more binge episode (e.g. drinking five or more drink at one occasion) was 26.7 vs 27.4 (p = 0.65). CONCLUSION: The study showed no significant changes in drinking habits among Danish pregnant women after relaxation of the guidelines for sensible drinking during pregnancy......BACKGROUND: In March 1999, the National Board of Health changed its recommendations about alcohol drinking in pregnancy. A "No drinking" policy was changed to three recommendations: 1. Avoid, as far as possible, alcohol in pregnancy; 2. Never take more than one drink a day; and 3. Do not drink...

 2. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 3. Fællesnordiske retningslinier for måling af de termiske indeklimaparametre

  Valbjørn, O.; Erikson, B.; Löfstedt, B.

  De fællesnordiske retningslinier er godkendt af den nordiske ventilationsgruppe den 13.januar 1975. Retningslinierne indeholder en oversigt over de oplysninger, der i det mindste skal fremgå af en indeklimamåling, for at det med rimelig sikkerhed kan vurderes, om de hygiejniske krav til det termi...

 4. Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

  Bernhoft, Inger Marie; Hels, Tove; Simonsen, Kirsten Wiese;

  2012-01-01

  for cannabis (2,3 %) efterfulgt af amfetamin (1,1 %). I alt var 41,6 % af de tilskadekomne i eneuheld positive for stoffer, heraf 30 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre stoffer. For bilister i flerpartsuheld var i alt 19 % positive, heraf knap 9 % for alkohol alene eller alkohol sammen med andre...

 5. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  Anders Grimsmo

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDebutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har visammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommenesom begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen sombegynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon tilnormer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et ritualesom gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommensalkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

 6. RANCANG BANGUN ALAT UKUR KADAR ALKOHOL PADA MINUMAN BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51

  I Nyoman Budiastra

  2009-06-01

  Full Text Available Penggunaan etanol atau alkohol sebagai minuman sudah dikenal luas, banyak minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, beredar di masyarakat. Maka tidak mengherankan keracunan akut maupun kronis akibat etanol sering terjadi. Menurut PER.MENKES  No.86/1977, minuman beralkohol dibedakan menjadi 3 (tiga golongan yaitu  Golongan A dengan kadar alkohol 1-5% (misalnya bir, Golongan B dengan kadar alkohol 5-20% (misalnya anggur, dan Golongan C dengan kadar alkohol 20-55% (misalnya  wiski dan brendi. Dalam melakukan pengujian kadar alkohol pada minuman BPOM tidak bisa mengetahui langsung kadar alkohol yang terkandung dalamnya. Minuman tersebut diuji di Laboratorium kemudian baru bisa diketahui apakah minuman tersebut layak beredar atau tidak. Proses uji Laboratorium membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga bagi para pedagang tidak bisa langsung mengetahui apakah minuman yang dia jual layak beredar atau tidak. Untuk mengatasi kendala efisien waktu dan tempat maka pada tugas akhir ini telah dibuat  alat ukur kadar alkohol menggunakan mikrokontroller AT89S51. Perancangan dan pembuatan alat ukur kadar alkohol pada tugas akhir ini memakai sensor TGS822 untuk menditeksi kadar alkohol yang diproses oleh mikrokontroller  AT89S52 keluaran Atmel dan ditampilkan oleh display  LCD. Pengujian alat ukur ini dilakukan pada alkohol dengan sampel yang berpariasi dan mempunyai kesalahan pengukuran kadar alkohol sampai 3 persen. Penggunan sensor yang lebih baik dalam alat ukur kadar alkohol dapat memperkecil pengukuran.

 7. STUDI KINETIKA REAKSI ESTERIFIKASI ENZIMATIS ASAM MIRISTAT DENGAN OLEIL ALKOHOL

  Emmy Yuanita

  2013-05-01

  Full Text Available Studi kinetika reaksi esterifikasi enzimatisasam miristat dan oleil alkohol telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil sintesis yang optimal, sehingga meningkatkan konversi dan kecepatan reaksi pembentukan wax ester. Analisis kualitatif wax ester yang terbentuk dilakukan secara TLC dan GC, sedangkan analisis secara kuantitatif dilakukan secara titrasi asam-basa. Dari hasil penelitian diperoleh % konversi wax ester dengan menggunakan enzim tanpa perlakuan sebesar 94,44%. Nilai Km dan Vmax untuk asam miristat sebesar 2,5649 dan 14,3823 mmol x10-5 mmol/menit.mg katalis sedangkan untuk oleil alkohol sebesar 7,0345 dan 29,2292 mmol x10-mmol/menit.mg katalis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinetika reaksi esterifikasi asam miristat dengan oleil Alkohol yang dikatalisis oleh enzim lipase tanpa perlakuan mengikuti Model Michaelis-Menten sedangkan mekanisme reaksi esterifikasi mengikuti mekanisme Bi Bi Ping-Pong

 8. Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

  Bernhoft, Inger Marie; Hels, Tove; Simonsen, Kirsten Wiese

  2012-01-01

  Abstrakt Denne artikel omhandler forekomsten af alkohol, narkotika og medicin hos danske bilister, som er blevet alvorligt skadet i færdselsuheld. Undersøgelsen er baseret på anonyme blodprøver fra 840 førere af person- og varebiler, der blev indbragt til hospitalerne i Odense, Kolding, Vejle, Vi...

 9. Forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos bilister

  Bernhoft, Inger Marie

  2011-01-01

  Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark....

 10. Om Journalistik

  Andersen, Michael Bruun

  2007-01-01

  Om forandringer i journalistikkens basisparadigme: Nyheds- eller objektivitetsparadigmet forandringer i 20. århundrede......Om forandringer i journalistikkens basisparadigme: Nyheds- eller objektivitetsparadigmet forandringer i 20. århundrede...

 11. PERBAIKAN KUALITAS BUAH KESEMEK DENGAN PENYEMPROTAN ALKOHOL (Quality Improvement of Persimmon Fruit by Spraying Alcohol

  Eko Setiawan

  2014-09-01

  Full Text Available Kesemek (Diospyros kaki merupakan buah klimaterik dan mempunyai sifat astrigen. Untuk menghilangkan sifat astrigen pada buah kesemek di Indonesia dilakukan dengan perendaman air kapur. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari alternatif lain untuk menghilangkan sifat astrigen kesemek sehingga meningkatkan kualitas buah. Kesemek diberi perlakuan disemprot dengan alkohol 70%, direndam air kapur kemudian dibandingkan kadar gula, tingkat kekerasan serta penampilan warna pada 10 hari setelah perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan dalam sepuluh hari setelah pemeraman, perlakuan penyemprotan dengan alkohol 70% mempunyai kadar gula lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan perendaman air kapur. Tingkat kekerasan buah pada perendaman air kapur lebih tinggi dibandingkan penyemrotan alkohol 70%. Warna buah dengan penyemrotan alkohol 70% lebih bersih dan menarik.Kata kunci: alkohol 70%, Diospyros kaki, air kapur, penyemprotan

 12. Om forundringsparathed

  Christensen, Poul Rind

  2009-01-01

  Overfor begrebet forandringsparathed kan man sætte begrebet forundringsparathed. Denne artikel handler om det paradoksale samspil mellem disse to begreber som grundlag for de standende ideer om de videregående uddannelser.......Overfor begrebet forandringsparathed kan man sætte begrebet forundringsparathed. Denne artikel handler om det paradoksale samspil mellem disse to begreber som grundlag for de standende ideer om de videregående uddannelser....

 13. Basale journaloplysninger om risikofaktorer. Underernaering, overvaegt, fysisk inaktivitet, rygning og alkohol

  Tønnesen, Hanne; Roswall, Nina; Odgaard, Mette Dissing

  2008-01-01

  and sufficient in the clinical workday. MATERIALS AND METHODS: Eleven clinical specialists participated from a broad range of departments. They performed identification and registration of malnutrition, overweight, physical inactivity, smoking and harmful alcohol consumption based on medical records from own...

 14. Om Spil

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 15. Hvordan opplever studenter ved Universitetet i Agder forholdet til alkohol i fadderuken? Om fester, relasjoner og overskridelser

  Stålesen, Eli

  2015-01-01

  Background: All colleges and universities (in Norway) organize an introduction week at the start of the autumn semester. Little research has been carried out on the consumption of alcohol during this week. However, there are many opinions as to how much students drink and how alcohol affects the activities during the week, both positively and negatively. Aim and research question The study has the following research question How do students at University of Agder experience their ...

 16. Basale journaloplysninger om risikofaktorer. Underernæring, overvægt, fysisk inaktivitet, rygning og alkohol

  Tønnesen, Hanne; Roswall, Nina; Odgaard, Mette Dissing

  2008-01-01

  and sufficient in the clinical workday. MATERIALS AND METHODS: Eleven clinical specialists participated from a broad range of departments. They performed identification and registration of malnutrition, overweight, physical inactivity, smoking and harmful alcohol consumption based on medical records from own...

 17. Alkohol, andre rusmidler og vold i epidemiologisk perspektiv

  Kai Pernanen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDen medisinske interessen for vold og voldsskader har økt kraftig i løpet av de siste to tiårene. Det epidemiologiskeperspektivet på vold har blitt forsterket og et mer etiologisk og preventivt syn på volden er mere merkbarinnenfor sosialmedisinsk forskning. Alkoholen er en etiologisk faktor som har vist seg å være forbundet med voldi de aller fleste samfunn. I denne artikkelen beskrives de viktigste epidemiologiske metodene og funnene i studietav alkoholens sammenheng med vold. Denne sammenhengen har vist seg ikke å være direkte, men er avhengig aven rekke andre faktorer, og noen forskjellige typer av kausal avhengighet beskrives i artikkelen. Den epidemiologiskeforskningen om andre rusmidlers sammenheng med vold er betydelig mindre omfattende enn den er foralkohol. Det er også åpenbart at andre rusmidler ikke er like sterkt sammenknyttet med vold som alkoholen.Pernanen K. Alcohol, other drugs, and violence in an epidemiological perspective.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe public health approach to violence has become increasingly accepted during the last couple of decades. Thishas led to more epidemiological research into violence, and a stronger medical interest in the etiology and preventionof violence. However, epidemiological research on the prevalence of violence in different societies is stillmainly criminological in nature, being based on information about violence that has come to the attention of thepolice or processed in the courts. The study of the relationship between alcohol use and violent behaviour is alsopredominantly based on police and court materials, although an increasing number of emergency room andhospitalization studies have examined the role of alcohol in injuries caused by violence.There are two basic methodological approaches in the study of the relationship between alcohol use andviolence. The alcohol-involvement studies estimate the extent to which drinking by the offender or the victim

 18. Om Chr. Petersen

  Rasborg, Klaus

  1992-01-01

  Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim......Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim...

 19. Striden om Tiden

  Vaaben, Nana Katrine; Bjerg, Helle

  2015-01-01

  Samtidig med skolereformen blev der indført nye arbejdstidsregler på folkeskoleområdet. LDette kapitel handler om de styringsrationaler, der kom til udtryk med Lov nr. 409 og lockouten i 2013 – og om lærernes reaktioner på denne styring af tid og arbejdsopgaver. Ved at bruge begreber om fantasi, ...

 20. Lidt om billeder

  Widell, Peter

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer to af de mest udbredte billedteorier i dag, nemlig dels Ernst Hans Gombrichs Popper-inspirerede teori om billeder som gisninger, dels Nelson Goodmans teori om billeder som symboler (den semiotiske billedteori). Billeder er hverken gisninger eller symboler, og de refererer ikke...

 1. Samarbejde om indsamling

  Teglhus, Hanne

  2012-01-01

  Artiklen handler om Steno Museet samarbejde med Svendborg Museum om en indsamling af fysikudstyr fra Skårup Seminarium, som blev nedlagt i 2011. Steno Museet besøgte de nu tomme seminariebygninger på Sydfyn flere gange og hjemtog en del historiske fysikinstrumenter og kemiudstyr....

 2. Begreber om verdensrummet

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 3. Om religion og evolution

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 4. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 5. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 6. Forestillinger om lykke

  Storm, Ida Marie; From, Ditte-Marie

  2016-01-01

  forlængelse heraf diskuterer artiklen, hvordan mødrene positionerer sig selv og andre i forhold til normen om det lykkelige moderskab. Analyserne peger på, at antagelser om, at den normale mor er den lykkelige mor, indsnævrer normalområdet og stiller potentielt både mistrivende og afvigende positioner til...

 7. Tre teser om en legende

  Pedersen, Ove K.

  2013-01-01

  Hvordan at studere Grundtvig om deltager i opbygning af den danske nation? I bidrag præsenteres tre teser om nationsbygning og om legenders rolle i den sammenhæng. Bidrag er skrevet i forbindelse med internationalt komparativt projekt om nationsbygning......Hvordan at studere Grundtvig om deltager i opbygning af den danske nation? I bidrag præsenteres tre teser om nationsbygning og om legenders rolle i den sammenhæng. Bidrag er skrevet i forbindelse med internationalt komparativt projekt om nationsbygning...

 8. Fejder om Fortiden

  Gjerløff, Anne Katrine

  Fejder om fortiden udgives i forbindelse med Museeet på Sønderborgs Slots udstilling af samme navn. Bogen behandler de mangfoldige måder oldtiden bruges i nutiden på, og fortæller historien om den sønderjyske arkæologi historie og arkæologiens betydning i den sønderjyske identitet. Bogen indeholder...

 9. Fakta om integration

  Frederiksen, Hanne Winther; Nørredam, Marie

  Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet.......Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet....

 10. "Omsætningsproblemet"

  Jensen, Niels Rosendal

  2010-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer med udgangspunkt i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde" (HPA), hvordan professionelle har prøvet at omsætte ny, forskningsbaseret viden i deres dagligdag.......Artiklen beskriver og analyserer med udgangspunkt i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde" (HPA), hvordan professionelle har prøvet at omsætte ny, forskningsbaseret viden i deres dagligdag....

 11. Barns tankar om ekologiska processer

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 12. Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse

  Baaner, Lasse; Overby, Helene

  2013-01-01

  Det er ikke kun naturbeskyttelseslo­ven, men også skovloven, der beskyt­ter særlige naturtyper. Der er tale om egekrat, løvtræsskovbryn og det, der ofte kaldes småbiotoper.......Det er ikke kun naturbeskyttelseslo­ven, men også skovloven, der beskyt­ter særlige naturtyper. Der er tale om egekrat, løvtræsskovbryn og det, der ofte kaldes småbiotoper....

 13. Forekomst av alkohol og andre rusmidler i blodprøver fra førere involvert i trafikkulykker

  Anders Bjørneboe m.fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBilkjøring stiller store krav til førernes sansing, oppmerksomhet, informasjonsbearbeiding og evne til åreagere. Førere som er under innflytelse av sentralnervøst aktive stoffer, vil derfor være en potensiell fare itrafikken. I perioden 1.8–31.12. 1993 identifiserte Statens rettstoksikologiske institutt (SRI 394 ulykkesføreresom politiet hadde rekvirert analyser av med hensyn på narkotiske stoff/sentralnervøst aktive medikamenter(andre rusmidler og/eller alkohol. Blodprøver fra disse førerne ble analysert med hensyn på alkohol og etutvidet repertoar av andre rusmidler ved SRI. Da polititjenestemenn og medtrafikanter ofte ikke vil oppdagepåvirkning av andre rusmidler enn alkohol, dels pga. manglende alkohollukt, vil andre rusmidler som ulykkesårsakvære noe underrepresentert i dette materialet sammenliknet med alkohol. Hos 299 av ulykkesførerneble det påvist alkohol og/eller andre rusmidler. 44 førere hadde tatt inn både alkohol og andre rusmidler, mensalkohol og andre rusmidler ble påvist alene i henholdsvis 204 og 51 saker. Totalt ble benzodiazepiner,cannabis, opiater og amfetamin påvist i henholdsvis 54, 30, 17 og 16 saker. Av de 95 som hadde tatt inn andrerusmidler, hadde 34 tatt inn mer enn ett rusmiddel (alkohol ikke medregnet og i 72 av tilfellene ble analysefunnenevurdert (AB og JM til sannsynligvis å ha gitt sentralnervøs påvirkning. Risikoøkningen for trafikkulykkeved nylig bruk av cannabisstoffer og diazepam i høydose ble estimert til å kunne tilsvare en blodalkoholkonsentrasjonpå 1-1,5 promille. Alkohol er det rusmiddel som oftest påvises hos ulykkesførere, menforekomsten av benzodiazepiner, cannabis og amfetamin er såvidt høy blant ulykkesførere at disse stoffenemå anses å være et alvorlig trafikksikkerhetsproblem.Bjørneboe A, Beylich K-M, Christophersen AS, Fosser S, Glad A, Mørland J.Prevalence of alcohol and other intoxicants in blood samples from drivers involved in road

 14. Om distributionen af hvidhed

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 15. Evalueringsrapport om Stressbehandlingskonferencen 2016

  Ladegaard, Yun Katrine; Jensen, Christian Gaden

  2016-01-01

  Vision for konferencen Stressbehandlingsforløb udbydes på hospitaler og arbejdspladser, i såvel kommunalt som privat regi. En tværgående vidensudvikling om de tilgængelige behandlinger og deres resultater har imidlertid manglet. Ved at samle forskere og praktikere i dansk stressbehandling er det ...

 16. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 17. Om musik og multimedier

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 18. Legender om Norden

  Jensen-Rix, Robert William

  2015-01-01

  Gennem Middelalderen og indtil nyere tid har Skandinavien altid fremstået som et land i det fjerne - et udkants-Europa, om man vil. Hvis Skandinavien blev omtalt, var det ofte i forbindelse med de brutale vikingetogter der hærgede kontinentet og ikke mindst England... Weekendavisen, Sektion: 4, S...

 19. Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling

  Lyhne, Jørgen

  2011-01-01

  I artiklen Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling, reflekterer Jørgen Lyhne over indholdet i et 80 år gammelt forskningsprojekt. Den sovjet-russiske neuropsykolog A.R. Luria foretog i 1930-1931 et enestående forskningsprojekt, der gjorde et spændende forsøg på at belyse sammenhængen mellem...

 20. Historien om samspillet

  Clematide, Bruno

  2004-01-01

  arbejdsmarkedsuddannelserne og læringsaktiviteterne i virksomhederne er et centralt element i denne strategi. Med henblik på at give et bud på hvilke historiske erfaringer udviklingen af praksisnær kompetenceudvikling kan bygge på, handler denne artikel om samspillets historie i AMU-systemet. Artiklen slutter af med...

 1. Het roer moet om

  Wiegman, H.

  2013-01-01

  De recente gebeurtenissen rond de invoering en afschaffing van vrije tarieven in de mondzorg nopen tot bezinning. Een in deze donkere dagen actuele bezigheid. De dagen lengen overigens en wellicht gloort er ook voor de tandheelkunde licht aan de horizon. Maar dan moet het roer wel om, bepleit Herman

 2. OMS Annual Report, 1983.

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes 1983 Office of Management Studies (OMS) programs and services, including: (1) the Academic Library Program (ALP), which covered the Public Services Project, the Collection Analysis Project (CAP), the Small College Collection Assessment Project, the Preservation Planning Program, the Organizational Screening Program, the…

 3. OMS Annual Report, 1986.

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes the following 1986 Office of Management Studies (OMS) programs and services: (1) the Academic Library Program, which includes the Management Review and Analysis Program, the Public Services Study, the Planning Program for Small Academic Libraries, the Collection Analysis Project, the Leadership Development Program, the…

 4. OMS Annual Report, 1985.

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes the following 1985 Office of Management Studies (OMS) programs and services: (1) the Academic Library Program (ALP), which includes the Organizational Screening Program, the Collection Analysis Project (CAP), the Preservation Planning Program (PPP), the Public Services Study (PSS), the Management Review and Analysis Program…

 5. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 6. Mindfulness handler ikke om individualisering

  Jensen, Christian Gaden

  2013-01-01

  Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen.......Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen....

 7. Undervisning om energi

  Hoffmann, Birgitte; Carlsson, Monica

  Rapporten belyser, hvordan undervisning om energi kan bidrage til elevers lyst og evne til at handle på energiområdet. Projektet har særligt fokus på de mange aktører uden for folkeskolen, der på forskellig vis søger at sætte energi på dagsorden for børn og skole – fx energiselskaber og NGO...... Pædagogiske Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og knytter således perspektiver fra to forskningsområder til en tværfaglig forståelsesramme for undervisning om energi. _________The general focus is to research children’s roles and possibilities for taking action in the energy area. The project deals...

 8. Evalueringsrapport om Stressbehandlingskonferencen 2017

  Ladegaard, Yun Katrine; Jensen, Christian Gaden; Andersen, Malene Friis

  2017-01-01

  Stressbehandlingskonferencen 2017 havde til formål at samle forskere og praktikere inden for forebyggelse og behandling af stress i Danmark for at sikre vidensdeling, udvikling og debat. Stressbehandlingskonferencen afholdes en gang årligt og tilsigter at skabe rum og netværk for at kvalificere og...... videreudvikle forebyggende interventioner og behandlingsmetoder på området. I 2016 var konferencens fokus kun på stressbehandling. Konferencen blev en stor succes med over 300 deltagere og evalueringen af konferencen var meget positiv. Deltagerne efterlyste dog mere viden om stressforebyggelse og...... stresshåndtering på arbejdspladserne. Stressbehandlingskonferencen (SBK) 2017 blev derfor udvidet til to dage. Den første dag fokuserede på at forstå, forebygge og håndtere stress på arbejdspladserne med udgangspunkt i forskning og praksis, mens den anden dag fokuserede på forskningsbaseret viden om...

 9. Om David Harvey

  Czeskleba-Dupont, Rolf; Schultz Jørgensen, Peter

  2015-01-01

  Harvey's geografiopfattelse præsenteres fra 'Explanation in Geography' (1969) til de seneste værker, hvor faget er hivet ud af elfenbenstårnet for at udgøre fundamentet til en 'people's geography'. Samtidigt er der sket en sammensmeltning af historisk og geografisk materialisme. Studier over...... 'kapitalen' gennemgås, hvor den geografiske dimension i kapitalens akkumulation er udarbejdet. Harvey's måde at videreføre Henri Lefebvre's tænkning om retten til byen bliver omtalt. Spørgsmålet rejses om arbejderklassen og byen. Og der fokuseres afsluttende på organisering af modstanden i et klassekamps-perspektiv....

 10. Designeres viden om plast

  Eriksen, Kaare

  2013-01-01

  Industrielle designeres viden om plastmaterialer og plastindustriens fremstillingsprocesser er meget vigtige for den innovative styrke i dansk industri ifølge danske plastproducenter, designstuderende og praktiserende industrielle designere. Disse tre grupper besvarede den første danske landsdækkende undersøgelse, PD13, som undersøgte betydningen af industrielle designeres plastviden og samarbejdet mellem designere og plastindustrien. Dette paper beskriver en række resultater fra denne unders...

 11. En bevidsthed om sprog

  Tranekjær, Louise; Lassen, Nelima

  2002-01-01

  Denne artikel diskuterer, på baggrund af en rapport udarbejdet på Kultur- og Sprogmødestudier på RUC, hvordan kritisk sproglig bevidsthed kan bruges som et udgangspunkt for dialog om og med etniske minoriteter. Tesen er, at den tætte relation mellem vores syn på verden og vores måde at beskrive d...

 12. M, Membranes, and OM

  García, J A; Vergara, J D; Guijosa, Alberto

  2003-01-01

  We examine the extent to which the action for the membrane of M-theory (the eleven-dimensional construct which underlies and unifies all of the known string theories) simplifies in the so-called Open Membrane (OM) limit, a limit which lies at the root of the various manifestations of noncommutativity in the string context. In order for the discussion to be relatively self-contained, we start out by reviewing why the strings of ten-dimensional string theory are in fact membranes (M2-branes) living in eleven dimensions. After that, we recall the definition of OM theory, as well as the arguments showing that it is part of a larger, eleven-dimensional structure known as Galilean or Wrapped M2-brane (WM2) theory. WM2 theory is a rich theoretical construct which is interesting for several reasons, in particular because it is essentially a toy model of M-theory. We then proceed to deduce a membrane action for OM/WM2 theory, and spell out its implications for the four different types of M2-branes one can consider in ...

 13. OMS FDIR: Initial prototyping

  Taylor, Eric W.; Hanson, Matthew A.

  1990-01-01

  The Space Station Freedom Program (SSFP) Operations Management System (OMS) will automate major management functions which coordinate the operations of onboard systems, elements and payloads. The objectives of OMS are to improve safety, reliability and productivity while reducing maintenance and operations cost. This will be accomplished by using advanced automation techniques to automate much of the activity currently performed by the flight crew and ground personnel. OMS requirements have been organized into five task groups: (1) Planning, Execution and Replanning; (2) Data Gathering, Preprocessing and Storage; (3) Testing and Training; (4) Resource Management; and (5) Caution and Warning and Fault Management for onboard subsystems. The scope of this prototyping effort falls within the Fault Management requirements group. The prototyping will be performed in two phases. Phase 1 is the development of an onboard communications network fault detection, isolation, and reconfiguration (FDIR) system. Phase 2 will incorporate global FDIR for onboard systems. Research into the applicability of expert systems, object-oriented programming, fuzzy sets, neural networks and other advanced techniques will be conducted. The goals and technical approach for this new SSFP research project are discussed here.

 14. Lad os tale om INNOVATION

  Torfing, Jacob

  2014-01-01

  Der er behov for innovation i den offentlige sektor, og behov for at vi taler om INNOVATION uden sproglige omsvøber og forviklinger. Vi skal udvikle et klart og præcist sprog om innovation, for kun derigennem kan vi komme videre til de brændende spørgsmål om, hvordan vi fremmer offentlig innovati...

 15. OMS engine firing

  1983-01-01

  An Orbital maneuvering system (OMS) engine firing caused this bright glow at the aft end of the shuttle Challenger during STS-7. Also visible in the open payload bay are parts of the Shuttle pallet satellite (SPAS-01), the experiment package for NASA's Office of Space and Terrestrial Applications (OSTA-2), the protective cradles for the Indonesian Palapa-B and Telesat Canada Anik C2 satellites, some getaway special (GAS) canisters and the Canadian built remote manipulator system (RMS). The earth's horizon can be seen above the orbiter.

 16. Viden om inklusion

  Dyssegaard, Camilla Brørup; Larsen, Michael Søgaard

  Denne publikation er et bearbejdet uddrag af publikationen "Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen", der blev afsluttet i december 2012. Formålet med denne publikationer at præsentere lærere og skoleledere for den viden, vi nu har om hvilke strategier, ......, der har positiv virkning for inklusion i grundskolen på en praksisorienteret, kort, præcis og læsbar måde....

 17. Kampen om sandheden

  Glerup, Cecilie; Degnbol, Marie Chimwemwe

  2014-01-01

  Hvad betyder politiske kulturer for brugen af videnskab? Cecilie Glerup og Marie Degnbol undersøger, hvordan en dansk klima-NGO inddrager videnskab i sine forsøg på at skabe hårdtslående kritik på klimaområdet. Ifølge de to forfattere forsøger NGO’en at bekæmpe „falsk konfliktualitet“ – at folk e...... uenige om klimaforandringernes omfang, fordi de ikke kender den sande karakter af katastrofen. NGO’en ser med andre ord enighed og fællesskab som en betingelse for forandring, noget forfatterne mener, er levn fra Grundtvig og Højskolebevægelsen....

 18. Tro og viden om verden

  Buhl, Hans; Lauridsen, Kamma; Kristensen, Mette Maria

  2013-01-01

  Lærervejledning til undervisningsprojektet "Tro og Viden om verden". Projektet består af iBogen Tro og viden om verden og et tilhørende undervisningsforløb. Det er et tværfagligt projekt til 4.-6. klasse, som sætter fokus på forholdet mellem religion og naturvidenskab, ikke mindst i relation til....... Lærervejledningen er opbygget af tre dele. Første del indeholder forskellige oplysninger om projektets mål og muligheder. Dernæst følger en del med baggrundslæsning til læreren om tro, viden og verdensbilleder. Endelig er der en del med en introduktion til iBogen og en konkret undervisningsvejledning til de enkelte...

 19. Han digtede om det uudsigelige

  svendsen, erik

  2015-01-01

  Paul Celan skrev det vigtigste litterære vidnesbyrd om holocaust, inden han druknede sig i Seinen. Ny samling af hans uafrystelige og virtuost forfærdende poesi på dansk.......Paul Celan skrev det vigtigste litterære vidnesbyrd om holocaust, inden han druknede sig i Seinen. Ny samling af hans uafrystelige og virtuost forfærdende poesi på dansk....

 20. Nationalstaten taber kampen om eliteuddannelser

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  EU kaster sig ind i kampen om at tiltrække de bedste studerende fra hele verden, for der er både penge og prestige i eliteuddannelser. De danske universiteter vil gerne med på det globale marked, men ryger ind i problemer med det danske princip om gratis uddannelse for alle. Men spørgsmålet er, h...

 1. Om akademisk dannelse i dag

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2012-01-01

  Om den dimension i akademisk dannelse, der omhandler de etisk-eksistentielle aspekter ved højere uddannelses undervisning med udgangspunkt i Gadamers syn på dannelse og sandhed og erfaring.......Om den dimension i akademisk dannelse, der omhandler de etisk-eksistentielle aspekter ved højere uddannelses undervisning med udgangspunkt i Gadamers syn på dannelse og sandhed og erfaring....

 2. Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2008-01-01

  mangler ved salgsgenstanden. Bestemmelsen indebærer, at en køber, der lider tab som følge af mangler ved salgsgenstanden, ikke alene kan rejse krav om erstatning for udgifter forbundet med dækningskøb, afsavnserstatning, erstatning for driftstab mv., men også erstatning for det tab, køberen måtte have...... at disse frister ikke finder anvendelse, hvis salgsgenstanden lider af en sikkerhedsmangel. Ved sådanne mangler vil køberens mangelskrav herefter alene være reguleret af de almindelige forældelsesregler, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer. Endelig har udvalget drøftet, om der bør...

 3. Når vi taler om 68

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 4. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige...... forbinder kvinden til sygeplejefaget. Denne forbindelselinje er dog på mange måder paradoksal, hvilket fremkommer ved at læse teksterne i lyset af Butlers kritik af skellet mellem sex og gender. For på den ene side beskrives det kvidnelige om særlig værdifuldt i forhold til sygeplejefaget, og på den anden...

 5. Forskning om tvang i misbrugsbehandling

  Deding, Mette

  I Danmark er der begrænset mulighed for brug af tvang i behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere. Det kan kun finde sted i forbindelse med en kontrakt om ”frivillig tvang” i behandlingen af gravide alkoholmisbrugere. I Sverige og Norge giver loven mulighed for brug af tvang, og i USA er tvang l...... anvendelse af tvang blandt det faglige personale. Kortlægningen er foretaget efter principperne i Campbell-metoden og udført af SFI Campbell. Den inddrager 70 studier, heraf 42 om effekten af tvang i behandlingen. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Socialministeriet....

 6. Om guldbiller, Bach og basepar

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 7. Bogen om GIS og geodata

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 8. Bogen om GIS og geodata

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 9. Rundt om logistikstrategien med Coloplast

  Englyst, Linda

  2005-01-01

  I denne artikel illustreres et udviklingsforløb i Coloplast A/S om hvordan strategiudvikling og strategiformulering kan gribes an i en afbalanceret top-down og bottom-up tilgang, der drager nytte af en flerstrenget, eksperimenterende organisatorisk læring. Der diskuteres, hvordan forløbet adskiller...

 10. Orbiter OMS and RCS technology

  Boudreaux, R. A.

  1982-01-01

  Orbiter Orbital Maneuver Subsystem (OMS) and Reaction Control Subsystem (RCS) tankage has proved to be highly successful in shuttle flights on-orbit propellant transfer tests were done. Tank qualification tests along with flight demonstrations were carried out future uses of storable propellants are cited.

 11. Om guldbiller, Bach og basepar

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 12. Hvordan bibliotekarer tenker om litteraturformidling

  Kann-Christensen, Nanna; Balling, Gitte

  2013-01-01

  Et nyt dansk forskningsprojekt viser at litteraturformidling tjener mange andre formål end bare at give læsere oplevelse gennom bibliotekbesøg og læsning. Elementer som bibliotekets synlighed i lokalsamfundet og bibliotekarenes egen kærlighed til litteraturen figurerer side om side med det biblio...

 13. SINTESIS NANOSERAT POLI(VINIL ALKOHOL DALAM BENTUK LEMBARAN DENGAN PEMINTAL ELEKTRIK MULTI NOZEL DAN KOLEKTOR DRUM

  A. Y. Nuryantini

  2014-07-01

  Full Text Available Sistem pemintalan elektrik jarum tunggal dan kolektor bidang memiliki kelemahan, yaitu laju produksi yang rendah. Untuk mengatasinya digunakan sistem jarum banyak yang berjejer (multi nozel dan kolektor berbentuk silinder berputar (kolektor drum. Banyaknya jarum dimaksudkan untuk menambah laju produksi, kolektor drum berputar dimaksudkan agar dihasilkan nanoserat dalam bentuk lembaran yang seragam. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh medan listrik pada proses pemintalan elektrik multi nozel dan kolektor drum berputar, serta mengontrol morfologi nanoserat poli(vinil alkohol/PVA yang dihasilkan dengan cara mengubah laju alir larutan. Hasil penelitian yang didapat adalah: (1 telah berhasil dibuat nanoserat PVA dalam bentuk lembaran yang menumpuk di kolektor drum, (2 pada pemintalan elektrik dengan sistem multi nozel terjadi distorsi medan listrik pada ujung jarum yang menyebabkan serat pada kolektor tidak rata, (3 morfologi nanoserat PVA yang dihasilkan pada laju alir 0,4 dan 0,6 ml/jam banyak mengandung butiran, sedangkan pada laju alir 0,8 ml/jam jumlah butiran berkurang.ABSTRACTElectrospinning system with single needle and planar collector has the disadvantage of a low productivity. To overcome this problem drum collector and multi-nozzle system were employed. The multi-nozzle system was used to improve the production rate, while the drum collector was used for maintaining the uniformity of the size. The purposes of this study were to examine the influence of electric field in the electrospinning process and to control the morphology of the obtained poly(vinyl alcohol/PVA nanofibers by changing the solution flow rate. The obtained results were: (1 PVA nanofibers membrane have been successfully produced stacked on the drum collector, (2 distortion of the electric field at the tip of the needle was occurred, which results in inhomogeneous thickness of the stacked nanofibers, and (3 the morphology of the obtained nanofibers at the flow

 14. Main: 1OM1 [RPSD[Archive

  Full Text Available 1OM1 トウモロコシ Corn Zea mays L. Casein Kinase Ii, Alpha Chain Name=Ack2; Zea Mays Mole...ELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNVYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAENSRTRA corn_1OM1.jpg ...

 15. Til fiktiv samtale om dannelse og kompetencer

  Brok, Lene Storgaard

  2016-01-01

  Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer......Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer...

 16. OMS event evaluator and scheduler

  Eckelkamp, Richard E.

  1990-01-01

  An Operations Management System (OMS) is being designed for Space Station Freedom to improve productivity, reliability, and safety while reducing operations and maintenance costs. Central to the concept is a short term plan containing mixes of man-readable and machine-executable procedures used in an environment of distributed processing and execution. An OMS event evaluator to check upcoming short-term plan events for validity of execution is under development. The first version checks time and resource constraints against operational conditions for current or expected stations. In work are the handling of environmental and other operational constraints, as well as detailed modeling of resources and station operational states. The Ada Program also has the ability to reschedule all or part of the events.

 17.  Blogger du om vejledning?

  Thomsen, Rie; Hohwü-Christensen, Stine

  2007-01-01

  Blog om vejledning på http://www.guidance-europe.org/ Hvad er vejledning, og hvad ved man om det? Hvordan skulle Sokrates' tanker om det gode liv kunne hjælpe med at træffe uddannelses- eller karrierevalg i 2007?  Hvad betyder egentlig VidensCenter for Vejledning? Og hvorfor i det hele taget al d...

 18. Pengaruh Konsentrasi Polivinil Alkohol (PVA Terhadap Performa Elektrokimia LiTi2(PO43 Hasil Proses Sol-Gel Sebagai Anoda Untuk Baterai Ion Lithium Tipe Aqueous Elektrolit

  Ilham Azmy

  2014-09-01

  Full Text Available Penelitian tentang baterai ion lithium sebagai sistem penyimpanan energi berkembang begitu pesat. Pada baterai ion lithium, salah satu bagian utama adalah anoda yang terdiri atas material LiTi2(PO43. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentarsi polivinil alkohol (PVA terhadap performa elektrokimia LiTi2(PO43 sebagai anoda baterai ion lithium. Proses sintesis material LiTi2(PO43 dilakukan dengan proses sol-gel menggunakan Li2CO3, TiO2, NH4H2PO4, dan variasi penambahan konsentrasi 5 wt%, 10 wt%, 15 wt% polivinil alkohol (PVA. Pada pengujian XRD dari ketiga sampel, teridentifikasi LiTi2(PO43 sesuai dengan JCPDS 35-074 meskipun masih ada fasa lain dalam intensitas yang kecil. Pengujian SEM menunjukkan bahwa material LiTi2(PO43 5wt% PVA memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan dengan lainnya. Namun demikian, ukuran partikel tidak merata dan masih ada sedikit aglomerasi karena proses kalsinasi pada temperatur tinggi. Pengujian performa elektrokimia Cyclic Voltammetry (CV menunjukkan bahwa anoda LiTi2(PO43 5wt% PVA menunjukkan nilai kinetik ion yang tinggi, karena pada anoda tersebut memiliki ukuran partikel yang paling kecil dibandingkan yang lainnya sehingga meningkatkan difusivitas ion Li+. Adapun pengujian Galvanostat Charge-Discharge menunjukkan bahwa anoda LiTi2(PO43 5wt% PVA memiliki stabilitas yang lebih baik karena pada anoda LiTi2(PO43 5wt% PVA memiliki sebaran ukuran partikel yang lebih kecil sehingga transfer ion saat proses interkalasi/de-interkalasi dapat berlangsung secara stabil.

 19. Alkohol, livsstil og helbred

  Høgstedt Danquah, Ida; Hansen, Maja Bæksgaard; Mortensen, Niels

  Rapporten belyser alkoholvaner, livsstil og helbred blandt borgere på to af landets jobcentre. Screeningsundersøgelse er gennemført som optakt til projekt ’Beskæftigelse og Alkohol’, et randomiseret interventionsprojekt overfor ledige borgere med alkoholproblemer. Over en periode på en måned blev...

 20. Alkohol og livsstilssygdomme

  Hermansen, Kjeld; Jørgensen, Karina; Schmidt, Erik Berg

  2007-01-01

  and cardiovascular diseases. Binge drinking is more detrimental than a more steady alcohol intake. No clear association is found between alcohol and obesity. In contrast, alcohol intake is associated with increased risk of various cancers, e.g. a linear increased risk of breast cancer with every unit of alcohol...

 1. Alkohol im Alter

  Wolter, Dirk

  2015-01-01

  and health status and therapy prognosis. The severity of withdrawal depends on addiction severity and comorbidities but not on calendar age. It is important to support patients in developing a motivation for change. Brief interventions are effective in elderly persons with an at-risk consumption of alcohol...

 2. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 3. Hvorfor al den snak om etik?

  Hjort, Katrin

  2010-01-01

  Denne artikel handler om pædagogers professionsetik, og om hvordan pædagoger – som andre velfærdsprofessionelle inden for uddannelse, sundhed og socialt arbejde – i dag er spændt ud mellem på den ene side den klassiske velfærdsstats pligtetik, kravet om at give ”alt det bedste til alle”, og på de...

 4. Omsætning af fast ejendom

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 5. Den brede, folkelige debat om EU

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 6. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 7. Om arkitektur - en kort indledende promenade

  Oxvig, Henrik

  2013-01-01

  Introduktion til arkitektur og rum for unge, nysgerrige mennesker. Vægten er lagt på bevægelse; introduktionen promenerer gennem arkitekturhistorien og søger at pege på, at historien - fortællingen - handler om noget som ikke er historie, nemlig om arkitektur, rum....

 8. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 9. Methoden om allergenen in voedsel te detecteren

  Ezendam, J.; Bremer, M.G.E.G.; Loveren, van H.

  2005-01-01

  Vanuit Europese regelgeving geldt per1 november 2005 de verplichting om de aanwezigheid van allergie opwekkende stoffen (allergenen) op de etiketten van voedingsproducten te vermelden. Om dit beleid goed te handhaven moet bekend zijn hoeveel allergenen een mens binnen mag krijgen voordat er een alle

 10. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 11. Viden om strategiske partnerskaber i byggeriet

  Kristiansen, Kristian

  i byggeriet. Imidlertid er forskningen indenfor området begrænset af omfang, ligesom der i det hele taget ikke er skrevet meget om emnet. Men i andre brancher tog udviklingen af strategiske partnerskaber fart allerede i 1980`erne. Litteraturen om og forskningen i strategiske partnerskaber generelt...

 12. Folkeoplysning om bæredygtig udvikling

  Læssøe, Jeppe

  2007-01-01

  folkelige engagement i bæredygtig udvikling - trods indsatsen i 90'erne - har været faldende, er denne harmoni-forestilling ikke blevet udfordret. Artiklen slutter med et forslag om at nytænke didaktikken i folkeoplysningen om bæredygtig udvikling med udgangspunkt i en erkendelse af de dilemmaer, der...

 13. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 14. On-Orbit Propulsion OMS/RCS

  Hurlbert, Eric A.

  2001-01-01

  This slide presentation reviews the Space Shuttle's On-Orbit Propulsion systems: the Orbital Maneuvering System (OMS) and the Reaction Control System (RCS). The functions of each of the systems is described, and the diagrams of the systems are presented. The OMS/RCS thruster is detailed and a trade study comparison of non-toxic propellants is presented.

