WorldWideScience

Sample records for resursu plsmas analze

 1. [Trial digitalization of analog-data obtained from the AutoAnalyzer].

  Science.gov (United States)

  Omori, S

  2000-10-01

  The AutoAnalzer(Basic Model) manufactured on Technicon corporation was a very useful instrument for clinical laboratory automation, but it was necessary to convert the data obtained from the instrument to digital values used the chart reader. This was very troublesome and there was apprehension that there would be errors in A-D conversion. We tried converting data obtained from the AutoAnalzer to a digital value by on-line connection of the instruments with minicomputers(LINC-8 and FACOM-R). The output of the recorder was converted to voltage(0 to 100 V) using a potentiometer, quantitated(0 to 1.000) by the A-D converter attached to LINC-8, and processed by the minicomputer. The control-box was an experimental device mainly designed for the convenience of users. The functions of the control-box were designated analytical items, No. of A-D converters, start and stop of the AutoAnalzer operation to the minicomputer. Employing the control-box, a technician operated this system freely, without direct computer operation. We established a generally satisfactory system for clinical laboratory automation using the minicomputer.

 2. Effects of mechanical activation on the carbothermal reduction of chromite with metallurgical coke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kenan Yıldız

  2010-06-01

  Full Text Available The carbothermal reduction of mechanically activated chromite with metallurgical coke under an argon atmosphere was investigated at temperatures between 1100 and 1400°C and the effects of the mechanical activation on chromite structure were analyzed by x-ray diffraction (XRD and scanning electron microscopy (SEM. An increase in specific surface area resulted in more contact points. The activation procedure led to amorphization and structural disordering in chromite and accelerated the degree of reduction and metalization in the mixture of chromite and metallurgical coke. Carbothermal reduction products were analzed by using scanning electron microscopy (SEM/EDS.

 3. ERP sistēmas ieviešana

  OpenAIRE

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 4. Paula Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžai pieejamie resursi un to izmantošana medicīnas speciālistu sagatavošanas procesā

  OpenAIRE

  Oliņa, Agnese

  2007-01-01

  Veselības nozares nodrošināšana ar pietiekamiem cilvēkresursiem. Mērķis, izpētīt koledžas pieejamos resursus un to izmantošanu, atklāt pozitīvos momentus un trūkumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus. Analīzes rezultāti, nepietiekams finanšu resurss telpu un iekārtu nodrošināsanai jaunajām studiju programmām, resursu vadīšanas procesam nepieciešami papildus darbinieki un zināšanas. Darbā analizēti vispārējie resursi un to atšķirības veselības izglītības jomā, vadīšanas process un kvalit...

 5. „ORACLE E-BUSINESS SUITE” MIGRĀCIJA STARP DAŽĀDĀM VERSIJĀM

  OpenAIRE

  Dansone, Linda

  2008-01-01

  Maģistra darbā analizēta uzņēmumu resursu pārvaldības sistēmās "Oracle E-Business Suite" migrācija starp dažādām versijām. Darba gaitā izpētīti ieteikumi „Oracle E-Business Suite” migrācijai, apskatīta Oracle E-Business Suite standartfunkcionalitāte un arhitektūra, izanalizēta uzņēmuma pieredze šīs sistēmas migrēšanā, apzināti ieteikumi un rekomendācijas šī procesa uzlabošanā, apskatīta risku pārvaldība, apskatīts COBIT standarts, izanalizēti riski, veikta pieteikumu analīze pirms migrāci...

 6. Analysis of the Effect of UTI-UTC to High Precision Orbit Propagation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dongseok Shin

  1999-12-01

  Full Text Available As the spatial resolution of remote sensing satellites becomes higher, very accurate determination of the position of a LEO (Low Earth Orbit satellite is demanding more than ever. Non-symmetric Earth gravity is the major perturbation force to LEO satellites. Since the orbit propagation is performed in the celestial frame while Earth gravity is defined in the terrestrial frame, it is required to convert the coordinates of the satellite from one to the other accurately. Unless the coordinate conversion between the two frames is performed accurately the orbit propagation calculates incorrect Earth gravitational force at a specific time instant, and hence, causes errors in orbit prediction. The coordinate conversion between the two frames involves precession, nutation, Earth rotation and polar motion. Among these factors, unpredictability and uncertainty of Earth rotation, called UTI-UTC, is the largest error source. In this paper, the effect of UTI-UTC on the accuracy of the LEO propagation is introduced, tested and analzed. Considering the maximum unpredictability of UTI-UTC, 0.9 seconds, the meaningful order of non-spherical Earth harmonic functions is derived.