 15. ARL/OMS Consultant Training Program.

  Euster, Joanne R.

  1982-01-01

  Describes Academic Library Consultant Training Program begun in 1979, sponsored by Office of Management Studies (OMS) and designed to provide 80 consultants to aid academic libraries in improving performance. Viewpoints are included from OMS Director and participants concerning program objectives, trainee selection, workshops, internships, and the…

 16. Om de såkaldte fejlslutninger

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...

 17. Overtone Mobility Spectrometry: Part 4. OMS-OMS Analyses of Complex Mixtures

  Kurulugama, Ruwan T.; Nachtigall, Fabiane M.; Valentine, Stephen J.; Clemmer, David E.

  2011-11-01

  A new, two-dimensional overtone mobility spectrometry (OMS-OMS) instrument is described for the analysis of complex peptide mixtures. OMS separations are based on the differences in mobilities of ions in the gas phase. The method utilizes multiple drift regions with modulated drift fields such that only ions with appropriate mobilities are transmitted to the detector. Here we describe a hybrid OMS-OMS combination that utilizes two independently operated OMS regions that are separated by an ion activation region. Mobility-selected ions from the first OMS region are exposed to energizing collisions and may undergo structural transitions before entering the second OMS region. This method generates additional peak capacity and allows for higher selectivity compared with the one-dimensional OMS method. We demonstrate the approach using a three-protein tryptic digest spiked with the peptide Substance P. The [M + 3H]3+ ion from Substance P can be completely isolated from other components in this complex mixture prior to introduction into the mass spectrometer.

 18. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 19. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 20. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 1. Ramme- og lokalaftaler om organisering af virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde

  Sørensen, Ole Henning; Hasle, Peter

  En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne.......En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne....

 2. Design of operations management internships across organizations - learning OM by doing OM

  Wouters, Marc; van Donselaar, K.H.

  2000-01-01

  To teach operations management (OM), we had students work full time in companies, analyzing problems and developing solutions. Fifteen students worked in different companies but onrelated OM topics, and we created many opportunities for them to exchange knowledge, ideas, and experiences. We organize

 3. Review af arbejdsmarkedsstyrelsen survey om rekruttering

  Bach, Henning Bjerregaard; Milhøj, Anders

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har bestilt konsulentfirmaet Rambøll Management til to gange årligt at gennemføre en survey om danske virksomheders rekruttering af medarbejdere. I dette review gennemgår og vurderer SFI surveyens design, herunder udformningen af spørgeskemaer og vejledninger, dataindsamli......Arbejdsmarkedsstyrelsen har bestilt konsulentfirmaet Rambøll Management til to gange årligt at gennemføre en survey om danske virksomheders rekruttering af medarbejdere. I dette review gennemgår og vurderer SFI surveyens design, herunder udformningen af spørgeskemaer og vejledninger...

 4. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 5. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 6. Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår Luhmanns kommunikationsteori og rekonstruerer den ud fra Dirk Baeckers reformulering af teorien om distinktioner, koder og mening. Artiklen hæfter sig i særlig grad ved organisationssystemerne og deres betydning i den historiske udfoldelse af kommunikation som semantik. Artikle...

 7. En fortælling om AMU

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 8. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 9. Overleven: De strijd om het bestaan

  Oost, van der J.

  2011-01-01

  Biologische systemen (virussen, micro-organismen, hogere organismen) streven er naar om hun genetisch materiaal te vermeerderen. Dat is de basis van de natuurlijke evolutie, zo is het leven ontstaan en zo ontwikkelt het zich nog steeds. Echter, in alle natuurlijke ecosystemen zijn de essentiële comp

 10. En fortælling om AMU

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 11. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 12. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 13. OMS, OM(η2-SO), and OM(η2-SO)(η2-SO2) molecules (M = Ti, Zr, Hf): infrared spectra and density functional calculations.

  Liu, Xing; Wang, Xuefeng; Wang, Qiang; Andrews, Lester

  2012-07-02

  Infrared spectra of the matrix isolated OMS, OM(η(2)-SO), and OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) (M = Ti, Zr, Hf) molecules were observed following laser-ablated metal atom reactions with SO(2) during condensation in solid argon and neon. The assignments for the major vibrational modes were confirmed by appropriate S(18)O(2) and (34)SO(2) isotopic shifts, and density functional vibrational frequency calculations (B3LYP and BPW91). Bonding in the initial OM(η(2)-SO) reaction products and in the OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) adduct molecules with unusual chiral structures is discussed.

 14. Effects of complexation between organic matter (OM) and clay mineral on OM pyrolysis

  Bu, Hongling; Yuan, Peng; Liu, Hongmei; Liu, Dong; Liu, Jinzhong; He, Hongping; Zhou, Junming; Song, Hongzhe; Li, Zhaohui

  2017-09-01

  The stability and persistence of organic matter (OM) in source rocks are of great significance for hydrocarbon generation and the global carbon cycle. Clay-OM associations commonly occur in sedimentation and diagenesis processes and can influence the pyrolytic behaviors of OM. In this study, clay-OM complexes, i.e., interlayer clay-OM complexes and clay-OM mixture, were prepared and exposed to high-pressure pyrolysis conditions in confined gold capsule reactors to assess variations in OM pyrolysis products in the presence of clay minerals. Three model organic compounds, octadecanoic acid (OA), octadecy trimethyl ammonium bromide (OTAB), and octadecylamine (ODA), were employed and montmorillonite (Mt) was selected as the representative clay mineral. The solid acidity of Mt plays a key role in affecting the amount and composition of the pyrolysis gases generated by the clay-OM complexes. The Brønsted acid sites significantly promote the cracking of hydrocarbons through a carbocation mechanism and the isomerization of normal hydrocarbons. The Lewis acid sites are primarily involved in the decarboxylation reaction during pyrolysis and are responsible for CO2 generation. Mt exhibits either a catalysis effect or pyrolysis-inhibiting during pyrolysis of a given OM depending on the nature of the model organic compound and the nature of the clay-OM complexation. The amounts of C1-5 hydrocarbons and CO2 that are released from the Mt-OA and Mt-ODA complexes were higher than those of the parent OA and ODA, respectively, indicating a catalysis effect of Mt. In contrast, the amount of C1-5 hydrocarbons produced from the pyrolysis of Mt-OTAB complexes was lower than that of OTAB, which we attribute to an inhibiting effect of Mt. This pyrolysis-inhibiting effect works through the Hoffmann elimination that is promoted by the catalysis of the Brønsted acid sites of Mt, therefore releasing smaller amounts of gas hydrocarbons than the nucleophilic reaction that is induced by the

 15. MAPP-konference om brugerdrevet innovation

  Stacey, Julia

  2005-01-01

  Er fødevareinnovation kun et spørgsmål om ny teknologi? Nej - for ny teknologi skal anvendes i produkter, som matcher markedets behov. Fødevarevirksomheder kan også være innovative bare ved at bruge kendt teknologi på nye måder, hvis produktet rammer de rigtige nicher på markedet. Innovationen er...

 16. Drømmen om transfaglighed

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans ...

 17. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 18. Teorier om læring

  Det er en fornøjelse at præsentere Teorier om læring - en læringspsykologisk antologi. Den store interesse for læringsbegrebet i dag understreger behovet for en udgivelse, der præsenterer nogle af de mest centrale teorier på området i en kort og overskuelig form. Bogen præsenterer derfor en række...

 19. Om: One tool for many (Indian) languages

  GANAPATHIRAJU Madhavi; BALAKRISHNAN Mini; BALAKRISHNAN N.; REDDY Raj

  2005-01-01

  Many different languages are spoken in India, each language being the mother tongue of tens of millions of people.While the languages and scripts are distinct from each other, the grammar and the alphabet are similar to a large extent. One common feature is that all the Indian languages are phonetic in nature. In this paper we describe the development of a translit eration scheme Om which exploits this phonetic nature of the alphabet. Om uses ASCⅡ characters to represent Indian language alphabets, and thus can be read directly in English, by a large number of users who cannot read script in other Indian languages than their mother tongue. It is also useful in computer applications where local language tools such as email and chat are not yet available. Another significant contribution presented in this paper is the development of a text editor for Indian languages that integrates the Om input for many Indian languages into a word processor such as Microsoft WinWord(R). The text editor is also developed on Java(R) platform that can run on Unix machines as well. We propose this transliteration scheme as a possible standard for Indian language transliteration and keyboard entry.

 20. Johannes Sløk - historien om en undtagelse

  Liisberg, Sune

  2006-01-01

  bliver således til historien om en guddommeligt berettiget undtagelse - eller historien om en 'idiot' (en privatmand, et individ) kunne man også sige med slet skjult reference til Sartres filosofiske værk om Gustave Flaubert, L'Idiot de la famille. Andre for artiklen centrale tænkere er Kierkegaard og...

 1. Johannes Sløk - historien om en undtagelse

  Liisberg, Sune

  2006-01-01

  bliver således til historien om en guddommeligt berettiget undtagelse - eller historien om en 'idiot' (en privatmand, et individ) kunne man også sige med slet skjult reference til Sartres filosofiske værk om Gustave Flaubert, L'Idiot de la famille. Andre for artiklen centrale tænkere er Kierkegaard og...

 2. The O&M Personnel Shortage and University Training Programs.

  Wiener, William R.; Joffee, Elga

  1993-01-01

  Measures taken during the 1980s to increase the number of orientation and mobility (O&M) specialists to work with persons with visual impairments were evaluated, by means of a telephone survey of 15 university O&M programs. Survey findings indicated that efforts to address critical shortages in O&M personnel have been effective. (DB)

 3. Om digital dannelse og digitale kompetencer

  Hansen, Thomas Illum

  2016-01-01

  argumenterer for, hvilke digitale kompetencer eleverne må udvikle i forhold til digital dannelse, mens det næste henter eksempler fra en amerikansk kontekst på, hvordan integration af it ikke i sig selv fører til omfattende ændringer i undervisningspraksis. Herefter følger fire kapitler, der retter sig direkte......I de forenklede Fælles Mål fra 2014 har fire tværgående temaer fået særlig opmærksomhed med en selvstændig vejledning samt ved at være integreret i målene og omtalt i læseplanen for de enkelte fag. Omdrejningspunktet for bogen It-didaktik i teori og praksis elevpositioner og digitale kompetencer i......, Aarhus Universitet, som professor i fagdidaktik og it med særligt henblik på dansk. Jeppe har deltaget i en lang række forskningsprojekter om it i undervisningen, og han rådgiver jævnligt ministerier og kommuner om it i undervisningen, ligesom han har bidraget til udviklingen af flere digitale læremidler...

 4. Innledningsartikkel til temanummer om Barn og rom

  Ellen Beate Sandseter

  2015-07-01

  Full Text Available I lys av utviklingen av barnehagens posisjon i det norske samfunnet og debatten om effekter av barnehagens fysiske miljø og organisering, dannet en gruppe tverrfaglige og tverrinstitusjonelle barnehageforskere i 2004 forskningsnettverket Barn og Rom. Nettverkets mål har vært å "skape ny og forskningsbasert kunnskap om det fysiske miljøets betydning for barn, og samtidig være et forum for kunnskapsdeling, utvikling av felles forskningsprosjekter, formidling og publisering, samt internasjonalt samarbeid med andre aktører og forskningsgrupper". Forskningsnettverket opererer med en definisjon av "Barn og Rom" som i vid forstand omfatter hele det fysiske miljøet barn vokser opp i. Dette inkluderer ulike landskap, for eksempel byen og naturen, steder, bygninger, ute- og innerom, innredning, møbler, utstyr, installasjoner og lekeapparater. Likevel har nettverket hatt et særlig fokus på barnehagens fysiske miljø og dets betydning for barn, personalet og den pedagogiske virksomheten og hvordan miljøet forstås, organiseres, skapes og endres av personalet og barn i barnehagen. Dette temanummeret er et resultat av noen av nettverksmedlemmenes arbeid de siste årene og presenterer en stor bredde både i metodisk tilnærming så vel som tematisk tilnærming til temaet "Barn og rom".

 5. Data i stakkevis om døde grise

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 6. Stop den tåbelige talkrig om flygtningejob

  Post, Bettina

  2015-01-01

  valgkampen er nær og politikerne slås om, hvorvidt nytilkomne skal arbejde 10 eller 37 timer om ugen fra dag ét. Men kan vi ikke først få at vide, hvor jobbene skal komme fra?......valgkampen er nær og politikerne slås om, hvorvidt nytilkomne skal arbejde 10 eller 37 timer om ugen fra dag ét. Men kan vi ikke først få at vide, hvor jobbene skal komme fra?...

 7. Klima, apokalypse og en topos om sted

  Nielsen, Esben Bjerggaard

  2013-01-01

  Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske apokalyp......Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske...

 8. Meditation on OM: Relevance from ancient texts and contemporary science

  Kumar Sanjay

  2010-01-01

  Full Text Available Background: In Indian scriptures the sacred syllable Om is the primordial sound from which all other sounds and creation emerge which signifies the Supreme Power. Aims: To explore the significance of the syllable OM from ancient texts and effects of OM meditation in contemporary science. Descriptions from ancient texts: The descriptions of Om have been taken from four Upanisads (Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, and Katha, the Bhagvad Gita, and Patanjali′s Yoga Sutras. Scientific studies on Om: Autonomic and respiratory studies suggest that there is a combination of mental alertness with physiological rest during the practice of Om meditation. Evoked potentials studies suggest a decrease in sensory transmission time at the level of the auditory association cortices, along with recruitment of more neurons at mesencephalic-diencephalic levels. Conclusion: It is considered that a person who realizes Om, merges with the Absolute. Scientific studies on Om suggest that the mental repetition of Om results in physiological alertness, and increased sensitivity to sensory transmission.

 9. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 10. Infoteket om funktionshinder : Information om funktionshinder som vägen till empowerment

  Akne, Eva

  2012-01-01

  The aim of this master’s thesis is to investigate a information center called ”Infoteket om funktionshinder”. The purpose of Infoteket is to collect information about disabilities and make it accessible to people with disabilities, their relatives and public. In this survey I will analyze how Infoteket can help people with disabilities to achieve empowerment. I use empowerment as a theoretical framework as Jay A. Conger and Rabindra N. Kanungo describes it in terms of sense of control and sel...

 11. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 12. Om afstanden mellem EU-systemet og dets borgere

  Nielsen, Peter Heyn

  2016-01-01

  Artiklen diskuterer EU's demokratiske opbygning i forlængelse af debatten om EU-skepsis, der senest opstod som følge af Brexit-afstemningen.......Artiklen diskuterer EU's demokratiske opbygning i forlængelse af debatten om EU-skepsis, der senest opstod som følge af Brexit-afstemningen....

 13. PV O&M Cost Model and Cost Reduction

  Walker, Andy

  2017-03-15

  This is a presentation on PV O&M cost model and cost reduction for the annual Photovoltaic Reliability Workshop (2017), covering estimating PV O&M costs, polynomial expansion, and implementation of Net Present Value (NPV) and reserve account in cost models.

 14. Et undervisningsforløb om uddannelse i postkoloniale selvbiografier

  Rasch, Astrid

  2015-01-01

  Denne artikel udspringer af et ph.d.-projekt om selvbiografier, som er skrevet efter opløsningen af det britiske imperium. I dette projekt undersøger jeg samspillet mellem individuel og kollektiv erindring og ser på, hvordan erindringer om imperiet bliver påvirket af afkoloniseringen og den postk...

 15. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 16. To udviklings-projekter om beton og arkitektur

  Manelius, Anne-Mette

  2009-01-01

  Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete......Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete...

 17. STS-39: OMS Pod Thruster Removal/Replace

  1991-01-01

  Shown is the removal and replacement of the Discovery's orbital maneuvering systems (OMS) pod thruster. The OMS engine will be used to propel Discovery north, off of its previous orbital groundtrack, without changing the spacecraft's altitude. A burn with this lateral effect is known as "out-of-plane."

 18. View of OMS burn from the payload bay

  1982-01-01

  View of Orbital Maneuvering System (OMS) burn from the payload bay. The closed cradles which held the communication satellites Columbia deployed are visible in the center of the frame. Parts of the spacecraft's wings can be seen on both the port and starboard sides can be seen. The vertical stabilizer is flanked by the twin OMS pods.

 19. Status quo for partier - tvivl om S-styrke

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Selv om snittet af martsmålingerne akkurat flytter ét mandat fra S til V, hæfter Altingets valgforsker sig ved stabiliteten. Udgivelsesdato: 9. april 2007......ANALYSE: Selv om snittet af martsmålingerne akkurat flytter ét mandat fra S til V, hæfter Altingets valgforsker sig ved stabiliteten. Udgivelsesdato: 9. april 2007...

 20. Shuttle performance enhancements using an OMS payload bay kit

  Templin, Kevin C.; Mallini, Charles J.

  1991-01-01

  The study focuses on the use of an orbital maneuvering system (OMS) payload bay kit (PBK) designed to utilize OMS tanks identical to those currently employed in the Orbiter OMS pods. Emphasis is placed on payload deployment capability and payload servicing/reboost capability augmentation from the point of view of payload mass, maximum deployment altitudes, and initial retrieval and final deployment altitudes. The deployment, servicing, and reboost requirements of the Hubble Space Telescope and Advanced X-ray and Astrophysics Facility are analyzed in order to show the benefits an OMS PBK can provide for these missions. It is shown that OMS PBKs can provide the required capability enhancement necessary to support deployment, reboost, and servicing of payloads requiring altitudes greater than 325 nautical miles.

 1. Om medier og terror i 'Mad City'

  Carstensen, Martin B.

  2010-01-01

  Populærkulturens spillefilm er meget mere end blot underholdning. I denne bog demonstrerer 10 yngre forskere, hvordan en række udvalgte spillefilm kan tjene som ramme om en analyse og diskussion af væsentlige spørgsmål relateret til terror og terrorbekæmpelse: Hvad er præventiv krig, og hvilke...... medierne og terroristerne - se Mad City! Filmmediet fungerer som en form for eksperimentarium i forhold til komplicerede moralske og politiske spørgsmål. Derfor kan film anvendes som en pædagogisk løftestang i forståelsen og diskussionen af mulige løsninger på udfordringerne for nutidens samfund. Terror og...... film åbner for en anderledes og sjovere måde at lære på - og dermed for en mere varieret og inspirerende undervisning i fx gymnasiet. Ved at tage udgangspunkt i, hvad vi allerede ved fra timerne foran lærredet eller skærmen, men måske ikke har begreber for, letter bogen forståelsen af, hvad terror er...

 2. Selective hydrogenation of halogenated arenes using porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported OMS-2 catalysts.

  McManus, Iain J; Daly, Helen; Manyar, Haresh G; Taylor, S F Rebecca; Thompson, Jillian M; Hardacre, Christopher

  2016-07-04

  Porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported on OMS-2 catalysts have been shown to facilitate the hydrogenation of the nitro group in chloronitrobenzene to give chloroaniline with no dehalogenation. Complete conversion was obtained within 2 h at 25 °C and, although the rate of reaction increased with increasing temperature up to 100 °C, the selectivity to chloroaniline remained at 99.0%. Use of Pd/OMS-2 or Pt/Al2O3 resulted in significant dechlorination even at 25 °C and 2 bar hydrogen pressure giving a selectivity to chloroaniline of 34.5% and 77.8%, respectively, at complete conversion. This demonstrates the potential of using platinum group metal free catalysts for the selective hydrogenation of halogenated aromatics. Two pathways were observed for the analogous nitrobenzene hydrogenation depending on the catalyst used. The hydrogenation of nitrobenzene was found to follow a direct pathway to aniline and nitrosobenzene over Pd/OMS-2 in contrast to the OMS and Pt/OMS-2 catalysts which resulted in formation of nitrosobenzene, azoxybenzene and azobenzene/hydrazobenzene intermediates before complete conversion to aniline. These results indicate that for Pt/OMS-2 the hydrogenation proceeds predominantly over the support with the metal acting to dissociate hydrogen. In the case of Pd/OMS-2 both the hydrogenation and hydrogen adsorption occur on the metal sites.

 3. Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel ...... underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele...

 4. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 5. User documentation for the MSK and OMS intelligent tutoring systems

  Fink, Pamela K.; Herren, L. Tandy; Lincoln, David T.

  1991-01-01

  This user's guide describes how to use the Intelligent Tutoring Systems for the Manual Select Keyboard (MSK) and the Orbital Maneuvering System (OMS) and how to use the C code that runs the mockup version of the MSK.

 6. Glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and OMS pods

  1994-01-01

  This 35mm frame, photographed as the Space Shuttle Columbia was orbiting Earth during a 'night' pass, documents the glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and the Orbital Maneuvering System (OMS) pods of the spacecraft.

 7. O&M of services infrastructure by social franchising partnerships

  Wall, K

  2012-09-01

  Full Text Available -1 International Water Association (IWA) Conference, South Korea, September 2012 O&M of services infrastructure by social franchising partnerships Wall, Kevin*, Bhagwan, Jay**, Ive, Oliver***, Kirwan, Frank**** * CSIR Built Environment, P.O. Box 395...

 8. Om forskning og kreative miljøer i Danmark

  Rehfeld, Jens F.

  Zeneca, Sony Ericsson, ST-Ericsson, Sony Mobile, SAAB, Volvo, Gambro osv. Krisen tvingar politikerna att agera. För dem är det en ryggmärgsreflex att lösa problem genom att skjuta till pengar. Men i det här fallet handlar det egentligen inte om brist på pengar, det handlar mer om att använda pengarna på rätt...

 9. Om børsretlig misbrug af intern viden

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2010-01-01

  Artiklen analyserer med afsæt i betænkning nr. 1521/2010 om insiderhandel en række centrale spørgsmål om misbrug af intern viden i børs- og kapitalmarkedsretten. Artiklen underkaster nogle af de centrale spørgsmål i betænkningen, herunder vedrørende formodningsreglen og misbrugsreservationen, en...

 10. O&M Modeling of Offshore Wind Farms - State of the Art and Future Developments

  Asgarpour, Masoud; Sørensen, John Dalsgaard

  2016-01-01

  In this paper the state of the art in O&M models for O&M cost estimation of offshore wind farms is discussed and then, a case study for O&M cost estimation of an 800 MW reference offshore wind farm is given. Moreover, a framework for an ideal O&M strategy optimizer to achieve the maximum possible O...

 11. 20 CFR 229.52 - Age reduction when a reduced age O/M is effective before DIB O/M.

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 1 2010-04-01 2010-04-01 false Age reduction when a reduced age O/M is effective before DIB O/M. 229.52 Section 229.52 Employees' Benefits RAILROAD RETIREMENT BOARD REGULATIONS... Minimum Rate § 229.52 Age reduction when a reduced age O/M is effective before DIB O/M. If an...

 12. Den chipløse man og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi

  Strøm, Georg

  Disse noveller handler om hvad du kan vente dig de næste ti år, og om de mennesker som skaber rammerne for din tilværelse. Hvis du tror, der er tale om nørder som sidder alene og hamrer løs på en computer, mens de drikker cola og spiser kold pizza, må du tro om igen. Der er tale om mænd og kvinder...

 13. Space Shuttle OMS engine valve technology. [Orbital Maneuvering System

  Wichmann, H.

  1974-01-01

  Valve technology program to determine shutoff valve concepts suitable for the Orbital Maneuvering System (OMS) engine of the Space Shuttle. The tradeoff studies selected the electric torque motor operated dual poppet and ball valves as the most desirable valve concepts for the OMS Engine Shutoff Valve. A prototype of one of these concepts was built and subjected to a design verification program. A number of unique features were designed to include the required contamination insensitivity, operating fluid compatibility, decontamination capability, minimum maintenance requirement and long service life capability.

 14. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 15. XML Schema of PaGE-OM: snp.xsd [

  Full Text Available org/2001/XMLSchema xmlns:fuge=http://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/fuge> in public... The DNA sequence of a Genomic_variation as it appears in the public databa...e> Biological sequence. A sequence accessioned by a public...name who is involved with creating or disseminating publications. Possible roles

 16. Genetica en beweging – De moeite waard om te leren

  Jong, de J.H.S.G.M.

  2012-01-01

  Het tiende boek in de NVON-reeks heeft als titel Genetica in beweging, de moeite waard om te leren. Op 25 april 2012 zal dit boek worden gepresenteerd tijdens een studiemiddag. Ter gelegenheid daarvan heeft prof. Hans de Jong het volgende artikel voor NVOX geschreven.

 17. Waar Piketty om vraagt is een betere inkomstenbelasting

  Wijtvliet, L.W.D.

  2014-01-01

  De tekortkomingen in het belastingstelsel waar Piketty op wijst zijn op te lossen door het wegnemen van de ongelijke fiscale behandeling van verschillende vormen van inkomen. Dat idee is al in 1896 uitgewerkt en later verfijnd; nu is de tijd rijp om dit te realiseren, stelt fiscaal econoom Laurens W

 18. Konstant online og fantasien om ’individuel balance’

  Villadsen, Kaspar

  2015-01-01

  Smartphones og andre mobile kommunikationsteknologier indføres med løfter om at give øget handlekraft og individuel frihed i arbejdslivet. Men et voksende forskningsfelt påviser, at indførelse af disse teknologier ledsages af øget netværksbaseret kontrol og selv-pålagt arbejdsintensivering. Artik...

 19. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 20. Globale byer kæmper om investeringer

  Geisler Asmussen, Christian; Nielsen, Bo Bernhard

  2013-01-01

  Vækst. Der er en reel risiko for, at Danmark går glip af milliarder i jobskabende investeringer i løbet af de næste år. Det sker, hvis multinationale selskaber går uden om København, når de skal beslutte, hvor nye datterselskaber og regionale hovedkvarterer skal ligge....

 1. Groen in en om de stad : onderzoek GIOS 2006

  Timmermans, W.; Hiddes, E.; Visschedijk, P.A.M.; Gerritsen, E.; Woestenburg, M.

  2006-01-01

  Alterra heeft samen met LNV een flexibele werkvorm ontwikkeld om het belang van groen in de moderne metropool in de praktijk te tonen. Een deel van het overzicht is agenderend uitgevoerd. Een deel is gericht op concrete en actuele beleidsvragen van het ministerie en van meefinancierende gemeenten. D

 2. Historien om den kostbare læringstid

  Henriksen, Carsten

  2015-01-01

  Danmarkshistorien har aldrig rigtig haft plads til de mindste børn. Men nu fortæller forskere fra DPU for første gang historien om, hvordan nutidens daginstitutioner og den moderne pædagogprofession er blevet til. Overraskende viser det sig, at politikere og pædagogiske tænkere gennem de sidste 2...

 3. View of the firing of a single engine OMS

  1985-01-01

  View of a single engine orbital maneuvering system (OMS) firing on the Discovery. The payload bay is open and the protective canisters for the AUSSAT communications satellite (open) and the ASC-1 are visible. A cloudy Earth's horizon can be seen above the orbiter.

 4. Danske droner - en nuancering af debatten om ubemandede fly

  Ringsmose, Jens

  I et interview med Information i sommeren 2012 åbnede tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, for alvor debatten om en mere udstrakt dansk brug af droner til militære formål. Siden da er adskillige mere eller mindre valide argumenter for anvendelsen af ubemandede fly blevet bragt i spil. Denne...

 5. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Full Text Available cters that identifies an abstract or physical resource. FuGE (http://fuge.sourceforge.net/) is a model of the shared compon...://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ... type=fuge:Ontology_source/> rce> The source... maxOccurs=1> A URI is short for Uniform Resource Identifier.

 6. Fremmedkrigere i terroristers tjeneste - internationale, europæiske og danske regler om foreign terrorist fighters

  Vestergaard, Jørn

  2016-01-01

  Fremmedkrigere i terroristers tjeneste – internationale, europæiske og danske regler om foreign terrorist fighters......Fremmedkrigere i terroristers tjeneste – internationale, europæiske og danske regler om foreign terrorist fighters...

 7. New directions and challenges for the O&M committee

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 8. Gentagelse vs. Genbeskrivelse. Om forholdet mellem instrumentelle og artistiske praksisser

  Jacob Storch

  2012-10-01

  Full Text Available Coachingfeltet flyder over med metoder og teknikker til udvikling i og af samtaler. Men sjældent stilles derkritisk lys på metodernes grænser og begrænsninger, og diskuteres en metodes begrænsninger gøres det stortset altid for at pege på et alternativ. Heroverfor peger vi i artiklen på, med afsæt i Rorty’s neopragmiatisme,at der er noget principielt uforeneligt mellem på den ene side idealet om coaching som en frisættende praksisog på den anden side tanken om, at frisættelsen kan ske ved at samtalen følger en bestemt struktur. Artiklenslutter af med, stadig med Rorty, at pege på metaforen, improvisationen og ironien som alternative frihedsunderstøttendesamtalepraksisser.

 9. ISAL experiment documentation of vertical tail and OMS pods

  1983-01-01

  Investigation of Space Transportation System (STS) Atmospheric Luminosities (ISAL) experiment documentation includes vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods with surface glow against the blackness of space. This glowing scene was provided by a long duration exposure with a 35mm camera aimed toward the tail of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099. OV-099 was maneuvered to a 120-nautical-mile altitude and flown with open payload bay (PLB) in the velocity vector for the conducting of a test titled, 'Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM)'. Atomic oxygen within the low orbital environment is known to be extremely reactive when in contact with solid surfaces. In the darkened area between the camera and the glowing OMS pods and vertical stabilizer are two trays of test materials.

 10. Nonparametric reconstruction of the Om diagnostic to test LCDM

  Escamilla-Rivera, Celia

  2015-01-01

  Cosmic acceleration is usually related with the unknown dark energy, which equation of state, w(z), is constrained and numerically confronted with independent astrophysical data. In order to make a diagnostic of w(z), the introduction of a null test of dark energy can be done using a diagnostic function of redshift, Om. In this work we present a nonparametric reconstruction of this diagnostic using the so-called Loess-Simex factory to test the concordance model with the advantage that this approach offers an alternative way to relax the use of priors and find a possible 'w' that reliably describe the data with no previous knowledge of a cosmological model. Our results demonstrate that the method applied to the dynamical Om diagnostic finds a preference for a dark energy model with equation of state w =-2/3, which correspond to a static domain wall network.

 11. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

  Hansen, Knud Erik; Hansen, Annette Heron; Kalkan, Hakan

  De historier, der fortælles om livet i de multietniske boligområder er ofte historier om ballade, ødelæggelser og  utryghed. Det er ofte historier om unge, der har en aparteadfærd. Der er meget få historier om, hvordan de voksne agerer i boligområdet. Denne rapport dykker ned i livet de voksne im...

 12. Ph.d. om interne sociale medier : Det sociale intranet

  Madsen, Vibeke Thøis

  2017-01-01

  Det sociale intranet eller interne sociale medier vækker drømme hos virksomheder, som ser en mulighed for at involvere og engagere medarbejderne. Det sociale intranet bliver opfattet som en genvej til mere innovative og effektive virksomheder. En ny ph.d. om medarbejderne som kommunikatører på...... interne sociale medier viser imidlertid, at virksomheder kæmper med at skabe en aktiv og levende kommunikation på det sociale intranet...

 13. Complexity of OM factorizations of polynomials over local fields

  Bauch, Jens-Dietrich; Stainsby, Hayden D

  2012-01-01

  Let $k$ be a locally compact complete field with respect to a discrete valuation $v$. Let $\\oo$ be the valuation ring, $\\m$ the maximal ideal and $F(x)\\in\\oo[x]$ a monic separable polynomial of degree $n$. Let $\\delta=v(\\dsc(F))$. The Montes algorithm computes an OM factorization of $F$. The single-factor lifting algorithm derives from this data a factorization of $F \\md{\\m^\

 14. Graphisme et géométrie

  Fleury, Michel

  1986-01-01

  Une introduction à l'étude des rythmes visuels d'un point de vue géométrique et algorithmique. L'auteur montre le rôle de l'informatique dans la réalisation des dessins rythmiques et explique que la variété des rythmes visuels s'ordonne en classes distinctes associées à des algorithmes de production.

 15. Circular motion in Reissner-Nordstr\\"om spacetime

  Pugliese, Daniela; Ruffini, Remo

  2010-01-01

  We study the motion of neutral test particles along circular orbits in the Reissner-Nordstr\\"om spacetime. We use the method of the effective potential with the constants of motion associated to the underlying Killing symmetries. A comparison between the black hole and naked singularity cases is performed. In particular we find that in the naked singularity case for $rQ^2/M$ and $1\\sqrt{5}/2$ there are all stable circular orbits for $r>Q^2/M$.

 16. Udspil om læring i arbejdslivet

  . Der mangler dog et generelt overblik over feltet arbejdspladslæring. Det råder antologien UDSPIL OM LÆRING I ARBEJDSLIVET nu bod på. Bogen er den første udgivelse fra Learning Lab Denmark. Bag bogen står en række forskere tilknyttet konsortiet Workplace Learning. I bogen gennemgår forfatterne...

 17. Om strukturledighed og Phillips-kurver i SMEC og ADAM

  Harck, Søren H.

  2001-01-01

  Denne note er et upubliceret indlæg i en diskussion om strukturledighed, Phillips-kurver og dansk økonomisk-politisk debat, som udspandt sig i Nationaløkonomisk Tidsskrift i 1996/1997, og som blev udløst af en artikel af Peter Skott (PS), der skulle vise sig at være meget kontroversiel. Indlægget...

 18. Overall view of PLB and OMS / RCS engine thrusting

  1983-01-01

  Overall payload bay (PLB) view shows Inertial Upper Stage (IUS) Airborne Support Equipment (ASE) forward frame and aft frame tilt actuator (AFTA) table after IUS Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) deploy. Vertical tail and Orbital Maneuvering System (OMS) pods with rear reaction control system (RCS) thruster firing (sidefiring) appears in background against blackness of space. Right right jet firing was photographed from more than 18 meters (60 feet) away in the cabin of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099.

 19. Oplevelsens Kvalitet. Om kvalitetskriterier i kunst og kulturindustri

  Kim Schrøder

  1988-08-01

  Full Text Available De fleste af os har en helt klar fornemmelse for, hvad der er skidt og kanel på kulturmarkedet, hvadenten det drejer sig om maleri, musik, litteratur eller TV-fiktion. Kim Schrøder plæderer i denne artikel for, at den øgede indsigt i tekstoplevelser, som receptionsforskningen har skabt i de senere år, må føre frem til en rehabilitering af "den folkelige smag" og til et opgør med "den gode smags tyranni": med den herskende opfat- telse af kulturel kvalitet, der ser bort fra oplevelseskvaliteten og udelukkende baserer sin kvalitetsvurdering på værkets formelle æstetiske træk. Han rejser bl.a. det spørgsmål, om man ikke bliver nødt til at opgive en almengyldig forestilling om, hvad kvalitet er, så både "godt" og "dårligt" altid er godt og dårligt for nogen? - Men hvis man virkelig accepterer, at "smag og behag er forskellig", må det få kulturpoliti- ske konsekvenser, som artiklen til slut kommer ind på.

 20. Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet om social arv

  Ploug, Niels

  opvækstvilkår og livschancer. Tværtimod ser denne sammenhæng ud til at være relativt stabil jf Erikson & Goldthorpe (1992), Hansen (1995). Den hidtidige forskning har således bidraget til at slå fast, at udbygningen af velfærdsstaten – mod forventning - ikke har elimineret den negative sociale arv. Den......Forskningsprogrammet om social arv er igangsat ud fra en politisk målsætning om at opnå ny forskningsbaseret viden som et input til politiske bestræbelser på at bekæmpe ’den negative sociale arv’. Politisk er det således en klar målsætning med programmet at opnå viden om forhold, der bidrager til...... forskningsmæssige udfordring bliver derfor at finde forhold, der kan forklare hvorfor en bevidst satsning på lighed gennem afskaffelse af fattigdom og satsning på uddannelse, ikke har ført til et samfund med lige chancer for alle. I den forbindelse er det relevant at overveje på, hvad begrebet ’social arv’ kan...

 1. Begreber og indfaldsvinkler i forskningsprogrammet. Forskningsprogrammet om social arv

  Ploug, Niels

  opvækstvilkår og livschancer. Tværtimod ser denne sammenhæng ud til at være relativt stabil jf Erikson & Goldthorpe (1992), Hansen (1995). Den hidtidige forskning har således bidraget til at slå fast, at udbygningen af velfærdsstaten – mod forventning - ikke har elimineret den negative sociale arv. Den......Forskningsprogrammet om social arv er igangsat ud fra en politisk målsætning om at opnå ny forskningsbaseret viden som et input til politiske bestræbelser på at bekæmpe ’den negative sociale arv’. Politisk er det således en klar målsætning med programmet at opnå viden om forhold, der bidrager til...... forskningsmæssige udfordring bliver derfor at finde forhold, der kan forklare hvorfor en bevidst satsning på lighed gennem afskaffelse af fattigdom og satsning på uddannelse, ikke har ført til et samfund med lige chancer for alle. I den forbindelse er det relevant at overveje på, hvad begrebet ’social arv’ kan...

 2. Patchouli alkohol isomers pogostemon herba predicted virtually

  Sentot Joko Raharjo

  2014-02-01

  Full Text Available The aim of our research is predicting the alpha-patchouli alcohol isomer Pogostemon Herba as inhibitors cyclooxygenase (COX-1 and COX-2 isoenzymes. The data for the alpha-patchouli alcohol isomer (CD521903, CD442384, and/or CD6432585 Pogostemon Herba were explored from the pubchem database. Molecular interaction studies with COX-1 and COX-2 from mouse were done using the molecular docking tools Hex 6.12 and LeadIT2 Bisolve. The analysis of the alpha-patchouli alcohol compounds of patchouli oil showed that alpha-Patchouli alcohol (CD521903 binds to COX-1 at active sites including: LEU223B, ASP228B, LEU237B, ARG 332B, TRP 138A, GLU 139A, SER 142A, ASN 143A, and the interaction to COX-2 at active site including: GLN 289B, GLU 290B, ARG 222B, LYS 211B, THR 212B, HIS 214B, ASN 382B, HEM682B, GLN 454B, HIS 386B, TRP 387B, HIS 388B, VAL 274B, GLN 203B, VAL 291B, VAL 295B. The interaction hydrogen bond energy between alpha-patchouli alcohol: (CD521903-COX-1 complexes (-4 kJ/mol and CD521903-COX-2 complexes (-8 kJ/ mol by LeadIT2 Biosolve. This suggests alpha-patchouli alcohol CD521903 as candidate for a selective COX-2 inhibitor. These in silico data need further analyses of biological function activity

 3. Belastet af arbejdet - Om udviklingen af svær arbejdsbelastning blandt alment praktiserende læger

  Andersen, Christina Maar; Pedersen, Anette Fischer; Olesen, Frede;

  2013-01-01

  arbejdsbelastning kan have alvorlige konsekvenser for lægerne, fx tidlig pensionsalder, alkohol- eller medicinmisbrug og øget selvmordsrisiko. Tidligere studier peger også på, at udbrændte læger er mindre effektive, laver flere fejl og bruger mindre tid på patienterne og på forebyggelse. Et vigtigt element i....... For patienten kan en udbrændt læge i værste fald betyde, at symptomer bliver overset, så sygdom opdages sent, og behandlingen måske bliver kompliceret....

 4. Ultra-Wideband Optical Modulation Spectrometer (OMS) Development

  Gardner, Jonathan (Technical Monitor); Tolls, Volker

  2004-01-01

  The optical modulation spectrometer (OMS) is a novel, highly efficient, low mass backend for heterodyne receiver systems. Current and future heterodyne receiver systems operating at frequencies up to a few THz require broadband spectrometer backends to achieve spectral resolutions of R approximately 10(exp 5) to 10(exp 6) to carry out many important astronomical investigations. Among these are observations of broad emission and absorption lines from extra-galactic objects at high redshifts, spectral line surveys, and observations of planetary atmospheres. Many of these lines are pressure or velocity broadened with either large half-widths or line wings extending over several GHz. Current backend systems can cover the needed bandwidth only by combining the output of several spectrometers, each with typically up to 1 GHz bandwidth, or by combining several frequency-shifted spectra taken with a single spectrometer. An ultra-wideband optical modulation spectrometer with 10 - 40 GHz bandwidth will enable broadband ob- servations without the limitations and disadvantages of hybrid spectrometers. Spectrometers like the OMS will be important for both ground-based observatories and future space missions like the Single Aperture Far-Infrared Telescope (SAFIR) which might carry IR/submm array heterodyne receiver systems requiring a spectrometer for each array pixel. Small size, low mass and small power consumption are extremely important for space missions. This report summarizes the specifications developed for the OMS and lists already identified commercial parts. The report starts with a review of the principle of operation, then describes the most important components and their specifications which were derived from theory, and finishes with a conclusion and outlook.

 5. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 6. Utredning om CO2-opptak i marine naturtyper

  Gundersen, H.; Christie, H.; de Wit, H; Norderhaug, K.; Bekkby, T.; Walday, M.

  2011-01-01

  Betydningen av marine naturtyper i å binde og pumpe CO2 fra atmosfæren og ned i havbunnen langs norskekysten er sannsynligvis stor. Rapporten sammenfatter dagens kunnskap om stående biomasse og potensial for ytterligere binding for sukkertare, stortare, tang og ålegras. Karbon lagres ved deponering av overskuddsproduksjon i sedimentene, og denne mengden kan økes ved potensiell økt utbredelse av tareskog som skyldes tilbakegang av kråkebolleutbredelsen og endrede eutrofi-/klimaforhold. Betydni...

 7. Tidal Forces in Reissner-Nordstr\\"om Spacetimes

  Crispino, Luís C B; Oliveira, Leandro A; de Oliveira, Ednilton S

  2016-01-01

  We analyze the tidal forces produced in the spacetime of Reissner-Nordstr\\"om black holes. We point out that the radial component of the tidal force changes sign just outside the event horizon if the charge-to-mass ratio is close to $1$ unlike in Schwarzschild spacetime of uncharged black holes, and that the angular component changes sign between the outer and inner horizons. We solve the geodesic deviation equations for radially falling bodies towards the charged black hole. We find, for example, that the radial component of the geodesic deviation vector starts decreasing inside the event horizon unlike in the Schwarzschild case.

 8. Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Full Text Available Denne antologi fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem under Det Humanistiske Fakultets satsningsområde Videnssamfundet. Artiklerne er skrevet af forskere ved Aarhus Universitet samt af forskere udefra, som har deltaget i projektet med oplæg dels på seminarer og workshops afholdt af Center for IT ved Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet, dels på den afsluttende konference om "Knowledge Media", Aarhus Universitet (Januar 19-20, 2009.

 9. Entropy of Reissner-Nordstr\\"om-de Sitter black hole

  Zhang, Li-Chun; Ma, Meng-Sen

  2016-01-01

  Based on the consideration that the black hole horizon and the cosmological horizon of Reissner-Nordstr\\"om black hole in de Sitter space are not independent each other, we conjecture the total entropy of the system should have an extra term contributed from the entanglement between the two horizons, except for the sum of the two horizon entropies. Making use of the globally effective first law and the effective thermodynamic quantities, we derive the total entropy and find that it will diverge as the two horizons tends to coincide.

 10. Erfaringer fra undervisning om diagnostik på en masteruddannelse

  Hildebrandt, Malene

  Læringsmål Opnåelse af: • Teoretisk viden om og forståelse for diagnostiske begreber • Kompetencer til kritisk vurdering af diagnostisk videnskabelig litteratur Prøveformer Prøveformen var bygget op som en portfolio med aktiviteter på Diskussionsforum (DF) og Blackboard (BB) og bestod af følgende...... gruppearbejdet fra undervisningen, hvor der blev anvendt strukturerede tjeklister, som bidrog til at konkretisere læringsmålene. Feedbackaktivitet på DF Studerende fra den ene gruppe blev parret med studerende fra den anden gruppe, således at alle skulle give og modtage feedback til/fra en medstuderende....... Formålet var, at alle skulle give og modtage relevant kritik og feedback. I gruppearbejdet undervejs blev der også arbejdet med feedback. MCQ på BB Denne bestod af en række spørgsmål, dels teoretiske og dels eksempler fra artikler og undervisning. Formålet var at afprøve de studerendes viden om...

 11. Acides gras oméga-3 et dyslexie

  Zelcer, Michal; Goldman, Ran D.

  2015-01-01

  Résumé Question À la lumière de la hausse du nombre d’enfants d’âge scolaire ayant reçu un diagnostic de dyslexie, quel est le rôle des suppléments d’acides gras oméga-3 dans la prise en charge de cette affection? Réponse La dyslexie est le trouble d’apprentissage le plus répandu et elle est connue pour ses causes multifactorielles. De récentes données probantes pointent vers une corrélation entre le métabolisme défectueux des acides gras polyinsaturés et les troubles de neurodéveloppement, tels que la dyslexie. Bien que l’administration de suppléments d’acides gras oméga-3 aux enfants dyslexiques ait fait l’objet d’études, les données probantes sont limitées. Les critères diagnostiques homogènes de dyslexie, les mesures objectives de carence en acides gras et la surveillance étroite de l’apport alimentaire ne sont que quelques-uns des facteurs pouvant améliorer la qualité de la recherche dans ce domaine.

 12. Feeding pattern a dual risk? otitis media (OM and early childhood caries (ECC

  P. Sangeetha

  2014-04-01

  Full Text Available Purpose: To determine the prevalence of Otitis media (OM and Early childhood caries (ECC and their coexistence in children with a history of faulty feeding patterns. Method: Children aged 5 years and below were recruited at random from dental and medical hospitals. Parents of these children were posed with questions about the feeding methods, feeding patterns such as duration, frequency, position, burping, specific childhood illness etc. Children (120 were examined for ECC by a Paedodontist and OM by an Otolaryngologist and were segregated into three groups i.e. Control group, ECC group and OM group respectively. The ECC group was sub grouped into ECC only and ECC&OM group. The OM group was also similarly sub grouped into OM group and OM&ECC group. Collected data were tabulated and subjected for statistical analysis using Pearson Chi – square test. Results: Prevalence of ECC, OM, and their coexistence increased with age P < 0.001, whereas gender difference was not statistically significant. Overall Prevalence of their coexistence in children was 51.25%. Significant percentages (25% of children in the OM group were fed in supine position. Children fed on demand (47.5% experienced ECC. overall 85% (p=.017 of children had coexistence of ECC&OM fed on demand and during bed time. Significant numbers of children who were burped occasionally after feeding (35% or were not burped at all (12.5% were affected with both ECC and OM. Conclusion: Prevalence of their coexistence was higher in children with OM. Significant association existed between on demand feeding and ECC; supine feeding position and OM. Risk factors in common for both the disease were combined feeding position, on demand, bed time feeding and occasionally burping.

 13. Het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen : uitgangspunt voor rechtsvergelijking inzake (homo-)seksuele gerichtheid

  Waaldijk, C.

  2013-01-01

  In het (vergelijkende) seksuelegerichtheidsrecht gaat het steeds om gerichtheid op anderen - ongeacht geslacht. Deze oratie betoogt dat ‘the right to relate' hierbij het uitgangspunt kan zijn. Dit recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen impliceert een recht om uit de kast te komen en om same

 14. A FIELD CONTROL TRIAL OF CULEX QUINQUEFASCIATUS LARVAE BY POLYMER FORMULATIONS OF OMS-786 AND OMS-971 IN JAKARTA

  IG. Seregeg

  2012-09-01

  Full Text Available Suatu uji coba lapangan penggunaan larvisida OMS-971a (chlorpyrifos dan OMS-786b (temephos dalam formulasi lepas terkendali (controlled release formulation = CRF terhadap larva Culex quinquefasciatus telah dilakukan dalam selokan-selokan di Kampung Sunter, Jakarta Utara. Tidak ada penurunan yang nyata baik kerapatan larva maupun kerapatan pupa, segera setelah penebaran larvisida tersebut dalam dosis 1 ppm. Akan tetapi penurunan kerapatan larva baru terlihat selama satu sampai dua bulan sesudah penebaran. Pada penelitian ini chlorpyrifos terlihat sedikit lebih berpengaruh (effective dibandingkan dengan temephos. Pengaruh dari temephos" sa'nd granules" sebagai formulasi pem­banding hanya berlangsung paling lama satu minggu, pada penggunaan dosis sebesar lppm. Keadaan dasar selokan dengan endapan lumpur yang tebal diperkirakan telah melumpuhkan daya kerja temephos SG, yang langsung tenggelam ke dasar selokan setelah penebaran. Hal ini berbeda dengan formulasi chlorpyrifos dan temephos yang bersifat lepas terkendali (CRF, berada dalam suatu keadaan yang tetap mengapung di atas permukaan air. Chlorpyrifos dapat memberikan daya kendali terhadap larva sebesar 70 - 94% pada minggu ke 5-8 dan terhadap pupa sebesar 87% pada minggu ke 6 dan 92% pada minggu ke 7. Temephos CRF memberikan daya kendali terhadap larva sebesar 90-96 % pada minggu ke 4-8 dan menurun menjadi 75-96% pada minggu ke 8-9.

 15. 20 CFR 229.68 - Reduction of DIB O/M.

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 1 2010-04-01 2010-04-01 false Reduction of DIB O/M. 229.68 Section 229.68..., State, or Local Law or Plan § 229.68 Reduction of DIB O/M. A reduction for entitlement to worker's compensation or a public disability benefit is applied after the DIB O/M is reduced for age and the...

 16. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 17. Professor håber på åbenhed om CRISPR/Cas9

  Hokland, Peter

  2016-01-01

  CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor.......CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor....

 18. CSF neurofilament light chain is elevated in OMS (decreasing with immunotherapy) and other pediatric neuroinflammatory disorders.

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Verhulst, Steven J

  2014-01-15

  Using a panel of seven brain cell-specific biomarkers in cerebrospinal fluid (CSF), pediatric opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS) (n=234) was compared to pediatric non-inflammatory neurological controls (n=84) and other inflammatory neurological disorders (OIND) (n=44). Only CSF NFL was elevated in untreated OMS versus controls (+83%). It was 87% higher in OIND than in OMS. On combination treatment with front-loaded ACTH, IVIg, rituximab, median CSF NFL decreased by 60% to control levels. These biochemical data suggest neuronal/axonal injury in some children with OMS without indicators of astrogliosis, and reduction on sufficient immunotherapy.

 19. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 20. The OMS3 JGrass-NewAge Environmental Modelling System

  Formetta, G.; David, O.; Rigon, R.

  2012-12-01

  The need for integrated analysis, and the multiplicity of possible goals in analyses that require hydro-biophysical modelling, necessitates more than ever the capability of composing modelling solutions with parts of known quality, which are transparent to users and consist of reusable model components. Moreover, modern hydrological modelling requires interaction with GIS tools to allow visualizations and the data-processing necessary to synthesise knowledge from high volumes of inputs and outputs data. Last but not least, doing science that is reproducible has requirements that go beyond the computational issues to embrace the possibility to inspection the tools, and easy compare modelling solutions by third party groups. The JGrass-NewAge system was born in order to satisfy these requirements. It is based on the geographic information system uDig-JGrass, and is composed of two parts: (i) the system of visualization of the data and of the results based on uDig; (ii) the modelling components. The latter are implemented as OMS3 components which can be connected or excluded at runtime, according to the needs and works seamlessly inside the uDig Spatial Toolbox. The system is based on a hillslope-link geometrical partition of the landscape, thus the basic unit, where the water budget is evaluated, is the hillslope, and each one of them drains into a single associated link rather than cells or pixels. To this conceptual partition corresponds an implementation of informatics that uses vectorial features for channels, and raster data for hillslopes. The mass budget for each hillslope can be performed in two ways: according to a modification of Duffy dynamical model of hillslope runoff or according to HyMod lumped model. Differently from traditional rainfall-runoff models where the discharge is usually given at the outlet of a catchment, the discharge is evaluated in each link of the river network according to a procedure presented in Cuencas model. The system includes

 1. Striden om typografiens sjel – Max Bill versus Jan Tschichold

  Øyvin Rannem

  2009-08-01

  Full Text Available Den korte og følelsesladede debatten mellom den tyske typografen og designeren Jan Tschichold og den sveitsiske arkitekten og designeren Max Bill fra 1946 berører noen sentrale estetiske og funksjonelle aspekter ved typografi og grafisk design. Foranledningen for debatten var at Tschichold i løpet av krigsårene 1940–45 hadde vendt seg mot sine tidligere standpunkter og gått til angrep på funksjonalismen og «den nye typografien». Isteden tok han den tradisjonelle, symmetriske typografien i forsvar og gav den en fornyelse og en kvalitetsheving. Artikkelen tar for seg debatten og kommenterer de ulike standpunktene i lys av den senere faghistorien, og fokuserer spesielt på hvordan ideologi og tidsavhengig tanke­gods kan påvirke argumenter om funksjonalitet og estetikk. 

 2. Asymptotic Reissner-Nordstr\\"om solution within nonlinear electrodynamics

  Kruglov, S I

  2016-01-01

  A model of nonlinear electrodynamics coupled with the gravitational field is studied. We obtain the asymptotic black hole solutions at $r\\rightarrow 0$ and $r\\rightarrow \\infty$. The asymptotic at $r\\rightarrow 0$ is shown, and we find corrections to the Reissner-Nordstr\\"om solution and Coulomb's law at $r\\rightarrow\\infty$. The mass of the black hole is evaluated having the electromagnetic origin. We investigate the thermodynamics of charged black holes and their thermal stability. The critical point corresponding to the second-order phase transition (where heat capacity diverges) is found. If the mass of the black hole is greater than the critical mass, the black hole becomes unstable.

 3. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 4. Lær om læring

  Ambjørn, Lone

  Det overordnede formål med kompendiet er at introducere den didaktik, der ligger til grund for disciplinen 'Spansk kommunikation', 1.-3. sem., BA-studiet i spansk. Desuden rummer kompendiet forskellige aspekter omkring sproglig læring med henblik på: at ruste de studerende til studiet på en højere...... læreranstalt; at højne effektiviteten i deres sproglige læringsproces; at bevidstgøre de studerende om e-læring; at lære de studerende at arbejde uafhængigt af underviseren; at give de studerende de nødvendige redskaber til at tage et ægte medansvar for deres egen læringsproces; at lære de studerende...

 5. Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen

  Olav Kasin

  2015-03-01

  Full Text Available This article highlight the goal of 20 percent male employees in Norwegian kindergartens as a contribution to promoting gender equality. We conducted two studies showing different expectations towards men and women. Informants are positive to increasing the number of men, but in the two surveys they expressed conflicting expectations towards the role of men in kindergartens. In the survey among male preschool students they have objections to recruit men as a group because they are men (Kasin et al. 2010. In the survey among employees in kindergartens they desire men just because they are men, different from women. Their rationale is that this creates diversity (Kasin and Slåtten 2011. We discuss this seeming contradiction in the informants' views on the basis of different perceptions about gender. By using different levels of analysis we show how male employees can be understood in several ways that promotes gender equality. At the societal level, several men in kindergarten can be seen as part of a liberal policy to promote equal rights and opportunities for labor force participation. At the institutional level, gender equality depends on activities in the educational program. At the individual level equality can be understood as practices among each employee that prevent stereotyped gender understanding, and through these practices give children equal opportunities across gender divides. Our own research indicates that exclusive focuses on the representation of male employees in kindergartens are likely to conceal rather than to clarify a need to develop educational practices that promote gender equality. Artikkelen belyser målsettingen om 20 prosent menn i norske barnehager som bidrag til å fremme likestilling i barnehagen. Vi har gjennomført to undersøkelser som viser at det eksisterer ulike forventinger til menn og kvinner i barnehagen. Informantene er positive til flere menn, men i de to undersøkelsene uttrykkes det motstridende

 6. Samtal om estetiska aspekter i textilslöjden

  Siri Homlong

  2011-11-01

  Full Text Available I slöjdundervisningen i Sverige är ett av målen att eleven skall utveckla förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska värden. I en studie med elever i grundskolan (Homlong, 2006a,b visade det sig att eleverna hade klara åsikter om vad de tyckte om några olikt mönstrade tyger, men saknade formalestetiska begrepp för att förklara dessa åsikter. De begrundade i stor grad sina ställningstaganden med funktionella användningsområden eller hänvisning till personliga erfarenheter av liknande mönster, färger eller textilier.Undersökningsmetoden som användes i studien The Language of Textiles (Homlong, 2006a var en modifierad Repertory Grid där eleven i flera omgångar skulle välja mellan tre olikt mönstrade tyger och motivera valen. Metoden bygger på att den jämförande analysen lyfter fram likheter och olikheter i en process där begrepp och deras motsatsbenämningar lyfts fram. Denna artikel visar exempel på hur eleverna i studien motiverade sina ställningstagande, i vilka situationer och på vilka områden de hade problem med att förklara orsaken till sina ställnings-taganden, och föreslår hur en jämförande analysmetod kan bidra till utveckling av kommunikation kring estetiska aspekter i slöjdundervisningen. Sökord: metod, slöjd, intervju, repertory grid, kommunikationURN:NBN:no-29967

 7. Alcohol consumption habits in parents with hospitalized children. Parents and staff members´ perception and experience from a Screening and Brief Alcohol Intervention Study

  Bjerregaard, Lene Berit Skov

  Studiet omhandler implementering af sundhedsfremmende og forebyggende initiativer i en børneafdeling på et universitetshospital i Danmark. Fokus for initiativerne er forældrenes alkohol vaner. Baggrunden for studiet er, at der er omfattede viden om alkohols negative effekt for både den der er sto...

 8. Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

  Noort, van F.R.; Jalink, H.

  2010-01-01

  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van

 9. Fantasier om pædagogen i skolen i en reformtid

  Pedersen, Rikke; Feilberg, Ane Vester

  2016-01-01

  læringsdagsordenen qua skolereformen slår igennem i skolens praksis som særlige idealer eller organisatoriske fantasier, som vi kalder dem, om pædagogen i skolen. Artiklen viser, hvordan samtidigt tilstedeværende organisatoriske fantasier om fleksibilitet og læringsproduktivitet udfordrer dele af den pædagogiske...

 10. One size fits all? Onderzoek naar initiatieven om vrouwen in de informatiesamenleving te betrekken

  Rommes, E.W.M.

  2004-01-01

  Hoe betrek je vrouwen in de informatiesamenleving van websites, mobiele telefoons en digitaal speelgoed? De verleiding om 'roze websites' met advies over lipstick en veel chat mogelijkheden te ontwerpen blijkt groot. Els Rommes onderzocht welke strategieën succesvol zijn om vrouwen meer te betrekken

 11. Planning of O&M for Offfshore Wind Turbines using Bayesian Graphical Models

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  The costs to operation and maintenance (O&M) for offshore wind turbines are large, and riskbased planning of O&M has the potential of reducing these costs. This paper presents how Bayesian graphical models can be used to establish a probabilistic damage model and include data from imperfect...

 12. On Embedding N2R Structures in Optical Fiber OMS-SP Ring

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Nielsen, Rasmus Hjorth

  2006-01-01

  The objective of this paper is to propose methods for embedding N2R structures in optical fiber OMS-SP rings. The OMS-SP ring supports full mesh structure and restoration on the optical level. The N2R structures have been proven to be superior to other degree 3 network structures. Two main mapping...

 13. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 14. Glow experiment documentation of OMS/RCS pods and vertical stabilizer

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and vertical stabilizer shows chemoluminescent effect resulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. Image intensifier on NIKON 35mm camera used to record glow on vertical tail and OMS pods.

 15. De kans om een tenniswedstrijd te winnen: Federer-Nadal in de finale van Wimbledon 2007

  Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R.

  2008-01-01

  De simpelste methode om de winnaar te voospellen, is te kijken naar eerdere prestaties. Dit artikel beschrijft een methode om de winnaar van een tenniswedstrijd te voorspellen, niet alleen bij aanvang van de wedstrijd, maar (juist) ook gedurende de wedstrijd. De kans dat een speler de wedstrijd zal

 16. An algorithm and a Tool for Wavelength Allocation in OMS-SP Ring Architecture

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Madsen, Ole Brun

  2006-01-01

  OMS-SP ring is one of the well known architectures in Wavelength Division Multiplexing based optical fiber networks. The architecture supports a restorable full mesh in an optical fiber ring using multiple light wavelengths. The paper presents an algorithm to allocate wavelengths in the OMS-SP ring...

 17. Teaching OM at an Action-based Learning Program for Top Executives

  Perunovic, Zoran; Staffensen, Lasse

  2013-01-01

  The paper discusses design and execution of OM module in an intensive program for top executives. The participants are working as consultants in six different host companies on developing growth strategies. The OM module is designed to enable the participants to develop operations strategy...

 18. Providing O&M Services to Children and Youth with Severe Multiple Disabilities.

  Bailey, Brent R.; Head, Daniel N.

  1993-01-01

  This article argues that orientation and mobility (O&M) training should be part of functional and meaningful activities for children and youth with severe multiple disabilities including a visual impairment. Evidence is provided that out-of-context instruction has not been effective, and the role of the O&M instructor is discussed. (DB)

 19. Facilitating Successful Outdoor O&M Instruction of Multihandicapped Blind Travelers.

  Ehresman, Paul

  1994-01-01

  An orientation and mobility (O&M) instructor presents a case study of a blind 14 year old with mild cognitive deficits and emotional and behavioral problems. The case study demonstrates the importance of individualizing the O&M curriculum, including changing the usual sequence of instruction. (DB)

 20. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 1. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 2. 小号旗舰奥林巴斯OM-DE-M10

  2014-01-01

  OM-DE-M5发售两年后,OM-D系列奥林巴斯相继发布了E-M10,OM-D系列充实起来。新品E-M10定位入门级,外形更加紧凑,尺寸为119×82.3×45.9(mm),重量为396g。便携性出色的同时,E-M10的操控性并没有缩水,依旧保持了OM-D系列一贯的高水准。前后双拔轮、自定义快捷键、视频拍摄键和可触摸屏幕,OM-D的经典元素一个也不少。

 3. Thermodynamic Geodesics of a Reissner Nordstr\\"om Black Hole

  Farrugia, Christine

  2016-01-01

  Starting from a Geometrothermodynamics metric for the space of thermodynamic equilibrium states in the mass representation, we use numerical techniques to analyse the thermodynamic geodesics of a supermassive Reissner Nordstr\\"om black hole in isolation. Appropriate constraints are obtained by taking into account the processes of Hawking radiation and Schwinger pair-production. We model the black hole in line with the work of Hiscock and Weems. It can be deduced that the relation which the geodesics establish between the entropy $S$ and electric charge $Q$ of the black hole extremises changes in the black hole's mass. Indeed, at any given point along a geodesic, the value of $\\text{d}S/\\text{d}Q$ is of the same order of magnitude as the rate at which entropy changes with charge during a constant-mass perturbation. Our claim is further justified by the fact that the expression for the entropy of an extremal black hole is an exact solution to the geodesic equation.

 4. Out! : Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing

  Kural, René

  2012-01-01

  I bogen “Out!” forenes et fascinerende portræt af en excentriker med en næsten ukendt, arkitektonisk perle. En af Danmarks mest kendte tennisspillere, rigmanden Leif Rovsing, er hovedpersonen, den danske sportsverden er scenen, og Dansk Tennis Club er det monument, han selv rejser og som bliver et...... svensk og norsk international single mester – er udelukket fra at deltage i tennisturneringer i Danmark, stifter han sin egen tennisturnering og bygger sin egen hal, den utroligt smukke og usædvanlige Dansk Tennis Club i Hellerup. ”Out!” er en fotografisk bog med et omfattende og unikt historisk og...... nutidigt fotografisk materiale. Dansk Tennis Club er beliggende i et smukt kvarter af pragtvillaer, lave rækkehuse og gamle haver. Her rager hallen majestætisk i vejret svøbt i okkergule og okseblodsrøde farver. Allerede i indgangspartiet afslører ægyptiske motiver på væggene, at her er tale om noget helt...

 5. Lingvistik, dialogism, hermeneutik: Om språkvetenskapens kunskapsobjekt

  Andreas Widoff

  2012-04-01

  Full Text Available En stor del av språkvetenskapen vilar sedan länge på en snäv idé om sitt kunskapsobjekt. Inställningen är nomotetisk och logocentrisk. Med språk avses ett regelbundet system. Fastän denna inställning mött mycket motstånd, har den väl i praktiken aldrig skakats i grunden. Denna undersökning försöker därför ännu en gång att presentera ett alternativt språkbegrepp. Teorin är dialogisk och hermeneutisk: den språkliga betydelsens plats i världen och tolkningen som grunden för all betydelse är vägledande principer. Genom dessa principer introduceras två begreppsliga ramverk. Det första lägger grunden för en kontinuerlig språkmodell som försöker att upplösa dikotomin mellan system och bruk. Till denna modell fogas sedan en tolkningstypologi. Denna har ett dubbelt syfte. Å ena sidan möjliggör den en systematisk jämförelse av språkvetenskapens discipliner. Å andra sidan är den en beskrivning av språkets betydelsestruktur.

 6. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer. Abstract The article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 7. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer.AbstractThe article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 8. Increased prevalence of autoimmune disorders and autoantibodies in parents of children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS).

  Krasenbrink, I; Fühlhuber, V; Juhasz-Boess, I; Stolz, E; Hahn, A; Kaps, M; Hero, B; Blaes, F

  2007-06-01

  Opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS) is a rare neurological disease in childhood which can be associated with neuroblastoma. Since autoantibodies have been detected in some patients with OMS, an autoimmune etiology is suspected. We compared the prevalence of autoimmune disorders and autoantibodies in parents of children with OMS and in a group of controls of same age and sex. Autoimmune diseases were found in 15.8% of the parents of OMS children, but only in 2.0% of the controls (pOMS parents (42.8% vs. 8.0%, pOMS parents also had significantly more autoantibodies against CNS structures than the controls (pOMS and may also hint to a genetic susceptibility for OMS.

 9. Spectroscopic Investigation of O-,M-, and P-Cyanostyrenes

  Korn, Joseph A.; Knezz, Stephanie N.; McMahon, Robert J.; Zwier, Timothy S.

  2014-06-01

  The atmosphere of Titan contains nitrogen, methane, and a rich mixture of more complex hydrocarbons and nitriles produced by photochemical processing. Data from the 2005 Cassini-Huygens mission suggests that among the more complex compounds are substituted benzenes that are themselves precursors to large polymeric tholins. Nitriles are particularly prevalent in Titan's atmosphere due to the dominance of N2 in the atmosphere. The cyanostyrenes are of particular interest, in part because they have the same molecular formula (C9H7N) as quinoline, a prototypical heteroaromatic, and therefore could engage in photochemical isomerization to form this molecule of significant pre-biotic relevance. As a first step in understanding the pathways leading to heteroaromatics, we have studied the isotope-selective spectroscopy of o-,m-, and p-cyanostyrene under jet-cooled conditions relevant to Titan's atmosphere. In this talk, the excitation and emission spectra for the three isomers will be presented. Using a combination of resonant two-photon ionization, LIF excitation, and dispersed fluorescence spectroscopies, the vibronic spectroscopy of the three isomers were recorded and compared. The meta isomer has two conformational isomers, which have been distinguished and studied using hole-burning methods. The talk will compare and contrast the UV spectral signatures of the set of structural and conformational isomers of the cyanostyrenes, using the ethynylstyrene counterparts as points of comparison. Sebree, J. A.; Kidwell, N. M.; Selby, T. M.; Amberger, B. K.; McMahon, R. J.; Zwier, T. S., Photochemistry of Benzylallene: Ring-Closing Reactions to Form Naphthalene. Journal of the American Chemical Society 2012, 134 (2), 1153-1163. Selby, T. M.; Clarkson, J. R.; Mitchell, D.; Fitzpatrick, J. A. J.; Lee, H. D.; Pratt, D. W.; Zwier, T. S., Isomer-Specific Spectroscopy and Conformational Isomerization Energetics of o-, m-, and p-Ethynylstyrenes. The Journal of Physical Chemistry A 2005

 10. Kortisonskepsis : En studie om holdninger til kortisonkrem blant foreldre av barn med atopisk eksem

  Gustavsen, Hanne Engstrøm

  2010-01-01

  Bakgrunn: Kortisonkremer er en viktig del av behandlingen mot atopisk eksem. Mange foreldre er skeptiske til bruken av kortisonkremer, fordi de har lest eller hørt om bivirkninger. Pasienters og pårørendes holdninger til bruk av kortisonkrem kan påvirke gjennomføringen av behandlingen. Formål: Vi ønsket å undersøke holdninger til bruk av kortisonkrem blant foreldre og pårørende av barn med atopisk eksem. Vi ville også undersøke om det er en sammenheng mellom kunnskapsnivå om kortisonkreme...

 11. Wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM degradation rates

  Bird, J. A.; Hatton, P. J.; Filley, T. R.; Chatterjee, S.; Auclerc, A.; Gormley, M.; Dastmalchi, K.; Stark, R. E.; Nadelhoffer, K. J.

  2015-12-01

  Surprisingly little is known about how shifts in tree species composition and increased forest fire frequency and intensity will affect one of the most stable pools of soil organic matter, i.e. the pyrogenic organic matter (PyOM or char). In a previous study, we showed that wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM structure and potential reactivity for two tree species common in high-latitude forests, jack pine (JP) and red maple (RM). Here, we investigate whether these differences affect PyOM turnover by examining the fates of 13C/15N-enriched JP wood and PyOM pyrolyzed at 300 (JP300) and 450 °C (JP450) and RM pyrolyzed at 450 °C (RM450). The substrates were applied 1-3 cm below the O/A interface of a well-drained Spodosol in a long-term forest fire study located at the University of Michigan Biological Station (Pellston, MI, USA). 13C-CO2effluxes from the first 996 days of decay showed a significant wood source by pyrolysis temperature interaction on PyOM field mineralisation rates, with RM450 mineralising twice faster than JP450 during the first 90 days. Increasing pyrolysis temperature substantially decreased field mineralization rates during the first 996 days, with mineralisation rates 24 and 80 times slower for JP300 and JP450 compared with JP wood. After 1 year, (i) bacterial groups were large sinks for PyOM-derived C as pyrolysis temperature increased and as substrate use efficiency decreased; (ii) potential phenol oxidase and net peroxidase activities were unaffected by the PyOM addition, although net peroxidase activities measured tended to lesser for soils amended with JP450 and RM450; and (iii) Collembola detritivores appeared less likely to be found for soils amended with JP450 and RM450. PyOM-derived C and N recoveries did not differ after 1 year; we will present 3-y recovery data. Our results suggest that the composition of angiosperms (e.g. RM) and gymnosperms (e.g. JP) in high-latitude forests is an underappreciated but

 12. Determinantes sociales de la salud de la OMS en mujeres mexicanas con el virus de papiloma

  Soltero-Rivera, Silvia Guadalupe; Cerda-Flores, Ricardo Martin; Cárdenas-Villarreal, Velia Margarita; Guevara-Valtier, Milton Carlos; Paz Morales, María de los Angeles; Patton-Leal, Adrián Carlos; Ramírez-García, Esther Justina

  2016-01-01

  Uno de los temas centrales de la OMS es el análisis de los problemas de salud mediante el modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS: inadecuadas condiciones económicas, ambientales y de alimentación). El sistema sanitario de la OMS ha asociado algunas enfermedades tal como el Virus de Papiloma Humano (VPH) con losDSS. Desde el punto de vista de investigación cuantitativa, los DSS reportados por la OMS son: 1) edad de inicio de la actividad sexual, 2) múltiples compañeros sexuales, 3) ...

 13. Temperature & wood source control PyOM turnover in a Northern American forest

  Hatton, Pierre-Joseph; Le Moine, James; Auclerc, Apolline; Gormley, Mark; Filley, Tim R.; Nadelhoffer, Knute J.; Bird, Jeff. A.

  2016-04-01

  Surprisingly little is known about how pyrolysis temperature and wood source affect the stability of forest-fire derived pyrogenic organic matter (PyOM). Here, we show that wood source and temperature affect in situ mineralization rates of PyOM in soils for two co-occurring gymnosperm (jack pine; JP [Pinus banksiana]) and angiosperm (red maple; RM [Acer rubrum])¬ species from North American boreal-temperate ecotones. We assess the effect of pyrolysis temperature on PyOM fates by following the decay of 13C/15N-enriched JP wood (JPwood) and PyOM produced at 300 °C (JP300) and 450 °C (JP450); and assess the effect of PyOM wood source by comparing fates of JP450 and RM450. JPwood mineralized 18× faster than JP300 and 44× faster than JP450 after 2.8y. RM450 mineralized initially faster than JP450 during the first ~2y, but became equivalent afterwards (1.1±0.2% of CO¬2 losses after 2.8y). Modeled turnover times suggest that this can be attributed to ~1% of fast-cycling PyOM (wood source (yet); N recoveries did not differ. PLFA-(13)C data reveal that (i) treatments have similar microbial communities after 1y, (ii) JPwood is preferentially utilized by fungi, and (iii) bacteria increasingly utilize PyOM as pyrolysis temperature increases. Estimated carbon use efficiency decreased with increasing pyrolysis temperature (JPwood~JP300>JP450~RM450). Although insignificant, potential phenol oxidase and peroxidase activities decrease with increasing pyrolysis temperature. Neither PyOM nor wood additions (~11% of soil C stock 0-20 cm depth) affected pH or Ec after 1y. We provide the first, field experimental evidence that pyrolysis temperature and wood source affect the turnover of PyOM in soil. We show faster, initial decay for PyOM produced at lesser temperature and RM (angiosperm) compared with JP (gymnosperm). This study offers realistic insights on (i) the controls underlying in situ PyOM turnover, and on (ii) how ongoing/projected changes in tree species composition

 14. 隐钾锰矿(K-OMS-2)的人工合成与表征

  刘金华; 付廷明

  2009-01-01

  回流法制备了隐钾锰矿型氧化锰八面体分子筛(OMS-2),并对合成的OMS-2进行了XRD、SEM、BET表征,结果表明,通过酸回流方法制备的氧化锰材料具有典型的隐钾锰矿结构,合成的锰系微孔材料OMS-2具有纳米棒状结构,BET显示其具有微孔结构.

 15. Role of inflammation in the relationship between OM and regeneration of optic nerves

  Lin-Kun Ma

  2017-07-01

  Full Text Available Oncomodulin(OMis known by us progressively as a Calcium binding protein. Recently, OM has been found that it is secreted by inflammatory cells(neutrophilic granulocyte, and a signal which can promote cell growth between innate immunity and neurons, and a key to regenerate the damaged optical nerves by activating inflammation. The function of promoting the regeneration progress of axons has become a hot issue in recent years. This article summarized the mechanism of OM and the relationship between inflammation-induced OM and optic nerve regeneration research and progress were reviewed.

 16. Administration

  Bogen handler om den praksis, vi kalder administration. Vi er i den offentlige sektor i Danmark hos kontorfolkene med deres sagsmapper, computere, telefoner,, lovsamlinger,, retningslinier og regneark. I bogen udfoldes en mangfoldighed af konkrete historier om det administrative arbejde fra...... forskellige områder i den offentlige sektor. Hensigten er at forstå den praksis og faglighed der knytter sig til det administrative arbejde...

 17. Follow-On Shaft Seal Evaluation for Future OMS Engine Series Valve Derivations Project

  National Aeronautics and Space Administration — Evidence of nitrogen tetroxide (NTO) and monomethylhydrazine (MMH) propellant vapor leakage across the primary and secondary shafts seals of the four OMS-E series...

 18. ”Hvorledes tales der om rehabilitering inden for børneområdet?”

  Møller, Mette Lund

  2004-01-01

  for børneområdet. Undersøgelsen baseres på tekster om WHO’s ”International klassifikation af funktions-evne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand” (ICF) og tekster om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Afhandlingen omhandler besvarelse af følgende problemformulering: Med baggrund i Foucaults...... analytiske begreber om diskurs og magt analyseres diskursive aspekter inden for børnerehabilitering med udgangspunkt i tekster om PPR og ICF. Der fremtrækkes udsagn, som kan karakterisere/illustrere en diskursiv formation inden for børnerehabilitering. Dernæst fremsættes forklaringer på, hvorledes den...

 19. A Best Practice for Developing Availability Guarantee Language in Photovoltaic (PV) O&M Agreements.

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States)

  2015-11-01

  This document outlines the foundation for developing language that can be utilized in an Equipment Availability Guarantee, typically included in an O&M services agreement between a PV system or plant owner and an O&M services provider, or operator. Many of the current PV O&M service agreement Availability Guarantees are based on contracts used for traditional power generation, which create challenges for owners and operators due to the variable nature of grid-tied photovoltaic generating technologies. This report documents language used in early PV availability guarantees and presents best practices and equations that can be used to more openly communicate how the reliability of the PV system and plant equipment can be expressed in an availability guarantee. This work will improve the bankability of PV systems by providing greater transparency into the equipment reliability state to all parties involved in an O&M services contract.

 20. Argyrophilic nucleolar organizer regions (AgNORs) in odontogenic myxoma (OM) and ameloblastic fibroma (AF).

  Martins, C; Carvalho, Y R; do Carmo, M A

  2001-09-01

  Ten cases of odontogenic myxoma (OM) and six cases of ameloblastic fibroma (AF) were subjected to comparative analysis by the AgNOR technique, in order to determine a possible difference in cell proliferation index between these lesions. The mean AgNOR number of the mesenchymal component of AF was compared with its epithelial component and the difference was not found to be statistically significant. The mean AgNOR index of the AF group was significantly higher than that of the OM group. Moreover, the mesenchymal component of AF demonstrated increased AgNOR numbers compared with that of OM (P<0.05). These results suggest that the epithelial and mesenchymal components of AF may have similar cell proliferative activity. However, the cell proliferative index of this lesion seems to be higher than that of OM.

 1. The effect of Ce ion substituted OMS-2 nanostructure in catalytic activity for benzene oxidation

  Hou, Jingtao; Li, Yuanzhi; Mao, Mingyang; Zhao, Xiujian; Yue, Yuanzheng

  2014-11-01

  The nanostructure of Ce doped OMS-2 plays a very important role in its catalytic property. We demonstrate by density functional theory (DFT) calculations that the unique nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 with Mn vacancy in the framework is beneficial for the improvement of catalytic activity, while the nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 without defects are detrimental to the catalytic activity. We establish a novel and facile strategy of synthesizing these unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework by hydrothermal redox reaction between Ce(NO3)3 and KMnO4 with KMnO4/Ce(NO3)3 at a molar ratio of 3 : 1 at 120 °C. Compared to pure OMS-2, the produced catalyst of Ce ion substituted OMS-2 ultrathin nanorods exhibits an enormous enhancement in the catalytic activity for benzene oxidation, which is evidenced by a significant decrease (ΔT50 = 100 °C, ΔT90 = 129 °C) in the reaction temperature of T50 and T90 (corresponding to the benzene conversion = 50% and 90%), which is considerably more efficient than the expensive supported noble metal catalyst (Pt/Al2O3). We combine both theoretical and experimental evidence to provide a new physical insight into the significant effect due to the defects induced by the Ce ion substitution on the catalytic activity of OMS-2. The formation of unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework leads to a significant enhancement of the lattice oxygen activity, thus tremendously increasing the catalytic activity.The nanostructure of Ce doped OMS-2 plays a very important role in its catalytic property. We demonstrate by density functional theory (DFT) calculations that the unique nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 with Mn vacancy in the framework is beneficial for the improvement of catalytic activity, while the nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 without defects are detrimental to the catalytic activity. We establish a novel

 2. $Om$ diagnostic applied to scalar field models and slowing down of cosmic acceleration

  Shahalam, M; Agarwal, Abhineet

  2015-01-01

  We apply the $Om$ diagnostic to models for dark energy based on scalar fields. In case of the power law potentials, we demonstrate the possibility of slowing down the expansion of the Universe around the present epoch for a specific range in the parameter space. For these models, we also examine the issues concerning the age of Universe. We use the $Om$ diagnostic to distinguish the $\\Lambda$CDM model from non minimally coupled scalar field, phantom field and generic quintessence models. Our study shows that the $Om$ has zero, positive and negative curvatures for $\\Lambda$CDM, phantom and quintessence models respectively. We use an integrated data base (SN+Hubble+BAO+CMB) for bservational analysis and demonstrate that $Om$ is a useful diagnostic to apply to observational data.

 3. Setting up an Asbestos Operations and Maintenance (O&M) Program

  Covers steps a buidling's O&M plan should including: appointing an asbestos program manager, inspecting the building, developing a plan, and if necessary selecting and implementing larger repair or abatement projects.

 4. Elements of an Asbestos Operations and Maintenance (O&M) Program

  Links to descriptions of Elements of an Operations and Maintenance (O&M) Program: Training, Occupant Notification, Monitoring ACM, Job-Site Controls for Work Involving ACM, Safe Work Practices, Recordkeeping, Worker Protection.

 5. The effect of Ce ion substituted OMS-2 nanostructure in catalytic activity for benzene oxidation.

  Hou, Jingtao; Li, Yuanzhi; Mao, Mingyang; Zhao, Xiujian; Yue, Yuanzheng

  2014-12-21

  The nanostructure of Ce doped OMS-2 plays a very important role in its catalytic property. We demonstrate by density functional theory (DFT) calculations that the unique nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 with Mn vacancy in the framework is beneficial for the improvement of catalytic activity, while the nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 without defects are detrimental to the catalytic activity. We establish a novel and facile strategy of synthesizing these unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework by hydrothermal redox reaction between Ce(NO3)3 and KMnO4 with KMnO4/Ce(NO3)3 at a molar ratio of 3 : 1 at 120 °C. Compared to pure OMS-2, the produced catalyst of Ce ion substituted OMS-2 ultrathin nanorods exhibits an enormous enhancement in the catalytic activity for benzene oxidation, which is evidenced by a significant decrease (ΔT(50) = 100 °C, ΔT(90) = 129 °C) in the reaction temperature of T50 and T90 (corresponding to the benzene conversion = 50% and 90%), which is considerably more efficient than the expensive supported noble metal catalyst (Pt/Al2O3). We combine both theoretical and experimental evidence to provide a new physical insight into the significant effect due to the defects induced by the Ce ion substitution on the catalytic activity of OMS-2. The formation of unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework leads to a significant enhancement of the lattice oxygen activity, thus tremendously increasing the catalytic activity.

 6. NFL Symposium om Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger

  Schoonderbeek Hansen, Inger

  2009-01-01

  Referat af NFL Symposium om Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger, afholdt på Schæffergården, København 16.-18. januar 2009. Udgivelsesdato: april 2009......Referat af NFL Symposium om Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger, afholdt på Schæffergården, København 16.-18. januar 2009. Udgivelsesdato: april 2009...

 7. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  Ideen om at skizofreni er en hjernesygdom er udbredt både i psykiatrien, i media og i den brede offentlighed. Men hvad er egentlig belægget for denne ide? Og hvilke implikationer har den for psykiatrisk praksis? I artiklen ser jeg på idéen om skizofreni som en hjernesygdom som en Fortælling, og u...

 8. Projekt om sikre fødevareemballager af trykt papir og pap

  Petersen, Jens Højslev; Jensen, Lisbeth Krüger; Sørensen, Frank;

  2013-01-01

  Ny rapport og analysekoncept fra en tværfaglig projektgruppe hjælper trykkerier til at dokumentere om emballager af trykt pap til fødevarer lever op til lovgivningens og fødevareindustriens krav.......Ny rapport og analysekoncept fra en tværfaglig projektgruppe hjælper trykkerier til at dokumentere om emballager af trykt pap til fødevarer lever op til lovgivningens og fødevareindustriens krav....