 7. Analysis of the Effect of UTI-UTC to High Precision Orbit

  Science.gov (United States)

  Shin, Dongseok; Kwak, Sunghee; Kim, Tag-Gon

  1999-12-01

  As the spatial resolution of remote sensing satellites becomes higher, very accurate determination of the position of a LEO (Low Earth Orbit) satellite is demanding more than ever. Non-symmetric Earth gravity is the major perturbation force to LEO satellites. Since the orbit propagation is performed in the celestial frame while Earth gravity is defined in the terrestrial frame, it is required to convert the coordinates of the satellite from one to the other accurately. Unless the coordinate conversion between the two frames is performed accurately the orbit propagation calculates incorrect Earth gravitational force at a specific time instant, and hence, causes errors in orbit prediction. The coordinate conversion between the two frames involves precession, nutation, Earth rotation and polar motion. Among these factors, unpredictability and uncertainty of Earth rotation, called UTI-UTC, is the largest error source. In this paper, the effect of UTI-UTC on the accuracy of the LEO propagation is introduced, tested and analzed. Considering the maximum unpredictability of UTI-UTC, 0.9 seconds, the meaningful order of non-spherical Earth harmonic functions is derived.

 8. BREAST MILK AS AN ALTERNATIVE FOR POSTPARTUM PERINEAL CARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuli Admasari

  2017-07-01

  Full Text Available Background: Perineal laceration during childbirth is very common among mothers; however some of them may suffer from its complication if not treated properly. Objective: To prove the effectiveness of breast milk as an alternative topical ingredient in the treatment of perineal wound in postpartum mothers. Methods: This was a quasi-experimental study with non-equivalent control group posttest only design. There were 30 respondents selected in this study, with 15 assigned in the intervention and control group. Accidental sampling was used to select the samples with the criteria that the respondents had perineal laceration in level 1 and 2. Data were analzed using Mann Whitney test. Results: Effective wound healing process can be seen in the intervention group from 80% of poor category in 6- 10 hours (1st period of postpartum became 86.7% of good category in 7 days of postpartum (4th period. Different from the control group that showed the slow progress of wound healing, which was 86.7% of poor category in the 1st period to only 33.3% of good category in the 4th period. Mann Whitney test showed that there was a significant mean difference of the perineal wound healing process between the intervention group (11.23 and the control group (19.77 with p-value 0.002 (<0.05. Conclusion: Breast milk was more effective than povidone iodine in the treatment of perineal wound. It is suggested for health workers, especially midwife to apply this intervention to accelerate the healing of perineal wound in midwifery care.

 9. Greenhouse Gas Emission Reduction Due to Improvement of Biodegradable Waste Management System

  Science.gov (United States)

  Bendere, R.; Teibe, I.; Arina, D.; Lapsa, J.

  2014-12-01

  ārdāmo atkritumu apsaimniekošanas statistikas datu novērtējums atbilstoši likumdošanas prasībām. Izmantojot matemātisko modelēšanas programmu WAMPS, analizēti trīs dažādi bioloģisko noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas scenāriji, kuriem veikts vides ietekmes novērtējums, kas izteikts klimata pārmaiņu potenciālā - tonnas CO2 ekv. Darbā secināts, ka lielākais siltumnīcefektu (SEG) avots atkritumu apsaimniekošanas ir atkritumu poligoni (Bāzes scenārijs), ko galvenokārt ietekmē CH4 rašanās, organiskajiem atkritumiem sadaloties anaerobos apstākļos. Būtisku pozitīvo efektu SEG emisiju samazināšanā dod atkritumu pārstrāde otrreizējās izejvielās un sadedzināšana cementa ražotnē, kas ļauj samazināt dabīgo izejmateriālu un fosilo enerģijas resursu patēriņu. Attīstot pārtikas atkritumu pārstrādi biogāzē, lietderīgi veidot alternatīvās vai izmantot esošās sistēmas, kas nodrošina iegūtās enerģijas un digestāta patēriņu, t.i lauksaimniecība, transports vai komunālie pakalpojumi. Lai no zaļajiem dārza atkritumiem iegūtu augstvērtīgu kompostu, valstī jārada tam nepieciešami likumdošanas un ekonomiskie instrumenti, kas veicina komposta tirgus attīstību.