 9. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre...

 10. Ansvar for egen aldring – om bevægelsesfremme i senlivet

  Fristrup, Tine

  2013-01-01

  Kapitlet handler om, hvordan gerontopædagogiske erfaringer af grænsen mellem det selvfølgelige i at være i bevægelse og det mærkelige i at gå i stå, når man endnu ikke er død, muliggøres i tidens forskellige aldringsdiskurser særligt i diskursen om aktiv aldring. Fire socialpædagogiske problemati...

 11. Bill Gates køber sig til positive historier om udviklingsbistanden

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk......Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk...

 12. Pierre Trudeau og den radikale vision om det identitetsløse folk

  Böss/Bøss, Michael

  2012-01-01

  En redegørelse for Pierre Trudeaus syn på det nationale og hans vision om canadierne som et folk, som ikke er baseret på kultur, men på borgerlige rettigheder.......En redegørelse for Pierre Trudeaus syn på det nationale og hans vision om canadierne som et folk, som ikke er baseret på kultur, men på borgerlige rettigheder....

 13. STS-26 Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103, OMS pod leak repair at KSC

  1988-01-01

  At the Kennedy Space Center (KSC), Rockwell manufacturing engineering specialist Claude Willis (left) and Rockwell manufacturing supervisor George Gallagher begin installation of a 'clamshell' device in the left orbital maneuvering system (OMS) pod reaction control system (RCS) of Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103. Gallagher performed the OMS pod nitric acid oxidizer leak repair operation using the two newly cut access ports in the Orbiter's aft bulkhead.

 14. Synthesis of single crystal manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS) nanostructures with tunable tunnels and shapes.

  Li, Wei-Na; Yuan, Jikang; Gomez-Mower, Sinue; Sithambaram, Shantakumar; Suib, Steven L

  2006-02-23

  A new and facile route is reported to manipulate the self-assembly synthesis of hierarchically ordered Rb-OMS-2 and pyrolusite with an interesting flowerlike morphology by a direct and mild reaction between rubidium chromateand manganese sulfate without any organic templates. The crystal forms, morphologies, and tunnel sizes of the obtained OMS materials can be controlled. A mechanism for the growth of manganese dioxides with flowerlike architectures was proposed. The obtained products exhibit potential for use in catalysis and other applications.

 15. The Cost of Culture: Controlling DOD’s Runaway O&M Spending

  2013-01-01

  operating at steady- state, in a war, or absorbing a postconflict drawdown. Potential solutions for each case are presented herein. Background O&M... postconflict drawdowns. Use It or Lose It: Steady- state o&M Growth Upon entering the main gate of nearly any operational Air Force base, one of the first...for which DOD plans are fully specified. Key: a. For 2002 to 2013, supplemental and emergency funding for overseas contingency operations, such as

 16. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  Zheng, Xing

  2014-11-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids, hydrophobic acids (HPO-A), transphilic neutrals and acids (TPI), and hydrophilics (HPI), and tested their fouling effect in both salt solution and pure water during ultrafiltration (UF). Major functional groups and chemical structure of the isolates were identified using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and solid-state carbon nuclear magnetic resonance (13C NMR) analysis. The influence of the isolation process on the properties of EfOM fractions was minor because the raw and reconstituted secondary effluents were found similar with respect to UV absorbance, molecular size distribution, and fluorescence character. In membrane filtration tests, unified membrane fouling index (UMFI) and hydraulic resistance were used to quantify irreversible fouling potential of different water samples. Results show that under similar DOC level in feed water, colloids present much more irreversible fouling than other fractions. The fouling effect of the isolates is related to their size, chemical properties, and solution chemistry. Further investigations have identified that the interaction between colloids and other fractions also influences the performance of colloids in fouling phenomena. © 2014 Elsevier Ltd.

 17. Bistand til risikovurdering Supplerende oplysninger fra Syngenta Seeds om overvågningsplanen (evt. ændret risikovurdering). Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "Mail: Den supplerende information om Bt-11 majsen (C/F/96/05-10) der er modtaget d. 02-03-2005, indeholder en ny udgave af den generelle overvågningsplan med enkelte ændringer (forbedringer) i forhold til forrige udgave (kommenteret 24-02-2005). Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændre...

 18. Remarkable promotion effect of trace sulfation on OMS-2 nanorod catalysts for the catalytic combustion of ethanol.

  Zhang, Jie; Zhang, Changbin; He, Hong

  2015-09-01

  OMS-2 nanorod catalysts were synthesized by a hydrothermal redox reaction method using MnSO4 (OMS-2-SO4) and Mn(CH3COO)2 (OMS-2-AC) as precursors. SO4(2-)-doped OMS-2-AC catalysts with different SO4(2-) concentrations were prepared next by adding (NH4)2SO4 solution into OMS-2-AC samples to investigate the effect of the anion SO4(2-) on the OMS-2-AC catalyst. All catalysts were then tested for the catalytic oxidation of ethanol. The OMS-2-SO4 catalyst synthesized demonstrated much better activity than OMS-2-AC. The SO4(2-) doping greatly influenced the activity of the OMS-2-AC catalyst, with a dramatic promotion of activity for suitable concentration of SO4(2-) (SO4/catalyst=0.5% W/W). The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), NH3-TPD and H2-TPR techniques. The results showed that the presence of a suitable amount of SO4(2-) species in the OMS-2-AC catalyst could decrease the Mn-O bond strength and also enhance the lattice oxygen and acid site concentrations, which then effectively promoted the catalytic activity of OMS-2-AC toward ethanol oxidation. Thus it was confirmed that the better catalytic performance of OMS-2-SO4 compared to OMS-2-AC is due to the presence of some residual SO4(2-) species in OMS-2-SO4 samples.

 19. Impact of EfOM size on competition in activated carbon adsorption of organic micro-pollutants from treated wastewater.

  Zietzschmann, Frederik; Worch, Eckhard; Altmann, Johannes; Ruhl, Aki Sebastian; Sperlich, Alexander; Meinel, Felix; Jekel, Martin

  2014-11-15

  The competitive impacts of different fractions of wastewater treatment plant effluent organic matter (EfOM) on organic micro-pollutant (OMP) adsorption were investigated. The fractionation was accomplished using separation by nanofiltration (NF). The waters resulting from NF were additionally treated to obtain the same dissolved organic carbon (DOC) concentrations as the initial water. Using size exclusion chromatography (LC-OCD) it could be shown that the NF treatment resulted in an EfOM separation by size. Adsorption tests showed different competitive effects of the EfOM fractions with the OMP. While large EfOM compounds that were retained in NF demonstrated a reduced competition as compared to the raw water, the NF-permeating EfOM compounds showed an increased competition with the majority of the measured OMP. The effects of small size EfOM are particularly negative for OMP which are weak/moderate adsorbates. Adsorption analysis was carried out for the differently fractionized waters. The small sized EfOM contain better adsorbable compounds than the raw water while the large EfOM are less adsorbable. This explains the observed differences in the EfOM competitiveness. The equivalent background compound (EBC) model was applied to model competitive adsorption between OMP and EfOM and showed that the negative impacts of EfOM on OMP adsorption increase with decreasing size of the EfOM fractions. The results suggest that direct competition for adsorption sites on the internal surface of the activated carbon is more substantial than indirect competition due to pore access restriction by blockage. Another explication for reduced competition by large EfOM compounds could be the inability to enter and block the pores due to size exclusion.

 20. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  Seniuk, P.J.

  1996-12-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, {open_quotes}Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plants{close_quotes}. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O&M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O&M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion.

 1. O/M RATIO MEASUREMENT IN PURE AND MIXED OXIDE FULES - WHERE ARE WE NOW?

  J. RUBIN; ET AL

  2000-12-01

  The oxygen-to-metal (O/M) ratio is one of the most critical parameters of nuclear fuel fabrication, and its measurement is closely monitored for manufacturing process control and to ensure the service behavior of the final product. Thermogravimetry is the most widely used method, the procedure for which has remained largely unchanged since its development some thirty years ago. It was not clear to us, however, that this method is still the optimum one in light of advances in instrumentation, and in the current regulatory environment, particularly with regard to waste management and disposal. As part of the MOX fuel fabrication program at Los Alamos, we conducted a comprehensive review of methods for O/M measurements in UO{sub 2}, PuO{sub 2} and mixed oxide fuels for thermal reactors. A concerted effort was made to access information not available in the open literature. We identified approximately thirty five experimental methods that (a) have been developed with the intent of measuring O/M, (b) provided O/M indirectly by suitable reduction of the measured data, or (c) could provide O/M data with suitable data reduction or when combined with other methods. We will discuss the relative strengths and weaknesses of these methods in their application to current routine and small-lot production environment.

 2. Solar PV O&M Standards and Best Practices - Existing Gaps and Improvement Efforts

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 3. Solar PV O&M Standards and Best Practices – Existing Gaps and Improvement Efforts

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 4. Key role of CXCL13/CXCR5 axis for cerebrospinal fluid B cell recruitment in pediatric OMS.

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Travelstead, Anna L; Ransohoff, Richard M; Ness, Jayne M; Colliver, Jerry A

  2012-02-29

  To study aberrant B cell trafficking into the CSF in opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), chemoattractants CXCL13 and CXCL12, and B cell frequency and CXCR5 expression, were evaluated. CSF CXCL13 concentration and the CSF/serum ratio were higher in untreated OMS than controls, related directly to OMS severity and inversely to OMS duration, and correlated with CSF B cell frequency and oligoclonal bands. CXCL12 showed the opposite pattern. Selective accumulation of CXCR5+ memory B cells in CSF was found. In ACTH-treated OMS, CXCL13, but not CXCL12, was lower. These data implicate the chemokine/chemoreceptor pair CXCL13/CXR5 in B cell recruitment to the CNS in OMS. CXCL13 and CXCL12 may serve as reciprocal biomarkers of disease activity, but CXCL13 also had utility as a treatment biomarker.

 5. LHCb: Evaluation of 400m, 5Gbit Versatile Link lengths over OM3 and OM4 fibres for the LHCb upgrade

  Schwemmer, R; Neufeld, N; Soos, C; Troska, J; Wyllie, K

  2013-01-01

  The LHCb experiment will upgrade its DAQ system to a trigger less, 40MHz read-out after LS2. To be able to process the approximately 40Tbit/s of data we will require a massive computing farm. This computing farm can not be installed underground, in the vicinity of the detector anymore due to the enormous power and cooling requirements. An affordable data transport solution has to be found to carry the data from the detector to the new data center on the surface. The distance to cover is estimated to be between 300 and 400 meters. We evaluated the feasibility of using the 5Gbit/s Versatile Link to cover the full distance over OM3 and OM4 quality fibres and will present our results.

 6. Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst

  Nielsen, Niels Axel; Christensen, Thomas Højlund; Aagaard, Niels-Jørgen;

  Indvinding af skifergas har i de senere år påkaldt sig stigende interesse internationalt og i Danmark. På den baggrund har Miljø- og Fødevareministeriet bedt DTU, GEUS og DCE om at indgå en konsortieaftale om at udarbejde en videnskabelig udredning. Formålet med den videnskabelige udredning er...... at sætte international viden om indvinding af skifergas i relation til en dansk kontekst. I udredningen redegøres der for de regionale geologiske forhold i skifergasproduktion i Danmark, boring og effekt af boring og frakturering, og der foretages en analyse af de mulige påvirkninger af miljø og...... vandressourcer samt landskab og trafik. På den baggrund gives der indledningsvist en overordnet beskrivelse af skifergas, forventet anvendt teknologi i forbindelse med skifergasproduktion samt en beskrivelse af mulige miljøpåvirkninger og tilgængelige afværgeforanstaltninger. Den videnskabelige udredning...

 7. Strategieë om die implementering van die Suid-Afrikaanse professionele leergemeenskapmodel te bevorder

  Christina J. van Staden

  2014-02-01

  Full Text Available Die Geïntegreerde Strategiese Beplanningsraamwerk vir Onderwyseropleiding en -ontwikkeling in Suid-Afrika 2011–2025 vereis dat vakverwante professionele leergemeenskappe tussen 2011 en 2017 op skool- en distriksvlak gevestig word. Die doel daarvan is om onderwysers van geleenthede te voorsien om hul eie leerbehoeftes te identifiseer en te vervul. Slegs sommige van die Distriksonderwysersontwikkelingsentra wat as vergaderplekke moet dien, hoef egter teen 2025 gereed te wees. Die gaping tussen beleid en die implemetering daarvan kan die vestiging van professionele leergemeenskappe rem en selfs verhoed. Drie implementeringsprobleme wat die professionele leergemeenskapmodel op die berugte onderwyshervormingsiklus kan stuur, word geïdentifiseer ten einde strategieë aan die hand te doen om die probleme op te los. Die ondersoek het tot die voorstel gelei dat ’n gekoördineerde benadering noodsaaklik geword het ten einde te verhoed dat die professionele leergemeenskapmodel die prooi van die berugte onderwyshervormingsiklus word.

 8. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 9. Udviklingsbistand: Tre debatter fra forhandlingerne om fremtidens fattigdomsbekæmpelse

  Fejerskov, Adam Moe; Larsen, Signe terney

  2014-01-01

  OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse......OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse...

 10. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 11. Bayesian Networks as a Decision Tool for O&M of Offshore Wind Turbines

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  Costs to operation and maintenance (O&M) of offshore wind turbines are large. This paper presents how influence diagrams can be used to assist in rational decision making for O&M. An influence diagram is a graphical representation of a decision tree based on Bayesian Networks. Bayesian Networks...... offer efficient Bayesian updating of a damage model when imperfect information from inspections/monitoring is available. The extension to an influence diagram offers the calculation of expected utilities for decision alternatives, and can be used to find the optimal strategy among different alternatives...

 12. Nystartede sygeplejestuderendes forestillinger om god sygepleje og den gode sygeplejerskers evner

  Lyngsø, Anita

  stilladsbaseret læring. De kvalitative interviews med fire nystartede sygeplejestuderende, bliver analyseret ud fra Ian Deys kvalitative analysemetode. Analysen viser, at de studerendes forestillinger om god sygepleje er at varetage patientens tarv, hvor sygeplejersken er mellemleddet, hvilket vil sige, at hun...... studerendes forestillinger om den gode sygeplejerskes evner er, at det er ikke bare et job – det er noget man er. Disse evner kan inddeles i to kategorier, nemlig at være medmenneskelig og at være en autoritet. Analysen viser desuden, at kategorierne at være medmenneskelig og have faglig viden er de centrale...

 13. Hvad Danmark skal forstå om Rigsfællesskabet

  Gad, Ulrik Pram

  2016-01-01

  Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet.......Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet....

 14. Non-Toxic Orbiter Maneuvering System (OMS) and Reaction Control System

  Hurlbert, Eric A.; Nicholson, Leonard S. (Technical Monitor)

  1999-01-01

  NASA is pursuing the technology and advanced development of a non-toxic (NT) orbital maneuvering system (OMS) and reaction control system (RCS) for shuttle upgrades, RLV, and reusable first stages. The primary objectives of the shuttle upgrades program are improved safety, improved reliability, reduced operations time and cost, improved performance or capabilities, and commonality with future space exploration needs. Non-Toxic OMS/RCS offers advantages in each of these categories. A non-toxic OMS/RCS eliminates the ground hazards and the flight safety hazards of the toxic and corrosive propellants. The cost savings for ground operations are over $24M per year for 7 flights, and the savings increase with increasing flight rate up to $44M per year. The OMS/RCS serial processing time is reduced from 65 days to 13 days. The payload capability can be increased up to 5100 Ibms. The non-toxic OMS/RCS also provides improved space station reboost capability up to 20 nautical miles over the current toxic system of 14 nautical miles. A NT OMS/RCS represents a clear advancement in the SOA over MMH/NTO. Liquid oxygen and ethanol are clean burning, high-density propellants that provide a high degree of commonality with other spacecraft subsystems including life support, power, and thermal control, and with future human exploration and development of space missions. The simple and reliable pressure-fed design uses sub-cooled liquid oxygen at 250 to 350 psia, which allows a propellant to remain cryogenic for longer periods of time. The key technologies are thermal insulation and conditioning techniques are used to maintain the sub-cooling. Phase I successfully defined the system architecture, designed an integrated OMS/RCS propellant tank, analyzed the feed system, built and tested the 870 lbf RCS thrusters, and tested the 6000 lbf OMS engine. Phase 11 is currently being planned for the development and test of full-scale prototype of the system in 1999 and 2000

 15. Åbne læringsressourcer - mod en sociokulturel teori om læringsressourcer

  Dalsgaard, Christian

  2007-01-01

  Afhandlingen behandler spørgsmålet om, hvordan it-baserede læringsressourcer udvikles med udgangspunkt i et læringsteoretisk grundlag. Læringsressourcer forstås som alle typer af ressourcer eller materialer, der anvendes til at understøtte læreprocesser. Formålet med afhandlingen at opstille et t...

 16. Fem idéer om udeskole – kritik af slogans

  Ejbye-Ernst, Niels; Bentsen, Peter

  2016-01-01

  også eksempler på mere ukritiske tilgange til udeskole. Denne artikel fremhæver og diskuterer letkøbte slogans om udeskole. Der er nogle særlige muligheder ved at undervise varieret og konkret gennem at inddrage skolens omgivelser i undervisningen. Artiklen problematiserer en del af udeskoledebattens...

 17. Membrane Fouling Potential of Secondary Effluent Organic Matter (EfOM) from Conventional Activated Sludge Process

  Wei, Chunhai

  2012-01-01

  Secondary effluent organic matter (EfOM) from a conventional activated sludge process was filtered through constant-pressure dead-end filtration tests with a sequential ultrafiltration (UF, molecular weight cut-off (MWCO) of 10k Dalton) and nanofiltration (NF, MWCO of 200 Dalton) array to investigate its membrane fouling potential. Advanced analytical methods including liquid chromatography with online carbon detection (LC-OCD) and fluorescent excitation-emission matrix (F-EEM) were employed for EfOM characterization. EfOM consisted of humic substances and building blocks, low molecular weight (LMW) neutrals, biopolymers (mainly proteins) and hydrophobic organics according to the sequence of their organic carbon fractions. The UF rejected only biopolymers and the NF rejected most humics and building blocks and a significant part of LMW neutrals. Simultaneous occurrence of cake layer and standard blocking during the filtration process of both UF and NF was identified according to constant-pressure filtration equations, which was possibly caused by the heterogeneous nature of EfOM with a wide MW distribution (several ten to several million Dalton). Thus the corresponding two fouling indices (kc for cake layer and ks for standard blocking) from UF and NF could characterize the fouling potential of macromolecular biopolymers and low to intermediate MW organics (including humics, building blocks, LMW neutrals), respectively. Compared with macromolecular biopolymers, low to intermediate MW organics exhibited a much higher fouling potential due to their lower molecular weight and higher concentration.

 18. Børns forståelse og forventning om inddragelse

  Petersen, Mimi

  2014-01-01

  Børns forståelse og forventning om inddragelse Mimi Petersen, Lektor/ Ph.d., Institut for Socialt Arbejde, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol, Danmark Siden 1989 har FN’s børnekonvention, især artikel 12 til 16, gjort at behandlingen af børn som borgere, er...

 19. Grønbogen om "Revisionspolitik - læren af krisen"

  Kiertzner, Lars

  2010-01-01

  (afsnit 3) samt tilsynet med revisorer og revisionsfirmaer (afsnit 4). Herefter diskuteres problemer, der udspringer af den høje koncentration på markedet (afsnit 5), samt forhold, der modvirker et fælles europæisk marked for revisionsydelser (afsnit 6). Grønbogen afsluttes med afsnit om lempelser for SMV...

 20. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 1. O&M report for DanWEC Hanstholm test site

  Grant, Christian Nereus; Tetu, Amélie

  The report is prepared for the Danish Energy Agency under The Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP), project “Resource Assessment, Forecasts and WECs O&M strategies at DanWEC and beyond”. This report includes observation, planning and maintenance descriptions for the Dan...

 2. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 3. EU Charteret om grundlæggende rettigheders betydning i momsretten

  Elgaard, Karina Kim Egholm

  2016-01-01

  EU Charteret om grundlæggende rettigheder blev juridisk bindende med samme retlige status som selve EU-Traktaterne i forbindelse med ikrafttrædelsen af Lissabon-Traktaten den 1. december 2009. Imidlertid ses EU Charteret ikke at have tiltrukket sig den store opmærksomhed i momsverdenen, hverken b...

 4. Using Grassmann calculus in combinatorics: Lindstr\\"om-Gessel-Viennot lemma and Schur functions

  Carrozza, Sylvain; Tanasa, Adrian

  2016-01-01

  Grassmann (or anti-commuting) variables are extensively used in theoretical physics. In this paper we use Grassmann variable calculus to give new proofs of celebrated combinatorial identities such as the Lindstr\\"om-Gessel-Viennot formula for graphs with cycles and the Jacobi-Trudi identity. Moreover, we define a one parameter extension of Schur polynomials that obey a natural convolution identity.

 5. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  distriktspsykiatrien for at undersøge de implikationer som Fortællingen Om Skizofreni Som En Hjernesygdom får for psykiatrisk praksis og psykiatriske patienter. Jeg argumenterer for at der ud fra både videnskabelige og terapeutiske hensyn er behov for et nyt paradigme for at forstå psykotiske oplevelser - og jeg giver...

 6. Mellem behovsorientering og regulering - diskurser om det omsorg for det lille barn

  Pedersen, Oline

  2013-01-01

  En artikel der på baggrund af feltarbejde i den danske sundhedsplejen søger at indfange, hvor diskursen om omsorg for det lille barn befinder sig i spændingsfeltet mellem at regulere barnet eller at følge dets signaler og behov....

 7. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 8. Det forførende medie - om autokommunikation i markedsføringen

  Lars Thøger Christensen

  2004-09-01

  Full Text Available Artiklen præsenterer forskellige aspekter af markedskommunikation set som autokommunikation – det vil sige kommunikation om og til af- sender selv. Moderne marketing er grundlagt på ideen om, at virksom- heder kun overlever i længden, hvis de er opmærksomme på marke- dets ønsker og behov, og branchen arbejder ud fra en ideel forståelse om responsivitet og dialog med kunder og omverden. Artiklen påpeger imidlertid, at den moderne forbruger – eller modtager – oftest forholder sig blasert eller ligegyldigt til reklamens budskaber, hvorimod både rek- lamebureauerne og deres kunder er højinvolverede i at omsætte bud- skaberne til symbolsk værdiskabelse inden for virksomhedernes egne rammer. I et ledelsesperspektiv betyder det for det første, at visioner og holdninger bliver forlenet med en særlig autoritet og forpligtelse for virksomheden, når disse visioner kommunikeres offentligt gennem et eksternt medie. Intern kommunikation får simpelthen en større gennem- slagskraft, når den sendes ud af huset, og artiklen viser med en række eksempler, hvorledes reklamer kan anspore medarbejderne til korps- ånd og hensigtsmæssig adfærd i ’sandhedens øjeblik’ – mødet med kunden.

 9. Effects of effluent organic matter (EfOM) on the removal of emerging contaminants by ozonation.

  Cai, Ming-Jhih; Lin, Yi-Pin

  2016-05-01

  Removal of emerging contaminants in wastewater treatment is essential to ensure the ecological health of the receiving water bodies. Ozonation is a promising technology to achieve this purpose but important wastewater characteristics affecting the optimal removal efficiency need to be elucidated. Secondary effluents contain effluent organic matter (EfOM), which can react directly with ozone as well as react as the initiator, promoter and inhibitor in the hydroxyl radical (.OH) chain reactions resulting from ozone decomposition. These different reaction modes of EfOM, coupled with alkalinity and pH value, collectively determine the ozone and .OH exposures and the degradation of pharmaceutical compounds by ozonation. In this study, we determined the rate constants of EfOM collected from two municipal wastewater treatment plants in terms of direct ozone reaction, initiation, promotion and inhibition at various pH values (pH 6.0-7.5) and temperatures (10-30 °C). The rate constants of direct reaction and initiation generally increased with the increasing pH value while the rate constants of promotion and inhibition did not vary significantly. All rate constants increased with the increasing temperature. The removal of ibuprofen, acetylsulfamethoxazole and metoprolol in diluted secondary effluent by ozonation can be fairly-well modeled by using the determined rate constants of EfOM.

 10. Om hovedbeklædninger, baggrund og øjne, der ser

  Petersen, Hanne

  2007-01-01

  Essayet kommenterer en collage af Sisse Jarner. Fotografiet forestiller en tilsløret udflydende kvinde med en hvid fantasifugl og indgår i et tema om "Konflikter, tro og frihed - et globalt perspektiv". Det kombinerer en association over det visuelle forlæg med en beskrivelse af værket, en...

 11. Smartphone metingen: Gebruik van logdata om consumentengedrag in kaart te brengen

  Bouwman, W.A.G.A.; De Reuver, G.A.; Heerschap, N.; Van Pelt, M.

  2012-01-01

  Smartphones maken nieuwe manieren mogelijk om statistische gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van inzicht in consumentengedrag of verplaatsingen. In het najaar van 2011 is in opdracht van het CBS een pilot uitgevoerd waarbij 128 smartphone bezitters een maand lang zijn gevolgd

 12. Pilotafprøvning på Sejs Skole om resillience og bæredygtighed

  Andersen, Pernille Ulla

  2017-01-01

  Præsentation om afprøvning af undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed, resilience og entreprenørskab. Hvad fik eleverne ud af at arbejde med resilience i lokalområdet og hvordan udmøntede det sig i handlekompetence....

 13. Lærerstuderendes tanker om feltarbejde i folkeskolens biologi- og geografiundervisning

  Nielsen, K.; Breiting, Søren; Andersen, A. M.

  Rapporten belyser, hvilke forestillinger lærerstuderende har om muligheder for feltarbejde og ekskursioner i folkeskolen i biologi og gegorafi, herunder læringspotentialer og forskellige typer af barrierer, som grundlag for en forbedring af kommende læreres baggrund for at varetage feltarbejde i ...

 14. Drømmen om den perfekte målestok

  Mehlsen, Camilla; Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Uddannelsespolitikere og -forskere drømmer om at skabe en international målestok og fælles standarder for uddannelse. Men kan uddannelse måles, og er det en fordel, at de nationale uddannelsessystemer harmoniseres, når en nations konkurrencekraft hviler på det, der adskiller den fra andre nationer?...

 15. Closeup of STS-26 Discovery, OV-103, orbital maneuvering system (OMS) leak

  1988-01-01

  Closeup of STS-26 Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103, orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) nitrogen tetroxide gas leak was captured by a Cobra borescope and displayed on a video monitor. The borescope has a miniature videocamera at the end of a flexible rubber tube and is able to be maneuvered into other inaccessible locations.

 16. Glow experiment documentation of OMS/RCS pod and vertical stabilizer

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of one of the orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and a portion of the vertical stabilizer shows chemoluminescent effectresulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. The Image Intensifier on NIKON 35mm camera was used to record the glow.

 17. Solid-phase photocatalytic degradation of polyethylene film with manganese oxide OMS-2

  Liu, Guanglong; Liao, Shuijiao; Zhu, Duanwei; Cui, Jingzhen; Zhou, Wenbing

  2011-01-01

  Solid-phase photocatalytic degradation of polyethylene (PE) film with cryptomelane-type manganese oxide (OMS-2) as photocatalyst was investigated in the ambient air under ultraviolet and visible light irradiation. The properties of the composite films were compared with those of the pure PE film through performing weight loss monitoring, IR spectroscopy, scanning electron microscopic (SEM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The photoinduced degradation of PE-OMS-2 composite films was higher than that of the pure films, while there has been little change under the visible light irradiation. The weight loss of PE-OMS-2 (1.0 wt%) composite films steadily decreased and reached 16.5% in 288 h under UV light irradiation. Through SEM observation there were some cavities on the surface of composite films, but few change except some surface chalking phenomenon occurred in pure PE film. The degradation rate with ultraviolet irradiation is controllable by adjusting the content of OMS-2 particles in PE plastic. Finally, the mechanism of photocatalytic degradation of the composite films was briefly discussed.

 18. Narrativer i den franske debat om verdslighed, la laïcité

  Degn, Inge Merete Egedal

  2005-01-01

  Artiklen analyserer debatten om la laïcité i Frankrig 2003-2004 med hovedvægt på udsendelsen Bibliothèque Médicis: La laicité en questions?. I analysen inddrages sociologiske teorier (Simmel, Tabboni), Ricoeurs overvejelser over narrativ identitet og interkulturel forståelse samt diskursanalyse...

 19. CRM i tredje potens er lige rundt om hjørnet

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  Hvis virksomhederne ellers magter at favne teknologien, bliver det meget snart meget lettere at være borger og kunde. Det er masser af juridiske og etiske spørgsmål, javel, men det handler om at begejstre og bejle til kunden...

 20. Null geodesics in the Reissner-Nordstr\\"om Anti-de Sitter black holes

  Cruz, Norman; Saavedra, Joel; Villanueva, J R

  2011-01-01

  In this work we address the study of null geodesics in the background of Reissner-Nordstr\\"om Anti de Sitter black holes. We compute the exact trajectories in terms of elliptic functions of Weierstrass, obtaining a detailed description of the orbits in terms of charge, mass and the cosmological constant. The trajectories of the photon are classified using the impact parameter.

 1. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 2. Inverse scattering at fixed energy in de Sitter-Reissner-Nordstr\\"om black holes

  Daudé, Thierry

  2010-01-01

  In this paper, we consider massless Dirac fields propagating in the outer region of de Sitter-Reissner-Nordstr\\"om black holes. We show that the metric of such black holes is uniquely determined by the partial knowledge of the corresponding scattering matrix $S(\\lambda)$ at a fixed energy $\\lambda \

 3. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 4. Is het mogelijk om twee dingen goed te doen? : verkenning van sociale factoren in verbrede bedrijfsontwikkeling.

  Ploeg, van der B.; Spierings, C.J.M.

  1999-01-01

  Bij Nieuwe Verbreding gaat het om nieuwe taken voor boeren in het verzorgen en benutten van bijzondere plattelandskwaliteiten (natuur, rust en ruimte). Naast ecologische verbreding - het bedrijfsmatig onderhouden van milieu, natuur en landschap - is er sociale verbreding waarbij boeren werk maken va

 5. Adjuvant treatment with the bacterial lysate (OM-85) improves management of atopic dermatitis: A randomized study

  Bodemer, Christine; Guillet, Gerard; Cambazard, Frederic; Boralevi, Franck; Ballarini, Stefania; Milliet, Christian; Bertuccio, Paola; La Vecchia, Carlo; Bach, Jean-François; de Prost, Yves

  2017-01-01

  Background Environmental factors play a major role on atopic dermatitis (AD) which shows a constant rise in prevalence in western countries over the last decades. The Hygiene Hypothesis suggesting an inverse relationship between incidence of infections and the increase in atopic diseases in these countries, is one of the working hypothesis proposed to explain this trend. Objective This study tested the efficacy and safety of oral administration of the bacterial lysate OM-85 (Broncho-Vaxom®, Broncho-Munal®, Ommunal®, Paxoral®, Vaxoral®), in the treatment of established AD in children. Methods Children aged 6 months to 7 years, with confirmed AD diagnosis, were randomized in a double-blind, placebo-controlled trial to receive, in addition to conventional treatment with emollients and topical corticosteroids, 3.5mg of the bacterial extract OM-85 or placebo daily for 9 months. The primary end-point was the difference between groups in the occurrence of new flares (NF) during the study period, evaluated by Hazard Ratio (HR) derived from conditional Cox proportional hazard regression models accounting for repeated events. Results Among the 179 randomized children, 170 were analysed, 88 in the OM-85 and 82 in the placebo group. As expected most children in both treatment groups experienced at least 1 NF during the study period (75 (85%) patients in the OM-85 group and 72 (88%) in the placebo group). Patients treated with OM-85 as adjuvant therapy had significantly fewer and delayed NFs (HR of repeated flares = 0.80; 95% confidence interval (CI): 0.67–0.96), also when potential confounding factors, as family history of atopy and corticosteroids use, were taken into account (HR = 0.82; 95% CI: 0.69–0.98). No major side effect was reported, with comparable and good tolerability for OM-85 and placebo. Conclusions Results show an adjuvant therapeutic effect of a well standardized bacterial lysate OM-85 on established AD. PMID:28333952

 6. Comparing 52 Gbps Duobinary and 4-PAM Transmission Over 100m OM-3 Fiber With 25GHz Class VCSELs

  Suhr, Lau Frejstrup; Lyubomirsky, Ilya; Daghighian, Henry M.

  This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver.......This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver....

 7. Development of a New O&M Clinical Competency Evaluation Tool and Examination of Validity and Reliability Evidence

  Renshaw, Rebecca L.

  2010-01-01

  The goal of this study was to create an evaluation tool that would be the new standard for evaluating clinical competencies of interns in the field of orientation and mobility (O&M). Using results from previous research in this area, specific competency skills were identified and the O&M Clinical Competency Evaluation Matrix (CCEM) was…

 8. Acides gras oméga 3 et maladies cardiovasculaires : approches épidémiologiques

  Ducimetiere Pierre

  2004-01-01

  Full Text Available La prise alimentaire d’acides gras oméga 3 a de nombreuses conséquences biologiques en particulier dans les domaines intéressant le risque cardiovasculaire (thrombose, métabolisme lipidique, inflammation. A partir de l’énorme littérature épidémiologique sur le sujet, on peut conclure que la consommation de poisson « gras » ou d’oméga 3 à longue chaîne a un effet protecteur sur la mortalité coronaire et plus généralement sur les maladies cardiovasculaires. Il existe des indications en faveur d’un effet similaire de l’apport en alphalinolénique (ALA. Les essais de prévention secondaire avec des oméga 3 à longue chaîne ont confirmé ces résultats mais les essais de conseils nutritionnels favorisant la consommation d’ALA ne sont qu’indicatifs. Il n’existe guère « d’evidence » en faveur du rôle des oméga sur le développement quantitatif de l’athérome alors que leur effet protecteur sur la vulnérabilité cardiaque aux arythmies est bien établie. Ces données expérimentales et cliniques fournissent une base biologique à la relation observée entre un apport augmenté de poisson ou d’oméga 3 et un risque abaissé de mort subite dans plusieurs études de cohortes.

 9. 新型多模光纤OM3及DMD测试%New Multimode Optical Fiber OM3 and DMD Test

  吴健

  2008-01-01

  以多模光纤万兆传输方案为背景,对新型光缆OM3的传输原理进行了详细介绍,从而使用户可以更好地理解这种新型多模光缆以及相关DMD测试问题.重点介绍了康普SYSTIMAX综合布线系统DMD测试平台,并对DMD测试方法进行了简单的说明.

 10. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities; O&M integral para instalaciones de generación e intercambio de energía

  NONE

  2016-07-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 11. Synthesis of N-Succinyl-chitosan(Suc-Chi) and Preparation of Oxymatrine (OM)/N-Succinyl-chitosannanoparticles

  2006-01-01

  Oxymatrine (OM)/N-succinyl-chitosan ( Suc-Chi, with a degree of substitution being 0. 32 ) was synthesized via the ring-opening reaction of succinic anhydride with chitosan in dimethyl sulfoxide. OM-loaded Suc-Chi nanoparticles were prepared by an ionotropic gelation process and OM was quantified via the HPLC method. The influences of the initial OM concentration on the nanoparticle characteristics and OM release behavior were evaluated. The nanoparticles were found to have a mean diameter within a range of 267-392 nm, a positive surface charge, and a zeta potential in the range of 19-27 mY. The formulation with an initial OM concentration of 100 μg/mL provided the highest loaded capacity(0.77%) and the highest extent of the released OM (68% at 24 h), suggesting the possibility to achieve a therapeutic dose. According to the data obtained, this Suc-Chi-based nanotechnology will open up new and interesting prospects for the development of new anticancer drugs.

 12. Frågan om musik och psyke utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv

  Uddholm, Mats

  2007-01-01

  Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og intellig......Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og...

 13. Temanummer om «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

  Siri Granum Carson

  2014-11-01

  Full Text Available Temanummer om «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksisHøstens utgave av Etikk i praksis er et temanummer om «etikkbølgen» innen yrkesutdanning og -praksis, altså tendensen til å gjøre etikk til et eksplisitt tema for fag, kurs, kodekser og retningslinjer innen ulike profesjoner og utdanningsløp. Den tematiske delen består av fire artikler som omhandler ulike yrkesgruppers møte med «etikkbølgen». I den åpne delen har vi to artikler: en som drøfter vårens store profesjonsetiske slag i norsk politikk, nemlig fastlegenes reservasjonsrett, og en som tar for seg en ofte oversett side ved global rettferdighet, nemlig de fattige landenes forpliktelser.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1858

 14. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 15. Loop Quantum effects on Om-diagnostic and its Cosmological Implications

  Rudra, Prabir

  2014-01-01

  In this paper we study the Loop quantum effects on the \\textit{Om} diagnostic and subsequently on the universe. We reconstruct the \\textit{Om} diagnostic in the background of Loop quantum gravity and then study the behaviour of various Chaplygin gas dark energy models using the modified diagnostic in a comparative scenario. The trajectories discriminate the various dark energy models from each other both in the Einstein gravity as well as Loop quantum gravity. The Loop quantum effects are also clearly noticeable from the trajectories in past, present and future universe. We see that the Loop quantum deviations are highly pronounced in the early universe, but alleviates as we tend towards the present universe and continue to decay in future. Thus it puts a big question on the effectiveness and consequently the suitability of loop quantum cosmology to explain the future universe.

 16. Epitaxial thin film GaAs solar cells using OM-CVD techniques. [Organometallics

  Stirn, R. J.; Wang, K. L.; Yeh, Y. C. M.

  1981-01-01

  A new approach has been initiated at JPL to fabricate thin-film, high efficiency GaAs solar cells on low-cost, single-crystal Si substrates having a thin CVD interlayer of Ge to minimize the lattice and thermal expansion mismatch. For initial experiments, n(+)/p GaAs cells were grown by OM-CVD on single-crystal GaAs and Ge wafers. Details of the growths and performance results will be presented. Subsequently, a combined epitaxial structure of OM-CVD GaAs on a strongly adherent Ge interlayer on (100) Si was grown. This is the first report of the successful growth of this composite structure. Low module costs projected by JPL SAMICS methodology calculations and the potential for 400-600W/kg space solar arrays will be discussed.

 17. Om modultest og benchmarking i undervisningen af voksne udlændinge i Danmark

  Petersen, Karen Bjerg

  Denne rapport sammenfatter resultater fra studier og indsamlet datamateriale om udvalgte undervisningsaktørers forståelser og holdninger til indførelsen af benchmarkingundersøgelser og high-stakes sprogtest, de såkaldte modultest, der er indført med lov 375 om danskuddannelser i 2003. Resultaterne...... en vis skepsis overfor benchmarkingundersøgelser blandt både ledere og undervisere. Samtidig synes indførelsen af high-stakes modultest ifølge de adspurgte aktører at have fået afgørende og tilsyneladende også uhensigtsmæssig indflydelse på såvel pædagogisk udvikling som på undervisning og...

 18. Fakta om Finland på første hånd

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  De stikker med kniv, går i sauna og er en slags nordiske russere - er der ellers noget at vide om finnerne? En ekskursion til Finland blev en opdagelsesrejse i et moderne, vesteuropæisk land og en dannelsesrejse i forhold til dansk identitet i en nordisk sammenhæng Udgivelsesdato: 08.03......De stikker med kniv, går i sauna og er en slags nordiske russere - er der ellers noget at vide om finnerne? En ekskursion til Finland blev en opdagelsesrejse i et moderne, vesteuropæisk land og en dannelsesrejse i forhold til dansk identitet i en nordisk sammenhæng Udgivelsesdato: 08.03...

 19. Ordered mesoporous silica (OMS) as an adsorbent and membrane for separation of carbon dioxide (CO2).

  Chew, Thiam-Leng; Ahmad, Abdul L; Bhatia, Subhash

  2010-01-15

  Separation of carbon dioxide (CO(2)) from gaseous mixture is an important issue for the removal of CO(2) in natural gas processing and power plants. The ordered mesoporous silicas (OMS) with uniform pore structure and high density of silanol groups, have attracted the interest of researchers for separation of carbon dioxide (CO(2)) using adsorption process. These mesoporous silicas after functionalization with amino groups have been studied for the removal of CO(2). The potential of functionalized ordered mesoporous silica membrane for separation of CO(2) is also recognized. The present paper reviews the synthesis of mesoporous silicas and important issues related to the development of mesoporous silicas. Recent studies on the CO(2) separation using ordered mesoporous silicas (OMS) as adsorbent and membrane are highlighted. The future prospectives of mesoporous silica membrane for CO(2) adsorption and separation are also presented and discussed.

 20. Clinical Benefits of Memantine Treatment for Alzheimer's Disease in the Okayama Memantine Study II (OMS II).

  Matsuzono, Kosuke; Yamashita, Toru; Ohta, Yasuyuki; Hishikawa, Nozomi; Koike, Makoto; Sato, Kota; Kono, Syoichiro; Deguchi, Kentaro; Nakano, Yumiko; Abe, Koji

  2015-01-01

  The clinical benefits of memantine, depending on the baseline cognitive and affective conditions in real world dementia clinics, have not been completely examined. We performed the "Okayama Memantine Study II (OMS II)" to retrospectively evaluate the clinical effects of memantine monotherapy (n = 38) in Alzheimer's disease (AD) patients using seven batteries to assess dementia at the baseline, at 3, 6, and 12 months. Additionally, we divided 163 AD patients treated with memantine into two subgroups depending on the baseline cognitive score of the Mini-Mental State Examination (MMSE): the MMSE OMS II showed that memantine monotherapy improved BPSD until 12 months. The higher baseline cognitive subgroup (MMSE ≥15) and the worse baseline BPSD subgroup were expected to show better effects with memantine.

 1. Thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om Black Hole surrounded by quintessence

  Saleh, Mahamat; Crepin, Kofane Timoleon

  2016-01-01

  We investigate thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. Using thermodynamical laws of black holes, we derive the expressions of some thermodynamics quantities for the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. The variations of the temperature and heat capacity with the entropy were plotted for different values of the state parameter related to the quintessence, $\\omega_{q}$, and the normalization constant related to the density of quintessence $c$. We show that when varying the entropy of the black hole a phase transition is observed in the black hole. Moreover, when increasing the density of quintessence, the transition point is shifted to lower entropy and the temperature of the black hole decreases.

 2. När det omöjliga blir möjligt, Visuella Effekter

  Larsen, Nathalie; Nilsson, Jesper

  2013-01-01

  Abstrakt Detta kandidatarbete handlar om visuella effekter inom film och dess utveckling genom åren. Visuella effekter har öppnat en ny värld för filmskapandet då man kan skapa i princip vad som helst vilket gör att det omöjliga helt plötsligt blir möjligt, på filmduken. Kandidatarbetets syfte är att titta på utvecklingen av visuella effekter och hur man kan använda de kunskaper i en mindre filmproduktion. Vår problemformulerings frågeställning är ”Hur har utvecklingen inom visuella effekter ...

 3. Fra teori til praksis - om evaluering af arbejdsmiljøindsatser i en ustyrlig virkelighed

  Hasle, Peter; Nielsen, Klaus T.; Limborg, Hans Jørgen;

  tilgængelige ressourcer og den politiske virkelighed, desuden vil valget være meget afhængig af hvilken type arbejdsmiljøindsats, der er tale om – en begrænset indsats med et relativt lille budget, en omfattende indsats, en tværgående indsats eller et større program med flere koordinerede aktiviteter. I...

 4. Følelser i bevægelse. Om læreprocesser i musikterapeutens uddannelse

  Lindvang, Charlotte; Bonde, Lars Ole

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på forholdet mellem musik og følelser, som dette indgår i musikterapistuderendes personlige og professionelle læreprocesser. Der tages teoretisk afsæt i Antonio Damasios og Daniel Sterns kropsorienterede teorier om emotioner og følelser, med særligt fokus på baggrundsfølelser...

 5. Faglige udredning om grødeskæring i vandløb

  Baattrup-Pedersen, Annette; Holm, Peter Engelund; Jensen, Poul Nordemann

  Denne rapport er en faglig udredning om grødeskæring i danske vandløb udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af forskere fra København, Aalborg og Aarhus Universitet under ledelse af DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi. I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb, hvor ca. 28.000 km er omfattet...

 6. Om adgangen til at ændre urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

  Sørensen, Marie Jull

  2013-01-01

  EU-dommen C-618/10 af 14. juni 2012 fastslår, at artikel 6 i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler afskærer medlemsstaterne fra at have lovgivning, som giver nationale domstole mulighed for at ændre i urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler....

 7. O/M ratio measurement in pure and mixed oxide fuels - where are we now?

  Rubin, J.; Chidester, K.; Thompson, M. [Los Alamos National Lab., NM (United States)

  2001-07-01

  The scale-down in the US and Russian nuclear weapons stockpiles has produced a surplus of weapons grade plutonium and highly enriched uranium. The incorporation into mixed-oxide fuel (MOX) is one of the currently favored routes for surplus weapons-grade plutonium. The use of MOX as a nuclear reactor fuel is well established, particularly in Europe and Japan but not in the US. The primary purpose of this investigation was to evaluate existing analytical techniques for their applicability to O/M (oxygen-to-metal ratio) measurements of MOX derived from excess weapons plutonium. The second objective of this investigation was to bring up-to-date the literature on O/M measurement methods, which has not been undertaken in over 20 years. There are several classification schemes that can be used to organize O/M measurement methods. The most popular schemes are based on (a) whether the analysis is performed in solution (wet chemical) or on solid material (dry), and (b) whether the concentration of major constituents are analyzed directly (direct) or are inferred (indirect). Solid state coulometric titration is currently used extensively in studies of phase equilibria, defect chemistry, thermochemical measurement of oxides, including ferrites. Regardless of which indirect method is used (solid state coulometric titration or thermogravimetry), a primary, direct method will also be required for the establishment of the MO{sub 2} reference state, determination of method bias, and periodic calibration. It was recommended that the following direct method be adapted for this purpose: oxygen measurement by inert gas fusion/carbon reduction, and total U, Pu by controlled potential coulometry. In a table are listed the experimental values of accuracy for about 30 O/M methods. (A.C.)

 8. Neutral thin shell immersed into the Reissner-Nordstr\\"om space-time

  Berezin, V A

  2014-01-01

  Starting from Israel equations for the spherically symmetric thin shells we introduce the effective potential and show how it can be used in constructing, without further thorough investigation, the corresponding Carter-Penrose diagrams describing clearly the global geometry of the composite space-time manifolds. We demonstrate, how this new method works, by considering all possible configurations for the neutral thin dust shell immersed into different types of Reissner-Nordstr\\"om electro-vacuum manifolds.

 9. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne;

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 10. Columbia: The first five flights entry heating data series. Volume 2: The OMS Pod

  Williams, S. D.

  1983-01-01

  Entry heating flight data and wind tunnel data on the OMS Pod are presented for the first five flights of the Space Shuttle Orbiter. The heating rate data are presented in terms of normalized film heat transfer coefficients as a function of angle-of-attack, Mach number, and normal shock Reynolds number. The surface heating rates and temperatures were obtained via the JSC NONLIN/INVERSE computer program. Time history plots of the surface heating rates and temperatures are also presented.

 11. View of the starboard OMS pod of the STS-6 Challenger

  1983-01-01

  This view centers on the starboard orbital maneuvering system (OMS) pod of the shuttle Challenger during its STS-6 mission. Two pieces of thermal protection system tile appear to have loosened. The view also shows one of the cargo bay television cameras, part of the extravehicular activity (EVA) slide wire system, three handrails and other features on the aft bulkhead. Part of the airborne support equipment (ASE) is in the lower right foreground.

 12. An advanced regulator for the helium pressurization systems of the Space Shuttle OMS and RCS

  Wichmann, H.

  1973-01-01

  The Space Shuttle Orbit Maneuvering System and Reaction Control System are pressure-fed rocket propulsion systems utilizing earth storable hypergolic propellants and featuring engines of 6000 lbs and 900 lbs thrust, respectively. The helium pressurization system requirements for these propulsion systems are defined and the current baseline pressurization systems are described. An advanced helium pressure regulator capable of meeting both OMS and RCS helium pressurization system requirements is presented and its operating characteristics and predicted performance characteristics are discussed.

 13. "Historiens vægt. Om historiske disputatsers tiltagende størrelse"

  Johansen, Jens Chr.

  2007-01-01

  Den gennemsnitlige længde på en dansk historisk disputats er steget betydeligt gennem årene. Målt på vægten er der tale om en stigning fra gennemsnitligt 400 gr. pr. disputats for 150 år siden til knapt 1800 gram idag med en klar tendens til markant stigning siden 1980'erne. Artiklen peger på...

 14. Faglige udredning om grødeskæring i vandløb

  Baattrup-Pedersen, Annette; Holm, Peter Engelund; Jensen, Poul Nordemann

  Denne rapport er en faglig udredning om grødeskæring i danske vandløb udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af forskere fra København, Aalborg og Aarhus Universitet under ledelse af DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi. I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb, hvor ca. 28.000 km er omfattet...

 15. Om adgangen til at ændre urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

  Sørensen, Marie Jull

  2013-01-01

  EU-dommen C-618/10 af 14. juni 2012 fastslår, at artikel 6 i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler afskærer medlemsstaterne fra at have lovgivning, som giver nationale domstole mulighed for at ændre i urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler....

 16. Woodworking machine converts waste into energy; Houtbewerker zet restafval om in energie

  Van Gool, J. (ed.)

  2004-02-01

  Wood wastes from a woodworking business in Schijndel, Netherlands, are used to provide 3,000 households with green electricity. Since 1997 the bio-combustor produces 1 MW{sub e} and 5 MW{sub th}. [Dutch] De houtresten die vrijkomen bij het houtverwerkingsbedrijf Houtindustrie Schijndel kunnen worden gebruikt om 3000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Sinds 1997 levert de bioverbrandingsinstallatie 1 MW{sub e} en 5 MW{sub th}.

 17. Om tillid

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2017-01-01

  Tillid mistes ved ufrihed, som i DDR-udgaven af socialismen, hvor samfundet var baseret på, at staten havde mistillid til borgerne, som derfor alle havde mistillid til hinanden. Tillid mistes også ved utryghed. I Los Angeles har kun 10 procent af indbyggerne tillid til personer, de ikke kender. I...

 18. Om tolerance

  Huggler, Jørgen

  2007-01-01

  Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik.......Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik....

 19. Om tolerance

  Huggler, Jørgen

  2007-01-01

  Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik.......Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik....

 20. Om piktogrammer

  Kjørup, Søren

  2007-01-01

  Semiotisk diskussion af piktogrammer. Et piktogram defineres som et konnotativt, arbitrært tegn hvis udtryksside er et ikon med et synekdokisk eller metonymisk forhold til piktogrammets betydningsindhold, og som bruges for at formidle enkle meddelelser med informativ eller direktiv illokutionær k...

 1. Det Etiske Råds udtalelse om genom-undersøgelser

  Mark, Edith

  2012-01-01

  , og i langt højere grad alt det, vi er blevet udsat for fra undfangelse til alderdom. Generne udgør med andre ord kun en risikofaktor blandt flere. I mange tilfælde er informationen så usikker, at den slet ikke egner sig som grundlag for sundhedsvalg. Ikke al informationen er dog lige usikker, og der......Det Etiske Råd har med projektet om genom-undersøgelser kortlagt de etiske dilemmaer, der knytter sig til ibrugtagningen af genom-undersøgelser i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Genom-undersøgelser kan på en gang tilvejebringe data om mange af vores medfødte dispositioner...... for sygdom. Selvom de færreste af os har egentlig arvelig sygdom i familien, er der medfødte forskelle på, hvor let vi bliver syge, på samme måde som vi er forskellige på mange andre måder. Nogle ser for sig, at information om genetiske risikofaktorer kan bruges til at forebygge sygdom. Mulighederne...

 2. 隐钾锰矿(K-OMS-2)的人工合成与表征

  刘金华; 付廷明

  2009-01-01

  回流法制备了隐钾锰矿型氧化锰八面体分子筛(OMS-2),并对合成的OMS-2进行了XRD、SEM、BET表征,结果表明,通过酸回流方法制备的氧化锰材料具有典型的隐钾锰矿结构,合成的锰系微孔材料OMS-2具有纳米棒状结构,BET显示其具有微孔结构。

 3. OM-X®, Fermented Vegetables Extract Suppresses Antigen-Stimulated Degranulation in Rat Basophilic Leukemia RBL-2H3 Cells and Passive Cutaneous Anaphylaxis Reaction in Mice.

  Itoh, Tomohiro; Miyake, Yasuyoshi; Kasashima, Takuya; Shimomiya, Yoshie; Nakamura, Yuki; Ando, Masashi; Tsukamasa, Yasuyuki; Takahata, Muneaki

  2015-09-01

  OM-X® is a hand-made and naturally manufactured probiotic supplement. This fermented food product is made from vegetables, fruits, seaweeds and mushrooms, using 12 strains of lactic acid bacteria and bifidobacteria. OM-X® is also known to have beneficial health properties, and some of its components show effects on antigen (Ag)-stimulated degranulation activity, indicating that OM-X® may be useful in the treatment of allergy responses and symptoms. In this study, we evaluated the inhibitory effects of OM-X® on Ag-stimulated degranulation in rat basophilic leukemia RBL-2H3 cells, clarified the underlying mechanisms, and determined the active compounds in OM-X® for suppression of degranulation. Treatment with OM-X® gradually suppressed Ag-stimulated degranulation throughout the maturation period. OM-X® also gradually produced melanoidins by lactic acid bacterial fermentation during the maturation process. There was a high correlation between the suppression levels of Ag-stimulated degranulation and the browning of OM-X®. Furthermore, the inhibition of Ag-stimulated degranulation by OM-X® was found to be partially due to the direct inactivation of NADPH oxidase. To elucidate the in vivo effects of OM- X®, type I allergy model mice were orally administered with OM-X®, and the passive cutaneous anaphylaxis (PCA) reaction was measured. OM-X® intake remarkably suppressed the PCA reaction. Taken together, our findings suggest that OMX® could be a beneficial food to ameliorate allergic reactions.

 4. Om beviskravene i immaterialretlige forbudssager efter forbudsreformen 2013 og Højesterets kendelse i U 2014.196 H, Lundbeck/Actavis

  Werlauff, Erik

  2014-01-01

  Artiklen analyserer, om beviskravene i immaterialretlige forbudssager, særligt om patenter, er uændrede efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2013 af ændrede regler i retsplejeloven om midlertidige forbud og påbud, ligesom artiklen analyserer konsekvenserne af Højesterets kendelse i UfR 2014.196 H, L...

 5. Theory and Observations of Plasma Waves Excited Space Shuttle OMS Burns in the Ionosphere

  Bernhardt, P. A.; Pfaff, R. F.; Schuck, P. W.; Hunton, D. E.; Hairston, M. R.

  2010-12-01

  Measurements of artificial plasma turbulence were obtained during two Shuttle Exhaust Ionospheric Turbulence Experiments (SEITE) conducted during the flights of the Space Shuttle (STS-127 and STS-129). Based on computer modeling at the NRL PPD and Laboratory for Computational Physics & Fluid Dynamics (LCP), two dedicated burns of the Space Shuttle Orbital Maneuver Subsystem (OMS) engines were scheduled to produce 200 to 240 kg exhaust clouds that passed over the Air Force Research Laboratory (AFRL) Communications, Navigation, and Outage Forecast System (C/NOFS) satellite. This operation required the coordination by the DoD Space Test Program (STP), the NASA Flight Dynamics Officer (FDO), the C/NOFS payload operations, and the C/NOFS instrument principal investigators. The first SEITE mission used exhaust from a 12 Second OMS burn to deposit 1 Giga-Joules of energy into the upper atmosphere at a range of 230 km from C/NOFS. The burn was timed so C/NOFS could fly though the center of the exhaust cloud at a range of 87 km above the orbit of the Space Shuttle. The first SEITE experiment is important because is provided plume detection by ionospheric plasma and electric field probes for direct sampling of irregularities that can scatter radar signals. Three types of waves were detected by C/NOFS during and after the first SEITE burn. With the ignition and termination of the pair of OMS engines, whistler mode signals were recorded at C/NOFS. Six seconds after ignition, a large amplitude electromagnetic pulse reached the satellite. This has been identified as a fast magnetosonic wave propagating across magnetic field lines to reach the electric field (VEFI) sensors on the satellite. Thirty seconds after the burn, the exhaust cloud reach C/NOFS and engulfed the satellite providing very strong electric field turbulence along with enhancements in electron and ion densities. Kinetic modeling has been used to track the electric field turbulence to an unstable velocity

 6. Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren

  Dijk, van C.J.

  2003-01-01

  Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste technieken en indicatorplanten (spinazie, boerenkool,

 7. Miniundersøgelse om børns syn på at gå i 2. klasse

  Broström, Stig

  De 20 børn udtaler sig som individuelle personer, de anlægger varierede betragtninger, men fremdrager alligevel mange fælles vurderinger. Til spørgsmålet om hvad de har lært, hvad der har været spændende og mindre spændende kan de alle fortælle om interessante undervisningsforløb, hvor de er blev...

 8. Simultaneous removal of phosphorus and EfOM using MIEX, coagulation, and low-pressure membrane filtration.

  Kim, Hyun-Chul; Timmes, Thomas C; Dempsey, Brian A

  2015-01-01

  The feasibility of using magnetic ion exchange (MIEX) treatment, in-line alum coagulation, and low-pressure membrane filtration was investigated for the simultaneous removal of total phosphorus (TP) and effluent organic matter (EfOM) from biologically treated wastewater. The focus was also placed on minimizing fouling of polyvinylidene fluoride and polyethersulfone membranes, which are the most commonly used low-pressure membranes in new and retrofit wastewater treatment plants. MIEX alone was effective for the removal of EfOM, and MIEX plus a small alum dose was very effective in removing both EfOM and TP. MIEX removed phosphorus, but organic acids in EfOM were preferentially removed, and the effects of competing anions on the removal of EfOM were insignificant. All the pretreatment strategies decreased the resistance to filtration. The greatest decrease in fouling was achieved by using MIEX (15 mL L⁻¹) plus a very low dose of alum (∼0.5 mg Al L⁻¹). Sweep floc coagulation using alum and without MIEX also significantly decreased fouling but did not effectively remove EfOM and produced high floc volume that could be problematic for inside-out hollow-fibre modules. The addition of these reagents into rapid mix followed by membrane filtration would provide operational simplicity and could be easily retrofitted at existing membrane filtration facilities.

 9. OM14 is a mitochondrial receptor for cytosolic ribosomes that supports co-translational import into mitochondria.

  Lesnik, Chen; Cohen, Yifat; Atir-Lande, Avigail; Schuldiner, Maya; Arava, Yoav

  2014-12-09

  It is well established that import of proteins into mitochondria can occur after their complete synthesis by cytosolic ribosomes. Recently, an additional model was revived, proposing that some proteins are imported co-translationally. This model entails association of ribosomes with the mitochondrial outer membrane, shown to be mediated through the ribosome-associated chaperone nascent chain-associated complex (NAC). However, the mitochondrial receptor of this complex is unknown. Here, we identify the Saccharomyces cerevisiae outer membrane protein OM14 as a receptor for NAC. OM14Δ mitochondria have significantly lower amounts of associated NAC and ribosomes, and ribosomes from NAC[Δ] cells have reduced levels of associated OM14. Importantly, mitochondrial import assays reveal a significant decrease in import efficiency into OM14Δ mitochondria, and OM14-dependent import necessitates NAC. Our results identify OM14 as the first mitochondrial receptor for ribosome-associated NAC and reveal its importance for import. These results provide a strong support for an additional, co-translational mode of import into mitochondria.

 10. A Xhosa language translation of the CORE-OM using South African university student samples.

  Campbell, Megan M; Young, Charles

  2016-10-01

  The translation of well established psychometric tools from English into Xhosa may assist in improving access to psychological services for Xhosa speakers. The aim of this study was to translate the Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM), a measure of general distress and dysfunction developed in the UK, into Xhosa for use at South African university student counselling centres. The CORE-OM and embedded CORE-10 were translated into Xhosa using a five-stage translation design. This design included (a) forward-translation, (b) back-translation, (c) committee approach, (d) qualitative piloting, and (e) quantitative piloting on South African university students. Clinical and general samples were drawn from English-medium South African universities. Clinical samples were generated from university student counselling centres. General student samples were generated through random stratified cluster sampling of full-time university students. Qualitative feedback from the translation process and results from quantitative piloting of the 34-item CORE-OM English and Xhosa versions supported the reduction of the scale to 10 items. This reduced scale is referred to as the South African CORE-10 (SA CORE-10). A measurement and structural model of the SA CORE-10 English version was developed and cross-validated using an English-speaking university student sample. Equivalence of this model with the SA CORE-10 Xhosa version was investigated using a first-language Xhosa-speaking university sample. Partial measurement equivalence was achieved at the metric level. The resultant SA CORE-10 Xhosa and English versions provide core measures of distress and dysfunction. Additional, culture- and language-specific domains could be added to increase sensitivity and specificity.

 11. En fortælling om fortællingens værdi

  Hansen, Morten Anker; Thorvardarson, Hanne

  2003-01-01

  Udviklingsarbejde om forældresamarbejde i en daginstitution. Daginstitutionen er modtage institution for indvandre børn. I udviklingsarbejdet tages udgangspunkt i fortællingen som metode til at skabe nye vinkler på værdierne omkring forældresamarbejdet samt på den daglige organisering omkring for...... forældre-samarbejdet. I udviklingsarbejdet blev der bl.a.lagt vægt på praksisfortællinger og Kolbs læringscirkel....

 12. Faktorska struktura, psihometrijske karakteristike i kritična vrijednost hrvatskoga prijevoda CORE-OM upitnika

  Natasa Jokić-Begić

  2014-07-01

  Full Text Available Upitnik za ispitivanje općih psihopatoloških teškoća CORE-OM (engl. Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure ljestvica je osmišljena kao panteorijska i pandijagnostička mjera opće psihičke uznemirenosti koja se upotrebljava na svim razinama psihološke skrbi, od trijaže do praćenja psihoterapijskih učinaka.Cilj je ovoga istraživanja provjeriti metrijske karakteristike hrvatskoga prijevoda CORE-OM upitnika na općem uzorku odraslih građana Republike Hrvatske te utvrditi diskriminativne sposobnosti utvrđivanjem kritičnoga graničnog rezultata.U istraživanju je sudjelovalo ukupno N=608 sudionika podijeljenih u dvije skupine, neklinička (n=425 i klinička skupina (n=183. Osim CORE-OM upitnika primijenjeni su Beckov upitnik depresivnosti – II te Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti.Utvrđena je četverofaktorska struktura s jednim g-faktorom koja odgovara originalnoj strukturi i koja sugerira da se ovim upitnikom mjeri stupanj opće psihičke uznemirenosti, pri čemu je moguće utvrditi u kojim je područjima ona posebno izražena. Potvrđena je zadovoljavajuća unutrašnja konzistencija i test-retest pouzdanost, te dobra konvergentna valjanost. Na temelju je provedenih ROC analiza određen kritični rezultat od 1.38, koji je isti za muškarce i žene i na temelju kojeg je moguće prepoznavanje osoba s izraženim psihičkim smetnjama.CORE-OM kliničarima može poslužiti za procjenu opće uznemirenosti te biti smjernica za daljnji psihodijagnostički postupak, a istraživačima kao pouzdana i valjana mjera prisutnosti i intenziteta psihopatoloških smetnji.

 13. Øystein Rottem om Pan. Person og påvirkning

  Morten Bartnæs

  2005-07-01

  den senere Pan-litteraturen. Siktemålet med de følgende bemerkningene er ikke å diskutere hvorvidt de resultatene Øystein Rottem kom frem til som Panfortolker, er passende. I stedet ønsker jeg å ta utgangspunkt i to vanskeligheter som kan oppleves under lesingen av Rottems artikkel om Pan. Disse vanskelighetene kommer etter mitt syn spesielt tydelig til syne i Rottems artikkel, men har også generelle sider som av plasshensyn imidlertid bare kan behandles flyktig her.

 14. Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2005-01-01

  Alle kort er afbildninger af et landskab eller miljø – ikke billeder eller fotografier. En afbildning indeholder udvalgt information, information udvalgt af mennesker efter mere eller mindre objektive regler. Kort fortæller derfor ikke altid den fulde sandhed. Kort forekommer desuden i forskellig......, herunder de varierende signaturer, symboler og farver, der har været anvendt gennem tiderne, Endelig vil der på baggrund heraf blive fokuseret på, hvad kort gennem de sidste 200 år kan fortælle om de forandringer et natur- og kulturlandskab har gennemgået....

 15. Corrections to Reissner-Nordstr\\"om black hole solution due to exponential nonlinear electrodynamics

  Kruglov, S I

  2016-01-01

  An exponential model of nonlinear electrodynamics coupled with the gravitational field is analyzed. It was shown that weak, dominant, and strong energy conditions are satisfied. We obtain corrections to Coulomb's law at $r\\rightarrow\\infty$. It was demonstrated that electric-magnetic duality between ${\\cal F}$ and ${\\cal P}$ frames is violated. The asymptotic black hole solution at $r\\rightarrow \\infty$ is found that contains corrections to the Reissner-Nordstr\\"om solution. The electromagnetic mass of the black hole is calculated, expressed through the parameter $\\beta$ of the model.

 16. Folkuniversitetet i stockholm - En studie om hur de befintliga kunderna söker information

  Lundgren, Stephanie; Antman, Lena

  2008-01-01

  Undersökningen visar att Folkuniversitetet i Stockholms befintliga kunder beter sig på ett likartat sätt, i alla olika steg i köpbeslutsprocessen, när de söker information om Folkuniversitetet samt deras kurser och utbildningar. Hemsidan är den informationskanal som de flesta kunderna kommer i kontakt med, följt av kurskatalogen, personalen och rekommendationer från vänner och bekanta. The survey shows that the current customers of Folkuniversitetet in Stockholm act in a similar way, in a...

 17. At traversere den Andens fantasi eller at traversere fantasien om den Anden

  Hansen, Brian Benjamin

  2016-01-01

  Fantasier lærer os at begære, hedder det hos Lacan. De sætter os i kontakt med den Andens begær. Men kan man egentlig komme for tæt på den Anden? Hvad sker der, når man kommer for tæt på den Andens fantasier? Og hvad sker der, når man kommer for tæt på fantasien om den Anden? Disse og lignende...

 18. Forestillingen om mødet efter døden

  Moestrup, Lene

  2016-01-01

  Forskning viser, at relationer med andre mennesker konstituerer en signifikant kilde til mening for palliative patienter og deres pårørende. Gennem narrativ analyse af empiri, genereret gennem interviews og deltagerobservation på danske hospicer, demonstreres det i artiklen, hvordan patienter på...... hospice og deres pårørende uanset religiøst tilhørsforhold fokuserer på at konstruere meningsskabende fortællinger om en fortsat forbindelse efter døden....

 19. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 20. «Stand out of the crowd», et case om personlig merkevarebygging.

  Solberg, Maria Ross; Auby, Terese

  2014-01-01

  ”To be in buisness today, our most important job is to be head marketer for the brand called you” (Peters 1997), med dette sitatet falt valget vårt på personlig merkevarebygging. Merkevarebygging er et tema vi begge ønsket å skrive om. Vi fant fort ut at dette er såpass aktuelt og interessant med tanke på oss som studenter. I dag er merkevarebygging i næringslivet og det private i sterk vekst (Gad og Rosencreutz 2004), og syntes dette kunne være spennende å grave dypere i. I...

 1. Chromosomal and Genetic Analysis of a Human Lung Adenocarcinoma Cell Line OM

  Yong-Wu Li; Lin Bai; Lyu-Xia Dai; Xu He; Xian-Ping Zhou

  2016-01-01

  Background: Lung cancer has become the leading cause of death in many regions.Carcinogenesis is caused by the stepwise accumulation of genetic and chromosomal changes.The aim of this study was to investigate the chromosome and gene alterations in the human lung adenocarcinoma cell line OM.Methods: We used Giemsa banding and multiplex fluorescence in situ hybridization focusing on the human lung adenocarcinoma cell line OM to analyze its chromosome alterations.In addition, the gains and losses in the specific chromosome regions were identified by comparative genomic hybridization (CGH) and the amplifications of cancer-related genes were also detected by polymerase chain reaction (PCR).Results: We identified a large number of chromosomal numerical alterations on all chromosomes except chromosome X and 19.Chromosome 10 is the most frequently involved in translocations with six different interchromosomal translocations.CGH revealed the gains on chromosome regions of 3q25.3-28, 5p13, 12q22-23.24, and the losses on 3p25-26, 6p25, 6q26-27, 7q34-36, 8p22-23, 9p21-24, 10q25-26.3, 12p 13.31-13.33 and 17p 13.1-13.3.And PCR showed the amplification of genes: Membrane metalloendopeptidase (MME), sucrase-isomaltase (SI), butyrylcholinesterase (BCHE), and kininogen (KNG).Conclusions: The lung adenocarcinoma cell line OM exhibited multiple complex karyotypes, and chromosome 10 was frequently involved in chromosomal translocation, which may play key roles in tumorigenesis.We speculated that the oncogenes may be located at 3q25.3-28, 5p13, 12q22-23.24, while tumor suppressor genes may exist in 3p25-26, 6p25, 6q26-27, 7q34-36, 8p22-23, 9p21-24, 10q25-26.3, 12p 13.31-13.33, and 17p 13.1-13.3.Moreover, at least four genes (MME, SI, BCHE, and KNG) may be involved in the human lung adenocarcinoma cell line OM.

 2. Säkerhetsöverlåtelse - pant eller omsättningsköp?

  Lindskoug, Patrik

  2015-01-01

  I det nyligen publicerade betänkandet SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, föreslås att traditionsprincipen ska avskaffas och att borgenärsskydd ska tillerkännas en förvärvare redan vid avtal om köp av lösöre respektive en panthavare vid registrering av panträtt i lösöre, i båda fallen oavsett...

 3. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 4. Oméga 3 et neurotransmission cérébrale

  Vancassel Sylvie

  2004-01-01

  Full Text Available Les acides gras polyinsaturés (AGPI sont des constituants structuraux fondamentaux du système nerveux central (SNC dont la teneur conditionne le fonctionnement des cellules neuronales. Ils sont des acteurs de la communication intercellulaire, notamment à travers les processus de neurotransmission. De nombreuses études ont montré chez l’animal que le déficit des membranes cérébrales en oméga 3, et plus particulièrement en acide docosahexaénoïque (22 : 6ω-3 ou DHA induit par une carence alimentaire spécifique en cette famille d’AGPI, s’accompagne de troubles de l’apprentissage. Un support neurochimique a été avancé, impliquant les processus de libération de neurotransmetteurs, notamment les monoamines et l’acétylcholine. Cette relation entre AGPI ω3 et neurotransmission est d’autant plus intéressante qu’elle pourrait être également impliquée chez l’Homme dans l’apparition et\\\\ou la sévérité de certains troubles neuropsychiatriques dans lesquels des dysfonctionnements de la neurotransmission sont constatés (schizophrénie, dépression, hyperactivité chez l’enfant. En effet, de nombreuses études révèlent un déficit du statut corporel en AGPI oméga 3 (20 : 5 et 22 : 6 mais aussi en oméga 6, qui peut être corrigé par voie nutritionnelle, permettant alors de réduire significativement certains des symptômes pathologiques. Dans ce contexte, nous développons au laboratoire des recherches visant à comprendre les mécanismes d’action des oméga 3, et en particulier du DHA, dans les membranes nerveuses et l’incidence sur le fonctionnement de ces cellules.

 5. Classification of the charged test particle circular orbits in Reissner--Nordstr\\"om spacetime

  Pugliese, Daniela; Ruffini, Remo

  2013-01-01

  We study the circular motion of charged test particles in the gravitational field of a charged mass described by the Reissner-Nordstr\\"om spacetime, focusing on the physical differences between black holes and naked singularities. We perform the most complete classification of circular orbits for different sets of the main physical parameters, and study numerically the behavior of the angular momentum and energy of the charged test particle. Our analysis shows in an alternative manner that the behavior of circular orbits can be used to distinguish between black holes and naked singularities.

 6. Motion of charged test particles in Reissner--Nordstr\\"om spacetime

  Pugliese, D; Ruffini, R

  2011-01-01

  We investigate the circular motion of charged test particles in the gravitational field of a charged mass described by the Reissner-Nordstr\\"om (RN) spacetime. We study in detail all the spatial regions where circular motion is allowed around either black holes or naked singularities. The effects of repulsive gravity are discussed by finding all the circles at which a particle can have vanishing angular momentum. We show that the geometric structure of stable accretion disks, made of only test particles moving along circular orbits around the central body, allows us to clearly distinguish between black holes and naked singularities.

 7. Stulna Attribut, -om skinheadskulturens utveckling från 1960-talet tills idag.

  Ivansson, Andreas

  2003-01-01

  Uppsatsen handlar om skinheadskulturen och icke-rasistiska skinheads. Syftet med uppsatsen är Att beskriva skinheadskulturens utveckling från dess start tills idag och hur dagens icke-rasistiska skinheads förhåller sig till den. Uppsatsen är indelad i två delar där det i del 1 redogörs för skinheadskulturens utveckling och var brytningen kom mellan icke- och rasistiska skinheads kom. Litteraturstudier ligger till stor del till grund för del 1. Idel 2 har ett antal icke-rasistiska skinheads in...

 8. Holographic Thermodynamic on the Brane in Topological Reissner-Nordstr\\"om de Sitter Space

  Setare, M R

  2003-01-01

  We consider the brane universe in the bulk background of the topological Reissner-Nordstr\\"om de Sitter black holes. We show that the thermodynamic quantities (including entropy) of the dual CFT take usual special forms expressed in terms of Hubble parameter and its time derivative at the moment, when the brane crosses the black hole horizon or the cosmological horizon. We obtain the generalized Cardy-Verlinde formula for the CFT with an charge and cosmological constant, for any values of the curvature parameter $k$ in the Friedmann equations.

 9. You can do it! - en beretning om bedstemoderen bag Googles succes

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Garager spiller en stor rolle i Silicon Valleys historier om innovation. Der er fx i Palo Alto Hewlett-Packards gamle garage, som er anerkendt som en af Californiens bevaringsværdige historiske bygninger, og så er der Googles garage i Menlo Park. Erfaringen viser, at det er klogt for en ingeniør ......, så bør du tjekke ejerens familie, for det kan meget vel være den og ikke garagen selv, der er nøglen til succes....

 10. Oméga 3 et neurotransmission cérébrale

  Vancassel Sylvie

  2004-01-01

  Les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont des constituants structuraux fondamentaux du système nerveux central (SNC) dont la teneur conditionne le fonctionnement des cellules neuronales. Ils sont des acteurs de la communication intercellulaire, notamment à travers les processus de neurotransmission. De nombreuses études ont montré chez l’animal que le déficit des membranes cérébrales en oméga 3, et plus particulièrement en acide docosahexaénoïque (22 : 6ω-3 ou DHA) induit par une carence alim...

 11. Summary of LO2/Ethanol OMS/RCS Technology and Advanced Development 99-2744

  Curtis, Leslie A.; Hurlbert, Eric A.

  1999-01-01

  NASA is pursuing non-toxic propellant technologies applicable to RLV and Space Shuttle orbital maneuvering system (OMS) and reaction control system (RCS). The primary objectives of making advancements in an OMS/RCS system are improved safety, reliability, and reduced operations and maintenance cost, while meeting basic operational and performance requirements. An OMS/RCS has a high degree of direct interaction with the vehicle and crew and requires subsystem and components that are compatible with integration into the vehicle with regard to external mold-line, power, and thermal control. In July 1997, a Phase I effort for the technology and advanced development of an upgrade of the space shuttle was conducted to define the system architecture, propellant tank, feed system, RCS thrusters, and OMS engine. Phase I of the project ran from July 1997 to October 1998. Phase II is currently being planned for the development and test of full-scale prototype of the system in 1999 and 2000. The choice of pressure-fed liquid oxygen (LO2) and ethanol is the result of numerous trade studies conducted from 1980 to 1996. Liquid oxygen and ethanol are clean burning, high-density propellants that provide a high degree of commonality with other spacecraft subsystems including life support, power, and thermal control, and with future human exploration and development of space missions. The key to this pressure-fed system is the use of subcooled liquid oxygen at 350 psia. In this approach, there is 80 degrees R of subcooling, which means that boil-off will not occur until the temperature has risen 80 R. The sub-cooling results naturally from loading propellants at 163 R, which is the saturation temperature at 14.7 psia, and then pressurizing to 350 psia on the launch pad. Thermal insulation and conditioning techniques are then used to limit the LO2 temperature to 185 R maximum, and maintain the sub-cooling. The other key is the wide temperature range of ethanol, -173 F to +300 F, which

 12. PLB, vertical tail, OMS pods above Earth with moon in distant background

  1983-01-01

  Payload bay (PLB) equipment, payloads, and experiments include remote manipulator system (RMS) stowed on port side sill longeron, Development Flight Instrument (DFI) pallet with High Capacity Heat Pipe Experiment, Special Philatelic Covers in two large storage (mail) boxes, Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM) experiment trays, and Advanced Flexible Reusable Surface Insulation (AFRSI) blanket in foreground and Payload Flight Test Article (PFTA) behind DFI pallet. Vertical tail with orbital maneuvering system (OMS) pods at base points to Earth's cloud-covered surface with gibbous moon in distance.

 13. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 14. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 15. A ação do Baygon (OMS-33 no combate ao Panstrongylus megistus

  Ítalo A. Sherlock

  1977-06-01

  Full Text Available Durante o ano de 1972 a 1975 o Baygon (OMS-33 2 - isopropoxifenil - N - metil - carbamato foi utilizado no combate ao P. megistus numa pequena área de 200 casas no Estado da Bahia endêmica para a doença de Chagas. Somente na dosagem de 1,6mg/m², em duas aplicações anuais, os resultados foram considerados satisfatórios, Devido ao elevado custo do produto, é considerado que ele não possa ser utilizado em campanhas profiláticas do governo, podendo entretanto ser utilizado por fazendeiros de recursos em suas próprias fazendas protegendo-se assim contra a proliferação dos vetores da Doença de Chagas.From 1972 to 1975, 200 dwellings were sprayed with Baygon (OMS-33 2 - isopropoxifenil-N-metil-carbamate, to control Panstrongylus megistus the vector of Trypanosoma cruzi in an endemic Chagas' disease area in the State of Bahia, Brazil. A dose of only 1.6 mg/m² of Baygon sprayed twice a year was considered satisfactory for controlling P. megistus. However, the high cost of Baygon prohibits its use on large scale control programs. Nevertheless, the Authors suggest that Baygon can be useful in eliminatíng vector bugs from individuais houses by those who can afford it.

 16. TV2 skylder stadig tv-seerne svar om Cavling-nomineret dokumentar

  Suhr, Christian; Borberg, Hjarn von Zernichow; Sinclair, Kirstine;

  2017-01-01

  TV 2 bør påtage sig det særlige ansvar, som følger af at facilitere en så omfattende offentlig debat, som dokumentaren "Moskeerne bag sløret" har skabt. TV 2 har selv nomineret deres tv-serie om danske moskeer til den fornemme Cavlingpris, som uddeles fredag eftermiddag. Cavlingprisen gives til det...... ypperste inden for dansk journalistik. TV 2 skriver i indstillingen af deres egen tv-serie til Cavlingprisen, at udsendelsen bygger på »usædvanlig bred og uafviselig dokumentation«. Imidlertid har vi stadig ikke fået præcist svar på, hvorvidt det er korrekt, at TV 2 faktisk ligger inde med uafviselig...... ytrings- og religionsfrihed med henvisning til TV 2's tv-serie om moskeer og imamer. Serien er produceret med støtte fra Public Service Puljen. Som forskere, borgere og licensbetalere mener vi fortsat, at det er i offentlighedens interesse at få klarhed over, hvad vi har set, og hvad vi ikke har set i TV2...

 17. Proof of linear instability of the Reissner-Nordstr\\"om Cauchy horizon under scalar perturbations

  Luk, Jonathan

  2015-01-01

  It has long been suggested that solutions to linear scalar wave equation $$\\Box_g\\phi=0$$ on a fixed subextremal Reissner-Nordstr\\"om spacetime with non-vanishing charge are generically singular at the Cauchy horizon. We prove that generic smooth and compactly supported initial data on a Cauchy hypersurface indeed give rise to solutions with infinite nondegenerate energy near the Cauchy horizon in the interior of the black hole. In particular, the solution generically does not belong to $W^{1,2}_{loc}$. This instability is related to the celebrated blue shift effect in the interior of the black hole. The problem is motivated by the strong cosmic censorship conjecture and it is expected that for the full nonlinear Einstein-Maxwell system, this instability leads to a singular Cauchy horizon for generic small perturbations of Reissner-Nordstr\\"om spacetime. Moreover, in addition to the instability result, we also show as a consequence of the proof that Price's law decay is generically sharp along the event horiz...

 18. Oms1 associates with cytochrome c oxidase assembly intermediates to stabilize newly synthesized Cox1.

  Bareth, Bettina; Nikolov, Miroslav; Lorenzi, Isotta; Hildenbeutel, Markus; Mick, David U; Helbig, Christin; Urlaub, Henning; Ott, Martin; Rehling, Peter; Dennerlein, Sven

  2016-05-15

  The mitochondrial cytochrome c oxidase assembles in the inner membrane from subunits of dual genetic origin. The assembly process of the enzyme is initiated by membrane insertion of the mitochondria-encoded Cox1 subunit. During complex maturation, transient assembly intermediates, consisting of structural subunits and specialized chaperone-like assembly factors, are formed. In addition, cofactors such as heme and copper have to be inserted into the nascent complex. To regulate the assembly process, the availability of Cox1 is under control of a regulatory feedback cycle in which translation of COX1 mRNA is stalled when assembly intermediates of Cox1 accumulate through inactivation of the translational activator Mss51. Here we isolate a cytochrome c oxidase assembly intermediate in preparatory scale from coa1Δ mutant cells, using Mss51 as bait. We demonstrate that at this stage of assembly, the complex has not yet incorporated the heme a cofactors. Using quantitative mass spectrometry, we define the protein composition of the assembly intermediate and unexpectedly identify the putative methyltransferase Oms1 as a constituent. Our analyses show that Oms1 participates in cytochrome c oxidase assembly by stabilizing newly synthesized Cox1.

 19. Non-Abelian clouds around Reissner-Nordstr\\"om black holes: the existence line

  Radu, Eugen; Yang, Yisong

  2016-01-01

  A known feature of electrically charged Reissner-Nordstr\\"om-anti-de Sitter planar black holes is that they can become unstable when considered as solutions of Einstein--Yang-Mills theory. The mechanism for this is that the linearized Yang-Mills equations in the background of the Reissner-Nordstr\\"om (RN) black holes possess a normalizable zero mode, resulting in non-Abelian (nA) magnetic clouds near the horizon. In this work we show that the same pattern may occur also for asymptotically flat RN black holes. Different from the anti-de Sitter case, in the Minkowskian background the prerequisite for the existence of the nA clouds is $i)$ a large enough gauge group and $ii)$ the presence of some extra interaction terms in the matter Lagrangian. To illustrate this mechanism we present two specific examples, one in four and the other in five dimensional asymptotically flat spacetime. In the first case, we augment the usual $SU(3)$ Yang-Mills Lagrangian with higher order (quartic) curvature term, while for the sec...

 20. Code cases for implementing risk-based inservice testing in the ASME OM code

  Rowley, C.W.

  1996-12-01

  Historically inservice testing has been reasonably effective, but quite costly. Recent applications of plant PRAs to the scope of the IST program have demonstrated that of the 30 pumps and 500 valves in the typical plant IST program, less than half of the pumps and ten percent of the valves are risk significant. The way the ASME plans to tackle this overly-conservative scope for IST components is to use the PRA and plant expert panels to create a two tier IST component categorization scheme. The PRA provides the quantitative risk information and the plant expert panel blends the quantitative and deterministic information to place the IST component into one of two categories: More Safety Significant Component (MSSC) or Less Safety Significant Component (LSSC). With all the pumps and valves in the IST program placed in MSSC or LSSC categories, two different testing strategies will be applied. The testing strategies will be unique for the type of component, such as centrifugal pump, positive displacement pump, MOV, AOV, SOV, SRV, PORV, HOV, CV, and MV. A series of OM Code Cases are being developed to capture this process for a plant to use. One Code Case will be for Component Importance Ranking. The remaining Code Cases will develop the MSSC and LSSC testing strategy for type of component. These Code Cases are planned for publication in early 1997. Later, after some industry application of the Code Cases, the alternative Code Case requirements will gravitate to the ASME OM Code as appendices.

 1. Integrare le informazioni sugli eventi avversi secondo la classificazione ICPS dell’OMS: uno studio pilota

  Patrizio Di Denia

  2014-05-01

  Full Text Available Background. Esistono numerose fonti per identificare eventi avversi e near-miss. L’integrazione delle informazioni provenienti dalle diverse fonti può offrire una rappresentazione più completa degli incidenti che avvengono in ambito sanitario. La tassonomia International Classification of Patient Safety (ICPS sviluppata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS rappresenta un quadro concettuale di riferimento relativo alla sicurezza del paziente, in grado di facilitare il confronto delle informazioni provenienti da diverse fonti, sia a livello locale che tra differenti istituzioni. Obiettivi. Utilizzo della classificazione ICPS dell’OMS per la mappatura aziendale dei rischi clinici e la definizione di strategie di intervento per la prevenzione degli eventi avversi. Metodi. Mediante l’utilizzo delle classi incident type e patient outcome dell’ICPS, sono state classificate e aggregate 902 segnalazioni rilevate nel 2012, provenienti da 3 fonti informative diverse: sistema di incident reporting, reclami e sinistri. Gli eventi sono stati successivamente collocati in una matrice dei rischi per individuare classi di rischio e priorità di intervento. Risultati. Rispetto alle 13 categorie della classe incident type dell’ICPS le categorie più frequenti sono risultate clinical process/procedure (19,8%, medication (17,5% e patients accidents (13,4%. Per quanto riguarda la classe patient outcome sono risultati più frequenti gli eventi con nessun danno (67,0% e a seguire quelli con danno minore (27,5%, moderato” (4,9%, severo (0,4% e decesso (0,2%. L’analisi dei dati aggregati conferma che ogni fonte informativa contribuisce in modo diverso alla definizione delle tipologie di eventi. La valutazione effettuata con la matrice dei rischi ha evidenziato che le tipologie di eventi di accadimento più frequente sono anche quelle con un livello di rischio più elevato. Sulla base delle priorità individuate, sono state definite a livello

 2. Om helseskader og avhengighet ved tobakksbruk. Med kommentarer til Robert Lund-saken

  Sidsel Kreyberg

  2009-11-01

  Full Text Available Tobakksepidemien har vært kalt den største epidemien i vår tid. Den deler praktisk talt befolkningen i to medhensyn til forebyggende så vel som behandlende helsearbeid. Tobakk, særlig aktiv røyking, representerer enformidabel risikoøkning for en rekke sykdommer, både alene og sammen med andre risikofaktorer ellersykdomsdisposisjoner.Det begynner etter hvert å gå opp for dem som driver tobakksforebyggende arbeid, og for befolkningenellers, at tobakk ikke bare inneholder helseskadelige stoffer, men også er sterkt avhengighetsskapende. Disseto effektene er knyttet til forskjellige stoffer i tobakken, og de opptrer med stor avstand i tid. Som pedagogiskvirkemiddel gjør kunnskapen om nikotinets raskt inntredende avhengighetsskapende effekt kanskje størreinntrykk enn de helseskadelige effektene som inntrer flere tiår senere. Økt kunnskap om nikotinets avhengighetsskapendeeffekt kan bli den viktigste motivasjonsfaktor for å forhindre at ungdom begynner med tobakkog kan få foreldregenerasjonen til å ta større ansvar for den sosiale arv den bringer videre.Som et foreløpig siste kapittel i røykeepidemiens historie, har vi nå også fått erstatningssaker mot tobakksindustrienhit til landet. Disse sakene vil kunne ha en bevisstgjørende effekt gjennom media, men det fordrerryddige problemstillinger og konsistent begrepsbruk.Den statistiske og biologiske sammenheng mellom eksponering for et kreftfremkallende stoff og tumortypeer grunnleggende i kreftepidemiologien. I motsetning til rulletobakk, er ferdigsigaretter underlagt begrensningeri tjære- og nikotininnhold og har i hemmelighet vært manipulert kjemisk for å øke den avhengighetsskapendeeffekten av nikotin. Robert Lund hadde røkt rulletobakk siden tjue års alder. I følge det som blefremført i retten, hadde han en tumortype (adenokarsinom som er lite karakteristisk for eksponering for "ren"tobakk (tjære. Det forelå heller ingen yrkeseksponering for andre stoffer. Saks

 3. Top Operations and Maintenance (O&M) Efficiency Opportunities at DoD/Army Sites - A Guide for O&M/Energy Managers and Practitioners

  Sullivan, Gregory P.; Dean, Jesse D.; Dixon, Douglas R.

  2007-05-25

  This report, sponsored the Army's Energy Engineering Analysis Program, provides the Operations and Maintenance (O&M) Energy manager and practitioner with useful information about the top O&M opportunities consistently found across the DoD/Army sector. The target is to help the DoD/Army sector develop a well-structured and organized O&M program.

 4. OMS-2负载Pt催化剂的制备及其催化氧化性能研究

  叶青; 王海平; 罗才武; 王道

  2013-01-01

  采用前掺杂法、沉积-沉淀法和浸渍法制备了氧化锰八面体分子筛(OMS-2)负载Pt催化剂(Pt/OMS-2),对所制催化剂进行了结构和织构表征。并研究了不同制备方法和沉积-沉淀法中不同制备(Pt负载量和溶液的pH值)对Pt/OMS-2催化氧化CO性能的影响。结果表明,沉积-沉淀法制备的Pt/OMS-2-DP催化剂活性最好(T100=100℃)。这与Pt/OMS-2-DP催化剂中Pt颗粒大小及OMS-2载体与Pt之间存在强相互作用有关。Pt负载量明显影响Pt/OMS-2-DP催化剂的催化活性,3Pt/OMS-2-DP催化剂(Pt=3.0 wt%)催化活性最高,这是由于适当Pt负载量,Pt颗粒较小,并与载体OMS-2的相互作用较强,能较好地活化OMS-2晶格氧。pH值对Pt/OMS-2-DP催化剂催化性能影响较大,这与OMS-2的等电点和Pt在不同溶液中存在不同Pt配位体形式有关。

 5. Obesity-resistant S5B rats showed great cocaine conditioned place preference than the obesity-prone OM rats

  Thanos, P.K.; Wang, G.; Thanos, P.K..; Kim, R.; Cho, J.; Michaelides, M.; Anderson, B.J.; Primeaux, S.D.; Bray, G.A.; Wang, G.-J.; Robinson, J.K.; Volkow, N.D.

  2010-12-01

  Dopamine (DA) and the DA D2 receptor (D2R) are involved in the rewarding and conditioned responses to food and drug rewards. Osborne-Mendel (OM) rats are genetically prone and S5B/P rats are genetically resistant to obesity when fed a high-fat diet. We hypothesized that the differential sensitivity of these two rat strains to natural rewards may also be reflected in sensitivity to drugs of abuse. Therefore, we tested whether OM and S5B/P rats showed a differential preference to cocaine using conditioned place preference (CPP). To also evaluate whether there is specific involvement of the D2R in this differential conditioning sensitivity, we then tested whether the D2R agonist bromocriptine (BC) would differentially affect the effects of cocaine in the two strains. OM and S5B/P rats were conditioned with cocaine (5 or 10 mg/kg) in one chamber and saline in another for 8 days. Rats were then tested for cocaine preference. The effects of BC (0.5, 1, 5, 10, 20 mg/kg) on cocaine preference were then assessed in subsequent test sessions. OM rats did not show a significant preference for the cocaine-paired chamber on test day. Only the S5B/P rats showed cocaine CPP. Later treatment with only the highest dose of BC resulted in reduced cocaine CPP in S5B/P rats when treated with 5 mg/kg cocaine and in OM rats treated with 10 mg/kg cocaine. Our results indicated that obesity-resistant S5B rats showed greater cocaine CPP than the obesity-prone OM rats. These findings do not support a theory of common vulnerability for reinforcer preferences (food and cocaine). However, they show that BC reduced cocaine conditioning effects supporting at least a partial regulatory role of D2R in conditioned responses to drugs.

 6. Diferencias en magnitud de estado nutricional en escolares chilenos según la referencia CDC y OMS 2005-2008

  Fabián Vásquez

  2013-02-01

  Full Text Available Introducción: Es necesario realizar nuevas discusiones respecto a la magnitud de los problemas nutricionales diagnosticados, al usar CDC u OMS, frente a la existencia de nuevas definiciones biológicas o estadísticas de obesidad. Objetivo: Comparar la evolución de la prevalencia de estado nutricional en escolares de primero básico, desde el año 2005 al 2008, según CDC y OMS. Métodos: Cohorte retrospectiva, de 140.265 escolares de ambos sexos de primero básico, evaluados entre 2005-2008, cuyos datos antropométricos (peso y talla, se obtuvieron del sistema anual de registro del estado nutricional escolar. Para clasificar el estado nutricional, se utilizaron los patrones CDC y OMS. Resultados: Los promedios de IMC fueron levemente diferentes y menores en la niñas que en los niños, en 2005 y 2006. Durante el 2007 y 2008 el promedio de IMC en las niñas alcanzó la cifra observada en los varones. Hubo mayor prevalencia de bajo peso según OMS (p=0,03, con una tendencia a la disminución en los años posteriores. La prevalencia de normalidad fue mayor según el criterio CDC, con una reducción entre el 2005 y 2007 y un incremento 2008 (p<0,001. Hubo una menor prevalencia de sobrepeso según el criterio CDC (p<0,001, con aumento entre el 2005 y 2007, tanto CDC como OMS. La prevalencia de obesidad fue menor según el criterio OMS, no encontrándose diferencia estadísticamente significativa al comparar con el patrón CDC. Conclusiones: Al comparar ambos patrones, CDC tiende a sobreestimar la normalidad y subestimar el sobrepeso, mientras que en obesidad no se encontraron diferencias significativas.

 7. Full solar spectrum light driven thermocatalysis with extremely high efficiency on nanostructured Ce ion substituted OMS-2 catalyst for VOCs purification

  Hou, Jingtao; Li, Yuanzhi; Mao, Mingyang; Yue, Yuanzheng; Greaves, G. Neville; Zhao, Xiujian

  2015-01-01

  The nanostructured Ce ion substituted cryptomelane-type octahedral molecular sieve (OMS-2) catalyst exhibits strong absorption in the entire solar spectrum region. The Ce ion substituted OMS-2 catalyst can efficiently transform the absorbed solar energy to thermal energy, resulting in a considerable increase of temperature. By combining the efficient photothermal conversion and thermocatalytic activity of the Ce ion substituted OMS-2 catalyst, we carried out full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light driven catalysis with extremely high efficiency. Under the irradiation of full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light, the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits extremely high catalytic activity and excellent durability for the oxidation of volatile organic pollutants such as benzene, toluene, and acetone. Based on the experimental evidence, we propose a novel mechanism of solar light driven thermocatalysis for the Ce ion substituted OMS-2 catalyst. The reason why the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits much higher catalytic activity than pure OMS-2 and CeO2/OMS-2 nano composite under the full solar spectrum irradiation is discussed.The nanostructured Ce ion substituted cryptomelane-type octahedral molecular sieve (OMS-2) catalyst exhibits strong absorption in the entire solar spectrum region. The Ce ion substituted OMS-2 catalyst can efficiently transform the absorbed solar energy to thermal energy, resulting in a considerable increase of temperature. By combining the efficient photothermal conversion and thermocatalytic activity of the Ce ion substituted OMS-2 catalyst, we carried out full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light driven catalysis with extremely high efficiency. Under the irradiation of full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light, the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits extremely high catalytic activity and excellent durability for the oxidation of volatile organic pollutants

 8. Effect of preparation method on the surface characteristics and activity of the Pd/OMS-2 catalysts for the oxidation of carbon monoxide, toluene, and ethyl acetate

  Liu, Lisha; Song, Yong; Fu, Zhidan; Ye, Qing; Cheng, Shuiyuan; Kang, Tianfang; Dai, Hongxing

  2017-02-01

  The cryptomelane-type manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2)-supported Pd (0.5 wt% Pd/OMS-2-DP, 0.5 wt% Pd/OMS-2-PI, and 0.5 wt% Pd/OMS-2-EX) catalysts were prepared by the deposition-precipitation, pre-incorporation, and ion-exchanging strategies, respectively. It is shown that the preparation method exerted an important effect on the physicochemical property of the sample. Among the OMS-2-supported Pd catalysts, 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP possessed the highest surface (Mn2+ + Mn3+)/Mn4+ atomic ratio and the highest surface Pd loading and acid sites. The 0.5 wt% Pd/OMS-2 catalysts outperformed the Pd-free counterpart, among which 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP presented the best catalytic activity (T50% and T90% were 25 and 55 °C for CO oxidation, 240 and 285 °C for toluene oxidation, and 160 and 200 °C for ethyl acetate oxidation, respectively). We believe that the high Pd surface loading, high surface atomic ratio of (Mn2+ + Mn3+)/Mn4+, and good low-temperature reducibility, good oxygen mobility, and high acidity were responsible for the excellent performance of the 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP catalyst.

 9. Pretensoner om søksmålsgjenstanden, et materielt eller prosessuelt spørsmål?

  Sejersted Bødtker, Frederic Eide

  2016-01-01

  Denne avhandlingen vil omhandle hvordan retten prøver en saksøkers pretensjoner om å ha et «rettskrav», jf. tvisteloven § 1-3 første ledd, nærmere bestemt grensen mellom hva som skal prøves prosessuelt i avvisningsomgangen og hva som skal prøves i den materielle omgangen (ofte kalt spørsmålet om pretensjon og realitet). Problemstillingen er relevant fordi det foreligger en forholdvis omfattende mengde rettspraksis på området, som i visse tilfeller ikke stemmer overens. Dermed må det kunne sie...

 10. ” Terminalpleie er mer av alt” - en kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer med terminalpleie på sykehjem

  Svendsen, Sandra Jahr

  2015-01-01

  Bakgrunn: Et økende antall dødsfall skjer på sykehjem. Dette stiller store krav til sykehjemmet som arena for terminalpleie og til helsepersonellet som skal yte denne tjenesten. Palliasjon i eldreomsorgen er et fagfelt det jobbes aktivt for å fremme, og per i dag vet en for lite om status i norske sykehjem hva gjelder terminalpleie. Hensikt: Å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere har med terminalpleie på sykehjem. Erfaringene kan gi økt kunnskap om hvilke forutsetninger som må ligge til...

 11. GIMMS – Et EU-projekt om Gender, Innovation and Mentoring in Mathematics and Science

  Stougaard, Birgitte

  GIMMS projektet er et tværnationalt projekt, som giver mulighed for at ’gen-tænke’ undervisning og læring. Projektet involverer studerende, professionelle lærere og læreruddannere fra 6 lande: Irland, Tyskland, Østrig, Tjekkiet, Spanien og Danmark. GIMMS står for fokus på køn, innovation og...... mellem praktiklærere og læreruddannere, og den tredje mentorrelation foregår som et treparts-samarbejde, der omfatter alle tre interesse-grupper, dvs. lærerstuderende, professionelle lærere og læreruddannere. Det innovative aspekt i GIMMS projektet handler om at udvikle undervisning og skabe lige...

 12. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  Ruther, Mathilda

  2017-01-01

  Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur den grekiska mytologin gestaltas i filmerna Percy Jackson – Kampen om åskviggen, Percy Jackson – Monsterhavet, Clash of the Titans och Wrath of the Titans. Detta görs ge...

 13. Bounded energy waves on the black hole interior of Reissner-Nordstr\\"om-de Sitter

  Costa, João L

  2016-01-01

  Motivated by the Strong Cosmic Censorship Conjecture, in the presence of a cosmological constant, we consider solutions of the scalar wave equation $\\Box_g\\phi=0$ on fixed subextremal Reissner--Nordstr\\"om--de Sitter backgrounds $({\\mathcal M}, g)$, without imposing symmetry assumptions on $\\phi$. We provide a sufficient condition, in terms of surface gravities and a parameter for an exponential decaying Price law, for a local energy of the waves to remain bounded up to the Cauchy horizon. The energy we consider controls, in particular, regular transverse derivatives at the Cauchy horizon; this allows us to extend the solutions with bounded energy, to the Cauchy horizon, as functions in $C^0\\cap H^1_{loc}$. Our results correspond to another manifestation of the potential breakdown of Strong Cosmic Censorship in the positive cosmological constant setting.

 14. Sportsligt pris - ekonomisk kris? : En kvalitativ studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.

  Björnfot, Erik; Wright, Kim

  2014-01-01

  TitelSportsligt pris – Ekonomisk kris? En studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.ProblemformuleringIdrott har idag gått från att vara lek och spel till att bli en ekonomisk marknad med stora möjligheter. Svenska idrottsföreningar har överlag visat dåliga ekonomiska resultat de senaste åren. Detta gäller även de idrottsföreningar som valt att bilda ett idrottsAB, varav nästan alla visat dåliga ekonomiska resultat. Studien undersöker vilka åtgärder svenska idrottsAB kan vidt...

 15. Ny krigsførelse i informationsalderen? Om ‘Revolution in Military Affairs’ og Irakkrigen

  Jens Claus Hansen

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer, hvorvidt man efter Golfkrigen kan tale om en ‘Revolu- tion in Military Affairs’ – RMA – som nogle amerikanske krigsteoretikere hævder har fundet sted med anvendelsen af ny teknologi i moderne krigs- førelse. Forfatteren viser, hvordan moderne krigsstrategier har inkorpore- ret ny teknologi og mediebrug som bl.a. informationskrig, ‘Systems of Sys- tems’ og Network Centric Warfare. Forfatteren påpeger, at den strategiske anvendelse af informationsoperationer – herunder ‘embedded’ journalister – ikke har medført en demokratisering af nyhedsdækningen og heller ikke indebærer en øget sandhedsværdi. Afslutningsvis peger forfatteren på behovet for en ‘Revolution in Diplomatic Affairs’.

 16. Origami microfluidic paper-analytical-devices (omPAD) for sensing and diagnostics.

  Punjiya, Meera; Chung Hee Moon; Yu Chen; Sonkusale, Sameer

  2016-08-01

  Recent research activities in the area of low-cost sensing and diagnostics that are realized on cellulosic paper substrate are presented. First a three-dimensional origami paper-based analytical device (omPAD) with multiple electrochemical sensors, an integrated sample reservoir and tight integration with a custom CMOS potentiostat is presented. Second, an optical sensor array with built-in microfluidic channel for sample delivery is presented. The sensors are fabricated using a combination of wax printing and screen-printing using a solution based approach in ambient conditions without the need for expensive fabrication equipment or a cleanroom. Readout is based on using existing consumer grade electronic devices like flatbed scanner (for optical sensor) or custom designed CMOS potentiostat (for electrochemical sensors). Together the 3D paper-based analytical device with integrated sensor, microfluidics and portable readout instrumentation demonstrates a low-cost, self-contained system suitable for sensing and point-of-care diagnostics.

 17. Diagnostic of $f(R)$ under the $Om(z)$ function

  Jaime, Luisa G

  2015-01-01

  We perform the two$-$point diagnostic for the $Om(z)$ function proposed by Sahni ${\\it et al}$ in 2014 for the Starobinsky and Hu & Sawicki models in $f(R)$ gravity. We show that the observed values of the $Omh^2$ function can be explained in $f(R)$ models while in LCDM the $Omh^2$ funticon is expected to be a redshift independent number. We perform the analysis for some particular values of $\\Omega_m^0$ founding a cumulative probability ($P(\\chi^2 \\leq \\chi^2_{{\\it model}})$) $P \\sim 0.16$ or $\\sim0.09$ for the better cases versus a cumulative probability of $P \\sim 0.98$ in the $\\Lambda$CDM scenario. We also show that these models present a characteristic signature around the interval between $z\\sim 2$ and $z\\sim 4$, that could be confronted with future observations using the same test.

 18. Autentiska matematikuppgifter : En undersökning om elevers och lärares uppfattningar

  Andersson, Mikael; Lind, Gustav

  2016-01-01

  Den här studien syftar till att analysera autentiska matematikuppgifter från matematikböcker som används i dagens svenska skolor. Definitionen av vad autentiska uppgifter är skiljer sig åt och här återges definitioner från Kim Beswick (2010) och Torulf Palm (2009) som är framstående forskare inom området. Vidare har Sullivan och Mornane (2014) undersökt vad elever anser om utmanande matematikuppgifter och kommit fram till att utmanande uppgifter ökar många elevers motivation och intresse för ...

 19. Les plantes, sources d’acides gras essentiels oméga 3

  Gontier Eric

  2004-03-01

  Full Text Available L’acide α-linolénique (ALA fait partie de la famille des acides gras dits oméga 3. Il est dit essentiel parce qu’il ne peut pas être synthétisé dans notre organisme et doit donc être fourni par l’alimentation. Les plantes, sous forme de fruits, de légumes verts, de graines ou d’huiles issues de ces graines constituent une source majeure d’ALA. Cette synthèse a pour but de rappeler l’importance relative des végétaux quant à leur capacité à nous fournir des acides gras essentiels. Elle vise à faire le point sur les différentes voies développées par l’industrie agroalimentaire et à envisager les développements futurs.

 20. Les oméga 3 : de l’alimentation animale à la nutrition humaine

  Combe Nicole

  2004-01-01

  Full Text Available La dernière édition des Apports nutritionnels conseillés (ANC- éd. 2001 souligne la nécessité d’accroître la consommation d’acide alpha-linolénique (ALA. Celle-ci devrait au minimum doubler et représenter 0,8 % (par rapport à l’énergie totale contre 0,34 % actuellement. Or, l’étude Aquitaine [1] a montré que les lipides d’origine animale contribuaient à près de 75 % de l’apport alimentaire en ALA. Ainsi, parmi les stratégies envisageables pour accroître notre consommation d’ALA, sans changer fondamentalement les habitudes alimentaires des Français, on note un intérêt croissant pour augmenter la teneur en oméga 3 des produits animaux via l’alimentation de ces derniers. Quelques exemples de modification de la composition en acides gras des produits animaux sont exposés. Chez les espèces monogastriques (volaille, porc, le profil des lipides de carcasse est un bon reflet des lipides alimentaires. Ainsi, chez le porc, le niveau d’oméga 3 peut être augmenté d’un facteur 2 à 4, lorsque les animaux reçoivent dans leur alimentation de l’huile de colza, des graines de lin ou de la farine de poissons. En revanche, chez les animaux ruminants, le transfert des acides gras polyinsaturés alimentaires vers les tissus est faible en raison de l’hydrogénation qu’ils subissent dans le rumen. Certaines stratégies qui consistent à protéger ces acides gras de la biohydrogénation permettent néanmoins d’accroître le taux d’ALA dans les tissus et le lait. Ainsi, il apparaît possible d’augmenter la consommation d’oméga 3 de la population, via la consommation de produits issus d’animaux nourris avec des sources d’oméga 3. Cependant, au niveau de la production, ces changements doivent être maîtrisés \\; ils ne peuvent se faire sans un contrôle des qualités d’une part organoleptiques, en raison du degré élevé d’oxydabilité de ces acides gras, d’autre part de texture, en raison

 1. Den gröna turisten : En studie om turistens miljövänlighet

  2013-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur miljövänliga turisterna är samt hur miljövänligt de beter sig under en resa. Jag vill även se om det finns samband mellan turistens miljövänliga egenskaper och miljövänligt beteende. Målet med denna undersökning är att kunna konstatera att resultatet som jag fått stämmer överens med eller avviker från det jag har konstaterat i teorin. I den teoretiska delen behandlar jag begrepp som turism, turismens inverkan på miljön, hållbar utveckling, hå...

 2. Dynamical formation of a Reissner-Nordstr\\"om black hole with scalar hair in a cavity

  Sanchis-Gual, Nicolas; Herdeiro, Carlos; Font, José A; Montero, Pedro J

  2016-01-01

  In a recent letter, we presented numerical relativity simulations, solving the full Einstein--Maxwell--Klein-Gordon equations, of superradiantly unstable Reissner-Nordstr\\"om black holes (BHs), enclosed in a cavity. Low frequency, spherical perturbations of a charged scalar field, trigger this instability. The system's evolution was followed into the non-linear regime, until it relaxed into an equilibrium configuration, found to be a $\\textit{hairy}$ BH: a charged horizon in equilibrium with a scalar field condensate, whose phase is oscillating at the (final) critical frequency. Here, we investigate the impact of adding self-interactions to the scalar field. In particular, we find sufficiently large self-interactions suppress the exponential growth phase, known from linear theory, and promote a non-monotonic behaviour of the scalar field energy. Furthermore, we discuss in detail the influence of the various parameters in this model: the initial BH charge, the initial scalar perturbation, the scalar field char...

 3. Results of ionospheric parameters measurements during injections of exhaust streams of TSC "Progress" OMS

  Khakhinov, Vitaly; Alsatkin, Sergey; Medvedev, Andrey; Kushnarev, Dmitriy; Lebedev, Valentin; Potekhin, Alexander; Ratovsky, Konstantin; Shpynev, Boris

  Since 2006 we have carried out active space experiments using the transport spacecraft (TSC) "Progress" and the ground-base Radio-Optic Complex of ISTP SB RAS including Irkutsk Incoherent Scatter Radar (IISR). Engine burns of TSC orbital maneuvering subsystem (OMS) were used as a source of ionospheric disturbances and changing radar signature characteristics of TSC. The flight altitudes were about 340 km. The amount of engine exhaust products was varied from 2 to 11 kg. The flow directions relative to IISR and amount of injected exhaust products were changed from flight to flight. The flows directed to IISR were almost parallel to the geomagnetic field line. For these cases the most pronounced effects were observed, the electron density depletion reached 20-40

 4. An engineering evaluation of the Space Shuttle OMS engine after 5 orbital flights

  David, D.

  1983-01-01

  Design features, performances on the first five flights, and condition of the Shuttle OMS engines are summarized. The engines were designed to provide a vacuum-fed 6000 lb of thrust and a 310 sec specific impulse, fueled by a combination of N2O4 and monomethylhydrazine (MMH) at a mixture ratio of 1.65. The design lifetime is 1000 starts and 15 hr of cumulative firing duration. The engine assembly is throat gimballed and features yaw actuators. No degradation of the hot components was observed during the first five flights, and the injector pattern maintained a uniform, enduring level of performance. An increase in the take-off loads have led to enhancing the wall thickness in the nozzle in affected areas. The engine is concluded to be performing to design specifications and is considered an operational system.

 5. Cosmological reconstruction and {\\it Om} diagnostic analysis of Einstein-Aether Theory

  Pasqua, Antonio; Momeni, Davood; Raza, Muhammad; Myrzakulov, Ratbay

  2015-01-01

  Cosmological reconstruction technique is applied to study the cosmology of the Einstein-Aether (EA) gravity. We reconstructed an analytical model of EA theory for a type of Hubble dependent dark energy density proposed by Granda and Oliveros. The reconstructed cosmological scale factors are comprised of power-law, future singular model, emergent scale factor, intermediate scale factor, a unified theory for matter and dark energy dominated phases and finally for a type of non-extensive exponential scale factor, the q-de Sitter scale factor. In each cosmological epoch, we reconstruct the Lagrangian of the vector part of theory $F(K)$. Furthermore, \\emph{Om} diagnostic analysis technique is applied to fit parameters using recent observational data, namely Type Ia Supernovae, BAO, and data of Hubble parameter.

 6. Tanker om tid og rum - eller det spatio-temporale univers

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2006-01-01

  Begrebet rum eller rumlig har vi alle en mening om, specielt os, der arbejder med stedfæstede (geografiske) data. Begrebet tid er imidlertid ikke så entydigt. Gennem historien har forskellige videnskabelige retninger forsøgt at komme med en definition på tidsbegrebet, hver fra sit synspunkt; et...... historisk, et religiøst, et naturvidenskabeligt, et filosofisk osv. Endnu er det ikke lykkedes videnskaben at komme frem til en entydig, tværfaglig definition. Vi har således alle vor egen opfattelse af, hvad tid er, og kan også forholde os til tiden, men det er straks sværere at forklare tidsbegrebet...

 7. Lær om læring i faget "Spansk kommunikation"

  Ambjørn, Lone

  Det overordnede formål med kompendiet er at introducere den didaktik, der ligger til grund for disciplinen 'Spansk kommunikation', 1.-3. sem., BA-studiet i spansk. Desuden rummer kompendiet forskellige aspekter omkring sproglig læring med henblik på: at ruste de studerende til studiet på en højere...... læreranstalt; at højne effektiviteten i deres sproglige læringsproces; at bevidstgøre de studerende om e-læring; at lære de studerende at arbejde uafhængigt af underviseren; at give de studerende de nødvendige redskaber til at tage et ægte medansvar for deres egen læringsproces; at lære de studerende...

 8. Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute

  Merete Lund Fasting

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article describes 10 year old children`s play in nature during school hours. However, my result does equally reflect on children in kindergarden as well. Observation and conversation was used as methods as well as pictures. The children’s play in the trees and building huts was conducted in groups, and their communication was nonverbal with each other and with the nature. However; the girls reveal that they enjoy their conversations while being in the tree. The children often play at the same place over and over. This is significant to the evolution of the play and the children’s communication with their places in nature.Sammendrag: Denne artikkelen omhandler 10 år gamle barns lek på natursteder i skoletida. Selv om studien omhandler 10 åringer så kan kunnskapen den frembringer også være viktig for å forstå barnehagebarns lek og tilknytning til sine lekesteder i barnehagen. Metodene som ble brukt for å undersøke barnas lek var observasjoner og samtaler med barna, i tillegg til fotografier. Barnas lek i trærne og i hyttebyggingen karakteriseres ved at de er flere sammen, og barna har en kroppslig dialog med hverandre og omgivelsene i leken. Barna snakker i liten grad sammen om leken og hvordan de skal leke; deres kommunikasjon er hovedsakelig nonverbal. Men når jentene sitter i treet forteller de meg at de liker å sitte og snakke. Barna leker på steder hvor de har vært mye før, og dette har en betydning for barnas lek og barnas kommunikasjon med deres steder.

 9. Flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion

  Janina Skrzyczyńska

  2012-12-01

  Full Text Available Studies on flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion were carried out between 2001 and 2003 in the area of 77 localities, situated in 20 communes. A systematic list of fallow land flora was made and its variation with respect to occurrence frequency, biological spectrum, persistence and belonging to geographic-historical and sociological-ecological groups was analyzed. Flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion includes 442 species included in 60 families and 241 botanical genera. The most numerous group comprises very rare, rare and quite frequent species. In the floristic composition of the analysed flora, apophytes (72.2% predominate over anthropophytes (2.8% as well as perennials (61% over ephemerals (39%. Considering the biological spectrum of flora, hemicryptophytes (49% and terophytes (32% predominate over other life forms. Forest and shrub species (18.5% as well as meadow (17% and xerothermic sward plants (17.4% have the largest share in the flora. The abundant occurrence of segetal (15.8% and long-lived ruderal communities (8.1% was also noted. Moreover, the occurrence of 25 species endangered with extinction in fallow land communities of the Południowopodlaska Lowland was noted. They are as follows: Nigella arvensis, Potentilla recta, Platanthera chlorantha, Agrostemma githago, Prunella grandiflora, Populus alba, Silene tatarica, Papaver argemone, Papaver rhoeas, Veronica polita, Hieracium floribundum, Bromus secalinus, Polygonum bistorta, Geum alleppicu, Astragalus arenarius, Centaurium erythraea, Veronica agrestis, Veronica verna, Cirsium rivulare, Allium oleraceum, Hierochloë odorata, Chenopodium polyspermum, Vinca minor, Dipsacus silvestris and Campanula latifolia.

 10. Warm Paleocene/Eocene climate as simulated in ECHAM5/MPI-OM

  M. Heinemann

  2009-12-01

  Full Text Available We investigate the late Paleocene/early Eocene (PE climate using the coupled atmosphere-ocean-sea ice model ECHAM5/MPI-OM. The surface in our PE control simulation is on average 297 K warm and ice-free, despite a moderate atmospheric CO2 concentration of 560 ppm. Compared to a pre-industrial reference simulation (PR, low latitudes are 5 to 8 K warmer, while high latitudes are up to 40 K warmer. This high-latitude amplification is in line with proxy data, yet a comparison to sea surface temperature proxy data suggests that the Arctic surface temperatures are still too low in our PE simulation.

  To identify the mechanisms that cause the PE-PR surface temperature differences, we fit two simple energy balance models to the ECHAM5/MPI-OM results. We find that about 2/3 of the PE-PR global mean surface temperature difference are caused by a smaller clear sky emissivity due to higher atmospheric CO2 and water vapour concentrations in PE compared to PR; 1/3 is due to a smaller planetary albedo. The reduction of the pole-to-equator temperature gradient in PE compared to PR is due to (1 the large high-latitude effect of the higher CO2 and water vapour concentrations in PE compared to PR, (2 the lower Antarctic orography, (3 the smaller surface albedo at high latitudes, and (4 longwave cloud radiative effects. Our results support the hypothesis that local radiative effects rather than increased meridional heat transports were responsible for the "equable" PE climate.

 11. Gode Valg – om læreres utvelgelseskompetanse i Kunst og håndverk

  Marte Sørebø Gulliksen

  2013-01-01

  Full Text Available Artikkelen belyser og diskuterer læreres fagdidaktiske utvelgelseskompetanse i formgiving, kunst og håndverk. Det introduseres en antakelse om at det er mulig og nyttig å anlegge et valgperspektiv på didaktiske handlinger. Det pekes innledningsvis på en del utfordringer med lærerkunnskap, innhold, arbeidsformer og vurdering i faget, knyttet til de krav utfordringene stiller til lærerens utvelgelseskompetanse. Vygotskijs teorier omkring lånte erfaringer og bedømmelses­teorien til Kahneman & Tversky og Kahneman & Fredricks presenteres som et utvalgt teoretisk perspektiv. Det pekes på eksempler fra empiriske studier som har studert faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Fra disse presenteres og diskuteres situasjoner der valgproblematikk er avgjørende for studentenes læring og mestring av kommende yrkesutøvelse. Valgperspektivet viser seg å kunne gi en mulighet til å se nye potensielle strukturer i den komplekse situasjonen lærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk er: Perspektivet kunne belyse hvordan uklarhet omkring valgmuligheter førte til begrensning. Dessuten kunne det bidra til å problematisere sider av faglærerutdanningens spesialitet: Utfordringen det er å kombinere egen utøving i skapende arbeid og didaktisk utøving- og undervisningskompetanse. Det blir konkludert med at mer forskning er nødvendig, og det blir pekt på at et pågående forskningsprosjekt forhåpentligvis vil kunne bidra til dette, både ved å dokumentere den enkeltes erfaring og ved å studere kritisk om eksemplene i denne artikkelen kan sies å være aktuelle i flere situasjoner. Denne kunnskapen vil kunne styrke det forskningsbaserte grunnlaget for å utdanne lærere med nok utvelgelses­kompetanse til å gjøre gode valg.

 12. Afmystificering af studerendes forestillinger om forskning: et studenterperspektiv på forskningsbaseret undervisning

  Maia Ebsen

  2017-03-01

  Full Text Available Litteraturen om, hvorledes forskning og undervisning kan integreres på uddannelsesinstitutioner, er vokset betragteligt i de seneste år. Derimod har kun få af disse studier beskæftiget sig med, hvordan studerende oplever forholdet mellem forskning og undervisning. Baseret på et kvalitativt studie af studerendes oplevelse af et forskningsbaseret undervisningsforløb, nærmere bestemt et forskningspraktikforløb, vil denne artikel bidrage til diskussionen med et studenterperspektiv. Vores data viser, at studerende, til trods for at have gennemgået dette forskningsbaserede læringsforløb, stadig oplever forskning og undervisning som adskilte. Vi vil derfor argumentere, at studerende drager et konceptuelt skel mellem forskning og undervisning og betragter disse som to divergerende praksisser. Gennem en analyse af vores data, vil vi vise, at forskningspraktik leder til en afmystificering af studerendes forestillinger om forskning, hvilket udfordrer dette skel. I konklusionen påpeger vi, at en bedre integration af forskning og undervisning kan ske, hvis studerende introduceres til forskningsprocesser gennem hele deres uddannelse. Abstract Literature promoting a close relationship between research and teaching in university has increased significantly in recent years. A walk-through of this literature, shows that only few of these studies have investigated the students’ perspective, though. We intend to fill this gap, by contributing with a qualitative study of students’ experience of research based teaching. This study shows how students experience a divide between research and teaching. This divide, we argue, is primarily on a conceptual level, where the two practices and considered fundamentally different. Our data shows how an internship can lead to a demystification process for these students. This lead to a reevaluation of the conceptual boundary. We argue that a larger focus on research based teaching, throughout the university

 13. Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren

  Dijk, van C.J.

  2003-01-01

  Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste technieken en indicatorplanten (spinazie, boerenkool, g

 14. Exploring ligand recognition, selectivity and dynamics of TPR domains of chloroplast Toc64 and mitochondria Om64 from Arabidopsis thaliana.

  Panigrahi, Rashmi; Whelan, James; Vrielink, Alice

  2014-06-01

  The study aims to gain insight into the mode of ligand recognition by tetratricopeptide repeat (TPR) domains of chloroplast translocon at the outer envelope of chloroplast (Toc64) and mitochondrial Om64, two paralogous proteins that mediate import of proteins into chloroplast and mitochondria, respectively. Chaperone proteins associate with precursor proteins in the cytosol to maintain them in a translocation competent conformation and are recognized by Toc64 and Om64 that are located on the outer membrane of the target organelle. Heat shock proteins (Hsp70) and Hsp90 are two chaperones, which are known to play import roles in protein import. The C-termini of these chaperones are known to interact with the TPR domain of chloroplast Toc64 and mitochondrial Om64 in Arabidopsis thaliana (At). Using a molecular dynamics approach and binding energy calculations, we identify important residues involved in the interactions. Our findings suggest that the TPR domain from AtToc64 has higher affinity towards C-terminal residues of Hsp70. The interaction occurs as the terminal helices move towards each other enclosing the cradle on interaction of AtHsp70 with the TPR domain. In contrast, the TPR domain from AtOm64 does not discriminate between the C-termini of Hsp70 and Hsp90. These binding affinities are discussed with respect to our knowledge of protein targeting and specificity of protein import into endosymbiotic organelles in plant cells.

 15. Bijzonder biologisch, groenten met karakter : eindrapportage Ketenproject om biologische peen en kroot ´onderscheidbaar´ te vermarkten

  Wijk, van C.A.P.; Sukkel, W.; Janmaat, L.

  2008-01-01

  Het doel van het project 'Bijzonder Biologisch, groenten met karakter'is om een sterkere marktpositie voor biologisch geteelde gewassen bospeen, bewaarpeen en rode biet te bereiken door een verbeterde onderscheidbaarheid op producteigenschappen, gerelateerd aan gezond, genieten en smaak. Zowel bij b

 16. Uitbreiding mogelijkheden voor valkerij onder de Nieuwe Natuurbeschermingswet : mogelijkheden om de torenvalk in te zetten als jachtvogel in de valkerij

  Buij, Ralph; Jansman, Hugh

  2016-01-01

  In Nederland mag vooralsnog alleen met de inheemse havik en slechtvalk vrij gevlogen worden door valkeniers. Het voorstel voor de Nieuwe Natuurbeschermingswet zou roofvogelhouders de mogelijkheid bieden om in het kader van verjaging bij vliegvelden ook de torenvalk in te zetten. Hier is verkend welk

 17. Salivary Tick Cystatin OmC2 Targets Lysosomal Cathepsins S and C in Human Dendritic Cells

  Tina Zavašnik-Bergant

  2017-06-01

  Full Text Available To ensure successful feeding tick saliva contains a number of inhibitory proteins that interfere with the host immune response and help to create a permissive environment for pathogen transmission. Among the potential targets of the salivary cystatins are two host cysteine proteases, cathepsin S, which is essential for antigen- and invariant chain-processing, and cathepsin C (dipeptidyl peptidase 1, DPP1, which plays a critical role in processing and activation of the granule serine proteases. Here, the effect of salivary cystatin OmC2 from Ornithodoros moubata was studied using differentiated MUTZ-3 cells as a model of immature dendritic cells of the host skin. Following internalization, cystatin OmC2 was initially found to inhibit the activity of several cysteine cathepsins, as indicated by the decreased rates of degradation of fluorogenic peptide substrates. To identify targets, affinity chromatography was used to isolate His-tagged cystatin OmC2 together with the bound proteins from MUTZ-3 cells. Cathepsins S and C were identified in these complexes by mass spectrometry and confirmed by immunoblotting. Furthermore, reduced increase in the surface expression of MHC II and CD86, which are associated with the maturation of dendritic cells, was observed. In contrast, human inhibitor cystatin C, which is normally expressed and secreted by dendritic cells, did not affect the expression of CD86. It is proposed that internalization of salivary cystatin OmC2 by the host dendritic cells targets cathepsins S and C, thereby affecting their maturation.

 18. Kvalitet i danske masteruddannelser – Et spørgsmål om kompetenceudvikling eller akademisk dannelse?

  Stegeager, Nikolaj W.M.

  2016-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med de danske masteruddannelser. Med udgangspunkt i en undersøgelse fortaget i forbindelse med forfatterens ph.d. projekt (afsluttet i sommeren 2014) vil artiklen på baggrund af en verserende debat om masteruddannelsernes kvalitet og relevans diskutere kvalitet i dansk ak...

 19. Processierups op het verkeerde spoor zetten? : een literatuurstudie naar de mogelijkheden om processierupsen te bestrijden door gedragsverstoring

  Booij, K.; Tol, van R.W.H.M.

  2012-01-01

  Literatuuroverzicht over wat bekend is over de factoren die een rol spelen bij aggregatie- en procesgedrag van de eikenprocessierups en verwante soorten. Door deze kennis in beeld te brengen kan deze mogelijk gebruikt worden voor strategieën om het gedrag van deze soorten te verstoren.

 20. In tuinbouwketens gaat het om marktkracht : telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil

  Kooten, van O.

  2010-01-01

  Hoe kunnen de telers in Nederland meer geld verdienen aan die prachtige producten die ze maken? Het antwoord is makkelijker gegeven dan gedaan. Volgens Olaf van Kooten, hoogleraar Leerstoelgroep Tuinbouwketens bij Wageningen Universiteit, is er maar één manier om op den duur een mooie positie in de

 1. Spectroscopic Classification of ASASSN-16of, ASASSN-16ok, and ASASSN-16om as Type Ia SNe

  Strader, Jay; Chomiuk, Laura; Salinas, Ricardo

  2016-12-01

  We obtained optical spectra of ASASSN-16of (ATel #9815), ASASSN-16ok (ATel #9826), and ASASSN-16om (ATel #9827), on UT 2016 December 22.3, 22.1, and 22.1, respectively, with the Goodman Spectrograph on the SOAR telescope.

 2. STS-46 Atlantis', OV-104's, vertical tail and OMS pods lit up by RCS jet firing

  1992-01-01

  STS-46 Atlantis', Orbiter Vehicle (OV) 104's, vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods are highlighted by the glow of the reaction control system (RCS) jet firings. OV-104 was at an altitude of 128 nautical miles. The remote manipulator system (RMS) arm is partially visible stowed along the port side sill longeron.

 3. Rana Plaza en de (on)macht van MNO's om maatschappelijk verantwoord te ondernemen over de landsgrenzen heen

  ter Haar, B.P.

  2013-01-01

  De instorting van kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh heeft een debat losgemaakt over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van multinationale ondernemingen (MNO’s) voor hun gehele productieketen, maar in hoeverre zijn MNO’s eigenlijk in staat om deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk

 4. Medialogi (Dansk informations brochure om Medialogi-uddannelsen, 1. til 10. semester (B.Sc. & Cand.Scient))

  Andersen, Hans Jørgen

  2006-01-01

  Informationsbrochure, 28 sider, om Medialogi uddannelsen (Cand. Scient.), der udbydes af Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Brochuren beskriver 1. til 10. semester af uddannelsen (B.Sc. og M.Sc.). Informationen er primært rettet mod potentielle ansøgere til Medialogi uddannelsen...

 5. Fra erfaringer til betydninger: Tolkning af fortællinger om eksamensgruppebegivenheder fra folkeskolelærerstuderende ved Aalborg Seminarium

  Silleborg, Ellen

  2004-01-01

  korte fortællinger om eksamensgruppebegivenheden skrevet af seminariestuderende ved Aalborg Seminarium december 2003. Analysen af disse foretages ved hjælp af teoretiske redskaber hovedsagelig fra Halliday og Ricoeur. En fortælling er ifølge Halliday knyttet til begivenheden. En fortælling er ifølge...

 6. Medialogi (Dansk informations brochure om Medialogi-uddannelsen, 1. til 10. semester (B.Sc. & Cand.Scient))

  Andersen, Hans Jørgen

  2006-01-01

  Informationsbrochure, 28 sider, om Medialogi uddannelsen (Cand. Scient.), der udbydes af Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Brochuren beskriver 1. til 10. semester af uddannelsen (B.Sc. og M.Sc.). Informationen er primært rettet mod potentielle ansøgere til Medialogi uddannelsen...

 7. Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning

  Brand-Gruwel, Saskia

  2010-01-01

  Brand-Gruwel, S. (2010, March). Ontwerpen van onderwijs om ‘self-directed learning’ te stimuleren [Desiging instruction to foster self-directed learning]. Key-note presented at the 3th 4C/ID-conference, Utrecht, The Netherlands.

 8. Anmeldelse af Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark. Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i den formative periode (Varde 2003)

  Busck, Steen

  2003-01-01

  Anmeldelse af Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark. Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i den formative periode (Varde 2003)......Anmeldelse af Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark. Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i den formative periode (Varde 2003)...

 9. Flora - fra blomstergudinde i det antikke Rom over Danmark til hele verdens betegnelse for en håndbog om planter

  Friis, Ib

  2010-01-01

  Flora var en romersk gudinde for blomstring og frugtbarhed. I overensstemmelse med renæssancens genbrug af antikke guder anvendte P.G.B. Ferrari i 1633 Floras navn på en bog om havebrug og Simon Pauli kaldte i 1648 en bog om danske nyttige planter for Flora Danica, begge med reference til den...

 10. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare teeltrec

 11. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare

 12. 77 FR 41399 - EC&R O&M, LLC; Supplemental Notice That Initial Market-Based Rate Filing Includes Request for...

  2012-07-13

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF ENERGY Federal Energy Regulatory Commission EC&R O&M, LLC; Supplemental Notice That Initial Market-Based Rate Filing...-referenced proceeding of EC&R O&M, LLC's application for market-based rate authority, with an accompanying...

 13. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare teeltrec

 14. There is a tide in the affairs of men ... Die uitdaging om werkbare en billike(-r keuringsmeganismes te ontwerp

  J. G. Maree

  2003-09-01

  Full Text Available Navorsing rakende die toelating van studente tot studierigtings aan tersiêre instansies is aanvanklik primêr gefokus op ’n soeke na meganismes om die aantal risikostudente betekenisvol te verminder – ’n uiters komplekse aangeleentheid. Onlangse veranderings in die Suid-Afrikaanse samelewing noodsaak tersiêre inrigtings om innoverend oor hul eie aard en doelstellings te dink. Die fokus is tans veral op moontlike wyses om die tradisioneel agtergeblewe deel van die Suid-Afrikaanse samelewing ’n billiker kans te gee op toelating tot en die behaal van sukses aan tersiêre instansies. Die druk op tersiêre instansies om te sorg dat die demografie van die studentekorps aan tersiêre instansies meer verteenwoordigend van die algemene bevolking raak, neem hand-oor-hand toe. Keuring van studente in studierigtings soos medies, tandheelkunde, ingenieurswese en sielkunde sal waarskynlik in die afsienbare toekoms in die brandpunt bly, aangesien die verhouding swart : wit studente wat tot hierdie studierigtings toegelaat word, steeds heeltemal ontoereikend (ten koste van swart studente is en nie naastenby in lyn met die doelwitte wat deur regeringslui gestel word nie. Die navorsers ondersoek in die onderhawige artikel die prestasie van senaatsdiskresionêre studente aan die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit van Pretoria en kom tot die gevolgtrekking dat nóg ’n minimum M-telling van 11, nóg ’n toelatingstoetspunt tersiêre prestasie akkuraat voorspel. Uitkomsgebaseerde Onderrig en veranderende wyses van assessering en ‘bepunting’ in Graad 12 maak die situasie ingewikkelder. ’n Nasionale tweejaarstrategie word bepleit om die eskalerende uitdaging van billike keuring en toelating tot tersiêre opleidingsinstansies te fasiliteer.

 15. Oral vaccine (OM-89) in the recurrent urinary tract infection prophylaxis: a realistic systematic review with meta-analysis.

  Taha Neto, K A; Nogueira Castilho, L; Reis, L O

  2016-05-01

  To evaluate the efficacy of Escherichia Coli extract (OM-89) in the prophylaxis of recurrent uncomplicated urinary tract infection (UTI) through a contemporary systematic review and meta-analysis. Inclusion criteria were double-blind randomized trials using orally administrated OM-89, 6mg daily, during three months with a minimum of three months of monitoring. Outcomes were the frequency of bacteriuria in 3 and 6 months, dysuria in 6 months and UTI in 6 months. PubMed, MEDLINE, Cochrane Collaboration and their key references. After analysis by three independent reviewers, 15 double-blind randomized trials were identified, 10 papers excluded due to methods flaws and 5 used for data analysis due to double blinding and reporting drop-outs. Among 5 selected studies the date of publication ranged from 1985 to 2005, totalizing 396 patients in the OM-89 group and 392 in the control group. Overall, there were 61 dropouts in the control group and 76 in the OM-89 group. As a major limitation there was no appropriate description of their methodologies and none of the studies described conflict of interest or commitment to the pharmaceutical industry. All studies were multi-centric, except for two, which showed no clarity on allocation concealment. All studies show benefit in favor of vaccine. Current literature on prospective randomized controlled trials evaluating the use of oral OM-89 vaccine in the recurrent UTI prophylaxis is of low quality, limited to the first six months only and with variable definition of bacteriuria and UTI. Although all studies show benefit in favor of vaccine, no robust trial was identified, resulting in a high heterogeneity in the data analyzed. Also, publication bias could not be excluded and future higher quality studies are warranted adding intermediate (>12 months) and long-term follow-up. Copyright © 2014 AEU. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 16. Forestillinger om spanskfaget: et kritisk blikk på lærebøker i spansk

  Liv Eide

  2013-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen retter et kritisk blikk på lærebøker i spanskfaget, og stiller spørsmålet om de ivaretar læreplanens målsetninger om at fremmedspråksfaget skal være et dannings- og kulturfag. Vi skal se at spanskfagets historie og utfordringer skiller seg vesentlig fra de to andre store fremmedspråkene i skolen: tysk og fransk, og det er grunn til å tro at læreboken står spesielt sterkt i spanskfaget. Videre vil vi se at det hersker en forestilling om det spanske språket som turistspråk og et språk man forbinder med populærkultur, og at det er disse forestillingene som ofte ligger til grunn for elevenes valg av språket. Deretter presenteres en analysemodell utviklet for å analysere læreboktekster, og generelle funn fra en undersøkelse av ni lærebøker fra fire ulike læreverk i spansk som er i bruk i den norske skolen. På bakgrunn av denne undersøkelsen vil jeg hevde at lærebøkene bekrefter elevens allerede eksisterende forestillinger om faget. Lærebøkenes verdensbilde utfordrer dermed ikke elevens eget verdensbilde, noe jeg mener et danningsfag bør gjøre. Ved hjelp av et konkret eksempel synliggjøres det også hvilke aspekter ved språkopplæringen elevene står i fare for å gå glipp av når undervisningen blir styrt av læreboken. Avslutningsvis argumenterer jeg for behovet for forskning på hvordan bøkene brukes i praksis, og på lærernes egne forestillinger om spanskfaget.

 17. Costo/efficacia della prevenzione di infezioni alle prime vie aeree mediante un estratto batterico immunostimolante aspecifico (OM-85

  Orietta Zaniolo

  2005-09-01

  Full Text Available OBJECTIVES: To estimate the pharmacoeconomical impact of preventing recurrent upper respiratory tract infections (URTIs with OM-85, a non-specific immunostimulating agent, in at-risk children. METHODS: Implementation of a decisional model. The evaluation of effectiveness (number of prevented URTIs/therapeutic cycle was based on weighted average of the results of four randomized, double-blind, placebo-controlled trials identified by literature reviewing. The clinical events considered in the model were natural resolution of the infection, onset of complications (acute otitis media, sinusitis, others and their evolution. Baseline event probabilities were derived by reviewing published data in the literature. URTI-related direct and indirect costs supported by patient, by Italian health system and by community were structured according with the principal guidelines and implemented with current Italian prices and tariffs. The cost/ effectiveness of OM-85 was calculated for five scenarios, differing in the number of therapeutic cycles, grade of patient co-payment and other secondary assumptions. Sensibility analyses were performed to evaluate the model robustness. RESULTS: Immunostimulation with one cycle of OM-85 prevented on average 1,60 URTI/patient in six months (RR = 0,515. In the basic scenario, this preventive action induced savings for 107,42 euro/patient in the perspective of the patient’s family, for 48,52 euro/patient in the perspective of Italian health system and for 231,26 in the community perspective. Sensibility analyses confirmed the robustness of basic scenario results. Threshold analyses showed that OM-85 prophylaxis is economically convenient as long as more than 7% of infections are prevented or global cost of one episode of URTI is greater than 10,00 euro. CONCLUSIONS: Non-specific immunotherapy with OM-85 induces a reduction in the incidence of URTIs in atrisk children with a concurrent saving for patient and health system.

 18. Pd-doped OMS-2 catalysts: Preparation and the properties of catalytic oxidation of CO%氧化锰八面体分子筛(OMS-2)负载Pd催化剂的制备及其CO催化氧化性能

  叶青; 闫立娜; 罗才武; 王道

  2013-01-01

  通过前掺杂法(PI)和浸渍法(IM)制备了氧化锰八面体分子筛(Octahedral Molecular Sieves,OMS-2)负载Pd(Pd/OMS-2)催化剂.采用X射线衍射(XRD)、H2-程序升温还原(H2-TPR)和N2-吸附/脱附等技术对样品进行了表征,研究了不同制备方法和不同Pd负载量对Pd/OMS-2催化剂催化氧化CO性能的影响,通过与载体OMS-2的比较研究了Pd/OMS-2催化剂的稳定性.结果表明,前掺杂法制备的Pd/OMS-2-PI催化剂活性明显优于浸渍法制备的Pd/OMS-2-IM催化剂,其T100分别为75℃和175℃.这与Pd/OMS-2-PI催化剂中OMS-2载体与Pd之间存在强相互作用有关.Pd负载量明显影响Pd/OMS-2-PI催化剂的催化活性,3Pd/OMS-2-PI催化剂(Pd=3.0wt%)催化活性最高,这是由于Pd掺杂进入OMS-2晶格结构,能活化晶格氧,而随Pd含量进一步增加,部分Pd分布在OMS-2表面.稳定性结果表明,Pd/OMS-2-PI稳定性明显优于OMS-2载体本身,这可能与Pd掺杂进入催化剂晶格,能较好稳定OMS-2结构密切相关.%Pd/OMS-2 catalysts were prepared by pre-incorporation (PI) and wet impregnation (IM) methods. The influences of prepared methods and Pd loading of catalysts on the catalytic activity for CO oxidation were examined. The stability of catalysts was also investigated to compare with OMS- 2. The samples were characterized by X-ray diffraction ( XRD), H2 temperaure programmed reduction ( H2-TPR) and N2-adsorption/desorption. The results showed that, compared with wet impregnation method, Pd/OMS-2-PI prepared from pre-incorporation method revealed the higher catalytic activity due to the stronger interaction between Pd and OMS- 2. The catalytic oxidation of CO over Pd/OMS-2-PI increased with Pd loading and reached maximum activity at 3wt% Pd. The Pd/OMS-2-PI catalyst showed significant improvement in stability with respect to the OMS-2 support. This may be due to the interaction between Pd and OMS, which maintains phase stabilty of OMS-2 support.

 19. Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Karen Fog Olwig

  2010-12-01

  Full Text Available Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå social og økonomisk mobilitet gennem migration. Gennem en analyse af livshistorieinterviews med kvindelige returmigranter på den vestindiskeø Nevis viser jeg, at der parallelt med det mandlige narrativ findes et komplementært 'kvindeligt' narrativ, som omhandler den gode slægtning, der udvandrer for at hjælpe familien i hjemlandet ved forsendelser af penge, tøj og andre materiellegoder. Denne migrant kan derfor vende tilbage som et højt respekteret familiemedlem til trods for de beskedne materielle ressourcer, vedkommende selv besidder. Selv om de to narrativer knytter sig til henholdsvis mænd og kvinder, drager både mandlige og kvindelige migranter på dem, afhængigt af deres særligeerfaringer i udlandet og de specifikke aspekter af deres liv de beretter om. Analysen peger på, at narrativerne ikke er faktuelle redegørelser for migrantforløb, men snarere kulturelt specifikke måder hvorpå migranter skaber mening ogsammenhæng i deres liv. Ikke desto mindre er narrativerne med til at præge de forventninger og erfaringer, der knytter sig til migration, og de spiller derfor en vigtig rolle i de migrationsprocesser, der rent faktisk finder sted.Migration Narratives:Stories of the good Relative among Caribbean WomenSince the abolishment of slavery during the middle of the nineteenth century, the Caribbean has been characterized by a strong migration tradition. Research on Caribbean migration has shown that this tradition has been nourished by narrativesof the successful return migrant, who moves back home

 20. EDITORIAL: Special section: Selected papers from OMS'05, the 1st Topical Meeting of the European Optical Society on Optical Microsystems (OMS)

  Rendina, Ivo; Fazio, Eugenio; Ferraro, Pietro

  2006-07-01

  OMS'05 is the first international conference wholly dedicated to optical microsystems. It was organized by the European Optical Society (EOS) in the frame of its international topical meeting activity and was held in Italy, September 2005, amidst the wonderful scenery of the Island of Capri. A possible definition of an optical microsystem is a complex system, able to perform one or more sensing and actuation functions, where optical devices are integrated in a smart way with electronic, mechanical and sensing components by taking advantage of the progress in micro- and nano-technologies. The increasing interest in this field arises from the expected applications that would significantly improve the quality of life. The list of possibilities offered by the optical microsystem enabling technologies is very long and seems to increase day by day. We are not only thinking about the next generation of optical telecommunication networks and computers, but also about low-cost, compact microsystems for environmental monitoring, in order to improve safety in the avionic and automotive fields, medical diagnostics and proteomic/genomic studies, or just finding general applications in several industrial fields. The goal of the conference was to involve scientists and young researchers from the main public and private laboratories, giving them the opportunity to present new scientific results and compare their know-how in the exciting and emerging field of optical microsystems. We believe that we succeeded in this. More than 200 scientists from all over the world attended the conference. We had more than 100 oral presentations and approximately 20 from the keynote lectures and invited speeches. It was an opportunity to define the most recent progress carried out in the field and to outline the possible road-map leading to the expected results in the industrial and social fields. We strongly believe that research and technology are closely interconnected at present and cannot

 1. Black hole nonmodal linear stability: the Reissner-Nordstr\\"om case

  Tío, Julián M Fernández

  2016-01-01

  Following a program on black hole nonmodal linear stability initiated in \\cite{Dotti:2013uxa}, we study odd linear perturbations of the Einstein-Maxwell equations around a Reissner-Nordstr\\"om (A)dS black hole. We show that all the gauge invariant information in the metric and Maxwell field perturbations is encoded in the spacetime scalars $\\mathcal{F} =\\delta (F^*_{\\alpha \\beta} F^{\\alpha \\beta})$ and $\\mathcal{Q} =\\delta (\\tfrac{1}{48} C^*_{\\alpha \\beta \\gamma \\delta} C^{\\alpha \\beta \\gamma \\delta})$, where $C_{\\alpha \\beta \\gamma \\delta}$ is the Weyl tensor, $F_{\\alpha \\beta}$ the Maxwell field, a star denotes Hodge dual and $\\delta$ means first order variation. We show that the linearized Einstein-Maxwell equations are equivalent to a coupled system of wave equations for the fields$\\mathcal{F}$ and $\\mathcal{Q}$. For nonnegative cosmological constant we prove that $\\mathcal{F}$ and $\\mathcal{Q}$ are pointwise bounded on the static outer region. In the asymptotically AdS casethe dynamics depends on the bou...

 2. Regular black holes: Electrically charged solutions, Reissner-Nordstr\\"om outside a de Sitter core

  Lemos, José P S

  2011-01-01

  To have the correct picture of a black hole as a whole it is of crucial importance to understand its interior. The singularities that lurk inside the horizon of the usual Kerr-Newman family of black hole solutions signal an endpoint to the physical laws and as such should be substituted in one way or another. A proposal that has been around for sometime, is to replace the singular region of the spacetime by a region containing some form of matter or false vacuum configuration that can also cohabit with the black hole interior. Black holes without singularities are called regular black holes. In the present work regular black hole solutions are found within general relativity coupled to Maxwell's electromagnetism and charged matter. We show that there are objects which correspond to regular charged black holes, whose interior region is de Sitter, whose exterior region is Reissner-Nordstr\\"om, and the boundary between both regions is made of an electrically charged spherically symmetric coat. There are several ...

 3. The entropy emission properties of near-extremal Reissner-Nordstr\\"om black holes

  Hod, Shahar

  2016-01-01

  Bekenstein and Mayo have revealed an interesting property of evaporating $(3+1)$-dimensional Schwarzschild black holes: their entropy emission rates $\\dot S_{\\text{Sch}}$ are related to their energy emission rates $P$ by the simple relation $\\dot S_{\\text{Sch}}=C_{\\text{Sch}}\\times (P/\\hbar)^{1/2}$. Remembering that $(1+1)$-dimensional perfect black-body emitters are characterized by the same functional relation, $\\dot S^{1+1}=C^{1+1}\\times(P/\\hbar)^{1/2}$, Bekenstein and Mayo have concluded that, in their entropy emission properties, $(3+1)$-dimensional Schwarzschild black holes behave effectively as $(1+1)$-dimensional entropy emitters. One naturally wonders whether all black holes behave as simple $(1+1)$-dimensional entropy emitters? In order to address this interesting question, we shall study in this paper the entropy emission properties of Reissner-Nordstr\\"om black holes. We shall show, in particular, that the physical properties which characterize the neutral sector of the Hawking emission spectra of...

 4. Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse

  Kaare Skagen

  2009-05-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer to nyere studier av veiledning i praksisopplæring i allmennlærerutdannelsen. Hovedfunnene drøftes i forhold til noen tidligere nordiske forskningsstudier. Studiene redegjør for intensjoner og realiteter i praksisopplæringen med fokus på mål, innhold og form i praksisveiledningen. Materialet er ramme- og fagplaner og intervjuer og observasjoner ved tre praksisskoler. Veiledningen drøftes i forhold til teori om veiledning. De to studiene som presenteres, konkluderer med at avstanden mellom teoridel og praksisdel i lærerutdannelsen fortsatt eksisterer. Det blir konstatert både fellestrekk og forskjeller mellom skolene når det gjelder graden av individuell veiledning og gruppeveiledning og individuell studentundervisning. Innholdsfokus i veiledningen varierte. Veilederrollen varierte mellom ettergivenhet og pågåenhet. Noen forskningsstudier hevder at øvingslærere praktiserer teknologisk veiledning. Artikkelen argumenterer for at innvielse i undervisningstradisjonen er nødvendig.

 5. Modtagerforskning og kulturstudier. Om kvantitativ og kvalitative tilgange i dansk medieforskning

  Jørgen Bang

  1988-08-01

  Full Text Available Dansk medieforskning går i mange henseender sine egne veje. Det gør sig også gældende i receptionsforskningen. Hvor forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder står på dagsordenen i den internationale debat om modtager forskningen, fokuseres der i den danske diskussion på forholdet mellem den æstetiske analyse af teksten og empiriske studier af modtager- nes forståelser og oplevelser. Gennem personsammenfald glider de to diskussioner imidlertid ind i hinanden. I denne artikel forsøger Jørgen Bang at rede trådene ud fra hinanden for derefter at vurdere, hvilke muligheder der ligger for en dialog mellem de forskellige forskningstraditioner. På den ene side argumenterer han for nødvendigheden i at forlade den traditionelle humanistiske kulturopfattelse, hvor der opereres med et ab- solut skel mellem kunst og kulturindustri, til fordel for en antropologiske kulturopfattelse, der fokuserer på mediernes funktion i forskellige befolkningsgruppers livssammenhæng. På den anden side ønsker han at fastholde den humanistiskeforståelse af, at medieteksten iscenesætter intersubjektive forestillinger blandt de seere/lyttere/læsere, som lader sig "fange ind" af den. På hvilke sociale, psykologiske og tekstuelle betingelser selve tilegnelser sker, mener han imidlertidig fortsat er et uafklaret spørgs- mål, som kun en empirisk orienteret modtagerforskning kan finde svar på.

 6. TOXICOLOGICAL EVALUATION OF SUMITHION (OMS-43 ON OPERATORS AND INHABITANTS IN SOUTHERN IRAN

  M.Motabar

  1973-07-01

  Full Text Available The aim of this trial was to determine the toxic effect of OMS-43 on spraymen and inhabitants. The spraying operation lasted for 30 successive days, and two teams consisting of 20 spraymen, 2 mixers, 4 foremen and team leaders were engaged in this operation. The operators were under systematic and closed clinical observation and cholinesterase determination (tintometric method during the operation as well as, in some cases, two months after. In spite of the rigid instructions given to the spraymen to follow the necessary precautions, there were 42 cases of clinical symptoms. In some individuals several relapses occurred during the operation. No complaints or cholinesterase depression was observed during the first 2- week exposure. The main clinical symptoms were headache, giddiness, nausea and abdominal cramps; some workers felt weakness. Diarrhea was reported among two cases and was treated with Enterovioform (Ciba.A drop in whole blood CHE was seen among both mixers accompanied by clinical symptoms. One of the mixers left his job when his CHE was depressed to 12.5. Out of 20 spraymen, 8 showed depression of CHE in some cases with clinical symptoms. This study showed that the use of Sumithion under local conditions (sub- tropics, hot dry season was safe for residents, but its toxic effect on operators should be considered and further toxicological investigations are requires under tropical conditions.

 7. THE INSECT GROWTH REGULATOR, TRIFLUMURON (OMS-2015 AGAINST AEDES AEGYPTI IN JAKARTA, INDONESIA

  M. Soekirno

  2012-09-01

  Full Text Available Uji laboratorium dan lapangan dengan IGR Triflumuron (OMS-2015 terhadap larva nyamuk Aedes aegypti telah dilakukan di Jakarta. Uji laboratorium dilakukan dengan 6 variasi dosis, yaitu 0,004; 0,011; 0,034; 0,10; 0,33 dan 1,0 ppm Triflumuron terhadap perkembangan larva nyamuk Ae. aegypti di dalam tempayan. Dari uji laboratorium dapat diketahui bahwa Triflumuron dengan dosis 0,004 ppm dapat menekan perkembangan pupa untuk menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu, sedangkan dosis 0,10 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 4 minggu dan dosis 1,0 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 8 minggu. Uji lapangan dengan menggunakan Triflumuron di daerah pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, seluas 27 hektar dengan dua kali perlakuan, dengan dosis 0,042 dan 0,075 ppm, terjadi penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa dan indeks pupa menjadi 0 dalam 4 hari setelah perlakuan. Penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa terlihat setelah 2 minggu se­sudah perlakuan dengan tidak berhasilnya larva/pupa menjadi nyamuk dewasa. 

 8. Holographic entanglement entropies for Schwarzschild and Reisner-Nordstr\\"om spacetimes

  Sun, Yuan

  2016-01-01

  The holographic entanglement entropies (HEE) associated with four dimensional Schwarzschild and Reisner-Nordstr\\"om spacetimes are investigated. Unlike the cases of asymptotically AdS spacetimes for which the boundaries are always taken at (timelike) conformal infinities, we take the boundaries at either large but finite radial coordinate (far boundary) or very close to the black hole event horizons (near horizon boundary). The reason for such choices is that such boundaries are similar to the conformal infinity of AdS spacetime in that they are all timelike, so that there may be some hope to define dual systems with ordinary time evolution on such boundaries. Our results indicate that, in the case of far boundaries, the leading order contribution to the HEEs come from the background Minkowski spacetime, however, the next to leading order contribution which arises from the presence of the black holes is always proportional to the black hole mass, which constitutes a version of the first law of the HEE for asy...

 9. Lärares uppfattningar om betydelsen av estetiska uttrycksformer i svenskämnet.

  Katharina Dahlbäck

  2016-11-01

  Full Text Available Studiens syfte är att diskutera lärares uppfattningar om estetiska uttrycksformer i svenskämnet. De sätt på vilka svenskämnet konstrueras och rekonstrueras genom styrdokument, ämnestraditioner, lärarutbildning, skolkontext och lärares uppfattningar påverkar vilket svenskämne barn möter i skolan. Associationsintervjuer med utgångspunkt i åtta nyckelord genomfördes med sex lärare som undervisar elever som är 7-9 år gamla, i årskurs ett till tre.  Intervjuerna analyserades med kritisk diskursanalys. Studien visar en variation av undervisningspraktiker där några informanter framställer svenskämnet som ett färdighetsämne. Andra lärare beskriver ett erfarenhetsbaserat multimodalt svenskämne där estetiska uttrycksformer har legitimitet som didaktiska verktyg. Estetiska uttrycksformer ses av dessa lärare som vägar in i skriftspråket, de kompenserar för olikheter och skapar gemenskap. I studien framkommer hur estetiska uttrycksformer tilldelas både intrinsikala och instrumentella värden.

 10. Water isotope variations in the global ocean model MPI-OM

  X. Xu

  2012-02-01

  Full Text Available The stable water isotopes H218O and HDO are incorporated as passive tracers into the oceanic general circulation model MPI-OM, and a control simulation under present-day climate conditions is analyzed in detail. Both δ18O and δD distributions at the ocean surface and deep ocean are generally consistent with available observations on the large scale. The modelled δD-δ18O relations in surface waters slightly deviates from the slope of the global meteoric water line in most basins, and a much steeper slope is detected in Arctic Oceans. The simulated deuterium excess of ocean surface waters shows small variations between 80° S and 55° N, and a strong decrease north of 55° N. The model is also able to capture the quasi-linear relationship between δ18O and salinity S, as well as δD and S, as seen in observational data. Both in the model results and observations, the surface δ–S relations show a steeper slope in extra-tropical regions than in tropical regions, which indicates relatively more addition of isotopically depleted water at high latitudes.

 11. THE INSECT GROWTH REGULATOR, TRIFLUMURON (OMS-2015 AGAINST AEDES AEGYPTI IN JAKARTA, INDONESIA

  M. Soekirno

  2012-09-01

  Full Text Available Uji laboratorium dan lapangan dengan IGR Triflumuron (OMS-2015 terhadap larva nyamuk Aedes aegypti telah dilakukan di Jakarta. Uji laboratorium dilakukan dengan 6 variasi dosis, yaitu 0,004; 0,011; 0,034; 0,10; 0,33 dan 1,0 ppm Triflumuron terhadap perkembangan larva nyamuk Ae. aegypti di dalam tempayan. Dari uji laboratorium dapat diketahui bahwa Triflumuron dengan dosis 0,004 ppm dapat menekan perkembangan pupa untuk menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu, sedangkan dosis 0,10 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 4 minggu dan dosis 1,0 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 8 minggu. Uji lapangan dengan menggunakan Triflumuron di daerah pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, seluas 27 hektar dengan dua kali perlakuan, dengan dosis 0,042 dan 0,075 ppm, terjadi penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa dan indeks pupa menjadi 0 dalam 4 hari setelah perlakuan. Penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa terlihat setelah 2 minggu se­sudah perlakuan dengan tidak berhasilnya larva/pupa menjadi nyamuk dewasa. 

 12. Modeling and simulation of offshore wind farm O&M processes

  Joschko, Philip, E-mail: joschko@informatik.uni-hamburg.de [University of Hamburg, Dept. of Informatics, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg (Germany); Widok, Andi H., E-mail: a.widok@htw-berlin.de [University of Hamburg, Dept. of Informatics, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg (Germany); Appel, Susanne, E-mail: susanne.appel@hs-bremen.de [HSB Bremen, Institute for Environment and Biotechnology, Neustadtswall 30, 28199 Bremen (Germany); Greiner, Saskia, E-mail: saskia.greiner@hs-bremen.de [HSB Bremen, Institute for Environment and Biotechnology, Neustadtswall 30, 28199 Bremen (Germany); Albers, Henning, E-mail: henning.albers@hs-bremen.de [HSB Bremen, Institute for Environment and Biotechnology, Neustadtswall 30, 28199 Bremen (Germany); Page, Bernd, E-mail: page@informatik.uni-hamburg.de [University of Hamburg, Dept. of Informatics, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg (Germany)

  2015-04-15

  This paper describes a holistic approach to operation and maintenance (O&M) processes in the domain of offshore wind farm power generation. The acquisition and process visualization is followed by a risk analysis of all relevant processes. Hereafter, a tool was designed, which is able to model the defined processes in a BPMN 2.0 notation, as well as connect and simulate them. Furthermore, the notation was enriched with new elements, representing other relevant factors that were, to date, only displayable with much higher effort. In that regard a variety of more complex situations were integrated, such as for example new process interactions depending on different weather influences, in which case a stochastic weather generator was combined with the business simulation or other wind farm aspects important to the smooth running of the offshore wind farms. In addition, the choices for different methodologies, such as the simulation framework or the business process notation will be presented and elaborated depending on the impact they had on the development of the approach and the software solution. - Highlights: • Analysis of operation and maintenance processes of offshore wind farms • Process modeling with BPMN 2.0 • Domain-specific simulation tool.

 13. Paradokser om stat, sundhedsvæsen, professioner, viden, sygdom og sundhed

  Larsen, Kristian

  2016-01-01

  bestemte betingelser og de betingelser bliver så at sige bygget ind i vores krop og sjæl som en matrisse for, hvordan vi læser os selv og andre og mere eller mindre agerer i den sociale verden. Habitus er dog ikke en fast struktur som determinerer handling, den gør også rede for kreativitet i handlingerne...... sundhedsvæsenet og fremstille de økonomiske, sociale og kulturelle forhold som er med til at forme samme væsen. Styrken her er at tillægge en beskrivelse og en forklaring af sociale forhold og det er ikke hensigten at bidrage med normative ideer, dvs. anbefalinger om, hvordan dette eller hint kan forbedres...... politik og regulering af ministerielle områder (finans-økonomi, arbejdsmarked, sociale-pædagogiske-sundhedsmæssige områder, uddannelse, undervisning mv.), men også gennem deltagelse i regulering og styring af videnskab, institutioner og professioner relateret til sundhed og andre områder som...

 14. Synthesis of OMS Materials and Investigation of Their Acceptor-Donor Characteristics.

  Grajek, H; Paciura-Zadrożna, J; Choma, J; Michalski, E; Witkiewicz, Z

  2012-10-01

  Three ordered mesoporous siliceous (OMS) materials known as MCM41s-unmodified MCM-41C16 ("C16"), and two MCM41s with different surface functionalities: MCM-41C16-SH ("C16-SH") and MCM-41C16-NH2 ("C16-NH2")-were synthesized and studied by inverse gas chromatography in order to determine their acceptor-donor properties. The specific retention volumes of nonpolar and polar probes that were chromatographed on these ordered mesoporous silica adsorbents were evaluated under infinite dilution conditions. Two methods were employed to calculate the standard free energy of adsorption, ΔGads, of each chromatographed probe on the basis its specific retention volume. These ΔGads values were then employed to estimate the van der Waals contribution and the specific contribution of the free surface energy for each MCM41. DN values (donor numbers, based on the Gutmann scale) and AN* values (acceptor numbers, based on the Riddle-Fowkes scale) were employed to determine the values of parameters that characterize the ability of the MCM41s to act as electron acceptors (parameter: KA) and donors (parameter: KD). Considering the different compositions of the probes, each of which has different acceptor-donor properties, a new chromatographic test to supplement the Grob test is suggested.

 15. Effect of Increased Immunosuppression on Developmental Outcome of Opsoclonus Myoclonus Syndrome (OMS).

  Mitchell, Wendy G; Wooten, Amelia A; O'Neil, Sharon H; Rodriguez, Jenny G; Cruz, Rosa E; Wittern, Rachael

  2015-07-01

  Opsoclonus myoclonus syndrome (OMS) produces long-term cognitive, behavioral, and motor deficits. Objective was to see if more aggressive treatment improved outcome. Assessment included opsoclonus myoclonus syndrome rating, developmental/cognitive and motor assessment, and adaptive behavior. Fourteen subjects completed testing. Nine had neuroblastoma. Onset was at 10 to 35 months; onset to diagnosis: 2 days to 14 months, and onset to first treatment: 5 days to 15 months. Initial treatment was corticotropin (12), oral steroids (3), plus intravenous immunoglobulin in all. Ten received rituximab, 5 cyclophosphamide. Age at testing ranged from 2.5 to 10.3 years. Adaptive Behavior Score (11 subjects), mean 93.5; estimated Intelligence Quotient/Developmental Quotient mean 93.5; Motor: mean 92.8. Residual opsoclonus myoclonus syndrome symptoms at the time of the evaluation were generally minor; opsoclonus myoclonus syndrome scores ranged from 0 to 6. Comparison to previously reported opsoclonus myoclonus syndrome subjects showed improved outcomes: Adaptive behavior, cognitive and motor scores were significantly higher (P < .001) in new subjects. Outcomes have improved with more aggressive immunosuppression, with most opsoclonus myoclonus syndrome survivors now functioning at or near normal.

 16. Om pædagogisk teori og praksis -introduktion til faget pædagogik

  Olesen, Søren Gytz; Pedersen, Lars Wahlun

  læseren til at fordybe sig i videre studier. I behandlingen af emner som pædagogikkens historie, barndom, moderne familieliv, sprogudvikling, didaktik, dannelse, uddannelse, videnskabsteori m.m. indgår fyldige uddrag af tekster, der på forskellig vis har status af klassikere indenfor feltet. Det gælder fx...... Rousseau, Kant, Fröbel, Marx, Giddens, Habermas, Bourdieu, Gadamer og andre. Bogen inviterer på den måde læseren til en dialog omkring fortolkningen af disse, ligesom den forhåbentlig inspirerer til videre studier af fagets primære tekster. Bogen henvender sig til studerende og lærere på især......Om pædagogisk teori og praksis – introduktion til faget pædagogik giver en grundig indføring i centrale problemstillinger indenfor det pædagogiske felt. Med afsæt i en gennemgang af børnehavens historie, tegnes der et billede af pædagogikken både som fag og profession. Bogens formål er således...

 17. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 18. XMM-Newton EPIC & OM observations of Her X-1 over the 35 day beat period

  Zane, S; Jiménez-Garate, M A; Den Herder, J W A; Hailey, C J; Zane, Silvia; Ramsay, Gavin; Jimenez-Garate, Mario A.; Herder, Jan Willem den; Hailey, Charles J.

  2004-01-01

  We present the results of a series of XMM-Newton EPIC and OM observations of Her X-1, spread over a wide range of the 35 day precession period. We confirm that the spin modulation of the neutron star is weak or absent in the low state - in marked contrast to the main or short-on states. During the states of higher intensity, we observe a substructure in the broad soft X-ray modulation below ~1keV, revealing the presence of separate peaks which reflect the structure seen at higher energies. The strong fluorescence emission line at ~6.4keV is detected in all observations (apart from one taken in the middle of eclipse), with higher line energy, width and normalisation during the main-on state. In addition, we report the detection of a second line near 7keV in 10 of the 15 observations taken during the low-intensity states of the system. This feature is rather weak and not significantly detected during the main-on state, when the strong continuum emission dominates the X-ray spectrum. Spin resolved spectroscopy j...

 19. Comparação das curvas NCHS, CDC e OMS em crianças com risco cardiovascular

  Grasiela Junges de Oliveira

  2013-08-01

  Full Text Available OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi comparar a prevalência de sobrepeso e obesidade de acordo com três curvas de crescimento: OrganizaçãoMundialde Saúde(OMS/2006, National Centre for Health Statistics (NCHS/1977 e Centers for Disease Control and Prevention (CDC/2000 em crianças com fatores de risco cardiovascular. MÉTODOS: Foram avaliados dados de 118 crianças e adolescentes, com idade entre 2 e 19 anos, atendidos entre os anos de 2001 a 2009 no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. As variáveis analisadas foram: peso, altura, idade e sexo. Estas foram classificadas quanto aos critérios peso/idade, estatura/idade e índice de massa corpórea (IMC. Os pontos de corte adotados foram de três curvas de crescimento OMS/2006, NCHS/1977, CDC/2000. RESULTADOS: Quanto ao critério peso/idade pelo NCHS, 18% das crianças foram classificadas com eutrofia e 82% com peso elevado; pelo CDC, 28% eutróficas e 72% peso elevado; e pela OMS, 16,0% com eutrofia e 84% com peso elevado. Segundo o IMC, foram classificadas com baixo peso 0,8% da população, segundo CDC e OMS; eutróficos 7,6% e 6,8%, sobrepeso 26,3% e 11,9%, e com obesidade 65,3% e 80,5%, pelo CDC e OMS, respectivamente. Quanto ao critério estatura/idade, não houve diferença significativa entre os referenciais; em média, 98,3% da população estudada apresentou estatura adequada para idade. CONCLUSÃO: Conclui-se que as novas curvas da OMS são mais sensíveis para identificar obesidade em uma população de risco, o que tem importantes implicações para o manejo preventivo e terapêutico.

 20. Erik Rasmussen, Niels Bohr og Værdirelativismen - i anledning af Kasper Lippert-Rasmussens bog om Erik Rasmussen

  Ougaard, Morten

  2015-01-01

  En svaghed ved Kasper Lippert-Rasmussens i øvrigt udmærkede bog om Erik Rasmussen er, at den forbigår den sene Rasmussens bog om komplementaritet og statskundskab. Bogen var vigtig for Rasmussen, og den bør indgå i hans faglige eftermæle. Den rummer videnskabsteoretiske argumenter af stor relevans...... ikke mindst forholdet mellem normative og kognitive udsagn. Efter mødet med Niels Bohrs filosofi står Rasmussens værdirelativisme både skarpere og stærkere end før, og Kasper Lippert-Rasmussens karakteristik af denne position som et ubegrundet dogme i dansk politologi er ikke overbevisende....

 1. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 2. Ny dansk test afslører, om kemi ændrer kønnet på dyr

  Holbech, Henrik; Mølsted, Henning

  2009-01-01

  Om to år forventer Syddansk Universitet og DHI at komme igennem nåleøjet i OECD og få godkendt en testmetode, der kan afsløre skadevirkningerne på dyr fra både nye og allerede kendte kemiske stoffer som phthalater, vækstfremmere, kemiske filtre i solcremer og parabener. »Vores dyrearter skal...... phthalater eller parabener, begynder også de at danne vitellogenin. »Ved hjælp af testen kan vi altså afsløre om et kemikalie, som vi har en mistanke til, virker hormonforstyrrende. I værste fald udvikler alle fiskene sig til hunfisk - eller omvendt,« siger Henrik Holbech. Metoden kan undersøge for både...

 3. Ungdomars matvanor : en kvantitativ studie om matvanor bland elever som studerar andra året på gymnasiet

  Smedlund, Malin; Virta, Jennifer; Wörgren, Ida

  2013-01-01

  Detta examensarbete är en del av projektet unga i Botnia och behandlar matvanorna hos elever som studerar andra året på gymnasiet. Syftet med denna studie är att undersöka hur matvanorna ser ut hos ungdomarna. Forskningsfrågorna lyder enligt följande: Hur ofta äter ungdomarna godis, snabbmat och snacks? Vilka måltider äter ungdomarna och vad består dessa av? Äter ungdomarna skollunchen? Om inte, vad äter de istället? Undersökningen utgår från Erikssons och Orems teorier om hälsa. Som data...

 4. EFEKTIVITAS INSEKTISIDA ORGANOCHLORIN OMS-1558 DALAM PENGENDALIAN VEKTOR MALARIA ANOPHELES ACONITUS DONITZ YANG SUDAH KEBAL TERHADAP DDT

  Barodji Barodji

  2012-09-01

  Full Text Available A village-scale trial of organochlorin compound OMS-1558 as an 70% water-dispersible powder (wdp and applied as an indoor residual spray at 2 gr/m2, was carried out against the DDT—resistant malaria vector Anopheles aconitus near Semarang, Central Java. Result of this trial, as evaluated by human-vector contact rates, resting densities and parous rate showed effectiveness against the vector populations for only about one week or less. In contact bioassay tests mortalities of 50% or greater for one week, while mortalities from air-borne bioassay tests were negligible. It was concluded that DDT—resistant malaria vector can not be controlled by this insecticide. The result of susceptibility tests showed there is cross resistance between DDT and new organochlorin OMS-1558.

 5. EFEKTIVITAS INSEKTISIDA ORGANOCHLORIN OMS-1558 DALAM PENGENDALIAN VEKTOR MALARIA ANOPHELES ACONITUS DONITZ YANG SUDAH KEBAL TERHADAP DDT

  Barodji Barodji

  2012-09-01

  Full Text Available A village-scale trial of organochlorin compound OMS-1558 as an 70% water-dispersible powder (wdp and applied as an indoor residual spray at 2 gr/m2, was carried out against the DDT—resistant malaria vector Anopheles aconitus near Semarang, Central Java. Result of this trial, as evaluated by human-vector contact rates, resting densities and parous rate showed effectiveness against the vector populations for only about one week or less. In contact bioassay tests mortalities of 50% or greater for one week, while mortalities from air-borne bioassay tests were negligible. It was concluded that DDT—resistant malaria vector can not be controlled by this insecticide. The result of susceptibility tests showed there is cross resistance between DDT and new organochlorin OMS-1558.

 6. Ny dansk test afslører, om kemi ændrer kønnet på dyr

  Holbech, Henrik; Mølsted, Henning

  2009-01-01

  Om to år forventer Syddansk Universitet og DHI at komme igennem nåleøjet i OECD og få godkendt en testmetode, der kan afsløre skadevirkningerne på dyr fra både nye og allerede kendte kemiske stoffer som phthalater, vækstfremmere, kemiske filtre i solcremer og parabener. »Vores dyrearter skal...... phthalater eller parabener, begynder også de at danne vitellogenin. »Ved hjælp af testen kan vi altså afsløre om et kemikalie, som vi har en mistanke til, virker hormonforstyrrende. I værste fald udvikler alle fiskene sig til hunfisk - eller omvendt,« siger Henrik Holbech. Metoden kan undersøge for både...

 7. Miniundersøgelse om børns syn på at gå i 2. klasse

  Broström, Stig

  2013-01-01

  De 20 børn udtaler sig som individuelle personer, de anlægger varierede betragtninger, men fremdrager alligevel mange fælles vurderinger.Til spørgsmålet om hvad de har lært, hvad der har været spændende og mindre spændende kan de alle fortælle om interessante undervisningsforløb, hvor de er blevet engageret og optagede af indholdet. Men samtidigt med deres begejstring har de heller ikke svært ved at fremkomme med eksempler på kedelige og trivielle aktiviteter i skolen. Set i lyset af børnenes...

 8. Tug of war for the Eastern Siberian oil pipeline; Touwtrekken om de Oost-Siberische oliepijpleiding

  Chrisstoffels, J.H.; Handke, S.

  2007-10-15

  toen oligarchen in staat waren om de controle over de olie-sector te nemen, met name bronnen in Oost-Siberie. Bijvoorbeeld Michael Chodorkovski omzeilde de Moskouse overheid in de voorgestelde bouw van een pijpleiding naar China. Zijn plannen waren alleen gericht op de belangen van zijn bedrijf, terwijl de Russische staat alleen maar een klein deel van de inkomsten zou krijgen. De nieuw opkomende Russische staat onder president Poetin bracht een einde aan dit project en koos voor een route die Rusland de kans zou geven om olie te exporteren naar Japan. De strijd voor deze pijpleiding en de uiteindelijke route biedt een interessante case study van de recente politieke veranderingen in Rusland. Bovendien illustreert het hoe de Russische staat opnieuw de controle kreeg over de energie-industrie en welke rol energie speelt in het buitenlandse economische beleid. Siberische energiebronnen kunnen Rusland helpen deel te nemen aan de economische opkomst van de Aziatisch-Pacifische regio. ESPO is een eerste stap op weg naar Siberie's potentieel en de politieke en economische positie van Rusland in Oost-Azie en daarbuiten te versterken. Vandaar dat de pijplijn een duidelijk signaal is van de economische heropleving in Rusland als een krachtige speler op het Euraziatische continent.

 9. Size-controlled synthesis and formation mechanism of manganese oxide OMS-2 nanowires under reflux conditions with KMnO4 and inorganic acids

  Zhang, Qin; Cheng, Xiaodi; Qiu, Guohong; Liu, Fan; Feng, Xionghan

  2016-05-01

  This study presents a simplified approach for size-controlled synthesis of manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2) nanowires using potassium permanganate (KMnO4) and different inorganic acids (HCl, HNO3, and H2SO4) under reflux conditions. The morphology and nanostructure of the synthesized products are characterized by X-ray diffraction, Ar adsorption, and electron microscopy analysis, in order to elucidate the controlling effects of acid concentration and type as well as the formation mechanism of OMS-2 nanowires. The concentration of inorganic acid is a crucial factor controlling the phase of the synthesized products. OMS-2 nanowires are obtained with HCl at the concentration ≥0.96 mol/L or with HNO3 and H2SO4 at the concentrations ≥0.72 mol/L. Differently, the type of inorganic acid effectively determines the particle size of OMS-2 nanowires. When the acid is changed from HCl to HNO3 and H2SO4 in the reflux system, the average length of OMS-2 declines significantly by 60-70% (1104-442 and 339 nm), with minor decreased in the average width (43-39 and 34 nm). The formation of OMS-2 nanowires under reflux conditions with KMnO4 and inorganic acids involves a two-step process, i.e., the initial formation of layered manganese oxides, and subsequent transformation to OMS-2 via a dissolution-recrystallization process under acidic conditions. The proposed reflux route provides an alternative approach for synthesizing OMS-2 nanowires as well as other porous nano-crystalline OMS materials.

 10. Åben innovation i virksomhedsnetværk: Et spørgsmål om lederskab?

  Goduscheit, René Chester

  2007-01-01

  form af eksempelvis virksomhedsnetværk er således stigende. Det viser sig bare, at det ikke er nok at ringe til nogle relevante virksomheder og bede dem om at komme og "hjælpe dem med at lave noget innovation". Alt for mange netværk lider en hurtig død - ressourcerne i de enkelte virksomheder og...

 11. Åben innovation i virksomhedsnetværk: Et spørgsmål om lederskab?

  Goduscheit, René Chester

  2007-01-01

  form af eksempelvis virksomhedsnetværk, er således stigende. Det viser sig bare, at det ikke er nok at ringe til nogle relevante virksomheder og bede dem om at komme og 'hjælpe dem med at lave noget innovation'. Alt for mange netværk lider en hurtig død - ressourcerne i de enkelte virksomheder og...

 12. Balance mellem arbejdsliv og familieliv - også et spørgsmål om køn

  Grumløse, Sine Penthin

  2008-01-01

  højaktuel. Talen om forholdet mellem de to sider af livet har dog ændret sig over årene. Væsentligt er det, at køn og tid er stort set udraderet i løbet af de seneste årtier, hvilket er paradoksalt, da mange kvinder og mænd stadigvæk handler særdeles kønnet både i arbejdslivet og i familielivet....

 13. Differentiating prescription omega-3-acid ethyl esters (P-OM3) from dietary-supplement omega-3 fatty acids.

  Brunton, Stephen; Collins, Nancy

  2007-05-01

  A reliable means of treating hyper-triglyceridemia is the use of large doses of the omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). Modest levels of EPA and DHA may be obtained from food, particularly fatty fish. This article is intended to review clinically relevant differences between dietary-supplement omega-3 fatty acids and prescription omega-3-acid ethyl esters (P-OM3). PubMed and the Food and Drug Administration (FDA) Website were searched for articles published between 1995 and 2007 that contained the terms fish oil, fatty acids, n-3 fatty acids, omega fatty acids, docosahexaenoic acid, or eicosapentaenoic acid. Articles discussing sources, recommended intake, and differences among various formulations of omega-3 fatty acids were selected for review. A limitation to this review is the lack of head-to-head clinical trials using P-OM3 and dietary-supplement omega-3 fatty acids. Many types of nonprescription dietary supplements of omega-3 fatty acids are available; however, the efficacy, quality, and safety of these products are open to question because they are not regulated by the same standards as pharmaceutical agents. P-OM3 is the only omega-3 fatty acid product (Omacor capsules) approved by the US FDA available in the United States as an adjunct to diet to reduce very high (> or = 500 mg/dL) triglyceride levels in adult patients. P-OM3 can be used with confidence by practitioners who want to provide therapeutic doses of omega-3 fatty acids in a preparation that has been documented to be both safe and effective.

 14. Seasonal trend of AOD and \\AA ngstr\\"om exponent($\\alpha)$ over Indian megacities in varying spatial resolution

  Banerjee, Subhasis

  2014-01-01

  Aerosol optical characteristics AOD and \\AA ngstr\\"om exponent is often used to asses environmental aerosol loading. AOD or Aerosol Optical Depth is an indirect measure of atmospheric aerosol loading by means of total extinction of incoming solar radiation due to scattering and absorption whereas \\AA ngstr\\"om exponent($\\alpha)$ is used to get qualitative understanding of aerosol particle size. Analysis of long term time series AOD data reveals how AOD vis-\\`a-vis aerosol on a particular place changes over time. Similar study with \\AA ngstr\\"om exponent($\\alpha)$ gives an idea how particle size distribution is changing over some area. Such studies cannot be conducted by data measured by ground based stations alone because they are inadequate in numbers on earth moreover such data for considerably long period are not available for most places. To overcome this, radiance data sensed by MODIS instruments on board Aqua and Terra satellite have been used by many authors. In this study 13 years of MODIS level 2 dat...

 15. The challenges of translating the clinical outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) into British Sign Language.

  Rogers, Katherine D; Young, Alys; Lovell, Karina; Evans, Chris

  2013-01-01

  This article discusses translation issues arising during the production of a British Sign Language (BSL) version of the psychological outcome measure "Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure" (CORE-OM). The process included forward translation, meeting with a team of translators, producing a second draft of the BSL version and back translating into English. Further modifications were made to the BSL version before piloting it with d/Deaf populations. Details of the translation process are addressed, including (a) the implications of translating between modalities (written text to visual language); (b) clarity of frequency anchors: analog versus digital encoding; (c) pronouns and the direction of signing; and (iv) the influence of the on-screen format. The discussion of item-specific issues encountered when producing a BSL version of the CORE-OM includes the expression of precise emotional states in a language that uses visual modifiers, problems associated with iconic signs, and the influence of Deaf world knowledge when interpreting specific statements. Finally, it addresses the extent to which lessons learned through this translation process are generalizable to other signed languages and spoken language translations of standardized instruments. Despite the challenges, a BSL version of the CORE-OM has been produced and found to be reliable.

 16. Slowly decaying resonances of charged massive scalar fields in the Reissner-Nordstr\\"om black-hole spacetime

  Hod, Shahar

  2016-01-01

  We determine the characteristic timescales associated with the linearized relaxation dynamics of the composed Reissner-Nordstr\\"om-black-hole-charged-massive-scalar-field system. To that end, the quasinormal resonant frequencies $\\{\\omega_n(\\mu,q,M,Q)\\}_{n=0}^{n=\\infty}$ which characterize the dynamics of a charged scalar field of mass $\\mu$ and charge coupling constant $q$ in the charged Reissner-Nordstr\\"om black-hole spacetime of mass $M$ and electric charge $Q$ are determined {\\it analytically} in the eikonal regime $1\\ll M\\muom-black-...

 17. SPHERICAL SYMMETRIC SOLUTIONS FOR THE MOTION OF RELATIVISTIC MEMBRANES AND NULL MEMBRANES IN THE REISSNER-NORDSTR ¨OM SPACE-TIME

  罗少盈; 刘琦

  2014-01-01

  In this article, we concern the motion of relativistic membranes and null mem-branes in the Reissner-Nordstr¨om space-time. The equation of relativistic membranes moving in the Reissner-Nordstr¨om space-time is derived and some properties are discussed. Spherical symmetric solutions for the motion are illustrated and some interesting physical phenomena are discovered. The equations of the null membranes are derived and the exact solutions are also given. Spherical symmetric solutions for null membranes are just the two horizons of Reissner-Nordstr¨om space-time.

 18. Hjerte og intellekt i undervisningen af børn og unge med handicap - historier om møder og antimøder

  Rondanini, Luciano

  Bogen handler om både personlige og professionelle erfaringer og især om de præmisser skolen må handle på, om den kultur, der nødvendigvis må opbygges og udvikles for til stadighed at forbedre kvaliteten i arbejdet med at inkludere alle elever. Bogen har den særlige styrke, at den bygger på mere ...... end 30 års erfaringer med inklusion af elever med handicap....

 19. Full Solar Spectrum Light Driven Thermocatalysis with Extremely High Efficiency on Nanostructured Ce Ion Substituted OMS-2 Catalyst for VOCs Purification

  Hou, J.T.; Li, Y.Z.; Mao, M.Y.

  2015-01-01

  The nanostructured Ce ion substituted cryptomelane-type octahedral molecular sieve (OMS-2) catalyst exhibits strong absorption in the entire solar spectrum region. The Ce ion substituted OMS-2 catalyst can efficiently transform the absorbed solar energy to thermal energy, resulting...... in a considerable increase of temperature. By combining the efficient photothermal conversion and thermocatalytic activity of the Ce ion substituted OMS-2 catalyst, we carried out full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light driven catalysis with extremely high efficiency. Under the irradiation of full...... solar spectrum, visible-infrared, and infrared light, the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits extremely high catalytic activity and excellent durability for the oxidation of volatile organic pollutants such as benzene, toluene, and acetone. Based on the experimental evidence, we propose a novel...

 20. Me-OMS-1s分子筛催化叔丁基过氧化氢分解制备叔丁醇%Catalytic decomposition oftert-butyl hydroperoxide intotert-butyl alcohol over Me-OMS-1s molecular sieves

  冯利利; 卢书培; 齐兴义; 韩晓

  2015-01-01

  A series of Me-OMS-1s (Me=Mg, Co, Ni, Cu) molecular sieves wassynthesized by the static hydrothermal method. The as-synthesized Me-OMS-1s were characterized by means of XRD and AES-ICP. The effects of reaction temperature (318—338 K), reaction time (0.5—6 h) and formal catalyst concentration (1.67—8.33 mg·ml−1) were investigated in detail on catalytic decomposition of tert-butyl hydroperoxide intotert-butyl alcohol over the as-synthesized Me-OMS-1s. The results showed that the synthetic Me-OMS-1s belonged to todorokite-type manganese oxides. All the Me-OMS-1 catalysts bore the activity for the catalytic disproportionation decomposition oftert-butyl hydroperoxide under the selected heterogeneous catalytic reaction conditions. The conversion of the reactanttert-butyl hydroperoxide under various reaction conditions was found to be high and the selectivity towards the producttert-butyl alcohol was 100%. The activity of Me-OMS-1s followed the order of: Cu-OMS-1 > Mg-OMS-1 > Ni-OMS-1 > Co-OMS-1. The conversion level oftert-butyl hydroperoxide was markedly enhanced with increasing reaction temperature, contact time and formal Me-OMS-1 concentration.%采用静态水热法合成了Me-OMS-1s(Me=Mg,Co,Ni,Cu)分子筛催化剂,对合成的分子筛进行了X射线衍射和电感耦合等离子体发射光谱表征,并系统考察了反应温度(318~338 K)、反应时间(0.5~6 h)和催化剂用量(1.67~8.33 mg·ml−1)对Me-OMS-1s催化叔丁基过氧化氢分解制备叔丁醇反应性能的影响。研究结果表明,合成的分子筛均为钡镁锰矿型(todorokite)氧化锰;在选择的多相催化反应条件下,Me-OMS-1s均有催化叔丁基过氧化氢歧化分解的反应活性,反应物叔丁基过氧化氢具有较高的转化率,产物叔丁醇的选择性均为100%。Me-OMS-1s催化叔丁基过氧化氢歧化分解的反应活性顺序为:Cu-OMS-1> Mg-OMS-1> Ni-OMS-1> Co-OMS-1。叔丁基过氧化氢的转

 1. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer.AbstractIn connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark.Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops.In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts.The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were largely

 2. Effective 100 Gb/s IM/DD 850-nm Multi- and Single-Mode VCSEL Transmission Through OM4 MMF

  Puerta Ramírez, Rafael; Agustin, Mikel; Chorchos, Lukasz

  2017-01-01

  of OM4 multimode fiber (MMF) using a multimode VCSEL at 850 nm, and up to 100 m of OM4 MMF using a single-mode VCSEL at 850 nm. Measured bit error rates were below 7% overhead forward error correction limit of 3.8e−03, thus, achieving an effective bit rate of 100.5 Gb/s. These successful transmissions...

 3. Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2016-01-01

  Den 19.4.2016 afsagde EU-Domstolens Store Afdeling dom i Ajos-sagen (C-441/14), hvor Højesteret havde forelagt spørgsmål om rækkevidden af det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination i sager mellem private. I artiklen diskuteres rækkevidden af dommen for, hvornår EU...

 4. Hvis den samfundsmæssige udvikling fortsætter, så bor jeg ikke her om 10 år

  Shakoor, Tallat

  2008-01-01

  En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser, at unge nydanskere drømmer om at flytte til udlandet i fremtiden. Mange af de unge føler sig socialt ekskluderet i Danmark pga. deres religiøse tilhørsforhold. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke unge man spørger. Drømmen om at forlade...

 5. Atomic Hydrogen Surrounded by Water Molecules, H(H2O)m, Modulates Basal and UV-Induced Gene Expressions in Human Skin In Vivo

  Shin, Mi Hee; Park, Raeeun; Nojima, Hideo; Kim, Hyung-Chel; Kim, Yeon Kyung; Chung, Jin Ho

  2013-01-01

  Recently, there has been much effort to find effective ingredients which can prevent or retard cutaneous skin aging after topical or systemic use. Here, we investigated the effects of the atomic hydrogen surrounded by water molecules, H(H2O)m, on acute UV-induced responses and as well as skin aging. Interestingly, we observed that H(H2O)m application to human skin prevented UV-induced erythema and DNA damage. And H(H2O)m significantly prevented UV-induced MMP-1, COX-2, IL-6 and IL-1β mRNA expressions in human skin in vivo. We found that H(H2O)m prevented UV-induced ROS generation and inhibited UV-induced MMP-1, COX-2 and IL-6 expressions, and UV-induced JNK and c-Jun phosphorylation in HaCaT cells. Next, we investigated the effects of H(H2O)m on intrinsically aged or photoaged skin of elderly subjects. In intrinsically aged skin, H(H2O)m application significantly reduced constitutive expressions of MMP-1, IL-6, and IL-1β mRNA. Additionally, H(H2O)m significantly increased procollagen mRNA and also decreased MMP-1 and IL-6 mRNA expressions in photoaged facial skin. These results demonstrated that local application of H(H2O)m may prevent UV-induced skin inflammation and can modulate intrinsic skin aging and photoaging processes. Therefore, we suggest that modifying the atmospheric gas environment within a room may be a new way to regulate skin functions or skin aging. PMID:23637886

 6. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO2 Modified with OMS-2

  Mohamed Elfatih Hassan

  2014-12-01

  Full Text Available In this study, CN-TiO2 was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2 by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD, UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET surface area, pore volume, porosity of particle after heat treatment and the specific surface area, porosity, crystallite size and pore size distribution could be controlled by adjusting the calcination temperature. Compared to the CN-TiO2-400 sample, CN-TiO2/OMS-2-400 exhibited greater red shift in absorption edge of samples in visible region due to the OMS-2 coated. The enhancement of photocatalytic activity of CN-TiO2/OMS-2 composite photocatalyst was subsequently evaluated for the degradation of the methyl orange dye under the daylight irradiation in water. The results showed that the methyl orange dye degradation rate reach to 37.8% for the CN-TiO2/OMS-2-400 sample under the daylight irradiation for 5 h, which was higher than that of reference sample. The enhancement in daylight photocatalytic activities of the CN-TiO2/OMS samples could be attributed to the synergistic effects of OMS-2 coated, larger surface area and red shift in adsorption edge of the prepared sample.

 7. Acute effects of 3G mobile phone radiations on frontal haemodynamics during a cognitive task in teenagers and possible protective value of Om chanting.

  Bhargav, Hemant; N K, Manjunath; Varambally, Shivarama; Mooventhan, A; Bista, Suman; Singh, Deepeshwar; Chhabra, Harleen; Venkatasubramanian, Ganesan; T M, Srinivasan; H R, Nagendra

  2016-06-01

  Mobile phone induced electromagnetic field (MPEMF) as well as chanting of Vedic mantra 'OM' has been shown to affect cognition and brain haemodynamics, but findings are still inconclusive. Twenty right-handed healthy teenagers (eight males and 12 females) in the age range of 18.25 ± 0.44 years were randomly divided into four groups: (1) MPONOM (mobile phone 'ON' followed by 'OM' chanting); (2) MPOFOM (mobile phone 'OFF' followed by 'OM' chanting); (3) MPONSS (mobile phone 'ON' followed by 'SS' chanting); and (4) MPOFSS (mobile phone 'OFF' followed by 'SS' chanting). Brain haemodynamics during Stroop task were recorded using a 64-channel fNIRS device at three points of time: (1) baseline, (2) after 30 min of MPON/OF exposure, and (3) after 5 min of OM/SS chanting. RM-ANOVA was applied to perform within- and between-group comparisons, respectively. Between-group analysis revealed that total scores on incongruent Stroop task were significantly better after OM as compared to SS chanting (MPOFOM vs MPOFSS), pre-frontal activation was significantly lesser after OM as compared to SS chanting in channel 13. There was no significant difference between MPON and MPOF conditions for Stroop performance, as well as brain haemodynamics. These findings need confirmation through a larger trial in future.

 8. One-step hydrothermal synthesis of Ag-OMS-2 nanorods and their catalytic combustion activities%一步水热合成Ag-OMS-2纳米棒及其催化燃烧性能研究

  孙明; 邢泽峰; 刘胜男; 张小庆; 林婷; 余林

  2013-01-01

  采用水热法一步合成了不同含量的Ag掺杂的氧化锰八面体分子筛(Ag-OMS-2),用X射线衍射(XRD)、比表面积测试(BET)、拉曼光谱(Raman)、扫描电镜(SEM)、氧气程序升温脱附(O2-TPD)和氢气程序升温还原(H2-TPR)等表征手段对催化剂进行了结构和形貌表征,并应用于甲苯的催化燃烧反应,考察了Ag的掺杂量对该反应性能的影响.结果表明:合成的Ag-OMS-2材料属于cryptomelane一维隧道结构,Ag的掺杂并未改变纳米材料的晶体结构;适量比例的Ag的引入促进了晶格氧的流动,降低了还原温度,有利于提高纳米材料的催化性能.5%Ag的样品对甲苯催化燃烧具有最好的催化活性,其起燃温度T10为183℃,完全燃烧温度T90约194℃.%Silver doped manganese oxide octahedral molecular sieves were synthesized by one-step hydrothermal method in an acidic medium and characterized by XRD,BET,Raman,SEM,O2-TPD and H2-TPR techniques.The catalytic combustion of toluene was used as a probe to evaluate the properties of the catalysts and the impact of Ag doping.The results showed that the synthesized Ag-OMS-2 materials retained the one-dimensional tunnel cryptomelane structure,and appropriate introduction of Ag to the OMS-2 materials improved the mobility of the lattice oxygen and the reducibility of Mn-O bridge,which in turn favored the toluene combustion.The 5%Ag catalyst showed the best performance with an ignition temperature (T10) of 183℃ and a complete combustion temperature (T90) of 194℃.

 9. Effect of Bhramari pranayama and OM chanting on pulmonary function in healthy individuals: A prospective randomized control trial

  Mooventhan, A; Khode, Vitthal

  2014-01-01

  Background/Aim: Yoga is an ancient Indian science as well as the way of life. Pranayama is a part of yoga, which improves pulmonary function in combination of many pranayama, but the aim of our study is to evaluate the effect of only Bhramari pranayama and OM chanting on pulmonary function in healthy individuals. Materials and Methods: A total of 82 subjects were randomized into the study group (SG) (n = 41) and control group (CG) (n = 41). Baseline assessment was performed before intervention for both groups. SG practiced Bhramari pranayama and OM chanting for the duration of 10 min (5 min for each practice)/day for the period of 6 days/week for 2 weeks and CG did not practice so. After intervention post-assessment was performed for SG (n = 40) and CG (n = 39). Statistical analysis was performed by Independent samples t-test and Student's paired t-test with the use of Statistical Package for the Social Sciences version 16 (2007, USA). Results: The result showed a significant improvement in peak expiratory flow (PEF), forced expiratory flow (FEF)25% and maximal voluntary ventilation (MVV) along with a significant reduction in weight in SG compared with CG in independent samples t-test. Significant improvement in slow vital capacity (SVC), forced expired volume in 1 s (FEV1) along with PEF, FEF25% and MVV; Significant reduction in weight and body mass index were observed in SG unlike in CG in Student's paired t-test. No significant changes were found in forced vital capacity, FEV1 /SVC and FEF50% , between and within the group analysis of SG and CG. Conclusion: Bhramari pranayama and OM chanting are effective in improving pulmonary function in healthy individuals. PMID:25035619

 10. Politiken, Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (Web), Politiken (web), Dabladet Ringkjøbing Skjern (web)

  Lauritsen, Jens

  2014-01-01

  Politiken 01.01.2014 14:16 Danskerne skød nytåret ind med et brag, men for enkeltes vedkommende gik det galt, da nytårskrudtet blev tændt. Skadestuerne har behandlet 73 personer for fyrværkeriskader mellem klokken 18 i aftes og klokken 06 i morges. Det viser en optælling, som Politiken har...... foretaget på baggrund af tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital. Artiklen er også bragt i: Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (web), Politiken (web), Dagbladet Ringkjøbing Skjern (web)....

 11. Opening Minds Stigma Scale for Health Care Providers (OMS-HC): Examination of psychometric properties and responsiveness

  2014-01-01

  Background Diminishing stigmatization for those with mental illnesses by health care providers (HCPs) is becoming a priority for programming and policy, as well as research. In order to be successful, we must accurately measure stigmatizing attitudes and behaviours among HCPs. The Opening Minds Stigma Scale for Health Care Providers (OMS-HC) was developed to measure stigma in HCP populations. In this study we revisit the factor structure and the responsiveness of the OMS-HC in a larger, more representative sample of HCPs that are more likely to be targets for anti-stigma interventions. Methods Baseline data were collected from HCPs (n = 1,523) during 12 different anti-stigma interventions across Canada. The majority of HCPs were women (77.4%) and were either physicians (MDs) (41.5%), nurses (17.0%), medical students (13.4%), or students in allied health programs (14.0%). Exploratory factor analysis (EFA) was conducted using complete pre-test (n = 1,305) survey data and responsiveness to change analyses was examined with pre and post matched data (n = 803). The internal consistency of the OMS-HC scale and subscales was evaluated using the Cronbach’s alpha coefficient. The scale’s sensitivity to change was examined using paired t-tests, effect sizes (Cohen’s d), and standardized response means (SRM). Results The EFA favored a 3-factor structure which accounted for 45.3% of the variance using 15 of 20 items. The overall internal consistency for the 15-item scale (α = 0.79) and three subscales (α = 0.67 to 0.68) was acceptable. Subgroup analysis showed the internal consistency was satisfactory across HCP groups including physicians and nurses (α = 0.66 to 0.78). Evidence for the scale’s responsiveness to change occurred across multiple samples, including student-targeted interventions and workshops for practicing HCPs. The Social Distance subscale had the weakest level of responsiveness (SRM ≤ 0.50) whereas the more attitudinal

 12. Temporaliteten i en generation

  Andrade, Stefan Bastholm

  2011-01-01

  samfundet. Som empirisk eksempel benyttes et datasæt fra YODA projektet om unges forbrug af alkohol. På baggrund af sekvensanalysen demonstrerer jeg, hvorledes en generation af unge har forskellige tidsopfattelser af ugens syv dage i forbindelse med alkoholforbrug. Resultatet viser fem forskellige tidslige...

 13. Fortællinger om forførelse og seksualmoral i 1800-tallets bondesamfund

  Else Marie Kofod

  2010-12-01

  Full Text Available Et samfunds ægteskabsideal afføder nogle mere eller mindre uskrevne regler for, hvad der er tilladt og - måske især - hvad der ikke er tilladt med hensyn til udenomsægteskabelige forhold. Det var også tilfældet i 1800-tallets bondesamfund, hvor det at indlede et seksuelt forhold til en anden person end den, man var forlovet eller gift med, ikke alene kunne være en trussel for de enkelte par, men for hele landsbyfællesskabet. Seksuelle emner er ofte tabubelagte. I denne artikel vil jeg vise, hvordan bondesamfundets seksualmoral blev kommunikeret igennem såvel omgangsformer, ritualer og traditioner som igennem sagn om bjergfolk og ellefolk. Tales of seduction and sexual moralityin 19th-century rural society.The marital ideal of a society generates certain more or less unwritten rules forwhat is permissible and - perhaps especially - impermissible in terms of extramaritalrelations. This was also the case in the rural society of the 19th century,where engaging in a sexual relationship with someone other than the person to whom you were married or betrothed could be a threat not only to the individual couple but to the whole village community. Although the village community in 18th-century rural society underwent a number of changes in the course of the century, it was apparently still important to strengthen the authority of the community or at any rate to give the appearance that it existed. The community in the rural village meant not just something communal in general, but a particular way of performing certain communal actions, including - and perhaps especially - certain social conventions. More fundamentally,'community' therefore refers to the farmer-dominated village's culturally protected norm for what was right and wrong.Besides the norms that were communicated through the unwritten socialconventions, one could also express what was right and wrong through the stories that were told. In the tales it was also possible to

 14. Ordered micro/macro porous K-OMS-2/SiO2 nanocatalysts: Facile synthesis, low cost and high catalytic activity for diesel soot combustion

  Yu, Xuehua; Zhao, Zhen; Wei, Yuechang; Liu, Jian

  2017-01-01

  A series of novel oxide catalysts, which contain three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) and microporous structure, were firstly designed and successfully synthesized by simple method. In the as-prepared catalysts, 3DOM SiO2 is used as support and microporous K-OMS-2 oxide nanoparticles are supported on the wall of SiO2. 3DOM K-OMS-2/SiO2 oxide catalysts were firstly used in soot particle oxidation reaction and they show very high catalytic activities. The high activities of K-OMS-2/SiO2 oxide catalysts can be assigned to three possible reasons: macroporous effect of 3DOM structure for improving contact between soot and catalyst, microporous effect of K-OMS-2 for adsorption of small gas molecules and interaction of K and Mn for activation of gas molecules. The catalytic activities of catalysts are comparable to or even higher than noble metal catalyst in the medium and high temperature range. For example, the T50 of K-OMS-2/SiO2-50, 328 °C, is much lower than those of Pt/Al2O3 and 3DOM Au/LaFeO3, 464 and 356 °C,respectively. Moreover, catalysts exhibited high catalytic stability. It is attributed to that the K+ ions are introduced into the microporous structure of OMS-2 and stabilized in the catalytic reaction. Meanwhile, the K+ ions play an important role in templating and stabilizing the tunneled framework of OMS-2. PMID:28443610

 15. Metakognisjon om språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv

  Åsta Haukås

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg betydningen av elevers refleksjon om språk og språklæring. Artikkelens første del gir en kort introduksjon til forskningsfeltet metakognisjon. Deretter presenterer jeg to underkategorier av metakognisjon som er særlig relevante i språkundervisningen, metalingvistisk bevissthet og bevissthet om språklæringsstrategier. I artikkelens andre del introduserer jeg hovedprinsippene i flerspråklighetsdidaktikken, gir eksempler på hvordan elevene kan reflektere over språk og språklæring i språkfagene og argumenterer for at økt vekt på metakognisjon i og på tvers av språkfagene er en nøkkel til bedre språkkompetanse hos fremtidige elever. Dette krever imidlertid et sterkere samarbeid mellom språkfagene i skole, lærerutdanning og forskning.

 16. Effects of management and pore characteristics on organic matter composition of macroaggregates: evidence from characterization of organic matter and imaging: Pore characteristics and OM composition of macroaggregates

  Toosi, E. R. [Department of Plant, Soil and Microbial Sciences, Michigan State University, 1066 Bogue St., East Lansing MI 48823 USA; Kravchenko, A. N. [Department of Plant, Soil and Microbial Sciences, Michigan State University, 1066 Bogue St., East Lansing MI 48823 USA; Mao, J. [Department of Chemistry and Biochemistry, Old Dominion University, 4541 Hampton Blvd, Norfolk VA 23529 USA; Quigley, M. Y. [Department of Plant, Soil and Microbial Sciences, Michigan State University, 1066 Bogue St., East Lansing MI 48823 USA; Rivers, M. L. [Center for Advanced Radiation Sources, Argonne National Laboratory, The University of Chicago, 9700 South Cass Ave., Argonne IL 60439 USA

  2017-02-07

  Macroaggregates are of interest because of their fast response to land management and their role in the loss or restoration of soil organic carbon (SOC). The study included two experiments. In Experiment I, we investigated the effect of long-term (27 years) land management on the chemical composition of organic matter (OM) of macroaggregates. Macroaggregates were sampled from topsoil under conventional cropping, cover cropping and natural succession systems. The OM of macroaggregates from conventional cropping was more decomposed than that of cover cropping and especially natural succession, based on larger δ15N values and decomposition indices determined by multiple magic-angle spinning nuclear magnetic resonance (13C CP/MAS NMR) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Previous research at the sites studied suggested that this was mainly because of reduced diversity and activity of the decomposer community, change in nutrient stoichiometry from fertilization and contrasting formation pathways of macroaggregates in conventional cropping compared with cover cropping and, specifically, natural succession. In Experiment II, we investigated the relation between OM composition and pore characteristics of macroaggregates. Macroaggregates from the natural succession system only were studied. We determined 3-D pore-size distribution of macroaggregates with X-ray microtomography, for which we cut the macroaggregates into sections that had contrasting dominant pore sizes. Then, we characterized the OM of macroaggregate sections with FTIR and δ15N methods. The results showed that within a macroaggregate, the OM was less decomposed in areas where the small (13–32 µm) or large (136–260 µm) pores were abundant. This was attributed to the role of large pores in supplying fresh OM and small pores in the effective protection of OM in macroaggregates. Previous research at the site studied had shown increased abundance of large and small

 17. Linking wood source and charring temperature to the stability and biological reactivity of PyOM in a temperate forest soil.

  Gibson, Christy; Filley, Timothy; Hatton, Pierre Joseph; Nadelhoffer, Knute; Stark, Ruth; Bird, Jeffrey

  2015-04-01

  Fire is a major mediator of carbon (C) and nitrogen (N) cycling in forests, releasing significant quantities of greenhouse gases, soot, and aerosols while simultaneously depositing pyrogenic organic matter (PyOM) onto forest soil. The condensed aromatic structure of PyOM imparts a resistance to weathering and decay and potentially promotes soil C stabilization and sequestration. This resistance however, is largely dependent upon the physiochemical characteristics of source material and production temperature. Few studies have been able to determine the stability and reactivity of well-characterized PyOM in field or laboratory decay studies. To address this, we added highly 13C-enriched red maple (RM) or jack pine (JP) pyrolyzed at 200, 300, 450 or 600°C to a low C, near-surface soil (0.5%; 0-20 cm-depth) at 60% water holding capacity and 11% of native soil C. We then incubated the samples in the dark at 25°C for 6 months. The results of 13CO2 evolution measurements indicated that both pyrolysis temperature and wood species played a significant role in PyOM mineralization. PyOM mineralization rates decreased with increasing pyrolysis temperature for either species. RM mineralization rates were consistently greater (~5 to ~25%) than for JP soil.

 18. Soil aquifer treatment (SAT) as a natural and sustainable wastewater reclamation/reuse technology: fate of wastewater effluent organic matter (EfOM) and trace organic compounds.

  Amy, Gary; Drewes, Jörg

  2007-06-01

  Through the use of innovative analytical tools, the removal/transformation of wastewater effluent organic matter (EfOM) have been tracked through soil aquifer treatment (SAT). While the total amount of EfOM is significantly reduced by SAT, there are trends of shorter term versus longer term removals of specific EfOM fractions. The preferential removal of non-humic components (e.g., proteins, polysaccharides) of EfOM occurs over shorter travel times/distances while humic components (i.e., humic substances) are removed over longer travel times/distances, with the removal of both by sustainable biodegradation. Dissolved organic nitrogen (DON), a surrogate for protein-like EfOM, is also effectively removed over shorter term SAT. There is some background humic-like natural organic matter (NOM), associated with the drinking water source within the watershed, that persists through SAT. While most effluent-derived trace organic compounds are removed to varying degrees as a function of travel time and redox conditions, a few persist even through longer term SAT.

 19. Effective removal of effluent organic matter (EfOM) from bio-treated coking wastewater by a recyclable aminated hyper-cross-linked polymer.

  Yang, Wenlan; Li, Xuchun; Pan, Bingcai; Lv, Lu; Zhang, Weiming

  2013-09-01

  Effluent organic matter (EfOM) is a complex matrix of organic substance mainly from bio-treated sewage effluent and is considered as the main constraint to further advanced treatment. Here a recyclable aminated hyper-cross-linked polymeric adsorbent (NDA-802) featured with aminated functional groups, large specific surface area, and sufficient micropore region was synthesized for effective removal of EfOM from the bio-treated coking wastewater (BTCW), and its removal characteristics was investigated. It was found that hydrophobic fraction was the main constituent (64.8% of DOC) in EfOM of BTCW, and the hydrophobic-neutral fraction had the highest SUVA level (7.06 L mg(-1) m(-1)), which were significantly different from that in the domestic wastewater. Column adsorption experiments showed that NDA-802 exhibited much higher removal efficiency of EfOM than other polymeric adsorbents D-301, XAD-4, and XAD-7, and the efficiency could be readily sustained according to continuous 28-cycle batch adsorption-regeneration experiments. Moreover, dissolved organic matter (DOM) fractionation and excitation-emission matrix (EEM) fluorescence spectroscopy study indicated that NDA-802 showed attractive adsorption preference as well as high removal efficiency of hydrophobic and aromatic compounds. Possibly ascribed to the presence of functional aminated groups, relatively large specific surface area and micropore region of the unique polymer, NDA-802 possesses high and sustained efficiency for the removal of EfOM, and provides a potential alternative for the advanced treatment.

 20. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children